روزنامه خوب شماره 428 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه خوب شماره 428

صفحه بعد

روزنامه خوب شماره 428

روزنامه خوب شماره 428

‫شنبه ‪ 4‬بهمن ماه‪ | 1399‬سال سوم | شماره‪8 | 428‬صفحه | قیمت ‪ 2500‬تومان |‪ 9‬جمادی االول‪ 23 |1442‬ژانویه‪2021‬‬ ‫خ‬ ‫بر‬ ‫خوب‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫‪20‬م‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫‪2‬برابر م ن نفر‬ ‫یشود‬ ‫رئیسجمهور‪:‬‬ ‫انهایی که مدعی بودند‬ ‫ایران را به زمین خواهند زد‬ ‫دیگرنیستند‬ ‫بـــورس‬ ‫عرصه تسو یه ‬ ‫حساب هایسیاسی‬ ‫بررسی افت و خیزهای عجیب و غریب بازار سرمایه‬ ‫مدیریکه‪ 33‬میلیونتومان‬ ‫حقوقبگیرد‬ ‫چقدرمالیاتمی دهد؟‬ ‫اخرینوضعیتخودروهایوارداتی‬ ‫دپو شده در گمرکات‬ ‫کاهشانتظاراتتورمی‬ ‫در بازار ارز به ثمر رسید‬ ‫جزئیات مصوبه ای که افزایش قیمت نان را مجاز کرده است‬ ‫هرج و مرج در قیمت گذاری نان!‬ ‫جامعه‪7-‬‬ ‫اقتصاد ‪2 -‬‬ ‫اقتصاد ‪2 -‬‬ ‫رئیس مجلس‪:‬‏‬ ‫چراازاصالحبودجهتوسطمجلس‬ ‫بهنفعمردمعصبانیشده اید؟‬ ‫وزیر راه مطرح کرد‪:‬‬ ‫تقویتاقتصادکشورهایمحورمقاومت‬ ‫باخطترانزیتیایران‪-‬عراق‪-‬سوریه‬ ‫اقتصاد ‪2 -‬‬ ‫سیاست‪3-‬‬ ‫ظریف‪:‬‬ ‫امریکامانعپرداختبدهیایران‬ ‫بهسازمانمللشد‬ ‫سیاست‪3-‬‬ ‫پرداخت وام خرید مسکن در‪ 9‬ماهه‬ ‫امسال‪ 50‬درصد افزایش داشت‬ ‫بانک و بیمه‪4-‬‬ ‫رئیس صداوسیما با توجه به نیاز تلویزیون به کسب درامد‬ ‫از محل اگهی ها‪:‬‬ ‫مبنایمانکسبدرامدنیست!‬ ‫صفحه اخر‪8-‬‬ ‫وزیر نفت‪:‬‬ ‫صادرات نفت ایران‬ ‫به شدت افزایش یافته است‬ ‫جزئیات رایگان شدن قبض اب‬ ‫مشترکانکم مصرفاعالمشد‬ ‫تردد پالک های غیربومی‬ ‫به مناطق نارنجی ممنوع‬ ‫اقتصاد ‪2 -‬‬ ‫سیاسیونی که خود را شایسته ریاست جمهوری ‪ 1400‬می دانند‬ ‫تقابلبینتکلیفوعالقه!‬ ‫جامعه‪7-‬‬ ‫جامعه‪7-‬‬ ‫صفحه اخر‪8-‬‬ ‫نمایشگاهمجازیکتابتهران‬ ‫به دلیل داشتن بخش فروش‬ ‫در جهان بی سابقه است‬ ‫صفحه اخر‪8-‬‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫کاهش انتظارات تورمی در بازار ارز به ثمر رسید‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبه ‪ 4‬بهمن ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪428‬‬ ‫اخبار‬ ‫اخرین وضعیت خودروهای‬ ‫وارداتی دپو شده در گمرکات‬ ‫سخنگوی گمرک با بیان اینکه ‪ ۲‬هزار و ‪ ۷۸۳‬خودرو در گمرک‬ ‫باقی مانده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬از این تعداد تنها ‪ ۸۴۰‬خودرو اظهار‬ ‫گمرکی شده اند‪ .‬مبداء ‪ ۴۶۷‬خودرو نیز کشور امارات است‪ .‬سید‬ ‫روح اهلل لطیفی‪ ،‬سخنگوی گمرک ایران گفت‪ :‬پس از ترخیص‬ ‫‪ ۲۳۲۵‬خــودرو از ‪ ۵۱۰۸‬خودرو موجود در گمرک‪ ،‬تا اواخر ‪۲۶‬‬ ‫شهریور امسال‪ ،‬دوهزار و ‪ ۷۸۳‬خودرو در گمرک باقی ماند که از‬ ‫بین اینها‪ ۸۴۰‬خودرو به مرحله اظهارگمرکی رسیده اند‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬بخشی از مابقی خودروها ثبت سفارش ندارند و وزارت صمت‬ ‫با اخذ یا عدم پیگیری مصوبه ثبت سفارش‪ ،‬می تواند در مسیر‬ ‫ورود یا متروکه و یا مرجوع شدن این خودروها که ارز ان نیز در‬ ‫گذشته پرداخت شده و چندین سال در مبادی ورودی کشور‬ ‫خاک می خورند تصمیم بگیرد (حدود ‪ ۱۱۰۰‬خودرو)‪ ،‬بخشی از‬ ‫این خودروها نیز تشریفات گمرکی را طی کرده اند وبیش از هزار‬ ‫و ‪ ۱۶۰‬خودرو نیز دارای پرونده قضائی است که بر اساس مصوبه‬ ‫هیئت دولت به محض تبرئه در محاکم امکان طی تشــریفات‬ ‫ترخیص را خواهند داشــت که بخشی از ‪ ۸۴۰‬خودروی اظهار‬ ‫شده نیز در این مسیر بوده اند‪ .‬لطیفی در خصوص خودروهای‬ ‫اظهار شــده به گمرک‪ ،‬توضیح داد‪ :‬در بین این خودروها‪۵۵۱ ،‬‬ ‫دستگاه در سال ‪ ۱۱۱ ،۹۷‬دستگاه در سال ‪ ۹۸‬و ‪ ۱۷۸‬دستگاه‬ ‫در ســال ‪ ۹۹‬در مهلت هایی که برای اظهار کاال داده شد اظهار‬ ‫شدنداماهنوزترخیصنشده اند‪.‬سخنگویگمرکایرانپیرامون‬ ‫مبدا خرید این خودروها نیز بیان کرد‪ :‬مبدا خرید ‪ ۴۶۷‬دستگاه‬ ‫از این خودروها کشور امارات‪ ۱۶۱ ،‬دستگاه کشور چین‪۱۰۵ ،‬‬ ‫دستگاه‪ ،‬کشــور ترکیه‪ ۴۹ ،‬دستگاه کشور عمان‪ ۴۶ ،‬دستگاه‬ ‫کشور المان (عمدتاً خودروهای شرکت بنز)‪ ۶ ،‬دستگاه کشور‬ ‫هند‪ ۲ ،‬دستگاه کشور ژاپن‪ ،‬یک خودرو کشور قطر و یک خودرو‬ ‫نیز کشور گرجستان است‪ .‬لطیفی تشریح کرد‪ :‬بر اساس مصوبات‬ ‫دولــت ترخیص خودروهایی که حجم موتور انها باالی ‪۲۵۰۰‬‬ ‫ســی سی بوده و یا خودروهای امریکایی یا خودروهایی که به‬ ‫سفارش امریکا ساخته شدند ممنوع است‪ .‬بخشی از خودروهایی‬ ‫که نتوانستند از گمرک پروانه ترخیص بگیرند به خصوص در‬ ‫منطقه ازاد اروند یکی از این دو موضوع را نقض کرده بودند (‪۸۳‬‬ ‫دستگاه) در حال حاضر ترانزیت خودرو بین مناطق ازاد نیز اگر‬ ‫امریکایی باشد قابل انجام نیست‪ .‬وی بیان داشت‪ :‬واردات خودرو‬ ‫از کشور چین معموالً خودروهای چینی است‪ .‬این کشور شریک‬ ‫اول کشــور ما در حوزه صــادرات و واردات اولین مقصد و مبدا‬ ‫است‪ .‬المان نیز چهارمین کشور وارداتی ما است که بر خالف‬ ‫دیگر کشورهای برجام تجارت بهتری با کشورمان داشته است‪.‬‬ ‫امارات نیز در صادرات سومین مقصد و در واردات دومین مبدا‬ ‫برای تامین کاالهای کشور است و جنبه واسطه ای دارد به همین‬ ‫دلیل سفارشات بیشتری از انجا بوده است‪ .‬کشور عمان نیز به‬ ‫ایران نزدیک شده است و ان هم جنبه واسطه ای دارد و در دوره‬ ‫کرونا بخشــی از تجارتی که در گذشته با امارات انجام می شد‪،‬‬ ‫بابروز محدودیت ها توسط کشور عمان انجام شد‪.‬‬ ‫ت فردایی و کاغذی‬ ‫ایا معامال ‬ ‫طال و جواهر از لحاظ حقوقی‬ ‫صحیح است‬ ‫اخیرا ًقضات در استعالمی سئواالتی پیرامون معامالت موسوم به‬ ‫فرداییمطرحکردندکهمعاونتحقوقیقوهقضائیهدراستعالمی‬ ‫به ان پاسخ دادند‪ .‬اخیرا ً قضات در استعالمی به معاونت حقوقی‬ ‫قوه قضائیه سواالتی پیرامون معامالت موسوم به فردایی مطرح‬ ‫کردند که به شــرح زیر است‪ :‬در خصوص معامالت موسوم به‬ ‫معامــات فردایی و یا کاغذی طال و جواهرات از جهت قانونی‬ ‫و شرعی اعالم نمائید‪ :‬اوالً‪ ،‬ایا این گونه معامالت از نظر حقوقی‬ ‫صحیحاست؟‬ ‫ثانیاً‪ ،‬با توجه به اینکــه در این گونه معامالت هیچ گونه طال و‬ ‫جواهری رد و بدل نمی شود‪ ،‬ایا اقدام فرد اعم از فرد صنفی و یا‬ ‫غیر صنفی مبنی بر دریافت وجوه از دیگری واجد وصف کیفری‬ ‫کالهبرداری و یا تحصیل مال از طریق نامشروع است؟‬ ‫در معامالت موســوم به «معامالت فردایی» که به موجب ان‬ ‫ذی نفعــان بازار طال و جواهرات در پایان یک روز معامالتی‪ ،‬در‬ ‫خصوص قیمت این فلزات باارزش در روز اینده معامله می کنند‬ ‫و بر اساس پیش بینی هایی که از نرخ طال و جواهر در روز اینده‬ ‫دارند‪ ،‬تعهدی بر عهده می گیرند و بر این اساس تحصیل سود‬ ‫می کنند یا متحمل زیان می شوند؛ اوالً‪ ،‬چنانچه طرفین قصدی‬ ‫برای انجام بیع در موعد مقرر نداشــته باشند و تعهدی در این‬ ‫زمینه بر عهده نگیرند و در واقع موضوع معامله‪ ،‬صرفاً مابه التفاوت‬ ‫قیمت روز فروش و روز موعد مقرر باشد‪ ،‬به لحاظ فقدان شرایط‬ ‫صحت معامله موضوع ماده ‪ ۱۹۰‬قانون مدنی‪ ،‬باطل است‪.‬‬ ‫ثانیاً‪ ،‬چنانچه معامله نســبت به مال پایه صورت گیرد و قصد‬ ‫طرفین بر تحویل طال و جواهر در اینده و یا تعهد انان به بیع در‬ ‫اینده احراز شود‪ ،‬در صورت دارا بودن دیگر شرایط صحت معامله‪،‬‬ ‫واجد اثار حقوقی است‪ .‬در هر صورت احراز قصد طرفین و شرایط‬ ‫صحت معامله بر عهده مقام قضائی رسیدگی کننده است‪.‬‬ ‫ثالثاً‪ ،‬در معامله قسم نخســت‪ ،‬احراز وصف کیفری موضوع و‬ ‫انطباق رفتار ارتکابی با قوانین جزایی حاکم‪ ،‬امری است که بر‬ ‫عهدهمقامقضائیرسیدگی کنندهاست‪.‬‬ ‫پس از گذشت ماه ها که بازار ارز روند صعودی به خود گرفته بود‪ ،‬اکنون با کاهش انتظارات تورمی دالر به کانال‪ ۲۱‬هزار تومان برگشته است‪ .‬به اعتقاد یک کارشناس اقتصادی نرخ واقعی دالر‪ ۲۰‬تا‪ ۲۴‬هزار تومان است‬ ‫زیرا کاهش بیش از این به ضرر تولید خواهد بود‪ .‬وضعیت بازار ارز در نیمه دوم سالجاری بیانگر این بود که این بازار دچار افزایش شدید و قابل توجه قیمت شده است؛ به گونه ای که برای مدتی دالر از ‪ ۳۰‬هزار تومان هم‬ ‫عبور کرد و رییس بانک مرکزی عامل این نوسانات در بازار ارز را تالش های دولت امریکا برای ایجاد التهاب در بازار ارز با طرح لغو تمام معافیت های تحریمی و راه اندازی ماشین تبلیغاتی خود توسط رسانه های وابسته‬ ‫دانست‪ .‬سپس بانک مرکزی برای مدیریت این بازار یکسری اقدامات نظارتی انجام داد که شامل افزایش سقف خرید در بازار متشکل ارزی و عرضه روزانه‪ ۵۰‬میلیون دالر در بازار اسکناس ارز بود‪ .‬پیش از اقدامات فوق‪،‬‬ ‫بانک مرکزی افزایش عرضه در بازار ثانویه ارز (نیما) را هدف قرار داده بود؛ به گونه ای برای تسهیل و تسریع تامین ارز واردکنندگان در این بازار‪ ،‬به پتروشیمی ها‪ ،‬فوالدی ها و معدنی ها اعالم کرد که انها نیز می توانند‬ ‫ارز حاصل از صادرات خود را عالوه بر صرافی های بانکی‪ ،‬مستقیم به صرافی های مجاز جهت واردات کاالهای دارای تخصیص ارز بفروشند و با این اقدامات روند عرضه و معامالت حواله های ارزی در بازار دوم بهتر شد‪.‬‬ ‫وزیر راه مطرح کرد‪:‬‬ ‫تقویتاقتصادکشورهایمحورمقاومت‬ ‫با خط ترانزیتی ایران‪-‬عراق‪-‬سوریه‬ ‫وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر اهمیت مبادالت اقتصادی با کشورهای محور مقاومت گفت‪ :‬مذاکرات برای ترانزیت از خاک‬ ‫عراق و اتصال ایران به خطوط ریلی این کشور به مراحل خوبی رسیده و درحال پیگیری است‪.