روزنامه اصفهان امروز شماره 4224 - مگ لند

روزنامه اصفهان امروز شماره 4224

روزنامه اصفهان امروز شماره 4224

روزنامه اصفهان امروز شماره 4224

‫روزنامه ای برای زندگی‬ ‫یکشنبه ‪ 07‬اذر ‪ 22 |1400‬ربیع الثانی ‪ |28Nov2021| 1443‬سـال هجدهم | ‪ 8‬صفحه | شـمـاره ‪ 2000 | 4224‬تومان | ‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫فرهنگ و هنر | صفحه ‪5‬‬ ‫اکران انالین رستاخیز‬ ‫از ‪ ۱۶‬اسفندماه‬ ‫تهیه کننده فیلم سینمایی رستاخیز خبر داد که سرانجام‬ ‫این فیلم از ‪ ۱۶‬اسفندماه همزمان با تولد حضرت‬ ‫ابوالفضل(ع) در پلتفرمی که برای عرضه جهانی ان‬ ‫طراحی شده است‪ ،‬اکران انالین می شود‪.‬‬ ‫اختالف باال و پایین دست عامل اسیب به سرمایه اجتماعی‬ ‫چهلستون | صفحه ‪8‬‬ ‫پل های تاریخی اصفهان‬ ‫در جریان اعتراضات‬ ‫اسیبی ندید‬ ‫زاینده رود مادر اصفهان است‬ ‫رویداد | صفحه ‪2‬‬ ‫فشاری که بر اکوسیستم و ظرفیت تحمل زیست محیطی در این حوضه وارد می شود‪ ،‬هزینه هایی دارد که مسئوالن باید‪ ،‬به سرعت برای ان فکری کنند‬ ‫شورای شهر‬ ‫پیگیر جدی‬ ‫معضل اب‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫اصفهان | صفحه ‪3‬‬ ‫یارانه های پنهان‬ ‫در بودجه ‪۱۴۰۱‬‬ ‫ساماندهی شوند‬ ‫ورزش | صفحه ‪7‬‬ ‫احتمال حضور مستقیم‬ ‫سپاهان در لیگ‬ ‫قهرمانان اسیا‬ ‫پس از سه ماه رخ داد‬ ‫قرارگیری اصفهان‬ ‫در بهترین‬ ‫رنگ بندی کرونا‬ ‫اصفهان | صفحه ‪3‬‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه ‪:‬‬ ‫مدیریت تغییر کلید‬ ‫تحول در کسب وکار‬ ‫است‬ ‫ورزش | صفحه ‪7‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫طعنه شهاب الدین عزیزی خادم رئیس‬ ‫فدراسیون فوتبال به منتقدان‬ ‫تیمملیبرایسریع ترین‬ ‫صعود اماده می شود‬ ‫چهلستون | صفحه ‪8‬‬ ‫درخشش تیم های‬ ‫اصفهانی در پنجمین‬ ‫جشنواره بازی های‬ ‫جدی ایران‬ ‫یادداشت روز‬ ‫غفلت !‬ ‫حسنروانشید‬ ‫اگهی مناقصه عمومی (یک مرحله ای)‬ ‫چاپ دوم‬ ‫شهرداری بهارســتان در نظر دارد با اســتناد به مجوز شــماره ‪ 20/1/56790‬مــورخ ‪1400/08/04‬‬ ‫استاندار محترم اصفهان نسبت به برگزاری مناقصه های عمومی همراه با ارزیابی کیفی عملیات حفظ‪ ،‬حراست و‬ ‫نگهداری عرصه های فضای سبز و سرویس های بهداشتی واقع در ناحیه های سه گانه شهر بهارستان در سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰-۱۴۰۱‬با شرایط زیر اقدام نماید‪:‬‬ ‫نام مناقصه‬ ‫مبلغ براورد به ریال‬ ‫میزان سپرده به ریال‬ ‫حفظ‪ ،‬حراست و نگهداری عرصه های فضای سبز و‬ ‫سرویس های بهداشتی عرصه شرقی شهر بهارستان‬ ‫‪14/797/944/393‬‬ ‫‪740/000/000‬‬ ‫حفظ‪ ،‬حراست و نگهداری عرصه های فضای سبز و‬ ‫سرویس های بهداشتی عرصه جنوب شهر بهارستان‬ ‫‪16/139/620/816‬‬ ‫‪810/000/000‬‬ ‫حفظ‪ ،‬حراست و نگهداری عرصه های فضای سبز و‬ ‫سرویس های بهداشتی عرصه غربی شهر بهارستان‬ ‫‪19/137/587/742‬‬ ‫‪960/000/000‬‬ ‫‪ -1‬متقاضیان می توانند تا پایان وقت اداری روز یکشــنبه مورخ ‪ 1400/09/14‬جهت دریافت اســناد مناقصه به ســامانه‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫‪ -2‬اخرین مهلت بارگذاری اسناد در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) روز چهارشنبه مورخ ‪1400/09/24‬‬ ‫‪ -3‬زمان بازگشایی پیشنهادات در روز پنج شنبه ‪ 1400/09/25‬راس ساعت ‪14:30‬‬ ‫‪ -4‬شهرداری در رد یا قبول پیشنهادات رسیده مختار است‪.‬‬ ‫‪ -۵‬سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه درج گردیده است ‪.‬‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫‪1229040‬‬ ‫محمد شبانی‪ -‬شهردان بهارستان‬ ‫فراخوان مناقصه عمومی یک مرحله ای ‪1400/01‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫رویداد | ‪2‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫شرکت جهاد خانه سازی استان اصفهان در نظر دارد ‪ ،‬خرید‬ ‫تعدادی کولر ابی سلولزی و بخشی از کابل برق موردنیاز جهت‬ ‫پروژه های خودرابه مناقصه عمومی بگذارد لطف ًا جهت اطالعات‬ ‫بیشــتر و دریافت دعوت نامه شــرکت در مناقصه در ساعت‬ ‫اداری تا مورخ ‪ 1400/09/08‬با شماره ‪031 -36500001‬‬ ‫واحد بازرگانی تماس حاصل نمایید‪.‬‬ ‫شرکت جهاد خانه سازی استان اصفهان‬ ‫(اگهی فراخوان عمومی فروش امالک و مستغالت)‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای ثبت و بازبینی الکترونیکی پرونده های‬ ‫واگذاری مدیریت امور اراضی استان اصفهان در سامانه جامع اراضی کشور به شماره ‪ ۲۰۰۰۰۰۴۶۲۴۰۰۰۰۰۲‬را از طریق سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت برگزار نماید‪ .‬کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از‬ ‫طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به ادرس ‪ www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫موضوع مناقصه‪ :‬ثبت و بازبینی الکترونیکی پرونده های واگذاری اراضی استان اصفهان در سامانه جامع اراضی کشور به تعداد ‪ ۱۵۰۰۰‬پرونده‪.‬‬ ‫واجدین شرایط‪ :‬کلیه اشخاص حقوقی که موضوع اساسنامه انان با موضوع مناقصه مرتبط باشد می توانند در مناقصه شرکت نمایند‪.‬‬ ‫سپرده شرکت در مناقصه‪ 960/000/000 :‬ریال‬ ‫مدت زمان اجرای کار‪ :‬یک سال شمسی‬ ‫تاریخ انتشار مناقصه‪ :‬پنج شنبه ‪ 1400/09/04‬می باشد‪.‬‬ ‫مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت‪ :‬ساعت ‪ 19:00‬روز پنج شنبه ‪.1400/09/11‬‬ ‫مهلت زمانی ارائه پیشنهاد‪ :‬ساعت ‪ 19:00‬روز سه شنبه ‪.1400/09/23‬‬ ‫زمان بازگشایی پاکت ها‪ :‬ساعت ‪ ۱۰:۰۰‬روز چهارشنبه ‪.1400/09/24‬‬ ‫نام و نشانی دستگاه مناقصه گزار جهت ارائه پاکت الف‪ :‬خیابان هزار جریب‪ ،‬مقابل سازمان فنی و حرفه ای‪ ،‬سازمان جهاد کشاورزی استان‬ ‫اصفهان‪ ،‬دبیرخانه سازمان‪.‬‬ ‫تلفن‪۰۳۱۳۷۹۱۳۲۵۰ :‬‬ ‫اطالعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪۱۴۵۶ :‬‬ ‫شرکت عمران شهر جدید مجلسی وابسته به وزارت راه و شهرسازی در نظر دارد‬ ‫تعداد محدودی از واحد های تجاری ســاخته شــده واقع در شــهر جدید مجلسی‬ ‫را از طریق برگزاری فراخوان عمومی در بســتر ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت به نشــانی‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬به فروش رساند‪.‬‬ ‫ تاریخ انتشار اسناد‪ :‬مورخ ‪1400/09/06‬‬‫ مهلت دریافت اسناد‪ :‬حداکثر تا ساعت ‪ 13/00‬مورخ ‪1400/09/14‬‬‫ مهلت ارائه پیشنهادات‪ :‬حداکثر تا ساعت ‪ 14/00‬مورخ ‪1400/09/24‬‬‫ تاریخ بازگشایی پاکات‪ :‬ساعت ‪ 10/00‬صبح مورخ ‪1400/09/27‬‬‫به منظور کسب اطالعات بیشتر به امور امالک و واگذاری شرکت عمران شهر جدید مجلسی مراجعه‬ ‫یا جهت کسب اطالعات بیشتر با شــماره تلفن های‪ 2284 :‬و ‪ 031-52472228‬تماس حاصل‬ ‫فرمایید‪.‬‬ ‫ نشانی‪ :‬اصفهان‪ -‬کیلومتــر ‪ 20‬جاده مبارکه بروجن‪ -‬شهر جدید مجلسی‪ -‬بلوار ارم‪ -‬شرکت‬‫عمران مجلسی دور نگار‪031-52472214 :‬‬ ‫سایت اینترنتی شرکت عمران شهر جدید مجلسی‪www.majlesi.ntdc.ir :‬‬ ‫سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان‬ ‫شرکت عمران شهر جدید مجلسی‬ ‫‪862030‬‬ ‫م مالف‪:‬‬ ‫الف‪1230004 :‬‬ ‫م الف‪1231163 :‬‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫تاکی؟! قسمت ‪1977‬‬ ‫کشور‬ ‫ توجهی‬ ‫کوتاه از‬ ‫بی‬ ‫غفلت !‬ ‫حسـن روانشید|شـاید ایـن عقیـده در علـم امروز‬ ‫جایگاهـی و اعتبـار چندانـی نداشـته باشـد‪ .‬امـا هنـوز‬ ‫ن متفاوت‬ ‫هـم بعضـی از مطلعـان پیرامـون علـوم دورا ‬ ‫زندگـی انسـان ها معتقدند کودک تا سـن هفت سـالگی‬ ‫پادشـاه اسـت‪ .‬بنابراین بقیه بایـد فرمان بردار او باشـند‪.‬‬ ‫همانگونـه کـه از هشـت تـا چهارده سـالگی بایـد او را‬ ‫تحـت سـیطره قـرار داد تـا برای انجـام هـر کاری تابع‬ ‫بزرگتـر خـود بـوده و قدمـی بدون اجـازه او برنـدارد که‬ ‫پـس ازان بهتریـن مشـاور بـرای کسـانی اسـت کـه تا‬ ‫ان روز بـر او تسـلط داشـته اند‪ .‬امـروز اینگونـه نظـرات‬ ‫اگرچـه تـا حدودی امتحان خـود را پـس داده اما اندکی‬ ‫کمرنـگ شـده اسـت‪ .‬زیـرا فرزنـدان از بـدو تولـد تـا‬ ‫اخریـن روزهـای حیات همچنـان بر اریکـه فرمانروایی‬ ‫نشسـته تـا والدیـن ان هـا بـدون اذن و اجـازه حتی اب‬ ‫هـم نخورنـد‪ .‬ایـن همـان دوران فرزندسـاالری اسـت‪.‬‬ ‫حاصـل این تغییـر روش ‪ 180‬درجـه ای در علوم تربیتی‬ ‫ً‬ ‫کاملا مثبـت فـرض کـرد‪ .‬چون بسـتگی‬ ‫را نمی تـوان‬ ‫بـه پیشـرفت علـوم در همـه زمینه هـا دارد تـا فرزندان‬ ‫از زمانـی کـه دسـت چـپ و راسـت خـود را شـناختند‬ ‫شـکوفا شـده و بـه روایـت جدیـد بیش فعـال باشـند‬ ‫کـه ‪ IT‬و ‪ ICT‬پرچـم دار ایـن تحـول جهانـی اسـت‪.‬‬ ‫امـا غفلت هـای موجـود هیـچ ارتباطـی بـا نسـل جدید‬ ‫ندارنـد زیـر ان هـا اصـو ًال بـا اینگونـه کلمـات بیگانـه‬ ‫هسـتند و اگر اثبات شـده اسـت نسـل های پیشین باید‬ ‫رونـد اجرایـی ان را مدیریـت کننـد بـدون اینکـه جنبه‬ ‫تحمیلی داشـته و یا از مسـیر نصیحت وارد شـوند‪ ،‬البته‬ ‫توجیـه و توضیـح ان کمی مشـکل به نظر می رسـد اما‬ ‫واقعیـت انکارناپذیـری اسـت کـه بـا بی توجهـی به ان‬ ‫در ادامـه بـا غفلت هـای ناخواسـته در میـان این نسـل‬ ‫روبـرو خواهـد بـود‪ ،‬امـروز اگرچـه شـاهد پدیده هـای‬ ‫باورنکردنـی گرمـای زمیـن براثـر نـازک شـدن الیـه‬ ‫اوزون و ذوب شـدن یخ هـای قطبی هسـتیم اما ضایعه‬ ‫نواورانـه خشکسـالی‪ ،‬الودگی هـوا و فرونشسـت زمین‬ ‫را نمی تـوان حاصـل غفلت هـا در گذشـته به حسـاب‬ ‫نیـاورد تـا پـس ازان نوبـت اتفاقـات معنـوی و تقریباً‬ ‫غیرقابل جبـران دراین بـاره شـوند‪ .‬مفهـوم فیزیکی یک‬ ‫غفلـت موریانـه ای اسـت که بـدون سـروصدا ورود پیدا‬ ‫می کنـد تـا پـس از جویدن هـای مـداوم در مقطعـی از‬ ‫زمـان بـه بحران برسـد و بـرای رفع ان کاری از کسـی‬ ‫برنیایـد‪ .‬ابـراز بی هویتـی توسـط گروهـی از نسـل های‬ ‫جدیـد در غـرب کـره زمیـن کـه مدیریـت شـده و‬ ‫موریانـه وارد به سـوی دیگـر نقـاط جهـان درحرکـت‬ ‫اسـت را می تـوان نمونـه بـارزی از ایـن غفلت هـای‬ ‫قـرن در شـرق به حسـاب اورد تـا منتظـر بهانه هایـی‬ ‫همچـون ویـروس کرونـا باشـند و بـه هـر انچـه‬ ‫به دسـت امده پشـت پـا بزننـد کـه البتـه در ایـن میـان‬ ‫اولیـا نیـز بی تقصیـر نیسـتند‪ .‬زیـرا تنهـا درصـدد بودند‬ ‫تـا ملزومـات فیزیکـی روند زندگـی و معیشـت خانواده‬ ‫را فراهـم نمـوده و انتظـارات روبنایـی جامعـه را بـدون‬ ‫توجـه بـه جایگاه واقعـی ان فراهـم نماینـد ازاین جهت‬ ‫بعـد معنـوی و اینده نگـری اجتماعی به نوعـی از اهداف‬ ‫و شـرح وظایـف و تعهـدات حـذف شـده اسـت تـا‬ ‫هماننـد الودگـی هوا‪ ،‬تـورم‪ ،‬بحران خشکسـالی و امروز‬ ‫فرونشسـت زمیـن بـه مرحلـه بحـران برسـند‪ .‬شـاید‬ ‫نهیـب داده شـده از طریـق سـازمان های بین المللـی و‬ ‫همچنیـن نهادهـای داخلـی پیرامـون پیـری جمعیت و‬ ‫افـت زادوولـد کـه قبـل از سـال ‪ 1440‬به صفـر خواهد‬ ‫رسـید کافـی باشـد تـا احـاد جامعـه از خواب سـنگینی‬ ‫کـه طی‪ 25‬سـال گذشـته در ان فرورفته اند بیدار شـده‬ ‫و نگاهـی بـه اطراف خـود بیندازنـد و عمیق تـر بنگرند‬ ‫که فرزندانشـان از داشـتن موهبت هایـی همچون دایی‪،‬‬ ‫عمـو‪ ،‬عمـه و خالـی و یـا نسـل های بعـدی ان محروم‬ ‫هسـتند تـا در یـک مقطع از زمـان احسـاس بی هویتی‬ ‫کامـل به ان ها دسـت بدهـد‪ .‬کارشناسـان معتقدند تنها‬ ‫کرونـا نیسـت که توانسـته دانـش امـوزان را متقاعد به‬ ‫تـرک تحصیـل کنـد بلکـه مـوارد و دالیـل ان متعـدد‬ ‫بـوده زیـرا امکانـات الزم را می طلبـد که یکـی از ان ها‬ ‫تبلـت اسـت و در کنـار ان دسترسـی بـه شـبکه شـاد‬ ‫بخصـوص در مناطـق محـروم کـه خطـر افـت سـواد‬ ‫رسـانه ای را تهدیـد می کنـد کـه در غیـر ایـن صـورت‬ ‫انگیـزه را از دسـت خواهنـد رفـت تـا درس خوانـدن را‬ ‫به طـور کامـل رهـا کننـد‪ .‬مسـئوالن اقـرار می کننـد‬ ‫‪ 970‬هـزار نفـر از دانـش امـوزان طـی سـال جـاری‬ ‫ل کرده انـد درحالی کـه سـال گذشـته‬ ‫تـرک تحصیـ ‬ ‫ایـن رقـم ‪ 210‬هـزار نفـر بـوده تا امـروز گام بـه ورطه‬ ‫فاجعه بگذارد و برگشـت از ان ناممکن باشـد‪ .‬فراموش‬ ‫نکنیـم غفلت ها متنوع هسـتند و هرروز از یـک در وارد‬ ‫می شـوند!‬ ‫ادامه دارد‬ ‫یکشنبه | ‪ 07‬اذر ‪ | 1400‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4224‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫برخورد با مسببان التهاب در اصفهان‬ ‫بـه گفتـه فرمانـده نیـروی انتظامی اسـتان اصفهـان با‬ ‫مسـببان التهـاب در اصفهـان کـه از مطالبـه گـری صنـف‬ ‫کشـاورزان و مـردم عـادی سوءاسـتفاده کردنـد‪ ،‬پـس از‬ ‫شناسـایی‪ ،‬برخـورد می شـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایرنا‪ ،‬سـردار محمدرضـا میر حیـدری‪ ،‬در‬ ‫گفت وگـو بـا شـبکه خبـر سـیما‪ ،‬بـا بیـان اینکـه اکنـون‬ ‫ارامش در سـطح شـهر برقرار اسـت‪ ،‬از هوشـمندی مردم‬ ‫تشـکر کـرد و افـزود‪ :‬بعـد از صـدور بیانیه شـب گذشـته‬ ‫کشـاورزان مبنـی بـر اتمـام تحصـن‪ ،‬افـرادی جایگزیـن‬ ‫شـدند کـه به رغـم خویشـتن داری پلیـس و اعلام تذکر‪،‬‬ ‫بـه اتـش زدن چـادر کشـاورزان در بسـتر زاینـده رود اقدام‬ ‫کردنـد‪ .‬به گفته او؛ مسـتندات این اقدام موجود اسـت و به‬ ‫دنبـال شناسـایی و برخورد با ان افراد هسـتیم‪ .‬میرحیدری‬ ‫افـزود‪ :‬به دنبـال فراخـوان ضدانقالب‪ ،‬دیـروز جمعیتی در‬ ‫شـهر تجمع کردنـد کـه پـس از اشـکار شـدن نیـت انها‪،‬‬ ‫کشـاورزان بـا هوشـمندی صـف خـود را از فرصت طلبان‬ ‫جـدا کردنـد‪ ،‬همچنیـن مـردم نیـز بـا درایـت خـود اجازه‬ ‫ندادنـد تـا تحـرکات ایـن افراد به نقاط دیگر شـهر برسـد‪.‬‬ ‫او افـزود‪ :‬دیـروز در مبـادی شـمالی ورودی اصفهان هفت‬ ‫قبضـه سلاح کمـری کلـت و «وینچسـتر» را شناسـایی‬ ‫کردیم‪ .‬سـردار میرحیـدری با بیان اینکه بـا ورود نهادهای‬ ‫امنیتـی‪ ،‬دامنـه تخریـب و اسـیب رسـاندن ایـن افـراد به‬ ‫امـوال عمومـی تنگتر شـد‪ ،‬افزود‪ :‬ایـن افراد خسـاراتی به‬ ‫درختان سـطح شـهر‪ ،‬عالئم راهنمایی و رانندگی و برخی‬ ‫خودروهـای رهگـذران وارد کردنـد کـه پس از شناسـایی‬ ‫به طـور قاطـع با انها برخورد خواهد شـد‪ .‬به گفتـه او‪ ،‬تعداد‬ ‫بازداشـتی های دیـروز محـدود اسـت و هنـوز جمع بنـدی‬ ‫نشـده امـا تـا امـروز تعـداد انهـا اعلام می شـود‪ .‬فرمانده‬ ‫نیـروی انتظامی اصفهـان افزود‪ :‬در حـوادث امروز‪ ،‬تعدادی‬ ‫از مامـوران پلیس و مردم‪ ،‬به دلیل سـنگ پراکنی و پرتاب‬ ‫اشـیاء دیگـر زخمی شـدند‪ .‬بـه گفتـه او‪ ،‬یکـی از ماموران‬ ‫پلیـس کـه بـا ضربـات متعـدد چاقـو مجـروح شـده بود‪،‬‬ ‫تحـت عمل جراحی چندسـاعته قـرار گرفـت و هم اکنون‬ ‫بسـتری اسـت‪ .‬حـال و هـوای اصفهـان‪ ،‬جمعـه پنـج اذر‬ ‫درحالی که بامداد پنجشـنبه گذشـته‪ ،‬کشـاورزان چادرهای‬ ‫خـود را از بسـتر زاینـده رود برچیدنـد‪ ،‬پـس از چندیـن روز‬ ‫اعتـراض ارام‪ ،‬بـا تلاش برخـی افـراد دچـار التهاب شـد‪.‬‬ ‫در ایـن میـان‪ ،‬برخـی افـراد از میـان جمعیـت بـه سـمت‬ ‫نیروهـای امنیتی و پلیس سـنگ پرتاب کردنـد و در برخی‬ ‫از مسـیرهای هم جـوار نیز درگیری های لفظـی با ماموران‬ ‫رخ داد کـه بـا خویشـتن داری مامـوران ناجـا همراه شـد و‬ ‫سـپس جمعیـت معترضـان از بسـتر زاینـده رود به سـمت‬ ‫برخـی خیابان هـای هم جـوار حرکـت کردند‪ .‬اواسـط ابان‬ ‫ل خواجو شـاهد برافراشـتن اولین‬ ‫جاری در حالی در جوار پ ‬ ‫چادر کشـاورزان شـرق اصفهان بودیم که با گذشـت یک‬ ‫هفتـه از اسـتقرار انهـا‪ ،‬چـادر دوم نیز از سـوی کشـاورزان‬ ‫غـرب اصفهـان قـد علـم کـرد‪ .‬هـرروز بر سـیل جمعیت‬ ‫مطالبـه گـران در حالی اضافه می شـد که برای نخسـتین‬ ‫بـار مـردم اصفهان که خطر جدی فرونشسـت زمیـن را از‬ ‫نزدیـک لمس و احسـاس کرده بودند به گـروه دادخواهان‬ ‫و مطالبـه گـران احیـای زاینـده رود پیوسـتند‪ .‬اوایـل هفته‬ ‫جـاری هـم اعضـای صنف کشـاورزی اصفهان‪ ،‬شـورای‬ ‫میـراب شـرق و شـورای اب بـران غـرب بـه نمایندگی از‬ ‫جمعیـت ‪ ۴۵۰‬هزارنفـری کشـاورزان اصفهـان با اسـتاندار‬ ‫جدیـد و بـا پادرمیانـی ایـت ا‪ ...‬سـید ابوالحسـن مهـدوی‪،‬‬ ‫عضـو مجلـس خبـرگان رهبـری و امام جمعـه موقـت‬ ‫اصفهـان به توافق رسـیدند و بیانیـه ای در هفت بند تنظیم‬ ‫شـد کـه در بنـد انتهایـی ان مبیـن جمع کـردن چـادر‬ ‫کشـاورزان از بسـتر زاینـده رود بـود‪ .‬در این میان‪ ،‬حسـین‬ ‫وحیـدا عضـو هیئت مدیـره صنـف کشـاورزان اصفهـان‬ ‫اعلام کـرد‪« :‬کشـاورزان مطالبات خود را طبـق قولی که‬ ‫اسـتاندار داده و مصوبه هایـی پیگیـری خواهند کـرد و این‬ ‫کشـاورزان در حال حاضر هیـچ تجمعی ندارند‪ ».‬همچنین‬ ‫بـر اسـاس بیانیه شـماره پنـج شـورای میرابهـا و اب بران‬ ‫حوضـه زاینـده رود‪ ،‬از امـروز ششـم اذر طبـق توافق هـای‬ ‫بعمـل امـده‪ ،‬اجـرای مصوبـات بـا مدیریـت کمیتـه ای‬ ‫مرکـب از نمایندگان صنف کشـاورزی (شـورای میرابها و‬ ‫اب بـران) ‪ ،‬سـازمان جهاد کشـاورزی‪ ،‬شـرکت اب منطقه‬ ‫ای و اسـتانداری شـروع می شـود که گـزارش های لحظه‬ ‫بـه لحظـه ان نیـز متعاقبـا اعالم خواهد شـد‪.‬‬ ‫پس از سه ماه رخ داد‬ ‫قرارگیریاصفهاندربهترینرنگ بندیکرونا‬ ‫بـه گفته سـخنگوی دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهان‬ ‫اسـتان اصفهـان بـه بهتریـن رنگ بنـدی همه گیـری‬ ‫کووید‪ ۱۹-‬در سـه ماه اخیر تاکنون رسـید و در زمان حاضر‬ ‫پنـج شهرسـتان در وضعیـت ابـی (کـم خطـر) قـرار دارند‪.‬‬ ‫پژمـان عقـدک بـه ایرنـا گفـت‪ :‬بـر اسـاس اخریـن‬ ‫رنگ بنـدی همه گیری بیمـاری کووید‪ ۱۹-‬از دیروز ششـم‬ ‫اذر‪ ،‬هیـچ شهرسـتان قرمـز (بسـیار پرخطـر) یـا نارنجـی‬ ‫(پرخطـر) در اسـتان وجـود نـدارد و تعـداد شهرسـتان های‬ ‫ابـی (کم خطر) بـه پنج رسـید درحالی که در هفته گذشـته‬ ‫فقـط یک شهرسـتان‪ ،‬ابی بـود‪ .‬او با تاکید بر اینکه اسـتان‬ ‫اصفهـان در شـهریورماه امسـال در اوج پیـک پنجم کرونا‬ ‫قرار داشـت و بیشـتر شهرسـتان های ان در وضعیت قرمز‬ ‫و بسـیار قرمـز بودنـد‪ ،‬اظهـار داشـت‪ :‬مـا در زمـان حاضر‬ ‫همچنـان دررونـد نزولـی امـار کرونا قـرار داریـم‪ .‬عقدک‬ ‫شهرسـتان های ابـی اسـتان را خـور و بیابانـک‪ ،‬برخـوار‪،‬‬ ‫بوییـن میاندشـت‪ ،‬دهاقان و تیران و کـرون عنوان و اظهار‬ ‫امیـدواری کـرد که روند کاهشـی امـار کرونـا در اصفهان‬ ‫تـداوم داشـته باشـد و بـه پوشـش حداکثری و بـاالی ‪۸۰‬‬ ‫درصـد واکسیناسـیون برسـیم‪ .‬او پوشـش واکسیناسـیون‬ ‫نوبـت اول در اسـتان اصفهـان را ‪ ۷۸.۱۶‬درصـد و نوبـت‬ ‫دوم را نزدیـک بـه ‪ ۶۴‬درصـد اعالم و اضافه کرد‪ :‬پوشـش‬ ‫واکسیناسـیون در گـروه سـنی ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۸‬نیـز در نوبت اول‬ ‫‪ ۷۳‬و در نوبت دوم نزدیک به ‪ ۵۲‬درصد اسـت‪ .‬سـخنگوی‬ ‫دانشـگاه علـوم پزشـکی اصفهـان‪ ،‬پوشـش نوبـت سـوم‬ ‫واکسـن کرونا در اسـتان را بیش از هفت درصد عنوان کرد‬ ‫سرپرست معاونت سیاسی استانداری اصفهان‪:‬‬ ‫مردماصفهانبامخالنامنیتهمراهینکردند‬ ‫بـه گفته سرپرسـت معاونت سیاسـی‪ ،‬امنیتـی و اجتماعی‬ ‫اسـتانداری اصفهـان مـردم اسـتان در وقایـع جمعـه گذشـته‬ ‫فهیمانـه و بـه سـرعت صـف خـود را از برهم زننـدگان نظم‬ ‫و امنیـت جـدا کردنـد‪ .‬محمدرضـا جانثـاری بـه ایرنـا گفت‪:‬‬ ‫مـردم بـه دلیـل انکـه حـس کردنـد دشـمن پشـت قضیـه‬ ‫ناارامـی و اخلال در نظـم اسـت‪ ،‬بـا مخلان نظـم و امنیت‬ ‫همراهـی نکردنـد و کشـاورزان نیز به تجمع خود پایـان دادند‬ ‫امـا اگـر ایـن رفتارها توسـط قانون گریزان با حرکات خشـن‬ ‫بخواهـد ادامـه یابـد به یقین مامـوران و مسـووالن مربوطه با‬ ‫انـان برخـورد می کننـد‪ .‬سرپرسـت معاونـت سیاسـی‪ ،‬امنیتی‬ ‫ش از ایـن‬ ‫و اجتماعـی اسـتانداری اصفهـان‪ :‬افـزود‪ :‬تـا پیـ ‬ ‫در مجمـوع بخشـی از وقایـع اخیـر مربـوط بـه کشـاورزان‬ ‫و گفـت‪ :‬در زمـان حاضـر نوبت دوم برای کادر بهداشـت و‬ ‫درمـان‪ ،‬بیماران خاص و سـالمندان باالی ‪ ۶۵‬سـال انجام‬ ‫می شـود‪ .‬او به اجرای طرح شـهدای سلامت از اول اذر در‬ ‫اسـتان اصفهـان باهدف ایمن سـازی هرچه بیشـتر جامعه‬ ‫در برابـر ویـروس کرونا اشـاره کـرد و افـزود‪ :‬در یک هفته‬ ‫و مطالبـات به حـق ان هـا و به نوعـی مطالبـه همـه مـردم‬ ‫اصفهـان در احیـای زاینـده رود بود که شـنیده و پیگیری شـد‬ ‫امـا ایـن مطالبـات انباشته شـده از سـالیان قبل و زیاد اسـت‬ ‫و بخشـی از ان نیازمنـد برنامه ریـزی کوتاه مـدت و بخشـی‬ ‫دیگـر نیازمنـد برنامه ریـزی میان مـدت و بلندمـدت اسـت‪.‬‬ ‫جانثاری افزود‪ :‬خود کشـاورزان در جریان هسـتند و ما سـعی‬ ‫می کنیـم بـا مشـورت با صاحبـان حق ایـن موضـوع را دنبال‬ ‫کنیـم و تاکنـون اتفاقـات خوبی افتـاده اسـت‪ .‬او تصریح کرد‪:‬‬ ‫ولـی گاهی مواجه می شـویم با بعضـی رفتارهایی کـه زیبنده‬ ‫مطالبـات قانونـی نیسـت و تذکـر داده شـده و خواهش شـده‬ ‫اسـت کـه ایـن کارها انجام نشـود ولی اگـر از معـدود افرادی‬ ‫باشـند کـه بخواهنـد از قانون‪ ،‬مـردم و مطالبـات به حق ان ها‬ ‫سوءاسـتفاده کننـد مجبوریـم که با ان هـا قانونـی رفتار کنیم‬ ‫زیـرا مـا بایـد بتوانیم بیشـتر بـه مشـکالت مـردم بپردازیم تا‬ ‫رسـیدگی به مسـائل حاشیه ای که برخی درسـت می کنند‪ .‬او‪،‬‬ ‫شـرایط کنونی اسـتان به لحاظ امنیتی را بسـیار خوب ارزیابی‬ ‫کـرد و گفـت‪ :‬در زمان حاضر مشـکلی وجود ندارد‪ .‬سرپرسـت‬ ‫معاونـت سیاسـی‪ ،‬امنیتـی و اجتماعـی اسـتانداری اصفهان‪:‬‬ ‫در وقایـع روز گذشـته تمـام تلاش ایـن بـود کـه درگیـری‬ ‫نشـود ولـی تعـداد قابل توجهـی از نیروهای انتظامـی مجروح‬ ‫شـدند و یکـی از مامـوران مـورد اصابت چندین فقـره چاقو از‬ ‫سـوی اوبـاش قـرار گرفـت‪ .‬جانثـاری با اشـاره به سـعه صدر‬ ‫گذشـته روند افزایشـی نوبت اول واکسیناسـیون بـا اجرای‬ ‫ایـن طـرح‪ ،‬بهتـر شـده اسـت‪ .‬عقـدک اظهـار امیـدواری‬ ‫کـرد کـه با اجـرای ایـن طـرح شـاهد افزایـش قابل توجه‬ ‫پوشـش واکسیناسـیون در خمینی شـهر‪ ،‬نجف ابـاد‪ ،‬برخوار‬ ‫و فالورجـان باشـیم کـه در زمـان حاضر نسـبت به سـایر‬ ‫شهرسـتان ها کمتر اسـت‪ .‬عقـد بابیـان اینکه افـرادی که‬ ‫تاکنـون بـرای دریافـت واکسـن کرونـا مراجعـه نکرده اند‬ ‫ممکـن اسـت واکسـن هـراس‪ ،‬واکسـن گریز یا واکسـن‬ ‫سـتیز باشـند‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬در طـرح شـهدای سلامت‬ ‫تلاش می شـود تـا بـا امـوزش و اقناع سـازی این دسـته‬ ‫افراد‪ ،‬پوشـش واکسیناسیون در سـطح جامعه افزایش یابد‪.‬‬ ‫او دربـاره سـویه جدید ویـروس کرونا به نـام «اومیکرون»‬ ‫توضیـح داد‪ :‬از نظـر برخـورد بـا ایـن ویـروس از نظـر‬ ‫ماهـوی تفاوتـی بـا سـایر سـویه هـا وجـود نـدارد و مردم‬ ‫بایـد همـان مراقبت هـای چهارگانه یعنی واکسیناسـیون‪،‬‬ ‫ماسـک‪ ،‬فاصله گذاری اجتماعی و شسـت و شـوی دسـت‬ ‫هـا را انجـام دهنـد‪ .‬بر اسـاس اخریـن امار دانشـگاه علوم‬ ‫پزشـکی اصفهـان در زمـان حاضـر حـدود ‪ ۶۵۰‬بیمـار‬ ‫دارای عالئـم کرونـا در بیمارسـتان هـای اسـتان بسـتری‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫بـاالی مامـوران در برخـورد با فرصت طلبـان و برهم زنندگان‬ ‫نظـم و امنیـت گفـت‪ :‬اگـر جایی دیدیـم که امنیـت عمومی‬ ‫مـردم‪ ،‬نوامیـس مـردم و مـال مـردم در معرض خطر اسـت‪،‬‬ ‫نیروهـای انتظامـی موظـف هسـتند نظـم و امنیـت را برقرار‬ ‫کننـد و بـه وظیفه قانونـی خود عمل کننـد‪ .‬او دربـاره اخرین‬ ‫وضعیـت مجروحـان و بازداشـتی ها گفـت‪ :‬هنـوز بررسـی‬ ‫نهایـی انجام نشـده بعضی افـراد زخمی شـدند و جراحت هایی‬ ‫برداشـتند کـه ایـن افراد به بیمارسـتان ها رفتنـد هنوز فرصت‬ ‫نشـده کـه جمع بنـدی صـورت گیـرد‪ .‬سرپرسـت معاونـت‬ ‫سیاسـی‪ ،‬امنیتـی و اجتماعـی اسـتانداری اصفهـان‪ :‬تصریـح‬ ‫کـرد‪ :‬مـا چیزی از مـردم مخفی نداریم و همـه اطالعات را به‬ ‫مـردم خواهیـم گفـت و امید اسـت که ما همان طـور که عهد‬ ‫کردیـم با مردم صادق باشـیم و نیاز نیسـت چیـزی را مخفی‬ ‫کنیـم اگـر موردی اتفاق افتاده باشـد جراحتی واردشـده باشـد‬ ‫حتمـا با مـردم در میان می گذاریم‪ .‬تجمع کشـاورزان اصفهان‬ ‫پس از ‪ ۱۷‬روز در بسـتر خشـک زاینده رود سـوم اذر امسـال با‬ ‫توافـق صـورت گرفتـه با مسـووالن پایـان یافـت و مطالبات‬ ‫ان هـا مـورد پیگیـری قـرار گرفـت امـا بـا وجودیکـه صنـف‬ ‫کشـاورزی به طـور رسـمی اعالم کـرد که بـرای جمعه پنجم‬ ‫اذر دعـوت بـه تجمع دوباره صورت نگرفته اسـت تعـدادی از‬ ‫افـراد دیـروز در بسـتر زاینـده رود حضـور یافتند کـه منجر به‬ ‫درگیری هایی شـد‪.‬‬ ‫نماینده مردم شاهین شهر در مجلس‪:‬‬ ‫یارانه های پنهان در بودجه‪ ۱۴۰۱‬ساماندهی شوند‬ ‫بـه گفتـه نماینـده مـردم شـاهین شـهر در مجلـس‬ ‫شـورای اسلامی از دولـت سـیزدهم بـه ویـژه اسـتاندار‬ ‫جدیـد اصفهـان انتظـار داریـم کـه بخـش میمـه بـه‬ ‫شهرسـتان تبدیـل شـود تـا ظرفیت رشـد ان مهیا شـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش مهـر‪ ،‬حسـینعلی حاجـی دلیگانـی در‬ ‫ائیـن تکریـم و معارفـه فرمانـدار شـاهین شـهر ضمـن‬ ‫قدردانـی از فعالیت هـای اسـفندیار تاجمیـری فرمانـدار‬ ‫سـابق و ارزوی موفقیـت بـرای سـید محمدرضـا کاظمی‬ ‫طبـا فرمانـدار شـاهین شـهر اظهـار داشـت‪ :‬خدمـت بـه‬ ‫مـردم همـواره بایـد در راس برنامه هـای همه مسـئوالن‬ ‫در سـطوح مختلـف نظـام باشـد‪.‬او در ادامـه بـا اشـاره به‬ ‫فصـل بودجه ریزی دولت ابراز داشـت‪ :‬از دولت سـیزدهم‬ ‫انتظـار داریـم در ارائـه بودجـه ‪ ۱۴۰۱‬بسـیار دقـت کند و‬ ‫بودجـه را بـه صورتـی تدوین کنـد که باعـث کاهش فقر‬ ‫شـود و کیفیـت زندگـی شـهروندان افزایـش یابد‪.