روزنامه اصفهان امروز شماره 4058 - مگ لند

روزنامه اصفهان امروز شماره 4058

روزنامه اصفهان امروز شماره 4058

روزنامه اصفهان امروز شماره 4058

‫روزنامه ای برای زندگی‬ ‫چهارشنبه ‪ 08‬اردیبهشت ‪ 15 |1400‬رمضان ‪ | 28Apr2021| 1442‬سـال هفدهم | ‪ 8‬صفحه | شـمـاره ‪ 2000 | 4058‬تومان | ‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫اقتصاد | صفحه ‪6‬‬ ‫ثبت رکورد تولید ‪ 700‬هزار و ‪215‬‬ ‫تن فوالد خام در فوالد مبارکه‬ ‫مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه‬ ‫گفت‪ :‬ناحیه فوالدسازی شرکت فوالد مبارکه در راستای‬ ‫تحقق عملی شعار سال توانست در فرودین ماه به رکورد‬ ‫تولید ‪ 700‬هزار و ‪ 215‬تن فوالد خام دست پیدا کند و با‬ ‫افزایش ‪ 38‬هزار تنی نسبت به رکورد قبلی خود دستاورد‬ ‫مهمی را در صنعت فوالد کشور رقم بزند‪.‬‬ ‫جامعه | صفحه ‪4‬‬ ‫خانه های تاریخی یکی یکی از فهرست اثار ملی خارج می شوند‬ ‫چهارباغ زیر تیغ‬ ‫در وبینار کنترل وزن و چاقی دانش اموزان‬ ‫مطرح شد‬ ‫ابتالی ‪ ۲۰‬درصد‬ ‫دانش اموزاناصفهان‬ ‫به چاقی‬ ‫بعد از خروج خانه کتابی در حریم چهارباغ از فهرست اثار ملی ایران‪ ،‬خانه ساسون نیز از این فهرست خارج شده است‪ ،‬گذر فرهنگی چهارباغ اصفهان‬ ‫صفحه ‪8‬‬ ‫ی ان از کف می رود‬ ‫بدون حفظ داشته هایش تنها یک پوسته بزک شده خواهد بود که شناسنامه های تاریخ ‬ ‫چهلستون | صفحه ‪8‬‬ ‫ورزش | صفحه ‪7‬‬ ‫ستاره همه فن حریفی که سپاهان را‬ ‫قدرتمندتر کرده است‬ ‫حاج صفی عصای دست‬ ‫محرم در راه قهرمانی‬ ‫درخت حریف ریزگرد نمی شود‬ ‫مدیر خانه مطبوعات اصفهان‪:‬‬ ‫مرگ هنوز دور سر‬ ‫مطبوعات می چرخد‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫فرهنگ و هنر | صفحه ‪5‬‬ ‫جایزه جمالزاده‬ ‫در انتظار داستان و‬ ‫ناداستان نویس ها‬ ‫اصفهان | صفحه ‪3‬‬ ‫مسیرهای ویژه دوچرخه سواری اصفهان در‬ ‫برنامه ‪ 1405‬توسعه می یابد‬ ‫ترغیب شهروندان‬ ‫به دوچرخه سواری‬ ‫رویداد | صفحه ‪2‬‬ ‫هتل عباسی اصفهان‬ ‫در یک سال گذشته‬ ‫اجاره نداده است‬ ‫اصفهان | صفحه ‪3‬‬ ‫]عکس ‪ :‬اریا جعفری ‪ /‬ایسنا[‬ ‫پذیرشدانشجو‬ ‫در ‪ ۷۰‬رشته دکتری‬ ‫تخصصی دانشگاه ازاد‬ ‫اسالمینجف اباد‬ ‫اگهیاستخدام‬ ‫شرکت فوالد سنگ مبارکه به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود‪ ،‬بر اساس مصوبه‪ 99-10‬مورخ ‪ 1399/11/23‬هیات مدیره‬ ‫شرکت‪ ،‬اقدام به جذب تعداد ‪ 17‬نفر از واجدین شرایط در مشاغل اپراتوری و کارشناسی می نماید‪.‬‬ ‫داوطلبان گرامی می توانند در صورت دارا بودن شــرایط الزم براســاس دفترچه راهنمای ازمون‪ ،‬نســبت به ثبت نام و تکمیل مراحل‬ ‫شــرکت در ازمون از طریق ســامانه ‪ fsmc.etvto.ir‬اقدام تا پــس از برگزاری ازمون کتبی (علمــی)‪ ،‬ارزیابی مهارتی و مصاحبه‬ ‫(برای مشــاغل اپراتوری)‪ ،‬ارزیابی شایستگی و مصاحبه (برای مشاغل کارشناسی)‪ ،‬انجام معاینات طب صنعتی (جهت سنجش سالمت‪،‬‬ ‫توانایی جســمی و ویژگی های روانشناختی) و طی مراحل گزینش‪ ،‬نسبت به جذب نفرات برگزیده به صورت قرارداد موقت‪ ،‬براساس‬ ‫ضوابط قانون کار و تامین اجتماعی اقدام گردد‪.‬‬ ‫برنامه زمان بندی ‪:‬‬ ‫‪ .۱‬ثبت نام ‪ :‬از ساعت ‪ 08:00‬صبح روز پنج شنبه مورخ ‪ 1400/02/09‬لغایت پایان روز دوشنبه مورخ ‪1400/02/13‬‬ ‫‪ .2‬ویرایش اطالعات ‪ :‬از ساعت ‪ 08:00‬صبح روز یکشنبه ‪ 1400/02/19‬لغایت پایان روز سه شنبه ‪1400/02/21‬‬ ‫‪ .3‬دریافت کارت ورود به جلسه ‪ :‬از روز سه شنبه ‪ 1400/02/28‬لغایت پنج شنبه ‪ ( 1400/02/30‬با مراجعه به سامانه ثبت نام )‬ ‫‪ .4‬برگزاری ازمون ‪ :‬ساعت ‪ 08:00‬صبح روزجمعه مورخ ‪. 1400/02/31‬‬ ‫الزم به توضیح است‪:‬‬ ‫ کلیه داوطلبان مشاغل اپراتوری می بایست بومی شهرستان مبارکه باشند ‪.‬‬‫ مکان برگزاری ازمون شهرستان مبارکه خواهد بود ‪.‬‬‫ در صورت تغییر زمان برگزاری ازمون به دلیل وضعیت نا مشخص کرونا در شهرستان مبارکه زمان مجدد برای دریافت کارت ورود‬‫به جلسه و ازمون از طریق سامانه پیامک به ثبت نام کنندگان محترم اعالم خواهد شد ‪.‬‬ ‫م الف‪862030 :‬‬ ‫ مراحل گزینش پذیرفته شده گان ازمون توسط هسته گزینش شرکت فوالد مبارکه انجام خواهد شد ‪.‬‬‫ در خصوص مشــاغل کارشناسی مضاف بر داوطلبان بومی شهرســتان مبارکه صرفا بومی استان اصفهان تا شعاع ‪ 140‬کیلومتری‬‫شرکت فوالد سنگ در نظر گرفته خواهد شد‪.‬‬ ‫ردیف‬ ‫واحد‬ ‫مقطع تحصیلی‬ ‫گروه شغلی‬ ‫تعداد‬ ‫نیاز‬ ‫جنسیت‬ ‫رشته ها ی مورد نیاز‬ ‫‪1‬‬ ‫توسعه و‬ ‫تکنولوژی‬ ‫لیسانس‬ ‫کارشناس‬ ‫سیستم ها‬ ‫و تعالی سازمانی‬ ‫‪1‬‬ ‫مرد‬ ‫کارشناسی ‪ IT‬و فن اوری‬ ‫اطالعات‪ -‬کارشناس کامپیوتر‬ ‫‪2‬‬ ‫امور معادن‬ ‫لیسانس‬ ‫کارشناس‬ ‫زمین شناسی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪3‬‬ ‫منابع انسانی‬ ‫لیسانس‬ ‫انالیست اداری‬ ‫‪1‬‬ ‫‪4‬‬ ‫دانه بندی‬ ‫دیپلم‬ ‫اپراتور و بازرس‬ ‫خط تولید‬ ‫‪5‬‬ ‫‪5‬‬ ‫بازرگانی‬ ‫دیپلم‬ ‫اپراتور بارگیرخانه‬ ‫‪2‬‬ ‫‪6‬‬ ‫استخراج‬ ‫دیپلم‬ ‫راننده خودرو‬ ‫سنگین‬ ‫‪5‬‬ ‫‪7‬‬ ‫بهره برداری‬ ‫لیسانس‬ ‫کارشناس برق‬ ‫‪1‬‬ ‫جمع‬ ‫مرد‬ ‫مرد‬ ‫مرد‬ ‫مرد‬ ‫مرد‬ ‫مرد‬ ‫‪17‬‬ ‫شرکت فوالد سنگ مبارکه‬ ‫کارشناسی زمین شناسی‬ ‫کارشناسی مدیریت کلیه گرایش ها‬ ‫دیپلم (برق‪-‬مکانیک‪-‬کامپیوتر)‬ ‫دیپلم (برق –مکانیک– کامپیوتر )‬ ‫دیپلم‬ ‫کارشناسی برق‬ ‫یادداشت روز‬ ‫چگونهمی توان‬ ‫سهل انگاری های گذشته را‬ ‫نادیده گرفت؟‬ ‫حسنروانشید‬ ‫رویداد | ‪2‬‬ ‫اگهی مزایده‬ ‫چاپ اول‬ ‫نماید‪:‬اول‬ ‫نوبت‬ ‫شهرداری خمینی شهر در نظر دارد نسبت به انجام مزایده با مشخصات زیر از طریق اگهی اقدام‬ ‫موضوع مزایده‪ :‬اجاره جایگاههای ‪ CNG‬منظریه و حافظ بمدت یک سال‬ ‫ مبلغ پایه ماهیانه‪ 638/000/000 :‬ریال‬‫ مبلغ سپرده شرکت در مزایده‪ 382/800/000 :‬ریال‬‫ مهلت ارائه پیشنهادهای مزایده‪ :‬پایان وقت اداری یکشنبه مورخ ‪1400/2/26‬‬‫ محل دریافت اسناد‪ :‬امور قراردادهای شهرداری مرکزی خمینی شهر‬‫ محل ارائه پیشنهادات‪ :‬دبیرخانه شهرداری مرکزی خمینی شهر‬‫ تاریخ بازگشایی پیشنهادات‪ :‬ساعت ‪ ۱۰‬صبح روز دوشنبه مورخ ‪1400/2/27‬‬‫ مدت اعتبار پیشنهادها‪ :‬روز پنجشنبه ‪1400/3/6‬‬‫‪ -‬اصالح‪ ،‬جایگزینی و پس گرفتن پیشنهاد ها نیز در زمان مهلت و محل تسلیم پیشنهادها انجام نمی شود‪.‬‬ ‫علی اصغر حاج حیدری‪ -‬شهردار خمینی شهر‬ ‫اگهی شرکت در مناقصه‬ ‫م الف‪1128740 :‬‬ ‫نوبت اول‬ ‫هیئت اجرایی کارخانه پلی اکریل ایران در نظر دارد عملیات خرید ‪ ۲۰۰۰‬تن ماده‬ ‫شیمیایی اکریلونیتریل (‪ )AN‬مورد نیاز خود را از خارج کشور در قالب تامین یک یا چند‬ ‫محموله بصورت تحویل درب کارخانه به پیمانکار ذیصالح واگذار نماید‪:‬‬ ‫کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی ذیصالح‪ ،‬رزومه‪ ،‬انالیز تایید شده و همچنین نحوه تحویل و سایر موارد مورد نیاز‬ ‫را در قالب پیشنهاد در پاکتهای در بسته تا پایان وقت اداری روز پنج شنبه ‪ 1400/02/16‬به اداره حراست‬ ‫این کارخانه واقع در اصفهان چهار راه ابشار تحویل یا پست نمایند‪ ،‬در صورت نیاز به اطالعات تکمیلی با‬ ‫شماره تلفن های ‪ ۰۳۱-۵۲۲۸۷۵۲۸‬یا ‪ ۰۹۱۳۲۲۶۰۰۱۸‬تماس حاصل فرمائید ‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪ 2‬‬ ‫رویداد‬ ‫بی توجهی تاکی؟! قسمت ‪1814‬‬ ‫چگونه می توان‬ ‫سهل انگاری های گذشته را‬ ‫نادیده گرفت؟ گزاره یازدهم‬ ‫حسـن روانشـید|انچه گفتـه شـد فراتـر از ایـن‬ ‫نیسـت کـه امـروز مدیـران بی توجـه بـه عواقـب‬ ‫کم کاری هـا و احیانـا تـرک فعل هایـی کـه در ایـن‬ ‫سـال ها انجـام داده انـد خـود شـاهد باشـند چگونـه‬ ‫قطره قطـره اب می شـوند زیـرا هنـوز هم شـاهد ادامه‬ ‫ایثارهای کسـانی هسـتیم که نسـل های قبل از ان ها‬ ‫هـم اینگونه شـربت شـهادت را نوشـیده اند تـا پس از‬ ‫گذشـت بیش از سـی سـال از دفاع مقدس اسـتخوان‬ ‫پیکـر پـاک ان هـا همـراه بـا یک پلاک پیدا شـده و‬ ‫بـرای دفن به موطنشـان برده می شـود‪ .‬البته روح بلند‬ ‫و سـرفراز ان هـا در تمامـی این سـال ها شـاهد جفای‬ ‫گروهـی معـدود بودنـد کـه به مرورزمـان پته هایشـان‬ ‫روی اب می افتـد امـا ان هایـی کـه بـه دود روغـن‬ ‫چـراغ خـوردن و خدمـت کـردن بـه جامعـه مظلـوم‬ ‫روی اوردنـد همچنـان بر سـکوی افتخار ایسـتاده اند‪.‬‬ ‫شـاید بتـوان ادعـا کـرد کـه یکـی از بی مباالتی هـا‬ ‫در میـان احـاد جامعـه کـه توسـط بخـش بهزیسـتی‬ ‫دولت هـا اتفاق افتـاد بی توجهی به روح و روان هاسـت‬ ‫کـه بـا فشـارهای غـرب در قالـب تحریم هـا نیازمنـد‬ ‫اسـت تـا به واسـطه علمـی ارامش داشـته باشـند و از‬ ‫اسـترس های شـدید و مـداوم دور بماننـد و یـا حداقل‬ ‫اگاه شـوند که قسـمتی از ان ها نیاز ضروری جسـم و‬ ‫روح اسـت‪ .‬ایـن فقـط برنامه ای بـرای امـوزش نحوه‬ ‫واکنـش بـه افـراد بحـران دیـده نیسـت‪ ،‬بلکـه برای‬ ‫ان اسـت کـه فرد بـا اسـتفاده از این نقش‪ ،‬شـجاعت‪،‬‬ ‫منـش و تعهـد خـودش را پـرورش دهـد‪ ،‬به طوری که‬ ‫یکـی از کارامـوزان در جلسـات مشـاوره گروهـی‬ ‫می گویـد‪« :‬مـن فهمیـدم چـه پتانسـیلی دارم‪ ،‬واقعـا‬ ‫چه کسـی هسـتم و می توانم چه کسـی بشـوم»‪ .‬رفع‬ ‫ایـن نیاز توسـط نهاد متولی یعنی سـازمان بهزیسـتی‬ ‫می توانسـت همه پیامدهای ناخواسـته را بـرای جامعه‬ ‫مدیریـت کند‪ .‬الکـس بریسـکو مدیر اژانـس خدمات‬ ‫بهداشـتی و درمانـی االمـدا می گوید‪ :‬یکـی از افرادی‬ ‫کـه ایـن دوره را در سـال ‪ ۲۰۱۳‬بـه اتمام رسـانده بود‬ ‫در نحـوه تاثیـر امـوزش بـر زندگـی شـخصی گفتـه‪:‬‬ ‫«مـن این شـانس را دارم که ابرقهرمـان زندگی واقعی‬ ‫باشـم»‪ .‬ایـن فارغ التحصیلان افـراد موفقـی بودنـد‬ ‫کـه ‪ ۷۵‬درصـد از ان هـا در حوزه هـای پاسـخگویی‬ ‫اورژانس اسـتخدا م شـده اند و بسـیاری نیز به دانشـگاه‬ ‫رفتـه تـا ادامـه تحصیل بدهنـد‪ .‬این یک نتیجـه واقعا‬ ‫فوق العـاده انهـم در منطقـه ای اسـت نـرخ بیـکاری‬ ‫مـردان جوان در ان ‪ ۷۰‬درصد اسـت‪ .‬تحقیقات نشـان‬ ‫می دهـد ایـن نـوع مداخلـه‪ ،‬یعنی کمـک به افـراد در‬ ‫معـرض خطـر‪ ،‬می توانـد اثـار منفـی فقـر و اسـترس‬ ‫مزمـن را بـر سلامتی کاهـش دهـد‪ .‬در یـک مطالعه‬ ‫دیگـر‪ ،‬تعـدادی از دانش اموزان یک دبیرسـتان دولتی‬ ‫شـهری از کانـادا به عنـوان نیروهایی که یک سـاعت‬ ‫در هفتـه داوطلبانـه در دبسـتانی خدمـت می کردنـد‪،‬‬ ‫تحـت نظـر گرفتـه شـدند‪ ،‬این هـا اعضـاء یـک گروه‬ ‫اموزشـی بودنـد کـه به صـورت تصادفـی انتخـاب‬ ‫می شـدند‪ .‬اکثر ایـن نوجوان ها از دانش امـوزان اقلیت‬ ‫بسـیار ضعیفـی بودنـد کـه در خانـه متحمل اسـترس‬ ‫بسـیار باالیـی می شـدند‪ .‬زمـان خدمـت داوطلبانـه‬ ‫ان هـا شـامل کمـک بـه دانـش امـوزان دبسـتانی در‬ ‫انجـام تکالیـف مدرسـه‪ ،‬هنـر‪ ،‬علـوم یا اشـپزی بود و‬ ‫بعـد از ده هفتـه‪ ،‬نوجوانانـی کـه کار داوطلبانـه انجـام‬ ‫داده بودنـد در سلامتی قلبـی و عروقـی بهبود نشـان‬ ‫می دادنـد‪ ،‬یعنـی سـطح کورتیـزول ان هـا پایین تر بود‬ ‫و سـطح دو شـاخص التهابی یعنی اینترلوکین منفی ‪6‬‬ ‫و پروتئیـن واکنـش منفی ‪ 30‬انها کاهش داشـت و در‬ ‫گـروه کنترل چنیـن تغییراتی نیز دیده نشـد‪ .‬محققان‬ ‫همچنیـن بررسـی کردنـد کـه ببیننـد ایـا تغییـرات‬ ‫روان شـناختی می توانـد تغییـرات بیولوژیکـی را هـم‬ ‫توضیـح دهـد؟! دانش اموزانـی کـه بیشـترین همدلی‬ ‫و تمایـل بـه کمـک را داشـتند در میزان کلسـترول و‬ ‫التهاب ها هم بیشـترین کاهش را نشـان دادند که این‬ ‫خدمت داوطلبانه عزت نفـس ان ها را هم بهبود داد‪ ،‬اما‬ ‫افزایش بیشـتر در عزت نفس با بهبود بیشـتر سالمتی‬ ‫در ارتبـاط نبود بلکه اثر حمایتی داوطلب شـدن ناشـی‬ ‫از ذهنیـت مراقبـت و دوسـتی بود‪ .‬برنامه هـای مبتنی‬ ‫بـر مراقبت به عنـوان مهمتریـن درمان بـرای اختالل‬ ‫اسـترس پـس از سـانحه در نظـر گرفتـه می شـوند؛‬ ‫مثلا گروهـی از سـربازان دچـار ‪ PTSD‬یـا همـان‬ ‫عارضه هـای مغـزی تروماتیـک را بـه کار می گیرنـد‬ ‫تـا سـگ ها را بـرای ارائـه خدمات بـه سـربازان دیگر‬ ‫امـوزش دهنـد‪ .‬ماموریـت ایـن سـربازان کار بسـیار‬ ‫بزرگـی اسـت‪ ،‬کمـک بـه افراد اسـیب دیده و کسـانی‬ ‫کـه در ایـن برنامـه شـرکت می کننـد‪ ،‬پـس از انجـام‬ ‫امـوزش سـگ ها‪ ،‬سـربازان دچـار ‪ PTSD‬کاهش در‬ ‫افسـردگی‪ ،‬خاطرات مزاحم و توفیـق در خوددرمانی را‬ ‫گـزارش می دهنـد و احسـاس هـدف و تعلـق در ان ها‬ ‫پررنگ تر می شـود‪ .‬در بسـیاری از موارد بـه افرادی که‬ ‫محرومیت هـای اجتماعـی‪ -‬اقتصادی دارند یا اسـیب‬ ‫دیـدگان اسـترس های مزمـن یا تروماتیک هسـتند به‬ ‫چشـم قربانیانـی نگاه می شـود کـه از تجربه هایشـان‬ ‫صدمـه دیده انـد‪ .‬از قضـا مداخله هایی که ایـن دیدگاه‬ ‫را تقویـت کننـد وقتـی ایـن احسـاس را در فـرد ایجاد‬ ‫نماینـد کـه در جامعـه خـودش یـک شـهروند درجـه‬ ‫ دو محسـوب می شـوند بیـش از اینکـه مفیـد باشـند‪،‬‬ ‫اسیب رسـان هسـتند‪ .‬مداخله هایی که نقـاط قوت این‬ ‫افـراد را شناسـایی می کنـد و ان ها را بـه کار می گیرد‪،‬‬ ‫یـک وزنـه تعـادل در مقابـل این بـار روانی اسـت که‬ ‫فـرد حـس کند همیشـه نیاز بـه کمـک دارد‪.‬‬ ‫ادامه دارد‬ ‫چهارشنبه | ‪ 08‬اردیبهشت ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4058‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫فعالیت ‪ ۱۶‬کانون گردوغبار در اصفهان‬ ‫درخت حریف ریزگرد نمی شود‬ ‫با اتکا به روش های سنتی مانند کاشت درخت نمی توان الودگی گردوغبار را رفع کرد‬ ‫به اعتقاد مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان باید‬ ‫اقدامات فوری و بلندمدت با هدف پیشگیری از وقوع حوادث و‬ ‫شناسایی و رفع کانون های گردوغبار اطراف جاده ها در این استان‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫منصور شیشه فروش دراین باره به ایرنا گفت‪ :‬اقدامات فوری‬ ‫با هدف پیشگیری از وقوع حوادث توسط پلیس و راهداری و‬ ‫اقدامات بلندمدت در این زمینه برای شناسایی کانون ها در اطراف‬ ‫و اجرای طرح های کاهش خطر در اطراف جاده ها توسط اداره راه‬ ‫و شهرسازی با همکاری سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای‬ ‫و منابع طبیعی اجرا شود‪ .‬او ادامه داد‪ :‬مطالعات مشخصی در‬ ‫زمینه اجرای این طرح ها انجام شده و در مرحله اول ‪ ۶۰‬میلیارد‬ ‫تومان اعتبار نیاز است که منابع طبیعی باید در کانون های‬ ‫بحرانی فرسایش بادی استان اجرا کند‪ .‬مدیرکل مدیریت بحران‬ ‫استانداری اصفهان اظهار داشت‪ :‬منابع طبیعی باید این طرح ها را‬ ‫در کانون های بحرانی فرسایش بادی استان اجرا کند و سازمان‬ ‫جنگل ها مراتع و ابخیزداری با همکاری سازمان راهداری‬ ‫و حمل ونقل جاده ای باید اعتباراتی برای اجرای این طرح ها‬ ‫اختصاص دهد تا این جاده ها در برابر طوفان گردوغبار ایمن شود‪.‬‬ ‫او اضافه کرد‪ ۱۶ :‬کانون گردوغبار در استان اصفهان با بیش از‬ ‫یک میلیون و ‪ ۹۰‬هزار هکتار وسعت شناسایی شده و مطالعاتی‬ ‫بر روی انها انجام شده است اما به دلیل جریان نداشتن اب در‬ ‫رودخانه زاینده رود از مدت ها قبل و کاهش بارش ها و گرمای هوا‪،‬‬ ‫این کانون های گردوغبار نقطه ای و داخلی هم فعال شده که با‬ ‫وزش باد فعال می شوند‪ .‬شیشه فروش خاطرنشان کرد‪ :‬محورهای‬ ‫شرق و شمال استان اصفهان بادخیز هستند که محورهای نائین ‪-‬‬ ‫اردکان‪ ،‬اردستان‪ -‬نائین‪ ،‬سجزی‪ ،‬کنارگذر شرق اصفهان و جاده‬ ‫نطنز و اتوبان کاشان در بعضی از مقاطع و همچنین محورهای‬ ‫شهرضا از ظرفیت ایجاد گردوغبار برخوردارند‪ .‬او بیان کرد‪ :‬استان‬ ‫اصفهان در مقاطع زمانی سال جاری با شرایط گردوغبار و وزش‬ ‫باد شدید مواجه شد که به طوفان شدید منجر شد و سرعت باد‬ ‫به ‪ ۱۲۰‬کیلومتر در ساعت رسید که در بعضی از مناطق جاده ای‬ ‫از جمله محور نائین‪ -‬اصفهان موجب خیزش گردوغبار و فعال‬ ‫شدن کانون ها و کاهش میدان دید شد‪ .‬مدیرکل مدیریت بحران‬ ‫استانداری اصفهان با بیان اینکه این کانون های گردوغبار با‬ ‫کم بارشی و وزش باد شدید فعال می شوند گفت‪ ۲۵ :‬خودرو در‬ ‫گردوغبار نوروز امسال با یکدیگر برخورد کردند و خساراتی به این‬ ‫خودروها وارد شد و گردوغبار و طوفان شن خسارت هایی را به‬ ‫تعدادی از خودروها که به توصیه های پلیس راه توجه نکرده بودند‪،‬‬ ‫وارد کرد‪ .‬او گفت‪ :‬شناسایی مقاطع اسیب پذیر در مورد کاهش‬ ‫میدان دید و گردوغبار در جاده ها و محورهای مواصالتی یکی‬ ‫از برنامه ها در این زمینه است که به منابع طبیعی ابالغ شده تا‬ ‫با همکاری هواشناسی و راه و شهرسازی در این زمینه اقدامات‬ ‫الزم را انجام دهند‪ .‬شیشه فروش ادامه داد‪ :‬اداره راه و شهرسازی‬ ‫باید با همکاری منابع طبیعی در اطراف بعضی از مقاطع جاده ای با‬ ‫پتانسیل خطر‪ ،‬طرح های بادشکن زنده و غیر زنده را اجرایی کند‪.‬‬ ‫او اظهار داشت‪ :‬اجرای طرح های نهال کاری‪ ،‬تثبیت شن های روان‪،‬‬ ‫تثبیت کانون های گردوغبار و مالچ پاشی از مهمترین برنامه هایی‬ ‫است که باید در اطراف این جاده ها با هدف حفاظت از جاده ها در‬ ‫برابر گردوغبار انجام شود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬گردوغبار اصفهان ترکیبی از ذرات معدنی‪،‬‬ ‫فلزات سنگین و دوده است‬ ‫به اعتقاد برخی از کارشناسان گردوغبار اصفهان ترکیبی از‬ ‫ذرات معدنی‪ ،‬فلزات سنگین و دوده است و با توجه به ویژگی های‬ ‫گوناگون هر یک از سرچشمه ها‪ ،‬تنها با اتکا به روش های سنتی‬ ‫مانند کاشت درخت نمی توان الودگی گردوغبار را رفع کرد‪.‬‬ ‫سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور به عنوان یکی‬ ‫از اعضای کمیته ملی مقابله با گردوغبار‪ ،‬شناسایی و پهنه بندی‬ ‫سرچشمه های تولید و انتشار گردوغبار را از سال ‪ ۱۳۹۳‬در برخی‬ ‫استان ها اغاز کرده است و از سال ‪ ۱۳۹۶‬تاکنون این طرح ملی به‬ ‫مسئوالن امر در سراسر کشور در حال انجام است که حدود ‪۸۵‬‬ ‫درصد پیشرفت داشته است‪ .‬به گفته این کارشناسان گردوغبار‬ ‫اصفهان مانند شهرهای صنعتی تهران و اهواز‪ ،‬ترکیبی از ذرات‬ ‫غبار طبیعی یا معدنی (‪ )mineral aerosol‬از جمله سیلیس یا‬ ‫سیلیکا‪ ،‬کانی رسی و کمی اهک است که از زمین های پیرامون‬ ‫یا ساخت وسازهای شهری سرچشمه می گیرد به عالوه فلزات‬ ‫سنگین ناشی از فعالیت صنایع که به ویژه در شهری مثل اصفهان‬ ‫زیاد مشاهده می شود و دوده که از اگزوز ماشین ها خارج می شود‪.‬‬ ‫فلزات سنگین صنایع و دوده یا کربن سوخته حاصل فعالیت‬ ‫خودروهای دیزلی و کارخانه های با سوخت مازوت و گازوئیل است‬ ‫که ترکیب ذرات گردوغبار هوای این کالنشهر را تشکیل می دهد‪،‬‬ ‫ترکیباتی که در هوای شهرهایی مثل تهران و اهواز هم وجود دارد‪.‬‬ ‫تغییر اقلیم در الودگی هوای ‪ ۲‬هفته ای تهران و اصفهان در دی ماه‬ ‫سال گذشته نقش اشکار داشت؛ وزش باد که به صورت طنز از‬ ‫کنار ان می گذریم موضوعی مهم بوده و مسئله حائز اهمیت تغییر‬ ‫جهت وزش باد است‪.‬‬ ‫‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬درصد جهت وزش باد غالب در تهران و اصفهان در‬ ‫گذشته از سمت غرب و شمال غرب و حدود ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصد بادها‬ ‫از سمت جنوب و شرق بوده است درحالی که اکنون مدت‪ ،‬شدت و‬ ‫فراوانی بادهای شرقی و جنوبی در فالت مرکزی بیشتر شده که‬ ‫این چالش‪ ،‬سبب انباشت الودگی بیشتر می شود‪.‬‬ ‫استاد دانشگاه اصفهان‪:‬‬ ‫برجام ثابت کرد برنامه هسته ای ایران تهدید نیست‬ ‫عضو هیات علمی و اســتاد روابط بین الملل دانشگاه‬ ‫اصفهان با اشاره به امنیتی زدایی پرونده هسته ای ایران به‬ ‫عنوان یکی از دستاوردهای برجام گفت‪ :‬برجام اثبات کرد که‬ ‫برنام ه هسته ای ایران تهدید علیه صلح و بین الملل نیست‪.‬‬ ‫علی امیدی به ایرنا گفت‪ :‬برجام باعث شــد که پرونده‬ ‫هســته ای ایران که در فصل هفتم منشور شورای امنیت‬ ‫سازمان ملل بررسی شد نه تنها از دستور کار این شورا خارج‬ ‫شود بلکه بر اساس قطعنامه همان شورا به هرحال فیصله‬ ‫پیدا کند و به طور رسمی اتمام این پرونده به نفع ایران اعالم‬ ‫شــود‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬پرونده هسته ای ایران در فاز نخست‬ ‫شورای امنیت به صدور چهار تا پنج قطعنامه منجر شد و‬ ‫از ایران درخواست شد که فعالیت های هسته ای را متوقف‬ ‫و بــا جامعه بین المللی همکاری کند و در بخش هایی که‬ ‫ابهام وجود دارد با اژانس بین المللی انرژی هسته ای همکاری‬ ‫شود‪ .‬استاد روابط بین الملل دانشگاه اصفهان افزود‪ :‬در ان‬ ‫زمان رسانه های معاند در تبلیغات خود‪ ،‬برنامه هسته ای ایران‬ ‫را تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی عنوان می کردند‬ ‫و برخی کشورها از این موضوع هراس داشتند‪ .‬به گفته او با‬ ‫همه این احوال در ان زمان عالی ترین نهاد امنیتی جهان که‬ ‫شورای امنیت است پرونده هسته ای ایران را از دستور کار‬ ‫خود خارج کرد و این برنامه‪ ،‬یک وضعیت عادی پیدا کرد‪.‬‬ ‫استاد روابط بین الملل دانشگاه اصفهان افزود‪ :‬ولی در زمان‬ ‫ریاست جمهوری ترامپ‪ ،‬با خروج او از برجام‪ ،‬تحریم ها دوباره‬ ‫علیه ایران اعمال شد و جامعه جهانی احتمال رویارویی بین‬ ‫ایران و امریکا را می دید‪ .‬او با اشاره به اینکه انقدر کشورها‬ ‫بویژه در دوره همه گیری کرونا مشکل دارند که دیگر حوصله‬ ‫و وقتی برای دردسرهای جدید و جنگ خانمان سوز ندارند‬ ‫گفت‪ :‬بر این اساس در دور جدید مذاکرات‪ ،‬کل جامعه جهانی‬ ‫حتی امریکا به غیر از چند کشور شامل رژیم صهیونیستی‬ ‫اســراییل‪ ،‬عربستان و بحرین که ممکن است از خشونت‬ ‫علیه ایران خوششان بیاید‪ ،‬استقبال می کنند تا این مشکل‬ ‫از طریق مذاکره و دیپلماتیک دیپلماسی حل وفصل شود و‬ ‫دوباره وضعیت عادی پیدا کند و هم جامعه جهانی احساس‬ ‫امنیت کند و هم ایران بتواند از این فرصت برای شکوفایی‬ ‫اقتصادی استفاده کند‪ .‬امیدی افزود‪ :‬یکی از دستاوردهای‬ ‫انقالب اسالمی استقالل تصمیم گیری و استقالل سیاسی‬ ‫است و ممکن است گاهی تصمیمات اشتباهی بگیریم ولی‬ ‫مهم ان است که خودمان تصمیم می گیریم و با ُحب‪ ،‬بغض‬ ‫و اشــاره دیگران تصمیم گیری نمی کنیم‪ .‬او تصریح کرد‪:‬‬ ‫همسایگان ما به عنوان نمونه در عربستان که می داند اگر‬ ‫امریکا با انها لج کند و یا از حمایت های امنیتی و سیاسی‬ ‫از انها دست بردارد‪ ،‬هســتی انها به باد فنا می رود و اینها‬ ‫یک وابستگی هست که امریکا به انها سرویس می دهد‬ ‫که حکومت و امنیتشــان برقرار باشد‪ .‬استاد علوم سیاسی‬ ‫دانشگاه اصفهان افزود‪ :‬براین اساس بواسطه برجام تنش‬ ‫با همســایگان کاهش پیدا می کند زیرا وقتی کدخدای ده‬ ‫یک سیاستی در پیش می گیرد‪ ،‬رعیت غیر از دنباله روی راه‬ ‫دیگری ندارد که البته ممکن است اسراییل سنگ اندازی‬ ‫کند و عربستان بگوید انتظاراتی دارد ولی در نهایت مانند‬ ‫دوره ریاست جمهوری اوباما اگر توافقی در وین صورت گیرد‬ ‫باید با این شرایط جدید هماهنگ شوند همانطور که عالئم‬ ‫هماهنگی وجود دارد از جمله مذاکرات محرمانه بین ایران‬ ‫و عربســتان که در بغداد انجام می شود‪ .‬امیدی در بخش‬ ‫دیگری با اشــاره به تاثیر برجام در پویایی اقتصاد کشــور‬ ‫گفت‪ :‬به هرحال ایران کشوری است که ‪ ۸۰‬درصد اقتصاد‬ ‫ان مبتنی بر صادرات نفت‪ ،‬انرژی و مواد خام است که به‬ ‫یکباره قطع شــده و این وابستگی ساختاری به درامدهای‬ ‫نفت ‪ ۲‬روزه نیســت و حدود صد سال است که ایجاد شده‬ ‫است‪ .‬او‪ ،‬این توقف را موجب زلزله در اقتصاد کشور دانست‬ ‫و گفت‪ :‬برجام به عادی کردن شرایط اقتصادی کشور منجر‬ ‫و دوباره این درامدها برقرار می شود و شرکت های خارجی‬ ‫سرمایه گذاری می کنند‪ .‬عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان‬ ‫اقتصاد را خیلی حســاس دانست و گفت‪ :‬شرایط سیاسی‬ ‫یک فعال سیاسی اصالح طلب‪:‬‬ ‫نامطمئن و عدم قطعیت‪ ،‬فعالیت های اقتصادی را در حالت‬ ‫ابهام فرومی برد و در نتیجه اگر برجام به فرجام برسد‪ ،‬منابع‬ ‫ایران ازاد و صادرات ایران عادی می شود‪ ،‬بانک های ارتباط‬ ‫برقرار می کنند و دوباره چرخه تولید رونق می گیرد و هرج و‬ ‫مرج بازار ارز و طال متوقف و یک ثبات نسبی در این بازار‬ ‫ایجاد و این تورم افسارگسیخته ای که اکنون وجود دارد و‬ ‫بخش اعظم ان روانی اســت متوقف و اقتصاد ایران قابل‬ ‫پیش بینی می شود‪ .‬او‪ ،‬ادامه این وضعیت مطلوب را نیازمند‬ ‫حکمرانی خوب و جراحی های اساســی در اقتصاد کشور‬ ‫دانست و گفت‪ :‬باید فکر اساسی برای این بخش صورت‬ ‫گیرد وگرنه اینها مسکن های کوتاه مدت است درحالی که باید‬ ‫به صورت ساختاری در اقتصاد ایران‪ ،‬اصالحات صورت بگیرد‬ ‫و هزینه دولت با مالیات تامین شود‪ .‬استاد روابط بین الملل‬ ‫دانشگاه اصفهان با اشاره به اینکه تحریم به ما درس خوبی‬ ‫داد و دوست و دشمن را برای ما مشخص کرد گفت‪ :‬برای‬ ‫یک امنیت پایدار باید روی استعدادهای داخلی بخصوص در‬ ‫کسب و کارهای دانش بنیان و بر اساس فناوری های جدید‬ ‫و اطالعات سرمایه گذاری شود‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬تحریم به ما‬ ‫نشان داد که باید با اقتصاد مقاومتی نه به معنای انزواگرایی‬ ‫مانند کره شــمالی و کوبا بلکه به معنای نــگاه و ارتباط‬ ‫هوشمندانه با جهان و وابستگی نداشتن و ارتباط برد برد و نه‬ ‫یک طرفه با کشورهای دیگر تعامل داشته باشیم و به عنوان‬ ‫نمونه برای صادرات نفت‪ ،‬قراردادهای بلندمدت و با جریمه‬ ‫پیش بینی شود‪ .