روزنامه اصفهان امروز شماره 4108 - مگ لند

روزنامه اصفهان امروز شماره 4108

روزنامه اصفهان امروز شماره 4108

روزنامه اصفهان امروز شماره 4108

‫روزنامه ای برای زندگی‬ ‫چهارشنبه ‪ 09‬تیر ‪ 19 |1400‬ذی القعده ‪ |30Jun2021| 1442‬سـال هفدهم | ‪ 8‬صفحه | شـمـاره ‪ 2000 | 4108‬تومان | ‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫شنیدن صدای مشا‬ ‫در کلـاب هــاوس‬ ‫با اصفهان امروز در کالب هاوس همراه شوید‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫جامعه | صفحه ‪4‬‬ ‫‪ 16‬کانون ریزگرد بر اثر خشکی زاینده رود فعال است‬ ‫مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت‬ ‫استان اصفهان مطرح کرد‬ ‫خطر ریزگرد گاوخونی برای ‪ 6‬همسایه اصفهان‬ ‫نظارت ‪ ۸۰‬اکیپ‬ ‫بهداشت بر کنکور ‪۱۴۰۰‬‬ ‫ن‪‎‬المللی گاوخونی رسیدگی نکنند این معضل به تهدید بالقوه انتقال‬ ‫اگر وزارت نیرو و سازمان حفاظت محیط زیست نسبت به وضعیت خشکی تاالب بی ‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫گردوغبار از این نقطه به ‪ ۶‬استان اطراف اصفهان تبدیل می شود‬ ‫رویداد | صفحه ‪2‬‬ ‫باز شدن‬ ‫گره مشکالت با واگذاری‬ ‫تصمیمات به مردم‬ ‫رویداد | صفحه ‪2‬‬ ‫فعالیتتاالرها‬ ‫با ‪ ۳۰‬درصد ظرفیت‬ ‫اقتصاد | صفحه ‪6‬‬ ‫مالیات بر ارزش افزوده؛‬ ‫چیستی و چرایی‬ ‫تایید و تکذیب‬ ‫جریان کوتاه مدت زاینده رود‬ ‫اصفهان | صفحه ‪3‬‬ ‫در سی و چهارمین ایین‬ ‫پویش ره سالمت انجام شد؛‬ ‫گشایش‬ ‫‪ ۳۸‬پروژه بهداشتی‬ ‫در اصفهان‬ ‫صفحه ‪8‬‬ ‫ورزش | صفحه ‪7‬‬ ‫جامعه | صفحه ‪4‬‬ ‫افزایش وزش باد و‬ ‫گردوخاک در اصفهان‬ ‫خوشحالی احسان حاج صفی از تمدید‬ ‫قرارداد سرمربی تیم ملی‬ ‫با اسکوچیچ به جام‬ ‫جهانیصعودمی کنیم‬ ‫فرهنگ و هنر | صفحه ‪5‬‬ ‫]عکس ‪ :‬محسن هیئتیان‪ /‬ایمنا[‬ ‫ارسال ‪ 1288‬اثر به‬ ‫سومین دوره جایزه ملی‬ ‫جمالزاده‬ ‫یادداشت روز‬ ‫بهداشت فقط کرونا نیست‬ ‫حسنروانشید‬ ‫رویداد | ‪2‬‬ ‫انا هلل و انا الیه راجعون‬ ‫ـن را بــه اهالــی فرهنگ‬ ‫ـید مصطفی روح االمیـ‬ ‫درگذشــت همــکار عزیزمــان مرحــوم سـ‬ ‫اســتان تســلیت عــرض می نماییم‪.‬‬ ‫اینــک مــردی از میــان ما به ســوی عالــم ابدیت پرکشــیده که عمــری در کســوت خدمــت صادقانه‬ ‫و خاضعانــه بــه همشــهریان‪ ،‬در کمــال مــردم داری و عــزت و تــاش فــراوان همــواره بــا دغدغه های‬ ‫دلســوزانه می کوشــید بــرای اصحــاب فرهنــگ‪ ،‬متواضعانــه و خالصانه گره گشــایی نماید‪.‬‬ ‫درستکاری‪ ،‬نیت پاک‪ ،‬مردم داری‪ ،‬صداقت‪ ،‬تجربه و تخصص بخشی کوچک از خصایص ان عزیز سفرکرده است‪.‬‬ ‫زحمات و خدمات ایشان هرگز از لوح ضمیر همکاران و اصحاب فرهنگ به ویژه حوزه چاپ کم رنگ نخواهد شد‪ ،‬ان شاءاهلل‬ ‫جنت برین و هم نشینی با اولیاءاهلل در انتظارشان خواهد بود‪ .‬از خداوند منان صبر و سالمت برای بازماندگان و مغفرت و امرزش‬ ‫برای ان عزیز مسئلت داریم‪.‬‬ ‫مدیرکل و همکاران اداره کل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان‬ ‫اگهی استخدام کارشناس مالی‬ ‫نوبت اول‬ ‫یک شرکت معتبر تولیدی واقع در علویجه به چند نفر کارشناس امور مالی با مشخصات زیر و با حقوق و‬ ‫مزایای مکفی نیاز دارد‪:‬‬ ‫■ حداقل مدرک‪ ،‬کارشناسی از دانشگاه های معتبر‬ ‫■ حداقل ‪ 2‬سال تجربه حسابرسی‪ ،‬حسابداری یا حسابرسی داخلی‬ ‫■ اشنایی با صورت های مالی و تجزیه و تحلیل ان‬ ‫■ اشنایی با استانداردهای حسابداری و حسابرسی‬ ‫■ اشنایی با مفاهیم قیمت تمام شده و حسابداری مدیریت‬ ‫■ اشنایی با قوانین مالیاتی و تامین اجتماعی‬ ‫■ اشنایی کامل با نرم افزار های مالی و نرم افزار ‪ Excel‬الزامی است‪.‬‬ ‫لطفا رزومه عکس دار خود را به ادرس ‪ TALENT_ML@YAHOO.COM‬ارسال نمایید‪.‬‬ ‫روابط عمومی شرکت توزیع برق اصفهان‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫چهارشنبه | ‪ 09‬تیر ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4108‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪ 16‬کانون ریزگرد بر اثر خشکی زاینده رود فعال است‬ ‫بی توجهی تاکی؟! قسمت ‪1863‬‬ ‫بهداشت فقط کرونا نیست‬ ‫حسن روانشید| سال ها بود نه تنها نوع بیماری بلکه‬ ‫نام های سالک‪ ،‬تراخم‪ ،‬سرخک و حتی فلج اطفال از ذهن‬ ‫اهالی کشور علی الخصوص استان اصفهان در حال حذف‬ ‫شدن بود اما این روزها شایعه و زمزمه های بازگشت گام به گام‬ ‫ان ها کم وبیش به گوش می رسد! که به نظر می اید اگر چند‬ ‫وقت دیگر از حضور پررنگ ویروس کووید ‪ ۱۹‬بگذرد‬ ‫به مرورزمان شاکله وزارت بهداشت و درمان و زیرمجموعه‬ ‫ان بخصوص دانشگاه های علوم پزشکی هم به کرونا تغییر‬ ‫نام خواهند داد‪ .‬زیرا امروز شاهدیم که تمامی زیرساخت های‬ ‫این مجموعه کالن در سطح کشور تحت تاثیر ان قرار گرفته‬ ‫است! شاید تا همین یکماه پیش و قبل از پیدا شدن سروکله‬ ‫نوع دلتا‪ ،‬متخصصان ویروس شناس جهان قانع می شدند که‬ ‫پایان کووید ‪ ۱۹‬نزدیک است‪ .‬همانگونه که استادان این‬ ‫رشته در دانشگاه علوم پزشکی تهران این نوید را تلویحًا‬ ‫می دادند‪ .‬اما امروز عقاید دراین باره ‪ ۱۸۰‬درجه تغییر یافته‬ ‫است تا سایه ناامیدی را از عدم همکاری جوامع و کم توجهی‬ ‫بعضی از متولیان بر سر تالش گران دانش بنیان ها بگستراند‪.‬‬ ‫زیرا معضل دلتا پالس در این زمینه که از هندوستان اغاز و‬ ‫دامنه ان شبه جزیره انگلیس را فراگرفت روزبه روز به دیگر‬ ‫کشورهای جهان نزدیک می شود که این روزها شبحی از‬ ‫ان در شرق کشور مالحظه شده است‪ .‬از خاصیت های انسان‬ ‫فرهیخته ان است که واقعیات را بپذیرد و به جای چه کنم چه‬ ‫کنم ها سعی بر پیدا کردن راهکارهای برون رفت از بن بست‬ ‫داشته باشد‪ .‬اولویت بخشیدن به رفع و دفع چالش ها یکی‬ ‫از همین راهکارهاست تا متولیان و دستگاه های مسئول را‬ ‫متقاعد کند این روزها را همانند زمان دفاع مقدس ببینند‬ ‫و تالش ها را دوچندان مضاعف نمایند و خود را محدود‬ ‫در چارچوب های تعیین شده از سوی سازمان امور اداری و‬ ‫استخدامی کشور ندانند که الزمه ان روشی بسیج گونه است‬ ‫که فلسفه دفاع مقدس هنوز تمام نشده بلکه نوعی تازه از ان‬ ‫در قالب حمایت از جان احاد جامعه را می طلبد تا مسئولیت ها‬ ‫تداوم و گسترش بیشتری پیدا کنند که البته شامل همه موارد‬ ‫ازجمله فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و اقتصادی خواهد بود‪ .‬تا اصحاب‬ ‫وعظ و خطابه نیز پا در میدان کارزار گذاشته و با سخنان‬ ‫ارامش بخش خود جامعه را دلگرم و امیدوار نمایند‪ .‬اما در این‬ ‫میان وظیفه بخش درمان و رشته های وابسته به ان طیف‬ ‫شدت بیشتری خواهد داشت که بالطبع متولیان و مسئوالن‬ ‫ان باید از میان کسانی انتخاب شوند تا عالوه بر سعه صدر و‬ ‫روح ایثارگرانه از قدرت بدنی و توان فکری باالیی برخوردار‬ ‫باشند و عالوه بر مدیریت و تسلط بر امور محوله بتوانند‬ ‫موارد اورژانسی سخت و طاقت فرسای این ویروس متغیر‬ ‫را که ممکن است سال ها میهمان جای جای جهان باشد‬ ‫تحمل کنند و رسالت خود را به انجام برسانند که هرکس‬ ‫به فراخور حال می تواند این توان را در خود محک زده تا‬ ‫اگر احساس کرد با کمبودهایی روبروست استعفا دهد و‬ ‫جا را برای ایثارگران اماده به خدمت خالی کند‪ .‬انچه مسلم‬ ‫است طی یکسال و چهار ماه گذشته وزیر بهداشت‪ ،‬درمان‬ ‫و اموزش پزشکی در کابینه دوازدهم به اندازه رئیس جمهور‬ ‫و تمام همکاران وزارتی بار استرس را تحمل و تالش و‬ ‫ازخودگذشتگی فراوان کرده و همه بالها را دراین باره به جان‬ ‫خریده است و به نظر می رسد بتواند این راه ناهموار سنگالخ‬ ‫را همچنان ادامه دهد‪ .‬البته اگر با مخالفت و سنگ اندازی های‬ ‫عقیدتی روبرو نباشد که اخیرًا یکی از نمایندگان استان‬ ‫سیستان و بلوچستان در مجلس شورای اسالمی این وزیر‬ ‫را به چالش کشیده تا او را به کوتاهی در ابتالی باال به‬ ‫ویروس کرونا در استان خود متهم نماید‪ .‬شاید انتظار این‬ ‫نماینده از وزیر بهداشت چنین است که خدمات دستگاه را در‬ ‫استان سیستان و بلوچستان مضاعف و میزان کادر پزشکی‬ ‫و امکانات پیشگیری و درمان را گسترش دهد که این توقع‬ ‫نابجایی است زیرا اصل مسئولیت متوجه شخص نماینده و‬ ‫دیگر منتخبان می باشد تا مساعدت نموده و وقت بیشتری را‬ ‫در منطقه به اموزش جامعه برای پیشگیری از ابتال اختصاص‬ ‫و شیوه نامه ها را به خوبی رعایت نمایند نه اینکه هزینه‬ ‫کوتاهی های فرهنگی خود را از دیگران مطالبه کنند! شاید‬ ‫بتوان در مواردی وزیر بهداشت را مقصر دانست که در انتخاب‬ ‫روسای دانشگاه های علوم پزشکی استان ها کوتاهی و زیر بار‬ ‫توصیه و وام خواهی ها رفته است که گروهی همچنان خود‬ ‫را استاد و معلم می دانند و نمی پذیرند که حضور این ویروس‬ ‫کشنده ان ها را به لبه تیغ مسئولیتی بهداشت جامعه فرستاده‬ ‫و تنها پشت میز نشستن و مدیریت کردن بهداشت یک‬ ‫جمعیت چند میلیونی به صورت انالین و در قالب خانه نشینی‬ ‫کفایت نمی کند بلکه نیاز است تا روزها‪ ،‬هفته ها‪ ،‬ماه ها و‬ ‫شاید سال های متمادی در محل دفتر خود مقیم و امور پر‬ ‫چالش کرونا را نظارت و ساماندهی کرده که بالطبع همچون‬ ‫میدان جنگ مخاطرات خود را دارد! و درعین حال نباید‬ ‫هیچ وقفه ای در دیگر امور سالمتی جامعه ایجاد و مبحث‬ ‫اموزش در دانشکده های ضمیمه به خوبی انجام شود‪ ،‬اگرچه‬ ‫ویروس کرونا نظام اموزش عالی را همچون مدارس به نوعی‬ ‫سکون و تعطیلی اجباری کشانده تا فراگیری ها برخط باشند‬ ‫که این خود فرصتی است تا مدیریت های متمرکز فرصت‬ ‫را برای عبور از تئوری به عملی غنیمت شمرده و اینگونه‬ ‫ازهم پاشیده نشوند که بهداشت فقط به حل معضل کرونا‬ ‫ختم نمی شود! الزم است وزیر بهداشت توجه دقیقی به‬ ‫نوع فعالیت ها در بخش مطلقًا اداری این مجموعه بزرگ‬ ‫داشته باشند که برخالف انچه در واحدهای درمانی ایثارگرانه‬ ‫سپری می شود یکصد و هشتاد درجه با حوزه ستادی و بخش‬ ‫غیر اموزشی دانشگاه ها فرق دارد زیرا در این سو بخشی از‬ ‫کارکنان به مجرد زنگ پایان کار محیط را ترک کرده و اصو ً‬ ‫ال‬ ‫توجه چندانی به زمان و مکان بحرانی ندارند! ناگفته نماند‬ ‫که یکی از رهاوردهای دیگر ویروس کرونا حذف معاینات‬ ‫پزشکی توسط اطباء مراکز درمانی ازجمله بیمه سالمت و‬ ‫تامین اجتماعی است تا به نسخه نویسی بر اساس درخواست‬ ‫بیمار قناعت و حتی فشار و تب او را هم نگیرند که اگر‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان این ادعا را قبول ندارند‬ ‫می توانند همچون شاه عباس به صورت ناشناس بیمار یکی از‬ ‫این مراکز شده و گفته ها را امتحان کنند!‬ ‫ادامه دارد‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫خطر ریزگرد گاوخونی برای ‪ 6‬همسایه اصفهان‬ ‫به گفته مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان‬ ‫اگر وزارت نیرو و ســازمان حفاظت محیط زیست نسبت به‬ ‫ن‪‎‬المللی گاوخونی رسیدگی نکنند‬ ‫وضعیت خشکی تاالب بی ‬ ‫این معضل به تهدید بالقوه انتقال گردوغبار از این نقطه به ‪۶‬‬ ‫استان اطراف اصفهان تبدیل می شود‪.‬‬ ‫منصور شیشه فروش به ایرنا گفت‪ :‬الودگی هوا به دلیل‬ ‫تشــدید و افزایش ‪ ۱۶‬کانون گردوغبار در پی جاری نبودن‬ ‫رودخانه زاینده رود‪ ،‬خشکی بخش وسیعی از تاالب ‪ ۴۷‬هزار‬ ‫هکتاری تاالب بین المللی گاوخونی و خیزش گردوغبار همراه‬ ‫با گرم شدن هوا ایجاد شده است‪ .‬او کشت نشدن صد هزار‬ ‫هکتار از اراضی مستعد کشاورزی در اصفهان را یکی دیگر از‬ ‫دالیل ایجاد کانون های گردوغبار دانست و گفت‪ :‬این پدیده‬ ‫با وزش باد در ســطح کالنشهر اصفهان و دیگر شهرهای‬ ‫استان گسترده می شود‪ .‬مدیرکل مدیریت بحران استانداری‬ ‫اصفهان افزود‪ :‬درمجموع تغییــرات اقلیم‪ ،‬کاهش بارش ‪ ‬و‬ ‫خشک سالی که بخشی از ان به نبود برنامه ریزی وزارت نیرو‬ ‫در تامین حقابه های کشاورزی و زیست محیطی برمی گردد؛‬ ‫موجب بحران خیزش گردوغبار در اســتان اصفهان شــده‬ ‫است‪ .‬شیشه فروش گفت‪ :‬بدین سبب از ابتدای سال جاری‬ ‫تاکنون‪ ،‬هوای کالنشهر اصفهان ‪ ۲۷‬روز در شرایط ناسالم‬ ‫برای گروه های حســاس قرار داشــت‪ .‬او افزود‪ :‬با توجه به‬ ‫اینکه یک سوم استان اصفهان بیابانی است‪ ،‬باید دستگاه های‬ ‫مربوطه نسبت به اجرای طرح های کنترلی و پیشگیرانه برای‬ ‫توســعه نیافتن بیابان در این استان همت بیشتری داشته‬ ‫باشند‪ .‬او به وظایف دستگاه های مسئول در بحران الودگی‬ ‫هوا اشــاره کرد و گفت‪ :‬مرکز بهداشت باید با اطالع رسانی‪،‬‬ ‫امــوزش عمومی و همــکاری برای جلوگیری از انتشــار‬ ‫االینده ها و به کارگیری راهکارهای پیشگیری و مواجهه با‬ ‫شرایط الودگی هوا وارد عمل شود‪ .‬شیشه فروش افزود‪ :‬پایش‬ ‫و رصــد گردوغبار همراه با توســعه و تجهیز ایســتگاه ها‬ ‫و پیش بینی هشدار سریع از شرایط وقوع این پدیده و منشا‬ ‫یابی کانون ها در محدوده این منطقه و اســتان های مجاور‬ ‫از جمله یزد‪ ،‬ســمنان‪ ،‬قم و خراسان جنوبی ضروری است‪.‬‬ ‫او با اشــاره به وظیفه ادارات منابع طبیعی و محیط زیست‬ ‫به پایش و منشــا یابی کانون های گردوغبــار گفت‪ :‬اداره‬ ‫منابع طبیعی باید به تکمیل مطالعات شناسایی کانون های‬ ‫فرسایش بادی‪ ،‬بروزرسانی نقشه های کانون های گردوغبار‬ ‫و برنامه ریزی در اجرای برنامه های بیابان زدایی‪ ،‬نهال کاری‬ ‫تثبیت شن های روان و ایجاد بادشکن های زنده و غیرزنده‬ ‫با هدف حفاظت از راه ها‪ ،‬مزارع و سکونتگاه های شهری و‬ ‫روستایی در برابر فرسایش یادی اقدام کند‪ .‬مدیرکل مدیریت‬ ‫بحران استانداری اصفهان افزود‪ :‬سال گذشته ‪ ۲‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫هکتار و امسال هزار هکتار از طرح های بیابان زدایی توسط‬ ‫منابع طبیعی اســتان اجرا شد‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬همچنین باید‬ ‫توسعه ایستگاه های ســنجش االینده های ناشی از ایجاد‬ ‫ذرات گردوغبار و ازمایشــگاه های مرجع برای پایش ذرات‬ ‫توسط محیط زیست‪ ،‬هواشناسی و مرکز بهداشت پیگیری‬ ‫شود‪ .‬شیشــه فروش اجرای دستورالعمل حفاظت فردی در‬ ‫برابر ذرات گردوغبار توســط مرکز بهداشت‪ ،‬طرح مطالعه و‬ ‫بروز رسانی برنامه جامع الودگی هوای شهر اصفهان توسط‬ ‫اداره حفاظت محیط زیست و در مجموع پیشگیری و کنترل‬ ‫الودگی هوا قبل از فرارســیدن پاییز و زمســتان را از دیگر‬ ‫اقدامات برای کنترل بحران الودگی هوا در اصفهان برشمرد‪.‬‬ ‫او مصرف نکردن ســوخت مازوت و مصــرف بهینه گاز‪،‬‬ ‫پیشگیری از انتشار االینده های گازی‪ ،‬توسعه و تقویت مراکز‬ ‫معاینه فنی خودروهای ســبک و سنگین و توسعه سوخت‬ ‫پاک در تمام جایگاه ها را از دیگر تاکیدات در زمینه پیشگیری‬ ‫و کنترل الودگی هوای اصفهان عنوان کرد‪ .‬الودگی هوا یکی‬ ‫از چالش های اساسی کالنشهر اصفهان و شهرهای صنعتی‬ ‫اطراف ان است که کارشناسان تاکید دارند برای برون رفت از‬ ‫وضع موجود باید تدابیر اصولی اندیشید و برنامه های عملیاتی‬ ‫و راهکارهایی بر اســاس تحقیقات علمی و دقیق در پیش‬ ‫گرفت‪ .‬بر اساس گزارش مرکز ملی تغییر هوا و اقلیم سازمان‬ ‫حفاظت محیط زیست‪ ،‬اصفهان در بین هشت کالنشهر ایران‬ ‫رتبه نخست الودگی هوا را دارد‪.‬‬ ‫وضعیت کنونی فعالیت تاالرهای پذیرایی در شرایط کرونایی اعالم شد‬ ‫فعالیت تاالرها با ‪ ۳۰‬درصد ظرفیت‬ ‫در وضعیت نارنجی‪ ،‬تاالرهای پذیرایی تنها ‪ ۲‬ساعت اجازه فعالیت دارند‬ ‫بنا به گفته مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان‬ ‫اصفهان تاالرهــای پذیرایی در وضعیــت نارنجی با ‪۳۰‬‬ ‫درصد ظرفیت و رعایت تمام پروتکل های بهداشتی مقابله‬ ‫با شــیوع کرونا و حداکثر دو ساعت اجازه فعالیت دارند‪ .‬در‬ ‫وضعیت زرد هم می توانند با ‪ ۵۰‬درصد ظرفیت و حداکثر دو‬ ‫ساعت فعال باشند و فعالیت بیش از این‪ ،‬تخلف محسوب‬ ‫می شود‪ .‬سید مهدی میرجهانیان با بیان اینکه بازرسی ها‬ ‫از اصناف و اماکن عمومی همچنــان ادامه دارد‪ ،‬به ایمنا‬ ‫گفت‪ :‬باشگاه ها و تاالرها می توانند با رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشتی مقابله با کرونا ویروس به فعالیت خود ادامه دهند‪،‬‬ ‫در حال حاضر نگرانی ما در خصوص فعالیت استخرهای‬ ‫متخلفاست‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬کاهش رعایت دســتورات بهداشتی به ‪۷۰‬‬ ‫درصد‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬در شــرایط فعلی که استان اصفهان در‬ ‫شرایط نارنجی است‪ ،‬استخرهای سرپوشیده اجازه فعالیت‬ ‫ندارند و تنها استخرهای رو باز می توانند در شرایط خاص‬ ‫و با رعایت تمام نکات بهداشتی فعالیت کنند و در چند روز‬ ‫گذشته نیز دو استخر متخلف پلمپ شده اند‪ ،‬همچنین تنها‬ ‫چهار استخر سرپوشیده در اصفهان در زمینه المپیک و تیم‬ ‫ملی اجازه فعالیت دارند‪ .‬مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت‬ ‫استان اصفهان با بیان اینکه میزان رعایت ها در تمام کشور‬ ‫کاهش داشــته است‪ ،‬افزود‪ :‬میزان رعایت ها در تمام موارد‬ ‫کاهش داشــته و میزان استفاده از ماسک نیز به ‪۷۰‬درصد‬ ‫کاهش یافته است و وضعیت بیماری کووید ‪ ۱۹‬به گونه ای‬ ‫است که ممکن است وارد پیک پنجم کرونا شویم و هرروز‬ ‫تعداد شــهرهای قرمز بیشتر می شود و الزم است افراد در‬ ‫زمینه رعایت ها عادی انگاری نکنند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬تاالرها با ‪ ۳۰‬درصد ظرفیت اجازه فعالیت‬ ‫دارند‬ ‫او با اشاره به اخطار به تاالرهای متخلف‪ ،‬افزود‪ :‬تاالرهای‬ ‫پذیرایی در وضعیت نارنجی با ‪ ۳۰‬درصد ظرفیت و رعایت‬ ‫تمام پروتکل های بهداشتی مقابله با شیوع کرونا و حداکثر‬ ‫دو ساعت اجازه فعالیت دارند و در وضعیت زرد هم می توانند‬ ‫با ‪ ۵۰‬درصد ظرفیت و حداکثر دو ســاعت فعال باشــند و‬ ‫فعالیت بیش از این تخلف محسوب می شود‪ .‬میرجهانیان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬پذیرایی باید در فضای باز تاالرها انجام شود‬ ‫و افراد در منطقه سربسته حداکثر دو ساعت حضور داشته‬ ‫باشــند‪ ،‬اداره اماکن‪ ،‬معاونت بهداشتی و سازمان صمت با‬ ‫متخلفان برخورد می کند و اگر تاالری تخلف کند بر اساس‬ ‫مصوبات ستاد کرونا به مدت دو هفته پلمپ خواهد شد‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬افراد می توانند تخلفات را به سامانه ‪ ۱۹۰‬و یا ‪۳۱۱۳‬‬ ‫اطالع دهند تا هرکدام بر اساس دستورالعمل ها برای برخورد‬ ‫با متخلفان اقدامات الزم را انجام دهند‪.‬‬ ‫در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان مطرح شد‬ ‫راه اندازی پاسگاه سیار مبارزه با مواد مخدر در اصفهان‬ ‫روز گذشــته جلسه شــورای هماهنگی مبارزه با مواد‬ ‫مخدر اســتان در محل اســتانداری اصفهان برگزار شد‬ ‫و اســتاندار اصفهان در این نشســت گفت‪ :‬حرفه اموزی‬ ‫معتادان باید بیش از گذشــته جدی گرفته شود تا به این‬ ‫طریق انان در کنار درامدزایی دوباره به مصرف مواد مخدر‬ ‫بازنگردند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬عباس رضایی افزود‪ :‬اموزش و کسب‬ ‫درامد باید در قالب برنامه مدون از سوی نهادهای متولی‬ ‫به خصوص ستاد مبارزه با مواد مخدر تعریف شود‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬قرار نیست دولت پس از بهبودی معتادان تا اخر عمر‬ ‫مخارج انان را تامین کند بنابراین این افراد باید مشــاغل‬ ‫و حِــرف مختلف بیاموزند تا زندگــی خود را تامین کنند‪.‬‬ ‫استاندار اصفهان با اشاره به اهمیت بازگرداندن معتادان به‬ ‫زندگی سالم و عادی به عنوان رویکرد جدی دولت اضافه‬ ‫کرد‪ :‬دولت روزانه ‪ ۲۸‬هزار تومان برای درمان و بازپروری‬ ‫معتادان هزینه می کند و قرار اســت این رقم به بیش از‬ ‫‪ ۴۰‬هزار تومان در روز افزایــش یابد‪ .‬رضایی با تاکید بر‬ ‫اموزش نیروهــای فنی متخصص برای اجرای طرح ها و‬ ‫پروژه ها گفت‪ :‬برای مثال برای تکمیل طرح سامانه دوم‬ ‫ابرسانی اصفهان بزرگ نیازمند جوشکار ماهر و به تعداد‬ ‫الزم هســتیم و این امر می طلبد که در تربیت نیروهای‬ ‫فنی بیش از گذشــته کوشا باشــیم‪ .‬او با اشاره به اینکه‬ ‫در حــوزه فعالیت های مرتبط با مبارزه با مواد مخدر نباید‬ ‫به دنبال یقه گیری از نهادهای مختلف باشیم تصریح کرد‪:‬‬ ‫همکاری‪ ،‬هم افزایی و همدلی بین دســتگاه ها ضرورت‬ ‫اصلی امر مقابله با افزایش تعداد معتادان و خریدوفروش‬ ‫مواد مخدر است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬ضرورت بهره گیری از ظرفیت نیکوکاران‬ ‫و تشکل های مردمی‬ ‫دادســتان اصفهان نیز در این نشســت بر هم افزایی‬ ‫دســتگاه های مرتبط با مبارزه با مواد مخدر تاکید کرد و‬ ‫گفت‪ :‬ایجاد بستر مناسب برای حضور مردم در این مسیر‬ ‫ضروری است‪ .‬علی اصفهانی تصریح کرد‪ :‬مبارزه با مواد‬ ‫مخدر در استان اصفهان نیازمند بهره گیری بیش از پیش‬ ‫از ظرفیت نیکوکاران و تشکل های مردمی است‪ .‬فرمانده‬ ‫نیروی انتظامی اســتان اصفهان نیز در این جلسه گفت‪:‬‬ ‫برای مبارزه با مواد مخدر نباید به گونه ای رفتار شــود که‬ ‫زحمات نهادهای دیگر و افرادی که در گذشــته فعالیت‬ ‫داشتند زیر ســوال برود‪ .‬ســردار محمدرضا میرحیدری‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬نیاز است که تدابیر و تصمیمات گذشته‬ ‫به درســتی اجرا شــود تا شــاهد عملکرد مناسب در این‬ ‫موضوع باشیم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬پاسگاه سیار مبارزه با موادمخدر‬ ‫دبیر شــورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر اصفهان‬ ‫از ایجاد و راه اندازی پاســگاه سیار مبارزه با مواد مخدر در‬ ‫این اســتان با هدف شتاب برای مقابله با قاچاقچیان خبر‬ ‫داد‪ .‬محسن یار محمدیان گفت‪ :‬این پاسگاه از قابلیت های‬ ‫مختلــف مانند کانکس ضدگلولــه و قابل حمل برخوردار‬ ‫اســت تا عوامل مبارزه با مواد مخــدر در هرکجا که نیاز‬ ‫باشــد حضور یابند و عملیات انجام دهند‪ .‬او با اشــاره به‬ ‫گســتردگی استان اصفهان و وجود شهرستان های متعدد‬ ‫کویری به عنوان یکی از اصلی ترین محورهای انتقال مواد‬ ‫مخدر گفت‪ :‬بنابراین الزم اســت تمهیدات مقتضی اتخاذ‬ ‫شود که یکی از مهم ترین انها حضور سریع عوامل مبارزه‬ ‫با مواد مخدر نیروی انتظامی است‪ .‬دبیر شورای هماهنگی‬ ‫باز شدن گره مشکالت با واگذاری تصمیمات به مردم‬ ‫به اعتقاد عضو منتخب ششمین دوره شورای اسالمی‬ ‫شهر اصفهان درصورتی که مسئولین شهری و کشوری‬ ‫کار را به مردم و مســئولین محلی واگــذار کنند و این‬ ‫مسیر را نیز اقای رئیسی پیش گیرند بسیاری از مشکالت‬ ‫کشور مرتفع خواهد شد‪.‬‬ ‫عباس حاج رسولی ها به تسنیم گفت‪ :‬درصورتی که‬ ‫مسئولین شــهری و کشوری کار را به مردم و مسئولین‬ ‫محلی واگذار کنند و این مسیر را نیز اقای رئیسی پیش‬ ‫گیرند بسیاری از مشــکالت کشور مرتفع خواهد شد و‬ ‫خدماتی همچون اب و گاز و برق و این ســری مسائل‬ ‫که دغدغه مردم بوده‪ ،‬باید به مردم و بخش های محلی‬ ‫واگذار شــود‪ .‬در غیر این صورت بار ان بر دوش دولتی‬ ‫که اکنون با کمبود بودجه مواجه است‪ ،‬می ماند‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬شــهردار باید نیروی جهادی انقالبی باشــد‪ ،‬اینکه‬ ‫ق محل کارش تصمیم گیری کند‬ ‫اداری باشــد و در اتا ‬ ‫فایده ای ندارد‪ .‬شــهری همچون اصفهان در دنیا وجود‬ ‫ندارد و ظرفیت های بســیار مهمــی دارد‪ ،‬چنین ترکیب‬ ‫تاریخی در هیچ کجــای دنیا وجود ندارد‪ .‬عضو منتخب‬ ‫ششمین دوره شورای اسالمی شهر اصفهان خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬در زمانی که چندین دفعه اصفهان را بمباران کردند‬ ‫تنها مدیران جهادی و در صحنه توانســتند اصفهان را‬ ‫به شــرایط مناسب خود نزدیک کنند که در همان زمان‬ ‫حضرت امام(ره) فرمودند که جنگ را مردم اداره کردند‪.‬‬ ‫با توجه به انکه در ان سال های سخت بازسازی را مردم‬ ‫انجام دادند و موفق بودند اکنون نیز باید شهرها به دست‬ ‫خود مردم اداره شود که اکنون این اتفاق از طریق شورای‬ ‫شهر اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫مبارزه با مواد مخدر اســتان با تاکید بر اینکه پیشگیری‬ ‫بــر مبارزه اولویت دارد گفــت‪ :‬در این مقوله باید بیش از‬ ‫قبل نواوری به کار گرفته شــود و استارت اپ ها می توانند‬ ‫نقش افرینی مثبتی داشــته باشــند‪ .‬مدیرکل فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی اســتان اصفهان نیز در این جلسه ارتباط‬ ‫بیشــتر نهادهای متولی با یکدیگر بــرای بهبود عملکرد‬ ‫مبارزه با مواد مخدر را خواســتار شــد‪ .