روزنامه خوب شماره 450 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه خوب شماره 450

صفحه بعد

روزنامه خوب شماره 450

روزنامه خوب شماره 450

‫خ‬ ‫بر‬ ‫خوب‬ ‫‪2‬‬ ‫اغاز پ‬ ‫ی‬ ‫ش‬ ‫ف‬ ‫رو‬ ‫قطا‬ ‫ش‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫ت‬ ‫نورو‬ ‫ز‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫بد‬ ‫ز‬ ‫ون افزایش ق امروز‬ ‫یمت‬ ‫جهانگیری‪:‬‬ ‫سهشنبه ‪ 5‬اسفند ماه ‪ | 1399‬سال سوم | شماره ‪8 | 450‬صفحه | قیمت ‪ 2500‬تومان | ‪ 11‬رجب ‪ 23 |1442‬فوریه ‪2021‬‬ ‫قالیبافدرصحنعلنی‪:‬‬ ‫مجلسمصممبهتوقف‬ ‫پروتکلالحاقیاست‬ ‫ابالغ سیاست های اصل‬ ‫‪ ۴۴‬از خودگذشتگی بزرگی‬ ‫از سوی رهبری بود‬ ‫‪3‬‬ ‫واعظی‪:‬‬ ‫تحریم ها و جنگ اقتصادی‬ ‫روزهای اخر خود را سپری‬ ‫می کنند‬ ‫‪3‬‬ ‫سعید نمکی وزیر بهداشت‪:‬‬ ‫تولید واکسن ملی از اردیبهشت ‪1400‬‬ ‫گالیه وزیر بهداشت از پروتکل شکن ها و عدم برخورد با انها‬ ‫خطیب زاده‪:‬‬ ‫هیچ چیزی خارج از قانون‬ ‫مجلس مورد توافق‬ ‫قرار نگرفت‬ ‫واممسکنبرخیبانک هافقطکفاف‬ ‫خرید یک تا‪ 3‬متر خانه را می دهد‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫افزایشچهاربرابریصادرات‬ ‫فراوردهنفتیطیهفتسال‬ ‫رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ‪:‬‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫کارگرانصدقهنمیخواهند‬ ‫تنگنظرینکنید!‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫نحوه وصول و برگشت زدن چک‬ ‫در قانون جدید چک‬ ‫عضوسابقشورایراهبردینظاممالیاتی‪:‬‬ ‫بانک و بیمه‪4-‬‬ ‫کرونایانگلیسی‬ ‫برایچهسنینیبیشترخطرناکاست؟‬ ‫با توجه به برخی عادی انگاری ها مطرح شد؛‬ ‫رئیس جمهور اعتقادی به اخذ‬ ‫مالیات از کاالهای لوکس ندارد‬ ‫بانک وبیمه‪4-‬‬ ‫سالمت‪6-‬‬ ‫هشدار حریرچی در مورد‪ 25‬روز اینده‬ ‫جامعه‪7-‬‬ ‫حساسیتدارید؟‬ ‫واکسن کرونا نزنید‬ ‫سهمیهبنزیننوروزاجراییمیشود؟‬ ‫جامعه‪7-‬‬ ‫سالمت‪6-‬‬ ‫عضوانجمنقطعه سازان‪:‬‬ ‫یکبامودوهوایپروتکل هایکرونایی‬ ‫درصنعتهوایی‬ ‫جامعه‪7-‬‬ ‫‪80‬درصد قیمت خودرو‬ ‫ناشی از قیمت مواد اولیه است‬ ‫رکوردِ رکوددربازارمسکنشکست‬ ‫جامعه‪7-‬‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫ماجرایلغویک شبهمصوبهدولت‬ ‫هزینه تراشی‪ 500‬میلیاردی از جیب مردم‬ ‫فرهنگ وهنر‪5-‬‬ ‫کاهش ‪ 63‬درصدی‬ ‫قدرت خرید کارگران و بازنشستگان‬ ‫تامیناجتماعی‬ ‫صفحه اخر‪8-‬‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫وام مسکن برخی بانک ها فقط کفاف خرید یک تا ‪ 3‬متر خانه را می دهد‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه ‪ 5‬اسفند ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪450‬‬ ‫اخبار‬ ‫افزایش چهار برابری صادرات‬ ‫فراورده نفتی طی هفت سال‬ ‫وزیــر نفت گفت‪ :‬صادرات فــراورده نفتی به دلیل افزایش گاز‬ ‫رسانی و افزایش ظرفیت تولید پاالیشگاه ها تقریبا چهار برابر‬ ‫شــده و از ‪ ۵.۹‬میلیون تن در ســال ‪ ۹۱‬به ‪ ۲۳‬میلیون تن در‬ ‫سال ‪ ۹۸‬رسید ه است‪ .‬بیژن زنگنه‪ ،‬در ایین بهره برداری رسمی‬ ‫از طرح های ملی انتقال‪ ،‬توزیع و ذخیره سازی فراورده های نفتی‬ ‫با اشاره به سرمایه گذاری صورت گرفته برای اجرای سه طرح‬ ‫خطوط لوله انتقال فراورده های نفتی به طول ‪ ۱۰۰۰‬کیلومتر‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مجموع سرمایه گذاری این طرح ها‪ ۸۵۰۰‬میلیارد‬ ‫ریال بوده است که جا دارد از پیمانکاران این طرح قدردانی کنم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه خط لوله گوره‪ -‬جاسک ایرانی ترین پروژه است‬ ‫و همه تجهیزات ان از جمله خط لوله‪ ،‬ورق و‪ ...‬در داخل کشور‬ ‫ساخته می شود‪ ،‬گفت‪ :‬برای نخستین بار می گویم تالشمان این‬ ‫است جوشکاری و لوله گذاری خط لوله گوره‪ -‬جاسک تا پایان‬ ‫امسال تمام شود‪ .‬به گفته وزیر نفت ظرفیت روزانه پاالیش نفت‬ ‫خام کشور از ‪ ۱.۸‬میلیون بشکه در سال ‪ ۱۳۹۲‬به بیش از ‪۲.۲‬‬ ‫میلیون بشــکه رسیده است‪ .‬اظهار کرد‪ :‬در سال ‪ ۱۳۹۱‬تولید‬ ‫بنزین یورو ‪ ۴‬و ‪ ۵‬صفر بوده و در ســال گذشته به بیش از ‪۷۶‬‬ ‫میلیون لیتر رسیده و در گازوئیل نیز تولید گازوئیل با کیفیت‬ ‫یورو از ‪ ۶‬میلیون لیتر در اوایل سال ‪ ۱۳۹۲‬به ‪ ۴۵‬میلیون لیتر در‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۸‬رسیده است‪.‬‬ ‫اغاز پیش فروش بلیت قطارهای‬ ‫نوروزی از امروز بدون افزایش قیمت‬ ‫مدیرعامل راه اهن از اغاز پیش فروش بلیت قطار از فردا خبر داد‬ ‫و با اشاره به زیان حدود ‪ ۲۰۰۰‬میلیارد تومانی شرکت های ریلی‬ ‫در دوران کرونا‪ ،‬گفت‪ :‬بانک عامل فقط ‪ ۱۵‬درصد وام کرونا را به‬ ‫شرکت ها پرداخت کردده است‪ .‬سعید رسولی در نشست خبری‬ ‫اغاز فروش بلیت های نوروز ‪ ،1400‬اظهار کرد‪ :‬راه اهن همیشــه‬ ‫در طــول حیات خودش به خدمتگــزاری به مردم افتخار کرده‬ ‫اســت‪ ،‬در بخشی که سفرهای زیارتی به مشهد مقدس صورت‬ ‫یدانیم‪ .‬بر اساس پیش‬ ‫می گیرد خودمان را خادم امام رصا (ع) م ‬ ‫بینی صورت گرفته تصور می شد زودتر با واکنسیسون در سطح‬ ‫جهان کرونا کنترل شــود اما به دلیل شکل در تولید واکسن به‬ ‫وجود امد‪ ،‬خوشبختانه ایران پیشرو در تولید واکسن بوده به نوروز‬ ‫رسیدیم و هنوز شرایط پایداری نداریم‪ .‬وی با بیان این که راه اهن و‬ ‫شرکت های حمل و نقل ریلی با تعهد تمام این مدت ضمن رعایت‬ ‫پروتکل های ابالغی با کیفیت عالی علی رغم تحمل زیان بسیار‬ ‫زیاد خدمت رسانی را با کیفیت به مردم ارائه کرده اند‪ .‬در ایام نوروز‬ ‫دست به دســت هم داده ایم برای سفرهای ضروری که در این‬ ‫مدت صورت می گیرد ســعی کرده ایم بستر الزم را فراهم کنیم‬ ‫و با جدیت و حساسیت بیشتر پروتکل های بهداشتی را رعایت‬ ‫می کنیم‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬ایام پیک سفرهای نوروزی امسال از‬ ‫‪ 25‬اسفند اغاز می شود و تا ‪ 15‬فروردین سال اینده ادامه می یابد‪.‬‬ ‫از ماه گذشته با صدور ابالغی ستادی سفرهای نوروزی تشکیل‬ ‫شد‪ ،‬جلسات متعددی برگزار شده و همه مسائل مربوط به انجام‬ ‫سفرهای ضروری در ایام نوروز بررسی شده است‪ .‬معاون وزیر راه‬ ‫و شهرسازی ادامه داد‪ :‬پیش فروش بلیت های ایام نوروز از فردا ‪5‬‬ ‫اسفند بدون افزایش قیمت اغاز می شود‪ .‬فروش بلیت ها از طریق‬ ‫مراکز مجاز و اینترنتی انجام می شود‪ .‬امسال روزانه‪ 230‬قطار برای‬ ‫کل دوره ‪ 21‬روزه تردد ‪ 4827‬قطار پیش بینی شــده است‪ .‬به‬ ‫گزارش تسنیم‪ ،‬برای ایام نورز ‪ 99‬بالغ بر ‪ 5040‬قطار پیش بینی‬ ‫شده بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل از ان ‪ 7‬درصد رشد‬ ‫را ثبت کرده بود‪ .‬رسولی افزود‪ :‬هر روز حدود ‪ 103‬هزار نفر مسافر‬ ‫در شبکه ریلی جابجا می شود و در مجموع ‪ 2‬میلیون و ‪ 176‬هزار‬ ‫نفر در ایام نوروز ظرفیت ایجاد شده است‪ .‬وی با یاداوری این که‬ ‫در سال جاری یک میلیون و ‪ 483‬هزار بلیت مسترد شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫از این تعداد حدود یک میلیون بلیت در ایام نوروز سال گذشته‬ ‫بود که مردم به دلیل پاندمی کرونا بلیت های قطار را عودت دادند‬ ‫و مجموعا ‪ 133‬میلیارد تومان وجوه به خریداران عودت شد‪ .‬وی‬ ‫بیان کرد‪ :‬در مدت یاد شده ‪ 19‬میلیون سفر در این مدت کاهش‬ ‫یافته است که با احتساب متوسط قیمت بلیت ‪ 100‬هزار تومان‬ ‫‪ 1988‬میلیارد تومان خسارت ناشی از کاهش فروش بلیت بوده‬ ‫اســت‪ .‬در مجموع ‪ 29‬هزار و ‪ 841‬قطار نسبت به مدت مشابه‬ ‫سال قبل کاهش داشته ایم‪ .‬وی همچنین با بیان این که در سه‬ ‫مرحله اســتعالم مربوط به کرونا برای سفرهای نوروزی راه اهن‬ ‫انجام می شــود‪ ،‬افزود‪ :‬در زمان خرید بلیت اگر فرد مبتال باشد‬ ‫از فروش بلیت خودداری می شــود‪ .‬ممکن است فردی بلیت را‬ ‫خربداری کرده باشد که مجددا در صورت سفر استعالم از سامانه‬ ‫وزارت بهداشــت صورت می گیرد و از طریق پیامک به مسافران‬ ‫اطالع رسانی و عذرخواهی می شود‪ .‬در مرحله سوم نیز در زمان‬ ‫مسافرگیری مجددا از سامانه استعالم می گیرند و اگر فرد مراجعه‬ ‫کرده باشد شناسایی و از سفر وی جوگیری می شود‪ .‬مدیرعامل‬ ‫راه اهن جمهوری اسالمی ایران با یاداوری این که بایستی ‪940‬‬ ‫میلیارد تومان تسهیالت کرونا توسط بانک عامل به شرکت های‬ ‫حمل ونقل ریلی پرداخت می شد که تاکنون ‪ 141‬میلیارد تومان‬ ‫معادل ‪ 15‬درصد پرداخت شــده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬پیگیری های‬ ‫بســیار زیاد شرکت ها و راه اهن و حمایت های وزیر راه همچنان‬ ‫ادامه دارد و مســتمر از بانک عامل خواهش کردیم در تعامل با‬ ‫شرکت هایحمل ونقلریلیباشدواینتسهیالتراپرداختکند‪ .‬‬ ‫در شــرایطی که شورای پول و اعتبار با پرداخت انواع وام های مسکن موافقت کرده اســت‪ ،‬اما به دلیل سختی شرایط دریافت‪ ،‬باال بودن مبلغ اقساط یا پوشش ناچیز قیمت‬ ‫مســکن بسیاری از مردم امکان دریافت این تســهیالت را ندارند یا از ان صرف نظر می کنند‪ .‬از ان گذشته حتی اگر فردی توان دریافت این تسهیالت و پرداخت اقساط ان را‬ ‫داشته باشد اما با توجه به جهش غیرمنطقی قیمت مسکن عمال دیگر نمی توان حساب ویژه ای روی وام برای خانه دار شدن باز کرد‪ .‬معاون وزیر علوم به تازگی از مصوبه ‪ ۲۳‬دی‬ ‫شورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش وام مسکن اعضای هیئت علمی از ‪ ۲۵۰‬به ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان خبر داده است‪.‬از دیگر وام ها‪ ،‬وام مسکن ایثارگران‪ ،‬نخبگان و بازنشستگان‬ ‫است‪.‬اما نگاهی به وام مسکن برخی بانک های خصوصی حاکی از این است که سقف برخی از این وام ها به ‪ 750‬میلیون تومان هم می رسد‪ .‬قدرت خرید وام های مسکن در نظام‬ ‫بانکی حداکثر کفاف خرید ‪ 27‬متر مربع مسکن بر اساس همان متوسط قیمت متری ‪ ۲۸‬میلیون تومان در تهران را می دهد‪.‬‬ ‫جهانگیری‪:‬‬ ‫ابالغ سیاست های اصل‪ ۴۴‬از خودگذشتگی بزرگی از سوی رهبری بود‬ ‫معاون اول رئیس جمهور با تاکید براینکه ابالغ سیاست های اصل ‪ ۴۴‬از خودگذشتگی بزرگی از سوی رهبری بود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مهمترین پیام سیاست های اصل ‪ ۴۴‬میدان دار بودن بخش خصوصی در اقتصاد کشور است‪ .‬جلسه شورای‬ ‫عالی سیاست های کلی اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی (دوشنبه) به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور‬ ‫برگزار شد‪ .‬وی در این جلسه با بیان اینکه اوایل انقالب اسالمی اختالف نظرهای جدی درباره خصوصی سازی وجود‬ ‫داشت‪ ،‬گفت‪ :‬ابالغ سیاست های اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی با وجود انکه عده ای ان را تغییر در قانون اساسی تفسیر می‬ ‫کردند‪ ،‬اما مقام معظم رهبری با ابالغ این سیاست ها انتظار یک تحول بزرگ در اقتصاد کشور داشتند‪ .‬معاون اول‬ ‫رئیس جمهور با بیان اینکه مهمترین پیام سیاست های کلی اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی این است که بخش خصوصی‬ ‫باید میدان دار اقتصاد کشور باشد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬متاسفانه عده ای که تازه به مسئولیت رسیده اند تصور می کنند که‬ ‫بخش خصوصی در حال غارت دارایی های کشور است و باید به دنبال بگیر و ببند و ایجاد موانع برای بخش خصوصی‬ ‫باشیم‪ .‬جهانگیری با اشاره به اینکه یکی از رویکردهای پنج گانه اقتصاد مقاومتی‪ ،‬مردمی کردن اقتصاد است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫حتی بخش هایی که اقتصادی نیستند نیز باید رویکردهای اقتصاد مقاومتی را مالک عمل قرار دهند و این یعنی حتی‬ ‫در کارهایی مانند کارهای نظارتی‪ ،‬هرجا که می توانیم باید امور را به مردم واگذار کنیم‪ .‬معاون اول رئیس جمهور تاکید‬ ‫کرد‪ :‬اعتماد بخش خصوصی و مردم به تصمیمات مسئولین کشور یکی از مهمترین سرمایه های هر حکومت است‪.‬‬ ‫هرچقدر که مردم را نسبت به تصمیمات اتخاذ شده از سوی مسئولین کشور بی اعتماد کنیم‪ ،‬در حقیقت به سرمایه‬ ‫اجتماعی کشور اسیب وارد کرده ایم‪ .‬عملکرد ما باید به نحوی باشد که تصمیمات مسئولین کشور برای مردم اطمینان‬ ‫بخش باشد‪ .‬وی افزود‪ :‬البته در این زمینه خط قرمز نیز وجود دارد و این خط قرمز این است که هیچ مسئولی حق‬ ‫ندارد از موقعیت خود سوء استفاده و فساد کند‪ .‬هر کس مرتکب فساد شود در هر جایگاهی که باشد باید با او برخورد‬ ‫شود‪ .‬البته گاهی ممکن است مدیران تصمیماتی اشتباه اتخاذ کنند که باید میان تخلف و فساد با تصمیم غلط تفاوت‬ ‫قائل شویم‪ .‬جهانگیری ادامه داد‪ :‬باید از قوه قضاییه درخواست کنیم در مواردی که مدیران واقعاً سوء استفاده نکرده اند‬ ‫و خطای انها صرفاً اتخاذ یک تصمیم غلط بوده‪ ،‬این گونه پرونده ها به صورت دیگری رسیدگی شود‪ .‬وی همچنین با‬ ‫ابراز گالیه از وجود فضای نامناسب رسانه ای علیه خصوصی سازی‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه فضای رسانه ای تندی علیه بخش‬ ‫خصوصی ان هم در مقطعی که کشور به فعالیت های اقتصادی بخش خصوصی نیاز فراوان دارد‪ ،‬شکل گرفته است‪.‬‬ ‫معاون اول رییس جمهور افزود‪ :‬در دوره تحریم های ظالمانه و به خصوص سه سال اخیر که امریکا فضای تنفس‬ ‫اقتصاد کشور را مسدود کرد‪ ،‬بخش خصوصی در این دوره کمک های شایانی را به اقتصاد کشور انجام داد و در حقیقت‬ ‫زمینه تنفس برای اقتصاد کشور را فراهم کرد‪ .‬نباید به کسانی که مردانه پای کشور ایستادند و خدمت کردند فشار‬ ‫وارد کنیم زیرا اگر دفعه بعد شرایط مشابه ای ایجاد شود‪ ،‬مجددا ً باید از توانمندی بخش خصوصی برای فعالیت های‬ ‫اقتصادی استفاده کرد‪ .‬جهانگیری با اشاره به دستور اخیر مقام معظم رهبری به سران سه قوه مبنی بر اینکه کسری‬ ‫بودجه باید از طریق فروش اوراق و واگذاری دارائی ها و سهام شرکت های دولتی به بخش خصوصی جبران شود‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬فروش شرکت ها و دارایی های دولتی به بخش خصوصی هم وظیفه قانونی و هم تکلیفی است که از‬ ‫سوی مقام معظم رهبری ابالغ شده و عالوه بر ان علم اقتصاد نیز می گوید بهترین راه برای جبران کسری بودجه بدون‬ ‫افزایش نقدینگی و باال رفتن پایه پولی‪ ،‬فروش شرکت ها و دارایی های دولت به بخش خصوصی است‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه نباید فضای سرمایه گذاری در کشور ناامن شود‪ ،‬افزود‪ :‬برخی افراد تصور می‬ ‫کنند خدشه دار شدن امنیت سرمایه گذاری به معنای مصادره اموال و دارایی های بخش خصوصی است‪ ،‬در حالی‬ ‫که بعد از گذشت بیش از ‪ ۴۰‬سال از انقالب اسالمی مصادره اموال و دارایی ها معنی ندارد‪ ،‬امروز خدشه دار شدن‬ ‫امنیت سرمایه گذاری به معنای تغییرات ناگهانی در قوانین و مقررات و نیز ناامن کردن فضای اجتماعی علیه سرمایه‬ ‫گذاران است‪ .‬معاون اول رییس جمهور با اشاره به اینکه ایجاد شخصیت حقوقی در قوانین برای پیشگیری از تسری‬ ‫تخلفات فرد به کل مجموعه است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬شخصیت حقوقی نباید اسیب ببیند‪ .‬ممکن است گاهی صاحب یک‬ ‫کارخانه مشکالتی داشته باشد که باید با ان برخورد شود اما نباید کارخانه وی تعطیل شود و زندگی کارگران و تولید‬ ‫کشور با مشکل مواجه گردد‪ .‬جهانگیری با اشاره به گزارش ارایه شده در جلسه ازسوی وزارت امور اقتصادی و دارایی‬ ‫در خصوص اسیب شناسی واگذاری بنگاه های دولتی و پیشنهادات اصالحی به منظور رفع چالش ها‪ ،‬گفت‪ :‬الزم است‬ ‫این گزارش و پیشنهادات موجود برای مقام معظم رهبری و سران سه قوه ارسال شود تا بتوانیم تصمیماتی راهگشا‬ ‫در جهت رفع چالش های پیش روی خصوصی سازی اتخاذ کنیم‪ .‬در این جلسه که وزرای امور اقتصادی و دارایی‪،‬‬ ‫دادگستری‪ ،‬رییس سازمان خصوصی سازی‪ ،‬رییس سازمان بازرسی کل کشور‪ ،‬رییس سازمان بورس و اوراق بهادار‪،‬‬ ‫رییس اتاق بازرگانی ایران و رییس اتاق تعاون ایران نیز حضور داشتند‪ ،‬نماینده وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی‬ ‫از اسیب شناسی واگذاری بنگاه های دولتی و پیشنهادات اصالحی به منظور رفع چالش ها ارائه کرد‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ‪:‬‬ ‫کارگرانصدقهنمیخواهند؛تنگنظرینکنید!‬ ‫رئیس اتحادیــه کارگران قراردادی و پیمانی با ابــراز امیدواری از‬ ‫تصویب رقم سبد معیشت کارگران در جلسه امروز کمیته دستمزد‪،‬‬ ‫از شــورای عالی کار خواست تا دستمزد ســال ‪ ۱۴۰۰‬را با درنظر‬ ‫گرفتن شــرایط زندگی کارگران و بازنشستگان به گونه ای تعیین‬ ‫کند که رضایت خاطر و رفاه حداقلی انها را به دنبال داشته باشد‪.‬‬ ‫فتح اله بیات اظهار کرد‪ :‬اگر امروز کمیته دستمزد به جمع بندی‬ ‫نهایی در خصوص سبد معیشت کارگران دست پیدا کند و شرکای‬ ‫اجتماعی و نمایندگان گروه کارفرمایی‪ ،‬کارگری و دولت به توافق‬ ‫برسند‪ ،‬قطعا نتیجه بهتری از مذاکرات مزد خواهیم گرفت و نگرانی‬ ‫خاطر جامعه کارگری از تاخیر در تعیین دستمزد و موکول شدن‬ ‫ان به روزهای پایانی سال را شاهد نخواهیم بود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬با توجه به فشار و بار روانی که جامعه کارگری هر سال‬ ‫در مورد رقم دستمزد با ان مواجه است‪ ،‬انتظار داریم که امروز هزینه‬ ‫سبد معیشت را مشخص کنند تا از جلسات بعد به بحث دستمزد‬ ‫ورود کنیــم‪ .‬بیات با بیان اینکه کارگران هرگز دنبال عدد و رقم و‬ ‫درصد افزایش مزد نبوده و نیستند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬ان چیزی که‬ ‫بــرای جامعه کارگری اهمیت دارد حفظ قدرت خرید اســت و بر‬ ‫همین اساس تاکید داریم که سبد معیشت کارگران طوری تعیین‬ ‫شــود که منطبق با بندهای یک و دو ماده ‪ ۴۱‬قانون کار باشد‪ .‬به‬ ‫گفته رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی‪ ،‬در بحث نرخ تورم‬ ‫که بند یک ماده ‪ ۴۱‬به ان اشاره دارد‪ ،‬مراجع رسمی امار دقیق را‬ ‫در اختیار اعضای شورای عالی کار گذاشته اند و در خصوص سبد‬ ‫معیشــت که موضوع بند دو ماده ‪ ۴۱‬است‪ ،‬قیمت کاالها در بازار و‬ ‫هزینه های زندگی کارگران به اندازه کافی گویا است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بسیاری از اقالم خوراکی و مصرفی از سبد معیشت‬ ‫کارگران حذف شده است‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه برخی اقالمی که شاید در‬ ‫گذشته هزینه زیادی به زندگی کارگران تحمیل نمی کرد و با ان‬ ‫امرار معاش می کردند امروز در حال حذف شدن از سبد معیشت‬ ‫است‪ .‬خرید گوشت و مرغ و مواد پروتئینی پیش کش‪ ،‬کارگران و‬ ‫بازنشستگان دیگر توان خرید میوه و پنیر هم ندارند‪.‬‬ ‫این مقام مســئول کارگری با تاکید بر اینکه رکود و تورم و کاهش‬ ‫ارزش پول ملی ربطی به کارگر ندارد و کارگران حداقل بگیر‪ ،‬تنها‬ ‫به امرار معاش و گذران زندگی امید بسته اند‪ ،‬گفت‪ :‬از کسانی که‬ ‫دستمزد کارگران را تعیین می کنند می خواهیم تنگ نظری نکنند‬ ‫و با سخاوت بیشتر در خصوص دستمزد تصمیم بگیرند‪ .‬کارگران‬ ‫صدقه نمی خواهند و دنبال رفاهیات نیستند بلکه نگران هزینه های‬ ‫درمان‪ ،‬مسکن‪ ،‬اجاره بها و مواد خوراکی هستند که به سبد معیشت‬ ‫انها افزوده می شود‪.‬‬ ‫‪80‬درصد قیمت خودرو ناشی از قیمت مواد اولیه است‬ ‫عضو انجمن قطعه سازان گفت‪ ۸۰ :‬درصد قیمت نهایی خودرو ناشی‬ ‫از قیمت مواد اولیه اســت از این رو برای کاهش قیمت خودرو‪ ،‬باید‬ ‫نرخ مواد اولیه کاهش یابد‪.‬‬ ‫مازیار بیگلو امروز در نشستی خبری اظهار داشت‪ :‬در حال حاضر در‬ ‫قیمت گذاری خودرو همه نهادها نظر می دهند اما هیچکدام جرات‬ ‫اصالح ســاختار را ندارند؛ بزرگترین بازنده‪ ،‬خودروســازان و مردم‬ ‫هســتند که نمی دانند با چه مکانیزمی و با چه قیمتی بفروشند و‬ ‫بخرند و از ان طرف نیز بازار داللی تقویت می شود و بعد هم قطعه‬ ‫سازان که برای ‪ ۵۵۰‬هزار نفر اشتغال ایجاد کرده اند زیان می کنند‪.