روزنامه اصفهان امروز شماره 4182 - مگ لند

روزنامه اصفهان امروز شماره 4182

روزنامه اصفهان امروز شماره 4182

روزنامه اصفهان امروز شماره 4182

‫روزنامه ای برای زندگی‬ ‫شنبه ‪ 17‬مهر ‪ 02 |1400‬ربیع االول ‪ |09Oct2021| 1443‬سـال هفدهم | ‪ 8‬صفحه | شـمـاره ‪ 2000 | 4182‬تومان | ‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫فرهنگ و هنر | صفحه ‪5‬‬ ‫سینما سرزمین خیال‬ ‫برای نشاط افرینی‬ ‫در نخستین روز سی و چهارمین جشنواره بین المللی‬ ‫فیلم های کودکان و نوجوانان متن پیام «محمدمهدی‬ ‫اسماعیلی» وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به این‬ ‫جشنوارهمنتشرشد‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری به استاندار جدید ماموریت داد‬ ‫معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل‬ ‫ایمیدرو‪:‬‬ ‫تالش ویژه برای فقرزدایی در اصفهان‬ ‫فوالد مبارکه نباید‬ ‫نگران تامین مواد اولیه‬ ‫باشد‬ ‫با ارج نهادن به همه کارهایی که باهدف فقرزدایی در حاشیه اصفهان انجام شده‪ ،‬باید تالش کنید یک کار ویژه برای مسئله فقرزدایی در این استان انجام شود‬ ‫رویداد | صفحه ‪2‬‬ ‫جامعه | صفحه ‪4‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫سی وچهارمین جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان گشایش یافت‬ ‫پرواز پروانه جشنواره‬ ‫به یاد علی لندی‬ ‫خطیب جمعه اصفهان‪:‬‬ ‫تبلیغ واکسن نزدن‬ ‫گناه است‬ ‫اصفهان | صفحه ‪3‬‬ ‫استفاده از ظرفیت‬ ‫کارخانه ریسباف برای‬ ‫راه اندازی موزه شهر‬ ‫اقتصاد | صفحه ‪6‬‬ ‫واکسیناسیون‬ ‫‪ ۳۶‬درصددانش اموزان‬ ‫اصفهان علیه کرونا‬ ‫ورزش | صفحه ‪7‬‬ ‫قاسم حدادی فر‬ ‫و یک دنیا درد دل‬ ‫همین صفحه‬ ‫یادداشت روز‬ ‫حاکم بالمنازع نقدینگی ها‬ ‫حسنروانشید‬ ‫رویداد | ‪2‬‬ ‫دیدگاه‬ ‫جامعه | صفحه ‪4‬‬ ‫خشکشدنزاینده رودعاملاصلی‬ ‫بحرانفرونشستزمیندراصفهان‬ ‫انتخاب واکسن های‬ ‫استرازنکا و‬ ‫پاستوکووک برای ُدز‬ ‫سوم کادر درمان‬ ‫محمد یوسفی شاتوری‬ ‫چهلستون | ‪8‬‬ ‫یادداشت‬ ‫]عکس‪ :‬ایمنا [‬ ‫یاداوریارزشامنیتدرهفتهنیروی‬ ‫انتظامی‬ ‫ناصر حسینی منجزی‬ ‫رویداد | ‪2‬‬ ‫سی وچهارمین جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان گشایش یافت‬ ‫پرواز پروانه جشنواره به یاد علی لندی‬ ‫اصفهــان امروز‪-‬فاطمه کاویانی‪ :‬ســی و چهارمین‬ ‫جشــنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان اصفهان‬ ‫با دنیایی از خیال پردازی اغاز شــد‪ .‬ســال گذشته به دلیل‬ ‫شرایط سخت کرونایی برگزاری جشنواره فیلم های کودکان‬ ‫و نوجوانان برای مخاطبان این جشنواره رنگ و بوی خاصی‬ ‫نداشــت و عوامل جشنواره امســال تالش کردند باتوجه به‬ ‫محدودیت های کرونایی افتتاحیه ای شــاد در سالن اجالس‬ ‫اصفهان برای کودکان و نوجوانان داشته باشند‪ .‬در افتتاح این‬ ‫جشنواره بین المللی استفاده از ایتم های تخیلی و خیال انگیز‬ ‫بهره برداری شــده بود که هیجان را در میان کودکان حاضر‬ ‫در ســالن ایجاد کرد‪ .‬شــاید بتوان گفت استفاده از نمادها و‬ ‫اثار تاریخی اســتان اصفهان در کلیپ افتتاحیه بسیار شایان‬ ‫توجه بود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬افتتاح جشنواره با یاد علی لندی‬ ‫دبیر سی و چهارمین جشنواره فیلم های کودکان و نوجوانان‬ ‫در مراســم افتتاح این جشنواره با تبریک روز جهانی کودک‬ ‫گفت‪ :‬این دوره از جشنواره و المپیاد فیلمسازی را در روزهایی‬ ‫اغاز می کنیم که اخرین جشنواره قرن یا نخستین جشنواره‬ ‫قرن را شــاهد هســتیم‪ .‬اینک در اغاز قرنی ایستاده ایم که‬ ‫سرشار از موقعیت هاست و باید به ان ارج نهیم‪ .‬علیرضا تابش‬ ‫عنوان کرد‪ :‬با عرضه محصوالت سینمایی کودک می توان از‬ ‫هویت ایران پاسداری کرد‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬قرن با بیماری اغاز‬ ‫شده و مصیبت های ناشی از کرونا ادامه دار شده اما می توان‬ ‫امیدوار بود نســل اینده از کودکــی مواجهه با بحران و کار‬ ‫همگانی را اموزش خواهد دید و از هنر به عنوان ابزاری برای‬ ‫انتقال اموخته های خود بهره برداری کند‪ .‬به گفته تابش امید‬ ‫اســت فیلم سازان این سال ها بر مبنای الزامات نسل نو خود‬ ‫را تجهیز کنند‪ .‬او اظهار کرد‪ :‬با به رسمیت شناختن ظرفیت‬ ‫فضای مجازی تالش می شود جشــنواره را بیش از گذشته‬ ‫دسترس پذیر کرد و جشنواره برای همه و افزودن بخش های‬ ‫مرتبط با رسانه های نوین رنگی تازه به جشنواره ببخشیم‪ .‬او‬ ‫توسعه شبکه نمایندگی های مجاز ایران خودرو‬ ‫با بیان اینکه نام اصفهان بر تارک این جشــنواره می درخشد‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬هرساله جز امید و پویایی دریافت دیگری‬ ‫از این نسل نداشته ام و مطمئن هستم اینده ای جذاب برای‬ ‫قرن اخیر داشته باشیم‪ .‬تابش گفت‪ :‬این جشنواره در شرایطی‬ ‫برگزار می شــود که ‪ ۵۱‬هزار کودک ایرانی با ازدســت دادن‬ ‫والدین بی سرپرست شدند و جامعه هنری ایران در برابر این‬ ‫کودکان خود را مسئول می داند و جشنواره امسال با نام و یاد‬ ‫کودک قهرمان علی لندی افتتاح می شود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬جشنواره؛ از رخداد به رویداد‬ ‫شهردار اصفهان گفت‪ :‬خوشــحالم نخستین دیدار با عموم‬ ‫مردم شهر در این جشنواره بوده است‪ .‬علی قاسم زاده اذعان‬ ‫کرد‪ :‬اصفهان همیشه شهر زندگی بوده و تالش می شود در‬ ‫اینده شرایط بهتری را فراهم کنیم تا اصفهان زیست پذیرتر‬ ‫شــود‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬اصفهان امانتی اســت که به دست ما‬ ‫رسیده و دست به دست باید به نسل اینده بسپاریم‪ .‬اسم زاده‬ ‫افزود‪ :‬جشــنواره باید از یک رخداد به یک جریان مســتمر‬ ‫تبدیل شــود و این اتفاق وقتی رخ می دهد که دبیرخانه در‬ ‫اصفهان مستقر شــود و کودکان و نوجوانان شاهد اتفاقات‬ ‫خاص در این حوزه باشند‪ .‬قاسم زاده در این ایین با همراهی‬ ‫جمعی از کودکان و نوجوانان به روی صحنه امده که انان را‬ ‫نماینده نسل و شهرداران اینده معرفی کرد‪.‬‬ ‫ایساکو تامین قطعات‬ ‫تضمین خدمات‬ ‫موضوع‪ :‬مناقصه تهیه مواد‪ ،‬طبخ و توزیع غذای‬ ‫رستوران به شماره ‪/1400/110‬م‬ ‫«اگهـی مناقصه عمومی طبخ و توزیع غذای کارکنان‬ ‫به شماره ‪/1007/171‬م»‬ ‫شــرکت نیرو کلر(ســهامی عام) در نظر دارد خدمــات تهیه مــواد اولیه‪،‬‬ ‫طبــخ و توزیع در محل رســتوران مجتمع خــود را از طریق برگــزاری مناقصه‬ ‫عمومــی بــرای مدت یکســال بــه پیمانــکار واجد شــرایط واگــذار نماید‪.‬‬ ‫لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اســناد مناقصه و اطالعات بیشتر به سایت‬ ‫اینترنتی ‪ www.nirouchlor.com‬مراجعه نمایند‪.‬به منظور هماهنگی و اطالعات‬ ‫بیشتر با شماره ‪ 03137100‬داخلی ‪ 193‬اقای صالحیان فرد تماس حاصل فرمائید‪.‬‬ ‫مهلت عودت اسناد و مدارک مناقصه پایان وقت اداری روز دو شنبه ‪1400/08/03‬‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫ضمن ًا هزینه نشراگهی به عهده برنده مناقصه می باشد ‪.‬‬ ‫شرکت نیرو کلر(سهامی عام)‬ ‫خدمات پس از فروش ایران خودرو (ایساکو) در‬ ‫نظر دارد نسبت به توسعه شبکه نمایندگی‬ ‫مجاز خود اقدام نماید‪.‬‬ ‫متقاضیان میتوانند‪ ،‬برای کســب اطالع از‬ ‫شرایطودرجتقاضایخودبهنشانیاینترنتی‬ ‫‪ w w w . i s a c o . ir‬شرکت اقدام نمایند‪.‬‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران( ســهامی عــام ) در نظر دارد خدمات‬ ‫تهیهمواداولیه‪،‬طبخوتوزیعدرمحلرستورانمجتمعخودراازطریقبرگزاریمناقصهعمومی‬ ‫برای مدت یک سال به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید‪ .‬لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه‬ ‫به وب ســایت این شرکت به ادرس ‪ WWW.ICIICLAB.COM‬بخش مناقصات مراجعه و نسبت‬ ‫به دریافت اسناد مناقصه اقدام و حداکثر تا ساعت ‪ 10‬صبح روز دوشنبه مورخ ‪ 1400/08/03‬نسبت به‬ ‫ارسال ان به ادرس مجتمع اقدام نمایند‪.‬‬ ‫جلسه توجیهی روز دوشنبه مورخ ‪ 1400/07/26‬ساعت ‪ 10‬صبح در محل مجتمع برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫ضمن ًا انتخاب برنده این مناقصه با مناقصه شماره ‪/1007/171‬م شرکت نیرو کلر ( شرکت زیرمجموعه )‬ ‫چاپ شده در روزنامه های دنیای اقتصاد و اصفهان امروز مورخ ‪ 1400/07/17‬مشترک خواهد بود‪.‬‬ ‫دبیرخانــه مجتمع ‪ :‬کیلومتر ‪ 15‬جاده اصفهــان ‪ -‬تهران‪ -‬ضلع غربی نیروگاه شــهید محمد منتظری‬ ‫شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران‪ -‬کد پستی ‪ - 8335144114‬تلفن ‪03133808350-5‬‬ ‫شرکت سرمایه گذاری صنایع شیمیایی ایران (سهامی عام)‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫بی توجهی تاکی؟! قسمت ‪1934‬‬ ‫حاکم بالمنازع نقدینگی ها‬ ‫حسن روانشید|تجربیات جهانی نشان داده است‬ ‫که در هر کشور هرچقدر تعداد بانک ها محدودتر باشد‪،‬‬ ‫نظارت بر ان ها نیز اسان تر خواهد بود تا حوزه تمرکز‬ ‫در بانک مرکزی با همکاری بخش فناوری های نوین‬ ‫بتواند اقدامات مطلوب تری را در این زمینه به انجام‬ ‫برساند‪ .‬بر این اساس درباره کنترل ترازنامه بانک ها‬ ‫به منظور نظارت بر مدیریت خلق پول و اعتبار توسط‬ ‫این موسسات‪ ،‬در ابان ماه ‪ 1399‬و به موجب قانون مقرر‬ ‫شد به پشتوانه مصوبه شورای پول و اعتبار‪ ،‬دارایی های‬ ‫بانک ها توسط بانک مرکزی مدیریت و نظارت شود که‬ ‫از این سو بخشنامه ای خطاب به شبکه پولی در اذرماه‬ ‫همان سال ابالغ گردید تا بر اساس مفاد ان رشد‬ ‫ماهانه خالص دارایی بانک های خصوصی به استثنای‬ ‫برخی اقالم ‪ 5/2‬درصد تعیین شود که به همین نسبت‬ ‫بانک های تجاری باید تنها دو درصد رشد ماهانه داشته‬ ‫باشند‪ .‬اخرین اطالعات به دست امده حاکی از ان است‬ ‫که بانک های خصوصی کام ً‬ ‫ال این نکته را رعایت‬ ‫کرده و به ان پایبند بوده اند تا رشد دارایی هایشان زیر‬ ‫یک درصد باشد‪ ،‬اما این ترقی در بانک های تجاری‬ ‫کمی بیش از ‪ 2‬درصد ذکرشده افزایش داشته است‪.‬‬ ‫مدیرکل عملیات پول و اعتباری بانک مرکزی معتقد‬ ‫است‪ :‬موضوع نقدینگی ابعاد مختلفی دارد که درواقع‬ ‫بخش عمده ‪ ۹۸‬درصدی ان در بانک هاست و کمتر از‬ ‫‪ ۲‬درصد در دست اشخاص می باشد! باید توجه داشت‬ ‫که چگونگی شکل گیری نقدینگی و نحوه مصرف‬ ‫ان دو موضوع متفاوت می باشد و از طریق بانک ها یا‬ ‫پولی که از بانک مرکزی بیرون می رود‪ ،‬خلق خواهد‬ ‫شد‪ .‬شبکه بانکی موظف است سپرده ها را به شکل‬ ‫بهینه تخصیص دهد تا منجر به تولید و رشد اقتصادی‬ ‫گردد که نتیجه ان نیز رفاه در جامعه باشد‪ .‬نقدینگی‬ ‫که ترقی می کند به دلیل این است که روش ‪GDP‬‬ ‫اسمی نیز در حال رشد است زیرا پول وسیله مبادله بوده‬ ‫و دادوستدها به واسطه ان انجام می شوند‪ ،‬در موضوع‬ ‫بانک ها بخشی به مدیریت که شامل هیئت مدیره‪،‬‬ ‫مدیرعامل و سهامداران بانک است برمی گردد و بالطبع‬ ‫ان ها همیشه به دنبال منافع مشخصی هستند‪ .‬پس‬ ‫از اجرایی شدن قانون برنامه سوم توسعه به بخش‬ ‫خصوصی اجازه ورود به بانکداری داده شد و عالوه بر‬ ‫ان ها در سال های گذشته بودند موسسات غیرمجازی که‬ ‫در قابل بانک های جدید ساماندهی شده و از دستگاه ها‬ ‫و نهادهای مختلف مجوز فعالیت گرفتند تا در مقطعی به‬ ‫‪ ۳۶‬بانک و موسسه اعتباری غیربانکی برسیم که طی دو‬ ‫سال گذشته ‪ 4‬بانک وابسته به نیروهای مسلح در یک‬ ‫بانک یعنی سپه ادغام شدند تا میزان باقیمانده به ‪۳۲‬‬ ‫بانک برسد‪ .‬انچه قابل تامل است نوع انتخاب و انتصاب‬ ‫در برنامه ریزان و مدیران است که اداره این موسسات‬ ‫به ظاهر خدماتی اما در باطن انتفاعی را به عهده می گیرند‬ ‫و به نظر می رسد در تمام این سال ها نتوانسته اند روح‬ ‫بانکداری را به معنی واقعی ان یعنی تبدیل صرافی های‬ ‫منفعت طلب به موسسات خدمتگزار بازی کنند بلکه‬ ‫همان واحدهای کوچک و جمع وجور دهه های بیست‬ ‫و سی شمسی را به مجموعه های غول پیکر و کالنی‬ ‫تبدیل نموده تا عنان مسائل اقتصادی و ازجمله پول‬ ‫ت گیرند‬ ‫را که نقش مهمی در کنترل ان دارد در دس ‬ ‫و ضمن بازی برد برد با نیازمندان ارزش افزوده ان را‬ ‫برای خود دوچندان کنند! همین چند سال پیش بود که‬ ‫مقام معظم رهبری در یک سخنرانی اقتصادی به تفصیل‬ ‫پیرامون نقش بانک ها اینگونه ابراز داشتند‪« :‬اتومبیل‬ ‫حامل ایشان یکی از خیابان های باالی شهر را طی‬ ‫می کرد که به دیواری طوالنی و تاسیسات بسیاری که‬ ‫در پشت ان بوده را مالحظه می کنند و با کمال تعجب از‬ ‫همراهان می پرسند‪( :‬این مکان مربوط به چیست)؟ که‬ ‫در جواب می شنوند متعلق به یکی از بانک ها است» تا‬ ‫حیرت ایشان را از ثروتی که یک موسسه مالی می تواند‬ ‫به دست اورد به همراه داشته باشد! امروز همچنان‬ ‫همان مدیریت های کذایی پشت پرده بانک ها هستند‬ ‫تا مدیرکل عملیات پولی و اعتباری بانک مرکزی در‬ ‫مورد نحوه انتخاب هیئت مدیره و مدیران عامل بانک ها‬ ‫تلویحًا اظهار نماید‪« :‬در بانک ها انچه بین هیئت مدیره‬ ‫و یک هیئت عامل اهمیت پیدا می کند‪ ،‬هیئت مدیره‬ ‫ان هاست و بانک مرکزی در این زمینه نیز شاخص هایی‬ ‫اعالم کرده است که باید ویژگی های خود را داشته باشد‪،‬‬ ‫سهامداران نیز بر اساس ان شاخص ها‪ ،‬شخصی را به‬ ‫بانک مرکزی معرفی می کنند و در کمیسیون مربوطه‬ ‫بانک مرکزی عالوه بر اینکه ویژگی های فرد مذکور‬ ‫ارزش گذاری و مصاحبه نیز انجام می شود که باید نمره‬ ‫خاص خود را داشته باشد و صالحیت ها و ویژگی های‬ ‫خود فرد نیز دارای نمره و امتیاز مرتبط با خود است تا‬ ‫پس از انجام ارزیابی های نهایی‪ ،‬رئیس کل بانک مرکزی‬ ‫فرد را تایید و یا رد کند»! در اینجا باید نتیجه قابل تاملی‬ ‫پیرامون اخرین گزارش و اظهار مدیرکل عملیات پولی‬ ‫و اعتباری بانک مرکزی در تاریخ هفتم مهر جاری‬ ‫داشت که در حال حاضر تنها دو درصد پول در اختیار‬ ‫جامعه بوده و عمده ان نزد بانک هاست که شامل بخش‬ ‫زیادی از چهار هزار هزار میلیارد تومان است که همچنان‬ ‫حکام بالمنازع نقدینگی ها باشند! که در حقیقت کفایت‬ ‫سرمایه ای این بانک ها باید گرداننده چرخ های اقتصادی‬ ‫به عنوان تسهیالت باشد که بسیار ناچیز است و در مقابل‬ ‫به رغم عد م کفایت سرمایه ای گاهی تا صدها هزار‬ ‫میلیارد تومان از پس اندازه موجود در جامعه را جمع اوری‬ ‫می کنند و در مقابل ان سود پرداخت کرده تا صاحبان‬ ‫ان انگیزه تولید نداشته و ریسک پذیری را از دست بدهند‬ ‫اما این امتیاز ارزنده را بانک ها به خود اختصاص داده تا‬ ‫سپرده های مدت دار را با ارائه پیشنهاد سود علی الحساب‬ ‫جذب نموده و اجازه ندهند ان هایی که شنا نمی دانند تن‬ ‫به اب بسپارند و با کمال تالش این فن را هم بیاموزند‪.‬‬ ‫ادامه دارد‬ ‫شنبه | ‪ 17‬مهر ‪ | 1400‬ســـال پانزدهم | شـــمــاره ‪4182‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫رئیس جمهوری به استاندار جدید ماموریت داد‬ ‫تالش ویژه برای فقرزدایی در اصفهان‬ ‫گروه رویداد| انتصاب استاندار جدید اصفهان واکنش مسئوالن‬ ‫را به همراه داشت و انتظارات متعددی برای استان اصفهان از این‬ ‫مدیر جوان در حال بیان و نمایان شدن است‪ .‬در همین راستا‬ ‫رئیس جمهور نیز نخستین انتظار خود برای این استان را خطاب به‬ ‫استاندار اصفهان بیان کرد‪ .‬به گفته رئیس جمهور اصفهان از جهت‬ ‫اینکه با همه وجود و امکان پای انقالب و نظام و ارزش ها ایستاده‪،‬‬ ‫استان ویژه ای است و شاید کمتر خانه ای در استان اصفهان باشد‬ ‫که در ان ایثارگر نباشد‪.‬‬ ‫به نقل از پایگاه اطالع رسانی ریاست جمهوری جلسه هیات‬ ‫وزیران بعدازظهر یکشنبه گذشته به ریاست سید ابراهیم رئیسی‬ ‫برگزار شد و در این جلسه اقایان سید رضا مرتضوی و مهدی‬ ‫دوستی به ترتیب به عنوان استانداران منتخب اصفهان و هرمزگان‬ ‫از اعضای دولت رای اعتماد گرفتند‪ .‬سید رضا مرتضوی دارای‬ ‫مدرک کارشناسی در رشته مهندسی مواد گرایش تولید اهن و‬ ‫فوالد‪ ،‬کارشناسی ارشد در رشته مهندسی مواد گرایش متالورژی‬ ‫استخراجی و همچنین دکتری در رشته مهندسی مواد گرایش مواد‬ ‫پیشرفته از دانشگاه صنعتی اصفهان است‪ .‬او پیش از این به عنوان‬ ‫مدیر مرکز توسعه خوشه های صنعتی استان اصفهان‪ ،‬قائم مقام‬ ‫مدیرعامل و معاون صنایع کوچک و عضو هیات مدیره شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان‪ ،‬مشاور استاندار اصفهان و مشاور بنیاد‬ ‫نخبگان و مدیر طرح توانمندسازی مسئولیت داشته است‪ .‬سید‬ ‫ابراهیم رئیسی با اشاره به انتخاب استانداران جدید اصفهان و‬ ‫هرمزگان‪ ،‬گفت‪ :‬از اقای وحیدی وزیر کشور برای اماده کردن‬ ‫مقدمات و از استانداران جدید برای قبول مسئولیت در دولت و‬ ‫خدمتگزاری به مردم قدردانی می کنم‪ .‬رئیس جمهور با بیان اینکه‬ ‫در این انتخاب‪ ،‬هم به دانش‪ ،‬تخصص و روحیه انقالبی و هم به‬ ‫موضوع و محور مهم جوان گرایی توجه شده است‪ ،‬گفت‪ :‬توصیه‬ ‫بنده به استانداران جدید این است که در انجام مسئولیت و ایفای‬ ‫نقش استانداری حتما به جوانان توجه کنند و به انها میدان دهند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬حتما با نگاه باز حتی به کسانی که سالیق مختلف دارند‬ ‫توجه کنید و سخن انها را بشنوید و اجازه دهید با شما ارتباط برقرار‬ ‫کنند‪ .‬رئیسی با بیان اینکه شما نماینده دولت در استان هستید‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬به همه ظرفیت های استان‪ ،‬همه نخبگان و همه نیروهای‬ ‫کارامد استان توجه داشته باشید‪ .‬نیروهای کارامد باید احساس‬ ‫کنند در کشور و در دولت‪ ،‬مدیران و مسئوالنی هستند که با انها‬ ‫ارتباط دارند‪ .‬رئیس جمهور با تاکید بر توجه به محور شدن مسئله‬ ‫رفع فقر و بیکاری در هر دو استان اصفهان و هرمزگان‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫با ارج نهادن به همه کارهایی که باهدف فقرزدایی در حاشیه‬ ‫بندرعباس و اصفهان و بسیاری از شهرهای بزرگ دیگر انجام‬ ‫شده‪ ،‬باید تالش کنید یک کار ویژه برای مسئله فقرزدایی در‬ ‫این استان ها انجام شود‪ .‬رئیس جمهور با اشاره به تقدیم ‪ ۲۳‬هزار‬ ‫شهید به جمهوری اسالمی از سوی مردم استان اصفهان‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اصفهان از جهت اینکه با همه وجود و امکان پای انقالب و نظام‬ ‫و ارزش ها ایستاده‪ ،‬استان ویژه ای است و شاید کمتر خانه ای در‬ ‫استان اصفهان باشد که در ان ایثارگر نباشد‪ .‬او افزود‪ :‬امیدوارم با‬ ‫اقدامات استانداران جدید و با مدد الهی و با مشارکت دادن همه‬ ‫مردم در کارها‪ ،‬گام های ماندگاری در این دو استان برداشته شود‬ ‫و همه مدیران و کارکنان دولت نیز به استانداران در پیگیری ها‬ ‫کمک خواهند کرد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬روحیه انقالبی و جهادی استاندار جدید‬ ‫اصفهان مسیر حل مشکالت را هموار می کند‬ ‫عضو شورای عالی مجمع نیروهای انقالب اصفهان گفت‪ :‬انرژی‬ ‫جوانی‪ ،‬روحیه انقالبی و جهادی و پشتکار فراوان و ستودنی‬ ‫استاندار برگزیده به همراه نگاه واقع بینانه مسئوالن کشوری به‬ ‫استان اصفهان‪ ،‬می تواند مسیری درست و منطقی ایجاد نماید که‬ ‫چشم انداز ان حل مشکالت استان و جبران سوء مدیریت های‬ ‫قبلی باشد‪ .‬حجت االسالم احمد سالک به فارس گفت‪ :‬خدا را‬ ‫شاکریم که فرصت خدمت به مردم شهیدپرور استان اصفهان‬ ‫برای مدیری جوان‪ ،‬انقالبی و جهادی مهیا شد و برادر بزرگوار سید‬ ‫رضا مرتضوی به تدبیر رئیس جمهور محترم سکان اداره استان‬ ‫اصفهان را به دست گرفتند‪ .‬عضو شورای عالی مجمع نیروهای‬ ‫انقالب اصفهان ادامه داد‪ :‬مشکالت بسیار مهمی مانند عدم تحقق‬ ‫برنامه ریزی های انجام شده در تامین اب شرب و کشاورزی و‬ ‫جاری و ساری بودن زاینده رود‪ ،‬درصد قابل توجه نرخ بیکاری‬ ‫یادداشت‬ ‫یاداوری ارزش امنیت در‬ ‫هفته نیروی انتظامی‬ ‫ناصــر حســینی منجــزی| نــام نیــروی انتظامــی‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران در تاریــخ قریــن با شــجاعت‪،‬‬ ‫دالوری و ایثارگــری غیورمردانــی اســت کــه بــا تــوکل‬ ‫بــه خداونــد متعــال و اســتعانت از انفــاس قدســی‬ ‫حضــرت ولیعصــر (عــج) در ایجــاد امنیــت و اســایش‬ ‫مــردم بــا تــاش فــراوان جــان خــود را نثــار نموده انــد‪.‬‬ ‫یادمــان باشــد؛ اگــر امــروز مرزهایمــان اگــر امن اســـت‪،‬‬ ‫فرزندانــی از ایــن دیــار بــا تحمــل رنــج دوری خانــواده‬ ‫پاســبان روز و شــب ایــن خاکنــد و مــا نمــی بینیــم ان ها‬ ‫را وقتی کــه دلیرانــه تــا پــای جــان در برابــر مــزدوران و‬ ‫متجــاوزان و راهزنــان و ده هــا مــورد خطرافریــن دیگــر‬ ‫مقاومــت می کننــد‪ .‬هفتــه نیــروی انتظامــی فرصــت‬ ‫مغتنمــی اســت بــرای تجلیــل از بزرگمردانــی جان برکف‬ ‫کــه بی تردیــد کار و تــاش خســتگی ناپذیر و ایثــار‬ ‫بی وقفــه انــان زمینه ســاز اســتقرار ســامت اجتماعــی و‬ ‫امنیــت جامعــه اســامی اســت‪ .‬هفتــه نیــروی انتظامــی‬ ‫بــر بزرگمردانــی کــه رمــز بقــا و ثبــات انــان‪ ،‬طلــب‬ ‫حیــات طیبــه در گمنامــی و بی نشــانی اســت‪ ،‬اندیشــه‬ ‫نــاب خــود را بــا عشــق و ارادت مخلصانــه بــه حضــرت‬ ‫حــق درامیختــه‪ ،‬بی اعتنــا بــه رنــگ و لعــاب زیــور‬ ‫دنیــا‪ ،‬توش ـه ای معنــوی نثــار بــازار فــداکاری کرده انــد‬ ‫بــر رهبــر فرزانــه انقــاب اســامی و فرمانــده کل قــوا‬ ‫حضــرت ایــت ا‪ ...‬امــام خامنــه ای (مدظله العالــی) و‬ ‫تمامــی نیروهــای سلحشــور نظامــی و انتظامــی و ملــت‬ ‫همیشــه بیــدار و شــهیدپرور ایــران اســامی مبــارک‬ ‫بــاد‪ .‬هفتــه نیــروی انتظامــی را بــه همــه دالورمــردان‬ ‫و حافظــان نظــم و امنیــت و ارامــش تبریــک عــرض‬ ‫می نمایــم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫جوانان در صنعتی ترین استان کشور‪ ،‬الودگی های زیست محیطی‪،‬‬ ‫فرونشست زمین و‪ ...‬پیش روی امروز و فردای استان ماست که‬ ‫بخش عمده ان نتیجه سستی ها و کاهلی های مدیریتی سالیان‬ ‫پیشین و نگاه تبعیض امیز به این استان در سطح ملی است‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬انرژی جوانی‪ ،‬روحیه انقالبی و جهادی و پشتکار فراوان‬ ‫و ستودنی استاندار برگزیده به همراه نگاه واقع بینانه مسئوالن‬ ‫کشوری به استان اصفهان‪ ،‬می تواند مسیری درست و منطقی‬ ‫ایجاد نماید که چشم انداز ان حل مشکالت استان و جبران سوء‬ ‫مدیریت هایقبلیباشد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬نامه مجمع نیر وهای انقالب به استاندار‬ ‫اصفهان‬ ‫مجمع نیروهای انقالب اسالمی اصفهان با صدور نامه ای‬ ‫خطاب به استاندار جدید اصفهان اورده است‪ :‬با تالش جهادی‪،‬‬ ‫تصمیم گیری های مدبرانه‪ ،‬اقداماتی اساسی را در راستای رفع‬ ‫مشکالت فراوان استان اصفهان که در ‪ ۸‬سال گذشته تشدید‬ ‫شده است‪ ،‬انجام دهید‪ .‬به گزارش فارس‪ ،‬مجمع نیروهای انقالب‬ ‫اسالمی اصفهان در نامه ای خطاب به سید رضا مرتضوی استاندار‬ ‫جدید اصفهان اورده است‪ :‬انتصاب جنابعالی را به سمت استاندار‬ ‫اصفهان و توفیق خدمت به مردم شهیدپرور استان را تبریک عرض‬ ‫کرده و از خداوند متعال ارزوی موفقیت شما در تحقق اهداف دولت‬ ‫سیزدهم را مسالت می کنیم‪ .‬در ادامه این نامه تصریح شده است‪:‬‬ ‫امیدواریم با تالش جهادی‪ ،‬تصمیم گیری های مدبرانه‪ ،‬اقداماتی‬ ‫اساسی را در راستای رفع مشکالت فراوان استان اصفهان ازجمله‬ ‫خشکی زاینده رود‪ ،‬کمبود اب شرب‪ ،‬بیکاری جوانان‪ ،‬فرونشست‬ ‫زمین‪ ،‬سرمایه گریزی و‪ ...‬که در ‪ ۸‬سال گذشته نیز تشدید شده‬ ‫است‪ ،‬انجام داده و با بهره گیری از ارشادات علمای استان و استفاده‬ ‫از ظرفیت عظیم نیروهای متخصص انقالبی در سطح ملی و‬ ‫استان در کسب رضایت باری تعالی و تحقق ارمان های امامین‬ ‫انقالب و خدمت به مردم شهیدپرور استان موفق باشید‪ .‬در پایان‬ ‫امده است‪ :‬امید است عملکرد اجرایی جنابعالی پس از دوران‬ ‫مدیریت‪ ،‬مایه سربلندی نیروهای انقالبی‪ ،‬خشنودی مردم عزیز‬ ‫اصفهان و در راس همه مقام معظم رهبری باشد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬پیام تبریک رئیس شورای شهر اصفهان به‬ ‫استاندارجدید‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهر با صدور پیامی انتصاب سید رضا‬ ‫مرتضوی را به عنوان استاندار اصفهان تبریک گفت‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬در پیام محمد نورصالحی امده است‪ :‬جناب اقای‬ ‫سید رضا مرتضوی‪ ،‬استاندار محترم اصفهان با درود و صلوات‬ ‫بر حضرت محمد (ص) و ال محمد‪ ،‬انتصاب شایسته جنابعالی‬ ‫را به سمت استاندار اصفهان که حاکی از توانمندی و حسن‬ ‫سابقه حضرتعالی است‪ ،‬صمیمانه تبریک عرض می نمایم‪ .‬رجاء‬ ‫واثق داریم که تعهد و کارامدی شما نویدبخش روزهای روشن‬ ‫اینده و رشد همه جانبه استان خواهد بود‪ .‬استان اصفهان این‬ ‫روزها با مشکالت و تهدیدهای متعددی ازجمله خشکسالی و‬ ‫خشکی زاینده رود‪ ،‬مشکالت و تنش های ابی‪ ،‬فرونشست زمین‪،‬‬ ‫حاشیه نشینی و… روبرو است که بایستی برای عبور از این‬ ‫مشکالت ظرفیت های استان و مدیریت شهری در کنار یکدیگر‬ ‫قرارگرفته و با اتکال به درگاه حق و تالشی جهادی وارد عمل‬ ‫شوند‪ .‬همچنین ظرفیت های فراوان استان اصفهان که بارها مورد‬ ‫تاکید و تحسین قرارگرفته است این فرصت را ایجاد می نماید تا‬ ‫با برنامه ریزی مناسب و همراهی دستگاه ها و متولیان امر بتوانیم‬ ‫برای به فعلیت رساندن این فرصت ها کوششی مجدانه داشته‬ ‫باشیم‪ .‬این جانب‪ ،‬ضمن تبریک این انتصاب شایسته به شما برادر‬ ‫بزرگوار که از چهره های ارزشی‪ ،‬والیی‪ ،‬دلسوز و از سرمایه های‬ ‫نظام مقدس جمهوری اسالمی هستید‪ ،‬برای جنابعالی عزت‪،‬‬ ‫سربلندی‪ ،‬سالمتی و توفیق روزافزون در خدمتگزاری به اسالم‪،‬‬ ‫انقالب‪ ،‬نظام و ملت عزیز ایران اسالمی را از درگاه پروردگار‬ ‫سبحانمسالتمی نمایم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬همه باید برای موفقیت استاندار اصفهان تالش‬ ‫کنند‬ ‫کارشناس مسائل سیاسی نیز گفت‪ :‬با توجه به اینکه رئیس جمهور‬ ‫و هیات دولت به این جمع بندی رسیده اند که سیدرضا مرتضوی‬ ‫استاندار اصفهان باشد‪ ،‬از االن همه باید متحد شوند و کمک کنند‬ ‫تا استاندار موفق شود‪ .