روزنامه اصفهان امروز شماره 4137 - مگ لند

روزنامه اصفهان امروز شماره 4137

روزنامه اصفهان امروز شماره 4137

روزنامه اصفهان امروز شماره 4137

‫روزنامه ای برای زندگی‬ ‫شنبه ‪ 16‬مرداد ‪ 27 |1400‬ذی الحجه ‪ |06Aug2021| 1442‬سـال هفدهم | ‪ 8‬صفحه | شـمـاره ‪ 2000 | 4137‬تومان | ‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫چهلستون | صفحه ‪8‬‬ ‫واکسیناسیون‬ ‫اصحاب رسانه اصفهان با‬ ‫تعامل ارشاد و دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی انجام شد‬ ‫‪ 79‬درصد مساحت استان درگیر بحران اب است‬ ‫پیامدهای ادامه دارخشکسالی برای اصفهان‬ ‫فرونشست در استان‪ ،‬ممنوع شدن کشت بسیاری از محصوالت کشاورزی‪ ،‬ازبین رفتن شغل ها و فعالیت اقتصادی‪ ،‬بیکاری و کاهش روابط اقتصادی‬ ‫و اجتماعی را از دیگر پیامدهای خشکسالی در استان و کشور است‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫چهلستون | صفحه ‪8‬‬ ‫صنایع دستیایران‬ ‫پیشرانتوسعهفرهنگی‬ ‫و اقتصادی‬ ‫اگهیمزایده‬ ‫مزایده اجاره امالک اداره کل‬ ‫اموال و امالک بنیاد مستضعفان‬ ‫استان اصفهان از مورخ‬ ‫‪ ۱۴۰۰/۵/17‬الی‪۱۴۰۰/۵/24‬‬ ‫اصفهان‪،‬سی و سه پل‪،‬ابتدای‬ ‫چهارباغ باال‪.‬کوچه باغ نگار‪.‬پالک ‪۴‬‬ ‫تلفن تماس ‪۰۳۱-۳۶۶۷۰۲۷۲ :‬‬ ‫اصفهان | صفحه ‪3‬‬ ‫سرپرست جدید انتخاب شد‬ ‫اغازتغییرات‬ ‫در شهرداری اصفهان‬ ‫ورزش | صفحه ‪7‬‬ ‫بدرقه نمایندگان استان‬ ‫اصفهان در پارالمپیک‬ ‫توکیو‬ ‫فرهنگ و هنر | صفحه ‪5‬‬ ‫سومین دوره‬ ‫جشنواره اب به‬ ‫ایستگاه پایانی رسید‬ ‫وداع با‬ ‫دکتر عباس ادیب‬ ‫در استانه صد سالگی‬ ‫‪1400 - 1301‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫اقتصاد | صفحه ‪6‬‬ ‫تامین نیاز کشور در شرایط تحریم‬ ‫ریل ‪ 1E54‬ذوب اهن‬ ‫اصفهان‪،‬مترویپایتخت‬ ‫را بی نیاز کرد‬ ‫یادداشت روز‬ ‫چه باید کرد؟ ‪2 -‬‬ ‫حسنروانشید‬ ‫رویداد | ‪2‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫شنبه | ‪ 16‬مرداد ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4137‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫بی توجهی تاکی؟! قسمت ‪1891‬‬ ‫چه باید کرد؟ «گزاره اول»‬ ‫حسن روانشید| اگر قرار باشد مبحث های «ترک‬ ‫فعل و تضاد منافع» با تغییر ریاست قوه قضائیه و فضای‬ ‫ایجاد شده پس از انتقال مسئولیت قوه مجریه از دولت‬ ‫دوازدهم به سیزدهم و برون رفت از بعضی نامالیمات‬ ‫ناخواسته که اکثرًا حاصل فشارهای بیرونی است به منظور‬ ‫تحول در اقتصاد و بازار درونی کشور‪ ،‬عملیاتی شود بالطبع‬ ‫نیازمند بازنگری در بعضی قوانین مصوب توسط مجلس‬ ‫می باشد که طی این سال ها بارها تعویض و تغییر یافته و‬ ‫یا موازی داشته که خود می تواند نوعی اختالل مقطعی در‬ ‫توان قوه مجریه را ایجاد کند‪ .‬به همین منظور چاره ای‬ ‫جز تحول در زیرساخت های بخش دعاوی ال محاله‬ ‫است و می طلبد تا سیاست های این قوه به سوی سوال‬ ‫از کسانی که در گذشته در مصدر شغل های حساس‬ ‫و بخصوص در بخش اقتصاد کشور بوده اند‪ ،‬برود تا با‬ ‫کنار هم گذاشتن جورچین ها بشود به سیاه چال هایی‬ ‫که دادوستدهای داخلی در ان گیر افتاده اند‪ ،‬رسید‪ .‬به‬ ‫همین جهت نیاز است تا یک به یک نهادهای تاثیرگذار‬ ‫بررسی و بند به بند مصوبات و نظرات ان ها واکاوی شود‬ ‫تا حداقل بتوان پی برد که چه باید کرد؟ برداشت ها در‬ ‫اینگونه موارد سخت و به نظر ناممکن به نظر می رسد‬ ‫اما می تواند گوشه ای هرچند محدود از ان ها را بی طرفانه‬ ‫تلخیص و طی چند قسمت به عنوان مستوره در اختیار‬ ‫مخاطبان گذاشت و از ان ها خواست تا کال ه خود را قاضی‬ ‫کرده و بارها بپرسند برای برون رفت از این بن بست های‬ ‫ناخواسته چه باید کرد؟ معاون مرکز پژوهش های مجلس‬ ‫شورای اسالمی در تاریخ هشتم اسفند سال ‪ 1392‬در‬ ‫یک گفتگوی تفصیلی اظهار می دارد‪« :‬متاسفانه سازمان‬ ‫مدیریت و برنامه ریزی تالشی در جهت تولید و دانش و‬ ‫اشاعه اش در کشور نکرده و این مسئله باعث به وجود‬ ‫امدن بخش های مالی در دستگاه های مختلف شده تا‬ ‫وظیفه بودجه ریزی در دستگاه های مختلف به عهده‬ ‫ان ها باشد‪ ،‬وقتی می خواهیم وارد بحث بودجه شویم باید‬ ‫تکلیف خودمان را روشن کنیم که اگر صرفًا می خواهیم‬ ‫ابعاد اقتصادی بودجه را بررسی کنیم‪ ،‬باید بپذیریم احتمال‬ ‫غلط بودن نتایج به دست امده در سایر بخش ها وجود‬ ‫دارد‪ ،‬بودجه ریزی عملیاتی از دهه ‪ 80‬میالدی شروع شد‬ ‫و مفهومش این است که باید شیوه ای را انتخاب کنیم‬ ‫که درنهایت دولت ها را مجبور به نتیجه گیری از بودجه‬ ‫و پاسخگویی به مردم نماید‪ .‬نظام بودجه ریزی در کشور‬ ‫بر اساس یک سیر تکاملی شکل نگرفته‪ ،‬بنابراین ما نباید‬ ‫انتظار بودجه ریزی عملیاتی را از ان داشته باشیم‪ ،‬زیرا مانند‬ ‫این مثال است که ما از ایران خودرو توقع داشته باشیم بنز‬ ‫بسازد‪ .‬مفهوم بودجه ریزی اشتباه وارد کشور شده و در حال‬ ‫حاضر بودجه ریزی در ایران مهمتر از شیوه بودجه ریزی‬ ‫است‪ .‬به لحاظ فنی سه وظیفه کارکردی برای بودجه قائل‬ ‫هستیم‪ ،‬اصلی ترین وظیفه بودجه این است که انضباط‬ ‫مالی را در کشور برقرار کند‪ ،‬دوم اینکه بتواند منابع را به‬ ‫اولویت ها تخصیص دهد و سوم بتواند این اولویت های‬ ‫تخصیص داده شده به منابع را با کاراترین شیوه تبدیل‬ ‫به محصول کند‪ .‬انضباط مالی یعنی بودجه باید بتواند در‬ ‫سمت درامدها یک براورد دقیق توام با احتیاط از حجم‬ ‫منابع در دسترس انجام دهد و در سمت هزینه ها‪ ،‬مخارج‬ ‫دولت را کنترل کند‪ .‬عمده ترین وظیفه مجلس و پارلمان ها‬ ‫برقراری انضباط مالی و تخصیص منابع به اولویت ها و‬ ‫ایجاد کارایی در عمل است و در عوض ایجاد کارایی‬ ‫عملیاتی وظیفه وزرا است که این تقسیم بندی حکومتی‬ ‫در تمام دنیا وجود دارد‪ .‬ما همیشه در سه بعد بودجه ریزی‬ ‫مشکل داریم و در عمل بودجه های ما قادر نبودند انضباط‬ ‫مالی را برقرار کنند‪ ،‬یعنی دولت ها همواره سعی کردند‬ ‫مجلس ها را دور بزنند‪ ،‬قانون فعلی هدفمندی‪ ،‬گران شدن‬ ‫اقالم کلیدی است که متاسفانه سازمان مدیریت تالشی‬ ‫برای حل مشکالت بودجه نکرده است» مبحث اصلی‬ ‫پیرامون عبور از بن بستی به نام چه باید کرد تنها با تعویض‬ ‫نام مدیریت برنامه ریزی در کشور طی چند ماه یا چند‬ ‫سال یکبار حل نمی شود که اداره این مجموعه نیازمند‬ ‫خرد جمعی است درحالی که اینجا معمو ً‬ ‫ال یک نفر به نام‬ ‫رئیس جمهور و یا درنهایت رئیس سازمان برنامه وبودجه‬ ‫تصمیم می گیرد که اگر صبح ان روز با اخالق خوش از‬ ‫خواب بیدار شده و خانه را ترک گفته باشد و در طول ان‬ ‫نیز با چالش هایی برخورد نداشته و تفکراتش بر مبنای‬ ‫زمان بیدار شدن از بستر استراحت بماند می تواند روز خوبی‬ ‫برای کسانی باشد که اتفاقًا وقت مالقات داشته یا در مسیر‬ ‫بازدیدها بتوانند لحظه ای در گوش یکی از این دو مدیر‬ ‫زمزمه کمبود اعتبار نمایند تا بالفاصله از محل ماده ‪17‬‬ ‫و خارج از شمول به وضعیت ان ها کمک شود که دیدیم‬ ‫رسانه ها چگونه در زمان مساعدت صد میلیارد تومان‬ ‫اهدائی رئیس جمهوری دهم را به صندوق بازنشستگی‬ ‫کشوری به منظور تامین اعتبار بیمه طالیی بازنشستگان‬ ‫انعکاس گسترده دادند‪.‬‬ ‫ادامه دارد‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫خبر‬ ‫‪ 79‬درصد مساحت استان درگیر بحران اب است‬ ‫پیامدهای ادامه دارخشکسالیبرای اصفهان‬ ‫رئیـس مرکز تحقیقـات کاربـردی هواشناسـی اصفهان‬ ‫گفـت‪ :‬پیامدهـای خشکسـالی بـرای اصفهـان چنانچـه بـا‬ ‫همیـن وضعیـت فعلی پیش برویم و نسـبت بـه حفظ منابع‬ ‫موجـود اب و صرفه جویـی در بخـش خانگـی‪ ،‬صنعـت و‬ ‫کشـاورزی بی توجـه باشـیم تشـدید می شـود‪.‬‬ ‫اکنـون ‪ ۷۹‬درصـد از مسـاحت اسـتان اصفهـان درگیـر‬ ‫خشکسـالی و تنهـا ‪ ۲۱‬درصـد از ان واجـد شـرایط نُرمال تا‬ ‫ترسـالی است‪.‬‬ ‫لیلا امینـی در گفت وگـو بـا ایرنـا افـزود‪ :‬خشکسـالی‬ ‫پدیـده ای نـرم اسـت بـه این معنـا کـه به مـرور و به صورت‬ ‫پیوسـته ایجـاد می شـود ایجـاد می شـود و اثـرات ان هـم‬ ‫سـال ها باقـی می مانـد‪.‬‬ ‫وی گرم شـدن سـطح کـره زمیـن‪ ،‬اسـتفاده از گازهـای‬ ‫گلخانـه ای‪ ،‬تغییـرات اقلیـم‪ ،‬فزونـی صنعت‪ ،‬برداشـت های‬ ‫بی رویـه در بخـش صنعت کشـاورزی‪ ،‬بهداشـت و شـرب و‬ ‫شهرک سـازی بـدون درنظرگرفتـن ذخیره و منابـع اب را از‬ ‫دالیل تشـدید خشکسـالی برشمرد‪.‬‬ ‫رئیـس مرکز تحقیقـات کاربـردی هواشناسـی اصفهان‬ ‫افـزود‪ :‬بـه دنبال مشـکالت اقتصادی‪ ،‬تغییراتی در مشـاغل‬ ‫مـردم ایجـاد شـده اسـت‪ ،‬از جمله برخـی کشـاورزان دیگر‬ ‫به یکبـار کشـت زمین هـای کشـاورزی قناعـت نمی کنند و‬ ‫مصـرف اب در ایـن بخش بیشـتر می شـود‪.‬‬ ‫امینـی بـه پیامدهـای خشکسـالی اشـاره و بیـان کـرد‪:‬‬ ‫ُسسـت شـدن خـاک‪ ،‬افزایـش دمـا و برداشـت های‬ ‫غیراصولـی‪ ،‬افزایـش گردوخـاک و پخـش ریزگردهـا را بـه‬ ‫دنبـال دارد‪ .‬بـه گفته وی خشکسـالی همچنیـن را به دنبال‬ ‫داشـته اسـت‪.‬‬ ‫رئیـس مرکز تحقیقـات کاربـردی هواشناسـی اصفهان‬ ‫افزایش پدیده فرونشسـت در اسـتان‪ ،‬ممنوع شـدن کشـت‬ ‫بسـیاری از محصـوالت کشـاورزی‪ ،‬ازبین رفتـن شـغل ها‬ ‫و فعالیـت اقتصـادی‪ ،‬بیـکاری و کاهـش روابـط اقتصـادی‬ ‫و اجتماعـی را از دیگـر پیامدهـای خشکسـالی در اسـتان و‬ ‫کشـور برشمرد‪.‬‬ ‫امینـی بـا بیـان اینکـه خشکسـالی رونـده و خزنـده‬ ‫بـوده و بخصـوص در شـرایط فعلـی قابل کنتـرل نیسـت‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬مدل هـای اقلیمـی بـرای اینـده رخداد خوبی نشـان‬ ‫نمی دهنـد و بارش هـای چندانـی نخواهیـم داشـت‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬اکنـون بایـد بـا مدیریـت بهتـر تـاب اوری‬ ‫اجتماعـی را افزایـش دهیم و نحوه مصرف اب را با شـرایط‬ ‫موجـود تطابـق دهیم‪.‬‬ ‫رئیـس مرکز تحقیقـات کاربـردی هواشناسـی اصفهان‬ ‫اضافـه کرد‪ :‬کشـت بـر اسـاس الگوی کـم اب بـر‪ ،‬تعریف‬ ‫پروژه هـای کم مصـرف از نظـر اب در بخـش صنعـت‪،‬‬ ‫جابه جایـی صنایـع از مناطـق کـم اب و پرجمعیـت بـه‬ ‫شهرسـتان های کم جمعیت و دارای منابـع اب‪ ،‬صرفه جویی‬ ‫جـدی در مصـرف اب و مدیریـت و برنامه ریزی مسـئوالن‬ ‫بـرای عبـور از ایـن چالـش را از راهکارهـای کنتـرل‬ ‫خشکسـالی و پیامدهـای ان برشـمرد‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه در زمـان حاضـر‪ ،‬کانون هـای‬ ‫گردوخـاک داخل و خارج اسـتان اصفهـان را تهدید می کند‪،‬‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬بـا انتقـال غیراصولـی و غیرعلمـی اب ایـن‬ ‫مسـئله را تشـدید نکنیـم و روزنه نفـس اسـتان را از جنوب‬ ‫و غـرب نبندیم‪.‬‬ ‫امینـی گفـت‪ :‬زمـان زیـادی را در کنتـرل خشکسـالی‬ ‫اصفهـان از دسـت داده ایـم‪ ،‬از سـوی دیگـر ایـن اسـتان‬ ‫نمی توانـد خـود بـرای بخـش اب برنامه ریـزی و‬ ‫تصمیم سـازی کنـد‪.‬‬ ‫رئیـس مرکز تحقیقـات کاربـردی هواشناسـی اصفهان‬ ‫بـا بیـان اینکه نبـود صراحـت و جدیـت در اجـرای قوانین‪،‬‬ ‫چالـش دیگـر بخش اب اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬جلوگیـری از احداث‬ ‫بی رویـه چاه هـای برداشـت از اب های زیرزمینـی و توجه به‬ ‫هشـدارها برای اسـتفاده نکردن از این منابـع نیازمند برخورد‬ ‫جدی تـر اسـت‪ .‬وی هشـدار داد‪ :‬منابع موجود اب در اسـتان‬ ‫در بخش هـای مختلـف به شـدت کاهش یافته اسـت‪.‬‬ ‫امینـی گفـت‪ :‬بـر اسـاس پیش بینی هـا‪ ،‬پاییـز امسـال‬ ‫بارش هـا دیررس اسـت اما نـه در حد جبران کننـده و نرمال‬ ‫و مدل هـای اقلیمـی خیلـی بلندمـدت نیـز وضعیـت جالبی‬ ‫ندارند‪.‬‬ ‫بـه گفتـه وی‪ ،‬اگـر روند مصـرف اب در بخـش خانگی‬ ‫و کشـاورزی همیـن باشـد زودتـر از انچـه پیش بینی شـده‬ ‫اسـت مردم اسـتان در نبود اب به شـهرهای دیگر مهاجرت‬ ‫خواهنـد کرد‪.‬‬ ‫بـر اسـاس امار و ارقام منتشـر شـده میانگیـن بارندگی‬ ‫سـال ابـی ‪ ۱۴۰۰‬تـا کنون رقمـی حـدود ‪ ۱۳۴‬میلیمتر بوده‬ ‫کـه از حـد نُرمال بارندگی کشـور بسـیار پایین تر اسـت‪.‬‬ ‫ثبـت بـارش حـدود ‪ ۸۴‬میلی متـری در فلات مرکـزی‬ ‫ایـران و در نظـر گرفتن اینکـه در درازمدت ایـن میزان ‪۱۴۰‬‬ ‫میلیمتـر بـوده اسـت نشـان می دهد کـه ‪ ۴۰‬درصـد در این‬ ‫بخـش کاهـش بارندگی داشـتیم کـه در رقـم قابل توجهی‬ ‫بـرای ایـن منطقه به شـمار مـی رود‪.‬‬ ‫سـال های قبـل مشـکل اب فقـط مختص کشـاورزان‬ ‫شـرق اصفهـان بـود اما در سـال جـاری مشـاهده می کنیم‬ ‫کـه معضلات اب نه تنها برای کشـاورزان بلکـه برای دیگر‬ ‫شـهروندان از جملـه در بخـش اب اشـامیدنی نیـز رخ داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫سـال جـاری یکـی از کم بارش ترین سـال ها در نیم قرن‬ ‫اخیـر بـه شـمار مـی رود و میانگیـن کل بارش ها در اسـتان‬ ‫اصفهـان ‪ ۱۰۷‬میلی متر گزارش شـده اسـت که در مقایسـه‬ ‫بـا سـال های گذشـته و متوسـط بلندمدت حـدود ‪ ۳۵‬درصد‬ ‫کاهـش را نشـان می دهد‪.‬‬ ‫کمبـود بارش ها در مناطق سرشـاخه های زاینـده رود نیز‬ ‫بـه طور محسـوس احسـاس می شـود به طوری کـه کاهش‬ ‫‪ ۴۰‬درصـدی بارندگی هـا در این مناطق سـبب کمبود منابع‬ ‫ابی سـطحی و زیرسطحی شـده است‪.‬‬ ‫بـر اسـاس امـار و ارقـام و تحلیل ها شـدت خشکسـالی‬ ‫فعلـی در ‪ ۱۰‬سـال اخیـر از یـک سـو و حتـی از نگاهـی‬ ‫دیگـر و از حیـث شـدت در ‪ ۵۰‬سـال اخیـر بی سـابقه بـوده‬ ‫به طوری کـه ‪ ۸۰‬درصـد مناطـق اسـتان اصفهـان درگیـر‬ ‫خشکسـالی بلندمـدت اسـت‪.‬‬ ‫ذخیره تمامی سـدهای مخزنی اسـتان اصفهان از جمله‬ ‫زاینـده رود‪ ،‬خمیـران و کوچـری حـدود ‪ ۵۳‬درصد نسـبت به‬ ‫متوسـط بلندمدت کاهش دارد‪.‬‬ ‫اکنون ابرسـانی سـیار به وسـیله تانکر در ‪ ۳۲۰‬روسـتای‬ ‫اسـتان و در ‪ ۳۰‬نقطه کالن شـهر اصفهان انجام می شـود و‬ ‫بیـش از قبـل اهمیت اجرای سـامانه دوم ابرسـانی اصفهان‬ ‫بـزرگ بـرای ابرسـانی کامل را نشـان می دهد‪.‬‬ ‫در اسـتان اصفهان ‪ ۴.۳‬مترمکعب کسـری اب اشامیدنی‬ ‫وجـود دارد و همیـن امر سـبب می شـود که افت فشـار و یا‬ ‫قطعی اب در بسـیاری از مناطق اسـتان در طول شـبانه روز‬ ‫رخ دهد‪.‬‬ ‫یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس‪:‬‬ ‫استفاده کنندهفیلترشکنمجرمنخواهدبود‬ ‫به گفته عضو کمیســیون فرهنگی مجلس شورای‬ ‫اســامی در طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی‬ ‫پیش بینی شــده که اگر کسی تولید فیلترشکن خارج از‬ ‫چارچوب وضع شده کند مجرم شناخته می شود نه کسی‬ ‫که از او پی ان استفاده می کند‪.‬‬ ‫بــه گزارش ایســنا‪ ،‬حجت االســام ســید صادق‬ ‫طباطبایی نژاد‪ ،‬در جلسه بررسی طرح صیانت از کاربران‬ ‫در فضــای مجازی مجلــس که به شــکل مجازی و‬ ‫به همت ســازمان بسیج اساتید دانشــگاه ازاد اسالمی‬ ‫دولت اباد و دانشگاه ازاد اردستان برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫فضای مجــازی امروز فضای حقیقی را تحت تاثیر قرار‬ ‫داده است و طبیعی اســت که یک قانون جامع را برای‬ ‫فضای مجازی داشــته باشیم و کشورهایی مانند امریکا‬ ‫بیش از ‪ ۳۰۰‬قانون برای فضای مجازی دارند‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫موضوع صیانت از فضای مجازی در کمیسیون فرهنگی‬ ‫مجلس قبل مطرح شــد که رای نیاورد‪ ،‬اما در این دوره‬ ‫با اصالحات زیاد در کمیســیون فرهنگی رای اورد و در‬ ‫صحن علنی مجلس میز ماده ‪ ۸۵‬ان رای اورد‪ .‬این طرح‪،‬‬ ‫صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی‬ ‫پیام رســان های اجتماعی اســت‪ .‬این عضو کمیسیون‬ ‫فرهنگی مجلس‪ ،‬ادامه داد‪ :‬پیام رسان های اجتماعی که‬ ‫در فضای مجازی در حال فعالیت و تاثیرگذار هســتند و‬ ‫مخاطبان زیادی عضو ان پیام رسان هستند باید شناسایی‬ ‫شوند و این پیام رسان های تاثیرگذار باید در داخل کشور‬ ‫ثبت شــوند و یک واحد حقوقی را در ایران دایر کنند تا‬ ‫پاسخگوی مسائل حقوقی درباره پیام رسان خود باشند‪.‬‬ ‫این موضوع امری طبیعی است چراکه نمی توانیم اجازه‬ ‫دهیم یک پیام رسان خارجی در داخل کشور فعالیت داشته‬ ‫باشند و اگر در جایی اختالل امنیتی‪ ،‬فرهنگی و اقتصادی‬ ‫و سیاسی ایجاد کردند پاســخگو نباشند‪ .‬طباطبایی نژاد‬ ‫گفت‪ :‬این ساماندهی به این معنا است که پیام رسان های‬ ‫خارجی در ایران باید پاسخگوی قوانین وضع شده کشور‬ ‫مقصد باشند‪ .‬برای این منظور یک هیات مرکزی برای‬ ‫طرح پیش بینی شده اســت و رئیس مرکز ملی فضای‬ ‫مجازی ســاماندهی این امر را بر عهده خواهد داشــت‪.‬‬ ‫حاکمیت نمی تواند نســبت به فضای مجازی بی تفاوت‬ ‫باشــند همان طور که اروپایی ها نیز در مورد ان نگران‬ ‫هســتند‪ .‬او افزود‪ :‬فضای مجازی نیاز به چارچوب دارد‬ ‫‪ ۱۷‬فوتی و ‪ ۲۱۰۷‬ابتالی جدید‬ ‫سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از ابتالی دو‬ ‫هزار و ‪ ۱۰۷‬نفر به کرونا در ‪ 48‬ساعت اخیر در مراکز تحت‬ ‫پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان خبر داد‪.‬‬ ‫ارش نجیمی ایمنا‪ ،‬با اشاره به امار بیماران جدید مبتال‬ ‫به ویروس کرونا در ‪ 48‬ســاعت گذشته‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در این‬ ‫بازه زمانی تعداد کل موارد نمونه گیری شده ویروس کرونا‬ ‫در استان پنج هزار و ‪ ۲۷۲‬نفر بودند که دو هزار و ‪ ۱۰۷‬بیمار‬ ‫جدید مبتال به کرونا در استان اصفهان به جز شهرستان های‬ ‫کاشــان و اران و بیدگل شناسایی شــدند‪ .‬او افزود‪ :‬از این‬ ‫تعداد بیمار جدید مبتال به کرونای شناسایی شده ‪ ۵۱۷‬نفر در‬ ‫مراکز درمانی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی اصفهان‬ ‫بستری شدند همچنین در این بازه زمانی ‪ ۴۳۱‬بیمار بهبود‬ ‫یافته از مراکز درمانی ترخیص شــدند‪ .‬سخنگوی دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی اصفهان با بیان این که در حال حاضر دو هزار‬ ‫و ‪ ۸۴۵‬بیمار مبتال به کرونا در مراکز درمانی استان اصفهان‬ ‫به جز کاشان و اران و بیدگل بستری هستند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫از این تعداد ‪ ۳۹۳‬بیمار در بخش مراقبت های ویژه نگهداری‬ ‫می شوند‪ .‬او امار مرگ ومیر بیماران مشکوک به کرونا طی‬ ‫‪ 48‬ســاعت اخیر در استان اصفهان را ‪ ۲۷‬نفر اعالم کرد و‬ ‫گفت‪ :‬از این تعداد ‪ ۱۷‬نفر فوت شده مثبت کرونا بوده است‪.‬‬ ‫و این طرح در مجلس پیش نویس شــده اســت و یک‬ ‫هیات مرکزی برای این امر در نظر گرفته شــده که کار‬ ‫ســاماندهی را بر عهده دارند‪ .‬چند وزارتخانه نیز در این‬ ‫هیات مرکزی نماینده ای خواهند داشت‪ .‬دومین قدم این‬ ‫است که پیام رســان های موثر را شناسایی کنند و یک‬ ‫فرصت چند ماه به این پیام رســان ها داده می شود تا در‬ ‫ایران نمایندگی داشته باشند‪ .‬نماینده اردستان در مجلس‬ ‫ادامه داد‪ :‬یک نکته مهم که در طرح پیش بینی شده این‬ ‫اســت که در ارتباطات اداری و ارسال مکاتبات اداری از‬ ‫طریق پیام رسان های خارجی محدودیت اعمال می شود‪.‬‬ ‫یک موضوع کلیدی در طرح این اســت که پهنای باند‬ ‫زیاد به پیام رســان های خارجی داده نشود که دراین باره‬ ‫باید دو کار انجام دهیــم تا از تولیدات داخلی در فضای‬ ‫مجازی صیانــت و حمایت کنیم‪ .‬پس باید نرم افزارهای‬ ‫داخلــی را تقویت کنیم و پهنای باند زیــاد و قوی را با‬ ‫قیمت ارزان در اختیار پیام رســان های داخلی قرار دهیم‪.‬‬ ‫طباطبایی نژاد تصریح کرد‪ :‬یکی از مهمترین مسائل در‬ ‫پیش نویس قانون این است که به پیام رسان های داخلی‬ ‫پهنای باند بیشتری بدهیم و سرعت پهنای باند انان را‬ ‫دو برابــر و قیمت ان را به یک ســوم کاهش دهیم‪ .‬در‬ ‫این قانون پیش بینی شده که اگر کسی تولید فیلترشکن‬ ‫خارج از چارچوب وضع شــده کند مجرم شــناخته می‬ ‫شود نه کسی که از او پی ان استفاده می کند‪ .‬در امریکا‬ ‫ارتش بر فضای مجازی نظارت می کند تا از ارزش های‬ ‫خودشان محافظت کنند‪ .‬این عضو کمیسیون فرهنگی‬ ‫مجلس یاداور شــد‪ :‬پس طرحی که در مجلس امده ‪۱۲‬‬ ‫سال پیش مطرح شده است و عقل می گوید برای فضای‬ ‫مجازی باید قانون داشــته باشیم‪ .‬در اصل قانون گذاری‬ ‫هیچ کسی قبول نمی کند که این فضا رها باشد‪ .‬کسانی‬ ‫که زیر ‪ ۱۸‬سال هســتند باید اطالعات انان ثبت شود‬ ‫تا به هر اطالعاتی دسترســی نداشته باشند‪ .‬در ماده ‪۸۵‬‬ ‫اختیار قانون در صحن علنی به گروهی از نمایندگان داده‬ ‫می شود که در ان زمینه خاص تخصص بیشتری دارند‪.‬‬ ‫مصوبات قانون ماده ‪ ۸۵‬موقت است و ‪ ۵‬سال به شکل‬ ‫ازمایشی اجرا می شــود و سپس به قانون تصویب می‬ ‫شود‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬این هیاهو در سطح کشور به این‬ ‫دلیل است که بدون اگاهی به یک موضوع می پردازیم و‬ ‫برخی نیز از فضا سو استفاده می کنند‪.‬‬ ‫تعطیلی اماکن ورزشی استان اصفهان‬ ‫اداره کل ورزش و جوانان استان اصفهان در اطالعیه ای از‬ ‫تعطیلی کلیه اماکن ورزشی تا اطالع بعدی خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان در اطالعیه اداره‬ ‫کل ورزش و جوانان اســتان اصفهان امده است‪ :‬به اطالع‬ ‫کلیه مدیران باشــگاه های ورزشــی‪ ،‬اماکن و مجموعه های‬ ‫ورزشــی سرپوشیده و روباز‪ ،‬روســای هیئت های ورزشی و‬ ‫روسای محترم ادارات ورزش و جوانان شهرستان های استان‬ ‫می رساند با توجه به مصوبات جلسه سه شنبه ‪ ۱۲‬مرداد ستاد‬ ‫کرونا اســتان مبنی بر تعطیلی کلیه فعالیت های ورزشی در‬ ‫فضا های سرپوشــیده و روباز به دلیل شیوع گسترده ویروس‬ ‫کرونا دلتا و تکمیل ظرفیت تخت های بیمارستانی و به منظور‬ ‫پیشــگیری از شیوع بیش ازحد این بیماری کلیه فعالیت های‬ ‫ورزشــی در اماکن سرپوشیده و روباز تا اطالع بعدی تعطیل‬ ‫اســت‪ .‬در ادامــه این اطالعیه امده اســت‪ :‬در صورت عدم‬ ‫تمکین از دســتورات ستاد کرونا استان مسئولیت عواقب ان‬ ‫به عهده فرد یا افراد خاطی خواهد بود‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫وداع با دکتر عباس ادیب‬ ‫در استانه صد سالگی‬ ‫دکتــر عبــاس ادیــب حبیب ابــادی پزشــک و‬ ‫اســتاد بازنشســته دانشــگاه علــوم پزشــکی اصفهــان‬ ‫در ســن ‪ ۹۹‬ســالگی دار فانــی را وداع گفــت‪.‬‬ ‫بــه گــزارش فــارس‪ ،‬دکتــر عبــاس ادیــب‬ ‫حبیب ابــادی پزشــک و اســتاد دانشــگاه علــوم‬ ‫پزشــکی اصفهــان در ســن ‪ ۹۹‬ســالگی دار فانــی را‬ ‫وداع گفــت‪ .‬مرحــوم ادیــب کــه برگزیــده پنجمیــن‬ ‫دوره جایــزه علمــی عالمــه طباطبایــی بنیــاد ملــی‬ ‫نخبــگان ســال ‪ ۱۳۹۸‬اســت‪ ،‬ســال ‪ ۱۳۰۱‬در شــهر‬ ‫حبیب ابــاد و در خانــواده ای حــوزوی و تحصیل کــرده‬ ‫متولــد شــد و مــدرک دکتــرای پزشــکی خــود را از‬ ‫دانشــگاه تهــران دریافــت کــرد‪ .‬کتــاب «تشــخیص‬ ‫و درمــان طبــی بیماری هــای دکتــر ادیــب بــه‬ ‫عنــوان کتــاب ســال جمهــوری اســامی ایــران در‬ ‫ســال ‪ ۱۳۶۳‬برگزیــده شــد و بــه همیــن خاطــر لــوح‬ ‫تقدیــری هــم از رئیس جمهــور وقــت کشــور‪ ،‬ایــت ا‪...‬‬ ‫ســیدعلی خامنـه ای دریافــت کــرد و ایــن کتــاب بــه‬ ‫عنــوان مرجــع و بــه صــورت رایــگان در اختیــار همــه‬ ‫پزشــکان و داروســازان کشــور قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫تامین ‪ ۳۰‬تن علوفه برای‬ ‫حیواناتمناطقحفاظت شده‬ ‫استان‬ ‫مدیــرکل حفاظــت محیط زیســت اســتان‬ ‫اصفهــان از تامیــن ‪ ۳۰‬تــن علوفــه بــرای وحــوش‬ ‫مناطــق تحــت مدیریــت حفاظــت محیط زیســت‬ ‫اســتان اصفهــان توســط ایــن اداره کل خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش روابــط عمومــی اداره کل حفاظــت‬ ‫محیط زیســت اســتان اصفهــان‪ ،‬ایــرج حشــمتی‬ ‫اظهــار داشــت‪ :‬ایــن مقــدار علوفــه در ‪ ۱۵‬روز‬ ‫گذشــته در مناطــق کاله قاضــی‪ ،‬موتــه‪ ،‬قمیشــلو و‬ ‫عباس ابــاد تخلیــه و توزیــع شــد‪ .