ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی شماره 171,172 - مگ لند
0
صفحه قبل

ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی شماره 171,172

صفحه بعد

ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی شماره 171,172

ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی شماره 171,172

‫ماهنامه‬ ‫سالبیستودوم‪-‬شماره‪172‬و‪(171‬فروردینواردیبهشت‪60-)99‬صفحه‪20000-‬تومان‬ ‫ماهنامهتشخیصازمایشگاهی‪/‬پژوهشی‪-‬خبری‬ ‫‪aafrah@gmail.com‬‬ ‫دبیرتحریریه‪ :‬دکترعباس نداف فهمیده‬ ‫دبیرعلمی‪ :‬دکترعلی بیکیان‬ ‫مدیراجرایی‪ :‬مهندس محمود اصالنی‬ ‫‪Email: matashkhis@gmail.com‬‬ ‫سازمان اگهی‪ :‬مریم اسدی‬ ‫همکاران تحریریه‪:‬‬ ‫مهندس نیلوفر حسن‬ ‫مهندس نیلوفر احمدی مرزدشتی‬ ‫مهندس احسان درخشان نیا‬ ‫نشانی نشریه‪ :‬تهران‪ -‬بزرگراه نواب‪ -‬باالتر از‬ ‫میدان جمهوری‪ -‬بن بست بهمن‪ -‬پالک‪ -5‬زنگ اول‬ ‫تلفن‪09127333407 -66910616-88987501 :‬‬ ‫فکس‪021- 89776769 :‬‬ ‫دفتررشت‪ :‬رشت‪ -‬خیابان انقالب‪ -‬پالک ‪179‬‬ ‫‪Email: Tashkhis@gmail.com‬‬ ‫‪Web: www.Tashkhis.ir‬‬ ‫طرح اگهیِ روی جلد‪:‬‬ ‫شرکت تولیدی بازرگانی اریافارمد‬ ‫تولیدوواردات دستگاه های‬ ‫پزشکی‪،‬ازمایشگاهی و‬ ‫فراورده های تشخیصی‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ ،‬بلوار نلسون ماندال‬ ‫(افریقای شمالی)‪ ،‬خیابان سایه‪،‬‬ ‫پالک‪ ،52‬طبقه‪3‬‬ ‫تلفن‪22022002 :‬‬ ‫فاکس‪22039247:‬‬ ‫نخستیننشریهازمایشگاهیکشور‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسوول‪ :‬دکترعباس افراه‬ ‫فهرستـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫‪ ‬سراغاز؛ چالش کشمکش های فرسایشی تعرفه های پزشکی‬ ‫‪2‬‬ ‫‪ ‬رویدادها و گزارش ها‬ ‫‪3‬‬ ‫‪ ‬پنل ماه؛ کرونا و پساکرونا از دیدگاه ازمایشگاهیان‬ ‫‪8‬‬ ‫‪ ‬مدیر کل ازمایشگاه مرجع سالمت وزارت بهداشت در نشست خبری عنوان کرد‪:‬‬ ‫توسعه شبکه ازمایشگاهی تشخیص کروناویروس جدید در کشور‬ ‫‪ ‬گفتگویی با شرکت پیشتازطب؛ تولید کننده ایرانی کیت کرونا‬ ‫‪16‬‬ ‫‪ ‬گذری بر اپیدمیولوژی و تشخیص ازمایشگاهی ویروس چیکن گونیا‬ ‫‪19‬‬ ‫‪ ‬گذری بر ازمایش کرونا ویروس ‪SARS COV 2‬‬ ‫‪22‬‬ ‫‪ ‬تازه های ازمایشگاه‬ ‫‪24‬‬ ‫‪ ‬نکات مربوط به کالیبراسیون سل کانتر‬ ‫‪30‬‬ ‫‪ ‬گذری بر روش های متداول تشخیص ازمایشگاهی پنوموکوک‬ ‫‪33‬‬ ‫‪ ‬چهار فرصت استارتاپ های سالمت دیجیتال در بحران کرونا‬ ‫ویروس‪ -‬بخش‪1‬‬ ‫چاپ‪ :‬سبزارنگ ‪88809212‬‬ ‫خیابان سپهبد قرنی‪ ،‬ک ش محمدی‪ ،‬پ‪6‬‬ ‫ چاپ اثار و اگهی ها به مفهوم پذیرش دیدگاه های پدید اورندگان نیست‪.‬‬‫ نشــریه تشــخیص ازمایشگاهی از باز پس فرستادن نوشــته های نویسندگان‬‫معذور است‪.‬‬ ‫ هر گونه دخل و تصرف در نوشته ها با اگاهی نویسنده ان انجام می شود‪.‬‬‫ تنها اثاری که به صورت تایپ شــده روی ‪ CD‬و یا با ‪ email‬به نشریه رسیده‬‫باشد برای چاپ در دستور کار قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫ از نویسندگان محترم خواهشمند است عکس های الزم را به صورت اسکن شده‬‫همراه با مطلب ارسال کنند‪.‬‬ ‫زین پس با مگ لند‪،‬‬ ‫ماهنامه تشخیص ازمایشگاهی‬ ‫را به صورت انالین مطالعه و‬ ‫محتوی ان را جستجو کنید‪:‬‬ ‫تشخیص‪-‬ازمایشگاهی‪https://magland.ir/journal/‬‬ ‫‪13‬‬ ‫مشاوران علمی‪:‬‬ ‫فاطمی رئیس انجمن متخصصان علوم ازمایشگاهی بالینی ایران‬ ‫دکتر سید حسین‬ ‫دکتر عبدالفتاح صراف نژاد استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران‬ ‫دکتر ارش دریاکار متخصص اسیب شناسی بالینی و تشریحی‬ ‫دکتر عباس نداف فهمیده متخصص اسیب شناسی بالینی و تشریحی‬ ‫دکتر محمد جواد غروی دبیر انجمن متخصصان علوم ازمایشگاهی بالینی ایران‬ ‫دکتر علیرضا مهرورز متخصص اسیب شناسی بالینی و تشریحی‬ ‫دکتر علیرضا ترنگ متخصص ژنتیک پزشکی‬ ‫پروین مختار نرس‬ ‫مهندس سید امیرحسین بحرالعلومیان مهندسی پزشکی(هیئت علمی)‬ ‫‪36‬‬ ‫سراغـاز‬ ‫دکتر عباس افراه‬ ‫بورد تخصصی ازمایشگاه بالینی‬ ‫چالش کشمکش های فرسایشی تعرفه های پزشکی‬ ‫نزدیک به دو ماه از سال گذشته و هنوز تعرفه های ازمایشگاهی‬ ‫تصویب نشده است‪ .‬این نابسامانی در حالی است که ازمایشگاه داران‬ ‫در سایه ی همه گیری ویروس کرونا‪ ،‬از اسفند سال گذشته ‪ ‬هیچگونه‬ ‫سودی نداشته اند و افزایش حقوق کارکنان و همه ی افزایش های‬ ‫دیگر برامده از تورم فراگیر در کشور (بدون افزایش‪ ‬تعرفه)‪ ،‬باعث شده‬ ‫است که بسیاری از همکاران‪  ‬توان پرداخت حقوق و مزایای پایان سال‬ ‫کارکنان‪ ،‬وام هایبانک هاوبدهیشرکت هارانداشتهباشند‪.‬بدینروی‬ ‫همکاران ما در سراسر کشور که از‪  ‬وزارت بهداشت نومید شدند و‪ ‬‬ ‫با نوشتن و امضای طومار‪ ،‬دست به دامن‪  ‬بزرگان انجمن ها و‬ ‫سازمان نظام‪  ‬پزشکی شدند‪ .‬در این میان‪  ‬و در نیمه ی اردیبهشت‪ ،‬‬ ‫تعرفه نامه ای از سوی هیات وزیران اعالم شد که به راستی مایه ی‬ ‫شگفتی همکاران شد‪ .‬زیرا افزایش اعالمی با هیچ یک از واقعیت های‬ ‫اقتصادی روز‪ ،‬همخوانی نداشت‪ .‬افزایش را باید بر پایه ی عینیت های‬ ‫اقتصادی در ساختار (سیستم سرمایه داری) موجود تعیین کرد‪ .‬برخی‬ ‫از مسووالن پایه ی نرخ‪  ‬بخش خصوصی‪  ‬امسال را‪  ‬با‪  ‬تعرفه های‬ ‫دولتی سال گذشته می سنجند‪ ‬و از چند برابر بودن بخش خصوصی‬ ‫با دولتی سخن می رانند‪ .‬در این باره باید گفت‪  ،‬درمان و تشخیص در‬ ‫بخش دولتی همانند بسیاری از کشورهای پیشرفته ی دیگر باید رایگان‪ ‬‬ ‫و یا دست کم به اندازه ی توانایی پایین ترین الیه های اجتماعی باشد‪.‬‬ ‫در ایران‪  ،‬با‪  ‬اجباری شدن استاندارد سازی های گوناگون جهانی‬ ‫در ازمایشگاه های‪  ‬بخش خصوصی‪  ،‬این مراکز همتراز بهترین‬ ‫ازمایشگاه های جهان شده اند‪ .‬ولی‪  ‬در بخش های دولتی که با‬ ‫اموزش امیخته است‪  ،‬ازمون و خطا مجاز است‪ .‬بهر روی‪  ،‬امروزه‪ ‬‬ ‫بیشترین سنگینی بار تشخیص روی بخش خصوصی است‪ .‬‬ ‫ ‪2‬‬ ‫فروردین واردیبهشت‪99‬‬ ‫شماره ‪172‬و‪171‬‬ ‫در این باره  همکاران در مجمع انجمن های علوم ازمایشگاهی کشور‪  ،‬‬ ‫در یک نامه‪  ‬مخالفت خود را‪  ‬نسبت به تعرفه های پزشکی ابالغی از‬ ‫سوی هیات وزیران‪ ،‬نشان دادند‪ .‬در این نامه امده است‪    :‬‬ ‫‪"   ‬به دنبال اعالم تعرفه های جدید خدمات سالمت و عدم اعمال‬ ‫نظرات کارشناسی مجمع انجمن های علوم ازمایشگاهی و سازمان‬ ‫نظام پزشکی در تعیین تعرفه خدمات ازمایشگاهی‪ ،‬متاسفانه بار دیگر‬ ‫شاهد نادیده گرفتن واقعیت های اقتصادی و اجتماعی در تعیین قیمت‬ ‫خدمات ازمایشگاهی هستیم‪  .‬معتقدیم عدم تجدیدنظر جدی در‬ ‫تعرفه های ابالغی‪ ،‬نه تنها موجب تخریب زیرساخت ها و ظرفیت های‬ ‫ازمایشگاهی کشور خواهد شد و قسمت اعظم بخش خصوصی را از‬ ‫چرخه خدمت رسانی حذف و محروم خواهد نمود بلکه در کیفیت‬ ‫و دسترسی به خدمات ازمایشگاهی برای مردم نیز اسیب جدی وارد‬ ‫خواهد کرد و بدیهی است که ترمیم چنین اسیبی نیازمند گذر زمان‬ ‫بوده و تحمیل هزینه بسیار زیاد بر نظام سالمت و اقتصاد کشور را‬ ‫در پی خواهد داشت‪ .‬در پایان مجمع انجمن علوم ازمایشگاهی به‬ ‫نمایندگی از قاطبه جامعه ازمایشگاهیان کشور ضمن اعتراض شدید‬ ‫به تعرفه های ابالغی اخیر‪ ،‬حمایت کامل خود را از متن بیانیه رئیس‬ ‫کل سازمان نظام پزشکی اعالم داشته و امادگی خود را برای اجرای‬ ‫تصمیمات کارشناسی ان سازمان اعالم می نماید‪ .‬همچنین از انجایی‬ ‫که اعالم براورد هزینه واقعی ازمایشات خواسته تمامی همکاران بوده‬ ‫و طی طوماری این درخواست را اعالم نموده اند‪ ،‬نظر کارشناسی‬ ‫انجمن ها در خصوص هزینه تمام شده ازمایشات براورد گردیده که‬ ‫متعاقب ًا به اطالع ذی نفعان و سیاستگذاران خواهد رسید‪".‬‬ ‫رویدادها و گزارش ها‬ ‫مهندس محمود اصالنی‬ ‫پیام وزیر بهداشت به مناسبت روز ازمایشگاه و علوم ازمایشگاهی‬ ‫امروز همکاران ما در رشته های مختلف‬ ‫علوم ازمایشگاهی سهمی بسزا در روند پیشگیری‪،‬‬ ‫تشخیص و درمان بیماری های واگیر و غیرواگیر دارند‬ ‫که بر همگان اشکارست و بی تردید این نقش عالمانه‬ ‫و موثر با اعتالی روزافزون علمی در این حوزه مهم‬ ‫هر روز پررنگ تر خواهد شد‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت در پیامی ضمن تبریک به مناسبت‬ ‫فرارسیدن روز ازمایشگاه و علوم ازمایشگاهی‪ ،‬از‬ ‫تالش ها و خدمات انها در تشخیص موارد کووید‪۱۹‬‬ ‫قدردانی کرد‪.‬‬ ‫به گزارش وبدا متن پیام وزیر بهداشت به شرح زیر‬ ‫است ‪:‬‬ ‫بسمه تعالی‬ ‫فرارسیدن روز ازمایشگاه و علوم ازمایشگاهی را‬ ‫به کلیه همکاران ارجمندم که در رده های مختلف در‬ ‫ازمایشگاههای کشور تالش می کنند صمیمانه تبریک‬ ‫عرض می کنم‪.‬‬ ‫در ماه های اخیر ایثار و فداکاری بی بدیل عزیزان‬ ‫در ازمایشگاه های سراسر کشور جهت تشخیص موارد‬ ‫‪ COVID-19‬برگ زرین دیگری از نقش افرینی مجاهدانه‬ ‫متخصصان و کارشناسان و پرسنل ازمایشگاه های کشور‬ ‫در خدمت به مردم عزیز در دفتر ایام این سرزمین به‬ ‫ثبت رساند که همواره در یاد مردم قدرشناس جاودانه‬ ‫خواهد ماند‪.‬‬ ‫امروز همکاران ما در رشته های مختلف‬ ‫علوم ازمایشگاهی سهمی بسزا در روند پیشگیری‪،‬‬ ‫تشخیص و درمان بیماری های واگیر و غیرواگیر دارند‬ ‫که بر همگان اشکارست و بی تردید این نقش عالمانه و‬ ‫موثر با اعتالی روزافزون علمی در این حوزه مهم هر روز‬ ‫پررنگ تر خواهد شد‪.‬‬ ‫امید است با لطف الهی‪ ،‬همدلی و وفاق همه مدافعان‬ ‫سالمت بتوانیم در کنار هم هرچه زودتر شاهد سالمت‬ ‫و رهائی کامل مردم سرزمینمان از شر این بیماری‬ ‫نوپدید نیز باشیم‪.‬‬ ‫عزت و سربلندی همه عزیزان خدمتگزار را از‬ ‫خداوند بزرگ مسئلت دارم‪.‬‬ ‫دکتر سعید نمکی‬ ‫وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪99‬‬ ‫شماره ‪172‬و‪171‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ها‬ ‫ارش ها‬ ‫ادها وو گگززارش‬ ‫رویددادها‬ ‫روی‬ ‫تشخیص عفونت ویروسی با استفاده از ساعت هوشمند‬ ‫محققان با تجزیه و تحلیل اطالعات به‬ ‫دست امده از دستبندهای طبی دریافتند‬ ‫با استفاده از الگوی اختالل خواب افراد‬ ‫می توان ابتالی ان ها به بیماری های‬ ‫ویروسی مانند انفلوانزا را پیش بینی‬ ‫کرده و پیش از انتقال بیماری به سایرین‪،‬‬ ‫به ان ها هشدار داد؛ این روش برای‬ ‫تشخیص کووید‪ ۱۹-‬نیز موثر است‪.‬‬ ‫در تحقیقات دانشگاه میشیگان واقع در امریکا اطالعات مربوط‬ ‫به الگوی خواب داوطلبانی که عمدا به نوعی ویروس انفلوانزا‬ ‫الوده شده بودند‪ ،‬با استفاده از یک دستبند طبی و یک الگوریتم‬ ‫یادگیری ماشین‪ ،‬مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت‪ .‬در نتیجه این‬ ‫بررسی مشخص شد تمام داوطلبانی که به انفلوانزا مبتال شدند‪،‬‬ ‫‪ ۲۴‬ساعت قبل از این که شروع به انتقال ویروس کنند‪ ،‬دچار اختالل‬ ‫در خواب شده اند‪.‬‬ ‫با وجود این که تمرکز این تحقیقات بر‬ ‫انفلوانزا بوده است‪ ،‬محققان معتقدند می توان‬ ‫از تکنیک مشابهی برای تشخیص ابتال به سایر‬ ‫انواع ویروس ها و حتی احتماال برای تشخیص‬ ‫ویروس ‪ Covid-۱۹‬نیز بهره گرفت‪.‬‬ ‫ویروس کرونا اواسط ماه دسامبر ‪ ۲۰۱۹‬در‬ ‫ووهان واقع در مرکز چین گزارش شد‪ .‬ابتدا‬ ‫از این بیماری به عنوان ذات الریه نام برده می شد؛ اما کمیسیون ملی‬ ‫بهداشت چین در ‪ ۳۰‬دسامبر سال ‪ ۹( ۲۰۱۹‬دی) به صورت رسمی‬ ‫شیوع این ویروس را در چین اعالم کرد‪ .‬این ویروس در دو ماه‬ ‫گذشته بیش از ‪ ۲۰۰‬کشور و منطقه را درگیر کرده است‪.‬‬ ‫این تحقیقات در مرحله ارزیابی است و در صورت تایید‪ ،‬در‬ ‫نشریه ‪ IEEE Transactions on Biomedical Engineering‬منتشر‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫تالش محققان ایرانی برای درمان کرونا با پالسمای افراد بهبودیافته‬ ‫علی رضا جاللی رئیس دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل گفت‪:‬‬ ‫پزشکان بیمارستان بقیه اهلل االعظم (عج) در حال بررسی اثر درمانی‬ ‫پالسمای افراد بهبودیافته یا مبتالی قبلی به بیماری کرونا‪ ،‬برای یافتن‬ ‫روشی به منظور درمان مبتالیان به این بیماری هستند‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬در حال حاضر این طرح تحقیقاتی در قالب‬ ‫کارازمایی بالینی در این بیمارستان در حال انجام است‪ .‬در این روش‬ ‫پالسمای به دست امده از افراد داوطلبی که قبال به ویروس کرونا‬ ‫مبتال شده و بهبود یافته اند‪ ،‬به بیماران داوطلبی که موافقت خود را‬ ‫با دریافت این پالسماها اعالم می کنند‪ ،‬تزریق می شود‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬محققین دانشگاه بقیه اهلل امیدوارند این روش‬ ‫پالسما درمانی که قبال در تعداد دیگری از کشورها نیز مورد استفاده‬ ‫قرار گرفته و اثربخشی ان توسط سازمان های بین المللی از جمله‬ ‫سازمان جهانی بهداشت در مورد سایر بیماری های ویروسی مورد‬ ‫تایید بوده است‪ ،‬به بهبود سریع تر بیماران مبتال به کرونا و نجات‬ ‫جان انها کمک کند‪.‬‬ ‫جاللی ادامه داد‪ :‬این کارازمایی بالینی که به تایید مراجع ذیربط‬ ‫در وزارت بهداشت نیز رسیده است ‪ ،‬از ‪ ۱۰‬روز پیش با همکاری‬ ‫محققان دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل‪ ،‬سازمان انتقال خون و یک‬ ‫شرکت از بخش خصوصی در این بیمارستان اغاز شده و تاکنون‬ ‫روی ‪ ۱۵‬بیمار مبتال به ویروس کرونا با نتایج امیدوارکننده ای انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫ ‪4‬‬ ‫فروردین واردیبهشت‪99‬‬ ‫شماره ‪172‬و‪171‬‬ ‫وی بیان داشت‪ :‬پزشکان امیدوارند با فراگیر شدن کاربرد این‬ ‫روش درمانی در سایر مراکز درمانی در کشور جان تعداد بیشتری از‬ ‫بیماران مبتال به ویروس کرونا نجات پیدا کند‪.‬‬ ‫رییس دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل افزود‪ :‬محققین این طرح‬ ‫از افرادی که به بیماری کرونا مبتال شده و به دنبال بستری شدن‬ ‫در مراکز درمانی بهبود یافته اند‪ ،‬درخواست کردند در اقدامی‬ ‫خداپسندانه و انسان دوستانه با اهدای مقداری از پالسمای خود به‬ ‫درمان بیماران مبتال به ویروس کرونا کمک کنند‪.‬‬ ‫داوطلبین می توانند برای اهدای پالسمای خود با تلفن های‬ ‫‪ ۰۹۱۳۵۸۴۸۹۵۸‬و ‪ ۰۹۰۲۹۱۲۵۹۱۰‬تماس بگیرند‪.‬‬ ‫رویدادها و گزارش ها‬ ‫ایران تولیدکننده داروی دیابت شد‬ ‫یک شرکت دانش بنیان فعال در حوزه دارو مستقر در پارک‬ ‫فناوری پردیس موفق به تولید انحصاری «اگزناتاید» جهت درمان‬ ‫بیماران دیابتی شد‪.‬‬ ‫به گزارشی ازمعاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‪،‬‬ ‫«مجتبی طباطبائی» مدیرعامل شرکت «پویش دارو» مستقر در‬ ‫پارک فناوری پردیس معاونت علمی گفت‪ :‬مسئله تامین دارو به‬ ‫عنوان نیاز اساسی یک جامعه‪ ،‬به گونه ای اهمیت دارد که اگر‬ ‫کشوری در حوزه داروسازی‪ ،‬خودکفا یا توانمند نبوده و متکی‬ ‫به واردات باشد‪ ،‬در صورت تحریم و نوسانات ارزی بحران های ‬ ‫جدی برای ان کشور و مردمش ایجاد می شود‪ ،‬بنابراین یکی از‬ ‫کارهای ارزشمند در کشور‪ ،‬افزایش سهم تولید دارو به نسبت‬ ‫واردات ان و پیش رفتن در مسیر بی نیازی از دیگر کشورها است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این شرکت که از سال ‪ ۷۶‬فعالیت خود را با‬ ‫هدف تولید در عرصه داروهای پروتئینی نوترکیب اغاز کرده‬ ‫و به تولید انحصاری «اگزناتاید» جهت درمان بیماران دیابتی و‬ ‫همچنین«تریپتورلین» برای درمان بیماران سرطان پروستات در‬ ‫خاورمیانه دست یافته است‪ ،‬یکی از همین فعاالن عرصه داروسازی‬ ‫است‪.‬‬ ‫نیاز کشور را تامین و مانع واردات شدیم‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬شرکت در سال ‪ ۱۳۷۶‬تاسیس شد‪ ۲۰ ،‬سال پیش‬ ‫که صحبتی از مهندسی ژنتیک در ایران مطرح نبود‪ ،‬هدف شرکت‬ ‫ما این بود که به عنوان یک شرکت دانشگاهی و دانش بنیان‪ ،‬دانش‬ ‫فنی تولید پروتئین های نوترکیب را به داخل ایران منتقل کند‪،‬‬ ‫هدف اول شرکت‪ ،‬تولید نبود؛هدف ما کارخانه دار شدن هم نبود‪،‬‬ ‫هدف ما انتقال دانش فنی بود اما مثل این که خداوند برای ما چیز‬ ‫دیگری مقدر کرده بود و به دلیل شرایط داخل کشور مجبور به‬ ‫تولید هم شدیم البته از تولید پشیمان نیستیم‪.‬‬ ‫وی با اعالم اینکه شرکت تولید کننده محصوالتی حیاتی در‬ ‫حوزه دارو است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬محصوالتی که ما تولید می کنیم‬ ‫اساسی و بسیار گران قیمت هستند و در ‪ ۱۵‬سال گذشته وارداتی‬ ‫نداشته اند‪ ،‬نه تنها واردات نداشتیم و توانستیم نیاز کشور را تامین‬ ‫کنیم‪ ،‬خوشحال هستیم که محصوالت ما در بازارهای جهانی هم‬ ‫وارد شده و صادرات نیز انجام می دهیم‪.‬‬ ‫طباطبایی در مورد میزان محصوالت تجاری سازی شده این‬ ‫شرکت‪ ،‬افزود‪ :‬تقریبا تمامی محصوالتی که در بخش تحقیق‬ ‫وتوسعه داشته ایم‪ ،‬وارد بازار شده اند‪ ،‬تمامی محصوالتی که تا سال‬ ‫‪ ۹۴‬در این بخش تایید و تکمیل شده اند‪ ،‬در بازار موجود هستند‪،‬‬ ‫البته در اینده محصوالت بیشتری خواهیم داشت زیرا که توسعه‬ ‫بیشتری پیدا کرده ایم‪ ،‬در دوسال اخیر‪ ،‬ازمایشگاه جدیدی ساختیم‬ ‫و امیدواریم که جهش بزرگی در میزان تولیدات در سال های اینده‬ ‫داشته باشیم‪.‬‬ ‫ما را در فضای مجازی دنبال کنید‪:‬‬ ‫‪www.tashkhis.com‬‬ ‫‪tashkhis magazine‬‬ ‫‪@Tashkhis_Magazine‬‬ ‫‪Tashkhis_Magazine‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪99‬‬ ‫شماره ‪172‬و‪171‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ها‬ ‫ارشها‬ ‫ادهاووگگززارش‬ ‫رویددادها‬ ‫روی‬ ‫رییس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور عنوان کرد‪:‬‬ ‫نقش ویتامین ‪ D‬در تقویت سیستم ایمنی بدن انسان‬ ‫دکتر جالل الدین میرزای رزاز رییس انستیتو تحقیقات‬ ‫تغذیه ای و صنایع غذایی کشور گفت‪ :‬استفاده از مکمل‬ ‫ویتامین ‪ D‬در تقویت سیستم ایمنی افراد دچار کمبود‬ ‫ویتامین ‪ ،D‬مفید است‪.‬‬ ‫وی بابیان این مطلب‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬افرادی که به هر دلیل‬ ‫با نور خورشید مواجهه کافی ندارند‪ ،‬ممکن است دچار‬ ‫کمبود ویتامین‪ D‬شوند که یکی از دالیل ضعف سیستم‬ ‫ایمنی بدن است‪ .‬افرادی که اخیرا با نور خورشید مواجهه‬ ‫نداشته و یا ظرف چند ماه گذشته‪ ،‬مکمل ویتامین ‪D‬‬ ‫مصرف نکرده اند‪.‬‬ ‫وی در خصوص نقش ویتامین ‪ D‬در پیشگیری از عفونت‬ ‫تنفسی و دیدگاه های مختلفی که در این زمینه وجود دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬نقش ویتامین ‪ D‬در پیشگیری از عفونت تنفسی‬ ‫مورد سوال و مناقشه است‪ ،‬هر چند اخرین گزارش چاپ‬ ‫شده در مجله معتبر ‪ ،BMJ‬اثربخشی ان را گزارش کرده‬ ‫است‪ ،‬به خصوص در افرادی که کمبود ویتامین دارند‪.‬‬ ‫نکته مهم ان است که کمبود ویتامین ‪ D‬انسان را مستعد‬ ‫ابتال به عفونت های تنفسی می کند و دریافت باالی ان‬ ‫نیز کارایی ندارد‪.‬‬ ‫رییس انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور‬ ‫درخصوص دوز موردنیاز افراد به ویتامین دی‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬به نظر می رسد استفاده از دوزهای کوچک روزانه یا‬ ‫هفتگی بهتر از دوزهای بزرگ باشد و با توجه به گزارشات‬ ‫متعدد از کمبود ویتامین ‪ D‬در مردم ایران‪ ،‬پیشنهاد می شود‬ ‫که براساس دستور العمل تجویز مکمل‪ ،‬افراد باالی ‪ 2‬سال‪،‬‬ ‫روزانه ‪ 800‬واحد بین المللی و یا مصرف سه قرص ‪2000‬‬ ‫واحدی در هفته و افراد زیر ‪ 2‬سال ‪ 400‬واحد روزانه‬ ‫مصرف کنند‪.