روزنامه اصفهان امروز شماره 4092 - مگ لند

روزنامه اصفهان امروز شماره 4092

روزنامه اصفهان امروز شماره 4092

روزنامه اصفهان امروز شماره 4092

‫روزنامه ای برای زندگی‬ ‫شنبه ‪ 22‬خرداد ‪ 1 |1400‬ذی القعده ‪ | 12Jun2021| 1442‬سـال هفدهم | ‪ 8‬صفحه | شـمـاره ‪ 2000 | 4092‬تومان | ‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫حسیناذیـن‬ ‫(خادمشهــر)‬ ‫‪azin.esfahan‬‬ ‫کد نامـزد‪1154 :‬‬ ‫علیرضا زاکانی در گفتگو با شبکه استانی اصفهان وعده داد‬ ‫تحول کشور زیر پرچم‬ ‫تمرکززدایی‬ ‫چهلستون | صفحه ‪8‬‬ ‫مهرفراموشی‬ ‫بر معماری و میراث کهن‬ ‫رویداد | صفحه ‪2‬‬ ‫دبیر مجمع نیروهای انقالبی اصفهان‪:‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫محسن رضایی در برنامه تلویزیونی شبکه استانی اصفهان وعده داد‬ ‫پرداخت حقوق تربیت فرزند‬ ‫به زنان خانه دار‬ ‫همین صفحه‬ ‫نفر سوم‬ ‫نفر دوم‬ ‫علیرضا‬ ‫زاکـانی‬ ‫نامزدریاستجمهوری‬ ‫شورای شهر شرکت‬ ‫سهامینیست‬ ‫وعده هایاصفهانی‬ ‫انتخاباتسیزدهـم‬ ‫■ توجه به شهرستان ها و ظرفیت های انها بر اساس‬ ‫امایش سرزمین و پیشران های صنعتی را در پیش‬ ‫خواهیمگرفت‬ ‫■ باید شرایطی ایجاد شود که حداقل های معیشتی برای‬ ‫عموم مردم و امکانات یک زندگی ابرومندانه و در شان‬ ‫انها فراهم شود‬ ‫اقتصاد | صفحه ‪6‬‬ ‫حفاظت از محیط زیست طبق استانداردهای‬ ‫جهانی در فوالد مبارکه انجام می شود‬ ‫■ هرم نخبگان شهرستان ها را ایجاد می کنیم و انان را‬ ‫به یاری می طلبیم تا در تصمیم گیری ها‪ ،‬اجرا و نظارت بر‬ ‫امور سهیم شوند‬ ‫اقداماتزیرساختی‬ ‫برای کاهش مصرف اب‬ ‫در فوالد مبارکه‬ ‫محسن‬ ‫رضـایی‬ ‫■ ریشه تبعیض‪ ،‬بیکاری و فساد را باید َکند و مقابله با‬ ‫مفاسد و تحقق شایسته ساالری نیازمند فرهنگ سازی و‬ ‫اموزش است‪.‬‬ ‫نامزدریاستجمهوری‬ ‫اصفهان | صفحه ‪3‬‬ ‫اعالم نهایی اسامی‬ ‫نامزدهایانتخابات‬ ‫شوراهای شهر و روستا‬ ‫در اصفهان‬ ‫اصفهان | صفحه ‪3‬‬ ‫شوراهای اسالمی‪ ،‬پارلمان های محلی با‬ ‫اهداف ملی هستند‬ ‫نگرش حاکم بر شوراهای‬ ‫اسالمینیازمند‬ ‫بازاندیشی‬ ‫دانش و فناوری | صفحه ‪5‬‬ ‫بی خطر بودن واکسن‬ ‫رازی کوو پارس تایید‬ ‫شد‬ ‫■ اختیاراتی به هر استان خواهیم داد تا مطابق با‬ ‫ظرفیت های ان استان اقدام کند‬ ‫ورزش | صفحه ‪7‬‬ ‫■ عالوه بر یارانه ‪ ۴۵۰‬هزارتومانی‪ ،‬با حمایت دولت‬ ‫مرکزی از استانداران می خواهیم شغل به وجود اورند‬ ‫واکنش محمدرضا حسینی به موج جدید‬ ‫حمله ها علیه کاپیتان تیم ملی‬ ‫انتقادها از حاج صفی‬ ‫یک هجمه رنگی است‬ ‫■ همه زنان خانه داری که ‪ ۶‬ماه اموزش تربیت فرزند‬ ‫و بهداشت ببینید در گروه اول که دو فرزند و بیشتر‬ ‫داشته باشند بعد از ‪ ۶‬ماه حقوق می گیرند‪.‬‬ ‫■ می خواهیم کرامت انسانی را از داخل خانه ها اغاز‬ ‫کنیم و کسب و کارهای خانگی را توسعه می دهیم‬ ‫یادداشت روز‬ ‫شاکر این اقتدار باشیم‬ ‫■ ما برنامه ریزی اقتصاد کشور را تغییر خواهیم داد و با‬ ‫مشارکت و همراهی مردم این مهم محقق خواهد شد‬ ‫حسنروانشید‬ ‫رویداد | ‪2‬‬ ‫محسن رضایی در برنامه تلویزیونی شبکه استانی اصفهان وعده داد‬ ‫پرداخت حقوق تربیت فرزند به زنان خانه دار‬ ‫شرکتبرق‬ ‫نگیناصفهان‬ ‫نمایندگی‬ ‫شرکت صنایع شایان سیمکان‬ ‫شرکت اریا ترانسفو شرق‬ ‫شرکت شیل ایران‬ ‫شرکت ارین کلید پارس‬ ‫و پخش کلیه لوازم شبکه های توزیع برق‬ ‫‪0913 128 8284 - 0913 028 8284‬‬ ‫‪031 458 62229 - 031 458 62225‬‬ ‫‪www.neginbargh.ir‬‬ ‫همه زنان خانه داری که ‪ ۶‬ماه اموزش تربیت فرزند و بهداشت‬ ‫ببینید در گروه نخست که دو فرزند و بیشتر داشته باشند بعد از ‪۶‬‬ ‫ماه حقوق می گیرند‬ ‫کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری‪ ،‬حفظ کرامت انسانی را‬ ‫مهم ترین هدف دولت در قبال مردم دانست و گفت‪ :‬کرامت انسانی‬ ‫را از داخل خانه های مردم اغاز می کنیم‪.‬‬ ‫روز گذشته محسن رضایی در برنامه تلویزیونی که از شبکه استانی‬ ‫اصفهان پخش شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هر استانی ویژگی هایی دارد و‬ ‫نسخه خاص خود را می خواهد‪ ،‬اما نوشتن نسخه واحد از تهران‬ ‫به معنای نادیده گرفتن ظرفیت های مردم هر استان است‪ .‬او با‬ ‫بیان اینکه دولت اقدام و تحول متناسب با ظرفیت ها و قابلیت های‬ ‫هر استان برنامه ریزی می کند‪ ،‬افزود‪ :‬نسخه پیشرفت هر استان را‬ ‫باید همان استان تهیه و اجرا کند‪ ،‬البته برخی نسخه ها عمومی‬ ‫است مثل پرداخت یارانه ‪ ۴۵۰‬هزارتومانی‪ ،‬اما برخی موارد باید‬ ‫خاص هر استان اجرا شود‪ .‬این کاندیدای ریاست جمهوری گفت‪:‬‬ ‫به عنوان مثال نباید صنعت فوالد که نیاز به اب فراوان دارد به مرکز‬ ‫ایران منتقل شود و بعد با مشکالت خشکسالی و کمبود اب مواجه‬ ‫شویم‪ .‬اختیاراتی به هر استان خواهیم داد تا مطابق با ظرفیت های‬ ‫ان استان اقدام کند‪ .‬او با بیان اینکه استانداران هر استان را از همان‬ ‫استان انتخاب می کنیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در مسائل اقتصادی امکانات‬ ‫الزم را به استان ها داده و با مدیران همفکری می کنیم‪ ،‬درعین حال‬ ‫که با تمام توان پشت سر استانداران خواهیم ایستاد‪ ،‬اما اجازه‬ ‫می دهیم خودشان تصمیم بگیرند‪ .‬رضایی با تاکید بر اینکه دولت‬ ‫ما این تجربه را دارد که چطور همه جوانان و اقوام ایران را دور هم‬ ‫جمع کند و کارهای بزرگی مثل ازادسازی خرمشهر انجام دهد‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬یکبار دیگر دولت ما می خواهد وحدت ملی را به وجود‬ ‫اورد‪ .‬ایا بیرون کردن فقر‪ ،‬بیکاری‪ ،‬تبعیض و ‪ ...‬اهمیت کمتری از‬ ‫بیرون کردن صدام دارد؟ این کاندیدای ریاست جمهوری نخستین‬ ‫توجه دولت خود را به اقشار اسیب پذیر دانست و افزود‪ :‬عالوه‬ ‫بر یارانه ‪ ۴۵۰‬هزارتومانی‪ ،‬با حمایت دولت مرکزی از استانداران‬ ‫می خواهیم شغل به وجود اورند‪ .‬همچنین نهضت بزرگ خانه سازی‬ ‫ایرانیان را راه اندازی می کنیم و تسهیالتی برای خانه سازی به مردم‬ ‫داده می شود و سندی که برای خانه صادر می شود در بانک می ماند‬ ‫تا همه قسط های وام پرداخت شود‪ ،‬به طوری که مردم با اوردن‬ ‫‪۱۰‬درصد اورده صاحب خانه می شوند‪ .‬رضایی ادامه داد‪ :‬برخی‬ ‫می گویند به این حرف ها چطور عمل می شود؟ ولی در اروپا و‬ ‫امریکا این کارها انجام می شود‪ .‬برخی انجا درس خوانده اند‪ ،‬افکار‬ ‫غربی را می اورند ولی تجارب غربی را نمی اورند‪ .‬این تجربه برای‬ ‫خانه دار شدن مردم در کشورهای پیشرفته وجود دارد‪ .‬اگر مسکن‬ ‫را راه بیندازیم ‪ ۳۰۰‬صنعت پشت سر ان راه می افتد‪ .‬او با ابراز‬ ‫تاسف از گروه های سیاسی که سرگرم دعوای خودشان هستند‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬باید به فکر مردمی باشیم که صاحب این کشور و‬ ‫انقالب هستند‪ .‬من و دوستانم مثل دوران جنگ تحمیلی که زیر‬ ‫بمباران و شیمیایی رفتیم یکبار دیگر خود را فدای مردم می کنیم‬ ‫و نمی گذاریم این غمی که به چهره مردم نشسته تداوم پیدا کند‪.‬‬ ‫این کاندیدای ریاست جمهوری حفظ کرامت انسانی را مهم ترین‬ ‫هدف دولت در قبال مردم دانست و افزود‪ :‬اینکه ابرو و حیثیت‬ ‫در زندگی مردم موج بزند بزرگ ترین ارزوی ما است‪ .‬او با بیان‬ ‫اینکه مسئله ازدواج جوانان برای من بسیار مهم است‪ ،‬افزود‪ :‬همه‬ ‫زنان خانه داری که ‪ ۶‬ماه اموزش تربیت فرزند و بهداشت ببینید‬ ‫در گروه اول که دو فرزند و بیشتر داشته باشند بعد از ‪ ۶‬ماه حقوق‬ ‫می گیرند‪ .‬می خواهیم کرامت انسانی را از داخل خانه ها اغاز کنیم و‬ ‫کسب و کارهای خانگی را توسعه می دهیم‪ .‬رضایی با تاکید براینکه‬ ‫تالش می کنیم رونق اقتصادی از پایین به باال بجوشد‪ ،‬توضیح داد‪:‬‬ ‫دولت هایی که گلوله برفی به اسم درامد نفتی دست می گیرند در‬ ‫وسط راه تمام می شود و چیزی به مردم نمی رسد‪ .‬ما برنامه ریزی‬ ‫اقتصاد کشور را تغییر خواهیم داد و با مشارکت و همراهی مردم‬ ‫عزیز کشورمان این مهم محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫ظریف‪:‬مرکزهمایش هایبین المللیاصفهان‪،‬مناسببرگزاری‬ ‫اجالسمنطقه ایاست‬ ‫وزیر امور خارجه گفت‪ :‬ساخت مرکز همایش های بین المللی‬ ‫اصفهان (سالن اجالس سران)‪ ،‬یک دستاورد بزرگ اقتصادی‪،‬‬ ‫مدیریتی‪ ،‬علمی و فناوری در این شهر است که قابلیت‬ ‫بهره برداری در سطح اجالس منطقه ای را دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬محمدجواد ظریف روز جمعه در بازدید از طرح‬ ‫مرکز همایش های بین المللی اصفهان افزود‪ :‬شرکت های‬ ‫دانش بنیان در این مرکز‪ ،‬موفق به طراحی سقفی شدند که‬ ‫وزن ان در هر مترمربع از ‪ ۱۵۰‬به ‪ ۵۰‬کیلوگرم کاهش یافته‬ ‫که دستاورد بزرگی در عرصه علم و فناوری است‪.‬‬ ‫ظریف با تاکید بر اینکه طراحی این مرکز نسبت به سالن‬ ‫مجمع عمومی سازمان ملل متحد‪ ،‬زیباتر و مدرن تر است‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬امکانات جانبی این مرکز‪ ،‬متعدد و پیش بینی هایی که‬ ‫برای احداث هتل و مراکز دیپلماتیک و تجارت جهانی در ان‬ ‫صورت گرفته‪ ،‬بسیار دقیق‪ ،‬به جا و استاندارد است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه استفاده از سالن مرکز همایش های‬ ‫بین المللی‪ ،‬بسیار مهم است و باید در این زمینه طراحی الزم‬ ‫صورت گیرد‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬با توجه به بخش های مختلفی که‬ ‫در این طرح در نظر گرفته شده است‪ ،‬می توان از ان به عنوان‬ ‫مجموعه همایش های بین المللی در سطح منطقه استفاده کرد‬ ‫که مشابه ان را ندیده ام‪.‬‬ ‫ظریف با اشاره به اینکه وزارت امور خارجه پیگیر حضور‬ ‫سرمایه گذاران خارجی عالقه مند برای تکمیل هتل های این‬ ‫مرکز است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬پیشرفت قابل توجه طرح مرکز‬ ‫همایش های بین المللی اصفهان و بهره برداری از نمایشگاه‬ ‫جدید بین المللی این شهر گویای مدیریت خوب شهری و‬ ‫حمایت استانداری است‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه اظهار امیدواری کرد که چند هفته اینده‬ ‫تفاهم نامه ای با شهرداری و استانداری اصفهان برای استقرار‬ ‫شهرک دیپلماتیک در این مرکز امضا شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬الزم است در این مرکز جاذبه هایی برای سفارتخانه ها‬ ‫خارجی ایجاد و دفاتری به صورت کنسولگری با هماهنگی‬ ‫شورای تامین استان و سایر دستگاه ها‪ ،‬تاسیس شود‪.‬‬ ‫ظریف با تاکید بر اینکه نباید صرفا روی مرکز‬ ‫همایش های بین المللی دولتی کار کرد‪ ،‬افزود‪ :‬بخش‬ ‫خصوصی بیشترین تعداد همایش ها را دارد و می تواند در‬ ‫صورت رفع تحریم ها‪ ،‬یکی از جذاب ترین محل ها برای‬ ‫سرمایه گذاری باشد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به امکان ارتقا دفتر نمایندگی وزارت امور خارجه‬ ‫در اصفهان تا سطح اداره کل اشاره اضافه کرد‪ :‬دفتر نمایندگی‬ ‫وزارت امور خارجه در مشهد به دلیل اهمیت این شهر و حضور‬ ‫گسترده اتباع و کنسولگری های خارجی به اداره کل ارتقا یافت‬ ‫و دفتر اصفهان هم می تواند اینده بسیار روشنی در این زمینه‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫وزیر امور خارجه همچنین با تاکید بر اینکه اقدامات بسیار‬ ‫خوبی در استان اصفهان صورت گرفته است‪ ،‬اظهار امیدواری‬ ‫کرد که مشکل اب به صورتی که منافع همه از جمله مردم‬ ‫اصفهان را در نظر بگیرد‪ ،‬در دوران همین دولت حل وفصل‬ ‫شود و به نتیجه برسد‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫رویداد‬ ‫بی توجهی تاکی؟! قسمت ‪1847‬‬ ‫شاکر این اقتدار باشیم‬ ‫«گزاره اول»‬ ‫حسـن روانشـید |زیـاد بـه عقـب برنمی گردیم که‬ ‫کافی اسـت نگاهی به سـه نسـل قبـل از خـود یعنی پدر‬ ‫و پدربزرگمـان انداختـه کـه اگر زنده بودند تاریخ شـفاهی‬ ‫می شـدند و چـ ه حرف هایـی می زدنـد و چـه قیاس هایی‬ ‫بـا امـروز می کردنـد کـه قـدر عافیـت را در قالـب ازادی‬ ‫نمی دانیـم کـه می توانیـم برخلاف اکثـر مسـتعمرات‬ ‫جهـان بـدون حضـور و دخالت بیگانـگان‪ ،‬متولـی دولت‬ ‫یـا همـان رئیس جمهـور را بـا رای خود انتخـاب می کنیم‬ ‫زیـرا تـا نیم قـرن پیـش همیـن اختیـار را هم از ما سـلب‬ ‫کـرده بودنـد تـا در مقابـل‪ ،‬بادکنک های خارجـی در انواع‬ ‫و رنگ هـای متفـاوت داشـته باشـیم و نیمـی از ادبیاتمان‬ ‫ممـزوج بـا غرب باشـد اما امروز فرهنگسـتان ادب سـعی‬ ‫و تلاش می کنـد تـا خـس و خاشـاک را از کالم نـاب‬ ‫ایرانـی بزدایـد و سیاسـت مسـتحکم ان نیز بـرای ارتباط‬ ‫بـا غـرب پیش شـرط بگـذارد نـه بـر شـرایط اسـتثماری‬ ‫تمکیـن کنـد حال انکـه نیم قـرن قبـل از ایـن بایـد حق‬ ‫توحـش بـه فرنگیان کـه بـرای سـیاحت و کار بـه ایران‬ ‫می امدنـد‪ ،‬پرداخـت می کـرد! ایـن اقتـدار را کـه حاصـل‬ ‫افکار بلند معمار انقالب و خون شـهدای ان اسـت شـاکر‬ ‫باشـیم و هـر چنـد وقـت یکبـار کـه دلمـان می گیـرد و‬ ‫حوصله مـان از اینهمـه ازادی کـه هرکـس می توانـد درد‬ ‫دل خود را اشـکارا بگوید و بنویسـد و یا به نمایش بگذارد‬ ‫سـر مـی رود نگاهـی بـه مسـتندات به دسـت امده از یک‬ ‫قـرن پیـش بیندازیم تـا متوجه شـویم هیچ نداشـته ایم و‬ ‫امـروز همه چیـز داریـم و کسـری های مادی نیـز حاصل‬ ‫تنبلی هـای خودمـان در مدیریـت بـر داشـته ها و تولیـد‬ ‫اسـت‪ .‬شـاید حوصلـه ان را نداشـته باشـیم که سـری به‬ ‫اوراق کتابخانه هـای عمومـی زده و یا ان هـا را در اینترنت‬ ‫جسـتجو نماییـم‪ ،‬بنابرایـن سـعی می کنیم در ایـن دوران‬ ‫حسـاس کـه بایـد فـرد برگزیـده ای را از میـان هفـت‬ ‫نامـزد بـرای ریاسـت جمهـوری و تعـداد قابل توجهـی را‬ ‫هـم به منظـور قانونمند شـدن حـق شـهروندی انتخاب و‬ ‫سـکان حسـاس ترین منطقه جهـان را به ان ها بسـپاریم‪،‬‬ ‫گوشـه هایی از گذشـته غمبار کشـور را که حاصل ضعف‬ ‫مطلق سـردمداران ان بود از کتاب هـای مرجع جمع اوری‬ ‫و بازنشـر نماییـم تـا نسـل های جدیـد بهتر بداننـد انچه‬ ‫می بینند‪ ،‬اسـان به دستشـان نرسـیده که حاصل خون دل‬ ‫خوردن هـا‪ ،‬ایثارهـا و شـهادت هایی اسـت کـه در این راه‬ ‫هزینـه شـده بنابرایـن مراقـب ان باشـند و در انتخـاب‬ ‫نهایـت دقـت را مبـذول دارنـد «تو قـدر اب چـه دانی که‬ ‫در کنـار فراتی»‪ .‬خواجه غالم الثقلیـن‪ ،‬زاده ‪ ۱۲۸۹‬و وفات‬ ‫‪ ۱۳۳۳‬هجـری قمـری دانش اموخته «دانشـگاه اسلامی‬ ‫علیگـر هندوسـتان» و اندیشـمند برجسـته اسلامی در‬ ‫هنـد بود کـه در یک سـفر طوالنی به کشـورهای عراق‪،‬‬ ‫ایـران‪ ،‬قسـطنطنیه‪ ،‬بیـروت‪ ،‬دمشـق‪ ،‬عربسـتان و مصـر‬ ‫یادداشـت های ژرف بینانـه ای نوشـته تـا در سـرجمع‬ ‫ایران را بهترین کشـور برای پیاده کردن اسلام راسـتین‬ ‫معرفـی کنـد‪ .‬او پس از سـپری کردن روزهـای زیادی در‬ ‫شـهرهای عـراق و بخصوص عتبـات و عالیات بـه ایران‬ ‫می رسـد و می نویسـد‪« :‬با سلام وصلوات به قصر شیرین‬ ‫رسـیدیم‪ ،‬بـه فاصله نیم مایلـی دور از قصبه‪ ،‬دفتر گمرک‬ ‫اسـت‪ ،‬یک بلژیکی بود که زیردسـتش فـرد عجمی بود و‬ ‫سـرووضعش به هندی ها شـباهت داشـت‪ .‬از من پرسـید‬ ‫از کجـا می ایـم؟ گفتـم‪ :‬از بغـداد و کاظمیـن‪ ،‬بعـد هم از‬ ‫من پاسـپورت خواسـت‪ ،‬گفتم‪ :‬زیر اینهمه وسـایل اسـت‪،‬‬ ‫افسـر بلژیکی چاقی تقریبًا پنجاه سـاله‪ ،‬بـه ان طرف نگاه‬ ‫کـرد‪ ،‬جایـی کـه ان همـه وسـایل بـود‪ ،‬چیـزی گفت که‬ ‫نفهمیـدم‪ .‬امـا از لهجـه اش معلوم بـود بدوبیـراه می گوید‪،‬‬ ‫معـاون او به طـرف مـن اشـاره کـرد و گفت‪ :‬پاسـپورتش‬ ‫در بغـداد اسـت‪ ،‬گفتـم اشـتباه می گویـی پاسـپورتم در‬ ‫صنـدوق بـار اسـت‪ ،‬به فـرد بلژیکی بـه انگلیسـی گفتم‪:‬‬ ‫چـرا اینقـدر بـا ترش رویـی حـرف می زنی؟ جلـوی زبانت‬ ‫را بگیـر و نوشـته کنسـول ایـران در بغـداد را به او نشـان‬ ‫دادم‪ ،‬معاون داخل برد و برگشـت که کافی نیسـت و باید‬ ‫پاسـپورت را هم بدهـم‪ ،‬بعدش همه وسـایل امانتی مردم‬ ‫بیـرون اورده شـد‪ ،‬خلاف قانـون عثمانـی و انگلیسـی‪،‬‬ ‫تک تـک لباس هـا را از صنـدوق بیـرون اوردنـد‪ ،‬چیـزی‬ ‫نبـود کـه مالیـات گمرکی بـه ان تعلـق گیرد‪ .‬پاسـپورت‬ ‫و سـفارش نامه‪ ،‬فـوری از دفتـر برگردانـده شـد و از مـن‬ ‫شـکایت کردنـد کـه از شـخص محترمی مثل شـما بعید‬ ‫اسـت کـه با مـا این رفتـار را داشـته باشـید!! بایـد این را‬ ‫بگویـم کـه افسـران بلژیکـی کـه در مرزهـای گمرکـی‬ ‫مامور هسـتند‪ ،‬بخشـی از درامدشـان را از قرض روس ها‬ ‫دریافـت کننـد‪ ،‬یعنـی بدهی روسـیه بـه بلژیـک را ایران‬ ‫محروسـه در مرزهـای خود باید پرداخت کند‪ ،‬مسـلمان ها‬ ‫بـا اسـراف پول خـود را هـدر می دهنـد و کار نمی کنند‪ .‬از‬ ‫دیگـران قـرض می گیرند و ان هـا را در امورشـان دخالت‬ ‫می دهنـد‪ ،‬بـه دلیـل ایـن قرض هـا‪ ،‬از زمـان تولـد مـن‬ ‫چنـد حکومـت مهـم اسلامی و کم وبیـش سـی میلیون‬ ‫مایـل مربـع از تصرف مسـلمانان خارج شـده اسـت! این‬ ‫بلژیکی هـا چاپلـوس روس ها هسـتند و هیـچ اعتنایی به‬ ‫ایـران ندارنـد‪ ،‬برخـورد بـد ان هـا حتـی ایرانی هـا را هـم‬ ‫ناراحـت می کند‪.‬‬ ‫در قصـر شـیرین باالخره به دسـتور رئیس پسـت شـروع‬ ‫کردیـم بـه پاییـن اوردن وسـایل از روی ارابـه پسـتی که‬ ‫مـا را از خانقیـن بـه اینجـا اورده و صاحـب ان در جـواب‬ ‫اعتـراض مـن گفتند رئیس گفته اسـت و به خـودش بگو‪،‬‬ ‫جوانـی کـه هنـوز ریـش و سـبیل درنیـاورده بـود و به جـز‬ ‫کاله‪ ،‬لباس کام ً‬ ‫ال انگلیسـی به تن داشـت وارد شـد‪ ،‬گفتم‬ ‫سـفارش ایـن نامـه را ببینید‪ ،‬گفـت‪ :‬هر دو هنـدی در ارابه‬ ‫بماننـد‪ ،‬فقـط هشـت نفـر باشـند و بقیه پیـاده شـوند‪ ،‬بعد‬ ‫برای انتخاب اینکه چه کسـی بماند‪ ،‬دو سـه سـاعت تمام‬ ‫بـه حرف هـای بیخـود و دعـوا گذشـت‪ ،‬دو مرد مسـلح به‬ ‫ایـن دسـتور رئیـس پسـت اعتـراض کردنـد کـه ایـن چه‬ ‫کاری اسـت که سـید را پیاده می کنید و دیگری را سـوار»؟‬ ‫ادامه دارد‬ ‫شنبه | ‪ 22‬خرداد ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4092‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫علیرضا زاکانی در گفتگو با شبکه استانی اصفهان وعده داد‬ ‫تحول کشور زیر پرچم تمرکززدایی‬ ‫به اعتقاد نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫تمرکززدایی و توجه جدی به شهرستان ها و خلق و توزیع عادالنه‬ ‫ثروت‪ ،‬کشور را متحول می کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬علیرضا زاکانی‪ ،‬پنجشنبه گذشته در گفت وگو‬ ‫با شبکه استانی اصفهان گفت‪ :‬قدرت‪ ،‬ثروت و خودباختگی در‬ ‫مقابل بیگانگان‪ ،‬ما را گرفتار مافیای هفت سر کرده است که باید‬ ‫همت کنیم و ان را درهم بشکنیم‪ .‬نامزد سیزدهمین دوره انتخابات‬ ‫ریاست جمهوری گفت‪ :‬دولت اینده باید اقدامات اصالحی جدی‬ ‫و همه جانبه را در راس امور قرار بدهد در این راه باید از تجربه‬ ‫چهار دهه گذشته انقالب بهره ببرد‪ .‬زاکانی‪ ،‬تحول در مدیریت‬ ‫اقتصاد و حرکت در مسیر تولید و جهش ان را نخستین برنامه‬ ‫دولت خود عنوان کرد و افزود‪ :‬در این راستا‪ ،‬توجه به شهرستان ها‬ ‫و ظرفیت های انها بر اساس امایش سرزمین و پیشران های‬ ‫صنعتی را در پیش خواهیم گرفت‪ .‬او افزود‪ :‬شعار «هر خانه‪ ،‬یک‬ ‫کارگاه» در سطح خرد‪ ،‬کوچک و متوسط را طوری برنامه ریزی‬ ‫کرده ایم که متن جامعه به صورت ملموس برای تولید قیام کند‬ ‫و تحول ایجاد شود‪ .‬زاکانی که بر این باور است در سال های‬ ‫گذشته کاهش قدرت پول ملی‪ ،‬تورم‪ ،‬بیکاری‪ ،‬فقر‪ ،‬فساد و‬ ‫اعتیاد به دلیل بی برنامگی در حوزه اقتصاد رخ داده است‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬در ابتدای این مسیر‪ ،‬دولت نخست باید از خود اغاز کند‬ ‫که تمرکززدایی و تفویض قدرت به شهرستان ها‪ ،‬گام مهم این‬ ‫چشم انداز محسوب می شود‪ .‬به گفته او‪ ،‬شهرستان ها باید کانون‬ ‫معین برنامه ریزی‪ ،‬هزینه کرد امکانات و برخوردار از اختیارات‬ ‫اجرایی شوند‪ .‬نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫تصریح کرد‪ :‬این موضوع فصل اشتراک همه برنامه های توسعه‬ ‫کشور است‪ ،‬به این معنا که کشور ‪ ۲۰‬سال چشم انتظار توزیع‬ ‫قدرت و تمرکززدایی بوده درحالی که به ان بی توجهی شده است‪.‬‬ ‫زاکانی‪ ،‬حرکت بر اساس امایش سرزمین و پیشران های اقتصادی‬ ‫هر منطقه را راهکار اجرای این تصمیم برشمرد و افزود‪ :‬اکنون‬ ‫مجموع بودجه استان ها ‪ ۱۰‬درصد‪ ،‬بودجه وزاتخانه ها ‪ ۱۲‬درصد‬ ‫اما اعتبار پروژه های ملی و استانی که از قبل تعیین می شود افزون‬ ‫بر ‪ ۷۰‬درصد است که با استقالل‪ ،‬پیشرفت و توسعه شهرستان ها‬ ‫منافات دارد‪ .‬او با بیان اینکه با تمرکزُزدایی‪ ،‬شهرستان ها به کانون‬ ‫اصلی تحول‪ ،‬تخصیص بودجه و اختیارات اجرایی تبدیل می شوند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬به این ترتیب بیش از ‪ ۴۳۰‬شهرستان به طور عادالنه در مسیر‬ ‫سازندگی گام برمی دارند و کشور متحول خواهد شد‪ .‬زاکانی‬ ‫با بیان اینکه امایش سرزمین و اختصاص ماموریت های خاص‬ ‫به هر شهرستان در مسیر توسعه‪ ،‬جدی و الزامی است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫هرم نخبگان شهرستان ها را ایجاد می کنیم و انان را به یاری‬ ‫می طلبیم تا در تصمیم گیری ها‪ ،‬اجرا و نظارت بر امور سهیم شوند‪.‬‬ ‫نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اضافه کرد‪:‬‬ ‫باوجوداینکه بیش از ‪ ۶‬درصد از امکانات دنیا در ایران است‪ ،‬اما‬ ‫ما مسئوالن و برخی عناصر‪ ،‬کاهل و دچار غفلت شده ایم‪ ،‬چرا‬ ‫که سرمایه ها و ظرفیت های کشور را نمی شناسیم و از انها بهره‬ ‫نمی بریم‪ .‬او در توضیح این مطلب افزود‪ :‬به عنوان مثال در بخش‬ ‫کاوش معدن با وجود ظرفیت های غنی ان‪ ،‬شرایط به سمتی رفت‬ ‫که از رتبه هفت جهان به جایگاه بیستم سقوط کردیم‪ .‬زاکانی به‬ ‫فشارهای اقتصادی بر زندگی مردم نیز اشاره و بیان کرد‪ :‬باید‬ ‫شرایطی ایجاد شود که حداقل های معیشتی برای عموم مردم‬ ‫و امکانات یک زندگی ابرومندانه و در شان انها فراهم شود‪ .‬او‬ ‫گفت‪ :‬اشتغال‪ ،‬مسکن‪ ،‬تامین اجتماعی و اموزش از بخش هایی‬ ‫دبیرمجمعنیروهایانقالبیاصفهان‪:‬‬ ‫شورای شهر شرکت سهامی نیست‬ ‫به گفته دبیر مجمع نیروهای انقالبی اصفهان معتقدیم‬ ‫شورای شهر شرکت سهامی نیست که هر عضوی دنبال‬ ‫دریافت سهمی برای عقب ه خودش باشد‪.‬‬ ‫به گزارش تسنیم‪ ،‬حجت االسالم علیرضا باطنی با اشاره‬ ‫به رخداد انتخابات ریاست جمهوری و شورای اسالمی شهر‬ ‫و روستا اظهار داشت‪ :‬مردم با حضورشان در انتخابات ریاست‬ ‫جمهوری و شورای اسالمی شهر و روستا‪ ،‬هم مدیریت‬ ‫کشور و هم شهر روستا را به منتخبان خود واگذاری می کنند؛‬ ‫از ویژگی های نظام این است که بنیان نظام را بر اساس‬ ‫جمهوریت و اسالمیت پایه گذاری شده است‪ .‬او با حضور‬ ‫در یک نشست خبری با بیان اینکه بدون تردید جمهوریت‬ ‫اسالم متعلق بودن به مردم را نشان می دهد‪ ،‬افزود‪ :‬همه ‬ ‫نهادها مستقیم و غیرمستقیم از ارا مردم ناشی می شود‪ .‬از‬ ‫ن جایی که اکثریت مردم مسلمان هستند‪ ،‬با رای خود به‬ ‫ا ‬ ‫قانون اساسی و اسالم رای دادند و ماحصل نظام جمهوری‬ ‫اسالمی است‪ .‬دبیر مجمع نیروهای انقالبی اصفهان با اشاره‬ ‫به بنیان ریشه داری که چند سالی است در اصفهان کلید‬ ‫خورده‪ ،‬بیان کرد‪ :‬مجمع نیروهای انقالبی اتفاق مبارکی‬ ‫است که در اصفهان اتفاق افتاده است‪ .‬برخورداری اصفهان‬ ‫ریشه در نیروی انسانی فکور‪ ،‬خالق‪ ،‬با انگیزه در عرصه های‬ ‫مختلف دارد و همین امر اصفهان را در زمینه های مختلف‬ ‫پیشرو کرده است‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬در حوز ه سیاسی و در‬ ‫اردوگاه انقالبی نیز مجمعی نهاده شده که بیش از ‪ 90‬درصد‬ ‫مجموعه های والیی را تحت پوشش قرار داده و امیدواریم‬ ‫این الگو در سایر شهرهای کشور نیز تسری پیدا کند‪.‬‬ ‫علیرضا باطنی در خصوص فرایند انتخاب لیست ‪ 13‬نفره‬ ‫مجمع نیروهای انقالب گفت‪ :‬در جریان تدوین فرایند مجمع‬ ‫انقالب ‪ 2‬مراحل پیش بینی شد‪ .‬مرحل ه نخست بازشناسی‬ ‫توانمندی ها و سوابق و برنامه های کسانی بود که وارد عرصه ‬ ‫کاندیداتوری شده بودند که این روند با کمک تعدادی از‬ ‫اساتید‪ ،‬نخبگان مدیریتی و اجرایی و سیاسی با سالیق و‬ ‫تخصص های مختلف انجام می شد‪ ،‬مرحله دوم مصاحبه ‬ ‫اساتید و نخبگان از کاندیداها در ‪ 19‬محور تعریف شده بود‬ ‫که افراد یافته های خود را از کاندیدا ثبت و سپس معدل افراد‬ ‫تعیین می شد‪ .‬او با بیان اینکه برای هیچ یک از کاندیدای‬ ‫شورای شهر امتیازی قائل نشدیم‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬هم ه اعضای‬ ‫انتخابی از گذرگاه مصاحبه عبور کردند و چهره های گمنام‬ ‫یا اشنا در سازوکار یکسان دیده شدند و خروجی ان که کار‬ ‫نخبگان بود‪ ،‬انتخاب چند برابری بود‪ .‬دبیر مجمع نیروهای‬ ‫انقالبی اصفهان با بیان اینکه در طول ‪ 43‬سال پس از انقالب‬ ‫اسالمی جنین اتفاقی رقم نخورده بود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬نمایندگانی‬ ‫از ‪ 38‬تشکل و تعدادی نخبگان فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و سیاسی‬ ‫شهر که مجموعا ‪ 170‬نفر بودند‪ ،‬رزومه های کاندیداها را‬ ‫بررسی و در روز معینی مصاحبه و سپس انتخاباتی درون‬ ‫تشکیالتی مجمع صورت گرفت و تعدادی ناظر بر روند این‬ ‫است که مغفول مانده و باید کاستی های ان جبران شود‪ .‬زاکانی با‬ ‫انتقاد از فرایند طوالنی اخذ مجوز برای راه اندازی کسب و کارهای‬ ‫مختلف افزود‪ :‬این فرایند باید کوتاه و تنها در یک مرحله و با‬ ‫شفافیت و بدون اعمال سلیقه اخذ شود‪ .‬به گفته او‪ ،‬با برنامه ریزی‪،‬‬ ‫استفاده از فناوری‪ ،‬تجمیع اطالعات و در نهایت تحقق کامل‬ ‫دولت الکترونیک‪ ،‬رفع این موانع پیچیده امکان پذیر است‪ .‬زاکانی‬ ‫معتقد است‪ ،‬مسئوالن کشور باید از عناصر و نیروهای شایسته و‬ ‫خدوم انتخاب شوند و ظرفیت های ملی نباید با جناح بازی پایمال‬ ‫شود‪ .‬او افزود‪ :‬توجه به خلق و توزیع عادالنه ثروت‪ ،‬موضوع بسیار‬ ‫مهمی است‪ ،‬فرایند خانه دار شدن مردم نباید این گونه طوالنی و‬ ‫گران باشد‪ ،‬این ننگ است و باید شرایط به نفع مردم متحول شود‪.‬‬ ‫زاکانی افزود‪ :‬ریشه تبعیض‪ ،‬بیکاری و فساد را باید َکند و مقابله با‬ ‫مفاسد و تحقق شایسته ساالری نیازمند فرهنگ سازی و اموزش‬ ‫است‪ .‬به گفته این نامزد انتخاباتی‪ ،‬تعلیم و تربیت و نظام اموزش‬ ‫و زیرمجموعه های مختلف ان باید متحول شود‪ .‬نامزد سیزدهمین‬ ‫دوره انتخابات ریاست جمهوری به برنامه های خود در حوزه‬ ‫انتخابات درون مجمعی نظارت و صحه گذاشتند و ماحصل‬ ‫این انتخابات‪ ،‬برتری ‪ 13‬نفر از مجمع انقالب اصفهان شدند‪.‬‬ ‫او با اشاره به اینکه بعضی سعی داشتند فرایند مصاحبه و‬ ‫انتخاب افراد مجمع را سوری جلوه دهند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬این افراد‬ ‫اعالم کردند نفرات از پیش تعیین شده و فرایند انتخاب افراد‬ ‫شایسته کار ویترینی است‪ ،‬اما به واقع این چنین نبود؛ فرایند‬ ‫مصاحبه و انتخاب در مسیری روان و چابک اجرا شد و به‬ ‫هیچ فرد و با گروهی سهم داده نشد‪ .