‬محمود معلمی در ارتباط با انتصاب مرتضوی‬ ‫به عنوان استانداری اصفهان به فارس گفت‪ :‬اعتقاد بنده این است‬ ‫که وقتی رئیس جمهور و وزیر کشور به این نتیجه رسیده اند که وی‬ ‫این توانایی را دارد‪ ،‬بنابراین باید به استاندار منتخب اعتماد و کمک‬ ‫کرد تا این مشکالت استان اصفهان را حل کند‪ .‬این کارشناس‬ ‫مسائل سیاسی افزود‪ :‬وی قبل از این مسوولیت در یک دوره ای با‬ ‫اقای رئیسی کار کرده اند و مسوول استان قدس در اصفهان بوده اند‬ ‫و بعد هم در مسوولیت های دیگر بوده اند‪ ،‬به همین دلیل است‬ ‫که چون وزیر کشور و هیات دولت بررسی کرده اند و این تصمیم‬ ‫را گرفته اند همه باید به وی کمک کنند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬مسوولیت‬ ‫استانداری اصفهان‪ ،‬مسوولیت خطیری است و بعد از تهران جزو‬ ‫شهرهای اول کشور محسوب می شود؛ امیدواریم که بتوانند این‬ ‫کار را انجام دهند‪ .‬معلمی با اشاره به مهمترین مشکالت اصفهان‪،‬‬ ‫اولویت های استان را چنین برشمرد‪ :‬استاندار درباره استان اصفهان‪،‬‬ ‫باید به چند نکته مهم توجه کنند‪ ،‬یکی مساله اب است و شرق‬ ‫اصفهان و حتی غرب اصفهان االن با این مشکل روبرو هستند؛‬ ‫ایشان باید در این زمینه طراحی خوبی داشته باشند‪ .‬کارشناس‬ ‫مسائل سیاسی اضافه کرد‪ :‬نکته دوم‪ ،‬بحث گردشگری است؛‬ ‫اصفهان زمینه خوبی برای گردشگری دارد و نکته بعد‪ ،‬مسئله‬ ‫فرهنگی است و این مورد بیشتر با شهرداری است‪ ،‬اما مسوولیت‬ ‫مهم استاندار را هم بر عهده دارد و طبیعتا در این زمینه هم ما توقع‬ ‫داریم که اقای مرتضوی بتوانند مشکالت فرهنگی اصفهان را هم‬ ‫پیگیری و حل کنند؛ اما مشکالت مهم‪ ،‬بیشتر به بخش کارخانه ها‬ ‫و گردشگری و مساله اب اصفهان مربوط است که امیدواریم وی‬ ‫بتواند برای حل مشکالت اقدام کند‪ .‬وی به اهمیت انتخاب افراد‬ ‫متخصص و متعهد در انتصابات اشاره کرد و افزود‪ :‬نکته دیگر این‬ ‫است که شهر و استان اصفهان‪ ،‬یک شهر مذهبی باسابقه است و‬ ‫باید کسانی بر سر کار بیایند که به این نکته هم توجه داشته باشند‪.‬‬ ‫معلمی اذعان کرد‪ :‬به همین دلیل کسانی باید بر سر کار بیایند که‬ ‫هم به ویژگی مذهبی شهر اصفهان و هم به مسائل صنعتی و اب‬ ‫اصفهان توجه داشته باشند‪ .‬کارشناس مسائل سیاسی در پایان‬ ‫خطاب به جریانات سیاسی مختلف اصفهان گفت‪ :‬در اصفهان‬ ‫افراد مختلفی از طرف گروه ها و جریانات سیاسی مختلف برای‬ ‫استانداری معرفی می شدند؛ اما با توجه به این که رئیس جمهور و‬ ‫وزیر کشور این تصمیم را گرفتند‪ ،‬االن همه باید متحد شودند و‬ ‫کمک بکنند تا استاندار موفق شود‪.‬‬ ‫خطیبجمعهاصفهان‪:‬‬ ‫تبلیغ واکسن نزدن گناه است‬ ‫بــه گفته امام جمعه موقت اصفهان اگر کســی به‬ ‫خاطر واکســن نزدن جان خود را از دست دهد گناهش‬ ‫بر گردن کسانی است که تبلیغ نزدن واکسن را می کنند‪.‬‬ ‫درحالی که میلیون ها دانشمند و پژوهشگر واکسن تهیه‬ ‫می کنند چند عطار می خواهند با دنیای علم مقابله کنند‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬حجت االسالم والمســلمین ســید‬ ‫مجتبی میردامادی روز گذشته در خطبه های نماز جمعه‬ ‫اصفهان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬انچه در وجود انســان حکم فرما‬ ‫است روح بوده و قران مجید بارها بر این موضوع تاکید‬ ‫داشته اســت‪ ،‬پیامبر می فرمایند روح‪ ،‬امر خدا است که‬ ‫انسان ها نمی توانند این روح را تبیین کنند‪ .‬او افزود‪ :‬در‬ ‫روایات امده است‪ ،‬زمانی که انسان می خوابد روح او به‬ ‫عالم ملکوت مــی رود و صحنه هایی از اینده را مخابره‬ ‫می کند‪ .‬در این راستا خداوند در خصوص فرق مرگ و‬ ‫خواب در قران مجید می فرماید‪ :‬موقع مرگ روح انسان‬ ‫قبض می شود‪ ،‬اما در خواب روح مجددًا به بدن انسان‬ ‫بازمی گردد‪ ،‬بنابراین روح موجود زنده و در عالم برزخ نیز‬ ‫حضور می یابد‪ ،‬زیرا روح استقالل دارد و وابسته به جسم‬ ‫انسان نیست‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬اهمیت نماز جمعه در زمان پیامبر (ص)‬ ‫خطیب نماز جمعه ادامه داد‪ :‬قران می فرماید زندگی‬ ‫دنیا بازیچه ای بیش نیست و طبق روایات‪ ،‬انسان وقتی‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫می میرد بیدار خواهد شــد در همین راستا خداوند تاکید‬ ‫می کند انســان ها تمام تالش خود را برای این دنیای‬ ‫افســانه ای هدر ندهند‪ .‬در این راستا اشتباه است انسان‬ ‫سرمایه عمر خود را از دست بدهد و برای اخرت چیزی‬ ‫کسب نکرده باشد‪ .‬امام جمعه موقت اصفهان در خطبه‬ ‫دوم نماز جمعه تاکید کرد‪ :‬امروز اول ماه ربیع االول است‪.‬‬ ‫در این روز پیامبر (ص) به سمت مدینه حرکت کردند‪،‬‬ ‫شب گذشته قرار بود کافران شب هنگام به خانه پیامبر‬ ‫(ص) هجوم اورند و حضرت علی (ع) فرمودند جان من‬ ‫به فدای پیامبر (ص) و به جای ایشــان در خانه ماندند‪.‬‬ ‫او خاطرنشان کرد‪ :‬پیامبر (ص) پای پیاده مسیر مکه تا‬ ‫مدینه که حدود ‪ ۸۰‬فرسنگ است را طی کردند و زمانی‬ ‫که ان حضرت به مدینه رسید تاریخ جهانی اسالم اغاز‬ ‫شد‪ ،‬ایشــان پیش از رسیدن به مدینه‪ ،‬حدود شش روز‬ ‫در منطقه قبا ماندند و مسجد قبا را بنا و در این مسجد‬ ‫نماز جمعه اقامه کردند این موضوع نشان دهنده اهمیت‬ ‫نماز جمعه است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬گناه بزرگ انها که تبلیغ واکســن نزدن‬ ‫می کنند‬ ‫امام جمعه موقت اصفهان یاداور شد‪ :‬درحالی که رهبر‬ ‫معظم انقالب بر تزریق واکسن تاکید کردند‪ ،‬متاسفانه‬ ‫برخی تبلیغ واکســن نزدن را می کننــد‪ ،‬طی ماه های‬ ‫گذشــته شــاهد مرگ تعداد زیادی از مردم در اثر ابتال‬ ‫به کرونا بودیم بر همین اســاس امروز دولت شرایط را‬ ‫برای واکسیناســیون عمومی فراهم کرده است‪ .‬الزم‬ ‫است که واکسن کرونا تزریق شود و اگر کسی به خاطر‬ ‫واکسن نزدن برخی جان خود را از دست دهد گناهش‬ ‫بر گردن کسانی است که تبلیغ واکسن نزدن را می کنند‪.‬‬ ‫درحالی که میلیون ها دانشمند و پژوهشگر واکسن تهیه‬ ‫می کنند چند عطار می خواهند با دنیای علم مقابله کنند‪.‬‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬رهبر معظم انقالب طی هفته گذشــته‬ ‫خطاب به کشــورهای مســلمان توصیه کردند که به‬ ‫دشمنان اسالم وابسته نباشید‪ ،‬ایشــان در ادامه تاکید‬ ‫کردند که نیروهای مسلح ایران باید عاقالنه عمل کنند‬ ‫و در راستای ســفارش های قران گام بردارند‪ ،‬بنابراین‬ ‫صبر نیروهای مسلح در راستای تبعیت از عدل است و‬ ‫در جهت احساسات جاهالنه نیست‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬نباید گذاشت اصفهان نابود شود‬ ‫میردامــادی خطاب به اســتاندار جدیــد اصفهان‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬اصفهان بیش از همه استان ها برای‬ ‫انتخاب ابراهیم رئیسی رای داد در این راستا نباید گذاشت‬ ‫اصفهان نابود شــود‪ ،‬متاسفانه در خصوص فرونشست‬ ‫زمین گزارش هایی دریافت می شود که نشان دهنده این‬ ‫است که خطر زلزله برای اصفهان جدی تر شده است‪.‬‬ ‫امام جمعه موقت اصفهان ادامه داد‪ :‬باید برای شهری‬ ‫که زادگاه مردم مومن است فکری کرد‪ ،‬اصفهان همان‬ ‫شهری اســت که در جنگ پیشتاز بود در همین راستا‬ ‫نباید گذاشــت اصفهان به خطر بیافتــد‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫رئیس جمهور فعلی امریکا و ترامپ تفاوتی ندارند و رهبر‬ ‫انقالب هم فرمودند انها گرگ هایی هســتند در شکل‬ ‫روباه‪ ،‬بنابراین باید روی پای خود بایستیم زیرا وابستگی‬ ‫به کشورهای بیگانه نتیجه ای جز خسارت ندارد‪.‬‬ ‫افزایش سرقت در پی طرح‬ ‫زندان زدایی در اردستان‬ ‫بــه گفتــه فرمانــده انتظامــی شهرســتان اردســتان‬ ‫اجــری طــرح زنــدان زدایــی در شهرســتان باعــث‬ ‫افزایــش ســرقت در اردســتان شــده اســت و بیشــتر‬ ‫متهمــان ســرقت های کلــی بــه دلیــل اینکــه بــه زنــدان‬ ‫اعــزام نمی شــوند‪ ،‬باعــث تکــرار جــرم در ســطح منطقــه‬ ‫می شــوند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایســنا‪ ،‬ســرهنگ غالمرضــا هاشــمی‬ ‫زاده اظهــار کــرد‪ :‬نیــروی انتظامــی شهرســتان اردســتان‬ ‫تاکنــون ‪ ۱۶‬شــهید را تقدیــم نظــام مقــدس جمهــوری‬ ‫اســامی ایــران کــرده اســت‪ .‬او بــا اشــاره بـه روز شــمار‬ ‫هفتــه ناجــا و برنامه هایــی کــه در ایــن هفتــه برگــزار‬ ‫می شــود‪ ،‬افــزود‪ :‬بــا تــاش همــکاران مــا در ســطح‬ ‫شهرســتان کشــفیات مــواد مخــدر در شــش ماه امســال‬ ‫نســبت بــه مــدت مشــابه ‪ ۷۴‬درصــد افزایــش داشــته‬ ‫اســت‪ .‬همچنیــن دســتگیری قاچاقیــان مــواد مخــدر‬ ‫‪ ۲۳۳‬درصــد رشــد داشــته اســت‪ .‬فرمانــده انتظامــی‬ ‫اردســتان تصریــح کــرد‪ :‬کشــف ســوخت قاچــاق در‬ ‫شــش مــاه نخســت امســال افزایــش ‪ ۷۷‬درصــدی و‬ ‫جرائــم فضــای مجــازی نیــز رشــد ‪ ۱۴‬درصــدی داشــته‬ ‫اســت‪ .‬همچنیــن تصادف هــای جرحــی برون شــهری ‪۹‬‬ ‫درصــد و تصادف هــای فوتــی برون شــهری ‪ ۱۳‬درصــد‬ ‫کاهــش داشــته اســت‪ .‬هاشــمی زاده کل تماس هــای‬ ‫‪ ۱۱۰‬را چهــار هــزار و ‪ ۸۷‬مــورد اعــام کــرد و گفــت‪:‬‬ ‫یــک هــزار و ‪ ۶۳۷‬مــورد از ایــن تماس هــا عملیاتــی‬ ‫بــوده اســت‪ .‬او بــا بیــان اینکــه بیــش از ‪ ۶۵‬درصــد‬ ‫از ســرقت هایی کــه در شهرســتان اردســتان اتفــاق‬ ‫می افتــد ســرقت های خــرد و ناچیــز اســت‪ ،‬گفــت‪:‬‬ ‫پرونــده بیشــتر متهمــان این گونــه مــوارد در دادگاه‬ ‫مختومــه می شــود و بــرای ان حکــم زنــدان و یــا‬ ‫مجــازات بازدارنــده صــورت نمی گیــرد‪ .‬فرمانــده انتظامی‬ ‫شهرســتان اردســتان افــزود‪ :‬اجــری طــرح زنــدان زدایی‬ ‫در شهرســتان باعــث افزایش ســرقت در اردســتان شــده‬ ‫اســت و بیشــتر متهمــان ســرقت های کلــی بــه دلیــل‬ ‫اینکــه بــه زنــدان اعــزام نمی شــوند‪ ،‬باعــث تکــرار جــرم‬ ‫در ســطح منطقــه می شــوند‪ .‬هاشــمی زاده بــا اشــاره‬ ‫بــه گالیــه شــهروندان در خصــوص تعطیلــی مرکــز‬ ‫تعویــض پــاک اردســتان‪ ،‬گفــت‪ :‬بــه دالیلــی مرکــز‬ ‫تعویــض پــاک کــه در اختیــار بخــش خصوصــی قــرار‬ ‫داشــت تعطیــل شــده اســت‪ ،‬امــا در تــاش هســتیم‬ ‫بــا مســاعدت مســئوالن اســتان‪ ،‬امتیــاز جدیــدی بــرای‬ ‫بخــش خصوصــی بگیریــم‪ .‬او بــا بیــان اینکــه مصــرف‬ ‫مشــروبات الکــی در ســطح اســتان اصفهــان افزایــش‬ ‫چشــمگیری داشــته اســت‪ ،‬گفــت‪ :‬از دســتگاه های‬ ‫فرهنگــی و امامــان جماعــت درخواســت داریــم نســبت‬ ‫بــه فرهنگ ســازی ایــن موضــوع کمک حــال پلیــس‬ ‫باشــند‪ .‬افــرادی کــه بــه هــر شــیوه ای در فضــای‬ ‫مجــازی اقــدام بــه تبلیــغ و یــا گســترش مشــروبات‬ ‫الکلــی می کننــد نســبت بــه دســتگیری انهــا اقــدام‬ ‫می شــود‪ .‬فرمانــده انتظامــی شهرســتان اردســتان‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬بســیاری از مشــکالتی کــه در بخش هــای‬ ‫مختلــف شهرســتان وجــود دارد و باعث ایجــاد معضالت‬ ‫شــده اســت و منشــا فرهنگــی دارد و تــا زمانــی کــه این‬ ‫خــا برطــرف نشــود مشــکالت همچنــان پابرجاســت‪.‬‬ ‫هاشــمی زاده بــا اشــاره بــه مشــکالتی کــه نوجوانــان‬ ‫و جوانــان موتورســوار در شهرســتان ایجــاد می کننــد‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کــرد‪ :‬اکنــون نگه داشــتن موتورســیکلت ها‬ ‫بــرای نیــروی انتظامــی بــه چالــش تبدیل شــده و بــرای‬ ‫بخــش خصوصــی نگهــداری ان به صرفــه نیســت‪ ،‬زیــرا‬ ‫موتورهــای توقیف شــده دارای خالفــی بــاال هســتند و‬ ‫بــرای صاحــب ان به صرفــه نیســت کــه رفــع توقیــف‬ ‫شــوند یــا اینکــه صاحــب ان اصــا بــرای ترخیــص ان‬ ‫مراجعــ ه نمی کنــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫شنبه | ‪ 17‬مهر ‪ | 1400‬ســـال پانزدهم | شـــمــاره ‪4182‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫شهردار اصفهان در دیدار با رئیس فرهنگستان هنر مطرح کرد‪:‬‬ ‫شهر‬ ‫استان‬ ‫معاونان حمل ونقل و ترافیک و‬ ‫برنامه ریزیشهرداریاصفهان‬ ‫منصوبشدند‬ ‫استفاده از ظرفیت کارخانه ریسباف برای راه اندازی موزه شهر‬ ‫گروه اصفهان ‪ :‬شهردار اصفهان در احکام جداگانه ای‪،‬‬ ‫معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری اصفهان‪ ،‬معاون‬ ‫برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی‪ ،‬مدیرکل سرمایه انسانی‬ ‫و مشاور و دستیار شهردار در امور فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫رسانه ای را منصوب کرد‪ .‬علی قاسم زاده‪ ،‬شهردار اصفهان‪،‬‬ ‫امروز در احکام جداگانه‪ ،‬دو معاون‪ ،‬یک مدیرکل و یک‬ ‫مشاور و دستیار خود را منصوب کرد‪ .‬بر اساس این احکام‪،‬‬ ‫سعید ابراهیمی به سمت معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه‬ ‫انسانی‪ ،‬حسین حق شناس به سمت معاون حمل ونقل و‬ ‫ترافیک‪ ،‬منصور سلطانی زاده به سمت مدیرکل سرمایه‬ ‫انسانی منصوب شدند‪ .‬همچنین وحید ملتجی‪ ،‬با حکم‬ ‫شهردار اصفهان به سمت مشاور و دستیار شهردار در امور‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و رسانه ای منصوب شد‪ .‬سعید ابراهیمی‪،‬‬ ‫در اخرین مسئولیت خود‪ ،‬مدیرکل برنامه ریزی و بودجه‬ ‫شهرداری اصفهان بود‪ .‬مدیر مطالعات و پژوهش شهرداری‬ ‫اصفهان و مدیر خالقیت و فناوری های نوین شهرداری‬ ‫اصفهان از دیگر مسئولیت های او بوده است‪ .‬حسین‬ ‫حق شناس که به سمت معاون حمل ونقل و ترافیک منصوب‬ ‫شده است فارغ التحصیل دانشگاه صنعتی شریف است و‬ ‫همکاری با مرکز مطالعات و تحقیقات حمل ونقل دانشگاه‬ ‫صنعتی شریف‪ ،‬مشاور مطالعات معاونت حمل ونقل و ترافیک‬ ‫شهرداری اصفهان را در کارنامه خود دارد‪ .‬او هم اکنون عضو‬ ‫هیات علمی دانشکده مهندسی حمل ونقل دانشگاه صنعتی‬ ‫اصفهان است‪ .‬منصور سلطانی زاده که به سمت مدیرکل‬ ‫سرمایه انسانی شهرداری منصوب شده است هم در دوره‬ ‫اسبق مدیریت شهری از مدیران معاونت و سازمان فرهنگی‬ ‫تفریحی شهرداری اصفهان بود‪ .‬همچنین وحید ملتجی که‬ ‫با حکم شهردار اصفهان به سمت مشاور و دستیار شهردار در‬ ‫امور فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و رسانه ای منصوب شده است یک‬ ‫چهره فرهنگی و رسانه ای است‪ .‬همکاری با صداوسیمای‬ ‫مرکز اصفهان در حوزه برنامه های فرهنگی و مذهبی‪،‬‬ ‫تهیه کنندگی چندین اثر تلویزیونی و تالیف چندین کتاب‬ ‫ازجمله سوابق او است‪.‬‬ ‫گروه اصفهان| شهردار اصفهان با اشاره به لزوم استفاده‬ ‫از ظرفیت کارخانه ریسباف برای راه اندازی موزه شهر اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬اثار ارزشمند زیادی در انبارهای سازمان های مختلف‬ ‫و اشــخاص از بین می رود اما اگر موزه ای در شهر اصفهان‬ ‫بود می توانستیم مجموعه ای غنی به نمایش بگذاریم‪ .‬علی‬ ‫قاسم زاده در دیدار با رئیس فرهنگستان هنر‪ ،‬با اشاره به اینکه‬ ‫تدوین دانشــنامه اصفهان در حوزه میراث مکتوب فراورده‬ ‫ارزشمندی است که موجب معرفی هنرهای فراموش شده‬ ‫می شــود و جنبه های بصری دارد‪ ،‬اظهــار کرد‪ :‬می توان به‬ ‫عنوان یک پروژه چهارساله به دانشنامه نگاه کرد تا طی چهار‬ ‫سال جمع اوری و تبدیل به یک اثر مکتوب شود‪ .‬او با اشاره به‬ ‫نبود یک موزه جامع در شهر اصفهان ادامه داد‪ :‬اثار ارزشمند‬ ‫زیادی در انبارهای ســازمان های مختلف و اشخاص از بین‬ ‫می رود اما اگر موزه ای در شــهر اصفهان بود می توانســتیم‬ ‫مجموعه ای غنی به نمایش بگذاریم‪ .‬شــهردار اصفهان در‬ ‫خصوص راه اندازی موزه اصفهان با اشــاره به وجود کارخانه‬ ‫ریسندگی (ریسباف) به عنوان گزینه ای برای این کار‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬یک ایده دراین ارتباط این است که از سوله های موجود‬ ‫در کارخانه ریســندگی برای ایجاد موزه اســتفاده شود اما‬ ‫برخی پیشــنهاد می دهند که طراحی اختصاصی برای موزه‬ ‫اصفهان در همین مکان انجام شــود‪ .‬او به نبود سالن تئاتر‬ ‫شهر در اصفهان اشاره کرد و گفت‪ :‬تاالرهای موجود در شهر‬ ‫چندوجهی اســت و بهتر است راه اندازی سالن تئاتر شهر به‬ ‫عنوان یک کار کالبدی کلید زده شود‪ .‬قاسم زاده با استقبال‬ ‫از پیشنهاد ساماندهی ورودی های شهر اصفهان متناسب با‬ ‫شخصیت شهر اظهار کرد‪ :‬چون بیشترین مسافر ورودی را‬ ‫از طرف تهران داریم‪ ،‬اولویت ســاماندهی ورودی های شهر‬ ‫اصفهان از ورودی تهران است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬فرهنگســتان هنر؛ اتاق فکر حوزه های‬ ‫مختلف‬ ‫بهمن نامور مطلق‪ ،‬رئیس فرهنگســتان هنر نیز در این‬ ‫دیدار اظهار کرد‪ :‬فرهنگســتان یکی از عالی ترین نهادها و‬ ‫اتاق های فکر کشور در حوزه های مختلف است‪ ،‬بنابراین اگر‬ ‫بتواند وظایف خود را در بخش های مختلف ایفا کند باید بتواند‬ ‫به درســتی در حوزه های علم‪ ،‬هنر و ادبیات سیاست پردازی‬ ‫کند‪.‬‬ ‫او با اشاره به ارتباط ریاست جمهوری و شورای انقالب‬ ‫فرهنگی با فرهنگستان هنر افزود‪ :‬فرهنگستان به خصوص‬ ‫در حوزه هنر دارای هشــت گروه تخصصی است‪ ،‬همچنین‬ ‫هیئت امنایی متشــکل از ‪ 30‬چهره هنرمند کشــور در ان‬ ‫فعالیت دارند که از ان جمله می توان به اســتاد فرشچیان‪،‬‬ ‫استاد مجیدی‪ ،‬اقای امیرخانی‪ ،‬اقای احسایی و ‪ ...‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫رئیس فرهنگستان هنر با اشاره به حضور گروه های تخصصی‬ ‫در فرهنگستان‪ ،‬افزود‪ :‬یکی از این گروه ها شهرسازی است‬ ‫که اکنون مسئولیت ان بر عهده اقای بهشتی است و افراد‬ ‫متخصص گرد هم امده و راجع به مسائل معماری صحبت‬ ‫مجموعهپل هایشهید‬ ‫سلیمانی رتبه برتر طرح های‬ ‫بتنی سال شد‬ ‫به گفته مدیر پروژه رینگ حفاظتی شهر اصفهان و تقاطع‬ ‫شهید سلیمانی طرح مجموعه پل ها و تقاطع غیرهمسطح‬ ‫چهارسطحی شهید سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی اوایل‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬به همایش طرح های بتنی سال ارسال و بعد از‬ ‫بررسی توسط هیئت داوران به عنوان طرح برتر بتنی سال‬ ‫معرفی شد‪.‬سید سلمان قاضی عسگر به ایمنا گفت‪ :‬همایش‬ ‫روز بتن و کنفرانس ملی بتن سالی یک بار در روزهای ‪۱۶‬‬ ‫و ‪ ۱۷‬مهرماه هر سال برگزار می شود و انجمن بتن ایران و‬ ‫مرکز تحقیقات راه‪ ،‬مسکن و شهرسازی از برگزارکنندگان‬ ‫این همایش هستند‪ .‬او افزود‪ :‬طرح مجموعه پل ها و تقاطع‬ ‫غیر همسطح چهار سطحی شهید سردار سپهبد حاج قاسم‬ ‫سلیمانی اوایل سال ‪ ۱۴۰۰‬به همایش طرح های بتنی‬ ‫سال ارسال و بعد از بررسی توسط هیئت داوران به عنوان‬ ‫طرح برتر بتنی سال معرفی شد؛ از این طرح به زودی در‬ ‫همایش طرح های بتنی سال در مرکز تحقیقات راه‪ ،‬مسکن‬ ‫و شهرسازی تقدیر به عمل خواهد امد‪ .‬مدیر پروژه رینگ‬ ‫حفاظتی شهر اصفهان و تقاطع شهید سلیمانی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬طرح های عمرانی متفاوتی از شهرداری ها و ادارات راه‬ ‫استان های مختلف در بخش مسابقه این همایش شرکت‬ ‫کرده بودند‪ ،‬اما سازه خاص بتنی‪ ،‬طراحی خاص و اجرای‬ ‫خاص این پروژه موجب شد این طرح رتبه برتر را به خودش‬ ‫اختصاص دهد‪ .‬قاضی عسگر تصریح کرد‪ :‬هشت هزار تن‬ ‫ارماتور و حدود ‪ ۶۳‬هزار متر مکعب بتن ریزی در این پروژه‬ ‫انجام شده است که به نوبه خود کم نظیر است؛ به عالوه‬ ‫سرعت اجرای این پروژه با این حجم عملیات بسیار باال‬ ‫بود و طی ‪ ۲۰‬ماه به بهره برداری رسید؛ بنابراین هم سرعت‬ ‫و هم کیفیت در روند اجرای این طرح مورد توجه بوده و‬ ‫بر کسب رتبه برتر این پروژه اثرگذار بوده است‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫هماهنگی کامل سازه بتنی با طرح معماری‪ ،‬توجه به مسائل‬ ‫زیباشناختی پل‪ ،‬به کارگیری نواوری های متعدد در روش های‬ ‫طراحی و ساخت‪ ،‬ارماتوربندی‪ ،‬قالب بندی و بتن ریزی از‬ ‫دیگر شاخصه های منحصر این طرح بوده است که توانسته‬ ‫خودش را به عنوان یک پروژه برتر نشان دهد‪.‬‬ ‫جشنواره فیلم کودک باید منجر‬ ‫به ارتقای وضعیت اجتماعی و‬ ‫فرهنگی اصفهان شود‬ ‫به گفته رئیس کمیسیون فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫ورزشی شورای اسالمی شهر اصفهان کودکان محالت‬ ‫کم برخوردار در مناطق ‪ ،۱۵ ،۱۴ ،۱۰‬دو و ‪ ۱۱‬نیز باید به‬ ‫تماشای اثار جشنواره فیلم های کودک و نوجوان بنشینند‬ ‫و از شادمانی این موضوع بهره مند شوند‪.‬به گزارش ایمنا‪،‬‬ ‫منوچهر مهروی پور در برنامه زنده رادیویی دیدگاه خود‬ ‫را در رابطه با برگزاری جشنواره فیلم های کودکان و‬ ‫نوجوانان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬توجه به سینمای کودک و نوجوان‪،‬‬ ‫توسعه و ارتقای ان و تربیت نیروهای هنرمند از اهداف‬ ‫جشنواره فیلم های کودک و نوجوان است و در کنار‬ ‫برگزاری در اصفهان‪ ،‬در تهران نیز بخش هایی از این‬ ‫جشنواره برپا می شود‪ .‬او افزود‪ :‬اگر فیلمسازان بتوانند در‬ ‫اکران جشنواره مخاطبان را جذب کند‪ ،‬در اکران عمومی‬ ‫نیز موفق خواهند بود بنابراین جشنواره فیلم کودک‬ ‫اصفهان مکان مناسبی برای دیده شدن اثار هنرمندان‬ ‫اصفهانی است‪.‬‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬برگزاریبزرگترینهمایشفرهنگستانهنر‬ ‫در مورد مکتب اصفهان‬ ‫او با بیان اینکه در شــش ماه اخیر چند اقدام از ســوی‬ ‫فرهنگستان اجرایی شــد‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از این کارها‪ ،‬انتشار‬ ‫اعالمیه ای در بدو انتخابات شــوراهای اســامی مبنی بر‬ ‫ویژگی هــای یک شــهردار بود تا به عنوان یک پیشــنهاد‬ ‫برای شهرداری ها کمک کننده باشد‪ .‬نامور مطلق بیان کرد‪:‬‬ ‫همچنین بیانیه ای در خصوص معماری مساجد منتشر کردیم‬ ‫که در بناهای مساجد مبانی زیبایی شناسی و تزئینات داخلی‬ ‫و بیرونی باید رعایت شود؛ این کار تاکنون بازتاب های خوبی‬ ‫داشته است که برخی شهرداری ها با این گروه ارتباط برقرار‬ ‫کرده اند و امیدوارم شــهرداری اصفهــان هم بیش از پیش‬ ‫به این موضوع توجه داشــته باشــد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬گروه های‬ ‫تجسمی هم برای فعالیت های زیبایی شناسی شهرها می تواند‬ ‫کمک کننده باشــد‪ ،‬به طوری که نماینــده ای از جانب ما در‬ ‫سازمان زیباسازی شهرداری تهران مستقر است؛ گروه های‬ ‫دیگر مانند چندرسانه ای‪ ،‬هنرهای سنتی‪ ،‬موسیقی و سینما‬ ‫هم در فرهنگستان فعالیت دارند که امیدواریم شهرداری ها‬ ‫از این ظرفیت فرهنگستان استفاده کنند‪ .‬رئیس فرهنگستان‬ ‫هنر گفت‪ :‬یکی از بزرگترین همایش های فرهنگســتان در‬ ‫مورد مکتب اصفهان بود که شاید فرهنگستان کاری بزرگ تر‬ ‫از این انجام نداده است؛ همچنین از ‪ 500‬جلد کتاب نفیسی‬ ‫که چاپ کرده ایم‪ ،‬بیش از ‪ 60‬کتاب مرتبط با اصفهان است‬ ‫یعنی بیش از یک دهم به اصفهان اختصاص دارد و حق هم‬ ‫همین اســت چراکه اصفهان‪ ،‬تبریز و شهرهای دیگر قطب‬ ‫فرهنگی و هنری ما محسوب می شود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬پیشنهاد تدوین دانشنامه هنر اصفهان به‬ ‫عنوان یک اثر فاخر‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬اگر می خواستیم در مورد مکتب اصفهان‬ ‫کاری انجام دهیم باید ترجمه می کردیم اما اکنون خارجی ها‬ ‫بــه کتاب های ما ارجاع می دهند و به نوعی ترجمه معکوس‬ ‫انجام می شــود‪ .‬نامور مطلق با بیان اینکه اگر دانشنامه هنر‬ ‫اصفهان در دوره صفویه ایجاد شود بسیار خوب است‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬ما کتاب های فاخری در فرهنگستان داریم؛ ازجمله انها‬ ‫خمسه و شاهنامه در مورد مکتب تبریز است که با همکاری‬ ‫شــهرداری تهران چاپ شد و پیشــنهاد دادیم کتاب فاخر‬ ‫دیگری به نام مربع هند و ایرانی که درواقع هند و اصفهانی‬ ‫است‪ ،‬چاپ شــود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬درصدد بودیم کتاب مکتب‬ ‫اصفهان را چاپ کنیم که می تواند ویترین خوبی برای نمایش‬ ‫هنر اصفهانی ها در ان دوره باشــد‪ ،‬البته بخش زیادی از کار‬ ‫انجام شده است تا بعد از چاپ به میهمانان تقدیم شود‪ .‬رئیس‬ ‫فرهنگســتان هنر بیان کرد‪ :‬دانشنامه هم جای همکاری با‬ ‫شــهرداری اصفهان دارد و با افتخاراتی که اصفهان دارد و‬ ‫برندهایی مانند شهر جهانی صنایع دستی که این شهر کسب‬ ‫کرده است‪ ،‬می توان در سطح اکادمیک از این برندها استفاده‬ ‫و چنین دانشــنامه ای را چاپ کرد‪ .‬او افزود‪ :‬در گذشته شهر‬ ‫اصفهان به قدری مهم بوده کــه زیارت نامه ای در بدو ورود‬ ‫داشت چراکه شهر شریف و انسان اشرف مخلوقات است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬رعایت اداب ورود به شــهر با ساماندهی‬ ‫ورودی های اصفهان‬ ‫نامور مطلق با بیان اینکه بضاعتی ملی به نام فرهنگستان‬ ‫هنر وجود دارد که می تواند به شــهرداری کمک کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫البته کارهای خوبی مانند ایجاد مرکز خالقیت هم در شهر‬ ‫اصفهان انجام شــده اســت‪ .‬او خطاب به شهردار اصفهان‬ ‫افزود‪ :‬شما ادبیات خوبی را فراهم کرده اید و می توان اکنون‬ ‫به ســمت عملیات رفت‪ .‬رئیس فرهنگستان هنر با اشاره به‬ ‫اینکه ســاماندهی پیاده روها تا حدودی انجام شد اما برخی‬ ‫کارها مانند ساماندهی ورودی ها نیاز به کار دارد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ورود به شهر نیاز به تشــرف دارد اما اکنون ورودی شهرها‬ ‫مشخص نیست و باید اداب معنوی ورود به شهرها رعایت‬ ‫شــود تا انسان احساس کند از طبیعت وارد شهر شده است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬هر شــهرداری که بیاید باید از خود یادگاری باقی‬ ‫بگذارد‪ ،‬شهر اصفهان شــکاف هایی مانند موزه دارد که اگر‬ ‫برطرف شــود شهری مورد توجه می شود‪ .