‬نماینده‬ ‫مـردم شـاهین شـهر در مجلـس شـورای اسلامی بـا‬ ‫تاکیـد بـر اینکـه یارانه های پنهـان در بودجـه ‪ ۱۴۰۱‬باید‬ ‫سـاماندهی شـوند‪ ،‬گفت‪ :‬موضـوع یارانه های پنهـان باید‬ ‫جراحـی و دسـتاورد ان به نفع قشـر ضعیف جامعه باشـد‪.‬‬ ‫او بـا بیـان اینکـه دولـت سـیزدهم بایـد در بودجه سـال‬ ‫اینـده در حـوزه کاهـش حقوق هـای نجومـی ورود پیـدا‬ ‫کننـد و انهـا را سـاماندهی کند‪ ،‬گفت‪ :‬قابل قبول نیسـت‬ ‫کارمنـد یـک نهـاد مثلا چهـار میلیـون تومـان دریافتی‬ ‫داشـته باشـد امـا در نهـادی دیگـر کارمنـد مشـابه چهار‬ ‫برابـر حقـوق بگیرد‪.‬حاجـی دلیگانـی بـا بیـان اینکـه دو‬ ‫قـرارگاه برجـام و بـی اثـر کـردن تحریم هـا بـرای حـل‬ ‫مشـکالت مردم با حضور سـران سـه قوه در سـطح ملی‬ ‫ایجاد شـده اسـت‪ ،‬ابـراز داشـت‪ :‬امیدواریـم خروجی های‬ ‫ایـن دو قـرارگاه هـر چـه زودتـر بـر رونـد امـرار معـاش‬ ‫شـهروندان اثرگذار باشـد‪.‬‬ ‫راه انـدازی منطقـه ویـژه اقتصـادی شـاهین شـهر در‬ ‫دسـتور کار اسـت‬ ‫او بـا اشـاره بـه راه انـدازی منطقـه ویـژه اقتصـادی‬ ‫شـاهین شـهر گفت‪ :‬در حـال ایجاد زیرسـاخت های مورد‬ ‫نیـاز بـرای راه اندازی ایـن منطقه هسـتیم‪ ،‬در این راسـتا‬ ‫جلسـات و رایزنی هـای خوبـی صـورت گرفتـه کـه بـه‬ ‫زودی اجرایـی خواهـد شـد‪.‬عضو هیئـت رئیسـه مجلـس‬ ‫شـورای اسلامی بـا بیـان اینکـه پاالیشـگاه اصفهـان و‬ ‫نیـروگاه شـهید محمـد منتظـری در مقابل تعهـدات خود‬ ‫در قبـال شهرسـتان شـاهین شـهر و میمـه بی تفـاوت‬ ‫هسـتند‪ ،‬ابراز داشـت‪ :‬در صورتـی که مدیران پاالیشـگاه‬ ‫نفـت اصفهـان و نیـروگاه شـهید محمـد منتظـری بـه‬ ‫تعهـدات خود در قبال شـاهین شـهر و میمـه عمل نکنند‬ ‫بـه زودی وزیـر نفـت و نیـرو را بـه مجلـس دعـوت و از‬ ‫انهـا طـرح سـوال خواهیـم کـرد‪.‬او تاکیـد کـرد‪ :‬از دولت‬ ‫سـیزدهم بـه ویژه اسـتاندار جدیـد اصفهان انتظـار داریم‬ ‫کـه بخـش میمه بـه شهرسـتان تبدیل شـود تـا ظرفیت‬ ‫رشـد ان مهیا شـود‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫خبر از اصفهان‬ ‫کوتاه‬ ‫محور سمیرم یاسوج یکی از‬ ‫نقاط حادثه خیز استان است‬ ‫بـه گفتـه مجـری کل طرح هـای زیربنایـی اسـتان‬ ‫اصفهان محور سـمیرم یاسـوج یکی از نقـاط حادثه خیز‬ ‫و خطرناک اسـتان اسـت و ضرورت دارد هرچه سریع تر‬ ‫مشـکالت ان برطرف شود‪.‬‬ ‫علیرضـا صلواتـی در دیـدار بـا نماینـده سـمیرم در‬ ‫مجلس‪ ،‬درباره پروژه چهاربانده محور یاسـوج‪ -‬سمیرم‪،‬‬ ‫اظهـار کـرد‪ :‬این پروژه حدفاصل سـمیرم تـا پل گرداب‬ ‫را در برمی گیـرد کـه ‪ ۵۴‬کیلومتر طـول دارد و هم اکنون‬ ‫‪ ۳۲‬کیلومتـر از ان در حـال اجرا بـوده و برای تکمیل ان‬ ‫بـه ‪ ۵۰۰‬میلیـارد تومـان اعتبار نیاز اسـت‪ .‬او ادامـه داد‪:‬‬ ‫پروژه مسـیر چهاربانده سـمیرم‪ -‬یاسوج شـامل احداث‬ ‫‪ ۱۲‬کیلومتـر جـاده چهاربانده بـرای حذف گردنـه و ‪۲۰‬‬ ‫کیلومتـر جـاده ‪ ۲‬بانـده بـرای رفـع مشـکالت و موانع‬ ‫مسـیر اسـت که بـا تکمیـل ان‪ ،‬فاصلـه محـور اتصال‬ ‫پادنـا به مرکز شهرسـتان سـمیرم بیـش از ‪ ۳۰‬کیلومتر‬ ‫ی کل‬ ‫کاهـش پیـدا می کنـد‪ .‬به گـزارش ایسـنا‪ ،‬مجـر ‬ ‫طرح هـای زیربنایـی اسـتان بـا تاکیـد بـر لـزوم اجرای‬ ‫هرچـه سـریع تر ایـن پـروژه دربـاره اهمیـت ان‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ایـن مسـیر گردنه های تنـدی دارد که بسـیار خطرناک‬ ‫و حادثه افریـن اسـت و بـرای تامیـن امنیت و سلامت‬ ‫جـان مـردم‪ ،‬اجـرای هرچه زودتـر این پـروژه از اهمیت‬ ‫باالیـی برخـوردار اسـت‪ .‬او همچنیـن ادامـه داد‪ :‬ایـن‬ ‫مسـیر که محـل تـردد کریدور شـمال‪ -‬جنوب کشـور‬ ‫اسـت در فصـل زمسـتان برف گیـر اسـت‪ ،‬بنابرایـن بـا‬ ‫اجـرای ایـن پـروژه‪ ،‬ایـن مسـیر بایـد بهسـازی شـود‪.‬‬ ‫صلواتـی بـا اشـاره بـه شـرایط این پـروژه‪ ،‬خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪ :‬متاسـفانه شـرایط این جـاده به هیچ وجـه مطلوب‬ ‫نیسـت و الزم اسـت تـا بـرای حـل مشـکالت ان و‬ ‫احـداث بخـش باقیمانـده اقدامـات جـدی انجام شـود‪.‬‬ ‫او بـا بیـان اینکـه پروژه هـای زیربنایـی وزارت راه و‬ ‫شهرسـازی بـا اختصـاص بودجه هـای موردنیـاز مـورد‬ ‫تکمیـل قرار خواهنـد گرفت‪ ،‬افزود ‪ :‬تالش ما ان اسـت‬ ‫کـه بتوانیـم بـا تخصیـص بودجه هـای موردنیـاز برای‬ ‫ایـن پـروژه‪ ،‬زمینـه اجرای هرچـه سـریعتر ان را فراهم‬ ‫کنیـم و در این راسـتا‪ ،‬همـکاری نماینده مردم سـمیرم‬ ‫و دسـتگاه های اجرایـی زمینه اجرای هرچه سـریعتر ان‬ ‫را فراهـم می کنـد‪ .‬نماینـده مـردم سـمیرم در مجلـس‬ ‫شـورای اسلامی نیـز در این جلسـه درباره پـروژه جاده‬ ‫چهاربانـده سـمیرم‪ -‬یاسـوج‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬ایـن پـروژه‬ ‫یکـی از مهم تریـن پروژه هـای شهرسـتان سـمیرم و‬ ‫منطقه جنوب اصفهان اسـت و ضرورت دارد در راستای‬ ‫تکمیـل هرچـه سـریع تر ان اقدامـات جـدی صـورت‬ ‫گیـرد‪ .‬اصغـر سـلیمی بـا تاکیـد بـر لـزوم تخصیـص‬ ‫بودجه پـروژه مسـیر چهاربانده اصفهان‪ -‬سـمیرم‪ ،‬ابراز‬ ‫امیـدواری کـرد‪ :‬مسـئوالن سـازمان برنامه وبودجه باید‬ ‫اقداماتـی جـدی و عملیاتـی در نظـر بگیرنـد و زمینـه‬ ‫تخصیـص بودجه این پـروژه که یکـی از ضروری ترین‬ ‫اقدامـات بـرای رفـع ایـن نقطـه حادثه خیـز و تبعـات و‬ ‫پیامدهای ان اسـت را‪ ،‬فراهم کنند‪ .‬او خاطرنشـان کرد‪:‬‬ ‫امیـدوارم بـا حضـور مجـری کل طرح هـای زیربنایـی‬ ‫اسـتان اصفهـان زمینـه تکمیـل هرچـه سـریع تر ایـن‬ ‫پـروژه فراهـم خواهد شـد و مـا نیز سـعی می کنیم که‬ ‫بـا تخصیـص بودجه های موردنیاز ان در راسـتای بهبود‬ ‫شـرایط پـروژه گام برداریم‪.‬‬ ‫هفته الوده و بدون بارش در‬ ‫انتظار اصفهان‬ ‫کارشـناس پیش بینـی اداره کل هواشناسـی اسـتان‬ ‫اصفهان با اشـاره به اسـتقرار جو نسـبتا پایدار و افزایش‬ ‫غلظـت االینده های جـوی در اصفهان تا روز دوشـنبه‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬از روز دوشـنبه بـا گـذر یـک مـوج ضعیـف‪،‬‬ ‫افزایـش رونـد الودگی هوا متوقف می شـود‪ ،‬امـا دوباره‬ ‫از سه شـنبه تـا پایـان هفته شـاهد کاهـش کیفیت هوا‬ ‫خواهیـم بود‪.‬‬ ‫ابراهیـم هنرمنـد بـه ایسـنا گفـت‪ :‬نقشـه های‬ ‫هواشناسـی بیانگر اسـتقرار جوی نسـبتا پایـدار بر روی‬ ‫اسـتان طـی امـروز اسـت‪ .‬بـر ایـن اسـاس اسـمان در‬ ‫بیشـتر مناطـق قسـمتی ابـری‪ ،‬گاهـی افزایـش ابـر و‬ ‫وزش بـاد پیش بینـی می شـود‪ .‬او بـا اشـاره بـه کاهش‬ ‫کیفیـت هـوا بـه دلیـل افزایـش غلظـت االینده هـای‬ ‫جـوی در سـاعات اولیـه روز در کالن شـهر اصفهـان‬ ‫و مناطـق صنعتـی‪ ،‬گفـت‪ :‬روز دوشـنبه ایـن هفتـه به‬ ‫سـبب گذر یک موج ضعیف‪ ،‬شـرایط بـرای بارش های‬ ‫پراکنـده و خفیـف به ویـژه در غرب اسـتان مهیا اسـت‪.‬‬ ‫کارشـناس پیش بینـی اداره کل هواشناسـی اسـتان‬ ‫اصفهـان‪ ،‬افزود‪ :‬بارش های روز دوشـنبه در کل اسـتان‬ ‫قابل توجـه نیسـت‪ ،‬امـا باعـث می شـود افزایـش رونـد‬ ‫الودگی هوا در روز دوشـنبه متوقف شـود و دوباره از روز‬ ‫سه شـنبه تـا پایان هفتـه پایـداری و افزایـش االینده ها‬ ‫را خواهیم داشـت‪ .‬او با بیان اینکه در این هفته بارشـی‬ ‫در شـهر اصفهـان پیش بینـی نمی شـود‪ ،‬گفـت‪ :‬دمای‬ ‫هـوای امـروز تغییـر محسوسـی نـدارد‪ .‬بیشـینه دمای‬ ‫هـوای دیـروز ‪ ۱۷‬درجـه سـانتی گراد و کمینـه امـروز‬ ‫صبـح ‪ ۵‬درجـه سـانتی گراد پیش بینـی می شـود‪ .‬بـه‬ ‫گفته هنرمند‪ ،‬سـردترین نقطه اسـتان طـی امروز بوئین‬ ‫میاندشـت بـا منهـای ‪ ۲‬درجـه سـانتی گراد و گرم ترین‬ ‫نقطـه خـور و بیابانـک بـا ‪ ۲۳‬درجـه سـانتی گراد‬ ‫پیش بینـی می شـود‪ .‬او بـا اشـاره بـه بارش هـای ‪48‬‬ ‫سـاعت گذشـته در بیشـتر مناطق اسـتان‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫بیشـترین بارش در خوانسـار با ‪ ۳.۲‬میلی متر‪ ،‬داران ‪۲.۳‬‬ ‫میلی متـر‪ ،‬فریدون شـهر ‪ ،۱.۸‬نطنـز ‪ ۱.۱‬و در مناطقـی‬ ‫از جملـه اصفهـان‪ ،‬چـادگان‪ ،‬چوپانـان‪ ،‬دهـق‪ ،‬دهاقان‪،‬‬ ‫زواره‪ ،‬گلپایـگان و مهابـاد و میمـه بارش هـای زیر یک‬ ‫میلی متـر گزارش شـده اسـت‪.‬‬ صفحه 2 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫شهر‬ ‫شورای شهر پیگیر جدی‬ ‫معضل اب‬ ‫نائب رئیس شــورای اسالمی شــهر اصفهان‬ ‫با بیان اینکه اعضای این شــورا معضالت مربوط‬ ‫بــه اب را به صورت جدی دنبــال می کنند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امیدواریم ظرف ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬روز اینده در رابطه با اب‬ ‫شرب خبرهای خوبی به شهروندان دهیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬ابوالفضل قربانی در یک برنامه‬ ‫زنده رادیویی اظهار کرد‪ :‬در حال حاضر جاری شدن‬ ‫زاینده رود یک دغدغه بســیار بزرگ برای شــهر‪،‬‬ ‫شهروندان‪ ،‬استان و کشور است؛ موضوع اب جنبه‬ ‫حیاتی پیدا کرده و وقت بسیاری از مسئوالن را به‬ ‫خود اختصاص داده و شورای شهر نیز طبق وظیفه‬ ‫خــود مطالبه مردم را از طریق مراجع قانونی دنبال‬ ‫می کند‪ .‬او افزود‪ :‬هرچند که محدوده وظایف شورا‪،‬‬ ‫شــهر اصفهان است و مشــکالت حوضه و ابریز‬ ‫زاینده رود خارج از حیطه وظایف شــورای اسالمی‬ ‫شهر است‪ ،‬اما شورا برای همراه‪ ،‬همگام و هم صدا‬ ‫شــدن با مردم از ابتدای دوره ششــم‪ ،‬کمیسیون‬ ‫ویژه ای را به اب اختصاص داده اســت‪ .‬نایب رئیس‬ ‫شورای اسالمی شهر اصفهان تصریح کرد‪ :‬بسیاری‬ ‫از اعضای شــورا عضو این کمیســیون هستند و‬ ‫جلســات متعددی با مســئوالن ذی ربط برگزار و‬ ‫راهکارهایی نیز ارائه شــده است تا دغدغه کمتری‬ ‫را در سطح شــهر اصفهان داشته باشیم‪ .‬او با بیان‬ ‫اینکه اب شرب مهمترین مسئله ای است که اکنون‬ ‫در حال پیگیری ان هستیم‪ ،‬افزود‪ :‬تصفیه خانه بابا‬ ‫شیخ علی که اب شرب اصفهان را تامین می کند‪،‬‬ ‫ظرفیــت الزم را برای پنج میلیون نفر بهره بردار از‬ ‫اب شــرب ندارد‪ .‬قربانی با بیان اینکه همکاری و‬ ‫همراهی خوبی میان مدیریت شهری‪ ،‬شورای شهر‬ ‫و اب منطقه ای برقرار اســت تا بتوانیم ظرف یک‬ ‫تا دو ماه اینده مشــکل تامین اب شرب رفع کنیم‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬امیدواریم ظرف ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬روز اینده در‬ ‫رابطه با اب شــرب خبرهای خوبی به شهروندان‬ ‫بدهیم‪ .‬او افزود‪ :‬در تابســتان شاهد افت فشار اب‬ ‫در بســیاری از قسمت های شــهر بودیم بنابراین‬ ‫نیاز اســت که با همکاری یکدیگر دیگر مشــکلی‬ ‫در این خصوص وجود نداشــته باشــد‪ .‬نایب رئیس‬ ‫شورای اسالمی شــهر اصفهان اضافه کرد‪ :‬پدیده‬ ‫فرونشست ابنیه تاریخی و ساختمان های مسکونی‬ ‫را مورد تهدید قرار داده و رسیدگی به این موضوع‬ ‫برای شورا اهمیت دارد بنابراین وظیفه داریم پیگیر‬ ‫جاری شدن اب در بستر زاینده رود باشیم‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫در هشت سال گذشته فرصت سوزی های بسیاری‬ ‫اتفاق افتاده‪ ،‬اما اکنون موضوع به ســرعت در حال‬ ‫دنبال شدن است و این اطمینان را به مردم می دهم‬ ‫که نمایندگانشــان در شورا معضالت مربوط به اب‬ ‫را به صورت جدی دنبال می کنند‪.‬‬ ‫مدل ‪ ۳‬بعدی شهر در حال‬ ‫تهیه است‬ ‫مدیرعامل سازمان فناوری اطالعات و ارتباطات‬ ‫شهرداری اصفهان با اشاره به پروژه عکس برداری‬ ‫دیجیتال و تهیه مدل سه بعدی شهر اصفهان گفت‪:‬‬ ‫این پروژه با اســتفاده از جدیدتریــن دوربین های‬ ‫عکس بــرداری هوایی قائم و مایل بــرای پرواز و‬ ‫همچنیــن فناوری های موردنیاز بــرای تهیه مدل‬ ‫سه بعدی در حال انجام است‪.‬‬ ‫ســیدحمیدرضا ابطحی به ایمنــا گفت‪ :‬امروزه‬ ‫عکس بــرداری دیجیتــال هوایی‪ ،‬ســامانه های‬ ‫اطالعات مکانی‪ ،‬تامین تجهیزات نقشــه برداری و‬ ‫تهیه و نصب پالک های پســتی به عنوان ابزارهای‬ ‫فناورانه برای ارائه خدمات مکان محور نقش بسیار‬ ‫پــر رنگی در مدیریت بهینه شــهر و ارائه خدمات‬ ‫مطلوب تــر بخش های مختلف شــهرداری ها ایفا‬ ‫می کنــد‪ .‬او تهیــه‪ ،‬تامین و راه انــدازی تجهیزات‬ ‫موردنیــاز شــهرداری را ازجمله ایــن پروژه ها در‬ ‫شهرداری اصفهان دانســت و افزود‪ :‬با تامین این‬ ‫تجهیــزات و بااتصال بــه چهار ایســتگاه دائمی‬ ‫‪ GPS‬شــهر اصفهان کــه در مناطق ‪۱۴ ،۱۳ ،۱۲‬‬ ‫و ســالن اجالس واقع شــده‪ ،‬امکانات قابل توجهی‬ ‫برای برداشــت اطالعات مکانی و نقشــه برداری‬ ‫برای متخصصان و شــهروندان فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان فاوا شهرداری اصفهان ازجمله‬ ‫مزیت های ایــن تجهیزات را برداشــت اطالعات‬ ‫مکانی بــا دقت ســانتی متر و در کوتاه ترین زمان‬ ‫ممکــن عنوان کــرد و ادامه داد‪ :‬نیاز نداشــتن به‬ ‫ایستگاه های سنتی نقشه برداری‪ ،‬امکان بارگذاری‬ ‫نقشه ها در دســتگاه ها جهت نظارت و پیاده سازی‬ ‫مســتقیم عوارض‪ ،‬ارســال تصحیحات در بستر‬ ‫اینترنت با برد باال و برداشت اطالعات مکانی در یک‬ ‫سیستم مختصات یکپارچه از دیگر کارکردهای این‬ ‫تجهیزات است‪ .‬او با اشاره به پروژه عکس برداری‬ ‫دیجیتــال و تهیه مدل ســه بعدی شــهر اصفهان‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬این پروژه با استفاده از جدیدترین‬ ‫دوربین های عکس برداری هوایی قائم و مایل برای‬ ‫پرواز و همچنیــن فناوری های موردنیاز برای تهیه‬ ‫مدل سه بعدی در حال انجام است‪ .‬ابطحی با اشاره‬ ‫به مزایای این پروژه گفت‪ :‬استفاده از تصاویر قائم‬ ‫و مدل سه بعدی به منظور اندازه گیری طول‪ ،‬عرض‬ ‫و ارتفاع عوارض‪ ،‬اندازه گیری و نمایش مختصات‪،‬‬ ‫قابلیت ترسیم بر روی مدل و تبدیل به نقشه‪ ،‬تعیین‬ ‫مساحت‪ ،‬انتخاب محل ساخت سازه و اندازه گیری‬ ‫طول ســایه های مربوط به عوارض ازجمله مزایای‬ ‫این پروژه خواهد بود‪.‬‬ ‫یکشنبه | ‪ 07‬اذر ‪ | 1400‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4224‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫منطقه هشت از بهترین مناطق‬ ‫شهرداری اصفهان‬ ‫شهردار اصفهان با بیان اینکه در دوره جدید مدیریت شهری‬ ‫بر روی برخی اصول حساســیت‪ ،‬تاکید و اصرار وجود دارد که‬ ‫یکی از انها عدالت محوری اســت‪ ،‬گفت‪ :‬باید به دنبال تحقق‬ ‫عدالت باشــیم که نقطه اغازین ان بایــد از اطراف و پیرامون‬ ‫خودمان باشد‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬علی قاسم زاده در ادامه بازدیدهای خود از‬ ‫مناطق شهرداری با حضور در منطقه هشت در جریان اخرین‬ ‫تحــوالت و معضالت منطقه قرار گرفت و اظهار کرد‪ :‬منطقه‬ ‫هشت در مجموع یکی از بهترین مناطق شهرداری اصفهان به‬ ‫شمار می رود و در ارزشیابی ها نمره خوبی را به خود اختصاص‬ ‫داده است‪.‬او با بیان اینکه در دوره جدید مدیریت شهری بر روی‬ ‫برخی اصول حساسیت‪ ،‬تاکید و اصرار وجود دارد که یکی از انها‬ ‫عدالت محوری است‪ ،‬افزود‪ :‬باید به دنبال تحقق عدالت باشیم‬ ‫که نقطه اغازین ان باید از اطراف و پیرامون خودمان باشــد‪.‬‬ ‫شــهردار اصفهان با تاکید بر اینکه نقطه مقابل عدالت‪ ،‬ظلم و‬ ‫تبعیض اســت که نباید در حیطه مدیریت شهری وجود داشته‬ ‫باشد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬باید عدالت محوری ملکه ذهن ها شود و در‬ ‫ریز رفتارها خود را نشــان دهد تا انچه ارمان همه انبیا الهی و‬ ‫مصلحان بوده‪ ،‬عملیاتی شود‪.‬قاسم زاده تصریح کرد‪ :‬کارکنان‬ ‫شهرداری که ارتباط مستقیمی با مردم دارند نیز باید سعی کنند‬ ‫رفتار عدالت گونه‪ ،‬منش و مرام انها شود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬منطقه ‪ ۸‬با ‪ ۲۴۲‬هکتار بافت فرسوده‬ ‫محمد کیهانی‪ ،‬مدیر منطقه هشت شهرداری اصفهان در‬ ‫ادامه این جلســه محدوده قانونی این منطقه را دو هزار و ‪۲۹‬‬ ‫هکتار عنوان کرد و گفت‪ :‬این منطقه دارای ‪ ۱۷‬محله از جمله‬ ‫محله های بهرام اباد‪ ،‬شهریار‪ ،‬تیران‪ ،‬کوجان‪ ،‬رزمندگان‪ ،‬پرتما‬ ‫ن‪ ،‬مارچین‪ ،‬کساره‪ ،‬فردوان‪ ،‬خانه اصفهان‪ ،‬طامه‪ ،‬بهارستان‪،‬‬ ‫شــمس اباد و میرعماد اســت‪.‬او با بیان اینکه جمعیت منطقه‬ ‫هشت شهرداری بر اساس سرشماری سال ‪ ۲۴۰ ،۹۵‬هزار نفر‬ ‫بوده که پیش بینی می شود امسال جمعیت منطقه به ‪ ۲۸۰‬هزار‬ ‫نفر برسد‪ ،‬افزود‪ :‬این منطقه پرجمعیت ترین منطقه شهرداری‬ ‫اصفهان با تراکم جمعیتی ‪ ۱۳۷‬نفر در هکتار است‪.‬مدیر منطقه‬ ‫هشت شهرداری اصفهان با بیان اینکه تعداد مراکز فرهنگی در‬ ‫اختیار این منطقه ‪ ۹‬مجموعه‪ ،‬مراکز ورزشــی چهار مجموعه‪،‬‬ ‫کتابخانه و ســالن مطالعه سه مجموعه است‪ ،‬گفت‪ :‬کمترین‬ ‫ســرانه فضای ســبز عمومی و تفرجگاهی با ‪ ۵.۳‬مترمربع را‬ ‫داریم در حالی که میانگین شهر اصفهان ‪ ۱۸.۴‬مترمربع است‪.‬او‬ ‫تصریح کرد‪ :‬کل معابر طرح تفصیلی منطقه ‪ ۳۴۷‬هکتار است‬ ‫که ‪ ۲۷۷‬هکتار ان احداث شــده‪ ۵۷ ،‬هکتار احداث نشده و ‪۱۳‬‬ ‫هکتار در حال احداث و ازادســازی است‪.‬کیهانی با بیان اینکه‬ ‫منطقه هشت با داشــتن ‪ ۲۴۲‬هکتار بافت فرسوده‪ ،‬رتبه سوم‬ ‫میزان بافت فرسوده را در بین مناطق ‪ ۱۵‬گانه دارد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫بیشتر این بافت ها در محله های مارچین و اهنگران است‪.‬او با‬ ‫اشــاره به وضعیت سرمایه انسانی و کارکنان منطقه‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫این منطقه ‪ ۱۲۴‬نفر در بخش های مختلف فعالیت می کنند که‬ ‫‪ ۴۰‬درصد نیروهای شاغل باالی ‪ ۲۰‬سال سابقه فعالیت دارند‬ ‫و ‪ ۳۸‬نفر انها تا ســال اینده بازنشســته می شوند از این رو در‬ ‫بخش های مالی‪ ،‬اقتصادی و عمران دچار کمبود نیرو خواهیم‬ ‫شد که این موضوع باید مورد توجه قرار گیرد‪.‬مدیر منطقه هشت‬ ‫شهرداری اصفهان با بیان اینکه در محله مارچین ایستگاه اتش‬ ‫نشــانی خداداد امینی در زمینی به مســاحت یک هزار و ‪۴۱۰‬‬ ‫مترمربع احداث شده که پوشش دهنده خدمات ایمنی در شمال‬ ‫غرب اصفهان است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬زمین ورزشی روباز خیابان شهید‬ ‫مزروعی به مساحت ‪ ۴۵۰‬متر مربع احداث شده همچنین تملک‬ ‫و ازادســازی خیابان شــهید دوران تا خیابان شهید اسماعیلی‬ ‫در حال انجام اســت‪.‬او گفت‪ :‬در محله مارچین پیاده روسازی‬ ‫خیابان بهارستان و خلیفه سلطان‪ ،‬اسفالت معابر اصلی و فرعی‪،‬‬ ‫ساماندهی و اصالح سردر گلزار شهدای مارچین‪ ،‬نورپردازی و‬ ‫ساماندهی برج کبوتر مارچین انجام شده است‪.‬کیهانی با اشاره‬ ‫به طرح محله محوری‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در شــش ماهه نخســت‬ ‫امسال برنامه ای مبنی بر اینکه نظر معتمدان در اجرای پروژه ها‬ ‫لحاظ شــود‪ ،‬در دستور کار قرار گرفته است‪.‬او با اشاره به محله‬ ‫بهرام اباد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این محله باالترین میزان جمعیت را دارد‬ ‫و از سویی بیشترین واحدهای مسکونی کم دوام در این محله‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬پیشرفت ‪ ۳۵‬درصدی مخزن چشمه کساره‬ ‫مدیر منطقه هشت شهرداری اصفهان با اشاره به پروژه های‬ ‫اجرا شــده یا در حال احداث در محله بهرام اباد‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫تملک خیابان شــهید چمران بهرام اباد در دســتور کار است‬ ‫که برای اجرای ان ‪ ۲۱‬میلیــارد تومان اعتبار نیاز داریم‪ ،‬البته‬ ‫پیاده روسازی خیابان بهارستان (حدفاصل خیابان امام خمینی‬ ‫تا خیابان مفتح)‪ ،‬ساماندهی و زیباسازی خیابان بعثت‪ ،‬روکش‬ ‫اســفالت معابر اصلی بهرام اباد از اقدامات انجام شده به شمار‬ ‫می رود‪.‬او با بیان اینکه محله خانه اصفهان بیشترین نرخ بیکاری‬ ‫را دارد‪ ،‬افزود‪ :‬برای حفظ سالمت و توسعه ورزش در بودجه سال‬ ‫اینده دو مسیر سالمت «شمیم» و «اطلس» در نظر گرفته شده‬ ‫است‪ ،‬همچنین در صدد اجرای طرح بازارچه عرضه محصوالت‬ ‫فرهنگی و خانگی باغ نوش هستیم‪.‬کیهانی ادامه داد‪ :‬در محله‬ ‫کوجان احداث پارک صخره ای در خیابان شهید سردار صادقی‬ ‫نیمه نخســت ســال جاری مورد بهره برداری قرار گرفت و به‬ ‫منظور ارتقای کیفی محله کوجان‪ ،‬بهســازی برج دوم کبوتر‬ ‫و ساماندهی محوطه پیرامونی ان انجام شد؛ همچنین احداث‬ ‫پاتوق محلی‪ ،‬ایمن ســازی بخشــی از مادی طامه و اسفالت‬ ‫معابر فرعی از دیگر اقدامات انجام شــده به شمار می رود‪.‬او با‬ ‫بیان اینکه در محله فردوان و کساره پارک محلی فردوان به‬ ‫وسعت ســه هزار مترمربع دارای سایت بازی و وسایل حرکت‬ ‫درمانی احداث شده است‪ ،‬افزود‪ :‬مخزن چشمه کساره با حجم‬ ‫دو هــزار و ‪ ۵۰۰‬مترمکعب با پیشــرفت ‪ ۳۵‬درصدی در حال‬ ‫احداث است‪.‬مدیر منطقه هشت شهرداری اصفهان گفت‪ :‬زمین‬ ‫ورزشــی روباز خیابان شهید شیرانی با اعتبار دو میلیارد و ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیون تومان احداث می شود‪ ،‬همچنین ساماندهی و ایمن سازی‬ ‫مادی ســاحل فردوان‪ ،‬اصــاح هندسی راســتگرد بزرگراه‬ ‫شهید ردانی پور به امام خمینی (ره) انجام شده است‪.‬او با بیان‬ ‫اینکه در محله های تیران و دستگرده احداث پارک محلی مینا‬ ‫نیمه نخست امسال انجام شده است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬پیاده روسازی‬ ‫خیابان شــهید باهنر کســاره در حال احداث است همچنین‬ ‫اسفالت معابر فرعی تیران و اهنگران ساماندهی و پیاده روسازی‬ ‫پارک افتاب نیز انجام شده است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬ساماندهی پرتمان و مبارزه با پدیده داللی‪۲ ،‬‬ ‫ماموریت اصلی منطقه ‪۸‬‬ ‫کیهانی با تاکید بر اینکه در محله شمس اباد ملکه بوستان‬ ‫محلی شــمس اباد (باغ گله) و احداث باغ ایرانی در دستور کار‬ ‫قرار گرفته است‪ ،‬گفت‪ :‬احداث خیابان شهریار جنوبی از دیگر‬ ‫پروژه های در دستور کار بوده و به زودی سالن ورزشی شمس‬ ‫اباد مجاور فرهنگســرای باران نیز افتتاح خواهد شد‪.‬او با بیان‬ ‫اینکه مسیر گردشگری در محله شمس اباد به عنوان محرک‬ ‫توسعه در دســتور کار منطقه قرار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬احداث بازارچه‬ ‫زنان سرپرست خانوار‪ ،‬روان سازی ترافیک و احداث پنج پاتوق‬ ‫محلی برای شمس اباد از دیگر طرح های این منطقه است‪.‬مدیر‬ ‫منطقه هشت شــهرداری اصفهان گفت‪ :‬برداشت پالک های‬ ‫پســتی کل منطقه به میزان ‪ ۸۰‬هــزار پالک و نصب پایلوت‬ ‫پالک پستی به عنوان نخســتین منطقه به تعداد هفت هزار‬ ‫پالک انجام شده است‪.‬او با بیان اینکه در محالت گل محمدی‬ ‫بهارستان و طاهرزاده‪ ،‬بازسازی زمین ورزشی گل محمدی پیاده‬ ‫سازی و خیابان شهید عادل پور همچنین اسفالت معابر انجام‬ ‫شده است‪ ،‬افزود‪ :‬در سال جاری ‪ ۶۲‬درصد بودجه منطقه هشت‬ ‫محقق شــده و رتبه ششــم جذب درامد بین مناطق ‪ ۱۵‬گانه‬ ‫شــهر را داریم همچنین در حوزه پروژه های مشارکتی در ‪۱۰‬‬ ‫سال گذشــته ‪ ۵۰‬پروژه اجرا شده و بیشترین امار ارتباط مردم‬ ‫با اداره ‪ ۱۳۷‬شــهرداری از سوی شهروندان منطقه هشت بوده‬ ‫است‪.‬کیهانی خاطرنشان کرد‪ :‬در حوزه شهرسازی طی هشت‬ ‫ماهه امسال ‪ ۴۶۳‬پروانه ساختمانی در این منطقه صادر شده که‬ ‫مدت زمان صدور پروانه ‪ ۱۹۲‬روز بوده و تعداد اســتعالم ها سه‬ ‫هزار و ‪ ۶۱۰‬مورد و مدت زمان پاسخگویی به استعالم ‪ ۱۸‬روز‬ ‫بوده است‪.‬او با بیان اینکه دو ماموریت اصلی منطقه ساماندهی‬ ‫وضعیت پرونده بزرگ پرتمان به عنوان یک لکه ‪ ۱۴۲‬هکتاری‬ ‫در منطقه و دیگری مبارزه با پدیده داللی است که در بسیاری‬ ‫از مناطق وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در این راســتا با توجه به شــرایط‬ ‫کرونایی اقداماتی انجام شده که اولین ان ساماندهی میز خدمت‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫در بودجه ‪ ۱۴۰۱‬انتخاب پروژه بر مبنای اثر هزینه است‬ ‫بودجه شــاهرگ حیاتی هر ســازمانی است‪ ،‬زیرا‬ ‫ســازمان ها تمام فعالیت های مالی خود اعم از کسب‬ ‫درامد و پرداخت هزینه ها برای اجرای برنامه های متعدد‬ ‫و متنوع خود را در چارچوب بودجه انجام می دهند‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬بودجه شــهرداری ها مانند بودجه‬ ‫کشور مهمترین سند ساالنه در مقیاس شهر است که‬ ‫به دلیل حجم باالی اعتبارات‪ ،‬پیچیدگی محاسبات و‬ ‫نحوه تصمیم گیری در مورد ان اهمیت بسزایی دارد‪ ،‬در‬ ‫این میان روش بودجه ریزی نقش بسیار مهم و حیاتی‬ ‫در تحقق اهداف شهرداری ها ایفا می کند‪.‬شهر اصفهان‬ ‫امســال با ‪ ۹‬هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان اداره می شود‪،‬‬ ‫شهری با جمعیت بیش از دو میلیون نفر که این روزها‬ ‫در کنار ســرویس دهی در حوزه هــای حمل و نقل و‬ ‫پســماند با الودگی هوا و فرونشست زمین و کم ابی‬ ‫دست و پنجه نرم می کند‪.‬در این راستا به منظور اطالع‬ ‫از وضعیت روند تهیه بودجه ســال ‪ ۱۴۰۱‬و سیاســت‬ ‫گذاری کالن شــهرداری در تخصیص ان با ســعید‬ ‫ابراهیمی‪ ،‬معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی‬ ‫شهردار اصفهان به گفت وگو نشستیم که مشروح ان را‬ ‫در ادامه می خوانید؛‬ ‫‪ ÁÁ‬بودجهشهرداری هاچگونهتدوینمی شود؟‬ ‫بودجــه یک ســند و برنامه مالی اســت که برای‬ ‫یک سال تنظیم و فعالیت های شهرداری را در دو بخش‬ ‫اعتبارات جاری و عمرانی تقسیم می کند؛ شهرداری ها‬ ‫از نیمه دوم سال درگیر فرایند تدوین بودجه می شوند‪،‬‬ ‫زیرا یک فرایند ســنگین است که همه قسمت ها را با‬ ‫خود درگیر می کند‪.‬معاونت برنامه ریزی و توسعه سرمایه‬ ‫انســانی در حال حاضر با توجه بــه این فرایند از نیمه‬ ‫شــهریورماه کارهای مقدماتی بودجه‪ ،‬شــاخص های‬ ‫برنامــه‪ ،‬بازنگری هدف ها و به هنگام ســازی ســبد‬ ‫پروژه هــای برنامه را اغاز کرده اســت‪ .