روزنامه اصفهان امروز شماره 4277 - مگ لند

روزنامه اصفهان امروز شماره 4277

روزنامه اصفهان امروز شماره 4277

روزنامه اصفهان امروز شماره 4277

‫روزنامه ای برای زندگی‬ ‫یکشنبه ‪ 10‬بهمن ‪ 27 |1400‬جمادی الثانی ‪ |30Jan2022| 1443‬سـال هجدهم | ‪ 8‬صفحه | شـمـاره ‪ 2000 | 4277‬تومان | ‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫رویداد| صفحه ‪2‬‬ ‫توقف موقتی سفرهای‬ ‫استانی دولت‬ ‫رئیس جمهور با تاکید بر ضرورت رعایت دقیق تر‬ ‫دستورالعمل های بهداشتی در شرایط کنونی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬به منظور رعایت دستورالعمل ها و‬ ‫صیانت از جان شهروندان تا بهبود شرایط‪ ،‬سفرهای‬ ‫استانی دولت موقتًا انجام نخواهد شد‪.‬‬ ‫اقتصاد | صفحه ‪6‬‬ ‫تست های مثبت به ‪ 45‬درصد رسید‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان‬ ‫اصفهان خبر داد‬ ‫وضعیت پرخطر کرونایی در انتظار اصفهان‬ ‫افتتاح ‪ ۲۳۸‬پروژه‬ ‫شرکت توزیع برق‬ ‫شهرستاناصفهان‬ ‫در دهه فجر‬ ‫تست های مثبت و قطعی کرونا یک ماه گذشته در استان اصفهان بین پنج تا ‪ ۱۰‬درصد بود اما اکنون به حدود ‪ ۴۵‬رسیده که نشان دهنده خیز موج ششم کرونا و‬ ‫افزایش سرعت شیوع این ویروس در سطح جامعه است‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫اصفهان | صفحه ‪3‬‬ ‫شهرداراصفهان‪:‬‬ ‫باید از بافت تاریخی‬ ‫شهر صیانت شود‬ ‫رویداد | صفحه ‪2‬‬ ‫ضرورت ارتقای حس‬ ‫خودباوری و ایجاد هویت‬ ‫در زنان شهر‬ ‫فرهنگ و هنر | صفحه ‪5‬‬ ‫از خود با خویش‬ ‫در اتاق سفید‬ ‫گالری هایاصفهان‬ ‫بازدید استاندار از‬ ‫روند تکمیل مصالی اصفهان‬ ‫اقتصاد | صفحه ‪6‬‬ ‫فوالد مبارکه‪ ،‬شرکت‬ ‫پیشرو در میان ‪۵۰۰‬‬ ‫شرکت برتر ایرانی شد‬ ‫ورزش | صفحه ‪7‬‬ ‫سپاهان با دگرگونی‬ ‫کامل در تعطیالت‬ ‫زمستانی‬ ‫اقتصاد | صفحه ‪6‬‬ ‫مدیرعامل ذوب اهن‬ ‫اصفهان تغییر کرد‬ ‫جامعه | صفحه ‪4‬‬ ‫کوچ فالگیران از فضای‬ ‫حقیقی به مجازی‬ ‫واکسیناسیون کرونا برای کودکان ‪ ۹‬تا ‪ ۱۲‬سال ایمن و الزم است‬ ‫مســوول بیماری های واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه‬ ‫علوم پزشــکی اصفهان گفت‪ :‬دریافت واکسن کرونا برای‬ ‫کودکان ‪ ۹‬تا ‪ ۱۲‬ســال‪ ،‬ایمن و الزم اســت و از خانواده ها‬ ‫دعوت می کنیم تا برای واکسیناســیون فرزندان خود اقدام‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫رضــا فدایــی در گفت و گو بــا ایرنا افــزود‪ :‬موضوع‬ ‫واکسیناسیون کودکان در برابر بیماری کووید‪ ۱۹-‬از مدت ها‬ ‫قبل مورد بررسی علمی قرار گرفت و سرانجام با توجه به‬ ‫متقاعد شــدن از نظر علمی‪ ،‬در ســطح ملی در این زمینه‬ ‫جمع بندی و تصمیم گرفته شد تا این کار برای کودکان ‪ ۹‬تا‬ ‫‪ ۱۲‬سال هم در کشورمان انجام شود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه واکسیناسیون کرونا در زمان حاضر‬ ‫در بسیاری از کشورها حتی برای کودکان باالی پنج سال‬ ‫انجام می شــود‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در بســیاری از کشورهای‬ ‫همسایه جنوب ایران نیز واکسیناسیون کودکان با واکسن‬ ‫سینوفارم در حال اجراست‪.‬‬ ‫این پزشک متخصص با اشاره به اینکه واکسیناسیون‬ ‫کرونــا برای کودکان ‪ ۹‬تا ‪ ۱۲‬ســال برای ایمنی خود انها‬ ‫در برابر ویــروس کرونا و همچنین عدم انتقال بیماری به‬ ‫سایر افراد الزم است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬زمانی جامعه به پوشش‬ ‫حداکثری واکسیناسیون کرونا می رسد که حتی کودکان نیز‬ ‫در برابر این بیماری واکسینه شده باشند‪.‬‬ ‫فدایی با بیان اینکه واکسیناسیون گروه سنی ‪ ۹‬تا ‪ ۱۲‬در‬ ‫اصفهان از امروز اغاز شد‪ ،‬گفت‪ :‬الزم است کودکان همراه‬ ‫با والدین خود برای واکسیناســیون مراجعه کنند و حتما‬ ‫همراه داشــته باشند زیرا سن انها کمتر از ‪ ۱۸‬سال است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه جمعیت رده ســنی ‪ ۹‬تا ‪ ۱۲‬سال‬ ‫در اســتان اصفهــان حــدود ‪ ۱۸۰‬تــا ‪ ۲۰۰‬هــزار نفر‬ ‫براورد می شــود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬اســتقبال گروه ســنی ‪۱۲‬‬ ‫تا ‪ ۱۸‬ســال در اســتان از واکسیناســیون کرونا رضایت‬ ‫بخش بــود و تا کنون بیــش از ‪ ۸۰‬درصــد نوبت اول‬ ‫و ‪ ۷۰‬درصــد نوبــت دوم واکســن را دریافــت کردند‪.‬‬ ‫مسوول بیماری های واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی اصفهان خاطرنشــان کرد‪ :‬هنوز درباره تزریق ُدز‬ ‫سوم واکسن کرونا به افراد زیر ‪ ۱۸‬سال تصمیمی گرفته‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫اگهیاستخدام‬ ‫نوبت اول‬ ‫خواهران و‬ ‫داروخانه جمعیت هالل احمر استان اصفهان جهت تکمیل کادر نیروی انسانی خود از بین‬ ‫برادران واجد شرایط پس از برگزاری ازمون کتبی و مهارتی به صورت قرارداد قانون کار استخدام می نماید‪.‬‬ ‫جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت جمعیت هالل احمر اصفهان به نشانی ‪http://Esfahan.rcs.ir‬‬ ‫مراجعه نمایید ‪.‬‬ ‫معاونت منابع انسانی و پشتیبانی‬ ‫م الف ‪1269487:‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی (مرحله اول ‪ /‬نوبت اول)‬ ‫دهیاری روستای اسفرجان شهرستان شهرضا در نظر دارد انجام عملیات عمرانی بلوک فرش (‪ ۱۰۰۰‬مترمربع)‪ ،‬رنگ امیزی جداول (‪ 9000‬متر طول)‬ ‫و شن ریزی رنگی (‪ ۶۰۰‬مترمربع) و المان بلوار ورودی روستای اسفرجان را به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫مبلغ و نوع سپرده شرکت در مناقصه‪ :‬مبلغ ‪ ۵‬درصد براورد کل اجرای عملیات عمرانی توسط پیمانکار بصورت ضمانت نامه بانکی و یا واریز نقدی به‬ ‫شماره حساب ‪ 1000162536899‬پست بانک بنام دهیاری روستای اسفرجان‬ ‫محل اخذ اسناد مناقصه‪ :‬شهرضا‪ -‬فرمانداری شهرستان شهرضا‪ -‬بخشداری مرکزی‪ -‬اتاق شماره ‪ -۹‬شماره تماس ‪۵۳۲۳۲۱۰۱‬‬ ‫مهلت تحویل پیشنهادات به دبیرخانه حراست فرمانداری‪ :‬از روز یک شنبه مورخ ‪ 1400/11/10‬تا پایان وقت اداری روز چهارشنبه‬ ‫مورخ ‪ 1400/11/20‬در پاکت در بسته و مهر شده و با مبلغ مشخص و بدون ابهام تحویل اتاق شماره ‪ ۱۱‬فرمانداری گردد‪.‬‬ ‫کلیه پیشنهادها یک روز پس از پایان دو نوبت اگهی (پایان مهلت مرحله اول ‪ /‬نوبت دوم) در ساعت ‪ ۱۲‬ظهر بازگشایی و برنده مناقصه مشخص و به‬ ‫وی ابالغ خواهد گردید‪.‬‬ ‫برنده مناقصه بایستی ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابالغ برنده مناقصه نسبت به ارائه ضمانت نامه معتبر بانکی و یا واریز نقدی بنام دهیاری‬ ‫روستای اسفرجان به مبلغ ده درصد مبلغ براورد اقدام نماید‪.‬‬ ‫برندگان اول و دوم و سوم هر گاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده انان به ترتیب ضبط خواهد شد‪.‬‬ ‫سایر اطالعات و جزئیات مربوط به مناقصه و یا جرائم قصور در اجرای پروژه در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫داشتن گواهی صالحیت معتبر پیمانکاری از سازمان مدیریت و برنامه ریزی و همچنین گواهی صالحیت ایمنی معتبر از اداره تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫(‪ )hse‬الزامی است‪.‬‬ ‫شرایط و نحوه پرداخت بر اساس ایین نامه مالی دهیاری ها می باشد‪.‬‬ ‫تسویه مالی قرارداد از زمان اتمام عملیات اجرایی پروژه و به شرط ارائه مدارک کامل‪ ،‬در زمان تامین اعتبار به مدت یکسال انجام میگردد‪.‬‬ ‫(ضمنا این قرارداد شامل پیش پرداخت نخواهد بود)‬ ‫دهیاری در کاهش یا افزایش حجم عملیات مختار است‪.‬‬ ‫دهیاری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختار است‪.‬‬ ‫هزینه های اگهی مناقصه و ازمایشات و مدارک فنی مورد نیاز بر عهده برنده مناقصه خواهد بود‪.‬‬ ‫م الف‪1269499 :‬‬ ‫امین شیبانی‪ -‬دهیار روستای اسفرجان‬ ‫]عکس‪ :‬زهرا باغبان‪ /‬ایرنا [‬ ‫سیدرضا مرتضوی‪ ،‬استاندار اصفهان‪،‬‬ ‫از روند تکمیل مصالی امام خمینی(ره)‬ ‫شهر اصفهان بازدید کرد‪.‬‬ ‫یادداشت روز‬ ‫اگهی فراخوان عمومی واگذاری اراضی با کاربری‬ ‫تجـــاری واقع در شهر جدید فوالدشهر‬ ‫به شماره ‪/1400/13030‬ص مورخ ‪1400/11/07‬‬ ‫گره روی گره‬ ‫حسن روانشید‬ ‫رویداد | ‪2‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر در نظر دارد تعدادی از امالک و اراضی با کاربری های مختلف خود واقع در محالت‬ ‫شهر جدید فوالدشهر را از طریق فراخوان عمومی به شماره ‪/1400/13030‬ص مورخ ‪ 1400/11/07‬و با جزئیات مندرج‬ ‫در اسناد فراخوان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشانی ‪ WWW.SETADIRAN.IR‬به شماره ثبت‬ ‫سامانه ‪ 2000001335000010‬به صورت الکترونیکی به فروش برساند‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار‪ :‬یکشنبه ‪1400/11/10‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد فراخوان اراضی‪ :‬تا ساعت ‪ 19‬مورخ ‪.1400/11/14‬‬ ‫تاریخ بازدیــد‪ :‬از ســاعت ‪ 10‬صبــح مــورخ ‪ 1400/11/12‬لغایــت ســاعت ‪ 13‬مــورخ ‪.1400/11/20‬‬ ‫( فقط در ساعات اداری)‬ ‫مهلت ارسال پیشنهاد قیمت‪ :‬زمان تحویل پیشنهادها از تاریخ ‪ 1400/11/10‬لغایت ساعت ‪ 19‬مورخ ‪.1400/11/24‬‬ ‫تاریخ بازگشایی فراخوان اراضی‪ :‬زمان بازگشایی پاکتهای پیشنهاد قیمت ساعت ‪ 11‬صبح مورخ ‪1400/11/27‬‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫تاریخ اعالم به برنده‪ :‬چهارشنبه مورخ ‪1400/11/27‬‬ ‫ضمن ًا رعایت موارد ذیل الزامی است‪ :‬‬ ‫‪ )1‬برگزاری فراخوان واگذاری اراضی (مزایده) صرف ًا از طریق ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشــانی اینترنتی‬ ‫‪ WWW.SETADIRAN.IR‬می باشــد و کلیه مراحل فرایند فراخوان شامل خرید‪ ،‬دریافت اسناد‪ ،‬پرداخت تضمین‬ ‫‪862030‬‬ ‫شــرکت در فراخوان (ودیعه)‪ ،‬ارسال پیشنهاد قیمت و اطالع از وضعیت برنده بودن شرکت کنندگان مدرالف‪:‬‬ ‫این‬ ‫فراخوان از‬ ‫طریق می باشد‪.‬‬ ‫‪ )2‬کلیــه اطالعات مربوطه شــامل مشــخصات فنی‪،‬ضوابط شهرســازی‪ ،‬نحوه فروش و ســایر موارد مــورد نیاز بر‬ ‫بــرد اعــان عمومی ســامانه الکترونیکی دولت و وب ســایت شــرکت عمران شــهر جدید فوالدشــهر به نشــانی‬ ‫‪ https://fooladshahr.ntdc.ir/‬قابل مشاهده‪ ،‬بررسی و انتخاب می باشد‪.‬‬ ‫‪ )3‬مبلغ و نوع ســپرده شــرکت در فراخــوان عمومی امالک ‪ :‬مبلغ ســپرده شــرکت در فراخــوان معادل‬ ‫‪( %5‬پنــج درصــد) قیمت پایــه هر پالک و صرفــ ًا فیش واریزی به حســاب تمرکز وجوه ســپرده شــرکت عمران‬ ‫شهر جدید فوالدشــهر به شــماره ‪ 4001119506377117‬نزد بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران به شماره شبا‬ ‫‪ IR410100004001119506377117‬و شناســه واریــز ‪963285300101026008222200001144‬‬ ‫(واریزی از طریق شماره شبا و بصورت ساتنا یا پایا واریز شودضمن ًا ثبت شناسه واریز الزامی است)‪.‬‬ ‫نکته مهم‪ :‬در ماشین نویسی فیش واریزی و توضیحات ان توسط بانک بایستی حتم ًا نام شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر‬ ‫درج شده باشد‪.‬‬ ‫‪)4‬متقاضیــان می توانند در فراخوان عمومی واگذاری اراضی بیش از یک پالک شــرکت کننــد‪ ،‬در این صورت باید‬ ‫سپرده های جداگانه تهیه نمایند‪.‬‬ ‫‪ )5‬با توجه به محدودیت سامانه مبنی بر اینکه برای ارائه پیشنهاد قیمت از طریق سامانه فقط یک نفر می تواند پیشنهاد‬ ‫ارائه نماید لذا در صورتیکه دو نفر بخواهند مشترک ًا یک پیشنهاد ارائه نمایند بایستی فرم پیشنهاد قیمت پیوست مدارک‬ ‫فراخوان را هر دو نفر تکمیل و امضاء و اثر انگشت نمایند و در سامانه بارگذاری کنند‪.‬‬ ‫‪ )6‬عالقمنــدان به شــرکت در فراخوان اراضی می بایســت جهت ثبت نــام و دریافت گواهــی الکترونیکی (توکن)‬ ‫با شماره های ذیل تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫مرکز پشتیبانی و راهبری سامانه‪ 021 - 41934 :‬دفتر ثبت نام استان تهران‪ 88969737 :‬و ‪85193768‬‬ ‫اطالعــات تمــاس دفاتــر ثبت نام ســایر اســتانها در ســامانه تــدارکات الکترونیکی دولــت به نشــانی اینترنتی‬ ‫‪. WWW.SETADIRAN.IR‬‬ ‫م الف‪1269502 :‬‬ ‫روابط عمومی شرکت عمران شهر جدید فوالدشهر‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫یکشنبه | ‪ 10‬بهمن ‪ | 1400‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4277‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫تاکی؟! قسمت ‪2028‬‬ ‫کشور‬ ‫ توجهی‬ ‫کوتاه از‬ ‫بی‬ ‫خبر از اصفهان‬ ‫کوتاه‬ ‫توقف موقتی سفرهای استانی دولت‬ ‫گره روی گره‬ ‫حسـن روانشـید|اجرای سـناریوهای تاسـف بار در‬ ‫سـازمان خصوصی سـازی طـی این سـال ها انقـدر تکرار‬ ‫شـد که امـروز اگر قرار باشـد چالـش تازه ای ایجاد شـود‬ ‫قطعاً از تحمـل اقتصـاد کشـور بـه دور خواهـد بـود‪ .‬در‬ ‫واگذاری هـای اصـل ‪ 44‬کمتـر پیـدا می شـود کـه نتایج‬ ‫مثبتـی از خـود به جـا گذاشـته باشـد زیـرا هریـک بـه‬ ‫تراژدی هایـی تبدیل شـده تـا در دورترین نقاط سـرزمین‬ ‫اشـک پیرزن هـای محـروم را نیـز دراورد‪ .‬بنابرایـن ادامه‬ ‫ایـن مسـیر بـه نفـع نظـام و دولت نیسـت کـه می طلبد‬ ‫تـا اداره ایـن نهاد بـه هیئت امنایی از برگزیـدگان جامعه‪،‬‬ ‫فارغ از وابسـتگی و یا مدارک معتبر دانشـگاهی واگذار تا‬ ‫قبـل از تفکـر بـه منافع حاصله و یـا طمع پیرامـون ارقام‬ ‫پیشـنهادی به عواقب ان اندیشـیده شـود‪ .‬همیـن روزها‬ ‫مسـئله فروش سـهام سـرخابی ها پس از چهل ودو سـال‬ ‫از ایـن شـاخه بـه ان شـاخه پریدن هـا قطعـی می شـود‬ ‫تـا ایـن دسـت های شکسـته بـه نحـوی از وبـال بـودن‬ ‫بـه گـردن خزانـه دولـت جـدا شـود‪ .‬اما ایـا می تـوان به‬ ‫ایـن راحتی دو مجموعـه مورد اعتراض فیفـا را به بخش‬ ‫خصوصـی واگـذار کرد تا بـا تجربه حاصله پـس از ان ها‬ ‫نوبـت بـه دو خودروسـازی می رسـد کـه تنهـا بیسـت‬ ‫هـزار نیـروی سفارشـی در ان ها جیـره و مواجـب ماهانه‬ ‫می گیرنـد اگرچـه همیـن فربگی نیرو باعث شـده اسـت‬ ‫تـا علی رغـم گران فروشـی های متـداول‪ ،‬معـادل یکصد‬ ‫هـزار میلیـارد تومـان بدهـی به جـا بگذارنـد؟! تیم هـای‬ ‫ورزشـی‪ ،‬خودروسـازان و شـرکت های خصولتـی تنهـا‬ ‫موانعی نیسـتند که اجازه نمی دهند اقتصاد بیمار از بسـتر‬ ‫بیـرون ایـد زیـرا در کنار ان ها هسـتند مجموعه هایی که‬ ‫زیـر چتـر رشـوه به جیـب احاد جامعـه ورود پیدا کـرده تا‬ ‫در بـازار سـیاه حمل ونقل خودروهـای مونتـاژ را پا به پای‬ ‫قیمـت ارز رونـق بخشـند! نگاهـی بـه سـومین جلسـه‬ ‫دادگاه شـرکت کـروز نشـان می دهـد کـه چگونـه ‪265‬‬ ‫نفـر از مدیـران و کارکنـان ارشـد گمـرک شـهید رجایی‬ ‫را بـا اهـداء سـکه و خـودروی سـمند خریده انـد و از این‬ ‫تعـداد ‪ ۶۷‬نفـر پسـت های مدیریتـی داشـته و در کنار ان‬ ‫‪ ۲۱‬نفـر از دسـت اندرکاران فـرودگاه امـام خمینـی «ره»‬ ‫هـم خودروهـای گران قیمت زیرمیـزی گرفته انـد! وقتی‬ ‫چانه زنـی از بـاال شـروع می شـود تـا بـه مقـام مسـئولی‬ ‫در فـرودگاه امـام خمینـی «ره» یک دسـتگاه خـودروی‬ ‫سـمند و معاون فنـی ان یک دسـتگاه خودروی سـاندرو‬ ‫و بـه معاون مسـافری گمرک یک دسـتگاه مـزدا ‪ ۳‬داده‬ ‫شـود کـه کارمند شـرکت کـروز بتواند به عنوان مسـئول‬ ‫ترخیـص کاال از گمرک از اسـناد مجعول اسـتفاده کند و‬ ‫درگیـر تعرفه هـای گوناگون نشـود تا دراین بیـن اختالف‬ ‫قیمت ها باعث شـود تا ارز بیشـتری از کشـور خارج گردد‬ ‫و زمانـی کـه اختلاف ارز کمتـر اسـت قیمـت کاالها را‬ ‫پاییـن اعلام کننـد تـا تعرفـه کمتری داشـته باشـد که‬ ‫ایـن نمونـه ای از اقدامـات رئیـس سـالن مسـافربری‬ ‫فـرودگاه مذکـور در سـال های ‪ 96‬و ‪ ۹۷‬بـرای شـرکت‬ ‫کـروز بوده اسـت! درحالی که کارکنان و پرسـنل شـرکت‬ ‫در قالـب مسـافر می توانسـتند به راحتـی ارز را از مملکت‬ ‫خـارج نمایند‪ .‬طی ایـن مدت معاون گمرک فـرودگاه ‪۳۰‬‬ ‫سـکه بهـار ازادی‪ ،‬معاون فرودگاه ‪ ۲۵‬سـکه بهـار ازادی‬ ‫و همچنین جانشـین سـالن‪ ،‬کارشـناس خروج از گمرک‪،‬‬ ‫کارشـناس بازبینـی و مدیـرکل گمرک فـرودگاه هرکدام‬ ‫‪ ۴۰‬قطعـه سـکه دریافـت کرده اند تا نمک گیر شـده و در‬ ‫انجام امور سـرعت عمل به خرج دهند‪ .‬نماینده دادسـتان‬ ‫دربـاره عناوین اتهامـی یکی از متهمان می گوید‪« :‬سـید‬ ‫نوید طاهری از سـال ‪ ۹۱‬در شـرکت کروز مشغول به کار‬ ‫و سـال ‪ ۹۸‬مسـئول حمل و لجسـتیک این شـرکت شد‬ ‫و امـور ترخیـص کاال را انجـام مـی داد‪ .‬بـر اسـاس اقاریر‬ ‫متهمـان‪ ،‬در فراینـد پرداخت رشـوه به کارکنـان گمرک‬ ‫اگـر هدیـه پرداخـت نمی شـد‪ ،‬کارهـا بـا تاخیـر انجـام‬ ‫می شـد‪ .‬چندین سـال اسـت که ثبت سـفارش در سامانه‬ ‫گمـرک توسـط ارسـال تصویـر ثبـت و بـه اصـل بـودن‬ ‫اسـناد توجه نمی شـود‪ .‬اسـناد توسـط واحد خرید خارجی‬ ‫تهیـه می شـد کـه طاهـری در اعترافات خود گفته اسـت‬ ‫در مـواردی که وزن کاال با اسـناد ثبت سـفارش اختالف‬ ‫داشـت و مجبـور به ترخیص فـوری کاال بودیـم‪ ،‬مبالغی‬ ‫را به عنـوان هدیـه پرداخـت می کردیـم‪ .‬در مـواردی نیـز‬ ‫هدیه هایـی به صورت قطعات خودرو داده می شـد‪ .‬اسـناد‬ ‫خرید کاال قب ً‬ ‫ال توسـط شـرکت های خارجی ارسـال شده‬ ‫و در دسـترس شـرکت بـود‪ .‬بـرای انجـام ثبت سـفارش‬ ‫از همـان فایل هـای قبلی اسـتفاده می شـد فقـط اعداد و‬ ‫وزن کاال تغییـر می کـرد‪ .‬مهرهـای شـرکت های خارجی‬ ‫نیـز در اختیـار شـرکت کروز بـود»‪ .‬این ها همه قسـمتی‬ ‫از سـناریویی بلنـد پیرامـون سرنوشـت تلخ خودروسـازی‬ ‫در کشـور اسـت و امـروز بـه یـک تـراژدی تبدیل شـده‬ ‫تا دلسـوزان را هوشـیار کنـد تا براثر یـک غفلت کوچک‬ ‫گـره تـازه ای بـه گره هـای قبلی زده نشـود‪.‬‬ ‫ادامه دارد‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫رئیس جمهـور بـا تاکیـد بـر ضـرورت رعایـت دقیق تـر‬ ‫دسـتورالعمل های بهداشتی در شـرایط کنونی خاطرنشان‬ ‫کـرد‪ :‬به منظـور رعایت دسـتورالعمل ها و صیانـت از جان‬ ‫شـهروندان تـا بهبـود شـرایط‪ ،‬سـفرهای اسـتانی دولت‬ ‫موقتاً انجـام نخواهد شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایرنـا‪ ،‬ایـت ا‪ ...‬سـید ابراهیـم رئیسـی در‬ ‫جلسـه سـتاد ملـی مقابلـه بـا کرونـا بـا تشـکر از همـه‬ ‫افـرادی کـه بـه هـر نحـو در زمینـه پیشـگیری و درمان‬ ‫کرونـا در حـال تلاش هسـتند‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬بـا توجه به‬ ‫افزایـش دوبـاره شـیوع بیماری کرونا الزم اسـت نسـبت‬ ‫بـه رعایت شـیوه نامه های بهداشـتی و خصوصًا اسـتفاده‬ ‫از ماسـک حساسـیت بیشـتری شـود‪ .‬او افزود‪ :‬الزم است‬ ‫ضـرورت تزریـق ُدز سـوم واکسـن کرونـا برای مـردم به‬ ‫شـکل گسـترده تری تبییـن شـود تا امـار واکسیناسـیون‬ ‫دز مراقبتـی نیـز بـه امـار تزریـق دزهـای اول و دوم‬ ‫واکسیناسـیون سراسری برسـد‪ .‬رئیس جمهور خاطرنشان‬ ‫کـرد‪ :‬همچنیـن دسـتگاه های مسـئول از جملـه وزارت‬ ‫بهداشـت‪ ،‬درمـان و امـوزش پزشـکی و سـازمان برنامـه‬ ‫و بودجـه پیگیـر تامیـن منابـع الزم بـرای تجهیـز مراکز‬ ‫درمانـی و رفـع هرگونـه کمبـود و کاسـتی در زمینـه‬ ‫تجهیـزات و داروهـای الزم بـرای درمـان کرونـا باشـند‪.‬‬ ‫رئیسـی ادامـه داد‪ :‬هماهنگی هـای الزم بـا دسـتگاه هایی‬ ‫مثـل هالل احمـر و بخش هـای مختلف نیروهای مسـلح‬ ‫انجـام شـود تا در صورت لـزوم بتـوان از ظرفیت های این‬ ‫نهادهـا از جملـه امکانـات پزشـکی و درمانـی انهـا برای‬ ‫مواجه با وضعیت شـرایط خاص اسـتفاده کـرد‪ .‬او تصریح‬ ‫کرد‪ :‬سـتادهای اسـتانی مقابله با کرونا این اختیار را دارند‬ ‫تا در شـرایط خـاص و بنا به ضرورت محلـی در چارچوب‬ ‫برنامه های کلی سـتاد ملی‪ ،‬نسـبت به اعمـال محدودیت‬ ‫در بخش هـا و شهرسـتان های هر اسـتان تصمیم بگیرند‬ ‫و اجـرا کننـد‪ .‬تصمیم گیـری درباره شـاخص رنگ بندی و‬ ‫اعمـال محدودیـت و تعطیلـی مراکـز و اصناف در کشـور‬ ‫باید بر اسـاس شـرایط جدید باشـد و به روزرسـانی شـود‪.‬‬ ‫رئیس جمهـور تاکیـد کـرد‪ :‬تعطیلی سراسـری مـدارس و‬ ‫دانشـگاه ها به شـکل سـابق و شـاخص های قبلـی‪ ،‬نباید‬ ‫تکرار شـود چـرا که سـبب زیان های فـراوان ازجمله افت‬ ‫تحصیلی بسـیار باال شـده است‪ .‬سـتادهای استانی مقابله‬ ‫بـا کرونـا فقـط حسـب ضـرورت می تواننـد مـدارس هر‬ ‫بخش یا شهرسـتان را برای مدتی که الزم اسـت‪ ،‬تعطیل‬ ‫کننـد‪ .‬رئیسـی خاطرنشـان کـرد‪ :‬هرگونـه اطالع رسـانی‬ ‫درباره شـیوع کرونا باید با هماهنگی کامل و دقیق باشـد‬ ‫تـا در ضمـن اگاهی رسـانی بـه مـردم‪ ،‬نگرانـی بی جـا در‬ ‫جامعـه ایجـاد نکنـد‪ .‬امـروز مـردم بـه دولتمـردان اعتماد‬ ‫دارنـد و ایـن اعتماد بـه هیچ وجه نباید مخدوش شـود‪ .‬در‬ ‫جلسـه سـتاد ملی مقابله با کرونا مصوب شـد که با توجه‬ ‫بـه افزایـش شـیوع کرونـا‪ ،‬بـازی تیم هـای ملـی فوتبال‬ ‫ایـران و امـارات بـدون حضـور تماشـاگران برگزار شـود‪.‬‬ ‫همچنیـن اعضا تصمیـم گرفتند که شـاخص های تعیین‬ ‫رنگ بنـدی شـهرها و نیـز محدودیت هـا و اثـار مترتب بر‬ ‫ایـن رنگ بندی هـا در جلسـات کمیته هـای تخصصـی‬ ‫سـتاد ملی مقابله با کرونا به روز و سـپس در جلسـه سـتاد‬ ‫ملـی کرونا تصویب شـود‪.‬‬ ‫وضعیت پرخطر کرونایی در انتظار اصفهان‬ ‫سـخنگوی دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان بـا تاکیـد‬ ‫بـر اینکـه احتمـال قرمـز شـدن برخـی از شهرسـتان های‬ ‫ایـن منطقـه تـا ‪ ۲‬هفتـه اینـده زیـاد اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬میزان‬ ‫تسـت های مثبـت و قطعـی کرونـا در ایـن اسـتان در یک‬ ‫مـاه گذشـته افزایـش یافتـه و به ‪ ۴۵‬درصد رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫پژمـان عقـدک بـه ایرنا گفت‪ :‬تسـت های مثبـت و قطعی‬ ‫کرونـا یک ماه گذشـته در اسـتان اصفهان بیـن پنج تا ‪۱۰‬‬ ‫درصـد بـود اما اکنون به حدود ‪ ۴۵‬رسـیده که نشـان دهنده‬ ‫خیـز مـوج ششـم کرونـا و افزایـش سـرعت شـیوع ایـن‬ ‫ویـروس در سـطح جامعـه اسـت‪ .‬او بـا بیـان اینکـه در‬ ‫زمان حاضر در شهرسـتان های زیرپوشـش دانشـگاه علوم‬ ‫پزشـکی اصفهان‪ ،‬اصفهان در وضعیـت نارنجی (پرخطر) و‬ ‫‪ ۱۴‬شهرسـتان در وضعیـت زرد (خطر متوسـط) همه گیری‬ ‫بیمـاری کووید‪ ۱۹-‬قـرار دارد‪ ،‬اظهار داشـت‪ :‬این در حالی‬ ‫اسـت که هفته گذشـته فقط یک شهرسـتان زرد داشـتیم‬ ‫و بقیـه شهرسـتان ها ابـی (کم خطـر) بـود‪ .‬او دربـاره دلیل‬ ‫تغییـر ناگهانـی رنگ بنـدی شهرسـتان ها در یـک هفتـه‬ ‫اخیـر گفـت‪ :‬میـزان تسـت های مثبـت کرونـا‪ ،‬بیمـاران‬ ‫سـرپایی و افـراد بسـتری در بیمارسـتان ها در ایـن مـدت‬ ‫دچـار تغییـر شـدیدی شـد و اگر تغییـر امار با همیـن روند‬ ‫باشـد بعید نیسـت که در چند روز اینده بازهم شـاهد تغییر‬ ‫رنگ بنـدی و قرمـز شـدن برخـی شهرسـتان ها به ویـژه‬ ‫اصفهـان باشـیم‪ .‬عقـدک بـا بیـان اینکـه در زمـان حاضر‬ ‫حـدود ‪ ۳۵۰‬بیمـار دارای عالئـم کرونا در بیمارسـتان های‬ ‫اسـتان اصفهـان بسـتری هسـتند‪ ،‬اضافـه کـرد‪ :‬ایـن امار‬ ‫هفته گذشـته حـدود ‪ ۲۳۰‬نفر بود‪ .‬او با اشـاره بـه اینکه در‬ ‫چنـد روز اخیـر تعـداد بیماران مشـکوک به کرونـا افزایش‬ ‫یافتـه اسـت و از طرفـی تسـت های کرونا منفـی و کاذب‬ ‫زیـادی هـم داریم‪ ،‬تاکید کـرد‪ :‬از افرادی کـه دارای عالئم‬ ‫شمار سازمان های مردم نهاد‬ ‫جوانان استان اصفهان تا پایان‬ ‫سال به ‪ ۲۷۵‬می رسد‬ ‫معاون فرهنگی و جوانان ادار ه کل ورزش و جوانان‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬شمار سازمان های مردم نهاد جوانان استان‬ ‫اصفهان از‪ ۲۶۲‬تا پایان سال افزایش خواهد یافت و به‬ ‫‪ ۲۷۵‬فقره می رسد‪.‬‬ ‫عباس مرادیان در گفت و گو با ایرنا افزود‪ :‬با توجه‬ ‫به درخواست ایجاد تشکل های جدید این میزان افزایش‬ ‫خواهد یافت و به رقم مذکور خواهد رسید‪.‬‬ ‫وی اظهارداشت‪ :‬با توجه به گستردگی استان و تعدد‬ ‫مباحث مختلف این میزان رشد تشکل جوانان مطلوب‬ ‫ارزیابی می شود اما در بحث تخصص گرایی و فعالیت های‬ ‫محسوس باید اقدامات بیشتری انجام گیرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه عمده فعالیت سازمان های مردم‬ ‫نهاد جوانان استان اصفهان در بخش اسیب های‬ ‫اجتماعی است تصریح کرد در موضوعاتی مانند‬ ‫کارافرینی و گردشگری نیاز به توسعه داریم تا بتوانیم‬ ‫این بخش ها را در استان گسترش دهیم‪.‬معاون فرهنگی‬ ‫و جوانان ادار ه کل ورزش و جوانان اصفهان اضافه کرد‪ :‬در‬ ‫حوزه گردشگری و کارافرینی در صورت توسعه می تواند‬ ‫زمینه مناسبی را برای اشتغال در استان اصفهان ایجاد‬ ‫کند زیرا ظرفیت های مورد نیاز ان موجود است‪.‬‬ ‫مرادیان با بیان اینکه ازدواج از جمله دیگر حوزه هایی‬ ‫است که تشکل های جوانان به ان می پردازند تصریح‬ ‫کرد‪ :‬برگزاری حدود ‪ ۳۰۰‬کارگاه مرتبط با این مقوله تا‬ ‫پایان سال از جمله فعالیت های مناسبی بود که شاهد‬ ‫بودیم‪.‬‬ ‫وی اظهارداشت‪ :‬با توجه به اینکه استان اصفهان‬ ‫منطقه ای صنعتی به شمار می رود بنابراین ارتباط بیشتر‬ ‫بخش تولید و تشکل های جوانان قادر خواهد بود بستر‬ ‫ارتقای تولید و اشتغالزایی را مهیا کند‪.‬‬ ‫استان اصفهان با جمعیتی بیش از پنج میلیون نفر‬ ‫دارای ‪ ۲۸‬شهرستان‪ ،‬حدود ‪ ۳۷۵‬هزار ورزشکار سازمان‬ ‫یافته و بالغ بر یک هزار و ‪ ۷۰۰‬باشگاه ورزشی است‪.‬‬ ‫ضرورت ارتقای حس خودباوری‬ ‫و ایجاد هویت در زنان شهر‬ ‫بیمـاری کوویـد‪ ۱۹-‬و سـرماخوردگی هسـتند درخواسـت‬ ‫می کنیـم کـه خـود را قرنطینه کنند‪ .‬سـخنگوی دانشـگاه‬ ‫علـوم پزشـکی اصفهـان بـا بیـان اینکـه امـار مرگ ومیـر‬ ‫قطعی ناشـی از کرونا در یک هفته گذشـته در این اسـتان‬ ‫صفـر بـود‪ ،‬تصریح کـرد‪ :‬اما ایـن امار دیروز هشـتم بهمن‬ ‫ناگهـان افزایـش یافت و به ‪ ۲‬نفر قطعی و ‪ ۴‬نفر مشـکوک‬ ‫رسـید‪ .‬او بـا اشـاره به اینکـه سـویه اُمیکـرون در روزهای‬ ‫ابتدایی که شـیوع یافت بیشـتر گروه های سـنی میان سـال‬ ‫را درگیـر کـرد‪ ،‬افـزود‪ :‬ایـن نـوع ویروس نسـبت بـه دلتا‪،‬‬ ‫گروه هـای سـنی پایین تر را بیشـتر درگیر می کنـد بنابراین‬ ‫همـه افراد باید بـا واکسیناسـیون و رعایت شـیوه نامه های‬ ‫بهداشـتی از خـود در برابـر ایـن بیمـاری مراقبـت کننـد‪.