‬حجت االســام ‬ ‫رمضانعلی معتمدی خاطرنشان کرد‪ :‬استفاده از نیکوکاران‬ ‫در این زمینه راهکاری مناســب به نظر می رسد و استان‬ ‫ظرفیت مناسبی از حیث خیران دارد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬تاکیــد بر تکمیــل مرکز امــوزش و‬ ‫توانمندسازی معتادان باغ فدک اصفهان‬ ‫شــهردار اصفهان نیز در این نشســت بــر ضرورت‬ ‫تکمیل مرکز اموزش و توانمندســازی معتادان باغ فدک‬ ‫اصفهان اشاره و تصریح کرد‪ :‬این مرکز قابلیت نگهداری‬ ‫‪ ۶۰۰‬معتاد مرد را دارد و بخش بانوان نیز می تواند شــمار‬ ‫قابل توجهی از زنــان را نگهداری کند‪ .‬قدرت ا‪ ...‬نوروزی‬ ‫ادامــه داد‪ :‬تکمیل این مجموعه حدود پنج ماه زمان الزم‬ ‫دارد و می تواند مرکزی مناســب برای این مقوله باشــد‪.‬‬ ‫معاون دادســتان اصفهان نیز در این نشست از مشارکت‬ ‫تمامی دستگاه ها به جز دادگستری و نیروی انتظامی برای‬ ‫مبارزه صحیح با مواد مخدر سخن گفت‪ .‬روح ا‪ ...‬مقضی‬ ‫ادامه داد‪ :‬سیاســت های پیشــگیرانه و بازپروری نیز باید‬ ‫بیش از قبل جدی گرفته شود تا در کنار مبارزه‪ ،‬به نتیجه‬ ‫مطلوب دست یابیم‪.‬‬ ‫کسب عنوان شایسته تقدیر‬ ‫ویژه برای کمیته امداد اصفهان‬ ‫گـروه رویداد| کمیتـه امداد اسـتان اصفهان پس‬ ‫از ارزیابی عملکرد سـال ‪ 99‬در زمینه توسـعه و ترویج‬ ‫فرهنـگ اقامـه نمـاز‪ ،‬میـان دسـتگاه های اجرایـی‪،‬‬ ‫عنـوان «شایسـته تقدیـر ویژه» را کسـب کرد‪.‬‬ ‫بـر اسـاس ارزیابی هـای انجـام شـده از طـرف سـتاد‬ ‫اقامـه نمـاز در اجـرای برنامه هـای ترویج و گسـترش‬ ‫فرهنـگ نمـاز‪ ،‬ایـن نهـاد در اسـتان اصفهـان‬ ‫عنوان شایسـته تقدیـر ویـژه را کسـب کـرد‪ .‬ارش‬ ‫محمدحسـینیان معـاون فرهنگـی کمیتـه امـداد امام‬ ‫خمینـی(ره) اسـتان اصفهـان بـا بیـان اینکـه نمـاز‬ ‫بـه عنـوان مهمتریـن مسـئله فرهنگـی در سـطح‬ ‫جامعـه اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬افزایـش اگاهی هـا و گسـترش‬ ‫اموزه هـای دینـی و باورهـای معنـوی به ویـژه نمـاز‬ ‫در سـطح کشـور تاثیر مهمـی بر کاهش اسـیب های‬ ‫اجتماعی دارد‪.‬‬ ‫محمدحسـینیان در زمینـه ترویـج و توسـعه فرهنـگ‬ ‫اقامـه نمـاز‪ ،‬ادامـه داد‪ :‬کمیتـه امـداد اسـتان اصفهان‬ ‫تلاش می کنـد بـا بـاال بـردن کیفیـت برنامه هـای‬ ‫فرهنگـی دربـاره نمـاز‪ ،‬زمینـه توسـعه ایـن امـر‬ ‫الهـی را بیـن افـراد مختلـف جامعـه به ویـژه جوانـان‬ ‫و نوجوانـان فراهـم کنـد‪ .‬او پرداختـن بـه مسـائل‬ ‫فرهنگـی و اجتماعـی جامعـه تحـت حمایـت کمیتـه‬ ‫امـداد در اسـتان اصفهـان را یـک ضـرورت قلمـداد‬ ‫کـرد و افـزود‪ :‬بـا ترویـج اقامه نمـاز و فرهنـگ دینی‬ ‫و قرانـی‪ ،‬مسـائل اجتماعـی جامعـه تبییـن و بهترین‬ ‫کارهـای فرهنگـی صـورت می پذیـرد‪ .‬گفتنی اسـت؛‬ ‫اداره کمیتـه امـداد اسـتان اصفهـان طـی چهـار دوره‬ ‫ارزیابـی صورت پذیرفتـه‪ ،‬عنوان شایسـته تقدیر ویژه‬ ‫را کسـب کـرده اسـت‪.‬‬ ‫انتخاب کابینه جهادی در‬ ‫اولویترئیس جمهورمنتخب‬ ‫قرار گیرد‬ ‫بـه اعتقاد نماینده خمینی شـهر در مجلس شـورای‬ ‫اسلامی یـک کابینه زمانـی می تواند موفق باشـد که‬ ‫اشـخاص ان کابینـه دارای روحیـه جهادی و سـوابق‬ ‫درخشـان مدیریتـی باشـند و رئیس جمهـور منتخـب‬ ‫بایـد ایـن معیارهـا را مالک قـرار دهد‪.‬‬ ‫محمدتقـی نقـد علـی دربـاره ایـن موضـوع کـه‬ ‫چـه معیارهایی بایـد برای انتخـاب کابینـه موردتوجه‬ ‫رئیس جمهـور منتخـب قـرار بگیـرد‪ ،‬بـه ایسـنا گفت‪:‬‬ ‫قاعدتـا ملاک و معیـار جهـادی بـودن در انتخـاب‬ ‫وزرای کابینـه از مهم تریـن مـواردی اسـت کـه بایـد‬ ‫موردتوجـه ابراهیـم رئیسـی قـرار بگیـرد‪ .‬همچنیـن‬ ‫نفـرات کابینـه بایـد دارای ویژگی هـای عدالـت‬ ‫محوری و سـوابق کاری درخشـان باشـند تا بتوان به‬ ‫حـل مشـکالت کشـور خوش بیـن بـود‪.‬‬ ‫او افـزود‪ :‬اگر سـوابق کاری افراد را ندانیم و مدنظر‬ ‫قـرار ندهیـم و به صـرف ادعاهـا و سـفارش هایی که‬ ‫نسـبت بـه برخـی اشـخاص می شـود گزینش هـا را‬ ‫انجـام دهیـم بـا شکسـت مواجـه می شـویم؛ بنابراین‬ ‫افـرادی کـه بـه عنـوان وزیـر انتخـاب می شـوند باید‬ ‫علاوه بـر مالک هایـی کـه ذکـر شـد بایـد دارای‬ ‫گذشـته درخشان و پاکی باشـند‪ .‬اگر فردی در گذشته‬ ‫جهـادی کار کـرده می توانـد در سـمت جدیـد خود در‬ ‫کابینـه موفق باشـد‪ .‬نماینده خمینی شـهر در مجلس‪،‬‬ ‫تصریـح کـرد‪ :‬وضعیـت فعلی کشـور ما مصـداق این‬ ‫سـخن «ارنسـتو چگوارا» اسـت کـه وقتی بـه برخی‬ ‫از شـهروندان کوبـا وقت مالقات داد سـاعت مالقات‬ ‫را ‪ ۲‬نصـف شـب اعلام کـرد کـه بـا اعتـراض ایـن‬ ‫افـراد مواجـه شـد‪ .‬چگـوارا در جواب گفـت «مملکت‬ ‫مـا خراب و ویرانه شـده اسـت و دیگر نبایـد خوابید»‪.‬‬ ‫امـروز هـم بایـد مدیـر و وزیـری انتخـاب شـود کـه‬ ‫خـواب را بـر خـود حـرام کند و بـا کار جهـادی بتواند‬ ‫خرابی هـای گذشـته را ترمیـم کند‪.‬‬ ‫نقـد علـی گفت‪ :‬بـا توجـه به نظـر کارشناسـان و‬ ‫ان چیـزی کـه از رصـد میدانـی حاصل می شـود حل‬ ‫مشـکالت اقتصـادی بایـد در اولویـت باشـد‪ ،‬بنابراین‬ ‫در کابینـه بایـد تیـم اقتصادی از سـایر تیم هـا قوی تر‬ ‫انتخـاب و چینش شـود‪ .‬امروز مشـکل ازدواج جوانان‪،‬‬ ‫تـورم و گرانـی مسـکن بـرای کشـور بحـران افریده‬ ‫اسـت‪ .‬در عرصـه کشـاورزی و مدیریـت منابـع اب‬ ‫خـوب عمـل نکرده ایـم و شـاهد ضعـف مدیریـت در‬ ‫ایـن بخـش هسـتیم‪ .‬او بـا بیـان اینکه تیـم فرهنگی‬ ‫کابینـه نیـز بایـد قـوی باشـد‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪ :‬در‬ ‫حـوزه فرهنگی باید بسـیاری از شـئون فرهنگی مانند‬ ‫فرهنـگ مصـرف‪ ،‬فرهنگ مدیریـت خانـه و خانواده‪،‬‬ ‫ارتباطـات اجتماعـی‪ ،‬تعامـل درسـت بـا حاکمـان و‬ ‫حاکمیـت و فرهنگ هـای سیاسـی مدنظر قـرار گیرد‬ ‫کـه دراین بـاره نیازمنـد مدیریـت حاکمیتی هسـتیم‪.‬‬ صفحه 2 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫چهارشنبه | ‪ 09‬تیر ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4108‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫اصفهان‬ ‫در سی و چهارمین ایین پویش ره سالمت انجام شد؛‬ ‫شهر‬ ‫‪ 1/5‬کیلومتر رینگ چهارم‬ ‫شهر تا ماه اینده به بهره برداری‬ ‫می رسد‬ ‫بنا به گفته مدیر پروژه کیلومتر دو و نیم تا هفت رینگ چهارم‬ ‫شهر اصفهان‪ ،‬مسیر رینگ چهارم حدفاصل تقاطع افتاب تا‬ ‫پل کانال به طول یک و نیم کیلومتر تا یک ماه اینده اماده‬ ‫بهره برداریمی شود‪.‬‬ ‫ناصر کریمی به ایمنا گفت‪ :‬کیلومتر دوم تا هفتم رینگ چهارم‬ ‫شــامل دو بخش کیلومتر دوم تا چهارم و کیلومتر چهارم تا‬ ‫هفتم اســت که در کیلومتر چهارم تا هفتم (تقاطع افتاب تا‬ ‫بهاران) سازمان عمران شهرداری مشغول فعالیت است‪ .‬او با‬ ‫بیان این که عملیات تکمیلی پروژه رینگ چهارم حدفاصل‬ ‫تقاطع افتاب تا پــل زیرگذر قهجاورســتان در حال انجام‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬مسیر بین پل کانال تا پل قهجاورستان همراه‬ ‫با رمپ های ان اماده اســفالت است‪ .‬مدیر پروژه کیلومتر دو‬ ‫و نیم تا هفت رینگ چهارم شــهر اصفهان خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫مسیر رینگ چهارم حدفاصل تقاطع افتاب تا پل کانال به طول‬ ‫یک و نیم کیلومتر تا یک ماه اینده اماده بهره برداری می شود‪.‬‬ ‫او با تاکید بر این که سازه پل زیرگذر قهجاورستان به پایان‬ ‫رسیده و عملیات بتن ریزی ان تکمیل شده است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫در حال حاضر از لحاظ تعداد ماشین االت و میزان متریال در‬ ‫پروژه کمبود داریم‪.‬‬ ‫خبرهای خوب حمل ونقلی ویژه‬ ‫معلوالناصفهان‬ ‫بــه گفته معاون حمل ونقــل و ترافیک شــهردار اصفهان‬ ‫شــهرداری اصفهان در راستای اجرای مفاد مندرج در ماده ‪۵‬‬ ‫قانون جامع حمایت از معلولیت دو گام مهم برداشته است‪.‬‬ ‫مسعود بنده خدا به ایمنا گفت‪ :‬طبق تبصره یک ماده پنج قانون‬ ‫جامع حمایت از معلوالن مصوب سال ‪ ۱۳۹۷‬دو موضوع مهم‬ ‫پیش بینی شده است‪ ،‬نخست انکه برای افراد دارای معلولیت‬ ‫شدید که البته درجه معلولیت افراد توسط بهزیستی مشخص‬ ‫می شود‪ ،‬ســامانه حمل ونقل ویژه پیش بینی شــود ازاین رو‬ ‫شهرداری اصفهان پنج دستگاه ون از ایران خودرو خریداری‬ ‫کرده تا به باالبر مجهز کرده و مورداستفاده این افراد قرار گیرد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬با راه اندازی سامانه حمل ونقل‪ ،‬معلوالن کد اشتراک‬ ‫دریافت کرده و با ‪ ۸۰‬درصد تخفیف‪ ،‬سفرهای درون شهری‬ ‫خود را انجام می دهند‪ .‬معاون حمل ونقل و ترافیک شــهردار‬ ‫اصفهان ادامه داد‪ :‬موضوع دیگری که در ماده پنج قانون جامع‬ ‫حمل ونقل معلوالن اشاره شده است در ارتباط با استفاده رایگان‬ ‫افراد دارای معلولیت از سرویس حمل ونقل همگانی است که‬ ‫تا یک ماه اینده اصفهان کارت برای این افراد صادر می شود‬ ‫تا بتوانند از مترو و اتوبوس به صورت رایگان اســتفاده کنند‪.‬‬ ‫او خاطرنشــان کرد‪ :‬بر اساس بررسی ها نزدیک به ‪ ۴۲‬هزار‬ ‫معلول خیلی شدید‪ ،‬شدید‪ ،‬متوسط و ضعیف در شهر اصفهان‬ ‫زندگی می کنند که الزم اســت بستر حضور راحت این افراد‬ ‫را در جامعه فراهم کنیم‪ .‬بنده خدا گفت‪ :‬شــهرداری تالش‬ ‫می کند محیط های شهری را مناسب سازی کند ازاین رو انتظار‬ ‫می رود شهروندان در محل هایی همچون ایستگاه های اتوبوس‬ ‫که رمپ معلوالن ایجاد شــده‪ ،‬خودرو پارک نکنند تا امکان‬ ‫استفاده برای شهروندان دارای معلولیت وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫امکان جابجایی روزانه ‪ 700‬هزار‬ ‫نفر با تکمیل خط دو مترو‬ ‫به گفته مدیرعامل شــرکت مترو منطقه اصفهان بر اساس‬ ‫مطالعات مبدا و مقصد‪ ،‬پیش بینی می شود با تکمیل خط دو‬ ‫متروی اصفهان سهم کل سفرهای شهری با این وسیله پاک‬ ‫و ایمن به بیش از ‪ ۱۶‬درصد برسد‪.‬‬ ‫احمدرضا طحانیان به ایمنا گفــت‪ :‬تکمیل خط دو متروی‬ ‫اصفهان به دلیل عبور از شلوغ ترین و پرتراکم ترین نقاط شهر‪،‬‬ ‫گامی بســیار موثر در جهت کاهش الودگی هوا‪ ،‬ترافیک و‬ ‫الودگی های زیست محیطی است‪ .‬او با بیان این که روند احداث‬ ‫خط دو مترو بسیار چشمگیر بوده و با سرعت باالیی در حال‬ ‫انجام است‪ ،‬افزود‪ :‬در حال حاضر از ‪ ۱۶‬ایستگاه خط دو مترو‬ ‫‪ ۱۲‬ایستگاه در حال اجرا است تا ضلع غربی شهر را به ضلع‬ ‫شرقی متصل کند‪ .‬مدیرعامل شرکت مترو منطقه اصفهان‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬بر اساس مطالعات مبدا و مقصد‪،‬‬ ‫گشایش ‪ ۳۸‬پروژه بهداشتی در اصفهان‬ ‫در ســی و چهارمین اییــن پویش ره ســامت‪ ۳۸ ،‬پروژه‬ ‫بهداشتی در اصفهان گشایش یافت‪.‬‬ ‫روز گذشــته در ســی و چهارمین ایین پویش ره سالمت‪،‬‬ ‫همزمان ‪ ۶۹۶‬پروژه بهداشــتی در ‪ ۹‬شــهر با حضور سعید‬ ‫نمکی‪ ،‬وزیر بهداشت به صورت ارتباط ویدئویی با ‪ ۹‬دانشگاه‬ ‫علوم پزشــکی کشور گشــایش یافت‪ .‬در این ایین‪ ،‬به طور‬ ‫همزمان در ‪ ۹‬شهر کشور تعداد ‪ ۶۹۶‬پروژه بهداشتی در قالب‬ ‫خانه بهداشت‪ ،‬پایگاه سالمت‪ ،‬مرکز جامع خدمات سالمت‪،‬‬ ‫تســهیالت زایمانی‪ ،‬مرکز اموزش بهورزی‪ ،‬محل زیســت‬ ‫پزشکی و سایر واحدهای بهداشتی افتتاح شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬در استان اصفهان‪ ۳۸ ،‬پروژه بهداشتی با‬ ‫متراژ ‪ ۹۹۸۷‬مترمربع فضای قابل بهره برداری افتتاح شد‪۱۹ .‬‬ ‫واحد بهداشتی درمانی قابل بهره شامل ‪ ۹‬واحد مرکز خدمات‬ ‫جامع سالمت‪ ۲ ،‬واحد پایگاه سالمت‪ ۲ ،‬واحد خانه بهداشت‪،‬‬ ‫‪ ۶‬واحد پانسیون پزشکان با اعتبار ‪۲۵۱‬میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫ریال در استان اصفهان افتتاح شد‪.‬‬ ‫رئیس دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان در ایــن برنامه با‬ ‫تشــریح پروژه های قابل بهره بــرداری در اصفهــان‪ ،‬ابراز‬ ‫امیدواری کرد افتتاح این پروژه ها که منجر به نو شدن فضا‬ ‫و نهادهای بهداشتی اســت‪ ،‬توام با شاداب شدن و تکمیل‬ ‫فرایندها و اســتمرار پزشــکان به طور کامل شــود‪ .‬طاهره‬ ‫چنگیز‪ ،‬افزود‪ :‬امید اســت بازنگری خدمات مراکز ســامت‬ ‫متناســب با تغییرات جمعیتی انجام شود‪ .‬سعید نمکی‪ ،‬وزیر‬ ‫بهداشــت با تشــکر از فعالیت های انجام شــده در تکمیل‬ ‫پروژه های بهداشتی دستور افتتاح این پروژه ها را صادر کرد‪.‬‬ ‫همچنین ســید حامد برکاتی‪ ،‬مدیرکل سالمت‪ ،‬جمعیت و‬ ‫خانواده وزارت بهداشــت نیز در ایــن برنامه گفت‪ :‬در طول‬ ‫سال ها خدمات مادر و کودک و سالمندان در کشور به خوبی‬ ‫اجرا شــد و کارنامه به جا مانده از این خدمات مایه مباهات‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬ورود ‪ ۲‬هزار دوز واکسن برکت‬ ‫در حاشیه این مراسم رئیس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان‬ ‫با بیان اینکه در حال حاضر نــوع جهش یافته هندی گونه‬ ‫غالب کرونا اســت‪ ،‬گفت‪ :‬تاکنون موردی از کرونای جهش‬ ‫یافته هندی در اصفهان مشــاهده نشده است‪ .‬چنگیز اظهار‬ ‫کرد‪ :‬محموله جدید واکســن به اصفهان رسیده و فراخوان‬ ‫تزریق دوز دوم افراد باالی ‪ ۷۰‬ســال اعالم شــده است‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬اکنون ‪ ۶۳‬هزار دوز واکســن ســینوفارم وارد شده و‬ ‫دیگر محموله های واکســن نیز درراه است‪ .‬واکسیناســیون‬ ‫دوز دوم بــاالی ‪ ۷۰‬ســاله ها و دوز اول دیگر گروه ها طبق‬ ‫زمان بندی وزارت بهداشــت در استان انجام می شود‪ .‬رئیس‬ ‫دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان در خصــوص اختصاص‬ ‫واکســن تولید داخل با نام برکت به دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫اصفهــان‪ ،‬گفت‪ :‬دو هزار دوز واکســن برکت به دســت ما‬ ‫رســیده که در نظر داریم واکسیناسیون افراد مشارکت کننده‬ ‫در ســتادهای انتخاباتی با این ســهمیه انجام شود‪ .‬چنگیز‬ ‫درباره واکســن کونژوگه نیز گفت‪ :‬به محض دریافت مجوز‬ ‫مصرف اضطراری احتماال تا اخر تیرماه این واکســن را نیز‬ ‫در اختیــار خواهیم داشــت‪ .‬او در خصوص خطر نوع جهش‬ ‫یافته هندی کرونا و تشخیص ان در استان اصفهان‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تاکنون موردی در اصفهان ثابت نشــده‪ ،‬اما با توجه به اینکه‬ ‫جنوب کشــور درگیر این نوع ویروس شده و موج قرمزی از‬ ‫سمت حاشیه شــمالی خلیج فارس و دریای عمان به سمت‬ ‫مرکز و شمال کشور وارد می شود‪ ،‬باید امادگی داشته باشیم‪.‬‬ ‫چنگیز با تاکید بر اینکه گونه غالب کرونا در حال حاضر این‬ ‫نوع جهش یافته هندی است‪ ،‬از امادگی کادر درمان خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬در طول ‪ ۱۸‬ماه گذشته کادر درمان استان اصفهان‬ ‫در اماده باش کامل به ســر می برند و خستگی ناپذیر به ارائه‬ ‫خدمات مشغول اند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬توصیه به داوطلبان کنکور در شرایط کرونایی‬ ‫رئیس دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان در خصوص توصیه‬ ‫به داوطلبان کنکور در شــرایط کرونا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬داوطلبان‬ ‫کنکور باید ارامش خود را حفظ کنند‪ .‬کنکور صرفا یک ازمون‬ ‫اســت و همه زندگی داوطلبان به ان وابسته نیست‪ ،‬بنابراین‬ ‫کنکوری ها باید با ارامش و توکل به خدا در جلســه امتحان‬ ‫حاضر شوند‪ .‬چنگیز ادامه داد‪ :‬در شرایط حاضر داوطلبان باید‬ ‫با رعایت پروتکل های بهداشتی در جلسه ازمون حضور یابند‬ ‫و اســتفاده از ماسک سه الیه در تمام جلسه امتحان الزامی‬ ‫است‪ .‬تمام ضوابط و پروتکل های بهداشتی در جلسه امتحان‬ ‫به طور کامل رعایت می شــود و ناظران بهداشتی در جلسه‬ ‫امتحان حضور دارند و نگرانی وجود ندارد‪ .‬او داوطلبان را به‬ ‫مصرف مایعات کافی تشــویق کرد و افزود‪ :‬مصرف مایعات‬ ‫کافی به دانش اموزان کمک کننده اســت‪ .‬داوطلبان باید در‬ ‫محل ازمون تمام پروتکل ها را رعایت کنند‪ ،‬در طول مسیر از‬ ‫ازدحام خودداری کرده و با حفظ فاصله اجتماعی جلوی انتشار‬ ‫ویروس را بگیرند‪ .‬رئیس دانشــگاه علوم پزشکی اصفهان از‬ ‫والدین داوطلبان خواســت تا حد امکان از همراهی فرزندان‬ ‫خود خــودداری کنند و گفت‪ :‬حضور خانواده ها در شــرایط‬ ‫کنونی‪ ،‬عالوه بر خســتگی موجب ازدحام و رعایت نکردن‬ ‫فاصله اجتماعی می شــود‪ .‬چنگیز با بیــان اینکه داوطلبان‬ ‫مبتال به کرونا در محــل جدا از دیگر داوطلبان خواهند بود‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬بر اساس تکمیل فرم خود اظهاری داوطلبان‪ ،‬از‬ ‫افراد مبتال به بیماری در مکانی جدا ازمون گرفته می شــود‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه ذات کنکور ذات فاصله اســت‪ ،‬خاطرنشــان‬ ‫کرد‪  :‬اکنون این حفظ فاصله به دلیل شــرایط کرونا تشدید‬ ‫شــده اســت‪ .‬ضمن اینکه نظارت در تمام حوزه های ازمون‬ ‫توسط مسئوالن بهداشت انجام می شود‪.‬‬ ‫بیماران دیابتی مصرف کننده انسولین قلمی در استان حدود ‪ ۷۵‬هزار نفر ارزیابی شده است‬ ‫ثبت اطالعات بیماران دریافت کننده انسولین قلمی در ‪ ۶۰‬مرکز‬ ‫به گفته رئیــس اداره بیماری هــای معاونت درمان‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی اصفهان حدود ‪ ۶۰‬مرکز و کلینیک‬ ‫در این استان برای ثبت اطالعات بیماران دیابتی دریافت‬ ‫کننده انسولین قلمی در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫شهربانو مظاهری به ایرنا گفت‪ :‬بر اساس طرح جدید‬ ‫وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی الزم است که‬ ‫اطالعات بیماران دیابتی مصرف کننده انسولین قلمی به‬ ‫طور کامل ثبت شود تا توزیع انسولین قلمی‪ ،‬ساماندهی‬ ‫و از بروز مشــکالت جلوگیری شود‪ .‬او با بیان اینکه در‬ ‫ماه هــای اخیر بیماران دیابتی‪ ،‬مشــکالتی برای تامین‬ ‫انسولین قلمی داشتند و از طرفی با افزایش قاچاق دارو‬ ‫نیز مواجه بودیم‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬برای رفع این مشکالت‬ ‫الزم اســت که براورد دقیق و جامعــی از تعداد بیماران‬ ‫مصرف کننده انســولین قلمی صورت گیرد تا بر اساس‬ ‫ان ســهمیه بندی و توزیع در سراسر کشور انجام شود‪.‬‬ ‫مظاهری با اشاره به اینکه این اطالعات در یک سامانه‬ ‫واحد (مدیریت بیماری های نادر) ثبت خواهد شد‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬در مرحله نخســت‪ ،‬الزم است که بیماران دیابتی‬ ‫مصرف کننده انســولین قلمی به مراکز و کلینیک های‬ ‫تعیین شده مراجعه کنند تا اطالعات انها در سامانه مذکور‬ ‫ثبت شود و در مراحل بعدی برای انها حواله الکترونیکی‬ ‫جهت دریافت انسولین قلمی صادر خواهد شد‪ .‬او با تاکید‬ ‫بر اینکه بیمه شــدگان بیمه ســامت (خدمات درمانی)‬ ‫نیازی بــه مراجعه حضوری به ایــن کلینیک ها ندارند‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬انها می توانند با مراجعه به ســامانه‬ ‫بهداشت به نشانی ‪ behdasht.gov.ir‬و واردکردن‬ ‫کد ملی از ثبت اطالعات خود مطمئن شــوند‪ .‬مظاهری‬ ‫با بیان اینکه کلینیک های ثبت نام کننده بیماران دیابتی‬ ‫مصرف کننده انســولین قلمی شــامل مراکــز دیابت‪،‬‬ ‫کلینیک هــای تامین اجتماعی‪ ،‬صنعــت نفت و بخش‬ ‫دیوارنگاری در خیابان های منطقه ‪ ۳‬اصفهان‬ ‫بنا به گفته مدیر منطقه ســه شــهرداری اصفهان عملیات‬ ‫دیوارنــگاری در خیابان های صاحب الزمان(عج)‪ ،‬ولیعصر(عج) و‬ ‫صغیر با مساحت حدود ‪ ۴۰۰‬مترمربع در حال اجراست که میزان‬ ‫ان نسبت به سال گذشته‪ ،‬حدود سه برابر است‪.‬‬ ‫حسین کارگر ضمن تعریفی از دیوارنگاری در سطوح ناکارامد‬ ‫شهری‪ ،‬به ایمنا گفت‪ :‬دیوارنگاری از جمله هنرهای شهری است‬ ‫که از ظرفیت ها و کارکردهای هنری‪ ،‬زیبایی بصری و تبلیغات‬ ‫فرهنگی و تاریخی قابل توجهی برخوردار اســت و ان را بر روی‬ ‫دیواره های شــهر می توان نظاره کرد‪ .‬او افــزود‪ :‬دیوارنگاری در‬ ‫شــهر اصفهان از سال های گذشته با زمینه روایت های تاریخی‬ ‫مانند شاهنامه اغاز شــد و در راستای ادامه این نهضت‪ ،‬سبک‬ ‫جدید در محالت مختلف با موضوع محله و یا نام گذر در سطح‬ ‫منطقه در دست اقدام است‪ .‬مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان‬ ‫با اشــاره به دیوارنگاری جدید «انتظار» در این منطقه‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬دیوارنگاری که به تازگی تکمیل شــده مربوط به خیابان‬ ‫صاحب الزمان (عج) بوده که به موضوع انتظار فرج ان حضرت‬ ‫اگهی مزایده عمومی‪-‬نوبت دوم‬ ‫خصوصی اســت‪ ،‬گفت‪ :‬بیماران دیابتی با همراه داشتن‬ ‫مدارک پزشــکی و اخرین ازمایش انجام شــده به این‬ ‫مراکــز مراجعه کنند‪ .‬رئیــس اداره بیماری های معاونت‬ ‫درمان دانشگاه علوم پزشــکی اصفهان‪ ،‬تعداد بیماران‬ ‫دیابتی مصرف کننده انســولین قلمی در استان را حدود‬ ‫‪ ۷۵‬هزار نفر ارزیابی کرد و افزود‪ :‬فرصت مراجعه و ثبت‬ ‫اطالعات این افراد تا بیستم تیر جاری است‪ .‬او با اشاره‬ ‫بــه اینکه تاکنون حدود ‪ ۳۰‬درصد این افراد در اســتان‬ ‫اصفهان برای ثبت اطالعات خود مراجعه یا اقدام کردند‪،‬‬ ‫اظهار امیدواری کرد که با ثبت اطالعات همه بیماران‪،‬‬ ‫ساماندهی خوبی در زمینه توزیع و تامین انسولین قلمی‬ ‫صورت گیرد‪ .‬مظاهری خاطرنشــان کرد که فهرســت‬ ‫مراکز و کلینیک های ثبت کننده اطالعات بیماران دیابتی‬ ‫دریافت کننده انسولین قلمی در پایگاه اینترنتی معاونت‬ ‫درمان دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان در دســترس‬ ‫می پردازد و همین موضوع موجب بازخوردهای مثبت از ســوی‬ ‫شهروندان شده است‪ .‬او با بیان اینکه دیوارنگاره دوم مربوط به‬ ‫خیابان صغیر است‪ ،‬افزود‪ :‬نام گذاری این خیابان از محل زندگی‬ ‫اســتاد صغیر اصفهانی در این گذر برگرفته شده است‪ ،‬بنابراین‬ ‫مدیریت شــهری دیوارنگاره ای با محوریت این ادیب فقید را در‬ ‫برنامه های ســال جاری خود قرار داده است‪ .‬کارگر اظهار کرد‪:‬‬ ‫صغیر در سن هشت یا ‪ ۹‬سالگی در جلسه ای در حضور بزرگان‬ ‫به دستور پدر‪ ،‬در مدح اهل بیت(ع) شعر خواند که ان بزرگ مرد‬ ‫شگفت زده شد و او را به نام شاعر «صغیر» ستود و از انجا تخلص‬ ‫صغیر برای استاد برگزیده شد‪ .‬او با بیان اینکه مرحله زیرسازی این‬ ‫اســت‪ .‬بر اساس اعالم وزارت بهداشــت‪ ،‬دسترسی به‬ ‫امار به روز بیماران دیابت دریافت کننده انســولین قلمی‬ ‫برای براورد دارو و خدمات موردنیاز این بیماران همواره‬ ‫از دغدغه های این وزارتخانه بوده اســت بنابراین طرح‬ ‫رجیستری (سرشماری) این بیماران در سامانه مدیریت‬ ‫بیماری های نادر (‪ )RDA‬اغاز شده است‪ .‬در این طرح‬ ‫اطالعات همه بیماران مصرف کننده انسولین قلمی ثبت‬ ‫و حواله انســولین بدون درج داروخانه صادر می شود در‬ ‫نتیجه بیمار هرماه با در دســت داشتن نسخه دارویی و‬ ‫مراجعه به داروخانه محدوده سکونت می تواند نسبت به‬ ‫دریافت سهمیه انسولین خود اقدام کند‪ .‬وزارت بهداشت‬ ‫از بیماران مبتال به دیابت خواســت با مراجعه به مراکز‬ ‫دیابت منتخب در هر اســتان نســبت به ثبت اطالعات‬ ‫خود و دریافت حواله الکترونیک انسولین قلمی در سامانه‬ ‫مدیریت بیماری های نادر اقدام کنند‬ ‫دیواره انجام شده و اجرای نقاشی توسط استاد نگارگر خانم عربیان‬ ‫در دست اقدام است‪ ،‬افزود‪ :‬در این دیوارنگاره به شعر معروف استاد‬ ‫صغیر اصفهانی یعنی «جان علی جانان علی ظاهر علی باطن علی‬ ‫‪ /‬می علی مینا علی ساغر علی است‪ .‬گویی از مدح علی دیگر‬ ‫چه غم دارد صغیر ‪ /‬یاور خالق جهانی گر تو را یاور علی است»‬ ‫اشاره شده است‪ .‬مدیر منطقه سه شهرداری اصفهان با اشاره به‬ ‫سبک جدید دیوارنگاری در سال جاری خاطرنشان کرد‪ :‬عملیات‬ ‫دیوارنگاری در خیابان های صاحب الزمان (عج)‪ ،‬ولیعصر (عج) و‬ ‫صغیر با مساحت حدود ‪ ۴۰۰‬مترمربع در حال اجراست که میزان‬ ‫ان نسبت به سال گذشته‪ ،‬حدود سه برابر است‪.‬‬ ‫استان‬ ‫‪3‬‬ ‫بازگشاییکتابخانه هایعمومی‬ ‫کاشان‬ ‫رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرســتان کاشــان‪ ،‬از‬ ‫بازگشــایی ســالن های مطالعه در کتابخانه های عمومی‬ ‫شهرستان خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬زینب سادات واسعی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به شــیوع ویروس کرونــا‪ ،‬ارائه خدمــات حضوری ممنوع‬ ‫شد و رســالت کتابخانه ها و ترویج فرهنگ مطالعه و انجام‬ ‫برنامه های متنوع فرهنگی در بســتر فضای مجازی انجام‬ ‫شد‪ .