‬مدیــرکل حفاظــت‬ ‫محیط زیســت اســتان اصفهــان بــا بیــان ایــن مطلــب‬ ‫کــه هزینــه تهیــه ایــن مقــدار علوفــه از محــل‬ ‫اعتبــارات اســتانی تامین شــده اظهــار داشــت‪ :‬تامیــن‬ ‫علوفــه وحــوش در مناطــق تحــت مدیریــت حفاظــت‬ ‫محیط زیســت اســتان اصفهــان ادامــه خواهــد یافــت‬ ‫و در حــال پیگیــری و انجــام اســت‪ .‬او در ایــن زمینــه‬ ‫افــزود‪ :‬همچنیــن در راســتای انجــام مســوولیت‬ ‫اجتماعــی نســبت بــه محیط زیســت؛ در مــاه گذشــته‬ ‫از ســوی خیریــن محیط زیســت در شهرســتان های‪:‬‬ ‫تیــران و کــرون ‪ ۸‬تــن‪ ،‬شاهین شــهر و میمــه ‪ ۵‬تــن‪،‬‬ ‫نجف ابــاد ‪ ۵‬تــن ‪ ،‬انــارک ‪ ۲/۳‬تــن و شــهر طالخونچه‬ ‫‪ ۳/۳‬تــن علوفــه خریــداری و اهــدا شــده اســت کــه با‬ ‫نظــارت و هماهنگــی حفاظــت محیط زیســت اســتان‬ ‫در مناطــق تحــت مدیریت ایــن اداره کل طــی ‪ ۱۵‬روز‬ ‫گذشــته توزیــع شــد‪ .‬حشــمتی همچنین بــا اشــاره به‬ ‫برگــزاری جلســه روز گذشــته بــا موضــوع مدیریــت‬ ‫خشکســالی در ایــن اداره کل تصریــح کــرد‪ :‬تامیــن‬ ‫علوفــه ‪ ،‬ابرســانی در مناطــق مــورد نیــاز و الیروبــی‪،‬‬ ‫ترمیــم چشــمه ها و ابشــخورها‪ ،‬بــه صــورت مســتمر‬ ‫از دیگــر فعالیت هایــی اســت کــه بــا جدیــت توســط‬ ‫ایــن اداره کل در حــال انجــام اســت‪.‬‬ ‫دپوی ‪ 59‬خودروی احتکار‬ ‫شده در اصفهان‬ ‫فرمانــده انتظامــی شهرســتان اصفهــان از کشــف‬ ‫دپــوی ‪ 59‬خــودروی احتــکار شــده بــه ارزش ‪150‬‬ ‫میلیــارد ریــال در شــهر اصفهــان خبــر داد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش پایــگاه خبــری پلیــس‪ ،‬حمیدرضــا‬ ‫اکبــری بیــان داشــت‪ :‬در راســتای اجــرای طــرح‬ ‫مبــارزه بــا قاچــاق و احتــکار کاال و وصــول اخبــاری‬ ‫مبنــی بــر احتــکار و دپــوی خــودرو در یکــی از‬ ‫پارکینگ هــای ســطح شــهر اصفهــان‪ ،‬موضــوع‬ ‫در دســتور کار مامــوران پایــگاه اطالعاتــی ایــن‬ ‫فرماندهــی قــرار گرفت‪ .‬فرمانــده انتظامی شهرســتان‬ ‫اصفهــان ادامــه داد‪ :‬پــس از اطمینــان از صحــت‬ ‫موضــوع و هماهنگی هــای الزم گروهــی از مامــوران‬ ‫بــه پارکینــگ موردنظــر اعــزام و ‪ ۵۹‬دســتگاه ســواری‬ ‫پــژو پــارس و پــژو ‪ ۴۰۵‬کــه بــدون مــدارک قانونــی‬ ‫احتــکار شــده بودنــد را کشــف کردنــد‪ .‬او بــا اشــاره به‬ ‫اینکــه پارکینــگ موردنظــر بــا دســتور قضائــی پلمپ‬ ‫شــد اظهــار داشــت‪ :‬ارزش خودروهــای کشف شــده‬ ‫توســط کارشناســان مربوطــه ‪ ۱۵۰‬میلیــارد ریــال‬ ‫اعــام شــده اســت‪ .‬اکبــری بــا اشــاره بــه اینکــه یک‬ ‫نفــر در ارتبــاط بــا ایــن پرونــده شناســایی شــده که در‬ ‫محــل حضــور نداشــته و بـه زودی دســتگیر می شــود‬ ‫خاطرنشــان کــرد ‪ :‬نیــروی انتظامــی همــه تــوان خود‬ ‫را بــکار بســته تــا بــا افــرادی کــه وســایل و اقــام‬ ‫مــورد نیــاز مــردم را بــرای ســود بیشــتر خــود احتــکار‬ ‫می کننــد برخــورد قانونــی کنــد و اجــازه جــوالن بــه‬ ‫این گونــه افــراد هرگــز داده نخواهــد شــد‪.‬‬ صفحه 2 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫شهر‬ ‫مراجعه تاکسیرانان شهر برای‬ ‫واکسیناسیون به ورزشگاه‬ ‫گل نرگس‬ ‫مدیـر بحـران و پدافنـد غیرعامـل شـهرداری‬ ‫اصفهـان از راننـدگان حمـل و نقـل عمومـی اعـم از‬ ‫تاکسـی های پلاک ت‪ ،‬سـرویس مـدارس و اژانـس‬ ‫و اینترنتـی درخواسـت کـرد بـا همـراه داشـتن کارت‬ ‫شـهری معتبـر خـود جهـت انجـام واکسیناسـیون به‬ ‫مرکـز تجمیعـی واکسیناسـیون ورزشـگاه گل نرگس‬ ‫واقـع در پـل تمـدن مراجعـه کننـد‪.‬‬ ‫سـید رضـا جعفریان فر بـه ایمنا گفت‪ :‬شـهرداری‬ ‫اصفهـان اخیرًا با کمک مرکز بهداشـت اسـتان هفت‬ ‫مرکـز تجمیعـی واکسیناسـیون را بـرای عمـوم مردم‬ ‫در شـهر اصفهـان راه انـدازی کـرده اسـت‪ .‬او افـزود‪:‬‬ ‫مجموعـه نمایشـگاهی پـل شهرسـتان‪ ،‬مصلـی نماز‬ ‫جمعـه در خیابـان اب ‪ ،۲۵۰‬ورزشـگاه کوثـر در ملک‬ ‫شـهر‪ ،‬ورزشـگاه پل نرجـس در پل تمدن و دانشـگاه‬ ‫ازاد اسلامی خوراسـگان و مصلای رهنـان بـا‬ ‫مشـارکت سـپاه صاحب الزمان (عـج) و دانشـگاه هنر‬ ‫در منطقـه ‪ ۱۲‬از جملـه مراکـز راه اندازی شـده اسـت‪.‬‬ ‫مدیـر بحـران و پدافنـد غیرعامل شـهرداری اصفهان‬ ‫بـا بیـان اینکـه یکـی از ایـن مراکـز‪ ،‬اختصاصـی در‬ ‫حـوزه حمـل و نقـل عمومـی و خدمـات شـهری و‬ ‫پاکبانـان اسـت کـه واکسیناسـیون بـرای ایـن افـراد‬ ‫در ان انجـام می شـود‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬ایـن مرکـز بـا‬ ‫همـت منطقه ‪ ۱۰‬شـهرداری تجهیز و راه اندازی شـده‬ ‫و از چهـار روز گذشـته واکسیناسـیون عوامـل بخـش‬ ‫حمل و نقل عمومی و خدمات شـهری شـهرداری در‬ ‫حـال انجـام اسـت‪ .‬او ادامـه داد‪ :‬حـدود ‪ ۲۵‬هـزار نفر‬ ‫راننـده نـاوگان حمل و نقـل عمومی اعم از تاکسـی‪،‬‬ ‫اتوبـوس و متـرو داریم که برای مصونیـت رانندگان و‬ ‫راهبـران از ابتلای ویـروس کرونـا در مرکز تجمیعی‬ ‫واکسیناسـیون انهـا انجام می شـود‪ .‬جعفریان فر گفت‪:‬‬ ‫از همـه راننـدگان حمـل و نقل عمومی تاکسـی های‬ ‫پلاک ت یـا زرد‪ ،‬سـرویس مـدارس و اژانـس و‬ ‫اینترنتی درخواسـت می شـود بـا همراه داشـتن کارت‬ ‫شـهری معتبـر خـود جهـت انجـام واکسیناسـیون به‬ ‫مرکـز تجمیعـی واکسیناسـیون ورزشـگاه گل نرگس‬ ‫واقـع در پـل تمـدن مراجعـه کنند‪.‬‬ ‫اغاز ثبت نام بدون کنکور‬ ‫دانشگاه پیام نور استان‬ ‫اصفهان‬ ‫عالقه منـدان بـرای ثبـت نـام بـدون کنکـور در‬ ‫دانشـگاه پیـام نـور اسـتان تـا بیسـتم مـرداد فرصت‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرگـزاری صـدا و سـیما‪ ،‬رئیـس‬ ‫دانشـگاه پیام نور اسـتان اصفهان گفـت‪ :‬متقاضیان و‬ ‫عالقه منـدان به تحصیـل در مقطع کارشناسـی بدون‬ ‫کنکـور و بـدون ازمون (بر اسـاس سـوابق تحصیلی)‬ ‫همـراه بـا انتخـاب رشـته سراسـری از طریق سـایت‬ ‫سـازمان سـنجش به نشـانی ‪www.sanjesh.org‬‬ ‫از ‪ ۱۴‬تـا ‪ ۲۰‬مـرداد ثبـت نـام کنند‪.‬‬ ‫دکتـر جاللـی افـزود‪ :‬اعطـای انـواع وام هـای‬ ‫شـهریه و تسـهیالت بانکـی بـا کارمـزد ‪ ۲‬درصـد‪،‬‬ ‫بـاز پرداخـت شـهریه بـه صـورت اقسـاطی‪ ،‬تنـوع‬ ‫در عناویـن رشـته هـا‪ ،‬دارا بـودن پایین تریـن مبلـغ‬ ‫شـهریه در بیـن دانشـگاه های دولتی و شـهریه بگیر‪،‬‬ ‫امـکان مهمـان و انتقال به شـهر مورد نظر دانشـجو‪،‬‬ ‫بیشـترین امـار قبولـی در ازمون هـای اسـتخدامی و‬ ‫تحصیلات تکمیلـی‪ ،‬امـکان تحصیـل ایمـن بـرای‬ ‫شـاغلین و بانـوان خانـه دار‪ ،‬تحصیل همزمـان در دو‬ ‫رشـته‪ ،‬امـکان تغییر رشـته‪ ،‬امـوزش حضـوری‪ ،‬نیمه‬ ‫حضـوری و الکترونیکـی‪ ،‬انتخاب محل دلخـواه برای‬ ‫ازمون هـای پایـان تـرم حضوری‪ ،‬مرخصـی تحصیلی‬ ‫بـرای مشـموالن در نخسـتین نیمسـال تحصیلی در‬ ‫ایـن دانشـگاه فراهـم شـده اسـت‪ .‬او گفت‪ :‬دانشـگاه‬ ‫پیـام نـور رتبه نخسـت امـوزش الکترونیک در سـال‬ ‫تحصیلـی ‪ ۱۳۹۹ - ۱۴۰۰‬را در بیـن دانشـگاه های‬ ‫کشـور کسـب کرد‪.‬‬ ‫کاهش ورود خودرو های‬ ‫غیربومی به اصفهان‬ ‫بـا اعمـال محدودیت هـای مرتبط با سـتاد کرونا و‬ ‫افزایش شـمار جریمه هـا‪ ،‬ورود خودرو هـای غیربومی‬ ‫به این اسـتان بسـیار کم شـده اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرگزاری صدا و سـیما‪ ،‬رییس پلیس‬ ‫راهـور اصفهـان گفـت‪ :‬بیشـترین دارندگان خـودرو با‬ ‫پالک هـای غیربومـی نیـز از سـاکنان خـود اصفهان‬ ‫هسـتند که تـردد ان ها بالمانع اسـت‪.‬‬ ‫سـرهنگ محمدرضـا محمدی با اشـاره بـه اینکه‬ ‫محدودیـت تردد در سـاعات ‪ ۲۲‬تـا ‪ ۳‬بامداد همچنان‬ ‫برقرار اسـت و جریمه هـا از طریق دوربیـن و ماموران‬ ‫ایـن نهـاد بـرای متخلفـان منظـور می شـودافزود‪:‬‬ ‫جریمـه ورود بـه شـهر های قرمـز یـک میلیـون و‬ ‫پنجـاه هـزار تومـان‪ ،‬شـهر های نارنجی پانصـد و ‪۲۵‬‬ ‫هـزار تومـان و تردد شـبانه دویسـت و ‪ ۱۰‬هزار تومان‬ ‫اعمـال می شـود‪ .‬او بـا بیـان اینکـه توقف در حاشـیه‬ ‫پارک هـا و بوسـتان ها نیـز مشـمول اعمـال جریمـه‬ ‫می شـود‪ ،‬گفـت‪ :‬در ایـن زمینـه نیـز سـامانه مکانیزه‬ ‫ثبـت تخلـف راهـور و مامـوران جریمه هـا را ثبـت‬ ‫می کننـد‪ .‬اکنون ‪ ۲۸۵‬شـهر کشـور از جملـه اصفهان‬ ‫در وضعیـت قرمز‪ ۱۱۰ ،‬شـهر در وضعیت نارنجی‪۵۳ ،‬‬ ‫شـهر در وضعیـت زرد قـرار دارند‪.‬‬ ‫شنبه | ‪ 16‬مرداد ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4137‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫سرپرست جدید انتخاب شد‬ ‫اغاز تغییرات در شهرداری اصفهان‬ ‫گــروه اصفهــان| اعضــای شــورای اســامی شــهر‬ ‫اصفهــان علیرضــا بوژمهرانــی را بــه عنــوان سرپرســت‬ ‫شــهرداری اصفهــان انتخــاب کردنــد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایمنــا‪ ،‬نخســتین جلســه علنــی شــورای‬ ‫ششــم شــهر اصفهــان بــا دســتور انتخــاب سرپرســت‬ ‫شــهرداری برگــزار شــد‪ .‬اعضــای منتخــب شــورا در ایــن‬ ‫جلســه بــا ‪ ۱۱‬رای از ‪ ۱۲‬رای علیرضــا پوژمهرانــی را بــه‬ ‫عنــوان سرپرســت شــهرداری تــا زمــان تاییــد نهایــی‬ ‫شــهردار اینــده اصفهــان انتخــاب کردنــد‪ .‬بوژمهرانــی چنــد‬ ‫ســال پیــش نیــز پــس از اســتیضاح مرتضــی ســقائیان نژاد‬ ‫تــا زمــان انتخــاب شــهردار‪ ،‬سرپرســت شــهرداری شــده بود‪.‬‬ ‫او اکنــون مدیــرکل حسابرســی و مدیــر واحــد خزان ـه داری‬ ‫شــهرداری اصفهــان بــوده و پیشــتر نیــز مدیــر امــور مالــی‬ ‫شــهرداری بــوده اســت‪ .‬سرپرســت شــهرداری اصفهــان پس‬ ‫از انتخــاب توســط اعضــای شــورای ششــم گفــت‪ :‬از ســال‬ ‫‪ ۱۳۷۱‬در شــهرداری اصفهــان حضــور دارم و پیــش از ان‬ ‫در ســپاه پاســداران و وزارت کشــور اقدامــات مالــی انجــام‬ ‫مـی دادم‪ .‬بوژمهرانــی افــزود‪ :‬انتخــاب اعضــای جدیــد شــورا‬ ‫توســط مــردم را تبریــک می گویــم و امیــدوارم ایــن انتخــاب‬ ‫منشــا خیــر و برکــت بــرای مــردم شــهر شــهیدان باشــد و‬ ‫شــهروندان اصفهــان بتواننــد انچه را اســتحقاق دارند کســب‬ ‫کننــد‪ .‬او ادامــه داد‪ :‬سرپرســت شــهرداری تــا زمــان انتخاب و‬ ‫تاییــد نهایــی شــهردار اینــده‪ ،‬اداره امــور جــاری شــهرداری و‬ ‫تهیــه اطالعــات اولیــه بــرای شــروع کار شــهردار جدیــد را بر‬ ‫عهــده خواهــد داشــت‪ .‬بوژمهرانــی گفــت‪ :‬در اولیــن اقــدام به‬ ‫عنــوان سرپرســت شــهرداری‪ ،‬بایــد شــهر را بــرای اســتقبال‬ ‫باشــکوه از ایــام محــرم امــاده کنیــم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬پیام بوژمهرانی پــس از انتصاب به عنوان‬ ‫سرپرست شهرداری اصفهان‬ ‫سرپرســت شــهرداری اصفهــان بعــد از انتصــاب توســط‬ ‫شــورای اســامی شــهر پیامــی صــادر کــرد‪ .‬در پیــام او امــده‬ ‫اســت‪ :‬ضمــن عــرض تشــکر از حســن اعتمــاد اعضــای‬ ‫شــورای اســامی شــهر و بــا ارزوی توفیــق روزافــزون بــرای‬ ‫ایــن گرامیــان در راه پیشــبرد اهــداف انقــاب مردمــی و‬ ‫نظــام اســامی کشــورمان و خدمــت رســانی بــه شــهروندان‬ ‫صاحــب کرامــت شــهر شــهیدان اصفهــان فیــروزه ای و بــا‬ ‫قدردانــی از تالش هــا و زحمــات مقامــات‪ ،‬مدیــران‪ ،‬کارکنــان‬ ‫و کارگــران محتــرم شــهرداری در دوره گذشــته مدیریــت‬ ‫شــهری بویــژه جنــاب اقــای دکتــر نــوروزی شــهردار محترم‬ ‫و بــا قدردانــی از خدمــات و حمایت هــای اعضــای محتــرم‬ ‫پنجمیــن دوره شــورای اســامی شــهر اصفهــان‪ ،‬دســت بــه‬ ‫دعــا برمــی دارم و از ذوات مقــدس ائمــه طاهریــن ســام‬ ‫ا‪ ...‬علیهــم اجمعیــن مــدد می طلبــم تــا همــراه و در کنــار‬ ‫تمامــی پرســنل شــریف و زحمتکــش شــهرداری بتوانیــم‬ ‫تــا انتخــاب و اغــاز کار شــهردار جدیــد شــهر‪ ،‬اداره امــور‬ ‫شــهرداری را بــه بهتریــن شــکل ممکــن انجــام دهیــم‪ .‬در‬ ‫استان‬ ‫‪3‬‬ ‫شهردار چادگان ابقا شد‬ ‫اعضای شـورای اسلامی شـهر چـادگان در مراسـم‬ ‫تحلیـف کـه در فرمانـداری چـادگان برگـزار شـد‪ ،‬میثـم‬ ‫عابدینـی را بـ ه عنـوان رئیـس جدید ایـن شـورا انتخاب‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫فرمانـدار چادگان در ابتدای این جلسـه گفت‪ :‬فرصت‬ ‫خدمـت بـه مـردم را در ایـن حـوزه غنیمـت بدانیـد تا در‬ ‫درجـه اول رضایت خداوند متعـال و بعد از ان هم رضایت‬ ‫مـردم حاصـل و عملی شـود‪ .‬عباس توکلی افـزود‪ :‬قانون‬ ‫روال کار را بـرای انتخاب رئیس و اعضاء مشـخص کرده‬ ‫کـه امـروز اجرایـی و عملـی می شـود‪ .‬وی خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪ :‬در ایـن انتخابـات‪ ،‬جایـگاه نائب رئیسـی شـورا نیز‬ ‫بـه رای گیری گذاشـته شـد که مهدی نجـاری به عنوان‬ ‫نائب رئیس‪ ،‬مجتبی کرمی خزانه دار‪ ،‬امیرحسـین عباسـی‬ ‫و فرهـاد هاشـمی منشـی‪ ،‬انتخـاب و همچنیـن مجتبی‬ ‫کرمـی نیـز به عنوان نماینده شـورای شهرسـتان معرفی‬ ‫شـدند‪ .‬همچنین رئیس و اعضای شـورای اسلامی شهر‬ ‫چـادگان بـا ‪ ۵‬رای قاطـع‪ ،‬محمـد عـرب چادگانـی را به‬ ‫عنـوان سرپرسـت و شـهردار جدید‪ ،‬ابقـا و معرفی کردند‪.‬‬ ‫اعضای هیات رئیسه شورای‬ ‫شهر اران و بیدگل انتخاب‬ ‫شدند‬ ‫ایــن رابطــه از تمامــی همــکاران محتــرم تقاضای مســاعدت‬ ‫و همــکاری دارم و امیــدوارم نهایــت کوشــش و تــاش خــود‬ ‫را بــرای تحقــق ایــن هــدف بــه عمــل اورنــد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬برای استقرار فرهنگ دینی در اصفهان تالش‬ ‫می کنیم‬ ‫بــه گفتــه رئیــس شــورای اســامی شــهر‪ ،‬اصفهــان‬ ‫همــواره شــهر مومنــی بــوده اســت امــا بایــد بــرای اســتقرار‬ ‫فرهنــگ دینــی بیــش از پیــش تــاش کــرد و در ایــن‬ ‫راســتا هرچــه ضــرورت دارد را بــه منصــه ظهــور برســانیم‪.‬‬ ‫محمــد نورصالحــی در جلســه علنــی شــورای اســامی‬ ‫شــهر اصفهــان اظهــار کــرد‪ :‬بــا تــوکل بــه خداونــد متعــال‬ ‫و ســرلوحه قــرار دادن منــش اولیــا و انبیــا‪ ،‬بــدون هیــچ‬ ‫قصــد و غرضــی جــز رضــای خــدا و مــردم خدمــت خــود‬ ‫در شــورای اســامی را اغــاز می کنیــم‪ .‬او افــزود‪ :‬مــا از‬ ‫امــروز عضــو شــورای شــهر اصفهــان‪ ،‬شــهر شــهیدان‪،‬‬ ‫شــهر شــیخ بهایــی و عالمــه مجلســی و دیگــر عالمــان‬ ‫و دانشــمندان برجســته‪ ،‬شــهر ارادتمنــدان بــه معصومیــن‪،‬‬ ‫شــهر ایثارگــران و شــهر زندگــی‪ ،‬زنــده رود و بــی زاینــده رود‬ ‫هســتیم‪ .‬رئیــس شــورای اســامی شــهر اصفهــان تصریــح‬ ‫کــرد‪ :‬بــه فرمــوده مقــام معظــم رهبــری‪ ،‬اصفهــان مرکــز‬ ‫نورافشــانی جهــان اســام بــوده اســت و بایــد ادامــه پیــدا‬ ‫کنــد؛ بایــد بدانیــم در چنیــن شــهری خدمــت خواهیــم کرد‬ ‫و تــاش کنیــم بــه شــعارهایی کــه در زمــان انتخابــات‬ ‫مطــرح کردیــم و در راســتای جبــران مــواردی کــه اعتقــاد‬ ‫داشــتیم در شــهر خالــی اســت‪ ،‬عمــل کنیــم‪ .‬او ادامــه داد‪:‬‬ ‫اصفهــان همــواره شــهر مومنــی بــوده اســت امــا بایــد‬ ‫بــرای اســتقرار فرهنــگ دینــی بیــش از پیــش تــاش‬ ‫کــرد و در ایــن راســتا هرچــه ضــرورت دارد را بــه منصــه‬ ‫ظهــور برســانیم‪ .‬نورصالحــی اضافــه کــرد‪ :‬از مردمــی کــه‬ ‫امیدوارانــه و مطالبه گرانــه پــای صندوق هــای رای حضــور‬ ‫یافتنــد و از اعضــای شــورا کــه در انتخــاب هیئــت رئیســه‬ ‫نمــاد عالــی وحــدت‪ ،‬همدلــی و همســویی شــدند تشــکر‬ ‫می کنــم‪ .‬تــک تــک اعضــا را شایســته تر از خــود بــرای‬ ‫منصــب ریاســت می دانــم امــا بــا توجــه بــه نظــری کــه‬ ‫بــود پذیرفتــم و امیــدوارم در کنــار دیگــر اعضــای هیئــت‬ ‫رئیســه بتوانیــم پاســخگوی اعتمــاد اعضــای شــورا باشــیم‬ ‫و تــا پایــان دوره بــا ایــن همدلــی فعالیــت کنیــم‪ .‬او‬ ‫ابــراز امیــدواری کــرد‪ :‬اعضــای شــورا بتواننــد در انتخــاب‬ ‫شــهردار بــا وفــاق و همدلــی‪ ،‬فــردی شایســته و منطبــق‬ ‫بــا دیدگاه هــای شــورای اســامی شــهر را انتخــاب کننــد‪.‬‬ ‫رئیــس شــورای اســامی شــهر اصفهــان افــزود‪ :‬بــه عنوان‬ ‫یــک شــهروند از زحمــات شــهردار و اعضــای شــورای‬ ‫شــهر در مدیریــت پنجــم کــه دغدغــه زیــادی بــرای شــهر‬ ‫داشــتند و در راســتای ان فعالیــت بســیار کردنــد‪ ،‬تشــکر‬ ‫می کنــم‪.‬‬ ‫بهره برداری از پروژه های عمرانی‪ ،‬خدماتی‪ ،‬ورزشی و فرهنگی منطقه ‪ 8‬شهرداری اصفهان؛‬ ‫منطقه ‪ 8‬صاحب ایستگاه اتش نشانی شد‬ ‫در صد و پنجمین برنامه افتتاحیه های شهرداری اصفهان‪،‬‬ ‫ایستگاه اتش نشانی شهید خداداد امینی و بوستان های شهدای‬ ‫فردوان‪ ،‬پاکبان‪ ،‬گندم و مینا در منطقه هشت به ارزش ‪۲۰۳‬‬ ‫میلیارد تومان به بهره برداری رسید‪.‬‬ ‫پروژه ایستگاه اتش نشانی شهید خداداد امینی به جهت‬ ‫تراکم جمعیتی زیاد خانه اصفهان‪ ،‬بهرام اباد‪ ،‬مارچین و‬ ‫بخش هایی از منطقه ‪ ۱۲‬یکی از پروژه های مهم و کلیدی‬ ‫شمال شهر اصفهان است‪ .‬ایستگاه اتش نشانی شهید خداداد‬ ‫امینی در زمینی به مساحت هزار و ‪ ۸۰۰‬مترمربع با زیربنای‬ ‫هزار و ‪ ۲۰۰‬مترمربع شامل شش اشیانه احداث شده است‪.‬‬ ‫همچنین در منطقه هشت‪ ،‬چهار پارک محلی جمعا به مساحت‬ ‫‪ ۲۰‬هزار مترمربع افتتاح شد؛ پارک محلی شهدای فردوان در‬ ‫محله فردوان به مساحت هزار و ‪ ۸۰۰‬مترمربع‪ ،‬پارک مینا در‬ ‫حاشیه اتوبان ردانی پور‪ ،‬پارک محله پرتمان با مساحت سه‬ ‫هزار مترمربع که به نام «پارک پاکبان» نامگذاری شده و‬ ‫پارک گندم در محله شمس اباد مورد بهره برداری قرار گرفت‪.‬‬ ‫همچنین عملیات اجرایی زمین روباز ورزشی اصفهان ویال‪،‬‬ ‫سالن سرپوشیده ورزش های رزمی شهدای شمس اباد‪ ،‬احداث‬ ‫منبع ذخیره اب چشمه کساره و پیاده روسازی گذر اصلی منطقه‬ ‫به متراژ ‪ 44‬هزار مترمربع و ‪ ...‬اغاز شد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬بیش از ‪ 70‬درصد منابــع مالی پروژه های‬ ‫منطقه ‪ 8‬تامین شده است‬ ‫مدیر منطقه ‪ 8‬شهرداری در این ایین اظهار کرد‪ :‬در بدو‬ ‫ورود به منطقه هشت با اتفاقات ناگوار اعتراضات سال ‪ ۹۸‬و‬ ‫سپس شیوع ویروس کرونا روبرو شدیم که شرایط را سخت تر‬ ‫کرد اما با وجود شرایط سخت اقتصادی و تحریم ها تمامی‬ ‫پروژه ها با تامین اعتبار سه برابری به سرانجام رسید‪ .‬محمد‬ ‫کیهانی با بیان اینکه خوشه چین زحمات همکارانم در منطقه‬ ‫هستم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بسیاری از پروژه ها بیش از یک دهه بود که‬ ‫در صف تکمیل بوده است‪ ،‬این پروژه ها ماه ها پیش تکمیل‬ ‫و در اختیار شهروندان قرار گرفته و امروز به صورت رسمی‬ ‫افتتاح شده است‪ .‬کیهانی خاطرنشان کرد‪ :‬تمامی اعتبارات مالی‬ ‫پروژه هایی که امروز در منطقه هشت کلنگ زنی شد در خزانه‬ ‫این منطقه وجود دارد‪ .‬در واقع بیش از ‪ ۷۰‬درصد منابع مالی ان‬ ‫پیش بینی شده است و جای هیچ نگرانی برای اجرای پروژه ها‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬برنامه اصفهان ‪ 1405‬راهکاری برای باز کردن‬ ‫گره های کور شهر‬ ‫قدرت اله نوروزی در ایین بهره برداری از پروژه های عمرانی‪،‬‬ ‫خدماتی‪ ،‬ورزشی و فرهنگی منطقه ‪ ۸‬شهرداری اصفهان‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬مدیریت چهارساله گذشته همواره از ساحل ارامش دوری‬ ‫اصفهان‬ ‫کرد و با زدن خود به امواج دریا همه جای شهر را خانه خود‬ ‫پنداشت‪ ،‬به همین دلیل است که در این روزها تا پاسی از‬ ‫شب منطقه به منطقه باید برای افتتاح برویم‪ .‬او با بیان اینکه‬ ‫درمجموع پروژه های مختلف طی روزهای گذشته به عالوه‬ ‫پروژه اجالس حدود ‪ 3‬هزار و ‪ 200‬میلیارد تومان کار عمرانی‬ ‫تقدیم مردم اصفهان شده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬خدا را شاکریم‬ ‫که فرصت خدمت را فراهم کرد تا مجموعه ای از مدیران‬ ‫همدل و همراه به قصد خدمت به مردم سر از پا نشناختند و‬ ‫در همه جای شهر امر خدمت رسانی به صورت مستمر را‬ ‫تداوم بخشیدند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬امروز تمامی مناطق و سازمان های‬ ‫شهرداری دستخوش تحوالت بزرگی شده است‪ ،‬ظرف چهار‬ ‫سال گذشته این ششمین ایستگاه اتش نشانی است که یا در‬ ‫حال ساخت است یا ساخته شده است‪ .‬ایستگاه های اتش نشانی‬ ‫اطشاران و خانه اصفهان ساخته شده‪ ،‬احداث ایستگاه ناژوان‬ ‫اغاز و عملیات اجرایی ایستگاه اتش نشانی چهارباغ تا ‪ 95‬درصد‬ ‫پیشرفت فیزیکی داشته و کلنگ ایستگاه اتش نشانی منطقه‬ ‫‪ 7‬زمین زده شد‪ .‬او با بیان اینکه ‪ 6‬ایستگاه طی این دوره‬ ‫مدیریت شهرداری یا اماده افتتاح و افتتاح شده یا اینکه عملیات‬ ‫اجرایی ان اغاز شده است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬اگر طی ‪ 40‬سال گذشته‬ ‫اینگونه حرکت می کردیم این شهر امروز باید از ‪ 60‬ایستگاه‬ ‫اتش نشانی برای تاب اوری شهر‪ ،‬افزایش ایمنی و ارامش مردم‬ ‫برخوردار بود‪ .‬نوروزی گفت‪ :‬گره های کور منطقه ‪ 8‬را می دانم‬ ‫و اطمینان دارم اگر بر اساس برنامه اصفهان ‪ 1405‬حرکت‬ ‫کنیم این مشکالت یکی پس از دیگری برطرف می شود‪.‬‬ ‫برنامه ‪ 1405‬راهکارهای متعدد برای مسائل مختلف شهری‬ ‫نشان داده است بنابراین باید به گونه ای حرکت کنیم که امید‬ ‫را در دل مردم بیشتر کنیم‪ .‬او با بیان اینکه هر یک از شرایط‬ ‫کرونایی‪ ،‬اقتصادی و تحریم های کشور می توانست بهانه ای‬ ‫برای کار نکردن باشد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬این در حالی است که بودجه‬ ‫‪ 2‬هزار و ‪ 700‬میلیاردی ابتدای این دوره مدیریت شهرداری‬ ‫به ‪ 10‬هزار میلیارد تومان رسید که تاکنون نیز مبلغ ‪ 3‬هزار و‬ ‫‪ 400‬میلیارد تومان ان معادل ‪ 34‬درصد بودجه تحقق یافته‬ ‫است‪ .‬به طورقطع حرکت در مسیر برنامه ها موجب تحقق کامل‬ ‫بودجه تا پایان سال می شود و این موضوع نشان دهنده عمل‬ ‫به وعده ها است‪ .‬نوروزی ادامه داد‪ :‬در این چهار سال بیش از‬ ‫‪ ۲۰۰‬اتوبوس جدید به ناوگان حمل ونقل عمومی اضافه و حدود‬ ‫‪ ۳۰۰‬اتوبوس و بیش از ‪ ۵۰۰‬تاکسی بازسازی و نوسازی شده‬ ‫است‪ .‬دو رام قطار به قطارهای خط یک مترو اضافه و خط دو‬ ‫مترو به سرعت در حال ساخت است‪ .‬سازمان عمران شهرداری‬ ‫اصفهان طی چهار سال گذشته شبی نبوده که مشغول اسفالت‬ ‫و فعالیت های عمرانی در کوچه ها و خیابان ها نباشند و این‬ ‫فعالیت ها بر اساس برنامه و انگیزه صورت گرفته است‪ .‬او اضافه‬ ‫کرد‪ :‬با تجهیزات خریداری شده و ایجاد ایستگاه های جدید هیچ‬ ‫زمانی شهرداری اصفهان اینگونه مسلح برای غلبه بر حوادث‬ ‫اعضای هیات رئیسـه ششـمین دوره شورای اسالمی‬ ‫شـهر اران و بیـدگل روز پنجشـنبه هم زمان بـا برگزاری‬ ‫اییـن تحلیف انتخاب شـدند و بر این پایه‪ ،‬عبـدا‪ ...‬بابازاده‬ ‫بـه عنوان رئیس شـورا معرفی شـد‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایرنا‪ ،‬پـس از رای گیری اعضای شـورای‬ ‫اسلامی شـهر اران و بیدگل برای انتخاب اعضای هیات‬ ‫رئیسـه‪ ،‬محمـد باللی نایب رئیسـی این شـورا را بر عهده‬ ‫گرفت‪ .‬همچنین محسـن رمضانی به عنوان منشـی اول‪،‬‬ ‫عباس علیزاده به عنوان منشـی دوم و حسـین ناظمی به‬ ‫عنوان خزانه دار ششـمین دوره شورای اسالمی شهر اران‬ ‫و بیـدگل انتخاب شـدند‪ .