‬حجت االسالم باطنی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬این طبیعی است که اعضای مجمع باهم رایزنی‬ ‫و مشورت و هم فکری کنند و شور انتخاباتی که در همه جا‬ ‫مطرح است‪ ،‬در این روند نیز وجود داشت؛ در نهایت با ثبت‬ ‫امتیاز هر کاندیدا‪ ،‬معدل گیری صورت گرفت و ‪ 13‬نفر از‬ ‫افراد انتخاب شدند‪ .‬او با اشاره به ضرورت حضور حداکثری‬ ‫مردم پای صندوق های رای گفت‪ :‬در بعضی کشورها مردم‬ ‫در صورت عدم مشارکت در انتخابات‪ ،‬جریمه پرداخت‬ ‫می کنند و درواقع مردم به دلیل اجبار و ترس از مجازات‬ ‫پای صندوق های رای حاضر می شوند‪ .‬در بعضی دیگر از‬ ‫کشورها سعی می کنند حضور مردم در انتخابات به حداقل‬ ‫برسد تا رئیس حزب موردنظر را از صندوق ها بیرون بیاورند‪.‬‬ ‫دبیر مجمع نیروهای انقالبی اصفهان با اشاره به مراحل‬ ‫تشخیص صالحیت اظهار داشت‪ :‬در جریان انتخابات شورای‬ ‫شهر و روستا مراحل تشخیص صالحیت ارتباطی با شورای‬ ‫نگهبان ندارد‪ ،‬احراز صالحیت اولیه از سوی هیئت اجرایی‬ ‫که فرمانداری و استانداری است صورت می گیرد‪ ،‬در مرحل ه‬ ‫بعدی هیئت نظارت و استان سپس هیئت مرکزی در کشور‬ ‫احراز صالحیت را بررسی می کنند که این دو مرحله از احراز‬ ‫صالحیت ها توسط منتخبان از نمایندگان مردم رقم می خورد‪.‬‬ ‫او با بیان اینکه قانون چهارچوبی برای احراز یا رد صالحیت ها‬ ‫تعریف کرده‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مراجعی از نهادهای رسمی گزارش‬ ‫خود را به هیئت نظارت و اجرایی ارجاع می دهند‪ .‬فرایندی‬ ‫که برای احراز صالحیت کاندیدا طی شده‪ ،‬مبنای قانونی‬ ‫دارد و برای هیچ یک از کاندیدای وابسته به مجمع نیروهای‬ ‫انقالبی که صالحیتشان موردبحث قرارگرفته‪ ،‬دنبال پیگیری‬ ‫سالمت نیز اشاره کرد و گفت‪ :‬در این بخش دهک های مختلف‬ ‫جامعه تقسیم بندی شده اند‪ ،‬بهداشت برای همه رایگان خواهد بود‬ ‫و برای خدمات سرپایی‪ ،‬بستری‪ ،‬بیمارهای خاص و صعب العالج‬ ‫برنامه ریزی دقیقی انجام داده ایم تا بیمار غیر از رنج بیماری اش‪،‬‬ ‫دغدغه دیگری نداشته باشد‪ .‬او حاکمیت مردم ساالری دینی را‬ ‫مبنای برنامه های خود در حوزه سیاسی عنوان کرد و افزود‪ :‬نباید‬ ‫از باال به مردم نگاه کنیم‪ ،‬مردم بدانند دولت نوکر و خادم انهاست‬ ‫و باید برای رفع االم انان و پیشبرد اهداف انقالب بکوشد‪ .‬زاکانی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اصل مردم ساالری دینی باید پذیرش صددرصدی‬ ‫داشته باشد تا با مدیریت جهادی و تفکر انقالبی به پیشرفت منتهی‬ ‫شود‪ .‬او افزود‪ :‬با نهادسازی نوین به دنبال ان هستیم که عموم‬ ‫مردم بر دولت و کارکردهای ان نظارت کنند‪ ،‬چرا که معتقدیم‬ ‫امربه معروف مردم به مسئوالن‪ ،‬باالترین سطح این فریضه است‬ ‫و صدای مردم علیه بدی ها‪ ،‬کاستی ها و پلشتی ها باید شنیده شود‪.‬‬ ‫نامزد انتخابات ریاست جمهوری به تجارب و تالش های خود در‬ ‫مبارزه با مافیای فساد نیز اشاره و بیان کرد‪ :‬همان گونه که دوران‬ ‫«بزن در رو» تمام شده است‪ ،‬اکنون هم می گوییم دوران «بخور‬ ‫در رو» هم برای مفسدان به پایان رسیده که البته ظهور و بروز ان‬ ‫نیازمند همدلی و انسجام ملی است‪ .‬زاکانی افزود‪ :‬باید حق انقالب‬ ‫را در سراسر جهان دنبال کنیم و ظرفیت های منطقه و جهان را‬ ‫در راستای توسعه ایران بکار بگیریم‪ .‬او افزود‪ :‬با تکیه بر جوانان‬ ‫و میدان دادن به اقوام و اقلیت های مذهبی‪ ،‬در کنار توجه به‬ ‫داشته ها می توان چهره کشور را تغییر داد‪ .‬زاکانی‪ ،‬ازادی به معنای‬ ‫درست ان و عدالت را به مثابه بزرگترین پیام انقالب به جهانیان‬ ‫عنوان کرد و افزود‪ :‬ترکیب این دو با معنویت‪ ،‬راه گمشده بشر را‬ ‫در زمانه تاریک فعلی فراروی جهان پدیدار کرد‪ .‬او اضافه کرد‪:‬‬ ‫اعتراض به استبداد و پرخاش و مبارزه با استکبار از دستاوردهای‬ ‫انقالب اسالمی است که به خوبی نمود پیدا کرده است‪ .‬زاکانی‬ ‫گفت‪ :‬امروز کشور شرایط و چهره دیگری را در مقایسه با قبل از‬ ‫انقالب تجربه می کند‪ ،‬اگرچه کاستی ها و نقص ها و مشکالت را‬ ‫نیز باید دید‪ .‬او افزود‪ :‬اکنون مهمترین تکلیف نیروهای انقالبی‪،‬‬ ‫تحقق ارمان های انقالب از طریق الگو قرار دادن ایران و تمدن‬ ‫نوین اسالمی برای جهانیان است‪ .‬نامزد سیزدهمین دوره انتخابات‬ ‫ریاست جمهوری تاکید کرد‪ :‬با مشارکت باالی مردم و انتخاب‬ ‫دولت شایسته‪ ،‬زمینه تحول فراگیر در ایران فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫و چانه زنی برای تائید صالحیت نبودیم‪ .‬باطنی تصریح کرد‪:‬‬ ‫انتظار داریم برای جناح مقابل هم همین اتفاق بیافتد‪ .‬مجموع‬ ‫کسانی که برای شورای شهر ثبت نام کردند و تائید شدند‪ ،‬از‬ ‫عقاید و سالیق مختلف هستند و امکان بستن لیست برای‬ ‫ان ها وجود دارد‪ .‬در این رقابت برخی از چهره های دو جناح‬ ‫حذف شدند و این روند طبیعی است‪ .‬چنانچه قرار بود هر‬ ‫کس برای ورود به شورای شهر اعالم امادگی می کرد‪ ،‬اجازه ‬ ‫ورود به کرسی های شورای شهر را بدهیم‪ ،‬اتفاقی مانند انچه‬ ‫در شهرهای دیگر کشور افتاد‪ ،‬در شهر اصفهان هم رقم‬ ‫می خورد که بعضی اعضای ان با رای مراجع قضایی انفصال‬ ‫خدمت شدند و این موضوع اصال زیبند ه جمهوری اسالمی‬ ‫نیست‪ .‬دبیر مجمع نیروهای انقالبی اصفهان در خصوص‬ ‫شرکت نیروهای انقالبی در سایر فهرست ها اظهار داشت‪:‬‬ ‫سیاست ما در مجمع انقالب که به رای گذاشته شده و‬ ‫اکثریت اعضای شورای هماهنگی و برنامه ریزی مجمع به‬ ‫ان قائل بودند‪ ،‬این است که اعضای لیست مجمع نیروهای‬ ‫انقالبی که در سایر فهرست های سیاسی وارد نشوند‪ ،‬منظور‬ ‫از این فهرست ها‪ ،‬فهرست های سیاسی است که توسط‬ ‫یک یا چند تشکل های سیاسی بسته می شود‪ ،‬وگرنه حضور‬ ‫نمایندگان در سایر فهرست های صنفی‪ ،‬جنسیتی‪ ،‬قومی و‬ ‫محلی ایرادی ندارد‪ 13 .‬نفر مجمع نیروهای انقالب باهم‬ ‫میثاق نامه ای امضا و منتشر کردند که یک بند ان حاوی‬ ‫مطلب مذکور است؛ اگر فهرستی نام ان ها را در خود جای‬ ‫داد‪ ،‬باید اطالعیه ای مبنی بر اینکه بدون اطالع ان ها این کار‬ ‫صورت گرفته‪ ،‬صادر کنند‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬ما معتقدیم شورای‬ ‫شهر شرکت سهامی نیست که هر عضوی دنبال دریافت‬ ‫سهمی برای عقب ه خودش باشد‪ .‬ما در مجمع نیروهای‬ ‫انقالبی هم در لیست مجمع و هم در لیست شورای شهر‪،‬‬ ‫هیچ سهمی از چینش ها و مدیریت ها و مسئولیت های اجرایی‬ ‫شهر را برای اعضای مجمع انقالب مطالبه نمی کنیم‪ .‬اگر به‬ ‫نام مجمع نیروهای انقالبی کسی مطالب ه سهمی کرد‪ ،‬با ان‬ ‫برخورد می کنیم و اجازه نمی دهیم حرکت فاخر مجمع در‬ ‫گرداب سهم خواهی غرق شود‪.‬‬ ‫سخنگوی شورای هماهنگی جبهه اصالحات اصفهان تشریح کرد؛‬ ‫لیست‪۱۳‬نفرهاصالح طلبانبرایشورا‬ ‫به گفته سخنگوی شــورای هماهنگی جبهه اصالحات‬ ‫اصفهان شورای هماهنگی جبهه اصالحات اصفهان علیرغم رد‬ ‫صالحیت های گسترده‪ ،‬تنها برای مردم تمام تالش خود را برای‬ ‫ارائه لیست انتخاباتی به کار گرفت تا صدای مردم در مدیریت‬ ‫شهری را زنده نگه دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬علی ناظم زاده در نشســت خبری ستاد‬ ‫اصالح طلبان اصفهان اظهار کرد‪ :‬در جلســاتی متعدد شورای‬ ‫هماهنگی جبهــه اصالحات اصفهان‪ ،‬تنها برای مردم به این‬ ‫نتیجه رسیدیم که فهرستی برای انتخابات شورای اسالمی شهر‬ ‫ارائه کنیم‪ .‬او افزود‪ :‬لیســت ‪ ۱۳‬نفره شورای هماهنگی جبهه‬ ‫اصالحات اصفهان به تازگی بسته شد‪ .‬تا پیش از این احتمال‬ ‫می رفت که جبهه اصالحات ایران به دلیل رد صالحیت های‬ ‫گســترده کاندیداهای اصالح طلب انتخابات شورای اسالمی‬ ‫شهر‪ ،‬قادر به ارائه لیست انتخاباتی نباشد؛ زیرا در ابتدای بررسی‬ ‫صالحیت کاندیداهای‪ ،‬تمامی داوطلبان اصالح طلب توســط‬ ‫هیئت اجرایی و نظارت شهرستان اصفهان رد صالحیت شده‬ ‫بودند‪ .‬سخنگوی شورای هماهنگی جبهه اصالحات اصفهان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬شــورای هماهنگی جبهــه اصالحات اصفهان‬ ‫علیرغم رد صالحیت های گسترده‪ ،‬تنها برای مردم تمام تالش‬ ‫خود را برای ارائه لیست انتخاباتی به کار گرفت تا صدای مردم‬ ‫در مدیریت شــهری را زنده نگه دارد‪ .‬طی پیگیری های مکرر‬ ‫شــورای هماهنگی در ابتدا فهرســتی ‪ ۵‬نفره از کاندیداهای‬ ‫اصالح طلب فراهم شــد‪ ،‬درصورتی که جریان رقیب مدت ها‬ ‫قبل فهرست های انتخابات خود را مشخص کرده و تبلیغات‬ ‫زودهنگام انتخاباتی خود را اغاز کرده بود‪ .‬ناظم زاده یاداور شد‪:‬‬ ‫درحالی که جریان رقیب هفته هاست تصویر کاندیدای ریاست‬ ‫جمهوری منتخب خود در بنرهای تبلیغاتی شــورای شهر را‬ ‫در سطح شــهر نصب کرده ‪ ،‬اما جبهه اصالحات ایران هنوز‬ ‫کاندیدای واحدی در انتخابات ریاســت جمهوری ندارد؛ زیرا‬ ‫تمامی کاندیداهای منتسب به این جبهه رد صالحیت شدند‬ ‫و اینها همه نشان دهنده مظلومیت اصالح طلبان است‪ .‬او ادامه‬ ‫داد‪ :‬درحالی که اصالح طلبان در طی ‪ ۴‬ســال گذشته مدیریت‬ ‫شهری اصفهان را در اختیار داشتند‪ ،‬اما امروز ستاد انتخابات انها‬ ‫به جای ســتادی لوکس‪ ،‬در یک مکان استیجاری با امکانات‬ ‫حداقلی برپا شده است که این موارد نشان دهنده پایبندی ما به‬ ‫ارمان و ارزش هایمان است‪ .‬سخنگوی شورای هماهنگی جبهه‬ ‫اصالحات اصفهان خاطرنشان کرد‪ :‬شورای هماهنگی جبهه‬ ‫اصالحات اصفهان بنا به تعهدی که به مردم دارد‪ ،‬ساعات برای‬ ‫رسیدن به یک لیست مشترک تالش کرد و نهایتا به فهرستی‬ ‫دست یافت که می تواند از ان به عنوان یک لیست اصالح طلب‬ ‫دفاع کند؛ زیرا تمامی اعضا این لیست ‪ ۱۳‬نفره از سوی احزاب‬ ‫عضو شــورای هماهنگی جبهه اصالحات اصفهان هستند و‬ ‫میثاق نامه ای را امضا کردند که نشان دهنده پایبندی این اعضا‬ ‫به ارزش های اصالح طلبان اســت‪ .‬ناظم زاده افزود‪ :‬در لیست‬ ‫انتخاباتی شورای هماهنگی جبهه اصالحات اصفهان بر خالف‬ ‫فهرست های انتخاباتی جریان رقیب‪ ،‬نقش جوانان پررنگ بوده‬ ‫و حدود ‪ ۳۰‬درصد با بانوان بسته شده است هرچند که احتمال‬ ‫دارد در اینده حدود ‪ ۵۰‬درصد از لیست انتخاباتی اصالح طلبان‬ ‫را بانوان تشکیل دهند؛ زیرا این قشر نیمی از جمعیت جامعه را‬ ‫تشکیل داده اند‪ .‬این امکان در این دوره از انتخابات به دلیل رد‬ ‫صالحیت های گسترده از ما گرفته شد‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬لیست‬ ‫انتخاباتی شورای هماهنگی جبهه اصالحات اصفهان برامده از‬ ‫وضع موجود اصالح طلبان است‪ .‬ما تنها برای مردم تمام تالش‬ ‫خود را جهت تشکیل یک فهرست مشترک به کار گرفتیم‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫خبرکوتاه‬ ‫اماده باش رسیدگی به تخلفات‬ ‫تبلیغاتیانتخابات‬ ‫گـروه رویـداد‪ :‬معـاون سیاسـی‪ ،‬امنیتـی و اجتماعـی‬ ‫فرمانـداری و جانشـین امـور اجرایـی انتخابات شهرسـتان‬ ‫در جلسـه کمیته حقوقی و رسـیدگی به تخلفات انتخابات‬ ‫شهرسـتان کـه بـا هـدف هم اندیشـی و هماهنگـی در‬ ‫خصـوص بررسـی تخلفات تبلیغاتی نامزدهـای انتخابات و‬ ‫تشـکیل اکیپ هـای مربوطـه برگزار شـد‪ ،‬بـا اشـاره به دو‬ ‫رویـداد مهم سیاسـی در ‪ 28‬خردادماه سـال جـاری‪ ،‬عنوان‬ ‫کـرد‪ :‬مهمتریـن وظیفـه مجریـان انتخابـات‪ ،‬بسترسـازی‬ ‫الزم بـرای برگـزاری انتخاباتـی سـالم و ازاد و صیانـت و‬ ‫امانـت داری از ارای مـردم اسـت‪ .‬فریبرز امیری با اشـاره به‬ ‫اسـتقرار ‪ 1114‬شـعبه اخذ رای در کل شهرسـتان‪ ،‬افزود‪ :‬از‬ ‫ایـن تعداد شـعبه اخـذ رای‪ 827 ،‬شـعبه در شـهر اصفهان‬ ‫قـرار دارد کـه تاکنـون تدابیـر و برنامه ریزی هـای الزم در‬ ‫خصـوص تامین تجهیـزات و امکانات موردنیاز انجام شـده‬ ‫اسـت‪ .‬او بـا تاکید بـر لزوم رعایت مـر قانـون در انتخابات‪،‬‬ ‫اظهـار داشـت‪ :‬کمیتـه حقوقـی و رسـیدگی بـه تخلفـات‬ ‫انتخابـات بایـد به گونه ای عمـل کند که علاوه بر اجتناب‬ ‫از هرگونه اختالف و مناقشـه‪ ،‬حقی از نامزدی ضایع نگردد‬ ‫و انتخابـات پیـش رو در کمـال ارامـش و سلامت برگزار‬ ‫شـود‪ .‬جانشـین امـور اجرایی انتخابـات شهرسـتان با بیان‬ ‫اینکه تبلیغات نامزدهای شـوراهای اسلامی شهر و روستا‬ ‫از سـاعت‪ 00:00‬روز پنج شـنبه ‪ 20‬خردادمـاه جـاری اغاز و‬ ‫در سـاعت ‪ 7‬صبح روز پنج شـنبه مورخ ‪ 27‬خردادماه جاری‬ ‫پایـان می یابد‪ ،‬افزود‪ :‬برای رسـیدگی بـه تخلفات تبلیغاتی‬ ‫نامزدهـای انتخابات ‪ 15‬اکیپ برای کالن شـهر اصفهان‪3،‬‬ ‫اکیـپ بـرای شـهر بهارسـتان و ‪ 11‬اکیـپ بـرای سـایر‬ ‫شـهرهای شهرسـتان در نظر گرفته شـده اسـت کـه الزم‬ ‫اسـت اکیپ هـای تشکیل شـده نسـبت بـه ثبـت تخلفات‬ ‫داوطلبان و جمع اوری بنر و پوسـترهای تبلیغاتی غیرقانونی‬ ‫انان اقـدام کنند‪.‬‬ ‫دولت طبق قانون مردم را به‬ ‫انتخاباتتشویقکند‬ ‫نماینـده اصفهـان در ادوار مجلس شـورای اسلامی گفت‪:‬‬ ‫دولـت طبـق قانون باید مـردم را به انتخابات تشـویق کند؛‬ ‫این کـه گاهـی رئیس جمهـور می گویـد کافی نیسـت‪ ،‬باید‬ ‫کل دسـتگاه ها پای کار بیایند‪.‬‬ ‫بـه نقـل از نهضت اسـتادی بسـیج اصفهان‪ ،‬احمد سـالک‬ ‫در نشسـت تخصصـی دولت جـوان حزب اللهـی «تحلیلی‬ ‫بـر مناظرات و انتخابات ‪ ۱۴۰۰‬با نگاه حل المسـائل اسـتان‬ ‫اصفهان» که به همت بسـیج اسـاتید برگزار شـد‪ ،‬با تاکید‬ ‫بـر این کـه مـا در انتخـاب اصلـح بایـد منتظر یـک تحول‬ ‫باشـیم‪ ،‬اظهـار کـرد‪ :‬در قضیـه انتخابـات تمام دسـتگاه ها‬ ‫خیلـی سـاکت اند‪ ،‬دولت طبق قانـون باید مردم را تشـویق‬ ‫کنـد بـه انتخابـات این کـه گاهـی رئیس جمهـور می گوید‬ ‫کافـی نیسـت بایـد کل دسـتگاه ها پـای کار بیاینـد‪ ،‬مـا در‬ ‫اصفهـان داریـم می بینیم شـهرداری و دسـتگاه های دیگر‬ ‫در سـکوت اند‪.‬‬ ‫نماینـد اصفهـان در ادوار مجلـس شـورای اسلامی بـا‬ ‫بیـان این کـه موضـوع انتخابـات ‪ 1400‬از جهات مختلفی‬ ‫قابل بحث و بررسـی اسـت‪ ،‬گفت‪ :‬و رسـالت و مسـوولیت‬ ‫احـاد مـا را برای دفـاع از اسلام‪ ،‬انقالب اسلامی‪ ،‬والیت‬ ‫و مـردم انقالبـی و حزب اللهـی و برای تشـکیل یک دولت‬ ‫جـوان حزب اللهـی بسـیج می کنـد و بایـد امـاده باشـیم‬ ‫بـرای ایـن حرکت بزرگ‪ .‬او سـپس مهم تریـن راهبردهای‬ ‫انتخابـات ‪ 1400‬را در ‪ 5‬کلیـدواژه امنیت‪ ،‬سلامت‪ ،‬رقابت‪،‬‬ ‫مشـارکت بـاال و انتخـاب اصلـح عنوان کـرد و افـزود‪ :‬اگر‬ ‫بررسـی کنیـم که عوامل کاهش حضـور حداکثری چگونه‬ ‫و دالیـل ان چیسـت‪ ،‬نکتـه اول ضعـف عملکـرد دولـت‬ ‫دوازدهم و افزایش حجم و شدت فشار مشکالت اقتصادی‬ ‫و معیشـتی مردم اسـت‪ .‬سـالک با اشـاره به موضوع احراز‬ ‫صالحیت ها توسـط شـورای نگهبان‪ ،‬تصریـح کرد‪ :‬حضور‬ ‫حداقلی خواسـته اسـتکبار است و خواسـته برخی جریانات‬ ‫داخلی هم هسـت‪ .‬نمایند مـردم اصفهـان در ادوار مجلس‬ ‫شـورای اسلامی با بیـان این که پمپـاژ یـاس و ناامیدی را‬ ‫در فضای مجازی توسـط بیگانگان شـاهد هسـتیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تلاش می کننـد در بین قشـر خاکسـتری و جوان ها یاس‬ ‫و ناامیـدی ایجاد کنند‪ ،‬دشـمن همچنین پمپـاژ ناکارامدی‬ ‫داخـل کشـور را از کانال هـای مختلـف مطـرح می کنند و‬ ‫مهـم این اسـت کـه ناکارامدی را پـای اسلام و والیت و‬ ‫انقلاب می گذارنـد‪ ،‬اسلام بـه ذات خود عیب نـدارد و هر‬ ‫عیـب کـه هسـت از مسـلمانی ماسـت‪ ،‬باید توجه داشـت‬ ‫ناکارامـدی دسـتگاه های مختلف نباید پای اسلام و نظام‬ ‫و والیت گذاشـته شـود‪ .‬او اظهار کرد‪ :‬مشـارکت حداکثری‬ ‫بـا رای باال امضای قدرت و اقتدار نظام جمهوری اسلامی‬ ‫و والیت و امضای یاس برای اسـتکبار جهانی اسـت‪ ،‬برای‬ ‫این مهم اطالع رسـانی مسـتند به تـوده مردم‪ ،‬خویشـان و‬ ‫خانـواده و محلـه بایـد انجـام شـود‪ ،‬بسـیاری از این هـا که‬ ‫می خواهنـد رای ندهنـد دلیل عدم اطالع اسـت‪ .‬سـالک از‬ ‫دیگر مسـائل را حجم سـنگین و شدید مشکالت معیشتی‬ ‫و اقتصـادی مـردم دانسـت و اظهـار کـرد‪ :‬رئیس جمهـور‬ ‫بایـد بـه جد بـه مسـئله اقتصـاد بپـردازد‪ .‬نماینـد اصفهان‬ ‫در ادوار مجلـس شـورای اسلامی در ادامـه با بیـان این که‬ ‫حضـور پرشـور و شـعور ملـت کـه از انهـا انتظـار داریـم‪،‬‬ ‫گفـت‪ :‬اگاهی بخشـی بـه مـردم‪ ،‬بصیرت افزایـی‪ ،‬توجـه‬ ‫بـه فرمایشـات مقـام معظـم رهبـری در تبییـن انتخابات‬ ‫‪ 1400‬و فرمایشـات امـام راحـل همچنین روشـنگری باید‬ ‫مدنظـر ویژه همـه باشـد‪ .‬او بـر امید بخشـی و امید افرینی‬ ‫و افزایـش رضایت منـدی مـردم نسـبت بـه اصل نظـام و‬ ‫انقلاب و والیـت و حضـور در صحنه تاکید کـرد و گفت‪:‬‬ ‫بر کسـی پوشیده نیسـت که مسـائل و مشکالت مختلف‬ ‫بویـژه معیشـت و اقتصـاد مـردم را گرفتـار کرده اسـت اما‬ ‫دلیـل بر این نمی شـود که حضور پیدا نکنند چون دشـمن‬ ‫امیدوار می شـوند‪.‬‬ صفحه 2 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫شهر‬ ‫شهرداری به دنبال افزایش‬ ‫سرانه ورزشی و فرهنگی شهر‬ ‫به گفته شــهردار اصفهان مجموعه ورزشی باغ غدیر‬ ‫محیطی مناسب برای سالمت روح و جسم اقایان و بانوان‬ ‫است و تجهیزات و امکانات به کاررفته می تواند فضای شاد‬ ‫و محیطی مناسب را برای گذران اوقات فراغت شهروندان‬ ‫فراهم کند‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬قدرت ا‪ ...‬نوروزی در ائین بهره برداری‬ ‫از سالن بدن ســازی مجموعه ورزشی غدیر در دو بخش‬ ‫اقایان و بانوان اظهار کرد‪ :‬امکانات و تجهیزات بسیار خوبی‬ ‫در مجموعه باغ غدیر فراهم شده تا عالقه مندان به ورزش از‬ ‫ان استفاده کنند‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬این مجموعه محیطی‬ ‫بسیار مناسب برای ســامت روح و جسم اقایان و بانوان‬ ‫اســت و نوع معماری‪ ،‬طراحی و تجهیزات شامل باشگاه‪،‬‬ ‫ســالن بدن سازی و استخر برای اقایان و بانوان به کاررفته‬ ‫می تواند فضای شــاد و محیطی مناســب را برای گذران‬ ‫اوقات فراغت فراهم کند‪ .‬شهردار اصفهان اظهار امیدواری‬ ‫کرد‪ :‬شــرایط کرونایی مرتفع شده و با حاکم شدن شرایط‬ ‫عادی هرروز شــاهد حضور مردم برای شــنا و ورزش در‬ ‫این مجموعه ورزشی باشــیم‪ .‬نوروزی افزود‪ :‬هر یکشنبه‬ ‫پروژه های متنوعی در سطح مناطق به بهره برداری می رسد‬ ‫و هفته اینده نیز چندین پروژه مهم اماده بهره برداری است‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ :‬دیروز نیز در جمع معتمدان منطقه هشــت‬ ‫بودیم و قرار شــد مجموعه فرهنگی با نام تئاتر شــهر به‬ ‫هنرمندان اختصاص پیدا کند‪ .‬نوروزی اظهار کرد‪ :‬با اجرای‬ ‫این پروژه های متنوع درصدد افزایش ســرانه فرهنگی و‬ ‫ورزشــی در حد سرانه استاندارد هستیم تا نیاز مردم تامین‬ ‫شود‪.‬‬ ‫اعالم نهایی اسامی نامزدهای‬ ‫انتخابات شوراهای شهر و‬ ‫روستا در اصفهان‬ ‫اسامی نهایی نامزدهای انتخاباتی شوراهای اسالمی‬ ‫شــهر و روستای اصفهان از ســوی فرمانداری این شهر‬ ‫اعالم شد‪ .‬اســامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسالمی‬ ‫شــهر اصفهان در اجرای ماده ‪ ۵۴‬قانون انتخابات و ماده‬ ‫‪ ۵۶‬ایین نامه اجرایی اعالم شــد‪ .‬ششمین دوره انتخابات‬ ‫شوراهای اسالمی شهر و روستا در روز جمعه ‪ 28‬خردادماه‬ ‫جاری برگزار می شــود‪ .‬نظر به اینکه تعداد اعضای اصلی‬ ‫شورای اسالمی این شهر ‪ ۱۳‬نفر اسـت‪ ،‬رای دهندگان در‬ ‫روز اخذ رای فـقط اسامی تعداد حداکثر ‪ ۱۳‬نفـر را می توانند‬ ‫در برگ رای بنویســند‪ .‬هیات اجرایی شهرســتان مستقر‬ ‫در فرمانــداری اصفهان در اجرای ماده ‪ ۵۴‬قانون انتخابات‬ ‫شوراهای اسالمی کشــور از تاریخ انتشار این اگهی تا دو‬ ‫روز پس از اعالم نتیجه اخذ رای‪ ،‬اماده دریافت شــکایات‬ ‫انتخاباتی است و شکایاتی قابل رسیدگی خواهد بود که به‬ ‫استناد تبصره ‪ ۱‬ذیل ماده ‪ ۷۰‬ایین نامه اجرایی‪ ،‬مشخصات‬ ‫شاکی یا شاکیان شامل نام و نام خانوادگی‪ ،‬نام پدر‪ ،‬نشانی‬ ‫محل کار یا سکونت شاکی یا شاکیان را داشته باشد‪.‬‬ ‫تبدیل باغ وحش صفه اصفهان‬ ‫به نقاهتگاه حیوانات‬ ‫باغ وحش صفه با دستور شهردار اصفهان به نقاهتگاه و‬ ‫پناهگاه حیوانات تبدیل می شود‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬شهردار اصفهان در نامه ای به معاون‬ ‫خدمات شهری تبدیل باغ وحش صفه به نقاهتگاه را ابالغ‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫بر این اســاس این پناهگاه برای نگهداری از حیوانات‬ ‫بی ســرپناه گم شده و یا رها شده که در صورت بالتکلیف‬ ‫بودن وضعیت ادامه حیات ندارند و امکان نگهداری ان ها‬ ‫در پناهگاه موجود در شــهر اصفهان نیست (مانند برخی‬ ‫حیوانات وحشی و دیگرگونه ها که بعضا در مجموعه های‬ ‫قاچاق کشف و تحویل شــهرداری می شوند) تا زمان نیاز‬ ‫به این فضا فعال است‪ .‬در این ابالغیه خرید هرگونه جدید‬ ‫از حیوانــات برای باغ وحش ممنوع اســت و اقدامات الزم‬ ‫برای انتقال ســریع گونه های جانوری به سایر مکان های‬ ‫نگهداری که برای ادامه حیات و حفظ حقوق ان ها مناسب‬ ‫باید فراهم شود‪.‬‬ ‫تعیین تکلیف باغ وحش صفه اصفهان یکی از مطالبات‬ ‫دوستداران محیط زیست و دوستداران حیوانات بوده است‪.‬‬ ‫در نامه اصفهان امده اســت؛ « با توجه به اینکه همواره بر‬ ‫ان بوده ایم تا در این دوره مدیریت شهری بر مبنای صداقت‬ ‫و پوشانیدن جامه عمل به وعده های داده شده و پاسخگویی‬ ‫مطالبات شهروندان و شهرنشینان اصفهان عمل کنیم‪ ،‬به‬ ‫موجب این دســتور بر اســاس مطالبات مردمی و فعاالن‬ ‫حقوق حیوانات‪ ،‬تبدیل باغ وحش صفه اصفهان به نقاهتگاه‬ ‫و پناهگاه حیوانات اعالم و ابالغ می شود‪ .‬این پناهگاه برای‬ ‫نگهداری از حیوانات بی سرپناه گمشده و یا رها شده که در‬ ‫صورت بالتکلیف بودن وضعیت ادامه حیات ندارد و امکان‬ ‫نگهداری انها در پناهگاه موجود در شــهر نیســت (مانند‬ ‫حیوانات وحشی و دیگرگونه ها که بعضًا در مجموعه های‬ ‫قاچاق کشف و تحویل شهرداری می شود) تا زمان نیاز به‬ ‫این فضا فعال خواهد بود‪ .‬بر این اســاس الزم اســت این‬ ‫اقدامات در دستور کار قرار گیرد‪ :‬نخست منع خرید هرگونه‬ ‫جدید از حیوانات برای باغ وحش و دوم تالش و اقدام الزم‬ ‫برای انتقال ســریع گونه های جانوری به سایر مکان های‬ ‫نگهداری که برای ادامه حیات و حفظ حقوق انها مناسب‬ ‫باشد‪ ».‬باغ وحش صفه در پارک کوهستانی به همین نام در‬ ‫جنوب غرب کالنشهر اصفهان واقع شده است‪ .‬هم اکنون‬ ‫بیش از ‪ ۳۱۸‬حیوان از ‪ ۳۷‬گونه زیســتی در باغ وحش پنج‬ ‫هزار هکتاری صفه نگهداری می شوند و ساالنه شمار انها‬ ‫بــه دلیل زاداوری افزایش می یابد‪ ۹۰ ،‬درصد حیوانات این‬ ‫باغ وحش اهلی و ‪ ۱۰‬درصد وحشی هستند و در میان انها‬ ‫گونه های در معرض خطر انقراض نیز دیده می شود‪.‬‬ ‫شنبه | ‪ 22‬خرداد ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4092‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫استان‬ ‫امام جمعهموقتاصفهان‪:‬‬ ‫رئیس جمهور اینده با قدرت وارد عمل شود‬ ‫به گفته امام جمعــه موقت اصفهان رهبــری بر حضور‬ ‫حداکثری تاکید دارند و به این خاطر اســت که رئیس جمهور‬ ‫اینده با قدرت وارد عمل شود‪ ،‬بنابراین بدانید رای دادن الزم‬ ‫و واجب است‪.‬‬ ‫بــه گزارش فارس‪ ،‬حجت االســام میردامادی ظهر روز‬ ‫گذشته در خطبه های نماز جمعه اصفهان اظهار داشت‪ :‬بعضی‬ ‫از اشــکال تقوای الهی در قران امده است که ازجمله دعوت‬ ‫به قدرت نمایی و نشــان دادن هیبت است‪ .‬امام جمعه موقت‬ ‫اصفهــان افزود‪ :‬بعضی فقط روی رحمانیت خدا تکیه دارند و‬ ‫یک کفه ترازو را می گویند ام ا نسبت به دیگری بی تفاوت اند‪،‬‬ ‫دشمن را نوازش می کنند‪ ،‬این ها درهرحال با م ا دشمن اند و اگر‬ ‫ضعف نشان دهیم بر ما چیره خواهن د شد‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬باید‬ ‫در ما شجاعت ببینند‪ ،‬ملتی که خدا را دارد ابرقدرت است و از‬ ‫قدرت الهی بهره مند است‪ ،‬امیدوارم مسئوالن اینده بدانند در‬ ‫کنار رحمت به قدرت نمایی و ایجاد ترس در دشمن باید توجه‬ ‫شود‪ .‬میردامادی خاطرنشان کرد‪ :‬وقتی جسم انسان به کمال‬ ‫رسید مخلوق تازه ای وارد جســم می شود که ان روح است‪،‬‬ ‫اما کار اینجا تمام نمی شود‪ ،‬مرگ به معنای نابودی و نیستی‬ ‫نیست و ایات قران همه داللت بر این می کند که مرگ اغاز‬ ‫یک زندگی جدید است و در عالم برزخ این را برهان حقیقت‬ ‫می گویند‪ .‬امام جمعه موقت اصفهان افزود‪ :‬حرکت جریانی یعنی‬ ‫حرکت مستقیم‪ ،‬امروز اثبات شده که این زمین است که دور‬ ‫خورشید می گردد اما این طور نیست که خورشید حرکت نداشته‬ ‫باشــد‪ ،‬خورشید و کلیه منظوم ه شمسی در حال حرکت است‬ ‫و یکی از معجزات قران اســت که می گوید انجایی است که‬ ‫برایش قرار داده است‪ ،‬به هرحال عالم در حال تکامل و رسیدن‬ ‫به مقصد نهایی است که ان را هم قران واضح مشخص کرده‬ ‫است‪ .‬او همچنین بیان داشــت‪ :‬هرک ه در دنیا در حال کمال‬ ‫است در اخرت هم به کمال می رسد‪ ،‬هرکه در دنیا کور است‬ ‫در اخرت هم کور اســت‪ ،‬حرکت هم ه به سوی خدا و ابدیت‬ ‫است؛ همه مخلوق خدا هستیم و به سوی خدا می روم و یک‬ ‫حرکتی داریم که کمالش لقا پروردگار و ماندگار شدن و ابدیت‬ ‫اســت‪ .‬میردامادی یاداور شد‪ :‬امیدوارم هم ه با یقین باور کنیم‬ ‫زندگی این نیســت و این زندگی مقدم ه زندگی اصلی است‪،‬‬ ‫با قدرت مســوولیت را انجام می دهیم اما اسیر پست و مقام و‬ ‫دنیا نمی شــویم‪ ،‬اگر باور کنیم م ا مخلوق چه کسی هستیم و‬ ‫کتاب اسمانی ما سرنوشت ما را چه تعیین می کند‪ ،‬این ها را باور‬ ‫نمی کنیم‪ .‬امام جمعه موقت اصفهان ضمن عرض تبریک دهه‬ ‫کرامت در این خصوص بیان داشت‪ :‬کرامت معانی زیادی دارد‪،‬‬ ‫کرامت یعنی انسان بودن‪ ،‬ادم دروغ گو و حسود و کسی که فقط‬ ‫به فکر ثروت اندوزی است‪ ،‬کرامت انسانی را زیر پا می گذارد‪.‬‬ ‫او در خصوص انتخابات گفت‪ :‬باید به سه نکته توجه داشت‪،‬‬ ‫اول این که رای مردم مشروعیت دارد و اسالم تائید کرده است‪،‬‬ ‫دوم این که چه چیزهایی باید در رئیس جمهور باشد‪ ،‬سوم این که‬ ‫رای دادن به فتوای مقــام معظم رهبری الزم و ترک ان در‬ ‫شرایط فعلی گناه کبیره است‪ .‬میردامادی خاطرنشان کرد‪ :‬انچه‬ ‫اصل است سخن خداست و مشخص شده است اما در شرایط‬ ‫فعلی ان ارتباط مستقیم نیست‪ ،‬پیغمبر در غدیر عملی انجام‬ ‫دادند که امروز برای م ا الگو است؛ رای مردم تاییدکننده ولی‬ ‫و پیشوا نیست بلکه تعیین کننده ولی و پیشوا است‪ .‬امام جمعه‬ ‫موقــت اصفهان تصریح کرد‪ :‬امروز این که رهبری بر حداکثر‬ ‫شرکت تاکید دارند به این خاطر است که رئیس جمهور اینده با‬ ‫قدرت وارد عمل شود‪ ،‬می بینیم که شبکه های خارجی چگونه‬ ‫تبلیغ بر عدم شرکت می کنند بنابراین بدانید رای دادن الزم و‬ ‫واجب است و هرکس رای ندهد گناه کبیره کرده است‪ .