‬محمد اسالمی در یک برنامه‬ ‫رادیویی درباره اهمیت اقتصادی کشورهای محور مقاومت‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از اهداف امریکا و هم پیمانان و گروه های وابسته‬ ‫به ان ها در طول جنگ هایی که در منطقه ایجاد کردند عالوه بر ایجاد نا امنی‪ ،‬نابودی زیرساخت های اقتصادی کشورها‬ ‫با برنامه ریزی دقیق بود تا امکان همکاری و تبادالت اقتصادی بین ان ها را از بین ببرند‪ ،‬از جمله ان ها زیرســاخت های‬ ‫حمل ونقل جاده ای و ریلی است و از طرف دیگر برای حمل ونقل دریایی هم تا جای ممکن ایجاد مزاحمت می کنند‪ .‬وی‬ ‫در پاسخ به اینکه با توجه به تصویب قانون ترانزیت در مجلس عراق‪ ،‬چه اقداماتی برای اجرایی شدن و استفاده ایران از این‬ ‫ظرفیت انجام شده است‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به بی ثبات شدن دولت ها در عراق برای انجام این کار با مشکل مواجه شدیم‪ .‬اخرین‬ ‫مذاکره ما با هیئت عراقی اخیرا ًدر کمیسیون مشترک انجام شد‪ ،‬در این جلسه گفتگوهای خوبی انجام و مقرر شد که ظرف‬ ‫دو ماه اینده مذاکرات وارد جزئیات شود و به تفاهم نامه برسیم که از قبال ان حمل و نقل یکسره برای دو کشور بتواند‬ ‫به صورت مساوی اتفاق بیفتد‪ .‬اسالمی افزود‪ :‬عراقی ها بیان می کردند که تجارت ایران یک طرفه است و منافعی برای عراق‬ ‫ندارد‪ ،‬در پاسخ ما بیان کردیم که به دنبال متوازن کردن تراز تجاری هستیم و به صورت مساوی جابجایی ماشین ها اتفاق‬ ‫بیفتد و این موضع ما موجب تحرک مذاکرات شد‪ ،‬جمع بندی ما این است که این مذاکرات خواهد توانست این مشکل را‬ ‫حل کند و بحث ترانزیت برقرار شود‪ .‬وی در پاسخ به اینکه دو کشور سوریه و عراق توافق هایی باهم برای اتصال خطوط ریلی‬ ‫به یکدیگر انجام داده اند‪ ،‬اما همچنان پس از سال ها‪ ۳۵ ،‬کیلومتر راه اهن شلمچه ‪ -‬بصره ساخته نشده است‪ ،‬چه برنامه ای‬ ‫برای تحقق ان وجود دارد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬همکاری های حمل ونقل سه جانبه ایران‪ ،‬عراق و سوریه را ما بنیان گذاری کردیم و‬ ‫مذاکراتی در سطح وزرا و معاونین وزیر تشکیل دادیم که اولین اجالس ان سال گذشته در تهران بود‪ .‬وزیر راه و شهرسازی‬ ‫بیان کرد‪ :‬تفاهمات کلی انجام شده که این خطوط ریلی متصل شود‪ ،‬برای بخش ایران بحث اتصال شلمچه به بصره تا به‬ ‫حال مشکل اساسی ان در حوزه سیاسی بود که محقق نشده است‪ .‬اسالمی افزود‪ :‬در سفر اخیری که وزیر خارجه ایران‬ ‫به بغداد داشت گام بزرگی برداشته شد‪ ،‬در طی سال های گذشته ریاست جمهوری شخصاً حداقل ‪ ۱۵‬بار این موضوع را از‬ ‫رئیس جمهور و نخست وزیر عراق پیگیری کرد و در اخرین دیدار با اقای الکاظمی برای این موضوع تفاهم شد و وی یک‬ ‫نماینده ویژه برای این کار تعیین کرد و در ادامه ان اخرین اتفاق‪ ،‬سفر اقای ظریف بود که مذاکرات نهایی را انجام داد‪ .‬وی‬ ‫بیان کرد‪ :‬چند دور مذاکرات انجام شد و اخرین ان هفته گذشته اتفاق افتاد که منطقه شلمچه مورد بازدید عراقی ها قرار‬ ‫گرفت و مقرر شد که اصالحاتی در ارایش و امکانات مرزی ما صورت گیرد‪ .‬این موضوعی بود که مانع اصلی اجرای پروژه‬ ‫بود و تقریباً حل و فصل و مقرر شد پس از انجام اصالحات در طرف ما‪ ،‬هیئت عراقی مجددا ً حضور پیدا کند و پس از تایید‬ ‫انها‪ ،‬زمین برای استقرار کارگاه در خاک عراق تحویل پیمانکار شود‪ ،‬چراکه قرارداد با پیمانکار منعقد شده و منتظر تحویل‬ ‫زمین اســت‪ .‬وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این پرسش که در زمینه حضور شرکت های ایرانی برای انجام پروژه های‬ ‫بازسازی در سوریه و عراق چه اقداماتی انجام شده است‪ ،‬گفت‪ :‬مذاکرات و صحبت های زیادی برای حضور شرکت های ایرانی‬ ‫در پروژه های این کشورها وجود دارد‪ ،‬اما مشکل اصلی برای انجام پروژه ها تامین مالی‪ ،‬تضامین و روابط بانکی بین کشورها‬ ‫است‪ .‬اسالمی گفت‪ :‬برای این موضوع مذاکرات مفصلی انجام شده و امیدواریم که بانک مرکزی سریع تر توافقات خود با‬ ‫ان ها را نهایی کند و همکاری های بانکی و مبادله پول صورت گیرد‪ .‬تعدادی از شرکت های ما تفاهم نامه هایی را امضا کردند‬ ‫و به محض اینکه مسئله بانکی حل شود‪ ،‬کارهای اجرایی را شروع خواهند کرد‪ .‬وی توضیح داد‪ :‬متاسفانه مذاکرات بانکی‬ ‫و تعامالت پولی خیلی زمان بر است‪ ،‬امیدواریم که دوستان مسئول در این زمینه تحرک بیش تری از خودشان نشان دهند‬ ‫و حرکتی اتفاق بیفتد‪ .‬اسالمی گفت‪ :‬امریکا به هیچ وجه کوتاه نمی اید و برنمی تابد که ما کشورمان را در راستای منافع‬ ‫ملی خود اداره کنیم‪ ،‬راه پیشرفت ما این است که جغرافیای اقتصادی کشور را در همه محورها گسترش دهیم‪ .‬وزیر راه و‬ ‫شهرسازی بیان کرد‪ :‬ظرفیت اقتصادی ایران خیلی فراتر از ظرفیت جغرافیایی کشور است‪ ،‬الزم است با افزایش تعامالت دو‬ ‫و چندجانبه‪ ،‬زیرساخت های این کار را مستحکم کنیم و یکی از این فرصت های خوب‪ ،‬کشورهای محور مقاومت هستند‪.‬‬ ‫خبرهای خوب رئیس کمیسیون تلفیق از بودجه‪۱۴۰۰‬‬ ‫یارانه‪20‬میلیوننفر‪2‬برابرمی شود‬ ‫به فاقدین خودرو ‪۱۵‬لیتر بنزین مجانی می دهیم‬ ‫رئیس کمیسیون تلفیق با اعالم اینکه صادرات نفت ایران روزانه ‪ ۹۰۰‬هزار‬ ‫بشکه شد‪ ،‬گفت‪ :‬درامد نفتی بودجه سال اینده را ‪ ۲۶۱‬هزار میلیارد تومان‬ ‫پیش بینی کردیم در حالی که دولت حجم وابستگی به نفت را ‪ ۳۹۴‬هزار‬ ‫میلیارد تومان پیش بینی کرده بود‪ .‬الیاس نادران در گفت و گوی ویژه خبری‬ ‫با اشــاره به اینکه در کمیسیون تلفیق‪ ،‬افراد همدل‪ ،‬متخصص و با تجربه‬ ‫وجود دارد افزود‪ :‬نماینده های دولت هم نهایت همدلی را با اعضای کمیسیون‬ ‫داشتند و اطالعات تخصصی و کارشناس را در اختیار ان ها گذاشتند‪ .‬وی‬ ‫همچنین از مرکز پژوهش ها و دیوان محاسبات و دیگر کارشناسان نیز تشکر‬ ‫کرد و گفت‪ :‬مجلس در ابتدا می خواست کلیات بودجه را رد کند‪ ،‬زیرا اشوب‬ ‫و به هم ریختگی در ارقام و اعداد بودجه‪ ،‬بســیار زیاد بــود‪ .‬نادران افزود‪:‬‬ ‫کمیسیون تلفیق کار فوق العاده ای کرد و اطالعات داخل بودجه را علنی و‬ ‫افشاء کرد و بسیاری از ارقامی که اکنون به ارقام پیشنهادی دولت افزوده شده‪،‬‬ ‫ناشی از شفاف سازی ارقامی است که دولت در تبصره ها‪ ،‬ردیف ها و جا های‬ ‫مختلف‪ ،‬پنهان کرده بود‪ .‬رئیس کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ‪ 1400‬با‬ ‫اشاره به اینکه این کمیسیون‪ ،‬ساختار و روش الیحه بودجه را اصالح کرد‬ ‫افزود‪ :‬در ان جا هایی که اتکای به درامد های نفتی‪ ،‬بسیار زیاد بود با همراهی‬ ‫نمایندگان دولت تالش کردیم ان ها را به اوراق مالی و به شــیوه های دیگر‬ ‫تامین مالی بودجه‪ ،‬انتقال دهیم‪ .‬وی گفت‪ :‬به همین علت درامد های نفتی‬ ‫را در حداقل وضع قابل اعتماد و شدنی بستیم و مازاد بر ان را به سقف دوم‬ ‫موکول کردیم که اگر این درامد ها محقق شد دولت اختیار داشته باشد ان را‬ ‫در سرفصل های تنظیم شده از جمله حوزه های عمرانی‪ ،‬محرومیت زدایی و‬ ‫اشتغالزایی هزینه کند بنابراین بودجه دو سقفی و دو زمانی دیده شده است‪.‬‬ ‫عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق الیحه بودجه‪ 1400‬گفت‪ :‬مالیات های‬ ‫حقوق را به گونه ای در نظر گرفتیم که به نفع اقشار کم درامد و حقوق های‬ ‫پایین تر باشد‪ .‬محمد رشیدی افزود‪ :‬تالش کردیم حقوق و دستمزد در این‬ ‫شرایط خاص تحریمی و کرونایی جبران شود همچنین مالیات های حقوق‬ ‫را به گونه ای در نظر گرفتیم که به نفع اقشار کم درامد و حقوق های پایین تر‬ ‫باشــد و افراد با حقوق پایین تر در مقایسه با افراد با حقوق زیادتر‪ ،‬مالیات‬ ‫کمتری را پرداخت کنند و به این ترتیب‪ ،‬پرداخت ها عادالنه تر شود‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه بر اساس الیحه دولت‪ ،‬میزان افزایش حقوق کارکنان دولت ‪25‬‬ ‫درصد در نظر گرفته شد ادامه داد‪ :‬تا سقف حقوق‪ 4‬میلیون تومان را از مالیات‬ ‫معاف کردیم و حقوق ‪ 4‬تا ‪ 8‬میلیون تومان ‪ 10‬درصد مالیات باید بپردازند‬ ‫و عمده حقوق بگیران‪ ،‬کمترین مالیات را می پردازند‪ .‬رشیدی گفت‪ :‬یکی از‬ ‫اهداف کمیسیون تلفیق‪ ،‬از بین بردن تبعیض ها در بودجه بود و سعی کردیم‬ ‫در نظام پرداخت ها نیز همسان سازی درستی انجام بگیرد‪ ،‬زیرا تبعیض ها و‬ ‫بی عدالتی ها موجب بدبینی می شود‪ .‬عضو هیئت رئیسه کمیسیون تلفیق‬ ‫الیحه بودجه ‪ 1400‬با اشاره به اینکه در این بودجه ‪ 7‬محور را در نظر گرفتیم‬ ‫افزود‪ :‬حفظ قدرت خرید مردم‪ ،‬حمایت از اقشار ضعیف‪ ،‬رونق تولید و اشتغال‪،‬‬ ‫محرومیت زدایی‪ ،‬حذف رانت و کاهش تبعیض‪ ،‬توجه ویژه به سالمت مردم‪،‬‬ ‫توجه ویژه به فرهنگ و خانواده و فرزند اوری و مباحث جمعیتی و تقویت‬ ‫انضباط مالی و اصالح ساختاری بودجه از جمله این محورهاست‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ‪ 1400‬هم گفت‪ :‬بین ‪ 70‬تا ‪ 80‬درصد‬ ‫افکار خود را درباره اصالح ساختار بودجه توانستیم انجام دهیم که بخش‬ ‫زیــادی از این میزان به علت ظرفیت های اجرایی دولت‪ ،‬موجود بود یعنی‬ ‫ظرفیت های اجرایی دولت هم در نظر گرفته شد‪ .‬الیاس نادران افزود‪ :‬تصمیم‬ ‫نهایی کمیسیون تلفیق بر این شد که افزایش ‪ 25‬درصدی حقوق برای همه‬ ‫حقوق بگیران دولت در نظر گرفته شود با سقف‪ 15‬برابر حداقل حقوق یعنی‬ ‫تا حدود ‪ 33‬میلیون تومان‪ .‬وی با اشاره به اینکه نظام مالیات بندی را هم به‬ ‫نفع طبقات پایین جامعه تغییر دادیم‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬دولت طبقات مالیاتی را به‬ ‫نحوی تنظیم کرده بود که بیشترین فشار بر روی حقوق های پایین بود‪ ،‬اما‬ ‫با اقدام کمیسیون تلفیق‪ ،‬مالیات پرداختی حدود ‪ 90‬درصد کارکنان دولت‪،‬‬ ‫بین ‪ 10‬تا ‪ 15‬درصد شــد‪ .‬نادران با بیان اینکه نظام پرداخت کشور به هم‬ ‫ریخته است گفت‪ :‬هر کسی که به مرکز قدرت‪ ،‬نزدیک تر بوده است در پی‬ ‫ان بود که امتیازی را بگیرد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬از بهمن سال ‪ 98‬تاکنون میزان‬ ‫پرداختی های یکی از دستگاه ها از ‪ 1680‬میلیارد تومان در ماه به ‪ 4‬هزار و‬ ‫سیصد میلیارد تومان رسید و این حجم تغییر پذیرفتنی نیست‪ .