‬‬ ‫عقـدک دربـاره امادگی دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهان‬ ‫بـرای مواجهـه بـا مـوج ششـم کرونـا اظهـار داشـت‪ :‬این‬ ‫دانشـگاه بـا اسـتفاده از تجربـه ‪ ۲‬سـاله خود و بـا اموزش‪،‬‬ ‫اطالع رسـانی‪ ،‬واکسیناسـیون و امادگـی کادر درمـان و‬ ‫بهداشـت برای پیشـگیری از اوج گرفتن مـوج بعدی کرونا‬ ‫تلاش می کنـد امـا اگر موج ششـم ناگهان با پیـک امار و‬ ‫افزایش شـدید میزان بسـتری بیماران مواجه شـود ممکن‬ ‫اسـت بیمارسـتان ها توانایـی پوشـش کامـل را نداشـته‬ ‫باشـند بـه همیـن دلیـل بایـد مراقبت شـود تا موج ششـم‬ ‫به صـورت تدریجـی طی شـود و خیـزش ناگهانی نداشـته‬ ‫باشـد‪ .‬او بـا بیـان اینکه دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهان‬ ‫از نظـر تعـداد کادر درمـان و بهداشـت مشـکلی بـرای‬ ‫خدمات رسـانی بـه بیماران ندارد‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪ :‬از نظر‬ ‫حقـوق و مزایـا دغدغه هایـی وجـود داشـت کـه دانشـگاه‬ ‫علـوم پزشـکی اصفهـان بـرای جبـران خدمـات و زحمات‬ ‫انهـا تلاش کـرد اما بهتر اسـت امکانـات و شـرایط برای‬ ‫کارکنـان بـه گونه ای باشـد که بـا حداکثر رضایـت به ارائه‬ ‫خدمـات بپردازنـد‪ .‬بـر اسـاس اخرین امـار دانشـگاه علوم‬ ‫پزشـکی اصفهان حـدود ‪ ۳۵۰‬بیمـار دارای عالئم کرونا در‬ ‫بیمارسـتان های اسـتان بستری هسـتند که ‪ ۵۲‬نفر انها در‬ ‫بخـش مراقبت هـای ویـژه بسـر می برند‪.‬‬ ‫امام جمعهاصفهان‪:‬‬ ‫بیانیه گام دوم سرمشق فعالیت های دهه فجر است‬ ‫نماینـده ولی فقیـه در اسـتان اصفهـان دهـه فجـر را‬ ‫بهتریـن فرصـت تبیین دسـتاوردهای انقالب اسلامی‬ ‫دانسـت و گفـت‪ :‬در عمـر بـا برکـت انقلاب اسلامی‬ ‫پیشـرفت ها و خدمات فراوانی در شـهرها و روسـتاهای‬ ‫کشـور انجـام شـده که الزم اسـت ایـن دسـتاوردها در‬ ‫ایـام ا‪ ...‬دهـه فجـر بـرای مـردم و نسـل جـوان تبیین و‬ ‫بازگویی شـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش دفتـر نمایندگـی ولی فقیـه در اسـتان‬ ‫اصفهـان‪ ،‬ایـت ا‪ ...‬سـید یوسـف طباطبایی نـژاد نماینده‬ ‫ولی فقیـه در اسـتان اصفهـان در جلسـه سـتاد اسـتانی‬ ‫دهـه فجـر انقلاب اسلامی اظهـار داشـت‪ :‬بـه برکت‬ ‫خـون شـهدا و رهنمودهـای امـام راحل و رهبـر معظم‬ ‫انقالب‪ ،‬ایران اسلامی در نقطه اوج پیشـرفت قرار دارد‬ ‫و هـر روز بیش از گذشـته در مسـیر اقتدار و شـکوفایی‬ ‫بـا حرکـت به جلـو راه خـود را ادامه می دهد‪ .‬او با اشـاره‬ ‫بـه اینکـه یکی از تاکیـدات رهبر معظم انقالب توسـعه‬ ‫جهـاد تبییـن اسـت‪ ،‬گفت‪ :‬در این مسـیر ضـرورت دارد‬ ‫کـه در راسـتای اهـداف بیانیـه گام دوم انقلاب تالش‬ ‫مضاعف داشـته باشـیم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬دهه فجــر بهترین فرصت بــرای تبیین‬ ‫دستاورهای انقالب اسالمی است‬ ‫طباطبایی نـژاد دهـه فجـر را بهتریـن فرصـت تبییـن‬ ‫دسـتاوردهای انقلاب اسلامی دانسـت و افـزود‪ :‬در‬ ‫عمـر بـا برکت انقلاب اسلامی پیشـرفت ها و خدمات‬ ‫فراوانی در شـهرها و روسـتاهای کشـور انجام شـده که‬ ‫الزم اسـت ایـن دسـتاوردها در ایـام اهلل دهـه فجر برای‬ ‫مردم و نسـل جـوان تبییـن و بازگویی شـود‪ .‬امام جمعه‬ ‫اصفهـان با بیـان اینکه خدمات صـورت گرفته در زمینه‬ ‫اب‪ ،‬بـرق‪ ،‬تلفـن‪ ،‬گاز‪ ،‬جـاده و‪ ...‬در انقلاب اسلامی‬ ‫قابل مقایسـه بـا زمـان طاغـوت نیسـت‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬در‬ ‫زمـان طاغـوت عدالـت اجتماعـی در مراکـز اسـتان ها‬ ‫وجـود نداشـت امـا امـروز شـاهد خدمـات مطلـوب‬ ‫در دورافتاده تریـن روسـتاها هسـتیم‪ .‬او عنـوان کـرد‪:‬‬ ‫پیشـرفت های ایـران اسلامی در عرصه هـای نظامـی‪،‬‬ ‫علمـی و پزشـکی بـا کشـورهای اطـراف و منطقـه‬ ‫قابل مقایسـه نیسـت و دشـمنان مـا کـه سـخت ترین‬ ‫تحریم هـا را علیـه ایران انجـام داده اند‪ ،‬اذعـان دارند که‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫تحریم هـا بر روی ایران اثرگذار نبوده اسـت و جمهوری‬ ‫اسلامی ایـران توانسـته اسـت بـه حرکـت خـود ادامه‬ ‫دهـد‪ .‬در ادامـه ایـن جلسـه‪ ،‬محمدعلی احمـدی رئیس‬ ‫شـورای هماهنگـی تبلیغـات اسلامی اسـتان اصفهان‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬امسـال ایـام ا‪ ...‬دهـه فجـر در حالـی‬ ‫برگـزار می شـود کـه مجموعـه فعاالن عرصـه فرهنگ‬ ‫بـرای بزرگداشـت این مناسـبت بزرگ ملـی برنامه های‬ ‫مردمـی خوبـی را تـدارک دیده اند‪ .‬او افـزود‪ :‬اغازین روز‬ ‫دهـه فجـر که مصـادف بـا سـالروز ورود حضـرت امام‬ ‫(ره) اسـت‪ ،‬مطابـق بـا روال سـال های قبـل برنامه های‬ ‫متنوعـی در نقـاط مختلـف اسـتان برگـزار خواهد شـد‬ ‫کـه از جملـه ان هـا در گلسـتان شـهدای اصفهـان و‬ ‫گلـزار شـهدای شهرسـتان ها‪ ،‬شـهرها و روسـتاهای‬ ‫اسـتان اسـت‪ .‬احمدی گفـت‪ :‬برای بزرگداشـت ایـام ا‪...‬‬ ‫دهـه فجـر سـتادهای مردمـی در نقاط مختلف سراسـر‬ ‫اسـتان و همچنیـن در تمام مجموعه هایـی که به نوعی‬ ‫مـردم در ان هـا نقش دارند از جمله شـهرها و روسـتاها‪،‬‬ ‫مـدارس‪ ،‬کارخانه هـا‪ ،‬شـهرک های صنعتـی و تولیـدی‬ ‫فعـال خواهد شـد‪ .‬رئیـس شـورای هماهنگـی تبلیغات‬ ‫اسلامی اسـتان اصفهان با بیان اینکه به مناسـبت این‬ ‫ایـام با شـکوه بـرای اقشـار مختلـف مـردم برنامه های‬ ‫خاصـی تدوین شـد ه اسـت‪ ،‬گفت‪ :‬بـه اقتضای شـرایط‬ ‫مختلـف شهرسـتان های اسـتان‪ ۲۷ ،‬کمیته متشـکل از‬ ‫نهادهـای مردمـی و انقالبـی و دسـتگاه های اجرایی در‬ ‫سـتاد دهه فجر تشـکیل شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬برنامه های روز ‪ ۲۲‬بهمــن تداخلی با نماز‬ ‫جمعه نخواهد داشت‬ ‫او ادامـه داد‪ :‬بـر همیـن اسـاس تاکیدمـان بـر ایـن بود‬ ‫کـه مسـئوالن برگـزاری سـتادهای دهـه فجر بـا ائمه‬ ‫محتـرم جمعـه هماهنگی داشـته باشـند تـا برنامه هایی‬ ‫کـه بـرای یـوم اهلل ‪ ۲۲‬بهمـن پیش بینـی شـده اسـت‬ ‫تداخـل و اختالفـی بـا برنامه هـای نمـاز جمعه نداشـته‬ ‫باشـد و بـه همیـن دلیـل هماهنگی هـای خوبـی بـا‬ ‫شـورای سیاسـت گذاری ائمه جمعه در اسـتان داشـتیم‪.‬‬ ‫احمـدی بـا تاکیـد بـر اهمیـت روز ‪ ۱۲‬بهمـن توضیـح‬ ‫داد‪ :‬اهمیـت نخسـت ایـن روز سـالروز ورود حضـرت‬ ‫امـام خمینـی (ره) اسـت و از طرفـی ‪ ۱۲‬بهمـن اغـاز و‬ ‫مقدمـه جشـن های سـالروز پیـروزی انقلاب اسلامی‬ ‫اسـت‪ .‬احمـدی بـا بیـان اینکـه بیانیـه گام دوم انقالب‬ ‫اسلامی بهترین سـند شـناخت گذشـته‪ ،‬وضـع موجود‬ ‫و اهـداف اینـده اسـت تصریـح کـرد‪ :‬برنامه های سـتاد‬ ‫دهـه فجر امسـال بر اسـاس چند محـور از جمله تبیین‬ ‫دسـتاوردهای انقالب اسلامی بـا محوریـت بیانیه گام‬ ‫دوم انقلاب پیش بینـی شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬بیانیه گام دوم سرمشق فعالیت های دهه‬ ‫فجر است‬ ‫رئیـس شـورای هماهنگـی تبلیغـات اسلامی اسـتان‬ ‫اصفهـان بیان داشـت‪ :‬مـردم بـا رهبری و هدایـت امام‬ ‫راحـل‪ ،‬انقلاب را به پیروزی رسـاندند و همواره ایشـان‬ ‫و نائـب بر حقشـان را چـراغ راه خود قـرار داده و حرکت‬ ‫کرده انـد‪ ،‬ما نیز بیانیـه گام دوم انقالب اسلامی را الگو‬ ‫و سرمشـق فعالیت هـای ایـام ا‪ ...‬فجـر قـرار دادیـم‪ .‬او‬ ‫امیدبخشـی بـر محور انقلاب اسلامی را دومین محور‬ ‫برنامه هـای دهـه فجـر دانسـت و گفـت‪ :‬نیاز اسـت که‬ ‫امیدهـای واقعـی را در جامعـه نشـر دهیـد و بـر محـور‬ ‫شـعارهای انقلاب امیدافرینـی کنید‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬مردم تصمیم گیر و مجری برنامه های دهه‬ ‫فجرباشند‬ ‫احمـدی بـا بیـان اینکـه برگـزاری جشـن های انقالب‬ ‫اسلامی بـه دسـت مـردم سـومین محـور برنامه هـا‬ ‫خواهـد بود گفـت‪ :‬نباید به صورت شـعاری در این زمینه‬ ‫برخـورد شـود؛ مـا می توانیـم برنامه هایـی را طراحـی‬ ‫کنیـم کـه مـردم در ان تصمیم گیر و اجراکننده باشـند‬ ‫و در همیـن راسـتا نیـاز اسـت کـه سـتادهای مردمـی‬ ‫در تمامـی دسـتگاه ها‪ ،‬نهادهـا‪ ،‬مسـاجد‪ ،‬مـدارس و…‬ ‫تشـکیل شـود و جشـن های محلـه محـور بـا پوشـش‬ ‫رسـانه ای قوی صورت پذیرد‪ .‬رئیس شـورای هماهنگی‬ ‫تبلیغـات اسلامی اسـتان اصفهان بـا تاکید بـر اهمیت‬ ‫اسـتفاده از فضـای مجـازی در جهـت نشـر فرهنـگ و‬ ‫ارمـان انقلاب‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪ :‬امسـال بـا توجـه به‬ ‫تقـارن ‪ ۲۲‬بهمـن بـا روز جمعـه‪ ،‬بـا موافقـت امام جمعه‬ ‫اصفهان مانند سـال های گذشـته جشـن ملی ‪ ۲۲‬بهمن‬ ‫در میـدان امـام (ره) اصفهـان برگـزار می شـود و بعـد‬ ‫از ان هـم نمـاز جمعـه در همـان میـدان اقامـه خواهـد‬ ‫شـد‪ .‬او در پایـان تاکیـد کرد‪ :‬اسـتان اصفهـان در زمان‬ ‫انقلاب تعداد ‪ ۲۱۷‬شـهید تقدیم انقالب نموده اسـت و‬ ‫نبایـد یـاد و نـام این شـهدا فراموش شـود‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی شورای‬ ‫اسالمی شهر اصفهان گفت‪ :‬در کمیته بانوان و خانواده‪،‬‬ ‫نشست های هم اندیشی با موضوع بانوان برگزار شد و در‬ ‫نهایت به دو ایده ارتقای حس خودباوری و ایجاد هویت‬ ‫در زنان شهر رسیدیم تا به نحو شایسته به امور بانوان‬ ‫شهر رسیدگی کنیم‪.‬فرزانه کالهدوزان در گفت وگو با‬ ‫خبرنگار ایمنا‪ ،‬در خصوص نقش زنان در جامعه شهری‬ ‫و اسالمی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در حال حاضر زنان با رشد روز‬ ‫افزون در تحصیالت و شرایط اجتماعی نقش های جدید‬ ‫و موثری را در شهر ایفا می کنند‪ ،‬لذا باید به تحلیل مسائل‬ ‫مربوط به زنان توجه شود‪.‬وی با تاکید بر اینکه زنان به‬ ‫وجود شرایط متعادل در شهر و مدیریت شهری نیاز‬ ‫دارند‪ ،‬افزود‪ :‬باید نگاه های لطیف در قانون های مربوط به‬ ‫زنان جاری باشد تا به دنبال ان تعادل و حسی که به تمام‬ ‫شهروندان یک شهر می دهد‪ ،‬تغییر کند‪ ،‬زیرا شهروندان‬ ‫یک شهر اعضای یک خانواده هستند که کنار هم قرار‬ ‫می گیرند و هر کدام از این خانواده ها شهر را می سازند‪،‬‬ ‫بنابراین باید نگاه به انها متعادل باشد‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی شورای‬ ‫اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه در خصوص پیگیری‬ ‫مسائل مربوط به بانوان «کمیته بانوان و خانواده» ذیل‬ ‫کمیته فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی شورای اسالمی شهر‬ ‫تشکیل شده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در این کمیته نشست های‬ ‫هم اندیشی با موضوع مسائل مرتبط با بانوان شهر با‬ ‫حضورنمایندگانانهادردستگاه هایدیگر‪،‬مجموعه های‬ ‫فرهنگی شهر‪ ،‬خیران فعال و اندیشمندان در این حوزه‬ ‫برگزار شد و در نهایت به دو ایده ارتقای حس خودباوری‬ ‫و ایجاد هویت در زنان شهر رسیدیم و این دو موضوع‬ ‫را محور کار خود قرار داده ایم تا به نحو شایسته به‬ ‫امور بانوان شهر رسیدگی کنیم‪.‬وی با اشاره به اهمیت‬ ‫موضوع همدلی در شهر‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬یکی از مشکالت‪،‬‬ ‫گسست های موجود در شهر است که همدلی برای رفع‬ ‫ان یکی از نیازهای اصلی شهر خواهد بود‪ ،‬بنابراین با‬ ‫توجه به دو ارزش ارتقای حس خودباوری و ایجاد هویت‬ ‫در زنان شهر‪ ،‬اهدافی را تعیین کردیم تا نگاهی ویژه به‬ ‫این مسائل داشته باشیم؛ در این راستا به مسائل مربوط‬ ‫به اقتصاد خانواده‪ ،‬دختران نوجوانان‪ ،‬ورزش و نشاط زنان‬ ‫شهر نیز توجه شده‪ ،‬زیرا ورزش با سالمت و نشاط زنان‬ ‫رابطه مستقیم دارد‪.‬کالهدوزان با تاکید بر اهمیت سالمت‬ ‫شهروندان به ویژه زنان‪ ،‬افزود‪ :‬در حوزه سالمت‪ ،‬ورزش‬ ‫نقش تعیین کننده دارد و با توجه به اینکه در دوران شیوع‬ ‫کرونا افراد به ویژه بانوان به ماندن در خانه عادت کردند‪،‬‬ ‫در حال حاضر باید به موضوع ورزش و سالمتی ان ها به‬ ‫ویژه در سنین پایین تر و در دختران نوجوان توجه شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به لزوم توجه به زنان خانه دار و شاغل‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬زنان خانه دار و شاغل دو قشری هستند‬ ‫که جمعیت مخاطب متفاوتی دارند و برنامه ریزی برای‬ ‫انها نیز متفاوت خواهد بود‪ ،‬همچنین سرانه و مکان های‬ ‫ورزشی در شهر کم است و باید تدابیری در این زمینه‬ ‫اندیشیده و روش های جدیدی برای ورزش زنان در نظر‬ ‫گرفته شود‪.‬عضو کمیسیون فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی‬ ‫شورای اسالمی شهر اصفهان ادامه داد‪ :‬اندیشمندان باید‬ ‫در حوزه نشاط‪ ،‬ورزش و تفریح روش های جدید ارائه‬ ‫دهند‪ .‬شرکت های دانش بنیان نیز باید به این حوزه ورود‬ ‫کرده و طرح ها و ایده های جدید را ارائه دهند؛ قطعاً از انها‬ ‫به عنوان تسهیل گر استقبال خواهیم کرد تا با به کارگیری‬ ‫روش های جدید بتوان اقدامات موثری را در حوزه زنان‬ ‫داشتهباشیم‪.‬‬ صفحه 2 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫یکشنبه | ‪ 10‬بهمن ‪ | 1400‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4277‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫شهر‬ ‫بهره برداری از ‪ ۱۰‬پروژه‬ ‫شاخص در منطقه ‪۷‬‬ ‫به گفته مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان ‪۱۰‬‬ ‫پروژه شــاخص در این منطقه همزمان با ایام دهه‬ ‫مبارک فجر به بهره برداری می رسد‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬علی اصغر شاطوری در توضیح‬ ‫پروژه های شــاخص و اماده افتتــاح منطقه هفت‬ ‫شــهرداری اصفهان‪ ،‬ضمن معرفی ویژگی ها‪ ،‬نیازها‬ ‫و نقــاط ضعف و قوت ایــن منطقه‪ ،‬اظهــار کرد‪:‬‬ ‫مســاحت منطقه دو هزار و ‪ ۸۵۷‬هکتار و دارای ‪۱۲‬‬ ‫محله باب الدشت‪ ،‬شهرک ولی عصر (عج)‪ ،‬رحیم اباد‪،‬‬ ‫شــهرک میالد‪ ،‬فروردین‪ ،‬مولوی‪ ،‬باغ فدک‪ ،‬شاهد‪،‬‬ ‫شهرک کاوه‪ ،‬پوریای ولی شیخ اشراق و برازنده است‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه بیشــترین تراکم در محله مولوی و‬ ‫کمترین تراکم در محله فدک اســت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫تراکم جمعیتی منطقه هفت شــهرداری ‪ ۱۴۱‬نفر در‬ ‫هکتار‪ ،‬سرانه فضای سبز ‪ ۱۵‬مترمربع و سرانه فضای‬ ‫ســبز تفرجگاهی ‪ ۱.۶‬مترمربع اســت‪ ،‬این منطقه‬ ‫همچنین دارای هفت مرکز فرهنگی‪ ۱۱ ،‬بوســتان‪،‬‬ ‫‪ ۵۱‬مسجد‪ ،‬چهار مرکز ورزشی‪ ،‬پنج مرکز فرهنگی‬ ‫و کتابخانه‪ ،‬ســه پارک و بوستان و پنج مرکز خرید‬ ‫است‪ .‬مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان با اشاره‬ ‫به بافت فرســوده منطقه‪ ،‬افــزود‪ ۱۶۴ :‬هکتار بافت‬ ‫فرسوده در این منطقه وجود دارد که حدود ‪ ۱۲‬درصد‬ ‫از ســطح محدوده قانونی منطقه را در برمی گیرد و‬ ‫ســهم منطقه از جمعیت شهر سهم ‪ ۹‬درصدی بوده‬ ‫است‪ ،‬درحالی که سهم ان از مساحت کل شهر پنج‬ ‫درصد است‪ .‬شاطوری ادامه داد‪ :‬در این منطقه طبق‬ ‫برنامه ریــزی صورت گرفته‪ ،‬چهار پروژه شــاخص‬ ‫و شــش پروژه محلی اماده افتتاح است‪ .‬او با اشاره‬ ‫به مشــخصات چهار پروژه شاخص اماده افتتاح در‬ ‫منطقه هفت شــهرداری اصفهان‪ ،‬گفــت‪ :‬احداث‬ ‫خیابان شهید عبدالرســول زرین با هزینه ای بالغ بر‬ ‫‪ ۷۰‬میلیارد ریال و زیربنای ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۶۸۰‬مترمربع‪،‬‬ ‫احداث خیابان بهشتی (فاز یک باند شمالی) با هزینه‬ ‫‪ ۳۲‬میلیــارد ریال و زیربنای ‪ ۹‬هزار مترمربع‪ ،‬احداث‬ ‫بلوار نســیم با هزینه ‪ ۵۳‬میلیارد ریال و زیربنای ‪۱۵‬‬ ‫هزار و ‪ ۱۲۰‬مترمربع‪ ،‬احداث میدان حج با هزینه ‪۱۹‬‬ ‫میلیارد ریال و زیربنای مســاحتی شش هزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫مترمربع چهار پروژه شــاخص این منطقه محسوب‬ ‫می شود که عملیات اجرایی ان در مراحل نهایی قرار‬ ‫دارد‪ .‬مدیر منطقه هفت شهرداری اصفهان افزود‪ :‬به‬ ‫منظور ارتقای سطح کیفیت زندگی شهروندان‪ ،‬شش‬ ‫پروژه دیگر اماده گشایش است که شامل زیرسازی‬ ‫و اسفالت مجموعه بهاران با هزینه ‪ ۷۰‬میلیارد ریال‪،‬‬ ‫احداث گذر شمالی مادی چشمه خونین با هزینه ‪۱۵‬‬ ‫میلیارد‪ ،‬ساماندهی کوی بوستان با هزینه ‪ ۱۲‬میلیارد‬ ‫ریال و زیربنای ‪ ۵۵‬هزار مترمربع‪ ،‬احداث رفیوژ میانی‬ ‫فضای سبز شــهرک ولی عصر (عج ) با هزینه ‪۳۷‬‬ ‫میلیارد ریــال و زیربنای ‪ ۲۰‬هزار مترمربع اســت‪.‬‬ ‫شــاطوری ادامه داد‪ :‬تعریض باند کندروی بزرگراه‬ ‫شــهید چمران حدفاصل پل چمران تا میدان الله و‬ ‫بالعکــس با هزینه ‪ ۴۲‬میلیارد ریال با زیربنای هفت‬ ‫هــزار و ‪ ۷۰۰‬مترمربع و تعریــض خیابان بعثت و‬ ‫دفع اب های ســطحی باند غربی (حدفاصل خیابان‬ ‫گلســتان تا میدان فرزانگان) بــا هزینه ‪ ۵۲‬میلیارد‬ ‫ریال بــا زیربنای ‪ ۱۰۳‬هــزار و ‪ ۹۲۰‬مترمربع اماده‬ ‫بهره برداری است‪.‬‬ ‫گشایش دو پروژه شاخص‬ ‫منطقه ‪ 3‬در دهه فجر‬ ‫مدیر منطقه ســه شــهرداری اصفهان جزئیات‬ ‫پروژه های اماده افتتاح این منطقه را به مناسبت ایام‬ ‫مبارک دهه مبارک فجر تشریح کرد‪.‬‬ ‫حســین کارگر با اشــاره به پروژه های شاخص‬ ‫امــاده افتتاح منطقه ســه شــهرداری اصفهان به‬ ‫مناســبت دهه مبارک فجر امسال‪ ،‬به ایمنا گفت‪:‬‬ ‫بر اســاس برنامه ریزی صورت گرفتــه‪ ،‬دو پروژه‬ ‫شــاخص در این منطقه اماده افتتاح است‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫ساماندهی و سنگفرش خیابان سپاه با هزینه ‪۱۸۰‬‬ ‫میلیارد ریال و زیربنای شــش هزار ‪ ۳۸۰‬متر مربع‪،‬‬ ‫ساماندهی گذر اقا نوراله نجفی و اتصال به بازارچه‬ ‫حسن اباد با هزینه ‪ ۳۰‬میلیارد ریال و زیربنای چهار‬ ‫هزار و ‪ ۷۲۰‬مترمربع از جمله دو پروژه شاخص اماده‬ ‫افتتاح اســت‪ .‬مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در منطقه سه شهرداری اصفهان چهار‬ ‫پروژه منطقه ای نیز اماده افتتاح اســت که می توان‬ ‫به مرمت و ســاماندهی گنجینه کتاب های نفیس‬ ‫کتابخانه مرکزی با هزینه ‪ ۵۵‬میلیارد ریال‪ ،‬احداث‬ ‫پاتوق شهری پهلوانان در خیابان سنبلستان با هزینه‬ ‫‪ ۱۰‬میلیارد ریال‪ ،‬مرمت و بازســازی بازار اصفهان‬ ‫میــدان تا میدان (فاز نهایی) بــا هزینه ‪ ۴۰‬میلیارد‬ ‫ریال‪ ،‬تکمیل سنگ فرش چهارباغ عباسی از سمت‬ ‫میدان انقالب با هزینه ‪ ۳۰‬میلیارد ریال اشاره کرد‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬احداث خانــه کودک و نوجوان در‬ ‫قالب پروژه های اصفهان‪ ،‬شــهر دوستدار کودک با‬ ‫هزینه ‪ ۱۱۰‬میلیارد ریال با زیربنای ســه هزار متر‬ ‫مربع از جمله پروژه هایی است که عملیات عمرانی‬ ‫ان در ماه های اتی اغاز خواهد شد‪ .‬کارگر ادامه داد‪:‬‬ ‫ساماندهی بازار نو شرقی‪ ،‬رنگرزها و نجارها با هزینه‬ ‫‪ ۹۰‬میلیارد ریال‪ ،‬احداث ایستگاه های اتوبوس ‪BRT‬‬ ‫خیابان ولی عصر (عج) ‪ -‬عبدالــرزاق با هزینه ‪۴۵‬‬ ‫میلیارد ریال و احداث ایستگاه های اتوبوس ‪BRT‬‬ ‫خیابان هشت بهشت غربی با هزینه ‪ ۶۰‬میلیارد ریال‬ ‫از دیگر پروژه های این منطقه است‪.‬‬ ‫استان‬ ‫شهرداراصفهان‪:‬‬ ‫باید از بافت تاریخی شهر صیانت شود‬ ‫به گفته شــهردار اصفهان با توجه به اینکه در استانه دهه‬ ‫فجر قرار داریم تمرکز بخش فرهنگی شــهرداری سامان‬ ‫دادن به جشن های دهه فجر با کمک مردم در محله های‬ ‫شهر است‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬علی قاســم زاده ضمن تبریک پیشاپیش‬ ‫فرارســیدن ایام دهه فجر انقالب‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫اینکه در استانه دهه فجر قرار داریم تمرکز بخش فرهنگی‬ ‫شــهرداری سامان دادن به جشن های دهه فجر با کمک‬ ‫مردم در محله های شهر است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬طی فراخوانی از مساجد‪ ،‬پایگاه ها‪ ،‬مراکز فرهنگی و‬ ‫همه مردم و عاشقان انقالب دعوت شده که برنامه های در‬ ‫نظر گرفته شده برای ایام دهه فجر را اعالم کنند تا چنانچه‬ ‫شــهرداری می تواند کمکی در راستای بهتر برگزار شدن‬ ‫برنامه ها انجام دهد‪ ،‬اقدامات الزم صورت گیرد‪ .‬شــهردار‬ ‫اصفهان با تاکید بر اینکه در این ایام باید کمک کنیم مردم‬ ‫شادتر باشند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬دهه فجر می تواند روزهای خوب‬ ‫و خوشــی را در شهر رقم بزند و با برگزاری جشن ها مردم‬ ‫از فشــار کرونا خارج شوند‪ .‬او با بیان اینکه تاریخ اصفهان‬ ‫نشــان داده که بارها و بارها نقطه اوج بوده اســت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫وقتی اصفهان توانسته تاریخ ساز و تمدن ساز باشد‪ ،‬یعنی این‬ ‫سرزمین استعداد الزم برای همیشه در اوج بودن را دارد و‬ ‫می تواند به خوبی بدرخشد‪ .‬قاسم زاده اظهار کرد‪ :‬با پذیرش‬ ‫برخی از واقعیت ها‪ ،‬باید اصفهان را از نو بسازیم که این اقدام‬ ‫با کمک و مشارکت مردم امکان پذیر خواهد بود تا اصفهان‬ ‫شهر زندگی باشد‪ .‬او با تاکید بر اینکه از بافت تاریخی باید‬ ‫صیانت و هویت شهر حفظ شود‪ ،‬افزود‪ :‬بخش های جدید‬ ‫شهر باید با توجه به اقتضائات‪ ،‬برنامه ریزی و طراحی شود‪.‬‬ ‫شهردار اصفهان با تبریک راه یابی تیم ملی فوتبال کشورمان‬ ‫به جام جهانی گفت‪ :‬این صعود خبر مسرت بخشی بود که‬ ‫باعث شادی مردم شد‪.‬‬ ‫سخنگوی شورای شهر‪:‬‬ ‫مراحل قانونی طرح شفافیت به درستی طی شده است‬ ‫«شورای اسالمی شهر اصفهان در کنار اتفاقات مثبت از‬ ‫جمله مشارکت نخبگان و مردم در اداره شهر‪ ،‬راهبردهای‬ ‫تحولی بودجه ‪ ،۱۴۰۱‬همگرایی بین گروه های تصمیم ساز‬ ‫و تالش بــرای تقویت رویکرد فرهنگــی و اجتماعی‪ ،‬با‬ ‫تصویب طرح شــفافیت و ارتقای سالمت اداری‪ ،‬یک گام‬ ‫بلند دیگر در عمل به وعده های خود برداشت‪».‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬شفافیت یکی از دقیق ترین راه حل های‬ ‫مبارزه با فســاد ســازمان یافته اداری است؛ مسئله ای که‬ ‫باعث کمتر شــدن خطاهای اداری شــده و بر اساس ان‬ ‫قانون مداری بیشتر موردتوجه قرار بگیرد؛ در واقع‪ ،‬شفافیت‬ ‫همان دریچه نظارت مردمی و عمومی است که در نتیجه‬ ‫مسیر محکم موضوع اصل هشــتم قانون اساسی‪ ،‬یعنی‬ ‫امربه معروف و نهی از منکــر را امکان پذیر کرده و میزان‬ ‫خطا و اشتباه علنی را به مسئوالن گوشزد می کند‪ .‬به همین‬ ‫جهت طرح «شفافیت و ارتقای سالمت اداری» با پیشنهاد‬ ‫هشت نفر از اعضای شورای اسالمی شهر اصفهان مطرح‬ ‫شد‪ ،‬موردبررسی قرار گرفت و به تصویب رسید‪ ،‬این طرح‬ ‫در چهارفصل و ‪ ۲۵‬بند تکالیفی را برای شهرداری اصفهان‬ ‫تعیین کرده اســت تا با اجرای این مــوارد ضمن تقویت‬ ‫نظارت مردمی بر مجموعه مدیریت شهری با شفافیت هر‬ ‫چه بیشتر روزنه های فساد بسته شود‪ ،‬اما این سوال مطرح‬ ‫می شــود که با توجه به تدوین بعضی از بخش های طرح‬ ‫شفافیت به استناد مفاد قانونی‪ ،‬لزوم تدوین و تصویب این‬ ‫طرح چه بوده است؟‬ ‫‪ÁÁ‬اهمیت تدوین و تصویب طرح شفافیت‬ ‫علی صالحی‪ ،‬ســخنگوی شــورای اســامی شهر‬ ‫اصفهــان در خصــوص لــزوم تدویــن و تصویب طرح‬ ‫شفافیت و ارتقای سالمت اداری‪ ،‬می گوید‪ :‬موضوعی که‬ ‫در ششمین دوره شــورای اسالمی شهر و در بخش های‬ ‫مختلف با ان مواجه هستیم‪ ،‬درست اجرا نشدن و قابلیت‬ ‫تفسیر برخی قوانین و مقررات است‪ ،‬بنابراین پایشی را در‬ ‫رابطه با مصوبات اقدام محور شــهرداری در هشت سال‬ ‫گذشــته انجام دادیم‪ ،‬چندین صفحه مصوبات در شورای‬ ‫اسالمی شهر داریم که در شهرداری انجام نشده و یا ناقص‬ ‫اجرا شده اســت و باید پاالیش‪ ،‬راستی ازمایی و ارزیابی‬ ‫موضوعات انجام شود تا بدانیم مشکل از شهرداری بوده‪،‬‬ ‫نحوه فعالیت شورا اشکال داشته و یا الیحه اجرایی نبوده‬ ‫اســت؛ بنابراین با توجه به این سبقه یکی از موضوعات‬ ‫مغفــول مانده در قانون گذاری‪ ،‬توجــه به جزئی نگری در‬ ‫دستورالعمل اجرایی ان قانون است‪ .‬او ادامه می دهد‪ :‬قانون‬ ‫انتشار و دسترســی ازاد به اطالعات در سال ‪ ۸۷‬مصوب‬ ‫و دســتورالعمل اجرایی ان ابالغ شده است؛ در این قانون‬ ‫بندهایی مربوط به ســازمان های عمومی غیردولتی است‬ ‫که وظایفی را بر عهده انها گذاشته است‪ ،‬اما به طور دقیق‬ ‫اشاره نشده که ایا شهرداری مربوط می شود یا خیر و دیگر‬ ‫اینکه جزئیات تکلیفی که از شهرداری ها خواسته می شود‪،‬‬ ‫با این نوع تبصره ها روشــن نیست‪ ،‬زیرا این موارد ناظر به‬ ‫دولت است‪ ،‬همچنین به طور دقیق مشخص نشده است‬ ‫‪3‬‬ ‫افزایش انفجاری بیماران مبتال‬ ‫به امیکرون در کاشان‬ ‫به گفته استاد و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫کاشــان بیش از ‪ ۹۰‬درصد افراد دارای عالئم سرماخوردگی‬ ‫مبتال به سویه جهش یافته ویروس کرونا یا امیکرون هستند‪.‬‬ ‫احمد نجفی با اشاره به افزایش مراجعات به مراکز درمانی‬ ‫و سرپایی در سطح منطقه کاشان به مهر گفت‪ :‬عادی انگاری‬ ‫مردم و عدم اتخاذ تصمیمات قاطع در بین مسئوالن باعث‬ ‫شده اســت که شــاهد افزایش انفجاری بیماران مبتال به‬ ‫امیکرون در منطقه کاشان باشیم‪ .‬او با بیان اینکه الزم هست‬ ‫هر فرد با مشــاهده هرگونه عالئم سرماخوردگی با فرض‬ ‫ابتال به امیکرون مراقبت های الزم را انجام دهد‪ ،‬ابراز داشت‪:‬‬ ‫ســاده انگاری برخی و عدم توجه به این بیماری باعث شده‬ ‫است که روند درمانی انها با سختی و مشقت همراه باشد‪ .‬این‬ ‫متخصص عفونی با بیان اینکه بیش از ‪ ۹۰‬درصد افرادی که‬ ‫در کاشان دارای عالئم سرماخوردگی بودند به امیکرون مبتال‬ ‫شــده اند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این افراد اغلب دارای ابریزش بینی و‬ ‫سردرد‪ ،‬گلودرد و ضعف و بی حالی بوده اند‪ .‬او با بیان اینکه افراد‬ ‫سالمند و همچنین بیماران مبتال به بیماران کلیوی‪ ،‬دیابت‪،‬‬ ‫قلبی و ریوی و سایر افرادی که واکسینه نشده اند در معرض‬ ‫بیماری نوع شدیدتر کرونا هســتند‪ ،‬گفت‪ :‬با افزایش موارد‬ ‫بستری در بیمارستان های منطقه کاشان بخش های مربوط‬ ‫به بیماران غیرکرونایی به بیماران مبتال به کرونا اختصاص‬ ‫داده شده است‪ .‬نجفی با بیان اینکه شیوع پیک بعدی کرونا‬ ‫در کاشان تقریبًا قطعی به نظر می رسد‪ ،‬افزود‪ :‬پیشنهاد ما به‬ ‫مدیران و مسئوالن تصمیم گیرنده این است که حداقل برای‬ ‫دو هفته تمامی مدارس تعطیل شود‪ .‬او با اشاره به اینکه از مردم‬ ‫می خواهیم دستورالعمل های بهداشتی و استفاده از ماسک را‬ ‫حتمًا رعایت کنند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬یکی از مهمترین مراکز‬ ‫شیوع تجمعات عزا و شادی و مهمانی های خانوادگی است‬ ‫و از این رو الزم است مدتی این تجمعات توسط شهروندان‬ ‫تعطیل شود‪ .