‬‬ ‫ ‪6‬‬ ‫فروردین واردیبهشت‪99‬‬ ‫شماره ‪172‬و‪171‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬ویتامین ‪ D‬به دو صورت وارد بدن‬ ‫انسان می شود‪ ،‬یا توسط نور خورشید از پیش ساز ان در‬ ‫پوست ‪ dehydrocholesterol-7‬سنتز می شود یا‬ ‫از رژیم غذایی دریافت می شود‪ .‬نقش دقیق ویتامین ‪D‬‬ ‫در سیستم ایمنی کامال شناخته شده نیست‪ ،‬چراکه پاسخ‬ ‫ایمنی یک فرایند ‪ static‬نیست و بستگی به ‪stage‬‬ ‫‪ of infection‬دارد‪ .‬براساس مطالعات ‪activated‬‬ ‫‪human T endothelial cells , and B cells‬‬ ‫‪lining the upper and lower respiratory tract‬‬ ‫فرم غیر فعال این ویتامین را به فرم فعال ان تبدیل می کند‪.‬‬ ‫دکتر رزاز در پایان گفت‪ :‬نکته مهم دیگر ان است‬ ‫که‪ 2D OH)) 1a,25‬تولید ‪ defensin‬و ‪cathelicidin‬‬ ‫را به عنوان انتی بیوتیک های اندوژنوس تحریک می کند‬ ‫که نه تنها عفونت های میکروبی بلکه اثرات مخربی بر‬ ‫عفونت های ویروسی مانند انفوالنزا دارد‪ .‬شایان ذکر‬ ‫است‪ ،‬که تولید ‪ cathelicidin‬وابسته به دوز سرمی‬ ‫‪2D OH)) 1a,25‬است و دوز ‪ ng/ml30‬برای تولید‬ ‫‪ cathelicidin‬الزم است و دوزهای باالتر از‪ng/ml 40‬‬ ‫کارامد نیست‪.‬‬ ‫هاارش ها‬ ‫ارشگز‬ ‫رویدادهارویودگزادها و‬ ‫سیار تشخیص کرونا عنوان کرد‪:‬‬ ‫معاون درمان وزارت بهداشت در مراسم افتتاح ازمایشگاه ّ‬ ‫فعالیت ‪ ۹۰‬ازمایشگاه تشخیص کرونا در کشور‬ ‫معاون درمان وزارت بهداشت گفت‪ ۹۰ :‬ازمایشگاه را در زمینه‬ ‫تشخیص بیماری کرونا اماده و فعال کرده ایم که روزانه بیش از‬ ‫‪۱۰‬هزار ازمایش را در انها انجام می دهیم‪.‬‬ ‫دکتر قاسم جان بابایی‪ ،‬در مراسم افتتاح ازمایشگاه سیّار بسیج جامعه‬ ‫پزشکی‪ ،‬گفت‪ :‬نیروهای مسلح یکی از ارگا ن هایی هستند که از ابتدای‬ ‫شیوع ویروس کرونا در کشور‪ ،‬به ما پیوسته و با ما همکاری کردند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برخی از کشورها علیرغم وعد ه هایشان‪ ،‬تجهیزات‬ ‫بهداشتی خریداری شده را به ایران تحویل ندادند و این در حالی‬ ‫ت های مدعی حقوق بشر هستند‪.‬‬ ‫است که این کشورها همان مل ‬ ‫فرم اشتراک ماهنامه‬ ‫دکتر جان بابایی اظهار کرد‪ :‬در حال حاضر ‪ ۹۰‬ازمایشگاه تشخیص‬ ‫کرونا در کشور فعالیت دارند که روزانه بیش از ‪ ۱۰‬هزار ازمایش را در‬ ‫ان ها انجام می شود‪ .‬امروز نیز با ه ّمت سازمان بسیج و بسیج جامعه‬ ‫پزشکی‪ ،‬ازمایشگاه سیّار تشخیص کرونا رونمایی شد‪.‬‬ ‫وی درخصوص ریشه کنی و حذف بیماری کرونا با کمک تمامی‬ ‫ارگا ن ها در کشور‪ ،‬ابراز امیدواری کرد و افزود‪ :‬در حال حاضر مشکل‬ ‫تامین ماسک برطرف شده و پرسنل به میزان کافی تجهیزات بهداشتی‬ ‫در دسترس دارند‪ .‬این در حالی است که بسیاری از کشورها هنوز با‬ ‫مشکل کمبود ماسک روبرو هستند‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬یکی از اقدامات مهمی که بسیج در کنار سایر‬ ‫دستگا ه ها انجام داده‪ ،‬همکاری در زمینه قرنطینه و ضدعفونی کردن‬ ‫معابر است‪ .‬نیروهای مسلح‪ ،‬بسیج‪ ،‬بنیاد جانبازان و ستاد اجرایی فرمان‬ ‫امام خمینی (ره)‪ ،‬همگی در کنار یکدیگر در تالشند تا این بیماری را‬ ‫ریشه کن کنند‪.‬‬ ‫دکتر جان بابایی در پایان عنوان کرد‪ :‬خوشبختانه با حضور فعاالنه‬ ‫کادر درمانی جهادگر و همراهی و مشارکت مردم‪ ،‬به سمت شکست‬ ‫ل های کشور‬ ‫ویروس کرونا پیش می رویم‪ ،‬چراکه بسیاری از پتانسی ‬ ‫در زمینه مقابله با این بیماری شناخته شده و در حال حاضر‪ ،‬رویارویی‬ ‫با کرونا‪ ،‬برای ما بسیار اسان تر از گذشته است‪.‬‬ ‫‪1399‬‬ ‫نام و نام خانوادگی‪ ....................................................... :‬رشته‪/‬تخصص‪ .................................................................... :‬کد ملی‪.............................................................. :‬‬ ‫نام محل کار‪ ................................................................................................................... :‬مسئولیت‪................................................................................................................ :‬‬ ‫نشانی‪..........................................................................................................................................................................................................................................................................:‬‬ ‫کدپستی‪ ..............................................................................................:‬تلفن‪ ............................................................. :‬فاکس‪........................................................... :‬‬ ‫موبایل‪ ...................................................................................................................:‬ایمیل‪....................................................................................................................................:‬‬ ‫‪‬تکمیل تمام موارد فوق الزامی است ‪‬‬ ‫اشتراک یکساله (با پست عادی)‬ ‫‪2.6400.000‬ریال‬ ‫اشتراک ‪ 6‬ماهه (با پست عادی)‬ ‫‪1.320،000‬ریال‬ ‫اشتراک یکساله (با پست سفارشی)‬ ‫‪ 3،000،000‬ریال‬ ‫اشتراک ‪ 6‬ماهه (با پست سفارشی)‬ ‫‪ 1،800،000‬ریال‬ ‫مبلغ اشتراک یکساله خارج از کشور با پست سفارشی ‪ 360‬دالر است‪.‬‬ ‫لطف ًا برای شروع یا تمدید اشتراک‪ ،‬رسید فیش واریزی را همراه با فرم تکمیل شده فوق به شماره زیر فاکس نمایید‪.‬‬ ‫کارت بانک پاسارگاد به شماره کارت ‪ 5022-2910-8287-7224‬و شماره حساب ‪ 206-8000-12084234-1‬به نام اقای محمود اصالنی‬ ‫ایمیل‪matashkhis@gmail.com :‬‬ ‫تلفن‪88987501-66910616-09127333407:‬‬ ‫نمابر‪89776769 :‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪99‬‬ ‫شماره ‪172‬و‪171‬‬ ‫‪7‬‬ ‫پنـل ماه‬ ‫نویسندگان‪:‬‬ ‫مهندس نیلوفر حسن‬ ‫سیده سمانه مصطفوی‬ ‫کرونا و پساکرونا از دیدگاه ازمایشگاهیان‬ ‫سی ام فروردین ماه‪ ،‬زادروز حکیم سید اسماعیل جرجانی و روز علوم ازمایشگاهی بود‪ .‬همراه با شادباش به همه ی پویندگان این‬ ‫پهنه زندگی بخش‪ ،‬گزارشی از همکاری و پشتیبانی ازمایشگاهی در بسیج ملی مقابله با کرونا تهیه کردیم‪ .‬در این جستار‪ ،‬برای سه مرکز‬ ‫پرسش هایی طرح شد تا پاسخ دهند‪ .‬انچه در ادامه می خوانید گزیده ای از گفتگوی ما با دکتر انورسادات کیانمهر استادیار رشته زیست‬ ‫فناوری پزشکی در دانشکده فناوری های نوین و‪  ‬مدیر گروه بیوتکنولوژی پزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان‪ ،‬دکتر محمد اکرمی‬ ‫رئیس مجتمع دارویی‪-‬درمانی هالل ایران و مهندس امیر محمدی‪( ،‬کارشناس ارشد زیست شناسی سلولی مولکولی) و کارشناس ازمایشگاه‬ ‫کرونا در مرکز تشخیص کرونا پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و‪ ‬زیست فناوری است‪ .‬‬ ‫* بیماری کووید‪ 19-‬چیست و چه‬ ‫عالئمی دارد؟‪ ‬‬ ‫مهندس محمدی‪ :‬کرونا ویروس ها‬ ‫به خانواده ی‪  ‬کروناویریده از رده نیدو‬ ‫ویروس ها تعلق دارند و به خاطر‬ ‫غشای خارجی دندانه‪  ‬دار به این نام‬ ‫(کرونا ویروس) نامیده شده اند‪ .‬کرونا‬ ‫ویروس ها قطر ‪ 125-65‬نانومتر دارند‬ ‫و دارای ‪ RNA‬تک رشته ای مثبت به‬ ‫طول ‪ kbs 26-32‬عنوان مادهی ژنتیکی‬ ‫هستند‪ .‬با استفاده از ‪ RNA‬ویروسی‪ ،‬سنتز‬ ‫پلیپروتئن (‪ )pp1a / pp1ab‬در میزبان‬ ‫تحقق می یابد‪ .‬رونویسی از راه مجتمع‬ ‫رونویسی‪ -‬همانندسازی (‪ )RCT‬که در‬ ‫وزیکول هایی با غشای دو الیه و از راه سنتز‬ ‫توالی ‪ RNA‬های زیر ژنومی (‪)sgRNAs‬‬ ‫سازماندهی شده است‪ ،‬انجام‬ ‫می شود‪ .‬مکانیسم پاتوفیزیولوژی‬ ‫و ویروسی کووید‪ ،19-‬به عملکرد‬ ‫پروتئین های غیرساختاری (‪)NSPs‬‬ ‫و پروتئین های ساختاری مرتبط‬ ‫است‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬تحقیقات‬ ‫نشان داده است که ‪ NSPs‬می توانند‬ ‫ ‪8‬‬ ‫فروردین واردیبهشت‪99‬‬ ‫شماره ‪172‬و‪171‬‬ ‫پاسخ ایمنی ذاتی میزبان را مسدود کنند‪ .‬از‬ ‫میان کارکردهای پروتئین های ساختاری‪،‬‬ ‫پوشش (‪  )Envelope‬نقش مهمی در‬ ‫بیماری زایی ویروس دارد‪ .‬زیرا باعث مونتاژ‬ ‫و ترشح ویروس می شود‪ .‬زیرگروههای‬ ‫خانواده کرونا ویروس ها شامل کرونا‬ ‫ویروس های الفا (‪ ،)α‬بتا (‪ ،)β‬گاما (‪ )γ‬و‬ ‫دلتا (‪ )δ‬هستند‪ .‬سندرم حاد تنفسی شدید‬ ‫کرونا ویروس(‪ ،)SARS-CoV‬انفلوانزای‬ ‫‪ H5N1 A ، H1N1‬و سندرم تنفسی‬ ‫خاورمیانه کرونا ویروس (‪)MERS-CoV‬‬ ‫باعث اسیب حاد ریه (‪ )ALI‬و سندرم‬ ‫پریشانی حاد تنفسی (‪  )ARDS‬می شود‬ ‫که منجر به نارسایی ریوی و مرگ و میر‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫ ‬ ‫در اغاز پندار براین بود که این ویروس‬ ‫تنها جانوران را الوده می کند‪ ،‬تا این که‬ ‫جهان با واگیری‪  ‬شدید کرونا ویروس‬ ‫سندرم تنفسی حاد (‪)SARS-CoV‬‬ ‫در ‪ 2002‬و در گوانگدونگ‪ ،‬چین‬ ‫روبرو شد‪ .‬حدود یک دهه بعد‪ ،‬یکی‬ ‫دیگر از کرونا ویروس های بیماریزا‪،‬‬ ‫معروف به سندرم تنفسی خاورمیانه‬ ‫کرونا ویروس (‪ )MERS-CoV‬باعث‬ ‫ایجاد یک بیماری بومی در کشورهای‬ ‫خاورمیانه شد‪ .‬میزان مرگ و میر‬ ‫سارس در سال ‪ 2003‬حدود ‪ % 9‬در‬ ‫‪26‬کشور درگیر بیماری بود‪ .‬ولی میزان‬ ‫مرگ و میر کووید‪)SARS-CoV-2(19-‬‬ ‫حدود‪ %3‬در ‪ 210‬کشور درگیر بیماری‬ ‫است‪ .‬میزان سرایت کووید‪19-‬‬ ‫(‪ )SARS-CoV-2‬خیلی بیشتر‬ ‫از سارس (‪ )SARS-CoV‬است‬ ‫که دلیل ان نوترکیبی ژنتیکی در‬ ‫ناحیه ی دامنه ی پیوند شونده‬ ‫به گیرنده (‪ )RBD‬پروتئین‪S‬‬ ‫ویروس کووید‪ 19-‬است‪.‬‬ ‫در پایان سال ‪ ،2019‬شهر‬ ‫ووهان چین درگیر همه گیری با یک‬ ‫کرونا ویروس تازه شد‪ ،‬که باعث‬ ‫کشته شدن بیش از هجده هزار نفر‬ ‫و همه گیری بیش از هفتاد هزار نفر‬ ‫در ‪50‬روز نخست شد‪ .‬این ویروس‬ ‫عضو گروه‪ β‬کرونا ویروس است که‬ ‫از سوی پژوهشگران چینی به عنوان‬ ‫کرونا ویروس ووهان یا کرونا ویروس‬ ‫جدید ‪ )nCov-2019(2019‬نامگذاری‬ ‫شده است‪ .‬کمیته جهانی تاکسونومی‬ ‫ویروسی(‪ )ICTV‬نام ویروس را‬ ‫‪ SARS-CoV-2‬و نام بیماری حاصل از‬ ‫ان را کووید‪ )COVID-19( 19-‬گذاشته‬ ‫اند‪ .‬شیوع این بیماری از بازار غذاهای‬ ‫دریایی هونان در شهر ووهان چین اغاز‬ ‫شد و به سرعت بیش از ‪ 50‬نفر را الوده‬ ‫کرد‪ .‬حیوانات زنده ایی مانند خفاش‪،‬‬ ‫قورباغه‪ ،‬مار‪ ،‬پرندگان و خرگوش در‬ ‫بازار غذاهای دریایی هونان به فروش‬ ‫می رسند‪ .‬در اغاز گفته می شد که‬ ‫بیمارانی که به پنومونی ناشی از کرونا‬ ‫ویروس در ووهان چین الوده شده اند‪،‬‬ ‫ممکن است از بازار غذاهای دریایی‬ ‫که حیوانات زنده فروخته می شده‬ ‫است‪ ،‬بازدید کرده و یا از حیوانات‬ ‫یا پرندگان الوده به عنوان منبع غذایی‬ ‫استفاده کرده اند‪ .‬تحقیقات بیشتر‪ ،‬نشان‬ ‫داد که برخی از مبتالیان بدون سابقه ی‬ ‫بازدید از بازار غذاهای دریایی به این‬ ‫بیماری مبتال شده اند که بیانگر نقش‬ ‫انسان در گسترش ویروس کووید‪19-‬‬ ‫بود‪ .‬سپس در بیش از ‪ 200‬کشور جهان‬ ‫گزارش شده است‪ .‬در تاریخ ‪ 11‬مارس‬ ‫‪ ،2020‬بعد از درگیر شدن ‪ 114‬کشور‬ ‫و مرگ بیش از ‪ 8000‬مبتال بیماری‬ ‫کووید‪ ،19-‬از سوی سازمان جهانی‬ ‫بهداشت به عنوان پاندمیک اعالم شد‪.‬‬ ‫دکتر محمد اکرمی‬ ‫واگیری از انسان به انسان ویروس‪ ،‬در‬ ‫اثر تماس های نزدیک با فرد الوده مثال‬ ‫در معرض سرفه‪ ،‬عطسه‪ ،‬قطرات تنفسی‬ ‫یا ذرات معلق در هوا رخ می دهد‪ .‬این‬ ‫ائروسل ها می توانند از راه استنشاق از‬ ‫راه بینی یا دهان به بدن انسان (ریه ها)‬ ‫نفوذ کنند‪ .‬ویروس از غشاهای مخاطی‪،‬‬ ‫به ویژه مخاط بینی و حنجره عبور می‬ ‫کند و از راه مجاری تنفسی وارد ریه ها‬ ‫می شود‪ .‬سپس ویروس به اندام های‬ ‫هدف بیان کننده ی انزیم‪ 2‬انژیوتانسین‬ ‫(‪ )ACE2‬مانند ریه ها‪ ،‬قلب‪ ،‬سیستم‬ ‫کلیوی و دستگاه گوارش است‪ ،‬حمله‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫انالیزهایژنومیکیتشابه‪SARS-CoV-2‬‬ ‫و ویروس عامل شبه سندروم حاد تنفسی‬ ‫شدید در خفاش از لحاظ فیلوژنتیکی‬ ‫اثبات شده است‪ .‬بنابراین خفاش ها‬ ‫می توانند منبع اولیه احتمالی باشند‪.‬‬ ‫منابع میانی و منتقل کننده به انسان فعال‬ ‫ناشناخته اند ولی انتقال سریع ان از انسان‬ ‫به انسان ثابت شده است‪ .‬‬ ‫* این ویروس چه ساختاری دارد و‬ ‫منشاء ان چیست؟‬ ‫مهندس محمدی‪ :‬تمام کرونا‬ ‫ویروس ها دارای ژن های خاص در‬ ‫مناطق پایین دست ‪ ORF1‬هستند که‬ ‫پروتئین هایی را برای تکثیر ویروسی‪،‬‬ ‫نوکلئوکپسید و تشکیل اسپایک یا‬ ‫تاج خورشیدی (‪ )Spike‬رمزگذاری‬ ‫می کنند‪ .‬اسپایک یا تاج خورشیدی‬ ‫گلیکوپروتئین هایی در سطح بیرونی‬ ‫کرونا ویروس ها هستند که مسوول‬ ‫اتصال و ورود ویروس به سلول های‬ ‫میزبان هستند‪ .‬دومین اتصال گیرنده‬ ‫(‪ )RBD‬به صورت شل به ویروس‬ ‫پیوند می شود‪ ،‬بنابراین ویروس ممکن‬ ‫است میزبان های مختلفی را الوده‬ ‫کند‪ .‬سایر کرونا ویروس ها بیشتر‬ ‫امینوپپتیدازها یا کربوهیدرات ها را به‬ ‫عنوان گیرنده ی اصلی برای ورود به‬ ‫سلول های انسانی استفاده می کنند در‬ ‫حالی که ‪ SARS-CoV‬و ‪MERS-CoV‬‬ ‫اگزوپپتیدازها را به عنوان گیرنده ی‬ ‫اصلی تشخیص می دهند‪ .‬مکانیسم‬ ‫ورود کرونا ویروس ها بستگی به‬ ‫پروتئازهای سلولی دارد که شامل‬ ‫پروتئازهای شبیه به مجاری هوایی‬ ‫انسان(‪ ،)HAT‬کاتپسین ها و پروتئیناز‬ ‫گذرنده از غشای (‪ )TMPRSS2‬است‬ ‫که پروتئین اسپایک یا تاج خورشیدی‬ ‫را شکافته و تغییرات نفوذ بیشتری را‬ ‫ایجاد می کند‪ .‬کرونا ویروس ‪-MERS‬‬ ‫از دی پپتیدیل پپتیداز‪ )DPP4( 4‬استفاده‬ ‫می کند‪ ،‬در حالی که کرونا ویروس‪ ‬‬ ‫‪ HCoV-NL63‬و ‪ SARS‬نیاز به انزیم‬ ‫تبدیل کننده انژیوتانسین‪)ACE2( 2‬‬ ‫به عنوان گیرنده اصلی دارد‪ .‬ویروس‬ ‫کووید‪ 19-‬دارای ساختار کرونا‬ ‫ویروس معمولی با پروتئین اسپایک‬ ‫یا تاج خورشیدی است و همچنین‬ ‫نوکلئوپروتئین ها و پروتئین های‬ ‫غشایی مانند ‪ RNA‬پلیمراز‪ ،‬پروتئازهای‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪99‬‬ ‫شماره ‪172‬و‪171‬‬ ‫‪9‬‬ ‫شبیه به کیموتریپسین‪ ،3-‬پروتئیناز‬ ‫شبیه پاپائین‪ ،‬هلیکاز‪ ،‬گلیکوپروتئین‬ ‫و پروتئین های جانبی را بیان میکند‪.‬‬ ‫اسید امینه ی گلوتامین ‪ 394‬در منطقه‬ ‫‪  RBD‬از کووید‪)SARS-CoV-2( 19-‬‬ ‫توسط اسید امینه لیزین ‪ 31‬روی‬ ‫گیرنده ‪ ACE2‬انسانی شناخته می شود‪.‬‬ ‫ژنوم کووید‪)SARS-CoV-2( 19-‬‬ ‫بیش از ‪ ٪80‬با ویروس انسانی پیشین‬ ‫یعنی کرونا ویروس خفاشی شبیه‬ ‫سارس (‪ )SAR-like bat CoV‬یکسان‬ ‫گزارش شده است‪ .‬پروتئین های‬ ‫ساختاری توسط چهار ژن ساختاری‬ ‫از جمله اسپایک یا تاج خورشیدی(‪،)S‬‬ ‫پاکت(‪ ،)E‬غشای (‪ )M‬و نوکلئوکپسید‬ ‫(‪ )N‬رمزگذاری می شود‪.‬‬ ‫گلیکوپروتئین اسپایک یا تاج‬ ‫خورشیدی کووید‪)SARS-CoV-2( 19-‬‬ ‫ترکیبی از کرونا ویروس خفاشی سارس‬ ‫و یک کرونا ویروس بتا ناشناخته است‪.‬‬ ‫کووید‪ 19-‬از گیرنده ی سلولی ‪ACE2‬‬ ‫برای ورود به سلول میزبان استفاده می‬ ‫کند‪ .‬جهش منفرد ‪ N501T‬در پروتئین‬ ‫تاج خورشیدی (‪  )Spike‬کووید‪ 19-‬به‬ ‫طور قابل توجه ای تمایل اتصال ان را‬ ‫به ‪ ACE2‬تقویت می کند‪.‬‬ ‫دکتر کیانمهر‪ :‬کرونا ویروس ها‬ ‫به چهارخانواده الفا‪ ،‬بتا‪ ،‬گاما و دلتا‬ ‫تقسیم می شوند‪ .‬انواع غیر از بتا کرونا‬ ‫ویروس ها‪ ،‬بیماری های خفیف مانند‬ ‫سرماخوردگی در انسان یا بیماری های‬ ‫مشابه در جانوران ایجاد می کنند‪.‬‬ ‫همه انها از بسیاری جهات مشابه‬ ‫هم هستند‪ .‬غشاء انها دارای چهار‬ ‫جزء ساختاری گلیکوپروتئین ترانس‬ ‫ممبرین(‪ )M‬گلیکوپروتئین اسپایک(‪ )S‬‬ ‫ ‪10‬‬ ‫فروردین واردیبهشت‪99‬‬ ‫شماره ‪172‬و‪171‬‬ ‫مهندس امیر محمدی‬ ‫پروتئین پوششی(‪ )E‬و پروتئین های‬ ‫نوکلئوکپسید(‪ )N‬مارپیچی شکلند‪ .‬این‬ ‫غشا به طور غیر معمول ضخیم است‬ ‫که ظاهرا به دلیل ناحیه کربوکسی‬ ‫ترمینال پروتئین‪ M‬یک الیه درونی‬ ‫اضافی را ایجاد می کند‪ .‬رسپتور انزیم‬ ‫مبدل انژیوتانسین‪ )ACE2( 2‬گیرنده‬ ‫کرونا ویروس نوین‪ 19-‬است‪ ،‬که برای‬ ‫اتصال و ورود به سلول انسانی به ان‬ ‫نیاز دارد‪ .‬در ریه طبیعی انسان ‪ ACE2‬در‬ ‫سلوله ای اپیتلیال الوئول نوع‪ 1‬و ‪ 2‬بیان‬ ‫می شود‪ .‬میزان بیان‪ ACE2‬در سلول های‬ ‫الوئول ریه مردان باالتر از زنان است‪.‬‬ ‫کرونا ویروس نوین‪ 19-‬از همان‬ ‫گیرنده ورودی سلول‪ ACE2‬همانند‬ ‫کرونا ویروس سارس استفاده می کند‪.‬‬ ‫پروتئین‪ N‬که برای انکپسوله کردن‬ ‫‪ RNA‬در کرونا ویروس ها مهم است‬ ‫نقش ضد اینترفرون گاما دارد‪ .‬همچنین‬ ‫پروتئین‪ E‬که برای همانند سازی کرونا‬ ‫ویروس ضروری نیست‪ ،‬در ممانعت از‬ ‫پاسخ استرس سلول و نیز جلوگیری از‬ ‫اپوپتوز نقش ایفا می کند‪ .‬پروتئین‪ E‬که‬ ‫دارای فعالیت کانال یونی است‪ ،‬ممکن‬ ‫است در افزایش نفوذپذیری سلولی‬ ‫و تجمع مایع در شش در پی عفونت‬ ‫داشته باشد‪ .‬در مطالعاتی که در مورد‬ ‫کرونا ویروس سارس انجام شد‪ ،‬مسیر‬ ‫سیگنالینگ ‪ NF-kB‬یک جزو مهم در‬ ‫پاسخ های سلولی شامل پاسخ استرس‪،‬‬ ‫سیگنالینگ سایتوکاین و اپوپتوز است‪.‬‬ ‫پروتئین پوششی(‪ )E‬موجب تحریک‬ ‫مسیر سیگنالینگ ‪ NF-kB‬می شود که‬ ‫سرانجام به سیگنالینگ سایتوکاینی در‬ ‫ریه ها و فراخوان سلول های التهابی‬ ‫می انجامد که می تواند عامل عالئم‬ ‫‪ ARDS‬باشد‪ .‬‬ ‫دکتر اکرمی‪ :‬ما خانواده گروه کرونا‬ ‫ویروس ها را از قدیم می شناسیم که‬ ‫بیشتر در دام‪ ،‬ایجاد بیماری و اسیب‬ ‫می کردند‪ .‬دو عضو این خانواده به‬ ‫صورت اپیدمی در دنیا اتفاق افتاد که‬ ‫پر سروصدا بود که سارس و مرس‬ ‫بودند و در خاورمیانه و چین دوباره‬ ‫قتل عامی انجام دادند‪ .‬اما پاندمی کرونا‬ ‫از جنس دیگری است‪ .‬‬ ‫* تشخیص این بیماری به چه صورت‬ ‫انجام می شود؟‬ ‫دکتر کیانمهر‪ :‬بیماری کووید‪19-‬‬ ‫در گام های نخست با نشانگان‬ ‫غیر اختصاصی و کلی همانند احساس‬ ‫کسالت‪ ،‬خستگی و بدن درد‪ ،‬تب و‬ ‫سرفه خشک همراه است‪ .‬بیماران‬ ‫کمی پیش از تب ممکن است در ابتدا‬ ‫عالیمی از حالت تهوع و اسهال داشته‬ ‫باشند‪ .‬شمار کمی از بیماران شاید دچار‬ ‫سردرد یا استفراغ خونی نیز شوند‪ ،‬و‬ ‫حتی شاید بدون نشانه باشند‪ .‬همچنین‬ ‫به نشانه هایی همچون از دست دادن‬ ‫حس چشایی یا بویایی در این بیماری‬ ‫می توان اشاره کرد‪ ،‬که می تواند در‬ ‫عده ای از مبتالیان بروز کند‪ .‬برخالف‬ ‫بیماران مبتال به عفونت های تیپیک‬ ‫کروناویروسی‪ ،‬عالئم دستگاه تنفسی‬ ‫فوقانی نظیر گلو درد و ابریزش بینی‬ ‫به میزان کمتری در بیماران مبتال به‬ ‫کرونا ویروس جدید مشاهده می شود‪.‬‬ ‫همچنین برخالف سارس عالئم‬ ‫گوارشی نظیر اسهال در بیماران مبتال‬ ‫به کرونا ویروس کمتر بروز می کند‪.‬‬ ‫تشخیص بیماری کووید‪ 19-‬متکی به‬ ‫یافته های رادیولوژی و ازمایشگاهی‬ ‫است‪ .‬بررسی های رادیولوژی‪ ،‬اهمیت‬ ‫فوق العاده ای در تشخیص در اوایل‬ ‫بیماری و مدیریت ان دارند‪ .