‬بـا رای اعضای ششـمین دوره‬ ‫شـورای اسلامی اران و بیدگل‪ ،‬محمدحسـین فائض پور‬ ‫بـه عنـوان سرپرسـت شـهرداری اران و بیـدگل انتخاب‬ ‫شـد‪ .‬در ایین تحلیف اعضای شـورای اسالمی شهر اران‬ ‫و بیدگل‪ ،‬هفت عضو این شـورا سـوگندنامه قرائت شـد‪.‬‬ ‫سیزدهمین دوره انتخابات رئیس جمهوری و ششمین‬ ‫دوره شـوراهای اسلامی شـهر‪ ،‬روسـتا و عشـایری و‬ ‫میـان دوره ای پنجمین دوره خبـرگان رهبری و یازدهمین‬ ‫دوره مجلـس شـورای اسلامی روز جمعـه ‪ ۲۸‬خردادماه‬ ‫برگزار شـد‪.‬‬ ‫در ایـن انتخابـات رضـا چاقیـان ارانـی پنـج هـزار و‬ ‫‪ ۳۲۲‬رای‪ ،‬عباسـعلی دهقانـی ارانـی چهـار هـزار و ‪۹۵۹‬‬ ‫رای‪ ،‬حسـین ناظمی بیدگلی ‪ ۴‬هـزار و ‪ ۸۴۲‬رای‪ ،‬عبداهلل‬ ‫بابـازاده ارانـی چهـار هـزار و ‪ ۷۳۳‬رای‪ ،‬عبـاس علیـزاده‬ ‫ارانـی چهـار هـزار و ‪ ۵۱۹‬رای‪ ،‬محسـن رمضانی بیدگلی‬ ‫چهـار هـزار و ‪ ۳۱۹‬رای و محمـد باللـی بیدگلـی چهـار‬ ‫هـزار و ‪ ۱۹‬رای بـه ترتیـب بـا کسـب بیشـترین رای‬ ‫بـه عنـوان عضـو شـورای اسلامی شـهر اران و بیدگل‬ ‫انتخاب شـدند‪.‬‬ ‫‪ ۳‬بیمار مبتال به کرونا در‬ ‫منطقه کاشان جان باختند‬ ‫و بحران ها نبوده است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬تمامی وعده های داده شده محقق شد‬ ‫رئیس شورای اسالمی دوره پنجم نیز در این مراسم ضمن‬ ‫ابراز خرسندی از جریان داشتن زندگی در این دوره مدیریت‬ ‫شهری‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اینکه تا اخرین ساعات خدمت این دوره‬ ‫مدیریت شهری همه در حال تالش برای پیش بردن امور‬ ‫مردم هستند جای سپاسگزاری دارد و همه باید بابت این اتفاق‬ ‫خوشحال باشند‪ .‬علیرضا نصر تصریح کرد‪ :‬حدود ‪ 6‬ماه پیش و تا‬ ‫پیش از ثبت نام انتخابات شوراها در صحن علنی گفتم مدیریت‬ ‫شهری فارغ از جریان انتخابات تا اخرین ساعات ماموریت‬ ‫لحظه ای از مسئولیت خود پا پس نخواهد گذاشت و امروز که‬ ‫اخرین ساعات کار شورای پنجم است تحقق ان گفته است‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬در همه مناطق تالش های بسیار خوبی صورت‬ ‫گرفته و انچه در ایام انتخابات ‪ 4‬سال پیش مبنی بر چهل ستون‬ ‫شهر فردا وعده دادیم در حوزه های مختلف عمرانی‪ ،‬فرهنگی‪،‬‬ ‫اجتماعی‪ ،‬زیست محیطی و ‪...‬عمل شده است‪ ،‬هیچ اقدامی در‬ ‫جهت رفاه و اسایش مردم از قلم نیفتاد و کسی امروز نمی تواند‬ ‫به ما خرده بگیرد که از یک موضوع غافل شده و به موضوعات‬ ‫دیگر پرداخته شد زیرا برای همه کارهای انجام شده سند و‬ ‫مدرک وجود دارد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬انچه در این دوره مدیریت شهری‬ ‫انجام شد بر ان رضایت داشتیم و تقدیر الهی را بر همه امور‬ ‫پذیرفتیم‪.‬‬ ‫بـه گفته مدیر روابط عمومی دانشـگاه علوم پزشـکی‬ ‫کاشـان سـه مرد ‪ ۵۸ ،۵۲‬و ‪ ۵۲‬سـاله مبتال بـه کرونا اخر‬ ‫هفتـه گذشـته در مرکزهـای درمانـی کاشـان و اران و‬ ‫بیدگل جـان باختند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش ایرنا‪ ،‬مریـم امیدی اظهار داشـت‪ :‬شـمار‬ ‫ازمایـش مثبت ویروس کرونا در شهرسـتان های کاشـان‬ ‫و اران و بیـدگل بـا ثبـت ‪ ۲۸۵‬مـورد جدید بـه ‪ ۳۱‬هزار و‬ ‫‪ ۲۱۴‬نفـر رسـید‪ .‬وی افـزود‪ :‬اکنـون ‪ ۸۵۰‬بیمـار مبتال به‬ ‫کرونـا در مرکزهای درمانی این منطقه بسـتری هسـتند‬ ‫کـه از ایـن تعـداد‪ ۶۶۹ ،‬نفـر در کاشـان و ‪ ۱۸۱‬نفـر در‬ ‫اران و بیـدگل تحـت مراقبـت و درمـان قـرار دارنـد‪ .‬وی‬ ‫شـمار بیمـاران کووید ‪ ۱۹‬بسـتری در بخش مراقبت های‬ ‫ویـژه مرکزهـای درمانی منطقـه کاشـان را ‪ ۷۶‬نفر اعالم‬ ‫کـرد و افـزود‪ ۶۸ :‬از بیمـاران در کاشـان و هشـت نفر در‬ ‫اران و بیـدگل بسـتری هسـتند‪ .‬مدیـر روابـط عمومـی‬ ‫دانشـگاه علوم پزشـکی کاشـان اظهار داشـت‪ ۲۱۲ :‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۰۱‬نفـر از اغـاز شـیوع کرونـا (اسـفند ‪ )۱۳۹۸‬تاکنون‬ ‫بـه مرکزهـای بسـتری‪ ،‬تشـخیص سـرپایی و درمانـی‬ ‫شهرسـتان های اران و بیـدگل و کاشـان مراجعـه کردند‬ ‫و ‪ ۱۳‬هـزار و ‪ ۳۲۰‬بیمـار حـاد تنفسـی ترخیـص شـدند‪.‬‬ ‫امیـدی ادامـه داد‪ ۴۲ :‬بیمـار جدیـد حـاد تنفسـی با سـن‬ ‫‪ ۱۸‬تـا ‪ ۸۹‬سـال در مرکزهـای درمانـی کاشـان و ‪ ۹‬نفـر‬ ‫بـا سـن ‪ ۱۶‬تـا ‪ ۷۶‬سـال در اران و بیـدگل تحت مراقبت‬ ‫و درمـان بسـتری شـدند‪ .‬مدیـر روابط عمومی دانشـگاه‬ ‫علـوم پزشـکی کاشـان بـا بیان اینکـه ‪ 72‬سـاعت پیش‬ ‫‪ ۵۷۵‬نفر کلینیک های حاد تنفسـی این دانشـگاه مراجعه‬ ‫کردنـد‪ ،‬اضافـه کرد‪ ۲ :‬هـزار و ‪ ۶۵۷‬نفر نیز شـمار پذیرش‬ ‫بسـتری موقت در مرکزهـای ریفـرال (زیرمجموعه) این‬ ‫دانشـگاه است‪ .‬وضعیت کرونایی کاشـان و اران و بیدگل‬ ‫بـا تداوم تشـدید بحـران کرونا در این شهرسـتان ها قرمز‬ ‫و بـا توجـه بـه تکمیـل ظرفیت بیمارسـتان های شـهید‬ ‫بهشـتی و سیدالشـهدا(ع) اضطراری شـده است‪ .‬جمعیت‬ ‫نزدیک به ‪ ۵۰۰‬هزارنفری شهرسـتان های کاشـان و اران‬ ‫و بیدگل‪ ،‬زیرپوشـش خدمات بهداشتی و درمانی دانشگاه‬ ‫علـوم پزشـکی کاشـان قـرار دارد‪ .‬شهرسـتان کاشـان با‬ ‫جمعیـت افـزون بـر ‪ ۳۶۴‬هزار نفـر در فاصله حـدود ‪۲۰۰‬‬ ‫کیلومتری شـمال اصفهان و شهرسـتان اران و بیدگل با‬ ‫بیـش از ‪ ۱۰۳‬هزار نفر جمعیـت در حدود ‪ ۲۱۵‬کیلومتری‬ ‫اصفهان قـرار دارد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫جامعه‬ ‫شنبه | ‪ 16‬مرداد ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4137‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫بازار داغ انتخاب رشته در اصفهان‬ ‫کوتاه از کشور‬ ‫برنامه های اصالحی با استفاده‬ ‫از روش های نوین اموزشی در‬ ‫حال اجراست‬ ‫مدیرکل زندان های استان تهران گفت‪ :‬شرط اصلی‬ ‫موفقیت در اصالح و تربیت که از وظایف مهم زندانبانی و‬ ‫جزء اولویت های دوازده گانه سازمان است‪ ،‬توجه به مباحث‬ ‫فرهنگی و تربیتی است‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬مدیرکل زندان های استان تهران گفت‪:‬‬ ‫شرط اصلی موفقیت در اصالح و تربیت که از وظایف مهم‬ ‫زندانبانی و جز اولویت های دوازده گانه سازمان است‪ ،‬توجه‬ ‫به مباحث فرهنگی و تربیتی است‪ .‬او همچنین تصریح‬ ‫نمود‪ :‬خوشبختانه چرخه ارتکاب جرم در میان جامعه بانوان‬ ‫محدودتر است و قضات نیز در هنگام بروز جرم تا حد امکان‬ ‫از صدور حکم حبس برای انان اجتناب می ورزند و تعداد‬ ‫بسیار کم جمعیت زنان زندانی در استان تهران نسبت به‬ ‫جمعیت مردان گواه این امر است‪ .‬مدیرکل زندان های استان‬ ‫تهران افزود‪ :‬زندان جز الینفک جامعه است‪ ،‬وقتی جرائمی‬ ‫که اغلب دارای شاکی خصوصی هستند‪ ،‬مراجع قضائی‬ ‫ناگزیر از صدور حکم حبس هستند‪ .‬حیات الغیب با تاکید‬ ‫بر سیاست های رئیس سازمان در خصوص اجرای دقیق‬ ‫طرح طبقه بندی زندانیان و تفکیک متهمین از محکومین‬ ‫اظهار داشت‪ :‬کار اصلی ما اصالح و تربیت زندانیان است و‬ ‫این مسئولیت خطیر ایجاب می کند با استفاده از ابزار متنوع‬ ‫و خالقانه و نیز استفاده از روش های نوین علمی‪ ،‬اموزشی‪،‬‬ ‫تربیتی و برنامه ریزی مدون خدمت رسانی کنیم‪ .‬حیات الغیب‬ ‫ادامه داد‪ :‬ارتقای کیفیت برنامه های اصالحی و تربیتی از‬ ‫برنامه های اصلی سازمان زندان هاست که به منظور بازگشت‬ ‫سعادتمندانه مددجو به جامعه و صیانت از حریم خانواده اجرا‬ ‫می شود‪ .‬مقام عالی زندان های استان تهران با گرامیداشت‬ ‫روز خانواده تاکید کرد‪ :‬خانواده به عنوان کوچک ترین نهاد‬ ‫اجتماعی‪ ،‬اسیب پذیرترین گروه در جامعه است‪ ،‬به طوری که‬ ‫اکثر مشکالت و اسیب ها ابتدا در خانواده ها بروز پیدا می کند‬ ‫و در صورت عدم پیشگیری و برخورد ناصحیح با ان ها‪،‬‬ ‫به درون جامعه نیز رسوخ می کند و در این شرایط دشوار‬ ‫دیگر نمی توان به راحتی مشکالت و اسیب ها را کنترل‬ ‫کرد‪ .‬او در پایان گفت‪ :‬خدمت در زندان سخت است ولی‬ ‫باید با دلسوزی‪ ،‬خالصانه و برای رضای خداوند در راستای‬ ‫تحقق اهداف متعالی سازمانی و بازگشت سالم مددجویان‬ ‫به جامعه تالش نماییم‪ .‬مدیرکل زندان های استان تهران‬ ‫پس از بازدید سه ساعته از تمام قسمت های ندامتگاه‬ ‫ازجمله اندرزگاه ها‪ ،‬کالس های فرهنگی و حرفه اموزی‪،‬‬ ‫کارگاه های اشتغال‪ ،‬واحد بهداشت و درمان‪ ،‬اشپزخانه‬ ‫مرکزی و فروشگاه ها با مددجویان و کارکنان نیز گفتگو‬ ‫کرده‪ ،‬دستورات الزم را در خصوص پیگیری درخواست های‬ ‫مطرح شده صادر نمود‪.‬‬ ‫‪ ۳۳‬درصد جوانان تمایلی به‬ ‫ازدواج ندارند‬ ‫مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی جوانان وزارت‬ ‫ورزش و جوانان گفت‪ :‬بر اساس نظرسنجی های انجام شده‬ ‫بر روی جوانان در استانه ازدواج‪ ۳۳ ،‬درصد جوانان حتی‬ ‫باوجود پیدا شدن فرد مناسب و فراهم بودن شرایط‬ ‫اقتصادی تمایلی به ازدواج ندارند‪.‬‬ ‫به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان‪ ،‬اعظم کریمی در‬ ‫مورد اهمیت ازدواج در سیاست گذاری های کالن گفت‪:‬‬ ‫بر اساس نتایج افکار سنجی صورت گرفته بر روی جامعه‬ ‫اماری ما ‪ ۶۰‬درصد جوانان به ضرورت ازدواج تاکیددارند‪.‬‬ ‫او بیان کرد‪:‬از این امار به دست امده ‪ ۹ .۳۴‬درصد از جوانان‬ ‫به علت باال بودن هزینه های ازدواج‪ ۳۰ ،‬درصد جوانان‬ ‫به علت نداشتن شغل‪ ۳ .۲۶ ،‬درصد جوانان نیز ترس از‬ ‫ازدواج ناموفق را از دالیل تاخیر در ازدواج عنوان کرده اند‪.‬‬ ‫کریمی تصریح کرد‪ :‬اگرچه مسکن‪ ،‬اشتغال و معیشت‬ ‫باید های الزم برای یک ازدواج و تشکیل خانواده است‪،‬‬ ‫ولی نباید از ابعاد فرهنگی و اجتماعی ازدواج غافل شد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬سرباززدن جوانان از ازدواج و تغییر فرهنگی‬ ‫شتابان برای ازدواج‪ ،‬تغییر ذائقه جوانان‪ ،‬عدم بلوغ به موقع‪،‬‬ ‫نداشتن شناخت کافی‪ ،‬سنگ اندازی های خانواده ها از دیگر‬ ‫چالش های پیش روی ازدواج جوانان است‪ .‬کریمی در‬ ‫پاسخ به چرایی اجرا نشدن قانون تسهیل ازدواج مصوب‬ ‫سال ‪ ۸۴‬گفت‪ :‬این قانون به دلیل تشکیل نشدن صندوق‬ ‫اندوخته جوانان که درواقع منابع دستگاه ها برای اجرای‬ ‫مفاد دیگر این قانون از این صندوق تامین می شد‪ ،‬اجرایی‬ ‫نشده است‪ .‬مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه اجتماعی‬ ‫جوانان وزارت ورزش و جوانان افزود‪ :‬با پیگیری نمایندگان‬ ‫مجلس و وزارت ورزش و جوانان پس از ‪ ۱۵‬سال‪ ،‬وزارت‬ ‫اقتصاد متقاعد شد که باید این صندوق را تشکیل دهد و‬ ‫درنهایت در ‪ ۱۹‬اسفندماه ‪ ۹۹‬پیش نویس صندوق اندوخته‬ ‫جوانان برای تصویب در دولت اماده شد و با تصویب‬ ‫اساس نامه صندوق عمال پیش بینی منابع اجرایی قانون‬ ‫اتفاق می افتد و دستگاه ها ملزم به اجرای قانون تسهیل‬ ‫ازدواج می شوند‪ .‬کریمی بر ضرورت توجه به مسائل‬ ‫فرهنگی و اجتماعی ازدواج تاکید کرد و اظهار داشت‪ :‬یکی‬ ‫از علل کاهش ازدواج افزایش امار طالق است که این‬ ‫افزایش امار باعث می شود جوانان از ترس طالق برای‬ ‫ازدواج اقدام نکنند‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫ایـن روزهـا و بـا توجه بـه اعالم نتایـج کنکور سراسـری‬ ‫بـازار تبلیغـات مشـاوران بـرای انتخاب رشـته داغ شـده و هر‬ ‫فـرد متخصص و غیرمتخصص خود را داعیـه دار توانایی برای‬ ‫مشـورت دادن می داند‪.‬‬ ‫بـه گـزارش مهـر‪ ،‬غـول سرنوشت سـاز کنکور ایـن روزها‬ ‫معادلـه جدیدی را پیـش روی داوطلبان قرار داده اسـت‪ ،‬برگه‬ ‫انتخـاب رشـته‪ ،‬فرمـی کـه در ان بـه داوطلبانـی که بـا هزار‬ ‫ترس ولـرز مرحلـه مجـاز شـدن را طـی کرده انـد تنهـا چنـد‬ ‫پیشـنهاد بـرای ادامـه تحصیـل می دهـد‪ .‬دلهـره ناشـی از به‬ ‫هـدر رفتن زحمـات چندسـاله دانش اموزان و خانواده هایشـان‬ ‫ایـن روزهـا و بـا توجـه بـه اغـاز انتخاب رشـته بیشـتر شـده‬ ‫و هـر ان ممکـن اسـت شـیرینی مجـاز شـدن در کنکـور را‬ ‫بـه کام ان هـا تلـخ کنـد‪ .‬امـا دراین بیـن نکتـه جالب توجـه‬ ‫دیگـر در بیـن قبولی هـای کنکـور در اصفهـان قبولـی در‬ ‫دانشـگاه های تهـران اسـت‪ ،‬دانشـگاه هایی کـه به نوعـی‬ ‫رویـای همـه کنکوری هاسـت و کمتـر کسـی ان هم بـا رتبه‬ ‫دورقمـی‪ ،‬سـه رقمی و حتی چهاررقمـی تمایلی به تحصیل در‬ ‫دانشـگاه های محل زندگـی اش دارد‪ .‬از سـوی دیگر با نگاهی‬ ‫بـه رشـته های دانشـگاهی سیاسـت گذاری های نادرسـتی را‬ ‫در انتخـاب رشـته های دانشـگاهی شـاهد هسـتیم کـه پـس‬ ‫از فارغ التحصیـل شـدن بـازاری بـرای کار و فعالیـت ندارند و‬ ‫بـا اتمـام دوران تحصیـل ان ها نیز بـه جرگه بیـکاران جامعه‬ ‫افـزوده می شـوند‪ .‬انتخـاب رشـته دانشـگاهی شـاهد بیش از‬ ‫هـر مسـئله دیگـری در تعییـن سرنوشـت و اینـده جوانـان و‬ ‫نوجوانـان ایرانـی نقـش دارد و ایـن در حالی اسـت که برخی‬ ‫از مجـاز شـدگان در کنکـور سراسـری نیز تمایلی بـه انتخاب‬ ‫رشـته ندارنـد و ازایـن رو بسـیاری از صندلی هـای دانشـگاه ها‬ ‫خالـی می مانـد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬تماس های مکرر از سوی مراکز مشاوره ‬ ‫سـارا صبوحـی‪ ،‬یکـی از داوطلبـان انتخاب رشـته امسـال‬ ‫اسـت‪ ،‬او کـه رتبـه سـه رقمی را در رشـته ریاضـی به دسـت‬ ‫اورده در خصـوص انتخـاب رشـته می گویـد‪ :‬طـی چنـد روز‬ ‫اخیـر چنـد مرکز مشـاور کـه نمی دانم شـماره مرا نیـز از کجا‬ ‫اورده انـد بـرای انتخـاب رشـته بـا مـن تمـاس گرفته انـد‪ ،‬اما‬ ‫بـا توجـه بـه تجربیاتـی کـه از گذشـته خواهـرم دارم تمایلی‬ ‫بـه اسـتفاده از مشـاور نـدارم‪ ،‬از سـویی نیـز بـا دیـدن برگـه‬ ‫انتخاب رشـته شـوکه شـدم چراکـه هیچ اطالعـات و کمکی‬ ‫بـه داوطلبـان بـرای انتخـاب رشـته در ان درج نشـده و ایـن‬ ‫امـر برای هـر داوطلب می تواند ازاردهنده و اسـترس زا باشـد‪.‬‬ ‫او اضافـه می کنـد‪ :‬مـن ایـن رفتـار در زمینـه انتخـاب رشـته‬ ‫را به نوعـی کـم کاری سیسـتم اموزشـی کشـور می دانـم کـه‬ ‫خیلی هـا از ایـن کم کاری سال هاسـت سـو اسـتفاده می کنند‬ ‫و هزینه هـای زیـادی را دررونـد برگـزاری کنکـور و همچنین‬ ‫انتخـاب رشـته بـه دسـت می اورنـد‪ .‬عضـو شـورای مدیریت‬ ‫انجمـن ایرانـی مطالعات فرهنگی و ارتباطات که معتقد اسـت‬ ‫داوطلبان کنکور سراسـری باید توجه داشـته باشـند که شـغل‬ ‫و انتخاب رشـته دو مقوله جدا از هم هسـتند می گوید‪ :‬در نگاه‬ ‫بسـیاری از دانش امـوزان‪ ،‬مربیـان و مشـاوران انتخاب رشـته‬ ‫همـان انتخاب شـغل اسـت و این امـر منجر به این می شـود‬ ‫کـه در هـر دوره ای انتخـاب رشـته ها به صورت گلـه ای انجام‬ ‫شـود در دوره ای متقاضیـان رشـته های مهندسـی افزایـش‬ ‫می یابـد و در دوره اقبـال داوطلبـان بـه سـمت رشـته های‬ ‫پزشـکی اسـت‪ .‬احمـد مهرشـاد تصریـح می کند‪ :‬نکتـه مهم‬ ‫ان اسـت کـه این گونه انتخاب رشـته تابع عالیق‪ ،‬اسـتعداد و‬ ‫توانایـی افراد نیسـت بلکه تابع ان تَبی اسـت کـه جامعه دچار‬ ‫ان شـده وعـده ای بـه اسـم مشـاور ان تـب را داغ می کنند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬دانشـگاه محل کسـب منزلـت اجتماعی و‬ ‫جایگاه اقتصادی نیسـت‬ ‫او بابیـان اینکـه دانش امـوز مـا بایـد بدانـد کـه هـدف از‬ ‫دانشـگاه رفتن چیسـت‪ ،‬ابـراز می کند‪ :‬دانشـگاه محلـی برای‬ ‫کسـب منزلـت اجتماعـی و جایـگاه اقتصادی نیسـت‪ ،‬درواقع‬ ‫دانشـگاه بسـتری بـرای کشـف و حـل مسـئله اسـت‪ .‬ایـن‬ ‫اسـتاد دانشـگاه بابیان اینکه داوطلبان کنکور سراسـری حین‬ ‫انتخـاب رشـته بایـد اینـده دورتـری را ببیننـد‪ ،‬ابـراز می کند‪:‬‬ ‫دوران تحصیـل به صـورت کامل در دانشـگاه ‪ ۱۰‬سـال اسـت‬ ‫و بایـد÷÷ انتخـاب رشـته به گونه ای باشـد که افـراد تمایل به‬ ‫اتمـام ان داشـته باشـند‪ .‬او بابیـان اینکـه رشـته های بنیـادی‬ ‫در دانشـگاه ها معمـو ًال پول سـازی کمتـری دارنـد‪ ،‬می افزاید‪:‬‬ ‫برای مثال در علوم انسـانی رشـته هایی مانند تاریخ و فلسـفه‬ ‫رشـته های پایه ای هسـتند که شاید ازنظر شـغلی نگاه مثبتی‬ ‫بـه ان ها نمی شـود‪ .‬مهرشـاد که معتقد اسـت در حـال حاضر‬ ‫در اتوبـان چهـار باندهـای هسـتیم کـه خـط اول ان‪ ،‬اقتصاد‬ ‫و بـازار اسـت‪ ،‬ادامـه می دهـد‪ :‬خط دوم سیاسـت و خط سـوم‬ ‫فرهنـگ اسـت و علـم در خط اخـر قرارگرفته اسـت‪ ،‬ازاین رو‬ ‫در نظـام اموزشـی نیز همه ایـن خطوط به مـدرک گره خورده‬ ‫اسـت و بـه همین دلیل شـاهد ابتذال های ایجادشـده بر سـر‬ ‫مدرک تحصیلی در کشـور هسـتیم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬دانشـگاه ها بـه محلی بـرای افزایش حقوق‬ ‫تبدیل شـده اند‬ ‫او می گویـد‪ :‬در چنیـن شـرایطی حتی شـرکت های دولتی‬ ‫و خصوصـی هـم اقـدام بـه تاسـیس دانشـگاه کرده انـد کـه‬ ‫دانشـگاه های علمـی کاربـردی از مهم تریـن ان هـا اسـت‪،‬‬ ‫در ایـن دانشـگاه ها دیگـر مسـئله ارتقـای خدمـت نیسـت‪،‬‬ ‫مسـئله افزایـش چنددرصـدی حقوق اسـت‪ ،‬یعنی فـردی که‬ ‫لیسـانس دارد اگـر فوق لیسـانس بگیـرد چنـد درصد حقوقش‬ ‫افزایـش خواهـد داشـت‪ .‬این اسـتاد دانشـگاه بابیـان اینکه با‬ ‫ایـن نـگاه به دانشـگاه اختلال اساسـی در چهار خـط اتوبان‬ ‫دانشـگاه ایجـاد کرده ایـم‪ ،‬اضافـه می کنـد‪ :‬در این شـرایط نه‬ ‫در اقتصـاد مسـیر اموزشـی متناسـب همـراه با عمـل داریم و‬ ‫نـه در دانشـگاه انسـان هایی را پرورش داده ایم کـه قواره ان ها‬ ‫بـه قـواره اقتصـاد بخـورد؛ باید به ایـن نکته توجه داشـت که‬ ‫دانشـگاه محـل کسـب پـول و ثـروت نیسـت؛ یعنـی بـه ان‬ ‫معنـا نیسـت که مـن وارد دانشـگاه می شـوم که پولدار شـوم‪،‬‬ ‫هـدف راه اندازی دانشـگاه حل مسـئله اسـت نه محلـی برای‬ ‫کسـب قدرت و شـهرت‪ .‬او بابیان اینکه در نظام علمی کشـور‬ ‫همه چیـز بـه سـمت تهـی شـدن از معنا پیـش مـی رود‪ ،‬ابراز‬ ‫می کنـد‪ :‬مـا بـه فارغ التحصیلان لیسـانس لقب کارشناسـی‬ ‫داده ایـم امـا بایـد ارزیابـی کرد که تا چـه میزان می تـوان این‬ ‫فـرد را کارشـناس نامیـد و تا چه میـزان این فرد در رشـته ای‬ ‫کـه فارغ التحصیل شـده حرفی بـرای گفتـن دارد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬سیسـتم انتخاب رشته در کشـور فاجعه بار‬ ‫ا ست‬ ‫مهرشـاد کـه معتقد اسـت در بسـیاری از رشـته ها نیروی‬ ‫فارغ التحصیـل اشباع شـده امـا به جرئـت می تـوان گفـت کـه‬ ‫نیـروی متخصص در همه رشـته ها کم اسـت‪ ،‬می افزاید‪ :‬باید‬ ‫نـگاه مهارتـی را جایگزیـن نگاه نمـره ای و حافظـه ای و نگاه‬ ‫مولـد را جایگزیـن نـگاه منفعـل کـرد بـه ایـن معنا کـه باید‬ ‫یـک گام بـه جلـو رفتـه و دیـد کارافرینانـه بـه دسـت اوریم‪.‬‬ ‫او سیسـتم انتخـاب رشـته دانشـگاه ها را فاجعه بـار توصیـف‬ ‫کـرده و می گویـد‪ :‬داوطلبـان بسـیاری از گزینه هـای پیـش‬ ‫رو را نمی شناسـند‪ ،‬حتـی ان هـا بـه مسـئله خودشناسـی و‬ ‫فضـا شناسـی هـم نرسـیده اند و از سـوی دیگر نیز مشـاوران‬ ‫تحصیلـی با نگاه درامدی و ماشـینی به داوطلبـان برای همه‬ ‫ان ها نسـخه واحـدی را می پیچند و ازایـن رو با روند مکانیکی‬ ‫روبـرو هسـتیم‪ .‬متناسب سـازی رشـته های دانشـگاه های‬ ‫کشـور و به ویـژه اصفهـان به عنـوان صنعتی تریـن اسـتان و‬ ‫همچنیـن دارا بودن فعالیت بیشـترین اصنـاف دغدغه چندین‬ ‫سـاله بخش اقتصادی اسـت‪ ،‬چالشـی کـه تاکنون بـرای رفع‬ ‫ان کـج دار و مریـز رفتـار شـده و عزمـی جدی بـرای رفع ان‬ ‫وجود نداشـته اسـت‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬برگـزاری وبینـار بـرای انتخـاب رشـته‬ ‫درسـت‬ ‫مسـئول سـرای نواوری اتاق بازرگانی اصفهـان که مدتی‬ ‫اسـت با توسـعه ارتبـاط با بدنه دانشـگاه های اسـتان اصفهان‬ ‫سـعی داشـته گوشـه ای از نیازهای صنعت را در دل دانشگاه ها‬ ‫پوشـش دهـد‪ ،‬می گویـد‪ :‬در راسـتای متناسب سـازی و ارائـه‬ ‫اموزش هـای منطبـق بـا نیـاز بنگاه هـای اقتصـادی سـرای‬ ‫نـواوری اقـدام بـه برگزاری مدرسـه تابسـتانی مهـارت محور‬ ‫کـرد؛ در ایـن رویـداد کـه بـا حضـور یازده شـرکت فعـال در‬ ‫جامعه اصفهان‬ ‫اموزش وپرورش اصفهان با‬ ‫کمبود ‪ ۱۰‬هزار معلم مواجه‬ ‫است‬ ‫حوزه هـای ماشین سـازی‪ ،‬صنایـع فلـزی‪ ،‬کامپیوتـر و… بـا‬ ‫حضـور ‪ ۱۵۰‬نفـر از دانشـجویان عالقه منـد بـه مشـارکت در‬ ‫طـرح پویـش سـرای نـواوری در حال برگزاری اسـت سـعی‬ ‫شـده متناسـب با نیاز صنایع و بنگاه های اقتصادی نسـبت به‬ ‫برگـزاری دوره هـای کاربـردی و بعضًا بین رشـته ای به صورت‬ ‫مشـارکتی با صنایـع‪ ،‬برنامه ریزی شـود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬صنایـع اصفهـان بـه کـدام رشـته های‬ ‫تحصیلـی نیـاز دارنـد؟‬ ‫فرزانـه راسـت قلم می افزایـد‪ :‬در این رویـداد‪ ،‬اموزش های‬ ‫اولیـه موردنیـاز به صـورت ‪ ۳۰‬درصـد امـوزش کاربـردی‬ ‫توسـط مدرسـان مجـرب و مشـغول در صنعـت و‪ ۷۰‬درصـد‬ ‫امـوزش در حیـن کارامـوزی دانشـجویان صنعـت به واسـطه‬ ‫تعریـف پروژه هـای کاربـردی و مناسـب با نیاز صنعـت انجام‬ ‫خواهد شـد‪ .‬مسـئول سـرای نواوری اتـاق بازرگانـی اصفهان‬ ‫همچنیـن به برگزاری وبینارهای مختلف برای انتخاب رشـته‬ ‫داوطلبـان کنکـور سراسـری اشـاره می کنـد و ادامـه می دهد‪:‬‬ ‫در ایـن وبینارهـا افـق بنگاه هـای اقتصـادی حداقـل بـرای‬ ‫چهـار سـال اینـده بـرای داوطلبان تبییـن شـد و راهکارهای‬ ‫موردنیـاز بـه داوطلبـان ارائـه شـد‪ .‬او بـا اشـاره به اینکـه نیاز‬ ‫بنگاه هـای اقتصـادی در اسـتان اصفهان به سـمت فضاهای‬ ‫دیجیتـال و فن هـای جدیـد نرم افـزار در حـال حرکت اسـت‪،‬‬ ‫ادامـه می دهد‪ :‬رشـته هایی ازجمله مکانیـک‪ ،‬صنایع کامپیوتر‬ ‫و بـرق بیشـترین تقاضـا در صنعـت سـنتی را داشـته اند و‬ ‫مهارت هـای بین رشـته ای از قبیـل دیجیتـال مارکتینـگ‪،‬‬ ‫برنامه نویسـی در اندرویـد و برنامه هـای تلفـن همـراه‪ ،‬تهیـه‬ ‫محتوا و ایده های خالق در کسـب وکار جدید بیشـترین تقاضا‬ ‫را در بیـن شـرکت های بـا رویکرد جدیـد داشـته اند و ازاین رو‬ ‫دانشـگاه ها بایـد بـر روی این موضوعـات برنامه ریـزی کنند‪.‬‬ ‫انچـه براورد می شـود این اسـت کـه ضروری اسـت در دوران‬ ‫تحصیـل دانش امـوزان بایـد به رونـد تعیین انتخاب رشـته در‬ ‫اسـتانه ورود بـه دانشـگاه بیش از گذشـته توجه شـود هرچند‬ ‫ایـن مقولـه نیز یکـی از حلقه های مفقـوده در نظام اموزشـی‬ ‫کشـور اسـت و بایـد هـر چه زودتـر مسـئوالن برای ایـن امر‬ ‫نیـز چاره ای بیندیشـند‪.‬‬ ‫لزوم تاسیس وزارت خانواده در کشور‬ ‫رئیـس شـورای فرهنگی‪ ،‬اجتماعـی زنـان و خانواده‬ ‫شـورای عالـی انقالب فرهنگـی گفت‪ :‬در مـورد خانواده‬ ‫در کشـور یک نهـاد و دسـتگاه اجرایی قوی وجـود ندارد‬ ‫کـه سیاسـت های ابالغـی و قوانیـن ایـن حـوزه را بـه‬ ‫مرحلـه اجرایی برسـاند‪.‬‬ ‫بـه گزارش ایسـنا‪ ،‬کبـری خزعلی بـا تاکید بـر لزوم‬ ‫تاسـیس وزارت خانـواده‪ ،‬افـزود‪ :‬در مردادمـاه سـال‪۹۸‬‬ ‫مقـام معظـم رهبـری بر ضـرورت ایجاد یـک مجموعه‬ ‫و نهـاد اجرایـی قـوی تاکیـد کردنـد‪ ،‬کـه دسـتگاه های‬ ‫متعـددی بـه هـم وصـل شـوند و در ایـن مجموعـه‬ ‫متمرکـز و منسـجم و هماهنـگ سیاسـت ها و قوانیـن‬ ‫موجـود اجرایـی شـوند و بودجه ها هـم به ان نهـاد داده‬ ‫شـود‪ .‬او تاکیـد کـرد‪ :‬بـرای رفـع مشـکالت موجـود در‬ ‫حـوزه خانـواده باید یـک دسـتگاه اجرایی قـوی پای کار‬ ‫می امـد تـا سیاسـت ها اجرایـی شـود‪ ،‬ولـی در کشـور‬ ‫مـا یـک وزارتـی بـرای خانـواده نداریـم کـه بتوانـد از‬ ‫قبـل از تولـد‪ ،‬دوران جنینـی‪ ،‬دوران کودکـی‪ ،‬نوجوانـی‪،‬‬ ‫ازدواج‪ ،‬حمایـت در تحکیـم خانـواده‪ ،‬تعالـی خانـواده‪،‬‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1053‬برابر ارا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به‬ ‫شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود‪ .