‬او با‬ ‫اشاره به این که مشکالت و سختی هایی بر مردم است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این ها هیچ کدام مانع شــرکت در انتخابات و رهایی انقالب‬ ‫نمی شود‪ ،‬جواب خون صدها شهید و روز قیامت جواب خدا را‬ ‫چه می دهید‪ ،‬این ها هم ه مسوولیت است؛ باید رای بدهید ولی‬ ‫در رای دادن حواستان را جمع کنید‪.‬‬ ‫میردامــادی عنوان کرد‪ :‬گالیه هایی کــ ه از کاندیدا باید‬ ‫بکنیم‪ ،‬از صداوسیما کمال تشکر را دارم‪ ،‬برنامه ها دقیق است‬ ‫ولی وقتی مجری می گوید از فالن موضوع صحبت کنید چه‬ ‫دلیلی دارد دیگران را تضعیف کنید؛ کســی که ادعا می کند‬ ‫مدرک دکترا از فالن کشــور دارد بعد مشخص می شود که‬ ‫چنین مدرکی نــدارد به چه حقی دیگری را مرتکب می کند‬ ‫که مدرک تصدیق هم ندارد‪ .‬امام جمعه موقت اصفهان ادامه‬ ‫داد‪ :‬کسی که سال ها بر مســند قدرت بوده و مردم را از فقر‬ ‫نجات نــداده چگونه ادعا می کند که فقر را برطرف می کنم‪،‬‬ ‫این ها مســائلی است که باید گفته شود؛ ما مقلد مقام معظم‬ ‫رهبری هستیم و نکاتی را که ایشان بیان کرده اند باید با دقت‬ ‫بررسی کنیم‪ .‬او با بیان معیارهایی برای رئیس جمهور گفت‪:‬‬ ‫داری کفایت و مدیرت الزم باشد‪ ،‬سابقه کار کاندید را ببینید‪،‬‬ ‫در مسوولیت هایی که برای او تعیین شده خوب انجام وظیفه‬ ‫کرده اســت یا خیر‪ ،‬با ایمان و مردمی باشد‪ ،‬خدا و قیامت را‬ ‫باور کرده باشــد‪ ،‬این که لبریز از امید باشد و همیشه نگوید‬ ‫نمی شود و امیدوار به لطف خدا باشد‪ ،‬مملکت ایران فقیر نیست‬ ‫و با مدیریت صحیح یک فقیــر نباید در این مملکت بماند‪.‬‬ ‫میردامادی خاطرنشــان کرد‪ :‬معتقد به جوانان و مردم باشد و‬ ‫امیدوار به غرب نباشد‪ ،‬جوانانی که اختراع و اکتشاف می کنند‬ ‫ولی هیچ جا راه داده نمی شوند تا مجبور به رفتن شوند؛ معتقد‬ ‫به توانمندی های داخلی باشــد‪ ،‬بزرگترین ســرمایه جوانان‬ ‫هستند؛ همین کســانی که با سالح های ساخته شده خواب‬ ‫را از چشم دشمن گرفته اند‪ ،‬داری عملکرد جهادی و انقالبی‬ ‫باشد‪ .‬امام جمعه موقت اصفهان در پایان گفت‪ :‬عدالت خواه و‬ ‫ضدفســاد باشد و فاصله طبقاتی را از بین ببرد‪ ،‬دشمن دزد و‬ ‫فساد باشد و اگر برادر خودش هم مشکل دارد او را بازداشت‬ ‫کند‪.‬‬ ‫شوراهای اسالمی‪ ،‬پارلمان های محلی با اهداف ملی هستند‬ ‫نگرشحاکمبرشوراهایاسالمینیازمندبازاندیشی‬ ‫گروه اصفهان ‪ :‬شــوراهای اســامی شهر و روستا در‬ ‫قاموس مردم ســاالری دینی پارلمان های محلی در قامت‬ ‫مجلس ملی معنی شــده اند اما به واقع این نهادهای نوپا تا‬ ‫رسیدن به هدف کالن مدیریت یکپارچه و تاثیرگذاری در‬ ‫روند توسعه مناطق کشور راه درازی پیش رو دارند‪.‬‬ ‫ارزوی به تاخیر افتاده تشکیل شوراهای اسالمی هفتم‬ ‫اسفند ‪ ۱۳۷۷‬با برگزاری نخستین دوره انتخابات محقق شد‬ ‫و در این دوره ‪ ۲۰۰‬هزار منتخب مردم به شوراها راه یافتند‬ ‫تا فصلی دیگر از کتاب قطور مطالبات تاریخی ملت ایران در‬ ‫مسیر دستیابی به دمکراسی و تامین نظر مردم در اداره امور‬ ‫کشور گشوده شود‪ .‬تاکنون پنج دوره از شوراهای اسالمی در‬ ‫شهرها و روستاهای کشور در ‪ ۲۳‬سال گذشته تشکیل شده‬ ‫اســت و در ادامه این راه انتخابات ششمین دوره شوراهای‬ ‫اسالمی در ‪ ۱۱۱‬شهر و ‪ ۹۵۰‬روستای استان اصفهان برگزار‬ ‫می شود‪ .‬در استانه انتخابات شوراهایی اسالمی شهر و روستا‬ ‫میزگرد مجازی در خبرگزاری ایرنا مرکز اصفهان با موضوع‬ ‫ظرفیت و چالش های پارلمان محلی برگزار شد‪.‬‬ ‫محمدحسن قیصریان عضو هیات علمی دانشگاه ازاد‬ ‫اسالمی نجف اباد‪ ،‬علیرضا خبازیان کارشناس امور شوراهای‬ ‫استانداری اصفهان و رضا اسماعیلی جامعه شناس و عضو‬ ‫هیات علمی دانشگاه ازاد اصفهان در این میزگرد به طرح‬ ‫دیدگاه های خود در زمینه عملکرد و اینده شوراها پرداختند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬ضرورت شناخت ماموریت نهاد شوراهای‬ ‫اسالمی برای انتخاب دقیق‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه ازاد اسالمی نجف اباد گفت‪:‬‬ ‫شناخت ماموریت و وظایف شوراهای اسالمی برای مردم‬ ‫و نامزدهای انتخابات این نهاد الزم اســت‪ .‬محمدحســن‬ ‫قیصریان افزود‪ :‬برای مردم الزم اســت تا در زمان انتخاب‬ ‫افراد برای عضویت در شــوراهای اسالمی تناسب شغل و‬ ‫مســئولیت را در نظر بگیرند و برای کاندیداها از این حیث‬ ‫اهمیت دارد که بدانند در صورت انتخاب شدن‪ ،‬چه وظایفی‬ ‫را بر عهده خواهند داشت‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬داوطلبان عضویت‬ ‫در شوراهای اسالمی شهر و روستا باید بدانند که برای انجام‬ ‫درســت وظایف خود‪ ،‬قانون گذار چه اختیاراتی را برای انان‬ ‫پیش بینی کرده و حدود مسوولیتشان چقدر است‪ .‬این استاد‬ ‫مدیریت دانشگاه اضافه کرد‪ :‬دامنه ماموریت شوراها را قانون‬ ‫مشخص کرده است اما برخی بدون توجه به اختیارات شوراها‬ ‫وعده های دروغین می دهند‪ .‬به گفته او‪ ،‬اعضای شوراها هر‬ ‫وعده ای را نمی توانند عملی کنند بلکه بر اساس قانون باید‬ ‫پیش بروند‪ .‬او بر تخصص محوری در عضویت شوراها تاکید‬ ‫کرد و اظهار داشــت‪ :‬اعضای شــوراهای اسالمی به جای‬ ‫تخصص و توانایی به سمت گرایش قومی و حزبی رفته اند‬ ‫که این اقدامات به اصل و بنیاد نهاد شورا خسارت می زند‪.‬‬ ‫به اعتقاد قیصریان‪ ،‬همان طور که برای کاندیداتوری مجلس‬ ‫خبرگان رهبری ازمون و مصاحبه علمی پیش بینی شده است‬ ‫چنین ازمونی برای بررسی صالحیت و توانایی علمی افراد‬ ‫داوطلب فعالیت در شوراها نیز کارامد و کارساز خواهد بود‪ .‬او‬ ‫اظهار داشت‪ :‬این اقدام برای دوره های بعدی می تواند تغییر‬ ‫جدی از حیث شایستگی‪ ،‬برای نامزدی این مسئولیت مهم‬ ‫را در پی داشته باشد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬پارلمان های محلی در حد مجالس ملی‬ ‫قیصریان با اشــاره به نقش شوراهای اسالمی شهر و‬ ‫روستا به عنوان پارلمان های محلی‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬کمک به‬ ‫نمایندگان مجلس شورای اسالمی در قانون گذاری ازجمله‬ ‫نقش های این نهاد مهم اســت چرا که نمایندگان در خانه‬ ‫ملت کمتر با مردم ارتباط دارند و اعضای شوراهای اسالمی‬ ‫قادر به شناسایی نیازهای مردم و انعکاس ان به خانه ملت در‬ ‫قالب طرح یا الیحه خواهند بود‪ .‬به گفته این استاد دانشگاه‪،‬‬ ‫تحقق این امر از ‪ ۲‬مسیر مقدور است یکی ارتباط تنگاتنگ‬ ‫اعضای شــوراها با نمایندگان مجلس و تشکیل جلسات‬ ‫شوراها با حضور نمایندگان مردم در مجلس شورای اسالمی‬ ‫و تدوین طرح هایی برای طرح در صحن مجلس شــورای‬ ‫اسالمی و مسیر دوم که شاید مهم تر و اساسی تر نیز باشد‪،‬‬ ‫طرح موضوعات مهم و اساسی در شورای شهرستان‪ ،‬استان‬ ‫و سپس شورای عالی استان ها و در نهایت پیشنهاد لوایحی‬ ‫کارشناسی شده از سوی دولت به مجلس شورای اسالمی‬ ‫اســت‪ .‬قیصریان به موضوع شــفافیت عملکرد شوراهای‬ ‫اسالمی در طول دوران تصدی مسئولیت اشاره کرد و افزود‪:‬‬ ‫این نهاد مثل مجلس شورای اسالمی باید فعالیتش شفاف و‬ ‫تمامی اقدامات و تصمیمات ان به اطالع مردم برسد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬ســیر تکاملی مســتمر قوانین مرتبط با‬ ‫شوراهای اسالمی شهر و روستا‬ ‫کارشناس امور شوراهای اسالمی استانداری اصفهان در‬ ‫ادامه این میزگرد با اشاره به تاریخ تشکیل پارلمان محلی در‬ ‫ایران گفت‪ :‬قانون مرتبط با شــکل گیری این نهاد در سال‬ ‫‪ ۷۵‬با عنوان قانون تشکیالت‪ ،‬وظایف و انتخابات شوراهای‬ ‫اسالمی کشور و نحوه انتخاب شهرداران تصویب شد و از‬ ‫سال ‪ ۷۷‬شاهد استقرار اولین دوره شوراهای اسالمی شهر و‬ ‫روستا در کشور بودیم‪.‬‬ ‫علیرضا خبازیان با اشــاره به فعالیت ‪ ۲۳‬ساله این نهاد‬ ‫افزود‪ :‬شوراهای اسالمی در این دوران نقش و جایگاه مهمی‬ ‫در توســعه و ابادانی شهر و روستاها داشتند اما با چالش و‬ ‫مشکالتی نیز روبرو بودند‪ .‬او تغییرات پی درپی قوانین مرتبط‬ ‫بــا این نهاد را یک چالش و یک فرصت بیان کرد و گفت‪:‬‬ ‫این اقدامات در برخی از مواقع سودمند و در برخی از اوقات‬ ‫به دلیل وجود تعارضات‪ ،‬مشکالت و اسیب هایی را به همراه‬ ‫داشته اســت‪ .‬کارشناس امور شوراهای اسالمی استانداری‬ ‫اصفهان ادامه داد‪ :‬مسیر اصالح قوانین در ‪ ۲۳‬سال گذشته‬ ‫با ازمون وخطاهای نسبی همراه بود ولی با کاهش ابهامات‬ ‫به دســتاوردهای قابل قبولی رسیده ایم‪ .‬به گفته او‪ ،‬اصالح‬ ‫قوانین برای دســت یابی به مدیریت یکپارچه شــهری و‬ ‫روستایی همواره مورد انتظار نظریه پردازان این عرصه است و‬ ‫این موضوع در بسیاری از کشورها اتفاق افتاده و مدل خوبی‬ ‫را از نوعی مدیریت مردمی با نقطه تمرکز قدرت در سطوح‬ ‫نزدیک به عامه مردم جامعه ارائه داده است‪ .‬خبازیان با بیان‬ ‫اینکه شوراهای اسالمی در مدیریت هر منطقه نقش بسزایی‬ ‫دارند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬این نهادهای مشورتی قدرت و توانایی‬ ‫الزم را دارند تا با همکاری شــهرداری و دهیاری ها بخشی‬ ‫از نیازهای کشــور را رفع و در مدیریت کالن و حاکمیتی‬ ‫قسمتی از حجم کار و مدیریت میانی را به دوش بکشد‪ .‬به‬ ‫اعتقاد او‪ ،‬اعضای شوراهای اسالمی شهر و روستا پیشران و‬ ‫فاکتورهای اصلی در پارلمان محلی به شمار می روند و باید‬ ‫علم و دانش و توانایی الزم را برای چنین امری داشته باشند‬ ‫تا اینکه در مسیر فعالیت کمترین چالش ها را تجربه کنیم‪.‬‬ ‫او یاداور شــد‪ :‬شواهد نشان داد برخی از اعضای شوراهای‬ ‫اسالمی با توجه به سابقه عضویت چندین دوره ای در شوراها‪،‬‬ ‫به دلیل برخی از نااگاهی ها و نداشتن مطالعه مستمر قوانین‪،‬‬ ‫هنوز برای این مسئولیت توانمند نشده اند و همین موضوع بر‬ ‫عملکرد انان اثر می گذارد‪ .‬او با بیان اینکه بخش عمده ای از‬ ‫ت اعضای شوراهای اسالمی شهر و روستا نظارتی و‬ ‫فعالی ‬ ‫نیازسنجی و ارائه طرح و تصویب لوایح است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫این ماموریت مهم در معدود اعضای شوراها کمتر موردتوجه‬ ‫قرارگرفته و با دخالت در امور اجرایی شــهرداری چالشی‬ ‫جدی را برای مجموعه به وجود اورده است‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬نقش تخصص و دانش فنی اعضای شورا های‬ ‫اسالمی‬ ‫خبازیان معتقد است بررسی صالحیت فنی و تخصصی‬ ‫کاندیداهای شوراهای اسالمی شهر و روستا برای ورود به‬ ‫این عرصه‪ ،‬همانند بررسی صالحیت عمومی کاندیداها مهم‬ ‫است چرا که همین مسائل بر تصمیم گیری‪ ،‬وقوع تخلف‬ ‫و ایراد خسارت به منافع عمومی تاثیرگذار است‪ .‬او با بیان‬ ‫اینکه پیش بینی هایی در نسخه های اصالحی قانون شوراها‬ ‫برای برگزاری ازمون تخصصی از نامزدهای انتخاباتی در‬ ‫دوره های بعدی صورت گرفته است‪ ،‬یاداور شد‪ :‬این اقدام‬ ‫در بررسی صالحیت فنی و تخصصی اثر خواهد گذاشت‪ .‬او‬ ‫اضافه کرد‪ :‬فراگیری مفاهیم مربوط به تصدی عضویت در‬ ‫شوراهای اسالمی شهر و روستا از کوچکترین موضوعات تا‬ ‫پیچیده ترین ان که مباحث مربوط به بودجه نویسی‪ ،‬تنظیم‬ ‫دفترچه عوارض و بهای خدمات و همچنین امور قراردادها‬ ‫و ســایر امور در شهرداری هاست‪ ،‬کار پیچیده ای نیست و‬ ‫امکان فراگیری ان وجود دارد‪ .‬این کارشــناس در مسائل‬ ‫پارلمان محلی‪ ،‬جنسیت اعضا و تحصیالت دانشگاهی را‬ ‫مهم بیان کرد و گفت‪ :‬از میان ‪ ۱۱۰‬شهر و ‪ ۹۵۰‬روستای‬ ‫دارای شورای اسالمی اســتان اصفهان حدود ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫اعضای ان را زنان تشــکیل می دهد و تحصیالت درصد‬ ‫قابل توجهی از این افراد‪ ،‬کمتر با مســوولیت های مرتبط‬ ‫با مدیریت شهری و روستایی ارتباط دارد‪ .‬کارشناس امور‬ ‫شوراهای اسالمی استانداری اصفهان وجود افراد متخصص‬ ‫و دارای تحصیــات مرتبط برای عضویت در این نهاد را‬ ‫مهم بیان کرد و اظهار داشت‪ :‬این موضوع به عنوان یکی‬ ‫از عوامل مهم در کاهش بسیاری از مشکالت و معضالت‬ ‫اصفهان‬ ‫موجود‪ ،‬کارســاز خواهد بودونبود ایــن فاکتور در اعضای‬ ‫شوراها مشکالتی را به وجود می اورد که زیبنده جامعه و یا‬ ‫یک شهر و روستا نیست‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬نبود نظارت مستمر بر عملکرد شوراها‬ ‫خبازیان با اشــاره به اینکه تخلفات اعضای شوراهای‬ ‫اسالمی بیشــتر در حوزه دخالت در امور غیر مرتبط است‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬وزارت کشور بیشترین سهم نظارتی بر عملکرد‬ ‫پارلمان شهری را دارد که حجم باالی کار و کمبود نیروی‬ ‫انسانی ازجمله موانع پیش رو برای انجام این وظیفه است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬وجود نهادی متخصص و مستقل که متولی‬ ‫این امر باشد قادر خواهد بود تا بسیاری از مشکالت را رفع‬ ‫کند و مانع از وقوع اختالفات بزرگ و یا اقدامات مجرمانه‬ ‫بشود‪ .‬کارشناس امور شوراهای اسالمی استانداری اصفهان‬ ‫با بیان اینکه برخی از کارمندان شهرداری ها عضو شورای‬ ‫اسالمی هستند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نبود ممنوعیت در این موضوع‬ ‫باعث برخی از سوء مدیریت ها و یا بروز بعضی از تعارض ها‬ ‫شده است‪ .‬به گفته خبازیان دوگانگی نقش های متعارض‬ ‫دران واحد برای یک شخص یا یک عضو شورا خواه یا ناخواه‬ ‫اثر مطلوبی ندارد؛ ایفای نقش کارکنان شهرداری به عنوان‬ ‫یک نیروی تحت امر شهردار در ساعات اداری و نقش عضو‬ ‫شورا در ساعات غیر اداری به عنوان نهاد نظارتی بر عملکرد‬ ‫شهردار اسیب افرین است که پرونده های وارده به هیات‬ ‫حل اختالف استان گویای بروز این معضل است‪ .‬به اعتقاد‬ ‫او‪ ،‬اصالح مواد مرتبط با این مســائل که اهم ان ماده ‪۳۲‬‬ ‫قانون شوراهاست از خواسته های قریب به اتفاق کارشناسان‬ ‫مرتبط در استانداری های سراسر کشور است که به صورت‬ ‫مکرر و موکد به دفاتر متناظر وزارت کشور منعکس می شود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬لزوم تغییر نگرش حزبــی به نگاه مدنی و‬ ‫اجتماعی به شوراهای شهر‬ ‫عضو هیات علمی دانشــگاه ازاد خوراسگان اصفهان‬ ‫در ادامه این میزگرد با اشــاره به اینکه نوع نگرش حاکم بر‬ ‫شوراهای اسالمی نیازمند اصالح و بازاندیشی است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ســنگ بنای این نهاد در قانون اساسی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران بر پایه بنیادهای اجتماعی و مدنی بود اما جریان های‬ ‫سیاسی فعال در جامعه از بدو تشکیل شوراها با غلبه وجه‬ ‫سیاسی بر اضالع جایگاه مدنی و اجتماعی پارلمان محلی اثر‬ ‫گذاشته و تا حدودی شوراها را از ریل صحیح خارج کرده اند‪.‬‬ ‫رضا اسماعیلی با بررسی قدمت ‪ ۲۲‬ساله شوراهای اسالمی‬ ‫شهر و روستاها گفت‪ :‬باوجوداین سابقه‪ ،‬فعالیت و کارهای‬ ‫زیادی در عرصه های عمرانی و ترافیکی‪ ،‬خدماتی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و اقتصاد شهری در شهر صورت گرفت اما باید انتظارات از‬ ‫این نهاد نوپا واقعی باشــد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬تجربه نهاد شورای‬ ‫شهر برای اعمال مدیریت شهری طوالنی نیست بر همین‬ ‫مبنا باید دیدگاه واقع گرایانه را پیشه کرد و از این نهاد نوپا‬ ‫با همه کاستی ها حمایت کرد و به مانند نهالی تازه روییده‬ ‫مراقب ان بود و در اعتالیش کوشید‪ .‬اسماعیلی با بیان اینکه‬ ‫جمهوری اسالمی ایران به دنبال توسعه دموکراسی و مردم‬ ‫ساالری دینی در جامعه اســت‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬تشکیل‬ ‫شوراهای اسالمی شهر و روستا نیز بر پایه توسعه مشارکت‬ ‫مردم در اداره امور است تا کار مدیریت شهر و روستا در گام‬ ‫اخر به مردم واگذار شود‪ .‬او با بررسی چالش ها و مشکالتی‬ ‫که این نهاد مدنی داشته‪ ،‬گفت‪ :‬مباحث سیاسی بر نگرش‬ ‫و جایگاه مدنی شوراهای اسالمی تاثیر گذاشته و فرصتی‬ ‫برای جابه جایی قدرت در عرصه مدیریت شهری را به وجود‬ ‫اورده است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫کشف ‪ ۱۲۷‬کیلوگرم مواد‬ ‫مخدر در نایین‬ ‫فرمانـده انتظامـی شهرسـتان کویری نایین در شـرق‬ ‫اسـتان اصفهـان از کشـف ‪ ۱۲۷‬کیلوگـرم حشـیش و‬ ‫تریـاک در ایـن منطقـه خبـر داد‪.‬‬ ‫سـرگرد هـادی کیـان مهر بـه ایرنـا گفـت‪ :‬ماموران‬ ‫انتظامی مسـتقر در ایسـتگاه شهید شـرافت دیشب حین‬ ‫کنتـرل خودروهـای عبـوری به چهار دسـتگاه خـودروی‬ ‫سـواری عبـوری مشـکوک شـدند و ان هـا را متوقـف‬ ‫کردنـد‪ .‬او افـزود‪ :‬در بازرسـی یکـی از خودروهـا ‪۱۱۳‬‬ ‫کیلوگـرم حشـیش و ‪ ۱۴‬کیلوگـرم تریـاک کشـف شـد‪.‬‬ ‫ایـن مقـام انتظامـی بیـان داشـت‪ :‬تمامی چهار دسـتگاه‬ ‫خـودرو که به عنـوان راه پاکن و حامـل مواد مخدر عمل‬ ‫می کردنـد توقیـف شـدند‪ .‬او افـزود‪ :‬در ایـن ارتبـاط پنج‬ ‫نفـر دسـتگیر شـدند‪ .‬فرمانـده انتظامی شهرسـتان نایین‬ ‫همچنیـن از کشـف همزمـان ‪ ۲‬محمولـه کاالی قاچاق‬ ‫در ایسـتگاه بازرسـی شـهید شـرافت به ارزش ‪ ۵‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۱۰۰‬میلیـون ریـال خبر داد‪ .‬سـرگرد کیـان مهر گفت‪:‬‬ ‫مامـوران انتظامی حیـن کنترل خودروهای عبـوری به ‪۲‬‬ ‫کامیون ولوو که همزمان وارد ایسـتگاه شـدند مشـکوک‬ ‫شـدند و انهـا را متوقـف کردنـد‪ .‬او افـزود‪ :‬در بازرسـی از‬ ‫ایـن ‪ ۲‬خـودرو ‪ ۳‬یخچـال‪ ۶ ،‬کولـرگازی‪ ۲ ،‬تلویزیـون‪،‬‬ ‫‪ ۱۰‬لپ تـاپ‪ ۹ ،‬کارتـن انبـه‪ ،‬یـک ماشـین ظرف شـویی‪،‬‬ ‫‪ ۴‬حلقه السـتیک سـواری و ‪ ۲۱‬طاقه پارچه فاقد مدارک‬ ‫قانونی و گمرکی و ‪ ۹۰۰‬لیتر سـوخت قاچاق کشـف شـد‪.‬‬ ‫فرمانـده انتظامـی ناییـن گفـت‪ :‬ارزش کاالهای کشـف‬ ‫شده توسط کارشناسـان مربوطه ‪ ۵‬میلیارد و ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫ریـال اعالم شـده اسـت‪ .‬ایسـتگاه شـهید شـرافت در‬ ‫کیلومتر ‪ ۱۵‬جاده نایین به اردکان واقع اسـت‪ .‬شهرسـتان‬ ‫ناییـن در ‪ ۱۴۰‬کیلومتـری شـرق اصفهان قـرار دارد‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۲۰‬درصدی برداشت‬ ‫گل محمدی در فریدون شهر‬ ‫بـه گفتـه مدیـر جهـاد کشـاورزی فریدون شـهر از‬ ‫سـطح ‪ ۸۰‬هکتـاری مـزارع زیر کشـت گل محمـدی در‬ ‫ل داریم‬ ‫ایـن شهرسـتان پیش بینی برداشـت ‪ ۱۵۰‬تـن گ ‬ ‫کـه ‪ ۲۰‬درصـد نسـبت به سـال گذشـته افزایـش دارد‪.‬‬ ‫علیرضـا اصالنـی بـه ایمنـا گفـت‪ :‬کار برداشـت گل‬ ‫محمـدی در ایـن شهرسـتان از اواخـر اردیبهشـت ماه‬ ‫اغـاز و تـا تابسـتان ادامـه دارد کـه در ایـن مـدت ‪۳۲۰‬‬ ‫نفـر مشـغول کار می شـوند‪ .‬او افـزود‪ :‬بـه دلیل سردسـیر‬ ‫بـودن منطقـه فریدون شـهر و خنکـی هـوا کار برداشـت‬ ‫گل در ایـن شهرسـتان نسـبت بـه سـایر شـهرهای‬ ‫اسـتان بـا تاخیـر یک مـاه انجـام می شـود‪ .‬مدیـر جهاد‬ ‫کشـاورزی فریدون شـهر بـا بیـان این کـه در ایـن‬ ‫شهرسـتان ‪ ۴۰‬کشـاورز به پرورش گل محمدی مشغول‬ ‫هسـتند‪ ،‬افزود‪ :‬سـال گذشـته ‪ ۱۲۰‬تن گل از سـطح ‪۸۰‬‬ ‫هکتـاری مـزارع زیـر کشـت برداشـت شـد کـه امسـال‬ ‫پیش بینـی برداشـت ‪ ۱۵۰‬تـن گل داریـم کـه ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫نسـبت بـه سـال گذشـته افزایـش دارد‪ .‬اصالنـی گفت‪:‬‬ ‫شـش سـال اسـت کـه در ایـن شهرسـتان کشـاورزان‬ ‫بـه کاشـت ایـن محصـول روی اورده انـد و نبـود کارگـر‬ ‫و دسـتگاه های مکانیـزه در کار برداشـت اساسـی ترین‬ ‫مشـکل پرورش دهندگان گل اسـت‪ .‬او افزود‪ :‬سـه کارگاه‬ ‫اسـتحصال گالب و عرقی جـات گل محمدی به صورت‬ ‫سـنتی و صنعتـی وجـود دارد که پـس از تامیـن خوراک‬ ‫ایـن کارگاه هـا مابقـی گل هـای تولیـدی به صـورت تازه‬ ‫و خشـک کـرده بـه خـارج از شهرسـتان صادر می شـود‪.‬‬ ‫مدیـر جهاد کشـاورزی فریدون شـهر تصریح کـرد‪ :‬برای‬ ‫کشـاورزان این شهرسـتان متوسـط درامـد در هر هکتار‬ ‫گل محمـدی ‪ ۶۵‬میلیـون تومـان اسـت‪.‬‬ ‫رتبه ‪ ۱۹‬دانشگاه کاشان‬ ‫در کشور‬ ‫ایرنـا‪ :‬معـاون پژوهشـی و ارتباطـات علمـی دانشـگاه‬ ‫کاشـان از صعـود ‪ ۱۲‬پله ای این دانشـگاه بـر پایه اخرین‬ ‫رتبه بنـدی بین المللـی الیدن ‪ ۲۰۲۱‬خبـر داد و گفت‪ :‬این‬ ‫دانشـگاه رتبه های ‪ ۷۸۰‬جهانی‪ ۱۹ ،‬در بین دانشـگاه های‬ ‫کشـور و هشـت در میـان دانشـگاه های جامـع وزارت‬ ‫علـوم‪ ،‬تحقیقـات و فناوری را کسـب کرد‪.‬‬ ‫مجیـد منعـم زاده بـا بیـان اینکـه در رتبه بندی سـال‬ ‫جـاری الیـدن‪ ۳۶ ،‬دانشـگاه از ایـران در جمـع هـزار و‬ ‫‪ ۲۲۵‬دانشـگاه برتـر جهـان قـرار گرفتنـد‪ ،‬خاطرنشـان‬ ‫کـرد‪ :‬دانشـگاه کاشـان در شـاخص اسـتنادهای دریافتی‬ ‫بـه ازای هر پژوهـش (کیفیت پژوهـش)‪ ،‬در جایگاه ‪۳۵۸‬‬ ‫جهان و رتبه نخسـت در بین دانشـگاه های جامع کشـور‬ ‫قـرار گرفـت‪ .‬او بـا بیان اینکـه الیدن یکـی از نظام های‬ ‫معتبر ارزیابی دانشـگاهی است که هرسـاله دانشگاه های‬ ‫برتـر دنیـا را بـر پایـه شـاخص های معتبـر علم سـنجی‬ ‫مـورد ارزیابـی و رتبه بنـدی قـرار می دهد‪ ،‬اظهار داشـت‪:‬‬ ‫دانشـگاه های دنیا در سال ‪ ،۲۰۲۱‬در ‪ ۲۰‬شاخص در قالب‬ ‫چهـار معیـار کلـی مرجعیـت علمـی‪ ،‬دیپلماسـی علمی‪،‬‬ ‫دسترسـی ازاد بـه انتشـارات و تنـوع جنسـیتی در الیدن‬ ‫مـورد رتبه بنـدی قـرار گرفتنـد‪ .‬معاون دانشـگاه کاشـان‬ ‫گفـت‪ :‬نظـام رتبه بندی الیـدن برخالف سـایر نظام های‬ ‫رتبه بنـدی موجـود در سـطح دنیـا‪ ،‬بـرای دانشـگاه های‬ ‫حاضـر در نظـام خـود رتبـه ای واحـد محاسـبه نمی کند‪،‬‬ ‫بلکـه دانشـگاه ها در تمامـی معیارهـا و شـاخص های‬ ‫موجـود مـورد رتبه بندی قـرار می گیرند‪ .‬منعـم زاده افزود‪:‬‬ ‫ازایـن رو‪ ،‬یکـی از ویژگی هـای رتبه بنـدی الیـدن ایـن‬ ‫اسـت که الیـدن بـه دانشـگاه های حاضـر در رتبه بندی‬ ‫خـود‪ ،‬رتبـه کل کـه برگرفتـه از تاثیـر همـه شـاخص ها‬ ‫و وزن هـای مرتبـط بـا انهـا اسـت‪ ،‬اختصـاص نمی دهد‬ ‫بلکـه بـرای تمامی دانشـگاه ها در این شـاخص ها نمره و‬ ‫رتبه هـا را جداگانـه محاسـبه و منتشـر می کنـد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫جامعه‬ ‫گزارش ‪2‬‬ ‫استفاده ابزاری از واکسن کرونا‬ ‫برای توسعه نفوذ سیاسی‬ ‫کشورها‬ ‫بــه اعتقــاد دبیــر کمیته کشــوری اخــاق در‬ ‫پژوهش های علوم پزشکی واکسن کرونا به ابزار توسعه‬ ‫نفوذ سیاســی کشورها در جهان تبدل شده است و در‬ ‫بسیاری از موارد تولیدکنندگان واکسن به تعهدات خود‬ ‫نسبت به سایر کشورها عمل نکرده اند‪.‬‬ ‫به گزارش وبدا‪ ،‬احسان شمسی کوشکی در وبینار‬ ‫مشترک گروه اخالق و اموزش پزشکی فرهنگستان‬ ‫علوم پزشــکی چالش های اخالقی موجود در مســیر‬ ‫تحقیقات واکســن کرونا در کشــور را زیرســاخت‬ ‫رگوالتوری ناکافــی‪ ،‬کمبود نهادهای واســط انجام‬ ‫تحقیقات بزرگ مانند ســی ار او ها‪ ،‬موضوع استقالل‬ ‫محققان‪ ،‬نحوه همکاری نهادهای علمی و دانشگاهی‬ ‫با شــرکت های تولیدکننده یا جایگاه شــرکت های‬ ‫دانش بنیان نوپا‪ ،‬چالش های انجام مراحل پیش بالینی‪،‬‬ ‫اطمینان از رضایــت اگاهانه‪ ،‬ادامــه کارازمایی های‬ ‫بالینی روی شرکت کنندگانی که طبق سند کشوری‬ ‫واکسیناسیون نوبتشان فرارسیده است‪ ،‬عدم پایبندی‬ ‫برخی مجریان به مصوبات کمیته ملی اخالق پیرامون‬ ‫ممنوعیت مصاحبه مجریان علمی پروژه ها خواند‪ .‬دبیر‬ ‫کمیته کشوری اخالق در پژوهش های علوم پزشکی‬ ‫همچنین به موانعی که در خرید و واردات واکسن کرونا‬ ‫در کشــور مطرح بود نیز اشــاره کرد و گفت‪ :‬ریسک‬ ‫پیش خرید واکســن‪ ،‬انتخاب واکسن از سبد کواکس‪،‬‬ ‫تائید سازمان جهانی بهداشت‪ ،‬دریافت دوز دوم از کشور‬ ‫سازنده واکسن‪ ،‬ثبت واکسن و دریافت دوزهای هدیه‪،‬‬ ‫فاصله زمانی دریافت دوز دوم و واردات واکسن توسط‬ ‫شرکت های خصوصی همگی دربردارنده چالش هایی‬ ‫بودند کــه به لحــاظ اخالقی قابل بحث و بررســی‬ ‫خواهند بــود‪ .‬او در ادامه تدوین راهنمای اولویت بندی‬ ‫توزیع واکســن در کشور را یک اتفاق تاریخی و بسیار‬ ‫کمک کننده خواند و افزود‪ :‬در موارد معدودی تخطی از‬ ‫ســند پیش امد اما در مجموع تابعیت از سند در کشور‬ ‫بســیار باال بود و همه مسئوالن کشور بارها به تبعیت‬ ‫از ان تاکیــد کردند‪ .‬باقر الریجانی‪ ،‬نایب رئیس کمیته‬ ‫ملی اخالق پزشــکی نیز در این جلسه عدالت را یکی‬ ‫از اصول چهارگانه اخالق پزشکی خواند و افزود‪ :‬تاکید‬ ‫عدالت در سالمت بر لزوم بهره مندی هر فرد از فرصت‬ ‫مناســب برای دستیابی به ســامت کامل بالقوه اش‬ ‫اســت‪ .‬او گفت‪ :‬ایران در چهار دهــه پس از انقالب‬ ‫اسالمی‪ ،‬موفقیت های چشمگیری را در زمینه ارتقای‬ ‫سالمت‪ ،‬افزایش امید به زندگی‪ ،‬بهبود کیفیت زندگی‪،‬‬ ‫ارتقای زیرساخت ها و خدمات از جمله در حوزه سالمت‬ ‫به ویژه در مناطق محروم و کم برخوردار به دست اورده‬ ‫است اما هنوز با چشــم انداز ایدئال مورد انتظار فاصله‬ ‫زیادی داریم‪ .‬رئیس گروه اموزش پزشکی فرهنگستان‬ ‫علوم پزشــکی با تاکید بر تاثیر عوامل اجتماعی موثر‬ ‫بر ســامت انتخاب شیوه های مختلف تامین منابع و‬ ‫بازپرداخت هزینه ها‪ ،‬پوشــش بیمه ای جامعه را یک‬ ‫چالش مهم در بســیاری از کشورها خواند‪ .‬او تصریح‬ ‫کرد‪ :‬سهم سالمت از بودجه کشور در کشور طی روندی‬ ‫کاهشی از ‪ ۲.۵۱‬درصد در سال ‪( ۱۳۹۲‬یک سال پیش‬ ‫از شــروع طرح تحول سالمت) به ‪ ۲.۴‬درصد در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬رســیده است و مقایسه ده ســاله این تغییرات‬ ‫برحســب منطقه جغرافیایی خانوارها‪ ،‬نشان می دهد‬ ‫که خانوارهای روســتایی بیشتر از خانوارهای شهری‬ ‫با هزینه های کمرشکن ســامت مواجهه داشته اند‪.‬‬ ‫نایب رئیس کمیته ملی اخالق پزشکی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫دسترسی به تخت بیمارستان‪ ،‬از مصادیق دسترسی به‬ ‫خدمات سالمت است و در این خصوص تفاوت ها در‬ ‫ســرانه تخت بیمارستانی نشان از تفاوت در دسترسی‬ ‫به خدمات سالمت در سطح کشور دارد‪ ،‬به شکلی که‬ ‫مقایسه توزیع تخت های بیمارســتانی در استان های‬ ‫مختلف در سال ‪ ۱۳۹۶‬نشان می دهد سرانه تخت فعال‬ ‫به جمعیت در اســتان یزد بیش ترین و در استان‪‎‬های‬ ‫سیســتان و بلوچستان و البرز کمترین میزان را داشته‬ ‫اســت‪ .‬الریجانی ادامه داد‪ :‬به طورکلی روند شاخص‬ ‫کلیــدی امید به زندگی در بدو تولد در کشــور در ‪۱۳‬‬ ‫سال گذشته در هر دو جنس صعودی است اما دو دوره‬ ‫تنزل (به خصوص در خانم ها) در ســال های ‪ ۱۳۸۸‬و‬ ‫‪ ۱۳۹۵‬در شــاخص امید زندگی قابل رویت اســت که‬ ‫کاهش این شاخص در سال ‪ ۱۳۸۸‬تا حدی بوده که بر‬ ‫روی برایند کلی امید به زندگی کشور نیز اثر کاهنده ای‬ ‫به جای گذاشــته اســت‪ .‬او درباره میزان مرگ ومیر‬ ‫ناشــی از حوادث و سوانح در استان های کشور گفت‪:‬‬ ‫کشــور ما در منطقه و در جهان جایگاه مناســبی در‬ ‫این خصوص نــدارد‪ .‬الریجانــی همچنین تفاوت ‪۶‬‬ ‫برابری بین برخی اســتان های کشور در زمینه میزان‬ ‫مرگ به علت بیماری های واگیــر‪ ،‬مادران‪ ،‬نوزادان و‬ ‫تغذیــه ای و تفاوت دو برابری در میزان مرگ به علت‬ ‫بیماری های غیرواگیر در استان های کشور را قابل تامل‬ ‫خواند‪ .