‬ویژگی‬ ‫برجسته تصاویر رادیولوژی در بیمارانی‬ ‫که به پنومونی شدید کروناویروسی‬ ‫دچار شده اند شامل نمای شیشه مات‬ ‫(‪ )Ground grass opacity‬و تراکم ریه‬ ‫(‪ )Consolidation‬است‪ ،‬که می تواند هر‬ ‫دو ریه را درگیر کند‪ .‬نمونه های مورد‬ ‫استفاده برای انجام تست ازمایشگاهی‬ ‫شامل نمونه های سواب نازوفارنژیال‪،‬‬ ‫خلط یا اسپیره دستگاه تنفسی تحتانی‬ ‫است‪ .‬تست تاییدی تشخیصی بیشتر‬ ‫‪ RT-PCR‬است که ژنوم ریبونوکلئیک‬ ‫اسید‪  ‬ویروس را مورد شناسایی قرار می‬ ‫دهد‪ .‬بیشتر ناحیه مورد شناسایی توسط‬ ‫این تکنیک شامل ناحیه ژنومی ‪ RdRp‬به‬ ‫همراه نواحی دیگر نظیر نواحی ژنومی‬ ‫‪ N‬یا ‪ E‬است‪.‬‬ ‫* ایا این بیماری درمانی دارد؟‬ ‫دکتر کیانمهر‪ :‬اکنون دارو یا واکسن‬ ‫مشخصی برای درمان این بیماری‬ ‫وجود ندارد‪ .‬در پیش بینی های مختلف‪،‬‬ ‫اتفاق نظر براین است که این بیماری‬ ‫در سال های اینده نیز امکان گسترش‬ ‫دکتر انورسادات کیانمهر‬ ‫و همه گیری را دارد‪ ،‬بنابراین نیاز به‬ ‫روشی است که بتواند به گونه ی پایدار‬ ‫و پیوسته مقاومت در برابر این بیماری‬ ‫را ایجاد کند‪ .‬در این میان‪ ،‬واکسن ‬ ‫گزینه بسیار مناسبی برای این موضوع‬ ‫است‪ .‬به دالیل شدت بیماری ایجاد‬ ‫شده ویروس کرونا‪ ،‬روش انتقال سریع‬ ‫و اسان ان و نبود درمان ضد ویروسی‬ ‫اختصاصی و واکسن مورد تایید برای‬ ‫این پاتوژن‪ ،‬نیاز به توسعه واکسن‬ ‫جدید به شدت احساس می شود‪.‬‬ ‫واکسن های مختلفی برای کووید‪19-‬‬ ‫در حال گذراندن مراحل پیش بالینی‬ ‫(‪ )Preclinical‬هستند‪ .‬سه دسته عمده ‬ ‫این واکسن ها عبارتند از‪ :‬واکسن های بر‬ ‫پایه ‪ ،DNA‬واکسن های بر پایه ‪ mRNA‬و‬ ‫واکسن های بر پایه پروتئین‪ .‬مشابه با دو‬ ‫ویروس بیماری زای قبلی این گروه یعنی‬ ‫سارس و مرس‪ ،‬پروتئین‪ S‬نقش مهمی در‬ ‫ورود این ویروس به داخل سلول و در‬ ‫نتیجه تکثیر ویروس ایفا می کند‪ .‬مطابق‬ ‫مطالعات پیشین که وجود انتی بادی علیه‬ ‫این پروتئین می تواند نقش حفاظتی در‬ ‫الودگی با این ویروس و ابتال به بیماری‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫دکتر اکرمی‪ :‬این ویروس برای‬ ‫اولین بار در جهان شناسایی شده است‬ ‫لذا درمان قطعی برای ان هنوز شناسایی‬ ‫نشده و به همین ترتیب ده ها گروه در‬ ‫دنیا برای واکسنش می کوشند‪ .‬‬ ‫این ویروس به طور طبیعی از نظر‬ ‫انتشار‪ ،‬گسترش و واگیری‪ ،‬بسیار‬ ‫سریع است‪ .‬همچنین خطر دگرگونی و‬ ‫جهش در ان بسیار جدی است‪ .‬بدین‬ ‫روی باید به گونه ی بسیارجدی در‬ ‫بحث های بیولوژی‪ ،‬میکروب شناسی‪،‬‬ ‫ویروس شناسی و ژنتیک‪ ،‬مورد‬ ‫توجه قرار گیرد‪ .‬دست کم وجود‬ ‫یک ازمایشگاه ‪ BSL3‬و ‪  BSL4‬یکی‬ ‫از واجبات ما است‪ ،‬که امیدواریم به‬ ‫سرعت در این زمینه برنامه ریزی شود‬ ‫و باالخره باید در بحث واکسن کارهای‬ ‫جدی تر سرمایه گزاری مهمتری انجام‬ ‫بدهیم و همینطور تولید داروهای‬ ‫جدید ضد ویروسی‪ .‬‬ ‫* اکنون چه راهکارهایی‪  ‬برای‬ ‫پیشگیری قابل توصیه است؟‬ ‫دکتر کیانمهر‪ :‬با در نظر گرفتن این‬ ‫موضوع که اکنون واکسن مخصوصی‬ ‫برای این بیماری وجود ندارد‪ ،‬بهترین‬ ‫راه برای پیشگیری از بیماری‪ ،‬جلوگیری‬ ‫از قرارگیری در معرض این ویروس‬ ‫است‪ .‬در مجموع برای کمک به‬ ‫جلوگیری از انتشار بیماری های تنفسی‬ ‫مانند کووید‪ 19-‬یا انفوالنزا اقداماتی‬ ‫همچون اجتناب از لمس کردن چشم‪،‬‬ ‫بینی و دهان خودتان‪ ،‬حفظ فاصله‬ ‫ایمن از افراد‪ ،‬در هنگام بیماری ماندن‬ ‫و استراحت در منزل‪ ،‬در صورت سرفه‬ ‫یا عطسه استفاده از دستمال کاغذی و‬ ‫نیز پاک کردن و ضدعفونی کردن اشیاء‬ ‫و سطوحی که با ان ها سروکار دارید‬ ‫توصیه می شود‪.‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪99‬‬ ‫شماره ‪172‬و‪171‬‬ ‫‪11‬‬ ‫الزم است بدانید افرادی با کمبود‬ ‫مواد مغذی و ضعف سیستم ایمنی‪،‬‬ ‫بیشتر در معرض ابتال به عفونت های‬ ‫ویروسی و تشدید این بیماری ها قرار‬ ‫دارند‪ .‬بنابراین با تغذیه مناسب می توان‬ ‫تا حدود زیادی به تقویت سیستم ایمنی‬ ‫بدن در برابر این نوع از ویروس ها کمک‬ ‫کرد‪ .‬مصرف انواع میوه ها و سبزی ها و‬ ‫سبزی های برگ بزرگ از قبیل انواع‬ ‫کلم برای تامین ویتامین‪ C‬و منابع غنی‬ ‫از سلنیوم شامل منابع پروتئین حیوانی‪،‬‬ ‫موز و قارچ عالوه بر منابع ویتامین‪E‬‬ ‫که در مغزهایی مانند بادام ها‪ ،‬فندق و‬ ‫روغن های گیاهی وجود دارد توصیه‬ ‫می شود‪ .‬در انتها مصرف کافی اب‬ ‫توصیه می شود که برای الیه های‬ ‫مخاطی بدن به عنوان یکی از مهمترین‬ ‫خطوط دفاعی سیستم ایمنی بدن بسیار‬ ‫کلیدی است‪.‬‬ ‫دکتر اکرمی‪ :‬کمترین کارهای دفاعی‬ ‫انسان در برابر ویروس کرونا شامل‬ ‫رعایت بهداشت فردی‪ ،‬فاصله گذاری‪،‬‬ ‫شستن دست ها به طور مرتب با صابون‬ ‫حدود ‪ 20‬ثانیه هر یک ساعت یکبار به‬ ‫نظر می رسد کمک کننده و موثر باشد تا‬ ‫بتوانیم یک بخش عمده ای از بیماری را‬ ‫کنترل کنیم‪.‬‬ ‫نکته اصلی مهم در ایران این‬ ‫است‪ ،‬ما از نظر تخت بیمارستانی در‬ ‫تنگنا نیستیم‪ ،‬اما متخصصان عفونی و‬ ‫فوق تخصص های ریه که مهم ترین‬ ‫خطوط اولیه پزشکی و درمانی‬ ‫هستند‪ ،‬تعدادشان محدود است و اگر‬ ‫خدای نکرده دچار اسیب یا بیماری‬ ‫شوند‪ ،‬ما در پاسخگویی مناسب نظام‬ ‫سالمت دچار اسیب جدی خواهیم‬ ‫شد‪ .‬به همین ترتیب رعایت دستورات‬ ‫بهداشت فردی همچنان باید ادامه داشته‬ ‫باشد و این داستان به نظر نمی رسد که‬ ‫ ‪12‬‬ ‫فروردین واردیبهشت‪99‬‬ ‫شماره ‪172‬و‪171‬‬ ‫حتی با اغاز‪  ‬تابستان هم دچار کاهش‬ ‫جدی شود‪ ،‬و بتوانیم بزودی پایانی‬ ‫برایش فکر کنیم‪.‬‬ ‫*پیش بینی اینده برای دوران پسا‬ ‫کرونا چیست؟‪ ‬‬ ‫مهندس محمدی‪ :‬افزایش تعامالت‬ ‫بدون تماس‪ ،‬مثل افزایش خرید و فروش‬ ‫اینترنتی از اولین اتفاقات زمان کرونا‬ ‫بود‪ .‬همچنین تقویت زیرساخت های‬ ‫دیجیتال باعث شد افراد با کار در خانه‬ ‫سازگار شوند‪ .‬رونق پزشکی از راه دور‬ ‫(‪ )Telemedicine‬و افزایش استفاده از‬ ‫ربات ها از دیگر پیامد های‪  ‬کرونا بود‬ ‫که می تواند پس از ان نیز ادامه یابد‪.‬‬ ‫متاسفانه استفاده بیش از حد از مواد‬ ‫ضد عفونی کننده و شوینده ها به دلیل‬ ‫از بین بردن رطوبت و چربی پوست‬ ‫باعث بروز بیماری های پوستی از‬ ‫جمله بیماریهای خود ایمن پوستی‬ ‫مثل لوپوس در زمان کرونا و پسا‬ ‫کرونا می شود‪ .‬برای نمونه اب ژاول یا‬ ‫وایتکس یکی از مواد شوینده اسیدی‬ ‫است که در صورت تماس با دست‪،‬‬ ‫فرد را دچار حساسیت می کند و‬ ‫استشمام ان می تواند به ریه ها نیز اسیب‬ ‫شدید برساند‪ .‬برای جلوگیری از تماس‬ ‫مستقیم دست با مواد شوینده ‪ ‬حتما‬ ‫ازدستکش استفاده نمایید‪ .‬استفاده از‬ ‫دستکش پالستیکی به تنهایی تاثیر‬ ‫ندارد‪ ،‬و باید یک دستکش نخی در زیر‬ ‫دستکش پالستیکی استفاده شود‪ ،‬زیرا‬ ‫دستکش پالستیکی باعث تعریق دست‬ ‫و افزایش عوارض بیماری می شود‪.‬‬ ‫مواد التکس موجود در دستکش های‬ ‫پالستیکی ممکن است در بعضی افراد‬ ‫ایجاد الرژی کند و برای این منظور‬ ‫افرادی که پوست حساس دارند بهتر‬ ‫است به منظور جلوگیری از قرمزی و‬ ‫خارش دست حتما از دستکش نخی‬ ‫استفاده کند‪.‬‬ ‫دکتراکرمی‪ :‬پیامدهای پاندمی‬ ‫ویروس کرونا انقدر گسترده است که به‪ ‬‬ ‫باور بسیاری‪ ،‬می تواند بر تاریخ جهان‬ ‫نیز اثر داشته باشد و شاید‪  ‬زمان را‪  ‬پیش‬ ‫از کرونا و پسا کرونا باید تقسیم کرد‪ .‬‬ ‫اسیب های جدی که این موضوع در‪ ‬‬ ‫بحث سالمت‪ ،‬سیاست‪ ،‬اقتصاد و روابط‬ ‫اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‪  ‬و مواردی‪  ‬از این‬ ‫دست ایجاد کرده واقعا شگرف است‪.‬‬ ‫شمار انبوهی از بیماران فوت‬ ‫شده اند و باالخره زیرساخت های نظام‬ ‫سالمت کشورهای‪  ‬مختلف درباره این‬ ‫موضوع هم دچار ارزیابی متعدد و حتی‬ ‫لرزه های‪  ‬متعدد قرار گرفتند‪ .‬‬ ‫مردم ایران به طور طبیعی در ابتدای‬ ‫داستان دچار اضطراب شدند و به خاطر‬ ‫هر ابریزش بینی یا سرفه به بیمارستان‬ ‫مراجعه کردند‪ ،‬بنابراین ساخت یک‬ ‫نرم افزاری که بخش عمده ای از‬ ‫اضطراب ها را پوشش دهد و افراد‬ ‫امکان ارزیابی انالین را داشته باشند و‬ ‫به تدریج خودشان را با شرایط تطبیق‬ ‫بدهند بسیار ارزشمند است‪ .‬‬ ‫نکته مهم این است که اخبار متناقض‬ ‫و اطالعات ناقص باعث سردرگمی‬ ‫مردم نشود‪ .‬امیدواریم دوستانی که در‬ ‫شبکه های اجتماعی فعال هستند یک‬ ‫مقدار مسووالنه تر و عالمانه تر برخورد‬ ‫کنند‪ .‬به همین ترتیب ما در مجتمع‬ ‫هالل ایران چندین گروه مجازی‬ ‫درست کرده ایم و اطالعات علمی‬ ‫درست را از وزارت بهداشت‪ ،‬هالل‬ ‫احمر‪ ،‬سازمان بهداشت جهانی توزیع‬ ‫کردیم‪ .‬در واقع در بازنشر اطالعات‬ ‫دقیق برای اطرافیان سهیم بودیم‪.‬‬ ‫گزارش کوتاه‬ ‫مدیر کل ازمایشگاه مرجع سالمت وزارت بهداشت در نشست خبری عنوان کرد‪:‬‬ ‫توسعه شبکه ازمایشگاهی تشخیص کروناویروس جدید در کشور‬ ‫دکتر سیامک سمیعی در نشست خبری که به تازگی به صورت‬ ‫ویدئوکنفرانس برگزار شد‪ ،‬با اشاره به توسعه شبکه ازمایشگاهی‬ ‫تشخیص کرونا ویروس جدید در کشور‪ ،‬گفت‪ :‬با این ظرفیت‬ ‫توانسته ایم تاکنون بیش از ‪ ۳۱۰‬هزار ازمایش برای کسانی که به این‬ ‫خدمت نیاز دارند‪ ،‬فراهم کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬باید توجه کرد که تعداد ازمایشگاه های ما به صورت‬ ‫روزانه افزایش می یابد‪ .‬بر این اساس امروز ‪ ۱۲۶‬ازمایشگاه در لیست‬ ‫خودمان داریم که تعدادی از انها هر روز در حال ازمایش هستند و برخی‬ ‫از انها در حال اماده باش هستند‪ .‬در عین حال تعدادی از ازمایشگاه ها‬ ‫هم در حال ارزیابی مرحله دوم هستند‪ .‬مرحله اول را دانشگاه ها انجام‬ ‫می دهند که براساس استانداردهای تضمین کیفیت و ایمنی زیستی‬ ‫انجام می شود‪ .‬در مرحله دوم انستیتو پاستور که رهبری این شبکه‬ ‫را برعهده دارد‪ ،‬اینها را ارزیابی می کند و اطمینان می دهد که این‬ ‫ازمایشات با کیفیت و سرعت الزم انجام می شود‪.‬‬ ‫دکتر سمیعی بیان کرد‪ :‬وزارت بهداشت ‪ ۷۱‬ازمایشگاه در‬ ‫این شبکه دارد و ‪ ۴۰‬ازمایشگاه نیز مربوط به بخش خصوصی‬ ‫است و سایر نهادها نیز ‪ ۱۵‬ازمایشگاه در این مجموعه دارند‪.‬‬ ‫در برخی مجموع ه ها مانند نیروهای مسلح‪ ،‬تعداد ازمایشگاه‬ ‫هایمان بیشتر است‪ ،‬اما به دالیلی مانند مسائل امنیتی انها را‬ ‫جزو شبکه خودمان نمی اوریم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬افرادی که به این ازمایش ها احتیاج دارند‪،‬‬ ‫کسانی هستند که با تشخیص اولیه به بیمارستا ن ها و یا‬ ‫ک های ما در حوزه بهداشت‪ ،‬یعنی همان مراکز ‪۱۶‬‬ ‫کلینی ‬ ‫ساعته و ‪ ۲۴‬ساعته مراجعه می کنند‪ .‬زمانیکه تشخیص داده‬ ‫ی شود که این افراد به ازمایش نیاز دارند‪ ،‬از انها دو نمونه‬ ‫م ‬ ‫از انتهای بینی و یا انتهای حلق گرفته شده و در ازمایشگاه‬ ‫مورد ازمایش مولکولی قرار می گیرد‪ .‬اگر نتیجه مثبت باشد‪،‬‬ ‫به مرکز اعالم می شود تا اقدامات الزم برای فرد انجام شود‪.‬‬ ‫در عین حال با اطرافیان بیمار هم ارتباط برقرار شده و‬ ‫انها هم مورد ازمایش قرار می گیرند‪ .‬باید توجه کرد که‬ ‫این ازمایش بسیار حساس و دقیق است‪ ،‬اگر یکبار برای‬ ‫فرد دارای عالئم منفی شود‪ ،‬باید ازمایش تکرار شود تا‬ ‫مطمئن شویم که فرد مبتال به کرونا هست یا خیر‪.‬‬ ‫مدیر کل ازمایشگاه مرجع سالمت وزارت بهداشت‬ ‫در پاسخ به سوالی درباره برنامه وزارت بهداشت برای‬ ‫افزایش تست ها‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬وقتی تصمیم گرفتیم از‬ ‫ظرفیت های بخش خصوصی برای این ازمایش استفاده‬ ‫شود‪ ،‬قطعا داوطلب ها برای این کار انتخاب شدند که‬ ‫حاضر بودند از ظرفیت های دولتی استفاده کرده و با‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی همکاری می کنند‪ .‬بر این اساس‬ ‫بازرسان ما به این ازمایشگا ه ها رفته و بررسی می کنند‬ ‫که ایا استانداردهای تضمین کیفی را در بخش تشخیص‬ ‫مولکولی رعایت می کند یا خیر؟ و در عین حال ایا اصول‬ ‫ایمنی زیستی برای عدم الودگی کارکنان و اطرافیان شان‬ ‫رعایت می شود یا خیر؟‪ .‬با تایید این موارد‪ ،‬دانشگاه اعالم‬ ‫می کند که می خواهد از ظرفیت این ازمایشگاه خصوصی‬ ‫استفاده کند‪ .‬در این زمان انها را به انستیتو پاستور ایران‬ ‫معرفی می کنیم و ازمایشات اولیه ای انجام می شود تا‬ ‫بررسی کنند که ایا این ازمایشگاه ها توانایی تشخیص‬ ‫کرونا را دارند یا نه و وقتی تایید شدند‪ ،‬وارد فهرست شده‬ ‫و متناسب با نیاز برایشان نمونه ارسال می شود‪.‬‬ ‫دکتر سمیعی با بیان اینکه در عین حال تعرفه هم‬ ‫برای این ازمایش ها از همان ابتدا مشخص شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این تعرفه ‪ ۱۸.۳‬تا ‪ ۱۸.۴K‬تعیین شده است که در بخش‬ ‫خصوصی حدود ‪ ۵۰۰‬تومان می شود و در بخش دولتی‬ ‫هم کمتر از این است‪ .‬البته این ازمایشگا ه ها مجاز به‬ ‫گرفتن نمونه های سرپایی نیستند‪ .‬زیرا ما ظرفیت بسیار‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪99‬‬ ‫شماره ‪172‬و‪171‬‬ ‫‪13‬‬ ‫محدودی داریم‪ ،‬در شرایط تحریم هستیم و ازمایشگاهی‬ ‫که در شبکه ما در حال کار هستند‪ ،‬تحریم را حس می کند‪.‬‬ ‫ما هر روز با کمبود یک چیزی مواجهیم و باید ان را فراهم‬ ‫کنیم‪ .‬در عین حال کیت های ما مرتبا تغییر می کند و از منابع‬ ‫مختلف تامین می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬خوشبختانه تولیدکنندگان داخلی به کمکمان‬ ‫امده اند‪ .‬همکاران خوب ما در صنعت تولید کیت های‬ ‫ازمایشگاهی در حال اقدام هستند و به تدریج از ظرفیت های‬ ‫تولید کیت های داخلی استفاده می کنیم‪ ،‬اما فعال هنوز نیاز‬ ‫داریم که واردات داشته باشیم‪ .‬زیرا حجم کارمان باالست‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر توان محققان کشور‪ ،‬گفت‪ :‬در این روزها‬ ‫متوجه شدیم که چقدر محققان می توانند موثر باشند‪ ،‬به‬ ‫هر حال این ویروس‪ ،‬جدید است و هر روز اطالعات‬ ‫جدیدی از ان به دستمان می رسد که باید از این اطالعات‬ ‫استفاده شود‪ .‬اگر تولیدکنندگان به سمت تولید بروند‪ ،‬در‬ ‫اینده بسیار کمک کننده خواهند بود‪ .‬در عین حال گروهی‬ ‫از تامین کنندگان که زنجیره تامین را حفظ می کنند و برخی‬ ‫همکاران مان در وزارت بهداشت‪ ،‬شبانه روزی کمک می کنند‬ ‫که این زنجیره قطع نشود‪ .‬در عین حال مهندسانی که این‬ ‫دستگاه ها را در اختیار ازمایشگا ه ها قرار می دهند نیز بسیار‬ ‫موثر و کمک کننده هستند‪ .‬همه این موارد که همیشه در روند‬ ‫ازمایشگاه کمک می کردند‪ ،‬اکنون بیشتر به چشم می ایند و‬ ‫اکنون ازمایشگاهیان یک تیم هستند که محققان‪ ،‬مهندسان‬ ‫ازمایشگاه و متخصصان ازمایشگاه را دربرمی گیرد‪.‬‬ ‫نحوه شناسایی کیت های تشخیص کرونای بی کیفیت‬ ‫دکتر سمیعی در پاسخ به سوالی درباره واردات کی ‬ ‫ت‬ ‫های ازمایشگاهی و نظارت بر انها‪ ،‬گفت‪ :‬در حالت عادی‬ ‫همواره کشور مقررات و فرایندهایی دارد که تالش می کند‬ ‫ ‪14‬‬ ‫فروردین واردیبهشت‪99‬‬ ‫شماره ‪172‬و‪171‬‬ ‫که استانداردهایی را رعایت کنند تا داده های ازمایشگاهی‬ ‫معتبر باشند‪ .‬ویروس کرونا چند ماهی است که وارد‬ ‫زندگی انسان شده و ان را به خوبی نمی شناسیم و ممکن‬ ‫است تغییراتی کند‪ .‬کسانیکه برای این ویروس کیت تولید‬ ‫می کنند‪ ،‬ممکن است برخی استانداردها را رعایت نکنند‪،‬‬ ‫حال به این افراد‪ ،‬سودجویان را هم اضافه کنید که با‬ ‫ی کنند و طی این‬ ‫ادعاهایی کیت هایشان را وارد سیستم م ‬ ‫مدت با این افراد هم درگیر بوده ایم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬انستیتو پاستور ایران به عنوان قرارگاهی که‬ ‫این شبکه ازمایشگاهی کرونا را رهبری می کند‪ ،‬با داشتن‬ ‫ت های جدید را‬ ‫تیم تحقیق و توسعه وظیفه دارد که کی ‬ ‫ی شود با پروتکل های اضطراری ارزیابی کند‬ ‫که معرفی م ‬ ‫و اعالم کند که چقدر کارایی دارند‪ .‬خوشبختانه ما از‬ ‫همان ابتدا به کیت های مرجع دسترسی داشتیم و سازمان‬ ‫بهداشت جهانی به خوبی از ما حمایت کرد که کیت های‬ ‫جدید را با ان ها مقایسه می کنیم‪ .‬باید توجه کرد که تا‬ ‫زمانیکه این کیت ها تایید نشوند‪ ،‬وارد سیستم نخواهند‬ ‫شد‪ .‬البته بعد از ورود به سیستم هم ممکن است دچار‬ ‫مشکالتی شود که ما در زمان ورود به سیستم هم انها‬ ‫را چک می کنیم‪ .‬ما کیت هایی داشتیم که از چین‪ ،‬کره و‬ ‫حتی اروپا امده بود و با دیدن مشکالت شان‪ ،‬همان ابتدا‬ ‫از سیستم ما حذف شده اند‪ .‬در عین حال پروتکل هایی‬ ‫هم وجود دارد که ازمایشگاه های ما موظف به رعایت‬ ‫ان ها هستند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ازمایشگاه ها هر بار باید چک کرده و‬ ‫نتایج شان را بررسی کنند‪ .‬انستیتو پاستور چندین هزار‬ ‫نمونه دارد که می تواند به عنوان نمون ه های کنترلی به‬ ‫ازمایشگا ه ها ارسال کرده و مهارت ازمایشگاه ها را‬ ‫ارزیابی کند که این اقدام را با یکی دو ازمایشگاه اغاز‬ ‫کرده ایم و را ادامه می دهیم‪.‬‬ ‫مدیر کل ازمایشگاه مرجع سالمت وزارت بهداشت‬ ‫گفت‪ :‬یکی از دالیلی که توانستیم‪ ،‬ازمایشگا ه های‬ ‫تشخیص کرونا را به این سرعت افزایش دهیم‪ ،‬این بود‬ ‫ش بینی های الزم را‬ ‫که همکارانمان در انستیتو پاستور پی ‬ ‫از قبل درباره خانواده کروناویروس کرده بودند و از روز‬ ‫اول امادگی داشتیم‪.‬‬ ‫دکتر سمیعی با بیان اینکه انرژی سایر کشورها بیشتر‬ ‫صرف قرنطینه کامل شده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با شرایط‬ ‫خاصی که داریم و با توجه به اینکه بیماری زودتر وارد‬ ‫ایران شده است‪ ،‬ممکن است بتوانیم در برخی مناطق مان با‬ ‫به دست اوردن تصویری از وضعیت بیماری و انتقال ان و‬ ‫وضعیت ایمنی مردم انجا‪ ،‬این فاصله گذاری هوشمند را بهتر‬ ‫و سریع تر انجام دهیم‪ .‬در حال حاضر فکر می کنیم می توانیم‬ ‫بر اساس اطالعات بالینی‪ ،‬اطالعات اپیدمیولوژیک‪ ،‬تست ها‬ ‫مولکولی برای تشخیص ویروس و تست های سرولوژیک‬ ‫برای تکمیل تصویر بیماری و وضعیت مواجهه افراد با‬ ‫ویروس‪ ،‬تصویری کلی برای جامعه ایجاد کنیم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در حال حاضر استاندارد ما برای پاسخگویی‬ ‫به تست کرونا‪ 48 ،‬ساعته است‪ .‬البته ممکن است مراجعات‬ ‫سرپایی افزایش یابد و بر این اساس مشخص نیست که‬ ‫این افزایش چه ظرفیتی را از ازمایشگاه می گیرد‪ .‬اگر فردی‬ ‫مثبت شود‪ ،‬اطالعات مان را از اطرافیان فرد تکمیل کرده و‬ ‫ظرفیت های ازمایشگاهی به سمت بررسی وضعیت اطرافیان‬ ‫می رود‪ .‬البته همچنان زمان ما برای پاسخگویی ‪ 48‬ساعت‬ ‫است‪ .‬حال ممکن است ازمایشگاهی دچار مشکل شود و‬ ‫بیش از ‪ 48‬ساعت طول بکشد‪ .‬بر این اساس از دانشگاه های‬ ‫علوم پزشکی درخواست کرده ایم که یک برنامه اضطراری‬ ‫داشته باشند تا اگر یک ازمایشگاه دچار مشکل شد‪ ،‬نمونه ‬ ‫ها را به ازمایشگاه دیگری منتقل کنند‪ .‬ازمایشگاهی هم که‬ ‫دچار مشکل می شوند حتما باید به افرادی که ازمایش داده‬ ‫ اند‪ ،‬اطالع دهد‪.‬‬ ‫دکتر سمیعی درباره کیفیت تست های تشخیص کرونای‬ ‫ایرانی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کیت ها باید ‪ 90‬تا ‪ 95‬درصد از نظر نتیجه‬ ‫با کیت های مرجع که سازمان بهداشتی جهانی در اختیار قرار‬ ‫داده است‪ ،‬مطابقت داشته باشند تا مجوز استفاده بگیرد و وارد‬ ‫بازار شوند‪ .