روزنامه اصفهان امروز شماره 4158 - مگ لند

روزنامه اصفهان امروز شماره 4158

روزنامه اصفهان امروز شماره 4158

روزنامه اصفهان امروز شماره 4158

‫روزنامه ای برای زندگی‬ ‫دوشنبه ‪ 15‬شهریور ‪ 28 |1400‬محرم ‪ |06Sep2021| 1443‬سـال هفدهم | ‪ 8‬صفحه | شـمـاره ‪ 2000 | 4158‬تومان | ‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫جامعه | صفحه ‪4‬‬ ‫چالش خانواده ها در سومین‬ ‫سالتحصیلیکرونایی‬ ‫مهرماه ‪ ،۱۴۰۰‬سومین سال تحصیلی کرونایی کشور اغاز‬ ‫می شود؛ عدم حضور دانش اموزان در دو سال تحصیلی گذشته‪،‬‬ ‫باعث خسارات و مشکالتی برای نظام اموزشی کشور و نیز‬ ‫رشد فردی‪ ،‬تربیتی و اموزشی دانش اموزان شده و اما از ان‬ ‫سو والدین هم نگران بازگشایی مدارس در سایه کرونا هستند‪.‬‬ ‫چهلستون | صفحه ‪8‬‬ ‫ی و رایزنی ها‬ ‫رونق گمانه زن ‬ ‫حضوردانشگاه های‬ ‫اصفهان در رتبه بندی‬ ‫تایمز ‪۲۰۲۲‬‬ ‫مهمانجدیدساختماناستانداریکیست‬ ‫اصفهان | صفحه ‪3‬‬ ‫فرصتچهارساله‬ ‫وزارت نیرو برای حل‬ ‫مشکالتاصفهان‬ ‫سمت استانداری اصفهان را هرکسی که به دست بگیرد با چالش های فراوانی از جمله خشکسالی‪ ،‬بی ابی زاینده رود‪ ،‬کاستی معیشت کشاورزان همچنین سایه‬ ‫شیوع بیماری کرونا بر مشاغل استان دست وپنجه نرم خواهد کرد‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫چهلستون | صفحه ‪8‬‬ ‫جامعه | صفحه ‪4‬‬ ‫طلوع ماه اصفهان‬ ‫در موزه سن پترزبورگ‬ ‫چهلستون | صفحه ‪8‬‬ ‫دستاوردی جدید‬ ‫از پژوهشگران اصفهانی‬ ‫استخوان مصنوعی‬ ‫دست یافتنی شد‬ ‫پیام تبریک بنیانگذار صنعت اب و فاضالب‬ ‫کشور در سالگرد تاسیس؛‬ ‫ابفای اصفهان پس از‬ ‫گذشت ‪ 55‬سال‬ ‫مایه سرافرازی است‬ ‫در جلسه شورای شهر‬ ‫از علیرضا مختاری‬ ‫همامی‪ ،‬دارنده مدال‬ ‫نقره پارالمپیک ‪۲۰۲۰‬‬ ‫توکیو تقدیر شد‬ ‫ورزش | صفحه ‪7‬‬ ‫نگاهی به شرایط دو تیم ایرانی در لیگ‬ ‫قهرمان فصل اینده‬ ‫شورای شهر از وزارت کشور درخواست کرد‬ ‫نیمی از محصوالت صادر می شود‬ ‫تولید ‪ 50‬محصول‬ ‫استانداردجهانی‬ ‫در ذوب اهن اصفهان‬ ‫ورزش | صفحه ‪7‬‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫یادداشت روز‬ ‫دلهره های ‪ ۱۸‬درصدی‬ ‫حسنروانشید‬ ‫اگهی مزایده فروش خودروی اتشنشانی‬ ‫مرحله دوم‬ ‫اگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای‬ ‫همزمان با ارزیابی (فشرده )‬ ‫شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در نظر دارد‪ :‬خدمات مورد نیاز خود را به شرح ذیل و باستناد قانون برگزاری‬ ‫مناقصات و ائین نامه معامالت شــرکت‪ ،‬از طریق برگزاری مناقصه عمومی یــک مرحله ای همزمان با ارزیابی‬ ‫(فشرده) به پیمانکاران واجدین شرایط واگذار نماید‪.‬‬ ‫توسعه و بهینه سازی شبکه های فشار متوسط هوایی‬ ‫(فیدر‪ 11‬و ‪ ۱۵‬سپاهان) در محدوده امور برق منطقه ‪۸‬‬ ‫موضوع مناقصه‪:‬‬ ‫]عکس ‪ :‬پژمان گنجی پور‪ /‬ایمنا[‬ ‫تسریع در صدور حکم‬ ‫شهرداراصفهان‬ ‫اقتصاد | صفحه ‪6‬‬ ‫مسیر پرپیچ و خم‬ ‫استقالل و سپاهان‬ ‫در اسیا‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫(مرجع)‬ ‫شماره مناقصه در‬ ‫سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت‬ ‫(ستادیران)‬ ‫تاریخ توزیع‬ ‫دفترچه‬ ‫مهلت تهیه‬ ‫دفترچه‬ ‫اخرین مهلت‬ ‫بارگذاری و‬ ‫تحویل پاکات‬ ‫بازگشائی‬ ‫اسناد ارزیابی‬ ‫کیفی‬ ‫بازگشایی‬ ‫پاکات‬ ‫الف ب ج‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫‪40014054‬‬ ‫‪2000094018000002‬‬ ‫‪1400/06/15‬‬ ‫‪1400/06/22‬‬ ‫‪1400/07/03‬‬ ‫‪1400/07/04‬‬ ‫متعاقبا اعالم‬ ‫خواهد شد‬ ‫‪438/320/455‬‬ ‫پیشنهاد دهندگان می توانند اسناد مناقصه به شرح فوق را صرفا از طریق سایت ‪ www.setadiran.ir‬دریافت‬ ‫و حداکثر تا پایان وقت اداری روز شــنبه مورخ ‪ 1400/07/03‬در سامانه فوق بارگذاری نمایند و همچنین اسناد‬ ‫فیزیکی (پاکت الف‪ -‬ضمانت نامه) خود را به نشانی‪ :‬اصفهان‪ -‬جاده نایین‪ -‬جیالن اباد‪ -‬امور برق منطقه ‪ -۸‬طبقه‬ ‫دوم‪ -‬دبیرخانه امور تحویل نمایند‪.‬‬ ‫سایت اینترنتی معامالت توانیر به نشانی ‪http://tender.tavanir.org.ir :‬‬ ‫سایت اینترنتی پایگاه ملی مناقصات ایران به نشانی ‪http://iets.mporg.ir :‬‬ ‫سایت اینترنتی شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان به نشانی‪http://eepdc.ir :‬‬ ‫جهت کسب اطالعات بازرگانی با شماره تلفن ‪ ۰۳۱-34122951‬کارشناس قرارداد ها و مناقصات و جهت اگاهی‬ ‫بیشــتر در مورد الزامات‪ ،‬اطالعات‪ ،‬شــرح خدمات این مناقصه با شــماره تلفن‪ 031-34122940-1 :‬مهندسی و‬ ‫طرح ها تماس حاصل فرمائید‪.‬‬ ‫جهــت انجام مراحل عضویت در ســامانه‪ :‬مرکز تمــاس ‪ ،۰۲۱-۴۱۹۳۴‬دفتر ثبت نــام‪ ۰۲۱-۸۸۹۶۹۷۳۷ :‬و‬ ‫‪ ۰۲۱- ۸۵۱۹۳۷۶۸‬تماس حاصل فرمائید‪.‬‬ ‫نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه‪ :‬در اسناد درج شده است‪.‬‬ ‫* مناقصه گران جهت به روز رســانی مدارک و فعالیت های خود‪ ،‬در ســامانه برون سپاری شرکت توزیع برق‬ ‫شهرستان اصفهان به نشانی ‪ https://www.eepdc.ir‬مراجعه نمایند‪( .‬در صورت هر گونه سوال با شماره تلفن‬ ‫‪ ۳۲۲۴۱۱۵۳‬اقای امیرانی تماس حاصل فرمایید)‬ ‫* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان تغییر و اصالح در اسناد مناقصه را تا ‪ ۷۲‬ساعت قبل از بازگشایی پاکتها‬ ‫برای خود محفوظ می دارد‪.‬‬ ‫* شرکت کنندگان در مناقصه می بایست دو روز قبل از اخرین تاریخ تحویل پاکتها با مراجعه به سایت شرکت‬ ‫و یا تماس با واحد مناقصه و مزایده ‪ ،‬از اخرین اصالحات احتمالی اسناد مطلع گردند‪ ،‬در غیر اینصورت مسئولیت‬ ‫عدم رعایت این بند به عهده مناقصه گران می باشد‪.‬‬ ‫* پیشنهادات رسیده با حضور اعضاء کمیسیون معامالت باز و قرائت خواهد شد‪.‬‬ ‫* حضور پیشنهاد دهندگان (هر شرکت کننده یک نفر با ارائه معرفی نامه) در جلسه بازگشایی پاکات ازاد می‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫* به مدارک‪ ،‬پیشنهادات و نامه های فاقد امضاء‪ ،‬مخدوش یا بعد از انقضاء مهلت مقرر واصل شود مطلقا ترتیب‬ ‫اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫* شرکت توزیع برق شهرستان اصفهان در رد یا قبول کلیه پیشنهادات مختار می باشد‪.‬‬ ‫* سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج می باشد‪.‬‬ ‫رویداد | ‪2‬‬ ‫چاپ اول‬ ‫شهرداری گوگد در نظر دارد به استناد مجوز شــماره ‪ 141‬مــورخ ‪ 1400/03/05‬شورای محترم اسالمی‬ ‫شــهر گوگد و نظریه کارشــناس رسمی دادگستری به شــماره ‪ 622‬مورخه ‪( 1400 /04/14‬شماره ثبت‬ ‫شهرداری ‪ 1668‬مورخ ‪ ، )1400/05/03‬یک دستگاه شاسی کامیون اتش نشانی ایویکو ‪ ،‬تیپ ‪ML100E18‬‬ ‫(دچار حریق شده ) را از طریق مزایده با مبلغ پایه ‪ 660/000/000‬ریال به اشخاص واجد شرائط با رعایت‬ ‫موارد ذیل واگذار نماید‪ .‬لذا متقاضیان می بایست مشخصات و پیشنهاد قیمت خود را تا پایان وقت اداری روز‬ ‫یکشنبه مورخ ‪ 1400/06/28‬به دبیرخانه شهرداری تحویل نمایند‪.‬‬ ‫* پرداخت ‪ %5‬قیمت پایه مزایده به مبلغ ‪ 33/000/000‬ریال به حساب سپرده شهرداری گوگد به شماره‬ ‫‪ 0107391071003‬نزد بانک ملی شعبه گوگد و یا ضمانت نامه بانکی الزامی می باشد‪.‬‬ ‫* هزینه درج اگهی و ‪ ....‬بعهده برنده مزایده می باشد‪.‬‬ ‫* شهرداری در رد و یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است ‪.‬‬ ‫* سایراطالعات وجزئیات مربوطه در اسناد مزایده درج ‪،‬که متقاضیان محترم می توانند جهت کسب اطالعات‬ ‫بیشتر با شــماره تلفن ‪ 031-57330020-21‬و همراه ‪ 09133718474‬واحد موتوری شهرداری تماس‬ ‫حاصل نمایند‪.‬‬ ‫م الف‪1186103 :‬‬ ‫حسین علی محمدی رزوه ‪ -‬شهردار گوگد‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫((اگهی مناقصه ‪ -‬نوبت دوم))‬ ‫چاپ دوم‬ ‫نوبت اول‬ ‫شرکت زمزم تهران در نظر دارد طبخ و توزیع غذای پرسنل خود را در کارخانه زمزم‬ ‫اصفهان به پیمانکار واجد شرایط واگذار نماید‪ .‬متقاضیان میتوانند از تاریخ درج اگهی به مدت ‪ ۱۰‬روز‬ ‫جهت دریافت فرم شرایط مناقصه و بازدید از محل رستوران به ادرس ذیل مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫اصفهان‪-‬خیابان چهارباغ باال کارخانه زمزم اصفهان تلفن جهت هماهنگی و کسب اطالعات‬ ‫‪ 09134029499‬اقای شاه محمدی و یا ‪ ۰۹۱۳۱۱۸۱۲۶۰‬اقای موسوی‬ ‫اخرین مهلت تحویل پاکت های مناقصه روز پنجشنبه مورخ ‪ 1400/06/25‬و زمان برگزاری مناقصه‬ ‫روز دوشنبه مورخ ‪ 1400/06/29‬میباشد‪.‬‬ ‫پایگاه خبری اصفهان امروز انالین‬ ‫‪esfahanemrooz.ir‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫بی توجهی تاکی؟! قسمت ‪1912‬‬ ‫دلهره های ‪ ۱۸‬درصدی‬ ‫حسـن روانشـید |قـرارگاه عملیاتـی مبـارزه بـا‬ ‫بیمـاری کرونا در البرز روز چهارشـنبه دهم شـهریورماه‬ ‫اعلام کـرد‪ :‬میـزان رعایـت شـیوه نامه های بهداشـتی‬ ‫در ایـن اسـتان به شـدت کاهش یافتـه و به جـز شـهر‬ ‫طالقـان کـه در وضعیـت نارنجـی به سـر می برد سـایر‬ ‫شهرسـتان های ایـن اسـتان در وضعیت قرمـز کرونایی‬ ‫هسـتند کـه به نظر می رسـد تـداوم ان در اسـتان ادامه‬ ‫داشـته باشـد کـه البتـه رعایت هـای نگران کننـده ‪۱۸‬‬ ‫درصـدی امـروز بـه ‪ ۵۸‬درصـد رسـیده امـا بایـد ایـن‬ ‫میـزان حداقـل بـه ‪ ۸۰‬درصد ارتقـاء یابـد و راهی به جز‬ ‫اجـرای طـرح جامـع نیسـت‪ ،‬زیرا شـاهد بودیـم همین‬ ‫غفلت هـا در مشـهد مقدس وضعیت را تـا مرحله بحران‬ ‫پیـش بـرد و امـروز خوشـبختانه عـدد نگران کننـده ‪۱۸‬‬ ‫درصـد بهبودیافتـه تـا کاهـش در ابتلا و مرگ ومیرهـا‬ ‫و وضعیـت شـکننده را بـه عقـب برانـد‪ .‬بـاال و پاییـن‬ ‫رفتـن درصدهـا از ‪ ۱۸‬تـا ‪ ۷۵‬درصـد نوعـی بی توجهـی‬ ‫عمـدی اسـت کـه احتمـال واریانت هـای جهش یافتـه‬ ‫ایرانـی قـدرت ویـروس کرونـا را افزایـش می دهـد تـا‬ ‫بیشـترین میـزان انتقال بیمـاری طی دو ماه گذشـته در‬ ‫کشـور باشـد و اگـر ادامه یابـد ورود به پیک ششـم دور‬ ‫از ذهـن نخواهد بـود‪ .‬متاسـفانه هنوز سـازوکاری برای‬ ‫شناسـایی واریانت هـای موجـود در ایـران وجـود نـدارد‬ ‫امـا در کمیتـه کشـوری حرف هایـی زده شـده که شـاید‬ ‫بشـود در ایـران واریانت هـای را از هـم جـدا کـرد کـه‬ ‫مطمئناً نوعـی از ان هـا بـه دیگـر کشـورها هـم صادر‬ ‫شـده اسـت‪ .‬ویـروس المبـدا همان اسـت کـه در حال‬ ‫حاضـر بـا تغییراتـی کوچک و مختصـر در حال شـیوع‬ ‫اسـت و چیـز عجیب وغریبـی هـم نیسـت تا در کشـور‬ ‫بـه دنبـال جهش هـای جدیـد ویروسـی بگردیـم زیـرا‬ ‫هرکجـا کـه انتقـال به واسـطه بی توجهـی در رعایـت‬ ‫شـیوه نامه ها صـورت گیـرد بایـد منتظـر جهش هـای‬ ‫جدیـد بـود‪ ،‬بنابرایـن رعایـت در همـه زمینه هـا امـری‬ ‫واجـب و غیرقابل انـکار اسـت تـا اعـداد رعایـت افـت‬ ‫نداشـته باشـند زیـرا کرونـا یکـی از چنـد مـوارد موجود‬ ‫اسـت کـه می توانـد بـا چـراغ روشـن بـه ابتلای‬ ‫بی توجهـان در رعایـت بپـردازد‪ .‬حاال چـرا پیرامون عدد‬ ‫‪ ۱۸‬این قـدر پروپاگانـدا می شـود کـه بایـد گفـت مـوارد‬ ‫نگران کننـده دیگـری هـم بـا چـراغ خامـوش و موازی‬ ‫بـا ایـن پدیـده در حال تاخت وتاز هسـتند! خشک شـدن‬ ‫تاالب هـا و همچنیـن مسـیر عبـور رودخانه هـا کـه‬ ‫نشسـت زمیـن را به همراه دارد یک سـوی ایـن تراژدی‬ ‫اسـت تـا از طـرف دیگر معضـل کمبود اب در جـوار ان‬ ‫باعث شـود کـه گروهی درصدد سوءاسـتفاده بـر ایند و‬ ‫اخریـن مورد ان به اتش کشـیدن نیزارهای خشـکیده در‬ ‫تـاالب انزلـی توسـط دو مجرم اسـت که قصد داشـتند‬ ‫قسـمت های سـوخته را بـه زمین هـای زراعـی خـود‬ ‫بیفزاینـد امـا خوشـبختانه دادسـتان و نیـروی انتظامـی‬ ‫شهرسـتان انزلـی به سـرعت ان هـا را دسـتگیر کرد که‬ ‫بعـد از ان نوبـت افـول نگران کننـده اب در سـد حیاتی‬ ‫زاینـده رود می شـود تـا بازهـم با عـدد ‪ 18‬تقارن داشـته‬ ‫باشـد زیـرا مدیـر روابط عمومـی شـرکت اب منطقه ای‬ ‫اصفهـان روز چهارشـنبه دهم شـهریور اعلام می کند‪:‬‬ ‫باتوجه بـه حجـم خروجـی زاینـده رود در تیرمـاه سـال‬ ‫جـاری و ذخیـره اب موجـود‪ ،‬هرگونـه تغییـر در «دبی»‬ ‫خروجـی از سـد بر اسـاس مصوبات کارگروه سـازگاری‬ ‫بـا کم ابـی و همچنین برنامـه ابالغی منابـع و مصارف‬ ‫حوضـه زاینده رود انجام خواهد شـد کـه اخرین وضعیت‬ ‫ذخیـره مخـزن ان در ایـن روز ‪ 265‬میلیـون مترمکعب‬ ‫بـوده و هیچ گونه بارندگی در سرشـاخه اصلـی زاینده رود‬ ‫گـزارش نشـده کـه بـا این حسـاب ذخیـره مخـزن ان‬ ‫تنهـا ‪ 18‬درصـد می باشـد‪ .‬شـاید گروهـی بـا خوانـدن‬ ‫ایـن شـرح عـدد ‪ 18‬را بـا عـدد ‪ 13‬کـه در نظـر بعضی‬ ‫افـراد نحوسـت دارد تداعـی کننـد اما هیچ یـک از ان ها‬ ‫نمی تواننـد گناهـکار باشـند زیرا تنها یک عـدد دورقمی‬ ‫بیشـتر نیسـتند و مشـکلی اصل این سـوی قضیه است‬ ‫کـه بـدون توجـه بـه نگرانی هـای کـه در پیـش رو‬ ‫می باشـد حاضر نیسـتیم شـرایط سـخت و دلهـره اور را‬ ‫درک کـرد و حداقـل بـه اجـرای شـیوه نامه ها ازجملـه‬ ‫زدن ماسـک‪ ،‬عـدم برگزاری دورهمی هـا‪ ،‬رعایت فاصله‬ ‫فیزیکـی و شستشـوی دسـت ها کـه در توانمـان اسـت‬ ‫بپردازیـم و همچنیـن تا انجـا که ممکن اسـت در خانه‬ ‫بمانیـم و مراقب باشـیم که اینـده نزدیک حضور اب نیز‬ ‫بسـتگی بـه بارندگی های پاییـز و زمسـتان دارد که اگر‬ ‫غیـر از این باشـد قطعاً ‪ 18‬درصد ذخیره سـد زاینده رود‬ ‫بیـش از یکـی دو مـاه دوام نخواهـد اورد و میـزان بـه‬ ‫صفـر خواهد رسـید که ان زمـان اب مصرفی ‪ 4‬میلیون‬ ‫جمعیـت یـک اسـتان را نمی تـوان بـا تانکـر و از دیگـر‬ ‫نقاط کشـور تامیـن نمود‪.‬‬ ‫ادامه دارد‬ ‫دوشنبه | ‪ 15‬شهریور ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4158‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫مهمانجدیدساختماناستانداریکیست‬ ‫پس از روی کارامدن دولت سیزدهم و شروع روند تغییر مدیران‪،‬‬ ‫گمانه زنی ها در مورد استاندار جدید اصفهان نیز اغاز شده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬استان پهناور اصفهان با توجه موقعیت‬ ‫استراتژیک خود همین طور فشار مشکالت و خصوصیت های‬ ‫حساس خود انتظار هوایی تازه در مدیریت کالن دارد؛ هوایی که‬ ‫با جاری شدن دائمی زاینده رود و حل مشکالت این استان جان‬ ‫می گیرد‪ .‬این استان حساس در تمامی برهه های سرنوشت ساز و‬ ‫حوادث غیرمترقبه کشور همواره به عنوان خط شکن و کلیدی ظاهر‬ ‫شده و نقش مهمی را در همه مقاطع زمانی انقالب اسالمی ایفا‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫استان اصفهان همواره به دلیل موقعیت استراتژیک و‬ ‫ویژگی های منحصربه فردش در بسیاری از امور به عنوان استان‬ ‫معین چند استان کشور شناخته می شود و استانداری ان نیز همواره‬ ‫از اهمیت باالیی برخوردار بوده و در مراتب سیاسی و اهمیت اجرایی‬ ‫حتی با مدیریت برخی از وزارتخانه ها برابری می کند‪ .‬در سال های‬ ‫اخیر استان اصفهان با مشکالت فراوانی دست وپنجه نرم کرده و‬ ‫دو استاندار سابق ان یعنی محسن مهرعلیزاده و رسول زرگرپور‬ ‫اگرچه تالش فراوانی برای رفع این معضالت کردند‪ ،‬اما توفیق‬ ‫چندانی حاصل نشد و ادامه این راه چند سالی است به عباس رضایی‬ ‫رسیده تا در کنار بزرگ ترین چالش اصفهان یعنی بی ابی و خشکی‬ ‫زاینده رود‪ ،‬با شیوع بیماری کرونا نیز دست وپنجه نرم کند‪.‬‬ ‫به هرتقدیر بر روال گذشته‪ ،‬اکنون دوران مدیریت عباس رضایی‬ ‫در استانداری اصفهان رو به پایان بوده و باتوجه به پیروزی رئیسی‬ ‫در انتخابات ریاست جمهوری و باتوجه به این موضوع که هر دولتی‬ ‫برای اجرای بهتر وعده ها نیاز به چینش نیروهای همسو و همفکر‬ ‫دارد احتمال تغییر استاندار را بیش ازپیش تقویت کرده است البته‬ ‫اگرچه این موضوع عن قریب نیست و کابینه و تغییرات دولت هنوز‬ ‫به صورت کامل شکل نگرفته‪ ،‬ولی گمانه زنی ها نشان از مطرح شدن‬ ‫گزینه های جدیدی برای استانداری اصفهان دارد‪.‬‬ ‫واضح است که باتوجه به انتقادات فراوانی که به دولت روحانی‬ ‫برای همفکر و هم خط نبودن بسیاری از استانداران و فرمانداران‬ ‫در دولت یازدهم و دوازدهم مطرح شد‪ ،‬این نوید را می دهد که‬ ‫احتما ًال گزینه بعدی استانداری اصفهان هم خط دولت خواهد‬ ‫بود‪ .‬تاکنون گزینه های زیادی برای نشستن بر کرسی استانداری‬ ‫اصفهان مطرح شده است؛ محمدعلی احمدی رئیس شورای‬ ‫هماهنگی تبلیغات اسالمی اصفهان‪ ،‬سید رضا مرتضوی رئیس‬ ‫ستاد انتخاباتی سید ابراهیم رئیسی در استان اصفهان‪ ،‬هوشنگ‬ ‫فالحتیان معاون برنامه ریزی وزارت نفت‪ ،‬حمیدرضا فوالدگر‬ ‫نماینده چهار دوره اصفهان در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬مهدی‬ ‫جمالی نژاد شهردار اسبق اصفهان و معاون عمرانی وزیر کشور‪،‬‬ ‫اسماعیل خانیان رئیس ستاد محسن رضایی در استان اصفهان‪،‬‬ ‫حبیب اهلل بهرامی مدیرعامل شرکت سیمان اصفهان‪ ،‬سید احمد‬ ‫عبودتیان مدیرعامل بنیاد فرهنگی خاتم االوصیا (عج) و مشاور‬ ‫عالی رئیس سازمان تبلیغات اسالمی و عباس مقتدایی نماینده‬ ‫فعلی اصفهان در مجلس از جمله گزینه های جدی و مطرح برای‬ ‫استانداریاصفهانهستند‪.‬‬ ‫طی ماه های گذشته با قوت گرفتن خبر تغییر استاندار اصفهان‪،‬‬ ‫نمایندگان این استان نیز در مجلس شورای اسالمی جلساتی را برای‬ ‫بحث وبررسی گزینه های پیشنهادی برگزار کردند و شاخصه های‬ ‫استاندار جدید اصفهان را به صورت دقیق طبقه بندی کرده اند اما بارها‬ ‫تاکید کرده اند که هنوز وارد جزئیات و همچنین تعیین مصادیق برای‬ ‫انتخاب استاندار اصفهان نشده اند‪.‬‬ ‫سمت استانداری اصفهان را هرکسی که به دست بگیرد قطعًا‬ ‫با چالش های فراوانی از جمله خشکسالی‪ ،‬بی ابی زاینده رود‪ ،‬کاستی‬ ‫معیشت کشاورزان همچنین سایه شیوع بیماری کرونا بر مشاغل‬ ‫استان دست وپنجه نرم خواهد کرد و قطعًا باید فردی توانمند و‬ ‫کارامد بر این کرسی بنشیند تا بتواند مشکالت را یکی پس از‬ ‫دیگری پشت سر گذاشته و رضایت مردم اصفهان که همیشه در‬ ‫تمامی برهه ها پیش قدم دفاع از انقالب و نظام بوده اند را به دست‬ ‫بیاورد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬چهار نفر به عنوان گزینه پیشنهادی استانداری‬ ‫به وزارت کشور معرفی می شوند‬ ‫رحمت اهلل فیروزی پوربادی‪ ،‬نایب رئیس مجمع نمایندگان استان‬ ‫اصفهان در این باره می گوید‪ :‬بررسی مسائل مربوط به مدیریت‬ ‫استان در دستور کار قرار گرفت و در این راستا نمایندگان استان‪،‬‬ ‫شاخصه های استاندار بعدی استان اصفهان را بررسی کردند‪ .‬به گفته‬ ‫نایب رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان‪ ،‬بر اساس شاخصه های‬ ‫مطرح شده‪ ،‬استاندار بعدی اصفهان باید شخصیتی متدین‪ ،‬انقالبی‬ ‫و ملی باشد‪.‬‬ ‫فیروزی در ادامه تاکید می کند که علی رغم اینکه تا امروز‬ ‫گمانه زنی های متعددی در خصوص استاندار جدید اصفهان مطرح‬ ‫شده‪ ،‬اما هنوز مجمع نمایندگان به مصادیق استاندار جدید ورود‬ ‫نکرده است‪ .‬وی خاطرنشان می کند‪ :‬مجمع نمایندگان تصمیم دارد‬ ‫سه یا چهار نفر را به عنوان گزینه پیشنهادی استانداری اصفهان به‬ ‫وزارت کشور معرفی کند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬الرگانی با وزیر کشور در خصوص استاندار‬ ‫جدید مذاکره می کند‬ ‫حسین میرزایی‪ ،‬نماینده اصفهان در مجلس شورای اسالمی‬ ‫در این باره می گوید‪ :‬دستور جلسه اخیر مجمع نمایندگان استان‬ ‫اصفهان در خصوص انتخاب استاندار جدید این استان بود و‬ ‫نمایندگان نیز نظرات خود را دراین خصوص مطرح کردند‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬بر اساس جمع بندی جلسه مجمع نمایندگان قرار شد اقای‬ ‫موسوی الرگانی به عنوان رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان‬ ‫در خصوص استاندار جدید مذاکراتی را با وزیر کشور انجام دهند و‬ ‫نتیجه ان و تصمیمات نهایی پس از بحث وبررسی نتایج مذاکرات‬ ‫اخذ خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬هنوز مصادیقی برای استانداری اصفهان‬ ‫مشخص نشده است‬ ‫سید مسعود خاتمی‪ ،‬نماینده گلپایگان در مجلس شورای‬ ‫اسالمی معتقد است که استاندار جدید اصفهان باید بر تمام‬ ‫موضوعات استان به ویژه مسائل مربوط به زاینده رود اشراف کامل‬ ‫داشته باشد بر همین اساس به دلیل پهناور بودن استان اصفهان بهتر‬ ‫است استاندار اینده جامعیت و توان اداره یکی از استان های پهناور‬ ‫کشور را داشته باشد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬ظاهرًا رئیس جمهور برای انتخاب‬ ‫مسئوالن استانی نظر موافقی نسبت به به کارگیری افراد بازنشسته‬ ‫ندارد بر همین اساس گزینه های پیشنهادی استاندار اصفهان باید از‬ ‫بین افراد شاغل معرفی شود‪ .‬به گفته نماینده گلپایگان در مجلس‬ ‫شورای اسالمی‪ ،‬تصمیم گیر اصلی انتخاب استاندار وزارت کشور‬ ‫است‪ ،‬اما سردار وحیدی تاکید کرده که نمایندگان مجلس باید به‬ ‫عنوان کارشناس اظهارنظر کنند در همین راستا نمایندگان می توانند‬ ‫؟‬ ‫گزینه هایی موردنظر و مطلوب خود را برای جایگاه استانداری به‬ ‫وزارت کشور معرفی کنند‪ .‬خاتمی در ادامه تاکید می کند که هنوز‬ ‫مجمع نمایندگان استان به مصادیق گزینه های پیشنهاد استانداری‬ ‫اصفهان ورود نکرده و اسامی که این روزها به عنوان استاندار‬ ‫اصفهان مطرح می شود تنها در حد شایعه بوده و در حال حاضر‬ ‫چندین جریان سیاسی دلسوز استان فقط چهره های نزدیک به خود‬ ‫را اعالم می کنند در صورتی که وزیر کشور و نمایندگان استان‬ ‫اصفهان به مصداق استانداری این استان نرسیده اند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬استاندار جدید باید سوابق اجرایی داشته باشد‬ ‫حسین محمد صالحی‪ ،‬نماینده فریدونشهر در مجلس شورای‬ ‫اسالمی هم می گوید‪ :‬در مجمع نمایندگان استان اصفهان تا‬ ‫کنون فقط کلیات انتخاب استاندار جدید بررسی شده و قرار است‬ ‫به هیچ عنوان روی مصادیق خاص صحبت نشود بر همین اساس‬ ‫اشخاصی که بعضًا به عنوان گزینه استاندار جدید مطرح می شوند‬ ‫در جلسه مجمع نمایندگان در مورد انها صحبتی نشده و بسیاری‬ ‫از این افراد برای ما ناشناس هستند‪ .‬به نظر می رسد برخی از این‬ ‫اشخاص برای مطرح شدن اذهان عمومی شایعاتی را دراین خصوص‬ ‫مطرح می کنند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬ویژگی های استاندار جدید در جلسه‬ ‫مجمع نمایندگان بررسی شد و نمایندگان استان نظرات خود را‬ ‫دراین خصوص ارائه کردند‪ .‬نهایتًا قرار شد طی گفت وگوهایی با‬ ‫وزیر کشور‪ ،‬پیشنهادهای این وزارتخانه برای استانداری اصفهان با‬ ‫پیشنهادهای مجمع نمایندگان جمع بندی شده و نهایتًا گزینه های‬ ‫مطلوب به وزارت کشور معرفی شوند‪ .‬به عقیده نماینده فریدونشهر‬ ‫در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬استاندار اصفهان باید چهره ای ملی و‬ ‫تاثیرگذار باشد زیرا مدیریت این استان در سرنوشت چندین استان‬ ‫دیگر کشور نیز تاثیرگذار است همچنین الزم است استاندار سوابق‬ ‫اجرایی داشته باشد و نباید تنها به دلیل ارتباطات سیاسی در این‬ ‫پست قرار بگیرد‪.‬‬ ‫فرمانده نیروی زمینی ارتش‪:‬‬ ‫در مسابقات اربابان سالح صلح و دوستی جلوه گر شد‬ ‫فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران گفت‪:‬‬ ‫هدف اصلی شرکت در این مسابقات توسعه صلح و دوستی‪،‬‬ ‫افزایش تعامالت نظامی اموزشی فرهنگی و تبادل دانش و‬ ‫تجربه با کشورهای دوست در منطقه است‪.‬‬ ‫به گزارش تسنیم‪ ،‬امیر سرتیپ کیومرث حیدری در ایین‬ ‫اختتامیه مسابقات «اربابان سالح» اظهار داشت‪ :‬نیروی زمینی‬ ‫ارتش جمهوری اسالمی ایران این افتخار را داشته که امسال‬ ‫میزبان مسابقات بین المللی نظامی اربابان سالح باشد و میزبانی‬ ‫تیم های شرکت کننده را در ظرف مدت ‪ 27‬روز بر عهده داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬خدا را سپاسگزاریم در این مدت با وجود پاندمی‬ ‫کرونا ویروس روند اجرایی مسابقات میزبانی‪ ،‬داوری و مراحل‬ ‫ان به خوبی و بدون هیچ کم وکاستی و در صحت و سالمت‬ ‫همه اعضای تیم ها به پایان رسید و مراسم اختتامیه را برگزار‬ ‫کردیم‪ .‬فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران‬ ‫با بیان تشکر از حضور کارکنان‪ ،‬تیم های مهمان و سرپرستان‬ ‫که از فدراسیون های روسیه‪ ،‬ازبکستان‪ ،‬ویتنام‪ ،‬ارمنستان و‬ ‫همه کارکنان این مسابقات‪ ،‬گفت‪ :‬هدف اصلی شرکت در‬ ‫این مسابقات توسعه صلح و دوستی‪ ،‬افزایش تعامالت نظامی‬ ‫اموزشی فرهنگی و تبادل دانش و تجربه با کشورهای دوست در‬ ‫منطقه است که به همین منظور جمهوری اسالمی ایران نیز در‬ ‫رشته های مختلف در این مسابقات بین المللی حضور فعال دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬امیدوارم از شرکت در این مسابقات که‬ ‫زیرساخت های ان در کمتر از ‪ 3‬ماه مهیا شد‪ ،‬لذت برده و‬ ‫تجارب ارزشمندی را کسب کرده باشید و همچنین ارزو می کنم‬ ‫جمهوری اسالمی ایران به عنوان مهد تمدن ایرانی اسالمی‬ ‫میزبان شایسته ای برای شما بوده و خاطرات خوشی را از این‬ ‫سرزمین کهن با خود به یادگار ببرید‪.