‬این استاد دانشگاه و عضو هیئت علمی دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی کاشان تاکید کرد‪ :‬یکی از بهترین راه های در‬ ‫امان ماندن از سویه جدید ویروس کرونا واکسیناسیون است‬ ‫و از این رو افراد الزم اســت شهروندان و به خصوص اقشار‬ ‫اسیب پذیر جامعه در تکمیل روند واکسیناسیون خود اهتمام‬ ‫بورزند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬بر اساس مطالعات انجام شده بیش از ‪۵۰‬‬ ‫درصد افراد جامعه به امیکرون مبتال خواهند شد‪.‬‬ ‫فرماندار سمیرم تکریم و‬ ‫معارفه شد‬ ‫که چه اتفاقی باید در شهرداری ها بیفتد‪ .‬سخنگوی شورای‬ ‫اســامی شهر اصفهان خاطرنشــان می کند‪ :‬عمده ترین‬ ‫دلیلی که برای بخشی از طرح شفافیت‪ ،‬جمع بندی قوانین‬ ‫مشابه را انجام دادیم‪ ،‬رعایت سلسله مراتب تصویب قانون‬ ‫در کشــور بود‪ ،‬زیرا بعضی از موضوعات با مصوبه شــورا‬ ‫تبدیل به قانون نمی شــود و باید نهادهای فرادســتی ان‬ ‫اتفاق را رقم بزنند‪ .‬او با بیان اینکه تطبیق بندهای قانونی‬ ‫که برای نهادهای عمومی غیردولتی تکلیف بود را به طور‬ ‫صریح‪ ،‬شــفاف و مستدل به ماموریت های شهرداری گره‬ ‫زدیم تا بخش های مختلف شــهرداری همچون بازرسی‪،‬‬ ‫حراســت و مدیرکل منابع انسانی به طور روشن بدانند که‬ ‫چه تکلیفی دارند‪ ،‬تصریح می کنــد‪ :‬هدف ما این بود که‬ ‫اشــکاالت‪ ،‬ابهامات و نارســایی ها در حوزه قانون گذاری‬ ‫مرتبــط با شــفافیت را در قالب طــرح‪ ،‬اصالح کرده و به‬ ‫سلسله مراتب قانون گذاری توجه کنیم و درعین حال تکلیف‬ ‫بخش های مختلف شهرداری را روشن کنیم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬بازخواستی برای برخی قوانین بر زمین مانده‬ ‫وجود ندارد‬ ‫صالحــی با بیــان اینکه گاهی حجمــی از قوانین بر‬ ‫زمین مانده را داریم که بازخواســتی نیز در قبال ان وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬می افزاید‪ :‬با توجه به اینکه در قالب قانون انتشــار و‬ ‫دسترســی ازاد به اطالعات که سال ‪ ۸۷‬مصوب شد‪ ،‬طی‬ ‫‪ ۱۰‬سال اقدامی در شــهرداری اصفهان انجام نشده بود‪،‬‬ ‫شــورای پنجم در ســال ‪ ۹۷‬طرحی مبنی بر لزوم اجرای‬ ‫ان قانــون مطرح کرد‪ .‬او ادامه می دهــد‪ :‬با توجه به این‬ ‫نقص فرایند قانون گذاری و اجرا‪ ،‬به این نتیجه رســیدیم‬ ‫که بخش های مورد تاکید و مغفول مانده جمع بندی و در‬ ‫چارچوب مشــخص قرار گیرد‪ ،‬بنابراین با انجام بررسی ها‬ ‫و جمع بندی های موردنیاز‪ ،‬بخشی از طرح با تاکید بر این‬ ‫موضوعات و روشن شــدن تکلیف بخش های مختلف از‬ ‫قوانین بهره برداری شــد‪ .‬سخنگوی شورای اسالمی شهر‬ ‫اصفهان با اشاره به اهمیت اجرای قوانین باالدستی و اعالم‬ ‫اموال و دارایی های مسئوالن به رئیس قوه قضائیه‪ ،‬تصریح‬ ‫می کند‪ :‬موضوعاتی نیز برای قانون انتشار و دسترسی ازاد‬ ‫به اطالعات پیشنهاد داده شــده است تا کامل تر شود‪ .‬او‬ ‫خاطرنشان می کند‪ :‬در تاریخ ‪ ۲۹‬دی ماه‪ ،‬فرماندار اصفهان‬ ‫بدون هیچ اعتراضی طرح شفافیت و ارتقای سالمت اداری‬ ‫شورای ششم را تایید کرد که از این تاریخ به مدت یک ماه‬ ‫(تا ‪ ۲۹‬بهمن ماه) با توجه به ظرفیتی که در طرح شناسایی‬ ‫شده‪ ،‬شهرداری اصفهان موظف است کمیته سالمت اداری‬ ‫را تشکیل داده و ائین نامه های اجرایی و دستورالعمل های‬ ‫مربوط به اجرای طــرح را نیز تدوین کند‪ .‬صالحی تاکید‬ ‫می کند‪ :‬مصوبه بدون اعتــراض کمیته تطبیق و انطباق‬ ‫فرمانداری اصفهان نشان می دهد که مراحل قانونی طرح‬ ‫شفافیت و ارتقای ســامت اداری به درستی طی شده و‬ ‫تاکید بر قوانین گذشته و انطباق ان با بخش های شهرداری‬ ‫درست بوده است‪ ،‬همچنین بخش های جدید از جمله بند‬ ‫مربوط به ممنوعیت به کارگیری و انتصاب بستگان مدیران‬ ‫شهرداری و اعضای شــورای اسالمی شهر در این قانون‬ ‫وجود دارد‪ .‬او با اشــاره به قانون منــع مداخله کارکنان و‬ ‫وابستگان در معامالت‪ ،‬گفت‪ :‬طرح شفافیت اجازه نمی دهد‬ ‫کارکنان و وابستگان انها طرف معامله قرار گیرند و با توجه‬ ‫به نقشــی که در شــهرداری دارند و رانتی که حضور انها‬ ‫در شــهرداری ایجاد می کند‪ ،‬اجازه نمی دهد در حوزه های‬ ‫مختلف برای انجام معامله ورود کنند‪ ،‬چیزی تحت عنوان‬ ‫تعارض منافع نداریم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬رعایت نکردن طرح شفافیت‪ ،‬تخلف است‬ ‫سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه‬ ‫تنها مصوبه ای کــه در حوزه شــفافیت و تعارض منافع‬ ‫داشتیم‪ ،‬طرح سال ‪ ۹۷‬شــورای پنجم است که تاکید بر‬ ‫قانون سال ‪ ۸۷‬داشته است‪ ،‬اظهار می کند‪ :‬طرح شفافیت‬ ‫و ارتقای سالمت اداری‪ ،‬طرحی زاینده است زیرا بندهای‬ ‫قانونــی به گونــه ای در ان قرارگرفته کــه تکالیف باید‬ ‫رعایت شــود‪ .‬او با تاکید بر اینکه از ‪ ۲۹‬دی ماه که قانون‬ ‫تصویب شــده‪ ،‬به کارگیری بســتگان با توجه به شرایطی‬ ‫که در طرح قیدشــده‪ ،‬ممنوع اســت و هر فردی این کار‬ ‫را انجام دهد مرتکب تخلف اداری شده لذا شرایطی حتی‬ ‫قضائی در طرح پیش بینی شده تا برخوردهای قانونی انجام‬ ‫شــود‪ ،‬می افزاید‪ :‬احکامی که از ‪ ۱۵‬مردادماه امسال بوده‪،‬‬ ‫باید طبق چارچوب این قانون بررســی شود و در صورت‬ ‫مغایرت‪ ،‬رســیدگی الزم انجام شود‪ .‬صالحی خاطرنشان‬ ‫می کند‪ :‬طبق طرح شفافیت در رابطه با سفرهای خارجی‪،‬‬ ‫تعارض منافع و تکالیفی که برای اعضای شورای اسالمی‬ ‫شهر لحاظ شده‪ ،‬باید مفاد مطرح شده موردتوجه قرار گیرد‪،‬‬ ‫همچنین از ‪ ۲۹‬دی ماه دبیرخانه موظف اســت که شرایط‬ ‫را بــرای حضوروغیــاب و ارا فراهم کنــد‪ ،‬البته در حوزه‬ ‫مدیریــت تعارض منافع‪ ،‬یک بنــد محرمانگی اطالعات‬ ‫شغلی را برای شخص کارمند قرار دادیم تا این فرد نتواند‬ ‫از اطالعات شــغلی خود در جای دیگری استفاده کند‪ .‬او‬ ‫با بیان اینکه بر اســاس نظارتی که وجــود دارد‪ ،‬رعایت‬ ‫نکردن طرح شــفافیت تخلف است و شــهردار اصفهان‬ ‫می تواند از ابزار تنبیهی اســتفاده کند و حتی قابلیت اقامه‬ ‫دعــوا در محاکم قضائی نیز وجــود دارد‪ ،‬می افزاید‪ :‬تمام‬ ‫افراد باید ذیل مســئولیت هایی کــه دارند به این طرح به‬ ‫عنوان یک قانون باالدســتی توجه داشته باشند و به ان‬ ‫عمل کنند‪ .‬سخنگوی شورای اسالمی شهر اصفهان اضافه‬ ‫می کند‪ :‬بر اساس طرح شفافیت و ارتقای سالمت اداری‪،‬‬ ‫شــهرداری باید گزارش مربوط به رسیدگی به تخلفات را‬ ‫مســتمر به مردم اطالع رســانی کند و گزارش سوت زنی‬ ‫را نیز ارائه دهد‪.‬‬ ‫کیفیت اجرای پروژه ها‪ ،‬برایندی هوشمندانه از وجدان بیدار است‬ ‫معاون عمران شــهری شــهردار اصفهان با بیان اینکه‬ ‫حفظ روند کیفیــت کار خدمات و کنترل اجرای ان در تمام‬ ‫مراحل‪ ،‬ضامن افزایش کیفیت محصول می شود‪ ،‬گفت‪ :‬هیچ‬ ‫محصول‪ ،‬کار یا خدمتی بی نیاز از کیفیت نیســت و کیفیت‬ ‫برایندی هوشمندانه و اگاهانه از وجدان بیدار و فرهنگ پویا‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایرج مظفر با اشاره به برگزاری جلسه ای برای هماهنگی‬ ‫فعالیت هــای اداره کنترل کیفیت‪ ،‬بــه ایمنا گفت‪ :‬هدف از‬ ‫برگزاری این جلســه که در ان مباحث گوناگون تخصصی‬ ‫و مشــکالت پیش رو مطرح شد و موردبررسی قرار گرفت‪،‬‬ ‫هماهنگی کارشناسان و کارکنان اداره کنترل کیفیت برای‬ ‫نظارت و بررســی بهتر و بیشتر در پیشــبرد سریع پروژه ها‬ ‫و برطرف کردن مشــکالت بود زیرا هیچ محصول‪ ،‬کار یا‬ ‫خدمتی بی نیاز از کیفیت نیست و کیفیت برایندی هوشمندانه‬ ‫و اگاهانــه از وجدان بیدار و فرهنگ پویا اســت‪ .‬او تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬اجرای پروژه ها باید با کیفیت مطلوب انجام شــود تا‬ ‫نتیجــه و پیامد ان نیز مطلوب شــود‪ ،‬بنابراین باید در تمام‬ ‫مراحل فعالیت های عمرانی‪ ،‬کنترل با هدف افزایش کیفیت‬ ‫و ارتقای مجموعه انجام شود‪ ،‬در واقع حفظ روند کیفیت کار‬ ‫اصفهان‬ ‫خدمات با کنترل اجرای ان در تمام مراحل‪ ،‬ضامن افزایش‬ ‫کیفیت محصول و افزایش بهره وری می شود‪ .‬معاون عمران‬ ‫شهری شــهردار اصفهان خاطرنشان کرد‪ :‬علم مهندسی و‬ ‫تمام خدمات وابسته به ان جهت خدمت به اقتصاد به وجود‬ ‫امده اســت و خدمت به اقتصاد کشور بدون توجه به بخش‬ ‫کنترل کیفیت امکان پذیر نیست‪ ،‬زیرا اجرای پروژه ها و یا هر‬ ‫محصول دیگری با کیفیت باال ســبب دوام و قوام انها شده‬ ‫و به دنبال ان شاهد ارتقای سطح خدمات دهی انها خواهیم‬ ‫بود‪ .‬او با اشاره به عوامل مرتبط با ساخت یک پروژه‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در ســاخت یک پروژه عوامل مختلفی مانند نیروی انسانی‪،‬‬ ‫مصالح ســنگی و قیر دخیل است و مجموعه انها مستلزم‬ ‫پرداخت هزینه هــای گزافی بوده که تامیــن ان بر عهده‬ ‫تک تک افراد جامعه است‪ .‬مظفر ادامه داد‪ :‬با توجه به گرانی‬ ‫روزافزون‪ ،‬قیمت تمام شده محصوالت نیز روز به روز در حال‬ ‫افزایش است‪ ،‬بنابراین به نظر می رسد تنها قدم مثبت و موثر‬ ‫توجه به باال بردن کیفیت اجرا‪ ،‬از طریق نظارت های مستمر‬ ‫و موثر و در کنار ان کنترل کیفی دقیق توسط ازمایشگاه فنی‬ ‫و مکانیک خاک است‪ .‬همچنین پیگیر بررسی چالش ها در‬ ‫زمینه بهبود عملکرد در اداره کنترل کیفیت هستیم‪.‬‬ ‫پســت های مدیریتی ماندگار نیســت و تنها عملکرد و‬ ‫خدمتگزاری به مردم ماندگار است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صداوسیما‪ ،‬معاون سیاسی‪ ،‬امنیتی و‬ ‫اجتماعی استانداری اصفهان در ایین تکریم و معارفه فرماندار‬ ‫ســمیرم تاکید کرد‪ :‬اولویت اصلی مسئوالن در هر سمتی‬ ‫خدمت به مردم باشد‪ ،‬زیرا مردم‪ ،‬ولی نعمت ما هستند و تنها به‬ ‫خاطر مردم است که ما در منصب مدیریت هستیم‪ .‬محمدرضا‬ ‫جانثاری افزود‪ :‬انقالبی بودن برای یک مدیر مالک پســت‬ ‫گرفتن نیست و تنها مدیری در نظام اسالمی در خدمتگزاری‬ ‫بــه مردم موفق اســت کــه انقالبی و جهــادی کار کند‪.‬‬ ‫حجت االسالمعبدالعظیمموالزادهامام جمعهشهرستانسمیرم‬ ‫نیز تاکید کرد‪ :‬مسئوالن در پست های مدیریتی نظام اسالمی‬ ‫موازین دین اسالم را مدنظر داشته باشند تا بتوانند موفق باشند‪.‬‬ ‫اصغر ســلیمی نماینده مردم ســمیرم در مجلس شــورای‬ ‫اسالمی هم گفت‪ :‬شهرستان ســمیرم دارای ظرفیت های‬ ‫مختلفی در زمینه گردشــگری‪ ،‬کشاورزی است که با بالقوه‬ ‫کردن این ظرفیت ها با مدیریت صحیح می توان زمینه های‬ ‫اشــتغال را برای جوانــان در این شهرســتان فراهم کند‪.‬‬ ‫در این ایین مراد الیاس پور به عنوان فرماندار جدید سمیرم‬ ‫معرفی و از خدمات محمدرضا عســگریان فرماندار ســابق‬ ‫قدردانی شد‪ .‬مراد الیاس پور فرماندار جدید سمیرم جانباز دوران‬ ‫دفاع مقدس است و مدیریت حراست اداره کل تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی استان‪ ،‬حراست فرمانداری شهرستان اصفهان‪،‬‬ ‫بخشدار مرکزی شهرستان اصفهان‪ ،‬بخشدار بخش پیربکران‬ ‫فالورجان‪ ،‬رئیس شورای اموزش وپرورش مناطق اصفهان را‬ ‫در کارنامه کاری خود دارد‪.‬‬ ‫حضورشهرداریگلپایگان‬ ‫درنمایشگاهبین المللی‬ ‫گردشگری‬ ‫شــهردار گلپایــگان از حضور شــهرداری گلپایگان در‬ ‫پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع وابسته‬ ‫جهت معرفی فرصت های ســرمایه گذاری و پتانسیل های‬ ‫توریستی گلپایگان خبر داد‪.‬‬ ‫پیمان شکرزاده با اشاره به برگزاری پانزدهمین نمایشگاه‬ ‫گردشگری و صنایع وابسته تهران با شعار «گردشگری برای‬ ‫رشد فراگیر» از نهم تا دوازدهم بهمن ماه سال جاری‪ ،‬به ایمنا‬ ‫گفت‪ :‬شــهرداری گلپایگان همگام با سایر شهرهای کشور‬ ‫در نمایشــگاه حضور یافته است و جذابیت های گردشگری‬ ‫گلپایگان «شــهر ملی منبت» را معرفی می کنــد‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫در این غرفــه از طریق پخش کلیپ‪ ،‬تیزر‪ ،‬کتب تخصصی‬ ‫معرفی شهر‪ ،‬کتابچه فرصت های سرمایه گذاری گلپایگان‪،‬‬ ‫بروشــور و ارتباط چهره به چهره‪ ،‬ظرفیت های گردشگری‪،‬‬ ‫تاریخی‪ ،‬طبیعی و سرمایه گذاری این شهر معرفی می شود‪.‬‬ ‫شــهردار گلپایگان گفت‪ :‬این برنامه بــا تاکید بر محوریت‬ ‫سرمایه گذاری و توسعه گردشــگری شهر با تولید محتوا و‬ ‫تهیه پک های تخصصی برای ارائه به مخاطبان و حاضران‬ ‫در نمایشگاه‪ ،‬تدارک دیده شده است‪ .‬شکرزاده‪ ،‬ضمن دعوت‬ ‫از سرمایه گذاران برای بازدید از نمایشگاه و دیدن ظرفیت های‬ ‫شــهر گلپایگان‪ ،‬افزود‪ :‬شهرداری گلپایگان در سالن شماره‬ ‫‪ ۳۵‬در مجموعه شــهرداری های استان اصفهان ظرفیت ها‪،‬‬ ‫پتانسیل ها و توانمندی های خود را در حوزه سرمایه گذاری و‬ ‫گردشگری به نمایش می گذارد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫جامعه‬ ‫کوتاه از کشور‬ ‫سازش طالق های توافقی‬ ‫امسال به ‪ ۱۶.۵۳‬درصد رسید‬ ‫بــه گفتــه مدیــرکل مشــاوره و امــور روان شــناختی‬ ‫ســازمان بهزیســتی کشــور ســازش طالق هــای‬ ‫توافقــی در ســال ‪ ۱۴۰۰‬بــه ‪ ۱۶.۵۳‬درصــد رســیده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫بهــزاد وحیدنیــا بــه ایرنــا گفــت‪ :‬در پــی برنامه ریــزی‬ ‫منســجم بهزیســتی و مداخــات روانشناســی‪ ،‬میــزان‬ ‫ســازش کل از ابتــدای راه انــدازی ســامانه از ســال ‪۹۷‬‬ ‫تاکنــون بــه حــدود ‪ ۱۵.۲۴‬درصــد رســیده اســت‪ .‬او‬ ‫در مــورد ســایر دعــاوی طــاق نیــز گفــت‪ :‬در مــورد‬ ‫ســایر دعــاوی طــاق و ورود بهزیســتی جهت پوشــش‬ ‫مشــاوره های ســایر دعــاوی‪ ،‬بــه رغــم اینکــه ســازمان‬ ‫بهزیســتی زیرســاخت های ســامانه ای‪ ،‬تخصصــی‬ ‫و اجرایــی را فراهــم کــرده و ایــن را در کارگــروه‬ ‫ملــی پیشــگیری‪ ،‬کنتــرل و کاهــش طــاق مطــرح‬ ‫کــرده امــا تامیــن منابــع بــرای پیشــبرد کار و توســعه‬ ‫خدمــات میســر نشــده اســت‪ .‬مدیــرکل مشــاوره و‬ ‫امــور روان شــناختی ســازمان بهزیســتی کشــور اظهــار‬ ‫داشــت‪ :‬بــرای پوشــش مشــاوره ای ســایر دعــاوی‬ ‫طــاق‪ ،‬نیازمنــد مشــارکت ســازمان برنامــه و بودجــه‬ ‫در ایــن زمینــه هســتیم‪ .‬وزارت کشــور هــم می توانــد‬ ‫منابــع بیشــتری در اختیــار قــرار دهــد تــا بتوانیــم ایــن‬ ‫برنامــه را توســعه دهیــم‪ .‬وحیدنیــا خاطرنشــان کــرد‪:‬‬ ‫فعــا ‪ ۵‬اســتان ســایر انــواع دعــاوی را نیــز می پذیرنــد‬ ‫و مشــاوره های ان را انجــام می دهنــد‪ .‬او تاکیــد کــرد‪:‬‬ ‫بــر اســاس نــگاه پیوســتاری بــه خانــواده و رویکــرد‬ ‫منســجمی کــه بایــد در ایــن حــوزه باشــد‪ ،‬به طورقطــع‬ ‫مداخــات نــه صرفــا قبــل از طــاق بلکــه بایــد قبــل‬ ‫از ازدواج در قالــب پیوســتار طرح ریــزی شــود و برنامــه‬ ‫مشــاوره ای دوره هــای مختلــف رشــدی انســان‪ ،‬قبــل‪،‬‬ ‫حیــن و بعــد از تشــکیل خانــواده در امتــداد هــم قــرار‬ ‫گیرنــد‪ ،‬افــراد رصــد شــوند و مداخــات نیــز صــورت‬ ‫بپذیــرد کــه طــرح مفصلــی اســت کــه در ایــن قالــب‬ ‫نیــز طرح هایــی ارائه شــده اســت‪ .‬مدیــرکل مشــاوره‬ ‫و امــور روان شــناختی ســازمان بهزیســتی کشــور بــا‬ ‫بیــان اینکــه به صــورت پایلــوت نیــز اقداماتــی را در‬ ‫برخــی از اســتان ها پیــش می بریــم‪ ،‬افــزود‪ :‬بعــد از‬ ‫انکــه نتایــج منتشــر شــد راجــع بــه توســعه فعالیــت‬ ‫بــه ســایر بخش هــا ورود پیــدا خواهیــم کــرد‪ .‬او در‬ ‫ادامــه بــه خــط صــدای مشــاوره بهزیســتی بــا شــماره‬ ‫‪ ۱۴۸۰‬اشــاره و تصریــح کــرد‪ :‬عمــده مســائل مطــرح‬ ‫شــده در ایــن خــط درزمینــه مشــکالت بیــن فــردی‪،‬‬ ‫مســائل مربــوط بــه کــودک و نوجــوان و مشــکالت‬ ‫روان شــناختی بــوده اســت‪.‬‬ ‫وحیــد نیــا گفــت‪ :‬افزایشــی چشــمگیری بابــت نگرانــی‬ ‫ناشــی از اومیکــرون در تماس هــای تلفنــی وجــود‬ ‫نداشــته اســت‪ .‬از ابتــدای ســال تاکنــون یک میلیــون و‬ ‫‪ ۱۸۹‬هــزار و ‪ ۹۰۳‬تمــاس موفــق داشــته ایم‪.‬‬ ‫سامانه بارشی دوشنبه به‬ ‫کشور وارد می شود‬ ‫رئیــس مرکــز ملــی پیش بینــی و مدیریــت‬ ‫بحــران مخاطــرات وضــع هــوا ضمــن اشــاره بــه‬ ‫اســمان صــاف کشــور طــی ســه روز اینــده از ورود‬ ‫ســامانه بارشــی طــی دوشــنبه (‪ ۱۱‬بهمن مــاه)‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫صــادق ضیاییــان بــه ایســنا گفــت‪ :‬بــر اســاس تحلیــل‬ ‫اخریــن نقشــه های پیش یابــی‪ ،‬طــی دو روز اینــده‬ ‫در غالــب مناطــق کشــور اســمان صــاف تــا قســمتی‬ ‫ابــری اســت‪ .‬او افــزود‪ :‬از اواخــر وقــت دوشــنبه (‪۱۱‬‬ ‫بهمن مــاه) ســامانه بارشــی از جنــوب غــرب وارد‬ ‫کشــور می شــود و ابتــدا در دامنه هــای زاگــرس‬ ‫مرکــزی در اســتان های خوزســتان‪ ،‬کهگیلویــه و بویــر‬ ‫احمــد‪ ،‬چهارمحــال و بختیــاری‪ ،‬لرســتان و ارتفاعــات‬ ‫غربــی اصفهــان ســبب ابرناکــی و بــارش بــرف و‬ ‫بــاران خواهــد شــد‪ .‬رئیــس مرکــز ملــی پیش بینــی‬ ‫و مدیریــت بحــران مخاطــرات وضــع هــوا ادامــه‬ ‫داد‪ :‬روز سه شــنبه (‪ ۱۲‬بهمن مــاه) ضمــن تشــدید‬ ‫بارش هــا در ایــن مناطــق در اســتان های اصفهــان‪،‬‬ ‫شــمال بوشــهر و فــارس‪ ،‬ایــام‪ ،‬لرســتان‪ ،‬کرمانشــاه‪،‬‬ ‫همــدان‪ ،‬مرکــزی‪ ،‬یــزد‪ ،‬شــمال کرمــان‪ ،‬قم‪ ،‬ســمنان و‬ ‫احتمــاال در بخش هایــی از اســتان تهــران و به تدریــج‬ ‫در خراســان جنوبــی و خراســان رضــوی نیــز بارندگــی‬ ‫رخ می دهــد و ایــن بارش هــا در اســتان های جنوبــی‬ ‫در بعضــی ســاعات بــا رعــد و بــرق و وزش بــاد‬ ‫شــدید همــراه خواهــد بــود‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬چهارشــنبه‬ ‫(‪ ۱۳‬بهمن مــاه) بــا عبــور ایــن مــوج از کشــور تنهــا در‬ ‫اســتان های خراســان جنوبــی و رضــوی شــاهد بارندگی‬ ‫خواهیــم بــود کــه به تدریــج از ایــن مناطــق نیــز عبــور‬ ‫خواهــد کــرد‪ .‬ضیاییــان ضمــن اشــاره بــه مــواج بــودن‬ ‫خلیج فــارس و تنگــه هرمــز اظهــار کــرد‪ :‬صبــح شــنبه‬ ‫(‪ ۹‬بهمن مــاه) در شــمال شــرق و شــرق کشــور و‬ ‫ســواحل شــرقی دریــای خــزر کاهــش نســبی دمــا‬ ‫در حــدود ‪ ۴‬تــا ‪ ۶‬درجــه ســانتی گراد رخ می دهــد و‬ ‫طــی روزهــای شــنبه و یکشــنبه (‪ ۹‬و ‪ ۱۰‬بهمن مــاه)‬ ‫خلیج فــارس و تنگــه هرمــز مــواج پیش بینــی‬ ‫می شــود‪ .‬رئیــس مرکــز ملــی پیش بینــی و مدیریــت‬ ‫بحــران مخاطــرات وضــع هــوا بــا تشــریح وضعیــت‬ ‫جــوی تهــران طــی دو روز اینــده گفــت‪ :‬اســمان تهران‬ ‫فــردا (‪ ۱۰‬بهمن مــاه) صــاف بــا حداقــل دمــای صفــر‬ ‫و حداکثــر دمــای ‪ ۹‬درجــه ســانتی گراد و طــی دوشــنبه‬ ‫(‪ ۱۱‬بهمن مــاه) صاف تــا قســمتی ابــری و در بعضــی‬ ‫ســاعت ها همــراه بــا غبــار محلی بــا حداقــل دمــای‬ ‫‪ ۱‬و حداکثــر دمــای ‪ ۱۱‬درجــه ســانتی گراد پیش بینــی‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫یکشنبه | ‪ 10‬بهمن ‪ | 1400‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4277‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫کوچ فالگیران از فضای حقیقی به مجازی‬ ‫عقربه هـای کوچـک و بـزرگ سـاعت هنـوز روی سـاعت ‪۹‬‬ ‫شـب جفت نشـده که طرفداران پیج پرمخاطب اینسـتاگرامی‬ ‫یکـی پـس از دیگری انالین می شـوند و بی صبرانـه به انتظار‬ ‫شـروع الیوی می نشـینند کـه از قبل وعـده ان در همین پیج‬ ‫داده شـده بود‪.‬‬ ‫مخاطبـان هنـوز در حـال اضافـه شـدن بـه الیو هسـتند که‬ ‫تصویـر زنـی جـوان بـا ظاهـری اراسـته روی صفحـه ظاهر‬ ‫می شـود‪ .‬می گویـد فرصـت زیـادی نـدارد و تنهـا می توانـد‬ ‫«فـال تـک نیـت» بـا نیـت عشـق بگیـرد کـه مخاطبانـش‬ ‫بارهـا در دایرکـت و کامنت هـا از او درخواسـت کـرده بودنـد‪.‬‬ ‫به محـض گفتـن این جمله سـیل پیام های اصـرار و خواهش‬ ‫مخاطبـان روی صفحـه دیـده می شـود‪ .‬فالگیـر فرصـت‬ ‫پاسـخ دادن بـه تک تـک مخاطبانـش را نـدارد‪ ،‬امـا اعلام‬ ‫می کنـد فالوورهایـی کـه فال اختصاصـی می خواهنـد باید در‬ ‫دایرکـت پیـام دهنـد‪ .‬ایـن روزهـا فالگیر دیگـر ان پیـرزن یا‬ ‫پیرمـرد مرمـوز و منـزوی نیسـت کـه در زیرزمین یـک خانه‬ ‫محقـر در پیچ وخـم کوچه پس کوچه هـای شـهر‪ ،‬بـا واسـطه‬ ‫معـرف و اشـنا فـال می گرفت‪ .‬خیلـی وقـت اسـت فالگیرها‬ ‫بسـاط ورق هـای فال گیـری‪ ،‬تـاروت‪ ،‬رمـل و اسـطرالب و‬ ‫فنجان های قهوه و چایشـان را برداشـته و به فضایی جدیدتر‪،‬‬ ‫پرمشـتری تر و راحت تـری بـا رنـگ و لعـاب بیشـتر کـوچ‬ ‫کرده انـد‪ .‬حـاال فالگیرهـا در اینسـتاگرام‪ ،‬تلگرام و هر شـبکه‬ ‫مجـازی و پرطرفـداری کـه فکـرش را بکنیـد در دسـترس‬ ‫هسـتند‪ .‬فال گیرهـا با همان سـرعتی که از فضـای حقیقی به‬ ‫مجـازی کـوچ کرده اند‪ ،‬خودشـان را هـم به روز کـرده و دامنه‬ ‫فعالیتشـان را گسـترده تر کرده انـد‪ .‬از سـوی دیگـر‪ ،‬بـه همان‬ ‫نسـبت کـه جمعیـت دنبـال کننـدگان و مخاطبـان فالگیرها‬ ‫هـر روز بیشـتر می شـود‪ ،‬درامد و کالس کارشـان هـم باالتر‬ ‫مـی رود‪ .‬فرقـی نـدارد چـه فالی می گیرنـد؛ فال تـاروت‪ ،‬ورق‪،‬‬ ‫قهـوه‪ ،‬اب‪ ،‬تیلـه‪ ،‬نخـود‪ ،‬چـای و یا هر اسـم دیگـری‪ ...‬مهم‬ ‫ایـن اسـت که بـا هر نیتـی و بدون هیـچ دردسـری می توانی‬ ‫در خانه بنشـینی و با گوشـی تلفن همراهت از گذشـته و حال‬ ‫بشـنوی و از اینـده بـا خبر شـوی‪ .‬کافی اسـت هشـتک فال‬ ‫را در شـبکه اجتماعـی پرمخاطبی مثل اینسـتاگرام جسـتجو‬ ‫کنیـد‪ .‬تعـداد این صفحات زیاد اسـت‪ ،‬اما مشـتریانش هم کم‬ ‫نیسـتند و تعداد فالوورها مهر تاییدی بر این موضوع اسـت‪ .‬با‬ ‫سـر زدن بـه چند صفحه اینسـتاگرام خیلی زود نرخ ها دسـت‬ ‫مشـتری می ایـد‪ .‬نرخ هـای اولیـه ان قـدر باال نیسـت که قید‬ ‫فـال را بزنـی‪ ،‬امـا ان قدر هـم پایین نیسـت که بـرای فالگیر‬ ‫افت داشـته باشـد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬چند می گیری فال بگیری؟‬ ‫یـک فـال قهـوه سـاده قیمتـی حـدود ‪ ۲۰‬تـا ‪ ۳۰‬هـزار تومان‬ ‫دارد‪ ،‬امـا مبالـغ فـال بـه همیـن قیمت هـا محـدود نمی شـود‪.‬‬ ‫همیشـه گـره ای وجـود دارد که بـرای بـاز کردن ان باید سـر‬ ‫کیسـه را خیلی بیشـتر شـل کـرد و هزینه قابل توجهـی برای‬ ‫طلسـم‪ ،‬جـادو‪ ،‬زبان بند‪ ،‬انگشـتر موکل دار و ماننـد ان داد که‬ ‫هزینه هایـش گاهـی سـر بـه فلـک می گـذارد‪ .‬مشـتری باید‬ ‫پـول را پیـش از دریافـت هرگونـه خدمـات به شماره حسـابی‬ ‫کـه فالگیر یـا ادمین صفحه اش اعلام می کند واریـز کند‪ ،‬اما‬ ‫بـرای حـل مشـکل هیچ تضمینـی جز بـاور به کائنـات وجود‬ ‫نـدارد‪ .‬بسـیاری از فالگیرهـای مجازی بـرای اثبـات حرفه ای‬ ‫بودنشـان‪ ،‬نمونه هایـی از کارشـان را در صفحـات مجـازی‬ ‫بـه اشـتراک می گذارنـد؛ از نوشـتن حـروف عجیب وغریـب و‬ ‫تصاویـر نامفهـوم روی پارچـه و لبـاس تـا ظرف هایـی کـه با‬ ‫محتویات نامعلوم پر شـده اسـت و البته عود و شـمع و اتشـی‬ ‫کـه می سـوزد و صداهـای عجیب وغریبـی کـه در پس زمینـه‬ ‫بـه گـوش می رسـد‪ .‬زیـر هـر پسـت هـم همیشـه کسـانی‬ ‫هسـتند کـه از کار فالگیـر تعریـف و تمجید کننـد و به صورت‬ ‫اغراق امیـزی قـدردان او و لطف و محبتی باشـند که با گرفتن‬ ‫فـال بـه ان ها کـرده اسـت‪ .‬تبلیغات پیـج هم در نـوع خودش‬ ‫جالـب اسـت‪ ،‬از تبلیـغ فال هایـی مثـل فـال مهـر و محبـت‪،‬‬ ‫بخت گشـایی‪ ،‬انواع طلسـم های سـیاه و زبان بند تـا تصاویری‬ ‫از رسـیدهای واریـزی بـا مبالـغ مختلـف و پیام های تشـکری‬ ‫کـه بـه معنـای اعالم رضایـت و اعتماد مشـتریان اسـت‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬اموزشتضمینیفالگیری‬ ‫از دیگر شـگفتی های کـوچ فال گیرها به فضـای مجازی این‬ ‫اسـت کـه در نبـود نظـارت کافـی و قوانیـن بازدارنـده‪ ،‬برخی‬ ‫فالگیرها امروز کارشـان را ان چنان توسـعه داده اند که اموزش‬ ‫تضمینـی فال گیری می دهنـد و با دریافـت مبالغ قابل توجهی‬ ‫از عالقه منـدان‪ ،‬ان هـا را بـرای ورود بـه ایـن کسـب وکار‬ ‫پردرامـد امـاده می کننـد‪ .‬در میـان جماعتـی کـه در جامعـه‬ ‫مـا به سـراغ فـال می رونـد‪ ،‬افراد جـوان و تحصیل کـرده هم‬ ‫پیـدا می شـود که بیشترشـان می گوینـد برای سـرگرمی فال‬ ‫می گیرنـد‪ ،‬اگرچـه عـده زیـادی هم هسـتند که فال گیـری را‬ ‫نوعـی شـیادی و کاله بـرداری می داننـد‪ ،‬امـا بـا همـه این ها‬ ‫نمی تـوان اقبال بیشـتر مردم به فـال را نادیـده گرفت‪ .‬ناگفته‬ ‫نمانـد که فال و فالگیری پدیده ای فراگیر در هم ه کشـورهای‬ ‫جهـان اسـت و مختـص جامعه مـا نیسـت‪ ،‬اگرچه به مـرور و‬ ‫بـا پیشـرفت علـم و سـطح اگاهـی و دانش مـردم اعتقـاد به‬ ‫فال گیـری کاهش یافتـه‪ ،‬امـا در هیـچ کجای دنیا بشـر اعتقاد‬ ‫خـود بـه پیش گویی و فالگیری را کامال از دسـت نداده اسـت‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬چـه کنیـم تـا جامعـه در برابـر باورهـای‬ ‫خرافـی ایمـن شـود؟‬ ‫در همیـن ارتباط کـوروش محمـدی‪ ،‬رئیـس انجمـن‬ ‫اسیب شناسـی اجتماعـی ایـران و پژوهشـگر اجتماعـی بـه‬ ‫تشـریح ریشـه های خرافـه در جوامـع پرداخـت و اظهـار کرد‪:‬‬ ‫باورهـای خرافـی در جوامـع بشـری ریشـه های مختلفـی‬ ‫دارد‪ ،‬امـا به طورکلـی معمـوال در جوامعـی کـه میـزان دانایی‬ ‫و شـاخص مطالعـه پاییـن باشـد و حوزه های تعلیـم و تربیت‬ ‫جامعـه نتوانـد احاد جامعـه را بـا دانش و منطق اشـتی دهند‪،‬‬ ‫بـازار ورود شـایعات و خرافـات پررونـق می شـود کـه البتـه‬ ‫ایـن شـرایط در درازمـدت شـکل می گیـرد‪ .‬او گفـت‪ :‬امـروز‬ ‫ازیک طـرف بـا معـدل پاییـن کتاب خوانـی در جامعـه ایـران‬ ‫مواجـه هسـتیم و از طـرف دیگـر بـا حجـم زیـاد شـایعات و‬ ‫خرافـات‪ .‬از انجایی کـه باورهـای خرافـی تـا حـد زیـادی در‬ ‫میـزان اگاهـی و دانایـی جامعه ریشـه دارد‪ ،‬این روزها شـاهد‬ ‫رشـد روزافـزون باورهـای خرافی همچـون فالگیـری‪ ،‬رمالی‪،‬‬ ‫طالـع بینـی و دعانویسـی در جامعـه و افزایش توجـه به این‬ ‫موضوعـات در میـان مردم هسـتیم‪ .‬این پژوهشـگر اجتماعی‬ ‫افـزود‪ :‬بـا ضعیـف شـدن سـاختار دانـش و اگاهـی در جامعه‬ ‫ایرانی‪ ،‬به مرور فضا برای کاسـبی و سـودجویی افرادی فراهم‬ ‫ شـده کـه از اگاهـی پایین جامعه سـود می برنـد‪ .