روزنامه اصفهان امروز شماره 4177 - مگ لند

روزنامه اصفهان امروز شماره 4177

روزنامه اصفهان امروز شماره 4177

روزنامه اصفهان امروز شماره 4177

‫روزنامه ای برای زندگی‬ ‫چهارشنبه ‪ 07‬مهر ‪ 22 |1400‬صفر ‪ |29Sep2021| 1443‬سـال هفدهم | ‪ 8‬صفحه | شـمـاره ‪ 2000 | 4177‬تومان | ‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫اقتصاد | صفحه ‪6‬‬ ‫محمدیاسرطیب نیا‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه شد‬ ‫واکسن بزنید‬ ‫با تصویب هیات مدیره شرکت فوالد مبارکه‪ ،‬دکتر‬ ‫محمدیاسر طیب نیا به عنوان مدیرعامل جدید این‬ ‫شرکت منصوب شد‪.‬‬ ‫رویداد | صفحه ‪2‬‬ ‫بی استفاده ماندن روزانه ‪ ۵۰‬هزار ظرفیت تزریق در اصفهان‬ ‫دعوت به مشارکت‬ ‫مردم در تکمیل فاز دوم‬ ‫خیابان ازادگان‬ ‫رویداد | صفحه ‪2‬‬ ‫طبق اخرین امار تا اول شهریور پوشش یک نوبته واکسیناسیون استان حدود ‪ ۵۲‬درصد و پوشش دو نوبته حدود ‪ ۲۲‬درصد برای گروه سنی ‪ ۱۸‬سال به باال بوده است‬ ‫اصفهان | صفحه ‪3‬‬ ‫جداسازیمسیرهای‬ ‫عابر پیاده و دوچرخه‬ ‫در چهارباغ‬ ‫رویداد | صفحه ‪2‬‬ ‫تعداد فوتی های روزانه‬ ‫کرونا در اصفهان به ‪۲۰‬‬ ‫نفر رسید‬ ‫چهلستون | صفحه ‪8‬‬ ‫فرونشستبناهای‬ ‫تاریخی اصفهان روی‬ ‫دور تند‬ ‫صفحه ‪4‬‬ ‫‪+12‬‬ ‫تاسیس بزرگترین‬ ‫بیمارستان جنوب غرب‬ ‫استان در لنجان‬ ‫رویداد | صفحه ‪2‬‬ ‫جو پایدار هوای اصفهان‬ ‫تا اواسط هفته اینده‬ ‫ورزش | صفحه ‪7‬‬ ‫حسین پاشایی شرایط گاندوها را کامال‬ ‫دگرگون شدهمی داند‬ ‫ذوب اهن با‬ ‫‪ 90‬درصد تغییر در‬ ‫لیگ بیست و یکم‬ ‫اکنون و با باز شدن سامانه واکسن برای افراد باالی‬ ‫‪ ۱۲‬سال‪ ،‬مسئولیت نزدن واکسن‪ ،‬ناقل بودن و‬ ‫یادداشت روز‬ ‫سنتی هایی که صنعتی‬ ‫می شوند‬ ‫بیماری بر عهده شهروندانی است که واکسینه شدن‬ ‫را به تاخیر می اندازند‬ ‫حسنروانشید‬ ‫مزایده مرحله چهارم‬ ‫واگذاری تعداد ‪ ۹‬واحد تجاری و مسکونی‬ ‫در ملک شهر‬ ‫نوبت اول‬ ‫تعداد ‪ ۵‬واحد تجاری و ‪ ۴‬واحد مسکونی واقع در مجتمع ارمان ‪ ۶‬و‬ ‫‪ ۷‬ملک شهر از طریق مزایده واگذار می گردد‪.‬‬ ‫متقاضیــان می توانند به منظور کســب اطالعات بیشــتر‪ ،‬اخذ برگ‬ ‫مشــخصات واحدها و شرایط شرکت در مزایده از ساعت ‪ ۸‬صبح روز‬ ‫چهارشنبه مورخ ‪ 1400/07/07‬لغایت ساعت ‪ ۱۴‬روز دوشنبه مورخ‬ ‫‪ 1400/07/19‬به ادرس‪ :‬سپاهان شهر‪ ،‬بلوار شاهد‪ ،‬روبروی بوستان‬ ‫سپاهان‪ ،‬شرکت جهاد خانه سازی‪ ،‬طبقه اول مراجعه و یا با شماره های‬ ‫‪ ۰۳۱-۳۶۵۰۰۰۰۱‬و ‪ ۰۹۳۹۲۳۵۷۵۱۱‬تماس حاصل نمایند‪.‬‬ ‫شرکت جهاد خانه سازی‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت فنی مهندسی زمرد در نظر دارد تعدادی واحد‬ ‫اپارتمان در حال ســاخت را به متراژ ‪ ۱۳۳‬متر مربــع الی ‪ ۱۸۵‬متر مربع‬ ‫واقع در شهرک سالمت اصفهان خیابان هدایت طبق اگهی مزایده به فروش‬ ‫برســانند‪ .‬متقاضیان از تاریخ ‪ 1400/07/03‬الی ‪ 1400/07/13‬میتوانند‬ ‫جهت دریافت پاکت مزایده در ســاعات اداری به ادرس شــرکت مراجعه‬ ‫نمایند ‪.‬‬ ‫درتاریخ ‪ 1400/07/15‬پاکت های مزایده بازگشایی می گردد‪.‬‬ ‫ادرس ‪:‬خیابــان حکیــم شــفایی دوم‪ -‬خیابان ایــت‪ -‬مجتمع صدف ‪۲‬‬ ‫طبقه دوم‪ -‬واحد ‪۶‬‬ ‫تلفن تماس‪۰۹۱۰۳۶۱۸۸۴۹ ،۰۹۹۲۲۷۹۲۸۱0 :‬‬ ‫شرکت فنی مهندسی زمرد‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫جناب اقای محمد یاسر طیب نیا‬ ‫رویداد | ‪2‬‬ ‫جناب اقای محمد یاسر طیب نیا‬ ‫مدیرعامل محترم شرکت فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫مدیرعامل محترم شرکت فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫انتصــاب شایســته جنابعالــی را تبریک‬ ‫انتصــاب شایســته جنابعالــی را تبریک‬ ‫گفتــه‪ ،‬توفیــق روز افزونتــان را در راه‬ ‫گفتــه‪ ،‬توفیــق روز افزونتــان را در راه‬ ‫از پــروردگار مهربــان ارزومندیــم‪.‬‬ ‫از پــروردگار مهربــان ارزومنــدم‪.‬‬ ‫خدمــت بــه صنعــت و اقتصــاد کشــور‬ ‫خدمــت بــه صنعــت و اقتصــاد کشــور‬ ‫امیر اکبری‬ ‫روزنامه اصفهان امروز‬ ‫جناب اقای حمیدرضا عظیمیان‬ ‫اکنــون در پایــان یــک دوره ارزشــمند از خدمــت در شــرکت فوالد مبارکــه اصفهان‬ ‫و نقش افرینــی در عرصــه اســتقالل کشــور‪ ،‬برای جنابعالــی نیکفرجامــی ارزومندم‪.‬‬ ‫امیر اکبری‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫شرکت جهاد خانه سازی استان اصفهان در نظر دارد‪،‬‬ ‫خرید ‪ 200‬تن سیمان کیسه ای اردستان مورد نیاز‬ ‫جهت پروژه های خود را به مناقصه عمومی بگذارد لطفا‬ ‫جهت اطالعات بیشتر و دریافت دعوت نامه شرکت‬ ‫در مناقصه در ساعت اداری تا مورخ ‪1400/07/08‬‬ ‫با شماره ‪ 031 -36500001‬واحد بازرگانی تماس‬ ‫حاصل نمایید‪.‬‬ ‫شرکت جهاد خانه سازی استان اصفهان‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫بی توجهی تاکی؟! قسمت ‪1929‬‬ ‫سنتی هایی که صنعتی‬ ‫می شوند‬ ‫حسن روانشید| بحث بر سر این نیست که هرکس‬ ‫یک شبه بتواند ره صدساله را طی کند زیرا انجام این پدیده‬ ‫مشمول استثنائات است و به روال عادی باید برای دستیابی‬ ‫به موفقیت دود روغن چراغ خورد و در پناه ان ترقی کرد‪.‬‬ ‫امروز کشور توانسته است تا حدودی ضمن صرفه جویی‬ ‫قابل توجه در تمام هزینه ها به یکی از قدرتمندترین‬ ‫سرزمین ها در قاره اسیا تبدیل شود که حاصل مقاومت‬ ‫ملت ان در برابر زیاده طلبی ها است تا مسیر تعالی را با‬ ‫انچه در توان داشته طی کند و چون این ازمون موفق بوده‬ ‫که شاهدیم همین چند روز پیش سازمان همکاری های‬ ‫شانگهای عضویت دائم ان را بپذیرد تا اولین موفقیت‬ ‫اقتصادی در دولت سیزدهم رقم بخورد‪ .‬باید پذیرفت‬ ‫هر اقدام نو را می توان با شروع از صفر به مرحله عالی‬ ‫رساند که البته ممکن است نارسایی های مختصری هم‬ ‫در مسیر بود ه و جوابگوی عدم پذیرش پیامدهای خطرناک‬ ‫مقروض شدن به دیگر کشورها باشد‪ .‬ضرب المثل های‬ ‫به جامانده از گذشتگان گویای همین تفسیر رای است‬ ‫که ازجمله می توان به «دستت را به کمر بگذار و یا علی‬ ‫گویان از جا بلند شو» اشاره کرد که می تواند به خوبی مسئله‬ ‫را توجیه کند‪ .‬در دهه های بیست‪ ،‬سی و چهل شمسی‪،‬‬ ‫شهر صنعتی اصفهان که به دلیل ایجاد ده ها کارخانه تولید‬ ‫پارچه به منچستر ایران معروف شده بود دارای هزاران‬ ‫کارگر دوچرخه سوار بود که بالطبع برای همه اهالی و‬ ‫حتی ان هایی که شاغل صنعت نبودند استفاده از مرکب‬ ‫دوچرخه به یک عادت ثانویه تبدیل می شد تا در اوایل‬ ‫دهه چهل چند جوان باهوش و مبتکر اصفهانی با استفاده‬ ‫از سیم های مسی و ساخت ارمیچری که بتواند رکاب‬ ‫دوچرخه ها را با سوخت بنزین به حرکت دراورد‪ ،‬تحولی‬ ‫ایجاد نمود تا تعداد قابل توجهی از کارگران این کارخانه ها‬ ‫نیازمند پا زدن مسیرهای چند کیلومتری به منظور رفت وامد‬ ‫نباشند‪ .‬البته ان روزها که تکیه درامد نظام شاهنشاهی‬ ‫بر صادرات نفت و دریافت ابزارهای ساخته شده از غرب‬ ‫بجای ان‪ ،‬استوار بود از اینگونه پدیده ها استقبال چندانی‬ ‫نمی شد زیرا ورود موتورسیکلت های وسپا سرعت گرفت که‬ ‫ان دهه و سال های بعد تابه حال در انحصار دوچرخه های‬ ‫موتوری یا همان موتورسیکلت با سوخت بنزین و الودگی‬ ‫هوا باشد‪ .‬امروز باید یکی از اهداف متعالی نظام و افق‬ ‫دولت ها حفظ محیط زیست برای زندگی اسوده و مراقبت‬ ‫کافی و وافی در پیشگیری از الودگی های محیطی باشد‬ ‫که کالن شهر اصفهان ظرف شش ماه گذشته تنها ‪15‬‬ ‫روز سالم از ‪ 186‬روز را سپری کرده و جامعه عالوه بر‬ ‫نگرانی های کرونایی با ناسالمی هوا هم دست وپنجه نرم‬ ‫کنند و اماده باشند تا این پدیده با حذف کامل رطوبت هوا‬ ‫که حاصل خشک بودن زاینده رود و کمبود اب است تنفس‬ ‫را به شماره انداخته و تحت تاثیر قرار دهد‪ .‬مطالبات نشان‬ ‫می دهد ذرات معلق از اصلی ترین عوامل الودگی هوای‬ ‫کالن شهرها به شمار می روند‪ .‬در این میان وسایط نقلیه‬ ‫موتوری به ویژه اتوبوس ها و موتورسیکلت ها از مهمترین‬ ‫منابع انتشار این ذرات قلمداد می شوند که برقی شدن ان ها‬ ‫می تواند اقدام موثری برای کاهش الودگی هوا باشد‪ .‬از‬ ‫سویی در کشور ‪ 11‬میلیون موتورسیکلت وجود دارد که‬ ‫حدود ‪ 10‬میلیون از ان ها کاربراتوری هستند و بر اساس‬ ‫نظرات مسئوالن سازمان حفاظت از محیط زیست این‬ ‫موتورسیکلت ها ‪ 7‬تا ‪ 8‬برابر خودروها الودگی تولید می کنند‬ ‫که همین مسئله لزوم برقی کردن ان ها را ناگزیر می کند‪.‬‬ ‫در حال حاضر ‪ 75‬تا ‪ 85‬درصد از الودگی کالن شهرها‬ ‫به ویژه در تهران طبق نظر کارشناسان مربوط به منابع‬ ‫متحرک یعنی خودروها‪ ،‬موتورسیکلت ها و سایر وسایط‬ ‫نقلیه ای است که از سوخت های فسیلی استفاده می کنند‬ ‫و در میان ان ها موتورسیکلت های فرسوده بیشترین سهم‬ ‫را در الودگی هوا دارند‪ .‬این در حالی است که صراحتًا‬ ‫در قوانین باالدستی ازجمله «هوای پاک» به جایگزینی‬ ‫موتورسیکلت های برقی با بنزینی اشاره و تاکید شده است‪.‬‬ ‫قانون هوای پاک وزارت صمت را موظف کرده است تا‬ ‫‪ 10‬درصد از تولید موتورسیکلت ها را به نوع برقی ان ها‬ ‫اختصاص دهند و بر اساس بند ‪ 11‬ایین نامه ماده ‪ 2‬این‬ ‫قانون‪ ،‬موتورسیکلت سازان کشور باید در ازای تولید هر‬ ‫دستگاه موتورسیکلت بنزینی نسبت به اسقاط یک دستگاه‬ ‫موتورسیکلت فرسوده اقدام نمایند‪ .‬ایین نامه ماده ‪ 2‬قانون‬ ‫هوای پاک در شهریورماه سال ‪ 97‬به تصویب دولت رسید‬ ‫اما از اواخر همان سال بنا به درخواست وزارت صمت اجرای‬ ‫این ماده از قانون به مدت یکسال به تعویق افتاد که علت‬ ‫ان نبود زیرساخت های الزم برای اجرا اعالم شد‪ .‬یکی از‬ ‫دالیل بارز برای این تعویق‪ ،‬قیمت باالی موتورسیکلت های‬ ‫برقی است که عمده علتش به خاطر قیمت گرانی باطری‬ ‫ان است که نیازمند کنار امدن با شرکت های دانش بنیان‬ ‫توسط وزارت صمت برای حل این مشکل می باشد زیرا‬ ‫این نهادهای علمی طی کمترین زمان ممکن تحوالت‬ ‫قابل توجهی در بعضی زمینه ها داشته اند که به نظر می رسد‬ ‫اگر تبدیل همین موتورهای موجود به برقی توسط‬ ‫دانش بنیان ها عملیاتی شود تا پس ازان زیرساخت های الزم‬ ‫به منظور تولید انبوه ان به صورت استانداردهای اروپایی‬ ‫فراهم شود می توان مسئله از دست دادن سرمایه اولیه‬ ‫موتورسواران را با یارانه مختصری که دولت در امر تبدیل‪،‬‬ ‫پیش بینی و به دانش بنیان ها پرداخت می کند‪ ،‬حل نمود تا‬ ‫بزرگترین معضل بهداشتی جامعه در داخل و با توانایی های‬ ‫موجود به صورت موقت رفع گردد که دور انداختن ده میلیون‬ ‫موتورسیکلت بنزینی برابر با انهدام سرمایه ای هنگفت از‬ ‫کشور است و در این روزهای رکود اقتصادی جایگزینی‬ ‫نخواهد داشت اما شاید دانشمندان جوان کشور بتوانند با‬ ‫تبدیل موتورهای کاربراتوری به نیروی شارژ برقی و ایجاد‬ ‫مکان هایی رایگان در سطح شهرها برای شارژ این خازن ها‬ ‫موقتًا مشکل موجود را حل وفصل نموده تا به مرورزمان این‬ ‫الشه های قدیمی از خط خارج و محصوالت ترددی تمام‬ ‫الکتریکی عازم بازار شوند‪.‬‬ ‫ادامه دارد‬ ‫چهارشنبه | ‪ 07‬مهر ‪ | 1400‬ســـال پانزدهم | شـــمــاره ‪4177‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫تاسیس بزرگترین بیمارستان جنوب غرب استان در لنجان‬ ‫بـه گفتـه نماینـده لنجـان در مجلـس شـورای اسلامی‬ ‫مجـوز تاسـیس بزرگ ترین بیمارسـتان جنوب غرب اسـتان‬ ‫اصفهـان در لنجان گرفته شـد که عملیات تاسـیس ان پس‬ ‫از ابلاغ مرحلـه نهایی که صـدور مجوز کلنگ زنی اسـت تا‬ ‫پایـان سـال جـاری اغاز خواهد شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش فـارس‪ ،‬حسـین رجایـی در نشسـت خبـری بـا‬ ‫اصحـاب رسـانه در لنجـان اظهـار کـرد‪ :‬مجلـس شـورای‬ ‫اسلامی در یـک سـال گذشـته چنـد طـرح بسـیار خـوب‬ ‫را تصویـب کـرد کـه می توانـد تحـول قابل توجهـی را در‬ ‫کشـور ایجـاد کنـد‪ .‬نماینـده لنجـان در مجلـس شـورای‬ ‫اسلامی عنـوان کـرد‪ :‬نخسـتین موضـوع‪ ،‬طـرح اقـدام‬ ‫متقابـل ایـران در مقابـل تحریم ها بـود که با اسـتفاده از این‬ ‫طـرح‪ ،‬سیاسـت های خارجـی دولـت قبـل کـه برای کشـور‬ ‫مشکل سـاز می شـد خنثـی شـد‪ .‬او افـزود‪ :‬دولـت پیشـین‬ ‫مشـکالتی را در کشـور ایجـاد می کـرد کـه قصـد مرتبـط‬ ‫کـردن ان بـا دیپلماسـی و روابـط بین الملل را داشـت‪ ،‬مانند‬ ‫واردات واکسـن و فـروش نفـت کـه ایـن طـرح مانـع از رخ‬ ‫دادن برخـی حـوادث در پایـان دولـت دوازدهـم شـد‪ .‬رجایی‬ ‫بیـان کـرد‪ :‬موضوع دوم تصویب قانون جهش تولید مسـکن‬ ‫اسـت که دولـت را موظف می کند سـالیانه یک میلیون واحد‬ ‫مسـکن بسـازد که پیش بینی می شـود تا پایان سـال جاری‬ ‫سـاخت ‪ ۴۰۰‬الـی ‪ ۵۰۰‬هـزار مسـکن اغـاز شـود‪ .‬نماینـده‬ ‫لنجان در مجلس شـورای اسلامی ادامه داد‪ :‬تاثیر این طرح‬ ‫و قانـون را بـه زودی در بـازار مسـکن خواهیـم دیـد و حدود‬ ‫‪ ۷۰۰‬صنعت که مرتبط با حوزه ساخت وسـاز هسـتند شـروع‬ ‫بـه فعالیـت خواهند کـرد‪ .‬او همچنیـن از در دسـتور کار قرار‬ ‫گرفتـن طرحـی در راسـتای رفـع موانـع تولید و کسـب وکار‬ ‫سـخن گفت و تصریح کـرد‪ :‬در حال حاضـر به طور میانگین‬ ‫تعـداد مجوزها برای هر کسـب وکار ‪ ۱۸‬مجوز اسـت که این‬ ‫طـرح همه دسـتگاه ها را موظـف می کند کـه در ابتدا تمامی‬ ‫رونـد اخـذ مجـوز را به صـورت الکترونیکـی در سـامانه های‬ ‫دولتـی ثبـت کننـد و مهم تریـن مجوزهـا در مـدت ‪ ۳‬روز‬ ‫گرفتـه شـود‪ ،‬همچنیـن بسـیاری از مجوزهایـی کـه بـرای‬ ‫کسـب وکار‪ ،‬غیرضروری هسـتند برداشـته می شـوند‪ .‬رجایی‬ ‫ادامـه داد‪ :‬اخریـن موضوع طرح امنیت غذایی کشـور اسـت‬ ‫کـه ایـن طـرح نیـز در راسـتای جلوگیـری از کمبـود برخی‬ ‫مـواد غذایـی یـا تشـکیل صف هـای طوالنـی بـرای برخی‬ ‫اقلام در بـازار به تصویب رسـید‪ .‬نماینده لنجـان در مجلس‬ ‫شـورای اسلامی خاطرنشـان کـرد‪ :‬در زمینـه خـودرو نیـز‬ ‫مجـوز واردات خودروهای خـاص مانند خودروهای هیبریدی‬ ‫با شـرایط ویژه صادر شـد و در همین راسـتا مجلس در حال‬ ‫تصویـب طرح هایـی اسـت تا بـا ریل گـذاری صحیح کمک‬ ‫بـه رفـع انحصارهـای موجـود در فضـای اقتصادی کنـد‪ .‬او‬ ‫تعداد فوتی های روزانه کرونا در‬ ‫اصفهان به ‪ ۲۰‬نفر رسید‬ ‫جو پایدار هوای اصفهان تا‬ ‫اواسط هفته اینده‬ ‫بـا اشـاره به مشـکالت فراوان موجـود در شهرسـتان لنجان‬ ‫مطـرح کـرد‪ :‬از یـک سـال گذشـته تـا بـه امـروز در زمینـه‬ ‫توسـعه سـرانه درمانـی و بهداشـتی‪ ،‬اشـتغال و کارافرینـی‪،‬‬ ‫مسـائل فرهنگی و اجتماعی و همچنیـن پروژه های عمرانی‬ ‫نیمه تمـام و ضـروری اقدامـات مهمـی صـورت گرفتـه‬ ‫اسـت‪ .‬رجایـی تصریح کـرد‪ :‬در زمینـه بهداشـت و درمان با‬ ‫توجـه بـه امکانـات اندک بیمارسـتان شـهدای لنجـان پس ‬ ‫از پیگیری هـای متعـدد و طوالنـی بـا وزارت بهداشـت و‬ ‫ن بـار یـک ردیـف بودجه ملی‬ ‫درمـان کشـور برای نخسـتی ‬ ‫بـرای شهرسـتان لنجـان در نظـر گرفت ه شـد کـه در بودجه‬ ‫سـال ‪ ۱۴۰۰‬وجـود دارد‪ .‬نماینـده لنجان در مجلس شـورای‬ ‫اسلامی عنـوان کرد‪ :‬همچنیـن مجوز تاسـیس بزرگ ترین‬ ‫بیمارسـتان جنـوب غرب اسـتان اصفهـان در لنجـان گرفته‬ ‫شـد که عملیات تاسـیس ان پس از ابلاغ مرحله نهایی که‬ ‫صـدور مجـوز کلنگ زنـی اسـت تـا پایان سـال جـاری اغاز‬ ‫خواهد شـد‪ .‬او از تجهیز بیمارسـتان شـهدای لنجان نیز خبر‬ ‫داد و خاطرنشـان کـرد‪ :‬در حـال حاضـر مجـوز تجهیـز این‬ ‫بیمارسـتان بـه بخـش ‪(NICU‬بخـش مراقبت هـای ویـژه‬ ‫نـوزادان) گرفته شـده اسـت و نزدیـک به ‪ ۱۰‬میلیـارد تومان‬ ‫بـرای خریـد وسـایل و راه اندازی ایـن بخش در بیمارسـتان‬ ‫هزینـه شـد کـه در ‪ ۲‬مـاه اینـده بـه بهره بـرداری خواهـد‬ ‫رسـید‪ .‬رجایـی مجهز شـدن بیمارسـتان شـهدای لنجان به‬ ‫دسـتگاه ام ار ای تـا پایـان سـال را از دیگـر اقدامات صورت‬ ‫گرفتـه دانسـت و افزود‪ :‬مجوز تاسـیس مرکز جامع سـرطان‬ ‫بـرای شهرسـتان لنجـان نیـز گرفتـه شـده اسـت کـه این‬ ‫مرکـز در اسـتان اصفهـان بـه عنوان سـومین مرکـز اغاز به‬ ‫کار خواهـد کـرد و هزینـه موردنیاز بـرای احداث سـاختمان‬ ‫ان ‪ ۲۰‬میلیـارد تومـان اسـت کـه در ضلـع جنـوب شـرقی‬ ‫بیمارسـتان فعلـی خواهـد بـود‪ .‬نماینـده لنجـان در مجلس‬ ‫شـورای اسلامی گفـت‪ :‬همچنیـن بـرای بیمه شـدگان‬ ‫تامیـن اجتماعـی تمامـی جراحی ها در بیمارسـتان شـهدای‬ ‫لنجـان به صـورت رایـگان انجـام خواهـد شـد‪ .‬او در ادامـه‬ ‫بـه اقدامات صـورت گرفته در حـوزه اشـتغال و کارافرینی با‬ ‫توجـه به وضعیت نامناسـب موجـود در لنجان اشـاره کرد و‬ ‫یـاداور شـد‪ :‬با پیگیری هـای صـورت گرفته در حـال حاضر‬ ‫بیشـترین جذب نیروی انسـانی شـرکت ذوب اهـن اصفهان‬ ‫از شهرسـتان لنجـان اسـت‪ ،‬در همیـن راسـتا باید بـ ه دنبال‬ ‫ایجـاد ظرفیت هـای جدیـد در حوزه اشـتغال باشـیم‪ .‬رجایی‬ ‫عنـوان کـرد‪ ۳ :‬منطقـه در شهرسـتان لنجـان بـا عناویـن‬ ‫ناحیـه صنعتـی زنـده رود که تمـام مجوزهـای ان در همین‬ ‫سـال گذشـته گرفته شـد و در فاز اول ان حـدود ‪ ۵۰‬الی ‪۶۰‬‬ ‫کارگاه احـداث خواهد شـد‪ ،‬همچنین ناحیـه صنعتی چرمین‬ ‫و یـک شـهرک صنعتـی دیگـر جایابی شـده اسـت‪ .‬نماینده‬ ‫لنجـان در مجلـس شـورای اسلامی بـه بیـان کمبودها در‬ ‫حـوزه فرهنـگ و مسـائل اجتماعـی پرداخـت و اظهـار کرد‪:‬‬ ‫بـا توجـه بـه اینکـه شـهر فوالدشـهر بهزیسـتی و اورژانس‬ ‫اجتماعـی نـدارد‪ ،‬بـا پیگیری هـای فـراوان در مـاه گذشـته‬ ‫اورژانـس اجتماعی و نمایندگی بهزیسـتی فوالدشـهر افتتاح‬ ‫شـد و از ایـن طریـق ‪ ۶‬نفـر نیـرو از شهرسـتان لنجـان بـه‬ ‫اسـتخدام درامـد‪ .‬او همچنیـن بـه اقدامـات انجـام شـده‬ ‫جهـت اتمـام پروژه هـای نیمه تمـام اشـاره و بیـان کـرد‪:‬‬ ‫تمـام مراحـل تقاطـع چرمیـن ‪ -‬زمان اباد انجام شـده اسـت‬ ‫و مرحلـه اسـفالت ان تا پایان ماه جاری شـروع خواهد شـد‪.‬‬ ‫رجایـی اضافـه کـرد‪ :‬برای حدفاصل شـهرک واحد به شـهر‬ ‫زاینـده رود بـا هزینه کارخانـه ذوب اهن بلـوار تعریض خواهد‬ ‫شـد و میـدان قایق رانی سـاخته می شـود‪ .‬نماینـده لنجان در‬ ‫مجلـس شـورای اسلامی در پایـان گفت‪ :‬همچنیـن پروژه‬ ‫ورودی مسـکن مهر فوالدشـهر از بزرگراه شهید کاظمی نیز‬ ‫پیگیـری شـد ه اسـت که پـس از اغـاز به کار مجدد سـاخت‬ ‫بزرگـراه ایـن پـروژه نیـز اغاز خواهد شـد‪.‬‬ ‫بازگشت وجه اضافی به زائران توسط ایرالین ها‬ ‫شد که ‪ ۶۰‬هزار زائر به شکل هوایی به عراق سفر کنند‪.‬‬ ‫نماینده نطنز‪ ،‬قمصر و بادرود در مجلس گفت‪ :‬مشکالت‬ ‫شرکت های هوایی باید موردتوجه وزارت راه و دولت باشد‬ ‫تــا هم ایرالین ها ضرر نکننــد و هم مراعات حال مردم‬ ‫شده باشد‪ .‬فیروزی تصریح کرد‪ :‬طبق مصوبه دولت‪ ،‬نرخ‬ ‫بلیت رفت وبرگشــت به کربال جمعًا ‪ ۵‬میلیون تومان بود‬ ‫و تقریبًا ‪ ۷۵‬درصد زائران با همین نرخ به سفر رفتند‪ ،‬اما‬ ‫درصدی از مسافران هم با قیمت های بسیار باالتر مجبور‬ ‫به تهیه بلیت شــدند که این دسته از مسافران می توانند‬ ‫برای پس گرفتــن وجه اضافی کــه پرداخت کردند به‬ ‫سازمان هواپیمایی کشــوری و وزارت راه و شهرسازی‬ ‫مراجعه کنند‪.‬‬ ‫اموزش کودکان‪ ،‬نخستین گام پیشگیری از اتش سوزی‬ ‫به گفته مدیرعامل سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی کاشان‬ ‫کودکان ما بخشی از قربانیان حادثه های اتش سوزی هستند‪،‬‬ ‫بنابراین بسیار مهم است که همه شهروندان به ویژه کودکان‬ ‫جامعه درباره خطرهای اتش سوزی و همچنین ایمنی در برابر‬ ‫اتش را یاد بگیرند‪.‬‬ ‫محمدعلی پیراسته به ایسنا گفت‪ :‬اموزش کودکان اولین گام‬ ‫برای پیشگیری از اتش سوزی است‪ .‬گام بعدی اموزش والدین‬ ‫در مورد چگونگی حفظ امنیت خانواده در خانه است‪ .‬مدارس‬ ‫نیز بهترین فضا برای توسعه اموزش های پیشگیری از حادثه‬ ‫هستند‪ .‬او افزود‪ :‬همه ساله در هفته اول مهر با هدف ترویج‬ ‫فرهنگ ایمنی و پیشگیری از حادثه‪ ،‬یاداوری ازخودگذشتگی‬ ‫و شجاعت اتش نشانان و همچنین ایجاد زمینه های مناسب‬ ‫جهت اموزش همگانی به مردم برنامه هایی در سطح کشور اجرا‬ ‫می شود که در کاشان برای ‪ ۲۰‬برنامه هدف گذاری کرده ایم‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی کاشان تصریح‬ ‫کرد‪ :‬نواختن زنگ ایمنی در ایستگاه های اتش نشانی در روز‬ ‫‪ ۷‬مهر‪ ،‬انجام امور تبلیغی از طریق اطالع رسانی محیطی و‬ ‫رسانه ای‪ ،‬استقرار خودروهای اتش نشانی در میدان های سطح‬ ‫شهر و رژه ناوگان خودرویی سازمان در مسیرهای مشخص شده‬ ‫از جمله برنامه های روز هفتم مهر است‪ .‬پیراسته گفت‪ :‬رونمایی‬ ‫از تجهیزات جدید و خودروهای به روزرسانی شده سازمان‪،‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫در شبانه روز گذشته ‪ ۲۰‬نفر از مبتالیان به کرونا در استان‬ ‫اصفهان جان خود را از دست دادند‪.‬‬ ‫در شبانه روز گذشته منتهی به دیروز (سه شنبه_‪ ۶‬مهرماه)‬ ‫‪ ۳۰۵‬بیمار جدید مبتال به کرونا در بیمارستان های تحت‬ ‫پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در ‪ ۲۲‬شهرستان‬ ‫استان بستری شدند‪ .‬طی این مدت ‪ ۳۱۱‬بیمار کووید ‪۱۹‬‬ ‫از بیمارستان های استان اصفهان مرخص شدند‪ .‬هم اکنون‬ ‫دو هزار و ‪ ۹۸‬بیمار مبتال به کرونا در بیمارستان های‬ ‫استان بستری هستند که حال ‪ ۳۶۰‬بیمار وخیم است و در‬ ‫بخش های ای سی یو بیمارستان ها بستری هستند‪ .‬در ‪48‬‬ ‫ساعت گذشته ‪ ۲۰‬بیمار کووید ‪ ۱۹‬در بیمارستان های استان‬ ‫فوت کردند که نتیجه تست کرونای ‪ ۱۴‬بیمار مثبت بود‪ .‬به‬ ‫گزارش ایسنا‪ ،‬در شبانه روز گذشته سه هزار و ‪ ۱۱۷‬تست‬ ‫کرونا از افراد مشکوک و عالمت دار در استان گرفته شد که‬ ‫نتیجه هزار و ‪ ۱۲‬تست مثبت بود‪.‬‬ ‫یک عضو کمیسیون عمران مجلس خبر داد‬ ‫به گفته عضو کمیســیون عمران مجلس شــورای‬ ‫اسالمی طبق دستور وزیر راه و شهرسازی‪ ،‬ایرالین هایی‬ ‫که خارج از نرخ مصوب مبالغ اضافه ای از زائران دریافت‬ ‫کرده انــد موظف هســتند این وجه اضافــی را به مردم‬ ‫برگردانند‪.‬‬ ‫رحمــت ا‪ ...‬فیــروزی دربــاره گران فروشــی برخی‬ ‫ایرالین ها برای ســفر مردم به کربال‪ ،‬به ایســنا گفت‪:‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی به صراحت اعالم کرد شرکت های‬ ‫هوایــی و ایرالین هایی که بلیت های ســفر به عراق را‬ ‫گران تــر از نرخ مصوب دولت بــه زائران فروخته اند باید‬ ‫مبلغ اضافی را به مردم برگردانند و ســازمان هواپیمایی‬ ‫کشوری هم دراین باره حمایت الزم را انجام خواهد داد‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬هر شرکت هوایی که گران فروشی کرده و تخلف‬ ‫ان محرز باشد دولت و دستگاه های مربوط با انان برخورد‬ ‫قانونی خواهند کرد و وزارت راه و شهرســازی اقدامات‬ ‫الزم دراین باره را انجام می دهد‪ .‬البته شرکت های هوایی‬ ‫به دلیل گران شــدن نــرخ ارز و پایین امدن ارزش پول‬ ‫ملی ضررهای زیادی متحمل شــده اند و مانند سابق کار‬ ‫و کســب انان نمی چرخد و حتی در روزهای منتهی به‬ ‫اربعین در حال لغو پروازهای خود به عراق بودند‪ ،‬اما چون‬ ‫مردم اصرار به این ســف ِر اعتقادی داشتند سرانجام مقرر‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫بهره برداری از ایستگاه شماره شش سازمان‪ ،‬گشایش ساختمان‬ ‫اسایشگاه و اتاق فرمان ایستگاه چهار‪ ،‬افتتاح سالن های ورزشی‬ ‫ایستگاه های عملیاتی و تقدیر از کارکنان شاغل و بازنشسته نیز‬ ‫از دیگر برنامه های روز اتش نشان در کاشان است‪ .‬او‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫اجرای مسابقه نقاشی در مدارس ابتدایی و مسابقه شعر در رده‬ ‫سنی متوسطه‪ ،‬مسابقه دوچرخه سواری پرسنل‪ ،‬رونمایی از کتاب‬ ‫اموزشی با عنوان اتش نشانی را بشناس و رنگ کن ویژه رده‬ ‫سنی کودکان نیز در این هفته برگزار خواهد شد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی کاشان اظهار کرد‪ :‬برگزاری‬ ‫مسابقهدواستقامتشهری‪،‬اذین بندیایستگاه هایاتش نشانی‪،‬‬ ‫برگزاری کارگاه های اموزش خیابانی به شهروندان‪ ،‬اهدای‬ ‫خون پرسنل و هدیه به نوزادان متولد ‪ ۷‬مهر ‪ ۱۴۰۰‬نیز از دیگر‬ ‫برنامه های روز ملی اتش نشان در کاشان خواهد بود‪ .