‬او افزود‪ :‬کتابخانه های عمومی کاشان با رعایت شرایط‬ ‫بهداشتی و اســتفاده از ماسک‪ ،‬اماده ارائه خدمات حضوری‬ ‫به مراجعه کنندگان هستند‪ .‬رئیس اداره کتابخانه های عمومی‬ ‫شهرســتان کاشان با تاکید بر تجمع نکردن در بخش های‬ ‫مختلــف کتابخانه‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به مدت زمان باقی مانده تا‬ ‫کنکور‪ ،‬کتابخانه های عمومی کاشان برای داوطلبان کنکور‬ ‫سراسری در محیطی ارام اماده ارائه خدمات هستند‪ .‬واسعی‬ ‫گفت‪ :‬به مناسبت فرارسیدن عیدهای قربان و غدیر‪ ،‬جریمه‬ ‫دیرکرد منبع های امانی کتابخانه ها‪ ،‬در تیرماه‪ ،‬بخشیده خواهد‬ ‫شــد‪ .‬او خاطرنشــان کرد‪ :‬کتابخانه های عمومی در شرایط‬ ‫وضعیت نارنجــی‪ ،‬زرد‪ ،‬ابی به ترتیب با ‪ ۴۰ ،۳۰‬و ‪ ۵۰‬درصد‬ ‫ظرفیت فعالیت خود را اغاز کرده اند و هم اکنون در حال ارائه‬ ‫خدمات به دوستداران کتاب هستند‪.‬‬ ‫ثبت ‪ ۴۹‬مورد جدید کرونا در‬ ‫منطقهکاشان‬ ‫به گفته مدیر روابط عمومی دانشــگاه علوم پزشکی کاشان‬ ‫‪ ۱۰۷‬بیمار کووید ‪ ۱۹‬در مرکزهای درمانی این منطقه بستری‬ ‫هستند که از این تعداد‪ ۹۵ ،‬بیمار در کاشان و ‪ ۱۲‬بیمار در اران‬ ‫و بیدگل تحت مراقبت و درمان قرار دارند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬مریم امیدی بیان داشــت‪ 48 :‬ساعت پیش‬ ‫گذشــته هیچ مورد فوتی در اثر کرونــا در منطقه گزارش‬ ‫نشــده است‪ .‬او موارد بســتری بیماران کووید ‪ ۱۹‬در بخش‬ ‫مراقبت های ویژه مرکزهای درمانی منطقه کاشان را هشت‬ ‫نفر اعالم و اضافه کرد‪ :‬هفت نفر از بیماران در کاشان و یک‬ ‫نفر در اران و بیدگل بســتری هستند‪ .‬مدیر روابط عمومی‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی کاشــان اظهار داشت‪ :‬شمار ازمایش‬ ‫مثبت ویروس کرونا در شهرستان های کاشان و اران و بیدگل‬ ‫با ثبت ‪۴۹‬مورد جدید به ‪ ۲۴‬هزار و ‪ ۷۴۱‬نفر رســید‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫‪ 48‬ساعت گذشته ‪۱۹‬بیمار جدید حاد تنفسی در منطقه کاشان‬ ‫بســتری شدند که از این تعداد ‪ ۱۶‬نفر با سن ‪ ۲۳‬تا ‪ ۷۷‬سال‬ ‫در کاشــان و سه نفر با سن ‪ ۱۱‬تا ‪ ۳۸‬سال در اران و بیدگل‬ ‫تحت مراقبت و درمان هستند‪ .‬امیدی گفت‪ :‬از اسفند ‪۱۳۹۸‬‬ ‫تاکنون ‪ ۱۸۸‬هزار و ‪ ۶۰۳‬نفر به مرکزهای بستری‪ ،‬تشخیص‬ ‫ســرپایی و درمانی شهرســتان های اران و بیدگل و کاشان‬ ‫مراجعه کردند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در این مدت‪ ۱۱ ،‬هزار و ‪ ۹۱۲‬بیمار‬ ‫حاد تنفسی از بیمارستان های کاشان و اران و بیدگل ترخیص‬ ‫شــدند‪ .‬مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کاشان با‬ ‫اشاره به مراجعه‪ ۱۹۱‬نفر به کلینیک های درمانی دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی کاشان اضافه کرد‪ ۹۹۷ :‬نفر نیز شمار پذیرش بستری‬ ‫موقت در مرکزهای ریفرال (زیرمجموعه) این دانشگاه است‪.‬‬ ‫حمید سوری مشاور وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی و‬ ‫رئیس کمیته های کشوری اپیدمیولوژی و واکنش سریع برای‬ ‫کووید ‪ ،۱۹‬هشتم خرداد پس از نشست با فرماندار ویژه کاشان‬ ‫گفت‪ :‬کارنامه و عملکرد این شهرستان در مدیریت اپیدمی‬ ‫کرونا نسبت به میانگین کشوری موفق و مثبت است‪.‬‬ ‫هشدار پیک پنجم کرونا‬ ‫برای اردستان‬ ‫به گفته مدیر شبکه بهداشت و درمان اردستان پیک پنجم‬ ‫کرونا مردم اردستان را تهدید می کند‪.‬‬ ‫حســن ذبیحی به مهر گفت‪ :‬با توجه به عادی انگاری مردم‬ ‫و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی پیک پنجم کرونا مردم‬ ‫اردســتان را تهدید می کند‪ .‬او با بیان اینکه وضیعت پیش رو‬ ‫در اردســتان هشدار دهنده اســت‪ ،‬افزود‪ :‬از مردم خواهش‬ ‫می کنیم با توجه به اینکه زمان این بیماری طول کشیده‪ ،‬به‬ ‫موضوع تاب اوری توجه داشته و از عادی انگاری بپرهیزند تا‬ ‫با واکسیناســیون عمومی جامعه از این پیک نیز به سالمت‬ ‫عبورکنیم‪.‬‬ ‫اگهی مزایده عمومی‪-‬نوبت دوم‬ ‫شرکت پویش درمان (ســهامی خاص) در نظر دارد بهره برداری از مــکان داروخانه در بیمارستان‬ ‫شهید مطهری فوالدشهر را بصورت تملیک منافع (اجاره) به متقاضیان حقیقی ‪ /‬حقوقی واگذار نماید‪.‬‬ ‫لذا از متقاضیان واجد شرایط صالحیت دار با توان و تجربه‪ /‬دارای سوابق مرتبط دعوت می شود جهت دریافت اسناد‬ ‫و مدارک مزایده از تاریخ انتشار اگهی روز چهارشنبه مورخ ‪ 1400/04/09‬لغایت ‪ 1400/04/19‬در ساعات اداری‬ ‫(‪ 7/30‬الی ‪ )14‬همه روزه به جز روزهای تعطیل به ادرس زیر مراجعه نمایند‪ .‬شــایان ذکر است مهلت ارائه مکتوب‬ ‫اسناد و پیشنهادات تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ‪ 1400/04/19‬می باشد‪.‬‬ ‫بازگشایی پاکات در روز یک شنبه مورخ ‪ 1400/04/20‬انجام خواهد شد و حضور پیشنهاد دهنده در موقع برگزاری‬ ‫جلسه بالمانع می باشد‪.‬‬ ‫تذکر‪:1‬تضمینشرکت‬ ‫در‬ ‫مزایده‬ ‫بمبلغ‬ ‫‪154/800/000‬‬ ‫ریال‬ ‫بصورت‬ ‫واریز‬ ‫وجه‬ ‫نقد‬ ‫بحساب‬ ‫شماره‬ ‫‪۲۴۱۷۱۱۶۷۹۲۶۱۳۱‬‬ ‫نزد بانک قرض الحســنه مهر ایران شعبه فوالدشهر و یا شماره شبا ‪ IR ۱۲۰۶۰۰۲۴۱۷۰۱۱۰۶۷۹۲۶۱۳۰۰۱‬بنام‬ ‫شرکت پویش درمان میباشد‪.‬‬ ‫تذکر ‪ :۲‬شرکت در رد یا قبول پیشنهادات رسیده بنابر صرفه و صالح مختار است‪.‬‬ ‫تذکر ‪ :3‬هزینه اگهی بر عهده برنده مزایده خواهد بود‪.‬‬ ‫نشانی‪ :‬اصفهان‪ ،‬اتوبان ذوب اهن‪ ،‬فوالدشهر‪ ،‬بیمارستان شهید مطهری‪ ،‬واحد دبیرخانه‬ ‫تلفن‪۰۳۱۵۲۶۵۳۱۳۱-۳۹ :‬‬ ‫فاکس‪۰۳۱۵۲۶۵۳۱۱۰ :‬‬ ‫سایت‪http:www. motaharyhospital.com :‬‬ ‫‪info@motaharyhospital.com: Email‬‬ ‫شرکت پویش درمان (سهامی خاص) در نظر دارد بهره برداری از مکان ارائه خدمات دندانپزشکی و تجهیزات‬ ‫مربوطه در بیمارستان شهید مطهری فوالدشهر را بصورت تملیک منافع (اجاره) به متقاضیان حقیقی ‪ /‬حقوقی واگذار نماید‪.‬‬ ‫لذا از متقاضیان واجد شــرایط صالحیت دار با توان و تجربه‪ /‬دارای ســوابق مرتبط دعوت می شود جهت دریافت اسناد و مدارک‬ ‫مزایده از تاریخ انتشــار اگهی روز چهارشــنبه مورخ ‪ 1400/04/09‬لغایت ‪ 1400/04/19‬در ساعات اداری (‪ 7/30‬الی ‪)14‬‬ ‫همه روزه به جز روزهای تعطیل به ادرس زیر مراجعه نمایند‪ .‬شایان ذکر است مهلت ارائه مکتوب اسناد و پیشنهادات تا پایان وقت‬ ‫اداری روز شنبه مورخ ‪ 1400/04/19‬می باشد‪.‬‬ ‫بازگشایی پاکات در روز یک شنبه مورخ‬ ‫‪1400/04/20‬‬ ‫انجام‬ ‫خواهد‬ ‫شد و حضور پیشنهاد دهنده در موقع برگزاری جلسه مجاز‬ ‫می باشد‪.‬‬ ‫تذکر ‪ :1‬تضمین شــرکت در مزایده بمبلغ ‪ 187/200/000‬ریال بصورت واریز وجه نقد بحساب شماره ‪۲۴۱۷۱۱۶۷۹۲۶۱۳۱‬‬ ‫نزد بانک قرض الحســنه مهر ایران شــعبه فوالدشــهر و یــا شــماره شــبا ‪ IR ۱۲۰۶۰۰۲۴۱۷۰۱۱۰۶۷۹۲۶۱۳۰۰۱‬بنام‬ ‫شرکت پویش درمان میباشد‪.‬‬ ‫تذکر ‪ :۲‬شرکت در رد یا قبول پیشنهادات رسیده بنابر صرفه و صالح مختار است‪.‬‬ ‫تذکر ‪ :3‬هزینه اگهی بر عهده برنده مزایده خواهد بود‪.‬‬ ‫نشانی‪ :‬اصفهان‪ ،‬اتوبان ذوب اهن‪ ،‬فوالدشهر‪ ،‬بیمارستان شهید مطهری‪ ،‬واحد دبیرخانه‬ ‫تلفن‪۰۳۱۵۲۶۵۳۱۳۱-۳۹ :‬‬ ‫فاکس‪۰۳۱۵۲۶۵۳۱۱۰ :‬‬ ‫سایت‪http:www. motaharyhospital.com :‬‬ ‫‪info@motaharyhospital.com: Email‬‬ ‫دکتر علیرضا اجدانی‪ -‬مدیر عامل شرکت پویش درمان ذوب اهن‬ ‫دکتر علیرضا اجدانی‪ -‬مدیر عامل شرکت پویش درمان ذوب اهن‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫جامعه‬ ‫کوتاه از کشور‬ ‫‪ ۶۳‬شهرستان در وضعیت‬ ‫قرمزکرونایی‬ ‫گروه جامعه‪ ۶۳ :‬شهرستان کشور در وضعیت قرمز قرار‬ ‫گرفتند و تعداد بستری در تهران به سرعت در حال افزایش و‬ ‫قرمز شدن پایتخت قطعی است‪ .‬شهرستان های جم‪ ،‬دیلم و‬ ‫گناوه(استانبوشهر)‪،‬اسالمشهروبهارستان(تهران)‪،‬نهبندان‬ ‫(خراســان جنوبی)‪ ،‬امیدیه و اندیمشک (خوزستان)‪ ،‬بمپور‪،‬‬ ‫زهک‪ ،‬سراوان‪ ،‬ســرباز و میرجاوه (سیستان و بلوچستان)‪،‬‬ ‫جهرام‪ ،‬داراب‪ ،‬زرین دشــت‪ ،‬قیروکارزین و کازرون (فارس)‪،‬‬ ‫ارزوئیه‪ ،‬رفسنجان‪ ،‬سیرجان و عنبراباد (کرمان)‪ ،‬گچساران‬ ‫(کهگیلویه و بویراحمد)‪ ،‬علی اباد و مینودشــت (گلستان)‪،‬‬ ‫پلدختر (لرستان)‪ ،‬امل (مازندران)‪ ،‬تفت‪ ،‬خاتم‪ ،‬مهریز و میبد‬ ‫(یزد) در وضعیت قرمز قرار گرفتند‪ .‬اکنون از لحاظ وضعیت‬ ‫کرونا ‪ ۶۳‬شهرستان قرمز‪ ۱۸۴ ،‬شهرستان نارنجی و‪۲۰۱  ‬‬ ‫شهرستان هستند‪ .‬مجموع جان باختگان این بیماری به ‪۸۳‬‬ ‫هزار و ‪ ۹۸۵‬نفر رســید و همچنین ســه هزار و ‪ ۱۸۵‬نفر از‬ ‫بیماران مبتال به کووید ‪ ۱۹‬در بخش های مراقبت های ویژه‬ ‫بیمارستان ها تحت مراقبت قرار دارند‪ .‬تاکنون ‪ ۲۳‬میلیون و‬ ‫‪ ۴۲۱‬هزار و ‪ ۲۲۲‬ازمایش تشــخیص کووید ‪ ۱۹‬در کشور‬ ‫انجام شده است‪ .‬تا روز هفتم تیر ماه‪ ۴ ،‬میلیون و ‪ ۴۲۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۵۵‬دوز واکسن کرونا در نوبت اول و یک میلیون و ‪۳۷۹‬‬ ‫هــزار و ‪ ۴۳۱‬دوز نیز در نوبت دوم تزریق شــده و مجموع‬ ‫واکســن های تزریق شــده در هفت روز اول تابستان به ‪۵‬‬ ‫میلیون و ‪ ۸۰۴‬هزار و ‪ ۲۸۶‬دوز رسیده است‪.‬‬ ‫بهزیستی در فاز دوم اولویت‬ ‫واکسیناسیونقرارگیرد‬ ‫مدیرکل توان بخشی مراقبتی سازمان بهزیستی کشور با بیان‬ ‫اینکه اکنون بیــش از ‪ ۸۰۰‬هزار نفر از افراد دارای معلولیت‬ ‫شدید و خیلی شدید تحت پوشش سازمان در خانواده حضور‬ ‫دارند‪ ،‬افزود‪ :‬انتظار داریم جامعه هدف بهزیستی در فاز دوم‬ ‫در اولویت قرار بگیرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬مصطفی ســراج با ارائه اخرین اطالعات و‬ ‫امار واکسیناسیون مراکز توان بخشی و مراقبتی بهزیستی‬ ‫تا دوشنبه گذشته افزود‪ :‬مطابق مصوبه ستاد ملی مقابله با‬ ‫کرونا‪ ،‬فاز دوم واکسیناســیون عمومی به سالمندان و افراد‬ ‫دارای بیماری زمینه ای پرخطر ‪ ۱۶‬تا ‪ ۶۴‬سال اختصاص داده‬ ‫شــده بود و در حال حاضر نیز بیش از ‪ ۸۰۰‬هزار نفر از افراد‬ ‫دارای معلولیت شدید و خیلی شدید تحت پوشش سازمان‬ ‫در خانــواده حضور دارند که عمدتــا عالوه بر بیماری های‬ ‫زمینه ای با محدودیت های متعددی مواجه هستند؛ مثال فرد‬ ‫دارای اسیب نخاعی بسترگرا یا فرد نابینایی که برای تردد‬ ‫به ناچار باید ســطوح را لمس کند‪ ،‬یا افرادی که بنا به نوع‬ ‫معلولیت امکان رعایت اصول بهداشتی را به طور کامل ندارند‪،‬‬ ‫بنابراین انتظار داریم با توجه به ورود واکسن های ایرانی به‬ ‫چرخه واکسیناسیون و واردات جدید‪ ،‬جامعه هدف بهزیستی‬ ‫در فاز دوم در اولویت قرار بگیرد‪ .‬او خاطرنشــان کرد‪ :‬تعداد‬ ‫کل واکسیناسیون سالمندان و پرسنل مراکز سالمندان ‪۱۸‬‬ ‫هــزار و ‪ ۴۷۴‬نفر یعنی نزدیک به ‪ ۹۰‬درصد ســالمندان و‬ ‫پرســنل اینگونه مراکز واکسن را دریافت کردند؛ تعداد کل‬ ‫واکسیناسیون ســایر گروه ها اعم از افراد دارای معلولیت و‬ ‫بیمــاران روان مزمن ‪ ۳۶‬هــزار و ‪ ۵۷۹‬نفر حدود ‪ ۷۳‬درصد‬ ‫است‪ .‬همچنین واکسیناسیون تمام مراکز اعم از سالمندان‬ ‫و افراد دارای معلولیــت ‪ ۵۵‬هزار و ‪ ۵۳‬نفر حدود ‪ ۷۷‬درصد‬ ‫است‪ .‬مدیرکل توان بخشی مراقبتی سازمان بهزیستی کشور‬ ‫تصریح کرد‪ :‬تعداد افرادی که دوز دوم واکســن را دریافت‬ ‫کردند ‪ ۲۲‬هزار و ‪ ۶۴۵‬نفر اســت‪ .‬الزم به توضیح است که‬ ‫سه دانشگاه علوم پزشکی قزوین‪ ،‬سمنان و دانشگاه علوم‬ ‫پزشــکی ایران در تهران‪ ،‬برخی از مراکز توان بخشی حوزه‬ ‫ماموریت انها هنوز واکسن دوز اول را دریافت نکردند بنابراین‬ ‫درخواســت داریم این سه دانشــگاه مانند سایر دانشگاه ها‬ ‫در فرایند واکسیناسیون تســریع به عمل بیاورند و مطابق‬ ‫اطالعات و اماری که در اختیار وزارت بهداشت و درمان قرار‬ ‫دادیم‪ ،‬پیش بینی الزم صورت گیرد و ضرورت واکسیناسیون‬ ‫این گروه به دانشگاه های علوم پزشکی ابالغ شود‪.‬‬ ‫برگزاری ازمون کرونایی ها در‬ ‫قرنطینهوبیمارستان‬ ‫معاون مرکز سالمت محیط و کار وزارت بهداشت‪ ،‬تمهیدات‬ ‫و پروتکل های بهداشــتی برای برگزاری دومین کنکور در‬ ‫شرایط کرونایی را تشریح کرد‪.‬‬ ‫محسن فرهادی با اشاره به اینکه امسال تجربه دوم برگزاری‬ ‫کنکور در شــرایط کرونایی اســت‪ ،‬به ایســنا گفت‪ :‬ما در‬ ‫دومین کنکور در کرونا به سر می بریم‪ ،‬سال قبل همکاری‬ ‫خوبی با نهادهای مرتبط و متقاضیان داشتیم و امسال هم‬ ‫ایرادات و مشکالت و نقاط ضعفی که احتماال سال گذشته‬ ‫در ازمون مشــاهده شد را سعی کردیم برطرف کنیم‪ .‬پس‬ ‫از کنکور سراســری برگزاری کنکور ارشد و دکتری را هم‬ ‫خواهیم داشت و در حال همکاری کامل با نهادهای مرتبط‬ ‫همچون وزارت علوم‪ ،‬سازمان سنجش و غیره هستیم ‪ .‬کنکور‬ ‫سال گذشته در شرایط ایمنی برگزار شد اما امسال با توجه‬ ‫به اینکه شــاهد بروز سوش های جدید ویروس کرونا بویژه‬ ‫بریتانیایی هستیم تمهیدات ویژه تری اندیشیده شده است و‬ ‫یکی از تاکیدات اصلی ما برقراری تهویه مناسب است ‪ .‬وی با‬ ‫تاکید بر اینکه استعالم کرونا مثبت های ثبت شده در سامانه‬ ‫وزارت بهداشت صورت خواهد گرفت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برای این‬ ‫افراد تمهیداتی دیده شده است اگر حالشان مناسب است به‬ ‫صورت قرنطینه در حوزه امتحان می دهند و اگر در بیمارستان‬ ‫بستری هستند با توجه به امکانات و هماهنگی هایی که با‬ ‫معاونت درمان وزارت بهداشــت شده‪ ،‬در بیمارستان ازمون‬ ‫خواهند داد و مراقب هم با لباس و تمهیدات مراقبتی فعالیت‬ ‫خواهد کرد‪ .‬ما سال قبل متقاضی امتحان مبتال به کرونا چه‬ ‫در بیمارستان و چه به شکل مستقل نداشتیم که از او امتحان‬ ‫گرفته نشود و با تجربه سال قبل امسال هم چنین مشکلی‬ ‫نخواهیمداشت‪.‬‬ ‫چهارشنبه | ‪ 09‬تیر ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4108‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫مدیر بهداشت محیط مرکز بهداشت استان اصفهان مطرح کرد‬ ‫نظارت ‪ ۸۰‬اکیپ بهداشت بر کنکور ‪۱۴۰۰‬‬ ‫امســال نیز برگزاری کنکور با بحــران کرونا عجین‬ ‫است و داوطلبان باید برای حفظ سالمتی خود دستورات‬ ‫بهداشــتی را رعایت کنند‪ ،‬داوطلبان الزم است با رعایت‬ ‫نــکات بهداشــتی و تجمع نکردن در محــل حوزه های‬ ‫امتحانی از شیوع و ابتال به بیماری کرونا پیشگیری کنند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش ایمنــا‪ ،‬روز سرنوشت ســاز نوجوانان‬ ‫ی امســال در روزهای نهم تــا دوازدهم‬ ‫دهــه هشــتاد ‬ ‫تیرمــاه رقــم می خــورد و امســال نیــز برگــزاری‬ ‫کنکور بــا بحران کرونا عجین اســت‪ ،‬داوطلبان عالوه‬ ‫بر نگرانی کنکور‪ ،‬نگــران ابتال به بیماری کووید ‪ ۱۹‬نیز‬ ‫هســتند‪ ،‬امســال نیز حال و هوای حوزه های امتحانی با‬ ‫موضوع کرونایی همراه است و مسئوالن برگزاری ازمون‬ ‫نگران تاثیر تجمعات قبل و بعد کنکور هستند‪ .‬داوطلبان‬ ‫بایــد ذهن خــود را متمرکز کنند تا عالوه بــر ابزار الزم‬ ‫برای تســت زدن و پاسخ به ســواالت‪ ،‬وسایل بهداشتی‬ ‫و پیشــگیری از کرونا را نیز با خود همراه داشــته باشند‬ ‫که این موضوع اســترس ان هــا را دوچندان خواهد کرد‪.‬‬ ‫برگزاری کنکور سراســری امســال باید با رعایت دقیق‬ ‫پروتکل های بهداشــتی باشــد تا افراد در معرض ابتالی‬ ‫این ویروس قرار نگیرند‪ .‬در این رابطه وزارت بهداشــت‬ ‫با ابالغ پروتکل های بهداشتی‪ ،‬سازمان سنجش با اجرای‬ ‫پروتکل ها و خانواده ها بــا در نظر گرفتن تمهیدات الزم‬ ‫و یــاداوری انها به دانش اموزان کنکــوری تالش کنند‬ ‫کنکور ســال ‪ ۱۴۰۰‬را در ســایه بحران کرونا با کمترین‬ ‫خطــر ابتال برگزار شــود‪ .‬تحصیالت دانشــگاهی امری‬ ‫واجب برای اینده ســازان کشــور بوده و کنکور تا حدی‬ ‫عادالنه ترین راه جوانان برای ســاختن اینده شــان است‬ ‫اما حفظ ســامتی و جان انســان ها اهمیتــی به مراتب‬ ‫بیشتر دارد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬تمهیدات بهداشتی برای برگزاری کنکور‬ ‫ســید مهدی میرجهانیان‪ ،‬مدیر بهداشت محیط مرکز‬ ‫بهداشت اســتان اصفهان در خصوص تمهیدات کنکور‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬در استان اصفهان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تدابیر ویژه ای برای‬ ‫روز کنکور اندیشیده شده و در حوزه های کنکور کارشناسان‬ ‫بهداشــت حضور خواهند داشت عالوه بر این تمام نکات‬ ‫الزم به حوزه ها ابالغ شده و در این زمینه جلسات متعددی‬ ‫برگزار کردیم تا کنکور ‪ ۱۴۰۰‬بدون مشــکل و در شرایط‬ ‫کامال بهداشــتی برگزار شــود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬از زمان ورود‬ ‫دانش امــوزان به حوزه های کنکور تــا زمان خروج ان ها‬ ‫تمام تدابیر پیشــگیرانه الزم اندیشیده شده است و برای‬ ‫حوزه هایی که تعداد دانش اموزان ان زیاد اســت تا ســه‬ ‫کارشناس در ان ها مستقر خواهند شد که از ساعت شش‬ ‫صبح در حوزه ها مستقر خواهند شد‪ ،‬داوطلبان مشکوک به‬ ‫کرونا نیز در بخشی از حوزه ها که برای ان ها در نظر گرفته‬ ‫شده اســت امتحان می دهند‪ .‬مدیر بهداشت محیط مرکز‬ ‫بهداشت استان اصفهان خاطرنشــان کرد‪ :‬داوطلبان نیز‬ ‫باید تمام نکات را رعایت کنند و حتمًا ماســک و وسایل‬ ‫موردنیاز را به همراه داشته باشند و فاصله گذاری اجتماعی‬ ‫را رعایــت کنند‪ ،‬زیرا اکثر فضاها بســته اســت البته در‬ ‫تمــام حوزه ها پک های بهداشــتی در اختیــار داوطلبان‬ ‫قرار می گیرد همچنین والدین نباید پشــت درب حوزه ها‬ ‫تجمع کنند البته نیروهــای انتظامی بر رعایت این موارد‬ ‫نظارت دارند‪ .‬او با اشــاره به لــزوم و اهمیت تهویه هوا‬ ‫در حوزه هــای امتحانی سربســته‪ ،‬تاکید کــرد‪ :‬در تمام‬ ‫حوزه ها میز صندلی ها با نظارت کارشناســان بهداشــت‬ ‫گندزدایــی خواهد شــد و مواد ضدعفونی کننــده نیز در‬ ‫دســترس داوطلبان قرار دارد و مکان هایــی را نیز برای‬ ‫شست وشوی دست ها در نظر گرفته ایم‪ ،‬در استان اصفهان‬ ‫بین ‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬اکیپ از کارشناســان در حوزه های کنکور‬ ‫حضور دارند و در شهرســتان اصفهان نیز حدود ‪ ۶۳‬اکیپ‬ ‫از کارشناســان بهداشت طی ســه روز بر روند برگزاری‬ ‫کنکور نظارت دارند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬حضور بیــش از ‪ ۸۲‬هزار داوطلب در کنکور‬ ‫‪۱۴۰۰‬‬ ‫محمدرضا ایروانی‪ ،‬رئیس ســتاد برگزاری ازمون های‬ ‫دانشــگاه اصفهان در خصوص نحوه برگــزاری کنکور‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬گفت‪ :‬دســتورالعمل های بهداشتی و فاصله گذاری‬ ‫اجتماعــی در برگزاری این ازمون باید رعایت شــود‪ ،‬به‬ ‫منظور پیشــگیری از تجمع در مقابل درب های ورودی‪،‬‬ ‫داوطلبان از ســاعت ‪ ۶‬و ‪ ۳۰‬دقیقه تا ‪ ۷‬و ‪ ۳۰‬دقیقه صبح‬ ‫به حوزه های امتحانی مراجعه کنند‪ ،‬به دلیل شرایط ویژه‬ ‫در خصوص شیوع کرونا الزم است داوطلبان حداقل نیم‬ ‫ســاعت قبل از شــروع فرایند ازمون در حوزه امتحانی‬ ‫مربوطه حضور داشته باشــند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬داوطلبان الزم‬ ‫اســت در هنگام ورود به جلسه ازمون‪ ،‬پرینت کارت ورود‬ ‫به جلسه و شناسنامه یا کارت ملی معتبر به همراه داشته‬ ‫باشــند و با توجه به رعایت دســتورالعمل های بهداشتی‪،‬‬ ‫حوزه هــای ازمــون از تحویل گرفتن هرگونه وســایل‬ ‫اضافی مانند تلفن همراه و ماشین حســاب معذور هستند‬ ‫بنابراین توصیه می شــود به غیر از موارد اعالم شــده در‬ ‫اطالعیه پرینت کارت و برگ راهنمای شرکت در ازمون‬ ‫و اوراق تشــخیص هویتی از همراه داشتن سایر وسایل‬ ‫جدا خودداری شود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬برای پیشگیری از کرونا تجمع والدین ممنوع‬ ‫رئیس ســتاد برگزاری ازمون های دانشگاه اصفهان با‬ ‫تاکید بر این که والدین داوطلبان برای پیشگیری از انتقال‬ ‫کرونا‪ ،‬از تجمــع در مراکز ازمون خودداری کنند‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬همراه داشــتن ماسک ســه الیه معمولی‪ ،‬از ابتدای‬ ‫ورود به حوزه برگزاری ازمون تــا پایان برگزاری ازمون‬ ‫و خــروج از حوزه امتحانی برای داوطلبان الزامی اســت‬ ‫و کســانی که ماسک نداشته باشــند اجازه ورود به حوزه‬ ‫امتحانی را ندارند‪ .‬او با اشاره به امار داوطلبان کنکور ‪۱۴۰۰‬‬ ‫در استان اصفهان‪ ،‬ادامه داد‪ :‬سهم استان اصفهان ‪ ۸۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۷۲۳‬نفر داوطلب کنکور اســت‪ ،‬در استان اصفهان ‪۳۶‬‬ ‫حوزه امتحانی در ‪ ۲۷‬شهر مجری برگزاری ازمون هستند‬ ‫که شــامل شهرســتان های اصفهان (پنج حوزه) اران و‬ ‫بیدگل‪ ،‬اردستان‪ ،‬برخوار‪ ،‬بن رود‪ ،‬تیران و کرون‪ ،‬چادگان‪،‬‬ ‫خمینی شهر‪ ،‬خوانســار‪ ،‬خور و بیابانک‪ ،‬دهاقان‪ ،‬سمیرم‪،‬‬ ‫شاهین شــهر و میمــه‪ ،‬شهرضا‪ ،‬فریدن‪ ،‬فریدون شــهر‪،‬‬ ‫فالورجان‪ ،‬فوالدشهر‪ ،‬کاشان‪ ،‬گلپایگان‪ ،‬لنجان‪ ،‬مبارکه‪،‬‬ ‫نائین‪ ،‬نجف اباد و نطنز اســت که در دانشگاه اصفهان ‪۱۳‬‬ ‫هــزار و ‪ ۷۶۹‬نفر با هم رقابت می کننــد‪ .‬ایروانی با بیان‬ ‫این که کنکور در ‪ ۴۱۴‬شــهر و ‪ ۶۱۰‬حــوزه امتحانی در‬ ‫سراسر کشور برگزار می شود‪ ،‬افزود‪ :‬در شهر اصفهان ‪۲۳‬‬ ‫هــزار و ‪ ۵۴‬و معادل ‪ 60/8‬درصــد زن و ‪ ۱۴‬هزار و ‪۸۵۵‬‬ ‫نفر معادل ‪ 39/2‬درصد مرد در ازمون شرکت خواهند کرد‬ ‫و در هر حوزه یک پزشــک یا پزشکیار و یک نفر مامور‬ ‫مرکز بهداشت مستقر هستند که بر رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشــتی و رســیدگی به مشــکالت داوطلبان نظارت‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬مبتالیان به کرونا در محلی جداگانه ازمون‬ ‫می دهند‬ ‫او خاطرنشان کرد‪ :‬افرادی که خود یا نزدیکانشان مبتال‬ ‫به کرونا هســتند باید از طریق خود اظهاری اعالم کنند‬ ‫تا در محلی جدا در بیمارســتان الزهرا(س) ازمون ان ها‬ ‫برگزار شــود‪ ،‬تعداد این داوطلبان یک روز قبل از ازمون‬ ‫مشخص می شود‪ ،‬البته افرادی که خود اظهاری نکرده اند‬ ‫یا در فاصله این چند روز به کرونا مبتال شده اند اگر اطالع‬ ‫دهند محل امتحان ان ها جدا خواهد شد همچنین هر روز‬ ‫قبل و بعد از ازمون محل برگزاری به طور کامل گندزدایی‬ ‫و ضدعفونی می شود‪ .‬او گفت‪ :‬تعداد کل کارت های صادر‬ ‫شده برای شرکت در ازمون سراسری امسال یک میلیون و‬ ‫‪ ۳۶۷‬هزار و ‪ ۹۳۱‬عدد است و در استان اصفهان در گروه‬ ‫هنر ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۹۳۱‬نفر‪ ،‬در گروه ریاضی ‪ ۱۰‬هزار و ‪۱۹۰‬‬ ‫نفر‪ ،‬گروه علوم انسانی ‪ ۱۹‬هزار و ‪ ۴۲۷‬نفر‪ ،‬در گروه علوم‬ ‫تجربــی ‪ ۳۱‬هزار و ‪ ۱۶‬نفــر و در گروه زبان های خارجی‬ ‫هم ‪ ۱۱‬هزار ‪ ۱۵۹‬نفر در ازمون کنکور سراســری امسال‬ ‫شرکت خواهند کرد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اصول تغذیه مناسب برای کنکوری ها‬ ‫محمدحســن انتظاری‪ ،‬رئیس دانشکده تغذیه و علوم‬ ‫غذایی دانشــگاه علوم پزشــکی اصفهان‪ ،‬با اشــاره به‬ ‫اهمیت توجه به تغذیه مناســب کنکوری ها در این ایام‪،‬‬ ‫به خبرنگار ایمنا‪ ،‬گفــت‪ :‬کنکوری ها یک یا دو روز مانده‬ ‫بــه کنکور نباید هیچ نوع غذای جدیدی بخورند‪ ،‬به دلیل‬ ‫این که خوردن غــذای جدید احتمال ایجاد حساســیت‪،‬‬ ‫واکنش های غیرطبیعی‪ ،‬اســهال‪ ،‬اســتفراغ و گیجی را‬ ‫برای فرد کنکوری دارد‪ .‬او افــزود‪ :‬افراد کنکوری اگر به‬ ‫میوه هــای فصل مثــل توت فرنگی و زردالو حساســیت‬ ‫دارند از خوردن این میوه پرهیز کنند‪ ،‬ســعی کنند شــب‬ ‫کنکور غذا را هر چه زودتر و ســبک تر بخورند‪ ،‬به تاخیر‬ ‫انداختــن زمان خوردن غذا و مصرف غذاهای ســنگین‪،‬‬ ‫چــرب و پرپروتئین برای کنکوری ها توصیه نمی شــود‪.‬‬ ‫انتظــاری تاکید کــرد‪ :‬به دلیل وجود الرژی بهتر اســت‬ ‫کنکوری هــا میوه های فصل را که بــه خوردن ان عادت‬ ‫دارند در هفته پایانــی و روزهای اخر مانده به روز کنکور‬ ‫بیشــتر بخورند‪ ،‬خوردن میوه هایی که به ان الرژی ندارند‬ ‫توصیه می شود و برای احتیاط از خوردن میوه های پراب به‬ ‫دلیل ایجاد حس ادرار قبل از جلسه کنکور خودداری کنند‪.‬‬ ‫ایــن متخصص تغذیه و رژیم درمانــی‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬افراد‬ ‫حتمًا وعده غذایی ســبک قبل از کنکور میل کنند‪ ،‬برنج‬ ‫بیشتر به صورت ســبزی پلو‪ ،‬عدس پلو‪ ،‬لوبیاپلو باشد‪ ،‬در‬ ‫کنار مصرف نان مقداری ســبزیجات هم داشته باشند به‬ ‫دلیل این که خوردن سبزیجات جلوی افزایش قند خون را‬ ‫می گیرد‪ ،‬وقتی افراد نان و برنج را با سبزیجات و حبوبات‬ ‫می خورنــد مثل اب برفی اســت که کند ازاد می شــود‬ ‫و این روند جلوی نوســان قندخــون و کاهش اب بدن‬ ‫را می گیرد‪.