‬‬ ‫امیر سرتیپ حیدری تصریح کرد‪ :‬شایسته است قهرمانی‬ ‫تیم اربابان سالح جمهوری اسالمی ایران را در این رقابت های‬ ‫نفس گیر و مهیج تبریک گفته و همچنین به سایر تیم های تابعه‬ ‫کشورهای مهمان که با حضور مجدانه خود در این مسابقات‬ ‫موجبات فراهم اوردن زمینه چنین رقابت سازنده و سالمی را‬ ‫فراهم کردند تقدیر و تشکر کنم‪.‬‬ ‫فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسالمی ایران‬ ‫با تشکر از حضور معاونان اموزشی‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬از حضور‬ ‫سرتیپ باقری معاون اموزش ستاد کل قوا‪ ،‬سرتیپ شیخ معاون‬ ‫اموزش ارتش جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬سرتیپ مستشاری‬ ‫چاه ویالهای شرق اصفهان مسدود شد‬ ‫چاه های غیرمجاز در مجموعه باغ ‪ -‬ویالهای شرق اصفهان‬ ‫واقع در روستای کبوتراباد مسدود و از برداشت ‪ ۴۲‬هزار مترمکعب‬ ‫از سفره های اب زیرزمینی جلوگیری شد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬یگان حفاظت منابع اب شرکت اب منطقه ای‬ ‫اصفهان به همراه نیروی انتظامی در عملیاتی دو حلقه چاه‬ ‫غیرمجاز در مجموعه باغ ویالهای روستای کبوتر اباد از توابع‬ ‫شهرستان اصفهان (ورزنه) را مسدود کردند‪.‬‬ ‫این چاه ها از سه دهه پیش حفر و تاکنون بهره برداری شده که‬ ‫یکی از انها به عمق ‪ ۳۰‬متر و برداشت ساالنه ‪ ۳۲‬هزار مترمکعب‬ ‫و دیگری به عمق ‪ ۲۵‬متر با برداشت ساالنه حدود ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫مترمکعب اب بود‪.‬‬ ‫ساخت وسازهای غیرمجاز و تغییر کاربری اراضی کشاورزی در‬ ‫حاشیه زاینده رود در سال های اخیر افزایش یافته زیرا کشاورزان به‬ ‫علت بی ابی زاینده رود امکان کشت و کار ندارند و برخی به دالیل‬ ‫معیشتی مجبور به فروش زمین های خود شدند‪.‬‬ ‫به گفته مهدی ُمجیری معاون حفظ کاربری و یکپارچگی‬ ‫اراضی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان در سال های اخیر در شرق‬ ‫اصفهان حدود ‪ ۱۰‬هزار تا ‪ ۱۵‬هزار هکتار تغییر کاربری اتفاق افتاده‬ ‫است؛ همچنین بیشترین تغییر کاربری اراضی و ساخت وسازهای‬ ‫غیرمجاز در سه سال اخیر در محدوده شهرستان های فالورجان‪،‬‬ ‫سمیرم‪ ،‬اصفهان‪ ،‬شهرضا‪ ،‬کاشان‪ ،‬شاهین شهر رخ داده که به‬ ‫‪ ۵۵۰۰‬مورد می رسد‪.‬‬ ‫وزارت نیرو باتوجه به وضعیت بغرنج منابع اب زیرزمینی مجوز‬ ‫بهره برداری صادر نمی کند اما مالکان چاه های غیرمجاز برای حفر‬ ‫هر متر چاه مبالغ میلیونی به مقنی ها پرداخت می کنند‪ .‬بر پایه‬ ‫امار موجود از چاه های غیرمجاز استان هم اکنون نیمی متروکه‬ ‫و غیرفعال است و از ‪ ۴۱‬هزار حلقه چاه مجاز در سطح استان‬ ‫بهره برداریمی شود‪.‬‬ ‫محمود چیتیان‪ ،‬سرپرست معاونت حفاظت و بهره برداری‬ ‫اب منطقه ای اصفهان در گفت وگو با مهر با اشاره به چالش های‬ ‫موجود برای حفاظت از منابع اب می افزاید‪ :‬برای پر و مسلوب‬ ‫المنفعه چاه های غیرمجاز با هماهنگی مراجع قضائی و کسب‬ ‫معاون اموزش نیروی زمینی و همه عواملی که در برگزاری این‬ ‫مسابقات بذل مساعی داشتند تقدیر و تشکر می کنم همچنین از‬ ‫فرمانده ارشد نظامی منطقه سرتیپ اذرافروز و سرهنگ سیدی‬ ‫کمال تشکر را دارم‪.‬‬ ‫فرماندار شهرستان شاهین شهر نیز در این مراسم با اشاره‬ ‫به ارزوی سالمت و ازبین رفتن ویروس کرونا‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫از اینکه در شهرستان توسعه یافته شاهین شهر و میمه با همت‬ ‫ارتش جمهوری اسالمی ایران میزبان مسابقات بین المللی‬ ‫نظامی در شاخه «اربابان سالح» بودیم بسیار خرسند هستم‪.‬‬ ‫اسفندیار تاجمیر ریاحی افزود‪ :‬مقدم مقامات لشگری و‬ ‫کشوری به ویژه امیر حیدری فرمانده نیروی زمینی محوری‬ ‫و قهرمان ارتش جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬سایر فرماندهان‬ ‫یگان ها‪ ،‬رده های ستادی و عملیاتی ارتش و سایر نیروهای‬ ‫مسلح‪ ،‬مدیران و مسئوالن استانی در بخش های حاکمیتی‪،‬‬ ‫اجرایی و عمومی و مدیرکل امنیتی انتظامی استان به نمایندگی‬ ‫از استاندار گرامی می دارم‪.‬‬ ‫وی با بیان خیرمقدم به مهمانان خارجی و مدعوین این دوره‬ ‫از مسابقات‪ ،‬ورزشکاران نظامی و سرپرستان انان از کشورهای‬ ‫روسیه‪ ،‬ازبکستان و ویتنام‪ ،‬مقامات سیاسی و نظامی سفرا و‬ ‫کاربران نظامی شرکت کننده‪ ،‬گفت‪ :‬امیدوارم اقامت خوبی را در‬ ‫مدت اقامتشان در این منطقه سپری کرده باشند‪.‬‬ ‫فرماندار شهرستان شاهین شهر ادامه داد‪ :‬اجرای این‬ ‫مسابقات به عنوان حرکت شاخص فرامرزی در یکصد سال‬ ‫اخیر در زمینه نظامی ورزشی برای اولین بار در جمهوری اسالمی‬ ‫ایران و اصفهان بزرگ مایه خرسندی است‪.‬‬ ‫مجوزهای الزم و همچنین با هماهنگی نیروهای انتظامی و‬ ‫امنیتی این عمل صورت می گیرد که معمو ًال با مقاومت صاحبان‬ ‫انها روبه رو می شویم‪ ،‬اغلب این چاه ها در باغ ویالها حفر شده‬ ‫است و مسدودکردن انها به سختی انجام شده و حتی گاهی با‬ ‫درگیری فیزیکی افراد با همکاران همراه است؛ ازاین رو اگر‬ ‫همراهی و همکاری ارگان های نامبرده نباشد پرکردن چاه ها‬ ‫امکان پذیر نیست‪.‬وی می گوید‪ :‬بخش عمده ای از صاحبان این‬ ‫چاه ها داشتن چاه غیرمجاز را حق خود می دانند درحالی که منابع‬ ‫اب ملی است و هیچ کسی مجاز نیست بدون اخذ مجوز از شرکت‬ ‫اب منطقه ای نسبت به حفر چاه اقدام کند‪.‬‬ ‫سرپرست معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت اب‬ ‫منطقه ای اصفهان خاطرنشان می کند‪ :‬به رغم مشکالت موجود ما‬ ‫مصمم هستیم طرح احیا و تعادل بخشی را برای کمک به بهبود‬ ‫وضعیت ابخوان ها و حفاظت از منابع اب در استان اصفهان ادامه‬ ‫دهیم و با اجرای طرح احیا و تعادل بخشی و مراقبت از اب های‬ ‫زیر زمینی امیدواریم بخشی از این کسری ها را بتوان جبران کرد‪.‬‬ ‫مصرف بی رویه و برداشت بیش از حد منابع اب بدون‬ ‫رعایت تعادل بخشی ابخوان ها دشت های اصفهان را درگیر‬ ‫پدیده فرونشست کرده است‪.‬براساس تعاریف علمی «فرونشست‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬انتخاب شاهین شهر‪ ،‬شهر دانش و خالقیت‬ ‫و برخوردار از ظرفیت های فراوان زیربنایی و انسانی به عنوان‬ ‫محل اصلی برگزاری این مسابقات از بین ده ها و صدها نقطه‬ ‫مستعد جغرافیایی کشور که ارتش با صالبت ما حضور فعال‬ ‫داشته و دارد نشانه توانمندی و فرصت های شهرستان است‪.‬‬ ‫تاجمیرریاحی با اشاره به میزبانی افتخار امیز این شهرستان‬ ‫از مسابقات «اربابان سالح»‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬از اینکه توانستیم‬ ‫میزبان این رقابت ها باشیم بسیار خوشحال هستیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نمایندگی عالی دولت و ادارات و نهادهای‬ ‫خدمت رسان به ویژه شهرداری شاهین شهر‪ ،‬همراهی الزم برای‬ ‫برگزاری شایسته مسابقات داشتند که جای قدردانی و تشکر‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫فرماندار شهرستان شاهین شهر خاطرنشان کرد‪ :‬همچنین از‬ ‫زحمات امیر اذرافروز و فرمانده ارشد ارتش در استان‪ ،‬فرمانده‬ ‫دانشکده پدافند هوایی شاهین شهر و مسئوالن ستادی و محلی‬ ‫برگزاری مسابقات تشکر می کنم‪.‬‬ ‫وی با بیان موفقیت تیم ورزیده ارتش جمهوری اسالمی‬ ‫ایران‪ ،‬گفت‪ :‬تالش همگان را ارج می نهم و به تمام برگزیدگان‬ ‫و شرکت کنندگان تبریک می گویم‪ ،‬این میزبانی و حرکت‬ ‫ارزنده می تواند در مسیر تقویت صلح و بازدارندگی و تعامالت و‬ ‫همکاری های سازنده برون مرزی و منطقه ای موثر باشد‪.‬‬ ‫تاجمیرریاحی ادامه داد‪ :‬امیدوارم همواره شاهد نمایش‬ ‫اقتدار و صالبت ارتش جمهوری اسالمی ایران در صیانت از‬ ‫تمامیت ارضی‪ ،‬دفاع از ارزش های ملی و ائینی و خدمت موثر به‬ ‫ولی نعمتان حکومت ملت ایران زمین باشیم‪.‬‬ ‫زمین پدیده ای است که بر اثر خالی شدن اب بافت های متراکم‬ ‫و الیه های زیرین سطح زمین رخ می دهد که در نتیجه ان سطح‬ ‫زمین به صورت تدریجی و در برخی موارد به صورت ناگهانی‬ ‫فرومی نشیند‪».‬‬ ‫به اعتقاد کارشناسان این نشست باعث ایجاد ترک و‬ ‫شکاف هایی در زمین شده و بر الگوی جریان های زیرزمینی و‬ ‫سطحی‪ ،‬تغییر کیفیت اب های زیرزمینی‪ ،‬تغییر شکل سطح زمین‬ ‫و سیل خیزی مناطق تاثیر می گذارد‪.‬‬ ‫در نتیجه سوءمدیریت سه دهه گذشته در زمینه مدیریت منابع‬ ‫ابی و پیامدهای ناگوار ان به ویژه حفر چاه های مجاز و غیرمجاز‪،‬‬ ‫برداشت های بی رویه و توسعه ناپایدار کشاورزی امروزه بسیاری‬ ‫از ابخوان ها خالی شده و منابع اب زیرزمینی کشور به قهقرا رفته‬ ‫است‪.‬انطور که رضا شهبازی مدیرکل مخاطرات زیست محیطی و‬ ‫مهندسی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور می گوید‪:‬‬ ‫استان اصفهان خطرناک ترین استان کشور به لحاظ فرونشست‬ ‫است‪.‬وی می افزاید‪ :‬این روند به گونه ای است که روزی نیست‬ ‫که برای ما پیام ناگواری از این استان در زمینه فرونشست ارسال‬ ‫نشود و اصفهان تنها کالنشهر کشور است که فرونشست به‬ ‫سمت درون شهر نفوذ کرده است‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫امار کرونا در اصفهان‬ ‫‪ ۴۰‬فوتی و ‪ ۱۳۱۶‬ابتالی جدید‬ ‫سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از ابتالی یک‬ ‫هزار و ‪ ۳۱۶‬نفر به کرونا در ‪ ۲۴‬ساعت منتهی به یکشنبه در‬ ‫مراکز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبر داد‪.‬‬ ‫ارش نجیمی در گفت وگو با ایمنا‪ ،‬با اشاره به امار بیماران جدید‬ ‫مبتال به ویروس کرونا در ‪ ۲۴‬ساعت گذشته‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫این بازه زمانی تعداد کل موارد نمونه گیری شده ویروس کرونا‬ ‫در استان سه هزار و ‪ ۲۶۸‬نفر بودند که یک هزار و ‪ ۳۱۶‬بیمار‬ ‫جدید مبتال به کرونا در استان اصفهان به جز شهرستان های‬ ‫کاشان و اران و بیدگل شناسایی شدند‪ .‬وی افزود‪ :‬از این تعداد‬ ‫بیمار جدید مبتال به کرونای شناسایی شده ‪ ۵۰۳‬نفر در مراکز‬ ‫درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بستری‬ ‫شدند همچنین در این بازه زمانی ‪ ۴۲۵‬بیمار بهبودیافته از‬ ‫مراکزدرمانیترخیصشدند‪.‬سخنگویدانشگاهعلومپزشکی‬ ‫اصفهان با بیان این که در حال حاضر سه هزار و ‪ ۴۸۱‬بیمار‬ ‫مبتال به کرونا در مراکز درمانی استان اصفهان به جز کاشان‬ ‫و اران و بیدگل بستری هستند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬از این تعداد ‪۴۹۹‬‬ ‫بیمار در بخش مراقبت های ویژه نگهداری می شوند‪ .‬وی امار‬ ‫مرگ ومیر بیماران مشکوک به کرونا طی ‪ ۲۴‬ساعت اخیر در‬ ‫استان اصفهان را ‪ ۵۰‬نفر اعالم کرد و گفت‪ :‬از این تعداد ‪۴۰‬‬ ‫نفر فوت شده مثبت کرونا بوده است‪.‬‬ ‫نمایندهخمینی شهر‪:‬‬ ‫با تشکیل دولت بهانه ای برای‬ ‫کار نکردن وجود ندارد‬ ‫یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی با‬ ‫اشاره به تشکیل دولت سیزدهم گفت‪ :‬امیدواریم با کار جهادی‬ ‫مشترک میان سه قوه و وزرای جهادی قول هایی که به مردم‬ ‫داده شده عملی شوند‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬نقدعلی نماینده مردم‬ ‫خمینی شهردرتذکرشفاهیمجلسضمنتبریکبهمناسبت‬ ‫اغاز به کار دولت سیزدهم عنوان کرد‪ :‬ان شاءاهلل در طلیعه‬ ‫دولت انقالبی به صورت جدی جلوی تورم افسارگسیخته‬ ‫گرفته شود و با کار جهادی و مشترک میان مجلس شورای‬ ‫اسالمی‪ ،‬قوه قضائیه‪ ،‬دولت و وزرای جهادی قول هایی که به‬ ‫مردم داده شده عملیاتی شوند‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬ما شرط کار‬ ‫را به تشکیل دولت انقالبی منوط می دانستیم که اکنون با‬ ‫تشکیل این دولت دیگر بهانه ای برای کار نکردن وجود ندارد‪.‬‬ ‫نمایندهاصفهان‪:‬‬ ‫در صورت تسریع توانیر‬ ‫خساراتمشترکینبرق‬ ‫پرداختمی شود‬ ‫نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫خسارت مشترکین برق به واسطه قطعی ها فورا بررسی و‬ ‫پرداخت شود‪ .‬عباس مقتدایی‪ ،‬در گفت وگو با ایسنا گفت‪:‬‬ ‫ماه گذشته طی مکاتبه ای با وزیر نیرو اعالم نمودم که باید‬ ‫خسارت مشترکین برق به واسطه قطعی ها فورا بررسی و‬ ‫پرداخت شود‪ ،‬مردم دراین خصوص گالیه جدی داشتند و توقع‬ ‫داشتند شرکت توانیر اهتمام الزم نسبت به جبران خسارت را‬ ‫داشته باشد‪ .‬وی افزود‪ :‬وزارت نیرو طی پاسخی به اینجانب‬ ‫عنوان کرده که در سال ‪ ،۱۳۹۹‬مبلغ قرارداد شرکت بیمه‬ ‫حدود ‪ ۸۵۱‬میلیارد ریال بوده و تاکنون ‪ ۳۵‬هزار پرونده خسارت‬ ‫ثبت شده که کل هزینه خسارت بیش از مبلغ قرارداد با بیمه‬ ‫است و بااین حال تا پایان سال جاری نیز خسارت دیدگان‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۹‬می توانند ثبت شکایت و خسارت کنند و احتمال‬ ‫افزایش تعداد شکایت مذکور هست و شرکت بیمه نیز‬ ‫موظف به پرداخت است‪ .‬نایب رییس کمیسیون امنیت ملی‬ ‫مجلس عنوان کرد‪ :‬در خصوص قطعی های مکرر برق در ایام‬ ‫جاری‪ ،‬بالفاصله پس از انعقاد قرارداد بیمه‪ ،‬در عرض یک‬ ‫هفته تمام پرونده های خسارات ثبت شده در سامانه توانیر به‬ ‫شرکت بیمه گر ارجاع داده می شود و پرداخت انجام خواهد‬ ‫شد‪ .‬نماینده اصفهان افزود‪ :‬عدم پیگیری و پرداخت خسارات‬ ‫مردم به علت تاخیر ایجاد شده در انعقاد قرارداد بیمه به دلیل‬ ‫عدم کسب حدنصاب الزم توسط شرکت کنندگان در مناقصه‬ ‫است‪ .‬شرکت توانیر اعالم نموده که پاکات مناقصه بیمه در‬ ‫‪ ۱۵‬شهریور گشوده می شود و ان شاءاهلل بالفاصله قرارداد با‬ ‫بیمه گر منعقد و خسارات ارجاع و پرداخت می شود‪ .‬مقتدایی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬بنابراین اگر شرکت توانیر تسریع کند‪ ،‬به زودی‬ ‫خسارات مشترکین پرداخت خواهد شد‪.‬‬ ‫ویست در خوانسار شهر شد‬ ‫پس از ماه ها شهر شدن ویست ساختمان شهرداری‬ ‫ویست افتتاح شد‪.‬استاندار اصفهان برای مراسم افتتاح‬ ‫شهرداری ویست راهی این شهر تازه تاسیس در شهرستان‬ ‫خوانسار شد‪.‬به گزارش رکنا‪ ،‬پس از انکه در ‪ ۲۷‬اسفند ‪ ۹۹‬با‬ ‫مصوبه هیئت وزیران ویست رسما شهر شد‪ ،‬اکنون با حضور‬ ‫استاندار اصفهان ساختمان این شهرداری هم افتتاح شد‪.‬‬ ‫استاندار اصفهان هم در ایین افتتاح این ساختمان یک دستگاه‬ ‫ماشین اتش نشانی و یک دستگاه ماشین حمل زباله به این‬ ‫شهرداری اهدا کرد‪ .‬مهدی فروغی‪ ،‬رئیس شورای اسالمی‬ ‫شهر ویست هم اعتبار هزینه شده برای راه اندازی شهرداری‬ ‫را ‪ ۱۰‬میلیارد ریال اعالم کرد و اضافه کرد‪ :‬رزومه برخی افراد‬ ‫جهت انتخاب شهردار در حال بررسی است و طی روزهای‬ ‫اینده نتیجه ان اعالن می شود‪ .‬ویست با جمعیت سه هزار نفر‬ ‫دومین شهر پس از خوانسار در این شهرستان است که پس از‬ ‫‪ ۱۳‬سال پیگیری و درخواست مردم تشکیل شد‪.‬‬ صفحه 2 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫شهر‬ ‫هدیه جامعه رانندگان‬ ‫سپاهان شهربهبیماران‬ ‫کرونایی‬ ‫جامعه حمل ونقل رانندگان و کامیون داران سپاهان‬ ‫شهر دیزیچه در استان اصفهان ‪ ۱۵‬کپسول اکسیژن برای‬ ‫استفاده بیماران کرونایی اهدا کردند‪ .‬به گزارش صداوسیما‬ ‫مدیرعامل صنف رانندگان و کامیون داران سپاهان شهر‬ ‫دیزیچه گفت‪ :‬برای خرید این تعداد کپسول اکسیژن ‪۴۵۰‬‬ ‫میلیون ریال هزینه شد‪ .‬جباری افزود‪ :‬این کپسول ها برای‬ ‫استفاده بیماران کرونایی شهرستان به خیریه امام حسن‬ ‫مجتبی (ع) شهر دیزیچه اهدا شد‪.‬‬ ‫اقدامات ارامستان های شهر‬ ‫در روزهای قرمز کرونایی‬ ‫سرپرست سازمان ارامستان های شهرداری اصفهان‬ ‫می گوید‪ :‬انجام واجبات غسل و کفن و ارائه خدمات‬ ‫بهداشتی و شرعی به متوفیان کرونایی‪ ،‬بهره برداری از‬ ‫ساختمان میز خدمت (خدمات امور متوفیان) و شرکت های‬ ‫خدماتی جهت تسهیل در امور مراجعه کنندگان و زائران‪،‬‬ ‫استقرار ناظران و کارشناسان بهداشت محیط مرکز بهداشت‬ ‫شهرستان اصفهان در این سازمان و نظارت مستمر بر‬ ‫رعایت اصول و مفاد پروتکل ها و دستورالعمل های بهداشتی‬ ‫ابالغی‪ ،‬برگزاری جلسه تخصصی با پزشکی قانونی‪،‬‬ ‫ثبت احوال‪ ،‬مسئوالن امار و کارشناسان مرکز بهداشت‬ ‫استان و شهرستان برای صدور و ارسال الکترونیکی گواهی‬ ‫و مجوزهای فوت و لینک شدن سامانه ثبت اطالعات مرگ‬ ‫مراکز بهداشتی و سازمان دهی و جداسازی محل تغسیل و‬ ‫تکفین اجساد معمولی با کرونا و اتخاذ تمهیدات الزم برای‬ ‫جلوگیری از ورود خانواده تمام متوفیان به سالن های غسل‬ ‫و کفن زنانه و مردانه و فعال کردن سیستم های تهویه و‬ ‫هواکش در سالن تطهیر از جمله اقدامات جهت رعایت‬ ‫نکات بهداشتی در جهت غسل و کفن متوفیان کرونایی‬ ‫بوده است‪.‬ابراهیم زارعان خاطرنشان کرد‪ :‬متمرکز کردن‬ ‫امور تغسیل و تکفین متوفیان شهرستان اصفهان در سالن‬ ‫تطهیر ارامستان باغ رضوان و اجرای مفاد دستورالعمل ها و‬ ‫پروتکل های بهداشتی ابالغی از ستاد ملی و استانی مدیریت‬ ‫بیماری کرونا در خصوص نحوه انتقال‪ ،‬غسل‪ ،‬کفن ودفن‬ ‫اجساد ناشی از علت فوت کووید ‪( ۱۹‬تحویل گیری‬ ‫اجساد توسط کارکنان اموزش دیده و انتقال به سردخانه یا‬ ‫سالن های تطهیر‪ ،‬انجام مراحل تغسیل و تکفین با رعایت‬ ‫موازین شرعی و سپس گندزدایی متوفی‪ ،‬خاک سپاری در‬ ‫عمق دو متر‪ ،‬شفته ریزی قبور‪ ،‬تهیه و به کارگیری برانکارد‬ ‫جهت حمل متوفی در راستای به حداقل رساندن تماس‬ ‫مشایعت کنندگان و بستگان‪ ،‬هماهنگی و همکاری با‬ ‫کارشناسان یا نماینده دانشگاه علوم پزشکی برای نظارت‬ ‫بهداشتی بر مراسم تغسیل و تکفین و تدفین‪ ،‬ضدعفونی‬ ‫پساب ناشی از تغسیل متوفیان و …) از دیگر اقدامات‬ ‫ارامستان ها در ایام کرونایی بوده است‪.‬‬ ‫زارعان با بیان اینکه نماز میت فوت شدگان با حضور‬ ‫حداقلی خانواده و بستگان در محیط های باز و با رعایت‬ ‫فاصله گذاری اجتماعی برگزار می شود‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫گندزدایی و ضدعفونی تمام خودروها و تجهیزات به کار‬ ‫گرفته شده برای انتقال و حمل متوفیان پس از پایان هر‬ ‫ماموریت کاری همچنین تعامل و هماهنگی با مسئوالن‬ ‫بهداشت محیط مراکز بهداشتی و بهورزان در مناطق‬ ‫روستایی جهت نظارت بر فرایند خاک سپاری متوفیان در‬ ‫ارامستان های محلی‪ ،‬شهری و روستایی انجام شده است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر لزوم گندزدایی و ضدعفونی روزانه تمام‬ ‫فضاها و مکان های عمومی این سازمان (اداری‪ ،‬سالن‬ ‫تطهیر‪ ،‬سالن تغسیل‪ ،‬سردخانه ها‪ ،‬انتظامات‪ ،‬داد پزشکی‪،‬‬ ‫سرویس های بهداشتی و نمازخانه ها‪ ،‬ایستگاه های اتوبوس‪،‬‬ ‫فضاهای بازی کودکان و …)‪ ،‬گفت‪ :‬پلمب و تعطیلی‬ ‫غسالخانه های محلی با همکاری و هماهنگی معاون‬ ‫دادستانی عمومی و انقالب اصفهان‪ ،‬پلیس اماکن و بازرسان‬ ‫بهداشت محیط مراکز بهداشت شماره یک و دو شهرستان‬ ‫اصفهان انجام شد‪.‬‬ ‫باد و گردوخاک شرق اصفهان‬ ‫را در می نوردد‬ ‫معاون توسعه و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬وزش باد در نیمه شرقی استان فردا دوشنبه‬ ‫با خیزش گردوخاک محلی همراه است‪.‬‬ ‫نوید حاجی بابایی در گفت وگو با مهر اظهار داشت‪ :‬طبق‬ ‫الگوهای هواشناسی امروز جوی به نسبت پایدار در سطح‬ ‫استان حاکم است و اسمان بیشتر مناطق صاف تا کمی‬ ‫ابری و گاهی وزش باد پیش بینی می شود‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫وزش باد و خیزش گردوخاک در نیمه شرق استان در روز‬ ‫دوشنبه‪ ،‬افزود‪ :‬احتمال افزایش غبار الودگی هوا در مناطق‬ ‫مرکزی به ویژه کالن شهر اصفهان وجود دارد‪.‬معاون توسعه‬ ‫و پیش بینی اداره کل هواشناسی استان اصفهان با بیان‬ ‫اینکه دمای هوا در ‪ ۲۴‬ساعت اینده بین ‪ ۲‬تا سه درجه‬ ‫سانتیگراد کاهش می یابد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬دمای هوای کالن شهر‬ ‫اصفهان در گرم ترین ساعات امروز به ‪ ۳۸‬درجه سانتیگراد‬ ‫باالی صفر و در خنک ترین ساعات بامداد فردا به ‪ ۱۸‬درجه‬ ‫سانتیگراد باالی صفر می رسد‪ .‬حاجی بابایی اضافه کرد‪ :‬زواره‬ ‫(اردستان) با دمای ‪ ۴۱‬درجه سانتیگراد باالی صفر و بوئین‬ ‫و میاندشت با دمای ‪ ۹‬درجه سانتیگراد باالی صفر به ترتیب‬ ‫گرم ترین و خنک ترین نقاط استان پیش بینی می شود‪.‬‬ ‫دوشنبه | ‪ 15‬شهریور ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4158‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫شورای شهر از وزارت کشور درخواست کرد‬ ‫تسریع در صدور حکم شهردار اصفهان‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان با بیان اینکه انتظار‬ ‫ما از وزارت کشــور این اســت که در صدور حکم شهردار‬ ‫اصفهان تسریع کند‪ ،‬گفت‪ :‬انتظار این است با صدور حکم‬ ‫و استقرار شهردار شــاهد اجرای برنامه های مدنظر شورای‬ ‫شهر ششم باشیم و در موعد قانونی که مشخص شده حکم‬ ‫شهردار اصفهان صادر شود و شهرداری همچون گذشته به‬ ‫ثبات و پایداری برسد‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬محمــد نورصالحی در نطق پیش از‬ ‫دســتور خود در هشتمین جلسه علنی شورای اسالمی شهر‬ ‫اصفهان با اشــاره به قرار داشتن در هفته تعاون‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫تعاون به عنوان یکی از ‪ ۳‬بخش مهم اقتصادی کشور ما است‬ ‫که تا امروز به هر دلیلی رشــد کافی نداشته است؛ امیدواریم‬ ‫در سایه فعالیت های بخش های اقتصادی کشور این بخش‬ ‫از اقتصاد کشــور هم بتواند شکوفا شود و قدم های خوبی در‬ ‫جهت اعتالی اقتصادی‪ ،‬رشد و شکوفایی زندگی احاد مردم و‬ ‫اشتغال زایی بردارد‪.‬رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان افزود‪:‬‬ ‫تعاون در حوزه فعالیت های اجتماعی و مشارکت های مردمی‬ ‫می تواند بروز و ظهور داشته باشد که جلب مشارکت عمومی‬ ‫هم یکی از جمله اهداف شــورای ششــم است؛ امیدواریم‬ ‫بتوانیم همکاری‪ ،‬تعاون‪ ،‬هماهنگی‪ ،‬همدلی و هم راستایی در‬ ‫جهت اعتالی برنامه های شهر و شهرداری را داشته باشیم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬درخشش ورزشــکاران ایرانی در بازی های‬ ‫پارالمپیکتوکیو‬ ‫وی در ادامه با اشــاره به اینکه امسال شاهد درخشش‬ ‫ورزشکاران پارالمپیک در بازی های پارالمپیک توکیو بودیم‪،‬‬ ‫ابراز کرد‪ :‬این عزیزان همچون ســال های گذشته توانستند‬ ‫نســبت به بقیه بخش های ورزشــی توانایی هــای خود را‬ ‫بروز دهند و خوب بدرخشــند‪ ،‬این ورزشکاران در مجموع‬ ‫‪ ۲۴‬مدال رنگارنگ شــامل ‪ ۱۲‬مدال طال‪ ۱۱ ،‬مدال نقره و‬ ‫یک مدال برنز کسب کردند‪.‬نورصالحی با بیان اینکه امروز‬ ‫شاهد حضور علیرضا مختاری‪ ،‬ورزشکار پارالمپیکی صاحب‬ ‫مدال نقره در رشــته پرتاب وزنه که همشهری ما است‪ ،‬در‬ ‫شورای شهر جهت تقدیر و تشکر هستیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برای‬ ‫همه ورزشــکاران ارزوی توفیق داریم‪ ،‬امید داریم توســعه‬ ‫ورزش عمومی و قهرمانی در کشور و سطح شهر اصفهان‬ ‫و فعالیت ها و همکاری هایی که در این بخش در مجموعه‬ ‫بخش های دولتی‪ ،‬شــهرداری و باشــگاه های خصوصی‬ ‫می تواند اتفاق بیفتد‪ ،‬بیش از پیش موردتوجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫رئیس شــورای اسالمی شــهر اصفهان تاکید کرد‪ :‬به‬ ‫علیرضا مختاری و همه قهرمان هایی که توانســتند برای‬ ‫کشــور افتخارافرینی کنند و پرچم جمهوری اسالمی را در‬ ‫بازی های پارالمپیک به اهتزاز در بیاورند تبریک می گوییم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬گزارش هــای هشــداردهنده ســازمان‬ ‫زمین شناسی درباره فرونشست زمین‬ ‫وی در ادامه با اشاره به اینکه پدیده فرونشست زمین در‬ ‫▲ در جلسه شورای شهر از علیرضا مختاری همامی‪ ،‬دارنده مدال نقره پارالمپیک ‪ ۲۰۲۰‬توکیو تقدیر شد‬ ‫روزهای گذشته در فضای مجازی خیلی مطرح شده است‪،‬‬ ‫بیان کرد‪ :‬خشکسالی های ســال های اخیر‪ ،‬روند افزایشی‬ ‫مصرف اب و برداشــت اب های زیرزمینی که تجدیدناپذیر‬ ‫است‪ ،‬چراکه وقتی رودخانه زاینده رود خشک می شود منابع‬ ‫ابی زیرزمینی و چاه ها دیگر تغذیه نمی شود‪ ،‬افزایش برداشت‬ ‫برای مصارف شرب و غیرشرب و برداشت سالیانه بین ‪۳۰۰‬‬ ‫تا ‪ ۴۰۰‬میلیون مترمکعب از منابع تجدیدناپذیر و به دنبال ان‬ ‫کاهش سطح اب های زیرزمینی عم ً‬ ‫ال به پدیده فرونشست‬ ‫زمین منجر می شود‪.‬‬ ‫نورصالحی با بیان اینکه هشدارها و تذکراتی دراین رابطه‬ ‫داده شــده اســت‪ ،‬مطرح کرد‪ :‬این مسئله باعث شد ما هم‬ ‫حساس شویم و جلسه ای با مدیرکل سازمان زمین شناسی‬ ‫اســتان اصفهان داشــته باشــیم که گزارش های نســبتًا‬ ‫هشــداردهنده ای دارند که دعوت کرده ایم در جلسه اینده‬ ‫شورای شــهر حاضر شــده و به صورت تخصصی به این‬ ‫موضوع پرداخته شود‪ ،‬این ها توجه بیش از پیش مسئوالنی‬ ‫اســتانی و کشــوری را در موضــوع اب و تامین اب برای‬ ‫محدوده اصفهان بزرگ‪ ،‬استان اصفهان و شهر اصفهان و‬ ‫توجه به پروژه های ابی جلب می کند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬تامین اب شرب بعضی از مناطق اصفهان با‬ ‫تانکر‬ ‫رئیس شورای اسالمی شهر اصفهان خاطرنشان کرد‪ :‬در‬ ‫تابستان جاری شاهد بودیم اتفاقاتی در شهر اصفهان افتاد‬ ‫که اگر در جای دیگری از کشور می افتاد توجهات بیشتری‬ ‫را به خود معطوف می کرد؛ در شهر اصفهان به عنوان یک‬ ‫کالن شــهر و شاید یکی از شهرهای تراز اول کشور شاهد‬ ‫تامین اب شــرب ســاکنان بعضی از مناطق شهر با تانکر‬ ‫بودیم که به دلیل عدم تامین حتی اب شــرب برای مردم‬ ‫به اندازه نیاز‪ ،‬سازمان اب و فاضالب مجبور شد اب شرب‬ ‫بخش هایی از شهر را در روزهایی از تابستان با تانکر تامین‬ ‫کند‪ ،‬قطعًا این مسئله زحمت ها و گرفتاری هایی برای مردم‬ ‫در بر داشــت‪.