‬‬ ‫بیگلو تاکید کرد‪ :‬یک نفر باالخره باید تصمیم بگیرد؛ وزارت صمت‪،‬‬ ‫مجلس‪ ،‬قوه قضائیه‪ ،‬ایدرو‪ ،‬ســران قوا‪ ،‬شــورای رقابت همه درگیر‬ ‫قیمت گذاری هستند ولی هیچ تصمیمی گرفته نشده است؛ از طرح‬ ‫وزارت صمت هیچ خبری نیســت؛ شــورای رقابت پا پس کشید و‬ ‫مشخص نشد فرمول می دهد یا خیر؛ طرح مجلس کماکان با سرعت‬ ‫کمی جلو می رود که ان هم بدون نظرخواهی از قطعه ســازان بوده‬ ‫و مــا حتی چند بار نامه زدیم که ما هــم باید نظر بدهیم اما هیچ‬ ‫توجهی نشد؛ سازمان گسترش و نوسازی صنایع طرح جدا داشت که‬ ‫مشخص نشد چه شد؛ ده ها نهاد دخیل هستند و هیچ یک تصمیم‬ ‫نهایی را نمی گیرند‪.‬‬ ‫سود فوالدی ها و پتروشیمی ها معقول شود‪ ،‬قیمت خودرو‬ ‫‪ ۳۰‬درصد کاهش می یابد‬ ‫بیگلــو ادامه داد‪ :‬همین االن اگر قیمت مواد اولیه در فوالد و اهن و‬ ‫محصوالت پتروشــیمی اصالح شود و به قیمت تمام شده به اضافه‬ ‫ســود متعارف برسد‪ ،‬قیمت خودرو درب کارخانه تا ‪ ۳۰‬درصد قابل‬ ‫کاهش است‪ .‬عضو انجمن قطعه سازان گفت‪ :‬ما می خواهیم کاهش‬ ‫قیمت مواد اولیه داشــته باشیم تا محصول نهایی ارزان تر به دست‬ ‫مصرف کننده برســد؛ ‪ ۸۰‬درصد قیمت یک خــودرو قطعه و مواد‬ ‫اولیه است‪ .‬نباید ذهن را به سمت ‪ ۲۰‬درصد بهره وری خودروسازان‬ ‫منحرف کنیم بلکه باید توجه به این ‪ ۸۰‬درصد باشد‪ .‬اهن و معدن‬ ‫ثروت ملی اســت اما سود این معدن به سمت دولت می رود و هیچ‬ ‫عایدی برای مردم ندارد در حالی که می تواند منجر به کاهش قیمت‬ ‫خودرو و لوازم خانگی شود‪ .‬بیگلو با تاکید بر ضرورت کاهش قیمت‬ ‫مواد اولیه‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در صورت کاهش قیمت مواد اولیه‪ ،‬قطعه سازان‬ ‫قیمت را به سمت مصرف کننده تعدیل می کنند‪.‬‬ ‫عضو انجمن قطعه سازان تاکید کرد‪ :‬ما به هیچ وجه به دنبال افزایش‬ ‫قیمت نیستیم اما باید وضعیت فعلی اصالح شود‪.‬‬ ‫‪ ۸۰‬درصد خودروها به قصد فروش خریداری شده است‬ ‫بیگلــو همچنین در خصوص وضعیت عرضه خــودرو نیز گفت‪ :‬در‬ ‫حال حاضر عرضه بیشتر از تقاضا است زیرا به دلیل حاشیه سود‪ ،‬به‬ ‫جای مصرف کننده واقعی بیشتر دالالن در بازار حضور دارند‪ .‬حتی‬ ‫طبق امار ‪ ۸۰‬درصد خودروهای تحویلی بعد از ‪ ۳‬ماه پیمایش صفر‬ ‫داشتند‪ .‬عضو انجمن قطعه سازان افزود‪ :‬در صورت اصالح قیمت نیاز‬ ‫بازار کشــور یک میلیون دستگاه خودرو است اما با توجه به شرایط‬ ‫فعلی‪ ،‬عرضه بیش از تقاضا نیز است‪ .‬وی در ادامه اظهار داشت‪ :‬طبق‬ ‫دستور وزیر صمت کنسرسیومی متشکل از قطعه سازان تشکیل شد‬ ‫اما تاکنون خودروسازان یک جلسه با این کنسرسیوم نگذاشته اند‪.‬‬ ‫بیگلو گفت‪ :‬سال اینده سناریوهای مختلفی پیش رو است و ممکن‬ ‫است گشایشی در حوزه سیاسی و اقتصادی رخ دهد که در هر حال‬ ‫ما در خط مقدم هستیم و پروژه های خودکفایی را با تمام توان جلو‬ ‫خواهیم برد‪ .‬عضو انجمن ســازندگان قطعات مجموعه های خودرو‬ ‫ادامه داد‪ :‬امیدواریم بتوانیم افزایش تیراژ تولید را داشــته باشیم اما‬ ‫باید توجه داشت که تحریم روی صنعت خودروسازی و قطعه سازی‬ ‫سال‬ ‫متمرکز اســت‪ .‬اما تالش داریم از همین علمی که در این دو ِ‬ ‫تحریم به دســت اوردیم نهایت اســتفاده را بکنیم زیرا می خواهیم‬ ‫کمترین وابستگی را به غرب و شرق داشته باشیم و رضایت مردم را‬ ‫جلــب کنیم‪ .‬وی در ادامه در مورد اوراق گام نیز گفت‪ :‬ایران خودرو‬ ‫هزار میلیارد گرفته است اما به دلیل عدم تعیین تکلیف فروشندگان‬ ‫مواد اولیه‪ ،‬قطعه سازان هنوز نتوانسته اند اوراق گام بگیرند که وزارت‬ ‫صمت باید پیگیر این موضوع باشد‪.‬‬ صفحه 2 ‫محمدباقر قالیباف در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسالمی و پس از ارسال گزارش مجلس درباره تخلف دولت در اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و همچنین‬ ‫توافق سازمان انرژی اتمی و اژانس بین المللی انرژی اتمی‪ ،‬گفت‪ :‬مجلس شورای اسالمی مطابق قانون وظیفه پیگیری و اجرای قوانین را بر عهده دارد‪ .‬رئیس مجلس شورای اسالمی‬ ‫بیان کرد‪ :‬مطابق قانون‪ ،‬بخش هایی از تعهدات پیش بینی شده در زمان خودش اجرایی شده است و از فردا نیز باید قانون مرتبط با پروتکل الحاقی اجرا شود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬مجلس‬ ‫شورای اســامی مصمم به توقف کامل پروتکل الحاقی‪ ،‬دسترسی ها و همه موضوعات قانونی است‪ .‬لذا هرگونه دسترسی بیش از پادمان ممنوع و غیرقانونی است و نظارت بر این‬ ‫امر وظیفه مجلس اســت‪ .‬قالیباف با بیان اینکه کمیسیون های امنیت ملی و انرژی از طرف مجلس موظف به نظارت میدانی بر مسائل یاد شده و ارائه گزارش در این راستا هستند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ما تخلف از قانون را نمی پذیریم و بر اساس مصوبات مجلس امور را پیگیری می کنیم‪.‬‬ ‫خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه‬ ‫هیچ چیزی خارج از قانون مجلس مورد توافق قرار نگرفت‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با تاکید بر اینکه توافق صورت گرفته بین ایران و اژانس بین المللی انرژی اتمی یک‬ ‫توافق قابل توجه دیپلماتیک و فنی است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این توافق در چارچوب قانون مجلس انجام شده و طی امروز و فردا سازمان‬ ‫انرژی اتمی ابعاد فنی این توافق را بیان می کند‪ .‬سعید خطیب زاده در نشست هفتگی خود با خبرنگاران در پاسخ به سوالی در‬ ‫ارتباط با سفر مدیرکل اژانس بین المللی به تهران و توافق صورت گرفته بین ایران و اژانس اظهار کرد‪ :‬این سفر توجهات زیادی‬ ‫را به خود جلب کرد و نتیجه گفت و گوهای صورت گرفته بین ایران و اژانس دارای دستاوردهای قابل توجه دیپلماتیک و فنی‬ ‫است‪ .‬خطیب زاده ادامه داد‪ :‬اقای صالحی در سازمان انرژی اتمی در این زمینه زحمت زیادی کشیدند و توافق صورت گرفته‬ ‫در چارچوب قانون مجلس است‪ .‬این توافقات مکتوب نوشته شده و هیچ چیزی خارج از قانون مجلس نیست‪ .‬وی با ارائه جزئیاتی‬ ‫درباره توافق صورت گرفته گفت‪ :‬برخی از توافقات برای ادامه راستی ازمایی در چارچوب پادمان انجام شده و در این راستا طی‬ ‫سه ماه اینده دوربین های فراپادمانی روشن خواهند ماند اما هیچ فیلمی در اختیار اژانس قرار نمی گیرد واین فیلم ها نزد سازمان‬ ‫انرژی اتمی ایران محفوظ نگه داشته می شوند‪ .‬خطیب زاده با بیان اینکه اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از فردا متوقف می‬ ‫شود‪ ،‬بار دیگر تاکید کرد‪ :‬انچه که بین ایران و اژانس توافق شده در چارچوب قانون مجلس است و سازمان انرژی اتمی امروز‬ ‫و فردا ابعاد فنی این موضوع را بیان خواهد کرد‪ .‬سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به سوال دیگری در مورد اظهار‬ ‫تمایل امریکایی ها برای انجام مذاکره با ایران و تاکید ان ها برای مذاکره در مورد مسائل دیگری غیر از برجام گفت‪ :‬دولت اقای‬ ‫بایدن خود باید تصمیم بگیرد که ایا می خواهد از سیاست های شکست خورده دولت قبلی امریکا (ترامپ) فاصله بگیرد یا ان‬ ‫را ادامه دهد‪ .‬نتیجه ادامه سیاست های قبلی شکست حداکثری است و این تصمیم باید در واشنگتن گرفته شود که ایا می‬ ‫خواهند از مسیر قبلی فاصله بگیرند یا ان مسیر را ادامه دهند و این یک انتخاب ساده است که باید در واشنگتن در مورد ان‬ ‫تصمیم گیری شود‪ .‬وی با تاکید بر اینکه امریکا از برجام خارج شده است‪ ،‬گفت‪ :‬امریکا نه تنها از میز برجام بلند شده و خارج‬ ‫شده بلکه از ساختمان برجام نیز خارج شده است و حتی در مسیر خروج خود کلی تله گذاری انفجاری انجام داده است تا کسی‬ ‫نتواند در برجام بماند و یا از مزایای برجام استفاده کند‪ .‬خطیب زاده با بیان اینکه ما تاکید داریم که امریکایی ها باید در ابتدا به‬ ‫تعهدات خود بازگردند تا از این طریق وارد ساختمان برجام شوند‪ ،‬گفت‪ :‬ان ها همچنین باید عمل موثر در رفع تحریم ها علیه‬ ‫ایران انجام دهند و تازه از این طریق می توانند وارد اتاق برجام شوند و در گوشه ای از اتاق بنشینند‪ .‬سخنگوی وزارت خارجه‬ ‫همچنین در بخش دیگری از پاسخ خود به این سوال گفت‪ :‬ریشه بسیاری از تنش ها و بی ثباتی ها در منطقه غرب اسیا حضور‬ ‫نیروهای خارجی از جمله امریکایی ها در منطقه است‪ .‬امریکایی ها با تصحیح اشتباهات گذشته خود و خروج خود از منطقه‬ ‫می توانند روند ایجاد ثبات درمنطقه را تسریع کنند‪ .‬وی همچنین با بیان اینکه مواضع جمهوری اسالمی ایران در ارتباط با‬ ‫موضوع موشکی نیز روشن است‪ ،‬گفت‪ :‬ما بارها گفته ایم در خصوص امنیت ملی خودمان با کسی گفت و گو‪ ،‬مذاکره و مصالحه‬ ‫نمی کنیم‪ .‬این دیپلمات ارشد کشورمان همچنین در مورد پیشنهاد اتحادیه اروپا برای حضور امریکا در مذاکرات موسوم به‬ ‫مذاکرات ایران و‪ ۵+۱‬و اینکه ایا امریکا می تواند به سادگی به برجام برگردد‪ ،‬گفت‪ :‬در خصوص انچه که اتحادیه اروپا و هماهنگ‬ ‫کننده سیاست خارجی اروپا پیشنهاد داده اند ما نیت خود اقای بورل را می دانیم و این را در چارچوب تالش های ایشان برای‬ ‫حفظ برجام می دانیم‪ .‬وی با بیان اینکه در حال حاضر ایاالت متحده عضو برجام نیست که بتواند در نشست برجامی که بین‬ ‫ایران و کشورهای باقی مانده عضو برجام برگزاری می شود‪ ،‬شرکت کند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ولی در مورد اینکه امریکا به عنوان مهمان‬ ‫شرکت کند در حال بررسی این موضوع هستیم‪ .‬خطیب زاده با بیان اینکه موضع ایران در مورد بحث برجام و بازگشت امریکا‬ ‫به برجام روشن و مشخص است و ما بر روی تعهد امریکا به برجام و رفع موثر تحریم ها تاکید داریم‪ ،‬گفت‪ :‬در مورد پیشنهاد‬ ‫مطرح شده نظر خود را به دوستان اروپایی و دوستانمان در پکن و مسکو اعالم خواهیم کرد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ایاالت متحده یک‬ ‫جانبه از برجام خارج شده است ولی بازگشت ان چون متضمن بسیاری از ابعاد حقوقی است به سادگی نیز انجام نمی شود‪ .‬ما‬ ‫پیش شرطی برای رفع تحریم ها نداریم و تاکید داریم که سخنگوی وزارت خارجه در پاسخ به این سوال که ایا مشخص است‬ ‫که زمان برگزاری نشست ایران و ‪ ۴+۱‬با حضور امریکا چه زمانی خواهد بود و ایا این نشست در جریان نشست کمیسیون‬ ‫مشترک برجام که قرار است در اسفندماه برگزار شود خواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬ما اساسا هنوز به ان نقطه نرسیده ایم که بخواهیم‬ ‫تاریخی را در این زمینه مشخص کنیم و همان طور که پیش از این گفتم ما در حال بررسی اصل این پیشنهاد هستیم‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬نشست کمیسیون مشترک برجام با حضور ایران و ‪ ۴+۱‬براساس روند طبیعی خود انجام می گیرد‪ .‬در مورد انچه که‬ ‫مطرح شده همان طور که گفتم ما در حال بررسی هستیم که چگونه می توانیم به پیشنهاد مطرح شده پاسخ دهیم و مسیر‬ ‫کمیسیون مشترک برجام بین ایران و‪ ۴+۱‬نیز در مسیر خود انجام خواهد شد‪ .‬خطیب زاده همچنین در پاسخ به سوال دیگری‬ ‫در ارتباط با اخرین پیگیری های صورت گرفته در مورد بازگشت پول های بلوکه شده ایران در کره جنوبی به کشور نیز گفت‪:‬‬ ‫در مورد بحث بدهی ها تحوالتی صورت گرفته است‪ ،‬مقامات کره تماس هایی را با سفارت ایران در سئول داشته اند‪ .‬تماس‬ ‫هایی نیز با اقای عراقچی انجام شده اما هنوز به صورت عملیاتی اتفاقی رخ نداده است‪ .‬در خصوص موضوع پرداخت حق عضویت‬ ‫ایران به سازمان ملل نیز پیشرفت های بیشتری صورت گرفته و امیدواریم کار با سرعت بیشتری انجام شود و ما معتقدیم هنوز‬ ‫این مسیر به کندی طی می شود‪ .‬وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری در مورد اخرین وضعیت سند راهبردی بین ایران و‬ ‫افغانستان و اینکه چه زمانی این سند امضا خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬این سند تقریبا اماده است‪ ،‬فقط دو‪ ،‬سه موضوع جزئی باقی مانده‬ ‫است که اگر رفع شود ما سریعا اماده امضای این سند هستیم‪ .‬در ارتباط با پیگیری این موضوع چندی پیش هیاتی از ایران به‬ ‫افغانستان رفت و هیاتی نیز از افغانستان به ایران امد‪ .‬امیدواریم هر چه زودتر در مورد دو‪ ،‬سه مورد جزئی باقی مانده نیز جمع‬ ‫بندی صورت بگیرد‪.‬وی افزود‪ :‬نمی توانم در حال حاضر تاریخ مشخصی را برای امضای این سند اعالم کنم‪ .‬سخنگوی وزارت‬ ‫خارجه همچنین در خصوص انتشار برخی از اخبار مبنی بر مداخله ایران در حمالت اخیر اربیل با رد این موضوع گفت‪ :‬این نوع‬ ‫دام افکنی ها در روابط ایران و عراق خیلی مشکوک است و ضمن اینکه صلح و ثبات در عراق را به خطر می اندازد نشان از یک‬ ‫سناریویی دارد که مسیر خطرناکی را برای منطقه طراحی کرده است‪ .‬به نظر می رسد برخی از طرف های ثالث به این تله افکنی‬ ‫ها دل خوش کرده اند‪ .‬ما از دولت عراق درخواست کرده ایم که مسیر کشف حقیقت در این زمینه را به جدیت دنبال کند‪ .‬وی‬ ‫همچنین ادامه داد‪ :‬متاسفانه انچه که در عراق رخ می دهد افزایش نیروهای خارجی در این کشور است‪ .‬این موضوع عامل‬ ‫بی ثباتی در عراق است و اجازه نمی دهد که دولت عراق مسیر حاکمیت تمام عیار عراقی را طی کند‪ .‬خطیب زاده همچنین‬ ‫در مورد سفر چندی پیش نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور یمن به ایران و دیدارهایی که با برخی از مقامات کشورمان در‬ ‫این زمینه داشت‪ ،‬گفت‪ :‬این سفر در چارچوب پیگیری های طرح های صلحی است که در این زمینه مطرح است‪ .‬ما امیدواریم‬ ‫هر چه زودتر صلح و ثبات در این منطقه حاکم شود و عربستان سعودی نیز به طرح های صلح و سیاسی که در این زمینه مطرح‬ ‫است بپیوندد‪ .‬وی همچنین در بخش دیگری از صحبت های خود با تاکید بر اینکه مسیری که امریکا برای بازگشت به برجام‬ ‫باید طی کند روشن است و در این مسیر باید به صورت موثر اقدام به رفع تحریم ها علیه ایران کند‪ ،‬در مورد پیام هایی که از‬ ‫سوی امریکا در مورد بحث ازادی زندانیان بین ایران و امریکا ارسال شده است‪ ،‬گفت‪ :‬پیام هایی منتقل شده ولی تحول جدیدی‬ ‫رخ نداده است‪ .‬وی همچنین سفر امیر قطر به ایران را در چارچوب رایزنی ها و گفت وگوها بین ایران و دوحه در مورد مسائل‬ ‫دوجانبه و منطقه عنوان کرد و گفت‪ :‬در این سفر طرفیتی از امریکا مطرح نبوده است‪ .‬سخنگوی وزارت خارجه کشورمان‬ ‫همچنین در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه امریکایی ها روز جمعه اعالم کردند که می خواهند محدودیت های اعمال‬ ‫شده علیه دیپلمات های ایرانی مستقر در نیویورک را رفع کنند‪ ،‬گفت‪ :‬رفع محدودیت ها مطرح نیست بلکه کاهش محدودیت‬ ‫هاست‪ .‬دولت قبلی امریکا با نقض تعهدات خود اقدام به اعمال محدودیت های بی منطق و سرکشانه ای علیه دیپلمات های‬ ‫ایرانی اعمال کرد‪ .‬ایران طی نامه ای اخطار داد که با توجه به اینکه این محدودیت ها خالف قوانین و مقررات است اگر این مسیر‬ ‫ادامه پیدا کند در این زمینه به دیوان بین المللی دادگستری شکایت می کند‪ .‬وی همچنین تصریح کرد‪ :‬موضوع ‪ ۲۵‬مایل نیز‬ ‫مغایر با کنوانسیون مقر سازمان ملل است‪ .‬ما این کاهش محدودیت ها را کافی نمی دانیم و این موضوع نباید در مسیر بازگشت‬ ‫امریکا به برجام تفسیر شود‪ .‬این دیپلمات کشورمان همچنین در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه ایا توافق صورت گرفته بین ایران‬ ‫و اژانس در راستای ارائه فرصتی به امریکا است‪ ،‬گفت‪ :‬ما فرصتی به امریکا ندادیم‪ ،‬انچه انجام شده تماما در چارچوب مصوبه‬ ‫مجلس است‪ .‬اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی از فردا متوقف می شود و همان طور که پیش از این گفتم برخی نظارت های‬ ‫ضروری در سه ماه اینده در چارچوب توافق پادمانی حفظ می شود‪ .‬وی بار دیگر تاکید کرد‪ :‬قانون مجلس طبق الزامی که وجود‬ ‫دارد فردا اجرایی می شود و اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف خواهد شد‪ .‬سخنگوی وزارت خارجه همچنین در پاسخ به‬ ‫سوال دیگری در مورد سفر چندی پیش هیات طالبان به ایران و اینکه هنوز صلحی در افغانستان رخ نداده‪ ،‬افزود‪ :‬همان طور‬ ‫که پیش از این گفته بودیم سفر طالبان به ایران سفری از پیش اعالم شده بود‪ .‬با اطالع دولت افغانستان صورت گرفت و دستور‬ ‫کار مشخص ان پیشبرد گفت وگوهای بین االفغانی و حرکت در راستای تحقق صلح در این کشور بود‪ .‬خطیب زاده ادامه داد‪:‬‬ ‫این گروه (طالبان) با کشورهای مختلفی در حال گفت وگو است‪ .‬در برخی از کشورها دارای دفاتری است‪ .‬با امریکا ماه ها و حتی‬ ‫سال هاست که ارتباط داشته است و باید این سوال را از طرف هایی پرسید که توافق مکتوب با طالبان امضا کرده اند‪ .‬وی‬ ‫همچنین در مورد اقدام روسیه برای برگزاری نشستی درباره افغانستان با حضور برخی از کشورها از جمله چین و روسیه و اینکه‬ ‫ایا با توجه به دعوت صورت گرفته ایا ایران در این نشست شرکت می کند‪ ،‬خاطر نشان کرد‪ :‬دعوت روسیه از ایران قبال هم‬ ‫بوده و تکرار شده است‪ .‬با دوستان خود در مسکو در ارتباط نزدیک هستیم و تا به امروز در این خصوص تصمیم مشخصی نگرفته‬ ‫ایم‪ .‬خطیب زاده با بیان اینکه ایران بر این موضوع تاکید داشته که در نشست هایی که دولت افغانستان حضور ندارد و یا ان‬ ‫نشست ها باعث تضعیف دولت افغانستان می شود حضور پیدا نکند‪ ،‬گفت‪ :‬در مورد موضوع اخیر برخی از تحوالت صورت گرفته‬ ‫و ما در حال بررسی این دعوت هستیم و به محض رسیدن به نتیجه ان را اعالم می کنیم‪ .‬سخنگوی وزارت خارجه همچنین‬ ‫با تاکید بر اینکه انچه که بین ایران و اژانس روز گذشته رخ داد یک توافق فنی بین ایران و اژانس در چارچوب قانون مجلس‬ ‫است تا روابط ما با اژانس خدشه دار نشود‪ ،‬گفت‪ :‬اگر اعضای برجام که تاکنون تعهدات خود را عمل نکرده اند بتوانند در طی‬ ‫این مدت از این فرصت در راستای اجرای تعهداتشان استفاده کنند ما از این موضوع استقبال می کنیم‪ .‬خطیب زاده همچنین‬ ‫در پاسخ به سوالی در ارتباط با برگزاری نشست سران ایران‪ ،‬اذربایجان و روسیه و اینکه ایا این نشست که به خاطر کرونا چندین‬ ‫بار به تعویق افتاده قرار است به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شود‪ ،‬گفت‪ :‬دستور کار ما این است که این نشست حضوری برگزار‬ ‫شود و برنامه ریزی هایی در این زمینه در حال انجام است‪ .‬سخنگوی وزارت خارجه همچنین بار دیگر با تاکید بر اینکه ما در‬ ‫حال بررسی پیشنهاد هماهنگ کننده سیاست خارجه اتحادیه اروپا هستیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬انچه که مسلم است این است تا زمانی‬ ‫که امریکا تحریم ها علیه ایران را به صورت موثر برندارد در وضعیت مشارکت کننده در برجام نیست که بخواهد حضوری ان‬ ‫داشته باشد‪ .‬وی همچنین در پاسخ به سوال دیگری در مورد اعتراض برخی از نمایندگان در ارتباط با توافق صورت گرفته بین‬ ‫ایران و اژانس و اعتقاد ان ها مبنی بر اینکه توافق صورت گرفته خالف مصوبه مجلس است‪ ،‬گفت‪ :‬قانون مجلس طبق الزام از‬ ‫فردا اجرایی می شود‪ .‬اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی متوقف می شود‪ .‬انچه که رخ داده یک دستاورد فنی در چارچوب مصوبه‬ ‫مجلس است و مناسب است که برخی از دوستان زود قضاوت نکنند‪ .‬خطیب زاده همچنین در مورد اظهارات اخیر برخی از‬ ‫مقامات امریکایی در ارتباط با ایران و موضوع برجام گفت‪ :‬من به شخصه تالش ایاالت متحده برای خروج از انزوا را درک می‬ ‫کنم اما راه خروج از انزوا اظهارات نیست بلکه اقدام و برگشتن به مسیر درست است‪ .‬وی همچنین در مورد برخی از اظهارنظرها‬ ‫در ارتباط با موضوع حقوق بشر در ایران افزود‪ :‬بدترین روش پرداختن به حقوق بشر سیاسی کردن ان است و جمهوری اسالمی‬ ‫ایران برعکس کسانی که از حقوق بشر استفاده ابزاری می کنند همواره سعی کرده در مسیر بهبود موضوع حرکت کنند‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت خارجه همچنین در مورد اظهارات اخیر مشاور امنیت ملی امریکا در ارتباط با اغاز مذاکرات بین ایران و امریکا‬ ‫در ارتباط با بحث زندانیان ایرانی و امریکایی گفت‪ :‬همواره پیگیری وضعیت ایرانیان زندانی در امریکا از اولویت های جمهوری‬ ‫اسالمی بوده است‪ .‬زندانیان ایرانی در امریکا در وضعیت نابسامانی به سر می برند و به صورت خاص مورد ظلم قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫مثال استاد ایرانی را به بهانه های واهی پابند زده اند و یا اینکه یک ایرانی دیگر را به بهانه واهی محکوم کرده اند و بعد از اینکه او‬ ‫دوران محکومیت خود را طی کرده است به صورت سرکشانه او را همچنان در زندان نگه می دارند‪ .