‬‬ ‫پرهیز از مصرف قهوه در روزهای اخر نزدیک کنکور‬ ‫او خاطرنشان کرد‪ :‬برخی افراد در هفته اخر و نزدیک‬ ‫زمان کنکور قهوه زیاد مصرف می کنند‪ ،‬باید بدانند قهوه‬ ‫تاثیری روی افزایش حافظه فــرد ندارد‪ ،‬قهوه تااندازه ای‬ ‫سطح هوشیاری افراد را به طور موقت باال می برد‪ ،‬توصیه‬ ‫نمی شود که فردی شب کنکور با مصرف قهوه بیدار مانده‬ ‫و درس بخواند‪ ،‬کنکوری ها باید بدانند برای کنکور شش‬ ‫ماه تا یک ســال قبل از کنکور الزم اســت درس خوانده‬ ‫باشــند قاعده شب بیداری و درس خواندن در شب کنکور‬ ‫بیشــتر تاثیر منفی دارد‪ .‬انتظاری تاکید کرد‪ :‬شب کنکور‬ ‫باید افراد اول شب بخوابند و استراحت کامل داشته باشند‬ ‫تا صبح کنکور با نشاط و سرحال به جلسه امتحان بروند و‬ ‫خستگی شبانه نداشته باشند‪ ،‬خوردن قهوه باعث بی خوابی‬ ‫افراد می شــود‪ ،‬احتمال دارد شب کنکور دیر بخوابند و دو‬ ‫یا سه ساعت بیشــتر درس بخوانند‪ ،‬اما این شب بیداری‬ ‫و درس خواندن اضافه در عمل ســودی برای انها ندارد‪.‬‬ ‫این متخصص تغذیــه و رژیم درمانی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تجربه‬ ‫ثابت کرده است خوردن قهوه شب کنکور و بیدار ماندن و‬ ‫خستگی شبانه مضر است‪ ،‬کنکوری ها اگر هم می خواهند‬ ‫دیرتر بخوابند و بیشتر درس بخوانند باید این کار را دو یا‬ ‫ســه هفته قبل از کنکور انجام می دادند و روزهای اخر و‬ ‫شب کنکور این کار را انجام ندهند‪.‬‬ ‫از طریق سامانه «سیدا» انجام می شود‬ ‫اغاز سفارش کتب درسی جاماندگان و ورودی پایه ها‬ ‫به گفته رئیــس امور رفاهی و پشــتیبانی اداره کل‬ ‫اموزش وپرورش اســتان اصفهان‪ ،‬از ششم تیرماه ثبت‬ ‫سفارش کتب درسی برای جاماندگان و ورودی های پایه‬ ‫اول‪ ،‬هفتم و دهم دبیرســتان از طریق سامانه «سیدا»‬ ‫اغاز شده است‪.‬‬ ‫علیرضا عابدی در خصوص ثبت و سفارش کتاب های‬ ‫درســی پایه های ورودی و ثبت سفارش میان پایه ها‪ ،‬به‬ ‫ایمنا گفت‪ :‬ثبت ســفارش کتب درسی از طریق سامانه‬ ‫ســیدا ‪ ،irtextbook.ir‬از فروردین شــروع شده و تا‬ ‫‪ ۲۲‬خردادماه ادامه داشت‪ ،‬چند روزی سامانه برای ثبت‬ ‫سفارش بسته شــد و دوباره از یکم تا پنجم تیرماه این‬ ‫سامانه برای ثبت ســفارش کتب درسی جاماندگان باز‬ ‫شــد‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬حدود دو یا سه درصد دانش اموزان‬ ‫هنوز ســفارش کتب درسی خود را در این سامانه انجام‬ ‫ندادند و احتمال این که ســامانه برای ثبت نام این گروه‬ ‫از دانش امــوزان دوباره باز شــود وجــود دارد و در این‬ ‫زمینه اطالع رسانی می شود‪ ،‬در حال حاضر سامانه ثبت‬ ‫سفارش کتب درسی برای دانش اموزان میان پایه بسته‬ ‫شــده اســت و اداره کل اموزش وپرورش استان باید به‬ ‫وزارت اموزش وپرورش و سازمان پژوهش و برنامه ریزی‬ ‫درسی درخواســت دهد تا این سامانه در فرصت بعدی‬ ‫برای ثبت نام این گروه از دانش اموزان جامانده باز شود‪.‬‬ ‫رئیس امور رفاهی و پشتیبانی اداره کل اموزش وپرورش‬ ‫اســتان اصفهان تصریح کرد‪ :‬ثبت سفارش کتب درسی‬ ‫دانش اموزان برای مقاطع ورودی پایه ها شــامل مقاطع‬ ‫اول‪ ،‬هفتم و دهم دبیرســتان از ششــم تیرماه‪ ،‬اغاز شد‬ ‫و این گروه از دانش اموزان پس از ثبت نام در مدرســه و‬ ‫تایید اطالعات انها می توانند با مراجعه به سامانه «سیدا»‬ ‫کتاب های درســی خود را ســفارش دهند‪ ،‬بهتر است‬ ‫مدیران مدارس این کار را به صورت گروهی انجام دهند‬ ‫تا کار سریع تر پیش رود‪ ،‬دانش اموزان به صورت انفرادی‬ ‫هم می توانند این کار را انجام دهند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬امار ثبت سفارش کتب درسی دانش اموزان‬ ‫میان پایه استان اصفهان‬ ‫عابدی در خصوص تعداد دانش اموز میان پایه استان‬ ‫اصفهان که ثبت ســفارش کتب درسی داشتند‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در دوره ابتدایی میان پایه ها حدود ‪ ۴۰۷‬هزار و ‪۵۲۱‬‬ ‫(‪ )98/86‬دانش اموز ثبت سفارش کتب درسی داشته اند‬ ‫و در مجمــوع چهار هــزار و ‪ ۹۳۴‬دانش اموز هنوز ثبت‬ ‫سفارش کتب درسی را انجام ندادند‪.‬‬ ‫رئیــس امــور رفاهــی و پشــتیبانی اداره کل‬ ‫اموزش وپرورش استان اصفهان‪ ،‬گفت‪ :‬در دوره متوسطه‬ ‫اول ‪ ۹۴.۶۵‬دانش اموزان ثبت ســفارش کتب درسی را‬ ‫انجــام دادند و در مجموع دانش امــوزان از ‪ ۱۴۴‬هزار و‬ ‫‪ ۵۹۴‬دانش اموز تعداد ‪ ۱۳۶‬هزار ‪ ۸۵۰‬نفر ثبت ســفارش‬ ‫داشــتند و هفت هــزار و ‪ ۷۵۰‬نفر هنوز در کل اســتان‬ ‫ثبت سفارش کتب درســی انجام ندادند‪ .‬او خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬در دوره متوســطه دوم ‪ 97/69‬دانش اموزان ثبت‬ ‫سفارش کتاب داشتند و از مجموع ‪ ۱۲۰‬هزار دانش اموز‬ ‫‪ ۱۱۷‬هزار و ‪ ۳۱۲‬نفر ثبت ســفارش داشتند و دو هزار و‬ ‫‪ ۸۰۰‬نفر هم هنوز ثبت ســفارش انجام ندادند‪ .‬عابدی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬در حال حاضــر توزیع کتاب برای مناطق‬ ‫و نواحــی اموزش وپرورش صورت می گیرد و اخر مرداد‬ ‫و شــهریور کتاب ها از مناطق به مدارس توزیع می شود‬ ‫و تا ‪ ۱۵‬شــهریورماه و بازگشایی مدارس کتاب ها توزیع‬ ‫خواهد شــد‪ ،‬امســال هم افزایش ‪ ۲۵‬درصدی قیمت‬ ‫کتاب ها را نســبت به سال قبل داشــتیم که به غیر از‬ ‫ایــن قیمت و نرخ کتابی که پشــت جلد کتاب اســت‪،‬‬ ‫مدیران اجازه ندارند مبلغ بیشتری از والدین دانش اموزان‬ ‫دریافت کنند‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫کوتاه از اصفهان‬ ‫‪ ۵۷‬هزار دانش اموز اتباع در‬ ‫استان مشغول به تحصیل اند‬ ‫به گفته مدیرکل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری‬ ‫اصفهان در این اســتان حدود ‪ ۵۷‬هــزار دانش اموز اتباع‬ ‫خارجی مشغول تحصیل هستند که براورد می شود از این‬ ‫تعداد‪ ،‬حــدود ‪ ۱۵‬هزار دانش اموز برگه حمایت تحصیلی‬ ‫ندارند و باید برای دریافت ان اقدام کنند‪.‬‬ ‫مهدی ســلیمانی در خصوص روند ثبت نام دانش اموزان‬ ‫اتباع در ســال تحصیلــی ‪ ،۱۴۰۰-۱۴۰۱‬به ایمنا گفت‪:‬‬ ‫ثبت نام دانش اموزان اتباع خارجی از ابتدای امر موردتوجه‬ ‫مســئوالن کشور بوده اســت و در حال حاضر حدود ‪۵۷‬‬ ‫هزار دانش اموز اتباع خارجی در مدارس اســتان اصفهان‬ ‫مشــغول به تحصیــل هســتند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬در ســال‬ ‫تحصیلی جاری نیز ثبت نام دانش اموزان اتباع خارجی در‬ ‫هماهنگی با اداره کل اموزش وپرورش و دانشــگاه علوم‬ ‫پزشکی استان در حال پیگیری است و دانش اموزانی که‬ ‫مدارک اقامتی معتبر داشته اند‪ ،‬مانند سال های گذشته با‬ ‫همان مدرک اقامتــی می توانند برای ثبت نام به مدارس‬ ‫مراجعه کنند و فراینــد ثبت نام مانند دانش اموزان ایرانی‬ ‫بــرای ان ها انجام خواهد شــد‪ .‬مدیرکل امــور اتباع و‬ ‫مهاجرین خارجی اســتانداری اصفهان خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫دانش اموزانی که مدرک اقامتی معتبر ندارند برای ثبت نام‬ ‫در مدارس باید برگه حمایت تحصیلی داشــته باشــند تا‬ ‫به عنوان مدرک هویتی به مــدارس ارائه کنند و فرایند‬ ‫ثبت نام را انجام دهند‪ ،‬دانش امــوزان که مدرک اقامتی‬ ‫معتبر ندارند به دو گروه دانش اموزانی که از ســال های‬ ‫گذشــته برگه حمایت تحصیلی داشته اند و دانش اموزانی‬ ‫که برگه حمایت تحصیلی ندارند‪ ،‬تقسیم می شوند‪ .‬او در‬ ‫خصوص دانش اموزانی که برگه حمایت تحصیلی دارند‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬این گروه از دانش اموزان الزم است از نیمه‬ ‫خردادماه به دفاتر خدمات اقامت و اشــتغال اتباع خارجی‬ ‫مراجعه و برگه حمایتی ســال جدیــد را دریافت کنند و‬ ‫این فرایند تــا ‪ ۲۴‬تیرماه ادامه دارد و گروه دوم که برگه‬ ‫حمایــت تحصیلی ندارند‪ ،‬از پنجم تا ‪ ۲۴‬تیرماه می توانند‬ ‫با سرپرست خود به دفاتر خدمات اقامتی مراجعه کنند که‬ ‫بعد از انجام سنجش ســامت و تایید ان‪ ،‬برگه حمایت‬ ‫تحصیلی بــرای ان ها صادر می شــود و می توانند برای‬ ‫ثبت نام به مدارس مراجعه کنند‪ .‬سلیمانی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫براورد می شود حدود ‪ ۱۵‬هزار دانش اموز اتباع خارجی در‬ ‫دو گروه مذکور برگه حمایت تحصیلی نداشته باشند و نیاز‬ ‫است تا برای دریافت ان در مدت مشخص شده به دفاتر‬ ‫خدمات اقامتی اتباع مراجعه کنند‪ ،‬دانش اموزان استثنایی‬ ‫اتباع خارجی در صورت نداشتن مدارک اقامتی مانند سایر‬ ‫دانش اموزان باید بــرای دریافت برگه حمایت تحصیلی‬ ‫مراجعــه کنند تا بتوانند روند ثبت نام را تکمیل کنند‪ .‬او با‬ ‫اشــاره به اینکه در استان اصفهان حدود ‪ ۲۷۰‬دانش اموز‬ ‫اتباع خارجی استثنایی در مدارس استثنایی استان مشغول‬ ‫تحصیل هستند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬امسال نیز تعداد کمی به این‬ ‫امار اضافه خواهد شــد و بر اساس استاندارهای مدارس‬ ‫استثنایی در کشــور روند ثبت نام و تحصیل ان ها انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫‪ ۱۹۰۰‬تن نهاده دامی احتکار‬ ‫شده در اصفهان کشف شد‬ ‫جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان از کشف هزار و‬ ‫‪ ۹۰۰‬تن نهاده دامی احتکار شــده به ارزش ‪ ۲۵۰‬میلیارد‬ ‫ریال در شهرستان نجف اباد خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬ســرهنگ محمدرضا هاشمی فر اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬ماموران پلیس اگاهی شهرســتان نجف اباد از‬ ‫خبــری مبنی بر احتــکار نهاده های دامــی در یک انبار‬ ‫مطلع و با هماهنگی مقــام قضائی در معیت نمایندگان‬ ‫اداره های صمت و دامپزشــکی به محل موردنظر اعزام‬ ‫شدند‪ .‬او در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬در بازرسی از این انبار‪،‬‬ ‫هزار و ‪ ۹۰۰‬تن انواع نهاده های دامی شامل ذرت‪ ،‬کلزا و‬ ‫سویا به صورت احتکار شده کشف و انبار مذکور پلمپ شد‪.‬‬ ‫جانشین فرمانده انتظامی استان اصفهان با اشاره به اینکه‬ ‫کارشناسان مربوطه ارزش نهاده های دامی کشف شده را‬ ‫‪ ۲۵۰‬میلیارد ریال براورد کرده اند‪ ،‬افزود‪ :‬در این خصوص‬ ‫یک متهم دستگیر و پس تشکیل پرونده تحویل مراجع‬ ‫قضائی شد‪ .‬سرهنگ هاشــمی فر در پایان از هم وطنان‬ ‫خواســت در صورت مشــاهده هرگونه فعالیت مشکوک‬ ‫پیرامون احتکار کاال توســط افراد سودجو‪ ،‬موضوع را در‬ ‫اسرع وقت از طریق تلفن ‪ ۱۱۰‬به پلیس اطالع دهند‪.‬‬ ‫افزایش وزش باد و گردوخاک‬ ‫در اصفهان‬ ‫کارشناس مرکز پیش بینی هواشناسی استان اصفهان از‬ ‫تشــدید وزش باد و خیزش گردوخاک در نواحی شــرق‪،‬‬ ‫شمال و مرکز این استان در پایان هفته جاری خبر داد‪.‬‬ ‫ابراهیم هنرمند به مهر گفت‪ :‬بررسی الگوهای هواشناسی‬ ‫بیانگر استقرار جوی به نسبت ناپایدار در سطح استان در‬ ‫دو روز اینده و افزایش ابر و وزش باد در بیشــتر مناطق‬ ‫اســت‪ .‬او ادامه داد‪ :‬وزش باد به نســبت شدید تا شدید‬ ‫همراه با گردوخاک محلی نواحی شــرق‪ ،‬شمال و مرکز‬ ‫اصفهان را اخــر هفته در برمی گیرد‪ .‬کارشــناس مرکز‬ ‫پیش بینی هواشناســی اصفهان با بیان اینکه دمای هوا‬ ‫در ‪ 24‬ســاعت اینده تغییر محسوسی ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬دمای‬ ‫هوای کالن شهر اصفهان گرم ترین ساعات به ‪ ۳۸‬درجه‬ ‫سانتی گراد باالی صفر و در خنک ترین ساعات بامداد به‬ ‫‪ ۲۲‬درجه سانتی گراد باالی صفر می رسد‪ .‬هنرمند اضافه‬ ‫کرد‪ :‬کاشــان با دمای ‪ ۴۳‬درجه سانتی گراد باالی صفر‬ ‫و بوئین و میاندشت با دمای ‪ ۱۰‬درجه سانتی گراد باالی‬ ‫صفر به ترتیب گرم ترین و سردترین مناطق استان پیش‬ ‫می شود‪.‬‬ صفحه 4 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫فرهنگ جهان‬ ‫«هری پاتر» به صحنه بازگشت‬ ‫نمایـش «هـری پاتـر و فرزنـد نفرین شـده» یـک سـال‬ ‫پـس از تعطیلـی سـالن های تئاتـر‪ ،‬در قالب یـک نمایش‬ ‫تک قسـمتی دوباره در تئاتـر برادوی روی صحنـه می رود‪.‬‬ ‫نمایـش «هـری پاتـر و فرزنـد نفرین شـده» کـه پیش از‬ ‫به صـورت دوقسـمتی روی صحنـه می رفت‪ ،‬پائیز امسـال‬ ‫در قالـب یـک نمایـش تـک بلیـت از تاریـخ ‪ ۱۶‬نوامبر در‬ ‫سـالن تئاتر «لیریک» نیویورک اجرای خـود را اغاز خواهد‬ ‫کـرد و در ادامـه در سانفرانسیسـکو و همچنیـن تورنتـوی‬ ‫کانـادا نیز بـه روی صحنه مـی رود‪.‬‬ ‫«هـری پاتـر و فرزنـد نفرین شـده» جدیدترین نمایشـی‬ ‫اسـت که قرار اسـت به تئاتر برادوی بازگـردد‪ .‬پیش از این‬ ‫نمایـش هـای معروفی چـون «کتاب مورمن»‪« ،‬شیرشـاه‬ ‫و شـیطان» و «مرد موسـیقی» نیز از بازگشـت به صحنه‬ ‫تئاتر بـرادوی خبـر داده بودند‪.‬‬ ‫تئاتـر بـرادوی از مـارس ‪ ۲۰۲۰‬و بـه دلیل شـیوع ویروس‬ ‫کرونـا تعطیـل شـد و در مـاه مـی امسـال اعالم شـد این‬ ‫مجموعه سـالن های تئاتر می توانند از تاریخ ‪ ۱۴‬سـپتامبر‬ ‫بـا ظرفیـت کامل پذیـرای مخاطبان خود باشـند‪.‬‬ ‫نمایـش «هـری پاتـر و فرزنـد نفریـن شـده» بر اسـاس‬ ‫نمایشـنامه ای نوشـته «جی کی لورینگ» خالق مجموعه‬ ‫رمـان هـای «هری پاتـر» اجرا مـی شـود و در واقع دنباله‬ ‫ای بـر مجموعـه اصلی رمان های «هری پاتـر» در دنیای‬ ‫تئاتـر محسـوب می شـود‪ .‬این نمایـش اولین بار در سـال‬ ‫‪ ۲۰۱۶‬در تئاتـر وسـت اِند لندن به روی صحنـه رفت و در‬ ‫سـال ‪ ۲۰۱۸‬نیـز در تئاتر بـرادوی امریکا اجرا شـده بود‪.‬‬ ‫«جـی کـی رولینـگ» پـس از تمـام شـدن هفت گانـه‬ ‫«هـری پاتـر»‪ ،‬در سـال ‪ ۲۰۱۶‬فیلمنامه جدیـدی برگرفته‬ ‫از کتاب هـای «هـری پاتـر» نوشـت و فیلـم «هیوالهای‬ ‫خارق العاده و زیسـتگاه ان ها» بر اسـاس ان سـاخته شـد‪.‬‬ ‫ضمـن این کـه نمایـش «هری پاتـر و فرزند نفرین شـده»‬ ‫کـه «رولینـگ» یکـی از نویسـندگان ان بـود در «تئاتـر‬ ‫تاِند» لنـدن بـه روی صحنـه رفـت‪.‬‬ ‫وسـ ‬ ‫چهره ها‬ ‫فیلمبرداری«سوباشی»به‬ ‫پایان رسید‬ ‫هـادی حجازی فر‪ ،‬پـس از بازی در نقش احمد متوسـلیان‬ ‫در فیلـم «ایسـتاده در غبـار» و مهـدی باکری در سـریال‬ ‫«عاشـورا (ل ‪ ،»)۳۱‬در نقـش سرلشـکر خلبـان‪ ،‬حسـین‬ ‫خلعتبـری در فیلم «سوباشـی» ظاهر شـده اسـت‪.‬‬ ‫بـه گـزارش خبرانالیـن‪ ،‬فیلمبـرداری «سوباشـی» بـه‬ ‫کارگردانـی کیـوان علی محمـدی‪ ،‬در سـکوت خبـری به‬ ‫پایان رسـید‪.‬‬ ‫«سوباشـی»‪ ،‬محصول مرکز گسـترش سـینمای مسـتند‬ ‫و تجربـی اسـت و نخسـتین تجربه کیـوان علی محمدی‬ ‫در حـوزه سـینمای دفـاع مقـدس محسـوب می شـود که‬ ‫بخش هایی از زندگی سرلشگر حسین خلعتبری از خلبانان‬ ‫نامـدار ارتـش در دوران دفـاع مقـدس را روایـت می کنـد‪.‬‬ ‫علی محمـدی‪ ،‬فیلمنامـه ایـن فیلـم را همـراه علی اکبـر‬ ‫حیـدری نوشـته و هـادی حجازی فـر‪ ،‬نرگـس محمـدی‬ ‫و مرتضـی اسماعیل کاشـی‪ ،‬بازیگـران این فیلم هسـتند‪.‬‬ ‫مرتضـی پورصمدی‪ ،‬فیلمبـرداری «سوباشـی» را برعهده‬ ‫داشـته اسـت‪.‬کیوان علی محمـدی و امید بنکـدار‪ ،‬پیش از‬ ‫این فیلم های سـینمایی «گیلدا»‪« ،‬ارغوان» و «شبانه روز»‬ ‫را همـراه هـم سـاخته اند‪ .‬علی محمـدی و حیـدری هـم‬ ‫پیش از «سوباشـی»‪ ،‬در فیلم «سـینما شـهر قصه» با هم‬ ‫همـکاری کرده اند‪.‬‬ ‫راه یابی ‪ ۲‬انیمیشن ایرانی به‬ ‫بخش مسابقه جشنواره «نوام»‬ ‫بوسنی‬ ‫انیمیشـن های «بادهـای پاییـزی‪ ،‬بادهـای بهـاری و دو‬ ‫کبوتـر» و «قـدم یازدهـم» بـه بخش مسـابقه جشـنواره‬ ‫انیمیشن «نوام» کشور بوسـنی و هرزگوین راه پیدا کردند‪.‬‬ ‫بـ ه گـزارش اداره کل روابـط عمومـی و امـور بین الملـل‬ ‫کانـون پرورش فکری کودکان و نوجوانان‪ ،‬انیمیشـن های‬ ‫بادهـای پاییـزی‪ ،‬بادهای بهاری و دو کبوتـر و قدم یازدهم‬ ‫بـه بخش مسـابقه شـانزدهمین جشـنواره انیمیشـن نوام‬ ‫(‪ )Neum‬کشـور بوسـنی و هرزگویـن راه یافـت‪.‬‬ ‫ایـن ‪ ۲‬فیلـم پویانمایـی تولید سـال ‪ ۲۰۲۰‬امور سـینمایی‬ ‫کانـون‪ ،‬قرار اسـت سـاعت ‪ ۲۰‬روز سه شـنبه ‪ ۸‬تیـر ‪۱۴۰۰‬‬ ‫برابـر بـا ‪ ۲۹‬ژوئـن ‪ ۲۰۲۱‬همـراه با ‪ ۱۲‬فیلم از کشـورهای‬ ‫ارژانتیـن‪ ،‬اسـتونی‪ ،‬برزیـل‪ ،‬امریـکا‪ ،‬مراکـش‪ ،‬انگلیـس‪،‬‬ ‫مالـزی و لبنان در بخش مسـابقه شـانزدهمین جشـنواره‬ ‫انیمیشـن «نوام» بـه نمایـش دراید‪.‬‬ ‫پویانمایی ‪ ۸‬دقیقـه ای بادهای پاییزی‪ ،‬بادهـای بهاری‪ ،‬دو‬ ‫کبوتـر بـه کارگردانـی صـادق جـوادی بر اسـاس کتابی با‬ ‫همیـن نام نوشـته احمدرضـا احمـدی از انتشـارات کانون‬ ‫پـرورش فکری کودکان و نوجوانان‪ ،‬سـاخته شـده اسـت‪.‬‬ ‫همچنین انیمیشـن ‪ ۱۰‬دقیقه و ‪ ۵۰‬ثانیه ای قدم یازدهم به‬ ‫کارگردانی مریم کشـکولی نیا از تولیدات سال ‪ ۱۳۹۸‬کانون‬ ‫پـرورش فکـری کـودکان و نوجوانـان‪ ،‬بر اسـاس کتابی با‬ ‫همیـن نـام نوشـته زنده یاد سوسـن طاقدیـس‪ ،‬با تکنیک‬ ‫کات اوت سـاخته شده است‪.‬‬ ‫چهارشنبه | ‪ 09‬تیر ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4108‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫ارسال ‪ 1288‬اثر به سومین دوره جایزه ملی جمالزاده‬ ‫سـعید محسـنی‪ ،‬دبیـر علمی_ادبی سـومین جایزه ملی‬ ‫ی این جایـزه ادبـی در کتابخانه‬ ‫جمالـزاده در نشسـت خبـر ‬ ‫مرکـزی اصفهـان برگزار شـد‪ ،‬ضمـن تسـلیت داغ وارده بر‬ ‫جامعـه خبری‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مسـاعدت‪ ،‬همراهـی و همگامی‬ ‫اصحـاب رسـانه در اعتباربخشـی و جلب توجـه عمومـی به‬ ‫جایـزه جمالزاده در جامعه چشـمگیر بوده و بـا توجه به تاثیر‬ ‫ان در حیـات و امتـداد برگـزاری این جایـزه‪ ،‬نیازمند همت و‬ ‫مسـاعدت بیشـتری از سـوی جامعه خبری هستیم‪.‬‬ ‫وی بـا بیـان اینکـه تعـداد هـزار و ‪ ۴۶۸‬اثـر در دبیرخانه‬ ‫سـومین دوره جایـزه جمالـزاده ثبت شـده‪ ،‬افـزود‪ :‬نشسـت‬ ‫اول شـورای سیاسـت گذاری سـومین دوره جایـزه جمالزاده‬ ‫در اسـفند ‪ ۹۹‬برگـزار شـد و مهلـت فراخـوان اثـار تـا ‪۲۵‬‬ ‫اردیبهشـت ‪ ۱۴۰۰‬بـود کـه از مجمـوع اثـار ثبت شـده در‬ ‫دبیرخانـه سـومین دوره جایزه جمالزاده یک هـزار و ‪ ۲۸۸‬اثر‬ ‫شـرایط منـدرج در فراخـوان را داشـتند‪.‬‬ ‫دبیـر علمی_ادبـی سـومین دوره جایـزه ملـی جمالزاده‪،‬‬ ‫بخش هـای جایـزه جمالـزاده را ازاد‪ ،‬زندگی نـگاره اصفهان‪،‬‬ ‫زندگـی نـگاره کرونـا و زندگـی نـگاره مـدارس برشـمرد و‬ ‫گفـت‪ :‬در سـومین دوره جایـزه جمالزاده ‪ ۸۵۲‬اثـر در بخش‬ ‫داسـتان ازاد‪ ۱۶۸ ،‬اثـر در بخـش زندگـی نـگاره اصفهـان‪،‬‬ ‫‪ ۱۹۵‬اثـر در بخـش زندگی نـگاره کرونـا و ‪ ۷۳‬اثر در بخش‬ ‫مـدارس مرحلـه اولیـه بررسـی و انتخـاب را پشـت سـر‬ ‫گذاشتند‪.‬‬ ‫محسـنی ادامـه داد‪ :‬مهـدی باتقـوا‪ ،‬سـیاوش قربانی پور‬ ‫و مرضیـه گالبگیـر ‪ ۲۸‬اثـر در بخـش ازاد را بـرای ورود به‬ ‫مرحلـه داوری نهایـی برگزیدنـد و سـارا خسـروی‪ ،‬نسـترن‬ ‫مکارمـی و هـادی منوچهری ‪ ۲۷‬اثـر در بخش زندگی نگاره‬ ‫اصفهـان را تائیـد کردنـد‪ .‬بـه این دلیـل که دو اثـر در جایزه‬ ‫ادبـی دیگر رتبه کسـب کرده بودنـد از دور رقابـت در جایزه‬ ‫جمالـزاده خـارج و نهایتاً ‪ ۲۵‬اثـر در ایـن بخش بـه داوری‬ ‫نهایی ارسـال شدند‪.‬‬ ‫وی تصریـح کـرد‪ :‬مهسـا صامتـی‪ ،‬حامد علـی بیگی و‬ ‫سـمیه یوسـفی ‪ ۲۰‬اثـر را در بخـش زندگـی نـگاره انتخاب‬ ‫کردند و مهرانگیز بیدمشـکی‪ ،‬شـبنم غفاری و ندا تسلیمیان‬ ‫نیـز ‪ ۱۹‬اثـر را در بخـش مـدارس برگزیدنـد‪ .‬نتیجـه نهایی‬ ‫داوری هـم پایـان هفتـه جاری اطالع رسـانی می شـود‪.‬‬ ‫مهـدی تمیـزی‪ ،‬معـاون فرهنگـی هنـری سـازمان‬ ‫فرهنگی اجتماعی و ورزشـی شـهرداری اصفهان نیز در این‬ ‫نشسـت گفت‪ :‬مفتخریم کـه اصفهان جایزه ملـی جمالزاده‬ ‫را برگـزار می کنـد و شـوراهای علمـی‪ ،‬ادبـی‪ ،‬نویسـندگان‬ ‫و مخاطبانـی کـه اثـار خـود را ارسـال کرده انـد بـر رونـق و‬ ‫شـکوه ایـن جایـزه ملـی می افزایند‪.‬‬ ‫وی بـا اشـاره به گـذر روزهـای پایانی دوره سـوم جایزه‬ ‫ملـی جمالـزاده‪ ،‬افـزود‪ :‬معمـو ً‬ ‫ال اتفاقـات در سـطح ملی در‬ ‫پایتخـت رقـم می خـورد و شهرسـتان ها عموماً علاوه بر‬ ‫هـراس در برگـزاری یـک رویداد ملـی توانایـی ان را نیز در‬ ‫قامـت خـود نمی بیننـد‪ ،‬اما برگـزاری جایـزه ملـی جمالزاده‬ ‫در اصفهـان بـه دلیـل ظرفیت فرهنگـی و ادبی این شـهر‪،‬‬ ‫شـهروندان‪ ،‬پژوهشـگران و نویسـندگان ان‪ ،‬محقـق شـده‬ ‫اسـت‪.‬علی عطریـان‪ ،‬عضـو شـورای سیاسـت گذاری جایزه‬ ‫ادبـی جمالـزاده هـم در ادامه با تشـبیه جایزه ملـی جمالزاده‬ ‫بـه قطـار و توقـف ان در ایسـتگاه سـوم اظهـار کرد‪ :‬شـهر‬ ‫اصفهـان بـا توجـه بـه سـبقه طوالنـی خـود در جریـان‬ ‫داستان نویسـی و نام اورانـی چون جمالزاده جایگاه خاسـتگاه‬ ‫ایـن جایـزه ملی را بـه خود اختصـاص داده و در دوره سـوم‬ ‫خـود نیـز بـا اسـتقبال خوبـی از سراسـر کشـور روبـرو بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیـس اداره هنری سـازمان فرهنگی اجتماعی ورزشـی‬ ‫شـهرداری اصفهـان‪ ،‬بـا بیـان اینکـه داسـتان‪ ،‬یـک اثـر‬ ‫هنـری ماندگار اسـت ابـراز امیـدواری کرد اثـاری در جریان‬ ‫داستان نویسـی در محـور اصفهـان خلـق شـود کـه بـرای‬ ‫ایندگان منبعی در راسـتای اشـنایی با نحوه و سبک زندگی‬ ‫و زیروبم هـای ادبـی ماندگار باشـد‪.‬‬ ‫عطریـان‪ ،‬با اشـاره به صرف بودجـه ‪ ۱۹۰‬میلیون تومانی‬ ‫بـرای برگـزاری سـومین دوره جایـزه ادبـی جمالـزاده ادامه‬ ‫داد‪ :‬در دو دوره قبـل در بودجه بنـدی شـورای شـهر ردیـف‬ ‫بنـدی بودجـه ای مشـخصی برای جایـزه ادبی جمالـزاده در‬ ‫نظـر گرفتـه شـد امـا امسـال با حـذف ایـن ردیـف بودجه‪،‬‬ ‫هزینـه برگـزاری دور سـوم از مجمـوع ردیف هـای حـوزه‬ ‫ادبیـات برداشـت شـد و قاعدتاً فـراخ عملیاتی کمتـری در‬ ‫برگـزاری داریم‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬یکـی نـکات موردتوجـه در شـورای‬ ‫سیاسـت گذاری جایـزه جمالـزاده‪ ،‬گشاده دسـتی در اعطـای‬ ‫جوایـز اسـت چراکـه اگاهیم برای خلـق یک اثر و داسـتان‬ ‫گاهـی ماه هـا وقت صـرف شـده و عمومًا پیشـنهاد های به‬ ‫اهالـی قلـم و نویسـندگان بـرای چـاپ بسـیار ناچیز اسـت‪.‬‬ ‫رئیس اداره هنری سـازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشـی‬ ‫شـهرداری اصفهـان از چاپ کتابـی در سـومین دوره جایزه‬ ‫جمالـزاده خبـر داد و گفـت‪ :‬ایـن کتـاب روایـت اتفاقـات‪،‬‬ ‫حـوادث و روند روزمـره زندگی از سـال های ‪ ۱۳۰۰‬تا ‪۱۴۰۰‬‬ ‫در قالـب ادبیات داسـتانی و سـاخت جریان هـای تاثیرگذار و‬ ‫شـاخص در طـول یک قرن اسـت‪.‬‬ ‫محسـنی‪ ،‬دبیر علمی و ادبـی جایزه جمالزاده نیـز افزود‪:‬‬ ‫فقـدان منابع نظری در توسـعه ناداسـتان به شـکل مدون و‬ ‫احسـاس نیـاز پـس از اسیب شناسـی اثار حاصل شـده در دو‬ ‫دوره قبلـی سبب سـاز تدویـن یـک منبع تئـوری بـا عنوان‬ ‫ابتدایـی «جسـتارهایی برای جسـتار» به همـت مترجمان و‬ ‫نویسـندگان در برگیـری از چندیـن مقاله از منابـع خارجی و‬ ‫داخلـی در حـوزه زبـان فارسـی به شـکل مطمئـن و عملی‬ ‫شد ‪.‬‬ ‫در ادامـه‪ ،‬الهـه رضایـی‪ ،‬دبیـر اجرایـی سـومین دوره‬ ‫جایـزه ملـی جمالـزاده‪ ،‬بـه مقایسـه روند اجـرای دومین‬ ‫دوره جایـزه جمالـزاده بـا ایـن دوره پرداخـت و گفت‪ :‬در‬ ‫دومیـن دوره جایـزه ملـی جمالـزاده فراخـوان اثـار از ‪۱‬‬ ‫دی ‪ ۹۸‬و پایـان مهلـت دریافـت اثـار تـا ‪ ۲۵‬فروردیـن‬ ‫‪ ۹۹‬و اختتامیـه در تاریـخ ‪ ۱۴‬تیـر ‪ ۹۹‬بـود‪ .‬دومیـن دوره‬ ‫جایـزه جمالـزاده در بـازه زمانـی ‪ ۷‬ماهـه برگزار شـد‪ ،‬اما‬ ‫دوره سـوم ایـن جایزه از ‪ ۲۰‬اسـفند ‪ ۹۹‬فراخـوان خود را‬ ‫منتشـر کـرده‪ ،‬پایـان مهلت ارسـال اثـار ‪ ۲۵‬اردیبهشـت‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬بـوده و بـا توجـه بـه برگـزاری ائیـن اختتامیـه‬ ‫ایـن جایـزه در روز قلـم ‪ ۱۴‬تیرمـاه‪ ،‬می تـوان گفـت کـه‬ ‫نهایتاً ‪ ۵‬مـاه مدت زمـان برگـزاری سـومین دوره بوده و‬ ‫پیداسـت کـه حجم کاری باالیی را بـرای برگزارکنندگان‬ ‫داشـته است‪.‬‬ ‫وی ادامـه داد‪ :‬هـدف اصلی جایزه جمالـزاده بر چاپ اثار‬ ‫برگزیـدگان در قالب کتاب اسـت که به صـورت غیر رایگان‬ ‫در اختیـار افـراد متقاضی قرار می گیرد؛ هماننـد دوره دوم که‬ ‫بـا تالش برگزارکنندگان کتاب چاپ شـد‪.