‬وقتی اگاهی‬ ‫جامعـه پاییـن باشـد‪ ،‬افـراد سـودجو با توسـل به هـر فعالیت‬ ‫جذابـی مثـل فـال و رمالـی و خرافه پـردازی‪ ،‬ذهـن جامعه را‬ ‫متوجـه خود کـرده و از حلقه هـای مفقوده ارتباطـات و اگاهی‬ ‫جامعـه اسـتفاده می کننـد‪ .‬ایـن افـراد در واقـع از نقطه ضعف‬ ‫و پاشـنه اشـیل شـهروندان سوءاسـتفاده می کننـد‪ ،‬به ویـژه‬ ‫کسـانی که ایـن روزها با مشـکالت زیاد معیشـتی‪ ،‬اشـتغال‪،‬‬ ‫ازدواج‪ ،‬تحصیـل و ‪ ...‬مواجـه هسـتند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬پنـاه از مشـکالت اقتصـادی و اجتماعی به‬ ‫دامـن خرافه‬ ‫او بـا بیان اینکه مشـکالت اقتصادی و اجتماعـی در کنار عدم‬ ‫اگاهـی موجـب می شـوند تـا افراد دسـت بـه دامـان خرافات‬ ‫و طالع بینـی و فالگیـری و رمالـی شـوند‪ ،‬گفـت‪ :‬مسـئوالن و‬ ‫تصمیم گیران کشـور نیز مسـئله مهـم تعلیم و تربیـت و ارتقا‬ ‫فکـری و فرهنگـی جامعـه را در سـطح نازلـی رهـا کرده انـد‪،‬‬ ‫درحالی کـه درنتیجـه ایـن غفلت هـا‪ ،‬اسـیب های اجتماعی و‬ ‫اقتصـادی زیـادی بـر جامعه ما تحمیل شـده اسـت‪ .‬محمدی‬ ‫توضیـح داد‪ :‬به عنـوان نمونـه در زمینـه ازدواج بـا چالش های‬ ‫زیـادی مواجـه هسـتیم و بسـیاری از جوانـان مـا از یک سـو‬ ‫در حسـرت ازدواج موفق هسـتند و از سـوی دیگر با شـرایط‬ ‫نامسـاعدی مواجه انـد کـه از ان جملـه می تـوان بـه افزایش‬ ‫سـن ازدواج‪ ،‬مشـکالت مالی و معیشـتی‪ ،‬نبود شغل و مسکن‬ ‫اشـاره کـرد‪ .‬باوجود چنیـن موانعـی و با توجه بـه عدم تالش‬ ‫حاکمیـت در برطـرف کردن این موانع‪ ،‬برخی از جوانان از سـر‬ ‫اسـتیصال به این باور می رسـند که از مسـیرهای اصولی قادر‬ ‫به حل مشکالتشـان نیسـتند و به سـمت روش هایی گرایش‬ ‫پیـدا می کننـد کـه یـک شـبه مشکالتشـان را حـل کنـد‪.‬‬ ‫اتفاقاً همین جاسـت که سـطح پاییـن اگاهی هـای اجتماعی‬ ‫مطالبه پرستاران در تجمع روز گذشته چه بود؟‬ ‫مدیـر دفتـر ریاسـت و روابـط عمومی دانشـگاه علوم‬ ‫پزشـکی اصفهـان بـا اشـاره بـه تجمع امـروز پرسـتاران‬ ‫در اصفهـان و هم زمـان بـا تجمـع پرسـتاران در سراسـر‬ ‫کشـور‪ ،‬گفـت‪ :‬تجمع دیروزپرسـتاران در ارتبـاط با تعیین‬ ‫ضریـب حقوقشـان بود‪.‬‬ ‫نورالدیـن سـلطانیان در گفت وگـو بـا ایسـنا‪ ،‬اظهـار‬ ‫کـرد‪ :‬درخواسـت پرسـتاران بـرای تعییـن ضریـب‬ ‫حقوقشـان بـه اطلاع رئیس جمهـور رسـیده و در روز‬ ‫پرسـتار دسـتور پیگیـری داده شـده بـود تـا بودجـه الزم‬ ‫بـرای پاسـخگویی به این مطالبه پرسـتاران تامین شـود‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکه رئیس جمهـور امروز در سـتاد‬ ‫ملـی کرونـا نیـز بـر پیگیـری ایـن موضـوع تاکیـد کرد‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬مطالبـه پرسـتاران امـروز در دسـتور کار هیئـت‬ ‫دولـت مطـرح خواهـد شـد و امیدواریم بخشـی از بودجه‬ ‫الزم پیش بینـی شـود تـا بـا تخصـص بودجـه بتوانیـم‬ ‫پاسـخگوی مطالبـات پرسـتاران باشـیم‪.‬‬ ‫مدیـر دفتـر ریاسـت و روابـط عمومی دانشـگاه علوم‬ ‫پزشـکی اصفهـان با بیـان اینکـه تعیین ضریـب حقوق‪،‬‬ ‫درخواسـت همه پرسـتاران کشـور اسـت‪ ،‬گفـت‪ :‬باوجود‬ ‫قولـی کـه داده شـده بـود‪ ،‬بودجه ایـن کار تامین نشـده‪،‬‬ ‫امـا ان شـاءاهلل قـرار اسـت امـروز در دسـتور کار هیئـت‬ ‫دولـت قـرار گیرد و تصمیـم نهایی برای ان گرفته شـود‪.‬‬ ‫وی یـاداور شـد‪ :‬پرسـتاران مطالبـات شـغلی دیگری‬ ‫همچـون افزایـش حـق مسـکن‪ ،‬خواروبـار و مطالبـات‬ ‫بهـره وری دارنـد کـه ایـن مطالبات سـالیان سـال تلنبار‬ ‫شـده و در حـال حاضـر بـا وضعیـت کرونا و فشـار کاری‬ ‫کـه پرسـتاران تحمـل می کننـد‪ ،‬پیگیـر مطالباتشـان‬ ‫شـده اند‪.‬‬ ‫سـلطانیان اظهـار کـرد‪ :‬انتظـار مـی رود با طـرح این‬ ‫موضـوع در هیئـت دولـت و پیش بینـی و تخصیـص‬ ‫بودجـه الزم‪ ،‬دانشـگاه های علوم پزشـکی کشـور بتوانند‬ ‫پاسـخگوی بخشـی از مطالبـات پرسـتاران باشـند‪.‬‬ ‫و مهارتـی زمینـه را بـرای ظهـور و بـروز جامعـه ای ناایمـن‬ ‫در بسـتر خرافـات و شـایعات فراهـم می کنـد‪ .‬رئیـس انجمن‬ ‫اسیب شناسـی اجتماعـی ایـران خاطرنشـان کـرد‪ :‬فالگیرها و‬ ‫رمال هـا معموال با اسـتفاده از اطالعات خود افـراد و اضطراب‬ ‫و اسـتیصالی کـه در کالم اولیه خود بیان می کنند‪ ،‬یک سـری‬ ‫حرف هـا را بـه ان هـا برمی گردانند و گاهی برحسـب تصادف‪،‬‬ ‫اتفاقاتـی می افتـد که ایمـان افراد بـه فالگیر زیاد می شـود‪ .‬او‬ ‫بـار دیگـر بـا تاکید بـر اینکه ریشـه باورهای خرافـی در مردم‬ ‫بـه حوزه هـای تعلیم و تربیـت جامعه برمی گـردد‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫مـا نتوانسـته ایم سـاختارها را درسـت تعریف کنیـم و دانش و‬ ‫اگاهـی را به خوبـی بـه جامعـه منتقـل کنیـم‪ .‬در این شـرایط‬ ‫می بینیـم که امـروز عرصه بـرای جوالن فالگیـر و دعانویس‬ ‫و رمال باز شـده اسـت‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬وقتی ارزوها دست نیافتنی می شوند‬ ‫ایـن اسیب شـناس اجتماعـی در ادامـه ناکامی هـای پی درپی‬ ‫اقتصـادی و اجتماعـی را نیـز در روی اوردن مـردم به خرافات‬ ‫موثـر دانسـت و گفت‪ :‬هرچقـدر فاصلـه افـراد بـا اهـداف و‬ ‫ارزوهایی همچون دسـتیابی به شغل مناسـب‪ ،‬مسکن‪ ،‬ازدواج‬ ‫موفـق و ‪ ...‬بیشـتر شـود‪ ،‬به همـان میزان فرصت بـرای نفوذ‬ ‫رمال هـا و افراد فرصت طلبی مثل دعانویس بیشـتر می شـود‪.‬‬ ‫ایـن افـراد از نیـاز و فقـر افـراد جامعـه کـه می توانـد فقـر‬ ‫اقتصـادی‪ ،‬فقـر فرهنگـی و یـا فقـر دانایی باشـد و حلقه های‬ ‫مفقـوده ای کـه در جامعـه وجـود دارد سوءاسـتفاده می کننـد‪.‬‬ ‫او بـه روی اوردن افـراد سـودجو بـه فضـای مجازی اشـاره و‬ ‫تصریـح کرد‪ :‬فضـای مجازی فضـای افسارگسـیخته ای دارد‬ ‫کـه اتفاقاً در ایـن فضـا نیـز حلقـه مفقـوده ای بـه نام سـواد‬ ‫رسـانه ای وجـود دارد‪ .‬از ابتـدا تنهـا رویکـرد و هنر مسـئوالن‬ ‫کشـور نسـبت به فضای مجـازی تنهـا برخـورد تهدیدامیز با‬ ‫ایـن فضـا بـوده و هرکجـا ورود کردنـد این فضـا را محدودتر‬ ‫و فیلتـر کردنـد‪ ،‬درحالی کـه هیچ وقـت بـا دانـش و اگاهـی‬ ‫و تولیـد محتـوای درسـت و اصولـی وارد فضـای مجـازی‬ ‫نشـدند و بـه همیـن خاطـر امـروز جامعـه مـا فاقـد تـوان‬ ‫تاثیـر و رصـد هدایت گرانـه بـر روی کاربـران مجازی اسـت‪.‬‬ ‫او همچنیـن بـه نبـود سـواد رسـانه ای کافـی میـان کاربران‬ ‫فضـای مجـازی اشـاره کـرد و گفـت‪ :‬ایـن موضـوع باعـث‬ ‫می شـود گاهـی اتفاقات ناخوشـایندی بـرای کاربـران فضای‬ ‫مجـازی رقـم خـورد‪ ،‬ازجملـه انحرافـات اخالقـی و رفتـاری‬ ‫کـه بـاز هـم زمینـه را بـرای روی اوردن بـه فالگیـر و رمـال‬ ‫تقویت می کند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬رفتارهای هیجانی در جامعه ای هیجان مدار‬ ‫رئیـس انجمـن اسیب شناسـی اجتماعی ایـران ادامـه داد‪ :‬اگر‬ ‫بخواهیـم مسـئله ای را به صورت ریشـه ای بررسـی کنیم باید‬ ‫در نظر داشـته باشـیم که ما یک جامعه هیجان مدار هسـتیم‪،‬‬ ‫نـه جامعـه مسـئله مدار و بـه همیـن دلیـل تاکید ایـن جامعه‬ ‫بیشـتر بـر ایـن اسـت کـه اهـداف‪ ،‬کارکردهـا و رویکردهای‬ ‫خـود را مبتنی بـر هیجانات مدیریت کنـد‪ .‬هیجانات کنترل و‬ ‫مدیریت نشـده تا حدی باالسـت که حتی بسـیاری از جوانان‬ ‫مـا بـه تبعیـت از هیجاناتشـان درگیـر فضاهـای اسـیب زایی‬ ‫چـون اعتیـاد یـا مشـکالت اخالقـی و رفتـاری می شـوند‪ .‬با‬ ‫ایـن وجـود‪ ،‬حتـی خانواده هـای ایرانـی در تربیـت فرزند خود‬ ‫هیجان مدارانـه عمـل می کننـد‪ ،‬مثلا مشـاهده شـده کـه‬ ‫برخـی والدیـن بـرای قبولـی فرزندشـان در کنکـور صرفًا به‬ ‫نمادهـای مذهبـی دخیـل می بندنـد‪ ،‬درحالی کـه برنامه ریزی‬ ‫درسـتی بـرای تحصیـل فرزندانشـان در نظر نمی گیرنـد‪ .‬او با‬ ‫بیـان اینکـه تـا زمانی کـه رویکرد هیجانـی در جامعـه وجود‬ ‫دارد شـاهد رفتارهـای هیجانـی و روی اوردن هرچـه بیشـتر‬ ‫بـه خرافـه و فـال و طالع بینـی خواهیم بـود‪ ،‬گفت‪ :‬برخـورد با‬ ‫فضـای مجـازی بـا ایـن تفکـر حاکم بـر مدیریت کشـور نیز‬ ‫بی فایـده اسـت‪ .‬تصور کنید مسـئوالن چند پیـج فال گیری را‬ ‫بسـتند اما چـه فایـده ای دارد؟ قطعًا این افـراد از طرق ممکن‬ ‫راهـی بـرای نفـوذ در جامعه پیـدا می کند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اگاهی جامعــه؛ بهترین پلیس برای کنترل‬ ‫رفتارهایهیجانی‬ ‫محمـدی تاکیـد کرد‪ :‬بـرای مقابلـه بـا باورهـای خرافـی و‬ ‫روی اوردن افـراد جامعـه بـه فالگیـری و رمالی بایـد بر روی‬ ‫اگاهـی و فرهنـگ جامعـه سـرمایه گذاری کنیم تـا جامعه در‬ ‫برابـر باورهـای خرافـی ایمـن شـود‪ .‬در واقـع اگاهـی جامعه‬ ‫بهتریـن پلیـس بـرای کنتـرل رفتارهـای هیجانـی اسـت‪ .‬او‬ ‫سـواد رسـانه ای و رویکرد مسـئله مـدار را باسـواد اکادمیک و‬ ‫کسـب مدرک در مراجع علمی و دانشـگاهی متفاوت دانسـت‬ ‫و توضیح داد‪ :‬سـواد رسـانه ای یک مهارت اسـت که در دوران‬ ‫تحصیـل یـاد نگرفته ایم‪ ،‬درحالی که در کشـورهای پیشـرفته‬ ‫و موفـق دنیـا بسـیاری از مشـکالت را بـا همیـن روش حـل‬ ‫کرده انـد‪ .‬ایـن پژوهشـگر اجتماعـی بـا بیـان اینکه امـروز در‬ ‫خصـوص اسـیب های ناشـی از وجـود رویکـرد هیجان مـدار‪،‬‬ ‫تفـاوت زیادی میـان فرد تحصیل کـرده و غیـر تحصیل کرده‬ ‫وجـود نـدارد و هـر دو ممکـن اسـت بـه دلیـل نبـود اگاهـی‬ ‫به راحتـی تحـت تاثیر هیجانات خـود قرار گیرند‪ ،‬افـزود‪ :‬امروز‬ ‫بیـش از هـر چیـز بـه اموزش هـای اجتماعـی نیـاز داریم که‬ ‫بیـن هیجـان‪ ،‬منطق و مسـئله مداری پیونـد و تعادلـی برقرار‬ ‫کند ‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬نقـش کم رنـگ امـوزش و مهارت هـای‬ ‫زندگـی در جامعـه‬ ‫او ادامـه داد‪ :‬بـرای برقـراری تعـادل میـان هیجـان و رفتـار و‬ ‫هیجـان و تصمیـم نیـاز بـه امـوزش و مهارت هـای زندگـی‬ ‫داریـم‪ ،‬موضوعـی کـه در جامعـه مـا بسـیار کمرنـگ اسـت‬ ‫و نهـاد متولـی نـدارد‪ .‬حـوزه تعلیـم و تربیـت کـه در خـواب‬ ‫خرگوشـی فـرو رفتـه و فرامـوش کـرده متولـی امـوزش و‬ ‫اگاهـی بخشـی و مهارت افزایـی اسـت‪ ،‬سـایر نهادهـا نیـز‬ ‫بـه همیـن صـورت از امـوزش و مهارت افزایـی بـه جامعـه‬ ‫غافل انـد‪ .‬ایـن پژوهشـگر اجتماعی بـا بیـان اینکه اموزش و‬ ‫مهارت افزایـی به ویـژه در نسـل جـوان اتفـاق نمی افتـد‪ ،‬مگر‬ ‫اینکـه تحول عظیم و سـاختاری و ریشـه ای در حـوزه تعلیم و‬ ‫تربیـت اتفـاق افتد‪ ،‬اظهار کـرد‪ :‬انتظار داریم سـندهای تحول‬ ‫اموزش وپـرورش هرچه زودتر به منصه ظهور برسـد و شـاهد‬ ‫اتفاقـات جدیدی در این عرصه باشـیم‪ .‬محمـدی در خاتمه با‬ ‫اشـاره بـه اینکه رویکرد هیجانـی از گذشـته دور در رفتارهای‬ ‫جامعـه ایرانی بـوده‪ ،‬تصریح کـرد‪ :‬اگر اگاهـی و دانش جامعه‬ ‫ارتقـا یابـد قطعا بـر روی نگرش جامعـه نیز اثر می گـذارد‪ .‬در‬ ‫ایـن شـرایط نهادهایی مثل مدرسـه‪ ،‬خانـواده‪ ،‬رسـانه و ‪ ...‬در‬ ‫کنـار هـم می توانند بافـت منطقی و مسـئله مدار ایجـاد کنند‬ ‫کـه به مـرور می توانـد تغییـر نگرشـی بـرای نسـل های اینده‬ ‫بـه وجـود اورد‪ ،‬درحالی کـه امـروز اراده ای بـرای تغییر نگرش‬ ‫جامعـه وجـود نـدارد‪ .‬چالش اعتقاد بـه فـال و فال گیر همه جا‬ ‫وجـود دارد و نه فقـط از زاویه اسیب شناسـی اجتماعی‪ ،‬بلکه از‬ ‫زوایـای مختلف قانونی‪ ،‬دینی و روانشناسـی نیز قابل بررسـی‬ ‫اسـت‪ .‬اگرچـه تـا زمانی کـه اعتقـاد به فـال در جامعـه وجود‬ ‫دارد‪ ،‬فـال و فالگیـری هـم برقرار اسـت‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫کوتاه از اصفهان‬ ‫تزریق دوز سوم واکسن‬ ‫کرونا به ‪ ۲۴.۷۳‬درصد افراد‬ ‫باالی ‪ ۱۸‬سال‬ ‫بـه گفته سـخنگوی دانشـگاه علوم پزشـکی اصفهان‬ ‫درصد کل پوشـش واکسیناسـیون نوبـت اول ‪۸۴.۹۴‬‬ ‫درصـد و نوبـت دوم ‪ ۷۴.۴۷‬بـرای افـراد بـاالی ‪۱۲‬‬ ‫سـال تا دیروز هشـتم بهمن ماه گزارش شـده اسـت‪.‬‬ ‫همچنیـن ‪ ۲۴.۷۳‬درصـد افـراد بـاالی ‪ ۱۸‬سـال در‬ ‫اسـتان اصفهـان دوز سـوم واکسـن کرونـا را تزریـق‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫پژمان عقـدک در خصوص اخریـن امـار‬ ‫واکسیناسـیون کوویـد ‪ ۱۹‬بـرای جمعیـت مـورد‬ ‫هـدف اسـتان‪ ،‬بـه ایمنـا گفـت‪ :‬درصـد کل پوشـش‬ ‫واکسیناسـیون نوبـت اول ‪ ۸۴.۹۴‬درصـد و نوبت دوم‬ ‫‪ ۷۴.۴۷‬بـرای افـراد بـاالی ‪ ۱۲‬سـال تا دیروز هشـتم‬ ‫بهمن مـاه ‪ ۱۴۰۰‬گـزارش شـده اسـت‪ .‬او اضافه کرد‪:‬‬ ‫درصد پوشش واکسیناسـیون نوبت اول ایرانی ‪۸۶.۷۸‬‬ ‫و درصـد پوشـش واکسیناسـیون نوبـت دوم ایرانـی‬ ‫‪ ۷۶.۵۶‬برای افراد باالی ‪ ۱۲‬سـال انجام شـده اسـت‪.‬‬ ‫سـخنگوی دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان تاکید‬ ‫کـرد‪ :‬مجمـوع درصـد پوشـش واکسیناسـیون نوبـت‬ ‫اول گـروه نوجوانـان ‪ ۱۲‬تـا ‪ ۱۸‬سـال ‪ ۸۲.۰۳‬درصـد‬ ‫و مجمـوع امـار واکسیناسـیون نوبـت دوم ایـن گروه‬ ‫سـنی ‪ ۶۸.۳۷‬درصـد اعالم شـده اسـت‪ .‬عقدک ادامه‬ ‫داد‪ :‬مطابـق امارهـای ارائـه شـده‪ ،‬درصـد پوشـش‬ ‫واکسیناسـیون نوبـت اول ایرانـی گـروه نوجوانان ‪۱۲‬‬ ‫تـا ‪ ۱۸‬سـال ‪ ۸۶.۰۸‬و تزریـق واکسـن ایرانـی نوبـت‬ ‫دوم ایـن گـروه سـنی ‪ ۷۲.۴۸‬درصد بوده اسـت‪ .‬او در‬ ‫مورد درصد پوشـش واکسیناسـیون نوبت سـوم افراد‬ ‫بـاالی ‪ ۱۸‬سـال اسـتان‪ ،‬گفـت‪ :‬درمجمـوع ‪۲۴.۷۳‬‬ ‫درصـد افراد بـاالی ‪ ۱۸‬سـال در اسـتان اصفهان دوز‬ ‫سـوم واکسـن کرونا را تزریق کردند و درصد پوشـش‬ ‫واکسیناسـیون نوبت سـوم ایرانی این گروه سـنی نیز‬ ‫‪ ۲۶.۰۸‬درصـد اعالم شـده اسـت‪.‬‬ ‫کمیته امداد اصفهان پویش‬ ‫کمک به سیل زدگان را اغاز‬ ‫کرد‬ ‫گـروه جامعـه‪ :‬معـاون مشـارکت های مردمـی‬ ‫سـازمان بهزیسـتی اسـتان اصفهـان از راه انـدازی‬ ‫پویـش کمـک بـه سـیل زدگان سـه اسـتان ایلام‪،‬‬ ‫ کرمـان و سیسـتان و بلوچسـتان خبـر داد و گفـت‪:‬‬ ‫فراخوانـی بـه تمـام شهرسـتان ها ابلاغ شـد و‬ ‫امیدواریـم بـا کمک خیـران بتوانیم در مـدت ‪ ۱۵‬روز‬ ‫برگـزاری این پویـش‪ ،‬مبلغ قابل قبولـی برای مناطق‬ ‫سـیل زده جمـع اوری شـود‪ .‬امیـد رحمانیـان اظهـار‬ ‫کـرد‪ :‬بارندگـی ‪ ۳۴۰‬میلی متـری اخیـر که منجـر‬ ‫به جاری شـدن سـیل در خوزسـتان شد‪ ،‬سـاکنان ‪۱۷‬‬ ‫شهرسـتان‪ ۳۰۹ ،‬روسـتا و ‪ ۱۳‬هـزار خانـوار را درگیـر‬ ‫مشـکالت ناشـی از جاری شدن سـیل کرده‪ ،‬دسترنج‬ ‫سـال ها تلاش کشـاورزان و دامـداران را در زیـر اب‬ ‫نابود کرد‪ .‬در همین راسـتا بهزیسـتی اسـتان اصفهان‬ ‫بـرای کمک رسـانی بـه مددجویـان زیرپوشـش خود‬ ‫در شـهرها و روستاهای سـیل زده‪ ،‬پویشـی راه اندازی‬ ‫کـرده اسـت‪ .‬او بـا اشـاره بـه اغـاز ایـن پویـش از‬ ‫روز پنج شـنبه هفتـم دی مـاه افـزود‪ :‬شـماره کارت‬ ‫مجـازی ‪ ۶۳۶۷-۹۵۷۰-۸۲۰۹-۲۳۸۳‬بـه نـام‬ ‫سـازمان بهزیسـتی اسـتان اصفهـان و کد دسـتوری‬ ‫‪ *۶۶۵۵*۲۰۰۲*۱#‬امـاده دریافـت کمک هـای‬ ‫نقـدی نیکـوکاران در سراسـر اسـتان اسـت‪ ،‬ادارات‬ ‫بهزیسـتی شهرسـتان و مجتمع هـای مـا نیـز امـاده‬ ‫جمـع اوری کمک هـای غیرنقـدی هـم اسـتانی های‬ ‫نیکـوکار خواهـد بـود‪ .‬معـاون مشـارکت های مردمی‬ ‫و اشـتغال سـازمان بهزیسـتی اسـتان اصفهـان‪،‬‬ ‫پویش هـای مردمـی را کـه پیـش از این در راسـتای‬ ‫اسـتفاده از سـرمایه اجتماعـی اسـتان راه اندازی شـده‬ ‫بـود‪ ،‬موفـق دانسـت و گفـت‪ :‬نیکـوکاران اصفهـان‬ ‫از سـطح شهرسـتانی یـا اسـتانی فراتـر رفته انـد و‬ ‫دیـدگاه ملـی بـرای کمک رسـانی دارنـد‪ .‬در بخـش‬ ‫مشـارکت های مردمـی نیـز تلاش کردیـم بـا‬ ‫اعتمادسـازی خیـران‪ ،‬فعالیت هـای نیکوکارانـه ان ها‬ ‫را بـه مناطـق محـروم کشـور گسـترش دهیـم‪ .‬او‬ ‫ارسـال ‪ ۱۵۰‬مخـزن اب بـه اسـتان سیسـتان و‬ ‫بلوچسـتان در ماه هـای گذشـته را در همیـن راسـتا‬ ‫معرفـی کـرد و ادامـه داد‪ :‬در مقطـع حسـاس کنونی‬ ‫تلاش می کنیـم بـه کمـک نیازمنـدان سـیل زده در‬ ‫سیسـتان و بلوچسـتان بشـتابیم و تـا حـدودی از درد‬ ‫و رنـج مـردم ایـن مناطق کـم کنیم‪ .‬به همیـن دلیل‬ ‫فراخوانـی بـه تمام شهرسـتان های اسـتان ابالغ شـد‬ ‫تـا با کمـک خیـران ان ها بتوانیـم مبالغ قابـل قبولی‬ ‫را بـرای مناطق سـیل زده این سـه اسـتان جمع اوری‬ ‫و ارسـال کنیـم‪ .‬رحمانیـان از ادامـه پویـش تـا ‪۱۵‬‬ ‫روز اینـده خبـر داد و افـزود‪ :‬همان گونـه کـه خیـران‬ ‫همـواره بـه کمـک نیازمنـدان شـتافته اند و هیـچ گاه‬ ‫مـا را در مقاطـع حسـاس تنهـا نگذاشـته اند‪ ،‬اطمینان‬ ‫داریـم کـه در راسـتای کمک به هم وطنان سـیل زده‪،‬‬ ‫در ایـن پویـش نیـز کمک هـای خوبـی جمـع اوری و‬ ‫بـه اسـتان سیسـتان و بلوچسـتان‪ ،‬ایلام و کرمـان‬ ‫فرسـتاده می شـود‪ .‬او بـا اشـاره بـه واریـز مبالغـی به‬ ‫کدهـای دسـتوری طـی سـه روز گذشـته‪ ،‬افـزود‪ :‬بـا‬ ‫توجـه بـه اینکـه امـروزه وابسـتگی افـراد بـه فضای‬ ‫مجـازی بسـیار زیاد اسـت‪ ،‬امیدواریم با تبلیـغ در این‬ ‫فضـا کمک هـای مناسـبی بدیـن منظـور جمـع اوری‬ ‫شـود تـا بخشـی از خسـارت های سـیل زدگان‬ ‫جبران شود‪.‬‬ صفحه 4 ‫گالری گردی‬ ‫از خود با خویش در اتاق سفید‬ ‫گالری هایاصفهان‬ ‫گالری های اصفهان با برگزاری نمایشگاه های مختلفی از‬ ‫هنرهای تجسمی و مفهومی‪ ،‬عاملی برای جاری بودن رنگ و‬ ‫بوی هنر در شهر است‪.‬گالری های شهر اصفهان همواره شاهد‬ ‫خلق اثاری است که موجب گسترش ارتباط‪ ،‬پرورش دیدگاه‬ ‫هنری و خاطره تاریخی فرهیختگان می شود‪ .‬اصفهان در هفته‬ ‫پیش رو شاهد به اوج رسیدن فعالیت گالری ها در زمینه هنرهای‬ ‫تجسمی در قالب نمایشگاه های انفرادی و گروهی است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬نمایشگاه از خود با خویش‬ ‫اثاری از‪ :‬علی کنگازیان‬ ‫زمان برگزاری‪ :‬تا ‪ ۱۳‬بهمن ماه‬ ‫ساعت‪ ۱۶ :‬تا ‪۲۰‬‬ ‫مکان‪ :‬گالری دوران معاصر‪ ،‬واقع در اصفهان‪ ،‬خیابان‬ ‫چهارباغ باال‪ ،‬حدفاصل کاخ سعادت اباد و چهارراه نظر‪،‬‬ ‫بن بست ‪( ۱۳‬کیانجو)‪ ،‬پالک پنج‬ ‫‪ÁÁ‬نمایشگاه نقاشی اتاق سفید‬ ‫اثاری از‪ :‬ساره انصاری‬ ‫زمان برگزاری‪ :‬تا ‪ ۱۳‬بهمن ماه‬ ‫ساعت‪ ۱۷ :‬تا ‪۲۰‬‬ ‫مکان‪ :‬نگارخانه صفوی‪ ،‬واقع در خیابان خاقانی‪ ،‬حدفاصل‬ ‫خواجه پطرس و وحید‪ ،‬جنب کوچه شماره ‪۳۱‬‬ ‫‪ÁÁ‬نمایشگاهنقاشیخستگی‬ ‫اثاری از‪ :‬مهدیه خردمند‬ ‫زمان برگزاری‪ :‬تا ‪ ۱۳‬بهمن ماه‬ ‫ساعت‪ ۱۷ :‬تا ‪۲۰‬‬ ‫مکان‪ :‬طبقه اول گالری اکنون‪ ،‬واقع در اصفهان‪ ،‬خیابان‬ ‫خاقانی‪ ،‬کوچه افشین (‪ ،)۱۴‬بن بست حریر‪ ،‬پالک ‪۹‬‬ ‫‪ÁÁ‬نمایشگاه گروهی عکس ز قاف تا قاف‬ ‫زمان برگزاری‪ :‬تا ‪ ۱۳‬بهمن ماه‬ ‫ساعت‪ ۱۷ :‬تا ‪۲۰‬‬ ‫مکان‪ :‬طبقه دوم گالری اکنون‪ ،‬واقع در اصفهان‪ ،‬خیابان‬ ‫خاقانی‪ ،‬کوچه افشین (‪ ،)۱۴‬بن بست حریر‪ ،‬پالک ‪۹‬‬ ‫‪ÁÁ‬نمایشگاه اثار مستند زنده‬ ‫اثاری از‪ :‬منوچهر سلطانی‬ ‫زمان برگزاری‪ :‬تا ‪ ۲۱‬بهمن ماه‬ ‫ساعت‪ ۱۰ :‬تا ‪ ۱۳‬و ‪ ۱۶‬تا ‪۲۰:۳۰‬‬ ‫مکان‪ :‬گالری گذار‪ ،‬واقع در اصفهان‪ ،‬خیابان حکیم نظامی‪،‬‬ ‫کوچه سنگتراش های غربی‪ ،‬روبه روی بن بست الله‪ ،‬پالک ‪۱۵‬‬ ‫‪ÁÁ‬نمایشگاهاثارشماچیزیشنیده اید؟‬ ‫اثاری از‪ :‬ژینوس تقی زاده‬ ‫زمان برگزاری‪ ۹ :‬بهمن ماه تا اول اسفندماه‬ ‫ساعت‪ ۱۱ :‬تا ‪۱۹‬‬ ‫مکان‪ :‬گالری امروز‪ ،‬واقع در اصفهان‪ ،‬ابشار دوم‪ ،‬بن بست‬ ‫فرشید (شماره دو)‪ ،‬پالک ‪۳۲۴‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی‪:‬‬ ‫ظرفیت سینما های مردمی جشنواره فیلم فجر ‪ ۵۰‬درصدی است‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت‪ :‬هدف ما این است تا‬ ‫عدالت فرهنگی را در همه بخش های فرهنگی با قوت تمام‬ ‫ادامه دهیم تا مردم در سراسر کشور به یک میزان و با عدالت از‬ ‫تولیدات فاخر فرهنگی بهره مند شوند‪.‬‬ ‫محمدمهدی اسماعیلی پیرامون دومین نمایشگاه مجازی‬ ‫کتاب تهران گفت‪ :‬دومین نمایشگاه مجازی کتاب تهران‬ ‫فرصتی را برای ما پدید اورد تا بحث عدالت فرهنگی و‬ ‫دسترسی همگانی به کتاب را در سراسر کشور به شکل مساوی‬ ‫تامین کنیم‪.‬‬ ‫وی در همین راستا تاکید کرد‪ :‬امروز مردان و زنان‪،‬‬ ‫کودکان و نوجوانان در اقصی نقاط کشور می توانند از ناشران‬ ‫در بخش های مختلف کشور کتاب های موردعالقه خود را‬ ‫خریداری کنند‪ ،‬دوستان ما در نمایش های گرافیکی که داشتند‬ ‫توانستند شرایط را فراهم کنند که حتی کودکان و نوجوانان از‬ ‫چابهار بتوانند کتاب های موردنظر خود را از دومین نمایشگاه‬ ‫مجازی کتاب خریداری کنند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر بازتاب عدالت فرهنگی که دولت جزو‬ ‫شعارهای خود قرار داده است ابراز کرد‪ :‬عدالت فرهنگی که از‬ ‫شعارهای دولت بوده یعنی اینکه ما بتوانیم در همه جای کشور‬ ‫امکان دسترسی یکسان به تمامی بخش های فرهنگی را فراهم‬ ‫کنیم‪ ،‬هم دسترسی به کتاب که از اهداف مهم ما است که این‬ ‫مهم را در یک فرایند کامال دقیق جلو می بریم تا همه مردم به‬ ‫کتاب ها در سراسر کشور دسترسی یکسان داشته باشند و هم به‬ ‫سایر تولیدات فرهنگی این دسترسی را داشته باشند‪.‬‬ ‫اسماعیلی در همین راستا تاکید کرد‪ :‬انشاهلل با برنامه ریزی‬ ‫که صورت گرفته برای جشنواره فیلم فجر چهلم که پیش رو‬ ‫داریم همزمان با تهران در ‪ ۳۱‬مرکر استان این جشنواره‬ ‫فیلم های خود را به نمایش خواهد گذاشت تا همه مردم بتوانند‬ ‫همان طور که در تهران این دسترسی وجود دارد مردم دیگر‬ ‫استان ها بتوانند اثار راه یافته به این رویداد مهم سینمایی را به‬ ‫تماشابنشینند‪.‬‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی همچنین بیان کرد‪ :‬هدف‬ ‫ما این است تا این سیاست را در همه بخش های فرهنگی با‬ ‫قوت تمام ادامه دهیم تا مردم در سراسر کشور به یک میزان و با‬ ‫عدالت از تولیدات فاخر فرهنگی بهره مند شوند‪.‬‬ ‫او پیرامون اخرین وضعیت کاغذ برای ناشران ابراز کرد‪ :‬ما به‬ ‫دنبال اخرین اقدامات خود هستیم تا بتوانیم پیش خرید های الزم‬ ‫را برای ناشران انجام دهیم تا این عزیزان بتوانند خط تولید اثار‬ ‫خود را توسعه بدهند و در این حوزه خبرهای خوبی درراه است‪.‬‬ ‫اسماعیلی با اشاره به نمایشگاه فیزیکی کتاب اظهار کرد‪:‬‬ ‫برگزاری نمایشگاه فیزیکی کتاب را برای اردیبهشت ماه سال‬ ‫اینده در دست داریم اما کمی پیرامون کرونا نگرانی هایی وجود‬ ‫دارد که با رایزنی های الزم با ستاد ملی مبارزه با کرونا این‬ ‫نگرانی در برگزاری نمایشگاه فیزیکی کتاب تهران رفع خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به شیوع و افزایش‬ ‫تعداد مبتالیان به سویه اومیکرون در کشور و مصادف شدن ان‬ ‫با چهلمین جشنواره فیلم فجر اظهار کرد‪ :‬ما از ابتدا با جلساتی‬ ‫که با ستاد ملی مبارزه با کرونا داشتیم طوری برنامه ریزی ‬ ‫کردیم که در هر شرایطی کمترین تاثیرپذیری را از جانب‬ ‫کرونا داشته باشیم به همین خاطر از همان ابتدا تصمیم بر این‬ ‫شد که سینماهای مردمی جشنواره فیلم فجر چهلم با ظرفیت‬ ‫پنجاه درصدی فیلم های این دوره از جشنواره را اکران کنند‪.‬‬ ‫او خاطرنشان کرد‪ :‬حتی طی جلسه ای که امروز صبح‬ ‫دوباره با ستاد ملی مبارزه با کرونا داشتیم قرار شد تا علی رغم‬ ‫گستردگی صورت گرفته از سویه اومیکرون در کشور با ظرفیت‬ ‫پنجاه درصدی بتوانیم فیلم های چهلمین جشنواره فیلم فجر را‬ ‫برای عالقه مندان در سالن های سینما نمایش دهیم‪.‬‬ ‫تلویزیون با ‪ ۵۰‬فیلم سینمایی به استقبال دهه فجر می رود‬ ‫در ایام پیروزی انقالب اسالمی حدود ‪ ۵۰‬فیلم سینمایی از‬ ‫شبکه های دو‪ ،‬پنج‪ ،‬نمایش و شما روی انتن می رود‪.‬‬ ‫به گزارش معاونت سیما‪ ،‬فیلم های سینمایی و تلویزیونی افتاب‬ ‫و زمین‪ ،‬شکار‪ ،‬تیر باران‪ ،‬پنجاه وسه نفر‪ ،‬کیمیا و خاک‪ ،‬جای امن‪،‬‬ ‫حانیه‪ ،‬ریشه در خون‪ ،‬پرواز خاموش‪ ،‬ای ایران‪ ،‬سناتور‪ ،‬در برابر‬ ‫باد‪ ،‬استرداد‪ ،‬کمی ان سوتر‪ ،‬شنا در زمستان‪ ،‬شیالت‪ ،‬تشکیالت‪،‬‬ ‫بعدازان شب‪ ،‬ترم زمستانی‪ ،‬روز برمی اید‪ ،‬فصل اخر‪ ،‬وصل نیکان‪،‬‬ ‫خط پایان‪ ،‬دستمزد‪ ،‬اسمان پرستاره‪ ،‬روزگاری عشق و خیانت‪،‬‬ ‫خروج‪ ،‬افق‪ ،‬تشکیالت‪ ،‬ان سفرکرده‪ ،‬حمله به اچ ‪ ،۳‬کیمیا و خاک‪،‬‬ ‫جمیل‪ ،‬لیلی با من است‪ ،‬تاراج‪ ،‬وقتی افتاب طلوع می کند‪ ،‬راهی‬ ‫به سوی خانه‪ ،‬سه سپیده‪ ،‬دو ماه شمسی‪ ،‬خاطرات خاموش‪ ،‬روز‬ ‫باشکوه‪ ،‬سوها‪ ،‬دژ سوق‪ ،‬پیچ جاده نمناک‪ ،‬رگبار‪ ،‬قیام‪ ،‬بهمنا‪ ،‬جای‬ ‫امن و متین بانو از شنبه ‪ ۹‬بهمن ماه تا جمعه ‪ ۲۲‬بهمن ماه از‬ ‫شبکه های دو‪ ،‬پنج‪ ،‬نمایش و شما روی انتن می رود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬شبکهدوسیما‬ ‫فیلمسینماییافتابوزمینبهکارگردانیجوادشمقدری‪،‬شنبه‬ ‫‪ ۹‬بهمن ماه ساعت ‪ ۱۴‬از شبکه دو سیما پخش می شود‪.‬‬ ‫خالصه داستان فیلم درباره سید مصطفی خمینی (پدر امام‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -1-3212‬نظر به اینکه مرتضی احمدی مزرعچه به استناد دو برگ استشهادیه محلی‬ ‫که هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده مدعی است که سند مالکیت به شماره سریال‬ ‫‪ ۸۴۳۵۶۷‬مربوط به تمامت ششدانگ پالک ‪ 5384‬فرعی از ‪ ۶۹۳‬اصلی(بمساحت ششدانگ‬ ‫‪ ۲۴۰‬متر مربع) واقع در بخش ‪ ۹‬ثبت اصفهان که در دفتر امالک الکترونیک شماره‬ ‫‪ ۱۴۰۰۲۰۳۰۲۰۰۹۰۰۲۰۸۸‬بخش ‪ ۸‬ثبت اصفهان به نامش ثبت و صادر و تسلیم گردیده که‬ ‫طبق اعالم مالک بعلت نامعلوم مفقود شده است و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده‬ ‫لذا برابر ماده ‪ ۱۲۰‬اصالحی ائین نامه قانون ثبت اگهی می شود که هر کس مدعی انجام‬ ‫معامله غیر از انچه در این اگهی ذکر شده نسبت به ان یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود‬ ‫باشد از تاریخ انتشار این اگهی تا ‪ ۱۰‬روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه‬ ‫اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ان به ارائه کننده‬ ‫مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود‬ ‫المثنای سند مالکیت مذکور صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬رئیس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک مبارکه‪ -‬مظاهر نصرالهی ‪/1268712‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -1-3213‬شماره نامه‪ 140085602024012489 :‬نظر به اینکه دو دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫پالک ثبتی ‪ 2188/1‬واقع در بخش ‪ ۵‬ثبت اصفهان سند برگی به شماره چاپی ‪ ۴۴۱۶۶۳‬و‬ ‫دفتر امالک الکترونیکی ‪ ۱۳۹۸۲۰۳۰۲۰۲۴۰۱۷۲۳۴‬بنام امید صفاییه صادر شده و به موجب‬ ‫درخواست ‪ 1400/034413‬مورخ ‪ 1400/10/19‬به انضمام دو برگ استشهادیه محلی که‬ ‫امضاء شهود ان ذیل شماره یکتای ‪ ۱۴۰۰۲۱۵۵۹۲۱۰۰۰۴۴۱‬و رمز تصدیق ‪ ۷۶۶۲۸۹‬مورد‬ ‫گواهی دفترخانه اسناد رسمی ‪ ۲۷۱‬اصفهان رسیده است اعالم نموده که سند مالکیت به علت‬ ‫جابجائی مفقود و درخواست صدور المثنی سند مالکیت نموده لذا مراتب به استناد تبصره یک‬ ‫اصالحی ذیل ماده ‪ ۱۲۰‬ایین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی می شود چنانچه کسی‬ ‫مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار‬ ‫این اگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله‬ ‫به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده‬ ‫سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض‬ ‫اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات‬ ‫خواهد شد‪ .