‬امیدی خاطرنشان کرد‪ :‬در محور مقاومت نیز‬ ‫که ایران از سیاست های منطقه ای خود دست نکشیده است‪،‬‬ ‫اگر برجام صورت گیرد‪ ،‬ایران مشروعیت حضور در مذاکرات‬ ‫ن این کشورها را پیدا و در دیپلماسی‪ ،‬نقش بیشتری‬ ‫بحرا ‬ ‫پیدا می کند یعنی مشروعیت حضور ایران بیشتر پذیرفته‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫کاندیدای ریاست جمهوری اصالح طلبان هنوز مشخص نیست‬ ‫به گفته فعال سیاسی اصالح طلب هنوز کاندیدای خاصی‬ ‫در سطح ملی از طرف اصالح طلبان برای انتخابات ریاست‬ ‫جمهوری که در مورد ان اجماع داشته باشند‪ ،‬معرفی نشده‬ ‫است‪.‬‬ ‫حیدر علی حجتی به ایسنا گفت‪ :‬در استان اصفهان جلسات‬ ‫شورای هماهنگی جبهه اصالحات به شکل مجازی مرتب‬ ‫برگزار می شود و احزاب مختلف اصالح طلب کاندیداهایی را‬ ‫برای شورای اسالمی شهر معرفی کرده اند‪ ،‬اما خبرهای خوبی‬ ‫در مورد تایید صالحیت های این داوطلبان در هیات های اجرایی‬ ‫به گوش نمی رسد که جا دارد دراین باره تجدیدنظر شود‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬ستاد انتخابات شوراهای اصالح طلبان تشکیل شده است‬ ‫و تا حدی که قانون اجازه دهد برای مشارکت حداکثری مردم‬ ‫در انتخابات و ترغیب انان به رای دادن فعالیت می کند‪ .‬البته‬ ‫مشکالت کرونا هم مانع تحرکات بیشتر سیاسی و انتخاباتی‬ ‫می شود و بیشتر سعی می کنیم در شبکه های مجازی توجه‬ ‫مردم به انتخابات را جلب کنیم و چون انتخابات شوراها به شکل‬ ‫محلی است بهتر می توان فعالیت انتخاباتی کرد‪ .‬عضو هیات‬ ‫رئیسه شورای هماهنگی جبهه اصالحات در استان اصفهان‬ ‫درباره انتخابات ریاست جمهوری‪ ،‬گفت‪ :‬هنوز کاندیدای خاصی‬ ‫در سطح ملی از طرف اصالح طلبان که در مورد ان اجماع داشته‬ ‫باشند معرفی نشده است و تنها نام برخی افراد برای کاندیداتوری‬ ‫مطرح می شود که معموال خود فرد تکذیب یا سکوت می کند‪.‬‬ ‫حجتی تصریح کرد‪ :‬بنابراین هنوز نمی توان کاندیداهایی برای‬ ‫انتخابات ریاست جمهوری به شکل قطعی معرفی کرد که‬ ‫هرچه زمان بگذرد شاید کاندیداهای اصالح طلبان به شکل‬ ‫قطعی معرفی شوند‪ .‬او در مورد احتمال کاندیداتوری محمدجواد‬ ‫ظریف‪ ،‬گفت‪ :‬ظریف در پاسخ به این گمانه زنی ها اعالم عدم‬ ‫کاندیداتوری کرده است‪ ،‬اما برخی محافل تاکید دارند که‬ ‫سرانجام او کاندیدا می شود‪ ،‬تنها باید صبر کنیم تا مشخص‬ ‫شود محمدجواد ظریف اعالم کاندیداتوری خواهد کرد یا نه‪.‬‬ ‫چیزی که با قطعیت می توان گفت این است که اگر ظریف‬ ‫کاندیدای ریاست جمهوری شود مورد اقبال مردم قرار می گیرد‬ ‫چرا که در ‪ ۸‬سال گذشته خدمات زیادی را در عرصه سیاست‬ ‫خارجی کشور انجام داده است هرچند برخی از این خدمات‬ ‫با کارشکنی های امریکا به سرانجام نرسیده است‪ .‬این فعال‬ ‫سیاسی اصالح طلب افزود‪ :‬به هرحال ظریف شخصیتی شناخته‬ ‫شده در سطح ملی و بین المللی است و اگر کاندیدا شود مردم و‬ ‫افکار عمومی از او حمایت خواهند کرد‪ .‬حجتی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫اگر چهره های خوبی کاندیداتوری شان مشخص شود و تایید‬ ‫صالحیت شوند‪ ،‬بدون شک امار مشارکت مردم در انتخابات ‪۲۸‬‬ ‫خرداد افزایش خواهد یافت‪ .‬مسلما اگر فضای خوب و مطلوب‬ ‫انتخاباتی به وجود بیاید دل مردم هم گرم می شود و به اینده‬ ‫امیدوارتر خواهند شد‪ .‬اگر مردم احساس کنند فردی با اختیارات‬ ‫کامل طرح های خوبی برای اجرا دارد و می تواند گره گشای‬ ‫مشکالت انان باشد قطعًا در انتخابات شرکت می کنند‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫هتل عباسی اصفهان در یک‬ ‫سال گذشته اجاره نداده است‬ ‫معــاون حقوقــی و ثبتــی اوقــاف و امــور خیریــه اســتان‬ ‫اصفهــان گفــت‪ :‬از یــک ســال گذشــته تاکنــون‬ ‫اجاره بهــای هتــل عباســی پرداخــت نشــده و در‬ ‫صــورت انجــام توافقــات اجاره بهــا را دریافــت خواهیــم‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس اصغــر توســلی بابیــان‬ ‫اینکــه در زمینــه بــه روزرســانی اجاره بهــای موقوفــات‬ ‫بــا ارتقــای سیســتم های هوشــمند در ایــن زمینــه‬ ‫اقدامــات خوبــی انجــام شــده اســت‪ ،‬اظهــار داشــت‪:‬‬ ‫بــرای ایــن امــر در ادارات شهرســتانی نیــز ارتقــای‬ ‫سیســتم ها را در دســتور کار داریــم‪.‬‬ ‫معــاون حقوقــی و ثبتــی اوقــاف و امــور خیریــه اســتان‬ ‫اصفهــان بــا بیــان اینکــه برخــی ادارات بــرای پرداخت‬ ‫و بــه روزرســانی اجاره بهــای موقوفــات همــکاری‬ ‫دارنــد‪ ،‬ابــراز داشــت‪ :‬ان دســت از اداراتــی کــه در ایــن‬ ‫زمینــه همــکاری نمی کننــد بــا ابــزار قانــون پیگیــری‬ ‫الزم را انجــام خواهیــم داد چراکــه همــه اقدامــات‬ ‫اوقــاف کارشناســی شــده اســت و مــا بــر اســاس نظــر‬ ‫کارشــناس اجاره بهــا را دریافــت خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه در خصــوص پرداخــت اجاره بهــای‬ ‫هتــل عباســی اصفهــان تصریــح کــرد‪ :‬در ایــن زمینــه‬ ‫بــه دنبــال توافقاتــی هســتیم و اعــام کردیــم کــه‬ ‫مباحــث هتــل عباســی بــا جدیــت دنبــال شــود؛ یــک‬ ‫ســال اســت کــه اجاره بهــای هتــل عباســی پرداخــت‬ ‫نشــده اســت و در صــورت انجــام توافقــات اجاره بهــا را‬ ‫دریافــت خواهیــم کــرد‪.‬‬ ‫بهره مندیتمامخانوارهای‬ ‫تحت حمایت کمیته امداد‬ ‫اصفهان از طرح اطعام‬ ‫مهدوی‬ ‫گــروه رویــداد ‪ :‬در مــاه مبــارک رمضــان و در اجرای‬ ‫طــرح ایران همــدل‪ -‬اطعام مهــدوی‪ ،‬همــه خانوارهای‬ ‫تحــت حمایــت کمیته امــداد اســتان اصفهــان از غذای‬ ‫گــرم و بســته معیشــتی بهره منــد خواهند شــد‪.‬‬ ‫مدیــرکل کمیتــه امــداد امــام خمینــی(ره) اســتان‬ ‫اصفهــان ضمــن تبریــک میــاد کریــم اهل بیــت‬ ‫حضــرت امــام حســن مجتبــی (ع)‪ ،‬اظهــار داشــت‪ :‬بــا‬ ‫توجــه بــه حضــور خیــران و نیک اندیشــان اصفهــان‪،‬‬ ‫پیش بینــی می شــود؛ در مــاه مبــارک رمضــان‪۱۲۰ ،‬‬ ‫هــزار خانــوار تحــت پوشــش کمیتــه امــداد اســتان‬ ‫اصفهــان بــر ســفره اطعــام مهــدوی میهمــان خواهند‬ ‫بــود‪ .‬کریــم زارع بــا اشــاره بــه اینکــه بایــد تــاش‬ ‫کنیــم در هفتــه اکــرام ایتــام و اطعــام نیازمنــدان‪،‬‬ ‫مرهمــی بــر دل ازرده مســتمندان باشــیم‪ ،‬گفــت‪ :‬بــا‬ ‫ســرلوحه قــرار دادن مشــی کریــم اهل بیــت حضــرت‬ ‫امــام حســن(ع)‪ ،‬در حــال حاضــر کــه در نیمــه مــاه‬ ‫مبــارک رمضــان هســتیم‪ ،‬بــه همــت خیــران و‬ ‫نیکــوکاران‪۳۰۰ ،‬هــزار پــرس افطــاری و غــذای گــرم‬ ‫و ‪۶۱‬هــزار بســته معیشــتی جمعــا بــه مبلــغ ‪۱۵‬میلیارد‬ ‫و پانصــد میلیــون تومــان‪ ،‬بیــن نیازمنــدان و مددجویان‬ ‫تحــت حمایــت کمیتــه امــداد اهــدا شــد‪ .‬او گفــت‪:‬‬ ‫حضــرت امــام حســن(ع) تمــام تــوان خویــش را در راه‬ ‫انجــام امــور نیــک و خداپســندانه بــه کار می گرفــت و‬ ‫پیــش از انکــه مســتمندی اظهــار احتیــاج کنــد‪ ،‬احتیاج‬ ‫او را برطــرف می ســاخت‪ .‬پیشــوای دوم مــا‪ ،‬نــه تنهــا‬ ‫از نظــر علــم‪ ،‬تقــوی‪ ،‬زهــد و عبــادت‪ ،‬در عصــر خــود‬ ‫زبانــزد خــاص و عــام بــود‪ ،‬وجــود گرامــی ان حضــرت‬ ‫ارام بخــش دل هــای دردمنــدان‪ ،‬پناهــگاه مســتمندان‬ ‫و تهیدســتان و نقطــه امیــد درمانــدگان بــود‪ .‬زارع بــا‬ ‫شــرح حال زندگانــی پرافتخــار ان امــام همــام گفــت‪:‬‬ ‫امیدواریــم بــه نقطـه ای برســیم کــه مشــی ایشــان را‬ ‫در مســیر زندگــی ســرلوحه قــرار دهیم و تــاش کنیم‬ ‫بیــش از پیش قدم هــای خیــری در مســیر انفــاق و‬ ‫احســان و نیکــوکاری برداریــم‪ .‬او در پایــان بــا دعــوت‬ ‫از همشــهریان اصفهانــی در ادامــه مســیر خیــر اطعــام‬ ‫مهــدوی افــزود‪ :‬خیــران نیک اندیــش می تواننــد بــا‬ ‫مراجعــه بــه دفاتــر و مراکــز نیکوکاری سراســر اســتان‬ ‫و یــا شــماره گیری ‪ ،*۸۸۷۷*۰۳۱#‬تلفــن نیکــوکاری‬ ‫‪ ،۰۹۶۸۸۷‬پایــگاه اینترنتــی ‪ ،emdad.ir‬شماره حســاب‬ ‫‪ ۲۴۰۱۱۱۳۰۹۱۴۰۷۲‬نــزد بانــک قرض الحســنه‬ ‫مهــر ایــران و شــماره کارت ‪۶۰۶۳۷۳۷۰۰۰۰۰۲۵۰۹‬‬ ‫کمک هــای نقــدی و غیــر نقــدی خــود را ارائــه‬ ‫دهند‪.‬‬ صفحه 2 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫شهر‬ ‫سموممورداستفادهسم پاشی‬ ‫درختان با تائید جهاد‬ ‫کشاورزی است‬ ‫گروه اصفهان‪ :‬مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز‬ ‫شهرداری اصفهان در مورد نوع و زمان سم پاشی درختان شهر‬ ‫که موردنقد برخی زنبورداران اصفهانی قرار گرفته است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫فرایند سم پاشی درختان بر اساس فرایندهای سال های قبل‬ ‫و با محاسبه درجه حرارتی که زمان حمله افات را مشخص‬ ‫می کند‪ ،‬صورت گرفته است و شهرداری برای انتخاب نوع سم‬ ‫با سازمان جهاد کشاورزی هماهنگی های الزم را انجام داده‬ ‫است‪ .‬فروغ مرتضایی نژاد با اشاره به سم پاشی درختان شهر‬ ‫اصفهان که از فروردین ماه اغاز شده است و این زمان موردانتقاد‬ ‫زنبورداران اصفهانی قرار گرفته است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬عملیات‬ ‫سم پاشی عمومی مرحله اول مبارزه با افات فضای سبز در‬ ‫سال های مختلف با محاسبه درجه حرارت تجمعی برای تعیین‬ ‫دقیق زمان بروز و فعالیت افات‪ ،‬از نیمه فروردین شروع شده و‬ ‫تا نیمه اردیبهشت ادامه دارد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در عملیات سم پاشی‬ ‫عمومی مرحله اول‪ ،‬سم پاشی قسمت های تنه‪ ،‬شاخه های اصلی‬ ‫و تاج تمام درختان نارون علیه افات برگ خوار‪ ،‬شته‪ ،‬شپشک‬ ‫خونی‪ ،‬سوسک چوبخوار شاخک بلند و پروانه زنبور مانند و‬ ‫نیز سمپاشی تاج درختان اقاقیا‪ ،‬بید و کاج علیه افت شته در‬ ‫مکان¬ های الوده مدنظر است‪ .‬مدیرعامل سازمان پارک ها و‬ ‫فضای سبز شهرداری اصفهان در خصوص ادعای زنبورداران‬ ‫مبنی بر افزایش تنوع درختانی که مورد سم پاشی قرار می گیرد‬ ‫نیز تصریح کرد‪ :‬فرایند انجام شده از سوی سازمان پارک ها‪ ،‬در‬ ‫سال جاری مشابه فرایند سال های گذشته بوده و بدون تغییر در‬ ‫جزئیات‪ ،‬عملیات سم پاشی انجام شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬با توجه‬ ‫به اینکه در سال های گذشته هیچ ارگان یا صنفی مانند اتحادیه‬ ‫زنبورداران اعتراض یا شکایتی مبنی بر ایجاد خسارت یا ضرر و‬ ‫زیانی به شهرداری ابالغ نکرده و از طرفی وظیفه ذاتی شهرداری‬ ‫حفظ و نگهداری از فضای سبز است‪ ،‬این نهاد مطابق روال و‬ ‫سال های گذشته نسبت به سم پاشی درختان اقدام کرده است‪.‬‬ ‫مرتضایی نژاد اضافه کرد‪ :‬همچنین هر سال سموم مورداستفاده‬ ‫در فضای سبز شهرداری پس از مذاکره صورت گرفته با‬ ‫مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان‬ ‫برای دریافت تاییدیه و عدم مغایرت با مسائل زیست محیطی و‬ ‫نیز امکان جایگزینی با سموم کم خطر و دوستدار محیط زیست‬ ‫انتخاب و خریداری می شود‪.‬‬ ‫فاز نخست واکسیناسیون کرونا‬ ‫پرسنل کارخانه پسماند اغاز‬ ‫شد‬ ‫مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان از‬ ‫واکسیناسیون نیروهای خط مقدم مدیریت پسماند مشغول در‬ ‫کارخانه پردازش و تولید کود الی در برابر ویروس کرونا خبر داد‪.‬‬ ‫رحیم محمدی به ایمنا گفت‪ :‬از زمان شیوع ویروس کرونا‬ ‫تا امروز پرسنل سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان‬ ‫دوشادوش کادر درمان‪ ،‬در مدیریت و ساماندهی مباحث‬ ‫بهداشتی و زیست محیطی ناشی از کرونا حضور فعال داشته اند و‬ ‫علی رغم خطرات بسیار با رعایت پروتکل های بهداشتی وظایف‬ ‫خود را در امر مدیریت پسماند انجام داده اند‪ .‬وی با بیان اینکه بر‬ ‫اساس طبقه بندی کشوری‪ ،‬این گروه شغلی در موارد اولویت دار‬ ‫تزریق واکسن کرونا قرار گرفته است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بر همین‬ ‫مبنا همسو با واکسیناسیون سایر گروه های ضروری از جمله‬ ‫کادر درمان و پاکبانان‪ ،‬واکسیناسیون عوامل فنی و اجرایی این‬ ‫سازمان هم اغاز شده و فاز اول ان انجام شده است‪ .‬مدیرعامل‬ ‫سازمان مدیریت پسماند شهرداری اصفهان با اشاره به اینکه‬ ‫در مجموع ‪ ۸۶‬نفر در کارخانه پردازش پسماند در برابر ویروس‬ ‫کرونا واکسینه شدند‪ ،‬گفت‪ ۴۴ :‬نفر از پرسنل کارخانه و ‪ ۴۲‬نفر از‬ ‫نیروهای پیمانکاری که در کارخانه پردازش پسماند مشغول کار‬ ‫هستند در این فاز واکسینه شدند که البته با توجه به دومرحله ای‬ ‫بودن این نوع از واکسن‪ ،‬سه ماه اینده دوز دوم هم تزریق خواهد‬ ‫شد‪ .‬وی با تاکید بر اینکه سالمت عوامل مدیریت و پردازش‬ ‫پسماند و عملکرد بهینه این مجموعه بر بهداشت و سالمت‬ ‫محیط زیست و جامعه تاثیر مستقیم خواهد داشت‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫واکسیناسیون پرسنل کارخانه سازمان‪ ،‬به معنای کاهش اهمیت‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشتی نخواهد بود و تا هر زمان که نیاز‬ ‫باشد‪ ،‬پروتکل های بهداشتی شامل استفاده از ماسک مناسب‪،‬‬ ‫رعایت فاصله اجتماعی‪ ،‬ضدعفونی محیط و سنجش عالئم‬ ‫شامل درجه تب و اکسیژن خون ادامه خواهد داشت تا همه در‬ ‫کنار هم از این بحران عمومی خارج شویم‪.‬‬ ‫پخش و توزیع ‪15‬هزار پرس‬ ‫غذای گرم به همت استان‬ ‫حضرت زینب(س)‬ ‫به مناسبت ماه مبارک رمضان و به همت استان مقدس‬ ‫حضرت زینب(س) و خیران‪ ۱۵ ،‬هزار پرس غذای گرم برای‬ ‫افطارینیازمندانتوزیعمی شود‪.‬بهگزارشخبرگزاریصداوسیما‪،‬‬ ‫مدیر اجرایی استان مقدس حضرت زینب(س) گفت‪ :‬برای این‬ ‫طرح‪ ،‬روزانه ‪ ۵۰۰‬پرس غذای گرم در این استان مقدس پخت و‬ ‫توزیع می شود‪ .‬حجت االسالم محسن صادق زاده با بیان اینکه در‬ ‫مجموع‪ ۱۵ ،‬هزار پرس غذای گرم برای نیازمندان تهیه می شود‪،‬‬ ‫افزود‪ ۲۰۰ :‬بسته معیشتی نیز برای خانواده هایی که با استان‬ ‫مقدس حضرت زینب(س) در ارتباط هستند‪ ،‬توزیع خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه با توجه به شیوع کرونا‪ ،‬امکان برگزاری محافل‬ ‫قرانی را در استان نداشتیم‪ ،‬گفت‪ :‬بر این اساس‪ ،‬با راه اندازی‬ ‫پویش «فاز تازه»‪ ،‬سعی در ارتباط و انس بیشتر خانواده ها با قران‬ ‫داشته ایم‪ .‬مدیر اجرایی استان مقدس حضرت زینب(س) افزود‪:‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬مسابقه نقاشی برای کودکان‪ ،‬مسابقه فرهنگی ویژه‬ ‫نوجوانان و مسابقه قران خوانی ویژه خانواده را در قالب این پویش‬ ‫اجرایی کرده ایم‪ .‬استان مقدس حضرت زینب بنت موسی بن‬ ‫جعفر(ع) در منطقه ‪ ۱۴‬کالنشهر اصفهان و در مجاورت محالت‬ ‫زینبیه و ارزنان واقع شده است‪.‬‬ ‫چهارشنبه | ‪ 08‬اردیبهشت ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4058‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫مسیرهای ویژه دوچرخه سواری اصفهان در برنامه‪ 1405‬توسعه می یابد‬ ‫ترغیب شهروندان به دوچرخه سواری‬ ‫روز گذشته معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی‬ ‫شهردار اصفهان ارزش های برنامه ‪ ۱۴۰۵‬را بر پایه محورهایی‬ ‫همچون عدالت محوری‪ ،‬شجاعت‪ ،‬قانون مداری و رعایت‬ ‫حقوق شهروندی عنوان کرد‪ .‬به گفته علیرضا صادقیان این‬ ‫برنامه راهبردی و عملیاتی ششمین برنامه شهر اصفهان است‬ ‫که توسط شهرداری تدوین و به تصویب شورای شهر رسید‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬صادقیان اظهار داشت‪ :‬سال ‪ ۱۴۰۰‬نخستین‬ ‫سال برنامه راهبردی اصفهان ‪ ۱۴۰۵‬است‪ ،‬بر این اساس بودجه‬ ‫سال جاری شهرداری نیز بر مبنای این برنامه نزدیک به ‪۱۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان توسط شورای شهر تصویب و ابالغ شد‪ .‬برنامه‬ ‫‪ ۱۴۰۵‬که تدوین ان دو سال به طول انجامید با هدف به حداقل‬ ‫رساندن مشکالت برنامه های قبلی تنظیم و تهیه شده تا سیر‬ ‫عملیاتی داشته باشد‪ .‬معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی‬ ‫شهردار اصفهان با بیان اینکه در تیرماه سال ‪ ۹۸‬در سیر تدوین‬ ‫برنامه راهبردی اصفهان ‪ ۱۴۰۵‬اسیب شناسی برنامه های قبلی‬ ‫شهرداری و بررسی اسناد پشتیبان در دستور کار قرار گرفت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬پس از ان مرحله شناخت اغاز شد و سپس تا ابان ماه‬ ‫‪ ۹۸‬که جلسات هم اندیشی با ذی نفعان از جمله دانشگاهیان‪،‬‬ ‫دستگاه های اجرایی‪ ،‬نخبگان و مدیران قبلی شهرداری و تمام‬ ‫افرادی که برای اینده شهر دغدغه داشتند‪ ،‬برگزار و مرحله تحلیل‬ ‫عملیاتی شد که حاصل این جلسات هم اندیشی به مرحله تجویز‬ ‫رسید‪ .‬مردادماه سال گذشته با تدوین برنامه راهبردی اصفهان‬ ‫‪ ۱۴۰۵‬مرحله تجویز ان نهایی و در شهریورماه ‪ ۹۹‬این برنامه به‬ ‫شورای شهر اصفهان تقدیم شد که به تصویب اعضا رسید‪ .‬او‬ ‫ادامه داد‪ :‬برای تدوین برنامه راهبردی اصفهان ‪ ،۱۴۰۵‬چهار هزار‬ ‫و ‪ ۶۶۳‬نفر‪-‬ساعت از مشارکت تمام ذی نفعان و تمام افرادی که‬ ‫در تدوین برنامه امکان کمک داشتند‪ ،‬استفاده کردیم و در این‬ ‫راستا ‪ ۳۰۵‬جلسه برگزار شد که در نهایت این جلسات از مرحله‬ ‫شناخت و تحلیل عبور کرد و به مرحله تصویب رسید‪.‬‬ ‫صادقیان مهم ترین ویژگی برنامه اصفهان ‪ ۱۴۰۵‬را نتیجه‬ ‫محوری‪ ،‬سنجش پذیری و مشارکت حداکثری ذی نفعان دانست‬ ‫و گفت‪ :‬در برنامه های قبل بسیاری از پروژه های تعریف شده به‬ ‫نتیجه نمی رسید یا امکان به نتیجه رسیدن انها وجود نداشت‪ ،‬اما‬ ‫برنامه راهبردی اصفهان ‪ ۱۴۰۵‬با این رویکرد تدوین شده که‬ ‫نتیجه پروژه ها در پنج سال اینده قابل تعریف باشد و با همین‬ ‫رویکرد سنجش پذیری را موردتوجه قرار دادیم‪ .‬او خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬ارزش های برنامه ‪ ۱۴۰۵‬بر پایه محورهایی همچون عدالت‬ ‫محوری شجاعت‪ ،‬قانون مداری و رعایت حقوق شهروندی است؛‬ ‫معتقدیم دمیدن روح ارزش ها می تواند برنامه را به شدت تایید کند‬ ‫و مدیریت شهری باید در چهارچوب این ارزش ها اقدام به اجرایی‬ ‫کردن برنامه ها کند‪ .‬معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی‬ ‫شهردار اصفهان با بیان اینکه شعار چشم انداز شهر اصفهان در‬ ‫برنامه ‪« ،۱۴۰۵‬اصفهان شهر زیست پذیر و رقابت پذیر» است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اصفهان به عنوان شهری خالق‪ ،‬اسالمی‪ ،‬مردم محور‪،‬‬ ‫زیبا و توسعه یافته و سرامد در بیانیه برنامه راهبردی اصفهان‬ ‫معرفی شده است‪ .‬همچنین در طول تهیه برنامه اصفهان ‪۱۴۰۵‬‬ ‫تالش کردیم از ابزارهای علمی برای تدوین استفاده کنیم تا‬ ‫برنامه در چارچوب مدل ها و روش های علمی امروزی تدوین‬ ‫شود که این مهم با مشارکت تمام ذی نفعان تا حد زیادی‬ ‫محقق شد‪ .‬صادقیان با بیان اینکه یکی از اهداف کالن برنامه‬ ‫اصفهان ‪ ۱۴۰۵‬کاهش الودگی محیطی با تمرکز بر کاهش تولید‬ ‫االینده های هوا است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬هدف کالن این است که در‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۵‬با توجه به برنامه های عملیاتی‪ ،‬شهری زیست پذیر‬ ‫و رقابت پذیر داشته باشیم که در ان میزان الودگی هوا به حداقل‬ ‫ممکن رسیده باشد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬توسعه مسیرهای ویژه دوچرخه سواری در‬ ‫شهر‬ ‫او با بیان اینکه برای کاهش الودگی های محیطی توسعه‬ ‫مسیرهای ویژه دوچرخه سواری در شهر به میزان ‪ ۷۷۷‬کیلومتر‬ ‫در دستور کار شهرداری قرار گرفته است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬وجود‬ ‫این زیرساخت ها می تواند در ترغیب شهروندان به استفاده از‬ ‫دوچرخه موثر باشد‪ .‬معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی‬ ‫شهردار اصفهان گفت‪ :‬در این راستا همچنین توسعه خطوط ویژه‬ ‫اتوبوسرانی و ایجاد خط تراموا موردتوجه قرار گرفته و برای ان‬ ‫در بودجه ‪ ۱۴۰۰‬ردیف اعتباری در نظر گرفتیم؛ چنانچه مطالعات‬ ‫مترو قطعی شود و مزیت ایجاد ان در اصفهان محرز شود‪ ،‬امسال‬ ‫کلنگ خط تراموا در اصفهان به زمین زده خواهد شد‪ .‬او با بیان‬ ‫اینکه کاهش سرفاصله زمانی حرکت قطار شهری از ‪ ۱۱‬دقیقه‬ ‫به پنج دقیقه تا پایان سال برنامه اصفهان ‪ ۱۴۰۵‬دیگر هدف مهم‬ ‫است که با تکمیل و احداث خط دو و خرید ‪ ۱۵‬رام قطار شهری‬ ‫اتفاق خواهد افتاد‪ .‬صادقیان اظهار کرد‪ :‬یکی دیگر از پروژه هایی‬ ‫که در کاهش الودگی محیطی برنامه ریزی شده که تا پایان سال‬ ‫‪ ۱۴۰۴‬عملیاتی شود کاهش متوسط عمر ناوگان اتوبوسرانی این‬ ‫کالنشهر از ‪ ۱۰‬سال به هفت سال و خروج ناوگان فرسوده و‬ ‫خرید ناوگان جدید است‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬از دیگر اقدامات‬ ‫تعامل بیشتر با سایر نهادها و دستگاه های اجرایی برای انتظام‬ ‫بخشی به تردد موتورسیکلت ها در شهر خواهد بود به طوری که‬ ‫تا پایان سال ‪ ۱۴۰۴‬تردد موتورسیکلت هایی که باعث الودگی‬ ‫هوا می شود به حداقل برسد‪ .‬معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه‬ ‫انسانی شهردار اصفهان احداث و تکمیل رینگ چهارم را از دیگر‬ ‫اقدامات در راستای کاهش الودگی هوا دانست و گفت‪ :‬مدیریت‬ ‫حمل ونقل بار و کاالی درون شهری با ایجاد سامانه بارنامه و‬ ‫طرح محدوده مکانی و زمانی برای ناوگان بار با عنوان ‪LEZ‬‬ ‫از دیگر اقدامات به شمار می اید‪ .‬صادقیان با بیان اینکه هدف‬ ‫دوم ارتقا جایگاه ملی و بین المللی شهر اصفهان با تمرکز بر‬ ‫توسعه گردشگری‪ ،‬فرهنگ و هنر است‪ ،‬افزود‪ :‬برای رسیدن‬ ‫به این هدف برنامه ریزی و استقرار ساختار دائمی گردشگری‪،‬‬ ‫افزایش تصدی گری بخش خصوصی در مدیریت گردشگری‬ ‫انبوه و ارتقا کمی و کیفی فضاهای شهری از جمله برنامه های‬ ‫عملیاتی است‪ .‬پروژه های تعریف شده در این راستا شامل ایده‬ ‫یابی و ساخت هدایای ویژه به منظور معرفی کالنشهر اصفهان‪،‬‬ ‫احیا محورهای گردشگری چهارباغ و تخت فوالد‪ ،‬برگزاری‬ ‫جشنواره های مختلف‪ ،‬احداث شهرک صنایع دستی و اجرای‬ ‫گردشگری محله محور همچون توسعه محور گردشگری‬ ‫منارجنبان است‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬اگر بخواهیم اصفهان تا سال‬ ‫‪ ۱۴۰۵‬رقابت پذیر شود یکی از بهترین نقاط با توجه به ظرفیت ها‬ ‫و استعدادهای دیار نصف جهان‪ ،‬گردشگری است که در سال‬ ‫‪ ۱۴۰۵‬می تواند رقابت پذیر باشد‪ .‬معاون برنامه ریزی و توسعه‬ ‫سرمایه انسانی شهردار اصفهان هدف کالن سوم برنامه‬ ‫اصفهان ‪ ۱۴۰۵‬را افزایش بهره وری سرمایه های سازمانی دانست‬ ‫و تصریح کرد‪ :‬در این راستا برنامه هایی موردتوجه قرار گرفته‬ ‫که می توان به افزایش بهره وری هزینه های نت و انرژی در‬ ‫چرخه عمر دارایی ها با حفظ کیفیت خدمات و ارتقا بهره وری‬ ‫سرمایه انسانی شهرداری اشاره کرد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬برای افزایش‬ ‫بهره وری سرمایه های سازمانی پروژه هایی تعریف شده که از‬ ‫جمله انها اصالح ساختار سازمانی شهرداری با رویکرد چابکی‬ ‫سیستم و برون سپاری‪ ،‬اصالح سیستم جبران خدمت کارکنان‪،‬‬ ‫اصالح فرایندهای جذب‪ ،‬انتخاب‪ ،‬استخدام و نگهداشت با هدف‬ ‫شایسته ساالری در انتخاب کارکنان‪ ،‬یکپارچه سازی قراردادها و‬ ‫استقرار مدیریت انرژی است که امیدواریم تا پایان برنامه به این‬ ‫اهداف دست یابیم‪ .‬صادقیان با بیان اینکه اسناد پشتیبان تهیه‬ ‫شده و برنامه راهبردی ‪ ۱۴۰۵‬به صورت یک مجلد و دو جلد در‬ ‫قطع جیبی برای استفاده شهروندان تهیه شده تا مورداستفاده قرار‬ ‫گیرد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برنامه اصفهان ‪ ۱۴۰۵‬محصول کار مشارکتی و‬ ‫فکری است که محتوای ان در سایت اینترنتی ‪esfahan..۱۴۰۵‬‬ ‫‪ ir‬بارگذاری شده است‪ .‬او ادامه داد‪ :‬یکی از اسناد پشتیبان برنامه‬ ‫اصفهان ‪ ،۱۴۰۵‬برنامه های قبلی شهرداری از جمله برنامه های‬ ‫چهارم و پنجم بود زیرا هر انچه در این برنامه ها عملیاتی شده و‬ ‫نشده می توانست موثر باشد‪ .‬معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه‬ ‫انسانی شهردار اصفهان با بیان اینکه چهارچوب برنامه اصفهان‬ ‫‪ ۱۴۰۵‬این است که برنامه های قبلی را به شدت تحت نظر داشته‬ ‫و با توجه به انها برنامه جدید تدوین شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬صرفه جویی‬ ‫در بودجه های جاری میزان بهره وری در شهرداری را افزایش‬ ‫می دهد؛ در بودجه ‪ ۱۴۰۰‬شهرداری اصفهان ترکیب جاری و‬ ‫عمرانی ‪ ۲۷‬درصد به ‪ ۷۱‬درصد رسیده است و بخش عمده‬ ‫بودجه جاری نیز به هزینه های نگه داشت شهر بازمی گردد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اســتفاده از سیســتم های نویــن برای‬ ‫زیست پذیریشهر‬ ‫او ادامه داد‪ :‬هرچه در سال های اینده میزان هزینه های‬ ‫جاری را با تمرکز به کیفیت خدمات ارائه شده کاهش دهیم‪،‬‬ ‫میزان بهره وری را افزایش داده ایم و بیشتر به عمران و توسعه‬ ‫شهر پرداخته ایم‪ .‬صادقیان تاکید کرد‪ :‬باید برای زیست پذیری‬ ‫و رقابت پذیری شهر با استفاده از سیستم های نوین از جمله‬ ‫هوشمندسازی به منظور کاهش هزینه های جاری و توسعه‬ ‫امکانات هوشمندسازی گام برداریم‪ .‬او با اشاره به اجرایی شدن‬ ‫برنامه اصفهان ‪ ۱۴۰۵‬تصریح کرد‪ :‬بر اساس قوانین و مقررات‬ ‫هر انچه را که شورای اسالمی شهر تصویب کند الزم االجرا‬ ‫خواهد بود؛ برنامه اصفهان ‪ ۱۴۰۵‬نیز مصوبه شورای شهر را دارد‬ ‫و باید برنامه های عملیاتی شهرداری با برنامه اصفهان ‪۱۴۰۵‬‬ ‫تطبیق داشته باشد‪ ،‬همچنین کمیته تطبیق متشکل از نماینده‬ ‫دولت و اعضا شورای اسالمی شهر بر این روند نظارت دارد‪.