‬رئیس شــبکه تحقیقاتی عوامل اجتماعی موثر‬ ‫بر ســامت با اشاره به روند زمانی میزان بروز و مرگ‬ ‫به علت ســرطان ها در استان های کشور گفت‪ :‬اگرچه‬ ‫کشور از لحاظ شــاخص مرگ به علت سرطان ها به‬ ‫همگرایی رسیده است اما از لحاظ شاخص میزان بروز‬ ‫سرطان ها؛ اســتان ها به همگرایی نرسیده اند و تفاوت‬ ‫سه برابری بین کمترین و بیشترین استان کشور وجود‬ ‫دارد‪ .‬علیرضــا اولیایی منــش‪ ،‬رئیس مرکز تحقیقات‬ ‫عدالت در سالمت دانشگاه علوم پزشکی تهران‪ ،‬نیز در‬ ‫این جلسه گفت‪ :‬هرگاه تفاوت در پیامدهای سالمت‬ ‫ناشی از عدم توازن قابل جبران در توزیع امکانات و در‬ ‫دسترسی گروه های مختلف اجتماعی و جوامع مختلف‬ ‫بــه امکانات باشــد‪ ،‬بی عدالتی در ســامت رخ داده‬ ‫است‪.‬‬ ‫شنبه | ‪ 22‬خرداد ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4092‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫دولت ها نمی توانند بی توجه از کنار مطالبات زنان عبور کنند‬ ‫انتخابات و وعده نخ نمای وزیر زن‬ ‫عضو هیات مدیره انجمن ایرانی مطالعات زنان‪ ،‬با اشاره‬ ‫به مطالبات جامعه زنان از دولت سیزدهم‪ ،‬گفت‪ :‬انتصاب وزیر‬ ‫زن از جمله مطالبات زنان اســت که در دولت های پیشین‬ ‫تنها در مقطعی کوتاه شاهد این اتفاق بودیم‪ .‬برخالف اینکه‬ ‫شاهد اشــاره به حضور زنان در سطح مدیریت وزارتخانه ها‬ ‫در برنامه های تبلیغاتی کاندیداها هســتیم اما این مسئله با‬ ‫توجیهاتی که قابل قبول نیست بعد از پایان تبلیغات نامزدها‪،‬‬ ‫حذف می شود‪.‬‬ ‫تهمینه شاوردی با بیان اینکه مفهوم مطالبات احساس‬ ‫نیازی اســت که به خواسته تبدیل شــده است و دولت ها‬ ‫نمی توانند بی توجه از کنار مطالبات زنان که نیمی از جمعیت‬ ‫جامعه تشــکیل می دهند عبور کنند‪ ،‬به ایسنا گفت‪ :‬در نظر‬ ‫داشــته باشیم که هر گامی در جهت ارامش و اسایش زنان‬ ‫برداشته می شود تاثیر ان در خانواده و در روابط میان همسران‪،‬‬ ‫والدین و فرزندان محسوس است‪ .‬بااین وجود تنها در مقاطع‬ ‫حساس مانند انتخابات شاهدیم که توجه به مطالبات زنان در‬ ‫شعارهای انتخاباتی پررنگ است گرچه عمدتا و عمال هم به‬ ‫ثمر نمی رسند‪ .‬این دانشیار پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات‬ ‫اجتماعی جهاد دانشگاهی‪ ،‬ادامه داد‪ :‬از سوی دیگر تعداد کم‬ ‫نمایندگان زن در دوره های مختلــف مجلس (‪ 5/5‬درصد)‬ ‫مانعی برای به ثمر رسیدن لوایح و طرح هایی است که از سوی‬ ‫این نمایندگان یا دولت در خصوص حمایت از خواســته ها و‬ ‫مطالبات زنان مطرح می شــود‪ .‬به همین دلیل است که اگر‬ ‫مطالبات زنان را در دولت های پیشین و انتظاراتی که از دولت‬ ‫اینده دارند مقایسه کنیم؛ تقریبا نیازها و انتظارات حول چند‬ ‫محور مشخص بیان می شود لذا به نظر می رسد تالش هایی‬ ‫که توســط دولت های وقت انجام شده است چندان به ثمر‬ ‫نرسیده است‪ .‬این امر نافی پیگیری مسئولین نیست اما باید‬ ‫پذیرفت که مشکالت‪ ،‬جدی تر یا گسترده تر از اقدامات انجام‬ ‫شده است‪ .‬گرچه برخی از مطالبات با جابه جایی دولت ها به‬ ‫فراموشی سپرده می شود‪ .‬این جامعه شناس ادامه داد‪ :‬گرچه‬ ‫امار بیانگر افزایش درصد زنان در سمت های مدیریت است‬ ‫اما ســطح مدیریت انها و اینکه ایا در سطح مدیران رده باال‬ ‫پذیرفته شده اند یا در سطح مدیران میانی و خرد و رده پایین‪،‬‬ ‫قابل تامل است‪ .‬البته نکته مثبت در دولت دوازدهم انتصاب‬ ‫‪ ۵‬سفیر زن برای نخستین بار بوده است که این امر می تواند‬ ‫گام مهمی در زمینه حضور زنان ایرانی در تعامالت بین المللی‬ ‫باشد‪ .‬در برنامه ششم مقررشده بود که تا پایان این برنامه ‪۳۰‬‬ ‫درصد مدیران کشــور از میان زنان انتخاب شوند‪ .‬همچنین‬ ‫در دســتورالعمل هایی وزرا موظف و مکلف شدند از بانوانی‬ ‫که شــرایط احراز سمت مدیریت را دارند برای معاونان خود‬ ‫استفاده کنند اما این امر در طول برنامه به طور کامل محقق‬ ‫نشد‪ .‬او با بیان اینکه به جرئت می توان گفت اولین خواسته‬ ‫زنان کاهش شکاف جنسیتی اســت‪ ،‬گفت‪ :‬از ابعاد حقوقی‬ ‫مســائلی همچون الیحه امنیت زنان‪ ،‬افزایش حداقل سن‬ ‫قانونی ازدواج و پیشــگیری از کودک همســری‪ ،‬مطالباتی‬ ‫است که بارها توسط زنان و طی چندین سال مورد پیگیری‬ ‫اما تاکنون مورد تصویب قرار نگرفته است که ادامه این امر‬ ‫قطعا پیامدهای اجتماعی به دنبال دارد‪ .‬شاوردی حمایت های‬ ‫مالی و قانونی از زنان خودسرپرست و بدسرپرست را از دیگر‬ ‫مطالبات زنان دانست و گفت‪ :‬در پیگیری های دعاوی‪ ،‬زنان‬ ‫به دلیل مشــکالت مالی بعضًا از پیگیری حق وحقوق خود‬ ‫منصرف می شــوند‪ .‬در این حوزه نیز به نظر می رسد نیازمند‬ ‫ساختاری جهت حمایت های مشاوره ای و حقوق برای زنان‬ ‫هستیم‪ .‬تامین اشتغال زنان نیز از دیگر مطالبات است‪ .‬نتایج‬ ‫طرح امارگیری نیروی کار بهار ‪ ۱۳۹۹‬بیانگر این اســت که‬ ‫نرخ بیکاری زنان و دختران ‪ ۱۸‬تا ‪ ۳۵‬سال معادل ‪24/3‬درصد‬ ‫اســت که این امار در میان مردان ‪ ۱۵‬درصد است؛ بنابراین‬ ‫کاهش این شــکاف امروزه یکی از مطالبات زنان است‪ .‬این‬ ‫فعال حقوق زنان با اشــاره به ب ُعــد اجتماعی مطالبات زنان‬ ‫تصریح کرد‪ :‬مســئله تابعیت زنان ایرانی با همسر خارجی‪،‬‬ ‫سرپرستی فرزندان توسط مادر به منظور حمایت از کودکان و‬ ‫نوجوانان‪ ،‬بیمه زنان‪ ،‬فعالیت های ورزشی زنان و مجوز خروج‬ ‫از کشــور از دیگر مواردی است که طی دولت های گذشته‬ ‫در کش وقوس نظرات موافق و مخالف قرار داشــته است‪.‬‬ ‫به نظر می رســد مطالبات زنان در حوزه اجتماعی پررنگ تر‬ ‫و گســترده تر است‪ .‬مسئله حضور زنان در ورزشگاه ها گرچه‬ ‫به دلیل مرگ خودخواســته یک دختر جوان موردتوجه قرار‬ ‫گرفت اما این امر نیز تنها به چند بازی محدود شد و عمال از‬ ‫سوی مسئولین امر به فراموشی سپرده شد‪ .‬شاوردی با تاکید‬ ‫بر لزوم کاهش زمینه های خشونت خانگی به ویژه خشونت‬ ‫والدین علیه دختران که شــاهد نمونه هایی از ان طی چند‬ ‫ماه اخیــر بودیم‪ ،‬گفت‪ :‬ضروری اســت ضمن بازنگری در‬ ‫قوانینی که در این زمینه وجود دارد باید مجازات خشــونت‬ ‫علیه فرزندان تشدید شود‪ .‬اگاهی های فرهنگی و اجتماعی‬ ‫از طریق رسانه های اجتماعی به والدین و جوانان داده شود‪.‬‬ ‫شایان ذکر است که بعضا موقعیت اجتماعی – اقتصادی بالقوه‬ ‫زنان تحصیل کرده در جامعه توجه به اولویت های مطالبات‬ ‫انها را ضروری می کند‪ .‬ضمن اینکه این قشر توان مدیریتی‬ ‫باالیی دارند و می توانند در هدایت و تصمیم ســازی های‬ ‫مدیــران نیز نقش مهمی ایفا کنند‪ .‬به گفته او از دیگر موارد‬ ‫مهم مطالبات زنان‪ ،‬بیمه زنان سرپرست خانوار است که زنانی‬ ‫که یا همسر خود را از دست داده اند یا همسرشان ازکارافتاده‬ ‫است نیازمند حمایت از سوی دولت هستند‪ .‬همچنین مسئله‬ ‫خانه امن و اورژانس های اجتماعی نیز با توجه به گســترش‬ ‫خشــونت های خانگی به خصوص در ارتبــاط با زنان باید با‬ ‫قوت بیشتری اســیب دیدگان را تحت پوشش قرار دهد و‬ ‫حوزه خدمات خود را افزایش دهد‪ .‬عضو هیات مدیره انجمن‬ ‫ایرانی مطالعات زنان در ادامه به بیان راهکارهایی در خصوص‬ ‫موارد یاد شده پرداخت و اظهار کرد‪ :‬امروزه با زنانی توانمند‪،‬‬ ‫اگاه بــه حقوق خود‪ ،‬مطالبه گــر و تحصیل کرده مواجهیم‪.‬‬ ‫نمی توانیم مطالبات انــان را نادیده بگیریم‪ .‬ضمن اینکه با‬ ‫افزایش میزان اگاهی و تحصیالت انها بالطبع مطالبات انها‬ ‫نیز افزایش و بعضا پیچیده تر شده است‪ .‬شاوردی گفت‪ :‬برای‬ ‫تامین مطالبات زنان به همســویی و هم افزایی دولتمردان‪،‬‬ ‫وزارتخانه ها و دستگاه های مختلف برای برنامه ریزی و اقدام‬ ‫در جهت رفع مطالبات زنان هستیم‪ .‬وجود معاونت امور زنان‬ ‫و خانواده نباید باعث شــود تا سایر دستگاه ها یا وزارتخانه ها‬ ‫انتظارات زنان را ندیده بگیرند‪ .‬درواقع وزارتخانه های مرتبط‬ ‫باید بخشــی از فعالیت خود را بــه مطالبات زنان اختصاص‬ ‫داده و همسو با معاونت امور زنان و خانواده و به صورت یک‬ ‫شبکه به تامین مطالبات زنان بپردازند‪ .‬او در پایان اظهار کرد‪:‬‬ ‫همچنین با توجه به اهمیت خانواده و حفظ و صیانت ان به‬ ‫نظر می رســد که معاونت امور زنان و خانواده باید در سطح‬ ‫یک وزارتخانه به این مهم بپردازد‪ .‬ســازمان های مردم نهاد‬ ‫می توانند به عنوان بازوی مشورتی‪ ،‬اجرایی و نظارتی دولت‬ ‫در مســیر احصاء مطالبات‪ ،‬تامین نیازها و پاســخ به انها و‬ ‫سنجش بازخورد ان از سوی جامعه هدف ایفای نقش کنند‪.‬‬ ‫باید با انجام پژوهش های طولی ضمن بررسی روند مطالبات‬ ‫زنان و میزان دسترسی به این مطالبات‪ ،‬موانع پیش رو نیز‬ ‫موردبررســی قرار گیرد و راهکارهای مناسب برای رفع این‬ ‫موانع به کار گرفته شود‪.‬‬ ‫از ابتدای سال تاکنون ثبت شده است‬ ‫‪ ۲۱‬روز هوای ناسالم در اصفهان‬ ‫بیش از ‪ ۳۰۰‬نقطه استان اصفهان با بحران کم ابی مواجه است‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با اشاره به‬ ‫اثرات خشک سالی بر اصفهان‪ ،‬گفت‪ :‬خشکی زاینده رود‪،‬‬ ‫کاهش ســطح اب هــای زیرزمینی و کاهــش بارش ها‬ ‫اصفهان را با خشک ســالی شــدید روبه رو کــرده که در‬ ‫اثر ان شاهد خشک شــدن درختان در تابستان هستیم‪.‬‬ ‫منصور شیشــه فروش به ایمنا گفت‪ :‬در استان اصفهان با‬ ‫خشک ســالی ایدئولوژیک‪ ،‬خشک سالی ژئومورفولوژیک‬ ‫و خشک سالی اقلیمی‪ ،‬هواشناســی و کشاورزی روبه رو‬ ‫هستیم‪ ،‬رودخانه زاینده رود خشک است‪ ،‬بیشتر چاه ها کم‬ ‫اب و بی اب شده و چشــمه های اطراف ان خشک شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اب رسانی سیار به ‪ ۱۱۰‬روستای استان‬ ‫او افــزود‪ :‬با توجه به این شــرایط ویژه اب رســانی‬ ‫به صورت سیار به ‪ ۱۱۰‬روستای استان انجام می شود‪ ،‬زیرا‬ ‫گرمای هوا نسبت به مدت مشابه دو درجه بیشتر شده که‬ ‫منجر بــه افزایش مصرف اب در بخش های مختلف نیز‬ ‫شده اســت‪ .‬مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان‬ ‫گفت‪ :‬در این شرایط حتی در مناطقی همچون فریدونشهر‪،‬‬ ‫فریدن و سمیرم و حتی ارتفاعات که سرشاخه رودخانه ها‬ ‫در ان قرار داشــته‪ ،‬بارش ها نسبت به بلندمدت‪ ۴۰ ،‬تا ‪۴۵‬‬ ‫درصد کاهش یافته اســت‪ .‬شیشــه فروش افزود‪ :‬در کل‬ ‫استان بارش ها ‪ ۴۰‬درصد کاهش داشته‪ ،‬همچنین حجم‬ ‫ذخیره سدهای اســتان نیز نسبت به بلندمدت‪ ۵۰ ،‬رصد‬ ‫کاهش یافته است‪ .‬این شرایط منجر به افزایش کانون های‬ ‫گرد غبار و خیزش گردوغبار در شهرستان ها می شود که‬ ‫در نتیجه ان از ابتدای سال تاکنون ‪ ۲۱‬روز هوای ناسالم‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫‪ ۴۰۰ ÁÁ‬هزار درخت کهن در معرض خشک سالی‬ ‫او تصریــح کرد‪ :‬پدیده فرونشســت زمین نیز نتیجه‬ ‫برداشت اب از ســفره های زیرزمینی در اثر خشک سالی‬ ‫است‪ ،‬شرایط کم ابی استان باعث شده ‪ ۴۰۰‬هزار درخت‬ ‫کهن و قدیمی‪ ،‬در معرض خشکی قرارگرفته و حدود ‪۳۷‬‬ ‫هزار هکتار از باغات استان نیز در معرض تنش ابی است‪.‬‬ ‫‪ ۴۴‬هزار راس از گونه جانوری کمیاب در معرض خطر‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان گفت‪:‬‬ ‫‪ ۲۰‬هزار هکتار از باغات به اب رســانی ســیار نیاز دارد و‬ ‫همچنین خشک سالی‪ ۴۴ ،‬هزار راس از چهار گونه اصلی‬ ‫گونه های جانوری کمیــاب را درخطر انداخته زیرا در ان‬ ‫مناطق پوشــش های علوفه ای از بیــن رفته و اب نیز در‬ ‫دسترس نیست‪ ،‬محیط زیست برای این گونه های جانوری‬ ‫اب رسانی سیار انجام می دهد‪.‬‬ ‫‪ ۲۰ ÁÁ‬میلیون راس دام عشایر بدون علوفه و‬ ‫اب‬ ‫شیشه فروش افزود‪ :‬عشایر استان که حدود ‪ ۶۰‬هزار نفر‬ ‫در قالب ‪ ۱۲‬هزار خانوار در شش شهرستان در ‪ ۴۰۰‬نقطه‬ ‫مستقر هستند که ‪ ۲۰‬میلیون راس دام انها‪ ،‬به اب رسانی‬ ‫نیاز داشته همچنین علوفه الزم را در دسترس ندارند که‬ ‫اب رسانی سیار در این مناطق نیز انجام می شود‪ .‬او تصریح‬ ‫کرد‪ :‬به علت گرما و فاصلــه تصفیه خانه تا برخی منازل‬ ‫به ویژه ساختمان های طبقاتی‪ ،‬منجر به ناپایداری تامین اب‬ ‫شده است‪ ،‬در حال حاضر ‪ 4/3‬مترمکعب در ثانیه کمبود‬ ‫اب برای اب رسانی به ‪ ۵۸‬شــهر و ‪ ۳۸۰‬روستا در استان‬ ‫اصفهان وجود دارد‪ .‬مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬گرمای هوا و خشکی چاه های متفرقه که‬ ‫پیــش از این در زمان اوج مصرف اب برای تامین کمبود‬ ‫اب تصفیه خانه وارد مدار می شود‪ ،‬دالیل اصلی افت فشار‬ ‫اب در شرایط کنونی اصفهان است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬کم ابی و قطعی اب در شهرهای استان‬ ‫شیشه فروش افزود‪ :‬بیش از ‪ ۳۰۰‬نقطه استان مواجه با‬ ‫بی ابی‪ ،‬کم ابی و قطع اب شده که تعداد زیادی از این نقاط‬ ‫در شهر اصفهان‪ ،‬شاهین شهر‪ ،‬نجف اباد و جندق است‪ .‬او‬ ‫تصریح کرد‪ :‬از رئیس حوضه ابریز زاینده رود درخواســت‬ ‫می شــود به صورت ویژه با توجه به خشــکی رودخانه و‬ ‫چاه های اطــراف انکه منجر به مشــکل در تامین ‪.۳ ۴‬‬ ‫مترمکعب در ثانیه‪ ،‬اب شــرب استان شده است‪ ،‬اقدامی‬ ‫انجام داده و این مشکل را حل کند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬تشکیل ستاد مدیریت پایش و تنش ابی ‪/‬‬ ‫لزو ‬م تامین حقابه کشاورزان‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان گفت‪:‬‬ ‫حدود ‪ ۱۰۰‬هزار هکتار از اراضی حاصلخیز استان به ویژه‬ ‫در شرق‪ ،‬زیر کشت نرفته و به کانون های گردوغبار تبدیل‬ ‫شــده است‪ ،‬الزم اســت وزارت نیرو متناسب با نقشه راه‬ ‫زاینده رود‪ ،‬نسبت به احیا رودخانه و تامین حقابه کشاورزان‬ ‫اقدام کند‪ .‬شیشه فروش افزود‪ :‬مخاطرات زیست محیطی‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫کوتاه از اصفهان‬ ‫انتخاب ‪ 8‬مسجد شاخص‬ ‫اصفهان در دهه کرامت‬ ‫بــه گفتــه معــاون دفتــر نمایندگــی اســتان قــدس‬ ‫رضــوی در اســتان اصفهــان بــه مناســبت دهــه کرامــت‬ ‫غرفه هــا و میزهــای خدمت رســانی در حوزه هــای‬ ‫حقوقــی‪ ،‬بانــوان‪ ،‬تحصیلــی‪ ،‬ســامت و قــران و‬ ‫عتــرت در گــذر چهاربــاغ و ‪ ۸‬مســجد شــاخص مســتقر‬ ‫می شــوند‪.‬‬ ‫بــه گــزارش فــارس‪ ،‬ســید محمدحســین امامــی در‬ ‫جلسـه ای بــا مضمــون تبییــن برنامه هــای دهــه کرامت‬ ‫در اصفهــان اظهــار داشــت‪ :‬دهــه کرامــت یــاداور جمــال‬ ‫انســانی اســت تمــام مفاهیــم ســازنده مــا در فرهنــگ‬ ‫دینــی در ایــن دهــه پایه گــذاری شــده اســت‪ ،‬حضــرت‬ ‫امــام رضــا(ع) کانــون نیایــش و بخشــندگی اســت‪.‬‬ ‫معــاون دفتــر نمایندگــی اســتان قــدس رضــوی‬ ‫در اســتان اصفهــان برنامــه دهــه کرامــت را صبــح‬ ‫امــروز در شهرســتان ها ســاعت ‪ ۷‬صبــح همــراه بــا‬ ‫غبارروبــی اســتان رضــوی اغــاز خواهیــم کــرد کــه در‬ ‫گلســتان شــهدا اصفهــان نیــز برگــزار می شــود و بــه‬ ‫مناســبت روز دختــر از دو نفــر دختــران شــهید مدافــع‬ ‫حــرم در ســالن گلســتان شــهدا تجلیــل خواهــد شــد‪،‬‬ ‫‪ ۸‬غرفــه در چهاربــاغ اصفهــان بــا موضوعــات مشــاوره‬ ‫حقوقــی‪ ،‬ســامت‪ ،‬قــران و عتــرت و بانــوان‪ ،‬تحصیلــی‬ ‫پایه گــذاری خواهــد شــد‪ .‬او بیــان کــرد‪ ۸ :‬مســجد‬ ‫شــاخص در اصفهــان انتخــاب شــده و مشــاوره حقوقــی‬ ‫و بانــوان و ســامت و تحصیلــی انجــام خواهــد شــد‪ ،‬در‬ ‫مســاجد زینبیه‪ ،‬امامــزاده ابوالعباس خوراســگان‪ ،‬مســجد‬ ‫امــام محمدباقــر رهنــان‪ ،‬مســجد امــام رضــا دهنــو‪،‬‬ ‫مســجد قبــا ملــک شــهر‪ ،‬مســجد الزهــرا(س) ســپاهان‬ ‫شــهر‪ ،‬مســجدالنور طالقانــی‪ ،‬مســجد المهــدی مرداویج‬ ‫برگــزار خواهــد شــد‪ ۲۹ ،‬خرداد ســاعت ‪ ۷‬عصــر در محل‬ ‫حــوزه هنــری شــب شــعر برگــزار خواهــد شــد‪ ،‬حضــور‬ ‫کاروان هــای خادمیــن امــام رضــا را خواهیــم داشــت و‬ ‫ســهم اصفهــان ســه کاروان اســت کــه از ‪ ۲۸‬خــرداد‬ ‫تــا ‪ ۳‬تیــر حضــور پیــدا خواهنــد کــرد‪ .‬امامــی بــا بیــان‬ ‫اینکــه در دادگســتری اصفهــان میــز خدمــت حقوقــی در‬ ‫ایــن ایــام گذاشــته می شــود‪ ،‬گفــت‪ :‬در اینــده نیــز در‬ ‫چهارشــنبه های رضــوی ایــن میز حقوقــی اســتقرار دارد‪،‬‬ ‫همزمــان بــا برنامه هــای اســتان اصفهــان برنامه هــا در‬ ‫شهرســتان ها نیــز بــا همیــن عناویــن برگــزار خواهــد‬ ‫شــد‪ ،‬تاســیس کانون هــای خدمــت محلــی از اتفاقــات‬ ‫مثبــت بــوده و در اصفهــان ‪ ۴۷‬کانــون تاســیس شــده‬ ‫اســت‪ ،‬زمینــه خدمت رســانی خادمــان در ‪ ۱۹‬عرصــه‬ ‫خصوصــی فراهــم شــده اســت‪ ،‬همچنیــن در ایــن دهــه‬ ‫پخــش صلــوات خاصــه راس ســاعت ‪ ۸‬صبــح در همــه‬ ‫ادارات‪ ،‬برگــزاری محافــل قرانــی‪ ،‬در راســتای طــرح‬ ‫ســفره اســتان قــدس فــاز دیگــر ان را در اســتان خواهیم‬ ‫داشــت‪ .‬معــاون دفتــر نمایندگــی اســتان قــدس رضــوی‬ ‫در اســتان اصفهــان گفــت‪ :‬پروســه رونــد ثبــت نامــی‬ ‫‪ ۹‬هــزار خادمیــار در اصفهــان تکمیــل شــده و در حــال‬ ‫خدمــت هســتند بیــش از نیمــی از ان هــا مختــص بــه‬ ‫شهرســتان اصفهــان اســت و ‪ ۶۵‬درصــد ا ن را اقایــان‬ ‫تشــکیل می دهنــد‪ ۲1 ،‬هــزار و ‪ ۴۳۸‬خدمــت ارائــه‬ ‫شــده کــه حــدود بــه ‪ ۱۲‬هــزار ان مختــص شهرســتان‬ ‫اصفهــان بــوده اســت و نســبت بــه ســال گذشــته ‪۳۵‬‬ ‫درصــد رشــد داشــته ایم؛ برنامه هــای امــوزش ضمــن‬ ‫خدمــت بــرای خادمــان برگــزار شــده اســت‪ ،‬همچنیــن‬ ‫حــوزه ای هســت بــه عنــوان یــاوران رضــوی که افــراد با‬ ‫توجــه بــه عالقــه خدمــت در اســتان قــدس بــه خادمان‬ ‫رضــوی می پیوندنــد و بعــد از اموزش هــای الزم مــورد‬ ‫ســنجش قــرار گیرنــد‪.‬‬ ‫خال مراکز ماده ‪ ۱۶‬در اصفهان‬ ‫زیادی به دلیل خشکی رودخانه گریبان گیر استان اصفهان‬ ‫شده است‪ ،‬شاهد پاییز در بهار هستیم‪ ،‬زیرا درختان کهن‬ ‫به میزان کافی ابیاری نشده و دچار برگ ریزی شدند و تنها‬ ‫راهکار این است که وزارت نیرو کمبود اب در این مناطق‬ ‫را به طورجــدی دنبال کند‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬برای کنترل و‬ ‫مدیریت این شــرایط‪ ،‬ســتاد مدیریت پایش و تنش ابی‬ ‫تشکیل شده است که بر اساس ان‪ ،‬هوشمندسازی خطوط‬ ‫انتقال‪ ،‬مانیتورینگ شــبکه‪ ،‬توزیع عادالنه اب‪ ،‬راه اندازی‬ ‫دیســپاچینگ مرکزی و نظارت بر توزیع اب بر عهده ابفا‬ ‫گذاشته شد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬ابالغ دســتورالعمل های صرفه جویی به‬ ‫ادارات‪ ،‬صنایع‪ ،‬شهرداری ها و مشترکان خانگی‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان گفت‪:‬‬ ‫همچنین دســتورالعمل صرفه جویــی ‪ ۵۰‬درصدی اب‬ ‫در ادارات‪ ،‬ابیاری شــبانه فضای سبز با اب غیر شرب‪،‬‬ ‫اســتفاده از لوازم کاهنده مصرف اب‪ ،‬نصب سایه بان بر‬ ‫کولرها و تعیین مدیر انرژی به ادارات ابالغ شــده است‪.‬‬ ‫شیشــه فروش افزود‪ :‬عالوه بر این صنایع موظف شدند‪،‬‬ ‫سیســتم های بازچرخانــی و تصفیــه اب طراحی کنند‬ ‫و مصرف اب شــرب شــان را ‪ ۵۰‬درصد کاهش دهند‪،‬‬ ‫شهرداری ها نیز برای ابیاری فضای سبز از اب غیر شرب‬ ‫استفاده و شبانه ابیاری خواهند کرد‪ .‬بسته های تشویقی‬ ‫برای مشترکان کم مصرف در نظر گرفته خواهد شد‪ .‬او‬ ‫تصریح کرد‪ :‬تیمی نیز تشکیل شده تا پایش کیفی منابع‬ ‫اب را انجام دهد‪ ،‬همچنین هماهنگ شده تا زمان های‬ ‫قطعی اب به خانواده ها اعالم شود‪ ،‬تشکیل کمیته ویژه‬ ‫کنترل کن ابی در همه دستگاه ها نیز در دستور کار بوده‬ ‫و تانکرهای اب رسان در مناطق مختلف پیش بینی شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اب شرب اصفهان کامال سالم است‬ ‫مدیرکل مدیریت بحران اســتانداری اصفهان گفت‪:‬‬ ‫‪ ۶۲‬ایستگاه پایش در منابع ابی وجود دارد که کیفیت ان‬ ‫را اعــام کرده و تیم نظارتی محیط زیســت و ابفا بر ان‬ ‫نظارت می کنند‪ ،‬کیفیت اب اصفهان به صورت شبانه روزی‬ ‫پایش می شود و کامال ســالم است‪ .‬شیشه فروش افزود‪:‬‬ ‫موارد االینده منابع ابی شناســایی شده‪ ،‬اخطارهای الزم‬ ‫نیز به همه این واحدها داده شــده است‪ .‬متوسط ساالنه‬ ‫افت سطح ابخانه ها یک متر شناسایی شده است‪ ،‬این افت‬ ‫ادامه نیز دارد که منجر به فرونشست در مکان های مختلف‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬نرخ فرونشست سالیانه اصفهان بین ‪ ۱۵‬تا‬ ‫‪ ۱۸‬سانتی متر است‬ ‫او تصریح کرد‪ ۲۵ :‬ایستگاه ‪ GPS‬در مناطق مختلف‬ ‫نصب شده که میزان فرونشست ساالنه را بررسی و گزارش‬ ‫می کند‪ ،‬بر این اساس میانگین نرخ ساالنه فرونشست در‬ ‫دشت های استان اصفهان بین ‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۸‬سانتی متر است‬ ‫که رقم باالیی است‪ .‬مدیرکل مدیریت بحران استانداری‬ ‫اصفهان گفت‪ :‬اجرای طرح تعادل بخشی منابع اب‪ ،‬نصب‬ ‫کنتور هوشــمند بر چاه ها‪ ،‬اجرای طرح الگوی کشــت‪،‬‬ ‫اصالح و تعدیل پروانه چاه ها از جمله اقداماتی اســت که‬ ‫باید کاهش سرعت فرونشست زمین در دست انجام است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬انسداد ‪ ۷‬هزار و ‪ ۲۷۵‬حلقه چاه غیرمجاز‬ ‫شیشــه فروش افزود‪ :‬در چند سال گذشته هفت هزار‬ ‫و ‪ ۲۷۵‬حلقه چاه مســدود شــده که اهمیت ویژه ای در‬ ‫جلوگیری از فرونشست زمین دارد‪ .‬همچنین ‪ ۸۰۰‬پروانه‬ ‫چاه اصالح و تعدیل شــده و دو هزار و ‪ ۲۷‬کنتور هوشمند‬ ‫بر چاه ها نصب شــده است‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬ساالنه حدود‬ ‫‪ ۵۰۰‬ادوات حفاری غیرمجاز کشف و توقیف می شود‪۵۷ ،‬‬ ‫گروه گشت و بازرســی بر برداشت های غیرمجاز نظارت‬ ‫دارند‪ ،‬در سال جاری تاکنون ‪ ۸۸‬چاه غیرمجاز بسته شده‪،‬‬ ‫‪ ۳۱۴‬قــرارداد چاه تعدیل و ‪ ۳۰‬کنتور هوشــمند بر چاه ها‬ ‫نصب شده است‪.‬‬ ‫مراکــز مــاده ‪ ۱۶‬در اصفهــان بــرای درمــان معتــادان‬ ‫کــم اســت‪.‬به گــزارش خبرگــزاری صداوســیما‪ ،‬فرمانــده‬ ‫انتظامــی اســتان اصفهــان بــا بیــان اینکــه دولــت بایــد‬ ‫کمپــی ایجــاد کنــد کــه معتــادان بــدون خانــواده یــا رها‬ ‫شــده جامعــه را در ایــن کمپ هــا درمــان و حرفه امــوزی‬ ‫کنــد‪ ،‬گفــت‪ :‬در اکثــر اســتان ها کمــپ مــاده ‪ ۱۶‬فعــال‬ ‫اســت امــا اصفهــان کمــپ مــاده ‪ ۱۶‬نــدارد‪ .‬ســردار‬ ‫میرحیــدری افــزود‪ :‬در اخریــن مرحلــه جمـع اوری‪۱۵۰۰ ،‬‬ ‫نفــر بــه کمپ هــای مــاده ‪ ۱۵‬تحویــل شــد امــا ایــن‬ ‫کمپ هــا هــم مشــکالتی دارنــد‪ .‬او بــا بیــان اینکــه در‬ ‫دوماهــه امســال‪ ۷۳۹ ،‬درصــد کشــفیات ماینــر داشــتیم‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬در دوماهــه امســال‪ ،‬ســه هــزار و ‪ ۸۰۰‬ماینــر‬ ‫در نقــاط مختلــف اســتان جم ـع اوری شــده و طرحــی‬ ‫هــم بــرای جمــع اوری ماینرهــا بــا مشــارکت دیگــر‬ ‫دســتگاه ها در حــال اجــرا شــدن اســت‪ .‬او در خصــوص‬ ‫جــرم زورگیــری گفــت‪ :‬در ایــن بــاره‪ ،‬ســرقت های بــه‬ ‫عنــف‪ ۴۷ ،‬درصــد کاهــش یافتــه اســت‪.‬‬ ‫پایان تزریق دوم کارازمایی‬ ‫بالینی فاز سوم واکسن‬ ‫کنژوگه در اصفهان‬ ‫عضــو هیئت مدیــره و خزانــه دار انجمــن علمــی‬ ‫اپیدمیولوژیســت ایــران از دریافــت واکســن دوم بیــش‬ ‫از ‪ ۱۲‬هــزار و ‪ ۵۰۰‬نفــر از ‪ ۲۴‬هــزار شــرکت کننده‬ ‫در کارازمایــی بالینــی فــاز ســوم واکســن کرونــای‬ ‫کنژوگــه خبــر داد‪.‬احســان مصطفــوی در توییتــر خــود‬ ‫نوشــت‪ :‬تاکنــون بیــش از ‪ ۱۲۵۰۰‬نفــر از ‪ ۲۴۰۰۰‬نفــر‬ ‫شــرکت کننده در کارازمایــی بالینــی فــاز ســوم واکســن‬ ‫کرونــای کنژوگــه‪ ،‬واکســن دوم خــود را دریافــت‬ ‫کرده انــد‪ .‬تزریــق دوم در تمــام شــهرهای مطالعه شــروع‬ ‫شــده و در شــهرهای اصفهــان‪ ،‬زنجــان و همــدان بــه‬ ‫پایــان رســیده اســت‪.‬‬ صفحه 4 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫بی خطر بودن واکسن رازی کوو پارس تایید شد‬ ‫واکسن کرونا‬ ‫تولید ‪ ۳۰‬میلیون دوز واکسن‬ ‫کرونا تا پایان اذر‬ ‫رئیس کمیته علمی مقابله با کرونا گفت‪ :‬تا انتهای‬ ‫تیرماه ‪ ۱۱‬میلیون دوز تا مردادماه ‪ ۲۱‬میلیون دوز و در‬ ‫انتهای ابان و اذر ‪ ۳۰‬میلیون دوز واکسن کرونا را به تولید‬ ‫می رسانیم‪.‬‬ ‫به گزارش مهر‪ ،‬دکتر مصطفی قانعی عضو پیوسته‬ ‫و رئیس گروه اینده نگاری‪ ،‬نظریه پردازی و رصد کالن‬ ‫سالمت فرهنگستان علوم پزشکی امروز در برنامه ای‬ ‫با مضمون «چالش کووید ‪ ۱۹‬و برون رفت از ان به‬ ‫کمک واکسن تولید داخل در دولت ‪ »۱۴۰۰‬که در محل‬ ‫فرهنگستان علوم برگزار شد‪ ،‬تولید واکسن و چالشهای ان‬ ‫را مورد بررسی قرار داد‪.‬‬ ‫قانعی دبیر ستاد توسعه زیست فناوری در این برنامه‬ ‫گفت‪ :‬در حال حاضر ‪ ۷‬واکسن در فاز پیش بالینی هستند‪.‬‬ ‫قانعی با تاکید بر اینکه باید چندین واکسن کرونا را‬ ‫در عرصه تولید قرار می دادیم‪ ،‬افزود‪ :‬حمایت ها از این‬ ‫واکسن ها انجام شده و سه میلیون دوز واکسن تا اخر‬ ‫خرداد خواهیم داشت‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬این تولید واکسن کرونا می تواند مشکل‬ ‫عدم واردات واکسن را حل کند و راهی برای برون رفت‬ ‫از این مساله باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تحقیقات نشان داده می توانیم دوزهای‬ ‫بعدی واکسن های وارداتی را با واکسن داخلی تزریق‬ ‫کنیم‪ .‬به عنوان مثال واکسن های استرازنکا و اسپوتنیک‬ ‫را می توانیم با واکسن های مشترک انستیتو پاستور و کوبا‬ ‫حل کنیم و این شدنی است تا از وضعیت همه گیری‬ ‫کرونا خارج شویم‪.‬‬ ‫قانعی در خصوص تامین دوزهای واکسن داخلی در‬ ‫زمان بندی های مشخص گفت‪ :‬تا انتهای تیر ماه ‪۱۱‬‬ ‫میلیون دوز تا مرداد ماه ‪ ۲۱‬میلیون دوز و در انتهای ابان و‬ ‫اذر ‪ ۳۰‬میلیون دوز واکسن را به تولید رسانده ایم‪.‬‬ ‫دبیر ستاد توسعه زیست فناوری با تاکید بر اینکه باید‬ ‫ظرفیت واکسیناسیون را به روزی یک میلیون دوز برسانیم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تا در صورت تولید این واکسن های داخلی تزریق را‬ ‫عقبنیاندازیم‪.‬‬ ‫قانعی خاطرنشان کرد‪ :‬در هر صورت تا انتهای ابان و‬ ‫اذر تزریق از تولید داخل انجام می گیرد اما باید این تولیدات‬ ‫داخل توسط دولت پیش خرید شود زیرا ممکن است‬ ‫سناریوی سه دوز واکسن را داشته باشیم‪.‬‬ ‫نجوم‬ ‫خورشید گرفتگی قابل رصد در‬ ‫ایران ‪ ۶‬سال دیگر رخ می دهد‬ ‫کارشناس نجوم از وقوع خورشید گرفتگی در سال‬ ‫‪ ۱۴۰۶‬خبر داد و گفت‪ :‬این خورشید گرفتگی در ایران‬ ‫به خوبی قابل رویت خواهد بود‪ .‬به گزارش مهر‪ ،‬علی‬ ‫ابراهیمی سراجی کارشناس نجوم امروز در نشست مجازی‬ ‫«همنشینی با خورشید» که به صورت انالین برگزار شد‬ ‫گفت‪ :‬خورشید گرفتگی امروز پنج شنبه ‪ ۲۰‬خرداد از کشور‬ ‫کانادا ساعت ‪ ۹‬صبح به وقت جهانی اغاز شد و اوج این‬ ‫گرفت در گریلند بود‪.