‬در ‪ ۲۰‬مهرماه‬ ‫نیز پس از انجام کارهای مقدماتی بخشــنامه بودجه‬ ‫را به همه قســمت های شهرداری ابالغ کردیم‪.‬بودجه‬ ‫شــهرداری اصفهان شامل شهرداری مرکزی‪ ،‬مناطق‬ ‫‪ ۱۵‬گانه و ناژوان‪ ،‬سازمان های وابسته و چهار شرکت‬ ‫با مالکیت ‪ ۵۰‬درصدی شــامل شرکت اصفهان زیبا‪،‬‬ ‫شرکت توسعه سیاحتی‪ ،‬شرکت نمایشگاه ها و شرکت‬ ‫نیک اندیش می شــود که در قالب یک الیحه تا پایان‬ ‫دی ماه برای شورای اسالمی شهر ارسال خواهد شد‪.‬‬ ‫شورا نیز فرصت دارد تا پایان بهمن ماه الیحه بودجه‬ ‫را تصویب و نیمه اســفندماه به شــهرداری اصفهان‬ ‫ابالغ کند‪.‬منابع مالی ســال ‪ ۱۴۰۱‬و درامدهای حوزه‬ ‫ساختمانی‪ ،‬ســرمایه گذاری و مشارکت‪ ،‬درامد پایدار و‬ ‫عوارض در ســر فصل منابع با توجه به سیاست های‬ ‫که وجود دارد‪ ،‬پیش بینی می شــود‪.‬در بخش مصارف‬ ‫هزینه های جاری شــامل حقوق و دســتمزد و مسائل‬ ‫نگهداری ســازمان را پوشش می دهد که افزایش های‬ ‫متعارف خــود را دارد و پروژه های عمرانی نیز مبتنی‬ ‫بر برنامه ها و اهداف شــهرداری تعیین خواهد شد در‬ ‫این راستا فهرست پروژه ها توسط بخش های مختلف‬ ‫شــهرداری ارائه و سپس در جلسات کارشناسی متعدد‬ ‫بررســی و لیســت پروژه ای عمرانی نهایی می شود‪.‬‬ ‫اکنون در مرحله پیشنهاد پروژه از بخش های مختلف‬ ‫شهرداری هســتیم‪ ،‬در واقع تهیه فهرست پروژه ها در‬ ‫حال رایزنی و تکمیل است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬برای سال اینده پروژه های شاخص در چه‬ ‫محورهایی در نظر گرفته شده است؟‬ ‫پروژه های شــاخص شــهری مانند پــروژه قطار‬ ‫شــهری‪ ،‬تکمیل رینگ چهارم‪ ،‬پروژه های انتقال اب‬ ‫و پســاب‪ ،‬توسعه فضای ســبز‪ ،‬پروژه های بهسازی و‬ ‫نوســازی بافت تاریخی و فرسوده و در حوزه ترافیکی‬ ‫توسعه سیستم حمل و نقل همگانی‪ ،‬در حوزه فرهنگی‬ ‫احداث پردیس های خانواده محور در سیاســت گذاری‬ ‫ســال اینده شــهرداری اصفهان مد نظر قرار خواهد‬ ‫گرفت‪.‬پروژه های مقیاس مهم منطقه ای و پروژه های‬ ‫مســتمر از جمله زیباســازی‪ ،‬فضای ســبز‪ ،‬توسعه و‬ ‫حفــظ فضای ســبز بدون فشــار به منابــع اب های‬ ‫زیرزمینی جزو هدف گذاری هــای بودجه اســت‪.‬همه‬ ‫حوزه های مختلف شــهرداری اصفهــان که به نوعی‬ ‫در حال انجام فعالیت هســتند‪ ،‬در بودجه ردیف هایی‬ ‫دارند که متناسب با ان هزینه می کنند‪ ،‬البته به صورت‬ ‫ماهیانه و ســه ماه یک بار هزینه ها را رصد می کنیم تا‬ ‫اعتبارات بر اساس اهداف پیش بینی شده اجرا شود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬بودجه سال ‪ ۱۴۰۱‬شهرداری بر اساس چه‬ ‫سیاست هاییتدوینمی شود؟‬ ‫تدوین بودجه در سطح کالن بر اساس دستورالعمل‬ ‫وزارت کشــور تحــت عنــوان «تهیه‪ ،‬تدویــن‪ ،‬اجرا‬ ‫و تفریغ بودجه شــهرداری اصفهان» تعیین می شود‪،‬‬ ‫بنابرایــن مرجع اصلــی ما بر مبنــای چهارچوبی که‬ ‫وزارت کشــور اعالم می کند‪ ،‬اســت‪.‬در بودجه ‪۱۴۰۱‬‬ ‫انتخاب پروژه بر مبنای اثر هزینه اســت‪ ،‬اینکه پروژه‬ ‫پیوســت های فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬زیســت محیطی و‬ ‫اقتصادی به همراه داشته باشد و نتایج اجرای طرح در‬ ‫سیاست های برنامه به صورت کمی مشخص شده باشد‪،‬‬ ‫اهمیت ویژه ای دارد‪ ،‬در واقع به سبد پروژه ها که بتواند‬ ‫یک یا چند هدف ما را در زمان بندی مشــخص براورد‬ ‫کند‪ ،‬نگاه جامعی خواهد شد‪.‬در حوزه درامد مهمترین‬ ‫سیاست ســال اینده‪ ،‬کاهش وابستگی به درامدهای‬ ‫ساختمانی اســت که در چندسال اخیر نیز تالش شده‬ ‫ســهم درامدهای ساختمانی کاهش یابد‪ ،‬در این راستا‬ ‫باید به ســمت درامدهای حاصل از ســرمایه گذاری‪،‬‬ ‫پروژه های مشــارکتی‪ ،‬ابزارهای نوین بازار ســرمایه‪،‬‬ ‫درامدهای پایدار‪ ،‬تنوع و ایجاد ظرفیت های جدید منابع‬ ‫درامدی در حوزه منابع سیاست درامدی حرکت کنیم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬رویکرد کلی شهرداری اصفهان در تدوین‬ ‫بودجهچیست؟‬ ‫شهردار اصفهان سه موضوع اصلی محله محوری‪،‬‬ ‫شــهر فرهنگــی و هوشمندســازی را در قالب یک‬ ‫رویکرد کالن تحت عنوان شــهر همگرا در دســتور‬ ‫کار قرار داده اســت‪.‬در این راســتا در نظــر داریم در‬ ‫مجموعه عوامل درون ســازمانی و برون سازمانی در‬ ‫قالب هدف های مشــخص همگرایی ایجاد کنیم‪ ،‬در‬ ‫واقع با ایجاد همگرایی در داخل ســازمان و در ارتباط‬ ‫با ســایر دســتگاه های اجرایی می توانیم هزینه ها را‬ ‫کاهش و ســرعت اجرای فعالیت ها را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫اکنون سه میز مشورتی در سه موضوع محله محوری‬ ‫و شهر فرهنگی و هوشمندسازی‪ ،‬به ریاست شهردار با‬ ‫قدرت و قوت ایجاد شــده است که بخشی از دستاورد‬ ‫ان در بودجه امســال و سال اینده در قالب پروژه های‬ ‫هوشمندسازی‪ ،‬محله محوری و فرهنگ شهری تجلی‬ ‫پیدا می کنــد‪.‬دو رویکرد کالن نگــری و جزئی نگری‬ ‫را همزمان دنبال می کنیم زیرا معتقد هســتیم عالوه‬ ‫بر پروژه های شــاخص شهری باید به نیازها در سطح‬ ‫محالت شــهر نیز توجه شــود‪.‬امیدوارم بر اســاس‬ ‫برنامه ریزی ها شهروندان بتوانند خروجی ها را ملموس‬ ‫و مشخص ببینند و تاکنون نیز حدود براورد منابع سال‬ ‫اینده مشــخص و سیاست گذاری های کالن نیز انجام‬ ‫شده است‪ .‬در واقع اکنون سبد منابع مالی شهرداری و‬ ‫سازمان های وابسته مشخص است‪ ،‬همچنین اطالعات‬ ‫پروژه ها نیمه تمام به هنگام و فهرست پروژه های جدید‬ ‫در مرحله دقیق سازی است‪.‬از سویی دیگر براورد اولیه‬ ‫و کمی ســازی هزینه های جــاری حوزه های مختلف‬ ‫خدمات شــهری‪ ،‬عمــران‪ ،‬ترافیک و حــوزه فناوری‬ ‫اطالعات و ارتباطات و حوزه ســرمایه انســانی انجام‬ ‫شده است که مبنای اعتبارات هزینه های جاری است‪،‬‬ ‫ســپس با کســر اینها‪ ،‬منابع درامدی بین پروژه های‬ ‫منطقه ای‪ ،‬مهم منطقه ای و شــاخص شــهری توزیع‬ ‫می شــود‪.‬زمان بندی تدوین بودجه‪ ،‬به صورت روزانه و‬ ‫فشرده است و امیدوارم بتوانیم یک بودجه مطلوب که‬ ‫هدف های «اصفهان من‪ ،‬شهر زندگی» را محقق کند‪،‬‬ ‫تدوین کنیم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬رقم بودجه از لحاظ عددی مشخص شده‬ ‫است؟‬ ‫امسال با احتساب ســازمان ها بدون ارقام مشترک‬ ‫عدد بودجه شــهرداری اصفهان و سازمان های وابسته‬ ‫‪ ۹‬هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان و به طور مشخص بودجه‬ ‫شــهرداری اصفهان هفت هزار و ‪ ۸۲۰‬میلیارد تومان‬ ‫اســت‪.‬برای ســال ‪ ۱۴۰۱‬حدود ‪ ۹‬هزار و ‪ ۷۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان برای شــهرداری اصفهــان و یک هزار و ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیارد نیز بودجه برای سازمان ها پیش بینی شده است‬ ‫در مجموع بودجه شــهرداری اصفهان در سال اینده با‬ ‫‪ ۲۵‬درصد افزایش ‪ ۱۱‬هزار میلیارد تومان براورد شــده‬ ‫که با توجه به تورم های زیــاد در هزینه های جاری و‬ ‫اجرای پروژه ها این رقم تعیین شده است‪.‬‬ ‫اصفهان‬ ‫استان‬ ‫‪3‬‬ ‫زوج کوهنورد کاشانی از‬ ‫ارتفاعات کوهستانی نجات‬ ‫پیدا کردند‬ ‫مدیرعامل سازمان اتش نشانی کاشانی از نجات یک‬ ‫زوج کوهنورد کاشانی از ارتفاعات کوهستانی کاشان خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫محمدعلی پیراسته با اشاره به تماس تلفنی والدین‬ ‫این زوج با سامانه ‪ ۱۲۵‬و اعزام فوری تیم های عملیاتی‬ ‫به مهر گفت‪ :‬این حادثه در ارتفاعات درین کاشــان رخ‬ ‫داد و با حضور نیروهــای عملیاتی این زوج نجات پیدا‬ ‫کردند‪ .‬او با بیان اینکه این زوج ‪ ۲۴‬و ‪ ۲۷‬ســال ســن‬ ‫داشتند‪ ،‬ابراز داشت‪ :‬خانم جوان در مسیر کوهنوردی از‬ ‫ناحیه پا دچار مصدومیت شــده و به دلیل تاریک شدن‬ ‫هوا و پیدا نکردن مســیر فرود از کوه‪ ،‬این زوج قادر به‬ ‫ادامه مسیر نشدند‪ .‬مدیرعامل سازمان اتش نشانی کاشان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬پس از اطالع‪ ،‬تیم های عملیاتی کوهستان‬ ‫ایســتگاه های ‪ ۶‬و پشتیبانی ایســتگاه ‪ ۴‬این سازمان‬ ‫به منظور نجات به محل حادثه واقع در استراحتگاه اب‬ ‫اسبی دامنه سیاه کوه کاشان اعزام شدند‪ .‬او ضمن اشاره‬ ‫به همکاری جمعیت هالل احمر در این عملیات افزود‪:‬‬ ‫ماموران امدادی و عملیاتی پس از ‪ ۲‬ســاعت پیاده روی‬ ‫از دو مســیر مناسب توانستند به محل اشخاص مذکور‬ ‫رســیده و افراد را به پایین کوه جهت مداوا انتقال دهند‪.‬‬ ‫پیراســته همچنین از نجات چاه کن جوان از عمق ‪۳۰‬‬ ‫متری زمین توســط اتش نشانان کاشــانی خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬در پی تماس با ســامانه ‪ ۱۲۵‬اتش نشانی‪ ،‬مبنی‬ ‫بر وقوع محبوســی این چاه کن ‪ ۲۵‬ساله در بلوار سردار‬ ‫شهید علی تبار‪ ،‬تیم امداد و نجات ایستگاه شماره چهار‬ ‫این سازمان‪ ،‬با تجهیزات مربوطه اقدام به خروج ان فرد‬ ‫حادثه دیده کردند‪ .‬او خاطرنشــان کرد‪ :‬این حادثه بر اثر‬ ‫نقص فنی باالبر ایجاد شده بود که اتش نشانان در جهت‬ ‫جلوگیری از مصدومیت کارگر به دلیل کمبود هوا و دم‬ ‫زدگی سریعًا به محل حادثه اعزام شده بودند‪.‬‬ ‫ایجاد نخستین شهرک‬ ‫فراوری عناصر معدنی کشور‬ ‫در نائین‬ ‫بــه گفته نماینــده نائین در مجلس گفــت‪ :‬برای‬ ‫جلوگیری از صادرات مواد معدنی به صورت خام که یکی‬ ‫از مشکالت حوزه معادن است نخستین شهرک فراوری‬ ‫عناصر معدنی کشور در نائین ایجاد می شود‪.‬‬ ‫الهام ازاد با اشــاره به ظرفیت باالی ذخایر معدنی‬ ‫شهرستان نائین و خور و بیابانک به مهر گفت‪ :‬یکی از‬ ‫مشــکالتی که در حوزه معادن مطرح می شود صادرات‬ ‫مواد معدنی به صورت خام اســت که برای جلوگیری‬ ‫از این امر راه اندازی شــهرک فــراوری مواد معدنی در‬ ‫شهرســتان برنامه ریزی شده است‪ .‬او افزود‪ :‬با پیگیری‬ ‫از وزارت صمت و مکاتبات انجام شده خوشبختانه این‬ ‫امر تائید و با حضور مدیر شهرک های صنعتی اصفهان‪،‬‬ ‫اولین شــهرک تخصصی فــراوری عناصر معدنی و یا‬ ‫شــیمی پارک مواد معدنی در کل کشور مصوب شد و‬ ‫امیدواریم که در مدت ســه ماه برنامه ها و فعالیت های‬ ‫ان اغاز شود‪ .‬نماینده نائین و خور و بیابانک در مجلس‬ ‫شورای اســامی ادامه داد‪ :‬پیشــنهاد چند نقطه برای‬ ‫احداث این شهرک جهت جانمایی داده شده که پس از‬ ‫نهایی شدن محل احداث و اخذ استعالم های چندگانه‪،‬‬ ‫عملیات اجرایی احداث اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫او خاطرنشــان کرد‪ :‬تامین ســرمایه راه اندازی این‬ ‫شهرک توسط شرکت شهرک ها است‪.‬‬ ‫شکاف زمین در دو روستای‬ ‫فریدن‬ ‫بســیاری از منازل مســکونی روســتا های موغان‬ ‫وخویگان از توابع شهرستان فریدن دچار شکاف شدند‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صداوسیما‪ ،‬بخشــدار بخش‬ ‫مرکزی فریدن گفت‪ :‬یک ماهی اســت ایجاد شکاف‬ ‫در برخــی از منــازل مســکونی روســتا های موغان‬ ‫وخویــگان نگرانــی اهالی را به دنبال شــده اســت‪.‬‬ ‫نعمت ا‪ ...‬محمودی افزود‪ :‬هرچند به طور قطعی نمی توان‬ ‫علت این اسیب را بیان کرد‪ ،‬اما بر اساس شواهد و نظر‬ ‫برخی کارشناسان به احتمال زیاد همان فرونشست زمین‬ ‫اتفاق افتاده است‪ ،‬اما نیازمند بررسی بیشتر کارشناسان‬ ‫زمین شناسی ضروری اســت تا علت اصلی مشخص‬ ‫شود‪ .‬او گفت‪ :‬در دو روســتای خویگان و موغان ‪۵۰۰‬‬ ‫خانوار بــا بیش از هزار و ‪ ۴۰۰‬نفــر زندگی می کنند و‬ ‫رو به گســتردگی است و در این شرایط از دستگاه های‬ ‫مربوطه درخواست می شود برای جلوگیری از پیشرفت‬ ‫این معضل هر چه سریعتر اقدام کنند‪ .‬مصطفی سلیمی‬ ‫کارشــناس زمینی شناســی و مدیر امور منابع فریدن‪،‬‬ ‫موضوع فرونشســت را رد کرد و گفــت‪ :‬از نظر علمی‬ ‫فرونشست حرکت تقریبا قائم سطح زمین است که یک‬ ‫منطقه با یک نرخ مشخص را تحت تاثیر قرار می دهد‬ ‫و عالوه بر این چند پدیده مشــابه نیز ازجمله رانش و‬ ‫یا نشست خاک های دســتی وجود دارد که الزم است‬ ‫موضوع بررســی شود تا مشخص شــود اتفاقی که در‬ ‫این دو روستا افتاده کدامیک از این موارد است‪ .‬شهریار‬ ‫صافی پور دهیار روستای خویگان هم گفت‪ :‬این روستا‬ ‫دارای ‪ ۴۵۰‬واحد مســکونی است که ‪ ۹۰‬درصد از این‬ ‫واحد ها دچارشکاف‪ ،‬فرونشســت و فرورفتگی شده اند‪.‬‬ ‫علیمــراد خزائــی دهیار موغــان هم گفــت‪ :‬از ‪۱۶۰‬‬ ‫واحد مســکونی روســتای موغــان حــدود ‪ ۶۰‬واحد‬ ‫مســکونی دچار مشــکل شــده و این وضعیت بسیار‬ ‫نگران کننده است‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫جامعه‬ ‫کوتاه از کشور‬ ‫مدرسه باید واکسن را ترویج‬ ‫کند‬ ‫ســخنگوی وزارت اموزش و پرورش در امر بازگشــایی‬ ‫مدارس با بیان اینکه اشکالی ندارد که مدرسه ای بخواهد‬ ‫اطالعاتی از وضعیت سالمت و واکسیناسیون دانش اموزان‬ ‫دریافت کند و یا تصویری از کارت واکســن انها را داشته‬ ‫باشد گفت‪ :‬اما مدرسه به هیچ وجه نمی تواند شرط و شروط‬ ‫بگذارد و یا محدودیتی در این زمینه اعالم کند‪.‬‬ ‫علیرضا کمرئی در پاسخ به پرسشی مبنی بر اینکه ایا اخیرا‬ ‫با توجه به اقدام برخی مدارس برای تشکیل پرونده سالمت‬ ‫دانش اموزان و مــاک قرار دادن واکسیناســیون برای‬ ‫تشکیل کالس های حضوری‪ ،‬ارائه کارت واکسیناسیون‬ ‫دانش اموزان به مدارس‪ ،‬الزام اور شــده اســت؟ به ایسنا‬ ‫گفت‪ :‬به طور کلی به نظر می رسد اینکه مدرسه بخواهد‬ ‫درباره دانش اموزان تحت پوشــش خودش‪ ،‬اطالعاتی را‬ ‫جمع اوری کند‪ ،‬اشکالی ندارد‪ .‬او افزود‪ :‬یک نهضت عمومی‬ ‫برای واکسیناسیون در سطح جامعه شکل گرفته که ما هم‬ ‫ترغیب و تالش می کنیم ان را در جامعه هدف و مخاطبین‬ ‫ما که دانش اموزان هستند‪ ،‬توسعه دهیم‪ .‬سخنگوی وزارت‬ ‫اموزش و پرورش در امر بازگشــایی مــدارس ادامه داد‪:‬‬ ‫ممکن است مدرسه بخواهد اطالعاتی از وضعیت سالمت‬ ‫و واکسیناسیون دانش اموزان دریافت کند و یا تصویری از‬ ‫کارت واکسن انها را داشته باشد و بداند کدام دانش اموزان‬ ‫به سمت شرایط کلی مربوط به ایمنی رفته اند و اگر الزم‬ ‫است برنامه های ترویجی بگذارد که اشکالی ندارد‪ .‬کمرئی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬اما مدرسه به هیچ وجه نمی تواند شرط و شروط‬ ‫بگذارد و یا محدودیتــی در این زمینه اعالم کند‪ ،‬اما باید‬ ‫واکسیناسیون را ترویج کند و اگاهی بدهند تا دانش اموزانی‬ ‫که واکسن نزده اند حتما اقدام کنند که این امر جزو فعالیت‬ ‫های اجتماعی مدرسه محسوب می شود‪.‬‬ ‫کشف ‪ ۲۷۸‬میلیارد ریال‬ ‫کاالی احتکاری‬ ‫رئیس پلیس امنیت اقتصادی ناجا از کشف بیش از ‪۲۷۸‬‬ ‫میلیارد ریال انواع کاالی احتکاری طی دو هفته گذشــته‬ ‫در کشور خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری پلیس‪ ،‬سردار محمدرضا مقیمی در‬ ‫تشریح جزییات این خبر اظهار داشت‪ :‬در راستای اجرای‬ ‫منویات حضرت ایت اهلل العظمی امام خامنه ای (مدظله‬ ‫العالی) مقام معظم رهبری مبنی بر پشتیبانی و حمایت از‬ ‫تولید داخلی و حقوق مصرف کننــدگان‪ ،‬کاراگاهان این‬ ‫پلیس با پیش بینی و پیشــگیری‪ ،‬مقابله با احتکار انواع‬ ‫کاالهای اساسی را طی دو هفته گذشته‪ ،‬در دستور کار قرار‬ ‫دادند‪ .‬او افزود‪ :‬کاراگاهان پلیس امنیت اقتصادی با اشراف‬ ‫اطالعاتی‪ ،‬دانش پلیسی و تالش های جهادی مضاعف‬ ‫محل دپو کاالهای احتکاری را که ســودجویان با هدف‬ ‫اخالل در نظام عرضه و تقاضا و دستیابی به سود نامشروع‬ ‫بیشتر را داشتند‪ ،‬شناســایی کردند‪ .‬رئیس پلیس امنیت‬ ‫اقتصادی ناجا تصریح کرد‪ :‬با انجام هماهنگی های الزم‬ ‫قضائی و تشکیل تیم های مشترک متشکل از کاراگاهان‬ ‫پلیس امنیت اقتصادی‪ ،‬ماموران اداره تعزیرات حکومتی و‬ ‫کارشناسان سازمان صمت از انبارها و محل های مورد نظر‬ ‫بازدید و در بازرسی از انها تعداد قابل توجهی انواع کاالی‬ ‫قاچاق از قبیل الستیک خودروهای سبک و سنگین‪ ،‬انواع‬ ‫لوازم خانگی و ابزاراالت ساختمانی به همراه روغن صنعتی‬ ‫را کشف و انبار های مذکور را پلمب کردند‪ .‬سردار مقیمی‬ ‫با بیان اینکه کارشناسان ارزش کاالهای مکشوفه را بیش‬ ‫از ‪ ۲۷۸‬میلیارد ریال براورد کردند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬متهمان پس‬ ‫از تشــکیل و تکمیل پرونده‪ ،‬برای سیر مراحل قانونی به‬ ‫مراجع قضائی معرفی شدند‪ .‬رئیس پلیس امنیت اقتصادی‬ ‫ناجا گفت‪ :‬هدف نهایی پلیس امنیت اقتصادی از مقابله و‬ ‫مبارزه با انواع جرایم اقتصادی‪ ،‬کمک به اقتصاد‪ ،‬ارامش و‬ ‫خصوصًا امنیت اقتصادی جامعه حمایت از تولیدات داخلی‪،‬‬ ‫اسایش و ارامش شهروندان بوده و کاراگاهان این پلیس‬ ‫به صورت مستمر با به کارگیری توان عملیاتی خود در تامین‬ ‫نظم و امنیت اقتصادی شهروندان تالش می کنند و در این‬ ‫راستا الزم است شهروندان نیز همچنان همکاری خود با‬ ‫پلیس را حفظ کرده و هرگونه موارد مشکوک را از طریق‬ ‫فوریت های پلیسی ‪ ۱۱۰‬اطالع دهند‪.‬‬ ‫امدادرسانی به ‪ ۲۹۶‬نفر توسط‬ ‫هالل احمر‬ ‫دبیر کل جمعیت هالل احمر از امدادرسانی به ‪ ۲۹۶‬نفر از‬ ‫شهروندان در عملیات های امدادی ‪ ۲۴‬ساعت گذشته خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬محمدحســن قوســیان مقدم دبیر کل‬ ‫جمعیت هالل احمر جمهوری اسالمی ایران در خصوص‬ ‫امدادرســانی هالل احمر به حوادث ‪ ۲۴‬ســاعت گذشته‬ ‫گفت‪ :‬از ســاعت ‪ ۸‬صبح روز جمعه لغایت ساعت ‪ ۸‬صبح‬ ‫روز شنبه‪ ۹۷ ،‬عملیات توسط نیروهای امدادی هالل احمر‬ ‫انجام شــد که ‪ ۵۰‬مورد از ان مربوط به حوادث جاده ای و‬ ‫نجات جان شهروندان پس از تصادفات بوده است‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫همچنین ‪ ۱۹‬عملیات نیز در حوزه کوهستان و ‪ ۲۸‬عملیات‬ ‫در سایر حوزه ها ازجمله شهری‪ ،‬صنعتی و خدماتی انجام‬ ‫شد‪ .‬دبیر کل جمعیت هالل احمر خاطرنشان کرد‪ :‬در این‬ ‫ماموریت ها از ‪ ۱۱۳‬تیم عملیاتی استفاده شد و به ‪ ۲۹۶‬نفر از‬ ‫شهروندان که متاثر از حوادث بودند‪ ،‬خدمت رسانی شد‪ .‬الزم‬ ‫به ذکر است که این حوادث ‪ ۲۰۸‬مصدوم داشت که ‪ ۵۷‬نفر‬ ‫از انها توسط نیروهای امدادی جمعیت هالل احمر جهت‬ ‫درمان تخصصی به مراکز بیمارستانی منتقل شدند‪ .‬قوسیان‬ ‫مقدم با اشاره به ورود سامانه های جوی به کشور گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به اینکه سامانه های بارشی به صورت پی درپی در حال‬ ‫ورود به کشور است‪ ،‬جمعیت هالل احمر در اماده باش کامل‬ ‫به سر می برد و اماده خدمت رسانی به مردم در تمام نقاط‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫یکشنبه | ‪ 07‬اذر ‪ | 1400‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4224‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫زاینده رود مادر اصفهان است‬ ‫یک زاینده رود اســت‪ ،‬مسیری ‪ ۲۴۰‬کیلومتری و مردمی‬ ‫که چشــم امید و رگ حیاتشــان به رودخانه گره خورده‬ ‫است‪ .‬وضعیت اسفناک کمبود اب در این حوضه‪ ،‬اصفهان‬ ‫این شهر سرامد ایران را به سوی پژمردگی برده است‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایمنــا‪ ،‬نزدیک به دو دهه از موقتی شــدن‬ ‫جریــان اب در زاینده رود می گــذرد و هر روز پیامدهای‬ ‫جدی تری از جدایی قلب تپنــده فالت مرکزی ایران از‬ ‫بستر خشــک خود رخ می نماید از خشــکی زمین های‬ ‫کشــاورزی پایین دســت گرفته تا تخلیه سفره های اب‬ ‫زیرزمینی‪ ،‬فرونشســت زمین و الودگی هوا به دنبال خیز‬ ‫گردوخاک همگی از تبعات و پیامدهای خشکی زاینده رود‬ ‫از باالدست تا پایین دست این مسیر ‪ ۲۴۰‬کیلومتری است‪،‬‬ ‫اتش زیر خاکستری که شعله هایش این روزها بیشتر زبانه‬ ‫می کشد و به هیچ راهکار موقتی جز دائمی شدن جریان‬ ‫اب در رودی کــه روزی زاینده بود‪ ،‬روی خوش نشــان‬ ‫نمی دهد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬حذف رودخانه ای کــه قرن ها جاری بوده‬ ‫تبعات بسیاری دارد‬ ‫ســید احمد خاتون ابــادی‪ ،‬عضو هیئت علمی دانشــگاه‬ ‫صنعتی اصفهان درباره ابعاد و پیامدهای اجتماعی خشکی‬ ‫زاینده رود اظهار می کند‪ :‬ما به عنوان انســان هایی که در‬ ‫یک جامعه زندگی می کنیم‪ ،‬به محیط زیســت که شامل‬ ‫اب‪ ،‬خاک و گیاه می شود‪ ،‬وابسته ایم و این وابستگی هم‬ ‫از جنبه ســامت جسمی‪ ،‬روانی و اشــتغال و هم روابط‬ ‫اجتماعی و اوقات فراغت اهمیــت دارد‪ .‬او رودخانه ها و‬ ‫فضای ســبز را شــاخص ترین عناصر طبیعی می داند و‬ ‫می افزایــد‪ :‬وقتی در یک جامعه‪ ،‬رودخانه در طول تاریخ‪،‬‬ ‫وابستگی شغلی بین مردم ایجاد کرده‪ ،‬اوقات فراغت افراد‪،‬‬ ‫پیرامون این رودخانه شــکل گرفته و به دنبال ان روابط‬ ‫اجتماعی و روح و روان مردم‪ ،‬فضای سبز و سالمت خاک‬ ‫نیز به شکل کامل‪ ،‬تابع حرکت اب در ان رودخانه است‪،‬‬ ‫حذف رودخانــه از محیطی که قرن ها در ان جاری بوده‬ ‫اســت‪ ،‬نه تنها مردم را دچار اسیب های اجتماعی‪ ،‬روحی‪،‬‬ ‫روانــی‪ ،‬اقتصادی و فرهنگی می کند بلکه وجود اب های‬ ‫زیرزمینی و ابخوان ها را نیز به خطر می اندازد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬مهاجرت و تغییر بافت جمعیتی در حوضه‬ ‫زاینده رود‬ ‫این محقق و پژوهشگر محیط زیست‪ ،‬خشکی زاینده رود را‬ ‫موجب استفاده از اب های زیرزمینی و غیرقابل جایگزین‬ ‫دانسته و می گوید‪ :‬با تخلیه ابخوان ها‪ ،‬زمین فرومی نشیند‬ ‫و عوامل مهاجرت شکل می گیرد‪ ،‬این مهاجرت یک بعد‬ ‫مستقیم و اولیه دارد یعنی کسانی که توانایی مالی دارند‪،‬‬ ‫فرهیختــگان و تحصیل کردگان‪ ،‬به جای دیگر مهاجرت‬ ‫می کننــد بنابراین بافت و کیفیــت جمعیت منطقه تغییر‬ ‫می کنــد‪ .‬او جنبه ثانویه مهاجرت را مربوط به ســاکنان‬ ‫روستاهای مسیر رودخانه خشک به مناطق دیگر می داند‬ ‫و خاطرنشــان می کند‪ :‬ازانجاکه زاینده رود بیش از ‪۲۴۰‬‬ ‫کیلومتر مســیر دارد‪ ،‬در این مسیر بســیاری از روستاها‬ ‫از وجود اب بی بهره شــده و مجبورند برای اشتغال وارد‬ ‫شهری شوند که بومی ها‪ ،‬قدیمی ها و تحصیل کردگان در‬ ‫حال خارج شــدن از ان هستند بنابراین یک تغییر بافت‬ ‫جمعیتی رخ می دهد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬اختالف باال و پایین دست عامل اسیب به‬ ‫سرمایه اجتماعی‬ ‫خاتون ابادی با انتقاد از مدیریت استانی زاینده رود‪ ،‬اظهار‬ ‫می کنــد‪ :‬حدود ‪ ۲۰‬ســال پیش وزارت نیــرو‪ ،‬مدیریت‬ ‫یکپارچه حوضه های ابریز و رودخانه ها را به طور متمرکز‬ ‫به اســتان ها واگذار کــرد و از ان زمان باالدســتی ها و‬ ‫پایین دستی ها دچار اختالف شدند‪ ،‬این مشکل را در تمام‬ ‫سطح کشور داریم و این به معنای اسیب به سرمایه های‬ ‫اجتماعی است‪ .‬او رکن نخست سرمایه اجتماعی را گروه ها‬ ‫و قومیت هــای فرهنگی و اجتماعــی معرفی و تصریح‬ ‫می کند‪ :‬در حوضه باالدســت زاینده رود افراد سلحشوری‬ ‫با قومیت شــجاع و با معرفت بختیاری داریم و تک تک‬ ‫این افــراد یک تنوع فرهنگی را به وجــود می اورند که‬ ‫کارایی کل حوضه زاینده رود وابسته به این تنوع فرهنگی‬ ‫است اما وقتی مشکل مدیریت اب پیش بیاید و زاینده رود‬ ‫یا هر رودخانه دیگری تکه تکه شــود‪ ،‬اتحاد فرهنگی از‬ ‫بین می رود‪ .‬این محقق و پژوهشگر محیط زیست با اشاره‬ ‫به اینکه از بین رفتن اتحاد فرهنگی‪ ،‬اســیب به سرمایه‬ ‫اجتماعی است‪ ،‬می افزاید‪ :‬همبستگی مردم‪ ،‬سرمایه یک‬ ‫کشــور است بنابراین خشک شدن رودخانه را نمی توانیم‬ ‫فقط از جنبــه زیان به یک گروه کشــاورز ببینیم‪ ،‬بلکه‬ ‫همــه اجتماع در این حوضه ابریز چه در باالدســت چه‬ ‫پایین دست و چه در مرکز دچار اسیب می شوند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬فشــار بر اســتانه تحمل محیط زیست‪،‬‬ ‫پرهزینه است‬ ‫او چاره اندیشــی برای حوضه ابریز زاینده رود را ضروری‬ ‫دانسته و خاطرنشــان می کند‪ :‬فشاری که بر اکوسیستم‬ ‫و ظرفیت تحمل زیســت محیطی در ایــن حوضه وارد‬ ‫می شــود‪ ،‬هزینه هایی دارد که مسئوالن باید‪ ،‬به سرعت‬ ‫برای ان فکری کنند‪ .‬عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی‬ ‫اصفهان تصریح می کند‪ :‬اســیب مســتقیم به ســرمایه‬ ‫اجتماعی و همبستگی مردم که سرمایه یک کشور هستند‬ ‫از مهم ترین هزینه های فشــار اضافی بر زاینده رود است‪،‬‬ ‫ظرفیت زیســت محیطی در این حوضه ابریز بسیار کمتر‬ ‫از بارگذاری هایی اســت که برای مصرف اب رودخانه در‬ ‫حال انجام اســت‪ ،‬بنابراین برای حفظ یک اجتماع‪ ،‬باید‬ ‫بارگذاری های مناسبت با ظرفیت تحمل زیست محیطی‬ ‫و اکولوژیــک هر منطقه باشــد‪ ،‬اگر بارگــذاری اضافه‬ ‫صورت گیرد‪ ،‬ممکن است در ‪ ۱۵‬سال اول خود را نشان‬ ‫ندهد ولی در دهه های بعد عوارض اجتماعی ان اشــکار‬ ‫می شود و تا دیر نشده باید فکری برای این مشکل کرد‪.‬‬ ‫خاتون ابادی ادامه می دهد‪ :‬تصمیم سازی ها باید مناسب‬ ‫حل مشــکل زاینده رود وابسته به مشارکت و خرد جمعی‬ ‫چه در باالدســت و چه در پایین دســت رودخانه باشد‪ .‬از‬ ‫مشــکالت اجتماعی مهمی که خشکی زاینده رود اینکه‬ ‫با خشــکی این رود‪ ،‬میلیون ها تن فلزات سنگین که در‬ ‫پایاب رودخانه و در تاالب خشــک شده تجمع یافته‪ ،‬از‬ ‫پساب کارخانه های نساجی در گذشته تا زهاب کشاورزی‬ ‫که خود رودخانه به عنوان زه کش عمل می کرده و حتی‬ ‫مازاد ســم‪ ،‬کودهای ازته و نیترات و فلزات ســنگین به‬ ‫رودخانه ریخته و در تاالب گاوخونی تجمع یافته است‪ .