‬البته نیاز است در‬ ‫این راستا مفهوم سازی شود یعنی هرکس که کار تازه ای در‬ ‫دوره خود انجــام می دهد مفهومی را ایجاد کند و اثار بنا بر‬ ‫مفهوم شکل گیرد‪ .‬نامور مطلق افزود‪ :‬ما در سال های اخیر‬ ‫ســعی کردیم‪ ،‬کارخانه ریسندگی را به موزه تبدیل کنیم اما‬ ‫به مشــکالتی برخورد کردیم اگر مدیران اصفهان به دنبال‬ ‫چنین کاری هســتند باید عده ای که تخصص موزه دارند از‬ ‫این مکان دیدن کنند‪.‬‬ ‫رئیس شورای شهر‪:‬‬ ‫اماده همکاری برای نوسازی امالک وقفی در بافت فرسوده اصفهان هستیم‬ ‫رئیس شــورای اسالمی شــهر اصفهان در پیامی‬ ‫هفته وقف را تبریک گفت‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنــا‪ ،‬در پیام محمد نورصالحی امده‬ ‫است‪ :‬گرامیداشت هفته وقف‪ ،‬فرصت مغتنمی است تا‬ ‫اثار و برکات این صدقه جاریه بر همگان اشکار شود‬ ‫و به تعبیر امام راحل (ره) جامعه از فضیلت بســیار و‬ ‫پاداش بیشمار ان بهره مند گردد‪ .‬سنت حسنه وقف و‬ ‫توجه به امور خیریه یکی از ملزومات توسعه‪ ،‬گسترش‬ ‫و پیشــرفت تمدن اســامی بوده به طوری که بخش‬ ‫عظیمی از میراث فرهنگی‪ ،‬علمی‪ ،‬اموزشی‪ ،‬درمانی و‬ ‫اجتماعی در تمامی کشورهای اسالمی به ویژه کشور‬ ‫عزیزمان ایران‪ ،‬با بهره گیــری از ظرفیت عظیم این‬ ‫سنت حسنه و نیات خیرخواهانه واقفان بوده است‪.‬‬ ‫احیای این ســنت حســنه و ترغیب مردم جامعه‬ ‫در عمــل به ان‪ ،‬پس از پیروزی انقالب شــکوهمند‬ ‫اســامی در کشور تقویت شد‪ ،‬ســنتی که با احیای‬ ‫مجدد ان‪ ،‬گره از بسیاری مشکالت مردم و دردمندان‬ ‫باز شــد و امروز نیز این مهم میســر نیســت مگر با‬ ‫ایجــاد زمینه های بروز مســئولیت پذیری اجتماعی و‬ ‫تبدیل سنت وقف به یک ســرمایه عظیم اجتماعی‪.‬‬ ‫دســتاورد وقف خدمت به مردم است و نهادینه کردن‬ ‫فرهنگ وقف در جامعــه منجر به خدمت و برکت و‬ ‫ایجاد زمینه بروز مســئولیت پذیری و تامین سرمایه‬ ‫عظیم اجتماعی اســت‪ .‬به این وســیله هفته وقف را‬ ‫بر واقفان نیک اندیش‪ ،‬خیرین گران قدر و بخشــنده‪،‬‬ ‫ائمه معزز جمعه و جماعــت‪ ،‬هیات امناهای ارجمند‪،‬‬ ‫خادمین تالشگر مساجد و بویژه همکاران زحمتکش‬ ‫در اداره اوقــاف و امور خیریــه تبریک عرض نموده‬ ‫و ارزوی عزت و ســعادت در زندگی دنیا و اخرت را‬ ‫تمنا دارم‪ .‬در همین راســتا مدیریت شهری اصفهان‬ ‫نیز هفته وقف را فرصت مغتنم شــمرده و برای انجام‬ ‫برنامه ریزی های مشترک میان شهرداری و اداره کل‬ ‫اوقاف اســتان اصفهان برای رفــع دغدغه ها و حل‬ ‫مســائل بین این دو نهاد و به منظور پیشــبرد امور‬ ‫و رفع موانع و مشــکالت نوســازی امالک وقفی در‬ ‫بافت های فرسوده اعالم امادگی می کند‪.‬‬ ‫چرخه استعدادیابی یاوران حسینی ملی‬ ‫در اصفهان کلید خورد‬ ‫در پی فراخوان چرخه اســتعدادیابی یاوران حســینی در‬ ‫اواخر شــهریورماه تاکنون بیش از ‪ 370‬نفر از کل کشور در‬ ‫این رویداد بزرگ ملی ثبت نام نموده اند‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی سازمان بسیج هنرمندان دکتر‬ ‫علیرضا عسگری زاده رئیس سازمان بسیج هنرمندان استان‬ ‫اصفهان طی حکمی سرهنگ دوم پاسدار حجت اله سلطانی‬ ‫را به عنوان دبیر اولین چرخه اســتعدادیابی یاوران حسینی‬ ‫معرفی کرد‪ .‬او در جلســه ای که به این مناسبت برگزار شد‬ ‫به رویکرد سال های اخیر ســازمان بسیج هنرمندان استان‬ ‫در عرصه های مختلف هنری و نگاه ویژه این ســازمان به‬ ‫پرورش اســتعدادهای هنری متعهد و طراز انقالب اسالمی‪،‬‬ ‫اشاره کرد‪ .‬عســگری زاده گفت‪ :‬کارشناسان و متخصصین‬ ‫این سازمان طی دو سال اخیر با بررسی های متعدد و مجدانه‬ ‫در عرصه هــای مختلف و احصا نقاط قوت و ضعف هرکدام‬ ‫از ‪ 11‬عرصه هنری فعال این سازمان نهایتا به تدوین طرح‬ ‫جامعــه چرخه فرایند محور یاوران هنری انقالب اســامی‬ ‫با نام اختصاری «چفیــه» پرداخته و به کانون های ‪ 27‬گانه‬ ‫زیرمجموعه ســازمان در سراسر استان ابالغ گردید است‪ .‬او‬ ‫ادامه داد‪ :‬همچنین زیرشــاخه های این طرح در عرصه های‬ ‫‪ 11‬گانــه هنری تعریف و در حال اجراســت‪ ،‬لیکن با توجه‬ ‫به ظرفیت باالی استان اصفهان در عرصه هنر شبیه خوانی‬ ‫دومین چرخــه با عنوان یــاوران حســینی در این عرصه‬ ‫برگزار گردیده که خوشــبختانه با استقبال طیف وسیعی از‬ ‫عالقه مندان به این عرصه نه تنها در اســتان اصفهان بلکه‬ ‫در سایر اســتان های کشور قرار گرفته است‪ .‬رئیس سازمان‬ ‫بســیج هنرمندان بیان داشت‪ :‬نظر به تجارب ارزشمند برادر‬ ‫حجت ا‪ ...‬ســلطانی معاونت فرهنگی هنری ســازمان را با‬ ‫حفظ ســمت به عنوان دبیر برگزاری این چرخه منصوب و‬ ‫از کلیه ادارات دولتی‪ ،‬موسســات مردمی‪ ،‬خیرین محترم و‬ ‫عالقه مندان به این عرصه خواهشمندیم با ایشان همکاری‬ ‫الزم را به عمل اورند‪ .‬حجت ا‪ ...‬سلطانی نیز ضمن تشکر از‬ ‫حسن اعتماد ریاست محترم سازمان نسبت به ایشان‪ ،‬الزمه‬ ‫انجام یک کار موثر در عرصه هنری را مشــارکت و همدلی‬ ‫کلیه متخصصین و دغدغه مندان ان عرصه دانســته و ابراز‬ ‫امیدواری کرد که با توجه به ظرفیت های ارزشــمند استان‬ ‫اصفهان بتوانیم با همراهی دیگر نهاده ای هنری استان قدم‬ ‫موثری در این راســتا برداریم‪ .‬او همچنین در خصوص روند‬ ‫برگزاری این طرح گفت‪ :‬چرخه استعدادیابی یاوران حسینی‬ ‫حاصــل تحقیق و پژوهش انجمن تعزیه بســیج هنرمندان‬ ‫استان در یک سال گذشته دانسته و عالقه مندان به شرکت‬ ‫در این رویداد الزم است مشخصات فردی خود را حداکثر تا‬ ‫تاریخ ‪ 17‬مهرماه به سامانه ‪ 660003136‬ارسال کنند‪.‬‬ ‫ســلطانی اضافه کرد‪ :‬شــرکت کنندگان پــس از ثبت‬ ‫مشخصات بایســتی در تاریخی که متعاقبا مشخص خواهد‬ ‫شــد اقدام به اجرای یک قطعه ‪ 5‬دقیقه ای در حضور هیئت‬ ‫انتخاب نموده و پــس از تائید اکثریت این هیئت ‪ 5‬نفره به‬ ‫چرخه اســتعدادیابی راه یافتــه و در مراحل بعدی به صورت‬ ‫هــای گروه های متغیر ‪ 2‬نفره و تحــت نظارت و راهنمایی‬ ‫مربیان راهنمــا و انجام اموزش هــای الزم اقدام به اماده‬ ‫ســازی قطعات درخواســتی دبیرخانه چرخه نموده و در هر‬ ‫مرحله باید در حضور هئیت داوری اجرا و امتیاز کســب شده‬ ‫گروهی در کارنامه شخصی هر فرد ثبت خواهد شد‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫در پایــان مراحل برگزاری قطعا افراد یک فرایند اموزشــی‬ ‫منسجم و کاربردی را فراگرفته و با کسب امتیازات مختلف‬ ‫فــردی و گروهی در هر مرحله رتبه بنــدی و به رتبه های‬ ‫برتر جوایز نقدی و ارزشمندی تعلق خواهد گرفت‪ .‬برگزاری‬ ‫کارگاه های یک یا نیم روزه اموزشــی با حضور و همراهی‬ ‫اســاتید و نخبگان هنری این عرصه در حین انجام مراحل‬ ‫رقابتی را از ویژگی هــای دیگر این چرخه بوده که می تواند‬ ‫اصفهان‬ ‫در باالبردن ســطح علمی و مهارتی شــرکت کنندگان تاثیر‬ ‫بسزایی خواهد داشت‪ .‬سلطانی در پایان این فرایند را به نوعی‬ ‫برنامه تلویزیونی عصر جدید در عرصه تعزیه دانست و گفت‪:‬‬ ‫با ظرفیت باالی رســانه ای که سازمان بسیج هنرمندان با‬ ‫راه انــدازی تلویزیون اینترنتی بســیج و همچنین ارتباطات‬ ‫سازمانی با ســازمان بسیج صداوســیمای اصفهان بتوانیم‬ ‫تصاویر ضبط شــده مراحل مختلف این رویداد را به منظور‬ ‫معرفی استعدادهای برتر این عرصه به جامعه منعکس نمائیم‪.‬‬ ‫چرخه اســتعدادیابی یاوران حســینی در اواخر شهریورماه‬ ‫فراخــوان و تاکنون بیش از ‪ 370‬نفر از کل کشــور در این‬ ‫رویداد بزرگ ملی ثبت نام نموده و عالقه مندان جهت ثبت نام‬ ‫می توانند تا تاریخ ‪ 17‬مهرماه مشخصات فردی خود را سامانه‬ ‫‪ 660003136‬پیامک نمایند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫برگزاری جشنواره کودکان‬ ‫خالق در شاهین شهر‬ ‫مدیر فرهنگسرای شهروند شاهین شهر از برگزاری‬ ‫جشنواره کودکان خالق در راستای کسب مهارت ها‪،‬‬ ‫تعامل سازنده کودکان با محیط پیرامون و ارتباط جمعی‬ ‫ان ها با گروه همساالن در کنار بررسی رفتارهای اجرایی و‬ ‫اسیب شناسی روان شناختی و اجتماعی انان مصادف با روز‬ ‫جهانی کودک خبر داد‪.‬‬ ‫بنفشه حکمت پور با بیان اینکه روز کودک بهانه ای‬ ‫برای یاداوری جایگاه و نقش کودک در بهسازی‪ ،‬رشد و‬ ‫ارتقا جامعه است‪ ،‬به ایسنا گفت‪ :‬توجه به اثرگذاری کودکان‬ ‫به عنوان اینده سازان جامعه و تالش برای شکوفایی‬ ‫استعدادها‪ ،‬رشد مهارت های فردی و اجتماعی و ایجاد تغییر‬ ‫در نگرش فرهنگی و اجتماعی ان ها رسالتی است که هر‬ ‫نسل نسبت به نسل بعد از خود بر عهده دارد‪ .‬او کودکان‬ ‫را نبض حیات جامعه برشمرد و افزود‪ :‬تاثیرات مستقیم‬ ‫حاصل از شرایط اجتماعی‪ ،‬سیاسی‪ ،‬اقتصادی و ‪ ...‬در هر‬ ‫جامعه ای بر سرنوشت کودکان و نوع نگرش به ازدیاد نسل‬ ‫قابل کتمان نبوده و اسیب شناسی روان شناختی و اجتماعی‬ ‫حاصل از پیامدهای مختلف در ادوار متفاوت می تواند‬ ‫در ارتقای دانش عمومی‪ ،‬بسترسازی و رشد فرهنگ‬ ‫کودک دوستی و ایجاد بستر سالم و امن برای کودکان‬ ‫در راستای تحقق سیاست های کالن جامعه پیرامون‬ ‫مباحث فرزند اوری و رشد نرخ جمعیت راهگشا باشد‪.‬‬ ‫مدیر فرهنگسرای شهروند شاهین شهر با اشاره به برگزاری‬ ‫جشنواره کودکان خالق در ‪ ۱۶‬مهر مصادف با روز جهانی‬ ‫کودک در شاهین شهر‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این جشنواره در راستای‬ ‫ارتقای تعامل سازنده و متقابل در بین کودکان‪ ،‬کشف‬ ‫استعدادها و کمک به پردازش و رشد ان ها برای کودکان‬ ‫بازه سنی ‪ ۳‬تا ‪ ۱۰‬سال با برگزاری ورک شاپ های بازی‬ ‫با رنگ‪ ،‬سفالگری و ساخت حجم و اوریگامی در پارک‬ ‫شهروند شاهین شهر برگزار می شود‪ .‬حکمت پور با تاکید‬ ‫بر اهمیت سالمت روان کودکان در کنار سالمت جسمی‬ ‫انان‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬بی توجهی به مسائل روان شناختی‬ ‫در کودکان می تواند در اینده انها اثر سو داشته باشد در‬ ‫این راستا جشنواره کودکان خالق با هدف ایجاد تعامل‬ ‫سازنده کودکان با یکدیگر‪ ،‬ارتباط متقابل کودکان با خانواده‬ ‫و پویایی و شادابی در ان ها از روانشناسان کارازموده حوزه‬ ‫کودک بهره برده است که کودکان را از نظر رفتارهای‬ ‫اجرایی‪ ،‬تعامالت اجتماعی‪ ،‬فعالیت های فردی و ‪ ...‬مورد‬ ‫بررسی قرار دهد و درصورت نیاز با ارائه مشاوره رایگان به‬ ‫والدین نسبت به اصالح ساختار رفتاری کودکان به منظور‬ ‫کاهش اسیب های روان شناختی و اجتماعی کودکان کمک‬ ‫کند‪ .‬او دیگر برنامه های جشنواره کودکان خالق را اجرای‬ ‫گروه های نمایش عروسکی‪ ،‬موسیقی کودکان و شعر‬ ‫کودکانه برشمرد و ادامه داد‪ :‬در این جشنواره که اولین‬ ‫سال اجرای ان با رویکرد تداوم در سال های اینده برگزار‬ ‫می شود‪ ،‬کودکان با رعایت کامل شیوه نامه های بهداشتی‬ ‫مقابله با کرونا با نظارت مستقیم والدین‪ ،‬مهارت های تعامل‬ ‫سازنده با محیط پیرامون و ارتباط جمعی با گروه همساالن‬ ‫را تجربه می کنند‪ .‬جشنواره کودکان خالق ‪ ۱۶‬مهر مصادف‬ ‫با روز جهانی کودک ساعت ‪ ۹‬صبح برای بازه سنی ‪ ۳‬تا ‪۱۰‬‬ ‫سال در پارک شهروند شاهین شهر برگزار می شود‪.‬‬ ‫تزریق ‪ ۳۴۶‬هزار و ‪ُ ۳۹‬دز‬ ‫واکسن کرونا در کاشان‬ ‫معاون بهداشت و سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫کاشان با اشاره به تزریق ‪ ۳۴۶‬هزار و ‪ُ ۳۹‬دز واکسن کرونا‬ ‫از ابتدای طرح ملی واکسیناسیون علیه ویروس کرونا در‬ ‫شهرستان های کاشان و اران و بیدگل گفت‪ ۲۳۹ :‬هزار و‬ ‫‪ ۸۴۱‬دز از این تعداد مربوط به نوبت نخست و ‪ ۱۰۶‬هزار و‬ ‫‪ ۱۹۸‬دز مربوط به نوبت دوم بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬مهدی دالوری افزود‪ :‬اکنون ‪ ۳۸۸‬بیمار‬ ‫مبتال به کرونا در مرکزهای درمانی این منطقه بستری‬ ‫هستند که از این تعداد‪ ۳۰۹ ،‬بیمار در کاشان و ‪ ۷۹‬نفر در‬ ‫اران و بیدگل تحت مراقبت و درمان قرار دارند‪ .‬او با اشاره‬ ‫به بستری موقت ‪ ۱۳۹‬بیمار در مرکزهای درمانی منطقه‬ ‫کاشان افزود‪ :‬یک مرد ‪ ۸۶‬ساله بیمار مبتال به کرونا طی‬ ‫‪ ۲۴‬ساعت گذشته در مرکزهای درمانی کاشان جان باخت‪.‬‬ ‫سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان شمار بیماران‬ ‫کووید ‪ ۱۹‬بستری در بخش مراقبت های ویژه مرکزهای‬ ‫درمانی منطقه کاشان را ‪ ۵۳‬نفر اعالم کرد و اظهار داشت‪:‬‬ ‫‪ ۴۷‬نفر از بیماران در کاشان و ‪ ۶‬نفر در اران و بیدگل‬ ‫بستری هستند‪ .‬او با اشاره به بستری موقت ‪ ۲۲‬بیمار جدید‬ ‫از ‪ ۲۴‬ساعت گذشته در مرکزهای درمانی این منطقه‬ ‫اضافه کرد‪ ۱۸ :‬بیمار در کاشان و چهار نفر در اران و بیدگل‬ ‫بستری هستند‪ .‬دالوری با بیان اینکه شمار ازمایش مثبت‬ ‫ویروس کرونا در شهرستان های کاشان و اران و بیدگل با‬ ‫ثبت ‪ ۱۱۵‬مورد جدید به ‪ ۵۰‬هزار و ‪ ۳۲۱‬نفر رسید‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ ۲۶۳ :‬هزار و ‪ ۷۶۷‬نفر از اغاز شیوع کرونا (اسفند ‪)۹۸‬‬ ‫تاکنون به مرکزهای بستری و سرپایی تشخیصی و درمانی‬ ‫کاشان و اران و بیدگل مراجعه کرده اند و ‪ ۱۷‬هزار و ‪۱۶۹‬‬ ‫بیمار حاد تنفسی نیز از بیمارستان های این شهرستان ها‬ ‫مرخص شده اند‪ .‬به گفته او‪ ،‬در ‪ ۲۴‬ساعت گذشته ‪ ۲۳‬بیمار‬ ‫جدید حاد تنفسی در منطقه کاشان بستری شدند که از این‬ ‫تعداد ‪ ۱۹‬بیمار با سن ‪ ۲۹‬تا ‪ ۹۰‬سال در مرکزهای درمانی‬ ‫کاشان و چهار نفر با سن ‪ ۲۵‬تا ‪ ۹۰‬سال در اران و بیدگل‬ ‫تحت مراقبت و درمان قرار گرفتند‪ .‬او با اشاره به مراجعه‬ ‫‪ ۵۷‬نفر به کلینیک های حاد تنفسی دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫کاشان در ‪ ۲۴‬ساعت گذشته‪ ،‬ادامه داد‪ ۶ :‬هزار و ‪ ۲۲‬نفر‬ ‫نیز شمار پذیرش بستری موقت در مرکزهای ریفرال (زیر‬ ‫مجموعه) دانشگاه است‪ .‬وضعیت کرونایی کاشان و اران‬ ‫و بیدگل در برهه کنونی به ترتیب نارنجی و زرد است‪.‬‬ ‫جمعیت نزدیک به ‪ ۵۰۰‬هزار نفری شهرستان های کاشان‬ ‫و اران و بیدگل‪ ،‬زیرپوشش خدمات بهداشتی و درمانی‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی کاشان قرار دارد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫جامعه‬ ‫شنبه | ‪ 17‬مهر ‪ | 1400‬ســـال پانزدهم | شـــمــاره ‪4182‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫کوتاه از کشور‬ ‫تزریق واکسن از مهمترین‬ ‫ابزارهای مقابله با کرونا‬ ‫اکنون با وفور واردات واکســن کرونا و دعوت عموم مردم بر‬ ‫تزریق این واکسن‪ ،‬قطار واکسیناسیون بر ریل سرعت قرار‬ ‫گرفته و درهای امید به روی مهار کرونا و کنترل موج ششم‬ ‫این بیماری که متخصصان وقوع ان را در ابان ماه هشــدار‬ ‫داده اند‪ ،‬گشوده شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬افزایش واردات واکسن و تسریع واکسیناسیون‬ ‫طی یک ماه اخیر در کاهش تلفات کرونا تاثیر بسزایی داشته‬ ‫اســت‪ .‬به هرحال واردات واکســن همچنان ادامه دارد و روز‬ ‫یکشنبه هفته جاری یازدهم مهر نیز شصت و دومین محموله‬ ‫وارداتی واکسن کرونا با برند استرازنکا شامل ‪۳۵۰‬هزار دز از‬ ‫اتریش وارد کشور شد‪ .‬همچنین شصت و یکمین محموله‬ ‫واکسن کرونا شامل ‪۱۵۰‬هزار دز استرازنکا روز جمعه ‪ ۹‬مهر‬ ‫ماه به کشور وارد شــد‪ .‬مهرداد جمال ارونقی معاون فنی و‬ ‫امور گمرکی گمرک ایران پیشــتر گفته بود‪ ،‬روز پنجشنبه‬ ‫هشــتم مهر ماه با ورود شــصتمین محموله واکسن کرونا‬ ‫شــامل ‪ ۶‬میلیون دز از نوع ســینوفارم‪ ،‬میزان واکسن های‬ ‫وارداتی از مرز ‪ ۷۹‬میلیون دز گذشــت‪ .‬این در حالیست که‬ ‫روز چهارشنبه ‪ ۱۴‬مهر ماه و بر اساس اعالم وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫مجموع واکسن های تزریقی شده در کشور در مرز ‪ ۶۰‬میلیون‬ ‫دز گذشــت‪ .‬خیز پنجم و مرگبار کرونــا از ابتدای تیرماه در‬ ‫کشــور اغاز شــد و روز جمعه ‪ ۹‬مهر ماه و بر اساس اعالم‬ ‫ی دبیر کمیته امنیتی‪،‬‬ ‫وزارت از کشور عبور کرد‪ .‬حسین قاسم ‬ ‫اجتماعی ستاد ملی مقابله با کرونا در این زمینه می گوید‪ :‬ما‬ ‫در ایران دســتاورد بزرگی در تولید واکسن داخلی داریم که‬ ‫نباید ان را نادیده گرفت‪ .‬او اظهار داشــت‪ :‬به هرحال‪ ،‬در کنار‬ ‫واردات واکســن‪ ،‬تولید داخل هم فعال شده و این دو در کنار‬ ‫هم نیاز کشور را تامین خواهند کرد؛ هرکدام به سهم و اندازه‬ ‫خودشان؛ اما نکته اینجاست که شیوع کرونا‪ ،‬تنها با یک دور‬ ‫واکسیناسیون پایان نمی یابد و به احتمال زیاد برای قطع زنجیره‪،‬‬ ‫ما به چندین دوره واکسیناسیون نیاز داریم‪ .‬قاسمی تصریح‬ ‫می کند‪ :‬پیش بینی شده با توجه به ایجاد سویه های جدید کرونا‬ ‫ی گونه ها‪ ،‬با ادامه دار بودن شیوع کرونا‪،‬‬ ‫و واکسن گریزی برخ ‬ ‫پاندمی تا دو سه ســال اینده برقرار است‪ ،‬به همین دلیل تا‬ ‫رســیدن به ایمنی جمعی‪ ،‬جمعیت کشورها‪ ،‬نیاز به چندین‬ ‫دور واکسیناســیون و ورود و تولید محموله های بیشتری از‬ ‫واکسن دارند‪ .‬او ادامه می دهد‪ :‬پس از یک دوره کمبود‪ ،‬روند‬ ‫واردات واکسن در کشــور‪ ،‬سرعت بیشتری به خود گرفته‪،‬‬ ‫ک شــدن به قطع زنجیره کرونا‬ ‫اما این موضوع برای نزدی ‬ ‫کفایت نمی کند‪ .‬ازاین رو‪ ،‬برای رسیدن به ایمنی جمعی‪ ،‬چند‬ ‫نکته باید موردتوجه قرار گیرد‪ .‬حاال که روند واردات واکسن‬ ‫ســرعت گرفته‪ ،‬باید در کنار ان تقویت تولید واکسن داخلی‬ ‫هم موردتوجه قرار گیرد‪ .‬قاسمی می افزاید‪ :‬به هرحال یکی‬ ‫از ابزارهای مقابله با کرونا تزریق واکسن است‪ ،‬اما با توجه به‬ ‫تقاضای باالی واکسن در دنیا‪ ،‬تامین ان کار اسانی نیست‪.‬‬ ‫هرچند که حوزه دیپلماسی خارجی‪ ،‬وزارت بهداشت و سایر‬ ‫ســازمان ها در تالش برای واردات واکسن هستند تا بتوانند‬ ‫نیاز کشور را تامین کنند‪ ،‬اما در کنار ان تولید داخل هم باید‬ ‫موردتوجــه قرار گیرد تا در یک زمانی‪ ،‬نیاز به بازار واکســن‬ ‫خارجی کمتر شود‪ .‬ثابت شده که واکسن‪ ،‬امار مرگ ومیر را کم‬ ‫می کند اما نکته مهم تر تزریق واکسن بدون وقفه و همچنین‬ ‫تداوم رعایت پروتکل های بهداشــتی است‪ .‬این کارشناس‬ ‫می افزاید‪ :‬این موضوع یک مسئولیت اجتماعی است که نباید‬ ‫از ان غافل ماند‪ ،‬استفاده از ماسک و فاصله گذاری اجتماعی‬ ‫و فیزیکی‪ ،‬مسئله ای است که حتی پس از واکسیناسیون باید‬ ‫رعایت شود؛ چراکه ثابت شده در کنترل شیوع بسیار تاثیرگذار‬ ‫اســت‪ .‬او می گوید‪ :‬تصور این است که با ورود واکسن‪ ،‬تمام‬ ‫مشکالت حل می شود‪ ،‬اما مسئله مهم تر فرهنگسازی برای‬ ‫باالبردن تمایل مردم به تزریق واکسن بی توجه به نوع واکسن‬ ‫است‪ .‬کرونا سبک زندگی ما را تغییر داده است‪ ،‬باید بپذیریم‬ ‫که درصــورت رعایت نکردن پروتکل هــا و تزریق نکردن‬ ‫واکسن‪ ،‬ممکن است جان خود یا عزیزانمان به خطر بیفتد‪.‬‬ ‫فاطمه عابدینی عضو کمیته علمی مقابله با کرونا نیز در این‬ ‫زمینه می گوید‪ :‬زمانی می توانیم به یک اطمینان نسبی بعد‬ ‫از دز دوم واکســن برسیم که میزان واکسیناسیون در جامعه‬ ‫به باالی ‪ ۸۰‬درصد برســد‪ .‬برای این کار باید همه مردم به‬ ‫ترغیب دوســتان و اعضای خانواده خود برای واکسن زدن‬ ‫اقدام کنند‪ ،‬کشــور ایران با کشورهای دیگری که با خرافات‬ ‫و حرف های غیرعلمی مردم را از واکسن زدن دور می کنند‪،‬‬ ‫فرق دارد‪ .‬او ادامه می دهد‪ :‬مطمئن هستیم با افزایش واردات و‬ ‫تامین واکسن‪ ،‬با توجه به فرهنگ باالی مردم‪ ،‬حتما با استقبال‬ ‫انبوه مردم از واکسیناســیون مواجه می شویم‪ .‬این تجربه در‬ ‫واکسیناسیون های قبلی و در همه استان ها از جمله سیستان و‬ ‫بلوچستان مشاهده شده و مشکلی ازنظر استقبال نکردن مردم‬ ‫از واکسیناسیون نخواهیم داشت‪ .‬دبیر کمیته علمی ستاد ملی‬ ‫کرونا درباره اینده کرونا در ایران توضیح می دهد‪ :‬سویه های‬ ‫جدید مختلفی از کرونا در دنیا دیده شده است که ممکن است‬ ‫همه انها مهم نباشند‪ .‬ســویه ای از این ویروس مهم است‬ ‫کــه به واریات یا نوع غالب در جامعه تبدیل شــود مثل دلتا‬ ‫وگرنه همزمان با دلتا سویه های دیگری مثل افریقای جنوبی‬ ‫نیز در دنیا دیده شد که در ایران چندان مهم نبودند‪ ،‬بنابراین‬ ‫اینده کرونا در ایران خیلی قابل پیش بینی نیست‪ .‬امیدواریم با‬ ‫گسترش واکسیناسیون شاهد شیوع انواع جدید ویروس کرونا‬ ‫در کشور نباشیم‪ .‬او می افزاید‪ :‬هنوز دقیق نمی دانیم در ماه های‬ ‫اینده چه اتفاقاتی می افتد اما ممکن است یک یا دو ماه ایند‬ ‫با شیوع یک نوع ویروس جهش یافته دیگر در کشور مواجه‬ ‫شویم و وارد موج ششم شویم بنابراین باید اماده باشیم و یکی‬ ‫دو ماه فرصت داریم تا واکسیناسیون را در کشور گسترده کنیم‪.‬‬ ‫انچه مســلم است اصل اول این بوده که بپذیریم با ویروس‬ ‫خطرناکی مواجه هستیم و اصل دوم‪ ،‬ضرورت تزریق واکسن‬ ‫است‪ .‬ما هم اکنون شرایط اضطرار را تجربه می کنیم‪ ،‬سازمان‬ ‫بهداشت جهانی همواره تاکید کرده که بهترین واکسن‪ ،‬در‬ ‫دسترس ترین واکسن است‪ ،‬هرچند که در برخی مقاالت بر‬ ‫تاثیر بیشتر برخی واکسن ها تاکید می شود اما در نهایت گفته‬ ‫می شود که تمام واکسن ها ایمنی ایجاد می کنند و مانع مرگ‬ ‫و شدت گرفتن بیماری می شود‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫نگاهاصفهان‬ ‫کوتاه از‬ ‫نیم‬ ‫الودگی زیست محیطی کارخانه کاغذ اترک اصفهان ادامه دارد‬ ‫لزوم دفع بهداشتی لجن تصفیه خانه های صنعتی‬ ‫به گفته مدیــرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان‬ ‫کارخانه خمیرکاغذ اترک باید ساماندهی پساب های الوده‬ ‫را با تکمیل احداث تصفیه خانه در اسرع وقت انجام دهد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬منصور شیشه فروش مدیرکل مدیریت‬ ‫بحــران اســتانداری اصفهان گفت‪ :‬یکــی از مخاطرات‬ ‫زیســت محیطی فعالیــت کارخانــه خمیرکاغــذ اترک‪،‬‬ ‫رهاسازی پســماند های پالستیکی در محوطه ان بود که‬ ‫با پیگیری های زیاد ادارات محیط زیست و مرکز بهداشت‬ ‫شهرستان اکنون به سایت بازیافت لنجان منتقل و تخلیه‬ ‫می شــود‪ .‬او با اشاره به اینکه لجن تصفیه خانه اترک باید‬ ‫دفع بهداشتی شود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در این مورد نیز پیگیری های‬ ‫الزم شــده که محلی را مشــخص کنند و فرایند تبدیل‬ ‫لجن هــا به کود با رعایت الزامات زیســت محیطی انجام‬ ‫شود‪.‬‬ ‫مدیرکل مدیریــت بحران اســتانداری اصفهان اضافه‬ ‫کــرد‪ :‬الگنی که لجن ها اکنون در ان تخلیه و نگهداری‬ ‫می شود باید ایزوله شده و لجن تصفیه خانه طبق الزامات‬ ‫زیست محیطی به کود تبدیل کنند‪ .‬این موضوع در دستور‬ ‫کار است‪ .‬شیشــه فروش با بیان اینکه ضرورت اصالح‬ ‫سیستم پساب کارخانه یکی دیگر از موارد االیندگی ان‬ ‫بشــمار می رود‪ ،‬ابراز داشــت‪ :‬اترک در قالب طرح مپسا‬ ‫با کمک محیط زیســت با دانشگاه شریف قرارداد منعقد‬ ‫کردند‪ ،‬فاز مطالعاتی بهسازی سیستم پساب کارخانه به‬ ‫اتمام رســیده و از اردیبهشت ماه امســال باید وارد فاز‬ ‫اجرایی می شــد که تاکنون نشده است‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫اترک همچنان پســاب های الوده را در الگنی در بیرون‬ ‫از محوطــه کارخانه تخلیه و نگهداری می کند‪ ،‬گفت‪ :‬به‬ ‫فرمانداری شهرستان ابالغ کردیم که با همکاری محیط‬ ‫زیست و مرکز بهداشــت فاز اجرایی ساماندهی تصفیه‬ ‫پســاب را انجام دهند‪ ،‬زیرا اترک از اردیبهشت ماه برای‬ ‫اصالح سیستم تصفیه پساب و احداث تصفیه خانه تکمیلی‬ ‫باید اقدام می کرده است‪ .‬کارخانه خمیر و کاغذ اصفهان از‬ ‫اواخر سال ‪ ۱۳۸۸‬با سرمایه گذاری شرکت نورکم المان‬ ‫در زمینی به مســاحت ‪ ۲۰۰‬هکتار در شــهرک صنعتی‬ ‫فوالد زرین شهر بهره برداری شد‪ .‬این کارخانه نخستین‬ ‫تولید کننده مقوای پشت خاکستری در خاورمیانه و تنها‬ ‫تولید کننده داخلی این محصول بشــمار می رود با وجود‬ ‫این پس از گذشــت ‪ ۱۲‬ســال به دلیل نداشتن سیستم‬ ‫دفع فاضالب کارامد‪ ،‬رهاسازی و تخلیه پساب در محیط‬ ‫زیست و الوده کردن منابع اب و خاک در لیست صنایع‬ ‫االینده سازمان حفاظت محیط زیست قرار گرفته است‪.‬‬ ‫فاضالب های بســیار الوده این کارخانه حدود ‪ ۱۰‬سال‬ ‫اســت که در محیط و ان هم باالدست چاه های فلمن‪،‬‬ ‫تصفیه خانه باباشــیخعلی و رودخانه زاینده رود رهاسازی‬ ‫و در حوضچه های غیر اســتاندارد جمع اوری می شود‪ .‬از‬ ‫ســوی دیگر کارخانه خمیر و کاغذ اترک یکی از صنایع‬ ‫اب بر محسوب می شــود؛ حق ابه مجاز این کارخانه ‪۴۵‬‬ ‫لیتر در ثانیه است‪ ،‬اما بررســی ها نشان می دهد به رغم‬ ‫نصب کنتور هوشمند میزان برداشت اب در برخی موارد‬ ‫به ‪ ۶۰‬لیتر در ثانیه نیز می رســد‪ .‬این در حالی است که‬ ‫دبــی فاضالب این صنعت نیز به میزان ‪ ۴۵‬لیتر بر ثانیه‬ ‫از طریق منهول های مختلــف به چهار حوضچه خاکی‬ ‫منتقل می شــود‪ .‬شهریور سال ‪ ۱۳۹۸‬بود که طرح مپسا‬ ‫ســازمان حفاظت محیط زیست در اصفهان کلید خورد؛‬ ‫مپســا یا (مدیریت و پایش سیستمی االینده ها) طرحی‬ ‫برای کاهش صنایع االینده و تبدیل ان ها به صنایع سبز‬ ‫اســت‪ .‬به بیان دیگر مشکل صنایع االینده در قالب این‬ ‫طرح به معاونت علمی و فناوری و دانشــگاه های معتبر‬ ‫کشور اعالم می شود و ســازمان حفاظت محیط زیست‬ ‫نیز به این صنایع برای انتخاب مجموعه علمی و توانمند‬ ‫مشــاوره می دهد‪ .‬بر این اســاس واحد علمی و فناوری‬ ‫برگزیده‪ ،‬یک برنامه مدیریت زیســت محیطی و اجرایی‬ ‫به نام (‪ )EMP‬برای واحد االینده صنعتی تهیه می کند‬ ‫کــه در قالب ان به مرور واحد صنعتی االینده به صنعت‬ ‫سبز تبدیل می شود‪.‬‬ ‫با اغاز اجرای این طرح برای واحد های صنعتی اصفهان‪،‬‬ ‫مدیران اترک نیز پس از یــک دهه باالخره از این طرح‬ ‫اســتقبال کردند‪ .‬بهمن ماه سال ‪ ۱۳۹۸‬مدیرکل مدیریت‬ ‫بحران اســتانداری اصفهان در مصاحبــه ای اعالم کرد‬ ‫کارخانه خمیرکاغذ اترک به استانداردســازی سیستم دفع‬ ‫فاضالب تا سه ماهه نخست سال ‪ ۱۳۹۹‬مکلف شده است‪.‬‬ ‫این در حالی اســت که کارخانه اترک با گذشت هفت ماه‬ ‫از ســال ‪ ۱۴۰۰‬نیز همچنان به تخلیه فاضالب الوده در‬ ‫محیط ادامه می دهد‪.