‬پیراسته‬ ‫گفت‪ :‬با همکاری اتش نشانی و مدارس‪ ،‬جزوه های اموزنده ای‬ ‫تهیه شده که می تواند همراه با کودکان به خانه ارسال شود‬ ‫که شامل تمرین های اتش نشانی در منزل‪ ،‬برنامه های فرار‪،‬‬ ‫ردیاب های دود‪ ،‬علت اتش سوزی و اقدام های جلوگیری از این‬ ‫حوادث است‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬توسعه فضاهای صنعتی و تجاری‪،‬‬ ‫اهمیت ایمنی محل کاری را به امر مهمی تبدیل کرده است که‬ ‫در بسیاری از مواقع با اقدام های پیشگیرانه می توان تا حد زیادی‬ ‫از وقوع اتش سوزی در محل کار و خسارت به منابع انسانی‬ ‫جلوگیری کرده و اسیب های ناشی از ان را به حداقل رساند‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی کاشان‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬اصول پیشگیری از اتش سوزی در محل کار شامل سه‬ ‫رکن اموزش‪ ،‬دانش و اقدام های پیشگیرانه است به این علت‪،‬‬ ‫ضروری است که همه محیط های کاری برنامه های ایمنی در‬ ‫برابر اتش را در برنامه خود داشته باشند‪ .‬پیراسته گفت‪ :‬ایمنی‬ ‫ساختمان در برابر اتش سوزی از اهمیت ویژه ای برخوردار است‬ ‫و ایمنی در برابر اتش سوزی همیشه باید مهم ترین دغدغه باشد‪،‬‬ ‫مهم نیست که چه نوع شغلی را اداره می کنید و چه تعداد افراد‬ ‫شاغل هستند‪ .‬روز ‪ ۷‬مهر سال ‪ ۱۳۵۹‬تعداد زیادی از اتش نشانان‬ ‫در حال خاموش کردن پاالیشگاه ابادان بودند که با بمباران‬ ‫هواپیماهای عراقی به شهادت رسیدند و در تقویم کشور از سال‬ ‫‪ ۱۳۷۹‬روز ‪ ۷‬مهر به منظور تقدیر از رشادت های اتش نشانان به‬ ‫عنوان روز ملی اتش نشانی و ایمنی نام گذاری شده است‪.‬‬ ‫کارشناس پیش بینی هواشناسی استان اصفهان گفت‪ :‬تا‬ ‫اواسط هفته اینده با استقرار جوی پایدار در استان در اکثر‬ ‫مناطق اسمان صاف تا کمی ابری و در ساعات بعدازظهر‬ ‫گاهی وزش باد پیش بینی می شود‪ ،‬دمای هوا در ‪ ۲۴‬ساعت‬ ‫اینده یک تا دو درجه افزایش می یابد و در روزهای شنبه‬ ‫و یکشنبه هفته اینده دمای استان کاهش محسوس دارد‪.‬‬ ‫حجت ا‪ ...‬علی عسگریان‪ ،‬با اشاره به استقرار جوی پایدار‬ ‫تا اواسط هفته اینده در استان اصفهان‪ ،‬به ایمنا گفت‪ :‬بر این‬ ‫اساس در اکثر مناطق اسمان صاف تا قسمتی ابری و در‬ ‫ساعات بعدازظهر گاهی وزش باد پیش بینی می شود‪ .‬دمای‬ ‫هوای امروز یک تا دو درجه افزایش می یابد و در روزهای‬ ‫شنبه و یکشنبه هفته اتی دما در استان کاهش محسوسی‬ ‫دارد و بین چهار تا پنج درجه کاهش دما خواهیم داشت‪ .‬وی‬ ‫با اشاره به اینکه دمای هوای امروز در اکثر مناطق یک تا دو‬ ‫درجه افزایش می یابد‪ ،‬گفت‪ :‬بیشینه و کمینه دمای هوا در‬ ‫کالن شهر اصفهان بین ‪ ۳۳‬درجه سانتی گراد باالی صفر و‬ ‫‪ ۱۴‬درجه سانتی گراد باالی صفر در نوسان است‪ .‬کارشناس‬ ‫پیش بینی هواشناسی استان اصفهان تصریح کرد‪ :‬خور و‬ ‫بیابانک با دمای ‪ ۳۵‬درجه سانتی گراد باالی صفر و بویین و‬ ‫میاندشت با دمای چهار درجه سانتی گراد به ترتیب گرم ترین‬ ‫و سردترین مناطق استان پیش بینی می شود‪.‬‬ ‫دعوت به مشارکت مردم در‬ ‫تکمیل فاز دوم خیابان ازادگان‬ ‫مدیر منطقه ‪ ۱۳‬شهرداری اصفهان از پیشرفت ‪۹۰‬‬ ‫درصدی احداث فاز دوم خیابان ازادگان (دستگرد) خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬برای ازادسازی هزار مترمربع مسیر باقی مانده خیابان‬ ‫نیاز به مشارکت هرچه بیشتر شهروندان داریم‪.‬‬ ‫محمد شرفا به ایمنا گفت‪ :‬احداث فاز دوم خیابان ازادگان‬ ‫(دستگرد) یکی از انتظارات چندین ساله شهروندان ساکن‬ ‫در این محدوده از شهر بود که در دستور کار شهرداری‬ ‫قرار گرفت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬فاز نخست خیابان ازادگان‬ ‫(دستگرد) سال های گذشته افتتاح شد و در سال گذشته‬ ‫نیز به منظور احداث فاز دوم‪ ،‬تامین اعتبار برای ازادسازی و‬ ‫احداث خیابان انجام شد‪ .‬مدیر منطقه ‪ ۱۳‬شهرداری اصفهان‬ ‫ادامه داد‪ :‬تملک این طرح در پیش بینی بودجه سال گذشته‬ ‫حدود هفت میلیارد تومان بود که با توجه به افزایش هزینه ها‪،‬‬ ‫این مبلغ تا ‪ ۲۰‬میلیارد تومان در اصالح بودجه افزایش‬ ‫پیدا کرد؛ البته برای احداث فاز دوم نیاز به هفت هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬متر ازادسازی است که از این میزان‪ ،‬شش هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬متر تملک شده است‪ .‬وی از پیشرفت ‪ ۹۰‬درصدی‬ ‫احداث فاز دوم خیابان ازادگان (دستگرد) خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫برای ازادسازی هزار مترمربع مسیر باقی مانده خیابان نیاز به‬ ‫مشارکت هر چه بیشتر شهروندان داریم‪ .‬شرفا خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬مراحل انجام مناقصه و انتخاب پیمانکار برای احداث‬ ‫فاز دوم خیابان ازادگان اجرایی شده و در بخش هایی که‬ ‫ازادسازی کامل شده‪ ،‬با انجام خاک برداری‪ ،‬پیمانکار مشغول‬ ‫فعالیت شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬بخش های ازادسازی شده در‬ ‫اختیار پیمانکار است و با انجام جدول کشی و خیابان بندی‬ ‫اکنون اماده اسفالت ریزی است‪.‬‬ ‫نواختن زنگ مقاومت و ایثار در‬ ‫‪ ۲۳۰۰‬واحد اموزشی استان‬ ‫هم زمان با سراسر کشور زنگ مقاومت و ایثار در‬ ‫دبیرستان هاتف ناحیه ‪ ۴‬اصفهان نواخته شد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرگزاری صداوسیما‪ ،‬معاون پرورشی و‬ ‫فرهنگی اموزش وپرورش گفت‪ :‬این زنگ ترویج‪ ،‬ایثار‬ ‫و شهادت و زنده نگه داشتن یاد و خاطره ‪ ۳۶‬هزار شهید‬ ‫دانش اموز کشور و پنج هزار شهید دانش اموز استان است‪.‬‬ ‫مهدی اسماعیلی با اشاره به اینکه هم زمان با زنگ مقاومت‬ ‫و ایثار‪ ،‬طرح الله های روشن در بیش از دو هزار و ‪ ۳۰۰‬واحد‬ ‫اموزشی استان افتتاح شده افزود‪ :‬در این طرح ‪ ۲۳۰۰‬یادواره‬ ‫شهدای دانش اموز هر مدرسه با هدف زنده نگه داشتن یاد و‬ ‫خاطره شهدای دانش اموز هر مدرسه برگزار خواهد شد‪ .‬در‬ ‫این ایین ضمن رونمایی از عکس های ‪ ۱۶۶‬شهید دبیرستان‬ ‫هاتف‪ ،‬زنگ ایثار و مقاومت توسط مدعوین به صدا درامد‪.‬‬ ‫هاتف‪ ،‬نام دبیرستانی در شهر اصفهان است که حماسه‬ ‫دانش اموزان ان در هشت سال جنگ تحمیلی فراموش‬ ‫ناشدنی است‪ .‬مدرسه ای با بیشترین شهدای دانش اموز که در‬ ‫کالس های ان‪ ،‬مردانگی بیش از هر درس دیگری تدریس‬ ‫شد و البته مدرسان ان کسانی نبودند جز دانش اموزان ان که‬ ‫برای رسیدن به باالترین نمره یعنی شهادت باهم رقابت‬ ‫می کردند‪.‬‬ صفحه 2 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫شهر‬ ‫جداسازی مسیرهای عابر‬ ‫پیاده و دوچرخه در چهارباغ‬ ‫بــه گفتــه مدیــرکل امــور اجرایــی معاونــت‬ ‫حمل ونقــل و ترافیــک شــهرداری اصفهــان تداخــل‬ ‫مســیر تــردد عابــران پیــاده و دوچرخــه در چهاربــاغ‬ ‫مشــکل افرین شــده‪ ،‬ازایــن رو کارشناســان معاونــت‬ ‫حمل ونقــل در حــال بررســی راهــکاری هســتند تــا‬ ‫تفکیــک مســیرها انجــام و مشــکل تداخــل عابــر پیــاده‬ ‫و دوچرخــه رفــع شــود‪.‬‬ ‫حمیــد اقایــی بــه ایمنــا گفــت‪ :‬اجــرای مســیرهای‬ ‫دوچرخــه در مناطــق ‪ ۱۵‬گانــه شــهر اغــاز و تاکنــون‬ ‫‪ ۱۵۰‬کیلومتــر از ان احــداث شــده اســت‪ .‬او تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬اتصــاالت مســیرهای دوچرخــه در تقاطع هــا و‬ ‫میادیــن در دســتور کار قرارگرفتــه‪ ،‬طرح هــای مربــوط‬ ‫بــه مناطــق ابالغ شــده و اخیــرًا تعــدادی از مناطــق‬ ‫در حــال تکمیــل مســیرها در تقاطع هــا هســتند‪.‬‬ ‫مدیــرکل امــور اجرایــی معاونــت حمل ونقــل و ترافیــک‬ ‫شــهرداری اصفهــان افــزود‪ :‬اتصــاالت مســیرهای‬ ‫دوچرخــه در مناطــق یــک‪ ،‬ســه و هشــت شــهرداری‬ ‫اغازشــده و در ســایر مناطــق نیــز طــرح مربــوط بــه ان‬ ‫در حــال طراحــی و ابــاغ اســت‪ .‬او بــا تاکیــد بــر اینکــه‬ ‫مســیرهای دوچرخــه در نزدیــک حریــم تقاطع هــا بایــد‬ ‫ایمــن و تــردد دوچرخه ســواران از مســیری ایمــن‬ ‫انجــام شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬کارشناســان معاونــت حمل ونقــل‬ ‫و ترافیــک در حــال تهیــه و ابــاغ طرح هــا هســتند‪.‬‬ ‫اقایــی گفــت‪ :‬بــا توجــه بــه اینکــه مســیرهای‬ ‫دوچرخه ســواری در ســطح خیابان هــا تکمیل شــده‪۴۰ ،‬‬ ‫درصــد اتصــاالت مســیرها نیــز انجام شــده و امیدواریــم‬ ‫تــا پایــان ســال ایــن مســیرها را تکمیــل کنیــم‪ .‬او بــا‬ ‫اشــاره بــه اصــاح مســیر دوچرخه ســواری در چهاربــاغ‬ ‫عباســی‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬تداخــل مســیر تــردد عابــران‬ ‫پیــاده و دوچرخــه در چهاربــاغ مشــکل افرین شــده‬ ‫ازایــن رو کارشناســان معاونــت حمل ونقــل در حــال‬ ‫بررســی راهــکاری هســتند تــا تفکیــک مســیرها انجــام‬ ‫و مشــکل تداخــل عابــر پیــاده و دوچرخــه رفــع شــود‪.‬‬ ‫جذب ‪ ۶۲‬درصد بودجه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫سازمان عمران شهرداری‬ ‫اصفهان‬ ‫بــه گفتــه مدیرعامــل ســازمان عمــران شــهری‬ ‫شــهرداری اصفهــان در شــش ماهه نخســت ســال‬ ‫جــاری بیــش از ‪ ۶۲‬درصــد بودجــه ‪ ۱۴۰۰‬ایــن ســازمان‬ ‫جذب شــده اســت‪.‬‬ ‫مجیــد طرفــه تابــان بــه ایمنــا گفــت‪ :‬بودجــه ســال‬ ‫جــاری ســازمان عمــران شــهرداری ‪ ۳۰۰‬میلیــارد‬ ‫تومــان اســت کــه از ایــن میــزان بیــش از ‪ ۲۱۴‬میلیــارد‬ ‫جهــت پروژه هــای عمرانــی و ‪ ۳۸‬میلیــارد تومــان‬ ‫جهــت اجــرای اســفالت در نظــر گرفته شــده اســت‪ .‬او‬ ‫افــزود‪ :‬ســهم پروژه هــای عمرانــی‪ ،‬اســفالت و فــروش‬ ‫محصــوالت بیــش از ‪ ۲۵۰‬میلیــارد تومــان اســت کــه‬ ‫پیش بینــی جــذب ان در شــش ماهه نخســت ســال ‪۵۰‬‬ ‫درصــد بــود‪ ،‬امــا بــا توجــه بــه برنامه ریزی هــای شــده‬ ‫بیــش از ‪ ۶۲‬درصــد جــذب بودجــه کــه بــه عبارتــی‬ ‫بیــش از ‪ ۱۵۶‬میلیــارد تومــان می شــود‪ ،‬در شــش ماهه‬ ‫اول ســال ‪ ۱۴۰۰‬انجام شــده اســت‪ .‬مدیرعامــل ســازمان‬ ‫عمــران شــهری شــهرداری اصفهــان اظهــار امیــدواری‬ ‫کــرد‪ :‬تــا پایــان ســال میــزان جــذب بودجــه بیــش از‬ ‫پیش بینی هــا انجــام شــود‪ .‬او تصریــح کــرد‪ :‬بودجــه‬ ‫ســازمان عمــران در ســال گذشــته ‪ ۲۰۳‬میلیــارد تومــان‬ ‫بــود کــه ‪ ۳۳۴‬میلیــارد تومــان جــذب بودجــه رقــم‬ ‫خــورد‪.‬‬ ‫‪ ۸۰‬هزار سرپرست خانوار در‬ ‫اصفهان زیر پوشش صندوق‬ ‫بیمهروستاییان‬ ‫مدیرعامــل صنــدوق بیمــه اجتماعــی کشــاورزان‪،‬‬ ‫روســتاییان و عشــایر اصفهــان گفــت‪ ۸۰ :‬هــزار‬ ‫سرپرســت خانــوار در ایــن اســتان تحــت پوشــش بیمــه‬ ‫عشــایر و روســتاییان هســتند کــه نزدیــک بــه ‪ ۱۰‬هــزار‬ ‫نفــر از ایــن صنــدوق حقــوق و مزایــا دریافــت می کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایرنــا‪ ،‬مهــدی ابارشــی در اییــن تجلیــل‬ ‫تعــدادی از کارگــزاران بیمــه اجتماعــی کشــاورزان‬ ‫روســتاییان و عشــایر اســتان بــا ســابقه حضــور در‬ ‫جبهه هــای جنــگ بــا بیــان اینکــه محــروم نمانــدن‬ ‫عشــایر و روســتاییان از خدمــت بیمــه دولــت‪ ،‬به عنــوان‬ ‫مهمتریــن هــدف ایــن مجموعــه محســوب می شــود‬ ‫تاکیــد کــرد‪ :‬امیــد اســت بــا بهره منــدی عشــایر‪،‬‬ ‫کشــاورزان و روســتاییان از خدمــات تامیــن اجتماعــی‪،‬‬ ‫امنیــت خاطــر تــوام بــا حفــظ کرامــت انســانی در ایــن‬ ‫جوامــع بومــی ایجــاد شــود‪.‬وی بــا بیــان اینکــه هشــت‬ ‫ســال دفــاع مقــدس یــک برهــه زمانــی نیســت بلکــه‬ ‫به عنــوان گنجینــه عظیمــی اســت کــه ملــت ایــران‬ ‫تــا مدت هــای طوالنــی می توانــد از ان اســتفاده‬ ‫کنــد ادامــه داد‪ :‬شــهدا‪ ،‬جانبــازان و رزمنــدگان در راه‬ ‫دفــاع از میهــن اســامی‪ ،‬مجاهــدت و تــاش کردنــد و‬ ‫امنیــت امــروز ایــران اســامی را مدیــون انهــا هســتیم‬ ‫و گرامیداشــت نــام و یــاد انهــا به عنــوان وظیفــه مــا‬ ‫محســوب می شــود‪.‬‬ ‫ابارشــی خاطرنشــان کــرد‪ :‬در مراســم امــروز چنــد‬ ‫تــن از کارگــزاران بیمــه اجتماعــی روســتاییان و عشــایر‬ ‫اســتان اصفهــان کــه افتخــار حضــور در دفــاع مقــدس‬ ‫داشــتند و یــا از خانــواده معظــم شــهدا و ایثارگــران‬ ‫بودنــد در ایــن مراســم دعــوت شــدند و مــورد تجلیــل‬ ‫قــرار گرفتنــد‪.‬‬ ‫چهارشنبه | ‪ 07‬مهر ‪ | 1400‬ســـال پانزدهم | شـــمــاره ‪4177‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫شهرداراصفهان‪:‬‬ ‫جابجایی تناسب درامدها رویکرد شهرداری‬ ‫به حوزه اقتصادی است‬ ‫گروه اصفهان| به گفته شــهردار اصفهــان جابجایی‬ ‫تناســب درامدهای شهرداری و توسعه مشــارکت مردم و‬ ‫ســرمایه گذاران رویکرد مدیریت شــهری به حوزه مالی و‬ ‫اقتصادی و از انتظارات شــورا و شهرداری از معاون مالی و‬ ‫اقتصادی جدید است‪.‬‬ ‫علی قاســم زاده در مراسم تکریم و معارفه معاون مالی و‬ ‫اقتصادی شهرداری اصفهان با قدردانی از مرتضی طهرانی‪،‬‬ ‫معاون سابق مالی و اقتصادی شهرداری به عنوان شخصیتی‬ ‫فرهیخته و قابل ستایش اظهار کرد‪ :‬در این مدت انصافا اقای‬ ‫طهرانی بیشترین تعامل را داشت و این تعامل حاصل پختگی‬ ‫در امور و دوری از تعصبات جناحی و حزبی بوده و نگرشــی‬ ‫ناشی از دغدغه نســبت به صرفه و صالح شهرداری است‪.‬‬ ‫شهردار اصفهان تصریح کرد‪ :‬بحث های مالی در شهرداری‬ ‫نیاز به گزارش ندارد چراکه سیستم بزرگی مانند این نهاد که‬ ‫خدمات خود را به روز به مردم ارائه می کند‪ ،‬وقتی درست کار‬ ‫کند یعنی خون در شــریان های این انــدام جریان دارد‪ .‬او با‬ ‫تشکر از موافقت محسن رنجبر برای حضور در سمت معاون‬ ‫مالی و اقتصادی شــهردار اصفهان در این دوره و بازگشت‬ ‫به شــهرداری اصفهان اظهار کــرد‪ :‬برگرداندن اقای رنجبر‬ ‫کار اسانی نبود و با موافقت اقای سقائیان نژاد به شهرداری‬ ‫بازگشــتند‪ .‬قاســم زاده به نقش کلیدی رنجبر در شهرداری‬ ‫قم اشــاره و تصریح کرد‪ :‬نگاه مهندسی او به مسائل سبب‬ ‫می شود تا از موقعیت ها نقشه ای هوایی در ذهن خود داشته‬ ‫باشند و بعد وارد حل مسئله شوند‪ .‬او با بیان اینکه در رویکرد‬ ‫مدیریت شهری یکی از انتظارات از حوزه شهردار‪ ،‬جابجایی‬ ‫تناسب درامدهای شــهرداری است‪ ،‬گفت‪ :‬برای این منظور‬ ‫باید با شیبی مالیم از مســیر درامدهای متکی به تراکم به‬ ‫ســمت درامدهای دیگر برویم و اقای رنجبر باید این انتظار‬ ‫شــهرداری و شورا را محقق کنند‪ .‬شــهردار اصفهان افزود‪:‬‬ ‫از بخش مشــارکت های شــهرداری در این مسیر بیشترین‬ ‫انتظار را داریم؛ باید به مردم و سرمایه گذاران اعتماد کنیم و‬ ‫اینکه سرمایه گذاران خارج از ایران و اصفهان مشارکت کنند‬ ‫خوشــایند نیست و انها باید به کمک ابادانی اصفهان بیایند‪.‬‬ ‫او انتظار دیگر شهرداری از معاونت مالی و اقتصادی را پویاتر‬ ‫کردن منابع شهرداری و گردش انها برای ایجاد درامد عنوان‬ ‫و اظهار کرد‪ :‬همچنین بهتر است بخشی از امالک در مسیر‬ ‫ارزش افــزوده قرار گیرد تا درامدهای متکی به فروش تراکم‬ ‫کمتر و ظرفیتی برای افزایش مشارکت مردم فراهم شود‪.‬‬ ‫*استمرار و تکمیل خزانه داری متمرکز شهرداری‬ ‫همچنیــن در ادامه‪ ،‬محمد نورصالحی‪ ،‬رئیس شــورای‬ ‫اسالمی شهر اصفهان با قدردانی از زحمات مرتضی طهرانی‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬انتظار می رود اقای رنجبر از رویه های خوبی که‬ ‫در دوره اقای طهرانی ایجادشده است‪ ،‬استفاده کند و انها را‬ ‫ادامه دهد‪ .‬او تحقق انضباط مالی‪ ،‬رعایت دقیق ضوابط حوزه‬ ‫مالی‪ ،‬شفافیت در حوزه درامد‪ ،‬هزینه و امالک‪ ،‬داشتن برنامه‬ ‫برای تحقق درامدهای پایدار شهرداری را از جمله انتظارات‬ ‫شــورای اسالمی شــهر اصفهان از معاون مالی و اقتصادی‬ ‫شهرداری عنوان کرد‪ .‬رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان‬ ‫بیان کرد‪ :‬لوایح ‪ 52‬گانه که در دوره قبلی مدیریت شــهری‬ ‫مصوب شــده اســت موردبازنگری قرار گیرد چراکه مردم‬ ‫گالیه هایی را نسبت به برخی از هزینه ها دارند که از طاقت‬ ‫انها خارج است و می تواند مشمول اصالحاتی شود‪ .‬او توجه‬ ‫به سرمایه گذاری و مشارکت مردم را از اولویت های این حوزه‬ ‫شهرداری دانست و گفت‪ :‬وقتی مردم حاضرند سرمایه های‬ ‫اندک خود را به بورس ببرنــد می توان از این ظرفیت برای‬ ‫اجرای پروژه های شهری و مشارکت مردم در اجرای طرح ها‬ ‫اســتفاده کرد و امیدواریم روش های جدیدی در این بخش‬ ‫به کار گرفته شــود‪ .‬نورصالحی با تاکید بر استمرار و تکمیل‬ ‫خزانه داری متمرکز شهرداری افزود‪ :‬استفاده از اوراق و منابع‬ ‫بانکی اقدام مثبتی است اما برای بازپرداخت و استفاده بیشتر‬ ‫از این منابع باید برنامه ریزی کرد‪ .‬او افزود‪ :‬بنا بر گزارش های‬ ‫دریافت شده تا سال ‪ 1404‬باید ‪ 5‬هزار میلیارد تومان بدهی‬ ‫از سوی شهرداری پرداخت شود که این موضوع نباید سکته و‬ ‫وقفه ای در امور شهرداری ایجاد کند‪ .‬رئیس شورای اسالمی‬ ‫شهر اصفهان تاکید کرد‪ :‬همچنین پروژه های عمرانی شهر‬ ‫همچون رینگ چهارم‪ ،‬تکمیل فازهای سالن اجالس سران‪،‬‬ ‫خط دوم مترو و دیگر طرح ها باید با روش های قدیم و جدید‬ ‫تامین و پشتیبانی مالی شود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬ضریب تحقق بودجه شهرداری به بیش از ‪90‬‬ ‫درصد رسید‬ ‫در ادامه‪ ،‬مرتضی طهرانی‪ ،‬معاون سابق مالی و اقتصادی‬ ‫شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه تداوم اقدامات زیربنایی‬ ‫در شــهرداری به سود مردم اســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بسیاری از‬ ‫اقداماتی که برای این منظور انجام شده است مربوط به نظام‬ ‫شهرداری است و هرچه در این مسیر عقالنی تر‪ ،‬مستحکم تر‬ ‫و قانون مندتر تصمیم گیری شود‪ ،‬به نفع مردم است‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬بسیاری از کارها چون از پشتوانه منطقی برخوردار است‬ ‫در دوره بعد هم ادامه پیدا خواهد کرد؛ بیشــترین وظیفه این‬ ‫حوزه در بخش درامد و بعد هزینه است به طوری که اگر همه‬ ‫برنامه ها به خوبی برنامه ریزی شود اما پشتیبانی مالی صورت‬ ‫نگیرد کارها نیمه کاره رها خواهد ماند‪ .‬معاون ســابق مالی و‬ ‫اقتصادی شهرداری اصفهان تصریح کرد‪ :‬در دوره قبل‪ ،‬پیش‬ ‫از انکه طرحی با مشــکل مواجه شود ما به سراغ ان رفتیم‬ ‫و برای تامین اعتبار طرح های عمرانی و ‪ ...‬موردی را ســراغ‬ ‫ندارم که به علت مشــکل مالی متوقف شده باشد‪ .‬او با بیان‬ ‫اینکه اگر موفقیتی در دوره قبل اتفاق افتاده است حاصل کار‬ ‫گروهی و تیمی بوده اســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در این دوره ســعی‬ ‫کردیم شــفافیت مالی تا جایی که امکان پذیر است عملیاتی‬ ‫شود به طوری که همه مناقصه ها و مزایده های شهرداری در‬ ‫روزنامه های رســمی و سایت منتشر شد‪ .‬همه صورت مالی‬ ‫و تفریغ بودجه را منتشــر کردیم اما مواردی مانند حقوق که‬ ‫نیاز به اجازه فرد برای انتشار داشت‪ ،‬منتشر نشد‪ .‬طهرانی از‬ ‫انطباق درامدهای شــهرداری با بودجه ساالنه گفت و افزود‪:‬‬ ‫در ابتدای دوره ما‪ ،‬بودجه شــهرداری دو هزار و ‪ 750‬میلیارد‬ ‫تومان بود و اکنون به حدود ‪ 10‬هزار میلیارد تومان رســیده‬ ‫اســت و بودجه سال های گذشــته هم محقق شده است‪ .‬او‬ ‫ضریب تحقــق بودجه را بیش از ‪ 90‬درصد عنوان و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ســال گذشــته ‪ 110‬درصد از بودجه به صورت رسمی‬ ‫و با اصالحات ‪ 94‬درصد محقق شــد‪ .‬معاون سابق مالی و‬ ‫اقتصادی شهرداری اصفهان بیان کرد‪ :‬اگر حمایت و همراهی‬ ‫شورای شهر نبود این بودجه قابل تحقق نبود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬تحقق انضباط مالی در شهرداری با تمرکز بر‬ ‫پرداخت و درامد‬ ‫او با اشــاره به اینکه در سال ‪ 98‬توانستیم لوایح ‪ 52‬گانه‬ ‫درامدهای شــهر را با بازنگری به تصویب شورای اسالمی‬ ‫شهر برســانیم‪ ،‬گفت‪ :‬این بازنگری در درامدهای سال های‬ ‫‪ 98‬و ‪ 99‬شــهرداری متبلور شد و با ایجاد دگرگونی در لوایح‬ ‫تشویقی با وجود کرونا موفق به تحقق درامد شدیم‪ .‬طهرانی‬ ‫مکانیزم تحقق انضباط مالی در شهرداری را تمرکز پرداخت‬ ‫و درامد عنوان و اظهار کرد‪ :‬اخیرا راه اندازی خزانه داری غیر‬ ‫نقدی را کلید زدیم تا از اموال غیرنقد مناطق اســتفاده کنیم‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه در این دوره توانســتیم همه مناقصات را نقد‬ ‫کنیم چراکه مناقصات ‪ 50‬درصد غیرنقد سبب منازعه و فساد‬ ‫در سیستم می شــود‪ ،‬گفت‪ :‬رانت برخی شرکت های وابسته‬ ‫به شــهرداری را به حداقل رساندیم به طوری که سود برخی‬ ‫شرکت های تامین نیرو که در گذشته ‪ 15‬تا ‪ 20‬درصد بود به‬ ‫یک و نیم درصد کاهش پیدا کرد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬مشارکت مردم در محالت با نقشه راه‬ ‫در ادامه محسن رنجبر‪ ،‬معاون مالی و اقتصادی شهرداری‬ ‫اصفهان اظهار کرد‪ :‬بعد از شش سال به شهرداری اصفهان‬ ‫بازگشــتم و با همکاری همه امیدوارم خدمتگزاری صدیق‬ ‫بــرای مردم شــهر اصفهان و همه افرادی کــه اصفهان را‬ ‫دوست دارند‪ ،‬باشــیم‪ .‬او با تاکید بر اینکه خدمت باید برای‬ ‫رضایت خداوند باشــد‪ ،‬گفت‪ :‬از شــهردار اصفهان و شورای‬ ‫اســامی شــهر که به بنده اعتماد کردند قدردانی می کنم؛‬ ‫ما در این دوره شــهرداری به دنبال مشــارکت واقعی مردم‬ ‫هستیم‪ .‬معاون مالی و اقتصادی شهرداری اصفهان تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ادبیات سیاستی این است که اصفهان شهر زندگی باشد‬ ‫و با این ادبیات به سراغ مردم می رویم تا در توسعه محالت‬ ‫هم از مشارکت انها اســتفاده کنیم‪ .‬او افزود‪ :‬اقای طهرانی‬ ‫فارغ از مباحث حزبی‪ ،‬عملگرایانه در شهرداری کارکردند‪ .‬ما‬ ‫به دنبال ادبیات حکمروائی یعنی مشــارکت مردم به صورت‬ ‫گسترده با پرچم داری شهردار و حمایت شورای شهر هستیم‬ ‫و این کار را از بخش های مختلف شــهرداری اغاز می کنیم‪.‬‬ ‫رنجبر بیان کرد‪ :‬در این زمینه با نقشه راه پیش خواهیم رفت‬ ‫و مشــارکت را به دل محالت خواهیم برد تا شــاهد ارتقای‬ ‫کیفی انها باشیم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬تدوین منشــور رویکردهای کالن از سوی‬ ‫شورای ششم شهر اصفهان‬ ‫در این جلسه‪ ،‬مصطفی نباتی نژاد‪ ،‬عضو شورای اسالمی‬ ‫شــهر اصفهان بر ایجاد همزیســتی برون ســازمانی برای‬ ‫اســتفاده از تجارب مدیران سابق شــهرداری تاکید و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬شورای ششم شــهر اصفهان در حال تدوین منشوری‬ ‫در ســطح رویکردهای کالن اســت و در این میان باید مرز‬ ‫بین رویکرد و برنامه در ســطح معاونان نیز مشخص شود‪.‬‬ ‫او خطاب به شــهردار و معاون مالی و اقتصادی شــهرداری‬ ‫اصفهان بیان کرد‪ :‬باید پرداخت های مالی به پروژه ها ناظر به‬ ‫سطح درگیری مردم با این طرح ها باشد تا نارضایتی حاصل‬ ‫از اجرای یک طرح در سطح شهر ایجاد نشود‪ .‬گفتنی است‪،‬‬ ‫در این جلســه که با حضور شهردار‪ ،‬رئیس شورای اسالمی‬ ‫شهر‪ ،‬اعضای شورا و جمعی از مدیران شهرداری برگزار شد‪،‬‬ ‫از زحمات مرتضی طهرانی در سمت معاون مالی و اقتصادی‬ ‫شهرداری تقدیر و محســن رنجبر با حکم شهردار اصفهان‬ ‫به عنوان معاون جدید مالی و اقتصادی شــهرداری اصفهان‬ ‫معرفی شد‪.‬‬ ‫جمع اوری ‪ ۴۰۵‬نفر دست فروش از‬ ‫سطح شهر‬ ‫به گفته مدیرکل پیشــگیری و رفع تخلفات شــهری‬ ‫شهرداری اصفهان در شش ماه نخست امسال در راستای‬ ‫جمع اوری خودروهای فرســوده رهاشــده در معابر شهر‬ ‫‪ ۴۲۰‬اخطاریه صادرشده و ‪ ۲۰۳‬خودروی فرسوده رهاشده‬ ‫جمع اوری شده است‪.‬‬ ‫حسن محمدحســینی ضمن ارائه گزارشی از عملکرد‬ ‫اداره کل پیشــگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری در‬ ‫شــش ماه نخست سال جاری‪ ،‬به ایمنا گفت‪ :‬در این مدت‬ ‫برای رفع و پیشــگیری از تخلف سد معبر ‪ ۱۴‬هزار و ‪۴۹۳‬‬ ‫تذکر و چهار هزار و ‪ ۴۵۳‬اخطاریه صادرشده و رفع تخلف‬ ‫‪ ۱۳‬هزار و دو متصدی صنف انجام شــده اســت‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬در بخش جلوگیری از نصب تابلوهای غیرمجاز تعداد‬ ‫ســه هزار و ‪ ۱۱۳‬اخطاریه صادرشــده و هزار و ‪ ۳۹۹‬مورد‬ ‫است‪ .‬محمدحسینی با اشاره به اقدامات این حوزه در بخش‬ ‫کنترل دفع ضایعات ســاختمانی سطح شهر (پیشگیری و‬ ‫تعطیلی کارگاه های ســد معبر کننده بــا مصالح و نخاله)‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در این راستا هشت هزار و ‪ ۴۵۹‬مورد اخطاریه‬ ‫صادرشــده و ‪ ۹۶۸‬کارگاه ساختمانی متخلف تعطیل شده‬ ‫اســت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در این مدت در راستای اجرای بند ‪۲۰‬‬ ‫قانون شهرداری ها مبنی بر رفع مزاحمت کارگاه های صنفی‬ ‫مزاحم از طریق اجرای تمهیدات و تعطیلی‪ ۲۴۸ ،‬رای اجرا‬ ‫شد و ‪ ۴۰۱‬رای نیز بر اســاس بند ‪ ۱۴‬قانون شهرداری ها‬ ‫مبنی بر رفع خطر از بناهای حادثه افرین‪ ،‬چاله ها و اشیای‬ ‫مشرف بر معابر عمومی اجرا شد‪ .