‬او‬ ‫تصریح می کند‪ :‬فعالیت کانون های ریزگرد در این مناطق‬ ‫خشــک‪ ،‬تهدیدی برای اجتماع اطراف ان اســت؛ این‬ ‫شــرایط زمینه مهاجرت های بعدی‪ ،‬افزایش بیماری ها و‬ ‫در نتیجه هزینه های بهداشت عمومی که بر دوش دولت‬ ‫و مردم قرار اســت را افزایش می دهد بنابراین نمی توان‬ ‫مشــکالت اجتماعی ناشی از بحران زاینده رود یا هر رود‬ ‫دیگری را به راحتی شمارش کرد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬اساس و ســاختار دولت های شرقی بر اب‬ ‫استوار است‬ ‫رضا اسماعیلی جامعه شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه‬ ‫ازاد اســامی واحد اصفهان اظهار می کند‪ :‬موضوع اب‬ ‫یک هســته محوری برای نظام های اقتصادی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و حتی سیاسی است به نظر بسیاری از مورخان و جامعه‬ ‫شناســان‪ ،‬اساس و ساختاری که دولت های شرقی بر ان‬ ‫اســتوار شــده‪ ،‬اداره و مدیریت اب بوده است و به دلیل‬ ‫همین محدودیت ابی که همیشه و در طول ایام کشورها‬ ‫داشــته اند یک سیســتم متمرکز و قدرتمند برای توزیع‬ ‫اب طراحی شــده است‪ .‬او با اشاره به شکل گیری روابط‬ ‫اجتماعی و نقش های پیرامون اب در گذشته‪ ،‬می افزاید‪:‬‬ ‫وجــود میراب ها یا افرادی که نقش اب دار داشــته اند و‬ ‫زمان توزیــع اب زمین ها را کنترل و مدیریت می کردند‪،‬‬ ‫خود نشــان دهنده جایگاه اب در ادبیات تاریخ اجتماعی‬ ‫ایران است‪.‬‬ ‫این جامعه شــناس ادامه می دهد‪ :‬خاســتگاه و هســته‬ ‫مرکــزی تمدن های حاشــیه رودخانه ها اب اســت‪ .‬در‬ ‫گروه های اجتماعی که در حاشیه رودخانه ها شکل گرفته‬ ‫اســت اب عامل پیوند زننده بوده است و اگر این عامل‬ ‫پیوند زننده در جامعه دچار محدودیت یا کاهش شود‪ ،‬ان‬ ‫پیوندهای اجتماعی نیز دچار اسیب خواهد شد و انسجام‬ ‫اجتماعی جامعه کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬فروپاشــی های اجتماعی به دنبال از بین‬ ‫رفتن شغل و مهاجرت‬ ‫او خاطرنشــان می کنــد‪ :‬گســیختگی های اجتماعی در‬ ‫مناطق شرق اصفهان پیامد نبود اب‪ ،‬از دست رفتن شغل‬ ‫کشاورزی و در نتیجه مهاجرت است‪ ،‬از سوی دیگر واحد‬ ‫اجتماعی روســتا و محله هایی که در حاشــیه زاینده رود‬ ‫به وجــود امده با کمبود اب و خشکســالی دچار تجزیه‬ ‫اجتماعی یا در اصطالح فروپاشــی اجتماعی می شــوند‬ ‫کــه این پیامدهای منفی را هــم در خانواده ها می بینیم‪.‬‬ ‫اســماعیلی با اشاره به اینکه اســیب دیدگی شغلی برای‬ ‫نــان اور خانواده‪ ،‬باعــث افزایش اختالفــات خانوادگی‬ ‫شده اســت‪ ،‬می گوید‪ :‬در واحد بزرگ تری به نام اجتماع‬ ‫نیز شــاهد افزایش نزاع هــا و درگیری های اجتماعی در‬ ‫محله ها همچنین درگیری های جسمی و لفظی هستیم‪.‬‬ ‫او در خصــوص تغییر نگرش و ذهنیت ســاکنان منطقه‬ ‫شــرق اصفهان اظهار می کند‪ :‬این تغییر نگرش از دیگر‬ ‫پیامدهای اجتماعی خشــکی زاینده رود است و این افراد‬ ‫که در زمان جنــگ و ایثارگری ها‪ ،‬نقش تعیین کننده ای‬ ‫داشتند اکنون نگرش هایشان نسبت به سیستم مدیریت‬ ‫کننده ضعیف شــده و به عبارت دیگر‪ ،‬ســرمایه سیاسی‬ ‫کنونی به شــکل نزولی درامده و اعتماد و همکاری ها و‬ ‫امید سیاسی خدشه دار شده است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬زنگ خطر کاهش امید و اعتماد جمعی‬ ‫عضو هیئت علمی دانشــگاه ازاد اسالمی واحد اصفهان‬ ‫کاهش امیــد و اعتماد اجتماعــی را زنگ خطری برای‬ ‫جامعــه می دانــد و می گوید‪ :‬کاهش اعتماد سیاســی و‬ ‫همچنین افزایش نزاع هــا و اختالفات درونی در جامعه‪،‬‬ ‫نشان می دهد که چگونه یک مسئله جغرافیایی مثل اب‬ ‫به یک مســئله اجتماعی تبدیل شده اســت‪ .‬او با اشاره‬ ‫بــه نقش کلیدی زاینده رود در حیات اجتماعی ســاکنان‬ ‫منطقه‪ ،‬اظهار می کند‪ :‬از نظر فرهنگی خشکســالی ها و‬ ‫ســوء مدیریت پیاپی اب باعث می شود تمدنی که حول‬ ‫زاینده رود شــکل گرفته اســت از جمله پل های تاریخی‬ ‫شهرســتان از ابتدا تا انتهــای رود در معرض خطر قرار‬ ‫بگیرند و ممکن است در اینده تنها در کتاب های تاریخی‬ ‫از انها یاد کنیم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬حل مسئله در دو ســال اینده خود یک‬ ‫استراتژی مسئله افرین است‬ ‫اسماعیلی با اشاره به قول دو ساله وزارت نیرو برای حل‬ ‫مسئله ادامه می دهد‪ :‬این امر در کوتاه مدت ممکن است‬ ‫منجر به افزایش نزاع ها بین حوزه های منطقه ای شــود‪،‬‬ ‫اختالفات اســتان های چهارمحال و بختیاری‪ ،‬اصفهان‪،‬‬ ‫خوزســتان و یزد بر ســر توزیع اب وجود دارد و در این‬ ‫شــرایط‪ ،‬بخشــی از حوزه اجتماعی جامعه دچار اسیب‬ ‫شده است به همین دلیل استراتژی و راهبرد حل مسئله‬ ‫در دو ســال اینده اساسًا یک اســتراتژی مسئله افرین‬ ‫است‪ ،‬بنابراین پیشنهاد می شــود راهبردهای سریع تر و‬ ‫کوتاه مدت تری برای حل مســئله در پیش گرفته شــود‬ ‫تا به گســترش اختالفات قومی در بین اســتان ها دامن‬ ‫زده نشود‪.‬‬ ‫او با اشــاره به اینکه مســئله اب در جامعه ایران هنوز‬ ‫ملی و فرا استانی است‪ ،‬می گوید‪ :‬در حال حاضر تشکیل‬ ‫وزارت اب و حکمرانی اب‪ ،‬الگوی حل مسئله است یعنی‬ ‫بایــد وزارت اب از وزارت نیــرو جدا شــده و با توجه به‬ ‫اهمیت مسئله اب‪ ،‬مدیریت تولید‪ ،‬توزیع و مصرف ان با‬ ‫یک مدیریت جامع‪ ،‬کالن و یکپارچه نگر در پیش گرفته‬ ‫شــود اما این موضوع با روش های اســتانی به نتیجه ای‬ ‫نخواهد رسید‪.‬‬ ‫عبدالحســین میرمیران؛ عضو هیئت مدیره نظام صنفی‬ ‫کشاورزی شهرستان اصفهان و مدیرعامل سازمان مردم‬ ‫نهاد جمعیت امید دوســتداران زاینده رود اظهار می کند‪:‬‬ ‫جدای از مسائل کشــاورزان؛ جامعه شهری اصفهان هم‬ ‫جامعه ای اســت که در طول تاریــخ از اثار و نعمت های‬ ‫زاینده رود برخوردار بوده اند و ایجاد شهرها و روستاها و به‬ ‫خصوص شهر تاریخی و اثار باستانی گران بهای اصفهان‬ ‫به واسطه جریان همیشگی زاینده رود بوده است‪.‬‬ ‫او با اشــاره به خسارت های پایین دســت به ویژه مردم‬ ‫و اثار تاریخی اصفهان از خشــکی زاینده رود به واسطه‬ ‫سوءمدیریت ها می گوید‪ :‬ســاکنان این منطقه اکنون در‬ ‫تهدید بسیار خطرناک فرونشست قرار گرفته اند که البته‬ ‫این تهدید از سال ها قبل توسط متخصصان پیش بینی و‬ ‫در مورد ان اخطار داده شده ولی از سوی مسئوالن مورد‬ ‫بی توجهی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬فرصت احیای زاینده رود و گاوخونی را از‬ ‫دست ندهیم‬ ‫این فعال محیط زیســت تصریح می کنــد‪ :‬وظیفه همه‬ ‫شــهروندان تــاش بــرای جلوگیــری از وارد شــدن‬ ‫خسارت های غیرقابل جبران به منطقه است و امروز اثار‬ ‫سو خشــکاندن زاینده رود عرصه را به کشاورزان و مردم‬ ‫اصفهان تنگ کرده است‪ .‬میرمیران خطاب به وزیر نیرو‬ ‫و مسئوالن ملی اظهار می کند‪ :‬پیشنهادهای کوتاه مدت‬ ‫و میان مدت برای احیای زاینده رود و تاالب گاوخونی در‬ ‫طول سال های گذشته و از سوی افراد ذی ربط و صاحب‬ ‫نظر مشخص شده و در همین راستا قوانین روشنی مانند‬ ‫مواد ‪ ۱۵۸‬و ‪ ۱۵۹‬قانــون مدنی و همچنین قانون توزیع‬ ‫عادالنه اب از قبل وجود داشــته اســت‪ .‬او با اشــاره به‬ ‫مصوبه های مختلف شورای عالی اب و شورای هماهنگی‬ ‫زاینــده رود بر مبنــای قوانین‪ ،‬واقعیت هــا و امار و ارقام‬ ‫حوضه ابریز‪ ،‬می افزاید‪ :‬به این ترتیب راهکارهای احیای‬ ‫زاینده رود به خوبی و به وضوح مشــخص است و دیگر‬ ‫نیازی به صرف وقــت و هزینه برای اختراع دوباره چرخ‬ ‫نیست و اگر عزمی برای احیای زاینده رود باشد تنها باید‬ ‫برای مصوبات مربوطه برنامه زمان بندی نوشت و با دقت‬ ‫و وســواس و قبل از اینکه دیگر راه نجاتی باقی نمانده‬ ‫باشــد؛ به فوریت و با دقت به اجــرای بند بند مصوبات‬ ‫پرداخــت‪ .‬عضو هیئــت مدیره نظام صنفی کشــاورزی‬ ‫شهرستان اصفهان اظهار می کند‪ :‬راهکارهای جامع تر و‬ ‫گســترده تر موضوع در طرح احیای تاالب گاوخونی که‬ ‫در مدت دو سال و با مشــارکت همه ذی نفعان و مراکز‬ ‫اداری و دانشــگاهی‪ ،‬حقابه داران؛ فعاالن محیط زیستی‬ ‫و باالخره تمام صاحبنظران حوضه تهیه شــده اســت؛‬ ‫امــده که هر مرجعی که بخواهد مطالعه ای در این زمینه‬ ‫داشته باشــد می تواند از ان بهره مند شود بنابراین نباید‬ ‫به عنوان اختراع دوباره چــرخ؛ فرصت محدود باقیمانده‬ ‫در احیــای زاینــده رود و تــاالب بین المللــی گاوخونی‬ ‫را از دست داد‪.‬‬ ‫حال ‪ ۲‬مصدوم اعتراضات اصفهان مناسب نیست‬ ‫به گفته سخنگوی دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان‬ ‫حــال ‪ ۲‬نفر از مصدومــان اعتراضات دو روز گذشــته‬ ‫اصفهان مناسب نیســت اما تاکنون فوتی گزارش نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫نورالدین ســلطانیان به مهر گفت‪ :‬بســیاری از این‬ ‫مصدومان در هنگام مراجعه‪ ،‬ســرپایی درمان و مرخص‬ ‫شــدند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬ســایر مصدومانی که هم اکنون در‬ ‫مراکز درمانی بســتری هستند به غیر از ‪ ۲‬نفر که نسبت‬ ‫به بقیه حال عمومی مناســبی ندارند‪ ،‬حالشــان خوب‬ ‫است‪ .‬ســخنگوی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان‬ ‫بــا بیــان اینکه بر اســاس اخریــن اطــاع تاکنون‬ ‫فوتی از حــوادث روز گذشــته در اصفهان نداشــتیم‪،‬‬ ‫اضافــه کرد‪ :‬تــاش می کنیم امار دقیــق و به هنگام‬ ‫مصدومــان را بزودی بــرای جلب اعتماد مــردم ارائه‬ ‫کنیم تا موج ســواری رســانه های معانــد کمتر اتفاق‬ ‫افتد‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫کوتاه از اصفهان‬ ‫‪ ۱۳‬گام تا خانواده ای شاد و‬ ‫سالم‬ ‫کارشناس سالمت روان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی اصفهان‪ ۱۳ ،‬پیشنهاد برای داشتن خانواده ای شاد و‬ ‫سالم ارائه کرد و گفت‪ :‬اگر مشکالت و تعارضات در خانواده‬ ‫به اندازه ای است که با این راهکارها حل نمی شود بهتر است‬ ‫اعضای خانواده به کارشناسان سالمت روان و مشاوران‬ ‫خانواده مراجعه کنند‪.‬‬ ‫دکتر افسانه سرتیپ زاده با اشاره به اجرای پویش «حرف‬ ‫و گفت» از یکم تا هفتم اذرماه‪ ،‬به ایسنا گفت‪ :‬ایجاد روابط‬ ‫سالم بین اعضای خانواده یکی از محورهای این پویش‬ ‫است تا ارتباطات بین افراد خانواده منطقی‪ ،‬محترمانه‬ ‫و درعین حال صمیمانه باشد‪ .‬در این زمینه کارشناسان‬ ‫سالمت روان در مراکز جامع خدمات سالمت برنامه های‬ ‫اموزشی برای خانواده ها دارند‪.‬او با اشاره به اهمیت توجه‬ ‫به سالمت جسمی اعضای خانواده به عنوان دومین راهکار‬ ‫برای تضمین سالمت روان انها‪ ،‬گفت‪ :‬تغذیه سالم‪ ،‬خواب‬ ‫کافی‪ ،‬فعالیت فیزیکی و ورزش مناسب‪ ،‬دوری از مصرف‬ ‫دخانیات و مواد مضر برای سالمتی و کنترل بیماری های‬ ‫مزمن از راهکارهای حفظ سالمت جسمی و روحی است‪.‬‬ ‫کارشناس سالمت روان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی اصفهان سومین راهکار را تالش برای شناخت‬ ‫یکدیگر و افزایش اعتمادبه نفس در اعضای خانواده دانست‬ ‫و افزود‪ :‬راهکار بعدی گوش کردن به صحبت های یکدیگر‬ ‫بدون قضاوت و پیش داوری و نصیحت است‪.‬او به فراهم‬ ‫کردن شرایط گفت وگو و تبادل نظر برای همه افراد خانواده‬ ‫به عنوان راهکار پنجم برای بهبود سالمت روان خانواده‬ ‫اشاره و تصریح کرد‪ :‬راهکار بعدی فعالیت های گروهی و‬ ‫در نظر گرفتن وقتی برای انجام کار گروهی مثل بازی های‬ ‫دسته جمعی است‪.‬سرتیپ زاده بر خودداری از سرزنش افراد‬ ‫تاکید و اظهار کرد‪ :‬در زمان هایی مثل االن که همه گیری‬ ‫کرونا شیوع دارد‪ ،‬افراد خانواده نباید همدیگر را سرزنش‬ ‫و یک نفر را مقصر قلمداد کنند‪ ،‬بلکه اگر بحرانی وجود‬ ‫دارد باید تالش کنند تا با کمک هم ان را حل کنند‪.‬او با‬ ‫بیان اینکه افراد خانواده باید نسبت به هم مسئولیت پذیر‬ ‫باشند و هرکدام نقش خود را به خوبی ایفا کنند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫احترام به اعتقادات مذهبی و غنا بخشیدن به ارزش های‬ ‫معنوی راهکار دیگری برای ارتقای سالمت روان اعضای‬ ‫خانواده است‪.‬این کارشناس سالمت روان‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫هرکدام از اعضای خانواده باید به انچه می گویند عمل کنند‪،‬‬ ‫به عنوان مثال اگر پدر و مادر قولی به فرزند خود می دهند‬ ‫باید به قول خود عمل کنند‪ ،‬این کار باعث می شود اعتماد‬ ‫اعضای خانواده به هم افزایش پیدا کند‪.‬او هماهنگ بودن‬ ‫والدین با یکدیگر و اطالع از نیازهای اعضای خانواده را‬ ‫موضوع مهم دیگری دانست و گفت‪ :‬نباید بین والدین در‬ ‫تربیت کودک ناهماهنگی و تعارض وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫همچنین پرهیز از توهین‪ ،‬سرزنش و پرخاشگری والدین‬ ‫موضوع مهم دیگری است که باید در خانواده مدنظر قرار‬ ‫گیرد‪.‬سرتیپ زاده توجه به رفتارهای مثبت یکدیگر و تشویق‬ ‫و ترغیب رفتارهای پسندیده اعضای خانواده را منجر به‬ ‫افزایش اعتمادبه نفس و سالمت اعضای خانواده عنوان‬ ‫و خاطرنشان کرد‪ :‬اگر مشکالت و تعارضات در خانواده‬ ‫به اندازه ای است که با این راهکارها حل نمی شود‪ ،‬اعضای‬ ‫خانواده باید به کارشناسان سالمت روان و مشاوران خانواده‬ ‫ارجاع کنند تا مشکل را به بهترین شکل حل کنند‪.‬کارشناس‬ ‫سالمت روان معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫اصفهان با اشاره به اینکه مثل همه جوامع دیگر دنیا‪ ،‬کشور‬ ‫ما نیز در سال های اخیر دستخوش تغییراتی در ارزش های‬ ‫جامعه شده و تغییراتی در فرهنگ جامعه اتفاق افتاده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬از جمله این تغییرات این است که بانوان تحصیل کرده‬ ‫و اشتغال به کار پیداکرده اند و نگاه و جایگاه زنان در خانواده‬ ‫و همچنین موقعیت اعضای خانواده در گروه های مختلف‬ ‫سنی تغییراتی پیداکرده است‪.‬او با بیان اینکه این تغییرات در‬ ‫جامعه ما هم زمان با تغییر ارزش ها اتفاق افتاده‪ ،‬افزود‪ :‬این‬ ‫تغییرات درعین حال عوارض جانبی و پیامدهای ناخواسته ای‬ ‫نیز به همراه داشته‪ ،‬از جمله اینکه در جامعه کنونی‪ ،‬سیمای‬ ‫خشونت خانگی تغییر کرده است‪ .‬در قدیم خشونت خانگی‬ ‫جسمی بود و ممکن بود یک مرد‪ ،‬زنی را کتک بزند‪ ،‬اما‬ ‫االن در اغلب موارد خشونت به شکل روانی شده که‬ ‫بردباری و تحمل افراد خانواده را کم کرده و اختالل روانی و‬ ‫استرس را در خانواده زیاد کرده است‪.‬سرتیپ زاده با اشاره به‬ ‫اینکه در فرهنگ گذشته خانواده ایرانی پدربزرگ و مادربرگ‬ ‫نقش یک الگو را برای اعضای خانواده ایفا می کردند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در حال حاضر جامعه تغییر کرده و ارزش های جدیدی در‬ ‫خانواده حاکم شده که پدربزرگ و مادربزرگ دیگر نمی‬ ‫توانند به خوبی نقش خود را ایفا کنند‪ ،‬چون فرهنگ انها‬ ‫با فرهنگ نوین جامعه ما همگام نیست و تعارضاتی بین‬ ‫فرهنگ قدیم و جدید به وجود امده است که این موضوع‬ ‫باعث شده در روابط خانوادگی تعارض و تنشی به وجود اید‬ ‫و چون این تعارضات برطرف نمی شود گاهی باعث خشونت‬ ‫هایی می شود‪.‬او با تاکید بر اینکه باید کاری کنیم افرادی که‬ ‫در جامعه زندگی می کنند بتوانند شیوه مقابله با این تغییر‬ ‫و تحوالت را یاد بگیرند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اعضای خانواده باید‬ ‫در قالب اموزش هایی یاد بگیرند چطور همگام با تغییرات‬ ‫و تحوالت ارزش های جامعه تغییر کنند و از خشونت ها و‬ ‫اختالفات پیشگیری کنند‪.‬‬ ‫این کارشناس سالمت روان با استناد به نتایج مطالعات و‬ ‫تحقیقات انجام شده‪ ،‬یکی از عوامل افزایش امار طالق در‬ ‫جامعه ما را نداشتن مهارت کافی افراد برای مدیریت فضای‬ ‫خانواده و سازگاری عنوان کرد و گفت‪ :‬ما بحران گفت وگو‬ ‫در جامعه داریم و افراد توان یک گفت وگوی سالم و ارائه‬ ‫صحیح مفاهیم بدون خشونت به طرف مقابل را ندارند‪ ،‬به‬ ‫همین دلیل پویش گفت وگو راه اندازی شده است‪.‬او با اشاره‬ ‫به برگزاری پویش حرف و گفت از یکم تا هفتم اذرماه‬ ‫در کشور‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هدف این پویش این است که از‬ ‫گفت وگو به عنوان یک پادزهر و شیوه ای برای پیشگیری از‬ ‫عمیق شدن تعارضات و تنش ها در خانواده استفاده کنیم تا‬ ‫بتوانیم به کاهش تعارضات و خشونت ها در خانواده برسیم‪.‬‬ صفحه 4 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫فرهنگ اصفهان‬ ‫مراسم اغاز به کار فیلم خانه‬ ‫حوزه هنری اصفهان‬ ‫مراسـم اغـاز بـه کار فیلم خانه حـوزه هنـری اصفهان با‬ ‫حضـور اهالـی فرهنگ و هنـر و با یـادی از زاون قوکاسـیان‬ ‫سه شـنبه سـاعت ‪ 16:30‬در سـالن سـوره اصفهان برگزارمی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫بـه گزارش روابـط عمومی حوزه هنری اسـتان اصفهان‪،‬‬ ‫بـه نقـل از نرگـس رجایـی مدیـر هنرهـای تصویـری حوزه‬ ‫هنـری اسـتان اصفهـان‪ ،‬فیلم خانـه حـوزه هنـری اسـتان‬ ‫اصفهـان در ادامـه فعالیت هـای کانـون فیلـم کـه سـالها در‬ ‫ایـن شـهر بـرای عالقه منـدان به سـینما فعالیت می کـرد با‬ ‫محوریـت اسـتاد زاون قوکاسـیان اغـاز بـه کار می کنـد‪ .‬وی‬ ‫افـزود‪ :‬ایـن فیلم خانـه بـا رویکـرد جدیـد کار خـود را اغـاز‬ ‫می نمایـد و در ایـن برنامـه کـه بـا حضـور دوسـتان زاون‬ ‫قوکاسـیان و سینماگران پیشکسـوت برگزار خواهد شد‪ ،‬فیلم‬ ‫«پوسـت» سـاخته بـرادران ارک بـه نمایـش درمی ایـد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشـان کـرد‪ :‬فصـل اول فیلم خانـه بـا رویکـرد‬ ‫اقتبـاس به نمایش و بررسـی اثار اقتباسـی سـینما می پردازد‬ ‫و در هفته هـای اتـی‪ ،‬سه شـنبه های هـر هفتـه فیلم خانـه‬ ‫نمایش فیلـم خواهد داشـت‪.‬‬ ‫رجایـی با اشـاره به برگـزاری برنامه های فیلم خانـه در ‪۴‬‬ ‫فصـل تصریـح کرد‪ :‬بـا برنامه ریزی منظم و در هفتـه اول به‬ ‫اقتبـاس می پردازیـم و عالقه منـدان به حضـور در این برنامه‬ ‫می توانند سـاعت ‪ 16:30‬فردا به سـالن سـوره واقع در خیابان‬ ‫امادگاه‪ ،‬روبروی مهمانسـرای عباسـی مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫معماری اختیار یا سرنوشت در‬ ‫خانه صفوی‬ ‫در خوانـش دوم از مجموعـه پیرنـگ خوانـی‪ ،‬کتـاب‬ ‫«معماری اختیار یا سرنوشـت» نوشت ه «لئون کرییر» بررسی‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫در دومیـن خوانـش از مجموعـه «پیرنـگ خوانـی» کـه‬ ‫از سـوی خانـه صفـوی اصفهـان برگـزار می شـود‪ ،‬کتـاب‬ ‫«معماری اختیار یا سرنوشـت» نوشته «لئون کرییر» بررسی‬ ‫خواهد شـد‪.‬‬ ‫ایـن کتـاب توسـط شـماری از دانشـجویان معمـاری‬ ‫و شهرسـازی دانشـگاه شـهید بهشـتی شـامل نازنیـن‬ ‫شـهیدی مارنانی‪ ،‬صفـورا عبدی هـا‪ ،‬زهـرا فراهانـی‪ ،‬مریـم‬ ‫قیومی بیدهندی‪ ،‬زهرا گلشـن و سـیده لیال میـری و زیر نظر‬ ‫«مهـرداد قیومـی بیدهندی» به فارسـی منتشرشـده اسـت‪.‬‬ ‫کتـاب «معماری اختیار یا سرنوشـت» حـاوی مقاله های‬ ‫لئون کرییر‪ ،‬معمار اندیشـمند معاصر‪ ،‬دربـاره بحران معماری‬ ‫و شـهر در روزگار مـا اسـت‪ .‬نویسـنده ایـن کتاب می کوشـد‬ ‫مشـکالت بناهـا و شـهرهای امـروزی را به طـور عمیق اما‬ ‫بـه زبـان معمـاران‪ ،‬روشـن کرده‪ ،‬ریشـه انهـا را معلـوم کند‬ ‫و راه حل هـای طراحـی بـرای انهـا ارائـه دهد‪ .‬از نظـر کرییر‪،‬‬ ‫بخـش اعظـم مشـکالت معمـاری و شـهر ناشـی از غلبـه‬ ‫اندیشـه و عمل و اثار معماران جنبش مدرن اسـت‪ .‬او معتقد‬ ‫اسـت که باید ریشـه های این تفکرات را سـوزاند و کوشید تا‬ ‫با تکیه بر دسـتاوردهای هزاران سـاله انسـان در ساختن بناها‬ ‫و شـهرها و روستاها و نیز بنیادهای اصیل مدرنیته معماری و‬ ‫شهرسـازی را اساسًا اصالح کرد‪.‬نخستین جلسه خوانش دوم‬ ‫از مجموعـه پیرنـگ خوانـی به دبیـری «علی قریشـوندی»‬ ‫سـه شـنبه _نهم اذرماه_ سـاعت ‪ ۱۸‬در خانه صفـوی‪ ،‬واقع‬ ‫در خیابـان خاقانـی‪ ،‬حدفاصـل خواجه پطـرس و وحید‪ ،‬جنب‬ ‫کوچـه شـماره ‪ ۳۱‬برگزار می شـود‪.‬‬ ‫ایـن خوانش در ده جلسـه به صـورت رایگان و با ظرفیت‬ ‫محـدود (حضـوری) همـراه با یک جلسـه بازدیـد معمارانه و‬ ‫یک جلسـه کارگاه عملـی در پایان دوره برگزار خواهد شـد‪.‬‬ ‫یکشنبه | ‪ 07‬اذر ‪ | 1400‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4224‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫اکران انالین رستاخیز از‬ ‫‪ ۱۶‬اسفندماه‬ ‫تهیه کننده فیلم سینمایی رستاخیز خبر داد که سرانجام این فیلم از‬ ‫‪ ۱۶‬اسفندماه همزمان با تولد حضرت ابوالفضل (ع) در پلتفرمی که‬ ‫برای عرضه جهانی ان طراحی شده است‪ ،‬اکران انالین می شود‪.‬‬ ‫تقی علیقلی زاده که با ایسنا گفتگو می کرد‪ ،‬یاداور شد‪ :‬بعد از رای‬ ‫اولیه دیوان عدالت اداری به نفع سازندگان فیلم سینمائی رستاخیز به‬ ‫کارگردانی احمدرضا درویش‪ ،‬از طرف بعضی پیشکسوتان حرفه ای‬ ‫و مدیران سازمان سینمایی (که ان موقع مدیریتش تغییر کرده‬ ‫بود) به مصالحه دعوت شدیم‪ .‬این دعوت با پذیرش سهامداران‬ ‫مواجه شد و سرانجام مصالحه ای صورت گرفت مبنی بر اینکه فعال‬ ‫درباره ی اکران داخلی طرح دعوا نشود و در مورد پخش خارجی‬ ‫پروانه نمایش صادر شود‪ .‬همچنین دولت بخشی از سهام فیلم را‬ ‫خریداری کند تا فشار مالی بر روی سهامداران خصوصی کم شود‪.‬‬ ‫البته تمامی سهام داران بخش خصوصی در این قرارداد متحمل‬ ‫ضرر و زیان شدند‪ .‬از ان به بعد پیگیری حقوقی محاکم داخلی‪،‬‬ ‫متوقف و بر روی عرضه فیلم تمرکز شد‪.‬‬ ‫پس از این مصالحه و واگذاری بخشی از سهام فیلم به بنیاد‬ ‫سینمائی فارابی و صدور پروانه نمایش خارجی‪ ،‬به عنوان تهیه کننده‬ ‫و سهامدار‪ ،‬رسما پیشنهاد کردم که بنیاد سینمایی فارابی‪ ،‬مسئولیت‬ ‫توزیع جهانی فیلم را بپذیرد‪ .‬در پاسخ به این پیشنهاد‪ ،‬بنیاد سینمایی‬ ‫فارابی‪ ،‬طی یک نامه رسمی‪ ،‬از قبول این مسئولیت امتناع کرد‪.‬‬ ‫در ادامه و به اصرار مدیران وقت سینمایی و سایر سهامداران‪،‬‬ ‫تصمیم گیری دربار ه توزیع کننده داخلی و خارجی در تمامی اشکال‬ ‫حقوقی به تهیه کننده واگذار و مقررشد سایر سهامداران به عنوان‬ ‫مشاور و پشتیبان حضورداشته باشند‪.‬او ادامه داد‪ ۳ :‬سال قبل و در‬ ‫توافقی که به عنوان مصالحه انجام شد‪ ،‬پروانه بهره برداری خارجی‬ ‫فیلم صادر شد‪ .‬توجه داشته باشید که ‪ ۶۰‬درصد سهام این فیلم به‬ ‫بنیاد فارابی و ‪ ۴۰‬درصد سهام به سرمایه گذاران بخش خصوصی‬ ‫تعلق دارد که ‪ ۳۰‬درصد ان سهامداران غیر ایرانی هستند و ‪۱۰‬‬ ‫درصد ان سهامداران ایرانی‪ .‬لیکن همان طور که پیش ازاین گفتم‪،‬‬ ‫تصمیم گیری در مورد بهره برداری از فیلم به عنوان تهیه کننده و‬ ‫امین سهامداران‪ ،‬بر عهده من است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬هرچند صدور‬ ‫پروانه نمایش خارجی فیلم‪ ،‬گام مهمی به پیش بود‪ ،‬اما در ادامه این‬ ‫سوال مطرح شد که چرا برای عرضه خارجی فیلم‪ ،‬کاری نمی شود‪.‬‬ ‫پاسخ ما این بود که این فیلم در ایران تولیدشده و جوایز متعدد‬ ‫داخلی کسب کرده است‪ .‬پس شایسته است که صبر کنیم تا مسئله‬ ‫اکران داخلی ان هم حل شود و هم وطنان ما در داخل هم بتوانند‬ ‫فیلم را ببینند‪ .‬این در حالی بود که در ان مقطع دولت وقت به ما‬ ‫فشار می اورد‪ ،‬ولی همواره موضع ما این بود که تا تکلیف اکران‬ ‫داخلی روشن نشود‪ ،‬فیلم را عرضه جهانی نمی کنیم‪ .‬البته از همان‬ ‫مقطع ما مطالع ه برای عرضه بین الملل فیلم را اغاز کرده بودیم و‬ ‫متوجه شدیم پلتفرم های جهانی که سابقه و حضور حرفه ای موثری‬ ‫دارند‪ ،‬مایل به پذیرش پخش این فیلم با شرایط مناسب نیستند‪.‬‬ ‫دلیل اصلی هم این بود که اوال سال ها از تولید فیلم گذشته بود و‬ ‫فیلم حتی در کشور محل تولید ان به نمایش درنیامده بود و دوم‬ ‫انکه فیلم در کشور محل تولید‪ ،‬سال ها توقیف شده بود‪ .‬به عبارتی‬ ‫جلوگیری از عرضه داخلی فیلم‪ ،‬تمامی فرصت های بین المللی فیلم‬ ‫را از بین برده بود و همین موضوع ضربه بزرگی به عرضه فیلم‬ ‫رستاخیز در عرصه بین المللی وارد کرد‪ .‬درنهایت مذاکراتی که با‬ ‫برخی از این پلتفرم های مطرح جهانی انجام شد‪ ،‬پیشنهادهای‬ ‫جذابی در مقایسه با سرمایه گذاری فیلم به همراه نداشت‪.‬وی در‬ ‫بخش دیگری از این گفتگو به سرقت دو سال قبل «رستاخیز» و‬ ‫پخش غیرقانونی ان در فضای مجازی اشاره کرد و افزود‪ :‬سرقت‬ ‫کننده فیلم‪ ،‬یک کانال یوتیوب عراقی‪ ،‬به نام «عشتار» بود که‬ ‫درنهایت در مکاتبات پذیرفت که این کار را انجام داده ولی مدعی‬ ‫بود که نمی دانسته کار خالفی است‪ .‬به هرحال فیلم توزیع شده بود‬ ‫و ما امکان دعوای حقوقی را به خاطر شرایط سیاسی اجتماعی‬ ‫عراق در ان مقطع نداشتیم‪ .‬این موضوع در یکی از جلسات به‬ ‫میزبانی بنیاد فارابی مطرح و مقرر و مصوب شد که برای هزینه‬ ‫طرح دعوای حقوقی بین المللی و نیز ایجاد پوشش محافظتی برای‬ ‫فیلم در فضای مجازی‪ ،‬سهامداران بودجه ای را پرداخت کنند که‬ ‫در این میان علی رغم انجام کامل تعهدات از سوی سهامداران‬ ‫بخش خصوصی‪ ،‬بنیاد فارابی هیچ اقدامی انجام نداد و مانع تحقق‬ ‫این امر شد‪ .‬جالب انکه در همین شرایط که دولت از پرداخت‬ ‫تعهدات مصوب خود و نیز پرداخت خسارت های ناشی از تعلیق‬ ‫اکران‪ ،‬خودداری می کرد و هیچ همراهی برای رفع مشکالت فیلم‬ ‫انجام نمی داد‪ ،‬پروانه وی او دی فیلم در داخل را صادر کرد؛ اما‬ ‫هیچ کس از انها نپرسید چرا سال قبل و پیش از انکه فیلم سرقت‬ ‫شود‪ ،‬این کار را انجام نداده اید؟ اصوال چرا مانع این فیلم شدید؟‬ ‫چرا تصمیمات ناصحیح خود را با صرف از منابع عمومی کشور‬ ‫که به امانت به شما سپرده شده و با تعدی به حقوق افراد‪ ،‬جبران‬ ‫سینمااز اصفهان‬ ‫کوتاه‬ ‫نقد و بررسی فیلم جنایت بی‬ ‫دقت با حضور نیکی کریمی و‬ ‫بابککریمی‬ ‫می کنید؟ و انبوه سواالت دیگر‪.‬تهیه کننده رستاخیز گفت‪ :‬به هرحال‬ ‫با صدور پروانه وی او دی داخلی بستر نسبتا مناسبی برای عرضه‬ ‫فیلم به وجود امد‪ .‬در این مرحله تشخیص و تصمیم سهامداران‬ ‫بخش خصوصی این بود که یک پلتفرم اختصاصی برای فیلم‬ ‫طراحی شود‪ ،‬اما بنیاد فارابی اصرار داشت که با یک پلتفرم خاص‬ ‫داخلی‪ ،‬قرارداد منعقد شود که هم فیلم را در داخل توزیع نماید و هم‬ ‫در یوتیوب عرضه کند‪ .‬در مذاکره با مدیران این پلتفرم مشخص‬ ‫شد که پیش بینی موفقیت برای فیلم ندارند و درعین حال هیچ‬ ‫تعهدی هم نسبت به امنیت فیلم نمی پذیرند‪ .