روزنامه اصفهان امروز شماره ۴۱۷۹ - مگ لند

روزنامه اصفهان امروز شماره ۴۱۷۹

روزنامه اصفهان امروز شماره ۴۱۷۹

روزنامه اصفهان امروز شماره ۴۱۷۹

‫روزنامه ای برای زندگی‬ ‫شنبه ‪ 10‬مهر ‪ 25 |1400‬صفر ‪ |02Oct2021| 1443‬سـال هفدهم | ‪ 8‬صفحه | شـمـاره ‪ 2000 | 4179‬تومان | ‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫اقتصاد | صفحه ‪6‬‬ ‫ضرورت تداوم فضای کار و‬ ‫تالش با بهره گیری از تخصص‬ ‫در فوالد مبارکه‬ ‫مدیرعامل جدید شرکت فوالد مبارکه در جلسه شورای معاونین‬ ‫این شرکت بر ضرورت تداوم فضای کار و تالش با بهره گیری‬ ‫تخصص موجود در همه بخش های فوالد مبارکه تاکید کرد‪.‬‬ ‫از ّ‬ ‫اقتصاد | صفحه ‪6‬‬ ‫کلید شهرداری اصفهان به دست شهردار جدید سپرده شد‬ ‫کشت بی رویه غرب‬ ‫اصفهان را به سرنوشت‬ ‫شرق دچار می کند‬ ‫در جستجوی رزق حالل برای اداره شهر‬ ‫رویداد | صفحه ‪2‬‬ ‫باید همه کمک کنیم تا درامدهای پاک به شهرداری وارد و شهر با مشارکت مردم اداره شود؛ از همه نخبگان‪ ،‬فرهنگیان‪ ،‬هنرمندان و فعاالن بخش خصوصی دعوت‬ ‫می کنم در ابادانی شهر به ما کمک کنند‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫جامعه | صفحه ‪4‬‬ ‫رئیس مجمع نمایندگان شهرستان اصفهان‪:‬‬ ‫کاری در قواره زاینده رود‬ ‫صورت نگرفته است‬ ‫رویداد | صفحه ‪2‬‬ ‫ل بیماری های واگیر مرکز بهداشت‬ ‫مسئو ‬ ‫استان خبر داد‪:‬‬ ‫واکسیناسیون روزانه‬ ‫‪ ۶۰‬هزار نفر‬ ‫در اصفهان‬ ‫استاندارعملکرد‬ ‫‪ 8‬ساله دولت روحانی‬ ‫درباره اب را گزارش‬ ‫دهد‬ ‫چهلستون | صفحه ‪8‬‬ ‫ورزش | صفحه ‪7‬‬ ‫دستیابی محققان ایران‬ ‫به فناوری واکسن‬ ‫‪mRNA‬‬ ‫گاندوها در مسیری تازه برای فراموشی‬ ‫خاطرات تلخ فصل پیش‬ ‫ذوب اهن با تارتار‬ ‫سخت جان می شود‬ ‫کرونا‪ ،‬چراغ قالیشویان‬ ‫امسال را خاموش کرد‬ ‫]عکس‪ :‬رسول شجاعی ‪ /‬ایمنا [‬ ‫چهلستون | صفحه ‪8‬‬ ‫کلید کالنشهر اصفهان هنر دست استاد سقایی از هنرمندان برجسته شهر بوده و اشعاری از کمال الدین اسماعیل با خط نستعلیق بر روی ان حک شده است‬ ‫شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد‪ :‬خدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل و باستناد قانون برگزاری مناقصات و ائین نامه‬ ‫معامالت شرکت‪ ،‬از طریق برگزاری مناقصه عمومی تجدید شده یک مرحله ای به پیمانکاران واجدین شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫شرکت‬ ‫شماره مناقصه در‬ ‫سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت‬ ‫(ستاد)‬ ‫موضوع‬ ‫مناقصه‬ ‫تاریخ‬ ‫توزیع‬ ‫دفترچه‬ ‫‪40014042-1‬‬ ‫‪2000093905000009‬‬ ‫انتقال نیرو‬ ‫و برقرسانی‬ ‫(تجهیز پست‬ ‫زمینی و‬ ‫نیرورسانی و‬ ‫بهینه سازی‬ ‫شبکه های‬ ‫فرسوده) در‬ ‫محدوده امور‬ ‫برق منطقه ‪۴‬‬ ‫(شرق) ‪ -‬بسته‬ ‫دو‬ ‫‪1400/07/10‬‬ ‫مهلت تهیه‬ ‫دفترچه‬ ‫‪1400/07/19‬‬ ‫اخرین مهلت‬ ‫بارگذاری و‬ ‫تحویل پاکات‬ ‫‪1400/07/29‬‬ ‫‪1400/08/01‬‬ ‫بشنو ز پدر نصیحتی چند!‬ ‫حسنروانشید‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره‪4000/1004‬‬ ‫(شماره ‪ 2000001188000019‬در سامانه ستاد)‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫بازگشائی‬ ‫اسناد‬ ‫ارزیابی‬ ‫کیفی‬ ‫یادداشت روز‬ ‫شرکت مناقصه گزار‪ :‬شرکت برق منطقه‏ای اصفهان‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫شرکت در مناقصه(ریال)‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫‪4000/1004‬‬ ‫‪734/000/000‬‬ ‫پیشــنهاد دهنــدگان مــی تواننــد اســناد مناقصــه تجدیــد شــده بــه شــرح فــوق را از طریــق ســایت‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬دریافت و حداکثر تا پایان وقت اداری روز پنج شــنبه ‪ 1400/07/29‬در سامانه فوق بارگذاری نماید و‬ ‫همچنین اسناد فیزیکی (پاکت الف‪ -‬ضمانت نامه) خود را به نشانی‪ :‬اصفهان سروش‪ -‬حدفاصل خ ال خجند و حکیم شفایی‪ -‬کوچه‬ ‫شهداد‪ -‬شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان طبقه ‪ -۲‬دبیرخانه‪ ،‬تحویل نمایند‪ .‬به پیشنهادهایی که بعد از مهلت مقرر بارگذاری‬ ‫گردد ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫سایت اینترنتی معامالت توانیر به نشانی ‪http://tender.tavanir.org.ir :‬‬ ‫سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانی ‪http://iets.mporg.ir :‬‬ ‫سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی‪http://eepdc.ir:‬‬ ‫جهت کسب اطالعات بازرگانی با شماره تلفن ‪ ۳۲۲۹۹۰۸۷‬اداره مالی و اداری امور برق منطقه ‪ ۴‬و جهت اگاهی بیشتر در مورد الزامات‪،‬‬ ‫اطالعات‪ ،‬شرح خدمات این مناقصه با شماره تلفن‪ ۳۲۲۹۹۰۰۱ :‬اداره مهندسی و نظارت تماس حاصل فرمائید‪.‬‬ ‫جهت انجام مراحل عضویت در سامانه‪ :‬مرکز تماس ‪ ،۰۲۱-۴۱۹۳۴‬دفتر ثبت نام‪ ۰۲۱-۸۸۹۶۹۷۳۷ :‬و ‪ ۰۲۱-۸۵۱۹۳۷۶۸‬تماس‬ ‫حاصلفرمائید‪.‬‬ ‫نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه‪ :‬در اسناد درج شده است‪.‬‬ ‫* مناقصه گران جهت به روز رسانی مدارک و فعالیت های خود‪ ،‬در سامانه برون سپاری شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی‬ ‫‪ https://www.eepdc.ir‬مراجعه نمایند‪( .‬در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن ‪ ۳۲۲۴۱۱۵۳‬اقای امیرانی تماس حاصل فرمایید)‬ ‫* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا ‪ ۷۲‬ساعت قبل از بازگشایی پاکتها برای خود محفوظ می دارد‪.‬‬ ‫* شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دو روز قبل از اخرین تاریخ تحویل پاکتها با مراجعه به سایت شرکت و یا تماس با واحد مناقصه‬ ‫و مزایده‪ ،‬از اخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند‪ ،‬در غیر اینصورت مسئولیت عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران می باشد‪.‬‬ ‫* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد‪.‬‬ ‫* حضور پیشنهاد دهندگان (هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفی نامه) در جلسه بازگشایی پاکات ازاد می باشد‪.‬‬ ‫* به مدارک‪ ،‬پیشنهادات و نامه های فاقد امضاء‪ ،‬مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات طبق قانون عمل خواهد کرد‪.‬‬ ‫* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد‪.‬‬ ‫خرید مفصل و سرکابل‬ ‫‪ 63‬کیلوولت‬ ‫‪5.284.000000‬‬ ‫رویداد | ‪2‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫شرط ورود‬ ‫ارائه گواهی انجام تایپ تست جهت حداقل یک تیپ از‬ ‫مفصل و حداقل یک تیپ از سرکابل سازنده پیشنهادی‬ ‫مطابق جدول ‪ C.I‬مندرج در ‪ ANNEX C‬از اخرین‬ ‫ویرایش استاندارد‪ IEC60840‬جهت گروه ولتاژی ‪72.5‬‬ ‫کیلوولت و برای کابل با سطح مقطع‪1* 1200 MM2‬‬ ‫(ویاسطح مقطع باالتر) از یک ازمایشگاه بین الملی‬ ‫دارای تاییدیه ‪ILAC‬‬ ‫نوع تضمین شــرکت در مناقصــه‪ :‬ضمانتنامــه معتبر یــا فیش واریــز وجه نقد به شــماره شــبا‬ ‫‪ IR 330100004101101430230298‬نــزد بانک مرکزی با مبلغ فوق الذکر در وجه شــرکت برق‬ ‫منطقه ای اصفهان‬ ‫نحــوه دریافت و تحویل اســناد مناقصه‪ :‬کلیــه مراحل برگــزاری مناقصــه از دریافــت و تحویل‬ ‫اســناد تا مبادلــه قرارداد‪ ،‬بــا مراجعه به «ســامانه تــدارکات الکترونیکــی دولت (ســتاد)» به ادرس‬ ‫‪862030‬‬ ‫‪ www.setadiran.ir‬امکانپذیر خواهد بود‪( .‬تماس با کارفرما‪ ،‬در صورت لزوم در ساعاتم الف‪:‬‬ ‫اداری روزهای‬ ‫کاری با شماره ‪)031-36270820‬‬ ‫مهلت دریافت اسناد‪ :‬از ســاعت ‪ 10:00‬صبح روز چهارشنبه مورخ ‪ 1400/06/31‬تا ساعت ‪ 16:00‬روز‬ ‫چهارشنبه مورخ ‪1400/07/14‬‬ ‫مهلت و محل تحویل اسناد مناقصه‪ :‬نسخه الکترونیکی کلیه مدارک و مستندات اسناد مناقصه بایستی حداکثـر‬ ‫تا ساعت ‪ 14:00‬روز دوشنبه مورخ ‪ 1400/07/26‬در»سامانه تدارکات الکترونیکی دولت(ستاد)»بارگذاری‬ ‫و نســخه فیزیکی(شامل ضمانتنامه و یک حلقه ‪ CD‬اسناد) نیز در موعد مذکور به ادرس‪ :‬اصفهان‪ ،‬خیابان‬ ‫چهارباغ باال‪ ،‬دبیرخانه شرکت برق منطقه‏ای اصفهان تحویل گردد‪.‬‬ ‫زمان و محل بازگشایی پاکات مناقصه‪ :‬ساعت ‪ 10:00‬صبح روز سه شنبه مورخ ‪ - 1400/07/27‬سالن‬ ‫کمیسیون معامالت ساختمان معاونت مالی و پشتیبانی شرکت برق منطقه‏ای اصفهان‬ ‫شرایط مناقصه‪:‬‬ ‫* به پیشنهادهائی که فاقد سپرده یا امضاء‪ ،‬مشروط و مخدوش بوده و یا پس از انقضاء مدت مقرر در اگهی‬ ‫واصل شود ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫* سایر اطالعات و جزئیات مربوطه در اسناد مناقصه مندرج است‪.‬‬ ‫ضمنا « می‏توانید این اگهی را در سایت‏های اینترنتی مشاهده کنید‬ ‫‪http://iets.mporg.ir‬‬ ‫‪www.tavanir.org.ir‬‬ ‫‪www.erec.co.ir‬‬ ‫روابط عمومی شرکت برق منطقه‏ای اصفهان‬ ‫‪www.setadiran.ir‬‬ ‫م الف‪1196462 :‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫بی توجهی تاکی؟! قسمت ‪1931‬‬ ‫بشنو ز پدر نصیحتی چند!‬ ‫حسـن روانشـید| دوسـتان و مخاطبـان گله مندند که‬ ‫چـرا سـتون نقـد را بـه نصیحـت تبدیـل کرده ایـد؟ جـواب‬ ‫سـاده و روان اسـت زیـرا دولـت جدیـد و تازه نفـس را نباید‬ ‫بی مهابـا به باد انتقادهـای هرچند منطقـی و اصولی گرفت‬ ‫چـون هنـوز زود و ماننـد طفلی اسـت که تـازه بـه راه افتاده‬ ‫و امـکان دارد نیـاز بـه ان نباشـد‪ .‬بنابرایـن روش را هماننـد‬ ‫همـه کابینه هـای قبلـی بـا پنـد و انـدرز کلیـد می زنیـم و‬ ‫اینگونـه تجربیـات خـود را به صـورت رایـگان در اختیـار‬ ‫کسـانی می گذاریـم که اسـتین ها را بـرای خدمت بـاال زده‬ ‫و امروز نیازمند مسـاعدت و همراهی ما هسـتند و امیدواریم‬ ‫ایـن روش همچنـان و به همین سـبک ادامه یافتـه تا ناچار‬ ‫نباشـیم پس از گذشـت چند ماه مسـیر را به جای تحسـین‬ ‫به سـوی نقـد تغییـر دهیـم زیـرا باورمان بـر اینسـت که تا‬ ‫راهنمایـی و عرضـه داشـته های ذهنی هسـت نیـاز به گله‬ ‫نیسـت کـه شـروع کار را خـوش دیدیـم زیـرا باعث شـد تا‬ ‫علی رغـم نگرانی ها از ابتالهای گسـترده به ویـروس کرونا‬ ‫کـه می رفـت تـا همـه امـور را تحـت تاثیر خـود قـرار دهد‬ ‫و تالش هـا را بـه صفر برسـاند امیـد در فراوانی واکسـن در‬ ‫یکـی دو مـاه گذشـته ازنظـر کمـی و کیفـی باعث شـده تا‬ ‫انگیزه هـا افزایـش یابند و جنبه های سـخت تامیـن مادیات‬ ‫بـا امیزه هـای زندگـی گـردد‪ .‬در حـال حاضـر جامعـه اماده‬ ‫همراهـی بـا دولت به منظور عبـور از ویـروس کرونا با قبول‬ ‫شـیوه نامه های جدیـد و ورود بـه دامنـه تلاش و فعالیـت‬ ‫بـرای بازسـازی ها می باشـد اما به شـرطی که بسـاط تقلب‬ ‫و زیاده خواهی هایـی کـه از جانـب گروهی معدود هـرروز در‬ ‫مکانـی عرض انـدام می کند جمع شـود تا فرصـت نکنند از‬ ‫سـود سرشـار بلیط های هواپیما و اتوبوس در رفت وبرگشت‬ ‫از عتبـات عالیـات هـم نگذرنـد! زیـرا ادامـه ایـن مسـیر‬ ‫درنهایـت می توانـد خسـارات مـادی و معنـوی فراوانـی را‬ ‫بـرای نسـل های اینـده داشـته کـه ضمـن پیـروی از اولیاء‬ ‫خـود بـه دنبـال ان باشـند تـا از اب گل الود ماهـی بگیرند!‬ ‫اقـدام تاسـف بار عرضـه داروهـای کرونـا به چند صـد برابر‬ ‫قیمـت واقعـی در بـازار سـیاه و حتـی در مـواردی تقلبی که‬ ‫از قبـل بـوده هنـوز هـم ادامـه دارد تـا شـاید دسـتگاه های‬ ‫مسـئول قسـمتی از وقت خـود را صـرف سروسـامان دادن‬ ‫بـه ایـن معضل نماینـد و اجـازه ندهنـد جریـان زیاده طلب‬ ‫اینگونـه بازارهـای مشخص شـده ازجملـه ناصرخسـرو در‬ ‫پایتخـت بـه دیگـر مراکـز اسـتان ها و حتـی شهرسـتان ها‬ ‫هـم تسـری یافته و شـعبی بـرای ان بـه وجود ایـد! همین‬ ‫چنـد روز پیـش بود که رئیس اگاهی پایتخت از دسـتگیری‬ ‫دو بانـد جاعـل کارت هـای تقلبی واکسـن خبـر داد که این‬ ‫افـراد بـه جعـل تعـداد فـراوان ای از ایـن سـند پرداختـه و‬ ‫بـه بهـای قابل توجهـی بـه مـردم فروخته انـد! این داسـتان‬ ‫از زمانـی شـروع شـد کـه طرف هـای فروشـنده بعضـی از‬ ‫واکسـن ها ازجمله اسـترازنکا و اسـپوتنیک به دالیلی حاضر‬ ‫بـه انجـام قـرارداد خود نشـده بودند و از ان سـو کشـورهای‬ ‫خارجـی و بخصـوص عربی تنها گواهی تزریـق این دو نوع‬ ‫را بـرای ورود می پذیرفتنـد و همیـن موضـوع باعث شـد تا‬ ‫سـودجویان در کمین نشسـته از این فرصت اسـتفاده کرده‬ ‫تـا از راه داللـی و جعـل‪ ،‬مبالغ هنگفتی به جیـب بزنند! این‬ ‫سـودجویان بـا اسـتفاده از فرصـت نبـود اسـترازنکا‪ ،‬ضمن‬ ‫دریافـت مبالغـی‪ ،‬کارت جعلی تزریق ان را صـادر می کردند‬ ‫تـا دریافت کننـدگان این کاغذ پاره برای دریافـت دوز دوم در‬ ‫مراکز بهداشـتی و درمانی سـرگردان باشـند‪ .‬البته در بعضی‬ ‫مـوارد هـم بـا دسترسـی بـه سـامانه های وزارت بهداشـت‬ ‫اطالعـات مربوطـه را حـذف و یـا دسـتکاری می کردنـد تا‬ ‫واکسـن تزریق شـده را به نام اسـترازنکا تغییـر دهند اگرچه‬ ‫انجـام ایـن کار جـرم بزرگـی اسـت و گروهی نیـز که قصد‬ ‫سـفر به کشـورهای عربی و اروپایی را دارند همچنان منتظر‬ ‫واردات اسـترازنکا مانده انـد و عـده معـدودی هـم بـه گفته‬ ‫خودشـان تمایلی به تزریق واکسـن ندارند بنابراین به دنبال‬ ‫دالالن و واسـطه ها می رونـد تـا با پرداخت مبلغـی کارت دو‬ ‫نوبـت واکسـن را دریافـت نماینـد کـه وجـود اختالالتی در‬ ‫سـازمان وزارت بهداشـت باعث شـده بود تعـدادی از زائران‬ ‫اربعیـن حسـینی نیز پـس از تزریق دو مرحله متوجه شـوند‬ ‫نـام ان هـا در سـامانه وجود نـدارد و همین موضـوع موجب‬ ‫ایجـاد نگرانـی و اشفتگی شـان شـده و مجبورشـان نمود تا‬ ‫برای ثبت نـام مجدد به پایگاه های بهداشـت مراجعه نمایند‬ ‫و یا گرفتار همین دالالن فروشـنده کارت های جعلی شوند‪.‬‬ ‫البتـه اشـتباه دیگـری هـم در سـامانه بـرای برخـی وجـود‬ ‫داشـته کـه نشـان می دهـد نـام واکسـن تزریق شـده در دو‬ ‫نوبـت باهـم متفاوت می باشـد‪ .‬مسـئوالن وزارت بهداشـت‬ ‫امکان تغییر در اطالعات ثبت شـده برای واکسیناسیون را رد‬ ‫نمی کننـد اما تاکیددارنـد این اقدام تنها بـرای رفع خطاهای‬ ‫رخ داده در تزریـق میلیون هـا واکسـن اسـت که دسـتکاری‬ ‫نـوع واکسـن تزریق شـده بـرای دریافـت کارت بین المللی‪،‬‬ ‫تخلـف و جرم به حسـاب می اید‪ .‬چنانکـه محمدمهدی گویا‬ ‫رئیـس مرکز مدیریت بیماری های واگیردار وزارت بهداشـت‬ ‫دربـاره درامدزایـی بـا تغییر اطالعات واکسـن و سـودجویی‬ ‫معتقد اسـت‪ :‬چنیـن موضوعی به مـا گزارش نشـده اما اگر‬ ‫بـه هر دلیلی این مسـئله صورت گرفته باشـد‪ ،‬تقلب و جرم‬ ‫از سـوی کارشناسـان مربوطه و شـهروند اسـت کـه هر دو‬ ‫در انجـام ایـن عمـل نقش داشـته باشـند و چنین مـواردی‬ ‫به شـدت از سـوی وزارت بهداشـت و دسـتگاه های قضایی‬ ‫پیگیری خواهد شـد‪ .‬سـید حیدر محمـدی مدیـرکل دارو و‬ ‫مـواد تحـت کنترل سـازمان غـذا و داروی وزارت بهداشـت‬ ‫هـم دربـاره ادعای فـروش کارت واکسـن کرونا بـه مبلغ ‪۲‬‬ ‫تـا ‪ 5‬میلیـون تومان با برند اسـترازنکا و دسـتکاری سـامانه‬ ‫وزارت بهداشـت بـرای ثبـت ان می گویـد‪ :‬سـامانه‪ ،‬امنیـت‬ ‫باالیـی دارد و تـا بـه امروز اتفاقی بـرای ان رخ نداده اسـت‪.‬‬ ‫حـاال می مانـد دقت نظر مدیـران جدید برای اینگونـه موارد‬ ‫و اتفاقاتـی کـه ممکـن اسـت در اینـده بازهم بـا ان مواجه‬ ‫باشـد کـه باعـث شـود مقـررات را دراین باره سـخت تر اجرا‬ ‫نماینـد و حتـی از یـک مـورد تقلـب در ان هم نگذرنـد زیرا‬ ‫به نوعـی بـازی بـا جان افراد می باشـد که دیگـر نمی توان با‬ ‫روش قدیمـی «کی بـود کی بود من نبودم» از ان گذشـت!‬ ‫ادامه دارد‬ ‫شنبه | ‪ 10‬مهر ‪ | 1400‬ســـال پانزدهم | شـــمــاره ‪4179‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫امام جمعهاصفهان‪:‬‬ ‫مشکالت اقتصادی به یکباره قابل رفع نیست‬ ‫بـه گفتـه نماینـده ولی فقیه و امام جمعـه اصفهان با اشـاره به‬ ‫فعالیـت خوب ‪ ۲‬ماهه دولت سـیزدهم برخی به خاطر مسـائل‬ ‫جناحـی به دولت کنایـه می زنند‪.‬‬ ‫ایـت ا‪ ...‬سـید یوسـف طباطبایی نژاد در خطبه هـای این هفته‬ ‫نمـاز جمعـه اصفهان کـه در مصالی امـام خمینـی (ره) این‬ ‫شـهر برگـزار شـد‪ ،‬با اشـاره به وقایع بعـد از انتخابـات‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دشـمن تالش بسـیاری برای برگزار نشـدن انتخابات داشت‬ ‫و برخـی نیـز در انتخابـات حاضر نشـدند ولی با حضـور مردم‬ ‫انتخابـات برگـزار و وزرا به جـز وزیـر اموزش وپـرورش نیـز‬ ‫بـا موفقیـت انتخـاب شـدند و همـه در حـال رفع مشـکالت‬ ‫هسـتند‪ .‬او بـا بیـان اینکـه مشـکالت اقتصـادی بـه یکباره‬ ‫قابل رفـع نیسـت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬متاسـفانه کنایه زدن هـا به دولت‬ ‫اغـاز شـده اسـت درحالی که هنـوز دولت ‪ ۲‬ماه اسـت که کار‬ ‫را در دسـت گرفته اسـت‪ .‬نماینده ولی فقیه در استان اصفهان‬ ‫بـه مسـئله افغانسـتان و فرار امریکا از ان اشـاره کـرد و ادامه‬ ‫داد‪ :‬سـوریه و عـراق از ایـران بـرای مقابله با تروریسـت ها از‬ ‫ایـران دعـوت کردند و ایـران به حمایت مردم انهـا ورود کرد‬ ‫ولـی دولت قبلـی افغانسـتان از ایران دعـوت نکرد‪.‬‬ ‫او اظهار کرد‪ :‬تالش امریکا و دشـمنان اسلام ان اسـت که‬ ‫مسـلمانان ضعیف شـوند و اگر کوچکترین خیری به مومنان‬ ‫برسـد ناراحـت و کشـتار و ضـرر مالـی مسـلمانان خشـنود‬ ‫می شـوند‪.‬امام جمعه اصفهـان تصریـح کـرد‪ :‬نظـام اسلامی‬ ‫برابـر جهـان اسـتکبار ایسـتاده و همین مسـئله موجب عزت‬ ‫روزافزون ایران اسلامی شـده اسـت‪ .‬او به صـادرات نفت به‬ ‫لبنـان و برخـی کشـورها به رغـم توطئه هـای دشـمن اشـاره‬ ‫کـرد و افـزود‪ :‬وقتی بنزیـن ایران به لبنان رسـید‪ ،‬مردم لبنان‬ ‫شـعار مـرگ بـر امریـکا سـر دادنـد و از ملـت ایـران تشـکر‬ ‫کردنـد و پـول ان را هـم به ایـران دادند‪.‬‬ ‫ایـت ا‪ ...‬طباطبایی نـژاد بـا اشـاره بـه حرکـت نـاوگان نیروی‬ ‫دریایـی‪ ،‬اضافـه کرد‪ :‬این حرکت بسـیار عظیم بود و سـابقه‬ ‫نداشـت‪ .‬او با اشاره به واکسیناسـیون گسترده و تولید واکسن‬ ‫کرونـا‪ ،‬گفت‪ :‬ایران ششـمین کشـوری اسـت که تـوان تولید‬ ‫واکسـن کرونـا دارد و به دسـتور رهبر معظم انقلاب اولویت‬ ‫توجـه دولـت بـه رفـع مسـئله کرونـا معطوف شـده اسـت و‬ ‫بـا خریـد و تولیـد واکسـن تالش بـرای رفـع بیمـاری کرونا‬ ‫ادامـه دارد‪ .‬امام جمعـه اصفهان با تسـلیت درگذشـت ایت اهلل‬ ‫حسـن زاده عاملی‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این شـخصیت ذی علوم بودند و‬ ‫در رشـته های متعـددی مثل نجـوم‪ ،‬ریاضیات‪ ،‬فقـه و عرفان‬ ‫و امثـال ان تبحر داشـت ولی درعین حال فـردی عابد و اهل‬ ‫راز و نیـاز بـود و انسـانی کـه می خواهـد عاشـق خـدا باشـد‬ ‫بایـد همـواره بـه یاد خـدا باشـد‪ .‬امام جمعـه اصفهان بـا بیان‬ ‫اینکـه غفلـت در مقابـل تفکر و تعقـل قـرار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬ایات‬ ‫متعـددی از قـران انسـان ها را بـه تعقـل و تفکـر در رابطـه‬ ‫بـا حقایـق‪ ،‬نعمت هـای خداونـد دعـوت می کنـد‪ .‬او اضافـه‬ ‫کـرد‪ :‬بسـیاری از فرقه هـای انحرافـی بـه دلیـل اینکـه اهل‬ ‫تفکـر نبودنـد دچار انحراف در دین شـدند و برخی به واسـطه‬ ‫دوری از تفکـر حتـی در زندگی دنیایی خود نیز دچار مشـکل‬ ‫می شـوند‪.‬‬ ‫رئیسمجمعنمایندگانشهرستاناصفهان‪:‬‬ ‫کاری در قواره زاینده رود صورت نگرفته است‬ ‫به گفته رئیس مجمع نمایندگان شهرســتان اصفهان‬ ‫خشک شدن زاینده رود‪ ،‬فرونشست زمین و سایر مشکالت‬ ‫اصفهان ناشی از خیانت اجرایی نشدن بهشت اباد است که‬ ‫تحقیق و تکمیل اسناد ان در حال انجام است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬عباس مقتدایی پیش از ظهر پنج شنبه‬ ‫با بیان اینکه مســئله بحرانی فرونشســت زمین در سطح‬ ‫کارشناســی و دغدغه مندی مســئوالن مطرح شد‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬در اصفهان موضوع اب و زاینده رود به عنوان محور‬ ‫مطالبات مردم از سوی نمایندگان بارها تذکر داده شده اما‬ ‫واقعیت این است که در قد و قواره زاینده رود کار شایسته ای‬ ‫صورت نگرفته است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬هر شخصی با نگاه به این‬ ‫بستر ماتم زده زاینده رود می تواند تشخیص دهد که اقدامات‬ ‫صورت گرفته کفاف زاینده رود را نداده و مردم هم به کمتر‬ ‫از جریان اب قانع نیستند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬ایراد در مقدمات و اجرای قانون‬ ‫رئیس مجمع نمایندگان شهرستان اصفهان خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬اگر قانون توزیع عادالنه اب و مصوبات نه ماده ای اب‬ ‫اجرا و عملیاتی می شد ما وضعیت امروز را نداشتیم‪ ،‬بنابراین‬ ‫در مقدمات اولیه مشکل وجود داشته است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در‬ ‫حال حاضر بخشــی از بی قانونی سبب خشکی زاینده رود‬ ‫شــده که البته مقررات و قوانین موجود هم اجرا نشــده و‬ ‫بخشی از سازمان ها و نهادهای اجرایی هم به مرور الغر و‬ ‫ضعیفش شدند که نمونه ان محیط زیست کشور است که‬ ‫«دستور» رئیس جمهور را برای تاالب گاوخونی انجام نداد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬جوابیه نمایندگان به استاندار وقت‬ ‫مقتدایی با انتقاد از صحبت های استاندار وقت اصفهان‬ ‫که گفته شــده بود نمایندگان ایــن دوره همراهی الزم را‬ ‫برای مشــکالت نداشــتند‪ ،‬گفت‪ :‬در مجموعه استانداری‬ ‫اصفهان و جایگاه یک اســتاندار بر اساس فعالیت اجرایی‬ ‫در این مدت مشخص شد که استاندار توان هماهنگی همه‬ ‫دســتگاه ها را برای رفع مشکالت نداشته است و در مقابل‬ ‫ان با اینکه جنس فعالیت هــای اجرایی و تقنینی متفاوت‬ ‫است‪ ،‬اما نمایندگان به فعالیت های اجرایی ورود کردند و در‬ ‫جلسات متعدد با متولیان مربوطه در تهران که یکی از انها‬ ‫جلسه با حضور رئیس مجلس بود‪ ،‬استاندار نیز دعوت شد‪،‬‬ ‫هرچند که به دنبال تشدید و ناراحتی مسئوالنی که برای‬ ‫مردم قدم برمی دارند نیستیم‪.‬‬ ‫نماینده مردم شاهین شهر و میمه در مجلس مطرح کرد‬ ‫لزوم گفتمان ملی‬ ‫برای رفع فرونشست اصفهان‬ ‫بـه گفتـه نماینده مردم شاهین شـهر‪ ،‬میمـه و برخوار‬ ‫در مجلـس بسـیاری از جبهه گیری هـای نادرسـت علیه‬ ‫اصفهـان ناشـی از بی اطالعـی سـایر اسـتان ها اسـت و‬ ‫باید مشـکالت در سـطح ملـی بازتاب داده شـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش مهـر‪ ،‬حسـینعلی حاجـی دلیگانـی در‬ ‫نشسـت کمیسـیون معادن اتاق بازرگانی استان اصفهان‬ ‫بـا اشـاره بـه موضـوع بحرانی فرونشسـت زمیـن اظهار‬ ‫داشـت‪ :‬نخسـتین ضـرورت‪ ،‬گفتمـان ملـی شـدن ایـن‬ ‫مسـئله اسـت و هرچـه در اسـتان تبیین موضوع داشـته‬ ‫باشـیم مشـکالت این اسـتان به گوش سـایر اسـتان ها‬ ‫نمی رسـد‪ .‬او افـزود‪ :‬پیشـنهاد می دهـم چنیـن جلسـاتی‬ ‫در اتـاق بازرگانـی ایـران در تهـران برگـزار شـود‪ ،‬زیـرا‬ ‫هرچـه از زبـان اصفهـان مشـکالت را بیان کنیـم انطور‬ ‫کـه بایـد و شـاید حق مطلـب ادا نمی شـود و امـروزه به‬ ‫کمـک فناوری و یک تیم رسـانه ای هدفمند و هوشـمند‬ ‫می تـوان ایـن مسـئله را دنبـال کرد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬بی اطالعی استان ها از مشکالت اصفهان‬ ‫نماینـده شاهین شـهر‪ ،‬میمـه و برخـوار در مجلـس‬ ‫بـا بیـان اینکـه برخـی از مسـئوالن کشـور از وضع اب‬ ‫در اسـتان مـا بی اطلاع هسـتند‪ ،‬گفـت‪ :‬بـرای نمونـه‬ ‫امام جمعـه اهـواز بـه اصفهـان سـفر کـرد و متوجـه‬ ‫شـد کـه ایـن اسـتان یـک سـامانه اب شـرب دارد و‬ ‫گمـان نمی کردنـد کـه چاه هـای اب زیرزمیـن بـی اب‬ ‫شـده اسـت‪ .‬او ادامـه داد‪ :‬بنابرایـن بـا ایـن شـیوه از‬ ‫نادرسـت‬ ‫جبهه گیری هـای‬ ‫جلوگیـری می شـود و البتـه‬ ‫نماینـدگان اسـتان هماهنگی هـا‬ ‫و پیگیری هـای بسـیاری انجـام‬ ‫دادنـد امـا همچنـان بـه نتیجـه‬ ‫نرسـیده اسـت و نماینـدگان این‬ ‫دوره نیـز امادگـی پشـتیبانی‬ ‫بیشـتری نسـبت بـه دوره قبـل‬ ‫دارنـد‪.‬‬ ‫‪ Á Á‬اهمیت دشت برخوار و‬ ‫حفظ منابع ان‬ ‫حاجـی دلیگانـی بـا اشـاره به‬ ‫اهمیـت دشـت اصفهان‪-‬برخـوار‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬این دشـت که ‪۲.۵‬‬ ‫میلیون جمعیت مشـترک با شهرسـتان اصفهان دارد باید‬ ‫علاوه بـر کار اسـتانی یـک کار منطقـه ای و ملـی برای‬ ‫حفـظ منابـع ان انجـام دهیـم‪ .‬او افـزود‪ :‬همان طـور کـه‬ ‫اشـاره شـد پایین تریـن سـطح سنگ بسـتر حبیب ابـاد‬ ‫اسـت و چاه هـای اب انجـا بـر پایـه ‪ ۲۵۰‬متـری اب را‬ ‫می کشـد و چیز دیگـری باقی نمانده اسـت‪ .‬نماینده مردم‬ ‫شاهین شـهر‪ ،‬میمـه و برخوار در مجلس خاطرنشـان کرد‪:‬‬ ‫بـرای طـرح امنیت غذایی بسـیاری از نـکات طرح الگوی‬ ‫کشـت ذکر شـده که امیدواریـم در شـورای نگهبان تائید‬ ‫و سـپس اجرایی شـود از سـوی دیگـر برای رفع اساسـی‬ ‫مشـکالت باید جلسـه ای بـا رئیـس مرکـز پژوهش های‬ ‫مجلـس را در دسـتور کار قـرار داد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬فانتزی شدن تهدید ســازه های تاریخی‬ ‫اصفهان و محیط زیست‬ ‫او با بیان اینکه شوخی کردن با محیط زیست درواقع‬ ‫به فنا رفتن زیست میلیون ها انسان و موجود زنده خواهد‬ ‫بود‪ ،‬گفت‪ :‬بارها تذکر داده شــد کــه زاینده رود و احیای‬ ‫ان یک موضوع بخشــی نیست و حتی در دوره فعلی نیز‬ ‫دستور رئیس جمهور جدید به معاون اجرایی خود همچنان‬ ‫نادیده گرفته شــده اســت که امروز جای سوال دارد‪ ،‬یا‬ ‫باوجوداینکه معــاون اجرایی از برادران شــهرکردی ما‬ ‫هســتند‪ ،‬این موضوع ملی با نگاه محلی دیده می شــود‪.‬‬ ‫نماینده اصفهان در مجلس با تاکید بر اینکه امروزه غایب‬ ‫اصلی برای حل مشــکل اب‪ ،‬دولت و شورای عالی اب‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬تهدید جدی سازه های تاریخی اصفهان یک‬ ‫موضوع فانتزی نیســت و اگر گنبد مسجد شیخ لطف ا‪...‬‬ ‫اسیب ببیند دنیا به ما خنده می کند که اینها از داشته های‬ ‫خود نگهداری نکردند و درمان های ســطحی و موردی‬ ‫دیگر جوابگو نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬لزوم بیداری کشــور نسبت به مشکالت‬ ‫اصفهان‬ ‫او با بیان اینکه باید یک تصمیم گیری مقتدرانه انجام‬ ‫شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬درواقع باید از تصمیمات عالمانه ای که‬ ‫تخطی شــده جلوگیری کرد و همان گونه که در خوزستان‬ ‫و سایر استان ها اقدامات عملی انجام می شود‪ ،‬در اصفهان‬ ‫نیز به قوانین عمل شــود‪ .‬مقتدایی در ادامه خاطرنشــان‬ ‫کرد‪ :‬کشور در این جهت باید بیدارتر عمل کند و امیدوارم‬ ‫استاندار بعدی توان بسیج همه امکانات کشور را برای رفع‬ ‫حل مشکالت استان داشته باشد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬خیانت عوامل اجرایی بهشت اباد‬ ‫او با اشاره به اینکه بخش از عملیاتی نشدن بهشت اباد‬ ‫ناشــی از خیانت بوده است‪ ،‬گفت‪ :‬در پی تحقیق و تکمیل‬ ‫اسناد کسانی که به بهانه های مختلف موضوع بهشت اباد را‬ ‫عملیاتی نکردند هستیم؛ به عبارت دیگر در مسئله بهشت اباد‬ ‫قــرار بود ابــی را تحویل دهیم و ما بــه ازای ان را بیش‬ ‫از یک دهه قبل تحویل بگیریم که اتفاق نیفتاده اســت‪،‬‬ ‫بنابراین نابسامانی استان‪ ،‬خشک شدن درختان و زاینده رود‪،‬‬ ‫فرونشســت‪ ،‬مهاجرت و بسیاری دیگر از مشکالت استان‬ ‫نتیجه این خیانت است‪.