‬وی ادامه داد‪ :‬زمان اوج کسوف امروز‬ ‫پنج شنبه ‪ ۲۰‬خرداد ‪ ۱۴۰۰‬در ساعت ‪ ۱۰‬و ‪ ۴۲‬دقیقه به‬ ‫وقت جهانی است و در ساعت ‪ ۱۵‬و ‪ ۲۳‬دقیقه همین روز‬ ‫(به وقت ایران) ماه به وضعیت ماه نو در خواهد امد و دوره‬ ‫‪ ۲۹.۵‬شبانه روزه خود را به گرد زمین کامل می کند‪.‬‬ ‫به گفته سراجی‪ ،‬این خورشیدگرفتگی که بیشتر مناطق‬ ‫شمالی کره زمین را شامل می شود‪ ،‬متعلق به ساروس‬ ‫(دوره) ‪ ۱۴۷‬است‪ .‬این رخداد بیست و سومین کسوف از‬ ‫‪ ۸۰‬خورشیدگرفتگی این ساروس به حساب می اید و تا‬ ‫‪ ۶۳۰‬کیلومتر پهنای قرارگیری سایه در مناطق شمالی کره‬ ‫زمین خواهد بود‪ .‬همچنین به مدت ‪ ۳‬دقیقه و ‪ ۵۱‬ثانیه‬ ‫حداکثر مدت گرفت حلقوی خواهد بود‪.‬‬ ‫شنبه | ‪ 22‬خرداد ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4092‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫دانش و فناوری‬ ‫معاون تحقیقات و فناوری موسسه تحقیقات واکسن و سرم‬ ‫سازی رازی گفت‪ :‬بی خطر و بدون ضرر بودن نخستین واکسن‬ ‫تزریقی ‪ -‬استنشــاقی پروتئین نوترکیب کرونا بانام رازی کوو‬ ‫پارس مورد تایید قرار گرفت‪.‬‬ ‫دکتر محمدحسن فالح مهرابادی در گفت وگو با ایرنا افزود‪:‬‬ ‫این موضوع در فاز اول انسانی مورد تایید قرار گرفته بود و تا این‬ ‫مرحله از فاز دوم هم بار دیگر تایید شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بررسی نتایج ازمایش داوطلبانی که تاکنون‬ ‫وارد این طرح مطالعاتی شدند‪ ،‬نشان می دهد که این واکسن‬ ‫بی خطر است‪.‬‬ ‫معاون تحقیقات و فناوری موسســه تحقیقات واکسن و‬ ‫سرم سازی رازی تصریح کرد‪ :‬ایمنی زایی این واکسن در مرحله‬ ‫دوم تســت انســانی و موثر بودن ان هم در مرحله سوم تایید‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫فالح مهرابادی همچنین گفت‪ :‬پیش بینی می شود تا اخر‬ ‫تیرماه ‪ ۱۴۰۰‬تزریق به ‪ ۱۵۰‬داوطلب مرحله دوم تست انسانی‬ ‫و ازمایشــات بالینی ان انجام شود و در مردادماه وارد فاز سوم‬ ‫انسانیشویم‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬براورد می شود بین ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬هزار داوطلب‬ ‫در مرحله ســوم این طرح مطالعاتی شرکت کنند و این طرح‬ ‫مطالعاتی در تعدادی از استان ها با هماهنگی دانشگاه های علوم‬ ‫پزشکی اجرا می شود‪.‬‬ ‫معاون تحقیقات و فناوری موسســه تحقیقات واکسن و‬ ‫سرم سازی رازی افزود‪ :‬براساس توافق انجام شده‪ ،‬وقتی تزریق‬ ‫‪ ۲‬نوبت به ‪ ۱۵۰‬داوطلب انجام شود‪ ،‬انالیز بینابینی انجام و سپس‬ ‫وارد مرحله سوم می شویم به عبارتی وقتی ‪ ۱۵۰‬داوطلب وارد‬ ‫این طرح مطالعاتی شوند‪ ۱۴ ،‬روز بعد از تزریق دوم به اخرین‬ ‫نفر‪ ،‬ازمایشات ایمنی زایی بررسی و انالیز بینابینی برای ورود به‬ ‫فاز سوم انجام می شود‪.‬‬ ‫فالح مهرابادی در پاســخ به این ســوال کــه چه زمانی‬ ‫واکسیناســیون عمومی با این واکســن اغاز می شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫به احتمال زیاد تا پایان شهریورماه واکسن رازی کوو پارس وارد‬ ‫بازار می شود و در دسترس مردم قرار می گیرد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬در ‪ ۲‬هفتــه اینده تزریــق دوز اول تزریق‬ ‫واکسن مرحله دوم تست انسانی پایان می یابد‬ ‫وی همچنین در مورد اتمام مرحله دوم تست انسانی اظهار‬ ‫داشت‪ :‬براســاس برنامه ریزی های انجام شده تمام داوطلبان‬ ‫مرحله دوم تست انســانی در ‪ ۲‬هفته اینده تزریق اول خود را‬ ‫دریافت کنند و این مرحله پایان یابد‪.‬‬ ‫معاون تحقیقات و فناوری موسســه تحقیقات واکسن و‬ ‫سرم سازی رازی ادامه داد‪ :‬تزریق دوم هم بالفاصله اغاز می شود‬ ‫تا این طرح مطالعاتی روند مطلوب خود را طی کند‪.‬‬ ‫فالح افزود‪ :‬تا روز چهارشنبه ‪ ۱۹‬خرداد تزریق اول واکسن‬ ‫رازی کوو پارس به بیش از ‪ ۲۰۰‬داوطلب در قالب فاز دوم تست‬ ‫انسانی انجام شد‪.‬‬ ‫وی تعداد داوطلبان مرحله دوم تســت انسانی را ‪ ۵۰۰‬نفر‬ ‫اعالم کرد و گفت‪ :‬تزریق مرحله دوم کار ازمایی بالینی واکسن‬ ‫از روز ششم خردادماه اغاز شد و تا روز ‪ ۱۹‬خرداد هم این واکسن‬ ‫به ‪ ۱۹۰‬داوطلب مرحله دوم کارازمایی بالینی تزریق شد‪.‬‬ ‫واکســن رازی کووپارس نخســتین واکســن تزریقی ‪-‬‬ ‫استنشــاقی پروتئین نوترکیب کرونا است که توسط موسسه‬ ‫تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی و مطابق با دستورالعمل‬ ‫سازمان جهانی بهداشت تولید و روز دوشنبه (‪ ۲۰‬بهمن ماه) در‬ ‫این موسسه مستقر در کرج رونمایی شد‪.‬‬ ‫موسسه رازی از اسفند سال ‪ ۱۳۹۸‬کار ساخت واکسن را اغاز‬ ‫و از روش واکسن پروتئینی نوترکیب که از ایمن ترین واکسن ها‬ ‫است‪ ،‬برای تولید ان استفاده کرد‪ .‬این موسسه در فاصله زمانی‬ ‫اســفند ‪ ۹۸‬تا پایان فروردین ‪ ،۹۹‬کار طراحی این واکسن را به‬ ‫پایان رساند‪ ،‬در اردیبهشت ُدزسنجی و فرموالسیون انجام شد و‬ ‫از خردادماه ‪ ،۹۹‬ازمایش این واکسن روی ‪ ۵۰۰‬حیوان صورت‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫تازه ها‬ ‫پژوهشگران‪ :‬گاز خنده‬ ‫می تواند در بهبود افسردگی‬ ‫کارساز باشد‬ ‫کارازمایی بالینی واکسن رازی کووپارس موسسه رازی با‬ ‫تزریق مرحله اول تست انسانی به ‪ ۲‬داوطلب مرد دهم اسفندماه‬ ‫‪ ۹۹‬با حضور کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی‪ ،‬جلیل کوهپایه‬ ‫زاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران و جمعی از مسئوالن و‬ ‫محققان در بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) تهران اغاز‬ ‫شد‪.‬‬ ‫مرحله دوم کارازمایی بالینی واکسن رازی کووپارس هم از‬ ‫ششم خردادماه با ‪ ۵۰۰‬داوطلب در ‪ ۲‬گروه ‪ ۲۵۰‬نفره اغاز شد‪.‬‬ ‫یک گروه ‪ ۲۵۰‬نفره واکسن با دوز ‪ ۱۰‬میکرولیتر و گروه دیگر با‬ ‫عنوان گروه کنترل واکسن نما دریافت می کنند‪.‬‬ ‫مطالعه فاز دوم این واکسن به حدود ‪ ۲‬ماه زمان نیاز دارد و‬ ‫پس از گذشت این مدت‪ ،‬نتایج این طرح مطالعاتی برای سازمان‬ ‫غذا و دارو ارسال می شــود تا در صورت رضایت بخش بودن‬ ‫نتایج‪ ،‬فاز سوم مطالعات اغاز شود‪.‬‬ ‫ویندوز ‪11‬؛ هر انچه از این اپدیت جدید می دانیم‬ ‫مایکروسـافت ایـن روزها در تدارک مراسـم ‪ 24‬ژوئـن (‪ 3‬تیر)‬ ‫خـود اسـت‪ .‬رویدادی متخصـص پلتفرم ویندوز که قرار اسـت‬ ‫اطالعـات جدیدی از تغییرات و نسـخه جدید ان ارائه شـود‪.‬‬ ‫اگرچـه هنـوز اطالعات زیـادی از این مراسـم و طراحی جدید‬ ‫وینـدوز منتشرنشـده‪ ،‬امـا اخیـرا مایکروسـافت بـا راه انـدازی‬ ‫وب سـایتی بـرای ایـن رویـداد‪ ،‬اطالعـات تـازه ای را در اختیار‬ ‫عالقه منـدان قـرار داده اسـت‪ .‬ازجمله تغییـرات جدید‪ ،‬طراحی‬ ‫لوگـوی جدیـد وینـدوز اسـت کـه بـا گوشـه های گِـرد و‬ ‫عناصـر بصـری مبتنی بـر زبـان طراحـی ‪Fluent Design‬‬ ‫مایکروسـافت همراه شـده اسـت‪.‬‬ ‫حـال طبـق اخریـن گزارش هـا‪ ،‬ردموندی هـا قصـد دارنـد تا‬ ‫در ایـن رویـداد از بروزرسـانی بصـری ‪ Sun Valley‬بـرای‬ ‫ویندوز که مدت هاسـت شـایعاتی پیرامون ان منتشر می شود‪،‬‬ ‫رونمایـی کنـد‪ .‬با ایـن اپدیـت‪ ،‬تغییـرات محسوسـی در رابط‬ ‫کاربـری وینـدوز ایجـاد خواهـد شـد بـه طـوری کـه حتـی‬ ‫می تـوان از نـام وینـدوز ‪ 11‬بـرای ان اسـتفاده کـرد‪.‬‬ ‫حال اگر این پیش بینی درسـت باشـد و طراحـی جدید ویندوز‬ ‫بـا نام ویندوز ‪ 11‬معرفی شـود‪ ،‬قصد داریـم تا نگاهی بیندازیم‬ ‫به هرانچه تاکنون از این نسـخه در فضای وب منتشـر شـده‬ ‫است‪.‬‬ ‫اگـر وینـدوز ‪ 11‬مطابق با انتظـارات در ‪ 24‬ژوئن معرفی شـود‪،‬‬ ‫بـه احتمـال زیاد در فصـل پاییز امسـال و یا اوایل سـال اینده‬ ‫عرضـه خواهـد شـد‪ .‬از طرفـی‪ ،‬بـا نگاهـی بـه روال عرضـه‬ ‫نسـخه های جدیـد وینـدوز در سـال های قبل‪ ،‬می تـوان گفت‬ ‫کـه مایکروسـافت همـواره قبـل از عرضـه نسـخه عمومـی‪،‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -1-509‬شــماره نامه‪ 139985602033004424 :‬نظر به اینکه ســند مالکیت یک سهم‬ ‫مشاع از هفت سهم ششــدانگ قطعه زمین معروف هفت قفیزی شفیع پالک ثبتی شماره‬ ‫‪ ۱۷۲۳‬فرعی از ‪ -۷۱‬اصلی واقع در سرشک جزء بخش ‪ 9‬حوزه ثبتی نطنز ذیل ثبت ‪8244‬‬ ‫صفحه ‪ 511‬دفتر ‪ 59‬بنام شیرین جان عبدالکریمی فرزند عبد الکریم بشماره چاپی ‪۳۰۷۰۲4۳‬‬ ‫ثبت و صادر گردیده سپس بموجب ســند قطعی ‪ 24053‬مورخ ‪ 1339/01/06‬دفتر ‪ ۷‬نطنز‬ ‫تمامی یک سهم را به محمد عبدالکریمی فرزند محمد على انتقال و بموجب گواهی حصر‬ ‫وراثت ‪ ۹۸۰۹۹۷۱۱۰۰۱۰۱۰۶۰‬مورخ ‪ 1398/10/20‬قاضی شعبه ‪ ۱۰۰۱‬شورای حل اختالف‬ ‫مجتمع ‪ ۲۱‬تهران محمد نامبرده فــوت ورثه حین الفوتش عبارتند از مرضیه عبد الکریمی‬ ‫خواهر و الغیر ســپس نامبرده بموجب درخواســت وارده ‪ ۱۳۹۹۲۱۷۰۲۰۳۳۰۰۲4۱۸‬مورخ‬ ‫‪ 1399/12/09‬منضم به دو برگ استشــهادیه که امضاء شــهود ان به شماره شناسه یکتا‬ ‫‪ ۱۳۹۹۰۲۱55۸۸4۰۰۰4۹4۵‬و رمز تصدیق ‪ ۲۹۹۸۰۲‬و شماره ‪ 6۷5۷۷‬مورخ ‪1399/12/09‬‬ ‫که به تایید دفترخانه اسناد رسمی ‪ ۷‬نطنز رسیده است مدعی مفقود شدن سند مالکیت پالک‬ ‫مرقوم در اثر اسباب کشی مفقود گردیده است و درخواست سند مالکیت المثنی نموده است‬ ‫ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به اســتناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده ‪ ۱۲۰‬ایین نامه‬ ‫قانون ثبت در یک نوبت اگهی می شــود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به ملک‬ ‫مرقوم یا وجود ســند مالکیت نزد خود میباشــد از تاریخ انتشار این اگهی ظرف مدت ده روز‬ ‫اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و رسید‬ ‫اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد بدیهی‬ ‫است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت یا سند‬ ‫معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد‪ .‬تاریخ انتشار‬ ‫اگهی ‪ 1400/03/22:‬علی جوانی‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز ‪ /1146758‬م الف‬ ‫اگهی ابالغ موضوع ماده ‪ ۱۰۵‬اصالحی ائین نامه قانون ثبت‬ ‫(بهاء ثمنیه اعیانی)‬ ‫‪ -1-515‬نظر به اینکه ششــدانگ پالک ‪ 397/255‬واقع در مهرنجان ارامنه بخش نه ثبت‬ ‫اصفهان (باســتثناء بهاء ثمنیه اعیانی) بنام اقای قدیرعلــی قدیری حاجی ابادی در صفحه‬ ‫‪ ۱۳۹۹-6877‬دفتر امالک الکترونیک ثبت فالورجان دارای ســابقه ثبت و صدور سند است‬ ‫انگاه مالک طی درخواســت وارده به شماره ‪ 1400/2/18-4544‬خواستار واریز بهای ثمنیه‬ ‫اعیانی به صندوق ثبت به نام خانم صالحی عیال مرحوم محمدباقر صالحی در اجرای تبصره‬ ‫یک و دو ماده ‪ ۱۰۵‬ائین نامه اصالحی قانون ثبت گردیده و اظهار داشته دسترسی به مالک‬ ‫ندارد و ادرســی از نامبرده و یا قائم مقام قانونی وی ندارد و طبق نظریه کارشــناس رسمی‬ ‫دادگستری فاقد اعیانی تشخیص داده شده ‪ ،‬لذا به موجب این اگهی مراتب به بانوی نامبرده‬ ‫نسـخه بتـای ان را در اختیـار کاربـران وینـدوز اینسـایدر قرار‬ ‫می دهـد تا بتوانـد از بازخوردهـای دریافتی بـرای رفع عیب ها‬ ‫و اشـکاالت احتمالی اسـتفاده کند‪.‬‬ ‫در خصـوص قیمـت نیـز بایـد گفـت کـه فعلا نمی تـوان در‬ ‫ایـن رابطـه اظهارنظـر کـرد امـا بـا توجـه بـه قیمـت ویندوز‬ ‫‪ ،10‬می تـوان گفـت کـه مایکروسـافت تغییـر زیـادی را در‬ ‫بهـای پرداختـی ایـن نسـخه اعمـال نخواهـد کرد‪ .‬حـال اگر‬ ‫ایـن شـرکت‪ ،‬بـه مانند قبـل‪ ،‬از نسـخه های پرو و هـوم برای‬ ‫وینـدوز ‪ 11‬نیـز اسـتفاده کند‪ ،‬احتماال وینـدوز ‪ 11‬پرو با قیمت‬ ‫‪ 200‬دالر و وینـدوز ‪ 11‬هـوم بـا قیمـت ‪ 119‬دالر بـه فـروش‬ ‫خواهد رسـید‪.‬‬ ‫ناگفتـه نماند که این احتمـال نیز وجود دارد که مایکروسـافت‬ ‫گزینـه بروزرسـانی رایـگان وینـدوز ‪ 10‬بـه وینـدوز ‪ 11‬را نیـز‬ ‫ارائـه دهـد‪ .‬این رویه پیشـتر نیز از سـوی این شـرکت در قبال‬ ‫نسـخه های قبلـی وینـدوز از جمله وینـدوز ‪ 8‬و وینـدوز ‪ 7‬نیز‬ ‫مشـاهده شد‪.‬‬ ‫البته شـاید هم مایکروسـافت بخواهد برنامـه «‪Windows‬‬ ‫‪ »as a Service‬را در پیـش گیـرد و بـه جای عرضه نسـخه‬ ‫جدیـد ویندوز‪ ،‬نسـخه فعلی یعنـی وینـدوز ‪ 10‬را بروزرسـانی‬ ‫کنـد و کاربـران در صورت تمایل این بروزرسـانی ها و تغییرات‬ ‫جدیـد را به صورت پک هایی روی نسـخه وینـدوز ‪ 10‬دریافت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫شـایعات زیادی پیرامـون قابلیت های جدید وینـدوز ‪ 11‬اضافه‬ ‫شـوند‪ ،‬منتشـر شـده کـه تمامی ان هـا بـر طراحی جدیـد این‬ ‫نسـخه بـا اسـم رمـز ‪ Sun Valley‬حکایـت دارنـد‪ .‬هنـوز‬ ‫و یا قائم مقام قانونی وی ابالغ می گردد تا چنانچه مدعی تضییع حق می باشند ظرف مدت‬ ‫یک ماه پس از انتشــار اگهی به دادگاه صالحه مراجعه و گواهی طرح دعوی را به اداره ثبت‬ ‫فالورجــان ارائه نماید و در صورتی که ظرف مهلت مذکور گواهی طرح دعوی به اداره ثبت‬ ‫تسلیم نشــود این اداره برابر مقررات اقدام خواهد نمود بدیهی است در صورت طرح دعوی‬ ‫اقدامات بعدی موکول به ارائه حکم قطعی از مرجع ذیصالح قضایی خواهد بود‪ .‬رئیس ثبت‬ ‫فالورجان‪ -‬حسین زمانی علویجه ‪ /1147127‬م الف‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -1-516‬شماره نامه‪ 140085602033000957 :‬نظر به اینکه سند مالکیت یک ربع دانگ‬ ‫(نیم ســاعت) از ‪ 84‬دانگ ششدانگ قنات کوچه فاره پالک ثبتی شماره ‪-43‬اصلی (ردیف‬ ‫‪ )۲۷‬جزء بخش ‪ 9‬حوزه ثبتی نطنز ذیل ثبت ‪ ۳۰‬صفحه ‪ ۳۱۰‬دفتر‪ 14‬مجاری بشماره چاپی‬ ‫‪ ۱۱۸۰6۷‬به نام عباس وشــاقی فرزند حسن (که بموجب نامه شماره ‪ 13/129/2480‬مورخ‬ ‫‪ 1399/12/11‬اداره ثبت احوال شهرستان نطنز نام خانوادگی مالک از وشاقی به شریفی جاه‬ ‫تغییر یافته اســت) صادر و تسلیم گردیده اســت‪ ،‬سپس بموجب دادنامه حصر وراثت ‪۱۰۲۱‬‬ ‫مورخ ‪ 1372/12/12‬رئیس شعبه ‪ ۷۳‬دادگاه حقوقی تهران عباس شریفی جاه (وشاقی سابق)‬ ‫فوت ورثــه وی عبارتند از ‪ :‬احمد‪ ،‬مرتضی‪ ،‬علی‪ ،‬حمید رضا‪ ،‬محمد رضا و توران شــهرت‬ ‫همگی شریفی جاه فرزندان و فرنگیس عسگری همسر و الغیر سپس بموجب دادنامه حصر‬ ‫وراثت ‪ ۲۵۱‬مورخ ‪ 1385/04/14‬شــورای حل اختالف منطقه ‪ ۲۰‬تهران (شهر ری) مرتضی‬ ‫شــریفی جاه فوت ورثه حین الفوتش عبارتند از مهدی و محمد رضا شهرت هر دو شریفی‬ ‫جاه فرزندان و اکرم یوسفی همسر و فرنگیس عسگری مادر و الغیر سپس بموجب دادنامه‬ ‫حصر وراثت ‪ 659‬مورخ ‪ 1389/05/31‬شــورای حل اختالف منطقه ‪ ۲۰‬تهران (شهر ری)‬ ‫فرنگیس عســگری فوت ورثه حین الفوتش عبارتند از علی‪ ،‬احمد‪ ،‬حمید رضا‪ ،‬محمد رضا‬ ‫و توران شهرت همگی شریفی جاه فرزندان و الغیر سپس ورثه نامبرده بموجب درخواست‬ ‫وارده ‪ 140021702033001364‬مورخ ‪ 1400/03/06‬منضم به دو برگ استشهادیه که امضاء‬ ‫شــهود ان به شماره شناسه یکتا ‪ ۱4۰۰۰۲۱55۸۸4۰۰۰۰6۸‬و رمز تصدیق ‪ 656051‬شماره‬ ‫‪ 67704‬مورخ ‪ 1400/02/30‬که به تایید دفترخانه اســناد رسمی ‪ ۷‬نطنز رسیده است مدعی‬ ‫شــده ســند مالکیت پالک مرقوم در اثر اسباب کشی مفقود گردیده است و درخواست سند‬ ‫مالکیت المثنی نموده است ملک فوق را نموده اند لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی‬ ‫ذیل ماده ‪ ۱۲۰‬ایین نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام‬ ‫معامله نسبت به ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این اگهی‬ ‫ظرف مدت ده روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این‬ ‫اداره تسلیم و رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند‬ ‫مسترد گردد بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل‬ ‫مشـخص نیسـت کـه ایـا ‪ Sun Valley‬یک اپدیـت جدید‬ ‫خواهـد بود یا نسـخه وینـدوز ‪.11‬‬ ‫امـا کفه ترازو بیشـتر به سـمت وینـدوز ‪ 11‬سـنگینی می کند‬ ‫تـا یـک اپدیـت معمولـی‪ .‬حـال طبـق اخریـن شـنیده ها‪،‬‬ ‫مایکروسـافت قصـد دارد تا بسـیاری از ویژگی هایـی که برای‬ ‫نسـخه وینـدوز ‪ 10‬ایکـس طراحی کرده بود‪ ،‬به نسـخه جدید‬ ‫یعنـی وینـدوز ‪ 11‬اضافه کند‪.‬‬ ‫بـرای انهایی که اشـنایی چندانی به وینـدوز ‪ 10‬ایکس ندارند‪،‬‬ ‫بایـد گفـت کـه قـرار بـود این نسـخه مجهـز به تسـک باری‬ ‫متفـاوت‪ ،‬منـوی اسـتارت جدیـد‪ ،‬اکشـن سـنتر متفـاوت و‬ ‫چندیـن ویژگـی بصری جدیـد بـرای دسـتگاه های مجهز به‬ ‫دو نمایشگر و همچنین دسـتگاه های ارزان قیمت عرضه شود‪.‬‬ ‫از جملـه ایـن ویژگی هـا و قابلیت هـای جدیـد می تـوان بـه‬ ‫بهبـود عملکـرد تایپ صوتی‪ ،‬کیبورد لمسـی مدرن تـر‪ ،‬بهبود‬ ‫انـدازه دکمـه کیبوردها و ارتقای صوت‪ ،‬رنگ و انیمیشـن ها در‬ ‫محیط ویندوز اشـاره کرد‪ .‬مایکروسـافت همچنین تغییراتی را‬ ‫نیـز در فونت هـای وینـدوز اعمال خواهـد کرد‪.‬‬ ‫یکـی دیگـر از ایـن قابلیت هـا‪ ،‬منوی اسـتارت شـناور اسـت‪.‬‬ ‫لبه هـای گـرد منوها و شـناور بودن لیسـت های تسـک بار نیز‬ ‫جزو تغییرات مورد انتظار برای ویندوز ‪ 11‬اسـت‪ .‬اکشـن سـنتر‬ ‫نیـز بـا طراحی جدیـد و مجهز به اسلایدر عرضه می شـود‪.‬‬ ‫علاوه بـر ویژگی هـای بصـری‪ ،‬تغییراتـی را نیـز در طراحـی‬ ‫مایکروسـافت اسـتور شـاهد خواهیـم بـود کـه می توانـد‬ ‫درامدزایی بیشـتری را برای توسـعه دهندگان و برنامه سازان به‬ ‫دنبـال داشـته باشـد‪ .‬از ایکون هـای جدید نیز نباید غافل شـد‬ ‫کـه می تواننـد تجربه متفاوتـی را از کار با محیـط ویندوز برای‬ ‫کاربـر به ارمغـان اورند‪ .‬همچنین بخش تنظیمات اپلیکیشـن‬ ‫نیـز دسـتخوش تغییراتی خواهد شـد‪.‬‬ ‫سند مالکیت یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد‬ ‫شــد‪ .‬تاریخ انتشار اگهی ‪ 1400/03/22:‬علی جوانی‪ -‬مدیر واحد ثبتی حوزه ثبت ملک نطنز‬ ‫‪ /1147370‬م الف‬ ‫رای قاضی شورا‬ ‫‪ -1-517‬به تاریخ ‪ 400/2/25‬در وقت فوق العاده جلسه شعبه ‪ ۵‬شورای حل اختالف مبارکه‬ ‫به تصدی امضاکننده ذیل تشــکیل و پرونده کالسه ‪ 98/421‬تحت نظر است‪ .‬با عنایت به‬ ‫اوراق و محتویات پرونده‪ ،‬ختم دادرسی را اعالم و به شرح اتی مبادرت به صدور رای می نماید‪:‬‬ ‫((رای قاضی شورا)) در خصوص دعوای اقای امیر سلیمیان ریزی فرزند علی محمد به طرفیت‬ ‫اقای دالور اکبر شــاه نجفی فرزند نصرا‪ ...‬به خواسته مطالبه مبلغ ‪ 24/345/000‬ریال بابت‬ ‫خسارت وارد به موتورسیکلت فاقد پالک انتظامی به شماره موتور ‪ ۳۳۲۱۲۴۹‬و شماره شاسی‬ ‫‪ 0۰۸۹۰۱۴۳۱۰‬و به مبلغ ‪ 25/000/000‬ریال خسارت وارد به تبلت و مبلغ ‪ 3/100/000‬ریال‬ ‫خسارت وارد به عینک و خسارات دادرسی‪ ،‬با این توضیح که خواهان اظهار داشته خوانده با‬ ‫خودروی وانت زامیاد به شــماره انتظامی ‪ ۸۱۸‬ج ‪ 43/79‬با موتور این جانب تصادف نمود و‬ ‫مقصر حادثه شناخته شد و به موتور سیکلت و تبلت و عینک من خسارت وارد شد که تقاضای‬ ‫مطالبه دارم‪ .‬خوانده در جلسه حاضر و اظهار داشته موتور سیکلت خواهان اسقاطی بوده و هیچ‬ ‫خسارتی به موتور یا عینک و تبلت وی را قبول ندارم‪ .‬با عنایت به اوراق و محتویات پرونده‬ ‫نظر به اینکه حسب تصویر مصدق نظریه کارشناس تصادفات خوانده مقصر حادثه شناخته‬ ‫شــده و برای ارزیابی میزان خسارات وارد به موتور قرار کارشناسی صادر و امر به کارشناس‬ ‫رســمی دادگستری ارجاع گردیده و مطابق نظریه کارشناس وسائط نقلیه‪ ،‬خسارات وارده به‬ ‫خواهان جمعا مبلغ ‪ 21/000/000‬ریال محاسبه شده است و نظریه ی مزبور به طرفین ابالغ و‬ ‫به ان اعتراضی نشده است‪ ،‬ضمن اینکه در رد دفاعیات خوانده هرچند موتور سیکلت خسارت‬ ‫دیده اوراقی و غیرقابل شماره گذاری بوده است لیکن اجزای ان دارای مالیت بوده و هرگونه‬ ‫خســارت وارد به ان باید جبران گردد نتیجتا با احراز ارکان دعوای مسئولیت مدنی‪ ،‬دعوای‬ ‫خواهان را به نظر وارد تشــخیص داده و مستندا به مواد ‪ ۱‬و ‪ ۲‬قانون مسئولیت مدنی و ‪۳۳۱‬‬ ‫قانــون مدنی و ‪ ۱۹۸‬و ‪ ۵۰۲‬و ‪ ۵۱۵‬و ‪ ۵۲۲‬قانون ایین دادرســی مدنی خوانده را محکوم به‬ ‫پرداخت مبلغ ‪ 21/000/000‬ریال بابت اصل خواسته و مبلغ ‪ 387/500‬ریال بابت هزینه های‬ ‫دادرســی و مبلغ ‪ 2/000/000‬ریال بابت دستمزد کارشناس در حق خواهان می نماید و در‬ ‫خصوص خسارات وارد بر تبلت و عینک خواهان‪ ،‬با توجه به اینکه در صورتجلسه ی تنظیم‬ ‫شده از روز تصادف هیچ اشاره ای به وجود عینک یا تبلت اسیب دیده در صحنه ی تصادف‬ ‫نشده است و خواهان برای اثبات ادعای خود به اظهارات دو نفر شاهد استناد نموده است که‬ ‫اظهارات ایشان به دلیل اینکه در صحنه ی تصادف حاضر نبوده اند کافی برای اثبات ادعا نمی‬ ‫باشد لذا در این خصوص با عنایت به فقد دلیل مستندا به ماده ‪ ۱۹۷‬قانون ایین دادرسی مدنی‬ ‫‪5‬‬ ‫محققان در فاز دوم مطالعات بالینی دریافتند مجاورت‬ ‫‪ ۶۰‬دقیقه ای با گاز خنده یا نیتروز اکسید می تواند بهبود‬ ‫چشمگیری در وضعیت بیماران مبتال به افسردگی مقاوم به‬ ‫درمان ایجاد کند که تا دو هفته پایدار خواهد بود‪.‬‬ ‫در سال های اخیر پژوهش های بسیاری پیرامون‬ ‫عملکرد و پتانسیل داروهای بیهوشی در درمان افسردگی‬ ‫شدید یا ترک اعتیاد صورت گرفته است‪ .‬کتامین از‬ ‫مهم ترین داروهایی بوده که توجه پژوهشگران را به سوی‬ ‫خود جلب کرده است‪ .‬این دارو با مهار گیرنده های‬ ‫‪ NMDA‬در مغز می تواند خواص ضدافسردگی از خود‬ ‫نشان دهد؛ اما از سال ‪ ۲۰۱۴‬گروهی از محققان تمرکز‬ ‫خود را روی گاز نیتروز اکسید قرار دادند زیرا مکانیسم‬ ‫عملکرد نزدیکی با کتامین دارد و ممکن است برای درمان‬ ‫افسردگی مفید باشد‪.‬نیتروز اکسید برای اولین بار در قرن‪۱۸‬‬ ‫کشف شده و تاکنون نقش بسیار پررنگی در تاریخچه علم‬ ‫بیهوشی داشته است‪ .‬برای مدت زمانی طوالنی ‪ ،‬انتخاب‬ ‫اول بیشتر دندان پزشکان در جراحی ها استفاده از همین‬ ‫گاز بوده است‪ .‬استفاده از نیتروز اکسید در دوز کم می تواند‬ ‫عالوه بر حالت ارام بخشی‪ ،‬سرخوشی ناگهانی نیز برای‬ ‫مصرف کننده ایجاد کند‪ .‬به همین دلیل در بین عامه مردم‬ ‫به گاز خنده مشهور شده است‪.‬‬ ‫نتایج اولیه تحقیق مذکور حاکی از ان است که نیتروز‬ ‫اکسید می تواند برخی نشانه های افسردگی شدید را به شدت‬ ‫کاهش دهد‪ .‬همچنین امکان استفاده از ان برای افرادی‬ ‫که از اختالل اضطراب پس از سانحه (‪ )PTSD‬و اعتیاد‬ ‫به الکل رنج می برند نیز تاحدی مناسب توصیف شده است‪.‬‬ ‫البته مطالعات جدید نشان می دهد که دوز کمتری از گاز‬ ‫مذکور برای درمان افسردگی نسبت به گذشته موردنیاز‬ ‫است‪ .‬مصرف گاز می تواند به صورت تک دوز صورت‬ ‫بگیرد یا حتی تا هفته ها به صورت مداوم ادامه داشته باشد‪.‬‬ ‫‪ ۸۵‬درصد افراد مبتال به افسردگی در مطالعه اخیر پس‬ ‫از مواجه شدن با تک دوز گاز خنده‪ ،‬نشانه های بهبودی از‬ ‫خود نشان داده اند‪.‬قابل ذکر است که گاز خنده در برخی‬ ‫از افراد عوارض جانبی جدی نیز پدید اورده که مهم ترین‬ ‫ان ها‪ ،‬حالت تهوع شدید بوده است‪ .‬کاهش غلظت گاز از‬ ‫‪ ۵۰‬درصد هوای دمی به ‪ ۲۵‬درصد توانسته است تا مقدار‬ ‫زیادی عوارض جانبی ان را کاهش دهد‪ .‬تحقیقات قبلی نیز‬ ‫نشان داده بود که مصرف تک دوز نیتروز اکسید می تواند‬ ‫بین دو تا چهار هفته از شدت افسردگی بکاهد‪ .‬متابولیسم‬ ‫بسیار سریع گاز خنده و عوارض جانبی کمتر ان نسبت‬ ‫به کتامین‪ ،‬می تواند زمینه استفاده گسترده تر برای درمان‬ ‫افسردگی مقاوم به درمان را فراهم کند‬ ‫مایکروسافتلپ تاپ های‬ ‫قدیمی را به کنسول ایکس‬ ‫باکس سری ایکس تبدیل‬ ‫می کند‬ ‫تصمیم مایکروسافت برای در دسترس قرار دادن‬ ‫بازی های ایکس باکس در تمام دستگاه های کاربران ظاهرا‬ ‫جدی است و این شرکت قصد دارد روی اوردن سرویس‬ ‫بازی های ابری به رایانه های شخصی و مرورگرهای وب‬ ‫کار کند‪.‬براساس اعالم مایکروسافت‪ ،‬اواخر سال جاری‬ ‫میالدی‪ ،‬سرویس بازی ابری به اپلیکیشن ایکس باکس‬ ‫در ویندوز ‪ ۱۰‬اضافه خواهد شد و کاربران با استفاده از‬ ‫سرورهای مایکروسافت اژور می توانند مانند «ایکس باکس‬ ‫سری ایکس» بازی های این کنسول را روی رایانه هایی با‬ ‫ویندوز ‪ ۱۰‬اجرا کنند‪« .‬کریم چودری» از مایکروسافت ادعا‬ ‫می کند که «قدرتمندترین کنسول جهان به اژور می اید‪».‬‬ ‫حکم به بیحقی خواهان صادر و اعالم می نماید‪ .‬رای صادره حضوری و ظرف مهلت ‪ ۲۰‬روز‬ ‫پس از ابالغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم عمومی حقوقی شهرستان مبارکه می باشد‪.‬‬ ‫قاضی شعبه پنجم شورای حل اختالف شهرستان مبارکه ‪ -‬زینب فاتحی ‪ /1147210‬م الف‬ ‫اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان‬ ‫اداره ثبت اسناد و امالک حوزه ثبت ملک دولت اباد برخوار‬ ‫هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد‬ ‫سند رسمی‬ ‫اگهی موضوع ماده ‪ 3‬قانون و ماده ‪ 13‬ائین نامه قانون تعیین تکلیف‬ ‫وضعیت ثبتی و اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی‬ ‫‪ -1-520‬برابر ارای شماره های ذیل هیات موضوع قانون تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی‬ ‫و ساختمانهای فاقد سند رسمی مستقر در واحد ثبتی حوزه ثبت ملک دولت اباد برخوار بخش‬ ‫‪ 16‬ثبت اصفهان بااســتناد اسناد رســمی مالکیت مشاعی و اسناد عادی تسلیمی تصرفات‬ ‫مفروزی و مالکانه و بالمعارض متقاضیان ذیل محرز گردیده اســت لذا طبق ماده ‪ 3‬قانون‬ ‫تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی و به منظور اطالع عموم‬ ‫مراتب در دونوبت به فاصله ‪ 15‬روز اگهی می شود در صورتی که اشخاص نسبت به صدور‬ ‫اسناد مالکیت متقاضیان اعتراضی داشته باشند می توانند از تاریخ انتشار اولین اگهی به مدت‬ ‫دو ماه اعتراض خود را به این اداره تسلیم و پس از اخذ رسید ‪ ،‬ظرف مدت یک ماه از تاریخ‬ ‫تســلیم اعتراض دادخواست خود را به مراجع قضایی تقدیم نمایند ‪ .‬بدیهی است در صورت‬ ‫انقضای مدت مذکور و عدم وصول اعتراض طبق مقررات اســناد مالکیت صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫صدور سند مالکیت مانع از مراجعه متضرر به دادگاه نیست‪.‬‬ ‫‪-1‬برابر رای شماره ‪ 139960302018002235‬کالسه پرونده ‪1398114402018000025‬‬ ‫اقای محمدرضا برکتین فرزند محمدتقی بشماره شناسنامه ‪ 1002‬صادره از اصفهان نسبت‬ ‫به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت ‪ 13303.39‬متر مربع احداثی بر‬ ‫روی قسمتی از پالک ‪ 320‬اصلی واقع در منطقه صنعتی دولت اباد بخش ‪ 16‬ثبت اصفهان‬ ‫در ازای مالکیت مشاعی اولیه‬ ‫‪ -2‬برابر رای شماره ‪ 139960302018002234‬کالسه پرونده ‪1398114402018000024‬‬ ‫اقای محمدجعفر برکتین فرزند محمدتقی بشماره شناسنامه ‪ 866‬صادره از اصفهان نسبت‬ ‫به سه دانگ مشاع از ششدانگ یک باب کارگاه به مساحت ‪ 13303.39‬متر مربع احداثی بر‬ ‫روی قسمتی از پالک ‪ 320‬اصلی واقع در منطقه صنعتی دولت اباد بخش ‪ 16‬ثبت اصفهان‬ ‫خریداری از مالک رسمی اقای محمدرضا برکتین‬ ‫تاریخ انتشار نوبت اول‪ 1400/03/22 :‬تاریخ انتشار نوبت دوم ‪ 1400/04/06 :‬ابراهیم غفاری‪-‬‬ ‫رئیس اداره ثبت اسناد و امالک برخوار ‪ /1147383‬م الف‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫خبر‬ ‫افزایشتسهیالتمسکن‬ ‫ملی به ‪ 150‬میلیون تومان‬ ‫معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی‬ ‫استان از اغاز ثبت نام دوره جدید طرح اقدام ملی مسکن‬ ‫استان اصفهان خبر داد و گفت‪ :‬تسهیالت اختصاص یافته‬ ‫به مسکن ملی از ‪ ۱۰۰‬به ‪ ۱۵۰‬میلیون تومان افزایش یافته‬ ‫است‪ .