‬مع هذا اصرار فارابی‬ ‫ادامه داشت و اعالم کرد که در پلتفرم اختصاصی مشارکت مالی‬ ‫نمی کند‪ .‬بنابراین به ناچار سهامداران بخش خصوصی تامین مالی و‬ ‫پشتیبانی و هدایت امور این پلتفرم را عهده دار شدند‪.‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫این درگاه که در ابتدا یوتیوب حالل نام داشت به صورت اورجینال‬ ‫برنامه نویسی شده و بنا به اطمینان امنیتی‪ ،‬از نسخه ها و برنامه های‬ ‫اماده یا نیمه اماده موجود در ان استفاده نشده است‪ .‬در ادامه نام ان‬ ‫به حالل چنل‪ ،‬به ادرس اینترنتی ‪www.halalchanel.com‬‬ ‫تغییر یافت‪ .‬از طرفی همزمان با صدور اسناد و مجوزهای قانونی‬ ‫از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برای عرضه بین المللی و‬ ‫جهانی فیلم سینمائی رستاخیز‪ ،‬طی یک توافق حقوقی از سوی‬ ‫تهیه کننده‪ ،‬مدیریت بهره برداری از کلیه حقوق این فیلم به یک‬ ‫شرکت خارجی واگذارشده بود که در تفاهم با تهیه کننده ضمن‬ ‫مدیریت کارکرد این پلتفرم‪ ،‬واگذاری سایر حقوق را نیز پیگیری‬ ‫نماید‪ .‬این پلتفرم‪ ،‬به ادرس اینترنتی ‪www.halalchanel.‬‬ ‫‪ com‬از ‪ ۱۶‬اسفندماه ‪ ،۱۴۰۰‬همزمان با تولد حضرت ابوالفضل‬ ‫علیه السالم‪ ،‬فیلم رستاخیز را عرضه می کند‪ .‬حالل چنل قابلیت‬ ‫فروش محصوالت صورت و تصویری در سراسر دنیا با تمامی‬ ‫ارزهای رایج جهانی را دارد و بهترین امکانات را ازلحاظ سرور‬ ‫و ترافیک بهره برداری و امنیت محتوا دارا است‪ .‬تا ‪ ۱۶‬اسفندماه‬ ‫ازمایش های عملیاتی متنوعی در این پلتفرم انجام خواهد شد تا در‬ ‫مقطع فاز بهره برداری از کارایی حداکثری برخوردار باشد‪ .‬البته به‬ ‫این نکته اشاره کنم که پلتفرم های داخلی ازلحاظ تکنیکی شرایط‬ ‫مناسبی دارند اما برای کسب درامد غیرریالی‪ ،‬این اقدام ضروری‬ ‫بود‪ .‬تقی علیقلی زاده با بیان اینکه حالل چنل محیطی کامال‬ ‫حرفه ای و امن ازلحاظ قانون کپی رایت است که می تواند بستر‬ ‫مناسبی برای انواع فیلم ها‪ ،‬بازی ها‪ ،‬انیمیشن‪ ،‬مستند‪ ،‬اموزشی‪ ،‬نرم‬ ‫افزار و تمامی محصوالت و محتواهای باقابلیت عرضه در فضای‬ ‫مجازی‪ ،‬باشد تا به راحتی بتوانند درامد غیرریالی نیز داشته باشند‪.‬‬ ‫به هرحال این موقعیت‪ ،‬ظرفیتی است که باهمت بخش خصوصی‬ ‫راه اندازی شده و می تواند در اختیار سینمای پرافتخار ایران و مدیران‬ ‫و هنرمندان فعال در عرصه محصوالت صوتی و تصویری باشد‪.‬‬ ‫او در پاسخ به اینکه مخاطبان داخلی چگونه می توانند‪ ،‬فیلم را‬ ‫ببیند گفت‪ :‬در داخل باهدف تقویت ساختارهای موجود‪ ،‬مذاکره با‬ ‫شرکت های داخلی فعال در زمینه وی او دی برای توزیع همزمان‬ ‫داخلی فیلمرستاخیز در حال انجام است که به زودی نتایج ان نیز‬ ‫اعالم می گردد‪.‬تقی علیقلی زاده در بخش پایانی این مصاحبه کفت‪:‬‬ ‫فیلم از ‪ ۱۶‬اسفندماه همزمان با تولد حضرت ابوالفضل (ع) به سه‬ ‫زبان عربی‪ ،‬فرانسه‪ ،‬فارسی و ‪ ۱۰‬زبان رایج دنیا به صورت زیرنویس‬ ‫با تایم دو ساعت در پلتفر م حالل چنل‪ ،‬به ادرس اینترنتی ‪www.‬‬ ‫‪ halalchanel.com‬و پلتفرم های داخلی توزیع می شود‪.‬‬ ‫تهیه کننده رستاخیز همچنین از مدیران فرهنگی کشور درخواست‬ ‫کرد؛ با توجه به رویکرد عمومی دولت جدید مبنی بر رفع موانع از‬ ‫مسیر طراحی و تولید و عرضه این گونه اثار‪ ،‬برای جبران بخشی‬ ‫از صدمات وارده به سازندگان فیلم سینمائی رستاخیز و همراهی‬ ‫با دوست داران این فیلم؛ و با توجه به این که تاریخ شروع فعالیت‬ ‫این پلتفرم در ‪ ۱۶‬اسفندماه ‪ ۱۴۰۰‬است‪ ،‬ترتیبی اتخاذ نمایند که‬ ‫فیلم سینمائی «رستاخیز» همزمان باعرضه در پلتفرم ها‪ ،‬به عنوان‬ ‫یکی از فیلم های اکران شروع سال جدید‪ ،‬در سینماها هم امکان‬ ‫نمایش داشته باشد‪.‬‬ ‫احمد نوری رئیس حوزه هنری اصفهان شد‬ ‫احمد نــوری طی حکمی از ســوی رئیس حوزه هنری‬ ‫انقالب اسالمی به ریاست حوزه هنری انقالب اسالمی استان‬ ‫اصفهان منصوب شد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابط عمومی حــوزه هنــری اصفهان‪،‬‬ ‫«محمدمهــدی دادمان» طی حکمــی «احمد نوری» را به‬ ‫ریاست حوزه هنری انقالب اسالمی استان اصفهان منصوب‬ ‫کرد‪ .‬رئیس حوزه هنری انقالب اســامی در متن این حکم‬ ‫اورده است‪:‬‬ ‫نظر به تجربیات و توانایی های شما‪ ،‬بنا به پیشنهاد معاون‬ ‫محترم راهبری اســتان های حوزه ی هنــری‪ ،‬جناب عالی را‬ ‫به «ریاســت حوزه هنری انقالب اسالمی استان اصفهان»‬ ‫منصــوب می نمایــم‪ .‬از شــما انتظــار مــی رود در دوران‬ ‫مسئولیت تان؛‬ ‫‪ -۱‬ذیل سیاســت های کالن حوزه ی هنری بر تنظیم‪،‬‬ ‫تصویب و اجرای نقشــ ه‪‎‬ی تحول و سند راهبردی حوزه ی‬ ‫هنری استان همت گمارید‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-2148‬برابر رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۰۷۰۰۳۲۲۰‬مورخ ‪ 1400/7/24‬هیات اول موضوع‬ ‫قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه‬ ‫ثبت ملک فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای نصراله جعفری قهدریجانی فرزند‬ ‫ابراهیم بشماره شناسنامه ‪ ۲۱۴‬و کدملی ‪ ۱۱۱۱۰۳۷۰۴۳‬صادره از فالورجان در ششدانگ یک باب‬ ‫مغازه به مساحت ‪ 34/60‬متر مربع پالک ‪ ۲۶۴‬فرعی از ‪ ۳۸۷‬اصلی واقع در قهدریجان خریداری‬ ‫رسمی از مالک رسمی محرز گردیده است‪.‬‬ ‫لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار‬ ‫اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در‬ ‫صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/08/22 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/09/07 :‬محمدعلی ناظمی‬ ‫اشنی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و امالک فالورجان ‪ /1220092‬م الف‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت اباد برخوار‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-2158‬برابر ارای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت اباد برخوار بخش ‪ 16‬ثبت‬ ‫اصفهان بااستناد اسناد رسمی مالکیت مشاعی و اسناد عادی تسلیمی تصرفات مفروزی و مالکانه‬ ‫و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده است لذا طبق ماده ‪ 3‬قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم مراتب در دونوبت به فاصله ‪ 15‬روز‬ ‫اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته‬ ‫باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و‬ ‫پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی‬ ‫تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات‬ ‫اسناد مالکیت صادر خواهد شد‪ .‬صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫برابر رای شماره ‪ 140060302018000611‬کالسه پرونده ‪ 1398114402018000038‬اقای‬ ‫‪ -۲‬برای شناسایی و پرورش نسل مستعد و نوخاسته هنر‬ ‫انقالب اسالمی در استان باهمتی مضاعف اقدام کنید‪.‬‬ ‫‪ -۳‬شبکه ای منسجم‪ ،‬کارامد و هم افزا از هنرمندان مومن‬ ‫و انقالبی استان را در مجموعه حوزه هنری استان به عنوان‬ ‫مرکز رشد هنر انقالبی سامان دهید‪.‬‬ ‫‪ -۴‬در معرفی قلّه های هنر انقالبی استان در تراز ملی و‬ ‫بین المللیبکوشید‪.‬‬ ‫‪ -۵‬ظرفیت ارتباط مستمر و موثر با هیئت اندیشه ورز حوزه‬ ‫هنری اســتان‪ ،‬نهادها‪ّ ،‬‬ ‫تشکل های مردمی‪ ،‬دینی و انقالبی‬ ‫و اعضای جبهه فکری‪ ،‬فرهنگی و هنری انقالب اســامی‬ ‫استان را فعال نمایید‪.‬‬ ‫‪ -۶‬بــا عنایت بــه بهره مندی اصفهــان از ذخایر غنی‬ ‫معنوی و ظرفیت های عظیم و همه جانبه ی اجتماعی‪ ،‬ثبت‬ ‫و بازافرینی اثار تاریخ شفاهی انقالب اسالمی و دفاع مقدس‬ ‫را با توسعه ک ّمی و کیفی و موضوعی روزامد متناسب با نیاز‬ ‫امروز و فردای کشور به طورجدی پیگیری کنید‪.‬‬ ‫کوشا بنیاد دستگردی نسبت در ششدانگ یک باب سوله به مساحت ‪ 247/40‬متر مربع احداثی‬ ‫بر روی قسمتی از پالک ‪ 313‬اصلی واقع در منطقه صنعتی دولت اباد بخش ‪ 16‬ثبت اصفهان در‬ ‫ازای سهام مشاعی اولیه خود‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/08/22 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/09/07 :‬ابراهیم غفاری رئیس‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک برخوار ‪/1220345‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-2160‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی‬ ‫به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1400/08/18 -۹۸۰۸‬هیات اول اقای سعید عقیلی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ ۵۶۷۹۷‬کدملی ‪ ۱۲۸۰۹۹۵۸۵۸‬صادره اصفهان فرزند نصراله در ششدانگ یک باب ساختمان‬ ‫به مساحت ‪ 263/51‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۶۸‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه‬ ‫ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت عباس محبی دهنوی از سند شماره ‪ ۳۶۳۰۷‬مورخ ‪1350/2/9‬‬ ‫دفترخانه شماره ‪ ۶۵‬اصفهان‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/08/22 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/09/07 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان ‪ /1220390‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-2163‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص‬ ‫نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی‬ ‫به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1400/07/08 -۸۳۷۴‬هیات چهارم خانم اشرف فریدی زاده به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ ۹۹۳‬کدملی ‪ ۱۲۸۵۴۶۱۴۴۴‬صادره اصفهان فرزند رضا در ششدانگ یک باب ساختمان به‬ ‫مساحت ‪ 151/78‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۴۸۰‬فرعی از ‪ ۵‬اصلی واقع در اصفهان بخش‬ ‫‪5‬‬ ‫فیلم سینمایی «جنایت بی دقت» به کارگردانی شهرام‬ ‫مکری در تازه ترین حضور بین المللی اش در جشنواره «جنایت و‬ ‫مکافات» در شهر استانبول به نمایش درمی اید‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬یازدهمین دوره این جشنواره درحال‬ ‫برگزاری است و این اثر در کنار پانزده فیلم از کشورهایی نظیر‬ ‫المان‪ ،‬امریکا‪ ،‬روسیه و ترکیه در بخش نمایش های بین الملل‬ ‫در دو نوبت روی پرده می رود‪.‬‬ ‫یکشنبه هم میزگردی با موضوع سینمای ایران با حضور‬ ‫نیکی کریمی‪ ،‬بابک کریمی و شهرام مکری برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫در این دوره جشنواره‪ ،‬نیکی کریمی ریاست هیات داوران بخش‬ ‫مسابقه را برعهده دارد و بابک کریمی به عنوان نماینده فیلم‬ ‫«جنایت بی دقت» در جشنواره حضور خواهد داشت‪ .‬این میزگرد‬ ‫به موضوع سینمای نوین ایران می پردازد‪« .‬جنایت بی دقت»‬ ‫پس از دو سال نمایش های بین المللی سرانجام قرار است همین‬ ‫هفته در سینماهای ایران به نمایش دربیاید‪ .‬شرکت «نمایش‬ ‫گستران» که پخش فیلم را در ایران برعهده دارد از اکران فیلم‬ ‫از چهارشنبه همین هفته خبر داده است‪« .‬جنایت بی دقت» به‬ ‫تهیه کنندگی نگار اسکندرفر از محصوالت «موسسه فرهنگی‬ ‫هنری کارنامه» است و توزیع و پخش بین المللی ان را نسرین‬ ‫میرشب از کمپانی «دریم لب» برعهده دارد‪.‬‬ ‫کمک قهرمان فرهادی برای‬ ‫ازادی زندانیان مالی‬ ‫در اکران خیریه قهرمان ساخته اصغر فرهادی بیش از ‪70‬‬ ‫میلیون جمع اوری شد و این رقم به منظور ازادی زندانی ها به‬ ‫ستاد ازادی زندانیان استان فارس داده شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی فیلم‪ ،‬روز چهارشنبه‪ ،‬سوم اذر ماه‪،‬‬ ‫اکران خیریه «قهرمان» در شهر شیراز با حضور امیر جدیدی‪،‬‬ ‫سحر گلدوست و بازیگران شیرازی این فیلم سینمایی برگزار شد‬ ‫و صد در صد درامد حاصل از فروش بلیت ها و همچنین همت‬ ‫عالی تماشاگران و مخاطبان این فیلم سینمایی در هنر شهر‬ ‫افتاب شیراز در این مراسم‪ ،‬صرف ازاد کردن زندانیان مالی شد‪.‬‬ ‫در این مراسم مبلغ هفتاد و پنج میلیون و صد و بیست هزار‬ ‫تومان از حضور تماشاگران و همت عالی ان ها جمع اوری شد‬ ‫که به منظور ازاد کردن زندانی ها به ستاد ازادی زندانیان استان‬ ‫فارس داده شده است‪ .‬فیلم «قهرمان» روایت یک زندانی مالی‬ ‫با بازی امیر جدیدی است‪.‬‬ ‫این فیلم امسال نماینده سینمای ایران در شاخه بهترین فیلم‬ ‫بین المللی نود و چهارمین دوره جوایز سینمایی اسکار است و‬ ‫فرهادی که پیش از این دو جایزه اسکار در کارنامه دارد‪ ،‬امسال‬ ‫برای پنجمین بار با یکی از اثارش نماینده سینمای ایران در این‬ ‫رویداد سینمایی خواهد بود‪.‬‬ ‫«قهرمان» در نخستین نمایش جهانی خود امسال در‬ ‫جشنواره فیلم کن رونمایی شد و در نهایت جایزه بزرگ هیات‬ ‫داوران را به خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫الناز شاکردوست در فیلم نوید‬ ‫محمودی‬ ‫‪ -۷‬با ایجاد ســازوکار دقیق تولید و ترویج محصوالت و‬ ‫گفتمان هنر انقالب اســامی‪ ،‬بر وسعت دایر ه نفوذ و تاثیر‬ ‫انقالب اسالمی در جغرافیای فرهنگی استان بیفزایید‪.‬‬ ‫احمد نــوری متولــد ‪ ۱۳۶۵‬و دارای دکتری تخصصی‬ ‫مدیریت رســانه است‪ .‬از جمله ســوابق و فعالیت های وی‬ ‫می توان به معاونت حوزه هنری اصفهان‪ ،‬دســتیار و مشاور‬ ‫حوزه ریاســت سازمان تبلیغات اسالمی‪ ،‬مدیر منابع و توزیع‬ ‫ســازمان هنری رسانه ای اوج‪ ،‬مدیر امور استان های سازمان‬ ‫هنری رسانه ای اوج و راه اندازی و مدیریت باشگاه رشد جوان‬ ‫سازمان هنری رسانه ای اوج اشاره کرد‪.‬‬ ‫‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه ‪ ۴۵۰‬دفتر ‪ ۶۴۵‬امالک‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/08/22 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/09/07 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪ /1220649‬م الف‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫‪ -1-2320‬شماره نامه‪ 140085602024010236 :‬نظر به اینکه به موجب رای شماره‬ ‫‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۰۲۴۰۰۰۹۵۵‬مورخ ‪ 1400/3/25‬هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ ۲۰۱‬متر مربع تحت شماره فرعی‬ ‫‪ ۴۸۹۷‬از اصلی ‪ ۴۴۸۳‬مفروز و مجزی شده از شماره ‪ ۱۳۱‬فرعی از اصلی مزبور واقع در بخش‬ ‫‪ ۵‬ثبت اصفهان‪ ،‬در مالکیت هدایت اله شمسی ارمندی فرزند منصور مستقر گردید و پرونده ثبتی‬ ‫فاقد سابقه تحدید حدود میباشد لذا به استناد تبصره ذیل ماده ‪ ۱۳‬قانون فوق الذکر و طبق تقاضای‬ ‫مالک تحدید حدود ملک مرقوم در روز دوشنبه مورخ ‪ 1400/9/29‬ساعت ‪ ۹‬صبح در محل شروع‬ ‫و به عمل خواهد امد و به موجب این اگهی به کلیه مالکین و مجاورین اعالم میگردد تا در روز و‬ ‫ساعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین مطابق ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت از‬ ‫تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدید حدود و فقط تا (‪ )۳۰‬روز پذیرفته خواهد شد و متعرض طبق‬ ‫ماده ‪ ۸۶‬ائیننامه قانون ثبت باید از تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره‪ ،‬ظرف یکماه دادخواست خود‬ ‫را به مرجع ذیصالح قضائی تسلیم و گواهی تقدیم دادخواست را اخذ و به این واحد ثبتی ارائه نماید‪،‬‬ ‫در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی‬ ‫عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض‬ ‫عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه میدهد‪ .‬قویدل‪ -‬رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک جنوب‬ ‫اصفهان ‪/1227916‬م الف‬ ‫اگهی ابالغ وقت رسیدگی‬ ‫‪-1-2378‬نظر به اینکه خواهان اقای سید حسین کریمی فرزند سید حسن دادخواستی به خواسته‬ ‫مطالبه وجه یک فقره چک به شماره ‪ 3333471‬مورخ ‪ 1394/11/1‬به مبلغ ‪ 800000000‬ریال‬ ‫عهده بانک توسعه تعاون به انضمام خسارت دادرسی و تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید لغایت وصول‬ ‫ان به طرفیت خانم نسرین علی اصغر نیا ارجقی فرزند علی به دادگستری کاشان تقدیم که پس‬ ‫از ارجاع به شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی کاشان به کالسه ‪ 0000809‬ثبت و برای روز‬ ‫‪ 1400/10/12‬ساعت ‪ 13/45‬وقت رسیدگی تعیین گردیده از انجا که خانم نسرین علی اصغرنیا‬ ‫ارجقی مجهول المکان بوده لذا به تجویز ماده ‪ 73‬قانون ائین دادرسی دادگاههای عمومی و انقالب‬ ‫در امور مدنی مراتب به نامبرده ابالغ می گردد که در وقت مقرر در جلسه دادگاه حاضر شوند ضمنا‬ ‫نامبرده میتواند تا قبل از جلسه رسیدگی جهت دریافت نسخه ثانی دادخواست و ضمائم ان به دفتر‬ ‫دادگاه مراجعه نمایند ‪ .‬انتشار این اگهی به منزله ابالغ محسوب شده در صورت عدم حضور دادگاه‬ ‫تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد نمود‪ .‬مدیر دفتر شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی کاشان – کریمی‬ ‫‪ /‬م ‪ /‬الف ‪1230306 /‬‬ ‫الناز شاکردوست امسال با فیلمی به کارگردانی و تهیه‬ ‫کنندگی نوید محمودی در جشنواره فیلم فجر حضور دارد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی فیلم‪ ،‬فیلمبرداری فیلم سینمایی‬ ‫«کابل پالک ‪ »۱۰‬به نویسندگی‪ ،‬تهیه کنندگی و کارگردانی‬ ‫نوید محمودی که در سکوت خبری اغاز شده بود اواخر مهر‬ ‫ماه به پایان رسیده است‪.‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-2379‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا‬ ‫به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و‬ ‫پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع‬ ‫قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1400/08/27 -۰۲۴۳‬هیات دوم اقای عبداله زینلی کوجانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ ۱۰۰‬کدملی ‪ ۱۲۹۳۱۹۹۲۵۷‬صادره اصفهان فرزند علی در ششدانگ یک باب ساختمان به‬ ‫مساحت ‪ 299/76‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۱۱۱۹‬فرعی از ‪ ۲۸‬اصلی واقع در اصفهان بخش‬ ‫‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت شکراله زینلی کوجانی از سند شماره ‪ ۳۶۴۱۵‬مورخ‬ ‫‪ 1347/7/20‬دفترخانه شماره ‪ ۸۶‬اصفهان از مورد ثبت صفحات ‪ ۲۶۸‬الی ‪ ۲۷۱‬دفتر ‪ ۵۴‬امالک‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/09/07 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/09/22 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد وامالک غرب اصفهان ‪ /1230587‬م الف‬ ‫اگهی تغییرات شرکت پدید اوران اسمان پاک سهامی خاص به‬ ‫شماره ثبت ‪ 59246‬و شناسه ملی ‪14007102033‬‬ ‫به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ‪1400/08/03‬‬ ‫تصمیمات ذیل اتخاذ شد ‪ :‬پژمان غزالی به شماره ملی ‪ 2560214199‬به سمت‬ ‫رئیس هیئت مدیره ‪ ،‬احسان غزالی به شماره ملی ‪ 2560350505‬به سمت‬ ‫نایب رئیس هیئت مدیره و ولی اله غزالی به شماره ملی ‪ 2571195778‬به‬ ‫سمت مدیرعامل به مدت دو سال تعیین گردیدند‪ .‬راضیه اوالدحسین به شماره‬ ‫ملی ‪ 2571919288‬به سمت بازرس اصلی وفاضل ایمانی به شماره ملی‬ ‫‪ 1170089259‬به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب‬ ‫شدند‪ .‬روزنامه کثیراالنتشار اصفهان امروز جهت نشر اگهی های شرکت انتخاب‬ ‫شد‪ .‬کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد اور شرکت به امضاء رئیس هیئت مدیره‬ ‫یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار می باشد‪ .‬اداره کل ثبت اسناد‬ ‫و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان‬ ‫(‪)1230654‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫خبر‬ ‫رتبه برتر شرکت توزیع برق‬ ‫استان اصفهان در استفاده از‬ ‫انرژی هایتجدیدپذیر‬ ‫در مراسمی با حضور معاون وزیر نیرو‪ ،‬رئیس سازمان‬ ‫بسیج سازندگی و دیگر فرماندهان سپاه صاحب الزمان و‬ ‫بسیج سازندگی‪ ،‬استاندار‪ ،‬رئیس کمیسیون اب و مناطق‬ ‫کم برخوردار شورای اسالمی شهراصفهان و مدیران‬ ‫شرکت های توزیع برق استان و شهرستان اصفهان‪558 ،‬‬ ‫پروژه در زمینه توسعه انرژی های تجدیدپذیر‪ ،‬شامل‬ ‫‪400‬نیروگاه خورشیدی‪ 39 ،‬طرح اشتغالزا و ‪119‬پروژه رفع‬ ‫محرومیت افتتاح شد‪.‬‬ ‫به گزارش اصفهان امروز‪ ،‬مهدی ثقفی‪ ،‬مدیر دفتر‬ ‫مدیریت مصرف توزیع برق استان اصفهان بیان کرد‪:‬‬ ‫براساس مصوبه مجلس‪ ،‬قراربود صدهزار مگاوات انرژی‬ ‫خورشیدی توسط سازمان بسیج سازندگی بعنوان مجری‬ ‫طرح اجرا شود که بدلیل کمبود بودجه‪ ،‬به ‪10‬هزار مگاوات‬ ‫در کل کشور کاهش یافت و سهمیه استان اصفهان شامل‬ ‫احداث ‪ 800‬نیروگاه شد‪.‬‬ ‫ثقفی در ادامه توضیح داد‪ :‬در دی ماه سال گذشته‪ ،‬بعد‬ ‫از ابالغیه به بانک های عامل‪ ،‬برنامه ریزی برای احداث ‪800‬‬ ‫نیروگاه در استان پیگیری و اقدامات اجرایی از ابتدای سال‬ ‫جاری اغاز شد‪ .‬چنانچه‪ ،‬شاهد افتتاح ‪ 400‬نیروگاه ‪5‬کیلوواتی‬ ‫خانگی هستیم و امیدواریم تا دهه فجر‪400 ،‬نیروگاه دیگر در‬ ‫استان به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫مدیردفتر مدیریت مصرف توزیع برق استان اصفهان‬ ‫با صحبت از پیشرفت های خوبی که در این پروژه ها در‬ ‫استان حاصل شده است‪ ،‬گفت‪ :‬براساس مقایسه سازمان‬ ‫بسیج سازندگی با سایر استان ها‪ ،‬استان اصفهان در این‬ ‫زمینه پیشرو است و بر این اساس‪ ،‬قول اعطای سهمیه‬ ‫هزار نیروگاه دیگر با درنظرگرفتن پرداخت تسهیالت قرض‬ ‫الحسنه به اقشار محروم را داده اند‪.‬‬ ‫ثقفی با اذعان به جایگاه برتر شرکت توزیع برق استان‬ ‫اصفهان در استفاده از انرژی های تجدیدپذیر‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫ششمین کنفرانس انرژی های تجدید پذیر‪ ،‬شرکت توزیع‬ ‫برق استان اصفهان در بین ‪ 40‬شرکت توزیع در کشور موفق‬ ‫به کسب رتبه نخست شده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه توضیح داد‪ :‬در سال ‪ ،99‬بالغ بر سه و نیم‬ ‫مگاوات نیروگاه خورشیدی احداث کردیم و امسال نیز رتبه‬ ‫برتر را دراین زمینه کسب کردیم‪.‬‬ ‫به گفته مهدی ثقفی‪ ،‬باتوجه به‪ 70‬مگاوات ظرفیت کل‬ ‫نیروگاه های کشور‪ ،‬استان اصفهان با برخورداری از ‪20‬درصد‬ ‫ظرفیت نیرگاهی‪ ،‬در جایگاه برتر قرار دارد‪.‬‬ ‫وی ابراز امیدواری نمود که با فرهنگ سازی در زمینه‬ ‫توسعه انرژی های تجدیدپذیر‪ ،‬موفقیت بیشتری را دراین‬ ‫خصوص شاهد باشیم‪.‬‬ ‫مدیردفتر مدیریت مصرف توزیع برق استان اصفهان‬ ‫یاداور شد‪ :‬متقاضیان نصب پنل های خورشیدی با ثبت‬ ‫درخواست خود‪ ،‬ظرف ‪3‬روز مجوز دریافت می کنند و احداث‬ ‫پنل در طول یک هفته انجام می شود‪.‬‬ ‫رحمت اهلل حمامیان‪ ،‬قائم مقام مدیرعامل توزیع برق‬ ‫استان اصفهان در حاشیه افتتاح پروژه های نیروگاهی و‬ ‫توسعه انرژی های تجدیدپذیر که در استانداری اصفهان‬ ‫برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امروز ‪ 558‬پروژه در نتیجه تعامل‬ ‫و تفاهمنامه های دوجانبه بین حوزه برق‪ ،‬بسیج سازندگی و‬ ‫سپاه صاحب الزمان (عج) در استان اصفهان افتتاح گردید که‬ ‫در قالب نصب ‪ 400‬نیروگاه ‪5‬کیلوواتی در سقف مکان های‬ ‫تحت پوشش در مناطق محروم و کم برخوردار استان به‬ ‫بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫وی با صحبت از اهمیت جایگزینی انرژی های‬ ‫تجدیدپذیر که بویژه در برنامه دولت سیزدهم مطرح شده‬ ‫است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬این پروژه ها از سویی می تواند به‬ ‫لحاظ تامین هزینه های معیشتی خانواده های تحت پوشش‬ ‫کمیته امداد‪ ،‬بهزیستی‪ ،‬مناطق محروم و بخش هایی از‬ ‫استان که متاثر از شرایط خشکسالی با مشکالت اقتصادی‬ ‫مواجه شده اند و همینطور به لحاط تولید انرژی های پاک‬ ‫در راستای اهداف کاهش االینده ها موثر باشد‪ .‬حمامیان‬ ‫افزود‪ :‬طبق قرارداد ‪20‬ساله با شرکت توزیع برق استان‪ ،‬برق‬ ‫تولیدی حاصل از انرژی های خورشیدی از تولیدکنندگان‬ ‫خریداری و بصورت ماهانه یا دوماهه مبالغی به انها پرداخت‬ ‫می گردد‪ .‬حمامیان گفت‪ :‬تالش ما براین است تا ظرفیت‬ ‫انرژی های تجدیدپذیر را افزایش دهیم زیرا به لحاظ‬ ‫اقتصادی و تامین درامد پایدار برای خانواده های نیازمند‪،‬‬ ‫حائز اهمیت است‪ .‬همچنین‪ ،‬باتوجه به شرایط خشکسالی‬ ‫برای مناطق محروم و اسیب دیده و افزایش راندمان تولید‬ ‫برق در استان‪ ،‬استقرار پنل های خورشیدی مورد استقبال‬ ‫قرار گرفته است‪ .‬در این مراسم‪ ،‬سیدعلیرضا متحملیان‪،‬‬ ‫مسئول بسیج شرکت توزیع برق استان اصفهان با‬ ‫گرامیداشت هفته بسیج و سالروز تشکیل بسیج مستضعفان‬ ‫به فرمان امام راحل در سال ‪ ،1358‬افتتاح ‪ 400‬نیروگاه‬ ‫خورشیدی پشت بامی با ظرفیت تولید ‪5‬کیلووات برای‬ ‫هر نیروگاه در مناطق محروم استان و خانواده های تحت‬ ‫پوشش کمیته امداد و بهزیستی را گامی موثر در استفاده از‬ ‫انرژی های تجدیدپذیر عنوان کرد‪ .‬متحملیان درباره نحوه‬ ‫تخصیص تسهیالت گفت‪ :‬طبق توافق با بانک های عامل‪،‬‬ ‫به متقاضیان دارای مجوز نصب پنل خورشیدی‪ 50 ،‬میلیون‬ ‫تومان تسهیالت اختصاص می یابد که با اورده ‪ 15‬میلیونی‬ ‫خود‪ ،‬مجموعا با ‪ 65‬میلیون تومان می توانند در نصب پنل‬ ‫و تولید انرژی های تجدیدپذیر سرمایه گذاری کنند‪ .‬وی‬ ‫توضیح داد‪ :‬به همت نیروی بسیج توزیع برق استان‪ ،‬دفتر‬ ‫مدیریت مصرف‪ ،‬بسیج سازندگی و سپاه صاحب الزمان(عج)‬ ‫اجرای ‪ 558‬پروژه در زمینه احداث نیروگاه های خورشیدی با‬ ‫فرصت های اشتغالزایی و رفع محرومیت با موفقیت اجرا شد‪.‬‬ ‫مسئول بسیج شرکت توزیع برق استان اصفهان گفت‪:‬‬ ‫‪ 800‬نیروگاه براساس سهمیه استان تعیین شده است که‬ ‫امروز شاهد افتتاح ‪ 400‬نیروگاه در سطح استان هستیم و‬ ‫تا دهه فجر با تکمیل ‪ 400‬نیروگاه دیگر‪ 800 ،‬نیروگاه به‬ ‫بهره برداری خواهد رسید‪.