‬مهدی شبان‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان ‪/1268757‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-3000‬برابر اراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض متقاضی ذیل محرز‬ ‫گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضی و امالک مورد تقاضا به شرح زیر به منظور اطالع عموم در‬ ‫دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز در روزنامه های تعیین شده توسط اداره فرهنگ و ارشاد اسالمی لنجان‬ ‫اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته‬ ‫باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت ‪ ۲‬ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک لنجان تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست‬ ‫خود را به مرجع صالح قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم‬ ‫وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -١‬رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۵۰۰۱۵۵۴‬مورخ ‪ 1400/10/18‬اقای مهدی غفاری فرزند‬ ‫اصغر نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 166/03‬مترمربع مفروز‬ ‫از پالک ‪ -۱۰۷‬اصلی واقع در زرین شهر بخش ‪ ۹‬ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از‬ ‫مالک رسمی ابوالفتح قهرمان ‪.‬‬ ‫‪ - ۲‬رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۱۵۰۰۱۵۵۵‬مورخ ‪ 1400/10/18‬خانم صفا عطائی کچوئی‬ ‫فرزند علی نسبت به سه دانگ مشاع از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 166/03‬مترمربع‬ ‫مفروز از پالک ‪ - ۱۰۷‬اصلی واقع در زرین شهر بخش ‪ ۹‬ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری‬ ‫شده از مالک رسمی ابوالفتح قهرمان ‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬روز شنبه مورخ ‪ 1400/10/25‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬روز‬ ‫یکشنبه مورخ ‪ 1400/11/10‬مصطفی شمسی ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان‬ ‫‪/1259356‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-3016‬برابر رای شماره ‪ ۲۶۳۶‬مورخ ‪ 1400/8/29‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت خانم منیر ویسی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ ۲۷۱‬کدملی ‪ ۶۳۲۹۸۳۸۲۹۱‬صادره فرزند جمشید در دو دانگ مشاع از ششدانگ یکباب‬ ‫خمینی) است که طلبه بوده و روزها را به کشاورزی اشتغال دارد‬ ‫و عصر ها و شب ها کالس های اموزشی و طبگی برپا می کند‪.‬‬ ‫عده ای از خوانین و اربابان از اینکه سید مصطفی مرید انها نیست به‬ ‫ستوه امده و به مردم ازار و اذیت می رسانند‪ .‬سید مصطفی در مقابل‬ ‫انها می ایستد تا اینکه توسط عده ای مزدور کشته می شود و ‪...‬‬ ‫حسین انصاری‪ ،‬رضا سعیدی‪ ،‬بهمن دان‪ ،‬ولی اهلل مومنی و لعیا‬ ‫باستانی در فیلم سینمایی افتاب و زمین نقش افرینی کرده اند‪.‬فیلم‬ ‫سینماییشکاربهکارگردانیمجیدجوانمرد‪،‬یکشنبه‪ ۱۰‬بهمنماه‬ ‫ساعت ‪ ۱۴:۳۰‬از شبکه دو سیما تماشایی می شود‪.‬پرویز پرستویی‪،‬‬ ‫زنده یاد خسرو شکیبایی‪ ،‬عنایت بخشی‪ ،‬علی اقاجانیان‪ ،‬مرحومه‬ ‫مهری ودادیان‪ ،‬منیژه سلیمی‪ ،‬نقی سیف جمالی و مرحوم نعمت اهلل‬ ‫گرجی در فیلم سینمایی شکار ایفای نقش کرده اند‪.‬فیلم سینمایی‬ ‫تیر باران به کارگردانی علی اصغر شادروان‪ ،‬دوشنبه ‪ ۱۱‬بهمن ماه‬ ‫ساعت‪ ۱۴‬از شبکه دو سیما پخش خواهد شد‪.‬مجید مجیدی‪ ،‬جعفر‬ ‫دهقان‪ ،‬رضا چراغی‪ ،‬عطاءاهلل سلمانیان و حبیب اله رجبعلی در فیلم‬ ‫سینمایی تیر باران نقش افرینی کرده اند‪.‬فیلم سینمایی پنجاه و سه‬ ‫نفربهکارگردانییوسفسیدمهدوی‪،‬سهشنبه‪ ۱۲‬بهمنماهساعت‬ ‫‪ ۱۴‬از شبکه دو سیما پخش خواهد شد‪.‬‬ ‫خانه به مساحت ‪ 112/42‬مترمربع مفروزی از پالک شماره ‪ ۴۷۸۶‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از طرف اقای‬ ‫محمد قلمکاری (مالک رسمی) خریداری شده است‪.‬‬ ‫برابر رای شماره ‪ ۲۶۳۵‬مورخ ‪ 1400/8/29‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب‬ ‫اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت اقای علیداد عبدالهی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ ۱۷‬کدملی ‪ ۶۳۲۹۹۰۱۵۷۰‬صادره لردگان فرزند عزیزمحمد در چهار دانگ مشاع از‬ ‫ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 112/42‬مترمربع مفروزی از پالک شماره ‪ ۴۷۸۶‬اصلی واقع‬ ‫در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه‬ ‫از طرف اقای محمد قلمکاری (مالک رسمی) خریداری شده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/10/25 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/11/10 :‬مهدی شبان‪-‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه جنوب اصفهان ‪/1259283‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-3013‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی‬ ‫به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1400/10/8 -۱۲۳۴۳‬هیات دوم اقای مجید جعفریان صدیق به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ ۵‬کدملی ‪ ۱۲۹۰۳۳۴۷۰۶‬صادره اصفهان فرزند علی محمد در ششدانگ‬ ‫یک باب ساختمان به مساحت ‪ 154/50‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۷۶۸‬فرعی از ‪۲۵‬‬ ‫اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند شماره ‪ ۱۴۴۹۷‬مورخ‬ ‫‪ 1393/6/6‬دفترخانه شماره ‪ ۱۶۰‬اصفهان‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/10/25:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/11/10 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان ‪/1258396‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه اجرایی قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-3011‬برابر اراء صادره هیئت موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی لنجان تصرفات مالکانه و بالمعارض‬ ‫متقاضی ذیل محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضی و امالک مورد تقاضا به شرح زیر‬ ‫به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز در روزنامه های تعیین شده توسط اداره‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی لنجان اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند‬ ‫مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‪ ،‬می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت ‪ ۲‬ماه‬ ‫اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک لنجان تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک‬ ‫ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع صالح قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی‬ ‫است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض‪ ،‬طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -1‬رای شماره ‪ ۱۳۹۹۶۰۳۰۲۰۱۵۰۰۰۶۳‬مورخ ‪ 1399/01/26‬خانم عزت خدابخشی فرزند‬ ‫محمد نسبت به ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 214/98‬مترمربع مفروز از پالک ‪-۱۰۷‬‬ ‫اصلی واقع در زرین شهر بخش ‪ ۹‬ثبت اصفهان مع الواسطه خریداری شده از مالک رسمی‬ ‫ابوالفتح قهرمان‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ :‬روز شنبه مورخ ‪ 1400/10/25‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ :‬روز‬ ‫یکشنبه مورخ ‪ 1400/11/10‬مصطفی شمسی ‪ -‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک لنجان‬ ‫‪/1257801‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-3004‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا‬ ‫به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی‬ ‫فریبرز سمندرپور‪ ،‬عنایت بخشی‪ ،‬بهرام شاه محمدلو و منصور‬ ‫واالمقام در فیلم سینمایی ‪ ۵۳‬نفر بازی کرده اند‪.‬‬ ‫فیلمسینماییکیمیاوخاکبهکارگردانیعباسرافعی‪،‬چهارشنبه‬ ‫‪ ۱۳‬بهمن ماه ساعت ‪ ۱۴:۲۰‬از شبکه دو سیما پخش خواهد شد‪.‬امیر‬ ‫اقایی‪ ،‬حسین یاری‪ ،‬ازیتا حاجیان‪ ،‬پریوش نظریه و سیاوش طهمورث‬ ‫در فیلم سینمایی کیمیا و خاک بازی کرده اند‪.‬فیلم سینمایی جای امن‬ ‫به کارگردانی مجتبی راعی‪ ،‬شنبه‪ ۱۶‬بهمن ساعت‪ ۱۴:۲۰‬از شبکه دو‬ ‫سیما پخش خواهد شد‪ .‬محمود پاک نیت‪ ،‬سودابه اقاجانیان‪ ،‬فرانک‬ ‫اراسته جو و حسن جوهرچی در فیلم سینمایی جای امن بازی کرده اند‪.‬‬ ‫فیلمسینماییحانیهبهکارگردانیسیدجاللدهقانیاشکذری‪،‬‬ ‫یک شنبه ‪ ۱۷‬بهمن ماه ساعت ‪ ۱۴:۲۰‬از شبکه دو سیما تقدیم‬ ‫عالقه مندان خواهد شد‪ .‬عباس غزالی‪ ،‬جعفر دهقان‪ ،‬محمد‬ ‫کاسبی‪،‬هستی مهدوی فروسیماخضرابادی فیلمتلویزیونیحانیه‬ ‫نقش افرینیکرده اند‪.‬‬ ‫فیلم سینمایی ریشه در خون به کارگردانی سیروس الوند‪،‬‬ ‫دوشنبه ‪ ۱۸‬بهمن ماه ساعت ‪ ۱۴‬از شبکه دو سیما پخش خواهد‬ ‫تاله‬ ‫شد‪ .‬فرامرز قریبیان‪ ،‬اکبر زنجانپور‪ ،‬حمید طاعتی و زنده یاد نعم ‬ ‫گرجی در فیلم سینمایی ریشه در خون بازی کرده اند‪.‬‬ ‫فیلم سینمایی پرواز خاموش به کارگردانی عبدالحسین برزیده‪،‬‬ ‫سه شنبه ‪ ۱۹‬بهمن ماه ساعت ‪ ۱۴:۲۰‬از شبکه دو سیما پخش‬ ‫خواهد شد‪.‬حسین یاری‪ ،‬بهمن دان و مجید مشیری در فیلم‬ ‫سینماییپروازخاموشنقش افرینیکرده اند‪.‬‬ ‫فیلم سینمایی ای ایران به کارگردانی ناصر تقوایی‪ ،‬چهارشنبه‬ ‫‪ ۲۰‬بهمن ماه ساعت ‪ ۱۴‬از شبکه دو سیما پخش خواهد شد‪.‬‬ ‫اکبرعبدی‪،‬حمیدجبلی‪،‬محمدورشوچیوغالمحسیننقشینه‬ ‫در فیلم سینمایی ای ایران نقش افرینی کرده اند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬شبکهپنجسیما‬ ‫فیلم سینمایی سناتور به کارگردانی مهدی صبا غزاده‪ ،‬سه شنبه‬ ‫‪ ۱۲‬بهمن ماه ساعت ‪ ۲۲:۱۵‬از شبکه پنج سیما تقدیم عالقه مندان‬ ‫می شود‪ .‬بیژن امکانیان‪ ،‬فرامرز قریبیان‪ ،‬بهزاد رحیم خانی و عنایت‬ ‫بخشی در فیلم سینمایی سناتور ایفای نقش کرده اند‪.‬‬ ‫فیلم تلویزیونی در برابر باد به کارگردانی حسین تبریزی‪،‬‬ ‫چهارشنبه ‪ ۱۳‬بهمن ماه ساعت ‪ ۲۲:۱۵‬از شبکه پنج تماشایی‬ ‫می شود‪.‬تیردادکیایی‪،‬بهزادرحیمخانی‪،‬بهرنگعلوی‪،‬رضااکبری‪،‬‬ ‫اکرم محمدی و نیلوفر شهیدی در فیلم تلویزیونی در برابر باد بازی‬ ‫کرده اند‪.‬‬ ‫که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس‬ ‫از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی‬ ‫تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1400/10/19 -۱۲۷۳۶‬هیات چهارم اقای سید محسن بهشتی نژاد‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ ۳۰۱۹۷‬کدملی ‪ ۱۲۸۲۲۲۹۵۱۶‬صادره اصفهان فرزند سید مصطفی در‬ ‫ششدانگ یک ساختمان به مساحت ‪ 255/13‬مترمربع از پالک شماره ‪ ۱۲۰۶‬فرعی از ‪۹‬‬ ‫اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از متقاضی طبق سند انتقالی‬ ‫‪ ۱۵۱۰۰۲‬مورخ ‪ 1382/02/24‬دفترخانه شماره ‪ ۷‬اصفهان‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/10/25 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/11/10 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪/1258767‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-3006‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی‬ ‫به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪-۱‬رای شماره ‪ 1400/10/07 -۱۲۳۱۱‬هیات اول اقای قدرت اله رضائی کوجانی‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ ۳۶‬کدملی ‪ ۱۲۹۰۸۳۸۸۴۴‬صادره اصفهان فرزند عباس در ششدانگ‬ ‫یک باب ساختمان به مساحت ‪ 167/70‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۲۸‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت یداله صادقی برزانی از سند‬ ‫شماره ‪ ۳۶۵۵۷‬مورخ ‪ 1347/8/20‬دفترخانه شماره ‪ ۸۶‬اصفهان از مورد ثبت صفحه ‪ ۲۶۸‬الی‬ ‫‪ ۲۷۱‬دفتر ‪ ۵۴‬امالک‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/10/25:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/11/10 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪/1259279‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-3008‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا‬ ‫به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس‬ ‫از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی‬ ‫تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1400/10/21 -۱۲۸۰۵‬هیات سوم خانم روژان بختیاری رنانی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ ۱۲۷۵۴۵۶۰۴۹‬کدملی ‪ ۱۲۷۵۴۵۶۰۴۹‬صادره اصفهان فرزند عبدالرحیم‬ ‫در ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 187/90‬مترمربع از پالک شماره ‪840‬‬ ‫‪ 841‬فرعی از ‪ ۱۹‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت‬ ‫مالک رسمی عباس بابا صفری رنانی پالک ‪ 19/840‬مورد ثبت صفحه ‪ ۷۵‬دفتر ‪ ۶۸۸‬امالک‬ ‫و پالک ‪ 19/841‬مورد ثبت ‪ ۱۶۷‬دفتر ‪ ۶۹۱‬امالک‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/10/25 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/11/10 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪/1259404‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-3218‬برابر رای شماره ‪ ۳۰۷۴‬مورخ ‪ 1400/10/1‬هیات اول موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت خانم معصومه امیدی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ ۱۵۸۳‬کدملی ‪ ۱۲۸۸۹۷۷۹۹۹‬صادره اصفهان فرزند محمد بر ششدانگ‬ ‫یکبابخانه به مساحت ‪ 92/64‬مترمربع مفروزی از پالک شماره ‪ ۳۸۱‬فرعی از ‪ ۴۳۴۸‬اصلی واقع‬ ‫در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه از‬ ‫طرف اقای میرزا باقر وحیدی (مالک رسمی) خریداری شده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم‬ ‫مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو‬ ‫‪،‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫یکشنبه | ‪ 10‬بهمن ‪ | 1400‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4277‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫قاب جادویی‬ ‫‪5‬‬ ‫پخش انیمیشن «پهلوانان» در‬ ‫نوروز ‪۱۴۰۱‬‬ ‫«پهلوانان» عنوان انیمیشنی است که سری جدید ان‪ ،‬برای‬ ‫پخش در نوروز ‪ ۱۴۰۱‬تولید می شود‪.‬‬ ‫سیاوش زرین ابادی نویسنده و کارگردان پویانمایی پهلوانان‬ ‫گفت‪ :‬سری جدید انیمیشن پهلوانان به لحاظ محتوا‬ ‫و داستان‪ ،‬تفاوت چندانی با سری های قبل ان ندارد؛ در‬ ‫سری جدید این مجموعه سعی کردیم از همان فضا و‬ ‫شخصیت های مالوف و اشنا برای مخاطب استفاده کنیم‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬پویانمایی پهلوانان در سری جدید خود از نظر‬ ‫تکنیکی و پردازش مدل ها تا حدودی ارتقا پیدا کرده‪ ،‬به‬ ‫گونه ای که کاراکتر های ان قابلیت حرکت و چرخش بهتر و‬ ‫بیشتری پیدا کرده اند‪.‬مرکز پویانمایی صبا با تولیدات خود که‬ ‫محتوای ان ها برگرفته از فرهنگ‪ ،‬سنت های ملی و دینی‬ ‫است‪ ،‬توانسته نقش موثری را در راستای حفظ و تقویت‬ ‫ارزش های ایرانی اسالمی در میان نسل امروز و حتی فردای‬ ‫این مرز و بوم داشته باشد‪.‬‬ ‫زرین ابادی می گوید‪ ،‬این انیمیشن مورد پسند مخاطبان قرار‬ ‫گرفته و می توان مدعی شد پهلوانان اثری پرمخاطب است‬ ‫چرا که تاکنون توانسته تماشاگران زیادی را با خود همراه‬ ‫کند؛ و ما به عنوان گروه تولید انیمیشن پهلوانان‪ ،‬روزانه‬ ‫پیام های بسیاری از داخل وخارج از کشور‪ ،‬مبنی بر تولید‬ ‫و پخش قسمت های جدید این پویانمایی دریافت می کنیم‪.‬‬ ‫در روایت داستان های این مجموعه سعی شده نبرد‬ ‫جبهه خیر و شر در قالب شخصیت های ملموس و اشنا‬ ‫با مخاطبان ایرانی‪ ،‬یعنی پهلوانان و جوانمردان در نظر‬ ‫گرفته شود‪ .‬همچنین این انیمیشن با قرار دادن داروغه ‬ ‫ظالم‪ ،‬زورگو و مستبد درمیان روایت های خود ضمن ایجاد‬ ‫تعلیق و پرکشش کردن قصه ها در نظر دارد پیام های‬ ‫اخالقی‪ ،‬معنوی و کاربردی بسیاری را به مخاطب منتقل‬ ‫کند‪.‬کارگردان مجموعه پهلوانان اظهار می کند‪ ،‬در تولید‬ ‫انیمیشن پهلوانان همیشه سعی بر این بوده که شاگردان‬ ‫پوریا ویژگی های ابرقهرمانی و فوق انسانی نداشته باشند و‬ ‫به طور کامل شبیه ادم های معمولی با ضعف ها و قوت های‬ ‫عادی و امیخته با روزمرگی ها به تصویر کشیده شوند تا‬ ‫مخاطب به ویژه نوجوانان بهتر بتوانند با ان ها همذات‬ ‫پنداری کنند‪.‬‬ ‫موضوع قصه های این انیمیشن در بستر مسائل و‬ ‫چالش های اخالقی و انسانی شکل گرفته بنابراین مضامین‬ ‫و ساختار روایی و محتوایی ان بدون زمان و مکان هستند‬ ‫و به دوره ی تاریخی خاصی تعلق ندارند‪.‬بر اساس مستندات‬ ‫تاریخی‪ ،‬جوانمردان و فتیان ضمن قرار گرفتن در میان‬ ‫طبقه متوسط شهری‪ ،‬همگی اهل کار و کاسبی بوده اند و‬ ‫فتوت نامه های به یادگار مانده از مشاغل مختلف در روزگار‬ ‫گذشته در زمره دستاورد های انان به شمار می رود‪.‬‬ ‫ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم‬ ‫اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای‬ ‫مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/11/10:‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/11/25:‬مهدی شبان‪-‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه جنوب اصفهان ‪/1268548‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-3214‬برابر رای شماره ‪ ۲۲۵۲‬مورخ ‪ 1400/7/29‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت خانم نسرین دهقانی دستجردی‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ ۱۲۷۰۶۴۱۰۷۷‬کدملی ‪ ۱۲۷۰۶۴۱۰۷۷‬صادره اصفهان فرزند رضا بر یک‬ ‫دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 158/51‬مترمربع مفروزی از پالک‬ ‫شماره ‪ ۱۳۱‬فرعی از ‪ ۴۴۸۳‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان‬ ‫در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است‪.‬‬ ‫برابر رای شماره ‪ ۲۲۵۱‬مورخ ‪ 1400/7/29‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب‬ ‫اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت اقای محمدرضا متقی دستجردی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ ۱۷۶۱‬کدملی ‪ ۱۲۸۹۰۲۵۲۶۶‬صادره اصفهان فرزند عبداله بر یک دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 158/51‬متر مربع مفروزی از پالک شماره‬ ‫‪ ۱۳۱‬فرعی از ‪ ۴۴۸۳‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای‬ ‫مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است‪.‬‬ ‫برابر رای شماره ‪ ۲۲۵۰‬مورخ ‪ 1400/7/29‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب‬ ‫اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت خانم سمانه احتشامی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ ۱۲۷۰۵۵۴۳۸۷‬کدملی ‪ ۱۲۷۰۵۵۴۳۸۷‬صادره اصفهان فرزند مسعود بر یک دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 158/51‬مترمربع مفروزی از پالک شماره‬ ‫‪ ۱۳۱‬فرعی از ‪ ۴۴۸۳‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای‬ ‫مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است‪.‬‬ ‫برابر رای شماره ‪ ۲۲۴۹‬مورخ ‪ 1400/7/29‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب‬ ‫اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت اقای مهدی متقی دستجردی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ ۱۹۱۰۷‬کدملی ‪ ۱۲۹۲۹۰۰۷۰۹‬صادره اصفهان فرزند عبداله بر یک دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 158/51‬متر مربع مفروزی از پالک شماره‬ ‫‪ ۱۳۱‬فرعی از ‪ ۴۴۸۳‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای‬ ‫مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است‪.‬‬ ‫برابر رای شماره ‪ ۲۲۴۸‬مورخ ‪ 1400/7/29‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب‬ ‫اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت خانم پریسا وحید دستجردی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ ۱۲۷۲۲۴۶۱۵۹‬کدملی ‪ ۱۲۷۲۲۴۶۱۵۹‬صادره اصفهان فرزند نعمت اله بر‬ ‫یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 158/51‬مترمربع مفروزی از پالک‬ ‫شماره ‪ ۱۳۱‬فرعی از ‪ ۴۴۸۳‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان‬ ‫در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است‪.‬‬ ‫برابر رای شماره ‪ ۲۲۵۳‬مورخ ‪ 1400/7/29‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب‬ ‫اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی‪ ،‬مالکیت اقای محمدجواد متقی دستجردی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ ۲۴۹۶‬کدملی ‪ ۱۲۸۹۰۵۷۳۹۷‬صادره اصفهان فرزند عبداله بر یک دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 158/51‬مترمربع مفروزی از پالک شماره‬ ‫‪ ۱۳۱‬فرعی از ‪ ۴۴۸۳‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای‬ ‫مالکیت رسمی مشاعی اولیه مفروز ثبتی گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪.‬‬ ‫بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت‬ ‫صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/11/10 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/11/25 :‬مهدی شبان‪-‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک منطقه جنوب اصفهان ‪/1268691‬م الف‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫خبر‬ ‫ذوب اهن جایزه مسئولیت‬ ‫اجتماعی مدیریت را دریافت‬ ‫کرد‬ ‫ششــمین کنفرانس ملی فرهنگ سازمانی با رویکرد‬ ‫فرهنگ در عصر فن اوری های نوین همراه با ششــمین‬ ‫جایزه مســئولیت های اجتماعی پــس از دو روز برگزاری‬ ‫به پایان رســید و ذوب اهــن اصفهان که در کنفرانس و‬ ‫فرایند جایزه مذکور حضور داشت موفق شد تندیس جایزه‬ ‫مســئولیت ا جتماعی مدیریت را دریافت کند‪ .‬مسئولیت‬ ‫اجتماعی یک سازمان نشان دهنده میزان تعهد ان به تاثیر‬ ‫فعالیت هایش در جامعه و محیط زیست و مشارکت ان در‬ ‫توسعه پایدار و درنظر گرفتن خواسته ها و انتظارات ذینفعان‬ ‫را شامل می شود‪ .‬بر اساس بیانیه پایانی این کنفرانس و بر‬ ‫پایه ممیزی های انجام گرفته در دی ماه سال جاری‪ ،‬ذوب‬ ‫اهن اصفهان شــرایط الزم برای دریافت تندیس برنزی‬ ‫جایزه مسئولیت اجتماعی مدیریت را کسب نمود و ششم‬ ‫بهمن در مراسم اختتامیه کنفرانس‪ ،‬علیرضا امیری‪ ،‬مدیر‬ ‫روابط عمومی این شرکت به نمایندگی از مجموعه ذوب‬ ‫اهن اصفهان‪ ،‬لوح و تندیس مربوطه را دریافت کرد‪.‬‬ ‫مدیرعاملایران خودروتغییر‬ ‫کرد‬ ‫پس از بحث های فراوان پیرامون تغییر مدیران عامل‬ ‫دو خودروســاز بزرگ‪ ،‬پس از مشخص شدن مدیرعامل‬ ‫جدید گروه صنعتی سایپا (دو هفته گذشته)‪ ،‬ظهر روز شنبه‬ ‫‪ ۹‬بهمن ماه مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو تغییر کرد؛‬ ‫بر این اساس فرشاد مقیمی جای خود را به مهدی خطیبی‪،‬‬ ‫مدیرعامل سابق ریگان خودرو داد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬طی‬ ‫چند ماه اخیر بحث بر سر تغییر مدیران عامل دو خودروساز‬ ‫بزرگ بســیار داغ بوده اســت‪ .‬در حالیکه حدودا دو هفته‬ ‫پیش (‪ ۲۲‬دی ماه) مدیرعامل گروه خودروســازی سایپا‬ ‫تغییر کرد‪ ،‬تغییر مدیرعامل ایران خودرو نیز قوت گرفت‪ .‬در‬ ‫حالی که از هفته گذشته شایعه ها بر سر تغییر فرشاد مقیمی‬ ‫اوج گرفته‪ ،‬در نهایت ظهر روز شنبه ‪ ۹‬بهمن ماه این اتفاق‬ ‫افتاده و رسما فرشاد مقیمی از مدیرعاملی ایران خودرو کنار‬ ‫گذاشته شــد‪ .‬این مدیر صنعتی که از شهریور ماه ‪۱۳۹۸‬‬ ‫در جایــگاه مدیرعاملی گروه صنعتــی ایران خودرو قرار‬ ‫گرفتــه بود پس از قریب به دو ســال و نیم جای خود را‬ ‫به مهدی خطیبی‪ -‬مدیرعامل ســابق ریگان خودرو‪ -‬داد‪.‬‬ ‫خطیبی پیش از این سمت های متعددی در صنعت خودرو‬ ‫قرار داشــته که از ان جمله می تــوان به مدیریت فروش‬ ‫ایران خودرو‪ ،‬مدیرعاملی شــرکت لیزینــگ ایران خودرو‪،‬‬ ‫مدیرعامل شرکت توسعه تجارت و خدمات خودرو اشاره‬ ‫کرد‪ .‬وی همچنین ســابقه فعالیت در شرکت های فعال‬ ‫در زمینه صنعت خودرو همچون پارسیان موتور (نماینده‬ ‫انحصاری فیات در ایران)‪ ،‬پرشــیا خودرو‪ ،‬ایرتویا‪ ،‬نگین‬ ‫خودرو‪ ،‬لیزینگ ایرانیــان و مدیرعامل ریگان خودرو را در‬ ‫کارنامه خود ثبت کرده است‪.‬‬ ‫تور مالیات در کمین تراکنش‬ ‫کارتخوان ها؟‬ ‫در شــرایطی که ســازمان امــور مالیاتــی‪ ،‬دارندگان‬ ‫کارتخوان را تا پایان بهمن ماه ملزم به ثبت دســتگاه های‬ ‫خود در سامانه امور مالیاتی و اتصال به پرونده مالیاتی کرده‬ ‫اســت اما مشاغل در پی این موضوع نسبت به اخذ مالیات‬ ‫از تراکنش های کارتخوانی نگران شــدند و کارتخوان های‬ ‫خــود را غیرفعال کرده اند که طبق اعالم رئیس ســازمان‬ ‫امور مالیاتی مبنای اخذ مالیــات‪ ،‬تراکنش های کارتخوان‬ ‫نیســت و ســاماندهی کارتخوان های بانکی در راســتای‬ ‫شــفاف ســازی‪ ،‬نظم بخشــی به اقتصاد و مبارزه با فرار‬ ‫مالیاتی است‪ .