‬‬ ‫رئیس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت اعالم کرد‬ ‫انتخاب واکسن های استرازنکا و پاستوکووک برای ُدز سوم کادر درمان‬ ‫رئیس مرکــز مدیریت بیماری هــای واگیر وزارت‬ ‫بهداشت با بیان اینکه کمیته فنی واکسیناسیون کشور‬ ‫از برجســته ترین اساتید تشکیل شــده است و در مورد‬ ‫اینکه چه نوع واکســنی برای کدام گروه سنی استفاده‬ ‫شود‪ ،‬تصمیم گیری می کند‪ ،‬گفت‪ :‬این تصمیم مبتنی بر‬ ‫شــواهد علمی و موجودی واکســن در کشور اخذ شده‬ ‫و تحت تاثیر هیچ عاملی قــرار نمی گیرد‪ .‬دکتر محمد‬ ‫مهدی گویا‪ ،‬رئیس مرکــز مدیریت بیماری های واگیر‬ ‫وزارت بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی درخصوص‬ ‫نوع واکســن در نظرگرفته شده برای مادران باردار و ُدز‬ ‫یاداور کادر بهداشــت و درمان با بیان اینکه کمیته فنی‬ ‫واکسیناســیون کشور از برجســته ترین اساتید تشکیل‬ ‫شده است و در مورد اینکه چه نوع واکسنی برای کدام‬ ‫گروه سنی استفاده شود‪ ،‬تصمیم گیری می کند‪ ،‬اظهار‬ ‫کــرد‪ :‬این تصمیم مبتنی بر شــواهد علمی و موجودی‬ ‫واکســن در کشور اخذ شــده و تحت تاثیر هیچ عاملی‬ ‫قرار نمی گیرد‪ .‬او با اشــاره به واکسیناسیون زنان باردار‬ ‫با واکسن سینوفارم‪ ،‬بیان کرد‪ :‬از مدت ها پیش با حضور‬ ‫اعضای کمیته بارداری و زایمان وزارت بهداشت جلسات‬ ‫متعددی تشــکیل شده و اســتفاده از واکسن سینوفارم‬ ‫برای خانم های باردار مورد تائید قرار گرفت و ســازمان‬ ‫غذا و دارو هم تاییدیه داده است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬ایجاد تردید در استفاده از واکسن برای زنان‬ ‫باردار درست نیست‬ ‫گویــا ادامه داد‪ :‬بنابراین ایجاد تردید در اســتفاده از‬ ‫این واکســن اصال کار درســتی نیست و سبب نگرانی‬ ‫خانم های باردار و خانواده هایشان می شود‪ ،‬این در حالی‬ ‫واکسیناسیون ‪ ۳۶‬درصد‬ ‫دانش اموزان اصفهان علیه کرونا‬ ‫رئیـس مرکـز بیماری هـای واگیـردار مرکـز بهداشـت‬ ‫اسـتان اصفهـان بـا بیـان اینکـه ‪ ۵۰۰‬هـزار دانش امـوز در‬ ‫محدوده سـنی ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۸‬سـال در اسـتان وجود دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تاکنـون ‪ ۳۶‬درصـد دانش امـوزان ‪ ۱۲‬تـا ‪ ۱۸‬سـال حـدود‬ ‫بیـش از یک سـوم ایـن جمعیـت واکسـن کرونـا دریافـت‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫رضـا فدایـی در گفت وگـو با تسـنیم‪ ،‬با اشـاره به اخرین‬ ‫امـار روند واکسیناسـیون در اسـتان‪ ،‬اظهار داشـت‪ :‬تاکنون‬ ‫‪ 2‬میلیـون و ‪ 600‬هـزار نفر یـک نوبت و ‪ 942‬هـزار نفر دو‬ ‫نوبـت واکسـن کرونا در اسـتان دریافـت کرده انـد‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫در سـنین ‪ 12‬سـال بـه بـاال ‪ 60‬درصد جمعیـت یک نوبت‬ ‫و نزدیـک بـه ‪ 22‬درصـد دو نوبـت در اسـتان اصفهـان در‬ ‫مقابـل بیمـاری کوویـد ‪ 19‬واکسـینه شـده اند‪ .‬رئیس مرکز‬ ‫بیماری هـای واگیـردار مرکـز بهداشـت اسـتان اصفهـان با‬ ‫بیـان اینکـه ‪ 500‬هـزار دانش امـوز در محدوده سـنی ‪ 12‬تا‬ ‫‪ 18‬سـال در اسـتان وجـود دارد‪ ،‬گفـت‪ :‬تاکنـون ‪ 36‬درصد‬ ‫دانش امـوزان ‪ 12‬تـا ‪ 18‬سـال حـدود بیش از یک سـوم این‬ ‫جمعیـت واکسـن کرونا دریافـت کرده انـد‪ .‬او ادامـه داد‪45 :‬‬ ‫مرکـز تجمیعی واکسیناسـیون در اسـتان اصفهـان فعالیت‬ ‫دارنـد و ایـن روزهـا به طور میانگین حـدود روزانـه ‪ 50‬هزار‬ ‫نفـر بـرای دریافـت واکسـن مراجعـه می کننـد درحالی کـه‬ ‫ظرفیت اسـتان بیش از صد هزار دوز واکسـن در روز اسـت‪.‬‬ ‫فدایـی تصریـح کـرد‪ 11420 :‬مـادر بـاردار هم تاکنـون در‬ ‫اسـتان در مقابـل کرونـا واکسـینه شـده اند و بـه صـورت‬ ‫رسـمی بـرای واکسیناسـیون این گـروه از جامعـه در منزل‬ ‫تصمیم گیـری نشـده اسـت ولـی به طـور اسـتثنا مـادران‬ ‫بـارداری کـه به صالحدید پزشـک معالج اسـتراحت مطلق‬ ‫هسـتند بـا مرکـز بهداشـت تحـت پوشـش خـود تمـاس‬ ‫بگیرند تـا هماهنگی های الزم صورت بگیـرد‪ .‬رئیس مرکز‬ ‫بیماری هـای واگیـردار مرکـز بهداشـت اسـتان اصفهـان با‬ ‫اشـاره به واکسیناسـیون سـیار‪ ،‬اظهار داشـت‪ :‬چند دسـتگاه‬ ‫اتوبـوس در اصفهـان و بخشـی از شهرسـتان های اطـراف‬ ‫در نقـاط پرتراکـم شـهر مسـتقر شـدند و به مـردم خدمات‬ ‫واکسیناسـیون ارائـه می کنند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬هنوز سـهمی از واکسـن پاسـتور به دانشـگاه‬ ‫علوم پزشـکی اصفهان ارسـال نشـده ولی حـدس می زنیم‬ ‫حـدود ‪ 7‬درصـد از میـزان ایـن نـوع واکسـن بـه اصفهـان‬ ‫اختصـاص پیـدا کنـد‪ .‬فدایـی خاطرنشـان کـرد‪ :‬واکسـن‬ ‫برکـت ویـژه افـراد دوز دومـی در اصفهـان توزیع شـده و‬ ‫انهـا می تواننـد بـرای دریافـت واکسـن برکـت نوبـت دوم‬ ‫بـه مراکـز تجمیعـی مراجعـه و خدمـات دریافـت کننـد و‬ ‫موجـودی واکسـن برکـت در اسـتان به قـدری نیسـت که‬ ‫بـرای افرادی که دوز اولشـان اسـت اسـتفاده شـود‪ .‬رئیس‬ ‫مرکز بیماری های واگیردار مرکز بهداشـت اسـتان اصفهان‬ ‫بـا بیـان اینکـه مـردم روی برند خاصـی از واکسـن تمرکز‬ ‫نکننـد‪ ،‬گفـت‪ :‬بخـش قریب بـه اتفـاق واکسـن های کرونا‬ ‫سـینوفارم اسـت و اگر قـرار باشـد روی برنـد خاصی تاکید‬ ‫کننـد ممکـن اسـت با کمبـود مواجه شـوند‪.‬‬ ‫است که بررسی های کامل صورت گرفته است‪ .‬رئیس‬ ‫مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت با بیان‬ ‫اینکه تعجب می کنم از اظهارنظرهایی که در رسانه های‬ ‫مختلف و بدون مالحظه مطرح می شــود‪ ،‬گفت‪ :‬طرح‬ ‫چنین موضوعاتی‪ ،‬پیامدهای خوشــی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫او در ادامه به نوع واکســن در نظر گرفته شده برای ُدز‬ ‫بوســتر کادر بهداشت و درمان اشاره و بیان کرد‪ :‬درباره‬ ‫نوع واکســن یاداور کادر بهداشــت و درمان مدت های‬ ‫مدیدی بحث شده است و انها می توانند از انواع مختلف‬ ‫واکســن هایی که در کشور موجود اســت به عنوان ُدز‬ ‫بوستر استفاده کنند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬از بین واکســن های موجود در کشور‪ ،‬نوع‬ ‫مناسب را برای دُز بوستر انتخاب کردیم‬ ‫گویا با ذکر این نکته که از بین واکسن های موجود‬ ‫در کشــور‪ ،‬نوع مناســب را برای ُدز بوســتر انتخاب‬ ‫کردیم‪ ،‬توضیح داد‪ :‬کادر بهداشــت و درمان می توانند‬ ‫از واکســن استرازنکا و یا پاستوکووک برای ُدز بوستر‬ ‫استفاده کنند‪ .‬بنا بر اعالم وبدا‪ ،‬رئیس مرکز مدیریت‬ ‫بیماری های واگیر وزارت بهداشت تاکید کرد‪ :‬از برخی‬ ‫افــراد که اظهارنظرهای متعــددی می کنند خواهش‬ ‫می کنم در نظرات کمیته علمی که به وزارت بهداشت‬ ‫اعالم می شــود و وزارتخانه انها را عینا مورداستفاده‬ ‫قرار داده و بر مبنای ان تصمیم می گیرد‪ ،‬تردید ایجاد‬ ‫نکننــد‪ .‬او در پایان گفت‪ :‬ایجاد تردید جز اینکه باعث‬ ‫شــود مردم اعتماد خود را به این تصمیمات از دست‬ ‫دهند هیچ فایده ای نخواهد داشت و قطعا به ضرر ملت‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫معاون اموزش ابتدایی اداره کل اموزش وپرورش استان اصفهان خبر داد‬ ‫شناسایی ‪ ۹۴۷‬دانش اموز بازمانده از‬ ‫تحصیل دوره ابتدایی‬ ‫معـاون امـوزش ابتدایـی اداره کل اموزش وپـرورش‬ ‫اصفهـان گفت‪ ۹۴۷ :‬دانش اموز بازمانـده از تحصیل در دوره‬ ‫ابتدایـی در سـال تحصیلـی جاری شناسـایی شـدند‪.‬‬ ‫لیلا سـادات ابطحی بـه ایرنا گفـت‪ :‬تمام تلاش نهاد‬ ‫تعلیـم و تربیت اسـتان بازگردانـدن دانش اموزانی اسـت که‬ ‫بنـا بـه دالیـل مختلـف از فراگیـری علـم و دانـش محروم‬ ‫شـده اند‪ .‬او اظهـار داشـت‪ :‬در سـال تحصیلـی گذشـته از‬ ‫مجمـوع پنـج هـزار و ‪ ۲۳‬دانش امـوز مربـوط بـه مناطـق‬ ‫محروم و حاشـیه ای و به دالیل شـرایط کرونایی در اسـتان‬ ‫از تحصیـل بازمانده انـد کـه از ایـن تعـداد ‪ ۳‬هـزار و ‪۴۰۲‬‬ ‫دانش امـوز عـادی و اسـتثنایی شناسـایی و جـذب امـوزش‬ ‫شـدند‪ .‬معـاون امـوزش ابتدایـی از تغییـرات مطلـوب در‬ ‫امـار ثبت نـام کالس اولی هـای امسـال خبـر داد و گفـت‪:‬‬ ‫پیش بینـی مـا حـدود ‪ ۹۰‬هـزار دانش امـوز بـود کـه ایـن‬ ‫امـار بـا توجـه بـه ورود دانش اموزانـی که سـال گذشـته به‬ ‫دلیـل کرونـا از ثبت نـام و تحصیـل در پایـه اول منصـرف‬ ‫شـده بودنـد تـا اکنـون بـه ‪ ۹۲‬هـزار و ‪ ۸۰۰‬نفـر رسـیده و‬ ‫رشـد داشـته اسـت‪ .‬او گفـت‪ :‬امیدواریـم بـا تالش هایی که‬ ‫در راسـتای شناسـایی دانش امـوزان بازمانـده از تحصیل در‬ ‫اسـتان صـورت می گیـرد و تعهـدی کـه دراین بـاره نظـام‬ ‫تعلیـم و تربیـت بـر دوش دارد هیـچ کودکـی در اسـتان از‬ ‫تحصیـل بازنمانـد‪ .‬ابطحی بـه نقـش راهبران اموزشـی در‬ ‫بیانیـه گام دوم انقلاب به منظـور تحقق عدالت اموزشـی و‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫اجرایـی کـردن اهداف سـند تحـول بنیادیـن اشـاره و بیان‬ ‫کـرد‪ :‬ایـن افـراد در کیفیت بخشـی و ارتقـای فعالیت هـای‬ ‫اموزش وپـرورش در کالس هـای چندپایـه و روسـتایی و‬ ‫همچنیـن توانمندسـازی و مهارت امـوزی معلمانـی کـه در‬ ‫ایـن مـدارس مشـغول بـه خدمـت هسـتند تاثیـر بسـیاری‬ ‫دارد‪ .‬او افزود‪ :‬بر این اسـاس‪ ،‬امسـال ‪ ۵۵‬راهبر اموزشـی و‬ ‫تربیتـی برای نظـارت و پیگیری امور اموزشـی دانش اموزان‬ ‫در اسـتان پـس از مصاحبه علمی و تخصصـی اماده خدمت‬ ‫شـدند‪ .‬معـاون ابتدایـی اداره کل اموزش وپـرورش اصفهان‪،‬‬ ‫پیگیـری اموزش هـای روتیـن و مهارت هـای حرفـه ای‬ ‫همـکاران شـاغل در مـدارس روسـتایی‪ ،‬چندپایـه و دور از‬ ‫دسـترس را مهمتریـن کارکـرد راهبـران برشـمرد‪ .‬او بابیان‬ ‫اینکـه حضـور راهبران در مناطق محروم و روسـتایی از افت‬ ‫تحصیلی دانش امـوزان جلوگیری می کند‪ ،‬افـزود‪ :‬در برخی‬ ‫مناطـق خاص اسـتان کـه اینترنت وجـود نـدارد و کودکان‬ ‫از تجهیـزات کافـی برخـوردار نیسـتند‪ ،‬راهبـران بـا حضور‬ ‫در ان مناطـق بـه معلمـان و دانش امـوزان خدمت رسـانی‬ ‫می کننـد‪ .‬بـه گفتـه ابطحـی در سـال تحصیلـی جـاری‬ ‫‪ ۴۹۲‬هـزار دانش امـوز در اسـتان در دوره تحصیلـی ابتدایی‬ ‫ثبت نـام کردنـد‪ .‬در سـال تحصیلی جـاری حـدود ‪ ۹۰۰‬هزار‬ ‫دانش امـوز مشـغول به تحصیل شـدند و امـوزش حضوری‬ ‫و مجـازی در ‪ ۶‬هـزار واحـد اموزشـی در قالـب بیـش از ‪۳۷‬‬ ‫هـزار کالس درس در اسـتان اغـاز شـد‪.‬‬ ‫زوجین از خانواده همسر‬ ‫توقعات منطقی داشته باشند‬ ‫رونــاک عشــقی | افــرادی کــه قبــل از ازدواج‬ ‫اســتقالل مالــی و روانــی از خانــواده ندارنــد هنــوز امــاده‬ ‫ازدواج نیســتند‪ ،‬پــس بــرای پیشــگیری از ایــن امــر‬ ‫جوانــان بایــد اموزش هــای الزم را بــرای اســتقالل از‬ ‫خانــواده و زندگــی مســتقل و اســتقالل مالــی داشــته‬ ‫باشــند‪ .‬شــباهت فرهنگــی در ازدواج اهمیــت دارد هرچــه‬ ‫قــدر خانواده هــا از لحــاظ ســبک تربیتــی‪ ،‬فرهنگــی و‬ ‫زندگــی شــباهت بیشــتری داشــته باشــند احتمــال بــروز‬ ‫ایــن قبیــل مشــکالت کاهــش می یابــد چون ســوءتفاهم‬ ‫و سوءبرداش ـت ها بــه حداقــل می رســد‪ .‬مشــاوره پیــش‬ ‫از ازدواج بســیار الزم اســت چــون اگاهی هــای الزم را‬ ‫بــه جوانــان می دهــد‪ .‬قــدم بعــدی از زمــان ازدواج اغــاز‬ ‫می شــود و بایــد مرزهــا را بــا خانــواده خــود مشــخص‬ ‫کننــد‪ ،‬قبــل از ازدواج در مــورد رفــت وامــد توافق هایــی‬ ‫انجــام دهنــد و بایــد همــه ایــن توافقات متناســب باشــد‪.‬‬ ‫رفت وامدهــای طوالنــی ســبب می شــود حریم هــا در‬ ‫رابطــه از بیــن بــرود‪ .‬توصیــه می شــود زوج هــای جــوان‬ ‫در ســال های اول زندگــی زوجــی تعامــات دونفــره‬ ‫بیش تــری داشــته باشــند کــه ایــن امــر کمــک می کنــد‬ ‫بــا تیــپ شــخصیتی و قواعــد هــم اشــنا شــوند‪ .‬نکتـه ای‬ ‫کــه اهمیــت دارد مشــخص کــردن مرزهــا بــا خانــواده و‬ ‫معرفــی خــود به عنــوان یــک زوج اســت‪ .‬از مشــکالتی‬ ‫کــه بیــن زوجیــن وجــود دارد و اکثــر مواقــع باعث شــروع‬ ‫شــدن اختالفــات بــا خانــواده همســر می شــود دوران‬ ‫عقــد اســت‪ ،‬چــون در ایــن دوران هرکــدام از زوجیــن‬ ‫در خانــه پــدری زندگــی می کننــد و تحــت لــوای‬ ‫خانــواده هســتند و از قواعــد انهــا پیــروی می کننــد‪ .‬در‬ ‫ایــن دوران مرزهــای رابطــه زوجــی شــکل نگرفتــه و‬ ‫خانــواده انهــا را به عنــوان زوج قبــول ندارنــد‪ ،‬بنابرایــن‬ ‫بهتــر اســت دوره عقــد کوتــاه باشــد چــون عقدهــای‬ ‫بــاالی یــک ســال ســبب می شــود اختالفــات خانوادگــی‬ ‫افزایــش یابــد و احتمــال تعــارض بــا خانــواده همســر‬ ‫بیش تــر شــود‪ .‬در دوران عقــد بایــد روابــط به انــدازه و‬ ‫متعــادل باشــد هفتـه ای یکبــار ورود بــه خانــواده همســر‬ ‫کفایــت می کنــد‪ .‬زوج هــای جــوان از ابتــدا خــود را‬ ‫بایــد به عنــوان زوج معرفــی کننــد و بــرای گرفتــن‬ ‫تصمیم هــای بــزرگ ابتــدا بــا همسرشــان مشــورت‬ ‫کننــد و ســپس تصمیم هــای خــود را بــه خانــواده منتقــل‬ ‫نماینــد‪ ،‬زمانــی کــه همســر متوجــه شــود بعــد از خانــواده‬ ‫بــا او مشــورت شــده احســاس می کنــد اولویتــی بــرای‬ ‫شــما نــدارد درســت اســت کــه بــه خانــواده خــود عالقــه‬ ‫داریــد امــا اولویــت شــما باالخــص در تصمیم گیری هــا‬ ‫بایــد همســرتان باشــد و ایــن موضــوع منافاتی بــا عالقه‬ ‫بــه خانــواده نــدارد‪ .‬زوج هــای جــوان می تواننــد از راه‬ ‫دیگــری هــم مرزهــای ارتباطــی خــود را نشــان دهنــد‪،‬‬ ‫هیــچ وقــت تعارضــات را بــا خانــواده در میــان نگذارنــد و‬ ‫در مقابــل خانــواده بــه همسرشــان توهیــن نکنند‪ ،‬یــا او را‬ ‫مــورد انتقــاد‪ ،‬گالیــه و ســرزنش قــرار ندهنــد تــا خانــواده‬ ‫بــه مرزهــا احتــرام بگذارنــد‪ .‬قــرار نیســت کــه تمــام‬ ‫مســائل یــک زوج پنهانــی باشــد ولــی تصمیم گیری هــا‬ ‫بایــد شــخصی باشــد و بع ـدًا ان را اطالع رســانی کننــد‪،‬‬ ‫در تعارضــات خانــواده ورود نکننــد و از همسرشــان جلوی‬ ‫خانــواده بدگویــی نکننــد‪ .‬در جمــع در کنــار هــم قــرار‬ ‫بگیرنــد تــا دیگــران مرزهــای زوجــی را درک کننــد اگــر‬ ‫فــردی توهیــن بــه همسرشــان کــرد بــا او همراه نشــوند‬ ‫و در کنــار همسرشــان باشــند‪ .‬ایــن مباحــث کمــک‬ ‫می کنــد کــه زوجیــن مــرز مشــخصی داشــته باشــند‪،‬‬ ‫مــرزی کــه رهایــی بیــش از انــدازه نــدارد کــه هرکســی‬ ‫ورود کنــد‪ ،‬ایــن مــرز نبایــد بســته و پنهانــی باشــد در کل‬ ‫مــرز منعطــف مــرزی اســت کــه رابطــه بــا خانــواده گرم‪،‬‬ ‫صمیمــی و اجتماعــی باشــد امــا اجــازه مداخلــه مســتقیم‬ ‫بــه خانــواده را نمی دهــد‪ .‬ایجاد ســوءتفاهم و سوءبرداشــت‬ ‫در تمــام روابــط بشــری وجــود دارد کــه امر بســیار طبیعی‬ ‫اســت بــه خصــوص بــا خانــواده همســر کــه افــرادی‬ ‫هســتند کــه بــه تازگــی اشــنایی بــا انهــا صــورت گرفتــه‬ ‫و شــناختی از اداب و رســوم‪ ،‬ســنن‪ ،‬بایدهــا و نبایدهــای‬ ‫انــان ندارنــد؛ بنابرایــن ایــن امــر را بایــد طبیعــی بداننــد‬ ‫ماننــد بقیــه روابــط انســانی چــون گاهــی زیربنــای ایــن‬ ‫دلخوری هــا برخــی باورهــا و انتظــارات غیرمنطقــی‬ ‫و ناســازگارانه اســت‪ .‬پــس قبــل از ایــن دلخوری هــا‬ ‫بایــد ســود و زیانــش ســنجیده شــود و چنانچــه اهمیــت‬ ‫چندانــی نــدارد کــه اثــر طوالنــی مــدت بــر زندگــی‬ ‫داشــته باشــد‪ ،‬بهتــر اســت از انهــا گــذر کــرد‪ .‬در حیــن‬ ‫بیــان ناراحتــی لحــن افــراد بســیار مهــم اســت و بایــد‬ ‫مالیــم و تــن صــدا کنتــرل شــده باشــد و از کلماتــی کــه‬ ‫بــار منفــی دارنــد و توهیــن امیز هســتند‪ ،‬اســتفاده نشــود‬ ‫و بــه صــورت قاطعانــه بــا رعایــت ادب و احتــرام جمالت‬ ‫عنــوان شــود‪ .‬درنهایــت فــرد رفتــار خانــواده اش را طبیعی‬ ‫می دانــد چــون در ان بافــت رشــد کــرده و موضوعــی کــه‬ ‫همســر را دلخــور کــرده در ان خانــواده طبیعــی بــه نظــر‬ ‫می رســد‪ .‬همســرانی کــه مــدام از خانــواده همسرشــان‬ ‫گلــه می کننــد ایــن امــر باعــث می شــود کــه فــرد‬ ‫مقابــل احســاس کنــد ریشـه هایش مــورد اصابــت قــرار‬ ‫گرفتــه اســت و واکنــش منفــی داشــته باشــد‪ ،‬بنابرایــن‬ ‫یــک کوپــن در مــاه بــرای ایــن مســائل بایــد در نظــر‬ ‫گرفتــه شــود‪ ،‬در زمــان و مــکان مناســبی مســائل بیــان‬ ‫شــود تــا نتیجــه مطلــوب حاصــل شــود‪ .‬الزم اســت‬ ‫زوجیــن در مــورد خانــواده همســر توقعات منطقی داشــته‬ ‫باشــند‪ ،‬میــزان عشــق و عالقــه مهــم نیســت و میــزان‬ ‫احتــرام حائــز اهمیــت اســت‪ ،‬نباید انتظــار نقــش والدی و‬ ‫فرزنــدی داشــت‪ ،‬چــون ســبب می شــود تجربــه خوبــی از‬ ‫ایــن روابــط نداشــته باشــند‪ .‬زندگــی مشــترک را بــا یــک‬ ‫فاصلــه مکانــی منطقــی بــا خانــواده همســر اغــاز کنند و‬ ‫شــروع زندگــی در کنــار خانــواده همســر اجــازه پختگــی‬ ‫روانــی را نمی دهــد و مرزهــا از بیــن می رود‪/.‬ایمنــا‬ ‫روان شناس و زوج درمانگر‬ صفحه 4 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫قاب جادویی‬ ‫بازگشتپربیننده ترینمسابقه‬ ‫تلویزیون به انتن شبکه‬ ‫سالمت‬ ‫اصفهان امروز‪« :‬شهروند و مافیا» به گفته سازندگان و گواه‬ ‫شبکه های اجتماعی در حال حاضر یکی از پرمخاطب ترین‬ ‫مسابقات تلویزیونی صداوسیماست که برخالف انتظار از یک‬ ‫شبکه سراسری پخش نمی شود و ساعت ‪ 19‬و ‪ 23‬هر شب‬ ‫شبکه سالمت میزبان پخش ان از فصل اول تاکنون بوده است‪.‬‬ ‫شهروند و مافیا که در بازه های زمانی مختلف توانسته در میان‬ ‫پرمخاطب ترین برنامه های تلویزیونی صداوسیما قرار بگیرد و با‬ ‫استقبال بینندگان روبه رو شد این بار با سناریو و دکور جدید از‬ ‫جمعه به انتن تلویزیون و شبکه سالمت بازمی گردد‪.‬‬ ‫محمد رجائی کارگردان مسابقه شهروند و مافیا در گفت وگو با‬ ‫اصفهان امروز درباره جزئیات پخش و ساخت این برنامه می گوید‪:‬‬ ‫تیم سازنده مسابقه شهروند و مافیا در حال حاضر در حال ساخت‬ ‫‪ 4‬فصل کامل اقایان‪ ،‬یک نیم فصل اقایان و یک نیم فصل ویژه‬ ‫بانوان است‪.‬‬ ‫رجائی زمان پخش شهروند و مافیا را یکشنبه تا جمعه هر شب‬ ‫ساعت ‪ 23‬و تکرار روز بعد ساعت ‪ 19‬اعالم کرد و افزود شنبه ها‬ ‫نیز بهترین مسابقه از نگاه تماشاگران بازپخش می شود‪.‬‬ ‫کارگردانمسابقهشهروندومافیاازاستقبالچشمگیرعالقه مندان‬ ‫به بازی مافیا برای شرکت در فصول جدید این برنامه خبر دارد‬ ‫و گفت‪ :‬در بخش اقایان ‪ 4292‬نفر و در بخش بانوان ‪ 497‬نفر‬ ‫در مرحله انتخابی مسابقه شهروند و مافیا شرکت کردند که از‬ ‫این میان درمجموع ‪ 720‬نفر از اقایان و ‪ 80‬نفر از بانوان برای‬ ‫ضبطتلویزیونیپذیرفتهشدند‪.‬شرکت کنندگانتهرانیبیشترین‬ ‫امار عالقه مند به شرکت در این مسابقه را با ‪ 3185‬نفر داوطلب‬ ‫حضور در مرحله انتخابی از ان خودکرده‪ ،‬پس از تهرانی ها‬ ‫شرکت کنندگان عالقه مند به مافیا از شهر اصفهان ‪ 621‬نفر‪،‬‬ ‫مشهد ‪ 282‬نفر و کرمانشاه ‪ 204‬بوده اند‪ .‬همچنین استان های‬ ‫شمالی کشور نیز استقبال زیادی از مسابقه داشته اند‪.‬‬ ‫داوران فصول اقایان‪ ،‬پدرام صادقی‪ ،‬نوید پور نیک‪ ،‬حمید بنی‬ ‫اسدی‪ ،‬سینا عنایتی و مصطفی جهانگیرثانی هستند و برای اولین‬ ‫بار فصل بانوان را خانم ها‪ ،‬نیلوفر نوحی‪ ،‬مهتاب یوسف زاده‪ ،‬سویل‬ ‫امینا و غزاله قدیانی داوری خواهند کرد‪.‬‬ ‫بازی مافیا یک بازی گروهی در حوزه روانشناسی است که به‬ ‫افزایش قدرت تشخیص‪ ،‬اعتمادبه نفس‪ ،‬فن بیان‪ ،‬اموزش صبر‬ ‫و رعایت قوانین و‪ ...‬کمک می کند‪ .‬در این بازی قدرت تکلم‪،‬‬ ‫حفظ خونسردی و اوردن استدالل های منطقی نقش بسزایی در‬ ‫پیروزیدارد‪.‬بازیکنانبه طورمخفیانهنقششانمشخصمی شود؛‬ ‫مافیاها همدیگر را می شناسند و شهروند که تنها از تعداد افراد مافیا‬ ‫اگاه هستند و عده معدودی از ان ها از برخی نقش ها اطالع دارند‪.‬‬ ‫فصل یازدهم مسابقه شهروند و مافیا ‪ 10‬شرکت کننده در هر‬ ‫برنامه؛ سه نقش مافیایی و شش نقش شهروندی با سناریوی‬ ‫اختصاصی با اجرای علیرام نورایی و به کارگردانی محمد رجائی و‬ ‫تهیه کنندگی علیرضا سلطانی از یکشنبه تا جمعه هر شب ساعت‬ ‫‪ 23‬از شبکه سالمت پخش می شود‪.‬‬ ‫گیشه‬ ‫اعتراف مدیر یک استودیوی هالیوودی؛‬ ‫فروش گیشه سینماها در‬ ‫دوران پسا کرونا به حالت قبل‬ ‫بازنمی گردد‬ ‫مدیر استودیوی هالیوودی می گوید باکس افیس پس از کرونا هم‬ ‫همچنان ‪ ۲۰‬درصد پایین تر از قبل خواهد بود‪.‬‬ ‫به گزارش هالیوود ریپورتر‪ ،‬دانا لنگلی رئیس هیئت مدیره شرکت‬ ‫یونیورسال می گوید صنعت فیلم همچنان با چالش های کووید‬ ‫‪ ۱۹‬روبه رو است و «نرمال جدید» حتی بدون اینکه ویروس‬‫سالن های سینمای سراسر جهان را ببندد‪ ،‬اتفاق می افتاد‪.‬‬ ‫او در کنفرانسی گفت که این صنعت در لحظه یک تحول‬ ‫و تغییر اساسی است و اضافه کرد‪ :‬به نظرم اکنون شاهد به‬ ‫وقوع پیوستن چیزی هستیم که از قبل از دوران پاندمی اغاز‬ ‫شده بود‪ .‬شرکت های استریمینگ عملکرد خارق العاده ای دارند‬ ‫و تولیدشان را گسترش می دهند و این اتفاق از مدتی پیش‬ ‫شروع شده بود‪.‬‬ ‫او گفت واقعیت یک سال اینده باحال حاضر متفاوت خواهد بود‬ ‫و به همین دلیل یونیورسال هم نگاه محافظه کارانه تری نسبت به‬ ‫اینده خواهد داشت‪.‬‬ ‫شنبه | ‪ 17‬مهر ‪ | 1400‬ســـال پانزدهم | شـــمــاره ‪4182‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫در اندیشه فردایی سرشار از ارامش و دوستی‬ ‫سینما سرزمین خیال برای نشاط افرینی‬ ‫در نخســتین روز ســی و‬ ‫چهارمیــن جشــنواره بین المللی‬ ‫فیلم هــای کــودکان و نوجوانان‬ ‫متــن پیــام «محمدمهــدی‬ ‫اسماعیلی» وزیر فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی به این جشــنواره منتشر‬ ‫شــد‪ .‬در ایــن پیام امده اســت‪:‬‬ ‫«جشــنواره بین المللی فیلم های‬ ‫کــودکان و نوجوانان‪ ،‬به واســطه‬ ‫حضــور زالل فرزنــدان ایــن‬ ‫ســرزمین‪ ،‬همواره میعادگاه همدلی های مهربانانه‬ ‫بوده اســت‪ .‬رویاپردازی هــای کودکانه و نوجوانانه‬ ‫مولد نشــاط و ســرزندگی بــوده و رنــگ امید و‬ ‫ارزو به نقــش واقعیت های جهان امــروز می زند‪.‬‬ ‫از انجا که ســینمای ملی ایران زمیــن‪ ،‬جایگاهی‬ ‫شایســته در عالم هنرهای ماندگار در سطح جهان‬ ‫بــه خود اختصاص داده اســت‪ ،‬اهمیت جشــنواره‬ ‫کــودک و نوجوان بر کســی پوشــیده نیســت‪.‬‬ ‫امید اســت هنرمندان و فیلمسازان متعهد ایرانی با‬ ‫بهره گیری از فرهنگ ناب و انسان ســاز اســامی‪،‬‬ ‫پرورش دهنده نسل هایی باشــند تا عالوه بر اینکه‬ ‫در تقابــل با نظام های ســلطه‪ ،‬یارای ایســتادگی‬ ‫و مقاومت داشــته باشند‪ ،‬نقشــی موثر و پیشتاز در‬ ‫بازسازی تمدن نوین اســامی و حرکت به سمت‬ ‫قله های تعالی و پیشرفت ایفا کنند‪.‬‬ ‫شعار امســال جشــنواره با عنوان‬ ‫«ســینما ســرزمین خیال» بیانگر‬ ‫رســالت خطیــر هنــر هفتــم در‬ ‫حفظ روحیه رویاپردازی و نشــاط‬ ‫افرینی برای کــودکان و نوجوانان‬ ‫ســرزمین ما و همه جهان اســت‬ ‫تا در دوران ســختی که به واسطه‬ ‫همه گیــری بیماری کرونــا بر ما‬ ‫گذشــت‪ ،‬با جــادوی ســینما به‬ ‫فردایی سرشــار از ارامش و دوســتی بیندیشــیم‬ ‫و از داغ کــودکان و نوجوانــان و خانواده هــای‬ ‫سوگوار و اســیب دیده این بالی عالم گیر بکاهیم‪.‬‬ ‫از اولویت هــای ســینمای ایران‪ ،‬ارتقــای کمی و‬ ‫کیفی اثــاری با محوریــت کــودکان و نوجوانان‬ ‫امروز‪ ،‬اینده ســازان فردایی بالنــده و افتخارافرین‬ ‫بــرای ایــران اســامی اســت‪ .‬امید اســت این‬ ‫امــر با بســیج و همدلــی هنرمنــدان و نهادهای‬ ‫فرهنگــی در اینــده ای نزدیــک به بار بنشــیند‪.‬‬ ‫برپایــی ایــن رویــداد فرهنگی با رعایــت دقیق‬ ‫شــیوه نامه های بهداشــتی که حفــظ و صیانت از‬ ‫ارزش های فرهنگــی را وظیفه بزرگ خود می داند‪،‬‬ ‫برگ زرین دیگری بر دیباچه خاطرات و خرد جمعی‬ ‫کودکان این سرزمین خواهد افزود‪».‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫نقد تئاتر‬ ‫فیلمسازان و مخاطبان رشد کرده اند‬ ‫در انتظار سینمای انسان ساز کودکان و نوجوانان‬ ‫معــاون وزیــر و رئیــس ســازمان‬ ‫ســینمایی بــه ســی وچهارمین‬ ‫جشــنواره بین المللــی فیلم هــای‬ ‫کــودکان و نوجوانــان پیــام داد‪.‬‬ ‫در پیــام محمــد خزاعــی امــده‬ ‫اســت‪« :‬خداونــد عالــم را شــاکر‬ ‫و ســپاس گزارم کــه ســی و‬ ‫چهارمیــن جشــنواره بین المللــی‬ ‫فیلم هــای کــودکان و نوجوانــان‬ ‫در شــرایطی فعالیــت خــود را اغــاز‬ ‫می کنــد کــه بــه برکــت فرهنــگ گهربــار اســامی از‬ ‫یــک ســو شــاهد رشــد و تعالــی فیلمســازان نوجــوی‬ ‫ایــن عرصــه و از ســوی دیگــر‪ ،‬ارتقــای مخاطبــان ان‬ ‫هســتیم‪.‬‬ ‫با گرامیداشــت یــاد و خاطــره ی نوجوان سلحشــور‬ ‫ایــذه ای‪ ،‬علــی لنــدی کــه نجیبانــه و شــجاعانه‪،‬‬ ‫هم ســو بــا دیگــر ایثارگــران ایــن ســرزمین‪ ،‬بــرگ‬ ‫زریــن نوینــی از کرامــات انســانی را بــه نــام خــود‪،‬‬ ‫در تاریــخ از خودگذشــتگی ایــن کشــور بــه ودیعــه‬ ‫گذاشــت‪ ،‬بــه اســتقبال ایــن رویــداد فرهنگــی‬ ‫می رویــم‪.‬‬ ‫مراتــب قدرشناســی خویــش را از هنرمندانــی‬ ‫کــه در ســایه ی تحریم هــای ظالمانــه ی نظــام‬ ‫ســلطه ی جهانــی‪ ،‬همچنــان بــا خلــق اثــار پــر از‬ ‫مهــر و صفــا‪ ،‬نهــال شــوق و امیــد‬ ‫را در ســینه ی کــودکان و نوجوانــان‬ ‫می نشــانند و صــدای رســای‬ ‫مظلومیــت مــردم بــزرگ ایــران را‬ ‫بــه گــوش همــگان می رســانند‪،‬‬ ‫ابــراز می نمایــم‪ .