‬باید توجه کرد که به دلیل تعداد باالی نمونه ها‪،‬‬ ‫ت ها را تشخیص می دهند‬ ‫ازمایشگاه ها به سرعت عملکرد کی ‬ ‫و همه این ازمایشگاه ها خبره شدند‪ .‬ما هیچ وقت تا به این‬ ‫اندازه کار تشخیص مولکولی تخصصی در کشور انجام نداده‬ ‫بودیم و پس از بحران کرونا ظرفیت بزرگی خواهیم داشت‪.‬‬ ‫ت های سریع سرولوژی کرونا‬ ‫اشتباه اروپایی ها درباره تس ‬ ‫دکتر سمیعی درباره کیت های سرولوژی یا رپید تست‬ ‫مبتنی بر انتی بادی نیز اظهار کرد‪ :‬تست های زیادی منطبق‬ ‫بر انتی بادی که چینی ها تولید کرده بودند‪ ،‬وارد بازار شد و‬ ‫اروپایی ها فریب ادعاهای تولیدکنندگان کیت ها را خوردند‪.‬‬ ‫به طوری که کشوری مانند انگلستان که استاندارهای باالیی‬ ‫دارد‪ ،‬کیت های سریع را که به سرعت با یک قطره‬ ‫خون ابتالی فرد را مشخص می کند‪ ،‬از چین خریداری‬ ‫و تست ها را از طریق اینترنت‪ ،‬داروخانه و سوپرمارکت‬ ‫به فروش رساندند‪ ،‬اما در کمتر از دو هفته عذرخواهی‬ ‫و اعالم کردند اشتباه بزرگی کردیم؛ چراکه مثبت و منفی‬ ‫را نتوانستند تمایز دهند‪ .‬پس از ان به سمت تشخیص‬ ‫مولکولی رفتند و می خواهند روزانه به ‪ 100‬هزار تست‬ ‫مولکولی برسند‪ .‬در عین حال‪ ،‬کشوری که می خواست‬ ‫هزینه کمی صرف کند و مردم به تدریج مبتال و ایمن‬ ‫شوند‪ ،‬متوجه اشتباه خود شد و جمهوری چک هم موازی‬ ‫با تست های مولکولی تست انتی بادی سریع را ازمایش‬ ‫کرد‪ ،‬اما متوجه شدند که این تست ها در ‪ 80‬درصد موارد‬ ‫نتیجه درست نمی دهد؛ چراکه تا سه هفته طول می کشد‬ ‫تا انتی بادی در بدن ایجاد شود‪ ،‬در اسپانیا هم ‪30‬درصد‬ ‫اشتباه داشتند‪.‬‬ ‫درخواست کشورهای منطقه برای کیت های ایرانی‬ ‫دکتر سمیعی درباره صادرات کیت تشخیص کرونا به‬ ‫کشورهای منطقه و همسایه‪ ،‬گفت‪ :‬بسیاری از کشورهای‬ ‫دنیا سیستم ازمایشگاهی ندارند و به ما درخواست هایی‬ ‫داده شده است تا کیت های تشخیص کرونا را صادر‬ ‫کنیم‪ .‬درخواست هایی به دست تولیدکنندگان و وزارت‬ ‫بهداشت رسیده است و ما در ازمایشگاه وظیفه ارائه‬ ‫خدمت را داریم‪ ،‬اما مسلما نیاز کشور و مردم در اولویت‬ ‫قرار دارد‪ .‬البته هیچ گاه نسبت به نیاز کشورهای منطقه‬ ‫و دوست‪ ،‬بی پاسخ نبودیم و در این مورد خاص تنها‬ ‫بحث مردم ما نیست؛ چراکه بحث سالمت بشر مطرح‬ ‫است‪ .‬اگر در کشورهای منطقه گرفتاری ایجاد شود‪ ،‬این‬ ‫گرفتاری ها می تواند دامن ما را هم بگیرد و همان قدر‬ ‫نسبت به سالمت مردم خود حساس هستیم همین میزان‬ ‫باید به مردم کشورهای منطقه به ویژه همسایه هایمان‬ ‫حساس باشیم‪.‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪99‬‬ ‫شماره ‪172‬و‪171‬‬ ‫‪15‬‬ ‫گفتــگو‬ ‫مهندس نیلوفر حسن‬ ‫گفتگویی با شرکت پیشتازطب؛‬ ‫تولید کننده ایرانی کیت کرونا‬ ‫شرکت پیشتازطب زمان فعالیت خود را با هدف تحقیق جهت تولید فراورده های تشخیص طبی‪ ،‬در سال ‪ 1377‬شروع کرد‪ .‬رویکرد‬ ‫علمی و تحقیقاتی به سبب اراده ی بنیان گذاران شرکت‪ ،‬همواره با نگاه خودکفایی در این صنعت پایه گذاری شده بود که جهت‬ ‫دستیابی به این هدف مهم‪ ،‬با ایجاد و تجهیز ازمایشگاه تحقیقاتی در کنار بهره گیری از نخبگان و متخصصان طراز اول این رشته و با تالش‬ ‫شبانه روزی نیروهای متعهد و متخصص این شرکت‪ ،‬سرانجام به نتیجه رسید و در سال ‪ 1380‬محصوالت اولیه شرکت پیشتاز طب شامل‬ ‫‪ 6‬محصول تشخیصی به روش االیزا‪ ،‬تولید و روانه بازار مصرف شد‪ .‬گفتنی است در حال حاضرکیت تشخیص قطعی عامل ویروس کووید‪19‬‬ ‫که جهان را درگیر خود کرده است نیز توسط این شرکت بومی سازی شده و به تولید انبوه رسیده است‪.‬‬ ‫با دکتر وحید یونسی مدیرعامل شرکت شتابدهنده محصوالت تشخیصی سیناپس و همچنین مدیرتحقیق و توسعه شرکت پیشتازطب‬ ‫گفتگویی در این زمینه انجام دادیم که در ادامه می خوانیم‪.‬‬ ‫* لطفا در خصوص روش کار و‬ ‫تشخیص این نوع کیت تولیدی جدید‬ ‫مربوط به کرونا ویروس ان شرکت‬ ‫توضیح دهید؟‬ ‫روش و اساس کار تست های‬ ‫سرولوژی بیماری کووید ‪ 19‬ساخته‬ ‫شده در شرکت پیشتاز طب‪ ،‬االیزای‬ ‫غیرمستقیم است‪ .‬به این صورت که‬ ‫انتی ژن های ایمونوژن نوترکیب ویروس‬ ‫‪ SARS-CoV-2‬به صورت اختصاصی‬ ‫توسط این شرکت انتخاب‪ ،‬سنتز و‬ ‫درکف پلیت کد شده است و مطابق‬ ‫روش االیزا غیرمستقیم وجود انتی‬ ‫بادی اختصاصی در سرم و پالسمای‬ ‫بیماران به صورت کیفی و نیمه کمی‬ ‫قابل سنجش است‪ .‬مهمترین ویژگی که‬ ‫کیت های بیماری کرونای جدید باید‬ ‫داشته باشند بحث اختصاصیت است‪،‬‬ ‫به این معنا که با این ویروس ها یا‬ ‫سایر انتی بادی هایی که در بدن وجود‬ ‫دارد نتیجه مثبت کاذب ندهد‪ .‬خب ما‬ ‫ ‪16‬‬ ‫فروردین واردیبهشت‪99‬‬ ‫شماره ‪172‬و‪171‬‬ ‫طیف وسیعی از نمونه های سرمی از‬ ‫ماه ها قبل از پیدایش این بیماری را‬ ‫در بیوبانک شرکت در اختیار داشتیم‬ ‫که با استفاده از انها اختصاصیت ‪98‬‬ ‫درصدی کیت ها به اثبات رسید که‬ ‫میزان بسیار قابل قبولی است‪ .‬در‬ ‫خصوص حساسیت تشخیصی نیز‬ ‫استفاده از نمونه های پالسمای بیماران‬ ‫بهبود یافته حساسیت ‪ 94‬درصدی‬ ‫برای ‪ IgG‬دست یافتیم‪ .‬در خصوص‬ ‫حساسیت کیت‪ IgM‬نیز‪ ،‬حساسیت‬ ‫بالینی ‪ 80‬درصدی در بیماران بستری‬ ‫محقق شد‪.‬‬ ‫* نمونه اولیه این کیت چه زمانی‬ ‫ساخته شد و چه پروسه ای برای‬ ‫دریافت مجوز ان طی شد؟‬ ‫در حقیقت هسته اولیه تیم طراحی‬ ‫کیت های مولکولی و سرولوژی‬ ‫‪COVID-19‬‬ ‫پیشتازطب‬ ‫شرکت‬ ‫در شتاب دهنده فناوری تشخیص‬ ‫ازمایشگاهی سیناپس شکل گرفت‪.‬‬ ‫خب در این شتابدهنده بیش از ‪ 15‬تیم‬ ‫فناور مستقر ودر حال توسعه روش ها و‬ ‫محصوالت مختلفی هستند که با ورود‬ ‫ویروس کرونا به کشور‪ ،‬تقریب ًا بخش‬ ‫عمده ای از این پروژه ها متوقف و با‬ ‫تمام نیرو به طور شبانه روزی برروی‬ ‫کیت های کرونا متمرکز شدند‪ .‬در وهله‬ ‫اول کیت مولکلولی ویروس کرونا‬ ‫ساخته شد که کیفیت ان توسط بخش‬ ‫کرونا انستیتو پاستور‪ ،‬مورد تایید و‬ ‫مناسب استفاده در کشور قرارگرفت‪.‬‬ ‫درادامه نیز طراحی کیت های‬ ‫سرولوژی به اتمام رسید و توسط‬ ‫انستیو پاستور مورد بررسی قرار‬ ‫گرفت‪ .‬خوشبختانه کیفیت این کیت‬ ‫از نظر حساسیت و اختصاصیت نیز‬ ‫مورد تایید قرارگرفت‪ .‬نکته متمایز در‬ ‫رویه طراحی این کیت ها اینگونه بود‬ ‫که در حقیقت از همان ابتدا معاونت‬ ‫علمی تحقیقاتی وزرات بهداشت و‬ ‫* در خصوص میزان عرضه این‬ ‫کیت بفرمایید و اینکه ایا نیاز داخل‬ ‫را به طور کامل فراهم می کند؟‬ ‫در خصوص توان تولید می توانیم‬ ‫بگوییم به طور قطع مواد اولیه و‬ ‫زیرساخت تولید‪ ،‬لجستیک‪ ،‬پشتیبانی‬ ‫فنی برای عرضه هفتگی ‪5‬میلیون تست‬ ‫فراهم شده و مورد تایید قرار گرفته است‪.‬‬ ‫پیش بینی ما این است که تا بیست درصد‬ ‫از این میزان به کشور های منطقه‪ ،‬اروپا‪،‬‬ ‫امریکای جنوبی و افریقا صادر شود‪.‬‬ ‫متخصصان عفونی کشور‪ ،‬سانترهای‬ ‫بستری مثل بیمارستان مسیح دانشوری‪،‬‬ ‫بیمارستان شریعتی‪ ،‬بیمارستان بقیه اهلل‬ ‫همگی در طراحی این کیت به نوعی‬ ‫همراه ما و در جریان بوده که کمک‬ ‫بسزائی در توسعه این محصوالت‬ ‫داشتند به طوریکه مطالعات مربوطه به‬ ‫لحاظ تعداد نمونه مورد مطالعه‪ ،‬تقریبا‬ ‫در دنیا کم نظیر بوده است‪.‬‬ ‫پس از اخذ تائیدیه های الزم‬ ‫از انستیتو پاستور‪ ،‬مجوز فروش و‬ ‫صادرات این محصوالت از اداره کل‬ ‫تجهیزات پزشکی اخذ شد‪ .‬در حال‬ ‫حاضر نیز تکنولوژی توسعه یافته‬ ‫در شتابدهنده سیناپس به دو شرکت‬ ‫تولیدی دانش بنیان پیشتاز طب زمان و‬ ‫ایده ال تشخیص اتیه واگذار شده است‪.‬‬ ‫*این کیت تاکنون در چه مراکزی‬ ‫ارائه شده و در حال انجام تست است؟‬ ‫کیت های سرولوژی یاد شده‪ ،‬به مدت‬ ‫باالی بیست روز است که‬ ‫در تمام بیمارستان های‬ ‫دهنده‬ ‫درخواست‬ ‫مورد‬ ‫کیت‬ ‫این‬ ‫استفاده قرار گرفته است‪ .‬مطالعات‬ ‫سرواپیدمیولوژیکی نیز با همکاری‬ ‫معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری‬ ‫در ارگان و سازمان های مختلفی صورت‬ ‫گرفته است به طوریکه بیش از ‪4‬هزار‬ ‫فرد مورد مطالعه قرار گرفته اند‪ .‬تعدادی‬ ‫کیت سرولوژی نیز در اختیار ارگان های‬ ‫مربوطه قرار گرفت تا در مناطق اپی سنتر‬ ‫مثل گیالن‪ ،‬قم وچند مرکز دیگری که‬ ‫شیوع باالتری داشته اند مورد استفاده‬ ‫و مطالعه قرار گیرد که در نهایت‬ ‫می تواند به تدوین بهتر پروتکل های‬ ‫وزارت بهداشت کمک کند‪ .‬بسیاری‬ ‫از ازمایشگاه های خصوصی‪ ،‬اکنون در‬ ‫حال استفاده از این کیت هستند که البته‬ ‫باید به عنوان اسناد تکمیلی‪ ،‬نتایج صحه‬ ‫گذاریشان را داشته باشند که ما تاکنون به‬ ‫بیش از ‪ 150‬مرکز در بخش خصوصی‬ ‫عرضه داشتیم‪.‬‬ ‫* ایا طراحی و ساخت این کیت‬ ‫توسط متخصصان و کارشناسان ان‬ ‫شرکت صورت گرفته است و از‬ ‫خصوصیات فنی این محصول مانند‬ ‫میزان حساسیتو دقت ان بفرمایید؟‬ ‫اسناد طراحی این کیت (فایل‬ ‫تاریخچه طراحی) که اسناد مهمی‬ ‫هستند ارائه شده و به عنوان کاالی‬ ‫دانش بنیان تیپ یک (مصادیق کامل‬ ‫‪ )R&D‬شناخته شده به گونه ای که‬ ‫بیش از ‪90‬درصد دانش به کار رفته‬ ‫بومی است‪.‬‬ ‫* باتوجه به دریافت نشان ‪CE‬‬ ‫برای این محصول‪ ،‬هم اکنون از‬ ‫چه کشورهایی درخواست صادرات‬ ‫صورت گرفته است و در خصوص‬ ‫برنامه صادراتی خود بفرمایید؟‬ ‫در خصوص بحث صادراتی همانطور‬ ‫که می دانید شرکت پیشتاز طب زمان‪،‬‬ ‫بیست مقصد صادراتی با‬ ‫بیش از بیست نماینده در‬ ‫سراسر دنیا دارد و بخش‬ ‫مهمی از درخواست ها از‬ ‫طریق همین نمایندگان است‪.‬‬ ‫اکنون از ‪ 4‬قاره‪ ،‬بیش از ‪40‬‬ ‫درخواست صادراتی داریم که‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪99‬‬ ‫شماره ‪172‬و‪171‬‬ ‫‪17‬‬ ‫پیشرفت ریاست جمهوری بسیار کمک‬ ‫حالمان بودند‪ .‬با کمک این عزیزان‪،‬‬ ‫توانستیم ذخایر بسیار خوبی از مواد‬ ‫اولیه را در کشورمان داشته باشیم‪.‬‬ ‫در حال‬ ‫با ان ها در سطوح‬ ‫مذاکره‬ ‫مختلف هستیم‪ .‬ترکیه و المان اولین‬ ‫مقاصد ما خواهند بود و با توجه به‬ ‫شرایط پیش رو ‪ 15‬تا ‪ 20‬مرکز مقصد‬ ‫صادراتی برای کیت خواهیم داشت‪.‬‬ ‫* لطفا از رقبای خارجی این‬ ‫محصول برایمان بفرمایید‪ .‬اکنون چند‬ ‫شرکت در جهان این محصول را‬ ‫بی نقص و با کیفیت تولید می کنند؟‬ ‫همانطور که می دانید کیت االیزا و‬ ‫روش ان و به طور کلی ‪Immunoassay‬‬ ‫یک تکنولوژی بالغ است‪ .‬هم اکنون‬ ‫شرکت های مختلفی در دنیا روش‬ ‫سرولوژی تشخیص‬ ‫ویروس کرونای‬ ‫جدید را طراحی‬ ‫کردند‪ .‬ولی مساله‬ ‫تولید و ظرفیت‬ ‫واقعی عرضه ان ها‬ ‫بسیار مهم است‪ .‬در‬ ‫این خصوص شرکت های‬ ‫پیشتاز طب و ایده ال تشخیص یکی‬ ‫از باالترین ظرفیت های تولید در سطح‬ ‫دنیا را اعالم کرده اند‪.‬‬ ‫* در ساخت و تولید این کیت‬ ‫مورد حمایت چه سازمان ها و‬ ‫ارگان هایی قرار گرفتید؟‬ ‫در صحبت های قبلی هم گفتم که‬ ‫ ‪18‬‬ ‫فروردین واردیبهشت‪99‬‬ ‫شماره ‪172‬و‪171‬‬ ‫کیت‬ ‫رویه طراحی این‬ ‫به گونه ای متفاوت بود که حتی از‬ ‫روزهای ابتدایی ورود ویروس کرونا‬ ‫به صورت هماهنگ با وزارت بهداشت‬ ‫و ارگان های گوناگون بودیم‪ .‬معاونت‬ ‫علمی و فناوری ریاست جمهوری و‬ ‫معاونت علمی و تحقیقاتی وزارت‬ ‫بهداشت‪ ،‬نقش بسیار مهمی در نیل به‬ ‫این مهم داشتند و باعث شد تا اسناد‬ ‫طراحی این کیت‪ ،‬با باالترین سطح‬ ‫ممکن در همکاری با ازمایشگاه و‬ ‫بیمارستان های سانتر بیماری کرونا‬ ‫در تهران تدوین شود‪ .‬اساتید گروه‬ ‫ایمونولوزی دانشگاه ‬ ‫علوم پزشکی‬ ‫شهید بهشتی وجود داشتند که‬ ‫سرپرستی علمی این کیت را به عهده‬ ‫داشتند‪ .‬بیمارستان مسیح دانشوری و‬ ‫بیمارستان بقیه اهلل نیز پشتیبانی قابل‬ ‫توجهی داشتند‪ .‬به لحاظ پشتیبانی‬ ‫صنعتی‪ ،‬مخصوص ًا در مرحله طراحی‬ ‫و البته ادعای تولید ‪ 40‬میلیون تست در‬ ‫ماه‪ ،‬معاونت علمی و فناوری ریاست‬ ‫جمهوری و دفتر همکاری های تحول و‬ ‫* نتیجه تست کرونا با این کیت‪،‬‬ ‫ظرف چه مدت زمانی اماده می شود؟‬ ‫مثل سایر روش ایمونوانسی االیزا‪،‬‬ ‫در زمان حدود ‪ 75‬دقیقه ای کل مراحل‬ ‫تست انجام می شود و همانطور که‬ ‫می دانید نتیجه در حدود ‪ 94‬نفر از یک‬ ‫پلیت حاصل می شود‪.‬‬ ‫* کالم اخر‬ ‫درپایان‪ ،‬بیماری کووید‪ 19‬شرایط‬ ‫جدیدی را برای همه ما در هر حوزه و‬ ‫زمینه کاری و زندگی رقم زد و محک‬ ‫خیلی خوبی برای تمام ارکان کشورمان‬ ‫بود‪ .‬به لحاظ علمی در حوزه کیت‪،‬‬ ‫واکسن و دارو این یک پروسه ادامه دار‬ ‫خواهد بود و باید‬ ‫بتوانیم به راه حل‬ ‫و خدمات بهینه تر‬ ‫دست یابیم‪ .‬البته‬ ‫جایگاه ازمایشگاه ها‬ ‫از همان روزهای‬ ‫ابتدایی بسیار قابل‬ ‫تقدیر بود به طوری که که‬ ‫ظرفیت ارائه خدمات را هر‬ ‫روز افزایش داده و نقش خود را به‬ ‫طور قابل قبولی ایفا کنند‪ .‬امیدواریم‬ ‫از ظرفیت باالی شبکه ازمایشگاهی‬ ‫کشوری که حتی در دورافتاده ترین‬ ‫مکان ها‪ ،‬ازمایشگاه های تشخیص طبی‬ ‫با پرسنل مجرب وجود دارد‪ ،‬برای‬ ‫مدیریت این بحران استفاده شود‪.‬‬ ‫مقاله علمی‬ ‫نادر نوری‪ ،‬کارشناس علوم ازمایشگاهی و کارشناس ارشد سم شناسی بالینی‪ ،‬شبکه بهداشت ودرمان مغان(گرمی)‪،‬‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی اردبیل‬ ‫محسن حیدر اوغلی‪ ،‬کارشناس بهداشت محیط و کارشناس ارشد منابع طبیعی‪ -‬الودگی های محیط زیست‪،‬‬ ‫شبکه بهداشت و درمان مشگین شهر‪ ،‬دانشگاه علوم پزشکی اردبیل‬ ‫عیدالرضا اسکندر خیاوی‪ ،‬کارشناس بهداشت محیط و کارشناس ارشد منابع طبیعی‪ -‬الودگی های محیط زیست‪،‬‬ ‫شبکه بهداشت و درمان مشگین شهر‪ ،‬دانشگاه علوم پزشکی اردبیل‬ ‫گذری بر اپیدمیولوژی و تشخیص ازمایشگاهی ویروس چیکن گونیا‬ ‫‪ ‬ویروس چیکن گونیا‪)Chikungunya virus=CHIKV(  ‬‬ ‫یک الفاویروس منتقل شونده از راه پشه و متعلق به خانواده‬ ‫توگاویریده است و عامل ایجاد یک بیماری تب دار است که با‬ ‫درد شدید مفصلی و راش پوستی همراه است‪ .‬این ویروس اولین‬ ‫بار به وسیله ‪ Ross‬در سال ‪ 1953‬از سرم یک انسان مبتال به‬ ‫تب در طول یک بیماری همه گیر در منطقه ‪ Newala‬در کشور‬ ‫تانزانیا جدا شد‪ Chikungunya .‬در گویش ساکنین تانزانیا و‬ ‫موزامبیک که به زبان ‪ Bantu‬تکلم می کنند‪ ،‬به معنی خم یا تا‬ ‫شده است و اشاره به وضعیت بیماری دارد که در اثر درد شدید‬ ‫مفاصل به حالت خمیده درامده است‪ .‬پس از انتقال‪ ،‬ویروس‬ ‫در پوست تکثیر شده و از راه خون به سرعت در کبد‪ ،‬عضله‪،‬‬ ‫مفاصل‪ ،‬بافت های لنفاوی و مغز منتشر می شود‪.‬‬ ‫‪ ‬تشخیص ازمایشگاهی بیماری متکی به تشخیص ویروس در‬ ‫نمونه های اولیه و یا انتی بادی های اختصاصی ویروس چیکن‬ ‫گونیا ‪ IgM‬و ‪ IgG‬است‪ .‬برای تشخیص‪ ،‬مراقبت‪ ،‬جداسازی و‬ ‫تعیین ژنوتیپ ویروس‪ ،‬از ازمایش‪ RT-PCR  ‬استفاده می کنند‪.‬‬ ‫مشخصات کلی ویروس چیکونگونیا‬ ‫‪  Chikungunya virus‬یک ویروس کوچک کروی دارای‬ ‫قطر حدود ‪ 60‬تا ‪ 70‬نانومتر‪ ،‬پوشش دار و دارای‪RNA  ‬‬ ‫رشته ای مثبت است‪ .‬ژنوم ان در حدود ‪ 12‬کیلوبایت طول‬ ‫دارد و در انتهای́‪ 5‬ژنوم دارای یک کالهک و در انتهای ́‪3‬‬ ‫دارای یک دم پلی ‪ A‬است‪ .‬ساختمان ژنوم دارای دوقاب‬ ‫خواندن باز (‪ )ORF‬بوده که دارای رمز برای دو پلی پپتید‬ ‫ساختاری و غیرساختاری بوده که به ترتیب به ‪4‬پروتئین‪ ‬‬ ‫غیرساختاری ‪ nsP3 ،nsP2 ،nsP1‬و ‪ nsP4‬و ‪5‬پروتئین‬ ‫ساختاری ‪ E3, E2, 6K, E1‬و‪  C ‬از راه ویروس و پروتئازهای‬ ‫سلولی شکسته می شود‪.‬‬ ‫مکانیسم پاتوژنز ویروس‬ ‫‪ virus Chikungunya‬به وسیله پشه های کولیسینه منتقل‬ ‫می شود و می تواند به گونه متناوب بین مهره داران و بندپایان‬ ‫در جریان باشد‪ .‬بندپایان در تمام مدت زندگی الوده باقی‬ ‫می مانند‪ .‬انتقال ویروس به انسان بیشتر از راه پشه های گونه‬ ‫‪ Aedes‬است‪ .‬پس از انتقال‪ ،‬ویروس در پوست تکثیر شده‬ ‫و از راه خون به کبد‪ ،‬عضله‪ ،‬مفاصل‪ ،‬بافت های لنفاوی‬ ‫و مغز منتشر می گردد‪ .‬ویروس چیکن گونیا به سرعت در‬ ‫بدن پخش شده و سپس عفونت‪  ‬شروع می شود‪ .‬پس از‬ ‫تزریق ویروس با گزش پشه ها‪ ،‬ویروس مستقیم وارد‬ ‫مویرگ های زیر جلدی شده و تعدادی هم در سلول های‬ ‫خاصی از پوست از جمله ماکروفاژها‪ ،‬فیبروبالست ها‬ ‫و سلول های اندوتلیال ایجاد عفونت می کنند‪ .‬به نظر‬ ‫می رسد تکثیر عفونت ویروسی به گونه موضعی محدود‬ ‫به همان محل بوده و می تواند به اندام های لنفاوی ثانویه‬ ‫نزدیک به محل تلقیح انتقال پیدا می کند‪ .‬انتشار ویروس‬ ‫به گونه کامل همراه با رویدادهای پاتولوژیکی است‪.‬‬ ‫ارتریت واقعی به گونه یک رخداد نادر باقی می ماند‬ ‫(از ‪ 2‬تا ‪ 10‬درصد)‪ .‬رویدادهای پاتولوژیکی همراه با‬ ‫عفونت بافتی است که بیشتر در ارگان های لنفاوی تحت‬ ‫حاد است‪ ،‬در حالی که در عضالت و مفاصل همراه با‬ ‫دوره های طوالنی و در تعدادی از بیماران با ارتریت های‬ ‫پیش رونده همراه است‪.‬‬ ‫نشانه های بیماری ناشی از ویروس چیکن گونیا‬ ‫نشانه ها شامل تب شدید‪ ،‬لرز‪ ،‬سردرد‪ ،‬ترس از نور و‬ ‫بثورات جلدی یا راش های ماکولوپاپولر است‪ .‬به عالوه‬ ‫افراد الوده تر‪ ،‬بیشتر از درد شدید مفاصل شکایت دارندکه‬ ‫اغلب ناتوان کننده و با لنفادنوپاتی اینگوینال دردناک هم‬ ‫گزارش شده است‪ .‬مرحله عفونت حاد ناشی از ‪CHIKV‬‬ ‫بیشتر طوالنی بوده و از چند روز تا دو هفته است؛ با این‬ ‫حال درد مفاصل و یا درد عضالنی برای هفته ها یا ماه ها‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪99‬‬ ‫شماره ‪172‬و‪171‬‬ ‫‪19‬‬ ‫و یا حتی سال ها باقی می ماند‪ .‬در برخی از بیماران حالت‬ ‫پیشرفته اتفاق افتاده و به سندرم و درد مفاصل مزمن تبدیل‬ ‫می شود‪ .‬به طور معمول در طول مدت بیماری‪ ،‬مفاصل‬ ‫اسیب می بینند اما همیشه قسمت هایی از بدن را تحت تاثیر‬ ‫قرار می دهد که اغلب اندام ها از جمله دست ها‪ ،‬مچ پاها و‬ ‫پنجه ها هستند‪ .‬میزان مرگ و میر پایین است (‪ 0/4‬درصد)‬ ‫اما در کود کان کمتر از یک سال باال است (‪ )%2/8‬و در افراد‬ ‫سالمند مبتال با بیماری های مزمن همراه است‪.‬‬ ‫اپیدمیولوژی انتشار ویروس چیکن گونیا‬ ‫‪ ‬تب چیکن گونیا اولین بار در سال ‪ 1952‬از ‪  ‬فالت‬ ‫‪  Makonde‬در امتداد مرزهای بین تانزانیا و موزامبیک گزارش‬ ‫شد و ویروس اولین بار به وسیله ‪ Ross‬در سال‪ 1953  ‬از‬ ‫سرم یک انسان مبتال به تب در طول یک بیماری همه گیر در‬ ‫منطقه ‪ Newala‬تانزانیا جدا شد‪ .‬منشا این ویروس احتماال"‪ ‬‬ ‫از افریقا است که سیکل وحشی ان باعث حفظ‪  ‬ویروس‬ ‫در بین میمون های وحشی و پشه های جنگلی است‪ .‬پس‬ ‫از تانزانیا‪ ،‬ویروس چیکن گونیا باعث اپیدمی بین سال های‬ ‫‪ 1960‬تا ‪ 1990‬در شرق افریقا (اوگاندا و زیمباوه)‪ ،‬در غرب‬ ‫افریقا (سنگال) و در مرکز افریقا (جمهوری مرکزی افریقا‪،‬‬ ‫جمهوری دموکراتیک کنگو و کامرون) شد‪ .‬این ویروس‬ ‫همچنین از پرتغال و گونیه فیلیپین‪ ،‬مالزی‪ ،‬مایوت و جزایر‬ ‫‪ Reunion‬از اسیا گزارش شد‪ .‬اولین مدرک مربوط به اپیدمی‬ ‫در اسیا در سال ‪ 1958‬گزارش شد‪ .‬طغیان در افریقا و اسیا‬ ‫غیر قابل پیش بینی بود که با فاصله ‪ 7‬الی ‪ 20‬سال بین دو‬ ‫اپیدمی متوالی دیده می شود‪ .‬در هند تاریخچه طوالنی وقوع‬ ‫اپیدمی در سال ‪ 1963-1962‬در کلکته و در سال ‪ 1965‬در‬ ‫چین تایید شد‪ .‬از میان شهرهای بزرگ متعدد در اسیای‬ ‫جنوب شرقی‪ ،‬بانکوک به عنوان یک محل فعال از نظر انتقال‬ ‫بیماری شناخته شده است‪ .