‬‬ ‫معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان با‬ ‫بیان اینکه گزارش حسابرسی ساالنه توسط حسابرس قانونی‬ ‫منتخب شورای شهر ارائه می شود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬این موارد درواقع‬ ‫ضمانت اجرای برنامه اصفهان ‪ ۱۴۰۵‬است و بی شک اگر قانون‬ ‫اجرا شود برنامه می تواند عملیاتی شود مگر انکه شورای شهر در‬ ‫اینده تصمیم به ایجاد تغییرات در برنامه بگیرد‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اب و نگهداشت فضای سبز شهر از مشکالت‬ ‫جدی اصفهان است‬ ‫او با بیان اینکه یکی از مشکالت جدی اصفهان در سال های‬ ‫اینده موضوع اب و نگه داشت فضای سبز شهر اصفهان است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬کاهش اب های زیرزمینی به دلیل بهره برداری از چاه های‬ ‫غیرمجاز موضوع قابل تامل دیگری است؛ شهرداری تالش‬ ‫می کند در سال های اینده فضای سبز را با استفاده از اب های‬ ‫خاکستری و پساب تصفیه شده ابیاری کند و میزان استفاده از‬ ‫پساب برای ابیاری فضای سبز موجود را تا دو برابر افزایش دهد‪.‬‬ ‫صادقیان ادامه داد‪ :‬در برنامه اصفهان ‪ ۱۴۰۵‬شهرداری اصفهان‬ ‫احداث تصفیه خانه ها را موردتوجه قرار داده که خوشبختانه در سال‬ ‫جاری دو مورد از انها به بهره برداری می رسد؛ در حوزه اختیارات‬ ‫شهرداری و در چارچوب های قانونی یکی از بهترین اقدامات‬ ‫استفاده کمتر از اب خام و استفاده بیشتر از پساب است‪ .‬او گفت‪:‬‬ ‫استفاده از گونه های کم نیاز ابی در برنامه اصفهان ‪ ۱۴۰۵‬تعریف‬ ‫شده‪ ،‬اما شهرداری به تنهایی از انجام این اقدامات مهم برنمی اید‬ ‫و باید تمام نهادهای درگیر از جمله شرکت اب منطقه ای‪ ،‬شرکت‬ ‫اب و فاضالب استان اصفهان‪ ،‬اداره کل حفاظت محیط زیست و‬ ‫سایر نهادهای حاکمیتی از جمله استانداری کمک کنند تا بتوانیم‬ ‫از وضعیت به وجود امده که می تواند خطر جدی برای اصفهان‬ ‫باشد جلوگیری کرده و اجازه بدتر شدن شرایط را ندهیم‪ .‬معاون‬ ‫برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهردار اصفهان تاکید کرد‪:‬‬ ‫برای حفظ فضای سبز در اختیار شهرداری چاره ای جز کاهش‬ ‫مصرف اب های خام و افزایش حداکثری استفاده از اب های‬ ‫خاکستری و تصفیه پساب نداریم؛ البته اگر اب خلیج فارس به‬ ‫فالت مرکزی برسد شهرداری برای ابیاری فضای سبز از ان‬ ‫اب تصفیه شده انتقال یافته سهم خود را بهره برداری خواهد کرد‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬تعدیل نیرو به معنای کاهش نیرو نیست‬ ‫او با اشاره به وضعیت استخدامی کارکنان شهرداری گفت‪ :‬بر‬ ‫اساس قانون برنامه ششم توسعه ‪ ۱۰‬درصد از پست های سازمانی‬ ‫می تواند مربوط به کارکنان با قرارداد کار معین باشد که تا سقف‬ ‫‪ ۶۰‬امتیاز از ‪ ۱۰۰‬امتیاز برای استخدام مربوط به «سابقه کار»‪۲۰ ،‬‬ ‫امتیاز مدرک تحصیلی و ‪ ۲۰‬امتیاز مصاحبه کتبی دارد‪ .‬صادقیان‬ ‫با بیان اینکه در شهرداری بر اساس چارت سازمانی مصوب‬ ‫تعدیل نیرو به معنای کاهش نیرو نداریم‪ ،‬گفت‪ :‬گاهی تعدیل‬ ‫نیرو به افزایش تعداد نیروها هم منجر می شود چرا که تعدیل‬ ‫به معنای عدالت است و افزایش سرعت خدمات رسانی‪ ،‬کیفیت‬ ‫خدمات رسانی و شفافیت را به دنبال خواهد داشت‪ .‬او اظهار کرد‪:‬‬ ‫تالش ما افزایش بهره وری و کاهش هزینه ها در شهرداری است‪،‬‬ ‫از این رو برای کاهش هزینه ها از ابزارهای مختلف همچون‬ ‫هوشمندسازی استفاده کردیم به طوری که در حال حاضر میز‬ ‫خدمت الکترونیک شهرداری با امکان ارائه بیش از ‪ ۱۰۰‬خدمت‬ ‫در اختیار شهروندان قرار گرفته است‪ .‬معاون برنامه ریزی و توسعه‬ ‫سرمایه انسانی شهردار اصفهان با ابراز خرسندی از راه اندازی‬ ‫سامانه های ‪ AVL‬و ‪ AFC‬برای هوشمندسازی اتوبوسرانی‬ ‫اصفهان اظهار کرد‪ :‬افزایش استفاده از فیبرنوری‪ ،‬اجرای پارک‬ ‫حاشیه ای هوشمند و توسعه دوربین های نظارت تصویری و ثبت‬ ‫تخلف در شهر‪ ،‬در راستای هوشمندسازی انجام شده و در اینده‬ ‫نیز شاهد ابیاری هوشمند فضای سبز‪ ،‬نورپردازی هوشمند گذرها‬ ‫و معابر شهر و هوشمندسازی ناوگان تاکسیرانی خواهیم بود‪.‬‬ ‫پذیرش دانشجو در ‪ ۷۰‬رشته دکتری تخصصی دانشگاه ازاد اسالمی نجف اباد‬ ‫گروه اصفهان‪ :‬به گفته رئیس دانشــگاه ازاد اسالمی‬ ‫واحد نجف اباد این دانشگاه در سال تحصیلی جدید پذیرای‬ ‫داوطلبان ادامه تحصیل در ‪ ۷۰‬رشــته تحصیلی در مقطع‬ ‫دکتری تخصصی خواهد بود‪ .‬امیررضا نقش با اشــاره به‬ ‫پذیرش دانشجو در رشته دکتری دانشگاه ازاد اسالمی واحد‬ ‫نجف اباد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این دانشگاه در سال تحصیلی جدید‬ ‫پذیرای دانشجویان مقطع دکتری در ‪۷۰‬رشته تحصیلی به‬ ‫دو شــیوه با ازمون از طریق ازمون سازمان سنجش کشور‬ ‫و بدون ازمون ویژه استعدادهای درخشان خواهد بود‪ .‬او به‬ ‫افتخارات این واحد دانشگاهی با درجه جامع مستقل اشاره‬ ‫کرد و ادامه داد‪ :‬واحد مســتقل نجف اباد ب ه عنوان واحدی‬ ‫پیشــرو در رتبه بندی های جهانی در سطح کشور توانست‬ ‫در چهار ســال پیاپی عنوان واحد ویژه برتر با بیشــترین‬ ‫تعداد برگزیده در جشنواره سراسری فرهیختگان را به خود‬ ‫اختصاص دهد و این در حالی اســت که در رتبه بندی های‬ ‫جهانی نیز همواره در رتبه های اول تا چهارم کشــور بین‬ ‫دانشگاه های ازاد اسالمی جای داشته است‪ .‬نقش تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در ســال ‪ ۲۰۲۰‬بیشترین تعداد دانشمند ‪۲‬درصد برتر‬ ‫جهان بین دانشگاه های ازاد اسالمی کشور بر اساس ارزیابی‬ ‫پایگاه ‪ Scopus‬متعلق به واحد نجف اباد بود و بر اســاس‬ ‫رتبه بندی پایگاه یومولتی رنکینگ واحد نجف اباد در ســه‬ ‫شاخص میزان استناد‪ ،‬انتشــارات با استناد باال و انتشارات‬ ‫حرفه ای توانست رتبه نخست را بین ‪ ۲۱‬دانشگاه تراز اول‬ ‫ازاد و دولتی کشــور به خــود اختصاص دهد‪ .‬عضو هیئت ‬ ‫امنای دانشگاه ازاد اسالمی استان اصفهان‪ ،‬افزود‪ :‬این واحد‬ ‫دانشگاهی به عنوان بزرگ ترین مرکز اموزش عالی در مرکز‬ ‫ایران با زیرساخت های بسیار مناسب و استاندارد اموزشی‪،‬‬ ‫پژوهشــی‪ ،‬فناوری‪ ،‬رفاهی و فرهنگی امکاناتی مانند ‪۱۱۸‬‬ ‫ازمایشــگاه و ‪ ۹۲‬کارگاه مجهز و پیشرفته با ‪ ۱۰‬دانشکده‬ ‫مصوب‪ ۱۲،‬مرکز تحقیقاتی و پژوهشکده‪ ،‬مرکز رشد فناوری‬ ‫و ســراهای نواوری را برای تحصیل دانشجویان به ویژه در‬ ‫حوزه تحصیالت تکمیلی فراهم اورده است‪ .‬او برنامه ریزی‬ ‫دقیق در راســتای چشم اندازی بلندمدت در واحد نجف اباد‬ ‫را مورد تاکید قرار داد و اضافه کرد‪ :‬این دانشــگاه در اجرای‬ ‫سیاست هایکالندانشگاه‪،‬مبدل شدنبهدانشگاهکارافرین‬ ‫و حل مســئله با رویکردی جامعه محور را در اولویت های‬ ‫راهبردی خود قرار داده اســت که این موضوع سبب شده‬ ‫است که بتواند ارتباط مناسب و اثربخشی را با صنعت و جامعه‬ ‫برقرار کند‪ .‬نقش بر گسترش و ارتقای فعالیت های نواورانه‬ ‫و دانش بنیان در مقاطع تحصیالت تکمیلی به ویژه مقطع‬ ‫دکتری و ســوق دادن پایان نامه های دانشجویان به سمت‬ ‫حل مشکالت و مسائل صنعت و جامعه تاکید و خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬برقراری ارتباط بین اموزش های دانشگاهی‪ ،‬نیازهای‬ ‫بازار کار و تالش برای کاهش مشــکالت دانشــجویان‬ ‫در زمینه اشــتغال پس از فارغ التحصیلی جزء محورهای‬ ‫فعالیت های این دانشگاه است‪ .‬او از امادگی استادان این واحد‬ ‫دانشگاهی برای شیوه نوین تدریس مجازی و اماده سازی‬ ‫محتواهای دیجیتال خبر داد و یاداور شد‪ :‬واحد نجف اباد در‬ ‫زمینه برگزاری کالس های غیرحضوری انالین در شرایط‬ ‫کرونا با فراهم اوری زیرســاخت های مناسب نرم افزاری و‬ ‫سخت افزاری با سامانه بومی عمل کرده و تمام کالس های‬ ‫دانشگاه در سه ترم متوالی در بستر الکترونیکی برگزار شده‬ ‫است‪ .‬رئیس دانشگاه ازاد اسالمی واحد نجف اباد به شرایط‬ ‫پذیرش بدون ازمون دکتری تخصصی ویژه استعدادهای‬ ‫درخشان اشــاره و تاکید کرد‪ :‬کسب معدل ‪۱۷.۵‬به باال در‬ ‫مقطع ارشد‪ ،‬فارغ التحصیلی از مقطع کارشناسی ارشد در کمتر‬ ‫از پنج سال گذشته در رشته متجانس با رشته انتخابی مقطع‬ ‫دکتری و نمره پایان نامه حداقل ‪( ۱۷‬خوب) از شرایط پذیرش‬ ‫استعدادهای درخشان است‪ .‬نقش گفت‪ :‬پذیرش دانشجوی‬ ‫با ازمون از طریق ازمون سراســری و بــدون ازمون ویژه‬ ‫استعدادهای درخشان در مقطع دکتری تخصصی دانشگاه‬ ‫ازاد اسالمی از ‪ ۳۱‬فرودین ماه از طریق سایت مرکز سنجش‬ ‫و پذیرش دانشگاه به ادرس ‪ azmoon.org‬اغاز شده و تا‬ ‫‪ ۸‬اردیبهشت ماه ادامه دارد‪.‬‬ ‫اصفهان‬ ‫استان‬ ‫‪ 3‬‬ ‫واکسیناسیونپاکبانان‬ ‫شهرداری شهرضا اغاز شد‬ ‫گروه استان‪ :‬رئیس مرکز بهداشت و درمان شهرستان‬ ‫شهرضا از واکسیناسیون بیش از هزار نفر در شهرستان شهرضا‬ ‫علیه ویروس کرونا خبر داد‪.‬‬ ‫فرزانه کمایی با اشاره به اغاز واکسیناسیون علیه بیماری‬ ‫کرونا در شهرستان شهرضا‪ ،‬گفت‪ :‬انجام واکسیناسیون «کووید‬ ‫‪ »۱۹‬از ‪ ۲۴‬بهمن ماه ‪ ۱۳۹۹‬در شهرستان شهرضا برای گروه‬ ‫پزشکان و پرستاران بخش «ای سی یو» و بخش های کرونا‬ ‫اغاز شد‪ .‬او افزود‪ :‬از ابتدا شروع واکسیناسیون تاکنون یک هزار‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬نفر علیه بیماری کرونا واکسینه شده اند‪ .‬رئیس مرکز‬ ‫بهداشت و درمان شهرضا با اشاره به گروه های مختلف افراد‬ ‫واکسینه شده در شهرضا‪ ،‬افزود‪ :‬تمامی پرستاران‪ ،‬پیراپزشکان‬ ‫بیمارستان‪ ،‬مراقب سالمت‪ ،‬بهورز‪ ،‬کارشناس مرکز بهداشت‪،‬‬ ‫پرسنل درمانگاه های خصوصی سطح شهر‪ ،‬سالمندان تحت‬ ‫پوشش بهزیستی و اعضای سازمان نظام پزشکی علیه بیماری‬ ‫واکسینه شدند‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر واکسیناسیون‬ ‫پاکبانان شهرداری شهرضا نیز در حال انجام است‪ .‬کمایی با‬ ‫اشاره به واکسیناسیون افراد باالی ‪ ۸۰‬سال در شهرضا‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫شهرستان شهرضا دارای دو هزار ‪ ۵۹۶‬نفر سالمند باالی ‪۸۰‬‬ ‫سال است که واکسیناسیون این افراد هم به زودی انجام خواهد‬ ‫شد‪ .‬او افزود‪ :‬همچنین رادیولوژیست ها‪ ،‬فیزیوتراپیست ها‪،‬‬ ‫کلینیک های دندانپزشکی و ازمایشگاه ها نیز در دو روز اینده‬ ‫واکسینه خواهند شد‪ .‬رئیس مرکز بهداشت و درمان شهرستان‬ ‫شهرضا‪ ،‬گفت‪ :‬مردم برای انجام واکسیناسیون ابتدا باید نسبت‬ ‫به تشکیل و تکمیل پرونده الکترونیک سالمت خود با مراجعه به‬ ‫نزدیک ترین مرکز سالمت محل سکونت خود اقدام نمایند‪ .‬او با‬ ‫بیان اینکه در حال حاضر شهرستان شهرضا در وضعیت فراتر از‬ ‫قرمز قرار دارد‪ ،‬افزود‪ :‬شهروندان باید از ترددهای غیرضروری و‬ ‫برگزاری دورهمی های خانوادگی به صورت جدی پرهیز کرده و‬ ‫دستورالعمل ها و شیوه نامه های بهداشتی را نیز با توجه به قدرت‬ ‫انتشار و ابتالی باالی ویروس جدید و جهش یافته کرونا‪ ،‬با دقت‬ ‫و بیشتر از گذشته رعایت کنند‪.‬‬ ‫‪ ۵۸۶۰‬دز واکسن کرونا به‬ ‫اقشار مختلف در کاشان تزریق‬ ‫شد‬ ‫سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان از تزریق پنج هزار‬ ‫و ‪ ۸۶۰‬دز واکسن به جامعه هدف در اقشار مختلف جامعه و بر‬ ‫اساس اولویت های وزارت کشور تا به امروز در کاشان خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش مهر مهدی دالوری با اشاره به اینکه امار‬ ‫مبتالیان‪ ،‬موارد بستری و متوفیان کرونایی در منطقه کاشان‬ ‫روز به روز در حال افزایش است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬تا به امروز فقط‬ ‫در سال ‪ ۱۴۰۰‬در منطقه کاشان ‪ ۶۰‬نفر بر اثر ابتال به کرونا‬ ‫فوت کرده است‪ .‬او با بیان اینکه از ابتدای فروردین ماه تاکنون‬ ‫‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۶۷۳‬تست کرونا از افراد مشکوک گرفته شده است‪،‬‬ ‫ابراز داشت‪ :‬حدود ‪ ۴۱‬درصد از این تست ها یعنی شش هزار و‬ ‫‪ ۱۱۰‬مورد کرونا مثبت بوده است که این امار نشان از شیوع‬ ‫گسترده ویروس در منطقه کاشان است‪ .‬سخنگوی دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی کاشان با بیان اینکه بر اساس دستورالعمل وزارت‬ ‫بهداشت خدمات بستری موقت را گسترش داده ایم‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬از ابتدای امسال تا به امروز ‪ ۳۰۷‬مورد خدمات بستری‬ ‫موقت داشته ایم که از این تعداد در حال حاضر ‪ ۱۴۰‬مورد از‬ ‫خدمات بستری موقت استفاده می کنند‪ .‬او با اشاره به اینکه‬ ‫اکنون واکسیناسیون افراد باالی ‪ ۸۰‬سال در منطقه کاشان‬ ‫اغاز می شود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در منطقه کاشان ‪ ۹‬هزار و ‪۹۷۳‬‬ ‫سالمند باالی ‪ ۸۰‬سال وجود دارد که برای واکسیناسیون این‬ ‫افراد ماموران بهداشتی با انها تماس می گیرند و احتیاجی به‬ ‫مراجعه حضوری نیست‪ .‬دالوری همچنین از تزریق پنج هزار‬ ‫و ‪ ۸۶۰‬دز واکسن تاکنون در منطقه کاشان به جامعه هدف‬ ‫طبق اولویت های مشخص شده از طرف وزارت بهداشت در‬ ‫منطقه کاشان خبر داد و خاطرنشان کرد‪ :‬از این تعداد چهار هزار‬ ‫و ‪ ۶۸۷‬دز در نوبت نخست و هزار و ‪ ۱۷۳‬دز در نوبت دوم تزریق‬ ‫شده است‪ .‬او با اشاره به اینکه از مجموع تزریق های انجام شده‬ ‫چهار هزار و ‪ ۴۷‬دز به کادر درمانی تزریق شده است‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫‪ ۷۲۸‬دز به کادر بهداشتی و ‪ ۸۳‬دز نیز به کادر فوریت ها تزریق‬ ‫شده است‪ .‬سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی کاشان ‪ ۵۹۷‬دز‬ ‫واکسن نیز تاکنون به بیماران خاص تزریق شده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دیگر دزهای واکسن کرونا نیز به سالمندان‪ ،‬پاکبانان و جانبازان‬ ‫تزریق شده است‪.‬‬ ‫اسفالت کشی‪ ۱۲‬کیلومتر‬ ‫جاده ترانزیت در اردستان‬ ‫به گفته سرپرست اداره راهداری و حمل ونقل جاده ای‬ ‫اردستان افزون بر ‪ ۱۲‬کیلومتر از جاده ترانزیت این شهرستان در‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۹‬با اسفالت گرم روکش شد‪.‬‬ ‫ابوالفضل کوهی به ایرنا گفت‪ :‬این عملیات به صورت‬ ‫روکش حفاظتی چیپ سیل و با اعتبار چهار میلیارد و ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیون تومان از محل اعتبارهای ملی از پلیس راه تا روبروی‬ ‫کارخان ه مهابادریس انجام شده است‪ .‬او درباره مرمت و بهسازی‬ ‫راه های اصلی اظهار داشت‪ :‬برای لکه گیری و مرمت این مسیرها‬ ‫افزون بر یک میلیارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان هزینه شده‪ ۴۵۰ ،‬تن‬ ‫اسفالت ریگالژی از روبروی سپاه تا سه راهی اصفهان در مسیر‬ ‫ترانزیت اجرا شده است‪ .‬سرپرست اداره راهداری و حمل ونقل‬ ‫جاده ای اردستان گفت‪ :‬در این راستا ‪ ۱۷‬کیلومتر خط کشی با‬ ‫اعتبار ‪ ۲۰۴‬میلیون تومان‪ ۴.۵ ،‬کیلومتر روشنایی با اعتبار یک‬ ‫میلیارد و ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان انجام شده است‪ .‬او با اشاره به‬ ‫اجرای طرح ایمن سازی ‪ ۱۴۰‬دهانه پل با حریم سازی خاکی‬ ‫ادامه داد‪ ۱۵۰ :‬تابلو انتظامی و ‪ ۲۰۰‬تابلو مسیرنما و اخباری نصب‬ ‫و پایه های چهار کیلومتر گاردریل تعویض شده است‪ .‬کوهی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬اصالح شیب شیروانی‪ ،‬رفع قوس حادثه خیز‬ ‫کمربندی روبروی پمپ بنزین و ‪ ۱۳‬کیلومتر تعریض جاده در‬ ‫سال گذشته از دیگر فعالیت های اداره راهداری و حمل ونقل‬ ‫جاده ای اردستان است‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪ 4‬‬ ‫جامعه‬ ‫هشدار‬ ‫بازی هایدیجیتالیابزار‬ ‫نگران کنندهحوزهسالمتروان‬ ‫محمدرضا ناجی نیا| بازی های انالین یا دیجیتالی قدمت‬ ‫‪ ۵۰‬ساله دارند و در این ‪ ۵۰‬سال اخیر یکی از موضوعات نوظهور‬ ‫در عرصه تفریح و سرگرمی کودکان و نوجوانان وجود بازی های‬ ‫دیجیتالی بوده است‪ ،‬بازی های دیجیتالی زمانی که اغاز به کار‬ ‫کردند به دلیل مشکالت نرم افزاری و سخت افزاری فناوری‬ ‫ان روزگار گرافیک های پایین و جذابیت های بصری و صوتی‬ ‫محدودی داشتند و سازندگان و طراحان اولیه بازی های رایانه ای‬ ‫فکر نمی کردند این بازی ها امروزه به ابزار نگران کننده در حوزه‬ ‫سالمت روان تبدیل شوند‪ .‬به همین دلیل بود که پژوهش های‬ ‫حوزه بازی های دیجیتالی خیلی دیرهنگام اغاز شد و سال های‬ ‫متمادی انسان ها این ذهنیت را نداشتند که شاید بازی های‬ ‫رایانه ای‪ ،‬ابزارها و گجت های دیجیتالی بتوانند سالمت روان‬ ‫را دچار اسیب کنند‪ ،‬در ابتدای سال ‪ ۲۰۰۰‬برای نخستین بار‬ ‫بود که مشکالت روانی حاصل از بازی طوالنی مدت با ابزارها‬ ‫و گجت های هوشمند به عنوان یک مسئله‪ ،‬چالش و بعد از ان‬ ‫یک مشکل و اختالل در نظر گرفته و بررسی شد‪ .‬بعد از انجام‬ ‫پژوهشبررویاینموضوعدرتشخیصوطبقه بندیاختالالت‬ ‫روان پزشکی در حوزه اعتیادها اعتیاد به گجت های دیجیتال و‬ ‫بازی های رایانه ای قرار داده شد و بعد از ان بود که مالک های‬ ‫اعتیاد به بازی های رایانه ای به عنوان یک مسئله مهم و حیاتی‬ ‫موردبررسی قرار گرفت و این دستاوردهای پژوهشی نشان داد که‬ ‫با سبک جدیدی از اعتیاد روبه رو هستیم که ویژگی های بارزی‬ ‫دارد‪ .‬مسئله نخست این است که در میان نوجوانان بیشترین‬ ‫میزان کاربر و مصرف کننده و اسیب را دارد‪ ،‬دوم اینکه با سرعت‬ ‫زیادی در حال پیشرفت است‪ ،‬کنسول های بازی انواع بازی هایی‬ ‫که هر روزبه روز می شوند این نکته را به انسان نشان می دهند که‬ ‫چقدر در این عرصه خالقیت و درامدزایی خوب است‪ ،‬بنابراین‬ ‫حوزه ای خلق شده که از یک سو اعتیاداور است و از سوی دیگر‬ ‫می تواند برای تبلیغات بسیار موثر باشد‪ .‬از سوی دیگر کاربران‬ ‫افرادی هیجان گرا هستند به همین دلیل مشتاق تجربه کردن‬ ‫این بازی ها شده و ان را امتحان می کنند همه این خصوصیت ها‬ ‫باعث شد که بازی های رایانه ای در حوزه روانشناسی به عنوان‬ ‫یک چالش خود را نشان دهد‪ .‬بعد از مدتی ارام ارام بازی های‬ ‫دیجیتالی و رایانه ای بر روی پایه اینترنت سوار شدند و این اغاز‬ ‫یک ماجرای فاجعه بارتر بود‪ ،‬برای اینکه وقتی بازی ها در فضای‬ ‫افالین اجرا شدند تعامل انسانی در ان کمتر بود و به نظر می رسید‬ ‫که یک کاربر فقط با یک سیستم در حال تعامل است؛ اما وقتی‬ ‫بازی ها حالت انالین به خود گرفت از نظر ارتباطی ساختارها‬ ‫تغییر کرد و اکنون بازی های انالین بیشترین تعداد کاربر در دنیا‬ ‫و بیشترین میزان درامدزایی برای خالقان بازی ها را دارد‪ ،‬در واقع‬ ‫این بازی های انالین امکان ایجاد تیم هایی از انسان های واقعی‬ ‫را در فضای مجازی می دهد‪ ،‬بازی های انالین به دلیل اینکه‬ ‫خالقانه تر بوده و تعامل انسانی در ان بیشتر بوده و مدل تیمی و‬ ‫واقعی تر دارند‪ ،‬همه این موارد کمک می کند به اینکه اعتیاداوری‬ ‫و جذابیت های و گرایش انسان ها به این بازی ها بیشتر از قبل‬ ‫شود‪ .‬بازی های رایانه ای عوارض روان شناختی زیادی دارند‪ ،‬این‬ ‫عوارض در ساده ترین حالت کاهش تحرک‪ ،‬افت تحصیلی‪ ،‬کم‬ ‫شدن مهارت های ارتباطی‪ ،‬اضافه وزن و مشکالت مرتبط با‬ ‫هیجان های ساکن (یعنی زمانی که کودک و نوجوان هیجان‬ ‫سطح باالیی را تجربه می کند ولی از لحاظ فیزیکی در حالت‬ ‫سکون قرار دارد) است‪ ،‬درحالی که در ورزش های معمولی‬ ‫شخص ممکن است هیجان های باالیی را تجربه کند‪ ،‬در حالت‬ ‫زیستی هم در فضای پرهیجانی قرار دارد‪ ،‬یعنی همان طور که‬ ‫تحرک بدنی باالیی دارد هیجان باالی روانی را هم تجربه‬ ‫می کند‪ .‬درحالی که در بازی هایی که هیجان سکونی و بدون‬ ‫تحرک دارد‪ ،‬معموال شاهد یک هیجان سطح باال بدون تحرک‬ ‫کافی هستیم‪ ،‬بازی های انالین این اسیب ها را به دنبال دارد‪،‬‬ ‫برداشت جدیدتر از بازی های انالین اینکه اسیب های روانی را‬ ‫در افراد تشدید می کند و مشکالت روانی را ترغیب می کند تا‬ ‫نوجوان با انها همراه شود بازی هایی مثل پوکمون‪ ،‬نهنگ ابی‬ ‫و مومو اولین تالش های موفقیت امیز برای جذب افرادی با‬ ‫به هم ریختگی های روان شناختی بوده است‪ .‬این بازی ها ثابت‬ ‫کردند می توان کاربرانی با به هم ریختگی های روانی جزئی پیدا‬ ‫کرد و در یک پروسه به هم ریختگی روانی را افزایش داد و به‬ ‫یک اختالل شدید و غیرقابل کنترل روانی تبدیل کرد‪ .‬موردی‬ ‫که اکنون به عنوان یک اتفاق نوظهور در حوزه این بازی ها ایجاد‬ ‫شده بازی هایی هستند که در ان کاربر اجازه دارد عروسکی را‬ ‫به عنوان کاراکتر اصلی بازی به هر شکل ممکن شکنجه دهد‬ ‫در این بازی فرد ابزارهای مختلفی دارد و با توجه به امتیازی‬ ‫که کسب می کند و مبالغ پولی که بازی به او هدیه می دهد‬ ‫می تواند ابزارهای شکنجه شدیدتر را خرید کند و به کمک‬ ‫ان ابزارها کاراکتر اصلی بازی را شکنجه دهد‪ .‬موارد کلینیکی‬ ‫که داشتم نشان داده است زمانی که افراد این بازی را انجام‬ ‫می دهند‪ ،‬ساختارهای ذهنی انها تشویق می شود برای اینکه این‬ ‫رفتارها از حوزه فضای مجازی بعد از یک مدتی خارج شود‪ ،‬در‬ ‫واقع فردی که مشتاق انجام این بازی است کسی است که‬ ‫از لحاظ روانی به هم ریختگی هایی دارد و باعث می شود فرد‬ ‫مشتاق ابزارهای مختلف شکنجه را تهیه کرده و با ان کاراکتر‬ ‫اصلی را شکنجه دهد‪ .‬حقیقت انکارناپذیری که وجود دارد این‬ ‫است زمانی که فرد مدت ها این بازی را انجام می دهد باعث‬ ‫می شود مدل شکنجه گری به هم ریختگی های روانی را تشدید‬ ‫کند و حتی ممکن است فرد در دنیای واقعی هم وارد این رفتارها‬ ‫شود‪ .‬نمونه هایی بوده که فرد بعد از این بازی ها ان چنان تحت‬ ‫تاثیرموفقیت هایانقرارگرفتهکههمانخاصیت هاینابهنجار‬ ‫و اختالل گونه در وجود او افزایش پیدا کرده است و از سوی‬ ‫دیگر باعث شده که این فرد در یک مقطع زمانی و مکانی در‬ ‫دنیای واقعی هم ان کار را انجام دهد‪ .‬اموزش انالین باعث‬ ‫شده خانواده ها استفاده از گوشی همراه و اینترنت را برای فرزندان‬ ‫همه ‪ ۲۴‬ساعت شبانه روز مجاز بدانند که این یک اتفاق یک‬ ‫خبر بسیار ناخوشایند و نگران کننده است‪ ،‬باید به والدین هشدار‬ ‫داد مراقب این فضا باشند‪ ،‬اتفاقی که می افتد ترویج این نوع‬ ‫بازی ها است‪ ،‬بازی هایی که می تواند در درازمدت ساختار روانی‬ ‫اسیب پذیری های اولیه را به شدت افزایش دهد و اختالالت‬ ‫روانی گسترده ای را برای افراد ایجاد کند‪/.‬ایمنا‬ ‫روانشناس و خانواده درمانگر‬ ‫چهارشنبه | ‪ 08‬اردیبهشت ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4058‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫در وبینار کنترل وزن و چاقی دانش اموزان مطرح شد‬ ‫ابتالی ‪ ۲۰‬درصد دانش اموزان اصفهان به چاقی‬ ‫شیوع ویروس کرونا سالمت روان و چاقی دانش اموزان را تهدید کرده است‬ ‫مدیرکل اموزش وپرورش اســتان اصفهان با بیان اینکه‬ ‫هدف نهایی طرح کوچ کنترل اضافه وزن نسل اینده است‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬از ‪ ۲۵‬طرح تحولــی در وزارت اموزش وپرورش ‪۱۵‬‬ ‫بســته تحولی به ادارات اســتان ها ابالغ شده است و طرح‬ ‫کوچ یکی از بسته های خوب و موفق بوده که به نتیجه های‬ ‫مطلوب رسیده است‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنــا‪ ،‬محمد اعتدادی در وبینار کنترل وزن‬ ‫و چاقــی دانش اموزان (کوچ) این طرح را یکی از طرح های‬ ‫خوب و موفق اموزش وپرورش دانســت و اظهار کرد‪ :‬بسته‬ ‫تحولــی کنترل وزن و چاقی دانش امــوزان (کوچ) یکی از‬ ‫بســته های خوب و موفق بوده کــه از ‪ ۲۵‬طرح تحولی در‬ ‫وزارت اموزش وپرورش ‪ ۱۵‬بســته تحولی به استان ها ابالغ‬ ‫شد و این بسته نتیجه مطلوبی به همراه داشته است‪ ،‬یکی‬ ‫از دالیل موفقیت این طرح همت باال و پشــتکار همکاران‬ ‫فرهنگی در سراسر استان ها و اصفهان بوده است‪ .‬او افزود‪:‬‬ ‫با همکاری متخصصان کودک و نوجوان با اموزش وپرورش‬ ‫بهتر می توانیم به نتایج مطلوب در این زمینه دســت یابیم‬ ‫و روز اخر هفته ســامت با عنوان مشــارکت بین بخشی‬ ‫و مسئولیت پذیری اســت و هدف نهایی طرح کوچ کنترل‬ ‫اضافه وزن نســل اینده اســت که در این امر مهم نیازمند‬ ‫همکاری نهادهای دیگر با اموزش وپرورش هستیم‪ .‬مدیرکل‬ ‫اموزش وپرورش استان اصفهان گفت‪ :‬در واقع همکاری سایر‬ ‫نهادها با اموزش وپرورش باعث می شود شاهد غوغای چاقی‬ ‫دانش اموزان و اضافه وزن نسل اینده نباشیم‪ ،‬شیوع ویروس‬ ‫کرونا باعث شده در حوزه اسیب های اجتماعی‪ ،‬سالمت روان‬ ‫و چاقی دانش اموزان با مسائل متعددی مواجه شویم‪ ،‬الزم‬ ‫است متخصصان حوزه کودک و نوجوان و نهادهای دیگر در‬ ‫این زمینه با ارائه تدابیر مفید اموزش وپرورش را یاری کنند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬چاقی ‪ ۱۴‬درصد نواموزان استان اصفهان‬ ‫نیک خــواه مدیــرکل اموزش وپــرورش شهرســتان‬ ‫فریدون شــهر در وبینــار اختتامیــه کنتــرل وزن و چاقی‬ ‫دانش اموزان اظهار کرد‪ :‬در فریدون شــهر با شرایط سخت‬ ‫جغرافیایی با همکاری مربیان ســامت و مراقبان و تالش‬ ‫زیاد توانستیم در این زمینه انجام وظیفه کنیم و خوشبختانه‬ ‫شهرستان فریدون شهر با وجود روستاهای صعب العبور رتبه‬ ‫اول در کنتــرل وزن و چاقی دانش اموزان را کســب کرده‬ ‫اســت‪ .‬نیک خواه افزود‪ :‬این طرح حساس به نحو مطلوبی‬ ‫تاکنون اجرا شــده اســت و ‪ ۱۴‬درصد از نواموزان استان و‬ ‫‪ ۲۰‬درصد دانش اموزان دچار اضافه وزن و چاقی هستند که‬ ‫اسیب هایی را در اینده به دنبال دارد و در طرح کوچ از اغاز‬ ‫تاکنون بحث بر روی بلوغ زودرس دانش اموزان در اثر چاقی‬ ‫بوده است و استفاده زیاد از فضای مجازی و چاقی زیاد انها‬ ‫و کم تحرکی زنگ خطری محســوب می شود‪ .