‬ایران نمی تواند شاهد این‬ ‫ظلم های اشکار در مورد اتباع خود باشد‪ .‬این مسیر‪ ،‬مسیر شوم دولت قبلی امریکا است و ما هنوز شاهد فاصله گرفتن دولت‬ ‫فعلی امریکا از میراث شوم دولت پیشین نبوده ایم‪ .‬این دیپلمات ارشد کشورمان ادامه داد‪ :‬همان طور که شب گذشته گفتم‬ ‫پیام هایی از سفارت سوئیس و برخی از وزرای خارجه به تهران رسید که طرف امریکایی مایل است که این موضوع انسانی را‬ ‫حل و فصل کند‪ .‬پیام ما هم به همان طریق ارسال شده که پیشنهاد دکتر ظریف که دو سال پیش در حاشیه نشست سازمان‬ ‫ملل در مورد ازادی همه زندانیان ایرانی در مقابل محکومان ایاالت متحده در ایران که مطرح شد سر جایش هست و همین‬ ‫مسیر می تواند ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫واعظی‪ :‬تحریم ها و جنگ اقتصادی روزهای اخر خود را سپری می کنند‬ ‫رئیس دفتر رئیس جمهور گفت‪ :‬هر انچه که در سه سال اخیر بود‪ ،‬گذشته‬ ‫و ما به امروز رسیدیم که فشارهای حداکثری شکست خورده است و اکنون‬ ‫تحریم و جنگ اقتصادی روزها و هفته های پایانی خود را سپری می کند‪.‬تی‬ ‫در زمانی که رای ها را در انتخابات امریکا می شمردند هم در مبارزات انتخاباتی‪،‬‬ ‫ایران موضوع اصلی انتخاباتی و مهم در سیاست خارجی ان ها بود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬هر انچه بود گذشت و ما به امروز رسیدیم‪ .‬فشار حداکثری شکست‬ ‫خورده است و اکنون تحریم و جنگ اقتصادی روزها و هفته های پایانی خود‬ ‫را سپری می کند‪ .‬چه در امریکا ترامپ برنده می شد و چه بایدن‪ ،‬باید سیاست‬ ‫خود را نســبت به ایران تغییر می دادند‪ .‬روز شنبه وزیر امور خارجه امریکا‬ ‫گفت فشار حداکثری تمام شده و زبان تحریم دیگر اثر ندارد‪ .‬واعظی افزود‪:‬‬ ‫دولت جدید امریکا تمدید تحریم ها را پس گرفت که برای ایران اقدام مهم‬ ‫سیاسی است و شرایط امروز ایران با چند ماه قبل کامال متفاوت شده است‪.‬‬ ‫من مطمئن هستم که مسیری که داریم می رویم ممکن است گرفتاری های‬ ‫داشــته باشد اما هدف گذاری ما این است که تحریم های برجامی به اضافه‬ ‫‪ ۱۶۰۰‬تحریمی که ترامپ در چهار سال ریاست جمهوری خود بر ایران اعمال‬ ‫کرده بود‪ ،‬باید برداشته شود که من خوشبین هستم که این اتفاق می افتد‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه امریکا به دنبال مذاکره است و ما چارچوبی برای این امر تعیین‬ ‫کرده ایم‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در برجام بر اساس تعهدات پای تعهدات خود ایستادیم‪،‬‬ ‫درحالیکه با نقض تعهد از سوی امریکا تعهدات خود را کاهش دادیم اما پای‬ ‫تعهدات خود ایســتادیم‪ .‬امروز می توانیم از برجام برای برداشت تحریم ها و‬ ‫تحریم های ترامپ اســتفاده کنیم‪ .‬در سال ‪ ۱۴۰۰‬شرایط بسیار متفاوت از‬ ‫امسال اســت به گونه ای که روابط خارجی‪ ،‬صادرات‪ ،‬روابط بانکی و تجاری‬ ‫تغییر خواهد کرد البته نظام ما دشمنانی هم دارد تا نگذارد امریکا به برجام‬ ‫برگردد‪ .‬در این یک هفته گذشته هم در داخل کشور و هم رسانه های خارجی‬ ‫چه قدر تبلیغ کردند که ‪ ۵‬اسفند روزی است که عمال برجام بهم می خورد‪.‬‬ ‫رئیس دفتر رییس جمهور گفت‪ :‬روز گذشته با مدیر کل اژانس اتمی در ایران‬ ‫مذاکرات بســیار خوبی داشتیم و در نتیجه ما به فرمولی رسیدیم که قانون‬ ‫مجلس محترم شمرده شود و اجرا شود‪ .‬نظارت های ان ها بر اساس پادمان‬ ‫باشد‪ .‬ما از ابتدا گفته ایم که به هیچ وجه دنبال فعالیت های مخفی در ساخت‬ ‫سالح های هسته ای نیســتیم‪ ،‬ولی این حق را برای خود قائل هستیم تا از‬ ‫فناوری های اتمی استفاده کنیم‪ .‬وی افزود‪ :‬موضع ما مشخص است و مکانیزم‬ ‫نظارت و شفافیت را قبول داریم به گونه ای که مربوط به پروتکل الحاقی مربوط‬ ‫به مجلس است و اینکه به روش پادمان بتوانند نظارت کنند‪.‬واعظی گفت‪ :‬به‬ ‫نظر می رسد این توانایی در کشور ما است که با وجود سختی ها و مشکالت‬ ‫بزرگ راه حل پیدا کنیم‪ .‬موضوع برداشتن تحریم یک بحث است و مساله‪fatf‬‬ ‫یک بحث دیگر است‪ FATf .‬و دو الیحه ای که در مجمع تشخیص مصلحت‬ ‫نظام وجود دارد‪ ،‬برای دولت بسیار مهم است و با تحریم ها نمی توانستیم با دنیا‬ ‫معامله کنیم‪ ،‬اما وقتی تحریم ها برداشته شود ما نمی توانیم خود تحریم داشته‬ ‫باشیم و مجمع تشخیص مصلحت نظام باید بتواند یک تصمیم درستی بگیرد‬ ‫تا فشار از بانک ها‪ ،‬بخش خصوصی و اقتصاد برداشته شود‪ .‬اکنون اقتصاد کشور‬ ‫باید خود را برای شرایط دیگری اماده کند تا بتواند مثل سالهای ‪ ۹۵‬و ‪ ۹۶‬در‬ ‫صادردت و واردات با دنیا ارتباط کند‪ .‬وی با بیان اینکه دولت پافشاری که بر‬ ‫بودجه داشت نگذاشت تا شاکله بودجه تغییر کند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬زیرا اگر شاکله‬ ‫ان بهم می خورد نمی توانستیم ا ن را به مرحله اجرا برسانیم‪ .‬بانک ها و بخش‬ ‫اقتصادی کشور باید برنامه ریزی کنند که اگر تحریم ها نباشد باید چه کار‬ ‫کنند و خودمان را برای شرایط جدید اماده کنیم‪ .‬واعظی در پایان اعالم کرد‪:‬‬ ‫گزارش هایی که از بانک ها به ما می رسد بیانگر این است که خوب توانستند در‬ ‫شرایط سخت خود را وفق دهند و شرایط را مدیریت کنند‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫قالیباف در صحن علنی‪ :‬مجلس مصمم به توقف پروتکل الحاقی است‬ ‫سه شنبه ‪ 5‬اسفند ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪450‬‬ ‫‪3‬‬ ‫گزارش‬ ‫ایت اهلل جنتی در اجالس رسمی خبرگان‪:‬‬ ‫نمایندگانمجلس‬ ‫به فکر مردم باشند‬ ‫رئیس مجلس خبرگان رهبری گفت‪ :‬نمایندگان حق این مردم‬ ‫را ادا کنند و به فکر خودشان و جریانات سیاسی و دوستانشان‬ ‫نباشند و به مردمی خدمت کنند که انها را انتخاب کرده اند‪.‬‬ ‫ایت اهلل احمد جنتی رئیس مجلس خبرگان رهبری در ائین‬ ‫افتتاحیه هشــتمین اجالسیه رسمی پنجمین دوره مجلس‬ ‫خبرگان رهبری با تبریک اعیاد رجبیه یاد و خاطره اعضای فقید‬ ‫مجلس خبرگان رهبری‪ ،‬حضرات ایات مصباح یزدی‪ ،‬محمد‬ ‫یزدی و ابراهیم امینی را گرامی داشت‪ .‬ایت اهلل جنتی همچنین‬ ‫با گرامیداشت یاد و خاطره شهید سلیمانی با بیان اینکه داغ این‬ ‫شهید عزیز هرگز کهنه نمی شود‪ ،‬ابراز امیدواری کرد خداوند‬ ‫هرچه زودتر امکان انتقام خون ان شــهید عزیز را بدهد و ما‬ ‫به چشــم خود ان روز را ببینیم‪ .‬وی با قرائت بخش هایی از‬ ‫نامه سردار شهید قاسم سلیمانی به دخترش درباره لزوم دفاع‬ ‫از مظلومان و انســان های بی پناه در برابر تروریست ها گفت‪:‬‬ ‫خدا ترامپ و امریکا و کســانی که در ترور این شــهید عزیز‬ ‫نقش داشــتند و یک ملت را داغدار کردند لعنت کند‪ .‬رئیس‬ ‫مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنانش با تقدیر‬ ‫از خدمات کادر درمان برای صیانت از ســامت مردم در برابر‬ ‫ویروس کرونا و گرامیداشت یاد و خاطره شهدای عرصه سالمت‬ ‫اظهار داشت‪ :‬کرونا از مسائل امروز ما و دنیا است که فکر همه‬ ‫را مشغول کرده و مشکالت فراوان اقتصادی و سیاسی به وجود‬ ‫اورده اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬برخی مردم بواسطه کرونا با وضعیت‬ ‫اقتصادی نامناسبی مواجه شدند وکسب و کارشان کساد شده و‬ ‫نمی توانند زندگی خود را بچرخانند‪ .‬مردم عزیز ما در ایام کرونا‬ ‫کمک های مومنانه خوبی به همدیگر و به فقرا داشتند و مث ً‬ ‫ال‬ ‫شاهد بودیم برخی صاحب خانه ها مراعات حال مستاجران را‬ ‫کردند‪ .‬ما مردم عزیزی داریم و از همه مسئوالن بدون اسثتناء‬ ‫می خواهم هر خدمتی می توانند به مردم بکنند‪.‬‬ ‫رئیس مجلس خبرگان رهبری از حضور پر شور مردم در مراسم‬ ‫بزرگداشت سالگرد انقالب و راهپیمایی ‪ ۲۲‬بهمن تقدیر کرد و‬ ‫افزود‪ :‬راهپیمایی‪ ۲۲‬بهمن به کشور ابرو داد و شنیدم که برخی‬ ‫‪ ۱۵‬کلیومتر با وسیله نقلیه در راهپیمایی حضور یافتند‪ .‬در برابر‬ ‫این مردم هر خدمتی از ما بر می اید نباید کوتاهی کنیم‪ .‬ایت اهلل‬ ‫جنتی به فشار حداکثری امریکا به ملت ایران و برخی اقدامات‬ ‫در چارچوب راهبرد مقاومت فعال اشاره کرده و افزود‪ :‬در مدت‬ ‫اخیر حرکت های خوبی برای مقابله با اقدامات امریکا انجام شد‪.‬‬ ‫امریکایی ها جرات نکردند به حمله ایران به عین االسد و انهدام‬ ‫پهپاد امریکایی جواب بدهند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ترامپ با گفتار و‬ ‫رفتارش حیثیت امریکا را برد و حتی قوانین کشورش را زیرپا‬ ‫گذاشــت و نشان داد که انها‪ ،‬به هیچ چیز پایبند نیستند اما‬ ‫امریکا رو به افول و سقوط است و ما رو به صعود هستیم و اینده‬ ‫از ان ماست‪ .‬قدرت ما ناشی از قدرت خداست و ضعف امریکا‬ ‫بیش از حد تصور ماست‪ .‬امروز انها به جان هم افتاده اند‪ .‬رئیس‬ ‫مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنانش با تقدیر‬ ‫مشارکت مردم در انتخابات مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬مردم‬ ‫در انتخابات مجلس با مشارکت خوبی حضور یافتند و ازادانه‬ ‫نمایندگان خودشان را انتخاب کردند‪.‬‬ ‫ایت اهللجنتیبرهمیناساسبهنمایندگانمجلستوصیهکرد‪:‬‬ ‫نمایندگان جدید مجلس که بسیاری از انها نیروهای انقالبی نیز‬ ‫هستند‪ ،‬حق این مردم را ادا کنند و به فکر خودشان و جریانات‬ ‫سیاســی و دوستانشان نباشند و به مردمی خدمت کنند که‬ ‫انها را انتخــاب کرده اند‪ ،‬در خدمتگزاری به مردم اولویت ها را‬ ‫در نظر بگیرند و به مسائل فرعی و دســت دوم نپردازند و از‬ ‫قدرت خود به نفع نظام و انقالب و مردم اســتفاده کنند‪ .‬وی‬ ‫همچنین به انتخابات ریاست جمهوری پیش رو نیز اشاره کرده‬ ‫اظهار داشت‪ :‬قانون اساسی شرایط رئیس جمهور را مدیر‪ ،‬مدبر‬ ‫و با تقوا عنوان کرده که باید به این شرایط اهمیت داد‪ .‬شورای‬ ‫نگهبان باید حواسش را جمع کرده و در تایید صالحیت ها بیش‬ ‫از همه به تقوای کاندیداها توجه کند‪ .‬تقوا در حد عدالت و یک‬ ‫درجه باالتر از عدالت است و طبیعی است مردم باتقواترین را‬ ‫انتخاب کنند‪ .‬امیدوارم کسانی که از سوی شورای نگهبان تایید‬ ‫صالحیت می شوند‪ ،‬از ابتدا تا پایان تقوای الزم را داشته و خادم‬ ‫ملتباشند‪.‬‬ ‫رئیس مجلس خبرگان رهبری با تقدیر از اقدامات ضد فساد‬ ‫دســتگاه قضائی گفت‪ :‬از ایت اهلل رئیسی بابت اقدامات در‬ ‫مبارزه با فساد تشکر می کنیم‪ .‬مبارزه با فساد از خواسته های‬ ‫مردم اســت‪ .‬مردم گرفتار فساد گردن کلفت ها و زوردارها‬ ‫هســتند و این مرد الهی و دوست داشتنی کمر بسته و به‬ ‫جنگ فساد می رود و قطعاً مردم قدردان و حامی اقدامات‬ ‫ایشان و قوه قضائیه هستند‪.‬‬ صفحه 3 ‫بانک و بیمه‬ ‫بیمه های تکمیلی به طرح نسخه الکترونیک متصل می شوند‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه ‪ 5‬اسفند ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪450‬‬ ‫اخبار‬ ‫نحوه وصول و برگشت زدن چک‬ ‫در قانون جدید چک‬ ‫بانک مرکزی نحوه وصول و برگشت زدن چک در قانون جدید‬ ‫صدور چک را اعالم کــرد‪ .‬در قانون جدید چک‪ ،‬مالک نهایی‬ ‫چک در صورت کســری حســاب صادرکننده می تواند مبلغ‬ ‫موجود در ان حساب را طلب کند و هم چنین خواهان پرداخت‬ ‫مبلغ کسری چک از محل مبالغ موجود در سایر حساب های‬ ‫انفرادی ریالی صاحب حســاب در همان بانک شود‪ .‬همچنین‬ ‫در صورت کافی نبودن موجودی حســاب جاری و عدم امکان‬ ‫تامین وجه چک از محل سایر حساب های صادرکننده ان در‬ ‫همان بانک و سایر دالیل که منجر به ثبت برگشت چک شود‪،‬‬ ‫تمام حساب های صادرکننده چک در تمام بانک ها و موسسات‬ ‫اعتباری به میزان مبلغ کسری چک پس از گذشت ‪ 24‬ساعت‬ ‫از ثبت غیرقابل پرداخت بودن (ثبت برگشت چک) به ترتیب‬ ‫اعالمی از سوی بانک مرکزی مسدود خواهد شد‪ .‬دارنده چک‬ ‫برگشــتی می تواند با در دست داشتن گواهی عدم پرداخت به‬ ‫دفاتر خدمات الکترونیک قضایی قوه قضاییه مراجعه و صدور‬ ‫اجراییه از دادگاه صالح را درخواست کند‪.‬‬ ‫مرحله اول افزایش حقوق سربازان اجرایی شد‬ ‫احتمال اجرای مرحله دوم‬ ‫در سال ‪1400‬‬ ‫رییس اداره ســرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح از‬ ‫افزایش ‪ ۴۴‬و ‪ ۲۲‬درصدی حقوق بخشــی از سربازان خبر داد‪.‬‬ ‫امیر غالمرضا رحیمی پور با بیان اینکه با پیگیری های ستادکل‬ ‫نیروهای مسلح و همراهی سازمان برنامه و بودجه اولین گام در‬ ‫افزایش حقوق کارکنان وظیفه برداشته شد‪ ،‬گفت‪ :‬در همین‬ ‫راســتا حقوق و فوق العاده ماموریت کارکنان وظیفه شاغل در‬ ‫مناطق امنیتی به طور میانگین به مبلغ چهار میلیون و‪ ۱۷۰‬هزار‬ ‫ریال و معادل‪ ۴۴‬درصد افزایش پیدا کرد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬همچنین‬ ‫حقوق و فوق العاده ماموریت کارکنان وطیفه شاغل در مناطق‬ ‫محــروم و بد اب و هوا به مبلغ یک میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار ریال و‬ ‫معادل ‪ ۲۲‬درصد افزایش پیدا کرده است‪ .‬رییس اداره سرمایه‬ ‫انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح با تشکر از سازمان برنامه و‬ ‫بودجه‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ستادکل نیروهای مسلح همچنان در حال‬ ‫پیگیری و رایزنی است و امیدواریم که در نتیجه پیگیری های‬ ‫انجام شده از ابتدای سال ‪ ۱۴۰۰‬دومین مرحله افزایش حقوق‬ ‫سربازان نیز اجرایی شود‪.‬‬ ‫می توانید با تلفن همراه‬ ‫حساب بانکی باز کنید‬ ‫با افتتاح چند طرح فناور در بانک صنعت و معدن از این پس‬ ‫مشتریان این بانک می توانند از طریق تلفن همراه خود افتتاح‬ ‫حساب کنند و پس از شناسایی هویت مشتری سایر خدمات‬ ‫بانکی هم از این بستر ارائه می شود که طبق گفته مسئوالن‬ ‫این بانک این امکان در سال ‪ ۱۴۰۰‬برای تمام مشتریان بانک‬ ‫صنعت و معدن فراهم می شود‪ .‬امروز شش طرح فناورانه و زیر‬ ‫ساختی بانک صنعت و معدن با حضور مدیرعامل این بانک‬ ‫و رئیس دفتر و سرپرست نهاد ریاست جمهوری و جمعی‬ ‫از مدیران ارشد خصوصی و بانک ها افتتاح شد که در ارتباط‬ ‫تصویری ساختمان جدید سرپرستی بانک صنعت و معدن‬ ‫در استان های کرمان‪ ،‬خراسان جنوبی و اسکله اختصاصی و‬ ‫جدیدشرکتبازرگانیوخدماتبندریاستانبوشهرافتتاحو‬ ‫بهره برداری شدند‪ .‬با ایجاد اسکله اختصاصی و جدید شرکت‬ ‫بازرگانــی و خدمات بندری معــادل ‪ ۸۰‬درصد محصوالت‬ ‫شوینده و صنایع شیمیایی کشور از این طریق تامین می شود‬ ‫و ‪ ۶۰‬درصد بازار محصوالت این شــرکت در داخل و مابقی‬ ‫برای صادرات به کشورهای دیگر است‪ .‬در این مراسم معاون‬ ‫برنامه ریزی و فناوری بانک صنعت و معدن درباره جزئیات‬ ‫سه محصول فناوری این بانک گفت‪ :‬سه محصولی که امروز‬ ‫از ان هه رونمایی می شود‪ ،‬سامانه احراز هویت غیرحضوری و‬ ‫امضا الکترونیک‪ ،‬سامانه اعتبارسنجی نشانی مشتریان‪ ،‬مرکز‬ ‫عملیات امنیت فاوا (‪ )soc‬است‪ .‬یوسفی نیا گفت‪ :‬سومین‬ ‫هدفی که بانک صنعت و معدن در حوزه خدمات فناوران و‬ ‫بانکداریدیجیتالپیگیریمی کند‪،‬ایناستکهموبایلشعبه‬ ‫مجازی این بانک شود و خدمات خود را از این بستر ارائه دهد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با رونمایی از سامانه احراز هویت غیرحضوری نیاز به‬ ‫حضور مشتری شعبه نخواهد بود و می توانند در گوشی همراه‬ ‫خود افتتاح حساب را انجام دهند که در سال ‪ ۱۴۰۰‬با امضای‬ ‫الکترونیک برای تمام مشتریان این امکان را ایجاد می کنیم و‬ ‫مشتری وقتی که در این سامانه شناسایی شود‪ ،‬به دنبال ان‬ ‫خدمات دیگر هم ارائه می شود‪ .‬یوسفی نیا در پایان اعالم کرد‬ ‫که سامانه اعتبارسنجی اصالت نشانی به ما کمک می کند تا‬ ‫مشتریان خود را به صورت مکانی شناسایی کنیم و به اجازه‬ ‫می دهد تا ادرس مشتریان را دریافت کنیم تا ارزش افزوده‬ ‫ممکنبررویان هااتفاقبیفتد‪.‬مرکزعملیاتامنیتتضمین‬ ‫تدوام کسب وکار بانک است و موجب حفاظت از داده های‬ ‫بانک می شود و ان مبتنی بر استقرار بانکداری دیجیتال است‬ ‫ک ه به کسب و کارها کمک می کند‪.‬‬ ‫مدیرکلدرمانغیرمستقیمسازمانتامیناجتماعی‪،‬گفت‪:‬بیمه هایتکمیلیهمینهفتهبهسامانهنسخهالکترونیکسازمانتامیناجتماعیمتصلخواهندشد‪.‬شهرامغفاری‪ ،‬دربارهطرحنسخه نویسی‬ ‫الکترونیکی در مراکز درمانی کشور‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬بیمه شدگان تامین اجتماعی دیگر نیازی به ارائه دفترچه بیمه در مراکز درمانی طرف قرار داد این سازمان ندارند و می توانید با کارت ملی به این مراکز‬ ‫مراجعهکنند‪.‬همچنینکسانیکهدفترچهبیمهدارند‪،‬تااخرینبرگدفترچهمی توانندازاناستفادهکنند‪.‬غفاریدربارهروش هایجایگزیننسخهنویسیالکترونیکی‪،‬گفت‪:‬سرنسخهپزشکهممشروط‬ ‫به نوشتن کد ملی بیمه شده در ان‪ ،‬مورد قبول تامین اجتماعی خواهد بود‪ .‬مدیرکل درمان غیر مستقیم سازمان تامین اجتماعی افزود‪ :‬این طرح بر پایه طرح نسخه الکترونیک سوار شده اما نسخه نویسی‬ ‫الکترونیک اجبار نیست‪ ،‬بلکه صرفا بستر این کار فراهم شده است‪ .‬از روش سرنسخه پزشک می توان به جای نسخه الکترونیکی استفاده کرد‪ .‬وی درباره نحوه استعالم اعتبار بیمه مراجعه کنندگان‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫پزشکان می توانند از طریق سامانه *‪ #۱۴۲۰*۴‬یا سایت‪ medical.tamin.ir‬استعالم های الزم را به سریع ترین روش انجام دهند‪.‬‬ ‫عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی‪:‬‬ ‫رئیس جمهوری اعتقادی به اخذ مالیات از کاالهای لوکس ندارد‬ ‫عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی با بیان اینکه رئیس جمهور اعتقادی به اخذ مالیات از کاالهای لوکس‬ ‫ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر مجلس ان را در بودجه ‪ ۱۴۰۰‬تکلیف نکند‪ ،‬اخذ این مالیات کان لم یکن خواهد شد‪.‬محمدرضا‬ ‫یزدی زاده‪ ،‬کارشناس اقتصادی و عضو سابق شورای راهبردی نظام مالیاتی اظهار داشت‪ :‬مالیات بر خودرو و‬ ‫مسکن لوکس در بودجه ‪ ۹۹‬تجربه خوبی برای مجلس بود تا اشتباهی که در این قانون کرد را تکرار نکند چرا‬ ‫که وقتی بعد از تصویب قوانین‪ ،‬تدوین ائین نامه ان به دولت واگذار می شود در واقع قانون نابود شده است‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬اقای رئیس جمهور اعتقادی به اخذ مالیات از کاالهای لوکس ندارد؛ به همین دلیل با وجود اینکه‬ ‫یک سال از قانون بودجه ‪ ۹۹‬می گذرد اما هنوز ائین نامه انکه در دولت تصویب نشده است‪.‬‬ ‫قوه قضائیه به این «ترک فعل» ورود کند‬ ‫یزدی زاده گفت‪ :‬عدم تصویب ائین نامه مذکور‪ ،‬ترک فعل بزرگی اســت و قوه قضائیه می تواند به ان ورود‬ ‫کند‪ .‬چرا که اخذ این مالیات می توانســت درامد خوبی برای دولت ایجاد کند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬متاسفانه‬ ‫دولت حتی در الیحه بودجه ‪ ۱۴۰۰‬نیز اخذ این مالیات را پیشنهاد نداده است‪ .‬یزدی زاده اظهار داشت‪ :‬اگر‬ ‫کمیســیون تلفیق در نظر دارد که این موضوع را اضافه کند باید دقیقاً موارد ائین نامه ای را نیز در بودجه‬ ‫ذکر کند وگرنه اجرایی نخواهد شــد؛ اهمیت مالیات بر کاالهای لوکس این اســت که مالیات بر کاالهای‬ ‫لوکس مالیاتی هدایتی است چرا که می خواهد سرمایه را از لوکس گرایی به سمت بخش مولد پیش ببرد‪.‬‬ ‫کشورهای غربی تمام جنبه های ثروت را مشمول مالیات می دانند؛ حتی از پس انداز هم مالیات می گیرند تا‬ ‫پول به سمت بخش مولد اقتصاد هدایت شود‪.‬‬ ‫‪ ۱,۵۰۰‬هزار میلیارد تومان خودروی لوکس در کشور وجود دارد‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬طبق کار پژوهشی ای که انجام دادیم ‪ ۱,۵۰۰‬هزار میلیارد تومان خودرو لوکس در کشور وجود‬ ‫دارد؛ این در حالی است که اگر بخواهیم در صنعت فوالد نفت‪ ،‬چرم سازی و ‪ ...‬از خام فروشی رهایی پیدا‬ ‫کنیم با دالر روز‪ ،‬حدود هزار هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری نیاز است یعنی ‪ ۷۰‬درصد ارزش خودروهای‬ ‫لوکس‪ ،‬کشور را از خام فروشی در این صنایع رها می کند‪ .‬یعنی باید نقدینگی را از طریق اخذ مالیات های‬ ‫تنظیمی‪ ،‬از بخش غیرمولد به ســمت بخش مولد اقتصاد هدایت کنیم‪ .‬عضو سابق شورای راهبردی نظام‬ ‫مالیاتی در پاسخ به این سوال که ایا اخذ مالیات از کاالهای لوکس در تضاد با حق مالکیت خصوصی نیست‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬همه جنبه های مالیات اساساً دخالت در مالکیت خصوصی است‪ .