‬‬ ‫در یک سال اخیر رقم خورد‬ ‫راه اندازی ‪ ۳۵۷‬خانه هالل‬ ‫در استان اصفهان‬ ‫بـه گفتـه مدیرعامـل جمعیـت هالل احمـر اسـتان‬ ‫اصفهان از سـال گذشـته تاکنون ‪ ۳۵۷‬خانه هالل باهدف‬ ‫اشـنایی بـا مخاطـرات و روش مقابله با ان در روسـتاهای‬ ‫و محلات کـم برخـوردار اسـتان راه اندازی شـده اسـت‪.‬‬ ‫علی محمـد هاشـمی بـه ایرنـا گفـت‪ :‬یکـی از‬ ‫موضوعـات مهـم در مدیریت بحران‪ ،‬توانمندسـازی مردم‬ ‫در برابـر ان اسـت کـه در نتیجـه‬ ‫افزایـش توانمندی افـراد در مقابله‬ ‫بـا بحـران‪ ،‬اثـار و تلفات ناشـی از‬ ‫ان کاهـش می یابـد‪ .‬او بیـان کرد‪:‬‬ ‫سـال گذشـته ‪ ۳۰۰‬خانـه هلال‬ ‫و از ابتـدای سـال جـاری نیـز ‪۵۷‬‬ ‫خانـه هالل در روسـتاهای اسـتان‬ ‫اصفهان ایجاد شـد کـه از مجموع‬ ‫ایـن تعـداد ‪ ۱۰‬خانـه هلال در‬ ‫محلات کـم برخـوردار احـداث‬ ‫شـده اسـت‪ .‬مدیرعامـل جمعیـت‬ ‫هالل احمـر اسـتان اصفهـان ادامه‬ ‫داد‪ :‬از ایـن ‪ ۱۰‬خانـه هالل احداث‬ ‫شـده در محلات کـم برخـوردار‪،‬‬ ‫پنـج بـاب خانه در شـهر اصفهـان‪ ۲ ،‬بـاب در نجف اباد‪۲ ،‬‬ ‫بـاب در زرین شـهر‪ ،‬یکـی در نائیـن و یکـی در فالورجان‬ ‫ایجـاد شـد‪ .‬او خاطرنشـان کـرد‪ :‬در خانه هـای هلال در‬ ‫خصـوص حـوادث‪ ،‬بحران هـای احتمالی و نحـوه برقراری‬ ‫ارتبـاط بـا هالل احمـر در مواقـع بحرانـی و نیـز اشـنایی‬ ‫بـا اقدام هـای موردنیـاز تـا رسـیدن نیروهـای امـدادی‬ ‫امـوزش داده می شـود‪ .‬هاشـمی بـا بیـان اینکه هـر خانه‬ ‫هلال دارای یک مسـئول و چهـار زیرمجموعـه از اهالی‬ ‫همـان روسـتا و محل اسـت تصریح کرد‪ :‬ایـن طرح مورد‬ ‫اسـتقبال یونیسـف (صنـدوق کـودکان ملـل متحـد) قرار‬ ‫گرفـت و روی ان بررسـی های زیـادی انجـام دادنـد‪ .‬او‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬افـراد فعـال در خانه هـای هالل احمـر باید‬ ‫بـا نحـوه نیازسـنجی و روش توانمندسـازی در محلات‬ ‫اشـنا شـوند و دوره هـای مربوطـه را بـه صـورت عملیاتی‬ ‫و کاربـردی طـی کننـد‪ .‬مدیرعامـل جمعیـت هالل احمـر‬ ‫اسـتان اصفهـان عنـوان کـرد‪ :‬دسـتورالعمل های عملیاتی‬ ‫نیـز بایـد بـا محوریـت اسـتانداری بـه ایـن خانه هـا ابالغ‬ ‫شـود‪ .‬اسـتان اصفهـان اکنـون سـه هـزار و ‪ ۳۰۰‬نجاتگر‬ ‫و امدادگـر‪ ۲۳ ،‬هـزار عضـو جـوان و ‪ ۱۵‬هـزار داوطلـب‬ ‫ثبت شـده در سـامانه دارد‪ .‬همچنیـن ایـن اسـتان ‪۴۲‬‬ ‫پایـگاه و ‪ ۹‬مرکـز توان بخشـی فعـال دارد کـه محوریـت‬ ‫نجـات و کمک رسـانی در حـوادث بـا پایگاه هاسـت و در‬ ‫مراکـز خدمـات علـوم توان بخشـی مانند شـامل ارتوپدی‬ ‫فنـی‪ ،‬فیزیوتراپـی و کاردرمانـی و دیگـر خدمـات بـرای‬ ‫اقشـار مـردم انجـام می شـود‪ .‬اسـتان اصفهـان بیـش از‬ ‫پنـج میلیـون نفـر جمعیـت دارد کـه در ‪ ۲۴‬شهرسـتان و‬ ‫‪ ۱۰۵‬شـهر سـاکن هسـتند‪ .‬ایران جـزو ‪ ۱۰‬کشـور بالخیز‬ ‫جهـان بـه شـمار مـی رود‪ ،‬به طورکلی ‪ ۴۳‬بلای طبیعی و‬ ‫غیرطبیعی در جهان شـناخته شـده اسـت که ‪ ۳۵‬مورد ان‬ ‫در ایـران رخ می دهـد‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫استاندار عملکرد ‪ 8‬ساله دولت‬ ‫روحانی درباره اب را گزارش‬ ‫دهد‬ ‫نماینـده مردم اصفهان در مجلس شـورای اسلامی‬ ‫در واکنـش بـه صحبت هـای اسـتاندار اصفهـان مبنـی‬ ‫بـر عـدم همراهی کامـل نماینـدگان اسـتان در مجلس‬ ‫یازدهـم بـرای حـل مسـاله اب‪ ،‬گفـت‪ :‬به نظر می رسـد‬ ‫نیاز اسـت اسـتاندار در ابتدا از انچه در دوره ‪ 3‬سـاله او و ‪8‬‬ ‫سـاله دولـت روحانی اتفـاق افتاده گزارش بدهـد تا دقیقا‬ ‫مشـخص شـود چقدر بـه حل مسـائل نزدیک شـده ایم‪.‬‬ ‫مهـدی طغیانـی در خصـوص مسـائل اب اسـتان‬ ‫بـه فـارس گفـت‪ :‬معضـل اب اصفهان بحثـی پیچیده‬ ‫اسـت و این ادعا که در دوران یکسـاله مجلس یازدهم‪،‬‬ ‫نماینـدگان توانسـته اند ایـن مشـکل را حل کننـد یا به‬ ‫دنبـال حـل مشـکل نبوده اند‪ ،‬غلط اسـت و بعید اسـت‬ ‫شـخصی چنین موردی گفته باشـد‪ .‬نماینده اصفهان در‬ ‫مجلـس شـورای اسلامی در واکنش بـه صحبت های‬ ‫اسـتاندار اصفهـان در روز جمعـه در جمـع خبرنـگاران‬ ‫مبنـی بر عـدم همراهی نماینـدگان اسـتان در مجلس‬ ‫یازدهـم بـرای حـل مسـاله اب‪ ،‬توضیـح داد‪ :‬از شـروع‬ ‫مجلـس یازدهـم حـدود یـک سـال و ‪ ۳‬مـاه و از عمـر‬ ‫حضـور اقایـان در اسـتانداری هـم ‪ ۸‬سـال می گذرد که‬ ‫‪ ۳‬سـال ان را اسـتاندار فعلـی حضـور داشـتند و به نظر‬ ‫می رسـد نیاز اسـت اسـتاندار در ابتـدا گزارشـی از انچه‬ ‫در دوره او اتفـاق افتـاده بدهـد تا دقیقًا مشـخص شـود‬ ‫چقـدر بـه حل مسـائل نزدیک شـده ایم‪ .‬او تاکیـد کرد‪:‬‬ ‫البته معتقدم اسـتاندار و مجموعه استانداری در این دوره‬ ‫زحمـت زیادی برای موضوع اب کشـیده اند و نمی شـود‬ ‫زحمـات را نادیـده گرفـت‪ .‬طغیانـی تصریـح کـرد‪ :‬در‬ ‫بحث هـای مرتبـط بـا زاینـده رود یکـی از موضوعـات‬ ‫بحث اب شـرب و موضوع سـامانه دوم است که توسط‬ ‫نمایندگان دوره های قبل و اسـتانداری پیگیری شـده و‬ ‫در اسـتانه بهره برداری اسـت‪ ،‬اما مشـکل اب شـرب در‬ ‫اصفهان بزرگ‪ ،‬مسـئله ای اسـت که نیاز است با تقویت‬ ‫سیسـتم اب رسـانی و اوردن سیسـتم های جایگزین ان‬ ‫را پیـش بـرد‪ .‬نماینـده اصفهـان در مجلـس شـورای‬ ‫اسلامی خاطرنشـان کـرد‪ :‬در بحـث پدافندغیرعامـل‬ ‫مشـکل داشـتیم و یک سامانه اب رسـانی بیش تر وجود‬ ‫نداشـت؛ یـک سـامانه جایگزیـن می توانـد دسترسـی‬ ‫مـردم اصفهـان بـه اب را تضمیـن کنـد و حتـی اگـر‬ ‫ایـن سـامانه دچار مشـکل شـود‪ ،‬سـامانه دومـی وجود‬ ‫دارد کـه زندگـی مـردم تحت الشـعاع قـرار نگیـرد‪ .‬او‬ ‫پیرامون اقدامات اسـتانداری در زمینه مسـاله اب گفت‪:‬‬ ‫بیش تریـن وقـت و انرژی کـه در اسـتانداری برای غیر‬ ‫از موضوع اب شـرب گذاشـته شده اسـت‪ ،‬پروژه انتقال‬ ‫اب بـوده کـه یکی از ده ها پروژه ای اسـت که برای حل‬ ‫مسـاله زاینده رود نیاز به پیگیری دارد و البته دسـتاوردی‬ ‫هم نداشـته اسـت‪ .‬طغیانی اظهـار کـرد‪ :‬پیگیری هایی‬ ‫بـرای پـروژه بهشـت اباد توسـط مدیریت اسـتان انجام‬ ‫شـده اسـت که یـک نمونه ان جلسـه ای بود کـه برای‬ ‫گفت وگـو بـا رئیـس سـازمان محیط زیسـت بـه همراه‬ ‫اسـتاندار بـدون برنامه ریزی بـه تهران رفتیـم؛ در دیگر‬ ‫قسـمت ها نیـز تالش های مجموعه مدیریت اسـتان در‬ ‫حـوزه اب بر ما روشـن اسـت‪ ،‬اما این تمـام پروژه هایی‬ ‫کـه نیاز بود بـرای زاینده رود دنبال شـود‪ ،‬نبوده اسـت و‬ ‫نیـاز بـود تالش های بیشـتری صـورت بگیـرد‪ .‬نماینده‬ ‫اصفهـان در مجلـس شـورای اسلامی در خصـوص‬ ‫پـروژه بهشـت اباد تصریح کـرد‪ :‬بسـیاری از پروژه هایی‬ ‫کـه نیاز بود بـرای حل مسـاله زاینده رود دنبال می شـد‬ ‫تحت الشـعاع مسـاله بهشـت اباد قرار گرفت و فراموش‬ ‫شـد؛ پروژه هـای بحـث کنتـرل مصـرف و شـفافیت را‬ ‫داشـتیم کـه نیـاز بود در خصـوص زاینده رود مشـخص‬ ‫شـود هرکدام از ذی نفعان چه مقداری برداشـت دارند و‬ ‫از کجـا برداشـت دارند کـه به ان ها توجـه الزم صورت‬ ‫نگرفـت‪ .‬او تصریـح کـرد‪ :‬موضوع بعدی بحـث الگوی‬ ‫کشـت مبتنـی بـر کم ابی اسـت که نیاز اسـت توسـعه‬ ‫پیـدا کنـد و موضـوع دیگـر نیـز بحث پسـاب ها اسـت‬ ‫کـه در ایـن راسـتا بحث پسـاب تکمیلی انجام نشـد و‬ ‫یـا جبـران بخشـی از مشـکل حقابـه داران از طریق در‬ ‫نظـر گرفتن پسـاب تصفیه شـده تکمیلـی‪ ،‬پروژه هایی‬ ‫بـود کـه بـه ان هـا پرداخته نشـد و یـا طوری کـه باید‬ ‫بـه ان پرداختـه می شـد‪ ،‬نشـد‪ .‬طغیانـی تاکیـد کـرد‪:‬‬ ‫شـاید در خصـوص همـه پروژه هـا اقداماتـی صـورت‬ ‫گرفته شـده امـا انرژی اصلی اسـتانداری صـرف انتقال‬ ‫اب بهشـت اباد شـد کـه ان هـم بـه نتیجه ای نرسـید‪.‬‬ ‫نماینـده اصفهـان در مجلـس شـورای اسلامی عنوان‬ ‫کـرد‪ :‬در ابتـدا اسـتاندار گزارشـی از انچه انجـام داده اند‬ ‫بدهنـد؛ دربـاره موضـوع پیگیـری نماینـدگان‪ ،‬نبایـد ‪۴‬‬ ‫سـال را بـا یـک سـال مقایسـه کـرد و نیاز اسـت یک‬ ‫سـال بـا خـودش و اتفاقـات مشـابه دوره هـای قبـل‬ ‫مقایسـه شـود‪ .‬او در خصـوص اقدامـات انجـام شـده‬ ‫بـرای حل مشـکل زاینـده رود بیـان کرد‪ :‬امسـال حدود‬ ‫‪ ۲‬مـاه وقـت گذاشـتیم و بـه شـخصه مجموعـه ای از‬ ‫صاحب نظـران‪ ،‬اسـاتید دانشـگاه‪ ،‬صنوف و سـمن های‬ ‫مختلـف تشـکیل دادم و مجموعـه ای از اقدامـات الزم‬ ‫بـرای حل مسـاله زاینده رود را فهرسـت کـردم‪ .‬طغیانی‬ ‫بیان داشـت‪ :‬تالشـمان این اسـت که این فهرست را با‬ ‫زمان بنـدی بـه یـک برنامه اقـدام تبدیل کنیـم تا قابل‬ ‫رصد‪ ،‬پایش‪ ،‬سـنجش مقدار پیشـرفت باشـد تـا بتوانیم‬ ‫بـرای دولـت ارائـه و روی ان اجماعـی بیـن نمایندگان‬ ‫و مدیـران اجرایـی جدیـد اسـتان ایجاد کنیـم‪ .‬طغیانی‬ ‫در پایـان مطـرح کـرد‪ :‬مهم ترین ایـراد مـا در مدیریت‬ ‫اجرایـی اسـتان در دوره قبـل‪ ،‬ناقـص دیـدن موضـوع‬ ‫زاینـده رود بود؛ شـاید در مقام نظر عنوان شـود که همه‬ ‫را می دیدیـم امـا در مقام عمل عمدتًا پـروژه انتقال اب‬ ‫مطـرح شـد کـه مسـاله را حـل نکـرد و به جایـی هـم‬ ‫نرسید‪.‬‬ صفحه 2 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫شهر‬ ‫مشخصات کلید کالنشهر‬ ‫اصفهان‬ ‫در مراسم تکریم و معارفه شهردار اصفهان صبح‬ ‫پنجشنبه ‪ ۸‬مهرماه با حضور مدیران استانی و شهری‬ ‫اصفهان‪ ،‬پیشوای مذهبی ارامنه اصفهان و جنوب ایران‬ ‫مدیریت شهری پنجم و ششم شهر برگزار و کلید شهر‬ ‫به صورت نمادین توسط قدرت ا‪ ...‬نوروزی به دست علی‬ ‫قاسم زاده سپرده شد‪ .‬به گزارش ایمنا‪ ،‬در گذشته که شهرها‬ ‫دارای دروازه بودند‪ ،‬هر دروازه کلیدی داشت‪ .‬در ایران دوران‬ ‫قاجار‪ ،‬تهران نیز دارای کلید بود و دروازه بانان شهر‪ ،‬هر شب‬ ‫در ساعت ‪ ۱۲‬نیمه شب دروازه ها را می بستند و کلید ان را‬ ‫برای داروغه می بردند‪ .‬کلید شهر گاهی به صورت نمادین به‬ ‫افتخاری شهرها تقدیم می شود؛ اما شهر اصفهان‬ ‫مهمانان‬ ‫ِ‬ ‫که خود دارای پیشینه تاریخی و فرهنگی ارزشمند و سترگی‬ ‫است‪ ،‬همیشه برای ایرانیان و نیز جهانیان دارای اهمیت و‬ ‫جایگاه ارزشمندی بوده است‪ ،‬اصفهان میراث دار بناهای‬ ‫عظیم و منحصربه فرد تاریخی‪ ،‬شخصیت های فرهیخته‬ ‫و عالمان دین و هنرمندان چیره دست و سرزمین ایثار و‬ ‫فداکاری شهادت بوده است و از طرفی عنوان شهرداری‬ ‫شهری با این همه عناوین ارزشمند برای کلیدداران شهر‬ ‫همواره دارای افتخار بوده استشهرداران کلیدداران شهرها‪،‬‬ ‫حافظان حقوق شهروندان اند که بذر ابادانی را در گستره‬ ‫خدمت می فشانند تا از رویش ان جوانه های بالندگی از‬ ‫دل شهرها سر براورد‪ .‬شهرداران در میدان اجرای خدمات‬ ‫شهری نه بنایی بی پای بست که فرهنگ را پایه های‬ ‫سازندگی‪ ،‬عمران و ابادانی می نهند و سازه ای مستحکم بر‬ ‫پیکره و شاکله شهری می سازند که تا به ثریا اوج می گیرد‪.‬‬ ‫به همین منظور مفهوم کلید شهر در قاموس شهرداری‬ ‫به عنوان یک نماد ارزشمند و محترم شمرده می شود که‬ ‫به اقتضای زمان نیز به برخی شخصیت های افتخارافرین‬ ‫و صاحب نام به صورت نمادین اهدا می شود‪ .‬کلید کالنشهر‬ ‫اصفهان هنر دست استاد سقایی از هنرمندان برجسته شهر‬ ‫بوده و اشعاری از کمال الدین اسماعیل با خط نستعلیق بر‬ ‫روی ان حک شده است‪ .‬کلید شهر دارای بافت اولیه فوالد‬ ‫با معیارهای فلزکاری عصر صفویه است که برای خلق‬ ‫ان از تکنیک های نظیر اهنگری‪ ،‬چلونگری‪ ،‬سوهانکاری‪،‬‬ ‫مشبک و حکاکی ترصیع طال و نیز از فیروزه نیشابور و‬ ‫طالی ‪ ۲۴‬عیار بهره برده است؛ از ویژگی های این اثر‬ ‫به طول ‪ ۲۵‬سانتیمتر و عرض ‪ ۱۲‬سانتیمتر بهره گیری‬ ‫از خط نستعلیق که یادگار عهد صفویه است‪ .‬در این اثر‬ ‫از المان های زیبا و اشنای بناهای تاریخی اصفهان نظیر‬ ‫کنگره های چهل ستون برای قسمت دندانه های کلید و‬ ‫قسمت های باالی کلید از اسلیمی های محراب اولجایتوی‬ ‫و حلقه های درب مسجد جامع اصفهان و حلقه گرداننده‬ ‫کلید از عمارت شاه نشین پل خواجو الهام گرفته شده و‬ ‫همچنین از تصویر قوس اذر نماد شهر و لوگوی شهرداری‬ ‫اصفهان در این اثر اورده شده است‪.‬‬ ‫نجات ‪ ۳‬کوهنورد گرفتار در‬ ‫کوه صفه اصفهان‬ ‫سخنگوی سازمان اتش نشانی اصفهان از نجات سه‬ ‫فرد گرفتار شده در کوه صفه اصفهان خبر داد‪ .‬فرهاد کاوه‬ ‫اهنگران به ایمنا گفت‪ :‬این حادثه در ساعت ‪ ۲۱‬و ‪۳۰‬‬ ‫پنجشنبه شب گذشته به اتش نشانی اصفهان گزارش شد‪.‬‬ ‫او در خصوص جزئیات این حادثه افزود‪ :‬سه فرد کوهنورد‬ ‫در ارتفاعات ضلع جنوبی کوه صفه گرفتار و محبوس شده‬ ‫بودند که بالفاصله اکیپ نجات در ارتفاع و کوهستان به‬ ‫محل این حادثه اعزام شدند‪ .‬سخنگوی اتش نشانی اصفهان‬ ‫تصریح کرد نجات این افراد با تالش اتش نشانان حدود‬ ‫شش ساعت به طول انجامید و این افراد از محل حادثه به‬ ‫محل امن منتقل شدند‪ .‬او در توصیه به کوهنوردان ادامه‬ ‫داد‪ :‬الزم است افراد کوهنورد به وضعیت جوی و روشنایی‬ ‫هوا توجه کنند و بدون اگاهی از فنون کوهنوردی و اشنایی‬ ‫با مسیر پیمایش و بدون داشتن تجهیزات الزم هرگز اقدام‬ ‫به صعود نمایند همچنین از مسیرهای اصلی خارج نشوند‬ ‫و به عالئم و تابلوهای راهنما توجه الزم را داشته باشند تا‬ ‫دچار مشکل در کوهستان نشوند‪.‬‬ ‫‪ ۹۵‬درصد اصفهان درگیر‬ ‫شدیدترین اثرات خشکسالی‬ ‫است‬ ‫به گفته مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان‬ ‫‪ ۹۵‬درصد استان درگیر شدیدترین اثرات خشکسالی است‬ ‫و ‪ ۱۰۰‬هزارهکتار اراضی کشت نشده به دلیل کمبود اب‪،‬‬ ‫کانون گرد و غبار نقطه ای را ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬منصور شیشه فروش پنج شنبه گذشته‬ ‫در نشست بررسی راهکارهای فرونشست زمین در‬ ‫اصفهان اظهار داشت‪ ۹۵ :‬درصد استان درگیر شدیدترین‬ ‫اثرات خشکسالی است و ‪ ۶۰‬روز ناسالم برای استان نیز‬ ‫اعالم شد‪ .‬او افزود‪ ۱۶ :‬کانون گرد و غبار در استان مطالعه‬ ‫شده که ‪ ۱۰۰‬هزار هکتار اراضی کشت نشده به دلیل‬ ‫کمبود اب وجود دارد که کانون گرد و غبار نقطه ای را‬ ‫ایجاد کرده اند‪ .‬مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬شرایط کم برقی را نیز تجربه کردیم و از سویی‬ ‫دیگر ‪ ۴.۳‬کمبود اب شرب داریم‪ ،‬بنابراین دستگاه های‬ ‫اجرایی موظف به اجرای طرح ها و برنامه ها شده اند که‬ ‫شرکت اب منطقه ای طرح تعادل بخشی را اجرا می کند‪.‬‬ ‫شیشه فروش خاطرنشان کرد‪ :‬موضوع فرونشست زمین‬ ‫باید در شورای عالی اب در سطح کشوری و با حضور‬ ‫معاون اول رئیس جمهور مطرح شود‪ .‬او افزود‪ :‬وزارت نیرو‬ ‫باید در تامین اب پشت سد زاینده رود و سایر سدها اقدام‬ ‫کند و همچنین در بحث نیروگاه های خورشیدی در این‬ ‫شرایطی که نور افتاب و به ویژه در کویر نیز اقدام عاجلی‬ ‫انجام دهند‪.‬‬ ‫شنبه | ‪ 10‬مهر ‪ | 1400‬ســـال پانزدهم | شـــمــاره ‪4179‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫کلید شهرداری اصفهان به دست شهردار جدید سپرده شد‬ ‫در جستجوی رزق حالل برای اداره شهر‬ ‫بـا حضـور اسـتاندار اصفهـان‪ ،‬امام جمعـه اصفهـان و‬ ‫نماینـده محتـرم ولی فقیـه در اسـتان و جمعـی از مدیـران‬ ‫اسـتانی‪ ،‬شـهری‪ ،‬علمـا‪ ،‬فرماندهـان انتظامـی و نظامـی‪،‬‬ ‫هنرمنـدان و اصحـاب رسـانه‪ ،‬نماینـده مـردم در مجلـس‬ ‫شـورای اسلامی‪ ،‬رئیس و اعضای شـورای اسلامی شـهر‬ ‫در دوره پنجـم و ششـم‪ ،‬شـهردار سـابق اصفهـان‪ ،‬اسـقف‬ ‫اعظـم ارامنه اصفهان‪ ،‬حجت االسلام سـالک نماینده مردم‬ ‫در ادوار مختلـف مجلـس شـورای اسلامی‪ ،‬در ایین تکریم‬ ‫و معارفـه شـهردار اصفهـان از زحمـات چهارسـاله مدیریـت‬ ‫شـهری سـابق تقدیر و کلید مدیریت شـهرداری اصفهان به‬ ‫دسـت علی قاسـم زاده‪ ،‬شـهردار جدید اصفهان سـپرده شـد‪.‬‬ ‫ایت الـه سـید یوسـف طباطبایی نـژاد در مراسـم تکریم و‬ ‫معارفـه شـهردار اصفهـان بـا بیان اینکـه خوشـبختم که در‬ ‫جمـع خدمتگـزاران جامعه و شـهر حضـور پیدا کـردم‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬باید هدف مدیریت شـهری این باشـد کـه رضایت خدا‬ ‫را جلـب کنـد زیرا رضایـت خدا در رضایت خلق خداسـت‪ .‬او‬ ‫بـا بیـان اینکـه نباید درامد شـهر با سـختی و عـدم رضایت‬ ‫مـردم کسـب شـود‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬یکـی از راه های کسـب‬ ‫درامـد بـرای شـهرداری ها دادن مجوزهای خـارج از ضابطه‬ ‫اسـت کـه ایـن موضـوع می توانـد شـکل و نظم شـهر را به‬ ‫هـم بزنـد‪ ،‬پـول دراوردن خیلـی مشـکل نیسـت بلکـه باید‬ ‫پولـی کـه بـه دسـت می اوریم خالف مسـیر و قانون نباشـد‬ ‫و حد مشـخص داشـته باشـد‪ .‬امام جمعه اصفهـان و نماینده‬ ‫ولی فقیـه در اسـتان اضافـه کـرد‪ :‬در اصفهان در همـه ادوار‬ ‫کارهـای زیـادی انجـام شـده و همـه شـهرداران بـرای این‬ ‫شـهر به خوبـی بـرای ان کار کرده انـد؛ بسـیاری از کارهایی‬ ‫کـه دکتـر نـوروزی‪ ،‬شـهردار قبلـی اصفهـان انجـام داد در‬ ‫ادامـه زحمات شـهرداران سـابق اصفهـان بود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬شـهردار اصفهـان از دخالـت دادن نظـرات‬ ‫سیاسـی در انتخـاب مدیـران پرهیـز کند‬ ‫او گفـت‪ :‬از دکتـر نـوروزی شـهردار سـابق اصفهـان نیز‬ ‫کـه انصافـا کار کردنـد و تذکرات مـا را هم عمـل می کردند‬ ‫همچنیـن از همـه شـهرداران مناطـق و کارگـران تشـکر‬ ‫می کنـم‪ .‬ایت الـه طباطبایی نـژاد ادامـه داد‪ :‬بسـیاری از‬ ‫کارهـا ماننـد سـالن اجالس و سـالن گلسـتان شـهدا را فکر‬ ‫نمی کردیـم کـه انجام شـود‪ ،‬اما با زحمت بسـیار بـه مراحل‬ ‫خوبـی رسـید و امیـدوارم شـهردار بعدی نیـز اینهـا را دنبال‬ ‫کنـد‪ .‬او بـا بیـان اینکـه با وجـود کارهـای زیادی کـه انجام‬ ‫شـده کارهـای بسـیاری باقی مانده اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬به ویژه در‬ ‫منطقـه ‪ 3‬کـه از شـهردار خوبـی نیـز برخـوردار اسـت بایـد‬ ‫کارهـای زیـادی انجـام شـود‪ ،‬منطقـه ای کـه ماکـت شـهر‬ ‫اسـت امـا پشـت ایـن ماکـت کوچه هـای مخروبه ای اسـت‬ ‫کـه بایـد بازسـازی و نوسـازی شـود‪ .‬امام جمعـه اصفهـان‬ ‫تاکیـد کـرد‪ :‬در بحـران بی ابـی الزم اسـت از چمن هـای‬ ‫مصنوعـی اسـتفاده شـود تـا شـهر سرسـبزی خـود را حفظ‬ ‫کنـد و فضاسـازی شـهر در ایام جشـن و عزا دنبال شـود‪ .‬از‬ ‫سـوی دیگـر الزم اسـت جهت معنوی شـهر در نظـر گرفته‬ ‫شـود کـه یکـی از کارهـای زمین مانـده در ایـن خصـوص‬ ‫پخـش اذان در نقـاط مختلف اصفهان اسـت که باید در دوره‬ ‫ششـم انجـام شـود‪ .‬او اضافـه کـرد‪ :‬الزم اسـت پارک هـای‬ ‫مخصوصـی بـرای افـراد دارای معلولیـت به ویژه افـراد دچار‬ ‫«ام اس» احـداث شـود‪ ،‬زمینـی هـم در نظر گرفته شـده بود‬ ‫و بایـد هـر چه سـریعتر احداث شـود تـا این افـراد هم پارک‬ ‫مخصـوص به خـود را داشـته باشـند‪ .‬ایت الـه طباطبایی نژاد‬ ‫ضمـن تبریـک به شـهردار جدید اصفهـان‪ ،‬افـزود‪ :‬امیدوارم‬ ‫دکتـر قاسـم زاده نیـز بتوانـد بـه بهتریـن وجـه امور شـهر را‬ ‫ادامـه دهنـد و از دخالـت دادن نظـرات سیاسـی در انتخـاب‬ ‫مدیـران پرهیـز کننـد‪ ،‬ایـن موضـوع کشـور مـا را عقـب‬ ‫انداختـه اسـت‪ .‬او تاکید کـرد‪ :‬باید خدمتگـزاران خوبی برای‬ ‫مـردم بـوده و بتوانیم رضایت انهـا را حاصل کنیـم‪ ،‬زیرا اگر‬ ‫مـردم نباشـند حکومتی در کار نیسـت‪ ،‬بنابرایـن باید مراقب‬ ‫مـردم بـوده و زبـان افـراد مختلـف باشـیم‪ ،‬دسـت انهـا را‬ ‫بگیریـم و کاری کنیـم تـا از ما رضایت کامل داشـته باشـند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬یار و یاور شهر باشیم‬ ‫در ادامـه مراسـم‪ ،‬علیرضـا نصراصفهانـی رئیـس سـابق‬ ‫شـورا اظهـار کـرد‪ :‬تلاش تمـام مجموعه مدیریت شـهری‬ ‫در دوره پنجـم ایـن بود تـا به بهترین نحو ممکـن ماموریت‬ ‫خـود را انجـام داده و شـهر را بـا یـک ارزش افـزوده تحویل‬ ‫بدهند‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬در سـه دوره شـورای اسلامی شـهر‬ ‫حضور داشـتم و با اطمینان می گویم در هیچ دوره ای کسـی‬ ‫کوتاهـی نکـرد چراکه شـهر اصفهـان یک شـهر گران قدر و‬ ‫گران سـنگ اسـت کـه همـه بایـد ان را مدیریـت و مسـائل‬ ‫ان را به خوبـی پیـش ببریـم‪ .‬رئیس شـورای اسلامی شـهر‬ ‫اصفهـان در دوره پنجـم ادامـه داد‪ :‬از همـه همـکاران خـود‬ ‫کـه بـه جـد و با تلاش شـبانه روزی بـرای این شـهر کار و‬ ‫تلاش کردنـد تقدیر و تشـکر می کنم‪ .‬همچنین از شـهردار‪،‬‬ ‫معاونیـن‪ ،‬کارگران و کارمندان شـهرداری و همه کسـانی که‬ ‫زحمت کشـیدند و ایفـای نقش کردند سپاسـگزارم‪ .‬او ضمن‬ ‫تبریـک بـه اعضـای دوره ششـم شـورای اسلامی شـهر و‬ ‫شـهردار اصفهـان‪ ،‬افـزود‪ :‬بـرای همـه ایـن عزیـزان ارزوی‬ ‫توفیـق و سـربلندی دارم‪ .‬امیـدوارم شـهردار محتـرم اقـای‬ ‫قاسـم زاده نیـز همچـون اقـای نـوروزی و شـهرداران قبلی‬ ‫موفـق باشـند‪ .‬امـروز همـه ماموریـت داریـم در هرجایـی از‬ ‫شـهر کـه زندگـی می کنیـم یـار و یـاور شـهر باشـیم و اگر‬ ‫می خواهیـم شـهر سـربلند و مسـیر توسـعه و رشـد را طـی‬ ‫کنـد بایـد همـه باهـم هم داسـتان باشـیم‪ .‬نصراصفهانـی با‬ ‫بیـان اینکه اگر همه دلسـوز این شـهر هسـتیم بایـد از توان‬ ‫همه کسـانی کـه دلسـوز این شـهر هسـتند کمـک بگیریم‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬همـه مدیـران گذشـته بـه فکر شـهر بـوده و بـا هر‬ ‫نگاه و هر جنسـیتی تالش داشـتند مسـائل را پیـش ببرند و‬ ‫امـروز نتیجـه کار خـود را گرفتند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬تجارب را به شورای جدید انتقال دادیم‬ ‫او اضافـه کـرد‪ :‬در مسـیری کـه طـی کردیم بـا موانعی‬ ‫مواجـه بودیـم در ایـن دوره هـم مدیـران شـهری حتمـا بـا‬ ‫مشـکالتی مواجـه می شـوند که الزمـه مقابله بـا ان وحدت‬ ‫و همدلـی اسـت‪ .‬رئیـس سـابق شـورای اسلامی شـهر‬ ‫اصفهـان تاکیـد کـرد‪ :‬تلاش کردیم تا بـا انتقـال تجربیات‬ ‫و جلسـات مشـترک بـا اعضـای دوره جدیـد مدیریـت‬ ‫شـهری‪ ،‬داشـته های خود را در اختیـار این دوره قـرار دهیم‪.‬‬ ‫ازاین پـس هم در خدمت این دوره مدیریت شـهری هسـتیم‬ ‫زیـرا همچنـان می خواهیم شـهر مـا توسـعه پیدا کنـد‪ .‬او با‬ ‫بیان اینکه مسـائل شـهر را همچنان دنبـال می کنیم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫الزم اسـت مباحـث برنامه اصفهان ‪ 1405‬پیگیری شـود‪ .‬در‬ ‫پایـان ایـن دوره فرصت خوبی برای مقایسـه دوره ششـم با‬ ‫دوره پنجـم وجـود دارد امـا امکان مقایسـه در دوره شـورای‬ ‫پنجـم بـا دوره های قبلی نبـود زیرا یک دوره ‪ 4‬سـاله با یک‬ ‫دوره ‪ 14‬سـاله بایـد مقایسـه می شـد اما هم اکنـون به دلیل‬ ‫وجـود زمـان مشـابه امکان این مقایسـه وجـود دارد و ما هم‬ ‫رصـد و دقـت می کنیم و حتمـا به عنـوان دیده بانانی منصف‬ ‫و بـه دور از هرگونـه حاشیه سـازی تلاش می کنیـم نکاتـی‬ ‫کـه الزم اسـت را در اختیـار ایـن دوره مدیریت شـهری قرار‬ ‫دهیـم‪ .‬نصراصفهانـی گفـت‪ :‬مـردم بـه بـزرگان خود چشـم‬ ‫دوخته انـد و ایـن مـا هسـتیم کـه بایـد بـرای مـردم الگـو و‬ ‫اسـوه باشـیم و ایـن الگو بودن مـا چیزی نیسـت جز وحدت‬ ‫و دوسـتی کـه بایـد بین ما باشـد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬تدبیـر مدیریت شـهری برای تهاتـر بدهی‬ ‫و مطالبات شـهرداری بـا دسـتگاه های دولتی‬ ‫در ادامـه‪ ،‬قـدرت الـه نـوروزی شـهردار سـابق اصفهـان‬ ‫بـا اشـاره بـه اینکـه در بـدو مدیریـت شـهری نـکات و‬ ‫شـعارهایی را بیـان و تـا اخریـن روز تلاش کردیـم رویاها‬ ‫را تحقق بخشـیم‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬وقتی به چهار سـال گذشـته‬ ‫برمی گردیـم‪ ،‬می بینیـم کارهایـی کـه انجـام شـده بـا‬ ‫حرف هـای مـا کـه در ابتدای کار بـه مردم اعلام کردیم در‬ ‫تعـارض نبوده اسـت‪ .‬او ادامـه داد‪ :‬در سـال ‪ 96‬بودجه ای که‬ ‫مـا تحویـل گرفتیـم‪ 2750 ،‬میلیـارد تومـان بـود‪ ،‬در مهرماه‬ ‫همـان سـال ‪ 33‬درصـد از بودجه تحقق یافته بـود و تا پایان‬ ‫سـال دو هـزار میلیـارد تومـان از بودجـه یعنـی ‪ 70‬درصـد‬ ‫ان محقـق شـد‪ .‬شـهردار سـابق اصفهـان بـا بیـان اینکـه‬ ‫بدهـی سـال ‪ 96‬حـدود ‪ 80‬میلیـارد تومـان بود‪ ،‬اظهـار کرد‪:‬‬ ‫همچنیـن در سـال ‪ 99‬بودجـه شـش هـزار میلیـارد تومانی‬ ‫شـهرداری به صورت ‪ 100‬درصدی محقق شـد‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫از سـال ‪ 97‬بـه بعـد تدویـن بودجـه رونـد صعودی بـه خود‬ ‫گرفـت بـه طوری کـه در سـال ‪ 1400‬بودجه را بـه ‪ 10‬هزار‬ ‫میلیـارد تومـان رسـاندیم‪ .‬نـوروزی گفـت‪ :‬اگر می خواسـتیم‬ ‫شهردار سابق اصفهان‪ :‬ما اماده کمک به حیات موجود زنده یعنی شهر هستیم‬ ‫ماننـد سـال ‪ 96‬عمـل کنیم اکنـون باید شـهرداری ‪ 10‬هزار‬ ‫میلیـارد تومـان بدهـی داشـته باشـد چراکـه در سـال ‪ 96‬تا‬ ‫مهرمـاه فقـط ‪ 33‬درصـد از بودجـه محقـق شـده بـود امـا‬ ‫بودجـه امسـال تاکنـون ‪ 45‬درصـد محقـق شـده اسـت که‬ ‫بـا همیـن سـیر تـا پایـان سـال ‪ 100‬درصـد بودجـه محقق‬ ‫می شـود‪ .‬او افـزود‪ :‬بـر اسـاس اخریـن گـزارش مدیـرکل‬ ‫مالـی و ذی حسـاب شـهرداری‪ ،‬بعـد از چهـار سـال مجموع‬ ‫بدهـی شـهرداری اصفهـان ‪ 2100‬میلیـارد تومان اسـت که‬ ‫‪ 20‬درصـد از بودجـه ای کـه بایـد محقـق شـود را شـامل‬ ‫می شـود‪ .‬شـهردار سـابق اصفهـان بـا اشـاره بـه اینکـه در‬ ‫چهـار سـال گذشـته هیـچ دوشـنبه ای نبـوده اسـت که من‬ ‫در اصفهـان باشـم و همـه ایـن روزها و هفته هـا را به تهران‬ ‫بـرای مذاکـره و گفت وگـو بـا رئیس جمهـور‪ ،‬وزرا‪ ،‬روسـای‬ ‫بانـک مرکـزی و ‪ ...‬سـفرکرده ام‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬ماحصل این‬ ‫سـفرها دریافـت سـه هزار میلیـارد تومـان اوراق مشـارکت‪،‬‬ ‫بهره بـرداری متـرو بعد از ‪ 17‬سـال و افزایش مسـافران مترو‬ ‫از ‪ 16‬هـزار نفـر بـه ‪ 120‬هـزار نفـر در روز پیـش از کرونا و‬ ‫کاهـش سـرفاصله قطارهـا از ‪ 40‬دقیقـه به ‪ 11‬دقیقـه بوده‬ ‫اسـت‪ .‬او بیـان کـرد‪ :‬بـا سـفرهایی کـه بـه تهـران داشـتیم‬ ‫توانسـتیم سـازوکار پرداخـت بدهـی شـهرداری بـه دولت و‬ ‫وصـول طلبـه ای شـهرداری از دسـتگاه های مختلـف ماننـد‬ ‫دادگسـتری‪ ،‬نیـروی انتظامـی‪ ،‬سـپاه و اموزش وپـرورش را‬ ‫پیداکـرده و ‪ 1200‬میلیـارد تومـان از مطالبـات شـهرداری را‬ ‫وصـول کنیـم‪ .‬نـوروزی به بازسـازی ‪ 700‬دسـتگاه اتوبوس‪،‬‬ ‫دریافـت وام بـرای نوسـازی تاکسـی ها و تبدیـل موتورهای‬ ‫بنزینـی بـه برقی به عنـوان دسـتاوردهای چهارسـاله اشـاره‬ ‫و اظهـار کـرد‪ :‬اکنـون بعـد از چهـار سـال بسـیاری از‬ ‫سـازمان های شـهرداری ماننـد سـازمان عمـران‪ ،‬نه تنهـا در‬ ‫اسـتانه ورشکسـتگی نیسـت بلکه سـوداوری بسـیار باالیی‬ ‫هـم دارد و دیگـر شـاهد بـه عقـب افتـادن حقوق هـا و‬ ‫اعتصـاب نیروهـای انها نیسـتیم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬سـالن اجالس‬ ‫سـران از گِل درامـد و اکنـون افتخـار کشـور شـده اسـت؛‬ ‫همچنیـن احـداث پل هـای شـهید سـلیمانی و کلنـگ زنی‬ ‫بخـش غربی رینگ چهـارم‪ ،‬تکمیل بخش زیـادی از بخش‬ ‫شـرقی رینـگ از دیگر دسـتاوردهای شـهرداری در ‪ 4‬سـال‬ ‫اخیر اسـت‪ .