‬‬ ‫محمدعلـی یزدخواسـتی‪ ،‬دیگـر عضـو شـورای‬ ‫سیاسـت گذاری جایـزه جمالزاده نیز با اشـاره بـه جایزه ادبی‬ ‫اصفهـان گفـت‪ :‬جـای یـک جایزه ادبـی در اصفهـان خالی‬ ‫بـود کـه جایزه جمالزاده شـکل گرفت و ایـن جایزه می تواند‬ ‫اصفهـان را بـه قطب قدرتمند اندیشـه و داسـتان بدل کند‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬مهم تریـن هـدف جایـزه جمالـزاده را نفـوذ بیشـتر‬ ‫اصفهان در کشـور و جلب نظر نویسـندگان دانسـت و ادامه‬ ‫داد‪ :‬اصفهـان یک تصویر خیالی اسـت که در قالب داسـتان‬ ‫و روایـت می تـوان ان را متبلـور کـرد و بـه ایـن منظـور‬ ‫بخـش مدارس اصفهان نیـز در این دوره از جایـزه جمالزاده‬ ‫فعال شـده است‪.‬‬ ‫یـزد خواسـتی در پاسـخ بـه سـوال ایسـنا در مـورد‬ ‫چندوچـون تحقـق چشـم انداز تبدیـل جایـزه جمالـزاده در‬ ‫سـال ‪ ۱۴۰۰‬به عنـوان معتبرتریـن جایـزه ملـی در پایتخت‬ ‫فرهنگ و هنر کشـور‪ ،‬گفت‪ :‬چشـم انداز و ترسـیم یک افق‬ ‫بـرای یـک رویـداد در بلندمـدت محقق می شـود امـا جایزه‬ ‫جمالزاده در طول همین سـه دوره توانسـته جایـگاه ویژه ای‬ ‫در کشـور ایجـاد کند و با نـگاه واقع بینانه می توان دسـتاورد‬ ‫ایـن جایـزه ملی در اصفهان را نسـبت به تنها برگزاری سـه‬ ‫دوره از ان‪ ،‬چشـمگیر و قابل توجـه دانسـت‪.‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫سینمای جهان‬ ‫‪5‬‬ ‫فروش ‪ ۳۰۰‬میلیون دالری‬ ‫فیلم هایمارولی‬ ‫قســمت نهــم مجموعــه «ســریع و خشــمگین»‬ ‫بــا افتتاحیــه موفــق خــود رکــورد باکــس افیــس را‬ ‫جابه جــا کــرد و فــروش ایــن فیلــم در دو روز متوالــی‬ ‫رکــورد زد‪.‬‬ ‫خبرگــزاری میــزان ‪ -‬فیلــم ســینمایی «ســریع و‬ ‫خشــمگین» بــه عــدد رکوردشــکن ‪ ۳۰‬میلیــون دالر‬ ‫در روز هــم رســید و ایــن رقــم از دوران اپیدمــی کرونا‬ ‫تابه حــال اتفــاق نیفتــاده اســت‪ .‬درمجمــوع فــروش‬ ‫ایــن فیلــم در ایــن دو روز متوالــی نیــز بهتریــن‬ ‫رکــورد دوران کرونــا بــود و رکــورد مجمــوع اخــر‬ ‫هفتــه ایــن فیلــم نیــز بــا ‪ ۷۰‬میلیــون دالر بهتریــن‬ ‫افتتاحیــه باکــس افیــس امریــکا در دوران ناامیدکننده‬ ‫کرونــا بــود‪.‬‬ ‫درعین حــال فیلــم یــک مــکان ســاکت ‪ ۲‬کــه چنــد‬ ‫رو قبــل تبدیــل بــه نخســتین فیلمــی شــد کــه در‬ ‫گیشــه امریــکا بیــش از ‪ ۱۰۰‬میلیــون دالرفــروش‬ ‫می کنــد‪ ،‬ایــن هفتــه نیــز عملکــرد خوبــی داشــت‬ ‫و توانســت بــه فــروش ‪ ۶٫۲‬میلیــون دالری دســت‬ ‫یابــد تــا مجمــوع فــروش خــود در امریــکا را بــه عدد‬ ‫‪ ۱۳۶‬میلیــون دالر رســانده باشــد و در رده دوم جــدول‬ ‫باکــس افیــس قــرار گیــرد‪.‬‬ ‫فیلــم محافــظ همســر هیتمــن هــم کــه هفتــه‬ ‫گذشــته صدرنشــین باکــس افیــس شــده بــود‪ ،‬ایــن‬ ‫هفتــه بــه فــروش ‪ ۴٫۸‬میلیــون دالری رســید تــا بــه‬ ‫رده ســوم ســقوط کنــد‪ .‬ایــن فیلــم هم اکنــون ‪۲۵٫۸‬‬ ‫میلیــون دالر در گیشــه امریــکا فــروش کســب کــرده‬ ‫اســت‪.‬‬ ‫در جدیدتریــن امــار منتشرشــده به صــورت میانگیــن‬ ‫فیلم هــای مــارول در گیشــه امریــکا بــه فــروش‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیــون دالری و درمجمــوع جهانــی بــه فروش‬ ‫‪ ۱‬میلیــارد دالری دســت پیــدا می کننــد‪ .‬بااین وجــود‬ ‫رســیدن فیلــم «بیــوه ســیاه» بــه ایــن امــار بــا توجــه‬ ‫بــه مضمــون منتشرشــده از ان دور از ذهــن اســت‪.‬‬ ‫انیمیشــن بچــه رئیــس ب ـه زودی اکــران خــود را در‬ ‫امریــکا اغــاز خواهــد کــرد‪ ،‬امــا نمی تــوان از حــاال‬ ‫بــرای صدرنشــینی ایــن انیمیشــن گمانه زنــی کــرد‪.‬‬ ‫فــروش خیره کننــده «ســریع و خشــن» نشــان دهنده‬ ‫بازگشــت مــردم به ســینما اســت‪.‬‬ ‫سینمای ایران‬ ‫قفل اکران با «دینامیت»‬ ‫شکستهشد‬ ‫رکورد باالترین فروش سینماهای ایران به «احضار ‪ »۳‬رسید‬ ‫ســرانجام رکورد فروش در ســالن های سینمای ایران‬ ‫شکسته شد‪ ،‬اما نه با یک فیلم ایرانی بلکه با یک فیلم هیجانی‬ ‫ترسناک امریکایی‪ .‬احضار‪ :‬شیطان وادارم کرد به کارگردانی‬ ‫و‬ ‫ِ‬ ‫مایکل چاوز توانست رکورد فروش گیشه سینمای ایران از‬ ‫زمان شیوع ویروس کرونا تابه حال را بشکند‪.‬‬ ‫با توجه به عدم استقبال فیلمسازان از اکران فیلم هایشان‬ ‫در سینما های کشور‪ ،‬مخاطبان سینما باالخره سراغ تماشای‬ ‫فیلم های خارجی رو پرده رفته اند‪ .‬روز جمعه ‪ ۴‬تیرماه رکورد‬ ‫فروش اکران سینما ها در چندین پردیس بزرگ ایران توسط‬ ‫یک فیلم خارجی شکســته شــد‪ .‬ازجمله رقم های فروش‬ ‫قابل توجه در این روز می توان به پردیس سینمایی کوروش‬ ‫با رقم ‪ ۴۰‬میلیون تومان‪ ،‬پردیس سینمایی ایران مال با رقم‬ ‫‪ ۲۱‬میلیون تومان‪ ،‬پردیس هویزه مشهد با ‪ ۱۸‬میلیون تومان‪،‬‬ ‫پردیس ازادی با ‪ ۱۱‬میلیون تومان و پردیس ساحل اصفهان با‬ ‫‪ ۸‬میلیون تومان اشاره کرد که رقم اصلی فروش این سینما ها‬ ‫مربوط به فیلم های خارجی ازجمله «احضار ‪ »۳‬است‪.‬‬ ‫درحالی که ســینما دارها از کش وقوس پیش امده برای‬ ‫انتظار اکران فیلم جدید دلخور و ناامید شدند‪ ،‬این اتفاق باعث‬ ‫رونق سینما ها و امیدواری ان ها به اکران فیلم های خارجی روز‬ ‫دنیا شده است‪ .‬بر همین اساس مدیر روابط عمومی معاونت‬ ‫ســینمایی حوزه هنری عنوان کرد‪ :‬رکورد فروش گیشــه‬ ‫پردیس هویزه مشهد با ‪ ۱۸‬میلیون تومان برای فیلم «احضار‬ ‫‪ »۳‬شکسته شــد‪ .‬در نبود فیلم های روز و تصمیم صاحبان‬ ‫اثار داخلی برای دپوی فیلم های خود‪ ،‬فیلم خارجی این روزها‬ ‫جای خود را پیداکرده و اگر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در‬ ‫صدور مجوز همکاری کند شاهد دوران تازه ای خواهیم بود‪.‬‬ ‫به نظر می رسد با فروکش کردن نسبی کرونا و بهتر شدن‬ ‫اوضاع می توان به فروش فیلم ها و شلوغی سینما ها امیدوار‬ ‫بود‪ .‬این اتفاق مهم یعنی فروش نســبتا خوب فیلم ها نشان‬ ‫می دهد مردم هنوز هم سینما را گزینه ای برای گذراندن اوقات‬ ‫فراغت خود انتخاب می کنند‪ ،‬اما صاحبان اثار و تهیه کنندگان‬ ‫از اکران فیلم های خود سر باز می زنند‪.‬‬ ‫در جدیدترین خبر رســیده قرار اســت فیلم سینمایی‬ ‫«دینامیت» از روز چهارشــنبه به جمع فیلم های روی پرده‬ ‫سینما ها اضافه شود‪ .‬طبق گفته دبیر شورای صنفی نمایش‬ ‫از میان دو فیلم «درخت گردو» به کارگردانی محمدحسین‬ ‫مهدویان و «روز صفر» به کارگردانی ســعید ملکان هم که‬ ‫هر دو برای اکران اعالم امادگی کرده اند‪ ،‬یک فیلم انتخاب‬ ‫و بــرای اغاز اکــران از این هفته یا هفته اینــده درباره ان‬ ‫تصمیم گیری خواهد شد‪.‬‬ ‫فیلم های سینمایی «زد و بند» به کارگردانی و نویسندگی‬ ‫داوود نوروزی‪« ،‬سیاه باز» به کارگردانی حمید همتی و فیلم‬ ‫سینمایی «مورچه خوار» به کارگردانی شاهد احمدلو هم اماده‬ ‫اکران هستند که درباره اکران ان ها قرار است هفته اینده در‬ ‫شورای صنفی نمایش تصمیم گیری شود‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه چند هفته بیشــتر تا شروع ماه محرم‬ ‫باقی مانده و برخی از تهیه کنندگان هم ضمانت ‪ ۲.۵‬میلیاردی‬ ‫پرداخت های مالی را برای اکران فیلم های خود در روز های‬ ‫پایانی این دولت چندان عملی نمی دانند نمی توان به اکران‬ ‫فیلم های ایرانی امیدی داشــت‪ .‬درهرصــورت با رضایت‬ ‫تهیه کنندگان و اکران فیلم های ایرانی باید دید در این رقابت‬ ‫کدام فیلم ها فروش بیشــتری خواهند داشت‪ .‬بااین حال با‬ ‫نگاهی کلی به صفحــات اجتماعی و تبلیغات پردیس ها و‬ ‫سینما های کشور پس از فروش روز جمعه می توان به وضوح‬ ‫افزایش تبلیغات فیلم های خارجی را مشاهده کرد‪.‬‬ ‫چرا امار بازدیدهای تلوبیون با نظرسنجی های صداوسیما تفاوت دارد؟‬ ‫احمد خورشــیدی مدیرعامل تلوبیون با اشــاره به تفاوت‬ ‫امار بازدیدهای تلوبیون و نظرسنجی صداوسیما بیان کرد که‬ ‫افکارسنجی صداوسیما مربوط به همه مخاطبان تلویزیون است‬ ‫و حتما می تواند متفاوت باشد‪.‬‬ ‫احمد خورشیدی مدیرعامل تلوبیون درباره رتبه های برنامه ها‬ ‫و سریال هایی که در این سایت دیده می شود به مهر بیان کرد‪:‬‬ ‫تلوبیون بیش از ‪ ۱۵‬میلیون کاربر فعال ماهانه دارد که هر کدام‬ ‫سلیقه خاص خود را دارند و محتوای مورد عالقه ی خود را دنبال‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫وی دربــاره اینکه چرا امار اســتقبال از پخش برنامه های‬ ‫تلویزیونی در این ســایت گاهی با نظرسنجی های تلویزیون‬ ‫نسبت به باالتر و پایین تر بودن یک سریال یا برنامه متفاوت‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬اماری که ما ارائه می کنیم مربوط به همین ‪۱۵‬‬ ‫ابالغ اجرائیه سند ذمه (سند اجاره)‬ ‫‪ -1-653‬شماره پرونده‪ 139604002003000505/2 :‬شماره بایگانی پرونده‪ 9600126 :‬شماره‬ ‫اگهی ابالغیه‪ 140003802130000006 :‬تاریخ صدور‪ 1400/04/07 :‬دفترخانه اسناد رسمی شماره‬ ‫‪ 60‬شهر اصفهان استان اصفهان بدین وسیله به شرکت تعاونی همیاران طبیعت مبارکه به نشانی‪:‬‬ ‫مبارکه خ طالقانی پ ‪ ۵۷۰‬ابالغ می شود که سازمان جهاد کشاورزی اصفهان به استناد سند شماره‬ ‫‪ ۶۳۶۰۳‬مورخ ‪ 1395/11/06‬علیه شما اجرائیه صادر نموده و پرونده اجرائی ابتدا به کالسه ‪۹۶۰۱۰۰۶‬‬ ‫در اداره اجرای اصفهان تشکیل سپس به کالسه ‪ 9600126‬در این اداره تشکیل شده و طبق گزارش‬ ‫مورخ ‪ 1396/07/11‬مامور ابالغ کالنتری‪ ،‬محل اقامت شما به شرح متن سند شناخته نشده‪ ،‬لذا بنا به‬ ‫میلیون کاربر است اما افکارسنجی سازمان صداوسیما مربوط به‬ ‫همه مخاطبان تلویزیون است و حتمًا می تواند متفاوت باشد‪ .‬از‬ ‫طرفی پیمایش هایی که مرکز افکارسنجی سازمان ارائه می کند‬ ‫علمی‪ ،‬با قدمت و باســابقه است و به نظرم این افکارسنجی‬ ‫جامع تر و کلی تر می تواند نظر همه مخاطب تلویزیون را ارائه‬ ‫کند‪.‬خورشیدی درباره اینکه امار سایت تلوبیون و بازدیدهایی که‬ ‫برای هر یک از برنامه ها و سریال ها می خورد چقدر دقیق است‬ ‫نیز تشریح کرد‪ :‬الگوریتم هایی در تلوبیون پیاده سازی شده تا امار‬ ‫ارائه شده دقیق و قابل اتکا باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل تلوبیون در واکنش به اینکه برخی تهیه کنندگان‬ ‫معتقدند اثار انها کمتر در معرض «ثبت بازدید» در این سامانه‬ ‫قرار گرفته است‪ ،‬گفت‪ :‬ما پروتکل های خاص خود را برای دیده‬ ‫شــدن محتوا داریم که برای همه اثار یکسان است مث ً‬ ‫ال هر‬ ‫تقاضای بستانکار طبق ماده ‪ ۱۸‬ائین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیر‬ ‫االنتشار محلی اگهی می شود و چنانچه ظرف مدت ده روز از تاریخ این اگهی که روز ابالغ محسوب‬ ‫می گردد‪ ،‬نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید‪ ،‬عملیات اجرائی جریان خواهد یافت‪ .‬ضمنا طبق‬ ‫ماده ‪ ۱۸‬ائین نامه اصالحی اجراء مخاطبین موظف هستند جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری‬ ‫(ثنا) اقدام نمایند‪ .‬رئیس اداره ثبت اسناد و امالک مبارکه‪ -‬مظاهر نصراللهی مبارکه ‪ /1157017‬م الف‬ ‫اگهی تحدید حدود اختصاصی‬ ‫‪ -1-652‬شماره نامه ‪ 140085602033001333 :‬نظر به این که تمامی ششدانگ یکدرب باغ‬ ‫مشجر تقریبا سی قصبه معروف على قاضی پالک ثبتی ‪ 481‬فرعی از ‪ -۱‬اصلی واقع در طار جزء‬ ‫ســریال جدیدی که شروع می شود حتمًا بنر ان را در تلوبیون‬ ‫می گذاریم و به ازای هر سریال تبلیغاتی داریم‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬همچنین برای هر سریالی به شکل منظم‬ ‫و دقیق روی کلیپ کار می کنیم و حتی برنامه های جدید را در‬ ‫پیشــنهاد تلوبیون قرار می دهیم تا مخاطب متوجه انها شود و‬ ‫بعید می دانم کسی بتواند فکت درست و مستند اعالم کند که‬ ‫تلوبیون ناعادالنه رفتار کرده است‪.‬خورشیدی درباره صحنه ها‬ ‫و قسمت های سریال ها که در تلوبیون قرار می گیرد‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬ما با تهیه کننده ها و گروه های فیلم و سریال شبکه ها در‬ ‫ارتباطیم و یک تیم ســردبیری مفصل داریم که شبانه روزی‬ ‫کار می کنند و برای هر ســریال محتوای مورد نظر را دریافت‬ ‫و روی ســایت قرار می دهیم‪.‬مدیرعامل تلوبیون درباره تعداد‬ ‫افرادی که برای این ســایت کار می کنند گفت‪ :‬کل تیم فنی‬ ‫و غیر فنی حدود ‪ ۸۰‬نفر هستند کسانی که به طور مثال کلیپ‬ ‫اماده می کنند یا اپیزودها را اماده می کنند و بعد روی ســایت‬ ‫بارگذاری می کنند‪ .‬وی درباره تیم محتوایی تلوبیون و کسانی‬ ‫که به طور ‪ ۲۴‬ساعته محتوا را تدارک دیده و بارگذاری می کنند‬ ‫نیز عنوان کرد‪ :‬همه تیم محتوای تلوبیون دورکار هســتند که‬ ‫فراگیری انها افرادی از سراسر کشور را در برمی گیرد‪ .‬بخشی‬ ‫از این افراد حتی از معلوالن عزیز هستند و افرادی از حوزه ها و‬ ‫اقشار مختلف مشغول به کارند‪.‬خورشیدی در پایان درباره اینکه‬ ‫چقدر امار تلوبیون رو به رشــد است و مخاطبان چقدر از این‬ ‫سایت بهره می گیرند بیان کرد‪ :‬ما ایام عید نوروز با یک جهش‬ ‫جدی مخاطب رو به رو بودیم ســال گذشته تعداد کاربران ما‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬میلیون بود و امسال در همین ماه های ابتدایی به ‪۱۵‬‬ ‫میلیون کاربر رسیده است‪.‬‬ ‫بخش ‪ ۱۱‬حوزه ثبتی نطنز که طبق سوابق و پرونده ثبتی به نام سید نوراله هاشمی طاری فرزند سید‬ ‫مهدی و غیره در جریان ثبت است و عملیات تحدید حدود قانونی ان به عمل نیامده است‪ .‬اینک بنا به‬ ‫دستور قسمت اخیر ماده ‪ 15‬قانون ثبت و طبق تقاضای نامبرده تحدید حدود پالک مرقوم در روز سه‬ ‫شنبه مورخ ‪ 1400/05/12‬ساعت ‪ ۱۰‬صبح در محل شروع و به عمل خواهد امد ‪ ،‬لذا به موجب این‬ ‫اگهی به کلیه مجاورین اخطار می گردد که در روز و ساعت مقرر در این اگهی در محل حضور یابند‬ ‫و اعتراضات مالکین یا مجاورین مطابق ماده ‪ ۲۰‬قانون ثبت از تاریخ تنظیم صورت مجلس تحدیدی‬ ‫تا ‪ ۳۰‬روز پذیرفته خواهد شد ‪ .‬تاریخ انتشار‪1400/04/09 :‬علی جوانی‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت‬ ‫ملک نطنز ‪ /1155617‬م الف‬ ‫مرتضــی شایســته دبیــر شــورای صنفــی نمایــش‬ ‫بیــان کــرد کــه فیلــم ســینمایی «دینامیــت» بــه‬ ‫کارگردانــی مســعود اطیابــی از روز چهارشــنبه ایــن‬ ‫هفتــه روانــه پــرده ســینماها می شــود‪.‬‬ ‫مرتضــی شایســته دبیــر شــورای صنفــی نمایــش‬ ‫در گفتگــو بــا مهــر دربــاره خروجــی جلســه امــروز‬ ‫‪ ۷‬تیرمــاه گفــت‪ :‬در جلســه امــروز مقــرر شــد فیلــم‬ ‫ســینمایی «دینامیــت» بــه کارگردانــی مســعود‬ ‫اطیابــی و تهیه کنندگــی ابراهیــم عامریــان از‬ ‫چهارشــنبه ایــن هفتــه بــه نمایــش درمی ایــد‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کــرد‪ :‬طبــق رایزنی هایــی کــه بــا‬ ‫صاحبــان ایــن فیلــم داشــتیم‪ ،‬ان هــا درنهایــت‬ ‫رضایــت بــه ایــن امــر دادنــد‪.‬‬ ‫بــه گفتــه مرتضــی شایســته از میــان دو فیلــم‬ ‫«درخــت گــردو» بــه کارگردانــی محمدحســین‬ ‫مهدویــان و «روز صفــر» بــه کارگردانــی ســعید‬ ‫ملــکان هــم کــه هــر دو بــرای اکــران اعــام‬ ‫امادگــی کرده انــد‪ ،‬یــک فیلــم انتخــاب و بــرای‬ ‫اغــاز اکــران از ایــن هفتــه یــا هفتــه اینــده دربــاره‬ ‫ان تصمیم گیــری خواهــد شــد‪.‬‬ ‫دبیــر شــورای صنفی اکــران دربــاره دیگــر تصمیمات‬ ‫شــورا در جلســه امــروز توضیــح داد‪ :‬دربــاره بدهــی‬ ‫ســینماداران بــه صاحبــان اثــار کــه ســید غالمرضــا‬ ‫موســوی رئیــس اتحادیــه تهیه کننــدگان در نام ـه ای‬ ‫خواســتار رســیدگی بــه ان شــده بــود‪ ،‬همــه مــوارد‬ ‫بــه ســینماداران اطــاع داده شــد تــا ظــرف یــک‬ ‫هفتــه درزمینــه تســویه ایــن بدهــی اقــدام شــود‪.‬‬ ‫شایســته افــزود‪ :‬فیلم هــای ســینمایی «زد و بنــد»‬ ‫بــه کارگردانــی و نویســندگی داوود نــوروزی‪« ،‬ســیاه‬ ‫بــاز» بــه کارگردانــی حمیــد همتــی و فیلم ســینمایی‬ ‫«مورچه خــوار» بــه کارگردانــی شــاهد احمدلــو هــم‬ ‫امــاده اکــران هســتند کــه دربــاره اکــران ان هــا هفته‬ ‫اینــده در شــورای صنفــی اکــران تصمیم گیــری‬ ‫خواهــد شــد‪.‬‬ ‫اگهی تغییرات موسسه اتحادیه صنف نان های حجیم و نیمه حجیم استان‬ ‫اصفهان بشماره ثبت ‪ 4607‬و شناسه ملی ‪14005713551‬‬ ‫به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ‪ 1399/09/17‬و نامه شماره ‪104/10829‬‬ ‫مورخ‪ 1400/02/08‬سازمان صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت استان اصفهان ‪ :‬محل موسسه بنشانی ‪ :‬استان‬ ‫اصفهان ‪ ،‬شهرستان اصفهان ‪ ،‬بخش مرکزی ‪ ،‬دهستان کرارج ‪ ،‬روستا منطقه صنعتی صفه‪ ،‬محله ندارد‬ ‫‪ ،‬خیابان خلیج فارس ششم ‪ ،‬بن بست (ترمینال) ‪ ،‬پالک ‪ ، 0‬طبقه همکف ‪ -‬کدپستی‪8179135042‬‬ ‫تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصالح گردید اداره کل ثبت اسناد و امالک استان‬ ‫اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان (‪)1157057‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫خبر‬ ‫قراردادهای ذوب اهن برای‬ ‫خرید پساب های شهرهای‬ ‫اطراف‬ ‫معاون بهره برداری و عضو هیات مدیره ذوب اهن‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬در حال حاضر شرکت ذوب اهن اصفهان‬ ‫حدود ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان برای خرید پساب شهرهای‬ ‫اطراف سرمایه گذاری کرده است‪ .‬این شرکت در قراردادی‬ ‫با شرکت اب و فاضالب استان اصفهان تالش دارد تا این‬ ‫پساب وارد کارخانه ذوب اهن شود‪ .‬از سوی دیگر حدود‬ ‫‪ ۲۵۰‬میلیارد تومان نیز برای تسویه این اب به اب قابل‬ ‫استفاده در صنایع تخصیص داده شده است‪ .‬امیدواریم این‬ ‫پروژه تا اوایل سال ‪ ۱۴۰۴‬به نتیجه برسد‪ .‬مهرداد توالئیان‬ ‫درباره برنامه های این شرکت برای کاهش میزان مصرف‬ ‫اب گفت‪ :‬شرکت ذوب اهن اصفهان با برنامه ریزی و اجرای‬ ‫پروژه های مختلف توانسته است با وجود افزایش میزان‬ ‫تولیدات خود‪ ،‬میزان مصرف اب را کاهش دهد‪ .‬این اتفاق‬ ‫در پروژه های متعدد شرکت با استفاده از تکنولوژی های روز‬ ‫دنیا و تغییر تجهیزات روی داده است‪ .‬وی افزود‪ :‬تبدیل‬ ‫ایستگاه ریخته گری قدیمی روسی به ایستگاه ریخته گری‬ ‫با تجهیزات ایتالیایی یکی از این پروژه های مذکور است‬ ‫که توانست مقدار قابل توجهی از مصرف اب این شرکت را‬ ‫کاهش دهد‪ .‬معاون بهره برداری و عضو هیات مدیره ذوب‬ ‫اهن اصفهان با اشاره به دیگر پروژه های این شرکت در‬ ‫جهت کاهش میزان مصرف اب تصریح کرد‪ :‬نگاه مدیران‬ ‫شرکت ذوب اهن به اب‪ ،‬یک نگاه ریالی نیست زیرا اب‬ ‫موضوعی است که اگر نباشد‪ ،‬کارخانه نمی تواند به تولید‬ ‫خود ادامه دهد‪ ،‬بنابراین زمانی که اب نیست‪ ،‬شرکت مجبور‬ ‫است برای خرید ان‪ ،‬مبالغ هنگفتی را پرداخت کند‪ .‬در نتیجه‬ ‫این شرکت تالش دارد تا با اجرای پروژه های خود‪ ،‬اساس‬ ‫نیاز تولید خود را به اب کاهش دهد‪ .‬با این حال در صورت‬ ‫تحقق این امر‪ ،‬می توان جلوی توقف های تولید را گرفت‬ ‫که به نوعی صرفه اقتصادی برای شرکت دارد‪ .‬توالئیان در‬ ‫این خصوص بیان کرد‪ :‬در حال حاضر ذوب اهن اصفهان‬ ‫در منطقه ای قرار دارد که اب بسیار مسئله حیاتی است‪.‬‬ ‫در این راستا این شرکت با تبدیل برج ها و ایجاد تسویه‬ ‫خانه تالش کرده است که در مصرف اب صرفه جویی‬ ‫کند‪ .‬به عنوان مثال اخیرا این شرکت برای برج های خنک‬ ‫کننده از تکنولوژی جدید هیبریدی استفاده کرده است‪.‬‬ ‫معاون بهره برداری و عضو هیات مدیره ذوب اهن اصفهان‬ ‫درباره دیگر برنامه های این شرکت برای کاهش مصرف‬ ‫اب توضیح داد‪ :‬در حال حاضر شرکت ذوب اهن اصفهان‬ ‫حدود ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان برای خرید پساب شهرهای‬ ‫اطراف سرمایه گذاری کرده است‪ .‬این شرکت توانسته است‬ ‫با شرکت اب و فاضالب استان اصفهان قرارداد ببندد تا‬ ‫این پساب وارد کارخانه ذوب اهن شود‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫حدود ‪ ۲۵۰‬میلیارد تومان نیز برای تسویه جهت استفاده‬ ‫در صنایع تخصیص داده شده است‪ .‬توالئیان ابراز امیدواری‬ ‫کرد‪ :‬درصورتی که پروژه های مذکور با موفقیت اجرا شوند‪،‬‬ ‫پیش بینی می شود که حدود ‪ ۴۰‬درصد از نیاز شرکت ذوب‬ ‫اهن اصفهان به برداشت از اب زاینده رود کاهش یابد‪.‬‬ ‫امیدواریم با تحقق چنین رویدادهایی میزان برداشت اب از‬ ‫زاینده رود را کمتر کنیم‪.‬‬ ‫چهارشنبه | ‪ 09‬تیر ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4108‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫نایب رئیس انجمن علوم و فنون غالت اصفهان عنوان کرد‬ ‫ارائه پیشنهاد افزایش ‪ ۳۰‬درصدی نرخ نان در اصفهان‬ ‫نایب رئیس انجمن علوم و فنون غالت اصفهان با بیان‬ ‫اینکه هنوز نرخ نان در اصفهان گران نشده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اتحادیه نانوایان اصفهان پیشنهاد افزایش حدود ‪۳۰‬‬ ‫درصدی نرخ نان را به ستاد تنظیم بازار استان داده است‪،‬‬ ‫البته هنوز در این باره تصمیم نهایی اتخاذ نشده است‪.‬‬ ‫محمدرضا خواجه در گفت وگو با ایسنا در خصوص افزایش‬ ‫قیمت نان در اصفهان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هنوز با افزایش نرخ نان‬ ‫موافقت نشده است و اتحادیه نانوایان انالیز و پیشنهادات‬ ‫خود را برای افزایش قیمت ارائه داده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تصمیم داریم پیش از دولت جدید‪ ،‬نرخ‬ ‫نان تغییر کند‪ ،‬افزود‪ :‬به طور معمول افزایش نرخ نان باید‬ ‫از صبح فروردین اعالم شود و هر چه از این زمان بگذرد به‬ ‫معنای تضییع حقوق نانوایان است‪.‬‬ ‫نایب رئیس انجمن علوم و فنون غالت اصفهان گفت‪ :‬در‬ ‫حال حاضر هزینه بیمه و دستمزد کارگران افزایش یافته‬ ‫است‪ ،‬از سوی دیگر ‪ ۷۰‬درصد هزینه های پخت نان در‬ ‫طول سال دو یا سه بار افزایش می یابد و نمی توان انتظار‬ ‫ثبات نرخ نان را داشت و این توقع بی جایی است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر نرخ نان در اصفهان‬ ‫هنوز گران نشده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اردیبهشت امسال‬ ‫پیشنهاد افزایش نرخ نان را به ستاد تنظیم بازار استان‬ ‫ارائه کردیم تا به عنوان مثال نان تافتون ساده ‪ ۵۰۰‬تومانی‬ ‫به ‪ ۷۰۰‬تومان افزایش یابد‪.‬خواجه تصریح کرد‪ :‬اتحادیه‬ ‫نانوایان اصفهان پیشنهاد افزایش حدود ‪ ۳۰‬درصدی نرخ‬ ‫نان را به ستاد تنظیم بازار استان داده است‪ ،‬البته هنوز در‬ ‫این خصوص تصمیم نهایی اتخاذ نشده است‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه افزایش نرخ نان در اصفهان و یا‬ ‫دیگر شهرها به طور قطع با تایید نهادهای مرتبط است‬ ‫و خودسرانه انجام نمی شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگر قیمت نان‬ ‫سالیانه افزایش پیدا می کرد‪ ،‬امروز با کمبود کارگر نانوایی‬ ‫مواجه نمی شدیم‪.‬‬ ‫نایب رئیس انجمن علوم و فنون غالت اصفهان با بیان‬ ‫اینکه متاسفانه دولت چهار یا سه سال یک بار نرخ نان را‬ ‫افزایش می دهد‪ ،‬گفت‪ :‬طی هشت سال گذشته تنها با یک‬ ‫بار افزایش نرخ نان موافقت شد که این اتفاق باعث افت‬ ‫کیفیت نان و فرار کارگران نانوایی شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه باال رفتن قیمت نان در این مدت تنها به‬ ‫دلیل افزایش قیمت ارد بوده‪ ،‬نه دستور افزایش نرخ نان‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬متاسفانه امروز شاهد چند نرخی بودن نان هستیم‬ ‫و یکی از اقداماتی که رئیس جمهور اینده باید انجام دهد‬ ‫وحدت رویه و ادغام نرخ ارد دولتی و نیمه دولتی است‪.‬‬ ‫خواجه با تاکید بر اینکه پول افزایش نرخ ارد و به دنبال‬ ‫ان گرانی نان به جیب نانوا نمی رود‪ ،‬افزود‪ :‬به دلیل اینکه‬ ‫قیمت نان طی این هشت سال تنها یک بار مجوز رسمی‬ ‫گرفته است‪ ،‬امروز با قحط الرجال کارگران نانوایی مواجه‬ ‫هستیم و نانوایی ها به دنبال خرید دستگاه برای پخت نان‬ ‫هستند‪.‬وی در پاسخ به این سوال که ایا نانوایان ازادپز‬ ‫هر زمان اجازه افزایش قیمت نان دارند‪ ،‬گفت‪ :‬در استان‬ ‫اصفهان حدود ‪ ۲۰‬نانوایی ازادپز واقعی داریم که با تابلو‬ ‫مشخص هستند‪.‬‬ ‫نایب رئیس انجمن علوم و فنون غالت اصفهان با اشاره به‬ ‫دو نرخ دیگر نان در نانوایی ها‪ ،‬گفت‪ :‬ما همواره با افزایش‬ ‫خودسرانه نرخ نان مقابله می کنیم و تاکنون هیچ گونه‬ ‫افزایش خودسرانه نان در اصفهان نداشته ایم‪.