‬به گزارش ایســنا‪ ،‬در راستای اجرای قانون‬ ‫پایانه های فروشــگاهی و ســامانه مودیان‪ ،‬بانک مرکزی‬ ‫باید با همکاری ســازمان مالیاتی نســبت به ســاماندهی‬ ‫دســتگاه های کارتخــوان بانکی یا درگاه هــای پرداخت‬ ‫الکترونیکی اقــدام کند‪ .‬در این بین‪ ،‬بــا اقدامات صورت‬ ‫گرفته از ســوی سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی کلیه‬ ‫اشخاص دارای ابزار پرداخت های بانکی می توانند با ورود به‬ ‫درگاه ملی خدمات الکترونیک مالیاتی به نشانی ‪my.tax.‬‬ ‫‪ gov.ir‬فهرست تمامی دستگاه های کارتخوان بانکی و یا‬ ‫درگاه های پرداخت الکترونیکی خود را مشاهده و نسبت به‬ ‫الصاق انها به پرونده های مالیاتی قبلی و یا تشکیل پرونده‬ ‫مالیاتی جدید اقدام کنند‪ .‬از انجا که تمامی دســتگاه های‬ ‫کارتخوان بانکی و یــا درگاه های پرداخت الکترونیکی که‬ ‫متناظر با پرونده مالیاتی نباشــند‪ ،‬بانک مرکزی نسبت به‬ ‫غیرفعال کردن ان ها اقــدام می کنند‪ ،‬دارندگان کارتخوان‬ ‫تــا پایان ماه جاری فرصت دارند که به درگاه ملی خدمات‬ ‫الکترونیک ســازمان امور مالیاتی مراجعــه و اقدام الزم را‬ ‫انجام دهند‪ .‬اما دارندگان دســتگاه کارتخوان و مشاغل با‬ ‫این الزام نسبت به اخذ مالیات از تراکنش های کارتخوان ها‬ ‫ابراز نگرانی کردند و به جای اتصال کارتخوان های خود به‬ ‫پرونده مالیاتی نسبت به غیرفعال کردن کارتخوان های خود‬ ‫اقدام کرده اند‪ .‬در این زمینه‪ ،‬داوود منظور‪ -‬رئیس سازمان‬ ‫امــور مالیاتی به دارندگان کارتخوان ها اطمینان خاطر داده‬ ‫است که قرار نیست دستگاه های کارتخوان یا تراکنش های‬ ‫بانکی مبنای اخذ مالیات قرار گیرند و ســاماندهی و تعیین‬ ‫تکلیف دستگاه های کارتخوان بانکی (‪ ) POS‬و درگاه های‬ ‫پرداخت الکترونیکی و اتصال انها بــه پرونده مالیاتی‪ ،‬در‬ ‫راستای شفاف ســازی و نظم بخشی به اقتصاد‪ ،‬مبارزه با‬ ‫فرار مالیاتی و شناسایی مودیان جدید در حال انجام است‪ .‬از‬ ‫سوی دیگر‪ ،‬پیش از این رئیس مرکز تنظیم مقررات سازمان‬ ‫امور مالیاتی نیز به ایســنا اعالم کرد که سازمان مالیاتی با‬ ‫الزام اتصال دستگاه های کارتخوان به پرونده مالیاتی قصد‬ ‫اخذ مالیات ندارد بلکه هدف این عمل‪ ،‬انضباط و ساماندهی‬ ‫مبادالت مالی فعاالن اقتصادی و مشاغل است‪.‬‬ ‫یکشنبه | ‪ 10‬بهمن ‪ | 1400‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4277‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان خبر داد‬ ‫افتتاح ‪ ۲۳۸‬پروژه شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان‬ ‫در دهه فجر‬ ‫اصفهان امروز‪ :‬حمیدرضا پیرپیران‪ ،‬مدیرعامل شــرکت‬ ‫توزیع برق شهرســتان اصفهان در نشســت خبری که به‬ ‫مناسبت فرارسیدن دهه فجر برگزار شد؛ در خصوص افتتاح‬ ‫پروژه های این شــرکت گفت‪ ۲۳۸ :‬پروژه بزرگ و کوچک‬ ‫برق رسانی با اعتباری به مبلغ ‪ ۱۶۹‬میلیارد تومان و به منظور‬ ‫بازســازی‪ ،‬توسعه و ایمن سازی شبکه های برق در دهه فجر‬ ‫افتتاح خواهند شد‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬ظرفیت سازی برای مشترکین جدید‪،‬‬ ‫ترویــج فرهنگ بهره منــدی از انرژی های پــاک‪ ،‬افزایش‬ ‫ظرفیت و توسعه بهره برداری از ظرفیت پنل های خورشیدی‬ ‫به عنوان یکی از مهم ترین و کارامدترین منابع انرژی سبز‪،‬‬ ‫هوشمندسازی شــبکه ها‪ ،‬حذف کابل های روغنی ‪ 50‬ساله‪،‬‬ ‫کاهش خاموشی ها‪ ،‬کاهش مشکالت حریم خطوط و افزایش‬ ‫قابلیت اطمینان شــبکه از جمله اهداف کالن این پروژه ها‬ ‫است‪.‬مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان با بیان‬ ‫اینکه شرکت توزیع برق اصفهان در حوزه فرمانداری اصفهان‬ ‫و چهار فرمانداری دیگر خدمت رسانی به یک میلیون و ‪۲۳۸‬‬ ‫هزار مشترک را بر عهده دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این شرکت در ‪۱۶‬‬ ‫هزار کیلومتر مربع که شامل ‪ ۱۴‬شهر و ‪ ۳۰۴‬روستا است؛ با‬ ‫اضافه شدن چهار شهرستان کوهپایه‪ ،‬ورزنه‪ ،‬جرقویه و هرند‬ ‫به بدنه شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به مشترکین‬ ‫ارائه خدمت می نماید‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬تعداد ‪ ۵۸‬دســتگاه سکســیونر برای‬ ‫مهندسی سازی شــبکه های برق عملیاتی شده است و ‪۱۰۰‬‬ ‫کیلومتر شبکه به منظور تامین برق مشترکین احداث و ‪۱۴۳‬‬ ‫دستگاه پست و ترانس زمینی و هوایی تجهیز شده است‪.‬‬ ‫پیرپیران در خصوص مهم ترین اقدامات شرکت توزیع برق‬ ‫اصفهان به مناسبت دهه مبارک فجر گفت‪ :‬تبدیل شبکه های‬ ‫سیمی به کابل خودنگهدار خیابان های جهاد‪ ،‬کاشانی‪ ،‬شمس‬ ‫ابادی‪ ،‬ســروش‪ ،‬صمدیه‪ ،‬منوچهری و ابوالحسن اصفهانی‬ ‫با بیش از ‪ ۲۷‬کیلومتر‪ ،‬اصالح ســاختار شبکه و بهینه سازی‬ ‫ان در خیابان های امام خمینی(ره)‪ ،‬مشیرالدوله و امیر کبیر با‬ ‫‪ ۱۴‬کیلومتر‪ ،‬ایمن سازی و بهینه سازی بازار تاریخی قیصریه‪،‬‬ ‫نصب و تقویت ترانس هوایی و اصالح ساختار شبکه با کابل‬ ‫خودنگهدار به طول ‪ ۵۰‬کیلومتر‪ ،‬احداث روشنایی معابر با پایه‬ ‫فلزی در روســتاهای کوهپایه‪ ،‬تودشک‪ ،‬ورزنه‪ ،‬هاشم اباد و‬ ‫نیز برق دار کردن اولین روستای زیر ‪ ۱۰‬خانوار (ابادی سنگ‬ ‫زبره) با دو خانوار با استفاده از سامانه برق خورشیدی از جمله‬ ‫مهم ترین پروژه های دهه فجر است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬با وجود محدودیت های منابع؛ نصب‬ ‫لوازم اندازه گیری عادی و دیماندی مشترکین تاکنون به خوبی‬ ‫صورت گرفته است به طوری که شرکت توزیع برق اصفهان‬ ‫از ابتدا تاکنون ‪ ۲۹‬هزار و ‪ ۴۸۷‬دســتگاه لوازم اندازه گیری را‬ ‫نصب کرده است و همچنین ‪ ۶۵۶‬دستگاه کنتورهای هوشمند‬ ‫رصد میزان مصرف مشــترکین برق را محقق نموده است‬ ‫که برای انجام این مهم ایجاد زیرســاخت ها و بومی نمودن‬ ‫فرایندهای ان به درستی شکل گرفته است که در نهایت به‬ ‫مدیریت بار شبکه می انجامد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬کاهش خاموشــی ها به میزان ‪ 125‬دقیقه به‬ ‫ازای هر مشترک‬ ‫مدیرعامل شــرکت توزیع برق شهرســتان اصفهان در‬ ‫خصوص کاهش زمان خاموشی ها در طول سال جاری گفت‪:‬‬ ‫با تالش های صورت گرفته و با اصالح شــبکه های فناوری‬ ‫و اموزش نیروهای متخصص توانســتیم میزان قطع برق را‬ ‫روز به روز کاهش دهیم‪ .‬در ســال ‪ ۹۳‬میزان خاموشی ها به‬ ‫ازای هر مشــترک در توزیع برق ‪ ۸۵۰‬تا ‪ ۹۰۰‬دقیقه بود که‬ ‫این امار در ســال گذشته به ‪ ۱۳۵‬دقیقه به ازای هر مشترک‬ ‫کاهش یافت و با اقدامات تخصصی و به موقع میزان کاهش‬ ‫خاموشی ها در سال جاری به ‪ ۱۲۵‬دقیقه به ازای هر مشترک‬ ‫رسیده است و امید است تا سال ‪1405‬به چشم انداز پیش بینی‬ ‫شــده خود که به زیر ‪ ۳۰‬دقیقه به ازای هر مشــترک است‪،‬‬ ‫برسیم‪.‬وی با اشاره به اینکه میزان خدمات غیر حضوری در‬ ‫سال ‪ 1405‬به ‪ 100‬درصد خواهد رسید‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر ‪ ۹۷‬درصد از خدمات قابل ارائه به مشترکین به صورت‬ ‫غیر حضوری ارائه خواهد شد و این امار نشان از پیشتازی ما‬ ‫نسبت به چشم انداز در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬افراد می توانند به منظور ارائه مشــکالت و‬ ‫پیشنهادات خود با مرکز سمیع به شماره ‪ 1521‬تماس حاصل‬ ‫کنند یا با نصب اپلیکیشن «برق من» به بیان مسائل بپردازند‬ ‫تا پس از بررسی کارشناسان‪ ،‬موارد برطرف شود‪.‬‬ ‫پیرپیران تصریح کرد‪ :‬در ســال های اخیــر قرائت های‬ ‫کنتورها به صورت قرائــت از راه دور انجام می گیرد که این‬ ‫امر در رضایتمندی مشــترکین حائز اهمیت است‪ .‬سیستم‬ ‫(‪ )AMR‬با استفاده از شبکه برق شهری اطالعات کنتورهای‬ ‫برق مشترکین را به طور اتوماتیک و از راه دور قرائت می کند‬ ‫و صورتحســاب را بدون خطا ارائه می دهد و برق مشترکین‬ ‫بدحساب را قطع و وصل می کند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬کاهش تلفات برق به زیر شش درصد‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در ادامه‬ ‫به میزان کاهش تلفات در شبکه توزیع برق طی سال جاری‬ ‫اشــاره کرد و افزود‪ :‬بر اســاس برنامه چشم انداز این شرکت‬ ‫میزان تلفات در سال ‪ 1405‬باید به زیر پنج درصد برسد همان‬ ‫طور که در کشور های توسعه یافته همین گونه است بر این‬ ‫اساس میزان تلفات شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در‬ ‫سال جاری به زیر شش درصد رسیده است و این نشانگر ان‬ ‫است که ما از برنامه چشم انداز خود جلوتر هستیم‪.‬‬ ‫وی به مدیریت مصــرف برق به عنوان یک مولفه مهم‬ ‫در صنعت برق و متعادل شــدن هزینه های خانوار اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬افــرادی که میزان برق مصرفی ماهیانه انها در ایام‬ ‫غیر گرم‪ ،‬کمتر از ‪ ۸۰‬کیلووات ساعت و در ایام گرم زیر ‪۱۰۰‬‬ ‫کیلووات ساعت باشــد شامل تخفیف ‪ ۱۰۰‬درصدی قبوض‬ ‫می شــوند ولی انچه که به عنوان الگوی مصرف در ماه های‬ ‫گرم ســال تعریف شده ‪ ۳۰۰‬کیلووات ســاعت در ایام گرم‬ ‫‪ ۲۰۰‬کیلو وات ساعت در ماه است‪.‬پیرپیران‪ ،‬ظرفیت منصوبه‬ ‫منابع تجدیدپذیر خورشــیدی و میزان تولید انها را عنوان و‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬در حال حاضر در مجموع تعداد ‪ ۱۸۰‬سامانه‬ ‫برق خورشــیدی با مجموع معادل ظرفیت معادل دو هزار و‬ ‫‪ 400‬وات و با ظرفیت هــای متغیر یک تا ‪ ۱۵۰‬کیلوواتی در‬ ‫قالب طرح ها و شــرایط مختلف نصب و در حال بهره برداری‬ ‫است و انرژی تولیدی انها بخشی از نیاز مصرف شبکه برق‬ ‫اصفهان را تامین می کند عالوه بر ظرفیت های فوق نیروگاه‬ ‫‪ ۱۰‬مگاواتی (غدیر) نیز در مجاورت شهرک صنعتی جرقویه‬ ‫نصب و در حال بهره برداری اســت‪.‬وی افزود‪ :‬اســتراتژی و‬ ‫برنامه شرکت توزیع برق در این حوزه بر فرایند توسعه پایدار‬ ‫و حفظ منافع تمامی ذینفعان به ویژه سرمایه گذاران متمرکز‬ ‫است‪ .‬همچنین توجه و اهتمام جدی به استفاده از این فرصت‬ ‫و پتانسیل برای ایجاد درامد پایدار برای اقشار و خانواده های‬ ‫کم درامد وجود دارد که امید است با مساعدت نهادهای ذیربط‬ ‫نتایج مطلوبی حاصل گردد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تصریح‬ ‫کرد‪ :‬مرکز داده کاوی را طراحی کردیم که بر اساس اطالعات‬ ‫ایــن مرکز و داده های رســیده از ان‪ ،‬تاکنون تعداد ‪ 4‬هزار و‬ ‫‪ 768‬دستگاه ماینر و رمز ارز در بیش از ‪ 300‬محل کشف شد‬ ‫است و افرادی که دارای رمز ارزهای غیرمجاز باشند پس از‬ ‫شناسایی به مراجع قضایی ارجاع داده شده و جرایم سنگینی‬ ‫برای انان در نظر گرفته می شــود‪ .‬به تمامی مشترکینی که‬ ‫کارگاه و منزل خود را اجاره می دهند توصیه می کنیم مصارف‬ ‫برق خود را با استفاده از «اپلیکیشن برق من» و سایر مسیرها‬ ‫رصد نمــوده تا از بروز هر گونه سوءاســتفاده در ین بخش‬ ‫جلوگیری شود‪.‬‬ ‫رفع موانع تولیدکنندگان استان اصفهان‬ ‫در اولویت است‬ ‫بازدید معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار اصفهان‪،‬‬ ‫معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی‪ ،‬معاون‬ ‫توسعه بازرگانی و صنایع سازمان جهاد کشاورزی از برخی‬ ‫صنایع لبنی استان و واحدهای دامداری در راستای بررسی‬ ‫میدانی مسائل و مشکالت دامداران‪ ،‬نهاده ها‪ ،‬شیر‪ ،‬صادرات‬ ‫شیر خشک و‪ ...‬انجام شد‪.‬‬ ‫به گزارش اصفهــان امروز‪ ،‬در همیــن زمینه‪ ،‬معاون‬ ‫هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان اظهار کرد‪:‬‬ ‫بازدیدهای میدانی از چند دامداری صنعتی و سنتی در منطقه‬ ‫شهرضا و شرکت های تولیدکننده شیر خشک داشتیم و از‬ ‫نزدیک مسائل و مشکالت بررسی شد‪.‬‬ ‫امیررضا نقش افزود‪ :‬واحدهای تولیدی در زمینه نهاده ها‬ ‫با مشکالت زیادی در چند ماه اخیر روبرو بودند‪ ،‬همچنین در‬ ‫زمینه صادرات شیر خشک نیز با مشکالتی روبرو هستند که‬ ‫در این بازدیدها نیز در خصوص مسائل مرتبط با ان همچون‬ ‫عوارض صادراتی مباحثی توسط تولیدکنندگان مطرح شد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به لزوم حل سریع مشکالت بخش تولید‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬مسائل و مشکالت دسته بندی شده و پیگیری‬ ‫الزم از طریق وزارت جهاد کشــاورزی و سایر بخش های‬ ‫مرتبــط انجام خواهد شــد تــا هر چه زودتر مشــکالت‬ ‫تولیدکنندگان برطرف شود و بتوانند از ظرفیت ها بهره ببرند‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور اقتصادی اســتانداری اصفهان‬ ‫اضافه کرد‪ :‬همچنین شــاهد بازگشــایی مجدد سردخانه‬ ‫مشکات متعلق به شرکت پشتیبانی امور دام استان اصفهان‬ ‫بودیم که چند ســال از چرخه خارج بود و به همت عزیزان‬ ‫دوباره احیا شد و در حال حاضر با ظرفیت ‪ 1400‬تن در ماه‬ ‫ظرفیت نگهداری و بسته بندی دارد‪ ،‬این موضوع به افزایش‬ ‫ظرفیت نگهداری مواد پروتئینی اســتان کمک می کند و‬ ‫تالش می شود سایر ظرفیت ها نیز فعال شوند چون استان‬ ‫به این ظرفیت ها نیاز داشت و امید است که بتوان در جهت‬ ‫رفع مشکالت استان و تامین نیاز گوشت قرمز استان هم با‬ ‫استفاده از این ظرفیت ها بهره کافی را ببریم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬جلســاتی به منظور انعکاس مســائل و‬ ‫مشکالت با مسئوالن در تهران نیز خواهیم داشت‪ ،‬اجرای‬ ‫طرح کارامدســازی یارانه ها اقدام خوبی است و باید انجام‬ ‫شــود البته قطعا بــرای اجرای صحیح این طــرح نیاز به‬ ‫برنامه ریزی و تدابیر ویژه اســت تا این موضوع به بهترین‬ ‫شکل اجرایی شود‪.‬‬ ‫فوالد مبارکه‪ ،‬شرکت پیشرو در میان ‪ ۵۰۰‬شرکت برتر ایرانی شد‬ ‫طبق گزارش گروه کارشناســی رتبه بنــدی ‪،100-IMI‬‬ ‫براساس نتایج به دست امده از رتبه سال ‪ ،۱۴۰۰‬فوالد مبارکه میان‬ ‫‪ ۵۰۰‬شرکت بزرگ کشور‪ ،‬به عنوان شرکت پیشرو انتخاب شد‪.‬‬ ‫بیست وچهارمین همایش رتبه بندی شرکت های برتر ایران‬ ‫(رتبه بنــدی ‪ )100-IMI‬با حضور مقامات کشــور و مدیران‬ ‫شرکت های برتر ایران ازجمله مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه‪،‬‬ ‫به میزبانی سازمان مدیریت صنعتی کشور در مرکز همایش های‬ ‫صداوسیما برگزار شد‪.‬‬ ‫بــه گزارش اصفهان امروز‪ ،‬در این همایش شــرکت فوالد‬ ‫مبارکه موفق شــد در ارزیابی ساالنه سازمان مدیریت صنعتی‬ ‫ایران رتبه ســوم برترین شرکت های ایران را به خود اختصاص‬ ‫دهد‪ .‬عالوه بر این شرکت فوالد مبارکه به عنوان برترین شرکت‬ ‫ایران ازنظر شاخص فروش در گروه فلزات اساسی معرفی شد‪.‬‬ ‫این شــرکت همچنین موفق به کسب رتبه دوم ازنظر شاخص‬ ‫ارزش افزوده و رتبه ســوم ازنظر شــاخص فروش شد‪ .‬مطابق‬ ‫گزارش گروه کارشناسی رتبه بندی ‪ 100-IMI‬بر اساس نتایج‬ ‫به دســت امده از رتبه سال ‪ ،۱۴۰۰‬شرکت فوالد مبارکه در میان‬ ‫‪ ۵۰۰‬شرکت بزرگ کشور‪ ،‬به عنوان شرکت پیشرو انتخاب شد‪.‬‬ ‫بر اساس اعالم سازمان مدیریت صنعتی ایران به عنوان متولی‬ ‫رتبه بندیشرکت ها‪،‬شرکتصنایعپتروشیمیصنایعخلیجفارس‪،‬‬ ‫بانک ملت‪ ،‬فوالد مبارکه‪ ،‬شرکت پاالیش نفت بندرعباس‪ ،‬شرکت‬ ‫سرمایه گذاری پارس اریان‪ ،‬شرکت سرمایه گذاری غدیر‪ ،‬شرکت‬ ‫ایران خودرو‪ ،‬شــرکت گروه مپنا‪ ،‬بانک صادرات ایران و شرکت‬ ‫گســترش نفت و گاز پارسیان ‪ ۱۰‬شرکت برتر ایران را تشکیل‬ ‫می دهند‪.‬در این رتبه بندی شرکت فوالد مبارکه بار دیگر به عنوان‬ ‫ی شده است؛‬ ‫اولین و برترین شرکت در گروه فلزات اساسی معرف ‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬صنایع پتروشیمی خلیج فارس شرکت برتر‬ ‫گروه پتروشیمی‪ ،‬بانک ملت شرکت برتر گروه بانک ها و موسسات‬ ‫اعتباری و شــرکت پاالیش نفت بندرعباس شرکت برتر گروه‬ ‫فراورده های نفتی کشور در سال ‪ ۱۴۰۰‬هستند‪ .‬همچنین شرکت‬ ‫سرمایه گذاری پارس اریان و شرکت سرمایه گذاری غدیر به عنوان‬ ‫شرکت های برتر در گروه شرکت های چند رشته ای صنعتی‪ ،‬رتبه‬ ‫پنجم و ششم این رتبه بندی را به خود اختصاص داده اند؛ در این‬ ‫ارزیابی شرکت ایران خودرو رتبه برتر گروه وسایل نقلیه و قطعات‬ ‫خودرو را به خود اختصاص داد و گروه مپنا به عنوان شرکت برتر‬ ‫گروه شرکت های پیمانکاری شناخته شد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اغاز احداث طرح نورد گرم شــماره ‪ ۲‬فوالد‬ ‫مبارکه در دهه فجر‬ ‫محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه در حاشیه‬ ‫بیست وچهارمین همایش شرکت های برتر ایران (‪)100-IMI‬‬ ‫در گفت وگو با اقتصادانالین گفت‪ :‬اجرای طرح نورد گرم شماره‬ ‫‪ ۲‬فوالد مبارکه در کنار ســایر طرح های توسعه ای‪ ،‬زیربنایی و‬ ‫حمل ونقل این شرکت از دهه فجر امسال اغاز به کار می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شرکت فوالد مبارکه در بیست وچهارمین همایش‬ ‫شرکت های برتر ایران (‪ )100-IMI‬ازنظر میزان و حجم فروش‬ ‫پس از شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس و بانک ملت قرار‬ ‫گرفت‪ ،‬اما باید به این نکته دقت کرد که شــرکت فوالد مبارکه‬ ‫ازنظر استراتژیکی برای کشور ممتاز است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد‪ :‬برخی از‬ ‫شــرکت ها در تولید محصوالت با ارزش افزوده باال و عرضه ان‬ ‫به بازار و همچنین ارزاوری برای کشــور ازنظر رتبه بندی باالتر‬ ‫از شرکت فوالد مبارکه قرار گرفتند‪ ،‬اما ماهیت استراتژیک بودن‬ ‫شــرکت فوالد مبارکه در مدل تجارت به تجارت (‪ )B2B‬حائز‬ ‫اهمیت اســت‪.‬وی ادامه داد‪ :‬بالغ بر ‪ 3‬هزار صنعت و شرکت در‬ ‫باالدست‪ ،‬خوراک فوالد مبارکه‪ ،‬از مواد اولیه گرفته تا تجهیزات‪،‬‬ ‫قطعات‪ ،‬مواد نســوز و انرژی را تامین می کنند و از سوی دیگر‪،‬‬ ‫شرکت فوالد مبارکه نقش کلیدی و مهمی در صنایع پایین دستی‬ ‫دارد و همین موارد این شــرکت را به عنوان «صنعت مادر» در‬ ‫کشور مطرح می کند‪ .‬طیب نیا با بیان اینکه خودکفایی در صنایع‬ ‫خودروسازی و لوازم خانگی به تولیدات صنایع فوالدی و شرکت‬ ‫فوالد مبارکه وابســته است‪ ،‬اذعان داشــت‪ :‬میزان اشتغال زایی‬ ‫مستقیم و غیرمســتقیم و درامدزایی باال و وابستگی صنایع به‬ ‫محصوالت شرکت فوالد مبارکه به علت تخصیص امتیازات و‬ ‫مزایا به این شرکت نیست‪ ،‬بلکه موفقیت های این شرکت منوط به‬ ‫دانش مدیریت حاکم بر ان است‪.‬وی تصریح کرد‪ :‬دانش مدیریتی‬ ‫که در شرکت فوالد مبارکه از گذشته تاکنون برقرار است‪ ،‬موجب‬ ‫رشد درامد و سوداوری در این شرکت شده است و در سال های‬ ‫اتی هم با سرمایه گذاری در حوزه های زیرساختی و راهبردی شعار‬ ‫توسعه فوالد مبارکه به وسعت ایران با قوت بیشتری پیش می رود‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه با اشاره به سرمایه گذاری‬ ‫‪ 8‬میلیارد دالری شرکت فوالد مبارکه در پروژه های زیرساختی‪،‬‬ ‫ابراز داشت‪ :‬این سرمایه گذاری عظیم به رشد سوداوری و پایداری‬ ‫تولید در بزرگ ترین واحد صنعتی کشور می انجامد و شرکت فوالد‬ ‫مبارکه به عنوان صنعتی پیشرو بخشی از سرمایه گذاری را در مسیر‬ ‫تولید پایدار‪ ،‬صنعت سبز و مسائل مرتبط با محیط زیست قرار داده‪،‬‬ ‫چراکه بر این باوریم که فوالد مبارکه پیشگام تحقق صنعت سبز‬ ‫است‪.‬وی طرح های توسعه ای در شرکت فوالد مبارکه را در چند‬ ‫بخش تعریف کرد و گفت‪ :‬طرح های توســعه ای تعریف شده در‬ ‫شــرکت فوالد مبارکه از ابعاد گوناگون قابل بررسی است؛ تولید‬ ‫محصوالت با ارزش افزوده باالتر یکی از طرح های توســعه ای‬ ‫کلیدی و راهبردی در شــرکت فوالد مبارکه است تا کشور طی‬ ‫‪ 3‬سال اینده از واردات ورق های فوالدی بی نیاز شود و ورق های‬ ‫تولیدی داخل کشور در خدمت صنایع خودروسازی و لوازم خانگی‬ ‫برای محصوالت باکیفیت تر قرار گیرد؛ در همین راستا‪ ،‬در دهه‬ ‫فجر طرح نورد گرم شماره ‪ 2‬اغاز به کار می کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با اشاره به سرمایه گذاری در‬ ‫گروه فوالد مبارکه بیان کرد‪ :‬در دهه فجر شاهد سرمایه گذاری در‬ ‫شرکت های زیرمجموعه فوالد مبارکه در استان های هرمزگان‪،‬‬ ‫چهارمحال و بختیاری و شهرستان کاشان خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی در پایــان اضافه کرد‪ :‬در دهه فجر‪ ،‬عالوه بر توســعه‬ ‫محصــوالت در حوزه زیرســاختی اعم از اغاز بــه کار نیروگاه‬ ‫سیکل ترکیبی هزار مگاواتی‪ ،‬نیروگاه ‪ 500‬مگاواتی تجدیدپذیر‬ ‫خورشیدی و ‪ 100‬مگاواتی بادی‪ ،‬طرح هایی در حوزه حمل ونقل و‬ ‫زیرساختی هم اغاز به کار خواهد کرد که در زمان مناسب اعالم‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫خبر‬ ‫مدیرعامل ذوب اهن اصفهان‬ ‫تغییر کرد‬ ‫بر اساس تایید شرکت ذوب اهن اصفهان‪ ،‬استعفای‬ ‫منصور یزدی زاده پذیرفته و بدین ترتیب مدیرعامل این‬ ‫شرکت بزرگ معدنی روز شنبه ‪ ۹‬بهمن ماه پس از چند‬ ‫ماه بحث و بررسی در راستای تعیین مدیر جدید‪ ،‬تغییر‬ ‫یافت؛ زین پس ایرج رخصتی مدیرعامل شرکت ذوب اهن‬ ‫اصفهان و جایگزین منصور یزدی زاده خواهد بود‪ .‬به گزارش‬ ‫ایسنا‪ ،‬پس از چند ماه صحبت برای تعیین مدیرعامل‬ ‫جدید شرکت ذوب اهن اصفهان روز شنبه‪ ،‬ایرج رخصتی‬ ‫به عنوان مدیر عامل جدید ذوب اهن اصفهان برگزیده و‬ ‫جایگزین منصور یزدی زاده شد‪ .‬طی سال های اخیر‪ ،‬علیرغم‬ ‫تغییر شرایط بازارهای داخلی و خارجی‪ ،‬ذوب اهن اصفهان‬ ‫توانست از زیان انباشته خود خارج شود‪ .‬همچنین با توجه‬ ‫به افزایش نرخ ارز طی دو سه سال اخیر قیمت های داخلی‬ ‫و صادراتی رشد یافت و براین اساس درامدهای صادراتی‬ ‫نیز چند برابر شد؛ اما چند وقتی بود که تغییرات مدیریتی‬ ‫در ذوب اهن اصفهان قطعی به نظر می رسید‪ .‬در نهایت‬ ‫منصور یزدی زاده در نامه ای به مدیرعامل شرکت صدر‬ ‫تامین‪ ،‬استعفای خود را اعالم کرد؛ متن نامه استعفای وی‬ ‫به شرح زیر است‪:‬‬ ‫«جناب اقای دکتر سلیمانی؛ مدیرعامل محترم شرکت‬ ‫سرمایه گذاری صدر تامین؛ با سالم و احترام؛ خداوند سبحان‬ ‫را شاکرم که نزدیک به ‪ ۲۸‬سال توفیق خدمتگزاری به مادر‬ ‫صنعت کشور نصیب این حقیر نمود تا همیشه منت این‬ ‫مجموعه عظیم ملی با پشتوانه شهدای گرانقدر و کارکنان‬ ‫نجیب و دوست داشتنی ان بر سر من باشد و تا عمر دارم‬ ‫قدردان خداوند و همه کسانی باشم که این فرصت را برای‬ ‫من فراهم کردند‪ .‬خداوند کریم را شاکرم زمانی که مسئولیت‬ ‫سنگین مدیرعاملی بر دوشم گذاشته شد شرکت ناشی از‬ ‫موارد متعدد در شرایط مطلوب اقتصادی و تولیدی قرار‬ ‫نداشت‪ .‬زیان انباشته ‪ ۲۰۰۰‬میلیارد تومانی‪ ،‬شمولیت ماده‬ ‫‪ ،۱۴۱‬توقف تمام پروژه ها‪ ،‬بحران بی ابی‪ ،‬موجودی مواداولیه‬ ‫در کمترین مقدار و شرکت در استانه خوردن چوب حراج‬ ‫قرار گرفته بود؛ امروز با لطف خدا‪ ،‬برکت خون شهدا و‬ ‫حمایت ان هلدینگ و همراهی دلسوزانه همه کارکنان به‬ ‫خصوص کارگران خطوط تولید‪ ،‬مدیران و معاونین شایسته‬ ‫ذوب اهن در مسیری منطقی با چشم اندازی روشن برای‬ ‫فتح قله های موفقیت در خور شان نام و جایگاه خود قرار‬ ‫گرفته است‪ .‬تولید محصوالت استراتژیکی همچون ریل‪،‬‬ ‫ثبت چهار سال پی در پی رشد تولید و سودی که منجر به‬ ‫خروج از زیان انباشته و ثبت سود انباشته ‪ ۱۰۰۰‬میلیاردی‬ ‫در پایان سال ‪( ۱۳۹۹‬و پیش بینی سود دست کم ‪۲۰۰۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومانی در پایان ‪ )۱۴۰۰‬و انتقال نماد ذوب‬ ‫از فرابورس به بورس شد و می رود تا رکورد تولید چدن‬ ‫در پایان سال ‪ ۱۴۰۰‬در تاریخ این شرکت سراسر افتخار‬ ‫شکسته شده و به عدد بی سابقه مرز ‪ ۲۸۰۰‬میلیون تومان‬ ‫برسد‪ ،‬ان هم در سالی که انواع مشکالت ناشی از کمبود‬ ‫اب و برق و گاز و مواداولیه فشار خود را بر این شرکت‬ ‫حفظ کرد‪ .‬دستان یکایک کسانی را که یاری کردند تا با‬ ‫این شرایط سخت ذوب اهن بتواند چون کوه یخی تنها‬ ‫بخشی از توانایی های خود را به نمایش بگذارد و اثبات کند‬ ‫که چنانچه با او مهربانی شود تمام ظرفیت های ان نمایان‬ ‫خواهد شد را می بوسم و بر ان افتخار می کنم‪ .‬جناب اقای‬ ‫دکتر سلیمانی عزیز از جنابعالی و همه اعضای هیئت مدیره‬ ‫محترم هلدینگ سپاسگزارم که همیشه حامی و هدایتگر‬ ‫این مجموعه بودید و از هیچ کوششی برای توسعه و رونق‬ ‫تولید فروگذار نبودید که غیر از این انتظار نبود چون جنابعالی‬ ‫را به عنوان فردی ارزشی و دلسوز نظام می دانم‪ .‬جنابعالی‬ ‫مستحضرید هستیدکه راهبری شرکت معظمی چون‬ ‫ذوب اهن نیازمند حمایت سهامدار اصلی در تادیه مطالبات‬ ‫خود از صندوق فوالد‪ ،‬توجه به مشکالت تامین مواد اولیه‪،‬‬ ‫ایجاد فضای ارام به دور از هر گونه حاشیه و دغدغه و‬ ‫شایعات است‪ ،‬که متاسفانه در چند ماه گذشته نه تنها اقدام‬ ‫در خور توجهی در این خصوص معمول نشد بلکه به دالیلی‬ ‫که نمی دانم شرایطی رقم خورد که تداوم ان به هیچ وجه به‬ ‫صالح شرکت بزرگی چون ذوب اهن نیست‪ .‬افراد متعددی‬ ‫به عنوان جانشین مدیریت در راه ورود به شرکت قرار گرفتند‬ ‫که هیچگاه نه تایید شدند نه رد شدند و نه مدیریت فعلی‬ ‫ابقا شد! اگر چه تغییر الزمه هر مجموعه است و می تواند‬ ‫منجر به رشد ان شود و از اختیارهای سهامدار اصلی برای‬ ‫این منظور است ولی به خوبی می دانید نیازمند ساز و کار و‬ ‫رفتار حرفه ای مختص خود است‪ .‬بنابراین بنده ضمن احترام‬ ‫به تصمیم وزارت متبوع‪ ،‬سهامدار عمده‪ ،‬شستا و هلدینگ‬ ‫صدر تامین و به منظور پرهیز از هرگونه اسیب به شرکتی‬ ‫که ارزشمندتر از جان خود میدانم تداوم این شرایط را به هیچ‬ ‫وجه به صالح نمی دانم و تقاضای استعفاء از هیئت مدیره‬ ‫و مسئولیت مدیرعاملی شرکت می نمایم تا ذوب اهن را به‬ ‫خواست خدا گزندی نرسد‪ .‬ضمن ارزوی موفقیت و بهروزی‬ ‫برای این شرکت و جنابعالی و همه دلسوزان و خدمتگزاران‬ ‫واقعی نظام از خداوند رحمان و رحیم توفیق خدمتگزاری‬ ‫به نظام مقدس جمهوری اسالمی در سنگری که توانایی‬ ‫انجام ان کار را داشته باشم خواستارم و از همه کسانی که‬ ‫در این مدت در خدمتشان بودم حاللیت می طلبم‪ .‬والعاقبه‬ ‫للمتقین‪».‬‬ ‫استعفای منصور یزدی زاده از مدیرعاملی ذوب اهن در‬ ‫شرایطی صورت گرفت که ایرج رخصتی که پیش تر در‬ ‫ذوب اهن معاونت خرید را برعهده داشت و توسط یزدی زاده‬ ‫کنار گذاشته بود‪ ،‬قرار است هدایت این مجموعه را برعهده‬ ‫خواهد گرفت و به مدیرعاملی این شرکت بزرگ برگزیده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ایرج رخصتی پیش از این سمت های مختلفی همچون‬ ‫معاونت نصب تجهیزات الکتریکی و مکانیکی در معاونت‬ ‫توسعه‪ ،‬مدیریت پروژه نیروگاه های توازن‪ ،‬مدیریت پروژه‬ ‫کک سازی‪ ،‬مدیریت ارشد اجرایی توسعه‪ ،‬مدیر عاملی‬ ‫شرکت تارا بگین‪ ،‬معاونت خرید و مشاور عالی مدیر عامل‬ ‫در امور اجرایی شرکت ذوب اهن اصفهان را در کارنامه‬ ‫فعالیت خود داشته است‪.