‬مدیرکل پیشگیری و رفع‬ ‫تخلفات شهری شهرداری اصفهان تصریح کرد‪ :‬در شش‬ ‫ماه نخست سال جاری در راستای اجرای ماده ‪ ۱۱۰‬قانون‬ ‫شهرداری ها یک هزار و ‪ ۵۹‬رای اجرا شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت مترو منطقه اصفهان خبر داد‪:‬‬ ‫امضای تفاهم نامه همکاری های مشترک در زمینه مهندسی راه اهن و مترو‬ ‫بنا به گفته مدیرعامل شــرکت مترو منطقه اصفهان‬ ‫تفاهم نامه ای بین دانشگاه اصفهان و شرکت مترو منطقه‬ ‫به منظور همکاری های مشــترک در زمینــه مطالعات و‬ ‫طراحی و خدمات مهندسی راه اهن و مترو امضا شد‪.‬‬ ‫احمدرضــا طحانیان به ایمنا گفت‪ :‬هدف از انعقاد این‬ ‫تفاهم نامه ایجاد زمینه مناســب برای ارتباط و گسترش‬ ‫همکاری دوجانبه بین دانشگاه و شرکت در زمینه مهندسی‬ ‫راه اهن و مترو در بخش های مختلف است‪ .‬او تصریح کرد‪:‬‬ ‫موضوع تفاهم نامه همکاری استفاده مناسب از توانایی های‬ ‫علمــی‪ ،‬تحقیقاتــی‪ ،‬صنعتی و ازمایشــگاهی کارگاهی‬ ‫تجهیزات و امکانات طرفین در محورهای مشخص شده‬ ‫است‪ .‬مدیرعامل شــرکت مترو منطقه اصفهان با اشاره‬ ‫به محورهای همکاری بین دانشــگاه اصفهان و شرکت‬ ‫مترو‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬محورهای همکاری بر اساس این‬ ‫تفاهم نامه شــامل اقدام شرکت در راستای این همکاری‬ ‫در حد امکان نســبت به حمایت از تجهیز ازمایشگاه های‬ ‫مهندسی راه اهن و مترو و دانشگاه‪ ،‬اقدام دانشگاه نسبت‬ ‫بــه ارائه خدمات موردنیاز شــرکت در حوزه مهندســی‬ ‫راه اهن و متــرو‪ ،‬اجرای پروژه هــای تحقیقاتی موردنیاز‬ ‫شرکت توســط دانشــگاه‪ ،‬برگزاری دوره های اموزشی‬ ‫کوتاه مــدت‪ ،‬میان مــدت‪ ،‬بلندمــدت و دوره های معادل‬ ‫موردنیاز مدیران و کارشناسان شــرکت توسط دانشگاه‪،‬‬ ‫استان‬ ‫‪3‬‬ ‫پایان کار جشنواره‬ ‫استعدادیابی مجری باش در‬ ‫اران و بیدگل‬ ‫جشـنواره اسـتعدادیابی مجـری باش ویژه رده سـنی‬ ‫نوجوانـان در اران و بیـدگل با معرفـی برگزیدگان به کار‬ ‫خود پایـان داد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرگـزاری صداوسـیما‪ ،‬مدیـر کانـون‬ ‫فرهنگـی شـهید بهشـتی اران و بیـدگل گفـت‪ :‬ایـن‬ ‫جشـنواره هم زمـان بـا هفتـه دفـاع مقـدس باهـدف‬ ‫شناسـایی و دیده شـدن اسـتعداد های نوظهور حوزه اجرا‬ ‫و فـن بیـان در بخش هـای مجری گـری‪ ،‬سـخنوری‪،‬‬ ‫دکلمـه خوانـی و شـعرخوانی‪ ،‬خاطـره خوانـی به صورت‬ ‫گروهـی برگزار شـد‪ .‬سـید محمدرضا سـیدی افـزود‪ :‬بر‬ ‫اسـاس ارای هیئـت داوران‪ ،‬محمد هالل حاجی حسـنی‬ ‫به عنـوان مجـری برگزیـده و بنیامیـن حیـدری مقـدم‬ ‫سـخنور برتـر ایـن جشـنواره معرفـی شـدند‪ .‬او گفـت‪:‬‬ ‫همچنیـن در بخش دکلمه خوانی محمدحسـن صالحی‬ ‫راد و در بخـش خاطـره خوانـی سـبحان محرابـی پنـاه‬ ‫به عنـوان نفـرات برتـر معرفـی شـدند‪ .‬مدیـر کانـون‬ ‫فرهنگی شـهید بهشـتی اران و بیدگل افزود‪ :‬امیرعباس‬ ‫قنبـری نیـز به عنـوان اسـتعداد برتـر جشـنواره و ماهان‬ ‫چاقیان به عنوان سرپرسـت تیم برگزیده انتخاب شـدند‪.‬‬ ‫پاک سازیپسماند های‬ ‫خطرناک در محور موته به‬ ‫گلپایگان‬ ‫محـل واژگون شـدن تانکـر حامل اسیدسـولفوریک‬ ‫در محـور موتـه بـه گلپایـگان از پسـماند های خطرناک‬ ‫پاک سـازی شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش پایـگاه خبری محیط زیسـت اسـتان‪ ،‬با‬ ‫نظارت اداره حفاظت محیط زیسـت شهرستان گلپایگان‬ ‫محل تخلیه اسیدسـولفوریک ناشـی از واژگونی تانکر در‬ ‫حاشـیه جاده موته بـه گلپایگان جمع اوری‪ ،‬پاک سـازی‪،‬‬ ‫بارگیـری و خاک هـای الـوده بـه محـل دفـع اصولـی‬ ‫پسـماند های خطرناک انتقـال یافت‪.‬‬ ‫در ‪ ۳۱‬شـهریورماه یک دستگاه تانکر ‪ ۲۷‬هزار لیتری‬ ‫حامـل اسیدسـولفوریک در جـاده موتـه بـه گلپایگان بر‬ ‫اثـر حادثـه واژگـون و محموله ان در محیط تخلیه شـد‪.‬‬ ‫اماده باش یگان حفاظت اراضی‬ ‫ملی استان در ایام تعطیالت‬ ‫یـگان حفاظـت اراضـی اسـتان اصفهـان بـرای‬ ‫پیشـگیری از هرگونـه تخلف و تصرف بـه اراضی ملی و‬ ‫مقابلـه بـا ان در اماده بـاش کامـل هسـتند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرگـزاری صداوسـیما‪ ،‬مدیـرکل راه و‬ ‫شهرسـازی اسـتان گفـت‪ :‬تیم هـای گشـت و مراقبـت‬ ‫یـگان حفاظـت اراضـی هـم در ادارات شهرسـتان ها و‬ ‫هـم در سـتاد اداره کل به صورت شـبانه روزی و مسـتمر‬ ‫عرصه هـای دولتی را مـورد رصد و پایش قـرار می دهند‬ ‫و بـا مشـاهده هرگونـه تخلـف بـر روی اراضـی ملی با‬ ‫متخلفان برخـورد قانونی می شـود‪ .‬علیرضا قـاری قران‬ ‫با اشـاره به اینکه افراد سـودجو در ایام تعطیالت فرصت‬ ‫را بـرای دسـت اندازی به زمین های ملـی و دولتی فراهم‬ ‫می بیننـد افزود‪ :‬مـردم موارد تصرف و تعـرض به اراضی‬ ‫ملی را با شـماره تلفن ‪ ۱۶۵۶‬بـه یگان حفاظت از اراضی‬ ‫ملی اطلاع دهند‪.‬‬ ‫دانشگاه نجف اباد در جمع‬ ‫برتریندانشگاه هایعلوم‬ ‫فیزیککشور‬ ‫در ‪ ۶‬ماه نخست امسال انجام شد؛‬ ‫نصب تابلوی غیرمجاز رفع تخلف شــده اســت‪ .‬مدیرکل‬ ‫پیشگیری و رفع تخلفات شهری شهرداری اصفهان با بیان‬ ‫اینکه در شش ماه نخست امســال در راستای جمع اوری‬ ‫خودروهای فرســوده رهاشده در معابر شهر ‪ ۴۲۰‬اخطاریه‬ ‫صادرشــده و ‪ ۲۰۳‬خودروی فرســوده رهاشده جمع اوری‬ ‫شــده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬در این مدت ‪ ۴۰۵‬نفر دست فروش و‬ ‫‪ ۱۹۸‬نفر متکدی جمع اوری شده اند‪ .‬او افزود‪ :‬در شش ماه‬ ‫نخست سال ‪ ۱۴۰۰‬در بخش کنترل ساختمان در راستای‬ ‫جلوگیری از ادامه فعالیت و تعطیلی کارگاه های ساختمانی‬ ‫متخلف یا بدون مجوز و پروانــه از مواردی مانند افزایش‬ ‫طبقات ‪ ۶۹۹‬ساختمان‪ ،‬تعمیرات داخلی غیرمجاز دو هزار‬ ‫و ‪ ۲۰۶‬ساختمان‪ ،‬تبدیل وضعیت ‪ ۷۰۳‬ساختمان و فعالیت‬ ‫هشت هزار و ‪ ۹۴‬کارگاه ساختمانی متخلف جلوگیری شده‬ ‫اصفهان‬ ‫برگزاری همایش های ملی و بین المللی مشترک‪ ،‬برگزاری‬ ‫کارگاه های اموزشی و ســخنرانی های علمی و کاربردی‬ ‫مشترک‪ ،‬تخصیص ســهمیه کاراموزی برای دانشجویان‬ ‫و ایجاد زمینه انجام فرصت مطالعاتی اســاتید دانشگاه در‬ ‫شــرکت‪ ،‬انجام ازمایش های موردنیاز واحدهای ذی ربط‬ ‫شرکت در دانشــگاه‪ ،‬تخصیص مکان مناسبی در محل‬ ‫دانشگاه با شرایط مشخص جهت تاسیس دفتر هماهنگی‬ ‫امور پژوهش و فنــاوری و در صورت تعریف کار معین و‬ ‫تامین نیرو از طرف شــرکت و نیز برقراری ارتباط مستمر‬ ‫طرفین‪ ،‬حمایــت شــرکت از پایان نامه های تحصیالت‬ ‫تکمیلی دانشــگاه که در ارتباط با نیازهای شرکت تعریف‬ ‫و اجرا می شود‪ ،‬اســتفاده کارشناسان شرکت از تحقیقات‬ ‫انجام شده در دانشــگاه و متعاقب ان استفاده دانشگاه از‬ ‫تجربیات کارشناسان شرکت‪ ،‬عقد قرارداد در زمینه انجام‬ ‫خدمات مشــاوره‪ ،‬مطالعات و طراحی با دیگر سازمان ها و‬ ‫شــرکت ها در زمینه مترو و راه اهن با محوریت دانشگاه و‬ ‫مشارکت در انجام ان است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬به منظور پیگیری‬ ‫و اجرایی کردن هریــک از موضوعات تفاهم نامه‪ ،‬کمیته‬ ‫مشترکی متشکل از نمایندگان منتخب که توسط طرفین‬ ‫رسما معرفی می شــوند‪ ،‬تشکیل خواهد شد و این کمیته‬ ‫نتایــج اقدامات و پیگیری های انجام شــده را به طرفین‬ ‫اعالم خواهد کرد‪.‬‬ ‫دانشـگاه ازاد اسلامی واحـد نجف ابـاد رتبـه دوم‬ ‫کشـوری دانشـگاه های علـوم فیزیـک جهـان در نظـام‬ ‫رتبه بنـدی ‪ ۲۰۲۲‬تایمـز را کسـب کـرد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرگـزاری صداوسـیما‪ ،‬در رتبه بنـدی‬ ‫موضوعـی علـوم فیزیـک نظـام ارزیابـی تایمـز‪،‬‬ ‫دانشـگاه های پیشـرو در رشـته های ریاضیـات و‬ ‫امـار‪ ،‬فیزیـک و نجـوم‪ ،‬شـیمی‪ ،‬زمین شناسـی‪ ،‬علـوم‬ ‫زیسـت محیطی و زمیـن و علـوم دریایـی موردبررسـی‬ ‫قرارگرفتـه و نـام ‪ ۱۲۲۲‬دانشـگاه به عنـوان برتریـن‬ ‫دانشـگاه های علوم فیزیک جهان معرفی شـده است‪ .‬در‬ ‫ایـن لیسـت نـام ‪ ۲۵‬دانشـگاه ایرانی به چشـم می خورد‬ ‫که دانشـگاه ازاد اسلامی واحد نجف اباد رتبـه دوم را در‬ ‫بیـن دانشـگاه های کشـور کسـب کـرد‪.‬‬ ‫هرسـال برتریـن دانشـگاه های جهـان بـا نظام های‬ ‫ارزیابـی مختلـف از جملـه تایمـز رتبه بندی می شـوند‪.‬‬ ‫در رتبه بنـدی موضوعـی ایـن نظـام ارزیابـی از‬ ‫شـاخص هایی همانند اموزش‪ ،‬پژوهش‪ ،‬اسـتناد‪ ،‬جایگاه‬ ‫بین المللـی و درامـد صنعتـی اسـتفاده می شـود‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫جامعه‬ ‫چهارشنبه | ‪ 07‬مهر ‪ | 1400‬ســـال پانزدهم | شـــمــاره ‪4177‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫بی استفاده ماندن روزانه ‪ ۵۰‬هزار ظرفیت تزریق در اصفهان‬ ‫کوتاه از کشور‬ ‫تامین رایگان واکسن انفلوانزا‬ ‫برای گروه های حساس‬ ‫معاون فنی مرکـز مدیریت بیماری های واگیـردار وزارت‬ ‫بهداشـت از توزیع ‪ ۸۰۰‬هزار دوز واکسن انفلوانزا در اینده‬ ‫نزدیک در مراکز بهداشـتی خبـر داد و گفت‪ :‬البته بخش‬ ‫ک هفته اسـت که واکسـن انفلوانزا را‬ ‫خصوصی تقریبا ی ‬ ‫تهیه کرده و در تعدادی از داروخانه ها در دسـترس اسـت‪.‬‬ ‫دکتـر شـهنام عرشـی بـه ایسـنا گفـت‪ :‬هرسـال بـرای‬ ‫گروه هـای حساسـی کـه به صـورت دولتـی و رایـگان‬ ‫واکسـن انفلوانـزا تزریـق می کننـد حـدود ‪ ۲‬میلیـون‬ ‫واحـد درخواسـت واکسـن می دهیـم‪ .‬امسـال فعلا در‬ ‫پـارت اول ‪ ۸۰۰‬هـزار دوز وارد شـده اسـت کـه به زودی‬ ‫و پـس از دریافـت مجـوز مصـرف از سـازمان غـذا و‬ ‫دارو در دانشـگاه های علـوم پزشـکی توزیـع می شـود‬ ‫تـا واکسیناسـیون گروه های حسـاس و شـاغلین بخش‬ ‫بهداشـت و درمان انجام شـود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬این واکسـن‬ ‫برای واجدین شـرایط شـامل کارکنان بهداشت و درمان‬ ‫در بیمارسـتان ها و درمانگاه هـا‪ ،‬کارکنانـی که با پرندگان‬ ‫سـروکار دارنـد‪ ،‬مبتالیان بـه ‪ HIV‬مثبت کـه در مراکز‬ ‫مشـاوره پرونـده دارند‪ ،‬جانبـازان و ایثارگـران‪ ،‬کارکنان و‬ ‫سـالمندان سـاکن در مراکـز بهزیسـتی و زنان بـاردار در‬ ‫مراکـز بهداشـتی بـه شـکل رایـگان تامین می شـود‪ .‬او‬ ‫ک هفته اسـت که‬ ‫افـزود‪ :‬البته بخش خصوصی تقریبا ی ‬ ‫واکسـن انفلوانزا را تهیه کرده و در تعـدادی از داروخانه ها‬ ‫در دسـترس اسـت‪ .‬عرشـی تاکید کرد‪ :‬زمانـی که برای‬ ‫تزریـق واکسـن انفلوانـزا توصیـه می شـود از اواسـط‬ ‫شـهریورماه بـه بعـد اسـت‪ .‬البتـه حتـی تـا بهمن مـاه و‬ ‫اوایل اسـفندماه هم که هنوز فصل شـیوع انفلوانزا اسـت‬ ‫می تـوان این واکسـن را تزریق کرد و منعـی وجود ندارد‬ ‫امـا هرچـه زودتـر تزریق شـود‪ ،‬حفاظت بیشـتری ایجاد‬ ‫می کنـد‪ .‬از زمـان تزریـق واکسـن تـا زمـان ایمنی زایی‬ ‫معمـوال ‪ ۱۵‬روز تـا یک مـاه زمان الزم اسـت البته چون‬ ‫این واکسـن تک دوز اسـت و ممکن اسـت برخی سابقه‬ ‫تزریق هم داشـته باشـند‪ ،‬انتظار داریـم مدت زمان ایجاد‬ ‫ایمنی زایـی کمتـر از یـک ماه باشـد‪ .‬او دربـاره هم زمانی‬ ‫یـا کم بـودن فاصلـه تزریق واکسـن انفلوانزا و واکسـن‬ ‫کرونـا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬واکسـن کرونـا و انفلوانـزا را می توان‬ ‫هم زمـان در دو قسـمت مختلـف تزریـق کـرد و حتـی‬ ‫برای سـال های اینده برخی شـرکت ها واکسـن تلفیقی‬ ‫را در نظـر دارنـد ولی توصیه ما این اسـت که بین تزریق‬ ‫دو واکسـن انفلوانزا و کرونـا حداقل یک هفته و ترجیحا‬ ‫‪ ۲‬هفته فاصله زمانی قائل شـوند‪ .‬البتـه هم زمانی تزریق‬ ‫منعـی نـدارد و ایـن توصیـه ما بـه این جهت اسـت که‬ ‫اگـر فـردی پس از تزریـق عارضـه ای داد بدانیم به علت‬ ‫تزریق کدام واکسـن بوده اسـت‪ .‬این اسـتاد بیماری های‬ ‫عفونی درباره پیش بینی از شـیوع انفلوانزا در سال جاری‪،‬‬ ‫تصریـح کرد‪ :‬سـال گذشـته بـا کاهش چشـمگیر موارد‬ ‫انفلوانـزا مواجه شـدیم که به علت رعایت خوب مسـائل‬ ‫بهداشـتی بـود چون رعایـت پروتکل های بهداشـتی که‬ ‫بـرای کرونا انجام می دهیم در مـورد عدم انتقال انفلوانزا‬ ‫هم بسـیار موثر اسـت‪ .‬البته چون شـاهد بازگشایی ها در‬ ‫کشـورهای مختلف و مدتی بعد در کشـور خودمان پس‬ ‫از تزریق واکسـن کرونا هسـتیم فکر نمی کنم مانند سال‬ ‫قبل موارد کمتری از انفلوانزا داشـته باشـیم‪ .‬او در خاتمه‬ ‫تاکیـد کرد‪ :‬اولویت دوم تزریق واکسـن انفلوانزا کسـانی‬ ‫هسـتند که انها هم جزو گروه خطر محسـوب می شـوند‬ ‫اما با درخواسـت خودشـان می توانند از داروخانه واکسـن‬ ‫تهیه کنند‪ .‬میزان واردات واکسـن انفلوانزا توسـط بخش‬ ‫خصوصی بسـیار بیشـتر از واکسـن هایی اسـت که ما به‬ ‫شـکل رایـگان توزیـع می کنیم و کلیـه بیمـاران مزمن‬ ‫کلیوی‪ ،‬ریوی‪ ،‬فشـارخون باال‪ ،‬دیابت‪ ،‬افراد سـالم باالی‬ ‫‪ ۶۵‬سـال و‪ ...‬بهتر اسـت ایـن واکسـن را تزریق کنند‪.‬‬ ‫امکان ایجاد کالس در «شاد»‬ ‫توسطمعلمان‬ ‫مدیـرکل دفتـر فنـاوری اطالعـات و ارتباطـات وزارت‬ ‫اموزش وپـرورش اعلام کـرد کـه بـه مدیـران مدرسـه‬ ‫مجـوز داده شـده درصورتی کـه گروه هـای کالسـی‬ ‫مدرسـه در شـاد ایجاد نشده بود خودشـان کالس ایجاد‬ ‫و معلـم و دانش امـوزان را بـه گـروه اضافـه کننـد‪.‬‬ ‫محمود حبیبی در پاسـخ به پرسشـی پیرامون مشکالت‬ ‫برخـی مـدارس در کالس بنـدی و ورود به شـبکه شـاد‬ ‫در هفتـه ابتدایـی بازگشـایی مـدارس‪ ،‬بـه ایسـنا گفت‪:‬‬ ‫بـه مدیـران مدرسـه مجـوز داده شـده درصورتی کـه‬ ‫گروه هـای کالسـی مدرسـه در شـاد ایجـاد نشـده بـود‬ ‫خودشـان کالس ایجـاد و معلـم و دانش امـوزان را بـه‬ ‫گـروه اضافه کننـد‪ .‬او افزود‪ :‬البته درصد بسـیار باالیی از‬ ‫گروه‪-‬درس ها در شـاد ایجاد شـده اسـت‪ .‬مدیرکل دفتر‬ ‫فناوری اطالعـات و ارتباطـات وزارت اموزش وپرورش با‬ ‫بیـان اینکـه کالس بندی ها از سـامانه «سـیدا» انجام و‬ ‫به شـبکه شـاد منتقـل می شـوند گفـت‪ :‬بااین حـال اگر‬ ‫احیانا هنوز کالسـی روی شـاد تشکیل نشـده بود‪ ،‬مدیر‬ ‫مدرسـه می توانـد ایـن کار را انجـام دهد‪ .‬بـه معلم ها نیز‬ ‫ایـن دسترسـی داده شـده و می تواننـد اگـر دانش اموزی‬ ‫جامانـده بـود او را به لیسـت اضافـه کنند‪ .‬حبیبـی ادامه‬ ‫داد‪ :‬بـا توجـه بـه اسیب شناسـی صورت گرفتـه پیرامون‬ ‫عملکـرد شـاد در سـال گذشـته و خواسـته مدیـران و‬ ‫معلمـان بـرای مدیریت کالس هـا‪ ،‬این امـکان را فراهم‬ ‫کردیم‪ .‬او با اشـاره به اینکه شـبکه شـاد از سـوم مهرماه‬ ‫در دسـترس قـرار گرفتـه و مشـکلی بابـت ورود و احراز‬ ‫هویـت وجـود نـدارد‪ ،‬گفت‪ :‬در طول یک سـال گذشـته‬ ‫مشـکالتی کـه وجـود داشـته را شناسـایی و در جهـت‬ ‫رفـع انهـا تلاش کرده ایم‪« .‬شـاد»‪ ،‬تنها پلتفرم رسـمی‬ ‫اموزش وپـرورش اسـت و هزینه اسـتفاده کاربـران از ان‬ ‫رایـگان اسـت؛ بنابراین هیـچ هزینه ای بابت حضـور در‬ ‫شـاد از خانواده هـا دریافـت نمی شـود‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با اشاره به پیش بینی‬ ‫موج ششم کرونا در ابان ماه‪ ،‬گفت‪ :‬فضای بسیار مسموم و‬ ‫بمباران اطالعاتی از نظر مقابله با واکسن ایجاد شده درحالی که‬ ‫سال ها است که واکسیناسیون توانسته روند بیماری ها را کاهش‬ ‫دهد مانند واکسن هپاتیت که مردم استقبال خوبی داشتند و‬ ‫بیماری کنترل شد‪.‬‬ ‫ارش نجیمی به ایمنا گفت‪ :‬تعداد بیماران بستری در‬ ‫بیمارستان های اصفهان به حدود دو هزار نفر رسیده و احتمال‬ ‫می دهیم هفته اینده به کمتر از دو هزار بستری برسیم‪ .‬امیدواریم‬ ‫شیب کاهشی بستری شدگان ادامه دار باشد‪ ،‬روزانه حدود ‪۳۰۰‬‬ ‫بیمار در روز داریم و درصد مثبت شدن تست ها از ‪ ۴۰‬درصد به‬ ‫‪ ۳۲‬درصد رسیده است‪ .‬او با بیان اینکه هنوز تعداد بیماران استان‬ ‫زیاد است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگرچه در هفته های گذشته نزدیک به‬ ‫سه هزار و ‪ ۶۰۰‬بیمار و در حال حاضر نزدیک به دو هزار بیمار‬ ‫بستری داریم اما بااین حال دو هزار بیمار هم برای سیستم تعداد‬ ‫زیادی است و هنوز در برخی از بیمارستان های مرجع استان‬ ‫صف های انتظار برای بستری در بخش ای سی یو وجود دارد‪.‬‬ ‫وقوع پیک های مجدد وابسته به رفتار شهروندان و پوشش‬ ‫واکسیناسیوناست‬ ‫سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫امیدواریم رعایت دستورات بهداشتی در کنار تسریع در‬ ‫واکسیناسیون روند کاهشی را بیشتر کند تا به اعداد پایین تری‬ ‫برسیم و همچنان که در برخی استان ها تعداد فوت ناشی از کرونا‬ ‫به صفر رسیده در استان اصفهان هم این روند کاهش در بستری‬ ‫و فوت دیده شود‪ .‬نجیمی در خصوص پیش بینی موج ششم‬ ‫کرونا گفت‪ :‬احتمال دارد به دلیل کاهشی که االن داریم اواسط‬ ‫ابان ماه موج دیگری از افزایش کرونا داشته باشیم‪ ،‬اما پیک های‬ ‫مجدد به رفتارهای ما و پوشش واکسیناسیون بستگی دارد‪ .‬او با‬ ‫بیان اینکه پیک پنجم پیک بسیار بدی بود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در پیک‬ ‫پنجم کادر درمان بسیار تحت فشار قرار گرفت و فشار باالیی به‬ ‫سیستم وارد کرد و امیدواریم این کاهش با رعایت شیوه نامه ها‬ ‫حتی در افراد واکسینه شده در کنار دسترسی خوب به واکسن و‬ ‫پوشش واکسیناسیون تداوم داشته باشد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬ارزش و اثربخشــی واکسن ها به مردم ثابت‬ ‫شده است‬ ‫سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تصریح کرد‪:‬‬ ‫کوتاه از اصفهان‬ ‫واکسن بزنید‬ ‫الزم است مردم با سرعت بیشتری برای دریافت دو دز‬ ‫واکسن مراجعه کنند چراکه تزریق واکسن فارغ از نوع ان‬ ‫تابه حال در کاهش موارد بستری و فوت شدگان موثر بوده‬ ‫است‪ .‬او در خصوص دالیل واکسن هراسی در بین مردم‬ ‫گفت‪ :‬متاسفانه فضای بسیار مسموم و بمباران اطالعاتی‬ ‫از نظر مقابله با واکسن ایجاد شده درحالی که سال هاست‬ ‫واکسیناسیون توانسته روند بیماری ها را کاهش دهد مانند‬ ‫واکسن هپاتیت که مردم استقبال خوبی از ان داشتند و همه‬ ‫مراجعه کردند و بیماری کنترل شد و واکسن های دیگر‬ ‫هم همین طور توانستند بیماری ها را کنترل کنند و ارزش‬ ‫و اثربخشی واکسن ها به مردم ثابت شده است‪ .‬نجیمی‬ ‫ادامه داد‪ :‬اطالعات متناقض افراد غیرمتخصص و نااگاه و‬ ‫سم پاشی هایی که جامعه را تحت تاثیر قرار می دهد باعث‬ ‫واکسن هراسی برخی شده درحالی که بهتر است مردم بدانند‬ ‫واکسن بسیار اثربخش است و بهترین واکسن‪ ،‬واکسن‬ ‫موجود است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬واکسیناسیون ‪ ۱۵‬سال به باال در حال انجام‬ ‫است‬ ‫او خاطرنشان کرد‪ :‬در حال حاضر برای ‪ ۱۵‬سال به باال‬ ‫واکسیناسیون در حال انجام است و واکسن های تایید شده‬ ‫جدید برای کودکان سه سال به باال در نظر گرفته می شود و‬ ‫واکسنی که به لحاظ علمی تایید شده و به راحتی در دسترس‬ ‫قرار گیرد برای تزریق کودکان از طریق وزارت بهداشت در نظر‬ ‫گرفته و واکسیناسیون این گروه سنی به زودی اطالع رسانی‬ ‫می شود‪ .‬سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان اظهار کرد‪:‬‬ ‫واکسیناسیون نوبت اول سینوفارم و برای نوبت دوم واکسن های‬ ‫کاهش مراجعه مردم‬ ‫اصفهان برای واکسیناسیون‬ ‫کرونا‬ ‫استرازنکا و برکت طبق دستورالعمل در حال تزریق است و برای‬ ‫نوبت دوم واکسن برکت تا حدودی محدودیت داریم اما تالش‬ ‫می شود نوع واکسن های نوبت دوم تامین شود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬فعالیت ‪ ۳۲‬مرکز تجمیعی واکسیناسیون در‬ ‫استان‬ ‫او در خصوص تعداد مراکز تجمیعی افزود‪ :‬در استان اصفهان ‪۳۲‬‬ ‫مرکز تجمیعی واکسیناسیون داریم و در شهر اصفهان ‪ ۱۳‬مرکز‬ ‫تجمیعی در حال واکسیناسیون شهروندان هستند‪ .‬نجیمی ادامه‬ ‫داد‪ :‬ظرفیت انجام واکسیناسیون در استان روزانه ‪ ۱۲۰‬هزار نفر‬ ‫است و بیشترین مراجعه واکسیناسیون در یک روز حدود ‪ ۹۵‬هزار‬ ‫نفر بوده است و طبق اخرین امار تا اول شهریور پوشش یک‬ ‫نوبته واکسیناسیون استان حدود ‪ ۵۲‬درصد و پوشش دو نوبته‬ ‫حدود ‪ ۲۲‬درصد برای گروه سنی ‪ ۱۸‬سال به باال بوده است‪.‬‬ ‫شهر دوستدار سالمند؛ ابزار ارتقا دوران سالمندی‬ ‫جامعه شناس و عضو هیئت علمی دانشگاه ازاد اسالمی‬ ‫خوراســگان پدیده ســالمندی را یک واقعیت اجتماعی‪،‬‬ ‫فرهنگی‪ ،‬زیستی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬بهداشتی و درمانی در ایران‬ ‫دانست و بر استقرار شهر دوستدار سالمند به عنوان یکی‬ ‫از ابزارها و شیوه های ارتقاء دوران سالمندی تاکید کرد‪.‬‬ ‫رضا اســماعیلی در وبینار ســالمندی؛ چالش های‬ ‫پیــش رو‪ ،‬برنامه ریزی فرارو اظهــار کرد‪ :‬از نظر علمی‬ ‫شهر دوستدار ســالمند به این معنا است که ساختارها‪،‬‬ ‫امکانات‪ ،‬سیاســت ها و خدمات شهری به گونه ای باشد‬ ‫که شرایط را برای ســالمند پویا فراهم کند‪ .‬این عضو‬ ‫هیئت علمی دانشــگاه ازاد اســامی خوراسگان تاکید‬ ‫کرد‪ :‬شهر دوستدار سالمند باید دارای مولفه های اصلی‬ ‫همچــون ســاختمان ها و فضای بیرونــی‪ ،‬حمل ونقل‬ ‫و مسکن مناســب و زمینه های مشــارکت اجتماعی‪،‬‬ ‫احترام‪ ،‬ارتباطات و اطالعات‪ ،‬مشارکت مدنی و حمایت‬ ‫اجتماعی و خدمات برای ســالمندان باشــد‪ .‬او با بیان‬ ‫اینکه ساختمان ها و فضای بیرونی برای سالمندان باید‬ ‫پاکیزه‪ ،‬بدون ســروصدا و دود و ترافیک باشــد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫فضای سبز مناسب و مســیرهای امن برای پیاده روی‪،‬‬ ‫محل هایــی با فاصله مناســب جهت نشســتن و رفع‬ ‫خستگی‪ ،‬پیاده روهای صاف و غیر لغزنده و مناسب برای‬ ‫عبور ویلچر و پل مخصوص عابر پیاده دارای پله برقی از‬ ‫دیگر ویژگی های فضای مناسب برای سالمندان است‪.‬‬ ‫اســماعیلی در مورد حمل ونقل عمومی برای سالمندان‬ ‫نیز گفت‪ :‬شهر دوستدار سالمند باید برای مقاصد کلیدی‬ ‫مانند بیمارســتان ها‪ ،‬مراکز بهداشــتی‪ ،‬پارک‪ ،‬بانک و‬ ‫مراکز خرید سیســتم حمل ونقل عمومی داشــته باشد‪،‬‬ ‫هزینه حمل ونقل مقرون به صرفه باشد و وسایل نقلیه در‬ ‫دسترس و ایمن باشد‪ .‬او همچنین با بیان اینکه وسایل‬ ‫حمل ونقل عمومــی باید دارای صندلی های مخصوص‬ ‫برای ســالمندان باشــد‪ ،‬گفت‪ :‬تاکســی ها باید برای‬ ‫ســالمندان مقرون به صرفه بوده و در دسترس باشند و‬ ‫فضا به اندازه کافی برای ویلچر یا واکر داشته باشند‪ .‬این‬ ‫جامعه شناس بر اهمیت مشارکت اجتماعی سالمندان در‬ ‫شهر دوستدار سالمند تاکید و خاطرنشان کرد‪ :‬سالمندان‬ ‫باید این فرصت را داشــته باشــند که با یک دوست یا‬ ‫مراقب بهداشتی مشــارکت داشته باشند و فعالیت های‬ ‫اجتماعی مقرون به صرفه و بدون هزینه انجام دهند‪ .‬در‬ ‫بسیاری از مکان ها باید سالمندان بدون نیاز به عضویت‬ ‫یا بلیــت به راحتی بتوانند رفت وامد کــرده و حضور در‬ ‫فضاهای شهری برای انها مقرون به صرفه و راحت باشد‪.‬‬ ‫او با اشاره به اینکه در شهر دوستدار سالمند‪ ،‬سازمان ها‬ ‫تالش می کنند ســالمندان منزوی را از طریق مالقات‬ ‫شــخصی یا تلفن در فعالیت های اجتماعی مشــارکت‬ ‫دهند‪ ،‬افزود‪ :‬فضاهای مختلف شهری باید به تجهیزات‬ ‫موردنیاز سالمندان مجهز باشــد‪ .‬اسماعیلی با اشاره به‬ ‫مولفه مهم احترام در شهر دوستدار سالمند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫در شهر دوستدار ســالمند با سالمندان در مورد راه های‬ ‫بهتر ارائه خدمات مشــورت می شود‪ ،‬کارکنان خدماتی‬ ‫اماده ارائه کمک به سالمندان هستند و با انها با احترام‬ ‫برخورد می کنند‪ ،‬اموزش در مورد سالمندی و احترام به‬ ‫سالمندان در محتوای اموزشــی مدارس گنجانده شده‬ ‫و ســالمندان به صورت منظم و فعــال در فعالیت های‬ ‫مدارس با دانش اموزان و معلمان مشارکت دارند‪ .‬عضو‬ ‫هیئت علمی دانشگاه ازاد اسالمی خوراسگان ادامه داد‪ :‬در‬ ‫شهر دوستدار سالمند اطالعات و برنامه های موردعالقه‬ ‫سالمندان به طور منظم و هدفمند از رسانه های عمومی‬ ‫پخش می شــود و اطالعات با حرف بزرگ و ضخیم تر‬ ‫چاپ می شــود‪ .