‬فیلمســازان‬ ‫متعهــد ایــران اســامی‪ ،‬علی رغــم‬ ‫تمــام تنگنا هــای معیشــتی‪،‬‬ ‫حســب وظیفــه‪ ،‬قطعــً دیــن خــود‬ ‫را بــا کمتریــن چشمداشــت و‬ ‫انتظــار‪ ،‬طــی ایــن ســال ها‪ ،‬اَدا نمــوده‪ ،‬بــر غنــای‬ ‫ایــن حــوزه بســیار افزوده انــد‪.‬‬ ‫در گام دوم انقــاب اســامی ایــران‪ ،‬امیدواریــم‬ ‫تجربــه ســینماگران کودک ونوجــوان‪ ،‬هم چــون‬ ‫گذشــته کــه بــا افتخــارات ارزشــمندی در داخــل و‬ ‫خــارج از کشــور همــراه بــوده اســت و ســهم بزرگــی‬ ‫در معرفــی ســینمای ایــران بــه دنیــا داشــته اســت‪،‬‬ ‫نقشــه راهی مناســب بــرای فــردای ایــن ســینما‬ ‫باشــد‪.‬‬ ‫در پایــان امیــدوارم ذیــل تعامــل بــا هنرافرینــان‬ ‫ســینمایی‪ ،‬در اینــده ای نــه چنــدان دور‪ ،‬شــاهد‬ ‫شــکوفایی بیــش از پیــش ســینمای عدالت محــور‪،‬‬ ‫انسان ســاز و متعالــی کــودکان و نوجوانــان‬ ‫باشیم‪».‬‬ ‫تاریخ شفاهی هیئت های مذهبی اصفهان «کتاب» شد‬ ‫کتـاب و لـوح فشـرده تاریـخ شـفاهی هیئت هـای مذهبی‬ ‫شـهر اصفهـان با حضـور مداحان پیشکسـوت و پیرغالمان‬ ‫اباعبدالـه الحسـین (ع) و بـه همـت سـازمان فرهنگـی‬ ‫اجتماعـی ورزشـی شـهرداری اصفهـان در هنرسـرای‬ ‫خورشـید رونمایـی شـد‪.‬‬ ‫ایـن کتـاب حاصـل تلاش دو سـال و نیـم سـازمان‬ ‫فرهنگی اجتماعی ورزشـی شـهرداری اصفهـان برای ثبت‬ ‫تاریـخ شـفاهی هیئت هـای مذهبـی و زندگـی پیرغالمـان‬ ‫اهل بیـت (ع) اسـت کـه در ایـن پژوهش تاریخ شـفاهی ‪13‬‬ ‫هیئـت مذهبـی شـهر اصفهـان در مناطـق یـک و سـه در‬ ‫قالـب دو کتـاب اورده شـده اسـت‪.‬‬ ‫رئیـس سـازمان فرهنگـی اجتماعـی ورزشـی شـهرداری‬ ‫اصفهـان در این مراسـم اظهـار داشـت‪ :‬هیئت های مذهبی‬ ‫تاثیـر فراوانـی در تحکیـم بن مایه هـای فرهنگـی ایرانیـان‬ ‫مسـلمان داشـته است‪.‬‬ ‫محمـد عیـدی بـا بیـان اینکـه هیئت هـای مذهبـی هـم‬ ‫در حـوزه ملیـت و هـم در حـوزه شـریعت مجاهدت هـای‬ ‫فراوانـی داشـته اند‪ ،‬افـزود‪ :‬اموزه سـترگ دشمن سـتیزی با‬ ‫توجـه بـه جغرافیـای خـاص ایـران‪ ،‬بزرگ تریـن امـوزه ای‬ ‫بـوده کـه هیئت هـای مذهبـی در فراینـد جامعه پذیـری به‬ ‫مخاطبـان خـود ارائه داده اند و زندگی عاشـقانه در چارچوب‬ ‫اموزه هـای هیئتـی‪ ،‬دیگرگزینـی یعنـی بـه فکـر دیگـری‬ ‫بـودن را بـه ایـن عاشـقان اموخته اسـت‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬سـرودن اشـعار بـه زبـان پارسـی و حفـظ‬ ‫گوشـه ها و دسـتگاه های موسـیقایی اصیـل ایرانـی بـه‬ ‫تقویـت بن مایه هـای هویـت ملـی در راسـتای تحکیـم‬ ‫هویـت مذهبـی انجامیـده و خالقیـت بزرگـی بـوده کـه‬ ‫توسـط هیئت هـای مذهبـی انجـام شـده اسـت‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬چـون بایـد خاطـره شـهر را جاودانه نگـه داریم‬ ‫بایـد بـه روایت هیئت هـای مذهبـی و زنده نگه داشـتن یاد‬ ‫و خاطـره مداحـان و بـزرگان هیئت هـای مذهبـی بپردازیم‬ ‫و بـه ایـن روایت هـا نیـاز داریـم تـا هویـت خودمـان را در‬ ‫ان پیـدا کنیم‪.‬‬ ‫عیـدی بـا بیـان اینکـه روایـت هیئت‪ ،‬روایت شـهر اسـت‪،‬‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬بسـیاری از رفتارهایـی کـه در شـهر انجـام‬ ‫می شـده حاصـل کنـش فعاالنـه هیئت هـای مذهبـی بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -1-1732‬شماره نامه‪ 140085602025007992 :‬نظر به اینکه اقای معین حسن حسینی فرزند‬ ‫مجتبی و خانم نسرین باقر زاده فرزند ابراهیم با تسلیم یک برگ استشهاد شهود شماره‪۱۶۳۷۵۶ :‬‬ ‫و ‪ ۱۲۳۳۹۱‬مورخ ‪ 1400/5/20‬دفترخانه ‪ 1400/5/20‬اصفهان‪ ،‬مدعی مفقود شدن سند مالکیت‬ ‫ششدانگ بالسویه که سند در سهم خانم نسرین باقر زاده قرار گرفته پالک شماره‪26/7028 :‬‬ ‫واقع در بخش ‪ ۱۴‬ثبت اصفهان که به شماره الکترونیک ‪ ۱۳۹۷۲۰۳۰۲۰۲۵۰۰۷۰۲۵‬امالک‬ ‫تحت شماره چاپی ‪ ۳۸۱۳۱۳‬سری ب سال ‪ ۹۶‬صادر و تسلیم گردیده و نامبرده اظهار داشته که‬ ‫سند مالکیت مرقوم در اثر جابجایی مفقود گردیده و تقاضای صدور سند مالکیت المثنی نموده‬ ‫است‪ .‬لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده ‪ ۱۲۰‬ایین نامه قانون ثبت در یک نوبت‬ ‫اگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد‬ ‫خود میباشد از تاریخ انتشار این اگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل‬ ‫سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل‬ ‫سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید‬ ‫یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت‬ ‫المثنی طبق مقررات خواهد شد‪ .‬همچنین به موجب سند رهنی ‪ ۳۵۰۳۵۱‬مورخ ‪ 1398/۵/17‬دفتر‬ ‫‪ ۷۷‬اصفهان در رهن بانک مسکن میباشد‪ .‬ابوالفضل شهریاری نائینی‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک غرب اصفهان ‪/1202841‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -1-1733‬نظر به اینکه فضل اله نیازی فرزند اسفندیار به استناد دو برگ استشهادیه محلی که‬ ‫هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده مدعی است که سند مالکیت به شماره سریال ‪۲۸۵۰۰۵‬‬ ‫مربوط به پالک ‪ 931‬فرعی از ‪-۴۰‬اصلی(بمساحت ششدانگ ‪ ۸۵۷‬متر مربع) واقع در بخش ‪۸‬‬ ‫ثبت اصفهان که در دفتر امالک الکترونیک شماره ‪ ۱۳۹۶۲۰۳۰۲۰۰۹۰۰۳۷۹۹‬به نامش ثبت و‬ ‫صادر و تسلیم گردیده گردیده و بموجب نامه شماره یک سیار مورخ ‪ 1398/۰۷/30‬دادیار شعبه‬ ‫سوم دادیاری دادسرای مبارکه در بازداشت می باشد‪ .‬لذا برابر ماده ‪ ۱۲۰‬اصالحی ائین نامه قانون‬ ‫ثبت اگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله غیر از انچه در این اگهی ذکر شده نسبت‬ ‫به ان یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ انتشار این اگهی تا ‪ ۱۰‬روز به این اداره‬ ‫مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید تا مراتب‬ ‫صورتمجلس و اصل ان به ارائه کننده مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در‬ ‫صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنای سند مالکیت مذکور صادر و به متقاضی تسلیم‬ ‫خواهد شد‪ .‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک مبارکه‪ -‬مظاهر نصرالهی ‪/1202399‬م الف‬ ‫رئیـس کمیسـیون فرهنگـی اجتماعـی ورزشـی شـورای‬ ‫اسلامی شـهر اصفهـان نیـز در ایـن مراسـم تاکیـد کـرد‬ ‫حضـور مـردم‪ ،‬پرداخـت هزینه هـا توسـط مـردم و حضـور‬ ‫روحانیـون و مداحـان ازجملـه ویژگی هـای هیئت هـای‬ ‫مذهبـی در ایـران و اصفهـان است‪.‬حجت االسلام منوچهر‬ ‫مهروی پـور اظهار داشـت‪ :‬برداشـته شـدن فاصلـه طبقاتی‬ ‫از ویژگی هـای هیئت هـای مذهبـی بـوده و در انهـا فقیر و‬ ‫غنـی معنـا نـدارد و احتـرام بـه بزرگ ترها همواره سـرلوحه‬ ‫هیئت هـا بـوده اسـت‪.‬‬ ‫وی اضافـه کـرد‪ :‬هیئت هـای مذهبـی چـون نهادهایـی‬ ‫مردمـی هسـتند درصحنـه مقابلـه بـا کرونـا نیـز حضـور‬ ‫داشـتند و خدمـت بـه همنـوع در روزهای نخسـت شـیوع‬ ‫ایـن بیمـاری صحنه هـای زیبایـی را پدیـد اورد‪.‬‬ ‫بـه گفتـه رئیـس کمیسـیون فرهنگـی اجتماعـی ورزشـی‬ ‫شـورای اسلامی شـهر اصفهـان‪ ،‬هیئت هـای مذهبـی‬ ‫اصفهـان نه تنهـا در کشـور بلکـه در عرصـه بین المللی نیز‬ ‫الگـوی سـایر هیئت هـای مذهبـی بـوده اسـت‪.‬‬ ‫مهروی پـور افـزود‪ :‬تاریخ نـگاری شـفاهی هیئت هـای‬ ‫مذهبـی اصفهـان اقدامـی ارزشـمند از سـوی سـازمان‬ ‫فرهنگـی اجتماعـی ورزشـی شـهرداری بـود که امیـدوارم‬ ‫ایـن حرکـت بـا حمایـت شـهردار و اعضای شـورای شـهر‬ ‫اصفهـان ادامـه پیـدا کنـد‪.‬‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫‪ -1-1735‬شماره نامه‪ 140085602024008111 :‬چون تحدید حدود ششدانگ یک باب خانه‬ ‫و مغازه پالک ‪ 4162/1‬مجزی شده از پالک های شماره ‪ ۴۱۶۰‬و ‪ ۴۱۶۱‬و ‪ ۴۱۶۲‬واقع در بخش‬ ‫‪ ۵‬ثبت اصفهان که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام محمود کشاورز دستجردی فرزند رضا در‬ ‫جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونا به عمل نیامده اینک بنا به دستور قسمت اخیر‬ ‫ماده ‪ ۱۵‬قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز دوشنبه مورخ‬ ‫‪ 1400/۸/10‬ساعت ‪ ۹‬صبح در محل شروع و به عمل خواهد امد‪ ،‬لذا به موجب این اگهی به‬ ‫کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این اگهی در محل حضور یابند‬ ‫و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس‬ ‫تحدیدی تا ‪ ۳۰‬روز پذیرفته خواهد شد ‪.‬تاریخ انتشار‪ 1400/07/17 :‬مهدی شبان‪-‬رئیس منطقه‬ ‫ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان ‪/1203231‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -1-1734‬احتراما نظر به اینکه اقای محمود کربالئی محمدی فرزند علی اکبر با ارایه یک‬ ‫برگ استشهاد محلی که هویت و امضا شهود رسما گواهی شده مدعی فقدان سند مالکیت تک‬ ‫برگ شش دانگ یکباب خانه به شماره پالک ثبتی ‪ 3‬فرعی از ‪ 3228‬اصلی واقع در بخش‬ ‫‪ 2‬حوزه ثبت نایین ‪ -‬که در صفحه‪ 212‬دفتر ‪ 158‬ذیل ثبت ‪15456‬بنامشان سابقه ثبت دارد‬ ‫و معامله دیگری نسبت به ان انجام نشده – می باشند و درخواست صدور سند مالکیت المثنی‬ ‫نموده لذا طبق ماده ‪ 120‬اصالحی ایین نامه قانون ثبت مراتب یک نوبت اگهی می شود که هر‬ ‫کس مدعی انجام معامله نسبت به ملک مزبور یا وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ‬ ‫انتشار این اگهی تا ‪ 10‬روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا با مدارک مثبت تسلیم‬ ‫نماید در صورت انقضا مدت مذکور و عدم وصول واخواهی و یا وصول واخواهی بدون ارایه سند‬ ‫مالکیت یا سند معامله در صدور سند المثنی سند مالکیت طبق مقررات اقدام خواهد شد‪ .‬اباذر‬ ‫مهیمن – مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نایین م الف‪1202658‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -1-1741‬شماره نامه‪ 140085602253000140 :‬نظر به اینکه خانم فاطمه ایزدی الی‬ ‫بیدی فرزند هدایت اله به وکالت از خانم زهرا شفیعی باغبادرانی فرزند عبداله به موجب سند‬ ‫وکالت فروش شماره ‪ ۳۸۳۷۲‬مورخ ‪ 1400/06/31‬دفترخانه ‪ ۱۸۸‬باغ بهادران به استناد ‪ ۲‬برگ‬ ‫استشهادیه محلی که هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده‪ ،‬مدعی است که سند مالکیت‬ ‫ششدانگ یک باب اپارتمان پالک ‪ ۲۰۱۰‬فرعی مجزی از ‪ ۱۰۴۸‬فرعی از ‪ -۶۹۴‬اصلی واقع در‬ ‫باغبهادران بخش ‪ ۹‬ثبت اصفهان که در صفحه ‪ ۲۶۹‬دفتر ‪ -۵۶‬امالک باغبهادران ذیل شماره‬ ‫وی خاطرنشـان کـرد‪ :‬حضـور بـزرگان در کنـار مسـئوالن‬ ‫مدیریت شـهری مغتنم اسـت و شورای ششـم به طور ویژه‬ ‫از مجموعه هـای فرهنگـی و هیئت هـای مذهبـی اصفهان‬ ‫حمایـت خواهـد کرد‪.‬‬ ‫همچنیـن نویسـنده کتـاب تاریـخ شـفاهی هیئت هـای‬ ‫مذهبـی اصفهان در این مراسـم گفـت‪ :‬هیئت های مذهبی‬ ‫تشـکیل دهنده حیـات فرهنگـی و اجتماعـی محلات و‬ ‫شـهرها ازجملـه شـهر اصفهان هسـتند‪.‬‬ ‫مهـدی ابوالحسـنی افـزود‪ :‬جای پـای هیئت هـای مذهبی‬ ‫در زندگـی اجتماعـی‪ ،‬اقتصـادی‪ ،‬فرهنگـی و مذهبی مردم‬ ‫اصفهـان و حتـی در رفتارهـای سیاسـی انهـا در دهه هـای‬ ‫مختلـف وجـود دارد‪ ،‬بنابرایـن زمانـی کـه از هیئت هـای‬ ‫مذهبـی سـخن می گوییـم منظورمـان پیشـینه همه جانبـه‬ ‫مـردم شـهر کهنی ماننـد اصفهان اسـت‪.‬‬ ‫وی تاریـخ شـفاهی هیئت هـای مذهبـی را تاریـخ شـفاهی‬ ‫شـهر اصفهـان و محالت ان دانسـت و گفت‪ :‬نـام مداحان‬ ‫اهل بیـت (ع) همـواره در تاریـخ می درخشـد امـا نـام ایـن‬ ‫اشـخاص بایـد بـا مکتـوب کـردن انهـا ماندگارتر می شـد‪.‬‬ ‫تاریـخ ثابـت کرده که فراموشـی‪ ،‬اسـیب بزرگی اسـت که‬ ‫بـه فرهنـگ شـفاهی و نقـل سینه به سـینه وارد می شـود‬ ‫بنابرایـن بایـد از ایـن امـر جلوگیـری می کردیم‪.‬‬ ‫نویسـنده کتاب تاریخ شـفاهی هیئت هـای مذهبی اصفهان‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬کار خـود را از سـال ‪ ۹۷‬بـا برگزاری مراسـم‬ ‫نکوداشـت پیرغالمـان امـام حسـین (ع) ماننـد حـاج اصغر‬ ‫سـعیدمنش و مرشـد رضـا مشـکین اغـاز کردیـم و امـروز‬ ‫بـه رونمایـی از کتـاب تاریـخ شـفاهی هیئت هـای مذهبی‬ ‫رسـیدیم‪ .‬متاسـفانه شـیوع بیماری کرونا در این طرح وقفه‬ ‫انداخـت امـا ثبـت و مانـدگار شـدن صـدا‪ ،‬سـخن و منش‬ ‫زیبـای بـزرگان هیئت های مذهبـی اصفهان حداقـل فایده‬ ‫ایـن طـرح بود‪.‬‬ ‫ابوالحسـنی ثبـت داده هـای تاریخی در حـوزه فرهنگ عامه‬ ‫و ثبـت و ضبـط اصطالحـات و واژه هـا را دیگـر فایده ثبت‬ ‫تاریـخ شـفاهی هیئت هـای مذهبی شـهر اصفهان دانسـت‬ ‫و بیـان کـرد‪ :‬ثبـت تاریـخ شـفاهی هیئت هـای مذهبـی‬ ‫کار مشـکلی بـود امـا از خـود هیئت هـای کمـک گرفتیـم‬ ‫و تلاش کردیـم در نبـود برخـی افـراد‪ ،‬روایت هـای انهـا‬ ‫حفظ شـود‪.‬‬ ‫رئیـس شـورای هماهنگـی هیئت هـای مذهبـی شـهر‬ ‫اصفهـان نیـز از اقدام ارزشـمند سـازمان فرهنگی اجتماعی‬ ‫ورزشـی شـهرداری اصفهـان بـرای ثبـت تاریـخ شـفاهی‬ ‫هیئت هـای مذهبـی تقدیـر کـرد و گفـت‪ :‬حـدود ‪ 90‬هزار‬ ‫هیئـت مذهبـی در کل کشـور‪ 5 ،‬هـزار و ‪ 600‬هیئـت در‬ ‫اسـتان اصفهـان و هزار و ‪ 200‬هیئـت مردانه و ‪ 400‬هیئت‬ ‫زنانـه در شـهر اصفهـان وجـود دارد‪.‬‬ ‫سـیدرضا اخـروی بیـان کـرد‪ :‬ثبـت تاریـخ شـفاهی‬ ‫هیئت هـای مذهبـی شـهر اصفهـان بایـد مدت هـا قبـل‬ ‫انجـام می شـد امـا اغـاز این حرکت از سـوی شـهرداری را‬ ‫بایـد بـه فـال نیـک گرفـت‪.‬‬ ‫وی خدمـات هیئت هـای مذهبی شـهر اصفهـان را محدود‬ ‫بـه دهـه اول مـاه محـرم ندانسـت و خاطرنشـان کـرد‪:‬‬ ‫هیئت هـای مذهبـی بنا بـه نیازهـای جامعه در تمـام طول‬ ‫سـال انجام وظیفـه می کننـد‪ .‬در زمـان شـیوع کرونـا نیـز‬ ‫هیئت هـای مذهبـی تغییـر کاربـری داده و در ایـن زمینـه‬ ‫مشـغول خدمت رسـانی بـه مـردم شـدند‪.‬‬ ‫گفتنـی اسـت؛ در پایان این مراسـم از کتاب و لوح فشـرده‬ ‫تاریـخ شـفاهی هیئت های مذهبی شـهر اصفهـان رونمایی‬ ‫و از نماینـدگان هیئت هـای مذهبـی مناطـق یـک و سـه‬ ‫شـهر اصفهـان و دسـت اندرکاران تولیـد ایـن کتـاب تقدیر‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫‪ ۷۸۱۲‬به نام خانم زهرا شفیعی باغبادرانی فرزند عبداله ثبت و سند مالکیت به شماره چاپی‬ ‫‪ ۰۸۶۴۱۰‬صادر و تسلیم گردیده و مورد معامله ای واقع نشده‪ ،‬به علت جابجایی مفقود شده است‪،‬‬ ‫لذا چون نامبرده درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده‪ ،‬طبق ماده ‪ ۱۲۰‬اصالحی ائین نامه‬ ‫قانون ثبت‪ ،‬مراتب اگهی می شود که هرکس مدعی انجام معامله نسبت به ملک موصوف یا‬ ‫وجود سند مالکیت نزد خود می باشد از تاریخ انتشار این اگهی تا ‪ ۱۰‬روز پس از ان به این اداره‬ ‫مراجعه و اعتراض خود را کتبا با مدارک مثبت تسلیم نماید و چنانچه ظرف مهلت مقرر اعتراضی‬ ‫نرسد و یا در صورت اعتراض‪ ،‬اصل سند یا سند معامله ارائه نشود‪ ،‬اداره ثبت‪ ،‬المثنای سند مالکیت‬ ‫را طبق مقررات صادر و به متقاضی تسلیم خواهد کرد‪ .‬فاطمه کریمی ‪ -‬سرپرست واحد ثبتی‬ ‫حوزه ثبت ملک باغبهادران‪/1203494 -‬م الف‬ ‫اگهی تغییرات شرکت نگار پردازش پارتاک شرکت سهامی خاص به‬ ‫شماره ثبت ‪ 68105‬و شناسه ملی ‪14010102700‬‬ ‫به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ‪ 1400/06/28‬تصمیمات ذیل اتخاذ شد ‪ :‬مرکز‬ ‫اصلی شرکت به نشانی استان اصفهان ‪ ،‬شهرستان اصفهان ‪ ،‬بخش مرکزی ‪ ،‬شهر اصفهان‪،‬‬ ‫محله سپاهان شهر ‪ ،‬بلوک‪ ، 131‬بلوار بهمن [‪ ، ]2‬بلوار غدیر ‪ ،‬پالک ‪ ، 67-‬برج هفت‬ ‫نگین ‪ ،‬طبقه اول ‪ ،‬واحد ‪ 284‬کدپستی ‪ 8179939388‬تغییر یافت وماده مربوطه اساسنامه‬ ‫اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری اصفهان (‪)1201547‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت اراز صنعت بسپار شرکت سهامی خاص‬ ‫به شماره ثبت ‪ 64632‬و شناسه ملی ‪14009147723‬‬ ‫به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ‪ 1400/06/15‬تصمیمات ذیل اتخاذ‬ ‫شد ‪:‬تمامی مبلغ سرمایه تعهدی توسط صاحبان سهام پرداخت گردید‪ .‬اداره کل‬ ‫ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫اصفهان(‪)1201533‬‬ ‫‪5‬‬ ‫«سه قطره خون»‬ ‫نقـد نمایـش «در سـوگ شـب هـزار و یکـم شـهرزاد قصه‬ ‫ساز»‬ ‫نویسنده‪ :‬شهرام احمدزاده‬ ‫کارگردان‪ :‬پویان عطایی‬ ‫بازیگران‪ :‬سوده امیرخانی‪ ،‬اوا حدادی‪ ،‬ساناز نوربخش‬ ‫مکان اجرا‪ :‬تاالر هنر اصفهان‬ ‫زمان اجرا‪ :‬مهر ‪۱۴۰۰‬‬ ‫وحیـد عمرانـی (عضـو کانـون جهانـی منتقدان‬ ‫تئاتـر)‪ :‬نمایشـنامه ایـن کار نوشـته شـهرام احمـدزاده؛‬ ‫نمایشـنامه نویس‪ ،‬محقق و استاد دانشگاه اسـت‪ .‬وی در این‬ ‫اثـر کوشـیده تـا بیـن یکـی از افسـانه های رایج؛ «شـهرزاد‬ ‫قصه گـو» بـا ماجـرای نهضت عاشـورا پیوند برقرار سـازد‪ ،‬با‬ ‫ایـن تفـاوت کـه در ماجرای شـهرزاد زنان بی سـر می شـوند‬ ‫و در ماجـرای کربال مردان‪ .‬هسـته اصلی داسـتان های هزار‬ ‫و یک شـب‪ ،‬کتابـی فارسـی بـا عنوان «هـزار افسـان» بوده‬ ‫کـه متاسـفانه در عصـر حاضـر اثـری از ان نیسـت و در دل‬ ‫تاریـخ مفقـود شـده اسـت‪ .‬اصل و ریشـه این کتـاب هندی‬ ‫بوده که ایرانیان قدیم ان را به زبان فارسـی باسـتان ترجمه‬ ‫کـرده بودند‪ .‬در بسـیاری از اثار نمایشـی اقتباسـی در جهان‬ ‫معاصر سـعی بر این اسـت که اسـاطیر و افسـانه ها به نوعی‬ ‫مدرن و امروزی شـوند‪ .‬نویسـندگان بسـیاری کوشـیده اند تا‬ ‫عناصـر زندگی امروزی را با افسـانه ها ترکیـب کنند و با این‬ ‫به روزرسـانی اغلـب بـه انچـه مبتالبـه انسـان مدرن اسـت‬ ‫پرداخته انـد‪ ،‬نـه صرفاً بـه ذات و ماهیـت خـود ان افسـانه‬ ‫به طـور وفادارانه‪ .‬احمـدزاده در اقتباس خود بـه این راه نرفته‬ ‫و عناصـر ارکائیـک و بنیادیـن افسـانه را رهـا نمی کند‪ ،‬تنها‬ ‫تلاش کـرده تا ان را با یک واقعـه تاریخی که در جغرافیای‬ ‫دیگـری اتفـاق افتـاده اما با مذهب رایج در کشـور نویسـنده‬ ‫مرتبـط اسـت پیونـد بزند‪ .‬داسـتان با ایـن زنان بی سـر اغاز‬ ‫می شـود و بـه ان مـردان بی سـر خاتمـه می یابـد‪ .‬انچـه در‬ ‫پایان بنـدی متـن بـه نظر می اید این اسـت که به بسـندگی‬ ‫نمی رسـد‪ .‬بـازه زمانی در نظر گرفته شـده برای روایـت را در‬ ‫حـد کفایـت نمی یابیـم و گویی بـا پایانـی زودرس مواجهیم‬ ‫کـه می بایـد در بحبوحه تفصیلی بیش از ایـن‪ ،‬پیچ وخم های‬ ‫نهایـی خـود را طـی می کرد تـا پایانـی تاثربرانگیزتـر در پی‬ ‫داشـته باشـد‪ .‬همان گونه که شـیوه ارتباطی افسـانه شهرزاد‬ ‫روایتگری اسـت‪ ،‬ایـن متن نیز قالب روایـی را دریچه ارتباط‬ ‫بـا تماشـاگر خـود قـرار داده اسـت و سـه بازیگـر از اغـاز تا‬ ‫پایـان با افعـال ماضـی راوی اند بـر ماجرایی کـه پیش ازاین‬ ‫اتفـاق افتـاده و هم اکنـون در گنجینه سـینه انـان به ودیعت‬ ‫نهاده شـده اسـت تا به دسـت ایندگانش بسـپارند‪.‬‬ ‫گرچـه در متـن‪ ،‬کار روزامـدی صورت نیافته امـا در طراحی‬ ‫صحنه و لباس اتفاق بهتری رخ داده اسـت‪ .‬صحنه ای سـفید‬ ‫و مـد ّور بالباس هایی یکسـره سـرخ عالوه بر سـرخی خونی‬ ‫کـه بـر دسـتان و انـدام بازیگـران َدلَمـه بسـته بـر روی ان‬ ‫پس زمینـه سـفید جلـوه می کنـد و هنگامی کـه بـه حرکـت‬ ‫متحرک را می ماننـد که جریان‬ ‫درمی ایند‪ ،‬سـه قطره خـون ّ‬ ‫می یابنـد و درنهایـت بـه یکدیگر می پیوندنـد‪ .‬همان طور که‬ ‫ماجرای شـهرزاد و قیام عاشـورا که در این نمایشـنامه پیوند‬ ‫خورده انـد هـر دو لبریـز از خـون و جنون اند‪ ،‬میزانسـن ها و‬ ‫حـرکات بازیگـران نیـز تنـد و برش وار طراحی شـده اسـت‬ ‫چنانکه گاه اجسـام سـرخ بازیگـران گویی بـا حرکتی تند در‬ ‫ُقطرهـای صحنـه سـپید‪ ،‬ان را زخـم می زنند و در سـیالیت‬ ‫ذهـن تماشـاگر از ایـن بریدگـی ها خـون بیرون می جوشـد‬ ‫کـه هر دو شـرح رنجنـد و اندوهـی طوالنی‪.‬‬ ‫علیرغـم توصیفاتـی کـه از میزانسـن هـا شـد در بخـش‬ ‫طراحـی حرکـت بـه خالقیـت و نواوری های بیشـتری نیاز‬ ‫بـود‪ ،‬زیـرا در برخـی از میزانسـن هـا تکـرار وجود داشـت و‬ ‫برای کسـانی کـه مکرر به تماشـای تئاتر به ویـژه تئاترهای‬ ‫ائینی می نشـینند حرکاتی مشـابه با سـایر اثاری ازاین دست‬ ‫بـه چشـم می امد‪.‬گویـا فتـرت و انفـکاک حـدود دوسـاله‬ ‫هنرمنـدان تئاتـر اصفهـان از صحنـه بـه دلیـل همه گیـری‬ ‫کرونـا و همچنیـن تعطیلـی طوالنی مـدت مهم تریـن‬ ‫سـالن های تئاتـر شـهر بـه علـت تعمیـرات‪ ،‬به جـای اینکه‬ ‫بازیگـران را بـه رکود و سسـتی بکشـاند بیشـتر به منزله چه‬ ‫کمانـی عمـل کـرده که در این مـدت طوالنی امـاده رهایی‬ ‫بـه عقـب کشـیده شـده بـود و هم اکنـون کـه تقریباً ایـن‬ ‫دوران دوری به سررسـیده ولع و اشـتیاق بازیگران بر صحنه‬ ‫همـراه بـا تپندگی جان هـا و اندام بی قرارشـان توامـان‪ ،‬این‬ ‫رهایـی را بـه رخ می کشـاند‪.‬‬ ‫تاسیس شرکت با مسئولیت محدود پایا معماران ترنج درتاریخ‬ ‫‪ 1400/07/04‬به شماره ثبت ‪ 68872‬به شناسه ملی‬ ‫‪14010317433‬‬ ‫ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه ان به شرح زیر جهت اطالع عموم‬ ‫اگهی میگردد‪ .‬موضوع فعالیت ‪:‬فعالیت مرتبط با معماری ساختمان از جمله طراحی نما‪،‬‬ ‫طراحی داخلی مانند طراحی کابینت کناف و طراحی پالن مانند جانمایی کاربری هایی‬ ‫از جمله دستگاه پله و اسانسور‪ ،‬نشیمن‪ ،‬اشپزخانه‪ .‬درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای‬ ‫الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت ‪ :‬از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی ‪ :‬استان‬ ‫اصفهان ‪ ،‬شهرستان اصفهان ‪ ،‬بخش مرکزی ‪ ،‬شهر اصفهان‪ ،‬محله سپاهان شهر ‪،‬‬ ‫کوچه یاسمن ‪ ،‬خیابان نگارستان غربی[‪ ، ]1‬پالک ‪ ، 131‬ساختمان افق ‪ ،‬بلوک ‪، 4‬‬ ‫طبقه سوم ‪ ،‬واحد‪ 50‬کدپستی‪ 8179958648‬سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از‬ ‫مبلغ‪ 10,000,000‬ریال نقدی میزان سهم الشرکه هر یک از شرکا خانم ریحانه وحیدنیا‬ ‫به شماره ملی ‪ 1190113147‬دارنده ‪ 6000000‬ریال سهم الشرکه اقای احمد وحیدنیا‬ ‫به شماره ملی ‪ 1190211173‬دارنده ‪ 2000000‬ریال سهم الشرکه اقای غالمحسین‬ ‫نعمت الهی به شماره ملی ‪ 1198495782‬دارنده ‪ 2000000‬ریال سهم الشرکه اعضا‬ ‫هیئت مدیره خانم ریحانه وحیدنیا به شماره ملی ‪ 1190113147‬به سمت عضو اصلی‬ ‫هیئت مدیره به مدت نامحدود و به سمت مدیرعامل به مدت نامحدود اقای احمد‬ ‫وحیدنیا به شماره ملی ‪ 1190211173‬به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت نامحدود‬ ‫اقای غالمحسین نعمت الهی به شماره ملی‪ 1198495782‬به سمت عضو اصلی هیئت‬ ‫مدیره به مدت نامحدود دارندگان حق امضا ‪ :‬کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد اور شرکت‬ ‫از قبیل چک‪ ،‬سفته‪ ،‬بروات‪ ،‬قراردادها‪ ،‬عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و‬ ‫اداری با امضاء ریحانه وحیدنیا همراه با مهر شرکت معتبر می باشد‪ .‬اختیارات مدیر عامل ‪:‬‬ ‫طبق اساسنامه روزنامه کثیر االنتشار اصفهان امروز جهت درج اگهی های شرکت تعیین‬ ‫گردید‪ .‬ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد‪ .‬اداره‬ ‫کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫اصفهان(‪)1201539‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫خبر‬ ‫تغییرات در شرکت توزیع برق‬ ‫استان اصفهان‬ ‫در مراسم تودیع و معارفه مدیران دفاتر روابط عمومی‬ ‫و اموزش شرکت توزیع برق استان اصفهان که با حضور‬ ‫مدیرعامل‪ ،‬قائم مقام‪ ،‬معاونت ها و مدیران امور برق‬ ‫شهرستان های استان به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد‪،‬‬ ‫فعالیت های دو حوزه روابط عمومی و اموزش بعنوان ارکان‬ ‫کلیدی و مهم در شرکت توزیع برق استان مطرح گردید که‬ ‫درنتیجه اطالع رسانی به هنگام‪ ،‬گسترش تعامالت و انجام‬ ‫اموزش های به روز‪ ،‬شرکت توزیع برق استان با کسب هشت‬ ‫رتبه برتر کشوری و سیزده رتبه برتر استانی در حوزه های‬ ‫مختلف روابط عمومی در بین بسیاری از دستگاه های اجرایی‬ ‫بعنوان یک نهاد سرامد و پیشرو برگزیده شده است‪ .‬حمید‬ ‫عالقمندان‪ ،‬مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اصفهان‬ ‫در جلسه تودیع و معارفه مدیران دفاتر روابط عمومی و‬ ‫اموزش شرکت توزیع برق استان با گرامیداشت یاد و خاطره‬ ‫شهدا و تسلیت ایام ماه صفر‪ ،‬اغاز ماه ربیع و توام شدن ایام‬ ‫مبارک با انتصابات جدید شرکت را‪ ،‬سراغازی برای شور و‬ ‫نشاط مضاعف در خدمت رسانی به مردم و تداوم فعالیت ها‬ ‫با موفقیت بیشتر عنوان کرد‪ .‬وی با ابراز خرسندی از حضور‬ ‫مدیران ستادی در این جلسه بمنظور اینکه در جریان اخرین‬ ‫تغییرات در شرکت توزیع برق استان قرار گیرند‪ ،‬به مباحث‬ ‫تعیین هیات دولت جدید و فراز و نشیب های فراوان در سال‬ ‫جاری پرداخت و گفت‪ :‬دغدغه هایی که بدلیل خاموشی ها‬ ‫برای تولیدکنندگان و مشترکان ایجاد شد‪ ،‬بار مسئولیت های‬ ‫شرکت های توزیع برق را سخت تر کرد و اکنون در استانه‬ ‫نیمه دوم سال برای کنترل امور‪ ،‬برنامه های استانی را در‬ ‫شرکت دنبال خواهیم کرد‪ .‬مدیرعامل توزیع برق استان با‬ ‫اذعان به اینکه به لحاظ پیک بار فعال مشکلی وجود ندارد‪،‬‬ ‫توجه به اینکه خللی در توزیع برای مردم ایجاد نشود را‬ ‫ضروری اعالم کرد و گفت‪ :‬احتماال با تشدید فصل سرما‪،‬‬ ‫در تامین منابع گازی نیروگاه ها با مشکالتی مواجه شویم‬ ‫و خاموشی هایی را شاهد باشیم؛ بنابراین‪ ،‬توجه به حوزه‬ ‫مدیریت مصرف در تمام طول سال طبق برنامه ریزی و‬ ‫تعامل با مشترکان بصورت سیستمی‪ ،‬اجرای برنامه های‬ ‫اموزشی و اطالع رسانی در این زمینه‪ ،‬گویای اهمیت‬ ‫مسئولیت مدیران روابط عمومی و واحد اموزش است‪ .‬وی‬ ‫در ادامه با اشاره به اهداف جلسه تودیع و معارفه مدیران‬ ‫روابط عمومی و اموزش در شرکت توزیع برق استان‪ ،‬نقش‬ ‫کلیدی و مهم این دو حوزه را در اجرای ماموریت های‬ ‫شرکت تشریح کرد و گفت‪ :‬موفقیت در اجرای ماموریت ها‬ ‫و اتفاقات موثر در پیشبرد اهداف شرکت توزیع برق استان‬ ‫اصفهان از جمله نتایج عملکرد درست و به هنگام روابط‬ ‫عمومی و واحد اموزش است‪ .