‬‬ صفحه 6 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫یکشنبه | ‪ 10‬بهمن ‪ | 1400‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4277‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫منهای فوتبال‬ ‫سپاهان سومین تیم برتر ایران‬ ‫در رده بندی جهانی‬ ‫سجاد اشوری صید جدید‬ ‫ذوب اهن در خط حمله‬ ‫جدایی گردان از ذوب اهن به‬ ‫مقصد فوالد‬ ‫دروازه بان سبزپوشــان اصفهانی از این تیم جدا شــد‪.‬‬ ‫درحالی که باشگاه ذوب اهن به دنبال معاوضه این دروازه بان‬ ‫‪ ۳۶‬ساله برای رفع نیاز خود در پنجره نقل و انتقاالتی زمستانی‬ ‫داشت‪ ،‬او با انجام توافق با مدیران باشگاه از ذوب اهن جدا شد‪.‬‬ ‫گردان که در فصل جاری زیر سایه دو دروازه بان جوان پارسا‬ ‫جعفری و حبیب فرعباسی قرارگرفته بود‪ ،‬در حالی از ذوب اهن‬ ‫جدا شــد که طلب این فصل و فصل گذشته اش را بخشید‪.‬‬ ‫گردان که سابقه بازی در فوالد و سپاهان را دارد‪ ،‬در روزهای‬ ‫اینده تیم جدیدش را معرفی خواهد کرد و گفته می شود فوالد‬ ‫شانس بیشتری برای جذب وی دارد‪.‬‬ ‫واکنش سعید اذری به شایعه‬ ‫حضور در ذوب اهن‬ ‫ســعید اذری در خصوص حضور مجدد خود در باشگاه‬ ‫ذوب اهن واکنش نشــان داد‪ .‬در روزهای اخیر خبرهای در‬ ‫خصوص بازگشــت ســعید اذری مدیرعامل سابق باشگاه‬ ‫ذوب اهن در این باشگاه و انتخاب وی به عنوان مدیرعامل‬ ‫مطرح شد‪ .‬سعید اذری حاال با انتشار پستی در صفحه رسمی‬ ‫خود در اینستاگرام نسبت به این موضوع واکنش نشان داد‬ ‫و ان را رد کرد‪.‬‬ ‫سه بازیکن ذوب اهن در‬ ‫استانهجدایی‬ ‫سه بازیکن تیم فوتبال ذوب اهن در استانه جدایی قرار‬ ‫دارند‪ .‬ســه بازیکن تیم فوتبال ذوب اهن در اســتانه خروج‬ ‫از ایــن تیم قرار دارند و باید دید چــه اتفاقی برای ان ها در‬ ‫ادامه لیگ بیست و یکم خواهد افتاد‪ .‬مرتضی خراسانی‪ ،‬رضا‬ ‫رحیمی و شهاب گردان سه بازیکنی هستند که ممکن است‬ ‫در نیم فصل دوم بین شاگردان مهدی تارتار حضور نداشته‬ ‫باشند‪ .‬البته نام شهاب گردان در لیست معاوضه باشگاه قرار‬ ‫دارد و ذوب اهن قصد دارد این بازیکن را با بازیکن دیگری‬ ‫از باشگاه مقصد معاوضه کند‪ .‬همچنین میالد جهانی نیز با‬ ‫پیشنهادی از باشگاه فوالد مواجه شده اما باشگاه ذوب اهن‬ ‫مخالف جدایی او اســت و تاکنون هیچ چراغ سبزی برای‬ ‫خروج جهانی از جمع گاندوها روشــن نشــده است‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه حسن بیت ســعید وینگر صنعت نفت ابادان نیز در‬ ‫لیســت مدنظر تارتار قرار دارد‪ .‬شاگردان مهدی تارتار برای‬ ‫بازی دوســتانه روز دوشنبه هجدهم بهمن‪ ،‬به تهران سفر‬ ‫خواهند کرد‪ .‬کاروان ذوب اهن پس ازاین بازی ممکن است‬ ‫تا روز بازی مقابل اســتقالل در هفتــه هفدهم لیگ برتر‪،‬‬ ‫در پایتخت بمانند‪.‬‬ ‫طالیی پوشان اصفهانی به ترمیم گسترده نقاط ضعف می اندیشند‬ ‫سپاهان با دگرگونی کامل در‬ ‫تعطیالتزمستانی‬ ‫در جلسه روز پنجشنبه مدیران باشگاه سپاهان با سرمربی‬ ‫این تیم فعالیت های الزم برای بهبود شرایط تیم بررسی شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایلنا‪ ،‬شکست ســپاهان مقابل مس رفسنجان در‬ ‫هفته شــانزدهم لیگ برتر و در ادامه شکست این تیم مقابل‬ ‫الومینیوم در جام حذفی و حذف از این رقابت ها منجر به این‬ ‫شد که نارضایتی نسبت به شرایط تیم به اوج خودش برسد و‬ ‫هواداران هم اعتراض شدیدی نسبت به این موضوع داشتند‪.‬‬ ‫محرم نویدکیا در نشست خبری بعد از بازی با مس عنوان کرد‬ ‫که برای کمک به ســپاهان امده ولی شرایط مطابق میلش‬ ‫پیش نرفت و در ادامه اعالم کرد طی روزهای اتی تصمیماتی‬ ‫خواهد گرفت که رنگ و بوی استعفا داشت‪ .‬این موضوع قرار‬ ‫بود در جلسه روز پنجشنبه مورد بررسی قرار بگیرد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬ماجرای استعفایی که تکذیب شد‬ ‫صبح روز پنجشــنبه خبر اســتعفای محــرم نویدکیا در‬ ‫رســانه ها منتشر شد و باشگاه ســپاهان هم واکنشی به این‬ ‫موضوع نشان ندارد تا حدود چند ساعت بعد که نشست میان‬ ‫سرمربی و مدیران باشگاه به پایان رسید و طی بیانیه ای این‬ ‫ماجرا تلویحا تکذیب شــد و اعالم شــد اخبار رسمی فقط از‬ ‫رسانه رسمی باشــگاه پیگیری شود‪ .‬ولی ماجرای این خبر و‬ ‫تکذیب دیرهنگام ان چه بود؟ ماجرا از ان قرار است که محرم‬ ‫نویدکیا پیش از ورود به جلسه استعفای خودش را اماده کرده‬ ‫بود و قصد داشــت ان را در نشست با مدیران باشگاه مطرح‬ ‫کند و این را قبل از ورود به جلســه بــه اطالع یکی از افراد‬ ‫رسانه ای نزدیک به خودش قرار می دهد و این ماجرا پایش را‬ ‫به رسانه ها و فضای مجازی باز می کند‪ .‬نویدکیا استعفایش‬ ‫را در جلسه با مدیران باشگاه مطرح کرد ولی ضمن مخالفت‬ ‫با این استعفا از او خواسته شد در این مورد صحبتی به بیرون‬ ‫نقل نشــود تا باشگاه بتواند خبر اســتعفا را تکذیب کند‪ .‬بعد‬ ‫از اینکه رضایت نویدکیا برای این موضوع جلب شــد بحث‬ ‫تقویت تیم و کادرفنی برای نیم فصل دوم در دستور کار قرار‬ ‫گرفــت و طرفین به نتایج خوبی رســیدند و حاال ظاهرا قرار‬ ‫اســت مربی خارجی به کادرفنی اضافه شــده تا از این نظر‬ ‫سپاهان تقویت شود‪ .‬همچنین صحبت از ورود یکی از مربیان‬ ‫با تجربه به عنوان مدیرفنی به نیمکت ســپاهان هم مطرح‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬نقل و انتقاالت‪ ،‬از دروازه تا خط حمله‬ ‫محرم نویدکیا پیش از این در یک نشســت خبری اعالم‬ ‫کرده بود نیاز به خرید بازیکن در نیم فصل ندارد و تیم کاملی‬ ‫در اختیار دارد تا به شــایعات نقل و انتقاالتی پیرامون تیمش‬ ‫پایان دهد‪ .‬با این وجود صحبت از جذب چند بازیکن در پنجره‬ ‫زمستانی مطرح بود و باشــگاه ان را پیگیری می کرد ولی تا‬ ‫این لحظه هیچ کدام به نتیجه نرســیدند‪ .‬یکی از پست هایی‬ ‫که سپاهان نیاز به تقویت دارد دروازه است‪ .‬کریستوفر کنت‬ ‫اتریشی نتوانسته انتظارات را براورده کند از همین رو صحبت‬ ‫از جذب چند گزینه برای این پست مطرح بود که هیچدام به‬ ‫صورت جدی مطرح نشده است‪ .‬صحبت از مذاکرات باشگاه با‬ ‫رشید مظاهری بود که این موضوع صحت ندارد و بعد از اینکه‬ ‫مذاکرات ابتدای فصل باشگاه سپاهان با وی به نتیجه نرسید‬ ‫دیگــر مذاکره جدی میان طرفین شــکل نگرفت‪ .‬همچنین‬ ‫بحث پیشنهاد به بیرانوند و پیام نیازمند هم مطرح شد که این‬ ‫دو بازیکن هم دور از دســترس به نظر می رسند و تنها گزینه‬ ‫موجود محمدرضا اخباری است که جذب او با توجه به شرایط‬ ‫تراکتــور و اینکه چند تیم دیگر هم به صورت جدی خواهان‬ ‫به خدمت گرفتن وی هســتند کار راحتی نیست‪ .‬از همین رو‬ ‫به نظر می رســد جذب گلر در پنجره زمستانی منتفی است و‬ ‫سپاهان همچنان روی کنت به عنوان گلر اول حساب خواهد‬ ‫کرد مگر اینکه شــرایط تغییر کنــد و امکان جذب یک گلر‬ ‫سطح اول و مطرح فراهم شــود که در این اوضاع بازار نقل‬ ‫و انتقاالت بعید اســت‪ .‬در خط دفاع و هافبک هم صحبت از‬ ‫جذب نفراتی مطرح بود که یکی از انها ســعید صادقی از گل‬ ‫گهر ســیرجان است که با مخالفت صریح این باشگاه مواجه‬ ‫شــد و اعالم کرد بازیکن این تیم جایی نخواهد رفت‪ .‬حتی‬ ‫صحبت از معاوضه رفیعی و صادقی هم مطرح شد که خیلی‬ ‫جدی نبود‪ .‬در خط حمله ســپاهان شرایط بازگشت محبی به‬ ‫ایران را بررســی می کند که کار ســختی است و باید دید به‬ ‫نتیجه می رسد یا نه‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬جدایی طلب ها‬ ‫چند بازیکن ســپاهان که عمدتا نیمکت نشینان این تیم‬ ‫هستند و پیشنهاداتی دارند صحبت از جدایی شان مطرح است‪.‬‬ ‫در دروازه ســپاهان نیما میرزازاد که فرصت بازی پیدا نکرده‬ ‫دو پینشــهاد لیگ برتری دارد و باید دید باشگاه اجازه جدایی‬ ‫به او می دهد یا نه‪ .‬سپاهان در نیم فصل نخست از کریستوفر‬ ‫کنت در دروازه اســتفاده کرده و در جام حذفی هم بعضًا به‬ ‫حجــت صدقی فرصت بازی رســیده و این نشــان می دهد‬ ‫میراززاد نزدیک به ترکیب اصلی نیست و از همین رو شاید با‬ ‫جدایی او موافقت شود‪ .‬رچند نویدکیا گفته به بازی او اعتقاد‬ ‫دارد و روی اســتفاده از او در اینده حساب کرده است‪ .‬در خط‬ ‫دفاع هم محمدرضا مهدیزاده که با حضور گولسیانی‪ ،‬پورقاز‬ ‫و نژادمهــدی فرصت زیادی برای بازی به دســت نیاورده با‬ ‫پیشــنهادات لیگ برتری روبرو شــده و خودش هم بی میل‬ ‫به جدایی نیســت و باید دید تصمیم باشگاه در این خصوص‬ ‫چه خواهد بود‪ .‬رضا میرزایی بازیکن دیگری است که از یک‬ ‫باشگاه لیگ برتری برای جذبش نامه زده شده است که البته‬ ‫با مخالفت باشگاه ســپاهان روبرو شده ولی شرایط اگر خود‬ ‫بازیکن تمایل به جدایی داشته باشد و باشگاه مقصد هم مصر‬ ‫به این انتقال باشد به زودی شاهد جدایی وی باشیم‪ .‬یاسین‬ ‫سلمانی‪ ،‬هافبک جوان سپاهانی ها هم پیشنهاد خارجی دارد‬ ‫که بعید است سپاهان با جدایی او در این مقطع موافقت کند و‬ ‫احتما ًال این موضوع به پایان فصل موکول خواهد شد‪.‬‬ ‫واکنشمنفیباشگاهسپاهانبهدرخواستپرسپولیس‬ ‫مسئوالن باشگاه پرسپولیس برای تک تک بازیکنان مورد‬ ‫نظر یحیی گل محمدی که قرارداد دارند به باشــگاه های انها‬ ‫نامه زده است‪ .‬بالفاصله پس از انتخاب رضا درویش به عنوان‬ ‫مدیرعامل جدید باشگاه پرسپولیس‪ ،‬یحیی گل محمدی و افشین‬ ‫پیروانی جلسه ای چهار ساعته با او برگزار کردند‪ .‬در این نشست‬ ‫یحیی گل محمدی لیست بازیکنان مورد نظر خود را در اختیار‬ ‫رضا درویش گذاشت‪ .‬نکته قابل تامل لیست یحیی گل محمدی‬ ‫به مدیرعامل جدید پرسپولیس‪ ،‬قرارداد داشتن اغلب بازیکنان‬ ‫مورد نظر ســرمربی بود‪ .‬برهمین اساس باشگاه پرسپولیس به‬ ‫جای بازیکنان یا مدیربرنامه های انها باید با باشگاه های مختلف‬ ‫مذاکره می کرد‪ .‬یکی از این نامه ها در رســانه ها منتشر شد‬ ‫مبنی براینکه باشگاه پرسپولیس با ارسال نامه ای خواستار جذب‬ ‫مهاجم پیکان شده است‪ .‬علیرضا کوشکی مد نظر یحیی گل‬ ‫محمدی قرار گرفت اما به دلیل درخواست مالی نسبتا سنگین‬ ‫باشگاه پیکان نتوانست پرسپولیسی شود و به فوالد خوزستان‬ ‫پیوست تا به نماینده ایران در لیگ قهرمانان اسیا کمک کند‪.‬‬ ‫دراین میان باشگاه های دیگری هم بودند که با نامه های مشابه‬ ‫باشگاه پرسپولیس مواجه شدند‪ .‬شاید جالب باشد بدانید یحیی‬ ‫گل محمدی خواستار جذب ‪ ۳‬بازیکن تیم سپاهان شده است‪.‬‬ ‫پیام نیازمند مرد شماره ‪ 2‬تیم ملی‬ ‫مقابل امارات‬ ‫ســید پیام نیازمند در مصاف بــا امارات که ‪ 12‬بهمن‬ ‫در اســتادیوم ازادی برگزار می شــود مرد شماره دو تیم‬ ‫‪ 23‬بهمن؛ شروع احتمالی دور‬ ‫برگشت لیگ برتر‬ ‫ســازمان لیگ به زودی برنامه دور برگشــت بازی های‬ ‫لیگ برتــر را اعالم خواهد کرد‪ .‬برنامــه دو دیدار معوقه از‬ ‫هفته شــانزدهم لیگ برتر و هم چنین یک هشــتم نهایی‬ ‫جام حذفی اعالم شده اســت‪ .‬بر این اساس دیدار هوادار با‬ ‫استقالل از هفته نخســت دور برگشت ‪ 15‬بهمن ساعت‬ ‫‪ 17‬در اســتادیوم انقالب کرج برگزار می شود و دیدار پیکان‬ ‫با اســتقالل از مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی هم در‬ ‫همین ساعت ‪ 19‬بهمن در اســتادیوم پاس قوامین انجام‬ ‫خواهد شد‪ .‬به احتمال قوی شروع ادامه بازی های لیگ برتر‬ ‫از شــنبه ‪ 23‬بهمن ماه خواهد بود‪ .‬سازمان لیگ در تالش‬ ‫است در فصل منتهی به جام جهانی تقویم مسابقات لیگ‬ ‫برتر را به شرایط قبل برگرداند‪ .‬بر این اساس بازی های لیگ‬ ‫برتر و جام حذفی اواخر اردیبهشــت ماه یا اوایل خردادماه به‬ ‫پایان خواهد رسید‪ .‬شیوع ویروس کرونا دریکی دو سال اخیر‬ ‫تقویم مسابقات در لیگ برتر و جام حذفی را دستخوش تغییر‬ ‫کرده بود اما همان طور که اشــاره شد در فصل اتی تقویم‬ ‫مسابقات به شرایط گذشته برخواهد گشت‪ .‬گفتنی است در‬ ‫ادامه مسابقات لیگ برتر هم شاهد فشردگی بازی ها خواهیم‬ ‫بود و بازی ها بیشــتر به فاصله پنــج روز به پنج روز برگزار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫دعوت یک اصفهانی به اردوی‬ ‫تیم ملی دوومیدانی‬ ‫سپاهان سومین تیم ایران اســت؛ اما ذوب اهن در رده‬ ‫شانزدهم قرار دارد‪ .‬در رده بندی تیم های باشگاهی جهان که‬ ‫سایت «فوتبال دیتابیس» ان را اعالم کرده‪ ،‬سپاهان با ‪۱۵۰۳‬‬ ‫امتیاز در رده سوم ایران‪ ،‬هفدهم اسیا و ‪ ۲۸۵‬جهان قرار دارد‪.‬‬ ‫ذوب اهن با ‪ ۱۳۳۵‬امتیاز در رده ‪ ۱۶‬ایران‪ ۱۱۰ ،‬اسیا و ‪۱۰۹۳‬‬ ‫جهان قرار دارد‪ .‬در این رتبه بندی‪ ،‬پرسپولیس تیم اول ایران و‬ ‫استقالل تیم دوم ایران هستند‪ .‬بایرن مونیخ‪ ،‬منچستر سیتی و‬ ‫لیورپول‪ ،‬به ترتیب برترین تیم های جهان هستند‪.‬‬ ‫ذوب اهن اصفهان برای جذب سجاد اشوری با این بازیکن‬ ‫به توافق رسید‪ .‬درحالی که سایر تیم ها هنوز به صورت جدی‬ ‫وارد نقل و انتقاالت نشده اند‪ ،‬باشگاه ذوب اهن موفق شد با‬ ‫دومین بازیکن مدنظر خود هم به توافق برسد تا به این ترتیب‬ ‫دومین خرید سبزپوشــان اصفهانی هم در خط حمله باشد‪.‬‬ ‫سجاد اشوری که نیم فصل اول در نفت مسجدسلیمان حضور‬ ‫داشــت‪ ،‬ازاین پس پیراهن ذوب اهن را برتن خواهد کرد و‬ ‫به عنوان هافبک هجومی و همچنین پست های مختلف خط‬ ‫حمله به میدان می رود‪ .‬ذوب اهن پیش ازاین با سعید باقرپسند‬ ‫به توافق رسیده بود‪ .‬نکته مهم درباره ذوب اهن اینکه ان ها‬ ‫احتماال چهار خرید دیگر هم خواهند داشت‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫ملی خواهد بود‪ .‬به این خاطر که علیرضا بیرانوند به خاطر‬ ‫کرونا اردوی تیم ملی را ترک کرده اســت‪ .‬البته به جای‬ ‫ایــن دروازه بان محمد رضا اخباری دروازه بان تراکتور به‬ ‫اردوی تیم ملی دعوت شده است اما به طور حتم اگر قرار‬ ‫به حضور دروازه بان دوم در ترکیب تیم ملی باشد این سید‬ ‫پیام نیازمند خواهد بود مامورین حافظت از دروازه تیم ملی‬ ‫را برعهده خواهد گرفت‪.‬‬ ‫ورود امیر عابدزاده به چارچوب دروازه تیم ملی در بازی‬ ‫با سوریه و عراق سید پیام نیازمند را به ادامه مسیر امیدوار‬ ‫کرده اســت‪ .‬اینکه در صورت‬ ‫تالش و موفقیت در بازی های‬ ‫باشگاهی هر اتفاقی محتمل‬ ‫اســت‪ .‬اینکه امیــر عابدزاده‬ ‫بــه یکباره جاشــین علیرضا‬ ‫بیرانوند شــود که سال های‬ ‫سال اســت مرد شماره یک‬ ‫تیم ملی بود‪ .‬دروازه بان فصل‬ ‫گذشــته ســپاهان که راهی‬ ‫تیم پورتیموننزه پرتغال شده‬ ‫در پایان بــازی با عراق یکی‬ ‫از خوشــحال ترین بازیکنان‬ ‫تیــم ملــی بــود؛ او اگر چه‬ ‫فرصت بازی پیــدا نکرد اما‬ ‫حضور روی نیمکت تیمی که‬ ‫راهی جام جهانی خواهد شد‬ ‫افتخار کوچکی نیست‪ .‬اینده‬ ‫از ان بازیکنانــی چون ســید‬ ‫پیام نیازمند اســت و روزهای‬ ‫حضور روی نیمکت هم پر از‬ ‫تجربه اســت که در اینده بکار خواهد امد‪ .‬ز ســه به دو؛‬ ‫اتفاق جالب برای پیام نیازمند در اســتانه بازی با امارات؛‬ ‫یک پیروزی دیگر دســتاورد شــاگردان اسکوچیچ‪ .‬پیام‬ ‫نیازمند در تیم اســکوچیچ ثابت کــرد ذخیره ها به اندازه‬ ‫فیکــس ها برای موفقیت تالش می کنند و خوشــحال‬ ‫می شــوند‪ .‬بدون شــک اینــده این تیــم و بازیکنانش‬ ‫روشن است‪.‬‬ ‫شهریار مغانلو اولین گزینه مورد نظر یحیی گل محمدی است‪.‬‬ ‫شــاگرد سرمربی پرسپولیس در لیگ بیستم که یکی از نفرات‬ ‫موثر این تیم در فصل گذشته لیگ برتر و لیگ قهرمانان اسیا‬ ‫بود اما در نقل و انتقاالت تابستانی به سپاهان اصفهان کوچ کرد‪.‬‬ ‫با این وجود شهریار مغانلو سرلیست یحیی گل محمدی در خط‬ ‫حمله است‪ .‬دومین سپاهانی مورد نظر سرمربی پرسپولیس سجاد‬ ‫شهباززاده بوده که در تابستان گذشته نیز مذاکراتی با او داشت‪.‬‬ ‫مهاجم با تجربه سپاهان بار دیگر مورد توجه یحیی گل محمدی‬ ‫قرار گرفته است؛ اما سومین گزینه سپاهانی سرمربی پرسپولیس‬ ‫یک شاگرد قدیمی اســت‪ .‬دانیال اسماعیلی فر شاگرد سابق‬ ‫سرمربی پرسپولیس در تیم ذوب اهن اصفهان که از نظر یحیی‬ ‫گل محمدی بهترین مدافع راست ایران است‪ .‬چشم سرمربی‬ ‫پرسپولیس دو سالی می شود که دنبال دانیال اسماعیلی فر است‬ ‫که در نیم فصل اول نیز به نوعی بهترین بازیکن سپاهان بوده‬ ‫اما با تیم اصفهانی قرارداد دارد‪ .‬باشگاه سپاهان البته پاسخ منفی‬ ‫به نامه پرسپولیسی ها داد اما این درخواست تعجب محمدرضا‬ ‫ساکت و دست اندرکاران باشگاه اصفهانی را هم در پی داشت‬ ‫که پرسپولیسی ها چه فکری کرده اند که ‪ ۳‬بازیکن کلیدی ما را‬ ‫ان هم در اوج رقابت می خواهند؟‬ ‫پنجره زمستانی لیگ ‪22‬‬ ‫زمان جام جهانی ‪2022‬‬ ‫ســهیل مهدی می گوید ســازمان لیگ در تالش است تا‬ ‫تعطیالت نیم فصل لیگ برتر سال اینده را با تعطیالت زمستانی‬ ‫مقارن کند‪ .‬جام جهانی ‪2022‬‬ ‫قطر برخالف همیشــه که در‬ ‫تابســتان (روزهــای انتهایی‬ ‫خردادمــاه در ایــران) برگــزار‬ ‫می شد‪ ،‬به دلیل شــرایط گرم‬ ‫اب و هوایی کشــور میزبان در‬ ‫زمستان برگزار خواهد شد‪ .‬این‬ ‫البته چالشــی یک ماهه برای‬ ‫تمام لیگ هــای فوتبال دنیا به‬ ‫شمار می رود که باید نسبت به‬ ‫سال های گذشته تقویم متفاوتی‬ ‫را در نظــر بگیرنــد‪ .‬در همین‬ ‫راســتا ســهیل مهدی رئیس‬ ‫کمیته مســابقات سازمان لیگ‬ ‫در اخرین گفتگوی خود که در‬ ‫حاشیه برگزاری کالسی برای‬ ‫ناظــران فوتبــال در این مورد‬ ‫صحبت کرده و با اشاره به زمان‬ ‫پایان لیگ برتر در دوره بیست و‬ ‫یکم و تعطیالت زمستانی لیگ‬ ‫برتر فصل اینده گفته است‪« :‬در دو سال گذشته به خاطر کرونا‬ ‫‪ 2.5‬ماه لیگ ما به تعویق افتاد‪ .‬ما برای جبران این زمان ناچار‬ ‫شدیم فضا و بازی ها را از شکل زیبایی اش خارج کنیم‪ .‬دیدید‬ ‫که بازی ها در یک روز برگزار شد و بعضا ساعت ها مناسب نبود‪.‬‬ ‫امیدوارم با همکاری باشگاه ها و هیئت های فوتبال در خردادماه‬ ‫لیگ را به پایان برسانیم تا استراحت خوبی برای بازیکنان ایجاد‬ ‫شود و لیگ اینده به صورتی شروع شود که جام جهانی تقریبا‬ ‫مصادف با نیم فصل ســال اینده برگزار شود‪ .‬این ایده ال ترین‬ ‫حالت است‪ ،‬البته کرونا دوباره افزایش پیداکرده و شرایط جوی‬ ‫یــک بازیکن اصفهانی بــه اردوی امادگی تیم ملی‬ ‫دوومیدانی جانبازان و معلوالن دعوت شد‪ .‬بر اساس اعالم‬ ‫روابط عمومی فدراسیون ورزش های جانبازان و معلولین‪،‬‬ ‫داوود علی قاسمی از اصفهان به همراه ‪ ۲۶‬بازیکن دیگر‬ ‫به اردوی امادگی تیم ملی دوومیدانی دعوت شدند‪ .‬دومین‬ ‫مرحله اردوی امادگی تیم ملی دوومیدانی از نهم تا بیست و‬ ‫پنجم بهمن ماه در اهواز برگزار می شود‪.‬‬ ‫معرفی نفرات برتر مسابقات‬ ‫قهرمانیکراسفیتاصفهان‬ ‫با پایان یافتن مرحله دوم مسابقات کراسفیت قهرمانی‬ ‫استان اصفهان‪ ،‬نفرات برتر معرفی شدند‪ .‬سرپرست هیئت‬ ‫ورزش های همگانی اســتان با اشــاره به برگزاری این‬ ‫مسابقات با حضور ‪ ۷۰‬ورزشکار در ‪ ۲‬بخش اقایان و بانوان‬ ‫گفت‪ :‬حسن قاسمی زاده‪ ،‬مهدی برونی‪ ،‬مهران سلیمیان‬ ‫و مهدی نادری در بخــش ارایکس به ترتیب رتبه های‬ ‫نخســت تا چهارم را کسب کردند‪ .‬رضا صادقی افزود‪ :‬در‬ ‫بخش اسکیل نیز بهروز رازقین‪ ،‬امیر توکلی‪ ،‬بهروز اسدی‬ ‫و محمدرضا دهقانی موفق به کســب جایگاه های اول تا‬ ‫چهارم شدند‪ .‬وی بابیان اینکه در دوران همه گیری کرونا‬ ‫اسیب های زیادی به ورزش همگانی وارد شد‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫هیئت ورزش های همگانی اســتان اصفهان در نظر دارد‬ ‫تا باهمکاری باشگاه ها و دیگر ارگان های مربوطه ورزش‬ ‫همگانی را در جامعه گسترش دهد‪.‬‬ ‫نایب قهرمانیاصفهاندر‬ ‫مسابقاتسافتبالکشور‬ ‫سرمربی تیم ســافتبال بانوان ریف اصفهان با اشاره‬ ‫به برگزاری دور رفت لیگ ســافتبال بانوان کشور گفت‪:‬‬ ‫کرونا باعث شــده بود تا یک وقفه طوالنی در برگزاری‬ ‫مسابقات کشوری لیگ ایجاد شود‪ ،‬اما اکنون با مساعدت و‬ ‫تالش های مسئوالن انجمن و باشگاه ها‪ ،‬قطار مسابقات به‬ ‫حرکت درامد‪ .‬رویا زنگنه اظهار کرد‪ :‬با تالش های رئیس و‬ ‫نایب رئیس انجمن بیسبال و سافتبال کشور مدت ها پیگیر‬ ‫برگزاری مسابقات لیگ در دو بخش بانوان و مردان بودیم‪،‬‬ ‫خوشبختانه مسابقات اقایان در ماه گذشته به میزبانی بوشهر‬ ‫برگزار شد‪ ،‬در بخش بانوان نیز قرار بود مسابقات به میزبانی‬ ‫هرمزگان برگزار شود که درنهایت بهبهان میزبان رقابت ها‬ ‫شد‪ .‬تیم سافتبال استان اصفهان همچون سال های اخیر‬ ‫با حمایت باشگاه فرهنگی ورزشی ریف در این مسابقات‬ ‫شرکت کرد و توانست در جایگاه دوم قرار گیرد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫دور برگشت نیز قرار اســت به میزبانی یکی از تیم های‬ ‫شــرکت کننده در این مسابقات برگزار شــود‪ ،‬امیدواریم‬ ‫شــرایط به گونه ای باشد که دوباره شاهد اوج فعالیت های‬ ‫خوب ورزشکاران این رشته باشــیم؛ رشته ای جذاب که‬ ‫ریشه دربازی های بومی و محلی دارد و در تمامی استان ها‬ ‫ظرفیت بسیار باالیی را شاهد هستیم‪ .‬سرمربی تیم ریف‬ ‫اصفهان با اشاره به برخی مشکالت که در جریان مسابقات‬ ‫به وجود امد‪ ،‬گفت‪ :‬در این دوره از مسابقات رئیس و نائب‬ ‫رئیس انجمن بیسبال و سافتبال از نزدیک بر نحوه برگزاری‬ ‫مسابقات نظارت داشتند و در جریان برگزاری مسابقات‪،‬‬ ‫مشکالت تیم ها و کمبودهایی که در زمینه میزبانی بود را با‬ ‫جدیت پیگیری کردند‪ ،‬امیدوارم در مسابقات اینده میزبانان‬ ‫در حد توان شرایط بهتری را برای مسابقات فراهم کنند‪.‬‬ ‫زنگنه با تقدیر از حمایت های تباشیری‪ ،‬مالک و صالحی‪،‬‬ ‫مدیرعامل باشگاه ریف خاطرنشان کرد‪ :‬باشگاه ریف یکی‬ ‫از باشگاه های کشور است که در زمینه حمایت از رده های‬ ‫پایه و رشته هایی که کمتر موردتوجه باشگاه های صاحب نام‬ ‫هستند‪ ،‬به ویژه ورزش بانوان تالش های بسیار خوبی انجام‬ ‫می دهد‪ .‬سافتبال اصفهان یکی از رشته های قدیمی این‬ ‫باشگاه اســت که به تازگی هم بیسبال پنج را هم تحت‬ ‫پوشش قرار داده که در رقابت های لیگ استان به قهرمانی‬ ‫رسید و خود را برای رقابت های کشوری اماده می کند‪ .‬زهرا‬ ‫عباسی‪ ،‬فرنگیس جعفری‪ ،‬ارمغان مترجمی‪ ،‬الناز زارعی‪،‬‬ ‫زهرا کوهستانی‪ ،‬سحر خانی‪ ،‬سمیه نور محمدی‪ ،‬سولماز‬ ‫جعفری‪ ،‬شیما باقری‪ ،‬لعیا زادمهر‪ ،‬محدثه حسین زاده‪ ،‬هدی‬ ‫کافی‪ ،‬مهناز زارعی‪ ،‬مهسا حسینی و شیدا زمانپور اعضای‬ ‫تیم ســافتبال ریف اصفهان هســتند‪ .‬در پایان دور رفت‬ ‫مسابقات لیگ سافتبال بانوان که به میزبانی بهبهان از روز‬ ‫دوشنبه هفته گذشته (‪ 4‬بهمن ماه)اغازشده بود با قهرمانی‬ ‫تیم طیف تهران به پایان رسید‪ ،‬تیم ریف اصفهان در جایگاه‬ ‫دوم ایستاد و تیم اورگانا هرمزگان نیز سوم شد‪.‬‬ ‫نایب قهرمانیتیرانداز‬ ‫اصفهانی در مسابقات‬ ‫کشوری‬ ‫هــم در برگزاری بازی ها تاثیرگذار اســت و امیدوارم همه چیز‬ ‫برای بهتر برگزار شــدن مسابقات به ما کمک کند‪».‬مسابقات‬ ‫جام جهانی ‪ 2022‬قطر سال اینده از ‪ 30‬ابان ماه اغاز می شود‬ ‫تا تاریخ ‪ 27‬اذرماه ادامه خواهد داشــت و باید دید مســئوالن‬ ‫فوتبال ایران که در حال حاضر دو ماه از تقویم مسابقات عقب‬ ‫هستند‪ ،‬چطور برای فصل اینده و حضور تیم ملی در جام جهانی‬ ‫برنامه ریزی خواهند کرد‪.‬‬ ‫مهیار صداقت در سومین دوره مسابقات ازاد سالح های‬ ‫بادی مردان قهرمان شــد‪ .‬ســومین دوره مسابقات ازاد‬ ‫ســاح های بادی در رشــته تفنگ ‪ ۱۰‬متر بادی مردان‬ ‫(جمعه) ‪ ۸‬بهمن در سالن ‪ ۸۰‬خط مجموعه ورزشی ازادی‬ ‫تهران برگزار شد‪ .‬این دوره از رقابت ها در گروه سنی جوانان‬ ‫و نوجوانان و گروه بزرگساالن در حالی برگزار شد که بیش‬ ‫از ‪ ۵۰‬ورزشکار از سراسر کشور در مجموعه ورزشی ازادی‬ ‫تهــران باهم به رقابت پرداختند کــه درنهایت در بخش‬ ‫بزرگساالن مهیار صداقت از تهران‪ ،‬هادی قره باغی از قم و‬ ‫مهدی احمدی از تهران به ترتیب عناوین اول تا سوم را از‬ ‫ان خود کردند‪ .‬همچنین در بخش جوانان و نوجوانان نیز‬ ‫محمدامین رهسپار از خوزستان‪ ،‬علی رضایی از اصفهان و‬ ‫علیرضا دانشور از قم موفق شدند به ترتیب مقام های اول تا‬ ‫سوم این دوره از رقابت ها را به دست اورند‪.‬‬ صفحه 7 ‫یکشنبه | ‪ 10‬بهمن ‪ | 1400‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4277‬‬ ‫روزنامه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی با روش خبری ‪ -‬تحلیلی‪ -‬اطالع رسانی‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫بنیانگذار‪ :‬عبدالمحمد اکبری | تاسیس‪1383 :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫یکشنبه ‪ 10‬بهمن ‪ / 1400‬سـال هجدهم ‪ /‬دوره جدید‪ /‬شماره ‪30Jan2022 | 4277‬‬ ‫ایات نورانی‬ ‫ى گویید‬ ‫پس سوگند به پروردگار اسمان و زمین که واقعا او حق است همان گونه که خود شما سخن م ‏‬ ‫ذاریات ‪23‬‬ ‫نشانی‪:‬اصفهان‪،‬میدانازادی‪،‬خیاباندانشگاه‬ ‫نرسیده به حکیم نظامی‪،‬کوچه شهید روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750 :‬ده خط) فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫بـازار تاریخی اصفهان با ابنیه ارزشـمند تاریخی و هزاران‬ ‫واحـد صنفـی‪ ،‬قلـب تپنـده نصـف جهـان اسـت کـه سـایه‬ ‫سـنگین حریق بـر سـر ان سـنگینی می کند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش مهـر‪ ،‬بـازار تاریخـی اصفهـان چندیـن بـار‬ ‫موردحملـه شـعله های اتـش قرارگرفتـه‪ ،‬شـعله هایی کـه‬ ‫به سـرعت اطفا شـده و فرصت تبدیـل به فاجعـه ای بزرگ را‬ ‫پیـدا نکردنـد‪ .‬بااین حال همچنـان وضعیت در بـازار اصفهان‬ ‫بـا حـدود ‪ ۸‬هـزار و ‪ ۵۰۰‬واحد صنفـی و ده ها بنای ارزشـمند‬ ‫تاریخـی در محـدوده خطـر قـرار دارد و زنگ خطرهـا نیز به‬ ‫صـدا درامدنـد‪ .‬مسـئله اتش سـوزی در بازارهـای تاریخـی از‬ ‫داسـتان غم بار اتش سـوزی در بازار تبریز اغاز شـد و اواسـط‬ ‫بهـار سـال ‪ ۱۳۹۸‬پررنـگ شـد‪ .‬ایـن فاجعـه زنـگ خطـر را‬ ‫بـرای بازارهـای تاریخی در شـهرهای مختلف ایـران ازجمله‬ ‫اصفهـان کـه بـازار بـزرگ ان یـادگاری از عهد سـلجوقی و‬ ‫صفـوی اسـت‪ ،‬بـه صـدا دراورد بااین حـال برخـی از اقدامات‬ ‫در اصفهـان انجام شـده‪ ،‬امـا همیـن اقدامـات تـازه در ابتدای‬ ‫راه اسـت و بـرای پیـش بـرد ان زمـان‪ ،‬مطالعـه و هم گرایی‬ ‫بیشـتری از سـوی دسـتگاه های متولـی می طلبـد‪ .