‬او تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬در مناطقی که اگاهی و اطالعــات خانواده ها از این‬ ‫موارد زیاد نیســت باید بسترسازی برای حساسیت و کسب‬ ‫اگاهی بیشــتر انها صورت بگیرد تا خانواده ها اســترس و‬ ‫نگرانی در این زمینه نداشته باشند‪ .‬مدیرکل اموزش وپرورش‬ ‫شهرستان فریدون شهر خاطرنشان کرد‪ :‬لزوم بسترسازی و‬ ‫فرهنگ ســازی برای ارائه اموزش ها در این زمینه ضروری‬ ‫اســت تا اطالعات صحیح در اختیــار دانش اموزان برای‬ ‫هدایت گری بیشتر انها در کنترل وزن و پیشگیری از چاقی‬ ‫قرار بگیرد‪ .‬معاون تربیت بدنی و ســامت اموزش وپرورش‬ ‫اصفهان نیز گفــت‪ :‬طرح کنترل وزن و چاقی دانش اموزان‬ ‫با رویکرد ترویج ســبک زندگی ســالم و فعال در مردادماه‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬به ادارات اموزش وپرورش اســتان ها ابالغ شد و در‬ ‫ان ارزیابی سالمت جسمی و میزان نشاط دانش اموزان مورد‬ ‫تاکید قرار گرفت و نتایج این طرح تلنگری برای خانواده ها‪،‬‬ ‫دانش اموزان و همکاران فرهنگی اســت که کنترل وزن را‬ ‫مورد توجه قرار دهند‪ .‬او اضافه کرد‪ :‬با افزایش شیوع کرونا‬ ‫افزایش وزن دانش اموزان بیشــتر شده است و و این اتفاق‬ ‫عواقب زیادی برای انها دارد‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬اداره تربیت بدنی‬ ‫و ســامت اموزش وپرورش استان اصفهان هم طرح کوچ‬ ‫و تامین ســامت عمومی دانش اموزان را اجرایی کرد که‬ ‫مرحلــه اول ان در ابان ماه ‪ ۱۳۹۹‬اجرا شــد و با همکاری‬ ‫دبیران و مراقبان سالمت‪ ،‬وزن و قد دانش اموزان سنجش‬ ‫شــد و بی‪ ‬ام‪ ‬ای‪ ‬انها مشخص شد‪ .‬امیرپور تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫اسفندماه سال گذشته‪ ‬دوباره اطالعات قد و وزن ‪ ۹۱‬درصد‬ ‫دانش اموزان اصفهان در این سامانه ثبت شد و دانش اموزان‬ ‫چاق و دارای اضافه وزن موظف به گرفتن مشاوره نسبت به‬ ‫کنترل وزن بودند و با اقدام به انجام این کار در روز درختکاری‬ ‫(‪ ۱۵‬اسفندماه) این دانش اموزان یک نهال کاشتند تا با این‬ ‫حرکت به یاد داشته باشند در جهت تالشی که امسال برای‬ ‫کنترل وزن داشتند ســال های اینده هم این اقدام و توجه‬ ‫به این مســئله را مدنظر داشته باشند‪ .‬معاون تربیت بدنی و‬ ‫ســامت اموزش وپرورش اصفهان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬طرح کوچ‬ ‫در زمینــه کنتــرل وزن و چاقی دانش اموزان حساســیت‬ ‫ایجاد کرد چرا که برای رســیدن به موفقیت در این زمینه‬ ‫نیاز به فرهنگ ســازی داریم و امیدواریم در سال های اینده‬ ‫عملکردها را به روز کنیم و شاهد گام های موثرتری در این‬ ‫زمینه باشیم‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬مطابق نتایج امارگیری به‬ ‫عمل امده در استان اصفهان قریب به ‪ ۶۵/۱۹‬دانش اموزان‬ ‫دچار اضافه وزن و ‪ ۲۰/۱۰‬دچار چاقی و حدود ســه درصد‬ ‫انهــا الغر و ‪ ۹۸/۴‬دچــار کمبود وزن بودنــد و حدود ‪۶۲‬‬ ‫درصد دانش اموزان دارای وزن طبیعی بودند و قریب به ‪۳۸‬‬ ‫درصد دانش اموزان وزن عادی نداشتند و این اتفاق نیازمند‬ ‫فرهنگ سازی برای برداشتن گام موثر در جهت حفظ سالمت‬ ‫دانش اموزان است‪.‬‬ ‫با شناسایی سه مورد در جنوب کشور‬ ‫کرونا این بار از افریقا امد‬ ‫وزیر بهداشت از شناسایی سه مورد ویروس افریقای جنوبی‬ ‫کرونا در یکی از استان های جنوبی کشور خبر داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایســنا‪ ،‬دکتر سعید نمکی گفت‪ :‬با موج فراگیر‬ ‫ویروس موتاسیون یافته انگلیســی به عنوان موج چهارم در‬ ‫سراسر کشــور همکاران ما با شرایط بســیار ویژه ای مواجه‬ ‫شــدند‪ .‬او افزود‪ :‬مرگ های ناشی از بستری های زیادی که در‬ ‫این روزها داشــتیم‪ ،‬رو به افزایش خواهد بود و چند روز اینده‬ ‫روزهای سخت تری را از نظر دریافت تعداد مرگ های ناشی از‬ ‫بستری های انبوه این روزها خواهیم داشت‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬گسترش مراکز بستری موقت‬ ‫نمکی ادامه داد‪ :‬کاری که همکاران ما با تدبیر در مدیریت‬ ‫ایــن موج انجام دادند‪ ،‬این بود که اوال ما‪  ‬مراکز ‪ ۱۶‬ســاعته‬ ‫سرپایی را افزایش دادیم‪ ،‬درمان سرپایی با داروهای ضدویروس‬ ‫و بستری موقت را گســترش دادیم و توانستیم بار انبوهی را‬ ‫که ســرریزش به بیمارستان ها می رفت‪ ،‬کم کنیم‪ .‬کاهش بار‬ ‫بیمارستان ها باعث شد که مراقبت بیمارستانی ما افزایش یابد‬ ‫و در روزهای اینده با ورودی کمتر بیمارســتان ها و گذشت از‬ ‫این موج سهمگین و سنگین در روزهای اینده‪ ،‬امیدواریم که‬ ‫میزان مرگ ومیرها که معموال با تاخیر نسبت به میزان بستری‬ ‫و سرپایی کاهش می یابد را شاهد باشیم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬شناسایی ‪ ۳‬مورد ویروس افریقایی کرونا در‬ ‫ایران‬ ‫نمکی اظهار کرد‪ :‬خبر ناخوشی که باید به مردم بگویم این‬ ‫است که ما لحظه به لحظه ورود ویروس های موتاسیو ن یافته‬ ‫دیگر را به کشــور رصد می کردیم‪ .‬قبال اعالم کرده بودم که‬ ‫ویروس ها پاسپورت نمی خواهند‪ .‬همانطور که ویروس ووهان‬ ‫توانست خودش را به قطب برساند‪ .‬صدای پای ویروس های‬ ‫افریقــای جنوبی و برزیلــی را هم در پشــت در مرزهایمان‬ ‫می شنیدیم و همچنین ویروس هندی را که از مرزهای شرقی‬ ‫و جنوب شــرقی همواره ورودش ما را تهدید می کند‪ .‬او تاکید‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به اینکه علم به حضور و شیوع ویروس افریقای‬ ‫جنوبی و برزیلی در کشورهای همسایه داشتم‪ ،‬مکاتباتی برای‬ ‫منع ورود و خروج موارد از برخی کشورهای همسایه کرده بودم‬ ‫که به هر دلیل‪ ،‬مسائل دنبال نشد و متاسفانه دیشب گزارش‬ ‫پیدا کردیم که در یکی از استان های جنوبی برای اولین بار سه‬ ‫مورد ویروس افریقای جنوبی را در یک مجموعه پیدا کردیم‪.‬‬ ‫نمکی گفت‪ :‬داریم دنبال و رصد می کنیم با شیوه های مجدد‬ ‫ازمایش که بتوانیم با چک مجدد برایمان قطعی شود و به مردم‬ ‫اطالع می دهیم‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬صدای پای کرونای هندی نزدیک است‬ ‫وزیر بهداشت ادامه داد‪ :‬در زمینه ویروس هندی هم صدای‬ ‫پایش را نزدیک تر کنار خودمان می شنویم‪ .‬تمام تبعه هندی و‬ ‫پاکســتانی که وارد شدند را بررسی می کنیم‪ .‬دیروز در یکی از‬ ‫شهرستان هایمان مواردی را از هندی هایی که مبتال به کرونا‬ ‫بودند را داریم ارزیابی می کنیم و امیدواریم از نوع موتاســیون‬ ‫یافته هندی نباشند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬پروتکل ها را رعایت کنید‬ ‫او گفت‪ :‬این زنگ خطر به ما می گوید که باز هم باید فاصله ها‬ ‫را بیشتر کنیم‪ ،‬پروتکل ها را بیشتر مراعات کنیم و نگذاریم که‬ ‫همکارانمان در مجموعه هــای درمانی به دام جمع کردن موج‬ ‫جدید با ویروس های جهش یافته جدید شوند‪ .‬واقعا نظام سالمت‬ ‫در اوج گرفتاری است و همکاران من در سنگین ترین بار ممکن‬ ‫تاریخی که دارند می کشند کار را پیش می برند‪.‬‬ ‫‪ÁÁ‬تاثیر ناچیز واکسنها بر ویروس افریقایی‬ ‫وزیر بهداشت گفت‪ :‬امیدوارم بتوانیم در این مرحله چوب‬ ‫سنگین بر گرده نظام سالمت با عدم رعایت فاصله گذاری‪ ،‬با‬ ‫عدم رعایت پروتکل ها وارد نکنیم تا خدایی نکرده بعد از ویروس‬ ‫انگلیسی به دام شیوع گسترده ویروس افریقای جنوبی نیفتیم‬ ‫که از همه این ها سرسخت تر بود و بسیاری از واکسن ها رویش‬ ‫جواب نداده و اگر هم جواب بده جواب مختصری است‪ .‬نمکی‬ ‫همچنین گفت‪ :‬نگذاریم که جمعیت بیشتری مبتال شوند ان هم‬ ‫با ویروسی که واکسن ها روی ان اثر قابل توجهی نداشته باشند‪.‬‬ ‫از اصحاب رسانه تشــکر دارم و می خواهم که در کنار ما این‬ ‫اطالع رسانی گسترده را در کشور انجام دهند و کمک کنند تا‬ ‫بتوانیم این موج ها را پشت سر بگذاریم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬اغاز واکسیناسیون سنین ‪ ۸۰‬سال به باال‬ ‫او در بخش دیگری از صحبت هایش گفت‪ :‬خبری خوش‬ ‫از واکسیناسیون گروه ‪ ۸۰‬سال به باال در کشور داشتیم که امروز‬ ‫اغاز شــد و امیدواریم بعد از ان بتوانیم گروه های دیگری را از‬ ‫جمعیت هدف و اســیب پذیر اغاز کرده و بتوانیم طبق برنامه‬ ‫زمان بندی شده تا خردادماه گروه های هدف را که در برنامه به‬ ‫عنوان گروه های پرریسک قلمداد شدند را تمام کنیم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬دو واکســن ایرانی کرونا در فاز سوم تست‬ ‫انسانی‬ ‫نمکــی گفت‪ :‬در عیــن حال تولید واکســن داخلی مان‬ ‫به خوبی پیش می رود‪ .‬دیروز در اصفهان فاز ســوم ازمایش‬ ‫بالینی واکسن پاستور را اغاز کردیم‪ .‬فاز سوم واکسن برکت‬ ‫روز قبلش اغاز شد و بقیه واکسنها هم با قدرت پیش می روند‪.‬‬ ‫در اینده بســیار نزدیک مجموعه واکسن های داخلی مان به‬ ‫واکسیناسیون کشور خواهد پیوست‪.‬‬ ‫پیام معاون وزیر بهداشت به مناسبت روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای‪:‬‬ ‫دورکاری خطرات روانی و خشونت در محیط کار را افزایش می دهد‬ ‫به اعتقاد معاون وزیر بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‬ ‫شــیوه های کاری جدید از قبیل استفاده گسترده از دورکاری‪،‬‬ ‫فرصت های زیادی را برای کارگران فراهم کرده اســت اما از‬ ‫طرفــی خطرات بالقوه ایمنی و بهداشــت حرفه ای (‪،)OSH‬‬ ‫به ویژه خطرات روانی‪ -‬اجتماعی و خشونت را نیز در محیط کار‬ ‫به همراه داشته است‪.‬‬ ‫علیرضا رئیسی معاون بهداشــت وزارت بهداشت‪ ،‬درمان‬ ‫و اموزش پزشــکی در پیامی به مناسبت روز جهانی ایمنی و‬ ‫بهداشــت حرفه ای (‪ ۲۸‬اوریل و مقارن با هشتم اردیبهشت)‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬همه گیری بیماری کوویــد‪ ۱۹-‬دولت ها‪ ،‬کارفرمایان‪،‬‬ ‫کارگران و عموم مردم را با چالش های بی ســابقه ای در رابطه‬ ‫با ویروس مواجه کرده است و تاثیرات بسیاری را در دنیای کار‬ ‫به همراه داشته است‪ .‬او نوشت‪ :‬روز جهانی ایمنی و بهداشت‬ ‫حرفه ای با استفاده از درس اموخته ها و تجربیات دنیای کار‪ ،‬بر‬ ‫روی استراتژی های تقویت سیستم های ملی ایمنی و بهداشت‬ ‫حرفــه ای (‪ )OSH‬با هدف افزایش تاب اوری سیســتم های‬ ‫ایمنی و بهداشت حرفه ای در برابر بحران هایی پیش رو در حال‬ ‫و اینده تمرکز خواهد داشت‪ .‬رئیسی تاکید کرد‪ :‬بیماری همه گیر‬ ‫کووید‪ ۱۹-‬از زمان شیوع در اوایل سال ‪ ،۲۰۲۰‬به عنوان یک‬ ‫بحران جهانی در همه جا تاثیرات عمیقی داشــته اســت‪ .‬این‬ ‫بیماری همه گیر‪ ،‬تقریبا همه جنبه های دنیای کار را تحت تاثیر‬ ‫قرار داده است‪ ،‬از خطر انتقال ویروس در محیط های کاری تا‬ ‫خطرات مربوط به ایمنی و بهداشت حرفه ای (‪ )OSH‬که منجر‬ ‫به شکل گیری اقدامات مهمی برای کاهش انتشار این ویروس‬ ‫شده است‪ .‬معاون وزیر بهداشت افزود‪ :‬شیوه های کاری جدید‬ ‫از قبیل اســتفاده گســترده از دورکاری‪ ،‬فرصت های زیادی را‬ ‫برای کارگران فراهم کرده اســت اما از طرفی خطرات بالقوه‬ ‫ایمنی و بهداشــت حرفه ای (‪ ،)OSH‬به ویژه خطرات روانی‪-‬‬ ‫اجتماعی و خشونت را نیز در محیط کار به همراه داشته است‪.‬‬ ‫او نوشــت‪ :‬روز جهانی ایمنی و بهداشت حرفه ای سال ‪۲۰۲۱‬‬ ‫بر روی بکارگیری عناصر سیســتم مدیریت ایمنی و بهداشت‬ ‫حرفه ای که در ســاختار کنواسیون ایمنی و بهداشت حرفه ای‬ ‫‪( ۲۰۰۶‬شماره ‪ )۱۸۷‬امده است‪ ،‬تمرکز دارد‪ .‬گزارش روز جهانی‬ ‫ایمنی و بهداشــت حرفه ای‪ ،‬اهمیت تقویت سیستم مدیریت‬ ‫ایمنی و بهداشــت حرفه ای(‪ )OSH‬شامل خدمات بهداشت‬ ‫حرفه ای هم در ســطح ملی و هم در سطح شرکت ها را اثبات‬ ‫کرد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬ســازمان بین المللی کار از این فرصت برای‬ ‫ارتقای سطح اگاهی و افزایش تبادل نظر در خصوص اهمیت‬ ‫ســرمایه گذاری بر روی تاب اوری سیســتم ایمنی و بهداشت‬ ‫حرفه ای با استفاده از نمونه های منطقه ای و کشوری در کاهش‬ ‫و جلوگیری از گسترش کووید‪ ۱۹-‬در محل کار‪ ،‬استفاده خواهد‬ ‫کرد‪ .‬رئیسی همچنین در نامه ای خطاب به معاونان بهداشتی‬ ‫دانشــگاه های علوم پزشکی کشور خواســتار انجام اقداماتی‬ ‫برای اســتفاده بهینه از ظرفیت های موجود در سیســتم های‬ ‫ایمنی و بهداشــت حرفه ای برای پیشگیری و کنترل بیماری‬ ‫کووید ‪ ۱۹‬شــد‪ .‬او در این نامه نوشت‪ :‬ازانجایی که همه گیری‬ ‫بیماری جهانی کووید‪ ۱۹-‬همه دولت ها‪ ،‬کارفرمایان‪ ،‬کارگران‪،‬‬ ‫سازمان ها و تشکل های مرتبط با انها را با چالش بزرگی روبرو‬ ‫کرده است و به یک بحران جهانی تبدیل شده است‪ ،‬سازمان‬ ‫بین المللی کار (‪ )ILO‬نیز بر روی تقویت سیســتم های ملی‬ ‫ایمنی و بهداشت حرفه ای به منظور افزایش تاب اوری انها در‬ ‫برابر بحران های پیش رو در زمان حال و اینده‪ ،‬متمرکز شده و‬ ‫شعار «پیش بینی‪ ،‬امادگی و پاسخگویی به بحران ها ‪ -‬هم اکنون‬ ‫برای افزایش تاب اوری در نظام های ایمنی و بهداشت حرفه ای‬ ‫سرمایه گذاری کنیم»‪ ‬را اعالم کرده است‪ .‬او تاکید کرد‪ :‬انتظار‬ ‫می رود با جلب مشــارکت و هماهنگی همه ذینفعان‪ ،‬ترتیبی‬ ‫اتخاذ شود و به صورت شایسته با انجام اقداماتی نظیر برگزاری‬ ‫جلسات ویدئو کنفرانس‪ ،‬تهیه کلیپ‪ ،‬بنر‪ ،‬بیلبورد و ‪ ...‬نسبت به‬ ‫گرامیداشــت این روز در راستای استفاده بهینه از ظرفیت های‬ ‫موجود در سیســتم هــای ایمنی و بهداشــت حرفه ای برای‬ ‫پیشگیری و کنترل بیماری کووید‪ ،۱۹-‬اقدام کنید‪ .‬همچنین‬ ‫تاکید می شود با توجه به خطر شیوع بیماری کرونا‪ ،‬در این روز‬ ‫هیچ گونه تجمع و همایشی برگزار نشود و از چاپ و نشر پفلت‬ ‫یا نشریات کاغذی نیز جدا خودداری شود‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫کوتاه از اصفهان‬ ‫برگزاری حضوری امتحانات‬ ‫هنرستان ها در مناطق زرد و‬ ‫ابی‬ ‫معـاون امـوزش متوسـطه اموزش وپـرورش اسـتان‬ ‫اصفهـان از برگـزاری حضوری امتحانـات پایه های نهم‬ ‫و دوازدهـم بـا رعایـت پروتکل هـا بهداشـتی و مجـوز‬ ‫سـتاد ملـی کرونـا و برگـزاری غیرحضـوری و مجـازی‬ ‫امتحانـات دیگـر پایه هـای تحصیلی خبـر داد‪.‬‬ ‫محمدرضـا ناظـم زاده در خصـوص برگـزاری‬ ‫امتحانـات مقاطـع تحصیلـی مختلـف‪ ،‬بـه ایمنـا گفت‪:‬‬ ‫مطابـق اعلام وزارت اموزش وپـرورش بـه اسـتان ها‬ ‫امتحانـات پایه هـای نهـم و دوازدهـم بـا رعایـت‬ ‫پروتکل هـا بهداشـتی بـا مجـوز سـتاد ملـی کرونـا بـه‬ ‫صـورت حضـوری و امتحانات دیگـر پایه های تحصیلی‬ ‫بـه صـورت غیرحضـوری برگـزار خواهد شـد‪ .‬او با بیان‬ ‫اینکـه در دوره ابتدایی و متوسـطه امتحانـات به صورت‬ ‫مجـازی و غیرحضـوری اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬بـرای امتحانات‬ ‫غیرحضـوری و مجـازی از ازمون هـای عملکـردی و‬ ‫پژوهش هـای طـول سـال اسـتفاده می شـود و در واقـع‬ ‫مـواردی کـه معلـم از یافته هـای دانش امـوز برداشـت‬ ‫کـرده‪ ،‬مبنـای ایـن ازمون هـا اسـت و بـر اسـاس ایـن‬ ‫یافته هـا نمـرات پایـان سـال دانـش امـوزان را ارائـه‬ ‫می دهـد‪ .‬معـاون امـوزش متوسـطه اموزش وپـرورش‬ ‫اصفهـان‪ ،‬تصریـح کـرد‪ :‬امتحانـات حضـوری در هـر‬ ‫شـرایطی در مناطـق زرد‪ ،‬ابـی و قرمـز اسـتان ها بـرای‬ ‫پایـه نهـم و دوازدهم بـا رعایت پروتکل های بهداشـتی‬ ‫و بـا نظارت مراکز بهداشـتی برگـزار می شـود‪ .‬او درباره‬ ‫برگـزاری امتحانـات هنرسـتان ها در وضعیـت زرد و‬ ‫ابـی‪ ،‬گفـت‪ :‬بـرای امتحانات هنرسـتان ها اگـر وضعیت‬ ‫مناطـق زرد و ابـی شـود امتحانـات حضـوری برگـزار‬ ‫می شـود و تـا ‪ ۱۵‬مردادمـاه به اموزش وپـرورش فرصت‬ ‫داده شـده اسـت درصورتی کـه شـرایط رنگ بنـدی‬ ‫شـهرها زرد و ابـی باشـد ازمون هـای کارگاهـی‬ ‫هنرسـتان ها بـه صـورت عملـی برگـزار می شـود و‬ ‫امتحانـات هنرسـتان ها هـم بـه صـورت حضـوری و‬ ‫عملـی خواهـد بـود‪ .‬ناظـم زاده‪ ،‬خاطرنشـان کـرد‪ :‬بـا‬ ‫توجـه بـه وضعیت قرمـز کرونایی اسـتان‪ ،‬هنرسـتان ها‬ ‫تعطیـل هسـتند و کارگاه هـای عملـی دانش امـوزان‬ ‫برگـزار نمی شـود‪ ،‬برگزاری کالس های مجـازی مقاطع‬ ‫تحصیلـی و هنرسـتان ها تـا پایـان اردیبهشـت ماه ادامه‬ ‫دارد‪ .‬او بـا اشـاره بـه برگـزاری ازمون هـای حضـوری‬ ‫دانش امـوزان پایـه نهـم و دوازدهـم و نگرانی از شـیوع‬ ‫ویـروس کرونـا در خانواده هـا‪ ،‬توصیه کـرد‪ :‬این تصمیم‬ ‫اسـتانی نیسـت و از وزارت اموزش وپـرورش بـه همـه‬ ‫اسـتان ها ابلاغ شـده و موضـوع کشـوری اسـت‪،‬‬ ‫الزم اسـت خانواده هـا بـه اموزش وپـرورش اعتمـاد‬ ‫کننـد‪ ،‬همـکاران فرهنگـی هـم حداکثر تالش خـود را‬ ‫می کننـد تـا برگزاری امتحانـات دانش امـوزان با رعایت‬ ‫موازیـن بهداشـتی‪ ،‬فاصلـه اجتماعـی و در جهـت حفظ‬ ‫سلامت انهـا برگـزار شـود‪ .‬معـاون امـوزش متوسـطه‬ ‫اموزش وپـرورش اصفهـان‪ ،‬تاکیـد کـرد‪ :‬الزم اسـت‬ ‫والدیـن به دانـش امـوزان توصیه کنند موارد بهداشـتی‬ ‫را رعایـت کننـد تـا بـدون پیـش امـدن مشـکل و بـا‬ ‫رعایـت اصـول کامـل پروتکل هـای بهداشـتی بتواننـد‬ ‫امتحانات خود را بگذرانند‪.‬‬ ‫پرداخت ‪24‬هزارفقره وام‬ ‫قرض الحسنهبهمددجویان‬ ‫کمیتهامداد‬ ‫گـروه جامعه‪ :‬در سـال گذشـته تعداد ‪۲۴‬هـزار و ‪۲۵۲‬‬ ‫فقـره وام قرض الحسـنه به مبلغ ‪ ۱۶۵۴‬میلیـارد ریال به‬ ‫نیازمندان پرداخت شـد‪.‬‬ ‫مدیـر امـور شـعب صنـدوق قرض الحسـنه امـداد‬ ‫والیـت اسـتان اصفهان‪ ،‬اظهار داشـت‪ :‬کمیتـه امداد بر‬ ‫اسـاس رسـالت خـود در راسـتای ارائه خدمـات مطلوب‬ ‫بـه جامعه هدف و رفع مشـکالت اقتصادی و معیشـتی‬ ‫نیازمنـدان‪ ،‬در سـال ‪ ۱۳۹۵‬صندوق قرض الحسـنه امداد‬ ‫والیـت تحـت نظـارت بانک مرکـزی ایران را تاسـیس‬ ‫کـرد‪ .‬سـیدمجتبی حجـازی گفـت‪ :‬کلیـه وام هـای‬ ‫پرداختـی ایـن صندوق تـا سـقف ‪ ۱۰۰‬میلیـون ریال با‬ ‫کارمـزد صفـر درصـد پرداخـت می شـود‪ ،‬ضمـن اینکه‬ ‫کلیـه وام هـا بـا هزینـه امـداد بیمه عمـر گردیـده تا در‬ ‫صورت فوت وام گیرنده مشـکلی بـه بازماندگان تحمیل‬ ‫نشـود‪ .‬حجـازی بـا تشـریح عملکـرد ایـن صنـدوق در‬ ‫سـال‪ ،۹۹‬افـزود‪ :‬تعـداد ‪ ۱۶۷۸۸‬فقره وام قرض الحسـنه‬ ‫بـه مبلـغ ‪ ۱۲۰۰‬میلیارد ریال به نیازمندان پرداخت شـده‬ ‫اسـت‪ .‬او بـا تاکیـد براینکه این تسـهیالت در حوزه های‬ ‫کارگشـایی‪ ،‬مسـکن‪ ،‬اشـتغال‪ ،‬درمان‪ ،‬جهیزیه‪ ،‬تحصیل‬ ‫و‪ ...‬بـوده اسـت‪ ،‬افـزود‪ :‬از محل سـپرده گذاری صندوق‬ ‫و هم افزایـی صـورت گرفتـه بـا دیگـر بانـک هـا نیـز‬ ‫تعـداد ‪ ۷۴۶۴‬فقـره وام بـه مبلـغ ‪ ۴۵۴‬میلیـارد ریـال به‬ ‫نیازمنـدان اسـتان پرداخـت گردیـده اسـت‪ .‬مدیـر امور‬ ‫شـعب صنـدوق قرض الحسـنه امـداد والیت‪ ،‬بـا دعوت‬ ‫از خیـران برای سـپرده گزاری در صندوق قرض الحسـنه‬ ‫امـداد والیـت‪ ،‬افزود‪ :‬خیـران می توانند با سـپرده گذاری‬ ‫و انجـام عملیات بانکی خـود در صندوق در این کار خیر‬ ‫مشـارکت کـرده و از محل وجوهات اداره شـده خود‪ ،‬به‬ ‫نیازمندانـی کـه معرفی می کننـد از طریـق این صندوق‬ ‫وام قرض الحسـنه پرداخـت کننـد‪ .‬حجـازی در پایـان‬ ‫افـزود‪ :‬عالوه بر شـعبه اصلی صندوق (خیابـان چهارباغ‬ ‫عباسـی ابتـدای خیابـان عباس اباد) نماینـدگان صندوق‬ ‫مسـتقر در ادارات کمیتـه امـداد در کلیـه شهرسـتان ها‬ ‫امـاده گشـایش حسـاب بـرای کلیـه شـهروندان‬ ‫خیراندیـش اعم از حقیقی و حقوقی و نیکوکاران محترم‬ ‫هستند‪.‬‬ صفحه 4 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫چشم امید سینما به اکران فطر‬ ‫قفسه‬ ‫جایزه جمالزاده در انتظار‬ ‫داستان و نا داستان نویس ها‬ ‫دبیر جایزه ادبی جمالزاده‪ ،‬با بیان توضیحاتی درباره‬ ‫برنامه های جنبی این جایزه ملی‪ ،‬اعالم کرد که پیدا‬ ‫کردن رابطه بین مدرسه و شهر کار دشواری نیست و از‬ ‫عالقه مندان خواست که ارسال تجربه زیسته خود را در‬ ‫رابطه با مدارس اصفهان‪ ،‬از بخش نا داستان مدارس این‬ ‫جایزه دریغ نکنند‪.‬‬ ‫سعید محسنی در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد‪ :‬شرایط‬ ‫خاصی حاکم بر جامعه است که جایزه ادبی جمالزاده هم از‬ ‫ان بی نصیب نمانده و به همین خاطر‪ ،‬خیلی از رویدادهایی‬ ‫که می توانست در قالب برگزاری کارگاه و گردهمایی‬ ‫داستان نویسان و اعضای انجمن های ادبی اجرا شود را‬ ‫ازدست داده ایم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برای جبران این کمبود‪ ،‬تالش کردیم خوراک‬ ‫خوبی در بحث تبلیغات تهیه کنیم که خوشبختانه کارساز‬ ‫بوده و نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل‪ ،‬تعداد اثار‬ ‫بیشتری را به دبیرخانه جشنواره جذب کرده است‪.‬‬ ‫دبیر جایزه ادبی جمالزاده با بیان گزارشی از اثار ارسالی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در بخش داستان ازاد طبق معمول استقبال چشم گیرتر بوده‪،‬‬ ‫در رتبه بعدی داستان های بخش اصفهان و بعد زندگی نگاره‬ ‫کرونا قرار دارد که نشان می دهد مسئله این ویروس کماکان‬ ‫مسئله ای جدی است‪.‬‬ ‫محسنی یاداور شد‪ :‬کمترین میزان اثار را در بخش زندگی‬ ‫نگاره مدارس داشتیم که جای تعجب داشت و الزم است به‬ ‫مخاطبان اعالم کنم که پیدا کردن رابطه بین مدرسه و شهر‬ ‫کار دشواری نیست‪ .‬ما در این بخش تجربه ساده افراد را از‬ ‫تحصیل در مدارس اصفهان مدنظر داریم و رعایت همین‬ ‫معیار ساده با قواعد جایزه سازگار است‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این سوال که ایا از ظرفیت اموزش وپرورش‬ ‫برای اطالع رسانی درباره این بخش به عموم دانش اموزان‬ ‫و والدین استفاده کرده اید؟ توضیح داد‪ :‬در حال حاضر به دلیل‬ ‫تعطیلی مدارس محدودیت داریم‪ ،‬اما قطعًا تعامل مدیران‬ ‫شهری و مدیران اموزش وپرورش در مناطق مختلف در این‬ ‫رابطه می تواند اثرگذار باشد‪.‬‬ ‫دبیر جایزه جمالزاده درباره تالش هایی که برای معرفی‬ ‫بهتر این جایزه به مخاطبان در حال انجام است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫بستر فعالیت ما فع ً‬ ‫ال معطوف به فضای مجازی است‬ ‫که در قالب های مختلف متنی‪ ،‬پادکست و ‪ ...‬منتشر‬ ‫می شود‪ .‬برای گفت وگوهای مداوم با صاحب نظران حوزه‬ ‫داستان نیز برنامه ریزی کرده ایم که نخستین بخش‬ ‫این «هزار افسان» با حضور مسعود بربر‪ ،‬داستان نویس‪،‬‬ ‫(دوشنبه_ششم اردیبهشت ماه) راس ساعت ‪ ۲۲ :۲۲‬از‬ ‫صفحه رسمی جایزه جمال زاده در اینستاگرام به نشانی‬ ‫‪ @jamalzadehaward‬پخش شد‪.‬‬ ‫کوک‬ ‫محسن چاوشی مذاکره با‬ ‫ستادهای انتخاباتی را تکذیب‬ ‫کرد‬ ‫محسن چاوشی خواننده مطرح موسیقی پاپ در پی‬ ‫انتشار مطالبی مبنی بر همکاری وی با ستادهای انتخاباتی‬ ‫نامزدهای ریاست جمهوری واکنش نشان داد‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬محسن چاوشی خواننده مطرح موسیقی‬ ‫پاپ با انتشار مطلبی در فضای مجازی هرگونه همکاری‬ ‫خود با ستادهای انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری را‬ ‫تکذیب کرد‪.‬‬ ‫در متن منتشرشده از سوی محسن چاوشی امده است‪:‬‬ ‫«این روزها عده ای سودجو برای گرم کردن بازار کم رونق شان‬ ‫از هیچ حربه ای دریغ نمی کنند‪ .‬لذا خبر منتشرشده مبنی بر‬ ‫تماس یکی از نمایندگان انتخاباتی با محسن چاوشی جهت‬ ‫اجرای قطعات مناسبتی‪ ،‬قویًا تکذیب می گردد‪».‬‬ ‫انتشار این مطالب در حالی است که طی روزهای گذشته‬ ‫خبرهای مبنی بر اغاز مذاکره چند ستاد انتخاباتی نامزدهای‬ ‫احتمالی ریاست جمهوری با خوانندگانی چون محسن‬ ‫چاوشی‪ ،‬ساالر عقیلی و مصطفی راغب در فضای مجازی‬ ‫منتشرشده که محسن چاوشی و ساالر عقیلی این مطالب را‬ ‫تکذیب کرده و به ستادها پاسخ منفی داده اند‪.‬‬ ‫گویا مصطفی راغب دیگر خواننده جوان موسیقی پاپ نیز‬ ‫پیشنهاد تولید اثری را نیز از سوی یکی از این ستادها دریافت‬ ‫کرده که تهیه کننده و مدیریت برنامه های این خواننده فع ً‬ ‫ال‬ ‫درباره ان اظهار بی اطالعی کرده است‪.‬‬ ‫شایان ذکر است طی سال های اخیر برخی از ستادهای‬ ‫انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری در استانه انتخابات‬ ‫باهدف جلب مشارکت مردم اقدام به دعوت از خوانندگان‬ ‫مطرح موسیقی کشورمان می کنند که بتوانند از تعداد باالی‬ ‫طرفداران این خوانندگان در جهت جذب ارای خود در زمان‬ ‫تبلیغاتبرخوردارشوند‪.‬‬ ‫چهارشنبه | ‪ 08‬اردیبهشت ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4058‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫مدیــر امور ســینمایی موسســه «بهمن ســبز» در کرمانشــاه‬ ‫بیــان کــرد کــه دولت فعلــی دغدغــه فرهنــگ و هنر نــدارد‬ ‫و بایــد منتظــر اکــران عیــد فطــر بــرای بهبــود شــرایط‬ ‫ســینماها باشیم‪.‬‬ ‫محمدجــواد کنجــوری مدیــر امــور ســینمایی بهمــن ســبز‬ ‫حــوزه هنــری در اســتان کرمانشــاه در گفتگــو بــا مهــر‬ ‫گفــت‪ :‬در اکــران نــوروز نگاه هــا بــر ایــن بــود کــه شــاید‬ ‫نمایــش چنــد فیلــم جدیــد و کمــدی بتوانــد رونقــی بــه‬ ‫ســینماها بدهــد ولــی باگذشــت مدتــی از نمایــش فیلم هــا‬ ‫امــار گیشــه اصــا مناســب نبــود و پــس از دو هفتــه مجددا‬ ‫کرونــا ســینماها را تعطیــل کــرد‪ .‬بایــد بپذیریــم تــا زمانــی‬ ‫کــه تمامــی ســینماها به صــورت جــدی و فعــال بــاز نشــوند‬ ‫و از طــرف دیگــر فیلم هــای مناســب بــه چرخــه اکــران‬ ‫اضافــه نشــوند‪ ،‬خیلــی نمی تــوان بــه یــک اکــران مناســب‬ ‫فکــر کــرد‪.