‬عالقمندان‪ ،‬اجرای صحیح‬ ‫فرایندها‪ ،‬کنترل و نظارت ها‪ ،‬بررسی عملکرد کارکنان‪ ،‬توجه‬ ‫به مسائل اخالقی و ارزش ها را منوط به برنامه ریزی های‬ ‫دقیق و ارزشمند واحدهای اموزش و روابط عمومی دانست‬ ‫و افزود‪ :‬اقدامات مدیران روابط عمومی و اموزش عالوه‬ ‫بر امور داخلی و بیرونی شرکت‪ ،‬در سطح ‪ 23‬شهرستان‬ ‫استان گسترش می یابد‪ .‬ضمن انکه کسب رتبه های برتر‬ ‫شرکت توزیع برق استان در جشنواره های استانی و کشوری‬ ‫متاثر از تحقق اهداف روابط عمومی و واحد اموزش است‪.‬‬ ‫عالقمندان در تبیین نقش روابط عمومی از گستره وظایف‬ ‫روابط عمومی در تمامی تعامالت که شامل ارتباط با دیگر‬ ‫ادارات و نهادها‪ ،‬مشترکان و تحقق رضایتمندی مردم است‪،‬‬ ‫صحبت کرد و افزود‪ :‬چنانچه در برهه ای در ارائه خدمات به‬ ‫مشترکان با مشکالتی مواجه شویم‪ ،‬نقش روابط عمومی با‬ ‫رویکرد منطقی و به موقع می تواند در این زمینه تسهیل گر‬ ‫و تعدیل کننده باشد‪ .‬وی با بیان اهمیت ابعاد اموزش دادن‬ ‫و اموزش پذیری‪ ،‬نقش روابط عمومی و حوزه اموزش در‬ ‫اصالح امور و الزام به اعتقاد راسخ به این دو حوزه را عنوان‬ ‫کرد و از تالش ها و خدمات ارزنده اقایان امیر رمضانی‬ ‫بعنوان مدیر برتر و شایسته روابط عمومی شرکت توزیع برق‬ ‫استان اصفهان و مسعود امینی مدیر اموزش بعنوان یک برند‬ ‫اموزشی در موفقیت شرکت توزیع برق استان تقدیر نمود‪.‬‬ ‫عالقمندان به گسترش تعامالت رسانه ای‪ ،‬انعکاس به موقع‬ ‫اخبار و موفقیت در تحقق ایده های ارزشمند روابط عمومی‬ ‫در دوران مسئولیت اقای امیر رمضانی اشاره و ابراز امیدواری‬ ‫کرد که مدیر جدید روابط عمومی شرکت توزیع برق استان‬ ‫اصفهان با هماهنگی ها و برقراری ارتباطات مختلف‪،‬‬ ‫گام های اساسی و الزم را در پیشبرد اهداف سازمانی شرکت‬ ‫بردارد‪ .‬وی افزود‪ :‬اقای محمد گودرزی در سمت های‬ ‫مختلف در شرکت توزیع برق استان فعالیت نموده است‬ ‫و باتوجه به سوابق مطلوب خود‪ ،‬می تواند تصمیمات الزم‬ ‫را برای اجرای برنامه های اموزشی اتخاذ نماید‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شرکت توزیع برق استان اصفهان در بخش دیگری از‬ ‫سخنان خود با اذعان به اهدافی که در چارچوب ‪ 5‬ساله‬ ‫برای شرکت تعریف شده است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬چگونگی تحقق‬ ‫اهداف بسیار مهم است و مسلزم ارزیابی منابع و ورودی‬ ‫است تا براساس ان برنامه ریزی نماییم‪ .‬حمید عالقمندان‬ ‫در ادامه‪ ،‬بهره وری نسبت به ورودی در شرکت توزیع برق‬ ‫استان را بسیار باال عنوان کرد و گفت‪ :‬کسب رتبه های برتر‬ ‫در سال های اخیر حاکی از پتانسیل باالی همکاران است و‬ ‫می توانیم با همفکری و هم افزایی در کنار یکدیگر‪ ،‬کارهای‬ ‫گروهی ارزشمندی را تحقق بخشیم و عملکرد شرکت را‬ ‫ارتقا و توسعه دهیم که این نیز موجب تقویت سینرژی‬ ‫بیشتر و سرامد شدن در بین شرکت های توزیع برق خواهد‬ ‫شد‪ .‬وی گفت‪ :‬با اعتقاد به اینکه برای دستیابی به اهداف‬ ‫شرکت کار کرده ایم‪ ،‬این نگرش را لحاظ نماییم که هنوز‬ ‫جای فعالیت های بسیاری را داریم‪ .‬رحمت اهلل حمامیان‪،‬‬ ‫قائم مقام مدیرعامل توزیع برق استان اصفهان با عنایت به‬ ‫خدمات ارزنده روابط عمومی و واحد اموزش‪ ،‬گفت‪ :‬اتفاقات‬ ‫مثبت در حوزه اموزش‪ ،‬نتیجه تالش کارشناسان بوده است‬ ‫و باید بپذیریم که باتوجه به سرعت تغییر و تحوالت در‬ ‫دنیای امروز‪ ،‬عامالن بی توجهی به اهمیت اموزش در اینده‬ ‫بشدت مواخذه می شوند‪ .‬وی اثربخشی اموزش و همگامی‬ ‫با سرعت تغییرات را از شاخص های عملکرد واحد اموزش‬ ‫شرکت توزیع برق استان با مسئولیت مسعود امینی برشمرد‪.‬‬ ‫شنبه | ‪ 17‬مهر ‪ | 1400‬ســـال پانزدهم | شـــمــاره ‪4182‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫معاون وزیر صمت و رئیس هیات عامل ایمیدرو‪:‬‬ ‫فوالد مبارکه نباید نگران تامین مواد اولیه باشد‬ ‫ت عامل ایمیدرو گفت‪:‬‬ ‫معاون وزیر صمت و رئیس هیا ‬ ‫تحقق توسعه در کنار تامین مواد اولیه‪ ،‬کمک به زیرساخت ها‬ ‫و استفاده از توانمندی کارکنان باید سرلوحه کار مدیران فوالد‬ ‫مبارکه قرار گیرد تا در برهه زمانی کوتاه‪ ،‬موانع موجود حل و‬ ‫فصل شوند‪ .‬به گزارش اصفهان امروز‪ ،‬وجیه اله جعفری معاون‬ ‫وزیر صمت و رئیس هیات عامل ایمیدرو در ایین تکریم و‬ ‫معارفه مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه که با حضور علی نبوی‬ ‫دستیار ویژه وزیر صمت و رئیس هیات مدیره شرکت فوالد‬ ‫مبارکه‪ ،‬پروین صالحی نماینده مردم شریف شهرستان مبارکه‬ ‫در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬مدیرعامل‪ ،‬معاونین و مدیران گروه‬ ‫فوالد مبارکه در محل سالن اجتماعات مرکز تحقیقات این‬ ‫شرکت برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مسئولیت ها رفتنی و ازمونی‬ ‫برای همه ماست که چگونه از عهده مسئولیت خود بر امده ایم‪.‬‬ ‫وی ضمن تقدیر از بنیان گذار شرکت فوالد مبارکه و مدیرانی‬ ‫که مسئولیت اداره فوالد مبارکه را از ابتدای راه اندازی قبول‬ ‫کرده اند‪ ،‬افزود‪ :‬امروز فوالد مبارکه همچون نگینی در خاورمیانه‬ ‫و شمال افریقا می درخشد و با تامین ‪ ۳۰‬درصدی فوالد و ‪۷۰‬‬ ‫درصدی ورق کشور‪ ،‬می تواند توسعه ج ّدی تری پیدا کند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬تحقق توســع ه در فوالد مبارکه با مدیریت‬ ‫جدید‬ ‫رئیس هیات عامل ایمیدرو ضمن تقدیر از کسانی که‬ ‫همواره تالش کرده اند تا فوالد مبارکه به عنوان یک صنعت‬ ‫ملّی در جای جای کشور کمک رسان باشد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫شرکت فوالد مبارکه اکنون اثر خود را بر اقتصاد ملّی گذاشته‬ ‫است؛ از وزیر محترم صمت که با قبول پیشنهاد ما برای انتخاب‬ ‫اقای طیب نیا به عنوان مدیرعامل جدید فوالد مبارکه و فردی‬ ‫از داخل این مجموعه است‪ ،‬قدردانی می کنم چراکه قرار است‬ ‫با حضور ایشان توسعه های ج ّدی در فوالد مبارکه محقق شوند‪.‬‬ ‫وی با بیان این که مشکالت زیادی را پشت سر گذاشته ایم و‬ ‫می توانیم با شرایط جدید تحوالت ج ّدی را رقم بزنیم‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬فوالد مبارکه جایگاه خاص خود را دارد و قطعًا می تواند با‬ ‫همتی که در همه ف ّعاالن ان وجود دارد‪ ،‬تحوالت بنیادینی در‬ ‫فوالد‪ ،‬زنجیره های بعدی و ایجاد ارزش افزوده باال رقم بزند‬ ‫و افتخارات جدیدی را نیز به دست اورد‪ .‬جعفری با اشاره به‬ ‫این که بخش معدن و صنایع معدنی از بخش های مهم کشور‬ ‫است و نقش مهمی در حوزه اقتصادی کشور ایفا کرده‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬شرکت های بزرگی همچون فوالد مبارکه توانسته اند به‬ ‫خوبی این نقش را در ابعاد مختلف و با وجود تحریم ها و همه‬ ‫مشکالت موجود‪ ،‬ایفا کرده و به اقتصاد کشور کمک کنند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬نیازمند اکتشافات جدید معدنی هستیم‬ ‫وی با بیان این که ارزش مواد معدنی برجای کشور حدود‬ ‫‪ ۳۹‬میلیارد دالر است‪ ،‬اذعان داشت‪ :‬این در حالی است که‬ ‫اکتشافات معدنی کامل نشده و نیازمند اکتشافات جدید و در‬ ‫عمق هستیم و در چند سال اخیر نیز به این عدد‪ ،‬حدود ‪۷‬‬ ‫میلیارد دالر اضافه شده است‪ .‬معاون وزیر صمت تاکید کرد‪ :‬اگر‬ ‫بخش معدن و صنایع معدنی را با شرایط موجود در نظر بگیریم‬ ‫و ان را به سرمایه گذاری تبدیل کنیم‪ ،‬در سال های اتی بیش از‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد دالر ارزش ایجاد خواهد کرد‪ .‬جعفری ادامه‬ ‫داد‪ :‬سهم ارزش افزوده معدن و صنایع معدنی کشور حدود ‪۳۰‬‬ ‫درصد صنعت بوده و سهم اشتغال ان ‪ ۲۶‬درصد است؛ سازمان‬ ‫ایمیدرو نیز در این مدت تالش کرده تا با شرکت های وابسته‬ ‫به خود و همکاری ان ها‪ ،‬سرمایه گذاری های زیادی انجام دهد‪،‬‬ ‫به طوری که تا پایان سال ‪ ۹۹‬به میزان ‪ ۲۳.۵‬میلیارد دالر‬ ‫سرمایه گذاری در حوزه معدن و صنایع معدنی از طریق سازمان‬ ‫ایمیدرو و شرکت های تابعه ان انجام گردید و تا سال ‪۱۴۰۴‬‬ ‫نیز ‪ ۱۲‬میلیارد دالر به این عدد اضافه خواهد شد‪ .‬وی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬سال گذشته در حوزه صنعت و معدن حدود ‪ ۳.۵‬میلیارد‬ ‫دالر سرمایه گذاری انجام شده و طرح های ان تکمیل شده‬ ‫است؛ در سال ‪ ۱۴۰۰‬نیز حدود ‪ ۲‬میلیارد دالر طرح تکمیل و‬ ‫افتتاح خواهد شد که ‪ ۱.۲‬میلیارد دالر شروع اجرای این پروژه ها‬ ‫خواهد بود و ادامه این کار اشتغال زایی و رونق تولید را به همراه‬ ‫خواهد داشت و به اقتصاد کشور کمک خواهد کرد‪ .‬رئیس‬ ‫هیات عامل ایمیدرو عنوان داشت‪ :‬شرکت فوالد مبارکه از جمله‬ ‫واحدهای بزرگ صنعتی است که نقش به سزایی در ایجاد‬ ‫زیرساخت ها داشته است؛ البته همه واحدهای صنایع معدنی در‬ ‫تامین اب و برق کشور در حال تالش هستند و این به نفع خود‬ ‫ان ها خواهد بود تا زیرساخت پایداری در اینده داشته باشند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬فوالد مبارکه نباید نگران مواد اولیه باشد‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬تامین مواد اولیه به ویژه سنگ اهن و‬ ‫کنسانتره از معضالت فوالد مبارکه است که مدیرعامل جدید‬ ‫این مجموعه باید به ان توجه داشته باشد؛ ایمیدرو نیز قطعًا در‬ ‫برنامه های خود به این موضوع توجه داشته تا با حمایت وزارت‬ ‫صمت بسته تامین مواد اولیه دنبال و به نتایج مثبتی برسد و‬ ‫فوالد مبارکه نیز برای تامین نیاز مواد اولیه خود نگرانی نداشته‬ ‫و به دنبال ایجاد ارزش افزوده بیشتر در صنعت باشد‪ .‬جعفری با‬ ‫بیان این که سهم سنگ اهن در فوالد حدود ‪ ۹۸‬درصد است‪،‬‬ ‫یاداور شد‪ :‬سهم فوالد در زیربناها و مجموعه شهرسازی حدود‬ ‫‪ ۵۲‬درصد‪ ،‬در حمل و نقل ‪ ۱۷‬درصد و در ماشین االت نیز ‪۲۷‬‬ ‫درصد می باشد؛ قطعًا توسعه فوالد کشور را باید به سمتی ببریم‬ ‫که اثر وضعی و اصلی خود را در اقتصاد داشته باشد‪ .‬وی با بیان‬ ‫این که توسعه در فوالد مبارکه امری مهم است که باید محقق‬ ‫شود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬انچه انتظار می رود این است که فوالد مبارکه‬ ‫با تیم جدید و کاری خود بتواند رکوردهای جدید را همچون‬ ‫مدیران قبلی به ثبت برساند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬نقش افرینــی فــوالد مبارکــه در حوزه‬ ‫زیرساخت ها‬ ‫معاون وزیر صمت اذعان داشت‪ :‬همدلی کارکنان فوالد‬ ‫مبارکه با مدیرعامل و تیم او‪ ،‬همچنین توجه مدیران برای‬ ‫استفاده از توان تخصصی مدیران و کارکنان مجموعه و‬ ‫دقت به معیشت ان ها‪ ،‬همگامی و هماهنگی را بیشتر خواهد‬ ‫کرد؛ انتظار می رود با حضور مهندس نبوی به عنوان رئیس‬ ‫هیات مدیره شرکت فوالد مبارکه این مهم نیز بیش از پیش‬ ‫تحقق یابد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬مواردی مانند افزایش سرمایه که‬ ‫در مجمع عمومی به تصویب رسید و طرح های توسعه ای‬ ‫باید تعیین تکلیف شوند‪ ،‬زمانبندی طرح ها اعالم شود و‬ ‫مشکالتی که برای طرح ها وجود دارد در بازه زمانی کوتاهی‬ ‫توسط مدیرعامل جدید شرکت فوالد مبارکه برطرف شوند‪.‬‬ ‫جعفری ادامه داد‪ :‬در حوزه زیرساخت ها‪ ،‬شرکت فوالد مبارکه‬ ‫برنامه های مدونی داشته و نقش افرین بوده است؛ الزم است‬ ‫که مدیریت این مجموعه برنامه های جدی تری را پیشنهاد دهد‬ ‫تا با حمایت از سوی ایمیدرو و وزارت صمت به نتیجه برسد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬ضرورت توسعه در کنار تامین مواد اولیه‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬انچه که در توان ایمیدرو است‪ ،‬از مباحث‬ ‫تخصصی گرفته تا پشتیبانی‪ ،‬می تواند توسعه فوالد مبارکه‬ ‫را رقم بزند‪ ،‬مثل همیشه در کنار شما خواهد بود و وزارت‬ ‫صمت نیز بر ان است تا فوالد مبارکه را به نقطه اوج خود‬ ‫برساند‪ .‬رئیس هیات عامل ایمیدرو عنوان داشت‪ :‬فوالد مبارکه‬ ‫باید زنجیره فوالد را تا جایی که ممکن است ادامه داده و‬ ‫در کشور ارزش افزوده ایجاد کند؛ در واقع این شرکت باید‬ ‫سرمایه و نقدینگی خود را هدایت کند تا بتواند توسعه را محقق‬ ‫کند‪ .‬وی در پایان تاکید کرد‪ :‬تحقق توسعه در کنار تامین مواد‬ ‫اولیه‪ ،‬کمک به زیرساخت ها و استفاده از توانمندی کارکنان باید‬ ‫سرلوحه کار مدیران فوالد مبارکه قرار گیرد تا در برهه زمانی‬ ‫کوتاه موانع موجود حل و فصل شوند‪.‬‬ ‫بنابراین گزارش حمیدرضا عظیمیان مدیرعامل پیشین‬ ‫شرکت فوالد مبارکه نیز در این مراسم با اشاره به تحریم های‬ ‫امریکا علیه کشور ما و شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد‪ :‬این‬ ‫تحریم های ویژه چالشهای زیادی ایجاد کرد و منجر به قطع‬ ‫ارتباط ما در حوزه تکنولوژیک با کشورهای برتر صنعت فوالد‬ ‫گردید‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬شرکت فوالد مبارکه با مدیریت‬ ‫و شرایط مناسب و حمایت ایمیدرو‪ ،‬در استانه پرواز در اوج‬ ‫بوده و جهش خواهد یافت‪ .‬مدیرعامل پیشین شرکت فوالد‬ ‫مبارکه ضمن تقدیر از همه کارکنان این مجموعه در پایان‬ ‫گفت‪ :‬امیدوارم به وعده ای که برای تامین معشیت و حفظ‬ ‫ایمنی به کارکنان دادم عمل کرده باشم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬طرح های توسع ه ضامن تامین مواد اولیه‬ ‫رئیس هیات مدیره شرکت فوالد مبارکه با بیان این که‬ ‫طرح های توسعه ای زیادی برای فوالد مبارکه مطرح شده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬امیدواریم موانعی که در مسیر پیشرفت فوالد‬ ‫مبارکه است برطرف شود تا این بنگاه بزرگ صنعتی به‬ ‫ظرفیت باالتری از تولید برسد و در نتیجه ان دغدغه تامین‬ ‫مواد اولیه بسیاری از صنایع پایین دستی نیز برطرف شود‪.‬‬ ‫علی نبوی رئیس هیات مدیره شرکت فوالد مبارکه و دستیار‬ ‫ویژه وزیر صمت در ایین تکریم و معارفه مدیرعامل شرکت‬ ‫فوالد مبارکه اظهار کرد‪ :‬تغییرات در دولت جدید طبیعی است‬ ‫و البته ما نیز تالش کردیم که انتخاب مناسبی برای مدیریت‬ ‫شرکت فوالد مبارکه داشته باشیم‪ .‬وی افزود‪ :‬دکتر طیب نیا به‬ ‫عنوان یک مدیر جوان انقالبی برای مدیریت شرکت فوالد‬ ‫مبارکه انتخاب گردیده و از ایشان نیز از سوی سایر بخشها‬ ‫حمایت اعالم شده است؛ فوالد مبارکه برای وزارت صمت‬ ‫دارای اهمیت زیادی است و از این رو وزیر محترم صمت‬ ‫نیز گزینه های بسیاری را برای مدیریت این شرکت بررسی‬ ‫کردند و تالش کردیم که انتخاب مان از درون این مجموعه‬ ‫صنعتی باشد که این اتفاق نیز رخ داد‪ .‬رئیس هیات مدیره‬ ‫شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد‪ :‬امیدواریم موانعی‬ ‫که در مسیر پیشرفت فوالد مبارکه است برطرف شود تا‬ ‫به ظرفیت باالتری از تولید برسیم و در نتیجه ان دغدغه‬ ‫تامین مواد اولیه بسیاری از صنایع پایین دستی نیز برطرف‬ ‫گردد‪ .‬وی اذعان داشت‪ :‬تامین مواد اولیه برای لوازم خانگی‬ ‫که ممنوعیت واردات بر ان حاکم شده است‪ ،‬باید مورد توجه‬ ‫قرار گیرد تا بتوانیم بازار را کنترل کرده و با تولید محصوالت‬ ‫داخلی‪ ،‬نیاز کشور را تامین کنیم؛ پس در ابتدا باید ورق مورد‬ ‫نیاز این صنایع که فوالد مبارکه تولید می کند را در اختیار‬ ‫داشته باشیم؛ البته ‪ 2‬طرح توسعه ای نیز برای فوالد مبارکه‬ ‫وجود دارد که امیدواریم خروجی ان ها هرچه زودتر به بازار‬ ‫عرضه شود‪ .‬نبوی ادامه داد‪ :‬با انتخاب دکتر طیب نیا سعی‬ ‫کردیم به نوعی از عزیزان فعال در شرکت فوالد مبارکه‬ ‫قدردانی کرده و نشان دهیم زحمات و تالش های افراد‬ ‫فعال در داخل مجموعه های صنعتی دیده می شود‪ .‬دستیار‬ ‫ویژه وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در پایان تصریح کرد‪:‬‬ ‫طرح های توسعه ای زیادی برای فوالد مبارکه مطرح شده‬ ‫که امیدواریم با قوت بیشتری این طرح ها به سرانجام برسد و‬ ‫شاهد افزایش ظرفیت‪ ،‬افزایش اشتغال و تولید باشیم؛ بنده نیز‬ ‫به عنوان نماینده وزارت صمت در هیات مدیره شرکت فوالد‬ ‫مبارکه از این اقدامات حمایت می کنم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬توسعه ک ّمی‪ ،‬کیفی در دستور کار‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه با بیان این که توسعه مداو ِم‬ ‫ک ّمی‪ ،‬کیفی و متوازن را در دستور کار خود خواهیم داشت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬متعهد هستم که با تکیه بر سرمایه های انسانی گروه‬ ‫فوالد مبارکه و ایجاد توسعه‪ ،‬انگیزه و امید به اینده محیطی‬ ‫بانشاط ایجاد کنیم و زمینه ساز تجلی همه ظرفیت ها باشیم‪.‬‬ ‫دکتر محمدیاسر طیب نیا در ایین تکریم و معارفه مدیرعامل‬ ‫شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد‪ :‬پیش از هر چیز جا دارد که از‬ ‫زحمات کارکنان ص ّدیق این مجموعه از ابتدای تاسیس تاکنون‬ ‫و از خانواده های عزیزشان که ان ها را در مسیر راه اندازی و‬ ‫رسیدن به شرایط فعلی همراهی کردند‪ ،‬قدردانی کنم‪ .‬وی‬ ‫در ادامه ضمن تقدیر از یکایک مدیران عامل پیشین شرکت‬ ‫فوالد مبارکه افزود‪ :‬از تمامی کسانی که پیش از این عهده دار‬ ‫سکانداری فوالد مبارکه بودند و هرکدام گام های موثری‬ ‫در پیشبرد اهداف این بنگاه صنعتی داشتند تقدیر می کنم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه خاطرنشان کرد‪ :‬از وزیر محترم‬ ‫صمت‪ ،‬معاون محترم وزیر صمت‪ ،‬اعضای هیات مدیره و‬ ‫سهامداران شرکت فوالد مبارکه نیز که با اعتماد خود توفیق‬ ‫خدمت در این عرصه مقدس را به حقیر دادند قدردانی می کنم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬فوالد مبارکه سنگر خدمت بی منت به نظام‬ ‫وی اذعان داشت‪ :‬افتخار من این است که با ‪ 21‬سال‬ ‫خدمت در صنعت فوالد و سابقه ‪ 5‬ساله در این مجتمع عظیم‬ ‫صنعتی‪ ،‬در این دانشگاه‪ ،‬در کنار شما عزیزان مشغول خدمت‬ ‫بوده و خواهم بود‪ .‬طیب نیا تصریح کرد‪ :‬فوالد مبارکه را‬ ‫سنگر خدمت بی منت به نظام می دانم و اعتقاد دارم همچنان‬ ‫که قدرت تسلیحاتی و موشکی‪ ،‬یک عامل بازدارنده برای‬ ‫جمهوری اسالمی است‪ ،‬قدرت اقتصادی و توان کشورمان‬ ‫در صنعت نیز یک قدرت بی بدیل بازدارنده است و مطمئنًا‬ ‫فوالد مبارکه در این راستا نقش ویژه ای در کشور ما داشته‬ ‫و همچنان می تواند داشته باشد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬شرکت فوالد‬ ‫مبارکه باید پرچم دار توسعه‪ ،‬رشد صنعتی و اقتصادی در‬ ‫کشور باشد چراکه توان رسیدن به این جایگاه را دارد؛ ما‬ ‫محرکه و یکی از پایه های اقتصادی کشور باشیم‬ ‫باید موتور ّ‬ ‫و جهت دستیابی به این جایگاه‪ ،‬قطعًا رکوردزنی در تولید‬ ‫الزم است اما کافی نیست‪ .‬مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه‬ ‫اضافه کرد‪ :‬توسعه مداو ِم ک ّمی‪ ،‬کیفی و متوازن و همچنین‬ ‫حفظ سهم فوالد مبارکه و افزایش اثر ان در اقتصاد ملّی و‬ ‫صنعت فوالد را در دستور کار خود خواهیم داشت‪ ،‬کما اینکه‬ ‫در گذشته نیز این رویه وجود داشته‪ ،‬امروزه زنجیره فوالد با‬ ‫عدم توازن هایی مواجه است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬فوالد مبارکه به حمایت دولت نیاز دارد‬ ‫وی عنوان داشت‪ :‬شرکت فوالد مبارکه با عدم توازن ها‪،‬‬ ‫مشکالت حوزه های زیرساختی اب‪ ،‬برق و گاز و همچنین‬ ‫اولیه مواجه است که گاهًا تولید را با مشکل مواجه‬ ‫تامین مواد ّ‬ ‫می کند و در صورتی فوالد مبارکه توانایی رفع این مشکالت‬ ‫را خواهد داشت که از حمایت دولت برخوردار باشد‪ .‬طیب نیا‬ ‫تاکید کرد‪ :‬اگر مشکالت پیش روی شرکت فوالد مبارکه‬ ‫برای تولید برطرف شود‪ ،‬معضالت زنجیره فوالد نیز در کشور‬ ‫برطرف خواهد شد؛ اگر بخواهیم به جایگاه واقعی خود در‬ ‫اقتصاد کشور دست یابیم‪ ،‬نباید از ساختار سازمانی منسجم‪،‬‬ ‫مبتنی بر الگوهای متعالی غافل شویم‪ .‬وی با بیان این که فوالد‬ ‫مبارکه همواره بر تقویت دانش و سرمایه های انسانی متعهد و‬ ‫متخصص تاکید داشته و در این زمینه الگوی دیگر صنایع بوده‬ ‫است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬کارگران و کارکنان شرکت فوالد مبارکه‪،‬‬ ‫سرمایه های بی بدیل ما هستند و قطعًا سرمایه گذاری ویژه ای‬ ‫در این حوزه خواهیم داشت‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬حفظ خوشنامی و دوری از حواشی‬ ‫مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه متذکر شد‪ :‬برای دستیابی‬ ‫به اهداف خود در فوالد مبارکه باید درصدد حفظ خوشنامی‬ ‫و دوری از حواشی به عنوان بنگاه نمونه در تراز جمهوری‬ ‫اسالمی باشیم؛ در تداوم برنامه ها و استراتژی های گذشته‬ ‫شرکت فوالد مبارکه‪ ،‬برای اصالح ساختار شرکت داری و‬ ‫ضرورت برخی از پایدارسازی ها و وحدت رویه ها برنامه داریم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در مسیر جدید شرکت فوالد مبارکه‪ ،‬نیازمند‬ ‫استفاده از تجربه پیشکسوتان عرصه صنعت و فوالد هستیم و‬ ‫قطعًا به این مهم اهتمام خواهیم داشت چراکه نیروی جوانان‬ ‫در کنار تجربه پیشکسوتان و بزرگان فوالد یاری رسان ما در‬ ‫این مسیر خواهد بود‪ .‬طیب نیا با بیان این که همه کارکنان در‬ ‫گروه فوالد مبارکه باید در حرکت به سوی پیشرفت نقش ایفا‬ ‫کنند‪ ،‬یاداور شد‪ :‬ما موظفیم تا بستری فراهم کنیم که همه‬ ‫سطوح بتوانند در این توسعه ها‪ ،‬رویکردها و برنامه ها‪ ،‬خودشان‬ ‫را سهیم بدانند و ایفای نقش کنند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬ضرورت درک جایگاه فوالد مبارکه‬ ‫وی افزود‪ :‬رهبر معظم انقالب در یکی از سخنرانی های‬ ‫خود فرموده اند‪« :‬در جمهوری اسالمی در هر جایگاهی قرار‬ ‫گرفتید تصور کنید انجا مرکز دنیاست و همه کارها متوجه‬ ‫شماست»؛ هر یک از ما در هر جایگاهی که هستیم اگر‬ ‫بخواهیم سازمانی متعالی‪ ،‬متحول و پیشرفته داشته و همچنان‬ ‫شاهد رکوردزنی ها باشیم‪ ،‬باید تصور کنیم که در همان سطح‬ ‫سازمانی که هستیم و هر وظیفه ای که به ما واگذار شده‪ ،‬در‬ ‫مرکز دنیا قرار داریم‪ .‬مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه گفت‪:‬‬ ‫شرکت فوالد مبارکه در حال حاضر شرایط مناسبی دارد و‬ ‫من معتقدم که این یک شانس محسوب نمی شود و فقط‬ ‫جزو الطاف الهی به گروه فوالد مبارکه است‪ .‬وی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬این نکته که وزیر محترم صمت‪ ،‬دستیار ویژه خود را در‬ ‫سمت ریاست هیات مدیره شرکت فوالد مبارکه مامور کرده اند‪،‬‬ ‫نشان از درک صحیح ایشان از جایگاه فوالد مبارکه در اقتصاد‬ ‫کشور و زنجیره فوالد دارد و نشان می دهد در این زمان اگر‬ ‫فوالد مبارکه جهت گیری درستی داشته باشد و شرکت های‬ ‫زیرمجموعه خود را در جهت اهداف ملی بسیج کند‪ ،‬می توان‬ ‫گام های بزرگی برداشت که خوشبختانه این مساله به درستی‬ ‫درک شده است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬زمینه ساز تجلی ظرفیت ها باشیم‬ ‫طیب نیا با بیان این که به اینده ای روشن برای مجموعه‬ ‫بزرگ فوالد مبارکه امیدوار هستم‪ ،‬اذعان داشت‪ :‬با نیت‬ ‫خالص‪ ،‬حمایت های همگان و استعانت از خداوند متعال‪،‬‬ ‫مشکالت را پشت سر خواهیم گذاشت؛ وظیفه خود می دانیم‬ ‫با تکیه بر سرمایه های انسانی مجموعه فوالد مبارکه و ایجاد‬ ‫توسعه‪ ،‬انگیزه و امید به اینده محیطی بانشاط ایجاد کنیم و‬ ‫زمینه ساز تجلی همه ظرفیت ها باشیم‪ .‬مدیرعامل شرکت فوالد‬ ‫مبارکه در پایان تاکید کرد‪ :‬متعهد هستم امانت دار نظام مقدس‬ ‫جمهوری اسالمی‪ ،‬شرکت و سهامداران باشم و در راستای‬ ‫تحقق انتظارات میلیون ها سهامدار فوالد مبارکه از همه ظرفیت‬ ‫های موجود کشور تا انجا که ممکن است‪ ،‬استفاده کنم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬فوالد مبارکه میزان تولید را حفظ کرد‬ ‫نماینده مردم شریف شهرستان مبارکه در مجلس شورای‬ ‫اسالمی گفت‪ :‬شرکت فوالد مبارکه علی رغم همه مشکالت‬ ‫پیش رو توانست میزان تولید خود را در حد مطلوب حفظ‬ ‫کند‪ .‬پروین صالحی نماینده مردم شریف شهرستان مبارکه‬ ‫در مجلس شورای اسالمی اظهار کرد‪ :‬طرح فوالد مبارکه به‬ ‫عنوان دستاورد نظام مقدس جمهوری اسالمی در سال ‪۶۲‬‬ ‫یعنی بعد از انقالب اسالمی کلید خورد و در سال ‪ ۷۲‬فعالیت‬ ‫خود را اغاز کرد؛ این صنعت بزرگ طی سال های گذشته‬ ‫خوش درخشید و به نقطه اوج خود در کشور رسید‪ .‬وی در ادامه‬ ‫افزود‪ :‬از دکتر طیب نیا به عنوان یک مدیر جوان و پرانرژی‬ ‫انتظار داریم سکان فوالد مبارکه را با ق ّوت در دست گیرند و‬ ‫در تراز نظام جمهوری اسالمی حرکت کنند که درس عبرتی‬ ‫برای دشمنان خارجی ما باشد‪ .‬نماینده مردم شهرستان مبارکه‬ ‫در مجلس شورای اسالمی در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬مردان‬ ‫فوالدی‪ ،‬امروز بر شماست تا پشت سر دولت مردمی و ریاست‬ ‫محترم جمهوری که مردی از جنس اقتدار است و تاکیدش بر‬ ‫توان و ظرفیت داخلی کشور بسیار باالست‪ ،‬هم دل و یک صدا‬ ‫حرکت کرده و بدرخشید تا این مجتمع بزرگ صنعتی را در کل‬ ‫دنیا سرامد کنید‪.‬‬ ‫ن مراسم‪ ،‬با اهدای لوح تقدیر از خدمات‬ ‫در پایان ای ‬ ‫مدیرعامل پیشین شرکت فوالد مبارکه در زمان مدیریت وی‬ ‫تجلیل به عمل امد‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫خبر‬ ‫پایانه های فروشگاهی و‬ ‫شفافیتاقتصادی‬ ‫شـفافیت اقتصـادی و جلوگیـری از پنهـان کاری‬ ‫در معاملات اقتصـادی از مهم تریـن و اساسـی ترین‬ ‫راهکارهـای موجـود جهـت رشـد و اعتالی اقتصـادی در‬ ‫کشـورهای توسـعه یافتـه می باشـد‪ .‬بـر این اسـاس یکی‬ ‫از عمده تریـن برنامه هـای اقتصـادی کشـورهای صنعتـی‬ ‫دنیـا تلاش جهت شفاف سـازی اقتصادی و مبـارزه جدی‬ ‫ایشـان بـا اقتصاد زیرزمینی می باشـد‪ .‬چراکه ابهـام و عدم‬ ‫شـفافیت پاشـنه اشـیل همـه نظام هـای اقتصـادی پویا و‬ ‫در حـال رشـد بـوده و از همیـن روی بـا ایـن پدیده شـوم‬ ‫بـه شـدت مقابلـه می گـردد‪ .