‬شیوع بیماری در کامبوج‪ ،‬ویتنام‪،‬‬ ‫الئوس و میانمار هم به گونه مستند گزارش شده است‪ .‬در‬ ‫سال ‪ 2004‬یک اپیدمی بزرگ از این ویروس به گونه متداول‬ ‫و به گونه چرخشی بین شرق‪ ،‬مرکز و جنوب افریقا اتفاق‬ ‫افتاد که شروع ان از ساحل کنیا بوده است و به دنبال ان‬ ‫در سال ‪ 2005‬طغیان های بعدی در کومور‪ La Reunion ،‬و‬ ‫جزایر دیگر در جنوب غربی اقیانوس هند رسید‪ .‬در جزیره‬ ‫‪ Reunion‬به تنهایی تعداد ‪ 226000‬مورد (‪ %24‬مجموعه کل‬ ‫جمعیت جزیره) از موارد بیماری اتفاق افتاد‪.‬‬ ‫ ‪20‬‬ ‫فروردین واردیبهشت‪99‬‬ ‫شماره ‪172‬و‪171‬‬ ‫تشخیص ازمایشگاهی‬ ‫‪ -1‬روش های سرولوژیکی‬ ‫‪ ‬تشخیص ازمایشگاهی متکی به تشخیص ویروس‬ ‫در نمونه های اولیه و یا انتی بادی های اختصاصی‬ ‫ویروس چیکن گونیا شامل‪ IgM  ‬و ‪ IgG‬است‪ .‬انتی بادی‬ ‫این ویروس در بیماران بعد از مدت کوتاهی از بروز‬ ‫نشانه ها تشخیص داده می شود معموال"‪  ‬برای‪  IgM  ‬پنج‬ ‫روز بعد از بروز نشانه ها و برای ‪ IgG‬نیز چند روز بعد‬ ‫کافی است‪ .‬انزیم های تجاری ایمونواسی و ارزیابی های‬ ‫ایمنوفلورسانس هم در دسترسند‪.‬‬ ‫چالش های‪  ‬احتمالی در تفسیر سرولوژی نتایج‪:‬‬ ‫‪  -1 ‬احتمال منفی کاذب به دلیل اختالط‬ ‫کرایوگلوبولینمی ویروس ‪CHIKV‬‬ ‫‪  -2 ‬واکنش متقاطع با ویروس های مشابه کمپلکس که‬ ‫در جنگل ها است‪.‬‬ ‫‪  -3‬دوام طوالنی مدت انتی بادی ‪ IgM‬ویروس پس از‬ ‫شروع بیماری برای ماه ها‪.‬‬ ‫اکثر مواقع برای نشان دادن عفونت جدید ‪ ،CHIKV‬کافی‬ ‫است که همزمان یک نمونه از مرحله حاد و نمونه های‬ ‫جمع اوری شده حداقل ‪ 3‬هفته بعد از بیماری را بررسی‬ ‫نمایند‪.‬‬ ‫‪ -2‬روش های مولکولی‬ ‫‪RT-PCR :(Real-time reverse transcription-PCR( -1-2‬‬ ‫‪ ‬برای تشخیص‪ ،‬مراقبت‪ ،‬جداسازی و تعیین ژنوتیپ‬ ‫ویروس از ازمایش معمولی ‪ RT-PCR‬استفاده می کنند‪.‬‬ ‫برای تشخیص‪ RNA‬ویروس‪ ،‬می توان ان را در نمونه های‬ ‫پالسمای خون در سطح بسیار باالیی از هفته اول پس‬ ‫از شروع نشانه ها که معموال" ویروس در خون وجود‬ ‫دارد‪ ،‬تشخیص داد‪ .‬از نظر کمیت زمانی واقعی ‪RT-PCR‬‬ ‫و کیفیت ویروس نیز پیشرفت هایی گونه گرفته است‪.‬‬ ‫این روش هم حساس و هم اختصاصی بوده‪  ‬و برای‬ ‫تشخیص طیف وسیعی از غلظت های مختلف ویروس‬ ‫استفاده می شود‪ .‬به عالوه این روش می تواند در مناطقی‬ ‫که ناقل ویروس ‪ Aedes aegypti‬و ‪ Aedes albopictus‬‬ ‫است در زمینه مراقبت ویروس کمک کننده باشد‪.‬‬ ‫‪qRT-PCR : positive- and negative strand quanti-2-۲‬‬ ‫‪tative Real-Time Polymerase Chain Reaction ‬‬ ‫‪ ‬یک روش جدید دیگر از ‪ RT-PCR‬به شکل واکنش های‬ ‫زنجیره ای پلیمراز رشته منفی و رشته مثبت تحت‬ ‫عنوان ‪ qRT-PCR‬در دسترس است که برای سنجش ‪ nsP3‬‬ ‫ویروس استفاده می شود و برای تشخیص و مطالعه تکثیر‬ ‫ویروس طراحی شده است‪ .‬این روش برای مقدارهای‬ ‫محدودی از ‪ 10-1‬کپی ‪ RNA‬کاربرد دارد‪ .‬در مقایسه با روش‬ ‫‪ E1‬که در ‪ 30‬ازمایشگاه بالینی روی نمونه ها کار شده است‪.‬‬ ‫روش ‪ nsP3qRT-PCR‬دارای ‪ R2‬بیشتر بوده و بهره وری باالیی‬ ‫داشته و نمونه های مثبت را بهتر شناسایی می کند‪.‬‬ ‫‪ -3-2‬روش‪  SYBR Green I  ‬بر پایه ‪  RT-PCR‬‬ ‫یکی از ازمایش هایی است که اخیرا ً توسعه یافته است‪ .‬این‬ ‫روش دارای حساسیت ‪ 10‬برابر ‪ RT-PCR‬است و هیچ واکنش‬ ‫متقاطعی را با الفاویروس ها و فالوی ویروس ها ایجاد نمی کند‪.‬‬ ‫‪DANP- RT PCR‬‬ ‫‪-4-2‬‬ ‫یک روش تشخیص مولکولی جدید بوده‪ ،‬که یک‬ ‫مرحله از روش ‪ RT-PCR‬است‪ .‬این روش دارای اطمینان‬ ‫و سرعت باال و مقرون به صرفه است که با حساسیت‬ ‫و ویژگی باالیی برای تشخیص زود هنگام ویروس‬ ‫چیکن گونیا توسعه پیدا کرده است‪ .‬این روش مشتق‬ ‫(‪  DANP (2,7-diamino-1,8-naphthyridine‬نشاندار‬ ‫شده با پرایمرهای سنجاق سری‪ ،‬سرشار از سیتوزین را‬ ‫برای تکثیر ناحیه ‪  nsP2‬ژنوم ویروس چیکن گونیا مورد‬ ‫استفاده قرار می دهد که متعاقبا" با اندازه گیری فلورسانس‬ ‫ساطع شده از پرایمر ‪ DANP‬بعد از چندین پروسه ‪PCR‬‬ ‫همراه است‪ .‬واحد اندازه گیری این روش تشخیصی‪ ‬‬ ‫‪ CFU /reaction of CHIKV 0.01‬است‪ .‬مزیت این روش‬ ‫این است که‪  ‬می تواند به عنوان یک کاندید واقعی از‬ ‫پرایمر ‪ HP-nsP2‬برای تشخیص خیلی اختصاصی ‪CHIKV‬‬ ‫مورد استفاده قرارگیرد بدون اینکه واکنش متقاطعی گونه‬ ‫گیرد‪ .‬امکان انجام ‪ DANP- RT PCR‬برای تشخیص بالینی‬ ‫ارزیابی شده است‪ .‬این روش جدید ‪ DANP-RTP CR‬با‬ ‫پتانسیل تشخیصی مولکولی برای ویروس چیکن گونیا باید‬ ‫بر روی نمونه سرم در فاز حاد بیماران هم مورد استفاده قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫درمان بیماری ناشی از ویروس چیکن گونیا‬ ‫‪ ‬درمان اختصاصی برای ‪ CHIKV‬وجود ندارد و واکسنی‬ ‫تابحال در دسترس نیست‪ .‬این بیماری معموال"‪  ‬خود‬ ‫محدود شونده بوده‪  ‬و به مرور زمان بهبود می یابد‪.‬‬ ‫استراحت مطلق می تواند در کاهش نشانگان درد مفاصل‬ ‫کمک کننده باشد‪ .‬افراد الوده باید از گزش پشه ها‬ ‫محافظت شوند‪ ،‬تا از چرخه انتقال بیماری پیشگیری شود‪.‬‬ ‫راه های پیشگیری از بیماری و کنترل ان‬ ‫‪ ‬اقدامات احتمالی کنترل ناقلین‪ ،‬شامل استفاده از‬ ‫حشره کش های سریع االثر (پایروتیروئیدها) برای ‪3‬روز‬ ‫پشت سر هم باشد که با به کارگیری سمپاش های بزرگ‬ ‫روی کامیون و یا سمپاش های پشتی برای مناطق کوچک‬ ‫میسر است‪ .‬اقدامات بر علیه الرو پشه ها هم شامل‬ ‫استفاده از فرموالسیون ممانعت کننده از رشد حشرات‬ ‫است‪ .‬مراقبت منزل به منزل برای مکان های رشد پشه ها‬ ‫و تشویق مردم به مشارکت هم مفید است‪ .‬مراقبت کافی‬ ‫و مناسب از بیماران در مرحله عفونت حاد این ویروس‬ ‫برای بهداشت عمومی در مناطق توسعه یافته با وجود‬ ‫گونه های فعال ائدس ضروری است‪ .‬بیماران مشکوک را‬ ‫باید جدا کرده و سریع با مقامات و ادارات بهداشتی محل‬ ‫تماس گرفته شود و برای بیماران حتما پرونده تشکیل‬ ‫شود‪ .‬هدف نهایی این است که از گسترش اپیدمی ها به‬ ‫مناطق جدید جلوگیری شود‪.‬‬ ‫منابع‪:‬‬ ‫‪1. Presti Alessandra Lo, Lai Alessia, Cella Eleonora, Zehender‬‬ ‫‪Gianguglielmo, Ciccozzi Massimo: Chikungunya virus,‬‬ ‫‪epidemiology,clinics and phylogenesis: A review. Asian Pacific‬‬ ‫‪Journal of Tropical Medicine:925-932:2014.‬‬ ‫‪2. Schuffenecker I, Iteman I, Michault A, Murri S, Frangeul L,‬‬ ‫‪Vaney MC, et al. Genome microevolution of chikungunya viruses‬‬ ‫‪causing the Indian Ocean outbreak. PLoS Med 2006; 3: e263.‬‬ ‫‪3. Ligon BL. Reemergence of an unusual disease: the‬‬ ‫‪chikungunya epidemic. Semin Pediatr Infect Dis 2006; 17: 99-104.‬‬ ‫‪4. Robinson MC. An epidemic of virus disease in southern‬‬ ‫‪province, Tanganyika territory, in 1952-53. Trans R Soc Trop Med‬‬ ‫‪Hyg 1955; 49: 28-32.‬‬ ‫‪5. Simizu B, Yamamoto K, Hashimoto K, Ogata T. Structural‬‬ ‫‪proteins of Chikungunya virus. J Virol 1984; 51: 254-258.‬‬ ‫‪6. Powers AM, Brault AC, Shirako Y, Strauss EG, Kang W, Strauss‬‬ ‫‪JH, et al. Evolutionary relationships and systematics of the‬‬ ‫‪alphaviruses. J Virol 2001; 75(21): 10118-10131.‬‬ ‫‪7. Volk SM, Chen R, Tsetsarkin KA, Adams AP, Garcia TI, Sall AA,‬‬ ‫‪et al. Genome-scale phylogenetic analyses of chikungunya virus‬‬ ‫‪reveal independent emergences of recent epidemics and various‬‬ ‫‪evolutionary rates. J Virol 2010; 84: 6497-6504.‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪99‬‬ ‫شماره ‪172‬و‪171‬‬ ‫‪21‬‬ ‫مقاله علمی‬ ‫دکتر علی بیکیان‪ -‬متخصص اسیب شناسی بالینی و تشریحی‬ ‫گذری بر ازمایش کرونا ویروس ‪SARS COV 2‬‬ ‫ویروس کرونا‪ ،‬یک ‪ RNA‬ویروس است که دارای‬ ‫یک پوشش پروتئینی است‪ RNA .‬ویروس داخل پوشش‬ ‫پروتئینی قرار دارد‪ .‬این پوشش از پروتئین های ‪E ،M, N‬‬ ‫و ‪ S‬تشکیل شده است‪ .‬پروتئین ‪ )spike( S‬به رسپتورهای‬ ‫‪ )ACE2) angiotensin converting enzyme2‬میزبان انسانی‬ ‫متصل می شود و پس از اتصال با مکانیسم های خاصی ‪RNA‬‬ ‫ویروس به درون سلول تزریق می شود‪ .‬با پیوند ‪ RNA‬به ریبوزوم‬ ‫میزبان‪ ،‬کار ساخت پروتئین های ساختاری را در سلول میزبان‬ ‫اغاز می شود‪ ACE2 .‬در ریه ها و عروق‪ ،‬قلب‪ ،‬کلیه و روده ها‬ ‫یافت می شود‪ .‬بدین روی این اندام ها اماج اصلی برای این‬ ‫ویروس هستند‪ .‬در سلول های بالغ تر (‪ )mature‬میزان بروز‬ ‫‪ ACE2‬بسیار بیشتر از سلول های نابالغ(‪ )immature‬است‪.‬‬ ‫برخی از پژوهشگران علت ابتالی کمتر نوزادان و کودکان به‬ ‫این بیماری را تراکم بسیار پایین تر این رسپتور (‪ ،)ACE2‬برای‬ ‫نا بالغی سلولی می دانند‪.‬‬ ‫نقش ‪ ACE2‬در شدت بروز نشانه ها‪ ،‬هم در دست بررسی‬ ‫است‪ .‬برخی از محققان تفاوت واریانتهای مختلف رسپتور‬ ‫‪ ACE2‬در افراد مختلف را با میزان ورود ویروس به سلول های‬ ‫بدن و شدت بروز بیماری مرتبط می دانند‪ .‬همانطور که می‬ ‫دانیم شدت بروز نشانگان در افراد مختلف بسیار متفاوت‬ ‫است‪ .‬بیماران براساس معیارهای زیر‪:‬‬ ‫به مشکوک(‪ ،)suspected case‬محتمل (‪،)probable case‬‬ ‫مورد قطعی و (‪ )confirm case‬تقسیم می شود‪.‬‬ ‫تشخیص‬ ‫تشخیص بیماری بر پایه ی نشانگان بالینی‪ ،‬پرتونگاری و‬ ‫ازمایشگاهی انجام می شود‪ .‬مهمترین نشانگان بیماری تب‬ ‫و لرز‪ ،‬سرفه خشک‪ ،‬اسهال‪ ،‬تنگی نفس‪ ،‬ضعف و بی حالی‪،‬‬ ‫بی اشتهایی و کاهش حس بویایی است‪ .‬در بیماران با درگیری‬ ‫شدیدتر نارسایی کلیوی و ریوی و در نهایت نارسایی چند‬ ‫ارگان بدن و اختالالت انعقادی دیده می شود‪.‬‬ ‫ ‪22‬‬ ‫فروردین واردیبهشت‪99‬‬ ‫شماره ‪172‬و‪171‬‬ ‫تعریف بیماران مشکوک‪ :‬در بیماران با شروع ناگهانی‬ ‫نشانگان تنفسی (با عالئمی مثل سرفه‪ ،‬تب و تنگی نفس)‬ ‫بدون عالمت مشخص ولی با سابقه مسافرت یا اقامت در‬ ‫محل های شیوع بیماری به مدت ‪ 14‬روز از شروع عالئم‪،‬‬ ‫یا بیمارانی با هرگونه ناراحتی تنفسی حاد که در ارتباط‬ ‫نزدیک (‪ )close contact‬با بیمار مبتال به ‪ COVID-19‬در‬ ‫‪ 14‬روز اخیر قرار داشته اند‪ ،‬یا بیمارانی با نشانگان شدید‬ ‫عفونت ریوی با تب و حداقل یکی از نشانه های بیماری‬ ‫تنفسی(مثل سرفه‪ ،‬تب‪ ،‬تنگی نفس) که نیازمند بستری باشند‬ ‫و به شرطی که عامل بیماریزای دیگری مانند اسم‪COPD ،‬‬ ‫و‪ ...‬برایش یافت نشود‪.‬‬ ‫‪Probable case‬‬ ‫افراد مشکوکی که تست ‪ COVID-19‬مشکوک یا‬ ‫‪( Pan-coronavirus assay‬برای ژن‪ )E‬برایشان انجام شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪Confirmed case‬‬ ‫افرادی که تست قطعی برای ‪ COVID-19‬انها مثبت شده‬ ‫است (‪)RPRD Gene‬‬ ‫‪Close contact‬‬ ‫کسی که با فرد مبتال به ‪ COVID-19‬همسر‪/‬هم خانه است‬ ‫یا با کسی که با فرد مبتال دست داده است یا با فرد بیمار‬ ‫تماس نزدیک داشته است (با دست بدون دستکش دستمال‬ ‫کاغذی او را برداشته یا مستقیم ًا در معرض قطرات تنفسی‬ ‫قرار گرفته است‪ ،‬یا افرادی که بیش از ‪15‬دقیقه در فاصله‬ ‫کمتر از ‪ 2‬متر با فرد بیمار چهره به چهره بوده اند‪.‬‬ ‫یافته های رادیولوژی‬ ‫عکس قفسه سینه در گام های نخست بیماری نرمال‬ ‫است‪ .‬بدین روی در بررسی های‬ ‫اولیه کارایی ندارد‪ .‬برای افراد‬ ‫مشکوک باید هرچه زودتر‬ ‫‪ CT‬اسکن قفسه سینه انجام شود‪.‬‬ ‫در اغاز کدورت های منفرد یا‬ ‫متعددی در ریه ها پیدا می شود‪ ،‬که‬ ‫حالت شیشه مات (‪)ground glass‬‬ ‫دارد و بیشتر در بخش های محیطی‬ ‫نزدیک پلور یا نزدیک عروق خونی‬ ‫اصلی‪ ،‬به ویژه در لوب های زیرین‬ ‫متمرکز است‪.‬‬ ‫در سنجش با بزرگساالن‪ ،‬در‬ ‫اطفال کدورت هایی با هاله اطراف‬ ‫ان (‪ )consolidation‬بیشتر دیده‬ ‫می شود و جزو عالمت تیپیک ان‬ ‫در این بیماری است‪.‬‬ ‫یافته های ازمایشگاهی‬ ‫روش های تشخیص مستقیم ویروس شامل بررسی وجود‬ ‫انتی ژن ویروس یا تولید انتی بادی (بررسی سرولوژی) است‪.‬‬ ‫در باره ی انتی ژن ویروس‪ ،‬روش های ‪( DFA‬انتی بادی‬ ‫فلورسنت مستقیم) و انزیم ایمونواسی (‪ )EIA‬انجام پذیر است‬ ‫که تا امروز در این بیماری کاربردی نشده است‪.‬‬ ‫در روش های بررسی انتی بادی با توجه به سیر بیماری‬ ‫و تاخیر در تولید انتی بادی‪ ،‬به عنوان روش برتر توصیه‬ ‫نمی شود‪ .‬تا زمان نگارش این متن تست مورد تایید در‬ ‫گایدالین ها‪ ،‬تست های تشخیص مولکولی است‪ .‬در گام های‬ ‫نخستین و در خط اول بررسی مولکولی سنجش ژن ای(‪)E gen‬‬ ‫توصیه می شود‪ .‬برای تست تاییدی (‪)confirmation testing‬‬ ‫اندازه گیری میزان ‪ RdRP‬با تکنولوژی ‪ dual colour‬توصیه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫در ازمایش‪ ،‬در اغاز بیماری شمارش ‪ WBC‬ها نرمال و یا‬ ‫کاهش یافته نشان می دهد‪ .‬اما تعداد لنفوسیت ها کاهش دارد‪.‬‬ ‫ترومبوسیتوپنی خفیف شایع است‪ ،‬ولی ترومبوسیتوپنی شدید‬ ‫نشانی بر پیش اگهی ضعیف است‪.‬‬ ‫در بچه ها افزایش انزیم های کبدی دیده شده است‪ .‬الکتات‬ ‫دهیدروژناز (‪ ،)LDH‬انزیم های عضالنی ‪ CPK‬و میوگلوبین‬ ‫افزایش دارد‪ .‬در بیماران بدحال با شرایط بحرانی افزایش‬ ‫تروپونین و ‪ D-dim‬و فریتین و کاهش چشمگیر لنفوسیت‬ ‫های خون محیطی دیده می شود‪ .‬افزایش عوامل التهابی مثل‬ ‫‪ IL-10 ،IL-4 ،IL-6‬و ‪ TNF-ɑ‬در کودکان و بزرگساالن بیمار‬ ‫دیده می شود‪ .‬افزایش ‪ CRP‬با شدت و پیش اگهی بیماری‬ ‫رابطه مستقیم دارد‪.‬‬ ‫شیوه ی جمع اوری نمونه‬ ‫‪ .1‬روش برتر‪ :‬استفاده از سواب اوروفارنکس و‬ ‫نازوفارنکس است‪.‬‬ ‫‪ .2‬تحریک تولید خلط برای جمع اوری نمونه خلط‬ ‫توصیه نمی شود‪.‬‬ ‫‪ .3‬روش برونکوسکوپی جهت نمونه گرفتن با تولید زیاد‬ ‫ائروسل همراه است‪ .‬بنابراین در مجموع توصیه نمی شود‪.‬‬ ‫‪ .4‬نمونه های تنفسی باید در یک اتاق با فشار منفی (اتاق‬ ‫ایزوله) جمع اوری شود تا از انتشار ویروس جلوگیری شود‪.‬‬ ‫‪ )5‬برای نمونه برداری از نازوفارنکس‪ ،‬استفاده از‬ ‫سواب های ‪ Flocked‬که حجم زیادی از سلول های اپیتلیال‬ ‫را جمع اوری می کند‪ ،‬برتر است و از سواب های فیبری بهتر‬ ‫است‪ .‬همچنین استفاده از سواب داکرون و ریون یا سواب با‬ ‫میله پالستیکی برای جمع اوری نمونه استفاده می شود‪ ،‬ولی‬ ‫نباید از سواب پنبه ای یا کلسیم الژینات استفاده کرد‪.‬‬ ‫‪ )6‬بعد از گرفتن نمونه ان را داخل‬ ‫(‪ VTM (Viral transport medium‬قرار می دهند‪VTM .‬‬ ‫دارای یک بافر نمکی‪ ،‬پروتئین و مواد قندی‪ ،‬اندیکاتور ‪pH‬‬ ‫و انتی بیوتیک ممانعت کننده از رشد باکتری ها و قارچ ها‬ ‫بوده و برای پایداری ویریون ها و سلول های عفونی بیماران‬ ‫به کار می رود‪ .‬میزان قرارگیری سواب در ‪ VTM‬چهل و‬ ‫هشت ساعت است‪.‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪99‬‬ ‫شماره ‪172‬و‪171‬‬ ‫‪23‬‬ ‫تازه هــا‬ ‫ازمایشـــگاه‬ ‫ـ‬ ‫های‬ ‫مهندس محمود اصالنی‬ ‫تازه‬ ‫روشی برای تشخیص به موقع سرطان ریه‬ ‫گروهی از پژوهشگران امریکایی در بررسی جدید خود‬ ‫دریافته اند که شاید یادگیری ماشینی بتواند به تشخیص‬ ‫زودهنگام سرطان ریه کمک کند‪.‬‬ ‫گروهی از پژوهشگران امریکایی در بررسی جدیدی‬ ‫دریافته اند که شاید بتوان با کمک یادگیری ماشینی‪ ،‬سرطان‬ ‫را در مراحل ابتدایی ان پیش بینی کرد‪ .‬انها طی پژوهش‬ ‫خود‪ ،‬به ازمایش سیستم های مبتنی بر یادگیری ماشینی و‬ ‫توانایی انها در یافتن "گردش ‪ DNA‬تومور" (‪ )ctDNA‬در‬ ‫نمونه های خون پرداختند‪.‬‬ ‫سرطان ریه‪ ،‬یکی از کشنده ترین انواع سرطان است که مانند‬ ‫دیگر سرطان ها‪ ،‬تشخیص به موقع ان می تواند امکان درمان‬ ‫و نجات بیماران را افزایش دهد‪ .‬در حال حاضر‪ ،‬تنها راه‬ ‫تشخیص سرطان ریه‪ ،‬سی تی اسکن است که عالوه بر هزینه‬ ‫باال‪ ،‬امکان خطای زیادی را نیز به همراه دارد‪.‬‬ ‫به همین دلیل ‪ ،‬پژوهشگران حوزه پزشکی سعی دارند نوعی‬ ‫ازمایش خون طراحی کنند که بتواند سرطان ریه را در‬ ‫مراحل ابتدایی ان تشخیص دهد‪.‬‬ ‫در این گونه ازمایش ها‪ ،‬نمونه های خون برای بررسی‬ ‫ ‪24‬‬ ‫فروردین واردیبهشت‪99‬‬ ‫شماره ‪172‬و‪171‬‬ ‫گردش ‪ DNA‬تومور ازمایش می شوند که کار دشواری‬ ‫است؛ در نتیجه پژوهشگران سعی دارند یادگیری ماشینی‬ ‫را برای تشخیص به موقع سرطان به کار بگیرند‪.‬‬ ‫این گروه پژوهشی در بررسی خود‪ ،‬یک مدل یادگیری‬ ‫ماشینی را با داده های مربوط به سرطان ریه اموزش دادند‪.‬‬ ‫این مدل پس از اموزش و برنامه ریزی توانست سرطان‬ ‫ریه را تشخیص دهد و ‪ ۶۳‬درصد تومورها را در بیماران‬ ‫شناسایی کند‪.‬‬ ‫اگرچه این میزان تشخیص‪ ،‬به خوبی تشخیص سی تی ‬ ‫اسکن نیست اما برای بررسی ابتدایی افرادی که در معرض‬ ‫خطر ابتال به سرطان ریه هستند‪ ،‬روش خوبی به شمار‬ ‫می رود‪ .‬اگر نتیجه بررسی این مدل مثبت باشد‪ ،‬ازمایش های‬ ‫پیچیده تری به فرد مورد نظر توصیه خواهند شد‪.‬‬ ‫پژوهشگران باور دارند که این مدل یادگیری ماشینی‬ ‫می تواند ساالنه زندگی ‪ ۶۰۰‬تا ‪ ۱۲۰۰‬نفر را نجات دهد‬ ‫و برای بررسی انواع دیگر سرطان نیز به کار برود‪ .‬این‬ ‫پژوهش‪ ،‬در مجله "‪ ”Nature‬به چاپ رسید‪.‬‬ ‫ابداع سلولی که بدن را برای تولید انسولین‬ ‫تحریک می کند‬ ‫محققان دانشگاه ام ای تی نوع جدیدی از سلول های‬ ‫قابل ایمپلنت را ساختند که قادر است بدن افراد مبتال به‬ ‫بیماری دیابت را برای تولید انسولین تحریک کند‪.‬‬ ‫در طول چند دهه گذشته تعداد اندکی از بیماران خوش شانس‬ ‫مبتال به دیابت توانستند از مزایای پیوند جزایر النگرهانس‬ ‫پانکراس بهره ببرند‪ .‬جزایر النگرهانس سلول هایی هستند که‬ ‫در یک پانکراس سالم وظیفه تولید انسولین را بر عهده دارند‬ ‫و از طریق پیوند به اشخاص مبتال به دیابت‪ ،‬وظیفه خود را در‬ ‫قابلیت تشخیص بیش از ‪ ۵۰‬نوع سرطان‬ ‫با یک ازمایش خون‬ ‫تولید انسولین انجام داده و نیاز به تزریق مستمر این هورمون را‬ ‫از بین می برند‪ .‬البته سیستم ایمنی در بسیاری از موارد سلول های‬ ‫پیوندی را به عنوان یک عامل مهاجم خطرناک شناسایی می کند‬ ‫و دریافت کنندگان پیوند دچار مشکالت مختلف می شوند و به‬ ‫همین دلیل استفاده از این شیوه درمانی چندان متداول نیست‪.‬‬ ‫اکنون محققان ام ای تی روش دیگری را برای جایگزینی‬ ‫سلول های تولید کننده انسولین ابداع کرده اند که در ان سلول ها‬ ‫درون یک الیه محافظ از جنس االستومرهای مبتنی بر سیلیکون‬ ‫به همراه یک غشای متخلخل بسته بندی شده و درون بدن‬ ‫بیمار ایمپلنت می شوند‪ .‬حفره های موجود در غشای متخلخل‬ ‫به اندازه ای هستند که مواد غذایی‪ ،‬اکسیژن و انسولین ازادانه از‬ ‫ان عبور می کنند؛ اما سلول های سیستم ایمنی نمی توانند از ان‬ ‫عبور کرده و به سلول های پیوندی حمله کنند‪.‬‬ ‫درازمایشات اولیه این فناوری با استفاده از موش ها‪،‬‬ ‫سلول های پیوندی توانستند سطح قند خون موش های‬ ‫مبتال به دیابت را برای مدتی بیش از ‪۱۰‬هفته تنظیم کنند‪.‬‬ ‫در ازمایش دیگری محققان سلول های بنیادی جنینی کلیه‬ ‫انسان را با استفاده از همین فناوری به بدن موش ها پیوند‬ ‫کردند و این سلول ها بیش از ‪ ۱۹‬هفته هورمون ‪ EPO‬را که‬ ‫وجود ان برای تولید گلبول های قرمز خون ضروری است‪،‬‬ ‫ترشح کردند و موجب افزایش کلی تعداد گلبول های قرمز‬ ‫خون موش شدند‪.