ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی شماره 124 - مگ لند
0
صفحه قبل

ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی شماره 124

صفحه بعد

ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی شماره 124

ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی شماره 124

‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ ‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫‪3‬‬ ‫ ‪4‬‬ ‫‪4‬‬ ‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ ‪6‬‬ ‫‪6‬‬ ‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫‪7‬‬ ‫ ‪8‬‬ ‫‪8‬‬ ‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫‪9‬‬ ‫ ‪10‬‬ ‫‪10‬‬ ‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫‪11‬‬ ‫ ‪12‬‬ ‫‪12‬‬ ‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ ‪14‬‬ ‫‪14‬‬ ‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫‪15‬‬ ‫ ‪16‬‬ ‫‪16‬‬ ‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫‪17‬‬ ‫ ‪18‬‬ ‫‪18‬‬ ‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫‪19‬‬ ‫ ‪20‬‬ ‫‪20‬‬ ‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫‪21‬‬ ‫ ‪22‬‬ ‫‪22‬‬ ‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫‪23‬‬ ‫ ‪24‬‬ ‫‪24‬‬ ‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫‪25‬‬ ‫ ‪26‬‬ ‫‪26‬‬ ‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫‪27‬‬ ‫ ‪28‬‬ ‫‪28‬‬ ‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫‪29‬‬ ‫ ‪30‬‬ ‫‪30‬‬ ‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫‪31‬‬ ‫ ‪32‬‬ ‫‪32‬‬ ‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫‪33‬‬ ‫ ‪34‬‬ ‫‪34‬‬ ‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫سالهجدهم‪-‬شماره‪(124‬اردیبهشت‪)95‬‬ ‫ماهنامهتشخیصازمایشگاهی‪/‬پژوهشی‪-‬خبری‬ ‫شماره ثبت‪8965/9 :‬‬ ‫‪aafrah@gmail.com / 09111311114‬‬ ‫دبیرتحریریه‪ :‬دکترارش دریاکار‬ ‫مدیراجرایی‪ :‬مهندس محمود اصالنی‬ ‫‪Email: matashkhis@gmail.com‬‬ ‫نشانی نشریه‪ :‬تهران‪-‬خیابان طالقانی‪ -‬نرسیده به حافظ‬ ‫کوچه غفارزاده‪ -‬کوچه مشتاقی‪-‬پالک‪1‬‬ ‫تلفن‪021-88982100 / 09127333407 :‬‬ ‫فکس‪ /021- 89776769 :‬صندوق پستی‪14335-1418 :‬‬ ‫دفتررشت‪ :‬رشت‪ -‬خیابان انقالب‪ -‬پالک ‪179‬‬ ‫نخستیننشریهازمایشگاهیکشور‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسوول‪ :‬دکتر عباس افراه‬ ‫‪‬‬ ‫سخن مدیر مسوول‪2.......................................................................................................‬‬ ‫‪‬‬ ‫گزارش یک بیماری پوستی‪3..........................................................................................‬‬ ‫‪‬‬ ‫رویدادها و گزارش ها‪5.................................................................................................‬‬ ‫‪‬‬ ‫در چهاردهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات ازمایشگاهی عنوان شد‪:‬‬ ‫‪70‬درصد تشخیص های پزشکی در ازمایشگاه ها صورت می گیرد‪13.................................‬‬ ‫‪‬‬ ‫دکتر حسن اشتیانی پور؛ دانشیار پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران‪20.......................‬‬ ‫‪Email: Tashkhis@gmail.com‬‬ ‫‪Web: www.Tashkhis.com‬‬ ‫چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد ازمایشگاهی ساخت ایران‪ ،‬موفق تر از گذشته‪18.................‬‬ ‫‪‬‬ ‫اشنایی با اداره امورازمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی قزوین‪24 ................................‬‬ ‫‪‬‬ ‫سندرم ترچرکالینز‪27.......................................................................................................‬‬ ‫تاثیر گیاهان بر بیماری های حاصل از اختالل در سلول های مغز استخوان‪30......................‬‬ ‫طرح روی جلد‪:‬‬ ‫شرکت تولیدی بازرگانی اریافارمد‬ ‫تولیدوواردات دستگاه های‬ ‫پزشکی‪،‬ازمایشگاهی و‬ ‫فراورده های تشخیصی‬ ‫ادرس‪ :‬تهران‪ ،‬بلوارنلسون ماندال‬ ‫(افریقای شمالی)‪،‬خیابان سایه‪،‬‬ ‫پالک ‪ ،52‬طبقه ‪،3‬‬ ‫تلفن‪22022002 :‬‬ ‫فاکس‪22039247 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬سبزارنگ ‪88809212‬‬ ‫خیابان سپهبد قرنی‪ ،‬ک ش محمدی‪ ،‬پ ‪4‬‬ ‫مشاوران علمی‪:‬‬ ‫رئیس انجمن متخصصان علوم ازمایشگاهی بالینی ایران‬ ‫دکتر عبدالفتاح صراف نژاد‬ ‫دکتر محمد جواد غروی‬ ‫دکتر علیرضا مهرورز‬ ‫دکتر علیرضا ترنگ‬ ‫پروین مختار‬ ‫‪‬‬ ‫بررسی انواع و میزان شیوع ناهنجاری های مادرزادی دست در کودکان تازه متولد شده‪40 ................‬‬ ‫‪‬‬ ‫مقایسه تست ‪ Contingent‬و تست ‪ Integrated‬در غربالگری سالمت جنین‪-‬قسمت اول‪43..................‬‬ ‫‪‬‬ ‫تازه های ازمایشگاه‪44.....................................................................................................‬‬ ‫‪‬‬ ‫ارتباط هیپوکمپ با یادگیری‪ ،‬حافظه و مسیرارتباطی ان‪46................................................‬‬ ‫‪‬‬ ‫روایی و ناروایی‪49 .........................................................................................................‬‬ ‫‪‬‬ ‫بازارکار‪50.......................................................................................................................‬‬ ‫‪‬‬ ‫استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران‬ ‫متخصص اسیب شناسی بالینی و تشریحی‬ ‫دکتر عباس نداف فهمیده‬ ‫نرس‬ ‫سندرم حلقه اوران‪38.......................................................................................................‬‬ ‫‪‬‬ ‫دکتر سید حسین فاطمی‬ ‫دکتر ارش دریاکار‬ ‫‪‬‬ ‫اسیب های وارد بر ‪ DNA‬در بیماری الزایمر‪34 ...............................................................‬‬ ‫متخصص اسیب شناسی بالینی و تشریحی‬ ‫دبیر انجمن متخصصان علوم ازمایشگاهی بالینی ایران‬ ‫متخصص اسیب شناسی بالینی و تشریحی‬ ‫متخصص ژنتیک پزشکی‬ ‫چاپ اثار و اگهی ها به مفهوم پذیرش دیدگاه های پدید اورندگان نیست‪.‬‬ ‫نشریه تشخیص ازمایشگاهی از باز پس فرستادن نوشته های نویسندگان معذور است‪.‬‬ ‫هر گونه دخل و تصرف در نوشته ها با اگاهی نویسنده ان انجام می شود‪.‬‬ ‫تنها اثاری که به صورت تایپ شده روی ‪ CD‬و یا با ‪ email‬به نشریه رسیده باشد برای چاپ در دستور کار قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫از نویسندگان محترم خواهشمند است عکس های الزم را به صورت اسکن شده همراه با مطلب ارسال کنند‪.‬‬ ‫دکتر عباس افراه‬ ‫سراغاز‬ ‫بورد تخصصی ازمایشگاه بالینی‬ ‫هم پوشانی در همه ی رشته ها است‬ ‫جناب اقای وزیر با اشاره به چالش های حوزه‬ ‫اموزش پزشکی فرمودند‪ :‬برخی از سنگ های‬ ‫این حوزه را باید از پیش پای خود برداریم و من‬ ‫حاضرم جاده صاف کن این مسائل باشم‪ .‬یکی‬ ‫از این موضوعات همپوشانی رشته ها است‪.‬‬ ‫واقعا زیبنده جامعه پزشکی نیست که هنوز هم‬ ‫رشته های پاتولوژی و علوم ازمایشگاهی‪ ،‬مامایی‬ ‫و زنان‪ ،‬ارتوپدی و فیزیوتراپی و غیره باهم درگیری‬ ‫داشته باشند‪ .‬این مشکالت باید با جلسات حوزه‬ ‫‪.‬برنامه ریزی اموزشی مرتفع شود‬ ‫دراین باره باید گفت‪ :‬این رشته هایی‬ ‫که جناب وزیر نام برده‪ ،‬از روز ازل در همه‬ ‫جهان دارای برنامه ی کاری ِویژه خود بوده‬ ‫است‪ .‬اگر هم درگیری هایی هست‪ ،‬برای بهم‬ ‫ریختگی مدیریت راهبردی در اموزش پزشکی‬ ‫کشور ما است‪ .‬برای نمونه در کشورهای بزرگ‬ ‫دکترای اوپتومتری نیز هست‪ ،‬ولی ایا یک دکتر‬ ‫اوپتومتری کار یک چشم پزشک را می کند یا‬ ‫‪.‬دکترای پرستاری‪ ،‬می تواند به کار درمان بپردازد‬ ‫ ‪36‬‬ ‫‪36‬‬ ‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫امروزه بزرگ ترین هم پوشانی در‬ ‫زمینه ی هزینه ی درمان و اموزش است‪.‬‬ ‫نمی دانم که ایا در جایی از جهان هزینه ی‬ ‫سازمان های بیمه گر خرج اموزش پزشکی‬ ‫می شود؟ بی گمان جناب وزیر اگاه هستند که‬ ‫ازمایشگاه ها و بسیاری از پزشکان‪ ،‬نزدیک به‬ ‫نه ماه است که از سازمان های بیمه‪ ،‬مطالبات‬ ‫‪.‬خود را دریافت نکرده اند‬ ‫در باره ی هم پوشانی‪ ،‬سرور گرامی خود‬ ‫بهتر می داند که رشته های پزشکی به جز‬ ‫دکترا‪ ،‬نیاز به رده های کاردان‪ ،‬کارشناس و‬ ‫کارشناس ارشد نیز دارند‪ .‬گرچه کوریکولوم‬ ‫اموزشی و وظیفه کاری برای هر کدام جدا و‬ ‫روشن است‪ ،‬بی گمان هم پوشانی هایی هم نیز‬ ‫در میان است‪ .‬همچنان یک نقشه کش ساختمان‬ ‫‪.‬با یک ارشیتکت هم با هم‪ ،‬همپوشانی دارند‬ ‫چالش بزرگ کشور ما را در این باره‪ ،‬باید‬ ‫در نا هماهنگی درامدهای رده های گونه گون‬ ‫‪.‬پزشکی جستجو کرد و نه هم پوشانی رشته ها‬ ‫دکتر ارش دریاکار‪ -‬بورد تخصصی اسیب شناسی تشریحی و بالینی‬ ‫دکترمائده رعیتی دماوندی (بورد تخصصی بیماری های پوست و مو)‬ ‫گزارش یک بیماری پوستی‬ ‫بیمار پسر بچه ‪ 8‬ساله ای است که با داشتن نشانه هایی از‬ ‫ماکول‪ ،‬پچ و پاپول های قرمز رنگ بدون خارش با پوسته ریزی‬ ‫پراکنده در صورت‪ ،‬تنه و اندام از ‪ 4‬ماه گذشته مراجعه کرده است‬ ‫(شکل های ‪ 1‬و‪ .)2‬بیمار سابقه بیماری خاصی ندارد و همچنین‬ ‫داروی به خصوصی مصرف نمی کند‪ .‬در معاینه در برخی نقاط‬ ‫‪ post inflammatory hyperpigmentation‬به صورت‬ ‫ماکول هیپرپیگمانته دیده شد‪ .‬بیمار با تشخیص افتراقی زیر از ناحیه‬ ‫بازو بیوپسی شد‪.‬‬ ‫‪1) Pityriasis lichenoides chronica‬‬ ‫‪2) Atypical Rosea‬‬ ‫‪3) Psoriasis‬‬ ‫‪4) Small plaque parapsoriasis‬‬ ‫‪5) Chronic dermatitis‬‬ ‫در بررسی میکروسکوپی بافت پوست در اپیدرم پوشاننده‬ ‫هیپرکراتوز به همراه اکانتوز نامنظم‪ ،‬اگزوسیتوز مختصر سلول های‬ ‫لنفوسیتی و دژنراسیون و اکوئولرالیه بازال مشاهده شد‪ .‬در درم‬ ‫زیرین التهاب دور عروقی لنفوسیتی و تورم مختصر اندوتلیال به‬ ‫همراه تعدادی مالنوفاژ و خروج خارج رگی گلبول های قرمز در‬ ‫نواحی سطحی دیده شد‪ .‬بایافته های میکروسکوپی یاد شده تشخیص‬ ‫‪ Pityriasis lichenoides chronica‬گذاشته شد(شکل های ‪ 3‬تا ‪.)7‬‬ ‫‪ Mucha – Habermann‬نیز شناخته شده است و حالت حاد بیماری‬ ‫است‪ Pityriasis lichenoides chronica (PLC) -2.‬که حالت مزمن‬ ‫بیماری است‪.‬‬ ‫‪ Pityriasis lichenoides‬اغلب در دسته و اسکولیت های لنفوسیتی‬ ‫طبقه بندی می شود ولی در این واسکولیت تغییرات اپیدرمال واضح‬ ‫وجود دارد‪ pityriasis lichenoides .‬معموال در دوران خردسالی و‬ ‫اوایل جوانی شروع می شود و وقوع ان در دوران کهولت بسیار‬ ‫ناشایع است‪ .‬در ‪ ،PLEVA‬بروز ناگهانی و گسترده ضایعات برروی‬ ‫تنه به صورت پایول یا پاپولووزیکل قرمز رنگ است که تمایل به‬ ‫بهبودی و ترمیم دارند‪ ،‬اگرچه همزمان ضایعات جدید هم ایجاد‬ ‫می شوند‪ .‬نمای کلی بالینی شبیه به ‪ varicella‬است‪ .‬به طور معمول‬ ‫بیماری در طول چند سال برطرف می شود‪ .‬بیماران بدون عالمت‬ ‫هستند بجز در یک فرم شدید که با تب و ضایعات زخمی نکروتیک‬ ‫همراه است‪ PLC .‬نیز شامل بروز پاپول و ماکول های پوسته ریزی‬ ‫دهنده صاف است که بعد از چندین ماه بهبود می یابد‪.‬‬ ‫‪ PLEVA‬به طور معمول به انتی بیوتیک های سیستمیک یا فتوتراپی‬ ‫عالئم بالینی‬ ‫این بیماری به دو شکل وجود دارد‪1- Pityriasis lichenoi�: :‬‬ ‫)‪ des et varioliformis acuta (PLEVA‬که همچنین به عنوان بیماری‬ ‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫‪37‬‬ ‫پاسخ می دهد‪ .‬نوع اولسرونکروتیک ان ممکن است احتیاج‬ ‫به کورتیکواستروئید یا متوتروکسیت(‪ (MTX‬پیدا کند‪ PLC .‬نیز به‬ ‫فتوتراپی پاسخ می دهد‪.‬‬ ‫علت ‪ pityriasis lichenoides‬نا مشخص است ولی در هر دو نوع‬ ‫حاد و مزمن بازارایی ژن گیرنده لنفوسیت های‪ T‬به صورت کلونال‬ ‫دیده می شود که تایید کننده ان است که این دسته از بیماری ها‬ ‫دیسکرازی لنفوسیت‪ T‬رانشان می دهند‪ .‬بنابراین پیگیری این بیماران‬ ‫ضروری جلوه می کند‪ .‬تبدیل شدن به لنفوم پوستی سلول‪ T‬بسیار‬ ‫نادر است ولی در مواردی از ‪ PLC‬دیده شده است‪ PLEVA .‬از لحاظ‬ ‫کلینیکی شبیه به ‪ lymphomatoid papulosis‬است اگرچه شدت‬ ‫اتیپی سلولی در ان کمتر است‪.‬‬ ‫یافته های میکروسکوپی‬ ‫از لحاظ میکروسکوپی ‪ ،PLEVA‬التهاب دور عروقی را به صورت‬ ‫گوه ای (‪ )Wedge‬در کل درم و تکه تکه در قسمت میانی و متراکم تر‬ ‫در قسمت باالی ان نشان می دهد‪ .‬التهاب شامل لنفوسیت های‬ ‫دور عروقی است که به داخل دیواره عروق نفوذ می کنند و همراه‬ ‫با خروج گلبولهای قرمز بوده که بدین سان نمای واسکولیت‬ ‫لنفوسیتی را ایجاد می کنند‪ .‬عالوه برتغییرات و اکوئلی الیه بازال‪،‬‬ ‫خروج لنفوسیت ها از درم به اپیدرم و ‪ RBC‬های داخل اپیدرمی‪،‬‬ ‫درجات مختلفی از نکروز‬ ‫کراتینوسیت ها و پاراکراتوز‬ ‫نیز دیده می شوند‪ .‬اگرچه در‬ ‫برخی موارد بسیار شبیه به‬ ‫ارتیم مولتیفرم می شود ولی‬ ‫میزان اگزوسیتوز ان کمتر‬ ‫است‪ .‬شدت تغییرات گفته‬ ‫شده تحت تاثیر طول عمر‬ ‫ضایعه در زمان نمونه گیری‬ ‫است‪ .‬تغییرات اپیدرمی در‬ ‫نوع اولسرونکروتیک بسیار‬ ‫شدید هستند‪ .‬تغییرات در‬ ‫‪ PLC‬نیز مشابه ‪ PLEVA‬است ولی با شدت کمتر و در حقیقت همین‬ ‫تفاوت شدت این دو بیماری را متمایز می سازد‪.‬‬ ‫ ‪38‬‬ ‫‪38‬‬ ‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫تشخیص افتراقی‬ ‫هنگامی که تمامی یافته های‬ ‫کالسیک ‪ PLEVA‬وجود داشته باشد‬ ‫تشخیص اسیب شناسی به راحتی ممکن‬ ‫خواهد بود حتی اگر اطالعات بالینی کمی‬ ‫در دسترس باشد‪ .‬هنگامی که تغییرات‬ ‫میکروسکوپی شبیه به ‪ erythema multiforme‬باشد رد کردن این‬ ‫بیماری مشکل خواهد بود‪ .‬یافته های کمک کننده ‪ PLEVA‬شامل‬ ‫اگزوسیتوز واضح و التهاب دور عروقی درم سطحی و عمقی به‬ ‫همراه واسکوسیت لنفوسیتی است‪ .‬گاهی شباهت کلینیکی و‬ ‫میکروسکوپی به ‪ lymphomatoid papulosis‬وجود دارد‪ ،‬در‬ ‫واقع برخی بیماری اخیر را‪pityriasis lichenoides with atypia‬‬ ‫می نامند‪ .‬به طور کلی درجه اتیپی سلولی در سلول های لنفوییدی‬ ‫در ‪ lymphomatoid papulosis‬کامال قابل توجه است و شدیدتر و‬ ‫وسیع تر از ان است که در ‪ PLEVA‬دیده می شود‪ .‬اگرچه ممکن است‬ ‫درجاتی از اتیپی در انواع زخمی‪ -‬نکروتیک دیده شود و همانطور که‬ ‫گفته شد گاهی بازارایی ژنی گیرنده سلول ‪ T‬در ‪ PLEVA‬اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫این یافته گاها مشکالت تشخیصی ایجاد می کند اما همچنین پیشنهاد‬ ‫کننده دسته بندی این بیماری ها در بازه دیسکرازی های لنفوسیتی‪T‬‬ ‫است‪ .‬مشکل تشخیصی در ‪ pityriasis lichenoides chronica‬این‬ ‫است که یافته ها اغلب مختصر بوده که در بسیاری از درماتوزها‬ ‫مانند انواع درماتیت های اسپونژیوتیک‪ ،‬واکنش های دارویی و‬ ‫‪digitate dermatoses‬دیده می شود‪ .‬در این شرایط بهتر است‬ ‫یافته های واضح تر ‪ PLEVA‬دنبال شود (مثل واسکولیت لنفوسیتی‪،‬‬ ‫کراتینوسیت های اپوپتوتیک و وجود اریتروسیت در اپیدرم) که‬ ‫اغلب درجات خفیف تری دارد‪.‬‬ ‫‪Reference:‬‬ ‫‪Patterson James W, Practical Skin Pathology, 1st‬‬ ‫‪ed., 35-36‬‬ ‫مهندس محموداصالنی‬ ‫رویدادهاوگزارش ها‬ ‫وزیر بهداشت تاکید کرد‪:‬‬ ‫دسترسی به خدمات ازمایشگاهی معتبر‪،‬‬ ‫نیازمند مدیریت یکپارچه‬ ‫وزیــر بهداشــت‪ ،‬درمــان و اموزش‬ ‫پزشــکی در پیامــی به مناســبت روز‬ ‫ازمایشــگاه تاکید کرد که دسترسی مردم‬ ‫به خدمات ازمایشگاهی معتبر‪ ،‬به موقع و‬ ‫اقتصادی‪ ،‬نیازمند مدیریت یکپارچه شبکه‬ ‫ازمایشگاهی‪ ،‬ایجاد ساختاری منسجم و‬ ‫سازماندهی ازمایشگاه های کشور است‪.‬‬ ‫در پیام سیدحســن هاشــمی که دکتر‬ ‫ســیامک ســمیعی مدیرکل ازمایشگاه‬ ‫مرجع ســامت ان را در نهمین کنگره‬ ‫بین المللی و چهاردهمین کنگره کشوری‬ ‫ارتقــای کیفیت خدمات ازمایشــگاهی‬ ‫تشخیص پزشکی ایران قرائت کرد‪ ،‬امده‬ ‫اســت‪ :‬ضرورت وجود چنین ساختاری‬ ‫توسط سازمان بهداشت جهانی هم مورد‬ ‫تاکید قــرار گرفته و کشــورها ملزم به‬ ‫تدوین سند و برنامه ملی برای مدیریت‬ ‫یکپارچه خدمات ازمایشگاهی در نظام‬ ‫سالمت خود شده اند‪.‬‬ ‫وزیــر بهداشــت در این پیــام اورده‬ ‫است‪ :‬با توجه به تمامی محدودیت های‬ ‫سازمانی‪ ،‬تشکیالتی و اقتصادی و اگاهی‬ ‫از خواسته های همکارانم در حوزه های‬ ‫گوناگون خدمات ازمایشگاهی و نیازهای‬ ‫مادی و معنوی ایــن بخش‪ ،‬امیدوارم با‬ ‫همتی بلند‪ ،‬همدلی و کارگروهی منسجم‬ ‫ت های ملی‬ ‫بتوانیم هر چه سریع تر سیاس ‬ ‫برای ایجاد و مدیریت شــبکه خدمات‬ ‫ازمایشــگاهی در حوزه های بهداشت‪،‬‬ ‫درمــان‪ ،‬اموزش و پژوهــش را تدوین‬ ‫کرده‪ ،‬در عرصه برنامه ریزی کشوری و‬ ‫هدایت شبکه ارائه خدمات ازمایشگاهی‬ ‫و نظام ارجاع‪ ،‬گام های الزم را برداریم‪.‬‬ ‫هاشمی تاکید کرد‪ :‬از جامعه فرهیخته‬ ‫ازمایشگاهیان کشور انتظار می رود برای‬ ‫افزایش مهارت های همــکاران فعالیتی‬ ‫مســتمر داشــته‪ ،‬ضمن ارتباط با مراکز‬ ‫علمی کشور و مجامع بین المللی نسبت‬ ‫به ارتقای دانش خود اقدام کنند‪.‬‬ ‫وی در این پیام ســی ام فروردین ماه‬ ‫زاد روز حکیــم جرجانــی را فرصتی‬ ‫ارزشــمند برای قدردانی از زحمات و‬ ‫خدمــات جامعه بزرگ ازمایشــگاهی‬ ‫کشــور دانسته و افزود‪ :‬همکارانی که با‬ ‫تالشی گسترده‪ ،‬ضمن تضمین و ارتقای‬ ‫کیفیت خدمات ازمایشگاهی‪ ،‬در عرصه‬ ‫پیشگیری‪ ،‬کنترل و ایجاد نظام مراقبت‬ ‫از بیماری ها‪ ،‬خدمتی ارزشمند به نظام‬ ‫ســامت کشــور و هموطنان عزیزمان‬ ‫ارائه می دهند‪.‬‬ ‫مشاور اقتصادی وزیر بهداشت‪:‬‬ ‫‪ 14‬قطب سرطان کشور مجهز به دستگاه پت اسکن‬ ‫مشــاور اقتصادی وزیر بهداشــت‪،‬درمان و‬ ‫اموزش پزشــکی گفت‪ :‬با ســرمایه گذاری‬ ‫‪ 3500‬میلیــارد تومانــی بخش خصوصی ‪14‬‬ ‫قطب درمان جامع سرطان در کشور راه اندازی‬ ‫می شــود و تمام این مراکز به دستگاه پیشرفته‬ ‫پت اسکن مجهز می شود‪.‬‬ ‫ابراهیم رئیسیون افزود‪ :‬سرمایه گذاران بخش‬ ‫خصوصی برای ایجاد مراکز جامع درمان سرطان‬ ‫در قالب ‪ 14‬قطب ســرطان مشخص شده اند‪،‬‬ ‫توافقنامه های رسمی با این سرمایه گذاران امضا‬ ‫شده‪ ،‬مکان ساخت قطب های سرطان جایابی‬ ‫شده و تا نیمه اردیبهشت قرارداد ساخت ان ها‬ ‫امضا می شود‪.‬‬ ‫مشــاور وزیر بهداشــت افزود‪ :‬مراکز جامع‬ ‫ســرطان در مراکز اســتان ها ایجاد می شوند‪،‬‬ ‫البته در اســتان تهران ‪ 3‬مرکز جامع ســرطان‬ ‫خواهیم داشــت که هر کدام زیر نظر یکی از‬ ‫دانشــگاه های علوم پزشکی پایتخت فعالیت‬ ‫می کنند و مراکز دیگر نیز در شهرهای دیگر از‬ ‫جمله کرج‪،‬تبریز‪،‬کرمان‪ ،‬اصفهان‪ ،‬مشهد‪ ،‬ساری‪،‬‬ ‫رشت‪ ،‬شیزاز دایر می شوند و هر مرکز تاسیس‬ ‫شده یک استان دیگر را نیز پوشش می دهد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هم اکنون فقط دو دستگاه پت اسکن‬ ‫در کشــور وجود دارد که یکی در بیمارســتان‬ ‫مسیح دانشوری و دیگری در بیمارستان شریعتی‬ ‫تهران است و با تجهیز مراکز جامع سرطان به‬ ‫این دستگاه‪ ،‬تحول بزرگی در کشور رخ می دهد‪.‬‬ ‫رئیســیون گفــت‪:‬‬ ‫راه اندازی مراکز جامع‬ ‫سرطان نیازمند ابنیه ســازی است که حدود‬ ‫یکســال طول می کشد و بعد از ان نیز مرحله‬ ‫تجهیــز و بهره بــرداری این مراکز اســت که‬ ‫حداکثر ‪ 6‬مــاه زمان می برد‪ ،‬بنابراین تا ‪ 18‬ماه‬ ‫اینده این مراکز در کشور به بهره برداری نهایی‬ ‫می رسند‪.‬‬ ‫بر اساس امار وزارت بهداشت‪ ،‬حدود ‪ 400‬هزار‬ ‫فرد مبتال به ســرطان در کشور وجود دارد که هر‬ ‫سال‪ 90‬هزار نفر به این جمعیت اضافه می شود‪.‬‬ ‫سرطان های دستگاه گوارش‪ ،‬سرطان سینه و‬ ‫سرطان پروستات از جمله سرطان های شایع‬ ‫در ایران است‪.‬‬ ‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫‪39‬‬ ‫افزایش حجم کاری ارائه دهندگان خدمت‬ ‫در بخش های پاراکلینیک‬ ‫نماینده جامعه ازمایشگاهیان در شورای‬ ‫عالی نظام پزشــکی گفت‪ :‬با وجود این‬ ‫امر سازمان های بیمه گر نیز در پرداخت‬ ‫مطالبات ان ها دیرکرد قابل توجهی دارند‬ ‫و حتی اعــام می کنند که ما پولی برای‬ ‫پرداخت نداریم‪.‬‬ ‫دکتر محمد صاحــب الزمانی نماینده‬ ‫جامعه ازمایشــگاهیان در شورای عالی‬ ‫نظام پزشــکی با بیان ایــن مطلب که با‬ ‫اجرای طــرح تحول بــار مراجعات به‬ ‫بخش خصوصی بویژه در کالنشــهرها‬ ‫کاهش یافته ؛ اظهار داشت ‪ :‬سازمان های‬ ‫بیمه گر نیز مطالبات پزشــکان و بخش‬ ‫پاراکلینیک را در بخــش خصوصی به‬ ‫موقع پرداخت نمی کنند‪.‬‬ ‫وی افزود ‪ :‬این پیام موجب سستی ارائه‬ ‫دهندگان خدمت می شود و دیگر تمایلی‬ ‫به کار کردن ندارنــد و مراکز دولتی هم‬ ‫بیش از توان خود نمــی توانند پذیرش‬ ‫داشته باشــند؛ لذا بیماران باید به بخش‬ ‫خصوصی ورود کنند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به این که طرح تحول نظام‬ ‫سالمت بدون برنامه شروع و اجرایی شد‪،‬‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬هر شــش ماه یک مطلبی‬ ‫پیشنهاد و ابالغ می شود و در عمل مشاهده‬ ‫می کنیم تنها ‪ 50‬درصد ان اجرا می شود‪.‬‬ ‫به گفته صاحب الزمانی بیشترین رضایت‬ ‫را مردم از این طرح دارند زیرا توان ورود‬ ‫به بخش خصوصی را نداشته و اکنون با‬ ‫مراجعه به بخش دولتی با تعرفه پائین و‬ ‫حتی به صورت رایگان خدمات درمانی‬ ‫را دریافت می کنند‪.‬‬ ‫نایب رئیس شورای عالی نظام پزشکی‬ ‫با اشــاره بــه معضالت متعــدد جامعه‬ ‫ازمایشگاهی خاطرنشان کرد‪:‬ازمایشگاه ها‬ ‫چندین سال اســت که با مشکل تعرفه‬ ‫مواجه هستند و هم زمان با واقعی شدن‬ ‫تعرفه ها‪ ،‬ســازمان های بیمه گر نیز باید‬ ‫تقویت شده و از این حالت خارج شوند‬ ‫و قوانین سختی کار و ارتقای بهره وری‬ ‫در ازمایشگاه ها مصوب و ابالغ شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگــر اعتباراتی برای این‬ ‫موضوع پیش بینی می شود‪ ،‬باید به موقع‬ ‫پرداخت شــود زیرا هیچ پروژه ای بدون‬ ‫در نظر گرفتــن اعتبارات از پیشــرفت‬ ‫مطلوبی برخوردار نیست‪.‬‬ ‫بــه گفته وی نظام ســامت در ســایر‬ ‫کشورها اولویت اول است و نگاه مسووالن‬ ‫حکومتی ما نیز باید متغیر شود و سالمت‬ ‫را در اولویت اول برنامه های دولت قرار‬ ‫دهند زیرا تا جامعه ای ســالم نباشد نمی‬ ‫تواند پیشرفت کرده و موفق باشد ‪.‬‬ ‫رییس مرکز مدیریت بیماری های واگیر وزارت بهداشت‪:‬‬ ‫علت مسمومیت اخیر در منطقه اسالم اباد‬ ‫عفونت ویروسی بوده است‬ ‫رییــس مرکز مدیریــت بیماری های‬ ‫واگیر بر لزوم اطمینان از بهداشــتی بودن‬ ‫اب مصرف شده توسط مردم مناطق سیل‬ ‫زده تاکید کرد و افزود‪ :‬مردم باید قبل از‬ ‫استفاده از ابی که از ان اطمینان ندارند ان‬ ‫را بجوشانند و بعد استفاده کنند و یا این بیماری عفونت ویروسی بوده است‪.‬‬ ‫که از اب های بطری با مجوز بهداشــتی دکتر گویــا با تاکید بر لــزوم رعایت‬ ‫نکات بهداشت فردی گفت‪ :‬الزم است‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫دکتر محمد مهدی گویا با اشــاره به حتما بعد از اجابت مزاج و قبل از صرف‬ ‫انجام ازمایشات بر روی اب اشامیدنی غذا دســت ها به خوبی با اب و صابون‬ ‫منطقه اســام ابــاد‪ ،‬گفت‪ :‬براســاس شسته شود‪.‬‬ ‫ازمایشــات انجام شــده بــر روی اب وی همچنین‪ ،‬بر شستشوی دقیق میوه‬ ‫اشامیدنی این مناطق مشخص شد علت و ســبزی تاکید کرد و افزود‪ :‬از انجا که‬ ‫ ‪40‬‬ ‫‪40‬‬ ‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫عفونت ویروســی از طریق دست الوده‬ ‫منتقل می شــود‪ ،‬الزم اســت به نکات‬ ‫بهداشت فردی توجه ویژه شود‪.‬‬ ‫دکتر گویا در ادامــه‪ ،‬با بیان این که در‬ ‫حــال حاضر در منطقه اســام اباد همه‬ ‫بیماران درمان شده اند و بیمار بستری در‬ ‫این خصوص وجــود ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬همه‬ ‫بیماران سرپایی درمان شدند و انهایی هم‬ ‫که نیاز به بســتری داشتند با درمان کامل‬ ‫ترخیص شدند‪.