‬در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس‬ ‫از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی‬ ‫تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ایمنـی خانـواده و‪ ...‬را در دسـتور کار قـرار دهد‪ .‬به گفته‬ ‫خزعلـی‪ ،‬در کشـور در راسـتای اهمیـت جایـگاه خانواده‬ ‫در سـال ‪ ۶۵‬شـورای فرهنگـی اجتماعی زنـان و خانواده‬ ‫بـرای سیاسـت گذاری‪ ،‬برنامه ریـزی‪ ،‬ایجـاد هماهنگی‪،‬‬ ‫انجـام نظـارت و انجـام تحقیقاتی کـه نیاز اسـت‪ ،‬ایجاد‬ ‫شـد‪ ،‬اجـرای ان سیاسـت ها نیـاز بـه دسـتگاه اجرایـی‬ ‫داشـت ولـی بـه دلیـل عـدم ارتبـاط و هماهنگـی بین‬ ‫دسـتگاه های اجرایـی‪ ،‬سـتاد ملـی زن و خانـواده را کـه‬ ‫هیئـت دولـت تخصصـی خانـواده اسـت ‪ ،‬بـه تصویـب‬ ‫شـورای عالـی رسـید کـه بتوانـد سیاسـت های مصوب‬ ‫شـورای زنـان کـه در شـورای عالـی بـا حضور سـه قوه‬ ‫تصویب شـده اسـت را اجرایـی کنـد‪ .‬خزعلـی ادامـه داد‪:‬‬ ‫ایـن سـتاد در برخی زمان هـا خیلی خـوب کارکرد؛ مثال‬ ‫در سـال های ‪ ۹۰‬تا ‪ ۹۲‬بسـیاری از سیاسـت ها را تبدیل‬ ‫بـه برنامـه عمـل نظام مند و بودجه بندی شـده کـرد‪ ،‬اما‬ ‫وقتـی موقـع اجـرا رسـید دولت تغییـر کرد و در ‪ ۸‬سـال‬ ‫گذشـته سـتاد ملـی تعطیل بـوده و تنهـا ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬جلسـه‬ ‫برگـزار کـرد‪ .‬در دولـت جدیـد ایـن سـتاد احیـا خواهـد‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1400/02/22 -۲۰۴۰‬هیات سوم اقای سید محمد اعتصامی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ ۱۲۶۵۵‬کدملی ‪ ۱۲۸۳۲۳۶۲۴۹‬صادره اصفهان فرزند سید کاظم در‬ ‫ششدانگ یکباب ساختمان تجاری ‪ -‬مسکونی به مساحت ‪ ۹۰۹‬مترمربع پالک ‪ ۱۴۴۵‬فرعی‬ ‫از ‪ ۱۸‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان موجب سند انتقالی‬ ‫‪ ۲۹۱۵۰‬مورخ ‪ 1386/05/16‬و ‪ ۵۳۰۸۱‬مورخ ‪ 1389/12/23‬دفتر خانه ‪ ۱۱۲‬اصفهان‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -2‬رای شماره ‪ 1400/03/25 -۳۴۷۷‬هیات سوم اقای مرتضی یاری به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ ۳۰۲‬کدملی ‪ ۱۲۹۰۲۷۰۹۰۲‬صادره اصفهان فرزند صفرعلی در ششدانگ یکباب‬ ‫ساختمان به مساحت ‪ 293/08‬مترمربع پالک شماره ‪ ۵۶۹‬فرعی از ‪ ۱۸‬اصلی واقع در اصفهان‬ ‫بخش ‪۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از مالک رسمی فاطمه یاری رنانی طبق‬ ‫سند انتقالی ‪ ۳۲۵۰‬مورخ ‪ 1347/06/02‬دفتر‪ ۹۱‬اصفهان‪.‬‬ ‫شـد‪ .‬رئیس شـورای فرهنگی‪ ،‬اجتماعی زنـان و خانواده‬ ‫شـورای عالـی انقلاب فرهنگی با تاکید بـر اینکه وقتی‬ ‫در دسـتگاه های اجرایـی مجـری‪ ،‬مدیـر و مدبـر نداریم‬ ‫سیاسـت هرچقـدر خـوب و مقدس باشـد ولی بـرای ان‬ ‫بودجـه تعریف نشـود و در برنامه هـای وزارتخانه ها اورده‬ ‫نشـود‪ ،‬سیاسـت ها معطـل می مانـد‪ ،‬اظهـار داشـت‪ :‬در‬ ‫حـوزه خانـواده و زنان سیاسـت ها و قوانیـن خوبی وجود‬ ‫دارد ولـی فقـط یـک دولتـی می خواهـد کـه تصمیم به‬ ‫اجـرای برنامه هـا را داشـته باشـد‪ .‬او کـه در برنامـه ای‬ ‫رادیویـی سـخن می گفـت‪ ،‬ابـراز امیـدواری کـرد‪ :‬در‬ ‫دولـت اتـی با ایـن اسـاس که سـاختار و سیاسـت های‬ ‫مصـوب و برنامـه را داریـم‪ ،‬امید می رود سـتاد ملی زن و‬ ‫خانـواده فعال شـود و زمینـه فعالیت در تمام دسـتگاه ها‬ ‫بـا تخصیص بودجـه فراهم شـود‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/05/31 :‬شهریاری‪-‬‬ ‫رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪/1173419‬م الف‬ ‫اگهی ابالغ مفاد ارا صادره از هیات قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در ثبت شرق اصفهان‬ ‫‪ -1-1049‬در اجرای ماده یک قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای‬ ‫فاقد سند رسمی و بر حسب ماده ‪ 3‬قانون مذکور ارا ذیل که از طرف این هیات مبنی‬ ‫بر تایید انتقال عادی و یا سهم مفروزی متقاضی صادر گردیده در دو نوبت به فاصله‬ ‫‪ ۱۵‬روز اگهی می شود تا شخص یا اشخاصی که به ارا مذکور اعتراض دارند از تاریخ‬ ‫اولین انتشار ظرف مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم نموده و در مهلت‬ ‫یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض فرصت دارند نسبت به تقدیم دادخواست به دادگاه‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫دبیر پروژه مهر تحصیلی اداره کل اموزش وپرورش اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬این اداره برای اغاز سال تحصیلی با کمبود ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫معلم برای تدریس در تمامی دوره های تحصیلی مواجه‬ ‫است‪.‬‬ ‫محمدرضا ناظم زاده در گفت وگو با ایرنا افزود‪ :‬تاکنون‬ ‫تالش شده که با روش های مختلف ازجمله استفاده از‬ ‫توان نیروهای غیرموظفی‪ ،‬بخشی از این کمبود جبران‬ ‫شود و تا یک ماه اینده هیچ کالس بدون معلمی برای‬ ‫سال تحصیلی نداشته باشیم‪ .‬او اظهار داشت‪ :‬مسئله‬ ‫کمبود نیروی انسانی هرساله در استانه اغاز سال تحصیلی‬ ‫به عنوان یک چالش جدی در استان مطرح است و هرساله‬ ‫با برنامه ریزی ها‪ ،‬پیگیری و راه های مختلف درصدد رفع این‬ ‫کمبود هستیم که یکی از راهکارهای مهم ان این است‬ ‫که از همکارانی که امسال بازنشسته می شوند درخواست‬ ‫شود که بازنشستگی خود را به تعویق بیندازند و به دستگاه‬ ‫تعلیم و تربیت استان کمک کنند‪ .‬دبیر پروژه مهر تحصیلی‬ ‫استان اصفهان افزود‪ :‬راهکار دیگر استفاده از نیروهای‬ ‫خرید خدمات‪ ،‬برون سپاری فعالیت های هنرستان های‬ ‫کاردانش و استفاده از همکاران موظفی در ساعات اضافه‬ ‫برای حق التدریس است‪ .‬او درمجموع پروژه مهر تحصیلی‬ ‫را شامل ساماندهی نیروی انسانی‪ ،‬اماده سازی و تجهیز و‬ ‫تعمیر مدارس و توزیع کتب درسی و دیگر مسائل مختلف‬ ‫و مرتبط با بازگشایی مدارس عنوان کرد‪ .‬ناظم زاده افزود‪:‬‬ ‫در بحث فضای فیزیکی و اماده سازی مدارس‪ ،‬مشکل‬ ‫خاصی وجود ندارد زیرا سال گذشته به دلیل غیرحضوری‬ ‫بودن مدارس‪ ،‬استهالک ساختمان ها بسیار کم بوده است‬ ‫و هرگونه مشکلی در این رابطه نیز تا یک ماه اینده رفع‬ ‫خواهد شد‪ .‬به گفته او اگر قرار بر حضوری بودن مدارس‬ ‫باشد این اقدام با دستورالعمل های اعالمی ستاد کرونا‬ ‫صورت خواهد گرفت و تمامی موارد در خصوص تعداد‬ ‫دانش اموزان برمبنای وسعت و مساحت کالس های درس‬ ‫رعایت و گروه بندی های الزم انجام خواهد شد‪ .‬دبیر پروژه‬ ‫مهر تحصیلی اموزش وپرورش اصفهان افزود‪ :‬یکی از‬ ‫مقدمات برای امادگی بازگشایی مدارس در صورت اعالم‬ ‫ستاد کرونا‪ ،‬واکسیناسیون معلمان است که این مهم در‬ ‫استان صورت گرفته و تا پایان شهریور با تزریق ُدز دوم‬ ‫اتمام خواهد یافت‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬تمامی کادر مدارس‬ ‫استان شامل معلمان‪ ،‬مدیران‪ ،‬معاونان و نیروهای خدماتی‬ ‫تا یک ماه اینده در برابر کرونا واکسینه می شوند‪ .‬در زمان‬ ‫حاضر جمعیت معلمان شاغل و بازنشسته مشغول به تدریس‬ ‫در اموزش وپرورش استان اصفهان بالغ بر ‪ ٨٠‬هزار نفر است‪.‬‬ ‫ائین نامه اصالحی مصوب‬ ‫تیرماه ارامش را از کانون های‬ ‫وکال سلب کرده است‬ ‫رئیس کانون وکال دادگستری اصفهان گفت‪ :‬چندهفته ای‬ ‫است با ابالغ ائین نامه اصالحی مصوب ‪ ۰۲/۰۴/۱۴۰۰‬مواجه‬ ‫شده ایم که از همان لحظه اول‪ ،‬ارامش را از کانون های‬ ‫وکال سلب نموده است‪.‬لیال رئیسی در اینستاگرام خود‬ ‫نوشت‪ :‬در دومین جلسه از سلسله نشست های هم اندیشی‬ ‫هیئت مدیره این کانون با وکالی استان؛ چندهفته ای است‬ ‫با ابالغ ائین نامه اصالحی مصوب ‪ ۰۲/۰۴/۱۴۰۰‬مواجه‬ ‫شده ایم که از همان لحظه اول‪ ،‬ارامش را از کانون های‬ ‫وکال سلب نموده است‪ .‬در سال ‪ ۱۳۹۸‬قوه قضائیه طی‬ ‫نامه هایی مکرر به کانون وکال و اتحادیه‪ ،‬اصرار بر اصالح‬ ‫ائین نامه سال ‪ ۱۳۳۴‬داشت و از کانون ها خواست که نقطه‬ ‫نظرات و پیشنهاد های خود را برای قوه ارسال نمایند‪ .‬در‬ ‫ان زمان‪ ،‬کانون های وکال صراحتًا بر عدم ضرورت اصالح‬ ‫ائین نامه تاکید نمودند‪ .‬مکاتبات پی درپی و اعالم صریح‪،‬‬ ‫مبنی بر عدم ضرورت اصالح ائین نامه توسط کانون ها‪،‬‬ ‫موردتوجه قوه قرار نگرفت و نهایتًا خود‪ ،‬راسا ائین نامه‬ ‫اصالحی را تنظیم و در ‪ ۲۸‬اسفندماه سال ‪ ۱۳۹۸‬ان را ابالغ‬ ‫کرد‪ .‬بعد از ابالغ ائین نامه‪ ،‬کانون های وکال مقاومت جدی‬ ‫نشان داده و پیگیری هایی فراوان‪ ،‬درنهایت موجب گردید‬ ‫که انتظار اجرای ائین نامه وجود نداشته باشد‪ .‬در سال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫نشست مشترکی با حضور روسای کانون ها و معاون حقوقی‬ ‫قوه مقرر گردید کارگروهی تشکیل و کانون های وکال وفق‬ ‫ماده ‪ ۲۲‬الیحه قانونی استقالل‪ ،‬نظرات خود را برای اصالح‬ ‫ائین نامه به قوه اعالم نمایند‪ .‬انتظار و تصریحی که از سوی‬ ‫کانون ها اعالم گردید ان بود که تاکید داشتند هیچ قسمتی‬ ‫از مفاد اصالحات‪ ،‬بدون نظر کانون ها نباید تغییر کند‪ ،‬زیرا‬ ‫قانون چنین اجازه ای را نمی دهد‪ .‬مطابق قانون‪ ،‬قوه قضائیه‬ ‫به عنوان مقام تصویب کننده در نظر گرفته شده و تنظیم‬ ‫ائین نامه‪ ،‬همچنان در اختیار و در صالحیت کانون های‬ ‫وکال است‪ .‬هرچند در بیش از ‪ ۸۰‬درصد مواد اصالحیه‬ ‫ابالغی اخیر‪ ،‬نظرات کانون ها مورد تامین قرارگرفته‬ ‫است‪ ،‬اما بااین حال برخی از مواد باقیمانده‪ ،‬از خطوط قرمز‬ ‫کانون های وکالی دادگستری در بحث استقالل نهاد‬ ‫وکالت عبور کرده و به نظر می رسد قوه‪ ،‬تحت عنوان‬ ‫نظارت در زمینه های صدور پروانه‪ ،‬تمدید پروانه‪ ،‬رسیدگی‬ ‫به تخلفات انتظامی وکال و… تالش کرده تا در امور‬ ‫کانون ها مداخله نماید‪.‬‬ ‫صالحه و ارایه گواهی مبنی بر طرح دعوی اقدام نمایند و اقدامات ثبت موکول به ارایه‬ ‫حکم قطعی دادگاه خواهد بود و در صورت انقضا مهلت و عدم وصول اعتراض طبق‬ ‫مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد و صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به‬ ‫دادگاه نخواهد بود ‪.‬‬ ‫‪ -١‬رای شماره ‪ 139960302027017562‬مورخ ‪ 1399/10/20‬مهدی رادان فرزند بدیع اله‬ ‫بشماره شناسنامه ‪ ۱۶۳۸‬صادره از اصفهان بشماره ملی ‪ ۱۲۸۸۰۰۰۷۱۵‬در ششدانگ یکباب‬ ‫درب باغ ویال احداثی بر روی قسمتی از قطعه زمین پالک ‪ ۲‬فرعی از اصلی ‪ ۱۱۵۱۹‬واقع در‬ ‫بخش ‪ ۵‬ثبت اصفهان به مساحت ‪ 1504/31‬مترمربع‪ .‬خریداری طی سند رسمی‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/05/31 :‬رییس منطقه‬ ‫ثبت اسناد و امالک شرق اصفهان‪ -‬مهدی صادقی وصفی ‪/1173152‬م الف‬ صفحه 4 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫سینمای ایران‬ ‫نمایش «قهرمان » اصغر‬ ‫فرهادی در سارایوو‬ ‫بیســت و هفتمیــن جشــنواره فیلــم «ســارایوو» در‬ ‫کشــور بوســنی و هرزگویــن میزبــان نمایــش دو فیلم‬ ‫ایرانــی خواهــد بــود‪.‬‬ ‫«قهرمــان» ســاخته جدیــد اصغــر فرهــادی بــه‬ ‫همــراه فیلــم «جــاده خاکــی» اولیــن فیلــم بلنــد بــه‬ ‫کارگردانــی پنــاه پناهــی در بخــش نمایــش در فضای‬ ‫بــاز بیســت و هفتمیــن جشــنواره فیلــم ســارایوو بــه‬ ‫نمایــش گذاشــته می شــوند کــه از تاریــخ ‪ ۱۳‬تــا ‪۲۰‬‬ ‫اگوســت (‪ ۲۲‬تــا ‪ ۲۹‬مــرداد) برگــزار خواهــد شــد‪.‬‬ ‫فیلــم «نظــم نویــن» ســاخته «مایــکل فرانکــو» و‬ ‫«پاریــس تگــزاس» از «ویــم ونــدرس» نیــز از جملــه‬ ‫دیگــر فیلمهایــی هســتند کــه در برنامــه نمایــش‬ ‫در فضــای بــاز جشــنواره ســارایوو حضــور دارنــد‪.‬‬ ‫«مایــکل فرانکــو» و «ویــم ونــدرس» امســال جایــزه‬ ‫قلــب افتخــاری ســارایوو را دریافــت می کننــد‪.‬‬ ‫فیلــم «قهرمــان» نخســتین نمایــش جهانــی خــود‬ ‫را مــاه گذشــته و در بخــش رقابتــی اصلــی جشــنواره‬ ‫فیلــم کــن تجربــه کــرد و درنهایــت موفــق به کســب‬ ‫جایــزه بــزرگ هیئــت داوران‪ ،‬دومیــن جایــزه مهــم‬ ‫جشــنواره پــس از نخــل طــا شــد‪.‬‬ ‫فیلــم «جــاده خاکــی» نیــز نماینــده ســینمای ایــران‬ ‫در بخــش دو هفتــه کارگردانــان جشــنواره کــن بــود‪.‬‬ ‫یک جایزه و یک حضور‬ ‫بین المللی برای «مسخ در‬ ‫مسلخ»‬ ‫«مســخ در مســلخ» بــه کارگردانــی جــواد دارایــی‬ ‫جایــزه هیئــت داوران جشــنواره «الس وگاس» را‬ ‫دریافــت کرد‪.‬بــه گــزارش مهــر‪ ،‬فیلــم ســینمایی‬ ‫«مســخ در مســلخ» بــه تهیه کنندگــی مهــدی کــوه‬ ‫زاده و کارگردانــی جــواد دارایــی در ســی و نهمیــن‬ ‫دوره جشــنواره فیلــم «فلیکــرز رود ایلنــد» بــه‬ ‫نمایــش درمی اید‪.‬ایــن رویــداد یکــی از معتبرتریــن‬ ‫جشــنواره های ســینمایی امریــکای شــمالی اســت‬ ‫کــه از ‪ ۹‬تــا ‪ ۱۵‬اگوســت برابــر بــا ‪ ۱۸‬تــا ‪ ۲۴‬مردادماه‪،‬‬ ‫در شــهر رود ایلنــد امریــکا به صــورت حضــوری و‬ ‫مجــازی برگــزار خواهــد شــد و همچنیــن در بخــش‬ ‫کوتــاه مــورد تائیــد اکادمــی اســکار و بفتــا اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن «مســخ در مســلخ» در جشــنواره‬ ‫بین المللــی اســیایی «الس وگاس» در امریــکا برنــده‬ ‫جایــزه هیئــت داوران ایــن جشــنواره شــد‪.‬‬ ‫شنبه | ‪ 16‬مرداد ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4137‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫سومین دوره جشنواره اب به ایستگاه پایانی رسید‬ ‫بـا برپایی ایین اختتامیه سـومین جشـنواره داسـتانی اب‪،‬‬ ‫برگزیدگان بخش های مختلف این جشـنواره معرفی شـدند‪.‬‬ ‫حسـن ساسـانی‪ ،‬رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت‬ ‫اب منطقـه ای اسـتان اصفهـان در اییـن اختتامیـه سـومین‬ ‫جشـنواره داسـتانی اب که شـامگاه گذشـته (پنجشنبه_ ‪۱۴‬‬ ‫مردادمـاه) از صفحه رسـمی این جشـنواره در فضای مجازی‬ ‫پخش شـد گفت‪ :‬کمبـود منابع ابـی‪ ،‬در زندگـی تک تک ما‬ ‫اثر منفی داشـته و موجب افسـردگی جان ها شـده است‪ .‬اب‪،‬‬ ‫در دنیـای امـروز بـه دردی مشـترک تبدیل شـده و همدردی‬ ‫مشـترک را نیـز می طلبد‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬بـرای اینکـه بتوانیـم سـواد ابـی را بـاال‬ ‫ببریـم و کاری کنیم که همـگان‪ ،‬مفهوم کمبود اب را عمیقًا‬ ‫درک کننـد برنامه هـای زیـادی می تـوان اجرا کـرد و برپایی‬ ‫جشـنواره داستانی اب‪ ،‬از سوی شـرکت اب منطقه ای استان‬ ‫اصفهـان نیـز‪ ،‬تالشـی اسـت بـرای ترغیـب هنرمنـدان به‬ ‫نوشـتن دربـاره اب که حسـن ترویـج کتاب خوانـی را نیز در‬ ‫خود دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامـل شـرکت اب منطقـه ای اسـتان اصفهـان‪،‬‬ ‫خاطرنشـان کـرد کـه ایـن جشـنواره موجب شـده در خالل‬ ‫داسـتان های مختلف‪ ،‬وضعیت اب و کم ابی در سراسـر نقاط‬ ‫ایـران ثبـت و ضبـط و تصویـری از شـرایط امروز کشـور به‬ ‫اینـدگان ارائه شـود‪.‬‬ ‫ساسـان یاداور شـد‪ :‬یکـی از ضعف های بـزرگ در حوزه‬ ‫اب شـفاف نبـودن داده هاسـت و تلاش مـا ایـن بـوده کـه‬ ‫بتوانیـم در مـورد حق وحقوق ذی نفعان شـفافیت ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫سـلمان باهنر‪ ،‬دبیر سـومین جشنواره داسـتانی اب نیز در‬ ‫ادامه اظهار کرد‪ :‬سـه سـال اسـت که شـرکت اب منطقه ای‬ ‫اسـتان اصفهان جشـنواره ای ملـی را برگزار و از نویسـندگان‬ ‫دعـوت می کنـد که به اب بیندیشـند و برای اب بنویسـند‪.‬‬ ‫وی افـزود‪ :‬پاییـز ‪ ۱۳۹۹‬فراخـوان سـومین دوره ایـن‬ ‫جشـنواره منتشـر و بـرای گروه هـای نویسـندگان سراسـر‬ ‫کشـور ارسـال شـد‪ .‬ضمن اینکه از فارسـی نویسـان خارج از‬ ‫کشـور نیز دعـوت کردیم بـرای اب بنویسـند و به این ترتیب‬ ‫تـا پایان مهلت ارسـال اثـار‪ ۴۶۶ ،‬اثـر به دبیرخانه جشـنواره‬ ‫رسید‪.‬‬ ‫دبیـر سـومین جشـنواره داسـتانی اب بـا ارائـه امـاری‬ ‫از تعـداد اثـار ارسـالی در بخش هـای مختلـف ادامـه داد‪:‬‬ ‫در بخـش داسـتان ‪ ۲۸۴‬اثـر‪ ،‬در بخـش روایـت ‪ ۶۲‬اثـر‪ ،‬در‬ ‫بخـش نویسـندگان بزرگسـال بـرای کـودک و نوجـوان ‪۹۲‬‬ ‫اثـر‪ ،‬در بخـش نویسـندگان کـودک و نوجـوان ‪ ۲۸‬اثـر و در‬ ‫بخش نویسـندگان فارسـی زبان خارج از کشـور نیز شش اثر‬ ‫ارسال شـده بـود که توسـط هیئـت بازخوانـی و داوران‪ ،‬مورد‬ ‫ارزیابـی قـرار گرفت‪.‬‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمان های‬ ‫فاقد سند رسمی‬ ‫اگهی ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1037‬نظر به صدور اراء صادره هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر درمنطقه ثبت جنوب اصفهان و لذا به منظور اطالع‬ ‫عموم مراتب در دو نوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به‬ ‫صدور سند مالکیت متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به‬ ‫مدت دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از‬ ‫تاریخ تسلیم اعتراض‪،‬دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت‬ ‫انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫برابر رای شماره ‪ ۱۱۳۲‬مورخ ‪ 1400/04/12‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب‬ ‫اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای حسینعلی دادخواه تهرانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ ۱۷۹۵‬کدملی ‪ ۵۴۹۸۹۸۷۹۶۱‬صادره تیران فرزند عباس بر یک دانگ مشاع از‬ ‫ششدانگ یکباب مغازه به مساحت ‪ 24/47‬مترمربع پالک شماره ‪ ۱۲۲‬فرعی از ‪ ۴۳۴۸‬اصلی‬ ‫واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی مشاعی‬ ‫اولیه (سهم االرث نامبرده از مرحوم حسن دادخواه تهرانی) مفروز ثبتی گردیده است‪.‬‬ ‫برابر رای شماره ‪ ۱۱۰۸‬مورخ ‪ 1400/04/10‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب‬ ‫اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای رضا دادخواه تهرانی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ ۱۲۷۰۹۹۵۳۳۲‬کدملی ‪ ۱۲۷۰۹۹۵۳۳۲‬صادره فرزند حسن بر دو دانگ مشاع از ششدانگ‬ ‫یکباب مغازه به استثناء بهای ثمنیه اعیانی ان به مساحت ‪ 24/47‬مترمربع مفروزی از پالک‬ ‫شماره ‪ ۱۲۲‬فرعی از ‪ ۴۳۴۸‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان‬ ‫در ازای مالکیت رسمی مشاعی اولیه (سهم االرث مرحوم حسن دادخواه تهرانی) مفروز ثبتی‬ ‫گردیده است‪.‬‬ ‫برابر رای شماره ‪ ۱۱۳۰‬مورخ ‪ 1400/4/12‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب‬ ‫اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم زهرا دادخواه تهرانی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ ۱۹۱‬کدملی ‪ ۱۲۸۹۱۳۴۵۳۷‬صادره فرزند حسن بر یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب مغازه‬ ‫به استثنای بهای ثمنیه اعیانی ان به مساحت ‪ 24/47‬مترمربع پالک شماره ‪ ۱۲۲‬فرعی از‬ ‫‪ ۴۳۴۸‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای مالکیت رسمی‬ ‫مشاعی اولیه (سهم االرث نامبرده از مرحوم حسن دادخواه تهرانی) مفروز ثبتی گردیده است‪.‬‬ ‫برابر رای شماره ‪ ۱۱۳۱‬مورخ ‪ 1400/4/12‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب‬ ‫اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم لیال دادخواه تهرانی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ ۲۶۲۳‬کدملی ‪ ۱۲۸۹۰۸۸۳۶۵‬صادره فرزند حسن بر یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب‬ ‫مغازه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی ان به مساحت ‪ 24/47‬مترمربع پالک شماره ‪۱۲۲‬‬ ‫فرعی از ‪ ۴۳۴۸‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای‬ ‫مالکیت رسمی مشاعی اولیه (سهم االرث نامبرده از مرحوم حسن دادخواه تهرانی) مفروز‬ ‫ثبتی گردیده است‪.‬‬ ‫برابر رای شماره ‪ ۱۱۲۹‬مورخ ‪ 1400/4/12‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک جنوب‬ ‫اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی خانم مریم دادخواه تهرانی به شناسنامه شماره‬ ‫‪ 0‬کدملی ‪ ۱۲۷۰۴۳۹۸۷۱‬صادره اصفهان فرزند حسن بر یک دانگ مشاع از ششدانگ یکباب‬ ‫مغازه به استثنای بهای ثمنیه اعیانی ان به مساحت ‪ 24/47‬مترمربع پالک شماره ‪۱۲۲‬‬ ‫فرعی از ‪ ۴۳۴۸‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان در ازای‬ ‫مالکیت رسمی مشاعی اولیه (سهم االرث نامبرده از مرحوم حسن دادخواه تهرانی) مفروز‬ ‫ثبتی گردیده است‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/05/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/05/31:‬مهدی شبان‪-‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان ‪/1172262‬م الف‬ ‫اگهی اخطار اجرایی‬ ‫‪ - 1-1048‬شماره کالسه‪ 53/98 :‬مشخصات محکوم علیه نام‪ :‬جمال نام خانوادگی‪ :‬سرخه‬ ‫نام پدر‪ :‬صالح شغل‪ :‬کاسب نشانی محل اقامت‪ :‬مجهول المکان مشخصات محکوم له نام‪:‬‬ ‫علی نام خانوادگی‪ :‬صفری (با وکالت یعقوب کیخائی)‪ -‬نام پدر‪ :‬صادق شغل‪ :‬کاسب نشانی‬ ‫محل اقامت‪ :‬قهدریجان خ امام جنب بانک ملی موسسه کشاورزی رویان محکوم به بموجب‬ ‫رای شماره ‪ 219/98‬تاریخ ‪ 98/3/11‬حوزه چهارم حقوقی شورای حل اختالف شهرستان‬ ‫فالورجان که قطعیت یافته است‪ .‬محکوم علیه محکوم است به‪ :‬پرداخت مبلغ دویست هزار‬ ‫ریال بابت اصل خواسته(بخشی از یک فقره چک به شماره ‪ )97/1/18 -834813‬و مبلغ‬ ‫باهنـر تصریـح کرد‪ :‬بـه این دلیـل که در ادوار گذشـته‬ ‫جشـنواره‪ ،‬اثـاری علمـی از پژوهشـگران بـرای دبیرخانـه‬ ‫ارسـال می شـد اما ماهیت داسـتانی رویـداد اجـازه نمی داد‬ ‫کـه ایـن اثـار را داوری کنیـم‪ ،‬در سـومین دوره بخـش‬ ‫جسـتار و روایـت را نیـز اضافـه کردیـم‪.‬وی خبـر داد کـه‬ ‫بـه زودی‪ ،‬اثـار برگزیده دور دوم جشـنواره داسـتانی اب در‬ ‫قالـب صـوت و اثـار برگزیـده دور سـوم در قالـب کتـاب‬ ‫منتشـر خواهد شـد‪.‬‬ ‫پس ازاینکـه تعـدادی از نویسـندگان کـودک و نوجـوان‬ ‫دویست و پنجاه و نه هزار تومان بابت هزینه های دادرسی و مبلغ ششصد هزار تومان حق‬ ‫الوکاله وکیل و نیز پرداخت خسارت تاخیر تادیه از تاریخ سر رسید چک تا زمان اجرای حکم‬ ‫مطابق شاخص تورم در حق محکوم له و همچنین پرداخت نیم عشر اجرایی در حق صندوق‬ ‫دولت می باشد‪ .‬ماده ‪ 34‬قانون اجرای احکام‪ :‬همین که اجرائیه به محکوم علیه ابالغ شد‬ ‫محکوم علیه مکلف است ظرف ده روز مفاد ان را به موقع اجرا بگذارد یا ترتیبی برای پرداخت‬ ‫محکوم به بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم و استیفاء محکوم به از ان مسیر باشد و‬ ‫در صورتی که خود را قادر به اجرای مفاد اجرائیه نداند باید ظرف مهلت مزبور صورت جامع‬ ‫دارائی خود را به قسمت اجرا تسلیم کند و اگر مالی ندارد صریحًا اعالم نماید‪ .‬شعبه چهارم‬ ‫حقوقی شورای حل اختالف شهرستان فالورجان ‪/1173607‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1055‬برابر ارا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به‬ ‫شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود‪ .