‬‬ ‫عالوه بر این محققان دریافتند با استفاده از داروهای خاص‬ ‫می توان سلول های بسته بندی شده را برای تولید انواع خاصی‬ ‫از پروتئین ها تحریک کرد‪ .‬این قابلیت‪ ،‬فناوری محققان ام ای‬ ‫تی را به یک کارخانه زنده داروسازی تبدیل می کند که قادر‬ ‫است هورمون ها و پروتئین های مورد نیاز بدن را تولید کند‪.‬‬ ‫گزارش کامل این تحقیقات در نشریه ‪Nature Biomedical‬‬ ‫‪ Engineering‬متتشر شده است‪.‬‬ ‫محققان موفق به طراحی یک ازمایش خون شده اند که با‬ ‫استفاده از هوش مصنوعی قادر به تشخیص بیش از ‪۵۰‬‬ ‫سرطان با تعیین محل ان و با دقت باالست‪.‬‬ ‫این ازمایش خون توسط محققان موسسه تحقیقات سرطان‬ ‫دینا – فاربر و کلینیک مایو در امریکا و با بررسی و مطالعه‬ ‫هزاران شرکت کننده صورت گرفته است‪.‬‬ ‫محققان ادعا می کنند این ازمایش قادر به تشخیص‬ ‫سرطان هایی است که فاقد روش های استاندارد غربالگری‬ ‫هستند؛ بنابراین با تشخیص زودهنگام‪ ،‬احتمال موفقیت‬ ‫درمان و نرخ بقا افزایش می یابد‪.‬‬ ‫این ازمایش از یک روش به نام توالی یابی نسل بعدی‬ ‫(‪ )NGS‬برای تشخیص سرطان استفاده می کند که در ان‬ ‫ترتیب و ارایش واحدهای شیمیایی به نام گروه های متیل که‬ ‫در ‪ DNA‬سلول های سرطانی وجود دارند‪ ،‬تحلیل می شود‪.‬‬ ‫گروه های متیل به فعال یا غیرفعال شدن ژن ها کمک می کنند‪.‬‬ ‫در سلول های سرطانی‪ ،‬قرارگیری گروه های متیل با‬ ‫سلول های عادی متفاوت است و این الگوی غیرطبیعی یکی‬ ‫از مشخصه های سلول های سرطانی محسوب می شود‪.‬‬ ‫زمانی که سلول های تومور از بین می روند‪ DNA ،‬به همراه‬ ‫گروه های متیل وارد جریان خون می شود و از این راه با‬ ‫تحلیل ازمایش خون توسط هوش مصنوعی قابل تشخیص‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫محققان امیدوارند با استفاده از این روش دقیق‪ ،‬سرطان را در‬ ‫مراحل اولیه تشخیص دهند‪.‬‬ ‫انجمن تحقیقات سرطان امریکا اماری را در مورد سرطان های‬ ‫شایع سال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی (که اخرین امار مربوط به سرطان‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪99‬‬ ‫شماره ‪172‬و‪171‬‬ ‫‪25‬‬ ‫است) منتشر کرده است‪ .‬در این امار تمام سرطان های شایع‬ ‫به استثنای سرطان پوست غیرمالنوم لحاظ شده است‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی حدود ‪ ۱۸‬میلیون مورد سرطان در‬ ‫سراسر جهان وجود داشت که ‪ ۹.۵‬میلیون مورد در مردان‬ ‫و ‪ ۸.۵‬میلیون مورد در زنان شیوع داشت‪ .‬در حال حاضر‬ ‫پیشگیری از سرطان مهمترین معضل بهداشت عمومی است‬ ‫و متخصصان تغییر رژیم غذایی و سبک زندگی‪ ،‬افزایش‬ ‫فعالیت بدنی و کاهش وزن و عدم مصرف دخانیات و الکل‬ ‫را مهمترین اصول در پیشگیری از سرطان می دانند‪.‬‬ ‫سرطان های ریه و سینه‪ ،‬شایع ترین سرطان های جهان هستند‬ ‫که هریک ‪ ۱۲.۳‬درصد از کل امار را به خود اختصاص‬ ‫می دهند‪ .‬سرطان روده بزرگ سومین سرطان شایع با ‪۱.۸‬‬ ‫میلیون مورد جدید در سال ‪ ۲۰۱۸‬گزارش شده است‪.‬‬ ‫امار کلی در سال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی به قرار زیر است‪:‬‬ ‫ شمار مبتالیان به انواع سرطان ‪ ۱۷‬میلیون و ‪ ۳۶‬هزار و‬‫‪ ۹۰۱‬نفر گزارش شده است‪.‬‬ ‫ سرطان ریه با دو میلیون و ‪ ۹۳‬هزار و ‪ ۸۷۶‬نفر مبتال که‬‫‪ ۱۲.۳‬درصد از امار کل سرطان است‪.‬‬ ‫ تعداد مبتالیان به سرطان سینه ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۸۸‬هزار و ‪۸۴۹‬‬‫نفر که ‪ ۱۲.۳‬درصد از امار کل سرطان است‪.‬‬ ‫ شمار مبتالیان به سرطان روده بزرگ یک میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار‬‫و ‪ ۹۷۷‬نفر که ‪ ۱۰.۶‬درصد از کل امار مربوط به سرطان است‪.‬‬ ‫ تعداد مبتالیان به سرطان پروستات با یک میلیون و ‪۲۷۶‬‬‫هزار و ‪ ۱۰۶‬نفر که ‪ ۷.۵‬درصد را به خود اختصاص می دهد‪.‬‬ ‫ سرطان معده با یک میلیون و ‪ ۳۳‬هزار و ‪ ۷۰۱‬نفر که ‪۶۰۱‬‬‫درصد را به خود اختصاص می دهد‪.‬‬ ‫ سرطان کبد با ‪ ۸۴۱‬هزار و ‪ ۸۰‬نفر که ‪ ۵‬درصد از موارد‬‫را شامل می شود‪.‬‬ ‫ سرطان مری با ‪ ۵۷۲‬هزار و ‪ ۳۴‬مورد ابتال که ‪ ۳.۴‬درصد‬‫را به خود اختصاص می دهد‪.‬‬ ‫ سرطان دهانه رحم با ‪ ۵۶۹‬هزار و ‪ ۸۴۷‬مورد ابتال که ‪۳.۳‬‬‫درصد از موارد را تشکیل می دهد‪.‬‬ ‫ سرطان تیروئید با ‪ ۵۶۷‬هزار و ‪ ۲۳۳‬مورد ابتال که ‪۳.۳‬‬‫درصد را به خود اختصاص می دهد‪.‬‬ ‫ سرطان مثانه با ‪ ۵۴۹‬هزار و ‪ ۳۹۳‬مورد ابتال که ‪ ۳.۲‬درصد‬‫را به خود اختصاص می دهد‬ ‫نتایج این مطالعه به صورت انالین در ‪Annals of Oncology‬‬ ‫منتشر شده است‪.‬‬ ‫ ‪26‬‬ ‫فروردین واردیبهشت‪99‬‬ ‫شماره ‪172‬و‪171‬‬ ‫تست ادرار جایگزین نمونه برداری های غیرضروری‬ ‫برای تشخیص سرطان پروستات‬ ‫محققان دانشگاه ایست انگلیا در انگلیس موفق به انجام یک‬ ‫ازمایش ساده شده اند که با شناسایی نشانگرهای زیستی‬ ‫ادرار‪ ،‬نمونه برداری های غیرضروری برای تشخیص سرطان‬ ‫پروستات را تا ‪ ۶۰‬درصد کاهش می دهد‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش انجمن سرطان امریکا (‪ )ACS‬سرطان‬ ‫پروستات دومین سرطان شایع در مردان و دومین عامل‬ ‫مرگ و میر ناشی از سرطان است‪ .‬گرچه میانگین سنی ابتال‬ ‫بیش از ‪ ۶۰‬سال است؛ ولی بروز ان در سنین قبل از ‪۴۰‬‬ ‫سالگی نیز دیده شده است؛ بنابراین پزشکان معتقدند که‬ ‫مردان باالی ‪ ۴۰‬سال باید هر ساله تحت غربالگری سرطان‬ ‫قرار گیرند‪.‬‬ ‫در حال حاضر برای تشخیص سرطان پروستات از تست‬ ‫دیجیتال رکتوم‪ ،‬ازمایش خون‪ ،MRI ،‬نمونه برداری و انتی‬ ‫ژن ویژه پروستات‪ ،PSA ،‬استفاده می شود‪.‬‬ ‫نمونه برداری های غیرضروری یکی از معضالتی است‬ ‫که بیماران و پزشکان برای تشخیص با ان مواجه هستند‪.‬‬ ‫محققان همواره به دنبال روش هایی هستند که نیاز به نمونه‬ ‫برداری را به حداقل کاهش دهند‪ .‬به این منظور محققان‬ ‫ازمایشی را توسعه دادند که با شناسایی نشانگرهای زیستی‬ ‫ادرار ‪ ،‬قادر به تشخیص سرطان است‪ .‬این تست ‪ExoMeth‬‬ ‫نام دارد و از تکنیک یادگیری ماشین برای تشخیص سرطان‬ ‫استفاده می کند‪.‬‬ ‫محققان معتقدند این روش غیرتهاجمی در صورت مطالعه‬ ‫و بررسی بیشتر می تواند روشی قابل اطمینان برای تشخیص‬ ‫سرطان باشد‪ .‬نتایج این مطالعه در نشریه ‪The Prostate‬‬ ‫منتشر شده است‪.‬‬ ‫بررسی عالئم الزایمر با یک ازمایش خون‬ ‫نتایج یک مطالعه نشان داده است که با یک ازمایش خون‬ ‫در مطب پزشک می توان افرادی را که به مشکالت حافظه ای‬ ‫مبتال هستند و یا در مراحل اولیه بیماری الزایمر قرار دارند‪،‬‬ ‫تشخیص داد‪.‬‬ ‫محققان امریکایی با اندازه گیری سطح یک پروتیین خون به‬ ‫نام ‪ pTau181‬که ‪ tangles‬را در بیماران مبتال به الزایمر‬ ‫جمع اوری می کند متوجه شدند که سطوح این پروتیین در‬ ‫خون بیماران مبتال به الزایمر سه برابر و نیم افراد سالم است‪.‬‬ ‫در این مطالعه که با ریاست محققان دانشگاه کالیفرنیا‬ ‫سن فرانسیسکو (‪ )UCSF‬انجام شد‪ ،‬امده است که این‬ ‫ازمایش خون در صورت تصویب می تواند در بخش های‬ ‫مراقبت های اولیه پزشکی مانند مطب پزشکان به منظور‬ ‫شناسایی افراد مبتال به الزایمر یا مبتال به اختالل های خفیف‬ ‫شناختی استفاده شود‪.‬‬ ‫محققان می گویند‪ ،‬روش های فعلی برای تشخیص الزایمر‬ ‫«گران قیمت» یا «تهاجمی» هستند و انجام انها برای افراد‬ ‫زیاد اسان نیست‪.‬‬ ‫«ادام بوکسر» نویسنده ارشد این مطالعه از مرکز «حافظه و‬ ‫پیری» دانشگاه ‪ UCSF‬می گوید‪ :‬امکان تشخیص اسان الزایمر‬ ‫در مراحل اولیه ممکن است به ویژه برای بیماران مبتال به‬ ‫نقص خفیف شناختی مفید باشد؛ برخی از انها ممکن است‬ ‫به مراحل اولیه الزایمر مبتال باشند‪ .‬افرادی که در مراحل اولیه‬ ‫بیماری الزایمر قرار دارند بیشتر احتمال دارد که به داروهای‬ ‫جدیدی که در دست ابداع قرار دارند‪ ،‬واکنش نشان دهند‪.‬‬ ‫این مطالعه در مجله ‪ Nature Medicine‬منتشر شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫درمان اسیب های کلیوی ناشی از لوپوس‬ ‫با داروی سرطان‬ ‫مطالعات اخیر محققان دانشگاه ییل نشان می دهد یکی از‬ ‫داروهای درمان سرطان می تواند اسیب های کلیوی ناشی از‬ ‫بیماری لوپوس را ترمیم کند و مانع از اسیب های بیشتر شود‪.‬‬ ‫ لوپوس یک بیماری خودایمنی است که ‪ ۹۰‬درصد مبتالیان‬ ‫را زنان تشکیل می دهند؛ بیماری های خود ایمنی به‬ ‫بیماری هایی گفته می شود که در ان سیستم ایمنی‪ ،‬بافت های‬ ‫سالم بدن را به عنوان یک عامل خارجی فرض می کند و به‬ ‫ان ها حمله می کند‪.‬‬ ‫لوپوس به دو نوع ‪ DLE‬و ‪ SLE‬تقسیم می شود‪ .‬نقطه هدف‬ ‫‪ DLE‬معموال پوست است و روی ارگان های دیگر بدن‬ ‫تاثیر نمی گذارد‪ .‬نوع ‪ SLE‬جدی تر است و عالوه بر پوست‪،‬‬ ‫اندام های حیاتی را نیز تحت تاثیر قرار می دهد‪ .‬در نوع شدید‬ ‫بیماری‪ ،‬بافت مفاصل و عضالت و غشای ریه‪ ،‬قلب‪ ،‬کلیه ها‬ ‫و مغز اسیب می بیند‪ .‬تشنج‪ ،‬افسردگی‪ ،‬گیجی و سکته مغزی‪،‬‬ ‫از عوارض لوپوس هستند‪.‬‬ ‫مطالعات محققان ییل نشان می دهد یکی از داروهای درمان‬ ‫سرطان نویدبخش ترمیم اسیب های کلیوی ناشی از لوپوس‬ ‫و بازگشت عملکرد کلیه ها در بیماران است‪ .‬کلیه بیماران‬ ‫مبتال به لوپوس در معرض نفریت لوپوسی است‪ .‬در این‬ ‫حالت سلول های ‪ T‬سیستم ایمنی که نقش سلول های سرباز‬ ‫را بازی می کنند‪ ،‬به بافت کلیه نفوذ می کند و باعث کاهش‬ ‫اکسیژن کلیه و اسیب جدی به بافت می شوند‪ .‬محققان با‬ ‫بررسی سلول های ‪ T‬و نقش ان در نفریت لوپوسی دریافتند‬ ‫سلول های ‪ T‬در بیماری لوپوس در بیان یک فاکتور به نام‬ ‫‪ HIF-1‬نقش دارد‪ .‬این فاکتور با سطح اکسیژن در کلیه تنظیم‬ ‫می شود و زمانی که فعال می شود‪ ،‬به سلول های‪ T‬دستور‬ ‫می دهد که به کلیه حمله کنند و میزان اکسیژن کلیه را کاهش‬ ‫دهد و باعث اسیب و نقص عمکرد این عضو حیاتی شود‪.‬‬ ‫ادامه مطالعات نشان می دهد یکی از داروهای درمان سرطان‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪99‬‬ ‫شماره ‪172‬و‪171‬‬ ‫‪27‬‬ ‫با مهار فاکتور‪ ، HIF-1‬مانع از اسیب های کلیوی ناشی از‬ ‫لوپوس می شود‪ .‬‬ ‫به گزارش بنیاد لوپوس امریکا‪ ،‬خستگی و ناتوانی از مهمترین‬ ‫و اولین نشانه های لوپوس است‪ .‬در مراحل بعدی عالیمی‬ ‫مانند سر درد‪ ،‬درد مفاصل‪ ،‬تب‪ ،‬کم خونی‪ ،‬ریزش مو‪ ،‬تورم‬ ‫در ناحیه دست و پا و اطراف چشم‪ ،‬لخته شدن غیر طبیعی‬ ‫خون‪ ،‬سفید شدن یا ابی شدن انگشتان در سرما‪ ،‬حساسیت‬ ‫پوست نسبت به نور خورشید و زخم های پروانه ای شکل‬ ‫روی بینی و گونه دیده می شود‪.‬‬ ‫نتایجاینمطالعهدرنشریه‪ScienceTranslationalMedicine‬منتشر‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫تشخیص ابتال به کووید‪ ۱۹-‬در ‪ ۴۵‬دقیقه‬ ‫محققان ازمایش جدیدی ابداع کرده اند که امکان تشخیص‬ ‫ابتال به ویروس کرونا (کووید‪ )۱۹-‬را در مدت ‪ ۳۰‬تا ‪۴۵‬‬ ‫دقیقه فراهم می کند‪.‬‬ ‫این ازمایش که توسط محققان دانشگاه کالیفرنیا واقع در‬ ‫سانفرانسیسکو امریکا ابداع شده‪SARS-CoV-2DETECTR ،‬‬ ‫نام دارد و از یک فناوری هدف گیری ژن موسوم به کریسپر‪،‬‬ ‫برای تشخیص ویروس جدید کرونا استفاده می کند‪.‬‬ ‫کریسپر نوعی سیستم ایمنی تطبیق پذیر در باکتری ها است‬ ‫که ان ها را قادر به کشف دی ان ای ویروس و سپس نابودی‬ ‫ان می کند‪ .‬این ازمایش با بررسی نمونه های گرفته شده از‬ ‫مخاط مجاری تنفسی‪ ،‬دو محدوده هدف در ژنوم ویروس را‬ ‫جستجو می کند تا وجود ویروس را در ‪ ۴۵‬دقیقه تشخیص‬ ‫دهد‪ .‬در روش های فعلی تشخیص ویروس کرونا از تکنیک‬ ‫واکنش های زنجیره ای پلیمری استفاده می شود که حدود‬ ‫‪۴‬ساعت زمان الزم دارد‪.‬‬ ‫ ‪28‬‬ ‫فروردین واردیبهشت‪99‬‬ ‫شماره ‪172‬و‪171‬‬ ‫این ازمایش جدید به سادگی در ازمایشگاه هایی با کمترین‬ ‫تجهیزات نیز انجام می شود و تفسیر نتایج ان نیز با روشی‬ ‫مشابه تفسیر نتایج ازمایش بارداری و به سادگی انجام‬ ‫می پذیرد‪ .‬در واقع وجود خطوط سیاه رنگ روی نوار‬ ‫ازمایش نشان دهنده حضور ویروس است‪.‬‬ ‫به گفته محققان‪ ،‬این ازمایش موارد ابتال به ویروس را با دقت‬ ‫‪ ۹۵‬درصد و افراد سالم را با دقت ‪ ۱۰۰‬درصد شناسایی می کند‪.‬‬ ‫ویروس کرونا اواسط ماه دسامبر ‪ ۲۰۱۹‬در ووهان واقع‬ ‫در مرکز چین گزارش شد‪ .‬ابتدا از این بیماری به عنوان‬ ‫ذات الریه نام برده می شد؛ اما کمیسیون ملی بهداشت چین در‬ ‫‪ ۳۰‬دسامبر سال ‪ ۹( ۲۰۱۹‬دی) به صورت رسمی شیوع این‬ ‫ویروس را در چین اعالم کرد‪ .‬این بیماری اکنون در سراسر‬ ‫جهان گسترش یافته است‪.‬‬ ‫گزارش کامل این تحقیقات در نشریه ‪Nature Biotechnology‬‬ ‫منتشر شده است‪.‬‬ ‫ژنوم ویروس کرونا در کشور تعیین توالی شد‬ ‫ن بیوتکنولوژی ایران گفت‪:‬‬ ‫دکتر سیروس زینلی رییس انجم ‬ ‫محققان ایرانی برای اولین بار در کشور توانستند ژنوم‬ ‫ویروس کرونا را تعیین توالی کنند‪ ،‬به عبارتی رمز ژنتیکی ان‬ ‫را مشخص کردند‪.‬‬ ‫تمامی ویروس ها و سلول های زنده دارای ساختار ژنتیکی‬ ‫هستند که بقای انها را تضمین می کند‪ .‬ویروس کرونا هم‬ ‫واجد ساختار ژنتیکی از نوع ار ان ای می باشد‪.‬‬ ‫این ویروس به محض ورود به داخل سلول انسانی‪ ،‬تکثیر‬ ‫پیدا کرده و صدها بلکه بیشتر ویروس شبیه ویروس اولیه را‬ ‫ایجاد می کنند و بعد از خروج ویروس تازه ساخته شده‪ ،‬هر‬ ‫ویروس به سلول دیگری حمله می کند‪.‬‬ ‫ویروس شبیه سازی خود را از طریق توالی یا رمز ژنتیکی‬ ‫موجود در ماده ژنتیکی خود یعنی ار ان ای خود انجام می‬ ‫دهد و شناخت رمز ژنتیکی ان برای اقدامات درمانی‪ ،‬واکسن‬ ‫و کیت های تشخیصی و نیز مهار ویروس بسیار مهم است‪.‬‬ ‫وی در این باره اظهار داشت‪ :‬براساس توالی بدست امده‪،‬‬ ‫مشخص شد که ویروس کرونا در ایران جهش ژنتیکی خیلی‬ ‫محدودی داشته و به عبارتی این ویروس در مناطقی مانند‬ ‫ووهان چین‪ ،‬ایران و امریکا بسیار شبیه به هم هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اگر این ویروس استعداد جهش پذیری باالیی‬ ‫داشت باید توالی انجام شده ان در کشورهای مختلف مانند‬ ‫تاثیر یک داروی قدیمی برای جلوگیری از‬ ‫تکثیر ویروس جدید کرونا‬ ‫امریکا‪ ،‬ایران‪ ،‬چین یا دیگر کشورها تفاوت زیادی داشته‬ ‫باشد‪ ،‬در حالی که بررسی ها در کشورهای مختلف این‬ ‫موضوع را تایید نمی کند‪.‬‬ ‫رییس انجمن بیوتکنولوژی ایران اعالم کرد‪ :‬پس از ورود‬ ‫بیماری کرونا به کشور‪ ،‬موضوع جهش ژنتیکی ان در مجامع‬ ‫علمی و عمومی‪ ،‬مورد بحث قرار می گرفت و حتی مطرح‬ ‫شد که ‪۲‬نوع ویروس شدید و خفیف در جامعه جهانی‬ ‫درحال پخش شدن است‪ .‬حتی برخی معتقد بودند که این‬ ‫ویروس در ایران جهش یافته و دائما در حال تغییر است که‬ ‫براساس تعیین توالی نوع ایرانی و دیگر موارد‪ ،‬این موضوع‬ ‫صحت ندارد‪.‬‬ ‫دکترزینلی با یاداوری این که تعیین توالی ویروس کرونای‬ ‫اخذ شده از بیماران ایرانی‪ ،‬در این شرکت با همکاری‬ ‫انستیتو پاستور ایران انجام شده است‪ ،‬گفت‪ :‬با تعیین توالی‬ ‫ژنوم کرونا مشخص شد که درصورت تولید واکسن یا دارو‬ ‫برای این بیماری‪ ،‬در کل دنیا قابل استفاده بوده و نیازی به‬ ‫تولید واکسن اختصاصی هر جمعیت یا کشوری نیست‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برخی از ویروس ها مانند ایدز و انفلوانزا‪،‬‬ ‫درحال تغییر هستند که به این دلیل یا امکان تولید واکسن‬ ‫وجود ندارد یا واکسن هر ساله تغییر پیدا می کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت زیست فناوری کوثر تصریح کرد‪ :‬تاکنون‬ ‫نزدیک به چهار هزار تعیین توالی این ویروس به ثبت رسیده‬ ‫که بخش یزرگ ان مربوط به امریکا است و محققان ایرانی‬ ‫در شرایط تحریم هم توانستند به این موفقیت دست یابند‬ ‫و ان را تعیین توالی کنند‪ .‬تعیین توالی این ویروس در چند‬ ‫مرکز کشور در حال انجام است که در هفته های اینده نتیجه‬ ‫انها اعالم می شود‪.‬‬ ‫مطالعات محققان ویروس شناس دانشگاه البرتا نشان می دهد‬ ‫یک داروی ضد ویروسی که در سال ‪ ۲۰۱۴‬میالدی برای‬ ‫درمان ابوال ساخته شد‪ ،‬در توقف مکانیسم تکثیر ویروس‬ ‫جدید کرونا موثر است‪.‬‬ ‫این دارو ‪ remdesivir‬نام دارد و تاثیر ان بر ویروس ‪MERS‬‬ ‫قبال مورد مطالعه قرار گرفته است و مطالعات جدید نشان می دهد‬ ‫در جلوگیری از تکثیر ویروس جدید کرونا نیز موثر است‪.‬‬ ‫داروی ‪ remdesivir‬در سال ‪ ۲۰۱۴‬میالدی برای مقابله با‬ ‫ابوال ساخته شد‪ .‬مطالعات جدید نشان می دهد ‪remdesivir‬‬ ‫یک مهارکننده قوی برای پلیمراز ویروس کروناست‪ .‬پلیمراز‬ ‫انزیمی است که زنجیره های بلند پلیمری یا اسیدهای‬ ‫نوکلئیک را سنتر می کند‪.‬‬ ‫محققان پلیمراز را به موتور ویروس تشبیه می کنند که مسئول‬ ‫سنتز ژنوم ویروس است و معتقدند اگر پلیمر از هدف قرار‬ ‫دهیم‪ ،‬ویروس توانایی گسترش را از دست می دهد‪.‬‬ ‫محققان احتمال می دهند این روش درمانی برای کنترل‬ ‫کووید‪ ۱۹-‬موثر باشد‪.‬‬ ‫ویروس کرونا اواسط ماه دسامبر ‪ ۲۰۱۹‬در ووهان واقع در مرکز‬ ‫چین گزارش شد‪ .‬ابتدا از این بیماری به عنوان ذات الریه نام برده‬ ‫می شد؛ اما کمیسیون ملی بهداشت چین در ‪ ۳۰‬دسامبر سال ‪۲۰۱۹‬‬ ‫(‪ ۹‬دی) به صورت رسمی شیوع این ویروس را در چین اعالم کرد‪.‬‬ ‫نتایج این مطالعه در نشریه ‪Biological Chemistry‬‬ ‫منتشر شده است‪.‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪99‬‬ ‫شماره ‪172‬و‪171‬‬ ‫‪29‬‬ ‫مقاله علمی فنی‬ ‫مهدی حیدری‪ ،‬مدیر تولید شرکت نوین تشخیص فراهان‬ ‫نیلوفرحسن‪ .‬کارشناس مهندسی پزشکی‬ ‫نکات مربوط به کالیبراسیون سل کانتر‬ ‫خوشبختانه به علت نوع تکنولوژی به کار رفته در دستگاه‬ ‫سل کانتر که باعث پایداری بسیار زیادش می شود‪ ،‬اپراتور‬ ‫نیاز به کالیبراسیون شمارش (‪ )RBC,WBC,PLT‬ندارد و تنها‬ ‫دو پارامتر( ‪ ) HGB‬میزان هموگلوبین در ‪ 1‬دسی لیتر خون و‬ ‫(‪ )HCT‬نسبت گلبول های قرمز به کل خون در این دستگاه‬ ‫با توجه به مشخصات محلول‪ ،‬نیاز به کالیبراسیون (همخوانی‬ ‫کامل با روش رفرانس) دارد‪ .‬در ضمن در صورت همخوان‬ ‫نبودن این دو پارامتر (فقدان کالیبراسیون) اندکس‪‎‬ها محاسباتی‬ ‫نظیر ‪ MCV,MCHC,MCH‬مقادیر صحیح نخواهد بود‪.‬‬ ‫بین ‪ 14-12‬بوده و فرد مورد نظر هیچگونه دارویی مصرف‬ ‫نکرده باشد‪.‬‬ ‫‪ HCT -2‬انها را با روش میکروهماتوکریت و ‪ HGB‬ان ها‬ ‫با روش جذب نوری (درابکین) می سنجیم‪.‬‬ ‫‪ -3‬با انکه برنامه ‪ Select 3.2‬دو عدد فاکتور قبلی‬ ‫مربوط به ‪ HGB، HCT‬را مشاهده می کنیم‪.‬‬ ‫‪ -4‬ضرایب جدید را با فرمول های زیر محاسبه کرده و در‬ ‫برنامه ‪ Select 3.2‬قرار می دهیم‪.‬‬ ‫اساس کالیبراسیون ‪ HGB‬یا ‪MCT‬‬ ‫دستگاه پس از اندازه گری مقادیر این دو پارامتر‪ ،‬نهایتا‬ ‫این مقادیر را ضرب در ضرایب تصحیح اپراتوری جداگانه‬ ‫موجود در برنامه ‪ select3.2‬کرده و سپس گزارش می کند‪.‬‬ ‫در واقع اساس محاسبه ضرایب جدید تصحیح تناسب‬ ‫ساده ای به صورت زیر است‪.‬‬ ‫پس از به دست اوردن ضرایب جدید و اعمال ان به‬ ‫دستگاه‪ ،‬نتایج با احتساب ضرایب جدید محاسبه و گزارش‬ ‫خواهد شد که نهایتا هدف کلی از این کالیبراسسیون ایجاد‬ ‫همخوانی کامل پارامترهای ‪ HGB/HCT‬با روش دستی‬ ‫و رفرانس جهت اطمینان از صحت گزارش اندکس های‬ ‫محاسباتی ‪ MCHC-MCH-MCV‬است‪.