‬او مشــارکت مدنی و اســتخدام را از‬ ‫مولفه های مهم دیگر در شهر دوستدار سالمند برشمرد و‬ ‫افزود‪ :‬در شهر دوستدار سالمند گزینه های مختلفی برای‬ ‫مشارکت ســالمندان داوطلب وجود دارد‪ ،‬سازمان های‬ ‫داوطلب به خوبی با زیرساخت های مناسب‪ ،‬برنامه های‬ ‫اموزشــی و نیروی کار برای داوطلبان مجهز شــده اند‪،‬‬ ‫فرصت های متنوعی برای اشتغال سالمندان وجود دارد و‬ ‫سیاست و قانون به گونه ای است که مانع تبعیض سنی و‬ ‫تشویق کارفرمایان برای به کارگیری سالمندان می شود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬سالمندی؛پدیدهجهانی‬ ‫اسماعیلی در ادامه با اشاره به اینکه سازمان بهداشت‬ ‫جهانی در سال ‪ ۲۰۱۲‬ســالمندی را عبور از ‪ ۶۰‬سالگی‬ ‫تعریف کرد‪ ،‬گفت‪ :‬سالمندی نسبت به گذشته دچار تغییر‬ ‫معنایی شــده و به جای اینکه گروه سنی واحدی داشته‬ ‫باشیم این مفهوم تجزیه شده و به سه دوره زمانی شامل‬ ‫ســالمندان جوان از ‪ ۶۰‬تا ‪ ۷۴‬سال‪ ،‬ســالمندان میانه از‬ ‫‪ ۷۴‬تا ‪ ۹۰‬و ســالمندان پیر از ‪ ۹۰‬سال به باال تقسیم شده‬ ‫است‪ .‬او با اشــاره به اینکه جهان در حال سالمند شدن‬ ‫است و ســالمندی پدیده جهانی است‪ ،‬گفت‪ :‬هرسال دو‬ ‫و نیم درصد به افراد باالی ‪ ۶۰‬ســال اضافه می شــود و‬ ‫پیش بینی ها بر اساس مطالعات علمی حاکی از این است‬ ‫که در ســال ‪ ۲۰۵۰‬جمعیت زیر ‪ ۱۵‬ســال با گروه سنی‬ ‫‪ ۶۰‬ســال به باال یکسان شــده و به ‪ ۲۱‬درصد می رسد‪.‬‬ ‫این جامعه شناس با اشاره به اینکه درصد نسبی جمعیت‬ ‫ســالمندان در شهر اصفهان از ‪ ۴.۴‬درصد در سال ‪۱۳۳۵‬‬ ‫به ‪ ۳.۳‬در ســال ‪ ۵.۲ ،۱۳۶۵‬در سال ‪ ۱۳۸۵‬و ‪ ۵‬درصد در‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۵‬رسید‪ ،‬افزود‪ :‬در حال حاضر ‪ ۴۲۰‬هزار سالمند‬ ‫در استان اصفهان زندگی می کنند‪ ،‬این در حالی است که‬ ‫نرخ رشد جمعیت ‪ ۱.۱‬و نسبتا پایین است که نشان دهنده‬ ‫کاهش زادوولد در جامعه و مســن شدن جمعیت است‪،‬‬ ‫به طوری که در اینده نه چندان دور بخش قابل توجهی از‬ ‫جمعیت کشور و استان ســالمند خواهند بود‪ .‬او یکی از‬ ‫مهم ترین شاخص های جمعیتی را امید به زندگی دانست‬ ‫و گفت‪ :‬متوســط طول عمر از ‪ ۵۹‬سال در اوایل انقالب‬ ‫به ‪ ۷۴‬ســال رســیده که این میزان برای زنان ‪ ۷۵‬و نیم‬ ‫سال و مردان ‪ ۷۲‬و نیم است‪ .‬اسماعیلی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫براوردهای جمعیتی حاکی از این است که در حال حاضر‬ ‫‪ ۲۴.۶‬درصد جمعیت کشور زیر ‪ ۱۵‬سال‪ ۲۲ ،‬درصد ‪ ۱۵‬تا‬ ‫‪ ۲۹‬سال‪ ۴۷ ،‬درصد میان سال ‪ ۳۰‬تا ‪ ۶۴‬سال و ‪ ۶.۴‬درصد‬ ‫باالی ‪ ۶۵‬درصد هستند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬ورود به مرحله کهن سالی جمعیت از ‪۱۴۲۰‬‬ ‫او با اشــاره به اینکه در ســال ‪ ۱۳۷۵‬چهل درصد از‬ ‫جمعیت کشــور زیر ‪ ۱۵‬ســال بودند و در دوران پنجره‬ ‫جوانی قرار داشــتیم‪ ،‬گفت‪ :‬از سال ‪ ۱۴۲۰‬یعنی ‪ ۲۰‬سال‬ ‫اینده وارد مرحله کهن سالی می شویم‪ .‬استاد جامعه شناسی‬ ‫با یاداوری اینکه در سرشماری ‪ ۱۳۶۵‬نرخ رشد جمعیت‬ ‫‪ ۳.۹‬درصــد و یکی از باالترین نرخ های رشــد جمعیتی‬ ‫بود‪ ،‬توضیح داد‪ :‬این نــرخ در حال حاضر به ‪ ۱.۱‬درصد‬ ‫رسیده است‪ ،‬یعنی تمام برنامه ها و سیاست های جمعیتی‬ ‫در ایران بر اســاس مطالعات انجام شده‪ ،‬در عمل نتیجه‬ ‫مورد انتظار را نداشــته و درمجموع باعث شــده پیری و‬ ‫کهن ســالی جمعیت در ایران واقعیتی باشد که راهی جز‬ ‫اماده شدن برای مواجهه با ان نداشته باشیم‪ .‬او با اشاره‬ ‫به اینکه در ســال ‪ ۱۴۲۷‬به مرحله ای می رسیم که از هر‬ ‫چهار نفر‪ ،‬یک نفر در کشور سالمند است‪ ،‬گفت‪ :‬کاهش‬ ‫نیــروی کار‪ ،‬افزایش تعداد مســتمری بگیران و افزایش‬ ‫سهم بودجه بهداشت و درمان برای پدیده های سالمندی‬ ‫ازجمله تبعات پیری جمعیت در جامعه اســت‪ .‬اسماعیلی‬ ‫یکــی از مهم ترین تبعات ســالمندی جمعیت را کاهش‬ ‫ریسک پذیری‪ ،‬خالقیت‪ ،‬ابداع و نواوری در جامعه عنوان‬ ‫و تصریح کرد‪ :‬اگر به رشد علمی و نواوری فنی در کشور‬ ‫توجه داریم نیــاز به جمعیت جوان‪ ،‬خالق و فعال داریم‪،‬‬ ‫البته این سخن به این معنا نیست که سالمندان جایگاهی‬ ‫در توســعه و پیشرفت جامعه ندارند‪ ،‬بلکه بودن نیروهای‬ ‫جوان در کنار ســالمندان می توانند تضمین کننده توسعه‬ ‫جامعه باشــند‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬اگر جمعیت سالمند از‬ ‫زندگی در جامعه و شهر و دیار خود رضایت نداشته باشند‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫این نارضایتی به نسل بعدی هم منتقل می شود‪ ،‬در نتیجه‬ ‫یکی از مهم ترین مولفه های امنیت که رضایت است دچار‬ ‫افت می شود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬افق های فراروی سالمندی در ایران‬ ‫او در مورد افق هــای فراروی ســالمندی در ایران‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تدوین و تنظیم سیاســت های سالمندی با رویکرد‬ ‫استانی‪ ،‬تدوین استراتژی های نرم افزاری و سخت افزاری‬ ‫ارتقا وضعیت سالمندان‪ ،‬طراحی برنامه های ارتقا وضعیت‬ ‫سالمندان در مناطق شهری و روستایی و ارتقا اگاهی های‬ ‫شهروندان و توسعه فرهنگ عمومی با محوریت سالمندان‬ ‫ازجمله اقدامات ضروری است‪ .‬عضو هیئت علمی دانشگاه‬ ‫ازاد اسالمی خوراسگان یکی از ابزارها و شیوه های ارتقا‬ ‫ســالمندی را استقرار شهر دوستدار ســالمند برشمرد و‬ ‫گفت‪ :‬از نظر علمی شــهر دوســتدار سالمند به این معنا‬ ‫اســت که ساختار‪ ،‬امکانات‪ ،‬سیاست ها و خدمات شهری‬ ‫به گونه ای باشــد که شــرایط را برای سالمند پویا فراهم‬ ‫کند‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬انچه در شــرایط کنونی اهمیت دارد‬ ‫این اســت که فرصت های ارتباط بین نسل ها را فراهم‬ ‫کنیم و سالمندان را به صورت کلونی به ویژه در خانه های‬ ‫ســالمندان نگهداری نکنیم و زندگی را برای سالمندان‬ ‫بانشاط تر کنیم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬درک پدیده سالمندی‬ ‫این جامعه شــناس پدیده ســالمندی را یک واقعیت‬ ‫اجتماعی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬زیستی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬بهداشتی و درمانی‬ ‫عنوان کرد کــه از منظرهای مختلــف در جامعه وجود‬ ‫دارد و گفت‪ :‬درک پدیده ســالمندی بســیار مهم است‪،‬‬ ‫با اســتفاده از امارها و نرخ رشــد جمعیتی‪ ،‬جامعه ما به‬ ‫سمت ســالمندی درحالی که حرکت است‪ ،‬اگرچه مفهوم‬ ‫سالمندی دستخوش تغییرات معنایی شده و تلقی امروز‬ ‫از سالمندی با گذشته بسیار متفاوت است‪ ،‬بر این اساس‬ ‫دلیل ســالمندی به مثابه پایان جهان زیســت اجتماعی‬ ‫نیســت‪ .‬او بر بازبینی سیاســت های رفاه و اینده زندگی‬ ‫اجتماعی تاکید و اظهار کرد‪ :‬در جامعه ای که به ســمت‬ ‫سالمندی حرکت می کند باید سیاست های اجتماعی نیز‬ ‫تغییر کند و بتوانیم سالمندانی سالم تر و بانشاط تر و تعلق‬ ‫و تعهد بیشتر اجتماعی داشته باشیم‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مســئول بیماری هــای واگیــر معاونــت‬ ‫بهداشــتی دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان مراجعــه‬ ‫مــردم اســتان بــرای دریافــت واکســن کرونــا کمتر از‬ ‫ظرفیــت فراهم شــده در مراکــز واکسیناســیون اســت‬ ‫و از ان هــا می خواهیــم کــه هرچــه ســریع تر بــرای‬ ‫ایــن کار اقــدام کننــد‪.‬‬ ‫رضــا فدایــی بــه ایرنــا گفــت‪ :‬ظرفیــت مراکــز‬ ‫واکسیناســیون اســتان اصفهــان در زمــان حاضــر‬ ‫حــدود ‪ ۱۱۰‬هــزار ُدز در روز اســت امــا به طــور‬ ‫متوســط روزانــه حــدود ‪ ۶۰‬هــزار نفــر بــه مراکــز‬ ‫تجمیعــی و پایگاه هــای بهداشــت مراجعــه می کننــد‪.‬‬ ‫او بــا اشــاره بــه پیش بینی هــا در خصــوص مــوج‬ ‫بعــدی کرونــا‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بــرای اینکــه افــراد‬ ‫دیگــری را بــر اثــر ابتــا بــه بیمــاری کوویــد‪۱۹-‬‬ ‫از دســت ندهیــم بایــد از ایــن فرصــت فراهــم شــده‬ ‫بــرای دریافــت واکســن کرونــا اســتفاده کــرد و هــر‬ ‫فــردی کــه تاکنــون مراجعــه نکــرده هرچــه ســریعتر‬ ‫اقــدام کنــد‪ .‬فدایــی ادامــه داد‪ :‬افــرادی کــه امــروز‬ ‫بــرای دریافــت واکســن اقــدام نمی کننــد ممکــن‬ ‫اســت کســانی باشــند کــه در مــوج بعــدی کرونــا‬ ‫منتظــر خالــی مانــدن تخت هــای بیمارســتانی‬ ‫بماننــد‪ .‬او بــا بیــان بیشــترین رکــورد تزریــق روزانــه‬ ‫واکســن در اســتان اصفهــان حــدود ‪ ۹۰‬هــزار دز‬ ‫در روز‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬ایــن امــار متغیــر اســت‬ ‫امــا در چنــد روز اخیــر رونــد مراجعــه مــردم کمــی‬ ‫کاهشــی شــده اســت‪ .‬فدایــی بــا تاکیــد بــر اینکــه‬ ‫ایــن موضــوع بایــد بررســی و اسیب شناســی شــود‪،‬‬ ‫اضافــه کــرد‪ :‬مــا از رســانه ها می خواهیــم کــه‬ ‫مــردم را بــرای مراجعــه هــر چــه ســریعتر بــه مراکــز‬ ‫واکسیناســیون تشــویق کننــد‪ .‬همچنیــن مســئول‬ ‫بیماری هــای واگیــر معاونــت بهداشــتی دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی اصفهــان بــا بیــان اینکــه تاکنــون‬ ‫بیــش از ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هــزار نفــر بــاالی ‪۱۵‬‬ ‫ســال در اســتان نوبــت اول واکســن و حــدود ‪۸۵۰‬‬ ‫هــزار نفــر ‪ ۲‬نوبــت واکســن را دریافــت کردنــد‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬در زمــان حاضــر واکسیناســیون دانــش‬ ‫امــوزان ‪ ۱۵‬تــا ‪ ۱۸‬ســال نیــز انجــام می شــود و‬ ‫تاکنــون بیــش از ‪ ۲۲‬درصــد انهــا بــرای دریافــت‬ ‫واکســن مراجعــه کردنــد‪ .‬او بــا اشــاره بــه اینکــه‬ ‫بــرای افــراد ‪ ۱۵‬تــا ‪ ۱۸‬ســال واکســن ســینوفارم‬ ‫تزریــق می شــود‪ ،‬خاطرنشــان کــرد‪ :‬افــرادی‬ ‫کــه در مــوج پنجــم کرونــا بــه کوویــد‪ ۱۹-‬مبتــا‬ ‫شــدند می تواننــد یــک مــاه پــس از بهبــودی‬ ‫بــرای دریافــت واکســن اقــدام کننــد‪ .‬فدایــی دربــاره‬ ‫اینکــه برخــی افــراد فقــط کارت واکســن دریافــت‬ ‫می کننــد امــا بــا ترفندهایــی واکســن را نمی زننــد‪،‬‬ ‫توضیــح داد‪ :‬در مراکــز تجمیعــی واکسیناســیون‬ ‫هــر چهــار خــط (الیــن) یــک ناظــر دارد و انهــا بــا‬ ‫بازرســی های مــداوم بــر روی ایــن موضــوع نظــارت‬ ‫می کننــد کــه فــردی بــدون تزریــق واکســن‪ ،‬کارت‬ ‫ان را نگرفتــه باشــد و تاکنــون در حــد مقــدور‬ ‫تــاش کردیــم کــه از ایــن رفتــار پیشــگیری کنیــم‪.‬‬ ‫واکسیناســیون علیــه ویــروس کرونــا در اصفهــان‬ ‫هم زمــان بــا ســایر اســتان ها‪ ،‬از ‪ ۲۱‬بهمــن ‪۹۹‬‬ ‫بــا فرمــان رئیس جمهــوری اغــاز شــد و در زمــان‬ ‫حاضــر حــدود ‪ ۳۷‬مرکــز تجمیعــی واکسیناســیون‬ ‫علیــه کرونــا در ایــن اســتان فعــال اســت‪ .‬اســتان‬ ‫اصفهــان در زمــان حاضــر در وضعیــت نارنجــی‬ ‫(ُپرخطــر) همه گیــری بیمــاری کوویــد‪ ۱۹-‬قــرار‬ ‫دارد و حــدود ‪ ۲‬هــزار و ‪ ۲۰۰‬بیمــار دارای عالئــم‬ ‫کرونــا در بیمارســتان های اســتان بســتری هســتند‪.‬‬ ‫در اســتان اصفهــان‪ ،‬امــور بهداشــتی و درمانــی ‪۲۶‬‬ ‫شهرســتان بــا حــدود چهــار میلیــون و ‪ ۸۰۰‬هــزار‬ ‫نفــر زیــر نظــر دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان‬ ‫و ‪ ۲‬شهرســتان کاشــان و اران و بیــدگل بــا حــدود‬ ‫‪ ۵۰۰‬هــزار نفــر جمعیــت زیــر نظــر دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی کاشــان اســت‪.‬‬ ‫‪ ۴‬فوتی در برخورد کامیون با‬ ‫تریلی در محور کاشان‪-‬قم‬ ‫رئیــس جمعیــت هالل احمــر کاشــان گفــت‪ :‬برخــورد‬ ‫کامیــون بــا تریلــی در محــور کاشــان بــه قــم منجــر‬ ‫بــه فــوت چهــار نفــر شــد‪.‬‬ ‫ســید منصــور میــر ابوطالبــی‪ ،‬اظهــار کــرد‪ :‬تمــاس‬ ‫دریافتــی از مرکــز فوریت هــای ‪ ۱۱۵‬دانشــگاه‬ ‫علــوم پزشــکی کاشــان در نخســتین دقیقــه دیــروز‬ ‫(سه شــنبه‪ ۶ -‬مهرمــاه) برخــورد دو خــودروی‬ ‫ســنگین بــه ایــن جمعیــت را گــزارش کــرد‪ .‬او‬ ‫افــزود‪ :‬بالفاصلــه پــس از دریافــت گــزارش دو‬ ‫خــودروی عملیاتــی از پایــگاه شــهید کریمیــان در‬ ‫قالــب گروه هــای امــداد و نجــات بــه محــل حادثــه‬ ‫در کیلومتــر ‪ ۵۵‬ازادراه کاشــان بــه قــم اعــزام شــدند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی جمعیــت هالل احمــر‬ ‫کاشــان ابوطالبــی‪ ،‬تصریــح کــرد‪ :‬در ایــن حادثــه‬ ‫چهــار نفــر فــوت شــدند کــه بــا تــاش نجــات گران‬ ‫جمعیــت هالل احمــر کاشــان به وســیله تجهیــزات‬ ‫فنــی از خــودرو رهاســازی شــده و ســه مصــدوم نیــز‬ ‫توســط اورژانــس ‪ ۱۱۵‬بــه مراکــز درمانــی منتقــل‬ ‫شــدند‪ .‬رئیــس جمعیــت هالل احمــر کاشــان گفــت‪:‬‬ ‫تیــم امــداد و نجــات جمعیــت هالل احمــر کاشــان‬ ‫ماموریــت تثبیــت صحنــه و خودروهــای حادثه دیــده‪،‬‬ ‫نوردهــی محیــط و کنتــرل ترافیــک محــور را از دو‬ ‫شــب پیــش تاکنــون را بــر عهــده دارنــد‪.‬‬ صفحه 4 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫قفسه‬ ‫درامدی بر هنر معاصر در‬ ‫اصفهان‬ ‫کتاب هنر‪ ،‬معاصر‪ ،‬اصفهان (درامدی بر هنر معاصر‬ ‫در اصفهان) به کوشش علیرضا ارواحی‪ ،‬از سوی موزه‬ ‫هنرهای معاصر و توسط انتشارات سازمان فرهنگی‬ ‫اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان منتشر شد‪.‬‬ ‫این کتاب درامدی برای یافتن ردپای هنر معاصر (امروز)‬ ‫در اصفهان و نسبت ان با نوجویی در هنر این شهر است‪.‬‬ ‫هنر معاصر و اتفاقات و جریان های سیاسی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫هنری در غرب بر هنر اصفهان نیز تاثیر گذاشته و برخی از‬ ‫هنرمندان این شهر را به سمت گرایش های جدید هنری‬ ‫سوق داده است‪.‬‬ ‫همچنین این کتاب درامدی برای شناخت مفهوم هویت‬ ‫در بستر هنر است‪ .‬این شناخت‪ ،‬عملکردهای متفاوتی را‬ ‫پیش روی هنرمندان هنر معاصر می گذارد؛ چرا که خود‬ ‫این مفهوم‪ ،‬دو وجه متفاوت و حتی متضاد را پیشنهاد‬ ‫می دهد‪ .‬این کتاب به مولفه های هنر معاصر و هویت هنر‬ ‫جدید در اصفهان و تشابه و تفاوت موجود میان اثار هنر‬ ‫امروز با غرب می پردازد و اثار هنرمندان هنر امروز را دارای‬ ‫ویژگی های مخصوص به خود می داند‪.‬‬ ‫اثار هنری ای که گاهی در مواجهه با هنر سنتی قرار‬ ‫می گیرند در پی بازنمود جهانی هستند که محدودیت ها در‬ ‫ان رنگ می بازد و هر کار ماده و رسانه ای می تواند دارای‬ ‫اعتبار باشد و هنرمند را برای بیان ایده و دغدغه های زیست‬ ‫فردی و اجتماعی یاری کند‪.‬‬ ‫کتاب هنر‪ ،‬معاصر‪ ،‬اصفهان دارای پیشگفتار (نوشته‪:‬‬ ‫مهدی تمیزی)‪ ،‬درامد (نوشته‪ :‬علیرضا ارواحی‪ ،‬رسول‬ ‫کمالی دولت ابادی و مرتضی بصراوی) و دو بخش است‪.‬‬ ‫بخش اول که «مولفه ها و مضامین مفاهیم هنر سنتی و‬ ‫هنر معاصر» نام دارد‪ ،‬شامل دو مقاله تاملی انتقادی درباره‬ ‫مفهوم هنر سنتی‪ ،‬نوشته‪ :‬امیر مازیار و مقدمه ای بر هنر‬ ‫معاصر (بررسی موردی برخی از مولفه ها و مضامین هنر‬ ‫معاصر)‪ ،‬نوشته‪ :‬محمدعلی نقی زاده است‪.‬‬ ‫بخش دوم که درامدی بر روند نوگرایی در هنر اصفهان‬ ‫نام دارد‪ ،‬شامل پنج مقاله نقاشی اصفهان؛ روایت چهار‬ ‫قرن همنشینی کهنه و نو‪ ،‬نوشته‪ :‬بابک مفیدی‪ ،‬خوانش‬ ‫و گذار از سنت و ایجاد نسبت با رسانه های نوین هنری‬ ‫(سیر هنری ایران در سده اخیر از سنت به معاصر‪ ،‬با تاکید‬ ‫بر هنر اصفهان)‪ ،‬نوشته‪ :‬بهروز سهیلی اصفهانی و مهسا‬ ‫نجات‪ ،‬اصفهان گوشه ای بی دستگاه (تحلیلی بر هنر امروز‬ ‫اصفهان)‪ ،‬نوشته‪ :‬رسول معرک نژاد‪ ،‬سرمایه های نهادی‪-‬‬ ‫گروهی در اغاز شکل گیری هنر معاصر؛ با تاکید بر شهر‬ ‫اصفهان‪ ،‬نوشته‪ :‬رسول کمالی دولت ابادی و شکل گیری‬ ‫هنر معاصر و چگونگی تاثیرگذاری ان بر هنرمندان ایرانی‬ ‫(با تاکید بر هنرمندان اصفهانی)‪ ،‬نوشته‪ :‬علی سجادیه‬ ‫است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫شعار «هفته ملی کودک» اعالم‬ ‫شد‬ ‫ویژه برنامه های «روز جهانی» و «هفته ملی کودک» در‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬با شعار «حال خوش کودکی‪ ،‬رنگ خوش‬ ‫زندگی» در سراسر کشور برگزار می شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬ابوالقاسم سلیمانی‪ ،‬دبیر هفته ملی‬ ‫کودک با اعالم این خبر‪ ،‬گفت‪ :‬پس از بررسی شعارهای‬ ‫پیشنهادی «هفته ملی کودک» از سوی سازمان های فعال‬ ‫در حوزه کودکان و نوجوانان‪ ،‬این شعار برای برنامه های‬ ‫«روز جهانی و هفته ملی کودک» انتخاب شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ویژه برنامه های هفته ملی کودک طی روزهای‬ ‫‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۲‬مهر ‪ ۱۴۰۰‬در سراسر کشور به صورت مجازی و‬ ‫حضوری اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫به گفته مدیرکل روابط عمومی و امور بین الملل کانون‪،‬‬ ‫شادی ‪ ،‬نشاط و بازی از جمله نکته های مهمی‬ ‫تکیه بر ِ‬ ‫است که این رویداد بر ان تاکید دارد و با این نگاه است که‬ ‫برگزاری ویژه برنامه هایی متنوع با اهداف این رویداد تعریف‬ ‫شده و فراهم اوردن زمینه هایی برای ایجاد فضای شاد و‬ ‫بانشاط بخشی از رویکردهای اصلی این برنامه فرهنگی‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫سلیمانی ادامه داد‪ :‬در این هفته تمام استان های کشور با‬ ‫همراهی نهادها و سازمان های مختلف برنامه های متنوعی‬ ‫را برای کودکان و اگاهی بخشی درباره مسائل و نیازهای‬ ‫کودکان تدارک دیده اند‪.‬‬ ‫دبیر «هفته ملی کودک» تصریح کرد‪ :‬بر همین اساس‪،‬‬ ‫با توجه به شیوع گسترده بیماری کرونا در کشور‪ ،‬بیشتر‬ ‫برنامه های این هفته به صورت مجازی برگزار خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫اسامی روزهای «هفته ملی کودک» و ویژه برنامه های‬ ‫«روز جهانی کودک» به زودی اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫چهارشنبه | ‪ 07‬مهر ‪ | 1400‬ســـال پانزدهم | شـــمــاره ‪4177‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫رائد فریدزاده مدیر بخش بین الملل جشنواره ‪:۳۴‬‬ ‫اثار این دوره از جشنواره‪ ،‬تنوع اقلیمی فراوانی دارند‬ ‫مدیر بخش بین الملل سی وچهارمین جشنواره بین المللی‬ ‫فیلم های کودکان و نوجوانان معتقد است؛ که گسترش تولیدات‬ ‫مشترک باعث تنوع اقلیمی در این دوره از جشنواره شده است‪.‬‬ ‫تو گو با ستاد اطالع رسانی جشنواره‬ ‫«رائد فریدزاده» در گف ‬ ‫بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان‪ ،‬با اشاره به ویژگی های‬ ‫این رویداد سینمای در سطح جهانی گفت‪ :‬باید توجه داشت‬ ‫که این جشنواره یکی از قدیمی ترین جشنواره های سینمایی‬ ‫در منطقه به حساب می اید و سالیان سال با جذب نظر فعاالن‬ ‫عرصه کودکان و نوجوانان‪ ،‬توانسته جایگاه و اعتبار خوبی در‬ ‫این حوزه برای خود ایجاد کند‪ ،‬ضمن ان که این جشنواره‪ ،‬با‬ ‫جشنواره های تخصصی کودک در سراسر دنیا ارتباط خوب و‬ ‫تنگاتنگی دارد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬سال گذشته‪ ،‬به دلیل شیوع و فراگیری بیماری‬ ‫«کرونا» این جشنواره به صورت انالین برگزار شد‪ .‬امسال نیز‬ ‫به دلیل محدودیت هایی که به ناچار همه گیری ویروس «کرونا»‬ ‫ما را به رعایت انها ملزم کرده است‪ ،‬جشنواره سی و چهارم در‬ ‫بخش بین الملل به صورت مجازی برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫فریدزاده گفت‪ :‬در بخش بین الملل‪ ،‬دو حوزه رقابتی داریم‪ .‬اول‬ ‫بخش «مسابقه فیلم های بلند» و «مسابقه فیلم های کوتاه»‬ ‫که ‪ ۱۲‬فیلم‪ ،‬در بخش بلند و ‪ ۱۳‬فیلم در بخش کوتاه باهم‬ ‫به رقابت می پردازند‪ .‬دو فیلم «یدو» به کارگردانی مهدی‬ ‫جعفری و «پسران دریا» به کارگردانی افشین هاشمی و حسین‬ ‫قاسمی جامی از ایران در بخش بین الملل شرکت خواهند کرد‪.‬‬ ‫در بخش کوتاه نیز‪ ،‬دو فیلم کوتاه داستانی و یک انیمیشن کوتاه‬ ‫ایران حضور دارند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬داوران بخش بلند‪ ،‬از کشورهای فرانسه‪ ،‬المان‪،‬‬ ‫شیلی‪ ،‬سوئد هستند و در بخش کوتاه‪ ،‬داورانی ترکیه ای و‬ ‫افغانستانی با همراهی غزل شاکری‪ ،‬علیرضا شجاع نوری و‬ ‫مهرداد اسکویی اثار را ارزیابی خواهند کرد‪.‬‬ ‫فریدزاده تاکید کرد‪ :‬در این دوره‪ ،‬در بخش بین الملل از‬ ‫کشورهای هند‪ ،‬اسپانیا‪ ،‬روسیه‪ ،‬لبنان‪ ،‬ترکیه‪ ،‬کرواسی‪،‬‬ ‫لوکزامبورگ‪ ،‬نروژ‪ ،‬چک‪ ،‬اسلواکی‪ ،‬بوسنی و هرزگوین‪ ،‬ایران‪،‬‬ ‫استونی‪ ،‬مکزیک‪ ،‬لهستان‪ ،‬سوئیس و پرو‪ ،‬فیلم داریم و گسترش‬ ‫تولیدات مشترک باعث تنوع اقلیمی در این دوره از جشنواره‬ ‫شده است‪ .‬البته امسال نیز همانند سال های گذشته داوری‬ ‫توسط کودکان و نوجوان را از ‪ ۹‬کشور پاکستان‪ ،‬هندوستان‪،‬‬ ‫بنگالدش‪ ،‬اکراین‪ ،‬ژاپن‪ ،‬دانمارک و یونان به همراه سه داور‬ ‫ایرانی نیز خواهیم داشت‪.‬‬ ‫او بیان کرد‪ :‬همچنین از نهاد تخصصی «سیفژ» که نهاد‬ ‫تخصصی سینمای کودکان و نوجوانان است‪ ،‬سه داور از‬ ‫کشورهای اسپانیا‪ ،‬ترکیه و ایران خواهیم داشت و فریال بهزاد‬ ‫داور ایرانی این بخش است‪ .‬ضمن این که با «یونیسف» نیز‬ ‫تفاهم نامه ای امضا کردیم که بر طبق ان‪ ،‬امسال نیز همانند‬ ‫دوره های گذشته‪ ،‬داوران «یونیسف»‪ ،‬اثار بخش ملی جشنواره‬ ‫را تماشا می کنند و جایزه ویژه یونیسف را به اثر منتخب خود‬ ‫اهدا می کنند‪.‬‬ ‫فریدزاده درباره کارگاه های اموزشی بخش بین الملل گفت‪:‬‬ ‫امسال سه کارگاه اموزشی بین المللی از کشورهای ترکیه‪ ،‬شیلی‬ ‫و المان خواهیم داشت که «مولفه های فیلم کودک با نگاهی‬ ‫به تاریخ سینمای جهان»‪« ،‬موسیقی شاعرانه در سینما با تمرکز‬ ‫بر سینمای کودک» و «طراحی کارگردانی فیلم های کودک و‬ ‫نوجوان» عناوین این سه کارگاه هستند‪.‬‬ ‫او بیان کرد‪ :‬بیشترین جوایزی که سینمای ایران در طی‬ ‫چهل سال کسب کرده با سینمای کودک بوده است‪ .‬البته در‬ ‫دوره ای نسبت به سینمای کودک غفلت شد و تعداد اثاری‬ ‫که مخاطبشان کودک یا نوجوان بود‪ ،‬اندک شد؛ اما وجود‬ ‫«جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان»‪ ،‬همواره‬ ‫برای فعاالن عرصه کودک و نوجوان مهم و جذاب بوده است‪.‬‬ ‫فریدزاده ادامه داد‪ :‬در زمانی که جشنواره به صورت فیزیکی برگزار‬ ‫می شد‪ ،‬شاهد حضور مهمانان بین المللی بسیاری بودیم که اثار‬ ‫ایرانی را برای اکران در جشنواره هایشان رصد می کردند و یا‬ ‫داوران یا نوجوانانی که از سراسر دنیا برای داوری اثار به شهر‬ ‫اصفهان سفر می کردند‪ .‬باید پذیرفت که این جشنواره یک رویداد‬ ‫مهم فرهنگی به حساب می اید که جایگاهی تثبیت شده دارد‪.‬‬ ‫دبیر شورای بین الملل سازمان سینمایی و معاون بین الملل‬ ‫بنیاد سینمایی فارابی بیان کرد‪ :‬سه سال است که در بخش‬ ‫جنبی جشنواره «کتابخانه ویدئویی» را به صورت انالین برپا‬ ‫می کنیم که توسط ان محصوالت کودک و نوجوان ایرانی‬ ‫به پخش کننده های جهانی عرضه می شوند‪ .‬با این روش‪،‬‬ ‫بازدیدکنندگان هم از اثار جدید مطلع می شوند و هم به تماشای‬ ‫اثار قدیمی تر خواهند نشست و از بین فیلم های موجود‪ ،‬اثاری را‬ ‫برای پلتفرم های خود انتخاب می کنند‪ .‬امید می رود که فعالیت‬ ‫این کتابخانه‪ ،‬به صورت دائمی تداوم داشته باشد و بتوان در طول‬ ‫سال ان را به روز کرد و از خریداران بین المللی برای تماشای اثار‬ ‫دعوت به عمل کرد‪.‬‬ ‫فریدزاده افزود‪ :‬برای مثال در اخرین دوره ای که جشنواره‬ ‫به صورت فیزیکی برگزار شد‪ ،‬چند انیمیشن با یک شرکت‬ ‫ایتالیایی شروع به مذاکره برای شروع به کار تولید مشترک‬ ‫کردند و با عمان نیز مقدمات تولید مشترک فیلم های داستانی‬ ‫موردبحث قرار گرفت و با کشور پاکستان نیز همکاری هایی‬ ‫صورت گرفت و پلتفرم های پاکستانی خواستار خرید چند اثر‬ ‫ایرانی شدند‪.‬‬ ‫او در پایان گفت‪ :‬امیدوارم که هرچه سریع تر به شرایط به‬ ‫روال سابق بازگردد و جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و‬ ‫نوجوانان به صورت فیزیکی برگزار شود‪ .‬البته با بهره گیری از‬ ‫دستاوردها و تجربه هایی که در برگزاری انالین جشنواره طی‬ ‫این دو دوره اخیر داشتیم‪ ،‬می توان برگزاری جشنواره را به صورت‬ ‫فیزیکی و انالین و به صورت مکمل پیش برد و از مزایای هر‬ ‫دو شیوه برگزاری در فضای ارتباطی نوین بهره مند شد‪ .