‬‬ ‫وی در پایان یاداور شد‪ :‬همچنان در این‬ ‫منطقه رعایت نکات بهداشتی باید مورد‬ ‫توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫رویدادها وگزارش ها‬ ‫تایید نخستین تست غربالگری سرطان کولورکتال برپایه خون‬ ‫ســازمان غذا و دارو نخســتین تســت‬ ‫غربالگری سرطان کولورکتال را که برپایه‬ ‫تست خونی است‪ ،‬با نام ‪Epi proColon،‬‬ ‫تولید شــرکت ‪ ،Epigenomics AG‬تائید‬ ‫کرد‪ .‬این تست در اروپا و بعضی کشورهای‬ ‫دیگر نیز پیش از این تائید شده بود‪.‬‬ ‫تســت‪ Epi proColo-‬نوعــی تســت‬ ‫تشخیصی کیفی ازمایشــگاهی است که‬ ‫برای تشخیص ‪ Septin9 DNA‬متیله شده‬ ‫استفاده می شود‪ Septin9 DNA .‬متیله شده‬ ‫با بروز سرطان کولورکتال مرتبط است و‬ ‫در پالســمای بیماران یافت می شود‪ .‬این‬ ‫تســت برای اســتفاده در بیماران با خطر‬ ‫متوســط که مایل نیستند با دیگر تست ها‬ ‫غربالگری شوند‪ ،‬مانند کولونوسکوپی یا‬ ‫تست های مدفوعی‪ ،‬اندیکاسیون دارد‪.‬‬ ‫نخستین بار این تســت در سال ‪2014‬‬ ‫معرفی شد‪ ،‬اما در ان زمان اعضای سازمان‬ ‫غذا و دارو متقاعد نشــدند که این تست‬ ‫ایمنــی الزم را دارد و در مورد کاربرد ان‬ ‫برای غربالگــری نگرانی خــود را ابراز‬ ‫می کردنــد‪ ،‬زیرا در ان زمــان کارایی این‬ ‫تســت در مقابل تســت ایمونوکمیکال‬ ‫مدفوعی یا ‪ FIT‬شکست خورده بود‪.‬‬ ‫تســت خونــی ‪ Epi proColo-‬بــرای‬ ‫غربالگری سرطان کولورکتال می تواند در‬ ‫کلینیک پزشک هم انجام شود‪ .‬برای انجام‬ ‫ان نیازی به داشتن محدودیت های غذایی‬ ‫یا تغییــر در داروهای‬ ‫مصرفــی نیســت‪.‬‬ ‫انالیز ان هــم نیاز به‬ ‫ازمایشگاه تشخیصی‬ ‫محلی یا منطقه ای دارد‪.‬‬ ‫تایید این تســت براســاس نتایج به‬ ‫دست امده از ‪ 3‬مطالعه بالینی و قدرت ان‬ ‫در افزایش قابل توجه تعداد افرادی است‬ ‫که در برنامه های غربالگری ‪ CRC‬شرکت‬ ‫می کننــد‪ Epi proColo- .‬در حال حاضر‬ ‫در اروپا‪ ،‬چین و دیگر کشــورهای خاص‬ ‫استفاده می شود‪.‬‬ ‫ریشه کنی ماالریا تا سال ‪ 2020‬در ‪ 21‬کشور دنیا‬ ‫طبق اعالم ســازمان بهداشت جهانی‪ ۱۲ ،‬کشور‬ ‫جهــان تا ســال ‪ ۰۲۰۲‬عاری از بیمــاری ماالریا‬ ‫خواهند بود‪.‬‬ ‫سازمان بهداشــت جهانی با انتشار گزارشی در‬ ‫روز جهانی ماالریا براورد کرده اســت که تا سال‬ ‫‪ ،۰۲۰۲‬در ‪ ۱۲‬کشــور جهان بیماری ماالریا ریشه‬ ‫کن خواهد شد‪.‬‬ ‫یکی از اهداف برنامه ‪ ۶۱۰۲-۰۳۰۲‬سازمان بهداشت جهانی‬ ‫در مقابلــه با ماالریا‪ ،‬حذف این بیماری در حداقل ‪ ۰۱‬کشــور‬ ‫جهان تا سال ‪ ۰۲۰۲‬است‪ .‬بدین منظور‪ ،‬یک کشور باید حداقل‬ ‫یک ســال بدون وجود هر گونه نمونه ابتــا به این بیماری تا‬ ‫سال ‪ ۰۲۰۲‬باشد‪.‬‬ ‫طبــق اعالمیه دفتــر مرکزی این ســازمان در ژنــو‪« ،‬برنامه‬ ‫«اســتراتژی فنی جهانی مقابله با ماالریا ‪ »۶۱۰۲-۰۳۰۲‬که در‬ ‫سال ‪ ۵۱۰۲‬به تصویب مجمع سالمت جهانی رسید‪ ،‬بر حذف‬ ‫انتقال محلی ماالریا در حداقل ‪ ۰۱‬کشــور جهان تا سال ‪۰۲۰۲‬‬ ‫تاکید دارد‪».‬‬ ‫طبق براورد این ســازمان‪ ۱۲ ،‬کشور در موقعیت دستیابی به‬ ‫این هدف قرار دارند که ‪ ۶‬کشــور در منطقه افریقا که بیشترین‬ ‫ابتال به این بیماری را متحمل می شود‪ ،‬است‪.‬‬ ‫طبق انالیز این ســازمان‪ ۱۲ ،‬کشــور مورد نظر‬ ‫عبارتند از‪ :‬الجزیره‪ ،‬بلیز‪ ،‬بوتان‪ ،‬بوتســوانا‪ ،‬کیپ‬ ‫ورد‪ ،‬چین‪ ،‬کومور‪ ،‬کاستاریکا‪ ،‬اکوادور‪ ،‬السالوادور‪،‬‬ ‫ایران‪ ،‬مالزی‪ ،‬مکزیک‪ ،‬نپال‪ ،‬پاراگوئه‪ ،‬کره جنوبی‪،‬‬ ‫عربســتان ســعودی‪ ،‬افریقای جنوبی‪ ،‬سورینام‪،‬‬ ‫سوازیلند‪ ،‬و تیمور شرقی‪.‬‬ ‫در این گزارش عنوان شده است که از سال ‪ ،۰۰۰۲‬نرخ مرگ‬ ‫و میر ناشــی از ماالریا در سطح جهان ‪ ۰۶‬درصد کاهش یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫اما در ادامه این مطلب افزوده می شود که دستیابی به مرحله‬ ‫بعد‪ ،‬یعنی حذف کامل این بیماری‪ ،‬اســان نیســت‪ .‬در حدود‬ ‫نیمی از جمعیــت جهان‪ ،‬یعنی ‪ ۲.۳‬میلیــارد نفر‪ ،‬همچنان در‬ ‫معرض خطر ابتال به این بیماری قرار دارند‪.‬‬ ‫تنها در ســال گذشــته ‪ ۴۱۲‬میلیون مورد ابتال جدید به این‬ ‫بیماری در ‪ ۵۹‬کشــور جهان گزارش شد و بیش از ‪ ۰۰۴‬هزار‬ ‫نفر بر اثر این بیماری جان خود را از دست دادند‪.‬‬ ‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫‪41‬‬ ‫شناسایی ‪ 723‬نفر مبتال به ایدز در مازندران‬ ‫مدیر گــروه بیماری هــای واگیر معاونت‬ ‫بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مازندران از‬ ‫شناســایی ‪ 723‬نفر مبتال به بیماری ایدز در‬ ‫این استان خبرداد‪.‬‬ ‫محمدرضا پارسایی گفت که درصد بیشتر‬ ‫این افراد از راه اعتیاد و تزریق با سرنگ های‬ ‫الوده به این بیماری مبتال شدند‪.‬‬ ‫وی از تغییر شــیوه ابتال به بیماری ایدز در‬ ‫مازندران هشــدار داد و افــزود ‪ :‬ابتال به این‬ ‫بیماری از طریق مقاربت و تماس جنسی در‬ ‫حال افزایش است و این مساله نوعی هشدار‬ ‫و زنگ خطر به شمار می رود‪.‬‬ ‫مدیر گــروه بیماری های واگیر دانشــگاه‬ ‫علوم پزشکی مازندران در خصوص جنسیت‬ ‫بیمــاران مبتال به ایدز نیز گفت ‪ :‬یک چهارم‬ ‫بیماران شناسایی شــده در مازندران را زنان‬ ‫تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫وی تشــخیص و ارزیابی درست درمانی‬ ‫را راه مناســبی برای کنتــرل و جلوگیری از‬ ‫گســترش بیماری ایدز دانست و گفت‪ :‬سال‬ ‫گذشــته با راه اندازی ازمایشگاه منطقه ای‬ ‫تشخیص ایدز شمال کشور در ساری گامی‬ ‫برای تشــخیص زودهنگام برای کنترل این‬ ‫بیماری و انتخاب نوع درمان مناســب برای‬ ‫مبتالیــان به منظور افزایــش طول عمر انان‬ ‫صورت گرفته است‪.‬‬ ‫این مســوول‪ ،‬نبود ازمایشــگاه تشخیص‬ ‫ایدز در شمال کشــور را حلقه مفقوده برای‬ ‫پیشــگیری و مقابله با این بیمــاری در این‬ ‫ســالها عنوان کرد و ادامه داد ‪ :‬سال گذشته‬ ‫با راه اندازی این مرکز مســاله مورد نظر رفع‬ ‫و پوشــش استان های شــمالی کشور برای‬ ‫تشخیص بیماری ایدز فراهم شده است ‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد ‪ :‬در مدت حدود یکســال‬ ‫فعالیت ازمایشــگاه تشخیص ایدز در شمال‬ ‫کشور ‪ 52‬مورد جدید مبتالیان به این بیماری‬ ‫شناسایی شد‪.‬‬ ‫وی کــه امار ایدز را بیشــتر از امار کنونی‬ ‫می داند ‪ ،‬ادامه داد ‪ :‬موارد شناســایی شــده‬ ‫جدیــد ابتال به این بیمــاری مربوط به افراد‬ ‫قابل دسترسی اســت و وجود افراد پنهان و‬ ‫غیر قابل دسترسی شناسایی دیگر موارد را با‬ ‫مشکل مواجه می کند‪.‬‬ ‫مازندران حدود ‪ 3‬میلیون و ‪ 200‬هزار نفر‬ ‫جمعیت دارد‪.‬‬ ‫جهش یافتگی ژنتیکی در میان ما‬ ‫بــه تازگی دانشــمندان‬ ‫با مطالعــه ای گســترده‬ ‫دریافته اند که انسان هایی‬ ‫که از نظر ژنتیکی نسبت به‬ ‫انســان های عادی جهش‬ ‫داشــته اند‪ ،‬برخالف باور‬ ‫عمومی واقعیت دارند و در‬ ‫میان انسان ها زندگی می کنند‪.‬‬ ‫یک ســری از فیلم های هالیــوودی و کتاب های مصور با نام‬ ‫مردان ایکس وجود دارد که محوریت ان انسان هایی هستند که از‬ ‫نظر ژنتیکی جهش یافته اند و به همین دلیل نیز قابلیت هایی فرا‬ ‫انسانی دارند‪ .‬شاید این امر در نخستین نگاه به عنوان یک موضوع‬ ‫علمی و تخیلی به حساب بیاید ولی تحقیقات جدید دانشمندان‬ ‫نشان از ان داشته است که جهش یافتگان ژنتیکی در میان انسان‬ ‫های واقعی حضور دارند و تنها به دنیای افسانه ها تعلق ندارند‪.‬‬ ‫دانشمندان در میان تعداد یاد شده از انسان ها به ‪ 31‬مورد جهش‬ ‫ژنتیکی برخورد کرده اند که این افراد از ساختار سالمتی و سیستم‬ ‫ایمنی به مراتب نیرومندتری نسبت به انسان های عادی بهره مند‬ ‫بوده اند‪.‬‬ ‫البته این انسان ها برخالف جهش یافتگان فیلم های یاد شده‪ ،‬با‬ ‫چشمان خود لیزر شلیک نمی کنند و قادر به کنترل اجسام با ذهن‬ ‫خود نیستند بلکه جهش ژنتیکی انها به این افراد اجازه می دهد تا‬ ‫بدنی سالم تر و زندگی بهتر را تجربه کنند‪ .‬تحقیقاتی که به تازگی‬ ‫بر روی ساختار ژنتیکی بیش از ‪ 600‬هزار انسان انجام شده است‪،‬‬ ‫این حقیقت را برای دانشمندان اشکار ساخته است‪.‬‬ ‫دانشــمندان در میان تعداد یاد شــده از انســان ها به ‪ 13‬مورد‬ ‫جهش ژنتیکی برخورد کرده اند که این افراد از ساختار سالمتی‬ ‫و سیستم ایمنی به مراتب نیرومندتری نسبت به انسان های عادی‬ ‫بهره مند بوده اند‪ .‬حال بر اساس باورهای علم پزشکی مدرن می‬ ‫توان گفت که ژن های برتر و جهش ژنتیکی می توانند به درمان‬ ‫بیماری های مختلف منتهی شوند‪.‬‬ ‫با ایــن وجود نمی توان این افراد را فراخوانده و ازمایش های‬ ‫مورد نیــاز بر روی انها را اغاز کرد زیرا داده های این تحقیق به‬ ‫صورت ناشناس انجام شده است و نمی توان گفت که کدام ژن‬ ‫مربوط به کدام یک از ‪ 600‬هزار نفر شرکت کننده است و به این‬ ‫ترتیب برای شناسایی این افراد باید تحقیقاتی با رویکردی متفاوت‬ ‫را به انجام رساند‪.‬‬ ‫رویدادها وگزارش ها‬ ‫کشف سندرم ژنتیکی عامل معلولیت های رایج در کودکان‬ ‫بــه گزارش پایگاه اینترنتــی مدیکال نیوز‬ ‫تودی‪ ،‬محققان در جریان یک مطالعه جدید‬ ‫متوجه شــدند که دســته ای از نقص های‬ ‫مادرزادی که بر مغز‪ ،‬چشــم‪ ،‬گوش‪ ،‬قلب و‬ ‫کلیه تاثیر می گذارد توسط جهش هایی در‬ ‫یک ژن منفرد ایجاد می شود‪.‬‬ ‫محققان دانشگاه کالیفرنیا سن فرانسیسکو‬ ‫و کالج پزشــکی بایلور متوجه شــدند‪ ،‬یک‬ ‫ژن به نام ‪ RERE‬مســئول طیف گسترده ای از‬ ‫معلولیت های تکاملی‪ ،‬فیزیکی و ذهنی است‪.‬‬ ‫این کشــف گام مهمی در درمان و یا احتماال‬ ‫جلوگیری از معلولیت به شمار می رود‪.‬‬ ‫محققــان در ایــن مطالعه کــه در مجله‬ ‫امریکایی‪ Human Genetics‬منتشــر شــده‬ ‫کودک مبتال به جهش های ‪RERE‬‬ ‫اســت‪10‬‬ ‫را با ‪ 31‬کودک مبتال به سندرم حذف شدگی‬ ‫‪ 1p36‬مقایسه کردند و متوجه شدند که این‬ ‫عالئم تقریبا یکسان بودند‪.‬‬ ‫کشف پروتیینی که سلول های تهاجمی سرطانی را شناسایی می کند‬ ‫در گزارش دیگــری که در پایگاه اینترنتی‬ ‫مدیکال نیوز تودی منتشر شده است محققان‬ ‫پروتیینی کشــف کرده اند کــه به گفته انها‬ ‫می تواند تشخیص دهد که کدام سلول های‬ ‫ســرطانی در یک تومور تهاجمی می شود و‬ ‫به سایر قسمت های بدن گسترش می یابد‪.‬‬ ‫محققان دانشــگاه نیویورک و دانشــگاه‬ ‫برگــن در نروژ متوجه شــدند کــه میزان‬ ‫پروتیین ‪ PITPNC1‬در ســلول های تهاجمی‬ ‫ســرطان که در روده بزرگ‪ ،‬سینه و پوست‬ ‫گسترش می یابند‪ ،‬بسیار بیشتر از سلول های‬ ‫غیرتهاجمی سرطان هستند‪.‬‬ ‫بیــش از ‪ 90‬درصد مرگ های ناشــی از‬ ‫ســرطان بر اثر گسترش این بیماری به سایر‬ ‫قسمت های بدن (متاستاز) صورت می گیرد؛‬ ‫در جریان متاستاز ســلول های به اصطالح‬ ‫تهاجمی سرطان‪ ،‬تومور اولیه را رها کرده و‬ ‫به سایر قسمت های بدن حرکت می کنند تا‬ ‫تومورهای جدیدی را بسارند‪.‬‬ ‫هر گونه کشــفی که در زمینــه این رویه‬ ‫صورت گیرد بــه محققــان در حفظ جان‬ ‫میلیون ها نفر کمک می کند‪.‬‬ ‫ازمایش ایدز در چین بدون مراجعه به پزشک‬ ‫در چیــن از این پــس مردم مــی توانند‬ ‫بدون اینکه به پزشــک مراجعه کنند و یا به‬ ‫بیمارستان و درمانگاه بروند‪ ،‬ازمایش مربوط‬ ‫به ایدز و ویروس «اچ ای وی» بدهند‪.‬‬ ‫سال هاست که بســیاری از مردم در چین از‬ ‫رفتن به بیمارستان و درمانگاه برای دادن چنین‬ ‫ازمایش خودداری می ورزند و همین موضوع‬ ‫باعث شده تا همواره امار دقیقی از تعداد متبالیان‬ ‫به این بیماری در این کشور منتشر نشود‪.‬‬ ‫بسیاری از شهروندان چینی نگران ان هستند که‬ ‫در صورت مثبت بودن ازمایش «اچ ای وی» انها‬ ‫در مراکز درمانی و بیمارستان ها‪ ،‬در جامعه مورد‬ ‫تبعیض قرار گیرند و به انها بی احترامی شود‪.‬‬ ‫به همین ســبب اخیرا ابزار و وسایلی در‬ ‫چین تولید شده که به راحتی قابل تهیه است‬ ‫و شــهروندان هر زمانی که مایل باشند می‬ ‫توانند ازمایش ایدز و «اچ ای وی» را بدون‬ ‫رفتن به بیمارســتان و حتی نیاز به داشــتن‬ ‫پزشــک بر روی خود انجام داده و از نتیجه‬ ‫ان اگاه شوند‪.‬‬ ‫قرار اســت این کیت ها (وســایل مربوط‬ ‫به ازمایش) به زودی در ســطحی وسیع در‬ ‫اختیار مــردم قرار گیرد تا انان بتوانند عالوه‬ ‫بر داروخانه ها از طریق شــبکه های خرید‬ ‫اینترنتی نیز ان را تهیه کنند‪.‬‬ ‫امارها نشان می دهد که در سال گذشته میالدی‬ ‫بیش از ‪ 100‬میلیون ازمایش ایدز و «اچ ای وی»‬ ‫در مراکز پزشکی چین انجام شده است‪.‬‬ ‫بر اســاس گزارش نشریه چاینا دیلی چین‪،‬‬ ‫بهــای این کیت ها که بزودی در اختیار مردم‬ ‫قرار می گیرد بین چهار و نیم تا ‪ 31‬دالر است‪.‬‬ ‫برخی از شــهروندان کیفیت این کیت ها را‬ ‫مــورد تردید قرار داده اند و می گویند پیش از‬ ‫این نیز وسایل مشابهی برای ازمایش داشته اند‬ ‫اما نتیجه دقیقی به انها نداده‬ ‫و گاهــی ازمایــش مثبت‬ ‫و گاهــی نتیجه منفی بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫به همین سبب پزشکان‬ ‫مــی گویند که نحوه اســتفاده دقیــق از این‬ ‫کیت ها بســیار اهمیــت دارد و داروخانه ها‬ ‫باید تمام توضیحات الزم را در اختیار خریدار‬ ‫بگذارند تا بدانند چطور باید از این وســایل‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫این کشور پیشــتر نیز برای اگاهی بهتر از‬ ‫وضعیت بیماران مبتال بــه ویروس «اچ ای‬ ‫وی»‪ ،‬دســت به ابتکار تــازه ای زده بود که‬ ‫در ان «خودروهای سیار ازمایشگاهی» برای‬ ‫گرفتن ازمایش در ســطح شــهر تردد می‬ ‫کردند‪ ،‬در اماکن شــلوغ مستقر می شدند و‬ ‫حتی به در منازل می رفتند‪.‬‬ ‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫‪43‬‬ ‫تالش برای ساخت واکسن ام اس‬ ‫ساخت واکســن برای درمان بیماری‬ ‫خونی (اندازه گیری میزان سیتوکین ها در خون) پیگیری می شدند‪.‬‬ ‫دارویی و محققان قرار دارد و درهمین‬ ‫می یافت تا به حداکثر میزان خود یعنی‪ 2.675‬میلی گرم می رسید‪.‬‬ ‫ام اس مورد توجه برخی شــرکت های‬ ‫راستا یک شرکت روسی اعالم کرده که‬ ‫کار مطالعه و بررسی نتایج تحقیق خود‬ ‫در ساخت واکسن ام اس را به پایان رسانده است‪.‬‬ ‫به گزارش گروه علمی ایرنا از انجمن ام اس ایران‪ ،‬به گفته محققان این‬ ‫شرکت‪ ،‬تحقیق فوق مطالعه بالینی در فاز ‪ a2‬بوده است که ضمن ان به‬ ‫واکسن به طور هفتگی تزریق می شد و دز واکسن به تدریج افزایش‬ ‫نتایج بدست امده نشان داد که این واکسن به خوبی توسط افراد تحمل‬ ‫شد و عوارض ایجاد شده در حد خفیف و متوسط بود و برای رفع ان ها‬ ‫نیاز به تجویز دارویی جدید نبود‪.‬‬ ‫از طرف دیگر ‪ 20‬هفته پس از شــروع مطالعه هیچ شــواهدی از‬ ‫فعالیت بیمــاری در ‪37‬درصد از مبتالیان یافت نشــد و ‪ 85‬درصد‬ ‫‪ 20‬نفر از مبتالیان به ام اس نوع عودکننده (‪ )RR‬و پیشرونده ثانویه این‬ ‫حملــه جدیدی را تجربه نکردند و فقــط ‪ 3‬نفر از مبتالیان در طول‬ ‫همه این افراد در زمان تجویز واکسن ‪ Xemys‬از فعالیت بیماری ام اس‬ ‫بیماری مشهود بود‪ .‬در حال حاضر الزم است تا اعالم نتایج مطالعات‬ ‫واکسن تجویز شده است‪.‬‬ ‫رنج می بردند و در طول مطالعه از نظر معاینه بالینی و ‪ MRI‬و ازمایشات‬ ‫مطالعــه حمله جدید پیدا کردند و در ‪ MRI‬نیز نشــانه های فعالیت‬ ‫بیشتر در خصوص این واکسن‪ ،‬منتظر باشیم‪.‬‬ ‫اصالح ژنتیکی برای بریدن ترمز سیستم ایمنی‬ ‫مقابل سرطان‬ ‫دانشــمندان متخصــص‬ ‫ســرطان موفق بــه اصالح‬ ‫ژنتیکی سیســتم ایمنی بدن‬ ‫موش شده اند به طوری که به‬ ‫تومورها حمله کند؛ انها از این شیوه به عنوان راهی برای بریدن‬ ‫ترمز سیستم ایمنی مقابل سرطان یاد می کنند‪.‬‬ ‫به گزارش گروه علمی ایرنا از نشریه معتبر علمی ساینس‪ ،‬وظیفه‬ ‫سیستم ایمنی بدن دفاع در برابر عفونت ها و غدد سرطانی است‪،‬‬ ‫اما تومورها موفق به متوقف کردن حمالت سیســتم ایمنی می‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫تیم محققان در دانشگاه کالج لندن دی ان ای سلول های سیستم‬ ‫ایمنی را طوری دستکاری کردند که مقابله انها با سلول سرطانی‬ ‫متوقف نشود‪.‬کارشناسان می گویند که این ایده باید در انسان هم‬ ‫ازمایش شود‪ ،‬اما حتی در موش هم تحولی هیجان انگیز است‪.‬‬ ‫در سال های اخیر بهره برداری از سیستم ایمنی بدن برای نبرد با‬ ‫سرطان یکی از مهیج ترین رشته های پزشکی بوده است‪.‬‬ ‫بخش بزرگی از این تحقیقات صرف کشف حقه های شیمیایی‬ ‫می شــود که تومورها برای از کار انداختن سیستم ایمنی سوار‬ ‫می کنند‪.‬طبقه ای از داروها به نام ‹›چکپوینت اینهیبیتور››ها مثل‬ ‫پمبرولیزوماب و نیوولوماب هستند که حق ه تومورها را مسدود‬ ‫می کنند و هم اکنون برای بیماران تجویز می شوند‪.‬‬ ‫ ‪44‬‬ ‫‪44‬‬ ‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫این داروها در برخی بیماران به نتایج خیره کننده منجر می شود‬ ‫اما می تواند باعث عوارض جانبی شود چون کل سیستم ایمنی‬ ‫بدن را تحت تاثیر قرار می دهد‪.‬‬ ‫شیوه ای که هم اکنون درحال ازمایش است یکی از این حقه ها‬ ‫را خنثی می کند تا مانع از کار افتادن سیستم ایمنی شود‪ ،‬اما فقط‬ ‫ان دســته از سلول های ایمنی را دستکاری می کند که به سرطان‬ ‫حمله می کنند‪ .‬یعنی باقی سلول های ایمنی دست نمی خورند‪.‬‬ ‫در ازمایش ها به روی موش‪ ،‬دانشــمندان سلول های مهاجم‬ ‫تی ‪ -‬که بافت های ســرطانی را می بلعنــد ‪ -‬را از درون تومور‬ ‫استخراج کردند‪.‬سپس با استفاده از پیشرفته ترین فناوری ویرایش‬ ‫ژنتیکی‪ ،‬دی ان ای در داخل سلول های تی اصالح شد به طوری‬ ‫که سرطان ها نتوانند مانع حمله انها شوند‪.‬دانشمندان می گویند‬ ‫که با این کار به اصطالح ‹ترمز سلول ایمنی را می برند‪›.‬‬ ‫در ازمایش ها به روی دو ســرطان‪ ،‬مالنوما و فیبروسارکوما‪،‬‬ ‫درصد بقای موش ها از کمتــر از ‪ 20‬درصد طی ‪ 60‬روز بدون‬ ‫درمان‪ ،‬به بیش از ‪ 70‬درصد با درمان‪ ،‬افزایش یافت‪.‬‬ ‫دکتر ســرجیو کوزادا‪ ،‬از محققان در ایــن مطالعه‪ ،‬گفت ‪‹ :‬این‬ ‫کشــفی هیجان انگیز اســت و بدان معنی است که ممکن است‬ ‫راهی برای دور زدن سیستم دفاعی سرطان داشته باشیم‪›.‬‬ ‫داروهای موجود همه سلول های ایمنی بدن را دستکاری می کنند‬ ‫که دارای عوارض جانبی اســت‪ ،‬درحالی که شــیوه تازه فقط‬ ‫سلول هایی را تغییر می دهد که به سرطان می رسند‪.‬‬ ‫رویدادها وگزارش ها‬ ‫سیزدهمین کنگره ایمونولوژی و الرژی ایران در تبریز اغاز به کار کرد‬ ‫سیزدهمینکنگرهایمونولوژیوالرژیایرانباحضوراستادانومتخصصان‬ ‫وی‪ ،‬از برپائــی تعداد ‪ 30‬پنل‬ ‫این کنگره ســه روزه تا ‪ 10‬اردیبشهت ماه در محل مجتمع رفاهی و‬ ‫کنگره خبــر داد و افزود‪ :‬در این‬ ‫علمی و تخصصی‪ ،‬کارگاه ها و نمایشگاهی نیز از اخرین دستاوردهای‬ ‫بالینی بیشتر مورد بحث و بررسی‬ ‫دبیر علمی ســیزدهمین کنگره ایمونولوژی و الرژی با اشاره به اینکه‬ ‫مجیدی اضافه کــرد‪ :‬در طول‬ ‫این شاخه از علم پزشکی‪ 7،‬اردیبهشت در تبریز اغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫تفریحی پتروشیمی تبریز ادامه داشت و عالوه بر برگزاری نشست های‬ ‫علم ایمونولوژی و الرژی در کشور‪ ،‬برپا شد‪.‬‬ ‫مقدمات برگزاری این کنگره از دو سال قبل در تبریز اغاز شد‪ ،‬گفت‪ :‬به‬ ‫تخصصــی در طــول برگزاری‬ ‫پنل ها ایمونولوژی زنان و پیوند‬ ‫متخصصان قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫برگزاری این کنگره مهمانان خارجی از کشورهای امریکا‪ ،‬برزیل‪ ،‬فنالند‪،‬‬ ‫موازات انجام کارهای مقدماتی و علمی و فراخوان های مختلف برای‬ ‫ایتالیا و پاکستان نیز حضور خواهند داشت‪.‬‬ ‫سال تعداد یکهزار نفر از استادان‪ ،‬صاحب نظران و دانشگاهیان داخلی و‬ ‫اســت که به بررسی انواع واکنش ایمنی جانداران در برابر انتی ژن های‬ ‫کنگره‪ ،‬ســایت رسمی ان نیز ایجاد و راه اندازی شد که تا پیش از پایان‬ ‫خارجی در ان ثبت نام کردند‪.‬‬ ‫جعفر مجیدی اظهارکرد‪ :‬از میان ‪ 800‬اثر ارسال شده به دبیرخانه این‬ ‫کنگره ‪ ،‬هیات داوران با رعایت تمامی جوانب امر تعداد ‪ 200‬عنوان مقاله‬ ‫را بــرای ارایه در طول برگزاری کنگــره انتخاب کرد و بقیه اثار نیز در‬ ‫پوستری جداگانه منتشر شد‪.‬‬ ‫ت پزشکی علم طب‬ ‫ایمونولوژی یا ایمن شناسی یکی از شاخه های زیس ‬ ‫بیگانه و روند ایجاد مصونیت در برابر عوامل بیماری زا می پردازد‪.‬‬ ‫این علم هم به جنبه های فیزیولوژیک پاسخ دفاعی بدن به عوامل بیگانه‬ ‫و هم به جنبه های پاتولوژیک سیستم ایمنی مانند بیماری های خودایمنی‪،‬‬ ‫ی پردازد‪.‬‬ ‫حساسیت‪ ،‬نقص ایمنی‪ ،‬واکسیناسیون و پیوند اعضاء م ‬ ‫اکثر افراد برای ازمایش کلسترول نیـازی به‬ ‫نـاشتـا بـودن ندارنـد‬ ‫بــه گفته گروهی از متخصصان‪ ،‬اغلب افراد نیازی به ناشــتا‬ ‫بودن در طول شــب پیش از انجام خون گیری برای ازمایش‬ ‫کلسترول ندارند‪.‬‬ ‫محققان پی بردنــد نتایج ازمایش هایی که یک‬ ‫تا شش ســاعت پس از مصرف وعده غذایی به‬ ‫دســت امده اند‪ ،‬تفاوت چشــمگیری با نتایجی‬ ‫که پس از ناشــتا بودن گرفته شــده اند‪ ،‬نداشتند‪.‬‬ ‫به گفته دکتر بورگ نوردگارد از دانشــگاه کپنهاگ‪« :‬می توان‬ ‫از همیــن فردا تغییرات را در روش ناشــتا بودن انجام داد و‬ ‫ازمایشگاه ها نقش اصلی را در این موضوع بازی می کنند‪ .‬این‬ ‫کاری است که ما در دانمارک انجام دادیم و بیماران‪ ،‬پزشکان‬ ‫و ازمایشگاه ها همه از این تغییر خشنود هستند‪.‬‬ ‫پزشــکان همیشــه از بیماران می خواهند قبــل از ازمایش‬ ‫کلسترول ناشتا باشــند و ان ها نیز بدون هیچ سوالی این کار‬ ‫را می کنند‪ ».‬خون گیری برای ازمایش کلســترول‬ ‫به طور معمول بعد از انکه فرد حداقل ‪ ۸‬ساعت‬ ‫ناشتا بود‪ ،‬انجام می گیرد‪.‬‬ ‫پژوهشــگران می گویند یکی از مزیت های این‬ ‫عمل‪ ،‬ســاده کردن فرایند ازمایــش برای بیمار‪،‬‬ ‫پزشــک و ازمایشگاه اســت و بیماران نیز تمایل بیشتری به‬ ‫ازمایش دادن پیدا می کنند‪ .‬انها دریافتند که ناشــتا نبودن تغییر‬ ‫چندانی در میزان مواد موردســنجش در ازمایش چربی مانند‬ ‫تری گلیســیرید‪ ،‬کلسترول مجموع‪ ،‬کلســترول بد یا ‪ LDL‬و‬ ‫کلسترول خوب یا ‪ HDL‬ایجاد نمی کند‪.‬‬ ‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫‪45‬‬ ‫رویدادها وگزارش ها‬ ‫برگزاری کنگره بین المللی علوم و فناوری های‬ ‫سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی‬ ‫اولین جشــنواره ملی و کنگــره بین المللی علــوم و فناوری های‬ ‫سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی از ‪ 30‬اردیبهشت تا اول خرداد‬ ‫با حضور جمع زیادی از دانشمندان برتر بین المللی و اساتید برجسته‬ ‫در سالن همایش های بین المللی رایزن برگزارشد‪.‬‬ ‫دکتر رامین حشمت دبیرعلمی اولین جشنواره ملی و کنگره بین المللی‬ ‫علوم و فناوری های سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی گفت‪ :‬این‬ ‫برنامه به عنوان اولین جشنواره جامع ستاد توسعه علوم و فناوری های‬ ‫ســلول های بنیادی معاونت علمــی و فناوری ریاســت جمهوری‬ ‫برگزارشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این جشــنواره و کنگره بین المللــی با حضور محققان‬ ‫رشته های مختلف در زمینه های علوم پایه‪ ،‬بالینی‪ ،‬مهندسی بافت و سایر‬ ‫دانشمندان و محققان رشته های مرتبط برگزار شد‪.‬‬ ‫دبیرعلمی اولین جشنواره ملی و کنگره بین المللی علوم و فناوری های‬ ‫سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی‪ ،‬در ادامه تصریح کرد‪ :‬یکی از‬ ‫مشخصه های این برنامه جنبه های گوناگون است که به اجرا در خواهد‬ ‫امد که از جمله ان می توان به حضور جمع کثیری از دانشــمندان برتر‬ ‫بین المللی از کشورهای مختلف مانند امریکا‪ ،‬کانادا‪ ،‬انگلستان‪ ،‬هلند‪،‬‬ ‫المان‪ ،‬ایتالیا و ‪ ...‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫به گفته حشــمت؛ دانشمندان برجســته ایرانی مقیم خارج کشور و‬ ‫محققان مراکز علمی و تحقیقاتی در این مراسم حضور داشتند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬عــاوه بر کنگره‪ ،‬بخش فناوری و فــن بازار با حضور‬ ‫شرکـت های دانش بنیان و صاحبان ایده و فن نیز برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫حشــمت از اهدای جایزه ملــی در اولین جشــنواره ملی و کنگره‬ ‫بین المللی علوم و فناوری های سلولهای بنیادی و پزشکی بازساختی‪،‬‬ ‫خبر داد و عنوان کرد‪ :‬به برترین های افرادی که ایده ها‪ ،‬مقاالت و پایان‬ ‫نامه های برتری را در حوزه سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی ارائه‬ ‫کنند جایزه ملی اهدا خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬همچنیــن در کنار این جشــنواره و کنگره بین المللی ‪20‬‬ ‫کارگاه اموزشــی با مشــارکت مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی مختلف‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫امکان نگهداری نمونه خون در گرما فراهم شد‬ ‫محققان به تازگی کشف کرده اند که می توان نمونه های خون‬ ‫را به کمک پروتئین موجود در ابریشم به مدت طوالنی و در‬ ‫دمای باال حفظ کرد‪.‬‬ ‫توسعه این کار می تواند به مراقبت های بهداشتی در مکان هایی‬ ‫که امکانات خنک کنندگی در ان کم است کمک کند‪.‬‬ ‫دانشــمندان در دانشگاه تافتز با اســتخراج پروتئین موجود‬ ‫در پیله ابریشــم به نام «فیبروئین»‪ ،‬موفق به ایجاد یک روش‬ ‫ذخیره سازی جدید خون شدند‪.‬‬ ‫این پروتئین در صورت اعمال در ماده های دیگر از کیفیت‬ ‫نگهدارندگی باالیی برخوردار است‪.‬‬ ‫در این روش‪ ،‬پروتئین مذکور‪ ،‬خالص شده و به خون اضافه‬ ‫می شود‪ ،‬سپس هوای موجود در ان گرفته شده و در دمای ‪22‬‬ ‫تا ‪ 45‬درجه سانتی گراد نگهداری می شود‪.‬‬ ‫این تیم ســپس در فواصل زمانی مختلف با حل کردن این‬ ‫پروتئین در اب قادر به بازیابی خون بوده و به راحتی می توانند‬ ‫ ‪46‬‬ ‫‪46‬‬ ‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫نمونه خالص را برای تجزیه و تحلیل مورد استفاده قرار دهند‪.‬‬ ‫دانشــمندان بر این باورند که پروتئین موجود در ابریشــم‪،‬‬ ‫تغییرات کمتری را در نمونه های خونی ایجاد کرده و استفاده‬ ‫از ان بسیار موثرتر از نگهداری نمونه های خون بر روی کاغذ‬ ‫یا خشک کردن ان ها است‪ .‬همچنین در این روش اسیب های‬ ‫احتمالی که طی فرایند یخ زدایی رخ می دهد نیز وجود ندارد‪.‬‬ ‫محققان دریافتنــد که این نمونه هــا می توانند حتی پس از‬ ‫ذخیره ســازی به مدت ‪ 84‬روز در درجه حرارت ‪ 113‬درجه‬ ‫فارنهایت با موفقیت مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرند‪.‬‬ ‫این کشف بر اساس پژوهش قبلی که توسط دیوید کاپالن‪،‬‬ ‫مهندس پزشکی در دانشــگاه تافتز صورت گرفته بود‪ ،‬انجام‬ ‫شــده است‪ .‬کاپالن قبال خواص ابریشــم در انتی بیوتیک ها‪،‬‬ ‫واکسن ها و انزیم ها را اثبات کرده است‪.‬‬ ‫همایش‬ ‫در چهاردهمین کنگره کشوری ارتقاء کیفیت خدمات ازمایشگاهی عنوان شد‪:‬‬ ‫‪ 70‬درصد تشخیص های پزشکی‬ ‫در ازمایشگاه ها صورت می گیرد‬ ‫به همــت انجمن علمــی متخصصین‬ ‫علــوم ازمایشــگاهی بالینــی ایــران و‬ ‫ازمایشگاه مرجع سالمت و انجمن دکترای‬ ‫علوم ازمایشــگاهی تشخیص طبی ایران‪،‬‬ ‫نهمین کنگره بیــن المللی و چهاردهمین‬ ‫کنگره کشــوری ارتقــاء کیفیت خدمات‬ ‫ازمایشــگاهی تشخیص پزشــکی ایران‪،‬‬ ‫باهدف ‪ ‬فراهم کردن زمینه مناسب جهت‬ ‫هم اندیشــی‪ ،‬تبادل اطالعات‪ ،‬ارائه نتایج‬ ‫تحقیقــات و پژوهش های مختلف و ارائه‬ ‫دانش به روز دانشمندان‪ ،‬اساتید‪ ،‬نخبگان‪،‬‬ ‫همکاران و دانشــجویان ایرانی و خارجی‬ ‫در رشــته های مختلف علوم ازمایشگاهی‬ ‫بالینــی‪ ،‬در تاریــخ ‪ 31 ‬فروردیــن تا ‪3‬‬ ‫اردیبهشــت در‪ ‬مرکــز همایــش هــای‬ ‫بین المللی رازی برگزار شد‪.‬‬ ‫‪ ‬شبکه ه‍‍پاتیت ایران‪ ،‬انجمن علمی‬ ‫حقوقی ایران‪ ،‬معاونت بهداشت‪ ،‬دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی بقیه اهلل و شهید بهشتی‬ ‫و انستیتو پاستور تهران‪ ،‬پژوهشگاه‬ ‫فناوری های نوین علوم زیستی ابن سینا‬ ‫و دانشگاه علوم پز شکی شیراز حامیان‬ ‫کنگره امسال بودند‪ .‬همچنین ‪European‬‬ ‫�‪Federation of Clinical Chemis‬‬ ‫‪ try and Laboratory Medicine‬‬ ‫و ‪  International federation of‬‬ ‫�‪clinical chemistry and labora‬‬ ‫‪ tory medicine‬حامیان خارجی کنگره‬ ‫امسال بودند‪.‬‬ ‫ازمایشگاه و بیماری های مزمن‬ ‫کلیه‪ ،‬ازمایشگاه و بیماری های نقص‬ ‫ایمنی‪ ،‬ازمایشگاه و پژوهش های‬ ‫ایمونولوژی‪ ،‬سرولوژی‪ ،‬ازمایشگاه و‬ ‫پژوهش های بیوشیمی‪ ،‬ازمایشگاه و‬ ‫پژوهش های میکروب شناسی‪ ،‬ازمایشگاه‬ ‫و پژوهش های هماتولوژی‪ ،‬ازمایشگاه‬ ‫و تست های بر بالین‪ ،‬ازمایشگاه و‬ ‫طب انتقال خون‪ ،‬ازمایشگاه و نظام‬ ‫مراقبت بیماری های واگیر‪ ،‬ازمایشگاه‬ ‫و نظام مراقبت بیماری های غیر واگیر‪،‬‬ ‫ازمایشگاه و عفونت های فرصت طلب‬ ‫ویروسی‪ ،‬ازمایشگاه و طب تولید مثل‪،‬‬ ‫مدیریت فناوری تشخیص ازمایشگاهی‪،‬‬ ‫نقش رهبری و مدیریت میانی در‬ ‫ازمایشگاه‪ ،‬مدیریت ریسک در ازمایشگاه‪،‬‬ ‫چالش های ازمایشگاهی در بیماری های‬ ‫غده فوق (هیپر و هیپوکورتیزولیسم)‪،‬‬ ‫اقتصاد و ارتقای خدمات ازمایشگاهی‪،‬‬ ‫تشخیص های مولکولی در ازمایشگاه‬ ‫بالینی‪ ،‬اعتبار بخشی ازمایشگاه بالینی‪،‬‬ ‫اخالق و حقوق در ازمایشگاه بالینی‪،‬‬ ‫اینده پژوهی ازمایشگاه های بالینی و‬ ‫اموزش علوم ازمایشگاهی ازمحورهای‬ ‫کنگره امسال بود‪ .‬‬ ‫رئیس کنگره ارتقاء کیفیت خدمات ازمایشگاهی‬ ‫‪ 70‬درصد تشخیص های پزشکی در ازمایشگاه ها‬ ‫صورت می گیرد‬ ‫رئیس کنگره ارتقاء کیفیت خدمات‬ ‫ازمایشگاهی گفت‪ :‬حوزه سالمت از ما انتظار‬ ‫دارد که با توجه به الگوی بومی و نه تنها با‬ ‫تاثیرگیری از الگوهای خارجی برای ایجاد‬ ‫شبکه و سیستمی واحد برنامه ریزی کنیم‪.‬‬ ‫‪ ‬بهزاد پوپک در افتتاحیه نهمین‬ ‫کنگره بین المللی و چهاردهمین‬ ‫کنگره کشوری ارتقای کیفیت خدمات‬ ‫ازمایشگاهی تشخیص پزشکی ایران گفت‪:‬‬ ‫دغدغه ها و انتظاراتی که وزیر بهداشت‬ ‫در پیام خود به ان اشاره کرده است‪ ،‬همان‬ ‫دغدغه های ازمایشگاهیان است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬وزیر بهداشت به مشکالت‬ ‫اموزشی در حوزه علوم ازمایشگاهی اشاره‬ ‫و این سوال را مطرح کرده است که چرا راه‬ ‫عالقمندان به این حوزه سد می شود؛ این‬ ‫مساله نشان دهنده ان است که باالترین مقام‬ ‫حوزه سالمت کشور به تاثیری‬ ‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫‪47‬‬ ‫که فارغ التحصیالن علوم ازمایشگاهی‬ ‫می توانند بر پیشبرد این حوزه داشته باشند‪،‬‬ ‫واقف است‪.‬‬ ‫رئیس انجمن دکترای علوم‬ ‫ازمایشگاهی به لزوم همکاری و انسجام‬ ‫فعاالن ازمایشگاهی و ایجاد نظام جامع‬ ‫ازمایشگاهی تاکید کرد و گفت‪ :‬ما در کنار‬ ‫هم می توانیم تاثیرگذار باشیم و خدمات‬ ‫شایسته و با کیفیت به جامعه ارائه دهیم‬ ‫بنابراین الزم است برای ایجاد یک نظام‬ ‫هماهنگ با یکدیگر همکاری داشته باشیم‪.‬‬ ‫دکترپوپک همچنین درباره اعتباربخشی‬ ‫ازمایشگاه ها گفت‪ :‬وزیر بهداشت به‬ ‫اعتباربخشی ازمایشگاه ها نیز اشاره ای‬ ‫داشت و اخرین قولی که در اسفندماه سال‬ ‫گذشته به ما داد این بود که انجمن های‬ ‫ازمایشگاهی به عنوان پایلوت‪ ،‬اعتباربخشی‬ ‫ازمایشگاه های یکی از استان های کشور‬ ‫را برعهده بگیرد تا نظارت عینی و دقیقی‬ ‫در این زمینه صورت گرفته باشد‪ .‬پوپک‬ ‫افزود‪ :‬حوزه سالمت از ما انتظار دارد‬ ‫که با توجه به الگوی بومی و نه تنها با‬ ‫تاثیرگیری از الگوهای خارجی برای ایجاد‬ ‫شبکه و نظامی واحد برنامه ریزی کنیم؛‬ ‫ایجاد شبکه ای هماهنگ سبب ارتقای‬ ‫کیفیت خدمات ازمایشگاهی در تمام‬ ‫سطوح و کاهش قیمت تمام شده می شود‪.‬‬ ‫  ‪48‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪48‬‬ ‫‪95‬‬ ‫فروردین‪95‬‬ ‫فروردین‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫‪ ۲ ‬میلیون دیابتی ساالنه در جهان‬ ‫شناسایی می شوند‬ ‫دبیرعلمی چهاردهمین کنگره ارتقای‬ ‫کیفیت خدمات ازمایشگاهی‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ساالنه حدود ‪ 2‬میلیون مورد جدید مبتال‬ ‫به دیابت در جهان شناسایی می شود‪.‬‬ ‫‪ ‬دکتر محمدرضا بختیاری در چهاردمین‬ ‫کنگره ارتقای کیفیت خدمات ازمایشگاهی‬ ‫تشخیص پزشکی ایران در مرکز‬ ‫همایش های رازی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬همچنین‬ ‫ساالنه ‪ ۳۰‬میلیون مورد انتقال خون در‬ ‫ازمایشگاه های تشخیصی در جهان انجام‬ ‫و ‪ ۴۴‬هزار مورد جدید سرطان خون‬ ‫(لوسمی) در این ازمایشگاه ها شناسایی‬ ‫می شود که در روند درمان و بهبود بیماری‬ ‫بسیار موثر است‪.‬‬ ‫‪ ‬وی افزود‪ :‬به طور کلی امارها‬ ‫نشان می دهند که بین ‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫تصمیم گیری های بالینی اعم از تشخیص‬ ‫و درمان بر اساس پاسخ ازمایشگاه های‬ ‫بالینی صورت می گیرد و در برخی از‬ ‫بیماری های مرتبط با غدد درون ریز و‬ ‫قلبی این میزان بیش از ‪ ۹۰‬درصد است‪.‬‬ ‫‪ ‬دبیر علمی این کنگره همچنین ‪ ‬گفت‪:‬‬ ‫ازمایشگاهیان روزانه در معرض انواع‬ ‫الودگی های شیمیایی‪ ،‬صوتی‪ ،‬میکروبی‬ ‫و هسته ای هستند و در چنینی شرایطی‬ ‫تالش می کنند پاسخگوی نیازهای پزشکی‬ ‫بیماران باشند و جواب صحیح را ارائه‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫‪ ‬بختیاری به همزمانی زادروز حکیم‬ ‫سیداسماعیل جرجانی با روز ازمایشگاهیان‬ ‫(‪ ۳۰‬فروردین) اشاره کرد و افزود‪ :‬در‬ ‫روزگاری که زبان عربی بر علوم مختلف‬ ‫تسلط یافته بود‪ ،‬حکیم جرجانی با تالش‬ ‫فراوان سعی کرد با زبان فارسی علم را به‬ ‫درون جامعه ببرد و به این ترتیب امکان‬ ‫فهم و درک ان را برای عموم فراهم کرد‪.‬‬ ‫‪ ‬عواقب خرید مواد ازمایشگاهی‬ ‫ارزان قیمت‬ ‫‪ ‬دبیر اجرایی نهمین کنگره بین المللی‬ ‫و چهاردهمین کنگره کشوری‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مواد مصرفی و نیروی انسانی مهم ترین‬ ‫مولفه های اقتصادی تاثیرگذار بر خدمات‬ ‫ازمایشگاهی هستند‪.‬‬ ‫دکتر علی صادقی تبار اظهارداشت‪:‬‬ ‫مولفه های اقتصادی تاثیرگذار بر خدمات‬ ‫ازمایشگاهی به ترتیب اهمیت در واقع‬ ‫همان مولفه های موثر بر قیمت تمام شده‬ ‫خدمات ازمایشگاهی خواهند بود که‬ ‫عمده ترین ان ها کیت ها و مواد مصرفی‪،‬‬ ‫نیروی انسانی‪ ،‬تجهیزات‪ ،‬فضای فیزیکی‪،‬‬ ‫کنترل کیفی و کالیبراسیون‪ ،‬هزینه های‬ ‫پشتیبانی و خدمات و تعمیر و نگهداری‬ ‫تجهیزات ازمایشگاهی است‪.‬‬ ‫صادقی تبار با اشاره به اینکه انجام‬ ‫هر تست ازمایشگاهی هزینه تمام شده‬ ‫مشخصی داشته و می بایست توسط تعرفه‬ ‫ان تست تامین هزینه شود تا خدمت مورد‬ ‫نظر با کیفیت مطلوب ارائه گردد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هرگاه تعرفه یک تست کمتر از هزینه تمام‬ ‫شده ان باشد قطعا کیفیت تست دچار‬ ‫اختالل می شود و ازمایشگاه نمی تواند‬ ‫کیت و مواد مصرفی مناسب را خریداری‬ ‫نماید‪ .‬بنابراین ازمایشگاه ها الجرم به دنبال‬ ‫تامین کیت با قیمت های ارزان هستند و‬ ‫این امر در کیفیت تست تاثیرگذار خواهد‬ ‫بود‪ .‬لذا وضعیت یک ازمایشگاه به لحاظ‬ ‫اقتصادی شامل پارامترهای مهم مندرج در‬ ‫شناسنامه خدمات ازمایشگاهی است که‬ ‫سر دسته ان ها نیروی انسانی و کیت ها‬ ‫و مواد مصرفی است که این دو مورد ‪۵۰‬‬ ‫درصد هزینه انجام یک تست را به خود‬ ‫اختصاص می دهد‪ .‬اوهمچنین به اصالح‬ ‫تعرفه های خدمات پزشکی در بخش‬ ‫دولتی که منجر به ارتقای کیفیت و بهبود‬ ‫خدمات گردید اشاره کرد و افزود‪ :‬قطعا‬ ‫این اتفاق در تمامی خدمات پزشکی از‬ ‫جمله ازمایشگاه نیز می تواند نتیجه بخش‬ ‫باشد ولی متاسفانه در بخش خدمات‬ ‫ازمایشگاهی نظام پرداخت حقوق پایین‬ ‫بوده و اعتقاد ما بر این است که اصالح‬ ‫وضعیت اقتصادی ازمایشگاه ها اجحاف‬ ‫بزرگی را که به همکاران ازمایشگاهی‬ ‫شده است برطرف خواهد کرد‪.‬‬ ‫*******‬ ‫از دیگر برنامه های این کنگره برگزاری‬ ‫چهارمین جشنواره حکیم جرجانی بود‬ ‫که در طی ان ‪ ‬مقاالت برتر‪ ،‬کارکنان برتر‬ ‫ازمایشگاهی در مقاطع مختلف کاردان‪،‬‬ ‫کارشناس‪ ،‬کارشناس ارشد و دکتری‪ ،‬شرکت‬ ‫های تولیدی و خدماتی توسط کمیته ارزیابی‬ ‫این کنگره داوری شده و مورد تقدیر قرار‬ ‫گرفتند‪.‬‬ ‫در طی روزهای کنگره ‪ ۲۰‬کارگاه به‬ ‫همراه نمایشگاه تجهیزات ازمایشگاهی با‬ ‫حضور شرکت های داخلی و خارجی که‬ ‫در این میان ‪ 19‬شرکت دانش بنیان فعال در‬ ‫حوزه تولیدات ازمایشگاهی‪ 114 ،‬شرکت‬ ‫واردکننده‪ 63 ،‬شرکت تولیدکننده داخلی و‬ ‫‪ 15‬نشریه حوزه ازمایشگاه در این نمایشگاه‬ ‫حضور داشتند و همگی شرکت های حاضر‬ ‫به ارائه و معرفی اخرین دستاوردها و‬ ‫تجهیزات حوزه ازمایشگاهی پرداختند‪.‬‬ ‫*****‬ ‫درادامه بابرخی ازشرکت ها گپ و گفت کوتاهی‬ ‫داشتیم که درادامه می خوانید‪:‬‬ ‫شرکت اوا پزشک‬ ‫شرکت تولیدی و صنعتی اوا پزشک‬ ‫که دومین سال حضور خود را در کنگره‬ ‫ارتقای کیفیت تجربه می کند از سال‬ ‫‪1375‬در شهرک صنعتی اشتیان اغاز به کار‬ ‫نمود‪ .‬مهندس مطلق کارشناس بازریابی‬ ‫این شرکت درگفتگو با ماهنامه افزود دو‬ ‫دهه تالش برای خوب ماندن و بهتر شدن‪،‬‬ ‫مزایایی از جمله برخورداری از دانش‬ ‫فنی‪ ،‬فن اوری ‏های به روز و نیروهای‬ ‫متخصص و کارامد برای اواپزشک به‬ ‫همراه داشته است که نتیجه ان عالوه‬ ‫بر تامین نزدیک به ‪ %85‬نیاز کشور به‬ ‫سرسوزن یکبارمصرف پزشکی و صادرات‬ ‫سرسوزن به کشورهای اروپایی و اسیایی‪،‬‬ ‫توسعه محصوالت در حوزه های مختلف‬ ‫پزشکی بوده است‪ .‬محصوالت این‬ ‫شرکت در حوزه دیابت( سرنگ انسولین‬ ‫یکپارچه – سرسوزن پن انسولین‪-‬النست‬ ‫خون گیری) در حوزه تزریق( سرنگ‬ ‫ایمن‪ -‬سرنگ خود تخریب‪ -‬سرنگ‬ ‫تزریق انسانی و‪ )...‬در حوزه ازمایشگاهی(‬ ‫لوله های بدون خال( جدید) و با خال‬ ‫خونگیری و‪ )...‬در حوزه پوست و زیبایی(‬ ‫سرسوزن مزوتراپی – میکروکانوال‪ -‬پانچ‬ ‫نمونه برداری) و در دیگر حوزه هایی اعم‬ ‫از‪ :‬دامپزشکی‪ -‬دندان پزشکی‪ -‬چشم‬ ‫پزشکی‪ -‬انژیوگرافی‪ -‬گوارش) است‪.‬‬ ‫شرکت وستا تجهیز پارت‬ ‫به رسم سال های گذشته حضور‬ ‫در کنگره ارتقای کیفیت خدمات علوم‬ ‫ازمایشگاهی جز اولویت های شرکت‬ ‫وستا تجهیز پارت بوده و امسال این‬ ‫شرکت با در نظر گرفتن یک غرفه با‬ ‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫‪49‬‬ ‫کاربری نمایش محصوالت و یک‬ ‫غرفه دیگر به صورت ‪ VIP‬به منظور‬ ‫رفاه مراجعه کنندگان محترم در نمایشگاه‬ ‫جانبی کنگره حضور داشت‪.‬‬ ‫مهندس رضایی‪ ،‬مدیر فروش شرکت‬ ‫وستا در گفتگو با خبرنگار ماهنامه‬ ‫تشخیص ازمایشگاهی افزود‪ :‬شرکت‬ ‫وستا تجهیز پارت‪ ،‬عمدت ًا در زمینه واردات‬ ‫تجهیزات بیوتکنولوژی‪ ،‬نانو تکنولوژی‪،‬‬ ‫ایمونو اسی و بیوشیمی ازکشور های‬ ‫امریکا‪ ،‬اسپانیا و ایتالیا فعالیت دارد‪.‬‬ ‫شرکت وستا تجهیز پارت با به نمایش‬ ‫گذاشتن بخشی از محصوالت خود و‬ ‫ارائه ان به متخصصین علوم ازمایشگاهی‬ ‫و تاکید بر خدمات پس از فروش گسترده‬ ‫پا به این کنگره نهاده و خوشبختانه توانسته‬ ‫حضور پررنگی در این عرصه داشته باشد‬ ‫به گونه ای که محصوالت این شرکت‬ ‫جز انتخاب های بیشتر مراجعه کنندگان‬ ‫محترم است‪.‬‬ ‫در این میان دستگاه های کمی‬ ‫تمام اتوماتیک‬ ‫لومینسانس ‪OPEN‬‬ ‫االیزای کمپانی‬ ‫و دستگاه های‬ ‫اورنس امریکا و همچنین دستگاه‬ ‫‪ CLINICAL ARRAY READER‬کمپانی‬ ‫ژنومیکای اسپانیا که از قبل بسیار مورد‬ ‫توجه قرار گرفته بود‪ ،‬ارائه شد و نیز از نسل‬ ‫جدید دستگاه کمی لومینسانس ‪OPEN‬‬ ‫اورنس با تکنولوژی و ظرفیت باالتر به اسم‬ ‫‪ FUSION 2‬و همچنین دستگاه االیزا ریدر‬ ‫‪ STAT FAX 4300‬تحت ویندوز و دستگاه‬ ‫)‪ISE STAT FAX 3900 (SELECTALYTE‬‬ ‫ ‪50‬‬ ‫‪50‬‬ ‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫معرفی شد‪ .‬مدیر فروش شرکت وستا‬ ‫تجهیز پارت اظهار داشت کنگره امسال‬ ‫به مشابه سال های گذشته در سطح قابل‬ ‫قبولی برگزار شد‪.‬‬ ‫شرکت نانومهر‬ ‫شرکت نانومهر که در طبقه همکف‬ ‫غرفه‪۱۷‬درکنگره ارتقا مانند ‪ ۱۳‬سال‬ ‫گذشته حضور داشت‪ .‬این شرکت نماینده‬ ‫انحصاری شرکت الفا انگلستان در ایران‬ ‫است‪ .‬محمد کوهستانی مدیرعامل این‬ ‫شرکت درخصوص فعالیت های این‬ ‫شرکت افزود‪ :‬ما اولین شرکت ارایه‬ ‫کننده خدمات غربالگری در ایران هستیم‬ ‫و مسوولیت فروش و پشتیبانی نرم افزار‬ ‫غربالگری سندرم داون را (فیلد کاری‬ ‫شرکت نانومهر‪ :‬سالمت جنین) در‬ ‫ایران را داریم و با بیش از ‪ ۸۰۰‬مرکز‬ ‫همکاری می کنیم‪ .‬از دیگر محصوالت‬ ‫وارداتی این شرکت به کیت های االیزا‬ ‫ کیت های ایمونوکروماتوگرافی کمی‬‫و کیفی ـ کیت های تشخیص ملکولی‪-‬‬ ‫دستگاه کاست ریدر است‬ ‫(در نمایشگاه امسال چند‬ ‫محصول جدید توسط این‬ ‫شرکت ارایه شد)‪ .‬مدیر عامل‬ ‫این شرکت بازدید های امسال‬ ‫را بسیار چشمگیر و مثبت‬ ‫ارزیابی کرد و افزود‪ :‬کنگره‬ ‫پیشرفت خوبی نسبت به سال‬ ‫های گذشته داشته است‪.‬‬ ‫شرکت اوا نیکا ایتک‬ ‫شرکت اوا نیکا ایتک که در طبقه‬ ‫همکف غرفه ‪ ۲۱‬کنگره ارتقای کیفیت‬ ‫امسال حضور داشت در طی سال ها‬ ‫فعالیت در حوزه واردات محصوالت زنان‪،‬‬ ‫زایمان و نازایی نام نیکی از خود به جای‬ ‫گذاشته است‪ .‬انالیز اسپرم‪ -‬کیت های‬ ‫تخصصی و‪ ...‬از محصوالت این شرکت‬ ‫است‪ .‬مدیر عامل شرکت به افزایش تعداد‬ ‫بازدید های امسال اشاره کرد‪.‬‬ ‫شرکت نبض پزشکی اینده‬ ‫شرکت نبض پزشکی اینده که در‬ ‫غرفه ‪ ۳‬طبقه همکف در کنگره ارتقا‬ ‫حضور داشت به عنوان نماینده رسمی و‬ ‫انحصاری پنج کارخانه و کمپانی اروپایی‬ ‫در حوزه واردات تجهیزات ازمایشگاهی‬ ‫( در حوزه بیوشیمی‪ -‬داروشناسی‪ -‬خون‬ ‫شناسی مواد مصرفی) و در حوزه واردات‬ ‫تجهیزات پزشکی( احیا و اورژانس‪ -‬اطفال‬ ‫و نوزاد‪ -‬قلب و عروق‪ -‬سی سی یو و‬ ‫ای سی یو) فعالیت می کند‪.‬‬ ‫شرکت نیما پویش‬ ‫شرکت نیما پویش طب که ‪ 18‬سال‬ ‫از فعالیت حرفه ای اش می گذرد امسال‬ ‫مانند سال های گذشته در نمایشگاه‬ ‫جانبی کنگره ارتقا حضور داشت‪ .‬این‬ ‫شرکت از وارد کنندگان موفق در حوزه‬ ‫اتو اناالیزر بیوشیمی‪ ،‬سل کانتر‪ ،‬سرم‬ ‫کنترل‪ ،‬خون کنترل‪ ،‬فلیم فتومتر‪ ،‬پلیت‬ ‫ریدر و واشراالیزا‪ ،‬کواگلومتر و فتومتر‬ ‫بیوشیمی است‪ .‬اقای مقدم کارشناس‬ ‫و مشاورفروش این شرکت درگفتگوبا‬ ‫ماهنامه اظهار داشت‪ :‬سطح برگزاری‬ ‫نمایشگاه امسال خوشبختانه پیشرفت‬ ‫چشمگیری نسبت به گذشته داشته است‪.‬‬ ‫شرکت نیما پویش طب دستگاه های‬ ‫الیزای تمام اتومات و چند دستگاه جدید‬ ‫دیگرمانند کمی لومینسنس و بالدگاز‬ ‫پرتابل را در این نمایشگاه به عرضه‬ ‫نمایش گذاشت‪.‬‬ ‫شرکت من‬ ‫شرکت من از سال ‪ ۱۳۵۱‬فعالیت‬ ‫خود را اغاز نموده و افتخار دارد پس‬ ‫از گذشت ‪ ۴۴‬سال همچنان در حوضه‬ ‫محصوالت هماتولوژی‪ ،‬بیوشیمی ‪ ،‬فروش‬ ‫و خدمات پس از فروش اتواناالیزر های‬ ‫بیوشیمی ‪ Selectra‬خدمتگذار جامعه‬ ‫ازمایشگاهی کشور باشد‪.‬‬ ‫شرکت سپهر انالیز‬ ‫شرکت سپهر انالیز که از سال ‪۱۳۸۶‬‬ ‫به منظور خدمت رسانی به جامعه در‬ ‫حوزه تجهیزات ازمایشگاهی و پزشکی‬ ‫فعالیت خود را اغاز کرد‪ ،‬از سال اول‬ ‫تاسیس خود در نمایشگاه کنگره ارتقا‬ ‫حضور داشت‪ .‬بهشتی مدیرعامل شرکت‬ ‫درگفتگو با ماهنامه افزود‪ :‬سپهر انالیز به‬ ‫عنوان وارد کننده دستگاه های ازمایشگاه‬ ‫تشخیص طبی مثل االیزا‪ -‬بیوشیمی و‪...‬‬ ‫امسال نیزدراین نمایشگاه جانبی کنگره‬ ‫حضورداشت و دستگاه الیزا اتوماتیکی‬ ‫را در نمایشگاه به نمایش گذاشتیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل این شرکت افزود کنگره ارتقای‬ ‫امسال از نظر کیفی در حد مطلوبی بود‬ ‫اما متاسفانه قیمت غرفه ها بسیار باال بود‪.‬‬ ‫شرکت تکاپوطب‬ ‫شرکت تکاپوطب که از سال‬ ‫‪۱۳۷۲‬فعالیت خود را درزمینه تصویر‬ ‫برداری و ازمایشگاهی اغاز کرد و امسال‬ ‫نیز در نمایشگاه این کنگره حضور داشت‪.‬‬ ‫این شرکت از وارد کنندگان تجهیزات‬ ‫درحیطه های تخصصی از جمله تامین‬ ‫و تجهیز مراکز تصویربرداری پزشکی(‬ ‫ماموگرافی‪ -‬تصویر برداری تداخلی و‬ ‫بیوپسی پستان‪ -‬سنجش تراکم استخوان‪-‬‬ ‫تجهیزات‬ ‫دیجیتال)‬ ‫فلوروسکوپی‬ ‫مرتبط با سالمت بانوان(ژنیکولوژی‬ ‫‪ )....‬و ارائه به روزترین سیستم های‬ ‫ازمایشگاهی(تشخیصی‪ -‬سیستم های‬ ‫انالیز‪ -‬میکروسکوپ‪ -‬ازمایشگاهی‬ ‫مولکولی‪ -‬میکروب شناسی) در ایران‬ ‫است‪ .‬این شرکت پس از چند سال حضور‬ ‫در نمایشگاه امسال با عنوان اسپانسر کنگره‬ ‫حضور یافت‪ .‬مهندس بنکدار مدیر فروش‬ ‫تکاپو طب اعالم کرد ما در خواست داریم‬ ‫محل برگزاری نمایشگاه ارتقا را تغییر‬ ‫دهند به دلیل این که غرفه ها کوچک و‬ ‫هزینه ها باال است‪.‬‬ ‫شرکت صنایع پزشکی عطاری‬ ‫شرکت صنایع پزشکی عطاری درزمینه‬ ‫بازرگانی‪ ،‬بیمارستانی‪،‬‬ ‫محصوالت‬ ‫پزشکی‪ ،‬جراحی‪ ،‬لوازم پزشکی فعال است‪.‬‬ ‫این شرکت محصوالت ازمایشگاهی خود‬ ‫را که در زمینه واردات از امریکا فعالیت‬ ‫می کند در نمایشگاه جانبی ارتقای امسال‬ ‫به نمایش گذاشت‪.‬‬ ‫شرکت تعاونی کاردان ازما‬ ‫شرکت تعاونی کاردان ازما در پنجمین‬ ‫سال حضور خود در کنگره ارتقا حضور‬ ‫یافت‪ .‬این شرکت تنها تولیدکننده محیط‬ ‫کشت های ازمایشگاهی است و دارای‬ ‫قابلیت باال در رقابت با محیط کشت های‬ ‫خارجی است‪ .‬مدیر عامل این شرکت‬ ‫سطح بازدید های کنگره امسال را بسیار‬ ‫خوب ارزیابی کرد اما در خصوص‬ ‫مشکالتی در محل غرفه ها اعم از عدم‬ ‫تطابق امتیاز دریافت شده از سوی کنگره‬ ‫با میزان امتیاز دهی های ازپیش اعالم‬ ‫شده و عدم نبود پیج اطالع رسانی در‬ ‫چادر ها و مشکالت سرمایشی سالن‬ ‫اشاره کرد‪.‬‬ ‫شرکت تجارت درمان سالمت‬ ‫شرکت تجارت درمان سالمت که در‬ ‫فضای باز چادر کنگره ارتقای کیفیت قرار‬ ‫داشتند‪ ،‬امسال نیز درزمینه واردات کاله‬ ‫جراحی‪ -‬زیراندازبیمار‪-‬کاله بیمار‪ -‬المل‬ ‫معمولی از کشور چین حضور یافت‪.‬‬ ‫شرکت پیشگامان صنعت‬ ‫شرکت پیشگامان صنعت که تولید‬ ‫کننده کیت های الیزا است برای دومین‬ ‫سال بود که درنمایشگاه جانبی کنگره‬ ‫ارتقای کیفیت ‪ 95‬با ارایه محصوالت‬ ‫خودحضور یافت‪ .‬روزبهانی مدیر عامل‬ ‫این شرکت با ابرازنارضایتی از غرفه‬ ‫های موجود در چادر ها افزود از شرایط‬ ‫مناسبی برخوردارن نبودند‪.‬‬ ‫شرکت مهندسی تجهیز گستر‬ ‫شرکت مهندسی تجهیز گستر که‬ ‫درفضای باز درون چادر کنگره ارتقا‬ ‫قرار داشت از اوایل سال ‪ 1366‬تاسیس‬ ‫و فعالیت خودرادر زمینه تجهیزات‬ ‫ازمایشگاهی و تحقیقاتی اغاز کرده است‪.‬‬ ‫این شرکت نماینده فلیپیس‪ -‬رادیومتر‪-‬‬ ‫نیتوساست و از سه بخش مجزای فروش‬ ‫و بازاریابی‪ /‬خدمات پس از فروش و‬ ‫بازرگانی تشکیل شده که هر بخش دارای‬ ‫حوزه کاری مشخص شده ای است‪ .‬اذر‬ ‫مهر رییس هیپت مدیره این شرکت‪،‬‬ ‫کنگره امسال را خوب ارزیابی کرد اما در‬ ‫خصوص امتیاز دهی شرایط را مناسب‬ ‫ندید‪ .‬محصول جدید برای بخش اورژانس‬ ‫توسط این شرکت به نمایش گذاشته شد‪.‬‬ ‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫‪51‬‬ ‫گزارش کوتاه‬ ‫سیده مینا مجابی‬ ‫چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد ازمایشگاهی‬ ‫ساخت ایران‪ ،‬موفق تر از گذشته برگزارشد‬ ‫چهارمین نمایشگاه تجهیزات و مواد‬ ‫ازمایشگاهی ساخت ایران از ‪ 5‬تا ‪8‬‬ ‫اردیبهشت ماه همه روزه از ساعت ‪ 9‬تا ‪18‬‬ ‫در سالن خلیج فارس‪ 40 ،‬و ‪ 41‬نمایشگاه‬ ‫بین المللی تهران برگزارشد‪ .‬این نمایشگاه‬ ‫در طی زمان کوتاهی که از تاسیس ان‬ ‫می گذرد بهبود و توسعه قابل توجهی یافته‬ ‫به طوری که در طی سه سال گذشته این‬ ‫نمایشگاه ‪ 220‬میلیارد تومان فروش قطعی‬ ‫داشته است‪ .‬سال نخست ‪ 100‬شرکت با‬ ‫‪ 2500‬مدل محصول در نمایشگاه حضور‬ ‫داشتند اما امسال درچهارمین دوره ‪9000‬‬ ‫مدل محصول از ‪ 330‬شرکت با حضور‬ ‫بازدید کنندگانی از ‪ ۴‬کشور همسایه از‬ ‫جمله عراق‪ ،‬افغانستان‪ ،‬ترکمنستان‪،‬‬ ‫قزاقستان و تعدادی دیگر از کشورها‬ ‫عرضه شده است‪.