‬کسی که درامدی کسب می کند و‬ ‫دولت از ان مالیات می گیرد دخالت در مالکیت خصوصی نیست؟ حتماً هست‪ .‬اما هیچ دولتی در دنیا بدون‬ ‫مالیات نمی تواند کشورش را اداره کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اگر فردی پولی دراورده و می تواند خودروی ‪ ۱۵‬میلیارد‬ ‫تومانی ســوار شود به دلیل این است که دولت برای او امنیت ایجاد کرده است؛ پس باید به دولت مالیات‬ ‫بدهد؛ مالیات نقش توزیع درامد و ثروت دارد‪.‬‬ ‫کمیسیون تلفیق مجلس دهم مالیات بر کاالهای لوکس را بالاثر کرد‬ ‫یزدی زاده اظهار داشت‪ :‬روزی که من موضوع را مطرح کردم بحث این بود که از خانه های باالی ‪ ۵‬میلیارد‬ ‫و خودروهای باالی ‪ ۳۰۰‬میلیون تومان مالیات گرفته شود‪ .‬در ان روز بیش از ‪ ۹۰‬درصد خودروها زیر ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیون تومان ارزش داشــتند؛ کسانی که در کمیسیون تلفیق بودند از جمله اقای تاجگردون مخالف این‬ ‫مالیات بودند و ســعی کردند ان را حذف کنند اما فشــار عمومی به قدری بود که نمی توانستند این کار را‬ ‫بکنند؛ اما ان را بی اثر کردند؛ گفتند خانه تا ‪ ۱۰‬میلیارد تومان و خودروی تا ‪ ۱‬میلیارد تومان مشمول این‬ ‫مالیات نیســتند؛ ضمن اینکه نرخ مالیات را هم کاهش دادند‪ .‬بنابراین یک خانه روستایی با یک خانه ‪۱۰‬‬ ‫میلیارد تومانی تفاوتی نداشت! نکته جالب اینجاست که دولت همان را هم اجرا نکرد‪.‬‬ ‫در ارزش گذاری ملک و خودرو مشکلی نداریم‬ ‫وی با بیان اینکه در ارزش گذاری مسکن و خودرو مشکلی نداریم‪ ،‬گفت‪ :‬برای تعیین ارزش منطقه بندی‬ ‫جهت مالیات نقل و انتقال‪ ،‬سالیانه کمیته ای تشکیل می شود و درصدی از ارزش روز ان را به عنوان مالیات‬ ‫تعیین می کنند بنابراین ارزش روز وجود دارد که از ان ارزش منطقه بندی تعیین شده است‪ .‬در ان دقیقاً‬ ‫مشخص است چه بلوکی در چه منطقه ای باید چه مالیاتی بپردازد؛ در مورد خودرو هم ارزش سالیانه وجود‬ ‫دارد بنابراین مشکلی در ارزش گذاری ملک و خودرو جهت اخذ مالیات کاالهای لوکس وجود ندارد‪.‬‬ ‫یزدی زاده با اشاره به اینکه این مالیات باید به صورت ساالنه اخذ شود‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬سوالی که مطرح می شد‬ ‫این بود که اگر کسی حقوق بگیر یا بازنشسته باشد و توان پرداخت این مالیات به صورت ساالنه را نداشته‬ ‫باشد‪ ،‬چگونه می تواند مالیات را پرداخت کند؛ که ما گفتیم این فرد می تواند تا ‪ ۹۰‬درصد مالیات متعلقه را‬ ‫بعدا ً و هنگام فروش خانه یا خودروی لوکس خود پرداخت کند؛ به عنوان نمونه اگر فردی بازنشسته یا دارای‬ ‫حقوق ثابت باشد‪ ،‬فقط ده درصد مالیات متعلقه را در پایان سال می پردازد و ‪ ۹۰‬درصد مابقی را در روز نقل‬ ‫و انتقال به خریدار جدید‪ ،‬به همراه جرایم مالیاتی باید پرداخت کند‪.‬‬ ‫مالیات کاالهای لوکس اثر تورمی ندارد‬ ‫وی در پاسخ به این سوال که ایا مالیات بر کاالی لوکس قیمت مسکن را باال نخواهد برد‪ ،‬ادامه داد‪« :‬مالیات‬ ‫بر کاالهای لوکس» یا «مالیات حق اســتفاده» به هیچ وجه اثر تورمی ندارد بلکه اثر معکوس دارد یعنی‬ ‫منجر به کاهش قیمت کاالهای لوکس می شود؛ چرا که تا به حال به چشم سرمایه گذاری به ان کاال نگاه‬ ‫می شد اما اگر قرار به پرداخت مالیات به دولت باشد‪ ،‬باعث انصراف از خرید ان می شود‪ .‬یزدی زاده ادامه داد‪:‬‬ ‫کسی که می خواهد با هواپیما سفر کند‪ ،‬می تواند بین سه کالس صندلی هواپیما یعنی اکونومی‪ ،‬بیزینس و‬ ‫فرست کلس انتخاب کند؛ قیمت هر کدام ممکن است چند برابر یکدیگر باشد‪ .‬یعنی اگر کسی می خواهد‬ ‫از صندلی فرست کلس استفاده کند باید ‪ ۱۲‬برابر اکونومی پول بلیت بپردازد و کسی جلوی او را نمی گیرد؛‬ ‫اما اگر کسی تمایل دارد از فرست کلس استفاده کند همانطور که بابت بلیت باید پول بیشتری بپردازد‪ ،‬باید‬ ‫مالیات بیشتری هم بپردازد‪ .‬وی در پاسخ به این سوال که «با توجه به اینکه ائین نامه اخذ مالیات از کاالهای‬ ‫لوکس اخیرا ً در کمیسیون اقتصادی دولت تصویب شده؛ فکر می کنید دولت چه زمانی ان را تصویب و ابالغ‬ ‫کند؟»‪ ،‬گفت‪ :‬این ائین نامه تصویب نمی شود چون در قانون بودجه ‪ ۹۹‬امده بود و اگر مجلس این مالیات‬ ‫را در بودجه ‪ ۱۴۰۰‬نبیند کان لم یکن می شود‪ .‬این موضوع در اصالحیه مالیات های غیر مستقیم نیز امده‬ ‫است اما دولت این الیحه را که بهمن ‪ ۹۸‬وارد دولت شده به دلیل اینکه اعتقادی به ان ندارد وارد دستور‬ ‫کار نکرده است‪.‬‬ ‫چالش هاینسخهخوانیالکترونیکیودردسربیمه هابرایداروخانه ها‬ ‫حذف دفترچه های کاغذی درمانی و صدور نســخه های الکترونیکی‪ ،‬با‬ ‫چالشــهای زیادی برای داروخانه ها و بیماران همراه شده است و در این‬ ‫بین‪ ،‬بیمه ها خیال خود را از هزینه ها اسوده ساخته اند‪ .‬صدور نسخه های‬ ‫الکترونیکی از طریق پزشــکان بــرای داروخانه ها‪ ،‬یکــی از برنامه های‬ ‫ســازمان های بیمه گر برای کاهش هزینه ها و وقت مردم و بیماران بوده‬ ‫است‪ .‬سازمان های بیمه گر بر این عقیده اند که الکترونیکی شدن امور حوزه‬ ‫سالمت به خصوص نسخه نویسی‪ ،‬می تواند به ارتقا سطح خدمات درمانی‬ ‫مردم و بیماران منجر شــود‪ .‬نکته ای قابل تامل در شرایطی که همگان‬ ‫خوب می دانیم وضعیت اینترنت در کشور ان گونه نیست که بتوان این‬ ‫خدمات را خیلی سریع الکترونیکی انجام داد‪ .‬در همین حال‪ ،‬داروخانه ها‬ ‫در مقابل تصمیم بیمه ها ایستاده اند و معتقدند که انباشت همه کارها بر‬ ‫دوش داروخانه ها و سبک شدن وظایف بیمه ها نمی تواند به معنی توسعه‬ ‫خدمات سالمت محور در کشور باشد‪ .‬زیرا‪ ،‬همان طور که از وظایف بیمه ها‬ ‫و هزینه های انها کاسته شده است‪ ،‬بر انجام وظایف و هزینه های داروخانه ها‬ ‫افزوده شده و باعث گردیده این مشکل متوجه مردم و بیماران شود و انها‬ ‫از داروخانه ها متوقع ارائه خدمت شوند‪.‬‬ ‫واکنش انجمن داروسازان تهران به اقدام بیمه ها‬ ‫محمدرضا دری دبیر انجمن داروسازان تهران‪ ،‬در گفتگو با خبرنگار مهر‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬همان طور که بابت ارائه خدمات در دفاتر پیشــخوان و خدمات‬ ‫الکترونیک‪ ،‬هزینه دریافت می شود‪ ،‬خواسته ما هم این است که هزینه های‬ ‫نسخه نویسی الکترونیک در داروخانه ها محاسبه شود‪.‬‬ ‫وی با انتقاد از اینکه در تصمیم گیری برای اجرایی شدن نسخه الکترونیک‬ ‫در داروخانه از انجمن داروسازان نظر خواهی نشده است‪ ،‬افزود‪ :‬ما معتقدیم‬ ‫این طرح بدون کار کارشناسی اغاز شده است‪ .‬در حالی که باید نظرات ما را‬ ‫بخواهند و بشنوند‪ .‬دری با طرح این سوال که باید مشخص شود هزینه های‬ ‫اجرای نسخه نویسی الکترونیک در داروخانه ها چگونه محاسبه و پرداخت‬ ‫خواهدشد‪،‬گفت‪:‬بایدمشخصشودکههزینه هاینسخهخوانیالکترونیک‬ ‫در داروخانه ها را چه کسی پرداخت می کند‪ .‬دبیر انجمن داروسازان تهران‬ ‫ادامه داد‪ :‬متاسفانه نگاه بیمه ها در نسخه نویسی الکترونیک‪ ،‬از باال به پایین‬ ‫اســت‪ .‬زیرا‪ ،‬وقتی صحبت از اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک بود‪،‬‬ ‫بیمه ها مدعی بودند که نیروی متخصص الزم اســت‪ .‬وی در واکنش به‬ ‫ادعای بیمه ها برای حذف دفترچه های کاغذی و صرفه جویی که صورت‬ ‫گرفته است‪ ،‬گفت‪ :‬اتفاقاً در داروخانه باید به ازای هر نسخه الکترونیک‪،‬‬ ‫دو برگه ‪ A4‬هزینه کنیم‪ .‬ضمن اینکه نیاز به اینترنت پر سرعت داریم و‬ ‫همه اینها برای داروخانه ها هزینه دارد‪ ،‬اما بیمه ها این هزینه را ندیده اند و‬ ‫معلوم نیست که ما باید این هزینه ها را از چه کسی بگیریم‪ .‬دری افزود‪ :‬ما‬ ‫معتقدیم با نسخه الکترونیک نه تنها در وقت مردم صرفه جویی نمی شود‬ ‫که بر عکس‪ ،‬اگر با نســخه کاغذی ‪ ۵‬دقیقه وقت تلف می شد‪ ،‬با نسخه‬ ‫خوانی الکترونیک‪ ،‬این مدت ‪ ۳‬برابر شــده و حداقل ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬دقیقه از‬ ‫وقت مردم برای نسخه خوانی گرفته می شود‪ .‬دبیر انجمن داروسازان تهران‪،‬‬ ‫با تاکید بر هزینه بر بودن طرح نسخه نویسی الکترونیک در داروخانه ها‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بیمه ها در این ماجرا هوشیارانه عمل کرده و همه مشکالت را متوجه‬ ‫داروخانه ها ساخته است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬قطعاً اجرای عجوالنه این طرح باعث‬ ‫سرگردانی بیماران می شود و داروخانه ها را با مشکل مواجه می کند‪ .‬لذا‪ ،‬ما‬ ‫انتظار داریم تا زمانی که محل پرداخت هزینه های این طرح مشخص نشده‬ ‫است‪ ،‬ان را متوقف کنیم‪.‬‬ ‫علتحذفدفترچه هایکاغذی‬ ‫در همیــن حال‪ ،‬محمد علی همتی عضو هیات مدیره ســازمان تامین‬ ‫اجتماعی‪ ،‬در واکنش به گالیه های داروخانه ها‪ ،‬اجرای نسخه الکترونیک را‬ ‫یک الزام قانونی دانست و گفت‪ :‬بعضی ها ایراد می گیرند که سازمان تامین‬ ‫اجتماعیباحذفدفترچه هایکاغذیبهدنبالکاهشهزینه هایچاپاین‬ ‫دفترچه ها بوده است‪ .‬در حالی که بابت چاپ دفترچه های کاغذی فقط یک‬ ‫درصد هزینه ماهیانه سازمان تامین اجتماعی را شامل می شود و این عدد‬ ‫بزرگی نیست‪ .‬وی افزود‪ :‬ما به دنبال کاهش مراجعات مردم به دفاتر صدور‬ ‫دفترچه های درمانی بودیم‪ ،‬به طوری که سال گذشته حداقل ‪ ۲۰‬میلیون‬ ‫دفترچه صادر کردیم که اگر هر نفر حداقل یک بار مراجعه داشته باشد‬ ‫که قطعاً تعداد مراجعات بیشتر است‪ ،‬ما از ‪ ۲۰‬میلیون مراجعه جلوگیری‬ ‫کرده ایم که در شــرایط کرونایی کشور‪ ،‬عدد قابل توجهی است‪ .‬این در‬ ‫حالی است که انجمن داروسازان به نمایندگی از داروخانه های کشور‪ ،‬بر‬ ‫این عقیده اند که اگر هزینه های بیمه ها کاسته شده است‪ ،‬به تناسب ان بر‬ ‫هزینه های داروخانه ها افزوده شده است‪ .‬لذا‪ ،‬باید‪ .‬به این اختالف نظر توجه‬ ‫شود و اینکه چه کسانی قرار است هزینه های تحمیلی به داروخانه ها را‬ ‫پرداخت کنند‪ .‬اگر مردم بابت دریافت این خدمت باید هزینه اضافی بدهند‬ ‫که اص ً‬ ‫ال قابل قبول نیســت و اگر داروخانه ها باید به هزینه های سرباری‬ ‫خود بیفزایند‪ ،‬که زیر بار نمی روند‪ .‬حمید خیری عضو هیئت مدیره انجمن‬ ‫داروســازان ایران‪ ،‬در گفتگو با خبرنگار مهر‪ ،‬گفت‪ :‬اگر قرار است شرایط‬ ‫حذف دفترچه های درمانی مردم در فاز اول اجرای ان به گونه ای باشد که‬ ‫پزشکان نسخه کاغذی نوشته و داروخانه ان را تبدیل به الکترونیک کنند‪،‬‬ ‫باید فکری به حال کاهش سرعت انجام نسخه پیچی و ازدحام مردم در‬ ‫داروخانه ها کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬به هر حال شــکی وجود ندارد که این کار هم‬ ‫وقت گیر است و هم نیاز به دقت و توجه و تمرکز دارد و هم اینکه مسولیت‬ ‫حقوقی به دنبال دارد‪ .‬خیری با خطاب قرار دادن سازمان های بیمه گر که‬ ‫مراقب باشید با شتابزدگی و بدون لحاظ تجربیات سایر کشورها‪ ،‬فرسایش‬ ‫برای مردم و داروسازان ایجاد نکنید‪ ،‬گفت‪ :‬این روند اگر بدون تدارک‪ ،‬دیدن‬ ‫زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری باشد‪ ،‬قطعاً به ضرر بیماران و‬ ‫نظام سالمت کشور تمام می شود‪ .‬سخنگوی انجمن داروسازان ایران ادامه‬ ‫داد‪ :‬ما به طور کلی از اجرای این طرح به عنوان یک پروژه ارزشمند و بزرگ‬ ‫حمایت می کنیم و ان را یک گام بلند برای پیشبرد اهداف درمانی کشور‬ ‫ارزیابی می کنیم ولی به شدت معتقدیم که نباید از سیستم «راه بیانداز و‬ ‫جابیانداز» پیش برویم و تجربه های قبلی را باید در جلوی دیدگان خودمان‬ ‫قرار دهیم‪ .‬وی افزود‪ :‬اینکه یک پروژه را در ســطح ملی اجرا کنیم و بعد‬ ‫حین اجرا دنبال پوشش دادن به هزینه های ان و رفع ایرادات ان باشیم‪،‬‬ ‫درست نیست‪ .‬خیری گفت‪ :‬واقعیت این است که اگر بستر و زیرساخت‬ ‫ان فراهم نشود‪ ،‬اجرای این پروژه با دست اندازها و گرفتاری هایی مواجه‬ ‫می شــود که در نهایت به ضرر تمام ذی نفعان خواهد بود‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫باید هم منابع تامین هزینه های ان پیش بینی شود و هم برای اشکاالت‬ ‫مختلفی که ممکن است از جنبه حقوقی‪ ،‬اجرایی و درمانی به وجود بیاید‪،‬‬ ‫راهکار و اینده نگری داشت‪ .‬خیری گفت‪ :‬باید مسئولیت های حقوقی و‬ ‫قانونی در این پروژه ملی به درستی تعریف و تقسیم شود‪ .‬وی در خصوص‬ ‫هزینه های اجرای طرح نسخه نویسی الکترونیک‪ ،‬افزود‪ :‬باید برای تبدیل‬ ‫نسخه کاغذی به انالین‪ ،‬همانطور که برای خدمات مراکز پیشخوان دولت‪،‬‬ ‫تعرفه تعریف شده است‪ ،‬برای این کار هم تعرفه تعریف شود‪ .‬عضو هیات‬ ‫مدیره انجمن داروسازان ایران تاکید کرد‪ :‬باید برای جبران هزینه هایی که‬ ‫در داروخانه ها بابت تامین سخت افزار و نیروی انسانی مورد نیاز این پروژه‬ ‫صورت می گیرد‪ ،‬محل قانونی در نظر گرفته شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بهترین‬ ‫گزینه این است که از محل صرفه جویی هایی که برای سازمان های بیمه‬ ‫گر رخ می دهد‪ ،‬هزینه های داروخانه ها جبران شود‪ .‬خیری گفت‪ :‬خواسته‬ ‫انجمن داروسازان ایران‪ ،‬حفظ حقوق مردم و همچنین داروسازان است و‬ ‫در این مسیر جلسات و مکاتبات متعددی را با مسئولین بیمه داشته ایم و‬ ‫امیدواریم هرچه زودتر در این رابطه‪ ،‬پیش بینی های الزم صورت گیرد‪.‬‬ ‫واکنشسازمانبیمهسالمت‬ ‫در همین حال‪ ،‬محمد مهدی ناصحی مدیرعامل سازمان بیمه سالمت‬ ‫ایران‪ ،‬گفت‪ :‬بدون شــک تعجیل در حذف دفترچه های کاغذی سبب‬ ‫نارضایتی مردم می شود که ما به دنبال ان نیستیم و قصد داریم با اگاهی‬ ‫کامل این برنامه را اجرایی کنیم‪ .‬وی افزود‪ :‬تمام تالش سازمان بیمه سالمت‬ ‫ارائه خدمات مناسب به بیمه شدگان به خصوص افراد نیازمند است تا در‬ ‫این شرایط مشکلی از بابت دریافت خدمات درمانی نداشته باشند‪ .‬به نظر‬ ‫می رسد داروخانه ها از تعجیل بیمه ها و تصمیم گیری های بدون مشورت‬ ‫با انجمن های صنفی گالیه دارند و اگر مشکل تامین هزینه های سرباری به‬ ‫داروخانه هاحلشود‪،‬قطعاًاجراینسخهنویسیالکترونیکمی تواندقابلیت‬ ‫اجرایی داشته باشد‪.‬‬ صفحه 4 ‫فرهنگ و هنر‬ ‫ابوالفضل جلیلی برای فیلم جدیدش پروانه ساخت گرفت‬ ‫شورای صدور پروانه ساخت در جلسه اخیر با چهار فیلمنامه موافقت کرد‪ .‬فیلم نامه های “داد” به تهیه کنندگی ‪،‬کارگردانی و نویسندگی ابوالفضل جلیلی‪”،‬شهرک” به تهیه‬ ‫کنندگی‪،‬کارگردانی و نویسندگی علی حضرتی‪”،‬صندلی صدام” به تهیه کنندگی محسن مسافر چی‪ ،‬کارگردانی ونویسندگی حسن ناظر و انیمیشن “مسافری از دایتیا” به تهیه‬ ‫کنندگی و نویسندگی سید محمد حسین علمدار و کارگردانی سید احمد علمدار بایگی موافقت شورای ساخت سازمان سینمایی را اخذ کردند‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 5‬اسفند ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪450‬‬ ‫ماجرای لغو یک شبه مصوبه دولت‬ ‫هزینه تراشی‪ ۵۰۰‬میلیاردی از جیب مردم‬ ‫مخالفان دولت الکترونیک با اصرار بر انتشــار اگهی مناقصات و مزایــدات دولتی در روزنامه ها‪ ،‬عالوه بر‬ ‫هزینه تراشی ساالنه ‪ ۵۰۰‬میلیاردی‪ ،‬معامالت اموال دولتی را در معرض سوءاستفاده قرار داده اند‪.‬‬ ‫یکشنبه هفته گذشته‪ ،‬هیئت دولت در راستای اجرای ماده ‪ ۵۰‬قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور‪،‬‬ ‫«الزام دستگاه های دولتی برای انتشار اگهی های مزایدات و مناقصات در روزنامه های کثیراالنتشار» را لغو‬ ‫کرد و اجازه داد این اگهی ها با هدف توسعه دولت الکترونیک و صرفه جویی بودجه ای‪ ،‬در سامانه تدارکات‬ ‫الکترونیکی دولت به شــکل رایگان منتشر شود‪ .‬ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت‪ ،‬وب سایتی است که‬ ‫مناقصات و مزایدات دستگاه های دولتی را به شکل هوشمند کنترل می کند‪ .‬این نظارت شامل کلیه مراحل‬ ‫مناقصه (درخواست خرید تا پرداخت وجه) و مزایده (ثبت تا دریافت وجه) می شود‪ .‬این مصوبه اما واکنش های‬ ‫مختلفی را در پی داشت؛ پدرام پاک ائین‪ ،‬نماینده مدیران مسئول در هیات نظارت بر مطبوعات طی نامه ای‬ ‫به رئیس جمهور با یاداوری شرایط دشوار مطبوعات کشور‪ ،‬خواستار لغو ائین نامه نحوه فعالیت دستگاه های‬ ‫اجرایی در ســامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) و بازگشت اگهی های دولتی به مطبوعات شد‪ .‬سید‬ ‫عباس صالحی‪ ،‬وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز در همین زمینه طی نامه ای به معاون اول رئیس جمهور‬ ‫نوشت‪ :‬این مصوبه زنگ خطر نهایی برای مطبوعات کشور بوده و نگرانی جدی و گسترده ای در میان اصحاب‬ ‫مطبوعات و رسانه ایجاد کرده است‪ .‬سرانجام پس از گذشت تنها دو روز از این مصوبه جنجالی‪ ،‬هیئت دولت‬ ‫در روز چهارشنبه هفته گذشته به شکل ناگهانی از تصمیم پیشین خود صرف نظر و الزام دستگاه های دولتی‬ ‫به انتشــار اگهی کاغذی مناقصات و مزایدات دولتی در روزنامه هــا را مجددا ً احیا کرد‪ .‬پیش از این‪ ،‬اعالم‬ ‫شده بود که تجمیع اگهی های مناقصات و مزایدات در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت مزایایی همچون‬ ‫«صرفه جویی ســاالنه ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان در هزینه دولت»‪« ،‬کاهش مدت زمان انجام تشریفات مناقصات‬ ‫و مزایدات دولتی»‪« ،‬سهولت در اطالع رسانی اگهی ها در اقصی نقاط ایران با توجه محدودیت چاپ و نشر‬ ‫روزنامه» و «کاهش تولید کاغذ و تخریب درختان و حفظ محیط زیست» را به همراه دارد‪.‬‬ ‫تصمیمات هیئت دولت با داعیه دولت الکترونیک همخوانی ندارد‬ ‫محمدعلی قشــقایی‪ ،‬کارشناس اقتصادی با بیان اینکه یکی از نقایص جدی سامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولــت مربوط به عدم تجمیع اگهی های مناقصات و مزایدات دولتی اســت‪ ،‬گفت‪ :‬با وجود اینکه دولت‬ ‫فعلی خود را داعیه دار دولت الکترونیک می داند‪ ،‬اما در عمل تصمیماتی اتخاذ می شود که کام ً‬ ‫ال بر خالف‬ ‫اصول اقتصاد دیجیتال است‪ .‬وی خاطر نشان کرد‪ :‬متاسفانه در روزهای قبل هیئت دولت تحت تاثیر البی‬ ‫اشخاصی که منافعشان با توسعه دولت الکترونیک متضاد است‪ ،‬به شکل ناگهانی از تصمیم قبلی خود صرف‬ ‫نظر و روند انتشار اگهی کاغذی مناقصات و مزایدات دولتی در روزنامه ها را مجددا ً به روال سابق برگرداند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه طبق امار ساالنه حدود ‪ ۷۰‬هزار مناقصه و مزایده در کشور انجام می شود‪ ،‬تشریح کرد‪:‬‬ ‫هزینه هر اگهی بسته به اندازه متن و مکان درج‪ ،‬حدودا ً بین ‪ ۶‬تا ‪ ۸‬میلیون تومان است‪ ،‬عالوه بر معضل‬ ‫هزینه تولید انبوه کاغذ‪ ،‬قطع درختان و تخریب محیط زیست‪ ،‬رویه کنونی درج اگهی دستگاه های دولتی‬ ‫در روزنامه ها‪ ،‬ساالنه حدود ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان‪ ،‬به بودجه کشور هزینه تحمیل می کند‪.‬‬ ‫دولت الکترونیک نباشد چون صنف فتوکپی متضرر می شود!‬ ‫قشقایی با انتقاد از این ادعا که اگر دولت الکترونیک توسعه پیدا کند‪ ،‬مث ً‬ ‫ال روزنامه ها یا چاپخانه ها متضرر‬ ‫می شوند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬این استدالل کام ً‬ ‫ال غیرمنطقی است و با الکترونیکی شدن این فرایند در سامانه‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت در پرداخت هزینه چاپ اگهی و منابع محیط زیســتی صرفه جویی می شود و‬ ‫این هزینه می تواند صرف امور توســعه ای و پیشرفت کشــور و یا حتی در راستای توسعه رسانه ها و رفاه‬ ‫روزنامه نگاران شــود‪ .‬این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه روزنامه ها محدودیت چاپ و تکثیر دارند اما با‬ ‫نشر اگهی در سامانه ستاد‪ ،‬تمامی شهروندان در اقصی نقاط ایران با سهولت بیشتری می توانند از مزایدات‬ ‫و مناقصــات دولتی اطالع پیدا کنند‪ ،‬افزود‪ :‬عالوه بر این‪ ،‬در چنین بســتری ارگان های نظارتی همچون‬ ‫ســازمان بازرسی کل کشور‪ ،‬دیوان محاسبات‪ ،‬قوه قضائیه و نیروی انتظامی می توانند با تحلیل و بررسی‬ ‫اگهی ها در جهت کشــف مفاسد دولتی گام های بلندی بردارند‪ .