‬به گزارش پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی‬ ‫(اصفهان)؛ امیر زاغیان معاون مسکن و ساختمان اداره کل‬ ‫راه و شهرسازی استان اصفهان از بازگشایی مجدد سامانه‬ ‫طرح اقدام ملی مسکن برای استان اصفهان به عنوان‬ ‫تکمیل ظرفیت باقیمانده این طرح‪ ،‬از روز ‪ 19‬خرداد ماه‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬متقاضیان جدید و واجد شرایط می توانند‬ ‫با مراجعه به سامانه ‪ tem.mrud.ir‬نسبت به ثبت نام‬ ‫اقدام کنند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬ثبت نام جدید برای ‪ ۲۱‬شهر‬ ‫استان شامل‪ :‬اردستان‪ ،‬تیران‪ ،‬جندق‪ ،‬حبیب اباد‪ ،‬خور‪ ،‬داران‪،‬‬ ‫دولت اباد‪ ،‬گلپایگان‪ ،‬ابوزیداباد‪ ،‬نوش اباد‪ ،‬وزوان‪ ،‬میمه‪،‬‬ ‫مهاباد‪ ،‬علویجه‪ ،‬زواره‪ ،‬خالداباد‪ ،‬بادرود‪ ،‬فرخی و شهرهای‬ ‫جدید (فوالدشهر‪ ،‬مجلسی و بهارستان) انجام می شود‪.‬‬ ‫معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی استان‬ ‫اصفهان با بیان اینکه تسهیالت اختصاص یافته به مسکن‬ ‫ملی از ‪ ۱۰۰‬به ‪ ۱۵۰‬میلیون تومان افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی اذعان داشت‪ :‬بازپرداخت تسهیالت ‪ 12‬ساله بوده و‬ ‫با نرخ سود ‪ 18‬درصد است‪ .‬وی در خصوص نحوه پرداخت‬ ‫وام ساخت مسکن ملی به متقاضیان اظهار کرد‪ :‬تسهیالت‬ ‫براساس میزان پیشرفت پروژه به سازنده داده می شود که‬ ‫این تسهیالت در پایان ساخت و ساز به متقاضی منتقل و‬ ‫بانک عامل اقدام‬ ‫مالک باید نسبت به بازپرداخت ان به ِ‬ ‫کند‪ .‬زاغیان افزود‪ :‬بر اساس اعالم وزیر راه و شهرسازی‬ ‫و معاونان وی‪ ،‬در حال حاضر عملیات اجرایی ‪ ۵۳۰‬هزار‬ ‫واحد مسکن ملی اغاز شده است که پیش از این‪ ،‬یک‬ ‫مرحله افتتاح برای ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۵۶۰‬واحدی در ابتدای ابان ماه‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬با دستور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور انجام شده‬ ‫بود‪ .‬همچنین مقرر است تا پیش از اتمام دولت دوازدهم‪،‬‬ ‫تعدادی دیگر از واحدهای مسکن ملی اماده سازی شده و‬ ‫به بهره برداری برسد‪.‬‬ ‫پیشرفت در احداث بوستان‬ ‫محله ارمان بهارستان توسط‬ ‫شرکت عمران‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت عمران بهارستان‪،‬‬ ‫بوستان محله ارمان (بلوک ‪ )۱۲۱‬این شهر در زمینی به‬ ‫مساحت بیش از ‪ 7300‬متر مربع با امکاناتی نظیر مسیر‬ ‫پیاده روی‪ ،‬مسیر دوچرخه سواری‪ ،‬فضای سبز‪ ،‬زمین بازی‪،‬‬ ‫زمین اسکیت‪ ،‬اب نما‪ ،‬سکوهای استراحت و مسیر سالمت‬ ‫توسط شرکت عمران با پیشرفتی مطلوب بر اساس برنامه‬ ‫زمان بندی ادامه دارد‪.‬‬ ‫این بوستان در ادامه فعالیت های شرکت عمران در‬ ‫تکمیل و اماده سازی محالت شهر جدید بهارستان در‬ ‫حال احداث می باشد‪ .‬احداث و بهره برداری از این بوستان‬ ‫زیبا‪ ،‬عالوه بر رفع نیاز ساکنین فاز دو‪ ،‬منظر و نمای شهر‬ ‫را در یکی از مهم ترین محالت نزدیک به ورودی شهر‬ ‫بهارستان‪ ،‬تقویت خواهد کرد‪.‬‬ ‫اهدای هزار مودم رایگان به‬ ‫مدد جویان کمیته امداد در‬ ‫مخابراتمنطقهاصفهان‬ ‫در مراسمی با حضور مسئولین استانی‪ ،‬طرح «امداد‬ ‫مومنانه و ارتباط ماندگار» به همت پایگاه بسیج مخابرات‬ ‫منطقه اصفهان و با مشارکت کمیته امداد امام خمینی (ره)‬ ‫استان‪ ،‬در راستای اجرای عدالت ارتباطی در بین اقشار‬ ‫کم درامد جامعه‪ ،‬اجرایی شد‪ .‬به گزارش روابط عمومی‬ ‫مخابرات منطقه اصفهان‪ ،‬فرمانده پایگاه بسیج مخابرات‬ ‫منطقه اصفهان در این ائین که در سالن اجتماعات کوثر‬ ‫مخابرات برگزار شد؛ با اشاره به فلسفه اجرای این طرح‬ ‫گفت‪ :‬این طرح برای اولین بار در کشور‪ ،‬با مشارکت کمیته‬ ‫امداد حضرت امام (ره) اجرایی شده و شامل اهدا‪ ،‬نصب و‬ ‫راه اندازی هزار مودم به همراه ارائه سرویس اینترنت ‪ ۶‬ماهه‬ ‫رایگان به مدد جویان کمیته امداد است که امروز در فاز اول‬ ‫شاهدتحویل نمادین اولین سرویس به دو مدد جوی محترم‬ ‫در شهرستان شهرضا و شهر اصفهان هستیم‪ .‬رامین خمسه‬ ‫افزود‪ :‬این طرح ماحصل جلسات شورای بسیج حوزه شهید‬ ‫رجایی است که بر مبنای استفاده از ظرفیت های ادارات و‬ ‫ارگان ها در جهت اشاعه کمک های مومنانه در سطح اداره‬ ‫و جامعه پیاده سازی شد و امیدواریم با کمک کمیته امداد‬ ‫حضرت امام (ره) در سایر ارگان ها نیز بر حسب توانایی‬ ‫و ظرفیت های ان ها تسری پیدا کند‪ .‬وی ضمن تشکر‬ ‫و قدردانی از همکاری مدیر مخابرات منطقه اصفهان در‬ ‫اجرای این طرح‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬به انجام رسیدن این طرح‬ ‫حقیقتا مدیون مشارکت های مجدانه مدیر مخابرات منطقه‬ ‫اصفهان است که در راستای مسئولیت های اجتماعی از‬ ‫هیچ گونه کمکی دریغ ننموده و بحمداهلل امروز شاهد‬ ‫ساری و جاری شدن برکات این طرح در جهت کمک‬ ‫به تسهیل اموزش مجازی دانش اموزان و دانشجویان‬ ‫مددجوی کمیته امداد هستیم‪ .‬خمسه خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫بخش قابل توجهی از هزینه ارائه سرویس اینترنت ‪ ۶‬ماهه‬ ‫رایگان به مددجویان‪ ،‬در یک حرکت خودجوش مومنانه به‬ ‫همت و با مشارکت بسیجیان و کارکنان مخابرات منطقه‬ ‫اصفهان تامین شده که امیدواریم خداوند به ایشان اجر‬ ‫جزیل عنایت کند‪.‬‬ ‫گفتنی است در این جلسه کریم زارع مدیر کل و فرمانده‬ ‫بسیج کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) استان اصفهان‪،‬‬ ‫سرهنگ شفیعی فرمانده سازمان بسیج کارمندان و‬ ‫فرماندهان و اعضا شورای حوزه های شهید رجایی و شهید‬ ‫اوینی و تعدادی از مسئولین مخابرات نیز حضور داشتند‪.‬‬ ‫شنبه | ‪ 22‬خرداد ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4092‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫حفاظت از محیط زیست طبق استانداردهای جهانی در فوالد مبارکه انجام می شود‬ ‫اقدامات زیرساختی برای کاهش مصرف اب در فوالد مبارکه‬ ‫سید امیر طباطبائیان‪ ،‬مدیر انرژی و سیاالت شرکت فوالد‬ ‫مبارکه و حسین مدرسی فر‪ ،‬مدیر بهداشت حرفه ای ایمنی و‬ ‫محیط زیست شرکت فوالد مبارکه به تشریح اقدامات زیست‬ ‫محیطی این شرکت پرداختند‪.‬‬ ‫یکی از ارکان شرکت فوالد مبارکه همزمان با توسعه کمی‬ ‫در ظرفیت ها و افزایش تنوع و کیفیت محصوالت تولیدی‪ ،‬بهبود‬ ‫مستمر وضعیت زیست محیطی شرکت فوالد مبارکه است‪.‬‬ ‫در همین ارتباط سید امیر طباطبائیان‪ ،‬مدیر انرژی و سیاالت‬ ‫شرکت فوالد مبارکه در گفت وگوی ویژه خبری که از شبکه‬ ‫اصفهان پخش شد؛ به تشریح عملکرد زیست محیطی شرکت‬ ‫فوالد مبارکه پرداخت و اظهار کرد‪ :‬شرکت فوالد مبارکه به‬ ‫عنوان یکی از صنایع پرمصرف انرژی از سال ‪ ۱۳۷۷‬با تشکیل‬ ‫کمیته عالی انرژی‪ ،‬سیاست تامین انرژی پایدار در این شرکت را‬ ‫هدف گذاری کرد‪ .‬رویکرد دیگر این کمیته‪ ،‬سیاست گذاری در‬ ‫راستای ارتقاء شاخص های مصرف انرژی شرکت فوالد مبارکه‬ ‫منطبق با استانداردهای روز دنیا بوده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به بهینه سازی شاخص های مصرف انرژی و‬ ‫کاهش مصرف سوخت در شرکت فوالد مبارکه ادامه داد‪ :‬حفظ‬ ‫شاخص های زیست محیطی و استقرار پایش نظام های مدیریت‬ ‫انرژی از دیگر اقدامات زیست محیطی این شرکت است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬دریافت گواهینامه استاندارد مدیریت انرژی‬ ‫مدیر انرژی و سیاالت شرکت فوالد مبارکه در توضیح‬ ‫اقدامات زیست محیطی این شرکت در سال های اخیر گفت‪:‬‬ ‫از سال ‪ ۹۴‬شرکت فوالد مبارکه موفق به دریافت گواهینامه‬ ‫استاندارد مدیریت انرژی شده است و باید این نکته را مدنظر‬ ‫قرار داد که پایش انرژی توسط شرکت های بین المللی کار اسانی‬ ‫نیست و به کنترل‪ ،‬پایش و رصد کامل مصرف انرژی در تمام‬ ‫مراحل فرایند تولید فوالد وابسته است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬نتیجه اقدامات زیست محیطی شرکت فوالد‬ ‫مبارکه این است که در سال گذشته مصرف انرژی در تمام‬ ‫بخش های این شرکت ‪ ۳.۶‬میلیون گیگاژول کاهش یافت که‬ ‫معادل مصرف انرژی ‪ ۴۵۰‬منزل در شهر اصفهان در طول یک‬ ‫سال است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬کاهش ‪ ۱۴۰‬هزار تن گاز دی اکسید کربن‬ ‫طباطبائیان به پروژه های شاخص زیست محیطی در شرکت‬ ‫فوالد مبارکه هم اشاره ای کرد و توضیح داد‪ :‬یکی از مهم ترین‬ ‫پروژه زیست محیطی در این شرکت‪ ،‬پروژه بازیافت حرارت از‬ ‫نیروگاه گازی جهت کاهش االینده ها و تبدیل به بخار و تولید‬ ‫برق است که دستاورد این پروژه به کاهش ‪ ۱۴۰‬هزار تن گاز دی‬ ‫اکسید کربن (‪ )CO۲‬و همچنین کاهش مصرف گاز طبیعی به‬ ‫میزان ‪ ۱۲۰۰۰‬نرمال متر مکعب در ساعت خالصه می شود‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬تاکید بر کاهش مصرف انرژی در تمام حوزه های‬ ‫شرکت فوالد مبارکه را مهم دانست و تصریح کرد‪ :‬برای کاهش‬ ‫مصرف انرژی گاز‪ ،‬افزایش راندمان در فرایند احیاء مستقیم‬ ‫برنامه ریزی شده است که منجر به کاهش مصرف ‪ ۲۰‬درصدی‬ ‫انرژی گاز در این واحدها می شود‪.‬‬ ‫مدیر انرژی و سیاالت شرکت فوالد مبارکه‪ ،‬بهره گیری‬ ‫از سنسورهای کنترل هوشمند انرژی الکتریکی در تجهیزات‬ ‫انرژی برق در قالب طرح تحول دیجیتال را به عنوان برنامه‬ ‫زیست محیطی پیش روی شرکت فوالد مبارکه مطرح کرد و‬ ‫افزود‪ :‬امیدواریم انقالب صنعتی چهارم در خدمت اقدامات محیط‬ ‫زیستی شرکت فوالد مبارکه و کاهش مصرف انرژی برق قرار‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬اقدامات زیرساختی کاهش مصرف اب‬ ‫وی در ادامه بر اقدامات بنیادین و زیرساختی شرکت فوالد‬ ‫مبارکه در راستای کاهش مصرف اب پرداخت و توضیح‬ ‫داد‪ :‬از سال ‪ ۹۲‬تاکنون‪ ،‬این شرکت پروژه احداث شبکه‬ ‫جمع اوری‪ ،‬خطوط انتقال و تاسیسات تصفیه خانه فاضالب در‬ ‫شهرستان های مبارکه و لنجان را در قالب قرارداد بیع متقابل با‬ ‫شرکت ابفای استان اصفهان و با سرمایه گذاری ‪ ۵۰۰‬میلیارد‬ ‫تومانی پیش برد که منافع این طرح شامل ارتقاء استانداردهای‬ ‫زیست محیطی منطقه‪ ،‬افزایش سطح بهداشت عمومی و‬ ‫حفاظت کیفی از منابع اب های زیرزمینی و کاهش بارگذاری اب‬ ‫مصرفی مورد نیاز صنعت در رودخانه زاینده رود است‪.‬‬ ‫طباطبائیان به پروژه های متعدد دیگر در دست اقدام کاهش‬ ‫مصرف اب در شرکت فوالد مبارکه با سرمایه گذاری ‪ ۲۵۰‬میلیارد‬ ‫تومانی اشاره کرد و گفت‪ :‬پروژه های کاهش مصرف اب در‬ ‫شرکت فوالد مبارکه با تاکید بر بهره گیری از اب های تجدیدپذیر‬ ‫و جایگزینی ان با اب های خام هدف گذاری شده است‪.‬‬ ‫وی به طرح های زیست محیطی شرکت فوالد مبارکه‬ ‫در اینده نزدیک پرداخت و اظهار کرد‪ :‬پروژه های متعددی در‬ ‫کاهش مصرف اب در شرکت فوالد مبارکه اجرا شده است‬ ‫و در طرح های اتی درصدد هستیم میزان مصرف اب در‬ ‫فرایندهای تولیدی را کاهش دهیم که به جایگزینی برج های‬ ‫هیبریدی می توان اشاره کرد که مناقصه ان در حال برگزاری‬ ‫است و امیدواریم تا یک ماه اینده کلنگ زنی شود چراکه این‬ ‫پروژه می تواند به کاهش یک میلیون مترمکعب اب در سال‬ ‫در واحد احیاء مستقیم بیانجامد‪.‬مدیر انرژی و سیاالت شرکت‬ ‫فوالد مبارکه گفت‪ :‬طرح دیگری که بر کاهش مصرف اب‬ ‫در فرایند تولید در واحد ریخته گری متمرکز است هم به زودی‬ ‫به مناقصه گذاشته می شود‪ .‬پروژه های کاهش هدررفت اب‬ ‫با تعویض سیستم های فرسوده ابرسانی هم در دست اقدام‬ ‫است و تاکنون ‪ ۵۰‬کیلومتر از این خطوط تعویض شده است‬ ‫و جمع اوری اب های سطحی و بارشی در حوضچه های تعبیه‬ ‫شده هم از برنامه های اینده شرکت فوالد مبارکه در خصوص‬ ‫کاهش مصرف اب است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬رویکرد برد‪-‬برد شــرکت فوالد مبارکه با‬ ‫جامعه‬ ‫در ادامه گفتگوی خبری ویژه شبکه اصفهان حسین مدرسی‬ ‫فر‪ ،‬مدیر بهداشت حرفه ای ایمنی و محیط زیست شرکت فوالد‬ ‫مبارکه‪ ،‬در توضیح مسئولیت اجتماعی شرکت فوالد مبارکه با‬ ‫تاکید بر اقدامات زیست محیطی اظهار کرد‪ :‬شرکت فوالد مبارکه‬ ‫با رویکرد برد‪-‬برد همواره در راستای ارتقای محیط زیست و‬ ‫خدمت به جامعه تالش کرده است‪.‬وی افزود‪ :‬این شرکت از بدو‬ ‫تاسیس با سرمایه گذاری کالن تکنولوژی دوستدار محیط زیست‬ ‫را به خدمت گرفت و همواره به عنوان شرکت دوستدار محیط‬ ‫زیست سیاست های خود را تعریف کرده است‪.‬‬ ‫مدیر بهداشت حرفه ای ایمنی و محیط زیست شرکت فوالد‬ ‫مبارکه به اقدامات این شرکت در کاهش الودگی هوا هم گریزی‬ ‫زد و گفت‪ :‬تکنولوژی های به کار رفته در این شرکت با هدف‬ ‫کاهش الودگی هوا انتخاب شده است که می توان به استقرار ‪۶۰‬‬ ‫الی ‪ ۷۰‬غبارگیر به روز دنیا اشاره کرد که خروجی این غبارگیرها‬ ‫به صورت پایش برخط (انالین) توسط سازمان محیط زیست‬ ‫کشور و اداره کل محیط زیست استان اصفهان رصد می شود که‬ ‫طبق اعالم این سازمان ها میزان خروجی االینده های جوی این‬ ‫شرکت‪ ،‬کمتر از استانداردهای جهانی است‪.‬وی به توسعه فضای‬ ‫سبز به عنوان یکی از پارامترهای زیست محیطی در شرکت‬ ‫فوالد مبارکه هم اشاره ای کرد و گفت‪ :‬حدود ‪ ۱۶‬کیلومترمربع از‬ ‫مساحت ‪ ۳۵‬کیلومترمربعی شرکت فوالد مبارکه به فضای سبز‬ ‫اختصاص یافته است یعنی چیزی در حدود ‪ ۴۴‬تا ‪ ۴۵‬درصد کل‬ ‫مساحت فوالد مبارکه به فضای سبز اختصاص پیدا کرده است‬ ‫و توسعه فضای سبز با انواع گونه های گیاهی از بدو تاسیس این‬ ‫شرکت در دستور کار قرار گرفته که سالیانه هزینه نگهداری این‬ ‫فضای سبز بالغ بر ‪ ۴۰‬میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬نظارت سازمان محیط زیست بر بازچرخانی‬ ‫پسماند‬ ‫مدرسی فر به اقدامات سازنده شرکت فوالد مبارکه در‬ ‫راستای کاهش الودگی منابع خاکی پرداخت و گفت‪ :‬تمام‬ ‫پسماندهای شرکت فوالدمبارکه شناسنامه دار هستند و نظارت‬ ‫دقیقی و برخط (انالین) توسط سازمان محیط زیست کشور بر‬ ‫روی چرخه و بازگشت و دفن این پسماندها به طبیعت انجام‬ ‫می شود‪.‬وی به همکاری شرکت فوالدمبارکه با دانشگاه های‬ ‫مرجع کشور در راستای حفظ منابع خاکی هم اشاره ای کرد و‬ ‫گفت‪ :‬در همکاری پنج ساله با دانشگاه های معتبر و بیطرف در‬ ‫کشور مطالعات و نتایج اقدامات زیست محیطی شرکت فوالد‬ ‫مبارکه در خصوص حفاظت از منابع خاکی بررسی می شود که‬ ‫اکنون با دانشکده زمین شناسی دانشگاه شیراز این مطالعات در‬ ‫حال انجام است و نتایج این مطالعات در سازمان محیط زیست‬ ‫کشور ثبت شده که نشان از حفاظت منابع خاکی توسط شرکت‬ ‫فوالد مبارکه است‪.‬‬ ‫در سال ‪ 99‬ارزش بازار مخابرات بیش از ‪ 61‬درصد رشد یافت‬ ‫مدیرعامل شرکت مخابرات ایران در مجمع عمومی عادی‬ ‫سالیانه شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه در سال ‪ 99‬ارزش‬ ‫بازار مخابرات بیش از ‪ 61‬درصد رشد یافته است‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫شرکت مخابرات ایران در سال ‪ 1400‬با پایبندی به رویکرد‬ ‫پشتیبانی و مانع زدایی از تولید‪ ،‬تحول عظیمی را با استفاده از‬ ‫کلیدواژه تکمیل زنجیره تامین صنایع داخلی مخابرات بنیان‬ ‫خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫به گزارش اداره کل ارتباطات و امور بین الملل شرکت‬ ‫مخابرات ایران‪ ،‬مجیدسلطانی در این مجمع ضمن قدردانی‬ ‫از فعالیت های انجام شده در مدیریت گذشته شرکت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امیدواریم در مدیریت فعلی با قدرت و توان هر چه بیشتر در‬ ‫اجرای این سرفصل مهم یعنی حمایت از تولیدکنندگان داخلی‬ ‫در صنایع مخابراتی و ارائه بهترین کیفیت به مشتریان مان‬ ‫موفق ظاهر شویم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به حوزه های فناوری‪ ،‬مالی‪ ،‬تولیدداخلی و‬ ‫بازار و مشتری به عنوان چهار رویکرد اصلی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫توانمندی های خود را در این ‪ 4‬حوزه احصاکرده ایم تا با اجرای‬ ‫دقیق سیاست های کالن هیات مدیره و تکالیف ان‪ ،‬بهترین‬ ‫تجربه مشتری را برای مردم و مشتریان اعم از خانگی‪ ،‬تجاری‬ ‫و عمده رقم بزنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت مخابرات ایران با بیان اینکه با وجود‬ ‫شرایط پاندمی کرونا‪ ،‬صنعت ارتباطات و فناوری اطالعات‬ ‫تا حد قابل قبولی توانسته است دایره اقتصادی جهان‬ ‫گرفتار کرونا را وسعت بخشیده و بسیاری از فعالیت های‬ ‫اقتصادی را در فضای ارتباطی مبتنی بر فناوری ادامه‬ ‫دهد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬شکی نیست که همه صنایع جهان‬ ‫به ارتباطات متکی هستند‪ .‬در دنیایی که عنصر ارتباط‪،‬‬ ‫عامل شیوع یک ویروس خطرناک است‪ ،‬صنعت ‪ICT‬‬ ‫راهکارهای قابل توجهی را مقابل ما قرار داده است تا‬ ‫بتوانیم با حفظ فرایندهای ارتباطی دیجیتال‪ ،‬اقتصاد‬ ‫جهانی را از خطر ورشکستگی نجات دهیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شرکت مخابرات ایران در سال ‪ 1399‬علی رغم‬ ‫چالش های مختلف در بخش های گسترده ای از جمله تامین‬ ‫تجهیزات‪ ،‬تورم گسترده‪ ،‬نرخ ارز و مهم تر از همه لزوم منطقی‬ ‫نمودن تعرفه های خدمات‪ ،‬توانسته است با تالش کارکنان و‬ ‫مدیران‪ ،‬وضعیت ارتباطی کشور را در حوزه های خرد و کالن‬ ‫به بهترین نحو ممکن مدیریت کند‪.‬‬ ‫مجید سلطانی با بیان اینکه افق شرکت مخابرات ایران‪،‬‬ ‫پیشرو در ارائه خدمات یکپارچه دیجیتال و سفارشی سازی‬ ‫شده بر اساس خواسته مشتری در کالس جهانی است‪ ،‬اعالم‬ ‫کرد‪ :‬در چشم انداز تحولی خود به دنبال ایجاد ارتباط مناسب‬ ‫مورد نیاز عموم با ارائه خدمات متنوع فناوری ارتباطات و‬ ‫اطالعات و تاکید بر ارزش افرینی حداکثری برای ذینفعان‬ ‫هستیم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬شرکت مخابرات ایران تالش کرده است‬ ‫تا عالوه بر حفظ رسالت همیشگی و ملی خود‪ ،‬نسبت به‬ ‫طرح امداد مومنانه و ارتباط ماندگار‪،‬‬ ‫جلوه ای از تحقق عدالت ارتباطی‬ ‫مدیـر مخابـرات منطقـه اصفهـان در مراسـمی کـه‬ ‫بـا حضـور مسـئولین اسـتانی بـه منظـور بهره بـرداری از‬ ‫طـرح «امـداد مومنانـه و ارتباط مانـدگار» در سـالن کوثر‬ ‫ایـن مجموعـه برگـزار شـد بـا اعلام این مطلـب گفت‪:‬‬ ‫همـه تلاش ما بـر این بـوده کـه بتوانیـم تحـت عنوان‬ ‫کمـک مومنانـه‪ ،‬محدودیت هـای ارتباطـی را در سـطح‬ ‫جامعـه کاهـش دهیـم و شـرایط را بـرای اسـتفاده بهینه‬ ‫دانش اموزان و دانشـجویان بـی بضاعت از فضای مجازی‬ ‫در راسـتای علم اموزی فراهم کنیم و امید اسـت با جذب‬ ‫کمک هـای سـازمان ها‪ ،‬نهادهـا و حتی مردم عزیز شـاهد‬ ‫گسـترش روز بـه روز ایـن طرح خداپسـندانه باشـیم‪.‬‬ ‫بـه گزارش روابـط عمومی مخابـرات منطقه اصفهان‪،‬‬ ‫اسـماعیل قربانـی حضـور حداکثـری در انتخابـات را رمز‬ ‫پیـروزی یـک ملـت دانسـت و اظهـار کرد‪ :‬ملـت ما قطعا‬ ‫ارتقای کیفیت خدمات‪ ،‬بهبود بهره‏وری‪ ،‬توسعه کسب‏وکارهای‬ ‫جدید و کمک به سایر بازیگران عرصه ارتباطات بیش از پیش‬ ‫در توسعه اقتصاد ملی نقش ایفا کند‪.‬‬ ‫مهندس سلطانی گفت‪ :‬برنامه های مختلفی مانند‬ ‫پیاده سازی فرایندهای صدای مشتری‪ ،‬تکمیل طرح خدمات‬ ‫پشتیبانی های الزم به همراه توسعه شبکه و فناوری اطالعات‬ ‫موجب شده است که در حوزه های دایری تلفن ثابت‪،‬‬ ‫دایری ‪ ASDL‬و فیبر نوری رشد مناسبی را علی رغم تمام‬ ‫محدودیت ها نسبت به سال گذشته داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نوسازی و توسعه شبکه ‪ ،IP‬توسعه و نوسازی‬ ‫بخش سوییچ با تغییر فناوری از ‪ PSTN‬به ‪ NGN/IMS‬و‬ ‫همچنین بهسازی و نوسازی تجهیزات پاور در راستای بهبود و‬ ‫پایداری شبکه از فعالیت های زیربنایی و مهم شرکت مخابرات‬ ‫ایران در سال گذشته بوده است‪.‬‬ ‫بـا حضور پر رنـگ در انتخابات می تواند قـدرت و حمایت‬ ‫خـود از دولـت منتخـب را بـه رخ جهانیـان بکشـد و هـر‬ ‫کسـی در هـر کجایـی هسـت بایـد از همـه ظرفیت های‬ ‫فردی و اجتماعی در راسـتای حضور پرشـور مردم در پای‬ ‫صندوق هـای رای اسـتفاده کند‪.‬‬ ‫وی تحقق جمهوری اسلامی را ماحصل افکار واالی‬ ‫معمـار کبیر انقالب برشـمرد و عنوان کـرد‪ :‬اوایل انقالب‬ ‫زمانـی که موضـوع تلفیـق جمهوریت و اسلامیت پیش‬ ‫امـد؛ خیلی هـا تلاش می کردنـد ایـن دو را از هـم جـدا‬ ‫کننـد ولـی حضرت امام (ره) مسـرانه بـر تحقق جمهوری‬ ‫اسلامی تاکید داشتند‪.‬‬ ‫سلطانی اعالم کرد‪ :‬توسعه شبکه فیبر و شبکه انتقال در‬ ‫سال ‪ 99‬رشد زیادی داشت‪ ،‬به نحوی که در نهایت منجر‬ ‫به تامین پهنای باند ارتباطات شرکت و همچنین پهنای باند‬ ‫داخل استانی مورد نیاز اپراتورهای ثابت و سیار فعال در کشور‬ ‫جهت انتقال ترافیک شده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬بهره برداری از سیستم تیکتینگ متمرکز و‬ ‫رفع خرابی های شبکه در سطح گسترده منجر به بهبود‬ ‫شاخص های کیفی شبکه شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در حوزه فناوری اطالعات‪ ،‬پیاده سازی توسعه‬ ‫سامانه های کسب و کار یا ‪ ،BSS‬پیاده سازی و توسعه‬ ‫سامانه های عملیاتی ‪ OSS‬و پیاده سازی و توسعه سامانه های‬ ‫سازمانی یا ‪ ESS‬از فعالیت های اصلی است‪.‬‬ ‫مهندس سلطانی گفت‪ :‬در حوزه سرمایه انسانی‪ ،‬اجرای‬ ‫دستورالعمل های حق جذب‪ ،‬ارتقای گروه‪ ،‬رتبه و احتساب‬ ‫مدرک تحصیلی و همچنین‪ ،‬اصالح حق سرپرستی و امتیاز‬ ‫منزلت شغلی کارشناسان از اهم فعالیت ها بوده است‪.‬‬ ‫وی با تشریح ارزش افزوده ایجاد شده در شرکت سامان‬ ‫سازه غدیر اظهار داشت‪ :‬با استفاده مناسب و مستمر از‬ ‫فعالیت های انجام شده در ماه های پایانی سال ‪ ،99‬بالغ بر هزار‬ ‫میلیارد تومان اورده و ارزش افزوده در این بخش با حمایت‬ ‫هیات مدیره به عنوان یکی از مصادیق پشتیبانی و مانع زدایی‬ ‫ایجاد شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت مخابرات ایران گفت‪ :‬عدم اصالح تعرفه‬ ‫خدمات‪ ،‬تورم شدید ارز و ریال‪ ،‬افزایش هزینه های نیروی‬ ‫انسانی و رعایت کامل استانداردها و مقررات مالی علی رغم‬ ‫عدم توجیه اقتصادی‪ ،‬فشار زیادی را به شرکت مخابرات ایران‬ ‫تحمیل کرده است که امیدواریم با یک عزم ملی در بین‬ ‫نهادهای تصمیم گیر و توجه به نقش سازنده و حیاتی شرکت‬ ‫مخابرات ایران به عنوان موتور محرک صنعت ارتباطات‪ ،‬این‬ ‫مشکالت نیز از پیش رو برداشته شده و بتوانیم مخابرات را‬ ‫به جایگاه شایسته خود در عصر ارتباطات به عنوان پیشران‬ ‫توسعه کشور برسانیم‪.‬‬ ‫قربانـی بیـان کـرد‪ :‬همانگونـه کـه تشـکیل حکومت‬ ‫اسلامی در ایـن چهل سـال‪ ،‬به کوری دشـمنان‪ ،‬الگویی‬ ‫ازادی بخـش بـرای همـه ملت هـای مسـلمان بـوده‪،‬‬ ‫می توانـد زمینه سـاز ظهـور حضـرت ولـی عصـر (ارواحنا‬ ‫فـداه) و تشـکیل حکومت عدل مهدوی در سراسـر جهان‬ ‫نیز باشـد‪.‬گفتنی اسـت در این جلسـه کریم زارع مدیر کل‬ ‫و فرمانـده بسـیج کمیته امـداد حضرت امام خمینـی (ره)‬ ‫اسـتان اصفهان‪ ،‬سرهنگ شـفیعی فرمانده سازمان بسیج‬ ‫کارمنـدان و فرماندهان و اعضا شـورای حوزه های شـهید‬ ‫رجایـی و شـهید اوینـی و تعـدادی از مسـئولین مخابرات‬ ‫نیز حضور داشـتند‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫خبر‬ ‫افزایش قیمت «تن ماهی» به‬ ‫‪ ۸۵‬درصد رسید‬ ‫خرید یک کنسرو ‪ ۱۸۰‬گرمی ماهی تن برای مردم‪،‬‬ ‫نسبت به پارسال تا ‪ ۸۵‬درصد افزایش هزینه داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬موضع اخیر برخی فعاالن بازار در رابطه‬ ‫با عرضه ماهی تن نشان از زمزه های افزایش قیمت این‬ ‫کاال در اینده نزدیک دارد و از جمله دالیل ان را افزایش‬ ‫هزینه های تولید اعالم کرده اند‪ .‬این در حالی است که‬ ‫بررسی وضعیت قیمت و تورم کنسرو تن ماهی براساس‬ ‫اخرین گزارش مرکز امار ایران حاکی از ان است که این‬ ‫کاال در اردیبهشت ماه امسال نسبت به سال گذشته ‪ ۸۵.۳‬و‬ ‫در قیاس با فرودین سال جاری ‪ ۱.۱‬درصد افزایش قیمت‬ ‫داشته است‪ .‬متوسط قیمت یک قوطی ‪ ۱۸۰‬گرمی ماهی تن‬ ‫در اردیبهشت پارسال ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان بوده که به ‪۲۶‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان در فرودین امسال و متوسط ‪ ۲۶‬هزار و‬ ‫‪ ۷۰۰‬در اردیبهشت رسیده است‪ .‬حداقل خرید کنسرو ماهی‬ ‫تن در ماه گذشته حدود ‪ ۲۴‬هزار و حداکثر ان بیش از ‪۲۸‬‬ ‫هزار و ‪ ۷۰۰‬تومان گزارش شده است که البته این قیمت‬ ‫برای این کاال در بازار گاها باالتر است‪ .‬اما بررسی روند تغییر‬ ‫قیمت یک قوطی ‪ ۱۸۰‬گرمی ماهی تن حاکی از ان است‬ ‫که در سال گذشته و به طور متوسط در خرداد ‪ ۱۵‬هزار‬ ‫تومان‪ ،‬تیر ماه ‪ ۱۶‬هزار‪ ،‬مرداد ‪ ۱۷‬هزار و ‪ ،۲۰۰‬شهریور ‪۱۸‬‬ ‫هزار و ‪ ،۶۰۰‬مهر ‪ ۲۰‬هزار ‪ ،۴۰۰‬ابان ‪ ۲۲‬هزار و ‪ ،۱۰۰‬اذر‬ ‫‪ ۲۳‬هزار و ‪ ،۴۰۰‬دی ‪ ۲۴‬هزار و ‪ ۵۰۰‬بهمن ‪ ۲۵‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫و اسفند ‪ ۲۶‬هزار و ‪ ۱۰۰‬بوده هست‪ .‬در سال جاری قیمت‬ ‫هر قوطی تن ماهی ‪ ۲۶‬هزار و ‪ ۵۰۰‬در فروردین و ‪ ۲۶‬هزار‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬در اردیبهشت ماه رسیده است‪.‬‬ ‫اصالح انواع قراردادهای کار در‬ ‫دولت اینده‬ ‫دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با تاکید‬ ‫بر رفع هرگونه تبعیض در بکارگیری نیروهای کار بر اصالح‬ ‫انواع قراردادهای کار و نظام پرداختی ها در دولت اینده تاکید‬ ‫کرد‪ .‬هادی ابوی در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬درباره مطالبات جامعه‬ ‫کارگری از کاندیداها و محوریت کارگران در برنامه های انها‬ ‫اظهار کرد‪:‬در مورد کاندیداها مساله مهم این است که قبل از‬ ‫ارائه برنامه‪ ،‬کارنامه عملی از خود داشته باشند‪ .‬وقتی مناظره‬ ‫های قبلی‪ ،‬برنامه ها و دیدگاه های کاندیداها را مالحظه و‬ ‫بررسی می کنیم برخی کاندیداها شعار می دهند در حالی که‬ ‫سال های متمادی در کشور مسئولیت داشتند‪ .‬انتظار این‬ ‫بود که در برنامه هایی که ارایه می دهند‪ ،‬برنامه مشخصی‬ ‫هم برای کارگران داشته باشند ولی اطالعات چندانی درباره‬ ‫مسائل و مشکالت جامعه کارگری وجود نداشت‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬در دیداری که با برخی از کاندیداها داشتیم و مسائلی‬ ‫که مطرح کردیم دیدگاه انها این است که باید اشتغال پایدار‬ ‫در کشور ایجاد و جلوی اخراج های ظالمانه گرفته شود‪ .‬ما‬ ‫انتظار داریم کاندیداها تشکل های رسمی کارگری و حتی‬ ‫کارفرمایی را بشناسند و قانون کار و قانون تامین اجتماعی را‬ ‫مطالعه کرده باشند‪ .