‬‬ ‫توصیه جهت کالیبراسیون‬ ‫برای انجام کالیبراسیون ‪ HGB‬یا ‪ MCT‬بایستی مراحل‬ ‫زیر اجرا شود‪.‬‬ ‫‪ -1‬تهیه حداقل ‪ 5‬نمونه خون سالم‪ ،‬نرمال و تازه که‬ ‫‪ HCT‬انها بین ‪ HGB ، 45_36‬انها بین ‪ 12-16‬و ‪RDW‬‬ ‫ ‪30‬‬ ‫فروردین واردیبهشت‪99‬‬ ‫شماره ‪172‬و‪171‬‬ ‫نکات مهم و عوامل خطا‬ ‫  •اگر اعداد جدید به دست امده اختالفی بیش از ‪ %4.9‬با‬ ‫مقدار قبیل داشته باشند‪ ،‬بایستی ان ها ار در دو مرحله وارد‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫  •مثال اگر باید ‪ %6‬تغییر اعمال شود ابتدا دومرحله اضافه‬ ‫و سپس ‪ 4‬واحد دیگر اضافه می کنیم‪.‬‬ ‫  •عملیات کالیبراسیون در صورت تغییر سری ساخت‬ ‫محلول ها‪ ،‬هنگامی که روش های دستی با دستگاهی متفاوت‬ ‫باشد انجام می پذیرد‪.‬‬ ‫  •ممکن است یک یا چند عدد از ‪ 5‬نمونه انتخابش‪ ،‬ارزش‬ ‫کالیبراسیون نداشته باشد و بایستی از محاسبات کنار گذاشته‬ ‫شود‪ ،‬درغیر این صورت دقت ضریب کالیبراسیون کافی‬ ‫نخواهد بود‪.‬‬ ‫  •به طورکلی تغییرات ضرایب تصحیح این دو پارامتر باید‬ ‫نسبتا پایدار و تغییراتی کمتر از ‪ %5‬در پاراکتر ‪ ،HGB‬امکان‬ ‫الودگی کییوت و یا محلول الیز غیر اصلی میرود‪ .‬در صورت‬ ‫وجود تغییرات بیش از ‪ %5‬در ‪ ،HCT‬احتمال افت شمارش‬ ‫‪ RBC‬به دلیل رسوب گرفتگی ‪ SRV‬یا محلول غیر اصلی‬ ‫می رود‪.‬‬ ‫برنامه وارد کردن دستی ضرایب کالیبراسیون‬ ‫(‪)Manual Calibration‬‬ ‫پس از محاسبه ضرایب تصحیح جدید ‪ HGB/HCT‬با‬ ‫اجرای برنامه ‪ ،Select 3.2‬مقادیر را از طریق صفحه کلید‬ ‫و به صورت جداگانه برای هر پارامتر وارد کرده و جهت‬ ‫خروج و تایید از دکمه ‪ SELECT‬و انتخاب گزینه ‪YES‬‬ ‫استفاده می کنیم‪ .‬توجه شود که دستگاه فقط تغییرات کمتر از‬ ‫‪ %5‬و عدد بین ‪ 80‬الی ‪ 120‬را قبول می کند و در غیر این‬ ‫صورت با پیغام ‪ Calibration Error‬مواجه خواهیم شد‪.‬‬ ‫نگهداری دوره ای و مورد نیاز (‪)Maintenance‬‬ ‫فهرست اقدامات‪:‬‬ ‫اقدامات فهرست شده زیر جهت بهره برداری مطلوب‬ ‫و بهینه دستگاه و توصیه کارخانه سازنده است‪ .‬انجام این‬ ‫اقدامات توسط دستگاه با مدنظر قرارگرفتن شمارش یا‬ ‫تاریخ اخرین انجام کنترل شده و در صورت فرا رسیدن‬ ‫موعد هر کدام از این سه اقدام دوره ای‪ ،‬اعالم ان قبل از‬ ‫‪ Auto Rinse‬اعالم می شود‪.‬‬ ‫‪‬برای تعداد باالی ‪ 60‬نمونه در روز > روزانه حداقل یک‬ ‫بار انجام می شود‪.‬‬ ‫‪‬برای تعداد باالی ‪ 100‬نمونه در روز > حداقل هر ‪50‬‬ ‫نمونه یک بار انجام می شود‪.‬‬ ‫سرویس ‪SRV‬‬ ‫هر سه ماه یکبار یا در ‪ 7500‬شمارش کارکرد‬ ‫اقدامات موردی الزم‪:‬‬ ‫‪ -1‬انجام شستشوی اتوماتیک ‪Auto Rinse‬‬ ‫‪ -2‬تمیز کردن ‪Rinse Cup‬‬ ‫‪ -3‬تمیز کردن اپرچرها‬ ‫‪ -4‬انجام برنامه شستشوی چمبرها ( موارد خاص)‬ ‫اقدامات روزانه‪:‬‬ ‫‪ -1‬بررسی تراپ وکیوم‬ ‫‪ -2‬انجام ‪Shut down‬‬ ‫اقدامات هفتگی‪:‬‬ ‫تمیز کردن سینی ‪SRV‬‬ ‫اقدامات دوره ای‪:‬‬ ‫‪ -1‬شستشوی چمبر و ترانسدیوسرها‪:‬‬ ‫به صورت معمول هر ‪ 2500‬کارکد شمارنده و یا ماهانه‬ ‫یک بار‬ ‫‪-2‬شستشوی ظرف فاضالب‪:‬‬ ‫انجام این اقدام با توجه به تعداد نمونه روزانه به قرار زیر‬ ‫تاکید می شود‪.‬‬ ‫‪‬برای تعداد ‪ 1‬الی ‪ 20‬نمونه در روز > هر دو هفته یک‬ ‫بار انجام می شود‪.‬‬ ‫‪‬برای تعداد ‪ 20‬الی ‪ 40‬نمونه در روز > هفته ای دوبار‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫‪‬برای تعداد ‪ 40‬الی ‪ 60‬نمونه در روز > هفته ای ‪ 4‬بار‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫اقدامات روزانه‬ ‫* بررسی تراپ چمبر‬ ‫‪ -1‬محفظه تراپ چمبر برای ایمنی بیشتر در مسیر وکیوم‬ ‫دستگاه قبل از کمپرسور تعبیه شده و در صورت ورود‬ ‫احتمالی محلول به داخل مسیر وکیوم‪ ،‬مانع ورود محلول‬ ‫به داخل کمپرسور و خرابی ان می شود‪ .‬اصوال هیچگونه‬ ‫محلولی نباید در این مسیر باشد‪ ،‬ول یبررسی روزانه و‬ ‫گردش در صورت تکرار موضوع به شرکت الزامی است‪.‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪99‬‬ ‫شماره ‪172‬و‪171‬‬ ‫‪31‬‬ ‫در صورت تجمع مقدار محلول در این محفظه به ترتیب‬ ‫زیر عمل کنید‪.‬‬ ‫‪ -1‬دستگاه را بدون انجام عمل ‪ Shut down‬خاموش کرده‬ ‫و حداقل ‪ 1‬الی ‪ 2‬دقیقه تامل کنید‪.‬‬ ‫‪ -2‬محفظه را طبق شکل باز کنید و پس از تخلیه‪ ،‬شستشو‬ ‫و خشک کردن و با مدنظر گرفتن جهت شناور مشکی و‬ ‫وجود حتمی اورینگ در لبه محل قرارگیری‪ ،‬محفظه را در‬ ‫جای خود ببندید‪.‬‬ ‫‪ -3‬دقت کنید این محفظه دارای وکیوم است و در صورت‬ ‫نشتی باعث ایجاد اختالل در وکیوم و گزارش خطاهای‬ ‫مربوطه می شود‪.‬‬ ‫‪Shut down‬‬ ‫پس ازپایان هر شیفت کاری بایستی هر اپراتور با زدن‬ ‫دکمه ‪ ،Shut down‬دادن مقداری ‪ Cell Clean‬و زدن‬ ‫دکمه استارت به دستگاه ان را شستشو دهد‪ ،‬این عمل‬ ‫برای زدودن هر گونه پسمانده خون و سایر الودگی ها از‬ ‫قسمت های گوناگون دستگاه اجباری است‪ .‬این اقدام ‪10‬‬ ‫دقیقه طول می کشد‪.‬‬ ‫اقدامات دوره ای‪:‬‬ ‫انجام شستشوی ظرف فاضالب (‪)Clean Waste Chamber‬‬ ‫در این نگهداری‪ ،‬کافی است که پس از انتخاب برنامه‬ ‫‪ ،Select71‬مقداری از محلول شوینده (‪ )Cell Clean‬را‬ ‫مانند یک نمونه به دستگاه بدهیم‪ .‬مدت اجرا در این برنامه‪،‬‬ ‫‪15‬دقیقه است و به ازای هر ‪ 2500‬نمونه‪ ،‬به اپراتور جهت‬ ‫انجام ان توسط دستگاه یاداوری می شود‪.‬‬ ‫سرویس ‪SRV‬‬ ‫‪ -1‬هر سه قسمت ‪ SRV‬را با اب مقطر طی چند مرحله به‬ ‫صورت مطلوب ابکشی کرده و به صورت خیس و بدون‬ ‫تماس با سطوح و با رعایت جهت قطعه و قرارگیری اهرم‬ ‫مجموعه را به ترتیب مونتاژ می کنیم‪.‬‬ ‫‪ SRV -2‬را طوری در جای خود می بندیم که قسمت فلزی‬ ‫ان بین دو ‪ Stopper‬قرارگیرد‪.‬‬ ‫‪ Rinse Cup-3‬را باال اورده و سینی را در جای خود قرار‬ ‫می دهیم‪.‬‬ ‫‪ -4‬دستکاه را روشن می کنیم و در صورت مواجه شدن‬ ‫با ‪ Background Error‬مرحله ‪ Auto Rinse‬را دوباره‬ ‫تکرار می کنیم‪.‬‬ ‫نکته‪:‬‬ ‫در صورت شستشو نکردن این مرحله در ازای هر ‪7500‬‬ ‫نمونه یکبار به اپراتور توسط دستگاه یاداوری می شود‪.‬‬ ‫اقدامات هفتگی‪ :‬تمیز کردن سینی ‪SRV‬‬ ‫این سینی جهت جلوگیری از ریزش پودر نمکی ایزوتون‬ ‫و جمع اوری ان تعبیه شده است (جمع شدن این پودر‬ ‫نمکی طبیعی است) و کافیست هفته ای یکبار با اب معمولی‬ ‫تمیز شود‪ .‬ضمن ًا باید هنگام جاگذاری‪ ،‬دقت الزم مبذول‬ ‫شود تا لوله های ‪ SRV‬خم یا بسته نشود‪.‬‬ ‫ ‪32‬‬ ‫فروردین واردیبهشت‪99‬‬ ‫شماره ‪172‬و‪171‬‬ ‫مقاله علمی‬ ‫حسین حضرتی نوین‪ ،‬کارشناس علوم ازمایشگاهی‪ ،‬مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد‪ ،‬دانشگاه علوم پزشکی اردبیل‬ ‫احمد گل محمدی دوکش‪ ،‬کاردان علوم ازمایشگاهی‪ ،‬مرکز اموزشی و درمانی امام خمینی(ره)‪ ،‬دانشگاه علوم پزشکی اردبیل‬ ‫گذری بر روش های متداول تشخیص ازمایشگاهی پنوموکوک‬ ‫استرپتوکوکوس پنومونیه (پنوموکوک)‪  ‬باکتری گرم مثبت‬ ‫است؛ که بیشتر به گونه ی دیپلوئید زندگی میکند‪ ،‬و با یک کپسول‬ ‫پلی ساکاریدی پوشیده شده است‪ .‬در سال ‪ 1926‬هنگامی که این‬ ‫باکتری در رنگ امیزی گرم از الودگی های تنفسی نمونه برداری‪،‬‬ ‫در زیر میکروسکوپ به شکل کروی های دوتایی گرم مثبت دیده‬ ‫شد‪ ،‬ان را دیپلوکوکوس نومونیا نامیدند‪ .‬بعدها به علت اینکه این‬ ‫باکتری در مایعات بین سلولی به صورت زنجیری رشد می کند‪،‬‬ ‫ان را استرپتوکوکوس نومونیا نامیدند‪ .‬‬ ‫پاتوژنز و بیماری های ناشی از باکتری‬ ‫‪ %5 ‬تا ‪ %70‬مردم سالم بدون اینکه بیمار باشند‪ ،‬باکتری‬ ‫استرپتوکوکوس پنومونیه را حمل می کنند‪ .‬این باکتری ها با‬ ‫ریزقطرات تنفسی‪ ،‬سرفه و یا عطسه خارج می شوند‪ ،‬پخش‬ ‫می شوند؛ یا از راه تماس های نزدیک منتقل می شوند‪.‬‬ ‫این باکتری به گونه ی همزیست در سیستم تنفسی انسان‪،‬‬ ‫خوکچه هندی‪ ،‬موش و حیوانات اهلی و خانگی زندگی‬ ‫می کند و عامل ایجاد پنومونی‪ ،‬سپتی سمی‪ ،‬مننژیت‪ ،‬عفونت‬ ‫گوش میانی‪ ،‬سینوزیت‪ ،‬برونشیت و باکتریمی است‪ .‬باکتری‬ ‫پنوموکوک‪ ،‬زمانی که سدهای طبیعی بدن در برابر ان اسیب‬ ‫ببینند‪ ،‬توانایی ایجاد عفونت دارد‪ .‬کودکان به دلیل نابالغ بودن‬ ‫سیستم ایمنی و عدم اشنایی ان با این باکتری‪ ،‬حساسیت‬ ‫بیشتری در برابر این ارگانیسم دارند و از سوی دیگر افراد‬ ‫باالی ‪50‬سال نیز به دلیل تضعیف سیستم ایمنی این حساسیت‬ ‫را از خود بروز می دهند‪ .‬به طور کلی این باکتری توانایی‬ ‫بروز بیماری در دو حالت مهاجم و غیر مهاجم را دارد‪ .‬در‬ ‫صورتی که باکتری در مناطقی از بدن یافت شود که در حالت‬ ‫طبیعی استریل هستند‪ ،‬مانند مننژ و خون‪ ،‬بیماری ایجاد شده‬ ‫مهاجم به شمار می اید و می تواند باعث ایجاد عوارضی‬ ‫با عالئم شدید و بسیار جدی شود که تهدید کننده حیات‬ ‫است‪ .‬تورم پرده های مغزی (مننژیت) و حضور باکتری‬ ‫در خون (باکتریمی) به عنوان انواع مهاجم و عفونت‬ ‫گوش میانی (اوتیت)‪ ،‬پنومونی نیز غیر مهاجم طبقه بندی‬ ‫می شوند‪  .‬عفونت های غیر مهاجم به خصوص پنومونی‬ ‫توانایی تبدیل به نوع مهاجم را دارند‪.‬‬ ‫افراد بسیار حساس در برابر بیماری های‬ ‫ناشی از پنوموکوک‬ ‫• کودکان کمتر از ‪ 5‬سال‪ ‬‬ ‫• افراد ‪ 65‬سال به باال‪ ‬‬ ‫• افراد دارای مشکالت خونی بویژه برداشت کنندگان‬ ‫طحال و کم خونی داسی شکل و تاالسمی‬ ‫• افراد دارای سیستم ایمنی تضعیف شده در تمامی سنین‬ ‫• افراد سیگاری‬ ‫• افراد دارای مشکالت ریوی‪ ‬‬ ‫• بیماران تحت شیمی درمانی‬ ‫• مبتالیان به دیابت‬ ‫• افراد کاندید پیوند اعضا‬ ‫• بیماران با مشکالت مزمن کلیوی‬ ‫• مبتالیان به ‪HIV‬‬ ‫‪ -1‬خصوصیات کلی استرپتوکوکوس پنومونیه‬ ‫  •استرپتوکوکوس پنومونیه به شکل دیپلوکوک گرم مثبت‪.‬‬ ‫به قطر ‪ 0/8‬تا ‪ ۱‬میکرون‪.‬بیضی شکل یا شعله شمعی دیده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫  •پنوموکوک ها بیشتر به گونه ی دو به دو کنار هم قرار‬ ‫می گیرند‪ .‬به طوریکه دوانتهای پهن انها در مجاورت‬ ‫یکدیگر قرار می گیرد‪.‬گاهی در مایعات به شکل زنجیر‬ ‫کوتاه درمی ایند‪.‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪99‬‬ ‫شماره ‪172‬و‪171‬‬ ‫‪33‬‬ ‫  •فاقد حرکت‪ ،‬اسپورو انزیم کاتاالز است‪.‬‬ ‫  •در پیرامون هر کوکسی یا یک جفت از ان‪ ،‬کپسول‬ ‫پلی ساکاریدی ضخیمی وجود دارد‪ ،‬اما پس از کشت مکرر‬ ‫در ازمایشگاه کپسول خود را از دست می دهد‪.‬‬ ‫  •پنوموکوک مانند بقیه استرپتوکوک ها بی هوازی اختیاری‬ ‫است‪ ،‬اما در حضور ‪ ۵‬الی ‪۱۰‬درصد کربن دی اکسید رشد‬ ‫خیلی بهتری از خود نشان می دهد‪.‬‬ ‫  •کلنی پنوموکوک روی محیط اگار خوندار پس از ‪۲۴‬‬ ‫ساعت به قطر یک میلیمتر بی رنگ‪ ،‬شفاف‪ ،‬با مرکز فرورفته‬ ‫و لبه برامده(مانند ناف) خواهد بود‪.‬‬ ‫  •روی محیط اگار خوندار ایجاد هاله ای از همولیز الفا‬ ‫(ناقص)خواهند داشت‪.‬‬ ‫  •اگر این باکتری در محیط بی هوازی رشد کند‪ ،‬نوع همولیز‬ ‫ان بتا (کامل)خواهد بود‪.‬‬ ‫  •همولیز الفا روی محیط شکالت اگار بهتر دیده می شود‪.‬‬ ‫  •پنوموکوک مانند بقیه اعضای جنس های استرپتوکوک‪،‬کاتاالز‬ ‫و اکسیداز منفی است‪.‬‬ ‫  •این باکتری در مجاورت نمک های صفراوی و صفرا‬ ‫به صورت خود به خودی لیز می شود‪.‬‬ ‫  •در مقابل دیسک اپتوچین حساس بوده و اینولین را نیز‬ ‫تخمیر می کند‪.‬‬ ‫‪ -2‬تشخیص ازمایشگاهی پنوموکوک‬ ‫‪ -1-2‬بررسی میکروسکوپی‬ ‫از رنگ امیزی گرم استفاده می کنیم‪ .‬پنوموکوک ها‬ ‫کوکسی های بیضی شکل‪،‬گرم مثبت دو تایی که حالت شعله‬ ‫شمعی دارند و گاهی تشکیل زنجیر های کوتاهی را می دهند‪،‬‬ ‫در کنار سلول های پلی مورفونوکلئر قابل مشاهده خواهند بود‪.‬‬ ‫‪ -2-2‬کشت‬ ‫برای کشت پنوموکوک می توان از نمونه خون‪ ،‬ترشحات‬ ‫و خلط استفاده کرد‪ .‬پس بایستی نمونه را روی سطح محیط‬ ‫شکالت اگار و یا بالد اگار کشت داد و ان را در جار‬ ‫محتوی گاز کربنیک به مدت ‪ ۲۴‬ساعت قرار داد‪.‬کلنی های‬ ‫پنوموکوک به قطر یک میلیمتر و نافی شکل و دارای همولیز‬ ‫الفا(ناقص) دیده می شود‪.‬‬ ‫ ‪34‬‬ ‫فروردین واردیبهشت‪99‬‬ ‫شماره ‪172‬و‪171‬‬ ‫‪ -3-2‬تشخیص افتراقی‬ ‫‪ -1-3-2‬حاللیت در صفرا‬ ‫گذاشتن پنوموکوک در امالح صفراوی موجب لیز و‬ ‫تخریب باکتری خواهد شد‪.‬‬ ‫روش کار‪:‬‬ ‫  •یک قطره از محلول داکسی کوالت سدیم را بر روی‬ ‫کلنی های دارای همولیز الفا بریزید‪.‬‬ ‫  •‪ ۵‬دقیقه صبر کنید تا محلول خشک شود‪.‬‬ ‫  •متالشی شدن کلنی نشانه مثبت بودن ازمایش و وجود‬ ‫پنوموکوک است‪.‬‬ ‫  •اگر تست منفی باشد‪ ،‬متالشی شدن کلنی مشاهده‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫‪ -2-3-2‬تست حساسیت به‪  ‬اپتوچین‬ ‫  •یک کلنی الفا همولیتیک را از سطح محیط اگار خوندار‬ ‫یا شکالت اگار بردارید‪.‬‬ ‫  •این کلنی را به‪  ‬گونه ی سفره ای روی محیط اگار‬ ‫خوندار کشت دهید‪.‬‬ ‫  •‪ ‬یک دیسک اپتوچین ‪ ۸‬میلیمتری را در مرکز پلیت‬ ‫قرار دهید‪.‬‬ ‫  •‪ ‬محیط کشت را بمدت ‪ ۲۴‬ساعت در ‪ ۳۷‬درجه قرار‬ ‫دهید‪.‬‬ ‫  •‪ ‬وجود هاله اطراف دیسک را بررسی کنید‪.‬‬ ‫  •اگر قطر هاله عدم رشد کمتر از ‪ ۱۶‬میلیمتر بود‪،‬باکتری‬ ‫استرپتوکوک ویریدانس است‪.‬‬ ‫  •اگر قطر هاله مساوی یا بیشتر از ‪ ۱۶‬میلیمتر بود‪،‬باکتری‬ ‫پنوموکوک است‪.‬‬ ‫‪ -3-3-2‬واکنش تورم کپسولی(‪) quellung reaction‬‬ ‫این تست برای تشخیص پنوموکوک در خلط یا مایع‪ ‬‬ :‫منابع‬ 1.Ewig S, Torres A, Marcos MA, et al. Factors associated with unknown aetiology in patients with communityacquired pneumonia. Eur Respir J 2002;20:1254-62. 2.  Musher DM, Montoya R, Wanahita A, et al. Diagnostic value of microscopic examination of Gram-stained sputum and sputum cultures in patients with bacteremic pneumococcal pneumonia. Clin Infect Dis 2004;39:165-9.  3. Kellogg JA, Bankert DA, Elder CJ, et al. Identification of Streptococcus pneumoniae revisited. J Clin Microbiol 2001;39:3373-5. 4. Austrian R. The Quellung reaction, a neglected microbiologic technique. Mt Sinai J Med 1976;43:699-709. 5.  Merrill CW, Gwaltney JM, Hendley JO, et al. Rapid identification of pneumococci. N Engl J Med 1973;288:51012. 6.  Ruiz M, Ewig S, Marcos MA, et al. Etiology of communityacquired pneumonia: impact of age, comorbidity, and severity. Am J Respir Crit Care Med 1999;160:397-405. 7. Juve´n T, Mertsola J, Waris M, et al. Etiology of communityacquired pneumonia in 254 hospitalized children. Pediatr Infect Dis J 2000;19:293-8. 8. Kirkpatrick B, Reeves DS, MacGowan AP. A review of the clinical presentation, laboratory features, antimicrobial therapy and outcome of 77 episodes of pneumococcal mening. 9.Burman LA, Norrby R, Trollfors B. Invasive pneumococcal infections: incidence, predisposing factors, and prognosis. Rev Infect Dis 1985;7:133-142. 10. Ruiz-Gonzalez A, Falguera M, Nogues A, RubioCaballero M. Is Streptococcus pneumoniae the leading cause of pneumonia of unknown etiology? A microbiologic study of lung aspirates in consecutive patients with community-acquired pneumonia. Am J Med 1999;106:385-390. ‫ اساس این تست واکنش‬.‫نخاعی مورد استفاده قرار می گیرد‬ ‫بین کپسول پلی ساکاریدی باکتری و انتی سرم هم تیپ‬ .‫خودش و در نهایت تورم کپسولی است‬ ‫روش کار‬ ‫  •مقداری نمونه خلط تازه یا سوسپانسیون باکتری را روی الم‬ .‫قرار دهید و ان را با انتی سرم اختصاصی مجاور کنید‬ ‫ در این حالت‬.‫یک عدد المل را روی ان قرار دهید‬ •   ‫کپسول در زیر میکروسکوپ مانند حلقه ای بزرگ در اطراف‬ .‫باکتری مشاهده می شود‬ ‫ مشاهده کپسول به طور مستقیم‬-4-3-2 ‫ •نیم سی سی از سوسپانسیون باکتری را با نیم سی سی‬ .‫رنگ متیلن بلو مخلوط می نماییم‬ ‫ •یک قطره از مخلوط را روی الم گذاشته و یک المل روی‬ .‫ان قرار دهید‬ ‫ پنوموکوک ها به رنگ‬،‫ •بعد از مشاهده زیر میکروسکوپ‬ ‫ابی و کپسول در اطراف باکتری به صورت حلقه کوچکی‬ .‫نمایان می شود‬ ‫ تخمیر قند اینولین‬-5-3-2 ‫پنوموکوک می تواند قند اینولین را تخمیر کند ولی‬ .‫استرپتوکوک ویریدانس قادر به انجام ان نیست‬ :‫ما را در فضای مجازی دنبال کنید‬ @Tashkhis_Magazine Tashkhis_Magazine 35 99 ‫فروردین و اردیبهشت‬ 171‫و‬172 ‫شماره‬ www.tashkhis.com tashkhis magazine ‫استارت اپ‬ ‫دکتر ایدین پرنیا (تحلیل های سالمت دیجیتال)‬ ‫دکتر فرهنگ باقری (تحلیل های اقتصادی و کسب وکاری‬ ‫نیلوفرحسن‪،‬کارشناس مهندسی پزشکی‬ ‫چهار فرصت استارتاپ های سالمت دیجیتال‬ ‫در بحران کرونا ویروس‪ -‬بخش‪1‬‬ ‫پاندمی کرونا ویروس )‪ (COVID-19‬را می توان بزرگترین‬ ‫بحران جهانی انسان ها از زمان جنگ جهانی دوم دانست‪ .‬بحران‬ ‫کرونا ویروس به شکلی‪ ،‬زندگی بشر در سراسر جهان را تحت‬ ‫تاثیر قرار داده است که عده ای معتقدند زندگی پس از کرونا‬ ‫هرگز مانند قبل نخواهد بود‪ .‬البته به شرطی که زندگی پس از‬ ‫کرونا وجود داشته باشد!‬ ‫از زمان پاندمی شدن کرونا ویروس‪ ،‬تحلیل ها‪ ،‬پیش بینی ها و‬ ‫سناریو های بسیاری از ابعاد مختلف این بحران ارائه شده است‪.‬‬ ‫سیستم های سالمت کشورهای گوناگون با همه توان در حال‬ ‫مبارزه با بحران کرونا ویروس هستند و از همه ابزارها برای غلبه‬ ‫بر همه گیری کرونا بهره می برند‪.‬‬ ‫یکی از مهره های مهم سیستم سالمت در شکست‬ ‫کرونا ویروس‪ ،‬راهکارهای سالمت دیجیتال‬ ‫(‪ )Digital Health‬است‪ .‬سالمت دیجیتال با ارائه راهکارهای‬ ‫نواورانه‪ ،‬فرصت های ارزش افرینی خود را به رخ می کشد‪.‬‬ ‫در اینجا عالوه بر معرفی درخشش استارتاپ های ایرانی سالمت‬ ‫دیجیتال در بحران کرونا ویروس‪ ،‬فرصت های سالمت دیجیتال‬ ‫پس از کرونا یا در شرایط تداوم بحران را معرفی می کنیم‪.‬‬ ‫این مقاله به پاس فداکاری های همه پرسنل بهداشتی درمانی‬ ‫که با از جان گذشتگی در برابر بحران کرونا ایستادند به انها‬ ‫تقدیم می شود‪ .‬با این امید که تکنولوژی‪ ،‬ابزاری برای کمک و‬ ‫یاری این عزیزانمان باشد‪.‬‬ ‫انچه در بحران کرونا بر کسب و کارها گذشت‬ ‫مهمان ناخوانده ای به نام کرونا‪ ،‬تقریب ًا از همان بدو ورود‬ ‫بسیاری از کسب و کارها را به حالت تعطیل و نیمه تعطیل‬ ‫دراورد تا جایی که بسیاری از صاحب نظران و کارشناسان‬ ‫سایه ان بر اقتصاد را طوالنی تر و نگران کننده تر دانسته اند‪.‬‬ ‫شوک اقتصادی شروع کرونا از همان لحظه های ابتدایی به‬ ‫کشور وارد شد به طوری که در روزهای پایان سال منجر به‬ ‫کاهش فروش و تعدیل نیروی بسیاری از مشاغل و کسب و‬ ‫کارها به خصوص استارتاپ ها شد‪.‬‬ ‫بیشترین حوزه هایی که متحمل اسیب ناشی از کرونا شدند‬ ‫شامل‪ :‬خدمات مسافرتی و گردشگری‪ ،‬هتل ها و شرکت های‬ ‫ ‪36‬‬ ‫فروردین واردیبهشت‪99‬‬ ‫شماره ‪172‬و‪171‬‬ ‫ارائه دهنده خدمات اقامتی‪ ،‬شرکت های حمل و نقل‬ ‫(هوایی‪ ،‬دریایی و زمینی)‪ ،‬شرکت های خدمات پولی و‬ ‫مالی‪ ،‬شرکت های نساجی‪ ،‬تولیدکنندگان پوشاک و چرم و‬ ‫مراکز تجاری بودند‪.