‬شـهردار سـابق اصفهان با تاکید بر اینکه زمینه‬ ‫کار در شـهرداری امـاده اسـت و بـه تیـم جدیـد خوش امـد‬ ‫می گویـم‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬مـا امـاده کمـک بـه حیـات موجود‬ ‫زنـده یعنی شـهر هسـتیم و حاضریـم تجارب خـود را تقدیم‬ ‫شـما کنیـم تـا شـهر جایـگاه واقعی خـود را پیـدا کند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬زیرسـاخت های مطلوبـی بـرای تامیـن‬ ‫درامدهـای شـهرداری ها فراهـم اسـت‬ ‫همچنیـن در ایـن جلسـه‪ ،‬عبـاس رضایـی‪ ،‬اسـتاندار‬ ‫اصفهـان بـا اشـاره به اینکـه برای کاهـش نارضایتـی مردم‬ ‫از دسـتگاه هایی ماننـد شـهرداری باید به سـوی الکترونیکی‬ ‫کـردن خدمـات پیـش برویـم‪ ،‬گفت‪ :‬ایـن راه را کشـورهای‬ ‫مختلـف دنیـا هـم رفته انـد و مـا هـم بایـد ایـن تکلیـف را‬ ‫طبـق قانـون اجرایی کنیـم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬درخواسـت می کنم‬ ‫شـورای ششـم این کار را که در دوره قبل اغاز شـده اسـت‬ ‫تکمیـل کننـد و به پایان برسـانند‪ .‬اسـتاندار اصفهـان افزود‪:‬‬ ‫چنـد سـالی اسـت کـه بـا سـهم شـهرداری ها از مالیـات بر‬ ‫ارزش افـزوده‪ ،‬بـه درامدهای شـهرداری اضافه شـده اسـت و‬ ‫بسـیاری از مشـکالت با این راه حل مرتفع شـده اما اشـکال‬ ‫ایـن قانـون کـه بایـد از سـوی مجلـس برطـرف شـود‪ ،‬در‬ ‫اختصـاص سـهم کمتـر بـه مناطـق محـروم اما بـا جمعیت‬ ‫انـدک اسـت‪ .‬او گفت‪ :‬زیرسـاخت های مطلوبی بـرای تامین‬ ‫درامدهـای شـهرداری ها فراهـم اسـت که با فاصلـه گرفتن‬ ‫از حاشـیه ها و توجـه بـه گمشـده اصفهـان می تـوان ان را‬ ‫محقـق و به خوبـی خدمـت کـرد‪ .‬گمشـده اصفهـان ایـن‬ ‫روزهـا وفـاق‪ ،‬همدلی و انسـجام اسـت‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬درامدزایـی بـرای شـهرداری را بـا رضایت‬ ‫مـردم دنبـال می کنیم‬ ‫در ادامـه‪ ،‬محمـد نورصالحـی‪ ،‬رئیـس شـورای اسلامی‬ ‫شـهر اصفهـان اظهـار کرد‪ :‬در شـروع دوره ششـم شـوراها‪،‬‬ ‫بخش نامـه ای از سـوی وزارت کشـور بـرای نحـوه برگزاری‬ ‫مراسـم تودیـع و معارفه شـهرداران ابالغ کرد که بر اسـاس‬ ‫ان بایـد مراسـم به صـورت حداقلـی و در فضـای بـاز برگزار‬ ‫می شـد بـه همین خاطر محل مراسـم امروز در مسـجد امام‬ ‫انتخـاب شـد‪ .‬او ادامـه داد‪ :‬بسـیاری از طرح هـای عمرانـی‬ ‫ماننـد متـرو و حلقـه حفاظتـی بایـد ادامـه یابـد و تکمیـل‬ ‫شـود امـا هدف شـورای ششـم این نبـوده که فقـط به جای‬ ‫دیگـران بنشـیند‪ ،‬بلکـه هـدف ایـن اسـت کـه مخلصانـه‬ ‫در خدمـت مـردم باشـیم‪ .‬رئیـس شـورای اسلامی شـهر‬ ‫اصفهـان بـا تاکید بـر اینکـه در درامدزایی برای شـهرداری‬ ‫رضایـت مردم مدنظر اسـت‪ ،‬اظهـار کرد‪ :‬انتخاب شـهرداری‬ ‫فرهنگـی و فرهیختـه پیامـی بـه تقویـت زیرسـاخت های‬ ‫فرهنگـی و اجتماعـی شـهر اصفهـان اسـت‪ .‬او بیـان کـرد‪:‬‬ ‫امیدواریـم بـا مجموعـه اقدامـات چهـار سـال اینـده بتوانیم‬ ‫در پیشـگاه خداونـد انجام وظیفـه کنیـم و رضایـت مـردم را‬ ‫بـه دسـت بیاوریم تـا کارنامه ای شـفاف و روشـن از عملکرد‬ ‫نیروهـای انقالبـی در شـهرداری باقـی بمانـد‪ .‬نورصالحـی‬ ‫تاکیـد کرد‪ :‬فسـاد سـتیزی و پیشـرفت اجتماعـی‪ ،‬معنوی و‬ ‫عمرانـی مدنظر شـورای شـهر اسـت‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬رویـای مـا بـرای اصفهان «شـهر اسلامی»‬ ‫ا ست‬ ‫در ادامـه علـی قاسـم زاده‪ ،‬شـهردار اصفهـان با اشـاره به‬ ‫اینکـه دغدغـه مشـترک همه مـا که اینجـا امـده و در کنار‬ ‫هـم جمـع شـده ایم عمـران و ابادانی شـهر اصفهان اسـت‪،‬‬ ‫اظهـار کـرد‪ :‬بـا توجـه بـه اینکـه همـه مـا روی ایـن خاک‬ ‫و زیـر اسـمان ایـن شـهر زندگـی می کنیـم‪ ،‬نگرانی هـای‬ ‫مشـترکی بـرای ایـن شـهر کـه دارای هویـت و شـخصیت‬ ‫اسـت‪ ،‬داریـم‪ .‬او ادامـه داد‪ :‬شـهر باید به عنـوان امانت بدون‬ ‫اسـائه ادب به دوره های بعد تحویل شـود‪ .‬شـهردار اصفهان‬ ‫افـزود‪ :‬هرکـس بـرای خود رویاهایـی دارد و رویـای ما برای‬ ‫اصفهـان‪ ،‬تحقـق «شـهر اسلامی» اسـت‪ .‬هرچنـد تعابیـر‬ ‫متعـددی از ایـن عبـارت می شـود و برخـی ان را متوقف در‬ ‫عالئـم و نشـانه ها می داننـد امـا بایـد گفت شـهر اسلامی‬ ‫فقـط در نشـانه ها و عالئـم نیسـت‪ .‬او ادامـه داد‪ :‬ایـن موارد‬ ‫بـه جلد و پوسـته شـهر اختصـاص دارد؛ اما هر شـهر روح و‬ ‫روانـی دارد و روح شـهر اسلامی تجلـی اسماءالحسـنی در‬ ‫دل شـهر اسـت‪ .‬او بـا بیـان اینکـه بـه میـزان شـدت ظهور‬ ‫اسماءالحسـنی شـهر می تواند نسـبت به اسلامیت خود ادعا‬ ‫کنـد‪ ،‬گفـت‪ :‬اگـر خداونـد عـادل و عالم اسـت باید در شـهر‬ ‫اسلامی عدالـت موج بزنـد و علما تکریم شـوند‪ .‬قاسـم زاده‬ ‫بیـان کرد‪ :‬شـهر اسلامی باید تمیزترین شـهر باشـد و یک‬ ‫شـهر صرفـا بـه تعظیـم شـعائر و حفظ نشـانه ها یک شـهر‬ ‫اسلامی نیسـت اگرچه شـعائر و نشـانه ها هم اهمیت دارند‪.‬‬ ‫او بـا بیـان اینکه نمی توان ادعا کرد شـهر اسلامی هسـتیم‬ ‫امـا بی اخالقـی و بی عدالتـی بیـن مـا مـوج بزند و امیـدوارم‬ ‫در ایـن مسـیر به ظهور اسلامت شـهر کمک کنیـم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫نظـام خلقـت احسـن اسـت و انسـان احسـن المخلوقیـن‬ ‫اسـت و انتظـار خداونـد احسـن العمـل از ماسـت‪ .‬شـهردار‬ ‫اصفهـان بیـان کـرد‪ :‬در طـول مدیریـت شـهری اصفهـان‬ ‫زحمـات زیـادی کشـیده شـده و هـر کـس در ایـن سـال ها‬ ‫تلاش کـرده حال شـهر را بهتـر کند‪ .‬قصد همه شـهرداران‬ ‫اصفهـان از اقایـان سـقائیان نـژاد‪ ،‬جمالـی نـژاد و نـوروزی‬ ‫خدمـت بیشـتر به شـهر بـوده اسـت و انتظـار ما این اسـت‬ ‫به سـمت تحول و احسـن االحوال و تحقق شـعار این دوره‬ ‫مبنـی بـر «زندگی خـوب» حرکـت کنیم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬حرکت به سمت درامدهای پاک‬ ‫او بـا اشـاره بـه اینکـه رزق حلال روح شـهر را جلا‬ ‫می بخشـد و بایـد به سـمت درامدهـای پاک برویـم‪ ،‬اظهار‬ ‫کـرد‪ :‬صـرف دارا بـودن‪ ،‬بـه زندگـی کیفیـت نمی بخشـد‪.‬‬ ‫امسـال شـهرداری بودجـه خوبـی دارد اما بخشـی از بودجه‬ ‫ریشـه در قرض‪ ،‬وام و درامدهایی دارد که موجب نارضایتی‬ ‫مـردم اسـت و مدیریـت شـهر بـه علـت رویه هایـی کـه از‬ ‫قبـل شـکل گرفته اسـت‪ ،‬مجبور بـه تحمل این روند اسـت‬ ‫امـا بایـد راهـی پیـدا کنیم‪ .‬قاسـم زاده بیـان کـرد‪ :‬باید همه‬ ‫کمـک کنیـم تـا درامدهای پاک به شـهرداری وارد و شـهر‬ ‫بـا مشـارکت مردم اداره شـود؛ از همه نخبـگان‪ ،‬فرهنگیان‪،‬‬ ‫هنرمنـدان و فعـاالن بخـش خصوصـی دعـوت می کنم در‬ ‫ابادانـی شـهر بـه مـا کمـک کننـد‪ .‬او با بیـان اینکـه نباید‬ ‫فقـط بـه عمـران و ابادانـی محورهـای اصلـی شـهر اکتفـا‬ ‫کنیـم و بایـد بـه دل محلات برویـم‪ ،‬گفـت‪ :‬می تـوان بـا‬ ‫کمـک مـردم مسـئله شناسـی کـرده و راه حل هایـی را پیدا‬ ‫کنیـم‪ .‬شـهردار اصفهـان افزود‪ :‬به عنـوان شـهردار اصفهان‬ ‫احسـاس می کنـم که حرکت مـا روی خط بهشـت و جهنم‬ ‫و پـل صـراط اسـت و از خـدا کمـک می طلبـم کـه از ایـن‬ ‫مسـیر بـه بهشـت برویم و رضایـت خداوند و مـردم را بیش‬ ‫از پیـش جلـب کنیـم‪ .‬در ایـن مراسـم بـا حضـور جمعی از‬ ‫مدیـران اسـتانی‪ ،‬شـهری‪ ،‬فرماندهـان انتظامـی و نظامـی‪،‬‬ ‫علمـا‪ ،‬از زحمـات چهارسـاله قـدرت الـه نـوروزی شـهردار‬ ‫سـابق اصفهان و اعضای شـورای پنجم شـهر تقدیر شـد و‬ ‫کلیـد نمادین سـکان داری شـهر اصفهان از دسـت شـهردار‬ ‫سـابق اصفهان به علی قاسـم زاده شـهردار اصفهـان تقدیم‬ ‫و تحویل شـد‪.‬‬ ‫اصفهان‬ ‫استان‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ ۲۲۵‬هزار راس دام عشایر‬ ‫استان اصفهان هویت دار‬ ‫شدند‬ ‫به گفته مدیرکل امور عشایر اصفهان در سال جاری ‪۲۲۵‬‬ ‫هزار راس دام عشایر این استان شناسایی و هویت دار شدند‪.‬‬ ‫مختار اسفندیاری به ایرنا گفت‪ :‬عشایر استان اصفهان‬ ‫یک میلیون راس دام دارند که از این میزان حدود ‪ ۲۵‬درصد‬ ‫تاکنون هویت گذاری شده اند‪ .‬او عنوان کرد‪ :‬ایجاد بانک‬ ‫یکپارچه اطالعات‪ ،‬بهبود نظام امار و اطالعات‪ ،‬کنترل تردد‬ ‫دام‪ ،‬بهبود نظام پرورش و اصالح نژاد دام‪ ،‬کنترل بهداشت‬ ‫دام و اختصاص فراورده های دامی و جلوگیری از قاچاق دام‬ ‫از مزایای طرح هویت گذاری است‪ .‬مدیرکل امور عشایر‬ ‫اصفهان همچنین تاکید کرد‪ :‬سال جاری ‪ ۲۵‬هزار راس‬ ‫دام عشایر بیمه شدند که با احتساب ‪ ۱۶۰‬هزار راس دام‬ ‫بیمه شده قبلی در مجموع ‪ ۱۸۵‬هزار راس دام عشایر استان‬ ‫اصفهان بیمه هستند‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬عشایر مایل به‬ ‫بیمه کردن دام ها و محصوالت خود در برابر انواع بیماری‬ ‫و بروز حوادث در مسیر کوچ هستند اما از پرداخت نشدن‬ ‫خسارت های وارده توسط بیمه گالیه مند هستند‪ .‬اسفندیاری‬ ‫با اشاره به لزوم تجمیع بیمه های محصوالت عشایری بیان‬ ‫کرد‪ :‬برخی دام های عشایر در مسیر کوچ از خوزستان به‬ ‫فریدونشهر و پشت کوه و از فارس و بوشهر به سمیرم تلف‬ ‫می شوند که این نیازمند بیمه دام و نیز پرداخت خسارت به‬ ‫عشایر است‪ .‬او با بیان اینکه بیم ه دام ها باید خطرپذیر باشد‬ ‫و همه حوادث و بیماری ها را دربر بگیرد ادامه داد‪ :‬به طور‬ ‫معمول در مسیر کوچ از هر ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۲۰۰‬راس دام حدود‬ ‫پنج راس تلف می شوند‪ .‬مدیرکل امور عشایر اصفهان درباره‬ ‫بیمه عشایر نیز تصریح کرد‪ :‬هم اکنون ‪ ۵۰‬درصد عشایر‬ ‫استان اصفهان بیمه هستند که از این تعداد ‪ ۲۰‬درصد بیمه‬ ‫روستاییان و عشایر و ‪ ۳۰‬درصد بیمه تامین اجتماعی هستند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬پیش از این سن بیمه ‪ ۶۰‬سال بود که به ‪ ۵۰‬سال‬ ‫کاهش یافته است و ما تالش می کنیم همه عشایر استان‬ ‫زیر پوشش بیمه اجتماعی درایند‪ .‬استان اصفهان ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬هزار هکتار مساحت دارد که ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫هکتار از ان را مراتع تشکیل می دهد‪ .‬طبق امار اداره کل‬ ‫امور عشایر استان اصفهان‪ ۹ ،‬هزار و ‪ ۶۰۵‬خانوار عشایری‬ ‫در استان اصفهان زندگی می کنند که این تعداد شامل ایالت‬ ‫قشقایی‪ ،‬بختیاری و عرب جرقویه هستند اما خانوار عشایر‬ ‫عرب جرقویه شیوه زندگی و کوچشان با عشایر قشقایی‬ ‫و بختیاری متفاوت است‪ ۲۷.‬هزار نفر از عشایر استان ایل‬ ‫بختیاری‪ ۲۷ ،‬هزار نفر ایل قشقایی و ‪ ۵‬هزار نفر ایل عرب‬ ‫جرقویه هستند‪ .‬عشایر قشقایی و بختیاری برای کوچ قشالق‬ ‫به خارج از استان و مناطق جنوب به خصوص استان فارس‬ ‫می روند در حالی که عشایر عرب جرقویه فصل قشالق به‬ ‫منطقه جرقویه کوچ می کنند و در مراتع مشغول دامداری‬ ‫می شوند که مردان جدا از خانواده در مراتع دامداری و چوپانی‬ ‫می کنند و زنان به همراه فرزندان در منطقه نصراباد مستقر‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫تنها ‪ 38‬درصد از مردم‬ ‫خمینی شهرواکسینهشده اند‬ ‫به گفته فرماندار شهرستان خمینی شهر طبق اخرین‬ ‫امار‪ ،‬میانگین تزریق واکسن در شهرستان خمینی شهر تنها‬ ‫‪ 38‬درصد بوده و این در حالی است که میانگین متوسط‬ ‫واکسیناسیون استانی ‪ 58‬درصد است‪ ،‬امار شهرستان در‬ ‫حدود ‪ 20‬درصد از میانگین استانی پایین تر است‪.‬‬ ‫علیرضا بصیری به فارس گفت‪ :‬کلیه مراکز ‪ ۸‬گانه‬ ‫تجمیعی‪ ،‬مراکز درمانی و اتوبوس سیار اماده تزریق واکسن‬ ‫به شهروندان خمینی شهری می باشند‪ ،‬ولی تعدادی از مردم‬ ‫شهرستان هنوز برای تزریق واکسن مراجعه نکرده اند‪.‬‬ ‫فرماندار خمینی شهر با اشاره به اینکه با همکاری دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی و شبکه بهداشت و درمان شهرستان‪ ،‬میزان‬ ‫کافی واکسن در شهرستان موجود است‪ ،‬از مردم شهرستان‬ ‫خمینی شهر درخواست کرد با حضور در مراکز تزریقی به‬ ‫افزایش امار شهرستان کمک کنند‪ .‬او با تاکید بر اینکه‬ ‫درصورتی که بخواهیم محدودیت های شهرستان برداشته‬ ‫شود باید حداکثر ‪ ۷۰‬درصد از مردم خمینی شهر واکسینه‬ ‫شوند‪ ،‬گفت‪ :‬تنها راه ایمن سازی شهرستان از بیماری کرونا‪،‬‬ ‫واکسینه شدن مردم شهرستان است‪ .‬بصیری با اشاره به‬ ‫اینکه روند مبتال و بستری شهرستان نسبت به شهریورماه‪،‬‬ ‫رو با کاهش است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در صورت استقبال مردم‪،‬‬ ‫وضعیت بهتری را در شهرستان شاهد خواهیم بود‪ ،‬از مردم‬ ‫خمینی شهر می خواهم تزریق واکسن را به تاخیر نیندازند تا‬ ‫وضعیت به صورت کامل بهبود یابد‪ .‬طبق امار رسمی شبکه‬ ‫بهداشت خمینی شهر تا تاریخ ‪ ۵‬مهرماه در حدود ‪ ۱۷۳‬هزار‬ ‫دز واکسن به مردم شهرستان تزریق شده و امار میانگین‬ ‫تزریق و مراجعه شهروندان برای تزریق واکسن روزانه‪ ۲ ،‬الی‬ ‫‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬نفر است‪.‬‬ ‫بالتکلیفیکتابخانهفریدنبعد‬ ‫از هفت سال‬ ‫بعد از گذشت هفت سال‪ ،‬کتابخانه مرکزی فریدن در‬ ‫استان اصفهان هنوز ساخته نشده است‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صداوسیما‪ ،‬سرپرست اداره‬ ‫کتابخانه هایعمومیفریدنگفت‪:‬عملیاتاجراییساختمان‬ ‫کتابخانه مرکزی فریدن‪ ،‬سال ‪ ۱۳۹۳‬با ‪ ۱۴۰۰‬مترمربع در‬ ‫دوطبقه اغاز شد‪ ،‬اما با گذشت این همه سال‪ ،‬فقط ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫پیشرفت داشته است‪ .‬غالمرضا جعفری افزود‪ :‬از زمان شروع‬ ‫به ساخت این بنا تاکنون‪ ۸ ،‬میلیارد ریال هزینه شده است؛ اما‬ ‫ساختمان کتابخانه‬ ‫تکمیل‬ ‫با توجه به شرایط اقتصادی‪ ،‬برای‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫مرکزی‪ ،‬بیش از ‪ ۵۰‬میلیارد ریال اعتبار نیاز است‪ .‬او اشاره ای‬ ‫هم به وضعیت کتابخانه فعلی کرد و گفت‪ :‬این کتابخانه سال‬ ‫‪ ۱۳۵۳‬ساخته شده و کامال فرسوده است و از نظر فضا‪ ،‬دیگر‬ ‫پاسخگوی نیا ِز شهرستان فریدن نیست‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫جامعه‬ ‫نگاه‬ ‫اقدام علی لندی شکوهمند‬ ‫و انسان دوستانه بود‬ ‫بــه گفتــه روانشــناس و مشــاور خانــواده ای کاش‬ ‫علــی زنــده می مانــد و بــا او صحبــت می کردیــم‬ ‫و از ذهنیاتــش مطلــع می شــدیم‪ ،‬اقــدام علــی‬ ‫شــکوهمند و انســان دوســتانه بــود‪ ،‬نوجوانــی کــه‬ ‫بــه بلــوغ کامــل نرســیده اســت امــا بــا تمــام وجــود‬ ‫ازخودگذشــتگی و فــداکاری می کنــد و ایــن امــر از‬ ‫تربیــت درســت و ارزش هــای وجــودی او سرچشــمه‬ ‫می گیــرد‪.‬‬ ‫احمــد پــدرام بــا اشــاره بــه اینکــه ای کاش علــی‬ ‫زنــده می مانــد و بــا او صحبــت می کردیــم و از‬ ‫ذهنیاتــش مطلــع می شــدیم‪ ،‬بــه ایمنــا گفــت‪:‬‬ ‫اقــدام علــی شــکوهمند و انســان دوســتانه بــوده‪،‬‬ ‫نوجوانــی کــه بــه بلــوغ کامــل نرســیده اســت‬ ‫امــا بــا تمــام وجــود ازخودگذشــتگی و فــداکاری‬ ‫می کنــد و ایــن امــر از تربیــت درســت و‬ ‫ارزش هــای وجــودی او سرچشــمه می گیــرد‪ ،‬بایــد‬ ‫خانواده هــا انسان دوســتی و کمــک بــه ناتوان هــا‬ ‫و دســتگیری کــردن از افــراد ضعیــف را بــه کــودک‬ ‫امــوزش دهنــد‪ .‬ایــن روانشــناس افــزود‪ :‬نوجوانــی‬ ‫کــه بــه دلیــل ســن و تغییــرات زیســتی‪ ،‬روانــی‬ ‫و اجتماعــی و ارزش هــای معنــوی کــه از درون او‬ ‫نشــات گرفتــه بــا خطــر طلبــی باالدســت بــه اقــدام‬ ‫خیرخواهانــه ای می زنــد و بــه همنــوع خــود کمــک‬ ‫کنــد‪ ،‬علــی انســان دوســتانه رفتــار کــرده اســت‬ ‫و ایــن قابل احتــرام اســت‪ .‬وی تصریــح کــرد‪ :‬او‬ ‫تصمیــم داشــته افــراد گرفتــار در اتــش را نجــات‬ ‫بدهــد و تربیــت خــوب او‪ ،‬وی را بــه ســمت کمــک‬ ‫کــردن هدایــت کــرده اســت‪ ،‬ویژگی هــای نوجوانــی‬ ‫باعــث کمــک او شــده اســت‪ .‬پــدرام تصریــح کــرد‪:‬‬ ‫مدت هاســت هــوش معنــوی و کمــک کــردن بــه‬ ‫دیگــران بــه دالیــل اقتصــادی‪ ،‬رقابت طلبــی و‬ ‫درماندگی هــای اقتصــادی‪ ،‬اجتماعــی و فرهنگــی‬ ‫جامعــه ســبب شــده اســت ایــن اقدامــات کمرنــگ‬ ‫شــود‪ ،‬امــا هنــوز هــم انســان های واالیــی هســتند‬ ‫کــه در خانــواده تربیــت می شــوند و کمــک کــردن‬ ‫را امــوزش می بیننــد‪ .‬ایــن مشــاور خانــواده بــا‬ ‫اشــاره بــه اینکــه امــوزش مهارت هــای اجتماعــی‬ ‫و زندگــی بــه کــودکان اهمیــت بســیار دارد‪ ،‬اظهــار‬ ‫کــرد‪ :‬ایــن نوجــوان فــداکار اگــر می توانســت‬ ‫بــرای کنتــرل حادثــه بــه مراجــع ذیصــاح زنــگ‬ ‫بزنــد و درخواســت کمــک کنــد امــروز زنــده بــود‪،‬‬ ‫در کشــورهای پیشــرفته دنیــا از دوران دبســتان‬ ‫تــا نوجوانــی بــه امــوزش مهارت هــای زندگــی و‬ ‫مهارت هــای اجتماعــی تاکیــد دارنــد کــه یکــی‬ ‫از فاکتورهــای ایــن مهارت هــا کمــک کــردن‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬کمــک کــردن و کمــک گرفتــن‬ ‫بایــد مطابــق اصــول انجــام شــود و بایــد ایــن موارد‬ ‫را بــه کــودک امــوزش داد‪ ،‬ای کاش علــی اطالعات‬ ‫الزم را داشــت و خانــواده یــا افــراد دیگــری هــم‬ ‫حضــور داشــتند و اقدامــات الزم انجــام می شــد‬ ‫تــا ایــن کمک رســانی نتیجــه بهتــری داشــت و‬ ‫علــی زنــده می مانــد‪ .‬علــی لنــدی نوجــوان ‪۱۵‬‬ ‫ســاله ایــذه ای روز ‪ ۱۸‬شــهریور پــس از وقــوع‬ ‫اتش ســوزی و انفجــار کپســول گاز مایــع در‬ ‫خانــه همســایه‪ ،‬بــرای نجــات دو زن میانســال بــه‬ ‫اتــش زد و بــا فــداکاری تمــام بــرای دور کــردن‬ ‫منشــا اتــش از انهــا خــود گرفتــار اتــش شــد‪ .‬وی‬ ‫بــا ‪ ۹۱‬درصــد ســوختگی ابتــدا بــه بیمارســتان‬ ‫ســوانح ســوختگی طالقانــی اهــواز و پــس از ان‬ ‫بــه بیمارســتان ســوانح ســوختگی امــام موســی‬ ‫کاظــم (ع) اصفهــان اعــزام و بســتری شــد‪ .‬ایــن‬ ‫نوجــوان فــداکار بامــداد روز جمعــه دوم مهرمــاه در‬ ‫بیمارســتان امــام موســی کاظــم اصفهــان جــان بــه‬ ‫جــان افریــن تســلیم کــرد‪.‬‬ ‫شنبه | ‪ 10‬مهر ‪ | 1400‬ســـال پانزدهم | شـــمــاره ‪4179‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫ل بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان خبر داد‪:‬‬ ‫مسئو ‬ ‫واکسیناسیون روزانه ‪ ۶۰‬هزار نفر در اصفهان‬ ‫توان سیستم بهداشتی واکسیناسیون بیش از ‪ ۱۰۰‬هزار نفر است‬ ‫به گفته مسئو ل بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان‪،‬‬ ‫به طور معمول روزانه حدود ‪ ۶۰‬هزار نفر برای واکسیناسیون به‬ ‫مراکز تجمیعی مراجعه می کنند‪ ،‬اما توان سیستم مرکز بهداشت‬ ‫استان برای تزریق واکسیناسیون بیش از ‪ ۱۰۰‬هزار نفر در روز‬ ‫است‪.‬‬ ‫ی با اشاره به امار واکسیناسیون شهروندان استان‬ ‫رضا فدای ‬ ‫اصفهان‪ ،‬به ایمنا گفت‪ :‬تاکنون حدود ‪ ۵۵‬درصد از مردم باالی‬ ‫‪ ۱۵‬سال یک نوبت واکسن کرونا را تزریق کرده اند و حدود ‪۲۳‬‬ ‫درصد دو نوبت واکسن کرونا را دریافت کرده اند‪ ،‬بیش از ‪۳۰‬‬ ‫مرکز تجمیعی واکسیناسیون در استان وجود دارد و تعداد زیادی‬ ‫از مرکز بهداشتی معمولی مشغول واکسیناسیون همشهریان‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫واکسیناسیون گروه های سنی ‪ ۱۲‬سال به باال در حال انجام است‬ ‫او افزود‪ :‬به طور معمول روزانه حدود ‪ ۶۰‬هزار نفر برای‬ ‫واکسیناسیون به مراکز تجمیعی مراجعه می کنند‪ ،‬اما توان‬ ‫سیستم مرکز بهداشت استان برای تزریق واکسیناسیون بیش‬ ‫از ‪ ۱۰۰‬هزار نفر در روز است‪ ،‬در حال حاضر بیشتر واکسن‬ ‫سینوفارم را به همشهریان تزریق می کنیم و تعدادی محدودی‬ ‫واکسن استرازنکا هم وارد شده که برای تزریق دوز دوم‬ ‫افراد برای واکسینه شدن مصرف می شود‪ .‬این متخصص‬ ‫بیماری های عفونی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تزریق واکسن کرونا برای‬ ‫گروه های سنی ‪ ۱۲‬سال به باال نیز در استان اصفهان در حال‬ ‫انجام است‪ ،‬در حال حاضر برای متولدین ‪ ۱۳۸۸‬و قبل از‬ ‫ان واکسیناسیون کرونا و تزریق واکسن سینوفارم از همه‬ ‫گروه های شغلی و تحصیلی انجام می گیرد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬واکسن ســینوفارم برای تزریق به کودکان‬ ‫دارای مجوز است‬ ‫او در خصوص اینکه واکسن سینوفارم برای تزریق به کودکان‬ ‫دارای مجوز است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬مطابق بررسی های انجام‬ ‫شده این واکسن قبل از اینکه در ایران مطرح شود در گروه‬ ‫سنی ‪ ۱۷‬سال مطالعه و نتایج مطلوب گرفته شده و بر همین‬ ‫اساس در حال حاضر برای نوجوانان تزریق می شود‪ .‬مسئول‬ ‫بیماری های واگیر مرکز بهداشت استان اصفهان در خصوص‬ ‫پیش بینی شیوع پیک ششم کرونا و شیوع انفلوانزا در ابان ماه‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬احتمال دارد که با موج جدیدی در پاییز امسال مواجه‬ ‫شویم و تنها با واکسیناسیون گسترده کرونا می توانیم جلوی‬ ‫این اتفاق را بگیریم‪ ،‬احتمال شیوع انفلوانزا در فصل سرما وجود‬ ‫دارد‪ ،‬سال گذشته بیماری انفلوانزا بسیار ناچیز بود و این اتفاق‬ ‫به دلیل مراعات های بهداشتی بود که مردم برای کرونا داشتند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬کاهش امار مرگ و میر کرونایی در استان با‬ ‫روندواکسیناسیون‬ ‫فدایی در مورد کاهش امار مرگ و میر کرونایی در استان با‬ ‫روند واکسیناسیون‪ ،‬افزود‪ :‬در بین گروهای شغلی و سنین‬ ‫مختلف این امار تفاوت دارد از زوایه های مختلف و با توجه‬ ‫به اینکه افراد چه نوع واکسنی را در چه مقطع زمانی تزریق‬ ‫کرده باشند‪ ،‬اما امار مرگ ومیر کرونایی را در گروه های‬ ‫واکسینه شده نسبت به واکسینه نشده ها به یک دهم کاهش‬ ‫می دهد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬با رعایت فاصله اجتماعی‪ ،‬پروتکل های‬ ‫بهداشتی و زدن ماسک بر صورت سال گذشته ویروس‬ ‫انفلوانزا مجال عرضه پیدا نکرد اما برای فصل سرمای‬ ‫امسال نمی توانیم مطمئن باشیم و در این مورد نظر بدهیم‪،‬‬ ‫به هر حال در فصل سرما ظهور انفلوانزا را داریم و باید‬ ‫مراقبت های الزم را برای پیشگیری از ابتال به این عفونت‬ ‫ویروسی داشته باشند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬فروش واکسن انفلوانزا در داروخانه ها ‪ /‬اجرای‬ ‫ن سیار و خودرویی‬ ‫واکسیناسیو ‬‬ ‫این متخصص بیماری های عفونی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫در داروخانه ها واکسن انفلوانزا به مردم فروخته می شود اما‬ ‫هنوز این واکسن به سیستم دولتی نرسیده است‪ ،‬همچنین‬ ‫برای تزریق واکسن کرونا در استان در مکان هایی از شهر و‬ ‫شهرستان های اصفهان واکسیناسیون سیار و خودرویی را نیز‬ ‫داشته ایم‪ .‬فدایی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تاکنون در پنج الی هفت نقطه‬ ‫استان تیم های سیار به شکل اتوبوس در حال حرکت بوده اند‬ ‫و تعدادی از شهروندان را واکسینه کردند و خوشبختانه از‬ ‫واکسیناسیون سیار استقبال شده است‪ ،‬در خصوص واردات‬ ‫واکسن های فایزر و جانسون به ایران و توزیع بین استان ها‬ ‫هم هنوز خبر موثقی در دست نداریم‪.‬‬ ‫توسط دانش اموزان صورت گرفت‬ ‫زیباسازی ‪ ۵۰‬مدرسه در ‪ ۱۵‬شهرستان اصفهان‬ ‫رئیس سازمان بســیج دانش اموزی اصفهان با تاکید‬ ‫بر اجــرای طرح هجرت‪ ،‬گفت‪ :‬رنگ امیزی‪ ،‬زیباســازی‬ ‫و بهسازی ‪ ۵۰‬مدرســه در ‪ ۱۵‬شهرستان استان اصفهان‬ ‫به وســیله دانش اموزان از ایام تابستان شروع شد و برای‬ ‫مهرماه و شــروع سال تحصیلی جدید این کار انجام شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫سرهنگ پاسدار حسین رجب پور با اشاره به اینکه طرح‬ ‫هجرت در بســیج دانش اموزی اصفهان سابقه ‪ ۱۵‬ساله‬ ‫دارد‪ ،‬به ایمنا گفت‪ :‬اواخر امتحانات خردادماه دانش اموزان‬ ‫متوســطه دوم برای حضور و فعالیت در این برنامه دعوت‬ ‫می شوند و افرادی که تمایل به شرکت در این طرح دارند‬ ‫برای ثبت نام به بسیج دانش اموزی مراجعه می کنند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اعزام ‪ ۱۰‬دانش امــوز برای مهارت اموزی و‬ ‫زیباسازی هر مدرسه‬ ‫او افزود‪ :‬دانش اموزان در مدارس محله خود که نیازمند‬ ‫بهسازی‪ ،‬زیباسازی و رنگ امیزی است مشغول به فعالیت‬ ‫شده و زیباســازی و رنگ امیزی و بهسازی مدارس را به‬ ‫همراه یادگیری مهارت ها انجام می دهند‪ .‬رئیس سازمان‬ ‫بسیج دانش اموزی اصفهان‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬دانش اموزان از‬ ‫پایه چهارم تحصیلی با ارائه مدارک شناسایی می توانند عضو‬ ‫بســیج دانش اموزی شوند‪ ،‬امسال هم با توجه به وضعیت‬ ‫کرونایی‪ ،‬رنگ امیزی‪ ،‬زیباسازی و بهسازی ‪ ۵۰‬مدرسه در‬ ‫‪ ۱۵‬شهرستان استان اصفهان به وسیله دانش اموزان از ایام‬ ‫تابستان شروع شد و این مدارس برای مهرماه و شروع سال‬ ‫تحصیلی اماده شدند‪ .‬رجب پور‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫اینکه مدارس از ابان ماه بازگشایی می شوند‪ ،‬رنگ امیزی‪،‬‬ ‫زیباســازی و بهســازی تعدادی از مدارس هم برای ابان‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫‪ -1-1632‬شماره نامه‪ 140085602033002570 :‬نظر به این که تمامی ششدانگ قطعه مخروبه‬ ‫شامل حصار و دکان مخروبه پالک ثبتی ‪ ۹4‬فرعی از ‪-44‬اصلی واقع در ابیانه جزء بخش ‪۱۰‬‬ ‫حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام مریم دهقانی ابیانه فرزند على اکبر در جریان‬ ‫ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی ان به عمل نیامده است‪ .‬اینک بنا به دستور قسمت اخیر‬ ‫ماده ‪ 15‬قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز سه شنبه مورخ‬ ‫‪ 1400/08/18‬ساعت ‪ ۱۰‬صبح در محل شروع و به عمل خواهد امد‪ ،‬لذا به موجب این اگهی‬ ‫به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این اگهی در محل حضور یابند و‬ ‫اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی‬ ‫تا ‪ ۳۰‬روز پذیرفته خواهد شد ‪.‬تاریخ انتشار‪ 1400/07/10 :‬رحمت اله شاهدی‪ -‬رئیس ثبت اسناد و‬ ‫امالک نطنز ‪ /1199406‬م الف‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫‪ -1-1633‬شماره نامه‪ 140085602210005197 :‬نظر به اینکه بموجب رای شماره‬ ‫‪ 1400/03/17-۱۴۰۰۶۰۳۰۲۲۱۰۰۰۲۴۱۶‬هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمانهای فاقد سند رسمی ششدانگ یک قطعه زمین محصور با بنای احداثی در ان بمساحت‬ ‫‪ 119/40‬متر مربع پالک ثبتی ‪ ۲۷۳‬فرعی از ‪ ۹۹‬اصلی مفروز و مجزی شده از شماره ‪ ۹۹‬اصلی‬ ‫مزبور واقع در بخش ‪ ۶‬حوزه ثبتی جنوب شرق اصفهان‪ ،‬در مالکیت اقای سیدرضا ابن ابراهیم‬ ‫خواجوئی به ش ش ‪ 1533‬فرزند سیدعلی مستقر گردید و بلحاظ اینکه پرونده ثبتی مربوط به‬ ‫پالک اولیه فاقد سابقه تحدید حدود میباشد لذا به استناد تبصره ذیل ماده ‪ ۱۳‬قانون فوق الذکر‬ ‫و طبق تقاضای مالک تحدید حدود ملک مرقوم در روز سه شنبه مورخه ‪ 1400/08/04‬ساعت‬ ‫‪ 8/30‬صبح در محل شروع و به عمل خواهد امد و بموجب این اگهی به کلیه مالکین و مجاورین‬ ‫اعالم میگردد تا در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند و اعتراضات مالکین و مجاورین‬ ‫مطابق ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود و فقط تا (‪ )۳۰‬روز پذیرفت‬ ‫خواهد شد و معترض طبق ماده ‪ ۸6‬ایین نامه قانون ثبت باید از تاریخ تسلیم اعتراض به این‬ ‫اداره‪ ،‬ظرف یکماه دادخواست خود را به مرجع ذیصالح قضائی تسلیم و گواهی تقدیم دادخواست‬ ‫را اخذ و به این واحد ثبتی ارائه نماید‪ ،‬در غیر اینصورت متقاضی ثبت یا نماینده قانونی وی میتواند‬ ‫به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را دریافت و به اداره ثبت تسلیم نماید‬ ‫و اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه میدهد‪ .