‬وی در ادامه از شرکت اب و فاضالب تقاضا‬ ‫کرد که در پایان تابستان گزارشــی در این زمینه و اینکه‬ ‫چه میزان کســری اب شرب داشــتیم و چه میزان توسط‬ ‫تانکر تامین شــد و چه تعداد خانــوار و چه بخش هایی از‬ ‫شهر دچار این مسئله و بحران بودند ارائه دهد که شورای‬ ‫شــهر در برنامه های اتی و پیگیری های خود این مسئله را‬ ‫پیگیری کند‪.‬‬ ‫نورصالحی همچنین از ســازمان پارک ها و فضای سبز‬ ‫شهرداری هم که عمده ابیاری فضای سبز شهر اصفهان در‬ ‫تابستان جاری توسط تانکر انجام شد و چاه های فضای سبز‬ ‫شهرداری هم دچار خشکی شده بودند خواست گزارشی در‬ ‫این زمینه ارائه دهد‪.‬‬ ‫رئیس شــورای اسالمی شــهر اصفهان در ادامه گفت‪:‬‬ ‫همان طور که اســتحضار دارید چهارم شهریورماه انتخاب‬ ‫شــهردار اصفهان انجام شد و علی قاسم زاده با مدارکی که‬ ‫باید تهیه می شــد در تاریخ ششم شهریورماه به استانداری‬ ‫و وزارت کشــور معرفی شد؛ استاندار در نامه ای در تاریخ ‪۸‬‬ ‫شهریورماه اسم وی را به وزیر کشور ارسال کرد‪ ،‬انتظار ما از‬ ‫وزارت کشور این است که در صدور حکم وی تسریع کند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کرد‪ ۳۰ :‬روز از روزهای خدمت شــورای‬ ‫ششم گذشته است‪ ،‬انتظار این است با صدور حکم و استقرار‬ ‫شهردار شاهد اجرای برنامه های مدنظر شورای شهر ششم‬ ‫باشــیم و در موعد قانونی که مشخص شده حکم شهردار‬ ‫اصفهان صادر شــود و شهرداری همچون گذشته به ثبات‬ ‫و پایداری برسد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬شرمنده هستم نتوانستم مدالی باالتر از نقره‬ ‫بگیرم‬ ‫علیرضا مختاری همامــی‪ ،‬دارنده مدال نقره پارالمپیک‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬توکیو نیز در ادامه این جلســه گفت‪ :‬افتخار بزرگی‬ ‫است که در جمع شما هستم‪ ،‬از ابراز محبت و دعاهای خیر‬ ‫مردم ایران و استان و شهر اصفهان تشکر می کنم که حین‬ ‫مســابقات برای بنده مثمر ثمر بود و توانستم مدالی برای‬ ‫ایران و شهرمان اصفهان به دست بیاورم‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬شرمنده هســتم نتوانستم مدالی‬ ‫باالتر از نقره بگیرم‪ ،‬چون ورزشکار جمهوری اذربایجان با‬ ‫یک کالس غیرمعمول و به عبارتی تقلبی در این مسابقات‬ ‫شرکت کرده بود که امریکا‪ ،‬جمهوری چک و یونان اعتراض‬ ‫کردند‪ ،‬چون ســال اینده هم با همین ورزشکار باید دوباره‬ ‫مســابقه دهیم‪ .‬مختــاری تاکید کرد‪ :‬تــاش می کنم در‬ ‫مســابقات اینده جبران کنم و از همه عزیزان هم تشــکر‬ ‫می کنم؛ بنــده در پرتاب وزنه و پرتاب دیســک رکورددار‬ ‫جهانی هستم‪.‬‬ ‫نورصالحی نیز در ادامه بیان کرد‪ :‬امیدواریم شورای شهر‬ ‫و شهرداری در راســتای کمک به پیشبرد ورزش در شهر‬ ‫اصفهان و درخشش امثال شما موفق باشد و زمینه ای برای‬ ‫پیشرفت بیشتر شــما باشد و دریافت مدال های باالتر را در‬ ‫مسابقات مختلف شاهد باشیم‪.‬‬ ‫فرصت چهارساله وزارت نیرو برای حل مشکالت اصفهان‬ ‫مدیرکل مدیریــت بحران اســتانداری اصفهان با‬ ‫اشاره به مشــکالت مردم استان گفت‪ :‬احیای رودخانه‬ ‫زاینــده رود‪ ،‬تــاالب بین المللی گاوخونــی‪ ،‬تامین حق‬ ‫ابه های زیســت محیطی و حق ابه های قانونی رودخانه‬ ‫از مطالبات جدی استان اصفهان از وزارت نیرو است‪.‬‬ ‫به گزارش تسنیم‪ ،‬با وجود فعالیت های زیست محیطی‬ ‫صنایع‪ ،‬الودگی هوا در تابســتان هــم اصفهان را رها‬ ‫نمی کنــد‪ .‬کیفیت هوا بازهم ناســالم بــود و میانگین‬ ‫شاخص کیفی هوا نشــان داد برای سومین روز متوالی‬ ‫هوای اصفهان الوده است‪.‬‬ ‫عامــل اصلــی الودگی هــوای اصفهــان صنایع‪،‬‬ ‫ریزگردها‪ ،‬خودروها یا هر چه که هســت نفس شهر را‬ ‫به شــماره انداخته در چنین شــرایطی توصیه می شود‬ ‫همه افراد جامعه به ویژه گروه های اســیب پذیر از تردد‬ ‫غیرضروری در شهر خودداری کنند‪ .‬معموال از گردوغبار‬ ‫به عنــوان علــت الودگی هــوا در طول تابســتان یاد‬ ‫می شــود‪ .‬گردوغباری که ناشی از تغییر کاربری اراضی‬ ‫و فعالیت های صنعتــی معدنی در کانون های بحرانی و‬ ‫فرسایش بادی اســت به ویژه در مناطق شرق و شمال‬ ‫شرق اصفهان‪.‬‬ ‫اصفهانی ها در ‪ 4‬ماه ابتدایی سال جاری در مقایسه‬ ‫با پارسال بیش از ‪ 2‬برابر روزهای الوده را تجربه کردند‬ ‫و نصف جهان دیگر توان میزبانی از االینده های بیشتر‬ ‫را ندارد‪ .‬حاال این ســوال پرسش مطرح می شود که چرا‬ ‫عامل یا عوامل اصلی تنگی نفس کالن شــهر اصفهان‬ ‫شناسایی و یک بار برای همیشه برطرف نمی شود؟‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره‬ ‫به علت کاهش کیفیت هوای نصف جهان‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫وضعیت خاص کم بارشی‪ ،‬افزایش دما و وزش بادهایی‬ ‫که منجر به خیزش گردوغبار در بیشتر مناطق بیابانی و‬ ‫استان اصفهان بوده علت کاهش کیفیت هوا و افزایش‬ ‫گردوغبار است‪.‬منصور شیشــه فروش افزود‪ :‬در استان‬ ‫اصفهان ‪ 3‬میلیــون و ‪ 200‬هزار هکتار بیابان داریم که‬ ‫یک میلیون و ‪ 90‬هزار هکتار ان کانون فرسایش بادی‬ ‫شناسایی شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان کم بارشــی و خشــکی زاینده رود‪ ،‬اظهار‬ ‫ساخت باغ وحش با استفاده از‬ ‫ضایعات فلزی در شهرضا‬ ‫شهردار شهرضا با اشاره به افتتاح پروژه باغ وحش‬ ‫مصنوعی فلزی در شهرضا گفت‪ :‬این پروژه در خاورمیانه‬ ‫و دنیا منحصربه فرد است و از ضایعات فلزات ساخته شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫حبیب قاسمی در گفت وگو با فارس با اشاره به افتتاح‬ ‫پروژه باغ خانواده در نهالستان شهرداری شهرضا اظهار‬ ‫داشت‪ :‬حدود یک میلیارد تومان برای این پروژه در ‪۷‬‬ ‫هکتار هزینه شده است و در ‪ ۳‬فاز انجام می شود که فاز‬ ‫اول در هفته دولت به بهره برداری رسید‪ .‬شهردار شهرضا با‬ ‫بیان اینکه باتوجه به قرارگیری شهرضا در کریدور شمال به‬ ‫جنوب کشور فضای خوبی ایجاد شده است تا مسافران هم‬ ‫بتوانند از ان استفاده کنند‪ ،‬افزود‪ :‬این پروژه برای سرگرمی‬ ‫کودکان و بزرگساالن و اوقات خانواده ها ایجاد شد‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه در راستای افزایش سرانه ورزشی یک زمین‬ ‫چمن مصنوعی در پارک خانواده ایجاد شد‪ ،‬گفت‪ :‬پیش بینی‬ ‫حدود ‪ ۲۰۰‬دستگاه خودرو در پارکینگ این پارک دیده شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫قاسمی با بیان اینکه در حال حاضر به صورت ازمایشی و‬ ‫به صورت رایگان در اختیار خانواده ها قرار می گیرد‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫در افق این پارک ‪ ۸‬اشتغال زایی مستقیم دیده شده است‪.‬‬ ‫شهردار شهرضا با اشاره به افتتاح پروژه باغ وحش‬ ‫مصنوعی فلزی که در کشور منحصربه فرد است‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫این پروژه در خاورمیانه و دنیا هم وجود ندارد و از ضایعات‬ ‫فلزات با هدف شناخت شهروندان به ویژه دانش اموزان نسبت‬ ‫به جانوران و اهمیت محیط زیست ایجاد شد‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫این پروژه توسط برادران صانعی در باغ موزه شهرداری با‬ ‫اعتباری بالغ بر ‪ ۶۰۰‬میلیون تومان به بهره برداری رسید و‬ ‫اگر به بخش خصوصی واگذار شود ایجاد اشتغال می کند‪.‬‬ ‫قاسمی در بخش دیگری از صحبت های خود با اشاره به‬ ‫بهره برداری از اسفالت میکروسرفیسینگ بلوار امام خمینی‬ ‫(ره) شهرضا عنوان کرد‪ :‬در دنیا ‪ 5‬نوع اسفالت نو را داریم‬ ‫که جایگزین اسفالت سنتی قدیم شده است‪ ،‬ویژگی این‬ ‫اسفالت هم سرعت در اجرا و هم قیمت حداقلی است و این‬ ‫پروژه با اعتبار بالغ بر ‪ ۸‬میلیارد تومان به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫شهردار شهرضا خاطرنشان کرد‪ :‬در راستای افزایش سرانه‬ ‫کتاب خوانی‪ ،‬کتابخانه خمینی اباد در ‪ ۲‬طبقه که یک طبقه‬ ‫فرهنگسرای محله ای و یک طبقه کتابخانه به بهره برداری‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫داشــت‪ :‬به همین دلیل در اراضی بســیاری در استان‬ ‫کشت انجام نشده و سبب شده که کانون های گردوغبار‬ ‫نقطه ای پیش بیاید و وزش باد شرایط افزایش الودگی‬ ‫ناشی از گردوغبار را داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از چند ســال گذشــته تا کنون ‪307‬‬ ‫هزار هکتــار در نوارهای بیابانی و کانون های گردوغبار‬ ‫نهال کاری انجام شده و امسال حدود ‪ 10‬میلیارد تومان‬ ‫اعتبار به صورت ملی به منابع طبیعی تخصیص داده شده‬ ‫و قرار است در ‪ 700‬هکتار عرصه های کانون فرسایش‬ ‫بــادی نهــال کاری شــود‪ .‬مدیرکل مدیریــت بحران‬ ‫استانداری اصفهان تصریح کرد‪ :‬در نوارهایی از مناطق‬ ‫جاده ای و مکان هایی که مســتعد است بادشکن زنده و‬ ‫غیرزنده اجرا می شود‪ ،‬مالچ پاشی در بعضی مناطق هم‬ ‫در دســتور کار است و همچنین اجرای طرح هایی برای‬ ‫معادنی که در اطراف اصفهان هستند‪ ،‬کنترل خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه احیــای رودخانه زاینده رود و‬ ‫تامین اب برای تاالب گاوخونی یکی از نیازهای استان‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬همواره از وزارت نیرو درخواست شده که‬ ‫بتوانند حق ابه های زاینده رود را بدهند و با اســتان های‬ ‫هم جوار هماهنگ شده که کویرهای مشترک با استان‬ ‫اصفهان از جمله کویرهایی که در قم‪ ،‬یزد‪ ،‬ســمنان و‬ ‫خراسان جنوبی اســت هم زمان طرح های بیابان زدایی‬ ‫انجام شود که کانون های خارج از استان نداشته باشیم‪.‬‬ ‫شیشــه فروش افزود‪ :‬بــه طور یقین خشکســالی‪،‬‬ ‫گردوغبار‪ ،‬فرونشســت زمین و اثرات خشکی زاینده رود‬ ‫مشــکالتی برای مردم اســتان به وجود اورده و احیای‬ ‫رودخانه زاینده رود‪ ،‬تــاالب بین المللی گاوخونی‪ ،‬تامین‬ ‫حق ابه های زیســت محیطی و حق ابه هــای قانونی‬ ‫رودخانه بر اساس مصوبات شورای عالی اب از مطالبات‬ ‫جدی اســتان اصفهان از وزارت نیرو است که می تواند‬ ‫این مشکل را برطرف کند‪.‬الودگی هوا به دلیل افزایش‬ ‫بی رویه فعالیت های صنعتی‪ ،‬مصرف سوخت های فسیلی‬ ‫و تراکم جمعیت در برخی از شــهرها روزبه روز شدیدتر‬ ‫می شود که همواره تهدید جدی برای سالمت انسان ها‬ ‫و سایر موجودات زنده به شمار می رود‪ .‬امید اینکه شاهد‬ ‫کاهش الودگی در سطح کالن شهر اصفهان باشیم‪.‬‬ ‫اصفهان‬ ‫استان‬ ‫‪3‬‬ ‫رکورد مراجعات و بستری‬ ‫دربیمارستانفریدونشهر‬ ‫شکستهشد‬ ‫تعداد مراجعات بیماران مشکوک به کرونا و تعداد‬ ‫بیماران کرونایی بستری در بیمارستان فریدونشهر به‬ ‫باالترین حد خود از ابتدای شیوع کووید ‪ 19‬تاکنون رسیده‬ ‫است‪ .‬به گزارش صاحب نیوز؛ با اعالم وضعیت جدید‬ ‫کرونا در کشور و به روزرسانی رنگ بندی شهرستان ها‪،‬‬ ‫فریدونشهر همچنان مانند چند هفته اخیر «قرمز تیره» ماند‬ ‫درحالی که بنا بر اعالم مسئوالن وزارت بهداشت‪ ،‬کشور در‬ ‫حال عبور از پیک پنجم کرونا است و در رنگ بندی جدید‪،‬‬ ‫‪ ۶۰‬شهرستان از وضعیت قرمز خارج شده اند‪.‬‬ ‫مدیر شبکه بهداشت و درمان شهرستان فریدونشهر‬ ‫از وضعیت حاد کرونایی این شهرستان خبر داد و گفت‬ ‫تعداد بیماران کرونایی بستری در بیمارستان حضرت رسول‬ ‫اکرم ‪ -‬صلی اهلل علیه ‪ -‬فریدونشهر از مرز ‪ 50‬نفر گذشت‪.‬‬ ‫افشین ملیانی افزود‪ :‬با تدبیری که برای عبور از وضعیت‬ ‫بحرانی موجود به کار بستیم تالش کردیم بخشی از‬ ‫بیماران را به حالت نیمه بستری دراوریم به صورتی که‬ ‫بیمارانی که وضعیت بهتری داشتند را مرخص کردیم تا در‬ ‫منزل بستری باشند و هر روز برای ویزیت توسط پزشک‬ ‫و دریافت دستورات پزشکی و مراقبت های بیمارستانی در‬ ‫زمان خاصی به بیمارستان مراجعه کنند‪ .‬وی اظهار کرد‪:‬‬ ‫این کار برای خالی شدن بخشی از تخت های بیمارستان‬ ‫به منظور ذخیره نگه داشتن این تخت ها برای بستری‬ ‫بیماران بدحال احتمالی که ممکن است در روزهای اینده‬ ‫به بیمارستان مراجعه کنند انجام شد و بدین ترتیب تعداد‬ ‫تخت های بیمارستانی در اشغال بیماران کرونایی ما به‬ ‫‪ 40‬تخت کاهش پیدا کرد‪ .‬مدیر شبکه بهداشت و درمان‬ ‫شهرستان فریدونشهر افزود‪ :‬تعداد مراجعات روزانه بیماران‬ ‫کرونایی ما قب ً‬ ‫ال روزانه ‪ 20‬الی ‪ 30‬بیمار بود اما اکنون‬ ‫حدود دوهفته است این تعداد به باالی ‪ 100‬مراجعه در روز‬ ‫رسیده است‪ .‬ملیانی در مورد تعداد واکسن تزریق شده در‬ ‫این شهرستان نیز با اعالم این خبر که تاکنون ‪ 15‬هزار دوز‬ ‫واکسن در این شهرستان تزریق شده است اظهار کرد‪ :‬از‬ ‫این تعداد ‪ 10‬هزار نفر دست کم یک دوز واکسن دریافت‬ ‫کرده اند و ‪ 5‬هزار نفر هم هر دو دوز واکسن را تزریق‬ ‫کرده اند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬تا زمانی که واکسن به میزان کافی‬ ‫در کشور تامین شود اولویت تزریق با افراد دارای بیماری‬ ‫خاص‪ ،‬مادران باردار و افراد باالی ‪ 48‬سال است‪ .‬مدیر‬ ‫شبکه بهداشت و درمان فریدونشهر در پاسخ به این سوال‬ ‫که براوردش از تعداد مبتالیان به کرونا در این شهرستان‬ ‫تاکنون چیست‪ ،‬گفت‪ :‬باتوجه به امار مراجعات روزانه که‬ ‫داشتیم و براوردی که داریم از کسانی که مبتال به کووید‬ ‫‪ 19‬شده اما به مراکز درمانی مراجعه نکرده اند می توانیم‬ ‫بگوییم تاکنون حدود ‪ 70‬درصد مردم شهرستان یک بار‬ ‫درگیر کرونا شده اند‪ .‬ملیانی اضافه کرد‪ :‬باتوجه به نتایج‬ ‫تحقیقات دانشمندان نمی توان به قطع گفت این موضوع‬ ‫سبب ایمنی جامعه شده است چرا که گفته شده ایمنی‬ ‫ایجاد شده در بدن نسبت به این ویروس بعد از یک مدتی‬ ‫کاهش پیدا کرده و احتمال ابتالی دوباره به کرونا بعد از‬ ‫گذشت مدت زمانی وجود دارد که این امر لزوم رعایت‬ ‫دستورات بهداشتی را تا تمام شدن پاندمی کرونا در کشور‬ ‫حتی برای کسانی که واکسن تزریق کرده اند و یا به کرونا‬ ‫مبتال شده اند را نشان می دهد‪.‬‬ ‫درصد باالی واکسیناسیون‬ ‫رنگ بندی نطنز را تغییر داد‬ ‫فرماندار نطنز گفت‪ :‬میزان باالی واکسیناسیون در‬ ‫شهرستان و رعایت دقیق دستورالعمل های بهداشتی در ماه‬ ‫محرم و در سطح شهر رنگ بندی نطنز را از قرمز به نارنجی‬ ‫تغییر داد‪ .‬رمضانعلی فردوسی در گفت وگو با ایسنا درباره‬ ‫وضعیت شهرستان نطنز باتوجه به تغییر رنگ بندی این‬ ‫شهر از قرمز به نارنجی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬باتوجه به رعایت کامل‬ ‫پروتکل های بهداشتی در ایام محرم و همکاری روزافزون‬ ‫مردم با دستگاه های اجرایی و سرعت باالی واکسیناسیون‬ ‫در شهرستان‪ ،‬رنگ نطنز از قرمز به نارنجی تغییر پیدا کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بنابراین رعایت این دو مورد سبب شد که روند‬ ‫مبتالیان و بستری ها در نطنز نزولی شود‪ .‬هم اکنون از‬ ‫جمعیت ‪ ۳۴‬هزارنفری شهرستان نطنز ‪ ۲۴‬هزار نفر دوز اول‬ ‫واکسن و ‪ ۱۲‬هزار نفر دوز دوم واکسن را دریافت کرده اند‬ ‫که امار قابل توجهی است‪ .‬فرماندار نطنز با بیان اینکه کمبود‬ ‫زیادی از نظر واکسن نداریم‪ ،‬گفت‪ :‬طبق اعالم استان در‬ ‫این هفته به شهرستان نطنز محموله واکسن جدید وارد‬ ‫می شود‪ .‬هفته گذشته تنها دوزهای دوم واکسن را تزریق‬ ‫کردیم و از این هفته تزریق دوزهای اول را ادامه می دهیم‪.‬‬ ‫فردوسی درباره میزان رعایت پروتکل های بهداشتی‬ ‫در نطنز‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬هم اکنون در مجموع ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫پروتکل ها در شهرستان رعایت می شود که این میزان در‬ ‫اصناف به ‪ ۹۰‬درصد هم می رسد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬هم اکنون‬ ‫متولدان ‪ ۱۳۴۹‬به قبل در حال دریافت واکسن هستند و‬ ‫زنان باردار و بیماران خاص بدون درنظرگرفتن شرایط سنی‬ ‫واکسینه می شوند‪ .‬فرماندار نطنز گفت‪ :‬از هفته گذشته تا‬ ‫کنون روند بستری ها کاهش یافته و در حال حاضر ‪ ۲۴‬نفر‬ ‫در مراکز درمانی شهرستان بستری هستند و ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫تست های کرونا در نطنز مثبت اعالم می شود‪ .‬در روستاها‬ ‫حتی تا سن ‪ ۴۰‬سالگی واکسینه شده اند و برای واکسن‬ ‫دانشجویان طبق مصوبه ستاد ملی و استانی مقابله با کرونا‬ ‫عمل می کنیم‪ .‬فردوسی خاطرنشان کرد‪ :‬تردد و ورود‬ ‫خودروهای غیربومی به شهرستان نطنز باتوجه به نارنجی‬ ‫بودن ان ‪ ۵۰۰‬هزار تومان جریمه دارد که دوربین ها در‬ ‫سطح شهر فعال هستند و پلیس نیز نظارت کافی دارد‪.‬‬ ‫درباره تردد در روز اربعین هنوز سیاست و دستورالعمل‬ ‫خاصی به شهرستان ابالغ نشده است و به لحاظ تعلق‬ ‫خاطری که مردم به دهه اخر ماه صفر دارند تصمیمات‬ ‫الزم را در این باره خواهیم گرفت‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫جامعه‬ ‫کوتاه از کشور‬ ‫‪ ۴۰‬درصد تست های کووید‬ ‫اصفهانمثبتهستند‬ ‫مسئول بیماری های واگیر معاونت بهداشت دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی اصفهان گفت‪ :‬بیش از ‪ ۴۰‬درصد تست کووید‬ ‫مراجعه کنندگان به مراکز بهداشتی در استان مثبت هستند‬ ‫و مراکز بهداشتی منتخب استان‪ ،‬ازمایش بیماران پرخطر‬ ‫را و ازمایشگاه های تشخیص طبی خصوصی تست کووید‬ ‫مراجعه کنندگان را انجام می دهند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬بر اساس اخرین امار دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫اصفهان در شبانه روز گذشته از هزار و ‪ ۸۵۱‬نمونه تست‬ ‫کرونا در استان ‪ ۸۰۱‬بیمار مبتال به کووید ‪ ۱۹‬معادل ‪۴۳‬‬ ‫درصد مراجعه کنندگان شناسایی شدند‪.‬‬ ‫رضا فدایی مسئول بیماری های واگیر معاونت بهداشت‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در این پیوند به ایرنا گفت‪:‬‬ ‫تست کرونا در همه شهرستان های تحت پوشش علوم‬ ‫پزشکی اصفهان و در مراکزی که از فروردین سال گذشته‬ ‫تحت عنوان «مراکز منتخب کرونا» راه اندازی شدند‪،‬‬ ‫«تست کووید» انجام می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این «مراکز منتخب» از افراد باالی ‪ ۶۰‬سال‪،‬‬ ‫کلیه بیماران پرخطر و مادران باردار که عالمت دار باشند‪،‬‬ ‫همچنین در مواردی که بیماری در مراکز تجمعی بروز کند‬ ‫از افراد داخل این تجمعات به صورت رایگان تست ‪pcr‬‬ ‫گرفته می شود‪ .‬بیماران پرخطر‪ ،‬به افرادی گفته می شود که‬ ‫دارای بیماری های زمینه ای باشند و بیماران خاص‪ ،‬بیماران‬ ‫سرطانی‪ ،‬پیوند اعضا‪ ،‬بیماران قلبی و عروقی‪ ،‬دیابتی‪،‬‬ ‫مبتالیان به چربی خون و فشارخون در زمره این بیماران‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همه مراکز بهداشت شهرستان های تحت‬ ‫پوشش علوم پزشکی اصفهان جزو این «مراکز منتخب»‬ ‫نیستند و تنها تعدادی از ان ها که در مراکز جمعیتی قرار‬ ‫دارند اقدام به تست می کنند‪ .‬به عنوان مثال مرکز «معتمد»‬ ‫در خیابان ایت اهلل طالقانی اصفهان و مرکز بهداشت «ملک‬ ‫شهر» از جمله مراکز بزرگ انجام تست کووید در کالن شهر‬ ‫اصفهان هستند که سایر فعالیت های بهداشتی در این دو‬ ‫مرکز دیگر انجام نمی شود و تنها در زمینه تست کووید‬ ‫فعال هستند‪ .‬مسئول بیماری های واگیر مرکز بهداشت‬ ‫استان یاداور شد‪ :‬در کنار مراکز منتخب بهداشتی‪ ،‬نیز‬ ‫ازمایشگاه های تشخیص طبی خصوصی از هر مراجعه کننده‬ ‫تشخیص کرونایی‪ ،‬تست کووید گرفته می شود که همه این‬ ‫ازمایشگاه ها در همه امور از جمله «تست کووید» تحت‬ ‫نظارت معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی هستند‪ .‬فدایی‬ ‫در مورداستفاده از «سیتی اسکن» برای تشخیص کووید‬ ‫گفت‪ :‬انتخاب روش تشخیص‪ ،‬بر عهده پزشک است و‬ ‫در برخی موارد پزشک تنها با مشاهده عالیم بالینی و‬ ‫بدون استفاده از تست کووید و یا «سیتی اسکن» اقدام‬ ‫به تشخیص می کند‪ .‬وی با بیان موارد ابهام برای پزشک‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬برای تشخیص از «تست کووید» و در موارد بیماران‬ ‫بستری از «سیتی اسکن» استفاده می شود‪ .‬فدایی با تاکید‬ ‫بر اینکه»سیتی اسکن» ُرکن اول تشخیص کووید نیست‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪« :‬سیتی اسکن» نمی تواند در تشخیص بیماری‬ ‫در مراحل ابتدایی موثر واقع شود و از ان تنها باید برای‬ ‫ارزیابی وضعیت ریه استفاده می شود‪ .‬مسئول بیماری های‬ ‫واگیر معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان‬ ‫تاکید کرد‪ :‬حفاظت و حراست علوم پزشکی بر روی امنیت و‬ ‫جلوگیری از جعل تست های کرونا مراکز بهداشتی منتخب‪،‬‬ ‫و بر کلیه فرایندهای ازمایشگاه های تشخیص طبی‬ ‫خصوصی نظارت دارد‪ .‬تعداد کل بیماران دارای عالئم کرونا‬ ‫بستری در بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی اصفهان‬ ‫در ‪ ۲۶‬شهرستان استان در زمان حاضر حدود ‪ ۳‬هزار و ‪۴۷۳‬‬ ‫نفر است که ‪ ۴۴۵‬نفر انها در بخش مراقبت های ویژه تحت‬ ‫درمان هستند‪ .‬شهرستان اصفهان از نظر شیوع کرونا از ‪۱۷‬‬ ‫تیرماه تاکنون همچنان قرمز است‪.‬‬ ‫‪ ۸۸۰۰‬بسته کمک معیشتی‬ ‫برای نیازمندان اصفهان توزیع‬ ‫می شود‬ ‫مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان گفت‪ :‬هشت‬ ‫هزار و ‪ ۸۰۰‬بسته کمک معیشتی در قالب طرح شمیم‬ ‫حسینی برای نیازمندان اصفهان تهیه و از امروز توزیع‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬محمدحسین بلک در ائین افتتاح‬ ‫رزمایش سراسری «شمیم حسینی» که در قالب تهیه‬ ‫و توزیع بسته های غذایی برای افراد نیازمند مجاور بقاع‬ ‫متبرکه و موقوفات مقید به مکان و سکونتگاه های‬ ‫غیررسمی حاشیه شهرها به منظور تعظیم شعائر حسینی‬ ‫ترویج فرهنگ و اجرای نیات واقفان خیراندیش و‬ ‫همچنین ترویج روحیه مواسات و همدلی و کمک‬ ‫مومنانه به اقشار کم برخوردار که در امامزاده میرحمزه‬ ‫اصفهان برگزار شد‪ ،‬با بیان اینکه سازمان اوقاف و امور‬ ‫خیریه از دیرباز متولی و متصدی اجرای نیات خیران‬ ‫و واقفان بوده است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬طی دو سال اخیر‬ ‫با توجه به شرایط حاکم بر جامعه این نیاز را احساس‬ ‫کردیم که باید کمک های خیران را به صورت منسجم و‬ ‫هدفمند هزینه کنیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در دوران شیوع کرونا تاکنون پنج دوره‬ ‫رزمایش کمک مومنانه در اوقاف اجرایی شده است‪،‬‬ ‫ابراز داشت‪ :‬هدف از اجرای این طرح کمک به بیماران‪،‬‬ ‫خانواده بیماران نیازمند و همه افرادی که در این شرایط‬ ‫توان مالی برای گذر امور با توجه به اعمال قرنطینه را‬ ‫نداشتند‪.‬‬ ‫مدیرکل اوقاف و امور خیریه استان اصفهان با بیان اینکه‬ ‫امروز نیز شمیم حسینی در حال انجام است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬با‬ ‫تعامل و همکاری سایر نهادها افراد نیازمند جامعه هدف را‬ ‫شناسایی و با تامین میزان بسته مورد نیاز انها این بسته ها را‬ ‫به دست انها می رسانیم‪.‬‬ ‫دوشنبه | ‪ 15‬شهریور ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4158‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫چالش خانواده ها در سومین سال تحصیلی کرونایی‬ ‫مهرماه ‪ ،۱۴۰۰‬سومین سال تحصیلی کرونایی کشور اغاز‬ ‫می شــود؛ عدم حضور دانش اموزان در دو سال تحصیلی‬ ‫گذشته‪ ،‬باعث خســارات و مشکالتی برای نظام اموزشی‬ ‫کشور و نیز رشــد فردی‪ ،‬تربیتی و اموزشی دانش اموزان‬ ‫شده و اما از ان سو والدین هم نگران بازگشایی مدارس در‬ ‫سایه کرونا هستند‪.‬‬ ‫بــه گزارش دانا تحصیل حضوری دانش اموزان در ســال‬ ‫تحصیلی پیش رو دغدغه ایــن روزهای والدین باتوجه به‬ ‫شیوع گسترده کرونا ویروس اســت که اموزش وپرورش‬ ‫بــرای رفع ایــن نگرانی ها‪ ،‬باید تدوین الگوی اموزشــی‬ ‫متناسب با شرایط روز جامعه و همچنین اقناع سازی والدین‬ ‫با رفع مشکالت زیرســاختی در مدارس را در دستور کار‬ ‫قرار دهد‪.‬‬ ‫سخنگوی ســتاد ملی مدیریت مقابله با کرونا اعالم کرد‬ ‫که اول ابان ‪ ۱۴۰۰‬تمام مدارس کشور به صورت حضوری‬ ‫بازگشایی خواهند شد و همچنین از اول مهرماه ‪ ٣٠‬تا ‪۴٠‬‬ ‫درصــد مدارس که زیر ‪ ۱۰۰‬نفــر جمعیت دارند می توانند‬ ‫به صورت حضوری در مدارس حاضر شوند‪.‬‬ ‫کارشناســان حــوزه اموزش وپــرورش معتقدند تحصیل‬ ‫دانش اموزان در شرایط کرونایی به صورت یک اقدام مجزا‬ ‫نیست‪ ،‬بلکه مانند بخشــی از اقداماتی دیگر و در راستای‬ ‫بازگشــایی ســایر صنوف و فعالیتها‪ ،‬همچون بازگشایی‬ ‫کارخانه ها‪ ،‬وســایط نقلیه عمومــی و فعالیت های تجاری‬ ‫در سطح کشــور باید رخ دهد و می گویند مدرسه و معلم‬ ‫جایگزیــن ندارد و به طورقطع بی توجهــی به اموزگاران و‬ ‫کالس های درس باوجود شیوع کرونا ویروس‪ ،‬تعلیم وتربیت‬ ‫و کیفیت در نظام اموزشی را ابتر می سازد‪.‬‬ ‫موافقان بازگشــایی مدارس اعتقاد دارند که مدرسه تنها‬ ‫کارکرد اموختن ندارد بلکه مســیر اجتماعی شدن کودک‬ ‫و نوجــوان در مدارس شــکل می گیرد و تعطیل نشــدن‬ ‫اموزش وپرورش و حضور دانش اموزان در مدارس حتی به‬ ‫مدت یک ســاعت امری اجتناب ناپذیر است‪ .