‬نادران اضافه‬ ‫کرد‪ :‬در بخش اعتباری هزینه ای دولت‪ ،‬بیش از‪ 90‬درصد پرداخت ها به نوعی‬ ‫پرداخت حقوق و دستمزد به کارکنان است‪ .‬رئیس کمیسیون تلفیق الیحه‬ ‫بودجه ‪ 1400‬گفت‪ :‬بنا به اظهارات وزیر نفت‪ ،‬صادرات نفت و میعانات گازی‬ ‫در بودجه سال اینده‪ 2 ,‬و سه دهم میلیون بشکه در روز در نظر گرفته شد‬ ‫و مصرف داخلی هم ‪ 2‬و دو دهم میلیون بشکه در روز است‪ .‬وی افزود‪ :‬اقای‬ ‫زنگنه گفت اکنون حدود ‪ 900‬هزار بشکه در روز صادر می کنیم و اگر شرایط‬ ‫سیاسی کشور فراهم شود و خارجی ها اجازه صادرات بدهند و ‪ 600‬میلیون‬ ‫دالر هم سرمایه گذاری کنیم پس از ‪ 3‬ماه می توانیم ظرفیت صادراتی کشور‬ ‫را به دو و ‪ 3‬دهم میلیون بشکه در روز برسانیم‪ .‬نادران با اشاره به اینکه این ها‬ ‫اگر ها و پیش شرط های سختی بود افزود‪ :‬اینکه حاکمیت را تحت فشار قرار‬ ‫دهیم که شرایط سیاسی را به نحوی تغییر دهد که امکان صادرات بیشتری‬ ‫فراهم شــود یعنی بودجه را اهرمی برای فشار های سیاسی برای سازش و‬ ‫کوتاه امدن حاکمیت قرار می دهیم‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬این موضوع را تحمل‬ ‫نکردیم و بودجه را با حداقل وابســتگی به نفت بستیم و از ساز و کار های‬ ‫دیگر تامین مالی از جمله اوراق مالی و فروش دارایی ها استفاده می کنیم و‬ ‫اجازه نمی دهیم کشور تحت این فشار های سیاسی قرار گیرد‪ .‬نادران گفت‪:‬‬ ‫از ان طرف هم فروش نفت تا ســقف پیشنهادی دولت را منع نکردیم به‬ ‫همین علت بودجه را دو سقفی و دو زمانی بستیم‪ .‬وی افزود‪ :‬درامد نفتی‬ ‫بودجه سال اینده را ‪ 261‬هزار میلیارد تومان پیش بینی کردیم در حالی که‬ ‫دولت حجم وابستگی به نفت را ‪ 394‬هزار میلیارد تومان پیش بینی کرده‬ ‫بود‪ .‬نادران با تاکید بر اینکه بودجه‪ ،‬بسیارمنعطف و روان است‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫امســال تالش کردیم بودجه را به نفع مردم تغییر دهیم و به جای اینکه‬ ‫طبقات خاص و افراد نزدیک به مرکز حاکمیت بتوانند از رانت های مختلف‬ ‫استفاده کنند‪ ،‬عموم مردم بتوانند استفاده کنند تا قدرت خرید مردم نسبت‬ ‫به امسال کمتر نشود‪ .‬رئیس کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ‪ 1400‬گفت‪:‬‬ ‫دولت قیمت ارز را در سال اینده بدون احتساب ‪ 8‬میلیارد دالر کاال های‬ ‫اساســی مبلغ ‪ 17‬هزار و ‪ 500‬تومان محاسبه کرده است‪ .‬الیاس نادران‬ ‫افزود‪ :‬دولت درامد ارزی سال ‪ 1400‬را از فروش نفت ‪ 17‬میلیارد و ‪300‬‬ ‫میلیون دالر اعالم کرده اســت که از این مبلغ ‪ 8‬میلیارد دالر‪ ،‬ارز ‪4200‬‬ ‫تومانی است و مابقی ان ارز ‪ 17500‬تومان می باشد و ترکیب وزنی این ها‬ ‫‪ 11500‬تومان است‪ .‬رئیس کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ‪ 1400‬گفت‪:‬‬ ‫مجلس عنوان کرده است دولت با هر نرخی که ارز را در بازار فروخت امکان‬ ‫انعطاف بودجه وجود دارد‪ .‬وی درباره طرح رتبه بندی معلمان هم افزود‪:‬‬ ‫در بنده (و) تبصره ‪ 2‬مبلغ ‪ 90‬هزار میلیارد تومان بطور کلی برای اموزش‬ ‫و پرورش در نظر گرفته شده است که در کمیسیون تلفیق تصمیم گرفته‬ ‫شد این موارد را از هم تفکیک کنیم به علت اینکه سهم بخش های مختلف‬ ‫مشخص شود و به مشکل سال‪ 99‬درباره اختالل پرداختی به بازنشستگان‬ ‫کشــوری و تامین اجتماعی دچار نشویم و این موارد مرتفع شود‪ .‬رئیس‬ ‫کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ‪ 1400‬درباره تکلیف یارانه ها هم گفت‪ :‬بر‬ ‫اساس ایده اولیه مجلس که هنوز به جمع بندی نرسیده است پیشنهاد شد‬ ‫تا کارت های اعتباری برای خرید مردم در نظر بگیریم که ظرفیت اجرایی‬ ‫ان‪ ،‬بــا اراده دولت وجود دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬با اجرای این طرح‪ ،‬یک اعتباری‬ ‫را برای مردم در نظر می گیریم که در خرید از مراکز خاص بتوانند از یک‬ ‫تخفیف قابل توجهی برخوردار شوند‪ .‬رئیس کمیسیون تلفیق الیحه بودجه‬ ‫‪ 1400‬ادامه داد‪ :‬اگر مجلس نتواند دولت را متقاعد به عملیاتی کردن این‬ ‫روش کند بنابراین مجبوریم با یارانه نقدی جبران کنیم‪ .‬نادران گفت‪ :‬فساد‬ ‫نظام دو نرخی ارز با شرایط موجود کشور به اندازه ای است که مردم از نرخ‬ ‫پایین ارز بهره چندانی نمی برند و بجای اینکه این رانت را توزیع کنیم تالش‬ ‫می کنیم از تولید کننده داخلی حمایت کنیم و همچنین مصرف کننده‪،‬‬ ‫مستقیم خودش مبلغ را دریافت و مدیریت کند‪ .‬رئیس کمیسیون تلفیق‬ ‫الیحه بودجه ‪ 1400‬افزود‪ :‬در حال حاضر دولت یارانه ‪ 45500‬تومانی را‬ ‫به حدود ‪ 78‬میلیون نفر پرداخت می کند و به تعدادی هم یارانه بنزین و‬ ‫معیشتی که از پارسال شروع شده است پرداخت می کند‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫انچه که مد نظر مجلس بود این است که با فرض اینکه دولت شناسایی‬ ‫خودش را درست انجام داده باشد این ‪ 58‬میلیون نفر که در الیحه بودجه‬ ‫‪ 1400‬هستند نسبت به شرایط موجود حمایت بیشتری کنیم و یارانه ها را‬ ‫تحت عنوان یک مبلغ در اختیار افراد قرار دهیم و مابقی یارانه بگیران که‬ ‫حدود ‪ 20‬میلیون نفر هستند دریافتی شان نسبت به شرایط امروز بیشتر‬ ‫و احتماال تا دو برابر خواهد شد‪ ،‬ولی نسبت به طبقه پایین کمتر دریافت‬ ‫می کنند‪ .‬رئیس کمیسیون تلفیق الیحه بودجه‪ 1400‬افزود‪ :‬در سال اینده‬ ‫فقط یک یارانه داریم البته یک پیشنهاد یارانه بنزین هم ارائه شده است‬ ‫که در ان به خانوار هایی که یک یا دو خودرو دارند از کارت سوخت خود‬ ‫استفاده می کنند و خانوار هایی که اص ً‬ ‫ال خودرو ندارند که تعداد ان ها نصف‬ ‫جمعیت کشــور است هم پیش بینی شده است هر نفر ‪ 15‬لیتر در نظر‬ ‫گرفته شود که در یک سامانه امکان خریدو فروش داشته باشند و اگر بین‬ ‫خود مردم خرید و فروش ممکن نشد افراد مازاد بنزین را به دولت بفروشند‬ ‫که در حال حاضر احکام ان نوشته شده است‪ .‬محمد رشیدی‪ ،‬عضو هیات‬ ‫رئیسه کمیسیون تلفیق الیحه بودجه ‪ 1400‬در ادامه این برنامه گفت‪ :‬در‬ ‫موضوع کاال های اساسی و ارز ‪ 4200‬تومانی با رانت جدی مواجه بودیم که‬ ‫مجلس این ارز را ازاد در الیحه بودجه محاسبه می کند و از طرف دیگر به‬ ‫مصرف کننده و تولید کننده یارانه پرداخت می کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬شرایط به‬ ‫نحوی برنامه ریزی شده است که مردم برای مایحتاج روزانه نگران نباشند‪.‬‬ صفحه 2 ‫رئیس مجلس در واکنش به اظهارات برخی مسئوالن درباره اصالح الیحه بودجه‪ 1400‬تاکید کرد‪ :‬چرا عصبانی شده اید از اینکه مجلس می خواهد بودجه را به نفع مردم اصالح کند و عواید نورچشمی ها را‬ ‫شفاف به بهبود معیشت مردم اختصاص دهد؟ محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی در واکنش به برخی اظهارات مسئوالن درباره اصالح الیحه بودجه سال‪ 1400‬تاکید کرد‪ :‬چرا عصبانی شده اید از‬ ‫اینکه مجلس می خواهد بودجه را به نفع مردم اصالح کند و عواید نورچشمی ها را شفاف به بهبود معیشت مردم اختصاص دهد؟ رئیس مجلس شورای اسالمی در توئیتی نوشت‪« :‬‏مردم هفت سال نتیجۀ بودجۀ‬ ‫به اصطالح کارشناسی این دولت را دیده اند که منفعت را دالل ها و رانت خوارها برده اند و گرانی و بیکاری ‪ ،‬سهم مردم شده است‪ .‬چرا عصبانی شده اید از اینکه مجلس می خواهد بودجه را به نفع مردم اصالح‬ ‫کند و عواید نورچشمی ها را شفاف به بهبود معیشت مردم اختصاص دهد؟ »‬ ‫رئیسجمهور‪:‬‬ ‫انهایی که مدعی بودند ایران را به زمین خواهند زد دیگر نیستند‬ ‫رئیس جمهور در مراسم افتتاح طرح های وزارت نفت بیان داشت‪ :‬این افتتاح در زمانی اتفاق افتاد که انهایی‬ ‫که مدعی بودند ایران را به زمین خواهند زد و توطئه و برنامه ریزی کردند دیگر نیستند‪ .‬حجت االسالم‬ ‫حســن روحانی رئیس جمهور در مراسم ائین بهره بردای از طرح های ملی وزارت نفت‪ ،‬گفت‪ :‬روز بسیار‬ ‫مبارکی برای مردم ایران است؛ روزهای اولیه بهمن ماه که برای ما پیام اور پیروزی ملت است‪ .‬رئیس جمهور‬ ‫گفت‪ :‬این پروژه بزرگ در روزی افتتاح می شــود که انها که مدعی بودند ایران را به زمین خواهند زد و‬ ‫می توانند کمر ملت سرافراز ایران را در برابر استبداد و قلدری خم کنند و انهایی که این همه مدعی بودند‬ ‫و توطئه و برنامه ریزی کردند دیگر نیســتند‪ .‬انها با ذلت و سرافکندگی سرنگون شدند‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫کارهای روزهای پایانی عمر منحوس انها برای همه جهان و ملت خود امریکا روشن شد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬برای‬ ‫همه مشخص شد که انها اغازگر ضد دمکراسی و پارلمان هستند‪ .‬همانطوری که مجلس شورای ملی ان‬ ‫زمان را مستبدین به توپ بستند انها هم اخر عمر خود کنگره را با اوباشی که به سمت کنگره فرستادند‬ ‫به توپ بســتند‪ .‬انها از اغاز کار خود به همین صورت بودند منتها در پایان برای همه اشــکار شد که این‬ ‫تروریست ها چه جنایتی بر مردم امریکا و جهان روا داشتند‪ .‬روحانی خاطر نشان کرد‪ :‬همینطور که این‬ ‫دولت دارد فعالیت را انجام می دهد همزمان مسیر را برای دولت بعدی هموار می کند که کار مهم ما است‬ ‫لذا در بسیاری از پروژه ها شرایط را اماده کنیم که تکمیل ان بدست دولت سیزدهم انجام بگیرد‪ .‬رئیس‬ ‫جمهور با اشاره به افتتاح های امروز در حوزه نفت و گاز گفت‪ :‬این طرح در سال ‪ ۹۴‬و ‪ ۹۵‬که شرایطی بود‬ ‫که دست و بال ما در سایه برجام باز شده بود و توانستیم نفت را صادر کنیم و بخش بزرگی از پول نفت به‬ ‫صندوق وارد شود‪ .