‬‬ ‫با توجه به افزایش چشمگیر‬ ‫تولید تجهیزات و مواد ازمایشگاهی‬ ‫در طی سالیان گذشته در کشور‪،‬‬ ‫ ‪52‬‬ ‫‪52‬‬ ‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاست‬ ‫جمهوری «نمایشگاه تجهیزات و‬ ‫مواد ازمایشگاهی ساخت ایران» را‬ ‫با هدف معرفی توانمندی های کشور‬ ‫در این زمینه‪ ،‬فراهم سازی بستری‬ ‫برای بازارسازی‪ ،‬حمایت از ایجاد‬ ‫زیرساخت های توسعه فناوری در‬ ‫دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور و‬ ‫همچنین جذب حمایت های دولتی به‬ ‫سمت تولیدات داخلی و شرکت های‬ ‫دانش بنیان‪ ،‬همه ساله برگزار می نماید‪.‬‬ ‫اهداف برگزاری نمایشگاه از این‬ ‫قرارند‪ :‬حمایت از اشتغال پایدار در‬ ‫شرکت های دانش بنیان؛ توسعه فناوری‬ ‫از طریق ایجاد کشش بازار برای‬ ‫توانمندسازی شرکت های سازنده از‬ ‫طریق حمایت از خرید تجهیزات؛‬ ‫ترغیب دانشگاه ها و مراکز علمی و‬ ‫پژوهشی به استفاده از محصول ایرانی؛‬ ‫کاهش وابستگی ازمایشگاه های داخلی‬ ‫به تجهیزات و مواد مصرفی وارداتی؛‬ ‫کمک به شکل گیری بازار بزرگ و‬ ‫پایدار داخلی برای تجهیزات و مواد‬ ‫مصرفی ازمایشگاهی ساخت ایران؛‬ ‫تسهیل در تبادل فناوری و هم افزایی‬ ‫میان سازندگان تجهیزات و مواد‬ ‫مصرفی ازمایشگاهی؛ ایجاد ارتباط‬ ‫مستقیم خریداران اصلی و اعضای‬ ‫هیئت علمی با شرکت های سازنده‬ ‫تجهیزات ازمایشگاهی؛ تقویت‬ ‫شرکت های دانش بنیان در پاسخگویی‬ ‫به نیازهای کشور؛ ظرفیت سازی برای‬ ‫صادرات محصوالت دانش بنیان؛‬ ‫شناسایی شرکت های توانمند در‬ ‫کشور در زمینه تولید مواد و ساخت‬ ‫تجهیزات ازمایشگاهی پیشرفته و‬ ‫حمایت از ان ها؛ معرفی توانمندی های‬ ‫کشور در زمینه تولید مواد و ساخت‬ ‫تجهیزات ازمایشگاهی در کشور و‬ ‫تبدیل شدن به قطب منطقه ای تولید‬ ‫تجهیزات ازمایشگاهی؛ حمایت از‬ ‫عرضه تولیدات استاندارد‪ ،‬بهبود‬ ‫کیفیت تولیدات داخلی‪ ،‬به روزرسانی‬ ‫مشخصات و ارتقای کمی و کیفی‬ ‫خدمات پس از فروش از سوی‬ ‫شرکت های دانش بنیان تولیدکننده‬ ‫تجهیزات و مواد مصرفی ازمایشگاهی‬ ‫در کشور‪.‬‬ ‫گروه بندی نمایشگاه ساخت‬ ‫ایران که بر اساس گروه های کاالیی‬ ‫متفاوتی اعم از تجهیزات عمومی‬ ‫ازمایشگاهی‪ ،‬مهندسی پزشکی و‬ ‫زیست مواد‪ ،‬مواد ازمایشگاهی و‪...‬‬ ‫است امسال هم با موفقیت و با استقبال‬ ‫خریداران و بازدیدکنندگان داخلی و‬ ‫خارجی مواجه شد‪ .‬در روز نخست این‬ ‫نمایشگاه بیش از ‪ ۱۷۰۰‬پیش فاکتور به‬ ‫مبلغ ‪ ۱۱۷‬میلیارد تومان صادرشد و در‬ ‫روز دوم چهارمین نمایشگاه تجهیزات‬ ‫و مواد ازمایشگاهی ساخت ایران‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪ ۶۱۰۰‬پیش فاکتور صادر شده است‬ ‫که میزان عالقه و ارتباط بازدیدکنندگان‬ ‫با نمایشگاه ساخت ایران را به خوبی‬ ‫نمایش می دهد‪ .‬چهارمین دوره از این‬ ‫نمایشگاه تجهیزات همانند سال های‬ ‫گذشته در راستای توسعه شرکت های‬ ‫دانش بنیان برگزار شد و قریب به ‪۱۰‬‬ ‫هزار دستگاه ازمایشگاهی «های تک»‬ ‫عرضه شد‪ .‬گفتنی است که محصوالتی‬ ‫که در این نمایشگاه شرکت کرده اند از‬ ‫تخفیفات ‪ ۵۰‬درصد به پایین برخوردار‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫نحوه حمایت از محصوالت در چهارمین‬ ‫نمایشگاه تجهیزات و مواد ازمایشگاهی‬ ‫ساخت ایران‬ ‫با توجه به اهداف معاونت علمی‬ ‫و فناوری مبنی بر حمایت از توسعه‬ ‫محصوالت با فناوری باالتر‪ ،‬اساس‬ ‫حمایت های دوره چهارم همانند دوره‬ ‫سوم برمبنای سطح بندی محصوالت‬ ‫است‪ .‬سطح بندی محصوالت در چهار‬ ‫سطح و بر اساس سطح ذاتی فناوری‬ ‫و میزان بومی سازی محصول انجام‬ ‫می شود‪ .‬منظور از فناوری مورد ارزیابی‬ ‫در بررسی محصوالت‪ ،‬مجموعه ی دانش‪،‬‬ ‫مهارت‪ ،‬فرایندها‪ ،‬سامانه ها‪ ،‬ابزاراالت‬ ‫و پژوهش ها برای طراحی‪ ،‬ساخت‪،‬‬ ‫استفاده‪ ،‬نگهداری و تحقیق و توسعه ی‬ ‫محصول است‪ .‬به واسطه این نمایشگاه‬ ‫می توان ‪ 25‬درصد نیازهای داخلی در‬ ‫حوزه تجهیزات را رفع کرد‪ .‬همچنین‬ ‫‪ 10‬شرکت برگزیده در این نمایشگاه‬ ‫برای دستیابی به موضوع صادرات تحت‬ ‫پوشش و حمایت های معاونت علمی و‬ ‫فناوری ریاست جمهوری قرار می گیرند‪.‬‬ ‫یکی از اخباری که در حاشیه این‬ ‫نمایشگاه توسط محمود شیخ زین الدین‬ ‫معاون نواوری و تجاری سازی معاونت‬ ‫علمی و فناوری ریاست جمهوری‬ ‫اعالم شد این بود که تا پایان امسال‬ ‫طرح رتبه بندی شرکت های دانش بنیان با‬ ‫ارائه خدماتی مانند مشاوره های مورد نیاز‬ ‫و سوق دادن انها به سمت بازاریابی و با‬ ‫هدف صادرات محصوالت شرکت های‬ ‫دانش بنیان اجرایی می شود‪.‬‬ ‫یکی دیگر از اخبار مهم نمایشگاه‬ ‫ارائه ‪ 12‬محصول فناورانه جدید سطح‬ ‫یک در چهارمین نمایشگاه تجهیزات و‬ ‫مواد ازمایشگاهی ساخت ایران بود که با‬ ‫توجه به ‪ ۳۲‬میلیون جوانی که در کشور‬ ‫ما دارای تحصیالت عالیه هستند این‬ ‫نمایشگاه می توانند پایه اینده ساز برای‬ ‫توسعه کشور باشد‪.‬‬ ‫در طی روز های برگزاری نمایشگاه‬ ‫کارگاه های اموزشی مختلفی شامل‬ ‫کارگاه اموزشی طیف سنجی مرئی‪-‬فرا‬ ‫بنفش‪ ،‬کارگاه اموزشی استراتژی های‬ ‫تجاری سازی‬ ‫ارزش گذاری‬ ‫و‬ ‫اختراعات‪ ،‬کارگاه اموزشی اشنایی‬ ‫با پراش سنج اشعه ایکس‪ ،‬کارگاه‬ ‫اموزشی کروماتوگرافی مایع با کارایی‬ ‫باال (‪ ،)HPLC‬کارگاه اموزشی اشنایی‬ ‫با نحوه انجام معامالت در بورس‬ ‫کاالی ایران‪ ،‬کارگاه اموزشی اشنایی‬ ‫با حقوق مالکیت فکری و ثبت پتنت‬ ‫و کارگاه اموزشی کروماتوگرافی‬ ‫گازی‪ -‬طیف سنجی جرمی برگزار شد‪.‬‬ ‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫‪53‬‬ ‫با پیشکسوتان‬ ‫دکتر حسن اشتیانی پور؛‬ ‫دانشیار پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران‬ ‫همین که دکتر اشتیانی پور وارد موزه علوم‬ ‫پزشکی می شود و میکروسکوپ الکترونی‬ ‫فلیپس را در ابتدای در ورودی موزه می بیند‪،‬‬ ‫متوجه برق چشمانش می شویم با خوشحالی‬ ‫می گوید‪:‬‬ ‫«ا ِ‪ ...‬این بچه من اینجا چیکار می کنه؟»‬ ‫و برایمان تعریف می کند که سال ها با این‬ ‫دستگاه ‪ -‬که اولین میکروسکوپ الکترونی در‬ ‫ایران بوده‪ -‬کار می کرده و به قول خودش‬ ‫همدم هم بوده اند ‪...‬‬ ‫موجی از خاطرات گرم به‬ ‫وجودمان می ریزد ‪...‬‬ ‫خاطرات پزشکی که همه او را‬ ‫با نام «حسن» می شناسند و چقدر‬ ‫صمیمانه حرف می زند‪...‬‬ ‫دوران کودکی وتحصیالت ابتدایی‬ ‫من حسن اشتیانی پور هستم‬ ‫متولد اول فروردین سال ‪ 1308‬در‬ ‫تهران‪ .‬پدرم در بخش داروسازی‬ ‫ارتش بود‪ .‬پراتیسن قدیمی داروساز‬ ‫بود به طوری که به ساختن تمام‬ ‫داروها اشراف داشت و حتی انقدر‬ ‫درکارش متبحر شده بود که خیلی‬ ‫از بیماری ها را معالجه می کرد و‬ ‫یکی از دالیلی که دوست داشت من‬ ‫به رشته پزشکی بروم‪ ،‬همین بود که‬ ‫خودش در این زمینه فعالیت داشت‪.‬‬ ‫من‪ ،‬در هفت سالگی به مدرسه‬ ‫دولتی «ایمان » رفتم و شش سال‬ ‫ ‪54‬‬ ‫‪54‬‬ ‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫دبستان را در ان مدرسه گذراندم‬ ‫و شش سال دبیرستان را هم در‬ ‫دبیرستان «شرف» تهران طی کردم‪.‬‬ ‫در دوران مدرسه شاگرد تراز اولی‬ ‫نبودم اما نسبت ًا جزء شاگردان خوب‬ ‫به حساب می امدم‪.‬‬ ‫تحصیالت تکمیلی و استادان در‬ ‫زمان تحصیل‬ ‫بعد از دبیرستان‪ ،‬در کنکور دانشکده‬ ‫پزشکی دانشگاه تهران شرکت کردم‬ ‫اما متاسفانه در سال اول نتوانستم قبول‬ ‫شوم و اجبارا ً به دلیل این که به قول ما‬ ‫قدیمی ها «باد پشتم نخورد» در دانشکده‬ ‫علوم دانشگاه تهران ثبت نام کردم که‬ ‫در ان زمان برای ورود به این دانشکده‬ ‫کنکوری وجود نداشت اما بعد از یک‬ ‫سال دوباره برای کنکور درس خواندم‬ ‫و این بار توانستم در بین ‪ 7-6‬هزار‬ ‫نفر‪ ،‬رتبه ‪ 130‬را به دست بیاورم و وارد‬ ‫دانشکده پزشکی شدم در ان زمان ‪300‬‬ ‫نفر اول را دانشکده پزشکی‪ 40 ،‬نفر‬ ‫بعدی را دانشکده دندانپرشکی و ‪ 40‬نفر‬ ‫بعد را دانشکده داروسازی پذیرش می‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫زمانی که خبر قبولیم را به پدرم‬ ‫دادم‪ ،‬جایزه ام فقط یک «باریکال»‬ ‫بود که ان موقع برای من خیلی با‬ ‫ارزش بود‪.‬‬ ‫از ‪ 300‬نفری که در دانشکده‬ ‫پزشکی پذیرفته شدیم‪ ،‬در حدود ‪6‬‬ ‫– ‪ 35‬نفر ارتشی بودند و ‪ 15-16‬نفر‬ ‫هم خانم ها پذیرفته شده بودند‪.‬‬ ‫درست یادم هست که در روزهای‬ ‫اول دانشکده مرحوم «دکتر گنج‬ ‫بخش» که استاد اناتومی بودند‬ ‫– خداوند روانش را شاد بدارد –‬ ‫سرکالس ما امدند و قبل از شروع‬ ‫درس به ما گفتند‪ :‬بچه ها! طب‪،‬‬ ‫دوتا دوتا چهارتا نیست و فکر نکنید‬ ‫همیشه می توانید بر طبق اصول از‬ ‫پیش تعیین شده بیماری را تشخیص‬ ‫دهید و بیماران را معالجه کنید‪.‬‬ ‫در ان زمان ما سه سال علوم پایه‬ ‫می خواندیم‪ .‬در هر گروه علوم پایه‬ ‫تعدادی استاد و دانشیار و دستیار‬ ‫بودند که به مدیر گروه « استاد‬ ‫کرسی» می گفتند‪ .‬مرحوم «دکتر‬ ‫فرهاد» کرسی فیزیک و مرحوم «دکتر‬ ‫کیهانی» کرسی اناتومی را اداره می‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫بعد از طی کردن امتحانات کتبی‬ ‫و شفاهی‪ ،‬از سال چهارم وارد دوره‬ ‫بالینی می شدیم و بعد از سه سال‬ ‫وارد دوره انترنی می شدیم که چهار‬ ‫ماه جراحی‪ ،‬چهار ماه داخلی و‬ ‫چهارماه هم تخصصی بود و بخش‬ ‫تخصصی به بخش های گوش و‬ ‫حلق و بینی و پوست و ‪ ...‬که انتخاب‬ ‫این بخش ها به نمره ای که کسب‬ ‫کرده بودیم‪ ،‬بستگی داشت و بهترین‬ ‫بخش در بیمارستان امام خمینی‬ ‫بخش داخلی بود و مرحوم «دکتر‬ ‫عزیزی» پاترون بخش بودند (استاد‬ ‫کرسی بودند) و کرسی بیمارستان‬ ‫رازی را هم مرحوم «دکتر اذر» اداره‬ ‫می کردند که دانشیارشان هم مرحوم‬ ‫«دکتر پیرنیا» بودند و من این بخش‬ ‫را انتخاب کردم که در این بخش‬ ‫استادان واقع ًا برای دانشجویان دل‬ ‫می سوزاندند و هر انچه را که می‬ ‫دانستند با صمیمیت هر چه تمام تر‬ ‫به دانشجویان منتقل می کردند‪ ،‬به‬ ‫طوری که در بخش داخلی مسئولیت‬ ‫هر ‪ 4-5‬تخت را به یکی از ما سپرده‬ ‫بودند و در مدت بستری بودن‬ ‫بیماران – با نظارت استادان – تمام‬ ‫امور مربوط به بیماران به عهده ما بود‪.‬‬ ‫در این مدت اگر بیماری فوت‬ ‫می شد‪ ،‬ما با نظارت اساتید‪ ،‬اتوپسی‬ ‫انجام می دادیم‪ .‬به خاطر دارم‬ ‫که در انتهای باغ بیمارستان اتاق‬ ‫کوچکی بود که انجا اتوپسی را انجام‬ ‫می دادیم وگاهی هم برای مواجه‬ ‫نشدن با صاحبان بیمار و جلوگیری‬ ‫از درگیری – به توصیه دکتر اذر‬ ‫– شب ها برای انجام اتوپسی به‬ ‫بیمارستان می رفتیم و بافت های‬ ‫برداشته شده را به بخش اسیب‬ ‫شناسی دانشکده می فرستادیم‪.‬‬ ‫در ان زمان کرسی اسیب شناسی‬ ‫را مرحوم «دکتر حبیبی گلپایگانی» ‪-‬‬ ‫موسس بخش پاتولوژی در ایران –‬ ‫و بعد هم مرحوم «دکتر ارمین» اداره‬ ‫می کردند‪.‬‬ ‫برای دوره جراحی‪ ،‬چون‬ ‫بخش های جراحی ما محدود بود‪،‬‬ ‫دانشکده با بعضی از بیمارستان هایی‬ ‫که تابع سازمان بیمه کارگری بودند‪،‬‬ ‫قرارداد بست و من و چند نفر از‬ ‫دوستانم بیمارستان هدایت را انتخاب‬ ‫کردیم که در سه راه قلهک تجریش‬ ‫بود و استاد ما جناب «دکتر سلیمان‬ ‫ازما» بودند که در کارشان متبحر‬ ‫بودند و بسیار هم به کار تدریس‬ ‫عالقه داشتند اما جزء هیئت علمی‬ ‫نبودند‪.‬‬ ‫دوره جراحی را تحت نظر‬ ‫دکتر ازما و دستیارانشان گذراندیم و‬ ‫ان ها به قدری ما را راه انداخته بودند‬ ‫که ما درست بعد از یک ماه شروع‬ ‫کردیم به جراحی‪ .‬به خاطر می اوریم‬ ‫که اپاندیسیت‪ ،‬فتق و هموروئید عمل‬ ‫می کردیم و من هیچ وقت فراموش‬ ‫نمی کنم که اولین مریضی را که عمل‬ ‫کردم – عمل اپاندیسیت – ‪ 2‬روز‬ ‫بعد از عمل بلند شد و راه افتاد که‬ ‫این‪ ،‬با توجه به امکانات و تجهیزات‬ ‫ان زمان ‪ ،‬خیلی مهم بود‪.‬‬ ‫بعد از ان هم‪ ،‬باز با توجه به‬ ‫نمراتمان‪ ،‬من بخش چشم پزشکی‬ ‫بیمارستان امیر اعلم را انتخاب کردم‬ ‫که دران زمان بیمارستان تخصصی‬ ‫بود استادی هم داشتیم که هم تیمسار‬ ‫بودند هم متخصص چشم پزشک به‬ ‫اسم تیمسار «دکتر علوی» که دستیارانی‬ ‫داشتند به نام اقای «دکتر فروغ» و «دکتر‬ ‫بینا» که عضو هیئت علمی بودند‪.‬‬ ‫باز‪ ،‬ما به همان ترتیب راه افتادیم‬ ‫و شروع کردیم به عمل های ابتدایی‬ ‫مثل پتریشیون‪ ،‬انتروپین و در اخر‬ ‫هم یکی دو تا کاتاراکت یعنی اب‬ ‫مروارید را عمل کردیم که باز‪ ،‬خیلی‬ ‫دکتر اشتیانی پور در سال ‪1326‬‬ ‫برایمان مهم بود‪ .‬با اتمام این دوره‪،‬‬ ‫در حقیقت دوره پزشکی عمومی را‬ ‫تمام کردیم و من برای تزم‪ ،‬سوژه‬ ‫ای را در مورد بیماری های پوستی‬ ‫با راهنمایی مرحوم «دکتر صدر»‬ ‫انتخاب کردم و دفاع کردم و با درجه‬ ‫بسیار خوبی هم مورد قبول قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫مسوولیت ها و تدریس در دانشگاه‬ ‫وقتی که من‪ ،‬سال پنجم پزشکی‬ ‫بودم‪ ،‬متاسفانه پدرم فوت کرد و بعد‬ ‫از ان با مادر و مادربزرگم زندگی‬ ‫می کردیم‪ .‬بعد از این که دانشکده را‬ ‫تمام کردم‪ ،‬به فکر تخصص گرفتن‬ ‫نبودم و تصمیم داشتم که به امریکا بروم‬ ‫اما با توجه به این که مادر و مادربزرگم‬ ‫تنها بود‪ ،‬منصرف شدم از طرفی برای‬ ‫تخصص گرفتن هم باید امتحان می‬ ‫دادیم که به دلیل این که پدرم تازه فوت‬ ‫کرده بود از حوصله من خارج بود که‬ ‫بخواهم امتحان بدهم‪.‬‬ ‫بنابراین رفتم و در موسسه بیمه‬ ‫کارگران‪ ،‬با حقوق بسیاری عالی‬ ‫استخدام شدم‪ .‬صبح و بعد از ظهر‬ ‫طبابت می کردم و در عین حال در‬ ‫بیرون هم مطلب داشتم اما‪ ،‬باز راضی‬ ‫نبودم و بعد از یک سال به‬ ‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫‪55‬‬ ‫فکر تخصص گرفتن افتادم و با‬ ‫راهنمایی یکی از دوستان پزشکم‬ ‫به بخش سرطان‪ -‬انستیو کانسر‬ ‫فعلی – رفتم‪ .‬ان زمان مرحوم‬ ‫«دکتر شمسا» از اساتید بسیار‬ ‫شاخص و نامی‪ ،‬انجا بود و من‬ ‫را پذیرفت‪ .‬شروع به کار کردم و‬ ‫بعد از یکسال ایشان حکمی را به‬ ‫من دادند و همکاری من در سال‬ ‫ادامه پیدا کرد تا سال ‪ 1374‬که من از‬ ‫دانشگاه بازنشسته شدم‪ ،‬یعنی ‪ 34‬سال‬ ‫و تمام این مدت هم در همان بخش‬ ‫انستیتو کانسر بودم‪.‬‬ ‫‪ 5‬سال که از خدمتم گذشته بود‪.‬‬ ‫امتحان دانشیاری دادم و دانشیار ان‬ ‫جا شدم و یک سال بعدهم‪ ،‬بورس‬ ‫‪ W.H.O‬به من تعلق گرفت و من‬ ‫یک سال و نیم به سوئیس رفتم انجا‪،‬‬ ‫من در بخش انستیتوی پاتولوژی و‬ ‫هیستولوژی بودم و کارم در ارتباط با‬ ‫میکروسکوپ الکترونیک بود که در ان‬ ‫زمان‪ ،‬در ایران فقط یکی وجود داشت‬ ‫که مرحوم «دکتر رحمتیان» برای‬ ‫انستیتو تهیه کرده بود‪.‬‬ ‫بعد از دیدن دوره تخصص‬ ‫و بازگشت به ایران در رابطه با‬ ‫میکروسکوپ الکترونی و پاتولوژی‬ ‫همراه استاد عزیز خودم‪ ،‬که همکالس‬ ‫خودم هم بودند‪« ،‬دکتر مجتبایی» یک‬ ‫سری تحقیقات سرطانی انجام دادیم‬ ‫و حدود ‪ 10-12‬مقاله در این مورد‬ ‫نوشتیم که تعدادی از انها هم در خارج‬ ‫از کشور به چاپ رسید‪.‬‬ ‫سوژه مورد بررسی ما سرطان و‬ ‫تومورهای پستان در خانم ها بود که ما‬ ‫باالخره توانستیم با الکترومیکروسکوپ‬ ‫انکلوزیون ها و ویروس هایی که در‬ ‫رابطه با بیماری های پستان بود را ببینم‬ ‫ ‪56‬‬ ‫‪56‬‬ ‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫مسایل و مشکالت سیستم اموزشی‬ ‫نفروسط جناب اقای دکتر شمس شریعت ترقبان‪،‬‬ ‫سمت چپ جناب اقای دکتر تقی شریعتمداری‬ ‫استاد پاتولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران‪ ،‬سمت‬ ‫راست دکتر حسن اشتیانی پور دانشیار پاتولوژی‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی تهران‬ ‫و کشف بکنیم و مقاله کنیم که هنوز‬ ‫هم عکس هایش زینت بخش مرکز‬ ‫انستیتوی سرطان است‪.‬‬ ‫قبل از رسیدن به دانشیاری از طرف‬ ‫دانشکده و توسط دکتر شمسا به ما گفته‬ ‫شد که باید به عنوان دستیار در امر‬ ‫تدریس شرکت کنیم که خوب‪ ،‬اولش‬ ‫یک خورده برای ما وحشتناک بود‪.‬‬ ‫من درست به خاطر دارم که سال‬ ‫پنجمی که دستیار ان جا بودم‪ ،‬تعدادی‬ ‫در حدود ‪ 7-8‬نفر از انستیتو‪ ،‬بعد از‬ ‫ظهرها به دانشکده می رفتیم و در‬ ‫کالس های عملی‪ ،‬به دانشجویان‬ ‫کارهای میکروسکوپی را اموزش‬ ‫می دادیم‪ .‬بعد‪ ،‬کم کم کارهای نظری‬ ‫هم به ما محول شد و وقتی به مقام‬ ‫دانشیاری رسیدیم‪ ،‬قسمت های مهمی‬ ‫را ما تدریس می کردیم‪.‬‬ ‫بیماری های عفونی را بنده‪،‬‬ ‫بیماری های دستگاه گردش خون را‬ ‫«دکتر کمالیان» بیماری های کبد را «دکتر‬ ‫سموریان» و بیماری های استخوان را‬ ‫از «دکتر شریعت» و ‪ ...‬عهده دار بودند‬ ‫و پاتولوژی بیماری های عفونی و یک‬ ‫قسمتی از بیماری های زنان و باز‪ ،‬قسمتی‬ ‫از سیتولوژی را من درس می دادم‪.‬‬ ‫اول این که به نظر من‪ ،‬کار‬ ‫تدریس با دانستن و معلومات باال‬ ‫متفاوت است یعنی این که این طور‬ ‫نیست که هر کس علم داشته باشد‪،‬‬ ‫بتواند خوب تدریس کند و استاد‬ ‫خوبی باشد‪ .‬من سال ها مدیرگروه‬ ‫پاتولوژی در دانشکده پزشکی بودم و‬ ‫مسوولیت تنظیم کالس ها با من بود‪.‬‬ ‫بارها اتفاق افتاده بود که دانشجویان از‬ ‫استادانی که برایشان انتخاب می کردیم‬ ‫ناراضی بودند با این که اساتید‪ ،‬بسیار‬ ‫با سواد و حتی تحصیلکرده خارج‬ ‫بودند اما شیوه تدریس را نمی دانستند‬ ‫و در واقع اساتید باید قبل از تدریس‪،‬‬ ‫اموزش ببینند و بتوانند با دانشجویان‬ ‫ارتباط برقرار کنند اما متاسفانه بعد از‬ ‫انقالب‪ ،‬دانشکده های پزشکی متعدد‬ ‫باز شد و با کمبود اساتید با تجربه و‬ ‫اموزش دیده مواجه شدیم‪.‬‬ ‫به عنوان مثال ما برای تدریس به‬ ‫دانشکده پزشکی یزد رفتیم و بنابر‬ ‫مشکالتی که وجود داشت نتوانستیم‬ ‫کار را ادامه بدهیم و بعد‪ ،‬از شاگردان‬ ‫ما خواسته شد که در دانشکده تدریس‬ ‫کنند مشابه همین اتفاق در دانشکده‬ ‫پزشکی ایالم هم اتفاق افتاد و باز‪،‬‬ ‫از شاگردان ما دعوت شد که بروند‬ ‫و تدریس کنند که خوب‪ ،‬مسلم ًا با‬ ‫توجه به عدم تجربه و اموزش کافی‬ ‫مشکالتی در زمینه علمی و حتی‬ ‫ارتباط با دانشجو به وجود می اید‪.‬‬ ‫دوم این که یک معلم‪ ،‬یک مدرس‪،‬‬ ‫باید از نظر فکری‪ ،‬خیالش راحت باشد‬ ‫در واقع باید از نظر مالی و اقتصادی‬ ‫در یک رفاه نسبی باشد تا بتوانند به‬ ‫راحتی وقتش را برای دانشجو بگذارد‬ ‫و به دنبال کار دوم و سوم نباشد‪.‬‬ ‫این مشکالت هم چنان بین هیئت‬ ‫علمی و دانشگاه های مختلف وجود‬ ‫دارد و خوب‪ ،‬متاسفانه اساتید هم به‬ ‫دلیل مشکالت‪ ،‬انطور که باید برای‬ ‫دانشجو دل نمی سوزانند‪.‬‬ ‫من همیشه گفته ام بچه من‪ ،‬بچه‬ ‫من‪ ،‬بچه من‪ .‬من دانشجویان را فرزند‬ ‫خودم می دانم در طول مدت تدریسم‬ ‫با شاگردانم رابطه بسیار خوبی داشتم‬ ‫مخصوص ًا دانشجویان شهرستانی که‬ ‫بسیار ساده و خالص بودند‪ .‬همیشه‬ ‫با نهایت اصرار من را به منزلشان‬ ‫دعوت می کردند و در کمال صمیمیت‬ ‫و خلوص نیت‪ ،‬تمام سعی خود را‬ ‫می کردند که از من نهایت پذیرایی‬ ‫را بکنند و من هم همیشه بچه ها را‬ ‫دوست داشتم‪ .‬با هم اسکی می رفتیم‪.‬‬ ‫مث ً‬ ‫ال در ارومیه به قهوه خانه می رفتیم‬ ‫با بچه ها می گفتیم و می خندیدیم و‬ ‫باز فردا سرکالس همان رابطه محترمانه‬ ‫شاگرد و استادی بین ما برقرار بود و‬ ‫دانشجویان–خدای ناکرده‪ -‬هیچ وقت‬ ‫به فکر سوء استفاده از این رابطه‬ ‫دوستانه ای که وجود داشت‪ ،‬نبودند‪.‬‬ ‫ازدواج و فرزندان‬ ‫درحقیقت من ازدواج دیرپا داشتم‪.‬‬ ‫همسر من نرس بودند در مدرسه‬ ‫نرسینگ که سابق ًا پشت بیمارستان امام‬ ‫خمینی بود وهنوز هم هست درس‬ ‫می خواندند‪ .‬ان زما نرس ها فقط دختر‬ ‫خانم ها بودند من در سال ‪ 48-49‬که‬ ‫از سوئیس برگشته بودم‪ ،‬سالی دو مرتبه‬ ‫تدریس دوره پاتولوژی در مدرسه‬ ‫نرسینگ بر عهده من بود و ایشان هم‬ ‫از شاگردان من بودند‪ .‬اما منشا اشنایی‬ ‫ما‪ ،‬در واقع از دانشگاه نبود‪ ،‬بلکه چند‬ ‫سال بعد که خانم‪ ،‬فارغ التحصیل شده‬ ‫بودند و در بیمارستان امام خمینی‬ ‫هدنرس شده بودند‪ ،‬یکی از همسایگان‬ ‫ان ها‪ -‬در خیابان پل چوبی – که سابق ًا‬ ‫همسایه ما در محله امیریه بود تصادف ًا‬ ‫ایشان را به من معرفی کردند و خوب‪،‬‬ ‫با وجود ‪ 22‬سال اختالف سنی ایشان‬ ‫موافقت کردند‪ .‬ماحصل این ازدواج هم‬ ‫یک پسر و یک دختر است که دخترم‬ ‫‪ 16‬ماه از پسرم بزرگ تر است‪ .‬ان ها با‬ ‫هم در دانشگاه همکالس هستند و در‬ ‫رشته میکروبیولوژی درس می خوانند‪.‬‬ ‫زندگی فعلی‬ ‫من همان طور که خدمتتان عرض‬ ‫کردم جوانی را با درس خواندن و‬ ‫بعد از ان درس دادن و دانشکده و‬ ‫اداره کردن کالس ها و ‪ ...‬گذراندیم‬ ‫ولی خوب در جواراین ها در طی‬ ‫مرخصی هایی که داشتم شاید بشود‬ ‫گفت که نصف دنیا را گشته ام‪ ،‬البته‬ ‫قبل از ازدواج‪ ،‬بعد از ازدواج هم اولین‬ ‫فکرم همسر و فرزندانم هستند و اگر‬ ‫مسافرتی‪ ،‬گردشی باشد‪ ،‬سعی می کنیم‬ ‫تا جایی که بتوانیم با هم باشیم گو این‬ ‫که بچه های حاال‪ ،‬جوان های ‪20-22‬‬ ‫ساله – به سن بچه های من – بیشتر‬ ‫دوست دارند که به صورت گروهی با‬ ‫دوستانشان به مسافرت بروند و خوب‬ ‫این باعث شده که نه ما بگذاریم انها‬ ‫تنهایی بروند و نه انها با ما می ایند و‬ ‫خوب‪ ،‬در عرض این چند سال تقریب ًا از‬ ‫گردشها کم شده و بیشتر به مهمانی های‬ ‫اطراف و دور و بر می رویم‪.‬‬ ‫ادامه‬ ‫فعالیت اینجانب از ابتدا در سنجش‬ ‫اناتوموپاتولوژی زیرنظر اساتید محترم‬ ‫دانشگاه جنابان مرحوم دکتر حسین‬ ‫رحمتیان و دکتر شمسا شروع شد‪ .‬بعد‬ ‫از چهار سال از استخدام باگذراندن‬ ‫امتحان جهت ارتقا به درجه دانشیاری‬ ‫موفق به اخذ این درجه شدم و یکسال‬ ‫بعد عالوه بر بخش پاتولوژی در بخش‬ ‫میکروسکوپ الکترونیک که در ان‬ ‫زمان منحصر به فرد در دانشگاه حتی‬ ‫ایران بود به فعالیت تحقیقاتی پرداختم‪.‬‬ ‫ریاست این بخش را جناب دکتر عطارد‬ ‫مجتبائی داشتند و من هم زیر نظر‬ ‫ایشان به امور تحقیقاتی پرداختم‪ .‬اولین‬ ‫مقاله در مورد سرطان پستان و ویروس‬ ‫در این ارتباط را با میکروسکوپ‬ ‫الکترونیک منتشر کردیم و بعد از ان‬ ‫هم پژوهش های مختلفی را در مورد‬ ‫ویروس های سرطان زا ادامه داده و‬ ‫چندین مقاله هم در این ارتباط به چاپ‬ ‫رساندم که در انستیتو کانسر موجود‬ ‫است‪ .‬در سال ‪ 1349‬با بورس ‪ W.H.O‬به‬ ‫مدت یکسال و نیم به سوئیس در مرکز‬ ‫ژنو به اموزش در مورد میکروسکوپ‬ ‫الکترونیک در بخش هیستولوژی ژنو‬ ‫خدمت نموده و با اخذ گواهینامه مربوط‬ ‫پس از یک سال و نیم به ایران برگشتم‬ ‫و دوباره همان بخش مشغول شدم‬ ‫و تا اخر در دوران خدمت در بخش‬ ‫هیستولوژی هم انجام وظیفه نمودم و‬ ‫متذکر شدم که از سال چهارم استخدام‬ ‫به اموزش پاتولوژی در دانشگاه تهران‬ ‫هم مشغول شدم‪.‬‬ ‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫‪57‬‬ ‫گزارش‬ ‫افسانه نجفی‪ -‬کارشناس مهندسی پزشکی‬ ‫اشنایی با اداره امورازمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی قزوین‬ ‫قزوین یکی از شهرهای بزرگ ایران در باختر و مرکز استان و شهرستان قزوین است‪ .‬این شهر در بلندای ‪ ۱،۲۷۸‬متری از سطح دریا‬ ‫واقع شده است‪ .‬قزوین در زمان حکومت صفوی پایتخت ایران بوده است و به همین دلیل دارای اماکن و موزه های تاریخی بسیاری است‪.‬‬ ‫قزوین از نظر تعداد اثر تاریخی رتبه نخست در ایران و سوم در جهان رادارد‪ .‬قزوین پایتخت بزرگ خوشنویسی ایران است و از جمله‬ ‫خوشنویسان معروف می توان به میرعماد قزوینی اشاره کرد‪ .‬در شهر قزوین اثار کهن و باستانی گوناگونی از جمله حمام قجر‪،‬‬ ‫کاخ چهل ستون‪ ،‬امامزاده حسین‪ ،‬خیابان سپه (اولین خیابان ایران) قرار دارد‪ .‬قزوین به دلیل قرار گرفتن در گلوگاه ارتباطی استان های‬ ‫شمالی و غربی کشور‪ ،‬نزدیکی به تهران‪ ،‬دارا بودن چندین شهر صنعتی و نیز برخورداری از چندین دانشگاه ‪-‬از جمله دانشگاه های‬ ‫بین المللی امام خمینی‪ ،‬علوم پزشکی و ازاد اسالمی‪ -‬و شماری دانشگاه غیردولتی از موقعیت خوبی برخوردار است‪.‬‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی قزوین در سال ‪ ۱۳۶۳‬از طریق مشارکت مردمی و هیئت امنای منتخب بنای دانشگاه پی ریزی شد‪ .‬این دانشگاه‬ ‫در سال ‪ ۱۳۶۴‬اولین قدم اموزشی خود را با پذیرش ‪ ۷۵‬نفر دانشجو در رشته پزشکی از طریق ازمون سراسری برداشت‪ .‬دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی در سال ‪ ۱۳۷۰‬با توجه به روسای دانشگاه به ترتیب سال های تصدی بدین قرارند‪:‬تصمیمات اتخاذ شده به دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫و خدمات درمانی استان ارتقا یافت‪.