‬در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس‬ ‫از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی‬ ‫تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1400/04/03- ۴۱۵۱‬هیات اول اقای فتح اله سهرابی رنانی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ ۳۵۷‬کدملی ‪ 1290163731‬صادره اصفهان فرزند حسین در ششدانگ‬ ‫یک باب خانه به مساحت ‪ 110/04‬مترمربع پالک شماره ‪ 1373‬فرعی از ‪ ۱۸‬اصلی واقع در‬ ‫اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت رمضانعلی واصفیان مورد ثبت‬ ‫صفحه ‪ ۵۱۷‬دفتر ‪ ۵۰۶‬امالک‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/05/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/05/31 :‬شهریاری‪-‬‬ ‫رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪ /1173144‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -1-1070‬نظر به اینکه خانم سمیرا احمدپور مبارکه به استناد دو برگی استشهادیه محلی‬ ‫که هویت و امضاء شهود رسما گواهی شده مدعی است که سند مالکیت به شماره سریال‬ ‫‪ ۳۸۱۶۴۹‬مربوط به تمامت یک دانگ مشاع از ششدانگ پالک ‪( 1/366‬بمساحت ششدانگ‬ ‫‪ 175/60‬متر مربع) واقع در بخش ‪ ۹‬ثبت اصفهان که در صفحه ‪ ۸‬دفتر ‪ - ۵۶‬امالک بخش‬ ‫‪ ۹‬ثبت اصفهان ذیل ثبت شماره ‪ ۱۰۸۹۴‬به نامش ثبت و صادر و تسلیم گردیده‪ ،‬طبق اعالم‬ ‫مالک بعلت نامعلوم مفقود شده است و درخواست صدور سند مالکیت المثنی نموده لذا برابر‬ ‫ماده ‪ ۱۲۰‬اصالحی ائین نامه قانون ثبت اگهی می شود که هر کس مدعی انجام معامله غیر‬ ‫از انچه در این اگهی ذکر شده نسبت به ان یا وجود سند مالکیت مزبور نزد خود باشد از تاریخ‬ ‫انتشار این اگهی تا ‪ ۱۰‬روز به این اداره مراجعه و اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند‬ ‫مالکیت یا سند معامله تسلیم نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل ان به ارائه کننده مسترد‬ ‫گردد‪ .‬اگر ظرف مهلت مقرر اعتراضی نرسد یا در صورت اعتراض اصل سند ارائه نشود المثنای‬ ‫سند مالکیت مذکور صادر و به متقاضی تسلیم خواهد شد‪ .‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک‬ ‫مبارکه‪ -‬مظاهر نصرالهی ‪/1174228‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1051‬برابر ارا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به‬ ‫شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود‪ .‬در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس‬ ‫از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی‬ ‫تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1400/04/21-۵۱۵۲‬هیات دوم اقای حمید بهرامیان رنانی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ ۳۶۵‬کدملی ‪ 1091497303‬صادره نجف اباد فرزند مهدی در دو سهم مشاع‬ ‫از هشت سهم ششدانگ یک باب مغازه به مساحت ‪ 45/26‬مترمربع قسمتی از پالک شماره‬ ‫‪ ۴۴۶‬فرعی از ‪ ۱۸‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت‬ ‫و سهم االرث متقاضیان از مهدی بهرامیان رنانی از مورد ثبت صفحه ‪ ۱۹۶‬دفتر ‪ ۳۶۰‬امالک‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -2‬رای شماره ‪ 1400/04/21-۵۱۵۳‬هیات دوم خانم صدیقه بهرامیان رنانی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ ۱۲۱‬کدملی ‪ 1290512574‬صادره خمینی شهر فرزند مهدی در یک سهم‬ ‫مشاع از هشت سهم ششدانگ یک باب مغازه به مساحت ‪ 45/26‬مترمربع قسمتی از پالک‬ ‫شماره ‪ ۴۴۶‬فرعی از ‪ ۱۸‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان‬ ‫ایـن جشـنواره بخش هایـی از داسـتان های ارسـالی خـود‬ ‫را خواندنـد‪ ،‬علـی خدایـی و ناهیـد طباطبایـی‪ ،‬داوران نهایی‬ ‫سـومین جشـنواره داسـتانی اب چنـد کالمی سـخن گفتند‪.‬‬ ‫طباطبایی‪ ،‬کیفیت داسـتان های ارسـالی را ستود و گفت‪:‬‬ ‫برخـی از داسـتان ها بـا اسـطوره ها و باورهای مردمـی درباره‬ ‫اب در هـم می امیختنـد و روایتـی ناب ارائـه می کردند‪.‬‬ ‫خدایـی نیـز اذعان کـرد که بـا خوانش برخی داسـتان ها‬ ‫دیـو خشک سـالی را در چنـد قدمـی خـود احسـاس کـرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫بخش پایانی اختتامیه سـومین جشـنواره داسـتانی اب به‬ ‫معرفی برگزیـدگان بخش های مختلف جشـنواره اختصاص‬ ‫داشـت و نتیجه به این شـرح اعالم شـد‪:‬‬ ‫‪ ÁÁ‬بخش حوضه ابریز‬ ‫اثار برگزیده‪:‬‬ ‫سمیرا ارامی از تهران برای داستان «اکاستیو»‬ ‫محمد معین شـرفایی از کرمانشـاه برای داستان «هشدار‬ ‫درباره غرق شـدن قایق هـای کوچک»‬ ‫مهسا امین از بندرعباس برای داستان «غراب جندون»‬ ‫لیال راهدار از کرمان برای داستان «ماهیگیر»‬ ‫بخش داستان بزرگسال برای کودک و نوجوان‬ ‫رتبـه اول‪ :‬بهـاره قربعلـی از تهران برای داسـتان «از مزار‬ ‫تا نیمه هـای باران خـورده»‬ ‫رتبـه دوم‪ :‬مریم مـدرس مطلق از اصفهان برای داسـتان‬ ‫«پری هـای زاینده رود»‬ ‫رتبه سـوم‪ :‬سـارا شـجاعی از یاسـوج برای داستان «سفر‬ ‫پـر ماجرای قطـره باران»‬ ‫‪ ÁÁ‬بخش نویسندگان خارج از ایران‬ ‫معین مهر علیان از رم برای داستان «فونتانا»‬ ‫‪ ÁÁ‬بخش نویسندگان کودک و نوجوان‬ ‫اثار برگزیده‪:‬‬ ‫سـیده فاطمـه انجـوی نـژاد از شـیراز بـرای اثـر «ایـن‬ ‫داسـتان را بافتـم بـرای زیـر پایتـان»‬ ‫دنیا اسکندر زاده از تهران برای داستان «جزیره اشک»‬ ‫ماهور هژبری از اسفراین برای داستان «پل»‬ ‫‪ ÁÁ‬بخش روایت و جستار‬ ‫رتبه اول‪ :‬شـهال خدیوی از تهران برای اثر «قایق سـرگردان‬ ‫پـدر» و حجت جبـار دخت از ارومیه بـرای اثر «جزیره»‬ ‫رتبـه دوم‪ :‬محمـود مـرادی از گلسـتان برای اثر «پشـت‬ ‫دریـا شـهری سـت» و محمـد معین شـرفایی از کرمانشـاه‬ ‫بـرای اثـر «تبعیـد در مجـاورت دریا»‬ ‫رتبـه سـوم‪ :‬زهـرا خوش نظـر از تهـران بـرای اثـر‬ ‫«سـقاخانه های تهران» و سـروش عبداللهـی از قزوین برای‬ ‫اثـر «جسـتاری در اب»‬ ‫‪ ÁÁ‬بخش داستان‬ ‫رتبـه اول‪ :‬معصومـه قـدردان از خراسـان شـمالی بـرای‬ ‫داسـتان «ب غیـر اخـر»‬ ‫رتبـه دوم‪ :‬منیـژه دادکریمـی از سیسـتان بـرای داسـتان‬ ‫«اب مـی خوایـد نفـت بدید»‬ ‫رتبـه سـوم‪ :‬عبـاس عظیمـی از مرکـزی بـرای داسـتان‬ ‫«زکریا»‬ ‫رتبـه چهـارم‪ :‬اسـما دلبـری از خراسـان رضـوی بـرای‬ ‫داسـتان «عـروس گانـدو»‪.‬‬ ‫از مالکیت و سهم االرث متقاضیان از مهدی بهرامیان رنانی از مورد ثبت صفحه ‪ ۱۹۶‬دفتر‬ ‫‪ ۳۶۰‬امالک‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -3‬رای شماره ‪ 1400/04/21-۵۱۵۵‬هیات دوم خانم صنم بهرامیان رنانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ ۴‬کدملی ‪ 1110739656‬صادره فالورجان فرزند مهدی در یک سهم مشاع از هشت‬ ‫سهم ششدانگ یک باب مغازه به مساحت ‪ 45/26‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪۴۴۶‬‬ ‫فرعی از ‪ ۱۸‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت و‬ ‫سهم االرث متقاضیان از مهدی بهرامیان رنانی از مورد ثبت صفحه ‪ ۱۹۶‬دفتر ‪ ۳۶۰‬امالک‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -4‬رای شماره ‪ 1400/04/21-۵۱۵۱‬هیات دوم اقای مجید بهرامیان رنانی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ ۲۶‬کدملی ‪ 6329864969‬صادره فالرد فرزند مهدی در دو سهم مشاع از‬ ‫هشت سهم ششدانگ یک باب مغازه به مساحت ‪ 45/26‬مترمربع قسمتی از پالک شماره‬ ‫‪ ۴۴۶‬فرعی از ‪ ۱۸‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت‬ ‫و سهم االرث متقاضیان از مهدی بهرامیان رنانی از مورد ثبت صفحه ‪ ۱۹۶‬دفتر ‪ ۳۶۰‬امالک‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -5‬رای شماره ‪ 1400/04/21-۵۱۵۴‬هیات دوم خانم مهناز بهرامیان رنانی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ ۱۷۴‬کدملی ‪ 1290303576‬صادره اصفهان فرزند مهدی در یک سهم مشاع از هشت‬ ‫سهم ششدانگ یک باب مغازه به مساحت ‪ 45/26‬مترمربع قسمتی از پالک شماره ‪۴۴۶‬‬ ‫فرعی از ‪ ۱۸‬اصلی واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از مالکیت و‬ ‫سهم االرث متقاضیان از مهدی بهرامیان رنانی از مورد ثبت صفحه ‪ ۱۹۶‬دفتر ‪ ۳۶۰‬امالک‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/05/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/05/31 :‬شهریاری‪-‬‬ ‫رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪ /1173402‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -1-1069‬شماره نامه‪ 140085602033001774 :‬نظر به اینکه سند مالکیت چهارده سهم‬ ‫مشاع پانزده سهم ششدانگ قطعه زمین معروف پانزده قفیزی دیزا پالک ثبتی ‪ ۸۷۸‬فرعی از‬ ‫‪-۵۳‬اصلی واقع در افوشته جزء بخش ‪ ۹‬حوزه ثبتی نطنز ذیل ثبت ‪ 6401‬صفحه ‪ 474‬دفتر‬ ‫‪-4۷‬امالک بنام حسین حاجی هادی ریسه فرزند علی اکبر صادر و تسلیم گردیده است سپس‬ ‫بموجب دادنامه حصر وراثت مورخ ‪ 1399/02/07‬قاضی شعبه اول شورای حل اختالف نطنز‬ ‫حسین نامبرده فوت ورثه حین الفوتش عبارتند از ‪ -۱‬فاطمه خانم ‪-۲‬حبیب اله شهرت هردو‬ ‫حاجی هادی ریسه و‪ -3‬زهرا حسین حاجی هادی ریسه (فرزندان) والغیر همچنین بموجب‬ ‫دادنامه حصر وراثت ‪ ۱۰۳۵‬مورخ ‪ 1381/06/05‬رئیس شعبه ‪ ۱۱۰۲‬دادگاه عمومی تهران زهرا‬ ‫حسین حاجی هادی فوت ورثه حین الفوتش عبارتند از ‪ -۱‬ذبیح ا‪ -۲ ...‬قدرت ا‪ -۳...‬رحمت‬ ‫ا‪ -4 ...‬نبی ا‪ -۵ ...‬عصمت‪ -6‬شوکت‪ -۷‬رفعت ‪ -۸‬اذر شهرت همگی مزرعه خطیری فرزندان‬ ‫والغیر سپس خانم اذر خطیری فرزند محمد احدی از ورثه مع الواسطه حسین حاجی هادی‬ ‫ریسه تقاضای صدور سند مالکیت سهم االرث خود از مورد ثبت مرقوم اعالم داشته که سند‬ ‫مالکیت اولیه فوق الذکر نزد فاطمه خانم حاجی هادی ریسه فرزند حسین می باشد که طی‬ ‫اخطاریه شماره ‪ 140085602033001337‬مورخ ‪ 1400/04/05‬به نامبرده اخطار گردیده‬ ‫که در ظرف مدت ده روز اصل سند مالکیت صادره را تحویل نمایند ولی در مدت قانونی‬ ‫اصل سند به این اداره از طرف نامبرده عودت داده نشده است لذا مراتب به استناد تبصره سه‬ ‫اصالحی ذیل ماده ‪ ۱۲۰‬ایین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی می شود چنانچه کسی‬ ‫مدعی انجام معامله نسبت به ملک موقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار‬ ‫این اگهی ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله‬ ‫به این اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده‬ ‫سند مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض‬ ‫اصل سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت طبق مقررات خواهد‬ ‫شد‪ .‬تاریخ انتشار اگهی‪ 1400/05/16 :‬رحمت اله شاهدی‪ -‬سرپرست واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک نطنز ‪/1173509‬م الف‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی و‬ ‫اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1061‬برابر رای شماره ‪ ۹۵۵‬مورخ ‪ 1400/3/25‬هیات اول موضوع قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک‬ ‫جنوب اصفهان تصرفات مالکانه بالمعارض متقاضی اقای هدایت اله شمسی ارمندی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ ۲۷۹‬کدملی ‪ ۴۶۶۹۸۵۰۶۷۹‬صادره لردگان فرزند منصور بر ششدانگ‬ ‫یکبابخانه به مساحت ‪ 201‬مترمربع مفروزی از پالک شماره ‪ ۱۳۱‬فرعی از ‪ ۴۴۸۳‬اصلی واقع‬ ‫در اصفهان بخش ‪ ۵‬حوزه ثبت ملک جنوب اصفهان به موجب بیع نامه عادی و مع الواسطه‬ ‫از طرف اقای عباس دادخواه دستجردی خریداری است‪ .‬لذا به منظور اطالع عموم مراتب در‬ ‫دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت‬ ‫متقاضی اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض‬ ‫خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ تسلیم اعتراض‪،‬‬ ‫دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند‪ .‬بدیهی است در صورت انقضای مدت مذکور‬ ‫فرهنگ وهنر‬ ‫کوک‬ ‫‪5‬‬ ‫یک نوازنده موسیقی ایرانی‪:‬‬ ‫سال هاست از راه کنسرت‬ ‫امرار معاش نمی کنیم!‬ ‫ســهیل کاکاونــد ـ نوازنــده تــار ـ کــه چنــدی پیــش‬ ‫در ســری اجراهــای انالیــن «مــاه و نــوا» بــه روی‬ ‫صحنــه رفتــه بــود‪ ،‬دربــاره حــس و حــال تجربــه‬ ‫حضــور در کنســرت هــای مجــازی چنیــن گفــت‪:‬‬ ‫در نخســتین تجربــه کنســرت انالینــم بــا همراهــی‬ ‫گــروه بزرگ تــری بــه سرپرســتی اســتاد علــی اصغــر‬ ‫عربشــاهی (نوازنــده تــار) بــه روی صحنــه رفتیــم‪ .‬در‬ ‫ان زمــان متوجــه شــدم کــه حضــور تماشــاگر خیلــی‬ ‫می توانــد روی احواالتــی کــه نوازنــده حیــن اجــرا‬ ‫دارد‪ ،‬اثــر داشــته باشــد‪ .‬وقتــی کــه ســالن خالی اســت‬ ‫ایــن مســئله تــا حــدی متفــاوت می شــود؛ یعنــی‬ ‫نمی تــوان انــرژی خاصــی از محیــط و فضــای ســالن‬ ‫دریافــت کــرد‪ ،‬هنرمنــد تنهــا اســت و ارتبــاط حســی‬ ‫بیــن شــنونده و نوازنــده برقــرار نمی شــود‪.‬‬ ‫ایــن هنرمنــد در ادامــه صحبــت هایــش دربــاره‬ ‫دومیــن تجربــه کنســرت هــای مجــازی بــدون‬ ‫تماشــاگر بــه ایســنا توضیــح داد‪ :‬در اجــرای دوم متوجه‬ ‫شــدم کــه شــاید بتــوان ایــن خــا را بــه گونـه ای در‬ ‫ارتبــاط بیــن نوازنده هــا پوشــش داد‪ .‬اگــر نوازنده هــا‬ ‫بتواننــد در تمریــن هــا بــا هــم ارتبــاط حســی و هنری‬ ‫برقــرار کننــد‪ ،‬وقتــی زمــان اجــرای اصلــی برســد‪ ،‬بــه‬ ‫دلیــل انکــه ایــن ارتبــاط زمینــه قــوی ای دارد باعــث‬ ‫می شــود‪ ،‬روی صحنــه‪ ،‬اجرایــی را بــه نمایــش‬ ‫بگذارنــد کــه از نظــر حــس و حــال بــه ان چیــزی که‬ ‫در حضــور مخاطــب اجــرا می شــود‪ ،‬نزدیــک اســت‪.‬‬ ‫ایــن هنرمنــد در توضیــح ایــن مســاله بــه اجــرای اخیر‬ ‫خــود اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬در اجــرای اخیــر بــه همــراه‬ ‫دو تــن از دوســتانم از جملــه مســعود ازیــن نوازنــده‬ ‫تــار (کــه در یــک اثــر اواز را هــم عهــده دار بــود) و‬ ‫علــی عابدیــن نوازنــده ســنتور کــه از دوره تحصیــل در‬ ‫هنرســتان موســیقی بــا هــم بــزرگ شــده ایم‪ ،‬حضــور‬ ‫داشــتم‪ .‬پیــش از تمریــن اصــا نمی دانســتیم بایــد چه‬ ‫چیــزی را اجــرا کنیــم و بیشــتر قطعات حیــن تمرین ها‬ ‫و بــه شــکل گروهــی ســاخته شــد‪ .‬نحوه شــکل گیری‬ ‫کارهــا‪ ،‬ارتبــاط حســی را بیــن مــا بیشــتر کــرد؛ چــون‬ ‫وقتــی بــه صــورت گروهــی یــک اثــر هنــری را خلــق‬ ‫می کنیــد بایــد توانایــی کنــار امــدن بــا ایده هــا و‬ ‫نظرهــای دیگــران را داشــته باشــید و ایــن مســاله ای‬ ‫بــود کــه در تمرین هــای مــا وجــود داشــت‪ .‬در نتیجــه‬ ‫ســه اثــر در حیــن تمرین هــا ســاخته شــد و دو قطعه ی‬ ‫دیگــر را پیشــتر ســاخته بــودم کــه در تمرین هــا تنظیم‬ ‫مجــددی روی انهــا صــورت گرفــت‪.‬‬ ‫و عدم وصول اعتراض طبق مقررات سند مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/05/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/05/31:‬مهدی شبان‪-‬‬ ‫رئیس ثبت اسناد و امالک جنوب اصفهان ‪/1172375‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1059‬برابر ارا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به‬ ‫شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود‪ .‬در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس‬ ‫از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی‬ ‫تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1394/07/28 -۳۹۳۸۸‬هیات سوم اقای محمدرضا مظاهری ماربری‬ ‫به شناسنامه شماره ‪ ۶۱۸‬کدملی ‪ ۶۲۱۹۵۴۵۲۹۱‬صادره فریدن فرزند قلی نسبت به ششدانگ‬ ‫یک باب ساختمان به مساحت ‪ 104/50‬مترمربع از پالک شماره ‪ ۲۵۶۹‬فرعی از ‪ ۱۸‬اصلی‬ ‫واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان از سند ثبت شده در صفحه ‪۳۹۹‬‬ ‫دفتر ‪. ۶۳۰‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/05/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/05/31 :‬شهریاری‪-‬‬ ‫رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪/1173428‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1057‬برابر ارا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به‬ ‫شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود‪ .‬در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس‬ ‫از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی‬ ‫تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1400/04/06 -۴۱۹۵‬هیات چهارم اقای عباسعلی تقی پور به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ ۱۶۸‬کدملی ‪ ۵۴۱۹۵۰۰۲۴۸‬صادره مبارکه فرزند علی اکبر در ششدانگ‬ ‫یکباب ساختمان به مساحت ‪ 109/71‬مترمربع پالک ‪ ۲۸‬اصلی واقع در اصفهان بخش‬ ‫‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان مع الواسطه از رمضان توکلی کوجانی طبق سند انتقالی‬ ‫‪ ۳۶۶۶۶‬مورخ ‪ 1347/08/20‬دفتر ‪ ۸۶‬اصفهان‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/05/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم‪ 1400/05/31 :‬شهریاری‪-‬‬ ‫رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪/1173157‬م الف‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ ۳‬قانون و ماده ‪ ۱۳‬ایین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-1040‬برابر ارا صادره هیات های موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و‬ ‫ساختمان های فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی منطقه غرب اصفهان تصرفات مالکانه‬ ‫و بالمعارض متقاضیان محرز گردیده است لذا مشخصات متقاضیان و امالک مورد تقاضا به‬ ‫شرح زیر به منظور اطالع عموم در دو نوبت به فاصله ‪ ۱۵‬روز اگهی می شود‪ .‬در صورتی که‬ ‫اشخاص نسبت به صدور سند مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ‬ ‫انتشار اولین اگهی به مدت دو ماه اعتراض خود را به اداره ثبت اسناد و امالک تسلیم و پس‬ ‫از اخذ رسید ظرف مدت یکماه از تاریخ تسلیم اعتراض دادخواست خود را به مرجع قضایی‬ ‫تقدیم نماید‪.‬‬ ‫ردیف ‪ -۱‬رای شماره ‪ 1397/03/30 -۵۳۴۳‬هیات سوم اقای عبدالحسین رضائی به‬ ‫شناسنامه شماره ‪ ۱۳‬کدملی ‪ ۱۲۹۰۰۹۶۶۵۱‬صادره اصفهان فرزند رحیم در چهار دانگ مشاع‬ ‫از ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 171/41‬مترمربع پالک شماره ‪ ۱۳۱‬فرعی از ‪ ۱۶‬اصلی‬ ‫واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب سامانه و ص ‪ ۳۶۳‬دفتر‬ ‫‪ ۷۵۴‬امالک‪.‬‬ ‫ردیف ‪-۲‬رای شماره ‪ 1397/03/30 -۵۳۴۲‬هیات سوم خانم رضوان بهرامی به شناسنامه‬ ‫شماره ‪ ۲۷‬کدملی ‪ ۱۲۹۰۱۹۸۴۳۸‬صادره اصفهان فرزند محمد تقی در دو دانگ مشاع از‬ ‫ششدانگ یکباب خانه به مساحت ‪ 171/41‬مترمربع پالک شماره ‪ ۱۳۱‬فرعی از ‪ ۱۶‬اصلی‬ ‫واقع در اصفهان بخش ‪ ۱۴‬حوزه ثبت ملک غرب اصفهان بموجب سامانه و ص ‪ ۳۶۳‬دفتر‬ ‫‪ ۷۵۴‬امالک‪.‬‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول ‪ 1400/05/16 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/05/31 :‬شهریاری‪-‬‬ ‫رئیس منطقه ثبت اسناد و امالک غرب اصفهان ‪/1173972‬م الف‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫شنبه | ‪ 16‬مرداد ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4137‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫خبر‬ ‫سود سه سال گذشته شستا‬ ‫معادل دو برابر کل ‪ ۱۸‬سال‬ ‫قبل از ان‬ ‫مدیرعامل شسـتا گفـت‪ :‬امروز اگر شسـتا باالی یک‬ ‫و نیـم میلیـارد دالر سـود دارد ایـن جهش سـوداروی به‬ ‫نرخ ارز بیش از ‪ ۸‬برابر اسـت که اتفاق سـاده ای نیسـت‪.‬‬ ‫سـود حاصلـه در سـه سـال گذشـته معـادل دو برابر کل‬ ‫‪ ۱۸‬سـال قبـل بـوده اسـت‪ .‬بـه گـزارش ایسـنا‪ ،‬محمـد‬ ‫رضوانـی فـر مدیرعامل شـرکت سـرمایه گـذاری تامین‬ ‫اجتماعی (شسـتا) در مراسـم افتتاح پروژه ها و رونمایی از‬ ‫محصـوالت جدید شـرکت تماد با اشـاره به میزان سـود‬ ‫این شـرکت تولیدکننده مـواد اولیه دارویی شسـتا‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫فروش سـال گذشته شـرکت تماد ‪ ۷۳۰‬میلیارد تومان بود‬ ‫و با تالش مضاعفی توانسـت سـود ‪ ۳۶۰‬میلیـارد تومانی‬ ‫را محقـق کنـد‪ .‬مدیرعامل شسـتا بـا بیان اینکه حاشـیه‬ ‫سـود خالص تمـاد از ‪ ۳۲‬درصد قریب به ‪ ۴۹‬درصد سـود‬ ‫خالـص رسـیده اسـت‪ ،‬اضافـه کـرد‪ :‬اهـل فـن می دانند‬ ‫افزایـش حاشـیه سـود خالص با این شـیب تنـد در مدتی‬ ‫کوتـاه چه تدابیـری را نیاز دارد کـه از ان جمله تهیه مواد‬ ‫اولیـه‪ ،‬بهای تمام شـده‪ ،‬کنتـرل هزینه هـا‪ ،‬کاهش دوره‬ ‫وصـول مطالبات‪ ،‬اصالح سیاسـت های فـروش‪ ،‬کاهش‬ ‫تخفیـف هـا‪ ،‬بایـد رخ دهـد تـا حاشـیه سـود خالـص به‬ ‫دسـت بیایـد‪ .‬وی افـزود‪ :‬بـر اسـاس امـار قابل مقایسـه‬ ‫شـرکت های بورسـی و شرکت های شسـتا‪ ،‬که اطالعات‬ ‫ان درکـدال وجود دارد و قابلیت قیاس دارد‪ ،‬یک مقایسـه‬ ‫کوچـک نشـان مـی دهـد در سـه سـال گذشـته تیپیکو‬ ‫مرتـب سـهم بـازار را گرفتـه اسـت‪ .‬مدیرعامل شسـتا با‬ ‫اشـاره به عرضـه برخی محصـوالت داروئی بـرای اولین‬ ‫بـار درکشـور‪ ،‬اظهار داشـت‪ :‬تیپیکو در دو سـال گذشـته‬ ‫بیـش از ‪ ۳۰۰‬نـوع محصـول بـه بـازار عرضه داشـته که‬ ‫‪ ۷۰‬محصـول بـرای اولیـن بار در کشـور بوده اسـت‪ .‬وی‬ ‫بـا اشـاره بـه عرضـه هـای اولیـه شـرکت های دارویـی‬ ‫در بـورس افـزود‪ :‬در دو سـال گذشـته هلدینـگ دارویی‬ ‫شسـتا‪ ،‬پخش هجـرت‪ ،‬توزیع داروپخـش‪ ،‬ره اورد تامین‪،‬‬ ‫ژالتیـن کپسـول و کلرپـارس را بـه عنـوان ‪ ۵‬عرضـه‬ ‫اولیـه در بـازار بـورس داشـت‪ ،‬ایـن کار بزرگـی اسـت و‬ ‫کسـانی که فعال عرضه سـهام در بازار سـرمایه هسـتند‬ ‫مـی داننـد در کنـار مدیریـت ایـن حجـم فـروش و روند‬ ‫سـوداوری و عرضـه محصـول جدیـد‪ ،‬ورود بـه بورس ‪۵‬‬ ‫شـرکت بـزرگ و موثـر دارویـی در یک فرصـت محدود‬ ‫چـه چالش هایـی دارد‪ .‬رضوانـی فـر بـه سـوداوری در‬ ‫هلدینـگ دارویی تامین اشـاره کـرد و گفت‪ :‬سـود اوری‬ ‫در تیپیکـو ماحصـل تلاش در کنترل هزینه هـا‪ ،‬اصالح‬ ‫خریدهـا‪ ،‬تنـوع بخشـی بـه منابـ ع خرید‪ ،‬کاهـش قیمت‬ ‫خریـد‪ ،‬فـروش بهتـر و اعمـال تخفیفات کمتـر‪ ،‬کاهش‬ ‫دوره وصـول مطالبـات و سـایر تدابیـر اسـت کـه نتیجه‬ ‫ان سـوداروی ‪ ۳۷۰۰‬میلیـارد تومانـی تیپیکوسـت‪ .‬وی با‬ ‫اشـاره بـه راه انـدازی سـامانه هـای متعـدد در هلدینگ‬ ‫دارویـی تامین‪ ،‬تشـریح کـرد‪ :‬مجموعه سـامانه هایی که‬ ‫در تیپیکـو انجام شـده قطعا در صنعت نظیر نـدارد‪ .‬برای‬ ‫خریدهـای مواد اولیه و محصـوالت ‪ Finished‬و کنترل‬ ‫پـروژه هـا‪ ،‬به روز کـردن ‪ GMP‬ها‪ ،‬چـه مجموعه ای از‬ ‫سـامانه هـای مدیریتی در حـال راهبری اسـت که کارها‬ ‫بـا سـرعت مناسـب بـر اسـاس براوردهـای دقیـق و بـا‬ ‫کمتریـن هزینـه نهایی شـود‪ .‬مدیرعامل شسـتا در ادامه‬ ‫اضافـه کـرد‪ :‬امروز اگر شسـتا بـاالی یک و نیـم میلیارد‬ ‫دالر سـود دارد ایـن جهـش سـوداروی به نـرخ ارز بیش‬ ‫از ‪ ۸‬برابر اسـت که اتفاق سـاده ای نیسـت‪ .‬سـود حاصله‬ ‫در سـه سـال گذشـته معادل دو برابر کل ‪ ۱۸‬سـال قبل‬ ‫بـوده اسـت‪ .‬مدیرعامـل شـرکت سـرمایه گـذاری تامین‬ ‫اجتماعـی (شسـتا) با اشـاره بـه رونمایـی از ‪ ۱۴‬محصول‬ ‫داروئـی جدیـد در اینـده نزدیـک گفت‪ :‬ایـن محصوالت‬ ‫در مجموعـه شـرکت تولید مـواد اولیه داروپخـش (تماد)‬ ‫تولید شـده و شـامل مواد حد واسـط‪ ،‬مواد موثـره دارویی‬ ‫و محصـوالت نهایـی اسـت‪ .‬برخـی از ایـن محصـوالت‬ ‫بـرای اولیـن بـار در کشـور و برخـی بـرای اولین بـار در‬ ‫هلدینـگ داروئـی تامیـن به همـت تیم تحقیقـات ‪API‬‬ ‫و تیـم تحقیقـات ‪ Finished‬و توسـعه دارویـی تولیـد‬ ‫مـی شـود کـه امـکان صادراتـی بـودن و حضور بیشـتر‬ ‫در بازارهـای جهانـی را دارنـد‪ .