‬نفتی که می فروشیم ‪ ۳۸‬درصد قیمت نفت به صندوق واریز می شود بنابراین نفتی که‬ ‫به فروش می رسد همه ان در اختیار دولت قرار نمی گیرد‪ ۱۴.۵ .‬درصد در اختیار خود شرکت ملی نفت‬ ‫برای توسعه و اداره ان است‪ .‬انچه در اختیار دولت قرار می گیرد مقدار کمی است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬مردم ما‬ ‫بدانند بزرگترین منبع گازی جهان‪ ،‬ایران است و ایران از لحاظ منابع گازی رتبه اول را دارد‪ .‬بیش از ‪۳۱‬‬ ‫هزار میلیارد متر مکعب کشور ما گاز در اختیار دارد که البته به دست اوردن و فراوری ان خیلی مشکالت‬ ‫دارد که انجام می گیرد‪ .‬روحانی تصریح کرد‪ :‬امروز در دولت دوازدهم شاهد تولید روزانه یک میلیارد متر‬ ‫مکعب گاز هســتیم‪ .‬با این همه گازی که تولید می کنیم و در اختیار مردم می گذاریم بازهم در زمستان‬ ‫مشکل داریم لذا باید تالش فرهنگی کنیم مردم در مصرف گاز مراقبت نمایند‪ .‬در نفت و گاز جایگاه ویژه ای‬ ‫داریم و این قدرت ما است‪ .‬دنیا و منطقه نیاز به نفت و گاز ایران دارد‪ .‬رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ما‬ ‫می توانیم در انرژی «هاب منطقه» باشیم‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬ما در زمینه نفت و گاز کار بزرگی انجام دادیم‪ .‬اما‬ ‫در زمینه صادرات گاز عقب هستیم‪ .‬روحانی بیان داشت‪ :‬هر چقدر شرایط ما مناسب شود و درامد ما اضافه‬ ‫شود‪ ،‬این درامد نفت بخش بزرگ ان در اختیار صندوق توسعه ملی برای تحول در تولید و بخش صنعت‬ ‫قرار می گیرد و امیدواریم سال اینده همانطور که پیش بینی کردیم بتوانیم ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۳۰۰‬بشکه نفت‬ ‫بفروشیم‪ .‬این سهم نفت در اختیار صندوق برای توسعه کشور قرار می گیرد‪ .‬وی با اشاره به نقش برجام در‬ ‫توسعه گازی گفت‪ :‬اگر سیاست خارجی ما نبود و اگر برجام در سال ‪ ۹۴‬به ثمر نشسته بود؛ پولش نبود‪،‬‬ ‫ما االن اینجا دو میلیارد دالر از صندوق گرفتیم صندوق پولی نداشــت پول صندوق برای سال های ‪،۹۴‬‬ ‫‪ ۹۵‬و ‪ ۹۶‬است که ما توانستیم نفت را بفروشیم و صندوق شرایط مناسب پیدا کند بسیاری از قطعات که‬ ‫مورد نیاز ما بود می بایست می خریدیم و می اوردیم‪ .‬روحانی افزود‪ :‬هر چقدر شرایط ما مناسب شود و‬ ‫درامد ما اضافه شود‪ ،‬این درامد نفت بخش بزرگ ان در اختیار صندوق توسعه ملی برای تحول در تولید و‬ ‫بخش صنعت قرار می گیرد و امیدواریم سال اینده همانطور که پیش بینی کردیم بتوانیم ‪ ۲‬میلیون و ‪۳۰۰‬‬ ‫بشــکه نفت بفروشیم‪ .‬این سهم نفت در اختیار صندوق برای توسعه کشور قرار می گیرد‪ .‬رئیس جمهور‬ ‫خاطر نشان کرد‪ :‬انهایی که بد زبان هستند و نمی دانند؛ میگویم تا بدانند سیاست خارجی چقدر در اقتصاد‬ ‫و تولید مهم اســت‪ .‬امروز ایران جزو کشورهایی است که ابر پروژه های بزرگ را در نفت‪ ،‬گاز‪ ،‬کشاورزی و‬ ‫صنعت انجام می دهد‪ .‬روحانی با اشاره به اهمیت استان خوزستان در کشور‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬خوزستان یکی از‬ ‫استان های خیلی مهم ما است نه تنها از نظر نفت و گاز سرامد است بلکه از نظر کشاورزی و همچنین از‬ ‫لحاظ این که به ابهای بین المللی متصل است و جایگاهی که این مردم ازاده دارند و همواره مرزبان خوبی‬ ‫برای کشور ما بودند و در دفاع مقدس نقش بسیار مهمی را ایفا کردند‪ .‬وی افزود‪ :‬من به این مردم خوب‬ ‫و عزیز‪ ،‬مردمی که با وحدت و اتحاد همه در کنار هم تالش کردند و امروز شاهد افتتاح یک طرح بسیار‬ ‫بزرگ پاالیشگاهی هستند که ‪ ۳.۴‬میلیارد دالر برای این طرح هزینه شده است‪.‬‬ ‫روحانی با تاکید بر اینکه طرح افتتاحی برای محیط زیست بسیار مهم است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬یکی از کارهای‬ ‫بزرگی که در این دولت انجام گرفته کارهای محیط زیستی است‪ .‬در واقع گازهای فلر و مشعل ها که فضا‬ ‫را الوده می کردند گازهای انها جمع می شود و به این پاالیشگاه می اید و بعد در پتروشیمی ها یا انهایی‬ ‫که گاز شیرین است به خط سراسری ملحق می شود و این کار بزرگ امروز به انجام رسید که من از همه‬ ‫دست اندرکاران و کارگران و مهندسان و مدیران تشکر می کنم‪.‬‬ ‫روحانــی افزود‪ :‬بخش اعظم داروهای مورد نیاز حدود ‪ ۹۳‬و ‪ ۹۴‬درصد در داخل کشــور انجام می شــود‪.‬‬ ‫بانک های عامل در ایجاد چنین پروژه هایی کمک کردند‪ .‬وزارت نفت ما در فراورده ها کار بزرگی انجام دادند‪.‬‬ ‫مردم می دانند در ابتدای دولت در سال ‪ ،۹۲‬تولید بنزین چیزی حدود ‪ ۵۰‬میلیون لیتر در روز بود اما امروز‬ ‫تولید ما حدود ‪ ۱۱۰‬میلیون لیتر اســت‪ .‬رئیس جمهور ادامه داد‪ :‬در بخش صادرات نفت و گاز کار خوبی‬ ‫انجام دادیم‪ .‬ما یک گام دیگر باید در صادرات برداریم‪ .‬مردم بدانند این پروژه عظیم از سال ‪ ۹۴‬به بعد فعال‬ ‫شده است که ‪ ۳.۴‬میلیارد دالر هزینه شده و در عرض ‪ ۴‬سال پول خود را در می اورد‪.‬‬ ‫تحریم استان قدس رضوی خالف قوانین بین المللی است‬ ‫در پی تحریم اخیر استان قدس رضوی و تولیت این استان توسط‬ ‫وزارت خزانه داری امریکا‪ ،‬چهره های سیاسی‪ ،‬فرهنگی و مذهبی این‬ ‫اقدام بی شــرمانه را که علیه ملجا و پناه ایرانیان و شیعیان جهان‬ ‫صورت گرفت‪ ،‬محکوم کردند‪ .‬حجت االسالم «علی عباسی» رئیس‬ ‫جامعه المصطفی العالمیه ضمن محکوم کردن این جنایت امریکا‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تحریم هایی که امریکا به ویژه در ســال های اخیر نسبت به‬ ‫اشخاص و نهادهای جمهوری اسالمی ایران اعمال می کند‪ ،‬نشان‬ ‫دهنده خوی استکباری و قلدرمابی و در عین حال نمایانگر ضعف‪،‬‬ ‫عجز و استیصال دولت امریکا در مقابل پیشرفت های ایران است‪.‬‬ ‫امریکا با هرشخص و نهاد موفق در جمهوری اسالمی دشمن است‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬امریکا با هر شخص و نهاد ایرانی که در عرصه اقتصاد‪،‬‬ ‫سیاســت و فرهنگ پیشرفت داشته باشد‪ ،‬دشمنی ورزیده و ان را‬ ‫تحریم کرده اســت هر چند با این تحریم ها کاری از انها ســاخته‬ ‫نیســت و راه به جایی نبرده اند‪ .‬عباســی با اشاره به جایگاه استان‬ ‫قدس رضوی میان شیعیان و مستضعفان جهان گفت‪ :‬در این میان‬ ‫اســتان قدس رضوی هم به لحاظ معنوی و نیز در بعد فرهنگی‪،‬‬ ‫تاثیر مهمی نه فقط بر مردم ایران بلکه بر مردم جهان دارد‪ ،‬از این‬ ‫رو‪ ،‬اینکه نهادی معنوی دینی را تحریم کنند نشــان دهنده کینه‬ ‫انها نســبت به فرهنگ‪ ،‬معنویت و دین است که باید به ریشه های‬ ‫ان توجه و از ســوی اشخاص و نهادهای دینی جهان محکوم شود‬ ‫چرا که این پدیده ای خطرناک اســت و نباید اجازه دهیم حرمت‬ ‫نهادهای دینی را با چنین جنایات و گستاخی هایی نشانه بروند‪ .‬وی‬ ‫درباره دالیلی که باعث شده نام استان قدس رضوی و تولیت ان در‬ ‫لیست تحریم های وزارت خزانه داری امریکا قرار گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬طبیعتاً‬ ‫مجموعه ای که خدمات فرهنگی‪ ،‬اجتماعی به مردم ایران می رساند‬ ‫مــورد کینه امریکا قرار دارد‪ .‬البته عالوه بر کمک های مومنانه این‬ ‫استان مقدس به بخشی از جامعه‪ ،‬اساساً وجود این مجموعه نورانی‬ ‫نقش مهم فرهنگی در ایران و در عرصه بین الملل دارد‪.‬‬ ‫دلیل کینه ورزی امریکا نسبت به استان قدس رضوی‬ ‫حجت االسالم عباسی ادامه داد‪ :‬کینه امریکا نسبت به استان قدس‬ ‫رضوی از حیث تاثیرگذاری معنوی است چون بعد استکبارستیزی‬ ‫را در مردم تقویت می کند و این مهم انها ازار می دهد و می کوشند‬ ‫با تحت فشار قرار دادن مجموعه هایی از این دست مانع از گسترش‬ ‫و تعمیق چنین روحیه ای شــوند‪ ،‬اما کاری جز نمایش استیصال‬ ‫خود نمی کنند‪ .‬رئیس جامعه المصطفی این تحریم را خالف قوانین‬ ‫بین المللی و انسانی دانست و تاکید کرد‪ :‬باید این اقدام را محکوم‬ ‫کنیم‪ ،‬اینکه امریکایی ها انقدر جســارت کنند و مجموعه دینی و‬ ‫با عظمتی مثل استان قدس رضوی را تحریم کنند‪ ،‬بدعتی قبیح‬ ‫است و اقتضاء می کند شــخصیت های دینی جهان در مقابل این‬ ‫پدیــده موضع گیری کنند‪ .‬وی با بیان اینکه اگر چه همه تحریم ها‬ ‫خالف قوانین حقوق بشری و انسانی است اما تحریم استان قدس‬ ‫رضوی مذموم تر است‪ ،‬گفت‪ :‬این تحریم‪ ،‬دشمنی اشکار با دین و‬ ‫معنویت و فرهنگ یک ملت است و باید اشخاص و نهادها از داخل و‬ ‫خارج در محکومیت ان ابراز موضع کنند‪ .‬حجت االسالم عباسی در‬ ‫پایان خاطرنشان کرد‪ :‬تجربه نشان داده است این اقدامات در بیشتر‬ ‫موارد تاثیری نداشــته‪ ،‬به ویژه انکه در افتادن با نهادهای فرهنگی‬ ‫دستاوردی نداشته و نتیجه معکوس خواهد داشت و چهره ضددینی‬ ‫و ضدانسانی امریکا را بیش از پیش اشکار می کند‪.‬‬ ‫تاکید سرلشکر سالمی برای تقویت اقدامات سپاه و بسیج‬ ‫برای غلبه بر شرایط کرونا در مازندران‬ ‫سردار رمضان شــریف از تاکید فرمانده کل سپاه برای تقویت‬ ‫اقدامات ســپاه و تمرکز ظرفیت های طرح شهید سلیمانی برای‬ ‫غلبه بر شرایط کرونایی پدید امده در استان مازندران خبر داد‪.‬‬ ‫ســردار سرتیپ دوم پاسدار رمضان شــریف سخنگو و مسئول‬ ‫روابط عمومی کل ســپاه با تاکید بر موفقیت طرح شهید حاج‬ ‫قاسم سلیمانی در سراسر کشور و نقش مشارکت و ظرفیت های‬ ‫امداد رســانی سپاه و بســیج در این زمینه گفت‪ :‬طرح شهید‬ ‫سلیمانی برای مقابله همه جانبه با بیماری کرونا در سراسر کشور‬ ‫که با مدیریت کالن ستاد ملی مقابله با کرونا و وزارت بهداشت‬ ‫‪ ،‬درمان و مشــارکت و نقش افرینی سپاه و نیروهای مخلص و‬ ‫متعهد بســیجی در حال اجرا است بحمداهلل اثار موفقیت های‬ ‫خود را به گونه ای مشهود اشــکار و این موضوع مورد اذعان و‬ ‫تقدیر وزیر محترم بهداشــت درمان و اموزش پزشکی و دیگر‬ ‫متخصصین و دســت اندرکاران امر مقابله و پیشگیری از شیوع‬ ‫این ویروس خطرناک قرار گرفته است‪ .