‬قشقایی با اشاره به اینکه در حال حاضر‬ ‫دستگاه برگزارکننده مناقصه و مزایده‪ ،‬بایستی به ازای هر اگهی‪ ،‬از چند روز قبل درخواست خود را برای‬ ‫اداره تمرکز و توزیع اگهی (وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی) ارسال کند و این فرایند به طور متوسط یک‬ ‫هفته زمان می برد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬انتشار اگهی در سامانه تدارک الکترونیک دولت این فرایند را می تواند به‬ ‫جای یک هفته به کمتر از ‪ ۱‬ساعت تقلیل بدهد و صرفه جویی زمانی بسیار زیادی را در هر سال برای کل‬ ‫دستگاه ها به ارمغان بیاورد‪.‬‬ ‫سامانه ستاد چگونه از مفاسد مزایدات و مناقصات دولتی پیش گیری می کند؟‬ ‫قشــقایی ادامه داد‪ :‬قبل از فراهم شــدن امکان انجام مزایدات و مناقصات دستگاه های اجرایی در سامانه‬ ‫تدارکات الکترونیکی دولت (ســتاد)‪ ،‬تمامی این معامالت به شکل فیزیکی بود و به خاطر مشکل فاصله‬ ‫مکانی‪ ،‬بسیاری از فعاالن اقتصادی ساکن در سایر استان ها‪ ،‬امکان شرکت در مزایدات و مناقصات دولتی‬ ‫در تهران را نداشتند‪ .‬وی افزود‪ :‬به عنوان مثال این سامانه سبب شد میزان مشارکت در مزایده ای که قب ً‬ ‫ال‬ ‫‪ ۵‬نفر امکان شرکت در ان داشتند را به حدود ‪ ۵۰۰‬نفر افزایش یابد؛ این سامانه گام رو به جلویی در جهت‬ ‫عدالت اقتصادی و خریدوفروش منصفانه دارایی های بیت المال بوده است اما متاسفانه ممانعت هیئت دولت‬ ‫برای تجمیع اگهی ها‪ ،‬یک نقص جدی را برای این سامانه رقم زده است‪ .‬قشقایی با بیان اینکه اگر مزایدات‬ ‫و مناقصات دولتی به شکل کاغذی و انسانی انجام شود‪ ،‬ریسک فساد‪ ،‬تبانی و رشوه را به همراه دارد‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬در این حالت معموالً افراد با دستکاری پاکت ها‪ ،‬مبالغ پیشنهادی‪ ،‬تغییر نوبت و بسیاری از تخلفات‬ ‫دیگر مفاسد بزرگی را دستگا ه‪‎‬های دولتی رقم می زنند‪ .‬این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه با کنترل‬ ‫و نظارت بر مناقصات و مزایدات دولتی از بسیاری مفاسد‪ ،‬اختالس و رانت دولتی جلوگیری می شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫با کنترل سیستمی اگهی های دولتی می توان تمامی معامالت و نقل و انتقاالت اموال دولتی که از طریق‬ ‫مزایده و مناقصه انجام می شود را به سهولت رصد کرد‪.‬‬ ‫قانون در مورد انتشار اگهی مزایدات و مناقصات چه می گوید؟‬ ‫«بند (ج) ماده ‪ ۶۷‬قانون برنامه ششم توسعه» توسعه دولت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیکی و نیز‬ ‫توسعه و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیکی را متذکر شده است‪ .‬همچنین «ماده ‪ ۵۰‬قانون احکام دائمی‬ ‫برنامه های توسعه کشور» و «ماده ‪ ۹‬قانون برنامه ششم توسعه» تلویحاً استفاده از سامانه تدارکات الکترونیکی‬ ‫دولت را برای فراخوان و ســپس انجام تمام تشریفات مزایده ای و مناقصه ای و معامالت مرتبط با ان مورد‬ ‫تاکید قرار داده است‪ .‬بنابراین طبق اخرین اراده قانون گذار‪ ،‬انجام فراخوان (اگهی) به نحو فیزیکی یا بدون‬ ‫استفاده از سامانه الکترونیکی‪ ،‬برخالف نص صریح ماده ‪ ۵۰‬قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور است‪.‬‬ ‫عقب گرد هیئت دولت در مقابل حرکت رو به جلوی قوه قضائیه‬ ‫چــاپ اگهی هــا و اطالعیه های کاغذی عم ً‬ ‫ال کم کاربرد و موجب تحمیــل هزینه های گزاف به بودجه و‬ ‫محیط زیست است‪ ،‬به همین خاطر کشورهای توسعه یافته به سمت استفاده از ابزارهای الکترونیکی برای‬ ‫اطالع رسانی اگهی های دولتی خود حرکت کرده اند‪ .‬پرسش اصلی اینجاست که اساساً گره خوردن اقتصاد‬ ‫مطبوعات به چنین مسئله ای تا چه اندازه منطقی بوده و با توجه به پیشرفت تکنولوژی و ظهور فناوری های‬ ‫جدید‪ ،‬اســتمرار این رویه بیشتر کمک به اطالع رسانی وسیع اگهی های دولتی محسوب می شود و یا در‬ ‫جهت معکوس عمل می نماید؟‬ ‫البته در کشــور ما برخالف دولت‪ ،‬خوشــبختانه قوه قضائیه اخیرا ً گام های مثبت و سازنده ای را در جهت‬ ‫حذف کاغذ و انتشــار الکترونیکی رویدادهای قضائی برداشته است‪ .‬در این زمینه دو ائین نامه جدید قوه‬ ‫قضائیه بیش از همه‪ ،‬این مســئله را در خود متبلور کرده اســت‪ .‬در ماده ‪ ۱۶‬ائین نامه نحوه اســتفاده از‬ ‫ســامانه های رایانه ای یا مخابراتی موضوع مواد ‪ ۱۷۵‬و ‪ ۱۷۶‬قانون ائین دادرســی کیفری امده است‪« :‬در‬ ‫صورت مجهول المکان بودن مخاطب و عدم دسترسی به حساب کاربری‪ ،‬ابالغ اوراق قضائی از طریق اگهی‬ ‫در ســامانه ابالغ و یکی از روزنامه های الکترونیکی کثیراالنتشار به تشخیص مرکز انجام می شود و مقرر‬ ‫می گردد که مخاطب موظف است جهت ثبت نام و دریافت حساب کاربری اقدام نماید‪ ».‬همچنین ماده ‪۱۸‬‬ ‫ائین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی الزم االجراء نیز بیان می کند‪« :‬در صورت مجهول المکان بودن مخاطب و‬ ‫عدم دسترسی به حساب کاربری وی‪ ،‬ابالغ اوراق اجرایی و سایر اگهی های مرتبط با عملیات اجرا‪ ،‬از طریق‬ ‫درج اگهی در سایت اگهی های سازمان ثبت و یکی از روزنامه های الکترونیکی کثیراالنتشار به تشخیص‬ ‫سازمان ثبت انجام می شود»‬ ‫تدارک «کودک شو» برای نوروز ‪1400‬‬ ‫کارگردان «کودک شو» از طراحی و تولید ویژه برنامه نوروز ‪۱۴۰۰‬‬ ‫خبر داد که با فضایی متنوع و متفاوت ساخته می شود‪ .‬رضا نصیری‬ ‫کارگردان «کودک شــو» با اشــاره به تولید این برنامه برای نوروز‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬بیان کرد‪ :‬طی سال گذشــته ‪ ۳۶‬خانواده به مرحله فینال‬ ‫«کودک شــو» راه پیدا کردند و حاال قرار اســت این ‪ ۳۶‬گروه در‬ ‫قالــب گروه های دو نفره با یکدیگر رقابت کنند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این‬ ‫گروه ها سه مرحله را در برنامه نوروزی طی می کنند و درنهایت یک‬ ‫گروه به عنوان برنده نهایی انتخاب می شود‪ .‬نصیری درباره ایتم های‬ ‫برنامه نوروزی تصریح کرد‪ :‬در این مجموعه هنرمندان حضور پیدا‬ ‫می کنند‪ ،‬خاطره بازی می کنیم موسیقی داریم و دوبله های منتخب‬ ‫گذشته را پخش می کنیم‪ .‬ایتم های مسابقه برای پخش نوروز تغییر‬ ‫کرده است و همانطور که گفته شد ایتم های متنوعی تدارک دیدیم‪.‬‬ ‫کارگردان «کودک شــو» درباره زمان تولید این برنامه عنوان کرد‪:‬‬ ‫ضبط برنامه نوروزی شروع شده است و تا خود عید طول می کشد‬ ‫چون این مجموعه برنامه تا پایان ماه رمضان پخش می شــود‪ .‬وی‬ ‫درباره رعایت پروتکل ها نیز توضیح داد‪« :‬کودک شو» نمونه موفقی‬ ‫از تولید برنامه در زمان شیوع کرونا بوده است از روزی که کرونا امد‬ ‫برنامه متوقف نشد و در این یک سال هم حتی یک روز هم تعطیل‬ ‫نشد‪ .‬ما در زمان تولید برنامه در استودیو تماشاگر نداشتیم و برای‬ ‫برنامه نوروزی هم نخواهیم داشت و پروتکل ها را رعایت می کنیم‪.‬‬ ‫هر چند وقت یک بار ازمایش می دهیم و خدا را شکر در این مدت‬ ‫تاکنون یک بار هم هیچکس از عوامل برنامه به کرونا مبتال نشــده‬ ‫اســت‪ .‬نصیری با اشاره به استقبال مخاطبان از برنامه عنوان کرد‪:‬‬ ‫این ســوال برای من وجود دارد که چرا چند ماه است برنامه های‬ ‫پربیننده تلویزیون اعالم نمی شود‪ .‬وی در پایان درباره ویژگی های‬ ‫برنامه نوروزی «کودک شو» گفت‪ :‬همانطور که این برنامه تاکنون‬ ‫مخاطب زیادی را جذب کرده اســت در نوروز هم تدارک برنامه ای‬ ‫متفــاوت و هیجان افرین را در نظر گرفته ایم و اطمینان می دهیم‬ ‫خانواده ها می توانند در این ایام کرونایی در منزل بنشینند و برنامه‬ ‫ما را ببینند‪ .‬به ویژه که قرار اســت گــروه برنده یک میلیارد ریال‬ ‫جایزه ببرد‪.‬‬ ‫پیاممعاونرییس جمهوربهاختتامیهجشنوارهموسیقیفجر‬ ‫معاون رییس جمهور و رییس ســازمان برنامه و بودجه کشور‬ ‫به اختتامیه سی و ششمین جشــنواره موسیقی فجر پیام داد‪.‬‬ ‫محمدباقر نوبخت‪ ،‬در پیامی برای اختتامیه جشنواره موسیقی‬ ‫فجر نوشت‪ :‬جشنواره موسیقی فجر در هر سال‪ ،‬فرصت مغتنمی‬ ‫بود تا ضمن تجدید دیدار با هنرمندان شریف موسیقی‪ ،‬در کنار‬ ‫عالقه مندان این هنر ارزنده‪ ،‬از اواها و نواهای موســیقایی بهره‬ ‫مند شــوم‪ .‬در ادامه پیام نوبخت امد است‪ :‬بسیار خرسندم که‬ ‫شــرایط خاص ناشــی از ویروس کووید ‪ ۱۹‬و بیماری کرونا و‬ ‫لزوم رعایت پروتکل های بهداشــتی‪ ،‬سبب تعطیلی جشنواره‬ ‫موسیقی فجر امســال نشد و با مســئولیت پذیری‪ ،‬همدلی و‬ ‫برنامه ریزی خوب دســت اندرکاران هنری و موســیقی وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشــاد اســامی و همیاری هنرمندان موسیقی‪ ،‬این‬ ‫مهم به صورت مجازی بــرای مخاطبان و عالقه مندان به اجرا‬ ‫درامــد‪ .‬از خداوند بزرگ توفیق روزافــزون هنرمندان گرانقدر‬ ‫کشور عزیزمان ایران را خواهانم‪.‬‬ ‫سی و ششمین جشنواره موســیقی فجر از ‪ ۲۸‬بهمن اغاز شد‬ ‫و امروز به کار خود پایان می دهد‪ .‬مراســم اختتامیه با رعایت‬ ‫شیوه نامه های بهداشــتی‪ ،‬بدون حضور مردم و فقط با حضور‬ ‫داوران و نامزدهای دریافت جایزه بخش های مختلف جشنواره‬ ‫ساعت ‪ ۱۶‬در تاالر وحدت برگزار می شود‪ .‬در این مراسم عالوه‬ ‫بر معرفی برگزیدگان بخش رقابتــی جایزه باربَد و برگزیدگان‬ ‫جایزه ترانه و جایزه موســیقی و رسانه‪ ،‬نکوداشتی برای حسن‬ ‫ناهید‪ ،‬محمدرضا اســحاقی گرجی‪ ،‬ملیحه سعیدی و زنده یاد‬ ‫احمدعلی راغب برگزار می شود‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اخبار‬ ‫علیسرتیپیرییسکانونپخش کنندگانسینمایایران‪:‬‬ ‫تصمیم نهایی «اکران نوروز»‬ ‫با صاحبان اثار است‬ ‫رییس کانون پخش کنندگان سینمای ایران بیان کرد‬ ‫کــه تصمیم نهایی برای اکران فیلم ها در ســینماهای‬ ‫کشــور در شــرایط فعلی‪ ،‬برعهده صاحبــان فیلم ها‬ ‫اســت‪ .‬علی سرتیپی تهیه کننده سینما و رئیس کانون‬ ‫پخش کنندگان ســینمای ایران درباره اخرین وضعیت‬ ‫اکران نوروز ‪ ۱۴۰۰‬گفت‪ :‬قرار شده است که با شورای‬ ‫صنفی نمایش و وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی یک‬ ‫سری هماهنگی ها صورت بگیرد‪ ،‬تا برنامه ریزی مناسبی‬ ‫برای اکران نوروزی فراهم شــود‪ .‬در حال حاضر اکران‬ ‫هیچ فیلمی برای نوروز قطعی نشــده است و باید دید‬ ‫صاحبان فیلم ها چه تصمیمی بــرای اکران می گیرند‪.‬‬ ‫پیشنهاداتی مطرح شده است اما تصمیم نهایی برعهده‬ ‫صاحبــان فیلم ها اســت تا با ارزیابی شــرایط موجود‬ ‫اجازه اکــران فیلم های خود را بدهنــد‪ .‬رئیس کانون‬ ‫پخش کنندگان ســینمای ایران تاکیــد کرد‪ :‬امیدوارم‬ ‫با ایجاد شرایط مناسب از ســوی سازمان سینمایی و‬ ‫شــورای صنفی نمایش‪ ،‬صاحبان اثار ترغیب به اکران‬ ‫فیلم های خود شوند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬پیش از هر چیز باید‬ ‫دید وضعیت کرونا جامعه را به چه ســمتی می کشاند‬ ‫و چه محدودیت هایی را در شــهرها ایجاد می کنند‪ .‬ما‬ ‫به دنبال یک سینمای ســامت محور هستیم‪ ،‬تاکید‬ ‫می کنم پروتکل های بهداشــتی در سینماها به خوبی‬ ‫رعایت می شــود و نگرانی در ایــن زمینه وجود ندارد‪.‬‬ ‫ســرتیپی با اشــاره به اینکه هر تصمیمــی که گرفته‬ ‫می شود باید با ستاد ملی کرونا هماهنگ شود‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪ :‬در واقــع ما بایــد حداقل های الزم بــرای اکران‬ ‫مناسب فیلم ها را داشته باشــیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬تاکید‬ ‫می کنم اگر شــرایط مناسبی فراهم شود‪ ،‬اکران خوبی‬ ‫برای نوروز خواهیم داشت‪ ،‬با توجه به ساختاری که در‬ ‫سالن های سینما وجود دارد و لزوم رعایت فاصله گذاری‬ ‫اجتماعی به خوبی می توان کنترل های مورد نظر برای‬ ‫حضور سالمت مخاطب در ســینماها را داشته باشیم‪.‬‬ ‫ســرتیپی در پایان گفت‪ :‬یکی از مشکالت ما در حال‬ ‫حاضر ساعت بسته شدن سالن های سینماها است‪ ،‬در‬ ‫حال حاضر اخرین ســانس نمایش فیلم ها ساعت ‪۱۸‬‬ ‫است‪ ،‬امیدوارم شرایطی فراهم شود که ساعت نمایش‬ ‫فیلم ها در سینماها افزایش پیدا کند که این مساله نیز‬ ‫به لغو منع تردد شبانه مربوط می شود‪.‬‬ ‫هنرمندان هیچ گاه تافته جدابافته نیستند‬ ‫چه کسی «واکسن» خواست؟‬ ‫محمدعلی نجفی کارگردان پیش کسوت سینمای ایران‬ ‫در واکنش به حواشــی مطرح شده پیرامون درخواست‬ ‫واکسیناسیون خارج از نوبت هنرمندان‪ ،‬ضمن تکذیب‬ ‫اصــل طرح چنین درخواســتی‪ ،‬توضیحاتی ارائه کرد‪.‬‬ ‫محمدعلی نجفی فیلمســاز پیشکسوت و عضو کانون‬ ‫کارگردانان ســینمای ایران درباره شــائبه های مطرح‬ ‫شــده درباره درخواســت برخی از هنرمندان برای در‬ ‫اولویت قرار گرفتن برای دریافت واکســن کرونا تاکید‬ ‫کرد‪ :‬واقعیت این است که هنرمندان هیچ درخواستی‬ ‫مبنی بر اینکه باید در اولویت واکسیناســیون ویروس‬ ‫کرونا قرار بگیرند‪ ،‬نداشته اند‪ .‬البته این را نباید فراموش‬ ‫کرد که در گروه های فیلمبرداری‪ ،‬خطر بیشتری افراد را‬ ‫تهدید می کند‪ ،‬به عنوان مثال بازیگران مجبور هستند‬ ‫بدون ماســک جلوی دوربین بــازی کنند و این خود‬ ‫مساله بسیار مهمی است و باید به صورت مشخص یک‬ ‫نوبت واکسینه شوند‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬اما اینکه هنرمندان‬ ‫احســاس کنند که تافته جدا بافته از جامعه هستند و‬ ‫باید زودتر واکســینه شوند‪ ،‬چنین چیزی وجود ندارد‪.‬‬ ‫هنرمندان فرقی با دیگر اقشــار جامعه ندارند و باید در‬ ‫نوبت خود واکسینه شوند‪ .‬این کارگردان سینما درباره‬ ‫حواشی رســانه ای اخیر توضیح داد‪ :‬من اص ً‬ ‫ال نمی دانم‬ ‫این درخواســت برای اولویت دادن بــه هنرمندان در‬ ‫واکسیناسیون را چه کسی داده است‪ ،‬باید صریح گفته‬ ‫شود که کدام یک از هنرمندان این درخواست را داشته‬ ‫اســت‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬حتی اگر چنین درخواستی هم‬ ‫بوده‪ ،‬نمی دانم چرا یک مســاله بسیار خصوصی را باید‬ ‫تعمیم می دهنــد به کل هنرمندان؟ برخی می خواهند‬ ‫چهره جامعه هنــری و ســینمایی را مخدوش کنند‪.‬‬ ‫تاکید می کنــم هیچ هنرمندی تا به امروز تقاضایی در‬ ‫این زمینه نداشــته که بگوید ما یــک تافته جدا بافته‬ ‫هســتیم و خود را جدای از بقیه مردم می دانیم‪ .‬نجفی‬ ‫در پایان گفت‪ :‬بسیاری از هنرمندان ما به دلیل شرایط‬ ‫کارهــای هنری خود جایگاهی در جامعه پیدا کرده اند‬ ‫و این ربطی به سالمت و ماجرای واکسیناسیون ندارد‪.‬‬ ‫تاکید می کنیم که همه ما انسان هستیم و هیچ فرقی‬ ‫با یکدیگــر نداریم‪ .‬در نهایت باز هم این حواشــی به‬ ‫وجود امده برای هنرمندان را تکذیب می کنم‪.‬‬ صفحه 5 ‫سالمت‬ ‫ فاز دوم واکسیناسیون کادر درمان علیه کووید ‪ ۱۹‬اغاز شد‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه ‪ 5‬اسفند ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪450‬‬ ‫اخبار‬ ‫واکسن سل از نوزادان در برابر‬ ‫کووید‪ 19-‬محافظت می کند‬ ‫نتایج یک مطالعه نشــان داد که واکسن ســل می تواند نوزادان را‬ ‫در مقابل یک رشــته بیماری تنفسی و احتماال عفونت کووید‪۱۹-‬‬ ‫محافظــت کند‪ .‬این مطالعه روی ‪ ۵۶۰‬نوزاد در غنا برای بررســی‬ ‫بیماری های مختلف انجام شــده است که در جریان ان ‪ ،‬یک گروه‬ ‫بث ژ) را در هنگام‬ ‫از نوزادان واکسن «باسیلوس کالمِت‪-‬گوئرین» ( ‬ ‫تولد و گروه دیگر همان واکسن را در شش هفتگی دریافت کردند‪.‬‬ ‫نویسندگان این گزارش که در نشریه «النسِ ت» منتشر شده است‪،‬‬ ‫بث ژ» از نوزاد در مقابل سرماخوردگی‪،‬‬ ‫نتیجه گیری کردند واکسن « ‬ ‫عفونت ریوی‪ ،‬عفونت پوســتی و حتی اسهال محافظت می کند‪.‬‬ ‫نوزادان واکسینه شده تا شــش هفته‪ ۲۵ ،‬درصد کمتر از نوزادانی‬ ‫که به ان ها واکســن تزریق نشده بود به عفونت های مختلف دچار‬ ‫شــدند‪ .‬متخصصان می گویند تزریق واکســن در روز تولد نوزاد‪،‬‬ ‫بالقوه می تواند همه ســاله جان هزاران کــودک را در مناطقی که‬ ‫بث ژ‬ ‫نرخ بیماری های عفونی در ان باال اســت‪ ،‬نجات دهد‪ .‬اینکه ‬ ‫می تواند فراتر از بیماری ســل‪ ،‬در مقابل تعــدادی از بیماری های‬ ‫عفونی دیگر مصونیت بدهد‪ ،‬این امیدواری را ایجاد کرده است که‬ ‫این واکسن بتواند بزرگساالن و کودکان را در مقابل ویروس کرونا و‬ ‫دیگر پاتوژن ها هم در اینده حفظ کند‪ .‬در جریان همه گیری کرونا‪،‬‬ ‫بث ژ و‬ ‫کارشناسان این سوال را مطرح کردند که ایا میان واکسن ‬ ‫موارد کمتر مرگ ومیر ناشی از کووید‪ ۱۹-‬ارتباطی وجود دارد یا خیر؟‬ ‫دکتر سارا پرنتیس از دانشکده بهداشت و بیماری های استوایی لندن‬ ‫(ال اس اچ تی ام) و نویسنده ارشد این گزارش می گوید‪ :‬از انجایی که‬ ‫بث ژ در مقابل یک رشته عفونت‬ ‫نتیجه مطالعه نشان داد احتماال ‬ ‫مصونیت می دهد‪ ،‬این امیدواری وجود دارد که این واکســن بتواند‬ ‫مردم را در مقابل کووید‪ ۱۹-‬و همه گیری های اینده هم حفظ کند‬ ‫اما ما باید نتایج دیگر مطالعات ویژه را ببینیم تا در این مورد مطمئن‬ ‫شویم‪ .‬به نظر می رسد نوزادان اسیب پذیر به ویژه نوزادان کم وزن از‬ ‫این پروژه بیشتر بهره مند شده اند‪ .‬محققان همچنین متوجه شدند‬ ‫که بین نرخ ابتال به بیماری های عفونی میان گــروه اول نوزادان و‬ ‫نوزادانی که در شش هفتگی واکسینه شدند‪ ،‬تفاوتی وجود ندارد که‬ ‫به معنای ان است که میزان مصونیت گروه دوم پس از تزریق خود‬ ‫را به سطح مصونیت گروه اول رسانده است‪ .‬تیم محققان می گویند‬ ‫بث ژ در هنگام تولد باید در کشورهایی از جمله‬ ‫برنامه واکسیناسیون ‬ ‫بریتانیا که بیماری سل در ان ریشه کن شده‪ ،‬از سر گرفته شود زیرا‬ ‫این واکسن می تواند نوزادان اسیب پذیر را در مقابل دیگر عفونت ها‬ ‫حفظ کند‪ .‬هِی ِزل داک ِرل‪ ،‬استاد ایمیونولوژی در ال اس اچ تی ام و یکی‬ ‫بث ژ‬ ‫دیگر از نویسندگان این گزارش می گوید‪ :‬این فرضیه که واکسن ‬ ‫می تواند نوزاد را عالوه بر بیماری سل در مقابل عفونت های خطرناک‬ ‫بث ژ در هنگام‬ ‫حفظ کند‪ ،‬بسیار هیجان انگیز است‪ .‬هرچند تزریق ‬ ‫تولد در بسیاری از کشورها توصیه می شود‪ ،‬اما واکسیناسیون اغلب‬ ‫به دلیل مشکالت لجستیکی به تاخیر می افتد‪ .‬تزریق واکسن در روز‬ ‫نخست تولد در مناطقی که با بیماری های عفونی دست به گریبان‬ ‫هستند می تواند تاثیر عمده ای در جلوگیری از بروز عفونت و مرگ‬ ‫بث ژ و نتیجه‬ ‫در نوزادان داشته باشد‪ .‬پیشتر نیز ارتباط میان واکسن ‬ ‫بهتر درمان ویروس کرونا مد نظر قرار گرفته بود‪ .‬در ژوئیه گذشته‪،‬‬ ‫پژوهشگران متوجه شدند که نرخ مرگ ومیر در کشورهایی که موارد‬ ‫بث ژ در ان ها گسترده تر بوده‪ ،‬کمتر است‪.‬‬ ‫تزریق واکسن ‬ ‫کرونای انگلیسی برای چه سنینی‬ ‫بیشتر خطرناک است؟‬ ‫رئیس بخش کودکان بیمارستان فوق تخصصی اکبر مشهد اظهار‬ ‫کرد‪ :‬خطر شیوع بیشتر ویروس کرونای جهش یافته انگلیسی در‬ ‫بین کودکان و نوجوانان سنین ‪ ۵‬تا ‪ ۱۷‬سال بسیار جدی است‪ .‬علی‬ ‫خاکشور اظهار کرد‪ :‬تفاوت های عمده ویروس کرونای انگلیسی با‬ ‫انواع قبلی ویروس کرونا‪ ،‬سرایت پذیری خیلی باالتر‪ ،‬افزایش ابتال‬ ‫در افراد زیر ‪ ۲۰‬ســال و مرگ ومیر باالتر است‪ .‬عضو هیات علمی‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود‪ :‬بر اساس اعالم وزارت بهداشت‬ ‫سرعت انتقال ویروس جهش یافته انگلیسی‪ ۷۰‬درصد و مرگ ومیر‬ ‫ان هم ‪ ۳۵‬درصد بیشتر از ویروس کرونا است‪ .‬خطر شیوع ویروس‬ ‫کرونای جهش یافته انگلیسی در بین کودکان و نوجوانان سنین ‪۵‬‬ ‫تا ‪ ۱۷‬سال بسیار جدی است‪ .‬وی فزود‪ :‬میزان رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشتی در کشور افت قابل توجهی داشته و در میانگین در کل‬ ‫کشــور ‪ ۱۴‬درصد افت رعایت پروتکل های بهداشتی را داریم‪ ،‬اما‬ ‫در برخی اســتان ها به شدت افت کرده است‪ .‬عضو هیات علمی‬ ‫دانشــگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اینکه بهترین راه درمان‬ ‫پیشگیریاست‪،‬بیانکرد‪:‬خوشبختانهراه هایپیشگیریازابتالءبه‬ ‫ویروس جهش یافته و ویروس کرونای قبلی‪ ،‬مشابه یکدیگر و شامل‬ ‫شست وشویمکرردست ها‪،‬رعایتفاصله گذاریاجتماعی‪،‬پرهیزاز‬ ‫سفرهای غیرضروری و عدم شرکت در تجمعات و استفاده از ماسک‬ ‫و در خانه ماندن است‪ .‬ضمن رعایت این اصول‪ ،‬در مقابله با ویروس‬ ‫جهش یافته کرونا توصیه می شود‪ ،‬از دو ماسک استفاده شود‪.‬‬ ‫ ســخنگوی سازمان غذا و دارو‪ ،‬از اغاز فاز دوم واکسیناســیون کادر درمان علیه کووید ‪ ۱۹‬خبر داد‪ .