‬‬ ‫کنجــوری بــه انتقــال گــروه شــغلی ســینما به ردیــف ‪۲‬‬ ‫نیــز اشــاره کــرد و گفــت‪ :‬به عنوان مثــال ضریــب اشــغال‬ ‫صندلــی در ‪ ۲‬ســینمای کرمانشــاه‪ ،‬بــا توجــه بــه وجــود‬ ‫‪ ۵۰۰‬صندلــی‪ ،‬بــه میزانــی هســت کــه احتمــال شــیوع‬ ‫کرونــا وجــود نداشــته باشــد‪ .‬چــون فاصلــه بســیاری میــان‬ ‫مخاطبــان وجــود دارد‪ ،‬خطــر خاصــی متوجــه مردم نیســت‬ ‫و ســینماها در همیــن اوضــاع کرونایــی نیــز هــر ســانس‬ ‫ضدعفونــی می شــدند‪.‬‬ ‫مدیــر امــور ســینمایی حــوزه هنــری در اســتان کرمانشــاه‬ ‫گفــت‪ :‬جشــنواره فجر ســال گذشــته نشــان داد مــردم هنوز‬ ‫ســینما را دوســت دارنــد‪ .‬در جشــنواره ســی و نهــم بــا توجه‬ ‫بــه محدودیــت ظرفیــت ســی درصــدی‪ ،‬ســینماهای بهمن‬ ‫ســبز در سراســر کشــور میزبــان بیــش از ‪ ۳۶‬هــزار مخاطب‬ ‫بودنــد‪ .‬ایــن اســتقبال مناســب از جشــنواره فیلــم فجر ســال‬ ‫گذشــته نشــان داد اگــر فیلــم مناســب اکــران شــود و مــردم‬ ‫از ســامت خــود اطمینــان داشــته باشــند قطعــً ســینما را‬ ‫فرامــوش نخواهنــد کرد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬معتقــدم در دولــت فعلــی دغدغــه جــدی‬ ‫بــرای فرهنــگ و هنــر وجــود نــدارد و اگــر خودمــان‬ ‫بــرای ســینما تــاش نکنیــم هیچ کــس احوالــی از مــا‬ ‫نمی پرســد‪ .‬البتــه عدم حمایــت صداوســیما در تبلیغــات‬ ‫نیــز واقعــً تاثیــر و نقــش مهمــی دارد‪ .‬به طوری کــه در‬ ‫صــورت بازگشــایی ســینماها‪ ،‬خیلــی از مــردم از ایــن اتفاق‬ ‫بی خبــر می ماننــد‪.‬‬ ‫کنجــوری عنــوان کــرد‪ :‬از نــوروز ‪ ۱۴۰۰‬قریــب بــه یــک‬ ‫مــاه هســت کــه ســینما تعطیل شــده اما متاســفانه از ســوی‬ ‫دولت و حتی مســئوالن اســتانی حمایتی از ســینماها نشــده‬ ‫اســت‪ .‬هیچ یــک از مســئوالن نهادهــای فرهنگی خبــری از‬ ‫ســینما نمی گیرنــد‪ .‬ســینما و به طورکلــی مقولــه هنــر بــرای‬ ‫مســئوالن اهمیتــی نــدارد‪ ،‬بــا ان خداحافظــی کرده انــد و‬ ‫البتــه هیچ کــس بــه فکــر پرســنل ســینماها هــم نیســت‪.‬‬ ‫کنجــوری بــه دوران پســاکرونا اشــاره و مطــرح کــرد‪ :‬امروزه‬ ‫حــال مــردم مــا اص ـ ً‬ ‫ا خــوب نیســت‪ ،‬روحیــه مــردم بــه‬ ‫دلیــل ایــن بیمــاری ضعیــف شــده و مشــکالت اقتصــادی‬ ‫نیــز بــر ان دامــن زده اســت‪ ،‬پــس از بازگشــایی درواقــع‬ ‫ســینما می توانــد قــدرت و کارایــی بســیاری بــرای ریکاوری‬ ‫روحــی و روانــی مــردم بــه حالــت عــادی داشــته باشــد‪.‬‬ ‫بیمــاری کرونــا شــرایط زندگــی را بســیار ســخت کــرده امــا‬ ‫مــردم مــا نیــاز دارنــد کــه به صــورت اجتماعــی درجاهــای‬ ‫مختلــف گــرد هــم بیاینــد کــه ســینماها از امن تریــن ایــن‬ ‫اماکــن هســتند‪.‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫فرهنگ دیگران‬ ‫افزایش فروش کتاب در بریتانیا‬ ‫در کرونا‬ ‫وی در پایــان گفــت‪ :‬چندماهــی نیــاز داریــم تــا ســینماها را‬ ‫دوبــاره احیــا کنیــم و اکنــون بایــد به روزهایــی فکــر کنیــم‬ ‫کــه می خواهیــم مــردم را دوبــاره جــذب ســینما و بــرای انها‬ ‫یــک فضــای خوب ایجــاد کنیــم‪ .‬در حــال حاضر تنهــا امید‬ ‫مــا عــاوه بــر واکسیناســیون جامعــه‪ ،‬همچنــان ارائــه یک‬ ‫فیلــم جدیــد و مناســب اســت تــا دوبــاره رونــق بــه چرخــه‬ ‫ســینما بازگــردد و پــس از بازگشــایی بتوانیــم از ایــن بحران‬ ‫خــارج شــویم‪ .‬بــا تمــام نامهربانی هــا و مشــکالت امیدمــان‬ ‫را همچنــان از دســت نداده ایــم و اگــر اوضــاع کرونــا در‬ ‫کشــور مطلــوب شــود‪ ،‬شــاید بتوانیــم یــک اکــران مناســب‬ ‫در عیــد فطــر امســال داشــته باشــیم‪.‬‬ ‫جشن سربرون به خاوران رسید‬ ‫تصویربرداری سریال «جشن ســربرون» به کارگردانی‬ ‫مجتبی راعی و تهیه کنندگی حســن نجاریان که در مرکز‬ ‫سیمافیلم تهی ه می شود‪ ،‬به خاوران رسید‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی ســیمافیلم‪ ،‬حســن نجاریان‬ ‫تهیه کننده سریال «جشن سربرون» به کارگردانی مجتبی‬ ‫راعی با اعالم خبری گفت‪ :‬گروه مشــغول تصویربرداری در‬ ‫اطراف شهر خاوران در جنوب شرقی تهران هستند‪ .‬در این‬ ‫بخش چادرهای تابستانی ایالتی برپاشــده و گروه در حال‬ ‫ضبط صحنه های مربوط به این بخش از داستان هستند‪ .‬اصغر‬ ‫نژادایمانی مدیریت صحنه مجموعه را عهده دار است که این‬ ‫مدیریت در کارهای تاریخی در این حوزه بسیار سخت است‪.‬‬ ‫وی درباره اتمام بخش زمســتانی سریال گفت‪ :‬مدت ها‬ ‫در انتظــار برف در ارتفاعات جاده امــام زاده داوود بودیم که‬ ‫خوشبختانه روزهای پایانی اسفندماه برف بارید و توانستیم این‬ ‫بخش را که یکی از بخش های سخت مجموعه بود‪ ،‬ضبط‬ ‫کنیم‪ .‬ایرج عاشوری تصویربرداری این مجموعه را عهده دار‬ ‫است‪ ،‬سکانس های برف کار بسیار دشواری بود و او به خوبی‬ ‫از عهده ان برامد‪.‬‬ ‫تهیه کننده سریال «جشن سربرون» تاکید کرد‪ :‬تالش‬ ‫خود را معطوف به رعایت پروتکل های بهداشــتی کردیم و‬ ‫امیدواریمبارعایتکاملشیوه نامه هابتوانیمروزهایباقی مانده‬ ‫از تصویربرداری را بدون مشــکل پشت سر بگذاریم ضمن‬ ‫اینکه در فضــای باز کار می کنیم که امکان تجمع و انتقال‬ ‫ویروس به مراتب کمتر از فضاهای بسته است‪.‬‬ ‫وی در پایان افزود‪ :‬مراحل فنی ســریال در حال انجام‬ ‫اســت‪ .‬تدوین توســط حســین زندباف صورت گرفته و‬ ‫صداگذاری و موســیقی به ترتیب به عهده ارش قاسمی و‬ ‫فرید سعادتمند است‪.‬حسین محجوب‪ ،‬محمود پاک نیت‪،‬‬ ‫نادر فالح‪ ،‬الله اسکندری‪ ،‬فرخ نعمتی‪ ،‬قاسم زارع‪ ،‬داریوش‬ ‫کاردان‪ ،‬میرطاهــر مظلومی‪ ،‬رامیــن ناصرنصیر‪ ،‬مهدی‬ ‫فقیه‪ ،‬مرحوم کریم اکبری مبارکــه‪ ،‬صدرالدین حجازی‪،‬‬ ‫بیوک میرزایی‪ ،‬ارسالن قاسمی‪ ،‬مهران نائل‪ ،‬جواد قامتی‪،‬‬ ‫ابراهیم برزیده‪ ،‬ســیامک اشــعریون‪ ،‬پرویز بزرگی‪ ،‬علی‬ ‫جاویدفر‪ ،‬محمد حاج حسینی‪ ،‬فرشید صمدی پور‪ ،‬محمدرضا‬ ‫راد‪ ،‬حسن محمودی‪ ،‬مجتبی واشیان‪ ،‬امیر کسارنژاد‪ ،‬ساقی‬ ‫عسگری‪ ،‬ســارا اشتری‪ ،‬امیر زمستانی‪ ،‬ســودابه علیپور‪،‬‬ ‫نجات علی مرادی‪ ،‬سیامک حلمی‪ ،‬ارمین ترکمندی‪ ،‬علی‬ ‫حسن ناصری‪ ،‬ذبیح ذبیح پور‪ ،‬علی نجاریان‪ ،‬زهرا برومند‪،‬‬ ‫ایوب دمــان‪ ،‬امیر نداف فر‪ ،‬عباس براری‪ ،‬رضا درم کزین‪،‬‬ ‫ابوالفضل حاجی علیخانی‪ ،‬مجید یاراحمدی‪ ،‬مهران هادی‪،‬‬ ‫جواد عاقبت بین‪ ،‬حســن زارع‪ ،‬محمودرضا بهرامی‪ ،‬علی‬ ‫عطایی‪ ،‬سیامک نظری‪ ،‬مرتضی ستارپور‪ ،‬محمد نادرخانی‪،‬‬ ‫فیروز حیدرزاده‪ ،‬سجاد مومنی‪ ،‬رضا سیدی در این مجموعه‬ ‫تلویزیونی بازی دارند‪«.‬جشن سربرون» به کارگردانی مجتبی‬ ‫راعی و تهیه کنندگی حسن نجاریان در سیمافیلم تهیه و تولید‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫کارگردان ایرانی‪ ،‬بازی ویدئویی پرطرفدار را سریال می کند‬ ‫فیلمســاز ایرانــی‪ -‬ســوئدی به عنــوان یکــی از کارگردانــان‬ ‫ســاخت ســریال اقتباســی شــبکه اچ بــی او از بــازی‬ ‫ویدئویــی «اخریــن بازمانــده مــا» انتخــاب شــد‪.‬‬ ‫شــبکه اچ بــی او مــارس ســال ‪( ۲۰۲۰‬فروردیــن‪-‬‬ ‫اردیبهشــت ‪ )۹۹‬بــرای اولیــن بــار از ســاخت ســریالی‬ ‫براســاس بــازی محبــوب اخریــن بازمانــده مــا خبــر داد و‬ ‫ایــن پــروژه ســرانجام در مــاه نوامبــر (ابــان‪ -‬اذر) چــراغ‬ ‫ســبز گرفــت‪.‬‬ ‫در ایــن مــدت ســه بازیگــر اصلــی ایــن ســریال انتخــاب‬ ‫و معرفــی شــدند‪ :‬پــدرو پاســکال هنرپیشــه ســریال‬ ‫مندلوریــن نقــش جوئــل را بــازی می کنــد و بــا رمــزی‬ ‫و گابریــل لونــا در نقــش الــی و تامــی ظاهــر خواهند شــد‪.‬‬ ‫کــرگ مازیــن خالــق مینــی ســریال محبــوب چرنوبیــل و‬ ‫نیــل دراکمــن کارگــردان‪ ،‬نویســنده و تهیه کننــده بــازی‬ ‫ویدئویــی اخریــن بازمانــده مــا هــم به عنــوان نویســنده و‬ ‫تهیه کننــدگان اجرایــی ایــن ســریال معرفــی شــدند‪.‬‬ ‫اگهی فقدان سند مالکیت‬ ‫‪ -1-210‬نظر به اینکه سند مالکیت شش دانگ یکباب خانه بشماره پالک ثبتی ‪۳۹۴۴‬‬ ‫فرعی از ‪ ۱۵۹‬اصلی بمساحت ‪ ۳۵۱‬مترمربع واقع در بادرود جز بخش نه حوزه ثبتی بادرود‬ ‫بنام حسین اسالم پناه فرزند على بشماره ‪ ۴۵۸۰۶۵‬سری ب سال ‪ ۹۸‬با شماره دفتر‬ ‫الکترونیک ‪ ۱۳۹۹۲۰۳۰۲۰۲۲۰۰۰۰۰۹‬ثبت و صادر و تسلیم گردیده که به موجب سند‬ ‫انتقال شماره ‪ ۳۷۵۶۹‬مورخ ‪ 1398/11/15‬دفترخانه ‪ ۲۳‬بادرود به وی انتقال یافته‪ .‬و‬ ‫سپس نامبرده با ارائه درخواست کتبی به شماره وارده ‪ ۱۴۰۰۲۱۷۰۲۰۲۲۰۰۰۲۹۵‬مورخ‬ ‫‪ 1400/02/06‬بانضمام دو برگ استشهادیه محلی که امضاء شهود ان ذیل شماره ‪۲۲۳۴۸‬‬ ‫و رمز تصدیق ‪ ۶۷۵۴۹۴‬مورخ ‪ 1400/02/06‬به گواهی دفترخانه ‪ ۳۱۰‬بادرود رسیده مدعی‬ ‫حــاال اچ بــی او یاســمیال ژبانیــچ کارگــردان بوســنیایی و‬ ‫علــی عباســی فیلمســاز ایرانــی‪ -‬ســوئدی را بــه عنــوان‬ ‫کارگردانــان ایــن ســریال انتخــاب کــرده اســت‪ .‬کجــا‬ ‫مـی روی ایــدا؟ اخریــن فیلــم ژبانیــچ در نودوســومین دوره‬ ‫جوایــز اســکار نامــزد بهتریــن فیلــم غیرانگلیســی زبــان‬ ‫است که سند مالکیت ان بعلت اسباب کشی مفقود گردیده و درخواست صدور المثنی سند‬ ‫مالکیت ملک فوق را نموده‪ .‬لذا مراتب به استناد تبصره یک اصالحی ذیل ماده ‪ -۱۲۰‬ایین‬ ‫نامه قانون ثبت در یک نوبت اگهی می شود چنانچه کسی مدعی انجام معامله نسبت به‬ ‫ملک مرقوم یا وجود سند مالکیت نزد خود میباشد از تاریخ انتشار این اگهی ظرف مدت ده‬ ‫روز اعتراض خود را کتبا ضمن ارائه اصل سند مالکیت یا سند معامله به این اداره تسلیم و‬ ‫رسید اخذ نماید تا مراتب صورتمجلس و اصل سند مالکیت به ارائه کننده سند مسترد گردد‪.‬‬ ‫بدیهی است اگر ظرف مدت مقرر اعتراضی نرسید یا در صورت اعتراض اصل سند مالکیت‬ ‫یا سند معامله ارائه نشود اقدام به صدور سند مالکیت المثنی طبق مقررات خواهد شد‪ .‬تاریخ‬ ‫انتشار‪ 1400/02/08 :‬رئیس ثبت اسناد و امالک بادرود‪ -‬رضا طویلی ‪/1128690‬م الف‬ ‫شــد و شــخص ایــن کارگــردان در هفتادوچهارمیــن دوره‬ ‫جوایــز ســینمایی اکادمــی بریتانیــا در فهرســت نامزدهای‬ ‫جایــزه بهتریــن کارگــردان قــرار گرفــت‪.‬‬ ‫عباســی نیــز تاکنــون دو فیلــم بلنــد موفــق را کارگردانــی‬ ‫کــرده اســت کــه از ان جملــه می تــوان بــه فیلــم مــرز‬ ‫‪ 5‬‬ ‫محصــول کشــور ســوئد اشــاره کــرد کــه در ســال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫بــه فهرســت رســمی جشــنواره بین المللــی فیلــم کــن‬ ‫راه یافــت‪ .‬براســاس گزارش هــای تکمیلــی‪ ،‬کانتمیــر‬ ‫باالگــوف کارگــردان ‪ ۲۹‬ســاله روس کــه بــا درام جنگــی‬ ‫دیــاق شــناخته می شــود نیــز قســمت ازمایشــی یــا‬ ‫پیلــوت ســریال اخریــن بازمانــده مــا را کارگردانــی خواهد‬ ‫کــرد‪.‬‬ ‫هنــوز مشــخص نیســت ژبانیــچ‪ ،‬عباســی و باالگــوف هــر‬ ‫کــدام چنــد قســمت از ایــن ســریال را کارگردانــی خواهند‬ ‫کر د ‪.‬‬ ‫از انجایــی کــه قســمت دوم از بــازی اخریــن بازمانــده مــا‬ ‫بــا اســتقبال مخاطبــان و منتقــدان روبـه رو شــد و بیشــتر‬ ‫جوایــز امســال در حــوزه بازیهــای رایان ـه ای را درو کــرد‪،‬‬ ‫بــه احتمــال زیــاد فصــل دوم ایــن ســریال جدیــد بــه‬ ‫روایــت رویدادهــای قســمت دوم بــازی اختصــاص داده‬ ‫خواهــد شــد‬ ‫ب در بریتانیا در‬ ‫امارهای جدید نشا ن می دهند امار فروش کتا ‬ ‫سال ‪ ۲۰۲۰‬باوجود شیوع ویروس کرونا افزایش داشته است‪.‬‬ ‫به گزارش گاردین‪ ،‬زمانی که مخاطبان در سال ‪۲۰۲۰‬‬ ‫در خانه هایشان قرنطینه شده بودند و به کتاب ها پناه برده‬ ‫بودند امار فروش کتاب های داستانی برای ناشران بریتانیایی‬ ‫به بیش از ‪ ۱۰۰‬میلیون پوند رسید‪ .‬همچنین امار فروش‬ ‫کتاب های صوتی با افزایش مواجه شد‪.‬‬ ‫امار و ارقام ارائه شده از سوی انجمن ناشران نشان می دهد در‬ ‫سال ‪ ۲۰۲۰‬فروش کتاب های داستانی در بریتانیا با ‪ ۱۶‬درصد‬ ‫افزایش از ‪ ۵۷۱‬میلیون پوند به ‪ ۶۸۸‬میلیون پوند رسید‪ .‬اثار‬ ‫پرفروش سال ‪ ۲۰۲۰‬را کتابی هایی همچون «همنت» اثر‬ ‫منتخب جایزه ادبیات داستانی زنان نوشته «مگی او فارل»‪،‬‬ ‫«شاگی بین» اثر منتخب بوکر نوشته «داگالس استوارت»‪،‬‬ ‫«باشگاه قتل پنجشنبه ها» نوشته «ریچارد عثمان»‪« ،‬دختر‪،‬‬ ‫زن‪ ،‬دیگر» نوشته «برناردین اواریستو» و «جایی که‬ ‫خرچنگ ها اواز می خوانند» نوشته «دلیا اوئنز» تشکیل داده اند‪.‬‬ ‫همچنین «پسر‪ ،‬موش کور‪ ،‬روباه و اسب» نوشته «چارلی‬ ‫مکسی» پرفروش ترین اثر سال گذشته بریتانیا بوده است‪.‬‬ ‫این افزایش درحالی اتفاق افتاده که در سال ‪ ،۲۰۲۰‬دوره ای‬ ‫که کتابفروشی ها در بریتانیا به دلیل کرونا ماه ها تعطیل شده‬ ‫بودند فروش کتاب های چاپی با ‪ ۶‬درصد کاهش به ‪۳.۴‬‬ ‫میلیارد پوند رسید‪ .‬بااین حال امار فروش دیجیتالی با ‪ ۱۲‬درصد‬ ‫به ‪ ۳‬میلیارد پوند افزایش پیدا کرد‪.‬‬ ‫فروش کتاب های غیرداستانی در سال ‪ ۲۰۲۰‬نیز با ‪ ۴‬درصد‬ ‫افزایش همراه بوده است تا امار فروش به یک میلیارد پوند‬ ‫برسد‪ .‬همچنین فروش کتاب های کودک با ‪ ۲‬درصد افزایش‬ ‫‪ ۳۹۶‬میلیون پوند شد‪.‬‬ ‫اما بیشترین افزایش به کتاب های صوتی تعلق دارد که در‬ ‫سال ‪ ۲۰۲۰‬در مقایسه با سال ‪ ۲۰۱۹‬افزایش ‪ ۳۷‬درصدی‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫درمجموع درامد فروش کتاب در این سال ‪ ۷‬درصد افزایش‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫اسکار ‪ ،۲۰۲۱‬کم بیننده ترین‬ ‫مراسم تاریخ اکادمی‬ ‫بر اساس امار و ارقام اولیه‪ ،‬شمار بینندگان تلویزیونی مراسم‬ ‫اسکار ‪ ۲۰۲۱‬با ‪ ۵۸‬درصد کاهش در مقایسه با امار سال‬ ‫گذشته روبه رو شده است‪.‬‬ ‫مراسم نود و سومین دوره جوایز سینمایی اسکار روز گذشته‬ ‫تحت تاثیر بحران جهانی کرونا با دو ماه تاخیر و با شکلی‬ ‫متفاوت از سال های گذشته در شهر لس انجلس برگزار شد‬ ‫و در حین برگزاری این جایزه نیز حدس زده می شد که باکم‬ ‫بیننده ترین مراسم در تاریخ بیش از ‪ ۹‬دهه جوایز اکادمی‬ ‫روبه رو خواهد بود‪.‬‬ ‫بر اساس امار اولیه منتشرشده‪ ،‬مراسم اسکار ‪ ۲۰۲۱‬را ‪۹.۵۸‬‬ ‫میلیون نفر از طریق شبکه تلویزیونی «‪ »ABC‬تماشا کردند‬ ‫که در مقایسه با ‪ ۲۳.۶۵۴‬میلیون نفری اسکار ‪ ۲۰۲۰‬از کاهش‬ ‫‪ ۵۸‬درصدیمخاطباناینجوایزحکایتدارد‪.‬ریزشچشمگیر‬ ‫مخاطبان تلویزیونی تنها منحصر به مراسم اسکار نمی شود و‬ ‫پیش ازاین جوایز موسیقی گرمی با ‪ ۵۱‬درصد‪ ،‬جوایز سینمایی‬ ‫گلدن گلوب با ‪ ۶۲‬درصد و جوایز انجمن بازیگران امریکا‬ ‫‪ ۵۲‬درصد کاهش مخاطب را به ثبت رسانده اند‪«.‬استیون‬ ‫سودربرگ» به همراه «استیسی شر» و «جس کالینز»‬ ‫تهیه کنندگان مراسم نود و سومین دوره جوایز سینمایی اسکار‬ ‫را در ایستگاه قطار یونیون استیشن لس انجلس به عنوان سالن‬ ‫اصلی بر عهده داشتند و تعداد کمی از افراد شامل نامزدها و‬ ‫میهمانان انها در مراسم به صورت حضوری شرکت داشتند‪.‬‬ ‫اکادمی اسکار این فرصت را داشت تا تغییراتی اساسی در‬ ‫نحوه برگزاری جوایز امسال ایجاد کند اما از این فرصت‬ ‫به خوبی استفاده نکرد و این مراسم چهارساعته و کسل کننده‬ ‫با نقاط ضعفی همراه بود که از ان جمله می توان به عدم‬ ‫پخش کلیپ مرتبط با نامزدها در اکثر شاخه اشاره کرد‪.‬‬ ‫همچنین ابتکار تهیه کنندگان اسکار ‪ ۲۰۲۱‬در عدم معرفی‬ ‫برنده بهترین فیلم به عنوان اخرین جایزه نیز جواب نداد و‬ ‫مراسم اسکار با اعالم برندگان بهترین بازیگر زن و مرد نقش‬ ‫اصلی و بدون هیجان کافی به کار خود پایان داد‪.‬‬ ‫برگزارکنندگان مراسم اسکار از محتوای درون پاکت های‬ ‫اعالم برندگان مطلع نیستند و ازانجاکه تصور می کردند‬ ‫«چادویکبوزمن»بازیگردرگذشتهامریکاییبه احتمالبسیار‬ ‫زیاد برنده شاخه بهترین بازیگر مرد است تصمیم گرفته بودند‬ ‫نام او به عنوان اخرین برنده شب اعطای جوایز از پاکت خارج‬ ‫شود تا پایان بخش مراسم اسکار ‪ ۲۰۲۱‬ادای احترامی به این‬ ‫بازیگر فقید باشد اما برخالف قریب به اتفاق پیش بینی ها‬ ‫«انتونی هاپکینز» که در مراسم نیز حضور نداشت برای بازی‬ ‫در فیلم «پدر» موفق به کسب دومین جایزه اسکار خود شد‬ ‫و «واکین فینیکس» به نیابت از او این جایزه را دریافت کرد‪.‬‬ ‫اگهی تغییرات موسسه اتحادیه صنف تعمیرکاران خودروهای سبک و سنگین شهرستان شاهین شهر و میمه به شماره ثبت ‪ 5618‬و شناسه ملی‬ ‫‪14007952250‬‬ ‫به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ‪ 1399/07/16‬و نامه ‪ 3183‬مورخ ‪ 1399/10/3‬اتاق اصناف تصمیمات ذیل اتخاذ شد ‪ :‬اساسنامه جدید تصویب وجایگزین اساسنامه قبلی گردید‪.‬‬ ‫رضا قاسمی‪ 0032996675‬بسمت‪ :‬رئیس اتحادیه و رضاعلی اسدی‪ 4171213932‬بسمت‪ :‬نائب رئیس اول اتحادیه و رسول محرابیان‪ 1229956247‬بسمت‪:‬نائب رئیس دوم اتحادیه و‪:‬اکبر کیانی‬ ‫فیض ابادی‪ 1282220934‬بسمت‪ :‬دبیر و الهه اسماعیلی‪ 0860138097‬بسمت‪ :‬خزانه داروحسین حمزه لوکهریزی‪3933332801‬بسمت‪ :‬بازرس اتحادیه و حسن احقاقی‪ 5100012366‬بسمت‪:‬‬ ‫بازرس علی البدل به مدت ‪ 4‬سال تعیین شدند کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهداور شرکت از قبیل چک ‪،‬سفته‪ ،‬بروات ‪،‬قراردادها و عقود اسالمی با امضا رئیس اتحادیه و خزانه دار و در غیاب هریک‬ ‫نائب رئیس اول همراه با مهر اتحادیه معتبر خواهد بود ‪ .‬اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان (‪)1128376‬‬ ‫اگهی تغییرات شرکت اسا سپید سپاهان سهامی خاص به شماره ثبت ‪40732‬‬ ‫و شناسه ملی ‪10260122050‬‬ ‫به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ‪ 1400/01/29‬مرکز اصلی شرکت از واحد‬ ‫ثبتی اصفهان به واحد ثبتی مبارکه به نشانی استان اصفهان ‪ ،‬شهرستان مبارکه ‪ ،‬بخش گرکن‬ ‫جنوبی ‪ ،‬دهستان نوراباد ‪ ،‬روستا منطقه صنعتی مبارکه‪ ،‬محله ندارد ‪ ،‬خیابان دوازدهم فاز سوم ‪،‬‬ ‫خیابان دوازدهم فاز دوم ‪ ،‬پالک ‪ ، 0‬طبقه همکف ‪ -‬کدپستی ‪ 8486136817‬انتقال یافت و ماده‬ ‫مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصالح گردید‪ .‬اداره کل ثبت اسناد و امالک استان اصفهان‬ ‫اداره ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری اصفهان (‪)1128393‬‬ صفحه 5 ‫‪ 6‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫خبر‬ ‫افزایش ‪ ۳۹‬درصدی حداقل‬ ‫مزد‪ ،‬اجماعی تاریخی بود‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی در پیامی هفته کارگر را‬ ‫به جامعه کار و تالش‪ ،‬کارگران شریف کشور و خانواده های‬ ‫انان تبریک گفت و با بیان اینکه کارگران باید از اینده و تامین‬ ‫اجتماعی خود مطمئن باشند‪ ،‬فرایند مذاکرات سه جانبه و فشرده‬ ‫شورای عالی کار که به اجماع تاریخی و سرنوشت ساز افزایش‬ ‫‪ ۳۹‬درصدی حداقل دستمزد منجر شد را الگوی موفقی برای‬ ‫تصمیم گیری در سایر موضوعات عنوان کرد‪ .‬به گزارش ایسنا‪،‬‬ ‫در پیام محمد شریعتمداری وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی به‬ ‫مناسبت هفته کارگر امده است‪ :‬امسال دومین سالی است که‬ ‫کارگران در کنار سایر هم وطنان ما در جدال با شیوع ویروس‬ ‫مهلک کرونا به سر می برند‪ .‬ویروسی که تاثیرات گسترده ای بر‬ ‫زندگی کارگران و کسب وکارها داشته است؛ در شرایط شوک‬ ‫ناشی از کووید ‪ ،۱۹‬نه تنها سالمت جان کارگران و خانواده های‬ ‫ان ها بلکه زندگی روزمره این عزیزان به شدت دچار چالش‬ ‫و بحران شده است‪ .‬در این شرایط سخت راهی نداریم جز‬ ‫انکه «همه با هم» متحد‪ ،‬منسجم‪ ،‬هوشمند و امیدوار کنار هم‬ ‫باشیم تا بتوانیم از این تنگناها عبور کنیم و برای ایران قدرت‪،‬‬ ‫امنیت‪ ،‬صلح و رفاه‪ ،‬ارامش و شادی را تضمین کنیم‪ .‬حرکت در‬ ‫این مسیر زمانی ممکن است که با اتخاذ سیاست های درست‪،‬‬ ‫عالمانه‪ ،‬عادالنه و متکی بر گفت وگوی اجتماعی و سه جانبه‬ ‫گرایی به گونه ای عمل کنیم که کارگران ما امیدوار به اینده و‬ ‫مطمئن از تامین اجتماعی خود با انگیزه و خالق در عرصه های‬ ‫تولید و کسب وکار مشغول به کار باشند و این همان چارچوبی‬ ‫بوده که به عنوان وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی همواره تالش‬ ‫کرده ام به ان پایبند و متعهد باشم‪ .‬در بخش دیگری از این پیام‬ ‫تاکید شده است وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی برای حمایت‪،‬‬ ‫صیانت از کسب وکارها‪ ،‬حفظ امنیت شغلی کارگران و جلوگیری‬ ‫از ریزش نیروی کار بنگاه های اقتصادی‪ ،‬سیاست هایی را تدوین‬ ‫و در حد تصویب ستاد ملی کرونا اجرایی کرده که ضروری است‬ ‫همکارانم در هفته کارگر ابعاد مختلف ان را در فضای عمومی به‬ ‫گفت وگوی اجتماعی بگذارند؛ به ویژه فرایند مذاکرات سه جانبه‬ ‫و فشرده شورای عالی کار که به اجماع تاریخی و سرنوشت ساز‬ ‫افزایش ‪ ۳۹‬درصدی برای حداقل دستمزد منجر شد می تواند‬ ‫به عنوان یک الگوی موفق برای تصمیم گیری در سایر موارد‬ ‫واکاوی شود‪ .‬امروز در مقطعی از تاریخ انقالب اسالمی هستیم‬ ‫که باید کرامت و شان انسانی کارگران شریف و دست اندرکاران‬ ‫جبهه تولید بیش از همیشه موردحمایت قرار گیرد‪ .‬اطمینان‬ ‫می دهم که در کنار هم با ایمان به لطف و جود خدای صانع‪،‬‬ ‫مستظهر به «عدالت خواهی بلندنظرانه» ملت ایران و امیدوار به‬ ‫همراهی جامعه کار و تولید؛ ثابت قدم و استوار‪ ،‬تمام مساعی‬ ‫خویش را برای پیشبرد عدالت‪ ،‬کاستن درد و رنج‪ ،‬ارتقای‬ ‫کیفیت زندگی مردم و سطح خدمات دهی به جامعه ایرانی و‬ ‫نظام اسالمی مصروف خواهیم ساخت‪.‬‬ ‫مشارکت ‪ ۶۰۰‬کیلومتر از راه ها‬ ‫در طرح مدیریت سرعت‬ ‫وزیر راه و شهرسازی از مشارکت ازمایشی ‪ ۶۰۰‬کیلومتر‬ ‫از راه های کشور در طرح مدیریت سرعت خبر داد‪ .‬به گزارش‬ ‫ایسنا‪ ،‬در جلسه ‪ ۱۱۵‬کمیسیون ایمنی راه ها‪ ،‬اغاز رسمی طرح‬ ‫مدیریت سرعت که با مشارکت سازمان جهانی بهداشت انجام‬ ‫می شود‪ ،‬وارد مرحله اجرایی شد‪ .‬محمد اسالمی‪ ،‬وزیر راه و‬ ‫شهرسازی در حاشیه این مراسم و در جمع خبرنگاران‪ ،‬ضمن‬ ‫تبریک هفتم اردیبهشت‪ ،‬روز ایمنی حمل ونقل گفت‪ :‬اهمیت‬ ‫این روز از این بابت است که نشان می دهد به فکر جان انسان ها‬ ‫و سالمت جامعه هستیم‪ .‬وی افزود‪ :‬در این روز ما تمهیدات‬ ‫ایمنی را که برای حمل ونقل در نظر گرفتیم با پایش عملکرد‬ ‫در کمیسیون ایمنی راه ها به لحاظ برنامه ای و کنترل عملکرد‬ ‫مرور می کنیم‪ .‬وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به اغاز فاز‬ ‫اجرایی طرح مدیریت سرعت گفت‪ :‬امروز این توفیق را داشتیم‬ ‫که با مشارکت سازمان جهانی بهداشت به عنوان اولین کشور‬ ‫در منطقه شرق مدیترانه طرح مدیریت سرعت را در کشور به‬ ‫اجرا بگذاریم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬طرح مدیریت سرعت با انچه که تا‬ ‫امروز صورت گرفته تفاوت دارد‪ .‬تاکنون ما با توجه به وضعیت‬ ‫طرح هندسی راه بر اساس یک سری محاسباتی که بر اساس‬ ‫مفروضات طراحی جاده انجام می شد‪ ،‬سرعت حداکثر و حداقل‬ ‫را برای جاده تعیین می کردیم‪ .‬این کار روتین است و اکنون‬ ‫نیز انجام می شود‪ .‬اسالمی افزود‪ :‬اما در طول زمان در حاشیه‬ ‫راه ها اتفاقاتی رخ داده و بارگزاری هایی انجام شده است‪ .‬ظهور‬ ‫مناطق سکونتگاهی یا فعالیت های دیگر ترددهای گوناگونی به‬ ‫جاده تحمیل کرده است‪ .‬طرح مدیریت سرعت با هدف قرار‬ ‫دادن فرهنگ رانندگی‪ ،‬در قالب یک برنامه با چند فاز‪ ،‬سرعت‬ ‫را برای رانندگی تنظیم و مدیریت می کند‪ .‬بر اساس این برنامه‬ ‫هم وزارت راه و شهرسازی در جاده اقداماتی انجام می دهد و‬ ‫هم پلیس اقدامات کنترلی را مدنظر قرار می دهد تا عبور ایمن‬ ‫تضمین شود‪ .‬این عضو کابینه دوازدهم با اشاره به جزییات طرح‬ ‫مدیریت سرعت گفت‪ :‬این طرح امروز در سه استان و ‪ ۶‬محور‬ ‫شریانی پر ترافیک به طول ‪ ۶۰۰‬کیلومتر به صورت پایلوت‬ ‫اغاز می شود‪ .‬بر این اساس به صورت گام به گام همه راه ها‬ ‫را به راه هوشمند تبدیل می کنیم‪ .‬وی افزود‪ :‬همان طور که در‬ ‫کشورهای پیشرو هم این اتفاق می افتد‪ ،‬در مسیر هوشمند با‬ ‫استفاده از ابزارهایی نظیر پیامک و تابلوهای دیجیتال راننده را‬ ‫هشیار می کنیم‪ .‬این اتفاق اکنون در ازادراه هایی که تازه احداث‬ ‫کرده ایم‪ ،‬مانند ازادراه تهران‪-‬شمال اتفاق می افتد‪ .‬اسالمی ادامه‬ ‫داد‪ :‬در این طرح جاده هوشمند است‪ ،‬وسیله هوشمند است‪،‬‬ ‫راننده هوشمند است و تمام اقدامات انجام می شود تا راننده را‬ ‫با حواس جمع و به سالمت از این مسیر عبور دهیم و این‬ ‫مراقبت های چند جانبه کمک کند که حوادث کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی درباره هزینه این طرح نیز گفت‪ :‬امروز‬ ‫‪ ۶۰۰‬کیلومتر راه به صورت پایلوت برای مشارکت در طرح‬ ‫مدیریت سرعت هدف گذاری شده اند و این طرح ازمایشی در‬ ‫طول یک سال انجام می شود‪ .‬حدودا ‪ ۲۹۰‬میلیارد تومان برای‬ ‫این یک سال هزینه خواهد شد‪ .‬وی افزود‪ :‬این طرح یک کار‬ ‫توامان است و در این طرح هم زیرساخت ها و هم دوربین ها‬ ‫هدف قرار دارند‪.