‬‬ ‫بانک صادرات در باالترین سطح‪ ،‬اماده همکاری با ذوب اهن‬ ‫دکتر حجت اله صیدی مدیر عامل و جمعی از دیگر مسئولین بانک صادرات ایران‬ ‫ضمن حضور در ذوب اهن اصفهان و بازدید از خط تولید این شرکت‪ ،‬با منصور‬ ‫یزدی زاده مدیر عامل‪ ،‬احمد سلیمی معاون مالی و اقتصادی و دیگر مسئولین این‬ ‫مجتمع عظیم صنعتی دیدار و گفتگو کردند‪.‬‬ ‫در این دیدار‪ ،‬اخرین شرایط و تحوالت تولیدی‪ ،‬مسایل مالی‪ ،‬تامین مواد اولیه‪،‬‬ ‫تولید ریل ملی‪ ،‬فروش و صادرات و دیگر مسایل شرکت مورد بحث و بررسی قرار‬ ‫گرفت و بر گسترش مناسبات و تعامالت فی مابین تاکید شد‪.‬‬ ‫منصور یزدی زاده در این بازدید گفت‪ :‬در سال گذشته تعامالت اقتصادی وسیعی با‬ ‫تمامی بانک های کشور و از جمله بانک صادرات ایران داشتیم که امسال تداوم دارد‬ ‫و توسعه می یابد‪ .‬در حال حاضر با توجه به سرمایه عظیم در گردش ذوب اهن و‬ ‫برنامه های مربوط به توسعه کمی و کیفی شرکت نیازمند تامین مالی قابل توجهی‬ ‫برای خرید مواد اولیه و فراهم اوردن سایر امکانات هستیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل ذوب اهن تسهیالت مالی با نرخ مناسب را یکی از خدمات مهم بانک ها‬ ‫دانست و گفت‪ :‬با توجه به اطمینان متقابل بین این دوسازمان‪ ،‬بانک صادرات‬ ‫می تواند ذوب اهن اصفهان را با ارائه تسهیالت یاری کند‪.‬‬ ‫مدیر عامل بانک صادرات ایران نیز در این بازدید با اشاره به ارتباطات متقابل این‬ ‫بانک با مجموعه ذوب اهن اصفهان گفت‪ :‬این شرکت وارد گام های بلند صادراتی‬ ‫شده و با تولید انواع ریل‪ ،‬کشور را از واردات این نو ع محصول بی نیاز کرده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شکل گیری ذوب اهن اصفهان و تولید اهن ارزوی قدیمی مردم ایران‬ ‫بود که با ایجاد این شرکت به سرعت محقق شد و هم اکنون باید تولید ریل در‬ ‫ذوب اهن اصفهان را به عنوان یک پروژه ملی و استراتژیک در دانشگاه ها و مراکز‬ ‫صنعتی کشور مطرح نمود‪.‬‬ ‫حجت اله صیدی در پایان یاداور شد‪ :‬بانک صادرات ایران با توجه به شرایط‬ ‫موفق تولیدی در ذوب اهن اصفهان و رغبت و عالقه مندی مدیریت و کارکنان‬ ‫اجرایموفقیت امیزتعمیراتاساسی‬ ‫کنورتور شماره ‪ ۲‬بخش فوالدسازی‬ ‫واریز سود ‪ ۷‬میلیون سهامدار‬ ‫از طریق سجام‬ ‫مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و‬ ‫تسویه وجوه گفت‪ :‬در سال جاری ‪ ۳۵‬شرکت سود خود‬ ‫را از بستر سامانه (جامع توزیع سود) به حساب بیش از‬ ‫هفت میلیون سهامدار واریز کرده اند‪ .‬به گزارش ایرنا از‬ ‫روابط عمومی شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار‬ ‫و تسویه وجوه‪« ،‬حسین فهیمی» با بیان اینکه پس از ان‬ ‫که در سال گذشته سامانه «جامع توزیع سود» توسط رییس‬ ‫جمهوری افتتاح شد‪ ۱۳۰ ،‬شرکت سود سهامداران خود را از‬ ‫طریق این سامانه واریز کردند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬عالوه بر ان در‬ ‫اسفندماه و در روزهای پایانی سال گذشته مرحله اول سود‬ ‫‪ ۴۴‬میلیون نفر از مشموالن سهام به میزان ‪ ۵۰‬درصد نیز‬ ‫از طریق سامانه توزیع شرکت سپرده گذاری مرکزی انجام‬ ‫شد که مرحله دوم ان نیز در اینده نزدیک واریز می شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬امارها نشان می دهد که در پایان ‪ ۳‬ماه‬ ‫ابتدایی سال جاری‪ ۳۵ ،‬شرکت سود خود را از بستر سامانه‬ ‫«جامع توزیع سود» به حساب حدود ‪ ۷‬میلیون سهامدار واریز‬ ‫کرده اند که نسبت به سال های قبل از رشد قابل توجه ای‬ ‫برخوردار است و پیش بینی می شود که در ماه های اینده‬ ‫این روند با افزایش نیز مواجه شود‪ .‬فهیمی افزود‪ :‬بر اساس‬ ‫قانون همه شرکت بورسی و فرابورسی و حتی غیر بورسی‬ ‫که اطالعات ان ها نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت‬ ‫شده است باید در زمان سررسید مهلت قانونی‪ ،‬سود سهام‬ ‫را به حساب سهامداران واریز کنند‪ ،‬اما در حال حاضر الزام‬ ‫حقوقی و قانونی وجود ندارد که همه ناشران باید از طریق‬ ‫سامانه «جامع توزیع سود» نسبت به واریز سود اقدام کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی گفت‪ :‬با توجه به‬ ‫اینکه در حال حاضر این بستر نوین و زیرساخت های ان‬ ‫وجود دارد پیشنهادی به وزارت اقتصاد و دارایی ارائه شده تا‬ ‫همه ناشران ملزم شوند سود سهام را از طریق سامانه سجام‬ ‫پرداخت کنند و این روش برای شرکت ها نیز از هر نظر‬ ‫مطلوب و به صرفه خواهد بود و از سویی دیگر شاهد این‬ ‫نخواهیم بود که میلیون ها سهامدار برای دریافت سود خود‬ ‫در این شرایط با صرف زمان و هزینه به بانک ها مراجعه‬ ‫کنند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬البته باید به این نکته هم اشاره شود‬ ‫که در حال حاضر همه سهامداران در سامانه سجام ثبت‬ ‫نام نکرده اند و احراز هویت نشده اند و این اتفاق گام اول‬ ‫تحقق پرداخت سود همه ناشران از طریق سامانه «جامع‬ ‫توزیع سود» است و اگر این مهم محقق شود همه شرکت ها‬ ‫اعم از بزرگ یا کوچک می توانند برای پرداخت سود سهام‬ ‫با سامانه سجام خدمات اسان تری را به سهامداران ارائه‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫همزمان با تعمیرات اساســی ایستگاه ریخته گری شماره‬ ‫پنج‪ ،‬نصب برج های خنک کننده هیبریدی ایستگاه ریخته گری‬ ‫شماره پنج‪ ،‬تعمیرات اساسی اگلوماشین شماره چهار و تعمیرات‬ ‫اساســی کوره بلند شماره دو‪ ،‬عملیات تعویض لوله های اکران‬ ‫دیگ کنورتور شماره دو ذوب اهن نیز با موفقیت انجام شد‪.‬‬ ‫محمدرضــا یزدان پنــاه‪ ،‬مدیر برنامه ریــزی و نظارت بر‬ ‫نگهداری و تعمیرات شرکت ذوب اهن با اعالم این خبر گفت‪:‬‬ ‫در تعمیرات کنورتور شــماره دو با توجه به گذشت بیش از ‪۵‬‬ ‫سال از تعویض کلی لوله های اکران دیگ‪ ،‬الیه داخلی لوله های‬ ‫دیــگ از ارتفاع ‪ ۱۴‬تا ‪ ۲۲‬متری تعویض و کلیه عیوب مرتبط‪،‬‬ ‫کلکتورها و فیلترهای اکران ها اصالح شد‪ .‬با این کار عالوه بر‬ ‫افزایش راندمان انتقال حرارت کنورتور‪ ،‬توقفات مکرر ناشی از‬ ‫اشکاالت کاهش و تولید فوالد نیز افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در تعمیرات اخیر باتوجه به دفورمگی و فرسودگی‬ ‫و ابریزی شدید لوله های اکران‪ ،‬برنامه ریزی الزم جهت توقف‬ ‫‪ ۲۱‬روزه کنورتور شــماره دو بــر مبنای تعویض ردیف داخلی‬ ‫لوله های اکران دیگ از ‪ ۱۴‬تا ‪ ۲۲‬متری به صورت سه شیفت‬ ‫و جهت راه اندازی هرچه سریعتر کنورتور انجام گرفت‪ .‬الزم به‬ ‫توضیح است که پیش از این نیز با محوریت فعالیت تعمیراتی‬ ‫لوله های دیگ در ســال ‪ ۱۳۹۵‬چهار وجــه اکران ها از ‪ ۱۴‬تا‬ ‫‪ ۲۵‬متری (شــامل دو ردیف داخلــی و خارجی دیگ طی ‪۲۴‬‬ ‫روز) و در ســال ‪ ۱۳۹۹‬به مدت شــانزده شبانه روز ردیف های‬ ‫بیرونی لوله ها تــا ارتفاع ‪ ۶‬متری اکران عقب از باالی رینگی‬ ‫تعویض شده اســت‪.‬یزدان پناه در ادامه افزود‪ :‬کنورتور شماره‬ ‫دو از ســاعت بیســت مورخ ‪ ۲۶‬اردیبهشت ماه متوقف و پس‬ ‫از تخریب نسوز‪ ،‬فعالیت های مکانیکی از بامداد ‪ ۲۷‬اردیبهشت‬ ‫ماه اغاز شد‪ .‬با اتمام فعالیت های مهم مکانیکی مانند تعویض‬ ‫دوازده شاخه ریل فوالدبر‪ ،‬دوازده شاخه دامکار‪ ،‬ده صفحه ریلی‬ ‫زیر کنورتور و دمونتاژ تجهیزات مکنده شماره دو (جهت نقشه‬ ‫برداری از تجهیزات ان و مونتاژ مجدد)‪ ،‬عملیات نسوز چینی از‬ ‫‪ ۹‬خردادماه اغاز شده و تا ‪ ۱۱‬خردادماه به اتمام رسید‪ .‬در ادامه‬ ‫و پس از تســت و ابگیری دیگ‪ ،‬این کنورتور‪ ۱۶ ،‬خردادماه به‬ ‫مدار تولید پیوست‪.‬‬ ‫محمود شــفیعی معاون برنامه ریــزی و تعمیر تجهیزات‬ ‫مکانیک مهندســی نت ذوب اهــن در رابطه با این تعمیرات‬ ‫گفــت‪ :‬کلیه فعالیت های امادگی تعمیــرات مانند خم کاری‪،‬‬ ‫ساخت شاسی پنل ها‪ ،‬نصب‪ ،‬فیتاپ و جوشکاری لوله ها روی‬ ‫شاسی ها و همچنین عملیات تنش زدایی از لوله ها پس از کنترل‪،‬‬ ‫اندازه برداری و بررسی دیگ در توقفات مختلف کوتاه قبل از‬ ‫اغاز تعمیرات اساســی انجام و مورد بررسی دقیق قرار گرفت‪.‬‬ ‫با این کار کلیه فعالیت هــای حین توقف کنورتور در کمترین‬ ‫زمان ممکن نســبت به سوابق تعمیرات مشابه و در ‪ ۲۱‬روز به‬ ‫اتمام رسید‪.‬‬ ‫محمدرضــا اســماعیل زاده معاون تجهیــزات انرژتیک‬ ‫فوالدســازی نیز گفت‪ :‬عــاوه بر تعویــض لوله های اکران‬ ‫دیگ ‪ ۲‬به علت نفوذ اب و فرســودگی زیاد لوله ها و در نتیجه‬ ‫افزایــش راندمان تولید‪ ،‬بازســازی کلکتورهــای ‪ ۱۸‬متری‪،‬‬ ‫بازکردن درپوش درام و تعویض اتصاالت‪ ،‬بازسازی بیلی پارت‬ ‫تصفیه گاز‪ ،‬سرویس و اچارکشی فیلترهای اکران‪ ،‬سرویس و‬ ‫تعویض والوهای پمپ خانه سیرکوالسیون و اجرای عملیات‬ ‫نقشــه برداری از مجموعه کیسینگ مکنده ‪ ۲‬جهت ساخت و‬ ‫تعویض‪ ،‬در دســتور کار قرار گرفت‪ .‬با توجه به اجرای موفق‬ ‫تعمیرات اساسی کنورتور شــماره ‪ ،۲‬عملیات مشابهی نیز در‬ ‫دیگ های ‪ ۲‬و ‪ ۳‬با برنامه ریزی دقیق تر و اســتفاده از تجربیات‬ ‫این تعمیرات انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫جعفر امیدی مدیرعامل شرکت توسعه صنعت لنجان با اشاره‬ ‫به ضرورت اتمام هرچه سریع تر فعالیت های مرتبط با دیگ ‪۲‬‬ ‫گفت‪ :‬برنامه ریزی الزم جهت تامین نیروهای انسانی متخصص‬ ‫با پوشش دهی ‪ ۲۴‬ســاعته فعالیت های داخل دیگ در طول‬ ‫تعمیرات توســط شرکت توسعه صنعت لنجان انجام شد‪ .‬وی‬ ‫با اشاره به چالش های متعدد پیش رو در این تعمیرات گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به تعویض تنها یک الیه از لوله های اکران‪ ،‬ضروری بود تا‬ ‫در کلیه مراحل برشکاری‪ ،‬از لوله های الیه دوم حفاظت کامل به‬ ‫عمل اید‪ .‬لذا عالوه بر اجرای سریع فعالیت ها‪ ،‬کلیه نظارت های‬ ‫الزم جهت اجرای دقیق و با کیفیت ان ها نیز در کل ‪ ۲۱‬شبانه‬ ‫روز تعمیرات لحاظ شده است‪.‬‬ ‫این شرکت‪ ،‬در باالترین سطح اماده همکاری با ذوب اهن اصفهان و اختصاص‬ ‫اعتبارات الزم به ان است‪.‬‬ ‫طرح های دولت و مجلس برای بازار خودرو‬ ‫معاون وزیر صمت با بیان اینکه طرح خودرویی ایدرو در ستاد‬ ‫اقتصادی دولت است‪ ،‬گفت‪ :‬شرایط عرضه خودرو در بورس فراهم‬ ‫نیست و ما در حال بررسی ابعاد این موضوع با نمایندگان مجلس‬ ‫هستیم‪.‬محســن صالحی نیا در گفت و گو با مهر در مورد اخرین‬ ‫وضعیت طرح خودرویی سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫(ایدرو)‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬طرحی که ایدرو به نیابت از وزارت صمت به‬ ‫ستاد هماهنگی اقتصادی دولت پیشنهاد داد‪ ،‬فرصت طرح پیدا نکرد‬ ‫و همچنان در ستاد مانده است‪ .‬ما در تالش هستیم تا قبل از پایان‬ ‫دولت این طرح به نتیجه برسد‪ .‬اگر طرح خودرویی ایدرو در ستاد به‬ ‫تصویب برسد به سران قوا ارسال می شود‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل ایدرو در پاسخ به این سوال که عمر دولت رو‬ ‫به پایان بوده‪ ،‬ایا با این تفاسیر می توان گفت که طرح ایدرو منتفی‬ ‫شده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نمی توان گفت منتفی شده چراکه این طرح‬ ‫در دستور کار ستاد است‪ .‬ارکان دولت تا اخرین روزی که مسئولیت‬ ‫دارند کار می کنند تا تصمیم الزم را اتخاذ کنند‪.‬‬ ‫صالحی نیا گفت‪ :‬اما به هر شــکل مجلس نیز طرح دیگری‬ ‫دارد که چند روز پیش این طرح به صحن رفت و پس از بررســی‬ ‫به کمیســیون صنایع و معادن عودت داده و مقرر شد با برگزاری‬ ‫جلساتی با حضور ما و خودروسازان‪ ،‬به نظرات مشترکی برسیم؛ ما‬ ‫نیز سعی داریم که چارچوبمان را حفظ کنیم تا طرحی که مجلس‬ ‫می دهد پاسخگوی نیاز و انتظارات خودروسازان و مصرف کنندگان‬ ‫باشد‪.‬وی ادامه داد‪ :‬جلوگیری از زیان خودروسازان‪ ،‬به حداقل رسیدن‬ ‫حاشیه سود قیمت ها‪ ،‬افزایش تولید و تنوع محصوالت و به تعادل‬ ‫رساندن شرایط برای خرید خودرو از جمله محورهای مدنظر ماست‪.‬‬ ‫صالحی نیا در مورد عرضه خودرو در بورس‪ ،‬گفت‪ :‬شرایط باید‬ ‫فراهم باشــد از دیدگاه ما در حال حاضر شرایط الزم برای عرضه‬ ‫خودرو در بورس فراهم نیست‪ .‬برای طرحی که نمایندگان مجلس‬ ‫تدوین کرده اند اگر بتواند شرایط الزم هم مهیا شود خوب است اما‬ ‫هنوز این شرایط ایجاد نشده است‪.‬‬ ‫معاون وزیر صمت تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر شرکت هایی که‬ ‫در حوزه هایی مثل پتروشــیمی و مواد اولیه فوالدی به بورس می‬ ‫ایند‪ ،‬ساختار مشخصی دارند و بر اساس ان ساختار و تعاریقی که‬ ‫انجام شده در کارگزاری مربوطه ثبت نام می کنند‪ .‬در این حوزه ها‬ ‫با وجود اینکه فرایند عرضه در بورس مشــخص است اما باز هم‬ ‫محدودیت هایی ایجاد می شود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬ما می گوئیم هنوز وضعیت برای اینکه متقاضیان‬ ‫واقعی خودرو بتوانند در بورس بیایند و شرایط خرید پیدا کنند‪ ،‬مهیا‬ ‫نشده است‪.‬صالحی نیا گفت‪ :‬الزم است از نمایندگان بورس کاال در‬ ‫جلسات مجلس دعوت و از انها درخواست شود که شرایط را مهیا‬ ‫کنند‪ .‬هر چند با شرایط فعلی ما نمی خواهیم با یک شرایطی وارد‬ ‫شویم که با مشکالت بیشتری مواجه شویم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نظر نمایندگان در کمیسیون صنایع مختلف است؛‬ ‫برخی از انها موافق نظرات ما و برخی دیگر مخالف هســتند‪ .‬تا‬ ‫انجایی که خبــر دارم یا تا اواخر این هفته یــا اوایل هفته اینده‬ ‫کمیسیون جلسه دیگری برگزار خواهد کرد و به نظر می رسد در‬ ‫همین جلسات طرح نهایی شود‪.‬‬ ‫ایا امکان صدور مجوز سالمت با وجود رسوب ‪ ۸‬ماهه وجود دارد؟‬ ‫وضعیت هزاران تن کاالی اساسی در بنادر‬ ‫شمالی به مرز هشدار رسید‬ ‫معاون فنی گمرک با هشدار درباره ماندگاری طوالنی مدت هزار‬ ‫تن اقالم اساسی در شمال کشور گفت‪ :‬به دلیل طوالنی شدن رسوب‬ ‫کاال و احتمال باالی فاسد شدن این اقالم بایستی مجددًا اظهار نظر‬ ‫از سوی دستگاه های ذی ربط صورت گیرد‪.‬به گزارش تسنیم‪ ،‬بررسی‬ ‫امارهای تجارت خارجی نشان می دهد‪ ،‬حجم تجارت خارجی ایران در‬ ‫بهار امسال‪ 20‬میلیارد و‪ 900‬میلیون دالر بوده و نسبت به مدت مشابه‬ ‫سال گذشته هفت میلیارد دالر افزایش داشته است‪.‬‬ ‫بهار سال گذشته به دلیل محدودیت های شدید کرونایی‪ ،‬بسته‬ ‫شدن و قرنطینه برخی کشورها تجارت خارجی اغلب کشورها از جمله‬ ‫ایران با اختالل های شدیدی روبه رو شد و افزایش حجم مبادالت‬ ‫در سه ماه نخست امسال می تواند به طور عمده ناشی از کاهش‬ ‫محدودیت ها باشد‪ .‬ایران در سه ماه اول امسال کاالهایی به ارزش ‪10‬‬ ‫میلیارد و ‪ 700‬میلیون دالر صادر و به میزان ‪ 10‬میلیارد و ‪ 200‬میلیون‬ ‫دالر کاال وارد کرده است‪ .‬یکی از چالشهای مهم در تجارت خارجی‬ ‫موضوعترخیصکاالهایاساسیمی باشد‪.‬‬ ‫در همین خصوص مهرداد جمال ارونقی در گفتگو با تسنیم ‪،‬‬ ‫با بیان اینکه از ابتدای سال جاری تا پایان خرداد ماه بیش از ‪6.1‬‬ ‫میلیون تن انواع کاالی اساسی به ارزش ‪ 3.1‬میلیارد دالر ترخیص‬ ‫شده است‪ ،‬گفت‪ :‬این درحالی است که واردات کاالی اساسی در‬ ‫مدت مشابه سال قبل بیش از ‪ 6.8‬میلیون تن و به ارزش ‪ 2.9‬میلیارد‬ ‫دالر بوده است‪ .‬این امارهای مقایسه ای نشان می دهد از نظر وزنی‬ ‫واردات کاالهای اساسی حدود ‪ 10‬درصد افت کرده است اما ارزش‬ ‫واردات تقریبًا ‪ 27‬تا ‪ 30‬درصد افزایش یافته است‪ ،‬این موضوع نشان‬ ‫می دهد با افزایش شدید قیمت جهانی کاالهای اساسی مانند ذرت‪،‬‬ ‫ارزبری این کاالها افزایش یافته است اما به لحاظ وزنی که شاخص‬ ‫مهمتری محسوب می شود واردات افت داشته است و اثار این موضوع‬ ‫در بازارهای داخلی تا حدودی مشهود شده است‪.‬‬ ‫به گفته این مقام مسئول‪ ،‬هم اکنون ‪ 4.564‬میلیون تن کاالی‬ ‫اساسی از قبیل گندم‪ ،‬ذرت‪ ،‬جو‪ ،‬روغن خام و دانه های روغنی در‬ ‫بنادر و گمرکات مختلف وجود دارد‪ ،‬بر این اساس تنها‪ 3.3‬میلیون تن‬ ‫کاال در بندر امام خمینی (ره) موجود است‪ ،‬همچنین‪ 17‬کشتی حامل‬ ‫‪ 403‬هزار تن کاالی اساسی شامل ذرت‪ ،‬گندم‪ ،‬دانه های روغنی و‬ ‫نهاده های دامی به عالوه شکر در حال تخلیه می باشند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ 25:‬فروند کشتی شامل‪ 1.158‬میلیون تن در لنگرگاه ها‬ ‫در حال انتظار هستند که غالبًا از لحاظ اسناد مالکیت هنوز مشکل‬ ‫دارند‪ .‬حدود ‪ 3.3‬میلیون تن کاالی اساسی در بندر امام خمینی (ره)‬ ‫متعلق به ‪ 38‬شرکت اصلی است که مشکل خود را در خصوص‬ ‫عدم ترخیص کاال‪ ،‬عدم تامین ارز ترجیحی عنوان می کنند‪ ،‬هرچند با‬ ‫مصوبه اخیر ستاد تنظیم بازار امکان ترخیص‪ 90‬درصد کاالی اساسی‬ ‫فراهم شده است و از این مسیر نیز امکان ترخیص کاالهای رسوبی‬ ‫وجود دارد‪ ،‬همچنین در خصوص این کاالها ثبت سفارشها احصا شده‬ ‫است و این موارد در اختیار وزارت صمت و بانک مرکزی قرار گرفته‬ ‫است تا بررسی شود و اگر شرکتی علی رغم تامین ارز کاالی خود را‬ ‫ترخیصنمی کندمشخصشود‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫مالیات‬ ‫مالیات بر ارزش افزوده؛‬ ‫چیستی و چرایی‬ ‫مالیات برارزش افزوده نوعی مالیات غیرمستقیم است که‬ ‫بر مصرف وضع شده است‪ .‬بدین معنا که تولیدکنندگان‪ ،‬توزیع‬ ‫کنندگان و همچنین واردکنندگان کاال و خدمات در زنجیره‬ ‫توزیع‪ ،‬عرضه و واردات کاالها و خدمات باید مالیات بپردازند‬ ‫و هنگام عرضه انها از خریدار دریافت کنند‪ .‬این چرخه تا‬ ‫عرضه کاال و خدمات به مصرف کننده نهایی ادامه می یابد؛ اما‬ ‫مصرف کننده ای نهایی است که باید مالیات بر ارزش افزوده‬ ‫را متحمل شود‪ .‬مالیات برارزش افزوده روش جدید اخذ مالیات‬ ‫است که مورد توجه بسیاری از کشورها بوده است‪ .‬در کشور‬ ‫ما مالیات برارزش افزوده نیز از اهمیت خاصی برخوردار است‪.‬‬ ‫مطالعه اثار این مالیات بر متغیرهای کالن اقتصادی کشور از‬ ‫اهمیت خاصی برخوردار است‪ .‬بررسی ها نشان می دهد که‬ ‫اجرای قانون مالیات برارزش افزوده اثر قیمتی بسیار ناچیزی‬ ‫در پی داشته است‪ .‬مالیات برارزش افزوده به خودی خود تورم‬ ‫به همراه ندارد اما اگر عامالن اقتصادی همانند مصرف کننده‬ ‫و تولیدکننده انتظار افزایش قیمت ها را داشته باشد و سعی‬ ‫نمایند خود را در قبال این افزایش قیمت ها محافظت نمایند‬ ‫ممکن است اجرای مالیات برارزش افزوده تورم شتابان را‬ ‫دامن بزند‪ .‬درواقع اگرچه کم و بیش انتظار افزایش قیمت ها‬ ‫وجود دارد‪ .‬درمورد اثار اقتصادی مثبت مالیات برارزش افزوده‬ ‫می توان به موارد زیر اشاره کرد‪:‬‬ ‫تاثیر مالیات برارزش افزوده بر سرمایه گذاری؛ تاثیر مالیات‬ ‫برارزش افزوده بر تراز تجاری؛ تاثیر مالیات برارزش افزوده‬ ‫بر مصرف و پس انداز؛ تاثیر مالیات برارزش افزوده در ایجاد‬ ‫ثبات اقتصادی؛ تاثیر مالیات برارزش افزوده بر کسری بودجه‪.‬‬ ‫مالیات بر ارزش افزوده به منظور اصالح ساختار مالیاتی‬ ‫کشور به اجرا گذاشته شد‪ .‬مطالعه اثار این مالیات بر متغیرهای‬ ‫کالن اقتصادی کشور از اهمیت ویژه ای برخوردار است‪.‬‬ ‫عرضه کاالها و ارایه خدمات زیر و همچنین واردات انها‬ ‫حسب مورد از پرداخت مالیات معاف می باشند‪.‬‬ ‫محصوالت کشاورزی فراوری شده؛ دام و طیور زنده؛‬ ‫ابزیان و زنبور عسل؛ انواع کود و سم و بذر؛ ارد خبازی‪ ،‬نان‪،‬‬ ‫گوشت‪ ،‬قند و شکر و ‪ ...‬کتاب‪ ،‬مطبوعات‪ ،‬دفاتر تحریر و انواع‬ ‫دارو‪ ،‬لوازم مصرفی درمانی‪ ،‬خدمات درمانی‪ ،‬خدمات بانکی و‬ ‫اعتباری و ‪ ...‬حمل ونقل عمومی مسافری برون شهری و‬ ‫درون شهری‪ ،‬انواع خدمات پژوهشی و اموزشی‪ .‬در اخر باید‬ ‫اشاره کرد که مالیات بر ارزش افزوده از جمله سیاست های‬ ‫دولت ها است که با هدف کاهش نابرابری درامدها اتخاذ‬ ‫می کنند‪ .‬در مالیات بر ارزش افزوده هرکس بیشتر مصرف‬ ‫می کند مالیات بیشتری پرداخت می کند به طور مثال کاالها‬ ‫و خدماتی که مورد نیاز طبقات پایین درامدی هستند مثل‬ ‫(مواد غذایی‪ ،‬خدمات درمانی و اموزشی ‪ )...‬شامل معافیت‬ ‫شده و کاالها و خدماتی که فقط مخصوص استفاده طبقات‬ ‫باالی جامعه مثل (جواهرات‪ ،‬مواد غذایی لوکس‪ ،‬ماشین های‬ ‫لوکس‪ )... ،‬مشمول مالیات می شوند با این نگاه اخذ مالیات بر‬ ‫ارزش افزوده سیاست درست و اصولی است‪.‬‬ ‫کتمان درامد در اظهارنامه مالیاتی برابر است با عدم‬ ‫برخورداری از نرخ صفر‪ ،‬معافیت یا مشوق های مالیاتی و تعلق‬ ‫جرایم غیر قابل بخشش مالیاتی‪.‬‬ ‫ابالغ الکترونیکی اوراق مالیاتی خدمتی نوین در ارائه‬ ‫خدمات غیر حضوری مالیاتی‬ ‫‪www.intamedia.ir‬‬ ‫خبر‬ ‫تجلیل از فعاالن عرصه فرهنگ‬ ‫و هنر در ذوب اهن اصفهان‬ ‫ایین تجلیل از فعاالن عرصه فرهنگ و هنر شهرستان‬ ‫لنجان با حضور این فرهیختگان‪ ،‬حجت االسالم والمسلمین‬ ‫باقریان امام جمعه زرین شهر‪ ،‬حجت االسالم و المسلمین‬ ‫معتمدی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی استان اصفهان‪،‬‬ ‫فرهاد نیک نام رئیس اداره ارشاد اسالمی شهرستان لنجان‪،‬‬ ‫مهدی بهرامی معاون پشتیبانی و خدمات اجتماعی‪ ،‬ایت‬ ‫اهلل رهبر مسئول هماهنگی تبلیغات اسالمی و تعدادی از‬ ‫دیگر مسئولین ذوب اهن اصفهان در تاالر اهن این مجتمع‬ ‫عظیم صنعتی بر گزار شد‪ .‬مدیر کل فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی استان اصفهان از مدیر عامل ذوب اهن اصفهان‬ ‫به جهت مشارکت در تجلیل از هنرمندان شهرستان لنجان‬ ‫تقدیر نمود و گفت‪ :‬اساس خلقت بشر‪ ،‬بر مفاهیمی استوار‬ ‫است که ریشه در فرهنگ قرانی ما مسلمانان دارد‪ .‬چنانچه‬ ‫سبک زندگی ایرانی اسالمی را خوب ترویج نماییم باعث‬ ‫بالندگی می شود و مشکالت جامعه با رشد نهاد خانواده حل‬ ‫خواهد شد و در نهایت هدایت انسان که منظور اصلی دین‬ ‫می باشد محقق می گردد که در این راستا نهادهایی از قبیل‬ ‫مسجد و دانشگاه بایستی نقش محوری خود را ایفا نمایند‪.‬‬ ‫معاون پشتیبانی و خدمات اجتماعی ذوب اهن اصفهان نیز‬ ‫به سنخیت فرهنگ‪ ،‬هنر و صنعت پرداخت و گفت‪ :‬در هر‬ ‫جامعه ای که از توسعه متوازن برخوردار است‪ ،‬صنعت‪ ،‬هنر‬ ‫و فرهنگ با هم توسعه می یابند و در نهایت موجب بالندگی‬ ‫جامعه می شوند‪ .‬وی افزود‪ :‬ذوب اهن اصفهان همواره‬ ‫مشارکت در برنامه های فرهنگی وهنری و حمایت از‬ ‫اصحاب هنر و فرهنگ را به عنوان مسئولیت اجتماعی خود‬ ‫در اولویت قرار داده است که امیدوارم مراسم امروز فصل‬ ‫جدیدی در توسعه این همکاری ها باشد‪ .‬علیرضا امیری مدیر‬ ‫روابط عمومی ذوب اهن نیز در این مراسم گفت‪ :‬در هر‬ ‫برهه از زمان که صنایع و کارخانجات از رونق اقتصادی‬ ‫خوبی برخوردار بوده اند‪ ،‬هنر و فرهنگ نیز رونق مضاعفی‬ ‫پیدا نموده است و امیدواریم این ارتباط خوب وارزشمند که‬ ‫طی سالیان متمادی وجود داشته کماکان به قوت خود ادامه‬ ‫داشته باشد و باعث اعتالی ایران عزیز شود‪ .‬رئیس اداره‬ ‫فرهنگ و ارشاد شهرستان لنجان نیز از همکاری روابط‬ ‫عمومی ذوب اهن اصفهان در برگزاری این مراسم قدردانی‬ ‫کرد و گفت‪ :‬مجموعه بزرگ صنعتی ذوب اهن همواره در‬ ‫ابعاد مختلف فرهنگی و هنری یار و یاور اصحاب فرهنگ و‬ ‫هنر شهرستان لنجان بوده است‪.‬‬ صفحه 6 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫چهارشنبه | ‪ 09‬تیر ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4108‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ذوب اهن به دنبال طلسم‬ ‫شکنی در تبریز‬ ‫تیــم فوتبال ذوب اهن در حالی به مصاف تیم تراکتور‬ ‫می رود که امیدوار است روند دوشکست متوالی در خانه این‬ ‫تیم را متوقف کند‪ .‬ذوب اهن و تراکتور در تاریخ لیگ برتر‬ ‫بیست وپنج بار به مصاف هم رفته اند که دراین بین ذوب اهن‬ ‫هفت بار و تراکتور ‪ ۱۰‬بار پیروز شده اند ضمن این که هشت‬ ‫دیدار نیز با نتیجه تساوی به پایان رسیده است همچنین در‬ ‫بیست وپنج رویارویی لیگ برتری ذوب اهن و تراکتورسازی‬ ‫‪ ۶۵‬گل به ثمر رسیده است که سهم ذوب اهن ‪ ۳۱‬و سهم‬ ‫تراکتورســازی ‪ ۳۴‬گل بوده است‪ .‬در ‪ ۱۲‬جدال دو تیم که‬ ‫در تبریز برگزارشــده است تراکتور پنج برد و ذوب اهن دو‬ ‫برد در کارنامه داشته اند و سایر دیدارها با نتیجه تساوی به‬ ‫پایان رسیده است‪ .‬همچنین ذوب اهن در دو فصل اخیر در‬ ‫تبریز بازنده بوده است‪.‬‬ ‫منهای فوتبال‬ ‫خوشحالی احسان حاج صفی از تمدید قرارداد سرمربی تیم ملی‬ ‫با اسکوچیچ به جام جهانی ‬ ‫صعودمی کنیم‬ ‫داورانهفتهبیست وپنجم‬ ‫تغییرنمی کنند‬ ‫چند تیم به چینش داوری در هفته بیســتم و پنجم‬ ‫لیگ برتر اعتراض کرده اند که یکی از این تیم ها استقالل‬ ‫بوده است‪ .