‬‬ ‫میر شمس الدین حسینی رییس اداره امور ازمایشگاه های دانشگاه علوم پزشکی قزوین است‪ .‬وی که کارشناسی ارشد میکروب شناسی پزشکی‬ ‫است ریاست امور ازمایشگاه ها را برعهده دارد‪ .‬در ادامه این مصاحبه با تجربیات وی و همچنین فعالیت های این اداره اشنا خواهیم شد‪.‬‬ ‫‪ ‬در اغاز‪ ،‬خواهشمند است در باره ی کارویژه اداره‬ ‫امورازمایشگاه ها توضیح دهید؟‬ ‫‪ ‬برنامه ریزی جهت انجام ممیزی ساالنه از‬ ‫ازمایشگاه های تشخیص پزشکی‪ ،‬هدایت و سرپرستی‬ ‫تیم های ممیزی‬ ‫‪ ‬بررسی درخواست متقاضیان تاسیس ازمایشگاه‬ ‫تشخیص پزشکی‬ ‫‪ ‬بررسی درخواست افزایش بخش ازمایشگاه به‬ ‫موسسات درمانی‬ ‫‪ ‬بررسی درخواست قبول مسوولیت فنی ازمایشگاه‬ ‫مستقل ویا مرکز درمانی و یا شرکت تعاونی‬ ‫رسیدگی درخواست ابطال پروانه تاسیس و‬ ‫‪‬‬ ‫مسوولیت فنی ازمایشگاه‬ ‫ ‪58‬‬ ‫‪58‬‬ ‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫‪ ‬رسیدگی به شکایات کیت های مشکل دار‬ ‫‪ ‬ارائه چک لیست ها شامل‪:‬‬ ‫چک لیست نظارتی بخش بیوشیمی‬ ‫چک لیست ارزیابی ازمایشگاه هماتولوژی‬ ‫چک لیست نظارتی بخش میکروبیولوژی‬ ‫چک لیست نظارتی بخش پاتولوژی‬ ‫چک لیست نظارتی بخش سرولوژی‬ ‫چک لیست ارزیابی سیستم کیفیت در‬ ‫ازمایشگاه های تشخیص طبی‬ ‫‪ ‬ارائه ی راهنمای ممیزی لوح کیفیت‬ ‫چک لیست ‪ 164‬سوالی مدیریت تضمین کیفیت‬ ‫‪ ‬مدیریت شبکه درون دانشگاهی ارائه خدمات‬ ‫ازمایشگاهی در طرح تحول سالمت‬ ‫‪ ‬نظارت بر صدور‬ ‫پروانه تاسیس ازمایشگاه‪،‬‬ ‫پروانه مسوول فنی دائم‬ ‫و موقت‪ ،‬جا به جایی‬ ‫ازمایشگاه‬ ‫‪ ‬براورد نیروی‬ ‫و‬ ‫طرحی‬ ‫انسانی‬ ‫استخدامی مورد نیاز در‬ ‫ازمایشگاه های مراکز‬ ‫دولتی تابعه‬ ‫نظارت و رسیدگی به شکایات در حوزه‬ ‫‪‬‬ ‫ازمایشگاه های تحت پوشش‬ ‫‪ ‬برنامه ریزی و کارشناسی خرید تجهیزات و ملزومات‬ ‫ازمایشگاهی جهت مراکز درمانی دولتی‬ ‫‪‬اعتبار بخشی بیمارستانی‬ ‫‪ ‬شرکت در کمیته های استانی نظیر کمیته انتقال خون و ‪...‬‬ ‫‪ ‬همکاری با ازمایشگاه مرجع سالمت وزارت متبوع در‬ ‫خصوص شرکت در پایش های استانی ازمایشگاه ها‬ ‫‪‬نظارت بر واحدهای توزیع کننده کیت و مواد‬ ‫ازمایشگاهی‬ ‫‪‬همکاری و نظارت ازمایشگاهی بر برنامه نظام مراقبت‬ ‫بیماری های واگیردار و غیر واگیردار‬ ‫‪ ‬نظارت بر حسن اجرای استانداردهای ابالغی وزارت‬ ‫بهداشت و درمان در حوزه ازمایشگاه‬ ‫‪ ‬همکاری در اجرای شرح وظایف ازمایشگاه مرجع استان‬ ‫‪ ‬رسیدگی به تخلفات ازمایشگاه ها و پی گیری موارد مطروحه‬ ‫معرفی بخش ازمایشگاه مرجع‬ ‫دکتر سید محمدرضا هادی زاده خیرخواه رئیس ازمایشگاه‬ ‫مرجع سالمت استان است‪ .‬وی پاتولوژیست و مسئولیت فنی‬ ‫ازمایشگاه را برعهده دارد‪.‬‬ ‫‪ ‬کمک به استقرار و نهادینه شدن استاندارد ها در‬ ‫ازمایشگاهای تحت پوشش از طریق پشتیابی فن وعلمی و‬ ‫فراهم کردن تسهیالت الزم در جهت اجرای برنامه های کنترل‬ ‫کیفی داخلی و کنترل و نگهداری تجهیزات در ازمایشگاه‬ ‫‪ ‬همکاری در اجرای موثر برنامه ارزیابی خارجی کیفیت‬ ‫‪ ‬همکاری در روند اعتبار بخشی ازمایشگاه ها‬ ‫‪ ‬اطمینان از عملکرد مطلوب کیتها از فراورده ها و‬ ‫تجهیزات ازمایشگاهی‬ ‫‪‬همکاری در زمینه استقرار و ارتقای برنامه ایمنی و‬ ‫امنیت زیستی ازمایشگاهی در ازمایشگاه های تحت پوشش‬ ‫‪‬همکاری در اجرای برنامه های اموزشی و پژوهشی‬ ‫‪‬مدیریت ازمایشگاه های مجری برنامه تشخیص اعتیاد‬ ‫به مواد مخدر در برنامه های سوء مصرف مواد مخدر‬ ‫‪‬فعالیت به عنوان ازمایشگاه مرجع ازمایشگاه های‬ ‫مرتبط با برنامه مرکز سالمت محیط وکار‬ ‫‪‬مدیریت اطالعات‬ ‫اداره امور ازمایشگاه ها استان قزوین تقریبا جزو اولین‬ ‫امور ازمایشگاه هایی بود که از نیروهای بیمارستانی‬ ‫برای ممیزی استفاده کردیم‪ .‬سوپروایزرهای ازمایشگاهی‬ ‫اموزش دادیم و برای ان ها دوره ی ممیزی برگزار کردیم‬ ‫تا بتوانیم از ان ها برای ممیزی های بیمارستان های‬ ‫مختلف استفاده کنیم‪ .‬مزایای این سیاست این بود که نیاز‬ ‫نبود نیروی جدید اضافه کنیم و از طرفی هم سوپروایزرها‬ ‫راغب می شدند ازمایشگاه های خود را نیز‬ ‫شرح وظایف ازمایشگاه مرجع دانشگاه‬ ‫‪ ‬ارائه خدمات از طریق مدیریت و انجام ازمایشات‬ ‫مرتبط با بیماری های تحت مراقبت واگیر و غیر واگیر‬ ‫‪ ‬فعالیت به عنوان ازمایشگاه مرجع در شرایط بحران‬ ‫‪ ‬ارتقاء کیفیت خدمات ازمایشگاهی از طریق ‪:‬‬ ‫‪ ‬استقرار استانداردهای ازمایشگاهی متناظر با استاندارد‬ ‫‪ISO15189‬‬ ‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫‪59‬‬ ‫ارتقاء دهند و الگو برداری می کردند و این که ما در سال‬ ‫گذشته امتیاز های ازمایشگاه را بررسی کردیم و در سال‬ ‫‪ ،93‬شصت و هفت درصد ازمایشگاه های استان‪ ،‬نود درصد‬ ‫استانداردهای اعالمی را رعایت کرده بودند و در سال ‪84‬‬ ‫این ازمایشگاه ها به هشتاد درصد از کل ازمایشگاه های‬ ‫استان رسید که بیش از نود درصد از استانداردهای ما را‬ ‫رعایت کرده اند و این را مدیون زحمات همکاران خود در‬ ‫اداره امور ازمایشگاه ها استان قزوین هستیم‪.‬‬ ‫اداره امور ازمایشگاه ها استان قزوین زیر نظر معاونت‬ ‫درمان است‪.‬‬ ‫‪ ‬ایا مدیریت تجهیزات ازمایشگاهی دانشگاه به‬ ‫عهده این اداره است همان طور که مدیریت تجهیزات‬ ‫پزشکی توسط اداره تجهیزات پزشکی صورت‬ ‫می گیرد؟‬ ‫پروسه خرید تجهیزات پزشکی در سطح استان را‬ ‫تجهیزات انجام می دهد و اما کارشناسی و بررسی و نیاز‬ ‫سنجی تجهیزات توسط ما صورت می گیرد‪ .‬اداره امور‬ ‫ازمایشگاه ها استان قزوین به طور کلی نقش محوری دارد‬ ‫و ما یکی از مهم ترین اعضای کمیته خرید دانشگاه هستیم‪.‬‬ ‫معاون درمان‪ ،‬معاون اموزشی‪ ،‬رییس دانشگاه و رییس‬ ‫امور ازمایشگاه ها‪ ،‬معاون توسعه و رییس اداره تجهیزات‬ ‫اعضای کمیته خرید هستند‪.‬‬ ‫‪ ‬تعداد پرسنل اداره چقدراست؟‬ ‫ما در اداره امور ازمایشگاه ها دو پرسنل داریم و بنده خودم‬ ‫هستم و نیز پرسنل ازمایشگاه مرجع استان که همکاران ما‬ ‫هستند و مهم ترین کار همکاران ازمایشگاه مرجع‪ ،‬بررسی‬ ‫ممیزی و صدور پروانه ها است‪.‬‬ ‫ ‪60‬‬ ‫‪60‬‬ ‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫‪ ‬وضعیت اجرای ازمون های کنترل کیفی و‬ ‫کالیبراسیون در مورد تجهیزات ازمایشگاهی دانشگاه‬ ‫چگونه اجرا می شود ؟‬ ‫کنترل کیفی و کالیبراسیون در همه ی بیمارستان ها‬ ‫به صورت مستقل صورت می گیرد و به صورت‬ ‫ساالنه بررسی می شوند و تحت نظارت اداره ی‬ ‫تجهیزات پزشکی این کار را انجام می دهند اما‬ ‫تحت ممیزی اداره امور ازمایشگاه ها استان هستند‪.‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪ ‬تعامل اداره امور ازمایشگاه ها با مدیریت بودجه‬ ‫دانشگاه چگونه است ؟‬ ‫در رابطه با بودجه دانشگاه باید خدمتتان عرض کنم‬ ‫که مشکل کمبود منابع مالی وجود دارد اما مشکل حادی‬ ‫تا به حال نداشته ایم اما اگر منابع مالی ما گسترش یابد‬ ‫چون به صورت متمرکز خرید می کنیم این برای ما بهتر‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫‪ ‬استان شما دارای چه تعداد ازمایشگاه است و‬ ‫پراکندگی ان در شهرها و روستاهای استان به چه نحویست؟‬ ‫در استان قزوین‪ 87‬ازمایشگاه وجود دارد که‬ ‫‪ 72‬ازمایشگاه بهداشتی است که زیر نظر حوزه معاونت‬ ‫بهداشتی است و ‪60‬ازمایشگاه‪ ،‬ازمایشگاه درمانی است‪.‬‬ ‫از این ‪60‬ازمایشگاه درمانی در تمام استان و شهرستان ها‬ ‫پراکنی داریم به غیر از شهرستان اوش که ازمایشگاه‬ ‫درمانی نداریم و تنها یک ازمایشگاه بهداشتی در این‬ ‫شهرستان داریم‪ .‬ولی در باقی شهرستان ها حداقل یک‬ ‫ازمایشگاه درمانی وجود دارد و طبیعت ًا در مرکز استان‬ ‫تراکم ازمایشگاه بیشتری داریم‪ .‬تقریبا ازمایشگاه های‬ ‫استان قزوین از لحاظ تجهیزات پزشکی به علت نزدیکی‬ ‫به پایتخت کامل است و ازمایشگاه های خصوصی و‬ ‫دولتی ما نسبت ًا به روز هستند‪.‬‬ ‫مقاله علمی‬ ‫حمزه سلمانی‪ ،‬دانشجوی دکترای تخصصی ژنتیک پزشکی‪ ،‬دانشگاه علوم پزشکی تهران‬ ‫میالد رحیم زادگان‪ ،‬دانشجوی دکترای تخصصی سم شناسی‪ ،‬دانشگاه علوم پزشکی تهران‬ ‫زهرا شکوهی‪ ،‬دانشجوی کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی میکروبی‪ ،‬دانشگاه تهران‬ ‫سندرم ترچرکالینز‬ ‫سندرم تریچر کالینز یک اختالل ژنتیکی است که نتیجه‬ ‫ان بدشکلی مادرزادی سرو صورت است‪ .‬بیماران بیشتر‬ ‫دارای شکاف پلکی رو به پایین‪ ،‬کلوبوما پلک پایینی‪ ،‬نقص‬ ‫در تکوین گوش و هیپوپالزی گونه و فک پایین هستند‪.‬‬ ‫این بیماری اتوزوم غالب دارای درجات متغیری از بروز‬ ‫فنوتیپی و بیماران رابطه ای با تاخیر تکوینی یا بیماری‬ ‫نورولوژیکی ندارند‪ .‬مراقبت از این بیماران نیازمند تیم‬ ‫مشتمل بر چند رشته تخصصی از دوران تولد تا بزرگسالی‬ ‫دارند‪ .‬برنامه ریزی مناسب‪ ،‬مشاوره و تکنیک های جراحی‬ ‫برای بهتر کردن عواقب بیماری ضروری به نظر می رسد‪ .‬در‬ ‫این مقاله‪ ،‬نویسنده ها مروری بر ویژگی ها‪ ،‬ژنتیک و درمان‬ ‫سندرم تریچر کالینز داشته اند‪ .‬سندرم تریچرکالینز یک‬ ‫اختالل نادر ژنتیکی و شامل بدریختی صورت می باشد که‬ ‫ساختارهای اول و دوم قوس های حلقی را متاثر می سازد‪.‬‬ ‫این بیماران دارای هوش طبیعی هستند ولی اغلب مواجه‬ ‫با چالش های اجتماعی در سرتاسر زندگی به دلیل ظاهر‬ ‫فیزیکی شان هستند‪ .‬در این مقاله ما ویژگی های کلینیکی‪،‬‬ ‫اتیولوژی‪ ،‬درک دانش روز و پروتوکل های‬ ‫درمانی برای این سندرم سری‪ -‬گردنی پیچیده‬ ‫بحث می کنیم‪.‬‬ ‫سندرم تریچر کالیز نخسین بار در سال ‪ 1889‬به‬ ‫عنوان یک بد ریختی همراه با کلوبوما پلک های‬ ‫‪George Andreas Berry‬‬ ‫پایینی‪ ،‬از سوی‬ ‫توصیف شد(‪ .)1‬در سال ‪ ،1900‬یک چشم‬ ‫پزشک به نام ادوارد تریچر کالینز دو بیمار را‬ ‫معرفی کرد با نتایج چشمی و اطراف چشم در‬ ‫یک جلسه در لندن و سرانجام نخستین گزارش‬ ‫موردی را چاپ کرد که بازگو کننده ی یافته های‬ ‫ان بود‪.‬‬ ‫در دهه ‪ Adolphe Franceschetti ،1940‬از سوئیس‬ ‫خصوصیات این کاستی را تکمیل و توصیف نمود‪ ،‬و یک‬ ‫مقاله مروری وسیع را همراه همکارش ‪David Klein‬‬ ‫به چاپ رساند‪ .‬سپس ان ها ‪ ،‬ویژگی های چهره ای را‬ ‫مشخص کردند و توصی ف �‪mandibulofacial dys‬‬ ‫‪ ostosis‬را برای این بیماری ابداع کردند(‪ .)2‬امروزه‪،‬‬ ‫چندین عنوان مشخص برای این سندرم وجود دارد‬ ‫همانطور که در کشورهای امریکا و انگلیس به عنوان‬ ‫سندرم تریچرکالینز و در اروپا به عنوان سندر م �‪France‬‬ ‫‪ schetti Kleinn‬و در بقیه جاها به عنوان �‪mandibu‬‬ ‫‪ lofacial dysostosis‬شناخته می شود(‪.)1‬‬ ‫رویان شناسی و ژنتیک‬ ‫سندرم تریچر کالینز یک اختالل غالب اتوزومی به‬ ‫درجه باالیی از نفوذ ولی با بروز فنوتیپی متغیر است‪.‬‬ ‫ویژگی های بالینی نتیجه ی جهش فقدان عملکرد ژن‬ ‫شکل‪ )1‬در فرد مبتال به سندرم تریچر کالینز با‬ ‫ویژگی های چهره ای مشخص‬ ‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫‪61‬‬ ‫و متمایز شده است‪ .‬عمده اثرات پاتولوژیکی ناشی‬ ‫از اولین و دومین قوس های حلقی می باشد‪.‬‬ ‫برعکس دیگر سندرم های صورتی‪-‬گردنی و‬ ‫شکافی‪ ،‬سندرم تریچرکالینز یک بیماری دوطرفه‬ ‫است‪ .‬با این حال‪ ،‬علیرغم توزیع دوطرفه‪ ،‬ساختار‬ ‫اسکلتی و بافت نرم به ندرت متقارن می باشند‪.‬‬ ‫این ساختار ها باید به صورت اصولی ارزیابی و در‬ ‫هماهنگی با مشاورهای مناسب باشد(‪.)5‬‬ ‫شکل‪ )2‬خصوصیات یافت شده در مورد سندرم تریچر کالینز شامل شکاف پلکی‬ ‫شیب دار‪ ،‬کلوبوما پلک پایینی‪ ،‬هیپوپالزی میانه صورت و گونه‪ ،‬میکروتیا‪ ،‬میکرورتروگناتیا‬ ‫(‪ )microretrognathia‬فک پایینی‪.‬‬ ‫‪ TCOF1‬بر روی کروموزوم ‪ 5‬است‪ .‬تا به حال چندین‬ ‫اگزون در این ژن تشخیص داده شده و الگوهای متفاوتی‬ ‫از پیرایش وجود دارد که موجب ایجاد چندین واریانت ژن‬ ‫موتانت می شود‪ .‬تاکنون بیش از ‪ 120‬موتاسیون تشخیص‬ ‫داده شده با این وجود انالیز ترکیبی واریانت ها و ویژگی‬ ‫های بالینی رابطه واضحی بین ژنوتیپ و فنوتیپ را نشان‬ ‫نمی دهد(‪.)3‬‬ ‫جهش های خود به خودی و هم چنین شکل ارثی ان‬ ‫می تواند اتفاق بیافتد‪ .‬با این وجود متمایل به جنس خاصی‬ ‫نیست و جهش ها می تواند پیرایشی‪ ،‬بی معنی‪ ،‬و یا حذفی‬ ‫باشد‪ .‬نتیجه همه این جهش ها‪ ،‬ورود یک کدون خاتمه زود‬ ‫هنگام می شود(‪ .)3‬پروتیین ‪ Treacle ،TCOF1‬نامیده می شود‬ ‫که در مسیر بیوژنز ریبوزوم عملکرد دارد‪ Treacle .‬بخشی‬ ‫از کمپلکس پیش پردازشگر ‪ rRNA‬و متیالسیون است‪.‬‬ ‫درک شده است که جهش فقدان عملکرد منجر به عدم‬ ‫کفایت هاپلوئیدی می شود‪ .‬پروتئین ‪ Treacle‬در تکوین‬ ‫صورت‪-‬گردن نقش دارد‪ .‬در مطالعات موشی بیشترین‬ ‫بیان ‪ TCOF1‬در اپیتلیوم مغزی پیش از امتزاج و در فرایند‬ ‫فرونتونازال (‪ )frontonasl‬رویانی و قوس های ابششی‪.‬‬ ‫مطالعات بیشتر نشان داده که اگرچه جهش های ‪TCOF1‬‬ ‫مهاجرت سلول های ستیغ عصبی را متاثر نمی کنند‪ ،‬با این‬ ‫وجود در مطالعات موشی در کل کاهش در سلول های ستیغ‬ ‫عصبی وجود دارد(‪.)4‬‬ ‫ویژگی های بالینی‬ ‫خصوصیات بالینی سندرم تریچرکالینز به خوبی توصیف‬ ‫ ‪62‬‬ ‫‪62‬‬ ‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫چشم و اطراف چشم‬ ‫سندرم تریچرکالینز با یافته های چشم و اطراف چشم‬ ‫برجسته است(شکل‪ .)2‬به طور کالسیک این بیماران‬ ‫دارای بدشکلی اسکلتی حدقه ها با هیپوپالزی گونه و‬ ‫بیضی شکل‪ ،‬نسبتا بینی نرمال و برجستگی های ارواره ای‬ ‫ممکن است منجر به ظاهر انوفتالمی )‪(enophthalmic‬‬ ‫شود‪ .‬شکاف چشمی رو به پایین به عموما توصیف‬ ‫شده است‪ .‬بافت های نرم احاطه کننده چشم معموال‬ ‫هیپوپالستیک و یا پوست نازک پلک پایینی‪ ،‬تضعیف یا‬ ‫عدم حضور ماهیچه های اوربیکوالریس اکولی و غدد‬ ‫میبومین و شکاف پلکی یا کلوبوما و هم چنین درمویید‬ ‫اطراف چشم‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬حاشیه پلک می تواند دارای‬ ‫شلی قابل توجه و فقدان مژه ها‪ ،‬مخصوصا در یک‬ ‫سوم میانی پلک پایینی که یک یافته تشخیصی بیماری‬ ‫است‪ .‬انسداد مجرای اشکی و فقدان پونکتوم هم چنین‬ ‫گزارش شده است‪ .‬خود چشم ها می تواند متاثر از‬ ‫فقدان بینایی(‪ ،)%33‬دوبینی (‪ ،)37%‬کاتاراکت مادرزادی‪،‬‬ ‫و حتی گهگاه میکروفتالمی یا انوفتالمی باشد(‪ .)6‬این‬ ‫معموال نتیجه ی امبلیوپی‪ ،‬زخم قرنیه‪ ،‬دوبینی و خطاهای‬ ‫انکساری قابل توجه‪ .‬علیرغم این ناهنجاری ها‪ ،‬بینایی‬ ‫به طور کلی در سندرم تریچرکالینز نرمال می باشد زیرا‬ ‫شبکیه از قوس های حلقی متاثر شده تکوین پیدا نمی کند‬ ‫و عمده بیماران حداقل دید نرمال یکی از چشم ها را‬ ‫حفظ می کنند‪.‬‬ ‫گوش‬ ‫گوش خارجی به طور قابل توجهی در بیماران دارای‬ ‫سندرم تریچر کالینز تغییر شکل داده است‪ .‬بیماران معموال‬ ‫با شدت های متفاوتی از تکوین ناقص گوش و گوش‬ ‫تکوین نیافته دوطرفه حاظر می شوند‪ .‬هر باقیماده دهلیز‬ ‫شنوایی معموال دارای جابه جا شدگی جنینی هستند‪ .‬این‬ ‫همراه است با تنگ شدگی یا انسداد مجرای شنوایی خارجی‪.‬‬ ‫هم چنین پرده گوش معموال تغییر شکل پیدا کرده است‪.‬‬ ‫گوش میانی ممکن است بدشکل یا کال وجود نداشته باشد‪.‬‬ ‫مرفولوژی گوش میانی معموال نرمال است‪ .‬با این وجود‪ ،‬از‬ ‫نقطه نظر عملکردی دارای فقدان شنوایی هدایتی هستند‪.‬‬ ‫این می تواند بیشترین فقدان شنوایی(ناشنوایی) هدایتی تا‬ ‫‪ 60dB‬باشد‪ .‬با این حال این نقص می تواند متغیر باشد(‪.)7‬‬ ‫غربالگری و تشخیص‬ ‫سندرم تریچرکالینز می تواند توسط غربالگری اولتراسوند‬ ‫پیش از زایمان تشخیص داده شود‪ .‬معموال به دست اوردن‬ ‫منظره مناسب از ساختار های صورت تا بعد از هفته ‪30‬‬ ‫مشکل است‪ .‬به عالوه‪ ،‬تصویر برداری دوبعدی سنتی محدود‬ ‫است و ممکن است برای به دست اوردن پروفایل جنینی‬ ‫کافی نباشد‪ .‬سونوگرافی سه بعدی قابلیت تشخیص دقیق‬ ‫شکاف پلکی روبه پایین‪ ،‬میکروگناتیا (‪،)micrognattia‬‬ ‫قرار گیری گوش پایین تر از جایگاه طبیعی تکوین ناقص‬ ‫گوش را دارد و همچنین پلی هیدرامینوز مشاهده شده‬ ‫است‪ .‬در هنگام مضنون شدن به این بیماری‪ ،‬برای تایید‬ ‫تشخیص سایر تست ها می تواند انجام شود‪ .‬امنیوسنتز‬ ‫ممکن است برای تشخیص جهش و جلوگیری کردن فاسیال‬ ‫دیسوستوزیس(‪)facial dysostosos‬دیگر از قبیل سندرم‬ ‫گلدن هار یا ‪ nager‬که می توانند تظاهرات مشابهی در‬ ‫اولتراسوند نشان دهند‪ ،‬انجام گیرد‪ .‬خانواده های با ریسک‬ ‫باال و یا بدون بافته های اولتراسوند باید به مشاوره ژنتیک‬ ‫ارجاع داده شوند(‪.)8‬‬ ‫مدیریت نوزادان‬ ‫گام نخست باید روی مدیریت جریان هوایی‪ ،‬تغذیه‬ ‫و رشد متمرکز شود‪ .‬بیماران ممکن است نیازمند مانیتور‬ ‫ایست تنفسی ممتد و اشباع اکسیژن باشند‪ .‬یک مطالعه‬ ‫رسمی خواب می تواند شدت و نوع ایست تنفسی را‬ ‫مستند سازی(اثبات) کند‪ .‬هم چنین ارزیابی هدفمند جهت‬ ‫تعیین علت انسداد مسیر هوایی مورد نیاز می باشد در نتیجه‬ ‫چندین جایگاه از قبیل نازوفارنکس (‪،)chonal atresia‬‬ ‫اروفارنکس‪/‬هایپوفارنکس )‪،(glossoptosis/micrognathia‬‬ ‫الرینگوفارنکس(‪ )laryngomalacia‬شامل شود‪ .‬مداخله‬ ‫درمانی براساس شدت و جایگاه می باشد‪ .‬در موارد مالیم‬ ‫بودن فشار اناتومیکی قابل توجه‪ ،‬مدیریت محافظه کارانه‬ ‫(ترومپت نازوفارنکس یا ساکشن) و تثبیت موقعیت‬ ‫ممکن است کافی باشد‪ .‬در صورتی که انسداد‪ ،‬شدت‬ ‫بیشتری داشته باشد یک چسبندگی زبان‪-‬لب زود هنگام‬ ‫یا پیشرفت ارواره ای ممکن است نیاز باشد‪ .‬در بیشتر‬ ‫موارد شدید‪ ،‬لوله گذاری یا تراکئوستومی ممکن است‬ ‫ضروری باشد‪ .‬مالحظات ضروری دیگر شامل زخم‬ ‫قرنیه‪ ،‬تغذیه و رشد است‪ .‬براساس میزان در معرض قرار‬ ‫گرفتن چشم‪ ،‬تارسورافی زود هنگام ممکن است جهت‬ ‫جلوگیری از زخم قرنیه‪ ،‬زخم‪ ،‬و نابینایی ضروری باشد‪.‬‬ ‫تغذیه تزریقی باید شروع شود در صورت امکان برای‬ ‫کمک به رشد و تکوین‪ .‬والدین باید برای تکنیک های‬ ‫تغذیه و ممانعت از اسپیراسیون مشاوره داده شوند‪.‬در‬ ‫مورد شکاف کام واضح یا زیر مخاطی‪ ،‬فیدر های خاص‬ ‫ممکن است نیاز باشد‪ .‬زمانی که کودک ثابت است‪ ،‬تغذیه‪،‬‬ ‫تنفس بدون انسداد قابل توجه و حفاظت قرنیه مناسب‪،‬‬ ‫دیس مورفولوژی باقیمانده را می توان به استفاده از استیح‬ ‫و رویکرد هماهنگ به مورد توجه قرار داد‪.‬در اینجا ما‬ ‫درمورد مالحظات جراحی به وسیله ساختار اناتومیکی‬ ‫جهت تریم بحث می کنیم‪.‬‬ ‫خالصه‬ ‫سندرم تریچر کالینز یک نارسایی مادرزادی پیچیده با‬ ‫درجات متغیری از بد ریختی های صورتی‪ -‬گردنی است‪.‬‬ ‫بیشتر بیماران دارای ساختار عصبی تاهننجار نیستند‪.‬‬ ‫بنابراین درمان نوسازی(احیا) برای پیشرفت اجتماعی‬ ‫و روانشناسی ان ها مهم است‪ .‬پیش بینی کردن مرحله‬ ‫درمان در طول دوره کودکی واغاز درمان به هنگام‬ ‫(در زندگی اولیه نوزادی) دارای اهمیت است‪ .‬ارزیابی‬ ‫مسیر هوایی در اولویت قرار دارد و به دنبال ان ترمیم‬ ‫اوروفارنکس بازسازی میانه صورت است‪.‬‬ ‫منابع‪:‬‬ ‫ ‪1.‬‬ ‫‪Scully C, Langdon J, Evans J. Marathon of eponyms:‬‬ ‫‪20 Treacher Collins syndrome. Oral Dis 2011;17(6):619–620‬‬ ‫ ‪2.‬‬ ‫�‪Franceschetti A, Klein D. The mandibulofa‬‬ ‫�‪cial dysostosis; a new hereditary syndrome. Acta Oph‬‬ ‫‪thalmol‬‬ ‫)‪(Copenh‬‬ ‫‪1949;27(2):143–224‬‬ ‫‪Dixon‬‬ ‫‪MJ.‬‬ ‫‪Treacher Collins syndrome. J Med Genet 1995;32(10):‬‬ ‫‪806–808‬‬ ‫ ‪3.‬‬ ‫‪Dixon MJ. Treacher Collins syndrome. J Med Genet‬‬ ‫‪1995;32(10):806–808‬‬ ‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫‪63‬‬ ‫مقاله علمی‬ ‫مهتاب قنبری راد‪ ،‬دانشجوی کارشناسی ارشد فیزیولوژی دانشگاه شیراز‬ ‫تاثیر گیاهان بر بیماری های حاصل از اختالل‬ ‫در سلول های مغز استخوان‬ ‫ف پذیر که در مجرای میانی استخوان ها و حفره های بافت‬ ‫به ماده نرم و انعطا ‬ ‫اسفنجی ان‪ ،‬مغز استخوان گفته می شود‪ .‬مغز استخوان ستون مهم دستگاه‬ ‫خونسازی بدن است و در ساخت استخوان نقش دارد‪ .‬مغز استخوان در‬ ‫برگیرنده ی عناصر گوناگون و رده های سلولی متفاوتی است‪ ،‬که همه انها‬ ‫از سلول های بنیادی مغزاستخوان متمایز شده اند‪ .‬نارسایی سلول های مغز‬ ‫استخوان دارای پیامدهای خطرناک و یا مرگباری است(پوکی استخوان‪،‬‬ ‫ونارسایی های خونی) است‪ .‬از ان جا که داروهای شیمیایی برای درمان این‬ ‫نارسایی ها دارای عوارض جانبی زیادی است‪ ،‬گیاهان می توانند به عنوان‬ ‫درمانی جایگزین مورد توجه قرار گیرند‪ .‬هدف این مقاله مروری بررسی اثر‬ ‫گیاهان بر بیماری های حاصل از اختالل در سلول های مغز استخوان است‪.‬‬ ‫ماده نرم قرمز یا زرد رنگی که در مجرای میانی استخوان‬ ‫یا حفره های بافت اسفنجی را پر می کند‪ ،‬مغز استخوان نامیده‬ ‫می شود و شامل دو بخش است‪ :‬مغز قرمز که پایه ریزی‬ ‫سلول های خونی را برعهده دارد و مغز زرد که در تشکیل‬ ‫سلول های چربی نقش دارد‪ .‬در مغز استخوان سلول های‬ ‫خونساز و چربی وجود دارد که در مراحل جنینی و پس از‬ ‫تولد تا مرحله بلوغ همه استخوان ها دارای مغز قرمز است‪،‬‬ ‫ولی در بزرگساالن مغز قرمز محدود به مهره ها‪ ،‬استخوان‬ ‫جناغ‪ ،‬دنده ها و استخوان جمجمه است و بقیه قسمت ها با‬ ‫مغز زرد جایگزین می شود‪ .‬سلول های بنیادی مغزاستخوان‬ ‫به عنوان واحد عملکردی اصلی تمایز پیدا کرده وسلول های‬ ‫خونی چون پالکت ها‪ ،‬گلبول های قرمز‪ ،‬گلبول های سفید‬ ‫ودیگر سلول هارا ایجاد می کند‪ .‬همه ی مغز استخوان های‬ ‫بدن تا دوران بلوغ خونسازی می کند‪ .‬پس از بیست سالگی‬ ‫به بافت چربی تبدیل می شود و دیگر عمل خونسازی را‬ ‫انجام نمی دهد‪ .‬بنابراین مغز استخوان جز دستگاه خونساز‬ ‫بدن است‪ .‬مغز استخوان نیز مانند سایر بافت ها می تواند‬ ‫دچار نارسایی شود که این نارسایی در پی ساخت ناهنجاری‬ ‫در ساخت سلول ها اشکار می شود که منجر به انمی‪،‬‬ ‫ ‪64‬‬ ‫‪64‬‬ ‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫خونریزی‪ ،‬عفونت‪ ،‬لوسمی و‪ ...‬می شود‪ .‬راه تشخیص این‬ ‫بیماری ها‪ ،‬ازمایش خون محیطی‪ ،‬پونکسیون و بیوپسی‬ ‫مغز استخوان است‪ .‬علل های مختلفی می تواند سبب این‬ ‫نارسایی ها شود که ازاین میان می توان از داروهای شیمی‬ ‫درمانی‪ ،‬عوامل ویروسی و اشعه ها نام برد‪ .‬نارسایی در‬ ‫مغز استخوان می تواند عناصر خونی و یا ساختار خود‬ ‫بافت مغزاستخوان (پوکی استخوان) را در گیر کند‪ 3 .‬نوع‬ ‫از نارسایی مهم در تکثیر سلولی مغز استخوان شامل‬ ‫پلی سایتمی ورا‪ ،‬متاپالزی میلوییدی‪ ،‬ترومبوسایتمی‬ ‫بنیادی است که در اختالل پلی سایتمی‪ ،‬تولید گلبول های‬ ‫قرمز در مغزاستخوان افزایش یافته و به دنبال ان باعث‬ ‫تجمع این گلبول ها در خون شده و از انجا که طحال یک‬ ‫ارگان تصفیه کننده است‪ ،‬طحال افراد با این اختالل نیز‬ ‫بزرگ می شود‪ .‬در اختالل متاپالزی میلوییدی گلبول های‬ ‫قرمز وگلبول های سفید گرانولوسیت ها به طور کامل بالغ‬ ‫نمی شوند‪ ،‬بنابراین این افراد مستعد انمی هستند‪ .‬در‬ ‫اختالل ترومبوسایتمی تعداد پالکت ها افزایش می یابد‪ .‬هر‬ ‫کدام از این نارسایی را با توجه به این که در چه مرحله ای‬ ‫از بیماری است و همچنین فرد بیمار دارای چه سنی‬ ‫است‪ ،‬درمان می کنند که ممکن است بهبودی کامل هم‬ ‫نداشته باشد‪.‬‬ ‫تاثیر گیاهان بر بیماری های حاصل از نارسایی در‬ ‫سلول های مغز استخوان‬ ‫باریجه‬ ‫باریجه‪ Ferula gummosa ،‬گیاهی چندساله و از‬ ‫خانواده چتریان است که در مناطق کوهستانی مرکزی‬ ‫و شمال شرق ایران رشد می کند‪ .‬صمغ رزینی این‬ ‫زعفران‬ ‫گیاه استفاده زیادی در طب سنتی دارد و دارای اثرات‬ ‫نیرو دهندگی و ضدتشنجی است‪ .‬عصاره استونی این گیاه‬ ‫خاصیت ضد تشنجی و عصاره هیدروالکلی ان خاصیت‬ ‫ضدمیکروبی از خود نشان داده اند‪ .‬این گیاه بر نارسایی‬ ‫مغزی ناشی از پیری موثر بوده و همچنین دارای خاصیت‬ ‫استروژنی وانتی استروژنی است‪ .