‬‬ ‫چهارشنبه | ‪ 08‬اردیبهشت ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4058‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫عزم فوالد مردان برای مانع زدایی تولید به نتیجه رسید‬ ‫ثبت رکورد تولید‪ 700‬هزار و‪ 215‬تن فوالد خام در فوالد مبارکه‬ ‫مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه‬ ‫گفت‪ :‬ناحیه فوالدســازی شــرکت فوالد مبارکه در راستای‬ ‫تحقق عملی شعار سال توانست در فرودین ماه به رکورد تولید‬ ‫‪ 700‬هزار و ‪ 215‬تن فوالد خام دســت پیدا کند و با افزایش‬ ‫‪ 38‬هزار تنی نسبت به رکورد قبلی خود دستاورد مهمی را در‬ ‫صنعت فوالد کشور رقم بزند‪.‬‬ ‫به گزارش اصفهان امروز‪ ،‬غالمرضا ســلیمی با اشاره به‬ ‫ثبت رکورد تولید ‪ 700‬هــزار و ‪ 215‬تن فوالد خام در ناحیه‬ ‫فوالدسازی شرکت فوالد مبارکه در فروردین ماه اظهار کرد‪:‬‬ ‫در اسفندماه گذشته رکورد تولید فوالد خام ‪ 662‬هزار تن بود‬ ‫که در بازه سی روزه محقق شد و این رکورد با ارتقاء ‪ 38‬هزار‬ ‫تنی تولید فوالد خام در فروردین ماه همراه گردید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در سال گذشته ناحیه فوالدسازی و ریخته گری‬ ‫مداوم فوالد مبارکه به تولید ‪ 7‬میلیون تن فوالد خام دســت‬ ‫یافت که نسبت به سال ‪ 98‬حدود ‪ 730‬هزار تن افزایش تولید‬ ‫را به همراه داشت‪.‬‬ ‫مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه‬ ‫با اشاره به اینکه در سال گذشته ثبت ‪ 4‬رکورد تولید ماهیانه در‬ ‫این ناحیه رقم خورد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اصالح و بازسازی خطوط‬ ‫تولید و مدیریت زمان و همت پرســنل ناحیه منجر به ثبت‬ ‫رکورد اخیر در تولید فوالد خام در این شرکت شد‪.‬‬ ‫وی بــا تاکید بر ثبت رکورد در واحــد گاززدایی‪ ،‬رکورد‬ ‫تعــداد ذوب‪ ،‬ارتقــاء کیفیت و کاهش ضایعــات در ناحیه‬ ‫فوالدسازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه گفت‪ :‬رسیدن‬ ‫به رکورد ماهیانــه تولید ‪ 700‬هزار تن فــوالد خام و ‪144‬‬ ‫ذوب در فروردین ماه علیرغم کمبود نیروی انسانی به دلیل‬ ‫بیماری کرونا نشان می دهد کارگروهی به تمام معنا در ناحیه‬ ‫فوالدســازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه تجلی یافته‬ ‫است‪.‬ســلیمی باز هم بر همدلی و تالش همگانی نیروهای‬ ‫ناحیه فوالدســازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه تاکید‬ ‫کرد و افزود‪ :‬چشــم انداز تولید فوالد خام در ســال «تولید؛‬ ‫پشــتیبانی ها؛ مانع زدایــی ها» عبور از ‪ 7.2‬تن اســت که‬ ‫امیدواریــم با عبور از مانع تامین انرژی و در همبســتگی و‬ ‫تالش نیروهای این ناحیه به وقوع بپیوندد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬عبــور از چالش هایی مانند تامین مواد اولیه و‬ ‫انرژی می تواند ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم فوالد‬ ‫مبارکه را به چشم انداز تعیین شده در سال جاری نزدیک کند؛‬ ‫چراکه در این مرحله عالوه بر حفظ دستاوردها با پشتیبانی و‬ ‫حمایت همیشگی مدیرعامل شرکت فوالد مبارکه‪ ،‬می توان به‬ ‫رکوردزنی های پی درپی در این ناحیه ادامه داد‪.‬‬ ‫مدیر ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم فوالد مبارکه‬ ‫در پایان از تالش پرســنل این ناحیــه و حمایت مدیرعامل‬ ‫شرکت فوالد مبارکه تشکر کرد و ابراز امیدواری کرد که بتوان‬ ‫ظرفیت کارشناسان و پرسنل ناحیه فوالدسازی و ریخته گری‬ ‫مداوم فوالد مبارکه را در خدمت تولید کشور به کار گمارد‪.‬‬ ‫مدیر ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه عنوان کرد‬ ‫گامی بزرگ در جهت عبور از ظرفیت اسمی‬ ‫‪ 7/2‬میلیون تنی فوالد مبارکه‬ ‫مدیر ریخته گری مداوم شرکت فوالد مبارکه در خصوص‬ ‫رکورد ثبت شده تولید تختال در فروردین ‪ 1400‬گفت‪ :‬با درایت‬ ‫و برنامه ریزی مدیریت عالی شرکت فوالد مبارکه و همت و‬ ‫تالش وافر کارکنان ساعی ناحیه فوالدسازی و ریخته گری‬ ‫مداوم‪ ،‬پس از ثبت رکورد ساالنه ‪ 7‬میلیون تختال در سال ‪99‬‬ ‫که با کمک رکورد ثبت شده در اسفند به میزان ‪ 662‬هزار تن‬ ‫تختال محقق شد‪ ،‬در فروردین امسال توانستیم این روند را ادامه‬ ‫داده و رکورد تولید ‪ 700‬هزارتن تختال را به ثبت برسانیم‪.‬‬ ‫به گزارش اصفهان امروز‪ ،‬قاسم خوشدل پور با بیان این‬ ‫مطلب در ادامه افزود‪ :‬برنامه ریزی برای سال ‪ 1400‬با شعار تولید‪،‬‬ ‫پشتیبانی ها و مانع زدایی ها‪ ،‬از همان روز اول در فوالد مبارکه‬ ‫به مرحله اجرا درامد‪ .‬حضور مدیرعامل فوالد مبارکه در لحظه‬ ‫تحویل سال در سایت فوالدسازی باعث شد تا کارکنان دلگرمی‬ ‫مضاعفی پیدا کنند و عزم خود را بر افزایش تولید سال به ویژه در‬ ‫فروردین ماه نشان دهند‪.‬وی افزود‪ :‬پیرو برنامه ریزی برای تولید‬ ‫تختال به میران ‪ 700‬هزارتن‪ ،‬پشتیبانی الزم از سوی مدیریت ‬ ‫و معاونت های مختلف شرکت فوالد مبارکه جهت تامین مواد‬ ‫اولیه و انرژی های مورد نیاز برای تولید انجام شد و در نهایت با‬ ‫پشتکار پرسنل توانستیم در این راستا رکوردهایی در بخش ذوب‬ ‫داشته باشیم‪ .‬به این ترتیب که در روز اول فروردین تثبیت رکورد‬ ‫‪ 140‬ذوب و در ‪ ۶‬فروردین ‪ 141‬ذوب و در روز اخر فروردین نیز‬ ‫رکورد ‪ 144‬ذوب ثبت شد و در نهایت توانستیم ضمن شکستن‬ ‫رکورد روزانه‪ ،‬تولید ‪ ۷۰۰‬هزار تن در ماه را محقق کنیم‪.‬‬ ‫خوشدل پور افزود‪ :‬با توجه به افزایش ظرفیت تولید تختال‬ ‫نسبت به واحد نورد گرم فوالد مبارکه‪ ،‬باید مازاد نیاز به فروش‬ ‫می رسید که بخشی از ان از طریق صادرات بود؛ بنابراین عالوه‬ ‫بر حفظ کیفیت تختال تولیدی‪ ،‬نگاه صادراتی ویژه به تختال ها‬ ‫در کنار حفظ کمیت نیز وجود داشت‪ ،‬همه این موارد در کنار هم‬ ‫موجب سختترشدن کار شد؛ بااین حال در شرایط شیوع کرونا‬ ‫برنامه ریزی برای تولید‪ ،‬رفع مشکالت و اماده بودن ماشین ها‬ ‫و کوره ها به خوبی انجام شد‪ .‬به این شکل که اماده بکار بودن‬ ‫تجهیزات‪ ،‬استفاده درست از زمان ها و پشتیبانی الزم از ناحیه‬ ‫ریخته گری مداوم توسط تعمیرگاه مرکزی و خدمات فنی‬ ‫پشتیبانی صورت گرفت و در کمترین زمان توانستیم تجهیزات‬ ‫را به مدار تولید برگردانند‪.‬وی ادامه داد‪ :‬با وجود تغییر زمان حضور‬ ‫نیروی انسانی به دلیل شیوع کرونا‪ ،‬این کمبود توسط نیروهای‬ ‫فعال مجموعه جبران شد تا در نهایت باعث افتخارافرینی برای‬ ‫ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم و شرکت فوالد مبارکه‬ ‫گردید‪.‬وی ادامه داد‪ :‬با توجه به اینکه برنامه امسال شرکت فوالد‬ ‫مبارکه عبور از ظرفیت اسمی خود یعنی ‪ 7.2‬میلیون تن در‬ ‫نظر گرفته شده‪ ،‬این تولید ویژه کمک بسیاری برای محقق‬ ‫ساختن ان خواهد کرد‪ ،‬به این شکل که در ماه هایی از سال‬ ‫که محدودیت های انرژی برای تولید وجود دارد‪ ،‬کاهش تولید‬ ‫پوشش داده شود‪ .‬چراکه سال گذشته تولید ‪ 7.2‬میلیون تن به‬ ‫دلیل برخی مشکالت همچون محدودیت های انرژی محقق‬ ‫نشد‪.‬به گفته خوشدل پور‪ ،‬در اسفند ‪ 99‬میزان تولید تختال ‪662‬‬ ‫هزارتن بود که این عدد نسبت به رکورد قبلی که در شهریور‬ ‫‪ 99‬ثبت شده بود ‪ 23‬هزار تن افزایش داشت‪ .‬اکنون نیز با تولید‬ ‫‪ 700‬هزار تن تختال‪ ،‬افزایش ‪ 38‬هزارتنی را شاهد هستیم‪ .‬این‬ ‫درحالیست که ظرفیت ریخته گری و کل ناحیه فوالدسازی بر‬ ‫اساس ظرفیت ساالنه ‪ 7.2‬میلیون تن و ظرفیت تولید ماهیانه‬ ‫‪ 600‬هزارتن است که این عدد در نیمه اول سال به ‪ 630‬هزار‬ ‫تن قابل افزایش است‪.‬وی ادامه داد‪ :‬تولید ‪ 700‬هزارتن تختال‬ ‫نشان دهنده بهره وری حداکثری از تجهیزات و نیروی انسانی‬ ‫است و نوید تولید فراتر از ظرفیت اسمی ناحیه را دارد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬روندی که ناحیه فوالدسازی در پیش گرفته‬ ‫رکوردها و موفقیت های پی درپی‪ ،‬همچنین اضافه کردن‬ ‫محصوالت جدید به سبد تولیدی فوالد مبارکه است که در‬ ‫فروردین ماه نیز تختال ‪ 2025‬میلیمتر نیز تولید شد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬اهداف و برنامه های سال ‪ 1400‬بر این‬ ‫اساس است که با بهینه سازی که روی تجهیزات و ماشین االت‬ ‫انجام می شود ظرفیت تولید را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫خوشدل پور در ادامه در خصوص اینکه ایا میزان افزایش‬ ‫تولید صورت گرفته منجر به باال رفتن مصرف اب نیز شده یا‬ ‫خیر نیز این گونه پاسخ داد‪ :‬خوشبختانه با توجه به این حجم از‬ ‫تولید‪ ،‬میزان اب صنعتی مصرفی افزایش نداشته و به میزان ‪۴‬‬ ‫مترمکعب بر تن تختال کاهش یافته است‪ .‬درواقع با تناژ باالی‬ ‫تولید میزان مصرف اب را نیز کاهش داده ایم تا بهره وری در‬ ‫مصرف اب نیز محقق شود‪.‬‬ ‫وی در پایان گفت‪ :‬باید از حمایت های مدیریت عالی‬ ‫شرکت فوالد مبارکه‪ ،‬معاونت ها و مدیریت و کارکنان پشتیبانی‬ ‫و همچنین ستادی که در تامین و پشتیبانی تولید نقش خود را به‬ ‫خوبی ایفا کرده تشکر ویژه داشته باشم‪ .‬همچنین پرسنل ناحیه‬ ‫ریخته گری مداوم که تالش زیادی در محقق کردن این تولید‬ ‫ویژه داشتند و از تک تک دقایق استفاده کردند و باعث این رکورد‬ ‫بی نظیر شدند نیز تقدیر و تشکر فراوان داشته باشم‪.‬‬ ‫مدیر متالورژی ثانویه شرکت فوالد مبارکه خبر داد‬ ‫ثبت‪ 700‬هزار تن تختال ماهانه در فوالد مبارکه بدون تجهیز جدید‬ ‫مدیر متالورژی ثانویه با اشــاره به ثبت رکورد تولید بیش‬ ‫از ‪ 700‬هــزار تن تختال در فروردین مــاه ‪ 1400‬گفت‪ :‬ثبت‬ ‫این رکورد مستلزم تولید ‪ 125/5‬ذوب به طور متوسط در روز‬ ‫است که میزان مهم و قابل توجهی در صنعت فوالد محسوب‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫به گزارش اصفهان امروز‪ ،‬مسیب فتاح المنان درباره رکورد‬ ‫تازه شــرکت فوالد مبارکه اظهار کرد‪ :‬شرکت فوالد مبارکه‬ ‫موفق شد در فروردین ماه ســال جاری‪ ،‬رکورد تولید بیش از‬ ‫‪ 700‬هزار تن تختال را در ناحیه فوالدســازی و ریخته گری‬ ‫مداوم به ثبت رساند که نسبت به رکورد قبلی (‪ 662‬هزار تن‬ ‫در اسفندماه ‪ )99‬رشد ‪ 38‬هزار تنی را نشان می دهد‪ .‬همچنین‬ ‫این مقدار نسبت به زمان مشابه سال گذشته نیز افزایش بیش‬ ‫از ‪ 60‬هزار تنی داشته است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به تفاوت یک روزه اســفند ‪ 99‬و فروردین‬ ‫‪ ،1400‬افــزود‪ :‬میانگین ذوب روزانه بــرای تولید این حجم‬ ‫از تولیــدات در اســفندماه برابر بــا ‪ 122.2‬ذوب بود که در‬ ‫فروردین مــاه به ‪ 125.5‬ذوب در روز افزایش یافت‪ .‬باید توجه‬ ‫داشت که این مقدار افزایش تولید مهم و قابل توجهی است‪.‬‬ ‫مدیر متالــورژی ثانویه فوالد مبارکــه تصریح کرد‪ :‬این‬ ‫افزایش تولید در حالی اســت که هیچ تجهیز جدیدی در این‬ ‫ناحیه افزوده نشده و صرفا با افزایش اماده به کاری تجهیزات‪،‬‬ ‫بهبــود فرایندها‪ ،‬کاهــش ضایعات و مدیریــت و کاهش‬ ‫زمان های توقف در انتظار بخش های باالدست و پایین دست‬ ‫ناحیه محقق شده است‪.‬‬ ‫فتاح المنان با بیان اینکه در تولید ناحیه فوالدســازی و‬ ‫ریخته گری مداوم فوالد مبارکه منابع انسانی نقش محوری‬ ‫دارند‪ ،‬گفت‪ :‬هماهنگی و همکاری خیلی خوب بین پرسنل این‬ ‫ناحیه در مقابل مشکالت مختلف از جمله خرابی ها و عیوب‬ ‫تجهیزات‪ ،‬کنترل و کاهش ضایعات و تنظیم دقیق زمان بین‬ ‫فرایندهای پیوسته درون ناحیه و استفاده بهینه از کوچک ترین‬ ‫زمان ها‪ ،‬در نهایت منجر به ثبت رکورد قابل توجه تولید ‪700‬‬ ‫هزار تن تختال در فروردین ماه شد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬ناحیه فوالدسازی و ریخته گری مداوم‬ ‫فوالد مبارکه تقریبا یک خط تولید تقریبا پیوسته است که از‬ ‫حمل مواد اغاز و به ریخته گری و انبار تختال ختم می شود‪ ..‬در‬ ‫هر کدام از مراحل این خط تولید اگر اتفاقی رخ دهد که منجر‬ ‫به خروج موقت تجهیز از خط تولید شود‪ ،‬روی در خط بودن‬ ‫سایر تجهیزات و نهایتا تولید محصول اثر منفی می گذارد‪ .‬در‬ ‫همین راستا با افزایش ظرفیت بافرینگ (ذخیره سازی) ذوب‪،‬‬ ‫مدیر تولید فوالد شرکت فوالد مبارکه خبر داد‬ ‫تالش برای کاهش وابستگی به واردات ورق های فوالدی‬ ‫مدیر تولید فوالد شرکت فوالد مبارکه با اشاره به عزم‬ ‫جدی فوالد مردان فوالد مبارکه در تحقق رکوردهای پی درپی‬ ‫و مختلف گفت‪ :‬دستیابی به رکورد تولید ‪ 700‬هزار تن تختال‬ ‫در فروردین ماه سال جاری با برنامه ریزی دقیق و انعطاف پذیر و‬ ‫به وسیله شناسایی و بهبود نقاط قابل بهبود تجهیزات و سیستم‬ ‫انجام شد‪ .‬این افزایش تولید گام موثری در راستای کاهش‬ ‫وابستگی کشور به واردات ورق های فوالدی به شمار می رود‪.‬‬ ‫عباس محمدی در گفت وگو با ایراسین درباره رکورد تولید‬ ‫‪ 700‬هزار تن فوالد خام در ناحیه فوالدسازی و ریخته گری‬ ‫مداوم فوالد مبارکه اظهار کرد‪ :‬برنامه ریزی برای تولید ‪700‬‬ ‫هزار تن تختال در کلیه الیه های کاری ناحیه فوالدسازی از‬ ‫لحظات ابتدایی اغاز فروردین ماه ‪ ،1400‬انجام و تمام تالش ها‬ ‫بر اجرای برنامه روزبه روز تولید متمرکز شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در ادامه نقاط قابل بهبود سیستم‪ ،‬شناسایی شده‬ ‫و راه حل های تقویت و بهبود این نقاط تعیین و اجرا گردید‪.‬‬ ‫برای مثال وقتی مشخص شد عرض ماشین های ریخته گری‬ ‫پایین است‪ ،‬هر ‪ 5‬ماشین را اماده به کار شد‪ .‬از طرفی اماده سازی‬ ‫تجهیزات (کوره‪ ،‬ماشین ریخته گری‪ ،LF ،‬جرثقیل) به صورت‬ ‫هم راستا (استریم الین) انجام شد تا زمان اماده سازی تجهیزات‬ ‫کاهش یابد‪ .‬این مسئله باعث شد زمان هایی که تجهیزات‬ ‫خارج از فرایند تولید هستند (‪ ،)Power of time‬کاهش یابد‬ ‫و سرویس و تعمیرات تجهیزات برای حفظ امادگی ان ها نیز‬ ‫بهتر انجام شود‪.‬‬ ‫مدیر تولید فوالد شرکت فوالد مبارکه اظهار کرد‪ :‬به‬ ‫عالوه برنامه ریزی انجام شده از قابلیت انعطاف پذیری الزم‬ ‫نیز برخوردار بود‪ .‬به عبارتی اگر تجهیزی به صورت اضطراری‬ ‫متوقف می شد‪ ،‬تجهیزات متناظر‪ ،‬باال و پایین دست ان هم‬ ‫با سرعت و به صورت استریم (جویباری) متوقف می شد و‬ ‫برنامه های اماده سازی به تجهیزات متوقف شده تغییر میافت‬ ‫تا روند تولید حداکثر شود‪ .‬به عالوه برنامه ریزی مشخص شده‬ ‫نیز به برنامه های کوچک تر در هر شیفت تقسیم شد‪ .‬در نتیجه‬ ‫پرسنل هر شیفت انگیزه الزم برای دستیابی به میزان برنامه‬ ‫تولید از پیش تعیین شده در ان شیفت را داشتند‪ .‬این اقدامات‬ ‫توقفات پایین دست و باالدست را کنترل کرده و مانع از تاثیر‬ ‫منفی این خروج تجهیزات بر میزان تولید ناحیه شدیم‪.‬‬ ‫مدیر متالورژی ثانویه فوالد مبارکه در نهایت از تالش همه‬ ‫پرسنل این ناحیه و سایر بخش ها که در ثبت این رکورد جدید‬ ‫و مهم دست داشته اند‪ ،‬تشکر و قدردانی کرد‪.‬‬ ‫در مجموع باعث شد تا فوالدسازی شاهد ثبت رکورد تولید ‪700‬‬ ‫هزار تن تختال در یک ماه شود‪.‬‬ ‫محمدی ادامه داد‪ :‬همچنین تالش می شد تا در ‪ 20‬روز‬ ‫ابتدایی ماه‪ ،‬حجم قابل توجهی از برنامه تولیدی با تعمیرات‬ ‫سبک تجهیزات پوشش داده شود و در ‪ 10‬روز باقی مانده‬ ‫تعمیرات اساسی انجام شود تا تجهیزات برای تولید در ماه اینده‬ ‫اماده باشد‪.‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬افزایش ‪ 65‬هزار تنی تولید‬ ‫تختال توسط واحد فوالدسازی و ریخته گری مداوم شرکت‬ ‫فوالد مبارکه‪ ،‬ماده اولیه برای تولید بیش از ‪ 63‬هزار تن کویل‬ ‫(ورق فوالدی) را فراهم می کند که در راستای کاهش وابستگی‬ ‫کشور به واردات ورق های فوالدی‪ ،‬گام موثری به شمار می رود‪.‬‬ ‫مدیر تولید فوالد شرکت فوالد مبارکه با بیان اینکه میزان‬ ‫تولید تختال در ناحیه فوالدسازی این شرکت در فروردین‬ ‫‪ 636 ،99‬هزار تن و در اسفندماه سال ‪ 662 ،99‬هزار تن بوده‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬انگیزه باالیی در همه پرسنل فوالدسازی‬ ‫برای تحقق رکوردهای مختلف وجود دارد‪ .‬البته حمایت هایی‬ ‫که توسط مدیرعامل و سایر مدیران ارشد فوالد مبارکه از این‬ ‫بخش انجام شد نیز در دستیابی به این رکورد مهم موثر بود‪.‬‬ ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫خبر‬ ‫رسالت اجتماعی فوالد مبارکه‬ ‫پاسخ به دغدغه کادر درمان‬ ‫معاونتکنولوژیشرکتفوالدمبارکهمی گویداینشرکت‬ ‫در راستای مسئولیت اجتماعی خود در دوران کرونا همواره‬ ‫سعی کرده در کنار مردم قرار گیرد و کمک حال ان ها باشد‪.‬‬ ‫پاسخ به مهم ترین دغدغه کادر درمان یعنی تامین اکسیژن‬ ‫و تجهیز بیمارستان های کرونایی از جمله مهم ترین اقدامات‬ ‫این شرکت از ابتدای شیوع کرونا تاکنون بوده است‪ .‬سید‬ ‫مهدی نقوی معاون تکنولوژی شرکت فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫در گفت وگو با ایراسین در خصوص اقدامات این شرکت در‬ ‫دوران شیوع ویروس کرونا اظهار کرد‪ :‬با شیوع بیماری کرونا‬ ‫در کشور‪ ،‬فوالد مبارکه به عنوان یک شرکت مسئولیت پذیر‬ ‫تالش کرد در کنار مردم قرار بگیرد و در شرایط خاص و‬ ‫ویژه کشور کمک های بسیاری را ارائه دهد‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫یکی از اقدامات مهم فوالد مبارکه در راستای مسئولیت های‬ ‫اجتماعی این شرکت‪ ،‬ارائه اکسیژن رایگان به بیمارستان های‬ ‫کشور بود‪ .‬همچنین شرکت های زیرمجموعه شرکت فوالد‬ ‫مبارکه مانند شرکت فوالد هرمزگان‪ ،‬فوالد سنگان‪ ،‬فوالد‬ ‫امیرکبیر کاشان و ‪ ...‬هم با دستور مدیرعامل شرکت‪ ،‬به این‬ ‫امر مهم پرداختند و ان ها نیز در تامین اکسیژن رایگان به‬ ‫یاری بیمارستان ها پرداختند‪ .‬معاون تکنولوژی فوالد مبارکه‬ ‫اصفهان درباره دیگر اقدامات شرکت فوالد مبارکه اصفهان‬ ‫در دوران شیوع ویروس کرونا گفت‪ :‬اختصاص بودجه ای قابل‬ ‫توجه به دانشگاه علوم پزشکی و خریداری تجهیزات مورد نیاز‬ ‫بیمارستان ها اقدام دیگری بود که با نظر رئیس دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی و مجموعه زیر نظر صورت گرفت و اقالمی که برای‬ ‫بیمارستان های مختلف مورد نیاز بود با بودجه ای که اختصاص‬ ‫پیدا کرد‪ ،‬خریداری و تامین شد‪ .‬نقوی در خصوص اقدامات‬ ‫فوالد مبارکه در دیگر شهرهای ایران نیز گفت‪ :‬فوالد مبارکه‬ ‫اقدامات گسترده ای در ایران دارد و از فوالد سنگان در استان‬ ‫خراسان رضوی تا فوالد در هرمزگان را تحت پوشش خود‬ ‫دارد؛ بنابراین تالش شده در تمامی زیرمجموعه های فوالد‬ ‫مبارکه مسئولیت های اجتماعی را گسترش دهیم‪ .‬لذا در دوران‬ ‫پاندمی کرونا به اکثر استان ها از جمله استان های چهارمحال و‬ ‫بختیاری‪ ،‬هرمزگان‪ ،‬خراسان‪ ،‬کاشان و ‪ ...‬کمک های بسیاری‬ ‫انجام شده است‪ .‬معاون تکنولوژی فوالد مبارکه اصفهان با‬ ‫توجه به قرار گرفتن کشور در موج چهارم کرونا عنوان کرد‪ :‬در‬ ‫حال حاضر و با شروع موج چهارم کرونا همچنان مهم ترین‬ ‫نیاز یک بیمار کرونایی اکسیژن است و طبق صبحت هایی‬ ‫که با پزشکان داشتیم‪ ،‬اعالم شده زمانی که فردی به بیماری‬ ‫کرونا مبتال می شود‪ ۷ ،‬برابر گذشته به اکسیژن نیاز دارد‬ ‫بنابراین فوالد مبارکه تالش کرده است مهم ترین فاکتور مورد‬ ‫نیاز بیمارستان ها را در اختیار ان ها قرار دهد تا بیمارستان ها‬ ‫دغدغه ای در خصوص تامین اکسیژن نداشته باشند و به نظرم‬ ‫این یک اقدام بسیار مهمی بوده که فوالد مبارکه در پیش‬ ‫گرفته است‪ .‬نقوی در گفت‪ :‬اقدامات حوزه بیماری کرونا تنها‬ ‫یکی از اقدامات مسئولیت های اجتماعی فوالد مبارکه است‬ ‫و این شرکت در مسائلی دیگری مانند اب‪ ،‬محیط زیست‪،‬‬ ‫تحصیل دانشجویان در دوران کرونا و ‪ ...‬نیز اقداماتی داشته‬ ‫است اما این روزها اقدامات کرونای با توجه به اینکه سالمت‬ ‫مردم در خطر است به صورت خاص از سوی شرکت فوالد‬ ‫مبارکه دنبال می شود‪.‬‬ ‫‪ ۸۲‬میلیون ماسک در انبارها‬ ‫است‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت (صمت) از رشد بیش از ‪۸۰‬‬ ‫درصدی صادرات در فروردین ماه امسال نسبت به سال گذشته‬ ‫و ذخیره سازی بیش از ‪ ۸۲‬میلیون عدد ماسک در انبارها خبر‬ ‫داد‪ .‬به گزارش ایسنا به نقل از شبکه اطالع رسانی تولید و‬ ‫تجارت‪ ،‬علیرضا رزم حسینی در مراسم امضای تفاهم نامه‬ ‫تامین مالی واحدها و پروژه های دارای اولویت (طرح تام) اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بیش از سه میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار میلیارد تومان نقدینگی‬ ‫در اقتصاد کشور وجود دارد و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫موظف به بسترسازی و فراهم اوری زمینه های الزم برای‬ ‫جذب این نقدینگی در بخش تولید است‪ .‬باید بخش تولید‬ ‫برای سرمایه گذاری سوداور باشد تا سرمایه های سرگردان به‬ ‫سمت این بخش هدایت شوند‪ .‬وی با بیان اینکه از طریق‬ ‫سیاست های تامین مالی دولت که تکالیف و وظایف قانونی‬ ‫ان است مانند تبصره ‪ ۱۸‬و تسهیالت رونق تولید نیز در سال‬ ‫گذشته ‪ ۴۰‬هزار و ‪ ۲۳۰‬میلیارد تومان به بخش تولید تزریق‬ ‫شده‪ ،‬گفت‪ :‬بیش از ‪ ۷۲۰‬هزار میلیارد تومان در سال گذشته‬ ‫به بخش تولید تسهیالت بانکی ارائه شده‪ ،‬یعنی از میزان‬ ‫یک میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار میلیارد تومان تسهیالت ارائه شده‬ ‫از سوی شبکه بانکی در سال گذشته نزدیک به ‪ ۷۲۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان به بخش تولید تزریق شده است‪ .‬وی در ادامه از‬ ‫رشد صنعتی ‪ ۸‬درصدی در سال گذشته خبر داد و تصریح کرد‪:‬‬ ‫تجارت خارجی کشور در سال گذشته ‪ ۷۵‬میلیارد دالر و میزان‬ ‫تامین کاال (واردات و صادرات) ‪ ۱۴۶‬میلیون تن بوده است‪.‬‬ ‫رزم حسینی با اشاره به خودکفایی و صادرات اقالم بهداشتی‬ ‫مرتبط با کرونا‪ ،‬گفت‪ :‬بیش از ‪ ۸۲‬میلیون عدد ماسک در انبارها‬ ‫موجود است‪ ،‬در حوزه دستگاه های ونتیالتور صادرات محور‬ ‫شدیم و کارخانه های شویند ه دو یا سه شیفت کار می کنند‪.‬‬ ‫وی همچنین از تامین مالی ‪ ۲۷‬هزار میلیارد تومانی از طریق‬ ‫این طرح توسط شرکت های برتر (طرح تام) خبر داد و اظهار‬ ‫کرد‪ :‬براورد ما این است که رقم قابل توجهی از طریق این‬ ‫طرح به صورت پولی (مالی) و اعتباری به بخش تولید تزریق‬ ‫شود‪ .‬واحدهای راکد‪ ،‬نیمه تعطیل و ظرفیت های خالی را نیز‬ ‫به صورت هدفمند در راستای این طرح تامین مالی خواهیم‬ ‫کرد‪ .‬این مقام مسئول خلق پول از مسیر تولیدکنندگان و‬ ‫شرکت های برتر را ضروری دانست و تصریح کرد‪ :‬در این‬ ‫راستا سال گذشته ‪ ۱۰۰‬شرکت بزرگ و توانمند شناسایی شده‬ ‫است که تفاهم نامه هایی را با ان ها امضا کرده و این طرح نیز‬ ‫امسال تداوم دارد‪ .‬در زمینه برنامه های وزارت صمت برای‬ ‫توسعه صنعتی در مناطق کمتر برخوردار از طریق طرح اقتصاد‬ ‫مقاومتی با شرکت های برتر نیز شرکت های برتر برای حوزه‬ ‫تولید تامین مالی خواهند کرد‪.‬‬ صفحه 6 ‫برایپیــگیریجدیدتـــریناخبار‬ ‫در سایت اصفهان امروز اسکن کنید‬ ‫چهارشنبه | ‪ 08‬اردیبهشت ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4058‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫‪info@esfahanemrooz.ir‬‬ ‫خبر کوتاه‬ ‫ورزش‬ ‫منهای فوتبال‬ ‫‪ 7‬‬ ‫صعود ‪ 12‬پله ای سپاهان‬ ‫در رده بندی جهانی‬ ‫ناکامی شمشیرباز اصفهانی از‬ ‫کسبسهمیهالمپیک‬ ‫بر اساس تازه ترین رده بندی تیم های باشگاهی فوتبال‬ ‫جهان تیم پرسپولیس با چهار پله صعود نسبت به رده بندی‬ ‫پیشین در رتبه ‪ ۹۸‬جهان ایستاده و بدون تغییر همچنان‬ ‫تیم پنجم اسیا است‪ .‬اســتقالل با ‪ 9‬پله سقوط در رتبه‬ ‫‪ ۲۰۶‬جهان قرارگرفته است اما ابی پوشان پایتخت با یک‬ ‫پله صعود در رتبه ‪ ۹‬اســیا جای گرفتند‪ .‬در این رده بندی‬ ‫سپاهان اصفهان با ‪ ۱۲‬پله صعود در رتبه ‪ ۲۹۳‬جهان قرار‬ ‫گرفت و در ســطح اسیا نیز با یک پله صعود در رتبه ‪۱۷‬‬ ‫ایستاد‪.‬‬ ‫نماینده اصفهان نتوانست در مسابقات زون اسیا سهمیه‬ ‫المپیک به دست بیاورد‪ .‬مسابقات شمشیربازی زون اسیا‬ ‫به میزبانی تاشکند ازبکستان برگزار شد که یک اصفهانی‬ ‫در ترکیــب تیم ملی در این مســابقات حضور داشــت‪.‬‬ ‫محمدرضایی طادی نماینده اســلحه اپه اقایان ایران در‬ ‫مرحله مقدماتی با کسب سه پیروزی و دوشکست به مرحله‬ ‫یک هشتم راه یافت‪ .‬در این مرحله رضایی ‪ ۱۵‬بر ‪ ۹‬از سد‬ ‫نماینده مالزی گذشت‪ ،‬در مرحله یک چهارم نهایی رضایی‬ ‫‪ ۱۵‬بر ‪ ۱۱‬به نماینده ویتنام باخــت و از ادامه راه بازماند‪.‬‬ ‫به این ترتیب شمشیرباز اصفهانی نتوانست سهمیه المپیک‬ ‫شمشیربازی در اسلحه اپه را به دست بیاورد‪.‬‬ ‫میزبانی خوشه طالیی از‬ ‫سپاهان در چمن نامناسب‬ ‫تیم فوتبال ســپاهان اصفهان در مرحله یک هشتم‬ ‫نهایی جام حذفی به مصاف خوشه طالیی ساوه می رود‪.‬‬ ‫مرحله یک هشــتم نهایی جام حذفــی از فردا پیگیری‬ ‫می شود که دریکی از بازی ها دو تیم سپاهان اصفهان و‬ ‫خوشه طالیی ساوه به مصاف هم می روند‪ .‬این بازی در‬ ‫ورزشگاه شهید چمران ساوه و به میزبانی خوشه طالیی‬ ‫برگزار می شود‪ .‬شاگردان نویدکیا در بازی گذشته خود در‬ ‫مرحله یک شانزدهم در یک بازی نفس گیر ‪ ۱۲۰‬دقیقه ای‬ ‫در ورزشگاه نقش جهان اصفهان موفق شدند با نتیجه دو بر‬ ‫یک از سد مس رفسنجان با گل محمدرضا حسینی و گل‬ ‫دقیقه اخر گیورکی گولسیانی عبور کنند‪ .‬خوشه طالیی ‬ ‫که یکی از تیم های دســته اولی حاضــر در جام حذفی‬ ‫اســت نیز با شکست سه بر صفر میزبان خود شهرداری‬ ‫بردسکن در مشهد موفق شد به این مرحله برسد‪ .‬گلزنان‬ ‫ان بازی سجاد اژدر‪ ،‬محمد سرافراز و امین دادمهر بودند‪.