‬اما از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬خانواده ها از شــرایط پیش امده در کشور به واسطه‬ ‫شــیوع کرونا ویروس نگــران هســتند و معتقدند برای‬ ‫فرستادن فرزندانشان به مدارس نیازمند اقناع سازی از سوی‬ ‫اموزش وپرورش هستند‪.‬‬ ‫همچنیــن برخی دیگر از کارشناســان معتقدند باتوجه به‬ ‫شــیوع کرونا ویروس‪ ،‬ســبک تعلیم وتربیــت و تحصیل‬ ‫در ‪ ۲‬ســال اخیر تغییر کرده اســت و برای افزایش تمایل‬ ‫محصالن به مدرسه‪ ،‬دگراندیشی و تغییر در برخی از قوانین‬ ‫در زمان بازگشایی مدارس و تحصیل اجتناب ناپذیر است و‬ ‫دانش اموزان را نمی توان بدون مقدمه و همانند سابق وارد‬ ‫فضای مدارس باهمان سبک قدیم کرد‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬نواموزانی که ورودشان به مدارس با شیوع‬ ‫کرونا ویروس هم زمان شد اکنون در سال تحصیلی دوم و‬ ‫یا سوم ابتدایی تحصیل می کنند که شاید تاکنون پای شان‬ ‫به مدارس باز نشــده است و هیچ حس و درکی از حال و‬ ‫هوایی مدرســه ندارند و یا دانش اموزان دیگر در ماه های‬ ‫گذشته به هر شیوه نشســتنی که دوست داشتن در پای‬ ‫رایانه و موبایل به درس گوش می دادند و ده ها نمونه دیگر‬ ‫که با سبک تحصیل در مدارس متفاوت بوده که نیاز است‬ ‫مدیران و معلمان در صورت بازگشایی مدارس در کنار رفع‬ ‫مشکالت سخت افزاری و یاداوری رعایت دستورالعمل های‬ ‫بهداشتی به مســائل روحی و روانی دانش اموزان و اداب‬ ‫تحصیل در مدارس ویژه توجه داشته باشند‪.‬‬ ‫***اسیب های دور بودن دانش اموزان از فضای مدرسه‬ ‫بیشتر متخصصان امور اموزشی و پرورشی بر این عقیده اند‬ ‫که اموزش غیرحضــوری و دوری از محیط های مدارس‪،‬‬ ‫عالوه بر پیامدهای سوء بر سطح سواد و دانش میلیون ها‬ ‫دانش امــوز‪ ،‬موجب اختالل در رشــد فــردی‪ ،‬تربیتی و‬ ‫اجتماعی انان شده و از کارکردهای پرورشی و غیراموزشی‬ ‫مدارس به طور نگران کننده ای کاسته است‪.‬‬ ‫محرومیــت دانش اموزان از حضور فیزیکــی در مدارس‬ ‫باعث اخالل در ارتباطات انســانی و اجتماعی انها شده و‬ ‫مهارت های اجتماعی انهــا را کاهش خواهد داد؛ از منظر‬ ‫جســمی نیز نشســتن در خانه و کم تحرکی می تواند در‬ ‫میان مدت‪ ،‬پیامدهای جسمی همچون چاقی‪ ،‬اضافه وزن و‬ ‫تغییر سبک زندگی را به همراه داشته باشد که غفلت از ان‬ ‫موجب خسارات بهداشتی زیای خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬نگرانی والدین از همه گیــری کرونا و عدم‬ ‫واکسیناسیون‬ ‫از ان ســو‪ ،‬پدران و مادران نیــز نگرانی ها و دغدغه های‬ ‫خــاص خود را دارند‪ .‬در پــی همه گیری موج پنجم کرونا‬ ‫به طور مکرر اعالم شد که ســن مبتالیان رو به کاهش‬ ‫است و حتی برخی متخصصان اعالم کردند‪ ،‬میزان مراجعه‬ ‫کودکان دارای عالئم کرونا رو به افزایش نهاده؛ اگرچه تا‬ ‫کنون کمتر درباره مرگ ومیر افراد زیر ‪ ۱۸‬سال (مقطع سنی‬ ‫دانش اموزان) شنیده شــده اما درصد مرگ ومیر کودکان‬ ‫صفر نبوده است؛ تنها در یک مورد ‪ ۲۵‬تیرماه گذشته رئیس‬ ‫بخش عفونی بیمارستان کودکان مفید تهران گفت‪ ،‬در یک‬ ‫سال و نیم گذشته‪ ۷۷ ،‬مرگ در کودکان ناشی از کرونا در‬ ‫این بیمارستان ثبت شده است‪.‬‬ ‫مردادماه امسال نیز رئیس بیمارستان کودکان امام حسین‬ ‫(ع) اصفهان با بیــان اینکه روزانه حدود ‪ ۱۰‬کودک مبتال‬ ‫به کرونا در بیمارستان بستری می شوند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫امار بستری و ابتالی کودکان افزایش یافته و هر روز امار‬ ‫کودکان مبتال به کرونا در موج پنجم رو به افزایش است‪.‬‬ ‫در ایــن میان انچه باعث نگرانی مضاعف والدین شــده‪،‬‬ ‫ابتالی برخی کودکان به قارچ سیاه و پیامدهای خطرناک‬ ‫ان است‪.‬‬ ‫در کنار احتمال ابتالی کــودکان و دانش اموزان به کرونا‬ ‫به ویژه در ســویه های جدید و جهش یافته کرونا‪ ،‬بسیاری‬ ‫از والدین نگران انتقــال احتمالی ویروس به خود و دیگر‬ ‫اعضای خانواده هستند که به واسطه حضور فرزندانشان در‬ ‫مدارس ممکن است رخ دهد‪.‬‬ ‫در واقع حتی اگر ویروس کرونا هیچ کودک یا نوجوانی را‬ ‫درگیر نمی کرد‪ ،‬مطابق نظر پزشکان‪ ،‬این ویروس می تواند‬ ‫در بدن دانش اموزان نفوذ کرده و از طریق انها به خانواده‪،‬‬ ‫دوستان و اشنایان انتقال یابد‪.‬‬ ‫توجه داشــته باشیم در میان بســیاری از خانواده ها افراد‬ ‫مسن‪ ،‬دارای بیماری های زمینه ای و انبوهی از جمعیت غیر‬ ‫واکسینه حضور دارند که ممکن است از طریق دانش اموز‬ ‫خود‪ ،‬درگیر کرونا و عواقبش شوند‪.‬‬ ‫بسیاری از اولیای دانش اموزان در سنین بین ‪ ۳۰‬تا ‪ ۵۰‬سال‬ ‫قرار دارند که تاکنون نوبت واکسیناسیون انها نرسیده است‬ ‫و در فرصت کوتاه باقی مانده تا مهرماه‪ ،‬امکان واکســینه‬ ‫کردن همه انها فراهم نیســت؛ همچنین بستگان زیادی‬ ‫در خانواده ها هســتند که در ســنین ‪ ۱۸‬تا ‪ ۳۰‬سال قرار‬ ‫دارند و بازهم تا مهرماه امکان واکسیناســیون انها وجود‬ ‫ندارد‪ .‬به این ترتیب به نظر می رسد اتخاذ یک راهبرد میانه‬ ‫و باهــدف کاهش اثار مخرب کرونا بــر دو پایه مهم اول‬ ‫دبســتان و اخر دبیرســتان (متقاضیان کنکور سراسری)‬ ‫مناسب تر است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬بازگشایی مدارس نیازمند اقناع سازی والدین‬ ‫والدین برای فرســتادن فرزندان خود به مدرســه نیازمند‬ ‫اقناع ســازی هســتند و می گویند مدارس در صورت ابتال‬ ‫دانش اموزان و معلمان به کرونا ویروس باید پاسخگو باشند‪.‬‬ ‫یکی از شــهروندان که ‪ ۲‬فرزند محصل دارد گفت‪ :‬شیوع‬ ‫کرونا ویــروس در ماه های گذشــته در مازندران جوالن‬ ‫می دهــد و در یک ماه اخیر بیــش از یک هزار نفر از هم‬ ‫استانی های عزیزمان به دلیل ابتال به این ویروس منحوس‬ ‫جان خود را از دست دادند‪.‬مرضیه رجبی اضافه کرد‪ :‬واقعًا‬ ‫نمی توانیم ریســک کنیم و فرزندانمان را در این شــرایط‬ ‫کرونایی به مدرسه بفرســتیم مگر انکه مدارس اطمینان‬ ‫بدهند که رفتن به مدرســه‪ ،‬سالمتی محصالن را تهدید‬ ‫نمی کند‪.‬وی ادامــه داد‪ :‬ما به عنوان اولیــاء دانش اموزان‬ ‫می خواهیم از روند اماده سازی مدارس و همچنین رعایت‬ ‫دستورالعمل های بهداشتی در طول دوران تحصیلی بازدید‬ ‫داشته باشیم و واقعًا اگر مدارس امکانات زیرساختی را فراهم‬ ‫نکرد به طورقطع فرزندانمان را به مدارس نمی فرستیم اما‬ ‫اگر شــرایط به گونه ای باید که استاندارد رعایت شده است‬ ‫به طورقطع با اموزش وپرورش همراه خواهیم شد‪.‬‬ ‫رجبی تصریح کرد‪ :‬یکی از بستگانم را در ماه های گذشته‬ ‫به دلیل ابتال به کرونا ویروس از دســت دادم و واقعًا این‬ ‫روزها حفظ ســامت خانواده از هر چیزی مهم تر است اما‬ ‫برگزاری کالس به صورت مجازی هم اسیب های خاص‬ ‫خود را دارد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬شاید یکی از دالیل والدین برای بازگشایی‬ ‫مدارس باتوجه به دســتورالعمل های بهداشتی ان باشد که‬ ‫دیگــر تعلیم وتربیت دانش اموزان نظم گذشــته را ندارد و‬ ‫از یک اصل واحد پیروی نمی کند و خانواده ها مســئولیت‬ ‫زیادی را بدون اموزش قبلــی برای تدریس دانش اموزان‬ ‫بردوش دارند‪.‬‬ ‫حضوراصفهان‬ ‫در جمع پنج استان باسواد کشور‬ ‫معاونت سواداموزی استان اصفهان گفت‪ :‬در سال ‪۹۹‬‬ ‫بیش از ‪ ۶‬هزار و ‪ ۴۴۹‬نفر تحت پوشش نهضت سواداموزی‬ ‫قرار گرفتند‪.‬‬ ‫نســرین باباپور معاونت سواداموزی استان اصفهان در‬ ‫گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬سواداموزی‬ ‫که ثمره انقالب اسالمی و میراث ماندگار معمار و بنیان گذار‬ ‫نظام جمهوری اسالمی ایران حضرت امام خمینی و مورد‬ ‫حمایت مقام معظم رهبری اســت بخشی از نظام تعلیمی‬ ‫تربیتی کشور که زمینه تربیت اسالمی و بسط و گسترش‬ ‫فرهنگ اسالمی را در بین بزرگساالن بی سواد و کم سواد‬ ‫گروه سنی ‪ ۱۰‬تا ‪ ۴۹‬سال در جامعه فراهم می کند‪.‬‬ ‫او درباره مزایای ســواداموزی بیان کرد‪ :‬ســواداموزی‬ ‫در تقویت حس مسئولیت اجتماعی‪ ،‬قدرت تصمیم گیری‪،‬‬ ‫افزایــش اعتمادبه نفس نقش بســزایی دارد و افرادی که‬ ‫به دلیل محدودیت های موجود نتوانســتند از نظام رسمی‬ ‫اموزشی اســتفاده کنند از طریق نظام غیررسمی اموزش‬ ‫یعنی شرکت در دوره های سواداموزی می توانند احساس‬ ‫ارزشمندی و شایستگی در خود تقویت کرده و در زندگی‬ ‫شخصی و اجتماعی موفق تر عمل نماید‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬در ســال ‪ ۹۹‬امار تحت پوشش سواداموزی‬ ‫اســتان اصفهان ‪ ۶‬هزار و ‪ ۴۴۹‬نفر است که در سه دوره‬ ‫ســواداموزی‪ ،‬انتقال و تحکیم افراد کم ســواد و بی سواد‬ ‫جذب شــده اند‪ .‬باباپور در خصوص مناطق بی سواد استان‬ ‫گفت‪ :‬اصفهان جزو پنج اســتان باسواد کشور که ‪ ۹۷‬و ‪۷‬‬ ‫دهم درصد باسوادی را در کشــور دارد و مناطق سمیرم‪،‬‬ ‫فریدون شــهر‪ ،‬فریدن‪ ،‬برخوار‪ ،‬خمینی شــهر و نجف اباد‬ ‫بیشــترین امار بی ســوادی را در استان به خود اختصاص‬ ‫داده اند‪.‬‬ ‫معاونت ســواداموزی اســتان اصفهان تصریح کرد‪:‬‬ ‫ظهــور بیماری کرونا و تغییر شــیوه امــوزش و مجازی‬ ‫بودن اموزش ها نقش اولیاء را بســیار برجســته کرده لذا‬ ‫دانش اموزانی که والدین ان ها باســواد هســتند در زمینه‬ ‫تحصیلی حمایت بیشتر و کمتر دچار افت یا ترک تحصیل‬ ‫می شــوند و ضرورت ســواداموزی در این برهه دوچندان‬ ‫است‪.‬باباپور خاطرنشان کرد‪ :‬طبق امار وزارتخانه ‪ ۸‬هزار و‬ ‫‪ ۸۵۰‬نفر را باید تحت پوشش قرار بدهیم که برای پوشش‬ ‫این حجم نیاز به یک عزم بســیج عمومی و مشــارکت‬ ‫همه جانبه دســتگاه های اجرایی در ســطح استان است و‬ ‫مدیــران مدارس که در زمینه شناســایی و جذب اولیای‬ ‫بی ســواد و کم سواد باید برنامه ریزی دقیق داشته باشند تا‬ ‫این حجم پوشش داده شود‪.‬‬ ‫او درباره نحوه برگزاری کالس های سواداموزی گفت‪:‬‬ ‫کالس های سواداموزی به صورت ترکیبی در شرایط کنونی‬ ‫اجرا می شود در مناطقی که مشکل دسترسی به اینترنت یا‬ ‫نداشتن گوشی و نمی توانند در کالس های مجازی شرکت‬ ‫کنند اموزش دهندگان با رعایت شیوه نامه های بهداشتی و‬ ‫دستورالعمل های ستاد کرونا نسبت به برگزاری کالس های‬ ‫حضوری با جمعیت دو و سه نفره برقرار است‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬در سال گذشته بر اساس شاخص های ارزیابی‬ ‫معاونت سواداموزی در سطح کشور ما توانستیم رتبه خوبی‬ ‫کسب کنیم که نشان از برنامه ریزی دقیق و زحمات همه‬ ‫افراد در حوزه سواداموزی است‪.‬‬ ‫شناسایی نخستین مورد بیماری ناگ‬ ‫در کاشان‬ ‫نخسـتین بیمـار بـا عالئـم بیمـاری نـاگ در شهرسـتان‬ ‫کاشـان شناسـایی شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش صداوسـیما؛ معـاون بهداشـت دانشـگاه علوم‬ ‫پزشـکی کاشـان گفـت‪ :‬از ایـن بانـوی ‪ ۳۵‬سـاله کـه بـا‬ ‫عالئـم بیمـاری اسـهال (شـبه وبا) بـه این مرکـز مراجعه‬ ‫کـرده بـود در ازمایشـگاه تشـخیص طبـی دانشـگاه‬ ‫نمونه گیـری و بـرای تاییـد نهایی بـه ازمایشـگاه رفرانس‬ ‫کشـوری ارسـال شـد که در ارزیابـی نهایی بیمـاری ناگ‬ ‫شناسـایی شد‪.‬‬ ‫دکتـر مهـدی دالوری‪ ،‬ازمایش وبـا را رایـگان اعالم کرد‬ ‫و افزود‪ :‬در بررسـی از اطرافیان مشـخص شـد فرد دیگری‬ ‫از خانـواده بـه ایـن بیماری مبتال نشـده اسـت‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫بیماری هـای منتقلـه از اب و غـذا یکـی از شـایع ترین‬ ‫بیماری هـای عفونـی واگیـردار هسـتند کـه در صـورت‬ ‫غافـل شـدن از ان هـا می توانـد جوامع بشـری را با چالش‬ ‫روبـرو کند‪.‬‬ ‫معاون بهداشـت دانشـگاه علوم پزشـکی کاشـان‪ ،‬یکی از‬ ‫مهم تریـن ایـن بیماری ها را بیمـاری وبا برشـمرد و افزود‪:‬‬ ‫شهرسـتان های کاشـان و اران و بیدگل از مناطقی اسـت‬ ‫کـه بیمـاری وبـا در ان بومی اسـت و سیسـتم بهداشـتی‬ ‫درمانـی در هر زمان ضرورت دارد هوشـیارانه در صددرصد‬ ‫ایـن بیمـاری در بین جامعه باشـد‪.‬‬ ‫عضـو هیئت علمی دانشـگاه علوم پزشـکی کاشـان افزود‪:‬‬ ‫شناسـایی ایـن مـورد از نظـر اپیدمیولوژیـک و هوشـیار‬ ‫بودن سیسـتم بهداشـتی درمانی بسـیار اهمیـت دارد‪ ،‬زیرا‬ ‫منجـر به اگاه سـازی جامعه در مراجعه به موقـع بیماران به‬ ‫پزشـک و جلوگیری از انتشـار بیماری در جامعه می شـود‪.‬‬ ‫دکتر مهدی دالوری به شـهروندان توصیه کرد در صورت‬ ‫داشـتن اسـهال و اسـتفراغ پـس از مراجعـه بـه پزشـک‬ ‫بـرای نمونه گیـری می تواننـد در سـاعات اداری بـه تمـام‬ ‫پایگاه هـای بهداشـتی و خانه های بهداشـت و در سـاعات‬ ‫غیراداری در شهرسـتان کاشـان به ازمایشـگاه بیمارستان‬ ‫نقـوی و در شهرسـتان اران و بیـدگل بـه اورژانـس امـام‬ ‫خمینـی (ره) مراجعـه کنند‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫کوتاه از اصفهان‬ ‫در انتظار قرنطینه هوشمند‬ ‫در کشور‬ ‫وزیــر بهداشــت بــا اشــاره بــه جزئیــات قرنطینــه‬ ‫هوشــمند در کشــور‪ ،‬گفــت‪ :‬افــرادی کــه قصــد ســفر‬ ‫اربعیــن را دارنــد بایــد دو دز واکســن را دریافــت کننــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش وبــدا‪ ،‬بهــرام عین اللهــی‪ ،‬وزیــر بهداشــت‬ ‫در دیــدار ســردار اشــتری فرمانــده نیــروی انتظامــی‬ ‫جمهــوری اســامی ایــران کــه در ســتاد وزارت‬ ‫بهداشــت برگــزار شــد‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬مهم تریــن‬ ‫راهــکار مدیریــت کرونــا‪ ،‬واکسیناســیون اســت کــه‬ ‫مقــداری تاخیــر داشــته ایم امــا بــا شــروع کار دولــت‪،‬‬ ‫بــه لطــف خــدا حجــم باالیــی از واکســن در حــال‬ ‫واردات بــه کشــور اســت کــه تــا پایــان مــاه اینــده‪،‬‬ ‫بخــش عمــده ای از واکسیناســیون عمومــی در کشــور‬ ‫انجــام می شــود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬بــرای واکسیناســیون عمومــی نیازمنــد یک‬ ‫حمایــت جــدی در ســطح ملــی هســتیم چــون بایــد‬ ‫حــدود ‪ ۱۰۰‬میلیــون ُدز واکســن در عــرض ماه هــای‬ ‫اینــده تزریــق کنیــم و تولیــد و واردات بــه حــد کافــی‬ ‫در دســتور کار اســت امــا الزم اســت کــه همــه مــردم و‬ ‫دســتگاه ها بــه وزارت بهداشــت در ایــن زمینــه کمــک‬ ‫کننــد چــون ایــن کار به تنهایــی از عهــده وزارت‬ ‫بهداشــت خــارج اســت‪.‬‬ ‫وزیــر بهداشــت خاطرنشــان کــرد‪ :‬خوشــبختانه‬ ‫حمایت هــای مردمــی خوبــی در واکسیناســیون در‬ ‫کشــور وجــود دارد کــه نمونه هــای ان را در دوران‬ ‫دفــاع مقــدس‪ ،‬شــاهد بودیــم‪ .‬مــردم به خوبــی وارد‬ ‫صحنــه شــده اند و در بازدیدهــای می دانــی کــه از‬ ‫‪ ۵‬اســتان کشــور داشــتم می بینــم کــه حســینیه ها‬ ‫و مجموعه هــای ورزشــی‪ ،‬بــه مراکــز واکسیناســیون‬ ‫تبدیــل شــده اســت‪.‬‬ ‫عین اللهــی یــاداور شــد‪ :‬بایــد روزانــه حداقــل دوبرابــر‬ ‫انچــه کــه هســت واکســن در کشــور تزریــق شــود‬ ‫تــا بتوانیــم در کنتــرل بیمــاری کرونــا موفــق باشــیم‪.‬‬ ‫پیــک پنجــم بیمــاری تقریبــً در حــال طــی شــدن‬ ‫اســت و مرگ ومیرهــای بــاالی ایــن روزهــا بــه دنبــال‬ ‫تعــداد بــاالی بیمــار در یکــی دو هفتــه اخیــر اســت امــا‬ ‫خوشــبختانه تعــداد بیمــاران شناســایی شــده به نســبت‬ ‫رو بــه کاهــش اســت امــا ‪ ۶‬هفتــه زمــان داریــم تــا‬ ‫بتوانیــم پیــک بعــدی بیمــاری را مدیریــت کنیــم و‬ ‫در ایــن مــدت بایــد حداکثــر تــوان خودمــان را بــرای‬ ‫واکسیناســیون بــه کار بگیریــم‪.‬‬ ‫وی بــا بیــان اینکــه از هــر دســتگاه و ســازمانی کــه‬ ‫در واکسیناســیون عمومــی بــه وزارت بهداشــت کمــک‬ ‫کنــد‪ ،‬اســتقبال می کنیــم‪ ،‬گفــت‪ :‬یکــی از برنامه هــای‬ ‫مــا در وزارت بهداشــت‪ ،‬قرنطینــه هوشــمند اســت‪.‬‬ ‫نیــروی انتظامــی از ابتــدای شــیوع کرونــا تــا کنــون‬ ‫به ویــژه در قرنطینــه اخیــر کمک هــای ارزشــمندی‬ ‫کــرده اســت‪.‬‬ ‫وزیــر بهداشــت تصریــح کــرد‪ :‬در اینــده نزدیــک‬ ‫هم زمــان بــا گســترش واکسیناســیون‪ ،‬دریافــت‬ ‫بســیاری از خدمــات منــوط بــه داشــتن کارت واکســن‬ ‫خواهــد بــود‪ .‬امــروز هــم در جلســه ســتاد ملــی مقابله با‬ ‫کرونــا مصــوب شــد افــرادی کــه می خواهند در مراســم‬ ‫اربعیــن حســینی حضور داشــته باشــند باید حتمــً دو ُدز‬ ‫واکســن کرونــا را تزریــق کــرده باشــند و یــا ایــن هفته‪،‬‬ ‫واکســن را دریافــت کننــد؛ در غیــر ایــن صــورت‪ ،‬مجوز‬ ‫خــروج از کشــور و ورود بــه عــراق را نخواهنــد داشــت‪.‬‬ ‫عین اللهــی ادامــه داد‪ :‬وقتــی قرنطینــه هوشــمند‬ ‫اجرایــی شــد‪ ،‬همــه فعالیت هــای روزمــره بــا کارت‬ ‫واکســن‪ ،‬قابــل انجــام اســت و الزم نیســت کــه دیگــر‬ ‫از قــوه قهریــه اســتفاده کنیــم و مــردم بــا داشــتن‬ ‫کارت می تواننــد مســافرت برونــد‪ ،‬در هتل هــا اقامــت‬ ‫داشــته باشــند و خدمــات مختلــف از جملــه حمل ونقــل‬ ‫عمومــی به راحتــی قابل ارائــه اســت‪ .‬بــا اجرایی شــدن‬ ‫قرنطینــه هوشــمند‪ ،‬بســیاری از مشــکالت‪ ،‬حــل‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬نیــروی انتظامــی بــا یک هــزار و ‪۱۴۸‬‬ ‫تخــت بیمارســتانی و ‪ ۹۲‬تخــت مراقبت هــای ویــژه در‬ ‫بیمارســتان های تحــت پوشــش خــود‪ ،‬کمک هــای‬ ‫ارزشــمندی بــه مــا کــرد‪ .‬در روزهــای اینــده‪،‬‬ ‫خانواده هــای کارکنــان نیــروی انتظامــی و همچنیــن‬ ‫ســربازان ناجــا واکســن کرونــا را دریافــت خواهنــد کرد‪.‬‬ ‫دوره تخصصی تربیت مربی‬ ‫کودک و نوجوان در اصفهان‬ ‫برگزار می شود‬ ‫دوره تخصصــی تربیــت مربــی کــودک و نوجــوان بــه‬ ‫همــت دفتــر تبلیغــات اســامی شــعبه اصفهــان برگزار‬ ‫می شــود‪.‬‬ ‫دوره تخصصــی تربیــت مربــی کــودک و نوجــوان از‬ ‫ســوی اداره اموزش هــای کاربــردی مبلغــان دفتــر‬ ‫تبلیغــات اســامی اصفهــان برگــزار می شــود‪ .‬در‬ ‫ایــن دوره تخصصــی کالس داری‪ ،‬قصه گویــی‪،‬‬ ‫خوشنویســی‪ ،‬مســابقات فرهنگــی‪ ،‬اردوداری‪ ،‬کاغــذ و‬ ‫بــرش‪ ،‬فرزندپــروری‪ ،‬طراحــی‪ ،‬ســواد رســانه‪ ،‬مهــارت‬ ‫تدریــس و ادبیــات و شــعر از جملــه ســرفصل دروس‬ ‫اســت‪ .‬دارا بــودن پرونــده تبلیغــی و حداکثــر ســن‬ ‫‪ ۴۰‬ســال از شــرایط ثبت نــام در ایــن دوره اموزشــی‬ ‫اســت‪ .‬ارائــه گواهــی معتبر‪ ،‬تشــکیل پرونــده تخصصی‪،‬‬ ‫اولویــت در اعزام هــای تخصصــی و برگــزاری دوره‬ ‫به صــورت مجــازی از جملــه مزایــای ایــن دوره‬ ‫اموزشــی اســت‪ .‬عالقه منــدان جهــت شــرکت در‬ ‫ایــن دوره می تواننــد از طریــق ادرس اینترنــت‬ ‫‪ dte.bz/kodak‬اقــدام کننــد‪ ،‬مهلــت ثبت نــام ‪۱۸‬‬ ‫شــهریور ‪ ۱۴۰۰‬اســت‪.‬‬ صفحه 4 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫سینما‬ ‫ماجرای واقعی «پرواز از کابل»‬ ‫فیلممی شود‬ ‫صحرا کریمی کارگردان افغان از ساخت یک فیلم سینمایی‬ ‫بر اساس ماجرای فرار از کشورش به تهیه کنندگی کتایون‬ ‫شهابی خبر داد‪.‬به گزارش ایسنا‪ ،‬صحرا کریمی کارگردان و‬ ‫رئیس موسسه ملی افغان فیلم که در پی تحوالت اخیر از‬ ‫افغانستان گریخته از ساخت یک فیلم سینمایی از ماجرای‬ ‫واقعی و دلهره اور فرار از کشورش خبر داد‪.‬این فیلم سینمایی‬ ‫که «پرواز از کابل» نام دارد‪ ،‬روایتگر ‪ 40‬ساعت دلهره اور از ‪15‬‬ ‫اگوست ‪ 2011‬و ورود طالبان به کابل تا زمانی است که صحرا‬ ‫کریمی در نهایت توانست به همراه خانواده اش از افغانستان‬ ‫خارج و ابتدا به استانبول و از انجا به شهر کیف در اوکراین‬ ‫نقل مکان کند‪.‬‬ ‫این سینماگر افغان درباره این فیلم گفت‪« :‬می خواهم به‬ ‫تمام دنیا نشان دهم که همه چیز معمولی بود و یک روز مثل‬ ‫همیشه بود اما ناگهان همه چیز فرو ریخت»‪ .‬کتایون شهابی‬ ‫تهیه کننده ایرانی که تهیه کنندگی اولین فیلم بلند کریمی با‬ ‫عنوان «حوا‪ ،‬مریم‪ ،‬عایشه» را نیز بر عهده داشت به همراه‬ ‫«ادامیک هریکووا» رئیس اکادمی فیلم و تلویزیونی اسلواکی‪،‬‬ ‫تهیه کنندگان فیلم «پرواز از کابل» خواهند بود‪.‬‬ ‫صحرا کریمی روز گذشته به عنوان مهمان ویژه هفتاد و‬ ‫هشتمین جشنواره فیلم ونیز درباره نقش سینمای بین الملل در‬ ‫ارتباط با افزایش اگاهی عمومی پیرامون شرایط کنونی مردم‬ ‫و هنرمندان در افغانستان صحبت و اظهار کرد‪« :‬از جامعه‬ ‫بین المللی سینما می خواهم که صدای ما باشد و ما را فراموش‬ ‫نکنند‪ ،‬ما مستعد و سختکوش هستیم و داستان هایی برای‬ ‫روایت داریم و می توانیم بخشی از جامعه جهانی باشیم»‪.‬‬ ‫قاب جادویی‬ ‫تولید فصل دوم سریال «نجال»‬ ‫در مسیر عراق‬ ‫تصویربرداری فصل دوم مجموعه تلویزیونی «نجال» در‬ ‫تهران در حال انجام است‪ ،‬تولید این سریال تا نیمه مهرماه‬ ‫در تهران ادامه پیدا می کند و پس ازان گروه برای ادامه کار‬ ‫عازم جنوب کشور و سپس عراق خواهند شد‪.‬به گزارش‬ ‫پایگاه اطالع رسانی سیما‪ ،‬گروه تولید سریال مناسبتی نجال‬ ‫‪ ۲‬به کارگردانی خیراهلل تقیانی پور و تهیه کنندگی سعید سعدی‬ ‫در حال حاضر در لوکیشنی واقع در جنوب تهران مشغول‬ ‫تصویربرداری هستند‪.‬از میان بازیگران این سریال‪ ،‬حضور‬ ‫ایوب اقاخانی در پروژه قطعی شده و قرار است در فواصل‬ ‫کار چندین بازیگر دیگر نیز به سریال اضافه شوند‪ .‬همچنین با‬ ‫توجه به حضور سارا رسول زاده در پروژه ای دیگر‪ ،‬محیا دهقانی‬ ‫در فصل دوم جایگزین این بازیگر شده است‪.‬‬ ‫دوشنبه | ‪ 15‬شهریور ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4158‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫خارجی های خوش اقبال در گیشه های کرونازده‬ ‫نزدیک به ‪ ۲‬سال از شیوع ویروس کرونا در کشور گذشته است‬ ‫و با توجه به تجربه پیک های مختلف و تعطیلی به دلیل قرمز شدن‬ ‫شهرها‪ ،‬بسیاری از کسب وکارها با مشکل مواجه شده و بسیاری‬ ‫از اقشار مختلف جامعه تحت تاثیر این روند‪ ،‬دچار فشار اقتصادی‬ ‫بسیاری شدند‪ .‬در همین راستا بسیاری از فعالیت های اقتصادی‬ ‫به دلیل ارائه خدمات به حجم گسترده ای از مردم به خصوص در‬ ‫فضای بسته بنا به دلیل رعایت پروتکل های بهداشتی در شرایط‬ ‫بحران تعطیل شد که از ان جمله می توان به فعالیت کافه ها‪،‬‬ ‫رستوران ها‪ ،‬باشگاه های ورزشی‪ ،‬پاساژهای تجاری‪ ،‬سالن های‬ ‫تئاتر و سینما اشاره کرد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬البته این شرایط تنها مختص به ایران نبود و‬ ‫بسیاری از کشورها این شرایط را تجربه کرده اند‪ .‬یکی از مواردی‬ ‫که بیش ازاندازه با مشکل مواجه شد‪ ،‬سالن های سینمایی است‪،‬‬ ‫هرچند در طول تعطیلی های ناگزیر از پاندمی کرونا‪ ،‬بسیاری از‬ ‫مشاغل‪ ،‬خارج از اطالعیه های اعالم شده فعالیت خود را ادامه‬ ‫می دادند‪ ،‬اما سالن های سینمایی جزو معدود مواردی بود که در‬ ‫اکثر مقاطع و تحت هیچ شرایطی نتوانستند ان گونه که انتظار دارند‪،‬‬ ‫پذیرای مخاطبان خود باشند‪.‬‬ ‫این در حالی است که برخی از فیلم های سینمایی تازه در‬ ‫سینماهای کشور اکران می شدند و درست در زمانی که با روند‬ ‫رو به رشد مخاطب مواجه می شدند‪ ،‬سینماها تعطیل می شد و‬ ‫صاحبان فیلم ها دچار ضرر شدید اقتصادی می شدند‪ ،‬این روند ادامه‬ ‫داشت تا اینکه تصمیم گرفته شد برای نجات اقتصاد ورشکسته‬ ‫این هنر صنعت‪ ،‬سینما به گروه شغلی دو منتقل شود تا سینماها‬ ‫بتوانند با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی به فعالیت خود ادامه‬ ‫دهند‪.‬اما این پایان ماجرا نبود‪ ،‬هرچند سینماها فعالیت خود را اغاز‬ ‫کردند اما مخاطبان به دلیل نگرانی از احتمال ابتال به ویروس کرونا‬ ‫کمتر از فیلم های سینمایی استقبال کردند‪ .‬همین مسئله سبب شد‬ ‫تا صاحبان اثار ترجیح دهند فیلم های خود را زمانی اکران کنند‬ ‫که از فروش مناسب مطمئن شوند‪ .‬درنهایت سازمان سینمایی‬ ‫تصمیم گرفت تا حمایت مالی خود را البته بر اساس ضوابط خاص‬ ‫از فیلم هایی که در سینماها اکران می شوند‪ ،‬ارائه دهد؛ اما بازهم‬ ‫این حمایت سینماگران را ترغیب به اکران اثار خود نکرد‪ .‬همه این‬ ‫موارد دست به دست هم داد تا سینماداران به فکر چاره ای برای‬ ‫درامدزایی باشند و در همین راستا اکران فیلم های خارجی دوباره‬ ‫موردتوجه قرار گرفت‪.‬‬ ‫البته این را هم باید بگوییم از سال ‪ ۱۳۹۶‬سازمان سینمایی‬ ‫ایین نامه جدیدی را برای چگونگی اکران فیلم های خارجی منتشر‬ ‫کرد و از همان زمان نمایش این گروه از فیلم ها در دستور کار‬ ‫سینماهای متقاضی قرار گرفت‪ .