‬سی و‬ ‫چهارمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان‪ ،‬به‬ ‫دبیری علیرضا تابش از ‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۱‬مهر ‪ ۸( ۱۴۰۰‬تا ‪ ۱۳‬اکتبر‬ ‫‪ )۲۰۲۱‬با شعار «سینما‪ ،‬سرزمین خیال» برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫کرونا هزینه سریال سازی را‬ ‫تا دو برابر باال برد‬ ‫مدیــر تولید «روزگار جوانی» با اشــاره به تاثیر کرونا بر‬ ‫هزینه های سریال ســازی بیان کرد که این هزینه ها حداقل‬ ‫یک و نیم برابر شدند و تا دو برابر و سه برابر افزایش داشتند‪.‬‬ ‫محمدعلی عزیزی مدیرتولید ســریال «روزگار جوانی»‬ ‫درباره این مجموعه که این روزها در مراحل پس از تولید قرار‬ ‫دارد به مهر بیان کرد‪ :‬از بهمن ماه ‪ ۹۹‬تولید و تصویربرداری‬ ‫این سریال شروع شد و پیش بینی هم این بود که خردادماه‬ ‫امسال هم به پایان برســد‪ ،‬بااین حال تصویربرداری سریال‬ ‫یکی دو بار به دلیل کرونا متوقف شــد که یک بار حدود ‪۲۵‬‬ ‫روز به طول کشید‪.‬‬ ‫وی درباره سخت ترین لوکیشن این سریال عنوان کرد‪:‬‬ ‫ما برای بخشــی از قصه به بیمارستان نیاز داشتیم که چون‬ ‫بیمارستان خالی در این شــرایط پیدا نمی شد کار را در یک‬ ‫پالتو گرفتیم و این کار را خیلی سخت کرد‪.‬‬ ‫عزیزی درباره تاثیر کرونا بر افزایش هزینه های پروژه ها‬ ‫عنوان کرد‪ :‬برای برخی از پروژه ها هزینه تا دو برابر و سه برابر‬ ‫هم افزایش پیدا کرد و اگر گروهی هیچ مشکل و ابتالیی هم‬ ‫نداشــته باشد حداقل تا یک و نیم برابر هزینه ها باال می رود‪.‬‬ ‫بخش اولیه این هزینه ها برای لوازم و تجهیزات بهداشــتی‬ ‫است از تب ســنج و الکل گرفته تا ماسک و موارد دیگر که‬ ‫پروژه خود ما را هم شامل می شد و تقریبًا طی پروژه هم چند‬ ‫باری تست پی سی ار از عوامل گرفته شد‪.‬‬ ‫وی درباره تغییر لوکیشــن ها در قصه «روزگار جوانی»‬ ‫به دلیل کرونا توضیح داد‪ :‬لوکیشــن های زیادی داشتیم که‬ ‫به دلیل کرونا از فضای بسته به فضای باز تبدیل شدند مث ً‬ ‫ال‬ ‫یک ســالن همایش داشتیم که باید در انجا مراسمی برگزار‬ ‫می شد اما این قسمت در قصه به یک فضای باز تبدیل شد و‬ ‫به این ترتیب فضاها تغییر زیادی پیدا کردند‪.‬‬ ‫عزیــزی در پایان گفت‪ :‬تا روزهــای اخر تصویربرداری‬ ‫ســریال حدود ‪ ۴۰‬درصد تدوین انجام شــده بود و حدود ‪۱۵‬‬ ‫داستان «افرا» کشش ‪ ۴۰‬قسمت را ندارد‬ ‫مدیرمسئول سایت تحلیلی سینمامثبت و منتقد سینما و تلویزیون‬ ‫گفت‪ :‬سازندگان سریال «افرا» با بهره از سکانس های طوالنی‬ ‫و روایت غلیظ موضوع‪ ،‬یک قصه کم جان را تا حد ممکن کش‬ ‫داده اند درواقع چنین داستانی کشش چهل قسمت سریال را ندارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬سریال افرا به کارگردانی بهرنگ توفیقی و‬ ‫تهیه کنندگی مشترک مجید موالیی و محمدکامبیز دارابی از ‪۵‬‬ ‫شهریور روی انتن شبکه یک رفته است‪ .‬این سریال ‪ ۴۰‬قسمتی تا‬ ‫پایان ماه صفر روی انتن خواهد بود‪.‬‬ ‫مهدی سلطانی‪ ،‬پژمان بازغی‪ ،‬روزبه حصاری‪ ،‬مینا وحید‪ ،‬فریبا‬ ‫متخصص‪ ،‬اسماعیل محرابی‪ ،‬پیام دهکردی‪ ،‬علیرضا ارا‪ ،‬نسرین‬ ‫بابایی‪ ،‬محمد صادقی‪ ،‬هامون سیدی‪ ،‬سارا باقری‪ ،‬مهرداد بخشی‪،‬‬ ‫داریوش سلیمی‪ ،‬اریا دلفانی‪ ،‬فهیمه مومنی‪ ،‬بهمن صادق حسنی‬ ‫و… گروه بازیگران سریال افرا را تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫این مجموعه تلویزیونی که قصه ان در فضای معاصر می گذرد‪،‬‬ ‫محصول گروه فیلم و سریال شبکه اول سیماست‪.‬‬ ‫رضا استادی‪ ،‬منتقد سینما و تلویزیون در گفت وگو با خبرنگار ایرنا‬ ‫اظهار داشت‪ :‬در سریال هایی مثل افرا مخاطب همچنان شاهد‬ ‫مضامین و موضوعات تکراری است که تازگی خاصی نسبت به‬ ‫سریال های قدیمی ندارند و اگر مخاطبان سریال های سیما امکان‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫اگهی مزایده اموال غیر منقول (اسناد ذمه)‬ ‫‪ -1-1618‬شماره مزایده‪ 140004302130000016 :‬تاریخ ثبت‪ 1400/06/29 :‬به موجب پرونده اجرائی‬ ‫کالسه ‪ ۹۹۰۰۲۹۷‬سه دانگ مشاع از شش دانگ یک باب خانه پالک ‪ ۵۶۶‬فرعی از ‪ ۱۵‬اصلی واقع‬ ‫در شریف اباد بخش ‪ ۹‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 346/20‬متر مربع به نام مرحوم محمد علیجانی‬ ‫خولنجانی ثبت و سند مالکیت صادر شده است و طبق پرونده اجرائی کالسه فوق در قبال طلب اقای‬ ‫مسعود علیجانی خولنجانی بابت چک بالمحل‪ ،‬بازداشت گردیده و طبق نظر کارشناس رسمی مورخ‬ ‫‪ 1400/03/22‬ششدانگ پالک فوق به مبلغ ‪ 10/100/000/000‬ریال ارزیابی شده و پالک فوق به‬ ‫نشانی‪ :‬مبارکه‪ ،‬زیباشهر‪ ،‬محله خولنجان‪ ،‬خیابان شریعتی‪ ،‬کوچه شهید ناطقی‪ ،‬پالک ‪ ۵۱‬می باشد که‬ ‫طبق گزارش کارشناس‪ ،‬ملک مزبور عبارت است از‪ :‬یک ملک مسکونی به مساحت ‪ 346/20‬متر مربع‬ ‫شامل دو طبقه که طبقه همکف حدود ‪ -1/20‬و طبقه اول حدود ‪ +2/20‬است‪ .‬مشخصات ساختمان‪:‬‬ ‫اسکلت ساختمان اسکلت ساختمان به صورت دیوارهای اجری باربر‪ ،‬سقف های تیرچه و بلوک‪ ،‬نمای‬ ‫سمت گذر پالستر سیمان‪ ،‬نمای سمت حیاط سرامیک‪ ،‬کف حیاط موزائیک (قدمت ساخت حدود ‪۳۰‬‬ ‫سال) طبقه همکف‪ ،‬دیوارها تا ارتفاع یک متر سرامیک مابقی اندود گچ‪ ،‬کف هال موزائیک‪ ،‬درب های‬ ‫داخلی چوبی‪ ،‬کابینت های فلزی‪ ،‬پنجره های جلو الومینیوم‪ .‬طبقه اول‪ :‬دیوارها تا ارتفاع یک متر سرامیک‬ ‫مابقی اندود گچ‪ ،‬کف هال موزائیک‪ ،‬درب های داخلی چوبی‪ ،‬کابینت های فلزی‪ ،‬پنجره های جلو اهنی‪.‬‬ ‫انبار های جلوی حیاط‪ :‬با دیوارهای اجری و سقف ورق فلزی و پروفیل قوطی‪ ،‬سیستم گرمایش ساختمان‬ ‫بخاری و سیستم گرمایش کولر ابی‪ .‬ساختمان دارای دو انشعابات اب‪ ،‬دو انشعاب برق و دو انشعاب گاز‬ ‫تماشای اثار شبکه نمایش خانگی را نداشته باشند‪ ،‬تصور می کنند‬ ‫دامنه سریال سازی به این اثار تکراری و مالل اور سیما محدود‬ ‫است؛ اثاری که در ان به معضالت جدی جامعه پرداخته نمی شود‬ ‫و صرفا داستان هایی تکراری و کلیشه ای پیش چشم مخاطب قرار‬ ‫می گیرد‪.‬وی با بیان این که سریال افرا در مضمون و محتوا و حتی‬ ‫ی ندارد افزود‪ :‬این سریال داستان چند‬ ‫قصه نکته جذاب و غیرتکرار ‬ ‫خانواده است که در ان قتلی رخ داده و این مساله معادالت خانواده‬ ‫را به هم ریخته و همه به جان هم افتاده اند‪ .‬طبق معمول برخی‬ ‫اعضای خانواده موافق و برخی دیگر مخالف قصاص قاتل هستند‬ ‫ولی دم بعد‬ ‫و هر بار تزریق یک داستان فرعی نظیر بازگشت پدر ِ‬ ‫از بیست سال‪ ،‬قرار است ماجرایی رخ دهد و قصه را به پیش ببرد‪.‬‬ ‫تم (مضمون) بخشش و انتقام در سریال های تلویزیونی سال هاست‬ ‫تکرار می شود‪.‬‬ ‫استادی توضیح داد‪ :‬تکرار یک مضمون به خودی خود ضعف‬ ‫محسوب نمی شود؛ اما نحوه روایت این ماجراها در سریال های‬ ‫تلویزیونی و عاری بودن این مضامین از پس زمینه اجتماعی و‬ ‫بی توجهی به واقعیت های روز جامعه و بسط و گسترش یک‬ ‫مضمون به شکل بسیار غلیظ باعث می شود با اثری مواجه باشیم‬ ‫که اغلب اتفاق های ان قابل حدس است‪ .‬البته سازندگان سریال با‬ ‫می باشد‪ .‬سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک فوق از ساعت ‪ 9‬الى ‪ ۱۲‬روز چهارشنبه مورخ ‪1400/07/21‬‬ ‫در اداره ثبت اسناد و امالک مبارکه ‪ -‬واحد اجراء واقع در صفائیه‪ ،‬پارک اداری‪ ،‬پشت دادگستری‪ ،‬جنب‬ ‫اداره برق از طریق مزایده به فروش می رسد‪ .‬ششدانگ ملک مزبور به مبلغ‪ 10/100/000/000‬ریال‬ ‫ارزیابی گردیده و سه دانگ مشاع از ششدانگ پالک فوق متعلق به مدیون از مبلغ ‪5/050/000/000‬‬ ‫ریال شروع و به باالترین قیمت پیشنهادی نقدا فروخته می شود‪ .‬الزم به ذکر است پرداخت بدهی های‬ ‫مربوط به اب‪ ،‬برق‪ ،‬اعم از حق انشعاب و یا حق اشتراک و مصرف در صورتی که مورد مزایده دارای‬ ‫انها باشد و نیز بدهی های مالیاتی و عوارض شهرداری و غیره تا تاریخ مزایده اعم از اینکه رقم قطعی‬ ‫ان معلوم شده یا نشده باشد به عهده برنده مزایده است و شرکت در مزایده منوط به پرداخت ده درصد‬ ‫از مبلغ پایه کارشناسی به حساب سپرده ثبت و حضور خریدار یا نماینده قانونی او در جلسه مزایده است‪.‬‬ ‫برنده مکلف است مابه التفاوت مبلغ فروش را ظرف مدت پنج روز از تاریخ مزایده به حساب صندوق ثبت‬ ‫تودیع نماید و در صورتی که ظرف مهلت مقرر‪ ،‬مانده فروش را به حساب سپرده ثبت واریز نکند‪ ،‬مبلغ‬ ‫مذکور قابل استرداد نبوده و به حساب خزانه واریز خواهد شد‪ .‬در این صورت‪ ،‬عملیات فروش از درجه‬ ‫اعتبار ساقط و مزایده تجدید می گردد‪ .‬ضمنا چنانچه روز مزایده مواجه با تعطیل رسمی گردد‪ ،‬مزایده روز‬ ‫اداری بعد از تعطیلی در همان ساعت و مکان مقرر برگزار خواهد شد‪ .‬ضمنا حدود و مشخصات پالک‬ ‫مزبور مطابق پرونده ثبتی به شرح ذیل می باشد شماال‪ :‬به صورت شکسته بطولهای ‪ 6/84‬متر و ‪5/94‬‬ ‫متر دیواریست به کوچه فرعی شرقا‪ :‬اول بطول ‪ 1/67‬متر دیواریست به کوچه فرعی دوم بطول ‪27/16‬‬ ‫متر دیوار به دیوار خانه پالک ‪ ۱۵‬اصلی باقیمانده‪ .‬جنوبا‪ :‬اول بطول ‪ 9/73‬متر دیواریست به کوچه فرعی‬ ‫دوم بصورت پخ ‪ 1/90‬متر دیواریست به کوچه فرعی غربا‪ :‬بطول ‪ 28/23‬متر درب ها و دیواریست به‬ ‫جشنواره فیلم کودک‬ ‫‪5‬‬ ‫اسامی ‪ ۱۶‬فیلم بخش مسابقه‬ ‫«پویانماییکوتاه»جشنواره‬ ‫‪ ۳۴‬اعالم شد‬ ‫فهرست عناوین منتخب پویانمایی کوتاه برای حضور در‬ ‫بخش ملی سی وچهارمین جشنواره بین المللی کودکان و‬ ‫نوجوانان‪ ،‬اعالم شد‪.‬‬ ‫فهرست اثار «پویانمایی کوتاه» برای حضور در بخش ملی‬ ‫سی و چهارمین جشنواره بین المللی کودکان و نوجوانان‪ ،‬به‬ ‫شرح زیر است‪:‬‬ ‫«ای دی»‪ ،‬به کارگردانی فهیمه قبادی و تهیه کنندگی فهیمه‬ ‫قبادی و مرگز گسترش سینمای مستند و تجربی‬ ‫«بادهای پاییزی‪ ،‬بادهای بهاری و دو کبوتر»‪ ،‬به کارگردانی‬ ‫صادق جوادی و تهیه کنندگی امور سینمایی کانون پرورش‬ ‫فکری کودکان و نوجوانان‬ ‫«پرنده باز»‪ ،‬به کارگردانی سید احمد جعفریان و تهیه کنندگی‬ ‫انجمن سینمای جوانان ایران دفتر خمینی شهر‬ ‫«پسربچه و درخت سیب» به کارگردانی و تهیه کنندگی‬ ‫جالل پناهی‬ ‫«پیشازبهشت»‪،‬بهکارگردانیاحمدحیدریانوتهیه کنندگی‬ ‫محدثه پیرهادی‪ -‬محصول باشگاه فیلم سوره‬ ‫«خوردم‪ ،‬خوردی‪ ،»… ،‬به کارگردانی شیدخت دژم شهابی و‬ ‫تهیه کنندگی شیدخت دژم شهابی و مرکز گسترش سینمای‬ ‫مستند و تجربی‬ ‫«خوش امدید»‪ ،‬به کارگردانی نعیمه محمودی و تهیه کنندگی‬ ‫نعیمه محمودی – محصول واحد پویانمایی شبکه فارس و‬ ‫نشرچشمه‬ ‫«درخت ترش»‪ ،‬به کارگردانی اکبر تراب پور و تهیه کنندگی‬ ‫اکبر تراب پور و انجمن سینمای جوانان ایران دفتر همدان‬ ‫«رویای ابری»‪ ،‬به کارگردانی و تهیه کنندگی ریحانه‬ ‫عین اللهی و بهاره عین اللهی‬ ‫«ستارگان زیر باران»‪ ،‬به کارگردانی و تهیه کنندگی سارا نامجو‬ ‫«شبح ترسو»‪ ،‬به کارگردانی ریحانه کاوش و تهیه کنندگی‬ ‫علی رئیس‪ -‬محصول صداوسیمای مرکز اصفهان‬ ‫«فوبی»‪ ،‬به کارگردانی و تهیه کنندگی الهام امینیان‬ ‫«کیمیاگر»‪ ،‬به کارگردانی و تهیه کنندگی مسعود قدسیه‬ ‫«گذشته»‪ ،‬به کارگردانی حمید محمدی و تهیه کنندگی حمید‬ ‫محمدی و مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی‬ ‫«گنج واقعی»‪ ،‬به کارگردانی محسن صالحی فرد و‬ ‫تهیه کنندگیرضاصالحی‬ ‫«موزی که می خندید»‪ ،‬به کارگردانی ریحانه کاوش و‬ ‫تهیه کنندگی علی رئیس – محصول صداوسیمای مرکز‬ ‫اصفهان‬ ‫سی و چهارمین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و‬ ‫نوجوانان‪ ،‬به دبیری علیرضا تابش از ‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۱‬مهر ‪۱۴۰۰‬‬ ‫(‪ ۸‬تا ‪ ۱۳‬اکتبر ‪ )۲۰۲۱‬با شعار «سینما‪ ،‬سرزمین خیال» برگزار‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫چهره ها‬ ‫قســمت هم به صورت اماده وجود داشت و االن هم در حال‬ ‫پیشروی است‪.‬‬ ‫همچنین بخشی از قصه های سریال با حضور بازیگران‬ ‫مهمان رقم می خورد که در هر قسمت یک بازیگر با این پنج‬ ‫جوان همراه می شــود‪ .‬بیوک میرزایی‪ ،‬زهرا داود نژاد‪ ،‬رسول‬ ‫نجفیان‪ ،‬سیاوش چراغی پور‪ ،‬الله صبوری‪ ،‬سولماز حصاری‪،‬‬ ‫محمد الهی‪ ،‬سیامک حلمی‪ ،‬زینب عباسی‪ ،‬داریوش شهبازی‪،‬‬ ‫بهره گیری از سکانس های طوالنی و روایت غلیظ موضوع‪ ،‬یک‬ ‫قصه کم جان را تا حد ممکن کش داده اند و در نهایت مشخص‬ ‫است این سریال چگونه پایان می یابد‪.‬‬ ‫مدیر مسئول سایت تحلیلی سینما مثبت افزود‪ :‬این سریال‬ ‫می خواهد بگوید افرادی هستند که خالف اخالق و رویه و‬ ‫ارزش های حاکم بر اجتماع علیه فردی بی گناه شهادت می دهند‬ ‫و از طرفی با چشم پوشی از خون یک قاتل‪ ،‬اعضای خانواده او به‬ ‫رفاه و اسایش می رسند‪ .‬واقعا چنین داستانی‪ ،‬کشش چهل قسمت‬ ‫سریال را ندارد‪ .‬ایا این سوژه و تمام داستانک های ان قابلیت اثری‬ ‫تا این حد مطول را دارد؟ ایا جز این است که پس از تزریق حجم‬ ‫فراوانی غم و اندوه به مخاطب در پایان داستان ادم بدها متنبه‬ ‫می شوند و ادم های خوب به شکلی کلیشه ای به نتیجه اعمال خود‬ ‫می رسند؟استادی با بیان این که در این سریال ها قرار نیست به‬ ‫هیچ کدام از معضالت جدی جامعه پرداخته شود توضیح داد‪ :‬این‬ ‫اثار صرفا داستان های پاورقی گونه هستند که به مدد تکنسین های‬ ‫خوب و حرفه ای مثل کارگردان و فیلمبردار‪ ،‬پرداخت خوش رنگ‬ ‫و لعابی پیدا می کنند‪ .‬مخاطب اگر دو قسمت این سریال را نبیند‬ ‫یا وسط تماشای یک قسمت به اشپزخانه برود و غذایی بخورد‪،‬‬ ‫چیزی را از دست نمی دهد‪ .‬چون در قسمت های بعدی هم‬ ‫همچنان شخصیت ها درباره موضوعی واحد و مشخص حرف های‬ ‫تکراری می زنند و قصه به ندرت پیشرفت خاصی دارد و جای‬ ‫تاسف است سریال های تلویزیون به استانداردهای شبکه نمایش‬ ‫سپاس رضایی‪ ،‬فرشته مرعشی‪ ،‬مجید شهریاری‪ ،‬مهبد جهان‬ ‫نوش‪ ،‬هیلدا کرد بچه از جمله این بازیگران هستند‪.‬‬ ‫فصل اول این سریال توسط اصغر فرهادی نوشته شد و‬ ‫فصل دوم با نویسندگی اکبر محلوجیان پیش رفت‪ .‬در فصل‬ ‫جدید این سریال نیز چند نویسنده با سریال همکاری دارند‬ ‫که از جمله انها اکبر محلوجیان‪ ،‬فرهاد نقدعلی‪ ،‬محمدرضا‬ ‫زمانی و احدی نیا است‪.‬‬ ‫خانگی نزدیک هم نشده اند‪.‬این فعال رسانه ای ادامه داد‪ :‬امتیاز‬ ‫سریال ها این است که هیچ حرفی بیان نمی کند که به جایی بر‬ ‫بخورد و چالشی ایجاد شود‪ .‬حتی پرداختن به شکارچیان غیرمجاز‬ ‫و فقر و مشکالت مالی و مسائل پزشکان هم به گونه ای است که‬ ‫چالشی برای مدیران سازمان ایجاد نشود‪ .‬در ساختار هم مشاهده‬ ‫می کنیم اغلب بازیگرها بارها در چنین نقش هایی ظاهر شده اند اما‬ ‫حاال در چند لوکیشن جذاب در شمال کشور مقابل دوربین رفته اند‬ ‫و به لطف یک موسیقی پرحجم‪ ،‬غم و اندوه داستان تشدید شده‬ ‫است‪ .‬در نهایت یک فضای کلیپ گونه ای در سریال می بینیم که‬ ‫از نظر بصری زیباست و همین! البته هدف از ساخت این سریال ها‬ ‫به نظر می رسد تداوم یک چرخه اقتصادی است و سازندگان به‬ ‫انتفاع مالی می رسند‪ .‬دیدن این سریال ها مثل ادامس جویدن‬ ‫است که برای بدن نفع و ضرری ندارد و عمال یک حالت خنثی را‬ ‫در مخاطب ایجاد می کند‪.‬‬ ‫این منتقد سینما و تلویزیون با اشاره به ابهامات سریال افرا تاکید‬ ‫کرد‪ :‬سریال به برخی سواالت پاسخ نمی دهد‪ .‬چطور یک زن باردار‬ ‫می تواند از همسرش طالق بگیرد؟ مگر فرایند طالق توافقی این‬ ‫قدر سریع و راحت است که با وجود بارداری حکم صادر شود؟‬ ‫چطور یک پزشک متوجه باردار بودن خود نمی شود؟ چگونه یک‬ ‫وکیل افراد را برای شهادت دروغ تشویق می کند و در نقطه مقابل‬ ‫یک وکیل خوب قرار ندارد که اعتماد مردم نسبت به حرفه وکالت‬ ‫خدشه دار نشود؟‬ ‫کوچه شهید محسن ناطقی‪ .‬حقوق ارتفاقی ندارد‪ .‬تاریخ چاپ‪ 1400/07/07 :‬رئیس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک مبارکه ‪ -‬مظاهر نصرالهی مبارکه ‪/1199089‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند‬ ‫رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1619‬برابر رای شماره ‪ 140060302007002099‬مورخ ‪ 1400/69‬هیات اول موضوع قانون تعیین‬ ‫تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫فالورجان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای علی اکبر کاظمی قهدریجانی فرزند محمد بشماره‬ ‫شناسنامه و کدملی ‪ 1100424334‬صادره از فالورجان در ششدانگ یک باب خانه به مساحت ‪295/76‬‬ ‫مترمربع پالک ‪ 528‬فرعی از ‪ 386‬اصلی واقع در قهدریجان خریداری مع الواسطه از مالک رسمی اقای‬ ‫زین العابدین فرزند رمضان محرز گردیده است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪۱۵‬‬ ‫روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند‬ ‫می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی‬ ‫است در صورت انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/07/07 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/07/22 :‬محمدعلی ناظمی اشنی‪-‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک فالورجان ‪ /1198576‬م الف‬ ‫کیومرث پوراحمد به «کرونا»‬ ‫مبتال شد‬ ‫کیومرث پوراحمد کارگردان و تهیه کننده پیشکسوت سینما‬ ‫به کرونا مبتال شد‪.‬کیومرث پوراحمد کارگردان پیشکسوت‬ ‫و تهیه کننده سینما که به تازگی پروانه ساخت فیلم سینمایی‬ ‫«پرونده باز است» به تهیه کنندگی علی قائم مقامی را دریافت‬ ‫کرده است‪ ،‬به ویروس کرونا مبتال شد‪.‬این کارگردان در حالی‬ ‫به کرونا مبتال شده است که دو دوز واکسن را دریافت کرده‬ ‫بود‪.‬تست پی سی ار این کارگردان روز یکشنبه چهارم مهرماه‪،‬‬ ‫مثبت اعالم شده و بالفاصله درمان های الزم را اغاز کرده است‪.‬‬ ‫سینمای ایران‬ ‫مقاومت کتاب فروشی مشهور‬ ‫افغانستان‬ ‫کتاب فروش مشهور افغانستان از سختی ها و مقاومت در‬ ‫برابر تعطیل شدن کتابفروشی اش سخن می گوید‪.‬به گزارش‬ ‫نشنال ‪ ،‬در یکی از تقاطع های شلوغ کابل‪ ،‬کتابفروشی‬ ‫«شاه محمد رئیس» پشت فروشگاه های دوربین فروشی و‬ ‫لوازم تحریرهای رنگارنگ قرار دارد‪.‬این کتابفروشی بزرگ‬ ‫دوطبقه که در سال ‪ ۱۹۷۴‬افتتاح شد‪ ،‬بیش از ‪۲۰‬هزار کتاب‬ ‫را در خود جای داده است و یکی از بزرگ ترین مجموعه های‬ ‫خصوصی کتاب در افغانستان محسوب می شود‪ .‬این فروشگاه‬ ‫بیشتر زمانی که کتاب پرفروش «کتابفروش کابل» منتشر‬ ‫شد به شهرت رسید‪ .‬این کتاب به روایت داستان «رئیس»‬ ‫و زندگی در کابل پرداخته است‪ .‬حاال که طالبان بار دیگر‬ ‫قدرت را در افغانستان به دست گرفته است ‪« ،‬رئیس»‬ ‫می گوید نگران نیست و از ان جایی که در نیم قرن فعالیت‬ ‫این کتابفروشی شاهد تغییر حکومت های مختلف بوده به این‬ ‫وضعیت عادت کرده است‪.‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1387‬برابر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا‬ ‫به شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس از‬ ‫اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی‬ ‫تقدیمنماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1400/04/21-5159‬هیات دوم خانم منصوره صادقی برزانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ 1275532578‬کدملی ‪ 1275532578‬صادره اصفهان فرزند مجید با والیت پدرش در‬ ‫ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 105/25‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ 68‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت علی اکبر زارع بهرام ابادی از سند شماره‬ ‫‪ 7943‬مورخ ‪ 1325/10/8‬دفترخانه شماره ‪ 64‬اصفهان‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/06/23 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/07/07 :‬شهریاری‪ -‬رئیس منطقه‬ ‫ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪ /1189611‬م الف‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫چهارشنبه | ‪ 07‬مهر ‪ | 1400‬ســـال پانزدهم | شـــمــاره ‪4177‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫خبر‬ ‫معرفی دستاوردهای فوالد‬ ‫مبارکه در حوزه های متالوژی‪،‬‬ ‫فوالد و ریخته گری‬ ‫مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه از حضور فعال‬ ‫این شرکت در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی متالکس‬ ‫(متالوژی‪ ،‬فوالد‪ ،‬ریخته گری‪ ،‬ماشین االت و صنایع وابسته)‬ ‫در اصفهان خبر داد و گفت‪ :‬دستاوردهای فوالد مبارکه در‬ ‫حوزه های متالوژی‪ ،‬فوالد و ریخته گری در این نمایشگاه‬ ‫معرفی می شوند‪ .‬به گزارش اصفهان امروز‪ ،‬هادی نباتی نژاد‬ ‫اظهار کرد‪ :‬شرکت فوالد مبارکه در سیزدهمین نمایشگاه‬ ‫بین المللی متالکس (متالوژی‪ ،‬فوالد‪ ،‬ریخته گری‪ ،‬ماشین االت‬ ‫و صنایع وابسته) اصفهان که از ‪ 7‬لغایت ‪ 10‬مهرماه سال جاری‬ ‫برگزار خواهد شد‪ ،‬حضوری فعال خواهد داشت‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫شرکت فوالد مبارکه طی سال های اخیر دستاوردهای بزرگی‬ ‫در حوزه های متالوژی‪ ،‬فوالد و ریخته گری داشته که این‬ ‫نمایشگاه بستر مناسبی را برای معرفی این دستاوردهای مهم‬ ‫فراهم می کند که از جمله شاخص ترین این دستاوردها‪ ،‬تولید‬ ‫تختال مناسب مصارف گاز ترش جهت تولید لوله مورد نیاز در‬ ‫پروژه ملی احداث خط لوله نفت خام گوره به جاسک بوده که‬ ‫از طرح های کلیدی کشور در توسعه خطوط صادرات نفت در‬ ‫کشور است‪ .‬مدیر روابط عمومی شرکت فوالد مبارکه گفت‪:‬‬ ‫همچنین شرکت فوالد مبارکه در سال های اخیر با طراحی‬ ‫و تولید موفقیت امیز ‪ 10‬محصول فوالدی جدید‪ ،‬موفق به‬ ‫شکستن رکورد طراحی محصوالت جدید گردیده که این‬ ‫محصوالتنیزدرنمایشگاهبین المللیمتالکسمعرفیخواهند‬ ‫شد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این نمایشگاه به معرفی تولید فوالد‪ ،‬چدن‬ ‫و فلزات غیر اهنی(ریخته گری‪ ،‬عملیات حرارتی‪ ،‬اب کاری و‬ ‫پرداخت‪ ،‬متالوژی پودر)‪ ،‬خدمات صنعت متالوژی(مواد اولیه و‬ ‫کمک ذوب ها‪ ،‬قالب سازی و مدل سازی‪ ،‬خدمات ازمایشگاهی‪،‬‬ ‫تست ها)‪ ،‬ماشین االت و تجهیزات صنعتی وابسته(جرثقیل ها‪،‬‬ ‫ژنراتورها‪ ،‬موتورهای گازسوز‪ ،‬غبارگیرها‪ ،‬اتصاالت و‬ ‫شلنگ های فشار قوی‪ ،‬روانکارها و روغن های صنعتی‪ ،‬صنایع‬ ‫الستیک و نوارنقاله ها‪ ،‬تصفیه خانه های صنعتی) و شکل دهی‬ ‫فلزات(نورد‪ ،‬اهنگری و جوشکاری‪ ،‬تراشکاری‪ ،‬برشکاری و‬ ‫پرس کاری) می پردازد‪ .‬نباتی نژاد خاطرنشان کرد‪ :‬نمایندگانی‬ ‫از استان های تهران‪ ،‬اصفهان‪ ،‬اذربایجان شرقی‪ ،‬یزد‪ ،‬خراسان‬ ‫رضوی‪ ،‬همدان‪ ،‬کرمان و خوزستان از جمله فعاالن حوزه‬ ‫صنعت هستند که در این نمایشگاه شرکت خواهند کرد‪ .‬وی‬ ‫با بیان این که این نمایشگاه نسبت به دوره های قبل از لحاظ‬ ‫کمی و کیفی رشد و تنوع بیشتری داشته ولی متاسفانه به‬ ‫دلیل شیوع ویروس کرونا بازدیدکننده خارجی ندارد‪ ،‬اذعان‬ ‫داشت‪ :‬این نمایشگاه میزبان نمایندگانی از کشورهای المان‪،‬‬ ‫ایتالیا‪ ،‬کره جنوبی‪ ،‬امارات متحده عربی‪ ،‬هند و چین خواهد‬ ‫بود‪ .‬الزم به ذکر است‪ ،‬در سیزدهمین نمایشگاه بین المللی‬ ‫متالکس (متالوژی‪ ،‬فوالد‪ ،‬ریخته گری‪ ،‬ماشین االت و صنایع‬ ‫وابسته) اصفهان‪ ،‬در کنار شرکت فوالد مبارکه اصفهان‪،‬‬ ‫شرکت سهامی ذوب اهن اصفهان‪ ،‬شرکت فوالد زرند ایرانیان)‬ ‫میدکو(‪ ،-‬مجتمع فوالد سپید فراب کویر‪ ،‬مجتمع صنعتی‬ ‫اسفراین‪ ،‬شرکت فوالد اطلس گلستان‪ ،‬شرکت حامی الیاژ‬ ‫اسیا)فواد حامیران(‪ ،‬شرکت صنایع فوالد کاویان گهر سیرجان‪،‬‬ ‫شرکت جویافناوران فوالد پویا‪ ،‬شرکت کهرباگستر‪ ،‬شرکت‬ ‫نورد لوله سمنان‪ ،‬شرکت هلدینگ ظفر‪ ،‬شرکت مهندسی‬ ‫بین المللی ایران )ایریتک) و شرکت مهندسی فن اور معادن‬ ‫و فلزات ‪MMT‬حضور خواهند داشت‪.‬‬ ‫ساخت ‪ ۱۳۲‬هزار مسکن در ‪۴۰‬‬ ‫شهرک جدید‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی گفت‪ :‬احداث ‪ ۱۳۲‬هزار و‬ ‫‪ ۲۰۰‬واحد مسکونی در ‪ ۴۰‬شهرک جدید را در برنامه خود‬ ‫قرار داده ایم که می تواند تعادل مناسبی در بازار مسکن ایجاد‬ ‫کند‪ .‬حبیب اهلل طاهرخانی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫راستای سیاست تامین مسکن توسط دولت سیزدهم ظرفیت‬ ‫ساخت ‪ ۴۰‬شهرک را ایجاد کردیم‪ .‬یکی از موارد مهم در‬ ‫احداث واحدهای مسکونی موضوع تامین زمین است که‬ ‫شهرک ها می تواند کمک خوبی به این مساله کند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫تعداد واحدهای مسکونی در ‪ ۴۰‬شهرک ‪ ۱۳۲‬هزار و ‪۲۰۰‬‬ ‫واحد خواهد بود‪ .