‬یکی از نارسایی مربوط‬ ‫به سلول های مغز استخوان‪ ،‬بیماری پوکی استخوان است‬ ‫که باعث افزایش شکنندگی استخوان می شود‪ ،‬مطالعات‬ ‫انجام شده استفاده از عصاره اتانولی ریشه گیاه باریجه را‬ ‫بر روند تکثیر و تمایز سلول های بنیادی مزانشیال مشتق از‬ ‫مغز استخوان انسان تایید می کنند و همچنین سبب افزایش‬ ‫فعالیت انزیم الکالین فسفاتاز و به دنبال ان تمایز سلول های‬ ‫بنیادی مزانشیال می شود‪.‬‬ ‫زعفران‪ Crocus sativus ،‬گیاه چندساله از خانواده زنبقیان‬ ‫است که در ایران (خراسان) و دیگر کشورها مانند هند و‬ ‫یونان کشت می شود‪ .‬این گیاه شامل ترکیبات شیمیایی مانند‬ ‫کروستین‪ ،‬پیکروکروسین و سافرانال است که این ترکیبات در‬ ‫ایجاد عطر و طعم زعفران نقش‬ ‫دارند و همچنین انتوسیانین‪،‬‬ ‫فالونوئید ها‪ ،‬ویتامین ها‪ ،‬اسید‬ ‫امینه ها و پروتئین در این گیاه‬ ‫وجود دارد‪ .‬مطالعات نشان داد‬ ‫عصاره زعفران سبب افزایش‬ ‫استئوجنسیس بعد از تزریق‬ ‫داروی شیمیایی سرکوب‬ ‫کننده سلول های مغزاستخوان‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫فیالنتوس‬ ‫سیسوس کوادرانگوالریس‬ ‫‪ Cissus quadrangularis‬از خانواده انگوریان است که‬ ‫بیشتر در کشور هند از ان استفاده می شود‪ .‬این گیاه شامل‬ ‫استروئید های فیتو استروژنیک‪ ،‬اسکوربیک اسید‪ ،‬کاروتن‬ ‫و کلسیم و استروئیدهای انابولیک است‪ .‬این گیاه دارای‬ ‫خاصیت انتی باکتریال و انتی اکسیدانی است‪ .‬طی کشت سه‬ ‫دوز متفاوت عصاره اتری این گیاه با مغز استخوان جدا شده‬ ‫از سه استخوان مختلف موش صحرایی‪ ،‬بعد از رنگ امیزی‬ ‫مشخص شد عصاره این گیاه سبب افزایش تعداد سلول های‬ ‫بنیادی مزانشیال مغز استخوان می شود‪.‬‬ ‫فیالنتوس فلویتنز )‪(Phyllanthus fluitans‬گیاهی‬ ‫تب بر‪ ،‬مقوی و دارای خاصیت انتی اکسیدانی است که‬ ‫این خواص بیشتر به دلیل حضور اسکوربیک اسید و‬ ‫فالونوئید ها است‪ .‬طی مطالعه ای بعد از تزریق نمک های‬ ‫الومینیوم و سرب به دو گروه از موش های مورد ازمایش‪،‬‬ ‫به یک گروه عصاره میوه این گیاه و به گروه دیگری‬ ‫اسکوربیک اسید به تنهایی تزریق شد‪ .‬نمک های فلزی‬ ‫سبب ایجاد میکرونوکلئی بر اریتروسیت های مغز‬ ‫استخوان می شوند که بعد از تزریق عصاره میوه این گیاه‬ ‫و اسکوربیک اسید‪ ،‬تشکیل میکرونوکلئی ها کاهش یافت‪.‬‬ ‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫‪65‬‬ ‫اما اثر کاهشی در گروهی که عصاره میوه این گیاه را‬ ‫دریافت کرده بودند نسبت به گروه دیگر بیشتر بود‪ .‬نتایج‬ ‫نشان داد که اثر بیشتر عصاره میوه این گیاه به دلیل ترکیبی از‬ ‫مواد خام است که در این گیاه وجود دارد‪.‬‬ ‫گارم زنگی‬ ‫الوئه ورا‬ ‫‪ Aloe vera‬استفاده دارویی‬ ‫زیادی دارد و دارای گونه های‬ ‫مختلفی است‪ .‬عصاره این گیاه‬ ‫دارای خاصیت انتی دیابتی‪،‬‬ ‫انتی اکسیدانی و انتی التهابی‬ ‫است‪ 98 .‬درصد این گیاه را‬ ‫اب تشکیل می دهد ولی در‬ ‫همان بخش باقی مانده حدود‬ ‫‪ 70‬نوع ترکیب فعال بیولوژیکی‬ ‫از جمله مانوزاستیله‪ ،‬بتا‬ ‫سیتسترول‪ ،‬برادی کنین و ترکیبات گلیکوپروتئینی وجود‬ ‫دارد‪ .‬طی مطالعه ای از عصاره این گیاه بر روی سلول های‬ ‫میکرونوکلئی ها خون محیطی انسان استفاده شد که نشان داد‬ ‫این گیاه سبب کاهش تکثیر و فعالیت سایتوکاین ها می شود‬ ‫و در واقع یک اثر ساپرسی روی سلول های ‪ T‬دارد‪.‬‬ ‫کاکل ذرت‬ ‫این گیاه دارای پروتئین‪ ،‬روغن های سبک و فرار‪،‬‬ ‫ویتامین ها‪ ،‬کربوئیدرات ها‪ ،‬کلسیم‪ ،‬پتاسیم‪ ،‬منیزیم‪ ،‬نمک های‬ ‫سدیم‪ ،‬استروئیدها‪ ،‬فنول‪ ،‬فالوونوئید ها‪ ،‬اسکوربیک اسید‪،‬‬ ‫بتاکاروتن‪ ،‬گلیکولیک اسید و‪ ...‬است‪ .‬زمانی که از عصاره‬ ‫این گیاه در موش های صحرایی‬ ‫جهت بررسی پارامترهای‬ ‫هماتولوژیک استفاده شد‪،‬‬ ‫نشان داده شد عصاره این گیاه‬ ‫روی هموگلوبین‪ ،‬هماتوکریت‪،‬‬ ‫گلبول قرمز تاثیر چندانی نداشته‬ ‫در صورتی که افزایش موثری‬ ‫در سطح تعداد گلبول های‬ ‫سفید‪ ،‬پالکت ها‪ ،‬لنفوسیت ها‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫ ‪66‬‬ ‫‪66‬‬ ‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫از برگ ها و میوه های ‪ Terminalia catappa‬برای درمان‬ ‫دردها از جمله سردرد استفاده می شود که عصاره اتانولی‬ ‫این گیاه دارای خاصیت انتی اکسیدانی‪ ،‬هپاتو پروتکتیو‪،‬‬ ‫ضد انگلی و ضد التهابی است‪ .‬طی پژوهشی بعد از القای‬ ‫بتا تاالسمی در موش صحرایی‪ ،‬از عصاره اتانولی این‬ ‫گیاه جهت درمان استفاده شد‪ .‬نتایج نشان داد که سطح‬ ‫داخل سلولی هموگلوبین در گروهی که عصاره اتانولی‬ ‫این گیاه استفاده شده بود نسبت به گروه کنترل افزایش‬ ‫موثرتری داشته و همچنین این عصاره توانست بسیاری از‬ ‫المنت های خون را بهبود ببخشد‪.‬‬ ‫سنبل ختایی‬ ‫مهم ترین قسمت گیاه سنبل ختایی‬ ‫)‪ (Angelica sinensis‬ریشه است و مهم ترین اثر‬ ‫هم مربوط به پلی ساکارید های این گیاه است که دارای‬ ‫خواص ضد توموری است‪ .‬طی پژوهشی بعد از سرکوب‬ ‫کردن سلول های مغز استخوان با استفاده از داروی‬ ‫شیمیایی سیکلوفسفامید‪ ،‬از عصاره این گیاه برای بهبود‬ ‫بخشیدن به سلول ها استفاده شد‪ .‬سیکلوفسفامید سبب‬ ‫کاهش تعداد گلبول های سفید و همچنین تعداد رگ های‬ ‫خونی می شود‪ .‬عصاره این گیاه باعث ریکاوری لکوپنی‬ ‫حاصل از این دارو شده و همچنین باعث افزایش رگزایی‬ ‫و تعداد رگ های خونی می شود‪.‬‬ ‫اسفناج قرمز‬ ‫اسفناج ‪ Spinacia oleracea‬سرشار از اهن است‪ .‬طی‬ ‫مطالعه ای بعد از القای انمی در موش های صحرایی از عصاره‬ ‫اسفناج قرمز استفاده شد که نتایج نشان داد این عصاره به‬ ‫ضد التهابی و محرک ایمنی) بدون داشتن عوارض جانبی‬ ‫نیز موثر باشند‪ .‬از انجا که تومورها و لوسمی های ناشی‬ ‫از نارسایی سلولی مغز استخوان دارای گوناگونی وسیعی‬ ‫است‪ ،‬یافتن داروهایی با اثر ضد توموری قوی و حداقل‬ ‫عوارض جانبی‪ ،‬بسیار اهمیت دارد‪ .‬با استفاده از این‬ ‫مطالعات می توان به این نتیجه رسید که بسیاری از گیاهان‬ ‫اعم از خوراکی و غیر خوراکی جنبه دارویی دارند و اکثر‬ ‫گیاهان اثرات مثبت بر نارسایی تکثیر سلولی مغز استخوان‬ ‫دارند‪ .‬بنابراین هر کدام از گیاهان با توجه به ترکیباتی‬ ‫که در انها وجود دارد می توانند بر جنبه های ویژه ای از‬ ‫بیماری ها موثر باشند‪.‬‬ ‫منابع‬ ‫دلیل داشتن اهن فراوان سبب افزایش سطح هموگلوبین و به‬ ‫دنبال ان نیز افزایش ظرفیت اکسیژن رسانی را به همراه دارد‪.‬‬ ‫نتیجه گیری‬ ‫پوکی استخوان در افراد پیر‪ ،‬بیماری بسیار مهمی است‬ ‫که با مرگ ومیر و از کار افتادگی همراه می باشد‪ .‬از این رو‪،‬‬ ‫افزون بر جلوگیری از تحلیل رفتن توده استخوانی‪ ،‬حفظ‬ ‫توان مکانیکی بافت استخوان‪ ،‬نکته مهمی است که توجه‬ ‫داروسازان را به خود معطوف داشته است‪ .‬بنابراین بسیاری‬ ‫از گیاهان دارویی به دلیل داشتن ترکیبات خاص ازجمله انتی‬ ‫اکسیدان ها وفالوونوئیدها و اسکوربیک اسید و‪ ...‬می توانند‬ ‫در درمان بیماری(اثرات ضد توموری‪ ،‬ضد میکروبی‪،‬‬ ‫‪1. B.P. Biljana, Historical review of medicinal‬‬ ‫‪plants’ usage, Pharmacogn. Rev. 6 (11) (2012) 1–5‬‬ ‫‪2. Ahmed AR, Hombal SM. Cyclophosphamide‬‬ ‫‪(Cytoxan). A review on relevant pharmacology and‬‬ ‫‪clinical uses. J Am Acad Dermatol 1984; 11: 1115‬‬‫‪26.‬‬ ‫‪3. Chu SC, Yang SF, Liu SJ, Kuo WH, Chang YZ,‬‬ ‫‪Hsieh YS. In vitro and in vivo anti metastatic effects‬‬ ‫‪of Terminalia catappa L. leaves on lung cancer‬‬ ‫‪cells. Food and chem. Toxicol. 2007; 45(7):1194‬‬‫‪1201.‬‬ ‫‪4. Babayi H., Kolo I., Okogun J. I. & Ijah U. J. J.‬‬ ‫‪(2004). The antimicrobial activities of methanolic‬‬ ‫�‪extracts of Eucalyptus camaldulensis and Termina‬‬ ‫�‪lia catappa against some pathogenic microorgan‬‬ ‫‪isms. Biochemistry, 16(2), 106-111.‬‬ ‫‪5. G. Thews, E. Mutschler, P. Vaupel, Anatomy,‬‬ ‫�‪Physiology, Pathophysiology des Menschen, Stutt‬‬ ‫‪gart, Germany: Wiss. Verlags-Ges., 4th Ed., 1991,‬‬ ‫‪95 (German).‬‬ ‫‪6. Dhir, H. (1989) Plant extracts as desmutagens:‬‬ ‫‪some aspects. Acta Bot. Indica 17, 1-11.‬‬ ‫‪7. Friberg, L., Nordberg, G.F. and Vouk, V.B.‬‬ ‫‪(1985) Handbook on the Toxicology of Metals, Vol.‬‬ ‫‪I, Elsevier, New York.‬‬ ‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫‪67‬‬ ‫مقاله علمی‬ ‫ندا اردودری‪ ،‬دانشکده علوم و فناوری های نوین‪ ،‬واحد علوم دارویی تهران‬ ‫دکترطاهره ناجی‪ ،‬استاد راهنما و مدیر گروه علوم سلولی مولکولی‪ ،‬دانشکاه ازاد اسالمی‪ ،‬واحد علوم دارویی‬ ‫اسیب های وارد بر ‪ DNA‬در بیماری الزایمر‬ ‫تعادل اکسیداتیو یک پدیده ی مهم در پاتوژنز بیماری الزایمر‬ ‫است‪ .‬بررسی مغز بیماران الزایمر نشان داده است که اندازه‬ ‫زیادی از اسیب های اکسیداتیو با هر دو مشخصه پالک های‬ ‫پیری و دو الیه نوروفیبریالتوری در ارتباط است‪ .‬این امر منجر به‬ ‫شکل گیری نورون های هرمی می شود‪.‬‬ ‫استرس اکسیداتیو یک رویداد پروگزیمال در پاتوژنز بیماری‬ ‫الزایمر است‪ ،‬رادیکال های ازاد تولید شده منجر به نارسایی در‬ ‫میتوکندری و فرایندهای تشکیل بتا امیلویید‪ ،‬انباشت فلزهای‬ ‫واسطه می شود‪ .‬همچنین عوامل ژنتیکی‪ ،‬مانند اپولیپو پروتئین‬ ‫(مسوول عدم تعادل اکسیداتیو)‪ ،‬نارسایی در ژنوم میتوکندری و یا‬ ‫نقص در انزیم های کلیدی سوخت وساز بدن که می تواند منبع‬ ‫اکسیژن فعال در فرایند اکسیداتیو را فراهم اورد‪.‬‬ ‫گونه های اکسیزن فعال بیش از حد با انباشت ناهنجار پروتئین های‬ ‫الفا‪ ،‬بتا و تاو همراه است که فسفوریالسیون و پلیمریزاسیون پروتئین‬ ‫تاو که به شکل گیری یک چرخه معیوب و به ترویج و پیشرفت‬ ‫بیماری الزایمر را می انجامد(‪.)1‬‬ ‫جستار این مقاله در باره ی ساخت وانباشت پروتئین ها ی ناهنجار‪،‬‬ ‫و استرس اکسیداتیو در پاتوژنز بیماری الزایمراست‪ ،‬که به نارسایی‬ ‫در کارکرد سیناپسی و ناکارامدی حافظه می شود‪.‬‬ ‫ ‬ ‫بیماری الزایمر یک گونه نارسایی کارکرد مغزی بوده‬ ‫که مایه تحلیل تدریجی توانایی های ذهنی بیمار است‪.‬‬ ‫برجسته ترین نشانه ان زوال عقل و اختالل حافظه است‪.‬‬ ‫اختالل حافظه بیشتر به تدریج روی می دهد و پیشرفت‬ ‫می کند‪ .‬بیماری الزایمر ‪ 2‬تا ‪ 5‬درصد اشخاص مسن را‬ ‫دربر می گیرد‪ .‬گاهی هم بر اشخاص جوان تر حمله می کند‪ .‬به‬ ‫نظر می رسد که بیماری الزایمر در اثر فاسد شدن سلول های‬ ‫منطقه هیپو کامپ که مقدار زیادی استیل کولین تولید‬ ‫می کنند‪ ،‬به وجود می اید‪ .‬در سلول مغزی یا نورون هایی‬ ‫اسیب دیده پالک هایی جمع می شود و به فراوانی مایه ی‬ ‫تباهی ان ها می شود‪ .‬این پدیده در منطقه ی اسیب دیده‬ ‫مغز و استیل کولین در تشکیل خاطرات جدید وارد عمل‬ ‫ ‪68‬‬ ‫‪68‬‬ ‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫می شوند‪ .‬به همین دلیل یکی از نشانه های اصلی بیماری‬ ‫الزایمر عدم توانایی در تحکیم یک یادگیری تازه(مثل‬ ‫یاداوری ادرس تازه) و دشواری در جهت یابی است(‪.)2‬‬ ‫در این نوع بیماری ها‪ ،‬پروتئین های غیر طبیعی‪ ‬در داخل‬ ‫و خارج از سلول های عصبی انباشت می شود و با‬ ‫ارتباطات‪ ‬شبکه ی نورونی‪ ‬تداخل پیدا می کند و سرانجام‬ ‫نورون های خاصی را تباه می کند‪ .‬بیماری الزایمر با‬ ‫انباشت دو پروتئین مختلف شناخته می شود‪ ،‬یکی خارج‬ ‫نورون ها و دیگری در داخل ان انباشته می شوند‪.‬‬ ‫پروتئینی که در خارج از نورون ها جمع می شود‬ ‫امیلوئید بتا)‪ (amyloid-B‬و پروتئینی که در داخل جمع می‬ ‫شود‪ ‬پروتئین تائو‪ )tau protein)  ‬نام دارد‪ .‬تجمع بزرگ‬ ‫تر‪ ‬امیلوئیدهای بتا را پالک های امیلوئیدی می نامند که‬ ‫بسیار سمی است‪ .‬در بیماری الزایمر‪  ‬پروتئین تائو‪ ‬در‬ ‫(‪ )amyloid plagues‬مقادیر غیر طبیعی زیادی داخل نورون ها‬ ‫وجود دارد که تجمع بسیار زیاد ان ها را کالفه های‬ ‫عصبی رشته ای می نامند‪ .‬کالفه های عصبی رشته ای‬ ‫به تدریج در سلول تجمع می یابند تا همه ی سلول‬ ‫را پر کنند و ان را از بین ببرند(‪.)3،4‬‬ ‫پالک های امیلوئیدی‪ :‬به طور معمول به صورت‬ ‫پراکنده و یا متراکم هسته ای طبقه بندی می شوند‪.‬‬ ‫و بر اساس مورفولوژی و رنگ امیزی مثبت و منفی با‬ ‫تیوفالوین ویا قرمز کنگو رنگ امیزی می شوند(‪.)5‬‬ ‫پروتئین تاو‪ :‬جز اصلی از دو الیه ی نوروفیبریالتوری‬ ‫است‪ ،‬مانند پروتئین های بتا امیلوئید‪ ،‬پروتئین تاو به طور‬ ‫معمول در بدن وجود دارد‪ ،‬اما این پروتئین زمانی که‬ ‫لخته شود مشکل ساز می شود‪ .‬تاو با اتصال و تثبیت‬ ‫میکروتوبول ها حمل و نقل فیزیولوژیکی اکسون را‬ ‫تسهیل می کند‪ .‬هنگامی که تاوها به هم می چسبند در‬ ‫نگه داشتن میکروتوبول ها که مواد مغذی نورون را حمل‬ ‫می کنند اختالل ایجاد کرده در نتیجه در سازش و بقای‬ ‫نورون ها تاثیر می گذارند‪.‬جهش در ژن این پروتئین و‬ ‫تغییراتی در بیان ژن ممکن است منجر به لخته شدن تاو شود‪.‬‬ ‫فسفریالسیون پروتئین تاو منجر به جدا شدن ان از‬ ‫میکروتوبولها و چسبیدن به یکدیگر می گردد‪ ،‬در نتیجه یک‬ ‫چرخه معیوب شکل گرفته که به ترویج و پیشرفت الزایمر‬ ‫کمک می کند(‪.)6،7‬‬ ‫تجمع پروتئین تاو در نورون ها وایجاد لخته(‪.)6.7‬‬ ‫انواع اسیب های وارد بر ‪DNA‬‬ ‫‪ ‬الکیالسیون‬ ‫متیالسیون‪-S :‬ادنوزیل متیونین (‪()SAM‬موجود در بدن)‪،‬‬ ‫اتیل متیل سولفات و دیمتیل سولفات)به عنوان نگهدارنده‬ ‫مواد غذایی)‬ ‫مثال‪ :‬دی متیل سولفات‪ :‬متیله کردن گوانین و تبدیل ان به‬ ‫‪6‬‬ ‫‪ -o‬متیل گوانین؛ ترکیب مورد نظر به جای سیتوزین با سه‬ ‫پیوند هیدروژنی به تیمین متصل می شود‪ .‬پس به مرور زمان‪،‬‬ ‫طی چندین بار همانندسازی‪ ،‬باز سیتوزین حذف می شود‪.‬‬ ‫‪ ‬تشکیل دایمرهای تیمین (پیریمیدین)‬ ‫نور ‪ UV‬باعث ایجاد دیمرهای سیکلوبوتان بین دو تیمین‬ ‫متوالی می شود‪ .‬هنگام رسیدن چنگال همانندسازی به این‬ ‫ناحیه‪ ،‬چنگال همانندسازی متوقف می شود‪.‬‬ ‫‪ ‬دامیناسیون‬ ‫در شرایط طبیعی و داخل سلول‪ ،‬بازهای ‪ G ،A ،C‬در اثر‬ ‫دامیناسیون به ترتیب به بازهای ‪ ،U‬هیپوگزانتین‪ ،‬گزانتین تبدیل‬ ‫می شود‪ ،‬ولی ‪ T‬نمی تواند دامینه شود‪ .‬دامیناسیون بوسیله‬ ‫ترکیبات شیمیایی مثل نیترو اسید و نیتروزامین ها می‬ ‫تواند رخ دهد‪ .‬بی سولفیت سدیم تنها سیتوزین را دامینه‬ ‫می کند‪).‬هیپوگزانتین در طی همانندسازی با سیتوزین‬ ‫جفت می شود و به مرور زمان ‪ T‬ها از ساختار ‪DNA‬‬ ‫حذف می شوند(‪.‬‬ ‫‪ ‬دپوریناسیون‪ :‬در ساختار ‪ ،DNA‬گاهی اوقات‬ ‫هیدرولیز خودبه خودی پیوند ‪-β-N‬گلیکوزیدی رخ می‬ ‫دهد‪ .‬باز از فسفات و قند جدا می شود‪ .‬با جدا شدن باز‪،‬‬ ‫ترکیب قند‪-‬فسفات نیز شکسته می شود و شکست تک‬ ‫رشته ای در ‪DNA‬ایجاد می شود‪.‬‬ ‫‪ ‬اسیب های اکسیداتیو‪ :‬بسیاری از رادیکال های‬ ‫‪0‬‬‫‪0‬‬ ‫ازاد مثل انیون سوپر اکسید ( ‪(OH ،H2O2 ،)O2‬رادیکال‬ ‫هیدروکسیل) می توانند باعث اکسیداسیون بازها یا شکست‬ ‫‪ DNA‬شوند‪ .‬مثال‪ :‬تبدیل گوانین به ‪ -8‬اکسو گوانین که با دو‬ ‫پیوند هیدروژنی با ادنین جفت می شود‪ .‬بنابراین‪ ،‬به مرور‬ ‫زمان‪ ،‬سیتوزین ها از ‪ DNA‬حذف می شوند‪.‬‬ ‫‪ ‬تشکیل کمپلکس های حجیم‪ :‬ترکیبات شیمیایی‬ ‫خاصی می توانند بین دو رشته ‪ DNA‬قرار گرفته و تشکیل‬ ‫کمپلکس های حجیم دهند‪ .‬مثال‪ :‬ترکیب الفا بنزو پیرن‬ ‫که در دود سیگار وجود دارد بین جفت باز ‪ G-C‬قرار‬ ‫می گیرد‪ .‬بسیاری از سرطانزاها نیز با همین مکانیزم به‬ ‫‪ DNA‬صدمه می زند مثل‪ :‬سم افالتوکسین‬ ‫‪ ‬شکست های دو رشته ای‪ :‬این نوع اسیب‪،‬‬ ‫خطرناکترین اسیب به ‪ DNA‬است که توسط اشعه های‬ ‫یونیزان مثل اشعه ‪ β ،γ ،X‬و ‪ ...‬ایجاد می شود‪.‬‬ ‫‪ ‬عدم تطابق (‪ :)Mismatch‬این اسیب های ناهمخوانی‬ ‫به علت اشتباه انزیم ‪ DNA‬پلیمرازروی می دهد‪.‬‬ ‫‪ ‬جهش در اثر انالوگ های بازهای استاندارد‪ :‬برای‬ ‫مثال‪-5 :‬برمویوراسیل از لحاظ ساختمانی شبیه ‪ T‬است و‬ ‫به جای ‪ T‬با ادنین جفت می شود و یا ‪ -2‬امینو پورین که‬ ‫شبیه ادنین است با سیتوزین جفت می شود‪.‬‬ ‫‪‬اکسو گوانین‪......‬ادنین‪-2 ،‬امینوپورین (شبیه‬ ‫ادنین)‪........‬سیتوزین‪.‬‬ ‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫‪69‬‬ ‫استرس اکسیداتیو در بیماری ها‬ ‫‪Oxidative Stress In Disease‬‬ ‫و رادیکال های ازاد می تواند باعث‬ ‫اسیب شدید ‪ ROS‬گونه های اکسیژن فعال یا‬ ‫به سلول های طبیعی بدن شود‪.‬این اسیب می تواند به‬ ‫پروتئین ها و دیگر مولکول ها باشد‪ .‬بر همین اساس اسیب‬ ‫اکسیداتیو طیف گسترده ایاز بیماری ها به ویژه بیماری های‬ ‫قلبی و سرطان را در بر می گیرد‪.‬مطالعات متعددی وجود‬ ‫دارد که ثابت می کند در بیماری های استرس اکسیداتیو‬ ‫عدم تعادل بین عوامل واسطه اکسیدان و انتی اکسیدان‬ ‫وجود دارد به طوری که می تواند یک نقش محوری‬ ‫در جلوگیری و یا کند کردن پیشرفت این شرایط را بازی‬ ‫کند‪.‬رادیکال های ازاد می تواند به اعصاب و مغز اسیب‬ ‫برساند‪ .‬از جمله بیماری هایی که استرس اکسیداتیو در ان ها‬ ‫دخیل است‪ :‬الزایمرو پارکینسون است(‪.)8‬‬ ‫پروتئین پیش سازامیلوئیدو جایگاه ان در غشا سلول(‪.)9‬‬ ‫برش دیگری را این بار در داخل غشای سلولی ایجاد‬ ‫می کند‪ ،‬در نتیجه پپتید بتا امیلوئید ازاد می شود‪.‬‬ ‫روند اسیب به سیستم عصبی در بیماری الزایمر ونقش‬ ‫امیلوئید‪:‬‬ ‫پیش ساز‬ ‫پروتئین‬ ‫(‪ )PPA‬‬ ‫یکی از مهم ترین پروتئین هایی که در ایجاد الزایمر‬ ‫نقش دارند‪،‬پروتئین پیش سازامیلوئید یا(‪ )APP‬نام‬ ‫دارد‪ .‬این پروتئین در سلول های دستگاه عصبی بیان‬ ‫می شود و در اتصال سلول ها به هم‪ ،‬تماس سلولها وپیوند‬ ‫به ماتریکس خارج سلولی و اسکلت سلولی نقش دارد‪.‬‬ ‫این پروتئین با سه نوع انزیم پروتئولیتیک پردازش‬ ‫می شوند‪ .‬انزیم های الفا‪ ،‬بتا و گاما سکرتاز به ترتیب‬ ‫پروتئین را در اسیدامینه های ‪ 678،671،711‬برش‬ ‫می دهند‪ .‬با اثر انزیم های گاما و بتا سکرتاز برپروتئین‬ ‫به ترتیب پپتید هایی به نام امیلوئید بتا‬ ‫‪APP‬‬ ‫‪(40‬دارای ‪ 40‬اسید امینه)و امیلوئید‬ ‫بتا ‪(42‬دارای ‪ 42‬اسید امینه)ایجاد می شوند‪.‬در حالت عادی‬ ‫مقدار این قطعات در سلولها کم است و به سرعت تجزیه‬ ‫می شوند‪ ،‬امااگردر پروتئوم سلول های عصبی این تعادل‬ ‫به هم بخورد و مقدار این قطعات افزایش یابد ساختارهای‬ ‫پروتئینی کروی و در نتیجه الزایمر ایجاد می شود‪.)9(.‬‬ ‫برای ازاد شدن پپتید بتا امیلوئید‪ APP،‬باید در دو محل‬ ‫و از طریق دو نوع انزیم خاص شکافته شود‪ .‬نخست‪،‬انزیم‬ ‫بتا سکرتاز زنجیره ای از اسیدهای امینه را در فاصله معینی‬ ‫ازخارج غشای سلولی برش می دهد‪ .‬سپس گاما سکرتاز‬ ‫ ‪70‬‬ ‫‪70‬‬ ‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫جایگاه برش انزیم های بتاوگاماسکرتاز(‪.)9‬‬ ‫طول این پپتید ‪ 42-38‬اسید امینه متفاوت است‪ .‬دو‬ ‫شکل اصلی بتا امیلوئید ‪ 40‬و ‪ 42‬اسید امینه می باشدکه‬ ‫بتا امیلوئید‪ 42‬تمایل بیشتری به ایجادلخته دارد و در‬ ‫نتیجه پالکهای امیلوئیدی را تشکیل می دهد(‪.)9‬‬ ‫پیشگیری و درمان بیماری الزایمر‬ ‫هیچ درمانی برای بیمار االزایمر وجود ندارد‪ .‬یعنی مرگ‬ ‫سلول های مغز را نمی توان متوقف کرد یا وضعیت انها‬ ‫را به قبل بازگرداند‪.‬‬ ‫با این حال کمک های درمانی بسیاری وجود دارد که‬ ‫می تواند به افراد مبتال کمک نماید زندگی توانمندانه تری‬ ‫در پیش بگیرند‪.‬‬ ‫بیماران الزایمری که بیماری ان ها پیشرفت کرده‬ ‫است و دارو مصرف می کنند نیز اگر پودر گل سرخ‬ ‫را به همان صورت هشت ساعت یک بار به مقدار یک‬ ‫قاشق چای خوری مصرف کنند موجب تخفیف در عالئم‬ ‫بیماری ان ها خواهد شد نه اینکه بیماری ان ها کام ً‬ ‫ال‬ ‫درمان شود‪،‬اما تا حدودی مشکل فراموشی انها حل‬ ‫خواهد شد(‪.)11‬‬ ‫شکل گیری و تجمع پالک های امیلوئیدی(‪.)9‬‬ ‫درمان های احتمالی‬ ‫هیچ داروی خاصی برای درمان بیماری الزایمر وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬اما داروهای شیمیایی وجود دارد که به کاهش عالئم‬ ‫و ارتقای کیفیت زندگی افراد مبتال کمک می کند‪ .‬در امریکا‬ ‫چهار دارو وجود دارد که به این منظور تجویز می شود‪:‬‬ ‫‪ ‬االنتامین‪ :‬با نام تجاری (‪)Reminyl‬‬ ‫‪  ‬دونپزیل‪ :‬با نام تجاری (‪)Aricept‬‬ ‫‪‬ریواستیگمین‪ :‬با نام تجاری(‪)Exelon‬‬ ‫‪‬تاکرین‪:‬با نام تجاری(‪)Cognex‬‬ ‫‪‬ممورال‪ :‬ممورال همان ترکیب‪ ‬کندر‪ ‬و‪ ‬زنجبیل‪ ‬است‪ ،‬و‬ ‫این هر دو ماده‪ ،‬اثر مفید و موثری روی تقویت حافظه دارند‬ ‫ولی با مکانیسم متفاوت با گل سرخ‪ ،‬به گونه ای نمی توانند‬ ‫جایگزین همدیگر شوند ولی اگر با هم استفاده شوند‪ ،‬مسلم ًا‬ ‫اثرات همدیگر را تقویت می کنند‪.‬‬ ‫‪‬اسید فولیک و ویتامین ب الزایمر را کاهش می دهند و‬ ‫این عناصر در اسپرین یافت می شوند‬ ‫‪‬عالوه بر این می توان به پودر گل سرخ به عنوان یک‬ ‫داروی گیاهی اشاره کرد(‪.)10‬‬ ‫نقش پودر گل سرخ در بیماران الزایمر پیشرفته‬ ‫پودر گل سرخ به دلیل اثر پیشگیری کننده که دارد توصیه‬ ‫می شود که تمام افراد اعم از سالم و بیمار مصرف کنند‬ ‫زیرا که گل سرخ یک داروی گیاهی است که بیش از هزار‬ ‫سال در طب سنتی بدون هیچ گونه عارضه مهم جانبی مورد‬ ‫استفاده قرار گرفته است و مردم تجربه خوبی در استفاده از‬ ‫ان به عنوان یک ادویه رایج و بدون عارضه دارند‪،‬بنابراین‬ ‫گل سرخ برای پیشگیری از بیماری الزایمر توصیه می شود‪.‬‬ ‫منابع‪:‬‬ ‫‪1.Nunomura, A. et al.Oxidative damage is the earliest‬‬ ‫‪event in Alzheimer disease. J Neuropathol Exp Neurol.‬‬ ‫‪2001; 60(8):759-67.‬‬ ‫‪2.Seyedian M. Diagnosis and treatment of dementia.‬‬ ‫‪Genetics in the 3rd Millennium. 2009; 7 (3) :1730-1731.‬‬ ‫�‪3.LaFerla, F.M. et al.Intracellular amyloid-beta in Al‬‬ ‫‪zheimer’s disease.CrossRef. 2013; 37(3): 384-400.‬‬ ‫‪4.Soto, C., Branes, M.C., Alvarez, J. & Inestrosa, N.C.‬‬ ‫�‪Structural determinants of the Alzheimer’s amyloid be‬‬ ‫‪ta-peptide. J Neurochem. 1994; 63: 1191−1198.‬‬ ‫�‪5.Hsiao, K.K. et al. Correlative memory deficits, A ele‬‬ ‫‪vation, and amyloid plaques in transgenic mice. Science.‬‬ ‫‪1996 ;274: 99−102.‬‬ ‫‪6.Khatoon, S., Grundke-Iqbal, I. & Iqbal, K. Brain levels‬‬ ‫�‪of microtubule associated protein tau are elevated in Al‬‬ ‫‪zheimer’s disease brain: A radioimmunoslot-blot assay‬‬ ‫‪for nanograms of the protein. J. Neurochem.2009; :59‬‬ ‫‪753−750.‬‬ ‫‪7.Köpke, E. et al. Microtubule associated protein‬‬ ‫�‪tau: Abnormal phosphorylation of non-paired heli‬‬ ‫‪cal filament pool in Alzheimer disease. J. Biol. Chem.‬‬ ‫‪1993; 24384−24374 :268.‬‬ ‫�‪8:Multhaup G, Masters CL, Beyreuther K. Oxi‬‬ ‫‪dative stress in Alzheimer’s disease. Alzheimer‬‬ ‫‪Rep. 1998;1:147–54.‬‬ ‫�‪9.Kuo, Y.M. et al.The evolution of Aβpeptide bur‬‬ ‫‪den in the APP23 transgenic mice: implications for‬‬ ‫‪Aβdeposition in Alzheimer disease. 2003; 9(3): 94–101.‬‬ ‫‪10.Alzheimer’s disease https://fa.wikipedia.org/wiki/‬‬ ‫‪11.‬‬ ‫‪Preventio‬‬ ‫‪and‬‬ ‫‪Medicate‬‬ ‫‪with‬‬ ‫‪Rose‬‬ ‫‪http://www.tebyan.net/newindex.aspx?p‬‬ ‫‪id=302544‬‬ ‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫‪71‬‬ ‫مقاله علمی‬ ‫شاهین اسعدی ( دانشجوی ژنتیک مولکولی )‬ ‫الناز حیدری ( دانشجوی کارشناسی ارشد ژنتیک )‬ ‫سندرم حلقه اوران‬ ‫‪Afferent Loop Syndrome‬‬ ‫سندرم حلقه اوران‪ ،‬در اثر طیف مختلفی از عوارض جراحی معده‬ ‫رخ می دهد‪ .‬این سندرم برای هر کس که مورد عمل جراحی‬ ‫معده یا گاستروژژنوستومی قرار گرفته است‪ ,‬می تواندروی دهد‪.‬‬ ‫گاستروژژنوستومی به عنوان روش گاسترکتومی ‪ Billroth‬نوع دوم نیز‬ ‫شناخته می شود‪.‬‬ ‫عوامل شایع در سندرم اوران عبارتند از‪:‬‬ ‫‪ ‬ساختار نافرم یا نادرست اناستوموزیس‪.‬‬ ‫‪ ‬چرخیدگی یا پیچ خوردگی حلقه اوران‪.‬‬ ‫‪ ‬ادغام حلقه اوران ثانویه با بافت اسکار در منطقه‬ ‫نزدیک عمل جراحی معده‪.‬‬ ‫‪ ‬ایجاد زخم در محلی که حلقه اوران معده پیوند شده است‪.