‬وی افزود‪ :‬طرح جهادی‬ ‫و ســامت “شهید ســلیمانی” با همت‪ ،‬هم افزایی ‪ ،‬انسجام و‬ ‫مشــارکت کم نظیر همه دســتگاه ها و نهادهای صاحب نقش با‬ ‫اقبــال و همکاری هموطنان عزیز ادامه دارد و با دســتیابی به‬ ‫ابعاد ناشناخته مقابله با کرونا‪ ،‬تحول و الگوی موفقی را در حوزه‬ ‫سالمت کشــور به ارمغان اورده است‪ .‬سخنگوی سپاه با اشاره‬ ‫به استقبال قابل تحسین مردم به عنوان رمز موفقیت این طرح‬ ‫تصریح کرد‪ :‬به یاری خداونــد این طرح تا غلبه کامل بر کرونا‬ ‫در کشــور تداوم خواهد یافت و سپاه در تالش بوده است همه‬ ‫ظرفیت های الزم را در این راستا فراهم اورد‪.‬‬ ‫ســردار شــریف وضعیت پدید امــده در اســتان مازندران را‬ ‫نیازمند تالش ویژه از ســوی مســئولین و متولیان و همچنین‬ ‫همکاری های جدی تر مردم عزیز این اســتان دانســت و افزود‪:‬‬ ‫با تدبیر سرلشــکر حسین ســامی فرمانده محترم کل سپاه و‬ ‫ابالغ به رئیس سازمان بسیج مستضعفین‪ ،‬فرمانده سپاه کربالی‬ ‫اســتان مازندران‪ ،‬معاون بهداشت درمان و دفاع زیستی سپاه و‬ ‫نیز بسیج جامعه پزشکی و دانشگاه علوم پزشکی بقیه اهلل(عج)‬ ‫تقویت اقدامات سپاه و بسیج و تمرکز بیشتر ظرفیت های طرح‬ ‫شــهید سلیمانی برای غلبه بر شــرایط پدید امده کرونایی در‬ ‫اســتان مورد تاکید قرار گرفته اســت و امیدواریم با همکاری‬ ‫سایر مراجع بهداشت و درمان و نیز مدیران استان‪ ،‬کاستی ها و‬ ‫نقاط ضعف احتمالی شناسایی و به ویژه با همکاری مردم عزیز‬ ‫مازندران به ســرعت شاهد مهار بیماری و کاهش نگرانی ها در‬ ‫این زمینه باشــیم‪ .‬وی خاطرنشــان کرد‪ :‬در حالی که بسیاری‬ ‫از کشــورهای مدعی و به ظاهر توانمند جهان در امر مقابله با‬ ‫کرونا و رسیدگی به وضعیت بیماران کرونایی با مشکالت جدی‬ ‫و غیرقابل باوری در مدیریت و درمان مواجه هستند ؛ در کمال‬ ‫افتخار باید اعالم کنیم تا به امروز حتی یک بیمار رها شــده در‬ ‫پشت درب بیمارســتان ها و مراکز درمانی و یا کوچه و خیابان‬ ‫نداشــتیم و این به برکت نگاه ایمانی و حرکت اجتماعی جامعه‬ ‫ما نسبت به این پدیده است‪.‬‬ ‫ســخنگوی سپاه در پایان با تقدیر از مجاهدان عرصه سالمت و‬ ‫گروه های جهادی و ســازماندهی شده در طرح شهید سلیمانی‬ ‫که طی دوسه ماه اخیر در اقصی نقاط شهری و روستایی کشور‬ ‫به صورت شبکه ای و محله محور به کمک حوزه سالمت کشور‬ ‫در امر خطیر و مقدس مقابه با شــیوع ویروس کرونا امده اند‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬همانگونه که گفته شــد ‪،‬طرح شــهید سلیمانی تا‬ ‫ریشــه کنی کامل بیماری کرونا ادامه خواهد داشت و امیدواریم‬ ‫بــا تداوم کاهش مــرگ و میر و نزولی شــدن ابتال به بیماری‪،‬‬ ‫زحمات خالصانه و حماســی کادر شریف و مخلص بهداشت و‬ ‫درمان و مجاهدان ســامت کشور به نتایج مطلوب منتهی و با‬ ‫مدیریــت وضعیت‪ ،‬از اوج گیری مجدد این ویروس در کشــور‬ ‫پیشگیری شود‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫رئیس مجلس‪:‬‏چرا از اصالح بودجه توسط مجلس به نفع مردم عصبانی شده اید؟‬ ‫شنبه ‪ 4‬بهمن ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪428‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اخبار‬ ‫جزییات شکایات از وزیر ارتباطات‬ ‫مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات فهرست‬ ‫شــکایات از وزیر ارتباطات را اعالم کرد‪ .‬روز چهارشنبه خبری‬ ‫ مبنی بر احضار وزیر ارتباطات به دادســرای فرهنگ و رسانه در‬ ‫رسانه ها منتشر شــد که حکایت از اعالم جرایم متعدد توسط‬ ‫دادســتان کل کشــور علیه وزیر ارتباطات داشت‪ .‬در متن این‬ ‫خبر امده بود که محمدجواد اذری جهرمی به دلیل استنکاف‬ ‫از اجرای اوامر قضایی در مورد فیلتر کردن اینستاگرام علی رغم‬ ‫حکم صادره‪ ،‬استنکاف از اجرای دستورات مقام های دولتی که‬ ‫اشاره به ابالغ رییس مرکز ملی فضای مجازی به وزارت ارتباطات‬ ‫برای کاهش پهنای باند بین الملل و محدودسازی پیام رسان های‬ ‫خارجی دارد‪ ،‬احضار شــده است‪ .‬پس از ان‪ ،‬سیدجمال هادیان‬ ‫زواره ‪-‬مدیر روابط عمومی وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات‪-‬‬ ‫در توییتر‪ ،‬با انتشــار تصاویری از علت شکایت و اظهارات اذری‬ ‫جهرمی نوشت‪ :‬اذری جهرمی به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار‬ ‫و در مورد اعالم جرمهای دادســتان کل کشور علیه او‪ ،‬توسط‬ ‫بازپرس پرونده بازجویی شده است‪ .‬پس از استماع و اخذ پاسخ‪،‬‬ ‫بازپرس دستور ازادی وزیر ارتباطات با قرار التزام را صادر کرده و‬ ‫وی هم اکنون در محل کار حاضر است‪ .‬وزیر ارتباطات در متن‬ ‫دفاع خود نوشته بود‪« :‬دستور دادیار شیراز توسط دادستان کل‬ ‫کشور موقوف االجرا شــده و در دستورات بعدی دادستان کل‬ ‫کشور به جای عبارت مسدودســازی از عبارت فیلتر مصادیق‬ ‫محتوای مجرمانه اینستاگرام استفاده شده که تفاوت زیادی با‬ ‫یکدیگردارند‪.‬لذاحکمقضاییمسدودسازیکلاینستاگرامسالبه‬ ‫به انتقاء موضوع است‪ .‬جدای از این توضیحات بنا بر مواد ‪۷۴۹‬‬ ‫و ‪ ۷۵۱‬قانون مجازات اسالمی‪ ،‬شرکت های اینترنتی موظف به‬ ‫اجرای دستورات قضایی بوده و اتهام استنکاف وارد نیست چرا‬ ‫که در هیچ قانونی وزیر ارتباطات مسئول اجرای دستور قضایی‬ ‫پاالیش نیست‪ ».‬روابط عمومی دادسرای عمومی و انقالب تهران‬ ‫در پی انتشار این اخبار‪ ،‬اعالم کرد‪« :‬پرونده قضایی اذری جهرمی‬ ‫با شکایت تعداد زیادی از اشخاص حقیقی و حقوقی تشکیل شده‬ ‫استکهدرمتنتقطیع شدهمنتشرهاغلباینموارداتهامیحذف‬ ‫شده است‪ .‬برخی دیگر از عناوین اتهامی متعدد اذری جهرمی در‬ ‫پرونده قضایی تشکیل شده برای وی‪ ،‬نتیجه گزارش های نهادهای‬ ‫مردم نهاد‪ ،‬ضابطین و ارگان های مختلف بوده است که بر اساس‬ ‫نص صریح قانون به دلیل مقدماتی بودن تحقیقات و پرونده این‬ ‫دادســرا از اعالم جزییات ان معذور است‪ ».‬همچنین در حالی‬ ‫که یکی از علت های شــکایت از اذری جهرمی‪ ،‬فیلتر نکردن‬ ‫اینستاگرام مطرح شده بود‪ ،‬در این اطالعیه عنوان شد‪« :‬ضمن‬ ‫رد برخی گمانه زنی ها و شایعات منتشر شده در فضای مجازی‬ ‫اعالم می شود طی دو ســال گذشته و در دور جدید دادستانی‬ ‫تهران‪ ،‬هیچ حکم قضایی مبنی بر فیلترینگ یا مسدودســازی‬ ‫شبکه اجتماعی ای صادر نشده است‪ ».‬با وجود این‪ ،‬امروز هادیان‬ ‫در توییتر نوشت‪ :‬دادستان محترم کل کشور گفته اند‪ :‬اتهام وزیر‬ ‫ارتباطاتصرفااستنکافازدستورقضاییفیلتراینستاگرامنیست‪.‬‬ ‫برخی اعمال محدودیت های دیگر هم ابالغ و اجرا نشده است‪.‬‬ ‫ایشان در صحبت هایشان از شکایات متعدد نام بردند‪ .‬برای تنویر‬ ‫افکار عمومی‪ ،‬فهرست شکایات به شرح زیر است‪.‬‬ ‫استیضاح جو بایدن را کلید خورد‬ ‫یک روز پس از اینکه جو بایدن به عنوان رئیس جمهور جدید‬ ‫امریکا ســوگند یاد کرد‪ ،‬یک نماینــده جمهوریخواه مجلس‬ ‫نمایندگان اعالم کرد برای استیضاح او اقدام می کند‪«.‬مارجوری‬ ‫گرین» روز پنجشنبه به وقت محلی گفت‪ ،‬فرم اسیتضاح جو‬ ‫بایدن را تکمیل کرده اســت‪ .‬گرین گفته است که در این فرم‬ ‫استیضاح بایدن متهم شده در زمانی که به عنوان معاون باراک‬ ‫اوباما مشغول به کار بود‪ ،‬از قدرت خود سوءاستفاده کرده است‬ ‫تا پسرش را وارد هیئت مدیره یک شرکت انرژی اوکراین کند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری «هیل»‪ ،‬این نماینده جمهوریخواه طی‬ ‫بیاینه تاکید کرد‪« :‬رئیس جمهور بایدن برای تصدی پســت‬ ‫ریاست جمهوری نامناسب است‪ .‬الگوی او برای سوءاستفاده از‬ ‫قــدرت به عنوان معاون رئیس جمهور اوباما طوالنی و ناراحت‬ ‫کننده است‪ .‬رئیس جمهور بایدن نشان داده است دست برای‬ ‫نجات مالی پسرش هانتر و پر کردن جیب خانواده اش با پول‬ ‫شرکت های انرژی خارجی فاسد دست به هر کاری خواهد زد‪».‬‬ ‫ظریف‪ :‬امریکا مانع پرداخت‬ ‫بدهی ایران به سازمان ملل شد‬ ‫وزیر امور خارجه‪ ،‬بدهی را تنها دلیل تعلیق رای ایران در سازمان‬ ‫ملل عنــوان کرد و گفت‪ :‬دولت منبعی را برای پرداخت بدهی‬ ‫ایران به سازمان ملل را مشخص کرده بود اما امریکا مانع پرداخت‬ ‫ان شد‪ .‬ظریف درباره تعلیق حق رای جمهوری اسالمی ایران در‬ ‫سازمان ملل به دلیل بدهی به ایرنا گفت‪ :‬باید ‪ 16‬میلیون دالر‬ ‫ی به سازمان ملل پرداخت می کردیم‪.‬‬ ‫برای حق رای و کاهش بده ‬ ‫دولت این پول را تخصیــص داد و منبع ان را از محل پولهای‬ ‫جمهوری اسالمی در کره جنوبی مشخص کرد اما امریکا مانع‬ ‫پرداخت پو ل به حساب سازمان ملل شد‪ .‬وی درباره منابع و مبالغ‬ ‫پولهای بلوکه شده ایران در کره جنوبی‪ ،‬گفت‪ :‬این مسوولیت‬ ‫وزارت خارجه نیست و من اطالعی از ان ندارم‪ .‬مسوولیت وزارت‬ ‫امور خارجه تسهیل کار بانک مرکزی و سایر دستگاه ها است‪ .‬‬ صفحه 3 ‫بانک و بیمه‬ ‫اختصاص‪ ۸۲‬میلیارد ریال کمک هزینه معیشتی به ایتام و مددجویان استان خوزستان‬ ‫‪4‬‬ ‫شنبه ‪ 4‬بهمن ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪428‬‬ ‫اخبار‬ ‫تراکنش های بانکی فاقد کد‬ ‫شهاب از ‪ ۵‬بهمن ماه در ساتنا‬ ‫برگشت می خورند‬ ‫تمام تراکنش های بانکی فاقد «کد شهاب» از ‪ ۵‬بهمن ماه‬ ‫در ساتنا برگشت می خورند‪ ،‬لذا افراد حقیقی یا حقوقی که‬ ‫کدملی یا شناسه ملی خود را به بانک اظهار نکرده باشند‬ ‫نمی توانند از این خدمت بهره مند شــوند‪ .‬بانک مرکزی‬ ‫طی چند ســال اخیر در تالش بوده است هویت صاحبان‬ ‫تراکنش های بانکی با قاطعیت هرچه بیشتر شفاف شود و‬ ‫در همین راستا نیز نسبت به راه اندازی «سامانه نهاب» با‬ ‫همکاری سازمان هایی از جمله «ثبت احوال کشور»‪« ،‬ثبت‬ ‫شــرکت ها»‪« ،‬وزارت کشور» و ســایر نهادهای ذی ربط‬ ‫اقدام کرده است‪ .‬بر این اساس و به منظور عمل به تکلیف‬ ‫قانونــی‪ ،‬از روز ‪ ۵‬بهمن ماه‪ ،‬تمام تراکنش های فاقد «کد‬ ‫شهاب» در «ساتنا» برگشت می خورند‪« .