‬‬ ‫این بازی در حالی در ورزشگاه چمران ساوه برگزار می شود‬ ‫که این تیم پس از دیدار نیم فصل اول با مس کرمان به‬ ‫دلیل شرایط نامناسب چمن ورزشگاه چمران که درواقع‬ ‫به شن تبدیل شــده‪ ،‬از میزبانی در این ورزشگاه محروم‬ ‫بود و در ورزشــگاه کارگران بازی هــای این تیم برگزار‬ ‫می شــد؛ عالو ه بر این سپاهانی ها به وضعیت نامناسب‬ ‫نور و روشنایی ورزشگاه اعتراض داشتند‪ .‬حاال اما پس از‬ ‫بهبود نور ورزشگاه شهید چمران ساوه برای برگزاری بازی‬ ‫در شب‪ ،‬سازمان لیگ با میزبانی ساوه موافقت کرده و با‬ ‫این وصف شاگردان وحید بیاتلو از ساعت ‪ ۲۰:۴۵‬روز نهم‬ ‫اردیبهشت ماه در ورزشگاه خانگی خود میزبان شاگردان‬ ‫محرمنویدکیاهستند ‪.‬‬ ‫بازگشت مهدی ترکمان به‬ ‫تمریناتسپاهان‬ ‫مدافع ســپاهان با رفع مصدومیتش مشکلی برای‬ ‫همراهی این تیم ندارد‪ .‬تیم فوتبال سپاهان که با برتری‬ ‫مقابل نســاجی موفق شد فعال و تا زمان برگزاری دیدار‬ ‫معوقه پرسپولیس به صدر جدول برسد‪ ،‬این روزها تمرینات‬ ‫خــود را برای ادامه مســابقات پیگیری می کند‪ .‬طالیی‬ ‫پوشان در هفته های اخیر چند بازیکن خود ازجمله مهدی‬ ‫ترکمان را به دلیل مصدومیت به همراه نداشتند ولی حاال‬ ‫این بازیکن مشــکلش برطرف شده و به تیم اضافه شده‬ ‫است‪ .‬ترکمان مدافع چپ تیم سپاهان به تمرینات این تیم‬ ‫بازگشت‪ .‬ترکمان با مصدومیتی جزئی مواجه شده بود که با‬ ‫رفع این اسیب دیدگی در تمرینات گروهی سپاهان شرکت ‬ ‫کرده تا اماده همراهی این تیم شود‪.‬‬ ‫جدال سپاهان با پرسپولیس‬ ‫شش امتیازی است‬ ‫هافبک ســپاهان اعتقاد دارد بازی طالیی پوشــان‬ ‫اصفهانیمقابلپرسپولیسششامتیازیاست‪.‬جالل الدین‬ ‫علی محمدی درباره شرایط فعلی سپاهان بعد از برد برابر‬ ‫نســاجی گفت‪ :‬شرایط تیم خوب است‪ .‬مابعد از اینکه در‬ ‫بازی با نفت مسجدسلیمان دو امتیاز حساس از دست دادیم‬ ‫نیاز مبرمی به برد برابر نساجی داشتیم اما می دانستیم بازی‬ ‫سختی در پیش داریم چون ان ها بعد از تغییرات در کادر‬ ‫فنی شرایط خوبی پیداکرده بودند‪ .‬این بازی برای ما خیلی‬ ‫مهم بود که سه امتیاز مهم در قائم شهر گرفتیم‪ .‬وی درباره‬ ‫گل حساس احسان حا ج صفی در این بازی عنوان کرد‪:‬‬ ‫کیفیت احسان برای همه مشخص است و حتی اگر در این‬ ‫بازی هم گل نمی زد بازهم این حرف را می زدم‪ .‬حاج صفی‬ ‫در هر تیمی که باشد یک وزنه تاثیرگذار است و امیدوارم‬ ‫درخشش این بازیکن بازهم ادامه داشته باشد‪ .‬علی محمدی‬ ‫درباره رقابت فشرده این تیم با پرسپولیس برای رسیدن به‬ ‫قهرمانی و اینکه برخی معتقدند بازی سپاهان و پرسپولیس‬ ‫سرنوشت قهرمانی را رقم خواهد زد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬رقابت‬ ‫بین مدعیان در هر فصل وجود دارد ولی امسال فاصله کم‬ ‫امتیازها رقابت را حساس تر کرده و امسال رقابت و ماجرای‬ ‫قهرمانی شیرین است‪ .‬همه چیز بستگی به بازی های بعدی‬ ‫دارد و بازی با پرسپولیس هم بسیار مهم است اما این طور‬ ‫نیست که سرنوشت قهرمانی را رقم بزند چون بازی های‬ ‫دیگری هم باقی مانده است‪ .‬این یک بازی شش امتیازی‬ ‫است و هر تیمی برنده شود قطعا شرایط بهتری برای ادامه‬ ‫بازی ها پیدا خواهد کرد‪ .‬امیدوارم تیم ما در این بازی خانگی‬ ‫برنده شود‪ .‬هافبک سپاهان درباره اینکه ایا پرسپولیس بابت‬ ‫انجام بازی های فشرده در لیگ قهرمانان اسیا‪ ،‬برای بازی‬ ‫با سپاهان با خستگی مواجه نخواهد شد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫من بعید می دانم این طور باشد‪ .‬پرسپولیس هفت‪ ،‬هشت‬ ‫روز بعد از اتمام این بازی ها با سپاهان بازی می کند و برای‬ ‫این بازی با مشکل خستگی مواجه نیست‪ .‬علی محمدی در‬ ‫خصوص بازی با خوشه طالیی ساوه در جام حذفی گفت‪:‬‬ ‫جام حذفی شــرایط خاص خودش را دارد و هیچ تیمی را‬ ‫نمی توان دست کم گرفت‪.‬‬ ‫ستاره همه فن حریفی که سپاهان را قدرتمندتر کرده است‬ ‫حاج صفی عصای دست محرم‬ ‫در راه قهرمانی‬ ‫اصفهان امروز‪ :‬از همان ابتدا هم مشخص بود حضور‬ ‫احسان حاج صفی بر قدرت طالیی پوشان اصفهانی خواهد‬ ‫افزود و این بازیکن طی سه بازی گذشته این موضوع را به‬ ‫اثبات رسانده است‪ .‬به گزارش ورزش سه‪ ،‬از دیدار برابر تراکتور‬ ‫ماجراجویی چندین باره احسان حاج صفی در سپاهان اغاز شد‬ ‫و این بازیکن بار دیگر به تیمی بازگشت که محبوبیت ویژه ای‬ ‫میان هوادارانش دارد‪ .‬احسان سال هاست که در رفت وامد‬ ‫میان تیم های مختلف و سپاهان بوده و حاال دوباره در ‪31‬‬ ‫سالگی به اردوی طالیی پوشان بازگشته و شاید این بار تا‬ ‫اخر دوران حرفه ای خود در اصفهان ماندگار شود‪ .‬از دیدار برابر‬ ‫تراکتور که کاپیتان تیم ملی دو سال و نیم در ترکیب این‬ ‫تیم به میدان رفته بود‪ ،‬درخشش احسان شروع شد و البته‬ ‫این نمایش کسی را شوکه نکرد‪ .‬او در جریان پیروزی دو بر‬ ‫صفر برابر قرمزهای تبریزی ارسال کننده پاس گل اول تیمش‬ ‫برای سجاد شهباززاده بود و در دیدار برابر سایپا نیز این بار از‬ ‫روی کرنر برای عزت پورقاز فرصت گلزنی فراهم کرد تا دو‬ ‫دیدار ابتدایی او در بازگشت به اصفهان‪ ،‬با شش امتیاز و البته‬ ‫نقش افرینی مستقیم او همراه شود‪ .‬دیدار برابر نساجی اما از‬ ‫ان مسابقاتی بود که تیم های بزرگ برای کسب سه امتیاز در‬ ‫ان به بازیکنان بزرگ نیاز دارند؛ بازیکنی که می تواند در چند‬ ‫ثانیه معادالت را به هم بریزد و نتیجه بازی را به سود تیمش‬ ‫کند‪ .‬این کاری بود که احسان در مقابل نساجی مازندران کرد‬ ‫و فقط چند ثانیه غفلت بازیکنان نساجی مازندران کافی بود تا‬ ‫او توپ را روی پای راست خود بیاورد و با شوتی سهمگین‬ ‫دروازه جاللی راد را باز کند‪ .‬حاال چهار بازی از حضور احسان‬ ‫در اصفهان می گذرد و او موفق به ثبت دو پاس گل و یک گل‬ ‫زیبا شده است‪ .‬بودن این بازیکن در اردوی طالیی پوشان قوت‬ ‫قلبی برای هم تیمی هاست و یک مهره خاص برای رقابت برای‬ ‫کسب عنوان قهرمانی با تمام مدعیان و به خصوص پرسپولیس‬ ‫به شمار می رود‪ .‬او بازگشته تا بار دیگر سپاهان را قهرمان‬ ‫لیگ برتر کند و این مهم ترین ماموریت او در حضور دوباره‬ ‫به شمار می رود‪ .‬کاپیتان فعلی سپاهان پیش تر سه بار توانسته‬ ‫مقام قهرمانی را با این تیم کسب کند و لیگ چهارده اخرین‬ ‫جام در شرایطی برای طالیی پوشان به دست امد که عالوه‬ ‫بر احسان‪ ،‬بازیکنان بزرگ دیگری نظیر محرم نویدکیا هم‬ ‫در ترکیب این تیم حضور داشتند‪ .‬از ان روز تا امروز‪ ،‬سپاهان‬ ‫روزهای پرفرازونشیب را پشت سر گذاشته و حاال کسب‬ ‫ششمین قهرمانی در تاریخ لیگ برتر چیزی است که با اضافه‬ ‫شدن احسان به عنوان یک مهره کلیدی به تیمی که محرم‬ ‫نویدکیا ساخته‪ ،‬ممکن به نظر می رسد‪ .‬بدون شک یکی از‬ ‫انگیزه های جدایی احسان حاج صفی از تراکتور در تعطیالت‬ ‫زمستانی هم تجربه دوباره جام قهرمانی لیگ برتر به همراه‬ ‫سپاهان بود‪ .‬او که در تراکتور امیدهای خود را ازدست رفته‬ ‫می دید در یک تفاهم دوستانه از جمع تی تی ها جدا شد و به‬ ‫زادگاه خود بازگشت‪ .‬در تیم محرم نوید کیا که پیش از حضور‬ ‫دوباره احسان هم نشانی از یک مدعی داشت و با بازگشت‬ ‫حاج صفی قوی تر شد و با گام های محکم تری به سوی جام‬ ‫قهرمانی حرکت می کند‪ .‬احسان ابتدا در بازی با تراکتور فرمان‬ ‫پیروزی داد‪ .‬پاس گل او در دقیقه ‪ 19‬به سجاد شهباززاده‬ ‫زمینه ساز یک پیروزی مهم برای سپاهان شد و سپاهان که‬ ‫برای تجربه دوباره صدرنشینی نیاز به برد در برابر سایپا داشت‬ ‫خیلی زود به گل رسید‪ .‬دوباره روی پاس گل احسان حاج‬ ‫صفی و ضربه سر پورقاز؛ اما بازی با نساجی ان هم در خانه‬ ‫حریف سه گانه تاثیرگذاری را کامال تکمیل کرد‪ .‬دیداری بسیار‬ ‫دشوار مقابل حریفی که برای کسب سه امتیاز بازی خانگی‬ ‫وارد میدان شده بود‪ .‬در این بازی هم حاج صفی با یک شوت‬ ‫بی نقص از راه دور گره بازی را باز و سه امتیاز حساس را‬ ‫به حساب تیمش واریز کرد تا محرم نوید کیا نفس به اسودگی‬ ‫بکشد‪ .‬بر همین اساس باید گفت دل احسان حاج صفی برای‬ ‫جام قهرمانی تنگ شده و می خواهد این قدر پاس های طالیی‬ ‫و گل خود را تکرار کند تا سپاهان بعد از سال ها یک بار دیگر‬ ‫جام قهرمانی را تجربه کند‪ .‬چهار قهرمانی متوالی از سوی‬ ‫پرسپولیس بدین معنی است که سپاهان چهارفصل است که‬ ‫قهرمان نشده و احسان و دوستانش می خواهند به این انتظار‬ ‫پایان دهند‪ .‬احسان حاج صفی در سپاهان جدی تر از همیشه‬ ‫است؛ مصرتر از دوران حضور در تراکتور به این خاطر که‬ ‫جنس سپاهان برای قهرمانی جور است‪ .‬سپاهان سه امتیاز از‬ ‫پرسپولیس پیش افتاده و این بدین معنی است که سرنوشت‬ ‫قهرمانی به دست خودش است و می تواند دررسیدن به جام‬ ‫تعیین کننده باشد‪ .‬احسان حاج صفی با پاس هایی که می دهد‬ ‫به کمتر از جام قهرمانی راضی نیست‪.‬‬ ‫شانس قهرمانی سپاهان با دیگر مدعیان برابر است‬ ‫وینگر تیم فوتبال ســپاهان معتقد است که شانس سه‬ ‫مدعی قهرمانی‪ ،‬برای باال بردن جام در این فصل برابر است‪.‬‬ ‫محمدرضا حسینی در ارتباط با عملکرد فوق العاده سپاهان در‬ ‫این فصل گفت‪ :‬تیم ما در چند هفته ابتدایی نتوانست نتایج‬ ‫موردنظرش را بگیرد ولی در ادامه خوشبختانه شرایط بهتر‬ ‫شــد و توانستیم با درایت کادر فنی و تالش بازیکنان نتایج‬ ‫خوبــی بگیریم‪ .‬تا االن هم خوب جلو امدیم‪ ،‬هرچند که در‬ ‫بعضی از بازی ها واقعا امتیازهای حساسی از دست دادیم که‬ ‫کسب ان امتیازها می توانست تیم ما را در موقعیت بهتری‬ ‫قــرار دهد‪ .‬از طرفی اکثر تیم ها هم با توجه به قدرت فنی و‬ ‫شرایط تاکتیکی سپاهان‪ ،‬جلوی ما تدافعی بازی می کنند که‬ ‫این کار را ســخت می کند‪ .‬وی در ارتباط با شانس سپاهان‬ ‫برای قهرمانی در لیگ امسال و اینکه برخی معتقدند بازی‬ ‫سپاهان و پرسپولیس سرنوشت قهرمانی را تعیین خواهد کرد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مابعد از بازی با پرسپولیس هشت بازی دیگر خواهیم‬ ‫داشــت که امتیازهای این بازی ها فرقی بــا امتیاز بازی با‬ ‫پرسپولیس ندارد‪ .‬اصال این طور نیست که بازی با پرسپولیس‬ ‫قهرمــان را تعیین کند و تا پایان لیگ همه بازی ها برای ما‬ ‫مهم هستند‪ .‬فقط موضوع مهم این است که بتوانیم این روند‬ ‫را ادامه داده و در پایان لیگ به موفقیت برسیم‪ .‬تمام هدف ما‬ ‫تالش کاپیتان ذوب اهن برای رسیدن به‬ ‫بازی با استقالل‬ ‫کاپیتــان تیم فوتبال ذوب اهن ابراز امیدواری کرد تا به‬ ‫برای دیدار مقابل استقالل اماده بازی شود‪ .‬قاسم حدادی فر‬ ‫درباره مصدومیتی که چند هفته پیش دچارش شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫متاسفانه در یک بازی دوستانه از ناحیه زانو مصدوم شدم و‬ ‫اسیب دیدگی هم برای هر فوتبالیستی سخت است‪ .‬در این‬ ‫مدت هم مردم و هواداران مرا شــرمنده کردند و امیدوارم‬ ‫خیلی زود به شرایط بازی برسم‪ .‬خوشبختانه شرایطم نسبت‬ ‫به چند هفته پیش بهتر است و رفته رفته به تمرینات اضافه‬ ‫خواهم شد‪ .‬تالش می کنم تا به بازی با استقالل برسم ولی‬ ‫مهم تر از همه این اســت که ذوب اهن به موفقیت برسد‪.‬‬ ‫تیم ما متکی به فرد نیست و خوشبختانه نسبت به گذشته‬ ‫ازلحاظ تاکتیکی شرایط بهتری پیدا کردیم‪ .‬وی در ارتباط‬ ‫با موقعیت تیمش در پایین جدول‬ ‫و اینکه ایا ان ها خطر ســقوط را‬ ‫احســاس می کنند‪ ،‬عنــوان کرد‪:‬‬ ‫چند تیم در پایین جدول شــرایط‬ ‫خطرناکی دارند کــه ما هم جزو‬ ‫ان ها هستیم ولی تالش می کنیم‬ ‫تــا در کوتاه ترین زمــان ممکن‬ ‫خودمــان را از این جایــگاه دور‬ ‫کرده و به میانه های جدول برسیم‪.‬‬ ‫هدف ما این است که دربازی های‬ ‫باقی مانده هم خوب فوتبال بازی‬ ‫کنیم و هم خــوب امتیاز بگیریم‪.‬‬ ‫هافبــک تیم فوتبــال ذوب اهن‬ ‫درباره رقابت مدعیــان قهرمانی تصریح کرد‪ :‬من چند ماه‬ ‫پیش هم گفتم که فقط ســه تیم پرســپولیس‪ ،‬سپاهان و‬ ‫اســتقالل شانس قهرمانی دارند و پرسپولیس و سپاهان را‬ ‫شانس های اصلی می دانم‪ .‬شــانس این دو تیم هم برای‬ ‫قهرمان شدن برابر است و باید دید دربازی های باقی مانده‬ ‫کدام تیم اشتباهات کمتری خواهد داشت‪.‬‬ ‫قهرمانی است تا هواداران سپاهان را خوشحال کنیم‪ .‬حسینی‬ ‫در پاســخ به این پرسش که «از بین سپاهان‪ ،‬پرسپولیس و‬ ‫استقالل شانس کدام تیم برای قهرمان شدن بیشتر است؟»‬ ‫تصریح کرد ‪ :‬چیزی در این زمینه قابل پیش بینی نیســت و‬ ‫اعتقاد من این اســت که شانس هر سه تیم برای قهرمانی‬ ‫برابر است چون بازی های نسبتا زیادی باقی مانده که می تواند‬ ‫به هرکدام از این سه تیم شانس بدهد‪ .‬طبیعتا هر تیمی که‬ ‫تمرکز بیشتری داشته باشد و کمتر اشتباه کند قهرمان خواهد‬ ‫شد‪ .‬امیدواریم ما این مســیر خوب را ادامه داده و درنهایت‬ ‫قهرمان شویم‪.‬‬ ‫واکنشخلعتبریبهرقابتنزدیکسپاهانوپرسپولیس‬ ‫هافبــک مهاجــم تیــم فوتبــال ســپاهان می گویــد‬ ‫مهــدوی داور دیــدار ایــن تیــم برابــر نســاجی روی‬ ‫اخــراج نژادمهــدی اشــتباه کــرده ولــی در ســایر دقایــق‬ ‫بــازی خــوب ســوت زده اســت‪ .‬محمدرضــا خلعتبــری‬ ‫دربــاره پیــروزی طالیــی پوشــان اصفهانــی مقابــل‬ ‫نســاجی مازنــدران حرف هایــش را این طــور اغــاز‬ ‫کــرد و گفــت‪ :‬می دانســتیم بــازی ســختی داریــم‪.‬‬ ‫هــم مــا نیــاز بــه ســه امتیــاز بــازی داشــتیم و هــم‬ ‫نســاجی‪ .‬نســاجی خیلــی خــوب فوتبــال بــازی کــرد و‬ ‫از زمانــی کــه اقــای ســاکت امده انــد‪ ،‬نتایــج خوبــی‬ ‫گرفته انــد‪ .‬شــرایط مــا امــا طــوری بــود کــه بایــد ســه‬ ‫امتیــاز را می گرفتیــم‪ .‬یــک بــازی خــوب و قابل قبــول‬ ‫انجــام دادیــم و اســتحقاق گرفتــن ســه امتیــاز را‬ ‫داشــتیم به ویــژه در نیمــه دوم کــه به طــور کامــل ‪10‬‬ ‫نفــره بــازی کردیــم‪ .‬بازیکــن مازندرانــی تیــم فوتبــال‬ ‫ســپاهان در رابطــه بــا اخــراج نژادمهــدی نیــز حــرف‬ ‫زد و بــا اشــتباه خوانــدن ایــن اخــراج ادامــه داد‪ :‬مــا‬ ‫نبایــد ‪ 10‬نفــره می شــدیم و کم ـک داور اشــتباه کــرد‪.‬‬ ‫به هرحــال اشــتباه در داوری پیــش می ایــد و بــه‬ ‫نظــرم اقــای مهــدوی درمجمــوع خیلــی خــوب در ایــن‬ ‫مســابقه ســوت زد‪ .‬خلعتبــری دربــاره رقابتــی کــه میــان‬ ‫پرســپولیس و ســپاهان در صــدر جــدول ایجادشــده‪،‬‬ ‫عنــوان کــرد‪ :‬پرســپولیس در اســیا نتایــج خوبــی گرفته‬ ‫و بــه هوادارانــش تبریــک می گویــم‪ .‬مــا هــم ســپاهان‬ ‫هســتیم و امســال بــرای قهرمانــی بــا تیم هــای‬ ‫پرســپولیس‪ ،‬اســتقالل و ســایر تیم هــای بــاالی‬ ‫جــدول رقابــت داریــم‪ .‬امیــدوارم هــر تیمــی شایســتگی‬ ‫دارد قهرمــان شــود‪ .‬بازیکــن ســابق تیــم ملــی دربــاره‬ ‫حضــور احســان حــاج صفــی در ســپاهان و تاثیــر او‬ ‫توضیــح داد‪ :‬همیشــه از بازیکنــان بــزرگ توقــع خاصــی‬ ‫وجــود دارد‪ .‬احســان از وقتــی امــده دو پــاس گل داده و‬ ‫گل هــم زده‪ .‬امیــدوارم ایــن رونــد را ادامــه دهــد‪ .‬همــه‬ ‫در تــاش هســتند‪ .‬هــم ان هایــی کــه بــازی می کننــد‬ ‫و هــم ان هایــی کــه روی نیمکــت هســتند و کمتــر‬ ‫فرصــت بــازی بــه ان هــا می رســد‪ .‬مهم تــر از هــر‬ ‫چیــزی ایــن اســت کــه ســپاهان موفــق باشــد‪.‬‬ ‫هفته هشتم مرحله نهایی لیگ برتر فوتسال به یکی از‬ ‫شب های حساس می رسد تا جایی که فردا شب دو مدعی‬ ‫سن ایچ ساوه و مس سونگون در تبریز به میدان می روند‬ ‫و در اصفهان گیتی پســند از فرش ارا پذیرایی می کند‪.‬‬ ‫رقابت های هفته هشتم مرحله نهایی لیگ برتر فوتسال‬ ‫باشگاه های کشــور فردا شب با انجام سه دیدار پیگیری‬ ‫خواهد شد‪ .‬در اصفهان شاگردان وحید شمسایی که هفته‬ ‫گذشته در قزوین با دو گل علی اصغر حسن زاده‪ ،‬علیرضا‬ ‫وفایی و فرهاد توکلی چهار برسه مقابل کراپ الوند قزوین‬ ‫به برتری رسیدند باروحیه ای مضاعف و باانگیزه میزبان‬ ‫فرش ارایی اســت که در هفته هفتم در خانه ســه بر دو‬ ‫مقابل مس سونگون تن به شکســت داده است‪ .‬گیتی‬ ‫پســندی ها که با پیروزی هفته گذشته خود با کسب ‪۱۴‬‬ ‫امتیاز در رده سوم قرار گرفتند عالوه بر اینکه برای رسیدن‬ ‫به قهرمانی در این فصل به شدت در پی کسب ‪ ۱۳‬امتیاز‬ ‫این دیدار هستند‪ ،‬نیم نگاهی نیز به بازی مهم و حساس‬ ‫مس سونگون و سن ایچ ساوه دارند‪ ،‬چراکه با تساوی در‬ ‫این دیدار تیم شمسایی به رده باالتر می رود‪ .‬در مهم ترین‬ ‫و حساس ترین دیدار این هفته در تبریز مس سونگون ‪۱۵‬‬ ‫امتیازی میزبان سن ایچ ساوه ‪ ۱۶‬امتیازی است‪ ،‬شاگردان‬ ‫اصغری مقدم که صدر جدول را در اختیاردارند با شناخت‬ ‫کاملی که از مس به دســت اوردند و تکیه بر دانش فنی‬ ‫ســرمربی جوان خود نمی خواهند دســت خالی از تبریز‬ ‫بازگردند‪ ،‬در مقابل مس سونگون نیز به دنبال برتری در‬ ‫این بازی و کسب سه امتیاز حساس ان است تا به صدر‬ ‫جدول برسد‪.‬‬ ‫واکنشلژیونراصفهانی‬ ‫هندبال به بالتکلیفی تیم‬ ‫ملی‬ ‫گالیه سرپرست ذوب اهن از تعویق‬ ‫بازی های لیگ‬ ‫سرپرست تیم فوتبال ذوب اهن برای استقاللی ها خ ‬ ‫ط‬ ‫ونشــان کشید‪ .‬علی شــجاعی در واکنش به خبر احتمال‬ ‫قرنطینه پرسپولیس در بازگشت از هند اظهار داشت‪ :‬طبق‬ ‫برنامه هفته اینده باید با اســتقالل‬ ‫بازی کنیم و حتی اگر پرســپولیس‬ ‫قرنطینه هم شود‪ ،‬برنامه ما چندان‬ ‫تحت تاثیر قــرار نمی گیرد‪ .‬وی در‬ ‫ادامه از وقفه هــای مداوم در برنامه‬ ‫مســابقات ذوب اهن انتقــاد کرده‬ ‫و خاطرنشــان کرد‪ :‬عقــب افتادن‬ ‫بازی هــای ذوب اهن بــه ضرر ما‬ ‫است‪ ،‬چون مجبوریم به طور مداوم‬ ‫بدنســازی کرده و بازی تدارکاتی‬ ‫انجام دهیم‪ .‬بدنسازی مداوم احتمال‬ ‫مصدومیــت بازیکنــان را افزایش‬ ‫می دهد و از طرف دیگر هزینه های‬ ‫زیادی به باشــگاه تحمیل می کند‪ .‬سرپرست تیم فوتبال‬ ‫ذوب اهن ادامه داد‪ :‬همان طور که می دانید شرایط و سطح‬ ‫امادگی تیمی که در کوران مسابقات قرار دارد بسیار متفاوت‬ ‫از تیمی اســت که اردو برگزار کرده و فقط تمرین می کند‪.‬‬ ‫به نفع ما است در کوران مسابقات باشیم تا اینکه بازی های‬ ‫ما به تعویق بیفتد‪ .‬شجاعی گفت‪ :‬سازمان لیگ فع ً‬ ‫ال برنامه‬ ‫شب حساس مدعیان لیگ‬ ‫فوتسال در تبریز و اصفهان‬ ‫ما را تا بازی مقابل تیم های استقالل و گل گهر اعالم کرده‬ ‫و زمان بازی ما مقابل پرسپولیس مشخص نیست‪ .‬تعویق‬ ‫مداوم بازی های ذوب اهن به ضرر ما است بااین حال با توجه‬ ‫به انکه پرسپولیس از هند برمی گردد‪ ،‬شاید تعویق بازی به‬ ‫نفع ما باشد‪ .‬وی درباره شرایط فعلی ذوب اهن خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬تیم شــرایط خوبــی دارد و در این مــدت بازی های‬ ‫تدارکاتی خوبی برگزار کرده ایم و قرار اســت پنج شنبه یک‬ ‫بازی تدارکاتی مقابل شاهین بوشهر برگزار کنیم و با تمام‬ ‫قوا اماده بازی با استقالل شویم‪.‬‬ ‫لژیونر اصفهانی هندبال نسبت به بالتکلیفی نیمکت‬ ‫مربیگری تیم ملی واکنش نشان داد‪ .‬محسن باباصفری‬ ‫درباره شــرایط تیم ملی هندبال ایران با توجه به نزدیک‬ ‫بودن مسابقات قهرمانی اسیا (دی ‪ ۱۴۰۰‬به میزبانی ایران)‬ ‫اظهــار کرد‪ :‬اکنون به جز تیم های ژاپن و بحرین که جزو‬ ‫تیم های المپیکی هستند ســایر تیم های اسیایی تقریبا‬ ‫تمرینی ندارند‪ .‬از طرفی هم ماه مبارک رمضان اســت و‬ ‫تمرینات تیم های ملی کشورهای اسیایی تقریبا تعطیل‬ ‫است‪ .‬وی در ادامه گفت‪ :‬البته کشورهای اسیایی از خرداد‬ ‫برنامه ریزی کرده اند و تمام تیم های اسیایی برای حضور‬ ‫پرقدرت در قهرمانی اســیا تمریناتشان را اغاز می کنند‪.‬‬ ‫سرمربیان این تیم ها نیز مشخص هستند و ان ها از خرداد‬ ‫شــروع به کار خواهند کرد‪ .‬لژیونر هندبال ایران در ادامه‬ ‫گفت‪ :‬امیدوارم فدراسیون هندبال ایران هم به سرعت و به‬ ‫جد کار انتخاب سرمربی تیم ملی را پیگیری کند تا به زودی‬ ‫تمرینات اغاز شود‪ .‬هرچند که زمان هم کوتاه است‪ .‬درست‬ ‫است که ایران میزبان مسابقات قهرمانی اسیا است اما کار‬ ‫بســیار دشوار است و امیدوارم با یک برنامه ریزی دقیق و‬ ‫منظم بتوانیم یکی از تیم های راه یافته به جام جهانی باشیم‪.‬‬ ‫وی درباره اینکه ایا لژیونرهای ایرانی شرایط حضور در تیم‬ ‫ملی برای این مسابقات را خواهند داشت گفت‪ :‬قطعا‪ .‬البته‬ ‫بستگی به این دارد که فدراسیون هم بخواهد از این نفرات‬ ‫استفادهکند‪.‬‬ ‫سفربسکتبالیست هایایرانی‬ ‫به ژاپن قبل از المپیک‬ ‫تیم ملی بســکتبال ایران از دهه سوم اردیبهشت ماه‬ ‫برای حضور قدرتمند در المپیک توکیو استارت می زند‪ .‬در‬ ‫شرایطی که به تازگی بازیکنان بسکتبال ایران از لیگ نسبتا‬ ‫طوالنی مدت رهایی پیدا کردند‪ ،‬با نظر کادر فنی حدود ‪20‬‬ ‫روزبه ملی پوشان استراحت داده می شود تا نفرات مدنظر‬ ‫مهران شاهین طبع از دهه سوم اردیبهشت ماه استارت خود‬ ‫را برای حضور در المپیک بزنند‪ .‬تیم ملی بسکتبال ایران‬ ‫که یکی از ‪ 12‬تیم راه یافته به المپیک توکیو به حســاب‬ ‫می اید به دلیل حضــور در این رقابت ها دعوت نامه هایی‬ ‫را از کشــورهای مختلف برای شرکت در تورنمنت های‬ ‫تدارکاتی دریافت کرده اســت‪ .‬به گفته رامین طباطبایی‪،‬‬ ‫رئیس فدراسیون بسکتبال دعوت نامه های زیادی به دست‬ ‫فدراسیون رسیده که اصلی ترین ان ها از کشورهای یونان و‬ ‫پرتغال هستند‪ .‬به نظر می رسد در روزهای اینده کادر فنی و‬ ‫فدراسیون برای اعزام تیم ملی به یکی از این دو تورنمنت‬ ‫در خردادماه تصمیم گیری کنند‪ .‬گویا پیش ازاین هم حضور‬ ‫تیم ملی در یک تورنمنت به میزبانی ژاپن تقریبا قطعی‬ ‫شده است‪ .‬با این شرایط به نظر می رسد اسمان خراش های‬ ‫ایرانی قبل از اعزام به المپیک یک بار به ژاپن در تیرماه سفر‬ ‫کنند و در بازگشت خودشان را برای اعزام نهایی در اواخر‬ ‫تیرماه اماده کنند‪.‬‬ صفحه 7 ‫چهارشنبه | ‪ 08‬اردیبهشت ‪ | 1400‬ســـال هفدهم | شـــمــاره ‪4058‬‬ ‫روزنامه فرهنگی‪ ،‬اجتماعی با روش خبری ‪ -‬تحلیلی‪ -‬اطالع رسانی‬ ‫خوانندگان ‪36293750 :‬‬ ‫شماره ارسـال پـیامک‪ | 30007446:‬تلفن ارتـباط‬ ‫بنیانگذار‪ :‬عبدالمحمد اکبری | تاسیس‪1383 :‬‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬شرکت رسانه رویداد پارسی‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬امیر اکبری‬ ‫چهارشنبه ‪ 08‬اردیبهشت ‪ / 1400‬سال هفدهم ‪ /‬دوره جدید‪ /‬شماره ‪28Apr2021 | 4058‬‬ ‫دعای روز پانزدهم ماه مبارک رمضان‬ ‫خدایا روزی کن مرا در ان فرمانبرداری فروتنان وبگشا سینه ام در ان به بازگشت دلدادگان به امان دادنت ای امان‬ ‫ترسناکان‪.‬‬ ‫نشانی‪:‬اصفهان‪،‬میدانازادی‪،‬خیاباندانشگاه‬ ‫نرسیده به حکیم نظامی‪،‬کوچه شهید روحانی ‪ ،‬شماره‪5‬‬ ‫تلفن ‪(031-36293750 :‬ده خط) فـاکس ‪031 - 36293392 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫چهارباغ زیر تیغ‬ ‫بعـد از خروج خانـه کتابی در حریم چهارباغ از فهرسـت‬ ‫اثـار ملـی ایـران‪ ،‬خانـه ساسـون نیـز از ایـن فهرسـت‬ ‫خارج شـده اسـت‪ ،‬گـذر فرهنگـی چهاربـاغ اصفهـان بدون‬ ‫حفظ داشـته هایش تنها یک پوسـته بزک شـده خواهد بود‬ ‫ی ان از کـف مـی رود‪.‬‬ ‫کـه شناسـنامه های تاریخـ ‬ ‫بـه گـزارش ایرنـا‪ ،‬خانه اسـحاق ساسـون بـا معماری‬ ‫اواخـر قاجـار ـ اوایـل پهلـوی از شـمار خانه های ارزشـمند‬ ‫حریـم چهاربـاغ اسـت‪ ،‬خانه کتابـی با همین مشـخصه از‬ ‫دیگـر خانه هـای تاریخـی ایـن محـور بـود که حـاال هر ‪۲‬‬ ‫یکـی پـس از دیگـری پیـش از ابلاغ طرح حریـم محور‬ ‫تاریخـی فرهنگـی اصفهـان از فهرسـت اثـار ملـی خارج‬ ‫شـدند‪ .‬حفـظ اثـار ارزشـمند محـور تاریخـی فرهنگـی‬ ‫اصفهـان به عنـوان تنها بخـش باقیمانده از بافت ارزشـمند‬ ‫تاریخـی شـهر اصفهـان ضـرورت تـام دارد‪ ،‬خـروج از‬ ‫فهرسـت اثـار ملـی‪ ،‬تخریب هـای عامدانـه و بی توجهـی‬ ‫به این شناسـنامه های ارزشـمند چهارباغ که به سـبب دارا‬ ‫بـودن گذار معمـاری خانه های اصفهـان در دوران صفوی‪،‬‬ ‫قاجـار و پهلـوی از اهمیت باالیی برخوردار هسـتند ازجمله‬ ‫نگرانی هـای ایـن روزهـای کارشناسـان و فعـاالن میراث‬ ‫فرهنگی اسـت‪ .‬خانه اسـحاق ساسـون در کوچه عالم ارای‬ ‫چهاربـاغ عباسـی اصفهان متعلق بـه دوران اواخـر قاجار ـ‬ ‫اوایـل پهلوی اسـت که توسـط اسـحاق ساسـون بنا شـد‪،‬‬ ‫سـبک معمـاری ایـن بنا کـه در سـال ‪ ۸۶‬در فهرسـت اثار‬ ‫ایـران به ثبت رسـید که به صورت کوشـکی در ‪ ۲‬اشـکوب‬ ‫بناشـده اسـت‪ .‬ایـن بنـا از تزئینات فاخـری برخـوردار بوده‬ ‫اسـت کـه شـوربختانه در چند سـال اخیر بیشـتر تزئینات‬ ‫ارزشـمند بنا اعـم از درها و کاشـی کاری های ارزشـمند ان‬ ‫بـه علـت عدم نگهـداری و مراقبت هـای الزم از بین رفته‬ ‫اسـت یـا به سـرقت رفتـه و همچنین اثـار تخریب عمدی‬ ‫نیـز در بنـا مشـهود اسـت‪ .‬اخریـن بازدیدهـا از وضعیـت‬ ‫خانـه ارزشـمند ساسـون نشـان می دهـد کـه ایـن خانه به‬ ‫حـال خـود رهاشـده تـا شـرایط بـرای ویرانـی و خـروج از‬ ‫فهرسـت اثـار ملـی ایـران فراهـم شـود‪ .‬پنجره هـای گره‬ ‫چینـی شـده بـا شیشـه های الـوان‪ ،‬کاشـی کاری های زیبا‬ ‫شـامل کاشـی های هفت رنـگ و معـرق و ایینـه کاری از‬ ‫ویژگی هـای شـاخص خانـه ساسـون بـوده اسـت‪ .‬همـه‬ ‫این هـا در حالی اسـت که مطابق قانـون ‪ ۵۵۸‬و ‪ ۵۵۹‬قانون‬ ‫مجـازات اسلامی هرکـس بـه ابنیـه فهرسـت اثـار ملی‬ ‫خرابـی وارد و یـا از مصالح و قطعـات اثار تاریخی فرهنگی‬ ‫ان سـرقت کنـد علاوه بـر جبـران خسـارت یـا اسـترداد‬ ‫اموال مسـروقه مجازات حبس دارد‪ .‬شـرایط رهاشـده خانه‬ ‫ارزشـمند اسـحاق ساسـون موجبـات تخریب و اسـیب به‬ ‫عناصـر بـارز تزئینـات و معماری ایـن اثر را فراهـم اورده و‬ ‫حـاال حکم خروج از فهرسـت اثار ملی‪ ،‬این خانه ارزشـمند‬ ‫را درخطـر تخریب جدی قرار داده اسـت‪ .