‬از سـوی دیگر نظـام مالیاتی‬ ‫کشـور در طـول یک دهه گذشـته منشـا اجرای بسـیاری‬ ‫از سیاسـت های موفـق اقتصـادی در عرصه نظـام مالیاتی‬ ‫و متعاقـب ان انضبـاط مالی در کشـور بوده اسـت‪ .‬اجرای‬ ‫موفـق قانـون مالیـات بـر ارزش افـزوده در طـول بیش از‬ ‫یک دهه گذشـته و نیز دستاوردهای سـازمان امور مالیاتی‬ ‫کشـور در زمینـه نظـام جامع مالیاتی سـبب گردیـده تا در‬ ‫این برهه حسـاس به یکی از مسـیرها و معبرهای مطمئن‬ ‫کشـور در زمینه تامین هزینه های جاری و عمومی کشـور‬ ‫بـدل شـود؛ اما در کنار همه دسـتاوردهای مـادی که نظام‬ ‫مالیاتی ایران در عرصه اقتصاد کالن کشـور داشـته است‪،‬‬ ‫توجـه به دسـتاوردهای معنوی و افزایـش رضایت عمومی‬ ‫جامعـه و در صـدر ان بحث عدالت مالیاتـی می تواند یکی‬ ‫از عمده تریـن دغدغه هـای سـازمان امـور مالیاتی کشـور‬ ‫باشـد‪ .‬بـه طـور یقیـن شـفافیت اقتصـادی فـارغ از اینکه‬ ‫مانعـی اصلـی در برابـر قاچـاق کاال بـوده و باعـث رونـق‬ ‫کسـب و کار اقتصادی در سـطح بازارهـای داخلی گردیده‬ ‫و همیـن زمینـه سـاز کاهـش نـرخ بیـکاری می گـردد‪ ،‬از‬ ‫سـوی دیگـر یکـی از ملزومـات جـدی در جهـت بسـط‬ ‫عدالـت اجتماعـی و اقتصـادی می باشـد‪ .‬چراکه شـفافیت‬ ‫اقتصـادی موجب می شـود تا نظام مالیاتی بتواند براسـاس‬ ‫شـواهد و قرایـن واقعـی اقـدام به اخـذ مالیات نمـوده و با‬ ‫اعمـال عدالـت مالیاتـی‪ ،‬زمینـه سـاز عدالت اقتصـادی و‬ ‫اجتماعـی شـود‪ .‬بـر ایـن اسـاس نظـام مالیاتی کشـور در‬ ‫راسـتای اجـرای سیاسـت ها و چشـم اندازهای موفـق‬ ‫خویـش قانون پایانه های فروشـگاهی و سـامانه مودیان را‬ ‫پس از تصویب نهایی در مجلس شـورای اسلامی رسـید‬ ‫و ابلاغ ان بـرای بـه دولـت اجرایـی نمـود تا بـرگ زرین‬ ‫دیگـری در نظـام مالـی واقتصادی کشـور رقم بخـورد‪ .‬بر‬ ‫مبنـای ایـن قانـون‪ ،‬بانـک مرکـزی موظـف گردیـد تا با‬ ‫همـکاری سـازمان امور مالیاتی کشـور‪ ،‬ظـرف مدت یک‬ ‫سـال پـس از ابلاغ قانـون فـوق‪ ،‬نسـبت به سـاماندهی‬ ‫دسـتگاه های کارتخـوان بانکـی و یـا درگاه هـای پرداخت‬ ‫الکترونیکـی اقـدام نمـوده و بـا ایجـاد تناظر بیـن ان ها با‬ ‫مجـوز فعالیت و شـماره اقتصادی بنگاه هـای اقتصادی به‬ ‫هـر یـک از پایانه هـای فـروش‪ ،‬شناسـه یکتـا اختصاص‬ ‫دهد‪ .‬در شـرایطی که اغلب کشـورهای دنیـا با بهره مندی‬ ‫از فناوری هـای روز بشـری توانسـته اند بـه دسـتاوردهای‬ ‫بزرگـی در عرصه هـای مختلـف قانـون گـذاری و اجرای‬ ‫قوانیـن موفـق اقتصـادی و اجتماعی دسـت یابنـد‪ ،‬بدون‬ ‫شـک اعمـال و اجـرای چنین قوانینـی می توانـد نقش به‬ ‫سـزایی در ایجاد شـفافیت مالی در نظام اقتصادی کشـور‬ ‫داشـته و تبعـات مثبـت ان در دیگر بخش های سیاسـی و‬ ‫اجتماعـی کشـور قابـل رویـت خواهد بـود‪ .‬ایـن در حالی‬ ‫اسـت کـه در کنار مقولـه ابهام زدایی و شـفافیت اقتصادی‬ ‫یکـی از وجـوه تمایـز و تفـاوت اجـرای قانـون پایانه های‬ ‫فروشـگاهی و سـامانه مودیـان در نظـام اقتصادی کشـور‬ ‫ضمانت هـای اجرایـی این قانون اسـت که سـبب گردیده‬ ‫تـا روح قانـون بـه شـکلی فراگیـر و موثـر در اجـزای‬ ‫فعالیت های اقتصادی جریان داشـته باشـد‪ .‬بر این اسـاس‬ ‫و در فصـل پنجم قانون پایانه های فروشـگاهی و سـامانه‬ ‫مودیـان‪ ،‬قانـون گـذار بـه بیـان ضمانت هـای اجرایی این‬ ‫قانـون پرداختـه و در ذیـل بندهـای ‪ 22‬تـا ‪ 26‬قانـون‪،‬‬ ‫تخلفـات احتمالـی و جریمه های ناشـی از ان را به تفصیل‬ ‫بیان داشـته اسـت‪.‬‬ ‫برنامه های رییس جدید بانک‬ ‫مرکزی برای تورم و ارزش پول‬ ‫رئیـس کل بانـک مرکـزی توسـعه تعاملات بانکـی‬ ‫بـا کشـورهای دوسـت و همـکار‪ ،‬تقویـت صـادرات غیـر‬ ‫نفتـی و تعامـل بـا بخـش خصوصـی را جـزو برنامه های‬ ‫جـدی ایـن بانـک اعالم کـرد‪ .‬به گـزارش ایسـنا به نقل‬ ‫از بانـک مرکـزی‪ ،‬علـی صالـح ابـادی با حضـور در یک‬ ‫برنامـه تلوزیونی ضمن تشـکر و قدردانـی از اعتماد رئیس‬ ‫جمهـور‪ ،‬هیئـت وزیـران و وزیـر اموراقتصـادی و دارایـی‬ ‫در اعطـای مسـئولیت بانـک مرکـزی بـه وی دربـاره‬ ‫راهکارهـای ارتقـا و حفـظ ارزش پـول ملـی گفـت‪ :‬یکی‬ ‫از موضوعـات موثـر در جهـت تقویـت پول ملـی‪ ،‬نظارت‬ ‫موثـر بانک مرکزی بر شـبکه بانکی اسـت‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫بانک هـا بایـد از بخـش تولید‪ ،‬بخش های مولـد اقتصادی‬ ‫و مسـکن حمایـت کننـد و تسـهیالت هم به این سـمت‬ ‫حرکـت کنـد و از فعالیـت سـرمایه ها در بخش هـای‬ ‫غیـر مولـد اقتصـادی اجتناب شـود‪ .‬صالـح ابـادی خاطر‬ ‫نشـان کـرد‪ :‬بانـک مرکزی بایـد نظارت موثـر بر مصرف‬ ‫تسـهیالت بانکـی داشـته باشـد و ایـن نظـارت قطعاً بر‬ ‫تـورم اثـر گـذار اسـت‪ .‬اگر سـرمایه ها به بخش هـای غیر‬ ‫مولـد بـرود و نظارت بر مصرف تسـهیالت وجود نداشـته‬ ‫باشـد موجب تورم می شـود؛ در حالی کـه حمایت از تولید‬ ‫و کمـک بـه بخـش تولیـد در جامعـه می توانـد به رشـد‬ ‫اقتصـادی کمـک کند و همچنین از تـورم جلوگیری کند‪.‬‬ ‫رئیـس کل بانـک مرکزی تصریـح کرد‪ :‬موضـوع کنترل‬ ‫اضافه برداشـت ها هم در تورم بسـیار مهم اسـت و اینکه‬ ‫بانک هـا از بانـک مرکزی اضافه برداشـت داشـته باشـند‬ ‫موجـب افزایـش پایه پولـی و نقدینگی و تـورم در جامعه‬ ‫می شـود‪.‬‬ صفحه 6 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫شنبه | ‪ 17‬مهر ‪ | 1400‬ســـال پانزدهم | شـــمــاره ‪4182‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ورزش‬ ‫منهای فوتبال‬ ‫‪7‬‬ ‫برپایی اردوی تدارکانی‬ ‫سپاهانی ها در تهران‬ ‫یک تقابل دیدنی در شروع‬ ‫دوباره لیگ فوتسال‬ ‫تیم فوتبال ســپاهان برای برگزاری اردویی چندروزه‬ ‫وارد تهران شــد‪ .‬دو هفته پیش بود که طالیی پوشــان‬ ‫اصفهانــی برای حضور محرم نویدکیــا در کالس های‬ ‫مربیگری اردویــی چندروزه را در تهران برپا کردند و در‬ ‫این فاصله دو بازی دوســتانه نیز مقابل تیم های نساجی‬ ‫مازندران و گل گهر انجام شــد؛ دو دیــداری که اولی با‬ ‫پیروزی چهار بر یک ســپاهان و دومی با تساوی بدون‬ ‫گل به اتمام رسید‪ .‬حاال پس از دو هفته تمرینات پرفشار‬ ‫در سپاهان که با برگزاری یک دیدار تدارکاتی جدی نیز‬ ‫مقابل ذوب اهن همراه شده‪ ،‬بار دیگر سپاهان به تهران‬ ‫بازد گشــته تا دومین اردوی تدارکاتــی را برگزار کند‪.‬‬ ‫ان ها چهارشنبه هفته جاری به اصفهان بازخواهد گشت‬ ‫تا اماده شــروع رقابت های لیگ برتر شود که در دیدار‬ ‫نخســت باید در ورزشگاه نقش جهان از مس رفسنجان‬ ‫پذیرایی کند‪.‬‬ ‫با ازسرگیری ادامه لیگ برتر فوتسال شاهد یک تقابل‬ ‫دیدنی هستیم‪ .‬با پایان رقابت های جام جهانی فوتسال‬ ‫حاال نگاه همه فوتسالی ها معطوف به بازی های لیگ برتر‬ ‫خواهد بود و تیم های باشگاهی تکاپو برای باالی سر بردن‬ ‫جام قهرمانی را از سر می گیرند‪ .‬قرار است هفته چهارم‬ ‫این رقابت ها پس از تعطیلی نزدیک به ‪ ۵۰‬روزه از امروز‬ ‫از سر گرفته شود که در یکی از جذاب ترین دیدارها تیم‬ ‫فوالد مبارکه سپاهان میزبان مس سونگون ورزقان است‪.‬‬ ‫مسی ها که در تعطیالت‪ ،‬اماده سازی مناسبی داشتند در‬ ‫شرایطی به مهمانی سپاهان می روند که تیم اصفهانی نیز‬ ‫پس از استارت دیرهنگام‪ ،‬فرصت مناسبی برای اماده سازی‬ ‫خود داشته است‪ .‬سکان هدایت سپاهان بر عهده احمد‬ ‫باغبانباشی با مدیریت فنی علی افضل است یعنی همان‬ ‫دو مربی که فصل گذشته مس سونگون را قهرمان لیگ‬ ‫برتر کردند و حاال این دومربی تقابلی دیدنی با تیم سابق‬ ‫خوددارند تا شایستگی های خود را بار دیگر به رخ بکشند‪.‬‬ ‫این در حالی است که مس سونگون نیز با برتری پرگل‬ ‫مقابل چیپس کامل شرایط خوبی در جدول دارد و حمید‬ ‫بی غم می خواهد مچ همکاران سابقش را در اصفهان‬ ‫بخواباند‪.‬‬ ‫باشگاه ذوب اهن اسیر‬ ‫بی ثباتی شده است‬ ‫باشــگاه ذوب اهن در کمتر از دو فصل سه سرمربی‬ ‫و ســه مدیرعامل را تغییر داده است‪ .‬به گزارش ایسنا تا‬ ‫چند ســال قبل ذوب اهن جزو معدود باشگاه های باثبات‬ ‫و حرفه ای ایران بود که توانســت با عملکردی متفاوت‬ ‫در اســیا بدرخشد و تا فینال لیگ قهرمانان این قاره هم‬ ‫برسد‪ .‬ذوبی ها ان قدر خوب بودند که این باشگاه را دیگر‬ ‫به عنوان یکی از قطب های مهم لیگ برتر می شــناختند‬ ‫چون همواره در باالی جدول قرار داشــت و درخشــان‬ ‫ظاهر می شــد؛ اما عملکرد تیم در دو فصل گذشته لیگ‬ ‫همه چیز را تغییر داده اســت و نابسامانی و تغییرات مدام‬ ‫ثبات را از این باشگاه گرفته است‪ .‬شاید کمتر کسی باور‬ ‫کند ذوبی ها در دو فصل گذشته شش تغییر را در مدیریت‬ ‫و روی نیمکت تجربه کرده است اما این تغییرات روزهای‬ ‫خوشــی را برای این باشــگاه رقم نزده اســت‪ .‬رحمان‬ ‫رضایی و مجتبی حســینی دو مربــی ناموفق ذوب اهن‬ ‫در لیگ بیستم بودند و هدایت تیم در لیگ بیست ویکم‬ ‫به مهدی تارتار رســید تا ســه مربی در فاصله کمتر از‬ ‫دو ســال روی نیمکت این تیم بنشینند‪ .‬جواد محمدی‬ ‫و مجتبی فریدونــی مدیرعامل های ذوب اهن بودند که‬ ‫هرکدام به دالیلی از این باشــگاه جدا شدند و اکنون نیز‬ ‫فرشاد دادفر به عنوان سرپرست باشگاه انتخاب شده است‪.‬‬ ‫انتصاباتی که به نظر نمی رســد جدی باشند و به احتمال‬ ‫فراوان باید منتظر تغییرات دیگری نیز در این باشــگاه‬ ‫باشــیم‪ .‬تغییراتی که یکی پس از دیگری انجام می شود‬ ‫اما بی حاصل است و تیم ریشه دار و خوش نام لیگ برتر‬ ‫ایران را به یک باشــگاه بی ثبات و ناموفق تبدیل کرده‬ ‫اســت‪ .‬برخی ها تغییر موضع و نــگاه کارخانه ذوب اهن‬ ‫نســبت به تیم فوتبال این باشــگاه را مهم ترین عامل‬ ‫می دانند‪ .‬کاهش‬ ‫عملکرد نامناسب سبزپوشان اصفهانی ِ‬ ‫بودجه و ضعف های مدیریتی دست در دست هم داده اند‬ ‫تا ذوب اهن را از روزهای اوج خود دور کنند‪ .‬تصمیماتی‬ ‫طی چند ســال اخیر در این باشگاه رقم خورده است که‬ ‫هواداران این باشــگاه را جان به لب و معترض کرده و‬ ‫نارضایتی را می توان در چشم ان ها دید‪.‬‬ ‫جلسهتوجیهیمدیر‬ ‫ذوب اهن با بازیکنان‬ ‫بازیکنان تیم ذوب اهن در جلسه توجیهی با مدیر این‬ ‫تیم حاضر شــدند‪ .‬محمود یزدخواستی مدیر تیم فوتبال‬ ‫ذوب اهن اصفهان در جلسه ای توجیهی درباره ویژگی های‬ ‫بازیکن حرفــه ای و تالش برای رســیدن به باالترین‬ ‫ســطح امادگی‪ ،‬در اختیار بودن کامل بازیکن حرفه ای‬ ‫در تمرینات و اردوها‪ ،‬رعایت مقررات و دســتورالعمل ها‬ ‫و مســائل انضباطی باشگاه‪ ،‬فدراسیون و ‪ ،AFC‬قوانین‬ ‫داوری و رســانه ای‪ ،‬شرایط حضور در تمرینات و اردوها‪،‬‬ ‫قرارداد بازیکنان و سایر موارد پیش بینی شده توضیحاتی‬ ‫برای کادرفنی و بازیکنان ارائه کرد‪.‬‬ ‫نساجی مازندران به دیدار‬ ‫ذوب اهن اصفهان می رود‬ ‫تیم فوتبال نســاجی مازندران برای امادگی بیشتر‬ ‫جهت شرکت در رقابت های لیگ برتر امروز با ذوب اهن‬ ‫اصفهان دیدار تدارکاتی برگزار می کند‪ .‬ساکت الهامی‪،‬‬ ‫سرمربی تیم فوتبال نساجی مازندران بابیان اینکه شنبه‬ ‫‪ 17‬مهر دیدار تدارکاتی با تیم فوتبال ذوب اهن اصفهان‬ ‫برگزار خواهیم کرد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬این دیدار در ورزشگاه‬ ‫انقالب کرج ساعت ‪ 16‬برگزار می شود‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫اینکه قبل از دیدار نســاجی با ذوب اهن‪ ،‬فجرسپاســی‬ ‫شــیراز با ذوب اهن در دیدار تدارکاتــی به مصاف هم‬ ‫رفتند و به تساوی بدون گل رضایت دادند‪ ،‬گفت‪ :‬رقابت‬ ‫ایــن دو تیم را کامل بررســی کردیم و از تاکتیک های‬ ‫ان ها باخبریم و با بررسی همه جوانب به دیدار ذوب اهن ‬ ‫می رویم‪ .‬ســرمربی تیم فوتبال نساجی مازندران افزود‪:‬‬ ‫دیدارهای تدارکاتی را باهدف شناخت رقبا و انسجام تیم‬ ‫نساجی جهت حضور بهتر در لیگ برتر‪ ،‬برگزار می کنیم‪.‬‬ ‫الهامی تصریح کرد‪ :‬فجرسپاسی نخستین حریف نساجی‬ ‫مازنــدران در رقابت های لیگ برتر اســت که بازیکنان‬ ‫نســاجی از انگیزه باالیی برای اغاز رقابت ها برخوردار‬ ‫هســتند‪ .‬وی شرایط تیم نساجی را ایده ال اعالم کرد و‬ ‫یاداور شد‪ :‬انچه برای ما مهم است‪ ،‬برگزاری رقابت ها در‬ ‫مازندران با اولویت ورزشگاه شهید وطنی قائم شهر است‬ ‫که تا این لحظه تکلیف این ورزشــگاه و حتی ورزشگاه‬ ‫شهدا ساری نیز مشخص نیست‪.‬‬ ‫اوضاع بر وفق مراد الماس ذوب اهن پیش نمی رود‬ ‫قاسم حدادی فر و یک دنیا درد دل‬ ‫امیر حسین احتشامی |‬ ‫‪A.Ehteshami@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫«ما پراز درد و دلیم اما توان شــرح نیست‪ »...‬این اخرین‬ ‫پست اینســتاگرامی قاســم حدادی فر با عکسی از خودش‬ ‫اســت که پیراهن مشکی بر تن کرده و با ماسکی بر صورت‬ ‫به اینده ای نامعلوم می اندیشــد‪ .‬اینده ای که شــاید ان گونه‬ ‫که الماس ذوبی می خواهد‪ ،‬رقم نخورد‪ .‬قاســم ‪ 38‬ساله که‬ ‫ازجمله وفادارترین بازیکنان فوتبال ایران به پیراهن باشگاهی‬ ‫به شــما می رود به دنبال یک خداحافظی باشکوه و اویختن‬ ‫کفش هاســت اما انچه از شــواهد و قرائن برمی اید شرایط‬ ‫برای حدادی فــر ان گونه که دلش می خواهد پیش نمی رود‪.‬‬ ‫ازجمله موانع مهدی تارتار ســرمربی تازه وارد ذوب اهن است‬ ‫که به بازگشت حدادی فر پس از رفع مصدومیت چندان روی‬ ‫خوش نشان نداده است‪ .‬داستان ازاین قرار است که در یکی از‬ ‫جلسه های تمرینی ذوب اهن‪ ،‬مهدی تارتار از کاپیتان تیمش‬ ‫می خواهد تا میزان دوندگی اش را به اندازه بازیکنان جوان باال‬ ‫ببرد و به اندازه ان ها اماده باشد و اگر چنین شرایطی را ندارد‪،‬‬ ‫تارتار حاضر اســت اســم او را به عنوان یکی از اعضای کادر‬ ‫فنی تیمش به باشگاه اعالم کند‪ .‬این صحبت های سرمربی‬ ‫ذوب اهن باعث ناراحتی حدادی فر شــده و مدیران باشگاه در‬ ‫تالشــند تا هر چه زودتر این ماجرا را حل کنند و حدادی فر‬ ‫در تمرینات تیمش شــرکت کند‪ .‬در این میان غیبت قاســم‬ ‫در اردوی تهران هــم مزید بر علت شــده تا دامنه شــایعات‬ ‫پیرامون اختالف اساســی میان تارتار و حــدادی فر هرروز‬ ‫بیشتر شود‪ .‬ســرمربی ذوبی ها با واکنشی که به این موضوع‬ ‫نشــان داده عمال توپ را به زمیــن حدادی فر انداخته و این‬ ‫بازیکن را در دوراهی انتخاب قــرارداده تا جایی که کاپیتان‬ ‫را مجبور به گالیه از بی مهری ها کرده اســت؛ اما چند فصل‬ ‫اخیر برای قاســم حدادی فر به شــکل دلخواه پیش نرفته و‬ ‫مصدومیت های گاه وبیگاه گریبــان کاپیتان ذوب اهن را رها‬ ‫نکرده اســت‪ .‬حدادی فر که در اســتانه ‪ 38‬سالگی قرار دارد‬ ‫سال جاری تا یک قدمی خداحافظی رسمی از مستطیل سبز‬ ‫پیش رفت اما یک مصدومیت عجیب در اواسط اردیبهشت ماه‬ ‫ان هم در جریان جلسه ای تمرینی تمام برنامه ریزی های قاسم‬ ‫را برای وداعی باشــکوه از دنیــای بازیگری بر هم زد‪.‬پارگی‬ ‫رباط صلیبی برای حدادی فــر و هواداران ذوب اهن بدترین‬ ‫خبــر ممکن بود‪ .‬اتفاقی که کاپیتان باتجربه و خالق ذوبی ها‬ ‫را حســاس ترین زمان ممکن راهی خانه و بیمارستان کرد تا‬ ‫برای چندمیــن بار تن به عمل جراحی بدهد‪ .‬حدادی فر البته‬ ‫ماننــد دوره دوم مصدومیت پارگی رباط صلیبی که در هفته‬ ‫ابتدایی لیگ هفدهم در دیدار برابر ســیاه جامگان برای او رخ‬ ‫داد و شــش ماه بعد در یک مســابقه رسمی به میدان رفت‪،‬‬ ‫بار دیگر توانســته زودتر از موعد در تمرینات حاضر شــود و‬ ‫امیدوار بود تا شروع مسابقات بتواند شرایط بدنی مناسبی پیدا‬ ‫کند؛ اما مصدومیت های کاپیتان ذوب اهن داســتانی طوالنی‬ ‫دارد‪ .‬ابتدا چند ســال پیش بود کــه در دوران حضور مجتبی‬ ‫حســینی و یحیی گل محمدی ایــن هافبک خوش تکنیک‬ ‫و تاثیرگذار با مصدومیت رباط صلیبی مواجه شــد و ســپس‬ ‫چند ماه بعد در نخســتین حضور امیر قلعه نویی روی نیمکت‬ ‫سبزپوشان در نخستین دیدار لیگ هفدهم برابر سیاه جامگان‬ ‫بار دیگر حدادی فر با مشــکل مشابهی روبر شد‪ .‬حدادی فر‬ ‫مصدومیت دوم خود را باانرژی فراوان به پایان رساند و زودتر‬ ‫از موعد به میادین بازگشــت و امسال برای سومین مرتبه در‬ ‫موقعیت مشابهی قرارگرفته است‪ .‬موقعیتی که برای او بسیار‬ ‫ســخت است و شــرایط روحی او تحت تاثیر قرارداده است‪.‬‬ ‫فرزند کارگر زحمت کش کارخانــه ذوب اهن به اندازه ای خود‬ ‫را مدیون باشــگاه می دانســت که به غیراز مقطعی کوتاهی‬ ‫(به صورت قرضی در تراکتور) حاضر نشد پیراهنش را در ازای‬ ‫درامد باال و حتی پیشرفت عوض کند‪ .‬قاسم ماندن در میان‬ ‫ی را عشق وزندگی اش می دانست و نه با‬ ‫سبزپوشــان اصفهان ‬ ‫پست اینستاگرامی و مصاحبه های خاص بلکه در میدان پایش‬ ‫ایستاد و بوسه هایش بر پیراهنش طعم واقعیت داشت‪ .‬او که‬ ‫روزی تا دم پرواز به ایتالیا برای رســیدن به خواســته هایش‬ ‫در فیورنتینــا هم رفت امروز فکری جــز اویختن ابرومندانه‬ ‫کفش هایش نــدارد‪ .‬مردی که در ســخت ترین مصدومیت‬ ‫فوتبالی هت تریک کرد و این بدترین اتفاقی ســت که برای‬ ‫مرد عاشــق ذوب اهن رخ داد‪ .‬اتفاقی تلخ برای قاسم حدادی‬ ‫فر‪ .‬حدادی فر بازیکن ‪ ۳8‬ساله ای که بدون بازارگرمی هم از‬ ‫استقالل پیشــنهاد مالی خوب داشت و هم از پرسپولیس اما‬ ‫اهل کندن از ذوب اهن نبود‪ .‬هم قاسم پای ذوبی ها ماند هم‬ ‫ذوب پای او‪ .‬دو مصدومیت پارگی رابط صلیبی و اخیرا سومی‪.‬‬ ‫گویا پارگی رباط صلیبی هم به او بدجور وفادار مانده است‪ .‬او‬ ‫در اواخر ســال ‪ ۹۹‬اعالم کرد که در پایان فصل بیستم لیگ‬ ‫از دنیــای حرفه ای خداحافظی می کند اما مصدومیت بدموقع‬ ‫می توانســت این تصمیم را زودتر عملی کند چراکه حدادی‬ ‫فر فصل را ازدســت داده بود‪ .‬حــدادی فر باوجود کیفیت باال‬ ‫هیچ گاه نتوانســت در میان بازیکنان نامدار فوتبال ایران قرار‬ ‫بگیــرد باوجوداینکه او در فصل ‪ ۱۳۹۳-۹۴‬مرد ســال ایران‬ ‫شد و حتی در سال ‪ ۲۰۰۸‬در میان هشت کاندیدای مرد سال‬ ‫فوتبال اســیا هم قرار گرفت‪ .‬نایب قهرمانی در اســیا‪ ،‬چهار‬ ‫نایب قهرمانــی در لیگ برتر و ســه قهرمانی در جام حذفی‬ ‫ازجمله افتخارات حدادی فر اســت‪ .‬قطعا در ابتدای اغاز راه‬ ‫فوتبال او برنامه های زیادی برای خود داشت اما از همه ان ها‬ ‫دل کند باوجوداینکه می گوید هیچ منتی نیســت و پولش را‬ ‫گرفته اســت‪ .‬باوجوداینکه او هیچ انتظاری از کسی ندارد اما‬ ‫به خاطر بی مهری هایی که در مقطعی از مصدومیت هایش به‬ ‫او شد هنوز هم دلخور است‪ .‬روزهایی که به گفته حدادی فر‬ ‫تلفنش زنگ هم نمی خــورد و همه مقدمات خداحافظی اش‬ ‫را مهیــا کرده بودند‪ .‬در حال حاضر هم ظاهرا شــرایط چند‬ ‫ســال پیش دوباره برای الماس ذوبی ها در حال تکرار است‪.‬‬ ‫تکــرار مالل اور اتفاقات دورانی که او را فراموش کرده بودند‬ ‫و بدتر از ان ماندن بر ســر دوراهی تصمیمی بسیار دشوار و‬ ‫سرنوشت ساز‪.‬‬ ‫ذوب اهن برای هماهنگی به زمان نیاز دارد‬ ‫مدافع تــازه وارد ذوب اهن امیدوار اســت این تیم در لیگ‬ ‫بیست و یکم نتایج مناسبی کســب کند‪ ...‬حامد نورمحمدی‬ ‫درباره انتخاب تیم فوتبال ذوب اهن در فصل بیست و یکم لیگ‬ ‫برتر‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬پیش ازاین قبال چند سالی با مهدی تارتار‬ ‫کارکــرده بودم‪ .‬او پس از حضورش در ذوب اهن محبت کرد و‬ ‫به من پیشنهاد داد‪ .‬به همین خاطر بااینکه از تیم سابقم یعنی‬ ‫مس رفسنجان پیشنهاد داشتم‪ ،‬به ذوب اهن امدم‪ .‬رزومه خیلی‬ ‫خوب این باشگاه باعث خوشحالی و افتخار هر بازیکنی است‬ ‫که در ان حضورداشته باشد‪ .‬وی افزود‪ :‬برای این انتخاب همه‬ ‫جوانب را بررسی کردم‪ .‬امیدوارم فصل جدید‪ ،‬سال خیلی را در‬ ‫کنار هم داشــته باشیم بااینکه دو سال گذشته برای ذوب اهن‬ ‫خوب نبود‪ .‬امسال مجموعه خوبی جمع شده است اما با توجه به‬ ‫جذب نفرات جدید نیاز به هماهنگی بیشتری داریم‪ .‬امیدوارم این‬ ‫هماهنگی ایجاد شود‪ .‬با وفاقی که در تیم ایجاد می شود می توانیم‬ ‫نتایج خوبی بگیریم‪ .‬مدافع تیم فوتبال ذوب اهن در مورد اردوها و‬ ‫بازی های زیاد تدارکاتی این تیم عنوان کرد‪ :‬بازی های دوستانه‬ ‫زیاد ما به خاطر تغییرات زیاد اســت‪ .‬شاکله تیم به طور کامل‬ ‫عوض شده و نیاز به هماهنگی داریم‪ .‬به همین خاطر کادر فنی‬ ‫تصمیم گرفت به جای اینکه تمرکزش را روی تمرینات بگذارد‪،‬‬ ‫بازی دوســتانه زیاد تدارک ببیند‪ .‬این مسئله کمک می کند تا‬ ‫شرایطی مشابه بازی رسمی ایجاد شود و بچه ها به هماهنگی‬ ‫بهتری برســند‪ .‬فکر می کنم ایده خیلی خوبی است‪ .‬اردوهای‬ ‫خیلی خوبی هم داشتیم‪ .‬رفته رفته به اهداف کادر فنی نزدیک‬ ‫می شویم‪ .‬تالش می کنیم تا شروع مسابقات به امادگی الزم‬ ‫برسیم تا به امید خدا امسال اتفاق خوبی را برای ذوب اهن رقم‬ ‫ورزشگاه نقش جهان اصفهان‬ ‫سروسامان می گیرد‬ ‫در راستای حل مشکالت ترافیکی و امنیت تردد هواداران‬ ‫ســپاهان‪ ،‬تعدادی از اعضای شــورای شهر و مدیران شهری‬ ‫ جهان بازدید کردند‪ .‬به گزارش‬ ‫اصفهان از ورزشگاه بزرگ نقش ‬ ‫سایت باشــگاه سپاهان‪ ،‬چهارشنبه گذشته تعدادی از اعضای‬ ‫شــورای شهر و مدیران شــهری اصفهان از ورزشگاه بزرگ‬ ‫ جهان بازدید کردند‪ .‬حجت االسالم منوچهر مهروی پور‬ ‫نقش ‬ ‫رئیس کمیســیون فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ورزشی و محمدرضا‬ ‫فالح رئیس کمیسیون هوشمندســازی و حمل ونقل شورای‬ ‫اسالمی شهر اصفهان ضمن بازدید ورزشگاه بزرگ نقش جهان‬ ‫و مجموعه ‪ 25‬ابان در جریان توسعه‪ ،‬تکمیل‪ ،‬مسائل ارتباطی‬ ‫ایــن اماکن قرار گرفتند‪ .‬در ایــن بازدید همچنین محمدرضا‬ ‫ســاکت مدیرعامل باشگاه سپاهان‪ ،‬سید محمد قریشی مدیر‬ ‫ورزشگاه نقش جهان‪ ،‬شبانی معاون پایانه ها و بحیرایی شهردار‬ ‫بهارستان حضور داشتند‪ .‬در این بازدید حسین حق شناس معاون‬ ‫حمل ونقــل و ترافیک شــهرداری‬ ‫اصفهان به دعوت محمدرضا فالح‬ ‫حضور داشت و مسائل ایمنی تردد‬ ‫هــواداران نصب پل عابــر پیاده در‬ ‫مقابــل ورودی مجموعه ورزشــی‬ ‫نقش جهان را موردبررســی قرارداد‪.‬‬ ‫ساماندهی پارکینگ ها‪ ،‬عبور و مرور‬ ‫هواداران‪ ،‬فضای ســبز ورزشگاه و‬ ‫همکاری در مراســم روز سپاهان از‬ ‫دیگر توافقات این بازدید از ورزشگاه‬ ‫نقش جهان بود‪ .‬شــایان ذکر است‬ ‫ورزشــگاه نقش جهان اصفهان‪۱۲ ،‬‬ ‫ابــان ‪ ۹۵‬پس از حدود ســه دهه‬ ‫فرازوفرود و انتظار گشایش یافت‪ .‬این ورزشگاه با ظرفیت ‪۷۵‬‬ ‫هزار نفر پس از ورزشگاه ازادی تهران دومین وزرشگاه بزرگ‬ ‫کشور محسوب می شود‪ ،‬ظرفیت ورزشگاه ازادی تهران به ‪۷۸‬‬ ‫هزار نفر می رســد‪ ،‬پس از نقش جهان ورزشگاه یادگار تبریز با‬ ‫ظرفیت حدود ‪ ۷۰‬هزار نفر و میانرود شیراز با ظرفیت ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫نفر به ترتیب در رده سوم و چهارم قرار دارند‪.‬‬ ‫بزنیم‪ .‬نورمحمدی در مورد اینکه ذوب اهن یارگیری‪ ،‬تمرینات‪،‬‬ ‫واکسینه کردن تیم و تســت های پزشکی را خیلی زود انجام‬ ‫داد‪ ،‬گفت‪ :‬جدا از مسائل فنی‪ ،‬باشگاه ذوب اهن ساختار خیلی‬ ‫قوی دارد‪ .‬این ساختار باشگاه هر بازیکنی را مجاب می کند که‬ ‫پیشنهاد همکاری را قبول کند‪ .‬امسال هم از این قاعده مستثنی‬ ‫نبود‪ .‬ما تمریناتمان را زود شروع کردیم و تا اینجا همه چیز مرتب‬ ‫و منظم بوده است‪ .‬تجربه چندساله ای پشت این ساختار همیشه‬ ‫وجود دارد و به ارکان ان کمک می کند‪ .‬ذوب اهن باشگاه فعالی‬ ‫است‪ .‬ما همیشه این موضوع را دورادور شنیده بودیم و از نزدیک‬ ‫ندیده بودیم‪ .‬امیدوارم امســال بتوانیم به اندازه نام این باشگاه‬ ‫توان بگذاریم و نتایج خوبی را کسب کنیم‪ .‬وی در مورد قرعه‬ ‫ذوب اهن در فصل جدید مسابقات لیگ برتر عنوان کرد‪ :‬همیشه‬ ‫می گویند امیدواریم قرعه خوبی به ما بیفتد اما من به این مسئله‬ ‫اعتقادی ندارم‪ .‬شما باید با تمام تیم های لیگ بازی کنید‪ .‬شاید‬ ‫دربازی های اول و دوم تیم هارمونی و توان صد درصد را نداشته‬ ‫باشد چون از بدن ســازی امده و هماهنگی کامل وجود ندارد‪.‬‬ ‫شاید بگویند اگر با تیم های متوسط بازی کنیم بهتر است اما من‬ ‫به این مسائل اعتقاد ندارم‪ .‬امیدوارم با هر تیمی بازی می کنیم‬ ‫تمام توانمان را به کار بگیریم‪ .‬فرقی نمی کند چه تیمی باشد‪.‬‬ ‫نورمحمدی تصریــح کرد‪ :‬در چهار هفته اول با دو تیم مدعی‬ ‫قهرمانی (استقالل و سپاهان) بازی داریم‪ .‬می توانیم در این چهار‬ ‫هفته عیارمان را نشان بدهیم و امیدوارم همه چیز خوب پیش‬ ‫برود‪ .‬البته در فوتبال همیشه به مقداری شانس هم نیاز است‪.‬‬ ‫امیدوارم امسال شانس فوتبالی همیشه یار ما باشد و در بزنگاه ها‬ ‫کمکمان کند تا تیم ناگهان ضربه نخورد‪.‬‬ ‫تجربه احسان حاج صفی‬ ‫به کمک یوزها امد‬ ‫کاپیتان تیم ملی فوتبال ایران یکی از چهار بازیکنی بود‬ ‫که به صورت بازیکن جایگزین توسط دراگان اسکوچیچ به‬ ‫میدان فرستاده شد‪ .‬پس از تعویض اول دراگان اسکوچیچ‬ ‫در بین دونیمه جدال ایران و امارات و خروج امید نورافکن‬ ‫که در سمت چپ دفاع تیم ملی به‬ ‫کار گرفته شد و امدن علی قلی زاده‬ ‫به عنوان هافبک بازیســاز برای باز‬ ‫کردن گره کور خط دفاعی شاگردان‬ ‫مارویک‪ ،‬وحید امیری به سمت چپ‬ ‫خط دفاعی منتقل شــد‪ ،‬پستی که‬ ‫هم در پرسپولیس و هم در تیم ملی‬ ‫بارها در انجا تجربه بازی داشــت و‬ ‫به خوبی هم توانسته بود مزد اعتماد‬ ‫گل محمدی و اسکوچیچ را بدهد؛ اما‬ ‫پس ازگلی که برای تیم ملی به ثمر‬ ‫رسید‪ ،‬دراگان اسکوچیچ برای حفظ‬ ‫سه امتیاز ارزشــمند بیرون از خانه‪،‬‬ ‫تالش کــرد بــا تعویض های خود‬ ‫سیســتم تیم ملی را دچار دگرگونی‬ ‫کنــد و با ارایشــی دفاعی تر و هوشــمندانه تر بازی برای‬ ‫ملی پوشان ایران ادامه پیدا کند؛ گزینه تعویض اسکوچیچ‪،‬‬ ‫کاپیتــان اول تیم ملی بود و حاج صفی بعــد از مدت ها و‬ ‫گذرانــدن مصدومیت فرصت بازی به دســت اورد‪ .‬با نظر‬ ‫ســرمربی تیم ملی‪ ،‬علیرضا جهانبخــش که کاپیتان تیم‬ ‫ملی در غیاب احســان حاج صفی است‪ ،‬از زمین خارج شد‬ ‫و بازوبند را به حاج صفی داد تا او در پســت هافبک دفاعی‬ ‫به کمک نوراللهی و عزت اللهی بیاید و با استفاده از تجربه‬ ‫ملی پوش بسکتبال ذوب اهن‬ ‫محکوم شد‬ ‫بررسی پرونده محمد جمشیدی و ارسالن کاظمی‬ ‫در کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال با اعالم رای این‬ ‫کمیته مبنی بر حضور این دو بازیکن در تیم های شهرداری‬ ‫گرگان و ذوب اهن اصفهان همراه بود‪ .