‬‬ ‫یکشنبه | ‪ 07‬اذر ‪ | 1400‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4224‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫در راستای انجام مسئولیت های اجتماعی شرکت ذوب اهن اصفهان انجام می شود‬ ‫اجرای فاضالب‪ ۱۱‬روستا با مشارکت ذوب اهن‬ ‫عملیات اجرایی تاسیسات فاضالب ‪ ۱۱‬روستای شهرستان‬ ‫فالورجان در استان اصفهان با مشارکت ذوب اهن اصفهان‪،‬‬ ‫با برگزاری ایین افتتاح اغاز شد‪ .‬این مجتمع عظیم صنعتی در‬ ‫راستای مسئولیت های اجتماعی خود و با هدف برخورداری‬ ‫مردم این منطقه از خدمات دفع بهداشتی فاضالب و استفاده‬ ‫مجدد از ‪ ۱۰۵‬میلیون متر مکعب پساب به مدت ‪ ۲۵‬سال در‬ ‫این شرکت‪ ،‬در پروژه مذکور مشارکت کرده است‪ .‬این در حالی‬ ‫است که اجرای شبکه فاضالب شهرهای اشترجان و مینادشت‬ ‫نیز با سرمایه گذاری ذوب اهن اصفهان در سال ‪ ۱۳۹۷‬عملیاتی‬ ‫شد و هم اکنون دراین شهرها انشعاب فاضالب به متقاضیان‬ ‫واگذار می شود‪.‬‬ ‫به گزارش اصفهان امروز‪ ،‬با اجرای این طرح جمعیتی بالغ‬ ‫بر ‪ ۱۸‬هزار نفردر روستاهای کارویه‪ ،‬بندارت‪ ،‬دارافشان‪ ،‬خیراباد‪،‬‬ ‫اسفهران‪ ،‬قلعه میر‪ ،‬شرودان‪ ،‬کروچ‪ ،‬دشتلو‪ ،‬طاد و فیروزان از‬ ‫خدمات شبکه فاضالب بهره مند می شوند‪ .‬تاسیسات فاضالب‬ ‫‪ ۱۱‬روستای شهرستان فالورجان با اجرای ‪ ۱۶۲‬کیلومتر شبکه و‬ ‫احداث ‪ ۲‬ایستگاه پمپاژ در مدت ‪ ۳۰‬ماه عملیاتی می شود‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی و توسعه ذوب اهن اصفهان در ایین افتتاح‬ ‫این طرح اظهار داشت‪ :‬در سالی که به نام تولید‪ ،‬پشتیبانی ها‬ ‫و مانع زدایی ها نام گذاری شده است‪ ،‬ذوب اهن اصفهان به‬ ‫منظور رفع نیاز ابی صنعت از طریق بازچرخانی اب و نیز کاهش‬ ‫االینده های زیست محیطی که ارتقاء سطح بهداشت عمومی‬ ‫و محیطی را در بردارد در این پروژه سرمایه گذاری کرده است‪.‬‬ ‫علیرضا رضوانیان افزود‪ :‬با توجه وقوع خشکسالی های مستمر‬ ‫و کاهش محدودیت منابع ابی‪ ،‬ذوب اهن طرح های متعددی در‬ ‫زمینه کاهش مصرف اب از جمله بازچرخانی اب را اجرایی کرده‬ ‫است تا به مسئولیت های اجتماعی خود در برابر جامعه و مردم به‬ ‫خوبی عمل کرده باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شرکت ذوب اهن در صدد است با مشارکت‬ ‫درطرح های زیست محیطی‪ ،‬زمینه کاهش االینده ها در محیط‬ ‫زیست فراهم کرده و با استفاده از پساب در فرایند تولید‪ ،‬کاهش‬ ‫بهره برداری از رودخانه زاینده رود را رقم بزند‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی و توسعه ذوب اهن اصفهان گفت‪:‬‬ ‫شرکت ذوب اهن به عنوان یک بنگاه اقتصادی نقش به سزایی‬ ‫در خودکفایی تولیدات داخلی دارد و انتظار می رود با حمایت‬ ‫مسئوالن زمینه افزایش تولید سرانه ملی در بخش فوالد محقق‬ ‫شود‪.‬‬ ‫معاون توسعه و مدیریت منابع انسانی استانداری اصفهان‬ ‫نیز گفت‪ :‬اجرای این طرح در روستاها رویکردی در جهت‬ ‫محرومیت زدایی به شمار می رود که توسط ابفای استان اصفهان‬ ‫و شرکت ذوب اهن با همکاری مدیریت شهری از جمله‬ ‫فرمانداری فالورجان در دستور کار قرار گرفته است‪ .‬مصطفی‬ ‫خضری با بیان این که اجرای شبکه فاضالب در روستاها با‬ ‫سرمایه گذاری بخش خصوصی به مثابه تبدیل تهدید به فرصت‬ ‫است‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬با اجرای این پروژه نه تنها مشکالت بهداشتی‬ ‫و زیست محیطی منطقه برطرف می شود بلکه استفاده مجدد از‬ ‫پساب در صنعت فوالد‪ ،‬وابستگی ذوب اهن را به زاینده رود بسیار‬ ‫کاهش می دهد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬درست است که در اصفهان صنایع بزرگی‬ ‫مانند فوالد مبارکه و ذوب اهن مشغول به فعالیت هستند اما در‬ ‫سال های اخیر طرح هایی در خصوص باز چرخانی اب در صنعت‬ ‫در دستور کار قرار گرفت که اجرای این طرح نمونه بارز ان است‪.‬‬ ‫در ادامه مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬در دهه اخیر برای اولین بار در صنعت اب و فاضالب‬ ‫کشور‪ ،‬ابفای استان اصفهان اجرای پروژه های فاضالب را با‬ ‫سرمایه گذاری بخش خصوصی نظیر مجتمع فوالد مبارکه و‬ ‫شرکت سهامی ذوب اهن اصفهان عملیاتی کرد که از جمله‬ ‫می توان به اجرای شبکه فاضالب در شهرستان های مبارکه‪،‬‬ ‫لنجان و فالورجان اشاره کرد‪.‬‬ ‫هاشم امینی با بیان اینکه احداث تاسیسات فاضالب با‬ ‫استفاده از اعتبارات دولتی ممکن است چند دهه به طول بیانجامد‬ ‫گفت‪ :‬این در حالی است که اجرای شبکه فاضالب شهرهای‬ ‫اشترجان و مینادشت با سرمایه گذاری شرکت ذوب اهن در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬عملیاتی شد و هم اکنون دراین شهرها انشعاب فاضالب‬ ‫به متقاضیان واگذار می شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اجرای تاسیسات فاضالب در ‪ ۱۱‬روستای‬ ‫فالورجان افزود‪ :‬از سال ‪ ۱۳۸۰‬روستاهای شمال شهرستان‬ ‫فالورجان خواستار استفاده از خدمات شبکه جمع اوری فاضالب‬ ‫در این منطقه بودند که با پیگیری نماینده مردم فالورجان در‬ ‫مجلس شورای اسالمی و سرمایه گذاری شرکت ذوب اهن این‬ ‫مطالبه مردم براورده شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ابفای استان اصفهان با بیان این که پس از‬ ‫یکپارچگی ابفای شهری و روستایی سرعت خدمات رسانی به‬ ‫روستاها قابل توجه است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر در کشور‬ ‫تنها ‪ ۷۵‬روستا از خدمات شبکه فاضالب بهره مند هستند در حالی‬ ‫که به دنبال یکپارچه سازی شرکت های ابفای شهری و روستایی‪،‬‬ ‫زیر ساخت های الزم برای استفاده ‪ ۲۵‬روستا از خدمات شبکه‬ ‫فاضالب دراستان اصفهان فراهم شده است‪.‬‬ ‫امینی اعالم کرد‪ :‬در سال ‪ ۱۳۹۸‬نیز اجرای تاسیسات‬ ‫فاضالب در ‪ ۱۴‬روستای دیگر شهرستان فالورجان نیز عملیاتی‬ ‫شده بودکه تا اکنون بیش از ‪ ۷۶‬درصد پیشرفت فیزیکی داشته و‬ ‫انتظار می رود در اینده نزدیک به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه ‪:‬‬ ‫مدیریت تغییر کلید تحول در کسب وکار است‬ ‫شـرکت فوالد مبارکه برای نخسـتین دوره موفق به اخذ‬ ‫گواهینامه ‪ ISO10015‬ویرایش ‪(2019‬مدیریت شایسـتگی‬ ‫و توسـعه افراد) گردید‪.‬‬ ‫به گـزارش اصفهان امروز‪ ،‬ممیزی خارجی سیسـتم های‬ ‫ن تا ‪ ۲‬اذرماه توسـط‬ ‫مدیریت یکپارچه در سـال ‪ ۱۴۰۰‬از ‪ ۸‬ابا ‬ ‫‪ ۷‬نفـر از ممیزیـن شـرکت ‪ SGS‬سـوئیس در ایـران برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در ایـن دوره‪ ۱۰ ،‬اسـتاندارد شـامل ‪ISO9001:2015‬‬ ‫(مدیریـت کیفیـت)‪( ISO14001:2015 ،‬مدیریـت‬ ‫محیط زیسـت)‪( ISO45001:2018 ،‬مدیریـت ایمنـی و‬ ‫بهداشـت شـغلی)‪( ISO50001:2018 ،‬مدیریـت انـرژی)‪،‬‬ ‫‪( ISO10002:2018‬مدیریـت شـکایت مشـتریان)‪،‬‬ ‫‪( ISO10004:2018‬مدیریـت رضایـت مشـتریان)‪،‬‬ ‫‪( ISO31000:2018‬مدیریت ریسـک)‪ISO30401:2018 ،‬‬ ‫(مدیریت دانش) و ‪( ISO10015:2019‬مدیریت شایسـتگی‬ ‫و توسـعه افـراد) و ‪( ISO45005:2020‬کار ایمـن در زمـان‬ ‫شـروع کوویـد ‪ )19‬به مـدت ‪ ۹۰‬نفر‪-‬روز و طی ‪ ۲۰۲‬جلسـه‬ ‫مـورد بررسـی و ممیـزی قـرار گرفـت‪.‬‬ ‫جلسـه اختتامیـه نیـز بـا حضـور محمدیاسـر طیب نیـا‬ ‫مدیرعامـل شـرکت فـوالد مبارکـه‪ ،‬اعضـای کمیتـه عالـی‬ ‫تحـول و تیـم ممیـزی ‪ SGS‬به صـورت انالین برگزار شـد‬ ‫و در ان تیـم ممیـزی نقـاط قـوت‪ ،‬فرصت هـای بهبـود و‬ ‫یافته هـای خـود را تشـریح کردنـد‪.‬‬ ‫محمدیاسـر طیب نیا‪ ،‬مدیرعامل فـوالد مبارکه‪ ،‬با اشـاره‬ ‫بـه اهمیـت بهبـود در ایـن شـرکت‪ ،‬مدیریت تغییـر را کلید‬ ‫تحـول در کسـب وکار اعالم کرد و از کلیـه معاونان و مدیران‬ ‫خواسـت که ایـن موضـوع در تمامـی فرایندهـا و فعالیت ها‬ ‫بـا جدیت پیاده سـازی شـود‪ .‬وی اسـتفاده از پتانسـیل مراکز‬ ‫دانش بنیـان و دانشـگاهی ب ه‪‎‬منظـور حل مشـکالت و توجه‬ ‫بیشـتر بـه پروژه هـای محیط زیسـتی را خط مشـی شـرکت‬ ‫به منظـور سـاخت اینده بهتر دانسـت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شـرکت فـوالد مبارکـه همچنین اسـتفاده از‬ ‫سیسـتم مدیریـت اقدام به منظور نظـارت بر اجـرای اقدامات‬ ‫را امـری حیاتـی در زمینه بهبود مسـتمر عنـوان کرد‪.‬‬ ‫در پایـان پـس از ارائـه گـزارش ممیـزی و بـا توجـه بـه‬ ‫یافته هـای ان‪ ،‬شـرکت ‪ SGS‬توصیه صـدور مجدد و تمدید‬ ‫اعتبـار بـرای ‪ ۱۰‬گواهینامـه را صـادر کـرد‪ .‬گفتنـی اسـت‬ ‫شـرکت فـوالد مبارکـه بـرای نخسـتین دوره موفـق به اخذ‬ ‫بخش بزرگی از بار توسعه صنعتی کشور‬ ‫بر دوش صنایع فوالدی‬ ‫شـاید در دهه هـای گذشـته‪ ،‬صحبـت کـردن از زنجیـره‬ ‫فـوالد شـبیه ارزویـی دوردسـت بود کـه باوجـود درامدهای‬ ‫حاصـل از صـادرات نفـت اصـوال نیـازی بـه تکمیـل ان‬ ‫احسـاس نمی شـد‪ .‬پارادایـم اصلی حاکـم بر تفکـر مدیریت‬ ‫سـنتی حکـم می کـرد هـر کاالیـی بـا قیمـت و کیفیـت‬ ‫مناسـب‪ ،‬قابلیـت واردات دارد‪ .‬در ایـن تفکـر بـدون در نظـر‬ ‫گرفتن اثاری که توسـعه صنایع باالدسـتی بر رشد‪ ،‬پیشرفت‬ ‫و درنهایت توسـعه صنایع پایین دارد‪ ،‬تصمیم گرفته می شـد‬ ‫کـه واردات مثلا لولـه و پروفیـل موردنیـاز در صنایـع نفتی‬ ‫یـا توربین هـای نیروگاه های سـیکل ترکیبی از کدام کشـور‬ ‫به صرفه تـر اسـت‪.‬‬ ‫شـبه پارادایم های سـنتی تنهـا با مـرور صورت وضعیت ها‬ ‫و سـیاهه منابـع و مخـارج‪ ،‬به نوعـی‪ ،‬امضاکننده اسـناد مالی‬ ‫اقلام وارداتـی می شـدند و حتـی گاه در سـطح کارشناسـی‬ ‫بـا مرتبـط کـردن زیرسـاخت های توسـعه زنجیره فـوالد یا‬ ‫هـر صنعت دیگر بـا انچه خودکفایـی‪ ،‬ممنوعیـت واردات یا‬ ‫انحصـا ِر رقابـت ناپذیـر تعرفه ای خوانـده می شـود‪ ،‬نقدهای‬ ‫همه پسـندی بـه حامیـان توسـعه فراینـدی در زنجیره هـای‬ ‫صنعتـی وارد می کردنـد‪ .‬بااین همـه‪ ،‬تحریم هـا همچـون‬ ‫ضربـه ای هوشـیارکننده بـر پیکـر مدیریـت سـنتی‪ ،‬توفیقی‬ ‫اجباری را نصیب صنعت کشـور به خصـوص صنایع فوالدی‬ ‫کـرد‪ .‬حـاال دیگـر کلیدواژگانـی ماننـد سـرمایه گذاری در‬ ‫زنجیـره فوالد‪ ،‬تامیـن پایدار مـواد اولیه‪ ،‬ایجـاد ارزش افزوده‬ ‫یـا ارزش افرینـی خالقانه در جهت خلق ثـروت‪ ،‬جای ارقام و‬ ‫اعـداد در سـامانه های حسـابداری سـنتی را گرفته اند و دیگر‬ ‫کمتـر می تـوان کسـی را پیـدا کرد که نـام زنجیره فـوالد یا‬ ‫زنجیـره معـدن تا مصرف را نشـنیده باشـد‪.‬‬ ‫امـروز تقاضا بـرای سـرمایه گذاری در حلقه های مختلف‬ ‫زنجیره فوالد برخالف سـال های گذشـته رشـد قابل توجهی‬ ‫از خـود نشـان داده تـا جایـی کـه بخـش بزرگـی از بـار‬ ‫توسـعه صنعتـی کشـور به تنهایی بـر دوش صنایـع فوالدی‬ ‫قرارگرفتـه اسـت‪ .‬بااین حـال ثمـره و حاصـل چنین رشـدی‬ ‫چیسـت و کجاست؟‬ ‫افزایـش اشـتغال مولـد به واسـطه امـکان تولیـد کاال بـا‬ ‫ارزش افـزوده بیشـتر را می شـود ازجملـه نتایج اولیه توسـعه‬ ‫زنجیـره فوالد در کشـور خواند‪ ،‬اما مهم تـر از ان به کارگیری‬ ‫دانـش فنـی در سـطح گسـترده توسـط شـرکت های بخش‬ ‫خصوصـی اسـت کـه توانسـته انباشـت دانـش اکادمیک در‬ ‫میـان نخبـگان و تحصیل کـردگان رشـته های صنعتـی‬ ‫را وارد میـدان کنـد و ظرفیت هـای بالقـوه ان هـا را بالفعـل‬ ‫سـازد‪ .‬از جانـب دیگـر‪ ،‬بـا توجـه بـه رقابـت تنگاتنگـی که‬ ‫در مارکـت جهانـی فـوالد بـرای افزایش مزیت های نسـبی‬ ‫هرکـدام از حوزه هـای جغرافیایـی یا اقتصـادی تولیدکننده و‬ ‫مصرف کننـده فـوالد و محصـوالت منتـج از ان وجـود دارد‪،‬‬ ‫ورود ایـران به مثابـه یکی از بازیگران نوپـا در زنجیره جهانی‬ ‫تامیـن فـوالد‪ ،‬توانسـته جایگاه تجـاری و توانایی کشـور در‬ ‫حوزه هایـی همچـون تولید کاالهای واسـطه ای فـوالد برای‬ ‫صنایـع پایین دسـت یـا صـدور خدمـات فنی‪ -‬مهندسـی در‬ ‫حـوزه فـوالد را گسـترش دهـد و به نوعـی بـا تقویـت اهرم‬ ‫برندینـگ ایرانـی‪ ،‬زمینه پایـداری توسـعه درون زا را به وجود‬ ‫اورد‪.‬به عبارت دیگـر‪ ،‬اگرچـه سـایه تحریـم بـر سـر توسـعه‬ ‫داخلـی‪ ،‬سـنگینی فزاینـده ای را اعمـال کرد‪ ،‬اما افـق تازه ای‬ ‫را گشـود کـه ازقضا زمینـه شـکل گیری پارادایم هـای نوین‬ ‫مدیریتـی و تلاش بـرای گـذار از مدیریت سـنتی به سـوی‬ ‫مدیریـت نـواور و فناوری محـور در کشـور را فراهـم کـرد؛‬ ‫پـس نبایـد از یاد بـرد اگرچه در برخـی موارد اسـتانداردهای‬ ‫سـخت گیرانه زیسـت محیطی یا لـزوم رعایت اصـول حاکم‬ ‫بر بروکراسـی باعث شـده تا مسـیر تکمیل زنجیـره فوالد با‬ ‫سـختی هایی مواجه شـود‪ ،‬امـا مزیت های مترتب بر توسـعه‬ ‫ایـن زنجیـره ان چنـان غالب اسـت کـه انگیزه و تـوان برای‬ ‫همـوار کـردن ایـن مسـیر را دوچنـدان می کند‪.‬‬ ‫حـاال دیگـر جایـی برای شـوخی بر سـر مفاهیم توسـعه‬ ‫پایدار باقی نمانده اسـت‪ .‬جم ِع تصمیم گیران و تصمیم سـازان‬ ‫کشـور بر سـر لزوم حرکت در مسـیر توسـعه پایـدار زنجیره‬ ‫فـوالد و توجـه همه جانبـه بـه ارکان و اجـزای ایـن زنجیره‬ ‫دیـدگاه مشـترکی دارنـد؛ اشـتراک نظـری کـه می توانـد در‬ ‫عمـل با سـرایت به دیگـر حوزه های اقتصادی‪ ،‬الگوی رشـد‬ ‫مبتنـی بـر پارادایم های توسـعه پایـدار را رقـم بزند‪.‬‬ ‫گواهینامه ‪ ISO10015‬ویرایش ‪(2019‬مدیریت شایسـتگی‬ ‫و توسـعه افـراد) گردیـد‪ .‬دکتر حسـینیان به عنوان سـرممیز‪،‬‬ ‫ضمـن تقدیـر از همـکاری کلیـه کارکنـان و مدیریت ارشـد‬ ‫شـرکت‪ ،‬حوزه هـای تمرکز ایـن دوره را اعلام و تیم ممیزی‬ ‫نیـز گزارش هـای خـود را براسـاس ان ارائـه کردند‪.‬‬ ‫بازنگـری‪ ،‬اجرا و اموزش دسـتورالعمل ها و گردشـکارها‪،‬‬ ‫تعییـن تکلیـف اقدامـات در سیسـتم مدیریت اقـدام‪ ،‬کنترل‬ ‫پروژه هـای بهبـود یـا اقدامـات اصالحـی مرتبط بـا کیفیت‬ ‫محصـول‪ ،‬اقدامات تعیین شـده برای کاهش مصـرف انرژی‪،‬‬ ‫میـزان تحقق اهـداف و پروژه های زیسـت محیطی‪ ،‬اقدامات‬ ‫مرتبـط بـا کاهـش ریسـک ها (ایمنـی و بهداشـت شـغلی)‪،‬‬ ‫کنتـرل اقدامـات اقتضایـی و پیشـگیرانه مرتبـط بـا بیماری‬ ‫کوویـد ‪ ۱۹‬و برنامه هـا و اقدامـات تعریف شـده مرتبـط بـا‬ ‫صرفه جویـی در مصـرف اب‪ ،‬حوزه هـای مـورد تمرکـز ایـن‬ ‫دوره بـوده اسـت‪ .‬یکـی از موضوعـات موردتوجـه در ایـن‬ ‫ممیـزی‪ ،‬در نظر گرفتن موضوع «سیسـتم مدیریـت اقدام»‬ ‫به عنـوان حـوزه تمرک ِز واحد تضمین کیفیت بـا وجود جوانی‬ ‫و عـدم بلـوغ ان بـود که ممیزین نیـز به این موضوع اشـاره‬ ‫داشـته و ان را دارای نکات مثبت از دیدگاه بهبود مسـتمر در‬ ‫شـرکت فـوالد مبارکه تلقـی کردند‪.‬‬ ‫بلـوغ سـازمان از دیـدگاه مدیریـت مصـرف انـرژی‪،‬‬ ‫فراترگذاشـتن گام از برنامه ریزی هـای اولیـه‪ ،‬رسـیدن بـه‬ ‫بخـش اجرا و کاهش انـرژی در نواحی مختلف ازجمله موارد‬ ‫ذکرشـده در جلسـه اختتامیـه بود‪.‬‬ ‫پیروزی در جنگ اقتصادی با حمایت از‬ ‫صنایعی همچون ذوب اهن‬ ‫همایش تجلیل از منتخبین جهادی استان اصفهان با حضور‬ ‫حجت االسالم والمسلمین موسوی الرگانی نماینده مردم‬ ‫فالورجان در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬حسین رجایی نماینده‬ ‫مردم لنجان در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬سردار محمد زهرایی‬ ‫رییس سازمان بسیج سازندگی کشور‪ ،‬امیر سرتیپ حسین نوروزی‬ ‫فرمانده پدافند هوایی اصفهان‪ ،‬سردار علی مقواساز جانشین سپاه‬ ‫صاحب الزمان (عج) استان اصفهان‪ ،‬منصور یزدی زاده مدیرعامل‬ ‫ذوب اهن اصفهان و تعدادی از مسئولین استانی در تاالر اهن‬ ‫شرکت ذوب اهن برگزار شد ‪.‬‬ ‫به گزارش اصفهان امروز‪ ،‬سردار محمد زهرایی رییس‬ ‫سازمان بسیج سازندگی کشور در این همایش با اشاره به این که‬ ‫جهادگران بسیج سازندگی امروز‪ ،‬موتور محرکه قوی شدن ایران‬ ‫اسالمی هستند‪ ،‬گفت‪ :‬همان طور که توان موشکی کشور برابر‬ ‫دشمنان قدرت بازدارندگی دارد‪ ،‬نیروهای جهادی همان تعریف را‬ ‫در پیش برندگی اهداف انقالب اسالمی دارند ‪.‬‬ ‫وی با اشاره به این که جریان جهادی بر مبنای جریان پاک‬ ‫انقالب و با نفس پاک رهبر انقالب اسالمی برپا شده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این جریان در طول حیات پربرکتش فراز و نشیب های زیادی‬ ‫داشته اما ثابت کرده که استوار و پاک می ماند و همیشه همراه و‬ ‫همگام با مردم است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬دفاع مقدس نوین همان جنگ اقتصادی است که‬ ‫یزدی زاده ها سرداران این جنگ هستند و همراهی و حمایت از‬ ‫این افراد باعث پیروزی در این جنگ خواهد شد‪.‬‬ ‫وی یاد اور شد‪ :‬بازوی قوی و نیروی محرک این جنگ‬ ‫جهادگران بسیجی هستند و باید با اخالص عمل در این جنگ‬ ‫حاضر شوند و فرهنگ خودباوری را به نمایش بگذارند‪.‬‬ ‫رییس سازمان بسیج سازندگی کشور با اشاره به این که این‬ ‫دست تالشگران ذوب اهن است که می تواند اهن سرد را به‬ ‫محصوالت مهم تبدیل کند‪ ،‬گفت‪ :‬تمامی کارکنان ذوب اهن‬ ‫اصفهان بسیجی هستند زیرا با تالش و کوشش و استفاده از‬ ‫ایده های نو می توانند اقتصاد کشور را رونق ببخشند و این همان‬ ‫تفکر رشد کشور و بسیجی بودن است‪.‬‬ ‫زهرایی اظهار داشت‪ :‬دفاع مقدس به ما درس می دهد که در‬ ‫هر عرصه ای که مردم حضور داشته باشند حماسه ماندگار خلق‬ ‫خواهد شد و اگر امروز عرصه مبارزه با فقر و محرومیت و توسعه‬ ‫اقتصاد کشور دست مردم باشد قطعا حماسه های ماندگاری خلق‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫حسین رجایی نماینده مردم شهرستان لنجان در مجلس‬ ‫شورای اسالمی نیز در حاشیه این همایش از کمک های ذوب‬ ‫اهن اصفهان به نیازمندان منطقه قدردانی کرد و افزود‪ :‬این‬ ‫مجتمع عظیم صنعتی در انجام مسئولیت های اجتماعی این‬ ‫کمک ها را انجام می دهد و امیدوارم با بهبود شرایط این شرکت‪،‬‬ ‫شاهد افزایش این فعالیت ها باشیم‪.‬‬ ‫ی زاده مدیرعامل ذوب اهن اصفهان نیز در این‬ ‫منصور یزد ‬ ‫همایش‪ ،‬این مجتمع عظیم صنعتی را یک واحد صنعتی ملی و‬ ‫مردمی دانست که متعلق به همه می باشد و گفت‪ :‬این شرکت‬ ‫از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی خدمات شایسته ای نظیر‬ ‫ساخت قطعات مورد نیاز جبهه ها در ‪ ۸‬سال جنگ تحمیلی‪ ،‬اعزام‬ ‫دواطلبان به جبهه برای دفاع از این میهن‪ ،‬تولید محصوالت‬ ‫مورد نیاز کشور‪ ،‬کمک به توسعه صنایع کشور‪ ،‬اموزش نیروهای‬ ‫متخصص و ‪ ...‬انجام داده است و همواره افتخار می کنیم که در‬ ‫این راه ثابت قدم هستیم‪.‬‬ ‫وی تمامی تالشگران ذوب اهن اصفهان را سربازان اقتصادی‬ ‫دانست و یاداور شد‪ :‬هدف دشمنان نظام االن تهدید معیشت مردم‬ ‫و دلسردی از نظام مقدس اسالمی است و ما باید بکوشیم تا با به‬ ‫گردش در اوردن چرخ های اقتصاد‪ ،‬صنعت کشور را جلو ببریم و‬ ‫معیشت و رفاه مردم را بهبود بخشیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ذوب اهن اصفهان گفت‪ :‬در این مجتمع عظیم‬ ‫صنعتی همواره تفکر بسیجی حاکم بوده است و همین تفکر باعث‬ ‫شده این مجموعه یکی از بالنده ترین صنایع فوالدی کشور باشد‬ ‫که توانسته بسیاری از غیر ممکن ها را به واقعیت تبدیل کند‪ .‬از‬ ‫جمله این دستاوردها می توان به تولید ریل با تنوع باال به عنوان‬ ‫یکی از استراتژیک ترین محصوالت فوالدی اشاره کرد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به این که در این مجموعه حدود ‪ ۱۷۰۰‬ایثارگر‪،‬‬ ‫‪ ۵۳۰‬فرزند شهید و جانباز‪ ،‬شاغل هستند‪ ،‬افزود‪ :‬تالشگران شرکت‬ ‫در حال تحقیق برای ساخت و تولید ورق های الکتریکی هستند‬ ‫که این محصول هم اکنون در کشور تولید نمی شود و می تواند‬ ‫ارزش افزوده تولیدات ذوب اهن را بیشتر کند‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫خبر‬ ‫بازدید از جانبازان اسایشگاه‬ ‫شهید مطهری توسط جمعی از‬ ‫کارکنان فوالد مبارکه‬ ‫جمعـی از کارکنان شـرکت فـوالد مبارکـه همزمان‬ ‫با سـالروز تشکیل بسیج مسـتضعفین به فرمان حضرت‬ ‫امـام خمینـی رحمتـه اهلل علیـه‪ ،‬بـا حضـور در مرکـز‬ ‫فرهنگی توان بخشـی جانبازان شـهید مطهری اصفهان‬ ‫از جانبـازان حاضـر در ایـن اسایشـگاه دیدار و بـا اهدای‬ ‫شـاخه های گل بـه تکریم ایشـان پرداختند‪ .‬بـه گزارش‬ ‫اصفهـان امـروز‪ ،‬در ایـن بازدیـد کـه بـا حضـور معاون‬ ‫سـرمایه های انسانی و سـازماندهی‪ ،‬مدیر روابط عمومی‬ ‫و فرمانده بسـیج حوزه مقاومت بسـیج شـهید موحدیان‬ ‫شـرکت فـوالد مبارکـه و تنـی چنـد از مدیران‪ ،‬روسـا و‬ ‫کارکنـان بخش هـای مختلف این شـرکت بـا همراهی‬ ‫معـاون فرهنگی اداره کل بنیاد شـهید و امـور ایثارگران‬ ‫انجـام شـد‪ ،‬خاطـرات دفـاع مقـدس و صحبت هـای‬ ‫جانبـازان سـرافراز از زبـان ایشـان برای حاضـران گفته‬ ‫شـد و در فضایی بسـیار صمیمی و معنوی یاد و خاطره‬ ‫رشـادت های شـهدا و رزمنـدگان ایثارگـر دفـاع مقدس‬ ‫بـرای ان هـا بازگـو گردیـد‪ .‬کارکنـان شـرکت کننده در‬ ‫این بازدید که به نمایندگی از کارگران پرشـمار شـرکت‬ ‫فـوالد مبارکـه حضـور پیـدا کـرده بودنـد‪ ،‬در مواجهه با‬ ‫هرکـدام از جانبـازان سـرافراز بـر عظمـت و بزرگی کار‬ ‫رزمندگان دفاع مقدس و ایثارگران ‪ 8‬سـال دفاع مقدس‬ ‫تاکیـد کردند و صبـر همراه با صالبت جانبـازان عزیز را‬ ‫نشـانه قدرت معنوی و باور عمیق ایشـان به ارمان های‬ ‫انقالب اسلامی دانسـتند‪ .‬در این دیدار همچنین برخی‬ ‫از جانبـازان از تالش هـا و فعالیت های کارکنان شـرکت‬ ‫فـوالد مبارکـه بـه نیکـی یـاد کردنـد و خدمـات ایـن‬ ‫شـرکت در عرصـه صنعـت کشـور را امـری مقـدس و‬ ‫ضروری برشـمردند و ابراز داشـتند‪ :‬جهاد امـروز فرزندان‬ ‫ایـن مرزوبـوم حرکـت در مسـیر کسـب موفقیت هـای‬ ‫اقتصـادی و صنعتـی اسـت‪ .‬سـرهنگ اکبـری‪ ،‬فرمانده‬ ‫حوزه مقاومت بسـیج شـهید موحدیان در بخشـی از این‬ ‫دیـدار‪ ،‬ابـراز داشـت‪ :‬هرسـال در هفته بسـیج‪ ،‬این حوزه‬ ‫به اتفـاق شـورای حوزه بسـیج و فرماندهـان پایگاه های‬ ‫بسـیج به اسایشـگاه جانبـازان مطهـری می امدنـد و از‬ ‫توصیه هـای این مقربیـن خدا اسـتفاده می کردنـد‪ ،‬ولی‬ ‫متاسـفانه بـه علـت ویـروس کرونـا و حفـظ سلامت‬ ‫جانبـازان‪ ،‬دو سـال از ایـن نعمـت بی بهره بودیـم و این‬ ‫توفیـق از مـا صلب شـده بود که به لطف خـدا این مهم‬ ‫امسـال محقق شـد و قوت قلبی بـرای ادامـه راه گردید‪.‬‬ ‫اکبـری با بیـان اینکه بایـد از صحبت های ایـن بزرگان‬ ‫درس گرفـت و رهنمودهـای انـان را چـراغ راه خود قرار‬ ‫داد تـا نظـام مقـدس جمهـوری اسلامی ایـران را بـه‬ ‫سـرمقصد منظور برسـانیم تاکید کـرد‪ :‬باید در راسـتای‬ ‫بیانـات رهبرعظیمالشـان انقلاب که در خصـوص گام‬ ‫پنجم انقالب‪ ،‬خودسـازی‪ ،‬جامعه پردازی و تمدن سـازی‬ ‫قدم هـای محکـم و اسـتواری برداریـم‪ .‬وی در ادامـه‬ ‫افـزود‪ :‬بـه توصیـه ایـن مجاهـدان بایـد گوش به فرمان‬ ‫والیت فقیـه باشـیم و در دفـاع از والیـت و نظام مقدس‬ ‫جمهوری اسلامی ممارسـت و تلاش کنیـم‪ .‬فرمانده‬ ‫حوزه شـهید موحدیـان فـوالد مبارکه اصفهان با اشـاره‬ ‫بـه روحیه جهادی و انقالبی جانبازان هشـت سـال دفاع‬ ‫مقـدس‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬درسـی کـه از جانبـازان اموختیم‬ ‫ایـن اسـت که وظیفـه هیچ وقت از ما سـاقط نمی شـود‬ ‫و در هـر لحظـه بایـد وظیفـه خـود را بـه نحو احسـنت‬ ‫انجـام دهیم‪.‬‬ ‫سقایت؛ امری جهادی و بسیج‬ ‫گونه محسوب می شود‬ ‫مدیرعامـل ابفـای اسـتان اصفهـان تالش هـای‬ ‫شـبانه روزی بـرای تامیـن اب شـرب مردم در شـهرها‬ ‫و روسـتاهای تحت پوشـش را فعالیتی جهادی و بسـیج‬ ‫گونـه توصیـف کرد‪ .‬بـه گـزارش رویـداد امروز‪ ،‬هاشـم‬ ‫امینـی کـه در ائیـن گرامیداشـت هفتـه بسـیج سـخن‬ ‫می گفـت‪ ،‬افزود‪ :‬فرهنگ بسـیجی‪ ،‬بیانگر سختکوشـی‬ ‫بـدون دریافـت کمتریـن پـاداش اسـت وخوشـبختانه‬ ‫کارکنـان صنعـت ابفـا بـا تلاش شـبانه روزی در ارائه‬ ‫خدمـات به مـردم‪ ،‬این وظیفه را به خوبی انجـام داده اند‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان ایـن کـه در حـدود هفـت هزار نفـر از‬ ‫کارکنـان ابفا در شـهر ها و روسـتاهای اسـتان با تالش‬ ‫بی وقفـه درصدد خدمات رسـانی پایدار به مردم هسـتند‪،‬‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬هم اکنـون با تلاش کارکنـان‪ ،‬خدمات‬ ‫ابفـا در ‪ 93‬شـهر و نزدیک به یک هزار روسـتا در اختیار‬ ‫مـردم قـرار می گیـرد که ایـن حجـم از خدمات رسـانی‬ ‫تنهـا از طریق نگرش و تفکر بسـیجی میسـر می شـود‪.‬‬ ‫فرمانده پایگاه بسـیج ابفای اسـتان اصفهـان با بیان‬ ‫ایـن کـه نگـرش و تفکر بسـیجی بایـد در انجـام تمام‬ ‫امور مد نظر قرار گیرد‪ ،‬اظهار داشـت‪ :‬فرهنگ بسـیجی‬ ‫بـه معنـای حضور همیشـگی در صحنه برای پاسـداری‬ ‫از نظـام و انقلاب اسـت و تفکـر بسـیجی گره گشـای‬ ‫بسـیاری از مشـکالت بـه شـمار می ایـد‪ .‬در ادامـه این‬ ‫مراسـم مسـئول بسـیج ادارات اسـتان اصفهـان گفـت‪:‬‬ ‫مدیرعامل ابفا یک بسـیجی به تمام معنا اسـت و تفکر‬ ‫بسـیجی وی بـه بدنـه صنعـت ابفـا در اسـتان اصفهان‬ ‫منتقـل گشـته و همیـن امـر موجـب موفقیـت ابفـای‬ ‫اسـتان اصفهان در خدمت رسـانی به مردم شـده اسـت‪.‬‬ ‫سـرهنگ محمد شفیعی گفت‪ :‬بسـیجیان در زمان دفاع‬ ‫مقـدس‪ ،‬در دوران سـازندگی و در مبارزه با هرگونه فتنه‪،‬‬ ‫همیشـه در صحنـه بوده و بسـیار موفق عمـل کرده اند‪.‬‬ ‫در پایـان این مراسـم همچنین دبیر سـتاد اقامه نماز‬ ‫اسـتان با اهـداء لوح تقدیـری از مدیرعامل شـرکت اب‬ ‫و فاضلاب اسـتان اصفهـان بـه عنـوان مدیر دسـتگاه‬ ‫اجرایـی برتـر در اقامه نمـاز تقدیر به عمـل اورد‪.‬‬ صفحه 6 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫یکشنبه | ‪ 07‬اذر ‪ | 1400‬ســـال هجدهم | شـــمــاره ‪4224‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ورزش‬ ‫منهای فوتبال‬ ‫‪7‬‬ ‫اعتراض باشگاه ذوب اهن به‬ ‫بازیکن خارجی استقالل‬ ‫سپاهان به دنبال دهمین‬ ‫پیروزی در لیگ برتر والیبال‬ ‫مدیر رســانه ای تیم فوتبال ذوب اهن از پیگیری این‬ ‫باشــگاه درباره نحوه حضور بازیکن خارجی استقالل در‬ ‫بازی مقابل ذوب اهن خبــر داد‪ .