‬وی بـا اشـاره بـه نـوع‬ ‫محصـوالت جدید‪ ،‬بیان کـرد‪ :‬این محصـوالت جدید در‬ ‫حوزه حد واسـط (‪ )Intermediate‬شـامل‪ :‬پاراامینوفنل‬ ‫(‪ ،)PAP‬در حـوزه ‪ API‬شـامل‪ :‬کالریترومایسـین‪،‬‬ ‫اریترومایسـین‪ ،‬ویتامیـن ب ‪( ۱‬تیامیـن هیدروکلرایـد)‪،‬‬ ‫تریامسـینولون اسـتوناید‪ ،‬رزواسـتاتین‪ ،‬گلـی کالزیـد‪ ،‬و‬ ‫همچنین محصوالت نهایی (‪ )Finished‬شـامل‪ :‬شـربت‬ ‫اکسـپکتورانت کدئیـن‪ ،‬سوسپانسـیون نوسـکاتم‪ ،‬قرص‬ ‫متـادون ‪ ۵‬میلـی گـرم‪ ،‬قـرص هیدروکسـی کلروکیـن‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلـی گـرم‪ ،‬قـرص مورفیـن سـولفات ‪ ۱۰‬میلـی‬ ‫گـرم‪ ،‬قرص اسـتامینوفن ‪ ۳۲۵‬میلی گرم‪ /‬اکسـی کدون‬ ‫‪ ۵‬میلـی گـرم‪ ،‬قـرص ترامـادول ‪ ۱۰۰‬میلـی گرم اسـت‪.‬‬ ‫رضوانـی فـر در پایـان بـا اشـاره بـه افتتـاح پـروژه های‬ ‫توسـعه ای در شـرکت تولیـد مـواد اولیـه داروپخـش‪،‬‬ ‫افـزود‪ :‬تمـاد یـک‪ ،LVHV ،‬ازمایشـگاه کنتـرل کیفیت‬ ‫(‪ )QC‬بـا هـدف ارتقـاء ‪ ،GMP‬افزایـش ظرفیت تولید‬ ‫و توسـعه صـادرات و همچنیـن پروژه هـای زیر سـاختی‬ ‫شـامل سـاخت و توسـعه اتـاق بـرق‪ ،‬دسـتگاه دیـزل‬ ‫ژنراتـور جهـت افزایـش ظرفیت و قـدرت تولیـد برق در‬ ‫مواقـع اضطـراری و همچنیـن چیلرهـای جدید بـا توجه‬ ‫بـه توسـعه بخش هـا و هواسـازها‪ ،‬از جملـه پروژه هـای‬ ‫افتتاح شـده در این شـرکت اسـت‪ .‬گفتنی اسـت شرکت‬ ‫تولیـد مـواد اولیـه داروپخش (تماد) یکی از شـرکت های‬ ‫مجموعـه شسـتا‪ ،‬به عنـوان اولیـن و بزرگ تریـن ترین‬ ‫تولیدکننـده مـواد اولیه نارکوتیک کشـور‪ ،‬با سـابقه بیش‬ ‫از ‪ ۳۰‬سـال خدمت در صنعت داروسـازی اسـت که تعداد‬ ‫‪ ۸۰‬قلـم محصـول خـود را تولیـد و به بیش از ‪ ۴۷‬کشـور‬ ‫در ‪ ۵‬قـاره صـادرات دارد‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫خبر‬ ‫تامین نیاز کشور در شرایط تحریم‬ ‫ریل ‪ 1E54‬ذوب اهن اصفهان‪ ،‬متروی پایتخت را بی نیاز کرد‬ ‫برای اولین بار در کشور تالشگران ذوب اهن اصفهان‬ ‫در کارگاه نورد ‪ ۶۵۰‬یا همان کارگاه تولید ریل ملی موفق به‬ ‫تولید ریل ‪ ۵۴E۱‬مطابق با استاندارد ‪ ۱۳۶۷۴-EN‬برای بهره‬ ‫برداری در متروی کالن شهر تهران شدند‪.‬‬ ‫مهرداد توالئیان معاون بهر برداری ذوب اهن اصفهان در‬ ‫این خصوص گفت‪ :‬پیرو تولیدات ریلی ذوب اهن‪ ،‬از جمله ریل‬ ‫های ‪ ۶۰E۱‬و ‪ U۳۳‬برای خطوط راه اهن‪ ،‬ریل ‪ S۴۹‬برای‬ ‫متروی بهارستان‪ ،‬ریل ‪ R۱۸‬برای معادن و ریل زبانه سوزن‪،‬‬ ‫‪ ۱۲‬مردادماه ریل ‪ ۵۴E۱‬نیز برای مترو کالن شهر تهران تولید‬ ‫شد تا کشور از واردات این نوع ریل بی نیاز شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به کیفیت مطلوب ریل ذوب اهن اصفهان که‬ ‫در خطوط ریلی کشور به کارگرفته شده است‪ ،‬افزود‪ :‬ریلی که‬ ‫امروز تولید شد‪ ،‬پس از کنترل‪ ،‬بازرسی و بارگیری برای مترو‬ ‫تهران که حجم باالیی از مسافر را دارد و از حساسیت ویژه ای‬ ‫برخوردار است‪ ،‬ارسال می شود‪.‬‬ ‫علی عبداهلل پور مدیرعامل شرکت بهره برداری راه اهن‬ ‫شهری تهران و حومه نیز در این خصوص گفت‪ :‬در گذشته از‬ ‫ریل ‪ ۶۰E۱‬ذوب اهن اصفهان استفاده کرده ایم که از کیفیت‬ ‫باالیی برخوردار است و قطعًا با توجه به اینکه تولید ریل ‪۵۴E۱‬‬ ‫نیز بر اساس استانداردهای بین المللی است‪ ،‬کیفیت بسیار‬ ‫مطلوبی دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در متروی تهران تنها جهت تعمیرات و‬ ‫نگهداری ساالنه به ‪ ۵۰۰‬شاخه ریل ‪ ۵۴E۱‬نیاز داریم که قطعًا‬ ‫شرکت ساخت نیز جهت توسعه خطوط ریلی متقاضی این‬ ‫محصول است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت بهره برداری راه اهن شهری تهران و‬ ‫حومه‪ ،‬این مترو را اولین متقاضی ریل ‪ ۵۴E۱‬از ذوب اهن‬ ‫اصفهان معرفی کرد و افزود‪ :‬سایر متروهای کشور از جمله‬ ‫قطار شهری مشهد‪ ،‬متروی اسالمشهر و سایر شهرها نیز به‬ ‫زودی متقاضی این ریل خواهند بود‪.‬‬ ‫عبداهلل پور‪ ،‬تولید ریل در ذوب اهن اصفهان در شرایط‬ ‫تحریم را یک اقدام بسیار ضروری و استراتژیک برای توسعه‬ ‫حمل و نقل ریلی دانست و گفت‪ :‬قب ً‬ ‫ال ریل مترو از کشور‬ ‫اطریش وارد می شد که با شدت گرفتن تحریم ها‪ ،‬به ناچار‬ ‫از کشورهای روسیه و ترکیه ریل وارد کردیم که از ان کیفیت‬ ‫برتر برخوردار نبود هزینه تعمیر و نگهداری را نیز افزایش داد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در شرایط تحریم که مشکالت مالی نیز وجود‬ ‫دارد‪ ،‬دغدغه تامین ریل یکی از مهمترین مسائل ما است و‬ ‫به تدریج تامین ان حتی از کشورهای روسیه و ترکیه هم‬ ‫سخت شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت بهره برداری راه اهن شهری تهران و‬ ‫حومه افزود‪ :‬تولید ریل در ذوب اهن اصفهان نه تنها صرفه‬ ‫جویی اقتصادی دارد و مانع خروج ارز از کشور می شود‪ ،‬بلکه‬ ‫دغدغه ما برای تامین ریل را از بین برد و مهمتر از همه‬ ‫اینکه‪ ،‬وابستگی ما در حمل و نقل ریلی را به سایر کشورها‬ ‫کاهش داد‪.‬‬ ‫محمد امین یوسف زاده مدیر مهندسی نورد ذوب اهن‬ ‫نیز گفت‪ :‬در ادامه برنامه تولید ریل در نورد ‪ ۶۵۰‬و تکمیل‬ ‫سبد ریل کشور‪ ،‬هدف ما در این ماه تولید ریل ‪ ۵۴E۱‬بود که‬ ‫امروز ‪ ۱۲‬مردادماه تست شد و مطابق استاندارد ‪EN۱۳۶۷۴‬‬ ‫به هدف رسیدیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به سابقه ذوب اهن در تولید ریل ‪ S۴۹‬برای‬ ‫متروی بهارستان اصفهان‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬از خصوصیات این‬ ‫ریل که مخصوص مترو هست و در مترو تهران به کار می‬ ‫رود‪ ،‬استحکام و مقاومت بیشتر است که میزان تحمل بار‬ ‫مسافری باالیی را دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬سفارشی که در حال حاضر داریم کمتر از هزار‬ ‫تن است‪ .‬تولید انبوه این ریل کیلد خورد و با توجه به استفاده‬ ‫از این ریل در مترو تهران‪ ،‬قطعًا سفارش های بعدی را هم‬ ‫خواهیم داشت‪.‬‬ ‫علیرضا مهرابی سرپرست کارگاه ‪ ۶۵۰‬نیز اظهار داشت‪:‬‬ ‫نسبت به ‪ ۶۰E۱‬ابعاد کوچک تری دارد‪ ،‬به همین دلیل تولید‬ ‫ان سخت تر است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه ریل تولیدی ذوب اهن همه‬ ‫مشخصات یک پروفیل قابل ارسال برای مصرف را دارد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬در نورد رسیدن به ابعاد پروفیل ‪ ۵۴E۱‬سخت تر از سایر‬ ‫ریل ها است به همین دلیل پروسه طراحی این ریل زمان‬ ‫بسیاری برده و سپس تراش غلتک صورت گرفت تا در نهایت‬ ‫به جمع بندی نهایی برای تولید رسیدیم‪.‬‬ ‫امضای تفاهم نامه ابرسانی به عشایر میان ابفا و اداره امور عشایر استان اصفهان‬ ‫تفاهم نامه مشارکت در ایجاد و تکمیل تاسیسات ابرسانی‬ ‫مجتمع روستایی دولت اباد و مناطق عشایرنشین کوگانک‬ ‫شهرســتان چادگان به امضای مدیران ارشد ابفا و اداره کل‬ ‫امور عشایر استان اصفهان رسید‪.‬‬ ‫این تفاهم نامه را روز چهارشــنبه ســیزدهم مرداد ماه‬ ‫جاری هاشم امینی مدیر عامل شرکت اب و فاضالب استان‬ ‫اصفهان و مختار اسفندیاری مدیرکل امور عشایر امضا کردند‪.‬‬ ‫بر اســاس این تفاهم نامه با صرف هزینــه ای بالغ بر‬ ‫‪ 72‬میلیــارد ریال و اجرای ‪ 33‬هزار و ‪ 500‬متر خط انتقال با‬ ‫قطرهای مختلف‪ ،‬احداث یک مخزن بتونی با ظرفیت ‪100‬‬ ‫متر مکعب‪ ،‬یک مخزن ‪ 20‬متر مکعبی کامپوزیتی و حفر و‬ ‫تجهیز یک حلقه چاه‪ ،‬اب شرب پایدار جمعیتی بالغ بر ‪1420‬‬ ‫نفر از عشایر و روســتائیان مناطق کوگانک و مجتمع های‬ ‫ابرسانی روستایی دولت اباد ها‪ ،‬خرسانک ها و حرمانک ها در‬ ‫شهرستان چادگان تامین می شود‪.‬‬ ‫این طرح قرار اســت در مدت سه سال و با مشارکت ‪68‬‬ ‫درصدی شرکت اب و فاضالب و ‪ 32‬درصدی اداره کل امور‬ ‫عشایر استان اصفهان اجرا شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل اّبفای اســتان اصفهان در ایین امضای این‬ ‫تفاهم نامه با بیان این که پس از یکپارچه ســازی شــرکت‬ ‫های اب وفاضالب شهری و روستایی فاصله خدمات رسانی‬ ‫سامانه های نوین ابیاری در ‪ ۲۵۰۰‬هکتار از‬ ‫مزارع اصفهان اجرا می شود‬ ‫مدیر امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬طرح های مرتبط با سامانه های نوین ابیاری در سالجاری‬ ‫در ‪ ۲‬هزار و ‪ ۵۴۵‬هکتار از زمین های کشاورزی این استان اجرا‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مجید امینی در گفت و گو با ایرنا افزود‪ :‬این رقم ممکن است‬ ‫تا سه هزار هکتار نیز افزایش یابد که البته به تخصیص اعتبارات‬ ‫این بخش بستگی دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه هدف اصلی اجرای سامانه های نوین ابیاری‪،‬‬ ‫مصرف بهینه اب و بهبود کیفیت تولید است خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫مقدار ذخیره منابع ابی استان اصفهان و کمبود بارش ها در این‬ ‫خطه بر ضرورت اجرای هرچه بیشتر این پروژه ها تاکید دارد‪.‬‬ ‫مدیر امور فنی مهندسی سازمان جهاد کشاورزی اصفهان‬ ‫با اشاره به اینکه تاکنون سامانه های ابیاری قطره ای و بارانی در‬ ‫بالغ بر ‪ ۱۲۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬هکتار از زمین های کشاورزی استان‬ ‫انجام شده است تصریح کرد‪ :‬بررسی ها نشان می دهد که ‪۲۵۰‬‬ ‫هزار هکتار از مزارع استان قابلیت پیاده سازی طرح های ابیاری‬ ‫نوین را دارد‪.‬‬ ‫امینی همچنین به احداث کانال های ابیاری عمومی در استان‬ ‫اشاره و اضافه کرد‪ ۶۶ :‬کیلومتر احداث این نوع سازه تا اخر سال‬ ‫برنامه ریزی شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬احداث کانال های ابیاری عمومی شرایط ابیاری‬ ‫مزارع در مناطق مختلف را بهبود می بخشد و در افزایش مقدار و‬ ‫کیفیت تولیدات موثر است‪.‬‬ ‫استان اصفهان با داشتن ‪ ۵۶۸‬هزار هکتار اراضی کشاورزی‬ ‫معادل پنج درصد از مساحت استان و ‪ ۳.۵‬درصد از اراضی‬ ‫کشاورزی کشور را به خود اختصاص داده و با برخورداری از‬ ‫شرایط متنوع اب و هوایی‪ ،‬استعداد تولید انواع محصوالت‬ ‫کشاورزی را دارد‪ ،‬به گونه ای که در مناطق گرم و خشک ان‬ ‫خرما‪ ،‬انار و پسته و در مناطق سرد و کوهستانی اش بادام و گردو‬ ‫و در مناطق معتدل و معتدل سرد‪ ،‬انواع محصوالت دانه دار و‬ ‫هسته دار کشت می شود‪.‬‬ ‫مجموع اراضی زراعی استان اصفهان حدود ‪ ۴۸۶‬هزار هکتار‬ ‫است که در سال های طبیعی از حیث بارندگی حدود ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫ان به کشت محصوالت زراعی مانند انواع غالت‪ ،‬حبوبات و‬ ‫محصوالت علوفه ای‪ ،‬جالیزی و انواع سبزی و صیفی و گیاهان‬ ‫زینتی اختصاص می یابد و تولید ساالنه محصوالت زراعی استان‬ ‫در شرایط عادی حدود چهار میلیون و پانصد هزار تُن براورد‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫مجموع اراضی باغی این دیار نیز حدود ‪ ۸۰‬هزار هکتار است‬ ‫و بطور عمده شامل انواع سیب درختی‪ ،‬انار‪ ،‬به انگور‪ ،‬بادام‪ ،‬پسته‪،‬‬ ‫گالبی و زردالوست و مجموع تولیدات باغی و گلخانه ای استان‬ ‫در شرایط عادی حدود ‪ ۸۰۰‬هزار تُن براورد می شود‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫به روستائیان از لحاظ کمی و کیفی رو به کاهش است اظهار‬ ‫داشت‪ :‬یکی از دغدغه های ابفای اصفهان چگونگی خدمات‬ ‫رسانی مطلوب به عشایر زحمت کش در استان است‪.‬‬ ‫هاشــم امینی اعالم کــرد‪ :‬ابفای اســتان اصفهان در‬ ‫شهرســتان های فریدونشهر‪ ،‬سمیرم‪ ،‬چادگان و جرقویه که‬ ‫سکونتگاه عشایر است‪ ،‬زیرساخت های الزم را برای دسترسی‬ ‫این قشــر مولد اقتصادی به اب شرب سالم و بهداشتی در‬ ‫دستور کار قرار داده است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به ارتقا ســطح خدمات ابفای اصفهان به‬ ‫عشایر تصریح کرد‪ :‬در سکونتگاه های عشایر در استان حداقل‬ ‫باید یک شیر برداشت اب نصب شده باشد تا دسترسی این‬ ‫قشر به اب شرب سالم و بهداشتی به راحتی صورت گیرد‪.‬‬ ‫درادامه این مراسم مدیرکل امور عشایر استان اصفهان به‬ ‫نقش اقتصادی جامعه عشایری در چند دهه گذشته پرداخت‬ ‫و گفت‪ :‬به رغم نقش عشایر در توسعه اقتصادی کشور‪ ،‬سهم‬ ‫انان در برخورداری از خدمات‪ ،‬مناســب نبوده است و عشایر‬ ‫خواهان دسترسی پایدار به اب‪ ،‬راه‪ ،‬سوخت و بهداشت هستند‪.‬‬ ‫مختار اسفندیاری گفت‪ :‬در یک سال گذشته با یکپارچه‬ ‫سازی شرکت های اب و فاضالب شهری و روستایی‪ ،‬نهایت‬ ‫همکاری در زمینه خدمات رســانی ابفا به عشایر در سطح‬ ‫استان صورت گرفته است‪.‬‬ ‫پتروپاالیشگاه ها و جذب سرمایه برای‬ ‫ت صنعت نفت‬ ‫توسعه میادین‪ ،‬اولوی ‬ ‫به اعتقاد کارشناسان حوزه نفت‪ ،‬اولویت های اصلی دولت‬ ‫سیزدهم در صنعت نفت‪ ،‬بیش از هر چیز باید بر بهینه سازی‬ ‫مصرف سوخت‪ ،‬توسعه پتروپاالیشگاه ها و جذب سرمایه برای‬ ‫توسعه میادین نفت و گاز باشد‪.‬‬ ‫به گزارش روز جمعه ایرنا‪ ،‬ایران چهارمین کشور دارنده مخازن‬ ‫نفتی جهان و دومین کشور از نظر دارایی مخازن گازی دنیا است‪.‬‬ ‫از همین رو این صنعت و سیاست های مربوط به ان همواره یکی‬ ‫از مهمترین موارد مورد توجه در کشور است‪.‬‬ ‫تا سال های گذشته حتی بخش بزرگی از بودجه کشور از‬ ‫محل صادرات نفت تامین می شد و نوسانات نرخ ان در بازارهای‬ ‫جهانی به طور مستقیم بر اقتصاد موثر بود‪ .‬با اعمال تحریم ها‬ ‫و سنگ اندازی امریکا بر سر صادرات نفت کشور‪ ،‬وابستگی به‬ ‫درامدهای نفتی نیز کم شد‪.‬‬ ‫با این حال همچنان صنعت نفت به عنوان چرخ دنده اصلی‬ ‫در حرکت اقتصاد کشور به شمار می رود و تعیین اولویت ها و‬ ‫سیاست های تعیین شده در این زمینه نقش مهمی در کل اقتصاد‬ ‫دارد‪.‬از همین رو است که حتی در مواردی مانند بودجه سالیانه‬ ‫قیمت نفت و میزان صادرات ان نقش اصلی را بازی می کند‪.‬‬ ‫اولویت های صنعت نفت در دولت های مختلف نیز متفاوت‬ ‫است‪ .‬در دولت گذشته اولویت های اصلی بازپس گیری بازار نفت‬ ‫ایران بعد از اجرای برجام و توسعه میادین مشترک در راس امور‬ ‫قرار داشت‪.‬دولت سیزدهم نیز با توجه به شرایط موجود مانند ادامه‬ ‫تحریم ها علیه صادرات نفت و لزوم سرمایه گذاری در میادین نفت‬ ‫و گاز‪ ،‬اولویت های خود را در این صنعت مشخص کند‪.‬‬ ‫«نرسی قربان» کارشناس ارشد حوزه انرژی در گفت و گو با‬ ‫خبرنگار اقتصادی ایرنا‪ ،‬با اشاره به اینکه اولویت هر دولتی و نه‬ ‫تنها دولت سیزدهم‪ ،‬باید توسعه منابع نفت و گاز‪ ،‬افزایش صادرات‬ ‫نفت و توجه به سرمایه گذاری در این زمینه باشد‪ ،‬گفت‪ :‬باید با‬ ‫تشویق برای سرمایه گذاری و انجام دادن ان توسعه صنعت نفت‬ ‫مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این سرمایه یا باید از مسیر تعامل با کشورهای‬ ‫خارجی و تامین ارز انجام شود و یا تالش کنیم از منابع داخل‬ ‫کشور ان را تامین کنیم‪.‬‬ ‫قربان با اشاره به اینکه عالوه بر توجه به سرمایه گذاری در‬ ‫حوزه های نفت و گاز و افزایش صادرات نفت یاید بهینه سازی‬ ‫مصرف نیز مورد توجه باشد‪ ،‬افزود‪ :‬در مورد مصرف حامل های‬ ‫انرژی هم باید سیاست هایی که مصرف را کنترل می کند‪ ،‬انجام‬ ‫داد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬تا مسایل بین المللی حل نشود‪ ،‬صادرات و‬ ‫سرمایه گذاری تحت تاثیر قرار خواهد داشت و تغییر در این زمینه‬ ‫نیازمندتعاملبین المللیاست‪.‬‬ ‫«حسن مرادی» استاد حقوق انرژی دانشگاه تهران نیز در‬ ‫گفت و گو با ایرنا معتقد است که مهمترین اولویت دولت سیزدهم‬ ‫در حوزه نفت و انرژی تثبیت وضع موجود برای پیمانکاران و ادامه‬ ‫فعالیت های توسعه ای است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از مهمترین اولویت ها تثبیت وضع موجود و‬ ‫دادن اطمینان به پیمانکاران و دست اندرکاران است که شرایط از‬ ‫این‪ ،‬سخت تر نمی شود و پروژه ها با همان شدت پیش می رود و‬ ‫کارهای جاری ادامه پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫مرادی افزود‪ :‬همچنین باید روی توسعه پتروپاالیشگاه ها و‬ ‫اورهال پاالیشگاه ها تالش جدی شود تا حجم بیشتری از نفت‬ ‫خام تولیدی کشور به فراورده نفتی تبدیل شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬گرفتن بازارهای سنتی نفت ایران و رفع‬ ‫تحریم ها برای دستیابی به بازارهای جدید نیز بر روی میزان‬ ‫صادرات و تولید نفت ایران نقش مهمی خواهد داشت‪.‬‬ ‫به گفته مرادی‪ ،‬وزیر نفت دولت سیزدهم باید این اطمینان‬ ‫را برای اعضای اوپک ایجاد کند که روند فعلی ادامه دار است‪.‬‬ ‫همچنین «البرت بغازیان» استاد دانشگاه تهران نیز جذب‬ ‫سرمایه برای توسعه میادین مشترک نفت و گاز را مهمترین‬ ‫اولویت دولت سیزدهم در حوزه نفت و گاز می داند‪.‬‬ ‫وی در گفت و گو با ایرنا با اشاره به اینکه باید ابتدا وضعیت‬ ‫صادرات نفت و دور زدن تحریم ها مشخص شود‪ ،‬گفت‪ :‬صنعت‬ ‫نفت مشکالت قبلی مانند جذب سرمایه برای توسعه میادین‬ ‫مشترک را دارد‪.‬‬ ‫بغازیان ادامه داد‪ :‬چیزی که اکنون صنعت نفت با ان مواجه‬ ‫است اینکه فروش نفت به شرکای تجاری و مشتریان قبلی را با‬ ‫الزامات و ضمانت ها انجام دهد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین باید در بحث میادین مشترک منافع را بر‬ ‫اساس قرارداد جدی ای پی سی محکم کنند تا به راحتی نتوانند با‬ ‫فشار امریکا و اروپا قراردادها را ملغی کنند‪.‬‬ ‫راه برون رفت درشرایط سخت‬ ‫توکل به خدا و تکیه بر مردم‬ ‫سـرهنگ محمـدی فرمانده سـپاه ناحیه لنجان در جلسـه‬ ‫شـورای فرماندهـی حوزه مقاومت بسـیج شـهید تندگویان‬ ‫ذوب اهـن اصفهان ضمن اشـاره بـه فعالیت های فرهنگی‬ ‫و جهـادی بسـیج ذوب اهـن اصفهـان و نقـش ارزشـمند‬ ‫انهـا در مقابلـه بـا کرونا و ترغیـب کارکنـان و مردم جهت‬ ‫حضـور در انتخابـات گفـت‪ :‬در شـرایط فعلی نقش بسـیج‬ ‫در صنعـت و فعالیت هـای جهـادی بیش از گذشـته اسـت‬ ‫و راه بـرون رفـت در شـرایط سـخت امروز‪ ،‬تـوکل به خدا‪،‬‬ ‫مجاهـدت و تکیـه بـر مـردم سـاالری واقعـی اسـت‪ .‬وی‬ ‫نهضـت مطالبه گـری و روشـنگری در عرصه های مختلف‬ ‫را مهـم دانسـت و تصریح نمود‪ :‬این موضـوع باید در دولت‬ ‫جدید هم ادامه داشـته باشـد‪ .‬در ادامه این جلسـه سرهنگ‬ ‫محمـدی به اتفـاق فرمانـده و اعضای شـورای فرماندهی‬ ‫بسـیج شـرکت‪ ،‬از کارگاه هـای ‪ ۴۷ ،۴۸‬و ‪( ۴۶‬تراشـکاری‪،‬‬ ‫ریخته گری و مدلسـازی و اهنگـری) بازدید نمودند‪ .‬در این‬ ‫بازدیـد‪ ،‬مهنـدس یـزدان پناه مدیـر مهندسـی برنامه ریزی‬ ‫و نظـارت بـر تعمیـرات مکانیـک‪ ،‬گزارشـی از فعالیت های‬ ‫جهـادی همـکاران در ایـن مدیریـت و بومی سـازی های‬ ‫صـورت گرفتـه‪ ،‬ارائـه نمـود‪ .‬در ادامه سـرهنگ محمدی‪،‬‬ ‫بطـور جداگانـه بـا معاونیـن بهـره بـرداری‪ ،‬سـرمایه های‬ ‫انسـانی و توسـعه مدیریت و مدیرعامل شـرکت پاالیشگاه‬ ‫قطـران دیدار و گفتگـو نمود‪.‬‬ ‫فروش مرغ بیش از ‪ ۲۷‬هزار‬ ‫تومان سودجویی است‬ ‫نایـب رئیـس کانـون انجمـن صنفـی مرغـداران گوشـتی‬ ‫کشـور گفت‪ :‬قیمت مـرغ برای مصرف کننده نباید بیشـتر‬ ‫از ‪ ۲۶‬تـا ‪ ۲۷‬هزار تومان باشـد و فـروش مرغ با قیمت های‬ ‫‪ ۴۰‬هزارتومان و یا چند نرخی شـدن ان در بازار سـودجویی‬ ‫اسـت و دسـتگاه های نظارتی باید به ان ورود کنند‪ .‬حبیب‬ ‫اسـداهلل نـژاد در گفت وگو با ایسـنا‪ ،‬در این بـاره اظهار کرد‪:‬‬ ‫بعـد از اینکـه قرارگاه سـاماندهی مـرغ کشـور قیمت مرغ‬ ‫زنـده را ‪ ۱۷‬هـزار و ‪ ۱۰۰‬تومـان و قیمـت مـرغ گـرم برای‬ ‫مصـرف کننـده را ‪ ۲۴‬هـزار و ‪ ۹۰۰‬تومـان مصـوب کـرد‬ ‫شـاهد افزایـش قیمـت مولفه های تولیـد از سـوی دولت و‬ ‫بـازار بودیـم که میـزان اثر ایـن افزایش قیمـت مولفه های‬ ‫تولیـد بـه ازای هرکیلو گـرم مرغ حدود ‪ ۲۰‬درصـد بود‪ .‬وی‬ ‫ادامـه داد‪ :‬بـه همین دلیـل مرغداران درخواسـت کردند که‬ ‫قیمـت مـرغ به منظور پایـداری تولید و ایجـاد انگیزه برای‬ ‫تولیـد و جوجـه ریـزی اصلاح شـود‪ .‬نایب رئیـس کانون‬ ‫انجمـن صنفـی مرغداران گوشـتی کشـور اضافه کـرد‪ :‬در‬ ‫کنـار افزایش قیمـت مولفه های تولید‪ ،‬مرغـداران در تامین‬ ‫بـه موقـع نهاده هـای دامـی نیـز بـا چالش هـای بسـیاری‬ ‫همـراه هسـتند‪ .‬هنـوز برخـی از واحدهـای تولیـدی ذرت‬ ‫و سـویای مـورد نیـاز خـود را کـه دو مـاه پیـش خریداری‬ ‫کـرده بودنـد‪ ،‬دریافـت نکرده انـد‪ .‬همین منجر می شـود تا‬ ‫مرغـداران نهـاده های مورد نیـاز خود را در این بـازه از بازار‬ ‫ازاد بـا قیمت هـای بـاال تهیه کنند‪ .‬به گفتـه وی واحدهای‬ ‫مرغداری در سراسـر کشـور بـا توجه به سـازوکارهایی که‬ ‫برایشـان تعریـف شـده مرغ هایشـان را بـه کشـتارگاه بـا‬ ‫قیمـت ‪ ۱۷‬هـزار و ‪ ۱۰۰‬تومـان تحویـل می دهنـد‪ .‬نهایت‬ ‫ممکن اسـت قیمـت ان با توافق هزار تومان بیشـتر شـود‬ ‫کـه البتـه با توجـه بـه افزایـش هزینه های تولیـد منطقی‬ ‫اسـت‪ .‬ولـی بیـش از ‪ ۱۸‬هزارتومـان مـرغ به کشـتارگاه ها‬ ‫عرضـه نمی شـود‪ .‬اسـداهلل نـژاد تصریـح کـرد‪ :‬بنابرایـن‬ ‫قیمـت مرغ بـرای مصرف کننـده نباید بیشـتر از ‪ ۲۶‬تا ‪۲۷‬‬ ‫هـزار تومان باشـد و فـروش مرغ با قیمت ‪ ۴۰‬هـزار تومان‬ ‫و یا چند نرخی شـدن ان در بازار سـودجویی توسـط برخی‬ ‫افـراد اسـت‪ .‬به نظر می رسـد در سیسـتم توزیـع انحرافاتی‬ ‫صـورت می گیـرد و دسـتگاه های مربوطه بایسـتی هر چه‬ ‫سـریعتر بـه ایـن موضـوع ورود و جلوی این سـودجویی ها‬ ‫را بگیرنـد‪ .‬وی در پایـان با بیان اینکه بایسـتی در امارهای‬ ‫تولیـد راسـتی ازمایـی صـورت گیـرد‪ ،‬افزود‪ :‬حجـم مرغی‬ ‫کـه در بـازار وجـود دارد بـا حجـم جوجه ریزی انجام شـده‬ ‫همخوانـی نـدارد‪ .‬بر اسـاس گزارش هـا در خردادمـاه ‪۱۱۶‬‬ ‫میلیـون قطعـه جوجـه ریخته شـده اسـت اگر ایـن امار ها‬ ‫درسـت باشـد نبایـد در بازار بـا این حجم مرغ بـا کمبودی‬ ‫مواجه شـویم‪.‬‬ ‫پیش بینی وضعیت بورس در‬ ‫دولت جدید‬ ‫عمـر دولـت دوازدهـم بـه پایـان رسـید و دولت سـیزدهم‬ ‫در حالـی بـر صندلـی پاسـتور تکیـه زده اسـت کـه رئیس‬ ‫جمهـوری جدیـد بارها بـر به تعادل رسـیدن بازار سـرمایه‬ ‫تاکیـد کـرده اسـت‪ .‬در ایـن راسـتا یـک کارشـناس بـازار‬ ‫سـرمایه بـر ایـن باور اسـت که اگـر دولـت اقداماتـی را در‬ ‫زمینـه سیاسـت خارجی و همچنین کسـری بودجـه انجام‬ ‫ندهـد‪ ،‬وضعیت بـازار سـرمایه نیز چندان مطلـوب نخواهد‬ ‫بـود‪ .‬سـعید جعفـری در گفت وگـو بـا ایسـنا‪ ،‬بـا اشـاره به‬ ‫کسـری بودجـه دولـت اظهار کـرد‪ :‬دولت جدید بایـد در دو‬ ‫زمینـه سیاسـت خارجـی و به تبـع ان رفع کسـری بودجه‬ ‫اقداماتـی را انجـام دهد‪ .‬درواقع دولت باید به سـمت احیای‬ ‫برجـام حرکـت و از ایـن طریـق کسـری بودجـه را جبران‬ ‫کنـد‪ .‬در ایـن شـرایط اسـت کـه بـازار سـرمایه در دولـت‬ ‫سـیزدهم رشـد مالیـم و پایـداری را تجربـه میکنـد‪ .‬وی‬ ‫درمـورد اهمیت جبران کسـری بودجه توضیـح داد‪ :‬جبران‬ ‫کسـری بودجـه از طریق احیای برجام مهم اسـت؛ زیرا اگر‬ ‫اتفـاق نیوفتد و دولت قادر نباشـد صادرات نفـت را افزایش‬ ‫دهـد‪ ،‬احتمـال اینکـه در سـود صنایـع بـزرگ مخصوصـا‬ ‫پتروشـیمی و گروه فلـزات از طریق افرایـش هزینه انرژی‪،‬‬ ‫افزایـش هزینـه خـوراک‪ ،‬عـوارض صـادرات و برقـررای‬ ‫مالیـات دسـت ببرد زیاد اسـت و ایـن روند میتواند بـه بازار‬ ‫سـرمایه اسـیب بزند‪.‬‬ صفحه 6 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫شنبه | ‪ 16‬مرداد ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4137‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫منهای فوتبال‬ ‫حسینی و دانشگر همراه‬ ‫استقالل به اصفهان می روند‬ ‫کمیته استیناف شکایت باشــگاه ذوب اهن از دانیال‬ ‫اســماعیلی فر که با فســخ قرارداد خود با این تیم راهی‬ ‫ســپاهان شــد را رد کرد‪ .