‬کیانوش جهانپور‪ ،‬با انتشار توئیتی نوشت‪ :‬پس از ارزیابی مطلوب فاز اول‪ ،‬به‬ ‫دســتور وزیر بهداشت‪ ،‬فاز دوم واکسیناســیون کادر درمان و مدافعان سالمت‪ ،‬این بار با واکسیناسیون ‪ ۱۰۰‬هزار نفر در بیمارستان ها و مراکز بهداشتی درمانی سراسر کشور کلید‬ ‫خورد‪ .‬واکسیناســیون کرونا در کشور از روز ‪ ۲۱‬بهمن ‪ ۱۳۹۹‬با تزریق واکسن به کادر بهداشت و درمان بخش های مراقبت ویژه بیمارستان ها و به وسیله واکسن روسی «اسپوتنیک‬ ‫وی» اغاز شده است‪ .‬بر اساس اولویت های سند ملی واکسیناسیون کووید ‪ ،۱۹‬یک میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار نفر از گروه های اسیب پذیر شامل کادر بهداشت و درمان و سالمندان تا پیش‬ ‫از نوروز ‪ ۱۴۰۰‬در کشور واکسینه خواهند شد‪.‬‬ ‫همه خطراتی که در کمین مردان است‬ ‫اقایان!حواستانبهوضعیتسالمتی تانباشد‬ ‫مطالعات نشان داده اند که زنان و مردان به طور مساوی به ویروس جدید کرونا مبتال می شوند‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫محققان همچنین گزارش دادند که مردان به طور قابل توجهی از اثرات شدید بیماری بیشتر رنج می برند‪.‬‬ ‫همواره در طول تاریخ مســائل مختلفی مانند روش های ناســالم زندگی‪ ،‬بی تفاوتی به وضعیت سالمت‪،‬‬ ‫مراجعه نکردن به پزشک‪ ،‬تفاوت های بدنی‪ ،‬مواجهه بیشتر با مسائلی مانند جنگ و ‪ ...‬سبب شده تا مردان‬ ‫بیشتر از زنان در معرض انواع خطرات‪ ،‬بیماری ها و حتی مرگ باشند‪ .‬همین موضوع اهمیت اگاهی رسانی‬ ‫و توجه به این مسئله را باال می برد‪ .‬امسال هفته اول اسفند‪ ،‬هفته ملی سالمت مردان نام گذاری شده است‪.‬‬ ‫براساس امارها و گفته متخصصان امید به زندگی در مردان ‪ ۷۴‬سال و در زنان ‪ ۷۶‬سال است و ایران در‬ ‫رتبه ‪ ۶۴‬جهان قرار دارد‪ .‬گفته می شود که مردان در برخی موارد مقاومت کمتری مقابل بیماری دارند و‬ ‫سرعت رشد چاقی که منجر به ایجاد بیمارهای متعددی می شود در مردان ‪ ۵۰‬درصد بیشتر است‪ .‬در پاسخ‬ ‫به این سوال که چرا مردان کمتر از زنان به پزشک مراجعه می کنند‪ ،‬دالیل مختلفی را می توان مطرح کرد‪.‬‬ ‫بسیاری از مردان وضعیت پزشکی یا بیماری خود را انکار می کنند و نمی خواهند محدودیت های ناشی از‬ ‫افزایش سن را بپذیرند‪ .‬کلیشه ها و فشارهای جامعه همچنین منجر به درونی ساختن عواطف در مردان‬ ‫می شود‪ .‬اغلب اوقات احساس می کنند باید قوی بمانند و هیچ نشانه ای از اسیب پذیری را به اطرافیان‬ ‫نشان ندهند‪ .‬همین مسئله ممکن است مانع کمک و درمان های الزم شود‪ .‬دقیقا همین مسئله است که‬ ‫اهمیت اگاهی بخشی را مشخص می کند‪ .‬عادات ناسالم زندگی مانند غذای ناسالم‪ ،‬سیگار کشیدن ‪ ،‬خواب‬ ‫و استراحت کافی و کمبود فعالیت بدنی در سنین باال هم از دالیل مهمی است که می توان به ان اشاره کرد‪.‬‬ ‫مردان در معرض چه بیماری هایی هستند؟‬ ‫سرطان‪ ،‬افســردگی‪ ،‬بیماری های قلبی و بیماری های تنفسی‪ ،‬فشار خون‪ ،‬حوادث جاده ای‪ ،‬سنگ کلیه‪،‬‬ ‫پروستات و دیابت شایع ترین بیماری هایی هستند که مردان همواره در معرض ان اند‪.‬‬ ‫مشکالت قلبی‪ :‬بیماری قلبی می تواند به طور متفاوتی بر مردان و زنان تاثیر بگذارد‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬مردان‬ ‫بسیار بیشتر دچار یک حمله قلبی ناگهانی می شوند‪ .‬عالوه بر این‪ ۵۰ ،‬درصد از مردانی که به طور ناگهانی‬ ‫بر اثر بیماری قلبی فوت می کنند‪ ،‬عالئم قبلی ندارند‪ .‬به همین دلیل بسیار مهم است که به طور مرتب به‬ ‫پزشک مراجعه کرده و از سالمت خود مطمئن شوند‪ .‬بیماری های قلبی انواع مختلفی دارند‪ .‬همه اشکال‬ ‫ان در صورت عدم شناسایی منجر به عوارض جدی و مهلکی می شود‪ .‬به گفته انجمن قلب امریکا بیش از‬ ‫یک نفر از هر سه مرد بالغ به نوعی بیماری قلبی عروقی مبتال است‪.‬‬ ‫مشکالت تنفسی‪ :‬بسیاری از بیماری های تنفسی با سرفه های ساده ناشی از سیگار شروع می شوند که این‬ ‫سرفه ها با گذشت زمان می تواند خطرات جدی مانند سرطان ریه‪ ،‬امفیزم یا ‪ COPD‬ایجاد کنند‪.‬‬ ‫انجمن ریه امریکا اعالم کرده اســت که هر ساله مردان بیشتری نسبت به سالهای گذشته با سرطان ریه‬ ‫تشخیص داده می شوند و در حالی که قرار گرفتن در معرض خطرات شغلی مانند ازبست خطر ابتال به این‬ ‫بیماری ها را را افزایش می دهد‪ ،‬سیگار همچنان متهم اصلی است‪.‬‬ ‫معموال سرطان ریه تا زمانی که پیشرفت نکند‪ ،‬هیچ عالمتی ایجاد نمی کند‪ .‬ازمایش غربالگری ممکن است‬ ‫در مراحل اولیه که بیماری در مرحله قابل درمان است‪ ،‬موثر باشد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫ســرطان پروستات‪ :‬دومین علت شایع مرگ ســرطان در مردان سرطان پروستات است‪ .‬تقریبا از هر پنج‬ ‫مرد یک نفر به سرطان پروستات مبتال می شود که اغلب مردان کهنسالی هستند که به دالیل دیگر فوت‬ ‫می کنند‪ .‬این بیماری هم در ابتدا هیچ عالئمی ایجاد نمی کند‪.‬‬ ‫سنگ کلیه‪ :‬مردان تقریباً دو برابر زنان دچار سنگ کلیه می شوند‪ .‬وقتی کلیه مواد شیمیایی موجود در ادرار‬ ‫را تبدیل به یک توده سفت و جامد ایجاد می کند ‪ ،‬سنگ کلیه ایجاد می شود‪ .‬اگر اب کافی ننوشید‪ ،‬خیلی‬ ‫کم یا زیاد ورزش کنید‪ ،‬اضافه وزن زیادی داشته باشید یا نمک و شکر زیادی مصرف کنید در خطرید‪.‬‬ ‫افسردگی‪ :‬محققان موسسه ملی بهداشت روان (‪ )NIMH‬تخمین می زنند که حداقل ‪ ۶‬میلیون مرد ساالنه‬ ‫از اختالالت افســردگی از جمله افکار خودکشــی رنج می برند‪ .‬ورزش منظم‪ ،‬حتی فقط برای پیاده روی‬ ‫معمول در محله خود‪ ،‬نوشتن افکار‪ ،‬معاشرت با دیگران‪ ،‬کمک گرفتن از رواندرمانگر می توانند توصیه های‬ ‫خوبی در این باره باشند‪.‬‬ ‫صدمات و حوادث غیر عمد‪ :‬به گفته منابع صدمات غیرعمدی دلیل اصلی مرگ و میر مردان در سال بوده‬ ‫است که شامل غرق شدن‪ ،‬اسیب های مغزی و حوادثی مانند انفجار می شود‪.‬‬ ‫میزان مرگ و میر وسیله نقلیه موتوری برای رانندگان مرد و مسافران ‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۹‬ساله تقریباً دو برابر زنان‬ ‫در ســال ‪ ۲۰۰۶‬بوده اســت‪ .‬کارگران مرد ‪ ۹۲‬درصد از کل ‪ ۵۲۴۴‬مورد جراحات شغلی گزارش شده را‬ ‫متحمل شده اند‪.‬‬ ‫انفلوانزا و ذات الریه‪ :‬انفلوانزا و عفونت پنومونی دو خطر عمده سالمتی برای مردان اند‪ .‬مردانی که به دلیل‬ ‫ابتال به ‪ ،COPD‬دیابت‪ ،‬نارســایی احتقانی قلب‪ ،‬کم خونی سلول داسی شکل‪ ،‬ایدز یا سرطان‪ ،‬سیستم‬ ‫ایمنی ضعیفی دارند‪ ،‬بیشتر در معرض این بیماری ها هستند‪ .‬طبق گزارش انجمن ریه امریکا‪ ،‬مردان در‬ ‫حدود ‪ ۲۵‬درصد بیشتر از زنان در اثر این بیماری ها جان خود را از دست می دهند‪.‬‬ ‫ســرطان پوست‪ :‬طبق گزارش بنیاد سرطان پوســت‪ ،‬دو سوم مرگ و میر ناشی از مالنوم در سال ‪۲۰۱۳‬‬ ‫مردان بوده است که بیش از دو برابر زنان است‪.‬‬ ‫ن بلند و شــلوار‪ ،‬کاله های لبه دار‪ ،‬عینک افتابی و ضد افتاب می تواند به شما در‬ ‫اســتفاده از البسه استی ‬ ‫محافظت از پوستتان در برابر سرطان کمک کند‪.‬‬ ‫اچ ای وی و ایدز‪ :‬مردانی که به اچ ای وی الوده شده اند ممکن است به سرعت متوجه این موضوع نشوند‪،‬‬ ‫زیرا عالئم اولیه این ویروس ممکن است مانند سرماخوردگی یا انفوالنزا بروز کند‪ .‬در سال ‪ ،۲۰۱۰‬مردان‬ ‫‪ ۷۶‬درصد از افراد الوده به ‪ HIV‬را تشکیل می دادند؛ در حال حاضر این امار در حال کمتر شدن است و‬ ‫سهم زنان بیشتر شده است اما همچنان ابتالی مردان به این ویروس بیشتر است‪.‬‬ ‫گل بود به سبزه نیز اراسته شد‬ ‫عالوه بر تمام بیماری ها‪ ،‬کرونا معضل جدیدی است که یک سال است سالمت تمام افراد را به خطر انداخته‪،‬‬ ‫با این حال حتی با وجود اینکه مردان و زنان به نسبت تقریبا برابری به این بیماری مبتال می شوند‪ ،‬مردان‬ ‫دو برابر بیشتر از زنان در اثر این بیماری فوت می کنند چرا که دفاع ایمنی زنان در برابر این ویروس بهتر‬ ‫از مردان است‪ .‬مطالعات نشان داده اند که زنان و مردان به طور مساوی به ویروس جدید کرونا مبتال می‬ ‫شوند‪ .‬با این حال‪ ،‬محققان همچنین گزارش دادند که مردان به طور قابل توجهی از اثرات شدید بیماری‬ ‫بیشتر رنج می برند‪ .‬به همین دلیل است که شعار «همه گیری کرونا؛ توجه بیشتر به سالمت مردان» را‬ ‫برای این هفته انتخاب شده است تا در این دوران همه گیری عالوه بر بیماری ها و خطراتی که به ان اشاره‬ ‫شــد‪ ،‬به خطر کرونا توجهی ویژه داشته باشیم‪ .‬گفته می شود امار مرگ و میر مردان در اثر کرونا دو برابر‬ ‫زنان است‪ .‬عباس بصیری‪ ،‬رئیس انجمن اورولوژی ایران در اغاز این هفته گفت‪ :‬بصیری درباره امار کرونا‬ ‫در مردان گفت‪ :‬مردان و زنان تقریباً به نسبت برابری به کووید ‪ ۱۹‬مبتال می شوند اما احتمال بدحال شدن‬ ‫و فوت مردان بر اثر کرونا بیش از زنان اســت‪ ،‬بر اساس تحقیقات انجام شده در بیمارستان بقیه اهلل (عج)‬ ‫حدودا ً دو برابر بیش از زنان در معرض فوت بر اثر کرونا هستند؛ دفاع ایمنی زنان بیش از مردان است به‬ ‫همین دلیل بیش از مردان در برابر کرونا مقاومند‪ .‬عالوه بر این متخصصان معتقد اند مردان همچنین تمایل‬ ‫به انجام رفتارهای پرخطرتر مانند نادیده گرفتن فاصله فیزیکی داشته و عالئم را به اندازه زنان جدی نمی‬ ‫گیرند‪ .‬یک مطالعه که در تاریخ ‪ ۱۰‬مه منتشر شد گزارش داد که غلظت انزیم تبدیل کننده انژیوتانسین‬ ‫‪ )ACE۲( ۲‬در خون مردان بیشتر از زنان است‪ .‬محققان گزارش دادند از انجا که ‪ ACE۲‬ویروس کرونا‬ ‫را قادر می سازد سلول های سالم را الوده کند‪ ،‬این موضوع به توضیح اینکه چرا مردان نسبت به ویروس‬ ‫کرونا اسیب پذیرتر از زنان هستند کمک می کند‪ .‬متخصصان می گویند که احتماال ژنتیک نقش مهمی را‬ ‫ایفا می کند و زنان به دلیل وجود کروموزوم ‪ X‬اضافی‪ ،‬از سیستم ایمنی قوی تر و واکنش بیشتری نسبت‬ ‫به مردان در برابر عفونت برخوردار هستند‪.‬‬ ‫حساسیتدارید؟واکسنکرونانزنید‬ ‫یک متخصص بیهوشــی و مراقبت های ویــژه با تاکید بر ضرورت‬ ‫تزریق هر نوع واکسن کرونا با هر برندی که تحقیقات سه مرحله ای‬ ‫را انجام داده و مورد تایید وزارت بهداشــت قرار گرفته است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫واکسن بطور قطع می تواند جلوی مرگ و میرها را بگیرد‪.‬‬ ‫دکتر محمدمهدی زمانی با اشــاره به قرار گرفتن کشور در شرایط‬ ‫پیک چهارم کرونا اظهار کرد‪ :‬واقعیت این است که هم اکنون وارد‬ ‫پیک چهارم کرونا شــده ایم‪ ،‬ولی اینکــه فکر کنیم صرفا جهش‬ ‫انگلیسی منجر به شــکل گیری پیک چهارم کرونا در ایران شده‬ ‫است‪ ،‬درست نیست‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه متاســفانه از یک ماه گذشــته با برداشتن‬ ‫محدودیت های کرونایی‪ ،‬مدیریت و کنترل این ویروس مختل شده‬ ‫اســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برگزاری جشنواره ها‪ ،‬کنسرت ها‪ ،‬مراسم شادی‬ ‫و عزا‪ ،‬بازگشــایی مدارس و ادارات‪ ،‬سفرها و تشکیل دورهمی های‬ ‫خانوادگی بدون رعایت پروتکل های بهداشــتی از حدود یک ماه و‬ ‫نیم پیش موجب شده است که امروز شاهد وقوع پیک چهارم کرونا‬ ‫در کشور باشیم و مشاهده چند مورد ویروس جهش یافته انگلیسی‬ ‫در روزهای اخیر دلیلی بر ورود تازه این جهش نیست و بیش از یک‬ ‫ماه است این جهش در ایران امده بود‪.‬‬ ‫این پزشک متخصص بیهوشــی و مراقبت های ویژه تصریح کرد‪:‬‬ ‫اعمال محدودیت های مجدد و رعایت پروتکل های بهداشتی بویژه‬ ‫زدن ماســک‪ ،‬فاصله گذاری اجتماعی و رعایت بهداشت فردی و‬ ‫اجتماعی می تواند از سرایت بیشتر ویروس جلوگیری کند‪.‬‬ ‫دکتر زمانی با تاکید بر اینکه ویروس جهش یافته خطرناک تر از قبل‬ ‫نیست‪ ،‬افزود‪ :‬تنها تفاوت این ویروس باال بودن میزان ابتال و سرایت‬ ‫ویروس به دیگران اســت بدین مفهوم که ویروس جهش یافته به‬ ‫راحتی می تواند وارد بدن شــود‪ .‬قبال اگر یک نفر مبتال به بیماری‬ ‫کووید ‪ ۱۹‬می شــد در طول ‪ ۱۴‬روز بیماری بطور متوسط دو نفر‬ ‫دیگر را مبتال می کرد‪ ،‬اما در این ویروس جهش یافته میزان ابتال به‬ ‫‪ ۳.۵‬تا ‪ ۴‬نفر افزایش یافته اســت‪ .‬به عبارتی شیوع بیماری افزایش‬ ‫یافته و شدت بیماری یا میزان مرگ و میر در ویروس جهش یافته‬ ‫انگلیسی با جهش های گذشته هیچ تفاوتی ندارد و طبیعی است که‬ ‫اگر رعایت نکنیم و شیوع بیشتر شود به همان نسبت مرگ و میر‬ ‫هم بیشتر می شود‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬ایمنی کامل انسان در برابر ویروس‪ ،‬پرهیز از تردد و حضور در‬ ‫اماکن پرجمعیت به همراه استفاده از ماسک را مهمترین راهکارهای‬ ‫پیشــگیری از ابتال به ویروس جهش یافته بیان کرد و گفت‪ :‬باید‬ ‫گفت که پیک چهارم مانند پیک ســوم بیماری نخواهد شد‪ ،‬چرا‬ ‫که در پیک سوم امار مبتالیان و جانباختگان افزایش چشمگیری‬ ‫داشت و روزهای سختی را در فصل پائیز تجربه کردیم ولی در حال‬ ‫حاضر بخش زیادی از جامعه تا حدود ‪ ۶‬ماه مصونیت دارند‪.‬‬ ‫رئیس بخش مراقبت های ویژه کرونای بیمارستان شهید هاشمی‬ ‫نــژاد تهران در ادامه گفت‪ :‬عادی انگاری نســبت به کرونا و میزان‬ ‫کاهش رعایت پروتکل های بهداشتی مهمترین نگرانی کادر درمانی‬ ‫است‪ .‬یقین بدانید اگر دستورالعمل های بهداشتی رعایت شود قطعا‬ ‫پیک چهارم را با حداقل مبتالیان و با کاهش محسوس امار فوتی‬ ‫ها نسبت به پیک سوم پشت سرخواهیم گذاشت و در این صورت‬ ‫نیازی به نگرانی مردم در روزهای پایانی سال نخواهد بود‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬کنترل ویروس کرونا با هر جهشی بسیار ساده‬ ‫اســت و همانطور که بارها گفته شــده‪ ،‬با ماســک زدن و رعایت‬ ‫پروتکل هــا و با پرهیز از برگزاری هرگونه تجمعی می توان زنجیره‬ ‫سرایت ویروس را قطع کرد‪.‬‬ ‫دکتــر زمانی بــا تاکید بر تزریق هر نوع واکســن با هر برندی که‬ ‫تحقیقات سه مرحله ای را انجام داده و مورد تایید وزارت بهداشت‬ ‫قرار گرفته است‪ ،‬افزود‪ :‬تزریق واکسن در کنار زدن ماسک و رعایت‬ ‫پروتکل ها بســیار حائز اهمیت اســت‪ ،‬چرا که واکسن بطور قطع‬ ‫می تواند جلوی مرگ و میرها را بگیرد‪ .‬واکسن کرونا مانند واکسن‬ ‫دوران کودکی بوده و عوارض احتمالی ان نیز مانند عوارض تزریق‬ ‫واکســن در دوران کودکی است و مردم بدون هیچ نگرانی اقدام به‬ ‫واکسیناسیون و ایمن کردن کامل بدن در برابر ویروس کرونا کنند‪.‬‬ ‫دکتر زمانی در پاســخ به این پرســش که چه افرادی نمی توانند‬ ‫واکســن کرونا تزریق کنند‪ ،‬گفت‪ :‬افــرادی که به بیماری خاص و‬ ‫بیماری های زمینه ای نظیر فشار خون‪ ،‬دیابت‪ ،‬کم کاری یا پرکاری‬ ‫تیروئید‪ ،‬اســم‪ ،‬بیماری های گوارشــی دچار هستند یا کسانی که‬ ‫حتی حساسیت های فصلی دارند به راحتی می توانند واکسن کرونا‬ ‫را تزریق کنند‪.‬‬ ‫وی همچنین‪ ،‬به افرادی که دچار حساســیت شــدید به داروی یا‬ ‫غذای خاصی هستند و با مصرف دارو یا غذای خاصی سابقه بستری‬ ‫در بیمارستان دارند توصیه کرد که فعال واکسن نزنند‪.‬‬ ‫زمانی بیان کرد‪ :‬نباید انافیالکســی یا حساسیت شدید به دارو یا‬ ‫غذا را با حساســیت های رایج اشــتباه گرفت‪ ،‬بلکه منظور ما عدم‬ ‫واکسیناســیون افرادی اســت که با مصرف یــک داروی خاص یا‬ ‫خوردن یک نوع غذای خاص‪ ،‬به علت افت فشــار شــدید و تنگی‬ ‫نفس شــدید در بیمارستان بستری شده و درمان تزریقی دریافت‬ ‫کرده باشند‪.‬‬ ‫وی در خصوص افراد زیر ‪ ۱۸‬ســال و بانوان باردار نیز گفت‪ :‬چون‬ ‫تحقیقات الزم در این گروه تاکنون نهایی نشده است فعال از تزریق‬ ‫واکسن خودداری کنند‪.‬‬ صفحه 6 ‫کارشــناس سازمان هواشناسی گفت‪ :‬اواخر وقت سه شنبه سامانه جدید بارشی وارد کشور خواهد شــد و با تقویت ان در روز چهارشنبه جنوب کشور بارانی خواهد بود‪.‬‬ ‫«فریبا گودرزی» روز دوشنبه درباره وضعیت جوی کشور به خبرنگار اقتصادی ایرنا‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬امروز در برخی مناطق سواحل خزر و برخی نقاط کرمان و در روز سه شنبه‬ ‫در ســواحل خزر‪ ،‬بارش پراکنده داریم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬از اواخر وقت سه شــنبه سامانه بارشی از سمت جنوب وارد کشور می شود و این سامانه در روز چهارشنبه در مناطق‬ ‫جنوب و جنوب غرب کشــور و برخی نقاط مرکزی کشور سبب رگبار و رعد و برق و وزش باد شدید و در نقاط سردسیر سبب بارش برف می شود‪ .‬گودرزی ادامه داد‪ :‬اسمان‬ ‫تهران امروز کمی ابری در بعدازظهر همراه با وزش باد پیش بینی می شود و برای روزهای پایانی هفته‪ ،‬شاهد کاهش دما در تهران هستیم‪.‬‬ ‫سعیدنمکیوزیربهداشت‪:‬‬ ‫تولید واکسن ملی از اردیبهشت‪۱۴۰۰‬‬ ‫عصبانیت وزیر بهداشت از پروتکل شکن ها و عدم برخورد با انها‬ ‫دکتر سعید نمکی در نوزدهمین ایین پویش ره سالمت و بهره برداری از پروژه های دانشگاه علوم پزشکی تهران‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫حال حاضر حدود ‪ ۱۳‬ماه از گرفتاری همکارانم با کووید‪ ۱۹-‬می گذرد‪ .‬البته وقتی می گویم ‪ ۱۳‬ماه‪ ،‬این برای افراد کج خیال‬ ‫و بدفهم رفرنس نشود که این ها اخرین روزهای بهمن ماه اولین مواردشان را اعالم کردند‪ ،‬اما خودشان می گویند ما ‪ ۱۳‬ماه‬ ‫است که گرفتاریم‪ .‬اوال به کسانیکه ادعا می کنند وزارت بهداشت قبل از پایان بهمن مواردی از کووید‪ ۱۹-‬داشت‪ ،‬اما اعالم‬ ‫نکرد‪ ،‬اگر یک مورد توانستند ادعایشان را ثابت کنند‪ ،‬به انها جایزه می دهم‪ .‬من ‪ ۲۳۰۰‬تا ‪ ۲۴۰۰‬نمونه ای که از دی ماه و‬ ‫اذر ماه سال قبل از انفلوانزا نگه داشته بودیم‪ ،‬گفتم همه را یکبار دیگر تست کنید‪ .‬زیرا می دانستم که برخی امریکایی ها و‬ ‫به خصوص اسراییلی ها به دنبال این بودند که بگویند کانون کرونا ایران بود و عده ای هم اینجا پای بیرقش سینه زدند‪ .‬من‬ ‫این را می دانستم‪ .‬بر همین اساس این نمونه ها را مجددا تست کردیم و به جز سه نمونه در سراسر کشور‪ ،‬که از ‪ ۲۳‬بهمن به‬ ‫بعد بود‪ ،‬هیچ موردی از کووید در نمونه هایی که برای انفلوانزا گرفتیم‪ ،‬دیده نشد‪ .‬وی افزود‪ :‬نمی دانم برخی چطور با کمال‬ ‫بی انصافی برای سوار شدن بر یک موج سیاسی تبلیغاتی به راحتی یافته ها و گفته های مملکت شان را زیر سوال می برند‪ .‬اگر‬ ‫کسی توانست یک مورد از کرونا را قبل از این تاریخ اثبات کند‪ ،‬نه تنها به او جایزه می دهیم‪ ،‬بلکه هزار بار از او عذرخواهی می‬ ‫کنیم‪ .‬در عین حال برای دفاع از حیثت عزیزانی که طی این این مدت خودشان را به اب و اتش زدند‪ ،‬هیچ یاوه گویی که‬ ‫ن مجموعه را زیر سوال ببرد‪ ،‬رها نخواهم کرد و به هیچ وجه اجازه نخواهم داد‪.‬‬ ‫بخواهد سالمت ای ‬ ‫با کج سلیقگی ساختار مدیریت کرونا را زیر سوال می برند‬ ‫وزیر بهداشــت افزود‪ :‬وقتی اقای المنظری به ایران می اید و اعالم می کند که مدیریت ایران یکی از ناب ترین‪ ،‬شایسته ترین و‬ ‫مدرن ترین شیوه های مدیریتی بود که می تواند برای جهان الگو باشد‪ ،‬یک ادم در داخل با کمال کج سلیقگی چگونه صحت این‬ ‫ساختار را در ذهن مردم زیر سوال میبرد؛ ان هم برای درماندگی در شرایط سیاسی و کسب برخی سالیق در حوزه سیاسی‪ .‬این را‬ ‫بدانید که من اگر ُمردم‪ُ ،‬مردم‪ ،‬با دم مسیحا هم زنده نمی شوم‪ .‬مردم این سرزمین فقط به کسی بها می دهند که با انها صادق باشد‪.‬‬ ‫دیگر به سیاسی کاری بها نمی دهند‪ .‬تمام شد‪ .‬دوران عوام فریبی خاتمه یافت‪ .‬ان ور دنیا کسی عطسه کند‪ ،‬این ور دنیا به او می‬ ‫گویند که عافیت باشد‪ .‬دوران عوام فریبی با این شبکه های اجتماعی تمام شد‪ .‬مگر می توان مردم را با برخی شعارهای تند فریب داد؟‪.‬‬ ‫با دستهای بسته در اقیانوس شنا کردیم‬ ‫نمکی ادامه داد‪ ۱۳ :‬ماه را از این نظر گفتم که به محض اینکه در ووهان گزارش ویروس را شنیدیم همه مان اماده شدیم و‬ ‫بالفاصله مرزها را بستیم و در تمام مبادی نفر برای کنترل گذاشتیم‪ .‬شروع به طراحی کیت کردیم‪ .‬وقتی‪ ۵۷‬نفر از دانشجویان‬ ‫ووهان را اوردیم‪ ،‬با چه کیتی تست کردیم؟‪ .‬با کیتی که در پاستور طراحی شده بود‪ .‬کسی به ما کیت نداد‪ .‬وقتی قم شدید‬ ‫گرفتار شد و بعد گیالن‪ ،‬تازه یکی از همکارانمان دستی مقداری کیت برایمان اورد‪ .‬ما ونتیالتور و ماسک و گان را خودمان‬ ‫طراحی کردیم و تنها در این اقیانوس با دست های بسته شنا کردیم‪ .‬در اوج نامردی تحریم‪.‬‬ ‫هیچبیماریپشتدربیمارستانسرگرداننشد‬ ‫وی افزود‪ :‬ما از اولین روزهای دی حواســمان جمــع این ماجرا بود و به همین دلیل هم بود که وقتی ویروس امد‪ ،‬هیچ‬ ‫دانشگاهی دست و پایش را گم نکرد و هیچ بیماری پشت در بیماستان سرگردان نشد‪ .