‬از این تعداد ‪ ۱۰‬شهرک در استان مازندران‪،‬‬ ‫هفت شهرک در گلستان‪ ،‬شش مورد در فارس‪ ،‬سه مورد‬ ‫در یزد‪ ،‬سه شهرک در تهران‪ ،‬دو مورد در اذربایجان شرقی‪،‬‬ ‫دو شهرک در هرمزگان است و در استانهای البرز‪ ،‬اصفهان‪،‬‬ ‫کردستان‪ ،‬کرمان‪ ،‬اردبیل‪ ،‬سمنان و خراسان جنوبی هرکدام‬ ‫یک شهرک ساخته می شود‪ .‬معاون وزیر راه و شهرسازی با‬ ‫بیان اینکه در روزهای اخیر بازدیدی از منطقه تازه تاسیس‬ ‫اینچه برون در استان گلستان داشتیم گفت‪ :‬شهر گرگان با‬ ‫توجه به افزایش قیمت مسکن نیاز به مسکن دارد و باید‬ ‫تدبیری در این خصوص اندیشیده شود‪ .‬انواع راه حل ها از‬ ‫جمله شهرک ها را مدنظر قرار دادیم‪ .‬پیشنهاداتی هم توسط‬ ‫مسئوالن محلی انجام شد و اراضی را در چند منطقه معرفی‬ ‫کردند‪ .‬ما نیز همزمان مطالعات را انجام می دهیم‪ .‬طاهرخانی‪،‬‬ ‫فرایند احداث شهرک ها را در چند مرحله عنوان و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬بعد از اینکه مطالعات انجام شد موضوع از لحاظ مسائل‬ ‫شهری‪ ،‬اقتصادی و اجتماعی بررسی و مکان یابی می شود‪.‬‬ ‫سپس به کارگروه زیربنایی استان تحویل و شورای زیربنایی‬ ‫توسعه استان ان را مصوب می کند‪ .‬بعد برای تصویب نهایی‬ ‫به شورای عالی شهرسازی و معماری می رود‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شرکت عمران شهرهای جدید افزود‪ :‬در حال حاضر احداث‬ ‫‪ ۴۰‬شهرک در دستور کار شرکت عمران قرار دارد که نیشتمان‬ ‫در استان کردستان به تصویب رسیده است‪ .‬در اردبیل و‬ ‫اردکان نیز اقدامات اولیه در حال انجام است‪ .‬مابقی نیز عمدتا‬ ‫در مراحل بررسی و تصویب استانها هستند‪ .‬وی احداث سه‬ ‫شهرک در استان تهران را از دیگر برنامه ها دانست و گفت‪:‬‬ ‫مطالعات این سه شهرک انجام شده و در مرحله بررسی و‬ ‫تصویب استانی و ملی قرار دارد‪ .‬طاهرخانی تاکید کرد‪ :‬ساخت‬ ‫و توسعه شهرکها ظرفیت سکونتگاهی جدیدی را به کشور‬ ‫عرضه می کند که ثمراتی همچون جذب سرریز جمعیت‬ ‫شهرها و کنترل بازارمسکن را در پی دارد‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫خبر‬ ‫با تصویب هیات مدیره فوالد مبارکه؛‬ ‫رکورد تخلیه روزانه ذوب فوالد‬ ‫مبارکه شکسته شد‬ ‫محمدیاسر طیب نیا مدیرعامل فوالد مبارکه شد‬ ‫با تصویب هیات مدیره شــرکت فوالد مبارکه‪ ،‬دکتر‬ ‫محمدیاسر طیب نیا به عنوان مدیرعامل جدید این شرکت‬ ‫منصوب شد‪.‬‬ ‫بــه گزارش رویــداد امروز‪ ،‬با تصویــب هیات مدیره‬ ‫شرکت فوالد مبارکه‪ ،‬دکتر محمدیاسر طیب نیا به عنوان‬ ‫مدیرعامل جدید این شرکت منصوب شد‪.‬‬ ‫از جمله سوابق وی می توان به عضویت در هیات مدیره‬ ‫شرکت های فوالد مبارکه‪ ،‬ذوب اهن‪ ،‬گل گهر و چادرملو‬ ‫و همچنین قائم مقام شــرکت ذوب اهن اصفهان‪ ،‬معاون‬ ‫خرید و معاون امور معادن شــرکت فوالد مبارکه اشاره‬ ‫کرد؛ پیش از این حمیدرضا عظیمیان از ‪ ۱۴‬مهرماه ‪۱۳۹۷‬‬ ‫به عنوان مدیرعامل این شرکت فعالیت داشته است‪.‬‬ ‫دکتر محمدیاســر طیب نیا سابقه ‪ 20‬سال خدمت در‬ ‫صنعت فوالد داشــته و از مدیران خوشنام این حوزه به‬ ‫شمار می رود‪.‬‬ ‫اغما در کمین صنعت نساجی است‬ ‫خطر تعطیلی ‪ ۶۰‬درصد از تولیدی های نساجی‬ ‫استان اصفهان‬ ‫معاون اتحادیه صنف تولیدکنندگان محصوالت نساجی‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬تاکنون ‪ ۴۰‬درصد از تولیدی ها تعطیل شده‬ ‫و اگر مسئوالن کاری نکنند این میزان به ‪ ۶۰‬درصد خواهد‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫مرتضی منصوری در گفت وگو با تسنیم در اصفهان‪،‬‬ ‫با اشاره به خط سیر صنعت نساجی اظهار داشت‪ :‬صنعت‬ ‫نساجی از اواسط دهه هفتاد متاسفانه به علت واردات بی رویه‬ ‫محصوالت خارجی‪ ،‬وضعیت بسیار بد و وخیمی پیدا کرد و‬ ‫هرچه ما تالش کردیم که با این موضوع مبارزه کنیم وجلوی‬ ‫این واردات بی رویه را بگیریم‪ ،‬نتیجه ای نداشت و هرچه‬ ‫می کردیم‪ ،‬زورمان به مافیا نمی رسید‪.‬‬ ‫وی با اشاره به افزایش قیمت دالر در دو سه سال گذشته‬ ‫افزود‪ :‬بعد از جهش قیمت دالر‪ ،‬دیگر واردات برای ان ها به‬ ‫صرفه نبود و از سوی دیگر هنوز قیمت مواد اولیه باال نرفته‬ ‫بود و به این ترتیب در یک بازه زمانی حدودا یک تا یک سال‬ ‫و نیمه‪ ،‬اوضاع تولیدکنندگان محصوالت نساجی بهتر شد و‬ ‫توانستند مجددا نفسی بکشند‪.‬‬ ‫معاون اتحادیه تولیدکنندگان محصوالت نساجی اصفهان‬ ‫ادامه داد‪ :‬این روند تا جایی ادامه یافت که کشورهای دیگری‬ ‫از جمله ترکیه‪ ،‬پارچه خام از ایران خریداری کرده و ان را در‬ ‫ترکیه تکمیل می کردند اما با رشد تورم‪ ،‬این اوضاع چندان‬ ‫تداوم نیافت‪.‬‬ ‫وی با اشاره به وابستگی نساجی به پنبه افزود‪ :‬ما در‬ ‫صنعت نساجی‪ ،‬ساالنه به طور میانگین به چیزی حدود ‪150‬‬ ‫تا ‪ 170‬هزار تن پنبه نیاز داریم که از این میزان تنها حدود ‪50‬‬ ‫تا ‪ 60‬هزار تن‪ ،‬در داخل تولید می شود و مابقی نیاز خود را از‬ ‫طریق واردات از کشورهایی همچون ازبکستان‪ ،‬تاجیکستان‪،‬‬ ‫هند و غیره تامین می کنیم‪ ،‬پس از افزایش قیمت دالر تا‬ ‫مدتی برای تامین این نیاز‪ ،‬پنبه هایی که با قیمت قبلی دالر‬ ‫خریداری شده و در گمرک مانده بود عرضه شد و همچنین‬ ‫ارزهایی مثل نیمایی و ارز حاصل از صادرات برای واردات‬ ‫پنبه اختصاص داده شده بود و هنوز قیمت پنبه افزایش نیافته‬ ‫بود‪.‬‬ ‫منصوری با بیان اینکه صنعت نساجی به پنبه و پتروشیمی‬ ‫وابسته است‪ ،‬یاداور شد‪ :‬متاسفانه با رشد تورم‪ ،‬ارزهای نیمایی‬ ‫و غیره که برای واردات پنبه در نظر گرفته شده و یارانه هایی‬ ‫که پرداخت می شد قطع شد و از طرف دیگر پتروشیمی ها نیز‬ ‫هربار یک بالیی بر سر صنعت نساجی اورده و یک سنگی‬ ‫پیش پای لنگ این صنعت انداختند و چند بار این اختالفات‬ ‫جدی شده وبه صحن مجلس کشیده شد و مجلس تنها در‬ ‫مواردی معدود جلوی پتروشیمی ها را گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬متاسفانه امروز اوضاع طوری شده که‬ ‫پتروشیمی ها مواد اولیه را به ما گران تر از مبلغی که به‬ ‫کشورهای خارجی می فروشند‪ ،‬می دهند به این صورت که‬ ‫تولیدکنندگان ایرانی باید مواد اولیه را مطابق قیمت ‪FOB‬‬ ‫جهانی به عالوه ‪ 9‬درصد مالیات بر ارزش افزوده تهیه کنند‬ ‫در صورتی که کشورها و شرکت های خارجی دیگر مالیات ‪9‬‬ ‫درصدی را پرداخت نمی کنند و بنابراین هزینه مواد اولیه برای‬ ‫تولیدکننده داخلی گران تر از خریدار خارجی تمام می شود؛ ما‬ ‫برای این موضوع جنگیدیم اما متاسفانه مگر کسی حریف‬ ‫مافیای پتروشیمی می شود؟‬ ‫معاون اتحادیه تولیدکنندگان محصوالت نساجی اصفهان‬ ‫پیرامون اغاز مجدد روند واردات محصوالت نساجی هشدار‬ ‫داد‪ :‬مجددا شرایط برای واردات پارچه و محصوالت نساجی‬ ‫تسهیل شده و به نظر می رسد باز هم باید شاهد ورود بی رویه‬ ‫کاالهای نساجی خارجی و نابودی صنعت نساجی کشور و‬ ‫عقب افتادن تولیدکنندگان داخلی از چرخه رقابت باشیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به فرسایش ماشین االت نساجی تصریح کرد‪:‬‬ ‫گذشته از گرانی مواد اولیه نساجی و نیز چاپ و تکمیل و‬ ‫رنگرزی‪ ،‬ماشین االتی که امروز در صنعت نساجی استفاده‬ ‫می شود قدیمی و اغلب فرسوده هستند و وارد کردن‬ ‫ماشین االت با این قیمت دالر و این سیاستی که تماما بر علیه‬ ‫تولیدکننده است اصال صرفه ندارد و کسی حاضر نمی شود‬ ‫ریسک کرده و زیر بار این سرمایه گذاری برود چراکه به عنوان‬ ‫مثال اگر یک ماشین ‪ 500‬دالر قیمت داشته باشد تا دو سه‬ ‫سال پیش این ماشین را با قیمت ‪ 150‬میلیون تومان می شد‬ ‫وارد کرد اما امروز باید برای ان یک میلیارد و ‪ 500‬میلیون‬ ‫تومان هزینه کرد و این مبلغ اصال منطقی و به صرفه نیست‪.‬‬ ‫منصوری با ابراز نگرانی پیرامون اینده صنعت نساجی افزود‪:‬‬ ‫متاسفانه با این روندی که به نظر می رسد‪ ،‬اگر مسئوالن‬ ‫نجنبند و کاری برای این صنعت نکنند‪ ،‬نساجی ایران دوباره‬ ‫به یک خواب شدید و اغما خواهد رفت ضربه بسیار بزرگی‬ ‫را متحمل خواهد شد؛ تاکنون ‪ 40‬درصد از تولیدی های ما‬ ‫تعطیل شده و با ادامه این روند و غفلت مسئوالن‪ ،‬این مشکل‬ ‫مابقی تولیدی ها را نیز درگیر خواهد کرد و حداقل ‪ 60‬درصد‬ ‫از تولیدی ها به تعطیلی کشیده می شوند‪.‬‬ ‫معاون امور اقتصادی استانداری اصفهان‪:‬‬ ‫اصفهانتولیدکننده‪ ۵۵‬درصدمصنوعاتطال‬ ‫در کشور است‬ ‫معاون امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت‪۷۰ :‬‬ ‫درصد تولید و بافت فرش در کشور و ‪ ۵۵‬درصد مصنوعات‬ ‫طال در کشور توسط استان اصفهان انجام می گیرد‪.‬‬ ‫سید حسن قاضی عسگر در گفت وگو با ایرنا اظهار‬ ‫داشت‪ ۴۵ :‬درصد از سهم فوالد کشور‪ ۱۵ ،‬درصد از تولید‬ ‫ناخالص صنعت در کشور و ‪ ۴۵‬درصد تولید نساجی ایران‬ ‫توسط اصفهانی ها تامین می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ ۴۵ :‬درصد از صنایع ساختمانی و سنگ‬ ‫کشور‪ ۲۰ ،‬درصد از فراورده های نفتی در ایران و ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫بنگاه های اقتصادی و‪ ۱۰‬درصد نیروی کار ایران از اصفهان‬ ‫است‪.‬‬ ‫معاون امور اقتصادی استانداری اصفهان از رتبه دوم‬ ‫جهانی استان در صنایع دستی بعد از شهر کیپور هند خبر‬ ‫داد و تصریح کرد‪ :‬همچنین اصفهان رتبه اول در صدور‬ ‫مجوزهای گلخانه ای‪ ،‬رتبه اول تولید شیر خام ‪ ۱.۳‬میلیون‬ ‫تن در سال و با داشتن ‪ ۲‬هزار و ‪ ۲۵۱‬واحد تولیدی سنگ‬ ‫نیز در جایگاه اول کشور قرار دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬به دنبال‬ ‫پیگیری و اجرای مدیریت جهادی و رفع موانع و مشکالت‬ ‫در جلسات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و همچنین‬ ‫برگزاری جلسات با وزرا و معاونین ریاست جمهوری و‬ ‫روسای سازمان ها و برگزاری کلینیک اقتصادی با فعاالن‬ ‫اقتصادی در شهرک های صنعت باعث رونق و جهش تولید‬ ‫در برخی از بخش های اقتصادی شد‪.‬قاضی عسگر به رشد‬ ‫تولید انواع تلویزیون به میزان ‪ ۳۵‬درصد و محصوالت‬ ‫پتروشیمی به میزان ‪ ۶۴۱‬درصد به عنوان یک صنعت‬ ‫پیش ران اشاره کرد و گفت‪ :‬افزایش تولید الیاف پلی استر‬ ‫به اندازه ‪ ۳۵‬درصد و نخ فیالمنت پلی استر به میزان ‪۹۳. ۳‬‬ ‫درصد از دیگر جهش های تولید در استان اصفهان است‪.‬‬ ‫معاون امور اقتصادی استانداری اصفهان گفت‪ :‬اصفهان‬ ‫رتبه اول را در جذب تسهیالت تبصره ‪ ۱۸‬در بخش صنعت‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫قاضی عسگر ادامه داد‪ :‬منظور از تبصره ‪ ۱۸‬در الیحه‬ ‫بودجه‪ ،‬اجرای برنامه اشتغال گسترده و مولد با تاکید بر‬ ‫اشتغال جوانان‪ ،‬دانش اموختگان دانشگاهی‪ ،‬زنان و اشتغال‬ ‫حمایتی است‪.‬وی بیان داشت‪ :‬در همین راستا نرخ بیکاری‬ ‫استان اصفهان از ‪ ۱۴.۱‬درصد در پاییز ‪ ۹۷‬به ‪ ۱۰.۴‬درصد‬ ‫در پاییز ‪ ۹۹‬رسید و به میزان ‪ ۳.۷‬درصد کاهش داشته است‬ ‫که از مصادیق بارز ان بهبود فضای کسب وکار است و این‬ ‫درحالی که متوسط کشور ‪ ۲.۳‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫معاون امور اقتصادی استانداری اصفهان از صدور ‪۹۷۵‬‬ ‫مجوز تاسیس در بخش صنعت با سرمایه ‪ ۱۴۰‬هزار میلیارد‬ ‫ریال و با اشتغال زایی ‪ ۲۵‬هزار و ‪ ۱۱۰‬خبر داد و گفت‪۲۵۱ :‬‬ ‫پروانه بهره برداری در بخش صنعت بااعتباری بالغ بر ‪۱۵۰‬‬ ‫هزار میلیارد ریال و اشتغال ‪ ۲۷‬هزار و ‪ ۱۸‬نفر صادرشده‬ ‫است‪.‬وی گفت‪ :‬همچنین ‪ ۷۳‬مجوز طرح توسعه در بخش‬ ‫صنعت با سرمایه ‪ ۱۱‬هزار میلیارد ریال برای اشتغال ‪۱‬‬ ‫هزار و ‪ ۹۰۸‬نفر صادرشده و ‪ ۸۵۲‬مجوز تاسیس در بخش‬ ‫کشاورزی و ‪ ۳۱۰‬مجوز در بخش دام و طیور و ‪ ۴۲‬مجوز‬ ‫در بخش فروشندگی سموم ‪ ۴۲‬و ‪ ۴‬مجوز در بخش شیالت‬ ‫انجام گرفته است‪.‬قاضی عسگر گفت‪ :‬اصفهان رتبه اول را‬ ‫در تشکیل منظم جلسات شورای گفتگو و رتبه دوم را‬ ‫در سطح زیر کشت در تولید محصوالت گلخانه ای و رتبه‬ ‫دوم در تولید گوشت مرغ و تخم مرغ با ‪ ۳۰۰‬هزار تن در‬ ‫کشور دارد‪.‬‬ ‫مدیر برنامه ریزی و پشتیبانی خرید فوالد مبارکه‪:‬‬ ‫خروج کاالهای فوالد مبارکه از گمرکات سرعت گرفت‬ ‫نشست «بررسی و پیگیری رفع مشکالت مجموعه فوالد‬ ‫مبارکه در حوزه واردات» با حضور مدیرکل گمرکات استان‬ ‫اصفهان و رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت استان‬ ‫اصفهان برگزار شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی اصفهان‪ ،‬در ابتدای‬ ‫این نشست‪ ،‬رسول کوهستانی پزوه مدیرکل گمرکات استان‬ ‫اصفهان با بیان این نکته که در کشور تنها دو گمرک قانونی‬ ‫اختصاصی وجود دارد که متعلق به مجتمع فوالد مبارکه و‬ ‫ذوب اهن اصفهان است تصریح کرد‪ :‬استفاده از ظرفیت های‬ ‫قانونی این گمرک های اختصاصی می تواند نقش بسیار‬ ‫موثری در تسهیل فعالیت های گمرکی و واردات مواد اولیه‬ ‫و ماشین االت این دو مجموعه بزرگ صنعتی ایفا نماید‪ .‬وی‬ ‫تسهیل واردات و کاهش هزینه انبارداری را از مهم ترین‬ ‫مزیت های استفاده از این گمرکات اختصاصی دانست‪.‬‬ ‫مدیرکل گمرکات استان اصفهان با تاکید بر حمایت‬ ‫ویژه گمرک اصفهان از واردات مواد اولیه و ماشین االت‬ ‫این مجموعه بزرگ صنعتی گفت‪ :‬با توجه به حجم باالی‬ ‫واردات مجموعه فوالد مبارکه الزم است اقدامات الزم در‬ ‫جهت جلوگیری از متروکه شدن کاالهای وارداتی این شرکت‬ ‫صورت گیرد‪.‬‬ ‫رضا حیدری‪ ،‬مدیر برنامه ریزی و پشتیبانی خرید فوالد‬ ‫مبارکه نیز ضمن تشکر از حمایت های اتاق بازرگانی‪ ،‬اداره‬ ‫کل گمرکات و سازمان صمت اصفهان از مجموعه فوالد‬ ‫مبارکه گفت‪ :‬با تدابیر اتخاذشده در این شرکت‪ ،‬مواد اولیه‬ ‫و ماشین االت و تجهیزات وارداتی مجموعه فوالد مبارکه از‬ ‫وضعیت مطلوبی برخوردار است و با مدیریت مناسب توانستیم‬ ‫اثار سوء تحریم های ظالمانه غرب را به حداقل برسانیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬خوشبختانه با تالش های صورت گرفته در فوالد‬ ‫مبارکه روند خروج کاال از گمرکات سرعت گرفته است‪ ،‬اما‬ ‫جهت تداوم این روند الزم است حمایت های الزم از سوی‬ ‫اداره کل گمرک استان و سازمان صمت صورت گیرد‪.‬‬ ‫حیدری تعدد قوانین‪ ،‬بخشنامه ها و متغیر بودن تعرفه ها را‬ ‫به همراه مشکالت سامانه جامع تجارت مهم ترین چالش حوزه‬ ‫واردات دانست‪.‬‬ ‫کریم سلیمی‪ ،‬رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت استان اصفهان نیز با اعالم امادگی سازمان‬ ‫صمت استان برای پیگیری و رفع مشکالت فعاالن اقتصادی‬ ‫استان در حوزه ثبت سفارش و واردات کاال‪ ،‬رفع مشکالت‬ ‫موجود در سامانه جامع تجارت را یکی از دغدغه های مهم‬ ‫وزارت صمت و سازمان صمت استان دانست که می تواند نقش‬ ‫مهمی در تسهیل تجارت خارجی و کاهش دغدغه های فعاالن‬ ‫اقتصادی ایفا کند‪ .‬وی خواستار ارائه فهرستی از مشکالت‬ ‫شرکت فوالد مبارکه در حوزه ثبت سفارش و استفاده از سامانه‬ ‫جامع تجارت به منظور پیگیری و رفع ریشه ای این مشکالت‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در ادامه زهرا زمانی مدیر پژوهش و بررسی های اتاق‬ ‫بازرگانی اصفهان با تشریح اقدامات پارلمان بخش خصوصی‬ ‫اصفهان در حوزه ارزی تصریح کرد‪ :‬با اغاز فعالیت هیئت‬ ‫نمایندگان دوره نهم اتاق بازرگانی اصفهان در سال ‪،98‬‬ ‫پیگیری و رفع مشکالت ارزی اعضا و همچنین کمک به‬ ‫توسعه صادرات استان در اولویت برنامه های پارلمان بخش‬ ‫خصوصی اصفهان قرار گرفت‪ .‬ایجاد میز اتاق اصفهان در‬ ‫بانک مرکزی برای نخستین بار در کشور در سال ‪ 98‬و‬ ‫همچنین ایجاد میزهای صمت و امور گمرکی از مهم ترین‬ ‫اقدامات این حوزه بود که نقش بسیار مهمی در پیگیری و‬ ‫رفع مشکالت ارزی فعاالن اقتصادی استان اصفهان داشت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬خوشبختانه با پیگیری های انجام شده در‬ ‫اتاق بازرگانی اصفهان شاهد دستاوردهای مناسبی در حوزه‬ ‫کسب وکار استان و کشور بودیم که صدور بخشنامه ها و‬ ‫دستورالعمل های تسهیلگر در حوزه ارزی و رفع بخش‬ ‫قابل توجهی از مشکالت رفع تعهد ارزی صادرکنندگان استان‬ ‫و کشور از مهم ترین دستاوردهای ان بوده است‪.‬‬ ‫زهرا زمانی پیگیری و رفع مشکالت اعضا را از مهم ترین‬ ‫برنامه های اتاق بازرگانی در دوره نهم دانست و گفت‪ :‬برگزاری‬ ‫چنین جلساتی با حضور دستگاه های اجرایی ذی ربط نقش‬ ‫بسیار مهمی در پیگیری و رفع مشکالت فعاالن اقتصادی‬ ‫استان ایفا خواهد کرد‪ .‬وی ضمن تقدیر از همراهی و حمایت‬ ‫دستگاه های اقتصادی استان از پارلمان بخش خصوصی و‬ ‫فعاالن اقتصادی استان‪ ،‬بهبود ‪ 18‬رتبه ای شاخص محیط‬ ‫کسب وکار استان در زمستان ‪ 1399‬و بهار ‪ 1400‬را ثمره این‬ ‫همدلی و همکاری دانست‪.‬‬ ‫در ادامه این نشست حسین کبیری رئیس پشتیبانی خرید و‬ ‫ترخیص کاالی فوالد مبارکه نیز بخشی از مشکالت گمرکی‬ ‫فوالد مبارکه را مطرح و خاطرنشان کرد‪ :‬مشکالت سامانه‬ ‫جامع تجارت سبب کند شدن روند ترخیص کاالهای این‬ ‫شرکت شده است که امیدواریم با همکاری نهادهای دولتی‬ ‫ذی ربط این مشکل برطرف شود‪.‬‬ ‫در پایان این نشست مقرر گردید مشکالت و چالش های‬ ‫موجود در سامانه جامع تجارت درزمینه واردات کاال با‬ ‫همکاری اتاق بازرگانی اصفهان‪ ،‬سازمان صمت استان‬ ‫و همچنین مجموعه فوالد مبارکه احصا گردد و با استفاده‬ ‫از ظرفیت های موجود در استان به ویژه شورای گفت وگوی‬ ‫دولت و بخش خصوصی استان اصفهان برای رفع ان اقدام‬ ‫شود‪ .‬همچنین اتاق بازرگانی اصفهان برای تشکیل دوره های‬ ‫اموزشی کاربردی «اشنایی با قوانین گمرکی و ترخیص کاال»‬ ‫و «دوره جامع اشنایی با سامانه جامع تجارت و ثبت سفارش»‬ ‫برای فعاالن اقتصادی با همکاری اداره کل گمرکات و سازمان‬ ‫صمت استان اصفهان اعالم امادگی کرد‪.‬‬ ‫معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه گفت‪ :‬رکورد تخلیه‬ ‫روزانه ذوب توسط جهادگران عرصه تولید در ناحیه فوالدسازی‬ ‫و ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه برای سومین بار‬ ‫پیاپی در سال جاری به میزان ‪ 147‬ذوب در روز شکسته شد و‬ ‫این در حالی است که رکورد قبلی در تاریخ ‪ ٣١‬شهریور سال‬ ‫جاری به میزان ‪ ١٤٦‬ذوب ثبت گردیده بود‪ .‬به گزارش اصفهان‬ ‫امروز‪ ،‬عباس اکبری محمدی با اشاره به اهمیت امادگی‬ ‫واحدهای پشتیبانی‪ ،‬حمل و نقل‪ ،‬انرژی و سیاالت و ناحیه‬ ‫اهن سازی شرکت فوالد مبارکه برای رکوردزنی در تولید اظهار‬ ‫ی همه واحدها‬ ‫کرد‪ :‬دستیابی به رکوردهای تولید نیازمند امادگ ‬ ‫و نواحی مرتبط است که خوشبختانه این امادگی به خوبی در‬ ‫شرکت فوالد مبارکه وجود دارد‪ .‬وی با بیان این که میزان تناژ‬ ‫ذوب در این رکورد نسبت به رکورد قبلی ‪ 52‬تن افزایش همراه‬ ‫بود‪ ،‬افزود‪ :‬تناژ رکورد تخلیه ‪ 146‬ذوب روزانه که هفته گذشته‬ ‫محقق شد‪ ،‬به میزان ‪ 26‬هزار و ‪ 50‬تن بود که در رکورزنی‬ ‫تخلیه ‪ 147‬ذوب روزانه به ‪ 26‬هزار و ‪ 102‬تن افزایش یافته‬ ‫است‪ .‬معاون بهره برداری شرکت فوالد مبارکه با اشاره به این‬ ‫که انگیزه تالشگران ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم‬ ‫شرکت فوالد مبارکه برای افزایش تولید زیاد است‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬از کوچکترین فرصت های ممکن نهایت استفاده را‬ ‫خواهیم کرد تا به رکوردهای بیشتری در تولید دست پیدا‬ ‫کنیم‪ .‬وی با بیان این که هیچ کمبودی از نظر تجهیزات برای‬ ‫افزایش تولید نداریم و دغدغه اصلی ما رعایت ایمنی در کار و‬ ‫تولید است‪ ،‬اذعان داشت‪ :‬رکوردزنی های پی درپی در شرکت‬ ‫فوالد مبارکه نویدبخش روزهای بهتر و تولید بیشتر خواهد بود‪.‬‬ ‫اکبری در پایان با اشاره به برنامه ریزی برای رکوردزنی تولید‬ ‫ماهیانه اذعان داشت‪ :‬جهت تحقق شعار سال و اهداف وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬با برنامه ریزی های گسترده و مدون‬ ‫درصدد جابجایی رکورد ماهیانه تولید هستیم که رکوردزنی های‬ ‫بیشتر در این حوزه به زودی اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫یکی از رموز موفقیت در دفاع‬ ‫مقدس روحیه اعتماد به نفس‬ ‫م ّلی در جوانان بود‬ ‫فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان مبارکه گفت‪ :‬یکی‬ ‫از رموز موفقیت انقالب اسالمی و دفاع مقدس‪ ،‬خودباوری و‬ ‫روحیه اعتماد به نفس ملّی در جوانان بود که به برکت این‬ ‫روحیه جهادی شاهد دستاوردهای عظیم دفاعی هستیم‪ .‬به‬ ‫گزارش اصفهان امروز‪ ،‬سرهنگ پاسدار علی اصغر عطایی در‬ ‫ایین افتتاحیه نمایشگاه دفاع مقدس شرکت فوالد مبارکه با‬ ‫عنوان «در مسیر ایستادگی» اظهار کرد‪ :‬سالیان سال است‬ ‫که نمایشگاه دفاع مقدس در شرکت فوالد مبارکه به همت‬ ‫بسیجیان‪ ،‬مدیران ارشد و مدیرعامل این شرکت برگزار‬ ‫می شود و برپایی ان تداعی گر دوران طالیی دفاع مقدس‬ ‫است‪ .‬وی افزود‪ :‬امروز شاهد دستاوردهای بسیار چشم گیر در‬ ‫صنایع موشکی و نظامی هستیم که اوایل انقالب اسالمی و‬ ‫در دوران جنگ تحمیلی از این دستاوردها بی نصیب بودیم‪.‬‬ ‫فرمانده ناحیه مقاومت بسیج شهرستان مبارکه خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬دستاوردهای نظامی کشور امروز نه تنها در منطقه بلکه‬ ‫در نظام بین الملل بازدارندگی های دفاعی ایجاد کرده است؛‬ ‫نهضت عاشورا خالق نهضت دفاع مقدس و نهضت دفاع‬ ‫مقدس نیز خالق نهضت جبهه مقاومت بوده و همین امر باعث‬ ‫شده که جمهوری اسالمی در حوزه مسائل دفاعی حرف اول‬ ‫منطقه را می زند‪ .‬وی با بیان این که امروز شاهد نظام سلطه به‬ ‫سرکردگی امریکای جنایتکار در منطقه هستیم‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫امروز به برکت خون سردار شهید سلیمانی عزیز‪ ،‬رزمندگان و‬ ‫فرماندهان جبهه مقاومت‪ ،‬شاهد افول امریکا در منطقه هستیم‬ ‫که به صورت خفت باری نیروهای خود را از کشور افغانستان‬ ‫خارج کرد؛ امروز به برکت خون شهدا شاهد درخشش خورشید‬ ‫انقالب اسالمی در سپهر سیاسی نظام منطقه و نظام بین الملل‬ ‫هستیم‪ .‬الزم به ذکر است‪ ،‬ایین افتتاحیه نمایشگاه دفاع مقدس‬ ‫شرکت فوالد مبارکه با عنوان «در مسیر ایستادگی» صبح‬ ‫روز شنبه ‪ 3‬مهرماه ‪ 1400‬با حضور حجت االسالم والمسلمین‬ ‫سید مهدی موسوی امام جمعه محترم شهرستان مبارکه‪،‬‬ ‫خانم پروین صالحی نماینده محترم مردم شهرستان مبارکه در‬ ‫مجلس شورای اسالمی و سرهنگ پاسدار علی اصغر عطایی‬ ‫فرمانده محترم ناحیه مقاومت بسیج شهرستان مبارکه برگزار‬ ‫گردید‪.‬‬ ‫فوالد مبارکه سنگر جنگ‬ ‫اقتصادی و افتخار جمهوری‬ ‫اسالمی‬ ‫نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی‬ ‫با بیان این که شرکت فوالد مبارکه محلی است که در‬ ‫این روزها سنگر دیگری برای جنگ اقتصادی ما محسوب‬ ‫می شود‪ ،‬گفت‪ :‬به جای اختالفات و مجادالت بی اثر و‬ ‫تخریب گر بیاموزیم که خودمان را خالص کنیم و با وضو وارد‬ ‫سنگرهای اقتصادی شویم‪ .‬به گزارش اصفهان امروز‪ ،‬پروین‬ ‫صالحی در ایین افتتاحیه نمایشگاه دفاع مقدس شرکت فوالد‬ ‫مبارکه با عنوان «در مسیر ایستادگی» ضمن گرامیداشت یاد‬ ‫و خاطره شهدای واالمقام دفاع مقدس اظهار کرد‪ :‬ضمن‬ ‫دعای خیر برای عل ّو درجات روح شهدای دفاع مقدس‪ ،‬برای‬ ‫سالمتی‪ ،‬مجد و عظمت بازماندگان حماسه عظیم دفاع مقدس‬ ‫ارزوی موفقیت و توفیق مسالت دارم‪ .‬وی در ادامه افزود‪ :‬امروز‬ ‫برای گرامیداشت هفته دفاع مقدس در شرکت فوالد مبارکه‬ ‫در چه محل خوبی گرد هم امدیم‪ ،‬محلی که در این روزها‬ ‫سنگر دیگری برای جنگ اقتصادی ما محسوب می شود‪.‬‬ ‫نماینده مردم شهرستان مبارکه در مجلس شورای اسالمی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬شرکت فوالد مبارکه یکی از افتخارات نظام‬ ‫مقدس جمهوری اسالمی ایران است که بعد از پیروزی انقالب‬ ‫کلید خورده‪ ،‬شروع به کار کرده و در اوج فعالیت های اقتصادی‬ ‫کشور نقش افرینی کرده است‪.‬‬ صفحه 6 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫چهارشنبه | ‪ 07‬مهر ‪ | 1400‬ســـال پانزدهم | شـــمــاره ‪4177‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ورزش‬ ‫منهای فوتبال‬ ‫‪7‬‬ ‫جدال ذوب اهن و ون پارس‬ ‫در یک دیدار تدارکاتی‬ ‫هندبال اصفهان در دوران کرونا‬ ‫فعال بود‬ ‫شاگردان مهدی تارتار در ادامه دیدار های تدارکاتی به‬ ‫مصاف تیم دســته دومی ون پارس می روند‪ .‬تیم فوتبال‬ ‫ذوب اهن اصفهان در هفتمین دیدار تدارکاتی خود از اغاز‬ ‫لیــگ برتر فردا از ســاعت ‪ ۱۵‬در اصفهان به مصاف تیم‬ ‫فوتبال ون پارس نقش جهان خواهد رفت‪ .‬ون پارس دیگر‬ ‫تیم اصفهانی اســت که امسال در لیگ دسته دوم فوتبال‬ ‫کشور حاضر خواهد بود‪ .‬ذوب اهن امروز در نقش جهان به‬ ‫مصاف سپاهان خواهد رفت‪ .