‬کد شهاب» همان‬ ‫کدملی برای اشــخاص «حقیقی» و «شناسه ملی» برای‬ ‫اشخاص حقوقی است‪ .‬از این رو بانک مرکزی به عنوان نهاد‬ ‫سیاست گذار پولی و بانکی‪ ،‬با جدیت هرچه تمام تر فرایند‬ ‫جلوگیری از انجام تراکنش هایی که به یک شخص حقیقی‬ ‫یا حقوقی معین مربوط نیســتند را اغاز کرده است و این‬ ‫مهم بالفاصله در سایر سامانه های بین بانکی و پس از ان‬ ‫در سامانه های درون بانکی اجرا می شود‪ .‬لذا افراد حقیقی‬ ‫یا حقوقی که کدملی یا شناسه ملی خود را به بانک اظهار‬ ‫نکرده باشند‪ ،‬نمی توانند از خدمات بانکی بهره مند شوند‪.‬‬ ‫یاداور می شود‪ ،‬این اقدام بر فعالیت مشتریانی که اطالعات‬ ‫هویتی ایشان نزد بانکها و موسسات اعتباری موجود است‪،‬‬ ‫تاثیری نخواهد داشت و صرفاً حساب ها و تراکنش هایی را‬ ‫که فاقد شناسه ملی هستند را برگشت می زند‪ .‬در پایان‬ ‫بار دیگر تاکید می شود‪ ،‬با توجه به مهلت طوالنی که برای‬ ‫اجرای این قانون در نظر گرفته شده بود‪ ،‬زمان تعیین شده‬ ‫تمدید نخواهد شد‪.‬‬ ‫ارز ‪ 4200‬تومانی غیر از توزیع‬ ‫رانت نتیجه دیگری ندارد‬ ‫عضو کمیســیون تلفیق مجلس گفت‪ :‬ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫غیر از حیف ومیل کردن منابع مالی دولت‪ ،‬رانت پاشــی‬ ‫و سوء اســتفاده هیچ نتیجه دیگری ندارد‪ .‬دولت اگر به‬ ‫دنبال حمایت اســت باید یارانه را به انتهای زنجیره که‬ ‫مصرف کنندگان هســتند به صورت مســتقیم و نقدی‬ ‫پرداخت کند‪ .‬احد ازادی خواه عضو کمیســیون تلفیق‬ ‫مجلس شورای درباره کسری بودجه دولت گفت‪ :‬کسری‬ ‫منابع مالی در بودجه ‪ ۱۴۰۰‬مشــهود و انکارناپذیر است‪.‬‬ ‫باتوجــه به تصویب کلیات بودجه در کمیســیون تلفیق‬ ‫بایــد به دنبال راهکارهای جهت جبران کســری بودجه‬ ‫باشیم‪ .‬البته تصویب کلیات بودجه به معنای تائید بودجه‬ ‫نیست‪ .‬ازجمله راهکارهای جبران کسری بودجه افزایش‬ ‫درامدهــای مالیاتی از طریق مقابله با فرارهای مالیاتی و‬ ‫ایجاد پایه های جدید مالیاتی اســت‪ .‬مالیات برخانه های‬ ‫خالی جزء پایه های جدید مالیاتی اســت که امیداوریم‬ ‫هرچه سریع تر اجرایی شــود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬افزایش پله‬ ‫های مالیات حقوق از دیگر راهکارهای است که می تواند‬ ‫منابع مالی قابل توجهی نصیب دولت کند‪ .‬این موضوع را‬ ‫از سه سال پیش در مجلس و کمیسیون تلفیق پیگیری‬ ‫کرده ایم ولی متاسفانه موفق نشده ایم‪ .‬یکی از اقداماتی که‬ ‫می تواند فاصله طبقاتی را تا حدودی کاهش دهد همین‬ ‫موضوع است‪ .‬درصورتی که دریافتی و حقوق مدیران زیاد‬ ‫باشــد‪ ،‬باید درصد افزایش حقوق ان ها در سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫کم و میزان مالیات دریافتی از ان ها زیاد باشــد‪ .‬نماینده‬ ‫مــردم همدان در مجلس با بیان اینکه ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫حقوق ورودی گمرک باید حذف شــود‪ ،‬گفت‪ :‬حذف ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی حقوق ورودی گمرک و مبنا قرار گرفتن ارز‬ ‫نیمایی در این زمینه هم تا حدودی در راســتای افزایش‬ ‫درامدهای دولت است‪ .‬ازادی خواه درخصوص حذف ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی کاالهای اساســی گفت‪ :‬حذف ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی در تمام بخش ها یکی دیگر از راهکارهای اســت‬ ‫که کســری بودجه را تعدیل می کند‪ .‬ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫غیر از حیف ومیل کردن منابع مالی دولت‪ ،‬رانت پاشی و‬ ‫سوء استفاده هیچ نتیجه دیگری ندارد‪ .‬دولت اگر به دنبال‬ ‫حمایت اســت باید یارانه را به انتهای زنجیره که مصرف‬ ‫کنندگان هستند به صورت مستقیم و نقدی پرداخت کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در حوزه واردات نهاده های دامی ساالنه بالغ‬ ‫‪ ۴‬میلیــارد دالر ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی با هدف کاهش قیمت‬ ‫مرغ و گوشت پرداخت می شود ولی عمال بی تاثیر است‪.‬‬ ‫در حوزه دارو هم ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی پرداخت میکنیم ولی‬ ‫به دلیل اختالف قیمت دارو در داخل و خارج از کشــور‪،‬‬ ‫دارو قاچاق می شود و عمال یارانه ان به مردم اصابت نمی‬ ‫کنــد‪ .‬ازادی خواه در پایان تصریح کرد‪ :‬حذف ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی باید در دســتور دولت و مجلس قرار گیرد‪ .‬ادامه‬ ‫حیات این سیاست ارزی به هیچ عنوان پذیرفته نیست و‬ ‫فقط در راستای حمایت از دالالن است‪.‬‬ ‫از سوی بنیاد مستضعفان ‪ ۸۲‬میلیارد ریال کمک هزینه معیشتی به حساب ایتام و مددجویان تحت حمایت کمیته امداد در استان خوزستان واریز شد‪ .‬در پی سفر سیدپرویز‬ ‫فتاح‪ ،‬رئیس بنیاد مســتضعفان به استان خوزستان و بازدید از مناطق محروم این استان‪ ،‬رقمی معادل ‪ ۸۲‬میلیارد ریال برای ایتام و مددجویان کمیته امداد در شهرستان های‬ ‫محروم خوزستان اختصاص یافت‪ .‬براساس این گزارش‪ ،‬با اختصاص ‪ ۱۰‬میلیارد ریال اعتبار از سوی بنیاد مستضعفان‪ ،‬برای ‪ ۲۰۳۷‬نفر از ایتام در شهرستان های دزفول‪ ،‬سردشت‬ ‫و الوار گرمســیری مبلغ پنج میلیون ریال واریز شد‪ .‬همچنین مبلغ پنج میلیون ریال به حساب سرپرستان ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۴۶۲‬خانوار مددجو در شهرستان های خرمشهر‪ ،‬بندر امام‬ ‫خمینی (ره)‪ ،‬ابادان‪ ،‬ماهشهر و ‪ ...‬واریز شد که به این منظور اعتباری معادل بیش از ‪ ۷۲‬میلیارد ریال از سوی بنیاد مستضعفان تخصیص یافت‪.‬‬ ‫بررسی افت و خیزهای عجیب و غریب بازار سرمایه‬ ‫بورس‪ ،‬عرصه تسوی ه حساب های سیاسی‬ ‫بورس این روزها عرصه تسوی ه حساب های سیاســی شده و بسیاری بر این باورند که دست های پشت پرده ای‬ ‫ریزش های غیرمنطقی بازار ظرف ‪ ۵‬ماه گذشته را رقم زده اند‪ .‬فراز و فرودهای غیرطبیعی بازار سرمایه گویا تمامی‬ ‫ندارد و اکنون همه به این باور رسیده اند که نه صعودهای بازار طبیعی بوده و نه ریزش های مداومی که ‪ ۵‬ماه است‬ ‫بازار را از پا دراورده است‪ .‬اکنون حتی رئیس مستعفی سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در نامه استعفایش‪ ،‬تلویحاً‬ ‫از غیرطبیعی بودن برخی جریانات در بازار سرمایه می گوید‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬باتجربه های بازار هم می گویند که این‬ ‫فرودهای پیاپی به هیچ عنوان در بازار سابقه نداشته و اص ً‬ ‫ال بعید نیست که برخی جناح ها و گروههای سیاسی‪،‬‬ ‫عم ً‬ ‫ال دستکاری در بازار را در پیش گرفته اند تا اهداف سیاسی خود را پیش برند‪ .‬حال ورود دستگاه های نظارتی‪،‬‬ ‫یکی از خواسته های مهم فعاالن بازار و سهامدارانی است که از مردادماه امسال‪ ،‬ذره ذره سرمایه های خود را در‬ ‫این بازار پرتالطم باخته اند و اکنون دستشان به جایی بند نیست؛ چراکه نه خبری از سودهای سهام به گوش‬ ‫می رسد و نه صدایی از یک منادی یا طرفدار سهامداران خرد که این طور زیر چرخ دنده های تفکرات سیاسی و‬ ‫عدم تصمیم گیری های به موقع در این حوزه خرد می شوند‪ .‬نوید اختری زاده با بیان اینکه ریزش های بازار سرمایه‬ ‫ظرف هفته های گذشته‪ ،‬خیلی طبیعی و نرمال نبوده است‪ ،‬گفت‪ :‬بازار سرمایه انقدر ریزش و اصالح قیمت را‬ ‫ظرف هفته های گذشته تجربه کرده که تمامی عوامل بد را در خود پیش خور کرده است؛ البته در دو روز پایانی‬ ‫هفته قبل‪ ،‬وضعیت شاخص کمی بهتر شد و حتی در سهام های شاخص ساز و بزرگ‪ ،‬نه تنها خرید صورت گرفت؛‬ ‫بلکه روند به صف خرید هم رسید‪ .‬تحلیلگر بازار سرمایه افزود‪ :‬این اتفاق تقریباً دو هفته قبل هم رخ داده بود و‬ ‫سهام های بزرگ یکبار همین حرکت به مدت یک تا دو روز داشتند؛ اما بازار در مقابل ان‪ ،‬گارد اصالحی گرفت و‬ ‫خود را اصالح کرد؛ اما متاسفانه اعتماد در بازار سرمایه از بین رفته و نقدینگی بزرگی که ‪ ۶‬ماه قبل یعنی مرداد‬ ‫‪ ۹۹‬از بازار خارج شده؛ برنگشته است؛ به نحوی که می توان این طور ادعا کرد که سرمایه حاصل از فروش بسیاری‬ ‫از سهام شرکت های دولتی از بازار خارج شد؛ ضمن اینکه نقدینگی سهامی که از سوی دولت فروخته شد‪ ،‬به بازار‬ ‫برنگشت و فع ً‬ ‫ال هم نمی توان انتظار رشد قوی داشت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬از سوی دیگر‪ ،‬بازار انقدر ریزش کرده که‬ ‫در خوشبینانه ترین حالت‪ ،‬ممکن است در بازگشت‪ ،‬قیمت سهام بنیادی و بدون بنیاد ‪ ۱‬تا ‪ ۱۵‬درصد رشد کند؛‬ ‫ولی اینکه انتظار داشته باشیم که بازار باصالبت‪ ،‬قرص و محکم با روند رو به باال داشته باشیم‪ ،‬بعید به نظر می رسد؛‬ ‫چراکه با این شرایط نقدینگی‪ ،‬انتظار به جایی نخواهد رسید؛ به این معنا که بازار باید یک محرک خوب سیاسی‬ ‫داشته باشد تا به سمت رشد باال حرکت کند‪ .‬اختری زاده با بیان اینکه با انتخاب بایدن به عنوان رئیس جمهور‬ ‫ایاالت متحده امریکا‪ ،‬ریزش قیمت دالر را از ‪ ۳۰‬به ‪ ۲۱‬هزار تومان داشتیم که این امر بر روی نمادهای شاخص ساز‬ ‫هم تاثیر گذاشت؛ اما مجموعه شرایط حکایت از ان دارد که نباید انتظار صعود قدرتمند شاخص را داشت؛ در حالی‬ ‫که به واسطه اصالح قیمت مناسب و خوبی که برخی سهام داشتند‪ ،‬می توان انتظار داشت که رشد کوتاه مدت در‬ ‫هفته اتی را در بازار داشته باشیم؛ ولی این رشد مالیم است؛ چراکه بعد از ان‪ ،‬محتمل نیست شرایط ورود نقدینگی‬ ‫و اعتمادی که مردم از دست داده اند به بازار سرمایه برگردد‪ .‬وی افزود‪ :‬اگر به هر دلیلی مردم به بازار سرمایه مجدد‬ ‫اقبال نشان دهند‪ ،‬می توان انتظار داشت رشد خوبی را تا شب عید مشاهده کنیم؛ در غیر این صورت خیلی موج‬ ‫صعودی قدرتمندی را نمی توان متصور بود‪ .