‬این افتخار ایران بود‪ .‬در عین حال‬ ‫حاال مرحله جدیدی شروع شد‪ ،‬من از مدت ها قبل در ویدیوکنفرانس و نامه اعالم می کنم که خودتان را برای یکی از‬ ‫سخت ترین یورش های ویروس جهش یافته اماده کنید‪ .‬امروز دیگر ویروس موتاسیون یافته منحصر به یک نقطه نیست‪،‬‬ ‫بلکه همه جا می شود ان را یافت‪ .‬دیشب ‪ ۱۲‬شب دو کیس جدید از بیرجند گزارش گرفتم‪ .‬خیلی جاها دارند مرتب گزارش‬ ‫می دهند‪ .‬همکاران من کامال اماده اند‪ .‬مردم شریف باید بدانند که این ویروس علی رغم حرف انگلیسیها‪ ،‬هم قدرت سرایت‬ ‫و هم قدرت مرگ زایی چند برابری دارد و هم جوانترها را بیشتر گرفتار می کند‪ .‬سه روز قبل در خوزستان کودک ‪ ۱‬و ‪۹‬‬ ‫ساله بر اثر کووید‪ ۱۹-‬فوت کرد‪.‬‬ ‫عصبانیت وزیر بهداشت از پروتکل شکن ها و عدم برخورد با انها‬ ‫وی با بیان اینکه به روح همه شهدای سالمت درود می فرستم‪ ،‬گفت‪ :‬به شدت گله مندم از کسانی که پروتکل ها را رعایت‬ ‫نمی کنند و به شدت گله مندترم از کسانی که با پروتکل شکن ها برخورد نمی کنند‪ .‬وزارت بهداشت که ابزار ندارد‪ .‬ابزار ما‬ ‫جان است که فدا شده و بیش از این چیزی نداریم‪ .‬ما از برخی اتفاقات کشور‪ ،‬اطالع نداریم‪ .‬دیشب در ایالم خانم جوانی‬ ‫اینتوبه شد و حامله بود که با سزارین کودکش به دنیا امد‪ .‬من نمی دانم که این کودک هرگز مادر دید یا خیر یا چشم این مادر‬ ‫بر سیمای فرزندی که ماه ها در شکمش حس کرده باز خواهد شد یا نه؟‪ ،‬اما چه کسی عامل مرگ این بانوی ایالمی است‪.‬‬ ‫مجوزی برای تردد به سمت عتبات ندادیم‬ ‫وزیر بهداشت افزود‪ :‬ما کی برای تردد از مرزها به سمت عتبات و برگشتش مجوز و اجازه دادیم؟‪ .‬چه کسی از من نامه دارد‬ ‫در این زمینه‪ .‬کدام یک از همکارانم با برخی از این ترددها موافقت کردند؟‪ .‬اتوبوسی می اید و ان را در مرز تست می کنیم‬ ‫که فرد مثبت از ان بیرون می اید‪ .‬این فرد مثبت پیاده می شود و اتوبوس تا فالن شهرستان می رود‪ .‬ردیابی می کنیم و تازه‬ ‫موارد مثبت در انجا پیدا می شوند‪ .‬تا کجا باید همکاران من تاوان ندانم کاری برخی را بدهند‪ .‬ما چه گناهی کردیم که در ‪۱۳‬‬ ‫ماه مدام باید موج ایجاد شود‪ ،‬موج را بشکنیم و شهید دهیم!‪.‬‬ ‫فریاد می زنیم که اپیدمی گرفتارمان می کند‪ ،‬چرا گوش نمی کنید؟‬ ‫نمکی گفت‪ :‬خدا شاهد است که داغ این شهدای سالمت دارد مرا نابود می کند‪ .‬ناب ترین بچه های نظام سالمت را از دست‬ ‫دادم‪ .‬داغی برای هیچ فرماندهی باالتر از این نیست که افسران ارشد و سربازانش را از دست بدهد ان هم به دلیل ندانم کاری‬ ‫و سهل انگاری دیگران‪ .‬من وزیر خبر ندارم چه کسی می اید و بیرون می رود‪ .‬فقط شدم ته رودخانه‪ ،‬زخمی و جنازه جمع‬ ‫کن‪ .‬بجای وزیر بهداشت بگذارید مدیرکل مرده شور خانه‪ .‬این درد بزرگی است‪ .‬ویروس‪ ،‬ویروس مهاجمی است‪ .‬فکر نکنید‪،‬‬ ‫انگلیس یکی از ساختارهای ضعیف سالمت جهان را دارد‪ .‬انگلیس یکی از نظام های سالمت مقتدر جهان را دارد‪ .‬المان کشور‬ ‫کمی نیست در مقابل مسایل بهداشتی درمانی‪ ،‬اما به زانو درامد‪ .‬نه گستردگی اقلیم ما را دارند و نه کم بضاغتی اقتصادی ما‬ ‫را دارند‪ .‬ما داریم فریاد می زنیم که اپیدمی گرفتارمان می کند‪ ،‬چرا گوش نمی کنید؟‪ .‬اینطور که نمی شود مملکت اداره کرد‪.‬‬ ‫چقدر باید فریاد بزنم و بگویم‪ .‬چقدر باید خجالت بکشم از پزشک و پرستار و علوم ازمایشگاهی و بقیه‪.‬‬ ‫ما برای موج شکنی خلق نشدیم و دیگران برای موج افرینی‬ ‫وزیر بهداشت تاکید کرد‪ :‬نمی شود که من ناگهان باخبر شوم که بدون اطالع ما یک گروه امد و گروهی رفت‪ .‬ان هم در‬ ‫کشوری که رهبر انقالب وقتی می خواهد نشست مجازی بگذارد‪ ،‬می گوید باید از وزارت بهداشت اجازه بگیریم‪ .‬رییس‬ ‫جمهور می خواهد برود مرقد امام (ره) می گوید از وزارت بهداشت بپرسید به چه صورت باشد‪ .‬این نمی شود که بقیه رعایت‬ ‫نکنند‪ .‬بزرگان نظام رعایت می کنند‪ ،‬اما عده ای اصال حواس شان به این چیزها نیست‪ .‬وقتی هم اپیدمی امد و کشتار کرد‪،‬‬ ‫می گویند در فالن جا غلظت اکسیژن کم بود‪ .‬طبق گزارشات واصله در فالن جا بیمار را دیر رسیدگی کردند و همه این‬ ‫سواالت شروع می شود‪ ،‬اما یک نفر نمی گوید که در پیک قبلی خوزستان که پروتکل شکنی ما را گرفتار کرد‪ ،‬چه کسی این‬ ‫را جمع کرد‪ ،‬چه کسی شب تا صبح نخوابید‪ ،‬چگونه اکسیژن رسید‪ ،‬چرا یک نفر نیامد در خیابان فریاد بزند که ما امکانات‬ ‫نداریم‪ .‬چه کسانی این اتش را خاموش کردند‪ .‬اما اگر خدایی نکرده ‪ ۵‬دقیقه دارویی دیر شود‪ ،‬هزار قلم و هزار شبکه اجتماعی‬ ‫راه می اندازند‪ .‬اینطور نمی توان مملکت اداره کرد‪ .‬من مکتوب هم نوشتم‪ .‬دیگر برای ما و همکارانمان بیش از این صبوری‬ ‫میسر نیست‪ .‬ما برای موج شکنی خلق نشدیم و دیگران برای موج افرینی‪ .‬این را همه باید بدانند‪ .‬محکم هم باید بدانند‪.‬‬ ‫واکسیناسیون‪۱۰۰‬هزار نفر دیگر از کادر درمان‬ ‫وزیر بهداشت با اشاره به وضعیت واکسیناسیون در کشور‪ ،‬گفت‪ :‬با لطف خداوند از فردا واکسیناسیون برای ‪ ۱۰۰‬هزار نفر‬ ‫دیگر از کادر درمان اغاز می شود‪ ۲۵۰ .‬هزار دوز دیگر تا اخر این هفته می رسد‪ .‬امیدوارم تا پایان اسفند ماه بتوانیم گروه هدف‬ ‫اسیب پذیرمان را واکسن بزنیم‪ .‬در کنار این تلخکامی ها این مژده را هم بدهم که تولید واکسن ملی هم به خوبی پیش می‬ ‫رود و اگر به همین روال پیش رود‪ ،‬در اردیبهشت ماه اینده این خبر خوش را برای مردم خواهیم داشت که به عنوان یکی‬ ‫از تولیدکنندگان مهم واکسن منطقه مطرح هستیم‪ .‬هم می توانیم مردم خودمان را واکسینه کنیم و هم برای صادرات اقدام‬ ‫کنیم‪ .‬راهی که می رویم این است که مرتب تولید واکسن مان را با جهش ها بسنجیم و اگر با هر جهشی واکسن های ما قدرت‬ ‫حمایتی را تضعیف شده داشتند‪ ،‬در جهت تقویت شان اقدام کنیم‪ .‬نمکی در بخش دیگری از صحبت هایش‪ ،‬گفت‪ :‬دانشگاه‬ ‫تهران سند علم‪ ،‬فرهنگ‪ ،‬فلسفه و سیاست ایران اسالمی است و هنوز دیوارهای این دانشگاه صدای فریاد مرگ بر استبداد‬ ‫و استکبار را در خودشان نگه داشته است‪ .‬این دانشگاه قربانیان زیادی برای ازادی داشت و همواره نام این عزیزان در صحنه‬ ‫تاریخ این کشور‪ ،‬جاودانه خواهد شد‪ .‬دانشگاه علوم پزشکی تهران عزیزان زیادی را از معلم و دانشجو به عنوان شهدای عالی‬ ‫مقام در دفاع مقدس تقدیم کرد‪ .‬اساتید این دانشگاه خودشان همیشه از پیشکسوتان خط مقدم جبهه بودند‪ .‬گاهی اوقات‬ ‫متاسفانه این مراکز عظیم و با قدمت ارزنده را از چشم دور نگه می داریم‪ .‬وی افزود‪ :‬سال بسیار سختی بر ما و همکارانمان‬ ‫گذشت امروز امدم تا از دکتر کریمی و روسای دانشگاه علوم پزشکی تهران و بیمارستان های تابعه که واقعا در کرونا ما و‬ ‫مملکت را دریافتند‪ ،‬تشکر کنم‪ .‬علی رغم اینکه در اکثر نقاط کشور‪ ،‬بخش های ارزنده و فارغ التحصیالن برازنده داریم‪ ،‬اما‬ ‫هنوز هم بیمارستان های تهران بیمارستان های مرجع در کشورند و بارها دیده ایم که مردم در ماشین و در چادر در جلو‬ ‫بیمارستان هایی مانند امام و شریعتی‪ ،‬بیتوته کرده اند‪ .‬بر این ساس باید تهران را با نگاهی دیگر بنگریم‪ .‬این باور و یقین که‬ ‫تهران می تواند راهگشای مشکالت بهداشت و درمانی موارد پیچیده باشد هنوز نتوانستیم در ذهن مردم حل کنیم و باید به‬ ‫نوعی این رجعت و عطش مراجعه به تهران را به نحوی مدیریت کرده و پاسخگو باشیم‪.‬‬ ‫دیشب گالیه ای را به مسووالن نظام نوشتم که چقدر من و همکارانم احساس تنهایی و غربت می کنیم‬ ‫نمکی با بیان اینکه دیشب تا صبح قدم زدم و بعد از نماز هم نشستم و گالیه ای را به مسئوالن نظام نوشتم از اینکه چقدر من‬ ‫و همکارانم احساس تنهایی و غربت می کنیم در برخی موارد که بعدا ان ها را مطرح می کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬کاری دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی تهران در ایجاد ‪ 700‬تخت خوابگاهی و ‪ 1200‬تخت دیگر در اینده نزدیک‪ ،‬بسیار مهم است‪ .‬حل کردن مشکل یک‬ ‫دانشجوی اواره هم کار بزرگی است‪ .‬من می دانم که نخبگان هوشی کشور‪ ،‬کارگر زاده‪ ،‬کشاورز زاده و ‪ ...‬وقتی بدون رفتن‬ ‫به کالس های انچنانی و نگذشتن از کانال کالس های پرزرق و برق‪ ،‬فقط قالی می بافته‪ ،‬کار خانه می کرده‪ ،‬دامداری می‬ ‫کرده و کتاب هم دست می گرفته و درس می خوانده‪ ،‬وقتی این طفل معصوم با افتخار رتبه های اول کنکور را در یک مسابقه‬ ‫نابرابر کسب کرده‪ ،‬باید او را دریافت‪.‬وی افزود‪ :‬یکی هم صبح به صبح اب پرتقال می خورده و درس می خوانده و نیازی هم‬ ‫به خوابگاه ندارد‪ ،‬ماشین و خانه لوکس و‪ ...‬برایش فراهم است‪ .‬البته ما نمی گوییم اینها فرزندان این سرزمین نیستند‪ ،‬اما دل‬ ‫من برای کسانی می سوزد که فرزندان تهیدست این سرزمین هستند و ما به عنوان مدیران کشور متولی رسیدگی به انها‬ ‫هستیم‪ .‬بارها گفته ام که من وزیر بهداشت پولدار و فقیر‪ ،‬اصول گرا و اصالح طلب‪ ،‬شیعه و سنی‪ ،‬زرتشتی‪ ،‬کلیمی و حتی‬ ‫المذهب و حتی زندانی محکوم به اعدام هستم‪ .‬اما این به این معنی نیست که وظیفه خودم را در زمینه نقش حاکمیت برای‬ ‫تهیدستان فراموش کنم‪ .‬اگر منابع عمومی قرار است صرف شود‪ ،‬اول باید صرف جوان و نوجوانی شود که با فقر و تهیدستی‬ ‫از دورترین روستای کشور‪ ،‬افتخار کسب کرده و می تواند روی صندلی پزشکی تهران بنشیند تا پدر و مادرش دغدغه این را‬ ‫نداشته باشند که شب بچه ام کجا می خوابد‪ .‬بنابراین حتی اگر یک تخت اضافه کنیم‪ ،‬افتخار بزرگی است که در این دانشگاه‬ ‫توانستند ‪ 1200‬تخت خوابگاهی ایجاد کنند‪ .‬بر همه شما این کار بزرگ مبارک باشد‪ .‬وزیر بهداشت ادامه داد‪ :‬اگر یک دختر‬ ‫روستایی‪ ،‬دانشجو و متعلق به یک فرهنگ ساده و پاکیزه امد در تهران اواره شد‪ ،‬عالوه بر مسائل اقتصادی به مسائل حاشیه ای‬ ‫هم نگاه کنید‪ .‬پدر و مادری که عزیز و پاکیزه ای را به ما تحویل می دهد‪ ،‬چه تحویل خواهد گرفت‪ .‬مرا یک روز مجبور کردند‬ ‫که به تهران بیایم‪ .‬مسئول علوم پزشکی کاشان بودم و مجبور شدم که به تهران بیایم همانطور که در داستان وزارت هم مجبور‬ ‫شدم و در ان زمان هم با اینکه معاون وزیر بودم‪ ،‬غربتنامه سرودم‪ .‬چه رسد به دانشجویی که از دورترین نقطه به تهران می‬ ‫اید‪ .‬بنابراین سقف مهربانانه و متولی داشتن دانشجو برای خانواده دانشجویی که با خون دل او را به ما تحویل دادند‪ ،‬دلگرمی‬ ‫بزرگی است‪ .‬نمکی گفت‪ :‬من همواره در حوزه فرهنگی و دانشجویی اعالم کرده ام که رسالت مان فقط توسعه فضا نیست‪،‬‬ ‫بلکه توجه به فضای روحی و معنوی دانشجو هم هست‪ .‬ما باید روح لطیف چند بعدی تاثیرپذیر را مراقبت کنیم‪ .‬چقدر می‬ ‫توانیم تعهد و اخالق را در کنار علم اموزی در این بچه ها تقویت کنیم؟‪ .‬چقدر می توانیم پایبندی به این سرزمین را که پا در‬ ‫رکاب رفتن نباشند‪ ،‬تقویت کنیم؟‪ .‬چرا روستا زاده عاشق سرزمین‪ ،‬بعد از دو سال فیلش هوای هندوستان‪ ،‬استرالیا‪ ،‬انگلیس‬ ‫و کانادا و‪ ...‬می کند؟‪ .‬چرا نخبه های این مملکت دارند می روند؟‪ .‬چرا این ها می روند و بانک ژنتیک جاهای دیگر دنیا را تقویت‬ ‫می کنند؟‪ .‬چرا بازنمی گردیم و این فاجعه ملی که دارد اتفاق می افتد را بازنگری نمی کنیم؟‪ .‬پسر من دانشجوی شریف است‬ ‫و می گوید یکی از دانشجویان هم اماده ماندن نیست و متاسفانه اساتید هم پل می شوند برای این عبور‪ .‬این خون دل دارد‬ ‫که سرمایه های عظیم ملی که با سختی تربیت شدند‪ ،‬دارند می روند‪ .‬اگر این غفلت ادامه یابد‪ ،‬در اینده جزو تهی دست ترین‬ ‫کشورها از نظر منابع انسانی می شویم‪.‬‬ ‫جامعه‬ ‫سامانه بارشی جدید فردا وارد کشور می شود‬ ‫سه شنبه ‪ 5‬اسفند ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪450‬‬ ‫گزارش‬ ‫با توجه به برخی عادی انگاری ها مطرح شد؛‬ ‫هشدار حریرچی‬ ‫در مورد ‪ 25‬روز اینده‬ ‫معاون کل وزارت بهداشــت گفت‪ :‬اگر تا ‪ ۲۵‬روز اینده‬ ‫بتوانیم شیوه نامه های بهداشــتی را به درستی رعایت‬ ‫کنیم‪ ،‬عید نوروز ارامی خواهیم داشت‪.‬‬ ‫ایــرج حریرچی در گفتگو با خبر شــبکه یک ســیما‪،‬‬ ‫با بیان اینکه ویروس انگلیســی بســیار تهاجمی و از‬ ‫مرزها وارد خوزســتان شده است‪ ،‬افزود‪ :‬تعداد مراجعه‬ ‫کنندگان به مراکز درمانی از ‪ ۲۰۰‬نفر در روز به ‪ ۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬نفر در این استان و تعداد بستری ها در مقایسه‬ ‫با یک ماه پیش از ‪ ۱۰۰‬نفر به هزار و ‪ ۱۰۰‬نفر افزایش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫معاون کل وزارت بهداشت تاکید کرد‪ :‬با توجه به اینکه‬ ‫نسبت ابتالء در عراق ‪ ۱۰‬برابر شده اگر شیوه نامه های‬ ‫بهداشتی در خوزستان و استان های مرزی رعایت نشود‬ ‫ممکن است چنین فاجعه ای در این استان ها رخ دهد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬عامل تشدید کننده ویروس انگلیسی رعایت‬ ‫نکردن شیوه نامه های بهداشــتی است و متاسفانه در‬ ‫برخی شــهرهای خوزستان استفاده از ماسک به زیر ‪۵‬‬ ‫درصد و نزدیک صفر رسیده است‪.‬‬ ‫حریرچــی افزود‪ :‬در حالی که باید در ‪ ۱۱‬شهرســتان‬ ‫خوزســتان مقررات شــهرهای قرمز رعایت شود این‬ ‫دستورالعمل ها نه در بازار‪ ،‬نه در صنوف و نه در برخی‬ ‫دستگاه های دولتی رعایت نمی شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اکنون شــیوه نامه ها ‪ ۵۰‬درصد در شهرهای‬ ‫قرمز خوزستان رعایت می شود‪.‬‬ ‫حریرچی افزود‪ :‬تردد به خارج از اســتان خوزستان و‬ ‫ورود به این استان و تردد بین شهری ممنوع شده است‬ ‫و مرزها بســته شــده اند اما برخی پروازها و ترددهای‬ ‫بین استان انجام می شود و برخی بازارها و پاساژها باز‬ ‫هستند و دستفروشی به صورت کامل انجام می شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬بــرای مقابله با ویروس کرونا هیچ راهی جز‬ ‫رعایت شیوه نامه های بهداشتی و تشدید محدودیت ها‬ ‫وجود ندارد‪ .‬حریرچی افزود‪ :‬اکنون فشــار سنگینی به‬ ‫بیمارستان های خوزستان وارد شده که ممکن است در‬ ‫خدمت رسانی دچار مشکل قابل توجهی شویم‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬خوزستان به خیز ســوم بیماری کرونا وارد‬ ‫شــده و در اســتان اذربایجان غربی نیــز روند ابتالء‬ ‫صعودی است‪.‬‬ ‫حریرچــی افزود‪ :‬اکنون حدود ‪ ۱۳۰‬کشــور حتی یک‬ ‫واکســن کرونا نیز دریافت نکرده اند و فقط ‪ ۲‬و ‪ ۷‬دهم‬ ‫درصد مردم جهان یک دوز واکسن تزریق کرده اند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬پیش بینی می شــود فرایند واکسیناسیون‬ ‫در کشورهای با درامد متوســط‪ ،‬یک تا دو سال و در‬ ‫کشورهای فقیر تا سال ‪ ۲۰۲۷‬میالدی زمان ببرد‪.‬‬ ‫حریرچــی افــزود‪ :‬تا ان زمــان باید شــیوه نامه های‬ ‫بهداشتی رعایت شود و اگر در ‪ ۲۵‬روز اینده این شیوه‬ ‫نامه ها را رعایت کنیم عید نوروز ارامی خواهیم داشت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در امریکا هر ‪ ۱۰‬روز یک بار تعداد مبتالیان‬ ‫به ویروس انگلیسی دو برابر می شود و در انگلیس بیش‬ ‫از ‪ ۹۵‬درصد‪ ،‬فرانســه بیش از ‪ ۶۰‬درصد و کشورهای‬ ‫دیگر اروپــای غربی حدود ‪ ۵۰‬درصد مــوارد بیماری‬ ‫کرونا بر اثر ویروس انگلیسی است‪.‬‬ ‫حریرچی افزود‪ :‬پیش بینی می شــود در سه ماه اینده‬ ‫ویروس غالب همه دنیا نوع انگلیسی باشد‪.‬‬ ‫نش شخ‬ ‫صی‬ ‫ر ت‬ ‫سهمیهبنزیننوروزاجراییمیشود؟‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فراورد ه های نفتی ایران‬ ‫درباره تخصیص ســهمیه بنزین نوروز یا تابستان گفت‪ :‬در مورد‬ ‫ســهمیه بنزین شرکت ملی پاالیش و پخش تصمیم گیر نیست‬ ‫و سهمیه ها توسط مصوبه هیات وزیران مشخص می شود و اگر‬ ‫هیات وزیران مشــخص کند اجرا خواهیم کرد‪ .‬صادق ابادی در‬ ‫این باره که ایا بعد گذر از شرایط کرونا و یا در تابستان و یا عید‬ ‫سهمیه بنزین بیشــتری به مالکان خودرو تعلق میگیرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫شــرکت ملی پاالیش و پخش صرفا مجری است و سهمیه قبل‬ ‫نیز مصوبه هیات وزیران بود که مشخص می کرد هر خودرو چه‬ ‫میزان ســهمیه دارد‪ .‬ما هیچ نقشی در میزان سهمیه‪ ،‬افزایش و‬ ‫کاهــش نداریم و هرچه ابالغ کنند اجرا خواهیم کرد‪ .‬وی درباره‬ ‫اینکه ایا پس از رفع قرنطینه و افزایش مصرف بنزین ایران وارد‬ ‫کننده بنزین خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬مصرف بنزین در سال ‪ ۱۴۰۰‬بعد‬ ‫از برداشته شــدن قرنطینه افزایش پیدا خواهد کرد و در ‪۱۴۰۰‬‬ ‫و ‪ ۱۴۰۱‬این امکان وجود ندارد که وارد کننده بنزین شــویم‪ .‬اما‬ ‫مصرف بنزین به شــدت تابع بحث قرنطینه است و باید دید بعد‬ ‫از قرنینه مصرف چقدر افزایش پیدا خواهد کرد و از اکنون نمی‬ ‫تــوان گفت که تا چه میزان مصرف بنزین افزایش پیدا می کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی پاالیش و پخش فراورده های نفتی ایران‬ ‫در خصوص برنامه توسعه ســی ان جی در کشور گفت‪ :‬سی ان‬ ‫جی در سبد سوخت کشــور به دلیل اینکه ارزان ترین سوخت‬ ‫اســت می بایست سهم بیشتری داشته باشــد و امکان افزایش‬ ‫ســهم ســی ان جی تا ‪ ۴۰‬میلیون لیتر در روز معادل ســوخت‬ ‫وجود دارد‪ .‬صادق ابادی در خصوص وضعیت پاالیشگاه سازی و‬ ‫پتروپاالیشگاه سازی با توجه به انتقادهایی که در این راستا می‬ ‫شــود‪ ،‬گفت‪ :‬باالترین ظرفیت پاالیشی کشور را در سال ‪1398‬‬ ‫داشــته ایم زمانی که ظرفیت پاالیشــی یک کشور دو میلیون و‬ ‫‪ ۳۰۰‬هزار بشکه است یک عدد است و ممکن است برخی بگویند‬ ‫باید این عدد به هشــت میلیون بشکه می رسید اما ما باالترین‬ ‫ظرفیت پاالیشــی کشور را در سال ‪ 1398‬داشته ایم‪ .‬وی درباره‬ ‫صادرات فراورده نفتی به افغانســتان پس از حادثه اتش سوزی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مرز بعد از اتش ســوزی بســته شده اما ان شاهلل راه‬ ‫خواهد افتاد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫تلفن تماس‪88311353:‬‬ ‫نشر‬ ‫اف کاراتن‬ ‫را هب ما بسپارید‪.‬‬ صفحه 7 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬شرکت جهان سبز‬ ‫مد یر مسئول‪ :‬حسین احمدی‬ ‫سردبیر‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان مطهری‬ ‫خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪43‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫سه شنبه ‪ 5‬اسفند ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪450‬‬ ‫یک بام و دو هوای پروتکل های کرونایی در صنعت هوایی‬ ‫شاعرانه‬ ‫ابر اذاری برامد باد نوروزی وزید‬ ‫وجه می می خواهم و مطرب که می گوید رسید‬ ‫شاهدان در جلوه و من شرمسار کیسه ام‬ ‫بار عشق و مفلسی صعب است می باید کشید‬ ‫قحط جود است ابروی خود نمی باید فروخت‬ ‫باده و گل از بهای خرقه می باید خرید‬ ‫گوییا خواهد گشود از دولتم کاری که دوش‬ ‫من همی کردم دعا و صبح صادق می دمید‬ ‫با لبی و صد هزاران خنده امد گل به باغ‬ ‫از کریمی گوییا در گوشه ای بویی شنید‬ ‫دامنی گر چاک شد در عالم رندی چه باک‬ ‫جامه ای در نیک نامی نیز می باید درید‬ ‫این لطایف کز لب لعل تو من گفتم که گفت‬ ‫وین تطاول کز سر زلف تو من دیدم که دید‬ ‫عدل سلطان گر نپرسد حال مظلومان عشق‬ ‫گوشه گیران را ز اسایش طمع باید برید‬ ‫تیر عاشق کش ندانم بر دل حافظ که زد‬ ‫این قدر دانم که از شعر ترش خون می چکید‬ ‫خبر‬ ‫کاهش ‪ 63‬درصدی قدرت خرید‬ ‫کارگرانوبازنشستگانتامیناجتماعی‬ ‫رئیس اتحادیه پیشکســوتان جامعه کارگری با اشاره به کاهش‬ ‫‪ ۶۳‬درصدی قدرت خرید کارگران و بازنشستگان در سال جاری‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬درخواست ما افزایش حقوق متناسب با کاهش قدرت خرید‬ ‫بازنشستگان است‪ .‬حسن صادقی در خصوص تعیین مزد ‪،۱۴۰۰‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬اولین جلسه کمیته دستمزد تشکیل شده و پیشنهاد‬ ‫و نظر ما این است که معیار تعیین دستمزد سال اینده‪ ،‬سبد هزینه‬ ‫مصوب ســال ‪ ۹۷‬باشد‪ .