‬تیم فوتبال ذوب اهن روز شنبه‬ ‫و پس از یک روز اســتراحت عازم دومین اردوی تدارکاتی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫رئیس هیئت هندبال استان اصفهان می گوید هر زمان‬ ‫فدراسیون هندبال و اداره کل ورزش و جوانان‪ ،‬اجازه برگزاری‬ ‫مسابقات را صادر کنند مسابقات استانی رده های پایه را برگزار‬ ‫خواهیم کرد‪ .‬سیدحسن افتخاری درباره عملکرد هیئت هندبال‬ ‫استان در شش ماهه نخست سال اظهار داشت‪ :‬شیوع کرونا‬ ‫فعالیت همه رشته های ورزشی را تحت تاثیر قرارداد‪ ،‬بااین حال‬ ‫در بخش مسابقات سه تیم سپاهان‪ ،‬سپاهان نوین و ذوب اهن‬ ‫را در رقابت های لیگ برتر داریم که از شرایط خوبی در جدول‬ ‫برخوردار هستند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در این مدت تیم های هندبال‬ ‫ساحلی بانوان و اقایان در مسابقات ساحلی منطقه جنوب‬ ‫شرکت کردند که تیم بانوان استان به مقام دوم رسید و‬ ‫اصفهان میزبان مرحله نهایی خواهد بود‪ .‬در بخش اقایان نیز‬ ‫دو تیم نجف اباد و اصفهان به مقام های سوم و چهارم رسیده‬ ‫و به مرحله دوم صعود کردند‪ .‬رئیس هیئت هندبال استان‬ ‫افزود‪ :‬در این مدت مسابقات هندبال خیابانی بانوان در یزد‬ ‫برگزار شد که سه تیم از اصفهان به این مسابقات اعزام کردیم‪.‬‬ ‫قرار است طی چند روز اینده چهار تیم به مسابقات جوانان‬ ‫باشگاه ها و دسته های ازاد کشور که در یاسوج برگزار خواهد‬ ‫شد‪ ،‬اعزام کنیم و پس ازان تیم نوجوانان استان به مشهد اعزام‬ ‫خواهند شد‪ .‬افتخاری اضافه کرد‪ :‬روز جمعه هفته گذشته تست‬ ‫داوری را طبق ابالغ فدراسیون برگزار کردیم‪ .‬در بخش ارتقا‬ ‫مربیگری نیز طی این مدت کالس های توجیهی به صورت‬ ‫انالین برگزار شد اما دوره های مربیگری که منجر به صدور‬ ‫کارت شود‪ ،‬باید حتما حضوری باشد و به دلیل شیوع کرونا‬ ‫نتوانسته ایم این دوره ها را برگزار کنیم که در نیمه دوم سال‬ ‫تشکیل خواهد شد‪ .‬وی درباره اقدامات انجام شده در بخش‬ ‫پایه‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬تیم های پایه ما تا جایی که امکان‬ ‫داشته تشکیل شده و بازیکنان در حال تمرین هستند و هر‬ ‫زمان فدراسیون هندبال و اداره کل ورزش و جوانان‪ ،‬اجازه‬ ‫برگزاری مسابقات را صادر کنند مسابقات استانی را برگزار‬ ‫خواهیم کرد‪ .‬افتخاری درباره تقویم هیئت هندبال در نیمه‬ ‫دوم سال جاری گفت‪ :‬در نیمه دوم سال مسابقات استانی در‬ ‫همه رده های سنی برگزار خواهد شد و کالس های مربیگری‬ ‫و داوری را از ماه اینده برگزار خواهیم کرد‪ .‬همچنین تیم های‬ ‫دسته یک در هر دو بخش بانوان و اقایان تشکیل خواهد شد‪.‬‬ ‫البته ما در دسته یک بانوان دو سهمیه ذوب اهن و ریف و در‬ ‫بخش اقایان تیم پرواز هوانیروز راداریم و در بخش اقایان‬ ‫دو تیم دیگر برای حضور در رقابت های دسته یک اعالم‬ ‫امادگی کرده اند و باید برای این دو باشگاه سهمیه بگیریم‪.‬‬ ‫همچنین تیم های استان در هر دو بخش اقایان و بانوان‪ ،‬در‬ ‫تمام رده های سنی نونهاالن‪ ،‬نوجوانان و جوانان به مسابقات‬ ‫کشوری اعزام خواهند شد‪.‬‬ ‫ذوب اهن فصل اینده تیم‬ ‫متفاوتی خواهد بود‬ ‫هافبــک دفاعی تیم فوتبال ذوب اهن تاکید کرد ان ها‬ ‫در فصل پیش رو به دنبال کســب سهمیه لیگ قهرمانان‬ ‫اسیا خواهند بود‪ .‬سینا اســدبیگی وضعیت تیم ذوب اهن‬ ‫را مطلوب خواند و گفت‪ :‬خوشــبختانه وضعیت تیم خوب‬ ‫اســت و ما در اردویی که در تهران برگزار کردیم تمرینات‬ ‫خوبی را پشــت سر گذاشتیم و ســه بازی دوستانه هم با‬ ‫پیکان‪ ،‬نساجی و فوالد برگزار کردیم‪ .‬هافبک تیم فوتبال‬ ‫ذوب اهن ادامه داد‪ :‬تغییراتی که در لیست بازیکنان و کادر‬ ‫فنی ایجادشده‪ ،‬زیاد است و طبیعتا تیم ما نیاز به بازی های‬ ‫تدارکاتی دارد تا بازیکنان با یکدیگر هماهنگ شوند‪ .‬اوایل‬ ‫که تمرینات را شــروع کردیم‪ ،‬کار ســخت بود‪ ،‬ولی حاال‬ ‫شرایط بهتر شده است‪ .‬اسدبیگی درباره کار کردن با مهدی‬ ‫تارتار‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬تارتار مربی خوب و کاربلدی اســت و‬ ‫در این ســال ها در هر تیمی که حضورداشته نتایج خوبی‬ ‫گرفته است‪ .‬همان طور که گفتم تغییرات در تیم زیاد بوده‬ ‫اســت و بازیکنان نیاز به زمان دارند تا بتوانند خودشان را با‬ ‫تفکرات این مربی سازگار کنند‪ .‬من امیدوارم که تا شروع‬ ‫لیگ بتوانیم به شرایط خوبی برسیم‪ .‬وی در پایان تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ما فصل گذشته شرایط خوبی نداشتیم‪ ،‬ولی مطمئنا در‬ ‫فصل اینده ذوب اهن روزهای خوبی را تجربه خواهد کرد‪.‬‬ ‫ما به قرار گرفتن در باالی جدول و حتی گرفتن سهمیه اسیا‬ ‫فکر می کنیم و اعتقادم این اســت که ذوب اهن با مهدی‬ ‫تارتار می تواند فصل متفاوتی را رقم بزند‪.‬‬ ‫هافبک تیم امید از انتخاب‬ ‫ذوب اهن راضی است‬ ‫هافبــک جدید ذوب اهن در مورد شــرایط این تیم و‬ ‫اردوی تیــم امید صحبت کرد‪ .‬محمــد خدابنده لو درباره‬ ‫پیوستنش به تیم ذوب اهن و شرایط این تیم اظهار داشت‪:‬‬ ‫بعد از پایان قراردادم با پیکان پیشــنهادهایی داشتم که در‬ ‫بین ان ها پیشــنهادهای خوبی هم وجود داشت که شاید‬ ‫ازلحاظ مالی حتی برایم بهتر از ذوب اهن بود ولی به دلیل‬ ‫تجربه خوب همکاری با تارتار و اینکه باهم راحت هستیم‬ ‫و از هم شناخت خوبی داریم ترجیح دادم به ذوب اهن بیایم‬ ‫و از انتخاب خودم راضی هستم‪ .‬در مورد وضعیت تیم هم‬ ‫اوضاع خوبی داریم و تیم خیلی سریع جمع شد و تمرینات‬ ‫شروع شد‪ .‬وی افزود‪ :‬من زیاد فرصت تمرین با ذوب اهن‬ ‫را نداشــتم و در اردو کنار تیم نبودم چراکه همراه تیم امید‬ ‫بودم ولی می دانم شرایط خوبی در ذوب اهن حاکم است و‬ ‫امید این رادارم که وضعیت خوبی در فصل جدید خواهیم‬ ‫داشت و نتایج خوبی کسب خواهیم کرد‪ .‬هافبک ذوب اهن‬ ‫در مورد حضور در تیم امید و کار با مهدوی کیا گفت‪ :‬اقای‬ ‫مهدوی کیا از اسطوره ها و بزرگان فوتبال ما هستند و کار با‬ ‫ایشان هم خیلی جذاب است و هم به شدت سخت و دشوار‪.‬‬ ‫ایشان به شدت در مربیگری ادم سخت گیری است و خیلی‬ ‫روی اصولش پایبند است و فوتبال موردنظرش برگرفته از‬ ‫سبک المانی است که سال ها در انجا فعالیت کرده و من‬ ‫فکر می کنم با توجه به جوی که در اردوی امید دیدم قطعا‬ ‫ایشان موفق خواهد شد و نتایج خوبی خواهد گرفت‪ .‬خدا‬ ‫بنده لو در مورد وضعیت ذوب اهن در فصل جدید توضیح‬ ‫داد‪ :‬متاسفانه ذوب اهن در دو سال اخیر نتوانسته نتایج خوبی‬ ‫کســب کند و من چون در این مجموعه نبودم دالیلش را‬ ‫نمی دانم‪ .‬ممکن اســت بدشانسی یا موارد دیگر تاثیرگذار‬ ‫بوده باشد ولی امسال نتایج خوبی در انتظار ماست و برای‬ ‫رتبه های باالی جدول و حتی کســب سهمیه می جنگیم‪.‬‬ ‫وی در مــورد تفاوت بازی در پیکان با ذوب اهن افزود‪ :‬در‬ ‫پیکان چون طرفدار ان چنانی نداشتیم فشار افکار عمومی‬ ‫روی ما نبود ولی در ذوب اهن با توجه به ســابقه این تیم‬ ‫که به فینال اســیا صعود کرده و طرفدارانی که دارد فشار‬ ‫و انتظارات زیادی روی مــا وجود دارد و برای همین باید‬ ‫خودمان را برای یک چالش سخت اماده کنیم و اماده این‬ ‫چالش هم هستیم‪.‬‬ ‫حسین پاشایی شرایط گاندوها را کامال دگرگون شده می داند‬ ‫ذوب اهن با ‪ 90‬درصد تغییر‬ ‫در لیگ بیست و یکم‬ ‫مربی ذوب اهن از شــرایط این روزهای سبزپوشــان‬ ‫اصفهانی می گوید و معتقد اســت شــاکله جدید این تیم‬ ‫برای هماهنگی به زمان بیشــتری نیاز دارد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایمنا‪ ،‬تیم ذوب اهن این روزها مشــغول برگزاری اردوی‬ ‫اماده سازی برای لیگ بیســت و یکم است و کادر فنی‬ ‫جدید تالش زیــادی برای ارزیابــی بازیکنان می کنند‪.‬‬ ‫حسین پاشــایی‪ ،‬دســتیار مهدی تارتار از پارس جنوبی‬ ‫جم همراه دوســت صمیمی خود در کادر فنی بود و حاال‬ ‫بــا امدن تارتار بــه ذوب اهن وی نیز بــه جمع گاندوها‬ ‫اضافه شده است‪ .‬حضور این مربی بادانش فوتبال ایران‪،‬‬ ‫بهانه ای شــد تا با وی گفت وگویی را داشته باشیم که در‬ ‫ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬این روزها مجموعه ذوب اهن حسابی درگیر و‬ ‫چهاربازیکناکادمیسپاهان‬ ‫در راه تکامل‬ ‫محرم نویدکیا با مشورت فرهاد بهادرانی چهار بازیکن‬ ‫از اکادمی سپاهان را به فهرست تیم فوتبال بزرگساالن‬ ‫فراخوانده است‪ .‬پیش از اینکه فرهاد بهادرانی بازیکن دو‬ ‫دهه قبل سپاهان در کنار محرم نویدکیا کارش را در تیم‬ ‫بزرگساالن اغاز کند‪ ،‬در تیم های پایه سپاهان به عنوان‬ ‫مربی فعالیت می کرد و به همین واسطه حاال که کارش‬ ‫را در تیم اصلی اغاز کرده‪ ،‬شــناخت خوبی از بازیکنان‬ ‫اکادمی باشگاه دارد و اولین کسی است که محرم نویدکیا‬ ‫ی‪‎‬گیرد‪.‬‬ ‫برای اضافه کردن بازیکنان جوان از او مشورت م ‬ ‫البته پیش تر نیز فرهاد بهادرانی یاســین ســلمانی را به‬ ‫امیر قلعه نویی پیشــنهاد داده بود و این بازیکن جوان و‬ ‫مستعد کم کم خود را در ترکیب طالیی پوشان جا انداخت‬ ‫و پس ازاینکه فصل گذشــته بیشــتر به عنوان بازیکن‬ ‫تعویضی در بسیاری از بازی ها وارد زمین شد‪ ،‬در فصل‬ ‫جدید به نظر می رسد فرصت بیشتری برای نشان دادن‬ ‫توانایی هایش به دست بیاورد‪ .‬یاسین با نمایش هایی که‬ ‫داشت‪ ،‬به تیم ملی هم رسید و در اخرین اردوی تیم ملی‬ ‫نیز یکی از بازیکنان منتخب اســکوچیچ بود‪ .‬حاال و در‬ ‫استانه شروع فصل جدید با مشورتی که در میان اعضای‬ ‫کادر فنی سپاهان انجام شده‪ ،‬چهار بازیکن دیگر که اریا‬ ‫یوسفی‪ ،‬امیرمحمد محمدکار‪ ،‬محسن گودرزی و سامان‬ ‫رنجبر هستند به اردوی تیم اصلی سپاهان اضافه شده اند‬ ‫و باید دیــد در طول فصل طوالنی پیش رو که طالیی‬ ‫پوشان در سه جام حضور خواهند داشت‪ ،‬چقدر می توانند‬ ‫فرصت بازی به دســت بیاورند‪ .‬در میان این سه بازیکن‬ ‫در تمرینــات پیش فصل اریا یوســفی عملکرد بهتری‬ ‫داشته و ضمن اینکه مقابل نساجی گلزنی کرد‪ ،‬در مقابل‬ ‫گل گهر نیز از ابتدا وارد زمین شد‪ .‬امیرمحمد محکم کار‬ ‫بازیکن دیگری اســت که خــودش را از تیم اکادمی به‬ ‫بزرگســاالن و در پست وینگر راست بازی می کند؛ این‬ ‫بازیکن در مقابل گل گهر بــرای دقایقی فرصت بازی‬ ‫به دست اورد‪ .‬درنهایت سامان رنجبر که در پست دفاع‬ ‫وسط بازی می کند و محسن گودرزی که هافبک وسط‬ ‫است‪ ،‬دو بازیکن دیگر اضافه شده به اردوی بزرگساالن‬ ‫هستند که ترافیک بیشتری را پیش روی خود می بینند و‬ ‫مانند دو بازیکن دیگر کار سختی برای رسیدن به ترکیب‬ ‫دارند‪ .‬به جمع بازیکنان تیم فوتبال سپاهان باید نام ارتور‬ ‫اســتپانیان را هم اضافه کرد که فرزند لئون اســتپانیان‬ ‫ستاره سال های گذشته سپاهان است و به نظر می رسد‬ ‫در فصل پیش رو ذخیره نورافکن در پســت دفاع چپ‬ ‫باشــد‪ .‬البته محرم نویدکیا شرایط او را زیر نظر گرفته و‬ ‫اگر دیدگاه مثبتی روی او تا پیش از اغاز لیگ نداشــته‬ ‫ذوب اهن با تاتار روزهای خوبی پیش رو‬ ‫دارد‬ ‫دروازه بــان ذوب اهن اعتقاد دارد ایــن تیم با تارتار‬ ‫روزهای خوبی را پیش رو خواهد داشــت‪ .‬شهاب گردان‬ ‫تماشاگران تا نیم فصل به‬ ‫ورزشگاه ها برمی گردند‬ ‫با اعالم سرپرســت کمیته مسابقات ســازمان لیگ‬ ‫تماشاگران طی ماه های اینده به ورزشگاه ها برمی گردند‪.‬‬ ‫بعد از اعالم رســمی ســتاد مبارزه با کرونا مبنی بر اینکه‬ ‫افرادی که دو دوز واکســن زده باشند می توانند با ظرفیت‬ ‫محدود به ورزشــگاه بروند‪ ،‬حاال سازمان لیگ فوتبال هم‬ ‫در تدارک این موضوع اســت‪ .‬ســهیل مهدی سرپرست‬ ‫کمیته مســابقات ســازمان لیگ در این خصوص گفت‪:‬‬ ‫«یک خبر خوب برای فوتبال دارم‪ ،‬در حال تالش هستیم‬ ‫تا خبرنگاران و تماشــاگران با درصدی جزئی در مسابقات‬ ‫فصــل اینده حضور پیدا کننــد‪ ».‬وی ادامه داد‪« :‬مطمئنا‬ ‫بازگشت تماشاگران به استادیوم ها باعث جذابیت فوتبال‬ ‫می شود ولی در تالش هســتیم مجوز حضور درصدی از‬ ‫ان ها را تا نیم فصل به دست بیاوریم‪».‬‬ ‫دار امادگی برای لیگ بیست و یکم است‪ .‬شرایط‬ ‫تیم را چطور می بینید؟‬ ‫وضعیــت به گونه ای بود که با توجــه به نتایج دو فصل‬ ‫گذشــته‪ ،‬ذوب اهن به یک خانه تکانی اساسی نیاز داشت‪ .‬با‬ ‫توجه به دیدگاه مهدی تارتار در خصوص عملکرد بازیکنان‬ ‫لیگ یــک و لیگ برتر و همچنین بودجه ای که باشــگاه‬ ‫ذوب اهن داشــت به نظر می رسد بازیکنان خیلی خوبی را‬ ‫جذب کردیــم‪ .‬درواقع این امکان وجود نداشــت همچون‬ ‫تیم های متمول بازیکنان گران قیمت جذب کنیم‪ ،‬اما با توجه‬ ‫به بودجه‪ ،‬بازیکنان خوبی در اختیارداریم‪ .‬در اصل بازیکنان‬ ‫تراز اول لیگ یک و بازیکنانی که باسلیقه مهدی تارتار جور‬ ‫درمی ایند از لیگ برتر جذب شدند‪ .‬امیدواریم در روندی که‬ ‫در ابتدای شروع تمرینات در پیش گرفتیم فصل بسیار خوبی‬ ‫را رقم بزنیم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬در روزهای اخیر ذوب اهن چند بازی دوستانه‬ ‫داشته است‪ .‬ایا به نقاط ضعف و قوت تیم دست‬ ‫پیداکرده اید؟‬ ‫ترکیب تیم نســبت به گذشــته ‪ ۹۰‬درصد تغییر کرده‬ ‫است‪ .‬حداقل به چهار یا پنج هفته زمان احتیاج داریم تا بین‬ ‫بازیکنان جدید هماهنگی ایجاد شــود‪ .‬این روزها کادر فنی‬ ‫تمام تالش خود را برای رســیدن به این هماهنگی انجام‬ ‫می دهد تا شــروع به مسابقات که اواخر مهرماه است نقاط‬ ‫ضعفی نداشته باشیم‪ .‬در چند بازی اخیر‪ ،‬فارغ از نتیجه‪ ،‬روند‬ ‫رو به رشدی داشته ایم و تغییرات عمده ای ازلحاظ هماهنگی‬ ‫نسبت به دیدارهای ابتدایی احساس شده است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬تا شروع لیگ برتر و بسته شدن پنجره نقل و‬ ‫انتقاالتی ایا لیست بازیکنان تیم دچار تغییراتی‬ ‫می شود؟‬ ‫نفرات تیم ما تقریبا بسته شده است‪ .‬درواقع سهمیه های‬ ‫لیگ برتری و دیگر ســهمیه ها جذب شده اند‪ .‬بعید می دانم‬ ‫تغییرات خاصی در نفرات برای شــروع و ادامه فصل شاهد‬ ‫باشــیم‪ ،‬اما بازهم این نیز بستگی به عملکرد نفرات و نظر‬ ‫کادر فنی دارد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اردوی کردان کرج روزهــای قبل به پایان‬ ‫رسید‪ .‬ایا برگزاری اردوی خارجی هم در دستور‬ ‫کادر فنی قرار دارد؟‬ ‫درباره اردوی کردان کرج شرایط خیلی خوب و مناسب‬ ‫پیش رفت و خوشبختانه همه چیز برای اماده سازی تیم خوب‬ ‫بود‪ ،‬اما برای اردوی خارجی مدیریت باشــگاه باید تصمیم‬ ‫بگیرد و نمی توانم به طورقطع بگویم منتفی شده یا خیر اما‬ ‫در برنامه کادر فنی که از ابتدای حضور در تیم ارائه شــده‪،‬‬ ‫برگزاری این اردو وجود داشــته و باید ببینیم شرایط به چه‬ ‫گونه ای پیش می رود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬مجموعه تیم قبــل از حضور در اردوی کرج‬ ‫همگی واکسینه شدند‪ .‬فکر می کنید واکسینه‬ ‫شــدن تیم بر روند کار در لیــگ برتر تاثیر‬ ‫می گذارد؟‬ ‫قطعا همین طور است‪ .‬همه کادر فنی با توجه به سن و‬ ‫سالشان دو دوز را دریافت کرده بودند و تنها من مانده بودم‬ ‫که خوشبختانه با تالش مدیریت باشگاه به همراه بازیکنان‬ ‫واکسینه شدیم‪ .‬مطمئنا با دریافت این واکسن شرایط ذهنی‬ ‫بهتری برای تیم رقم می خورد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اگر صحبتی با هــواداران ذوب اهن دارید‬ ‫می توانید با ان ها در میان بگذارید‪.‬‬ ‫باید این را اعالم کنم که به همراه مهدی تارتار و دیگر‬ ‫اعضــای کادر فنی به اصفهان امده ایم تا هرچه داریم برای‬ ‫اعتالی نام ذوب اهن بگذاریم‪ .‬هواداران و دوســتداران این‬ ‫تیم در دو سال گذشته سختی های بسیار کشیده اند و از همه‬ ‫این موضوعات باخبریم‪ .‬به ان ها قول می دهم تمام تالش‬ ‫وتوانمان را به کار بگیریم تــا ذوب اهن را به جایگاه اصلی‬ ‫خود برسانیم‪.‬‬ ‫در مورد اخرین وضعیت خود و اینکه در شــروع تمرینات‬ ‫ذوب اهن دچار اسیب دیدگی شده بود‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬من‬ ‫در شروع تمرینات اســیب دیدم و همین موضوع باعث‬ ‫شد تا بازی های دوستانه و جلسات تمرینی را که تا االن‬ ‫برگزارشده است‪ ،‬از دست بدهم‪ .‬البته االن شرایطم بهتر‬ ‫اســت و بااینکه مصدومیت کوچکی داشــتم‪ ،‬ولی این‬ ‫اسیب دیدگی ســخت بود‪ .‬فکر می کنم تا چند روز اینده‬ ‫به تمرینات اضافه شــوم‪ .‬وی در ادامــه راجع به دالیل‬ ‫ادامه حضورش در ذوب اهن تصریح کرد‪ :‬من یک فصل‬ ‫دیگر قرارداد دارم و از همان اول هم نقشــه دیگری در‬ ‫ذهنم نبود‪ ،‬چون دوست داشــتم در ذوب اهن بمانم که‬ ‫ایــن اتفاق رخ داد‪ .‬گردان در واکنش به برخی شــایعات‬ ‫مبنی بر اینکه باشگاه ذوب اهن‬ ‫از وی خواســته بــود تــا مبلغ‬ ‫قراردادش را کمتــر کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اصال این طور نبود‪ .‬مبلغ قرارداد‬ ‫من بــا ذوب اهن باال نیســت و‬ ‫یک مبلغ نرمال و معمولی است‪.‬‬ ‫ذوب اهن ریخت وپاش های خیلی‬ ‫از باشــگاه ها را ندارد و همیشه‬ ‫قراردادهــای نرمــال را در نظر‬ ‫می گیرد‪ .‬مبلغ قــرارداد من هم‬ ‫زیاد نیســت که بخواهند ان را‬ ‫کم کننــد‪ .‬دروازه بان تیم فوتبال‬ ‫ذوب اهن که بابت اتفاقات دیدار‬ ‫مقابل ســایپا در فصل گذشته یک جلسه از محرومیتش‬ ‫باقی مانده اســت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬من بابت اشــتباهی که‬ ‫انجام دادم ضرر کردم‪ ،‬ولی خوشحالم که درنهایت اتفاق‬ ‫بدتری رخ نداد و ذوب اهن در لیگ برتر ماند‪ .‬امیدوارم که‬ ‫فصــل اینده روزهای خوبی را تجربه کنیم‪ .‬وی در پایان‬ ‫با اشاره به حضور مهدی تارتار در ذوب اهن‪ ،‬گفت‪ :‬تارتار‬ ‫مربی جوانی اســت که در چند سال گذشته نتایج خوبی‬ ‫گرفته اســت‪ .‬من فکر می کنم ذوب اهن و تارتار انتخاب‬ ‫هوشــمندانه ای انجــام دادند و همکاری شــان می تواند‬ ‫روزهای خوبی را برای ان ها رقم بزند‪.‬‬ ‫ملی پوش والیبال بانوان‬ ‫ذوب اهن در پرتغال‬ ‫والیبالیست فصل گذشته ذوب اهن راهی لیگ پرتغال‬ ‫شد‪ .‬منا دریس محمودی‪ ،‬بازیکن ملی پوش تیم والیبال بانوان‬ ‫ذوب اهن با عقد قراردادی رسمی به باشگاه بواویشتا پرتغال‬ ‫پیوست‪ .‬منا دریس محمودی که سالیان متمادی در تیم‬ ‫والیبال ذوب اهن اصفهان توپ می زد‪ ،‬به این تیم در پورتو‬ ‫پرتغال پیوسته است‪ .‬مهتاب رحمانی دیگر ملی پوش والیبال‬ ‫بانوان ایران نیز دیگر والیبالیست ایرانی است که به عضویت‬ ‫این تیم درامده است‪.‬‬ ‫سایه سنگین کرونا بر بسکتبال‬ ‫اصفهان‬ ‫باشد‪ ،‬اردوی طالیی پوشان را ترک خواهد کرد‪ .‬او سابقه‬ ‫بازی در تیم زیر ‪ 21‬ســال ارمنستان را دارد‪ .‬سپاهان در‬ ‫فصل پیــش رو تیم کاملی را در اختیــار دارد که حتی‬ ‫بازیکنان شناخته شــده تیم نیز کار سختی برای رسیدن‬ ‫به ترکیب اصلی دارنــد‪ ،‬ولی در همین وضعیت بود که‬ ‫یاسین سلمانی خود را به تفکرات کادر فنی تحمیل کرد‬ ‫و به تیم ملی هم رســید و باید دیــد از میان بازیکنان‬ ‫تازه وارد اکادمی ســپاهان به تیم بزرگساالن‪ ،‬کدامشان‬ ‫توان تکرار مســیری رادارند که سلمانی طی چند فصل‬ ‫اخیر طی کرده است‪.‬‬ ‫کاپیتان پیشین سپاهان در مشهد‬ ‫به دنبال کسب تجربه‬ ‫هادی عقیلی مدافع پیشــین تیم ملی و ســپاهان در‬ ‫راســتای کسب تجربه در نخستین دوره مربیگری خود به‬ ‫کادرفنی مهاجری اضافه شد‪ .‬پیشکسوت فوتبال اصفهان در‬ ‫شرایطی همکاری با رضا مهاجری‬ ‫را پذیرفــت که پیــش از ان بارها‬ ‫اعالم کرده بــود‪ ،‬برای اولین دوره‬ ‫مربیگری خود ســرمربی بودن را‬ ‫در اولویت قرار داده اســت‪ .‬عقیلی‬ ‫بارهــا در مصاحبه های خود اعالم‬ ‫کرده بود‪ ،‬قصد همکاری با محرم‬ ‫نوید کیا برای تکامل ســپاهان را‬ ‫ندارد چراکه اعتقاد داشــت درکنار‬ ‫هم ایســتادن این دو نفر به نوعی‬ ‫اســتعداد سوزی است و باید از هم‬ ‫فاصله داشته باشــند‪ .‬گویا عقیلی‬ ‫باگذرانــدن دوره هــای مربیگری‬ ‫به این نتیجه رســیده برای رشد‬ ‫دادن تفکرات خــود باید مدتی را‬ ‫به عنوان عضوی از کادرفنی سپری کند که شاید تفکراتش‬ ‫با مهاجری هم خوانی داشته باشد‪ .‬بااین حال‪ ،‬عقیلی اکنون‬ ‫عضوی از کادر فنی شــهر خودرو خراســان است که باید‬ ‫دیــد تفکرات او با مهاجری تا چه حــد همخوانی خواهد‬ ‫داشــت؟ اما نکته قابل توجه این است؛ مدیران اصفهانی از‬ ‫دادن پیشنهاد همکاری به عقیلی خودداری کردند تا شاید‬ ‫پیشکسوت فوتبال اصفهان تفکرات و دانش را برای دیگر‬ ‫تیم شهرستانی به کار بگیرد‪ .‬هرچند شاید بهتر بود‪ ،‬مدیران‬ ‫ذوب اهن یا سپاهان برای هدایت تیم های پایه خود یا حتی‬ ‫هدایت ذوب اهن اعتماد به سرمربی جوان همچون هادی‬ ‫رئیس هیئت بسکتبال استان اصفهان می گوید شیوع‬ ‫بیماری کرونا مانع اجرایی شدن تقویم این هیئت شده‬ ‫است‪ .‬جواد داوری درباره عملکرد هیئت بسکتبال استان‬ ‫در شش ماهه نخست امسال اظهار داشت‪ :‬متاسفانه شیوع‬ ‫گسترده کرونا باعث شد تا نتوانیم بسیاری از برنامه های‬ ‫پیش بینی شده در تقویم هیئت را اجرا کنیم بااین حال در این‬ ‫مدت مسابقات پایه استان را در هر دو بخش بانوان و اقایان‬ ‫برگزار کردیم و درباره زیرساخت های موردنیاز هیئت به ویژه‬ ‫مجموعه خانه بسکتبال تصمیماتی گرفته شده که امیدواریم به‬ ‫سرانجام برسد‪ .‬وی درباره فعالیت های هیئت بسکتبال استان‬ ‫در شش ماهه دوم سال خاطرنشان کرد‪ :‬در شش ماهه دوم‬ ‫سال تالش می کنیم لیگ های مختلف استانی و کشوری‬ ‫را برگزار کنیم‪ .‬سال گذشته ‪ 12‬تیم در لیگ های مختلف‬ ‫استانی و کشوری داشتیم و امیدواریم که امسال با شرایط‬ ‫بهتری به این مسابقات وارد شویم‪ .‬رئیس هیئت بسکتبال‬ ‫استان اصفهان درباره اقدامات هیئت برای واکسیناسیون‬ ‫ورزشکاران این رشته‪ ،‬گفت‪ :‬بازیکنان حاضر در لیگ برتر از‬ ‫طریق باشگاه ها و اداره کل ورزش و جوانان واکسینه شده اند‪.‬‬ ‫عالوه بر این هیئت پیگیری های زیادی برای سایر ورزشکاران‬ ‫و مربیان فعال در استان انجام داده بود اما متاسفانه به نتیجه‬ ‫نرسید‪.‬‬ ‫سقوط دو پله ای فوتسال ایران‬ ‫در رده بندی جهانی‬ ‫عقیلی را در دســتور کار قرار می داد تا او نیز مورد ازمایش‬ ‫قرار گیرد‪ .‬تیم های اصفهانی جدای از اینکه به لحاظ بازیکن‬ ‫سازی‪ ،‬منبع دیگر تیم ها شــده اند‪ ،‬حاال با پیوستن هادی‬ ‫عقیلی به پدیده‪ ،‬گویا به این نتیجه رســیده اند‪ ،‬دانش های‬ ‫مربیگــری را هم به جای اصفهان‪ ،‬برای دیگر اســتان ها‬ ‫تحمیل کنند‪ .‬حال اینکه کاپیتان سابق سپاهان ایا به کار‬ ‫شهر خودرو بیاید‪ ،‬باید منتظر ماند‪.‬‬ ‫تیم ملی فوتسال ایران در تازه ترین رده بندی فوتسال دنیا‬ ‫با دو پله سقوط در رده هفتم رتبه بندی (رنکینگ) جهانی قرار‬ ‫گرفت‪ .‬تیم ملی فوتسال ایران در مرحله یک چهارم نهایی جام‬ ‫جهانی لیتوانی با نتیجه سه بر دو از قزاقستان شکست خورد‬ ‫تا از گردونه مسابقات کنار رود‪ .‬این در حالی بود که شاگردان‬ ‫محمد ناظم الشریعه در دوره قبل مسابقات توانسته بودند رتبه‬ ‫سوم جهان را از ان خود کنند‪ .‬بااین حال سایت فوتسال ورلد‬ ‫رنکینگ جدول برترین تیم های دنیا را به روزرسانی کرد که‬ ‫تیم ملی ایران دو پله نسبت به قبل سقوط کرد و در رده هفتم‬ ‫دنیا ایستاد‪ .‬تیم ملی فوتسال کشورمان در رده بندی قبلی در‬ ‫رتبه پنجم قرار داشت‪.‬‬ صفحه 7 ‫روزنامه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی با روش خبری ‪ -‬تحلیلی‪ -‬اطالع رسانی‬ ‫بنیانگذار‪ :‬عبدالمحمد اکبری | تاسیس‪1383 :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫چهارشنبه ‪ 07‬مهر ‪ / 1400‬سال هفدهم ‪ /‬دوره جدید‪ /‬شماره ‪28Sep2021 | 4177‬‬ ‫ایات نورانی‬ ‫ما این کتاب را به حق به سوى تو فرود اوردیم پس خدا را در حالى که اعتقاد خود را براى او خالص‏کنند‏ه اى عبادت‬ ‫کن‬ ‫زمر‪2‬‬ ‫نشانی‪:‬اصفهان‪،‬میدانازادی‪،‬خیاباندانشگاه‬ ‫نرسیده به حکیم نظامی‪،‬کوچه شهید روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750 :‬ده خط) فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫کسری اب در دشت اصفهان و برداشت ها‪ ،‬اصفهان را در‬ ‫ان سوی مرزهای فرونشست و در دل بحران قرار داده است؛ بحرانی‬ ‫که پایش را بیخ گلوی اصفهان باهمه سابقه تاریخی و معماری‬ ‫گذاشته‪ ،‬که باید به زعم کارشناسان پیگیری شود‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬اطلس فرونشست اصفهان در سال ‪۹۷‬‬ ‫منتشرشده از سوی سازمان نقشه برداری کشور‪ ،‬اولین رقم های‬ ‫نرخ فرونشست را در اطراف پل های تاریخی و میدان نقش جهان‬ ‫نشان داد؛ رقم هایی بین ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬میلی متر فرونشست در سال که‬ ‫با استفاده از تصاویر ماهواره ای سنتینل ‪ ۱‬برداشت شده بود و گرچه‬ ‫به گفته کارشناسان زمین شناسی‪ ،‬چندان دقیق نبودند اما حکایت‬ ‫از خطری داشتند که بیخ گوش اصفهان کمین کرده و در اولین‬ ‫خیزش ها‪ ،‬پل ها و میدان نقش جهان را نشانه می گیرند‪ .