‬در رای صادره از سوی کمیته‬ ‫استیناف درباره این پرونده این چنین امده است‪ :‬در خصوص‬ ‫درخواســت استیناف باشگاه ذوب اهن به طرفیت باشگاه‬ ‫سپاهان نسبت به رای کمیته وضعیت مبنی بر صدور قرار‬ ‫رد دعوی نخستین تجدیدنظرخواه به خواسته های احراز و‬ ‫اعالم فسخ غیرموجه بازیکن دانیال اسماعیلی فرو مطالبه‬ ‫خسارات و غرامات ناشی از فسخ غیرموجه به لحاظ استرداد‬ ‫دعوی‪ ،‬کمیته استیناف پس از بررسی پرونده به استدالالت‬ ‫مندرج در رای صادره‪ ،‬ایراد و اعتراض موثری که خدشه بر‬ ‫دادنامه معترض عنه وارد نماید‪ ،‬به عمل نیامده‪ ،‬مستندا به‬ ‫ماده ‪ 17‬ایین دادرسی کمیته وضعیت ضمن رد اعتراض‬ ‫دادنامه صادره‪ ،‬عینا تایید می گردد‪.‬‬ ‫بمب نقل و انتقاالتی از سپاهان‬ ‫به استقالل‬ ‫در دقایق پایانی نیمه نخست جدال استقالل و گل گهر‬ ‫شایعه عجیبی داخل ورزشگاه ازادی پیچید‪ .‬بر اساس این‬ ‫شایعه‪ ،‬احتمال پیوستن محمد رشید مظاهری به سپاهان در‬ ‫فصل اینده و جدایی او از استقالل بیشتر شده و سنگربان‬ ‫ابی پوشان پایتخت بالفاصله پس از پایان کار این تیم در‬ ‫رقابت های جام حذفی به جمع طالیی پوشــان اصفهانی‬ ‫خواهد پیوست‪ .‬این شایعه به گوش برخی از عوامل باشگاه‬ ‫استقالل که در داخل ورزشگاه حضور داشتند نیز رسید و‬ ‫البته ان ها قاطعانه ان را تکذیب می کردند و مدعی بودند‬ ‫مظاهری یک فصل دیگر با استقالل قرارداد دارد و رضایتش‬ ‫برای ماندن جلب خواهد شد‪ .‬از ماه گذشته چند مرتبه بحث‬ ‫جدایی محمد رشید مظاهری و پیوستن این سنگربان به‬ ‫سپاهان به گوش می رسد‪ .‬اصفهانی ها پس از جدایی پیام‬ ‫نیازمند به دنبال یک سنگربان مطمئن می گردند‪.‬‬ ‫کاپیتان ذوب اهن در رادار‬ ‫استقاللی ها‬ ‫سرمربی استقالل قصد دارد سه بازیکن جدید برای خط‬ ‫دفاع تیمش به خدمت بگیرد‪ .‬فرهاد مجیدی برای پست‬ ‫دفاع وسط به احتمال زیاد به دنبال جذب وحید محمدزاده از‬ ‫ذوب اهن و برای پست دفاع چپ به دنبال جذب ابوالفضل‬ ‫جاللی از ســایپا است‪ .‬وحید محمدزاده بازیکن باتجربه و‬ ‫کاپیتان ذوب اهن محســوب می شود و ابوالفضل جاللی‬ ‫بازیکن جوان و اینده داری اســت کــه به جز چند بازی‬ ‫اخر ســایپا که به خاطر مصدومیت از دست داد‪ ،‬در تمام‬ ‫بازی های لیگ برای نارنجی پوشان به میدان رفت‪ .‬گفتنی‬ ‫است جاللی از تیم پرسپولیس نیز پیشنهاد دارد‪ .‬عالوه بر‬ ‫این ها بهنام برزای نیز مدنظر سرمربی استقالل قرارگرفته‬ ‫است‪ .‬مجیدی قصد دارد از این بازیکن برای دفاع راست و‬ ‫وینگر راست استفاده کند‪ .‬برزای که سابقه بازی در استقالل‬ ‫را در کارنامه دارد‪ ،‬در فصلی که گذشت عملکرد خوبی در‬ ‫گل گهر داشت و حتی در نیمه نهایی جام حذفی در برابر‬ ‫استقالل نیز خوش درخشید‪.‬‬ ‫جدایی احتمالی فکری از نفت‬ ‫مسجدسلیمان‬ ‫باوجوداینکه محمود فکــری بعد از پایان بازی های‬ ‫لیگ برتر نشستی با مدیران نفت مسجدسلیمان داشت‬ ‫بعید است به حضور خود در این تیم ادامه دهد؛ اما واقعیت‬ ‫این اســت که وزارت نفت بر اســاس مصوبه مجلس‬ ‫نمی تواند بودجه مشــخصی برای تیم های نفتی تعیین‬ ‫کند‪ .‬ازانجایی که نفت مسجدسلیمان در سال های اخیر‬ ‫همواره با مشکل پرداخت دستمزدها مواجه بوده به نظر‬ ‫می رسد محمود فکری هم تصمیم به جدایی می گیرد و‬ ‫بعد از عملکرد خوب در نساجی و حضور در استقالل به‬ ‫دنبال ماجراجویی دوباره است و دست یابی به این هدف‬ ‫در نفت مسجدســلیمان سخت خواهد بود بطوریکه در‬ ‫هفته های سپری شده در این تیم به مهم ترین هدفی که‬ ‫دســت یافت بقا در جدول بازی ها بود و شاید این برای‬ ‫مدیران تیم مهم ترین هدف است‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫بدرقهنمایندگاناستان‬ ‫اصفهان در پارالمپیک توکیو‬ ‫دو بازیکن محروم استقالل در فینال همراه این تیم به‬ ‫اصفهان می روند‪ .‬استقالل در شرایطی عصر فردا فینال جام‬ ‫حذفیرامقابلفوالدخوزستانبرگزارمی کندکهسیدحسین‬ ‫حسینی و محمد دانشگر دو بازیکن ابی ها به دلیل دریافت‬ ‫کارت زرد در مصــاف با گل گهر و محرومیت نمی توانند‬ ‫برای تیمشان به میدان بروند‪ .‬البته طبق هماهنگی های‬ ‫انجام شده حسینی و دانشگر همراه استقالل به اصفهان‬ ‫خواهند رفت تا در ورزشــگاه نقش جهان هنگام برگزاری‬ ‫بازی حضورداشته باشــند‪ .‬با توجه به اینکه استقاللی ها‬ ‫امیدوار هستند با برد مقابل فوالد قهرمان جام حذفی شوند‪،‬‬ ‫باشگاه هماهنگی هایی انجام داده تا همه اعضای تیم در‬ ‫صورت برد در جشن قهرمانی حضور پیدا کنند و به همین‬ ‫خاطر حسینی و دانشگر هم کنار تیم خواهند بود تا بتوانند‬ ‫در صورت قهرمانی در مراسم اهدای جام و مدال شرکت‬ ‫کنند‪ .‬همچنین شیخ دیاباته مهاجم مصدوم ابی پوشان که‬ ‫به همین دلیل نمی تواند برای استقالل در فینال به میدان‬ ‫برود نیز همراه تیمش به اصفهان می رود تا در صورت برد‬ ‫در جشن قهرمانی حضورداشته باشد‪ .‬گفتنی است؛ به غیراز‬ ‫حســینی و دانشگر‪ ،‬فرهاد مجیدی ســرمربی ابی ها نیز‬ ‫محروم است و نمی تواند کنار زمین حضور پیدا کند‪.‬‬ ‫شکایت ذوب اهن از اسماعیلی‬ ‫فر رد شد‬ ‫ورزش‬ ‫گفتگو دارکو بییدوف مهاجم صربستانی تیم فوتبال ذوب اهن‬ ‫زمان قراردادم به پایان رسیده است‬ ‫دارکو بییدوف باوجود انکه از نگاه امار‪ ،‬به طور مشترک‬ ‫گلزن ترین بازیکن گاندوهای اصفهانی به شمار می رود اما‬ ‫به نظر می رسد با پایان قراردادش‪ ،‬باشگاه ذوب اهن جهت‬ ‫حفظ این مهاجم صربستانی هیچ اقدام مثبتی نکرده است‪ .‬به‬ ‫گزارش ایمنا‪ ،‬درست بالفاصله بعد از پایان فصل ناکامی ها‬ ‫در اردوگاه سبزپوشان اصفهانی‪ ،‬شایعات زیادی درباره جدایی‬ ‫برخی نفرات از ذوب اهن در رســانه ها منتشــر شد‪ .‬دارکو‬ ‫بییدوف‪ ،‬مهاجم صربســتانی هم یکی از این بازیکن ها بود‬ ‫که قراردادش در پایان فصل به اتمام خواهد رسید و برخی‬ ‫شنیده ها حاکی اســت که مدیران ذوب اهن قصد تمدید با‬ ‫دارکــو را ندارند‪ .‬البته این احتمال هم وجود دار که ذوبی ها‬ ‫ورود به نقل و انتقاالت را منوط به تفکرات سرمربی جدید‬ ‫پایه ریزی کنند‪ .‬این مهاجم صربستانی‪ ،‬زمستان فصل قبل‬ ‫برای کمک به خط اتش گاندوها به کمک رادولوویج امد ولی‬ ‫برخالف او یک سال دیگر هم ماندگار شد‪ .‬بییدوف که بیشتر‬ ‫دوران ورزشــی اش را در دسته یک و دسته دوم صربستان‬ ‫گذرانده‪ ،‬مدتی در لیگ کشــورهای مقدونیه و مدت بسیار‬ ‫کوتاهی نیز در لیگ بلژیک به میدان رفت‪ .‬این بازیکن ‪۳۱‬‬ ‫ساله که از تیم راد بلگراد به ذوب اهن پیوست‪ ،‬می توانست‬ ‫یکی از مدعیان کسب عنوان اقای گلی لیگ بیستم باشد‪.‬‬ ‫بییدوف فصل را استثنایی اغاز کرد و مقابل فوالد در همان‬ ‫دیدار ابتدایی لیگ بیستم‪ ،‬دبل کرد‪ .‬با این وجود رفتن رحمان‬ ‫رضایی و امدن حسینی‪ ،‬دارکو را نیمکت نشین کرد اما این‬ ‫مهاجم فرصت طلب با به ثمر رســاندن پنج گل به همراه‬ ‫وحید محمدزاده‪ ،‬در صدر جدول گلزنان این فصل ذوبی ها‬ ‫قرار گرفت‪ .‬حاال در شــرایطی که شاید نقطه پایان حضور‬ ‫دارکو بییدوف در فوتبال ایران فرا رسیده‪ ،‬او با ایمنا گفت و‬ ‫گویــی انجام داده و در ان‪ ،‬از عالقه خود به ادامه فعالیت در‬ ‫فوتبال ایران تا اخرین وضعیتش با ذوب اهن سخن گفته که‬ ‫در ادامه می خوانید‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬همانطور کــه می دانی فصــل خوبی برای‬ ‫ذوب اهن سپری نشد‪ .‬علت ان را چه می دانی؟‬ ‫اشتباهات داوری در طول فصل‪ ،‬نقش قابل توجهی در‬ ‫فصل بد ذوب اهن داشت‪ .‬به عالوه برای نمونه در یک زمان‬ ‫پانزده بازیکن تیم به کرونا مبتال شــدند که یکی از دالیل‬ ‫نتایج ضعیف ذوب اهن بود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬شایعاتی درباره جدایی تو از ذوب اهن شنیده‬ ‫می شود‪ ،‬وضعیت همکاری ات با باشگاه چگونه‬ ‫اســت و ایا تمایل داری همچنان در لیگ ایران‬ ‫بمانی؟‬ ‫زمان قرارداد من تمام شده است‪ .‬فکر می کنم لیگ ایران‬ ‫در این بخش از اســیا بهترین باشد‪ .‬فوتبال در لیگ ایران‬ ‫خیلی خوب‪ ،‬محکم و سرعتی بازی می شود و دوست دارم‬ ‫به بازی در ایران ادامه دهم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬ایا باشگاه برای تمدید قرارداد با تو صحبتی‬ ‫کرده؟‬ ‫هیچ شخصی از باشــگاه ذوب اهن برای تمدید قرارداد‬ ‫برای فصل اینده با من صحبت نکرده است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬در فصلی که گذشت کدام تیمی که مقابلش‬ ‫بازی کردی‪ ،‬کیفیت باالتری داشت؟‬ ‫به نظرم در این فصل ســپاهان در میان تیم ها‪ ،‬بهترین‬ ‫فوتبال را ارائه می داد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اینده را بــرای ذوب اهن چطور پیش بینی‬ ‫می کنی؟‬ ‫امیدوارم و ارزو می کنم ذوب اهن در اینده به جایگاهی‬ ‫که سزاوار ان است‪ ،‬برسد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬زندگی کــردن در ایران و اصفهان در این دو‬ ‫سال برایت چگونه بوده؟‬ ‫ایران کشــوری با تاریخ و فرنگی غنی است و اصفهان‬ ‫جایی اســت که در ان احســاس خوبی دارم؛ شهری زیبا‬ ‫بــا مردمی خوب و نجیب که از همان روز نخســتی که به‬ ‫اصفهان رســیدم‪ ،‬خیلی خوب توسط تمامی مردم پذیرفته‬ ‫شدم‪ .‬دوست دارم به بازی در ایران ادامه دهم اما هیچ کسی‬ ‫برای تمدید با من صحبت نکرده است‬ ‫‪ ÁÁ‬و ســئوال اخر‪ ،‬چه پیامی بــرای هوادران‬ ‫ذوب اهن داری؟‬ ‫در ابتــدا عالقه دارم از هواداران ذوب اهن به خاطر همه‬ ‫حمایت هایی که از لحظه ای که بــه ذوب اهن امدم از من‬ ‫داشــتم‪ ،‬تشکر کنم‪ .‬چه در ذوب اهن بمانم و چه به باشگاه‬ ‫دیگری بــروم‪ ،‬هواداران ذوب اهن همیشــه در قلبم باقی‬ ‫خواهند ماند و خانواده سبز و سفید من هستند‪.‬‬ ‫نوزدهم و بیستم متعلق به گل گهر سیرجان است‪ .‬این تیم که در لیگ نوزدهم‬ ‫نخستین حضورش در لیگ برتر را تجربه می کرد درنهایت ‪ ۳۳‬امتیاز کسب کرد‪.‬‬ ‫گل گهر در لیگ بیســتم برای قهرمانی تالش کرد و با امیر قلعه نویی و چند‬ ‫ستاره حتی به دنبال کسب سهمیه بود اما باوجود کسب ‪ ۱۲‬امتیاز بیشتر نسبت‬ ‫به لیگ نوزدهم یعنی ‪ ۴۵‬امتیاز نتوانست سهمیه اسیا را هم دشت کند‪ .‬پیکان‬ ‫نیز پیشرفت خیره کننده ای داشت‪ .‬تیمی که فصل قبل برای بقا می جنگید و ‪۲۹‬‬ ‫امتیاز کسب کرده بود این فصل با ‪ ۴۰‬امتیاز یعنی ‪ ۱۱‬امتیاز بیشتر از فصل قبل‬ ‫سومین تیمی بود که بهترین عملکرد را داشت‪ .‬استقالل هم یک امتیاز بیشتر‬ ‫نســبت به فصل قبل گرفت تا این چهار تیم تنها تیم هایی باشند که نسبت به‬ ‫فصل گذشته عملکرد بهتری ارائه دادند‪.‬‬ ‫خط هافبک اولویت سپاهان‬ ‫در فصل نقل و انتقاالت‬ ‫باشگاه سپاهان مدتی است فعالیت در بازار نقل و انتقاالت‬ ‫را اغاز کرده و برای تقویت تیم خود برای لیگ بیســت ویکم‬ ‫و لیگ قهرمانان اســیا دســت به کار شده اســت‪ .‬با توجه به‬ ‫جدایی چهار مهره مهم به نام های پیام نیازمند‪ ،‬احســان حاج‬ ‫صفی‪ ،‬محمد محبی‪ ،‬کی روش اســتنلی و نیاز به تقویت تیم‪،‬‬ ‫سپاهان قطعا بازار تابستانی شلوغی را پیش رو خواهد داشت‪.‬‬ ‫نخستین پست که یکی از مهم ترین پست ها در فوتبال است‬ ‫چارچوب دروازه و یک دروازه بان مطمئن اســت‪ .‬در روزهای‬ ‫اخیر صحبت هایی از احتمال جذب رشید مظاهری‪ ،‬حامد لک‪،‬‬ ‫محمدرضا اخباری و چند گزینه دیگــر به میان امده و قطعا‬ ‫شاهد پیوستن یک دروازه بان بزرگ به تیم اصفهانی خواهیم‬ ‫بود‪ .‬سپاهان در خط هافبک خود بیشتر از همه نقاط به تقویت‬ ‫نیاز دارد و با جدایی قطعی احســان‬ ‫حاج صفی و جدایی احتمالی سروش‬ ‫رفیعی تغییرات زیــادی در کمربند‬ ‫میانی این تیم شــاهد خواهیم بود‪.‬‬ ‫سپاهان ابتدا به یک هافبک دفاعی‬ ‫باسابقه و مســتحکم نیاز دارد تا در‬ ‫بازی های ســخت و فشــرده لیگ‬ ‫برتــر و لیگ قهرمانان اســیا میانه‬ ‫میدان را برای ایــن تیم امن کند‪.‬‬ ‫با جدایی احتمالی ســروش رفیعی‬ ‫(برترین پاسور لیگ بیستم) این تیم‬ ‫به یک بازی ساز سطح باال هم نیاز‬ ‫خواهد داشــت‪ .‬در خط حمله با توجه به جدایی محمد محبی‬ ‫و کی روش اســتنلی و مواجه شدن سجاد شــهباززاده با یک‬ ‫پیشــنهاد خوب داخلی‪ ،‬سپاهان نیاز به خرید مهاجم هم دارد‬ ‫و نزدیک ترین گزینه به این تیم شهریار مغانلو است‪ .‬باید دید‬ ‫برنامــه این تیم در فصل نقل و انتقاالت چگونه خواهد بود و‬ ‫کدام بازیکنان زردپوش خواهند شد‪.‬‬ ‫ماموریت دشوار استقالل برای قهرمانی‬ ‫در اصفهان‬ ‫تیم فوتبال اســتقالل که با عبور از گل گهر به فینال جام‬ ‫حذفی فوتبال کشــور رســید‪ ،‬برای قهرمانی در این جام کار‬ ‫دشواری در پیش دارد‪ .‬ابی پوشان تهران در مرحله نیمه نهایی‬ ‫جام حذفی کشور موفق شدند با حساب‬ ‫دو بر یک از سد گل گهر سیرجان عبور‬ ‫کرده تا به فینال سی و چهارمین دوره‬ ‫جام حذفی کشــور برسند‪ .‬فینالی که‬ ‫فردا شــب در ورزشــگاه نقش جهان‬ ‫اصفهــان برگزار می شــود یک پای‬ ‫ان هم فوالد اســت‪ .‬ابی پوشان که تا‬ ‫رسیدن به فینال تنها با تیم های لیگ‬ ‫برتری بازی کرده اند‪ ،‬در حالی باید برابر‬ ‫فوالد در ایــن دیدار مهم رقابت کنند‬ ‫به جز فرهاد مجیدی‪ ،‬دو بازیکن مهم‬ ‫دیگرشان را هم به دلیل محرومیت در‬ ‫تیم مجیدی بااینکه از سد یاران قلعه نویی‬ ‫اختیار نخواهند داشت‪ِ .‬‬ ‫عبور کرد‪ ،‬اما ان ها چندان هم بدون تلفات و خســارت به این‬ ‫کار مهم دســت نزدند و کارت هــای زردی که وحید کاظمی‬ ‫قاضی میــدان داد‪ ،‬باعث محرومیــت فرهاد مجیدی‪ ،‬محمد‬ ‫دانشــگر و سید حسین حسینی برای دیدار فینال شد؛ تا به جز‬ ‫مجیدی‪ ،‬حسینی و دانشــگر هم این بازی را از دست بدهند‪.‬‬ ‫شکوفاییسجادشهباززادهباپیراهنسپاهان‬ ‫مجموع گل های زده ســجاد شهباززاده در چند سال‬ ‫گذشته به زحمت به ‪ ۲۰‬گل می رسد ولی او در یک فصل‬ ‫توانسته به اندازه پنج سال گذشته خود گلزنی کند و باعث‬ ‫تعجب اهالــی فوتبال ایران شــود‪ .‬بهترین گلزن فصل‬ ‫گذشــته لیگ برتر کسی نبود جز ســجاد شهباززاده که‬ ‫به دوراز همه پیش بینی ها‪ ،‬کفش طالی لیگ را از ان خود‬ ‫کرد‪ .‬مهاجم اردبیلی و باتجربه ســپاهان از هفته نخست‬ ‫گلزنی کرد و توقف ناپذیر بود تا بعد از سال ها‪ ،‬فوتبال ایران‬ ‫اقای گلی با ‪ ۲۰‬گل یا بیشتر داشته باشد‪ .‬این اتفاق وقتی‬ ‫تعجب برانگیز خواهد شــد که نگاهــی به امار و عملکرد‬ ‫شهباززاده در سالیان گذشــته داشته باشیم؛ جایی که او‬ ‫هیچ گاه در یک فصل فوتبالی بیشــتر از ‪ ۱۲‬گل نزد و با‬ ‫همین امار لژیونر شد‪ .‬از طرفی مجموع گل زده شهباززاده‬ ‫در چند ســال گذشته هم به زحمت به ‪ ۲۰‬گل می رسد؛ او‬ ‫از فصل ‪ ۹۵ – ۹۴‬تا فصل ‪( ۹۹-۹۸‬چهارفصل)‪ ،‬فقط ‪۱۷‬‬ ‫بار توانسته در ترکیب تیم های استقالل‪ ،‬انالیا اسپور‪ ،‬نفت‬ ‫تهران‪ ،‬القطر قطر و ســپاهان گلزنی کند اما به تنهایی در‬ ‫لیگ بیستم ‪ ۲۰‬بار گلزنی کرد‪ .‬عملکرد او در این فصل به‬ ‫حدی درخشــان است که نگاهی به امار گل زده سپاهان‬ ‫داشــته باشیم‪ .‬شهباززاده در این فصل ‪ ۲۰‬گل از مجموع‬ ‫‪ ۵۳‬گل سپاهان را به ثمر رســانده که معادل ‪ ۳۸‬درصد‬ ‫گل های زده تیمش اســت‪ .‬جالب اینکه از این تعداد فقط‬ ‫ســه گل از روی نقطه پنالتی به ثمر رســیده است‪.‬‬ ‫ثبات شهباززاده در گلزنی در لیگ بیستم به گونه ای‬ ‫اســت که نمی توان ان را حاصل یک اتفاق دانست‬ ‫بلکه این عملکرد بیانگر تغییر تاکتیک در ســپاهان‬ ‫و استفاده از شــهباززاده در نوک خط حمله به عنوان‬ ‫مهاجم هدف و همین طور افزایش امادگی او اســت‪.‬‬ ‫پیش ازاین شهباززاده در تیم هایی به میدان می رفت‬ ‫کــه مهاجم هدف نبود یا عمدتا رویکردی دفاعی به‬ ‫فوتبال داشــتند ازجمله نفت تهران یا اســتقالل در‬ ‫فصل حضور مظلومی که به توفیق خاصی دســت‬ ‫پیدا نکردند‪.‬‬ ‫شهراورد فوتسال اصفهان‬ ‫برگزار نشد‬ ‫در هفته نخست لیگ برتر فوتسال باشگاه های کشور‬ ‫تیم فوتســال سپاهان که با خرید امتیاز اهورای بهبهان به‬ ‫لیگ برتر راه یافته اســت مقابل گیتی پسند حاضر نشد‪ .‬در‬ ‫هفته نخســت رقابت های فصل جدید لیگ برتر فوتسال‬ ‫باشگاه های کشور قرار بود تیم های گیتی پسند و سپاهان که با‬ ‫خرید امتیاز اهورای بهبهان‪ ،‬به تازگی وارد رقابت های فوتسال‬ ‫کشور شده است در ورزشگاه پیروزی اصفهان به مصاف هم‬ ‫بروند که این دیدار به دلیل عدم حضور تیم سپاهان لغو شد‪.‬‬ ‫تیم سپاهان که چند روزی است حضورش در این رقابت ها‬ ‫مســجل شده است به دلیل عدم امادگی کافی و در اختیار‬ ‫نداشتن بازیکن کافی پا به این دیدار نگذاشت‪ .‬علیرضا افضل‪،‬‬ ‫عضو هیئت مدیره باشگاه سپاهان در اخرین گفت وگوی خود‬ ‫از مســئوالن برگزاری رقابت ها درخواست کرده بود که به‬ ‫این باشگاه جهت امادگی و حضور در رقابت های این فصل‬ ‫فرصت کافی داده شود که با مخالفت مسئوالن برگزاری‬ ‫رقابت ها مواجه شد‪ .‬حضور سپاهان در لیگ برتر فوتسال با‬ ‫خرید امتیاز اهورا بهبهان قطعی شد‪ .‬سپاهان در هفته دوم‬ ‫رقابت ها روز سه شنبه به مصاف تیم راگا خواهد رفت‪ .‬گفته‬ ‫می شــود رقابت های طالیی پوشان در این فصل در سالن‬ ‫ورزشی باران شرکت ابفا برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫سناریوی تلخ حذف سهراب‬ ‫مرادی از المپیک‬ ‫رشد‪ ۱۶‬امتیازی سپاهان در لیگ بیستم‬ ‫سپاهان در حالی نایب قهرمان لیگ بیستم شد که ‪ ۱۶‬امتیاز بیشتر از فصل‬ ‫گذشته به دست اورد‪ .‬لیگ بیستم در شرایطی با قهرمانی پرسپولیس و کسب ‪۶۷‬‬ ‫امتیاز توسط این تیم به پایان رسید که شاگردان گل محمدی در لیگ نوزدهم‬ ‫نیز با همین تعداد امتیاز قهرمان شده بودند و با این اتفاق کم سابقه‪ ،‬روند خوب‬ ‫فصل گذشته را تکرار کردند‪ .‬جدی ترین رقیب پرسپولیس برای قهرمانی سپاهان‬ ‫بود‪ .‬تیمی که در چند فصل گذشته حال وروز خوشی نداشت اما با سرمربیگری‬ ‫نوید کیا بار دیگر سیمای یک مدعی را به خود گرفت‪ .‬سپاهان با کسب ‪ ۱۶‬امتیاز‬ ‫بیشتر نســبت به لیگ گذشته توانست نایب قهرمان شود‪ .‬زرد پوشان اصفهان‬ ‫در لیگ نوزدهم ‪ ۴۹‬امتیاز کسب کردند اما در لیگ بیستم ‪ ۶۵‬امتیاز گرفتند تا‬ ‫بهترین عملکرد را داشته باشند‪ .‬پس از سپاهان بیشترین تفاوت امتیاز در دو لیگ‬ ‫در مراسمی از پنج نماینده اســتان اصفهان حاضر در‬ ‫پارالمپیک توکیو تقدیر شــد‪ .‬در این مراسم از پنج نماینده‬ ‫اســتان اصفهان که قرار است در پارالمپیک توکیو نماینده‬ ‫کاروان کشورمان باشند و اعضای تیم ملی بسکتبال با ویلچر‬ ‫که در اصفهان اردو زده اند‪ ،‬تجلیل شــد‪ .‬علیرضا مختاری‬ ‫همامی در دوومیدانی و رشته پرتاب وزنه‪ ،‬ایمان بک زاده و‬ ‫دانیال ذاکری در بسکتبال با ویلچر‪ ،‬محمدرضا سبحانی نیا‬ ‫در والیبال نشسته و ابراهیم مومنی مربی تیم ملی دوومیدانی‬ ‫نابینایان و کم بینایان نمایندگان ورزش استان اصفهان در‬ ‫پارالمپیک توکیو هستند‪ .‬رقابت های پارالمپیک توکیو قرار‬ ‫است به صورت رسمی از دوم شهریور اغاز شود و نمایندگان‬ ‫استان اصفهان و کشورمان هم از چهار شهریور به مصاف‬ ‫حریفان خواهند رفت‪ .‬در دوره گذشته رقابت های پارالمپیک‬ ‫که در ریو برگزار شد استان اصفهان چهار نماینده داشت‪.‬‬ ‫شــاید پر کردن جای خالی حسینی برای مجیدی که خودش‬ ‫هم باید از ســکوها در این بازی تیمش را هدایت کند به دلیل‬ ‫حضور رشید مظاهری چندان دردسرساز نشود‪ ،‬اما محرومیت‬ ‫دانشــگر می تواند برای این تیم گران تمام شود‪ .‬ازانجایی که‬ ‫عارف غالمی در جریان دیدار قبلی ابی ها در جام حذفی مقابل‬ ‫پرسپولیس با مصدومیت شدید از ناحیه رباط صلیبی مواجه شد‪،‬‬ ‫محرومیت دانشــگر دست مجیدی را در دفاع میانی بست و او‬ ‫حاال ناچار است تا به احتمال زیاد محمد نادری را بار دیگر با تغییر‬ ‫پست به دفاع میانی بیاورد‪.‬‬ ‫سهراب مرادی در شرایطی فرصت حضور در المپیک‬ ‫توکیو را از دســت داد که رقبای حاضــر او در این میدان‬ ‫بزرگ به لحاظ امتیاز و رکوردی با ســهراب تفاوت زیادی‬ ‫دارند‪ .‬اگرچه وزنه برداری ایران روز گذشته موفق به کسب‬ ‫مدال نقره المپیک شــد تا علی داودی در برهوت کاروان‬ ‫ورزش ایران در لیســت مدال اوران المپیکی قرار بگیرد‪ ،‬اما‬ ‫در میدان المپیک در دسته ‪ ۹۶‬کیلوگرم جایی که سهراب‬ ‫ی صاحب مدال شود‪ ،‬اتفاقاتی‬ ‫مرادی می توانست با قدرت نمای ‬ ‫رخ داده که ابهامات زیادی را به وجود اورده اســت‪ .‬سهراب‬ ‫مرادی به واسطه مصدومیت سختی که دچارش شد‪ ،‬مدت ها‬ ‫دور از میدان ها بود‪ ،‬با تعویق المپیک‪ ،‬سهراب وزنه برداری‬ ‫ایران فرصت کافی برای ریکاوری و کســب امتیاز داشت‪،‬‬ ‫اما پیش بینی ها خوب جلو نرفت و درنهایت قهرمان طالیی‬ ‫ریو در اخرین مسابقات کلمبیا نتوانست وزنه های مورد انتظار‬ ‫را باالی سر ببرد و از لیست کاروان ایران به توکیو جا ماند‪.‬‬ ‫اتفاقی که نه تنها برای او بلکه برای جامعه وزنه برداری هم‬ ‫شوک بزرگی بود؛ چراکه سهراب مرادی در صورت حضور‬ ‫در المپیک شانس مسجل مدال اوری کاروان ایران بود؛ اما‬ ‫موضوعی که این روزهــا در مورد ان صحبت های زیادی‬ ‫می شود و ســواالتی را در ذهن خانواده وزنه برداری ایران‬ ‫به وجود اورده‪ ،‬چگونگی عدم راهیابی ســهراب مرادی به‬ ‫میدان المپیک است‪ .‬این وزنه بردار کشورمان حتی در چند‬ ‫روز گذشته در یک مصاحبه ای به صراحت اعالم کرده است‬ ‫ســهمیه او را معامله کردند‪ .‬قطعا وقتی وزنه برداری چنین‬ ‫ادعــای بزرگی را مطرح می کند بایــد زوایای ان را به طور‬ ‫موشــکافانه بررسی کرد و مســئوالن هم پاسخی شفاف‬ ‫و دقیق به صحبت هــای او بدهند‪ .‬موضوعی که در مورد‬ ‫فدراسیون وزنه برداری هنوز اتفاق نیفتاده و تاکنون هیچ یک‬ ‫از مسئوالن این فدراسیون پاسخی به او ندادند‪.‬‬ ‫زنگ خطر برای میزبانی ایران‬ ‫در هندبال اسیا‬ ‫کنفدراسیون هندبال اسیا زمان و میزبان قهرمانی زنان‬ ‫اسیا را تغییر داد و از وضعیت کرونایی ایران ابراز نگرانی‬ ‫کرد تا زنگ خطر تغییر میزبانی قهرمانی مردان اســیا در‬ ‫تهران هم به صدا دربیاید‪ .‬بر اســاس اعالم کنفدراسیون‬ ‫هندبال اســیا هجدهمین دوره رقابت های قهرمانی زنان‬ ‫اسیا و انتخابی جهان که قرار بود به میزبانی کره جنوبی‬ ‫برگزار شود با توجه به شرایط کرونا و مخالفت دولت کره‬ ‫جنوبی با برگزاری این رقابت ها با توجه به وضعیت کرونا‪،‬‬ ‫کنفدراسیون هندبال اسیا در ســایت رسمی خود اعالم‬ ‫کرد‪ ،‬این رقابت ها از ‪ ۲۴‬شــهریور لغایت ‪ ۳‬مهرماه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫در اردن برگزار خواهد شد‪ .‬گفتنی است تیم ملی هندبال‬ ‫بانوان کشورمان هم اکنون جهت شرکت در این رقابت ها‬ ‫در چهارمین مرحله اردوی امادگی خود در تهران به ســر‬ ‫می برد‪ .‬الزم به ذکر است با توجه به شرایط سخت کرونا‬ ‫در کشورمان‪ ،‬کنفدراسیون هندبال اسیا زنگ خطر را برای‬ ‫میزبانی ایران هم به صدا دراورد و با اشــاره به وضعیت‬ ‫نامطلوب ایران و تاکید بر اینکه کشورمان در سطح اسیا‬ ‫و جهان در شرایط بدی ازلحاظ پاندومی کرونا قرارگرفته‬ ‫است‪ ،‬امکان تغییر میزبانی مسابقات وجود دارد‪.‬‬ صفحه 7 ‫شنبه | ‪ 16‬مرداد ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4137‬‬ ‫روزنامه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی با روش خبری ‪ -‬تحلیلی‪ -‬اطالع رسانی‬ ‫خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط‬ ‫بنیانگذار‪ :‬عبدالمحمد اکبری | تاسیس‪1383 :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫شنبه ‪ 16‬مرداد ‪ / 1400‬سال هفدهم ‪ /‬دوره جدید‪ /‬شماره ‪07Aug2021 | 4137‬‬ ‫ایات نورانی‬ ‫نشانی‪:‬اصفهان‪،‬میدانازادی‪،‬خیاباندانشگاه‬ ‫نرسیده به حکیم نظامی‪،‬کوچه شهید روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750 :‬ده خط) فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫چاپ‪:‬شاخهسبز‪-‬دانشگاه ازاد‬ ‫صنایع دستی ایران‪ ،‬پیشران توسعه فرهنگی و اقتصادی‬ ‫جشنوارهبین المللیصنایع دستیایرانکهبهمیزبانیاصفهان‬ ‫برگزار شد‪ ،‬دیروز به کار خود پایان داد‪ ،‬رخدادی که باوجود‬ ‫محدودیت کرونایی‪ ،‬توانست بخشی از قابلیت ها‪ ،‬فرصت ها و‬ ‫چالش های این بخش را به منصه ظهور بگذارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬نخستین جشنواره بین المللی صنایع دستی‬ ‫ث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و‬ ‫ایران با مشارکت و حمایت وزارت میرا ‬ ‫صنایع دستی به میزبانی اصفهان از ‪ ۱۰‬مرداد اغاز شد و دیروز ‪۱۳‬‬ ‫مرداد به کار خود پایان داد‪ .