‬‬ ‫‪ ‬سرطان معده که باعث بلوکه شدن حلقه اوران می شود‪.‬‬ ‫عالئم و نشانه های بالینی سندرم حلقه اوران‬ ‫علت شناسی سندرم حلقه اوران‬ ‫پس از عمل جراحی معده‪ ،‬صفرا و شیره های گوارشی‬ ‫لوزالمعده وارد حلقه اوران شده که از طریق اناستوموزیس‬ ‫وارد دستگاه گوارشی می شود‪ .‬بنابراین اگر چیزی در‬ ‫اناستوموزیس ته نشین شود منجر به ایجاد سندرم حلقه‬ ‫اوران خواهد شد‪.‬‬ ‫ ‪72‬‬ ‫‪72‬‬ ‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫زمانی که ترشحات پانکراس و صفرا در حلقه اوران‬ ‫اشباع شد‪ ،‬توان گذر از اناستوموزیس را نخواهد داشت‬ ‫که در این باره نشانه های سندرم حلقه اوران اغاز خواهد‬ ‫شد‪ .‬انباشت این ترشحات در اندام اوران‪ ،‬باعث فشار به‬ ‫این اندام به ویژه پس از خوردن غذا خواهد شد‪ .‬سندرم‬ ‫حلقه اوران می تواند در زمان از یک روز تا سال پس از‬ ‫جراحی معده رخ دهد‪ .‬سندرم حلقه اوران‪ ،‬در چند هفته‬ ‫اول جراحی‪ ،‬ممکن است بصورت حاد بروز کند و این‬ ‫بدان معنا است که حلقه اوران به طور کامل مسدود شده‬ ‫است و به این حالت‪ ،‬سندرم حلقه اوران حاد گفته می شود‪.‬‬ ‫اگر سندرم حلقه اوران‪ ،‬پس از چندین هفته یا ماه یا حتی‬ ‫سال‪ ،‬بعد از عمل جراحی معده رخ دهد‪ ,‬به ان سندرم حلقه‬ ‫اوران مزمن می گویند و این بدان معنا است که یک انسداد‬ ‫نسبی در حلقه اوران وجود دارد‪.‬‬ ‫مسیرهای درمانی سندرم حلقه اوران‬ ‫درمان این بیماری‪ ،‬همیشه با عمل جراحی صورت‬ ‫می گیرد‪ .‬در سندرم حلقه اوران‬ ‫حاد‪ ،‬عمل جراحی اضطراری‬ ‫ممکن است الزم باشد تا از‬ ‫پارگی حلقه جلوگیری شود‪ .‬الزم‬ ‫به ذکر است که نوع جراحی به‬ ‫عامل انسداد حلقه اوران‪ ،‬بستگی‬ ‫دارد‪ .‬در بعضی موارد نیاز است تا اناستوموزیس از هم‬ ‫جدا شده و دوباره پیوند شود‪ .‬اگر قسمتی از حلقه اوران‬ ‫دچار زخم شده است‪ ،‬بایستی ان قسمت در صورت عدم‬ ‫برطرف شدگی زخم نیز حذف شود‪.‬‬ ‫عالئم شایع در سندرم حلقه اوران‬ ‫‪ ‬درد شکمی به خصوص در سمت راست باالی شکم‪.‬‬ ‫‪‬حالت تهوع و احساس پر شدن معده یا سنگینی شدید‬ ‫معده‪ ،‬به خصوص پس از صرف غذا‪.‬‬ ‫‪‬استفراغ شدید و ناگهانی مایع صفراوی‪ ،‬این حالت‬ ‫زمانی اتفاق می افتد که حلقه اوران مسدود باشد و محتوای‬ ‫حلقه اوران به معده پسرفت کند‪.‬‬ ‫تشخیص سندرم حلقه اوران‬ ‫برای تشخیص سندرم حلقه اوران از اشعه ایکس و‬ ‫ازمایش خون می توان استفاده کرد‪ .‬اما بهترین تست‪ ،‬استفاده‬ ‫از سی تی اسکن است‪ .‬چراکه در ازمون سی تی اسکن‪،‬‬ ‫حلقه اوران ورم اشباع با انباشت مایع نمایش داده خواهد‬ ‫شد‪ .‬تست دیگر برای تشخیص سندرم حلقه اوران‪ ،‬استفاده‬ ‫از اندوسکوپی دستگاه گوارش فوقانی است که با این تست‪،‬‬ ‫انسداد اندام اوران نشان داده خواهد شد‪.‬‬ ‫پیشگیری از بروز سندرم حلقه اوران‬ ‫برای درک بهتر عوارض ناشی از جراحی گاسترکتومی‪،‬‬ ‫بایستی از پزشک جراح معده‪ ،‬تمام خطرات ناشی از‬ ‫عوارض جانبی قبل و بعد از جراحی را جویا شد‪ .‬بعد از‬ ‫عمل جراحی بایستی به دقت‪ ،‬دستورالعمل تیم پزشکی و‬ ‫متخصصان را دنبال کرد و همیشه در هر زمان که عالئم و‬ ‫نشانه های سندرم حلقه اوران مشهود شد بایستی با پزشک‬ ‫معالج مشاوره کرد‪.‬‬ ‫منابع‪:‬‬ ‫‪1. Jordan GL. Surgical management of postgastrectomy‬‬ ‫‪problems. Arch Surg 1971; 102:251-259. CrossRef,‬‬ ‫‪Medline.‬‬ ‫‪2. Lappas JC, Maglinte DDT. Postoperative small‬‬ ‫‪intestine. In: Gore RM, Levine MS, Laufer I, eds. Textbook‬‬ ‫‪of gastrointestinal radiology. Philadelphia, Pa: Saunders,‬‬ ‫‪1994; 984-985.‬‬ ‫‪3. Dahlgren S, Stenram U. Acute pancreatitis and‬‬ ‫‪hepatic necrosis in the acute afferent loop syndrome: a‬‬ ‫;‪histopathological study in the rat. Ups J Med Sci 1976‬‬ ‫‪81:61-64. CrossRef, Medline.‬‬ ‫‪4. Bubrick MP, Hitchcock CR. Renal cyst causing‬‬ ‫‪afferent loop obstruction and acute pancreatitis. Am‬‬ ‫‪Surg 1975; 41:440-443. Medline.‬‬ ‫‪5. Op den Orth JO. Tubeless hypotonic examination‬‬ ‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫‪73‬‬ ‫وضعیت بیماری به شمار نمی اید‪ ،‬و نیاز به درمان ندارد‪.‬‬ ‫در صورت تمایل بیمار و فقط به عنوان یک عمل جراحی‬ ‫زیبایی می توان دو انگشت را با عمل جراحی از یکدیگر‬ ‫جدا کرد‪ .‬ولی این جراحی مانند هر عمل جراحی دیگری‬ ‫ممکن است با عوارضی همراه باشد‪.‬‬ ‫ایجاد جوشگاه یا بافت اضافه در محل جراحی‪ ،‬اسیب عروقی‬ ‫یا عصبی به انگشت‪ ،‬رشد مجدد پرده بین دو انگشت و یا‬ ‫عارضه در محل پوستی که از ان به عنوان دهنده پیوند پوستی‬ ‫استفاده می شود می تواند عوارض احتمالی عمل جراحی باشد‪.‬‬ ‫ماکروداکتیلی چیست و چگونه مایه ی رشد بیش از‬ ‫اندازه و بزرگی انگشت دست می شود؟‬ ‫ماکرو داکتیلی (‪ )Macrodactyly‬یک ناهنجاری مادرزادی‬ ‫است که در ان بافت های یک انگشت به خصوص پوست‪،‬‬ ‫چربی و اعصاب یک انگشت رشد بیش از اندازه کرده‪،‬‬ ‫و موجب می شود یک انگشت یا تعدادی انگشتان اندازه‬ ‫بزرگ تر از معمول داشته باشد‪.‬‬ ‫در این بیماری انگشت یا انگشتان بزرگ تر گرچه ممکن‬ ‫است حجیم تر از انگشتان باشند ولی سرعت رشد ان ها با‬ ‫دیگر انگشتان یکسان است‪ .‬در مواقعی هم انگشت ناهنجار‬ ‫نه تنها بزرگ تر است بلکه سرعت رشد ان هم بیشتر از‬ ‫دیگر انگشتان است یعنی اختالف اندازه ان با دیگر انگشتان‬ ‫مرتبا بیشتر می شود‪.‬‬ ‫این بیماری در دست ‪ ،‬بیش از پا دیده می شود و در ‪%90‬‬ ‫موارد یک طرفه است ولی گاهی در دو دست یا دو پا با هم‬ ‫دیده می شود‪ .‬در ‪ %70‬موارد در بیش از یک انگشت دیده‬ ‫می شود‪ .‬در مواردی همراه با سین داکتیلی است و انگشت‬ ‫مجاور به هم متصل می شوند‪ .‬این ناهنجاری می تواند در‬ ‫بیماری هایی مانند نوروفیبروماتوز ‪ ،‬ناهنجاری های عروقی‪،‬‬ ‫ ‪74‬‬ ‫‪74‬‬ ‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫انکندروماتوز متعدد‪ ،‬سندروم مافوچی و توبروز اسکلروز‬ ‫دیده می شود‪.‬‬ ‫درمان ماکرو داکتیلی‬ ‫درمان ماکرو داکتیلی انجام عمل جراحی است و عمل‬ ‫جراحی این بیماری عمل پیچیده ای است چون باید در‬ ‫بافت ها و الیه های متعددی انجام شود‪.‬‬ ‫اعمال جراحی متفاوتی برای این بیماری انجام می شود‪.‬‬ ‫یکی از ان ها برداشتن چربی های اضافی انگشت و‬ ‫برداشتن پوست و سپس جایگزین کردن پوست برداشته‬ ‫شده یا پیوند پوستی است که از دیگر مناطق اندام برداشته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫این عمل در چند مرحله و با فاصله سه ماه انجام می شود‪.‬‬ ‫در مواردی ممکن است یک یا دو بند انگشت بزرگ شده‬ ‫قطع شود تا طول انگشت مناسب تر گردد و در مواردی‬ ‫هم ممکن است پزشک مجبور به قطع کل انگشت بزرگ‬ ‫شده بشود‪.‬‬ ‫منابع‬ ‫‪1692/http://www.iranorthoped.ir/fa/news‬‬ ‫‪http://fa.wikipedia.org/wiki‬‬ ‫‪http://asp.irteb.com/casereport/‬‬ ‫‪completecasereport.aspx‬‬ ‫‪aspx.5144-http://cilicalmedicine.ir/post‬‬ ‫‪http://salamatbank.com/beauty/‬‬ ‫‪315/description‬‬ ‫‪17947908/http://vista.ir/news‬‬ ‫‪.19-blogfa.com/cat.http://www.laboratory1388‬‬ ‫‪aspx‬‬ ‫‪http://www.zisttiran.blogfa.com‬‬ ‫‪http://www.sciencedirect.com‬‬ ‫مقاله علمی شرکت ها‬ ‫گروه علمی شرکت نانومهر‬ ‫مقایسه تست ‪ Contingent‬و تست ‪Integrated‬‬ ‫در غربالگری سالمت جنین‪-‬‬ ‫قسمت اول‬ ‫ترکیب سن مادر با مارکرهای دیگر غربالگری جنین اولین بار در‬ ‫سال ‪ 1988‬توسط پروفسور والد مطرح شد‪ .‬این در صورتی بود که‬ ‫قبل از ان برخی دانشمندان‪ ،‬غربالگری را فقط بر اساس سن مادران‬ ‫انجام می دادند و مادران باالی ‪ 35‬سال را برای امنیوسنتز ارسال می‬ ‫کردند‪ .‬پروفسور والد‪ ،‬الگوریتم جدیدی را ابداع کرد که بر اساس‬ ‫ان امکان تعیین ریسک ابتالی جنین با تلفیقی از تمام مارکرهای‬ ‫غربالگری را در کنار سن مادر امکان پذیر می ساخت‪ .‬البته هنوز‬ ‫برخی از نرم افزارهایی که از روش ها و الگوریتم به روز برخوردار‬ ‫نیستند گراف جداگانه ایی بر اساس سن مادر به تنهایی ارائه می‬ ‫دهند‪ ،‬و چون قادر به تلفیق الگوریتم خریداری شده از کمپانی های‬ ‫صاحب الگوریتم تعیین ریسک بر اساس مارکرهای بیوشیمیایی و‬ ‫سونوگرافی نیستند‪ ،‬کماکان گراف جداگانه برای سن مادر به همراه‬ ‫گرافی برای مارکرهای غربالگری رسم می کنند‪.‬‬ ‫در حالت استاندارد وقتی نتایج غربالگری جنین مادری در سه‬ ‫ماهه اول بر اساس ‪ Cut off‬تعیین شده مثبت باشد وی به انجام‬ ‫تست های دقیق تر مانند امنیوسنتز و یا ‪ CVS‬توصیه می شود‪ .‬ولی‬ ‫اگر تست های سه ماهه اول منفی باشد مادر برای انجام سه ماهه‬ ‫دوم باید معرفی شود‪ .‬تفسیر تست های سه ماهه دوم بدون در نظر‬ ‫گرفتن نتایج سه ماهه اول باعث افزایش خطا خواهد شد‪ .‬نتایج با‬ ‫دقت بیشتر زمانی حاصل می شود که تست به صورت اینتگرتد‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫تست اینتگرتد‪ ،‬تلفیقی از تست های سه ماهه اول و دوم بوده که‬ ‫در سا ل ‪ 1999‬توسط پروفسور والد مطرح شد و حق امتیاز (�‪pat‬‬ ‫‪ )ent‬اینتگریتد متعلق به وی است و کمپانی هایی که در نرم افزار‬ ‫خود از اینتگرتد استفاده می کنند‪ ،‬از پروفسور والد خریداری کرده‬ ‫اند‪ .‬در این تست مارکرهای سه ماهه اول و به دنبال ان سه ماهه‬ ‫دوم اندازه گیری شده و نتایج حاصل از دو تست به صورت تست‬ ‫واحدی گزارش می شود که حاصل از تلفیق ان هاست‪.‬‬ ‫روش دیگر که توس ط ‪ Cuckle‬در سال ‪ 2001‬معرفی شد تست �‪Con‬‬ ‫‪ tingent‬است که از دو ‪ Cutoff‬استفاده کرده و نتیجه غربال گری را به‬ ‫صورت سه حالت خطر باال‪ ،‬که در ان مادران برای تست های تشخیصی‬ ‫دقیق تر توصیه می شوند‪ ،‬خطر متوسط که در ان مادران برای سه ماهه‬ ‫دوم توصیه می شوند و خطر پایین که نیازی برای انجام سه ماهه دوم از‬ ‫نظر پروفسور ‪ Cuckle‬ندارند‪ .‬ایراد بزرگی که برای این طرح مطرح بود‬ ‫امکان منفی کاذب برای مادرانی که از نظر تست سه ماهه اول کم خطر‬ ‫گزارش می شدند وجود داشت در حالی که این منفی کاذب با تست‬ ‫اینتگرتد می تواند به مقدار زیادی کاهش یابد‪.‬‬ ‫هر دو تست اینتگرتد و ‪ contingent‬نوعی تست‬ ‫بوده و تست منفرد محسوب نمی شود‪ .‬در هر دو این تست ها‬ ‫می توان ‪ Cut off‬های متعددی تعریف کرد‪ .‬در تست اینتگرتد هر‬ ‫سه پارامتر (‪ FPR ، DR‬و سطح ‪ )Cut off‬کارایی تست را مشخص‬ ‫می کند‪ .‬ولی در تست ‪ Contingent‬فقط یک پارامتر ‪Cut off‬‬ ‫تعیین کننده کارایی ان است‪ .‬تمام زنانی که به تست اینتگرتد‬ ‫توصیه می شوند‪ ،‬کمترین ‪ FPR‬با بیشترین ‪ DR‬ممکن در نظر گرفته‬ ‫می شود‪ .‬این روش میزان کارایی غربالگری را به شدت افزایش می‬ ‫دهد‪ ،‬زیرا از تمام اطالعات ممکن غربالگری استفاده می کند‪ .‬عالوه‬ ‫بر ان بر اساس تحقیقات ‪ Moriss‬بیش از ‪ %26‬از بارداری های مبتال‬ ‫به سندروم داون در بین هفته های ‪ 12‬تا ‪ 16‬قابل تشخیص نیست‬ ‫و در صورتی که غربالگری فقط بر اساس مارکرهای سه ماهه اول‬ ‫باشد دچار خطا خواهد بود‪ .‬در تست ‪ Contingent‬تشخیص زود‬ ‫هنگام در سه ماهه اول و ارجاع برای تست های تکمیلی‪ ،‬به دلیل‬ ‫امکان استفاده از ‪ CVS‬و عدم تمایل مادران برای رسیدن به زمان‬ ‫تست امنیوسنتز‪ ،‬خطر سقط را افزایش می دهد‪ .‬کما این که دقت‬ ‫تشخی ص ‪ CVS‬از امنیوسنتز کمتر است‪ .‬زنانی که در تست �‪contin‬‬ ‫‪ gent‬با خطر باال معرفی می شوند دچار استرس زیادی هستند در‬ ‫صورتی که به احتمال بسیار زیاد مثبت واقعی نیستند‪ .‬تست اینتگرتد‬ ‫مشکالت این چنینی را ندارد زیرا تنها یک ریسک گزارش می شود‪.‬‬ ‫عالوه بر افزایش استرس مادران‪ ،‬تست ‪ Contingent‬هزینه اضافی‬ ‫را بر خانواده ها تحمیل می کند‪ .‬در این تست که ریسک بر اساس‬ ‫مارکرهای سه ماهه اول تعیین می شود مارکر ‪ AFP‬به عنوان یک‬ ‫پارامتر مهم اندازه گیری نمی شود و درصد خطا افزایش می یابد‪.‬‬ ‫نتایج حاصل از تست ‪ Contingent‬توسط دانشمندانی مانند‬ ‫پروفسور ‪ ،Wald‬پروفسور ‪ Wright‬در سال ‪ ،2004‬پروفسور ‪Benn‬‬ ‫در سال ‪ 2005‬و پروفسور ‪ Palomaki‬در سال ‪ 2005‬کامال نقض‬ ‫شده و یک روش منسوخ محسوب می شود‪.‬‬ ‫منابع‪:‬‬ ‫‪Sequential‬‬ ‫‪1-Integrated Screening for Down’s Syndrome Based on Tests‬‬ ‫‪Performed during the First and Second Trimesters. N.J. Wald,‬‬ ‫‪F.R.C.P., D.Sc., H.C. Watt, M.Sc., and A.K. Hackshaw, M.Sc.‬‬ ‫‪2-Sequential and contingent prenatal screening for Down‬‬ ‫‪syndrome.Wald NJ1, Rudnicka AR, Bestwick JP.‬‬ ‫�‪3-Adding ductus venosus blood flow as a categorical vari‬‬ ‫�‪able to the Combined and Integrated tests in Down’s syn‬‬ ‫‪drome screening. Nicholas J Wald‬‬ ‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫‪75‬‬ ‫تازه ها‬ ‫مهسا باستانی‬ ‫تازه های ازمایشگاه‬ ‫تازه های ازمایشگاه‬ ‫مولکول «‪ »GS-DProSw‬قاتل تومورهای‬ ‫سرطانی در فرایند درمان فتودینامیک!‬ ‫محققانی از موسسه فناوری کارلسروهه در المان با همکاری‬ ‫محققان دانشگاه «‪ »Kiev‬در اوکراین‪ ،‬مولکولی جدید برای کمک‬ ‫به درمان فتودینامیک کشف کردند که امیدوارند در حمله به‬ ‫تومورها موثر واقع شود‪.‬‬ ‫درمان فتودینامیک (‪ )PDT‬معموال با استفاده از نور (فوتون)‬ ‫انجام می شود که با ایجاد رادیکال هایی اکسیژن دار در‬ ‫طی فرایند فتوشیمیایی منجر به مرگ سلول های تومور‬ ‫خواهد شد‪ .‬در این فرایند ماده ای مخصوص به محل‬ ‫درمان ارائه شده و با استفاده از نور‪ ،‬واکنش فعال می‬ ‫شود‪ .‬اما مشکلی که در این روش وجود دارد این است‬ ‫که تومورها معموال در محیط هایی با اکسیژن کم رشد‬ ‫می کنند بنابراین‪ ،‬این فرایند برای از بین بردن تومورهای‬ ‫سرطانی چندان کارامد نیست‪ .‬این تیم از محققان یافته های‬ ‫خود را در ژورنال»‪ «Angewandte Chemie‬منتشر کردند‪.‬‬ ‫ان ها مولکول های جدیدی به نام «‪ »GS-DProSw‬را پرورش‬ ‫دادند که این مولکول قادر است بدون نیاز به اکسیژن‪ ،‬تنها‬ ‫با استفاده از نور فعال شده و به مبارزه با تومورهای سرطانی‬ ‫بپردازد و منجر به مرگ ان ها شود‪.‬‬ ‫این مولکول با تابش نور ماوراء بنفش غیر فعال شده‬ ‫سپس به محل درمان فرستاده می شود و در طول فرایند‬ ‫درمان در ان نقطه‬ ‫باقی می ماند‪ .‬نور لیزر‬ ‫پس از تابش به این‬ ‫مولکول‪ ،‬ان را فعال‬ ‫ساخته و پس از ان‪،‬‬ ‫موکلول اثر سمی خود‬ ‫را بر روی سلول های‬ ‫های‬ ‫مجاور(سلول‬ ‫ ‪76‬‬ ‫‪76‬‬ ‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫سرطانی) خواهد گذاشت‪ .‬در طول فرایند درمان هر‬ ‫قسمت که فاقد نور باشد‪ ،‬مولکول غیر فعال می شود و‬ ‫همین امر موجب شده تا هیچ خطری بافت های اطراف‬ ‫و سالم را تهدید نکند‪.‬‬ ‫این فناوری اولین بار در ازمایشگاه و بر روی حیوانات‬ ‫ازمایش شد به طوری که نتایج نشان می دهد درمان به‬ ‫درستی صورت گرفته و دقیقا همان نقطه که مورد نظر‬ ‫محققان بود در محاصره حمله مولکول‪GS-DProSw‬‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫میکروسکوپی کوچک برای بررسی رفتار مغز‬ ‫کمپانی «‪ »inscopic‬واقع در پالوالتو (کالیفرنیا)‪،‬‬ ‫میکروسکوپ جدیدی طراحی کرده است که برای‬ ‫دانشمندان مغزو اعصاب بسیار پرکاربرد بوده و برای‬ ‫بررسی درون مغ ِز زنده مورد استفاده خواهد بود‪.‬‬ ‫این میکروسکوپ در دانشگاه استنفورد برای استفاده‬ ‫در ازمایشگاه حیوانات طراحی شده است تا اینگونه‬ ‫مورد ازمایش های اولیه قرار گیرد‪ .‬تمامی ازمایش ها بر‬ ‫روی موش های زنده در ازمایشگاه انجام شده است‪ .‬این‬ ‫میکروسکوپ که با نام ‪ nVista‬معروف است می تواند‬ ‫به محققان در کشف چگونگی فعالیت نورون های مغزی‬ ‫در حین صحبت کردن کمک کند‪ .‬جالب است بدانید این‬ ‫میکروسکوپ درحالی فعالیت های مغزی را کنترل می کند‬ ‫که نمونه مورد ازمایش (موش) زنده است و راه می رود‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫رقیبان خود پیشی گرفت!‬ ‫گلوکومتر «پوگو» از‬ ‫ِ‬ ‫کمپانی »‪ «Intuity Medical‬واقع در سانی ویل کالیفرنیا‪،‬‬ ‫مجوز ترخیص کاال از گمرک را برای جدیدترین محصول‬ ‫خود دریافت کرد و در حال حاضر به معرفی این محصول در‬ ‫ایالت متحده پرداخته است‪ .‬محصول مورد نظر‪ ،‬گلوکومتری‬ ‫تحت عنوان «‪ »POGO‬است که به طور اتوماتیک قادر است‬ ‫به نظارت قند خون بیمار بپردازد‪ .‬دستگاه به اسانی توسط‬ ‫دکمه پاور که در زیر صفحه نمایشگر تعبیه شده است روشن‬ ‫می شود‪ ،‬سپس انگشت بیمار در محل مخصوصی که در‬ ‫دستگاه ایجاد شده قرار می گیرد انگاه با کمی فشار در‬ ‫محل‪ ،‬دستگاه به طور کامال خودکار توسط النست هایی‬ ‫که درونش قرار دارد به ایجاد خراش کوچکی در انگشت‬ ‫کارتریج موجود در دستگاه جمع‬ ‫پرداخته و خون بیمار در‬ ‫ِ‬ ‫اوری می شود‪ .‬پس از جمع اوری خون بیمار‪ ،‬طی مدت‬ ‫زمان ‪ 4‬ثانیه نتیجه ازمایش بر روی نمایشگر نمایان خواهد‬ ‫شد‪ .‬کارتریج درون دستگاه به سادگی قابل تعویض بوده و‬ ‫این امکان را برای کاربر به وجود می اورد که کارتریج قبلی‬ ‫را بیرون اورده و کارتریج جدید را جایگزین کند‪.‬‬ ‫برای اولین بار است که گلوکومتری با چنین ویژگی هایی‬ ‫طراحی شده است چراکه تمامی اجزای تشکیل دهنده ان‬ ‫(الن ِست‪ ،‬کارتریج‪ ،‬صفحه نمایشگر و ‪ )...‬در یک دستگاه‬ ‫کنار هم قرار گرفته اند‪ .‬این در حالی است که گلوکومترهای‬ ‫پیشین این قطعات را به صورت مجزا در اختیار داشتند‪.‬‬ ‫«پوگو» دستگاهی است که یادگیری چگونگی انجام دادن‬ ‫تست قند خون در ان بسیار راحت بوده و نیاز به هیچ‬ ‫گونه مهارت خاصی ندارد بلکه کاربر به اسانی می تواند‬ ‫انرا خریداری کرده و از ان استفاده کند تا بدین ترتیب با‬ ‫اگاهی کامل بر بیماری خود سالیان سال زندگی سالمی را‬ ‫تجربه کند‪.‬‬ ‫دستگاهی که سلول های تومور‬ ‫گردشی(‪ )CTCs‬را زنده به دام می اندازد!‬ ‫سلول های تومور گردشی‬ ‫(‪ )CTCs‬معموال به سلول هایی‬ ‫اطالق می شود که از تومور اولیه‬ ‫کنده شده و توسط جریان خون‬ ‫در سرتاسر بدن پخش می شوند‪.‬‬ ‫این سلول ها برای شناسایی نوع‬ ‫تومور بسیار با ارزشند‪ ،‬چراکه با‬ ‫نظارت بر ان ها معمای چگونگی‬ ‫درمان سرطان برای پزشکان اشکار خواهد شد‪ .‬درحال‬ ‫حاضر‪ ،‬دستگاه های بسیار اندکی وجود دارد که بتواند این‬ ‫سلول ها را از خون بیمار استخراج کند‪ .‬همچنین زنده نگه‬ ‫داشتن این سلول ها در حین فرایند استخراج از خون برای‬ ‫تست های ازمایشگاهی امری است بسیار دشوار! محققان‬ ‫دانشگاه میشیگان با طراحی دستگاهی میکروسیال در صدد‬ ‫رفع این مشکل اقدام کردند‪.‬‬ ‫در گذشته به دام انداختن این سلول ها تنها به واسطه ی‬ ‫اکسی گرافن و ورقی بسیار نازک از کربن ممکن بود که‬ ‫ِ‬ ‫ورق‬ ‫در این فرایند تنها سلول های تومور گردشی به‬ ‫کربنی چسبیده و در همان جا باقی می ماند‪ .‬محققان برای‬ ‫خارج کردن این سلول ها از واکنش های شیمیایی استفاده‬ ‫می کردند که اسیب زیادی به سلول های تومورها وارد‬ ‫می شد‪ ،‬حتی در برخی موارد منجر به مرگ ان ها نیز می‬ ‫گردید‪ .‬محققان به تازگی پلیمرهایی ساختند که واکنش ها‬ ‫را در دمای پایین نگه داشته و بدون هیچ مشکلی به‬ ‫جداسازی سلول ها می پردازد‪.‬‬ ‫در دمای زیر ‪ 54‬درجه سانتیگراد‪ ،‬این پلیمر با بخش‬ ‫کوچکی از اکسید گرافن مخلوط می شود‪ .‬این تکنیک‬ ‫که توسط گذشتگان توسعه یافته بود برای به دام انداختن‬ ‫سلول های تومور گردشی استفاده می شد اما در حال‬ ‫حاضر محققان با استفاده از پلیمری که طراحی کردند‬ ‫موفق شدند از ان به عنوان سیستم خنک کننده استفاده‬ ‫کرده و خیلی اسان به جداسازی سلول ها از ورق کربنی‬ ‫بپردازند‪ ،‬عملیاتی که عدم انجام ان در گذشته چالش های‬ ‫بزرگی در روند درمان ایجاد کرده بود‪.‬‬ ‫محققان گزارش دادند در این روش ‪ 80‬درصد از سلول های‬ ‫به دام افتاده زنده می مانند که این امر نویدبخش اینده ای‬ ‫درخشان در مدیریت درمان سرطان از طریق تشخیص سریع‬ ‫سلول های تومور گردشی خواهد بود‪.‬‬ ‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫‪77‬‬ ‫مقاله علمی‬ ‫میالد رحیم زادگان‪ ،‬دانشجوی ‪ phd‬سم شناسی دانشگاه علوم پزشکی تهران‬ ‫ارتباط هیپوکمپ با یادگیری‪،‬‬ ‫حافظه و مسیرارتباطی ان‬ ‫یادگیری‬ ‫یادگیری را می توان به صورت تغییرات رفتاری که‬ ‫در اثر تجربه ی پدید امده‪ ،‬تعریف کرد و حافظه مطابق‬ ‫با ذخیره سازی این تجربیات است‪ .‬بدیهی است که این‬ ‫دو پدیده به یکدیگر وابستگی دارد‪ ،‬و باید با هم بررسی‬ ‫شود[‪ Wang .]2 ,1‬بیان می دارد که یادگیری و حافظه با‬ ‫دخالت تشکیل ارتباط های سیناپسی جدید در سیستم‬ ‫عصبی ایجاد می شود[‪ .]1‬نظر دیگر این است که قسمت‬ ‫اعظم موارد یادگیری و حافظه با دخالت تغییرات بیوشیمیایی‬ ‫در مسیرهای عصبی موجود ایجاد می شود‪ .‬از انجایی که‬ ‫رفتارها شکل های متفاوتی دارند‪ ،‬انواع مختلفی از یادگیری‬ ‫نیز وجود دارد‪ .‬روانشناسان معتقدند که یادگیری توسط قرار‬ ‫گرفتن ارگانیسم ها در معرض انواع اختصاصی تجارب‬ ‫حسی شکل می گیرد[‪.]3‬‬ ‫یادگیری از یک نظر به دو دسته تقسیم می شود‪:‬‬ ‫‪‬یادگیری اجتماعی‪ :‬به طور مثال اگر حیوانی‪ ،‬حیوان همنوع‬ ‫خود را در حال انجام تمرین مشخصی ببیند‪ ،‬سریع تر از حیوانی‬ ‫که چنین صحنه ای را ندیده‪ ،‬ان حرکات را یاد می گیرد[‪.]5‬‬ ‫‪‬یادگیری غیر اجتماعی‪ :‬شامل یک پاسخ حرکتی براثر‬ ‫یک واکنش حسی است و خود انواعی دارد‪ .‬یادگیری ساده‪،‬‬ ‫یادگیری وابسته و یادگیری پیچیده[‪.]6 , 5‬‬ ‫حافظه‬ ‫توانایی ذخیره سازی و بازخوانی اطالعات اموخته شده را‬ ‫حافظه گویند‪ .‬به عبارت دیگر حافظه‪ ،‬عبارت از ترکیبی از‬ ‫روندهای مختلف اکتساب‪ ،‬تثبیت‪ ،‬ذخیره و به خاطر اوری‬ ‫اطالعات است[‪ .]7‬فرایندهای تثبیت و ذخیره سازی حافظه‪،‬‬ ‫ ‪78‬‬ ‫‪78‬‬ ‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫نتیجه ی یک مجموعه از رویدادهای نوروبیولوژیکی‬ ‫وابسته به زمان است که پس از شکل گیری ابتدایی‬ ‫حافظه رخ می دهد‪ .‬به عالوه این نوسان در فرایندهای‬ ‫مربوط به ذخیره سازی حافظه بطور کامل می تواند کمی‬ ‫بعد از تجربه یادگیری اصلی روی دهد‪ .‬بسیاری از مواد‬ ‫مانند گلوکز و هورمون های ادرنال اپی نفرین‪ ،‬نور اپی‬ ‫نفرین و تحت شرایط خاص‪،‬گلوکوکورتیکوئیدهایی مثل‬ ‫کورتیزول‪ ،‬که طی دوره های هوشیاری‪ ،‬استرس و هیجان‬ ‫به درون خون ازاد می شوند ارتباط نزدیکی با نوسانات‬ ‫حافظه دارند[‪.]8‬‬ ‫انواع حافظه‬ ‫در علم فیزیولوژی حافظه به دوبخش تقسیم شده است‪:‬‬ ‫‪ ‬حافظه بیانی (‪:)Declarative‬‬ ‫حافظه ای است که در مورد حقایق‪ ،‬افکار وحوادثی‬ ‫که می توانند اگاهانه به یاد اورده شوند‪ ،‬ایجاد می گردد‪.‬‬ ‫مفهومی که افراد به طور معمول از واژه حافظه در ذهن‬ ‫دارند‪ ،‬همین نوع از حافظه است‪ .‬این حافظه‪ ،‬حافظه‬ ‫هوشیارانه برای اسم یک دوست‪ ،‬تعطیالت تابستان‬ ‫گذشته و‪ ...‬است‪ .‬حافظه بیانی در انسان و نیز حیوانات‬ ‫مطالعه می شود[‪.]9‬‬ ‫‪ ‬حافظه غیر بیانی یا مفهومی(‪:)Non-Declarative‬‬ ‫برخالف حافظه بیانی‪ ،‬غیر اگاهانه است و قابل بیان‬ ‫نیست‪ .‬این نوع حافظه کاربرد گسترده ای دارد وبه روندهای‬ ‫یادگیری متفاوتی گفته می شود که شامل توانایی اجرای‬ ‫یک مهارت حرکتی ونیز شکل گیری عادات است[‪.]10‬‬ ‫حافظه بیانی و بسیاری از انواع حافظه مفهومی بر اساس‬ ‫طول مدت ذخیره اطالعات نیز تقسیم بندی شده اند‪:‬‬ ‫‪‬حافظه کوتاه مدت )‪ :(Short-term‬ذخیره موقت‬ ‫اطالعات در ان برای ثانیه ها تا دقیقه ها طول می کشد‪.‬‬ ‫‪‬حافظه میان مدت (‪ :)Intermediate‬مرحله ای از‬ ‫پردازش در هیپوکمپ یا جایی دیگر که در ان اطالعات را‬ ‫به شکل طوالنی تری تبدیل می نماید‪.‬‬ ‫‪‬حافظه طوالنی مدت (‪ :)Long-term‬اطالعات در‬ ‫ان برای سال ها و گاهی تمام عمر ذخیره می شود‪.