‬طی یک سال گذشته برخی از‬ ‫پخش کنندگان و البته پردیس های سینمایی تصمیم به اکران‬ ‫فیلم های به روز سینمای جهان گرفتند و توانستند مخاطبان‬ ‫بسیاری را به سینما جذب کنند‪ ،‬به گونه ای که طی ماه های گذشته‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -1-1258‬شماره نامه‪ 140085602024006028 :‬نظر به اینکه سند مالکیت سه دانگ مشاع‬ ‫از ششــدانگ پالک ثبتــی ‪ ۴‬فرعی از ‪ ۴۹۷۵‬اصلی به نام حمید انصاری طادی ســند برگی‬ ‫تحت شــماره چاپی ‪ ۶۵۰۳۰۹‬برگی ج ‪ ۹۴‬به شماره الکترونیکی ‪۱۳۹۵۲۰۳۰۲۰۲۴۰۰۹۷۹۱‬‬ ‫ثبت و صادر وتســلیم گردیده اســت سپس نامبرده با ارائه درخواســت کتبی به شماره وارده‬ ‫‪ 1400015783‬مورخ ‪ 1400/۰۵/19‬به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضاء شهود‬ ‫ان ذیل شناسه یکتا ‪ ۱۴۰۰۰۲۱۵۰۳۷۳۰۰۰۱۸۸‬و رمز تصدیق ‪ 521163‬به گواهی دفترخانه‬ ‫اسناد رسمی ‪ ۴۳۰‬اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیتش به علت جابجایی مفقود‬ ‫گردیده اســت و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده است لذا مراتب به‬ ‫اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده ‪ ۱۲۰‬ایین نامه قانــون ثبت در یک نوبت اگهی می‬ ‫شــود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود‬ ‫میباشد از تاریخ انتشار این اگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند‬ ‫مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند‬ ‫مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا‬ ‫در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت‬ ‫المثنی طبق مقررات خواهد شــد‪ .‬مهدی شبان‪ -‬سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب‬ ‫اصفهان ‪/1184715‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -1-1259‬شماره نامه‪ 140085602024006038 :‬نظر به اینکه سند مالکیت سه دانگ مشاع‬ ‫از ششدانگ پالک ثبتی ‪ ۴‬فرعی از ‪ ۴۹۷۵‬اصلی به نام خانم نرگس نیکخواه باغبادرانی سند‬ ‫برگی تحت شماره چاپی ‪ ۶۵۰۳۰۸‬برگی ج‪ ۹۴‬به شماره الکترونیکی ‪۱۳۹۵۲۰۳۰۲۰۲۴۰۰۹۷۹۰‬‬ ‫ثبت و صادر و تســلیم گردیده است ســپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده‬ ‫‪ 1400015783‬مورخ ‪ 1400/۰۵/19‬به انضمام دو برگ استشــهادیه محلی که امضاء شهود‬ ‫ان ذیل شناسه یکتا ‪ 140002150373000187‬و رمز تصدیق ‪ 991345‬به گواهی دفترخانه‬ ‫اسناد رسمی ‪ ۴۳۰‬اصفهان رسیده است مدعی است که سند مالکیتش به علت جابجایی مفقود‬ ‫گردیده اســت و درخواست صدور المثنی سند مالکیت ملک فوق را نموده است لذا مراتب به‬ ‫اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده ‪ ۱۲۰‬ایین نامه قانــون ثبت در یک نوبت اگهی می‬ ‫شــود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود‬ ‫میباشد از تاریخ انتشار این اگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند‬ ‫مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند‬ ‫مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا‬ ‫در صورت اعتراض اصل ســند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت‬ ‫المثنی طبق مقررات خواهد شــد‪ .‬مهدی شبان‪ -‬سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب‬ ‫اصفهان ‪/1184714‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -1-1263‬نظر به اینکه هادی فرحانی به اســتناد دو برگ استشــهادیه محلی که هویت و‬ ‫امضاء شــهود رسما گواهی شــده مدعی است که سند مالکیت به شــماره سریال ‪۵۴۵۴۴۵‬‬ ‫مربوط به تمامت ششــدانگ پالک ‪ 216/1052‬فرعی(بمســاحت ششــدانگ ‪ 146/88‬متر‬ ‫مربع) واقع در شــهر مجلســی بخش ‪ ۸‬ثبت اصفهان که در دفتر امالک الکترونیک شماره‬ ‫‪ 139820302009001783‬بخش ‪ ۸‬ثبت اصفهان به نامش ثبت و صادر و تســلیم گردیده و‬ ‫طبق اعالم مالک بعلت نامعلوم مفقود شده است و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده‬ ‫لذا برابر ماده ‪ ۱۲۰‬اصالحی ائین نامه قانون ثبت اگهی می شــود که هر کس مدعی انجام‬ ‫معامله غیر از انچه در این اگهی ذکر شــده نسبت به ان یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود‬ ‫باشد از تاریخ انتشار این اگهی تا ‪ ۱۰‬روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه‬ ‫اصل سند مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ان به ارائه کننده‬ ‫مسترد گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود‬ ‫المثنای ســند مالکیت مذکور صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬رئیس اداره ثبت اسناد و‬ ‫امالک مبارکه ‪-‬مظاهر نصرالهی ‪/1185457‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1264‬برابــر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا‬ ‫به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شــود درصورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس‬ ‫از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی‬ ‫تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شــماره ‪ 1400/05/03 -۵۶۸۳‬هیات چهارم اقای داوود دارابی به شناســنامه‬ ‫با توجه به اینکه فیلم های چندانی از سینمای ایران روی پرده‬ ‫سینما نرفته است‪ ،‬فیلم سینمایی «احضار‪ »۳‬توانسته است در جمع‬ ‫سه فیلم اول جدول فروش گیشه ها قرار گیرد؛ اما ایا این استقبال‬ ‫نشان از جان گرفتن جریان اکران فیلم های روز سینمای جهان در‬ ‫سینماهای کشور دارد یا عوامل دیگری در این صدرنشینی در سایه‬ ‫کرونا موثر بوده است؟‬ ‫همین مسئله بهانه ای شد تا با تعدادی از سینماداران‪،‬‬ ‫پخش کنندگان و مدیران سینمایی درباره روند و چگونگی اکران‬ ‫فیلم های خارجی گفتگو کردیم‪.‬‬ ‫علی سرتیپی رئیس انجمن صنفی پخش کنندگان سینمای‬ ‫ایران در گفتگو با مهر درباره شرایط اکران فیلم های خارجی در‬ ‫سینماها گفت‪ :‬در شرایطی که سینمای ایران طی بیش از یک‬ ‫سال گذشته درگیر ان بود و فیلم های کمتری برای اکران در‬ ‫سینماها اعالم امادگی کرده اند‪ ،‬نمایش فیلم های خارجی در‬ ‫سینماها می تواند به نوعی جذب مخاطب به سینماها باشد‪ ،‬تمام‬ ‫فیلم هایی که در سینماهای ایران اکران می شود‪ ،‬در پلتفرم ها نیز‬ ‫عرضه می شود و مردم نیز در زمان کمی بعد از اکران جهانی‪،‬‬ ‫این فیلم ها را از طریق سایت های اینترنتی و یا کانال های‬ ‫ماهواره ای در خانه ها می بینند؛ اما مسئله این است که بسیاری‬ ‫از مخاطبان فیلم های خارجی دوست دارند تا دیدن این اثار را در‬ ‫سالن های سینمایی تجربه کنند‪.‬وی ادامه داد‪ :‬همین عالقه مندی‬ ‫سبب شده است تا سینمادوستان از اکران فیلم های خارجی در‬ ‫سینماها استقبال کنند که البته این استقبال بیشتر در سینماهای‬ ‫باکیفیت صورت گرفته است‪ .‬نگاهی کوتاه به فروش فیلم های‬ ‫خارجی نشان می دهد که بیشترین استقبال از این فیلم ها در‬ ‫سینماها و درواقع پردیس های بروز و باکیفیت است که از ان جمله‬ ‫می توان به پردیس های کوروش یا ایران مال اشاره کرد‪ .‬در حال‬ ‫حاضر نزدیک به ‪ ۵‬پردیس سینمایی به اکران فیلم های خارجی‬ ‫اختصاص داده شده است‪ ،‬درواقع درست است که مخاطبان‬ ‫فیلم های خارجی به راحتی می توانند به فیلم های موردعالقه خود‬ ‫دسترسی داشته باشند‪ ،‬اما پیش از هر چیز دوست دارند که این‬ ‫شــماره ‪ ۱۱۱۲‬کدملی ‪ ۴۱۷۲۱۲۲۰۲۷‬صادره الیگودرز فرزند حیدرعلی در نسبت به سه دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 133/50‬مترمربع از پالک ‪ ۶۷‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت عباس میر خلف زاده طبق سند‬ ‫انتقالی ‪ ۹۲۱۲۲‬مورخ ‪ 1352/09/12‬دفتر خانه ‪ ۲‬اصفهان‪.‬‬ ‫تاریخ انتشــار نوبت اول ‪ 1400/06/15 :‬تاریخ انتشــار نوبت دوم ‪ 1400/06/30 :‬شهریاری‪-‬‬ ‫رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪/1185386‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1266‬برابــر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا‬ ‫به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شــود درصورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس‬ ‫از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی‬ ‫تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1400/05/03 -۵۶۸۰‬هیات چهارم اقای سیدمهدی میرحسینی رنانی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ ۱۰۷۷‬کدملی ‪ ۱۲۹۰۴۷۶۱۱۱‬صادره اصفهان فرزند سیداسداله در ششدانگ‬ ‫یک باب ساختمان به مساحت ‪ 100/58‬مترمربع از پالک شماره ‪ ۸۳۶‬فرعی از ‪ ۱۹‬اصلی واقع‬ ‫در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت غالمرضا صباغ پذیرش ثبت‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/06/15 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/06/30:‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪/1185447‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1270‬برابــر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا‬ ‫به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شــود درصورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس‬ ‫از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی‬ ‫تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -۱‬رای شــماره ‪ 1400/05/02 -۵۶۰۴‬هیات چهارم اقای جعفــر عرفان منش به‬ ‫شناسنامه شــماره ‪ ۱۱۰۶۲‬کدملی ‪ ۱۲۸۳۲۲۱۲۴۱‬صادره اصفهان فرزند حسن در ششدانگ‬ ‫یکباب ســاختمان به مســاحت ‪ 97/22‬مترمربع از پالک ‪ ۳۲۷۱‬فرعی از ‪ ۱۸‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبــت ملک غرب اصفهان از مالکیت متقاضی از مورد ثبت صفحه‬ ‫‪ ۱۵۲‬دفتر ‪ ۵۸۸‬امالک‪.‬‬ ‫تاریخ انتشــار نوبت اول ‪ 1400/06/15 :‬تاریخ انتشــار نوبت دوم ‪ 1400/06/30 :‬شهریاری‪-‬‬ ‫رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪/1185441‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1268‬برابــر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا‬ ‫به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شــود درصورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس‬ ‫از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی‬ ‫تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1400/03/26-۳۶۸۸‬هیات اول خانم سمیه حسینی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ ۳۵‬کدملی ‪ 1290734021‬صادره اصفهان فرزند سیدجالل در سه دانگ مشاع از ششدانگ یک‬ ‫باب ســاختمان به مساحت ‪ ۲۷۸‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۲۹۴‬فرعی از ‪ ۶‬اصلی واقع‬ ‫در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه ‪ ۳۲۹‬دفتر ‪ ۱‬امالک‪.‬‬ ‫ردیــف ‪ -۲‬رای شــماره ‪ 1400/03/26- ۳۶۸۷‬هیات اول خانم مریــم کاظمی زهرانی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ ۱۲‬کدملی ‪ ۱۲۹۰۷۴۸۱۵۲‬صادره اصفهان فرزند مرتضی در سه دانگ مشاع‬ ‫از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ ۲۷۸‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۲۹۴‬فرعی‬ ‫از ‪ ۶‬اصلــی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حــوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مورد ثبت صفحه‬ ‫‪ ۳۲۹‬دفتر ‪ ۱‬امالک امالک‪.‬‬ ‫فیلم ها را در سالن های سینمایی و باکیفیت مناسب ببینند‪ ،‬چراکه‬ ‫تجربه دیدن این اثار در سینماها بی شک تجربه لذت بخشی را‬ ‫برای ان ها به ارمغان می اورد‪.‬رئیس انجمن صنفی پخش کنندگان‬ ‫بیان کرد‪ :‬معتقدم در شرایط فعلی اکران فیلم های خارجی می تواند‬ ‫به نفع سینمای ایران و گردش مالی در ان باشد‪ .‬البته این را‬ ‫باید بگویم که نمایش این گروه از فیلم ها به صورت تک سانس‪،‬‬ ‫بعدازظهرها یا اخر شب در سینماها است و سانس های زیادی برای‬ ‫ان در نظر گرفته نشده است‪ .‬فیلم های خارجی که در سینماها‬ ‫اکران می شود‪ ،‬با نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی به نمایش‬ ‫گذاشته می شود‪ ،‬البته این را هم باید بگویم که معمو ًال فیلم هایی‬ ‫برای اکران انتخاب می شود که مشکل های سانسوری نداشته و‬ ‫یا سانسور بسیار کمی داشته باشد تا مخاطب هنگام تماشای فیلم‬ ‫توی ذوقش نخورد‪ ،‬به همین دلیل سعی می کنیم تا فیلم های‬ ‫خاصی را برای این نوع از اکران انتخاب کنیم‪.‬سرتیپی‪ :‬فکر‬ ‫می کنم اکران و ادامه نمایش فیلم های خارجی به نوعی حمایت‬ ‫از سینماداران در شرایط فعلی به شمار می رود‪ ،‬مسئله دیگر این‬ ‫است که نمایش فیلم هایی ازاین دست تنوع در اکران را باال می برد‬ ‫و مخاطب دستش برای انتخاب فیلم باز استوی با اشاره به اینکه‬ ‫سینماهای مختلف در صورت تمایل می توانند فیلم های خارجی را‬ ‫نمایش دهند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مسئله این است که استقبال از این فیلم ها‬ ‫در هر سینمایی صورت نمی گیرد و مخاطب ترجیح می دهد این‬ ‫اثار را در سالن هایی که کیفیت صوتی و تصویری خوب و به روزی‬ ‫دارند‪ ،‬ببینند‪.‬مدیرعامل شرکت پخش «فیلمیران» تاکید کرد‪ :‬فکر‬ ‫می کنم اکران و ادامه نمایش فیلم های خارجی به نوعی حمایت‬ ‫از سینماداران در شرایط فعلی به شمار می رود‪ ،‬مساله دیگر این‬ ‫است که نمایش فیلم هایی از این دست تنوع در اکران را باال‬ ‫می برد و مخاطب دستش برای انتخاب فیلم باز است‪ .‬از طرف‬ ‫دیگر پردیس هایی که بیش از ‪ ۱۰‬سالن سینمایی دارند‪ ،‬به دلیل‬ ‫عدم استقبال صاحبان فیلم های ایران برای اکران‪ ،‬فیلمی برای‬ ‫عرضه به مخاطب ندارند‪ ،‬به همین دلیل اکران فیلم های خارجی‬ ‫به فروش سینماداران کمک می کند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به فروش خوب فیلم خارجی «احضار» توضیح‬ ‫داد‪ :‬یک فیلم مانند «احضار» در دنیا نیز فروش بسیار خوبی داشته‬ ‫است و ما نیز تصمیم گرفتیم تا این فیلم را در سینماهای ایران‬ ‫اکران کنیم‪ ،‬این فیلم با توجه به شرایط خاص موجود‪ ،‬از جمله‬ ‫افزایش قیمت تبلیغات اکران فیلم های ایرانی‪ ،‬توانست بدون‬ ‫اینکه تبلیغی هم داشته باشد و به این دلیل که در دنیا یک فیلم‬ ‫پرمخاطب و شناخته شده است‪ ،‬فروش خوبی داشته باشد و در‬ ‫مقطعی بعد از «دینامیت» در رده دوم فروش قرار گیرد‪ .‬البته این‬ ‫را باید بگویم که تعداد خاصی از مخاطبان سینما‪ ،‬تمایل به دیدن‬ ‫فیلم های خارجی دارند‪.‬سرتیپی با اشاره به اینکه فروش این فیلم ها‬ ‫بین پخش کننده و سینمادار تقسیم می شود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬مساله‬ ‫دیگر این است که تبلیغی برای اکران فیلم های خارجی وجود ندارد‬ ‫که یکی از دالیل ان می تواند مساله بازگشت هزینه باشد‪ ،‬چرا که‬ ‫نمی توان چندان روی فروش این اثار حساب کرد‪.‬‬ ‫حسن پهلوانی سرپرست امور سینمایی حوزه هنری خراسان‬ ‫رضوی و پردیس سینما هویزه مشهد نیز با اشاره به اینکه این‬ ‫پردیس سینمایی که در شهر مشهد قرار دارد‪ ،‬پرفروش ترین‬ ‫پردیس سینمایی ایران بعد از سینماهای تهران است‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫پردیس سینمایی‪ ،‬مدت ها است که از اکران فیلم های خارجی‬ ‫استقبال می کند‪ .‬این فیلم ها توسط موسسات سینمایی دانلود و بعد‬ ‫از ان از وزارت ارشاد برای اکران مجوز دریافت می کند و موسسه‬ ‫مورد نظر تبدیل به پخش کننده فیلم خارجی مورد نظر می شود‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬گاهی سینماداران برخی از فیلم های خارجی‬ ‫را برای اکران پیشنهاد می دهند‪ ،‬به عنوان مثال با توجه به اینکه‬ ‫پردیس سینمایی هویزه از جمله سینماهای زیرمجموعه شرکت‬ ‫«بهمن سبز» است‪ ،‬از طریق این شرکت برای اکران فیلم های‬ ‫روز خارجی اقدام می کنیم که در صورت امکان مجوز فیلم مورد‬ ‫نظر دریافت و ان را نمایش دهیم‪ .‬البته برخی از فیلم ها نیز از‬ ‫سوی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی مجوز گرفته و اکران ان به‬ ‫سینماها پیشنهاد می شود‪.‬در شرایط فعلی سینمای ایران که تمایلی‬ ‫به اکران فیلم های ایرانی وجود ندارد‪ ،‬نمایش فیلم های خارجی باید‬ ‫در سینماهای کشور افزایش پیدا کند و باید برای ان برنامه ریزی‬ ‫مناسبی صورت گیرد‪ .‬چرا باید شرایط بهتری برای اکران فیلم های‬ ‫خارجی فراهم شود تا به راحتی مجوز نمایش دریافت کنداین مدیر‬ ‫سینمایی بیان کرد‪ :‬البته انتخاب فیلم های خارجی برای اکران‬ ‫در سینماهای ایران‪ ،‬شرایط خاصی دارد‪ ،‬به عنوان مثال از جمله‬ ‫عوامل انتخاب فیلم‪ ،‬رنکینگ باالی جهانی فیلم و بررسی استقبال‬ ‫ان در سینمای جهان است‪ ،‬البته مساله دیگری که مورد توجه قرار‬ ‫می گیرد‪ ،‬استفاده از تجربه سینمای ایران در استقبال مخاطب از‬ ‫فیلم های خارجی است‪ ،‬در همین راستا معمو ًال فیلم های اکشن‬ ‫و ترسناک و گاهی اجتماعی مورد استقبال مخاطب ایرانی قرار‬ ‫می گیرد و بر اساس همین دسته بندی فیلم های مورد نظر برای‬ ‫اکران پیشنهاد داده می شود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشــار نوبت اول ‪ 1400/06/15 :‬تاریخ انتشــار نوبت دوم ‪ 1400/06/30 :‬شهریاری‪-‬‬ ‫رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪ /1185279‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1272‬برابر اراء صــادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه و‬ ‫بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به شرح‬ ‫زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود درصورتی که اشخاص‬ ‫نســبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین‬ ‫اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اســناد و امالک تسلیم و پس از اخذ رسید‪،‬‬ ‫ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1400/06/11 -۶۸۱۲‬هیات دوم اقای سید محسن احمدی شیخ شبانی‬ ‫به شناســنامه شــماره ‪ ۳۱۹۱‬کدملی ‪ ۴۶۲۱۷۹۴۶۷۱‬صادره بن فرزند سیدرسول در دو دانگ‬ ‫مشــاع از ششدانگ یک باب ساختمان به مساحت ‪ 227/30‬مترمربع قسمتی از پالک شماره‬ ‫‪ ۳۵۹‬فرعی از ‪ ۱۳‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت‬ ‫جواهر سلطان جان نثاری الدانی طبق اظهارنامه‪.‬‬ ‫ردیف ‪-۲‬رای شماره ‪ 1400/06/11 -۶۸۱۴‬هیات دوم اقای سید اسداهلل احمدی شیخ شبانی‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ ۵۶‬کدملی ‪ ۴۶۲۳۶۴۸۹۲۳‬صادره بن فرزند سیدرسول در دو دانگ مشاع‬ ‫از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت ‪ 227/30‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪۳۵۹‬‬ ‫فرعی از ‪ ۱۳‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت جواهر‬ ‫سلطان جان نثاری الدانی طبق اظهارنامه‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۳‬رای شماره ‪ 1400/06/11 -6۸۱۳‬هیات دوم اقای سید قاسم احمدی شیخ شبانی‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ 4۲۶‬کدملی ‪ 46۲۳۶۵۲6۲۹‬صادره بن فرزند سیدرسول در دو دانگ مشاع‬ ‫از ششدانگ یک باب ســاختمان به مساحت ‪ 227/30‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪۳۵۹‬‬ ‫فرعی از ‪ ۱۳‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ 14‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت جواهر‬ ‫سلطان جان نثاری الدانی طبق اظهارنامه‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/06/15 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/06/30 :‬شهریاری‪ -‬رئیس‬ ‫منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪ /1185332‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1274‬برابــر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا‬ ‫به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شــود درصورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس‬ ‫از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی‬ ‫تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شــماره ‪ 1400/04/28 -۵۴۷۷‬هیات اول اقای محمد شــریفی جروکانی به‬ ‫شناســنامه شــماره ‪ ۱۶۵۲۷‬کدملی ‪ ۱۲۹۲۳۱۸۰۹۰‬صادره اصفهان فرزند صفر در ششدانگ‬ ‫یک باب ســاختمان به مساحت ‪ 151/96‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪ ۴۴‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت رجبعلی کاظمی از ســند شماره‬ ‫‪ ۴۶۸۹۳‬مورخ ‪ 1349/1/16‬دفترخانه شــماره ‪ ۲۹‬اصفهان مورد ثبت صفحات ‪ ۲۴۳‬الی ‪۲۶۴‬‬ ‫دفتر ‪ ۲۳۸‬امالک‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/06/15 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/06/30:‬شهریاری‪-‬رئیس‬ ‫منطقه اسناد و امالک غرب اصفهان ‪/1185514‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1276‬برابــر اراء صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ســاختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده اســت‪ .‬لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا‬ ‫به شــرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شــود درصورتی‬ ‫که اشخاص نسبت به صدورسند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس‬ ‫از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪ ،‬دادخواست خود را به مرجع قضایی‬ ‫تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شــماره ‪ 1400/02/08 -۱۳۰۶‬هیات اقای محمد مجتبایی رنانی به شناسنامه‬ ‫شــماره ‪ ۱۳۳‬کدملی ‪ ۱۲۹۰۴۶۶۶۹۶‬صادره اصفهان فرزند اســماعیل در نسبت به سه دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 246/4‬مترمربع پالک شماره ‪۳۵۸‬‬ ‫فرهنگ وهنر‬ ‫چهره ها‬ ‫‪5‬‬ ‫پیکر حمیدرضا صدر در شهر‬ ‫محبوبش ارام گرفت‬ ‫پیکر حمیدرضا صدر بعد از اتمام تحقیقات علمی به ایران‬ ‫منتقل و امروز (شنبه‪ ۱۳ ،‬شهریورماه) در قطعه نام اوران‬ ‫بهشت زهرای تهران ارام گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬غزاله صدر‪ ،‬فرزند این نویسنده‪ ،‬منتقد سینما و‬ ‫مفسر فوتبال که ‪ ۲۵‬تیرماه در پی ابتال به سرطان و در امریکا‬ ‫از دنیا رفت در صفحه ای که برای پدرش بازکرده و ان را اداره‬ ‫می کند‪ ،‬با اعالم این خبر نوشته است‪ :‬امروز بابا را به خاک‬ ‫سپردیم‪ ،‬همان خاکی که دوستش داشت‪ ،‬همان خاک وطن‪،‬‬ ‫خاک تهران‪ ،‬شهر محبوبش‪.‬‬ ‫پدر فقط یک ارزو داشت و شمایی که کتابش را تا اخر‬ ‫خوانده اید می دانید‪ .‬تنها وصیت پدر این بود‪ :‬اهدای بدنش به‬ ‫مرکز علمی جهت تحقیقات پزشکی‪ .‬حدود یک سال پیش‬ ‫تصمیمش را گرفت و من و مامان به او قول دادیم خواسته اش‬ ‫را اجرا کنیم‪ .‬از لحظه ای که برگه های اهدای بدن را امضا‬ ‫کرد‪ ،‬به گفته خودش انرژی گرفت و خوشحال شد؛ خوشحال‬ ‫که تمام اعضای بدنش و به خصوص ان تومورهای لعنتی‬ ‫کمکی خواهند کرد به دیگر بیماران‪ ،‬به پزشکان‪ ،‬به ایندگان؛‬ ‫خوشحال که دیگر هر انچه را داشت تقدیم خواهد کرد به‬ ‫دنیا تا ذره اخر‪.‬‬ ‫بعد از اتمام تحقیقات علمی‪ ،‬پدر به ایران اورده شد تا جایی‬ ‫باشد که به ان تعلق داشت‪ ،‬در کنار شما دوستانی که دوستش‬ ‫داشتید و دارید‪ .‬از این که به دلیل شیوع سرسام اور ویروس‬ ‫کرونا نتوانستیم در حضور شما یاران پدر را به خاک بسپاریم‬ ‫عذرخواهی می کنیم‪ .‬بدون شک بابا هرگز دلش نمی خواست‬ ‫جان شما عزیزان به خاطر مراسم او به خطر بیفتد‪.‬‬ ‫از سال ها پیش هروقت طبق عادتش حرف از مرگ و مردن‬ ‫و گورستان و قبر می زد‪ ،‬با خنده و به قول خودش کمی ُپز به‬ ‫همه می گفت‪« :‬من که در قطعه نام اوران جا دارم‪ .‬شما برید‬ ‫فکر خودتان را بکنید»؛ و قسمت این بود که همان بشود که‬ ‫می گفت‪.‬‬ ‫امروز بابا در بهشت زهرا در قطعه ‪ ،۲۵۵‬ردیف ‪ ۲۰‬شماره ‪۲۲‬‬ ‫جای گرفت‪ ،‬در قطعه نام اوران‪ ،‬در میان درختان سرسبز و‬ ‫زیبای کاج و در نزدیکی دوستان ورزشکارش چون ناصر‬ ‫حجازی‪ .‬امروز بابا ارام گرفت‪ ،‬در خاک وطنش‪ ،‬در شهر‬ ‫دلبندش تهران‪ ،‬شهری که می دانست دیگر ان را نمی بیند‪،‬‬ ‫شهری که بدون او دیگر برای من همان شهر نیست‪ ،‬شهری‬ ‫که از حاال به بعد همیشه چیزی کم خواهد داشت‪ ،‬همیشه‪».‬‬ ‫حمیدرضا صدر متولد ‪ ۳۰‬فروردین ‪ ۱۳۳۵‬در شهر مشهد‬ ‫بود که پس از مدتی مبارزه با بیماری سرطان در روز جمعه‬ ‫(‪ ۲۵‬تیرماه) و در سن ‪ ۶۵‬سالگی در امریکا از دنیا رفت‪.‬صدر‬ ‫دانش اموخته رشته برنامه ریزی شهری در دانشگاه تهران و‬ ‫لیدز انگلستان بود و سال ها به عنوان نویسنده و منتقد سینما و‬ ‫همچنین مفسر فوتبال در برنامه های تلویزیونی فعالیت داشت‪.‬‬ ‫فرعی از ‪ ۱۹‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواســطه از‬ ‫مالک رسمی خانم خدیجه علی عسگری مورد ثبت صفحه ‪ ۴۱۲‬دفتر ‪۳۲۷‬‬ ‫ردیف ‪-۲‬رای شــماره ‪ 1400/02/08 -۱۳۰۵‬هیات چهارم اقای روح اله اکبری به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ ۹۴۵‬کدملی ‪ ۱۲۹۰۸۳۰۳۱۲‬صادره اصفهان فرزند محمدحسین در نسبت به سه دانگ‬ ‫مشاع از ششدانگ ششدانگ یکباب ساختمان به مساحت ‪ 246/4‬مترمربع پالک شماره ‪۳۵۸‬‬ ‫فرعی از ‪ ۱۹‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواســطه از‬ ‫مالک رسمی خانم خدیجه علی عسگری مورد ثبت صفحه ‪ ۴۱۲‬دفتر ‪ ۳۲۷‬امالک امالک‬ ‫تاریخ انتشــار نوبت اول ‪ 1400/06/15 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/06/30 :‬شهریاری‪-‬‬ ‫رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪ /1185127‬م الف‬ ‫اگهی تغییرات شرکت اریان تجارت ماندگار اسپادانا با‬ ‫مسئولیت محدود به شماره ثبت ‪ 1380‬و شناسه ملی‬ ‫‪14005115010‬‬ ‫به اســتناد صورتجلســه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ‪ 1399/01/27‬موارد‬ ‫ذیل به موضوع فعالیت شــرکت الحاق شــد ‪ « :‬ثبت موضوع فعالیت به شرح‬ ‫ذیل به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی باشــد ‪ :‬تولید و مونتاژ دستگاهها‬ ‫و تجهیزات بیمارســتانی‪ ،‬پزشکی‪ ،‬زیبایی‪ ،‬صنعتی و سایر اقالم مجاز بازرگانی‪.