‬این تحلیلگر بازار سرمایه در خصوص برخی دست های پنهان پشت‬ ‫پرده در اتفاقات اخیر بازار سرمایه و افت های بی معنایی که بازار تجربه کرده است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در نامه استعفای‬ ‫رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز تلویحاً به این موضوع اشاره شده بود که برخی اقدامات و مسائل سیاسی‪،‬‬ ‫اثرات ناگواری در بازار سرمایه داشته است که به نظر بسیاری از تحلیلگران بازار سرمایه‪ ،‬واقعاً بیراه هم گفته نشده‬ ‫است؛ چراکه تجربه مدل های مختلف ریزش ها در بازار بورس وجود داشته و تجربه شده است؛ به نحوی که افراد‬ ‫باتجربه در بازار‪ ،‬مدل های ریزش زیادی را به خاطر دارند؛ ولی این مدل ریزش ها که ‪ ۵‬ماه مداوم و به صورت نفس‬ ‫گیر‪ ،‬بازار سرمایه بریزد و بدون نفس کشیدن‪ ،‬در بازار قیمت ها کف های پایین تری را بزنند و تدبیری هم برای این‬ ‫موضوعاندیشیدهنشود‪،‬می تواندچشمه هاییازمداخلهونقش افرینییکسریجناح هایسیاسیباشد‪.‬ویمعتقد‬ ‫است که این فقط یک تحلیل است و نهادهای نظارتی باید به این موضوع ورود کنند؛ یعنی نهادهای نظارتی مثل‬ ‫سازمان بازرسی و قوه قضائیه باید وارد میدان شوند؛ اگرچه اکنون دیر است و باید زودتر از اینها به این موضوع ورود‬ ‫می کنند و قبل از مجلس‪ ،‬انها باید تحقیق و تفحص از بازار بورس را مطرح می کردند‪ .‬به گفته اختری زاده‪ ،‬به هر‬ ‫حال االن باز هم دیر نیست و این نهادها می توانند ورود کنند؛ چراکه ریزش ها غیرطبیعی است و هیچ محرک‬ ‫بنیادی از بین نرفته و دالر هم قیمتش باال بوده است؛ ضمن اینکه اتفاق بد بنیادی در سود شرکتها رخ نداده ولی‬ ‫بازار سرمایه پر از ریزش است که این امر‪ ،‬کام ً‬ ‫ال کم سابقه بوده است که در ‪ ۵‬ماه مداوم‪ ،‬پشت سر هم ریزش را‬ ‫تجربه کنیم‪ .‬وی افزود‪ :‬با این موضوع‪ ،‬احتماالً نیتی پشت این قضیه بوده است و ما فقط تنها کاری که از نهادهای‬ ‫نظارتی درخواست داریم‪ ،‬ورود به موضوع بررسی افت و خیزهای عجیب و غریب بازار سرمایه است و باید با عوامل‬ ‫و عامالن ان برخورد شود تا شاید سرمایه های از بین رفته و متالشی شده از مردادماه به بعد‪ ،‬اندکی جبران شود‬ ‫و بازار به روال طبیعی برگردد‪.‬‬ ‫مدیریکه‪ ۳۳‬میلیونتومانحقوقبگیرد‪،‬چقدرمالیاتمی دهد؟‬ ‫بر اساس مصوبه سقف معافیت مالیاتی ‪ ،۱۴۰۰‬مدیری که ‪ ۳۳‬میلیون‬ ‫تومان یعنی سقف حقوق را بگیرد‪ ،‬باید ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۴۵۰‬هزار تومان‬ ‫مالیات بپردازد که دریافتی وی ‪ ۲۶‬میلیــون و ‪ ۵۵۰‬هزار تومان می‬ ‫شود‪ .‬این میزان مالیات تقریباً بیش از دو برابر دریافتی یک کارگر است‪.‬‬ ‫حواشی مدل افزایش حقوق در کمیسیون تلفیق همچنان ادامه دارد‪،‬‬ ‫بر اساس اعالم رسمی اعضای کمیسیون تلفیق بودجه عمال پیشنهاد‬ ‫دولت در مجلس برای افزایش حقوق کارمندان عینا پذیرفته شده است‪.‬‬ ‫زارع‪ ،‬سخنگوی کمیسیون تلفیق الیحه بودجه سال ‪ 1400‬مجلس‬ ‫گفت‪ :‬کمیسیون تلفیق پیشــنهاد دولت برای افزایش ‪ 25‬درصدی‬ ‫حقوق و مزایای کارکنان دولت را برای ســال اینده تصویب کرد‪ ،‬اما‬ ‫سقف پرداخت حقوق را‪ 15‬برابر حداقل حقوق یعنی‪ 33‬میلیون تومان‬ ‫تعیین کرد‪ .‬بر این اساس نمایندگان میزان سقف حقوق را از ‪ 21‬برابر‬ ‫به ‪ 15‬برابر حداقل حقوق کاهش دادند‪ .‬اما سقف پاداش بازنشستگی‬ ‫‪ 475‬میلیون تومان تعیین شده است‪ ،‬همچنین سقف معافیت مالیاتی‬ ‫حقوق کارکنان دولت به استثناء اعضای هیات علمی و قضات‪ 4‬میلیون‬ ‫تومان تعیین شد‪ .‬بر اساس مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه‪ ،‬از حقوق‬ ‫بین ‪ 4‬تا ‪ 8‬میلیون تومان ‪ 10‬درصد‪ ،‬حقوق بین ‪ 8‬تا ‪ 12‬میلیون تومان‬ ‫‪ 15‬درصد‪ ،‬حقوق ‪ 12‬تا ‪ 18‬میلیون تومان ‪ 20‬درصد‪ ،‬حقوق ‪ 18‬تا ‪24‬‬ ‫میلیون تومان ‪ 25‬درصد‪ ،‬حقوق ‪ 24‬تا ‪ 32‬میلیون تومان ‪ 30‬درصد‬ ‫مالیات اخذ خواهد شد‪ .‬همچنین مازاد بر ‪ 32‬میلیون تومان در ماه ‪35‬‬ ‫درصد مالیات بر حقوق لحاظ خواهد شد‪ .‬بر این اساس‪ ،‬مدیری که ‪33‬‬ ‫میلیون تومان یعنی سقف حقوق را بگیرد‪ ،‬باید ‪ 6‬میلیون و ‪ 450‬هزار‬ ‫تومان مالیات بپردازد که دریافتی وی‪ 26‬میلیون و‪ 550‬هزار تومان می‬ ‫شود‪ .‬این میزان مالیات تقریبا بیش از دو برابر دریافتی یک کارگر است‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬در الیحه بودجه دولت درامد‪ 16‬هزار میلیارد تومانی برای‬ ‫مالیات بر حقوق کارمندان دولت (بخش عمومی) پیش بینی شده بود‪.‬‬ ‫همچنین چهار پایه مالیاتی برای حقوق کارمندان دولت لحاظ شده بود‪.‬‬ ‫سال گذشته کمیسیون تلفیق با تغییر پیشنهاد ‪ 5‬پله ای دولت برای‬ ‫مالیات بر درامد کارکنان دولتی و غیردولتی‪ ،‬تعداد این طبقات مالیاتی‬ ‫را به ‪ 4‬پله کاهش داد‪ .‬در حالی که دولت مازاد درامد باالی ‪ 18‬میلیون‬ ‫در پله پنجم را مشمول مالیات ‪ 30‬درصد دانست؛ اما کمیسیون تلفیق‬ ‫با حذف ان‪ ،‬مالیات ‪ 25‬درصدی را در اخرین پله تصویب کرد‪ .‬گرچه‬ ‫استدالل تلفیق برای حذف پله پنجم‪ ،‬شمول مشاغلی است که از جمله‬ ‫نیازهای حیاتی کشور به شمار می روند‪ .‬سقف معافیت مالیاتی موضوع‬ ‫ماده‪ 84‬قانون مالیات های مستقیم‪ ،‬در سال‪ 1399‬ساالنه مبلغ سیصد‬ ‫و شصت میلیون ‪ 360،000،000‬ریال تعیین شده بود‪ .‬یعنی امسال‬ ‫سقف معافیت ماهانه حقوق کارمندان‪ 3‬میلیون تومان بود که با مصوبه‬ ‫کمیسیونتلفیق(تاییدپیشنهاددولت)اینسقفمعافیتیکمیلیون‬ ‫تومان افزایش یافت‪.‬‬ ‫پرداخت وام خرید مسکن در‪ 9‬ماهه امسال‪ 50‬درصد افزایش داشت‬ ‫مدرعامل بانک تخصصی بخش مسکن گفت‪ :‬ارزش کل تسهیالتی که‬ ‫برای خرید خانه در ‪ ۹‬ماهه اول امســال به افراد پرداخت شده ‪۵۰.۵‬‬ ‫درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است‪ .‬محمود‬ ‫شایان اعالم کرد‪ :‬موفق شــدیم طی ‪ ۹‬ماهه اول امسال بیش از یک‬ ‫میلیون و ‪ ۴۷۰‬هزار فقره انواع تسهیالت در بخش مسکن و ساختمان‬ ‫به متقاضیان پرداخت کنیم که ارزش کل این تســهیالت نزدیک به‬ ‫‪ ۲۵‬هزار و ‪ ۷۸۰‬میلیارد تومان بوده است‪ .‬مدیرعامل بانک تخصصی‬ ‫بخش مســکن تصریح کرد‪ :‬میزان تسهیالت پرداخت شده از ابتدای‬ ‫ســال جاری تا پایان اذر ماه به لحاظ ارزش ریالی رشد ‪ ۴۳‬درصدی‬ ‫نسبت به مدت مشابه در سال ‪ ۹۸‬از خود نشان می دهد‪ .‬وی مهمترین‬ ‫جز از ســبد تسهیالت ارائه شده به مشتریان طی ‪ ۹‬ماه اول امسال را‬ ‫تسهیالت ساخت مسکن معرفی کرد و افزود‪ :‬در این مدت برای ساخت‬ ‫‪ ۴۴‬هزار و ‪ ۲۹۷‬واحد مسکونی در شهرهای مختلف کشور تسهیالت‬ ‫مشارکت مدنی به میزان کل ‪ ۴‬هزار و ‪ ۴۲۵‬میلیارد تومان به سازندگان‬ ‫و تولیدکنندگان مسکن پرداخت شد‪ .‬تسهیالت ساخت پرداختی به‬ ‫لحاظ ارزش ریالی از رشــد ‪ ۴۶.۷‬درصدی برخوردار بوده است‪ .‬به این‬ ‫ترتیب میزان رشد در پرداخت تسهیالت ساخت و ساز از میزان رشد‬ ‫کل تســهیالت بیشتر است و این بیانگر اهمیت باالی عرضه و تولید‬ ‫مسکن نزد بانک اســت‪ .‬مدیر عامل بانک از پرداخت ‪ ۱۰۰‬هزار فقره‬ ‫تسهیالت جعاله به متقاضیان این نوع تسهیالت خبر داد و گفت‪ :‬طی‪۹‬‬ ‫ماهه اول امسال این تعداد تسهیالت به ارزش کل ‪ ۳‬هزار و ‪ ۲۸۰‬میلیارد‬ ‫تومان به مشتریان پرداخت شد‪ .‬به گفته شایان ارزش کل تسهیالتی‬ ‫که برای خرید خانه در ‪ ۹‬ماهه اول امسال به افراد پرداخت شده ‪۵۰.۵‬‬ ‫درصد نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد داشته است‪ .‬ارقام مربوط‬ ‫به تامین مالی متقاضیان خرید مسکن از سوی بانک مسکن در ‪ ۹‬ماهه‬ ‫اول امسال مشخص می کند‪ ،‬به هر یک از متقاضیان به صورت میانگین‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیون تومان تسهیالت پرداخت شده است‪.‬‬ ‫وزیر نفت‪ :‬صادرات نفت ایران به شدت افزایش یافته است‬ ‫بیژن زنگنه‪ ،‬وزیر نفت در حاشــیه بیست و پنجمین نمایشگاه‬ ‫بیــن المللی نفــت‪ ،‬گاز‪ ،‬پاالیش و پتروشــیمی ایران در جمع‬ ‫خبرنگاران در پاســخ به سوالی مبنی بر بازگشت نفت ایران به‬ ‫بــازار پس از لغو احتمالی تحریم ها‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬من نگران‬ ‫بازارهای از دســت رفته نیستم و خریداران نفت هم خود را به‬ ‫یک یا دو فروشنده محدود نمی کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬در صورت لغو‬ ‫تحریم قدرتمندتر از گذشــته به بازار بــر می گردیم‪ ،‬کوتاه تر از‬ ‫زمانی کــه فکر می کنید‪ .‬وزیر نفت در پاســخ به اینکه «اخیرا ً‬ ‫رئیــس کل بانک مرکزی درباره اینکه صادرات نفت ایران گفته‬ ‫که در مدت اخیر افزایش یافته است»‪ ،‬گفت‪ :‬صادرات نفت ایران‬ ‫در روزهای اخیر به شدت افزایش پیدا کرده است‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫شــرکت ها با امید زیادی در نمایشگاه حضور دارند و نمایشگاه‬ ‫نمایانگر شکست تحریم ها علیه صنعت نفت است زیرا اگر زنده‬ ‫نبود این نمایشــگاه کاری از پیش نمی برد‪ ،‬شرکت های ایرانی‬ ‫تقاضا برای خدمات می دهند و می توانند کار کنند؛ حتی تقاضا‬ ‫برای کار بیشــتر دارند و ما هم قبول داریم‪ .‬وزیر نفت با تاکید‬ ‫بر اینکه صنعت نفت به سرمایه گذاری بیشتر و منابع مالی نیاز‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬تا بتوانیم از تمام طرفیت این مجموعه صیانت کرده‬ ‫و طرح هــا را با اتکا به تجهیزات ایرانــی پیش ببریم ‪ .‬در حال‬ ‫حاضر در پروژه های باالدســتی در خشکی نزدیک ‪ 80‬درصد‬ ‫تجهیزات از داخل تامین می شــود و در قراردادها تصریح شده‬ ‫که پیمانکاران حق خرید از خارج ندارند‪ .‬در بخش هایی ضعف‬ ‫داریم یکی از بخش ها تامین لوله های بدون درز فشار باال و لوله‬ ‫های سی‪.‬ار‪.‬اس اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬وضعیت گازرسانی به استان‬ ‫سیستان و بلوچستان مطلوب است و در ماه های اول سال اینده‬ ‫گاز منطقه زابل وصل می شــود‪ .