‬از طرفـی‬ ‫بـازار اصفهـان بـه دلیـل تعـدد متولـی ‪ ،‬همچنیـن درگیـری‬ ‫بسـیاری از دسـتگاه های اجرایـی دارای پیچیدگـی اداری‬ ‫اسـت و همیـن موضـوع نیـز رونـد رسـیدگی بـه وضعیـت‬ ‫ان را ُکنـد کـرده اسـت‪ .‬دامنـه ایـن دسـتگاه ها از اداره کل‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشـگری و صنایع دسـتی تا اسـتانداری و‬ ‫شـهرداری و اداره اوقـاف و حتـی شـرکت توزیع برق کشـیده‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬انتقال کابل ها به زیرزمین‬ ‫علیرضـا ایـزدی‪ ،‬مدیرکل میـراث فرهنگی‪ ،‬گردشـگری‬ ‫و صنایع دسـتی اسـتان اصفهـان در ایـن زمینـه گفـت‪ :‬در‬ ‫سـایر بازارهـای تاریخـی ایـران ازجملـه تبریـز اتش سـوزی‬ ‫و مشـکالتی از ایـن قبیـل رخ داده و قاعدتاً در یـک فضای‬ ‫تعاملـی بین ما‪ ،‬بهره برداران و دسـتگاه هایی نظیر شـهرداری‬ ‫و اتش نشـانی بایـد بـرای ایـن موضـوع برنامه ریـزی کـرد و‬ ‫ضریـب خطـر ایـن مشـکل را کاهـش داد‪ .‬او بابیـان اینکـه‬ ‫«از مدیـرکل بحـران اسـتانداری نیز خواهشـی در این راسـتا‬ ‫داشـتیم و قرار شـد جلسـه ای برای بحث ایمنی بازار داشـته‬ ‫باشـیم»‪ ،‬تاکیـد کـرد‪ :‬این یکـی از معضلات مهـم ما اسـت‬ ‫کـه امیدواریم برای مشـکل انجا برنامه ریزی کنیـم‪ ،‬این کار‬ ‫هزینه بـر‪ ،‬زمان بـر اسـت و نیـاز بـه همـکاری بهره بـرداران‬ ‫دارد‪ .‬ایـزدی افـزود‪ :‬بـدون شـک بناهـای تاریخـی شـرایط‬ ‫اسـتانداردی ندارنـد و امیـدوارم در تعامـل بـا دسـتگاه های‬ ‫متولـی ماننـد اداره بـرق بـرای ایـن ایمن سـازی ان هـا‬ ‫برنامه ریـزی دقیقی داشـته باشـیم‪ .‬او ادامـه داد‪ :‬زمانی که در‬ ‫اراک مسـئولیت اداره کل میراث فرهنگی را بر عهده داشـتم‬ ‫در بـازار تاریخی این شـهر کانال هایی حفـر و تجهیزات برق‬ ‫بـه ان هـا منتقـل شـد‪ ،‬ایـن کار ازنظـر ایمنـی و بصـری به‬ ‫بهبـود کار کمـک می کنم؛ امیـدوارم این الگـو را در اصفهان‬ ‫هـم اجـرا کنیم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬میـراث فرهنگـی موظـف بـه ایمن سـازی‬ ‫مراکـز تحـت مدیریت اسـت‬ ‫مدیریـت بحـران اسـتانداری از مدت هـای پیـش‬ ‫کارگروهـی تشـکیل داده و بـر موضـوع ایمن سـازی‬ ‫بـازار نظـارت دارد‪ .‬ایـن کارگـروه بـا حضـور متولیـان و‬ ‫دسـتگاه های مختلـف تاکنـون جلسـات متعـدد برگـزاری‬ ‫کـرده و مصوباتـی نیز داشـته اسـت‪ .‬منصور شیشـه فروش‪،‬‬ ‫مدیـرکل مدیریـت بحـران اسـتانداری اصفهان دربـاره این‬ ‫کارگـروه اظهـار داشـت‪ :‬با توجه بـه مخاطـرات احتمالی در‬ ‫محیط بـازار تاریخی اصفهان‪ ،‬کارگروه ویـژه ای در مدیریت‬ ‫بحـران اسـتانداری تحـت عنـوان «ایمنی بـازار و مجموعه‬ ‫ابنیـه تاریخـی میدان نقش جهان» تشـکیل شـد‪ .‬هدف این‬ ‫کارگـروه جمع بنـدی‪ ،‬پایـش و شناسـایی مسـائل و نقـاط‬ ‫حادثه خیـز بـازار همچنیـن پیاده سـازی برنامـه ایمنـی بازار‬ ‫اسـت‪ .‬کمیته فنی نیز متشـکل از کارشناسـان اتش نشـانی‪،‬‬ ‫بـرق و نماینـده اتاق اصناف تشـکیل و گزارشـی از وضعیت‬ ‫بـازار و نقـاط حادثه خیـز ان تهیـه شـد‪ .‬او ادامـه داد‪ :‬برخی‬ ‫از مهم تریـن مـوارد خطرنـاک می تـوان بـه کابل هـا و‬ ‫خطـوط بـرق غیراسـتاندارد و غیـر ایمـن در بـازار و برخـی‬ ‫کارگاه بـا تجهیـزات حادثه خیـز نظیـر کپسـول های گاز و‬ ‫اکسـیژن اشـاره کرد‪ .‬یکـی دیگر از مشـکالت بـزرگ بازار‬ ‫سـد معبرهای ایجادشـده توسـط کسـبه اسـت کـه حرکت‬ ‫خـودروی امـدادی در زمـان حادثـه را بسـیار ُکنـد و بعضاً‬ ‫غیرممکـن می کنـد‪ .‬شیشـه فروش افـزود‪ :‬بـر اسـاس ایـن‬ ‫مشـکالت شناسایی شـده در فاز بلندمدت‪ ،‬حدود یک سـال‬ ‫پیـش اداره کل میـراث فرهنگـی تفاهم نامـه ای با دانشـگاه‬ ‫اصفهـان منعقـد کـه بـر اسـاس ان تحقیقاتـی پیرامـون‬ ‫طـرح خطرپذیـری و کاهـش حـوادث میـدان نقش جهـان‬ ‫بـا همـکاری شـهرداری و سـازمان اتش نشـانی اصفهـان‬ ‫انجام گرفتـه اسـت‪ .‬بـر اسـاس یک طـرح جامع قرار اسـت‬ ‫بسـیاری از مـوارد به صـورت علمی و عملی برطرف شـود و‬ ‫به طورکلـی و بـر اسـاس قانون همـه ادارات ازجملـه میراث‬ ‫فرهنگـی موظـف هسـتند بناهـا و بخش هـای تحـت امر و‬ ‫مالکیـت خـود را رصـد و ایمن سـازی کننـد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬استقرار اتش نشانی در بازار‬ ‫او اظهـار داشـت‪ :‬در فـاز کوتاه مـدت یـک چک لیسـتی‬ ‫بـر اسـاس مخاطـرات شناسایی شـده تهیـه و بـه واحدهـای‬ ‫صنفـی اموزش هـا و اخطارهـای الزم داده شـد‪ .‬از یـک مـاه‬ ‫پیـش تیم هـای اتش نشـانی و اتـاق اصنـاف یک به یـک‬ ‫واحدهـای صنفـی را بازدیـد و نقـاط بحرانـی را شناسـایی و‬ ‫بـه کسـبه اخطارهـای الزم را می دهنـد و مالکان بـا نظارت‬ ‫اتـاق اصنـاف موظـف بـه برطـرف کـردن نواقص شـدند‪ .‬از‬ ‫طرفی تاکنون یک و نیم کیلومتر از سیسـتم برق راسـته بازار‬ ‫تاریخی اصفهان تعمیر و اصالح شـده و سـه پسـت ‪ ۴۰۰‬برق‬ ‫و سـه راسـته برق جانمایی شـد که یکـی از ان ها در سـرای‬ ‫ملک التجـار اجـرا و دو پسـت دیگر بـا همـکاری اداره اوقاف‬ ‫در سـرای مخلـص و گلشـن جانمایـی می شـوند‪ .‬مدیـرکل‬ ‫مدیریـت بحـران اسـتانداری اصفهـان ادامـه داد‪ :‬راسـته بازار‬ ‫حـدود هشـت کیلومتـر مسـاحت دارد و بیـش از ‪ ۷‬هـزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬واحـد صنفـی در ان اسـتقرار دارند‪ .‬با همکاری سـازمان‬ ‫اتش نشـانی سـه نقطه در درون بـازار بـرای شـکل گیری‬ ‫پایگاه هـای اتش نشـانی بـا تجهیـزات مخصوص مشـخص‬ ‫شـد‪ .‬قـرار اسـت شـهرداری بـا همـکاری اداره کل راه و‬ ‫شهرسـازی تملک این سـه نقطه ان ها را در اختیار شـهرداری‬ ‫قـرار دهـد تـا تجهیـز شـده و به چرخـه ایمنـی بـازار اضافه‬ ‫شـوند‪ .‬همچنیـن اکیپ هـای سـد معبـر شـهرداری و پلیس‬ ‫راهنمایـی و رانندگـی قـرار شـد بـرای سـد معبـر اقداماتـی‬ ‫صـورت دهنـد‪ .‬شیشـه فروش بابیـان اینکـه مجموعـه بـازار‬ ‫خـاص اسـت و برای پیش گیـری از حوادثی کـه در بازارهای‬ ‫دیگـر ازجملـه تبریز رخ داده‪ ،‬تمامی دسـتگاه ها بایـد اقداماتی‬ ‫را انجـام و بـه ما گـزارش دهنـد‪ ،‬تاکید کـرد‪ :‬همچنین الزم‬ ‫اسـت برخی صنوف ازجملـه کارگاه های طالسـازی به خارج‬ ‫از بـازار منتقل شـود کـه برای ایـن موضوع نیز شـهرداری و‬ ‫اداره کل راه و شهرسـازی قـرار اسـت بـا همـکاری یکدیگر‬ ‫بـرای این موضـوع اقـدام کنند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬معضل کارگاه های طالسازی در مرکز بازار‬ ‫یکی دیگر از متولیان مسـتقیم ایمن سـازی بـازار تاریخی‬ ‫اصفهان سـازمان اتش نشـانی شـهرداری اصفهان اسـت که‬ ‫تقریباً در همه کارگروه ها حضور فعاالنه ای داشـته و تاکنون‬ ‫درباره مسـائل و مشـکالت بازار نیز بارها تاکید داشـته است‪.‬‬ ‫مسـئوالن اتش نشـانی اصفهـان کـه در مهـار چنـد حریـق‬ ‫اخیـر بازار موفق بودند‪ ،‬شـرایط این بافـت تاریخی را بحرانی‬ ‫توصیـف می کننـد‪ .‬ابراهیـم مطلبـی‪ ،‬مدیرعامـل سـازمان‬ ‫اتش نشـانی و خدمـات ایمنی شـهرداری اصفهـان دراین باره‬ ‫گفـت‪ :‬چنانچه دریکـی از حریق ها بازار تعطیل باشـد شـاهد‬ ‫حادثـه ای فاجعه بارتـر از بـازار تبریز در اصفهـان خواهیم بود‪.‬‬ ‫تاکنـون تذکـرات زیـادی را بـه اداره کل میـراث فرهنگـی‪،‬‬ ‫اداره بـرق و اتـاق اصنـاف بـرای ایمنـی بـازار داشـته ایم‪.‬‬ ‫او بـا اشـاره بـه «شـبکه تارعنکبوتـی برق کشـی» در بـازار‬ ‫اصفهـان ان را بسـیار خطرنـاک اسـت عنـوان کـرد و افزود‪:‬‬ ‫هیـچ نهـادی تاکنـون توجه ویـژه به این امر نداشـته اسـت‪.‬‬ ‫طـرح مطالعاتی پهنه بندی خطر و ارزیابی ریسـک در بناهای‬ ‫تاریخی اصفهان توسـط اتش نشـانی و با همکاری دانشـگاه‬ ‫اصفهان انجام شـده و کتاب ان نیز چاپ شـده اسـت‪ .‬مطلبی‬ ‫یکـی دیگـر از خطـرات بـازار تاریخـی اصفهـان را حضـور‬ ‫برخـی کارگاه هـای خطرنـاک دانسـت و عنوان کـرد‪ :‬در بازار‬ ‫بزرگ اصفهـان کاربری هـای خطرناکی ازجملـه کارگاه های‬ ‫طالسـازی در بـازار اصفهان فعالیـت دارند‪ ،‬در ایـن کارگاه ها‬ ‫از کپسـول های ‪ ۱۱‬کیلوگرمـی گاز مایـع و کپسـول های هوا‬ ‫اسـتفاده می شـود کـه بسـیار خطرافرین اسـت و نمونـه این‬ ‫حادثـه را یـک مـاه گذشـته در بـازار اصفهان داشـتیم که به‬ ‫علت حضور به موقع اتش نشـانان علی رغم دسترسـی بسـیار‬ ‫رتبه ‪ 8‬روزنامه های خصوصی‬ ‫و رتبه ‪ 16‬در بین ‪ 180‬روزنامه کشور‬ ‫ایین نامه اخالق حرفه ای در لینک «درباره ما»‬ ‫سایت اصفهان امروز منتشر شده است‪.‬‬ ‫یک فنجان‬ ‫شعر‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‪ ،‬انجمن مدیران رسانه‬ ‫‪@esfahanemrouz‬‬ ‫گر بیدل و بی دستم وز عشق تو پابستم‬ ‫بس بند که بشکستم‪ ،‬اهسته که سرمستم‬ ‫روایت اشک ها و لبخندها در رویداد نمایشی‬ ‫مثبت ‪44‬‬ ‫سـخت و تصرف هـای کسـبه اطفا شـد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬شـبکه تارعنکبوتـی متعلـق بـه شـرکت‬ ‫توزیـع بـرق نیسـت‬ ‫علاوه بـر تمـام مشـکالتی و خطرافرینـی کـه برخـی‬ ‫اصنـاف بـرای حیـات بـازار تاریخی اصفهـان ایجـاد کردند‪،‬‬ ‫شـاید مهم تریـن معضـل در ایـن مـورد سیسـتم های برق و‬ ‫فرسـودگی سیسـتم ان باشـد‪ .‬سـید علیرضا عریضـی‪ ،‬مدیر‬ ‫منطقـه یک شـرکت توزیـع برق اصفهـان نیز گفـت‪ :‬زمانی‬ ‫کـه اتش سـوزی بـازار تبریـز رخ داد‪ ،‬به صـورت خودجـوش‬ ‫در شـرکت توزیـع بـرق اصفهان از شـهرداری‪ ،‬اتش نشـانی‪،‬‬ ‫انجمن اسلامی بـازار و نماینـدگان اداره کل میراث فرهنگی‬ ‫دعـوت و جلسـاتی تشـکیل شـد‪ .‬همچنیـن پیـش از ان نیز‬ ‫طـرح جامعـی بـرای بـازار اصفهـان طراحـی و تدویـن شـد‬ ‫کـه بـر اسـاس ان سـه پسـت ‪ ۴۰۰‬در سـه سـرای مخلص‪،‬‬ ‫ملک التجار و گلشـن همچنیـن اصالح بخشـی از کابل های‬ ‫و سیم کشـی های بـرق در دسـتور کار قـرار گرفـت‪ .‬بخشـی‬ ‫از ایـن کار در مناقصـه گذاشـته و با انتخاب پیمـان کار انجام‬ ‫شـد و بـرای بخـش دیگـر ان نیـز بـه زودی مناقصـه برگزار‬ ‫می شـود‪ .‬او ادامـه داد‪ :‬در سـرای ملک التجار سیم کشـی های‬ ‫بسـیار خطرنـاک لخـت وجـود داشـت و بـه دلیـل مالکیـت‬ ‫خصوصـی ایـن سـرا کار اصلاح سـاختار‪ ،‬تغییـر تجهیـزات‬ ‫فرسـوده و نصـب ترانس برق بـا ‪ ۶۰۰‬میلیون تومـان بودجه‬ ‫به خوبـی پیـش رفـت؛ امـا در بخش هـای وقفـی بـازار کار‬ ‫به کنـدی پیـش مـی رود‪ .‬در بخش هـای دیگـر بـازار ازجمله‬ ‫بـازار قیصریـه اصلاح کابل هـا و تابلوهـا انجـام شـد‪ ،‬اما در‬ ‫بـازار یک شـبکه ای که ان را اصطالحًا شـبکه «تارعنکبوتی‬ ‫بـرق» می خواننـد وجـود دارد کـه متعلـق بـه شـرکت توزیع‬ ‫برق نیسـت‪ .‬این شـبکه از سیم کشـی های سـرخود کاسـبان‬ ‫بـرای روشـنایی ویترین هـا و میزهـا کـه در وسـط بـازار قرار‬ ‫دارد تشکیل شـده اسـت‪ .‬عریضـی بابیان اینکه شـبکه ای که‬ ‫شـرکت توزیع برق در بازار دارد همه کابل های مشـکی رنگ‬ ‫روکـش دار هسـتند که به کنتورهـای مغازه هـا می روند و این‬ ‫شـبکه هیچ مشـکی ندارند و فقـط نیاز به کاهش بـار تابلوها‬ ‫در برخـی سـراها ازجمله مخلص و گلشـن وجـود دارد‪ ،‬تاکید‬ ‫کـرد‪ :‬در روزهـای اینـده جلسـه ای بـا اداره اوقـاف داریـم تـا‬ ‫در دو سـرای ذکرشـده مـوارد نصـب ترانس هـا و اصلاح‬ ‫سـاختار را انجـام دهیـم‪ .‬امیدواریـم تـا پایـان سـال جـاری‬ ‫فونداسـیون دو پسـت در دو سـرا نصب شـده باشـد تـا پیش‬ ‫از رسـیدن بـه پیـک مصـرف در فصـل گرمـا کار بـه پایـان‬ ‫برسـد‪ .‬مدیـر منطقه یک شـرکت توزیع برق اصفهـان اظهار‬ ‫داشـت‪ :‬کانال های زیرزمینـی یا «ناکش هـا»‪ :‬از این کانال ها‬ ‫استفاده شـده و کابل هـای مـا از این کانال ها رد شـده اسـت‪.‬‬ ‫در سـرای ملک التجـار هـم از همیـن کانال هـا استفاده شـده‬ ‫و رد کـردن کابل هـا از زیرزمیـن بـرای سـهولت اجـرای‬ ‫پـروژه و افزایـش ایمنـی از اهمیت ویـژه ای برخوردار اسـت‪.‬‬ ‫او یکـی از معضلات اداره بـرق را عدم شـرکت پیمـان کاران‬ ‫در مناقصه هـا عنـوان کرد و یاداور شـد‪ :‬تاکنون هـزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫متـر از کابل کشـی و اصالح سیسـتم بـرق بازار انجام شـده و‬ ‫‪ ۷‬هـزار متـر دیگـر ان باقی مانده که بـرای ان نیز مناقصه ای‬ ‫بـه زودی برگـزار می شـود‪ .‬در مناقصات اخیر پیمـان کاران به‬ ‫دلیـل شـرایط نامناسـب اقتصادی شـرکت نکردنـد و یکی از‬ ‫مشـکالت اصلی مـا افزایش هزینه ها و عدم رغبت بسـیاری‬ ‫از شـرکت ها بـرای حضـور در مناقصه هـا اسـت امـا سـعی‬ ‫داریـم بـا مذاکـرات الزم بـرای این پـروژه پیمـان کاری پیدا‬ ‫و بـاالی سـرکار بگذاریـم‪ .‬باوجود شـرایط بحرانـی این قلب‬ ‫تپنـده اقتصـادی تاریخی به نظر می رسـد برخـی از برنامه ها‬ ‫بـرای ایمن سـازی ایـن بـازار روی کاغـذ مفیـد و مطلوب به‬ ‫نظـر می رسـد؛ اما انچـه بیش از هرچـه نیاز اسـت هم گرایی‬ ‫و حساسـیت بیشـتر نسـبت بـه ایـن موضوع اسـت کـه باید‬ ‫باعجله بیشـتری دنبال شـود تا هرروز سـایه سـنگین حریق‬ ‫از ایـن بازار کمتر شـود‪.‬‬ ‫اگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده‬ ‫نوبت اول‬ ‫اگهی دعوت سهامداران شرکت مهندسی خدماتی درمانی بهداشتی صفای سالمت سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت ‪ 1769‬و شناسه ملی ‪10260566364‬‬ ‫جهت تشکیل مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده‪ ،‬بدینوسیله از کلیه سهامداران دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده که در‬ ‫ساعت ‪ 9‬صبح مورخ ‪ 1400/11/22‬در ادرس‪ :‬فالورجان‪ -‬خ استاد مطهری‪ -‬جنب هالل احمر‪ -‬درمانگاه شبانه روزی یاس تشکیل می گردد حضور‬ ‫بهم رسانید‪.‬‬ ‫*انتخاب روزنامه‬ ‫*انتخابات بازرسین‬ ‫*انتخابات هیئت مدیره‬ ‫دستور جلسه‪:‬‬ ‫*نحوه پرداخت سود سهام‬ ‫*بررسی بدهی سهامدارن و نحوه پرداخت ان‬ ‫ ‬ ‫*تعیین پاداش هیئت مدیره و بازرسین‬ ‫هیئت مدیره شرکت مهندسی خدماتی درمانی بهداشتی صفای سالمت سپاهان‬ ‫رتبه نخست روزنامه های محلی و استانی‬ ‫سراسرکشور‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫سخن بزرگان‬ ‫تاسف ‪ ،‬ابرسیاهی است که اسمان ذهن ادمی را تیره می سازد در‬ ‫حالی که تاثیر جرائم را محو نمی کند‬ ‫جبران خلیل جبران‬ ‫خطر حریق در قلب تاریخی نصف جهان‬ ‫گروه نشریات‬ ‫رویداد «‪ »+44‬روایتی از اشک ها و لبخندهای تاریخ‬ ‫انقالب اســامی در ‪ ۴۳‬ســال گذشته است که از ‪12‬‬ ‫بهمن ماه در خانه انقالب برگزار می شود‪.‬‬ ‫معاون اجتماعی و مشــارکت های مردمی سازمان‬ ‫فرهنگی اجتماعی ورزشــی شــهرداری اصفهان از‬ ‫برگــزاری رویداد ‪ +۴۴‬به مناســبت دهه مبارک فجر‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬نوجوانان ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۸‬ســال مخاطبین‬ ‫این برنامه هســتند‪ .‬ســعید امامی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬رویداد ‪ +۴۴‬جشن تولد‬ ‫انقالب اســامی به مناسبت ورود‬ ‫به چهل وچهارســالگی اســت‪ .‬او‬ ‫بابیان اینکه ایــن ویژه برنامه برای‬ ‫دانش اموزان متوســطه اول و دوم‬ ‫طراحی شده اســت‪ ،‬افزود‪ :‬نوجوانان‬ ‫‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۸‬سال می توانند هفت شب‬ ‫در خانه انقالب اســامی و والیت‬ ‫واقع در خیابان جامی به تماشــای‬ ‫ایــن رویداد بنشــینند‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫‪ +۴۴‬از ‪ 12‬تــا ‪ 18‬بهمن مــاه هر‬ ‫شب در شــش سانس اجرا می شود‬ ‫که درمجموع شامل ‪ ۴۲‬اجرا خواهد‬ ‫بود‪ .‬او با اشاره به جزئیات این برنامه‬ ‫گفت‪ :‬این رویداد برنامه ای ترکیبی‬ ‫شامل صوت‪ ،‬نور‪ ،‬تصویر‪ ،‬افکت های‬ ‫تصویری و نمایش سایه بوده که به‬ ‫ســیر تاریخی انقالب اســامی از‬ ‫شــروع نهضت تا رویدادهای مهم‬ ‫ســال های اخیر می پردازد و درواقع روایتی از اشک ها‬ ‫و لبخندهــای تاریخ انقالب اســامی در ‪ ۴۳‬ســال‬ ‫گذشته است‪ .‬معاون اجتماعی و مشارکت های مردمی‬ ‫سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری اصفهان‬ ‫تصریح کــرد‪ :‬این رویداد به همــت اداره رویدادهای‬ ‫اجتماعی سازمان فرهنگی اجتماعی ورزشی شهرداری‬ ‫اصفهان با همکاری خانه انقالب اســامی و والیت‬ ‫برنامه ریزی شــده است‪ .‬امامی با اشاره به فراهم شدن‬ ‫فرصت حضور دانش اموزان در این رویداد اظهار داشت‪:‬‬ ‫نیمی از سانس های این رویداد شامل ‪ ۲۱‬برنامه توسط‬ ‫ســازمان بســیج دانش اموزی برنامه ریزی شده که در‬ ‫ســاعات صبح ویژه دانش اموزان مدارس اجرا می شود‬ ‫و مخاطبان ســایر ســانس ها نیز با هماهنگی ستاد‬ ‫جبهه فرهنگــی انقالب و کانون های فرهنگی هنری‬ ‫مســاجد در برنامه حضور پیدا می کنند‪ .‬او بابیان اینکه‬ ‫حضور در این رویداد رایگان اســت‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫دانش اموزان و مجموعه هــای فرهنگی برای رزرو و‬ ‫دریافت بلیط این رویداد می توانند با شماره ‪33387535‬‬ ‫و ‪ 09334789340‬تماس حاصل کنند‪.‬‬ ‫اغاز سی وپنجمین نمایشگاه ملی صنایع دستی‬ ‫ســی وپنجمین نمایشــگاه ملی صنایع دســتی و‬ ‫پانزدهمین نمایشگاه بین المللی گردشگری و صنایع ‬ ‫وابســته پس از دو ســال وقفه به دلیــل همه گیری‬ ‫ویروس کرونا‪ ،‬از امروز در محل دائمی نمایشگاه های‬ ‫بین المللی تهران فعالیت خود را اغاز کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬ســی وپنجمین نمایشــگاه ملی‬ ‫صنایع دســتی و پانزدهمیــن نمایشــگاه بین المللی‬ ‫گردشگری و صنایع وابسته‪ ،‬صبح امروز _شنبه‪ ،‬نهم‬ ‫بهمن ماه ‪ _۱۴۰۰‬با حضور ســید عزت اهلل ضرغامی‪،‬‬ ‫وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی‪،‬‬ ‫مدیران و مسئوالن این وزارتخانه و جمعی از مقامات‬ ‫کشــوری و لشــکری و با همراهی هنرمندانی از ‪۳۱‬‬ ‫استان ایران بعد از دو سال وقفه به دلیل شیوع ویروس‬ ‫کرونا در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی تهران‬ ‫اغاز به کارکرد‪ .‬علی اصغر شالبافیان معاون گردشگری‬ ‫وزارت میراث فرهنگی در ائین افتتاح این نمایشــگاه‬ ‫گفت‪ :‬نمایشــگاه گردشگری و صنایع دستی در حالی‬ ‫افتتاح می شود که خوشبختانه به دلیل واکسیناسیون‬ ‫عمومــی امید مجدد بــرای احیای گردشــگری به‬ ‫وجود امده اســت و از ابتدای ابان ماه با از سرگیری‬ ‫صدور روادید با افزایش تقاضای گردشــگری داخلی‬ ‫و ورودی برای ســفر مواجه شــدیم‪ .‬او افزود‪ :‬کرونا‬ ‫اسیب های بســیاری به صنعت گردشگری زده است‬ ‫و جبران خســارات ان کمک و همیاری همه ارکان‬ ‫کشــور را می طلبد‪ .‬معاون گردشگری وزارت میراث‬ ‫فرهنگی گفت‪ :‬صنعت گردشــگری از ابتدای شیوع‬ ‫کرونا بیش تریــن مراقبت ها را انجــام داده و الزمه‬ ‫رونق بیشتر رعایت کامل تر همین روند مراقبت است‬ ‫و وزارت میراث فرهنگی به عنوان دســتگاه پیشگام‬ ‫دستورالعمل های نظارت را ابالغ کرده است‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫در این دوره نمایشگاه پروتکل های ویژه برای حاضران‬ ‫و بازدیدکنندگان در نظر گرفته شــده است‪ .‬شالبافیان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬به منظور تعامل هر دو حوزه گردشگری و‬ ‫صنایع دستی‪ ،‬این نمایشگاه به صورت مشترک برگزار‬ ‫شد که در حوزه صنایع دســتی تسهیالت و امکانات‬ ‫برای هنرمندان شــهرها و روســتاهای صنایع دستی‬ ‫ملی و جهانی‪ ،‬بخشــی برای هنرمنــدان و نام اوران‬ ‫و همچنیــن غرفه هایی برای هنرمندان اســتان های‬ ‫کمتر برخوردار فراهم شــده است‪ .‬او گفت‪ :‬غرفه های‬ ‫اســتانی به عنوان واحــدی از کل‪ ،‬همه ظرفیت های‬ ‫استانی را در سه حوزه تخصصی به نمایش می گذارند‬ ‫و تالش شده اســت ظرفیت های گونه های مختلف‬ ‫گردشــگری ازجمله ســامت‪ ،‬خوراک و مذهبی نیز‬ ‫معرفی شــود‪ .‬معاون گردشــگری کشــور ادامه داد‪:‬‬ ‫کارگاه هــای اموزش‪ ،‬نشســت تبــادل تجربیات و‬ ‫پنل های تخصصی در حاشیه این نمایشگاه به صورت‬ ‫حضوری و مجازی برگزار می شــود‪ .‬شالبافیان گفت‪:‬‬ ‫وسعت نمایشگاه این دوره ‪ ٢٨‬هزار مترمربع و در ‪١٠‬‬ ‫سالن است و نسبت به نمایشگاه سال قبل ‪ 2/5‬برابر‬ ‫افزایش دارد که نشان دهنده اغاز فصل امید به اینده‬ ‫گردشگری در دوران پســاکرونا است‪ .‬سی وپنجمین‬ ‫نمایشگاه ملی صنایع دســتی و پانزدهمین نمایشگاه‬ ‫بین المللی گردشــگری و صنایع وابســته تا سه شنبه‬ ‫_ ‪ ۱۲‬بهمن ماه_ به مدت چهار روز برگزار می شــود‬ ‫و عالقه مندان می توانند با رعایت دســتورالعمل های‬ ‫بهداشــتی مقابله با کرونا از ســاعت ‪ ۹‬تا ‪ ۱۷‬از این‬ ‫نمایشــگاه بازدید کنند‪ .‬در مدت برگزاری این رویداد‬ ‫در بخش گردشــگری نشســت های متنوع‪ ،‬پنل ها‪،‬‬ ‫کارگاه ها و میزگردهای تخصصی با حضور اســاتید و‬ ‫فعاالن این حوزه برگزار می شــود‪ .‬فضایی مجزا نیز‬ ‫برای مذاکرات ‪ B to B‬به صورت مجازی و حضوری‬ ‫برای فعاالن و متخصصان صنعت گردشگری در نظر‬ ‫گرفته شــده اســت‪ .‬همچنین در بخش صنایع دستی‬ ‫عالوه بر معرفی شهرها و روســتاهای صنایع دستی‬ ‫ملی و جهانی‪ ،‬بخشی برای نمایش اثار هنری اساتید‬ ‫و نام اوران صنایع دســتی و هنرهای سنتی اختصاص‬ ‫داده شده اســت‪ .‬در این نمایشگاه به منظور حمایت از‬ ‫هنرمندان صنایع دســتی و هنرهای سنتی استان های‬ ‫کمتر برخوردار‪ ،‬غرفه هــای رایگان به هنرمندان ‪١٢‬‬ ‫استان اختصاص یافته است‪.‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫جشن سده‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫مناسبت‬ ‫برگزاریهمایش‬ ‫بین المللیتربیتو‬ ‫سالمت معنوی از منظر‬ ‫امام علی (ع)‬ ‫نخستین نشست از سلســله وبینارهای همایش‬ ‫بین المللی «تربیت معنوی و سالمت معنوی از منظر‬ ‫امام علی (ع)» برگزار می شود‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬به همت‬ ‫انجمن علمی مطالعات نهج البالغه کشــور‪ ،‬دانشگاه‬ ‫اصفهان و دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان نخستین‬ ‫نشست از سلسله وبینارهای همایش بین المللی «تربیت‬ ‫معنوی و سالمت معنوی از منظر امام علی (ع)» برگزار‬ ‫می شــود‪ .‬این نشســت که به میزبانی دانشگاه علوم‬ ‫پزشــکی اصفهان در فضای مجازی برگزار می شود‪،‬‬ ‫به ارائه تجارب و راهبردهای بالینی مراقبت و سالمت‬ ‫معنوی در ایران و ژاپن می پردازد‪ .‬محورهای همایش‬ ‫شــامل تربیت معنوی و ســامت معنوی از دیدگاه‬ ‫اســام اســت‪ .‬در این برنامه کنتا کاسایی‪ ،‬محقق و‬ ‫پژوهشگر در مراقبت معنوی از دانشگاه سوفیا توکیو‬ ‫ژاپن‪ ،‬سید روح اهلل موســوی زاده‪ ،‬محقق و پژوهشگر‬ ‫در سالمت معنوی از دانشگاه علوم پزشکی اصفهان‬ ‫و مهــدی احمدی فراز‪ ،‬محقق و پژوهشــگر در حوزه‬ ‫ســامت معنوی از دانشگاه شهید اشرفی اصفهان به‬ ‫ارائه جدیدترین یافته های راهبردهای بالینی مراقبت و‬ ‫سالمت معنوی می پردازند‪.‬‬ ‫قصه طلوع در گالری‬ ‫طلوع شرق‬ ‫فرهنگسرای کوثر (وابســته به اداره فرهنگی و‬ ‫اجتماعی شهرداری منطقه ‪ )۱۵‬در گام پنجم از سلسله‬ ‫نمایشگاه های «قصه طلوع»‪ ،‬نقاشی های الکی استاد‬ ‫احمد عبدالهی را به نمایش گذاشته است‪.‬‬ ‫احمد عبدالهی در گفت وگو با ایمنا‪ ،‬دراین باره اظهار‬ ‫کرد‪ :‬از دوران کودکی به نقاشی الکی عالقه مند شدم‬ ‫و این هنر را نزد مرحوم استاد اکبر پاک نهاد اغاز کردم‬ ‫و پس از گذراندن دوره های اموزشی و کسب تجربه‪،‬‬ ‫از سال ‪ ۱۳۵۲‬به صورت جدی درزمینهٔ نقاشی روی‬ ‫چوب (نقاشــی الکی) فعالیت کردم‪ .‬او بابیان اینکه‬ ‫اثار ارائه شده در نمایشــگاه «قصه طلوع» برگرفته‬ ‫از نقاشــی های دوران صفوی اســت که با چاشنی‬ ‫خالقیت ترکیب شده اند‪ ،‬افزود‪« :‬قصه طلوع» اولین‬ ‫نمایشگاه انفرادی من درزمینهٔ نقاشی الکی است‬ ‫که در ان ‪ ۷۰‬اثر به نمایش گذاشته شــده است‪ .‬این‬ ‫هنرمند نگارنگر با اشــاره به تاثیــر ویروس کرونا بر‬ ‫فعالیت های هنری و فروش اثار گفت‪ :‬در دو ســال‬ ‫اخیر و با شــروع همه گیری کووید‪ ۱۹ -‬شرایط برای‬ ‫هنرمندان نامســاعدتر از قبل شده است چراکه این‬ ‫موضــوع در به فروش نرفتن اثار هنری اثرگذار بوده‬ ‫اســت‪ .‬احمد عبدالهی متولد سال ‪ ۱۳۳۹‬در اصفهان‬ ‫است که بیش از ‪ ۴۰‬سال است در هنر نقاشی الکی‬ ‫(نقاشــی روی چوب) فعالیت دارد‪ .‬عالقه مندان برای‬ ‫بازدید از نمایشگاه اثار این هنرمند می توانند تا دهم‬ ‫بهمن ماه از ســاعت ‪ ۹‬الی ‪ ۱۵‬به گالری طلوع شرق‪،‬‬ ‫واقع در خیابان جی‪ ،‬خیابان مسجد علی‪ ،‬فرهنگسرای‬ ‫کوثر مراجعه کنند‪.‬‬ ‫تسهیل اعطای مجوز‬ ‫بوم گردی در روستا های‬ ‫اصفهان‬ ‫کارشناس طبیعت گردی اداره کل میراث فرهنگی‬ ‫اســتان اصفهان گفت‪ :‬تاکنون ‪ ۳۰‬مجوز بوم گردی‬ ‫روستایی‪ ،‬در محور شرق استان صادرشده است‪.‬‬ ‫به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬مهدیه لطفی‬ ‫گفت‪ :‬تاکنون ‪ ۳۰‬مجوز بوم گردی روستایی‪ ،‬در محور‬ ‫شرق استان اصفهان‪ ،‬صادرشــده است و اداره کل‬ ‫میراث امادگی صدور مجوز برای روستاییان سراسر‬ ‫استان را دارد‪ .‬به گفته او درصورتی که متقاضی ایجاد‬ ‫مرکز بوم گردی روستایی‪ ،‬پیگیر روال اخذ مجوز خود‬ ‫باشد و طبق ایین نامه‪ ،‬مراحل و اقدامات الزم را انجام‬ ‫دهــد درزمانی کمتر از یک مــاه می تواند مجوز بوم‬ ‫گردی خود را دریافت کند‪ .‬اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دستی و گردشگری استان هیچ سامانه ای برای‬ ‫معرفی و رزرواسیون مراکز بوم گردی روستایی استان‬ ‫ندارد و رسالت اداره کل‪ ،‬تبلیغ برای این مراکز نیست‬ ‫و مدیران این مراکز‪ ،‬باید خودشان اقدام به بازاریابی و‬ ‫معرفی خدمات گردشگری خود اقدام کنند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه اصفهان امروز

روزنامه اصفهان امروز 4730

روزنامه اصفهان امروز 4730

شماره : 4730
تاریخ : 1402/07/09
روزنامه اصفهان امروز 4729

روزنامه اصفهان امروز 4729

شماره : 4729
تاریخ : 1402/07/08
روزنامه اصفهان امروز 4727

روزنامه اصفهان امروز 4727

شماره : 4727
تاریخ : 1402/07/05
روزنامه اصفهان امروز 4726

روزنامه اصفهان امروز 4726

شماره : 4726
تاریخ : 1402/07/04
روزنامه اصفهان امروز 4725

روزنامه اصفهان امروز 4725

شماره : 4725
تاریخ : 1402/07/03
روزنامه اصفهان امروز 4723

روزنامه اصفهان امروز 4723

شماره : 4723
تاریخ : 1402/06/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!