‬محمد مهدی رمضانی‬ ‫درباره حضور بازیکن خارجی استقالل در مقابل ذوب اهن‬ ‫گفت‪ :‬در بازی هفته دوم ما مقابل استقالل بازیکن خارجی‬ ‫این تیم کوین یامگا بازی کرد و باید این موضوع پیگیری‬ ‫شــود‪ .‬اخیرا مطلع شــدیم که کارت بازی این بازیکن‬ ‫باطل شده است درحالی که یامگا از ابتدا در بازی ذوب اهن‬ ‫و استقالل بازی کرد‪ .‬مدیر رسانه ای تیم فوتبال ذوب اهن‬ ‫ادامــه داد‪ :‬ما این موضــوع را از نهادهای مربوطه پیگیر‬ ‫هستیم و نمی خواهیم حقی از تیم ما ضایع شود‪ .‬پیش ازاین‬ ‫مهدی تارتار سرمربی ذوب اهن نیز در نشست خبری بعد‬ ‫از مصاف با فوالد گفته بود که اگر حضور ان ها غیرقانونی‬ ‫بوده باید برای همه تیم ها یکی باشد‪ .‬کارت بازی کوین‬ ‫یامگا بازیکن خارجی استقالل بعد از چند هفته درخشش‬ ‫در لیگ برتر و پیش از بازی با گل گهر سیرجان باطل شد‪.‬‬ ‫هفته دهم مسابقات والیبال قهرمانی باشگاه های برتر‬ ‫مردان ایران جام «ســردار دل ها» امروز با هفت دیدار در‬ ‫شهرهای تهران‪ ،‬امل‪ ،‬اصفهان‪ ،‬ارومیه (دو بازی)‪ ،‬مریوان‬ ‫و رفســنجان پیگیری می شــود‪ .‬دریکــی از جذاب ترین‬ ‫دیدارهای هفته دهم‪ ،‬شــاگردان رحمــان محمدی راد در‬ ‫تیم فوالد مبارکه ســپاهان در روز میزبانی از شهداب یزد‬ ‫تالش خواهند کرد دهمین برد متوالی خود را کسب کنند‬ ‫تا همچنــان بتوانند به یکه تازی خود در صدر جدول ادامه‬ ‫دهند‪ .‬این در حالی اســت که یزدی ها که تاکنون پنج برد‬ ‫و ‪ ۱۴‬امتیاز کســب کرده اند و در رده پنجم ایستاده اند تمام‬ ‫تالش خود را به کار خواهند گرفت تا با کســب پیروزی‬ ‫مقابل تیم صدرنشــین‪ ،‬نیم نگاهی به ارتقای جایگاه خود‬ ‫داشته باشند‪ .‬سالن شش هزارنفری غدیر ارومیه امروزمیزبان‬ ‫تیم های دوم و چهارم اســت؛ جایی اســت که شهرداری‬ ‫ارومیه که هفته گذشته مقابل پیکان متحمل شکست شد‪،‬‬ ‫این هفته قصد دارد به بهترین نحو ممکن از امتیاز میزبانی‬ ‫اســتفاده کرده و با غلبه بر حریف مدعی خود شــهرداری‬ ‫گنبد‪ ،‬هشــتمین پیروزی را در کارنامه ثبت کند‪ .‬در طرف‬ ‫مقابل اما شــاگردان عظیم جزیده در تیم شهرداری گنبد‬ ‫هم قطعا تمام داشته های خود را به کار خواهد گرفت تا با‬ ‫کســب یک پیروزی خارج از خانه‪ ،‬از رتبه چهارمی فاصله‬ ‫بگیرد‪ .‬شاگردان پیمان اکبری این هفته میهمان مریوانی ها‬ ‫هســتند‪ .‬دو تیم در حالی به مصاف هم می روند که پیکان‬ ‫تهران به عنوان تیم سوم مقابل راه یاب ملل قرار می گیرد که‬ ‫در رده ششم ایستاده‪ .‬پیکانی ها هفته گذشته موفق شدند‬ ‫تیم شهرداری ارومیه را با نتیجه سه بر دو از پیش رو بردارند‬ ‫و این هفته هم به دنبال حفظ نوار پیروزی ها هستند‪ .‬البته‬ ‫اگر میزبان میهمان را غافلگیر نکند‪ .‬در هفته دهم تیم های‬ ‫مس رفسنجان و پاس گرگان به عنوان تیم های یازدهم و‬ ‫دهم جدول باهم دیدار می کنند‪ .‬ان هم در شرایطی که دو‬ ‫تیم سه برد در کارنامه دارند و کسب چهارمین پیروزی قطعا‬ ‫جایگاه این دو تیم را دستخوش تغییر خواهد کرد‪.‬‬ ‫برتری پرگل تیم فوتبال‬ ‫بانوان ذوب اهن در لیگ برتر‬ ‫تیم ذوب اهن در هفته سوم لیگ برتر فوتبال بانوان‬ ‫به پیروزی چهار بر صفر رســید‪ .‬هفته ســوم لیگ برتر‬ ‫فوتبال بانوان جمعه گذشــته برگزار شد و تیم ذوب اهن‬ ‫در ورزشــگاه فوالدشــهر میزبان تیم کیان نیشابور بود‪.‬‬ ‫سبزپوشان اصفهانی نیمه نخست این دیدار را با پیروزی‬ ‫دو بر صفر پشــت سر گذاشتند‪ .‬الهام فرهمند که پس از‬ ‫یک فصل دوری با پیراهن ذوب اهن به میادین بازگشته و‬ ‫نازنین مردانی گلزنان بانوان ذوب اهن در این نیمه بودند‪ .‬در‬ ‫نیمه دوم نیز توپ و میدان در اختیار ذوب اهن بود و نازنین‬ ‫مردانی گل ســوم این تیم و گل دوم خود در این مسابقه‬ ‫را به ثمر رساند‪ .‬ذوبی ها در دقایق پایانی نیز توسط رقیه‬ ‫شهبازی دروازه حریف را برای چهارمین بار باز کردند تا‬ ‫درنهایت موفق به پیروزی چهار بر صفر در این دیدار شوند‪.‬‬ ‫مریم ایران دوست سرمربی تیم ملی فوتبال بانوان با حضور‬ ‫در ورزشگاه فوالدشهر این دیدار را از نزدیک تماشا کرد؛ اما‬ ‫سپاهان دیگر تیم اصفهانی لیگ برتر فوتبال بانوان مهمان‬ ‫شهرداری سیرجان بود که با نتیجه دو بر صفر شکست‬ ‫خورد‪ .‬در این مسابقه افسانه چترنور و شبنم بهشت برای‬ ‫شهرداری سیرجان گلزنی کردند‪ .‬در پایان هفته سوم لیگ‬ ‫برتر فوتبال بانوان تیم خاتون بم با ‪ 9‬امتیاز صدرنشــین‬ ‫جدول رده بندی باقی ماند‪ ،‬ذوب اهن هفت امتیازی شــد‬ ‫و جای ســپاهان را در رده دوم گرفت و ملوان بندرانزلی‬ ‫با هفت امتیاز و تفاضل گل کمتر به رده سوم صعود کرد‪.‬‬ ‫تجلیل باشگاه ذوب اهن از‬ ‫مریمایراندوست‬ ‫سرمربی تیم ملی بانوان مورد تجلیل باشگاه ذوب اهن‬ ‫قرار گرفت‪ .‬مریم ایراندوست که برای تماشای دیدار دو‬ ‫تیم ذوب اهن و کیان بوشهر به اصفهان سفرکرده است‬ ‫در تمرینات ذوب اهن شرکت کرد و با مدیران‪ ،‬کادر فنی‬ ‫و بازیکنان این تیم دیدار و گفتگو کرد‪ .‬علیرضا احسانی‬ ‫مدیرعامل باشگاه ذوب اهن در این دیدار ضمن تجلیل از‬ ‫تالش های کادر فنی تیم ملی فوتبال بانوان ایران برای‬ ‫صعود تاریخ ساز به رقابت های جام ملت های بانوان اسیا‬ ‫اظهار کرد‪ :‬امیدوارم این اتفاق‪ ،‬سراغازی برای موفقیت های‬ ‫بیشتر فوتبال بانوان ایران باشد‪ .‬وی گفت‪ :‬ما این دیدار و‬ ‫ایــن تعاملی که بین تیم فوتبال دختران ذوب اهن و تیم‬ ‫ملی بانوان وجود دارد را به فال نیک می گیریم و امیدواریم‬ ‫این تعامالت تداوم داشته باشد و باشگاه ذوب اهن نیز با‬ ‫امکانات و ساختاری که دارد به ورزش بانوان بیش ازپیش‬ ‫کمک کند‪.‬‬ ‫بازگشت تماشاگران به‬ ‫ورزشگاه؛همه یاهیچ‬ ‫مســئول برگزاری مسابقات لیگ برتر اعالم کرد که‬ ‫اگر قرار بر برگزاری بازی پرســپولیس با نفت با تماشاگر‬ ‫باشد باید تمامی بازی ها با حضور تماشاگر برگزار شود‪ .‬به‬ ‫گزارش ورزش سه‪ ،‬بعد از حدود دو سال‪ ،‬شاهد بازگشت‬ ‫تماشاگران دو تیم استقالل و پرسپولیس به ورزشگاه ها‬ ‫بودیــم؛ اتفاقی که به خاطر همه گیــری ویروس کرونا‬ ‫رفته رفته به یک ارزو تبدیل می شــد اما در هفته پنجم‬ ‫شاهد حضور پنج هزار هوادار در بازی استقالل و نساجی‬ ‫بودیــم‪ .‬یک هفته بعد و در بازی پرســپولیس و صنعت‬ ‫نفــت‪ ،‬هواداران تیم ســرخ پوش پایتخت هم حضور در‬ ‫ورزشگاه را بعد از دوران کرونا تجربه کردند تا کم کم همه‬ ‫تیم ها خود را اماده پذیرایی از هوادارانشان کنند‪ .‬میزبانی‬ ‫استقالل و پرسپولیس با حضور تماشاگرانش البته منتقدان‬ ‫بسیاری را هم به همراه داشت که معتقد بودند این شرایط‬ ‫بایستی به صورت عادالنه برای تمامی تیم ها فراهم شود‪.‬‬ ‫اعتراض چند باشگاه و واکنش های منفی به این موضوع‬ ‫باعث شــد تا سهیل مهدی امروز از «همه یاهیچ» شدن‬ ‫بازگشت تماشاگران خبر دهد‪ .‬مسئول برگزاری مسابقات‬ ‫لیگ برتر در پاســخ به این پرسش که ایا ممکن است‬ ‫بازی پرسپولیس برابر نفت مسجدسلیمان که در ورزشگاه‬ ‫ازادی برگزار می شود با تماشاگر باشد و سایر بازی ها نه‬ ‫هم گفت‪ :‬چنین اتفاقی اصال رخ نخواهد داد‪ .‬یک طرح‬ ‫ازمایشــی دو هفته انجام شد و برای هفته هفتم یا همه‬ ‫تیم ها تماشاگر دارند و یا هیچ تیمی این اجازه را نخواهد‬ ‫داشت‪ .‬به این ترتیب باید منتظر بمانیم و ببینیم که ایا در‬ ‫هفته هفتم در تمامی ورزشــگاه ها به روی تماشــاگران‬ ‫بازخواهد شد یا اینکه همه بازی ها مثل ‪ 23‬ماه اخیر بدون‬ ‫تماشاگر برگزار می شود‪.‬‬ ‫طعنه شهاب الدین عزیزی خادم رئیس فدراسیون فوتبال به منتقدان‬ ‫تیم ملی برای سریع ترین صعود‬ ‫اماده می شود‬ ‫رئیس فدراســیون فوتبال وضعیت تیم ملی را مناســب‬ ‫توصیف کرد و گفت که همه اماده سریع ترین صعود می شوند‪.‬‬ ‫به گزارش ورزش سه‪ ،‬عزیزی خادم که در مراسم نکوداشت‬ ‫سازندگان فوتبال پشت تریبون رفت تا دقایقی سخنرانی کند‪،‬‬ ‫در میان انبوه جمالتی که به زبان اورد‪ ،‬به وضعیت تیم های‬ ‫ملی نیز اشــاره کرد و با کنایه خطــاب به منتقدان گفت که‬ ‫تیم ملی در اســتانه حذف بود اما حاال در استانه صعود کرده‬ ‫گرفته است‪ .‬وی در ابتدای حرف هایش گفت‪ :‬خوشحالیم در‬ ‫جمع عزیزانی هستیم که سرمایه واقعی فوتبال ملی هستند‪.‬‬ ‫فوتبال ملی به لطف خدا ابرومندانه و ســرافرازانه در میادین‬ ‫مهم بین المللی حاضرشده اســت‪ .‬تیم ملی در تمام حوزه ها‬ ‫نگاه بلند پروازانــه در پیش گرفته که بخش مهم و اعظمش‬ ‫به واســطه حضور‪ ،‬تالش‪ ،‬تجربه و تاریخ شماست که تاریخ‬ ‫ارزشــمند فوتبال هستید و اگر امســال فوتبال سربلند است‬ ‫بخش مهمش به واسطه زحمات همه عزیزان در عرصه های‬ ‫مختلف است‪ .‬در حوزه بانوان چه در عرصه فوتسال و چه در‬ ‫عرصه فوتبال همین طور است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در عرصه داوری‬ ‫هم می بینیم دختران شایســته ایران از نام بزرگ ایران دفاع‬ ‫می کنند و جای خوشحالی است‪ .‬انچه واقعا تعامل نانوشته ای‬ ‫است بین رسانه ورزشــی و فوتبال ملی یا فدراسیون فوتبال‬ ‫به عنوان متصدی رسانه ملی‪ ،‬سربلندی ایران و اینده فوتبال‬ ‫ملی است و هدف مشترکی است که همه ما را کنار هم قرار‬ ‫داده است‪ .‬فدراسیون نوپا است و در حوزه های مختلف فعال‬ ‫اســت؛ چه در فوتبال بانوان که امروز باعث سربلندی است‬ ‫و هــر بار هم بنده به عنوان عضــو کوچکی از جامعه فوتبال‬ ‫بخواهم صحبت کنم ان قدر سربلندی بانوان برای من تازگی‬ ‫دارد و ارزشــمند است که هرجایی باافتخار صحبت می کنم‪.‬‬ ‫همین طور در حــوزه تیم های پایه‪ ،‬پیروزی های ارزشــمند‬ ‫بچه های زیر پانزده سال در مسابقات کافا باعث افتخار است‬ ‫یا تیم ملی امید که کاری بود که باید شــروع می شــد و از‬ ‫تجارب تلخی که از قبل وجود داشــت باید اســتفاده کرده و‬ ‫برنامه ریزی می کردیم‪ .‬رئیس فدراسیون درباره موفقیت های‬ ‫فوتبال ایران گفت‪ :‬در حوزه تیم ملی بزرگساالن ان چیز که‬ ‫مشخص اســت رضایتمندی افکار عمومی است و امروز هر‬ ‫ایرانی به پیروزی تیم ملی افتخار می کند و همه خوشــحالند‬ ‫و لذت می برند که بخش اعظمش زحمات شماســت و بنده‬ ‫به عنوان متصدی فوتبال ملی دست هم ه عزیزان را می بوسم‬ ‫و اگر کاری از دســتم در فدراسیون برمی اید باهمه ی وجود‬ ‫در خدمتم‪ .‬در شــش یا هفت ماهی که در فدراسیون مستقر‬ ‫بودم شــرایط سخت بوده ولی نمی خواهم به گذشته برگردم‪.‬‬ ‫از تمام عزیزانی که در ادوار گذشــته زحمت کشیدند تشکر‬ ‫می کنم‪ .‬به هر صورت هرکسی یک دیدگاه و روشی برایش‬ ‫در فدراسیون حاکم است اما ســعی کردیم نگاهی همراه با‬ ‫توسعه برای فوتبال ملی که همه ی ابعاد را در بربگیرد داشته‬ ‫باشــیم‪ .‬البته فوتبال ملی خارج از نقص نیست اما ان چیزی‬ ‫که یاد گرفتیم راه تعامل و همکاری و کنار هم بودن اســت‬ ‫و درنهایت کار برای ایران عزیز افتخار اســت‪ .‬امروز هم به‬ ‫لطف الهی قدم در مسیری گذاشتیم که سریع ترین صعود را‬ ‫به جام جهانی داشته باشیم و ما به حضور تک تک شما افتخار‬ ‫می کنیم و حتما بیشــتر باافتخار در کنار شما خواهیم بود؛ اما‬ ‫ان قدر فشــردگی بازی ها چه بانوان و چه تیم ملی فوتسال‬ ‫و بحث اســتعدادیابی و تیم ملی بزرگساالن باالست که جا‬ ‫دارد از همکاران در فدراســیون تشــکر کنم که شبانه روزی‬ ‫کارکردند‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬وظیفه ماســت در کنار پیشکسوتان‬ ‫باشــیم‪ .‬به همه شما و تک تک کسانی که در کنار ما نیستند‬ ‫افتخار می کنیم‪ .‬قطعا ســرمایه ایــن عزیزان و تجارب ان ها‬ ‫ارزشمند اســت و با تجاربی که این عزیزان دارند باید برای‬ ‫اینده فوتبال برنامه ریزی کنیم‪ .‬باید همه به این فضای جدید‬ ‫کمک کنیم و باعث رونق فوتبال ملی و اعتماد افکار عمومی‬ ‫باشیم‪ .‬استعدادیابی کار بسیار مهمی است که برای اولین بار‬ ‫به این وسعت انجام شده در راستای عدالتی که توزیع فوتبال‬ ‫دارد‪ ،‬امروز با توجه به انفجار اطالعاتی که وجود دارد فوتبال‬ ‫به مسیری رفته که کسی از این گستره فوتبال نادیده گرفته‬ ‫نشود‪ .‬در حوزه زیر ‪ ۱۵‬ساله ها حدود ‪ ۱۲‬هزار نفر دیده شدند‬ ‫در زیر ‪ ۱۹‬ساله ها هم در اینده ای نزدیک کار استارت خواهد‬ ‫خورد‪ .‬در حوزه بانوان و فوتســال هم برای اولین بار است که‬ ‫این کار استعدادیابی شروع می شود‪ .‬او در مورد شرایط سخت‬ ‫به واســطه تحریم ها گفت‪ :‬من به عنوان مسئول فوتبال ملی‬ ‫هیچ غروری ندارم و به خاطر تحریم هایی که حاکم اســت‬ ‫ســعی کردم اگر نیاز بوده زنگ بزنم و حتی خواهش کنم تا‬ ‫اســتعدادی به دلیل مسائل مالی و معیشتی از دیده شدن جا‬ ‫نماند‪ .‬باوجوداینکه تیم ملی فوتبال بزرگســاالن را به عنوان‬ ‫پیشــتاز فوتبال ملی در نظر داریم اما فوتسال و بانوان را نیز‬ ‫نادیده نگرفتیم‪ .‬همچنین استعدادیابی را که بحث مهمی است‬ ‫نادیده نگرفتیم و حتی برای رفتن به این مسیر خواهش‪ ،‬تمنا‬ ‫و التماس کردیم‪ .‬او درباره تغییر شــرایط تیم ملی ایران بیان‬ ‫کرد‪ :‬اگر فکر کنیم به شش ماه گذشته که فوتبال وضعیتش‬ ‫چگونه بود واالن چطور است همه چیز مشخص است واالن‬ ‫تیم ملی برای ســریع ترین صعودش اماده می شــود‪ .‬ادم ها‬ ‫زود فرامــوش می کنند اما فوتبال ایران چند ماه پیش با یک‬ ‫مساوی در بحرین از حضور در جام جهانی کنار می رفت ولی‬ ‫امروز ایران سرافراز و سربلند است‪.‬‬ ‫ذوب اهن باید به جایگاه اصلی خود برگردد‬ ‫مدیرعامل باشــگاه ذوب اهن در مورد شرایط این تیم و‬ ‫حضورش در راس مدیریت باشگاه صحبت کرد‪ .‬علی احسانی‬ ‫در گفتگو با ایلنــا درباره حضورش به عنوان مدیرعامل جدید‬ ‫ذوب اهن اظهار داشت‪ :‬بعد از نشستی که در هیئت مدیره داشتیم‬ ‫این لطف و اعتماد شامل حال بنده شد تا مسئولیت مدیریت‬ ‫باشگاه را از این به بعد بر عهده داشته باشم و قبل از هرچیز از‬ ‫این اعتماد هیئت مدیره ممنونم و امیدوارم در این مسئولیت با‬ ‫کمک همکارانم بتوانیم خدماتی که شایسته مجموعه است را‬ ‫ارائه دهیم‪ .‬وی افزود‪ :‬باشگاه ذوب اهن شرایط خوبی دارد و با‬ ‫حمایت خوبی که از سوی کارخانه انجام می شود کارها روی‬ ‫روال خودش است و شرایط بدی درمجموعه حاکم نیست که‬ ‫ما بخواهیم تغییرات و تحول اساسی ایجاد کنیم‪ .‬ما عالوه بر‬ ‫تیم فوتبال در چندین رشته ورزشی دیگر سال هاست فعالیت‬ ‫داریم و قهرمانی های متعددی کسب کردیم و ازاین پس هم‬ ‫تمام رشته هایی که باشگاه ذوب اهن در رده های مختلف در ان‬ ‫فعالیت دارد موردحمایت کامل ماست و امیدوارم به شرایطی‬ ‫برسیم که بتوانیم در تمام این رشته ها عناوین مهمی کسب‬ ‫کنیــم‪ .‬مدیرعامل ذوب اهن در مورد عملکرد تیم فوتبال این‬ ‫مجموعه گفت‪ :‬از عملکرد تیم فوتبال و تالش های کادر فنی‬ ‫رضایت داریم و تیم تا اینجای کار نسبت به چیزی که از ان‬ ‫انتظار می رفت نتایج قابل قبولی کسب کرده است و امیدوارم در‬ ‫ادامه مسیر حتی بهتر از نتایجی که تاکنون کسب شده به دست‬ ‫بیاید و در پایان فصل رتبه قابل قبولی کسب کنیم‪ .‬احسانی در‬ ‫مورد برنامه ها و اهدافش برای تیم فوتبال توضیح داد‪ :‬ذوب اهن‬ ‫از تیم های قدیمی و ریشه دار و پرافتخار فوتبال ایران است که‬ ‫احتمال حضور مستقیم سپاهان‬ ‫در لیگ قهرمانان اسیا‬ ‫با پایان فصل ‪ 2021‬لیگ قهرمانان اسیا حاال بازار گمانه زنی ‬ ‫برای تعداد سهمیه فصل اینده این مسابقات داغ شده است‪ .‬به‬ ‫قهرمانی الهالل اخرین پالن از لیگ قهرمانان اســیا در فصل‬ ‫‪ 2021‬بود و حاال همه منتظرند تا با پایان لیگ های شرق اسیایی‬ ‫و برگزاری پلــی اف‪ ،‬تکلیف ‪ 40‬تیم حاضر در این مســابقات‬ ‫مشخص شود‪ .‬در سال های گذشته ایران به صورت متناوب از سه‬ ‫یا دو سهمیه مستقیم استفاده کرده و درمجموع همیشه چهار تیم‬ ‫ایرانی برای حضور در مرحله گروهی شانس داشته اند‪ .‬این فصل‬ ‫به نظر می رسد در حالت عادی قهرمانان لیگ برتر و جام حذفی‬ ‫به صورت مستقیم راهی مرحله گروهی شوند و تیم های دوم و‬ ‫سوم لیگ برتر‪ ،‬به پلی اف بروند‪ .‬فصل گذشته قطر و عربستان با‬ ‫کسب امتیاز بیشتر موفق شدند سه سهمیه مستقیم و یک سهمیه‬ ‫پلــی اف را تصاحب کنند و ایران و امارات با‬ ‫‪ 2+2‬وارد لیگ قهرمانان شدند‪ .‬این در حالی‬ ‫اســت که عراق باالتر از ازبکستان سهمیه‬ ‫بیشتری گرفت و کشــورهایی مثل اردن‪،‬‬ ‫هند‪ ،‬تاجیکستان و ترکمنستان نیز برای اولین‬ ‫بار سهمیه مستقیم دریافت کردند‪ .‬سوریه و‬ ‫لبنان تنها تیم های غربی هســتند که فقط‬ ‫سهمیه پلی اف دارند؛ اما این فصل شنیده ها‬ ‫حاکی از ان است که سهمیه کشور لبنان و‬ ‫تاجیکستان ابطال خواهد شد‪ .‬ارسال دیرتر از‬ ‫موعد مدارک این دو کشور به کنفدراسیون‬ ‫فوتبال اسیا سبب شده تا نمایندگان لبنانی و‬ ‫تاجیک در استانه حذف قرار بگیرند که در این‬ ‫صورت احتماال سهمیه ایران افزایش خواهد یافت‪ .‬در سال های‬ ‫گذشــته و زمانی که ای اف ســی اقدام به کنار گذاشتن تیمی‬ ‫می کرد‪ ،‬ایران اولین کشوری بود که یکی از سهمیه های پلی افش‬ ‫به سهمیه مستقیم تبدیل می شد و حاال اگر بار دیگر این اتفاق‬ ‫رخ دهد سپاهان به جمع پرسپولیس و فوالد ملحق می شود‪ .‬البته‬ ‫هنوز ای اف سی جدول سهمیه تیم های حاضر در لیگ قهرمانان‬ ‫‪ 2022‬را منتشــر نکرده و باید دید در هفته های اینده با بررسی‬ ‫مدارک‪ ،‬کدام ‪ 54‬تیم برای حضور در فصل جدید لیگ قهرمانان‬ ‫معرفی خواهند شد‪.‬‬ ‫چند دوره قهرمانی جام حذفی و صعود به فینال لیگ قهرمانان‬ ‫اسیا را در دهه های اخیر تجربه کردیم و جایگاه واقعی ذوب اهن‬ ‫انچه در دو فصل گذشته دیدیم نیست و مطمئنًا امثال نتایج‬ ‫خوبی می گیریم و برنامه داریم تا ذوب اهن به مرور بار دیگر به‬ ‫یکی از قدرت های ایران در فوتبال اسیا بدل شود‪ .‬وی در مورد‬ ‫عملکرد مهدی تارتار توضیح داد‪ :‬اقای تارتار از مربیان خوب‬ ‫و جوان و بادانش فوتبال ما هستند که تیم خوبی جمع کردند‬ ‫و از ایشان و زحماتش و تالش هایی که انجام می دهد تشکر‬ ‫می کنیم و از همین جا عنوان می کنم باوجود شایعاتی که در‬ ‫مورد جدایی ایشــان در برخی رسانه ها و پیوستن به تیم های‬ ‫دیگر شنیده می شود باید بگویم تارتار تا پایان فصل با ما قرارداد‬ ‫دارد و موردحمایت صددرصدی ماست‪ .‬مدیرعامل ذوب اهن‬ ‫در مورد وضعیت خداحافظی قاسم حدادی فر خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫بعدازاینکه قاسم حدادی فر تصمیم خودش را برای خداحافظی‬ ‫اعالم کرد ما هم پیشنهاد برگزاری بازی دوستانه مقابل سپاهان‬ ‫را برای بازی خداحافظی دادیم ولی نظر خودش این بود که در‬ ‫یک بازی با حضور هواداران این اتفاق رخ دهد‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫تالش داریم تا از تجربیات ایشــان درمجموعه بهره ببریم و‬ ‫ایشــان به زودی در یک سمت در باشگاه مشغول خواهد شد‪.‬‬ ‫احســانی در پایان با اشاره به حواشی اخیر که بعد از شکایت‬ ‫فدراســیون فوتبال اردن از زهــره کودایی علیهش صورت‬ ‫گرفته گفت‪ :‬خانم کودایی افتخار ملی فوتبال بانوان و باشگاه‬ ‫ذوب اهن است و اقداماتی برای حمایت از ایشان انجام شد و‬ ‫از زحمات اقای رمضانی در روابط عمومی باشگاه ممنونم که‬ ‫اقدامات الزم را برای حمایت از ایشان انجام داد‪.‬‬ ‫تنها سپاهان اصولی و با حساب‬ ‫بازی می کند‬ ‫کارشناس فوتبال ایران اعتقاد دارد در میان تیم های لیگ‬ ‫برتر تنها ســپاهان اصولی و با حسب بازی می کند‪ .‬مسعود‬ ‫اقبالی درباره تساوی تیم فوتبال استقالل‬ ‫مقابل گل گهر در هفته ششم لیگ برتر و‬ ‫حواشی به وجود امده در این دیدار اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬فوتبال ایران واقعا غیرحرفه ای‬ ‫است‪ ،‬زیرا هم براساس شرایط و ضوابط‬ ‫و هم سلیقه ای عمل می شود‪ .‬در این فعل‬ ‫انفعاالت هرکسی که البی بهتری داشته‬ ‫باشد از این اتفاق ســود خواهد برد‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬می شــد مشکالتی که ازلحاظ‬ ‫عدم ضمانت نامه بانکی برای دو بازیکن‬ ‫خارجی ایجاد شــد‪ ،‬به صــورت بهتری‬ ‫حل وفصل کرد‪ .‬البته ان چنان که از شواهد‬ ‫پیداست گویا مهلتی تعیین کرده بودند که‬ ‫مسئوالن استقالل نتوانستند در ان تاریخ موضوع را برطرف‬ ‫کنند اما اینکه یک یا دو ساعت پیش از بازی چنین مسئله ای‬ ‫صورت گیرد در فوتبال ایران نوبرانه است‪ ،‬زیرا باعث می شود‬ ‫تمام تفکرات سرمربی دچار به هم بریزد‪ .‬کارشناس فوتبال‬ ‫گفت‪ :‬از ســوی دیگر هم ورود تماشاگران به ان شکل مایه‬ ‫شرمساری و ابروریزی بود‪.‬‬ ‫بهتر بــود صندلی هــا را شــماره گذاری می کردند و از‬ ‫ورودی های مختلف تماشــاگران را به داخل اســتادیوم راه‬ ‫می دادند‪ .‬تمام این ها نشــان دهنده این اســت که دروتخته‬ ‫باهم جور اســت‪ .‬اقبالی بابیان اینکه در دیدار با گل گهر یک‬ ‫بازی ساده را شاهد بودیم که توپ در میانه زمین مانند بازی‬ ‫پیروزی مردان کمان دار‬ ‫دانشگاه ازاد مقابل سپاهان‬ ‫مردان کمان دار دانشــگاه ازاد اسالمی در ادامه لیگ‬ ‫تیرانــدازی باکمان‪ ،‬مقتدرانه مقابل ســپاهان به پیروزی‬ ‫رسیدند‪ .‬هفته سوم و چهارم لیگ تیراندازی باکمان (ریکرو)‬ ‫در بخش مردان در سایت تیراندازی باکمان ورزشگاه ازادی‬ ‫برگزار شد‪ .‬میالد وزیری و شاگردانش در تیم دانشگاه ازاد‬ ‫اسالمی‪ ،‬این هفته مقابل سپاهان صف ارایی کردند و چهار‬ ‫به یک پیروز شدند‪ .‬در ماده ریکرو همچنین محمدصادق‬ ‫کبودانــی از تیم ناجا با امتیاز ‪ ،335‬میــاد وزیری از تیم‬ ‫دانشگاه ازاد اسالمی با امتیاز ‪ 331‬و صادق اشرفی از تیم‬ ‫دانشــگاه ازاد اسالمی با امتیاز ‪ 323‬در رده های نخست تا‬ ‫سوم امتیازاورترین کمانداران قرار گرفتند‪ .‬تیم ریکرو مردان‬ ‫دانشگاه ازاد اسالمی‪ ،‬سال گذشته قهرمان لیک شد‪.‬‬ ‫‪ ۲۸‬تیرانداز به اردوی تیم ملی‬ ‫دعوت شدند‬ ‫کادر فنی تیم های ملی تفنگ و تپانچه ‪ ۲۸‬تیرانداز را به‬ ‫اردو دعوت کردند‪ .‬فدراسیون تیراندازی اسامی ملی پوشان‬ ‫دعوت شده به مرحله جدید اردوهای تیم ملی تفنگ و تپانچه‬ ‫را اعالم کرد‪ .‬این اردوها جهت اماده سازی ملی پوشان برای‬ ‫بازی های اسیایی و احتماال مسابقات کسب سهمیه المپیک‬ ‫پاریس است‪ .‬پیش ازاین فدراسیون جهانی تیراندازی اعالم‬ ‫کرد که در هر دو مسابقه جهانی مصر و روسیه در سال های‬ ‫‪ ۲۰۲۲‬و ‪ ۲۰۲۳‬چهار سهمیه در هر ماده توزیع می شود‪ .‬از‬ ‫اکنون تیم ملی باید خود را برای این مســابقات اماده کند‪.‬‬ ‫ن مرحله‬ ‫بر این اساس اسامی ملی پوشان دعوت شده به ای ‬ ‫از اردوها در بخش تپانچه جواد فروغی‪ ،‬سجاد پورحسینی‪،‬‬ ‫محمدرســول عفتی‪ ،‬وحید گل خندان‪ ،‬کســری عقیلی‪،‬‬ ‫شــایان تمدن و محمد حسین کیا‪ ،‬هانیه رستمیان‪ ،‬زینب‬ ‫طوماری‪ ،‬الهام هریجانی‪ ،‬مهسا نیک نفس‪ ،‬مبینا شفیعی پور‬ ‫و گلنوش سبقت الهی و لعیا محمدی اسامی دعوت شدگان‬ ‫به اردوی تیم ملی اســت که ان ها زیر نظر احمد نجفی‪،‬‬ ‫جعفر خدابنده لو و سکینه خدابنده لو تمرینات خود را پیگیری‬ ‫خواهند کرد‪ .‬همچنین در رشته تفنگ نیز امیرمحمد نکونام‪،‬‬ ‫مهیار صداقت‪ ،‬پوریا نوروزیان‪ ،‬امیرحسین گل پسند‪ ،‬هادی‬ ‫غرباقی‪ ،‬علیرضا دانشور‪ ،‬مهدی جعفری پویا‪ ،‬نجمه خدمتی‪،‬‬ ‫فاطمــه کرم زاده‪ ،‬فاطمه امینی‪ ،‬ارمینا صادقیان‪ ،‬حســنی‬ ‫توتونچی‪ ،‬نسا پاریاب و ساینا تیموری اسامی دعوت شدگان‬ ‫به اردوی تیم ملی است که هدایت این تیم به عهده حسین‬ ‫باقری ملی پوش سابق تفنگ است‪.‬‬ ‫پیروزی لژیونرهای ایران‬ ‫در المان و کویت‬ ‫پینگ پنگ بین دو تیم ردوبدل می شــد‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫مجیدی تیم جوان و بااستعدادی در اختیار دارد‪ ،‬اما بااین وجود‬ ‫از استاندار دهای الزم برخوردار نیستند‪ .‬گویا این بازیکنان را‬ ‫از تیم امید به بزرگســاالن اورده اند‪ ،‬اما بازهم مانند الماس‬ ‫نتراشیده هستند‪ .‬از سویی بلوغ تاکتیکی و تکنیکی ندارند و‬ ‫بدون هدف می دوند و مانند بازیکنان اروپایی براساس قاعده‬ ‫در مواقع الزم نمی دوند‪ .‬در بین تمام تیم ها تنها سپاهان روی‬ ‫منطق‪ ،‬اصولی و با حســاب بازی می کند و سایر تیم ها فاقد‬ ‫چنینفاکتوریهستند‪.‬‬ ‫هفتــه دهم لیگ هندبــال کویت و هفته ســیزدهم‬ ‫بوندســلیگای دو المان با انجام سه بازی پیگیری شد‪ .‬در‬ ‫هفته دهم سوپرلیگ هندبال کویت جمعه شب گذشته دو‬ ‫بازی برگزار شــد که طی ان تیــم الفحیحیل که از وجود‬ ‫افشــین صادقی بهره می برد‪ ،‬در حضور دونیمه ای لژیونر‬ ‫هندبال ایران توانســت با نتیجه ‪ ۲۹-۳۲‬تیم السالمیه را‬ ‫شکست دهد که در این دیدار صادقی موفق به ثمر رساندن‬ ‫هفت گل شــد‪ .‬در دیگر دیدار تیم العربی که در این فصل‬ ‫ســجاد استکی را به خدمت گرفته است‪ ،‬در غیاب استکی‬ ‫با نتیجه ‪ ۲۷-۲۶‬مغلوب تیم القرین شد‪ .‬در بوندسلیگای ‪۲‬‬ ‫المان نیز تیم اینتراخت هاگن با حضور پویا نوروزی نژاد با‬ ‫نتیجه ‪ ۳۰ - ۳۲‬مقابل تیم وست فالن به برتری دست یافت‪.‬‬ ‫در این دیدار پویا نوروزی نژاد هفت گل به ثمر رساند و دو‬ ‫پاس گل نیز برای هم تیمی های خود ارسال کرد‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی با روش خبری ‪ -‬تحلیلی‪ -‬اطالع رسانی‬ ‫بنیانگذار‪ :‬عبدالمحمد اکبری | تاسیس‪1383 :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫یکشنبه ‪ 07‬اذر ‪ / 1400‬سـال هجدهم ‪ /‬دوره جدید‪ /‬شماره ‪28Nov2021 | 4224‬‬ ‫ایات نورانی‬ ‫ى ترسم‬ ‫بگو من اگر به پروردگارم عصیان ورزم از عذاب روزی هولناک م ‏‬ ‫‪ 13‬زمر‬ ‫نشانی‪:‬اصفهان‪،‬میدانازادی‪،‬خیاباندانشگاه‬ ‫نرسیده به حکیم نظامی‪،‬کوچه شهید روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750 :‬ده خط) فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫امروزه شــهر کتاب هــا برای ما به یکــی از مراکز اصلی‬ ‫خریدهای فرهنگی در شــهرها تبدیل شــده است‪ ،‬جایی که‬ ‫به راحتــی می توان انــواع محصوالت فرهنگــی و هنری را‬ ‫به راحتی تهیه کرد و با جدیدترین کتاب ها‪ ،‬البوم های موسیقی‪،‬‬ ‫لوازم التحریر اشنا شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬ســال ‪ ۱۳۹۷‬بود کــه یکی از خانه های‬ ‫محله استاد تاج اصفهانی در خیابان اردیبهشت به شهر کتاب‬ ‫اصفهان تبدیل شد و به پاتوقی برای کتاب خوانی تبدیل شد‪.