‬‬ ‫خرید‪ ،‬فروش‪ ،‬واردات و ترخیص کلیه کاالهای مجاز بیمارســتانی‪ ،‬تجهیزات‬ ‫ازمایشــگاهی‪ ،‬پزشــکی‪ ،‬زیبایی‪ ،‬صنعتی و ســایر اقالم مجاز بازرگانی‪ .‬ارائه‬ ‫خدمات مربوط به صحت ســنجی مدارک پزشــکی‪ .‬واردات‪ ،‬صادرات و تولید‬ ‫انواع لوازم ارایشی‪ ،‬بهداشتی‪ ،‬دارویی و کلیه کاالها و لوازم مرتبط با ان‪ .‬عرضه‬ ‫و فروش فراورده های بیولوژیک‪ .‬اخذ نمایندگی و اعطای ان در داخل و خارج‬ ‫از کشــور‪ .‬کارافرینی و ارائه مشاوره شــغلی برای افراد جویای کار‪ .‬اخذ وام و‬ ‫تســهیالت ریالی و ارزی صرفا در جهت اهداف شرکت‪ .‬بازاریابی غیر هرمی و‬ ‫غیر شبکه ای‪ .‬شــرکت در مناقصات‪ ،‬مزایدات و نمایشگاه ها‪.‬اعزام و پذیرش‬ ‫هیات های تجاری و برگزاری نمایشگاه و همایش های داخلی و خارجی ‪ .‬ارائه‬ ‫خدمات کنترل کیفی‪ ،‬تعمیرات‪ ،‬نگهداری و مشاوره تجهیزات پزشکی‪ ،‬زیبایی‪،‬‬ ‫بیمارســتانی و ســایر اقالم مرتبط‪ .‬تجارت الکترونیک‪ .‬تاسیس مراکز پزشکی‬ ‫و زیبایــی در صورت ضرورت قانونی ‪ ،‬پس از اخــذ مجوزهای الزم از مراجع‬ ‫ذیصالح» اداره کل ثبت اســناد و امالک استان اصفهان مرجع ثبت شرکت ها‬ ‫و موسسات غیرتجاری خمینی شهر (‪)1185527‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت مهندسی ارتباطی پیام پرداز سهامی خاص به‬ ‫شماره ثبت ‪ 11881‬و شناسه ملی ‪10260329240‬‬ ‫به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی ســالیانه مورخ ‪ 1400/04/31‬تصمیمات ذیل‬ ‫اتخاذ شــد‪ - :‬بهروز تــرک الدانی با کدملی ‪ 1290327688‬و اســماعیل وکیلی با کدملی‬ ‫‪ 1290787328‬به ترتیب بســمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال‬ ‫انتخاب شدند‪ - .‬صورت های مالی سال ‪ 1399‬تصویب شد‪ - .‬روزنامه کثیر االنتشار اصفهان‬ ‫امروز جهت درج اگهی های شرکت تعیین گردید‪ .‬اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان‬ ‫اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان (‪)1185541‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت فنی و مهندسی ایمن ریل ایرانیان شرکت سهامی‬ ‫خاص به شماره ثبت ‪ 55924‬و شناسه ملی ‪14005742058‬‬ ‫به اســتناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ‪ 1400/06/01‬تصمیمات ذیل اتخاذ‬ ‫شد ‪ :‬مرکز اصلی شرکت به نشانی استان اصفهان‪ ،‬شهرستان اصفهان‪ ،‬بخش مرکزی‪ ،‬شهر‬ ‫اصفهان‪ ،‬محلــه امیر کبیر‪ ،‬خیابان کاروکارگر‪ ،‬خیابان فرعــی ‪ ، 1‬پالک ‪ ، 16‬پالک قدیم‬ ‫‪_42‬بلوک ‪ ، 24‬طبقه همکف کدپستی ‪ 8195143543‬تغییر یافت و ماده مربوطه اساسنامه‬ ‫اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات‬ ‫غیرتجاری اصفهان (‪)1185496‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫خبر‬ ‫دیوار فوالد سازی ها به عنوان‬ ‫صنایع اب بر کوتاه است‬ ‫سمینار تخصصی «چالش برق در زنجیره فوالد» با‬ ‫حضور سعید زرندی معاون طرح و برنامه وزارت صمت‪،‬‬ ‫بهرام سبحانی رییس انجمن تولید کنندگان فوالد ایران‪،‬‬ ‫منصور یــزدی زاده مدیرعامل ذوب اهن اصفهان و تنی‬ ‫چند از دیگر مدیران عامل شرکت های فوالدی و صاحب‬ ‫نظران صنعت فوالد کشور و عرصه برق برگزار شد‪ .‬منصور‬ ‫یزدی زاده مدیرعامل ذوب اهن اصفهان در پنل تخصصی‬ ‫تامین پایــدار برق در زنجیره فوالد گفت‪ :‬برای ‪ DRI‬به‬ ‫حدود ‪ ۶۰۰‬کیلو وات تامین برق نیاز داریم اما برای برای‬ ‫قراضه این میزان ‪ ۱۵۰‬کیلو کمتر است و اگر بتوانیم این‬ ‫نســبت را کاهش دهیم اندکی تاثیرگذار خواهد بود‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬با توجه به اینکه منبع اب نیز در اختیار وزارت‬ ‫نیرو است اما در حوزه کاری ذوب اهن کوچکترین برنامه‬ ‫ریزی را تاکنون شاهد نبودم همیشه دیوار فوالد سازی ها‬ ‫به عنوان صنایع اب بر کوتاه است و لذا نیاز است در وزارت‬ ‫نیرو برنامه ریزی راهبردی در این خصوص تدوین شود که‬ ‫تحت هیچ شرایطی اب ورودی شرکت هایی که خودشان‬ ‫تامین کننده برق شان هستند تحت الشعاع قرار نگیرد زیرا‬ ‫طبیعتًا این بار را باید خودشان تحمل کنند‪ .‬این مقام مسئول‬ ‫با شاره به اینکه امسال شرکت زیسکو از زیر مجموعه های‬ ‫میدکو هم به عنوان یک تولید کننده کوره بلندی در چرخه‬ ‫تولید فوالد کشور قرار گرفته است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬یکی از‬ ‫ویژگی های کوره بلند این است که از گازهای فرایندی‬ ‫استفاده می کند و ویژگی ان این است زمانی که نیروگاه را‬ ‫ارزیابی کنند فراخور راندمان نیروگاهی اظهارنظر می کنند‬ ‫که ایا چه تعرفه ای به ان تعلق می گیرد‪ .‬ارزش حرارتی‬ ‫گاز فرایندی ما پایین است و طبیعی است که ورودی باید‬ ‫بیشتر باشد و ان عدد را به صورت قدرمطلق محاسبه می‬ ‫کنند و نتیجه ان این می شود که به ظاهر راندمان پایین‬ ‫دارم در صورتی که می توانم گارهای فرایندی را به اتمسفر‬ ‫بدهم زیرا الودگی زیست محیطی هم ندارد و تقاضا کنم‬ ‫که گاز طبیعی در اختیار من بگذارند‪ .‬یزدی زاده گفت‪ :‬برای‬ ‫اینکه بتوانم گازهای فرایندی را به بهترین شکل استفاده‬ ‫کنم هیچ مشوقی ندارم لذا باید تفاوتی بین فرایندهای کوره‬ ‫بلندی ها و سایر روش ها باشد‪.‬‬ ‫ورود کاالهای مهم به سامانه‬ ‫جامع تجارت‬ ‫وزیــر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت (صمت) با اشــاره به‬ ‫تدوین برنامه های مرتبط با افزایش صادرات و تمرکز بر‬ ‫نظام توزیع برای تنظیم بازار در گام اول‪ ،‬گفت که سامانه‬ ‫جامع تجارت باید تمام کاالهای مهم را حداکثر تا اخر پاییز‬ ‫مورد پوشش قرار دهد‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬به نقل از شبکه‬ ‫اطالع رسانی تولید و تجارت ایران (شاتا)‪ ،‬سیدرضا فاطمی‬ ‫امین در نشست اغاز اجرای برنامه های کوتاه مدت مرتبط‬ ‫با تنظیم بازار‪ ،‬صادرات‪ ،‬رفع موانع و پشتیبانی از تولید که‬ ‫با حضور معاونان وزارتخانه و مدیران مرتبط ســتادی و‬ ‫سازمان های صمت استانی (به صورت ویدئو کنفرانس)‬ ‫برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬واحدهای سازمانی‪ ،‬دفاتر تخصصی‬ ‫و ســازمانهای صمت استانی باید فرایندگرا باشند و تمام‬ ‫موضوعات و امورات کاری مرتبط با حوزه تخصصی خود‬ ‫را درون تشکیالت خود انجام دهند و دفاتر تخصصی در‬ ‫ستاد وزارتخانه به صورت رشته فعالیت کارها را دنبال کنند‪.‬‬ ‫وی با اعالم اینکه هدف گذاری پنج میلیارد دالر افزایش‬ ‫صادراتی این هفته سهمیه بندی و به استان ها ابالغ خواهد‬ ‫شد‪ ،‬گفت‪ :‬هچنین موضوع امایش سرزمینی را نیز دنبال‬ ‫می کنیم و تا پایان ســال برای ‪ ۴۵۰‬شهرستان نقشه راه‪،‬‬ ‫اهــداف و اقدامات الزم تدوین خواهد شــد‪ .‬وزیر صمت‬ ‫با یاداوری اینکه مطالعات و اســناد باالدستی عمدتًا بر‬ ‫لجستیک‪ ،‬امار و جمعیت با رویکرد سرزمینی تمرکز داشته‬ ‫است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در امایش سرزمینی ویژه وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن تجارت می خواهیم نگاشت یا نسخه عملیاتی برای‬ ‫هر شهرســتان داشته باشیم که مطالعات در این راستا با‬ ‫ایجــاد دبیرخانه مرتبط‪ ،‬زمان بندی الزم و منطقه بندی‬ ‫ویژه اغاز می شود‪ .‬فاطمی امین همچنین اجرای برنامه های‬ ‫مرتبط با رشته فعالیت ها در حوزه های دفاتر تخصصی را‬ ‫جزء اولویت ها دانست که در این زمینه مطالعات زیادی‬ ‫انجام شده است و گفت‪ :‬اعدادی که در حوزه های مرتبط با‬ ‫تولید‪ ،‬صادرات‪ ،‬اشتغال و سرمایه گذاری و‪ ...‬باید تحقق یابد‬ ‫و پروژه هایی که باید انجام شود در هر حوزه باید مشخص‬ ‫شود و تا سه ماه دیگر برنامه تدوین و تفکیک شود‪ .‬وی در‬ ‫خصوص موضوعات مرتبط با تنظیم بازار نیز گفت‪ :‬سامانه‬ ‫جامع تجارت بایدتمام کاالهای مهم را حداکثر تا اخر پاییز‬ ‫مورد پوشش قرار دهد‪ .‬در حوزه سیمان نیز کل محصول‬ ‫سیمان برای عرضه صحیح و جلوگیری از افزایش قیمت‬ ‫باید به بورس بیاید‪ ،‬مصالح فروشان بزرگ نیز باید در بورس‬ ‫خرید کنند و در ســامانه افق‪ ،‬فاکتور بزنند‪ .‬وزیر صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت مصرف کنندگان سیمان را شامل واحدهای‬ ‫تولیدی بــا مواد اولیه مربوط به این محصول‪ ،‬پروژه های‬ ‫بزرگ و خرده فروشــی ها دانست و ادامه داد‪ :‬در اولویت‬ ‫اول باید خرده فروشان برای خرید وارد بورس کاال شوند‪.‬‬ ‫فاطمی امین در ادامه سخنان خود در خصوص تنظیم بازار‬ ‫اضافه کرد‪ :‬در وهله اول روی توزیع باید متمرکز شــویم‬ ‫که ســامانه جامع تجارت در این جهت یک گام اساسی‬ ‫است‪ .‬همچنین فشار نقدینگی بر خرده فروشی با اصالح‬ ‫نظام توزیع کاهش می یابد‪ ،‬نقدینگی از عوامل بروز تورم‬ ‫اســت و تا زمانی که کنترل نشود باید روی اصالح نظام‬ ‫توزیع متمرکز شویم‪ ،‬البته این موضوع باید همگام با اصالح‬ ‫مولفه های اقتصاد کالن باشــد‪ .‬وی در ادامه‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫مــردم ما را در قالب یک دولت می بینند و این دولت باید‬ ‫هماهنگ باشد‪ ،‬نباید تقصیرهای احتمالی را گردن دیگر‬ ‫نهادها انداخت‪ ،‬اما باید درون خودمان مرزها را مشخص‬ ‫نماییم‪ .‬تعامل و هم افزایی بین بخشی ضرورت دارد و همه‬ ‫باید در این مسیر گام بردارند‪.‬‬ ‫دوشنبه | ‪ 15‬شهریور ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4158‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫نیمی از محصوالت صادر می شود‬ ‫تولید‪ 50‬محصول استاندارد جهانی‬ ‫در ذوب اهن اصفهان‬ ‫محمدامین یوسف زاده مدیر مهندسی نورد ذوب اهن‬ ‫اصفهان با حضور در برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه اصفهان‬ ‫به تشریح انواع محصوالت تولیدی در این کارخانه عظیم‬ ‫پرداخت که مشروح ان را در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫محمدامین یوسف زاده گفت‪ :‬مدیریت مهندسی نورد‬ ‫ذوب اهن اصفهان شامل چهار کارگاه است که ‪ ۲۰۰۰‬نفر از‬ ‫تالشگران کارخانه افتخار تولید حدود ‪ ۵۰‬نوع محصول منطبق‬ ‫با استانداردهای روز دنیا را در این کارگاه ها و با همکاری سایر‬ ‫بخش های کارخانه ثبت کردند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بخش طراحی این مدیریت در گرید یک ‪R&D‬‬ ‫است و به عنوان نمونه طراحی ریل زبانه سوزن که قب ً‬ ‫ال از‬ ‫کشور فرانسه وارد می شد از جمله دستاوردهای این بخش به‬ ‫شمار می رود‪.‬‬ ‫مدیر مهندسی نورد ذوب اهن اصفهان تصریح کرد‪ :‬تولید‬ ‫ریل سالها‪ ،‬ارزوی مردم ایران بود و ذوب اهن اصفهان به همت‬ ‫تالشگران بخش های مختلف کارخانه به این ارزو جامه عمل‬ ‫پوشاند و ایران اسالمی را از قید و بند این وابستگی رها کرد‪.‬‬ ‫در یک جمله می گویم تولید ریل در ذوب اهن نماد خواستن‪،‬‬ ‫توانستن است‪.‬‬ ‫این مقام مسئول با اشاره به اینکه در حال حاضر ذوب اهن‬ ‫اصفهان‪ ،‬تنها تولید کننده انواع ریل در غرب اسیا محسوب‬ ‫می شود‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در سال ‪ ۹۸‬حدود ‪ ۲۵‬هزار تن ریل به‬ ‫جمهوری اسالمی تحویل دادیم و در سال ‪ ۹۹‬نیز رکورد تحویل‬ ‫‪ ۶۰‬هزار تنی را ثبت کردیم‪ .‬برای سال ‪ ۱۴۰۰‬نیز برنامه ارتقاء‬ ‫تولید خوبی را تدوین کردیم که طی پنج ماهه ابتدای این سال‬ ‫ریل مترو ‪ ،S۴۹‬ارک ‪ TH۳۶‬و ‪ ...‬از جمله اهداف تحقق یافته‬ ‫این برنامه می باشند‪ .‬همچنین توسعه سمت چپ خط نورد برای‬ ‫افزایش تولید محصول استراتژیک ریل نیز در دست اقدام است‪.‬‬ ‫یوسف زاده خاطر نشان کرد‪ :‬ذوب اهن اصفهان در راستای‬ ‫تامین ایمنی معادن کشور از پنج سال گذشته تولید ارک معدن‬ ‫را اغاز نمود و چندی پیش هم ارک ‪ TH۳۶‬را با مقاومت باال‬ ‫تولید کرد‪ .‬این محصول بخشی از زنجیره تولید فوالد کشور‬ ‫است و تحول عظیمی را در ایمنی معادن رقم زد‪ .‬محصولی که‬ ‫در گذشته به دلیل وارداتی بودن‪ ،‬خروج ارز را در پی داشت‪ .‬هم‬ ‫اکنون تالشگران ذوب اهن با تولید ان‪ ،‬ارز اوری را رقم زدند و‬ ‫ساالنه با همت و تالش کارکنان این کارخانه بزرگ ‪ ۱۴۰‬هزار‬ ‫تن از این محصول صادراتی تولید می شود‪.‬‬ ‫مدیر مهندسی نورد ذوب اهن اصفهان گفت‪ :‬حدود ‪۵۰‬‬ ‫کک سازی ذوب اهن اصفهان در مسیر‬ ‫سبز است‬ ‫کک و مواد شیمیایی قرار گرفت‪.‬‬ ‫محسن قاسمی مهندس ارشد تعمیرات مکانیک مدیریت‬ ‫تولیدات کک و مواد شیمیایی ذوب اهن در این خصوص‬ ‫گفت‪ :‬از زمان راه اندازی باتری شــماره سه و ماشین های‬ ‫تولیــد کک‪ ،‬مکانیزم های تمیزکننده به دلیل عدم کارایی‬ ‫پیام تبریک بنیانگذار صنعت اب و فاضالب کشور در سالگرد تاسیس؛‬ ‫ابفای اصفهان پس از گذشت ‪ 55‬سال‬ ‫مایه سرافرازی است‬ ‫بنیانگـذار صنعـت اب و فاضلاب کشـور بـا صـدور‬ ‫پیامـی کسـب موفقیت هـای ابفـای اسـتان اصفهـان در‬ ‫تامیـن نیازهـای مرتبـط بـا سلامت و بهداشـت مـردم و‬ ‫جلـب رضایـت انهـا را تبریـک گفـت‪.‬‬ ‫امیرسـعید موسـوی حجازی در این پیام که به مناسبت‬ ‫پنجـاه و پنجمیـن سـالگرد شـروع فعالیت‬ ‫شـرکت اب و فاضلاب اسـتان اصفهـان‬ ‫صـادر کـرده اورده اسـت‪ :‬خوشـحال و‬ ‫مفتخـرم کـه در سـالیان گذشـته بـا یاری‬ ‫خداونـد متعـال و همـکاری صمیمانه مردم‬ ‫هوشـمند و بـا ذوق اصفهـان‪ ،‬بنیـادی را‬ ‫بـرای نظـام بخشـیدن بـه مسـئله اب و‬ ‫فاضلاب در این شـهر تاریخی بنـا نهادیم‬ ‫کـه امـروز پـس از گذشـت بیـش از ‪55‬‬ ‫سـال؛ هـم چنـان فعـال‪ ،‬رو بـه رشـد و گسـترش و مایـه‬ ‫سـرافرازی همـه ماسـت‪.‬‬ ‫وی کـه بـه مـدت ‪ 11‬سـال و ‪ 25‬روز (از ‪1345/2/28‬‬ ‫تـا ‪ )1356/3/22‬مسـئولیت مدیـر عاملـی سـازمان اب‬ ‫و فاضلاب اصفهـان بـه عنـوان نخسـتین سـازمان اب و‬ ‫فاضلاب در کشـور را برعهـده داشـت خطـاب به هاشـم‬ ‫امینـی مدیرعامل فعلی این شـرکت اورده اسـت‪ :‬مدیریت‬ ‫و هدایـت ایـن بنیـاد کـه در طـول تاریـخ خـود از زمـان‬ ‫خبر‬ ‫خودکفایی ‪ 80‬درصد‬ ‫قطعات مورد نیاز شرکت‬ ‫پاالیش نفت اصفهان‬ ‫مدیر بازرگانی کاالی شــرکت پاالیش نفت اصفهان‬ ‫اعالم کرد‪ :‬اعتماد به علم جوانان ســبب شــده پاالیشگاه‬ ‫اصفهــان ‪ ۸۰‬درصد قطعات خود را از شــرکت ها و صنایع‬ ‫داخلی تامین کند‪ .‬مجید شهســواری با اشاره به اینکه در‬ ‫دوران تحریــم تامین برخی قطعات‪ ،‬ممکن بود خط تولید‬ ‫را دچار مشکل کند‪ ،‬افزود‪ :‬حمایت از تولیدات داخل سبب‬ ‫شد تحریم ها به یک فرصت مناسب تبدیل و این قطعات به‬ ‫دست صنعتگران جوان کشور تولید شود‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫بسیاری ازقطعات از کشور های اروپایی تامین می شد اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬قطعات داخلی نسبت به نمونه خارجی از عملکرد‬ ‫بهتر و قابلیت زیادی برخوردار هستند‪.‬‬ ‫شهسواری گفت‪ :‬تنها در سال گذشته ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫صرف خرید قطعات از شرکت های داخلی شد که در صورت‬ ‫خرید از شرکت های خارجی باید ‪ 3‬تا ‪ ۴‬برابر هزینه می شد‪.‬‬ ‫محسن زیوه عضو هیات‬ ‫مدیره ذوب اهن اصفهان شد‬ ‫تکمیل فرایند کنترل االیندگی درب های باتری شماره ‪ ۳‬با اجرای پروژه تمیز کننده‬ ‫عملکرد مناسب و بهینه درب های فلکسیبل نقش به‬ ‫سزایی در کاهش و کنترل االیندگی های باتری کک سازی‬ ‫دارد لــذا به منظور تکمیل فرایند کنترل االیندگی در این‬ ‫بخش‪ ،‬ســاخت‪ ،‬نصب و راه اندازی تمیز کننده درب های‬ ‫باتری شماره ‪ ۳‬ذوب اهن در دستور کار مدیریت تولیدات‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫تاسـیس همواره بـا چالش های فراوانی روبـه رو بوده‪ ،‬بیش‬ ‫از یـک دهـه اسـت که در دسـت های توانمند جنـاب عالی‬ ‫قـرار دارد و در ایـن مدت بـا درایت‪ ،‬اینده نگری و پشـتکار‬ ‫خـود و همـکاران‪ ،‬در تامیـن نیازهای مرتبط با سلامت و‬ ‫بهداشـت مـردم شـهر و اسـتان اصفهـان و جلـب رضایت‬ ‫ان هـا موفـق بوده اید‪.‬‬ ‫حجـازی در پایان پیـام خود ابراز امیدواری کرده اسـت‬ ‫در ایـن ایـام که تغییـرات اقلیمی؛ گرمای زمیـن و کاهش‬ ‫اب از یـک سـو و از سـوی دیگـر تنـوع مصـرف و ناتوانی‬ ‫طبیعـت در پاالیـش اب‪ ،‬مدیریـت و اداره سـازمان را بـا‬ ‫چالش هایـی بـه مراتـب وسـیع تر روبـه رو سـاخته اسـت‬ ‫بتوانیـد بـا تکیـه بـر تجربه هـای علمـی و عملـی خـود‪،‬‬ ‫هـم چنـان از همراهـی کارشناسـان و کارگـران دلسـوز و‬ ‫وظیفـه شـناس سـازمان و از حمایـت بـی‬ ‫دریـغ مـردم قدرشـناس اصفهان برخـوردار‬ ‫و برقـرار باشـید‪.‬اضافه می شـود پـس از‬ ‫حجـازی تاکنـون ‪ 14‬نفـر در ‪ 18‬مقطـع‬ ‫زمانـی مختلـف بـه عنـوان مدیرعامـل یـا‬ ‫سرپرسـت ابفـای اسـتان اصفهـان منصوب‬ ‫شـده اند کـه مهندس هاشـم امینی اسـت از‬ ‫تاریـخ ‪ 12‬مـرداد ‪ 1389‬این مسـئولیت را بر‬ ‫عهـده دارد و از نظـر مـدت زمـان مدیریـت‬ ‫بـا مهنـدس حجـازی برابـری می کند‪.‬اقایان تقـی گرجی‪،‬‬ ‫حسـن عبودیـت‪ ،‬سـید کمـال رضـوی‪ ،‬حسـن درخشـنده‬ ‫پـور‪ ،‬حسـین بـرزو‪ ،‬جـواد شـعربافچی زاده‪ ،‬غالمرضـا‬ ‫منوچهـری‪ ،‬قنبرعلـی رجبی‪ ،‬مسـعود ابکا‪ ،‬محمـود دادگو‪،‬‬ ‫پرویـز ابراهیمـی‪ ،‬عبدالجـواد زعفرانـی و سـید محمدرضا‬ ‫فخرایـی دیگـر مدیـران عامـل سـازمان ‪ /‬شـرکت اب و‬ ‫فاضلاب اسـتان اصفهـان بوده انـد کـه بیـن سـال های‬ ‫‪ 1356‬تـا ‪ 1389‬ایـن مسـئولیت را برعهـده داشـته اند‪.‬‬ ‫درصد از محصوالت تولیدی این کارخانه عظیم ان هم در اوج‬ ‫تحریم های ظالمانه صادر می شود که این دستاورد مهم نشان از‬ ‫کیفیت باال و مطابقت با استانداردهای روز دارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه تولید ریل در کارگاه نورد ‪ ۶۵۰‬ذوب‬ ‫اهن اصفهان هیچ وقفه ای را در تولید سایر محصوالت ایجاد‬ ‫نکرد و انواع تیراهن ها‪ ،‬کالف‪ ،‬میلگرد و ‪ ...‬همچون گذشته‬ ‫و با رعایت پروتکل های بهداشتی تولید می شود‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫با توجه به برنامه ریزی های انجام شده سبد متنوع محصوالت‬ ‫ذوب اهن اصفهان در خطوط گوناگون کارگاه ها همواره در حال‬ ‫تولید است تا این کارخانه عظیم در کنار رسالت تولیدی خود به‬ ‫مسئولیت اجتماعی نیز عمل کرده باشد‪.‬‬ ‫این مقام مسئول اضافه کرد‪ :‬ایران‪ ،‬کشوری زلزله خیز‬ ‫است و سازه های ساخته شده در شهرها نیز عمدتًا بتنی هستند‬ ‫که استحکام فشاری خوبی دارند اما استحکام خمشی باالیی‬ ‫ندارند و این موضوع به هنگام بروز زلزله مشکل افرین است‪.‬‬ ‫تیراهن های بال پهن تولیدی ذوب اهن اصفهان هر دو ویژگی‬ ‫را دارا می باشند‪ .‬نکته دیگر اینکه سازه ها فلزی با سرعت باالیی‬ ‫ساخته می شوند و تا ‪ ۹۰‬درصد امکان بازیافت دارند‪.‬‬ ‫مناســب و وجود ایرادات اساسی در طراحی و ساخت مورد‬ ‫استفاده قرار نگرفتند و لذا تمیزکاری به صورت دستی و ُکند‬ ‫انجام می گرفت که به دلیل شرایط محیطی روی باتری و‬ ‫ارتفاع هفت متری درب ها‪ ،‬تمیز کاری در ارتفاع غیرممکن‬ ‫و در نواحی در دسترس‪ ،‬کیفیت الزم را نداشت‪.‬قاسمی با‬ ‫اشــاره به اینکه مکانیزم های تمیزکننده دارای چهار تیپ‬ ‫مختلف و شامل تمیزکننده درب و رام در بازکن و همچنین‬ ‫تمیزکننده درب و رام ماشین تخلیه می شوند‪ ،‬خاطر نشان‬ ‫کرد‪ :‬بازسازی و راه اندازی تمیز کننده ها ابتدا قرار بود توسط‬ ‫شــرکت های خارجی از کشورهای چین‪ ،‬اکراین‪ ،‬اسپانیا و‬ ‫ایتالیا به انجام برسد که به دلیل تحریم ها امکان پذیر نشد‬ ‫و باری دیگر تالشگران بخش کک سازی در این عرصه‬ ‫نیز همت کردند و این پروژه را در دســت گرفتند و با یک‬ ‫برنامه ریزی گسترده به سرانجام رساندند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با راه اندازی تمیزکننده کک سازی کیفیت‬ ‫و ســرعت تمیزکاری درب و رام به صورت چشــمگیری‬ ‫افزایش یافت که منجر بــه افزایش عمر و عملکرد بهتر‬ ‫درب های فلکســیبل و در نتیجه کاهش الودگی محیط‬ ‫زیست گردید‪.‬‬ ‫این تالشــگر بخش تولیدات کک و مواد شــیمیایی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬ســعی بر این بود در ساخت و راه اندازی این‬ ‫تجهیزات تا جای امکان از پلت فرم اصلی استفاده شود و‬ ‫تغییرات اساسی در سایر تجهیزات اجراء شود‪ .‬اکثر قطعات‬ ‫مــورد نیاز در تعمیرگاه مرکزی ایــن مدیریت و مابقی در‬ ‫کارگاه های ســاخت کارخانه (اسکلت فلزی و مکانیکی)‬ ‫ساخته شده است‪ .‬از انجایی که این پروژه می بایست توام‬ ‫با ادامه تولید کک انجام می گرفت‪ ،‬کوچک ترین وقفه ای‬ ‫در تولید کک ایجاد نکرد و در مدت ‪ ۱۰‬ماه و با ‪ ۱۴۶۰‬نفر‬ ‫ساعت به انجام رسید‪ .‬برای راه اندازی این تجهیزات حدود‬ ‫‪ ۴۰۰۰‬قطعــه مختلف از وزن ‪ ۵۰‬گــرم تا ‪ ۷۰۰‬کیلو گرم‬ ‫ساخته شده و بر روی تجهیزات نصب گردید‪.‬‬ ‫قاســمی ضمن اشــاره به اقدامات انجام شده بر روی‬ ‫تمیزکننده درب ماشین تخلیه‪ ،‬تمیزکننده رام ماشین تخلیه‬ ‫و تمیزکننده درب ماشــین درب بازکن‪ ،‬گفت‪ :‬با راه اندازی‬ ‫و بهره برداری از تمیزکننده هــا ضمن صرفه جویی ارزی‬ ‫به مبلغ ‪ ۴۰۰‬هزار دالر دانش فنی طراحی و ســاخت این‬ ‫مکانیزم ها در شرکت ذوب اهن بومی سازی گردید و این‬ ‫مهم با توجه به شرایط تحریم با همت و غیرت نیروهای‬ ‫تعمیرگاه مرکزی‪ ،‬دفتر فنی‪ ،‬برق و اتوماســیون مدیریت‬ ‫تولیدات کک و مواد شیمیایی به انجام رسید‪.‬‬ ‫امیر یونســی مهندس برق نیز ضمن تشریح اقدامات‬ ‫انجام شده جهت بهینه سازی تجهیزات الکتریکی ماشین‬ ‫تخلیه و دربازکن‪ ،‬گفت‪ :‬در راستای کاهش الودگی هوای‬ ‫منطقه و پایبندی به خط مشــی زیست محیطی شرکت‪،‬‬ ‫سیستم تمیز کننده ســلول های کک جهت جلوگیری از‬ ‫نشت گاز کک مورد بررسی قرار گرفت‪ .‬این سیستم شامل‬ ‫دو مکانیزم تمیز کننده درب و تمیز کننده رام سلول است‬ ‫که بر روی دو ماشین تخلیه و دربازکن قرار دارد‪.‬‬ ‫افتخاری دیگر در بین شرکت های اب و فاضالب کشور‬ ‫کسب رتبه شایسته تقدیر ویژه ابفای اصفهان‬ ‫برای فعالیت های فرهنگی دینی‬ ‫شـرکت اب و فاضالب اسـتان اصفهان رتبه شایسـته‬ ‫تقدیـر ویژه (ممتـاز) در انجام فعالیت هـای فرهنگی دینی‬ ‫و اقامـه نمـاز در میان شـرکت های اب و فاضالب کشـور‬ ‫را در سـال ‪ 1399‬به خـود اختصاص داد‪.‬‬ ‫مسـئول امـور فرهنگـی – دینـی و سرپرسـت معاون‬ ‫منابع انسـانی و پشـتیبانی شرکت مهندسی اب و فاضالب‬ ‫کشـور بـا ارسـال لـوح تقدیـری از سـید اکبـر هاشـمی‬ ‫مسـئول امـور فرهنگـی‬ ‫و دینـی ابفـای اسـتان‬ ‫اصفهـان بـه دلیـل تلاش‬ ‫و کوشـش خالصانـه در‬ ‫زمینـه انجـام فعالیت هـای‬ ‫فرهنگی دینـی و اقامه نماز‬ ‫تجلیـل کـرد‪.‬‬ ‫ابفـای اسـتان اصفهـان‬ ‫پیـش از ایـن نیـز رتبـه‬ ‫شایسـته تقدیـر ویـژه‬ ‫سـال ‪ 1399‬را در بیـن‬ ‫دسـتگاه های اجرایی استان‬ ‫بـه دلیـل تلاش در جهت‬ ‫توسـعه و ترویـج فرهنـگ‬ ‫نمـاز بـه خود اختصاص داده بود‪.‬مسـئول امـور فرهنگی و‬ ‫دینی شـرکت اب و فاضالب اسـتان اصفهان با اشـاره به‬ ‫کسـب ایـن موفقیت هـا گفت‪ :‬سـال گذشـته فعالیت های‬ ‫گسـترده ای در زمینه توسـعه و ترویج فرهنـگ اقامه نماز‪،‬‬ ‫عفـاف و حجـاب‪ ،‬امـر به معـروف و نهـی از منکر‪ ،‬سـیره‬ ‫سـنت اهـل بیـت (ع)‪ ،‬مدیریـت مصـرف و اموزه هـای‬ ‫دینـی‪ ،‬اسـتفاده بهینه از فضای مجازی و سـواد رسـانه ای‬ ‫و اوقـات فراغـت بیـن کارکنـان و خانواده هـای ابفـای‬ ‫اسـتان اصفهـان در دسـتور کار قـرار گرفـت و بـه اجرا در‬ ‫ا مد ‪.‬‬ ‫سـید اکبر هاشـمی با بیـان این که انجـام فعالیت های‬ ‫فرهنگـی دینـی یکـی از ضرورت های جامعه امروز اسـت‬ ‫افـزود‪ :‬هنگامـی که مولفه هـای فرهنگی دینـی در جامعه‬ ‫بـه خوبی تبیین شـود‪ ،‬افـراد بیشـتری نیز از گزند اسـیب‬ ‫اجتماعـی در امـان خواهند بود‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬اگـر رویکـرد و نـگاه یک شـخص‬ ‫اصالح شـود‪ ،‬قطعاً تاثیر مسـتقیم بر خانواده و سـپس بر‬ ‫جامعـه می گـذارد و موجب کاهش بسـیاری از اسـیب ها و‬ ‫مشـکالت در سـطح فـردی و اجتماعی می شـود‪.‬‬ ‫مسـئول امور فرهنگی و دینی شـرکت اب و فاضالب‬ ‫اسـتان اصفهـان افـزود‪ :‬توسـعه و ترویـج فعالیت هـای‬ ‫فرهنگـی دینـی و اقائمـه نمـاز می تواند نقش سـازنده ای‬ ‫در زندگـی بسـیاری از افـراد ایفـا نماید‪.‬‬ ‫هیئت مدیره شــرکت ذوب اهن اصفهان با یک تغییر‬ ‫همراه شد‪ .‬به اســتناد مصوبه مجمع عمومی عادی مورخ‬ ‫ت مدیره مورخ ‪۱۰/۰۶/۱۴۰۰‬‬ ‫‪ ۱۹/۰۴/۱۳۹۹‬و جلســه هیئ ‬ ‫شــرکت ذوب اهن‪ ،‬محسن زیوه به عنوان نماینده شرکت‬ ‫پویش بازرگان به جای احســان دشــتیانه به عنوان عضو‬ ‫جدید هیئت مدیره انتخاب شــد‪ .‬بر پایه این گزارش‪ ،‬علی‬ ‫احمدیان به عنوان عضو غیر موظف و رئیس هیئت مدیره‪،‬‬ ‫منصور یزدی زاده به عنوان عضو موظف‪ ،‬نایب رئیس هیئت‬ ‫مدیره و مدیرعامل‪ ،‬مرتضی یزدخواستی به عنوان عضو غیر‬ ‫موظــف هیئت مدیره و مهرداد توالییــان به عنوان عضو‬ ‫موظف هیئت مدیره در سمت های خود ابقا شدند‪.