‬وی گفت‪ :‬بر اساس سبد هزینه تعریف‬ ‫شده در ســال ‪ ،۹۷‬حداقل حقوق ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۹۳۰‬هزار تومان‬ ‫براورد شده بود که مالک حقوق سال ‪ ۹۸‬نیز قرار گرفت‪ .‬رئیس‬ ‫اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری افزود‪ :‬با تورمی که در حال‬ ‫حاضر در جامعه وجود دارد‪ ،‬بر اساس همان سبد هزینه خانوار‪،‬‬ ‫حداقل حقوق باید در سال اینده به ‪ ۸‬میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار تومان‬ ‫برسد‪ .‬صادقی با اشاره به اینکه سبد هزینه خانوار مورد قبول گروه‬ ‫کارگری‪ ،‬کارفرمایی و دولت قرار گرفته بود‪ ،‬گفت‪ :‬امسال نیز بنا‬ ‫داریم بر اســاس همان سبد‪ ،‬حداقل دستمزدها را تعیین کنیم‬ ‫که امیدواریم مورد موافقت کلی قرار گیرد‪ .‬وی با اشاره به اینکه‬ ‫در سال ‪ ۹۸‬متاسفانه به رغم تعیین سبد هزینه خانوار‪ ،‬حداقل‬ ‫حقوق یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان بســته شد‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬شاهد یک عقب ماندگی حقوق بودیم که در تعیین‬ ‫دستمزد سال ‪ ۹۹‬نیز تالش شد این میزان جبران شود اما تورم‬ ‫افسارگسیخته‪ ،‬هر انچه به عنوان افزایش حقوق تعیین شده بود‪،‬‬ ‫را بلعید و عم ً‬ ‫ال حقوق کارگران به نقطه صفر رسید‪ .‬رئیس اتحادیه‬ ‫پیشکسوتان جامعه کارگری با اشاره به اینکه در حال حاضر حقوق‬ ‫کارگران و بازنشستگان فقط ‪ ۳۷‬درصد هزینه های زندگی شان را‬ ‫تامین می کند‪ ،‬افزود‪ ۶۳ :‬درصد دچار عقب ماندگی مزدی هستیم‬ ‫که شاخص های سبد خانوار‪ ،‬این رقم را نشان می دهد به همین‬ ‫دلیل امسال هم پیشــنهاد ما این بوده که تعیین مزد بر اساس‬ ‫سبد هزینه های خانوار تعیین شود‪ .‬به گفته صادقی‪ ،‬نادیده گرفتن‬ ‫نیازهــای جامعه کارگری و تعیین حداقــل حقوق برای معاش‬ ‫انها باعث می شود بازدهی مطلوبشان پایین بیاید و این موضوع‬ ‫پیامدهای اجتماعــی را برای نظام به دنبال دارد‪ .‬رئیس اتحادیه‬ ‫پیشکسوتان جامعه کارگری ادامه داد‪ :‬در گذشته بازنشستگان‬ ‫تامین اجتماعی گل سر سبد مزدبگیران صندوق ها بودند اما به‬ ‫دلیل به هم ریختن ورودی و خروجی ها و عدم پرداخت بدهی های‬ ‫دولت به این صندوق‪ ،‬عم ً‬ ‫ال به افرادی تبدیل شدند که کمترین‬ ‫حقوق را در جامعه دریافت می کنند این موضوع باعث شده که‬ ‫اژیر خطر سازمان تامین اجتماعی به صدا دراید‪.‬‬ ‫با اوج گیری دوباره ویروس کرونا در شهرهای مختلف کشور‪ ،‬اظهارات مسئوالن حوزه حمل و نقل هوایی‬ ‫درباره تست های جعلی کرونا بیش از گذشته نیازمند توجه مسئوالن حوزه بهداشت و درمان کشور است‪.‬‬ ‫ویروس کرونا بار دیگر در شهرهای مختلف کشور در حال اوج گیری است و اظهارات اخیر مسئوالن حوزه‬ ‫حمل و نقل هوایی درباره تست های جعلی مسافران ورودی به کشور‪ ،‬می طلبد که مسئوالن حوزه بهداشت‬ ‫و درمان کشور با دقت بیشتری این مساله را پیگیری و رصد کنند‪.‬‬ ‫محمد اســامی وزیر راه و شهرسازی هفته قبل در حاشیه مراســم افتتاح پروژه های ریلی درباره اظهار‬ ‫نظر نایب رئیس مجلس که گفته بود یک چهارم مســافران ورودی به کشــور‪ ،‬کرونا داشته اند‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫بررسی هایی که کردیم‪ ،‬وزارت بهداشت اعالم کرد که از بین هر ‪ ۳‬یا ‪ ۴‬نفری که به صورت رندم ازمایش‬ ‫کرونا از انها در فرودگاه امام انجام می شده‪ ،‬جواب تست یک نفر مثبت بوده است‪ .‬به گفته وزیر راه‪ ،‬این‬ ‫در حالی اســت که همه مســافران ملزم به ارائه جواب ازمایش کرونا در هنگام ورود به کشور هستند‪ ،‬اما‬ ‫پس از بررســی های وزارت بهداشت مشخص شده برخی کشورها‪ ،‬جواب ازمایش جعلی صادر می کنند‪.‬‬ ‫محمد حسن ذیبخش سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری نیز از برگزاری نشستی با وزارت بهداشت برای‬ ‫بررسی این موضوع خبر داده و گفته است‪ :‬متوجه شده ایم که این پاسخ های جعلی «کرونا منفی» برای‬ ‫مســافران پروازهای بین المللی‪ ،‬در بسیاری از کشورها رخ داده است! عدم سخت گیری در کنترل دقیق‬ ‫تست مسافران ورودی در حالی که سایر کشورها در این حوزه بسیار سختگیرانه عمل می کنند‪ ،‬در حالی‬ ‫است که اقدام ستاد کرونای ایران در ایجاد محدودیت مبنی بر مسافرگیری با ‪ ۶۰‬درصد ظرفیت هواپیما‬ ‫در هیچ کشــور دیگری اجرا نشده است‪ .‬برخی فعاالن صنعت هوانوردی کشور معتقدند این یک بام و دو‬ ‫هوا در پیاده سازی پرتکل های بهداشتی کرونا‪ ،‬منجر به تشدید فشارها بر پیکر نحیف صنعت هوانوردی‬ ‫کشور شده است‪ .‬البته سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری دیروز از تفاهم وزارت امور خارجه با وزارت‬ ‫بهداشت برای تعیین ازمایشــگاه های معتبر در خارج از کشور جهت صدور تست کرونای سه برگه برای‬ ‫مسافران خارجی خبر داد و گفت که جواب این تست ها در سه نسخه صادر می شود که یک نسخه ان در‬ ‫اختیار مسافر‪ ،‬دیگری در اختیار شرکت هواپیمایی و دیگری به فرودگاه ارائه می شود‪ .‬به این ترتیب دیگر‬ ‫امکان ارائه تست جعلی وجود ندارد‪ .‬با این وجود این مقام مسئول صدور ابالغیه ای جدید به ایرالین ها برای‬ ‫رعایت شــدید پروتکل های بهداشتی خبر داده است‪ .‬ذیبخش با یاداوری از اینکه استفاده از ظرفیت ‪۶۰‬‬ ‫درصد هواپیماها همچنان در حال انجام است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬شرکت ها موظف هستند پروتکل های ویژه را تا‬ ‫اطالع ثانوی رعایت کنند‪.‬‬ ‫نگاهی به سیر تاریخی توقف پروازها در ایام کرونا‬ ‫با قطعی شدن ورود کرونا به کشور از اواخر زمستان سال گذشته‪ ،‬یکی از بخش هایی که بالفاصله در ایران و‬ ‫دیگر کشورها با توقف سنگین فعالیت ها روبه رو شد‪ ،‬صنعت حمل و نقل هوایی بود؛ به خصوص پروازهای‬ ‫بین المللی در بسیاری از کشورها متوقف شد‪ .‬فرودگاه امام خمینی (ره) تهران نیز به عنوان یکی از اصلی‬ ‫ترین فرودگاه های مجری پروازهای خارجی در کشور تحت تاثیر شیوع کرونا‪ ،‬با افت شدید تعداد پروازها‬ ‫مواجه شــد‪ .‬چندی پیش محمد مهدی کربالیی‪ ،‬مدیرعامل فرودگاه امام خمینی (در دیدار با معاون اول‬ ‫رئیس جمهور) از کاهش تا ‪ ۹۱‬درصدی کاهش پروازها‪ ۹۷ ،‬درصدی مســافران و ‪ ۶۸‬درصدی درامدهای‬ ‫این فرودگاه پس از شیوع کرونا خبر داد‪ .‬همچنین بر اساس اعالم شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران‪،‬‬ ‫فرودگاه مشهد نیز به عنوان یکی از فرودگاه های دارای بیشترین پرواز خارجی در کشور با کاهش حدودا ً‬ ‫‪ ۷۰‬درصدی مسافر (مجموع مسافران پروازهای داخلی و خارجی) در ‪ ۹‬ماهه امسال در مقایسه با ‪ ۹‬ماهه‬ ‫سال گذشته مواجه شده است‪.‬‬ ‫کدام پروازها در سه ماهه نخست شیوع کرونا انجام می شد؟‬ ‫در دوره یک ماهه پایانی زمستان ‪ ۹۸‬و سه ماهه ابتدایی ‪ ،۹۹‬بیشتر پروازهای فرودگاه امام خمینی (ره) به‬ ‫مقیم دیگر کشورها به داخل و جابه جایی اتباع خارجی مقیم ایران‬ ‫پروازهای موردی برای انتقال اتباع ایرانی ِ‬ ‫به کشورهای مختلف محدود شده بود که این اقدامات بنا به درخواست دستگاه های ذیربط و با همراهی‬ ‫ایرالین های داخلی به انجام رسید؛ اما از اوایل تابستان امسال صنعت هوانوردی کشور با افزایش تدریجی‬ ‫برخی پروازها مواجه شد که عمدتاً از طریق قطرایرویز و به صورت پروازهای کانکشن به سایر مقاصد پروازی‬ ‫انجام می شد‪ .‬ترکیش ایر نیز از پاییز امسال وارد بازار هوانوردی بین المللی ایران شد‪ .‬مهم ترین پروازی که‬ ‫در این بازه زمانی انجام شد‪ ،‬انتقال ایرانیان و دانشجویان ایرانی مقیم ووهان به عنوان شهری که نخستین بار‬ ‫ویروس کرونا از این شهر به سایر کشورها منتقل شد‪ ،‬بود؛ پروازی که با اجرای کامل پروتکل های بهداشتی‬ ‫و قرنطینه ‪ ۱۴‬روزه همه دانشجویان ایرانی مقیم این شهر‪ ،‬پس از انتقال به داخل به انجام رسید‪ .‬با توجه‬ ‫به اینکه شیوع این ویروس‪ ،‬یک اتفاق جدید در علم و صنعت پزشکی بود‪ ،‬تولیدات داخلی صنایع کمک‬ ‫تنفسی (ونتیالتور)‪ ،‬ازمایشــگاهی و دارویی‪ ،‬تا یکی دو ماهی از اغاز شیوع ان به دنبال یافتن روش های‬ ‫جدید تولید تجهیزات و داروهای پزشکی معطل ماند و در این مدت ایران اقدام به واردات ماسک‪ ،‬ونتیالتور‪،‬‬ ‫دارو‪ ،‬کیت ازمایشگاهی تشخیص کرونا و‪ ...‬از چین‪ ،‬ژاپن و چند کشور دیگر کرد؛ همه این اقالم با همراهی‬ ‫صنعت هوانوردی کشور توسط ایرالین های داخلی به انجام رسید‪.‬‬ ‫پروتکل ها ضعیف بود یا اجرای انها دقیق نبود؟‬ ‫در این مدت حدودا ً یک ساله‪ ،‬یاتا‪ ،‬ایکائو و اتحادیه جهانی فرودگاه ها توصیه ها و پروتکل های جهانی حمل‬ ‫و نقل هوایی و سازمان هواپیمایی کشوری‪ ،‬ستاد ملی مقابله با کرونا‪ ،‬وزارت بهداشت‪ ،‬وزارت راه و شرکت‬ ‫فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران توصیه نامه ها و پروتکل های داخلی در حوزه حمل و نقل هوایی را تدوین‬ ‫و ابالغ کردند‪ .‬یکی از مهمترین پروتکل ها در این خصوص‪ ،‬الزام وزارت بهداشت به فرودگاه ها در خصوص‬ ‫اخذ تست کرونا از مسافران در هنگام ورود به کشور و همچنین انجام بررسی های بالینی و موردی مسافران‬ ‫ندم مســافران ورودی از خارج کشــور به‬ ‫بود؛ با این حال انتقادات جدی به روش های معاینه و انتخاب َر ُ‬ ‫فرودگاه های کشور وجود داشته است‪.‬‬ ‫کرونای انگلیسی و تشدید سخت گیری در فرودگاه ها‬ ‫با شیوع کرونای انگلیسی‪ ،‬پروازهای مستقیم و کانکشن (غیر مستقیم) به لندن و برخی دیگر از کشورهای‬ ‫اروپایی از ابتدای دی ماه متوقف شده و همچنان این ممنوعیت ادامه دارد‪ .‬سخت گیری ها نیز با شیوع‬ ‫کرونای انگلیسی افزایش یافت‪ .‬وزیر راه و شهرسازی نیز به مسئوالن فرودگاه امام دستور داد تا با سخت‬ ‫گیری بیشتری به غربال گری مسافران ورودی به کشور اقدام کند‪ .‬با این حال یک مسافر مبتال به کرونای‬ ‫انگلیسی در همان زمان توانسته بود وارد کشور شود‪ .‬یک مقام مسئول در شهر فرودگاهی امام خمینی (ره)‬ ‫درباره سخت گیری نسبت به معاینه مسافران ورودی به این فرودگاه در خصوص کرونای انگلیسی‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬بر اساس انچه واحد بهداشت مرزی فرودگاه اعالم کرده‪ ،‬مسافرانی که از انگلستان هلند و دانمارک‬ ‫وارد کشور می شوند به صورت ترانزیت مجدد در پایگاه تست می دهند‪.‬‬ ‫غربال گری مسافران ورودی جدی گرفته نمی شود!‬ ‫یکی دیگر از مســئوالن ارشــد یکی از فرودگاه های کشور که خواست نامش در گزارش ذکر نشود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫پروازهای ترکیه به انگلیس قطع شده اما همچنان امارات و قطر به انگلیس پرواز دارند و متقاضیان سفر به‬ ‫اروپا‪ ،‬با پرواز کانکشن به این کشور سفر می کنند‪ .‬وی درباره نحوه معاینات هم تصریح کرد‪ :‬معموالً یک‬ ‫مدت سخت گیری می شــود اما بعد از مدتی دیگر غربال گری ها جدی گرفته نمی شود؛ پرستاران واحد‬ ‫بهداشــت فرودگاه گاهی خسته می شوند و از ادامه معاینات مســافران باز می مانند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫مجموع اوضاع مناسبی در فرودگاه ها در زمینه رعایت غربال مسافران حاکم نیست‪.‬‬ ‫صنعت هوانوردی داخلی؛ قربانی تصمیمات غیر کارشناسی ستاد کرونا‬ ‫ابوالقاســم جاللی معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری هم اخیرا ً در یک برنامه‬ ‫تلویزیونی از اجرایی نشدن مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا در زمینه رعایت سقف فروش بلیت پروازهای‬ ‫داخلــی تــا ‪ ۶۰‬درصد ظرفیت هواپیما برای پروازهای خارجی خبــر داد‪ .‬یونس دقیق کیا رئیس انجمن‬ ‫شرکت های هواپیمایی نیز با اشاره به مصوبه فروش بلیت تا ‪ ۶۰‬درصد ظرفیت پروازهای داخلی را متناقض‬ ‫با دستورالعمل های یاتا و ایکائو (سازمان جهانی هوانوردی) دانست و گفت‪ :‬ایرالین های عمان‪ ،‬ترکیه‪ ،‬قطر‬ ‫و امارات در خاک کشور ما و در فرودگاه امام خمینی (ره)‪ ،‬با تمام ظرفیت هواپیما‪ ،‬به مسافرگیری اقدام‬ ‫می کنند اما ما در ایران نمی توانیم بیش از ‪ ۶۰‬درصد ظرفیت پرواز‪ ،‬بلیت بفروشیم‪.‬‬ ‫رئیس سازمان هواپیمایی‪ :‬قبول دارم که محدودیت ‪ ۶۰‬درصد در هیچ کشور دیگری وجود ندارد‬ ‫تورج دهقانی زنگنه معاون وزیر راه و رئیس سازمان هواپیمایی کشوری نیز اخیرا ً در نشست خبری ویدئو‬ ‫کنفرانســی‪ ،‬این موضوع که در هیچ کشوری‪ ،‬محدودیت فروش بلیت هواپیما وجود ندارد را تایید کرد و‬ ‫گفت‪ :‬به هر حال این موضوع (محدودیت ‪ ۶۰‬درصد) مصوبه ســتاد ملی مقابله با کروناســت و ما ملزم به‬ ‫رعایت ان هستیم‪ .‬این مصوبه از ابتدای ابان ماه به صورت جدی اجرا شد و تا کنون چند بار رئیس سازمان‬ ‫هواپیمایی کشوری به صورت سرزده از اجرای قانون محدودیت ‪ ۶۰‬درصدی بازدید کرده است‪ .‬شورای عالی‬ ‫هواپیمایی نیز در اواخر ابان ماه با افزایش ‪ ۱۰‬درصدی قیمت بلیت هواپیما به جبران کاهش فروش بلیت‬ ‫موافقت کرد؛ اما رئیس انجمن شــرکت های هواپیمایی از وارد شدن فشار مضاعف به ایرالین ها و احتمال‬ ‫ورشکستگی تعدادی از شرکت های هواپیمایی با ادامه اجرای این قانون خبر داده است‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫رکورد رکود در بازار مسکن شکست‬ ‫بهمن ماه امسال عمیق ترین رکود بازار امالک در مقایسه با ماههای مشابه‬ ‫سالهای قبل از ان دست کم از سال ‪ ۱۳۸۸‬تا کنون رقم خورد؛ یک ماه مانده‬ ‫به پایان سال که انتظار می رفت با توجه قرار گرفتن در بازه زمانی شب عید‬ ‫معامالت رشــد کند فقط ‪ ۲۹۵۰‬فقره معامله ملک در تهران به امضا رسید‬ ‫که این حجم از کســادی در ماههای بهمن ‪ ۱۱‬سال گذشته بی سابقه بوده‬ ‫است‪ .‬ماه گذشــته و در شرایطی که توقع می رفت پس از سه ماه کسادی‪،‬‬ ‫معامالت مسکن به دلیل نزدیک شدن به هفته های پایانی سال و قرار گرفتن‬ ‫در بازه زمانی جابه جایی های شب عید مقداری رشد کند‪ ،‬تحت تاثیر افت‬ ‫توان تقاضای واقعی و عقب نشینی سرمایه گذاران از بازار امالک روند کاهشی‬ ‫معامالت که از ابان ماه قبل شــروع شده بود ادامه پیدا کرد‪ .‬بر اساس اعالم‬ ‫مصطفی قلی خسروی ـ رییس اتحادیه مشاوران امالک ـ بهمن ماه امسال‬ ‫تنها ‪ ۲۹۵۰‬فقره معامله ملک اعم از مسکونی‪ ،‬تجاری و اداری در شهر تهران به‬ ‫امضا رسید که نسبت به ماه قبل ‪ ۳۳‬درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ‪۷۲‬‬ ‫درصد کاهش یافت‪ .‬این حجم اندک معامالت امالک از سال ‪ ۱۳۸۸‬تا کنون‬ ‫بجز فروردین ‪ ۱۳۹۹‬بی سابقه بوده است‪ .‬از سال ‪ ۱۳۸۸‬پس از مصوبه شورای‬ ‫عالی مسکن اطالعات تعداد معامالت و قیمت مسکن پایتخت از طریق درج‬ ‫معامالت توسط بنگاههای ملکی در سامانه امالک و مستغالت جمع اوری می‬ ‫شود‪ .‬بررسی ها نشان می دهد فقط در فروردین امسال که دفاتر امالک تعطیل‬ ‫بودند و معامالت تحت تاثیر شیروع ویروس کرونا قرار گرفت تعداد معامالت‬ ‫امالک با ‪ ۱.۴‬فقره کمتر از بهمن سال جاری بوده است‪ .‬حتی شهریورماه سال‬ ‫گذشته که رکورد جدیدی در کسادی معامالت به ثبت رسیده بود‪ ۳۹۰۲‬فقره‬ ‫خرید و فروش ملک در تهران انجام شد که ‪ ۲۷۸۷‬فقره ان مربوط به واحدهای‬ ‫مسکونی بود‪ .‬با بیرون اوردن امار معامالت واحدهای مسکونی بهمن امسال از‬ ‫کل قراردادهای خرید و فروش امالک تهران که معموال هر ماه توسط بانک‬ ‫مرکزی انجام می شود وضعیت رکود‪ ،‬بیشتر خود نشان می دهد‪ .‬روند کاهش‬ ‫معامالت از ابان ماه همزمان با انتخابات ریاست جمهوری امریکا و افت قیمت‬ ‫ارز شروع شد؛ به طوری که در ماههای ابان‪ ،‬اذر و دی به ترتیب ‪۳۱۲۴ ،۵۰۷۲‬‬ ‫و‪ ۴۴۲۷‬معامله ملک در تهران منعقد شد که در مقایسه با ماههای مشابه سال‬ ‫قبل ‪ ۱۲‬درصد افزایش‪ ۷۴ ،‬درصد کاهش و ‪ ۶۸‬درصد کاهش یافت‪ .‬با اینکه‬ ‫ارشیو گزارش سالهای قبل از ‪ ۱۳۹۶‬در سایت بانک مرکزی موجود نیست‪،‬‬ ‫بررســی ها نشان می دهد از سال ‪ ۱۳۹۲‬به بعد یازدهمین ماه طی سالهای‬ ‫اخیر‪ ،‬پررونق بوده و بجز بهمن ‪ ۱۳۹۷‬با ‪ ۹.۳‬هزار فقره در سایر سالها بین ‪۱۳‬‬ ‫تا ‪ ۱۸‬هزار فقره معامله مسکن در تهران به امضا رسیده است‪ .‬طبق گزارشهای‬ ‫ارایه شده توسط بانک مرکزی بین سالهای ‪ ۱۳۹۲‬تا ‪ ۱۳۹۸‬تعداد معامالت‬ ‫مســکن در تهران به ترتیــب ‪ ۹.۳ ،۱۸.۴ ،۱۵.۶ ،۱۶.۳ ،۱۵.۵ ،۱۴.۵‬و ‪۱۳.۲‬‬ ‫هزار فقره بوده است‪ .‬همچنین در ماههای فروردین سالهای ‪ ۱۳۹۳‬تا کنون‬ ‫بجز فروردین امسال چنین رکودی سابقه نداشته است‪ .‬بین سالهای ‪ ۱۳۹۳‬تا‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬در ماههای فروردین به ترتیب ‪ ۳.۴ ،۵ ،۵.۳ ،۵.۹ ،۴.۹ ،۷.۲‬و ‪ ۱.۲‬هزار‬ ‫فقره معامله مسکن در تهران منعقد شده است‪ .‬همزمان با تهران‪ ،‬بازار مسکن‬ ‫در کل کشور نیز با رکود مواجه شد‪ .‬طی بهمن ماه ‪ ۱۳۹۹‬تعداد ‪ ۲۷‬هزار و ‪۶۳۸‬‬ ‫مبایعه نامه (قرارداد خرید و فروش ملک) در کشور به امضا رسیده که نسبت‬ ‫به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ‪ ۳۲‬درصد و ‪ ۳۸‬درصد کاهش یافته‬ ‫اســت‪ .‬کارشناسان عوامل مختلفی را برای افت فشار بازار مسکن عنوان می‬ ‫کنند که مهمترین ان می تواند انتظار برای احیای برجام و انتخابات ریاست‬ ‫جمهوری ایران باشد‪ .‬چه بسا کاهش توان خرید متقاضیان واقعی عامل اصلی‬ ‫افت معامالت نباشد؛ چرا که در ماههای قبل از ابان ماه که بازار تا حدودی رونق‬ ‫داشت‪ ،‬عمده خرید و فروشها توسط سفته بازان و سرمایه گذاران انجام می‬ ‫شد‪ .‬طبق برخی امار ‪ ۷۷‬درصد معامالت مسکن در ایران را خرید و فروشهای‬ ‫سرمایه گذارانه تشکیل می دهد‪ .‬مهدی روانشادنیا ـ کارشناس اقتصاد مسکن‬ ‫ـ با بیان اینکه بجز مقطع زمانی قطعنامه ‪ ۵۹۸‬با ریزش قیمت مسکن مواجه‬ ‫نبوده ایم گفت‪ :‬توان اقتصادی خانوارها به عنوان یک مولفه تاثیرگذار اجازه‬ ‫رشــد قیمت مسکن را نمی دهد و حتی پس از انتخابات و دولت بعدی هم‬ ‫پرش قیمت بعید به نظر می رسد‪ .‬همچنین مصطفی قلی خسروی ـ رییس‬ ‫اتحادیه مشاوران امالک ـ در تحلیل وضعیت کنونی بازار مسکن گفت‪ :‬کسادی‬ ‫معامالت به گونه ای است که فروشندگان و سازندگان به خریداران اصرار می‬ ‫کنند‪ .‬این نشان می دهد که بازار مسکن در مسیر کاهشی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫تحوالت سیاسی بین المللی در بازار مسکن تاثیرگذار بود؛ به طوری که از ابان‬ ‫ماه قیمتها‪ ۱۰‬تا‪ ۱۵‬درصد کاهش یافت و در بهمن ماه نیز بر اساس گزارشهای‬ ‫واصله از مشاوران امالک قیمتها حدود ‪ ۸‬درصد پایین امده و انتظار داریم روند‬ ‫کاهــش قیمت ادامه پیدا کند‪ .‬بعد از عید نوروز هم افزایش قیمت نخواهیم‬ ‫داشت‪ .‬حسن محتشم ـ عضو هیات مدیره انجمن انبوه سازان تهران ـ نیز ادامه‬ ‫وضعیت کنونی را مشروط به ارامش بازار ارز و شرایط سیاست خارجی دانست‬ ‫و گفت‪ :‬مقطع کنونی می تواند اغاز یک دوره رکود سه تا پنج ساله برای بازار‬ ‫مسکن باشد؛ به شرطی که این بازار از ناحیه سایر متغیرها همچون شرایط بین‬ ‫المللی دچار شوک نشود و شاهد رشد قیمت ارز و طال نباشیم‪ .‬بعد ممکن است‬ ‫به تدریج سرمایه ها به بخش مسکن بیاید و معامالت کم کم افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫بخشی از این ورود نقدینگی از بورس خواهد بود؛ زیرا به دلیل روند کاهشی بازار‬ ‫سرمایه‪ ،‬سهامداران دچار دلزدگی شده اند‪.‬‬ ‫قیمت مسکن در تهران متری‪ ۲۷.۴‬میلیون تومان‬ ‫بنابراین گزارش‪ ،‬دی امسال متوسط قیمت هر متر مسکن در شهر تهران ‪۲۷‬‬ ‫میلیون و ‪ ۳۹۰‬هزار تومان بوده که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل‬ ‫به ترتیب ‪ ۱.۸‬و ‪ ۹۸.۳‬درصد افزایش دارد‪ .‬طبق اعالم بانک مرکزی همچنین‬ ‫تعداد معامالت انجام شده در دی ماه سال ‪ ۱۳۹۹‬معادل ‪ ۳.۵‬هزار فقره بود که‬ ‫نسبت به ماه مشابه سال قبل ‪ ۶۷.۱‬درصد کاهش و در مقایسه با ماه قبل ‪۳۷.۶‬‬ ‫افزایش را نشان می دهد‪ .‬گزارش بهمن ماه هنوز ارایه نشده است‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 456

روزنامه خوب 456

شماره : 456
تاریخ : 1399/12/13
روزنامه خوب 455

روزنامه خوب 455

شماره : 455
تاریخ : 1399/12/12
روزنامه خوب 454

روزنامه خوب 454

شماره : 454
تاریخ : 1399/12/11
روزنامه خوب 453

روزنامه خوب 453

شماره : 453
تاریخ : 1399/12/10
روزنامه خوب 452

روزنامه خوب 452

شماره : 452
تاریخ : 1399/12/09
روزنامه خوب 451

روزنامه خوب 451

شماره : 451
تاریخ : 1399/12/06
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!