‬باشگاه های معترض به فدراسیون فوتبال نامه‬ ‫نوشته اند تا بلکه موفق به تغییر داور بازی های خود شوند‬ ‫امــا کمیته داوران خطاب به ســازمان لیگ اعالم کرده‬ ‫به هیچ وجه چینش داوری در هفته بیست وپنجم را تغییر‬ ‫نخواهد داد چراکه اگر دســت به این کار بزند جابجایی‬ ‫داوران دربازی های تعیین شــده بدعت می شود و فردا هر‬ ‫تیمی به موضوع داوری معترض شود انتظار دارد داوران‬ ‫بــازی اش را تغییر دهیم و اگر ایــن کار را انجام ندهیم‬ ‫مدعی می شــوند چرا در هفته بیســت وپنجم و در پاسخ‬ ‫به اعتراض فالن باشــگاه داوران را تغییر دادید؛ بنابراین‬ ‫اسامی داوران و کمک داوران هیچ یک از بازی های هفته‬ ‫بیســت وپنجم تغییر نخواهد کرد‪ .‬نکته مهمی که کمیته‬ ‫داوران در پاسخ به سازمان لیگ بدان اشاره کرده این بوده‬ ‫که کمیته داوران نمی تواند با نظرات باشگاه ها همسو شود‬ ‫و این باشگاه ها هســتند که باید با کمیته داوران همسو‬ ‫شوند و حتی اگر ذهنیتی دارند ان را کنار بگذارند‪ .‬درنهایت‬ ‫اگر کمیته داوران بخواهد بر اساس نظرات داوران چینش‬ ‫داوری را انجام دهد این کار ســخت خواهد شد‪ .‬چراکه‬ ‫هر باشگاه نســبت به چند داور ذهنیت دارد و اساسا این‬ ‫کار اگر در کمیته داوران باب شــود کارها پیش نخواهد‬ ‫رفت‪ .‬اسامی داورانی که برای هفته بیست وپنجم لیگ برتر‬ ‫تعیین شده اند ازاین قرار است با این توضیح که قرار است‬ ‫بازی الومینیوم اراک در برابر استقالل را مهدی سید علی‬ ‫قضاوت کند‪.‬‬ ‫احسان حاج صفی از ان دسته بازیکنانی است که کمتر تمایلی‬ ‫به مصاحبه نشان می دهد ولی وقتی صحبت می کند حرف های‬ ‫او خواندنی است‪ .‬به گزارش ورزش سه‪ ،‬احسان حاج صفی از‬ ‫مهم ترین بازیکنان تیم ملی در مسیر راه یابی به مرحله نهایی‬ ‫جام جهانی بود که در گفتگویی در مورد اتفاقاتی که منجر‬ ‫به موفقیت تیم ملی شد‪ ،‬صحبت کرده است‪ .‬او همچنین در‬ ‫صحبت هایش به این موضوع اشاره می کند که انتظار داشته‬ ‫زودتر از این ها قرارداد اسکوچیچ امضا شود و به مسائل‬ ‫پراهمیت دیگری نیز اشاره کرده که گزیده ان ها را در ادامه‬ ‫می خوانید‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬ایران در چهار بازی به پیروزی دست پیدا کرد‬ ‫واالن که بردیم شاید ساده به نظر بیاید‪ ،‬زمانی که‬ ‫برای مسابقات می رفتیم‪ ،‬استرس زیادی در میان‬ ‫اهالی فوتبال حاکم بود‪.‬‬ ‫دور رفت امتیازات خیلی ساده ای را از دست دادیم‪ .‬حاال اصال‬ ‫کاری به این نداریم که مربی چه کسی بود‪ .‬اشتباهاتی داشتیم‬ ‫و امتیاز بازی ها را خیلی ساده از دست دادیم؛ اما دربازی های‬ ‫برگشت جلسه ای با بچه های تیم داشتیم و هم قسم‬ ‫شدیم تا مقابل عراق و بحرین که به مردم و پرچم ایران‬ ‫بی احترامی کردند‪ ،‬نتیجه بگیریم‪ .‬حتی به بازیکنان تیم ملی هم‬ ‫بی احترامی هایی شد که نمی توانستیم به راحتی از این ها عبور‬ ‫کنیم‪ .‬در ان جلسه هم قسم شدیم و همه پشت هم بودیم‪ .‬البته‬ ‫بحث انتقام نبود که بخواهیم احساسی بازی کنیم‪ ،‬ولی واقعا‬ ‫هم قسم شده بودیم که برویم و از این پرچم دفاع کنیم‪ .‬برویم‬ ‫و مردم ایران را خوشحال کنیم‪ .‬خدا را شکر جلسه خیلی خوب‬ ‫پیش رفت و همه یکدل بودیم‪ .‬دنبال این بود که هر چهار‬ ‫بازی را ببریم‪ .‬حتی به فکر یک مساوی هم نبودیم که مثال‬ ‫سه برد بیاوریم و یک مساوی تا به عنوان تیم دوم صعود کنیم‪.‬‬ ‫می خواستیم هر طور شده به عنوان تیم نخست صعود کنیم؛‬ ‫چون لیاقتش را داشتیم تا با اختالف امتیاز باال هم صعود کنیم‪.‬‬ ‫بازی اول خوب نبودیم ولی بازی به بازی بهتر شدیم و هر‬ ‫بازی دو سه تا زدیم‪ .‬به کامبوج هم ‪ 10‬گل زدیم‪ .‬عراق را هم‬ ‫می توانستیم با اختالف ببریم و عراق شانس اورد که سه تایی‬ ‫نشد‪ ،‬چون نیمه دوم موقعیت های خیلی خوبی داشتیم‪ .‬واقعا‬ ‫فقط به عشق مردم ایران به زمین رفتیم تا خوشحالشان کنیم‪.‬‬ ‫*موضوعی مطرح بود که نسل بسیار خوبی داریم و به نوعی‬ ‫در برخی نظرات بیشتر روی این موضوع مانور داده می شد؛ اما‬ ‫به هرحال باید در مورد نقش کادر فنی هم صحبت کرد که حاال‬ ‫قرار است همکاری اش ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫من فکر می کنم بهترین گزینه را انتخاب کردند‪ .‬در ان زمان‬ ‫من تراکتور بودم و با چند نفر که صحبت کردم‪ ،‬می گفتند‬ ‫اسکوچیچ ازلحاظ فنی واقعا خوب است‪ .‬خیلی ها این موضوع‬ ‫را می گفتند و می گفتند وقتی از نزدیک با او کارکنی‪ ،‬متوجه‬ ‫می شوی‪ .‬واقعا هم اسکوچیچ ازنظر فنی خیلی خوب است و‬ ‫مربی کاربلدی است‪ .‬من همان موقع که یک اردو با ایشان‬ ‫کارکردم‪ ،‬از او حمایت کردم‪ .‬چون مربی خیلی خوبی است‬ ‫و با جان ودل کار می کند که این تیم نتیجه می گیرد‪ .‬جلسات‬ ‫زیادی باهم داشتیم و می گفت صد در صد من این تیم را‬ ‫درست می کنم و نمی گذارم مثل دور رفت باشد که بی نظم‬ ‫و بی برنامه باشیم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬روز دوشنبه هم مشخص شد که قرار است با‬ ‫اسکوچیچ ادامه دهیم‪ .‬ما رفتیم مرحله بعد و من‬ ‫احساس می کنم که ما شانس خوبی برای صعود‬ ‫داریم و با هر قرعه کشــی شانسمان باالست و‬ ‫می توانیمصعودکنیم‪.‬‬ ‫یک صحبت هایی درباره ماندن یا نماندن اقای اسکوچیچ بود‪.‬‬ ‫من امیدوار بودم که زودتر از این ها قرارداد اقای اسکوچیچ را‬ ‫تمدید کنند‪ .‬چون بهترین نتایج را در تاریخ تیم ملی گرفتند و‬ ‫هفت بازی هفت برد کسب کردند و به نظرم دلیلی نبود که‬ ‫فدراسیون فوتبال با احترام بخواهند درباره گزینه دیگری فکر‬ ‫کنند‪ .‬چون بهترین نتیجه هفت بازی هفت برد است؛ مقابل‬ ‫تیم های مختلف که ضعیف هم نبودند ازجمله بحرین و عراق‬ ‫که بعد از چند سال هر دو را بردیم‪ .‬من انتظار داشتند زودتر‬ ‫از این ها و بعد از بازی عراق سریع خبر ادامه کار و تمدید با‬ ‫اقای اسکوچیچ برای دور نهایی را بدهند‪ .‬خداراشکر فکر کنم‬ ‫در حال حاضر اقای اسکوچیچ بهترین گزینه بودند و دیگر‬ ‫یک جورهایی تیم ملی و نقاط ضعف و قوتش را می شناسند و‬ ‫اگر مربی جدیدی بیاورند زمان زیادی می برد تا با تیم ملی اشنا‬ ‫شود و خدایی نکرده شاید مشکالت دیگری به وجود می امد‪ .‬به‬ ‫هر تبریک می گویم و حس می کنم می توانیم با ایشان به جام‬ ‫جهانی صعود و مردم را دوباره خوشحال کنیم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬در مورد ســپاهان و پرسپولیس هم برایمان‬ ‫صحبت کنید‪ .‬شــش هفته به پایان مسابقات‬ ‫باقی مانده و همه بازی هم سخت هستند‪.‬‬ ‫هر چه به پایان بازی ها نزدیک تر می شویم‪ ،‬بازی ها سخت تر‬ ‫می شود‪ .‬البته برای تیمی که می خواهد قهرمان شود از اول‬ ‫فصل تا اخر فصل هیچ بازی راحتی وجود ندارد‪ .‬اتفاقا هر‬ ‫موقع فکر کنی که یک بازی راحت است در ان به مشکل‬ ‫می خوری؛ شاید بعضی ها فکر کنند که بازی با تیم های وسط‬ ‫جدول و ته جدول راحت است اما به نظر من این بازی ها‬ ‫سخت ترین بازی ها هستند‪ .‬تیمی که می خواهد قهرمان شود‬ ‫نباید به این موضوعات توجه کند که حریفش ته جدول است‬ ‫یا میانه جدول‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اتفاقــا ســپاهان در بازی رفــت مقابل‬ ‫ماشین سازی ته جدول مساوی کرده بود‪.‬‬ ‫بله همین طور است‪ .‬خیلی ها تصور می کردند که سپاهان ان‬ ‫بازی را به راحتی می برد اما دیدید که نتیجه مساوی شد‪ .‬یا‬ ‫تیم نفت مسجدسلیمان که همه دیدند چه تیم خوبی بود و‬ ‫یک مساوی از ما گرفت‪ .‬هر چه هم که به هفته های پایانی‬ ‫نزدیک تر می شویم بازی ها سخت تر می شود‪ .‬ما هم این تمرکز‬ ‫را در هر بازی داریم و که بازی به بازی پیروز شویم و برویم‬ ‫جلو‪ .‬حاال یک رقابتی هم هست و امیدوارم که هر تیمی که‬ ‫خوب بازی می کند به حق اش برسد‪ .‬ما تالشمان را می کنیم و‬ ‫بقیه اش دست ان باالیی است که تصمیم می گیرد‪.‬‬ ‫سپاهانشایستهقهرمانیدرلیگبیستماست‬ ‫بازیکن تیم فوتبال ســپاهان می گوید نمی توان تا دو‬ ‫سه هفته دیگر در مورد شــرایط قهرمانی صحبت کرد‪.‬‬ ‫محمدرضا خلعتبری پس از تساوی بدون گل مقابل فوالد‬ ‫خوزستان در ورزشگاه فوالد اره نا در رابطه با این مسابقه‬ ‫بیان کرد‪ :‬می دانستیم بازی سختی داریم‪ .‬ان ها تیم خیلی‬ ‫خوبی هستند و بازیکنان خیلی خوبی هم دارند؛ اما گرمای‬ ‫هوا هم مزید بر علت شــد تا دو امتیاز بســیار حساس را‬ ‫از دســت بدهیم‪ .‬او ادامه داد‪ :‬برای سه امتیاز رفته بودیم‬ ‫ولی نشــد و یک امتیاز گرفتیم‪ .‬ان ها هم امده بودند که‬ ‫در ورزشگاه خانگی دست خالی از زمین خارج نشوند‪ .‬اگر‬ ‫ســه امتیاز را می گرفتیم خیلی بهتر می شد ولی باید در‬ ‫اینده این دو امتیاز اختالف را جبران کنیم‪ .‬بازیکن سپاهان‬ ‫در رابطه با رقابت شانه به شــانه با پرسپولیس که باالخره‬ ‫پس از چند هفته دو امتیاز برای طالیی پوشان اصفهانی‬ ‫از دست رفت چنین واکنش نشــان داد‪ :‬هنوز زود است‬ ‫بخواهیم صحبت کنیم‪ .‬مطمئنا تا دو سه هفته دیگر هم‬ ‫نمی تــوان حرف زد‪ .‬به امید خــدا هر اتفاقی رخ می دهد‬ ‫طوری بشود که تیم ما قهرمان شود‪ ،‬چون لیاقتش داریم‪.‬‬ ‫با توجه به بازیکنان خیلی خوبی که داریم و شــرایط که‬ ‫کامال مهیا است‪ .‬از طرف دیگر هم به هرحال کار سخت‬ ‫است و پرسپولیس تیم خوبی است‪ .‬به نظرم همه چیز در‬ ‫مورد قهرمانی به روزهای اخر کشــیده می شود‪ .‬بازیکن‬ ‫ســابق تیم های پدیده و پرســپولیس در واکنش به این‬ ‫پرسش که مصدومیت برخی بازیکنان تیم نظیر محبی‬ ‫و امید نورافکن چه تاثیری در کســب تساوی برابر فوالد‬ ‫داشت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬خوشــبختانه تیم ما کامل است‪ .‬فقط‬ ‫ذوب اهن در تبریز‬ ‫به دنبال فرار از بحران‬ ‫تیم فوتبال ذوب اهن اصفهان در هفته بیســت و پنجم‬ ‫رقابت های لیگ برتر به مصاف تراکتور تبریز خواهد رفت‪.‬‬ ‫هفته بیســت و پنجم رقابت های لیــگ برتر فوتبال‪ ،‬جام‬ ‫خلیج فارس امروز با برگزاری ســه دیدار اغاز می شود که‬ ‫دریکــی از این رقابت ها‪ ،‬تیم فوتبال ذوب اهن اصفهان در‬ ‫ورزشگاه سردار شهید سلیمانی به مصاف تیم تراکتور تبریز‬ ‫خواهد رفت‪ .‬ذوب اهن این روزها حال وروز خوشی ندارد و‬ ‫در سه هفته گذشــته بردی به دست نیاورده و از مدعیان‬ ‫جدی سقوط به شــمار می رود‪ .‬تیم حسینی در هفته های‬ ‫اخیر باوجود بازی های خوبی که به نمایش می گذارد‪ ،‬نتایج‬ ‫خوبی به دســت نیاورده و در سه هفته گذشته دوشکست‬ ‫و یک تســاوی حاصل کار این تیم بوده است‪ .‬تیم مجتبی‬ ‫حسینی خوب بازی می کند و خوب‬ ‫هــم گل می زند‪ ،‬بارزترین ویژگی‬ ‫ اهن حســینی‪ ،‬سخت کوشی‬ ‫ذوب ِ‬ ‫و جنگندگــی بازیکنــان این تیم‬ ‫اســت که منجر به تالش ان ها تا‬ ‫واپســین دقایق بازی می شود اما‬ ‫ذوب اهن هنوز نتوانســته به ثبات‬ ‫الزم برسد و دلیل اصلی این اتفاق‬ ‫را باید در ضعف ســاختار دفاعی‬ ‫این تیــم در کنار فقدان یک مهره‬ ‫خــاق در میانه میدان دانســت‪.‬‬ ‫مجتبی حســینی و تیمش مقابل‬ ‫تراکتور کار سختی پیش رودارند‪.‬‬ ‫ذوبی ها که در ســه هفته گذشته جزو ناکامان بزرگ لیگ‬ ‫بوده و فشــارها برای نتیجه گیری روی ان ها زیاد اســت‪،‬‬ ‫در ایــن هفته باید مقابل تیمی بــه میدان بروند که در فاز‬ ‫هجومــی قدرتمند بوده و از هافبک ها و مهاجمان بســیار‬ ‫خوبی برخوردار اســت‪ .‬بااین حال شــاگردان حسینی امید‬ ‫زیادی برای نتیجه گیری دارند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سرمربی تیم والیبال سپاهان‬ ‫در پاکستان‬ ‫بازی سپاهان و فوالد بار فنی‬ ‫الزم را نداشت‬ ‫کارشــناس فوتبال اصفهان بازی سپاهان و فوالد را‬ ‫ازنظر فنی فاقد ارزش کافی توصیف کرد‪ .‬حسین چرخابی‬ ‫پیرامون بازی تیم های ســپاهان و فوالد خوزستان اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬شــاهدبازی زیر صفر در گرمای ‪ ۴۵‬درجه اهواز‬ ‫بودیم‪ .‬مشخص بود که بازیکنان هر دو تیم از همان دقایق‬ ‫ابتدایی تمایل داشــتند بازی مســاوی تمام شود هرچند‬ ‫تفکر مربیان متفاوت بود‪ ،‬نویدکیا دوســت داشــت برنده‬ ‫بازی باشــد که این از ترکیب و ارایش تیم مشخص بود‬ ‫و کامال تفکر هجومی داشت‪ .‬کارشناس فوتبال اصفهان‬ ‫افزود‪ :‬با این سیستم مشخص بود که نویدکیا کامال برای‬ ‫برد امده‪ ،‬سیســتم ‪ ۴-۳-۳‬چیدمان ایــن مربی بود و از‬ ‫هر ‪ ۱۱‬بازیکن که معموال در شــرایط خیلی خوبی بودند‬ ‫استفاده کرده بود و چیدمان اولیه حرفه ای و هجومی بود‬ ‫اما متاســفانه مشکالتی وجود داشت‪ .‬وی بیان داشت‪ :‬در‬ ‫نیم ه نخست سپاهان تیم برتر میدان بود و فوالد خوزستان‬ ‫باوجود این که دروازه بان اصلی خود را در اختیار نداشت ولی‬ ‫مرادیان دروازه بان ذخیره این تیم خیلی خوب توپ گرفت‬ ‫و باانگیزه کارکرد‪ .‬در این نیمه سپاهان کامال نبض بازی‬ ‫ر ا در دســت داشــت و دو موقعیت صد در صد خطرناک‬ ‫داشت که مرادیان اجازه باز شدن دروازه را نداد که بهترین‬ ‫موقعیت را محبی می توانست با ضربه دقیق تری دروازه را‬ ‫باز کند‪ .‬چرخابی عنوان داشت‪ :‬در شروع بازی تیم سپاهان‬ ‫از جلو و پشت محوطه جریمه فوالد دفاع را شروع می کرد‬ ‫و محرم روش پرس از جلو را در برنامه خود داشت و تمایل‬ ‫به حمله ســریع داشــت ولی تیم فوالد باوجود این که در‬ ‫زمین خود بازی می کرد از جلوی قوس وســط و در زمین‬ ‫خودش شــروع به دفاع می کرد و چشم به ضد حمالت‬ ‫داشت‪ .‬کارشناس فوتبال اصفهان تصریح کرد‪ :‬این نکته‬ ‫جالبی بود که تیمی در خانه خود این طور دفاع می کند و تیم‬ ‫حریف از جلو پرس کند‪ .‬این ها مشخص کننده تفکر نویدکیا‬ ‫برای برد بود اما تفکر بازیکنان سپاهان چیز دیگری بود و‬ ‫با بازی که در زمین انجام دادند مشخص بود که مساوی‬ ‫هم نتیجه خوبی برای ان هاســت‪ .‬نیمه نخست با برتری‬ ‫نصف و نیمه ســپاهان تمام شــد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در نیمه‬ ‫دوم همه چیز برعکس شد و این تیم فوالد بود که از جلو‬ ‫شروع به پرس کرد و میل بردن فوالد در این نیمه بیشتر‬ ‫بود و بهتر بازی کرد‪ ،‬سمت چپ سپاهان را اماج حمالت‬ ‫خودش قرار داده بود و اکثر خطرات از سمت راست خودش‬ ‫و سمت چپ ســپاهان به وجود امد جایی که پاتوسی و‬ ‫احمدزاده نفوذ های خوبی انجام دادند و ســپاهان در این‬ ‫سمت ضعیف بود‪ .‬درمجموع بازی جالبی نبود‪ .‬وی در پایان‬ ‫درباره شرایط سپاهان در چند هفته پایانی گفت‪ :‬ماراتنی که‬ ‫بین پرسپولیس و سپاهان است همچنان ادامه دارد و هر‬ ‫که بگوید کدام تیم اول می شود از فوتبال چیزی نمی داند‬ ‫چون فوتبال تا پایان فصل و تا دقیقه اخر هزار افت وخیز‬ ‫دارد و در نظر داشــته باشید که پرسپولیس هم در همین‬ ‫شرایط و گرما باید در اهواز بازی کند بنابراین این ماراتن‬ ‫دوجانبه بین این دو تیم همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫عزت پورقاز را نداشــتیم و اقای نژادمهدی بازی کرد و‬ ‫مشــکلی از بابت بازیکن نداشتیم‪ .‬من و محبی مصدوم‬ ‫بودیم ولی اماده شدیم و دیگر این تصمیم سرمربی است‬ ‫که چه کسی بازی کند‪ .‬درمجموع امیدوارم شرایط طوری‬ ‫باشد که تیم قهرمان شــود‪ .‬بازی نکردن یا بازی کردن‬ ‫ی دارد‪ .‬درست است که وقتی بازیکنی‬ ‫به سرمربی بستگ ‬ ‫نیمکت نشین شود ناراحت می شود ولی درنهایت تصمیم‬ ‫نهایی را سرمربی تیم می گیرد‪ .‬او سپس در واکنش به این‬ ‫پرسش که وقفه لیگ درنتیجه کسب شده‪ ،‬تاثیر داشت یا‬ ‫خیر عنوان کرد‪ :‬طبیعی اســت‪ .‬این همه فاصله افتاد و ما‬ ‫نزدیک به ‪ 40‬روز بازی نکردیم درصورتی که پرسپولیس‬ ‫در رقابت های اسیای بود و بازی های معوقه هم داشت‪.‬‬ ‫این وقفه کار ما را سخت کرد‪.‬‬ ‫ذوب اهن بر بقا باید از دو رقیب‬ ‫سبقت بگیرد‬ ‫ســه تیم ذوب اهن‪ ،‬ســایپا و نســاجی در قعر جدول‬ ‫رده بندی برای بقا تالش خواهند کرد و باید دید کدام یک‬ ‫به همراه ماشین ســازی که از حاال سقوطش مسجل شده‬ ‫به دســته پایین تر می رود‪ .‬باوجود‬ ‫به درازا کشــیده شدن لیگ بیستم‬ ‫و طاقت فرسا شــدن این لیگ اما‬ ‫هفته هــای پیش رو تنــور لیگ را‬ ‫بیش ازپیش داغ خواهد کرد‪ .‬ســه‬ ‫تیم ذوب اهن‪ ،‬ســایپا و نساجی در‬ ‫قعر جدول رده بندی برای بقا تالش‬ ‫خواهند کرد و بایــد دید کدام یک‬ ‫به همراه ماشین ســازی که از حاال‬ ‫ســقوطش مسجل شــده به دسته‬ ‫پایین تر مــی رود‪ .‬همان طور که در‬ ‫جدول مشخص شده سه تیم ذوب‪،‬‬ ‫نساجی و سایپا در هفته های پایانی‬ ‫به مصــاف یکدیگر خواهند رفت و‬ ‫به نوعی تکلیف ماندن یا ســقوط ان ها در دست خود این‬ ‫تیم هاســت‪ .‬گفتنی اســت تیم های ســایپا و نساجی ‪۲۵‬‬ ‫امتیازی هســتند و ذوب اهن ‪ ۲۲‬امتیازی اســت‪ .‬سایپا به‬ ‫لطف رای کمیته انضباطی ســه امتیاز دیــدار با پیکان را‬ ‫کســب کرده و در صورت تغییر در رای از ســوی کمیته‬ ‫اســتیناف به امتیاز ‪ ۲۲‬بازمی گردد؛ اما شــاگردان حسینی‬ ‫دیدارهای حساسی را برابر دو رقیب اصلی خود یعنی سایپا‬ ‫و نســاجی مازندران خواهند داشت‪ .‬ابتدا ذوب اهن و سایپا‬ ‫رحمان محمدی راد ســرمربی تیم والیبال ســپاهان‬ ‫اصفهان‪ ،‬به طور موقت به تیم ملی والیبال پاکستان پیوست‪.‬‬ ‫مدیر روابط عمومی باشگاه سپاهان گفت‪ :‬این سرمربی برای‬ ‫هدایت تیم ملی والیبال پاکستان برای بازی های اسیایی به‬ ‫این تیم رفت که مقررشــده بعد از اتمام بازی های اسیایی‬ ‫و قبل از بازی های لیگ برتر به باشــگاه سپاهان برگردد‪.‬‬ ‫باشــگاه والیبال فوالد مبارکه سپاهان در اصفهان تاسیس‬ ‫شده و در سال ‪ ۱۳۹۷‬به لیگ برتر والیبال ایران صعود کرد‪.‬‬ ‫محمدی راد به عنوان بازیکن سابقه حضور در تیم ملی ایران‬ ‫را در مســابقات بازی های اسیایی بوسان ‪ ۲۰۰۲‬در کارنامه‬ ‫خود دارد‪ .‬وی به همــراه دیگر بازیکنان تیم به مدال نقره‬ ‫مسابقات دســت یافتند‪ .‬از سوابق وی در کار مربیگری در‬ ‫رده ملــی می توان به همکاری با والســکو‪ ،‬کواچ و لوزانو‬ ‫به عنوان دســتیار اشاره کرد‪ .‬کسب مدال طالی بازی های‬ ‫اسیایی ‪ ،۲۰۱۴‬مقام چهارم لیگ جهانی و ششمی قهرمانی‬ ‫جهان و کسب سهمیه المپیک و حضور در المپیک ‪۲۰۱۶‬‬ ‫ریــو و صعود به دور دوم این بازی ها از افتخارات این مربی‬ ‫جوان است‪.‬‬ ‫رکورد فرزانه فصیحی ثبت‬ ‫نمی شود‬ ‫بااینکه فرزانه فصیحی به رکــورد ملی دوی ‪ ۱۰۰‬متر‬ ‫بانوان ایران رسید اما به دلیل سرعت ورزش باد این برابری‬ ‫رکورد ثبت نخواهد شد‪ .‬مسابقات جایزه بزرگ دوومیدانی‬ ‫به عنوان اخرین شــانس ورزشــکاران ایران برای کسب‬ ‫ســهمیه المپیک بازی های توکیو به میزبانی شهرکرد در‬ ‫حال برگزاری است‪ .‬این رقابت ها صرفا در چند ماده محدود‬ ‫که شانس بیش تری برای کسب سهمیه وجود دارد‪ ،‬برگزار‬ ‫می شود‪ .‬در بخش بانوان هم فقط مسابقات ماده دوی ‪۱۰۰‬‬ ‫متر برگزار شد که فرزانه فصیحی عنوان قهرمانی را کسب‬ ‫کرد‪ .‬این دونده که به تازگی از طریق سهمیه یونیورسالیتی‬ ‫جواز حضور در المپیک توکیو را کسب کرده است‪ ،‬در جریان‬ ‫مســابقه خود رکورد ‪ 11/45‬ثانیه را ثبــت کرد که برابر با‬ ‫رکورد ملی این ماده اســت‪ ،‬اما به دلیل سرعت ورزش باد‬ ‫مثبت ‪ 2/4‬این برابری رکورد ثبت نخواهد شــد‪ .‬مطابق با‬ ‫قوانین دوومیدانی رکوردهایی که با سرعت ورزش باد بیش‬ ‫از دو متر بر ثانیه به ثبت برســند‪ ،‬رسمیت نخواهند داشت‪.‬‬ ‫البته مطابق با اعالم فدراسیون دوومیدانی فصیحی به دلیل‬ ‫قهرمانی در این رقابت جایزه چهار میلیون تومانی دریافت‬ ‫می کند‪ .‬در این مســابقه که با حضور ســه شرکت کننده‬ ‫برگزار شد‪ ،‬فصیحی زمان ‪ 11/45‬ثانیه را ثبت کرد‪ ،‬محدثه‬ ‫ابراهیم پور در زمان ‪ 12/52‬ثانیه دوید و فاطمه سمیعیان هم‬ ‫حدنصاب ‪ 14/86‬ثانیه را به ثبت رساند‪.‬‬ ‫سجاد استکی به تیم کویتی‬ ‫پیوست‬ ‫لژیونر اصفهانی هندبال ایران از پیوستن به تیم العربی‬ ‫کویت که رده سوم مسابقات باشــگاه های مردان اسیا در‬ ‫سال ‪ ۲۰۲۱‬را کسب کرد‪ ،‬خبر داد‪ .‬سجاد استکی دراین باره‬ ‫گفت‪ :‬من با تیم الســالمیه در مسابقات باشگاه های مردان‬ ‫اســیا که از ‪ ۱۲‬تا ‪ ۲۱‬ژوئن در جده عربســتان برگزار شد‪،‬‬ ‫حضور داشتم و برای این تیم به میدان رفتم‪ .‬پس از پایان‬ ‫این رقابت ها هم از دو تیم السالمیه و العربی پیشنهاد بازی‬ ‫داشــتم ولی چون العربی را ازلحاظ تیمی و ســطح بازی‬ ‫بازیکنان حرفه ای تر می دانستم‪ ،‬پیشنهادش را قبول کردم‬ ‫و از فصل اینده برای العربی بــه میدان خواهم رفت‪ .‬وی‬ ‫در مورد مدت قراردادش نیز افزود‪ :‬العربی کویت مایل بود‬ ‫قرارداد دوساله ببندد ولی قراردادم را یک ساله بستم که در‬ ‫این یک سال شرایط تیم و فصل هندبال کویت را بسنجم‬ ‫تا اگر شرایط خوب بود‪ ،‬قراردادم را تمدید کنم‪ .‬استکی که‬ ‫در فصل گذشته در لیگ فرانسه برای تیم سیزن رن بازی‬ ‫می کرد‪ ،‬دراین باره گفت‪ :‬فصل قبل به خاطر شیوع کرونا‪،‬‬ ‫کنسل شدن بازی ها و نبود تماشاگر در سالن فصل جالبی‬ ‫را ســپری نکردم و یک ماه پایانی فصل را هم به السالمیه‬ ‫ملحق شدم‪ .‬وی درباره تیم ملی هندبال ایران نیز بیان کرد‪:‬‬ ‫امیدوارم فدراسیون و شخص دکتر پاکدل بتواند در این زمان‬ ‫باقی مانده تا مسابقات هندبال قهرمانی اسیا یک مربی خوب‬ ‫و طــراز اول به خدمت تیم ملی دراورد‪ .‬در حال حاضر یک‬ ‫فرصت طالیی برای کســب نتیجه خوب و کسب سهمیه‬ ‫مسابقات جهانی را پیش روداریم و در این راستا می توانیم‬ ‫از پوئن میزبانی هم اســتفاده کنیم‪ .‬درهرحال امیدوارم تیم‬ ‫ملی هندبال تا اغاز مســابقات به یک امادگی نسبی برسد‬ ‫تا هم سهمیه جهانی را کسب کنیم و هم یک مدال خوب‬ ‫بگیریم‪ .‬گفتنی است باشگاه العربی کویت در معرفی لژیونر‬ ‫ایرانی این تیم‪ ،‬سجاد اســتکی را بهترین گلزن مسابقات‬ ‫قهرمانی هندبال جوانان جهان ‪ ۲۰۰۶‬با ‪ ۶۵‬گل‪ ،‬در ســال‬ ‫‪ ۲۰۱۱‬بــا ‪ ۸۴‬گل و برنده جایزه بهترین بازیکن خارجی در‬ ‫لیگ رومانی در ســال ‪ ۲۰۱۶‬دانست‪ .‬سجاد استکی سابقه‬ ‫بازی در باشگاه های اشتوتگارت المان‪ ،‬الغرافه قطر‪ ،‬دینامو‬ ‫بخارست رومانی و سیزن رن فرانسه را در کارنامه خود دارد‪.‬‬ ‫دریاچه ازادی میزبان اردوی‬ ‫روئینگ بانوان‬ ‫در هفته بیست و ششم و در فوالدشهر برابر یکدیگر قرار‬ ‫می گیرند و ســپس در هفته بیســت و هشتم ذوب اهن و‬ ‫نساجی دوباره در اصفهان برابر یکدیگر صف ارایی می کنند‬ ‫تا شش امتیاز مهم برای گاندوها تکلیف ان ها را برای بقا‬ ‫در لیگ مشخص کند‪.‬‬ ‫اردوی انتخابی روئینگ بانوان برای بازی های اسیایی‬ ‫‪ 2022‬در دریاچه ازادی برگزار می شــود‪ .‬نخستین مرحله‬ ‫اردوی انتخابــی تیم ملی روئینگ بانوان باهدف بازی های‬ ‫اسیایی هانگژو از فردا ‪ 9‬تیر در دریاچه ازادی برگزار می شود‪.‬‬ ‫این اردو با دعوت از ‪ 14‬پاروزن که نفرات برتر مســابقات‬ ‫قهرمانی کشور و لیگ سال ‪ 1399‬هستند اغاز می شود و در‬ ‫پایان تست انتخابی برای تعیین نفرات حاضر در اردوهای‬ ‫بعد برگزار خواهد شد‪.‬‬ صفحه 7 ‫چهارشنبه | ‪ 09‬تیر ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4108‬‬ ‫روزنامه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی با روش خبری ‪ -‬تحلیلی‪ -‬اطالع رسانی‬ ‫خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط‬ ‫بنیانگذار‪ :‬عبدالمحمد اکبری | تاسیس‪1383 :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫چهارشنبه ‪ 09‬تیر ‪ / 1400‬سال هفدهم ‪ /‬دوره جدید‪ /‬شماره ‪30Jun2021 | 4108‬‬ ‫ایات نورانی‬ ‫پس چون در صور دمیده شود‪ ،‬ان روز چه روز ناگوارى است‪ ،‬بر کافران اسان نیست‬ ‫‪8‬تا ‪ 10‬مدثر‬ ‫نشانی‪:‬اصفهان‪،‬میدانازادی‪،‬خیاباندانشگاه‬ ‫نرسیده به حکیم نظامی‪،‬کوچه شهید روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750 :‬ده خط) فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫اگرچه تا اخرین ساعات روز گذشته به صورت رسمی توسط‬ ‫شرکت اب منطقه ای‪ ،‬زمان دقیق بازگشایی زاینده رود اعالم‬ ‫نشده‪ ،‬اما اعضای صنف کشاورزان اصفهان خبر از افزایش‬ ‫خروجی سد زاینده رود در ساعت ‪ ۱۲‬سه شنبه می دهند‪.‬‬ ‫حدود سه روز پیش رئیس حوضه ابریز زاینده رود در گفتگو با‬ ‫یکی از رسانه ها درباره جریان زاینده رود در هفته جاری‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫با توجه به اینکه امسال بارندگی نداشته ایم و سد زاینده رود خالی‬ ‫است‪ ،‬جاری شدن رودخانه امکان پذیر نیست‪.‬‬ ‫به گفته هوشنگ مالیی‪ ،‬تنها قرار است تامین اب برای باغات‬ ‫غرب استان اصفهان در مدت کوتاهی انجام شود تا از خشک شدن‬ ‫اینباغاتجلوگیریشود‪،‬البتهتاریخانجامانهممشخصنیست‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه نخستین دغدغه مسئوالن تامین اب شرب‬ ‫اصفهان است‪ ،‬گفت‪ :‬اب سد فقط برای تامین اب شرب اصفهان‬ ‫در نظر گرفته شده و مردم نیز باید صرفه جویی کنند و همراهی‬ ‫الزم را داشته باشند‪.