‬‬ ‫ما نیز به سراغ یکی از کتاب فروشی های تقریبًا جدید اما معتبر‬ ‫و شناخته شده در شــهر اصفهان رفتیم تا باحال و هوای این‬ ‫مجموعه بیشتر اشنا شــویم‪ .‬انچه می خوانید گفتگوی ما با‬ ‫شیرین گوهری مســئول بخش کتاب فروشگاه شهر کتاب‬ ‫اصفهان است‪.‬‬ ‫شهر کتاب اصفهان در چه تاریخی فعالیت خود را اغاز کرد؟‬ ‫این فروشگاه شعبه ای از شهر کتاب تهران است و زیر نظر‬ ‫شرکت شهر کتاب اداره می شود که ‪ ۲۹‬تیرماه ‪ ۱۳۹۷‬گشایش‬ ‫یافت و فعالیت خود را شروع کرد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬این مجموعه فعالیــت خود را با چند عنوان‬ ‫کتاب شروع کرد و اکنون این مقدار چقدر است؟‬ ‫شهر کتاب اصفهان فعالیت خود را با حدود ‪ ۱۲‬هزار عنوان‬ ‫کتاب شــروع کرد و دائمًا در حال افزایش بود و در طول این‬ ‫سه سال همیشه فروشگاه در حال بهبودی و ارتقا بوده است‪،‬‬ ‫اما این افزایش به صورت پلکانی و در بازه های مشخصی وجود‬ ‫نداشته است و در حال حاضر نزدیک به ‪ ۲۴‬هزار عنوان کتاب‬ ‫بزرگســال و نزدیک به هشــت هزار عنوان کتاب کودک در‬ ‫مجموعه موجود است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬عنوان مجموعه شهر کتاب در اصفهان بر چه‬ ‫اساسی انتخاب شد؟‬ ‫قرارگیری فروشــگاه در خیابان اردیبهشت سبب شد که‬ ‫فروشگاه به شهر کتاب اردیبهشت شناخته شود و درنهایت کار‬ ‫خود را بانام کتاب اردیبهشت در شعبه های دیگر ادامه دهد و در‬ ‫حال حاضر کتاب اردیبهشت دو شعبه دیگر در اصفهان دارد که‬ ‫کتاب اردیبهشت جهاد دانشگاهی و اردیبهشت علوم پزشکی‬ ‫نام دارند و در دانشگاه اصفهان قرار دارند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬شعبه های دیگر شهر کتاب اردیبهشت در چه‬ ‫شهرهایی قرار دارند؟‬ ‫شــعبه های دیگر ان‪ ،‬شهر کتاب اردیبهشت رشت و شهر‬ ‫کتاب اردیبهشت کاشان است‪ ،‬همچنین به زودی شاهد افتتاح‬ ‫کتاب فروشی اردیبهشت تهران نیز خواهیم بود‪.‬‬ ‫این مجموعه در اصفهان به صورت شخصی اداره می شود؟‬ ‫شــهر کتاب اصفهان به صورت شخصی افتتاح و زیر نظر‬ ‫برادران صحت یعنی سروش و حمیدرضا صحت اداره می شود‬ ‫ولی مجموعه شهر کتاب زیر نظر شهر کتاب تهران و شرکت‬ ‫شهر کتاب و مجموعه شهر کتاب مرکزی قرار دارد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬مراجعان به شهر کتاب اصفهان را چه قشر و یا‬ ‫گروه سنی را تشکیل می دهند؟‬ ‫تــاش فروشــگاه بر این بوده اســت کــه فضاهایی را‬ ‫برای ســلیقه ها و گروه های ســنی مختلف در نظر بگیریم‬ ‫که محصوالت ان متنوع باشــند و همانطور که بســیاری از‬ ‫شــهروندان اطالع دارند این فروشگاه با کافه ای که در حیاط‬ ‫مجموعه قرار دارد شــروع می شــود و بخش کتاب و هدایا‪،‬‬ ‫گالری‪ ،‬کتاب کودک‪ ،‬بازی فکری‪ ،‬نوشــت افزار و کافه تراس‬ ‫یا همان کافه بازی نیز بخش های مختلف فروشگاه را تشکیل‬ ‫می دهد‪ .‬با توجه به محیط داخلی فروشگاه و فضای ایجادشده‪،‬‬ ‫مخاطب فروشگاه گروه های سنی مختلفی هستند اما نمی توان‬ ‫قشر خاصی را به عنوان تنها گروه مخاطب فروشگاه دانست‪ .‬در‬ ‫شهر کتاب عالوه بر دوستداران کتاب‪ ،‬افرادی هم حضور پیدا‬ ‫می کنند که اهل کتاب نیستند و از بخش های دیگر فروشگاه‬ ‫استفاده می کنند‪.‬‬ ‫شهر کتاب تا چه اندازه بین جامعه شهری و استانی اصفهان‬ ‫جایگاه یافته و اقبال عمومی نسبت به ان در چه سطحی است؟‬ ‫شهر کتاب بعد از سه سال کار متداوم توانسته است جایگاه‬ ‫خود را در اصفهان و بین مردم پیدا کند و مخاطب های ثابتی‬ ‫داشته باشد بنابراین می توان پی برد که مخاطبین این فروشگاه‬ ‫صرفًا محدود به محل ها و اهالی ساکن در محدوده فروشگاه‬ ‫نیستند و از قسمت های مختلف شهر به ان مراجعه می کنند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬شهر کتاب تا چه اندازه به ترویج کتاب خوانی‬ ‫کمک کرده است؟‬ ‫تالش کردیم در شهر کتاب با ایجاد بخش های متنوع در‬ ‫حوزه کتاب‪ ،‬نیازهای گروه ها و ســلیقه های مختلف را پاسخ‬ ‫دهیم‪ .‬فروشگاه شــهر کتاب به دو بخش کودک و بزرگسال‬ ‫تقسیم می شود که هرکدام زیرمجموعه های خودشان را دارند‬ ‫و کمک می کند تا مشــتری هایی که در فروشگاه حضور پیدا‬ ‫می کننــد بتوانند هر انچه می خواهنــد را در حوزه کتاب های‬ ‫عمومی و بزرگســاالن پیدا کننــد و از طرفی همکارانمان در‬ ‫بخش کتاب بزرگســال و کودکان نیــز از گروه کتاب خوان و‬ ‫افراد مطلعی هستند که درباره کتاب ها اطالعات خوب و کافی‬ ‫دارند به همین خاطر می توانند بهترین مشاور برای مشتری ها و‬ ‫مخاطبین خریدار کتاب باشند و با برقراری گفتگو و معاشرت بنا‬ ‫به سلیقه مشتری کتاب هایی را پیشنهاد می کنند‪ .‬این مشاوره ها‬ ‫بیشتر اوقات سبب شده است تا افرادی که اهل کتاب نبودند‬ ‫و سلیقه مطالعاتی خود را نمی دانستند و شاید کتابی را اشتباه‬ ‫انتخاب می کردند به کتاب خواندن عالقه مند شــوند‪ .‬کتاب و‬ ‫کتاب خوانی خیلی بیشتر از گذشته جزو عالیق مردم شده و بین‬ ‫مردم جاافتاده است‪ ،‬ان قدر که برای بعضی افراد‪ ،‬کتاب خوانی‬ ‫جزئی از تفریحات ان ها شده و فقط مطالعه برحسب وظیفه و‬ ‫به خاطر درس و دانشگاه نیست‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬دورنگاهتان به اینده کتاب خوانی چیست؟‬ ‫با توجه به افزایش بی ســابقه قیمــت کتاب‪ ،‬خرید کتاب‬ ‫به عنوان کاالهای ضروری بشــمار نمی رود و جزو سبد خرید‬ ‫روزانه مردم نیست‪ ،‬اما بازهم جای امیدواری وجود دارد چراکه‬ ‫کتاب توانسته خود را در زندگی مردم جای دهد و مردم برای‬ ‫خرید کتاب برنامه ریزی داشــته باشند و بودجه ای برای ان در‬ ‫نظر بگیرند تا بتوانند خال خود را با کتاب پرکنند‪ ،‬به نحوی که‬ ‫همچنان حوزه مطالعه را در زندگی روزمره داشته باشند؛ ضمن‬ ‫اینکه امروزه به دلیل عالقه ای مردم به مطالعه و کتاب خوانی‪،‬‬ ‫کتاب های صوتی نیز بین مردم جایگاه بسیار خوبی یافته است‬ ‫که به دلیل کمبود وقت مطالعه در هنگام انجام کارهای روزمره‬ ‫از کتاب صوتی اســتفاده می کنند که این موضوع نیز اهمیت‬ ‫کتاب را نشان می دهد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬برنامه های موردنظر شهر کتاب برای ترغیب‬ ‫هرچه بیشتر مردم به کتاب خوانی چیست؟‬ ‫برای شــروع یک کار فرهنگــی در حوزه کتاب نمی توان‬ ‫مبنای کلی را در نظر گرفت و ان را تعمیم داد و به شــرایط‪،‬‬ ‫مکان و محیطی بستگی دارد که قرار است فروشگاه در انجا‬ ‫باشــد‪ ،‬بنابراین می توان با حداقل ها شروع کرد و به مرورزمان‬ ‫فعالیت ها را گســترش داد‪ .‬این مجموعه ســری برنامه ای با‬ ‫عنوان روزی روزگاری اصفهان ضبط کرد اســت و پارت اول‬ ‫ایــن برنامه ها در هفته های متوالی هرکدام با یک موضوع در‬ ‫پیج اینستاگرام مجموعه منتشر شــد‪ .‬هدف از این اقدام‪ ،‬سر‬ ‫زدن به کتاب فروشی های قدیمی شهر و ضبط یک فیلم کوتاه‬ ‫از کتاب فروشی و معرفی ان به ســایر افراد بوده است که در‬ ‫این خصوص کتاب فروشی های مختلفی ازجمله کتاب فروشی‬ ‫وحدت و کمند و برخی دیگر از کتاب فرشــی های مختلف از‬ ‫اصفهان حضور داشــتند که با این دوستان گفتگوهایی انجام‬ ‫دادیم و به صورت کلیپ های یک دقیقه ای در پیج اینستاگرام‬ ‫فروشگاه منتشر شدند‪ ،‬این موضوع قدم بسیار مثبتی بود که در‬ ‫راستای برقراری ارتباط هرچه بیشتر میان شهر کتاب و شهر‬ ‫کتاب های دیگر صورت گرفت‪.‬‬ ‫اگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده( نوبت سوم)‬ ‫مجمع عمومی فوق العاده (نوبت سوم) شرکت تعاونی مصرف کارگران هتل کوثر‬ ‫اصفهان در ساعت ‪ 10:00‬صبح روز سه شنبه مورخ ‪ 1400/09/23‬در محل سالن‬ ‫اجتماعات هتل کوثر به ادرس‪ :‬سی و سه پل ‪ -‬بلوار ملت ‪ -‬هتل بین المللی پارسیان‬ ‫کوثراصفهان برگزار می شود‪.‬‬ ‫ازکلیه اعضاءدعوت می شود شخص ًا یا وکالت ًا جهت اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات‬ ‫ذیل در این جلسه حضور به هم رسانند‪.‬‬ ‫ضمناًبه اطالع می رســاند که به موجب ماده ‪ 19‬ائین نامه نحوه تشــکیل مجامع‬ ‫عمومی؛تعــداد اراء وکالتی هر عضو حداکثر‪3‬رای و هرشــخص غیرعضوتنها یک‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/09/07 :‬‬ ‫رای خواهد بود‪.‬و اعضای متقاضی اعطای نمایندگی‪،‬می بایست به همراه نماینده خود‬ ‫حداکثر تا تاریخ ‪ 1400/09/22‬در محل دفتر امور اداری هتل کوثر حاضر تا پس‬ ‫از احراز هویت و تایید وکالت‪ ،‬برگه ورود به مجمع را دریافت دارند‪.‬‬ ‫دستور جلسه‪:‬‬ ‫ طرح وتصویب اساسنامه جدید تعاونی منطبق با اصالحات به عمل امده درقانون‬‫بخش تعاون‪.‬‬ ‫ تغییر ماده ‪ 6‬اساسنامه تعاونی ( اصالح ادرس و کد پستی )‬‫‪ -‬تغییر تبصره ‪ 2‬ماده ‪ 21‬اساسنامه تعاونی‬ ‫اداره تعاون ‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی شهرستان اصفهان‬ ‫اگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده(نوبت دوم)‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/09/07 :‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده ( نوبت دوم) شرکت تعاونی مصرف کارگران هتل کوثر اصفهان راس ساعت ‪ 11:00‬صبح روز سه شنبه مورخ‬ ‫‪ 1400/09/23‬در محل سالن اجتماعات هتل کوثر به ادرس‪ :‬سی و سه پل ‪ -‬بلوار ملت ‪ -‬هتل بین المللی پارسیان کوثراصفهان تشکیل میگردد‪.‬‬ ‫لذا از کلیه اعضاء دعوت میشود با در دست داشتن کارت و یا دفترچه عضویت راس ساعت مقرر در محل مذکور حضور به هم رسانید و یا و کیل‪ /‬نماینده خود را‬ ‫کتب ًا معرفی نمایید‬ ‫ضمناًبه اطالع می رساند که به موجب ماده ‪ 18‬ائین نامه نحوه تشکیل مجامع عمومی؛تعداد اراء وکالتی هر عضو حداکثر‪3‬رای و هرشخص غیرعضوتنها یک رای‬‫خواهد بودو اعضای متقاضی اعطای نمایندگی‪،‬می بایست به همراه نماینده خود حداکثر تا تاریخ ‪ 1400/09/22‬در محل دفتر امور اداری هتل کوثر حاضر تا پس از‬ ‫احراز هویت و تایید وکالت‪ ،‬برگه ورود به مجمع را دریافت دارند‪.‬‬ ‫ دستور جلسه ‪:‬‬‫گزارش هیئت مدیره و بازرس بازرسان‬‫ طرح و تصویب صورتهای مالی سالهای ‪ 1382‬الی ‪ 1399/12/30‬و نحوه تقسیم سود ویژه و بودجه سال جاری شرکت‪.‬‬‫ ارائه گزارش تغییرات اعضاء و سرمایه شرکت تعاونی ‪.‬‬‫ انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره و بازرس‪ /‬بازرسان‪.‬‬‫ تعیین خط مشی اینده شرکت تعاونی ‪.‬‬‫ داوطلبان تصدی سمتهای هیئت مدیره و بازرسی به موجب ماده (‪ )2‬دستور العمل نحوه نظارت بر انتخابات تعاونیها موظفند حداکثر ظرف یکهفته از انتشار اگهی‬‫دعوت فرم داوطلبی را تکمیل و تحویل دفتر تعاونی نمایند‪.‬‬ ‫اداره تعاون ‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی شهرستان اصفهان‬ ‫رتبه ‪ 8‬روزنامه های خصوصی‬ ‫و رتبه ‪ 16‬در بین ‪ 180‬روزنامه کشور‬ ‫ایین نامه اخالق حرفه ای در لینک «درباره ما»‬ ‫سایت اصفهان امروز منتشر شده است‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫سخن بزرگان‬ ‫کسی که فکر نمی کند‪ ،‬به ندرت دم فرو می بندد‪.‬‬ ‫ایزاک نیوتن‬ ‫اصفهان و شهری برای کتاب هایش‬ ‫گروه نشریات‬ ‫رتبه نخست روزنامه های محلی و استانی‬ ‫سراسرکشور‬ ‫یک فنجان‬ ‫شعر‬ ‫زان باده که در میکده عشق فروشند‬ ‫ما را دو سه ساغر بده و گو رمضان باش‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‪ ،‬انجمن مدیران رسانه‬ ‫‪@esfahanemrouz‬‬ ‫روز نیروی دریایی‬ ‫شتاب دهی‪ ،‬منتورینگ شناختی و سوبسید فروش تا سقف‬ ‫‪ ۴۰‬میلیون تومان برخوردار خواهند شــد‪ .‬درعین حال بنیاد‬ ‫تا سقف ‪ ۳۰۰‬میلیون تومان تسهیالت تجاری سازی را به‬ ‫منتخبان این بخش در قالب ســاختار همگرا اعطا خواهد‬ ‫کرد‪ .‬بهران (دوچرخه ســواری همراه بــا واقعیت مجازی‬ ‫برای توان بخشی شناختی‪-‬حرکتی بیماران مبتالبه برنده‬ ‫رتبه اول ستاد توسعه فناوری های حوزه اقتصاد دیجیتال و‬ ‫هوشمندسازی در حوزه فناوری های محوری و اولویت‪‎‬دار‪،‬‬ ‫‪ ۱۵‬میلیــون تومان جایزه نقدی و پنجــاه میلیون تومان‬ ‫حمایت تجاری سازی شــد‪ .‬این بازی جزء ‪ ۱۰‬بازی برتر‬ ‫جدی سال ‪ ۱۴۰۰‬نیز شناخته شد و یک میلیون تومان جایزه‬ ‫نقدی دریافت کرد‪.‬‬ ‫برای تمام ‪ ۳۰‬مقاله علمی ارسال شــده به دبیرخانه پس از‬ ‫‪ ۳‬مرحله داوری تعیین تکلیف شــد؛ بنیاد ملی بازی های‬ ‫رایانه ای به مقاالت جایزه داد‪.‬‬ ‫بازی بهران رتبه ششــم جشنواره بازی جدی سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫(دوچرخه سواری همراه با واقعیت مجازی برای توان بخشی‬ ‫شــناختی‪-‬حرکتی بیمــاران مبتالبــه ‪ )MS‬برنده رتبه‬ ‫اول ســتاد توســعه فناوری های حوزه اقتصاد دیجیتال و‬ ‫هوشمندسازی در حوزه فناوری های محوری و اولویت‪‎‬دار‪،‬‬ ‫‪ ۱۵‬میلیــون تومان جایزه نقدی و پنجــاه میلیون تومان‬ ‫حمایت تجاری ســازی شــد‪ .‬این بازی جزء ده بازی برتر‬ ‫جدی ســال ‪ ۱۴۰۰‬نیز شناخته شــد و یک میلیون تومان‬ ‫جایزه نقدی دریافت کرد‪ .‬بازی بهخوان برنده رتبه ســوم‬ ‫(نرم افزار واقعیت افزوده برای بهبود کودکان نارســاخوان)‬ ‫برنده جایزه ســوم موسسه ملی توســعه تحقیقات علوم‬ ‫پزشکی ایران (نیماد) به مبلغ سه میلیون تومان و نیز بازی‬ ‫شایســته تقدیر از دیدگاه کانون پرورش فکری کودکان و‬ ‫نوجوانان حوزه اموزش کودکان و نوجوانان و برنده جایزه‬ ‫یک میلیون تومانی شــد‪ .‬بازی بهگام رتبه هفتم جشنواره‬ ‫بازی جدی سال ‪( ۱۴۰۰‬بازی رایانه ای‪-‬ورزشی توان بخشی‬ ‫شناختی‪-‬حرکتی ســالمندان) یکی از ده بازی برتر جدی‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۰‬و برنده جایزه یک میلیون تومانی شد‪ .‬روابط ‬ ‫عمومی بنیاد ملی بازی های رایانه ای اعالم کرد در هکاتون‬ ‫اصفهان برنده رتبه اول‪ ،‬تندیس و جایزه ‪ ۱۲‬میلیون تومانی‬ ‫هکاتون اصفهان‪ :‬تیم کوک برای بازی کوک انتخاب شد‪.‬‬ ‫برنده رتبه دوم و جایزه ‪ ۱۰‬میلیــون تومانی‪ :‬تیم ‪Bit-۸‬‬ ‫‪ Adventure‬برای بــازی ‪ ،SeriousMobs‬برنده‬ ‫رتبه ســوم و جایزه ‪ ۸‬میلیون تومانی‪ :‬تیم الوند برای بازی‬ ‫نابغه و تیم اکوگیم برای بازی چالش ســیم و زر شایسته‬ ‫تقدیر و برنده جایزه ‪ ۲‬میلیون تومانی و تیم استودیو شونیکو‬ ‫برای بازی هوران شایســته تقدیر و برنده جایزه ‪ ۲‬میلیون‬ ‫تومانی شدند‪ .‬همچنین در این بخش‪ ،‬بنیاد ملی نخبگان با‬ ‫به رسمیت شناختن هکاتون در طرح شهید بابایی خود‪ ،‬به‬ ‫برگزیدگان امتیاز نخبگی اعطا خواهد کرد‪.‬‬ ‫پل های تاریخی اصفهان در جریان‬ ‫اعتراضات اسیبی ندید‬ ‫معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی استان‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬در جریان اعتراضات روز گذشته اصفهان‪،‬‬ ‫پل های تاریخی اسیبی ندید‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬کشاورزان اصفهانی برای حدود ‪ ۱۷‬روز با‬ ‫برپا کردن چادری در روبه روی پل خواجو اقدام به تحصن‬ ‫و اعتراض نسبت به عدم تحقق حق ابه ها و جاری نشدن‬ ‫اب در بستر زاینده رود بودند‪ .‬عالوه بر این تحصن‪ ،‬در‬ ‫روز ‪ ۲۷‬ابان تجمعی بزرگ برای جاری شدن زاینده رود‬ ‫و اعتراض به وضع موجود شکل گرفت‪ .‬اما جمعه گذشته‬ ‫درست روبه روی پل تاریخی خواجو و در بستر خشک‬ ‫زاینده رود (جایی که پیش تر چادرهای کشاورزان بود)‬ ‫اعتراضاتی شکل گرفت که به خشونت انجامید‪ .‬درنهایت‬ ‫این اعتراضات با پراکنده کردن معترضان توسط نیروی‬ ‫انتظامی و یگان ضدشورش به پایان رسید‪ .‬استفاده از‬ ‫سنگ‪ ،‬گازهای اشک اور‪ ،‬حضور موتورها روی پل تاریخی‬ ‫و موارد دیگر باعث ایجاد نگرانی نسبت به وضعیت پل های‬ ‫تاریخی اصفهان به خصوص پل خواجو شد‪ .‬ناصر طاهری‬ ‫در همین رابطه گفت‪ :‬اعتراضات اخیر در نزدیکی پل خواجو‬ ‫رخ داد و نگران اسیب به پل های تاریخی در اداره کل‬ ‫میراث فرهنگی استان اصفهان وجود داشت؛ از همین روی‬ ‫یگان حفاظت میراث فرهنگی در پل خواجو مستقر شد‪.‬‬ ‫مناسبت‬ ‫حافظ‬ ‫درخشش تیم های اصفهانی در پنجمین‬ ‫جشنواره بازی های جدی ایران‬ ‫در مراسم اختتامیه پنجمین جشنواره بازی های جدی ایران‪،‬‬ ‫تیم های مرکز نواوری صنایع سرگرمی دانشگاه اصفهان‬ ‫خوش درخشیدند و درمجموع ‪ ۵‬رتبه و ‪ ۲۱‬میلیون تومان‬ ‫جایزه نقدی و ‪ ۵۰‬میلیون تومــان جوایز حمایتی را از ان‬ ‫خود کردند‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬در رویداد امسال جایزه بازی های جدی‬ ‫که شــبکه ای بزرگ از همکاری نهادهای مختلف برای‬ ‫ی و سرگرمی‬ ‫حمایت از تحقیق‪ ،‬تولید و تجاری سازی باز ‬ ‫برای اهدافی جدی همچون اموزش‪ ،‬سالمت‪ ،‬تبلیغات و‬ ‫مهارت اموزی است‪ ،‬بیش از ‪ ۲۰‬نهاد مختلف‪ ،‬به شکل های‬ ‫مختلــف‪ ،‬حامی برگزیدگان بودنــد و مجموعًا بیش از ‪۱‬‬ ‫میلیــارد و ‪ ۸۰۰‬میلیون تومان جایزه نقدی و تســهیالت‬ ‫تجاری ســازی به منتخبان ان اختصــاص دادند‪ .‬با اعالم‬ ‫ارای داوری ها در هر ســه بخش این رویداد‪ ،‬بهترین های‬ ‫هکاتون‪ ،‬جشنواره و سمپوزیوم ‪ ۱۴۰۰‬معرفی شدند تا ‪۶۴‬‬ ‫عنــوان جایزه‪ ۲۵۴ ،‬میلیون تومــان جوایز نقدی و ‪۱۶۲۰‬‬ ‫میلیون تومان تســهیالت تجاری سازی میان برترین های‬ ‫حوزه بازی های جدی ایران تقســیم شــود‪ .‬در هر بخش‬ ‫این رویداد که از سه قسمت جشنواره (شناسایی و حمایت‬ ‫از اثار برگزیده)‪ ،‬هکاتون (تجربه ساخت یک بازی جدی)‬ ‫و سمپوزیوم (بررســی جدیدترین تحقیقات علمی در این‬ ‫حوزه) تشــکیل می شود‪ ،‬عالوه بر اهدای جایزه بنیاد ملی‬ ‫بازی های رایانه ای به عنوان برگزارکننده‪ ،‬نهادهای مختلف‬ ‫نیز به برندگان جوایزی اعطا کردند‪ .‬بخش جشــنواره که‬ ‫قدیمی ترین و حساس ترین قسمت جایزه بازی های جدی‬ ‫محسوب می شود‪ ،‬امســال میزبان بیش از ‪ ۸۰‬سرگرمی‬ ‫هدفمنــد بود که این اثار در ســه قســمت بهترین بازی‬ ‫دیجیتال‪ ،‬بهترین ســرگرمی جدی و بهترین به روزرسانی‬ ‫داوری شــدند‪ .‬داوری اثار جشــنواره در سه شاخص ابعاد‬ ‫علمــی‪ ،‬فنی و تجاری و با نظــر داوران خبره حوزه بازی‬ ‫و سرگرمی موردبررســی قرار گرفت و عالوه بر بنیاد که‬ ‫جوایز اصلی این بخش را تقســیم می کند‪ ،‬برخی از سایر‬ ‫حامیان نیز به اهدای جوایز در حوزه مرتبط به خود پرداختند‪.‬‬ ‫درعین حال بنیاد تا ســقف ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان تسهیالت‬ ‫تجاری ســازی را به منتخبان این بخش در قالب ساختار‬ ‫همگرا اعطا خواهد کرد‪ .‬هکاتون ‪ ۱۴۰۰‬با حمایت ســتاد‬ ‫توسعه علوم و فناوری های شناختی به عنوان طراح مسئله و‬ ‫حامی اصلی در سراسر کشور به صورت انالین و به میزبانی‬ ‫ســه شهر تهران‪ ،‬تبریز (در دانشــگاه هنر اسالمی تبریز)‬ ‫و اصفهان (دانشــگاه اصفهان) برگزار شد‪ .‬در این ماراتن‬ ‫بازی ســازی که در هفته دوم ابان مــاه برپا بود‪ ،‬درنهایت‬ ‫‪ ۳۹‬تیم بازی هایی با موضوع استعدادیابی و توانمندسازی با‬ ‫رویکرد شناختی توسعه دادند که برندگان هر بخش جوایز‬ ‫ســتاد را به شرح زیر دریافت کردند‪ .‬اگرچه در این بخش‪،‬‬ ‫تیم های برگزیده ســتاد عالوه بر جوایز نقدی از خدمات‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫البته خوشبختانه مردم نسبت به اثار تاریخی حساسیت‬ ‫دارند و به این اگاهی رسیدند که به این بناها اسیبی وارد‬ ‫نشود‪ .‬معاون میراث فرهنگی اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان ادامه داد‪ :‬مردم‬ ‫برای مطالبه گری از دولت جمع شده بودند و بحث اسیب‬ ‫به اثار تاریخی به هیچ عنوان مطرح نبود‪ ،‬مردم به سطحی‬ ‫از اگاهی رسیدند که هیچ مشکلی در خالل تحصن‬ ‫کشاورزان و اعتراضات روز گذشته برای پل خواجو و دیگر‬ ‫اثار تاریخی اصفهان ایجاد نشد‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬مردم اصفهان‬ ‫برای مطالبه اب و احیای زنده رود در هفته های گذشته گرد‬ ‫هم جمع شدند و این مطالبه خود یک ارزش تاریخی دارد‪،‬‬ ‫مردمی که برای جریان رود در زیر پل های تاریخی مطالبه‬ ‫گری می کنند‪ ،‬هیچ گاه به پل ها اسیبی نمی زنند‪ .‬طاهری‬ ‫درباره فرونشست در اثار تاریخی اصفهان که ناشی از عدم‬ ‫جاری بودن زاینده رود است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مسئله فرونشست‬ ‫در اصفهان وجود دارد و سازمان زمین شناسی نیز ان را تایید‬ ‫کرده است‪ .‬فرونشست برای کل دشت اصفهان در حال‬ ‫وقوع است و قطعًا بناهای تاریخی نیز اسیب خواهند دید‪.‬‬ ‫ارزش های تاریخی و فرهنگی اصفهان معرف این شهر و‬ ‫حتی کشور در جهان هستند و باید به حفظ اثار تاریخی‬ ‫اهمیت ویژه داد‪.‬‬ ‫توسعه گردشگری در‬ ‫دسترس در اصفهان‬ ‫نیازمندبسترسازیبیشتر‬ ‫است‬ ‫کارشــناس گردشــگری اداره کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایع دستی اســتان اصفهان گفت‪:‬‬ ‫توسعه گردشگری در دسترس در این خطه تاریخی ‪،‬‬ ‫به بسترسازی‪ ،‬سرمایه گذاری و بودجه های اختصاصی‬ ‫نیازمند است تا به حد مطلوب دست یابد‪.‬‬ ‫گردشگری در دسترس یا دسترس پذیر یا گردشگری‬ ‫برای افراد توان جو‪ ،‬در ســال ‪ ۲۰۰۹‬مطرح شد ؛ این‬ ‫شاخه از گردشــگری عالوه بر گردشگران معلول‪،‬‬ ‫نابینا‪ ،‬ناشنوا‪ ،‬الل و کم بینا‪ ،‬تسهیالتی را برای زنان‬ ‫باردار‪ ،‬سالمندان و مادرانی که با کالسکه و نوزاد سفر‬ ‫می کنند فراهم می کند‪ .‬مریم تاجداری در گفت وگو‬ ‫با ایرنا افزود‪ :‬همه افــراد حق برابر برای لذت بردن‬ ‫از ســفر و بازدید از همه اماکن گردشــگری رادارند‬ ‫که باید برای تحقق ان ‪ ،‬گردشــگری برای اقشــار‬ ‫مختلف مناسب ســازی شود‪ .‬او با اشــاره به وجود‬ ‫گردشگری در دســترس برای افراد توان خواه ادامه‬ ‫داد‪ :‬این نوع گردشــگری خواستار ارائه محصوالت‬ ‫و خدمات به بخش عظیمی از جامعه اســت که به‬ ‫هر علتی برای اســتفاده از خدمات رایج گردشگری‬ ‫با مشکل مواجه هستند‪ .‬کارشناس گردشگری اداره‬ ‫کل میراث فرهنگی اصفهان بیان کرد‪ :‬چالش اصلی‬ ‫گردشگری در دســترس اشنا نبودن با نیازهای این‬ ‫قشر از جامعه است که گاهی باعث وارد شدن لطمات‬ ‫روحــی و فیزیکی به این افراد می شــود‪ .‬او هدف از‬ ‫گردشگری در دسترس را تهیه زیرساخت های الزم‬ ‫در تمامی نقاط گردشگری دانست و اضافه کرد‪ :‬همه‬ ‫انســان ها حق بهره مندی عادالنه و با حفظ کرامت‬ ‫خود از انواع گردشــگری رادارند‪ .‬تاجداری با تاکید‬ ‫بر اینکه تســهیالت الزم باید در این زمینه فراهم‬ ‫شود تصریح کرد‪ :‬روی گردشگری دسترس پذیر در‬ ‫اســتان اصفهان تا حدودی کارشده است ولی هنوز‬ ‫جــای کار دارد و باید این امر بــرای افراد کم توان و‬ ‫ناتوان تســهیل شود‪ .‬او یاداور شد‪ :‬ایجاد دسترسی و‬ ‫مناسب‪‎‬سازی در بخش های مختلف بناهای تاریخی‬ ‫مانند راه پله ها‪ ،‬رمپ‪ ،‬باالبر‪ ،‬سرویس های بهداشتی و‬ ‫نیز رفع کاستی ها در هتل ها و ایجاد مراکز گردشگری‬ ‫با رعایت اســتانداردهای مربوط به استفاده رده های‬ ‫سنی مختلف و افراد کم توان ازجمله اقداماتی است‬ ‫که در اســتان اصفهان انجام شده است‪ .‬کارشناس‬ ‫گردشــگری اداره کل میــراث فرهنگــی اصفهان‬ ‫همچنین گفت‪ :‬ســامانه راهنمای صوتــی در اثار‬ ‫تاریخی‪ ،‬وجود تابلوهای راهنمای گردشگری مصور‬ ‫و حضور راهنمایان انسانی در برخی اماکن تاریخی‬ ‫از دیگر امکاناتی اســت که درزمینهٔ گردشــگری‬ ‫در دسترس میسر شده اســت‪ .‬او پیشنهاد داد‪ :‬زبان‬ ‫ناشنوایان به راهنمایان گردشگری اموزش داده شود‬ ‫تــا در امر برقراری ارتبــاط و معرفی اثار تاریخی به‬ ‫ناشنوایان تسهیل شود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬گردشگری سالمت هم راستا با توسعه‬ ‫گردشگری در دسترس است‬ ‫تاجداری اظهار داشــت‪ :‬ایجاد شــهرک سالمت‬ ‫اصفهان و رونق گردشگری ســامت در راستای‬ ‫توسعه گردشگری در دسترس و جذب گردشگری‬ ‫درمانی اســت‪ .‬او بیان کرد‪ :‬دسترســی اســان به‬ ‫امکانات بهداشــتی و درمانــی‪ ،‬همه جانبه بودن و‬ ‫در برگیــری همه راهکارهــا و روش های درمانی‪،‬‬ ‫توزیع عادالنه خدمت ســامت‪ ،‬دسترسی اسان به‬ ‫کلینیک های بهداشتی‪ -‬درمانی و تخصصی‪ ،‬محیط‬ ‫ازمایشگاهی‪ ،‬رفع همه نیازهای پزشکی‪-‬بهداشتی‬ ‫در یک مــکان ازجمله ویژگی های بارز شــهرک‬ ‫سالمت اصفهان است‪ .‬کارشناس گردشگری اداره‬ ‫کل میراث فرهنگی اصفهان با اشــاره به درامدزا‬ ‫بودن گردشگری درمانی برای شهر اصفهان افزود‪:‬‬ ‫عالوه بر اشــتغال زایی این شهرک برای پزشکان‬ ‫و کادر بهداشــت و درمان‪ ،‬این گردشگری موجب‬ ‫توسعه و اشتغال زایی ســایر خدمات و مشاغل که‬ ‫در حاشیه شهرک سالمت امرارمعاش می کنند نیز‬ ‫شده است‪ .‬او همچنین عنوان کرد‪ :‬اصفهان به دلیل‬ ‫چهارفصل بودن اقلیم‪ ،‬رشــد خوب گیاهان دارویی‬ ‫و متنوع سرامد کشور است‪ .‬کارشناس گردشگری‬ ‫اداره کل میــراث فرهنگی اصفهــان ادامه داد‪ :‬در‬ ‫حوزه راه اندازی تورهای گردشــگری سالمت نیز‬ ‫شهرستانی مانند لنجان به دلیل قرارگیری در مسیر‬ ‫زاینده رود و محور جنوب غرب استان با داشتن چند‬ ‫بیمارستان مجهز دارای شرایط خوبی است‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه اصفهان امروز

روزنامه اصفهان امروز ۴۴۱۲

روزنامه اصفهان امروز ۴۴۱۲

شماره : ۴۴۱۲
تاریخ : 1401/05/18
روزنامه اصفهان امروز 4415

روزنامه اصفهان امروز 4415

شماره : 4415
تاریخ : 1401/05/18
روزنامه اصفهان امروز 4414

روزنامه اصفهان امروز 4414

شماره : 4414
تاریخ : 1401/05/13
روزنامه اصفهان امروز 4113

روزنامه اصفهان امروز 4113

شماره : 4113
تاریخ : 1401/05/12
روزنامه اصفهان امروز 4411

روزنامه اصفهان امروز 4411

شماره : 4411
تاریخ : 1401/05/10
روزنامه اصفهان امروز 4410

روزنامه اصفهان امروز 4410

شماره : 4410
تاریخ : 1401/05/09
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!