‬‬ ‫بخشی از بحران های به وجود امده‪ ،‬ناشی از فرایند‬ ‫قرنطینه و تعطیلی دفا تر بود و بخشی دیگر به علت نبود‬ ‫تقاضای سرویس های ارائه شده‪ ،‬کاهش نقدینگی‪ ،‬اختالل‬ ‫در زنجیره تامین‪ ،‬تعدیل نیروی کار استخدامی و پیمانی‪،‬‬ ‫کاهش بهره وری کارمندان و سازمان ها‪ ،‬فرایند دورکاری‬ ‫و نبود زیر ساخت برای نظارت سیستماتیک‪ ،‬مشکالت و‬ ‫مطالبات مالی که مجموع این مولفه ها بسیاری از شرکت ها‬ ‫را دچار شرایط حاد کرده است‪.‬‬ ‫در نقطه مقابل و بعد از بروز پاندمی گسترده این‬ ‫بیماری‪ ،‬کسب و کارهای اندکی نیز رشد قابل توجهی‬ ‫را تجربه کردند‪ .‬کسب و کارهایی که در حوزه های‬ ‫خدمات سالمت‪ ،‬بهداشت و درمان‪ ،‬شرکت های دارویی‪،‬‬ ‫کارخانجات صنایع غذایی و کشاورزی‪ ،‬و خدمات‬ ‫لجستیکی فعالیت می کردند از جمله ان هایی بودند که‬ ‫توانستند تا حدودی پاسخگوی تعداد بسیاری از کاربران‬ ‫خود باشند و البته برخی از انها نیز مشکالت ناشی از رشد‬ ‫سریع و عدم تامین تقاضا را بر اساس نبود زیرساخت‬ ‫مناسب تجربه کردند‪.‬‬ ‫درخشش استارتاپ های سالمت دیجیتال‬ ‫در بحران کرونا ویروس‬ ‫استراتژی اصلی برای مقابله با پاندمی کرونا ویروس‪،‬‬ ‫کاهش تماس نزدیک افراد با یکدیگر است که به ان‬ ‫فاصله گذاری اجتماعی گفته می شود‪ .‬در این استراتژی به‬ ‫افراد توصیه یا اجبار می شود که در خانه بمانند و از انجام‬ ‫امور غیرضروری در خارج از منزل خودداری کنند‪ .‬حتی‬ ‫در صورت بروز عالئم اولیه ابتال به کرونا ویروس ولی با‬ ‫حال عمومی خوب‪ ،‬همچنان رفتن به مراکز بهداشتی درمانی‬ ‫توصیه نمی شود‪.‬‬ ‫اما ایا فقط توصیه کردن کافی است؟ ایا مردم خود‬ ‫می توانند تشخیص دهند که برای چه مشکالت سالمتی‬ ‫مراجعه کنند و برای چه مشکالتی خیر؟ تا چه زمان می توان‬ ‫خدمات غیر اورژانس پزشکی را متوقف کرد؟ ایا ابزارهای‬ ‫اطالع رسانی نفوذ مناسب و کافی را دارند؟ و سواالت بسیار‬ ‫دیگری که نشان از مشکالت ارائه خدمات سالمت در‬ ‫زمان بحران کرونا می دهد‪ .‬برای برخی از این مشکالت‪،‬‬ ‫استارتاپ های سالمت دیجیتال راهکارهای مناسبی داشته اند‬ ‫یا با بروز بحران شروع به ارائه ان کردند‪.‬‬ ‫استارتاپ های سالمت دیجیتال ایران با انکه تا امروز کمتر‬ ‫از طرف سیستم سالمت مورد پذیرش قرار می گرفتند و اغلب‬ ‫با ایجاد موانع از ایشان استقبال می شد‪ ،‬برای خدمت رسانی پا‬ ‫پیش گذاشتند‪ .‬هر چند کم توجهی به حوزه سالمت دیجیتال‬ ‫خود را به صورت نبود زیرساخت کافی‪ ،‬نشان داد ولی این‬ ‫موضوع استارتاپ های سالمت دیجیتال ما را متوقف نکرد‪.‬‬ ‫فعالیت های استارتاپ های ایرانی سالمت دیجیتال در‬ ‫بحران کرونا ویروس بسیار قابل تقدیر و درخشان بود و البته‬ ‫همچنان نیز ادامه دارد‪ .‬ما در اینجا کوشیده ایم گوشه ای از‬ ‫این اقدامات را معرفی کنیم و احتمال بسیار دارد که نتوانسته‬ ‫باشیم همه این خدمات و فعالیت ها را ذکر کنیم‪ .‬لذا پیشاپیش‬ ‫از تمام استارتاپ هایی که در این بحران برای حفظ و ارتقای‬ ‫سالمت مردم کشورمان تالش کردند قدردانی می کنیم‪.‬‬ ‫خدمات استارتاپ های سالمت دیجیتال‬ ‫در بحران کرونا ویروس‬ ‫استارتاپ ها‪ ،‬اپلیکیشن ها و سامانه های معرفی شده در‬ ‫اینجا به عنوان نمونه هایی برای اشنایی با انواع خدمات‬ ‫هستند و متاسفانه همه عزیزانی که در این زمینه خدماتی‬ ‫ارائه کرد ه اند معرفی نشده اند‪.‬‬ ‫خدمات مشاوره پزشکی از راه دور در بحران کرونا‬ ‫در زمینه ارائه مشاوره پزشکی از راه دور که یکی از انواع‬ ‫تله مدیسن (‪ )Telemedicine‬محسوب می شود‪ ،‬چند‬ ‫سالی است که تعدادی استارتاپ در این حوزه مشغول به‬ ‫فعالیت هستند‪ .‬این استارتاپ ها با مشکالت متعددی در این‬ ‫سال ها چه برای رشد و نفوذ در بازار و چه برای اخذ مجوز‬ ‫و تائیدیه روبه رو بودند و با این حال توانستند به فعالیت‬ ‫خود ادامه دهند‪ .‬در این شرایط بحرانی که امکان ارائه‬ ‫بسیاری از خدمات حضوری پزشکی غیراورژانس فراهم‬ ‫نبود وجود این استارتاپ ها بسیار راهگشا بود‪.‬‬ ‫استارتاپ های مشاوره پزشکی از راه دور چه در زمینه‬ ‫مشاوره برای ابتال به کرونا و چه در زمینه بیماری های‬ ‫دیگر امکان دریافت مشاوره از پزشکان را برای عموم‬ ‫مردم فراهم کرده اند‪ .‬از جمله این استارتاپ ها‪ ‬دکتر‬ ‫ساینا‪ ،‬پذیرش ‪ ،24‬هاسپیتل‪ ،‬زوپ‪ ،‬سالمت بدون‬ ‫مرز‪ ،‬نوبان‪ ‬و‪ ‬روبان‪ ‬هستند‪ .‬تعداد استارتاپ های ارائه‬ ‫دهنده خدمات مشاوره پزشکی از راه دور بیشتر از این‬ ‫موارد است و ما فقط تعدادی را در اینجا معرفی کرده ایم‪.‬‬ ‫طبق‪ ‬گزارش ماهنامه پیوست‪ ‬مربوط به ‪ 10‬فروردین در‬ ‫مورد فعالیت های استارتاپ های سالمت دیجیتال‪ ،‬این‬ ‫استارتاپ ها با رشدی تا حدود ‪ 7‬برابر روبرو بودند‪ .‬با‬ ‫این وجود به نظر می رسد که امکان ارائه خدمات مشاوره‬ ‫پزشکی از راه دور حتی بیش از این مقدار نیز وجود‬ ‫داشت و با توجه بیشتر دولت و وزارت بهداشت این‬ ‫خدمات می توانست در سطح وسیع تری ارائه گردد‪.‬‬ ‫غربالگری و پایش بیماران در بحران کرونا‬ ‫برای غربالگری اولیه و جلوگیری از مراجعه بی مورد‬ ‫افراد به مراکز بهداشتی درمانی‪ ،‬چندین تیم اقدام به‬ ‫راه اندازی سامانه یا اپلیکیشن های غربالگری و پایش‬ ‫بیماران نمودند‪ .‬این راهکارها عالوه بر کاهش مراجعات‪،‬‬ ‫امکان جمع اوری اطالعات را نیز فراهم می اورند‪ .‬هرچند‬ ‫اینکه چقدر از این اطالعات برای مدیریت و برنامه ریزی‬ ‫اقدامات استفاده شده است مشخص نیست ولی در هر‬ ‫حال امکان دسترسی به اطالعات فراهم بود‪.‬‬ ‫یکی از اولین سامانه هایی که برای غربالگری راه اندازی‬ ‫شد‪« ‬سامانه خودارزیابی ابتال به کرونا»‪ ‬دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی اصفهان بود‪ .‬پس از ان مرکز تحقیقات بیماری های‬ ‫غیرواگیر دانشگاه علوم پزشکی تهران‪ ،‬توسط شرکت‬ ‫ویستا‪« ‬سامانه اطالع رسانی‪ ،‬خود ارزیابی و ثبت بیماران‬ ‫کرونا»‪ ‬را پیاده سازی کرد‪.‬‬ ‫همچنین ستاد فرماندهی عملیات مدیریت بیماری‬ ‫کرونا در کالنشهر تهران اپلیکیشنی به نام‪« ‬سامانه مقابله‬ ‫با کرونا»‪ ‬را در اواسط اسفند ماه منتشر نمود که بیش از‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪99‬‬ ‫شماره ‪172‬و‪171‬‬ ‫‪37‬‬ ‫یک میلیون نصب فعال داشته است‪ .‬در این اپلیکیشن امکان‬ ‫خودارزیابی و بررسی عالئم و دریافت بازخورد مانند دو‬ ‫سامانه معرفی شده پیشین وجود دارد‪.‬‬ ‫اپلیکیشن‪« ‬ماسک»‪ ‬با هدف پایش محل حضور افراد‬ ‫مشکوک و مبتال به کرونا تولید و منتشر شده است و در‬ ‫مجموع تاکنون توانسته است بیش از ‪ 200‬هزار نصب فعال‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫در زمینه پایش و پیگیری بیماران‪ ‬استارتاپ بهزی‪ ‬از چند‬ ‫سال پیش فعال بوده و اکنون نیز در شرایط بحران کرونا این‬ ‫خدمات را برای افرادی که به این بیماری مبتال شده اند ارائه‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫اموزش و اطالع رسانی سالمت در بحران کرونا‬ ‫بسیاری از استارتاپ های سالمت در زمینه اموزش و‬ ‫اطالع رسانی بیماری کرونا اقدام به تولید محتوا کردند‪ .‬چه‬ ‫استارتاپ هایی که در باال نامشان ذکر شد و اغلب محتواهای‬ ‫مرتبط تولید می کردند و چه استارتاپ هایی مانند‪ ‬شفاجو‪ ‬و‪ ‬دکتر‬ ‫سوشا‪ ‬که مخاطبان عمومی دارند و یا‪ ‬استارتاپ لک لک‪ ‬که به‬ ‫صورت اختصاصی برای مادران باردار محتواهای اموزشی در‬ ‫زمینه کرونا ویروس تولید کرده است‪.‬‬ ‫عالوه بر این استارتاپ ها که اغلب تولید محتوا بخشی از‬ ‫فعالیت ان ها است‪ ،‬تیم های متشکل از دانشجویان علوم پزشکی‬ ‫و پرسنل بهداشتی درمانی اقدام به تولید محتوای اختصاصی‬ ‫برای کرونا ویروس و اموزش مقابله با نمودند‪ .‬این موارد شاید‬ ‫دقیقا به صورت استارتاپی اغاز نشدند ولی در هر صورت‬ ‫موفق به تولید محتواهای با کیفیت شدند‪ .‬از این جمله می توان‬ ‫به‪ ‬بانی شو‪ ،‬کرونا و َعموم‪ ‬و‪ ‬ولینو‪ ‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫تعداد زیادی اپلیکیشن موبایل اختصاصی برای انتقال‬ ‫اخبار‪ ،‬امار و اموزش های مربوط به کرونا ویروس هم‬ ‫در مارکت های اپلیکیشن قرار داده شده است که اغلب‬ ‫تعداد نصب زیادی نداشتند‪ .‬به جز اپلیکیشن هایی که‬ ‫پیش تر ذکر شد اپلیکیشن های دیگری از جمله‪« ‬سفیران‬ ‫سالمتی (ویژه کرونا)»‪ ‬بیش از ‪50‬هزار نصب فعال و‪ ‬‬ ‫«کرونا ‪HYPERLINK “https://cafebazaar.ir/‬‬ ‫‪app/ir.koro.virusopk”–HYPERLINK “https://‬‬ ‫”‪cafebazaar.ir/app/ir.koro.virusopk‬‬ ‫�‪HY‬‬ ‫‪PERLINK “https://cafebazaar.ir/app/ir.koro.‬‬ ‫‪HYPERLINK‬‬ ‫‪"virusopkk‬امار�‪“https://cafe‬‬ ‫ ‪38‬‬ ‫فروردین واردیبهشت‪99‬‬ ‫شماره ‪172‬و‪171‬‬ ‫�‪bazaar.ir/app/ir.koro.virusopk” HYPER‬‬ ‫‪LINK‬‬ ‫‪“https://cafebazaar.ir/app/ir.koro.‬‬ ‫‪HYPERLINK‬‬ ‫‪"virusopk‬لحظه‪“https://‬‬ ‫”‪cafebazaar.ir/app/ir.koro.virusopk‬‬ ‫�‪HY‬‬ ‫‪PERLINK‬‬ ‫‪“https://cafebazaar.ir/app/‬‬ ‫‪"ir.koro.virusopk‬ای‪HYPERLINK “https://‬‬ ‫”‪cafebazaar.ir/app/ir.koro.virusopk‬‬ ‫�‪HY‬‬ ‫‪PERLINK‬‬ ‫‪“https://cafebazaar.ir/app/‬‬ ‫‪"ir.koro.virusopk‬ویروس ‪HYPERLINK‬‬ ‫�‪“https://cafebazaar.ir/app/ir.koro.viru‬‬ ‫‪sopk” HYPERLINK “https://cafebazaar.‬‬ ‫‪ "ir/app/ir.koro.virusopk‬کرونا»‪« ،‬امار‪ ،‬تست و‬ ‫دانستنی های کرونا»‪ ‬بیش از ‪ 5‬هزار نصب فعال دارند‪.‬‬ ‫البته در مجموع توان اطالع رسانی کانال های غیر‬ ‫اختصاصی برای سالمت بیشتر به نظر می رسد و توان‬ ‫منابع معتبر داخلی برای اموزش سالمت در مقابل منابع‬ ‫غیر علمی نیز زیاد نیست‪ .‬ولی نمونه هایی مانند مواردی‬ ‫که ذکر شد می توانند اغازی برای ایجاد کانال های‬ ‫اطالع رسانی معتبر و قابل اعتماد باشد‪.‬‬ ‫خدمات در منزل در بحران کرونا‬ ‫نیاز به خدمات در منزل پیش از بروز بحران کرونا نیز‬ ‫احساس می شد و به دلیل توصیه به ماندن در منزل در این‬ ‫شرایط بیشتر نیز احساس می شود‪ .‬مهمترین خدمات در‬ ‫منزلی که پیش از این وجود داشت خدمات پرستاری و‬ ‫مراقبت در منزل و گرفتن ازمایش در محل بود‪.‬‬ ‫استارتاپ های پرستاری و مراقبت در منزل به خصوص‬ ‫اگر برای مراقبت از بیمار مسن یا دارای بیماری زمینه ای‬ ‫باشد و خانواده یا اقوام نتوانند به دالیل مختلف این‬ ‫مراقبت را ارائه نمایند بسیار مورد نیاز است‪ .‬از جمله‬ ‫استارتاپ هایی که خدمات اختصاصی مراقبت در منزل در‬ ‫بحران کرونا ارائه نموده است‪ ‬استارتاپ اسانیسم‪ ‬است‪.‬‬ ‫هر چند استارتاپ های دیگری نیز در این حوزه وجود‬ ‫دارند ولی در بررسی ان ها‪ ،‬ارائه خدمات اختصاصی برای‬ ‫مبتالیان به کرونا ویروس مشاهده نمی شد‪.‬‬ ‫استارتاپ هایی که خدمات ازمایش در منزل ارائه می کنند‬ ‫نیز خدماتی اختصاصی در زمینه کرونا معرفی نموده اند ولی‬ ‫درباره اینکه برخی از این ازمایش ها با پروتکل کشوری‬ ‫برای بررسی و تشخیص ابتال به کرونا متناسب باشد شک هایی‬ ‫وجود دارد و ما از لزوم ارائه ان ها در منزل اطمینان نداریم و‬ ‫در نتیجه از معرفی این استارتاپ ها در این مقاله خودداری‬ ‫می کنیم‪ .‬هر چند خدمات ازمایش در محل برای مبتالیان به‬ ‫بیماری های دیگر که حتما باید ازمایش را انجام دهند می تواند‬ ‫مفید و راهگشا باشد‪ .‬عالوه بر استارتاپ های این حوزه تعداد‬ ‫زیادی از ازمایشگاه ها نیز این خدمات را به طور مستقل ارائه‬ ‫می نمایند و نمونه گیری را در منزل انجام می دهند‪.‬‬ ‫به طور کلی در دسته خدمات در منزل به نظر می رسد‬ ‫که استارتاپ ها می توانستند خدمات بیشتر و موثرتری را در‬ ‫دوران بحران کرونا ارائه نمایند‪.‬‬ ‫سایر اپلیکیشن ها و استارتاپ های سالمت دیجیتال‬ ‫بسیاری از اپلیکیشن ها و استارتاپ های سالمت دیجیتال‪،‬‬ ‫اقداماتی برای مقابله با بحران کرونا ویروس انجام دادند‪ .‬هر‬ ‫چند این اقدامات اغلب در حد تولید محتوا و اطالع رسانی‬ ‫به مخاطبان بود‪ .‬با این حال‪ ،‬انتظار می رفت که کارافرینان‬ ‫سالمت دیجیتال در این شرایط می توانستند مشکالت و‬ ‫فرصت های ارائه خدمت اختصاصی در این شرایط بحرانی‬ ‫را کشف و راهکارهایی متناسب با ان را ارائه کنند‪.‬‬ ‫البته این ضعف تا حدودی هم به سیستم سالمت مربوط‬ ‫می شود که در شرایط غیر بحرانی‪ ،‬فرصت کافی برای رشد‬ ‫استارتاپ های سالمت دیجیتال را فراهم نیاورد که بتواند در‬ ‫چنین بحرانی از خدمات و حتی نواوری های ایشان در حل‬ ‫وفصل مشکالت کمک بگیرد‪.‬‬ ‫پیش بینی های اقتصادی از دوران پس از بحران کرونا‬ ‫با توجه به انچه در بخش بحران کرونا گفته شد تبعات و‬ ‫میراث ان به صورت اثرات بلندمدت همچنان باقی خواهد‬ ‫ماند‪ .‬برخی از مشکالت اقتصادی اتی کشور که به دلیل عدم‬ ‫فعالیت کسب و کارها در سه ماه حیاتی اسفند تا اردیبهشت‬ ‫ماه‪ ،‬تغییر در باز پرداخت تسهیالت‪ ،‬برداشت های احتمالی‬ ‫از صندوق توسعه ملی به منظور ادامه مبارزه با بحران کرونا‬ ‫و تمدید پرداخت های مالیاتی ایجاد می شوند همگی باید در‬ ‫سال ‪ ۹۹‬جبران شوند‪.‬‬ ‫همین امر به علت جبران خسارات وارده‪ ،‬فرایندهای‬ ‫مرتبط با بازار سرمایه را برهم خواهد زد‪ .‬همچنین در‬ ‫بازارهای جهانی سرمایه نیز مانع توسعه سرمایه گذاری های‬ ‫غیر ضروری خواهد شد و انچه مشخصا پس از بحران کرونا‬ ‫به وجود خواهد امد دیستروفی یا زوال بازار سرمایه‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫این امر به علت تغییر در شاخص های کالن برنامه ‬ ‫استراتژیک توسعه‪ ،‬تغییر در سیاست های کالن پولی و‬ ‫مالی به وجود خواهد امد و در جهان شاهد انقباض‬ ‫سرمایه گذاری های پر ریسک به خصوص سرمایه گذاری‬ ‫خطرپذیر خواهیم بود چرا که بحران کرونا یک بحران‬ ‫وسیع الطیف و فراملی است و به طور مستقیم از بازارهای‬ ‫جهانی تاثیر می پذیرد‪.‬‬ ‫بسیاری از اقتصاددانان بحران کرونا را حتی پر چالش تر‬ ‫و خطرناک تر از بحران مالی سال ‪ ۲۰۰۸‬می دانند‪ .‬وقوع‬ ‫رکود اقتصاد جهانی‪ ،‬کاهش تولید ناخالص ملی کشورها‬ ‫و کاهش مواد خام و کاالها (کامودیتی ها) از جمله موارد‬ ‫بسیار مهم و تاثیرگذار بر این جریان است که بیشترین‬ ‫تهدید‪ ،‬عاید همان اقتصاد خطرپذیر و اقتصاد دانش بنیان‬ ‫خواهد بود مگر انکه رویکرد کشورهایی که صدای زنگ‬ ‫خطر کرونا را به صورت جدی شنیده باشند تغییر در‬ ‫توسعه نواوری و فناوری باشد‪.‬‬ ‫جهان پس از کرونا در بازه زمانی کوتاه مدت و میان‬ ‫مدت به علت شوک اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و سیاسی حاصل‬ ‫از کرونا بازار سرمایه متفاوتی را تجربه خواهد کرد که‬ ‫از چند جهت قابل بررسی خواهد بود چه از جنبه های‬ ‫اقتصاد سرمایه گذاری و چه از نظر سیاست های کالن‬ ‫ان‪ ،‬به طوری که شاهد تغییر ذائقه و رویکرد بازار سرمایه‬ ‫خواهیم بود‪ .‬بخش عمده ای از ان به علت اشفتگی بازار‬ ‫ارز و حامل های انرژی و بخشی از ان به علت عدم رغبت‬ ‫و کاهش اعتماد در سرمایه گذاری به وجود خواهد امد‪.‬‬ ‫در نتیجه در کلیه سطوح از جمله مدیریت پورتفولیو‪،‬‬ ‫کاهش ظرفیت ریسک پذیری‪ ،‬تغییر نگرش در سرمایه‬ ‫گذاری های دیر بازده‪ ،‬توجه بیشتر به سرمایه گذاری های‬ ‫مشترک‪ ،‬کاهش سرمایه گذاری های بذری روی ایده ها‬ ‫نمایان خواهد بود‪ .‬در ضمن توجه به سرمایه گذاری در‬ ‫بازارهای سنتی همانند بازار طال و مسکن که همواره‬ ‫پناهگاه سرمایه گذاران در شرایط عدم قطعیت است جزء‬ ‫واکنش هایی است که باید شاهد ان باشیم‪.‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪99‬‬ ‫شماره ‪172‬و‪171‬‬ ‫‪39‬‬ Lab Diagnosis Mo nthly M agazine ISSN:1561-6363 MAY 2020 / Volume 22 / Issue No.171,172 Tel: 021 88987501-66910616 Fax: 021-89776769 Website: www.Tashkhis.com Email:Tashkhis@gmail.com Dr. Mohammad-Javad Gharavi, Secretary of Iranian Association of Clinical Laboratories (IACL) Calibration of cell Counter……...................................................................…30 Common Methods of Laboratory Diagnosis of Pneumococcus................…33 3 Professor of Tehran Medical Sciences Lab News………..........................................................……..........…............…24 3 Dr. Abdolfattah Sarrafnejad, SARS COV 2 Virus Corona Test…………….............................................….22 3 Head of Iranian Association of Clinical Laboratories (IACL) Epidemiology and Laboratory Diagnosis of Gonorrhea Virus………..........19 3 Dr. Seyed Hossein Fatemi, Interview with Pishtaz teb Company, Iranian Manufacturer of Corona Kit…16 3 Scientific Consultants: Press Conference of the health reference laboratory Head.............................… 13 3 Mahmood Aslani matashkhis@gmail.com Issue Panel, Corona and Postcoron from a Laboratories Perspective…..…8 3 Executive Manager: News .................................................................................................................. 3 3 Scientific editor: Dr. Ali Beikian Editorial……………………….........................………………………………2 3 Managing editor: Dr. Abbas Nadaf Fahmideh content 3 aafrah@gmail.com 3 Editor in Chief: Dr. Abbas Afrah Four Digital health Startups in the Coronavirus Crisis…….....................…36 Dr. Alireza Mehrvarz, Anatomo-Clinical Pathologist Dr. Alireza Tarang, Medical Genetics (PhD.) Dr. Ali Beikian, MD Pathologist Parvin Mokhtar, Nurse BSc(N) 99‫فروردین واردیبهشت‬ 171‫و‬172 ‫شماره‬ 40  ‫فروردین و اردیبهشت ‪99‬‬ ‫شماره ‪172‬و‪171‬‬ ‫‪41‬‬ ‫ ‪42‬‬ ‫فروردین واردیبهشت‪99‬‬ ‫شماره ‪172‬و‪171‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪99‬‬ ‫شماره ‪172‬و‪171‬‬ ‫‪43‬‬ ‫ ‪44‬‬ ‫فروردین واردیبهشت‪99‬‬ ‫شماره ‪172‬و‪171‬‬ ‫فروردین و اردیبهشت ‪99‬‬ ‫شماره ‪172‬و‪171‬‬ ‫‪45‬‬ ‫ ‪46‬‬ ‫فروردین واردیبهشت‪99‬‬ ‫شماره ‪172‬و‪171‬‬

آخرین شماره های ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی

ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی 187

ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی 187

شماره : 187
تاریخ : 1400/05/30
ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی 186

ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی 186

شماره : 186
تاریخ : 1400/04/31
ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی 185

ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی 185

شماره : 185
تاریخ : 1400/03/30
ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی 184

ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی 184

شماره : 184
تاریخ : 1400/02/30
ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی 183

ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی 183

شماره : 183
تاریخ : 1400/01/20
ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی 181

ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی 181

شماره : 181
تاریخ : 1399/11/30
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!