‬‬ ‫با وجود صحبت های مدیر حوضه ابریز زاینده رود‪ ،‬روز‬ ‫گذشته در برخی اخبار و فضای مجازی‪ ،‬خبر از جریان دوباره‬ ‫زاینده رود از بامداد ‪ ۹‬تیر ماه داده شد‪ .‬اگرچه در پیگیری ایسنا‬ ‫از مسئوالن استان و همچنین مجموعه اب منطقه ای اصفهان‪،‬‬ ‫هیچ پاسخی به این رسانه در تایید و یا تکذیب این خبر داده نشد‪،‬‬ ‫اما دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی اصفهان این خبر را تایید‬ ‫کرد‪ .‬اسفندیار امینی‪ ،‬پیرامون جریان دوباره زاینده رود در شرایطی‬ ‫که این رودخانه طی ‪ ۱۰‬ماه گذشته به طور کامل خشک شده‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در جلسه اوایل خرداد ماه کارگروه سازگاری‬ ‫با کم ابی مقرر شد تا ‪ ۲۵۰‬میلیون مترمکعب اب برای محیط‬ ‫زیست و کشاورزان اصفهان رها شود‪ .‬وی با بیان اینکه این میزان‬ ‫اب براساس انچه که بر روی کاغذ به کشاورزان گفته شده باید‬ ‫رهاسازی شود‪ ،‬گفت‪ :‬مطابق اخرین اعالم‪ ،‬ذخیره سد زاینده رود‬ ‫نزدیک ‪ ۴۴۰‬میلیون مترمکعب بود‪.‬‬ ‫دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی اصفهان افزود‪ :‬براین‬ ‫اساس مقرر شد صنف کشاورزی با توجه به میزان اب موجود و با‬ ‫بررسی میدانی درباره نحوه و زمان بازگشایی زاینده رود برنامه ای‬ ‫مشخص ارائه دهند که به دنبال ان چند جلسه با اصناف مختلف‬ ‫کشاورزی و جهاد کشاورزی برگزار کردیم و ابتدا تاریخ ‪ ۵‬تیر ماه‬ ‫برای رهاسازی جریان زاینده رود مشخص شد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬با توجه به اینکه یکسری عملیات الیروبی و‬ ‫اصالح بستر زاینده رود برای کاهش تلفات اب باید انجام می شد‪،‬‬ ‫در نهایت با مشورت نهایی و بعد از تجمع روز گذشته روز دوشنبه‬ ‫قرار شد ‪ ۱۲‬شامگاه سه شنبه ‪ ۸‬خرداد ماه‪ ،‬خروجی سد زاینده‬ ‫رود افزایش یابد‪.‬امینی در پاسخ به این سوال که تاریخ رهاسازی‬ ‫جریان زاینده رود مورد تایید شرکت اب منطقه ای هست یا خیر؟‬ ‫گفت‪ :‬این موضوع را باید از خود شرکت اب منطفه ای جویا شوید‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه میزان اب یاد شده برای ابیاری و کشت‬ ‫کشاوزان غرب و شرق اصفهان است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬قرار شد نوبت‬ ‫اول رهاسازی اب به باغات غرب اصفهان تخصیص یابد‪ ،‬چراکه‬ ‫حجم اب انقدر زیاد نیست که بتوان به طور همزمان کشاورزان‬ ‫غرب و شرق اصفهان بتوانند برداشت داشته باشند‪ ،‬براین اساس‬ ‫قرار شد در نوبت اب غرب اصفهان حقابه خود را تحویل بگیرد‬ ‫و کشاورزان شرق اصفهان نیز با توجه به برخی نگرانی در این‬ ‫فاصله زمانی‪ ،‬بعد از مشورت نهایی‪ ،‬نحوه تحویل اب خود را‬ ‫مشخص کنند‪.‬دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی اصفهان درباره‬ ‫اینکه قرار است اب به مدت چند روز رهاسازی شود؟ توضیح‬ ‫داد‪ :‬با توجه به اینکه طی ‪ ۱۰‬ماه گذشته هیچ ابی در رودخانه‬ ‫جریان نداشته‪ ،‬بنابراین بعد از رهاسازی اب در نوبت اول و بعد از‬ ‫مشاهده رفتار رودخانه و با توجه به اینکه دبی اب کمی در زاینده‬ ‫رود جریان می یابد‪ ،‬جزئیات دقیق تر رهاسازی جریان اب توسط‬ ‫کمیته اصناف کشاورزی‪ ،‬جهاد کشاورزی و اب منطقه ای بعدا‬ ‫مشخص خواهد شد‪.‬امینی خطاب به تمام افرادی که در بستر‬ ‫رودخانه پمپاژ‪ ،‬چاه حریمی دارند و یا به هر شکلی چه در اصفهان‬ ‫و چه در چهارمحال و بختیاری از زاینده رود برداشت اب دارند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬نزدیک ‪ ۸۰‬درصد حقابه های کشاورزان در این مدت به‬ ‫دلیل مشکالت تامین اب شرب‪ ،‬صنعت و ‪ ...‬داده نشده است‪،‬‬ ‫بنابراین انتظار داریم انها به میزان مشخص و تعیین شده برداشت‬ ‫اب داشته باشند‪ ،‬تا حداقل کشاورزان اصفهانی بتوانند به ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫حقابه باقی مانده خود برسند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬بازگشــایی تنها برای نجــات باغات غرب‬ ‫اصفهان‬ ‫سرپرست معاونت حفاظت و بهره برداری شرکت اب‬ ‫منطقه ای اصفهان نیز ‪ ۲۶‬خرداد امسال درباره جریان زاینده رود‬ ‫گفته بود که با توجه به اینکه ‪ ۶۶‬درصد مخزن سد زاینده رود خالی‬ ‫است‪ ،‬احتمال دارد بازگشایی زاینده رود در زمان بسیار محدود و‬ ‫تنها برای نجات باغات غرب اصفهان باشد‪.‬‬ ‫محمود چیتیان تاکید کرد‪ :‬با توجه به اینکه اولویت وزارت‬ ‫نیرو تامین اب شرب است به طورقطع سعی بر حفظ این رسالت‬ ‫دارد تا مشکلی برای تامین اب شرب اصفهان پیش نیاید‪.‬‬ ‫درحالی قرار است خروجی سد زاینده رود ان هم در فصل گرم‬ ‫تابستان برای کشاورزان اصفهان باز شود که اصفهانی های این‬ ‫روزها در تامین اب شرب خود با مشکالت بسیاری مواجه هستند‬ ‫و در نقاط مختلف کالنشهر اصفهان توسط شرکت ابفا‪ ،‬ابرسانی‬ ‫به صورت سیار از طریق تانکر انجام می شود‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬وضعیت اب استان بحرانی است‬ ‫استاندار اصفهان نیز در شورای برنامه ریزی و توسعه استان‪،‬‬ ‫با اشاره به اینکه وضعیت اب در استان نه به صورت کم ابی‪،‬‬ ‫بلکه به صورت بحرانی است و تمام دستگاه ها و مردم باید برای‬ ‫عبور از این ُمعضل‪ ،‬همکاری کنند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬بی ابی‪ ،‬معضل‬ ‫بزرگ اصفهان است و وقتی اب نباشد نه تنها حیات نیست‪،‬‬ ‫بلکه فرهنگ و زندگی و دیگر اقدامات دستگاه ها نیز وجود ندارد‪،‬‬ ‫بنابراین باید در این بخش‪ ،‬یک نگاه فرادستگاهی‪ ،‬کالن و استانی‬ ‫داشته باشیم‪ .‬به گفته عباس رضایی‪ ،‬هر یک از دستگاه های‬ ‫اجرایی حتی بی ارتباط با اب باید برای رفع مشکالت ناشی از این‬ ‫وضعیت همکاری کنند‪.‬‬ ‫برگزارینخستینمدرسهتابستانه‬ ‫شیمی فیزیک در دانشگاه صنعتی اصفهان‬ ‫نخســتین مدرسه تابستانه شــیمی فیزیک‪ ۲۷ ،‬و ‪۲۸‬‬ ‫تیرماه به میزبانی دانشکده شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان‬ ‫و به صورت برخط برگزار می شود‪.‬‬ ‫این دوره اموزشــی باهدف اشــنایی دانشــجویان با‬ ‫پژوهش ها‪ ،‬تحقیقات و فناوری های نوین‪ ،‬تفکر بین رشته ای‬ ‫و تقویت کار گروهی در اجرای پروژه های علمی پژوهشی‬ ‫برنامه ریزی شده است‪ .‬در این دوره دانشجویان با تحقیقات‬ ‫و پژوهش های مختلفی که در گروه شــیمی‪ ،‬فیزیک این‬ ‫دانشــکده انجام می پذیرد نیز اشنا خواهند شد‪ .‬دانشکده‬ ‫شیمی دانشگاه صنعتی اصفهان از دانشجویان کارشناسی‬ ‫(ســال سوم خود را به پایان رسانده اند) و کارشناسی ارشد‬ ‫دانشگاه های سراسر کشور برای حضور در این دوره دعوت‬ ‫کرده اســت‪ .‬همچنین به جهت حمایت از اســتعدادهای‬ ‫درخشان‪ ،‬هزینه ثبت نام برای سه نفر از دانشجویان برتر‬ ‫که از سوی دانشــگاه محل تحصیل خود معرفی شوند‪،‬‬ ‫رایگان خواهد بود‪.‬‬ ‫دانشــجویان عالقه مند می توانند تا تاریخ ‪ ۲۰‬تیرماه‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬بــرای انجام ثبت نام و کســب اطالعات بیشــتر‬ ‫به وب ســایت برگزاری این مدرسه تابســتانه به ادرس‬ ‫‪ chem.iut.ac.ir/pcs‬مراجعه کنند‪.‬‬ ‫اگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالیانه‬ ‫شرکت پیشگامان نگین زاینده رود (سهامی خاص) به شماره ثبت ‪۱۰۱۸‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫اگهی دعوت سهامدارن شرکت پیشگامان نگین زاینده رود سهامی خاص ثبت شده به شماره ‪ ۱۰۱۸‬و شناسه ملی ‪ ۱۰۲۶۰۱۶۱۷۷۸۴‬جهت تشکیل مجمع عمومی عادی‪.‬‬ ‫بدینوسیله از کلیه سهامداران شرکت دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی (عادی سالیانه) که در ساعت ‪ ۱۹‬مورخ ‪ 1400/04/24‬در ادرس دیزیچه خیابان شهید بهشتی شمالی جنب‬ ‫مسجد امام حسین پالک ‪ ۱۹‬تشکیل می گردد حضور بهمراه رسانند‪.‬‬ ‫ سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی‬‫تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان ساالنه (منتهی به ‪)99/12/30‬‬‫دستور جلسه‪ - :‬انتخاب اعضای هیات مدیره و بازرسین‬ ‫عادی سالیانه باشد‬ ‫هیئت مدیره شرکت پیشگامان نگین زاینده رود (سهامی خاص)‬ ‫اگهی دعوت به مجمع عمومی فوق العاده‬ ‫شرکت پیشگامان نگین زاینده رود (سهامی خاص) به شماره ثبت ‪۱۰۱۸‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫اگهی دعوت سهامدارن شرکت پیشگامان نگین زاینده رود سهامی خاص ثبت شده به شماره ‪ ۱۰۱۸‬و شناسه ملی ‪ ۱۰۲۶۰۱۶۱۷۷۸۴‬جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده‪.‬‬ ‫بدین وسیله از کلیه سهامداران محترم و یا نمایندگان و وکالی قانونی انان دعوت می شود تا در جلسه مجمع عمومی فوق العاده در ساعت ‪ ۱۷‬مورخ ‪ 1400/04/24‬در ادرس دیزیچه خیابان‬ ‫شهید بهشتی شمالی جنب مسجدامام حسین پالک ‪ ۱۷‬تشکیل می گردد حضور بهمراه رسانند‪.‬‬ ‫سایر مواردی که در صالحیت مجمع عمومی فوق العاده باشد‪.‬‬ ‫دستور جلسه‪ :‬اصالح اساسنامه‪.‬‬ ‫هیئت مدیره شرکت پیشگامان نگین زاینده رود (سهامی خاص)‬ ‫اگهی مناقصه‬ ‫نوبت دوم‬ ‫علی اصغر خادمی‪ -‬شهردار خور‬ ‫م الف‪1153953 :‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫شهرداری خور در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ‪ 389‬مورخ ‪ 1400/02/27‬شورای‬ ‫محترم اسالمی شهر خور نسبت به اجرای بخشی از نظافت بافت جدید شهر خور شامل‬ ‫مجموعه های مســکونی امام علی و امام رضا (ع) ولیعصر (عج) فاطمیه‪ ،‬مهدیه‪ ،‬رزمندگان و امام‬ ‫حسین (ع) از طریق اگهی مناقصه عمومی و بصورت حجمی برای مدت ‪ ۹‬ماه از تیر لغایت پایان‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬و با اعتباری معادل ‪ 6/800/000/000‬ریال اقدام نماید‪ .‬متقاضیان می توانند جهت‬ ‫کســب اطالعات بیشتر‪ ،‬دریافت اسناد مناقصه و شــرکت در مناقصه تا پایان وقت اداری ساعت‬ ‫‪ ۱۴:۰۰‬روز سه شنبه مورخ ‪ 1400/04/15‬به شهرداری خور مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫رتبه نخست روزنامه های محلی و استانی‬ ‫سراسرکشور‬ ‫رتبه ‪ 8‬روزنامه های خصوصی‬ ‫و رتبه ‪ 16‬در بین ‪ 180‬روزنامه کشور‬ ‫ایین نامه اخالق حرفه ای در لینک «درباره ما»‬ ‫سایت اصفهان امروز منتشر شده است‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫سخن بزرگان‬ ‫ت‪،‬و‬ ‫ى نیس ‬ ‫ى و لذت ‬ ‫ت ‪ ،‬و حسود را خوش ‬ ‫ى نیس ‬ ‫ل را اسایش ‬ ‫بخی ‬ ‫ى نیست ‬ ‫ت و مردانگ ‬ ‫ت ‪ ،‬و دروغگو را مرو ‬ ‫ى نیس ‬ ‫زمامدار را وفای ‬ ‫امام رضا(ع)‬ ‫تایید و تکذیب جریان کوتاه مدت زاینده رود‬ ‫گروه نشریات‬ ‫یک فنجان‬ ‫شعر‬ ‫خبرت هست که بی روی تو ارامم نیست‬ ‫طاقت بار فراق این همه ایامم نیست‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‪ ،‬انجمن مدیران رسانه‬ ‫‪@esfahanemrouz‬‬ ‫مناسبت‬ ‫زادروز رضا شفیعی جم بازیگر سینما و تلویزیون‬ ‫سعدی‬ ‫شهرهای خالق فرهنگ و هنر در حوزه مد‬ ‫و لباس معرفی شد‬ ‫شــهرهای پیرانشهر از اســتان اذربایجان غربی‪ ،‬اق قال‬ ‫استان گلستان‪ ،‬نوشهر از استان مازندران‪ ،‬اوز از استان فارس‬ ‫و جیرفت از استان کرمان به عنوان شهرهای خالق حوزه مد‬ ‫و لباس معرفی شد‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬شبکه شهرهای خالق یونسکو در سال‬ ‫‪ ،۲۰۰۴‬به منظور ترویج همکاری میان شهرهایی به راه افتاد‬ ‫که از خالقیت به عنوان عاملی راهبردی برای پیشرفت پایدار‬ ‫شهری استفاده کرده بود‪ ۱۸۰ .‬شهری که این شبکه را تشکیل‬ ‫داده است‪ ،‬برای رسیدن به هدف مشترکی باهم کار می کنند‪،‬‬ ‫قــرار دادن خالقیت و صنایع فرهنگــی در قلب برنامه های‬ ‫توسعه در سطح محلی و همکاری فعال در سطح بین المللی با‬ ‫پیوستن به این شبکه‪ ،‬شهرها متعهد می شود که افرینش‪ ،‬تولید‬ ‫و توزیع فعالیت ها‪ ،‬محصوالت و خدمات فرهنگی را تقویت‬ ‫کنند؛ شبکه شهرهای خالق یونسکو‪ ،‬هفت حوزه خالق چون‬ ‫ادبیات موســیقی‪ ،‬طراحی‪ ،‬رسانه و… را پوشش می دهد‪ .‬از‬ ‫اهداف شهرهای خالق مواردی می توان به توسعه کانون های‬ ‫خالقیت و نواوری و گسترش فرصت ها برای افراد افریننده و‬ ‫حرفه ای‪ ،‬بهبود دسترسی به زندگی فرهنگی و شرکت در ان‪،‬‬ ‫به ویژه برای گروه ها و افراد به حاشیه رانده شده و اسیب پذیر‪،‬‬ ‫ادغام کامل فرهنگ و خالقیت در طرح های پیشرفت پایدار‪،‬‬ ‫ادغام کامل فرهنگ و خالقیت در طرح های پیشرفت پایدار‪،‬‬ ‫اموزش و ظرفیت سازی (تبادل کاراموز و برنامه های اموزشی)‬ ‫و سیاســت گذاری (نواوری های مربوط به طرح های توسعه‬ ‫محلی و یا ملی) اشــاره کرد‪ .‬شبکه شهرهای خالق‪ ،‬نه تنها‬ ‫سکویی برای تامل بر نقش خالقیت به عنوان اهرمی برای‬ ‫پیشرفت پایدار اســت‪ ،‬بلکه محل پرورش فعالیت و نواوری‬ ‫نیز است‪ .‬در این راستا شهرهای پیرانشهر از استان اذربایجان‬ ‫غربی‪ ،‬اق قال استان گلستان‪ ،‬نوشهر از استان مازندران‪ ،‬اوز از‬ ‫استان فارس و جیرفت استان کرمان به عنوان شهرهای خالق‬ ‫حوزه مد و لباس معرفی شده است‪.‬‬ ‫مراقبت های اولیه بهداشتی در ایران الگو است‬ ‫مدیر منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت‪:‬‬ ‫از زمان بروز همه گیری‪ ،‬کشــور ها با هر ســطح درامدی‬ ‫دریافته اند که سرمایه گذاری در سالمت یک سرمایه گذاری‬ ‫هوشمندانه در جهت به دست اوردن امنیت بهداشتی است‪.‬‬ ‫به گــزارش صداوســیما به نقل از روابــط عمومی‬ ‫وزارت بهداشــت؛ اقای دکتر احمد المنظری در این پیام‬ ‫گفت‪ :‬دســتگاه های مراقبتی با رویکرد مراقبت های اولیه‬ ‫بهداشتی‪ ،‬بهترین روش برای تحقق بخشیدن به حق همه‬ ‫در دستیابی به باالترین ســطح سالمت و درعین حال به‬ ‫حداکثر رساندن عدالت و همبستگی است‪ .‬او افزود‪ :‬برای‬ ‫دستیابی به پوشش همگانی سالمت و اهداف توسعه پایدار‪،‬‬ ‫رویکرد دولت‪ -‬ملت به مسائل بهداشتی موردنیاز است که‬ ‫به عنوان هسته اصلی خدمات یکپارچه سالمت متشکل از‬ ‫سیاست گذاری و عملکرد چندبخشی‪ ،‬توانمندسازی افراد و‬ ‫جوامع و مراقبت های ضروری بهداشتی است‪ .‬مدیر منطقه‬ ‫مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫مراقبت های اولیه بهداشــتی در جمهوری اسالمی ایران‬ ‫به عنوان الگو مطرح اســت‪ .‬از چهار دهه گذشــته‪ ،‬شبکه‬ ‫مراقبت های اولیه بهداشــتی برای اطمینان از دسترسی‬ ‫به موقــع مردم به خدمــات ضــروری‪ ،‬مقرون به صرفه و‬ ‫قابل قبول ایجادشده اســت‪ .‬این مراکز بهداشتی جدید در‬ ‫ارتقای سطح پوشــش خدمات تا ‪ ۱۰۰‬درصد کمک رسان‬ ‫اســت‪ .‬دکتر المنظری گفت‪ :‬جمهوری اسالمی ایران در‬ ‫اغاز شیوع کرونا‪ ،‬سیستم مراقبت‪‎‬های اولیه بهداشتی خود‬ ‫را به عنوان بخش اصلی در پاسخ به این همه پرسی معرفی‬ ‫کرده است‪ .‬شبکه مراقبت های بهداشتی زیرساختی است‬ ‫برای فعالیت های ارتباطی منظم در تشــخیص زودهنگام‬ ‫موارد‪ ،‬ردیابی تماس و تریاژ برای مراجعه به بیمارســتان‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫(در صورت لزوم) که توسط کارکنان سیستم مراقبت های‬ ‫بهداشتی ارائه می شود‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬سیستم ثبت شبکه‬ ‫بهداشت‪ ،‬در شناسایی بهتر گروه های اسیب پذیر‪ ،‬از جمله‬ ‫گروه های پرخطر ابتال که نیاز مراقبت های بیمارستانی دارند‪،‬‬ ‫کمک کرد‪ .‬او یاداور شــد‪ :‬سیستم مراقبت های بهداشتی‬ ‫اولیه به منظور پوشش همه افراد جامعه بسیج ملی مبارزه با‬ ‫بیماری کرونا را بصورت مرحله ای اغاز نمود که گام پنجم‬ ‫ان دسترسی عادالنه به واکسن برای اسیب پذیرترین افراد‬ ‫جامعه است‪ .‬همه گیری کرونا نشان داد ادغام مراقبت های‬ ‫اولیه بهداشتی در طیف گسترده ای از سیاست ها‪ ،‬راهبردها‪،‬‬ ‫فعالیت ها و خدمات یک نیاز جهانی است‪ .‬برای جهت گیری‬ ‫مجدد نظام ســامت نیاز مبرم به تعهد سیاسی روشن و‬ ‫رهبری قوی در همه سطوح وجود دارد‪ .‬این مدیر منطقه ای‬ ‫سازمان جهانی بهداشت تاکید کرد‪ :‬برای تعریف بهتری از‬ ‫نیاز های سالمت‪ ،‬شناسایی راه حل ها و اولویت بندی ها‪ ،‬جلب‬ ‫مشارکت افراد‪ ،‬جوامع و ذینفعان در همه بخش ها باهمکاری‬ ‫نزدیک با یکدیگر حیاتی است‪ .‬میخواهم ضمن تاکید بر‬ ‫لزوم اطمینان از تداوم خدمات ضروری ســامت از طریق‬ ‫شبکه مراقبت های اولیه بهداشتی از این فرصت برای تقدیر‬ ‫از موفقیت ایران و معرفی شــهر سهند به عنوان نخستین‬ ‫شهر سالم در میان کشور های با درامد متوسط در منطقه‬ ‫استفاده نمایم‪ .‬بدیهی است این امر بدون نقش رهبری قوی‬ ‫بخش بهداشت و اقدامات فداکارانه کارکنان نظام سالمت‬ ‫و همچنین مشارکت جامعه میسر نبود‪ .‬به عنوان بخشی از‬ ‫چشــم انداز سالمت برای همه در منطقه مدیترانه شرقی‬ ‫برای پوشش همگانی سالمت و اطمینان از دسترسی به‬ ‫خدمات بهداشتی با کیفیت و بدون هیچگونه بار اقتصادی‬ ‫همکاریکنیم‪.‬‬ ‫اطالعیهمعاونت‬ ‫مطبوعاتی در خصوص‬ ‫واکسیناسیونخبرنگاران‬ ‫معاونت امور مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت ارشاد‪ ،‬در‬ ‫خصوص واکسیناسیون خبرنگاران اطالعیه ای صادر کرد‪.‬‬ ‫به گزارش باشــگاه خبرنگاران جــوان‪ ،‬معاونت امور‬ ‫مطبوعاتی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫طی اطالعیــه ای اعالم کرد‪ ،‬مدیران مســئول محترم‬ ‫رسانه های فعال شامل "رسانه های مکتوب در حال انتشار‪،‬‬ ‫خبرگزاری ها و پایگاه های خبــری دارای رتبه بندی” تا‬ ‫‪ ۱۵‬تیرماه ‪ ۱۴۰۰‬فرصت دارند با مراجعه به سامانه جامع‬ ‫رسانه های کشور‪ ،‬نسبت به ثبت مشخصات خبرنگاران‬ ‫خود برای واکسیناســیون اقدام نمایند‪ .‬در این اطالعیه‬ ‫معاونت امور مطبوعاتی و اطالع رسانی امده است‪ :‬با توجه‬ ‫به اینکه طبق سند ملی واکسیناسیون‪ ،‬اولویت سوم تزریق‬ ‫واکسن کرونا شامل "خبرنگاران" می شود‪ ،‬مدیران مسئول‬ ‫محترم رسانه های فعال شامل "رسانه های مکتوب در حال‬ ‫انتشار‪ ،‬خبرگزاری ها و پایگاه های خبری دارای رتبه بندی”‬ ‫تا ‪ ۱۵‬تیرماه ‪ ۱۴۰۰‬فرصت دارند‪ ،‬اســامی و مشخصات‬ ‫خبرنگاران خود را برای اعالم به وزارت بهداشت‪ ،‬درمان‬ ‫و اموزش پزشکی در پنل اختصاصی خود در سامانه جامع‬ ‫رسانه های کشور‪ ،‬ثبت نمایند‪ .‬روابط عمومی معاونت امور‬ ‫مطبوعاتی و اطالع رســانی اعالم کرد با توجه به برخی‬ ‫محدودیت های احتمالی در فاز نخست‪ ،‬اسامی اعالمی‪،‬‬ ‫بر اساس اولویت درج شود‪ .‬بدیهی است‪ ،‬اسامی اعالمی از‬ ‫سوی هر رسانه برای استفاده از سهمیه واکسن خبرنگاران‪،‬‬ ‫پس از ارسال به وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‬ ‫باهدف شفاف سازی‪ ،‬منتشر خواهد شد‪.‬‬ ‫اغاز دومین نشست‬ ‫تجاری فناوری ایران و‬ ‫ارمنستان با حضور ‪۵۰‬‬ ‫شرکت دانش بنیان و‬ ‫خالق‬ ‫دومین نشست تجاری فناوری شرکت های دانش بنیان‬ ‫و خالق ایرانی تجار و فناوران ارمنی در ایروان اغاز شد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش فــارس‪ ۵۰ ،‬شــرکت دانش بنیان و‬ ‫خالق ایرانی باهدف توســعه بازار جهانی محصوالت و‬ ‫خدمات ایران ســاخت راهی کشور ارمنستان شدند تا در‬ ‫نشســت های رودررو باهمتایان ارمنــی خود فضای کار‬ ‫اشتراکی میان دو کشور را تسهیل کنند‪ .‬این کار به ورود‬ ‫محصوالت و خدمات دانش بنیان ایرانی به بازار اوراسیا نیز‬ ‫کمک می کند‪ .‬بازار ارمنستان ظرفیت باالیی برای پذیرش‬ ‫شرکت های دانش بنیا ن و خالق دارد و تبادالت تجاری با‬ ‫این کشور می تواند نقشی تاثیرگذار در توسعه روابط دوجانبه‬ ‫داشته باشد‪ .‬به همین دلیل پس از اعزام نخستین گروه‬ ‫فناورانه ایرانی به ارمنستان در بهمن ماه سال گذشته‪ ،‬برای‬ ‫دومین بار شرکت های دانش بنیان و خالق ایرانی به این‬ ‫کشــور اعزام شدند تا همکاری ها میان دو کشور تقویت‬ ‫شود‪ .‬برگزاری «نشست تخصصی بین شرکت های ایرانی‬ ‫و ‪ 120‬شرکت ارمنستانی در حوزه های مختلف فناورانه»‪،‬‬ ‫«نشست تخصصی میان ‪ 15‬شرکت ایرانی و ‪ 40‬شرکت‬ ‫ارمنــی در زمینه فناوری های ارتباطــات و اطالعات» و‬ ‫«بازدید از مراکز و زیرســاخت های فناورانه این کشور»‬ ‫از جمله برنامه های این ســفر اســت‪ .‬کشور ارمنستان‬ ‫به واسطه داشتن جمعیت ‪ 8‬میلیونی خارج از مرزهای خود‬ ‫و در کشورهای اروپایی‪ ،‬امریکا و کانادا فرصت و ظرفیت‬ ‫مناسبی برای اجرای پروژه های فناورانه این کشورها دارد‪.‬‬ ‫ترمیم بهتر زخم با پانسمان های هوشمند مجهز به حسگر‬ ‫پژوهشگران استرالیایی در بررسی جدید خود‪ ،‬نوعی پانسمان‬ ‫هوشــمند ابداع کرده اند که به حســگر مجهز است و می تواند‬ ‫به ترمیــم بهتر زخم کمک کند‪.‬به گزارش ایســنا و به نقل از‬ ‫ساینس دیلی‪ ،‬پژوهشگران "موسسه سلطنتی فناوری ملبورن”‬ ‫استرالیا‪ ،‬نوعی پانسمان هوشمند ابداع کرده اند که به حسگرهای‬ ‫داخلی مجهز اســت و اگر زخم به طور کامل بهبود نیافته باشد‪،‬‬ ‫به بیمار هشــدار می دهد‪ .‬این پانسمان های ضد میکروبی چند‬ ‫منظوره‪ ،‬به حسگرهای فلورسنت مجهز هستند که در صورت‬ ‫اغاز عفونت‪ ،‬زیر نور ماوراءبنفش به شدت می درخشند و می توان‬ ‫از ان ها برای نظارت بر روند بهبودی اســتفاده کرد‪ .‬پانســمان‬ ‫هوشــمند‪ ،‬ویژگی های قوی ضد باکتری و ضد قارچی "منیزیم‬ ‫هیدروکسید” را تقویت می کند‪ .‬تولید این پانسمان های هوشمند‪،‬‬ ‫هزینه کمتری نسبت به تولید پانسمان های متداول دارد اما در‬ ‫مقابله با باکتری ها و قارچ ها به همان اندازه موثر است و قدرت‬ ‫ضد میکروبی ان ها تا یک هفته طول می کشد‪ .‬وای کان ترونگ‪،‬‬ ‫سرپرست این پژوهش گفت‪ :‬ابداع پانسمان های ضد میکروبی‬ ‫مقرون به صرفه مجهز به حسگرهای داخلی‪ ،‬پیشرفت چشمگیری‬ ‫را در مراقبت از زخم نشــان خواهد داد‪ .‬او افزود‪ :‬در حال حاضر‬ ‫تنها راه برای بررسی پیشرفت زخم ها‪ ،‬برداشتن پانسمان است که‬ ‫راهی دردناک و خطرناک به شمار می رود و به عوامل بیماری زا‬ ‫فرصت حمله می دهد‪ .‬تروونگ ادامه داد‪ :‬پانسمان های هوشمند‬ ‫ما‪ ،‬عالوه بر مقابله با باکتری ها و کاهش التهاب برای کمک به‬ ‫بهبود زخم‪ ،‬حسگرهایی درخشان برای ردیابی و کنترل عفونت‬ ‫در بر دارند‪ .‬توانایی بررســی زخم به سادگی‪ ،‬نیاز به تغییر مکرر‬ ‫پانسمان را کاهش می دهد و به محافظت بیشتر از زخم کمک‬ ‫می کند‪ .‬او افزود‪ :‬ما امیدواریم که پانســمان های چند منظوره ما‬ ‫با پژوهش های بیشتر‪ ،‬به بخشی از نسل جدید فناوری های کم‬ ‫هزینه مبتنی بر منیزیم تبدیل شوند که برای مراقبت از زخم به‬ ‫کار می روند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬پانسمان هاینسلجدید‬ ‫ارزش بازار پانســمان پیشــرفته جهانی در حال حاضر ‪۹/۶‬‬ ‫میلیارد دالر تخمین زده شــده اســت و انتظار مــی رود که به‬ ‫خاطر نواوری های حوزه فنــاوری‪ ،‬افزایش تعداد موارد جراحی‬ ‫و شــیوع زخم های مزمن ناشی از بیماری هایی مانند دیابت‪ ،‬تا‬ ‫‪ ۹/۹‬میلیارد دالر رشــد داشته باشد‪ .‬اگرچه منیزیم به عنوان یک‬ ‫ماده ضد میکروبی‪ ،‬ضد التهابی و بسیار زیست سازگار شناخته‬ ‫شده اســت اما پژوهش های عملی کمی در مورد نحوه استفاده‬ ‫از ان در پانســمان وجود دارد‪ .‬این نخستین پژوهشی است که‬ ‫به ابداع نانوورقه های منیزیم هیدروکسید می پردازد‪ .‬پژوهشگران‪،‬‬ ‫نانوورقه هایی ابداع کرده اند که ‪ ۱۰‬هزار تا ‪ ۱۰۰‬هزار برابر نازک تر‬ ‫از موی انسان هســتند و ان ها را روی نانوالیاف قرار دادند‪ .‬این‬ ‫ورقه ها نســبت به ‪ pH‬بدن واکنش نشان دادند‪ .‬همین ویژگی‪،‬‬ ‫ان ها را به حســگرهایی ایده ال برای ردیابی ترمیم زخم تبدیل‬ ‫می کند‪ .‬نانوورقه ها زیر نور ماوراءبنفش و در محیط های قلیایی به‬ ‫شدت می درخشند و در محیط های اسیدی‪ ،‬کم رنگ می شوند که‬ ‫نشان دهنده سطوح ‪ pH‬است و مراحل بهبود زخم را مشخص‬ ‫می کند‪ .‬بررسی های ازمایشگاهی نشان داد که نانوورقه ها برای‬ ‫سلول های انسانی‪ ،‬غیرسمی هستند اما پاتوژن های مقاوم در برابر‬ ‫دارو را از بین می برند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه اصفهان امروز

روزنامه اصفهان امروز 4443

روزنامه اصفهان امروز 4443

شماره : 4443
تاریخ : 1401/06/20
روزنامه اصفهان امروز 4441

روزنامه اصفهان امروز 4441

شماره : 4441
تاریخ : 1401/06/17
روزنامه اصفهان امروز 4336

روزنامه اصفهان امروز 4336

شماره : 4336
تاریخ : 1401/06/12
روزنامه اصفهان امروز 4418

روزنامه اصفهان امروز 4418

شماره : 4418
تاریخ : 1401/05/22
روزنامه اصفهان امروز ۴۴۱۲

روزنامه اصفهان امروز ۴۴۱۲

شماره : ۴۴۱۲
تاریخ : 1401/05/18
روزنامه اصفهان امروز 4415

روزنامه اصفهان امروز 4415

شماره : 4415
تاریخ : 1401/05/18
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!