‬رفت وبرگشت از‬ ‫ترکیب یک تیم و مذاکره و قرارداد هم زمان با دو تیم منجر‬ ‫به تشکیل پرونده برای دو بازیکن ملی پوش بسکتبال در‬ ‫کمیته انضباطی شد‪ .‬یکی از این پرونده ها مربوط به محمد‬ ‫جمشیدی بود‪ ،‬بازیکنی که برای حضور در فصل پیش روی‬ ‫لیگ برتر باشگاه های کشور اقدام به انعقاد قرارداد با تیم‬ ‫شیمیدر کرد اما بعد از حضور مهران شاهین طبع در راس‬ ‫کادر فنی این تیم‪ ،‬وی به شهرداری گرگان بازگشت تا‬ ‫تمریناتش را برای شرکت در فصل جدید مسابقات با این‬ ‫تیم ادامه دهد‪ .‬ارسالن کاظمی دیگر ملی پوش بسکتبال‬ ‫است که تعیین تکلیفش برای لیگ سال جاری به کمیته‬ ‫انضباطی و حکم این کمیته کشیده شد چراکه او هم زمان با‬ ‫دو تیم مهرام تهران و ذوب اهن مذاکره کرده و قرارداد بسته‬ ‫بود‪ .‬در همین رابطه کمیته انضباطی فدراسیون بسکتبال‬ ‫رای خود را در مورد این دو بازیکن و شرایط ان ها برای‬ ‫مسابقات باشگاهی امسال مشخص و به هر دو بازیکن‬ ‫اعالم کرده است‪ .‬بر اساس رای اعالم شده از سوی کمیته‬ ‫انضباطی فدراسیون بسکتبال‪ ،‬محمد جمشیدی بازیکن تیم‬ ‫شهرداری گرگان به حساب می اید اما باید خسارت ایجادشده‬ ‫از فسخ قراردادش با شیمیدر را پرداخت کند مگر اینکه در‬ ‫این زمینه توافقی میان طرفین حاصل شود‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫این بازیکن دو ماه هم محروم شد‪ .‬در مورد ارسالن کاظمی‬ ‫هم این گونه رای صادرشده که وی بازیکن ذوب اهن است‬ ‫و خسارت ایجادشده را هم به مهرام پرداخت کند مگر اینکه‬ ‫توافق الزم حاصل شود‪ .‬ضمن اینکه مسئوالن مهرام اگر‬ ‫خواستار در اختیار داشتن این بازیکن هستند باید خود برای‬ ‫دریافت رضایت نامه او اقدام کنند‪ .‬همچنین مبلغ موردنظر‬ ‫که باید به عنوان خسارت توسط محمد جمشیدی و ارسالن‬ ‫کاظمی به مسئوالن شیمیدر و مهرام پرداخت شود توسط‬ ‫کارشناس رسمی دادگستری تعیین خواهد شد و هر دو‬ ‫بازیکن باید از ان تبعیت کنند‪ .‬البته احکام صادرشده برای‬ ‫محمد جمشیدی و ارسالن کاظمی با درخواست استیناف‬ ‫از سوی این دو بازیکن همراه بود‪ .‬در این زمینه حکم‬ ‫استیناف ارسالن کاظمی رای کمیته انضباطی را تایید کرده‬ ‫است اما در مورد محمد جمشیدی و درخواستی که برای‬ ‫لغو محرومیتش داشته هنوز بررسی در کمیته استیناف به‬ ‫سرانجام نرسیده است‪.‬‬ ‫دوحه میزبان جام هندبال‬ ‫باشگاه های مردان اسیا‬ ‫جام باشگاه های هندبال مردان اسیا خرداد ‪ ۱۴۰۱‬در‬ ‫دوحه قطر برگزار خواهد شد‪ .‬کنفدراسیون هندبال اسیا دوحه‬ ‫را به عنوان میزبان بیست و چهارمین دوره مسابقات جام‬ ‫باشگاه های مردان اسیا اعالم کرد‪ .‬این رقابت ها قرار است‬ ‫‪ ۲۸‬خرداد تا شش تیر به میزبانی دوحه قطر برگزار شود‪.‬‬ ‫هندبال ایران در دوره گذشته این مسابقات که به میزبانی‬ ‫جده عربستان برگزار شد دو نماینده داشت که مس کرمان‬ ‫در رده پنجم و نیروی زمینی شهید شاملی کازرون در رده‬ ‫نهم ایستادند‪ .‬تیم نیروی زمینی شهید شاملی و مس کرمان‬ ‫قهرمان و نائب قهرمان فصل قبل لیگ برتر هندبال شده و‬ ‫برای دومین دوره پیاپی جواز حضور در جام باشگاه های اسیا‬ ‫را به دست اورده اند که باید دید این دو تیم امادگی خود را‬ ‫برای حضور در این مسابقات اعالم خواهند کرد یا خیر‪ .‬مراد‬ ‫کرمی اعالم کرد‪ :‬دو تیم شاملی و مس کرمان جواز حضور در‬ ‫مسابقات جام باشگاه های اسیا را کسب کرده اند اما هنوز زمان‬ ‫اعالم امادگی در این مسابقات اعالم نشده است‪ .‬این مسابقات‬ ‫قرار است در دوحه برگزار شود‪.‬‬ ‫اعالم تاریخ مسابقات‬ ‫تکواندوی جام فجر‬ ‫باالی خود اجازه تهدید دروازه تیم ملی را ندهد‪ .‬ماموریتی‬ ‫که احسان حاج صفی به خوبی موفق به انجام ان شد و صد‬ ‫و شــانزدهمین بازی ملی خود را با یک پیروزی شیرین در‬ ‫خاک امارات به پایان برد‪.‬‬ ‫مسابقات تکواندوی جام فجر در مهر به میزبانی تهران‬ ‫برگزار می شود‪ .‬مسابقات تکواندوی جام فجر از ‪ ۲۲‬مهر تا‬ ‫‪ ۲۴‬مهرماه در دو بخش اقایان و بانوان به میزبانی تهران‬ ‫برگزار می شود‪ .‬باوجود محدودیت ها‪ ،‬تکواندوکاران داخلی‬ ‫استقبال خوبی از این مسابقات کرده اند‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی با روش خبری ‪ -‬تحلیلی‪ -‬اطالع رسانی‬ ‫بنیانگذار‪ :‬عبدالمحمد اکبری | تاسیس‪1383 :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫شنبه ‪ 17‬مهر ‪ / 1400‬سال هفدهم ‪ /‬دوره جدید‪ /‬شماره ‪09Oct2021 | 4182‬‬ ‫ایات نورانی‬ ‫ما این کتاب را به حق به سوى تو فرود اوردیم پس خدا را در حالى که اعتقاد خود را براى او خالص‏کنند‏ه اى عبادت‬ ‫کن‬ ‫زمر‪2‬‬ ‫نشانی‪:‬اصفهان‪،‬میدانازادی‪،‬خیاباندانشگاه‬ ‫نرسیده به حکیم نظامی‪،‬کوچه شهید روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750 :‬ده خط) فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫اسباب بازی ها از گذشته تا امروز چه مسیری را پیمودند‬ ‫هفته ملی کودک امسال از ‪ ۱۶‬مهرماه اغاز می شود و اولین‬ ‫روز ان با عنوان «صلح‪ ،‬بازی و نشاط» نامگذاری شد‪.‬‬ ‫به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬هفته ملی کودک امسال‬ ‫از ‪ ۱۶‬مهرماه اغاز می شود و اولین روز ان با عنوان صلح‪ ،‬بازی‬ ‫و نشاط نامگذاری شده اســت‪ .‬ازاین رو با توجه به اهمیت این‬ ‫موضوع به مسئله بازی و سرگرمی کودکان می پردازیم‪ .‬بازی های‬ ‫کودکان در دهه های مختلف تغییر کرده است‪ .‬شاید همه ما از‬ ‫پدران و مادرانمان شــنیده باشــیم که عروسک های پارچه ای‬ ‫درست می کردند و با ان سرگرم می شدند یا اینکه پسرها یک‬ ‫چوب را برمی داشتند و با قوه خیالشان ان را اسب خود می دانستند‬ ‫و برای خودشان اسب سواری می کردند و ساعت ها با ان مشغول‬ ‫بازی بودند‪ .‬جلوتر که امدیم جای عروســک های پارچه ای را‬ ‫عروســک های پالستیکی گرفت که دست وپایشان از هم جدا‬ ‫می شد‪ .‬دختران با ان ها سرگرم می شدند برایش لباس می دوختند‬ ‫حتی پای وسایل اشــپزخانه هم به سرگرمی های کودکان باز‬ ‫شــد و با ان برای عروسک هایشان غذا درست می کردند و در‬ ‫عالم خودشــان مادر ان عروسک بودند‪ .‬چرخ خیاطی هایی که‬ ‫سوغات مکه بودند و دوربین های کوچکی که در ان می توانستی‬ ‫تصاویری از مکه را ببینی در کنــار این ها دوچرخه هایی برای‬ ‫کودکان ســاخته شد که جای اسب های چوبی را گرفت و حاال‬ ‫دختر و پسر بودند که در حیاط خانه شان یا کوچه ها با دوچرخه ها‬ ‫بازی می کردند‪ .‬کم کم پای منچ و شطرنج هم به اسباب بازی ها‬ ‫باز شد‪ .‬منچ ها و شطرنج هایی که ساعت ها کودکان را سرگرم‬ ‫می کرد‪ .‬بازی های فکری هم یک قسم دیگر بازی های کودکان‬ ‫شدند‪ .‬کم کم عروســک های باربی‪ ،‬میکی موس‪ ،‬ماشین ها و‬ ‫قطار ها به دنیای کودکان وارد شــد‪ .‬با ورود کامپیوتر به ایران‪،‬‬ ‫بازی های کامپیوتری از دهه هفتاد در ایران دیده می شــد‪ .‬در‬ ‫کنار ان ســگا و اثاری که به تلویزیون وصل می شدند بخشی‬ ‫از سرگرمی های کودکان دهه شصت را به خود اختصاص داد‪.‬‬ ‫باگذشت زمان در دهه های دیگر همین اسباب بازی ها پیشرفته تر‬ ‫شدند‪ .‬انواع جدیدی از عروسک های باربی به بازار امد‪ .‬به جای‬ ‫اتــاری و ســگا این پی اس ‪ ۴‬و پــی اس ‪ ۵‬بودند که جوالن‬ ‫می دادند‪ .‬بازی های کامپیوتری پیشرفته تری امد‪ .‬عروسک ها‬ ‫دیگر بیشتر از انکه به عروسک شبیه باشند شبیه نوزاد بودند و‬ ‫کودکان واقعا در دنیای کودکانه شان مادری می کردند‪ .‬نوع وسایل‬ ‫اشپزخانه شان هم تغییر کرد‪ .‬حاال همه چیز در اسباب بازی هایشان‬ ‫دیده می شد‪ .‬بازار اسباب بازی ایران را اسباب بازی های خارجی‬ ‫در اختیار داشــت‪ .‬پس از مدتی تولیدکننــدگان داخلی به بازار‬ ‫اسباب بازی وارد شدند‪ ،‬اما هنوز هم بخشی از بازار اسباب بازی‬ ‫را‪ ،‬اسباب بازی های پرزرق وبرق خارجی تشکیل می دهد‪ .‬کودکان‬ ‫امروز تنها به اسباب بازی و توجه والدین نیاز ندارند‪ .‬ان ها به صلح‬ ‫و ارامش نیاز دارند‪ .‬صلح و ارامشــی که از درون خانه شان اغاز‬ ‫می شود و تا محله‪ ،‬شهر و کشورشان ادامه پیدا می کند‪ .‬در این‬ ‫میان امروزه بازی هایی را می بینیم که به ان ها می اموزد خشن‬ ‫باشد و این مسئله با صلحی که قرار است کودکان امروز برای‬ ‫فردای ســرزمینمان رقم بزنند منافات دارد‪ .‬هنوز هم در میان‬ ‫اســباب بازی ها‪ ،‬بازی هایی دیده می شود که به رشد و پرورش‬ ‫ذهنی ان ها کمک می کند‪ .‬هنوز روزگار اســتفاده از بازی های‬ ‫فکری به پایان نرســیده است‪ .‬هنوز هم می توان برای استفاده‬ ‫از بازی های کامپیوتری یا پی اس ‪ ۴‬و پی اس ‪ ۵‬زمانی در نظر‬ ‫گرفت تا بازی های چندساعته با این وسایل باعث نشود خشونت‬ ‫موجود در برخی از این بازی ها به ان ها منتقل شود یا زمانشان را‬ ‫برای مطالعه و تماشای دنیای اطرافشان از دست بدهند‪.‬‬ ‫خشک شدن زاینده رود عامل اصلی بحران فرونشست زمین در اصفهان‬ ‫محمــد یوســفی‬ ‫شــاتوری‪ :‬حساسیت‬ ‫امــروز مســائل اب در‬ ‫حوضه ابریــز زاینده رود و‬ ‫با توجه به برداشــت های‬ ‫بی رویه از منابع اب حوضه‬ ‫در طــی چند دهــه اخیر‬ ‫تاکنون نیز با بروز مشکالتی از قبیل تشدید کمبود اب در‬ ‫حوضه و نامتعادل شدن روند عرضه و تقاضا و همچنین‬ ‫ابرســانی به مناطق دارای تنش ابی از مهمترین مسائل‬ ‫شناخته شده در محدوده پرتراکم جمعیتی استان اصفهان‬ ‫و در حوضه ابریز زاینده رود و گاوخونی اســت؛ بنابراین‪،‬‬ ‫بحران فرونشست زمین در شهرستان اصفهان یکی دیگر‬ ‫از بحران های ظهور یافته طی دو سال اخیر در این حوضه‬ ‫است که با توجه به خشک شــدن رودخانه زاینده رود و‬ ‫برداشت بی رویه از منابع اب های زیرزمینی و افت شدید‬ ‫سطح کیفی و کمی منابع اب در دشت های کم ابی مثل‬ ‫دشت مهیار و جرقویه‪ ،‬دشــت اصفهان‪-‬برخوار‪ ،‬دشت‬ ‫کوهپایه و ســجزی و‪ ...‬این بحران از پیش ظهور یافته‬ ‫نسبت به قبل تشــدید گردیده است‪ .‬الزم به ذکر است‬ ‫که با تداوم خشک سالی و قطع جریان رودخانه زاینده رود‪،‬‬ ‫از مجموع ‪ 35‬دشــت در سال ‪ 22 ،1394‬دشت ممنوعه‬ ‫اعالم شدند و امروز نیز با روند فعلی منابع و مصارف اب‬ ‫در حوضه این عدد به ‪ 27‬دشت ارتقا یافته است؛ بنابراین‪،‬‬ ‫نمایان شدن مسئله بحران اب در استان اصفهان و خطر‬ ‫فرونشست زمین به منزله ی یک تهدید جدی برای مراکز‬ ‫فرهنگی و تاریخی بوده و همچنین ســیما و المان های‬ ‫شــهری ممکن اســت از خطرات ان بی نصیب نمانند‪.‬‬ ‫بنــده اعتقاددارم که نیز با تداوم وضعیت فعلی در حوضه‬ ‫ابریز زاینده رود تا چند سال اینده استان اصفهان با ظهور‬ ‫بحران های خطرناکی چون فرونشست زمین به مناطق‬ ‫دیگر‪ ،‬مسئله مهاجرت تشدید شود و قیمت زمین و ملک‬ ‫کاهــش یابد‪ .‬بدین ترتیب و در حــال حاضر‪ ،‬در حوضه‬ ‫ابریز زاینده رود با توجه به نبود منابع اب کافی و مصارف‬ ‫بی رویــه اب در بخش های صنعت و کشــاورزی دچار‬ ‫شرایط بسیار خطرناکی شده است و پیش بینی می گردد‬ ‫که در افق سال ‪ 1410‬به علت افت شدید منابع اب های‬ ‫سطحی و زیرزمینی و حفر چاه های بسیار عمیق و تداوم‬ ‫روند خشک بودن رودخانه زاینده رود با خطرات جدی تری‬ ‫رو به شــود و ازاین جهت در تامین نیاز اب ساکنان خود‬ ‫با مشــکالت زیادی مواجه خواهد شد‪ .‬بدین معنا که با‬ ‫وضعیت فرا بحرانی حوضه در افق سال ‪ 1410‬و کاهش‬ ‫حجم بیالن منابع اب های زیرزمینی‪ ،‬اکثر ابخوان های‬ ‫حوضه به ویژه دشــت های برخوار‪ ،‬مهیــار و جرقویه و‬ ‫سجزی با پدیده فرونشست زمین دست وپنجه نرم کنند‬ ‫که از مهمترین اسیب های جدی بر پیکره حوضه ابریز‬ ‫زاینده می توان قلمداد نمود‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه نوبت اول‬ ‫کارشناس جغرافیای سیاسی‬ ‫چاپ اول‬ ‫نوبت اول‬ ‫شــهرداری محمداباد در نظر دارد به اســتناد مصوبه چهارم مورخ ‪( 1400/06/21‬مجوز شــماره‬ ‫‪/1400/70‬ش ‪ 6‬مورخ ‪ )1400/06/25‬شــورای محترم اســامی شــهر محمد اباد عملیات رفت و‬ ‫روب معابر شــهری‪ ،‬جمع اوری و حمل و دفع پســماند و نگهداری فضای سبز شهر برای مدت یکسال با اعتباری معادل‬ ‫‪ 17/000/000/000‬ریال از محل اعتبارات شهرداری از طریق اگهی مناقصه به بخش خصوصی واگذار نماید‪.‬‬ ‫متقاضیان می توانند بمنظور اگاهی از شرایط مناقصه و دریافت مدارک شرکت در مناقصه همه روزه بجز ایام تعطیل از تاریخ‬ ‫درج اگهی تا پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخ ‪ 1400/08/06‬به شهرداری محمداباد مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫تاریخ دریافت پیشنهادات‪ :‬شنبه مورخ‪ 1400/08/08‬و تاریخ بازگشایی پاکت پیشنهادات‪ :‬یکشنبه مورخ‪1400/08/09‬‬ ‫تلفن تماس‪ ۰۳۱۴۶۶۵۲۸۴۵ :‬و ‪۰۳۱۴۶۶۵۲۴۶۵‬‬ ‫م الف‪1203548 :‬‬ ‫شهردار محمد اباد ‪ -‬محمد اسماعیل زاده‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫نوبت اول‬ ‫بدینوســیله شــهرداری دســتگرد با توجه بــه مصوبه‬ ‫شورای اسالمی به شماره ‪/5/65‬ش‪ 1400/‬مورخ ‪ 1400/03/18‬در نظر‬ ‫دارد نســبت به واگذاری (اجاره دادن) محل نصب و راه اندازی مجموعه‬ ‫ورزشی ترامبولین واقع در مجتمع فرهنگی ورزشی باغ نو اقدام نماید لذا‬ ‫شرکت کنندگان در مزایده می توانند جهت دریافت اسناد مزایده به واحد‬ ‫مالی شــهرداری تا اخر وقت اداری مورخ ‪ 1400/08/06‬مراجعه و تا‬ ‫تاریخ ‪ 1400/08/08‬نســبت به تحویل اسناد مزایده به واحد حراست‬ ‫اقدام نمایند‪.‬‬ ‫اصغر رحیمی‪ -‬شهردار دستگرد‬ ‫ممالف‪:‬‬ ‫‪1204145‬‬ ‫الف‪862030 :‬‬ ‫رتبه ‪ 8‬روزنامه های خصوصی‬ ‫و رتبه ‪ 16‬در بین ‪ 180‬روزنامه کشور‬ ‫ایین نامه اخالق حرفه ای در لینک «درباره ما»‬ ‫سایت اصفهان امروز منتشر شده است‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫سخن بزرگان‬ ‫دو گروه از امت من هستند که اگر صالح یابند‪ ،‬امت من صالح‬ ‫می یابد و اگر فاسد شوند‪ ،‬امت من فاسد می شود‪ :‬علما و ّ‬ ‫حکام‪.‬‬ ‫حضرتمحمد(ص)‬ ‫به مناسبت هفته ملی کودک؛‬ ‫گروه نشریات‬ ‫رتبه نخست روزنامه های محلی و استانی‬ ‫سراسرکشور‬ ‫یک فنجان‬ ‫شعر‬ ‫زان باده که در میکده عشق فروشند‬ ‫ما را دو سه ساغر بده و گو رمضان باش‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‪ ،‬انجمن مدیران رسانه‬ ‫‪@esfahanemrouz‬‬ ‫روز جهانی پست‬ ‫مناسبت‬ ‫حافظ‬ ‫رتبه دوم اصفهان در ارزشیابی شاخص های‬ ‫فرهنگ عمومی در سطح کشور‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬اســتان اصفهــان در دوران فعالیت شــورای‬ ‫فرهنگ عمومی در حوزه تشــکیل جلســات و رصد‬ ‫فعالیت ها به طور فعال عمل کرده اســت به طوری که‬ ‫در ارزشــیابی شاخص های فرهنگ عمومی در سطح‬ ‫کشــور توانسته رتبه دوم را کسب کند که این حاصل‬ ‫تالش جمعی بوده است‪.‬‬ ‫به گــزارش فــارس‪ ،‬حجت االســام رمضانعلی‬ ‫معتمدی در ســخنرانی پیش از خطبه های نماز جمعه‬ ‫اصفهان اظهار داشت‪ :‬فرهنگ عمومی نشان گر غیرت‬ ‫دینــی‪ ،‬توانمندی و عزت یک ملت اســت‪ ،‬فرهنگ‬ ‫عمومی برخواسته از اداب ورسوم و رفتار اجتماعی یک‬ ‫ملت اســت‪ .‬مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان‬ ‫اصفهان با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در‬ ‫خصوص فرهنگ عمومی‪ ،‬افزود‪ :‬فرهنگ مایه اصلی‬ ‫هویت ملت ها اســت‪ ،‬فرهنگ یک ملت می تواند ان‬ ‫ملت را عزیز‪ ،‬توانمند‪ ،‬نواور و دارای ابرو کند‪ ،‬اصالح‬ ‫جامعه بدون اصالح فرهنگ ان میســر نیســت‪ ،‬کار‬ ‫فرهنگی نیازمند عزم ملی اســت و حرکت جهادی و‬ ‫انقالبی می طلبــد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬با توجه به این دیدگاه‬ ‫مقام معظم رهبری‪ ،‬تکلیف ما مهم می شود‪ ،‬فرهنگ‬ ‫مثل اب وهوا است یعنی همه جانداران و انسان ها نیاز‬ ‫به اب وهوا دارند‪ ،‬همه نیازمند فرهنگ هستند و همه ‬ ‫ملت ها دارای فرهنگ بوده اند چه غلط چه درســت ‪.‬‬ ‫معتمــدی در ادامه بیان کرد‪ :‬فرهنگ عمومی عبارت‬ ‫است ا ز مجموعه ای منســجم و نظام یافته از اهداف ‪،‬‬ ‫ارزش هــا و باورهای مردم کــه متعلق به یک جامعه‬ ‫بزرگ‪ ،‬قوم یا ملت است‪ ،‬فرهنگ عمومی شامل تمام‬ ‫فعالیت های مبتنی بر اندیشــه و عادت اســت که در‬ ‫جهت براوردن نیاز های بشــری بسته به انواع جوامع‬ ‫ازنظر تاریخی‪ ،‬سیاسی‪ ،‬اقتصادی و مذهبی رفتارهای‬ ‫عموم مردم را شکل می دهد‪ .‬مدیرکل فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی استان اصفهان خاطرنشان کرد‪ :‬همه انسان ها‬ ‫از گذشته تابه حال دارای فرهنگ بوده اند پس فرهنگ‬ ‫یک پدیده عام اســت‪ ،‬ما بــرای این فرهنگ نیازمند‬ ‫مدیریت و مکانیزم هســتیم‪ ،‬یکــی از مکانیزم هایی‬ ‫که در نظام اســامی پیش بینی شده شورای انقالب‬ ‫فرهنگی است که به پیشنهاد امام خمینی (ره) تاسیس‬ ‫شد‪ ،‬یکی از وظایف این شورا مهندسی فرهنگی کشور‬ ‫اســت‪ ،‬یعنی تهیه نقشــه راه به خصوص در فرهنگ‬ ‫عمومی که این نیازمند سیاست گذاری به روز است‪ .‬او‬ ‫تصریح کرد‪ :‬شــورای عالی انقالب فرهنگی در چند‬ ‫ی را در دستور کار‬ ‫سال گذشته اصول مهندسی فرهنگ ‬ ‫قرار داده است؛ شــورای فرهنگ عمومی از ابتکارات‬ ‫مقام معظــم رهبری بود‪ ،‬عالی ترین شــورا در حوزه‬ ‫فرهنگ چه در کشــور و چه در شهرستان ها شورای‬ ‫فرهنگ عمومی اســت و پارلمان ان اســتان و شهر‬ ‫است‪ ،‬نخبگان فرهنگی در عضویت این شورا هستند‪،‬‬ ‫در استان اصفهان شورای فرهنگ عمومی تاسیس شده‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫و به ریاست ایت اهلل طباطبایی نژاد‪ ،‬امام جمعه اصفهان‪،‬‬ ‫این شورا تشکیل می شود‪ .‬معتمدی اضافه کرد‪ :‬استان‬ ‫اصفهان در این دوران در حوزه تشکیل جلسات و رصد‬ ‫فعالیت ها به طور فعال عمل کرده است به طوری که در‬ ‫ارزشیابی شاخص های فرهنگ عمومی در سطح کشور‬ ‫توانسته رتبه دوم را کسب کند که این حاصل تالش‬ ‫جمعی بوده اســت‪ .‬مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫استان اصفهان تاکید کرد‪ :‬سازمان صداوسیما‪ ،‬سازمان‬ ‫تبلیغات اســامی‪ ،‬حوزه علمیــه‪ ،‬اموزش وپرورش‪،‬‬ ‫دانشــگاه ها و نهادهای فرهنگــی در تثبیت فرهنگ‬ ‫عمومی نقش بسزایی دارند‪ .‬او در توضیح ویژگی های‬ ‫فرهنــگ عمومی در جامعه اســامی مطرح کرد‪ :‬در‬ ‫بخــش فرهنگی یک ظاهر و یک باطــن داریم‪ ،‬در‬ ‫فرهنگ عمومی نحوه پوشــیدن لبــاس‪ ،‬برخورد با‬ ‫یکدیگر و معماری شــهرها‪ ،‬بخش ظاهری فرهنگ‬ ‫عمومی اســت‪ ،‬در حوزه باطنی نقش اخالقیات است‬ ‫یعنی نحوه معاشــرت‪ ،‬همسایه داری‪ ،‬وجدان کاری و‬ ‫وقت شناســی از مولفه های فرهنگ عمومی اســت‪.‬‬ ‫معتمدی همچنین عنوان کرد‪ :‬احترام به بزرگ ترها و‬ ‫پدر و مادر فرهنگ عمومی است که باید بین خانواده‬ ‫و جامعه توجه شود‪ ،‬احترام به پدر و مادر هیچ نهایتی‬ ‫ندارد‪ ،‬احترام به حق همســایه‪ ،‬جلوگیری از اســراف‪،‬‬ ‫صبور بــودن‪ ،‬وقت شناســی و دوری از عافیت طلبی‬ ‫چیزی اســت که حکومت اسالمی خصوصًا در حوزه‬ ‫مســئوالن نیازمند است‪ ،‬مســئوالنی که برای مردم‬ ‫وقت را نشناسند و خدمت به مردم را جزو سرمایه های‬ ‫خود بدانند‪ .‬مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان‬ ‫اصفهان در ادامــه اذعان کرد‪ :‬فرهنگ عمومی یکی‬ ‫از بخش های فرهنگی است که همواره دغدغه مقام‬ ‫معظم رهبری بوده اســت که اگر این بخش اصالح‬ ‫شود بسیاری از مشکالت اصالح می شود‪ ،‬از مجموع‬ ‫بیانات مقام معظم رهبری استنباط می شود که تاکید‬ ‫بر مواضع فردی مهم است‪ ،‬نمونه ان همین بیماری‬ ‫کرونا اســت که اگر تک تک افراد رعایت کنند خیلی‬ ‫زود بیماری از بین می رود ‪ .‬او بابیان اینکه در راستای‬ ‫فرهنگ عمومی در اســتان اقدامات خوبی انجام شده‬ ‫است‪ ،‬ابراز کرد‪ :‬یکی از این اقدامات تشکیل رصدخانه‬ ‫فرهنگی بود که رصد وضع موجود فرهنگی را انجام‬ ‫می دهد و نسخه هایی که در جهت اصالح باید انجام‬ ‫شود را تهیه می کند‪ ،‬در این راستا ‪ ۹‬کارگروه تشکیل‬ ‫شــد‪ .‬معتمدی در پایان تاکید کرد‪ :‬ما باید دنبال ان‬ ‫باشیم که بتوانیم از ظرفیت دستگاه ها و مردم استفاده‬ ‫کنیم‪ ،‬اساس جامعه مردم هستند‪ ،‬تقویت وجدان کاری‬ ‫در دســتگاه های دولتی باید در دستور کار قرار گیرد‪،‬‬ ‫ساعت های مفید دســتگاه ها باید افزایش پیدا کند و‬ ‫رضایت ارباب رجوع در راس هدف دستگاه های اجرایی‬ ‫باشــد‪ ،‬م ا باید در خدمت مردم باشیم‪ ،‬دولت سیزدهم‬ ‫با همین شــعار روی کار امده است ‪ ،‬وزیر فرهنگ نیز‬ ‫با همین رویکرد به صورت شبانه روزی تالش می کند‪.‬‬ ‫کاهشهزینه هایتولید‬ ‫در صنایع غذایی با‬ ‫کمک انرژی خورشیدی‬ ‫ی‪‎‬دهد که اسـتفاده‬ ‫نتایـج یـک پژوهش نشـان م ‬ ‫از سـه کلکتور خورشـیدی می توان عـلاوه بر تامین‬ ‫انـرژی الزم بـرای سیسـتم خنک کننـده‪ ،‬سـبب‬ ‫کاهـش هزینه هـای تولیـد در صنایـع غذایی شـود‪.‬‬ ‫تولیـد مصنوعـی و تحـت کنتـرل گیاهـان‬ ‫به منظـور تامیـن نیازهـای جوامـع بشـری در چنـد‬ ‫دهـه اخیـر موردتوجـه بخش هـای مختلـف تولیدی‬ ‫قرارگرفتـه اسـت‪ .‬دراین بیـن‪ ،‬تولیـد گیاهانـی که در‬ ‫محـدودۀ محصول غذایی قـرار دارنـد (نظیر قارچ)‬ ‫از اهمیـت خاصـی برخوردارنـد‪ .‬روش هـای متنوعی‬ ‫بـرای تولیـد ایـن محصـول در نقاط مختلـف جهان‬ ‫پیشنهادشـده اند‪ .‬در ایـران نیـز تولیدکنندگانـی بــا‬ ‫اسـتفاده از تجهیـزات طراحی شـده در کشـورهایی‬ ‫نظیـر هلنـد اقـدام بـه تولیـد محصـوالت غذایـی‬ ‫کرده انـد‪ .‬در پژوهشـی کـه توسـط مسـعود پـور‪،‬‬ ‫فرهـاد سـالک و سـید محمدجـوادی انجـام شـد‪،‬‬ ‫طراحـی و انالیـز ترمودینامیکـی دسـتگاه مـه پـاش‬ ‫خورشـیدی موردبررسـی قـرار گرفت‪ .‬در ایـن مقاله‪،‬‬ ‫سیسـتم خنـک کنندە دسـتگاه مه پاش خورشـیدی‬ ‫که کام ً‬ ‫ال توسـط انرژی خورشـیدی تغذیه می شـود‪،‬‬ ‫طراحــی و بهینه سـازی شـده اسـت‪ .‬در سیسـتم‬ ‫خنـک کننـدە ایـن دسـتگاه‪ ،‬به جـای سیسـتم های‬ ‫متـداول سردسـازی تراکمـی از سـیکل جذبـی‬ ‫سردسـازی امونیـاک استفاده شـده و طراحـی ان‬ ‫به گونـه ای انجام شـده اسـت کـه عملکـرد سیسـتم‬ ‫در محیط هایـی بـا درجـه حـرارت بـاال بـه طـرز‬ ‫چشـمگیری افزایش یافتـه اســت‪ .‬سـیکل جذبـی‬ ‫ً‬ ‫کاملا از‬ ‫سردسـازی امونیـاک بـه کار گرفته شـده‬ ‫کلکتورهای خورشـیدی سـهموی تغذیه شـده است‪.‬‬ ‫طراحـی دسـتگاه به گونـه ای اسـت کـه دمنــده در‬ ‫ابتدای سیسـتم خنک کننـده قرارگرفته اسـت‪ .‬بدین‬ ‫ترتیـب‪ ،‬به منظـور افزایش راندمان دمنده و سیسـتم‪،‬‬ ‫بهینه سـازی برخــی مشـخصات دمنـده محـوری با‬ ‫اسـتفاده از ازمایش و شبیه سـازی انجام و تاییدشـده‬ ‫اسـت‪ .‬در ادامـه‪ ،‬به منظـور بـاال بردن انتقـال حرارت‬ ‫به هوا‪ ،‬محل مناســب قرارگیــری مبدل حرارتی در‬ ‫داخل کانال دسـتگاه هواسـاز به وسـیله تحلیل المان‬ ‫محـدود در نرم افـزار ‪ CFX Ansys‬تعیین شـده‬ ‫اسـت‪ .‬در مرحله بعـد‪ ،‬تحلیل و انالیـز ترمودینامیکی‬ ‫سـیکل جذبی سردسـازی امونیـاک و میـزان انرژی‬ ‫الزم بـرای خنـک کاری هـوا از طریق مبدل پوسـته‬ ‫لولــه در شــرایط محیطــی مختلـف با اسـتفاده از‬ ‫تحلیـل عـددی در نرم افزار ‪ EES‬تعیین شـده اسـت‪.‬‬ ‫نتایـج ایـن پژوهـش نشـان می دهـد بـا توجـه بـه‬ ‫وجـود هزینه های جــاری سیسـتم های ســرمایش‬ ‫در صــنعت کشـاورزی و صنایـع غذایـی‪ ،‬یکـی از‬ ‫راهکارهـای کاهـش هزینه هـا‪ ،‬اســتفاده از انـرژی‬ ‫خورشـیدی است‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی مرحله اول‬ ‫نوبت اول‬ ‫نوبت اول‬ ‫شــهرداری منظریه در نظر دارد به استناد مصوبه شــماره ‪ 5‬صورتجلسه ‪۹‬‬ ‫مورخ ‪ 1400/06/08‬شورای اسالمی شهر منظریه جمع اوری‪ ،‬حمل و دفن زباله های شهری‬ ‫را از طریق مناقصه عمومی به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید لذا از کلیه متقاضیان دعوت‬ ‫بعمل می اید جهت دریافت اســناد و شــرایط مناقصه تا روز سه شنبه ‪ 1400/08/04‬به‬ ‫واحد مالی شهرداری منظریه مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫اخرین مهلت دریافت و تحویل اسناد‪ :‬روز سه شنبه ‪1400/08/04‬‬ ‫محل تحویل اسناد مناقصه‪ :‬دبیرخانه محرمانه شهرداری منظریه‬ ‫تاریخ بازگشایی اسناد‪ :‬سه شنبه ‪ 1400/08/04‬ساعت ‪16‬‬ ‫م الف‪1204128 :‬‬ ‫مجتبیفخاری‪-‬شهردارمنظریه‬ ‫اگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده‬ ‫شرکت شیمایی پو ُمد (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ‪4598‬‬ ‫شناسه ملی‪10980262080 :‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫بدینوســیله از کلیه سهامداران شرکت شیمیایی پو ُمد (سهامی خاص) دعوت می گردد که در مجمع عمومی عادی بطور‬ ‫فوق العاده شرکت که در ساعت ‪ 10‬صبح مورخه ‪ 1400/07/28‬در محل قانونی شرکت ‪ :‬اصفهان‪ ،‬شرکت صنعتی مورچه‬ ‫خورت‪ ،‬فاز اول‪ ،‬خیابان ابوریحان هشــتم‪ ،‬شماره ‪ ،294‬کدپستی ‪ 833311765‬تلفن ‪ 0314562223‬و ‪0314562120‬‬ ‫تشکیل می شود‪ ،‬شرکت فرمائید‪.‬‬ ‫دستورجلسه‪:‬‬ ‫ ‬ ‫‪ -1‬گزارش هیات مدیره و بازرس شرکت‪.‬‬ ‫ ‬ ‫‪ -3‬انتخاب بازرسین شرکت‪.‬‬ ‫‪ -2‬انتخاب هیات مدیره شرکت‪.‬‬ ‫‪ -4‬انتخاب روزنامه کثیراالنتشار‪.‬‬ ‫‪ -5‬هرانچه که در صالحیت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده است‪.‬‬ ‫هیات مدیره شرکت پو ُمد‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه اصفهان امروز

روزنامه اصفهان امروز 4730

روزنامه اصفهان امروز 4730

شماره : 4730
تاریخ : 1402/07/09
روزنامه اصفهان امروز 4729

روزنامه اصفهان امروز 4729

شماره : 4729
تاریخ : 1402/07/08
روزنامه اصفهان امروز 4727

روزنامه اصفهان امروز 4727

شماره : 4727
تاریخ : 1402/07/05
روزنامه اصفهان امروز 4726

روزنامه اصفهان امروز 4726

شماره : 4726
تاریخ : 1402/07/04
روزنامه اصفهان امروز 4725

روزنامه اصفهان امروز 4725

شماره : 4725
تاریخ : 1402/07/03
روزنامه اصفهان امروز 4723

روزنامه اصفهان امروز 4723

شماره : 4723
تاریخ : 1402/06/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!