‬‬ ‫نذر نفس‪ ،‬احیای دوباره‬ ‫زندگی‬ ‫همزمان با اقدامات همه جانبه و پیشــگیرانه مبارزه با‬ ‫ویروس کرونا در ذوب اهن اصفهان‪ .‬بسیجیان این شرکت‬ ‫نیز در یک حرکت ارزشــمند‪ .‬نســبت به تهیه کپسولهای‬ ‫اکسیژن پزشکی رایگان با عنوان «نذر نفس» جهت بیماران‬ ‫کرونایی اقدام نمودند‪ .‬ســرهنگ مختــاری فرمانده حوزه‬ ‫مقاومت بســیج شهید تندگویان ذوب اهن اصفهان ضمن‬ ‫بازدید از محل نگهداری کپســول های اکسیژن پزشکی‬ ‫(حوزه مقامت بســیج امام علی (ع) لنجان)‪ ،‬با اشــاره به‬ ‫اهمیت این حرکت انسان دوستانه گفت‪ :‬خوشبختانه ذوب‬ ‫اهن اصفهان به عنوان خط اول جبهه صنعت تا کنون‪ ،‬در‬ ‫خصوص مبارزه با کرونا‪ ،‬اقدامات گسترده پیشگیری و درمان‬ ‫را در سطح شرکت و منطقه با اهتمام و جدیت ویژه ای دنبال‬ ‫نموده است‪ .‬وی گفت‪ :‬هم اکنون با مساعدت مدیریت این‬ ‫شرکت بویژه مدیریت انرژی و بهینه سازی سوخت‪ ،‬کپسول‬ ‫اکسیژن پزشکی تهیه و در صورت نیاز بصورت رایگان در‬ ‫اختیار بیماران کرونایی نیازمند به اکسیژن قرار می گیرد‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬در این طرح (نذر نفس) امکان افزایش بیشــتر این‬ ‫تعداد کپسول ها هم وجود دارد‪ .‬مهندس نقدی پور مسئول‬ ‫کانون بسیج مهندسین صنعت شهرستان لنجان نیز گفت‪:‬‬ ‫با توجه به مشــکالت مالی تعدادی از بیماران کرونایی در‬ ‫تامین کپسول اکسیژن پزشکی‪ ،‬با مساعدت مدیریت های‬ ‫حراست و انرژی و بهینه سازی سوخت ذوب اهن اصفهان‬ ‫و همکاری حوزه های مقاومت‪ ،‬شهید تندگویان و امام علی‬ ‫(ع) شهرستان لنجان‪ ،‬هم اکنون امکان استفاده رایگان از‬ ‫این امکان فراهم شده است‪ .‬وی گفت‪ :‬با توجه به حساسیت‬ ‫حمل و چگونگی اســتفاده از این کپسولها‪ ،‬عالوه بر تهیه‬ ‫بروشــور ایمنی و توضیحات‪ ،‬یکی از کارشناسان مدیریت‬ ‫انرژی و بهینه سازی سوخت شرکت نیز برای راهنمایی های‬ ‫الزم‪ ،‬در محــل حضور دارد‪ .‬مهندس نقدی پور که خود از‬ ‫همکاران مدیریت انرژی وبهینه سازی سوخت شرکت ذوب‬ ‫اهن می باشد یاداور شد‪ :‬با هماهنگی های بعمل امده پس از‬ ‫تامین نیاز کارخانه‪ ،‬ظرفیت شارژ روزانه تعداد ‪ ۱۵۰‬کپسول‬ ‫اکسیژن در این شرکت وجود دارد‪.‬‬ ‫برگزاری نشست تعاملی‬ ‫حمایت از محرومان منطقه در‬ ‫ذوب اهن اصفهان‬ ‫نشست تعاملی حمایت از محرومان منطقه با تاکید بر‬ ‫فعالیت های گروه های جهادی با حضور منصور یزدی زاده‬ ‫مدیرعامل ذوب اهن‪ ،‬مهدی بهرامی معاونی پشــتیبانی و‬ ‫خدمــات اجتماعی ذوب اهن‪ ،‬احمد یوســفی مدیر کمیته‬ ‫امداد امام خمینی (ره) شهرستان لنجان‪ ،‬سرهنگ محمدی‬ ‫فرمانده و ســروان علیزاده معاون بســیج سازندگی سپاه‬ ‫شهرستان‪ ،‬سرهنگ مختاری فرمانده حوزه مقاومت بسیج‬ ‫شهید تندگویان و علیرضا امیری مدیر روابط عمومی ذوب‬ ‫اهن در این شرکت برگزار شــد‪ .‬یزدی زاده در این جلسه‬ ‫گفت‪ :‬ذوب اهن اصفهان تا انجا که در توانش باشد‪ ،‬کمک‬ ‫به محرومان منطقه را به عنوان یک مســئولیت اجتماعی‬ ‫مد نظر دارد و این کار موجب رضایت خاطر همه مسئولین‬ ‫و کارکنان این شــرکت است‪ .‬وی افزود‪ :‬بهترین کمک به‬ ‫محرومان‪ ،‬بسترسازی برای اشتغال انهاست و می توان در‬ ‫این راستا رشته های شــغلی را در قالب تعاونی‪ ،‬شرکت یا‬ ‫کارگاه سازماندهی کرد که افزایش بهره وری را به دنبال دارد‬ ‫و در این راه کمیته امداد و بســیج می توانند بسیار کارساز و‬ ‫موثر باشند‪ .‬مدیرعامل ذوب اهن اصفهان افزود‪ :‬این شرکت‬ ‫در خصــوص تامین نیازهای خود نیز می تواند از محرومان‬ ‫منطقه حمایت کند و این کار از طریق تاســیس شرکت یا‬ ‫تعاونی قابل انجام است‪.‬‬ صفحه 6 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫دوشنبه | ‪ 15‬شهریور ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4158‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ورزش‬ ‫منهای فوتبال‬ ‫‪7‬‬ ‫مربی جدید بدنساز سپاهان از‬ ‫تراکتور امد‬ ‫محدودیت های مالی ورزش‬ ‫اصفهان در ایام کرونا‬ ‫با پیشــنهاد محرم نویدکیا و موافقت مدیران باشگاه‬ ‫سپاهان‪ ،‬عضو جدید کادرفنی تیم فوتبال سپاهان اصفهان‬ ‫مشــخص شــد‪ .‬یکی از مشکالت ســپاهان در راستای‬ ‫اماده سازی برای لیگ بیســت و یکم‪ ،‬جدایی علی ربانی‬ ‫مربی بدنســاز طالیی پوشان اصفهانی بود‪ .‬محرم نویدکیا‬ ‫پــس از موافقت با جدایی ربانی از جمع اعضای کادرفنی‪،‬‬ ‫بــه دنبال انتخاب جایگزین برای وی بود و ســرانجام از‬ ‫میان گزینه های مطرح شــده‪ ،‬انتخاب نهایی را انجام داد‬ ‫و گزینه خود را به مدیران باشــگاه ســپاهان معرفی کرد‪.‬‬ ‫هاشــم خدادادی مربی بدنساز مشهدی که فصل گذشته‬ ‫و در زمــان حضورش علیرضا منصوریــان در تراکتور‪ ،‬به‬ ‫جمع اعضای کادرفنی این تیم اضافه شد و پس از جدایی‬ ‫منصوریان هم کار خود را ادامه داد‪ ،‬گزینه موردنظر محرم‬ ‫نویدکیاســت‪ .‬خدادادی ســابقه کار در تیم ملی نوجوانان‬ ‫ایران و هم چنین باشــگاه هایی چون ابومسلم خراسان و‬ ‫نفت مسجدسلیمان را دارد‪.‬‬ ‫مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان می گوید درامد‬ ‫‪ ۱۰‬میلیاردی اداره ورزش و جوانان در سال های گذشته‪ ،‬با‬ ‫توجه به تعطیلی های مستمر اماکن ورزشی به یک میلیارد‬ ‫رسیده و هم اکنون درامد اداره کل ورزش و جوانان ‪ ۷۵‬میلیون‬ ‫است‪ .‬سیدمحمد طباطبایی در نشست هم اندیشی با محوریت‬ ‫نقش جوانان در پیشرفت کشور اظهار کرد‪ :‬در بیانیه ی گام‬ ‫دوم انقالب از سه کلیدواژه استفاد ه فراوان شده است که یکی‬ ‫از این کلیدواژه ها‪ ،‬جوان است و بیش از ‪ ۴۳‬مرتبه در بیانیه‬ ‫تکرار شده که نشان دهنده ی اهمیت باالی تاثیر جوانان در‬ ‫پیشرفت کشور است و باید در این راستا توجه ویژه ای نسبت‬ ‫به جوانان شود‪ .‬مدیرکل ورزش و جوانان استان اصفهان با‬ ‫اشاره به تالش ها و حضور مداوم و مستمر جوانان اصفهانی‬ ‫در میدان ها و عرصه های مختلف کشور افزود‪ :‬از رئیس مجمع‬ ‫نمایندگان استان مطالبه کردیم و به وزیر جدید هم نامه ی‬ ‫مکتوب زدیم که دبیرخانه ی بیانیه گام دوم انقالب در استان‬ ‫اصفهان تشکیل شود با در نظر گرفتن اینکه اصفهان امادگی‬ ‫دفاعی را دارد و می تواند ثابت کند مثل جوانان گام اول مانند‬ ‫شهید خرازی می توان به جوانان گام دوم در اصفهان نیز‬ ‫اعتماد کرد‪ .‬وی با اشاره به تنظیم سند راهبردی اداره ورزش و‬ ‫جوانان تاکید کرد‪ :‬برای تنظیم این سند راهبردی تالش های‬ ‫فراوانی صورت گرفت که بعد از بحث و تبادل نظر توانستیم‬ ‫این سند که برای سال ‪ ۱۴۰۰‬تا ‪ ۱۴۰۴‬تعریف شده است را‬ ‫تهیه و تدوین کنیم‪ .‬طباطبایی افزود‪ :‬گام اول این سند شرایط‬ ‫کرونا و تعریف اقدامات خاص و جدید برای این دوران بود که‬ ‫اصفهان در این مورد اقدامات خوبی ازجمله برگزاری مسابقات‬ ‫کشوری فوتسال به میزبانی اصفهان در باشگاه پیروزی‪،‬‬ ‫ایجاد فضاهای باز برای ورزش های مختلف و اماده کردن‬ ‫کلیپ های مختلف و اموزشی برای ورزش هایی که به ناچار‬ ‫باید در فضای منزل صورت می گرفت‪ ،‬انجام داد‪ .‬مدیرکل‬ ‫ورزش و جوانان استان اصفهان گفت‪ :‬اصفهانی ها بیش از ‪۱۸‬‬ ‫سال بود که منتظر بودند تا یک فرد فوتبالی در راس مدیریت‬ ‫فوتبال استان قرار بگیرد که با رای مجمع اعضا به جناب اقای‬ ‫طاهری این خواسته ان ها محقق شد و امیدواریم با توجه به‬ ‫سوابق وی اقدامات خوبی در راستای پیشرفت فوتبال استان‬ ‫صورت بگیرد‪ .‬وی در رابطه با برنامه های عملیاتی افزود‪:‬‬ ‫برنامه های عملیاتی نیاز به درامد دارند و ازانجایی که درامد‬ ‫‪ ۱۰‬میلیاردی اداره ورزش و جوانان در سال های گذشته‪ ،‬با‬ ‫توجه به تعطیلی های مستمر اماکن ورزشی به یک میلیارد‬ ‫رسیده و هم اکنون درامد اداره کل ورزش و جوانان ‪ ۷۵‬میلیون‬ ‫است و برای برنامه های عملیاتی محدودیت هایی وجود دارد‪.‬‬ ‫طباطبایی با تاکید بر اینکه اصفهان الگوی توسعه پیشرفت‬ ‫در جوانان و ورزش کشور است‪ ،‬گفت‪ :‬مراحلی که باید برای‬ ‫ورزش قهرمانی طی شود شامل استعدادیابی‪ ،‬استعداد پروری‪،‬‬ ‫نخبه پروری و در اخر قهرمانی است که در این مورد شاید‬ ‫جوانی دو مرحله اول را بتواند خودش در زمین های خاکی‬ ‫و با حمایت خانواده پشت سر بگذارد ولی موضوع اصلی‬ ‫برگزاری مسابقات استعدادیابی و ایجاد فرصت برای جوانان‬ ‫در راستای رسیدن به اهداف بزرگشان است‪ .‬مدیرکل ورزش‬ ‫و جوانان استان اصفهان با تاکید جدی برافزایش اسیب ها و‬ ‫ناهنجاری های اسکلتی افزود‪ :‬طرحی تحت عنوان نسخه ی‬ ‫سبز طراحی شده و در حال اجرا در سطح روستاها و نواحی‬ ‫است که به زودی در سطح شهر و استان عملیاتی خواهد‬ ‫شد‪ .‬وی گفت‪ :‬برای توسعه و پیشرفت ورزش در مدارس‬ ‫هم افزایی و مشارکت خوبی با اموزش وپرورش صورت گرفته‬ ‫که حتی منجر به تشکیل تیم های ورزشی مختلف برای‬ ‫مسابقات شده و هم اکنون هیئت ورزش دانش اموزی استان‬ ‫اصفهان فعال ترین هیئت کشور است که تعامل های خوبی‬ ‫با هیئت های کشوری و ورزشی انجام داده است‪ .‬طباطبایی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬بانوان ورزشکار بر اساس زیرساخت ها‪ ،‬امکانات و‬ ‫توجه ویژه ازجمله منابع مالی خیلی کم برخوردار هستند که‬ ‫باعث مظلومیت ان ها در رشته های ورزشی شده که امیدواریم‬ ‫با برنامه های خاص و ویژه این مشکالت را رفع کنیم‪.‬‬ ‫بازیکن فصل پیش ذوب اهن در‬ ‫خیبرخرم اباد‬ ‫بازیکــن فصل گذشــته ذوب اهن بــه عضویت تیم‬ ‫خیبرخرم اباد درامد‪ .‬مهرداد قنبری‪ ،‬مدافع فصل گذشــته‬ ‫ذوب اهــن اصفهان‪ ،‬با عقد قــراردادی به عضویت خیبر‬ ‫خرم اباد درامد‪ .‬قنبری پس از مذاکراتی که با مســئوالن‬ ‫باشگاه دسته یکی خیبر داشت به توافق رسید و قراردادش‬ ‫را امضا کرد‪ .‬وی سابقه بازی در تیم هایی همچون گسترش‬ ‫فوالد‪ ،‬پدیده مشهد و شهرداری تبریز را در کارنامه دارد‬ ‫لوسیانو پریرا بازهم در فوالد و‬ ‫نه استقالل‬ ‫لوسیانو پریرا مهاجم برزیلی فوالد‪ ،‬یک فصل دیگر در‬ ‫جمع سرخپوشــان اهوازی باقی خواهد ماند‪ .‬شیمبا یکی‬ ‫از مهم ترین اهداف نقل و انتقاالتی اســتقالل در تابستان‬ ‫بود که حاال و با گفته مدیرعامل باشــگاه فوالد‪ ،‬در جمع‬ ‫سرخپوشان باقی خواهد ماند‪ .‬او به همراه سعادت حردانی‪،‬‬ ‫موســی کولیبالی‪ ،‬ساســان انصاری و چند چهره باتجربه‬ ‫دیگــر‪ ،‬از مهم ترین بازیکنان فوالد بودند که با اســتقرار‬ ‫مدیریت جدید و با تالش دوجانبه ســرمربی و مدیرعامل‪،‬‬ ‫در فــوالد باقی ماندند‪ .‬درعین حال‪ ،‬اســتقالل که عارف‬ ‫اقاســی و زبیر نیک نفس را در همان ابتدای فصل نقل و‬ ‫انتقاالت از فوالد به خدمت گرفته بود‪ ،‬با ورود مجدد فوالد‬ ‫به فصل نقل و انتقاالت‪ ،‬نتوانســت پروژه خود را در جذب‬ ‫دوســتاره دیگر فوالد تکمیل کند و بنابراین هم لوسیانو‬ ‫پریرا و هم صالــح حردانی که دو مهــره قابل اتکا برای‬ ‫فوالد محسوب می شــوند‪ ،‬در جمع قهرمانان جام حذفی‬ ‫باقــی ماندند تا فوالد را در لیگ قهرمانان اســیای فصل‬ ‫اینده همراهی کنند‪ .‬ضمن اینکه تمرینات تیم فوالد برای‬ ‫کسب امادگی جهت حضور قدرتمند در فصل اینده‪ ،‬از روز‬ ‫گذشته در کردان کرج اغازشده و احتماال لوسیانو پریرا از‬ ‫هفته اینده به تمرینات تیمش اضافه می شــود‪ .‬این اتفاق‬ ‫در حالــی رخ داد که فرهاد مجیدی روی جذب لوســیانو‬ ‫پریرا تاکید ویژه ای داشت‪ .‬سرمربی استقالل پس از جدایی‬ ‫شــیخ دیاباته و مهدی قائدی به دنبال به خدمت گرفتن‬ ‫شیمبا بود اما تعلل مدیران استقالل از یک سو و عدم اجازه‬ ‫فدراســیون به ابی ها جهت عقد قرارداد با بازیکن و مربی‬ ‫خارجی باعث شــد تا پریرا بیش از این منتظر استقاللی ها‬ ‫نماند و قراردادش را با فوالد تمدید کند‪ .‬حاال و با ماندگاری‬ ‫این مهاجم برزیلی در جمع خوزستانی ها‪ ،‬باید دید واکنش‬ ‫فرهاد مجیدی و اســتقالل به ایــن اتفاق چه خواهد بود‪.‬‬ ‫ابی ها اکنــون برای حضور در لیگ قهرمانان اســیا تنها‬ ‫ارســان مطهری و ارمان رمضانی را به عنوان مهاجم در‬ ‫اختیاردارنــد و نکته مهم تر اینکــه حتی در صورت صعود‬ ‫اســتقالل به دور بعدی لیگ قهرمانــان‪ ،‬ان ها دیگر قادر‬ ‫به اضافه کردن بازیکن جدیدی به لیست خود نخواهند بود‪.‬‬ ‫نگاهی به شرایط دو تیم ایرانی در لیگ قهرمان فصل اینده‬ ‫مسیر پرپیچ و خم استقالل و سپاهان‬ ‫در اسیا ‪۲۰۲۲‬‬ ‫پس از اینکه مشــخص شــد ســهمیه ایران در لیگ‬ ‫قهرمانان اســبا ‪ ۲۰۲۲‬دو سهمیه مســتقیم و دو سهمیه‬ ‫پلی اف است‪ ،‬استقالل و ســپاهان راهی پلی اف شدند‪.‬‬ ‫با توجه به اعالم رسمی سهمیه کشورها در لیگ قهرمانان‬ ‫اسیا فصل اینده‪ ،‬استقالل و سپاهان برای صعود مستقیم‬ ‫بــه این رقابت ها‪ ،‬کار ســختی در پیش دارند‪ .‬ســهمیه‬ ‫کشــورها برای حضور در رقابت های لیگ قهرمانان اسیا‬ ‫به صورت رسمی اعالم شــد و ایران دو سهمیه مستقیم‬ ‫و دو ســهمیه غیر مستقیم در ‪ 2022 ACL‬خواهد داشت‪.‬‬ ‫پرســپولیس و فوالد قهرمانان لیگ برتر و جام حذفی به‬ ‫صورت مستقیم راهی مرحله گروهی می شوند و سپاهان‬ ‫ذوب اهن از زمین تا اسمان تغییر کرد‬ ‫ذوب اهنی ها در فصل نقل و انتقاالت روزهای شلوغی‬ ‫را پشت سر گذاشتند‪ .‬پس از بقای ذوب اهن در لیگ برتر‬ ‫مدیران این باشگاه کار خود را برای تغییرات اساسی در تیم‬ ‫شروع کردند و در ابتدای کار مجتبی حسینی از هدایت این‬ ‫تیم کنار رفت‪ .‬مدیران باشگاه ذوب اهن با مربیان مختلفی‬ ‫وارد مذاکره شــدند تا درنهایت هدایــت تیم را به مهدی‬ ‫تارتار ســپردند که عملکرد خوبی طی چند فصل گذشته‬ ‫در کارنامه خــود به ثبت رســاند‪ .‬ذوب اهنی ها بالفاصله‬ ‫پس ازانتخاب تارتار برای خرید لیســت مدنظر این مربی‬ ‫اقدام کردند‪ .‬درنهایــت ورودی‪ ،‬خروجی و تمدیدی های‬ ‫ذوبی ها مشخص شدند و پس ازان شاگردان تارتار تمرینات‬ ‫خــود را برای فصل پیش رو شــروع کردنــد‪ .‬ذوب اهن‬ ‫شــلوغ ترین تیم در فصل نقل و انتقــاالت بود‪ .‬ان ها ‪۱۳‬‬ ‫بازیکن از لیگ برتر و لیگ دســته یــک جذب کردند تا‬ ‫نشــان دهند قرار اســت تیمی متفاوت را نسبت به لیگ‬ ‫بیستم وارد مسابقات کنند‪ .‬مهدی تارتار پس از حضور در‬ ‫ذوب اهن چند بازیکنش در پیکان را در لیســت خرید خود‬ ‫قرارداد و باشــگاه ذوب اهن موفق به خرید دو پیکانی شد‪.‬‬ ‫محمد خدابنده لو و ارمان قاســمی دو بازیکنی بودند که‬ ‫در لیگ بیســتم با پیراهن ذوب اهن شاگرد تارتار خواهند‬ ‫بود‪ .‬تارتار به همــراه کادر فنی اش در پیکان به ذوب اهن‬ ‫امده اســت‪ .‬سبزپوشــان اصفهانی از دیگر سهمیه های‬ ‫لیگ برتری خود حبیب فرعباسی‪ ،‬رضا خالقی فر‪ ،‬حسین‬ ‫ابراهیمی‪ ،‬سجاد جعفری و حامدی نورمحمدی و همچنین‬ ‫سجاد دانایی‪ ،‬بابا محمدی‪ ،‬پویا پورعلی‪ ،‬عارف رستمی را‬ ‫از ســهمیه بازیکنان دسته یکی جذب کردند‪ .‬همچنین با‬ ‫توجه به نتایج ضعیف ذوب اهن‪ ،‬این باشــگاه برای تمدید‬ ‫قــرارداد با برخی از بازیکنان این تیــم اقدام کرد‪ .‬در این‬ ‫راستا این باشــگاه موفق شد قرارداد حسین شنانی‪ ،‬قاسم‬ ‫حدادی فر و محمد قریشــی را تمدید کرد‪ .‬دیگر بازیکنان‬ ‫کلیدی این تیم با باشــگاه ذوب اهن قــرارداد دارند و کار‬ ‫خــود را در این تیم ادامه می دهند‪ .‬از ســوی دیگرباتوجه‬ ‫به ترافیک دروازه بان های ذوب اهن و اتمام قرارداد مهدی‬ ‫امینی و یوسف بهزادی‪ ،‬این دو دروازه بان از تیم جدا شدند‪.‬‬ ‫توسعه همکاری باشگاه ذوب اهن‬ ‫و اکادمی ورزش بلگراد‬ ‫مذاکرات پیشرفته منصوریان با‬ ‫صنعتنفت‬ ‫علیرضــا منصوریــان‪ ،‬مذاکــرات پیشــرفته ای با‬ ‫مســئوالن باشگاه صنعت نفت ابادان انجام داده و حاال‬ ‫همه مســائل در گرو تعیین بودجه سالیانه باشگاه است‪.‬‬ ‫علیرضــا منصوریان را می توان یکــی از هواداران پر و‬ ‫پا قرص نفت ابادان دانســت‪ .‬او همیشه این مسئله را‬ ‫در مصاحبه هــای مختلف خود عنــوان کرده که بعد از‬ ‫اســتقالل به دو تیم نفت ابادان و ملوان عالقه ویژه ای‬ ‫دارد‪ .‬همین مســئله هم باعث شــد تا علی رغم وجود‬ ‫مشکالت فراوان در نفت‪ ،‬منصوریان به ابادان سفر کند‬ ‫و پای میز مذاکره با مســئوالن این باشگاه خوزستانی‬ ‫بنشیند‪ .‬حاال این مربی با انتشــار پستی در اینستاگرام‬ ‫خــود‪ ،‬مذاکره با نفت ابــادان را تایید کرد و روند ان را‬ ‫مثبت دانســت‪ .‬به نظر می رســد پس از تعیین بودجه‬ ‫سالیانه توسط هیئت مدیره باشگاه صنعت نفت‪ ،‬قرارداد‬ ‫علیرضا منصوریان به عنوان سرمربی نیز نهایی شده و او‬ ‫رسما سکان هدایت طالیی پوشان را بر عهده می گیرد‪.‬‬ ‫منصوریــان همچنین از امکانــات مختلف صنعت نفت‬ ‫در ابادان بازدید کرد و از ان ها رضایت کافی داشــت؛‬ ‫اما اصلی ترین شــرط او تمدید بــا بازیکنان باقی مانده‬ ‫علی الخصــوص طالب ریکانی اســت‪ .‬این مربی یکی‬ ‫از شــروط اصلی خود برای قبول هدایت نفت را‪ ،‬حفظ‬ ‫کاپیتان تیم اعالم کرده و خواســتار تمدید با بازیکنان‬ ‫حال حاضرشــده اســت‪ .‬بااین حال همه چیز مشروط به‬ ‫تعیین و تکلیف نهایی برای بودجه باشگاه شده است و‬ ‫باید دید درنهایت چه اتفاقی رخ می دهد‪.‬‬ ‫به همراه اســتقالل باید در مسابقات پلی اف حضور یابند‪.‬‬ ‫لیگ قهرمانان اســیا فصل اینده نیز به صورت ‪ ۲۰‬تیمی‬ ‫و در پنــج گروه برای هر دو منطقه غرب و شــرق برگزار‬ ‫می شود‪ .‬کشــورهای قطر و عربستان ‪ ۳‬سهمیه مستقیم‬ ‫و یک سهمیه غیرمستقیم خواهند داشت‪ .‬سهمیه امارات‬ ‫نیز مانند ایران ‪ ۲+۲‬اســت‪ .‬عراق یک سهمیه مستقیم و‬ ‫دو سهمیه غیر مستقیم دارد‪ .‬وضعیت ازبکستان ‪ ۱+۱‬است‬ ‫و کشــورهای اردن‪ ،‬هند‪ ،‬تاجیکستان و ترکمنستان یک‬ ‫سهمیه مســتقیم در این رقابت ها در اختیار دارند‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه به هر کدام از کشورهای لبنان و سوریه یک سهمیه‬ ‫غیر مســتقیم اختصاص داده شده است‪ .‬به طور کلی‪۱۶ ،‬‬ ‫تیم به صورت مستقیم راهی مرحله گروهی می شوند و ‪۱۱‬‬ ‫تیم دیگر برای کســب چهار کرسی باقی مانده با یکدیگر‬ ‫به رقابت می پردازند‪ .‬استقالل و سپاهان باید با تیم های‬ ‫االتحاد عربستان‪ ،‬الغرافه قطر‪ ،‬بنی یاس و الشارجه امارات‪،‬‬ ‫الزورا و النجف عراق‪ ،‬االنصار لبنان‪ ،‬تشــرین ســوریه و‬ ‫باالخره نماینده دوم ازبکســتان (که هنوز رقابت های این‬ ‫کشور به پایان نرسیده) رقابت کنند‪ .‬مرحله پلی اف در سه‬ ‫دور برگزار می شود و هنوز کنفدراسیون فوتبال اسیا ساز و‬ ‫کار این مرحله را اعالم نکرده ولی چنانچه مرحله مقدماتی‬ ‫همچون فصل گذشته برگزار شود‪ ،‬تیم هایی از یک کشور‬ ‫با هم روبرو نمی شوند‪ .‬همانطور که گفته شد‪ ،‬هنوز مکانیزم‬ ‫برگزاری مراحل مقدماتی اعالم نشده ولی به نظر می رسد‬ ‫در گام نخســت‪ ،‬نمایندگان سوریه و لبنان به مصاف هم‬ ‫بروند تا پس از حذف یکی از این دو تیم و صعود تیم برنده‪،‬‬ ‫شماره تیم های حاضر در پلی اف به ‪ ۱۰‬تیم برسد‪ .‬از این‬ ‫‪ ۱۰‬تیم‪ ،‬شــش تیم در دور دوم به استراحت می پردازند و‬ ‫یا به عبارتی مستقیما راهی مرحله پایانی انتخابی خواهند‬ ‫شد‪ .‬چهارتیم دیگر در دو بازی مجزا با هم روبرو می شوند‬ ‫تا درنهایت دو تیم برنده راهی مرحله پایانی مقدماتی شده‬ ‫و با پیوســتن به شــش تیمی که با قرعه استراحت روبرو‬ ‫شده بودند‪ ،‬شمار تیم ها به عدد هشت برسد و انها در تک‬ ‫بازی حذفی به مصاف هم بروند و درنهایت چهار تیم برنده‬ ‫راهی مرحله گروهی شوند‪ .‬استقالل چهارمین سهمیه ایران‬ ‫محسوب می شود و احتماال اینکه ابی پوشان یکی از چهار‬ ‫تیمی باشد که باید در مرحله دوم پلی اف به میدان بروند‪،‬‬ ‫زیاد اســت؛ به عبارت دیگر‪ ،‬ممکن است ابی پوشان برای‬ ‫صعــود به مرحله گروهی‪ ،‬دو بــازی را در مرحله پلی اف‬ ‫انجام دهند‪ .‬بازی نخســت احتماال به مراتب اسان خواهد‬ ‫بود امــا در بازی دوم تیم هایی نظیر الغرافه‪ ،‬االتحاد‪ ،‬بنی‬ ‫یاس‪ ،‬الزوراو… در انتظار اســتقالل هستند البته به شرط‬ ‫اینکه تیم های هموطن با هم روبرو نشــوند در غیر این‬ ‫صورت‪ ،‬احتمال رویارویی با سپاهان نیز وجود دارد‪ .‬به هر‬ ‫حال دور نخست از مرحله مقدماتی در تاریخ ‪ ۱۰‬فروردین‬ ‫‪ ،۱۴۰۱‬دور دوم در تاریــخ ‪ ۱۷‬فروردین ‪ ۱۴۰۱‬و دور پایانی‬ ‫و سرنوشت ســاز نیز در تاریخ ‪ ۲۴‬فروردین ‪ ۱۴۰۱‬برگزار‬ ‫می شود‪ .‬استقالل و سپاهان برای تصاحب ‪ ۲‬صندلی از ‪۴‬‬ ‫کرسی باقیمانده و صعود به مرحله گروهی لیگ قهرمانان‬ ‫‪ ۲۰۲۲‬کار سختی در پیش دارند‪.‬‬ ‫مدیر روابط عمومی باشــگاه ذوب اهن از جدایی ســه‬ ‫بازیکن از این تیم خبــر داد‪ .‬محمد مهدی رمضانی درباره‬ ‫وضعیت نقل و انتقاالتی باشــگاه ذوب اهن اظهار داشــت‪:‬‬ ‫مهردادقنبری‪ ،‬حمیدملکی و ابوالفضل عکاشه روز شنبه از‬ ‫جمع تیم ذوب اهن اصفهان جدا شدند‪ .‬مدیر روابط عمومی‬ ‫باشــگاه ذوب اهن همچنین پیرامون روابط بین الملل این‬ ‫باشــگاه تصریح کرد‪ :‬صبح روز شــنبه ‪ ۱۳‬شهریورماه و به‬ ‫دعوت اکادمی ورزشــی بلگراد جلســه مشترکی با حضور‬ ‫جمعی از معاونین و مدیران باشگاه ذوب اهن در محل کمیته‬ ‫ملی المپیک برگزار شــد‪ .‬وی افزود‪ :‬در این جلسه طرفین‬ ‫پیرامــون تاریخچه و امکانات دو اکادمی و پتانســیل های‬ ‫موجود در اکادمی های طرفین‪ ،‬برای تبادل دانش‪ ،‬بازیکن‪،‬‬ ‫مربیــان و اســتفاده بهینه از امکانات موجــود و همچنین‬ ‫همکاری هــای دوجانبه بحث و تبادل نظــر نمودند‪ ،‬تبادل‬ ‫بازیکن در رده های پایه و توسعه رشته های ورزشی مشترک‬ ‫در باشگاه ذوب اهن اصفهان و اکادمی صربستان نیز یکی‬ ‫از محورهای اصلی جلسه مذکور بود‪ .‬رمضانی ادامه داد‪ :‬در‬ ‫ادامه این جلسه پرفســور لوکمان پدر ورزش صربستان و‬ ‫بنیان گذار اکادمی ملی ورزش بلگراد ضمن ابراز خوشحالی‬ ‫از ارتباط با باشــگاهی با پیشینه بزرگ و امکانات همچون‬ ‫باشــگاه ذوب اهن در ارتباط با گسترش و استحکام بیشتر‬ ‫روابط فی مابین اظهار امیدواری نمود‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫در این جلسه پروفسور یاسنیچ مدیر فنی مرکز بلگراد‪ ،‬مدیر‬ ‫اموزش و مدیر استعدادیابی اکادمی مذکور به همراه اقایان‬ ‫گودرزی (مترجم) و پورکیان رابط بین اکادمی بلگراد و ایران‬ ‫نیز حضور داشتند‪.‬‬ ‫همچنین باشگاه موفق به تمدید قرارداد با فرشاد محمدی‬ ‫مهر نشد و این بازیکن نیز از جم ع ذوبی ها جدا شد‪ .‬وحید‬ ‫محمــدزاده‪ ،‬مدافع ذوب اهن هم از تیمش جدا شــد و به‬ ‫الومینیوم پیوســت‪ .‬پیمان رنجبری مهاجم ذوب اهن که‬ ‫نیم فصل دوم به ذوب اهن پیوسته بود و همچنین مجتبی‬ ‫حق دوست دیگر مهاجم ذوبی ها به همراه مجتبی حسینی‪،‬‬ ‫سرمربی فصل گذشته این تیم به پیکان پیوستند‪ .‬همچنین‬ ‫دارکو بیدوف مهاجم سبزپوشان با توجه به این که در مدنظر‬ ‫مهدی تارتار نیست از این تیم جدا شد‪ .‬ذوب اهنی ها پس از‬ ‫پایان کارشان در فصل نقل و انتقاالت و شروع تمرینات ‪،‬‬ ‫برای امادگی بیشــتر دو اردو را نیز تــدارک دیده اند تا با‬ ‫امادگی وارد لیگ بیســت و یکم شوند‪ .‬باید دید شاگردان‬ ‫مهدی تارتار در فصل پیــش می تواند نتایج ضعیف چند‬ ‫فصل گذشته تیمشان را جبران کنند یا خیر‪.‬‬ ‫وقتی مغانلو به سپاهان‬ ‫روی خوش نشان داد‬ ‫انتقال شــهریار مغانلو از پرســپولیس به سپاهان پر‬ ‫حاشــیه ترین انتقال این فصل لیــگ برتر فوتبال ایران‬ ‫بود‪ .‬حاال خبرها حکایت از ان دارد که رقم پیشــنهادی‬ ‫پرســپولیس به تیم ســانتاکالرا تفاوت چندانی با رقم‬ ‫ســپاهان نداشته اســت‪ .‬پرسپولیســی ها پس از پایان‬ ‫فصل به فکر قطعی کردن قرارداد قرضی مغانلو افتادند‬ ‫و باشــگاه پرتغالی با درخشــش این بازیکن از فرصت‬ ‫اســتفاده کرد و قیمت او را بســیار باال برد‪ .‬هواداران و‬ ‫کادرفنی پرســپولیس خواهان ماندن شــهریار در این‬ ‫تیم بودند و مدیران باشــگاه مذاکــرات را اغاز کردند و‬ ‫با رقم های باالیی‪ ،‬چــون ‪ ۶۰۰‬یا ‪ ۷۰۰‬هزار دالر برای‬ ‫صدور رضایت نامه این باشــگاه مواجه شدند‪ .‬دراین بین‬ ‫باشگاه سپاهان وارد چرخه جذب مغانلو شد و به مذاکره‬ ‫با ســانتاکالرا پرداخت‪ .‬در کورس بین دو باشگاه ایرانی‬ ‫این سپاهان بود که موفق شد شهریار را برای سه فصل‬ ‫جذب کند‪ .‬طبق اعالم باشگاه سپاهان‪ ،‬سانتاکالرا برای‬ ‫صــدور رضایت نامه مغانلو ‪ ۶۰۰‬هــزار دالر طلب کرده‬ ‫که این مبلغ با انتقال محمد محبی به باشــگاه پرتغالی‬ ‫تامین شــده و دو باشگاه عمال بازیکنان خود را معاوضه‬ ‫کرده اند‪ .‬جالب اینکه رقم پیشــنهادی پرســپولیس به‬ ‫اغاز رقابت دختران دونده‬ ‫سپاهان برای قهرمانی‬ ‫ســانتاکالرا نزدیک به پیشنهاد سپاهان بوده و اختالف‬ ‫فاحشی با ان نداشــته است‪ ،‬اما این خود مغانلو بود که‬ ‫ترجیح داد راهی باشگاه اصفهانی شود‪ .‬او پس از جدایی‬ ‫از پرســپولیس تمام عکس های خود که مربوط به این‬ ‫تیم می شــد را پاک کرد و حتی یک پست خداحافظی‬ ‫خطاب به هواداران پرسپولیس هم منتشر نکرد‪.‬‬ ‫چراغ سبز کی روش برای پیوستن به پرسپولیس‬ ‫درحالی که کی روش استنلی به پیشنهاد باشگاه‬ ‫پرسپولیس پاسخ مثبت داده اما این باشگاه هنوز قادر به‬ ‫عقد قرارداد با مهاجم برزیلی نیست‪ .‬کی روش استنلی از‬ ‫پیشنهاد پرسپولیسی ها به شدت استقبال کرده است چراکه‬ ‫تیم سپاهان به خاطر شهریار مغانلو او را در لیست مازاد‬ ‫قرارداد‪ .‬این وسط یک مشکل بزرگ وجود دارد و ان هم‬ ‫منع جذب مربی و بازیکن خارجی از سوی فدراسیون‬ ‫فوتبال است‪ .