‬دبیرکل کانون عالی انجمن های صنفی‬ ‫کارگران با بیان اینکه توجه به چنین موضوعاتی در جامعه‬ ‫کارگری تاثیرگذار است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬وقتی کارگران احساس‬ ‫کنند که در برنامه های کاندیداها جا دارند و به مطالبات انها‬ ‫توجه می شود‪ ،‬برای حضور پای صندوقهای رای انگیزه پیدا‬ ‫می کنند‪ .‬ابوی درباره تنوع قراردادهای کار و پرداخت های‬ ‫متفاوت به نیرو های کار در مواضع برخی کاندیداها نیز‬ ‫گفت‪ :‬در دیدارهای خود با کاندیداها راهکارهایمان را در‬ ‫خصوص برخی مسایل و موضوعات از جمله قراردادهای‬ ‫کار ارایه کردیم‪ .‬در حال حاضر ‪ ۹۵‬درصد کارگران قرارداد‬ ‫موقت هستند ولی وقتی شغلی دائمی و پایدار است معنا‬ ‫ندارد که قرارداد ان موقت باشد‪ .‬این مقام مسئول کارگری‬ ‫تصریح کرد‪ :‬وقتی سرمایه ای در جایی پیچ می شود و ما‬ ‫این همه اختیار و بودجه دولتی داریم چرا باید پیمانکار بگیریم‬ ‫و ‪ ۳۰‬درصد هزینه بیشتر بدهیم؟ وی با تاکید بر اصالح‬ ‫قراردادهای کار ابراز امیدواری کرد‪ :‬در دولت اینده موضوع‬ ‫اصالح قراردادهای کار و تنوع قراردادها در دستور کار قرار‬ ‫گیرد و نظام پرداختی ها مورد بازبینی قرار گیرد‪ .‬به گفته ابوی‬ ‫در حال حاضر در برخی مجموعه ها بخشی از نیروهای کار‪،‬‬ ‫کارمندی و بخشی دیگر کارگری هستند و با پرداخت های‬ ‫متفاوت به کار گرفته شده اند در حالی که نباید تبعیض بین‬ ‫نیروهای کار دیده شود و حقوق انها مورد اجحاف قرار گیرد‪.‬‬ ‫حضور زنان برای رسیدن به‬ ‫اقتصاد مقاومتی نیاز است‬ ‫معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی‪ ،‬توانمندسازی به ویژه در حوزه زنان را یکی از‬ ‫موضوعات مهم دانست و گفت‪ :‬برای رسیدن به اقتصاد‬ ‫مقاومتی و افزایش تولید به حضور زنان نیاز داریم‪ .‬به‬ ‫گزارش روز جمعه مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی‬ ‫وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬ابراهیم صادقی فر در‬ ‫کارگاه اموزشی توان افزایی و تاب اوری اجتماعی اظهار‬ ‫داشت‪ :‬به رغم همه برنامه ها و دغدغه های اداری که طی‬ ‫سالیان اخیر در حوزه زنان صورت گرفته همچنان در این‬ ‫بخش کاستی هایی وجود دارد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬امارها نشان‬ ‫می دهد که به طور میانگین‪ ،‬زنان ‪ ۲‬برابر بیشتر از مردان‬ ‫در خطر مشکالت ناشی از بیماری های روانی قرار دارند و‬ ‫متاسفانه همین اختالالت‪ ،‬کانون خانواده را به شدت تحت‬ ‫تاثیر قرار می دهد بنابراین باید برنامه ریزی های جدی در‬ ‫این زمینه صورت بگیرد‪ .‬معاون فرهنگی اجتماعی وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با اشاره به امضای تفاهم نامه‬ ‫با سازمان نظام روانشناسی افزود‪ :‬در اینده ای نزدیک‬ ‫برنامه هایی را در این حوزه اموزش خواهیم داد که در‬ ‫بنگاه های ‪ ۵۰‬تا ‪ ۵۰۰‬نفره حضور می یابند و مشاوره های‬ ‫الزم را ارائه می دهند‪ .‬صادقی فر سالمت روان را یکی‬ ‫از موضوعات مهم خواند که باید در سطح بنگاه های‬ ‫اقتصادی کشور اجرا شود‪.‬‬ صفحه 6 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫شنبه | ‪ 22‬خرداد ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4092‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ورزش‬ ‫منهای فوتبال‬ ‫‪7‬‬ ‫محرم نویدکیا و ارامش تا روز‬ ‫اخر لیگ‬ ‫نماینده اصفهان در فینال لیگ‬ ‫برتر تنیس روی میز‬ ‫سرمربی سپاهان در دیدار تیمش مقابل مس رفسنجان‬ ‫بازهم فضــای لب خط را در اختیار دســتیارش‪ ،‬علیرضا‬ ‫مرزبان گذاشته بود‪ .‬محرم نویدکیا در دیدار دوستانه ای که‬ ‫مقابل مس رفســنجان انجام داد‪ ،‬در اکثر دقایق بازی را‬ ‫به صورت دقیق از روی نیمکت دنبال کرد اما برای لحظاتی‬ ‫از جای خود بلند شــد تا برخی تذکــرات را به بازیکنان‬ ‫بدهد‪ .‬در نیمه دوم‪ ،‬در یک صحنه بازیکنان را به بســتن‬ ‫فضاها ترغیب کرد و در لحظه ای هم از ســید محمدرضا‬ ‫حسینی‪ ،‬وینگر کارساز تیمش خواست تا از اعتراض به داور‬ ‫خودداری کند‪ .‬نویدکیا یک بار خروج جالب حجت صدقی‪،‬‬ ‫دروازه بان ســپاهان را به صورت اختصاصی مورد تشویق‬ ‫قرارداد تا گلر ذخیره طالیی پوشان‪ ،‬بابت نمایشش حس‬ ‫خوبی داشته باشد‪ .‬نویدکیا در لحظه اخراج سجاد شهباززاده‬ ‫بــه دلیل خطــای کارت دار دوم روی بازیکن مس هم با‬ ‫ارامــش کار را از کنار خط دنبال کرد و بعد از یک دقیقه‪،‬‬ ‫روح ا‪ ...‬باقری را به جای سجاد به زمین فرستاد‪ .‬روشی که‬ ‫نویدکیا برای مربیگری اتخاذ کرده‪ ،‬ارامشــی به سپاهان‬ ‫می دهد که از ضروریات این تیم برای رقابت با سرخ پوشان‬ ‫تا روز اخر لیگ است‪.‬‬ ‫تیم تنیس روی میز رعد پدافند با برتری برابر شهرداری‬ ‫کرج به دیدار فینال لیگ برتر راه پیدا کرد‪ .‬در دیدار برگشت‬ ‫مرحله نیمه نهایی لیگ برتر تنیس روی میز جمعه گذشته دو‬ ‫تیم رعد پدافند هوایی کاشان و شهرداری کرج در سالن امیر‬ ‫ف هم رفتند‪ .‬در سه بازی نخست شاگردان‬ ‫احتشام زاده به مصا ‬ ‫امیر بخشی در شهرداری کرج خوش درخشیدند و سه پیروزی‬ ‫کسب کردند اما تجربه باالی بازیکنان رعد در ادامه‪ ،‬اجازه‬ ‫نداد که شهرداری کرج نتیجه بازی رفت را جبران کند و‬ ‫شاگردان حسن رحیمی با سه برد پیاپی نتیجه را به تساوی‬ ‫کشاندند تا این بازی با تساوی سه بر سه خاتمه یابد‪ .‬با توجه به‬ ‫پیروزی پنج بر یک رعد در بازی رفت‪ ،‬تیم رعد پدافند هوایی‬ ‫کاشان راهی فینال بیست و نهمین دوره لیگ برتر تنیس‬ ‫روی میز باشگاه های کشور شد‪ .‬این برای نخستین بار است‬ ‫که تیم تنیس روی میز رعد پدافند به فینال لیگ برتر راه پیدا‬ ‫می کند و باید منتظر دیگر فینالیست این رقابت ها بین دو تیم‬ ‫فراسنج تهران و دانشگاه ازاد اسالمی باشد‪ .‬فینال بیست و‬ ‫نهمین دوره لیگ برتر تنیس روی میز‪ ،‬امروز و فردا به صورت‬ ‫رفت وبرگشت در اکادمی امیر احتشام زاده برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫تساوی مس رفسنجان و‬ ‫سپاهان در امیراباد‬ ‫دو تیم مس رفسنجان و سپاهان در یک بازی دوستانه‬ ‫به تساوی یک بریک رضایت دادند‪ .‬این مسابقه در شرایطی‬ ‫به اتمام رســید که رفســنجانی ها ابتدا توسط محمدرضا‬ ‫سلیمانی به گل رســیدند اما سپاهان در نیمه دوم توسط‬ ‫سجاد شهباززاده بازی را به تساوی کشاند‪ .‬این یک مسابقه‬ ‫دوســتانه زیبا و پربرخورد با موقعیت های فراوان به روی‬ ‫دروازه های دو تیم به ویژه از سمت مس رفسنجان بود که‬ ‫درنهایت با نتیجه تســاوی به پایان رسید تا یک بار دیگر‬ ‫رفســنجانی ها از بازی برتر خود موفق به کسب پیروزی‬ ‫نشــوند‪ .‬یکی از اتفاقات جالب این مسابقه اخراج سجاد‬ ‫شهباززاده به دلیل انجام خطا و دریافت کارت زرد دوم که‬ ‫در اوایل نیمه دوم اتفاق افتاد که البته روح ا‪ ...‬باقری دیگر‬ ‫مهاجم سپاهان جای اقای گل لیگ برتر را در بازی گرفت‪.‬‬ ‫در این مســابقه تعویض های زیادی هم انجام شد و اکثر‬ ‫بازیکنان دو تیم در طول ان به میدان رفتند‪.‬‬ ‫تعویق یک روزه دیدار‬ ‫تدارکاتی گل گهر و ذوب اهن‬ ‫تیم فوتبال گل گهر ســیرجان امــروز به مصاف تیم‬ ‫ذوب اهن خواهد رفت‪ .‬تیــم فوتبال گل گهر که روزهای‬ ‫پایانی اردوی امادگی خود در مشهد را سپری می کند قرار‬ ‫بود دیروز دومین دیدار تدارکاتــی خود را برابر ذوب اهن‬ ‫برگزار کند که با توافق طرفین این دیدار به امروز موکول‬ ‫شد‪ .‬پس ازاین دیدار تیم گل گهر بالفاصله مشهد را ترک‬ ‫خواهد کرد و ادامه تمرینات را پیگیری می کند‪ .‬گل گهر‬ ‫پیش از بازی با اســتقالل یک دیدار تدارکاتی دیگر هم‬ ‫انجام خواهد داد‪.‬‬ ‫بازگشت خارجی های‬ ‫ذوب اهن به اردوی تدارکاتی‬ ‫بازیکنــان خارجی تیم فوتبال ذوب اهن به اردوی این‬ ‫تیم اضافه شــدند‪ .‬کاروان تیم فوتبال ذوب اهن اصفهان‬ ‫برای شرکت در تورنمنت ســه جانبه امام رضا (ع) راهی‬ ‫شهر مشهد شد‪ .‬دارکو بیدوف و ایوان مارکوویچ دو بازیکن‬ ‫صربســتانی ذوب اهن که مدتی در مرخصــی بودند‪ ،‬به‬ ‫اردوی ذوب اهن اضافه شــدند و در این سفر همراه سایر‬ ‫نفرات خواهند بود‪ .‬شاگردان مجتبی حسینی‪ ،‬در چارچوب‬ ‫تورنمنت امام رضا (ع) طبق برنامه اعالم شــده امروز به‬ ‫مصاف گل گهر می روند و روز یکشــنبه نیز با پدیده بازی‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫واکنش محمدرضا حسینی به موج جدید حمله ها علیه کاپیتان تیم ملی‬ ‫انتقادها از حاج صفی‬ ‫یک هجمه رنگی است‬ ‫ســیدمحمدرضا حســینی با شــمایلی تازه در دیدار‬ ‫تدارکاتی ســپاهان مقابل مس رفسنجان به میدان رفت‪.‬‬ ‫وینگر کارساز سپاهانی ها که با شور و حرارت خاصی این‬ ‫بازی دوســتانه را دنبال می کــرد‪ ،‬در دقایقی به قضاوت‬ ‫سیدمهدی سیدعلی داور این بازی دوستانه اعتراض داشت‬ ‫که با دخالت محرم نویدکیا سرمربی طالیی پوشان‪ ،‬ارام تر‬ ‫بازی را دنبال کرد‪ .‬حسینی در پایان این مسابقه دوستانه‬ ‫که در زمین دانشگاه تربیت بدنی در امیراباد برگزار می شد‪،‬‬ ‫به پرســش های مطرح شده پاســخ داد‪ .‬این در حالی بود‬ ‫طرفداران ســپاهانی تصور می کنند جای او در اردوی تیم‬ ‫ملی خالی اســت‪ .‬حاج صفی در ســپاهان نیز به یکی از‬ ‫ســتون های تیم محرم نوید کیا تبدیل شــده است‪ .‬او که‬ ‫فصل را با شــرایط فنی خوبی اغاز نکــرد‪ ،‬پس از ترک‬ ‫تراکتور و حضــور در جمع طالیی پوشــان‪ ،‬به وضعیت‬ ‫خوب خود بازگشته و به مهره ثابت خط هافبک سپاهان‬ ‫هافبکاسپارتاپراگدراستانهپیوستنبهسپاهان‬ ‫یک وب ســایت جمهوری چک در خبری مدعی شــد که‬ ‫مارتین هاچک هافبک سابق اسپارتاپراگ راهی سپاهان می شود‪.‬‬ ‫چند هفته پیش بود که وب سایت جمهوری چک در خبری مدعی‬ ‫حضور مارتین هاچک هافبک سابق اسپارتاپراگ در سپاهان شد و‬ ‫چند روز پیش نیز یک رسانه دیگر متعلق به این کشور‪ ،‬از پیوستن‬ ‫این بازیکن به زردپوشان اصفهانی خبر داد‪ .‬این وب سایت نوشت‪:‬‬ ‫مارتین هاچک فصل فوتبالی خوبی را پشــت سر نگذاشت‪ .‬او‬ ‫پس از اختالف با اسپارتا از چک خارج شد و به تیم وورتسبورگر‬ ‫کیکرز در بوندس لیگای دو پیوست اما او موفق نشد تیمش را‬ ‫در لیگ حفظ کند و وورتســبورگر راهی دسته سوم شد‪ .‬حتی‬ ‫قبل از پایان فصل گذشته در المان نیز مشخص بود که هاچک‬ ‫به دنبال حضور در یک تیم جدید است‪ .‬اکنون به نظر می رسد‬ ‫امکان مهاجرت به یک مکان دور برای او فراهم شده باشد که‬ ‫این مسئله در بین فوتبالیست های چک پدیده ای چندان معمول‬ ‫نیست‪ .‬ممکن است هاچک به ایران منتقل شود‪ .‬باشگاه سپاهان‬ ‫اکنون به جذب وی عالقه نشان داده است‪ .‬این تیم صدرنشین‬ ‫لیگ ایران اســت و خود را برای حضور در نسخه اسیایی لیگ‬ ‫قهرمانان اماده می کند و مارتین هاچک در صورت انتقال ممکن‬ ‫اســت نگرانی هایی داشته باشد‪ .‬او به دنبال بازگشت به فوتبال‬ ‫اروپاست و این سوال مطرح می شود که ایا موفقیت های احتمالی‬ ‫او در ایران‪ ،‬به درســتی در فوتبال اروپا انعکاس داده می شــود؟‬ ‫اکنون سناریوی عزیمت هاچک به خاورمیانه بسیار محتمل به‬ ‫واکنش دروازه بان تیم ملی‬ ‫به جدایی از سپاهان‬ ‫سرشــناس پرتغالــی از توافق پیام نیازمند‬ ‫پدرو خبرنگار‬ ‫ِ‬ ‫دروازه بان تیم فوتبال ســپاهان و تیم ملی ایران با باشــگاه‬ ‫پورتیموننزه خبر داد‪ .‬در شرایطی که این روزها پیام نیازمند در‬ ‫یک شکست حقوقی دیگر‬ ‫برای تراکتور‬ ‫بازیکنی که با تبلیغات رســانه ای گســترده به تراکتور‬ ‫پیوســت اما فروغ چندانی نداشت‪ ،‬این باشــگاه را اخیرا به‬ ‫پرداخت مبلغــی در حدود چهار میلیارد تومان محکوم کرده‬ ‫اســت‪ .‬باشگاه تراکتور در اواسط تابستان سال ‪ 1398‬خبر از‬ ‫خرید یک هافبک تهاجمی سرشناس داد‪ .‬بازیکنی که رسانه‬ ‫رسمی باشگاه تراکتور لقب «مارادونای پرو» داده بود اما در‬ ‫واقعیت بیشتر چهره او به اسطوره فقید فوتبال ارژانتین داشت‬ ‫تا سبک بازی اش‪ .‬سال گذشته و بعد از جدایی سوگیتا‪ ،‬هافبک‬ ‫ژاپنی و کوین فورچونه‪ ،‬مهاجم فرانسوی و جفرسون یوری‬ ‫ماتیاس‪ ،‬مدافع برزیلی تراکتور میمبال اخرین بازیکن خارجی‬ ‫ســرخ پوشان بود که از این تیم جدا شــد تا فوتبالش را در‬ ‫لیگ داخلی کشورش ادامه دهد‪ .‬این هافبک پرویی به خاطر‬ ‫ســبک بازی اش‪ ،‬شوت های محکمی که داشت و گل های‬ ‫حساس و زیبایی که در این فصل زد در بین هواداران تراکتور‬ ‫محبوبیت زیادی داشــت‪ .‬او در کنار سوگیتا هافبک ژاپنی‬ ‫محبوب ترین بازیکنان خارجی تراکتور در این فصل بودند اما‬ ‫دوران حضورشان در فوتبال ایران خیلی طوالنی نبود‪ .‬حال‬ ‫بعد از حدود یک سال‪ ،‬از منابع اگاه خبر می رسد که میمبال‬ ‫نیز به مانند دیگر بازیکنان خارجی تراکتور این باشــگاه را به‬ ‫پرداخت مبلغی نســبتا زیاد محکوم کرده است‪ .‬او که برای‬ ‫دریافت مطالباتش به فیفا شــکایت کرده بود بر اساس رای‬ ‫فدراسیون جهانی فوتبال‪ ،‬باشگاه تبریزی را به پرداخت ‪145‬‬ ‫هزار دالر محکوم کرده است‪ .‬البته تراکتوری ها بدون شک‬ ‫برای این پرونده هم سراغ ‪ CAS‬خواهند رفت تا شاید این بار‬ ‫بتوانند محکومیت خود را برخالف پرونده های قبلی‪ ،‬لغو کنند‪.‬‬ ‫تبدیل شده است‪ .‬او از همان بازی نخست مقابل تراکتور‪،‬‬ ‫نشــان داد که بازگشت به ســپاهان تا چه حد شرایطش‬ ‫را تغییــر داده و حاال حاج صفی اماده اســت که در تیم‬ ‫ملی‪ ،‬نقش خود را ایفا کند‪ .‬احســان حاج صفی در جریان‬ ‫جام جهانی ‪ 2014‬برزیل و ‪ 2018‬روســیه عضوی از تیم‬ ‫کارلــوس کی روش بود و حاال باید تالش کند تا تیم ملی‬ ‫به جام جهانی ‪ 2022‬قطر صعود کند تا به رکورد مســعود‬ ‫شــجاعی برســد‪ .‬نکته جالب این که حاج صفی در جام‬ ‫جهانی پیش رو ‪ 32‬ساله خواهد بود و فرصت این را دارد‬ ‫تا حتــی چهارمین جام جهانی خــود را نیز تجربه کند و‬ ‫رکوردی خارق العاده را به ثبت برساند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اردوی سپاهان در تهران چگونه بود و شرایط‬ ‫کلی تیم چطور است؟‬ ‫اردوی خیلی خوبی داشتیم و جمعه روز پایانی ان بود‪ .‬دو‬ ‫مسابقه دوستانه خیلی خوب با تیم های لیگ برتری برگزار‬ ‫کردیم‪ .‬چند بازیکن مصدوم داشتیم و چند نفر هم در اردوی‬ ‫تیم ملی هستند‪ .‬با همین تعداد نفراتی که هستیم‪ ،‬بازی های‬ ‫خوبی را برگزار کردیم‪ .‬دربازی های دوستانه‪ ،‬کیفیت بازی و‬ ‫فشــاری که برای انجام کارهای فنی به ما وارد می شود‪ ،‬از‬ ‫کسب نتیجه مهم تر است‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬نبرد سختی با پرسپولیس دارید و تنه به تنه با‬ ‫هم پیش می روید‪ .‬فکر می کنید شما موفق شوید‬ ‫یا تین رقیب؟‬ ‫ما نباید به اخــر لیگ فکر کنیم‪ .‬تمرکزمان روی بازی‬ ‫به بازی است‪ .‬کسب سه امتیاز در هر مسابقه برای ما مهم‬ ‫است و هر بازی برای ما حکم فینال را دارد‪ .‬تمام مسابقات‬ ‫باقی مانده ســخت و نفس گیر اســت‪ .‬ما از این هیجان و‬ ‫شرایطی که هست‪ ،‬لذت می بریم‪ .‬امیدوارم بتوانیم بازی های‬ ‫خوبی را برگزار کنیم که اخر فصــل هواداران از ما راضی‬ ‫باشند و امسال یک یا دو جام به اصفهان ببریم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬صحبت هایی مطرح اســت که ســپاهان‬ ‫می توانست در تیم ملی بازیکنان بیشتری داشته‬ ‫باشد‪ .‬افرادی مانند خود شما‪ ،‬سجاد شهباززاده‬ ‫و محمد محبی کــه در اردوی تیم ملی حضور‬ ‫ندارید و در این زمینه انتقاداتی مطرح می شود‪.‬‬ ‫به نظرتان سپاهان می توانست سهمیه بیشتری‬ ‫در تیم ملی داشته باشد؟‬ ‫اول اینکه من به نوبه خودم برای تیم ملی کشورم ارزوی‬ ‫موفقیت می کنم و سربلندی تیم ملی‪ ،‬سربلندی همه ماست‪.‬‬ ‫در مورد دعوت شدن یا نشدن به تیم ملی صحبتی ندارم و‬ ‫فقط برای تیم ملی ارزوی موفقیت می کنم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬به عنوان یک بازیکن‪ ،‬بازی های تیم ملی را‬ ‫چگونهدیدید؟‬ ‫فکــر می کنم در دو بازی قبلــی خوب و باهوش عمل‬ ‫کردیم‪ .‬حاال هنگ کنگ تیم ضعیف تری بود ولی در بازی‬ ‫با بحرین با شرایط جوی و کارهای رسانه ای که انجام داده‬ ‫بودنــد‪ ،‬همه بازیکنان خوب بــازی کردند‪ ،‬تاکتیک خوبی‬ ‫اتخاذشده بود و برد لذت بخشی بود‪ .‬امیدوارم دربازی های‬ ‫بعدی نیز بچه ها باقدرت ادامه دهند تا به عنوان تیم نخست‬ ‫از گروه صعود کنیم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬پس از بازی با بحرین‪ ،‬حاشــیه هایی درباره‬ ‫احســان حاج صفی مطرح شد که خودتان نیز‬ ‫از او حمایت کردید‪ .‬به این موضوع چگونه نگاه‬ ‫می کنید؟‬ ‫قطعا احســان حاج صفی نیازی به صحبت کردن من‬ ‫ندارد‪ .‬او کاپیتان تیم ملی و ســپاهان اســت‪ .‬احسان برای‬ ‫تیم ایران یک وزنه بزرگ اســت که می تواند دربازی های‬ ‫حســاس‪ ،‬گره بازی را باز کند و به عنوان یک لیدر و رهبر‬ ‫در خدمت تیم ملی باشــد‪ .‬نمی دانم اسم این را چه بگذارم‪.‬‬ ‫اگر این هجمه رنگی و شیطنت ها نباشد‪ ،‬خیلی بهتر است‪.‬‬ ‫امیدوارم این مسائل به تیم ملی ضربه نزند که بتوانیم خیلی‬ ‫راحــت از گروه صعود کنیم و در مراحل بعدی هم پرقدرت‬ ‫ظاهر شویم‪ .‬امیدوارم این مسائل تکرار نشود‪.‬‬ ‫اردوی تیم ملی ایران در منامه بحرین حضور دارد‪ ،‬پدرو سپولودا‬ ‫خبرنگار پرتغالی از عقد قرارداد رسمی باشگاه پورتیموننزه با پیام‬ ‫نیازمند خبر داده است‪ .‬نکته جالب اینکه‪ ،‬این خبرنگار معروف‬ ‫پرتغالی در توییت خود از تعیین بند فســخ ‪ ۲۰‬میلیون یورویی‬ ‫برای گلر سپاهان خبر داده و اینکه این قرارداد برای سه سال‬ ‫امضاشده و تا سال ‪ ۲۰۲۴‬اعتبار دارد‪ .‬این در حالی است که پیام‬ ‫نیازمند سنگربان سپاهان و تیم ملی در گفتگویی ضمن تکذیب‬ ‫خبر عقد قرارداد رسمی‪ ،‬این طور توضیح داد‪« :‬در حال حاضر در‬ ‫اردوی تیم ملی هستم و تمام تمرکزم روی دو مسابقه باقی مانده‬ ‫اســت‪ .‬امیدوارم با دست پر به ایران‬ ‫بازگردیــم و پــس ازان هم هفت‬ ‫مسابقه بسیار مهم با سپاهان داریم‪.‬‬ ‫به امید خدا پس از پایان مسابقات‪،‬‬ ‫در مورد اینــده ام تصمیم قطعی را‬ ‫خواهم گرفت‪ ».‬گفتنی است در حال‬ ‫حاضر پائولو سرجیو سرمربی سابق‬ ‫تیم فوتبال صنعت نفــت ابادان و‬ ‫باشگاه التعاون عربستان‪ ،‬هدایت تیم‬ ‫پورتیموننزه پرتغال را بر عهده دارد‬ ‫و جعفر سلمانی دیگر بازیکن حاضر‬ ‫در اردوی تیم ملی نیز در پایان لیگ‬ ‫بیستم به این تیم پیوسته است‪ .‬پیام‬ ‫نیازمند در ابتدای لیگ هجدهم از تیم فوتبال پیکان با قراردادی‬ ‫دوساله به باشگاه سپاهان پیوست و پیش از شروع لیگ نوزدهم‬ ‫قرارداد خود را بــه مدت یک فصل دیگر تمدید کرد‪ .‬در پایان‬ ‫لیگ بیستم قرارداد نیازمند با سپاهان خاتمه پیدا می کند و این‬ ‫بازیکن می تواند به عنوان بازیکن ازاد باشگاه فصل اینده خود‬ ‫را انتخاب کند‪.‬‬ ‫مهاجم جوان گل گهر به دنبال‬ ‫درخشش مقابل ذوب اهن‬ ‫بازی با عراق حکم امضای صعود تیم ملی را دارد‬ ‫کارشناس فوتبال اصفهان اعتقاد دارد تیم ملی قطعا از گروه‬ ‫خود صعود کرده و بااقتدار به جام جهانی خواهید رسید‪ .‬حمیدرضا‬ ‫بابایی با تمجید از عملکرد تیم ملی فوتبال کشورمان در بازی‬ ‫مقابل بحرین اظهار داشت‪ :‬با حواشی که برای فوتبال ما به وجود‬ ‫امد‪ ،‬مجبور شدیم به میزبانی بحرین تن دهیم و از این تصمیم‬ ‫کمیته برگزاری مسابقات تمکین کنیم‪ .‬بااین حال تیم ملی ما از‬ ‫بازیکنان بسیار جوان‪ ،‬پرانرژی و باانگیزه برخوردار است که برای‬ ‫رسیدن به جام جهانی عزمشان را جزم کرده اند‪ .‬وی افزود‪ :‬کیفیت‬ ‫چمن محل برگزاری بازی ها در ســطح این رقابت ها نیست و‬ ‫از طرف دیگر شــرایط اب وهوایی بحرین در این برهه از سال‬ ‫مشکل ساز بوده و دمای هوا باال است؛ تمام این مسائل در کنار‬ ‫نداشتن بازی تدارکاتی مشکالت بزرگی بر سر راه موفقیت تیم‬ ‫ملی بودند اما خوشحالم که تیم ملی در دو بازی قبلی خود خوب‬ ‫ظاهرشده است‪ .‬در تمام این مدت تیم های داخلی و مربیان ان ها‬ ‫با بی برنامگی های سازمان لیگ و طوالنی شدن فصل کنار امدند‬ ‫و اکنون شاهد موفقیت تیم ملی و کسب حداکثر امتیازات هستیم‪.‬‬ ‫مربی فوتبال اصفهان با اشاره به کیفیت بازی نخست تیم ملی‬ ‫مقابل هنگ کنگ‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬تیم ما به دلیل برخی مسائل‬ ‫سیاسی و مشکالت ناشی از کرونا بدون بازی تدارکاتی پا به این‬ ‫رقابت ها گذاشت و بازی اول در حکم یک بازی تدارکاتی برای ما‬ ‫به شمار می رفت‪ ،‬بااین حال ایران ان قدر نیرو و بازیکن باکیفیت‬ ‫در اختیار دارد که دست اسکوچیچ برای چیدن نقشه های مختلف‬ ‫باز است‪ .‬درباره روند تیم ملی در ادامه مسابقات‪ ،‬گفت‪ :‬بازیکنان‬ ‫ما باید تمرکزشان را حفظ کرده و تالش کنند تا بدون محرومیت‬ ‫و مصدومیت جدی به بازی اخر برسند تا با تمام قوا مقابل عراق‬ ‫ظاهر شویم‪ .‬بازی با عراق حکم فینال و امضای صعود به مرحله‬ ‫بعد را دارد و باید با تمام توان به میدان برویم‪.‬‬ ‫محمدی‪ ،‬توکلی‪ ،‬احمدعباسی و وفایی‪ ،‬بازیکنان تیم‬ ‫ملی فوتسال قرارداد خود را با گیتی پسند تمدید کردند‪ .‬سپهر‬ ‫محمدی دروازه بان تیم ملی فوتسال پس از مذاکره با مدیران‬ ‫گیتی پسند قرارداد خود را با این باشگاه تمدید کرد‪ .‬محمدی‬ ‫دهمین سال حضور در گیتی پسند را تجربه می کند‪ .‬همچنین‬ ‫فرهاد توکلی دیگر بازیکن تیم ملی با حضور در باشگاه و‬ ‫مذاکره با مدیران قرارداد خود را با این تیم برای یک فصل‬ ‫دیگر تمدید کرد‪ .‬توکلی فصل گذشته بازی های تاثیرگذاری‬ ‫از خود به نمایش گذاشت و همراه با تیم ملی فوتسال سابقه‬ ‫کسب عنوان سومی جهان و عناوین متعدد داخلی و بین المللی‬ ‫دارد‪ .‬سعید احمد عباسی بازیکن ملی پوش و اقای گل لیگ‬ ‫برتر فصل گذشته نیز‪ ،‬بعد از مذاکره با مدیران گیتی پسند‬ ‫قرارداد خود را یک فصل دیگر با گیتی پسند تمدید کرد‪ .‬در‬ ‫ادامه فعالیت این باشگاه در فصل نقل وانتقاالت فوتسال‪،‬‬ ‫علیرضا وفایی بعد از مذاکره با مدیران گیتی پسند جهت فصل‬ ‫اینده قرارداد خود را با این تیم تمدید کرد‪.‬‬ ‫اصفهان میزبان ستاره های‬ ‫شمشیربازیجهانمی شود‬ ‫نظر می رسد‪ .‬او خود را در موقعیتی می یابد که حق انتخاب زیادی‬ ‫ندارد‪ .‬سپاهان با پرسپولیس در این فصل برای کسب قهرمانی‬ ‫مبارزه می کرد‪ .‬در این فصل نویدکیای ایرانی مربی او خواهد بود‬ ‫و عالوه بر گولسیانی مدافع گرجی و استنلی مهاجم برزیلی‪ ،‬در‬ ‫این فصل فقط ایرانیان بومی را می توانیم در لیست تیم پیدا کنیم؛‬ ‫بنابراین می توان فرض کرد که اگر مارتین هاچک واقعا پیراهن‬ ‫این تیم را از شــهر اصفهان باالی بر تن کند‪ ،‬بالفاصله خود را‬ ‫تحت فشار زیادی می بیند‪ .‬با توجه به وقایع پیرامون شخص وی‬ ‫در ماه های اخیر‪ ،‬نشان دادن امادگی مناسب برای مبارزه در دنیای‬ ‫متفاوت فوتبال که واقعا اطالعات بسیار کمی از ان داریم‪ ،‬بسیار‬ ‫دشوار است‪.‬‬ ‫مهاجم جوان تیم فوتبال گل گهر ســیرجان در دیدار‬ ‫دوستانه مقابل پدیده توانست برای تیمش گل بزند‪ .‬یکی‬ ‫از خریدهای پرسروصدای نقل و انتقاالت فوتبال ایران‪،‬‬ ‫حضور رضا شکاری جمع بازیکنان‬ ‫گل گهر بود‪ .‬امیر قلعه نویی برای‬ ‫تقویت خــط حملــه تیمش به‬ ‫سراغ جذب مهاجم سابق روبین‬ ‫کازان و تراکتور رفت تا مشــکل‬ ‫گلزنــی ســیرجانی ها در هفته‬ ‫پایانی برطرف شــود‪ .‬شکاری در‬ ‫دیدار دوستانه با پدیده‪ ،‬با اعتماد‬ ‫قلعه نویی در ترکیب تیمش قرار‬ ‫گرفت و با درخشــش در مشهد‪،‬‬ ‫مــزد اعتماد ســرمربی باتجربه‬ ‫گل گهری ها را داد‪ .‬مهاجم جوان‬ ‫گل گهر در پیروزی دوگله تیمش در مقابل پدیده‪ ،‬توانست‬ ‫گل اول را در نیمه دوم وارد دروازه حریف مشــهدی کند‬ ‫تا زمینه ساز پیروزی شاگردان قلعه نویی در دیدار دوستانه‬ ‫شود‪ .‬دیدار بعدی دوستانه گل گهری ها مقابل ذوب اهن‬ ‫خواهد بود و درخشش شــکاری مقابل تیم سابق خود‪،‬‬ ‫می تواند او را در اوج امادگی به ادامه رقابت های لیگ برتر‬ ‫تمدید قرارداد ملی پوشان‬ ‫فوتسالباگیتی پسند‬ ‫برساند و به یکی از بازیکنان ثابت ترکیب تیمش تبدیل‬ ‫شــود‪ .‬هرچند که شکاری برای حضور در ترکیب اصلی‪،‬‬ ‫رقبای سرسختی چون منشــا‪ ،‬شاکری و تبریزی را هم‬ ‫دارد‪ .‬شکاری در ذوب اهن چهره شد ولی تا امد بازیکنی‬ ‫تاثیرگذار شــود‪ ،‬بحث انتقال او به روسیه پیش امد و در‬ ‫بازگشت به فوتبال ایران نیز پس از مدتی با تراکتوری ها‬ ‫به مشکل خورد‪ .‬این بازیکن حاال هفت بازی بسیار مهم‬ ‫را در مســیر حرفه ای خود پیش رو دارد و در تیمی بازی‬ ‫می کند که برای کسب سهمیه اسیایی می جنگند‪.‬‬ ‫رئیس هیئت شمشیربازی استان اصفهان می گوید بیشتر‬ ‫برنامه های تقویم سال جاری‪ ،‬تحت تاثیر کرونا قرارگرفته‬ ‫است‪ .‬فرهاد رضایی درباره عملکرد هیئت شمشیربازی استان‬ ‫در سه ماهه نخست سال‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬متاسفانه بسیاری از‬ ‫برنامه هایی که برای تقویم سال ‪ 1400‬تنظیم کرده بودیم‪،‬‬ ‫تحت تاثیر شیوع کرونا قرار گرفت‪ .‬به طور مثال قصد داشتیم در‬ ‫سال جاری لیگ استانی را برگزار کنیم و حتی جلسات ابتدایی‬ ‫ان برگزار و هماهنگی های الزم انجام شده بود اما شیوع کرونا‬ ‫مانع از برگزاری ان شد‪ .‬البته همین االن هم اگر وضعیت کرونا‬ ‫بهتر شود می توانیم لیگ را برگزار کنیم‪ .‬وی افزود‪ :‬در این‬ ‫مدت با مجوزی که از اداره کل ورزش و جوانان استان دریافت‬ ‫کردیم‪ ،‬تمرینات تیم های استان و تیم سپاهان برگزارشده و‬ ‫این تیم ها هم اکنون نیز در حال تمرین هستند اما کالس های‬ ‫عمومی و استعدادیابی فعالیتی ندارند و مجوزی برای برگزاری‬ ‫ان ها صادر نشده است‪ .‬به همین دلیل در حال تالش هستیم‬ ‫که حداقل از ابتدای ماه اینده این کالس ها نیز فعالیت خود‬ ‫را از سر بگیرند‪ .‬رئیس هیئت شمشیربازی استان اصفهان‬ ‫ادامه داد‪ :‬سال گذشته تنها توانستیم مسابقات باشگاهی‬ ‫کشور را برگزار کنیم‪ .‬این رقابت ها در اسفندماه سال گذشته‬ ‫برگزارشده و تیم های اصفهان به مقام قهرمانی رسیدند‪ .‬در‬ ‫این مدت بازیکنان ملی پوش در اردوهای تیم ملی حاضر بوده‬ ‫و هم اکنون نیز محمد دشت گر‪ ،‬علی امینی و محمدرضایی‬ ‫سه نماینده اصفهان در اردوی تیم ملی هستند‪ .‬رضایی درباره‬ ‫کالس های مجازی هیئت شمشیربازی استان در طول چند‬ ‫ماه گذشته گفت‪ :‬فعالیت ها و برنامه های مجازی هیئت در این‬ ‫مدت برگزارشده اما این برنامه ها نمی توانند جای فعالیت های‬ ‫حضوری را بگیرند‪ .‬امیدوارم بتوانیم برنامه های اصلی خود را در‬ ‫طول سال جاری پیش ببریم و به صورت کامال فعال دراوریم‪.‬‬ ‫فکر می کنم هم اکنون تنها با ‪ 20‬درصد توان هیئت در حال‬ ‫فعالیت هستیم و دلیل این امر شیوع بیماری کرونا است‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به فعالیت های هیئت شمشیربازی استان در سال گذشته‬ ‫افزود‪ :‬سال گذشته فقط مجوز برگزاری رقابت های لیگ‬ ‫و تمرینات تیم های اصلی و بازیکنان ملی پوش را داشتیم و‬ ‫سایر فعالیت های هیئت به دلیل شیوع کرونا تعطیل شده بود‪.‬‬ ‫البته تیم های نوجوانان و جوانان ما در این مدت با تیم های‬ ‫بزرگساالن در حال تمرین هستند اما کالس های اصلی‬ ‫هیئت همچنان تعطیل است‪ .‬رئیس هیئت شمشیربازی‬ ‫استان اصفهان درباره وضعیت شمشیربازی در استان و شانس‬ ‫ورزشکاران اصفهانی برای کسب سهمیه المپیک خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬جایگاه استان در شمشیربازی خوب است‪ .