‬تاریخ انتشار‪:‬‬ ‫‪ 1400/07/10‬ناصر صیادی صومعه‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب شرق اصفهان‬ ‫‪ /1199724‬م الف‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫‪ -1-1634‬شماره نامه‪ 140085602210005101 :‬چون تحدید حدود ششدانگ یکبابخانه شماره‬ ‫پالک ‪ 99/272‬واقع در بخش ‪ 6‬ثبت اصفهان که طبق پرونده ثبتی بنام اقای سید خلیل سیرانی‬ ‫ماه صورت می گیرد‪ ،‬در شهرســتان کاشان دانش اموزان‬ ‫تعمیر میز و نیمکت ها را داشــته اند و با انجام این فعالیت‬ ‫مهارت جوشکاری را هم یاد گرفته اند‪ ،‬با اجرای این برنامه‬ ‫دانش اموزان عالوه بر بازسازی و بهسازی مدارس اصفهان‬ ‫برای سال تحصیلی جدید مهارت اموزی دارند‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫این فعالیت در مدارس شهرستان های شهرضا‪ ،‬نجف اباد‪،‬‬ ‫تیران‪ ،‬کاشان‪ ،‬کوهپایه و تعدادی از نواحی اموزش وپرورش‬ ‫شــهر اصفهان صورت گرفته است و اعزام ‪ ۱۰‬دانش اموز‬ ‫در هر مدرســه برای کنترل و مدیریت بهتر انها در دستور‬ ‫کار بوده است‪ .‬رئیس سازمان بسیج دانش اموزی اصفهان‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در پاندمی کرونا و با تعطیلی مدارس اجرای مسابقات‬ ‫لیگ علمی « پایا» در فضای مجازی از برنامه های اجرایی‬ ‫فروشانی فرزند سید نوراله در جریان ثبت است و رای شماره ‪ ۱۴۰۰۶۰۳۰۲۲۱۰۰۰۲۴۳۹‬مورخ‬ ‫‪ 1400/03/19‬هیات حل اختالف موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی مستقر در ثبت اسناد و امالک منطقه جنوب شرق اصفهان نسبت به ملک‬ ‫مرقوم صادر گردیده است و با توجه به اینکه سابقه ای از تحدید حدود اولیه پالک اصلی فوق‬ ‫مشاهده نگردید لذا به استناد ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون مزبور تحدید حدود ملک مرقوم در تاریخ‬ ‫‪ 1400/08/10‬ساعت ‪ ۱۰‬صبح در محل شروع و بعمل خواهد امد لذا بموجب این اگهی به کلیه‬ ‫مالکین و مجاورین اخطار میگردد که در روز و ساعت مقرر در محل حضور یابند اعتراضات مجاورین‬ ‫و صاحبان امالک مطابق ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورتمجلس تحدید حدود تا سی‬ ‫روز پذیرفته خواهد شد و طبق ماده ‪ ۸۶‬ائین نامه قانون ثبت معترض باید ظرف مدت یک ماه از‬ ‫تاریخ تسلیم اعتراض به این اداره با تقدیم دادخواست به مراجع ذیصالح قضایی اقدام و گواهی‬ ‫طرح دعوی خود را به این منطقه ثبتی ارائه نماید در غیر اینصورت متقاضی ثبت و یا نماینده قانونی‬ ‫وی میتواند به دادگاه مربوطه مراجعه و گواهی عدم تقدیم دادخواست را اخذ و به این منطقه تسلیم‬ ‫نماید سپس اداره ثبت بدون توجه به اعتراض عملیات ثبتی را با رعایت مقررات ادامه خواهد داد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار ‪ 1400/07/10:‬ناصر صیادی صومعه‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب شرق‬ ‫اصفهان ‪ /1198578‬م الف‬ ‫اگهی ابالغ مفاد نظریه رد درخواست افراز پالک ‪ ۱۲۳۸‬فرعی از ‪ ۹‬اصلی بخش‬ ‫‪ ۹‬نطنز‬ ‫‪ -1-1646‬شماره نامه‪ 140085602033002600 :‬نظر باینکه اقای حسن فخری فرزند محمد احد‬ ‫از مالکین مشاعی ششدانگ یک باب خانه بشماره پالک ‪ ۱۲۳۸‬فرعی از شماره ‪ - ۹‬اصلی واقع در‬ ‫علیاء نطنز جزء بخش ‪ 9‬حوزه ثبتی شهرستان نطنز خواهان افراز سهم مشاعی خود به طرفیت سایر‬ ‫مالکین مشاعی پالک مرقوم (وجیهه و احمد و حسین و طلعت همگی صدارتی فرزندان محمد؛‬ ‫شفق و مهتا هر دو صدارتی فرزندان حسین؛ عباس و کبری هر دو حاجی حسینی فرزندان رضا)‬ ‫نموده است و اعالم نموده که ادرسی از نامبردگان ندارد و دسترسی به ایشان مقدور نمی باشد نهایتا‬ ‫منجر به صدور نظریه رد درخواست افراز به شماره ‪ ۱۴۰۰۸۵۶۰۲۰۳۳۰۰۲۴۷۵‬مورخه ‪1400/07/1‬‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک نطنز گردیده است لذا بدینوسیله به نامبردگان ابالغ میگردد تا چنانچه به‬ ‫نظریه مزبور اعتراضی دارند اعتراض خود را ظرف مدت ده روز از طریق نشر اگهی مطابق مادتین‬ ‫‪ ۵‬و‪ ۶‬ایین نامه افراز و فروش امالک مشاع مصوب اذرماه سال ‪ ۱۳۵۷‬به دادگستری شهرستان‬ ‫نطنز تسلیم نمایند‪ .‬تاریخ انتشار‪ 1400/07/10 :‬رحمت اله شاهدی‪ -‬سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک نطنز ‪/1201344‬م الف‬ ‫اگهی مزایده اتومبیل‬ ‫اگهی مزایده پرونده به شماره بایگانی (‪)۹۹۰۱۷۰۶‬‬ ‫‪ -1-1647‬شماره اگهی‪ 140003902003000197 :‬تاریخ اگهی‪ 1400/07/08 :‬شماره پرونده‪:‬‬ ‫‪ 139904002003001250‬خودروی سواری پراید جی ‪ -‬تی ‪ -‬ایکس ای مدل ‪ ۱۳۸۹‬به شماره‬ ‫بوده است و قریب به ‪ ۱۴‬سال است که این مسابقات علمی‬ ‫در کشور انجام می شــود و استان اصفهان در این بخش‬ ‫برخوردار از مدال های خوبی بوده اســت‪ .‬رجب پور‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬امسال دانش اموزان موفق به کسب ‪ ۱۰‬مدال شامل‬ ‫پنج مدال طال‪ ،‬چهار نقره و یک برنز و برای شــرکت در‬ ‫این مسابقات شدند و دانش اموزان از پایه ششم تا یازدهم‬ ‫می توانند برای شرکت در مسابقات علمی ثبت نام کنند‪ .‬او‬ ‫اظهار کرد‪ :‬فراخوان شروع این برنامه که در ابان ماه است‬ ‫ارائه شده و در هشتم ابان هفته بسیج دانش اموزی مصادف‬ ‫با ایام شهادت شهید فهمیده‪ ،‬باید دانش اموزان با شرکت در‬ ‫سه مرحله شهرستانی‪ ،‬استانی و کشوری در این مسابقات‬ ‫شرکت کنند در یک مرحله بین المللی از کشورهای مختلف‬ ‫دانش اموزان در این مســابقات شــرکت می کنند‪ .‬رئیس‬ ‫سازمان بسیج دانش اموزی اصفهان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در پاندمی‬ ‫کرونا عمده فعالیت ها در فضای مجازی بوده اســت‪ ،‬اما‬ ‫تعدادی از فعالیت ها مانند طرح هجرت به صورت حضوری‬ ‫بوده اســت‪ ،‬امســال برای هفته دفاع مقدس برنامه های‬ ‫متنوعی در شهرستان ها از جمله برنامه از جمله برنامه «از‬ ‫کربال تا مدافعان حرم» در کاشــان به وسیله دانش اموزان‬ ‫اجرا می شود و چهار شــب دانش اموزان درچه کوه سفید‬ ‫برنامه متنوعی برای هفته دفاع مقدس اجرا می کنند و این‬ ‫برنامه ها به صورت کشوری از طریق شاد پخش می شود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬ارتباط مجــازی ‪ ۴۷‬درصد دانش اموزان با‬ ‫بسیجدانش اموزی‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬دانش اموزان شهرســتان های شهرضا و‬ ‫نجف اباد نیز در هفته دفاع مقدس یک برنامه نمایشی دارند‬ ‫که هر روز در حال اجرا است‪ ،‬دانش اموزان شهر اصفهان‬ ‫نیز در مکان های مختلف برنامه های یادبود برای شهدا را‬ ‫برگزار می کنند‪ .‬رئیس سازمان بسیج دانش اموزی اصفهان‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬ســال گذشــته به دلیل همه گیری کرونا و‬ ‫نبود واکسیناســیون همه برنامه ها و برنامــه راهیان نور‬ ‫به صورت مجازی اجرا شدند‪ ،‬برنامه گفت وگوی حضوری‬ ‫با دانش اموزان در مدارس قبل از کرونا بود و با همه گیری‬ ‫کرونا این برنامه ها به صورت مجازی بوده است‪ .‬رجب پور‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬قریب به ‪ ۴۷‬درصد دانش اموزان از طریق‬ ‫فضای مجازی با بســیج دانش اموزی ارتباط داشته اند‪ ،‬اما‬ ‫امســال با روند واکسیناســیون و حضوری شدن مدارس‬ ‫در ابان ماه تعــدادی از برنامه ها به صورت حضوری انجام‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫انتظامی ‪ 925-13‬ه ‪ 34‬به رنگ سفید‪ -‬سفید روغنی به شماره موتور ‪ ۳۳۹۱۶۳۷‬و شماره شاسی‬ ‫‪ S1412288413602‬ظرفیت ‪ ۴‬نفر تعداد محور ‪ ۲‬تعداد چرخ ‪ ۴‬نوع سوخت بنزین تعداد سیلندر‬ ‫‪ ۴‬متعلق به عباس شولیزی چهار محالی نام پدر ‪ :‬محمد که در ادرس‪ :‬پارکینگ نصر واقع در‬ ‫خیابان نبوی متوقف می باشد و طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری اتاق خودرو از نظر‬ ‫ظاهری سالم ولی در اطراف بدنه خط و خراش هایی داشت رنگ خودرو هم در اثر افتاب کیفیت‬ ‫خود را از دست داده‪ .‬باتری خودرو در اثر توقیف کارایی خود را از دست داده و خودرو روشن نشد‬ ‫و موتور خاموش بازدید شد ولی با توجه به مدل خودرو موتور و گیر بکس و دیفرانسیل مستعمل‬ ‫میباشد ‪ .‬چراغهای جلو و چراغ خطر عقب و شیشه ها و ایینه های چپ و راست و داخل و برف‬ ‫پاک کن و جلو و پنجره سالم بود ‪ .‬چهار حلقه الستیک حدود ‪ 0/045‬درصد سالم بود‪ .‬روکش‬ ‫صندلیها مستعمل و بیمه خودرو و اسناد خودرو روئیت نشد‪ .‬و طبق نظر کارشناس رسمی به‬ ‫مبلغ ‪ 450/000/000‬ریال (چهارصد و پنجاه میلیون ریال) ارزیابی شده است‪ .‬بموجب مهریه‬ ‫مندرج در سند نکاحیه شماره سند شماره سند‪ ، ۲۵۲۰ :‬تاریخ سند ‪ ،1368/11/22:‬دفترخانه صادر‬ ‫کننده‪ :‬دفترخانه ازدواج شماره ‪ ۶۸‬شهر اصفهان استان اصفهان در قبال قسمتی از طلب خانم‬ ‫منیژه عرب زاده و حقوق دولتی متعلقه بموجب کدامنیتی شماره ‪ 84312/69728588‬مورخه‬ ‫‪ 1399/07/29‬پلیس راهنمائی و رانندگی بازداشت گردید‪ .‬از ساعت ‪ ۹‬الی ‪ ۱۲‬روز سه شنبه‬ ‫مورخه ‪ 1400/07/27‬در اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان واقع در خیابان جی ‪ -‬خیابان تاالر ‪-‬‬ ‫میدان هفت تیر به مزایده گذاشته می شود‪ .‬مزایده از مبلغ پایه ‪ 450/000/000‬ریال ( چهارصد‬ ‫و پنجاه میلیون ریال ) شروع و به هرکس خریدار باشد به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته‬ ‫می شود‪ .‬الزم به ذکر است پرداخت بدهی های مربوط به خودرو در صورتی که مورد مزایده‬ ‫دارای انها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری هزینه پارکینگ و غیره تا تاریخ‬ ‫مزایده اعم از اینکه رقم قطعی ان معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است ضمن انکه‬ ‫پس از مزایده در صورت وجود مازاد ‪ ،‬وجوه پرداختی بابت هزینه های فوق از محل مازاد به برنده‬ ‫مزایده مسترد می گردد‪ .‬ضمنا این اگهی در یک نوبت در روزنامه اصفهان امروز چاپ اصفهان‬ ‫مورخ ‪ 1400/07/10‬درج و منتشر می گردد و در صورت تعطیلی روز مزایده به روز اداری بعد‬ ‫از تعطیلی در همان ساعت و مکان برگزار می گردد‪ .‬توضیحا جهت شرکت در جلسه مزایده ده‬ ‫درصد از مبلغ پایه مزایده را به حساب تمرکز وجوه سپرده اداره کل ثبت اسناد و امالک اصفهان‬ ‫و شناسه واریز (دریافت از حسابداری اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان) بابت پرونده کالسه فوق‬ ‫واریز و به همراه تقاضای کتبی و ارائه کارت شناسایی معتبر الزامی است ‪ .‬برنده مزایده مکلف‬ ‫است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت‬ ‫تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند‬ ‫‪ ،‬مبلغ مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد‪ .‬ضمنا چنانچه روز مزایده‬ ‫تعطیل رسمی گردد‪ ،‬مزایده روز اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد‬ ‫شد‪ .‬اداره اجرای اسناد رسمی اصفهان ‪ /1201432‬م الف‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫کوتاه از اصفهان‬ ‫توزیع بیش از ‪ ۲‬میلیون پرس‬ ‫غذای گرم میان مددجویان‬ ‫کمیتهامداد‬ ‫مدیرکل کمیته امداد استان اصفهان از توزیع بیش از دو‬ ‫میلیون پرس غذای گرم و بیش از ‪ ۳۰۰‬هزار بسته معیشتی‬ ‫با مشارکت خیران از شروع ماه محرم تاکنون میان مددجویان‬ ‫اصفهانی خبر داد‪.‬‬ ‫کریم زارع با ارائه گزارشی از عملکرد طرح اطعام و احسان‬ ‫حسینی‪ ،‬به ایمنا گفت‪ :‬از ابتدای ماه محرم تاکنون بیش از‬ ‫دو میلیون پرس غذای گرم طبخ و ‪ ۳۰۰‬هزار بسته معیشتی‬ ‫در سراسر استان با اعتباری بیش از ‪ ۷۲‬میلیارد تومان توزیع‬ ‫شده است‪.‬او با بیان اینکه طرح اطعام و احسان حسینی با‬ ‫همت و مشارکت حامیان‪ ،‬نیکوکاران‪ ،‬موسسات خیریه و‬ ‫مراکز نیکوکاری انجام شده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بیش از ‪۳۰۰‬‬ ‫هزار بسته معیشتی به ارزش ریالی بالغ بر ‪ ۲۰‬میلیارد و ‪۷۸۰‬‬ ‫میلیون تومان و بیش از دو میلیون پرس غذای گرم در ‪۲۲۹‬‬ ‫اشپزخانه در سراسر استان طبخ و با اعتباری بالغ بر ‪ ۵۱‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان به مددجویان اهدا شد‪.‬مدیرکل کمیته‬ ‫امداد استان اصفهان افزود‪ :‬در سراسر استان با مشارکت سپاه‬ ‫صاحب الزمان(عج)‪ ،‬گروه های جهادی و داوطلب به نیابت از‬ ‫سردار شهید حاج قاسم سلیمانی نیز ‪ ۸۰۰‬پرس غذای گرم‬ ‫و ‪ ۱۰۰‬بسته معیشتی در مجموع با ارزشی بالغ بر ‪ ۷۴‬میلیون‬ ‫تومان بین مددجویان و نیازمندان توزیع شد‪.‬او در پایان با‬ ‫قدردانی از همکاری سپاه در خدمت رسانی به محرومان‬ ‫و مددجویان این نهاد‪ ،‬گفت‪ :‬امیدواریم با مشارکت سپاه‬ ‫صاحب الزمان(عج) در حرکتی جهادی و انقالبی در رسیدگی‬ ‫و رفع مشکالت نیازمندان‪ ،‬گام های موثری برداریم و در کنار‬ ‫تامین معیشت‪ ،‬به خودکفایی هر چه بیشتر مددجویان دست‬ ‫یابیم‪.‬‬ ‫اغازواکسیناسیون‬ ‫دانش اموزان ‪ ۱۲‬سال به باال‬ ‫به گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با وارد شدن‬ ‫واکسن کرونا برای واکسینه شدن دانش اموزان به منظور‬ ‫بازگشایی مدارس از ابان ماه‪ ،‬واکسیناسیون دانش اموزان ‪۱۲‬‬ ‫سال به باال را اغاز کردیم‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬طاهره چنگیز با اشاره به اینکه نیمی از جمعیت‬ ‫استان اصفهان یک نوبت واکسن کرونا را دریافت کرده اند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با توجه به تامین واکسن موجود در استان برای‬ ‫واکسیناسیون‪ ،‬ضروری است که شهروندان فرصت را برای‬ ‫واکسینه شدن خود و افراد ‪ ۱۲‬سال به باالی خانواده از دست‬ ‫ندهند‪.‬او تاکید کرد‪ :‬با وارد شدن واکسن کرونا برای واکسینه‬ ‫شدن دانش اموزان به منظور بازگشایی مدارس از ابان ماه‬ ‫واکسیناسیون دانش اموزان ‪ ۱۲‬سال به باال را اغاز کردیم‪،‬‬ ‫در اینده همه دانش اموزان از پنج سال به باال مجوز دریافت‬ ‫واکسن کرونا را خواهند داشت‪.‬رئیس دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫اصفهان‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این مجوز در کشورهای دیگر صادر شده‬ ‫است و این اتفاق برای کودکان می تواند ایمنی بسیار خوبی در‬ ‫مقابله با این ویروس ایجاد و کمک کند تا مدارس کشور دوباره‬ ‫بتوانند فعالیت اموزش حضوری دانش اموزان را شروع کنند‪.‬‬ ‫تصادف زنجیره ای چهار خودرو‬ ‫در پل تمدن‬ ‫سخنگوی اورژانس اصفهان از تصادف زنجیره ای بین چهار‬ ‫خودرو در محدوده اتوبان شهید اقابابایی محدوده پل تمدن خبر‬ ‫داد‪.‬عباس عابدی به ایمنا گفت‪ :‬حادثه تصادف چهار خودرو‬ ‫در ساعت ‪ ۱:۲۴‬بامداد دیروز به اورژانس اصفهان گزارش‬ ‫شد که سه امبوالنس ‪ ۱۱۵‬برای امدادرسانی به محل حادثه‬ ‫اعزام شد‪.‬او افزود‪ :‬این تصادف زنجیره ای بین چهار خودرو در‬ ‫محدوده اتوبان شهید اقابابایی محدوده پل تمدن اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫سخنگوی اورژانس اصفهان در خصوص مصدومان این حادثه‬ ‫گفت‪ :‬در این حادثه ‪ ۱۰‬نفر شامل ‪ ۳‬مرد‪ ،‬دو زن ‪ ۳۰‬تا ‪۳۵‬‬ ‫ساله و پنج کودک پنج تا ‪ ۱۰‬ساله مصدوم شدند‪.‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬مصدومان این تصادف زنجیره ای به بیمارستان کاشانی‬ ‫اصفهانمنتقلشدند‪.‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت ویرا تجهیز اتی سهامی خاص به شماره ثبت‬ ‫‪ 62799‬و شناسه ملی ‪14008500510‬‬ ‫به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ‪ 1400/06/20‬تصمیمات ذیل اتخاذ شد ‪:‬‬ ‫اقای مهدی اشوری دارگانی کدملی ‪ 1112118403‬به سمت مدیر عامل تا تاریخ‬ ‫‪ 1401/06/10‬تعیین گردید‪ .‬اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت‬ ‫شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان (‪)1201129‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساخت ابتکار مبارکه سهامی خاص‬ ‫به شماره ثبت ‪ 497‬و شناسه ملی ‪10260101196‬‬ ‫به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ‪ 1400/04/24‬محمد یزدانی دیزیچه بشماره‬ ‫ملی ‪ 5419636581 :‬به نمایندگی از طرف شرکت ایثار سهام مبارکه ( سهامی‬ ‫خاص – ثبت ‪ ) 78‬و شناسه ملی ‪ 10260022852 :‬بعنوان رئیس هیات مدیره ‪-‬‬ ‫محمدرضاجانثاروطن بشماره ملی ‪ 5419196794 :‬به نمایندگی از طرف شرکت‬ ‫تولیدی لوله و پروفیل اعتماد مبارکه ( سهامی خاص – ثبت ‪ ) 703‬و شناسه ملی ‪:‬‬ ‫‪ 10260128723‬بعنوان نائب رئیس هیات مدیره ‪ -‬عبدالرضاکرمی ورنامخواستی بشماره‬ ‫ملی ‪ 1171062168 :‬بنمایندگی از طرف شرکت ایثارگران یادگار ( سهامی خاص – ثبت‬ ‫‪ ) 19‬و شناسه ملی ‪ 10260083335 :‬بعنوان عضو هیات مدیره و مدیر عامل برای مدت‬ ‫دو سال انتخاب گردیدند ‪ .‬کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضای ثابت‬ ‫عبدالرضاکرمی ورنامخواستی ( مدیرعامل ) و محمدیزدانی دیزیچه ( رئیس هیات مدیره‬ ‫) و یا محمدرضاجانثاروطن ( نایب رئیس هیات مدیره ) متفقًا همراه با مهر شرکت معتبر‬ ‫خواهد بود ‪ .‬مدیر عامل مجری مصوبات هیات مدیره طبق اساسنامه شرکت خواهد‬ ‫بود اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری مبارکه (‪)1201028‬‬ صفحه 4 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪ :‬فرهنگ اصفهان‬ ‫معرفی داوران جشنواره‬ ‫«خندستان»‬ ‫دبیر سومین جشنواره نمایشنامه نویسی کمدی‬ ‫«خندستان»‪ ،‬با تاکید بر بومی و محلی بودن هیئت انتخاب‬ ‫این جشنواره‪ ،‬اسامی اعضای هیئت انتخاب و هیئت داوران‬ ‫بخش های مختلف ان را اعالم کرد‪.‬‬ ‫سعید امامی دراین باره گفت‪ :‬با مشورت شورای‬ ‫سیاست گذاری‪ ،‬سه دسته هیئت انتخاب و سه دسته‬ ‫داور برای بخش های مختلف جشنواره خندستان معرفی‬ ‫و همچنین تالش شده تا در انتخاب افراد هم در هیئت‬ ‫انتخاب و هم در هیئت داوران از متخصصین و کسانی که‬ ‫در ان حوزه صاحب نظر و شاخص هستند‪ ،‬استفاده شود‪.‬‬ ‫او خاطرنشان کرد‪ :‬در هیئت انتخاب بیشتر از افراد و‬ ‫متخصصان بومی استفاده شده است و برای هیئت داوران‬ ‫تالش شده تا از افراد شاخص ملی هم در این ترکیب‬ ‫استفاده شود‪.‬‬ ‫دبیر سومین جایزه نمایشنامه نویسی کمدی «خندستان»‬ ‫ادامه داد‪ :‬در حال حاضر برای بخش نمایشنامه که دو‬ ‫بخش تالیفی و اقتباسی دارد‪ ،‬یک هیئت انتخاب سه‬ ‫نفره و یک هیئت داور سه نفره معرفی شده و در بخش‬ ‫پژوهش نیز در قسمت مقاله‪ ،‬جستار و تجربه نگاری یک‬ ‫هیئت انتخاب سه نفره و یک هیئت داور سه نفره خواهیم‬ ‫داشت‪ .‬همچنین برای بخش پژوهش و قسمت مطالعه‬ ‫چهره شاخص کمدی که به مهدی ممیزان اختصاص دارد‬ ‫یک هیئت انتخاب سه نفره و یک هیئت داور سه نفره‬ ‫انتخاب شدهاست‪.‬‬ ‫مدیر تاالر هنر اصفهان‪ ،‬با تاکید بر اینکه رایزنی برای‬ ‫معرفی و انتشار اثار برگزیده این رویداد در سطح ملی از‬ ‫هم اکنون اغازشده است‪ ،‬گفت‪ :‬مسئله ای که در انتخاب‬ ‫هیئت داوران هر سه بخش موردتوجه و تاکید فراوان ما بود‪،‬‬ ‫انتخاب افرادی بود که حضورشان هم موجب رشد و تعالی‬ ‫جشنواره شود و هم برای جشنواره اورده هایی داشته باشد‬ ‫به طوری که دامنه ان را بعد از اختتامیه نیز گسترش دهد‪.‬‬ ‫به گزارش ستاد خبری سومین جایزه نمایشنامه نویسی‬ ‫کمدی خندستان اصفهان‪ ،‬او افزود‪ :‬به عنوان مثال اقای‬ ‫محمودی بختیاری‪ ،‬دانشیار گروه هنرهای نمایشی در‬ ‫دانشگاه تهران یا سعید اسدی‪ ،‬مدیر فعلی دفتر پژوهش‬ ‫و اموزش و انتشارات نمایش اداره کل هنرهای نمایشی‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‪ ،‬هر دو به واسطه جایگاه‬ ‫و ارتباطاتی که در دانشگاه دارند‪ ،‬می توانند خروجی های‬ ‫جشنواره را بعدًا در سطح ملی معرفی کنند‪.‬‬ ‫امامی تصریح کرد‪ :‬هدف ما این است که اثار برگزیده این‬ ‫جشنواره در تعامل با مجالت و نشرهای معتبر در حوزه‬ ‫هنرهای نمایشی و با همکاری اداره کل هنرهای نمایشی‬ ‫وزارت ارشاد به چاپ برسد و به این ترتیب بیشتر دیده شود‪.‬‬ ‫شنبه | ‪ 10‬مهر ‪ | 1400‬ســـال پانزدهم | شـــمــاره ‪4179‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫جشنواره فیلم کودک و نوجوان‬ ‫سیدجوادهاشمی‪:‬‬ ‫«شهر گربه ها» از «اراده» در نسل جدید حرف می زند‬ ‫«سیدجواد هاشمی» بابیان اینکه بچه ها‪ ،‬تماشاگران مظلوم‬ ‫سینما هستند‪ ،‬گفت‪ ،‬افزود‪ :‬به هرحال بچه ها هرچقدر هم‬ ‫که تمایل به سینما رفتن داشته باشند درنهایت بزرگ ترها‬ ‫و خانواده ها هستند که باید انها را به سینما ببرند‪ .‬به همین‬ ‫دلیل من تالش کردم در «شهر گربه ها» به قول قدیمی ها‬ ‫قاپ بزرگترها را هم بدزدم تا انها هم با فیلم ارتباط بگیرند‪.‬‬ ‫«سیدجواد هاشمی» کارگردان و تهیه کننده «شهر گربه ها»‬ ‫درباره شرکت در سی و چهارمین جشنواره بین المللی‬ ‫فیلم های کودکان و نوجوانان و همچنین ساخت فیلم های‬ ‫فانتزی برای کودکان گفت‪ :‬من فیلم هایم فانتزی هستند‪.‬‬ ‫احساس می کنم در حال حاضر کارهای فانتزی که چشم نواز‬ ‫باشد‪ ،‬گریم و لباس خوب و خوش رنگ و لعاب باشند در‬ ‫سینمای ما برای بچه ها کم است‪ .‬من تالش کردم تا این‬ ‫جای خالی را برای کودکان پر کنم‪.‬‬ ‫او درباره داستان و محتوای فیلم جدیدش توضیح داد‪« :‬شهر‬ ‫گربه ها» تقریبا یک نقد نرم به وضعیت جامعه است و در‬ ‫عین حال یک نقدی به موضوع مهاجرت‪ .‬من دوست دارم به‬ ‫بچه ها از همین سنین کودکی اموزش بدهم که فکر نکنند‬ ‫مهاجرت به این سبکی که متاسفانه باب شده‪ ،‬درست است‪.‬‬ ‫تالش کردم تا این موضوع را بیان کنم که کسی جز همین‬ ‫بچه ها نمی تواند کاستی ها و نقص ها را برطرف کند و باید‬ ‫بمانند و این مشکالت را با اراده خودشان درست کنند‪.‬‬ ‫این کارگردان و تهیه کننده سینما همچنین تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫کارهای قبلی مانند «پیشونی سفید» و «تورنادو» موضوعاتی‬ ‫مانند شجاعت‪ ،‬احترام و جسارت را برای بچه ها بیان کردم‪.‬‬ ‫او درباره استفاده از بازیگران حرفه ای در کارهایش گفت‪:‬‬ ‫همیشه در فیلم هایم سعی کرده ام از بزرگساالنی استفاده‬ ‫کنم که تجربه کار کودک هم داشته اند‪ .‬در این فیلم نیز‬ ‫از «علیرضا خمسه» استفاده کردیم که سابقه درخشانی در‬ ‫این حوزه دارد‪.‬‬ ‫جواد هاشمی با بیان اینکه بچه ها‪ ،‬تماشاگران مظلوم سینما‬ ‫هستند‪ ،‬افزود‪ :‬به هرحال بچه ها هرچقدر هم که تمایل به‬ ‫سینما رفتن داشته باشند درنهایت بزرگترها و خانواده ها‬ ‫هستند که باید انها را به سینما ببرند‪ .‬به همین دلیل من‬ ‫تالش کردم در «شهر گربه ها» به قول قدیمی ها قاپ‬ ‫بزرگترها را هم یک جورایی بدزدم تا انها هم با فیلم ارتباط‬ ‫بگیرند!‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬فیلم های من فیلم های گران قیمتی هستند؛‬ ‫یعنی فقط با پول گریم فیلم من می شود فیلم ساخت‪ .‬قدر‬ ‫سینمای پرهزینه را هیچ کس نمی داند‪ .‬من یقین دارم که اگر‬ ‫«شهر گربه ها» اکران شود یا در پلتفرم ها به نمایش دراید‬ ‫بدون شک بچه ها مثل «پیشونی سفید» از این فیلم هم‬ ‫استقبال خواهد کرد‪.‬‬ ‫این بازیگر و چهره شناخته شده سینما بیان کرد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر ‪ ۳‬فیلم دارم که اخرین انها «شهر گربه ها» ی ‪ ۱‬و‬ ‫‪ ۲‬است‪ .‬خوشبختانه «شهر گربه ها» ی ‪ ۱‬اماده شد و برای‬ ‫حضور در جشنواره اقدام کردیم‪ .‬جالب است که بگویم‬ ‫«دونالد ترامپ» هم به صورت انیمیشن در فیلم من بازی‬ ‫می کند و جزو بازیگرها است!‬ ‫هاشمی درباره شعار «سینما‪ ،‬سرزمین خیال» در جشنواره‬ ‫سی و چهارم نیز عنوان کرد‪ :‬برای اولین بار است که من‬ ‫احساس می کنم شعار جشنواره خوب و دقیق انتخاب شده‬ ‫است‪ .‬خیال یعنی ضمن اینکه بچه ها بفهمند چه اتفاقی‬ ‫افتاده است و ذهن خیال انگیز بچه ها فعال شود‪ .‬اگر چنین‬ ‫فیلم هایی در یک جشنواره زیاد باشد‪ ،‬قطعا در کیفیت این‬ ‫رویداد اثر دارد‪.‬‬ ‫سی و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و‬ ‫نوجوانان‪ ،‬به دبیری علیرضا تابش از ‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۱‬مهر ‪۸( ۱۴۰۰‬‬ ‫تا ‪ ۱۳‬اکتبر ‪ )۲۰۲۱‬با شعار «سینما‪ ،‬سرزمین خیال» برگزار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫رونق اعتبار سینمای ایران با تائید جشنواره فیلم کوتاه تهران توسط اسکار‬ ‫کارگــردان و تهیه کننــده ســینما معتقد اســت که‬ ‫«اسکارکوالیفاید» شدن جشــنواره بین المللی فیلم کوتاه‬ ‫تهران از دوره سی و هشتم به بعد عالوه بر افزایش اعتبار‬ ‫ســینمای ایران‪ ،‬باعث رونق بخشی به چرخه اقتصادی و‬ ‫تجاری فیلم کوتاه نیز می شود‪.‬‬ ‫محمدرضــا مصباح در گفت وگو با ایرنا اظهارکرد‪ :‬این‬ ‫دســتاورد‪ ،‬اتفاقی بزرگ و مبارک برای ســینمای ایران‬ ‫به حســاب می اید که برای همه افــراد فعال در این حوزه‬ ‫انگیزه بخش و حاصل خدمات «انجمن ســینمای جوانان‬ ‫ایران» به فیلم کوتاه اســت‪ .‬تائید شــدن یک جشنواره‬ ‫ایرانی از ســوی اکادمی اسکار بی شک بر افزایش اعتبار‬ ‫و جایگاه سینمای ایران موثر خواهد بود‪ .‬ضمن این که در‬ ‫بحث های اقتصادی و تجاری نیز کمک های بســیاری به‬ ‫بدنه سینما خواهد کرد و به تبع ان اثارمان بازگشت مالی‬ ‫خوبی خواهند داشت‪.‬‬ ‫مصبــاح گفــت‪ :‬در چنین شــرایطی پخش کنندگان‬ ‫بین المللی و معتبر پای کار می ایند و بیشــتر از گذشته به‬ ‫ســینمای ایران توجه خواهند کرد‪ .‬سینمای ایران و فیلم‬ ‫کوتاه در مباحث محتوایی از مختصات ویژه خود برخوردار‬ ‫هســتند اما در بحث تکنیکال به هنگام ساخت اثار کوتاه‬ ‫الزم اســت که بیش ازپیش از فنون روز دنیا بهره گرفته و‬ ‫موفق تر عمل کنیم‪.‬‬ ‫تهیه کننده فیلم سینمایی پوست گفت‪ :‬اکنون که سطح‬ ‫برگزاری و اعتبار جشــنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران‬ ‫اگهی تغییرات شرکت ایده پردازان عصر تکنولوژی مهام با مسئولیت محدود به شماره ثبت ‪ 64382‬و شناسه ملی ‪14009081544‬‬ ‫به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ‪ 1400/06/23‬تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪ :‬زهرا خالدان به کدملی ‪ 1281657247‬و ازاده جمالی به‬ ‫کدملی ‪ 1271070731‬به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت نامحدود انتخاب شدند‪ .‬اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری اصفهان (‪)1201106‬‬ ‫تاسیس شرکت سهامی خاص شگفتی افرینان ساختمان شاهین درتاریخ ‪ 1400/06/27‬به شماره ثبت ‪ 68778‬به شناسه ملی ‪14010282662‬‬ ‫ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه ان به شرح زیر جهت اطالع عموم اگهی میگردد‪ .