‬به تازگی هم جمشید نورشرق رئیس کمیته‬ ‫تعیین وضعیت فدراسیون فوتبال اب پاکی را روی دست‬ ‫پرسپولیسی ها ریخت و گفت‪ :‬در مورد جذب بازیکنان‬ ‫خارجی باید توضیحاتی داده شود تا نگرش جامعه فوتبال‬ ‫نسبت به این موضوع کامل و جامع باشد‪ .‬اولین نکته ای‬ ‫که باید به ان اشاره کنم این است که طبق دستورالعمل اگر‬ ‫باشگاه ها بخواهند بازیکن یا مربی خارجی استخدام کنند‪،‬‬ ‫صرف نظر از رعایت معیار های فنی و کیفی اعالم شده در‬ ‫دستورالعمل فوق الذکر‪ ،‬باید دو شرط را رعایت کرده باشند‪.‬‬ ‫شرط اول نداشتن پرونده منجر به صدور حکم در فیفا‪ ،‬خواه‬ ‫در کمیته وضعیت بازیکنان یا اتاق حل اختالف فیفاست و‬ ‫شرط دوم ارائه ضمانت نامه بانکی به مدت ‪ ۱۲‬ماه به مبلغ‬ ‫قراردادی که درصدد عقد ان هستند‪ .‬این ضمانت نامه که‬ ‫از سوی یکی از بانک های کشور صادر می شود باید در‬ ‫اختیار سازمان لیگ فوتبال ایران قرار بگیرد تا اطمینان‬ ‫خاطر وجود داشته باشد که باشگاه ها تعهدات مالی خود را‬ ‫ایفا می نمایند‪ .‬ما در حال حاضر انچه مدنظر قرار می دهیم‬ ‫این است که باشگاه هایی که حکم محکومیت خارجی‬ ‫دارند ولو اینکه در مقام اعتراض به این حکم در دادگاه های‬ ‫بین المللی تقاضای رسیدگی مجدد کرده اند‪ ،‬امکان جذب‬ ‫بازیکن خارجی را نخواهند داشت تا زمانی که پرونده‬ ‫مختومه شود‪ .‬تبعا اگر شرایط مربوط به فقدان پرونده‬ ‫منجر به محکومیت مالی از یکسو و ارائه ضمانت نامه‬ ‫معتبر بانکی از سوی دیگر رعایت شوند‪ ،‬تیم ها می توانند‬ ‫نسبت به استخدام مربی و یا بازیکن خارجی اقدام کنند‪.‬‬ ‫این درحالی که است که یحیی گل محمدی اصرار خاصی‬ ‫روی خرید کی روش استنلی داشته و از باشگاه پرسپولیس‬ ‫خواسته است به هر شکل ممکن شرایط را برای خرید این‬ ‫مهاجم برزیلی مهیا کنند‪.‬‬ ‫تیم دوومیدانی بانوان سپاهان امیدوار به کسب دومین‬ ‫قهرمانی پیاپی در لیگ باشگاه های کشور است‪ .‬سرپرست‬ ‫تیم دوومیدانی بانوان باشگاه سپاهان گفت‪ :‬مرحله نخست‬ ‫رقابت های لیگ دوومیدانی بانوان فصل جدید در ‪ ۲۴‬ماده‬ ‫در ورزشگاه افتاب انقالب تهران اغازشده و تا ‪ ۱۵‬شهریور‬ ‫ادامه دارد‪ .‬بهرامی بابیان اینکه مسابقات امسال در سه مرحله‬ ‫برگزار می شود افزود‪ :‬تیم سپاهان با ‪ ۲۵‬ورزشکار در هر ‪۲۴‬‬ ‫ماده حضور دارد‪ .‬وی گفت‪ :‬این تیم سال گذشته در مسابقات‬ ‫قهرمانی بزرگ ساالن و در رقابت های جوانان عنوان سومی را‬ ‫به خود اختصاص داد‪ .‬سرپرست تیم دوومیدانی بانوان باشگاه‬ ‫سپاهان افزود‪ :‬مراحل بعدی این مسابقات احتماال به میزبانی‬ ‫اراک و خرم اباد برگزار شود‪.‬‬ ‫حضور وزنه بردار نوجوان‬ ‫اصفهانی در اردوی تیم ملی‬ ‫دومین گروه از وزنه برداران منتخب نوجوانان و جوانان‬ ‫برای اغاز تمرینات زیر نظر کادر فنی وارد اردوی اماده سازی‬ ‫شدند‪ .‬پس از ارزیابی‪ ،‬رکوردگیری و ترخیص گروه نخست‬ ‫وزنه برداران جوان کشورمان در اردوی همدان‪ ،‬دومین گروه‬ ‫برای شروع تمرینات زیر نظر کادر فنی تیم های جوانان و‬ ‫نوجوانان به اردو دعوت شدند‪ .‬بنیامین باالخلی از گرگان‪،‬‬ ‫مصطفی برومند‪ ،‬کوروش زارع و علی ایزدپناه از فارس‪ ،‬علیرضا‬ ‫منصوری از خوزستان‪ ،‬حسین رجایی و پوریا احمدی منفرد از‬ ‫همدان‪ ،‬نفرات دعوت شده به این مرحله از اردو هستند‪ .‬سه‬ ‫نوجوان وزنه بردار نیز هر هفته به صورت دوره ای به اردو ملحق‬ ‫می شوند که در این هفته محمدجواد سهرابی از اصفهان‪،‬‬ ‫سیدمهدی امیرسیدیان از خراسان رضوی و شایان احمدنژاد‬ ‫از اذربایجان غربی وارد اردو شدند‪.‬‬ صفحه 7 ‫دوشنبه | ‪ 15‬شهریور ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4158‬‬ ‫روزنامه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی با روش خبری ‪ -‬تحلیلی‪ -‬اطالع رسانی‬ ‫خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط‬ ‫بنیانگذار‪ :‬عبدالمحمد اکبری | تاسیس‪1383 :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫دوشنبه ‪ 15‬شهریور ‪ / 1400‬سال هفدهم ‪ /‬دوره جدید‪ /‬شماره ‪06Sep2021 | 4158‬‬ ‫ایات نورانی‬ ‫اسمانها و زمین و انچه را که میان ان دو است به بازى نیافرید‏ه ایم‬ ‫‪ 38‬دخان‬ ‫نشانی‪:‬اصفهان‪،‬میدانازادی‪،‬خیاباندانشگاه‬ ‫نرسیده به حکیم نظامی‪،‬کوچه شهید روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750 :‬ده خط) فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫پایگاه خبری اهل کاشانم نوشته است‪ :‬باور این که در حاشیه‬ ‫«رشته کوه های کرکس» زندگی کنی ولی کرکس ها در این‬ ‫زیستگاه یافت نشوند‪ ،‬برایم دیرباور است‪ .‬در نخستین روزهای‬ ‫سپتامبر «روز جهانی اگاهی سازی کرکس ها» نامگذاری شده‬ ‫است‪ .‬چرا روزی در تقویم بنام کرکس ها نباشد؟! درحالی که اکثر‬ ‫حیوانات‪ ،‬یک روزی بنامشان ثبت است! خدای اش کرکس ها‬ ‫که دیگر‪ ،‬بااین همه «خدمات دهی به طبیعت»‪ ،‬حقشان است!‬ ‫میگویید چه حقی؟‬ ‫کرکس ها‪ ،‬عمومًا «مرده خوارند»‪ ،‬با خوردن الشه ی‬ ‫حیوانات‪ ،‬مهم ترین عامل در جلوگیری از «گسترش عوامل‬ ‫الودگی»‪« ،‬گندیدگی و عفونت های میکروبی» بیش ترین‬ ‫خدمت را به انسان ها و دام های چوپانانی می کنند که در‬ ‫مراتع بیابانی و کوهستانی مشغول چریدن هستند‪ .‬کرکس ها‬ ‫مهم ترین عضوی از طبیعت هستند که می توانند «الودگی های‬ ‫عفونی و میکروبی»‪« ،‬خاک و اب های چشمه ساران» را‬ ‫ن خدمتی است که این عضو مهم‬ ‫کنترل کنند و این بزرگتری ‬ ‫حیات وحش با انسان و طبیعت می کند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬حاال ما چکار می کنیم!‬ ‫چه زیبا جوابش را می دهیم! با «الشه های مسموم»‪،‬‬ ‫«شکارهای غیرمجاز»‪« ،‬کوچک کردن زیستگاه» بخصوص‬ ‫گسترش معدن کاوی‪« ،‬افزایش پسماندهای غیربهداشتی»‪،‬‬ ‫«توسعه ی مسیرهای برق» (برق گرفتگی) و ده ها مورد دیگر‬ ‫زیستگاهش و زیستنش را به مخاطره می اندازیم‪ .‬کرکس ها از‬ ‫«راسته ی بازسانان» اند‪ ،‬در جهان ‪ ۲۳‬گونه ی کرکس دارند‬ ‫زندگی می کند و خوشبختانه از این تعداد ‪ ۶‬گونه هم طبیعت‬ ‫زیبای ایران را غنی سازی نموده است‪ .‬کرکس ها متاسفانه از‬ ‫«منظر حفاظتی» در رده بندی‪« ،‬فهرست سرخ جهانی» قرار‬ ‫دارند‪ .‬کرکس های ایران عبارتنداز‪« :‬دال سیاه»‪« ،‬کرکس‬ ‫مصری»‪« ،‬کرکس هیمالیایی»‪« ،‬دال پشت سفید»‪« ،‬دال‬ ‫قهوه ای» و نهایتًا ُهما‪ .‬ازاین بین‪« ،‬دال پشت سفید» به شدت‬ ‫در معرض انقراض است‪.‬‬ ‫«کرکس مصری» در «معرض انقراض»‪« ،‬هما»‪،‬‬ ‫«کرکس هیمالیایی» و «دال سیاه» نیز در «معرض تهدید» و‬ ‫اخری نیز «دال قهوه ای» ست‪ ،‬با وضعیت بدون نگرانی‪ُ .‬همای‬ ‫اوج سعادت به بام ما اُفتد‪ .‬اگر تو را ُگذری بر َمقام ما اُفتد‪.‬‬ ‫پرنده نگر باشید و عاشق موسیقی اصیل ایرانی‪ ،‬محال است‬ ‫بر زیبایی «البوم جان عشاق» استاد شجریان که زیبایی را بر‬ ‫«هما» و اشعار «حافظ شیراز»‪ ،‬صدچندان کرده‪ ،‬عاشق نشوید‪.‬‬ ‫هنوز من موفق به پایش و مستندسازی کرکس ها نشده ام؛‬ ‫و این که جوابی برای سوال ابتدای یادداشتم نداشتم‪ .‬تا این که‬ ‫این اواخر‪ ،‬دوستی بنام «مسیب صدری ابوزیدابادی» خبرهای‬ ‫خوبی می دهد‪ .‬مسیب صدری‪« ،‬مدیرعامل انجمن حافظان‬ ‫محیط زیست ابوزیداباد» ست‪ ،‬این انجمن در شهر ابوزیداباد‬ ‫فعالیت های زیست محیطی می کند‪ .‬منطقه عالی است‪ ،‬باوجود‬ ‫منطقه شکارممنوع یخاب و ارتفاعات این زیستگاه‪ ،‬مسیب از‬ ‫رصد و پایش دو گونه ی ارزشمند کرکس ها بنام‪« :‬کرکس‬ ‫رتبه ‪ 8‬روزنامه های خصوصی‬ ‫و رتبه ‪ 16‬در بین ‪ 180‬روزنامه کشور‬ ‫ایین نامه اخالق حرفه ای در لینک «درباره ما»‬ ‫سایت اصفهان امروز منتشر شده است‪.‬‬ ‫یک فنجان‬ ‫شعر‬ ‫‪@esfahanemrouz‬‬ ‫فشرده چوبدست خیزران در مشت گهی پر گوی و گه خاموش‬ ‫از بزرگ تریـن کاخ هـا در مجـاورت سـن پترزبورگ اسـت‬ ‫کـه ان را مجلل تریـن و بـا شـکوه ترین بنـای ایـن شـهر‬ ‫می نامنـد و یکـی از اثار گردشـگری خارق العاده دنیاسـت‬ ‫کـه پـس از انقلاب اکتبر به موزه تبدیل شـد و هر سـال‬ ‫میزبـان شـمار زیادی از گردشـگرانی اسـت که از سراسـر‬ ‫جهان به روسـیه می اینـد‪ .‬همچنین‪ ،‬موزه تاریـخ ادیان در‬ ‫سـن پترزبورگ‪ ،‬یکـی از بزرگ ترین موزه هـا با موضوعیت‬ ‫دیـن در جهـان و تنهـا مـوزه ادیـان در روسـیه بـه شـمار‬ ‫مـی رود‪ .‬ایـن موزه شـامل مجموعـه گسـترده و متنوعی‬ ‫از دست سـازهای تاریخـی و فرهنگـی از سراسـر جهان و‬ ‫ملیت ها از عربسـتان در ‪ ۶‬هزار سـال قبل از میالد و مصر‬ ‫باسـتان تـا اروپـای قرون وسـطا می شـود‪.‬‬ ‫دومین سازه خشتی ایران در گلپایگان‬ ‫نوبت دوم‬ ‫مناقصه گزار‪ :‬اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان‬ ‫موضوع مناقصه شماره ‪:103/1400/6,7,8,9,10,11‬‬ ‫‪1‬‬ ‫‪103/1400/6‬‬ ‫تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی (زراعی و باغی) تا مرحله تثبیت شهرستان دهاقان– سری اول‬ ‫‪2‬‬ ‫‪103/1400/7‬‬ ‫تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی (زراعی و باغی) تا مرحله تثبیت شهرستان تیران و کرون– سری دوم‬ ‫‪3‬‬ ‫‪103/1400/8‬‬ ‫تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی (زراعی و باغی) تا مرحله تثبیت شهرستان نجف اباد– سری سوم‬ ‫‪4‬‬ ‫‪103/1400/9‬‬ ‫تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی (زراعی و باغی) تا مرحله تثبیت شهرستان مهردشت نجف اباد – سری چهارم‬ ‫‪5‬‬ ‫‪ 103/1400/10‬تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی (زراعی و باغی) تا مرحله تثبیت شهرستان مبارکه– سری پنجم‬ ‫‪6‬‬ ‫‪103/1400/11‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫مناسبت‬ ‫زادروز تهمینه میالنی‪ ،‬کارگردان ایرانی‬ ‫مهدی اخوان ثالث‬ ‫طلوع ماه اصفهان در موزه سن پترزبورگ‬ ‫کمتر از بیست متری‪ ،‬دو عدد از مهم ترین «ابگاه های منطقه‬ ‫یخاب» بنام «افراد غیربومی» صادرشده است‪ .‬افراد غیربومی‬ ‫که از جنوب کشور برای «معدن کاوی» از اینجا سر دراورده اند‪،‬‬ ‫از اهواز‪ .‬نااگاهانی که نااگاهانه‪ ،‬کمر به تخریب زیستگاه صدها‬ ‫پستاندار‪ ،‬خزنده و پرنده ی اندمیک ایران مرکزی همچون «زاغ‬ ‫بُور» بسته اند؛ و مهم تر از همه‪ ،‬تخریب زیستگاه کرکس های‬ ‫شهرستان اران و بیدگل‪ .‬ابگاه های «اُز ُگو» و «کشکو» در‬ ‫معرض خطر نابودی حاصل از معدن کاوی ست‪ .‬این را مسیب‬ ‫می گوید‪ .‬مسیب گله مندست‪ ،‬گله مند از نامهربانی مدیران و‬ ‫ خراشند‪.‬‬ ‫مسببانی که صورت «یخاب» را چنگ می زنند و می َ‬ ‫اگهی مناقصه عمومی دو مرحله ای مناقصه های‬ ‫شماره ‪103/1400/6,7,8,9,10,11‬‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‪ ،‬انجمن مدیران رسانه‬ ‫بسان رهنوردانی که در افسانه ها گویند گرفته کولبار زاد ره بر دوش‬ ‫دو نمایشـگاه عکـس اصفهـان در قالـب ابتـکار‬ ‫«شـهروند دیپلمـات» به مدت یـک ماه در روسـیه برپا‬ ‫می شـود‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایمنـا‪ ،‬دو نمایشـگاه عکـس اصفهـان‬ ‫بـا عنـوان «اصفهـان‪ ،‬شـکوه معمـاری ایرانـی» و‬ ‫«اصفهـان‪ ،‬مهـد هم زیسـتی مسـالمت امیز ادیـان» در‬ ‫قالـب ابتکار «شـهروند دیپلمـات» اداره‬ ‫روابـط بین الملـل شـهرداری اصفهان از‬ ‫فـردا (دوشـنبه‪ ،‬پانزدهم شـهریورماه) به‬ ‫ترتیب در کاخ مـوزه تزارها (کاخ کاترین)‬ ‫و مـوزه تاریـخ ادیـان روسـیه اغـاز بـه‬ ‫کار می کنـد و بـه مـدت یـک مـاه دایر‬ ‫خواهـد بود‪.‬‬ ‫ابتـکار «شـهروند دیپلمـات» کـه از‬ ‫زمسـتان ‪ ۱۳۹۹‬اغاز شـد پیگیر اسـتفاده‬ ‫از ظرفیـت ایرانیـان خـارج از کشـور‬ ‫بـرای تقویـت تعاملات بین المللـی‬ ‫اصفهـان بـود و ایـن دو رویـداد ویـژه را‬ ‫به پیشـنهاد جمعی از دانشـجویان ایرانی‬ ‫مقیـم مسـکو و بـا همـکاری اداره کل‬ ‫ارتباطـات و امـور بین الملـل شـهرداری‬ ‫اصفهان‪ ،‬رایزنی فرهنگی سـفارت ایران‬ ‫در روسـیه‪ ،‬اداره کل ارتباطـات فرهنگی‬ ‫سـازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و‬ ‫وزارت فرهنـگ روسـیه در خواهر شـهر‬ ‫روسـی اصفهـان برپـا می کنـد‪.‬‬ ‫در هریـک از ایـن دو نمایشـگاه‪،‬‬ ‫‪ ۳۰‬اثـر (مجموعاً ‪ )۶۰‬از اثـار عکاسـان اصفهانـی بـرای‬ ‫بازدیدکننـدگان بـه نمایـش درخواهـد امـد‪ .‬ایـن اثار پس‬ ‫از انتشـار فراخـوان و دریافـت ‪ ۳۶۳‬اثـر از ‪ ۲۶‬عـکاس‪،‬‬ ‫توسـط هیئـت داوران انتخـاب شـد و بـرای شـرکت در‬ ‫ایـن نمایشـگاه ها‪ ،‬به روسـیه ارسـال شـد‪ .‬گفتنی اسـت‪،‬‬ ‫کاخ مـوزه تزارهـا قصـر امپراطـوری قبلـی روسـیه و یکی‬ ‫مصری» و «دال سیاه»‪ ،‬در «منطقه ی یخاب شهرستان‬ ‫اران و بیدگل» به ترتیب در سال های گذشته و این اواخر‪،‬‬ ‫خبر می دهد‪ ،‬خبری مسرت بخش برای اهالی محیط زیست‪.‬‬ ‫می شود امید داشت که هنوز‪ ،‬کرکس ها در اسمان دشت‬ ‫کاشان بال بزنند و اوج می گیرند‪ .‬می شود امید داشت که هنوز‪،‬‬ ‫بیابان های دشت کاشان از الودگی های ناشی از الشه ها و‬ ‫مردارها‪ ،‬پاک است‪.‬‬ ‫می شود امید داشت که هنوز‪ ،‬معدن کاوی ها‪ ،‬رمق طبیعت‬ ‫را به چالش نکشیده است‪ .‬ولی مسیب‪ ،‬با این اخری موافق‬ ‫نیست‪ ،‬گله مند است‪ ،‬از مجوزهای معدن کاوی که اخیرًا در‬ ‫رتبه نخست روزنامه های محلی و استانی‬ ‫سراسرکشور‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫سخن بزرگان‬ ‫هیچ دشواری را نمی توان در همان سطحی که به وجود امده از‬ ‫بین برد؛ باید یاد بگیریم که نگاهمان را به جهان تغییر دهیم‪.‬‬ ‫البرتانیشتین‬ ‫مرگ یخاب‪ ،‬مرگ زیستگاه کرکس هاست‬ ‫گروه نشریات‬ ‫حضوردانشگاه های‬ ‫اصفهان در رتبه بندی‬ ‫تایمز ‪۲۰۲۲‬‬ ‫بر اساس جدیدترین رتبه بندی تایمز در سال ‪،۲۰۲۲‬‬ ‫از میان ‪ ۵۸‬دانشگاه ایرانی در نظام رتبه بندی امسال‪،‬‬ ‫دانشگاه های ازاد اسالمی نجف اباد‪ ،‬کاشان‪ ،‬علوم پزشکی‬ ‫و صنعتی اصفهان قرار دارند‪.‬پایگاه رتبه بندی تایمز یکی از‬ ‫نظام های معتبر بین المللی است که از سال ‪ ۲۰۰۴‬مراکز‬ ‫اموزش عالی را در سرتاسر جهان مورد ارزیابی و رتبه بندی‬ ‫قرار داده است‪ .‬این رتبه بندی از ‪ ۱۳‬شاخص در قالب پنج‬ ‫معیار کلی اموزش با وزن ‪ ۳۰‬درصد‪ ،‬پژوهش با وزن‬ ‫‪ ۳۰‬درصد‪ ،‬استنادات با وزن ‪ ۳۰‬درصد‪ ،‬وجهه بین المللی‬ ‫با وزن ‪ ۷.۵‬درصد و ارتباط با صنعت با وزن ‪ ۲.۵‬درصد‬ ‫بهره گرفته است‪.‬به گزارش ایسنا و بر اساس اعالم‬ ‫تایمز‪ ،‬در رتبه بندی تایمز ‪ ،۲۰۲۲‬بیش از ‪ ۱۶۰۰‬دانشگاه‬ ‫برتر جهان از ‪ ۹۹‬کشور رتبه بندی شده اند و ‪ ۴۵۲‬دانشگاه‬ ‫نیز با عنوان (‪ )Reporter‬اورده شده اند‪ .‬این دانشگاه ها‬ ‫اطالعات موردنیاز موسسه تایمز را برای رتبه بندی ارسال‬ ‫کرده اند‪ ،‬اما شرایط الزم برای احراز رتبه را نداشته اند‪.‬‬ ‫رتبه بندی امسال بیش از ‪ ۱۰۸‬میلیون استناد در بیش از‬ ‫‪ ۱۴.۴‬میلیون نشریه تحقیقاتی را مورد تجزیه وتحلیل قرار‬ ‫داده و پاسخ های نظرسنجی تقریبًا ‪ ۲‬هزار محقق در سطح‬ ‫جهان را ارزیابی کرده است‪ .‬به طورکلی‪ ،‬بیش از ‪ ۴۳۰‬هزار‬ ‫نقطه اطالعات از بیش از ‪ ۲۱۰۰‬موسسه را جمع اوری‬ ‫کرده است‪.‬در رتبه بندی تایمز ‪ ،۲۰۲۲‬دانشگاه اکسفورد‬ ‫برای ششمین سال متوالی رتبه اول را از ان خود کرده‬ ‫است و دانشگاه صنعتی کالیفرنیا و هاروارد مشترکًا در رتبه‬ ‫دوم قرار دارند‪ .‬دانشگاه هاروارد در راس رکن اموزشی قرار‬ ‫دارد‪ ،‬درحالی که دانشگاه اکسفورد در رکن اصلی تحقیق و‬ ‫دانشگاه علم و صنعت ماکائو در رکن بین المللی قرار دارد‪.‬‬ ‫دانشگاه های استنفورد‪ ،‬کمبریج (از انگلیس)‪،‬‬ ‫‪ ،MIT‬پرینستون کالیفرنیا برکلی‪ ،‬ییل و شیکاگو‬ ‫به ترتیب در رتبه های ‪ ۴‬الی ‪ ۱۰‬دنیا قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫در بین ‪ ۱۰‬دانشگاه برتر جهان دو دانشگاه از کشور‬ ‫انگلستان و هشت دانشگاه از ایاالت متحده هستند‪.‬‬ ‫دانشگاه پکن چین اولین دانشگاه اسیایی است که توانسته‬ ‫است رتبه ‪ ۱۶‬را در این رتبه بندی به دست اورد‪ .‬کشور‬ ‫امریکا با ‪ ۱۸۳‬دانشگاه بیشترین تعداد دانشگاه های حاضر‬ ‫در رتبه بندی را دارد‪ .‬اذربایجان‪ ،‬اکوادور‪ ،‬اتیوپی‪ ،‬فیجی‪،‬‬ ‫فلسطین و تانزانیا جدید در این فهرست قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫دانشگاه های صنعتی نوشیروانی‪ ،‬علوم پزشکی کردستان‬ ‫و علوم پزشکی مازندران با قرارگرفتن در بازه رتبه ای‬ ‫‪ ۳۵۱-۴۰۰‬به عنوان دانشگاه های اول ایران در این‬ ‫رتبه بندی معرفی شده اند‪.‬از دانشگاه های استان اصفهان نیز‬ ‫دانشگاه های ازاد اسالمی واحد نجف اباد و کاشان در بازه‬ ‫‪ ،۶۰۰-۵۰۱‬دانشگاه های علوم پزشکی و صنعتی اصفهان‬ ‫در بازه ‪ ۱۰۰۰ -۸۰۱‬قرار دارند‪.‬‬ ‫دستاوردی جدید از پژوهشگران اصفهانی‬ ‫استخوانمصنوعی‪،‬دست‬ ‫یافتنیشد‬ ‫تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی (زراعی و باغی) تا مرحله تثبیت شهرستان فالورجان– سری ششم‬ ‫محل تامین اعتبار ‪ :‬سازمان ثبت اسناد و امالک کشور‬ ‫مهلت دریافت اسناد ‪ :‬از روز پنجشنبه ‪ 1400 /6/ 11‬لغایت روز چهارشنبه مورخ ‪1400/06/17‬‬ ‫محل دریافت اسناد کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه‬ ‫ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ســتاد) به ادرس (‪ ) www.setadiran.ir‬انجام خواهد شد و الزم است مناقصه گران در صورت عدم‬ ‫عضویت قبلی ‪ ،‬مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضاء الکترونیکی را جهت شرکت مناقصه محقق سازند‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه در سایت اداره کل ثبت اسناد وامالک استان به نشانی ‪ www.es.ssaa.ir‬نیز درج شده است‪.‬‬ ‫تاریخ تحویل وبارگزاری پاکت های( الف ‪ ،‬ب ‪ ،‬ج) مناقصه روز شنبه ‪ 1400/06/27‬تاساعت ‪14‬‬ ‫کنندگان‬ ‫شرکت‬ ‫فنی‬ ‫و‬ ‫کیفی‬ ‫ارزیابی‬ ‫از‬ ‫بعد‬ ‫تاریخ بازگشایی پاکت الف و ب ‪ :‬ساعت ‪9‬صبح روز یکشنبه ‪1400/06/28‬و بازگشائی پاکت ج‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫ساعت ‪ 9‬صبح روز چهارشنبه ‪ 1400/06/31‬می باشد‪.‬‬ ‫گروه و رشته شغلی ‪ :‬شرکتهائی اجازه شرکت در مناقصه را دارند که دارای صالحیت نقشه برداری زمینی با پایه یک از سازمان برنامه وبودجه‬ ‫کشــور باشند وحداکثر مبلغ مجاز عقد قرارداد انها ازجمع مبلغ اعالم شده دربرگ پیشنهاد قیمت کمتر نباشد و پیشنهاد فنی انها مورد تایید‬ ‫مناقصه گزار باشد‪.‬‬ ‫محل تحویل پاکت های مناقصه ‪ :‬پیشنهاد قیمت به انضمام کلیه مدارک اعالم شده از طریق سامانه تدارکات الکترونیک دولت اعالم گردد و‬ ‫پاکت الف حاوی ضمانت نامه بانکی به نشانی اصفهان خیابان چهارباغ باال‪-‬بعد از چهار راه نیکبخت‪-‬روبروی بیمارستان شریعتی‪ -‬دبیرخانه اداره‬ ‫کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان تحویل و رسید دریافت شود‪.‬‬ ‫نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه ‪ :‬مبلغ ضمانتنامه بانکی در وجه اداره کل ثبت اسناد وامالک استان اصفهان برای مناقصه های شماره‬ ‫‪ 103/1400/6,7,8,9,10,11‬بــه مبلغ ‪( 750 /000/000‬معادل هفتصد و پنجاه میلیون ریال) می باشــد که می بایســت برای مدت ‪90‬‬ ‫روز معتبر بوده و پس از ان نیز با اعالم کارفرما قابل تمدید باشــد‪ .‬ضمن ًا به پیشــنهاداتی که فاقد ضمانتنامه یا امضاء مخدوش و مشــروط و‬ ‫ضمانتنامه های کمتر از میزان مقرر ‪ ،‬چک تضمین شده وچک شخصی ونظایر ان وپیشنهاداتی که پس از انقضاء مدت مقرر در اگهی واصل شود‪،‬‬ ‫مطلق ًا ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬ ‫(( سایر اطالعات و جزئیات مربوط در اسناد مناقصه مندرج است ‪)).‬‬ ‫ادرس اداره کل ثبت اسناد وامالک ‪ :‬اصفهان خیابان چهارباغ باال‪-‬بعد از چهار راه نیکبخت‪-‬روبروی بیمارستان شریعتی‪-‬اداره کل ثبت اسناد‬ ‫و امالک استان اصفهان تلفن‪)36611074-7)1113 :‬‬ ‫دورنگار‪36623116 :‬‬ ‫م الف ‪1184469 :‬‬ ‫اداره کل ثبت اسناد وامالک استان اصفهان‬ ‫ارگ گوگد دومین سازه خشتی ایران در گلپایگان‬ ‫واقع شده است‪.‬‬ ‫به گزارش هنر انالین‪ ،‬معماری در ایران مبتنی بر‬ ‫نیازهای محلی‪ ،‬مصالح بومی‪ ،‬متریال نمای ساختمان‬ ‫و سنت های محلی شکل گرفته و درگذر زمان تکامل‬ ‫و رشد یافته است‪ .‬در فرهنگ معماری ایرانی هر‬ ‫نوع ساختمان برای کاربری خاص و با ویژگی های‬ ‫منحصربه فرد خود بناشده است‪ .‬ارگ یکی از این‬ ‫نمونه‪‎‬ها است که بیشتر برای ایجاد امنیت ساخته شده‬ ‫و پیش زمینه نظامی دارد‪ .‬قدمت ارگ در ایران طبق‬ ‫کاوش های باستان شناسی هم زمان با ایجاد شهرها‬ ‫است‪ .‬ارگ های بسیاری در شهرهای مختلف ایران‬ ‫ساخته شده است‪ .‬یکی از این ارگ ها که ازنظر تاریخی‬ ‫هم اهمیت بسیاری دارد‪ ،‬ارگ تاریخی گوگد است‪.‬‬ ‫ارگ گوگد دومین سازه خشتی ایران در گلپایگان‬ ‫ن صلح به عنوان‬ ‫واقع شده است‪ .‬از این ارگ در زما ‬ ‫کاروانسرا و در زمان جنگ یا حمله دشمنان به عنوان‬ ‫دژ نظامی استفاده می کردند ‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬ساختاربنا‬ ‫ارگ گوگد در مسیر جاده معروف ابریشم قرارگرفته‬ ‫است‪ .‬اگر از باال به این ارگ تاریخی نگاه کنیم پالنی‬ ‫مربع شکل و بسیار منظم از این قلعه را خواهید دید‪.‬‬ ‫این بنای تاریخی از چهار برج قرینه با دیوار هایی‬ ‫سرخ رنگ به ارتفاع ‪ ۱۲‬متر ساخته شده است‪ .‬بر روی‬ ‫دیوار های مرتفع این دژ‪ ،‬سوراخ هایی وجود دارد که‬ ‫از ان به عنوان سیستم ایمنی هشداردهنده استفاده‬ ‫می کردند‪ .‬به این شکل که کبوتر هایی را در این‬ ‫سوراخ ها نگهداری می کردند که شب ها با سروصدای‬ ‫این کبوتران‪ ،‬متوجه ورود مهاجمان به درون ارگ‬ ‫می شدند‪ .‬طبقات پائین و باال در ساختمان بیانگر نظام‬ ‫طبقاتی در اجتماع ان دوره است‪ .‬استر و استربانان‬ ‫در طبقه پائین و بازرگانان و بزرگان در طبقات باال‬ ‫ساکن بودند‪ .‬درب ورودی شمالی این ارگ قسمت‬ ‫شاه نشین بوده است‪ .‬حیاط در بخش مرکزی با درختان‬ ‫و باغچه های مربعی تزئین شده تا زیبایی ارگ تاریخی‬ ‫گوگد را کامل کند‪ .‬همچنین حوض وسط حیاط ارگ‬ ‫ی فیرو زه ای زیبائی حیاط را چندین برابر‬ ‫که با کاش ‬ ‫کرده است‪ .‬در کنار ان چاهی عمیق حفرشده است‬ ‫که در زمان های محاصره وظیفه تامین اب ساکنان‬ ‫داخل ارگ رو بر عهده داشته است‪ .‬این بنا حدود‬ ‫چهارصد سال پیش ساخته شده و تنها سند مکتوبی‬ ‫از این بنا متعلق به حدود یکصد و چهل سال پیش‬ ‫است که علیخان بختیاری نصف بنا ارگ را به عنوان‬ ‫مهریه به همسرش واگذار کرد‪ .‬این قلعه باوجود‬ ‫قدمت از درست ترین اصول معماری برخوردار است و‬ ‫ریزه کاری های ساخت بنا باعث مستحکم بودن ان در‬ ‫این سال ها بوده است‪ .‬ارگ گوگد به شماره ‪ ۲۵۷۴‬در‬ ‫فهرست اثار ملی به ثبت رسیده است‪ .‬این قلعه پس از‬ ‫بازسازی به عنوان مهمانسرای سنتی با امکانات مدرن‬ ‫میزبان بازدیدکنندگان است‪.‬‬ ‫جمعی از پژوهشـگران اصفهانی به فناوری سـاخت‬ ‫نمونـه اولیـه اسـتخوان مصنوعـی قابل اسـتفاده برای‬ ‫انسان دسـت یافتند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش صـدا و سـیما؛ یکـی از کارشناسـان و‬ ‫عوامـل اجـرای ایـن طـرح دانشـگاهی بابیـان اینکـه‬ ‫اجرای این طرح از سـال ‪ ۹۷‬با همکاری دانشـگاه های‬ ‫علـوم پزشـکی اصفهـان و صنعتـی امیرکبیـر بـه‬ ‫مسـوولیت فنـی دکتـر خنـدان و شـیخ بهایـی و بـا‬ ‫همـکاری دکتر حسـین اکبری اقـدم‪ ،‬رضا شـکرانی و‬ ‫زهـرا تـرک پوراغـاز و در سـال ‪ ۹۹‬وارد مرحله تسـت‬ ‫حیوانـی شـد‪ ،‬گفـت‪ :‬بـرای ورود بـه مرحلـه انسـانی‪،‬‬ ‫منتظـر صـدو ِر مجـو ِز مراکـز ذیصلاح و سـامانه ثبت‬ ‫اختـراع و تامین شـدن بودجه هسـتیم‪ .‬دکتر شـکرانی‬ ‫در خصـوص مراحل دسـتیابی به این طـرح تحقیقاتی‬ ‫اسـتخوانی وسـیع‬ ‫گفـت‪ :‬پیـش از ایـن‪ ،‬نقص هـای‬ ‫ِ‬ ‫کـه ناشـی از سـرطان ها و شکسـتگی های اسـتخوانی‬ ‫بـود‪ ،‬بـا برداشـتن بافـت اسـتخوان از جـای دیگر بدن‬ ‫ترمیـم می شـد کـه بـه مشـکالتی‪ ،‬چـون عفونـت‪،‬‬ ‫ناهماهنگـی ناحیـه پـر و برداشـت شـده و وارد شـدن‬ ‫ِ‬ ‫خدشـه بـه زیبایی بـدن بعـد از جراحی منجر می شـد‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬محققان اصفهانی با اسـتفاده از پرینتر سـه‬ ‫بعـدی و بـا تولیـد داربسـت های اسـتخوانی توانسـتند‬ ‫این مشـکالت را برطرف کنند و در حقیقت‪ ،‬داربسـتی‬ ‫اسـتخوانی خود فرد بر روی‬ ‫نشسـت سـلول های‬ ‫برای‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫داربسـت و ترمیـم نقـص پدید امد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه اصفهان امروز

روزنامه اصفهان امروز 4499

روزنامه اصفهان امروز 4499

شماره : 4499
تاریخ : 1401/09/01
روزنامه اصفهان امروز 4495

روزنامه اصفهان امروز 4495

شماره : 4495
تاریخ : 1401/08/26
روزنامه اصفهان امروز 4492

روزنامه اصفهان امروز 4492

شماره : 4492
تاریخ : 1401/08/24
روزنامه اصفهان امروز 4491

روزنامه اصفهان امروز 4491

شماره : 4491
تاریخ : 1401/08/22
روزنامه اصفهان امروز 4490

روزنامه اصفهان امروز 4490

شماره : 4490
تاریخ : 1401/08/21
روزنامه اصفهان امروز 4489

روزنامه اصفهان امروز 4489

شماره : 4489
تاریخ : 1401/08/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!