‬با توجه به فعالیت افزون بر ‪ ۶۰‬هزار‬ ‫هنرمند صنایع دستی در اصفهان (یک سوم فعاالن صنایع دستی‬ ‫جهان) این جشنواره در بخش های مسابقه بین المللی‬ ‫نشان دست خالق‪ ،‬نشان همای زرین‪ ،‬مسابقه ملی فرش‪،‬‬ ‫مسابقه ملی طراحی فرش دستباف‪ ،‬مسابقه طراحی خالقانه‬ ‫صنایع دستی برگزار شد‪ .‬همچنین مسابقه ملی طراحی پوشاک با‬ ‫صنایع دستی‪،‬مسابقهبسته بندیصنایع دستیومسابقهملیاستار‬ ‫تاپ های صنایع دستی با برگزاری کارگاه ها و نشست های علمی‬ ‫و تخصصی و اجالس شهرهای جهانی و ملی صنایع دستی به‬ ‫همراه نمایشگاه اثار هنرمندان با مشارکت وزارت میراث فرهنگی‬ ‫برگزار شد‪ .‬جشنواره بین المللی صنایع دستی ایران بعد از جشنواره‬ ‫هفته صنایع دستی ایران‪ ،‬دومین رویداد مهم بین المللی ایران در‬ ‫سال ‪ ۲۰۲۱‬به شمار می رود‪ .‬در این جشنواره دو گونه تقدیر در‬ ‫س همای زرین و دیگری‬ ‫نظر گرفته شده است که یکی تندی ‬ ‫نشان دست خالق است‪ .‬تندیس همای زرین بر اساس فرهنگ‬ ‫توجه به حقوق مالکیت معنوی و نشان دست خالق به عنوان‬ ‫یکی از عالی ترین نشان های حوزه صنایع دستی به هنرمندان‬ ‫و فعاالن اهدا شد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬صیانت از فرهنگ و جهش اقتصادی با تقویت‬ ‫صنایع دستی‬ ‫با توجه به شیوع ویروس کرونا‪ ،‬بخشی از برنامه افتتاحیه این‬ ‫رویداد به صورت ویدئوکنفرانسی برگزار شد‪ .‬این رخداد‪ ،‬با پیام‬ ‫ث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و‬ ‫ویدئویی علی اصغر مونسان وزیر میرا ‬ ‫صنایع دستی اغاز به کارکرد‪ .‬او به اهمیت برگزاری رویدادهای‬ ‫بین المللی در حوزه صنایع دستی اشاره و بیان کرد‪ :‬رخدادها‬ ‫به مثابه پیشران های تغییر وضعیت موجود به سمت وضعیت‬ ‫مطلوب می توانند به عنوان امکانی ارزشمند‪ ،‬ضمن ایجاد امید‪،‬‬ ‫تحوالت محسوس عینی را نیز به ظهور برسانند‪ .‬مونسان‬ ‫افزود‪ :‬صنایع دستی‪ ،‬امروز جایگاه مهمی یافته و به عنوان یکی‬ ‫از مهمترین صنایع خرد و در برخی از رشته ها به عنوان صنایع‬ ‫سبز‪ ،‬ارتباط وسیعی با توسعه پایدار پیداکرده‪ ،‬بنابراین پرداختن‬ ‫به مباحث مرتبط با این صنعت از هر نوع می تواند تاثیری ژرف‬ ‫بر سرنوشت اقتصاد و اشتغال کشور در عین صیانت از فرهنگ‬ ‫بومی و سبک زندگی اصیل داشته باشد‪ .‬او افزود‪ :‬برگزاری این‬ ‫برنامه بزرگ نقطه اغازی برای تداوم رخدادهایی در تغییرات‬ ‫مثبت اینده خواهد بود‪ .‬به گفته او‪ ،‬انچه می تواند برای صنعتگران‬ ‫صنایع دستی نویدبخش باشد تاثیر چنین برنامه هایی در گسترش‬ ‫دید بازرگانی و اقتصادی به ویژه مبحث تجاری سازی است که‬ ‫نشان داده در سخت ترین شرایط امکان تولید و فروش داخلی را‬ ‫دارد و حتی در اندک زمانی راه خود را برای حضور در بازارهای‬ ‫خارجی به صورت صادرات مستقیم و صادرات چمدانی هموار‬ ‫می کند‪ .‬معاون صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دستی نیز در این نشست ویدئوکنفرانسی در سخنانی‬ ‫گفت‪ :‬ایران کشوری باسابقه تاریخی و تمدنی واجد ‪ ۲۹۶‬رشته‬ ‫فعال صنایع دستی‪ ۱۴ ،‬شهر و روستای جهانی و اشتغال ‪2/5‬‬ ‫میلیون نفر‪ ،‬امادگی هر نوع همکاری برای ارتقای جایگاه‬ ‫صنایع دستی در دنیا را دارد‪ .‬پویا محمودیان‪ ،‬ایجاد تعامل‪،‬‬ ‫ی مشترک برای‬ ‫همفکری‪ ،‬تبادل تجربه و رسیدن به همکار ‬ ‫ارتقای جایگاه صنایع دستی جهان را هدف برگزاری «جشنواره‬ ‫بین المللی صنایع دستی ایران» عنوان کرد و افزود‪ :‬ایران کشوری‬ ‫قدرتمند در حوزه صنایع دستی است و این توان را دارد که به عنوان‬ ‫عضوی مهم در شورای جهانی صنایع دستی نقش افرینی کند و‬ ‫طرح های مشترک منطقه ای و بین المللی را انجام دهد‪ .‬همچنین‬ ‫«لیندی جوبرت» مدیر موسس و مدرس رصدخانه یونسکو‬ ‫از دانشگاه دیکتوریا ملبورن استرالیا که از سخنرانان حاضر در‬ ‫این کنفرانس بود به بررسی راه کارها و مشکالت پیش روی‬ ‫صنایع دستی در تمام کشورها پرداخت‪ .‬او بابیان چالش های‬ ‫موجود بر لزوم حفظ و نگهداری از صنایع دستی و هنرهای سنتی‬ ‫به منظور حفظ هویت و اشتغال زائی در تمام کشورها تاکید کرد‪.‬‬ ‫او پرداختن به اموزش صنایع دستی را زمینه اصلی برای حفظ‬ ‫این صنعت گرانبها و توسعه پایدار کشورها در این زمینه دانست‪.‬‬ ‫اسامه استیتی‪ ،‬وزیر گردشگری و اثار باستانی کشور فلسطین هم‬ ‫در نشست روز سوم جشنواره ضمن ارائه تاریخچه صنایع دستی‬ ‫و همچنین وضعیت فعلی این صنعت در کشور فلسطین بر لزوم‬ ‫حمایت از صنایع دستی در کشورهای مختلف و همکاری های‬ ‫بین المللی بیشتر در این زمینه تاکید کرد‪ .‬در این ویدئوکنفرانس‬ ‫‪ ۱۹‬مهمان از کشورهای انگلیس‪ ،‬ازبکستان‪ ،‬چین‪ ،‬هند‪ ،‬تایلند‪،‬‬ ‫استرالیا‪ ،‬فلسطین‪ ،‬مالزی‪ ،‬سنگاپور حضور داشتند‪ .‬استاندار‬ ‫اصفهان نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت اصفهان در حوزه‬ ‫صنایع دستی گفت‪ :‬برگزاری این جشنواره بین المللی به میزبانی‬ ‫اصفهان می تواند به معرفی ظرفیت های این استان و سایر‬ ‫شهرهای ایران در حوزه صنایع دستی کمک کند‪ .‬رئیس شورای‬ ‫اسالمی شهر اصفهان و رئیس جشنواره بین المللی صنایع دستی‬ ‫ایران نیز در این نشست گفت‪ :‬اصفهان مهد هنر است و سابقه‬ ‫طوالنی در تولید صنایع دستی دارد‪ .‬علیرضا نصر اصفهانی‬ ‫افزود‪ :‬ظرفیت های بزرگی در ایران ازجمله در اصفهان در حوزه‬ ‫صنایع دستی وجود دارد که می توان ان ها را شناسایی و روزبه روز‬ ‫به بالندگی ان ها کمک کرد‪ .‬در این نشست ویدئوکنفرانسی‬ ‫همچنین رئیس اکو‪ ،‬رئیس سابق شورای جهانی صنایع دستی‬ ‫و رئیس منطقه اسیا و اقیانوسیه شورای جهانی صنایع دستی‬ ‫نیز هرکدام در سخنانی با ابراز خرسندی از برگزاری جشنواره‬ ‫بین المللی صنایع دستی خواستار تداوم برگزاری چنین رویدادهای‬ ‫بین المللی با توجه به ظرفیت های ایران در حوزه صنایع دستی‬ ‫شدند‪ .‬همچنین در دومین روز برگزاری نخستین جشنواره‬ ‫بین المللی صنایع دستی ایران‪ ،‬برگزیدگان این جشنواره معرفی‬ ‫و تجلیل شدند‪ .‬بر اساس اعالم دبیرخانه نخستین جشنواره‬ ‫بین المللی صنایع دستی ایران‪ ،‬در این جشنواره از برترین های‬ ‫صنایع دستی در بخش های نشان دست خالق‪ ،‬تندیس همای‬ ‫زرین و مسابقات چهارگانه تجلیل شد‪.‬‬ ‫اگهی مناقصه عمومی‬ ‫نوبت دوم‬ ‫رعایت قوانین و مقررات رانندگی‪ ،‬از مهم ترین شاخصه های توسعه یافتگی ونشانه فرهنگ باالی ملی است‪.‬‬ ‫اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای اســتان اصفهان در نظر دارد پروژه های زیر را از طریق مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذار نماید‪ ،‬بدین وســیله از‬ ‫شرکت های واجد شرایط طبق اسناد مناقصه با در نظر گرفتن اینکه "قیمت ها متناسب با کاالی ساخت داخل با لحاظ کیفیت ارائه گردد" برای شرکت در فرایند‬ ‫مناقصه های زیر دعوت به عمل می اید‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫نوع مناقصه‬ ‫شماره مناقصه‬ ‫موضوع مناقصه‬ ‫مبلغ براورد (ریال)‬ ‫مبلغ تضمین‬ ‫فرایند ارجاع‬ ‫کار (ریال)‬ ‫‪1‬‬ ‫ارزیابی ساده‬ ‫‪40011533/1‬‬ ‫انجام امور بیمه ای (بیمه بدنه و شخص ثالث)‬ ‫و مسئولیت های مدنی‬ ‫‪-‬‬ ‫‪2,000,000,000‬‬ ‫‪2‬‬ ‫ارزیابی کیفی فشرده‬ ‫با معیار (تجدید)‬ ‫‪40011532/2‬‬ ‫اجرای قشر اسفالت گرم محور دهق ‪ -‬میمه‬ ‫‪328,123,235,252‬‬ ‫‪10,463,000,000‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ارزیابی ساده‬ ‫(تجدید)‬ ‫‪40011511/6‬‬ ‫لکه گیری هندسی و اجرا اسفالت حفاظتی‬ ‫(اسالری سیل) محورهای شهرستان کاشان‬ ‫(کاشان‪ ،‬مشهد اردهال و ‪)...‬‬ ‫‪29,774,248,704‬‬ ‫‪1,489,000,000‬‬ ‫‪4‬‬ ‫ارزیابی ساده‬ ‫(تجدید)‬ ‫‪40011515/4‬‬ ‫نصب ‪ 50‬عدد باکس ‪ 6*8‬متر زیرگذر‬ ‫کوی راه حق به همراه رادیه واقع در محور‬ ‫اصفهان ‪ -‬شهرضا‬ ‫‪18,393,973,530‬‬ ‫‪920,000,000‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ارزیابی ساده‬ ‫(تجدید)‬ ‫‪40011516/4‬‬ ‫نصب ‪ 34‬عدد باکس ‪ 6×5‬متری زیرگذر پرزان‬ ‫واقع در محور اصفهان ‪ -‬شهرضا‬ ‫‪15,043,182,883‬‬ ‫‪753,000,000‬‬ ‫‪6‬‬ ‫ارزیابی ساده‬ ‫(تجدید)‬ ‫‪40011517/4‬‬ ‫ساخت ‪ 36‬عدد باکس ‪ 6×5‬متری زیر گذر‬ ‫پادگان محور اصفهان ‪ -‬شهرضا‬ ‫‪17,893,801,424‬‬ ‫‪895,000,000‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ارزیابی ساده‬ ‫(تجدید)‬ ‫‪40011518/4‬‬ ‫خرید و اجرای سیستم روشنایی کمربندی‬ ‫اردستان‬ ‫‪13,573,210,000‬‬ ‫‪679,000,000‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ارزیابی ساده‬ ‫(تجدید)‬ ‫‪40011529/3‬‬ ‫خرید صفحه گاردریل با متعلقات مربوط به‬ ‫حوزه استحفاظی راههای استان‬ ‫‪19,585,000,000‬‬ ‫‪980,000,000‬‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫مهلــت دریافــت فایــل اســناد از چــاپ دوم اگهــی تــا ســاعت ‪ 13‬تاریــخ ‪ ،1400/05/26‬از طریــق ســامانه ســتاد ایــران بــه ادرس‬ ‫‪setadiran.ir‬‬ ‫استعفا و‬ ‫داوطلبانی که‬ ‫فایلهایمدیره‬ ‫ارسالهیات‬ ‫مهلتاعضای‬ ‫‪-2‬‬ ‫انانتا ساعت ‪ 13‬تاریخ ‪ 1400/06/06‬و محل تحویل ضمانتنامه (فرایند ارجاع کار) شرکت در‬ ‫انصرافایران‬ ‫سامانه ستاد‬ ‫مذکور به‬ ‫پاکاتیامناقصات‬ ‫حمل و نقل جاده ای استان اصفهان‪ ،‬طبقه ششم اداره حراست می باشد‪ .‬گشایش فایلهای پاکات‬ ‫راهداری و‬ ‫برگزاریکل‬ ‫‪ 1400/06/06‬به اداره‬ ‫تاریخ‬ ‫ساعت ‪13‬‬ ‫مناقصه تا‬ ‫شده‬ ‫انتخابات‬ ‫موجب اخالل در‬ ‫کمیسیون‬ ‫تشخیص‬ ‫به‬ ‫مناقصه از طریق سامانه ستاد ایران نیز در ساعت ‪ 8‬صبح روز ‪ 1400/06/07‬در محل سالن جلسات اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اصفهان انجام می شود‪.‬‬ ‫است ‪.‬‬ ‫مناقصه و بازگشایی پاکات صرفا از طریق سامانه مذکور انجام خواهد پذیرفت‪.‬‬ ‫اسناد‬ ‫ارائه‬ ‫دریافت و‬ ‫کلیه‬ ‫اجرایی)‬ ‫نامه‬ ‫ائین‬ ‫مراحلماده ‪۶‬‬ ‫(تبصره ‪4‬‬ ‫سایر شرایط شرکت در مناقصه از جمله هزینه تهیه اسناد‪ ،‬مدت اعتبار پیشنهاد‪ ،‬صالحیتهای مورد نیاز و غیره مطابق مفاد اسناد مناقصه پیوست در سامانه ستاد ایران‬ ‫*پذیرش انصراف داوطلبان ثبت نام شده بعد از ارسال فهرست‬ ‫به ادرس ‪ setadiran.ir‬می باشد‪.‬‬ ‫پذیر‬ ‫کمیته‬ ‫داوطلبان به‬ ‫کد پستی‪ ،81766-33743:‬تلفن گویا ‪031-35059‬‬ ‫امکانرود‪،‬‬ ‫شرایط‪،‬زاینده‬ ‫تطبیقترمینال‬ ‫بررسیپلووحید و‬ ‫خان‪ ،‬بین‬ ‫میرزاکوچک‬ ‫اسامی بلوار‬ ‫نشانی‪:‬‬ ‫‪.‬‬ ‫نمی باشد‬ ‫م الف‪1174194 :‬‬ ‫مهدی خضری‪ -‬مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان اصفهان‬ ‫(تبصره ‪ ۲‬ماده ‪ ۷‬ائین نامه اجرایی)‬ ‫رتبه نخست روزنامه های محلی و استانی‬ ‫سراسرکشور‬ ‫رتبه ‪ 8‬روزنامه های خصوصی‬ ‫و رتبه ‪ 16‬در بین ‪ 180‬روزنامه کشور‬ ‫ایین نامه اخالق حرفه ای در لینک «درباره ما»‬ ‫سایت اصفهان امروز منتشر شده است‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫سخن بزرگان‬ ‫اگر زحمات خبرنگارها نباشد‪ ،‬لحظه ها هرگز ماندگار نمی شود؛ شما‬ ‫ان را حفظ می کنید و در اختیار افکار مردم قرار می دهید‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی‬ ‫ت خواهد‬ ‫ی من ‏‬ ‫ی گمان تو را پاداشی ب ‏‬ ‫نون سوگند به قلم و انچه می‏نویسند تو به لطف پروردگارت دیوانه نیستی و ب ‏‬ ‫بود‬ ‫‪ 3-1‬قلم‬ ‫گروه نشریات‬ ‫یک فنجان‬ ‫شعر‬ ‫ای بی خبر بکوش کـه صاحب خبر شوی‬ ‫تا راهرو نباشی کی راهبر شوی‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‪ ،‬انجمن مدیران رسانه‬ ‫‪@esfahanemrouz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫مناسبت‬ ‫سالروز تشکیل جهاد دانشگاهی‬ ‫حافظ‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان‪:‬‬ ‫توسط فناوران شهرک علمی و‬ ‫تحقیقاتیاصفهان‬ ‫واکسیناسیون اصحاب رسانه اصفهان با تعامل‬ ‫ارشاد و دانشگاه علوم پزشکی انجام شد‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشــاد اسالمی استان اصفهان در‬ ‫استانه روز خبرنگار پیرامون واکسیناسیون اصحاب رسانه‬ ‫گفت‪ :‬براســاس سندملی واکسیناســیون ثبت نام دست‬ ‫اندرکاران رسانه براساس سهمیه تعیین شده برای هر رسانه‬ ‫در سامانه جامع رسانه های کشور از سوی مدیران رسانه ها‬ ‫اعالم و تجمیع شــد؛ عالوه بر ان اسامی روزنامه نگاران‬ ‫عضو صندوق اعتباری هنر نیز به این فهرست اضافه شد‬ ‫‪ .‬گرچه مسئولیت تزریق واکسن بر عهده وزارت بهداشت‬ ‫بــوده‪ ،‬درعین حال وزارت فرهنگ و ارشــاد نیز با حجم‬ ‫انبوهــی از مراجعات برای تزریق واکســن روبرو بود لذا‬ ‫معاونت مطبوعاتی تالش کرد که برای تسریع در تزریق‬ ‫واکســن خبرنگاران به هر میزان ممکن کمک نماید و با‬ ‫همکاری صمیمانه بین دو وزارتخانه روند در سراسر کشور‬ ‫اغاز شد‪.‬حجت االســام والمسلمین رمضانعلی معتمدی‬ ‫گفت‪ :‬فهرست اصحاب رسانه ثبت نام شده در سامانه جامع‬ ‫رسانه های کشور توسط وزارت فرهنگ و ارشاد تقسیم و‬ ‫اسامی به محل فعالیت و شهر خبرنگاران به دانشگاه های‬ ‫علوم پزشکی استان ها از جمله استان اصفهان ارسال شد‬ ‫و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان نیز با دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی اصفهان هماهنگی و پیگیری های الزم را‬ ‫برای تزریق واکسن خبرنگاران انجام داد که این موضوع در‬ ‫استان اصفهان محقق شده است‪ .‬همراهی خوب مسئوالن‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و مرکز بهداشت استان و‬ ‫تالش ویژه تیم بیمارستان صحرایی الزهرا برای ایجاد نظم‬ ‫و عدم معطلی خبرنگاران با تامین واکسن مورد نیاز به همه‬ ‫مراجعان پاسخ داده شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در ادامه نیز از روز سه شنبه ‪ ۱۲‬مرداد که اداره‬ ‫کل فرهنگ و ارشاد اسالمی مطلع شد تعدادی از عزیزان‬ ‫اصحاب رسانه و اعضای سایر تشکل های رسانه ای دیگر‬ ‫استان‪ ،‬نیز موفق به ثبت نام در سامانه جامع رسانه ها و طرح‬ ‫واکسیناسیون خبرنگاران نشدند‪ ،‬با هماهنگی های انجام‬ ‫شده و مســاعدت رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان‪،‬‬ ‫مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان و رئیس‬ ‫مرکز بهداشــت اصفهان‪ ،‬ایــن اداره کل اقدام به ثبت نام‬ ‫اصحاب رسانه کرد و فهرست ثبت نامی در اختیار دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی قرار گرفت و به همه عزیزان اطالع رسانی شد‬ ‫تا روز پنج شنبه ‪ ۱۴‬خرداد بین ساعت ‪ ۳‬تا ‪ ۷‬عصر در محل‬ ‫بیمارستان صحرایی الزهرا که فقط اختصاص به اصحاب‬ ‫رســانه داشت مراجعه و واکسن خود را دریافت نمایند‪ .‬در‬ ‫این راســتا رئیس گروه رسانه و تبلیغات به عنوان نماینده‬ ‫اداره کل فرهنگ و ارشاد نیز جهت تسهیل امور اصحاب‬ ‫رسانه در محل حضور داشــت و الحمدهلل واکسیناسیون‬ ‫اصحاب با سهولت و ســرعت انجام شد‪ .‬این تسهیالت‬ ‫برای خبرنگاران شهرستان های اصفهان نیز با هماهنگی‬ ‫ادارات فرهنگ و ارشاد اسالمی شهرستان و مرکز بهداشت‬ ‫انجام شــد و می توانیم بگوییم حداقل ‪ ۹۸‬درصد اصحاب‬ ‫رسانه استان اصفهان از طرح واکسیناسیون اصحاب رسانه‬ ‫بهره بردند‪ .‬در این ادامه این طرح اداره کل بر ان شد تا با‬ ‫همکاری و هم افزایی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان برای‬ ‫واکسیناسیون موزعان روزنامه ها که بسیار در معرض خطر‬ ‫هستند نیز رایزنی های الزم صورت گرفته و ان شاءاهلل طی‬ ‫دو روز اینده نیز این عزیزان واکسینه خواهند شد‪.‬‬ ‫شناسایی حلقه های مفقوده زیست بوم فناوری‬ ‫حوزه اب‬ ‫تکمیل زنجیره بازیگران حوزه اب یکی از تالش های‬ ‫معاونت علمی و فناوری در چند ســال اخیر است‪ .‬این کار‬ ‫به تامین منابع ابی کشور کمک می کند‪ .‬به گزارش مهر به‬ ‫نقل از معاونت علمی‪ ،‬ایجاد هماهنگی‪ ،‬هم افزایی و یافتن‬ ‫حلقه های مفقوده بین نهادهای علمی‪ ،‬فناوری‪ ،‬اقتصادی و‬ ‫فرهنگی فعال کشور درزمینه فناوری های حفظ منابع اب‪،‬‬ ‫مقابله و سازگاری با خشک سالی و کنترل فرسایش خاک‬ ‫و حفظ محیط زیســت ازجمله اهدافی است که در کارگروه‬ ‫تخصصی توسعه فناوری های اب‪ ،‬خشک سالی‪ ،‬فرسایش‬ ‫و محیط زیست معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‬ ‫دنبال می شود‪ .‬کاری که ایران را یک گام بزرگ به تحقق‬ ‫منافع ملی و نیل به اهداف سند چشم انداز ‪ ۲۰‬ساله کشور‬ ‫نزدیــک خواهد کرد‪ .‬یکی از پایه های اصلی هر صنعتی را‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫نیروی انسانی متخصص و ماهر تشکیل می دهد‪ .‬بر همین‬ ‫اســاس شناسایی و تکمیل زیســت بوم فناوری و نواوری‬ ‫حوزه هــای فناورانه یکی از ضروری تریــن اقدامات برای‬ ‫توســعه هر صنعت و حوزه فناورانه است‪ .‬این کار می تواند‬ ‫همه ظرفیت ها و توانمندی های موجود در کشور را زیر یک‬ ‫سقف جمع و هم افزایی ها را بیشــتر کند‪ .‬استفاده از همه‬ ‫ظرفیت های موجود کشور در حوزه اب‪ ،‬یکی از مهم ترین‬ ‫اقداماتی اســت که توســط کارگروه تخصصی توســعه‬ ‫فناوری های اب‪ ،‬خشک ســالی‪ ،‬فرسایش و محیط زیست‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری دنبال می شود‪.‬‬ ‫شرکت های دانش بنیان و خالق‪ ،‬شتاب دهنده‪ ،‬نخبگان و‬ ‫ســرامدان علمی کشور و اساتید و دانشجویان ازجمله این‬ ‫زنجیره ارزشمند فناورانه هستند‪.‬‬ ‫طراحی سقف داخلی‬ ‫سالنهمایش های‬ ‫بین المللیاصفهان‬ ‫طراحی سقف داخلی سالن همایش های بین المللی‬ ‫اصفهان که در روزهای اخیر به بهره برداری رسید با الهام‬ ‫از طرح گنبد مسجد شیخ لطف اهلل‪ ،‬شامل ‪ ۹۶‬گلپر با‬ ‫اندازه های متفاوت در چیدمانی شعاعی با شیب ‪ ۱۵‬درجه‬ ‫نسبت به خط افق و با کامپوزیت های پیشرفته ‪GFRP‬‬ ‫توسط شرکت پاد مهر از گردون‪ ،‬مستقر در شهرک علمی‬ ‫و تحقیقاتی اصفهان‪ ،‬به انجام رسید‪.‬به گزارش روابط‬ ‫عمومی شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان‪ ،‬عالوه بر‬ ‫عملیات پیچیده طراحی اجرایی و تعریف سناریوهای ویژه‬ ‫نصب‪ ،‬این شرکت موفق به ابداع‪ ،‬معرفی و استفاده از‬ ‫متریال اکوستیک فوق سبک و مقاوم در برابر حریق در‬ ‫پس زمینه این سقف شد که پروژه را از قرار گرفتن در بن‬ ‫بست های محاسبات سازه ای خارج و از تامین متریالهای‬ ‫وارداتی باقیمت و وزن باال در شرایط تحریم بی نیاز کرد‪.‬‬ ‫این سازه ‪ ۳۳۰۰‬مترمربعی به ‪ ۱۴‬ماژول ‪ ۲۰۰‬مترمربعی و‬ ‫ماژول های گوشه تقسیم بندی و ماژول ها بر روی زمین و‬ ‫در شرایط ایمن ساخته و به ارتفاع حدود ‪ ۲۵‬متری منتقل‬ ‫و نصب شد‪.‬‬ ‫محققان برای یافتن‬ ‫اسرار متون باستانی از‬ ‫هوش مصنوعی کمک‬ ‫می گیرند‬ ‫محققان می خواهند با استفاده از هوش مصنوعی متون‬ ‫باستانی را رونویسی کنند تا بتوان به راحتی این متون را‬ ‫جستجو کرد و موردمطالعه قرارداد‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا و به نقل از فیز‪ ،‬کتابخانه صومعه سنت‬ ‫گال در سوئیس دارای تقریبا ‪ ۱۶۰‬هزار نسخه متون خطی‬ ‫ادبی و تاریخی متعلق به قرن هشتم است که هم ه روی‬ ‫پوست نوشته شده اند‪ .‬زبان این نوشته ها امروزه به ندرت‬ ‫مورداستفاده قرار می گیرد‪ .‬این اثار تاریخی و دست نوشته ها‬ ‫درون کتابخانه ها و صومعه ها حفظ و نگهداری می شوند و‬ ‫بخش قابل توجهی از ان ها نیز به صورت تصاویر دیجیتالی‬ ‫در دسترس عموم قرار دارند‪ .‬متخصصان می گویند میزان‬ ‫زیادی از این نوشته ها هنوز موردمطالعه قرار نگرفته اند‬ ‫و گنجینه ای از تاریخ جهان در ان ها نهفته است‪ .‬اکنون‬ ‫محققان دانشگاه نوتردام در حال ساخت شبکه ی عصبی‬ ‫مصنوعی هستند که بتواند دست نوشته های باستانی پیچیده‬ ‫را بخواند‪ .‬ان ها می خواهند با این کار رونویسی مبتنی بر‬ ‫یادگیری عمیق را بهبود بخشند‪ .‬والتر شیرر‪ ،‬استادیار دپارتمان‬ ‫علوم رایانه و مهندسی در دانشگاه نوتردام می گوید‪ :‬ما با‬ ‫اسنادی بافرم نوشتاری باستانی متعلق به قرن های گذشته‬ ‫و به زبان هایی که امروزه به ندرت مورداستفاده قرارمی گیرند‬ ‫مانند زبان التین‪ ،‬سروکار داریم‪ .‬ما می خواهیم به وسیله ی‬ ‫هوش مصنوعی کاری مشابه یک متخصص انجام دهیم‬ ‫و این نوشته ها را رونویسی کنیم تا قابل جستجو باشند‪ .‬در‬ ‫مقاله ای که در مجله ی «‪Institute of Electrical‬‬ ‫‪ and Electronics Engineers‬منتشرشده است‪ ،‬شیرر‬ ‫توضیح می دهد که چگونه تیم او روش های سنتی یادگیری‬ ‫ماشینی را با روان فیزیک ترکیب کردند‪ .‬روان فیزیک‬ ‫روشی برای اندازه گیری ارتباط میان محرک های فیزیکی‬ ‫و پدیده های روانی است‪.‬‬ ‫اگهی دعوت از بستانکاران احتمالی شرکت تعاونی مصرف کارکنان شهرداری شهرضا به شماره ثبت‬ ‫‪176‬و شناسه ملی ‪ 10260045377‬درحال تصفیه (نوبت دوم ) ‪ -‬کد اقتصادی ‪411177177988 :‬‬ ‫پیرو اگهی انحالل درج شده در روزنامه رسمی شماره ‪ 21964‬مورخ‪ 1399/05/22‬و به استناد مفاد ماده ‪ 215‬و ماده ‪ 225‬قانون تجارت از کلیه بستانکاران احتمالی اشخاص حقیقی و‬ ‫حقوقی که ادعایی علیه شرکت منحله فوق دارند دعوت بعمل می اید ظرف مدت قانونی از تاریخ انتشار اولین نوبت اگهی به ادرس هیئت تصفیه شرکت به نشانی استان اصفهان ‪-‬شهرضا ‪،‬‬ ‫محله شهید دکتر بهشتی خیابان ولیعصر شرقی خیابان شهید دکتر بهشتی پالک ‪ 317‬طبقه همکف مراجعه نمایند‪ .‬این اطالعیه در سه نوبت هر یک به فاصله یکماه در اصفهان امروز انتشار و‬ ‫اعالم میدارد که پس از انقضای مدت مذکور هیچگونه ادعایی پذیرفته نخواهد شد و ختم تصفیه شرکت اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫هیئت تصفیه شرکت‪-1 :‬محمدحسین میرپور ‪-2‬سیدعباس امیری شهرضا ‪ -3‬سیدمجتبی اسحاقی‬ ‫اگهی تجدید مناقصه‬ ‫چاپ دوم‬ ‫شهرداری خمینی شهر در نظر دارد نسبت به انجام مناقصه با مشخصات زیر از طریق اگهی اقدام نماید‪:‬‬ ‫موضوع مناقصه ‪:‬‬ ‫ لکه گیری و اسفالت معابر سطح شهر‬‫ مبلغ اولیه اعتبار‪ 10/000/000/000 :‬ریال‬‫ مبلغ سپرده شرکت در مناقصه‪ 500/000/000 :‬ریال‬‫ محل تامین اعتبارات‪ :‬اعتبارات شهرداری‬‫ مهلت ارائه پیشنهادهای مناقصه‪ :‬پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ ‪1400/05/24‬‬‫ محل دریافت اسناد‪ :‬امور قراردادهای شهرداری مرکزی خمینی شهر‬‫ محل ارائه پیشنهادات‪ :‬دبیرخانه شهرداری مرکزی خمینی شهر‬‫ تاریخ بازگشایی پیشنهادات‪ 11 :‬صبح روز دوشنبه مورخ ‪1400/05/25‬‬‫ مدت اعتبار پیشنهادها‪ :‬روز شنبه ‪1400/06/06‬‬‫ اصالح‪ ،‬جایگزینی و پس گرفتن پیشنهاد ها نیز در زمان مقرر و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمی شود‪.‬‬‫م الف‪1171229 :‬‬ ‫علی اصغر حاج حیدری‪ -‬شهردار خمینی شهر‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه اصفهان امروز

روزنامه اصفهان امروز 4443

روزنامه اصفهان امروز 4443

شماره : 4443
تاریخ : 1401/06/20
روزنامه اصفهان امروز 4441

روزنامه اصفهان امروز 4441

شماره : 4441
تاریخ : 1401/06/17
روزنامه اصفهان امروز 4336

روزنامه اصفهان امروز 4336

شماره : 4336
تاریخ : 1401/06/12
روزنامه اصفهان امروز 4418

روزنامه اصفهان امروز 4418

شماره : 4418
تاریخ : 1401/05/22
روزنامه اصفهان امروز ۴۴۱۲

روزنامه اصفهان امروز ۴۴۱۲

شماره : ۴۴۱۲
تاریخ : 1401/05/18
روزنامه اصفهان امروز 4415

روزنامه اصفهان امروز 4415

شماره : 4415
تاریخ : 1401/05/18
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!