‬‬ ‫از نظر ازمایشگاهی و عملی‪ ،‬برخی از محققان حافظه را‬ ‫به دو نوع تقسیم کرده اند‪:‬‬ ‫‪ ‬حافظه جاری (‪ :)working‬اطالعات اموخته شده‬ ‫طی جلسه محدود اموزش (‪ )Trial‬ذخیره می شود که این‬ ‫اطالعات فقط برای انجام وظایف همان جلسه ضروری‬ ‫است و پس از اتمام این جلسه‪ ،‬فراموش می شود‪.‬‬ ‫‪ ‬حافظه مرجع (‪ :)Reference‬ابعادی از حافظه‬ ‫است که در ان اطالعات اموخته شده ممکن است به جای‬ ‫یک جلسه منفرد اموزش‪ ،‬در همه جلسات اموزش مورد‬ ‫استفاده قرار گیرد‪.‬‬ ‫مراحل تشکیل حافظه‬ ‫ایجاد و تشکیل حافظه به ‪ ٤‬مرحله تقسیم می شود که‬ ‫عبارت است از‪:‬‬ ‫‪ ‬مرحله اکتساب یا اموزش(‪:)Acquisition‬‬ ‫در این مرحله اطالعات پس از وارد شدن به سیستم‬ ‫عصبی در مدارهای خاصی از سیستم اعصاب مرکزی که در‬ ‫ارتباط با اعمال حافظه هستند (مانند هیپوکامپ) رمز بندی یا‬ ‫کدگذاری می شوند[‪.]11‬‬ ‫‪ ‬مرحله ذخیره سازی اطالعات(‪:)Storage‬‬ ‫در این مرحله از طریق فعالیت نورونی اطالعات در مدارهای‬ ‫عصبی حفظ میشوند‪ .‬احتماال این فعالیت های نورونی باعث‬ ‫ایجاد تغییراتی خاص در سیناپس های ذخیره کننده اطالعات‬ ‫می شوند‪ .‬در سیستم عصبی بر اثر یادگیری مطالب جدید‪،‬‬ ‫سیناپس ها و مسیرهای نورونی جدیدی ایجاد می شوند[‪.]11‬‬ ‫‪ ‬تثبیت (‪:)Consolidation‬‬ ‫روند ذخیره اطالعات در حافظه طوالنی مدت تثبیت‬ ‫نامیده می شود[‪ .]9‬این مرحله بسیار حساس است و طی ان‬ ‫با فعال شدن ژن هایی خاص‪ ،‬پروتئین های اساسی جهت‬ ‫شکل گیری حافظه طوالنی مدت سنتز می شود[‪.]11‬‬ ‫‪ ‬مرحله بازگویی یا یاداوری‪(Recall or Retrieval):‬‬ ‫فراخوانی یا بازیابی حافظه‪ ،‬دسترسی مجدد به حوادث‬ ‫و اطالعاتی است که در گذشته در مغز کدگذاری و‬ ‫تثبیت شده اند‪ .‬در این مرحله‪ ،‬اطالعات برای ایجاد‬ ‫ادراک یا برون ده حرکتی از محل هایی که در ان ذخیره‬ ‫شده اند باز خوانی می شود[‪.]9‬‬ ‫اناتومی یادگیری و حافظه‬ ‫مغز دارای ساختمان پیچیده ای بوده و حافظه و یادگیری‬ ‫نیز پدیده های پیچیده ای است‪ .‬به همین دلیل مطالعه در‬ ‫زمینه ی اساس عصبی حافظه و یادگیری بسیار به کندی‬ ‫پیش می رود‪ .‬تصویر فیزیکی یا جایگاه حافظه در مغز‬ ‫را ‪ Engram‬می گویند‪ .‬در دهه ‪ 1920‬یک فیزیولوژیست‬ ‫امریکایی به نام ‪،Karl Lashley‬ازمایشاتی جهت بررسی‬ ‫اثرات تخریب ناحیه های مختلف مغزی بر یادگیری انجام‬ ‫داد و پس از تحقیقات طوالنی نتیجه گرفت که حافظه در‬ ‫یک نقطه از مغز مستقر نشده بلکه با شبکه های نورونی‬ ‫درسراسر مغز در هم امیخته و منتشر شده است‪.‬‬ ‫مطالعات اخیر نشان می دهد هیچ بخشی از مغز به عنوان‬ ‫ذخیره ای برای تمام حافظه خدمت نمی کند‪ ،‬بلکه انواع خاص‬ ‫حافظه در محل های ویژه قرار می گیرد‪ .‬از جمله نواحی مغز‬ ‫که در یادگیری و حافظه دخیل است می توان بخش میانی‬ ‫لوب گیجگاهی را بیان داشت‪ .‬یکی از قسمت های اصلی‬ ‫بخش میانی لوب گیجگاهی ناحیه هیپوکامپ است که در‬ ‫ایجاد چند نوع حافظه دخیل است[‪.]12‬‬ ‫امروزه مشخص شده است که نواحی خاصی از مغز‬ ‫از جمله مخچه‪ ،‬هیپوکامپ‪ ،‬امیگدال وکورتکس بیشتر‬ ‫در حافظه دخیل است‪ .‬دانشمندان معتقدند در حافظه‬ ‫بیانی‪ ،‬بیشتر نواحی کورتکس به ویژه لوب گیجگاهی و‬ ‫هیپوکامپ دخیل بوده ولی در حافظه غیر بیانی بیشتر‬ ‫سیستم های حسی و حرکتی در گیر است[‪.]11‬‬ ‫هیپوکامپ‬ ‫تشکیالت هیپوکامپ‬ ‫بخشی از لوب گیجگاهی را به خود اختصاص می دهد‬ ‫که خود از چندین بخش به هم مرتبط شامل‪ :‬جسم‬ ‫هیپوکامپ‪ ،‬شکنج دندانه ای )‪ (Dentate gyrus‬و‬ ‫سابیکولوم)‪ )Subiculumn‬است‪ .‬جسم هیپوکامپ و شکنج‬ ‫دندانه ای بخشی از ارکئوکورتکس است و سابیکولوم‬ ‫بخشی انتقالی کورتکس را در بر می گیرد‪ .‬یعنی حد وسط‬ ‫بین ارکئوکورتکس و نئوکورتکس است‪ .‬هیپوکامپ‬ ‫)‪(Hippocampal formation‬‬ ‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫‪79‬‬ ‫بخشی از سیستم لیمبیک است که در مکانیسم بقا حافظه‬ ‫)‪ (memory retention‬شرکت می کند‪ .‬هیپوکامپ از قاعده‬ ‫مغز جلویی و سپتوم‪ ،‬اوران های کولینرژیک دریافت می کند‬ ‫که در اعمال حافظه و یادگیری نقش مهمی دارند[‪.]13‬‬ ‫نورواناتومی هیپوکامپ‬ ‫به علت تشابه جسم هیپوکامپ با شاخ بز کوهی‪ ،‬به ان شاخ‬ ‫امون)‪ (Corn of Ammonis‬یا ‪ CA‬می گویند‪ CA .‬به ‪ 4‬ناحیه‬ ‫تقسیم می شود که به ترتیب ‪ CA1‬تا ‪ CA4‬را شامل می شود‪.‬‬ ‫ناحیه ‪ CA1‬و‪ CA3‬بخش عمده هیپوکامپ را به خود‬ ‫اختصاص داده است‪.‬‬ ‫هیپوکامپ دارای سه الیه سلولی است‪:‬‬ ‫‪ ‬الیه مولکولی (‪ :)Molecular layer‬محل تالقی‬ ‫اکسونها و دندریتها را شامل می شود‪.‬‬ ‫‪ ‬الیه سلول های پیرامیدال (‪ :)Pyramidal cell‬از‬ ‫نورون های بزرگی تشکیل یافته اند که شکل ان ها هرمی است‬ ‫و در واقع سلول های اصلی هیپوکامپ را شامل می شوند‪.‬‬ ‫‪ ‬الیه سلول های چند شکل (‪:)Polymorphic layer‬‬ ‫این الیه شبیه الیه ششم نئوکورتکس است ودر زیر‪ Alveus‬واقع‬ ‫شده و شامل اکسون و دندریت ها و نورون های رابط است[‪.]14‬‬ ‫نقش هیپوکامپ در یادگیری و حافظه‬ ‫هیپوکامپ‪ ،‬نقش مهمی در حافظه دارد‪ .‬نظر براین است که‬ ‫فعالیت تتای هیپوکامپی که نورونهای کولینرژیک مسیر سپتو‬ ‫هیپوکامپ را درگیر می کند با تثبیت حافظه (‪)consolidation‬‬ ‫مرتبط است‪ .‬همچنین عمل مهاری نورون های سروتونرژیک‬ ‫رافه پشتی روی فعالیت کولینرژیک هیپوکامپ‪ ،‬ممکن است‬ ‫با فرایندهای حافظه ای مرتبط باشد‪.‬‬ ‫در هیپوکامپ بین نقایص رفتاری و کاهش استیل کولین‬ ‫ترانسفراز‪ ،‬ارتباط بیشتری نسبت به کورتکس وجود دارد و‬ ‫تخریب قسمت های خاص هیپوکامپ‪ ،‬برای تخریب حافظه‬ ‫و یادگیری کافی است‪ .‬این یافته ها اشاره به این مطالب‬ ‫دارد که هیپوکامپ یک منطقه بحرانی برای کنترل فرایندهای‬ ‫حافظه و یادگیری است[‪.]15‬‬ ‫مکانیسم های تشکیل حافظه در هیپوکامپ از دیدگاه مولکولی‬ ‫شکل پذیری سیناپسی(‪ )Synaptic Plasticity‬تغییر در‬ ‫قدرت عملکرد سیناپس است و این پروسه ارتباط مستقیمی‬ ‫ ‪80‬‬ ‫‪80‬‬ ‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫با تشکیل حافظه دارد‪ .‬شکل پذیری سیناپسی هم شامل‬ ‫تغییرات کوتاه مدت در قدرت کارایی انتقال سیناپس‬ ‫می شود و هم تغییرات درازمدت در ساختمان و تعداد‬ ‫سیناپس ها را در بر می گیرد[‪.]16‬‬ ‫‪ LTP‬یا تقویت بلند مدت‪ ،‬یک افزایش در انتقال پیام‬ ‫بین دو نورون است که در اثر تحریک همزمان انها ایجاد‬ ‫می شود‪ LTP .‬یکی از مهم ترین پدیده های پالستیسیته‬ ‫سیناپسی است و بنابراین در تغییر توان سیناپس های‬ ‫شیمیایی نقش دارد‪ .‬یکی از مکانیسم های مهم دخیل در‬ ‫تشکیل حافظه‪ LTP ،‬است و نقش گیرنده های گلوتاماتی‬ ‫در ان بسیار با اهمیت است[‪.]17‬‬ ‫منابع‪:‬‬ ‫ ‪1.‬‬ ‫‪Wang J-H, Ko GY, Kelly PT. Cellular and‬‬ ‫�‪molecular bases of memory: synaptic and neuro‬‬ ‫‪nal plasticity. Journal of clinical neurophysiology.‬‬ ‫‪1997;14(4):264-93.‬‬ ‫ ‪2.‬‬ ‫�‪Meneses A, Perez-Garcia G. 5-HT 1A re‬‬ ‫�‪ceptors and memory. Neuroscience & Biobehav‬‬ ‫‪ioral Reviews. 2007;31(5):705-27.‬‬ ‫ ‪3.‬‬ ‫�‪Kandel ER. Cellular mechanisms of learn‬‬ ‫�‪ing and the biological basis of individuality. Prin‬‬ ‫‪ciples of neural science. 1991;65:1009-31.‬‬ ‫ ‪4.‬‬ ‫‪Castellano C, Cabib S, Puglisi-Allegra S.‬‬ ‫�‪Psychopharmacology of memory modulation: evi‬‬ ‫�‪dence for multiple interaction among neurotrans‬‬ ‫‪mitters and hormones. Behavioural brain research.‬‬ ‫‪1996;77(1):1-21.‬‬ ‫ ‪5.‬‬ ‫�‪Rendell L, Fogarty L, Hoppitt WJ, Mor‬‬ ‫�‪gan TJ, Webster MM, Laland KN. Cognitive cul‬‬ ‫‪ture: theoretical and empirical insights into social‬‬ ‫‪learning strategies. Trends in cognitive sciences.‬‬ ‫‪2011;15(2):68-76.‬‬ ‫ ‪6.‬‬ ‫�‪Oscar-Berman M. Clinical and experimen‬‬ ‫�‪tal approaches to varieties of memory. Interna‬‬ ‫‪tional journal of neuroscience. 1991;58(3-4):135‬‬‫‪50.‬‬ ‫ ‪7.‬‬ ‫‪Nielson KA, Lorber W. Enhanced post‬‬‫‪learning memory consolidation is influenced by‬‬ ‫‪arousal predisposition and emotion regulation but‬‬ ‫‪not by stimulus valence or arousal. Neurobiology‬‬ ‫‪of learning and memory. 2009;92(1):70-9.‬‬ ‫ ‪8.‬‬ ‫‪Squire LR, Kandel ER. Memory: From‬‬ ‫‪mind to molecules: Macmillan; 2000.‬‬ ‫ ‪9.‬‬ ‫‪Nestler EJ, Malenka R, Hyman SE, Hyman‬‬ ‫�‪SE, Malenka R. Molecular basis of neuropharma‬‬ ‫‪cology: a foundation for clinical neuroscience:‬‬ ‫‪Appleton & Lange; 2001.‬‬ ‫روایی و ناروایی‬ ‫زمانی که پزشکی « بیزنس« به شمار می اید‬ ‫چند سال پیش دختر خانم جوانی (اذین اهنی) با پای خود‬ ‫برای ویزیت به کلینیکی در رشت مراجعه می کند‪ .‬او پس از‬ ‫یک تزریق‪ ،‬جان خود را از دست می دهد‪ .‬هیچ کس برای‬ ‫خانواده داغدارش کاری انجام نداد‪ .‬مانند این نمونه در سراسر‬ ‫کشور کم نیست‪ .‬در سال گذشته شمارچشمگیری از ناروایی ها‬ ‫در حوزه پزشکی دیده شد‪ .‬ناروایی هایی که بهای ان جان مردم‬ ‫بوده است‪ .‬برای نمونه در این جا دو نمونه که در این روزها‬ ‫رسانه ای شده‪ ،‬بازگویی می شود‪.‬‬ ‫‪ ‬پیرمردی ‪ 74‬ساله ای‪ ،‬برای شکستگی پای خود به یک‬ ‫بیمارستان دولتی مراجعه می کند و پزشک بدون توجه به عکس‬ ‫رادیولوژی و مدارک پزشکی این بیمار‪ ،‬دست به اشتباه پای‬ ‫راست را به جای پای چپ جراحی می کند‪ .‬شوربختانه پیرمرد‬ ‫پس از این عمل اشتباه جان خود را ازدست می دهد‪.‬‬ ‫رئیس مرکز اموزشی درمانی حضرت ولی عصر (عج) اراک‬ ‫با اشاره به حادثه رخ داده در این بیمارستان دولتی گفت‪ :‬در‬ ‫پی قصور پزشکی در این مرکز درمانی‪ ،‬با تفویض اختیار از‬ ‫سوی رییس دانشگاه علوم پزشکی اراک‪ ،‬پزشک خاطی تا‬ ‫اطالع ثانوی از هرگونه فعالیت پزشکی منع و از لیست پزشکان‬ ‫این مرکز حذف شد‪ .‬سید محمد جمالیان افزود‪ :‬علیرغم اینکه‬ ‫شکایتی از سوی خانواده متوفی علیه کادر درمانی صورت‬ ‫نگرفته است‪ ،‬به جهت رعایت حقوق مراجعین و شهروندان‪،‬‬ ‫پرونده پزشک خاطی برای بررسی و اعالم نظر در خصوص‬ ‫قصور صورت گرفته و برخورد قانونی‪ ،‬به مراجع قانونی ارجاع‬ ‫شده است‪ .‬وی همراه تسلیت به خانواده متوفی و پوزش ازاین‬ ‫اشتباه بزرگ پزشکی رخ داده‪ ،‬گفت‪ :‬علیرغم گذشت خانواده‬ ‫متوفی از شکایت در خصوص این پرونده‪ ،‬این قصور از سوی‬ ‫مسووالن دانشگاه علوم پزشکی اراک و تیم مدیریتی این مرکز‬ ‫پیگیری خواهد شد و به محض بررسی در مراجع ذیصالح‬ ‫و اعالم نظر قطعی‪ ،‬مراتب به اطالع خانواده متوفی و عموم‬ ‫هم وطنان عزیز خواهد رسید‪.‬‬ ‫رئیس مرکز اموزشی درمانی حضرت ولی عصر (عج) اراک گفت‪:‬‬ ‫اگر بیمار و همراهان به هر دلیل از شکایت خودداری نمایند‪،‬‬ ‫تیم مدیریتی تمامی مراکز و بیمارستان ها‪ ،‬در کمیته های متفاوت‬ ‫نظیر کمیته مرگ ومیر و کمیته حاکمیت بالینی‪ ،‬پرونده های‬ ‫پزشکی را بررسی و در صورت محرز شدن یا احتمال قصور‬ ‫پزشکی به عنوان مدعی العموم به مراجع ذیصالح اعالم می کند‪.‬‬ ‫‪ ‬الینا دختر شش ساله ای برای جراحی لوزه‪ ،‬به بیمارستان‬ ‫طالقانی گرگان مراجعه می کند‪ ،‬اما بعد از جراحی به کما‬ ‫می رود‪ .‬به گفته مادرش‪ :‬با انجام ازمایش های پیش از عمل‪،‬‬ ‫پزشکان به ما اطمینان دادند که بدون مشکل فرزند شما درمان‬ ‫خواهد شد‪ .‬اما پس از عمل‪ ،‬والدین وی با سینه ورم کرده دختر‬ ‫کوچکشان مواجه شدند که از شدت درد بی تابی می کرد‪ .‬به‬ ‫گفته ی مادرش‪ :‬دست و قفسه سینه دخترم مثل باد کنک باد‬ ‫کرده بود و مرتب فریاد می زد «قلبم می سوزد‪».‬‬ ‫پدر الینا گفت‪ :‬متخصصان پس از مشاهده شرایط بحرانی‬ ‫دخترم گفتند‪ :‬به دلیل نرسیدن خون به مغز کودک دچار عارضه‬ ‫ایست قلبی و پس از ان به کما رفته است‪ .‬دکتر سید محمد‬ ‫حسینی‪ ،‬معاون درمان درباره حادثه بیمارستان طالقانی گرگان‬ ‫گفته است‪ :‬این عارضه پس از عمل لوزه‪ ،‬می تواند بر اثر عمل‬ ‫جراحی و یا بیهوشی اتفاق بیافید‪ .‬الینا اکنون دچار «هیپوکسی‬ ‫مغزی» شده و در کما به سر می برد‪ .‬البته معاون درمان دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی استان گلستان تاکید کرد‪ :‬هم تیم حراست و هم‬ ‫تیم بازرسی بیمارستان تحقیقات خود را برای پیگیری و بررسی‬ ‫این پروند اغاز کرده است تا در صورت اشتباه پزشکی یا قصور‬ ‫در انجام وظیفه‪ ،‬با عامالن ان برخورد قطعی صورت خواهد‬ ‫گرفت‪ .‬دکتر پرهیز رییس بیمارستان علوم پزشکی گلستان نیز‬ ‫در این باره گفته است‪ :‬بیمارستان و مسووالن در حال پیگیری‬ ‫موضوع هستند که علت بروز این حادثه چه بوده است‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬در جریان عمل جراحی در بعضی مواقع ناخواسته‬ ‫عوارضی پیش می اید‪ .‬به هر حال ما با تیم پزشکی در حال‬ ‫بررسی این موضوع هستیم که علت این حادثه مشخص شود‪.‬‬ ‫بی گمان بارها و بارها ناروایی های کشنده‪ ،‬در سال‬ ‫روی می دهد‪ ،‬افسوس بیشتر ان ها هم با پرداخت دیه و‬ ‫یا روش های دیگر فراموش با نادیده گرفته می شود‪ .‬این‬ ‫پدیده پیامد مدیریت نادرست در گزینش پزشک و سپس‬ ‫نبود دیده بانی روامند‪ ،‬قاطعیت و برخورد شایسته با چنین‬ ‫پدیده هایی است‪ .‬باالترین مقام در این باره‪ ،‬نظام پزشکی است‬ ‫که باید خویشکاری خویش را با نیرومندی انجام دهد‪.‬‬ ‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫‪81‬‬ ‫بازارکار‬ ‫اگر قصد دارید استخدام شوید یا نیروی جدیدی استخدام کنید‪ ،‬اگهی خود را به ادرس ایمیل ماهنامه ارسال‬ ‫و یا به شماره زیر فکس کنید‪ .‬اگهی بازارکاررایگان است‪.‬‬ ‫‪ / matashkhis@gmail.com‬نمابر‪89776769 :‬‬ ‫استخدام کارشناس فروش درشرکت امارد شیمی طب ازما با سابقه‬ ‫تحصیالت و کار مرتبط‪ ،‬فن بیان باال و اشنایی به بازاریابی تلفنی‬ ‫با حقوق ثابت‪+‬پورسانت( تهران چهار راه ولیعصر)‬ ‫ارسال رزومه ‪info@amardshimi.ir:‬‬ ‫تماس و تلگرام ‪09190781009‬‬ ‫تحصیالت ‪:‬خانم لیسانس میکروبیولوژی از دانشگاه ازاد پیشوا‪.‬‬ ‫واحد ورامین‪ /.‬محل سکونت ‪:‬اصفهان و حومه ‪ /‬سن ‪25:‬‬ ‫اماده کار اموزی و کار در ازمایشگاه بالینی و بیمارستان‬ ‫سابقه کار‪:‬دوماه در بخش میکروب‪ .‬ادرار و‪...‬‬ ‫شماره تماس ‪09138150245‬‬ ‫ازمایشگاه بیمارستان البرز کرج جهت تکمیل کادر فنی خود به‬ ‫شرکت فرماطب‪ ،‬وارد کننده تجهیزات ازمایشگاهی در نظر دارد‬ ‫اقایان دارای مدرک کاردان یا کارشناس ازمایشگاه ‹ پایان طرح‬ ‫‹پایان خدمت ساکن کرج نیاز دارد‪ 02634192154 .‬ساعات اداری جهت تکمیل کادر فنی و خدمات پس از فروش خود پرسنل اقا‬ ‫با مشخصات زیر به صورت تمام وقت نیرواستخدام نماید‪:‬‬ ‫‪ ‬دارای مدرک حداقل کارشناسی مهندسی پزشکی از دانشگاه‬ ‫تحصیالت‪ :‬کارشناس میکروبیولوژی‪/‬جنس‪ :‬خانم‪/‬سن; ‪22‬سال‬ ‫های معتبر‬ ‫سوابق کاری‪ :‬دارای مدرک دوره های ‪ PCR‬و‪ Real Time PCR‬و‬ ‫‪ ‬اشنایی کامل به زبان انگلیسی‬ ‫دوره های کنترل کیفی ازمایشگاه واستاندارد ازمایشگاه‬ ‫‪ ‬اشنایی کامل به کامپیوتر‬ ‫کلونینگ ژن‪ ،‬برش ‪ ،DNA‬ساختار وکتورهای کلونینگ وانتقال پالسمید به‬ ‫‪ ‬دارای حداقل سه سال سابقه کار مرتبط‬ ‫میزبان پروکاریوتی‪ ،‬مسلط به تست ها و کشت های میکروب و باکتری‬ ‫امادههمکاریباازمایشگاههایتشخیصطبی‪،‬بیمارستانهاومراکزتحقیقاتی الزم به ذکر است کسانی که مدرک ناظر فنی وارد کننده داشته‬ ‫باشند در اولویت هستند‪.‬‬ ‫شماره تماس‪۰۹۱۹۰۳۵۹۰۷۵ :‬‬ ‫متقاضیان می توانند رزومه خود را به ادرس‬ ‫‪ service@pharmateb.com‬ارسال نمایند‪.‬‬ ‫مسول فنی ازمایشگاه کرج و غرب تهران‬ ‫‪09127100796‬‬ ‫مسول فنی ازمایشگاه تهرانپارس ‪09126278930-‬‬ ‫تحصیالت‪ :‬خانم کارشناس علوم ازمایشگاهی‪ /‬سن‪30 :‬سال‬ ‫سوابق‪10:‬سالکاردرازمایشگاهتشخیصطبیوتسلطبههمهبخشها‪...‬‬ ‫محل سکونت‪:‬تهران‪ /‬شماره تماس‪09163030281:‬‬ ‫اماده همکاری با ازمایشگاه های تشخیص طبی بیمارستان‬ ‫بهیکپروانهتاسیسازمایشگاهجهتشهرستانبصورتاجارهنیازمندیم‪.‬‬ ‫شماره تماس‪٠٩٢١٠٧٣٤٠٩٨ :‬‬ ‫به یک عدد مجوز ژنتیک برای تاسیس ازمایشگاه در مازندران نیازمندیم‬ ‫شراکت و سرمایه گذاری در ازمایشگاه تهران و مازندران‬ ‫‪09127130845‬‬ ‫مسول فنی ازمایشگاه تهرانپارس ‪09126278930 -‬‬ ‫نیاز به یک مسوول فنی ازمایشگاه سهروردی‬ ‫تماس‪88502912 :‬‬ ‫ ‪82‬‬ ‫‪82‬‬ ‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫اماده همکاری‬ ‫دانشجو ترم‪ 5‬بیوشیمی از دانشگاه ازاد علوم پزشکی تهران‪ 22 .‬ساله‪/‬‬ ‫سابقه‪ :‬یک دوره ‪6‬ماهه کاراموزی در بیمارستان امام خمینی تهران‪/‬‬ ‫اشنایی وتسلط به تمام بخش های ازمایشگاه‬ ‫تماس‪09368402332 :‬‬ ‫مسول فنی کرج و غرب تهران‪ -‬تماس‪09127100796 :‬‬ ‫تحصیالت‪:‬ارشد سلولی‪ /‬سن‪ /29:‬جنس‪:‬مرد‪ /‬محل سکونت‪:‬تهران‬ ‫سابقه کار‪ :‬ندارم( اینجانب تقاضای کاراموزی ترجیحا در ازمایشگاه‬ ‫ژنتیک دارم)‬ ‫شماره تماس‪09122646476:‬‬ ‫به چند بازاریاب حرفه ای جهت فعالیت در حوزه بهداشت و‬ ‫سالمت با پورسانت عالی نیازمندیم عالقمندان جهت کسب‬ ‫اطالعات بیشتر با تلفن ‪ 09363308887‬تماس حاصل فرمایند‪.‬‬ ‫تحصیالت‪ :‬خانم دانشجوی ارشد ژنتیک ‪ /‬سن ‪ /26:‬محل سکونت ‪:‬تهران‬ ‫نوع درخواست ‪:‬کاراموزی وکار بدون حقوق در ازمایشگاه یا بیمارستان‬ ‫شماره تماس ‪09375296349:‬‬ ‫‪v‬‬ ‫رشته بیوشیمی بالینی( کارشناسی ارشد) دانشگاه تربیت مدرس‬ ‫سابقه‪ :‬یک سال در پژوهشکده غدد و متابولیسم دانشگاه شهید بهشتی‪،‬‬ ‫شرکت در طرح های پژوهشی ‪ /‬مسلط به تکنیک االیزا و ‪PCR‬و‬ ‫الکتروفورز‪ 5 ،‬ماه کاراموز در ازمایشگاه مسعود تهران در تمام بخش ها‪،‬‬ ‫‪2‬ماه کاراموزی در بخش هورمون بیمارستان رجایی‪ ،‬گذراندن دوره های‬ ‫علوم ازمایشگاهی در موسسه فرزانگان مسعود(فام)‪ ،‬اشنایی با دستگاه‬ ‫لیازون و اتواناالیزر بیوشیمی‪ ،‬توانایی کار در بخش های بیوشیمی‬ ‫وانالیز ادرار‪ ،‬میکروب و هماتولوژی و هورمون‬ ‫تلفن‪09124611389:‬‬ ‫شرکت فعال در زمینه تجهیزات ازمایشگاهی به تعدادی‬ ‫نیروی کارشناس و با سابقه جهت بخش فروش‪ ،‬با مدرک‬ ‫علوم ازمایشگاهی نیازمند است‪.‬‬ ‫شما می تواند با شماره تلفن ‪ 88635437‬تماس حاصل نمایید‪.‬‬ ‫تعمیرکارتجهیزات ازمایشگاهی درشرکت سلیمان تجهیز‬ ‫‪ / 021-66596444‬ارسال رزومه به‪:‬‬ ‫‪salse@solomon-co.com‬‬ ‫مدیریت درمانگاه حضرت مهدی جهت تکمیل کادر تخصصی و‬ ‫فوق تخصصی معروف ترین درمانگاه در بهترین نقطه شهرستان‬ ‫ورامین از همکاران متخصص و فوق تخصص در زمینه‬ ‫انکولوژی‪ ،‬روماتولوژی‪ ،‬پوست و مو‪ ،‬غدد‪،‬پره ناتالوژی و ای وی‬ ‫اف‪،‬ریه‪،‬روانپزشکی‪ ،‬مغز و اعصاب و‪ ...‬دعوت به عمل می اید‪.‬‬ ‫شماره تماس با مدیریت ‪ 09127960250‬اقای اسدی ساعت تماس‬ ‫از ‪ 9‬صبح الی ‪ 8‬بعد از ظهر‪ ،‬در ضمن درمانگاه از ساعت ‪ 7‬صبح‬ ‫نیازمند مسئول فنی شیفت عصر جهت ازمایشگاه مرکز جراحی واقع‬ ‫در شرق تهران‬ ‫تلفن تماس‪09123578294 :‬‬ ‫تحصیالت‪:‬کارشناس علوم ازمایشگاهی‪/‬سن‪25 :‬سال‪/‬‬ ‫سوابق‪:‬انجام‪2‬سال طرح درازمایشگاه بیمارستان و‪2‬سال‬ ‫کاردرازمایشگاه تشخیص طبی وتسلط به همه بخش ها‪...‬به‬ ‫خصوص پاتولوژی و‪ /ihc‬جنس‪:‬مونث‪ /‬محل سکونت‪:‬قم‪ ،‬اماده‬ ‫همکاری با ازمایشگاه های تشخیص طبی وبیمارستان ها‬ ‫شماره تماس‪09300578896:‬‬ ‫تحصیالت‪:‬اقای کارشناس میکروبیولوژی‪ /‬سن‪ /27:‬سابقه کار‪ 11 :‬ماه‬ ‫سرباز درمانگاه شکری موحد‪ 3 ،‬ماه سابقه کار نمونه گیری‪،‬‬ ‫پذیرش و بیوشیمی با هیتاچی ‪912‬‬ ‫شماره تماس‪09189022303:‬‬ ‫کاردان و کارشناس علوم ازمایشگاهی‬ ‫بخش فروش شرکت‬ ‫‪88356519 -88356807‬‬ ‫حقوق‪ +‬بیمه‪ +‬پورسانت‬ ‫فروردین ‪95‬‬ ‫شماره ‪123‬‬ ‫‪83‬‬ May 2016 Laboratory Diagnosis /ISSN:1561-6363 Volume 18 Issue No. 124 Address: P.O. Box 14335-1418-Tehran-Iran Tel: 021-88982100 / Fax: 021-89776769 Website: www.Tashkhis.com Email:Tashkhis@gmail.com content Editor in Chief: Executive Manager: Mahmood Aslani Lab News ...............................................................................................................5 3 Dr. Arash Daryakar MD A Report of Skin Disease.......................................................................................3 3 Managing editor: Editorial; ...............................................................................................................2 3 aafrah@gmail.com 3 Dr. Abbas Afrah 9th International & 14th National Congress on Quality Improvement in clinical Laboratory.................................13 matashkhis@gmail.com Damaging Suffered on DNA in Alzheimer’s Disease..........................................34 3 Afferent Loop Syndrome......................................................................................38 3 Secretary of Iranian Association of Clinical Laboratories (IACL) Effect of Plants on the Diseases of Abnormalities in Bone Marrow Cells.......30 3 Dr. Mohammad-Javad Gharavi, Treacher Collins Syndrome..................................................................................27 3 Professor of Tehran Medical Sciences Interview with Mir Shamsodin Hosseini, Head of Lab office of Ghazvin MSU.......24 3 Dr. Abdolfattah Sarrafnejad, A Glance on the pioneers, Dr. Parviz Adibfar....................................................20 3 Head of Iranian Association of Clinical Laboratories (IACL) 3 Dr. Seyed Hossein Fatemi, 3 Scientific Consultants: 4th National Made in Iran Lab Equipment & Chemical Exhibition...............18 Study of the Types and Prevalence of Hand Congenital Malformations Dr. Alireza Mehrvarz, in Newborn Children.............................................................................40 Anatomo-Clinical Pathologist 3 Compare Between of Contingent test & Integrity Test in Screening of Fetal health.......43 3 Lab Events.............................................................................................................44 3 Hippocampus Relationship with Learning, Memory and Its Communication Path......46 3 Validity and Inadmissibility.................................................................................49 3 Dr. Alireza Tarang, Job Opportunities ........................................................................................... .....50 Medical Genetics (PhD.) Parvin Mokhtar, Nurse

آخرین شماره های ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی

ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی 188

ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی 188

شماره : 188
تاریخ : 1400/06/31
ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی 187

ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی 187

شماره : 187
تاریخ : 1400/05/30
ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی 186

ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی 186

شماره : 186
تاریخ : 1400/04/31
ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی 185

ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی 185

شماره : 185
تاریخ : 1400/03/30
ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی 184

ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی 184

شماره : 184
تاریخ : 1400/02/30
ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی 183

ماهنامه تشخیص آزمایشگاهی 183

شماره : 183
تاریخ : 1400/01/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!