‬موضوع فعالیت ‪:‬انجام طراحی‪ ،‬محاسبه‪ ،‬نظارت فنی و اجرایی و ساخت کلیه پروژه های ساختمانی‬ ‫اعم از فلزی و بتنی‪ ،‬ابنیه سبک و سنگین‪ ،‬عمومی و خصوصی و اجرای تاسیسات برق و مکانیک ساختمانی و بازسازی ابنیه تجهیزات وتزئینات داخلی و خارجی ساختمان ها‪ ،‬اخذ وام و اعتبارات از‬ ‫بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و خارجی‪ ،‬شرکت در مناقصات و مزایدات دولتی و خصوصی داخلی و خارجی وانجام قراردادهای پیمانکاری ومشارکتی وخرید وفروش واحد های مسکونی‬ ‫و تجاری و تفریحی در قالب تهاتر و واردات و صادرات مصالح و تجهیزات وابسته به ساختمان درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت ‪ :‬از تاریخ ثبت به مدت نامحدود‬ ‫مرکز اصلی ‪ :‬استان اصفهان ‪ ،‬شهرستان اصفهان ‪ ،‬بخش مرکزی ‪ ،‬شهر اصفهان‪ ،‬محله سلمان فارسی ‪ ،‬کوچه اقاقیا ‪ ، 1‬کوچه شهید جعفر خدابخش [‪ ، ]3‬پالک ‪ ، 21‬طبقه سوم ‪ ،‬واحد ‪ 6‬کدپستی‬ ‫‪ 8158174177‬سرمایه شخصیت حقوقی عبارت است از مبلغ ‪ 10,000,000‬ریال نقدی منقسم به ‪ 100‬سهم ‪ 100000‬ریالی تعداد ‪ 100‬سهم ان با نام عادی مبلغ ‪ 10000000‬ریال توسط موسسین‬ ‫طی گواهی بانکی شماره ‪ 918‬مورخ ‪ 1400/06/06‬نزد بانک صادرات شعبه سه راه نظر با کد ‪ 1900918‬پرداخت گردیده است اعضا هیئت مدیره اقای میثم شیشه گر به شماره ملی ‪1271260891‬‬ ‫و به سمت مدیرعامل به مدت ‪ 2‬سال اقای میثاق شیشه گر به شماره ملی ‪ 1273667875‬و به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ‪ 2‬سال اقای مهدی کاغذچی به شماره ملی ‪1286638100‬‬ ‫و به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت ‪ 2‬سال خانم فهیمه قرانی به شماره ملی ‪ 1286873282‬و به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ‪ 2‬سال دارندگان حق امضا ‪ :‬کلیه اوراق و اسناد بهادار‬ ‫و تعهد اور شرکت از قبیل چک ‪ ،‬سفته ‪ ،‬بروات ‪ ،‬قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیرعامل و یکی از دو امضای رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه‬ ‫با مهر شرکت معتبر می باشد‪.‬بدیهی است اضافه کردن هر گونه متنی به الگوی فوق متناسب با نیاز شرکت بالمانع است اختیارات مدیر عامل ‪ :‬طبق اساسنامه بازرسان اقای افشین کمالی اصیل به‬ ‫شماره ملی ‪ 1283837341‬به سمت بازرس اصلی به مدت ‪ 1‬سال اقای مجتبی فاتحی به شماره ملی ‪ 1285022297‬به سمت بازرس علی البدل به مدت ‪ 1‬سال روزنامه کثیر االنتشار اصفهان امروز‬ ‫جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید‪ .‬ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد‪ .‬اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری اصفهان (‪)1201114‬‬ ‫تاسیس شرکت سهامی خاص سها سپهر انیل درتاریخ ‪ 1400/07/04‬به شماره ثبت ‪ 68861‬به شناسه ملی ‪14010314352‬‬ ‫ثبت و امضا ذیل دفاترتکمیل گردیده که خالصه ان به شرح زیر جهت اطالع عموم اگهی میگردد‪ .‬موضوع فعالیت ‪-1:‬مشارکت در شرکت های جدید به منظور تحقق اهداف‬ ‫شرکت به تنهایی و یا مشارکت با سایر بنگاههای اقتصادی ‪ -2‬خرید و فروش سهام شرکت های داخلی و خارجی جهت شرکت ‪ -3‬خرید و فروش اموال منقول و غیر منقول‬ ‫و انجام فعالیت های بازرگانی و تجاری ‪ -4‬استفاده از تسهیالت مالی و اعتباری بانک ها و موسسات مالی و اعتباری داخلی و یا خارجی صرفا در جهت تحقق اهداف شرکت‬ ‫‪-5‬ایجاد شعب و نمایندگی داخلی و خارجی جهت تحقق اهداف و موضوع فعالیت شرکت‪- .‬سرمایه گذاری در سهام سایر شرکت ها و مشارکت مدنی با اشخاص حقوقی و حقیقی‬ ‫انجام کلیه امور بازرگانی اعم از خرید ‪ :‬فروش ‪ :‬ادرات و واردات و هرگونه معامالت مجاز داخلی و خارجی ‪-‬انجام کلیه خدمات تعمیراتی و نگهداری ماشین االت سبک و سنگین‬‫تعمیر و نگهداری ماشین االت و دستگاههای خطوط تولید صنایع ‪-‬انجام خدمات طراحی ‪ ،‬ساخت و نصب قطعات و ماشین االت صنعتی ‪-‬فعالیت در زمینه ایجاد مجموعه‬‫کشت ‪ ،‬صنعت و دام ‪-‬فعالیت در زمینه بسته یندی مواد غذایی و ایجاد سردخانه ‪-‬ایجاد ‪ ،‬احداث ‪،‬توسعه و مدیریت شهرک صنعتی غیر دولتی پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع‬ ‫ذیصالح ‪-‬انجام کلیه امور مربوط به حمل و نقل ریلی ‪-‬انجام کلیه خدمات جانبی در زمینه بارگیری و تخلیه کلیه محصوالت از قبیل مواد معدنی ‪ ،‬محصوالت صنعتی ‪،‬غالت‬ ‫‪،‬مواد شیمیائی ‪،‬محصوالت فوالدی و مواد غذائی و مواد نفت و گاز ‪-‬تصدی عملیات حمل و نقل بین المللی کاال شامل فعالیت های فورواردری‪،‬کریری از طریق دریایی و ریلی‬ ‫با اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیصالح ‪-‬سرمایه گذاری در زمینه نیروی کشش و لکوموتیو با اخذ مجوزهای الزم ‪-‬سرمایه گذاری پایانه های بندری و نمایندگی کشتیرانی و‬ ‫انجام فعالیت های گمرک و بندری و انبارداری با اخذ هرگونه مجوزهای الزم ‪-‬استخراج ‪،‬فراوری ‪ ،‬حمل و نقل درون شهری ‪،‬تولید و تهیه انواع مواد معدنی فلزی و غیرفلزی‬ ‫‪،‬کانی های فلزی و غیرفلزی و سایر موارد و محصوالتی که از فراوری مواد معدنی اعم از خام و نیمه خام بدست می اید ‪- .‬ارائه خدمات فنی ‪،‬مهندسی ‪،‬پیمانکاری و عمرانی در‬ ‫بخش صنایع معدنی و الکترونیکی ‪-‬خدمات اجرائی در تهیه و خرید مواد اولیه و ماشین االت برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر ‪-‬خدمات طراحی و مهندسی اصولی و تضمین‬ ‫پروژه ها برای اشخاص حقوقی سرمایه پذیر درصورت لزوم پس از اخذ مجوزهای الزم از مراجع ذیربط مدت فعالیت ‪ :‬از تاریخ ثبت به مدت نامحدود مرکز اصلی ‪ :‬استان اصفهان‬ ‫‪ ،‬شهرستان اصفهان ‪ ،‬بخش مرکزی ‪ ،‬شهر اصفهان‪ ،‬محله ناژوان ‪ ،‬کوچه یاس ‪ ،‬کوچه بهار‪ ، 2‬پالک ‪ ، 0‬مجتمع کاج ‪ ،‬طبقه چهارم کدپستی ‪ 8185666151‬سرمایه شخصیت‬ ‫حقوقی عبارت است از مبلغ ‪ 100,000,000‬ریال نقدی منقسم به ‪ 100000‬سهم ‪ 1000‬ریالی تعداد ‪ 100000‬سهم ان با نام عادی مبلغ ‪ 35000000‬ریال توسط موسسین طی‬ ‫گواهی بانکی شماره ‪ 388179‬مورخ ‪ 1400/06/17‬نزد بانک سینا شعبه رودکی با کد ‪ 388‬پرداخت گردیده است والباقی در تعهد صاحبان سهام می باشد اعضا هیئت مدیره خانم‬ ‫امنه فراشیان ریزی به شماره ملی ‪ 1170503071‬به سمت عضو اصلی هیئت مدیره به مدت ‪ 2‬سال و به سمت مدیرعامل به مدت ‪ 1‬سال خانم مرضیه سلیمیان به شماره ملی‬ ‫‪ 1170767346‬به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به مدت ‪ 2‬سال اقای سید سامان حسینی رضوانی به شماره ملی ‪ 2219858898‬به سمت رئیس هیئت مدیره به مدت ‪ 2‬سال‬ ‫دارندگان حق امضا ‪ :‬کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد اور شرکت از قبیل چک ‪ ،‬سفته ‪ ،‬بروات ‪ ،‬قراردادها عقود اسالمی و همچنین کلیه نامه های عادی و اداری باامضاء مدیر عامل‬ ‫و رییس هییت مدیره یا نایب رییس همراه با مهر شرکت معتبر می باشد‪ .‬اختیارات مدیر عامل ‪ :‬طبق اساسنامه بازرسان اقای سعید سلیمیان ریزی به شماره ملی ‪1160105901‬‬ ‫به سمت بازرس اصلی به مدت ‪ 1‬سال خانم زهرا فراشیان ریزی به شماره ملی ‪ 1170566200‬به سمت بازرس علی البدل به مدت ‪ 1‬سال روزنامه کثیر االنتشار اصفهان امروز‬ ‫جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید‪ .‬ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشد‪ .‬اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت‬ ‫شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان (‪)1201042‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ارتقای بیشتری یافته و نگا ه جهانی بیش ازپیش به سمت‬ ‫این فســتیوال معطوف شده اســت‪ ،‬بدون شک رویکرد‬ ‫جشنواره نیز تغییر خواهد کرد و این تفاوت نگاه به خصوص‬ ‫در بخش داوری به چشم خواهد امد؛ زیرا داوران ازاین پس‬ ‫باید با نگاه جهان شــمول تری دســت به قضاوت اثار و‬ ‫انتخاب فیلم های برتر بزنند‪.‬‬ ‫او درباره وضعیت کیفی این روزهای ســینمای کوتاه‬ ‫گفت‪ :‬منشــا ارزیابی مــا باید اتفاقاتی باشــد که در این‬ ‫حوزه رخ داده اســت‪ .‬وقتی به مقوله فیلم کوتاه ایرانی و‬ ‫فیلمسازان ان توجه می کنیم‪ ،‬متوجه می شویم که بسیاری‬ ‫از ســینماگران خوب و موفق این روزهایمان از سینمای‬ ‫کوتــاه معرفی شــده اند‪ .‬ضمن این که در جشــنواره های‬ ‫مختلــف و بااعتبار جهانی بارها دیده ایــم که اثار ایرانی‬ ‫هم تــراز با دیگر اثار جهانی رقابت کرده و موفق شــده و‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫کارگردان فیلم کوتــاه کوچه در پایان گفت‪ :‬برگزاری‬ ‫جشنواره در دوران شیوع ویروس «کرونا» بیانگر رشادت‬ ‫و جسارت برگزارکنندگان جشــنواره بود‪ .‬به نظرم برگزار‬ ‫نکردن جشنواره ها راهکار درســتی نیست و نباید تقویم‬ ‫ســینمایی ایران را برهم زد‪.‬ســی وهشــتمین جشنواره‬ ‫بین المللــی فیلم کوتاه تهران ‪ ۲۷‬مهر تــا ‪ ۲‬ابان ‪۱۴۰۰‬‬ ‫(‪ ۱۹‬تا ‪ ۲۴‬اکتبر ‪ )۲۰۲۱‬برگزار می شــود‪ .‬این رویداد برای‬ ‫اولین بار در تاریخ سینمای ایران واجد شرایط تایید اکادمی‬ ‫اسکار شناخته و معرفی شده است‪.‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت تولیدی لوله و پروفیل اعتماد مبارکه شرکت سهامی‬ ‫خاص به شماره ثبت ‪ 703‬و شناسه ملی ‪10260128723‬‬ ‫به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ‪ 1400/04/24‬تصمیمات ذیل اتخاذ شد ‪ :‬محمد‬ ‫یزدانی دیزیچه به شماره ملی ‪ 5419636581 :‬به نمایندگی از طرف شرکت ایثار سهام‬ ‫مبارکه ( سهامی خاص – ثبت ‪ ) 78‬و شناسه ملی ‪ 10260022852 :‬بعنوان رئیس هیات‬ ‫مدیره ‪.‬و عبدالرضاکرمی ورنامخواستی به شماره ملی ‪ 1171062168 :‬به نمایندگی از طرف‬ ‫شرکت مهندسی و ساخت ابتکار مبارکه ( سهامی خاص – ثبت ‪ ) 497‬و شناسه ملی ‪:‬‬ ‫‪ 10260101196‬بعنوان نائب رئیس هیات مدیره ‪.‬ومحمدرضاجانثاروطن به شماره ملی ‪:‬‬ ‫‪ 5419196794‬به نمایندگی از طرف شرکت ایثارگران یادگار ( سهامی خاص – ثبت ‪19‬‬ ‫) و شناسه ملی ‪ 10260083335 :‬بعنوان عضو هیات مدیره و مدیر عامل شرکت همگی‬ ‫برای مدت دو سال انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد مالی و تعهدات شرکت با امضاء ثابت‬ ‫اقای محمدرضاجانثاروطن ( مدیرعامل ) و محمدیزدانی دیزیچه ( رئیس هیات مدیره ) و یا‬ ‫اقای عبدالرضاکرمی ورنامخواستی ( نایب رئیس هیات مدیره ) متفقًا همراه با مهر شرکت‬ ‫معتبر خواهد بود ‪ .‬محمدرضاجانثاروطن مدیر عامل شرکت مجری مصوبات هیات مدیره طبق‬ ‫اساسنامه شرکت خواهد بود اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها‬ ‫و موسسات غیرتجاری مبارکه (‪)1201033‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت زرین سازه پردازان سپانو‬ ‫سهامی خاص به شماره ثبت ‪ 52751‬و شناسه ملی‬ ‫‪14004394465‬‬ ‫به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ‪ 1400/06/30‬تصمیمات ذیل اتخاذ‬ ‫شد ‪ :‬سید محمد مهدی شفیعیان ریزی به کد ملی ‪ 1171279299‬به سمت‬ ‫عضو هیئت مدیره و مدیر عامل و سید علی شفیعیان ریزی به کد ملی‬ ‫‪ 1971215414‬به سمت رئیس هیئت مدیره‪ .‬و نیلوفر عنایت راد به کد ملی‬ ‫‪ 1270708171‬به سمت نائب رئیس هیئت مدیره ‪.‬به مدت دو سال تعیین‬ ‫شدند‪.‬کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور شرکت از قبیل چک ‪ ،‬سفته ‪ ،‬بروات‬ ‫‪ ،‬قراردادها و عقوداسالمی با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‬ ‫باشد اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری اصفهان (‪)1201024‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت تولیدی لوله و پروفیل اعتماد مبارکه شرکت‬ ‫سهامی خاص به شماره ثبت ‪ 703‬و شناسه ملی ‪10260128723‬‬ ‫به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ‪ 1400/04/22‬تصمیمات‬ ‫ذیل اتخاذ شد ‪ :‬ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ‪1399/12/30‬‬ ‫مورد تصویب قرار گرفت ‪ .‬شرکت ایثارگران یادگار سهامی خاص ثبت ‪ 19 :‬شناسه‬ ‫ملی ‪ ، 10260083335 :‬شرکت ایثار سهام مبارکه سهامی خاص شماره ثبت ‪78 :‬‬ ‫شناسه ملی ‪ 10260022852‬و شرکت مهندسی و ساخت ابتکار مبارکه سهامی‬ ‫خاص ثبت ‪ 497 :‬شناسه ملی ‪ 10260101196 :‬همگی به سمت اعضاء هیات‬ ‫مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ‪ .‬سید عباس هاشمی به شماره ملی ‪:‬‬ ‫‪ 5419576481‬به سمت بازرس اصلی و مصطفی شفیع زاده خولنجانی به شماره ملی‬ ‫‪ 5419164418 :‬به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب‬ ‫شدند ‪.‬روزنامه اصفهان امروز جهت درج اگهی های شرکت انتخاب گردید اداره کل‬ ‫ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری‬ ‫مبارکه (‪)1201054‬‬ ‫چالش «سرزمین خیالی من»‬ ‫در جشنواره ‪ ۳۴‬با مشارکت‬ ‫کودکان و نوجوانان‬ ‫کودکان و نوجوانان می توانند در قالب یک ویدیو‪ ،‬سرزمین‬ ‫خیالی خود را توصیف کرده و برای جشنواره بین المللی‬ ‫فیلم های کودکان و نوجوانان ارسال کنند‪.‬به گزارش ستاد‬ ‫یو چهارمین جشنواره بین المللی فیلم های‬ ‫اطالع رسانی س ‬ ‫کودکان و نوجوانان‪ ،‬در پی اعالم شعار این دوره جشنواره با‬ ‫عنوان «سینما؛ سرزمین خیال»‪ ،‬دبیرخانه جشنواره در نظر‬ ‫دارد تا چالشی با عنوان «سرزمین خیالی من» راه اندازی‬ ‫کند تا کودکان و نوجوانان در یک ویدیوی کوتاه توسط‬ ‫گوشی همراه‪ ،‬سرزمین خیالی خود را توصیف کرده و بال‬ ‫خیال خود را بر پهنه یک شهر خیالی به پرواز دراورند‪.‬به‬ ‫همین منظور از کودکان و نوجوانان عالقه مند بین ‪ ۶‬تا ‪۱۶‬‬ ‫ساله دعوت می شود که در ویدیوهای کوتاهی (حداقل یک‬ ‫و حداکثر سه دقیقه) سرزمین خیالی خود را ترسیم کرده‬ ‫و برای جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان‬ ‫ارسال کنند‪.‬‬ ‫عالقه مندان از ‪ ۷‬تا ‪ ۲۱‬مهر ماه ‪ ۱۴۰۰‬مهلت دارند تا‬ ‫ویدیوی خود را در «واتس اپ» به شماره ‪۰۹۱۹۹۵۷۶۵۰۳‬‬ ‫به صورت فایل ارسال کنند‪.‬‬ ‫رعایت نکات زیر برای ارسال فیلم ها ضروری است‪:‬‬ ‫– در ابتدای ویدیو کودک و نوجوان خود را با اعالم نام و نام‬ ‫خانوادگی‪ ،‬سن و شهر خود معرفی کند‪.‬‬ ‫– توجه شود که صدای ویدیو حتما واضح باشد‪.‬‬ ‫– ویدیو به صورت افقی گرفته شود‪.‬‬ ‫سی و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و‬ ‫نوجوانان‪ ،‬به دبیری علیرضا تابش از ‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۱‬مهر ‪۸( ۱۴۰۰‬‬ ‫تا ‪ ۱۳‬اکتبر ‪ )۲۰۲۱‬با شعار «سینما‪ ،‬سرزمین خیال» برگزار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫چهره ها‬ ‫شهاب حسینی از جشنواره‬ ‫پکن ‪ ۲۰۲۱‬جایزه گرفت‬ ‫یازدهمین جشنواره بین المللی فیلم پکن جایزه بهترین‬ ‫بازیگر نقش مکمل خود را به شهاب حسینی اهدا کرد‪.‬‬ ‫به گزارش سایت جشنواره‪ ،‬فستیوال بین المللی فیلم پکن‬ ‫با معرفی بهترین های خود به یازدهمین دوره اش خاتمه‬ ‫داد‪ .‬این جشنواره با اهدای جایزه بهترین بازیگر مرد نقش‬ ‫مکمل به شهاب حسینی برای بازی در فیلم «اولین برف»‬ ‫ساخته حامی رمضان محصول فنالند از وی تجلیل کرد‪.‬‬ ‫این فیلم همچنین جایزه بهترین موسیقی را برای توماس‬ ‫نیکینن دریافت کرد‪.‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت زرین سازه پردازان سپانو سهامی خاص به‬ ‫شماره ثبت ‪ 52751‬و شناسه ملی ‪14004394465‬‬ ‫به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ‪ 1400/06/30‬تصمیمات ذیل اتخاذ‬ ‫شد ‪ :‬سید محمدمهدی شفیعیان ریزی به شماره ملی ‪ 1171279299‬و سیدعلی‬ ‫شفیعیان ریزی به شماره ملی ‪ 1971215414‬و نیلوفر عنایت راد به شماره ملی‬ ‫‪ 1270708171‬به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و سید‬ ‫وحید میرصفائی ریزی به شماره ملی ‪ 1160018162‬به سمت بازرس اصلی‪ ،‬قدم‬ ‫علی مرادیان به شماره ملی ‪ 1170475388‬به سمت بازرس علی البدل برای مدت‬ ‫یک سال مالی انتخاب شدند‪ .‬روزنامه اصفهان امروز جهت نشر اگهی های شرکت‬ ‫انتخاب شد‪ .‬اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و‬ ‫موسسات غیرتجاری اصفهان (‪)1201061‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت مهندسی و ساخت ابتکار مبارکه سهامی‬ ‫خاص به شماره ثبت ‪ 497‬و شناسه ملی ‪10260101196‬‬ ‫به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ‪ 1400/04/22‬ترازنامه و‬ ‫حساب سود و زیان شرکت منتهی به سال ‪ 1399/12/30‬تصویب شد ‪ .‬شرکت‬ ‫ایثارگران یادگار سهامی خاص ثبت ‪ 19 :‬شناسه ملی ‪ ، 10260083335 :‬شرکت‬ ‫ایثار سهام مبارکه سهامی خاص شماره ثبت ‪ 78 :‬شناسه ملی ‪ 10260022852‬و‬ ‫شرکت تولیدی لوله و پروفیل اعتماد مبارکه سهامی خاص ثبت ‪ 703 :‬شناسه ملی‬ ‫‪ 10260128723 :‬بعنوان اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب‬ ‫گردیدند ‪ .‬سید عباس هاشمی بشماره ملی ‪ 5419576481‬بسمت بازرس اصلی‬ ‫و مصطفی شفیع زاده خولنجانی بشماره ملی ‪ 5419164418‬بسمت بازرس علی‬ ‫البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب شدند ‪ .‬روزنامه اصفهان امروز برای چاپ‬ ‫اگهیهای شرکت انتخاب گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان مرجع‬ ‫ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری مبارکه (‪)1201057‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت ایده پردازان عصر تکنولوژی مهام با مسئولیت‬ ‫محدود به شماره ثبت ‪ 64382‬و شناسه ملی ‪14009081544‬‬ ‫به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ‪ 1400/06/21‬تصمیمات ذیل اتخاذ شد‪:‬‬ ‫ زهرا خالدان به کدملی ‪ 1281657247‬با پرداخت ‪ 2500000‬ریال‪ ،‬ملیحه احمدیان به کدملی‬‫‪ 1140243411‬با پرداخت ‪ 2500000‬ریال و معصومه شاه وردی به کدملی ‪1229230531‬‬ ‫با پرداخت ‪ 2500000‬ریال به صندوق شرکت وارد شرکت شدند و جزو شرکای شرکت قرار‬ ‫گرفتند‪ .‬سرمایه شرکت از مبلغ ‪ 10000000‬ریال به مبلغ ‪ 17500000‬ریال افزایش یافت‬ ‫و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصالح شد‪ :‬سرمایه شرکت مبلغ ‪ 17500000‬ریال‬ ‫نقدی است که تماما پرداخت و در اختیار مدیران شرکت قرار گرفته است‪ - .‬اسامی شرکا و‬ ‫میزان سهم الشرکه هر یک پس از افزایش سرمایه بدین شرح می باشد‪ :‬ابوالفضل توالئی‬ ‫به کدملی ‪ 1220084921‬دارنده ‪ 2500000‬ریال‪ ،‬ازاده جمالی به کدملی دارنده ‪2500000‬‬ ‫ریال‪ ،‬مریم فریدی دستجردی به کدملی ‪ 1285824849‬دارنده ‪ 5000000‬ریال‪ ،‬زهرا خالدان‬ ‫به کدملی ‪ 1281657247‬دارنده ‪ 2500000‬ریال‪ ،‬ملیحه احمدیان به کدملی ‪1140243411‬‬ ‫دارنده ‪ 2500000‬ریال و معصومه شاه وردی به کدملی ‪ 1229230531‬دارنده ‪ 2500000‬ریال‬ ‫سهم الشرکه‪ .‬اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری اصفهان (‪)1201101‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫خبر‬ ‫بیش از ‪ ۷۰‬درصد بازار لوازم‬ ‫خانگی در اختیار داخلی ها‬ ‫سخنگوی انجمن تولیدکنندگان لوازم خانگی با بیان‬ ‫اینکه ‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬درصد بازار لوازم خانگی در اختیار داخلی ها‬ ‫است‪ ،‬تاکید کرد که با حمایت هایی که حاال از صنعت لوازم‬ ‫خانگی انجام شده‪ ،‬الزم است تولیدکنندگان برنامه ریزی‬ ‫طوالنی مدت داشته باشند‪ ،‬سرمایه گذاری خود را توسعه دهند‬ ‫و کیفیت کاالها و خدمات پس از فروش را دور از انتظار باال‬ ‫ببرند‪ .‬حمیدرضا غزنوی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬با بیان این که‬ ‫ممنوعیت کاالی نهایی لوازم خانگی مربوط به سال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫است و پیش از ان هم کره ای ها از ایران رفته بودند‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در حال حاضر اتفاق جدیدی رخ نداده و فقط زمینه برای‬ ‫حمایت از تولید کنندگان داخلی و برنامه ریزی بلندمدت انها‬ ‫فراهم شده است‪ .‬البته به گفته وی عالوه بر اینکه در حال‬ ‫حاضر کاالی قاچاق در بازار وجود دارد‪ ،‬به طور قانونی هم کاال‬ ‫از طریق ته لنجی‪ ،‬ملوانی و مرزنشینان وارد و در بازار سایر‬ ‫استان هاعرضهمی شود‪.‬سخنگویانجمنتولیدکنندگانلوازم‬ ‫خانگی ابراز امیدواری کرد که با مصوبه جدید جلوی واردات‬ ‫کاالهایی با مشابه تولید داخل از طرق یاد شده هم گرفته شود‬ ‫و تصریح کرد‪ :‬مصرف کاالهای خارجی رفاه زودگذر خواهد‬ ‫داشت‪ ،‬اما اثار مخربی بر اقتصاد کشور می گذارد‪ .‬غزنوی در‬ ‫ادامه درباره نگرانی هایی که درباره انحصار در صنعت لوازم‬ ‫خانگی و امکان دچار شدن این صنعت به وضعیت بازار خودرو‬ ‫به وجود خواهد امد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬صنعت خودرو در ایران از سوی‬ ‫دولت اداره می شود و ‪ ۹۵‬درصد بازار خودرو دست دو شرکت‬ ‫است؛ اما در صنعت لوازم خانگی حدود ‪ ۱۵۰۰‬واحد فعالیت‬ ‫می کنند؛ بنابراین در این صنعت انحصار نیست؛ اما عده ایی‬ ‫صنعت شکست خورده خودرو را نماد تولید ملی قرار داده اند‪ .‬با‬ ‫این حال تولیدات داخلی به لحاظ قیمت و کیفیت تنوع زیادی‬ ‫دارند‪ .‬وی با بیان اینکه برای رسیدن به کیفیت مطلوب و‬ ‫منطقی شدن قیمت ها باید به تولید انبوه برسیم‪ ،‬گفت‪ :‬برای‬ ‫رسیدن به این اهداف باید بازار داشته باشیم‪ ،‬بنابراین از ورود‬ ‫غیر منطقی کاالهای خارجی جلوگیری شود تا به یک کشور‬ ‫صنعتی تبدیل شویم‪ .‬برای راضی شدن مصرف کنندگان هم‬ ‫باید در بحث کیفیت‪ ،‬خدمات پس از فروش و قیمت نیز رقابت‬ ‫بهتری ایجاد شود‪ .‬در نهایت بعد از حفظ و تامین بازار داخل‪،‬‬ ‫می توان سرریز تولیدات را صادر کرد‪ .‬سخنگوی انجمن‬ ‫تولیدکنندگان لوازم خانگی با اشاره به افزایش ‪ ۷۸‬درصدی‬ ‫تولید لوازم خانگی در سال گذشته‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امسال هم‬ ‫تاکنون ‪ ۴۰‬درصد افزایش تولید داشتیم و سهم تولید کنندگان‬ ‫داخلی از بازار حدود ‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬درصد است؛ اما حاال الزم‬ ‫است تولیدکنندگان برنامه ریزی طوالنی مدت داشته باشند‪،‬‬ ‫سرمایه گذاری خود را توسعه دهند و قدر این فرصت را بدانند‪.‬‬ ‫همچنین الزم است که حتمًا کیفیت کاالها افزایش پیدا کند و‬ ‫خدمات پس از فروش به شکل قابل توجهی باال رود‪ .‬وی در‬ ‫پاسخ به اینکه ایا می توان برای بهبود کیفیت از تولیدکنندگان‬ ‫تضمین گرفت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تضمین گرفتن از تولیدکنندگان با‬ ‫نظام اقتصادی مناسب کشور هماهنگ نیست و از طرف دیگر‬ ‫تولیدکنندگان در حال حاضر ارز دولتی یا سایر امکانات دولتی را‬ ‫دریافت نمی کنند‪ .‬همچنین باید به این نکته توجه کرد که حاال‬ ‫هم محصوالت داخلی کیفیت قابل قبولی دارند و ما معتقدیم‬ ‫حاال باید دور از انتظار کیفیت و خدمات پس از فروش بهبود‬ ‫پیدا کند‪ .‬برای مثال برخی از کارخانجات در حال حاضر تا‬ ‫یک ماه بعد از استفاده از یک کاال هم ان را پس می گیرند‪ .‬از‬ ‫طرف دیگر بخاطر رقابت بین برندهای داخلی‪ ،‬تولیدکنندگان‬ ‫ناچار به افزایش کیفیت هستند‪ .‬دفتر رئیس جمهوری طی‬ ‫نامه ای به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت (صمت) و وزارت‬ ‫اقتصاد و دارایی‪ ،‬اعالم کرد که بر اساس دستور مقام معظم‬ ‫رهبری‪ ،‬واردات لوازم خانگی به کشور همچنان ممنوع است‪.‬‬ ‫گفتنی است که دو سال پیش و با تشدید تحریم های امریکا دو‬ ‫شرکت کره ای ال جی و سامسونگ که در صنعت لوازم خانگی‬ ‫سرمایه گذاری کرده بودند‪ ،‬ایران را ترک کردند‪ .‬در حال حاضر‬ ‫برند این دو شرکت در ایران به جی پالس و سام تغییر کرده‬ ‫و قطعات انها از کشورهای دیگری به جز کره به ایران وارد‬ ‫می شود؛ بنابراین کاالهای برند ال جی و سامسونگ موجود در‬ ‫بازار به صورت قاچاق وارد می شوند و گارانتی ندارند؛ اما میانه‬ ‫شهریور ماه دوباره بحث واردات لوازم خانگی کره ای ال جی‬ ‫و سامسونگ به جای بدهی های کره به ایران در رسانه های‬ ‫مختلف مطرح شد که در نهایت وزارت صمت تاکید کرد که در‬ ‫این زمینه برنامه ای ندارد‪ .‬طبق مصوبه اولیه شورای هماهنگی‬ ‫سران سه قوه در سال ‪ ۱۳۹۷‬و تمدید ان‪ ،‬ممنوعیت واردات‬ ‫لوازم خانگی تا پایان سال ‪ ۱۴۰۰‬ادامه دارد و بعد از ان مجددا‬ ‫درباره این موضوع تصمیم گیری می شود که با مصوبه جدید به‬ ‫نظر می رسد ممنوعیت ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫دولت بدون استقراض از بانک‬ ‫مرکزی بودجه را تامین کرد‬ ‫احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت‪ :‬دولت‬ ‫سیزدهم در شهریور بدون یک ریال استقراض جدید از بانک‬ ‫مرکزی توانست بودجه خود را تامین کند و زودتر از پایان‬ ‫شهریور حقوق کارکنان دولت واریز شد‪ .‬به گزارش ایرنا‪،‬‬ ‫خاندوزی در یک گفت وگوی تلویزیونی با بیان اینکه متاسفانه‬ ‫امار افزایش بیش از ‪ ۳‬درصدی متوسط قیمت ها در اقالم‬ ‫مصرفی خانوار در شهریور خبر بسیار ناخوشایندی است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫این نرخ باید حتمًا در ماه های اینده کنترل شود‪ .‬وی درباره‬ ‫دالیل این تورم گفت‪ :‬بخشی از این تورم مربوط به افزایش‬ ‫قیمت ارز و همچنین فشار کسری بودجه در ماه های ابتدایی‬ ‫سال است که موجب برداشت بیش از اندازه از بانک مرکزی‬ ‫شد‪ .‬خاندوزی افزود‪ :‬سیاست اقتصادی با تاخیر تاثیر خود را‬ ‫خواهد گذاشت و اگر دولت با ‪ ۵۰‬هزار میلیارد تومان کسری‬ ‫بودجه در چهار ماهه نخست امسال از بانک مرکزی استقراض‬ ‫کرد‪ ،‬این موضوع خود را در ماه های ششم و هفتم نشان‬ ‫می دهد‪ .‬وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت‪ :‬دولت سیزدهم‬ ‫برای کنترل افزایش قیمت ها اقدام هایی را در دستور کار قرار‬ ‫داده از جمله کنترل نوسانات نرخ ارز از طریق افزایش فروش‬ ‫نفت و میعانات که در دستور کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫شنبه | ‪ 10‬مهر ‪ | 1400‬ســـال پانزدهم | شـــمــاره ‪4179‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪ ۲۰۰‬طرح در شهرک های صنعتی اصفهان‬ ‫در دست اجراست‬ ‫معاون فنی شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬امسال بیش از ‪ ۲۰۰‬طرح در شهرک های صنعتی این‬ ‫استان در دست اجراست که در عمل این شهرک ها را به‬ ‫کارگاه تبدیل کرده است‪.‬‬ ‫عیسی بهمنی در گفت و گو با ایرنا افزود‪ :‬اجرای بیش‬ ‫از یک هزار میلیارد تومان طرح در برنامه سالجاری شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان وجود دارد که تاکنون مناقصه‬ ‫بیش از ‪ ۴۶۰‬میلیارد تومان ان برگزار شده و به تبع طرح های‬ ‫ان هم در حال اجراست‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬حدود ‪ ۹۰‬شهرک و ناحیه صنعتی با احتساب‬ ‫شهرک های صنعتی خصوصی در استان اصفهان وجود دارد‪.‬‬ ‫معاون فنی شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬بیش از ‪ ۲۰۰‬طرح بر اساس پیش بینی ها در دست‬ ‫اقدام است که از طرح ‪ ۱۰۰‬میلیون تومانی تا طرح ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیارد تومانی‪ ،‬شبکه فاضالب امیرکبیر کاشان که در زمان‬ ‫حاضر براورد ان انجام شده و مناقصه ان نیز تا کمتر از یکماه‬ ‫دیگر انجام خواهد شد‪ ،‬در این طرح ها وجود دارد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬مجموع بودجه ای که تا پایان سال باید‬ ‫بابت این طرح ها به پیمانکاران پرداخت کنیم ‪ ۶۵۰‬میلیارد‬ ‫تومان است اما تعریف پروژه های ما یک هزار و ‪ ۶۰‬میلیارد‬ ‫تومان است‪.‬‬ ‫بهمنی خاطرنشان کرد‪ :‬طرح های بسیار سنگین و اساسی‬ ‫در این شهرک ها در حال اجراست که به عنوان نمونه می توان‬ ‫به شبکه دفع فاضالب در شهرک بزرگ اصفهان با اعتبار ‪۳۰‬‬ ‫میلیارد تومان اشاره کرد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬طرح های اسفالت و محوطه سازی‬ ‫شهرک صنعتی کاشان با ‪ ۴۲‬میلیارد تومان‪ ،‬شبکه ابرسانی‬ ‫این شهرک با ‪ ۱۶‬میلیارد تومان و مطالعات دفع اب های‬ ‫سطحی ان با ‪ ۱۸‬میلیارد تومان و شبکه دفع فاضالب این‬ ‫شهرک با ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان از جمله موارد دیگریست که‬ ‫می توان به اشاره کرد‪.