‬علیرضا خواجویی‬ ‫مسئول ثبت و حریم اداره کل میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دسـتی اسـتان اصفهـان بـا ابـراز نگرانـی از حکم‬ ‫خـروج خانه اسـحاق ساسـون و بـا توجه بـه قرارگیری ان‬ ‫در حریـم چهارباغ عباسـی گفت‪ :‬میـراث فرهنگی تنها در‬ ‫مـورد مالکیـن اثـار تاریخـی متعلـق به بخـش خصوصی‬ ‫می توانـد اعمـال قانـون کنـد‪ .‬خانه هـا و سـایر اماکـن‬ ‫تاریخـی کـه در مالکیـت بخش خصوصـی قـرار ندارند به‬ ‫شـیوه های مختلـف بـا تکیـه بـه پشـتوانه های مختلف با‬ ‫دور زدن قوانین میراث فرهنگی‪ ،‬مجوز تخریب و نوسـازی‬ ‫گرفتـه و مبـادرت به ساخت وسـازهای غیراصولـی و خارج‬ ‫از ضوابـط میـراث فرهنگـی می کنند و حتی بـرای اثار به‬ ‫ثبـت رسـیده در فهرسـت اثار ملی نیز حکم خـروج از ثبت‬ ‫گرفتـه می شـود‪ .‬این کارشـناس میراث فرهنگـی اصفهان‬ ‫افـزود‪ :‬خانـه ارزشـمند منصوب به اسـحاق ساسـون طی‬ ‫شـانزده سـال به رغـم مکاتبـات متعـدد میـراث فرهنگـی‬ ‫به صورت هدفمند به حال خود رهاشـده اسـت و تمام در و‬ ‫پنجره های ارزشـمند بنا به سـرقت رفته اسـت بـا توجه به‬ ‫قوانیـن میراث فرهنگـی مبنی بر اینکه وظیفـه نگهداری‬ ‫و مرمـت اثـار تاریخی که در اختیار نهادهـای مختلف قرار‬ ‫دارد بر عهده متصرفین اسـت‪ ،‬رهاسـازی و عدم رسیدگی‪،‬‬ ‫تخریـب عمـدی و تخطـی از قانـون محسـوب می شـود‪.‬‬ ‫خواجویـی تاکیـد کـرد‪ :‬بـا توجه به لـزوم حفـظ بناهای به‬ ‫ثبـت رسـیده تاریخی و به خصـوص بناهایی کـه در حریم‬ ‫چهارباغ عباسـی قـرار دارند به منظور پررنـگ نمودن حوزه‬ ‫فرهنگـی گردشـگری این محـور تاریخی مرمـت و جبران‬ ‫خسـارت واردشـده اسـت به بنا توسـط متصرفین و احیای‬ ‫ان با کاربری مناسـب فرهنگی گردشـگری ضـرورت دارد‪.‬‬ ‫عبدالرضـا اخـوان فرازنده مشـاور اداره کل میراث فرهنگی‬ ‫اصفهـان در طـرح حریم محور تاریخـی فرهنگی اصفهان‬ ‫بـر اهمیـت حفـظ خانه هـای تاریخـی و ارزشـمند حریـم‬ ‫چهاربـاغ تاکیـد کرد‪ .‬او گفـت‪ :‬خانه ساسـون در کنار چند‬ ‫خانه ارزشـمند دیگـر و در کنار مادی فرشـادی و همچنین‬ ‫خانـه کتابـی کـه سـال گذشـته بـا حکـم دیـوان عدالـت‬ ‫اداری از فهرسـت اثـار ملـی ایـران خـارج شـد‪ ،‬یـک نوع‬ ‫سـبک معمـاری و مرتبط با یـک دوره خاصـی از معماری‬ ‫خانه هـای اصفهـان هسـتند‪ .‬ایـن کارشـناس بافت هـای‬ ‫تاریخـی کـه از مشـاوران تعییـن حریـم محـور تاریخـی‬ ‫فرهنگـی اصفهـان اسـت گفـت‪ :‬ایـن خانه هـای تاریخی‬ ‫بخشـی از هویت چهارباغ عباسـی در دوران متاخر هستند‬ ‫و بـا حـذف این بناها خسـارات جبران ناپذیری به پیشـینه‬ ‫تاریخـی شـهر اصفهـان وارد خواهد شـد‪ .‬او در ایـن رابطه‬ ‫افـزود‪ :‬اصفهـان جزو اولین شـهرهایی اسـت کـه محدوده‬ ‫بافـت تاریخی اش مصوب شـد ولی اکنون ان همبسـتگی‬ ‫و پیوسـتگی کـه در بافـت تاریخی بوده اسـت از بین رفته‬ ‫و بـا توجـه بـه تخریب هـا و تعرض ها‪ ،‬گسسـت این بافت‬ ‫تاریخـی روزافـزون شـده اسـت‪ .‬حریـم چهاربـاغ و محور‬ ‫فرهنگـی تاریخـی اصفهـان تصویـب شـد اما هنـوز ابالغ‬ ‫نشـده اسـت‪ .‬فرازنده در رابطه با حفظ بدنـه غربی چهارباغ‬ ‫کـه خانه ساسـون در الیه هـای ان قرارگرفته اسـت گفت‪:‬‬ ‫بدنـه غربـی چهارباغ بـه حد یک پلاک به عنـوان عرصه‬ ‫چهاربـاغ محسـوب می شـود و ساخت وسـازها بایـد در این‬ ‫محـدوده کنتـرل شـود و اکثـر بناهـا بایـد به دلیـل واجد‬ ‫ارزش بـودن حفـظ شـوند‪ .‬او بـا اشـاره بـه اهمیـت محور‬ ‫تاریخـی فرهنگـی اصفهـان و به خصوص محـور چهارباغ‬ ‫گفـت‪ :‬با تهدیـد بناهای ارزشـمند حریم چهاربـاغ‪ ،‬محور‬ ‫ارزشـمند تاریخی فرهنگی اصفهان تضعیف خواهد شـد و‬ ‫ازایـن رو بایـد ازنظـر حقوقـی فکـری بـه حال ایـن روند‬ ‫خـروج اثـار تاریخی از فهرسـت اثـار ملی کرد‪ .‬پیشـتر در‬ ‫ن های مردم نهاد کشـور و‬ ‫بهمن مـاه سـال گذشـته سـازما ‪‎‬‬ ‫به خصـوص فعـاالن میراث فرهنگـی اصفهـان در نامه ای‬ ‫بـه قوه قضاییـه تجدیدنظر در رویه حقوقـی دیوان عدالت‬ ‫اداری در صـدور احـکام در خصـوص میـراث فرهنگـی را‬ ‫خواسـتار شـدند‪ .‬ان ها با باور به اینکه بناهای ثبت شـده در‬ ‫فهرسـت اثار ملی اگرچه از جنبه مادی در تملک شـخصی‬ ‫افـراد حقیقـی و حقوقی هسـتند اما از جنبه معنوی مشـاع‬ ‫و از سـرمایه های ملـی و شناسـنامه هویت ایرانی هسـتند‬ ‫ابـراز نگرانـی ان هـا از ایـن بابـت بـوده و هسـت کـه در‬ ‫صـورت بی توجهـی بـه ادامه رویه جـاری‪ ،‬ایـن روند باعث‬ ‫شـکل گیری و نفـوذ جریـان سـودجو بـرای جلـب نظـر و‬ ‫تطمیـع مالـکان بناهـای تاریخـی و تشـویق ان هـا بـرای‬ ‫شـکایت بـه دیوان عدالـت اداری و دریافـت مجوز تخریب‬ ‫یـا افزایـش ارتفـاع خواهـد شـد و شـمار زیـادی از بناهای‬ ‫تاریخی در شـهرهایی چون اصفهان از این رهگذر قربانی‬ ‫خواهند شـد‪ .‬در سـال های اخیر برخی از بناهـا و خانه های‬ ‫ارزشـمند به حکـم دیـوان عدالـت اداری از فهرسـت اثـار‬ ‫ملـی ایـران خـارج و توسـط صاحبـان و متولیـان تخریب‬ ‫و نوسـازی شـده اند‪ .‬خانـه کتابـی سـال گذشـته و خانـه‬ ‫اسـحاق ساسـون بـا معمـاری گـذار از قاجـار بـه پهلـوی‬ ‫از خانه هـای ثبـت ملـی و دارای ارزش تاریخـی اصفهـان‬ ‫در حریـم چهاربـاغ و محـور تاریخـی فرهنگـی اصفهـان‬ ‫هسـتند کـه حکـم خـروج از اثـار ملـی ایـران را گرفتنـد‪.‬‬ ‫ایـن بناهـا بـا توجـه بـه قرارگیـری در محـدوده و حریـم‬ ‫چهاربـاغ عباسـی از اهمیـت حفـظ و نگهـداری برخـوردار‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫مرگ هنوز دور سر مطبوعات می چرخد‬ ‫مدیر خانه مطبوعات اصفهان با شرح انچه گران شدن کاغذ‬ ‫بر سر مطبوعات اورده‪ ،‬از دولت تقاضا کرد تنها در روز خبرنگار از‬ ‫این قشر یاد نکند و عالوه بر احیای کارخانه تولید کاغذ مازندران‪،‬‬ ‫امر خطیر واردات کاغذ را هم به خود رسانه ها بسپارد‪.‬‬ ‫منصور گلناری در گفت وگو با ایسنا اظهار کرد‪ :‬از سال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫شرایط کاری رسانه های مکتوب به شدت تحت تاثیر چند مسئله‬ ‫قرار گرفت که مهم ترین ان‪ ،‬کمبود و گرانی کاغذ بود و باعث‬ ‫شد تیراژ مطبوعات به یک چهارم و یک پنجم برسد‪ .‬او ادامه داد‪:‬‬ ‫از تعطیلی کارخانه کاغذسازی مازندران و دالرهایی که به اسم‬ ‫واردات کاغذ گرفته شد و هیچ کاغذی را به بازار داخلی تزریق‬ ‫نکرد گرفته تا سوء مدیریت ها‪ ،‬همه و همه دست به دست هم‬ ‫داد و کاری کرد که مرگ‪ ،‬مدام دور سر مطبوعات بچرخد‪ .‬مدیر‬ ‫خانه مطبوعات اصفهان گفت‪ :‬افزایش بی رویه قیمت کاغذ هیچ‬ ‫ضابطه و منطقی ندارد و هر کس به هر شکلی که بخواهد برای‬ ‫ان قیمت تعیین می کند‪ .‬اهالی مطبوعات هم چون وسیله اصلی‬ ‫کارشان کاغذ است‪ ،‬مجبورند به هر قیمتی که شده‪ ،‬کاغذ تهیه‬ ‫کنند و متاسفانه دولت نیز از مدیریت این شرایط‪ ،‬غافل است‪.‬‬ ‫گلناری بابیان اینکه ما به شدت به این وضع معترضیم و معتقدیم‬ ‫که مسئله کاغذ باید به صورت ریشه ای حل شود‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫مثل خیلی از کشورهای دنیا در ایران هم باید واردات و توزیع‬ ‫و استفاده کاغذ در اختیار خود رسانه ها باشد‪ .‬او افزود‪ :‬وقتی چند‬ ‫دالل که هیچ نسبتی با مطبوعات ندارند واردات کاغذ را بر عهده‬ ‫می گیرند‪ ،‬حال وروز ما بهتر از این نمی شود‪ .‬مدیر خانه مطبوعات‬ ‫اصفهان پیشنهاد داد یک تعاونی فراگیر توسط متصدیان واقعی‬ ‫رسانه ها تشکیل شود و دولت با حمایت از این تعاونی‪ ،‬واردات‬ ‫و توزیع کاغذ را به ان بسپارد تا پای دالل ها از این زیرساخت‬ ‫فرهنگ جامعه کوتاه شود و نگرانی روزمره مدیران رسانه ها‪،‬‬ ‫حداقل در این بخش برطرف شود‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬ما با‬ ‫نمایندگان مجلس دراین باره صحبت کرده ایم و بیانیه هایی هم از‬ ‫سوی همکاران دیگر استان ها صادرشده که مخالف ان نیستیم‪،‬‬ ‫اما احساس می کنیم که مسئوالن نسبت به این بیانه ها واکسینه‬ ‫شده اند و دیگر اثربخشی ان از بین رفته است! بااین همه‪ ،‬بازهم‬ ‫از صدور نامه و بیانیه غافل نخواهیم شد‪ .‬گلناری‪ ،‬با اشاره به‬ ‫ماجراهای مصوبه الزام حذف اگهی های دولتی به نشریات که‬ ‫روز گذشته وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از اصالح ان خبر‬ ‫داد‪ ،‬گفت‪ :‬درست ان بود که این طرح در زمان خودش با نگاه‬ ‫کارشناسی بررسی می شد تا ما به این وضعیت نرسیم‪ .‬گالیه ما‬ ‫از مسئوالن وزارت ارشاد به عنوان متولی و مدافع حقوق رسانه‬ ‫در دولت و مجلس این است که چرا اجازه داده اند مسئله به‬ ‫اینجا برسد؟ مدیر خانه مطبوعات اصفهان یاداور شد‪ :‬یکی دو‬ ‫سال گذشته اگهی ثبتی دادگستری از ما گرفته شد و بخشی‬ ‫از درامد مطبوعات از بین رفت‪ .‬جایگزینی هم برای کاهش‬ ‫درامد رسانه های مکتوب در نظر گرفته نشد‪ .‬ما مخالف اجرای‬ ‫قانون نیستیم‪ ،‬اما در این کشور ده ها هزار نفر از راه مطبوعات‬ ‫ارتزاق می کنند و در این شرایط نباید یک مصوبه باعث بیکاری‬ ‫این همه روزنامه نگار‪ ،‬صفحه ارا‪ ،‬تایپیست و ‪ ...‬شود‪ .‬او خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬امروزه با هزینه های موجود برای ایجاد هر شغل باید بین‬ ‫‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۴۰۰‬میلیون تومان هزینه شود‪ ،‬حاال حساب کنید برای‬ ‫چند هزارنفری که از راه صرفه جویی در اعطای اگهی دولتی به‬ ‫مطبوعات از کار بیکار می شوند باید چقدر هزینه شود؟ گلناری‬ ‫توضیح داد‪ :‬خیلی از مواقع هزینه نکردن به معنای صرفه جویی‬ ‫و اسراف نکردن نیست‪ ،‬درواقع وقتی دولت مصوبه ای را اجرا‬ ‫می کند که پیرو ان بسیاری از اهالی رسانه از کار بیکار می شوند‪،‬‬ ‫نه تنها صرفه جویی نکرده بلکه ضرر هم کرده است‪ .‬مدیر خانه‬ ‫مطبوعات اصفهان یاداور شد‪ :‬بسیاری از همکاران ما از سال‬ ‫‪ ،۱۳۹۷‬هم زمان با شروع بحران کاغذ تعداد کارکنان خود را‬ ‫به نصف و حتی کمتر‪ ،‬کاهش داده اند و متاسفانه هیچ کسی‬ ‫جوابگوی ان ها نیست‪ .‬تنها روز خبرنگار از خبرنگار یاد می شود‬ ‫و بس‪ .‬او تصریح کرد‪ :‬مطبوعات چاپی به دلیل مسائلی که گفته‬ ‫شد به نوعی در حال احتضارند و چیزی از ان ها باقی نمانده‬ ‫است‪ .‬گلناری با اشاره به سایر هزینه های رسانه ها‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫ق را افزایش می دهد که‬ ‫ازیک طرف هرساله دولت میزان حقو ‬ ‫یک روی سکه ان خوشحالی حقوق بگیر است (که البته با‬ ‫توجه به نرخ تورم‪ ،‬این خوشحالی موقتی است) و روی دیگر‬ ‫ان نگرانی حقوق دهنده که نتیجه اش افزایش هزینه های تولید‬ ‫و درنتیجه تعدیل نیروی انسانی به صورت کمی و کیفی است و‬ ‫این معضل نیز عامل دیگری بر رشد منفی رسانه های مکتوب‬ ‫و تهدید امنیت شغلی هزاران روزنامه نگار می شود‪ .‬مدیر خانه‬ ‫مطبوعات اصفهان ابراز امیدواری کرد که با اجرای طرح هایی‬ ‫ازجمله تشکیل نظام صنفی رسانه ها‪ ،‬رتبه بندی متصدیان‪،‬‬ ‫تشکیل تعاونی فراگیر و نهادینه شدن طرح پیوست رسانه ای‬ ‫در برنامه ها و طرح های فرهنگی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬سیاسی و اجتماعی‪،‬‬ ‫رونق به پیکرۀ رسانه ها بازگردد‪.‬‬ ‫رتبه نخست روزنامه های محلی و استانی‬ ‫سراسرکشور‬ ‫رتبه ‪ 8‬روزنامه های خصوصی‬ ‫و رتبه ‪ 16‬در بین ‪ 180‬روزنامه کشور‬ ‫ایین نامه اخالق حرفه ای در لینک «درباره ما»‬ ‫سایت اصفهان امروز منتشر شده است‪.‬‬ ‫‪www.esfahanemrooz.ir‬‬ ‫سخن بزرگان‬ ‫هر کسی که خداوند را عبادت و اطاعت کند‪ ،‬خدای متعال همه‬ ‫چیزها را مطیع او گرداند‪.‬‬ ‫امام حسن(ع)‬ ‫خانه های تاریخی یکی یکی از فهرست اثار ملی خارج می شوند‬ ‫گروه نشریات‬ ‫یک فنجان‬ ‫شعر‬ ‫خرما نتوان خورد از این خار که کشتیم‬ ‫دیبا نتوان بافت از این پشم که رشتیم‬ ‫عضو تعاونی مطبوعات‪ ،‬انجمن مدیران رسانه‬ ‫‪@esfahanemrouz‬‬ ‫مناسبت‬ ‫میالد امام حسن (ع) کریم اهل ابیت‬ ‫سعدی‬ ‫رونمایی از پرونده های ایران برای ثبت‬ ‫ث جهانی یونسکو‬ ‫در فهرست میرا ‬ ‫وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی از‬ ‫پرونده های ارسالی میراث جهانی ناملموس و ملموس ایران‬ ‫ث جهانی رونمایی‬ ‫به یونسکو برای ثبت در فهرست میرا ‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫به گزارش ایمنا‪ ،‬علی اصغر مونسان از پرونده های ارسالی‬ ‫ایران شامل نوغان داری و ابریشم ریسی‪ ،‬ترکمن دوزی‪،‬‬ ‫جشن مهرگان‪ ،‬مهارت ساختن و نواختن عود‪ ،‬جشن‬ ‫یلدا‪ ،‬کاروانسرای ایرانی‪ ،‬الحاق میراث طبیعی دیزمار به‬ ‫جنگل های هیرکانی‪ ،‬الحاق نقش رستم و نقش رجب به‬ ‫پارسه‪ ،‬الحاق کلیسای وانک به مجموعه کلیساهای ایران‬ ‫برای ثبت در فهرست جهانی یونسکو رونمایی کرد‪ .‬وزیر‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی اظهار کرد‪ :‬تهیه‬ ‫این همه پرونده کار سختی است‪ ،‬هر اثری که ثبت می شود‬ ‫خیالمان راحت است که حداقل های از ان حفاظت می شود‪،‬‬ ‫تخریب نمی شود یا تغییر ماهیت پیدا نمی کند‪ .‬دوره مدیریتی‬ ‫ما با اوج تحریم ها و مشکالت دولت روبه رو بود‪ ،‬باوجود‬ ‫تحریم ها و مشکالتی که داشتیم‪ ،‬تالش کردیم تا بودجه‬ ‫وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی کاهش‬ ‫نیابد و به ویژه که از موضوعات خارج از بودجه خوب استفاده‬ ‫کردیم‪ .‬مونسان افزود‪ :‬در شرایط سخت با تالشی که داشتیم‬ ‫به لحاظ بازده و بهره وری کار جزو سه وزارتخانه نخست‬ ‫بودیم‪ ،‬بهره وری به این معنا که چه چیزی به ما دادند و‬ ‫چه چیزی از ما (تحویل) گرفتند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬نماینده های‬ ‫مجلس شورای اسالمی برای ثبت جهانی پرونده ها در‬ ‫استان ها مشارکت خوبی داشته و دارند‪ .‬حمایت و حفاظت‬ ‫از میراث فرهنگی باید مردمی شود‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬میراث فرهنگی کشــور وارد کتاب های‬ ‫درسی می شود‬ ‫وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی گفت‪:‬‬ ‫میراث فرهنگی کشور‪ ،‬هویت ملت و مایه مباهات هر ایرانی‬ ‫است‪ .‬در نشستی که با وزیر اموزش وپرورش داشتیم قرار شد‬ ‫میراث فرهنگی کشور وارد کتاب های درسی شود و ان ها از‬ ‫این موضوع استقبال کردند‪ .‬باید اموزش در خصوص اثار‬ ‫میراث فرهنگی جزو برنامه های اداره کل ثبت و حریم اثار؛‬ ‫حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی قرار بگیرد‪ .‬در این‬ ‫مراسم که روز دوشنبه در سالن فجر وزارت میراث فرهنگی‬ ‫برگزار شد‪ ،‬محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگی‬ ‫کشور‪ ،‬مصطفی پور علی مدیرکل اداره ثبت و حریم اثار؛‬ ‫حفظ و احیای میراث معنوی و طبیعی‪ ،‬سید هادی احمدی‬ ‫روئینی مدیرکل دفتر حفظ و احیای بناها‪ ،‬محوطه ها و‬ ‫بافت های تاریخی‪ ،‬سرپرست مرکز میراث ناملموس تهران‪،‬‬ ‫مسئوالن‪ ،‬کارشناسان و متصدیان پرونده های ثبت میراث‬ ‫جهانی در حوزه میراث ملموس و ناملموس حضور داشتند‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬بررســی پرونده منظر فرهنگی هورامان‬ ‫و راه اهن سراســری ایران در اجالس کمیته‬ ‫میراث ملموس جهانی ‪۲۰۲۱‬‬ ‫محمدحسن طالبیان معاون میراث فرهنگی کشور در‬ ‫این مراسم پرونده های ارسالی به یونسکو را معرفی کرد‬ ‫و گفت‪ :‬سال گذشته در پانزدهمین اجالس کمیته میراث‬ ‫جهانی ناملموس از چهار پرونده ارسالی‪ ،‬پرونده های مهارت‬ ‫ساختن و نواختن عود به صورت مشترک با کشور سوریه‬ ‫و جشن مهرگان به شکل مشترک با تاجیکستان به دلیل‬ ‫اصالحاتی بازگشت داده شد‪ ،‬این دو پرونده در سال جاری‬ ‫با رفع اصالحات انجام شده و محدودیت های اعمال شده (هر‬ ‫کشور یک پرونده) به یونسکو ارسال شد‪.‬‬ ‫به گفته او در نوروز سال ‪ ۱۴۰۰‬سه پرونده ترکمن‬ ‫دوزی به صورت مشترک با کشور ترکمنستان‪ ،‬نوغان داری و‬ ‫ابریشم ریسی مشترک با کشور ترکیه‪ ،‬افغانستان‪ ،‬جمهوری‬ ‫اذربایجان‪ ،‬ترکمنستان‪ ،‬تاجیکستان‪ ،‬ازبکستان و جشن یلدا‬ ‫به صورت مشترک با کشور افغانستان برای طرح در اجالس‬ ‫‪ ۲۰۲۲‬به یونسکو ارسال شده است‪ .‬معاون میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی کشور در ادامه به ارسال پرونده‬ ‫برنامه ملی برای پاسداری از هنر سنتی خوشنویسی در‬ ‫ایران در سال گذشته اشاره کرد و افزود‪ :‬در اذرماه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫در شانزدهمین اجالس کمیته میراث ناملموس که قرار‬ ‫است در سریالنکا برگزار شود‪ ،‬این پرونده موردبررسی قرار‬ ‫خواهد گرفت‪ .‬طالبیان تصریح کرد‪ :‬برنامه اقدامات پاسدارانه‬ ‫خوب برای ارتقای میزبانی زوار رضوی باهدف ترویج احترام‬ ‫متقابل میان جوامع و گروه های مختلف و پرونده های‬ ‫جشن سده به صورت مشترک با کشور تاجیکستان‪ ،‬رباب‬ ‫در پرونده ای مشترک با کشورهای تاجیکستان و ازبکستان‪،‬‬ ‫از دیگر پرونده هایی است که سال گذشته به یونسکو‬ ‫ارسال شده و در بخش رزرو پرونده های پیشنهادی این‬ ‫کمیته برای طرح در سال های اتی قرارگرفته است‪ .‬او در‬ ‫خصوص پرونده های ارسالی در حوزه میراث ملموس گفت‪:‬‬ ‫در این زمینه در سال جاری پرونده کاروانسراهای ایرانی با‬ ‫‪ ۵۶‬کاروانسرا از دوره های مختلف تاریخی موجود در ‪۲۴‬‬ ‫استان کشور‪ ،‬دیزمار‪ ،‬نقش رستم و نقش رجب و کلیسای‬ ‫وانک به یونسکو ارسال شده که این سه پرونده به صورت‬ ‫الحاقی به پرونده های جنگل های هیرکانی‪ ،‬تخت جمشید‬ ‫و کلیساهای ارامنه ایران اضافه خواهد شد‪ .‬معاون میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی کشور افزود‪ :‬در اجالس‬ ‫مجازی تیرماه یا مردادماه ‪ ۱۴۰۰‬کمیته میراث ملموس‬ ‫جهانی‪ ،‬دو پرونده منظر فرهنگی هورامان یا اورامانات و‬ ‫راه اهن سراسری ایران موردبحث و بررسی قرار خواهد‬ ‫گرفت‪ .‬طالبیان با اشاره به جایگاه ایران در رده نهم میراث‬ ‫جهانی ملموس و رده هفتم میراث جهانی ناملموس به‬ ‫اهمیت پرونده کاروانسراهای ایرانی پرداخت و اظهار کرد‪:‬‬ ‫این پرونده با گستره ای در مقیاس ‪ ۲۴‬استان کشور و شامل‬ ‫‪ ۵۶‬کاروانسرا مربوط به دوره های مختلف تاریخی است که‬ ‫خراسان رضوی دارای بیشترین تعداد کاروانسرا و پس ازان‬ ‫استان های سمنان و اصفهان هستند‪.‬‬ ‫دستان‬ ‫خانه های تاریخی اران و بیدگل با‬ ‫ِ‬ ‫سرمایه گذاران سرپا شد‬ ‫بیش از ‪ ۳۷‬خانه تاریخی در شهرستان اران و بیدگل‬ ‫استان اصفهان با کمک سرمایه گذاران احیا و مرمت شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش صداوسیما‪ ،‬رئیس اداره میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دســتی و گردشگری شهرســتان اران و بیدگل‬ ‫بابیان اینکه برای احیای این اثار بیش از ‪ ۷۰۰‬میلیارد‬ ‫ریال هزینه شــد گفت‪ :‬این شهرستان به عنوان یکی از‬ ‫شــهر های تمدن ‪ ۷‬هزارساله سیلک به شهر خانه های‬ ‫تاریخی شــهرت دارد‪ .‬سید حســین چاکری یکی از‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪esfahanemrooz‬‬ ‫‪@esfahanemrooz‬‬ ‫اولویت های اداره میراث فرهنگی شهرستان را حفظ و‬ ‫احیای این بناها دانست و افزود‪ :‬از ورود سرمایه گذاران‬ ‫برای مرمت خانه های تاریخی اســتقبال می شــود‪ .‬او‬ ‫پیش بینــی کرد تا پایان امســال ‪ ۸‬خانه تاریخی دیگر‬ ‫در اران و بیــدگل با ‪ ۱۰۰‬میلیــارد ریال هزینه مرمت‬ ‫و بهســازی شــود‪ .‬خانه تاریخی بنی طبــا و زندی با‬ ‫قدمت ‪ ۱۵۰‬ســال و خانه تاریخی رزاقی با ‪ ۹۰‬سال از‬ ‫معروف ترین و قدیمی ترین خانه های تاریخی شهرستان‬ ‫اران وبیدگل هستند‪.‬‬ ‫‪ ۴۵۰‬شرکت دانش بنیان‬ ‫بالغ بر یک میلیارد دالر‬ ‫صادرات داشتند‬ ‫مدیر توانمندسازی صندوق نواوری گفت‪ :‬صندوق‬ ‫نواوری تاکنون حدود ‪ ۴۰۰‬میلیون دالر برای اجرای ان ها‬ ‫تامین مالی کرده است و ‪ ۴۵۰‬شرکت دانش بنیان صادراتی نیز‬ ‫بالغ بر یک میلیارد دالر صادرات داشته اند‪.‬‬ ‫به گزارش مهر به نقل از صندوق نواوری و شکوفایی‪،‬‬ ‫دکتر مرضیه شاوردی‪ ،‬جایگاه ایران درزمینهٔ توسعه نواوری‬ ‫را قابل توجه دانست و گفت‪ :‬در بین رهبران نواوری در جهان‪،‬‬ ‫ایران جایگاه ‪ ۶۷‬را کسب کرده و در منطقه نیز جزو سه کشور‬ ‫اول برتر قرار دارد‪ .‬این جایگاه به دلیل خروجی های باالی‬ ‫دانشی و خالقانه در ایران است‪ .‬جایگاه ایران درزمینهٔ‬ ‫سرانه ثبت پتنت در رتبه ‪ ۱۴‬و درزمینهٔ سرانه ثبت عالمت‬ ‫تجاری در جایگاه اول و درزمینهٔ سرانه ثبت طرح صنعتی در‬ ‫جایگاه ‪ ۱۴‬قرار دارد‪ .‬شاوردی در مورد نقش صندوق نواوری‬ ‫و شکوفایی در زیست بوم نواوری کشور نیز گفت‪ :‬صندوق‬ ‫نواوری در عالی ترین سطح برای تامین مالی زیست بوم‬ ‫نواوری طراحی شده و از نهادهای تامین مالی کوچک تر مانند‬ ‫صندوق های پژوهش و فناوری نیز برای توسعه خدمت رسانی‬ ‫به این اکوسیستم حمایت کرده است‪ .‬بر اساس این رویکرد‬ ‫صندوق نواوری تاکنون ‪ ۳‬هزار پروژه نواورانه را تائید کرده‬ ‫و حدود ‪ ۴۰۰‬میلیون دالر برای اجرای ان ها تامین مالی‬ ‫کرده است و ‪ ۴۵۰‬شرکت دانش بنیان صادراتی نیز بالغ بر‬ ‫یک میلیارد دالر صادرات داشته اند‪ .‬مدیر توانمندسازی‬ ‫صندوق نواوری و شکوفایی ادامه داد‪ :‬خدمات مالکیت فکری‬ ‫صندوق نواوری از اواسط سال گذشته اغازشده و تاکنون ‪۵۰۰‬‬ ‫درخواست را بررسی کردیم و امیدواریم شاخص جهانی ایران‬ ‫را در این زمینه ارتقاء دهیم‪.‬‬ ‫‪ ÁÁ‬حمایت از دانش بنیان ها در دستور کار‬ ‫سازمانثبت اسناد‬ ‫در ادامه این همایش دکتر ذبیح اهلل خدائیان‪ ،‬معاون رئیس‬ ‫قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک کشور ضمن‬ ‫اشاره به رویکرد این سازمان در قبال نام گذاری سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫به عنوان سال «تولید‪ ،‬پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری در سال های اخیر‬ ‫و نام گذاری سال جاری با عنوان «تولید‪ ،‬پشتیبانی ها و مانع‬ ‫زداییها»‪ ،‬در برنامه های پیش روی سازمان ثبت اسناد و امالک‬ ‫کشور‪ ،‬خاصه سند برنامه تحول پنج ساله قوه قضائیه سعی‬ ‫شده است موضوع حمایت و کمک به شرکت های دانش بنیان‬ ‫و استارت اپ ها به عنوان موتور محرک اصلی چرخه تولید و‬ ‫رشد اقتصادی به نحو جدی موردتوجه خاص قرار گیرد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬استفاده از هوش مصنوعی و هوشمند سازی‬ ‫سامانه ها‪ ،‬ارتقاء کیفیت خدمات ثبتی‪ ،‬ارتقاء اگاهی عمومی‬ ‫و خصوصی و همچنین کمک به تجاری سازی مالکیت های‬ ‫صنعتی در برنامه های سازمان واردشده است‪ .‬مرکز مالکیت‬ ‫معنوی نیز کمک به تسهیل خدمات برای شرکت های‬ ‫کوچک و متوسط‪ ،‬شرکت های دانش بنیان و استارت اپ ها را‬ ‫یکی از اهداف مهم خود قرار داده است‪ .‬در ادامه این همایش‬ ‫محمدحسن کیانی‪ ،‬رئیس مرکز مالکیت معنوی سازمان‬ ‫ثبت اسناد و امالک کشور‪ ،‬کسب وکارهای کوچک و متوسط‬ ‫را یکی از نیروهای پیش برنده اقتصاد مدرن عنوان کرد و‬ ‫گفت‪ SME :‬ها نقش بسزایی در بهبود فرصت های اشتغال‪،‬‬ ‫کارافرینی‪ ،‬شناسایی و خلق فرصت ها در بازارهای داخلی و‬ ‫بین المللی‪ ،‬افزایش صادرات و تقویت نواوری های فناورانه‬ ‫ایفا می کنند؛ بر این اساس گام های مهمی برای کمک به‬ ‫تجاری سازی و ارائه خدمات به شرکت های کوچک و متوسط‪،‬‬ ‫شرکت های دانش بنیان و پارک های علم و فناوری در سازمان‬ ‫برداشته شده است‪ .‬همچنین در این رویداد انگ‪ ،‬مدیرکل‬ ‫دفتر منطقه ای اسیا و اقیانوسیه سازمان جهانی مالکیت‬ ‫معنوی بر ضرورت حمایت از ایده های نواورانه تا رسیدن به‬ ‫مرحله تجاری سازی تاکید کرد و گفت‪ :‬جامعه امروز باوجود‬ ‫چالش هایی که با بیماری کووید ‪ ۱۹‬داشته به لحاظ ف ّناوری‬ ‫بسیار رشد کرده و این ف ّناوری های نوین مستلزم حمایت و‬ ‫حفاظت از دارایی هستند‪ .‬باید توجه داشته باشیم که بعد از‬ ‫پاندمی ما با افزایش ف ّناوری مواجه خواهیم بود؛ ف ّناوری هایی‬ ‫چون ‪ ،IOT‬بالکچین‪ ،‬کوانتوم و ف ّناوری های هوشمند که‬ ‫باید مورد محافظت ‪ IP‬سیستم قرار گیرند‪ .‬مدیرکل دفتر‬ ‫منطقه ای اسیا و اقیانوسیه سازمان جهانی مالکیت معنوی‬ ‫ادامه داد‪ :‬ما نیاز داریم که در سازمان دهی و مدیریت ‪IP‬‬ ‫سیستم تغییراتی ایجاد کنیم که بتوانیم به سرعت از ایده های‬ ‫ایجادشده تا رسیدن به مرحله تجاری سازی حفاظت کنیم‪.‬‬ ‫کسب وکارهای کوچک نقش بزرگی در زمان پاندمی بازی‬ ‫کردند‪ .‬این مشاغل به دلیل عدم اگاهی از چالش های مالکیت‬ ‫فکری نیازمند ثبت مالکیت و حفاظت از دارایی های دانشی‬ ‫خود هستند‪ .‬او در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬وایپو کمک می کند‬ ‫تا کسب وکارهای کوچک بتوانند محصوالت جدید و پروژه ها‬ ‫و دارایی های جدید خود را ثبت کنند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه اصفهان امروز

روزنامه اصفهان امروز 4723

روزنامه اصفهان امروز 4723

شماره : 4723
تاریخ : 1402/06/28
روزنامه اصفهان امروز 4722

روزنامه اصفهان امروز 4722

شماره : 4722
تاریخ : 1402/06/27
روزنامه اصفهان امروز 4719

روزنامه اصفهان امروز 4719

شماره : 4719
تاریخ : 1402/06/22
روزنامه اصفهان امروز 4718

روزنامه اصفهان امروز 4718

شماره : 4718
تاریخ : 1402/06/21
روزنامه اصفهان امروز 4717

روزنامه اصفهان امروز 4717

شماره : 4717
تاریخ : 1402/06/20
روزنامه اصفهان امروز 4716

روزنامه اصفهان امروز 4716

شماره : 4716
تاریخ : 1402/06/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!