‬هشدارها‬ ‫اما تنها مربوط به سال ‪ ۹۸‬نبود و پیش تر از ان در سال ‪ ،۹۳‬مرکز‬ ‫زمین شناسی اصفهان در قالب یک پیشنهاد به اداره کل میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی نسبت به خطر فرونشست‬ ‫ل پل های تاریخی شهر اصفهان هشدار داده و درخواست‬ ‫در مح ‬ ‫کرده بود تا باهمکاری هر دو نهاد با نصب دستگاه های ابزار دقیق‬ ‫«‪ GPS‬دو فرکانس» رفتارشناسی دقیق تری از پل ها انجام شود‪.‬‬ ‫این پیشنهاد اما جدی گرفته نشد و حاال بعد از گذشت ‪ ۷‬سال و‬ ‫پیشروی فرونشست در دل شهر اصفهان‪ ،‬معاونت میراث فرهنگی‬ ‫اصفهان می گوید اداره متبوعش با طی شدن روند اداری و قانونی‬ ‫حاضر به همکاری است‪ .‬رضا اسالمی مدیرکل زمین شناسی و‬ ‫اکتشافات معدنی مرکز اصفهان درباره اظهارنظرهای متفاوتی که‬ ‫درباره ترک ها به خصوص در پل های تاریخی اصفهان می شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬عده ای می گویند ترک ها در پل های چوبی‪ ،‬سی وسه پل و‬ ‫خواجو فرونشستی نیست‪ ،‬اما بهترین راه اندازه گیری به وسیله ابزار‬ ‫دقیق یعنی «‪ GPS‬دو فرکانس» است که ببینیم ایا واقعًا این پل ها‬ ‫نشست می کنند؟! و چه عاملی باعث این ترک ها شده است؟! در‬ ‫این راستا‪ ،‬سال ‪ ۹۳‬نامه ای به میراث فرهنگی فرستادیم و پیشنهاد‬ ‫این بررسی و همکاری را دادیم اما از ان سال این کار بالتکلیف ماند‬ ‫یداند دراین باره چه کاری باید انجام بدهد!‬ ‫و سازمان زمین شناسی نم ‬ ‫او افزود‪ :‬ما به میراث فرهنگی اصفهان اعالم کردیم که سازمان‬ ‫زمین شناسی دستگاه ابزار دقیق دارد و اگر کمک کنید‪ ،‬با مساعدت‬ ‫هم ــ همان پایشی که حاال در دشت برخوار انجام می دهیم ـ‬ ‫پل های تاریخی را پایش می کنیم که میزان نشست پل ها چقدر و‬ ‫حرکت نشست ها به کدام سمت است‪ .‬این مقام مرکز زمین شناسی‬ ‫در اصفهان معتقد است که اگر این پایش توسط ابزار دقیق انجام‬ ‫و اندازه گیری شود‪ ،‬دیگرکسی نمی تواند فرونشست و اثار ان بر‬ ‫پل های تاریخی را کتمان کند‪ .‬اسالمی در ادامه یاداور شد‪ :‬اطلس‬ ‫فرونشست سازمان نقشه برداری که در سال ‪ ۹۸‬منتشر شد‪ ،‬نرخ‬ ‫فرونشست را در سی وسه پل و پل خواجو تا میدان بزرگمهر‪ ،‬نشان‬ ‫داد‪ .‬این داده ها که به وسیله دستگاه رادار کسب شده‪ ،‬همه نسبی‬ ‫هستند اما اگر می خواهیم نرخ فرونشست را دقیق تر در این مناطق‬ ‫بدانیم‪ ،‬راهش استفاده از «‪ GPS‬دو فرکانس» و چند دوره پایش‬ ‫است‪ .‬دغدغه مدیرکل زمین شناسی مرکز اصفهان اما این است که‬ ‫فرونشست‬ ‫مادامی که زاینده رود به همین خشکی کنونی اش باشد‪،‬‬ ‫ِ‬ ‫فزاینده پیشروی می کند و دودش تنها در چشم ساکنان شمال‬ ‫اصفهان نمی رود‪ ،‬بلکه این بحران دامن همه شهر را می گیرد‪ :‬در‬ ‫بازدیدی که از میدان نقش جهان و مسجد جامع عباسی داشتیم و‬ ‫ترک های فرونشستی ای که در این بناها دیدیم‪ ،‬تصور نمی کردم تا‬ ‫یدادیم ‪۵‬‬ ‫این اندازه ماجرا گسترده شده باشد! خطری که احتمال م ‬ ‫یا ‪ ۶‬سال دیگر با ان مواجه باشیم‪ ،‬اکنون امده و به صورت موریانه‬ ‫وار نزدیک می شود‪ .‬انچه مدیرکل زمین شناسی مرکز اصفهان از‬ ‫ان به عنوان پیشنهاد به اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و‬ ‫صنایع دستی اصفهان یاد می کند‪ ،‬رفتار سنجی فرونشست پل های‬ ‫تاریخی اصفهان بوده که از سوی متولیان میراث فرهنگی در سال‬ ‫‪ ۹۳‬با اقبال مواجه نشد‪ .‬در این پیشنهاد بنا بود با تفسیر داده های‬ ‫حاصل از شبکه ‪ GPS‬به تعیین میزان حرکات قائم و افقی ‪ ۳‬پل‬ ‫تاریخی شهر (سی وسه پل‪ ،‬خواجو و جوبی) پرداخته شود‪ .‬این شبکه‬ ‫متشکل از ‪ ۳۸‬ایستگاه جهت اندازه گیری دوره ای نرخ حرکات پل‬ ‫پیشنهادشده بود که روی هر پل ‪ ۱۲‬دستگاه ‪ GPS‬در دو ردیف ‪۶‬‬ ‫ایستگاهی‪ ،‬در دو پهلوی هر پل نصب می شد؛ ارایشی از قرارگیری‬ ‫جی پی اس ها در دو ردیف موازی که عالوه بر به دست اوردن‬ ‫هرگونه جابه جایی و نشست در طول‪ ،‬مقدار جابه جایی و نشست‬ ‫در دو پهلوی پل نیز قابل اندازه گیری و مقایسه بود و درنهایت‬ ‫الگوی سه بعدی از حرکات پل به دست می امد‪ .‬به گفته اسالمی‬ ‫ایندستگاه هایجی پی اسبهدلیلاینکهگیرندهبودند‪،‬هیچاسیبی‬ ‫به بنای تاریخی وارد نمی کردند و شامل یک صفحه فلزی بودند که‬ ‫بر باالی پل ها چسب می شدند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬منکر اثار فرونشست در بناهای تاریخی‬ ‫نیستیم‬ ‫در این میان اما ناصر طاهری‪ ،‬معاونت میراث فرهنگی اصفهان‬ ‫معتقد است‪ ،‬هر فکری که برای کل دشت اصفهان باید کرد‪ ،‬بنای‬ ‫تاریخی هم شامل همان راهکار می شود‪ .‬او گفت‪ :‬فرض بر اینکه‬ ‫سازمان زمین شناسی ثابت کرد‪ ،‬ترک ها درنتیجه فرونشست است؛‬ ‫ما که منکر این ماجرا نیستیم! فرونشست اتفاق می افتد و به خاطر‬ ‫مسئله اب است‪ .‬اب زاینده رود بسته شده و فرونشست اتفاق می افتد؛‬ ‫هیچ نیازی هم به اثباتش نیست‪ .‬حرف ما این است که در بنای‬ ‫تاریخی ترک وجود دارد؛ مثل مناره های ما‪ ،‬اما اگر فرونشست اتفاق‬ ‫بیفتد مناره ای که هزار سال قد برافراشته‪ ،‬یک باره فرومی ریزد‪.‬‬ ‫این گونه نیست که ارام‪ ،‬ارام ترکی ایجاد شود بلکه مناره ها به‬ ‫خاطر ارتفاعی که دارند‪ ،‬اگر فرونشست اتفاق بیفتد‪ ،‬هرلحظه امکان‬ ‫فروریزش ان ها وجود دارد‪.‬‬ ‫او درباره ترک هایی که در پل های تاریخی و بناهای میدان‬ ‫نقش جهان مشهود است و مرکز زمین شناسی ان ها را ناشی از‬ ‫نشستنامتقارندانستهاست‪،‬گفت‪:‬ماخودمانپل هارامی شناسیم‪.‬‬ ‫یکمرکزپایشپل هاداریم‪.‬عکس هاییهمکهمرکززمین شناسی‬ ‫از ترک های مسجد جامع و شیخ لطف اهلل نشان دادند را هم دیده ایم‪.‬‬ ‫بله این ترک ها وجود دارند اما مگر می شود روی بنای تاریخی ترک‬ ‫نباشد‪ .‬ترک بخشی از وجود بنای تاریخی ‪ ۴۰۰‬ساله است‪ .‬ما منکر‬ ‫فرونشست نیستیم و قطع یقین بنای تاریخی از فرونشست اسیب‬ ‫می بیند؛ اما راهکار چیست؟! مسئله اصلی فرونشست‪ ،‬نبود اب و‬ ‫تغییر در رژیم اب سفره های زیرزمینی و تنها راه حل هم این است‬ ‫که تالش ما این باشد که اب در رودخانه جاری و این اب از طریق‬ ‫مادی ها به کل شهر اصفهان تعمیم داده شود و دشت اصفهان از این‬ ‫اب بهره بگیرد‪ .‬او افزود‪ :‬اگر تشخیص سازمان زمین شناسی بر این‬ ‫است که فرونشست برای فرودگاه اتفاق می افتد‪ ،‬برای فرودگاه چه‬ ‫کردند؟!برایجاده هاچهمی شودکرد؟!مگرمی شودمانعفرونشست‬ ‫شد؟! فرونشست اتفاق می افتد و وظیفه سازمان زمین شناسی این‬ ‫است که وقوع این پدیده را هشدار بدهد که می دهد‪ .‬هر کاری که‬ ‫برای دشت اصفهان کردند برای این بناهای تاریخی هم بکنند‪.‬‬ ‫طاهری در پاسخ به این پرسش که چرا برای رسیدن به راهکار‬ ‫دقیق تر در سال ‪ ۹۳‬با مرکز زمین شناسی اصفهان همکاری نشد‪،‬‬ ‫تنها به این پاسخ بسنده کرد‪ :‬در جریان این موضوع نیستم‪ ،‬چیزی‬ ‫یادم نمی اید‪ .‬وقتی در زمان حاضر فرونشست به صورت جدی‬ ‫مطرح می شود‪ ،‬فقط موضو ِع بناهای تاریخی نیست‪ ،‬اما شاید‬ ‫یکی از سخت ترین گزینه ها برای فرونشست باشد‪ ،‬چون ترک‬ ‫در بناهای تاریخی طبیعی است و شواهد و نمونه های روشن تری‬ ‫برای اثبات بحث فرونشست وجود دارد‪ .‬این مقام میراث فرهنگی‬ ‫اصفهان در ادامه از همکاری بین سازمانی با مرکز زمین شناسی‬ ‫برای پایش پل ها استقبال کرد و گفت‪ :‬حفظ اثار تاریخی مثل حفظ‬ ‫محیط زیست‪ ،‬یک مسئولیت اجتماعی است‪ .‬ما مشکلی نمی بینیم‬ ‫و از این پیشنهاد استقبال می کنیم‪ .‬در این رابطه البته باید مناسبات‬ ‫اداری و مسیر قانونی الزم انجام و طی شود‪ .‬انچه معاونت میراث‬ ‫فرهنگی اصفهان به دلیل وجود تَرک در ذات بناهای تاریخی‪،‬‬ ‫یداند اما از ان‬ ‫راه حل مناسبی برای اثبات فرونشست در اصفهان نم ‬ ‫استقبالمی کند‪،‬دغدغهکارشناسانیاستکهمعتقدندبرایرسیدن‬ ‫به راه حل مناسب باید اطالعات دقیق تر جمع اوری کرد؛ اینکه از‬ ‫اساس عامل ترک ها چیست‪ ،‬نرخ فرونشست چقدر یا به کدام‬ ‫سمت وسو بیشتر است یا اینکه ب هواقع اگر به همین ترتیب زاینده رود‬ ‫خشک بماند‪ ،‬ابخوان تغذیه نشود و برداشت از اب های زیرزمینی‬ ‫ادامه داشته باشد‪ ،‬چه اتفاقی در انتظار بناهای تاریخی شهر است!‬ ‫‪ ÁÁ‬این فرمان که می رویم بن بستی در کار نیست‪،‬‬ ‫بهپرتگاهنزدیکمی شویم‬ ‫دراین باره بهرام نادی‪ ،‬متخصص عمران و ژئوتکنیک‬ ‫فرونشست را بحثی پیچیده دانست که با افت اب زیرزمینی و‬ ‫همچنین نوع خاک و عمق سنگ بستر رابطه دارد‪ :‬طی چند سال‬ ‫گذشته همه اطالعاتی که از عملیات حفاری ژئوتکنیک‪ ،‬عملیات‬ ‫حفاری چاه های اب عمیق سازمان اب و تحقیقات ژئوفیزیک مثل‬ ‫مقاومت الکتریکی جمع اوری شد؛ یک پهنه بندی و نقشه سه بعدی‬ ‫برایعمقسنگ بستراصفهانتهیهشد‪.‬اوباتشریحنتایجتحقیقات‬ ‫اخیرش که باهمکاری سازمان زمین شناسی‪ ،‬مرکز تحقیقات راه‪،‬‬ ‫مسکن و شهرسازی و همچنین مرکز مدیریت بحران اصفهان‬ ‫انجام داده است‪ ،‬گفت‪ :‬عمق سنگ بستر اصفهان در قسمت جنوبی‬ ‫شهر‪ ،‬مثلُصفه حدود صفر است و به صورت رخنمون می توانیم‬ ‫سنگ را ببینیم‪ .‬در منطقه حبیب اباد این عمق حدود ‪ ۲۸۰‬متر است‬ ‫و جریان اب به سمت شمال و کاسه ای است که منطقه حبیب اباد‬ ‫در ان قرار دارد‪ .‬وقتی عمق سنگ بستر مشخص شد‪ ،‬تاثیر افت‬ ‫سطح اب زیرزمینی را یک مدل عددی و با استفاده از یک برنامه‬ ‫‪ PLAXIS‬برای تحلیل فرونشست مدل شد‪ .‬مدل ریاضی به ما‬ ‫نشان داد‪ ،‬جایی که عمق سنگ بستر حدود ‪ ۵۰‬متر است‪ ،‬اگر اب‬ ‫را به ته ابخوان و به سنگ بستر برسانیم‪ ،‬حدود ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬سانتی متر‬ ‫پتانسیل نشست داریم‪ .‬این عمق را در سی وسه پل‪ ،‬پل مارنون و پل‬ ‫جویی می توانیم ببینیم‪ .‬این عضو هیئت علمی دانشگاه نجف اباد با‬ ‫گریزی به مسئله فرونشست در میدان نقش جهان و مدل سازی و‬ ‫تحقیقاتی که انجام داده است‪ ،‬گفت‪ :‬در قسمت شمالی و در مناطق‬ ‫مرکزی شهر مثل میدان نقش جهان و مسجد شیخ لطف اهلل‪ ،‬عمق‬ ‫سنگ بستر عددی حدود ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۱۲۰‬متر است‪ ،‬براوردها اما این بود‬ ‫که اگر سطح اب زیرزمینی را با استفاده از چاه های حفرشده و منبع‬ ‫تامین ابشربپایینببریم‪،‬عددی حدود‪ ۴۷‬سانتی متر فرونشست‬ ‫را در پایان ابخوان خواهیم داشت‪ .‬طبق هشدار نادی‪ ،‬میزان نشست‬ ‫برای مصالح بنایی عدد‪ ۲‬و نیم تا‪ ۵‬سانتی متر است و بنابراین میزان‬ ‫نشستی که برای سازه های تاریخی در اثر افت اب زیرزمینی تجربه‬ ‫خواهد شد‪ ،‬می تواند حدود ‪ ۸‬تا ده برابر میزان نشستی باشد که برای‬ ‫این سازه ها تعریف شده است‪ .‬بنابراین از نگاه وی سازه های تاریخی‬ ‫اصفهان در معرض خطر هستند و به تدریج این تنش را تحمل‬ ‫می کنند‪ .‬اشاره دقیق تر وی این است که اگر ابخوان به انتهای خود‬ ‫برسد‪ ،‬فرونشست برای بناهای تاریخی میدان نقش جهان حدود‬ ‫‪ ۴۷‬سانتی متر است و وقتی تاکنون طبق بررسی ها و تحقیقات‬ ‫وی چیزی حدود ‪ ۶۰‬درصد ابخوان دشت اصفهان مصرف شده‬ ‫و مانده است بر سر چهل درصد باقی مانده! تصور کنید اینده برای‬ ‫میدان نقش جهان‪ ،‬مسجد جامع عباسی‪ ،‬مسجد شیخ لطف اهلل و یا‬ ‫ان سوتر برای پل های تاریخی با فرونشست حدود ‪ ۱۵‬سانتی متر در‬ ‫پایان کار ابخوان‪ ،‬چه خواهد بود! پایان ماجرا اما از نگاه نادی رسیدن‬ ‫به بن بست نیست‪ ،‬نزدیک شدن به پرتگاه است!‬ ‫اگهی برگزاری مناقصه عمومی‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان اصفهان در نظر دارد عملیات اجرایی به شرح زیر را از طریق مناقصه عمومی به‬ ‫پیمانکاران واجد شرایط واگذار نماید ‪.‬‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫محل تامین اعتبار‬ ‫‪400-3-151‬‬ ‫انجام امور اداری و خدمات عمومی‬ ‫و اپراتوری ایستگاههای پمپاژ‬ ‫شماره ‪ 2‬و ‪ 3‬منطقه دهاقان‬ ‫جاری‬ ‫مبلغ براورد (ریال)‬ ‫‪11.698.892.561‬‬ ‫مبلغ تضمین(ریال )‬ ‫‪480.966.000‬‬ ‫مهلت تحویل اسناد به دبیرخانه معامالت شرکت اتاق‪ : 292‬تاساعت ‪ 13:00 :‬روز شنبه به تاریخ ‪1400/07/24‬‬ ‫تاریخ گشایش اسناد مناقصه ‪ :‬از ساعت ‪ 08:00‬صبح روز یکشنبه به تاریخ ‪1400/07/25‬‬ ‫دریافت اسناد ‪ :‬سایت اینترنتی‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان اصفهان ‪www. abfaesfahan.ir‬‬ ‫پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات ‪www.iets.mporg.ir‬‬ ‫شماره تلفن گویا‪ (031 -36680030-8 :‬داخلی ‪) 384‬‬ ‫نام روزنامه‪ :‬اصفهان امروز‬ ‫تاریخ انتشار‪1400/07/07:‬‬ ‫روابط عمومی شرکت اب و فاضالب استان اصفهان‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫رتبه ‪ 8‬روزنامه های خصوصی‬ ‫و رتبه ‪ 16‬در بین ‪ 180‬روزنامه کشور‬ ‫ایین نامه اخالق حرفه ای در لینک «درباره ما»‬ ‫سایت اصفهان امروز منتشر شده است‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫سخن بزرگان‬ ‫دو گروه از امت من هستند که اگر صالح یابند‪ ،‬امت من صالح می‬ ‫یابد و اگر فاسد شوند‪ ،‬امت من فاسد می شود‪ :‬علما و ّ‬ ‫حکام‪.‬‬ ‫حضرتمحمد(ص)‬ ‫فرونشست بناهای تاریخی اصفهان روی دور تند‬ ‫گروه نشریات‬ ‫رتبه نخست روزنامه های محلی و استانی‬ ‫سراسرکشور‬ ‫یک فنجان‬ ‫شعر‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‪ ،‬انجمن مدیران رسانه‬ ‫‪@esfahanemrouz‬‬ ‫مناسبت‬ ‫روز بزرگداشت مولوی‬ ‫زان باده که در میکده عشق فروشند‬ ‫ما را دو سه ساغر بده و گو رمضان باش‬ ‫حافظ‬ ‫رونمایی از سند تاریخی دفاع مقدس‬ ‫در دانشگاه اصفهان‬ ‫به مناسبت هفته دفاع مقدس‪ ،‬فیلم تاریخی اعزام‬ ‫رزمندگان دانشگاه اصفهان به جبهه های دفاع مقدس از‬ ‫سوی موزه و مرکز اسناد دانشگاه اصفهان رونمایی شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬ارباب جلفایی‪ ،‬معاون اموزشی‬ ‫و جنگ دانشگاه اصفهان در دوران دفاع مقدس در‬ ‫مراسم رونمایی از فیلم تاریخی اعزام رزمندگان دانشگاه‬ ‫اصفهان به جبهه های دفاع مقدس که به مناسبت هفته‬ ‫دفاع مقدس به صورت برخط در دانشگاه اصفهان برگزار‬ ‫شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬رونمایی از این سند تاریخی یاداور این‬ ‫است که دانشجویان در عرصه های مختلف در کشور‬ ‫خوش درخشیدند‪ .‬او در توضیح نقش دانشگاه در دوران‬ ‫دفاع مقدس‪ ،‬گفت‪ :‬در زمان جنگ در دانشگاه اصفهان‬ ‫معاونتی با عنوان معاونت جنگ تعریف شده بود که در این‬ ‫معاونت‪ ،‬فعالیت های پشتیبانی و تحقیقانی جنگ انجام‬ ‫می شد‪ .‬معاون جنگ دانشگاه اصفهان در سال های جنگ‬ ‫بابیان اینکه در ان زمان کمیته ها و تیم ها باهم جمع شدند‬ ‫و پس از تشکیل بسیج به فرمان امام (ره) در همه زمینه ها‬ ‫بسیج با بدنه مردمی به اداره امور پرداخت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫در معاونت جنگ گروهی برای اعزام دانشجویان به‬ ‫جبهه ها تشکیل شده بود که تعداد متقاضیان ان بیشتر‬ ‫از نیاز بود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬ابتدای جنگ کارگاه دوخت لباس‬ ‫در دانشگاه اصفهان ایجادشده بود که ‪ ۳۰۰‬نفر از بانوان‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫در ان به دوخت لباس برای رزمندگان مشغول بودند‪.‬‬ ‫این افراد در ساختمانی که اکنون رستوران دانشگاه‬ ‫است کار می کردند‪ .‬معاون جنگ دانشگاه اصفهان در‬ ‫دوران دفاع مقدس تاکید کرد‪ :‬در ان زمان به نیروهای‬ ‫علمی توصیه می کردیم در کنار تیم باشند و کارهایی‬ ‫که از بسیجی های عادی برنمی امد را انجام دهند‪ .‬او به‬ ‫تشکیل معاونت اموزشی در ان زمان اشاره کرد که ارتباط‬ ‫دانشجویان رزمنده و اساتید را به خوبی برقرار می کرد و‬ ‫افزود‪ :‬تصویب شد اگر دانشجویی سه ماه بیشتر در جبهه‬ ‫بود یک ترم ان حذف شود‪ .‬جامعه اسالمی در دانشگاه‬ ‫نیز در ان زمان تشکیل شد و ارتباط با حوزه و بازنگری‬ ‫در رشته ها را انجام می داد‪ .‬به گفته معاون جنگ دانشگاه‬ ‫اصفهان در دوران دفاع مقدس‪ ،‬اگر دانشگاه خوب‬ ‫داشته باشیم بی تردید نسل خوبی نیز می توانیم‪ ،‬تربیت‬ ‫کنیم‪ .‬هوشنگ طالبی ‪-‬رئیس دانشگاه اصفهان نیز در‬ ‫این مراسم به مشکالت دانشجویان در زمان اعزام به‬ ‫جبهه ها اشاره کرد و گفت‪ :‬دانشگاه تازه بازشده بود و‬ ‫این نشان دهنده واقعیاتی است که دانشگاه باید بازمان‪،‬‬ ‫خود را وفق دهد‪ .‬او افزود‪ :‬امیدوارم خداوند شهدای زنده‬ ‫جنگ را حفظ کند و یاد کسانی که با شهادت رفتند را‬ ‫همواره زنده نگه دارد و ما نیز بتوانیم مجاهدت های این‬ ‫عزیزان را ارج نهیم‪.‬‬ ‫امکان سرمایه گذاری مردم روی طرح های‬ ‫دانش بنیان‬ ‫صادرات محصوالت‬ ‫دانش بنیانهدفمند‬ ‫می شود‬ ‫برای صادرات محصوالت ایران ساخت ابتدا نیاز‬ ‫کشورها و شرایط صادرات محصول موردنیاز سنجیده‬ ‫و سپس اقدامات برای این کار انجام می شود‪.‬‬ ‫بــه گزارش معاونــت علمی و فناوری ریاســت‬ ‫جمهوری‪ ،‬مهدی قلعه نوی با اشاره به اینکه بازار جهانی‬ ‫به روی محصوالت ایران ساخت باز است‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫اگر محصوالت مبتنی بر استانداردهای جهانی تولید‬ ‫شود و کیفیت ان ها باال باشد قطعًا خریداران زیادی‬ ‫در دنیا خواهد داشت‪ .‬البته برای فروش ان ها در سطح‬ ‫بین المللی به دنبال شناسایی نیازها و پیدا کردن مقصد‬ ‫درست برای ان ها هستیم‪ .‬او افزود‪ :‬کشورهای هدف‬ ‫صادراتی مــان را بر مبنای اینکه کدام محصول و به‬ ‫کجا امکان صــادرات دارد‪ ،‬انتخاب می کنیم‪ .‬به طور‬ ‫مثال افریقا‪ ،‬کشورهای همسایه‪ ،‬کشورهای اوراسیا‬ ‫و اسیای جنوب شرقی از مهم ترین مقاصد صادراتی‬ ‫ما محسوب می شوند‪ .‬به گفته قلعه نوی‪ ،‬بازار خوبی‬ ‫برای محصوالت ایران ســاخت وجود دارد‪ ،‬اما ورود‬ ‫به این بازار مستلزم شناخت درست بازار و نیازسنجی‬ ‫اصولی ان است که معاونت علمی و فناوری ریاست‬ ‫جمهوری تالش می کند این کار را برای شرکت های‬ ‫دانش بنیان و خالق انجام دهد‪ .‬رئیس مرکز تعامالت‬ ‫بین المللی علم و فنــاوری معاونت علمی و فناوری‬ ‫ریاســت جمهوری با اشاره به صادرات ‪ ۸۰۰‬میلیونی‬ ‫شرکت ها در سال گذشته‪ ،‬گفت‪ :‬پیش بینی می کنیم‬ ‫تا پایان ســال ‪ ۱۴۰۰‬این عدد حدود دو میلیارد دالر‬ ‫باشــد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬یکی از برنامه های معاونت علمی‬ ‫و فناوری برای توســعه صادرات شرکت ها به دیگر‬ ‫کشورها‪ ،‬ایجاد سامانه های انالین صادرات فناوری‬ ‫است‪ .‬ایجاد این سامانه توسعه بازار جهانی زیست بوم‬ ‫فناوری و نواوری کشــور را در پی دارد‪ .‬برای این کار‬ ‫از همه ظرفیت های موجود در کشور بهره می گیریم‪.‬‬ ‫قلعه نــوی همچنین‪ ،‬گفت‪ :‬تاکنــون بیش از ‪ ۶‬هزار‬ ‫خدمت صادراتی به شــرکت های متقاضی ارائه شده‬ ‫است‪ .‬در تالشیم تا این خدمات را به طیف وسیع تری‬ ‫از متقاضیان ارائه کنیم‪.‬‬ ‫در یک سال گذشته‬ ‫پرداخت تسهیالت کرونا‬ ‫به فعاالن گردشگری‬ ‫استاناصفهان‬ ‫معاون ســرمایه گذاری صندوق نواوری و شکوفایی از‬ ‫امکان سرمایه گذاری مردم روی طرح های دانش بنیان خبر‬ ‫داد و گفت‪ :‬این صندوق در صورت شکست پروژه‪ ،‬سرمایه‬ ‫کامل مردم را بازمی گرداند‪.‬‬ ‫علی ناظمی در گفتگو با مهر درباره تامین مالی جمعی‬ ‫گفت‪ :‬تامین مالی جمعی یک مدل حمایتی برای توســعه‬ ‫ایده های نواورانه توسط مردم است‪ .‬او بابیان اینکه این روش‬ ‫تامین مالی شرکت های دانش بنیان و طرح های فناورانه از‬ ‫سوی مردم در دنیا سابقه طوالنی ندارد اما اجرایی می شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در این روش‪ ،‬مردم می توانند مبالغ خرد خود را روی‬ ‫پروژه های دانش بنیان سرمایه گذاری کنند تا ایده ها به نتیجه‬ ‫برسند‪ .‬معاون سرمایه گذاری صندوق نواوری و شکوفایی‬ ‫ادامــه داد‪ :‬در این صندوق درصدد برامدیم تا با تضمین یا‬ ‫بیمه این نوع از تامین مالی‪ ،‬نگرانی مردم در صورت شکست‬ ‫پــروژه را از بین ببریم‪ .‬ناظمی ادامه داد‪ :‬صندوق نواوری و‬ ‫شکوفایی برحسب ماموریت و وظیفه خود به دنبال کمک‬ ‫به شــرکت های دانش بنیان اســت که رشد کنند و تامین‬ ‫مالی شــوند؛ اما از طرفی هم ســعی داریم از مردمی که‬ ‫روی این طرح های دانش بنیان سرمایه گذاری می کنند نیز‬ ‫با ارائه تضمین هایی‪ ،‬پشتیبانی کنیم‪ .‬بابیان اینکه مردم با‬ ‫حداقل سرمایه ‪ ۵۰۰‬هزارتومانی می توانند روی طرح های‬ ‫دانش بنیان سرمایه گذاری کنند‪ ،‬افزود‪ :‬در صورت پیش رفتن‬ ‫پروژه‪ ،‬مردم در سود شرکت سهیم خواهند بود و اگر پروژه‬ ‫با شکست مواجه شــود‪ ،‬صندوق نواوری و شکوفایی صد‬ ‫درصد پول سرمایه گذاری شده را به سرمایه گذاران از قشر‬ ‫مردم بازمی گرداند‪ .‬معاون ســرمایه گذاری صندوق نواوری‬ ‫و شــکوفایی عنوان کرد‪ :‬هدف ما حمایت از شرکت های‬ ‫دانش بنیان است به همین دلیل از ظرفیت تامین مالی جمعی‬ ‫استفاده کردیم تا شرکت ها درگیر چالش های سرمایه گذاری‬ ‫بانکی‪ ،‬وثیقه و …نشوند‪ .‬او بابیان اینکه در حال حاضر ‪۲۴‬‬ ‫طرح دانش بنیان بعد از داوری ها انتخاب شــدند که امکان‬ ‫سرمایه گذاری از سوی مردم را دارند‪ ،‬گفت‪ :‬مردم می توانند‬ ‫روی محصوالت این شرکت ها ســرمایه گذاری کنند‪ .‬به‬ ‫گفته او‪ ،‬نکته حائز اهمیت در این تامین مالی جمعی‪ ،‬از بین‬ ‫نرفتن پول مردم به هنگام شکســت پروژه بوده و ریسک‬ ‫این ســرمایه گذاری صفر اســت؛ ضمن اینکه در صورت‬ ‫موفقیت طرح‪ ،‬مردم در سود شرکت سهیم هستند‪ .‬ناظمی‬ ‫با اشــاره به کمترین میزان سرمایه گذاری روی پروژه های‬ ‫دانش بنیــان گفت‪ :‬مردم می تواننــد از ‪ ۵۰۰‬هزار تومان به‬ ‫باال روی طرح های دانش بنیان سرمایه گذاری کنند و برای‬ ‫کشور نیز ارزش افزوده ایجاد کنند‪ .‬ناظمی اضافه کرد‪ :‬این‬ ‫‪ ۲۴‬طرح شرکت های دانش بنیان برای حضور در یک برنامه‬ ‫تلویزیونی داوری شده اند که به محض پخش برنامه‪ ،‬مردم‬ ‫می توانند از طریق سایتی سرمایه گذاری خود را اغاز کنند‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬اگــر این روش تامین مالی جمعی جا بیافتد‬ ‫خیلی از شرکت های جوان با ســرمایه مردم پا می گیرند‪.‬‬ ‫معاون سرمایه گذاری صندوق نواوری و شکوفایی ادامه داد‪:‬‬ ‫فناوری اطالعات‪ ،‬ماشین االت‪ ،‬پزشکی‪ ،‬نانو‪ ،‬مس‪ ،‬فوالد‬ ‫و… ازجمله حوزه های این شرکت های دانش بنیانی هستند‬ ‫که مردم می توانند روی ان ها سرمایه گذاری کنند‪.‬‬ ‫در یک سال گذشــته بیش از ‪ ۹۳۰‬هزار میلیون‬ ‫ریال تســهیالت کرونا به فعاالن گردشگری استان‬ ‫اصفهان پرداخت شد‪.‬‬ ‫بر اســاس اعالم اداره میراث فرهنگی اســتان‬ ‫اصفهان‪ ،‬در این مدت با جلب حمایت بانک ها‪۹۳۰ ،‬‬ ‫هزار میلیون ریال تسهیالت بانکی به جوامع هفت گانه‬ ‫گردشــگری اســتان همچون واحد هــای اقامتی‪،‬‬ ‫بومگردی ها‪ ،‬سفره خانه های سنتی و مراکز تفریحی‬ ‫تخصیص یافته است‪ .‬برای تشویق سرمایه گذاران به‬ ‫حضور درصحنه گردشــگری استان اصفهان‪ ،‬مجوز‬ ‫فعالیت تاسیس ‪ ۲۲‬خانه مســافر برای متقاضیان و‬ ‫سرمایه گذاران در سطح استان صادر و در همین مدت‬ ‫مجوز ‪ ۲۷‬خانه مســافر تمدید شد‪ .‬همچنین در یک‬ ‫سال گذشته مجوز بهره برداری از ‪ ۲۵‬اقامتگاه سنتی و‬ ‫مجوز فعالیت ‪ ۸‬دفتر خدمات مسافرتی و گردشگری‬ ‫صادر و مجوز ‪ ۱۵‬اقامتگاه ســنتی هم تمدید شد‪ .‬در‬ ‫این مدت ‪ ۳۳‬مورد گواهینامه حرفه ای فعالیت در حوزه‬ ‫گردشگری سالمت همراه با ‪ ۱۰‬گواهینامه حرفه ای‬ ‫کسب وکار گردشــگری در فضای مجازی همراه با‬ ‫گواهینامه استانداردســازی ‪ ۷‬واحد اقامتی در سطح‬ ‫استان صادرشده است‪ .‬از محل تسهیالت کمک های‬ ‫فنــی و اعتباری‪ ،‬بیــش از ‪ ۳۷‬هــزار میلیون ریال‬ ‫تسهیالت به سرمایه گذاران طرح های گردشگری در‬ ‫قالب ‪ ۲۴‬طرح گردشگری و پیش بینی اشتغال ‪ ۹۰‬نفر‬ ‫اختصاص یافت‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه اصفهان امروز

روزنامه اصفهان امروز 4443

روزنامه اصفهان امروز 4443

شماره : 4443
تاریخ : 1401/06/20
روزنامه اصفهان امروز 4441

روزنامه اصفهان امروز 4441

شماره : 4441
تاریخ : 1401/06/17
روزنامه اصفهان امروز 4336

روزنامه اصفهان امروز 4336

شماره : 4336
تاریخ : 1401/06/12
روزنامه اصفهان امروز 4418

روزنامه اصفهان امروز 4418

شماره : 4418
تاریخ : 1401/05/22
روزنامه اصفهان امروز ۴۴۱۲

روزنامه اصفهان امروز ۴۴۱۲

شماره : ۴۴۱۲
تاریخ : 1401/05/18
روزنامه اصفهان امروز 4415

روزنامه اصفهان امروز 4415

شماره : 4415
تاریخ : 1401/05/18
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!