‬‬ ‫معاون فنی شرکت شهرک های صنعتی استان اصفهان‬ ‫بیان کرد‪ :‬مناقصه تصفیه خانه شهرک بزرگ اصفهان هم‬ ‫با اعتبار ‪ ۵۰‬میلیارد تومان تا کمتر از یک ماه اینده برگزار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همچنین فاز توسعه شهرک صنعتی مورچه‬ ‫خورت و طرح شبکه ابرسانی‪ ،‬مخزن ان نیز با اعتبار بیش از‬ ‫‪ ۷۰‬میلیارد تومان در دست اقدام است‪.‬‬ ‫بهمنی گفت‪ :‬ناحیه صنعتی گلستان در کمتر از ‪ ۲‬سال‬ ‫گذشته از صفر شروع شده و در زمان حاضر محوطه سازی و‬ ‫اسفالت‪ ،‬برق رسانی‪ ،‬ابرسانی و مخزن ان بطور کامل انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬طرح های ابرسانی و گازرسانی به شهرک‬ ‫صنعتی سگزی کامل شده و محوطه سازی این شهرک‬ ‫هم ‪ ۹۰‬درصد پیشرفت دارد و فاز توسعه این مجموعه هم‬ ‫در حال اجراست‪ .‬به گفته معاون فنی شرکت شهرک های‬ ‫صنعتی استان اصفهان‪ ،‬استحصال پساب برای اولین بار در‬ ‫کشور در شهرک صنعتی رنگسازان انجام شد و با خرید ‪۶۰‬‬ ‫لیتر پساب شهر شهرضا و اجرای ‪ ۲۴‬کیلومتر شبکه‪ ،‬اب را به‬ ‫شهرک صنعتی رساندیم و اب تصفیه شده پساب شهرضا را‬ ‫استحصال کردیم تا حدی که غیر از شرب‪ ،‬قابلیت همه نوع‬ ‫استفاده را در صنعت دارد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬اجرای شبکه و استحصال پساب‬ ‫این مجموعه در زمان حاضر بیش از ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫ارزش دارد‪.‬‬ ‫بهمنی اظهار داشت‪ :‬اعتبارات دولتی شرکت شهرک ها‬ ‫برای اجرای طرح ها خیلی جزیی و حدود پنج درصد است و‬ ‫اعتبار اجرای طرح ها با فروش زمین ها و توسط صنعتگران‬ ‫فراهم می شود‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬پرسنل مجموعه معاونت فنی شرکت‬ ‫شهرک های صنعتی استان از زمان شیوع کرونا تا کنون حتی‬ ‫یک روز هم دورکاری نداشتند و با تمام توان در حال خدمت‬ ‫رسانی به صنعتگران هستند‪.‬‬ ‫بیش از ‪ ۱۴۰‬هزار نفر در شهرک ها و نواحی صنعتی‬ ‫ُمصوب و فعال این استان مشغول کار هستند‪.‬‬ ‫هم اینک ‪ ۷۶‬شهرک صنعتی ُمصوب در استان اصفهان‬ ‫وجود دارد که از این تعداد ‪ ۷۰‬شهرک صنعتی عملیاتی و‬ ‫در حال واگذاری است‪ ،‬همچنین ‪ ۵۰‬درصد از شهرک های‬ ‫استان به ظرفیت نهایی خود رسیده اند‪.‬‬ ‫مدیرعامل جدید فوالد مبارکه تاکید کرد‬ ‫ضرورت تداوم فضای کار و تالش با بهره گیری‬ ‫از تخصص در فوالد مبارکه‬ ‫مدیرعامل جدید شرکت فوالد مبارکه در جلسه شورای‬ ‫معاونین این شرکت بر ضرورت تداوم فضای کار و تالش‬ ‫تخصص موجود در همه بخش های فوالد‬ ‫با بهره گیری از ّ‬ ‫مبارکه تاکید کرد‪.‬‬ ‫به گزارش اصفهان امروز‪ ،‬دکتر محمدیاسر طیب نیا‪،‬‬ ‫مدیرعامل جدید شرکت فوالد مبارکه یک روز پس از‬ ‫قبول این مسئولیت خطیر‪ ،‬با حضور در محل معراج شهدای‬ ‫شرکت فوالد مبارکه و ادای احترام به مقام شامخ شهیدان‪،‬‬ ‫در محل کار خود حاضر شد‪.‬‬ ‫شایان ذکر است‪ ،‬مدیرعامل فوالد مبارکه پس از ادای‬ ‫احترام و قرائت فاتحه برای دو شهید گمنام ارمیده در این‬ ‫شرکت‪ ،‬بر ضرورت ادامه راه شهدای گرانقدر‪ ،‬ایثارگران و‬ ‫رزمندگان دفاع مقدس تاکید و خاطرنشان کرد‪ :‬این شهدای‬ ‫واالمقام‪ ،‬برای دفاع از استقالل و کیان نظام مقدس‬ ‫جمهوری اسالمی از با ارزش ترین دارایی خود که همان‬ ‫جان شیرینشان بوده‪ ،‬گذشتند و بر ما واجب است که به‬ ‫عنوان میراث داران ان عزیزان‪ ،‬با اخالص در عمل و کار‬ ‫صادقانه که در جبهه ها نیز به روشنی بروز و ظهور داشت‪،‬‬ ‫جبهه تولید و صنعت کشور را به خوبی پشتیبانی نموده و‬ ‫بدانیم که امروز تقویت و حمایت از جبهه اقتصادی کشور‪ ،‬از‬ ‫اهمیت بسیار باال و ضروری برخوردار است‪.‬‬ ‫طیب نیا با اشاره به فداکاری ها و ایثارگری های سرور‬ ‫ السالم) و‬ ‫و ساالر شهیدان‪ ،‬حضرت اباعبداهلل الحسین (علیه ّ‬ ‫یاران با وفایشان‪ ،‬از حاضرین خواست تا ضمن الگو قرار‬ ‫ السالم)‬ ‫دادن ارزش های انسانی و ایمانی اهل بیت (علیه ّ‬ ‫تخصص و مهارت های موجود در‬ ‫و خاندان مطهرشان‪ ،‬از ّ‬ ‫فوالد مبارکه بهره جسته و تمام ظرفیت خود را برای رشد و‬ ‫گسترش صنعت کشور به کار گیرند‪.‬‬ ‫مدیر حفاظت و بهره داری شرکت اب منطقه ای‪:‬‬ ‫کشت بی رویه غرب اصفهان را به سرنوشت‬ ‫شرق دچار می کند‬ ‫مدیـر حفاظـت و بهـره داری شـرکت اب منطقـه ای‬ ‫اصفهـان بـا اشـاره بـه اینکـه همزمان بـا کنترل برداشـت‬ ‫منابـع اب بایـد جلـوی توسـعه بی رویـه کشـت نیـز گرفته‬ ‫شـود‪ ،‬گفـت‪ :‬اگرتوسـعه کشـت در منطقـه غـرب اصفهان‬ ‫کنترل نشـود به سرنوشـت شـرق ایـن خطه دچارمی شـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایرنـا‪ ،‬عبـاس کاظمـی جمعـه در گفت وگو‬ ‫بـا ایرنـا بـا اشـاره به اینکـه حـوزه ابریز کشـور بـه دریای‬ ‫خـزر‪ ،‬خلیج فـارس‪ ،‬دریای عمـان‪ ،‬فالت مرکـزی‪ ،‬ارومیه‪،‬‬ ‫مرزی شـرق و قره قوم تقسـیم شـده اسـت‪ ،‬اظهار داشـت‪:‬‬ ‫اسـتان اصفهـان در مرکز کشـور و عمده ترین بخش فالت‬ ‫مرکـزی این حـوزه ابریز را شـامل می شـود‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکه اصفهـان پنج ایسـتگاه منتخب‬ ‫حوضـه زاینـده رود شـامل مقصـود بیـک‪ ،‬قلعـه شـاهرخ‪،‬‬ ‫چلگـرد کـم بـارش و چلگـرد پـر اب و بـرف دارد‪ ،‬افـزود‪:‬‬ ‫معروف تریـن ایسـتگاه حوضـه زاینده رود چلگرد اسـت که‬ ‫در سـال ابـی گذشـته ‪ ۸۲۴‬میلـی متر بـارش دریافت کرد‬ ‫که نسـبت به سـال گذشـته ‪ ۳۰‬درصد کاهش بارش برف‬ ‫و باران داشـته اسـت‪.‬‬ ‫مدیـر حفاظـت و بهـره داری شـرکت اب منطقـه ای‬ ‫اصفهـان تصریـح کـرد‪ :‬بـه دلیـل وضعیت خشکسـالی در‬ ‫شـرق اصفهان توسـعه کشـاورزی به سـمت غرب اسـتان‬ ‫امـده اسـت و بهتریـن کار ایـن اسـت کـه جلـوی توسـعه‬ ‫کشـت گرفتـه شـود زیرا اگـر به موقـع جلوی ان بـه موقع‬ ‫گرفتـه نشـود؛ غـرب اصفهـان هـم هماننـد شـرق دچـار‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬هم زمـان با کنتـرل برداشـت ها باید جلوی‬ ‫توسـعه دشـت و کشـاورزی گرفتـه شـود زیرا دراینـده این‬ ‫اتفـاق خشکسـالی در باالدسـت اصفهـان را نیـز درگیـر‬ ‫می کنـد‪.‬‬ ‫کاظمـی همچنیـن گفت‪ :‬اصفهان هشـت تا سـد زاینده‬ ‫رود‪ ،‬حنـا‪ ،‬گلپایـگان‪ ،‬قره اقـاچ‪ ،‬خمیران‪ ،‬باغکل خوانسـار‪،‬‬ ‫کمانـه و اغچـه دارد کـه تمامـی سـدها بـه جـز سـد قـره‬ ‫اقـاچ خالی و سـد زاینـده رود نیز در حال حاضـر ‪ ۱۸‬درصد‬ ‫ذخیـره اب دارد‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره بـه اینکه امسـال نرخ کاهـش اب ذخیره‬ ‫سـد افزایـش و به رتبه ‪ ۵۰‬رسـیده اسـت‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬میزان‬ ‫حجـم تجمیعـی ورودی و خروجی به سـد‪ ،‬منتهی به تاریخ‬ ‫گـزارش در دوره دراز مدت با بیشـینه حـدود ‪ ۲‬هزار و ‪۵۲۳‬‬ ‫و کمینه ‪ ۵۶۸‬در رتبه ‪ ۴۸‬رسـیده اسـت‪.‬‬ ‫مدیـر حفاظـت و بهـره داری شـرکت اب منطقـه ای‬ ‫اصفهـان بـا اشـاره بـه ‪ ۳۵‬دشـت مـورد مطالعـه اسـتان‬ ‫اصفهـان‪ ،‬گفـت‪ :‬هشـت محـدوده ایـن منطقـه ازاد و ‪۱۷‬‬ ‫منطقـه ممنوعـه و ‪ ۱۰‬محـدوده ممنوعـه بحرانـی گزارش‬ ‫شـده است‪.‬‬ ‫وی گفـت‪ :‬اولیـن فرونشسـت منطقـه ای در ایـران‬ ‫در سـال ‪ ۴۶‬در دشـت رفسـنجان رخ داد و سـپس دشـت‬ ‫هـای مشـهد همدان کرمان فـارس اراک درگیر و در سـال‬ ‫‪ ۱۳۴۵‬اولیـن فرونشسـت اسـتان اصفهـان از دشـت های‬ ‫مهیارشـمالی‪ ،‬اصفهان‪ ،‬برخوار و شـهرضا با بیشـترین افت‬ ‫تجمعـی گـزارش و جزو دشـت های ممنوعه اعالم شـدند‪.‬‬ ‫کاظمـی بیـان داشـت‪ :‬ایـن زنـگ خطـر بـه منزلـه‬ ‫جلوگیـری از افـت مسـتمر سـطح اب و فرونشسـت بـود‬ ‫امـا ایـن پدیده جـدی گرفتـه نشـد و اکنون دشـت برخوار‬ ‫‪ ۳۵‬متـر افـت اب زیـر زمینـی و سـالی ‪ ۱۷‬سـانتی متـر‬ ‫فرونشسـت زمیـن دارد‪.‬‬ ‫وی در پایـان اضافـه کـرد‪ :‬منطقـه انـارک‪ ،‬ناییـن‪ ،‬خو‪،‬‬ ‫فرخـی‪ ،‬بیاضـه‪ ،‬چوپانـان‪ ،‬خنـدق‪ ،‬گاوخونـی و بختیـاری‬ ‫دشـت های محـدوده ازاد اصفهـان هسـتند کـه بـه غیـر‬ ‫منطقـه بختیاری کـه در منطقه کارون قـرار دارد مابقی در‬ ‫فلات مرکـزی واقـع شـده اند‪.‬‬ ‫وی در ادامه با تاکید بر ضرورت اجرای پروژه های‬ ‫توسعه ای در مجموعه فوالد مبارکه برای پیگیری کار‬ ‫و تالش مج ّدانه توسط بخش های مختلف شرکت‬ ‫اظهارداشت‪ :‬ملّت شریف ایران و دولت محترم از همه ما‬ ‫انتظار دارند به وظیفه اصلی خودمان که تقوّیت جریان‬ ‫تولید و پشتیبانی از صنایع مختلف کشور است‪ ،‬به خوبی‬ ‫عمل نماییم و ضمن حمایت از نقش افرینی موثر فوالد‬ ‫مبارکه از جبهه خودکفایی و تولید کشور‪ ،‬به خلق ثروت‬ ‫و ارزش افرینی برای کلیه شرکای کسب و کار و ذینفعان‬ ‫بپردازیم‪.‬‬ ‫‪ ۲۲۵‬هزار راس دام عشایر استان اصفهان‬ ‫هویت دار شدند‬ ‫مدیـرکل امـور عشـایر اصفهان گفـت‪ :‬در سـال جاری‬ ‫‪ ۲۲۵‬هـزار راس دام عشـایر این اسـتان شناسـایی و هویت‬ ‫دار شدند‪.‬‬ ‫مختـار اسـفندیاری روز جمعـه در گفت وگـو بـا ایرنـا‬ ‫افزود‪ :‬عشـایر اسـتان اصفهـان یک میلیـون راس دام دارند‬ ‫کـه از ایـن میزان حـدود ‪ ۲۵‬درصـد تاکنـون هویت گذاری‬ ‫شـده اند‪.‬‬ ‫وی عنـوان کـرد‪ :‬ایجـاد بانـک یکپارچـه اطالعـات‪،‬‬ ‫بهبـود نظـام امـار و اطالعـات‪ ،‬کنتـرل تـردد دام‪ ،‬بهبـود‬ ‫نظـام پـرورش و اصالح نـژاد دام‪ ،‬کنتـرل بهداشـت دام و‬ ‫اختصـاص فراورده های دامـی و جلوگیری از قاچـاق دام از‬ ‫مزایـای طـرح هویـت گذاری اسـت‪.‬‬ ‫مدیـرکل امـور عشـایر اصفهـان همچنیـن تاکیـد کرد‪:‬‬ ‫سـال جـاری ‪ ۲۵‬هـزار راس دام عشـایر بیمـه شـدند که با‬ ‫احتسـاب ‪ ۱۶۰‬هـزار راس دام بیمه شـده قبلـی در مجموع‬ ‫‪ ۱۸۵‬هـزار راس دام عشـایر اسـتان اصفهان بیمه هسـتند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشـان کرد‪ :‬عشـایرمایل به بیمـه کردن دام ها‬ ‫و محصـوالت خـود در برابـر انواع بیمـاری و بـروز حوادث‬ ‫در مسـیر کوچ هسـتند اما از پرداخت نشـدن خسـارت های‬ ‫وارده توسـط بیمه گالیه مند هسـتند‪.‬‬ ‫اسـفندیاری بـا اشـاره بـه لـزوم تجمیـع بیمه هـای‬ ‫محصوالت عشـایری بیان کـرد‪ :‬برخی دام های عشـایر در‬ ‫مسـیر کوچ از خوزسـتان به فریدونشـهر و پشـت کوه و از‬ ‫فارس و بوشـهر به سـمیرم تلف می شـوند که ایـن نیازمند‬ ‫بیمـه دام و نیـز پرداخـت خسـارت به عشـایر اسـت‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه بیمـ ه دام ها بایـد خطرپذیر باشـد و‬ ‫همـه حـوادث و بیماری هـا را دربر بگیرد ادامـه داد‪ :‬به طور‬ ‫معمـول در مسـیر کوچ از هـر ‪ ۱۰۰‬تـا ‪ ۲۰۰‬راس دام حدود‬ ‫پنـج راس تلف می شـوند‪.‬‬ ‫مدیـرکل امور عشـایر اصفهـان درباره بیمه عشـایر نیز‬ ‫تصریـح کرد‪ :‬هم اکنون ‪ ۵۰‬درصد عشـایر اسـتان اصفهان‬ ‫بیمه هسـتند که از ایـن تعداد ‪ ۲۰‬درصد بیمه روسـتاییان و‬ ‫عشـایر و ‪ ۳۰‬درصد بیمه تامین اجتماعی هسـتند‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬پیش از این سـن بیمه ‪ ۶۰‬سـال بـود که به‬ ‫‪ ۵۰‬سـال کاهـش یافتـه اسـت و مـا تلاش می کنیم همه‬ ‫عشـایر اسـتان زیر پوشـش بیمه اجتماعی درایند‪.‬‬ ‫اسـتان اصفهـان ‪ ۱۰‬میلیـون و ‪ ۷۰۰‬هـزار هکتـار‬ ‫مسـاحت دارد کـه ‪ ۶‬میلیـون و ‪ ۳۰۰‬هـزار هکتـار از ان را‬ ‫مراتـع تشـکیل مـی دهـد‪.‬‬ ‫طبـق امـار اداره کل امـور عشـایر اسـتان اصفهـان‪۹ ،‬‬ ‫هـزار و ‪ ۶۰۵‬خانـوار عشـایری در اسـتان اصفهـان زندگـی‬ ‫می کننـد که ایـن تعداد شـامل ایلات قشـقایی‪ ،‬بختیاری‬ ‫و عـرب جرقویـه هسـتند امـا خانوار عشـایر عـرب جرقویه‬ ‫شـیوه زندگـی وکـوچ شـان بـا عشـایر قشـقایی وبختیاری‬ ‫متفاوت اسـت‪.‬‬ ‫‪ ۲۷‬هـزار نفـر از عشـایر اسـتان ایل بختیـاری‪ ۲۷ ،‬هزار‬ ‫نفـر ایل قشـقایی و ‪ ۵‬هـزار نفر ایل عرب جرقویه هسـتند‪.‬‬ ‫عشـایر قشـقایی وبختیـاری بـرای کـوچ قشلاق بـه‬ ‫خـارج از اسـتان ومناطـق جنوب به خصوص اسـتان فارس‬ ‫می رونـد در حالـی که عشـایر عرب جرقویه فصل قشلاق‬ ‫بـه منطقـه جرقویـه کـوچ می کننـد ودر مراتـع مشـغول‬ ‫دامـداری می شـوند کـه مـردان جـدا از خانـواده در مراتـع‬ ‫دامـداری وچوپانـی می کننـد و زنان بـه همـراه فرزندان در‬ ‫منطقـه نصراباد مسـتقر می شـوند‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫خبر‬ ‫پیام مدیرعامل فوالد مبارکه به‬ ‫مناسبت روز ملی اتش نشانی‬ ‫و ایمنی‬ ‫محمدیاسر طیب نیا‪ ،‬مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه‬ ‫با صدور پیامی از زحمات و تالش های کارکنان واحدهای‬ ‫اتش نشانی و ایمنی این شرکت قدردانی کرد‪ .‬به گزارش‬ ‫اصفهان امروز‪ ،‬دکتر محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل شرکت‬ ‫فوالد مبارکه به مناسبت ‪ ۷‬مهر‪ ،‬روز ملّی اتش نشانی و ایمنی‬ ‫با صدور پیامی این روز را گرامیداشت که پیام وی به شرح‬ ‫زیر است‪:‬‬ ‫روز ملی اتش نشانی و ایمنی برای کارکنان شریف شرکت‬ ‫فوالد مبارکه یاداور این نکته است که اگر برنامه ریزی ها‪،‬‬ ‫تمهیدات و از خودگذشتگی های همکاران واحدهای ایمنی و‬ ‫اتش نشانی نباشد‪ ،‬بدون شک هرگونه عملیات تولید‪ ،‬تعمیرات‬ ‫و توسعه امکان پذیر نخواهد بود و در کنار همکارانی که فرایند‬ ‫تولید را با ق ّوت در شرکت به پیش می برند‪ ،‬این همکاران ایمنی و‬ ‫فعالیت ها‬ ‫اتش نشانی هستند که در بدو امر‪ ،‬راه را برای همه این ّ‬ ‫ایمن و هموار می سازند‪ .‬اینجانب ضمن قدردانی از زحمات و‬ ‫تالش های همه همکاران ارجمند به ویژه کارکنان واحدهای‬ ‫اتش نشانی و ایمنی شرکت فوالد مبارکه‪ ،‬بر مسئولیت خطیر‬ ‫همه کارکنان در عمل به شعار تولید‪ ،‬پشتیبانی ها و مانع زدایی ها‬ ‫که از سوی رهبر معظم انقالب اسالمی به عنوان رسالت اصلی‬ ‫و محوری ما اعالم گردیده‪ ،‬تاکید می نمایم و از همه می خواهم‬ ‫با فراهم اوردن محیطی امن‪ ،‬همراه با ارامش‪ ،‬به تحقق هرچه‬ ‫بیشتر این شعار در سال جاری کمک نمایند‪.‬‬ ‫چرا دالالن فروش مجوز در‬ ‫کشورزیادند؟‬ ‫یک کارشناس حوزه کار با طرح این پرسش که چرا افراد‬ ‫برای گرفتن مجوز کسب و کار باید پول بدهند؟ گفت‪ :‬متاسفانه‬ ‫دست تولیدکنندگان و کارافرینان ما زیر ساطور است و به قدری‬ ‫موانع سر راهشان ایجاد می کنیم که از ادامه کار پشیمان می‬ ‫شوند‪ .‬حمید نجف در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬درباره طرح تسهیل‬ ‫صدور مجوزهای کسب و کار مجلس ابراز عقیده کرد و گفت‪:‬‬ ‫این طرح که از جانب نمایندگان مجلس با هدف تسهیل فرایند‬ ‫صدور مجوزها تدوین شده باید تصویب و به قانون تبدیل شود‬ ‫تا به اجرا دراید ولی تاکید من این است که جامع و کامل نوشته‬ ‫شود تا بعد از تصویب قانونی نشود که پشت بند ان هزاران ماده‬ ‫واحده و تبصره اضافه کنند و قانون را از بین ببرند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫مقام معظم رهبری چند سالی است که در قالب شعار سال‬ ‫موضوعات اقتصادی را مطرح و بر اهمیت حمایت از تولید ملی‬ ‫تاکید می فرمایند‪ ،‬امسال نیز عنوان سال را مانع زدایی از تولید‬ ‫انتخاب فرمودند به این دلیل که مشکالت عدیده و مختلفی‬ ‫در این زمینه وجود دارد و گزارش های متعددی به ایشان می‬ ‫رسد‪ .‬این کارشناس حوزه کار متذکر شد‪ :‬وقتی شخص اول‬ ‫نظام نسبت به این قضیه حساس می شوند و از دولت و مردم‬ ‫و جامعه کارگری می خواهند که به این مساله توجه نشان‬ ‫بدهند یا وقتی دستور جلوگیری از ورود کاالهای خارجی به‬ ‫بازار داده می شود در واقع برای ان است که در راستای حمایت‬ ‫از تولید داخلی‪ ،‬تبعات منفی در بازار و تشدید گرانی ها را شاهد‬ ‫نباشیم‪ .‬نجف در ادامه با طرح این پرسش که چرا افراد برای‬ ‫گرفتن مجوز باید پول بدهند؟ اظهار کرد‪ :‬اگر قرار است به رونق‬ ‫تولید و اشتغال کمک کنیم و از کسب و کارها حمایت کنیم‬ ‫چرا افراد باید پول بدهند؟ در دنیا افراد خودشان سرمایه گذاری‬ ‫و یک کسب و کار یا بنگاه اقتصادی را راه اندازی می کنند‬ ‫ولی متاسفانه در کشور ما دست تولیدکنندگان و کارافرینان‬ ‫زیر ساطور است و به قدری موانع سر راهشان ایجاد می کنیم‬ ‫که از ادامه کار پشیمان می شوند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬اگر می‬ ‫بینیم دالالن فروش مجوز در کشور فراوان هستند به این‬ ‫دلیل است که داللی دردسر ندارد‪ .‬متاسفانه با وجود انکه هیات‬ ‫مقررات زدایی را سالهاست داریم ولی انطور که باید نتوانسته ایم‬ ‫موانع تولید را برداریم و صدور مجوزها را اسان کنیم و دولتها‬ ‫برای این کار اراده جدی نداشتند ولی دولت رئیسی به مرحله‬ ‫ای رسیده که باید این مساله را حل کند‪ .‬این کارشناس حوزه‬ ‫کار در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬دولت در طرح تسهیل صدور‬ ‫مجوزهای کسب و کار باید جدی باشد؛ ضمن اینکه معتقدم‬ ‫باید طرح هایی به قانون تبدیل شوند که قابلیت اجرا و اصالح و‬ ‫مهمتر از همه نظارت را داشته باشند و ما بتوانیم انها را عملیاتی‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫‪ ۶۵.۵‬درصد جمعیت اصفهان‬ ‫از شبکه جمع اوری فاضالب‬ ‫برخوردارند‬ ‫کارشناس نظارت بر تصفیه خانه های فاضالب شرکت‬ ‫اب و فاضالب استان اصفهان گفت‪ ۳ :‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫نفر معادل ‪ ۶۵.۵‬درصد جمعیت این استان از مزایای شبکه‬ ‫جمع اوری فاضالب برخوردار هستند‪ .‬سید محمد موسوی‬ ‫در گفت و گو با ایرنا افزود‪ ۷۳ :‬درصد جمعیت برخوردار از‬ ‫شبکه جمع اوری فاضالب در استان اصفهان در شهرهای‬ ‫این استان سکونت دارند‪ .‬کارشناس نظارت بر تصفیه خانه های‬ ‫فاضالب شرکت اب و فاضالب اصفهان گفت‪ :‬این استان ‪۲۸‬‬ ‫تصفیه خانه فاضالب در دست احداث دارد که ‪ ۲۶‬تصفیه خانه‬ ‫شهری و ‪ ۲‬مورد روستایی است‪ .‬وی با اشاره به میزان تولید‬ ‫پساب و نحوه بهره برداری از ان گفت‪ :‬هم اینک حدود ‪۷۷۹‬‬ ‫هزار مترمکعب ظرفیت تولید پساب روزانه در استان اصفهان‬ ‫وجود دارد که در سالجاری ‪ ۵۱۰‬هزار مترمکعب پساب تولید‬ ‫شد اما تصفیه خانه ها به ظرفیت نهایی نرسیده اند‪ .‬کارشناس‬ ‫نظارت بر تصفیه خانه های فاضالب شرکت ابفای اصفهان‬ ‫با اشاره به اینکه اولویت تخصیص پساب به صنایع و فضای‬ ‫سبز مجموعه هایی همچون فوالد مبارکه‪ ،‬ذوب اهن بوده‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬تصفیه خانه های منطقه حبیب اباد و شاهین شهر‬ ‫بیشترین تولید را بین تصفیه خانه های پساب در شمال و جنوب‬ ‫شهر اصفهان دارند‪ .‬موسوی گفت‪ ۹۲ :‬شهر استان اصفهان‬ ‫تحت پوشش شبکه فاضالب هستند‪.‬‬ صفحه 6 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫شنبه | ‪ 10‬مهر ‪ | 1400‬ســـال پانزدهم | شـــمــاره ‪4179‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫منهای فوتبال‬ ‫سپاهان سومین تیم برتر‬ ‫فوتبال ایران‬ ‫تیم فوتبال استقالل قرار است در سه دیدار تدارکاتی‪،‬‬ ‫به مصاف تیم های ذوب اهن‪ ،‬فجرسپاسی و ملوان بندرانزلی‬ ‫برود‪ .‬تمرینات استقالل برای اغاز یک فصل پرقدرت‪،‬‬ ‫از چند وقت پیش اغازشده و بازیکنان این تیم زیر نظر‬ ‫فرهاد مجیدی کارهای تمرینی خود را انجام می دهند که‬ ‫البته ابی ها در یک دیدار تدارکاتی درون تیمی باهم روبرو‬ ‫شدند تا شاگردان مجیدی شرایط مسابقه را نیز تجربه‬ ‫کنند‪ .‬در همین راستا‪ ،‬ابی پوشان به دنبال برگزاری چند‬ ‫بازی تدارکاتی پیش از شروع فصل جدید هستند و در این‬ ‫زمینه نیز رایزنی هایی صورت گرفته است‪ .‬طبق توافقات‬ ‫انجام شده‪ ،‬استقالل تا قبل از اغاز لیگ برتر در سه دیدار‬ ‫تدارکاتی به مصاف تیم های ذوب اهن‪ ،‬فجرسپاسی و ملوان‬ ‫بندرانزلی می رود تا مجیدی با جدیت بیشتری روی کارهای‬ ‫تمرینی تیمش و کیفیت ان ها نظارت کند‪ .‬البته برگزاری‬ ‫هر سه مسابقه به شرط در اختیار داشتن زمین مناسب برای‬ ‫برگزاری یک دیدار دوستانه است زیرا زمین ورزشگاه خیریه‬ ‫عمل کوچک است و شرایط برگزاری دیدار تدارکاتی جدی‬ ‫در ان وجود ندارد‪ .‬ضمن اینکه تمرین ابی پوشان تعطیل‬ ‫است و استقاللی ها از امروز تمرینات اماده سازی خود را‬ ‫پیگیری خواهند کرد‪.‬‬ ‫ذوب اهن در مسیر تیم های‬ ‫سرسخت لیگ ‪۲۱‬‬ ‫تیم فوتبال ذوب اهن اصفهان در دور تازه بازی های‬ ‫دوستانه اش سپاهان را متوقف کرد‪ .‬شاگردان مهدی تارتار‬ ‫پس از پیروزی مقابل فوالد در تهران‪ ،‬این بار در اصفهان‬ ‫به مصاف سپاهان رفتند و باوجود حضور ستاره های تیم‬ ‫زردپوش‪ ،‬توانستند این تیم را متوقف کنند‪ .‬تساوی بدون‬ ‫گل در شهراورد دوستانه اصفهان در شرایطی رقم خورد که‬ ‫ذوب اهن پیش تر الومینیوم اراک را هم شکست داده بود و‬ ‫حاال با این نتیجه شاگردان تارتار امادگی خود برای حضور‬ ‫در لیگ برتر را به معرض نمایش گذاشتند‪ .‬ذوب اهن که‬ ‫پس از دو سال تلخ حاال با مهدی تارتار به دنبال حضور‬ ‫در نیمه باالی جدول است‪ ،‬در این دیدارهای دوستانه خود‬ ‫را به عنوان تیمی سرسخت معرفی کرده که بدون تردید‬ ‫حریف دشواری برای مدعیان لیگ بیست و یکم خواهد بود‪.‬‬ ‫دراین بین نکته مهم این است که باید دید قرعه ذوب اهن‬ ‫برای لیگ بیست و یکم چگونه خواهد بود چراکه رقم زدن‬ ‫شروعی خوب‪ ،‬می تواند در ادامه لیگ نیز به ذوب اهن کمک‬ ‫زیادی کند‪ .‬ذوب اهن یک بازی دوستانه مقابل ون پارس‬ ‫نقش جهان برگزار کرد و باید دید درنهایت ذوب اهن در لیگ‬ ‫برتر چه عملکردی را از خود نشان خواهد داد‪.‬‬ ‫یک بازیکن اکادمی سپاهان‬ ‫در جمع بزرگ ساالن‬ ‫یکی از بازیکنان اکادمی باشگاه سپاهان به تیم فوتبال‬ ‫بزرگ ساالن اضافه شد‪ .‬یکی از بازیکنان اکادمی سپاهان‬ ‫در پست هافبک با نظر محرم نویدکیا به تیم فوتبال‬ ‫بزرگ ساالن اضافه شد‪ .‬امیرحسین محکم کار که سابقه‬ ‫حضور در تیم های نوجوانان‪ ،‬جوانان و امید سپاهان را‬ ‫دارد‪ ،‬پس از بررسی های کادر فنی در تمرینات و بازی های‬ ‫دوستانه‪ ،‬با نظر سرمربی زردپوشان برای مسابقات فصل‬ ‫جدید لیگ برتر به تیم بزرگ ساالن سپاهان پیوست‪.‬‬ ‫عملکرد مثبت امیرمحمد محکم کار در فصل گذشته‬ ‫موردتوجه استعدادیابان باشگاه فوالد مبارکه سپاهان قرار‬ ‫گرفت و بعد از ارزیابی های تیم استعدادیابی باشگاه‪ ،‬با نظر‬ ‫مثبت محرم نویدکیا این هافبک جوان به عنوان سهمیه به‬ ‫تیم ‪ A‬بزرگ ساالن سپاهان ملحق شد‪ .‬قرار است طی‬ ‫روزهای اینده تعداد ‪ ۲۱‬بازیکن رده های امید و جوانان‬ ‫موردبررسی کادر فنی تیم بزرگ ساالن قرار بگیرند تا‬ ‫تعدادی از ان ها به جمع شاگردان نویدکیا اضافه شوند‪.‬‬ ‫گاندوها در مسیری تازه برای فراموشی خاطرات تلخ فصل پیش‬ ‫ذوب اهن با تارتار سخت جان‬ ‫می شود‬ ‫امیر حسین احتشامی |‬ ‫‪A.Ehteshami@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫ذوبی ها این روزها سخت مشغول تمرین و برگزاری دیدار‬ ‫دوستانه هستند تا در لیگ بیستم ویکم تیم دیگری باشند‪.‬‬ ‫تیمی که یقه حریفان کوچک و بزرگ را می گیرد و به رقیبی‬ ‫ســخت جان برای ان ها تبدیل می شود‪ .‬درست نقطه مقابل‬ ‫ذوب اهن که در لیگ بیســتم هوادارانش را جان به لب کرد‬ ‫و سرانجام با چاشنی شانس توانست از خطر سقوط به لیگ‬ ‫دســته یک نجات پیدا کند‪ .‬به هرحال روند بی ثباتی بروی‬ ‫نیمکت یکی از قدیمی ترین و ریشه دارترین تیم های فوتبال‬ ‫باشــگاهی ایران به ویژه در یک دهه اخیر موجب شده که‬ ‫ذوبی ها هرگز رنگ موفقیت های گذشته را نبینند و همواره‬ ‫با دغدغه ســقوط روبرو باشــند‪ .‬این موضوع در چند فصل‬ ‫اخیر نمود عینی بیشتری پیداکرده و به معضلی بزرگ برای‬ ‫باشــگاه ذوب اهن تبدیل شده است‪ .‬دو فصل پیش ذوبی ها‬ ‫به سختی توانستند در لیگ برتر ماندنی شود و فصل گذشته‬ ‫هم تقریبا از لبه پرتگاه ســقوط نجات یافتند تا همچنان به‬ ‫کارشــان در لیگ برتر ادامه دهند‪ .‬فصل گذشته ذوبی ها با‬ ‫رحمان رضایی اســتارت زدند و به اینده این مربی تازه کار‬ ‫بسیار چشم امید بسته بودند اما شرایط به شکل دلخواه ان ها‬ ‫پیش نرفت و این تیم در نیم فصل نخســت تنها ‪ 11‬امتیاز‬ ‫کســب کرد تا مدیران باشگاه سرانجام تصمیم به تغییر در‬ ‫کادر فنی خود بگیرند و پــس از کش وقوس های فراوان و‬ ‫گزینه های مختلفی که مطرح شــد‪ ،‬مجتبی حسینی که با‬ ‫شــکایت نفت مسجدسلیمان این شهر را ترک کرد‪ ،‬به تیم‬ ‫سابقش بازگشــت و مامور نیفتادن ذوب اهن شد‪ .‬ذوب اهن‬ ‫بــا کرکیچ اخرین بازی نیم فصل را پس از برکناری رحمان‬ ‫رضایی برگزار کرد و با نتیجه سه بر یک مغلوب شد؛ از دیدار‬ ‫بعدی که در ورزشگاه فوالد اره نا برگزار شد‪ ،‬مجتبی حسینی‬ ‫روی نیمکت سبزپوشان اصفهانی نشست‪ .‬حسینی کار خود‬ ‫را در پنجره تابســتانی پس ازاینکه با مس کرمان موفق به‬ ‫صعود نشــد‪ ،‬با نفت مسجدسلیمان اغاز کرد و توانست ‪22‬‬ ‫امتیاز در نیم فصل نخســت بگیرد و تیمش را در پایان نیمه‬ ‫اول مســابقات در رتبه دوازدهم قرار دهد‪ .‬این مربی شروع‬ ‫خوبی در بازگشــت به ذوب اهن داشــت و توانست از شش‬ ‫مسابقه ابتدایی سه پیروزی و یک تساوی دشت کند و البته‬ ‫دوبار هم تیمش مقابل فوالد خوزســتان و پیکان شکســت‬ ‫خورد‪ .‬در ادامه اما کار ذوب اهن با چند شکســت دشوار شد‪.‬‬ ‫ســه شکست پیاپی برابر اســتقالل‪ ،‬گل گهر و پرسپولیس‬ ‫که در میان ان ها شکســت برابر استقالل در جام حذفی نیز‬ ‫رقم خورد‪ ،‬کار حسینی را سخت کرد‪ .‬در ادامه شرایط برای‬ ‫ســبزها با تساوی مقابل الومینیوم و شکست مقابل تراکتور‬ ‫ســخت تر هم شد‪ .‬بااین حال مجتبی حسینی دو بازی رو در‬ ‫رو با رقبای مستقیمش برای نیفتادن در خانه پیش رو داشت؛‬ ‫دو دیداری که باید مقابل ســایپا و نساجی مازندران برگزار‬ ‫می شد‪ .‬به جرئت می توان گفت تساوی برابر سایپا که با گل‬ ‫دقایق اخر محمدزاده به دست امد‪ ،‬همان یک امتیازی بود‬ ‫که ذوب اهن را در لیگ نگه داشــت‪ .‬ان ها در ادامه اگرچه‬ ‫نفت مسجدســلیمان را شکســت دادند ولی مقابل نساجی‬ ‫مازندران‪ ،‬ســپاهان و مس رفسنجان شکست خوردند تا در‬ ‫روز اخر تنها به لطف پیروزی پنج بر یک تراکتور مقابل سایپا‬ ‫که یکی از نتیجه های عجیب فصل بود‪ ،‬در رقابت ها بمانند‪.‬‬ ‫درنهایت ذوب اهن با کســب ‪ 15‬امتیازی در نیم فصلی که‬ ‫مجتبی حسینی سرمربی این تیم بود‪ ،‬موفق شد با ‪ 26‬امتیاز‬ ‫و تفاضل گل بهتر نسبت به سایپا به لیگ بیست و یکم برسد‬ ‫اما چند روز پس از برگزاری اخرین بازی فصل و در شرایطی‬ ‫که صحبت های زیادی در مورد اینده سرمربیگری حسینی‬ ‫در ذوب اهن وجود داشــت‪ ،‬هیئت مدیره باشــگاه اصفهانی‬ ‫تشکیل جلســه داد ورای به برکناری مجتبی حسینی داد‪.‬‬ ‫بر همین اساس مدیران باشــگاه اصفهانی تصمیم گرفتند‬ ‫با ســازوبرگ مناسب به پیشــواز لیگ بیست و یکم بروند‪.‬‬ ‫نخستین اقدام جدی یک ســرمربی کاربلد و امتحان پس‬ ‫داده بود و قرعه فال به نــام مهدی تارتاردرامد‪ .‬در کارنامه‬ ‫مربیگری مهدی تارتار حضور در تیم های شهرستانی متعدد‬ ‫دیده می شــود که این با موفقیت های نیز همراه بوده است‪.‬‬ ‫نمونه اش قهرمانی با پارس جنوبی در لیگ یک و کســب‬ ‫عنوان پنجمی در نخستین فصل حضور در لیگ برتر‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه او به همراه نفت مسجدســلیمان به عنوان هشــتمی‬ ‫دست یافت و این بهترین مقام این تیم در لیگ برتر محسوب‬ ‫می شود‪ .‬فصل پیش هم تارتار با پیکان نتایج خیره کننده ای‬ ‫به دســت اورد و خودروسازان تهرانی توانستند عنوان هفتم‬ ‫لیگ بیستم را کسب کنند‪ .‬این در حالی بود که ان ها حتی تا‬ ‫چند هفته به پایان لیگ شانس قرارگرفتن در رتبه های باالتر‬ ‫از هفتمی را هم داشــتند اما موفق به انجام این کار نشدند‪.‬‬ ‫موضوع مهم دیگــر پیرامون مهدی تارتار این که او ازجمله‬ ‫باثبات ترین مربی لیگ برتر در چهارفصل گذشته محسوب‬ ‫می شــود‪ .