‬بحث المپیک‬ ‫به سیاست ها و برنامه ریزی های فدراسیون بازمی گردد‪.‬‬ ‫فدراسیون شمشیربازی سیاست های خاص خودش را‬ ‫دارد و تیم سابر کشور سهمیه المپیک را به دست اورده و‬ ‫فدراسیون نیز روی ان تیم متمرکز است‪ .‬از طرفی بیشتر‬ ‫بازیکنان اصفهان در دوشاخه فلوره و اپه فعال هستند و اگر‬ ‫فدراسیون برنامه ریزی ای که برای رشته سابر دارد را برای دو‬ ‫رشته فلوره و اپه نیز انجام می داد‪ ،‬قطعًا سهمیه المپیک کسب‬ ‫می کردیم‪ .‬رضایی درباره مسابقات این هیئت در سال جاری‬ ‫گفت‪ :‬به زودی میزبان مسابقات کشوری نوجوانان و جوانان در‬ ‫اسلحه اپه بانوان و فلوره اقایان هستیم‪ .‬همچنین در ابان ماه‬ ‫سال جاری میزبان مسابقات جام جهانی خواهیم بود و اگر تا‬ ‫ان زمان واکسیناسیون های کرونا انجام شده و مشکل خاصی‬ ‫دراین باره وجود نداشته نباشد‪ ،‬میزبان این رقابت ها خواهیم بود‪.‬‬ صفحه 7 ‫شنبه | ‪ 22‬خرداد ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4092‬‬ ‫روزنامه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی با روش خبری ‪ -‬تحلیلی‪ -‬اطالع رسانی‬ ‫خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط‬ ‫بنیانگذار‪ :‬عبدالمحمد اکبری | تاسیس‪1383 :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫شنبه ‪ 22‬خرداد ‪ / 1400‬سال هفدهم ‪ /‬دوره جدید‪ /‬شماره ‪12Jun2021 | 4092‬‬ ‫ایات نورانی‬ ‫مالکیت و فرمانروایی اوست‪.‬‬ ‫سیطره‬ ‫در‬ ‫فقط‬ ‫است‪،‬‬ ‫انچه در اسمان ها و زمین و انچه میان ان دو و انچه زیر زمین‬ ‫ّ‬ ‫‪ 6‬طه‬ ‫نشانی‪:‬اصفهان‪،‬میدانازادی‪،‬خیاباندانشگاه‬ ‫نرسیده به حکیم نظامی‪،‬کوچه شهید روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750 :‬ده خط) فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫اصفهان امروز – فاطمه کاویانی‪ :‬کتب تاریخی را که‬ ‫مرور می کنیم و عکس های به جامانده از معماری پیشینیان را‬ ‫که نگاه کنیم و به نقاشــی گردشگران نظری بیندازیم چهره‬ ‫اصفهان را بسیار دگرگون شده تر از قبل می بینیم؛ این دگرگونی‬ ‫در بسیاری از نقاط شهر رو به زشتی گراییده است و در برخی‬ ‫از نقاط هم تالش شــده سبک و سیاق معماری سابق حفظ‬ ‫شود‪ .‬معماری که از پیشینیان به یادگار مانده میراثی است که‬ ‫باید برای حفظ ان تالش کرد‪ .‬گاهی این تالش ها نادانسته و‬ ‫غیر کارشناسانه منجر به نابودی یک میراث ارزشمند می شود؛‬ ‫اما برخی مواقع باید دید عصر حاضر قرار اســت چه میراث و‬ ‫اثاری برای نســل های بعد از خــود به جای بگذارد یا چگونه‬ ‫میراثــی که به امانت گرفته چگونه تحویل خواهد داد‪ .‬ماهرخ‬ ‫سادات هاشمی‪ ،‬کارشناس ارشــد معماری در مورد روزهای‬ ‫خوب و بد میراث و اثار فرهنگی می گوید‪ :‬در کشــور ایران‪،‬‬ ‫بناها و اثار تاریخی ارزشمندی وجود دارد که از گذشتگانمان‬ ‫به ارث رسیده اســت و شناسنامه های ملی و سند گویای بر‬ ‫تمدن کهن و نشان دهنده هویت ایران است‪ .‬بسیاری از این‬ ‫اثار به علت فرسودگی و متروک ماندن و عدم توجه و رسیدگی‬ ‫در حال تخریب و جایگزین شــدن با بناهای جدید هستند‪.‬‬ ‫این فعال حوزه میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دســتی و گردشگری‬ ‫تصریح کرد‪ :‬شهر اصفهان با توجه به پیشینه غنی‬ ‫تاریخی و فرهنگی خود دارای بافت ها و بناهای‬ ‫بسیار ارزشمند از دوره های مختلف تاریخی شامل‬ ‫خانه ها‪ ،‬کاخ ها‪ ،‬بازارها‪ ،‬مساجد‪ ،‬پل ها‪ ،‬کلیساها‪،‬‬ ‫کاروانسراها و ‪...‬است که بسیاری از ان ها مرمت‬ ‫و بسیاری دیگر از ان ها تخریب و یا به حال خود‬ ‫رهاشده اند‪ .‬یکی از مواردی که امروزه باعث توجه‬ ‫مردم و مسئولین به مرمت و حفظ این بناها شده‪،‬‬ ‫رشد ســریع صنعت گردشگری‪ ،‬عالقه مردم و‬ ‫گردشــگران به میراث فرهنگی و اهمیت به تاریخ و بناهای‬ ‫تاریخی و همچنین تاثیر این صنعت بر روی ابعاد اجتماعی‪،‬‬ ‫اقتصادی و فرهنگی‪ ،‬سیاسی و ‪...‬است؛ بنابراین مرمت و احیای‬ ‫بناها به حفظ این تاریخ کمک می کند و پتانسیل های فضایی‬ ‫شــهر را به عنوان جاذبه های تاریخی برای نسل امروز و نسل‬ ‫اینده حفظ می کند‪ .‬لذا در مرمت و احیا یک بنا باید به جنبه های‬ ‫مختلف ازجمله‪ ،‬قدمت بنا‪ ،‬اصالت‪ ،‬عملکرد قبلی‪ ،‬جنبه های‬ ‫زیباشناســی و غیره توجه کرد‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬در اصفهان نیز‬ ‫روند مرمت و احیای بناها با اقبال خوبی نسبت به گذشته مواجه‬ ‫گشته ولی بااین حال نقاط ضعف و قوتی نیز دارد که نقطه قوت‬ ‫ان حفظ بنا و نقطه منفی بسیاری از ان ها روش های ناصحیح‬ ‫مرمت‪ ،‬بازسازی و عدم اختصاص کاربری مناسب با توجه به‬ ‫عملکرد قبلی بنا است که باید به ان توجه ویژه ای شود‪ .‬هاشمی‬ ‫در ادامه عنوان کرد‪ :‬با شناخت مطالعه بر روی بناهای و ارائه‬ ‫راهکارهای مناسب جهت مرمت اصولی‪ ،‬حفظ و احیا می توان‬ ‫این بناهــای روبه زوال را از خطر تخریب نجات داد و با توجه‬ ‫به نیاز امروزه عملکرد مناســبی برای ان ها در نظر گرفت‪ .‬او‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬معماری یک فرایند پویا و در حال تغییر است‬ ‫و مقوله ایست که بشــر از گذشته تا امروز به صورت پیوسته‬ ‫با ان سروکار داشــته و برای هر نوع فعالیتی بنای خاصی را‬ ‫احداث می کرده از ســاخت خانه تا بناهای مذهبی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫و ‪ ...‬و هر ملیت و سرزمینی سعی داشته با الگوهای فرهنگی‬ ‫و نمادین مخصوص به خود به نوعی توجهش را به ســاخت‬ ‫بناها نشان دهد‪ .‬این فعال حوزه میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی‬ ‫و گردشــگری اضافه کرد‪ :‬امروزه با پیشرفت علم و ف ّناوری و‬ ‫ضرورت های جامعه مــدرن‪ ،‬تغییر نیازهای مردم و به تبع ان‬ ‫تغییر سبک زندگی مردم باعث گردیده که بناها برای پاسخ به‬ ‫نیازهای امروزی طراحی گردند وزندگی سنتی به‬ ‫زندگی صنعتی و مدرن تبدیل شده است‪ .‬این روند‬ ‫در این ایران هم اتفاق افتاده و شرایط نابسامانی را‬ ‫در معماری به وجود اورده است‪ .‬به گفته او یکی‬ ‫از علت های اشفته بودن و سردرگمی و بی هویتی‬ ‫در معماری امروز کشور ما نبود مطالعات کافی و‬ ‫غفلت از مبانی و مفاهیم معماری اصیل ایران در‬ ‫طول تاریخ‪ ،‬تقلید اشــتباه از معماری مدرن‪ ،‬عدم‬ ‫توجه به شرایط اقلیمی هر منطقه و عدم شناخت‬ ‫کافی از فرهنگ و اداب ورسوم مردم هر منطقه است‪ .‬هاشمی‬ ‫بابیان اینکه این امر باعث شده ما برای طراحی هایمان اغلب‬ ‫از الگوهای مشترک و مشابه استفاده کنیم بیان داشت‪ :‬با تقلید‬ ‫از بناها نوع معماری یک بنا مثال در یک کشــور اروپایی را با‬ ‫همان الگو شاید با اندک تغییراتی در طرح در اقلیم چهارگانه‬ ‫ایران طراحی و اجرا کنیم درحالی که معماری غنی ایران در هر‬ ‫منطقه ای ویژگی های منحصربه فرد خود را دارد که می توان‬ ‫بامطالعه بر روی ان ها معماری ها زیبا و شایسته ای را ارائه داد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬به طوری که می بینیم معماران ما درگذشــته به این‬ ‫امــر به خوبی واقف بودند و در بناها باهنر معماری و خالقیت‬ ‫اثار منحصربه فردی را در جای جــای ایران به وجود اورده اند‪.‬‬ ‫در ادامه هاشمی گفت‪ :‬همانطور که اشاره شد معماری ایران‬ ‫فراموش شــده و به جای ان همه اصالت‪ ،‬خالقیت و زیبایی در‬ ‫طرح ساخت بناهای متنوع‪ ،‬تقلید از معماری کشورهای دیگر‬ ‫مد شده است‪ .‬یکی از نمونه های بارز ان اشرافی گری با استفاده‬ ‫از نماهای رومی است که با اقبال شدید مردم و طراحان مواجه‬ ‫شده و با رشــد فزاینده ای روبروست که باعث انزوا و مهجور‬ ‫شدن معماری ایرانی شده و از طرفی باعث از بین رفتن ذخایر‬ ‫عظیم معادن سنگی کوه ها و منابع طبیعی می شود‪ .‬او تصریح‬ ‫کرد‪ :‬نکته دیگر هم عدم توجه به مفاهیم معماری ایرانی مثل‬ ‫حفظ حریم‪ ،‬سلسله مراتب فضایی‪ ،‬نوع ورودی ها که معرف بنا‬ ‫هستند‪ ،‬عناصر فضایی‪ ،‬تزئینات و هنرهای وابسته به معماری‬ ‫اگهیمناقصه‬ ‫ایرانی و ‪ ...‬است که به نوعی رنگ باخته و فراموش شده اند و من‬ ‫فکر می کنم حلقه مفقوده همین جاست که ما معماری غنی‬ ‫خودمان را گم کرده ایم و اثار معماری دیگر کشورها را ان هم‬ ‫به صورت تقلید غلط به معماری کشورمان تحمیل کرده ایم‪.‬‬ ‫این کارشناس ارشــد معماری بیان داشت‪ :‬در بحث مرمت و‬ ‫احیای بناهای تاریخی مانند سایر کارها هر فردی خود را یک‬ ‫مرمتگر یا کارشناس معماری می داند و از زاویه دید خود نسبت‬ ‫به مرمت و احیای بنایی که ان را خریداری کرده بدون دانش و‬ ‫شناخت کافی از بنا و اسیب های واردشده بر ان‪ ،‬عدم شناخت‬ ‫اصول معماری و بررســی پیشینه بنا و ‪ ...‬اقدام می کند و این‬ ‫امر ضربه ای بر حرفه مرمت بنا به صورت اصولی وارد می کند‪.‬‬ ‫لذا شــناخت بنا‪ ،‬اسیب شناسی بنا‪ ،‬تهیه طرح مرمت و اجرای‬ ‫طرح باید به دســت افراد متخصص و اگاه به این کار صورت‬ ‫بگیرد تا اصالت بنا حفظ شود و روند مرمت به خوبی طی شود‪.‬‬ ‫هاشمی اضافه کرد‪ :‬اما در مورد معماری جدید و مواجه شدن با‬ ‫ان باید گفت عناصر معماری ســ ّنتی ایرانی از یادها رفته اند و‬ ‫سیمای کالبدی شهرها و روستاهای ما در کشاکش با ف ّناوری‬ ‫و مدرنیسم مخدوش شده و در هر کوچه و خیابان با انواع نماها‬ ‫بــا طرح های متفاوت با مصالح متنوع و در طبقات مختلف و‬ ‫گاها به اصطالح مکعب های مرتفع بی هویت در کنار هم مواجه‬ ‫هستیم که خط اسمان و فضاهای سبز مناسب را از بین برده‬ ‫و یک اشــفتگی بصری را ایجاد کرده است و ادامه این روند‬ ‫باعث فاصله گرفتن شهرها و روستاها از هویت و سیمای اصیل‬ ‫خود خواهد شد‪ .‬او خاطرنشــان کرد‪ :‬این روند روزبه روز ادامه‬ ‫دارد‪ .‬بااین وجود اگرچه مقابله با روند سریع تغییرات کار ساده ای‬ ‫نیســت اما از طریق مطالعه و تحلیل معماری و شهرسازی‬ ‫گذشــته و تطبیق ان ها با نیازهای امــروز‪ ،‬می توان معماری‬ ‫فراموش شــده را بازنمایی و معرفی کرد که این کار منجر به‬ ‫حفظ میراث پیشینیان و فراهم نمودن حق انتخاب های بیشتر‬ ‫برای ایندگان است‪ .‬هاشمی ادامه داد‪ :‬این وظیفه اول بر عهده‬ ‫شهرداری ها‪ ،‬سازمان نظام مهندسی و سایر ارگان های وابسته‬ ‫است که قانون هایی برای حفظ نظم با توجه به اصول معماری‬ ‫ایرانی در سیمای شهری و ساختمان ها در سطح شهر داشته‬ ‫باشند و در درجه دوم بر عهده طراحان و معماران و سپس عموم‬ ‫مردم است که باید دررسیدن به نتیجه مطلوب و موثر با اگاهی‬ ‫و بدون تعصب نسبت دانسته های خود از معماری تالش کنند‪.‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫نوبت اول‬ ‫شهرداری فالورجان در نظر دارد به استناد مصوبه شماره ‪ 5/142‬مورخ ‪ 1400/03/03‬شورای اسالمی شهر فالورجان نسبت به اجرای پروژه زیر‬ ‫از طریق برگزاری مناقصه انتخاب پیمانکار نماید‪.‬‬ ‫پروژه اسفالت و زیر سازی و لکه گیری سطح شهر فالورجان‬ ‫مدت پروژه‪ 6 :‬ماه‬ ‫مبلغ اعتبار پیش بینی شده‪ 8/000/000/ :000‬ریال‬ ‫محل پروژه‪ :‬سطح شهر فالورجان‬ ‫نوع فهرست بها‪ :‬راه و باند سال ‪1400‬‬ ‫شاخص دوره مبنا‪ :‬سه ماهه اول سال ‪1400‬‬ ‫محل تامین اعتبار‪ :‬شهرداری فالورجان‬ ‫کلیات عملیات اجرایی مطابق با اسناد مناقصه (لوح فشرده) شامل‪:‬‬ ‫‪ -2‬خاکبرداری‪ ،‬بارگیری و حمل نخاله به خارج از شهر‪.‬‬ ‫‪ -1‬تخریب اسفالت و بتن‪.‬‬ ‫‪ -4‬تهیه مصالح اساس به انضمام پخش ابپاشی و تراکم‪.‬‬ ‫‪ -3‬تهیه مصالح خاک تونان مناسب شن دار به انضمام پخش ابپاشی و تراکم‪.‬‬ ‫‪ -5‬تهیه‪ ،‬حمل‪ ،‬پخش و اجرای اسفالت به صورت فینیشری و دستی مطابق با اسناد مناقصه‪ -6 .‬اجرا سرعتگاه اسفالتی و رنگ امیزی مطابق با شرایط فنی اسناد مناقصه‪.‬‬ ‫‪ -8‬سایر دستور کارهای ابالغی موارد پیش بینی نشده‪.‬‬ ‫‪ -7‬تامین میزان تقریبا ‪ 55‬تن قیر مورد نیاز توسط شهرداری (کارفرما)‪.‬‬ ‫ اخرین مهلت ارسال پیشنهاد قیمت تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه مورخ ‪ 1400/04/03‬می باشد‪.‬‬‫‪ -‬جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی ‪ www.falavarjan.ir‬مراجعه فرمائید‪.‬‬ ‫جواد نصری‪ -‬شهردار فالورجان‬ ‫اگهی تجدید مزایده‬ ‫م الف‪1147634 :‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫شهرداری فالورجان در نظر دارد به استناد صورتجلسه شماره ‪ 3496‬مورخ ‪ 1400/03/17‬کمیسیون عالینوبت‬ ‫اولمصوبه‬ ‫معامالت و‬ ‫شورای محترم اسالمی شهر فالورجان موارد زیر را با مشخصات مربوطه بر اساس قیمت کارشناسی از طریق اگهی مزایده به‬ ‫فروش برساند‪.‬‬ ‫یک قطعه زمین با کاربری مسکونی به مساحت ‪ 171‬متر مربع واقع در شهر فالورجان‪ -‬خیابان مدرس‪ -‬کوچه معرفت شرقی‪.‬‬ ‫قیمت پایه‪:‬‬ ‫پالک زمین به متراژ ‪ ۱۷۱‬متر مربع با قیمت پایه کارشناسی از قرار هر متر مربع ‪ 60/000/000‬ریال معادل کل ‪ 10/260/000/000‬ریال‪.‬‬ ‫ شرکت کنندگان باید اخرین قیمت پیشنهادی خود را حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ‪ 1400/04/01‬به دبیر خانه حراست‬‫شهرداری تحویل نمایند‪.‬‬ ‫ کمیسیون در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است‪.‬‬‫ به پیشنهاداتی که بعد از تاریخ فوق ارائه یا مخدوش باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد‪.‬‬‫ کلیه هزینه ها از جمله نقل و انتقال‪ ،‬پروانه ساختمان‪ ،‬شارژ ساختمان‪ ،‬سایر عوارض و مالیات‪ ،‬هزینه صدور سند مالکیت و ‪ ...‬به عهده برنده مزایده‬‫می باشد‪.‬‬ ‫ جهت کسب اطالعات بیشتر به سایت اینترنتی ‪ www.falavarjan.ir‬مراجعه فرمائید‪.‬‬‫م الف‪1147604 :‬‬ ‫جواد نصری‪ -‬شهردار فالورجان‬ ‫رتبه نخست روزنامه های محلی و استانی‬ ‫سراسرکشور‬ ‫رتبه ‪ 8‬روزنامه های خصوصی‬ ‫و رتبه ‪ 16‬در بین ‪ 180‬روزنامه کشور‬ ‫ایین نامه اخالق حرفه ای در لینک «درباره ما»‬ ‫سایت اصفهان امروز منتشر شده است‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫سخن بزرگان‬ ‫زندگی مانند دوچرخه سواری است‪ .‬برای این که بتوانید تعادل خود‬ ‫را حفظ کنید باید همیشه در حرکت باشید‪.‬‬ ‫اینشتین‬ ‫مهر فراموشی بر معماری و میراث کهن‬ ‫گروه نشریات‬ ‫جرعه ای‬ ‫کتاب‬ ‫بازای و دل تنگ مرا مونس جان باش‬ ‫وین سوخته را محرم اسرار نهان باش‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‪ ،‬انجمن مدیران رسانه‬ ‫‪@esfahanemrouz‬‬ ‫مناسبت‬ ‫روز همبستگی زنان ایران‬ ‫حافظ‬ ‫نخستین روز برای دختران‬ ‫اصفهان امروز‪ :‬نخستین روز از ذیقعده میالد بانویی‬ ‫است که زندگی اش سراســر درس برای دختران است‪.‬‬ ‫سالروز میالد حضرت معصومه سالم اهلل علیها‪ ،‬بانوی اب‬ ‫و ایینه ‪ .‬برایتان از بانویی ســخن می گویم که همانند‬ ‫زینب علیه السالم برای قیام قربانی داد و خورشید عاشورا‬ ‫را بــا صبرش تعریف کرد‪ ،‬او هم با قدم های پر حیاتش‪،‬‬ ‫به سرزمین کویری قم حیات بخشید و در رگ ایرانیان‬ ‫خون حمایت از والیت را جاری ساخت‪ .‬بانویی که بارگاه‬ ‫زیبایش‪ ،‬پناهگاه دل های عاشــقی است که به نیابت از‬ ‫شیعه در نیمه شــب های کویری قم‪ ،‬سر بر استان حرم‬ ‫حضرت دوست می ســایند‪ .‬معصومه تفسیر معصومیت‬ ‫اســت کــه روزگاری در مدینه طلوع کــرد‪ ،‬معصومه‬ ‫اقامت غربت اســت در روزگار غربت نگاه ها‪ .‬معصومه‬ ‫نگاه سبزی است که از معصومیت سرچشمه می گیرد‪،‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫معصومــه‪ ،‬روزگار دلدادگی اســت و از غربت به قربت‬ ‫رسیدن‪ .‬جاده ها‪ ،‬تمام مسیر امدنت را بی وقفه دویده اند از‬ ‫شــوق؛ مدینه تا قم‪ ،‬همه جا حرف تو‪ ،‬امدن توست‪ .‬ای‬ ‫میراث دار غربت و رنج! شانه های زمین‪ ،‬کوله بار رنجت‬ ‫را عاشقانه بر دوش خواهد کشید و تاریخ‪ ،‬رد قدم هایت را‬ ‫در مسیرها و جاده ها خواهد پیمود‪ .‬ازاین پس تمام پرده ها‪،‬‬ ‫راز تو را نجوا می کنند‪ .‬امدنت‪ ،‬مرهمی است بر دل های‬ ‫خسته‪ ،‬امدنت‪ ،‬یک اتفاق شیرین است؛ در تکرر روزهای‬ ‫خسته زمین‪ .‬تو را می شناسم از دور؛ تو را که امده ای تا‬ ‫عشق را‪ ،‬به دل ها هدیه کنی و لبخند را به لب ها بیاوری‪.‬‬ ‫با امدنت‪ ،‬بهار بر شــانه ابرها می ایستد و همه درختان‬ ‫گمشــده را فریاد می زند‪ .‬روز دختر مزین به نام الگویی‬ ‫اســت که پیروی از راهش‪ ،‬نام دختران این سرزمین را‬ ‫جاودانه می کند‪.‬‬ ‫رژیم غذایی متعادل در سالمت تیروئید نقش‬ ‫اساسی دارد‬ ‫میکروسکوپکوانتومی‬ ‫نمایشساختارهای‬ ‫بیولوژیکی را ممکن کرد‬ ‫محققان دانشــگاه کوئینزلند میکروسکوپی کوانتومی‬ ‫باقابلیــت نمایش ســاختارهای بیولوژیکی کــه تاکنون‬ ‫قابل مشاهده نبود را ساخته اند‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬میکروســکوپ کوانتومی راه را برای‬ ‫کاربردهای بیوتکنولوژی هموار می کند و از مصارف ناوبری‬ ‫گرفته تا تصویربرداری پزشکی کاربرد دارد‪ .‬این میکروسکوپ‬ ‫انــرژی خود را از درهم تنیدگــی کوانتومی تامین می کند‪.‬‬ ‫تاثیری که انیشتین ان را عمل شبح وار در یک فاصله نامید‪.‬‬ ‫درهم تنیدگی کوانتومی جفت شدن خواص مکانیکی دو ذره‬ ‫است‪ ،‬ذراتی که پیش تر با یکدیگر درکنش بوده و سپس از‬ ‫یکدیگر جداشده است‪ .‬درهم تنیدگی برای ذراتی همچون‬ ‫فوتون ها‪ ،‬الکترون ها و حتی مولکول ها رخ می دهد‪ .‬پروفسور‬ ‫وارویک بوون از ازمایشــگاه نورشناسی دانشگاه کوئینزلند‬ ‫می گوید‪ :‬این اولین حسگر مبتنی بر درهم تنیدگی بود که‬ ‫عملکردی فرای بهترین فناوری های موجود داشــت‪ .‬این‬ ‫پیشرفت به بهبود همه ی فناوری های موجود از دستگاه های‬ ‫ناوبری گرفتــه تا دســتگاه های ام ‪.‬ار‪ .‬ای کمک می کند‪.‬‬ ‫پروفســور بوون می گوید‪ :‬در بهترین میکروســکوپ های‬ ‫نوری جهان از لیزرهایی استفاده می شود که میلیاردها بار از‬ ‫خورشید روشن تر هستند‪ .‬بافت های حساس بیولوژیکی مانند‬ ‫سلول های انسان مدت زمان کمی در این میکروسکوپ ها‬ ‫دوام می اورد‪ .‬او ادامه می دهد‪ :‬میکروســکوپ کوانتومی ما‬ ‫‪ ۳۵‬درصد وضوح بهتری دارد و ســلول را تخریب نمی کند‬ ‫و به ما امکان مشــاهده ساختارهای بیولوژیکی را می دهد‬ ‫کــه پیش ازاین دیدن ان ها امکان پذیر نبــود‪ .‬مزایای این‬ ‫میکروسکوپ از درک بهتر ساختارهای بیولوژیکی گرفته‬ ‫تا بهبود فناوری های مربوط به تشخیص بیماری مشخص‬ ‫است‪ .‬بوون افزود‪ :‬فرصت های بی حدومرزی برای استفاده‬ ‫از درهم تنیدگی کوانتومی در فناوری وجود دارد که می تواند‬ ‫انقالبی در محاسبات و ارتباطات و سنجش به وجود بیاورد‪.‬‬ ‫ارتباطات ایمن چند دهه قبل ایجاد شد و دو سال قبل گوگل‬ ‫سریع ترین محاسبات را ایجاد کرد و اکنون نوبت ماست تا‬ ‫به وسیله ی کوانتوم به بهبود سنجش بپردازیم‪.‬‬ ‫شهر خالق جهانی‬ ‫صنایع دستی دلگیر از‬ ‫شبیخونکرونا‬ ‫معاون غذا و داروی دانشــگاه علوم پزشکی کاشان‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬مهم ترین اقدام تغذیه ای برای حفظ ســامت‬ ‫تیروئید‪ ،‬داشــتن یک رژیم غذایی متعادل و کنترل شده‬ ‫ازنظر کالری مطابق با سن‪ ،‬جنس و میزان فعالیت است‪.‬‬ ‫محســن تقی زاده در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫حذف غذاهای فراوری شــده‪ ،‬کاهش مصرف قندهای‬ ‫ساده‪ ،‬استفاده از اسیدهای چرب ضروری به ویژه امگا ‪۳‬‬ ‫که منبع ان بیشتر ماهی های روغنی اب های سرد است‪،‬‬ ‫کاهش مصرف نوشیدنی های کافئین دار و نوشیدن اب‬ ‫کافی در روز از دیگر کارهای مفید برای حفظ ســامت‬ ‫تیروئید است‪ .‬او افزود‪ :‬دارودرمانی برای کنترل پرکاری یا‬ ‫کم کاری تیروئید موثر است و رژیم درمانی تنها به صورت‬ ‫مکمل عمل می کند‪ .‬عالمت مشــخصه پرکاری غده‬ ‫تیروئید‪ ،‬کاهش وزن به علت افزایش میزان متابولیسم‬ ‫پایــه بدن و عالمت بارز کم کاری تیروئید‪ ،‬افزایش وزن‬ ‫به علت کاهش میزان متابولیسم است که کنترل میزان‬ ‫کالری دریافتی حائز اهمیت اســت‪ .‬معاون غذا و داروی‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی کاشان‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬رژیم غذایی‬ ‫پر فیبر و مصرف ســویا با داروی لووتیروکسین تداخل‬ ‫دارد و همچنین زیاده روی در مصرف ید در افراد مستعد‪،‬‬ ‫احتمــال ابتال به کم کاری تیروئید را افزایش می دهد‪ .‬او‬ ‫تاکید کرد‪ :‬بیماری گواتر‪ ،‬ناشی از کمبود ید در بدن است‬ ‫و باید منابع خوب ید و غذاهای دریایی مصرف شــود و‬ ‫از مصرف گواتروژن ها مثل اراکیدوزید موجود در پوسته‬ ‫ســرخ بادام زمینی و تیو اگزازولیدین موجود در گیاهان‬ ‫خانواده چلیپاییان (کلم‪ ،‬کلم پیچ‪ ،‬بروکســل‪ ،‬گل کلم و‬ ‫شلغم) پرهیز شــود‪ .‬معاون غذا و داروی دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی کاشان‪ ،‬گفت‪ :‬گواتروژن ها در اثر حرارت تخریب‬ ‫می شوند‪ .‬دوســتداران کلم باید این سبزی را به صورت‬ ‫پختــه مصرف کنند و یــا ان را بخارپز کنند‪ .‬همچنین‬ ‫ایــن افراد هنوز هــم می توانند کلــم را به عنوان یک‬ ‫انتی اکسیدان ارزشمند و ضد سرطان مصرف کنند‪ .‬تقی‬ ‫زاده با اشاره به کم بودن میزان ید موجود در مواد غذایی‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬غذاهای دریایی مانند ماهی و میگوی اب شــور‪،‬‬ ‫غنی ترین منابع ید هستند‪ ،‬اما مقدار ید موجود در شیر و‬ ‫لبنیات‪ ،‬تخم مرغ و گوشت متغیر است و بستگی به فصل‬ ‫سال و میزان ید خاکی دارد که حیوان در ان پرورش یافته‬ ‫و از گیاهان ان تغذیه کرده است‪ .‬او اظهار کرد‪ :‬میزان ید‬ ‫در میوه ها و سبزی ها بسیار پائین است‪ ،‬به عالوه میزان‬ ‫ید موجود در ان ها نیز بسته به محل‪ ،‬فصل و روش پخت‬ ‫فرق می کند و رایج ترین و موثرترین روش در سراســر‬ ‫دنیا برای تامین ید موردنیاز بدن‪ ،‬استفاده از نمک یددار‬ ‫است‪ .‬معاون غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی کاشان‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬ازانجایی که اب وخاک کشــور ما میزان ید‬ ‫کافی ندارد‪ ،‬جهت پیشگیری و کنترل اختالالت ناشی‬ ‫از کمبود ید‪ ،‬مصرف نمک یددار تصفیه شده برای تمام‬ ‫افراد جامعـه به ویژه زنان باردار‪ ،‬کودکان‪ ،‬نوجوانان و ‪...‬‬ ‫ضروری است‪ .‬تقی زاده گفت‪ :‬نمک تصفیه شده یددار را‬ ‫در انتهــای پخت به غذا اضافه کنید تا ید ان در حداکثر‬ ‫مقدار ان حفظ شــود‪ .‬این نمک در ظروف بدون منفذ‬ ‫پالستیکی‪ ،‬چوبی‪ ،‬ســفالی یا شیشه ای رنگی و تیره با‬ ‫درپوش محکم نگهداری شود چون اگر به مدت طوالنی‬ ‫در معرض نور خورشید یا رطوبت قرار گیرند ید خود را از‬ ‫دست می دهند‪ .‬او افزود‪ :‬طرح سرشماری بیماران مبتالبه‬ ‫دیابت دریافت کننده انسولین های قلمی از اردیبهشت در‬ ‫سامانه مدیریت بیماری های نادر اغازشده است تا امکان‬ ‫دسترســی به امار به روز بیماران دریافت کننده این دارو‬ ‫و خدمات موردنیاز این بیماران فراهم شــود‪ .‬معاون غذا‬ ‫و داروی دانشــگاه علوم پزشکی کاشان‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با‬ ‫اجرای این طرح و ثبت نام بیماران دریافت کننده انسولین‬ ‫قلمی‪ ،‬ثبت ســهمیه تکراری برای یک کد ملی به طور‬ ‫هم زمان در دو دانشــگاه علوم پزشــکی حذف شــده و‬ ‫توزیع این دارو هدفمند می شــود‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬بیماران‬ ‫استفاده کننده قلم های انسولین با همراه داشتن اخرین‬ ‫جواب ازمایش و نســخه دارویی بــرای ثبت اطالعات‬ ‫خود در سامانه مدیریت بیماری های نادر و دریافت حواله‬ ‫الکترونیک‪ ،‬باید به مراکز تخصصی دیابت شهرســتان‬ ‫خود مراجعه کنند‪ .‬تقی زاده گفت‪ :‬مرکز تخصصی دیابت‬ ‫شهرســتان کاشان در کلینیک ویژه بیمارستان اخوان و‬ ‫شهرستان اران و بیدگل نیز درمانگاه بوعلی است که از‬ ‫ساعت ‪ ۸‬تا ‪ ۱۴‬برای ارائه خدمت به شهروندان فعالیت‬ ‫دارند‪.‬‬ ‫اگر صنایع دستی را یکی از مولفه های توسعه اقتصادی‬ ‫در هر منطقه بدانیم‪ ،‬توجه و تقویت این بخش می تواند‪،‬‬ ‫راهکاری مناسب برای ایجاد فرصت های شغلی جدید و‬ ‫کسب درامد پایدار باشد‪.‬‬ ‫به گزارش صداوســیما‪ ،‬اصفهان قطب صنایع دستی‬ ‫کشــور به شــمار می رود و اکنون به واسطه وجود کرونا‬ ‫صدمات جبران ناپذیری بر این بخش واردشــده اســت؛‬ ‫بخشی که سهم عمده ای در اشــتغال اصفهان دارد‪ .‬به‬ ‫گفته هنرمندان صنایع دســتی اصفهان اگر شرایط فعلی‬ ‫این صنعت به همین شکل ادامه پیدا کند‪ ،‬معلوم نیست‬ ‫با چه مشکالت عدیده ای روبرو شویم به نوعی که اکنون‬ ‫اقتصاد این صنعت رو به نابودی است‪ .‬ویروسی کوچک‬ ‫به نام کوید ‪ ۱۹‬این بار صنایع دســتی استان را در بحران‬ ‫دیگری قرار داده که ضربه اخر را بر پیکر نیمه جان و خسته‬ ‫این صنعت وارد ساخته است‪ .‬معاون صنایع دستی سازمان‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری استان اصفهان‬ ‫بابیان اینکه این اســتان به لحاظ حجم‪ ۶۰ ،‬تا ‪ ۷۰‬درصد‬ ‫تولید صنایع دســتی کشور را به خود اختصاص داده است‬ ‫گفت‪ :‬در رشته های خاتم کاری‪ ،‬میناکاری‪ ،‬منبت‪ ،‬قلم زنی‬ ‫شهرت جهانی دارد‪ .‬جعفر جعفرصالحی افزود‪ :‬از ‪ ۶۰۲‬رشته‬ ‫صنایع دستی شناسایی شــده در دنیا ‪ ۲۹۹‬مورد مربوط به‬ ‫ایران و از این تعداد ‪ ۱۹۶‬رشته مربوط به استان اصفهان‬ ‫است‪ .‬او گفت‪ :‬با توجه به فعالیت ‪ ۳۰‬هزار کارگاه انفرادی و‬ ‫‪ ۴۵۰‬هزار کارگاه تولیدی صنایع دستی میزان خسارت ناشی‬ ‫از شیوع کرونا در این استان در سه ماه گذشته حدود ‪۶۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان پیش بینی می شود و البته این میزان بر اساس‬ ‫هزینه های ماهانه تولیدی هاست و خسارت ها بیش از این‬ ‫میزان است‪ .‬فعاالن و تولیدکنندگانی که این روز ها مجبور‬ ‫به اخراج کارگران متخصــص برای کاهش هزینه های‬ ‫تحمیلی و خالی کردن فروشگاه های اجاره ای خود هستند‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه شرکت های تعاونی صنایع دستی اصفهان‬ ‫بهترین راه نجات را کاربردی کردن ان بیان کرد و گفت‪:‬‬ ‫رونق صنایع دستی در دوره صفویه به همین دلیل بوده و‬ ‫اکنونهمشناختبازار هایهدف‪،‬نیازسنجی‪،‬اقلیم شناسی‬ ‫و تولید محصوالت با توجه به شــناخت سلیقه مشتریان‬ ‫ضروری است‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه اصفهان امروز

روزنامه اصفهان امروز 4443

روزنامه اصفهان امروز 4443

شماره : 4443
تاریخ : 1401/06/20
روزنامه اصفهان امروز 4441

روزنامه اصفهان امروز 4441

شماره : 4441
تاریخ : 1401/06/17
روزنامه اصفهان امروز 4336

روزنامه اصفهان امروز 4336

شماره : 4336
تاریخ : 1401/06/12
روزنامه اصفهان امروز 4418

روزنامه اصفهان امروز 4418

شماره : 4418
تاریخ : 1401/05/22
روزنامه اصفهان امروز ۴۴۱۲

روزنامه اصفهان امروز ۴۴۱۲

شماره : ۴۴۱۲
تاریخ : 1401/05/18
روزنامه اصفهان امروز 4415

روزنامه اصفهان امروز 4415

شماره : 4415
تاریخ : 1401/05/18
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!