‬تارتار چه در پارس جنوبی ونفت مسجدسلیمان و‬ ‫چه در پیکان هرگز تیم هایش را در میانه راه رها نکرد و هیچ‬ ‫مربی دیگری در طول ســال های گذشته نبوده که با تیمی‬ ‫که فصل شروع کرده رقابت ها را به پایان برساند‪ .‬به عبارتی‬ ‫می توان تارتار را باثبات ترین مربی فوتبال ایران در چند سال‬ ‫گذشته دانست‪ .‬از سوی دیگر سرمربی تازه وارد گاندوها هم‬ ‫با برنامه ریزی دقیقی سعی کرده تا تیم سبزپوش اصفهانی‬ ‫را به مرز حداکثر امادگی برساند تا ان ها رقیبان گردن کلفت‬ ‫و سخت جانی برای دیگر تیم های لیگ برتری به شمار ایند‪.‬‬ ‫سپاهان تنها مدعی قهرمانی‬ ‫لیگ بیست و یکم نیست‬ ‫مربی سپاهان اعتقاد دارد این تیم تنها مدعی قهرمانی‬ ‫لیگ بیست و یکم نیست‪ .‬علیرضا مرزبان درباره وضعیت‬ ‫این روزهای ســپاهان اظهار کرد‪ :‬ما ابتدا اتفاقات فصل‬ ‫گذشــته را ارزیابی و کیفیت خودمان و مسائل بدنی تیم‬ ‫را بررســی کردیم و این که چرا فصل گذشته با ‪ ۶۵‬امتیاز‬ ‫نتوانســتیم قهرمان شویم‪ .‬همه مشــکالت را مطرح و‬ ‫راه حل ها را پیشنهاد کردیم و با حضور خود محرم نویدکیا‬ ‫ که انسان باهوشی است و فوتبال اروپا را خوب می شناسد‪،‬‬ ‫به همه مســائل یکی یکــی نگاه کردیم‪ ،‬جلــو رفتیم و‬ ‫توانســتیم مسائلی را مطرح کنیم که بتواند ما را روبه جلو‬ ‫ببرد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬نویدکیا یارگیری هوشمندانه ای داشت و‬ ‫برنامه ریزی به این شکل بود که بازیکنانی که به سپاهان‬ ‫می ایند ازنظر شــخصیتی و تاکتیکی به تیم ما بخورند و‬ ‫بتوانند احساس هواداران ما را درک کنند تا برای هدفمان‬ ‫شرایط جدیدی را ایجاد کنیم‪ .‬ما احسان حاج صفی کاپیتان‬ ‫تیم ملی‪ ،‬پیام نیازمند یکی از دروازه بان های خوب ایران و‬ ‫محمد محبی که از بااستعدادترین فوتبالیست های ایرانی‬ ‫است را از دســت داریم اما بازیکنانی را جذب کردیم که‬ ‫بسیار از ان ها راضی هستیم چون واقعا باکیفیت هستند‪.‬‬ ‫مربی سپاهان بابیان این که در شــرایطی قرار داریم که‬ ‫می توانیم نتایج بســیار خوبی کسب کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬باشگاه‬ ‫شرایط بسیار خوبی را برای ما ایجاد کرده است و اردوهای‬ ‫بسیار باکیفیتی را پشت سر گذاشتیم‪ .‬باشگاه تمام مسائل‬ ‫ســخت افزاری را برای ما فراهم کرده که بسیار از ان ها‬ ‫تشکر می کنیم‪ .‬اقای ساکت‪ ،‬اقای فتاحی و همکارانشان‬ ‫روی مســائل حســاس تیم ما خیلی خــوب کارکردند‪.‬‬ ‫هیئت مدیره باشگاه در کنار ما هستند و دارند کار می کنند‬ ‫تا تمام چیزی که تیم ما احتیاج دارد فراهم شــود‪ .‬تشکر‬ ‫بزرگــی از مجموعه فــوالد مبارکه دارم کــه در کنار ما‬ ‫هستند و کمک می کنند‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬ما می دانیم انتظار‬ ‫هواداران از ما زیاد اســت و این مســئله را هم می دانیم‬ ‫هواداران به جز نتیجه خوب‪ ،‬به دنبال فوتبال خوب هستند‪.‬‬ ‫ماســال گذشته موفق شدیم بازی های باکیفیتی را انجام‬ ‫دهیم و فوتبال بسیار خوبی را نمایش دادیم و توانستیم با‬ ‫معیارهای اروپایی حرکت کنیم و مسائل دنیای حرفه ای‬ ‫و فوتبال حرفه ای را وارد مجموعه سپاهان کنیم‪ .‬اکنون‬ ‫ما ازنظر کیفیتی و بدنی هرروز داریم بهتر از روز گذشــته‬ ‫می شویم‪ .‬هفته اینده یک اردوی مجدد در تهران خواهیم‬ ‫داشت و با پرسپولیس دیدار خواهیم کرد‪ .‬مرزبان در رابطه‬ ‫با دیدار دوســتانه سپاهان و پرســپولیس بیان کرد ‪ :‬این‬ ‫ذوب اهن رکورددار بازی تدارکاتی‬ ‫در ایران‬ ‫ذوب اهـن کـه این روزهـا اردو های اماده سـازی خود‬ ‫را سـپری می کنـد چند بازی تدارکاتی دیگـر را در تهران‬ ‫پیـش روی خـود دارد‪ .‬ایـن تیـم کـه تـا روز اخـر لیـگ‬ ‫برتـر فصـل گذشـته یکـی از گزینه هـای سـقوط بـود و‬ ‫‪ ۱۱۰‬داور لیگ برتر توجیه‬ ‫می شوند‬ ‫دوره توجیهی و دانش افزایی داوران لیگ برتر برگزار‬ ‫خواهد شد‪ .‬فدراسیون فوتبال ایران در فاصله ‪ ۱5‬روز مانده‬ ‫به شروع فصل جدید مسابقات لیگ برتر قصد دارد دوره‬ ‫توجیهی و دانش افزایی برای داوران این رقابت ها برگزار کند‪.‬‬ ‫بنابر اعالم فدراسیون فوتبال‪ ،‬دوره توجیهی و دانش افزایی‬ ‫پیش فصل داوران لیگ برتر فوتبال فصل ‪۱۴۰۰-۱۴۰۱‬‬ ‫از روز یکشنبه ‪ ۱۱‬مهرماه در هتل پارسیان ازادی اغاز‬ ‫می شود‪ .‬این دوره با حضور ‪ ۱۱۰‬داور و کمک داور فوتبال‬ ‫به مدرسی اسماعیل صفیری‪ ،‬رضا سخندان و دانیال مرادی‬ ‫برگزار می شود و تا روز سه شنبه ‪ ۱۳‬مهر ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫الزم به توضیح است‪ ،‬تست های امادگی جسمانی داوران‬ ‫بعدازظهر روز یکشنبه ‪ ۱۱‬مهرماه در ورزشگاه دستگردی‬ ‫برگزار می شود‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫درخشش بانوان دونده‬ ‫سپاهان در مسابقات اسیای‬ ‫میانه‬ ‫در رده بندی باشگاه های فوتبال جهان‪ ،‬سپاهان سومین‬ ‫تیم ایران و ذوب اهن صدمین تیم اسیاست‪ .‬بر اساس اعالم‬ ‫پایگاه خبری «فوتبال دیتابیس»‪ ،‬تیم فوتبال سپاهان‪ ،‬با‬ ‫‪ ۱۵۲۰‬امتیاز‪ ،‬در رتبه سوم ایران‪ ،‬چهاردهم اسیا و ‪۲۴۵‬‬ ‫جهان قرار دارد؛ اما ذوب اهن‪ ،‬دیگر تیم استان اصفهان با‬ ‫‪ ۱۳۴۸‬امتیاز در رده دوازدهم ایران است و در رتبه ‪۱۰۰‬‬ ‫اسیا و ‪ ۹۸۸‬دنیا جای دارد‪ .‬در این رده بندی‪ ،‬پرسپولیس‪،‬‬ ‫همچنان بهترین تیم ایران است و استقالل در رتبه دوم‬ ‫قرار دارد‪ .‬بایرن مونیخ‪ ،‬منچستر سیتی و رئال مادرید برترین‬ ‫تیم های جهان اند‪.‬‬ ‫ذوب اهن یکی از حریفان‬ ‫تدارکاتی استقالل‬ ‫ورزش‬ ‫شـرایط سـختی را تجربـه می کـرد‪ ،‬پـس از پایـان لیگ‬ ‫به سـرعت مهـدی تارتـار را به عنـوان سـرمربی جدیـد‬ ‫ایـن تیـم انتخـاب کـرد و تغییـرات گسـترده ای در ایـن‬ ‫باشـگاه بـه وجود امـد‪ .‬ذوبی هـا دوازده بازیکـن جدید را‬ ‫بـه خدمـت گرفته انـد و طبیعتا کار بسـیار سـختی برای‬ ‫هماهنگـی نفـرات جدیـد خواهنـد داشـت و در همیـن‬ ‫راسـتا بیشـترین تعـداد بـازی تدارکاتی را برای رسـیدن‬ ‫بـه ترکیـب اصلـی جدید خـود انجـام داده انـد‪ .‬همچنین‬ ‫ایـن تیـم خیلـی زود اردوهایـش را در اراک‪ ،‬اصفهـان و‬ ‫پـس ازان در تهـران پیگیـری کرد و حاال پـس از اقامتی‬ ‫کوتـاه در اصفهـان بـه تهـران‬ ‫بازخواهـد گشـت‪ .‬ذوب اهـن‬ ‫پیش ازایـن شـش دیـدار‬ ‫تدارکاتـی را بـا تیم هـای امیـد‬ ‫ذوب اهـن‪ ،‬الومینیـوم‪ ،‬پیـکان‪،‬‬ ‫نسـاجی‪ ،‬فوالد و سـپاهان برگزار‬ ‫کـرده بـود و سـه بـازی دیگـر‬ ‫نیـز در برنامـه ایـن تیـم وجـود‬ ‫دارد‪ .‬پنج شـنبه گذشـته تیم دوم‬ ‫ذوب اهـن بـا ون پـارس بـازی‬ ‫کـرد و از امـروز اردوی ذوبی هـا‬ ‫در تهـران شـروع خواهـد شـد و‬ ‫این تیم سـه بازی دوسـتانه را در‬ ‫پایتخـت تـدارک دیده اسـت‪ .‬در روز یکشـنبه شـاگردان‬ ‫تارتـار بایـد به مصـاف هوادار تهـران برود؛ چهارشـنبه با‬ ‫فجرسپاسـی بـازی خواهنـد کـرد و پس ازان بـه مصاف‬ ‫اسـتقالل تهـران رفتـه و اردوی یک هفتـه ای ایـن تیـم‬ ‫بـه پایـان خواهد رسـید تـا ان ها بـرای دیدارهـای لیگ‬ ‫بیسـت و یکـم اماده شـوند‪.‬‬ ‫بازی بســیار برای ما خوب اســت چون بازی با تیم تراز‬ ‫اول فوتبــال ایران به تیم ما کمــک خواهد کرد‪ .‬چیزی‬ ‫که وجود دارد این اســت که ما خودمــان را تنها مدعی‬ ‫قهرمانی نمی دانیم‪ .‬اســتقالل‪ ،‬پرسپولیس‪ ،‬فوالد و گل‬ ‫گهر هرســال در باالی جدول حضور دارند و از تیم های‬ ‫خوب لیگ هستند‪ .‬ما سعی می کنیم بازار گرم رقابت ها را‬ ‫مثل سال گذشــته تا روز اخر گرم نگه می داریم و بازهم‬ ‫معتقدم قهرمانی در فصل اینده روز اخر مشخص می شود‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬امیدواریم قهرمانی این بار به اصفهان بیاید‬ ‫اما تیم های مدعی امسال بازیکنان باکیفیتی دارند؛ رقابت‬ ‫خیلی خطرناک اســت و اجازه لغــزش نداریم اما همین‬ ‫مسئله برای لیگ ما بسیار خوب است‪ .‬چند تیم قدرتمند‬ ‫در لیگ ما برای قهرمانی مبارزه می کنند و همان طور که‬ ‫گفتم ما خودمان را یکی از مدعی های قهرمانی می دانیم‬ ‫اما امیدواریم تا روز اخر نبض قهرمانی را در دست خودمان‬ ‫نگه داریم تا ببینیم روزی که بازی سی ام را انجام می دهیم‬ ‫چه تیمی قهرمانی را به دست می اورد‪ .‬مربی سپاهان در‬ ‫پایان گفت‪ :‬مهم ترین فاکتور این است که کیفیت خوبی را‬ ‫ارائه دهیم و ارزش های اخالقی را حفظ کنیم‪ .‬باشگاه ها و‬ ‫بازیکنان به هم احترام بگذارند و این ها نقش بزرگی را ایفا‬ ‫می کنند‪ .‬ما یک رقابت صد درصد ورزشی راداریم و حتی‬ ‫کری خواندنمان هم می تواند ورزشی باشد‪ .‬از بازیکنان و‬ ‫باشگاه ها تقاضا دارم به هم احترام متقابل بگذارند و مانند‬ ‫دو بوکسور وارد زمین شوند و ‪ ۹۰‬دقیقه باهم مبارزه کنند‬ ‫و بعدش همه چیزتمام شود‪ .‬سعی کنیم مسائل انسانی و‬ ‫اخالقی را فراموش نکنیم‪.‬‬ ‫معمای پیچیده مظاهری؛ یا استقالل یا‬ ‫خارج از کشور‬ ‫رشـید مظاهـری یکی از سـتاره هایی اسـت کـه هنوز‬ ‫تیـم اینـده اش را انتخـاب نکرده اسـت‪ .‬دروازه بـان فصل‬ ‫گذشـته اسـتقالل بعدازانکـه قـراردادش را بـه خاطـر‬ ‫اختلاف بـا مدیـران قبلـی باشـگاه یک طرفه فسـخ کرد‪،‬‬ ‫هنـوز بـا تیـم جدیـدی قـرارداد‬ ‫امضـا نکرده و یکی از سـتاره هایی‬ ‫اسـت که مقصد نامعلومـی دارد‪ .‬با‬ ‫تغییر مدیریت در باشـگاه استقالل‬ ‫و روی کار امـدن مصطفی اجورلو‪،‬‬ ‫بحث بازگشـت رشـید به استقالل‬ ‫دوبـاره داغ شـد و خـود ایـن‬ ‫دروازه بـان نیـز پالس هایـی بـرای‬ ‫بازگشـتش ارائـه کـرد‪ ،‬منتهـی‬ ‫این طـور کـه از شـواهد برمی ایـد‬ ‫فرهـاد مجیـدی چنـدان رغبتی به‬ ‫بازگشـت رشـید نـدارد‪ .‬مجیـدی‬ ‫بابـت ایـن موضـوع کـه مظاهری‬ ‫روز سـفر بـه امـارات اردوی تیـم را تـرک کـرده‪ ،‬از وی‬ ‫ناراحـت اسـت و از طرفـی حضـور سیدحسـین حسـینی‪،‬‬ ‫علیرضا رضایی و سـینا سـعیدی فـر در خـط دروازه تا حد‬ ‫زیـادی خیـال سـرمربی را بابـت این پسـت راحـت کرده‬ ‫اسـت‪ .‬در چنیـن شـرایطی امـا مظاهری همچنـان به تیم‬ ‫دیگـری نرفتـه تا موضوع بازگشـتش به اسـتقالل یکی از‬ ‫گمانه زنی هـای داغ نقـل و انتقاالتـی باشـد‪ .‬مسـئله مهم‬ ‫دربـاره مظاهـری ایـن اسـت کـه او بـا توجـه به سـوابق‬ ‫و البتـه قیمتـی کـه دارد‪ ،‬در فوتبـال ایـران بـه هـر تیمی‬ ‫نمی توانـد بپیونـدد و طبیعـی اسـت کـه بخواهـد دریکـی‬ ‫بانوان ملی پوش سپاهان دو مدال طال در مسابقات‬ ‫دوومیدانی قهرمانی نوجوانان و جوانان قهرمانی اسیای‬ ‫میانه کسب کردند‪ .‬با پایان مسابقات دوومیدانی نوجوانان‬ ‫و جوانان قهرمانی اسیای میانه که به میزبانی ازبکستان‬ ‫برگزار شد‪ ،‬در ماده پرتاب چکش جوانان‪ ،‬بیتا فکری‬ ‫ملی پوش سپاهان سکو های قهرمانی اسیای میانه را‬ ‫تصاحب کرد‪ .‬بیتا فکری با پرتابی به طول ‪ 55/91‬متر به‬ ‫مقام قهرمانی رسید‪ .‬در مرحله نهایی ماده ‪ ۲۰۰‬مترجوانان‬ ‫هم محدثه ابراهیم پور دونده ملی پوش سپاهان با ثبت‬ ‫زمان ‪ 24/98‬ثانیه به قهرمانی رسید‪.‬‬ ‫بسکتبال ذوب اهن به دنبال‬ ‫جذب بازیکن خارجی‬ ‫لیگ برتر بسکتبال در حالی از اواخر مهرماه اغاز‬ ‫می شود که ‪ ۱۶‬تیم حاضر در ان خود را برای رقابت های‬ ‫سختی سر تا پا مسلح کردند و عالوه بر بازیکنان خوب و‬ ‫باکیفیت داخلی از بازیکنان خارجی خوبی نیز در ترکیب تیم‬ ‫خود استفاده کردند‪ .‬سرمربی تیم بسکتبال ذوب اهن درباره‬ ‫شرایط تیمش تا شروع لیگ برتر اظهار کرد‪ :‬تمرینات تیم‬ ‫ما بیش از یک ماه است که شروع شده و در مدت ‪ ۲۰‬روزی‬ ‫که تا شروع لیگ وجود دارد تالش می کنیم تا به امادگی‬ ‫نسبی برسیم‪ ،‬منتظر هستیم طبق قولی که باشگاه درباره‬ ‫جذب بازیکنان خارجی داده است‪ ،‬بتوانیم ان ها را در اختیار‬ ‫داشته باشیم تا بتوانیم هماهنگ تر شده و شروع خوبی در‬ ‫لیگ داشته باشیم‪ .‬فرزاد کوهیان در ارتباط با بازیکنان این‬ ‫فصل ذوب اهن و حضور ان ها در تیم ملی گفت‪ :‬بازیکنان‬ ‫ذوب اهن در اخرین انتخابی تیم ملی حضور نداشتند‪ ،‬اما‬ ‫برخی از بازیکنان ما در سطح تیم ملی هستند و برخی از‬ ‫ان ها نیز سابقه پوشیدن پیراهن تیم ملی قبل از المپیک‬ ‫را داشتند و بازهم تالش زیادی می کنند تا دوباره جایگاه‬ ‫خوبی برای خود پیدا کنند‪ .‬وی با اشاره به حضور بازیکنان‬ ‫خارجی در لیگ بسکتبال تصریح کرد‪ :‬بیشترین مسئله ای‬ ‫که در لیگ برتر بسکتبال وجود دارد‪ ،‬موضوع حضور‬ ‫بازیکن خارجی است که به صورت یک عرف درامده است‬ ‫و بیشتر تیم ها به غیراز دو تیم نظامی لیگ‪ ،‬بازیکن خارجی‬ ‫در اختیاردارند‪ ،‬بنابراین نشان می دهد لیگ ما لیگ سختی‬ ‫است‪ .‬سرمربی تیم بسکتبال ذوب اهن ادامه داد‪ :‬یکی از‬ ‫فاکتورهای سنجش لیگ حضور بازیکنان خارجی است که‬ ‫اعتبار به ان می دهد‪ ،‬حتی تیم هایی که در پلی اف فصل‬ ‫گذشته نبودند امسال بازیکن خارجی گرفتند و یا دو تیمی‬ ‫که از دسته یک وارد لیگ برتر شدند نیز بازیکن خارجی‬ ‫دارند این نشان می دهد رقابت ها‪ ،‬رقابت های سختی خواهد‬ ‫بود‪ .‬کوهیان تاکید کرد‪ :‬باشگاه درباره جذب بازیکنان و‬ ‫بازیکن خارجی قول داده‪ ،‬البته حمایت خوبی داشتند‬ ‫و تاکنون هر انچه می توانستند انجام دادند اما حضور‬ ‫بازیکن خارجی با توجه به شرایط تیم های دیگر برای‬ ‫ما بسیار مهم است‪ ،‬امیدوارم این اتفاق برای ذوب اهن‬ ‫نیز رخ دهد و بتوانیم نتایج خوبی بگیریم‪ .‬وی‪ ،‬تماشای‬ ‫رقابت های بسکتبال را حق مسلم هواداران این رشته‬ ‫خواند و گفت‪ :‬با توجه به واکسیناسیون گسترده ای که در‬ ‫سطح کشور می شود‪ ،‬می توان لیگ بسکتبال را نیز همانند‬ ‫فوتبال به صورت رفت وبرگشت انجام داد‪ ،‬به همین دلیل‬ ‫فکر می کنم اگر فدراسیون برنامه ریزی انجام دهد برای‬ ‫رفت وبرگشت شاید بتوانیم پس از گذشت دو ماه با رعایت‬ ‫پروتکل ها شاهد حضور تماشاگران در سالن باشیم‪ ،‬چراکه‬ ‫حیف بسکتبالی است که با حضور چنین بازیکنان خوبی‬ ‫که در ان است و رقابت های بسیار نزدیک‪ ،‬تماشاگران‬ ‫نتوانند ان را از نزدیک دنبال کنند‪ .‬کوهیان اضافه کرد‪:‬‬ ‫البته جدا از فدراسیون‪ ،‬باشگاه های نیز باید به فکر باشند که‬ ‫هر بازی اگر نتوانند بنا به هر دلیلی تماشاگر در سالن داشته‬ ‫باشند‪ ،‬تماشاگران و هواداران از تلویزیون تماشاگر مسابقه‬ ‫باشند‪ ،‬بنابراین پخش مستقیم مسابقات یکی از رسالت های‬ ‫فدراسیون و باشگاه ها است‪.‬‬ ‫قهرمانی رکابزن سپاهان در‬ ‫رشته استقامت جاده‬ ‫تیم دانشگاه ازاد اسالمی قهرمان مرحله نخست‬ ‫رقابت های لیگ برتر دوچرخه سواری جاده شد‪ .‬نخستین‬ ‫مرحله لیگ برتر دوچرخه سواری جاده به میزبانی شهرستان‬ ‫مبارکه استان اصفهان در مسیر اختصاصی فوالد مبارکه‬ ‫سپاهان از ‪ 7‬تا ‪ 9‬مهرماه با حضور ‪ 74‬ورزشکار در قالب ‪13‬‬ ‫تیم لیگ برتری برگزار شد‪ .‬بر اساس این گزارش‪ ،‬در پایان‬ ‫رقابت تایم تریل بهنام ارین از تیم هورسان رامسر بازمان‬ ‫‪ 36‬دقیقه و ‪ 40‬ثانیه به مقام قهرمانی رسید‪ .‬همچنین بهنام‬ ‫خسروشاهی و حسن سیف اللهی به ترتیب در جایگاه های‬ ‫دوم و سوم قرار گرفتند‪ .‬در رشته استقامت جاده هم حسین‬ ‫ناطقی از تیم فوالد مبارکه سپاهان در جایگاه نخست‬ ‫ایستاد‪ .‬همچنین در پایان مرحله اول تیم دانشگاه ازاد به‬ ‫مقام قهرمانی دست یافت‪.‬‬ ‫اغاز مرحله سوم لیگ برتر‬ ‫هندبال از ‪ ۲۵‬مهر‬ ‫از تیم هـای نامـدار و مدعـی بـازی کنـد‪ .‬از طرفـی همـه‬ ‫تیم هـای نامـدار لیـگ برتـر دروازه بـان فصل جدیـد خود‬ ‫را انتخـاب کرده انـد و بعیـد اسـت دیگـر دنبـال مظاهری‬ ‫باشـند‪ .‬حتـی تیم هوادار تهران که گفته می شـد پیشـنهاد‬ ‫خوبـی بـه مظاهری داده نیـز مهرداد بشـاگردی دروازه بان‬ ‫فصـل گذشـته گل گهـر را بـه خدمـت گرفت‪.‬‬ ‫مرحله سوم دور رفت مسابقات لیگ برتر هندبال‬ ‫مردان از ‪ ۲۵‬مهر استارت خواهد خورد‪ .‬مسابقات مرحله‬ ‫سوم دور رفت لیگ برتر هندبال مردان از ‪ ۲۵‬مهر استارت‬ ‫خواهد خورد‪ .‬این مسابقات در تاالر هندبال فدراسیون‬ ‫انجام می شود‪ .‬در این مسابقات ‪ ۱۰‬تیم حضور دارند که‬ ‫اکنون تیم های نیروی زمینی شهید شاملی کازرون و فوالد‬ ‫سپاهان با هشت امتیاز در رده های اول و دوم قرار دارند‬ ‫و تیم ذوب اهن با شش امتیاز در رده سوم ایستاده است‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی با روش خبری ‪ -‬تحلیلی‪ -‬اطالع رسانی‬ ‫بنیانگذار‪ :‬عبدالمحمد اکبری | تاسیس‪1383 :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫شنبه ‪ 10‬مهر ‪ / 1400‬سال هفدهم ‪ /‬دوره جدید‪ /‬شماره ‪02Oct2021 | 4179‬‬ ‫ایات نورانی‬ ‫ای مردم! پروردگارتان را که شما و پیشینیان شما را افریده است‪ ،‬بپرستید تا با پرستیدن او پروا پیشه شوید‪.‬‬ ‫‪ 21‬بقره‬ ‫نشانی‪:‬اصفهان‪،‬میدانازادی‪،‬خیاباندانشگاه‬ ‫نرسیده به حکیم نظامی‪،‬کوچه شهید روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750 :‬ده خط) فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫زندگی صنعتی همه افراد جامعه ازجمله کودکان را مستعد‬ ‫چاقی کرده و کرونا هم نمکی بر زخم چاقی کودکان شده‬ ‫است‪ ،‬کودکان از خانه بیرون نمی روند‪ ،‬فعالیت بدنی مناسب و‬ ‫کافی ندارند و دچار اضافه وزن و چاقی می شوند‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬کرونا کودکان را خانه نشین کرده و‬ ‫تحرک ان ها به شدت کاهش یافته است‪ ،‬تعطیلی مدارس و‬ ‫کالس های ورزشی برای کنترل بیماری کووید _‪ ۱۹‬نیز مزید‬ ‫بر علت شده و چاقی کودکان بیشتر از قبل به چشم می خورد‪،‬‬ ‫محققان معتقدند‪ ،‬داشتن رژیم غذایی ناسالم‪ ،‬موجب می شود‬ ‫که کودکان در اواخر دوره کودکی خود با مشکل چاقی و‬ ‫کاهش توده عضالنی بدون چربی مواجه شوند‪ .‬چاقی عالوه‬ ‫بر تاثیرات روانی عامل بسیاری از بیماری های مزمن است‬ ‫که تا پایان عمر همراه کودک خواهد بود‪ ،‬در این زمینه با‬ ‫محمدحسن انتظاری‪ ،‬متخصص تغذیه گفت وگویی انجام‬ ‫داده ایم که شرح ان را در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬مهمترین علل چاقی کودکان چیست؟‬ ‫شیوع کرونا و در خانه ماندن کودکان باعث ایجاد اشتهای‬ ‫زیر نظر پزشک تغذیه یک کیلو اضافه کنند و به جای کاهش‬ ‫کاذب ان ها می شود؛ کودکانی که در خانه ماندند سرگرمی‬ ‫وزن افزایش وزن ان ها کنترل شود‪ .‬باید مراقب بود تا در دوران‬ ‫نداشته و خودبه خود به سمت غذا خوردن روی می اورند در‬ ‫کرونا به سیستم ایمنی بدن کودکان اسیب وارد نشود و تنها‬ ‫این میان اگر یخچال و اشپزخانه نیز پر از میوه ها و سبزی های‬ ‫برای کودکان با چاقی حاد رژیم غذایی در نظر گرفته شود و با‬ ‫خوردنی باشد برای ان ها بهتر است‪ ،‬اما اگر به جای میوه و‬ ‫سرعت کمی اضافه وزن ان ها کنترل شود‪ ،‬نیاز است این اقدام‬ ‫سبزی انواع شیرینی و خوراکی های صنعتی در خانه باشد‪،‬‬ ‫زیر نظر متخصص تغذیه انجام شود و والدین خودسرانه عمل‬ ‫قطعًا کودکان این نوع مواد غذایی را بیشتر مصرف می کنند‬ ‫و رژیم های سخت را برای کودکان اجرا نکنند‪ .‬باید فعالیت‬ ‫و به همان میزان نیز بیشتر درخطر ابتال به چاقی قرار دارند‪.‬‬ ‫فیزیکی مناسب را جایگزین بازی و سرگرمی های مجازی کرد‪،‬‬ ‫زندگی صنعتی همه افراد جامعه ازجمله کودکان را مستعد‬ ‫در اپارتمان ها هم می توان بازی های کم سروصدا انجام داد‪.‬‬ ‫چاقی کرده و کرونا هم نمکی بر زخم چاقی کودکان شده‬ ‫‪ ÁÁ‬ایا تنها تغذیه در چاقی کودکان موثر است؟‬ ‫است‪ ،‬کودکان از خانه بیرون نمی روند‪ ،‬فعالیت بدنی مناسب و‬ ‫چاقی کودکان به دلیل عوامل تغذیه ای و غیرتغذیه ای‬ ‫کافی ندارند و این باعث شده که فعالیت ان ها کم شود‪ ،‬عالوه‬ ‫اتفاق می افتد؛ به عنوان مثال وقتی کودکان شب تا دیروقت‬ ‫بر این چون در خانه هستند بیشتر به دنبال غذا می گردند و‬ ‫بیدارند عالوه بر اینکه رشد قد ان ها دچار مشکل می شود‬ ‫غذا خوردن برای ان ها یک تفریح است‪ ،‬تمام این موارد باعث‬ ‫نشریات خواهند دید‪ ،‬دچار اضافه وزن نیز خواهند‬ ‫گروه اسیب‬ ‫و از این نظر‬ ‫شد‪.‬خیاباندانشگاه‬ ‫ازادی‪،‬‬ ‫‪،‬میدان‬ ‫اصفهان‬ ‫نشانی‪:‬‬ ‫خواهد‬ ‫کودکان‬ ‫اضافه وزن‬ ‫درو استانی‬ ‫محلی‬ ‫نخست روزنامه‬ ‫شب خواب کافی نداشته‪ ،‬قطعًا دیر از‬ ‫کودکیهایکه‬ ‫رتبهشد و‬ ‫سراسرکشور‬ ‫نرسیده به حکیم نظامی‪،‬کوچه شهید روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫‪ÁÁ‬چاقی کودکان زمینه ساز چه بیماری هایی‬ ‫دیر صبحانه می خورد و به تدریج بدن‬ ‫ی شود‪،‬‬ ‫روزنامه م‬ ‫خواب بیدار‬ ‫خصوصی‬ ‫های‬ ‫رتبه ‪8‬‬ ‫تلفن ‪(۰31-362۹375۰ :‬ده خط) فـاکس ‪۰31 - 362۹33۹2 :‬‬ ‫و رتبه ‪ 16‬در بین ‪ 180‬روزنامه کشور‬ ‫است؟‬ ‫خواهد شد‪ .‬همچنین وقتی هوا سرد‬ ‫غذایی‬ ‫کمبود‬ ‫دچار‬ ‫ ها‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ایین نامه اخالق حرفه ای در لینک «درباره ما»‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫شدهرااست‪.‬‬ ‫بدنامروز‬ ‫اصفهان‬ ‫‪@esfahanemrouz‬‬ ‫گرم می کند و با تولید گرما انرژی‬ ‫منتشرخود‬ ‫انسان‬ ‫چاقی کودکان به جز کودکان برای والدین هم دشوار است سایتباشد‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫و غیر از ظاهر نازیبای کودک‪ ،‬شانس بیماری هایی ازجمله‬ ‫می سوزاند و در هوای گرم نیز بدن با تعریق خودش را سرد‬ ‫فنجانخواهد داد‪.‬‬ ‫یکافزایش‬ ‫ن بزرگان دیابت و بیماری های قلبی در ان ها‬ ‫می کند؛ بنابراین الزم نیست به کودکان ان قدر لباس پوشاند و‬ ‫زان باده که در میکده عشق فروشند‬ ‫شعرســنی طبیعی‬ ‫ وزن کودکان در چه‬ ‫اضافه‬ ‫خانه را گرم کرد که سیستم تولید گرمای بدن از کار بیافتد یا‬ ‫صالح‬ ‫‪ÁÁ‬من‬ ‫ه اگر صالح یابند‪ ،‬امت‬ ‫ما را دو سه ساغر بده و گو رمضان باش‬ ‫است؟و ّ‬ ‫برعکس در تابستان هم نباید خانه را خیلی خنک کرد‪ ،‬ان قدر‬ ‫حکام‪.‬‬ ‫ت من فاسد می شود‪ :‬علما‬ ‫حافظ‬ ‫که کودک اص ً‬ ‫محمد(ص)‬ ‫حضرت‬ ‫درجه اول از چاقی کودکان پیشگیری و‬ ‫الزم است در‬ ‫ال غرق نکند‪ ،‬چراکه تعریق و خنک نگه داشتن‬ ‫افزایش وزن ان ها نیز باید کنترل شود؛ البته انجام این موضوع‬ ‫بدن توسط تعریق باعث سوزاندن کالری می شود و به کنترل‬ ‫به ویژه برای کودکان کار ساده ای نیست‪ ،‬اما کودکی که در‬ ‫وزن کمک می کند‪.‬‬ ‫حال رشد است باید مقداری اضافه وزن داشته باشد و این‬ ‫‪ ÁÁ‬کدام مواد غذایی بایــد در برنامه غذایی‬ ‫موضوع به سن کودک بستگی دارد‪ ،‬به طور مثال کودکان‬ ‫کودکان باشد؟‬ ‫از یک تا پنج سالگی ممکن است‪ ،‬حدود ‪ ۹‬کیلو اضافه وزن‬ ‫چیپس‪ ،‬پفک و فست فودها چاق کننده هستند‪ ،‬اما برعکس‬ ‫مقدار‬ ‫مدتباید‬ ‫ایران‪ ،‬شود‪،‬‬ ‫بیشتر می‬ ‫صنعت ها که‬ ‫هایسن ان‬ ‫باشند‪ ،‬اما‬ ‫اینکهبر‬ ‫عالوه‬ ‫میوه‬ ‫و‬ ‫مغزیجات‬ ‫ مرغ‪،‬‬ ‫م‬ ‫تخ‬ ‫مانند‬ ‫مقوی‬ ‫غذاهای‬ ‫ایناست که‬ ‫زیادی‬ ‫گردشگری‬ ‫داشته چرخ‬ ‫خود صنعت گردشگری متخصصان کمی دارد‪ .‬دوم‬ ‫ایجاد‬ ‫نیز‬ ‫کاذب‬ ‫اشتهای‬ ‫ کند‪،‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫کمک‬ ‫کودکان‬ ‫رشد‬ ‫به‬ ‫اینکه‬ ‫باشد‪.‬نمیچرخد و این سکون‪ ،‬بسیاری از شاخهها و صنایع‬ ‫م در قالب کمتردیگر‬ ‫گردشگری‪ ،‬صنعتی است که نمیتوان ان را با سایر صنایع‬ ‫را‬ ‫قد‬ ‫افزایش‬ ‫و‬ ‫ وزن‬ ‫ه‬ ‫اضاف‬ ‫بلوغ‬ ‫سن‬ ‫در‬ ‫کودکان‬ ‫برخی‬ ‫است؛‬ ‫سالم‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫کمبود‬ ‫چاقی‬ ‫علل‬ ‫از‬ ‫یکی‬ ‫زیرا‬ ‫ کند؛‬ ‫ی‬ ‫نم‬ ‫‪ ۲۳‬دانشجو‬ ‫مربوط به گردشگری را تحت تاثیر قرار داده است‪ .‬حال‬ ‫مقایسه کرد و تفاوتهایی دارد ازجمله اینکه یک صنعت‬ ‫برایتا در‬ ‫گردشگری شود‬ ‫چیست؟باعث نمی‬ ‫این موارد‬ ‫خواهند‬ ‫خوراسگان تجربه‬ ‫اینکه‬ ‫ خورند با‬ ‫چیپس م‬ ‫کودکان‬ ‫چندبخشیوقتی‬ ‫التیام به طور مثال‬ ‫تمامحل‬ ‫کرد‪،‬ایداماکه راه‬ ‫پیش می‬ ‫سوال‬ ‫توجهبایدبه گفت‬ ‫نمونه‬ ‫کند‪:‬ی برای‬ ‫تصریح می‬ ‫است‪ .‬او‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫کودکان بی‬ ‫چاقی‬ ‫بعدبراز‬ ‫دارد و بدن‬ ‫دارد؛ اما‬ ‫دیپلماسیکمی‬ ‫ارزش غذایی‬ ‫میکند؟‬ ‫ تفاوتطلب‬ ‫چیزی را‬ ‫هایش چه‬ ‫ف معماری موردزخم‬ ‫تحریمها‬ ‫باالییای یا‬ ‫کالری منطقه‬ ‫تنشهای‬ ‫خارجی‪،‬‬ ‫که‬ ‫کرونا‬ ‫دوران‬ ‫در‬ ‫کودکان‬ ‫وزن‬ ‫کنترل‬ ‫راهکار‬ ‫فرمان‬ ‫مغز‬ ‫و‬ ‫داشت‬ ‫خواهد‬ ‫غذایی‬ ‫مواد‬ ‫به‬ ‫نیاز‬ ‫دوبار‬ ‫ساعت‬ ‫نیم‬ ‫وب کشور‬ ‫‪ ÁÁ‬به گزارش ایمنا‪ ،‬صنعت گردشگری به دلیل در برگیری ابعاد‬ ‫روی گردشگری تاثیر میگذارد‪ .‬نمونه دیگر ان را در یک‬ ‫چیست؟‬ ‫کودکان‬ ‫اگر‬ ‫که‬ ‫است‬ ‫حالی‬ ‫در‬ ‫این‬ ‫ کند‪،‬‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫صادر‬ ‫را‬ ‫گرسنگی‬ ‫د‪ :‬در رشته‬ ‫مختلف اقتصادی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬داشتن ارتباط مستقیم با‬ ‫سال و نیم اخیر و با شیوع ویروس کرونا شاهد بودیم که‬ ‫سخت‬ ‫رژیم‬ ‫نباید‬ ‫کودکان‬ ‫خصوص‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫کرونا‬ ‫دوران‬ ‫در‬ ‫باارزش‬ ‫غذایی‬ ‫ماده‬ ‫یک‬ ‫بخورد‪،‬‬ ‫ مرغ‬ ‫م‬ ‫تخ‬ ‫چیپس‪،‬‬ ‫همان‬ ‫معادل‬ ‫عموال پس‬ ‫مشاغل و حرفههای مختلف و منبع درامد بودن برای کشور‪،‬‬ ‫مستقیمًا بر روی گردشگری تاثیر گذاشت و این صنعت‬ ‫قرار‬ ‫اگر‬ ‫مثال‬ ‫ طور‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫شود؛‬ ‫گرفته‬ ‫نظر‬ ‫در‬ ‫وزن‬ ‫کاهش‬ ‫برای‬ ‫خورده و بدن احساس کمبود نمی کند‪ .‬برای‬ ‫باال‬ ‫غذایی‬ ‫ترین‬ ‫خاطب‬ ‫کام ً‬ ‫بسیار حائز اهمیت است‪ ،‬اما این روزها به دلیل انتشار ویروس‬ ‫ال از کار افتاد‪.‬‬ ‫و‬ ‫ ریزی‬ ‫ه‬ ‫برنام‬ ‫انجام‬ ‫با‬ ‫کنند‪،‬‬ ‫اضافه‬ ‫کیلو‬ ‫سه‬ ‫سال‬ ‫طول‬ ‫در‬ ‫است‬ ‫غذایی‬ ‫برنامه‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫شود‬ ‫استفاده‬ ‫ چرب‬ ‫م‬ ‫ک‬ ‫لبنیات‬ ‫از‬ ‫باید‬ ‫کودکان‬ ‫زیست‬ ‫حیط‬ ‫کرونا و محدودیتهای سفر از رونق افتاده است‪ .‬تداوم این‬ ‫‪ Á‬بهایندهگردشگرینگاهیخوشبینانهدارم‬ ‫کودکان باید غذاهایی که ارزش باالیی دارند‪ ،‬گنجانده شود‪،‬‬ ‫دمای خانه متعادل و بین ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۵‬درجه سانتی گراد باشد و‬ ‫کودکان خواب کافی داشته باشند و وقتی می خوابند محیط باید‬ ‫تاریک باشد تا بدن ان ها احساس روز بودن نکند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬در کــودکان اضافــه وزن و چاقی چگونه‬ ‫محاسبهمی شود؟‬ ‫هر اضافه وزنی الزامًا چاقی نیست در انسان های بالغ‬ ‫شاخص ‪ bmi‬بدن اگر بین ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۰‬باشد اضافه وزن و ‪ ۳۰‬به‬ ‫بعد چاقی محسوب می شود‪ ،‬اما در کودکان اگر وزن در مقایسه‬ ‫باهم سن و ساالنش محاسبه می شود و اگر وزن کودک حدود‬ ‫‪ ۹۰‬درصد بیشتر از وزن هم سن های وی باشد چاق محسوب‬ ‫می شود‪ .‬رژیم هایی که برای کودکان در نظر گرفته می شود‬ ‫باید متناسب با سن ان ها باشد و به هیچ عنوان کاهش وزن‬ ‫سریع به ویژه در کودکان توصیه نمی شود‪ ،‬چراکه مشکالت‬ ‫بزرگی را به بار خواهد اورد‪.‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‪ ،‬انجمن مدیران رسانه‬ ‫‪ ÁÁ‬کــدام مواد غذایــی از چاقــی کودکان‬ ‫پیشگیریمی کند؟‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫ ها‬ ‫ فرنگی‪ ،‬تربچه و میوه‬ ‫‪esfahanemrooz‬مانند هویج‪ ،‬گوجه‬ ‫سبزی هایی‬ ‫باید در دسترس کودکان باشد و خانواده هایی که حیاط دارند‬ ‫می توانند روزانه نیم ساعت تا یک ساعت کودکان را برای‬ ‫مناسبت‬ ‫بازی کردن و جنب وجوش به داخل حیاط بفرستند تا احتمال‬ ‫روز بانکداری اسالمی‬ ‫چاق شدن ان ها کاهش یابد‪ .‬خوردن میان وعده های سالم که‬ ‫سیستم ایمنی بدن کودکان را افزایش دهد نیز الزم است‪ ،‬در‬ ‫برنامه غذایی کودکان استفاده از میوه ها‪ ،‬ساندویچ تخم مرغ‬ ‫و مرغ با سبزیجات‪ ،‬استفاده از غذاهای خانگی فانتزی مانند‬ ‫خوراک حبوبات همراه با ادویه جات و سبزیجات هم توصیه‬ ‫می شود‪ ،‬چراکه این مواد غذایی عالوه بر اینکه ارزش غذایی‬ ‫باالیی دارد از اشتهای کاذب پیشگیری می کند و باعث تقویت‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫غذایی بدن‬ ‫برایو تامین‬ ‫سیستمراایمنی‬ ‫فعاالن‬ ‫صورت کلی‬ ‫نیازهایها و به‬ ‫کارکنان هتل‬ ‫خطری‬ ‫کاهشاینوزن‬ ‫برای‬ ‫غذایی‬ ‫رژیم‬ ‫داشــتن‬ ‫‪ÁÁ‬‬ ‫ایا ایجاد میکنند‪ .‬کسی پیگیری نمیکند و‬ ‫گردشگری‬ ‫یکاست؟‬ ‫کافی‬ ‫کودکان چاق‬ ‫کمک نیست بلکه حق ملت‬ ‫واکسیناسیون‬ ‫درحالیکه‬ ‫نوجوان را‬ ‫هتلدارانکنترل‬ ‫اینیست و‬ ‫کافی‬ ‫وزنمیکند‪:‬‬ ‫تصریح‬ ‫الغریحرفه‬ ‫رژیمجامعه‬ ‫همیشهعضو‬ ‫است‪ .‬این‬ ‫انتظاراتفاق‬ ‫توانیموزن‬ ‫کاهش‬ ‫ خود‬ ‫ه‬ ‫خودب‬ ‫چراکه‬ ‫باشیم‪،‬‬ ‫داشته‬ ‫مدنظر‬ ‫تاباید‬ ‫وقتیکه عملکرد دولت جدید را نبینیم نمی‬ ‫کمکیبهبهدلیل‬ ‫تنهانیست‬ ‫الغری‬ ‫سخت‬ ‫رژیم‬ ‫گرفتن‬ ‫به‬ ‫نیازی‬ ‫و‬ ‫ افتد‬ ‫می‬ ‫خاصی داشته باشیم اما در دولت قبلی نه‬ ‫پاییز و‬ ‫فصل‬ ‫عفونی‬ ‫ های‬ ‫ی‬ ‫بیمار‬ ‫مقابل‬ ‫در‬ ‫بدن‬ ‫مقاومت‬ ‫اینکه‬ ‫فعاالن صنعت گردشگری نشد بلکه سنگاندازی هم شد‪.‬‬ ‫نوجوانان‬ ‫جرائمیباید‬ ‫رژیمیا غذایی‬ ‫حتیمی یابد‪.‬‬ ‫افزایش‬ ‫زمستان‬ ‫که برای‬ ‫عالوهو براب و‬ ‫قطعی برق‬ ‫شدن یا‬ ‫گران‬ ‫باشند‬ ‫داشته‬ ‫بدنی‬ ‫تحرک‬ ‫ساختمان‬ ‫فضای‬ ‫از‬ ‫بیرون‬ ‫و‬ ‫حیاط‬ ‫در‬ ‫تاخیر یک یا دوماهه وام بسیاری از فعاالن از انها گرفته‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫انجام‬ ‫منزل‬ ‫در‬ ‫را‬ ‫کششی‬ ‫و‬ ‫نرمشی‬ ‫حرکات‬ ‫و‬ ‫شد‪ ،‬نمونهای از این سنگاندازیها است‪ .‬انگار که ما در‬ ‫مرهم زخمهای صنعت گردشگری‬ ‫م مخاطبان‬ ‫گی باید با‬ ‫صیل دچار‬ ‫گفت‪ :‬زبان‬ ‫دازی کنیم‬ ‫اه تدریس‬ ‫ه اغازشده‬ ‫‪ .‬در رشته‬ ‫ی دانشجو‬ ‫ش میکنیم‪.‬‬ ‫ی حقوق و‬ ‫های غربی‬ ‫جفی افزود‪:‬‬ ‫میتواند به‬ ‫د‪ .‬رسانهها‬ ‫رشتههای‬ ‫د کشور را‬ ‫ن مخاطب‬ ‫اد میکند‪.‬‬ ‫انشگاه ازاد‬ ‫ن دانشگاه‬ ‫راسگان در‬ ‫قالب طرح‬ ‫ه نخواهند‬ ‫ک در زمینه‬ ‫وضعیت مشکالت را برای فعاالن حوزه گردشگری دوچندان‬ ‫کرده است‪ .‬انتصاب وزیر جدید میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و‬ ‫صنایعدستی فرصتی برای بیان دوباره این مشکالت و اظهار‬ ‫مطالبات است‪ .‬بهتر است مشکالت حوزههای مختلف را از‬ ‫پژوهشگر شرکت سل تک فارمد از دستیابی محققان‬ ‫زبان کسانی بشنویم که تلخ و شیرین را چشیدهاند و بهخوبی‬ ‫ایرانی به فناوری تولید واکسن به روش اِم ار ان اِی خبر‬ ‫میدانند این حوزه چه چیزی طلب میکند؟‬ ‫ش استفاده شده برای تولید‬ ‫داد و گفت‪ :‬این فناوری مشابه رو ‬ ‫‪ Á‬دیدگاهها نسبت به گردشگری تغییر کند‬ ‫واکسن های فایزر و مدرناست‪.‬‬ ‫مجید فرهادی‪ ،‬کارشناس گردشگری دراینباره میگوید‪:‬‬ ‫علیرضا نادری سهی در گفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬استفاده‬ ‫مشکالت گردشگری یکی نیست‪ .‬این صنعت مثل انسانی‬ ‫از فناوری ‪ mRNA‬برای تولید واکسن تاکنون در انحصار‬ ‫است که دچار چندین بیماری شده و تا سالمتی راه‬ ‫‪ ۲‬شرکت المانی و امریکایی بود اما محققان ایرانی موفق‬ ‫طوالنی در پیش دارد اما میتوان گفت یکی از مهمترین‬ ‫شدند باوجود همه محدودیت ها در تامین مواد ازمایشگاهی‬ ‫و اساسیترین نیازها این است که در سطح حاکمیت تغییر‬ ‫و تحریم های ظالمانه به این دستاورد بزرگ علمی برسند‪.‬‬ ‫دیدگاهی نسبت به این صنعت رخ دهد‪ .‬او میافزاید‪ :‬این‬ ‫او اظهار داشت‪ :‬مقاله مربوط به این دستاورد با عنوان تولید‬ ‫تغییر دیدگاه هم نهفقط در لفظ و کالم بلکه باید در عمل‬ ‫واکسن ‪ mRNA-LNP‬علیه ویروس کرونا‪ :‬ارزیابی پاسخ‬ ‫نمایان شود‪ .‬این بدان معناست که میزان بودجه مناسبی‬ ‫ایمنی در موش و میمون رزوس در نشریه معتبر بین المللی‬ ‫برای گردشگری در نظر گرفته شود و هماهنگی بین بخشی‬ ‫واکسینه ‪ Vaccines‬منتشر شد که گویای توانایی باالی‬ ‫بهصورت اثرگذار شکل بگیرد بهصورت کلی باید گفت‬ ‫پژوهشگران کشورمان در عرصه علمی و تائید امکان تولید‬ ‫گردشگری نیاز به یک خواست حاکمیتی دارد که شکل‬ ‫این نوع واکسن در ایران است‪ .‬این فناور گروه تحقیقاتی تولید‬ ‫عملیاتی بگیرد‪ .‬مدرس دانشگاه هنر اصفهان ادامه میدهد‪:‬‬ ‫واکسن به روش ‪ mRNA‬اضافه کرد‪ :‬داوران این نشریه علمی‬ ‫در خصوص گردشگری تاکیدات زیادی میشود اما در سطح‬ ‫اذعان داشتند مواردی در مقاله ایران مطرح شده که از جهاتی‬ ‫عملیاتی موتور این ماشین هنوز به کار نیفتاده است‪ .‬دلیل‬ ‫بسیار شفافتر از مطالبی است که برای واکسن های فایزر و‬ ‫انهم این است که مسئوالن مربوطه هنوز نخواستند که‬ ‫مدرنا عنوان شده است‪ .‬نادری سهی بابیان اینکه امید است‬ ‫گردشگری جزء ‪ ۱۰‬اولویت اول کشور باشد‪ .‬فکر میکنم‬ ‫این طرح تحقیقاتی‪ ،‬اغازی برای تولید واکسن های مختلف به‬ ‫بزرگترین مطالبه صنعت گردشگری این است‪ .‬فرهادی‬ ‫روش ‪ mRNA‬باشد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬در این روش‪ mRNA ،‬کد‬ ‫اضافه میکند‪ :‬یکی از علتهای این موضوع این است‬ ‫کننده پروتئین سطحی ویروس (‪ )Spike‬با استفاده از نانوذرات‬ ‫این مدرس دانشگاه خاطرنشان میکند‪ :‬بنابراین‬ ‫مشکالت دیگری وجود دارد که روی گردشگری اثرگذار‬ ‫میگذارد و در ابتدا باید این موانع از سر راه برداشته شود‪.‬‬ ‫اینطور نیست که بگوییم فقط وزارتخانه درگیر است بلکه‬ ‫صنعت گردشگری یک صنعت چند بخش یا بهعبارتدیگر‬ ‫شکننده است‪ .‬فرهادی چشمانداز خوبی برای این صنعت‬ ‫میبیند و میگوید‪ :‬با شروع فعالیت اقای ضرغامی‪ ،‬باید‬ ‫بگویم که تا حدودی با دیدگاه خوشبینانه به اینده این‬ ‫صنعت نگاه میکنم چراکه سطح نفوذ خوبی در حاکمیت‬ ‫دارد‪ .‬اگرچه هنوز هم مشکالت غیرقابلپیشبینی مطرح‬ ‫است و باید دید که چه تیمی چیده میشود اما در سطح‬ ‫بلندمدت احساس میکنم نگاهها نسبت به گردشگری در‬ ‫حال تغییر است‪ .‬او در پایان تاکید میکند‪ :‬البته هنوز هم‬ ‫پیشبینی چنین مواردی دشوار است‪ ،‬چراکه در دولتهای‬ ‫قبلی نیز افرادی وجود داشتند که سرشناس بودند‪ ،‬اما بعضًا‬ ‫عملکرد خوبی نداشتند‪.‬‬ ‫‪ Á‬دولت همراهمان باشد‬ ‫علیرضا رئیسی‪ ،‬عضو جامعه حرفهای هتلداران استان‬ ‫اصفهان درباره مطالبه این صنف از دولت جدید‪ ،‬میگوید‪:‬‬ ‫با گردشگری طوری برخورد میشود که انگار وجود نداشته‬ ‫است‪ .‬در یک سال و نیم اخیر و با توجه به وضعیت کرونا‬ ‫تابهحال کمکی به این صنعت نشده است بنابراین بزرگترین‬ ‫مطالبه ما این است که دولت همراهمان باشد‪ .‬او میافزاید‪:‬‬ ‫لپیدی وارد سلول های ویژه ای از سیستم ایمنی انسان می شود‬ ‫یکی از مواردی که میتوان ذکر کرد واکسیناسیون است‪.‬‬ ‫و درنهایت‪ ،‬بدن علیه ان پادتن می سازد که به ایمن سازی در‬ ‫بااینکه تعداد مسافران زیاد نیست اما همان تعداد کم هم‬ ‫برابر ویروس منجر خواهد شد‪ .‬او با اشاره به مزیت این روش‪،‬‬ ‫کشور دیگری زندگی میکنیم‪ .‬رئیسی ادامه میدهد‪ :‬قبل از‬ ‫دوران کرونا‪ ،‬باوجود تحریمهای اعمالشده‪ ،‬گردشگری در‬ ‫حال جان گرفتن بود و کم یا زیاد درامدی کسب میشد؛ اما‬ ‫در اینیک سال و نیم نیروهای خود را به یکسوم رساندیم‬ ‫افزود‪ :‬برخالف شبهاتی هرچند نادرست درباره تاثیر برخی‬ ‫و حتی از پس هزینههای این تعداد هم برنمیاییم‪ .‬با تمامی‬ ‫دیگر از واکسن ها بر روی ژن انسان‪ ،‬مولکول ‪ mRNA‬در‬ ‫این مشکالت‪ ،‬هیچکس هم به فکر ما نبود‪.‬‬ ‫این نوع واکسن به صورت موقت وارد سلول ها می شود و هیچ‬ ‫‪ Á‬صنایعدستی و گردشگری به یکدیگر‬ ‫ارتباطی با هسته سلول ها و ژن انسان نخواهد داشت‪ .‬او ادامه‬ ‫متصل است‬ ‫داد‪ :‬از طرفی در تولید واکسن به روش ‪ mRNA‬از کشت‬ ‫ازانجاییکه صنعت گردشگری بهصورت مستقیم بر صنایع‬ ‫سلول استفاده نمی شود بنابراین روش تولید ان سریع است‬ ‫مختلف ازجمله صنایعدستی تاثیرگذار است شاید بهتر باشد‬ ‫درحالی که برخی از واکسن ها نیاز به کشت سلول دارند که‬ ‫تاثیراتی که این دو وزنه مهم فرهنگی بر یکدیگر میگذارند‬ ‫پرهزینه است‪ .‬این پژوهشگر بابیان اینکه روش استفاده شده‬ ‫را زیر ذرهبین قرار دهیم‪ .‬چراکه حتمًا طی چنین بررسیای‬ ‫در این نوع واکسن شبیه واکسن های فایزر و مدرناست‪،‬‬ ‫به همگامی و تقابل این دو صنعت خواهیم رسید‪ .‬شاید بهتر‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬تاکنون بخش اعظمی از تحقیقات بالینی‬ ‫باشد از سویی دیگر وازدید یک فعال حوزه صنایعدستی به‬ ‫حیوانی این واکسن انجام شده و پس از اتمام ان و تائید توسط‬ ‫ماجرا بنگریم و ببینیم صنایعدستی چه طلب میکند‪ .‬چراکه‬ ‫سازمان غذا و داروی کشور‪ ،‬وارد مرحله مطالعات بالینی انسانی‬ ‫به گفته مدیر گروه رشته صنایعدستی دانشگاه هنر اصفهان‪،‬‬ ‫خواهد شد‪ .‬مسعود سلیمانی عضو هیئت علمی دانشگاه های‬ ‫این دو صنعت به یکدیگر متصل است‪ .‬علیرضا خواجه احمدی‬ ‫تربیت مدرس و علوم پزشکی شهید بهشتی و مدیر پروژه‬ ‫بابیان اینکه شاید مهمترین مشکل صنایعدستی این است که‬ ‫تولید واکسن کرونا به روش ‪ mRNA‬نیز در گفت وگو با‬ ‫دیده نمیشود توضیح میدهد‪ :‬در یک جامعه مجموعهای از‬ ‫خبرنگار ایرنا اظهار داشت‪ :‬این طرح تحقیقاتی از اردیبهشت‬ ‫نیازهای اجتماعی‪ ،‬فرهنگی و یا اقتصادی موردتوجه است و‬ ‫سال گذشته اغاز شد و در تالش هستیم تا با مشارکت شرکت‬ ‫طبیعتًا این موضوع راهحلهای مختلفی را پیش رو میگذارد‪.‬‬ ‫سل تک فارمد و پس از تائید نهایی توسط وزارت بهداشت‬ ‫پارادایمی که بعد از انقالب صنعتی بیشتر موردتوجه واقع شد‪،‬‬ ‫برای تولید انبوه ان اقدام کنیم‪ .‬سلیمانی افزود‪ :‬این دستاورد‬ ‫استفاده از ابزار برای پیشبرد اهداف تولید بود‪ .‬این موضوع امروزه‬ ‫بزرگ علمی در تولید واکسن برای سایر بیماری ها مانند‬ ‫در تمامی حوزهها و صنایع صدق میکند و در تمامی کشورها‬ ‫سرطان نیز کاربرد بسیاری دارد و به محققان کشورمان در این‬ ‫اتفاق افتاده است‪.‬‬ ‫زمینه کمک شایانی خواهد کرد‪.‬‬ ‫دستیابی محققان ایران به فناوری واکسن‪mRNA‬‬ ‫اگهی دعوت از بستانکاران احتمالی شرکت تعاونی مسکن کارکنان اداره امورمالیاتی شهرستان شهرضا به شماره ثبت ‪615‬‬ ‫سوم )‪-‬کد اقتصادی ‪411177361568 :‬‬ ‫نوبت دوم‬ ‫و شناسه ملی‪ 10260118280‬درحال تسویه (نوبت‬ ‫ت‬ ‫به‬ ‫حد‬ ‫پیرو اگهی انحالل درج شده در روزنامه رسمی شماره ‪21904‬مورخ‪1399/3/10‬و به استناد مفاد ماده ‪ 215‬و ماده ‪ 225‬قانون تجارت از کلیه بستانکاران احتمالی اشخاص حقیقی و حقوقی‬ ‫که ادعایی علیه شرکت منحله فوق دارند دعوت بعمل می اید ظرف مدت قانونی از تاریخ انتشار اولین نوبت اگهی به ادرس هیئت تصفیه شرکت به نشانی استان اصفهان ‪ ،‬شهرستان شهرضا‬ ‫‪ ،‬بخش مرکزی ‪ ،‬شهر شهرضا‪ ،‬محله مسکن مهر ‪ ،‬خیابان استاد اشفته ‪ ،‬کوچه ((فرعی ‪ ، ))28‬کوچه ((فرعی ‪ ، ))29‬پالک ‪ ، 3‬طبقه اول ‪ ،‬واحد ‪ 1‬کد پستی ‪ 8615767924‬مراجعه نمایند‪ .‬این‬ ‫اطالعیه در سه نوبت هر یک به فاصله یکماه در اصفهان امروز انتشار و اعالم میدارد که پس از انقضای مدت مذکور هیچگونه ادعایی پذیرفته نخواهد شد و ختم تسویه شرکت اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫هیئت تصفیه شرکت‪ -1 :‬حیدرعلی عسگری ‪-2‬اصغر واسعی‪ -3‬خدابخش شجاعی واجنانی ‪-4‬حمیدرضا مصدقیان‬ ‫اگهی دعوت مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده‬ ‫و مجمع عمومی فوق العاده شرکت بوته گداز (سهامی خاص)‬ ‫شماره ثبت ‪ 41864‬و شناسه ملی ‪10101451773‬‬ ‫رتبه ‪ 8‬روزنامه های خصوصی‬ ‫و رتبه ‪ 16‬در بین ‪ 180‬روزنامه کشور‬ ‫ایین نامه اخالق حرفه ای در لینک «درباره ما»‬ ‫سایت اصفهان امروز منتشر شده است‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫سخن بزرگان‬ ‫امید و ارزو اخرین چیزی است که دست از گریبان بشر برمی دارد‪.‬‬ ‫ژان ژاک روسو‬ ‫کرونا‪ ،‬نمکی بر زخم چاقی کودکان‬ ‫گروه نشریات‬ ‫رتبه نخست روزنامه های محلی و استانی‬ ‫سراسرکشور‬ ‫یک فنجان‬ ‫شعر‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‪ ،‬انجمن مدیران رسانه‬ ‫‪@esfahanemrouz‬‬ ‫گر ان مراد شبی در کنار ما باشد‬ ‫زهی سعادت و دولت که یار ما باشد‬ ‫سعدی‬ ‫کرونا‪ ،‬چراغ قالیشویان امسال را‬ ‫خاموش کرد‬ ‫ایین سنتی مذهبی قالیشویان دومین سال پیاپی زیر سایه‬ ‫سنگین شیوع کرونا برگزار نشد‪.‬‬ ‫به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬قالیشویان ایینی‬ ‫سنتی مذهبی است که همه ساله در دومین جمعه ماه مهر در‬ ‫استان امامزاده علی بن امام محمدباقر علیه السالم در مشهد‬ ‫اردهال در ‪ ۴۲‬کیلومتری غرب کاشان برگزار می شود‪ .‬ایینی‬ ‫که چند سالی است در فهرست میراث جهانی هم واردشده و‬ ‫تا پیش از شیوع کرونا هزاران زائر و گردشگر ایرانی و خارجی‬ ‫را به سوی خود می کشید‪ ،‬اما امسال هم همانند پارسال چراغ‬ ‫برگزاری ان با طوفان کرونا خاموش شد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬از مدینه تا اردهال‪ ،‬جهاد تبلیغی امامزاده‬ ‫شهید‬ ‫بنا بر روایات تاریخی در سال ‪ ۱۱۳‬هجری قمری جمعی‬ ‫از اهالی فین و چهل حصاران (کاشان قدیم) به سرپرستی‬ ‫عامرابن ناصر فینی عازم مدینه و خدمت امام محمدباقر‬ ‫علیه السالم شرفیاب می شوند و از ایشان تقاضا می کنند یک‬ ‫نفر را به عنوان مبلغ تشیع به منطقه فین اعزام کنند‪ .‬امام در‬ ‫پاسخ به این تقاضا‪ ،‬فرزند خود علی را همراه ایشان به ایران‬ ‫می فرستند و ایشان به مدت سه سال در منطقه فین‪ ،‬اردهال‬ ‫و کاشان به تبلیغ تشیع مبادرت می کنند تا اینکه حکومت‬ ‫وقت این حرکت تبلیغی را برنمی تابد و دستور کشتن حضرت‬ ‫را می دهد‪ .‬درنهایت در جنگی که بین عمال حکومت و‬ ‫امامزاده علی بن امام محمدباقر علیه السالم و یارانشان روی‬ ‫می دهد ایشان در ‪ ۲۷‬جمادی الثانی سال ‪ ۱۱۶‬هجری قمری‬ ‫در روستای اردهال به شهادت می رسد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬قالیشویان‪ ،‬سنتی هزار و سیصدساله در‬ ‫مشهد اردهال کاشان‬ ‫محمد احترامی مسئول ستاد برگزاری ایین سنتی مذهبی‬ ‫قالی شویان فین کاشان درباره فلسفه برگزاری این مراسم به‬ ‫روایات تاریخی اشاره کرد و گفت‪ :‬دو روز پس از شهادت‪ ،‬خبر‬ ‫به اهالی فین و خاوه رسید‪ ،‬ان ها خود را به اردهال رساندند‬ ‫و پیکر امام زاده را در یک تخته قالی گذاشتند و در باالی‬ ‫تپه به خاک سپردند‪ .‬بعد قالی اغشته به خون امام زاده را با‬ ‫اب جوی شستند‪ .‬او افزود‪ :‬پس ازان هرسال در دومین جمعه‬ ‫مهر در مشهد اردهال ایینی با عنوان قالیشویان برگزار و البته‬ ‫تنها ایین مذهبی است که به تقویم خورشیدی برپا می شود‪.‬‬ ‫مسئول ستاد برگزاری ایین سنتی مذهبی قالی شویان‬ ‫فین کاشان یاداور شد‪ :‬در این مراسم نمادین‪ ،‬جمعی از‬ ‫اهالی منطقه فین‪ ،‬درحالی که چوب به دست دارند‪ ،‬قالی را‬ ‫به عنوان نمادی از فرشی که روزگاری پیکر مطهر امامزاده‬ ‫علی بن محمدباقر علیه السالم بر ان نهاده شده بود‪ ،‬در‬ ‫چشمه ای می شویند‪ .‬احترامی درباره جزییات برگزاری مراسم‬ ‫قالیشویان این طور توضیح داد‪ :‬اهالی فین‪ ،‬چوب به دست در‬ ‫صحن اصلی صفا اجتماع می کنند و عده ای هم در صحن‬ ‫امامزاده حسین با اداب خاصی به چوب به دستان صحن‬ ‫صفا می پیوندند‪ ،‬پس از روضه خوانی‪ ،‬سینه زنی و سخنرانی‪،‬‬ ‫نمایندگان روستای خاوه اردهال قالی مقدس را به معتمدان‬ ‫و اهالی فین تحویل می دهند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬کسانی که قالی را‬ ‫تحویل می گیرند‪ ،‬ان را از ایوان صفا به داخل صحن می اورند‬ ‫و چوب دستی هایشان را در هوا تکان می دهند و حسین‬ ‫حسین گویان‪ ،‬قالی را در مسیری مشخص به سوی نهر‬ ‫اب امامزاده شاهزاده حسین می برند و شست وشو می دهند‪.‬‬ ‫مسئول ستاد برگزاری ایین سنتی مذهبی قالی شویان فین‬ ‫کاشان افزود‪ :‬پس از شست وشوی قالی‪ ،‬اهالی فین‪ ،‬ان را از‬ ‫مسیر دیگری به داخل صحن فینی ها می اورند‪ ،‬با تشریفات‬ ‫خاصی دوباره تحویل اهالی خاوه می دهند و پس از چندین‬ ‫بار دور زدن در اطراف صحن‪ ،‬سینه زنی و حسین حسین‬ ‫گفتن در صحن فینی ها‪ ،‬مراسم به پایان می رسد‪ .‬احترامی‬ ‫یاداور شد‪ :‬شست وشوی قالی فقط با حضور اهالی چوب به‬ ‫دست فین و با اجتماع مردم و ز ّوار در کنار نهر اب تاریخی‬ ‫باریکرسف‪ ،‬در دومین جمعه مهر و در حوالی ظهر انجام‬ ‫می شود‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬پیام داشتن چوب در دست این‬ ‫است که حتی اگر هیچ گونه سالحی هم نداشته باشیم و با‬ ‫ابتدایی ترین سالح ممکن هم از حریم والیت دفاع می کنیم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬نگاهــی بــه ویژگی هــای امامزاده‬ ‫بالتعظیم‬ ‫واج ‬ ‫حجت االسالم ماشاءاهلل صدیقی بیدگلی نویسنده‬ ‫کتاب «علی بن محمدباقر‪ ،‬مقتدای فین در کربالی خاوه‬ ‫اردهال» با تشریح صفات امامزادگان واجب التعظیم گفت‪:‬‬ ‫«بصیرت و بینایی»‪« ،‬والیتمداری» و «والیت محوری»‪،‬‬ ‫«ذوب در ایمان»‪« ،‬هجرت» «جهاد درراه خدا»‪« ،‬ابتال‬ ‫به ازمایش های الهی» و «شهادت درراه خدا» ویژگی هایی‬ ‫است که امامزاده علی بن امام محمدباقر داشت؛ ایشان‬ ‫سخت ترین ازمایش های الهی را در منطقه اردهال پشت‬ ‫سر گذاشت و در عین اقتدار‪ ،‬در غربت به شهادت رسید‪ .‬او‬ ‫با اشاره به این که بعضی از روستا های اطراف اردهال کامل‬ ‫وقف ایشان است افزود‪ :‬این امر نشان می دهد اگر کسی‬ ‫بخواهد به مبارزه با طاغوت بپردازد‪ ،‬حتما باید از پشتوانه مالی‬ ‫قوی برخوردار باشد و بهترین پشتوانه قوی مالی «وقف»‬ ‫بوده که می توانسته اقتدار و جرات ایجاد کند‪ .‬این استاد حوزه‬ ‫و دانشگاه به نتایج حضور و شهادت امامزاده علی بن امام‬ ‫باقر علیه السالم در منطقه فین و اردهال پرداخت و گفت‪:‬‬ ‫ما این موضوع را فراملی و جهانی می دانیم‪ ،‬همانطور که‬ ‫زائران پاکستانی‪ ،‬عراقی و ‪ ...‬به حرم امام رضا یا حضرت‬ ‫معصومه علیهماالسالم مشرف می شوند‪ ،‬اثار جهانی عملکرد‬ ‫این امامزاده مکرم هم سبب شده که مشتاقان زیادی از‬ ‫کشور های مختلف به حرم ایشان بیایند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬قالیشــویان‪ ،‬ایینی مذهبی شیعی‪ ،‬در‬ ‫فهرستمیراثجهانی‬ ‫مسئولستادبرگزاریایینسنتیمذهبیقالی شویانفین‬ ‫کاشان گفت‪ :‬برگزاری این مراسم طبق تقویم مخصوص‪ ،‬به‬ ‫این دلیل است که قالیشویان بااینکه ایینی مذهبی است‪،‬‬ ‫در حقیقت رگه هایی از چند ایین ملی را با خود همراه دارد‪.‬‬ ‫احترامی افزود‪ :‬این مراسم در فهرست میراث معنوی کشور‬ ‫ثبت شده و در دسامبر سال ‪ ۲۰۱۲‬نیز در فهرست میراث‬ ‫فرهنگی یونسکو نیز به ثبت رسیده است‪ .‬او بیان کرد‪ :‬چون‬ ‫این ایین نزدیک به ‪ ۱۳۰۰‬سال است که هرسال برگزارشده‪،‬‬ ‫توانسته در فهرست میراث جهانی یونسکو ثبت شود‪ .‬مسئول‬ ‫ستاد برگزاری ایین سنتی مذهبی قالی شویان فین کاشان‬ ‫گفت‪ :‬در سال گذشته به دلیل شرایط کرونایی مراسم‬ ‫قالیشویان‪ ،‬برگزار نشد و امسال هم برگزاری ان لغو شده‬ ‫و فقط بخشی از مراسم که پیاده روی مردم فین کاشان تا‬ ‫مشهد اردهال و در فضای باز است با رعایت شیوه نامه های‬ ‫بهداشتی برگزار می شود‪ .‬عباسعلی قپانی پور معاون سیاسی‬ ‫امنیتی فرمانداری ویژه کاشان در گفتگو با خبرنگار ما حفظ‬ ‫اصالت برگزاری این مراسم را از دالیل ثبت ان در فهرست‬ ‫جهانی یونسکو دانست و گفت‪ :‬این مراسم از دیرباز تاکنون‬ ‫به همان سبک و سیاق سنتی خود برگزارشده و مستندسازی‬ ‫مناسبی هم از قدیم به همت نویسندگان کاشانی و غیر‬ ‫کاشانی در مورد این مراسم شکل گرفته است‪ .‬او به مزایای‬ ‫ثبت جهانی مراسم سنتی مذهبی قالیشویان پرداخت و گفت‪:‬‬ ‫این امر سبب شنیده شدن بیشتر نام کاشان و مطرح شدن‬ ‫ایینی شیعی شده است و اگر زیرساخت های الزم فراهم شود‬ ‫و تبلیغات مناسب صورت بگیرد می توان کاشان را به عنوان‬ ‫یکی از قطب های گردشگری مذهبی ایران معرفی کرد‪.‬‬ ‫معاون سیاسی امنیتی فرمانداری ویژه کاشان تاکید کرد‪ :‬برای‬ ‫تحقق این هدف باید این مراسم از محدوده محلی فراتر برود‬ ‫و در سطح ملی و فراملی معرفی و تبلیغ شود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬دو شب روضه خوانی در فضای باز به جای‬ ‫قالیشویان‬ ‫قپانی پور در مورد مراسم امسال یاداور شد‪ :‬برای برگزاری‬ ‫تمام جلسات و مراسم عمومی با نظر ستاد کرونا و بر اساس‬ ‫وضع رنگ بندی کرونایی شهرستان تصمیم گیری می شود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬در مورد برگزاری مراسم سنتی‪ -‬مذهبی قالیشویان‪،‬‬ ‫با نظر دانشگاه علوم پزشکی کاشان و شورای تامین و ستاد‬ ‫کرونا مقرر شد امسال این مراسم برگزار نشود‪ .‬معاون سیاسی‬ ‫امنیتی فرمانداری ویژه کاشان اظهار کرد‪ :‬البته با هماهنگی‬ ‫ستاد بزرگداشت مراسم قالیشویان مقررشده صرفًا دو شب در‬ ‫فضای باز و با رعایت فاصله اجتماعی‪ ،‬مراسم روضه خوانی در‬ ‫صحن استان حضرت سلطان علی ابن محمدباقر علیه السالم‬ ‫برگزار شود‪ .‬قپانی پور تاکید کرد‪ :‬بنابراین در روز جمعه هیچ‬ ‫برنامه ای برگزار نخواهد شد‪ ،‬اما امیدواریم سال اینده همانند‬ ‫سنوات قبل بتوانیم این مراسم را برگزار و میزبان هموطنان‪،‬‬ ‫زائران و گردشگران در مشهد اردهال باشیم‪.‬‬ ‫در حدود ‪ ۲۰‬ماهی که از همه گیری ویروس کرونا‬ ‫می گذرد اجتماعات زیادی تعطیل شد که به رکود کشیده‬ ‫شدن گردشگری و برگزاری حداقلی ایین های مذهبی از‬ ‫نمونه های ان است؛ این دوران پیش بینی می شود به زودی‬ ‫با مصون سازی جامعه در برابر موارد مرگ ومیر کرونایی‪ ،‬لغو‬ ‫محدودیت ها و اعمال قرنطینه هوشمند به زودی پایان یابد و‬ ‫بار دیگر زندگی انگونه که بود جریان یابد‪ .‬با این امید‪ ،‬میراث‬ ‫جهانی قالیشویان‪ ،‬سال اینده‪ ،‬بازهم مخاطب خود را خواهد‬ ‫داشت‪ ،‬مخاطبی که باید پیام های مذهبی و سیاسی این ایین‬ ‫را به خوبی دریافت و منتقل کند‪.‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫مناسبت‬ ‫زادروز ماهاتما گاندی‪ ،‬رهبر مبارزات استقالل طلبانه‬ ‫شبه جزیره هندوستان‬ ‫توسعه و بقای‬ ‫گردشگریمناطق‬ ‫بیابانیاصفهاننیازمند‬ ‫برنامه ریزیاست‬ ‫مدیـر پایگاه میـراث جهانی بیابان لـوت و رئیس‬ ‫موسسـه جغرافیـا دانشـگاه تهـران گفـت‪ :‬توسـعه و‬ ‫بقـای گردشـگری مناطـق بیابانی اصفهان و کشـور‬ ‫نیازمنـد تدویـن برنامه جامع اسـت‪.‬‬ ‫مهـران مقصـودی در گفت وگـو بـا ایرنـا بابیـان‬ ‫اینکـه بیابـان یـک مفهـوم اکولوژیـک و اقلیمـی‬ ‫فراتـر از کویر اسـت‪ ،‬افزود‪ :‬مناطـق کویری عوارض‬ ‫متنوعـی دارد و در کشـور مـا ایـن عـوارض در کنار‬ ‫هـم قـرار دارند‪ ،‬تنـوع ریگزارهـا‪ ،‬کویـر‪ ،‬رودخانه ها‪،‬‬ ‫دره هـا و کوهسـتان های مناطـق بیابانـی جاذبـه‬ ‫گردشـگری ایجـاد می کنـد‪ ،‬بنابرایـن بایـد به عنوان‬ ‫یـک ثروت ملـی بـرای ان برنامه ریزی کـرد‪ .‬رئیس‬ ‫موسسـه جغرافیـا دانشـگاه تهـران افـزود‪ :‬اصفهـان‬ ‫به عنـوان اسـتان برخـوردار از عوارض متعـدد بیابانی‬ ‫نیازمنـد ایـن اسـت کـه همـه جنبه هـای مرتبـط‬ ‫بـا ایـن موضـوع ازجملـه ظرفیت هـا‪ ،‬تهدیدهـا‪،‬‬ ‫اموزش هـا‪ ،‬ترسـیم وضعیـت موجـود‪ ،‬چشـم انداز و‬ ‫ذینفعـان در ایـن برنامـه تعریـف و پیش بینـی شـود‪.‬‬ ‫مقصـودی اضافـه کـرد‪ :‬در ایـران به طورمعمـول‬ ‫یـک منطقه به عنـوان محـدوده گردشـگری تعریف‬ ‫می شـود درحالی کـه امکانـات‪ ،‬مسـیرهای ایمـن‪،‬‬ ‫محدوده هـای ممنوعه‪ ،‬اقدامـات مدیریتی و حفاظتی‬ ‫بـرای ان مکان هـا برنامه ریـزی نشـده اسـت‪ .‬مدیـر‬ ‫پایـگاه میـراث جهانـی بیابـان لـوت بابیـان اینکـه‬ ‫ایـن فرایندهـا به طـور پیوسـته و مطلـوب بـرای‬ ‫مناطـق کویری سـایر کشـورها اجرا می شـود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ایـن در حالـی اسـت کـه در ایـران مناطـق تنهـا‬ ‫شناسـایی و معرفـی می شـوند کـه درنهایـت پس از‬ ‫گـذر سـال های متمـادی در نبـود مدیریـت جامـع و‬ ‫هدفمنـد بـا محـدوده ای روبرو می شـویم کـه از بین‬ ‫رفتـه اسـت و امـکان بازسـازی ان نیز وجـود ندارد‪.‬‬ ‫مقصـودی بابیـان اینکـه در ایـران بـرای مدیریـت‬ ‫مناطق بیابانی متولی مشـخص نیسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬نبود‬ ‫امـوزش صحیـح گردشـگری کویـر و بیابـان‪ ،‬نبـود‬ ‫منطقه حفاظت شـده بـرای گردشـگران در بیابان ها‪،‬‬ ‫نبـود نظـارت صحیح بـر تـردد خـودرو و موتورهای‬ ‫سـنگین و نبـود زیرسـاخت های امدادرسـانی در این‬ ‫مناطـق از چالش هـای مهـم مرتبـط بـا ایـن بخش‬ ‫اسـت‪ .‬بـه گفتـه او‪ ،‬توسـعه الودگی هـای مختلـف‬ ‫محیطـی و گسـترش ف ّنـاوری بـه مناطـق بیابانـی‪،‬‬ ‫بکـر بـودن ایـن محدوده هـا را تهدیـد می کنـد‪.‬‬ ‫مقصـودی بـر ضـرورت تنوع بخشـی به خدمـات در‬ ‫ایـن بخـش اشـاره و بیان کـرد‪ :‬تورهـای تخصصی‪،‬‬ ‫توسـعه و اسـتقرار اموزش در مدارس مناطق بیابانی‪،‬‬ ‫برند سـازی‪ ،‬توسـعه فعالیت های ورزشـی و تفریحی‬ ‫متناسـب بـا ماهیـت مناطـق بیابانـی از راهکارهای‬ ‫ایجـاد گردشـگری پایـدار در این حوزه اسـت‪ .‬رئیس‬ ‫موسسـه جغرافیـا دانشـگاه تهـران تصریـح کـرد‪:‬‬ ‫بیابان هـای کشـور ثروتی اسـت کـه می تواند موجب‬ ‫توسـعه پایدار در صنعت گردشـگری باشـد اما سـوء‬ ‫مدیریـت موجـب تخریب روزافزون ان شـده اسـت‪.‬‬ ‫کویـر ورزنـه اصفهـان نزدیک تریـن کویـر به شـهر‬ ‫اصفهـان اسـت کـه در ‪ ۱۰۰‬کیلومتـری شـرق ایـن‬ ‫شـهر واقع شـده و پر از شـن زارهـای روان‪ ،‬تپه های‬ ‫ماسـه ای و رمل هایـی اسـت کـه هـر بیننـده ای را‬ ‫مجـذوب خـود می کنـد‪ .‬کویـر مصـر در فاصلـه‬ ‫‪ ۵۵‬کیلومتـری شهرسـتان خـور با شـن های روان و‬ ‫کویـر مرنجـاب در شـمال شهرسـتان اران و بیدگل‬ ‫از دیگـر مناطـق بیابانی اصفهان اسـت‪ .‬در مرنجاب‪،‬‬ ‫کویـر مسـیله‪ ،‬دریاچه هـای نمـک حوض سـلطان و‬ ‫حـوض مـره‪ ،‬کویـر بنـد ریـگ و پـارک ملـی کویر‬ ‫و دریاچـه نمـک هرسـال خیـل عظیـم گردشـگران‬ ‫را به سـوی خـود می کشـاند‪ .‬بیابان گـردی و کویـر‬ ‫نـوردی از ظرفیت هـای ممتـاز گردشـگری در ایران‬ ‫اسـت و مخاطبـان داخلـی و بین المللـی فراوانـی‬ ‫دارد‪ .‬ماسـه درمانـی‪ ،‬رصـد سـتاره ها‪ ،‬پیـاده روی‬ ‫و دوچرخه سـواری در بیابـان‪ ،‬موتورسـواری بـا‬ ‫موتورهـای چهارچـرخ‪ ،‬رالـی بیابـان اسـکی روی‬ ‫تپه هـای ماسـه ای و شترسـواری از ظرفیت هـای‬ ‫گردشـگری بیابـان اسـت‪ .‬بیابان هـای اصفهـان‬ ‫به ویـژه در منطقـه خـور و بیابانـک شـامل تمـام‬ ‫عناصـر جـدول مندلیف‪ ،‬گیاهان دارویـی و گونه های‬ ‫متنـوع گیاهی اسـت‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه اصفهان امروز

روزنامه اصفهان امروز 4443

روزنامه اصفهان امروز 4443

شماره : 4443
تاریخ : 1401/06/20
روزنامه اصفهان امروز 4441

روزنامه اصفهان امروز 4441

شماره : 4441
تاریخ : 1401/06/17
روزنامه اصفهان امروز 4336

روزنامه اصفهان امروز 4336

شماره : 4336
تاریخ : 1401/06/12
روزنامه اصفهان امروز 4418

روزنامه اصفهان امروز 4418

شماره : 4418
تاریخ : 1401/05/22
روزنامه اصفهان امروز ۴۴۱۲

روزنامه اصفهان امروز ۴۴۱۲

شماره : ۴۴۱۲
تاریخ : 1401/05/18
روزنامه اصفهان امروز 4415

روزنامه اصفهان امروز 4415

شماره : 4415
تاریخ : 1401/05/18
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!