‬زنگنه یکی از دالیل تعویق در‬ ‫گازرسانی به سیستان و بلوچســتان را تمرکز لوله سازان برای‬ ‫تامین لوله های گوره جاســک عنوان کرد و گفت‪ :‬ظرفیت لوله‬ ‫سازان محدود اســت و اولویت با گوره جاسک بود‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫گازرسانی داخل شــهرها در جریان است و تاخیر جدی ندارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بر اساس احتماالت کار می کنیم اما اعالم عمومی‬ ‫نمی کنم‪ .‬البته نگران بازیافتن بازارهای از دســت رفته نیستیم‬ ‫زیرا اگر تحریم ها برداشــته شود بازار به سراغ ما می اید زیرا به‬ ‫دنبال تنوع در فروشــندگان هستند‪ .‬وزیر نفت با اشاره به اینکه‬ ‫در جریان تحریم تجربه های جدیدی به دســت اوردیم‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در خصــوص بازاریابی و انتقال پول در صورت رفع تحریم ها در‬ ‫کوتاه ترین زمان به شرایط پیش از تحریم می رسیم‪ .‬زنگنه در‬ ‫خصوص وضعیت صادرات نفت و رفع تحریم ها در دولت جدید‬ ‫امریکا گفت‪ :‬من پیشگو نیستم اما مقامات سیاسی ما پیام ها را‬ ‫روشــن داده اند‪ .‬وی با بیان اینکه «مذاکره ای برای تهاتر نفت‬ ‫با اذربایجان نداشته ایم»‪ ،‬افزود‪ :‬پیش از تحریم ها‪ ،‬با جمهوری‬ ‫اذربایجان پیشــرفت های خوبی داشتیم که با تحریم ها دچار‬ ‫اشکال شد اما اگر تحریم ها برطرف شود این مشکالت نیز حل‬ ‫خواهد شــد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬فاز ‪ 11‬برای زمستان سال اینده به‬ ‫برداشت ‪ 15‬میلیون متر مکعب در روز می رسد‪.‬‬ صفحه 4 ‫حوزه هنری از امادگی ســینماهای خود برای میزبانی مردمی در سی و نهمین جشنواره فیلم فجر مطابق پروتکل های بهداشتی خبر داد‪ .‬با توجه به موافقت رسمی وزارت‬ ‫بهداشــت با برگزاری مردمی جشنواره فیلم فجر‪ ،‬سینماهای حوزه هنری پس از تجربه ‪ ۱۵‬روز بازگشایی اخیر مطابق پروتکل های بهداشتی‪ ،‬امادگی میزبانی امن از مخاطبان‬ ‫در جشنواره سی و نهم فیلم فجر را دارد‪ .‬حضور توامان بیش از ‪ ۳۰‬هزار تماشاگر در دو هفته اخیر در ‪ ۴۰‬سینمای بازگشایی شده حوزه هنری ضمن رعایت محدودیت ظرفیت‬ ‫‪ ۵۰‬درصدی و تجربه اجرای پروتکل های بهداشتی در سالن های سینما‪ ،‬گواه این است که می توان در راستای ماهیت اصلی جشنواره فجر در دهه فجر انقالب اسالمی‪ ،‬مطابق‬ ‫با استانداردهای بهداشتی میزبان مخاطبان بود‪ .‬در این راستا حوزه هنری امادگی خود را برای هرگونه همراهی و اجرای دستورالعمل های اختصاصی برگزاری جشنواره اعالم‬ ‫می دارد و امیدوار است بتوان از این فرصت برای احیای سینما و چرخه اکران فیلم ها بهره برد‪.‬‬ ‫در مراسم تجلیل ازهنرمند فقید و اهدای جوایز بخش نمایشنامه نویسی صاحبدالن عنوان شد‬ ‫صبر‪ ،‬اخالق مداری و تعهد‬ ‫ویژگی هایی که همه از اکبری مبارکه به یاد دارند‬ ‫مراسمتجلیلازمقامواالیهنرمندفقیدکریماکبریمبارکهواهدایجوایزرتبه هایبرترمسابقهنمایشنامه نویسیتئاتر‬ ‫صاحبدالن امروز در سالن مشاهیر تئاتر شهر برگزار شد‪ .‬این مراسم اول بهمن ماه به همت کانون تئاتر دینی و با حضور‬ ‫جمعی از مسئوالن و هنرمندان و همکاران مرحوم اکبری مبارکه در تاالر مشاهیر مجموعه تئاتر شهر برگزار شد‪ .‬در این‬ ‫مراسم که قادر اشنا مدیرکل هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‪ ،‬رضا بصیرت مدیرعامل انجمن هنرهای‬ ‫نمایشیایران‪،‬مهدیافضلیمدیرعاملبنیادفرهنگیوهنریرودکی‪،‬نیکنامحسینیپورمدیرعاملموسسههنرمندان‬ ‫پیشکسوت‪،‬سیدعباسعظیمیمدیرسابقموسسههنرمندانپیشکسوت‪،‬محدرضاالوندمدیرهماهنگیاموراستانهای‬ ‫اداره کل‪ ،‬علی اکبر عبدالعلی زاده مدیر پرتال تئاتر ایران‪ ،‬مریم معترف‪ ،‬یداهلل وفادری‪ ،‬حسین پرستار‪ ،‬وحید لک‪ ،‬علی‬ ‫اصغر راسخ راد و‪ ...‬حضور داشتند ابتدا محمود فرهنگ؛ مدیر کانون تئاتر دینی یاد و خاطره این هنرمند فقید را گرامی‬ ‫داشت و او را هنرمند متعهد و بااخالقی نامید که در طول برگزاری ‪ 10‬دوره از «تئاتر صاحبدالن» همراهی وفادارانه و‬ ‫دلسوزانه ای با این رویداد داشته است‪ .‬وی با ذکر خاطراتی از مرحوم اکبری مبارکه ادامه داد‪ :‬به سبب این همکاری و‬ ‫همراهی این هنرمند فقید با این رویداد تئاتری‪ ،‬همیشه مترصد فرصتی بودیم که از ایشان با احسن وجه تقدیر و تشکری‬ ‫داشته باشیم که البته سعادت با ما یار نشد و اکنون که متاسفانه با فقدان ایشان روبرو هستیم‪ ،‬با حسرت این محفل را‬ ‫تدارک دیدیم و از خانواده این هنرمند فقید هم دعوت کردیم که در ان حضور داشته باشند که خوشبختانه پسر ارشد‬ ‫ایشان؛ جناب اقای نوید اکبری مبارکه دعوت ما را پذیرفتند و در این مراسم تجلیل حضور دارند‪ .‬در ادامه این مراسم‬ ‫جمعی از کسانی که کریمی مبارکه را می شناختند به ایراد سخن پرداختند‪.‬‬ ‫تواضع و فروتنی ویژگی بارز مرحوم اکبری مبارکه‬ ‫قادر اشنا؛ مدیرکل هنرهای نمایشی با تجلیل و تکریم از مقام شامخ این هنرمند فقید گفت‪ :‬وقتی می خواهیم در مورد‬ ‫هنرمندان و اشخاص بزرگی صحبت کنیم ابتدا باید ببینیم که نظر عام مردم در مورد ان شخص چیست؟ چرا که‬ ‫اطرافیان‪ ،‬نزدیکان و دوستان از انجایی که او را می شناسند‪ ،‬نقطه نظرات واحدی نسبت به او دارند و اینجاست که باید‬ ‫شخصیت او در معرض قضاوت عموم مردم قرار گیرد و سبب ماندگاری مرحوم اکبری مبارکه دربرایند افکار عمومی‬ ‫خصایل انسانی اوست‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬انچه که در مورد مرحوم اکبری مبارکه محرز است اینکه اغلب مردم و مخاطبان او‬ ‫را با ایفای نقش های ماندگارش به یاد می اورند‪ ،‬نقش هایی که بروز هر کدام از انها در هر عرصه ای چه تئاتر‪ ،‬چه سینما‬ ‫و چه تلویزیون مظهری از شخصیت واقعی و حقیقی این هنرمند بزرگ بود و اغلب مردم در مواجهه با خبر درگذشت‬ ‫این هنرمند محزون شدند‪ .‬اشنا تصریح کرد‪ :‬تواضع و فروتنی از جمله ویژگی های بارز مرحوم اکبری مبارکه بود امری‬ ‫که در محافل هنری و مردمی همگان به ان معترف هستند که حضور او در این عرصه ها عاری از هر نوع تفاخر‪ ،‬خود‬ ‫بزرگ بینی و غرور بوده و این در حالی است که او با بیش از ‪ 40‬سال کار هنری و حرفه ای در عرصه هنرهای نمایشی‬ ‫از جمله افراد شاخص و شناخته شده و پیشکسوت این عرصه بود‪.‬‬ ‫تاکید مرحوم اکبری مبارکه بر انسان سازی بود‬ ‫از جمله دیگر سخنرانان این مراسم مسلم قاسمی؛ نویسنده‪ ،‬پژوهشگر ادبیات کودک و نوجوان و یکی از همکاران‬ ‫مرحوم اکبری مبارکه بود که ضمن قرائت دلنوشته ای در رثای دوست فقید خود گفت‪ :‬سابقه دوستی من با این هنرمند‬ ‫فقید به سال ‪ 53‬بازمی گردد و در تمام این مدت ویژگی بارز مرحوم اکبری مبارکه به ویژه در دوران فعالیت در کانون‬ ‫پرورش فکری کودکان و نوجوانان و اموزش و پرورش شهر ری تاکید او بر انسان سازی بود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اخالق عملی‬ ‫عصاره بینش و جهان بینی فردی است و هر فرد فارغ از تقید و اعتقادی که دارد تنها در سایه عشق و معرفت به کارش‬ ‫هست که عالوه بر انسان مدار بودن می توان به تربیت نسل هایی بپردازد و با وجود همه خصلت های مثبت و مفید‪،‬‬ ‫انسان تربیت کند و انچه که مرحوم اکبری مبارکه به ان تاکید داشت تربیت و پرورش نسل کودک و نوجوان براساس‬ ‫فرهنگ حاکم ارزشی بود که براساس ان تربیت شده و به ان ایمان داشت و در شرایطی که بسیاری از کودک و نوجوان‬ ‫را ابزاری برای رسیدن به ایدئولوژی های خود می دانستند به جرئت می توانم بگویم که او تنها و تنها به دنبال پرورش و‬ ‫تعالی انسان بود و باید به پدر و مادری که چنین هنرمند متعهدی را تربیت و تحویل عرصه فرهنگ و هنر این مملکت‬ ‫کرده اند‪ ،‬درود فرستاد‪.‬‬ ‫هنر‪ ،‬علم و فن بدون معرفت و عشق بیهوده است‬ ‫قاســمی با اشــاره به اینکه کریم اکبری مبارکه در دوران قبل و بعد انقالب فارغ از هر نحله و اندیشه روشنفکری و‬ ‫روشنفکرنمایی سبک و سیاق خود را دنبال می کرد‪ ،‬گفت‪ :‬هیچگاه به دنبال رنجش کسی از خودش نبود و در همه‬ ‫حال حتی در صحنه فیلمبرداری نیز حواسش به همه جوانب و اطراف خود بود که خاطرم هست یک بار که پس از‬ ‫حدود یک سال که کریم را ندیده بودم در جریان جشنواره تئاتر کودک و نوجوان در همدان به شکل تصادفی او را سر‬ ‫صحنه فیلمبرداری یک پروژه دیدم در حالی که همه اماده برداشت یک پالن بودند‪ ،‬او برای لحظاتی کار را ترک کرد‬ ‫تا با من دیداری تازه کند و بالفاصله به سر کار خود برگشت‪ .‬وی در پایان سخنان خود گفت‪ :‬به نظرم هنر‪ ،‬علم و فن‬ ‫بدون معرفت و عشق واژه ای توخالی است و نفعی برای انسانیت ندارد و باید این مفاهیم در انجام هر امری به ویژه امور‬ ‫فرهنگی و هنری توامان باشد و این ویژگی در زندگی مرحوم اکبری مبارکه مشهود بود‪.‬‬ ‫اکبری مبارکه ما را همواره دعوت به صبر و بردباری می کرد‬ ‫سیدعباس عظیمی؛ مدیر سابق موسسه هنرمندان پیشکسوت نیز در ادامه این مراسم به ایراد سخن پرداخت و گفت‪:‬‬ ‫بدون اغراق و تظاهر باید بگویم که در جریان مرگ مرحوم اکبری مبارکه بسیار متاثر شدم و با وجود انکه در طول مدت‬ ‫ماموریتم در موسسه هنرمندان پیشکسوت بالغ بر ‪ 100‬هنرمند را از دست دادیم اما هیچکدام ایشان به قدر اکبری‬ ‫مبارکه مرا متاثر نکرد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬روراستی‪ ،‬مهربانی و اینکه همواره در جریان مجموعه فعالیت های این موسسه او‬ ‫از هیچ کوشش و تالشی فروگذار نکرد و خالصانه همه وقت و توان خود را برای پیشبرد امور این موسسه به کاربست‬ ‫از جمله ویژگی هایی بود که موجب شد تا نام او برای همیشه در این عرصه جاوید باقی بماند‪ .‬عظیمی صبر‪ ،‬بردباری‬ ‫را از جمله دیگر خصایص مرحوم اکبری مبارکه برشمرد و گفت‪ :‬حتی در مواقعی هم که به سبب فشار و حجم کار و‬ ‫برخی ناهماهنگی ها ممکن بود من و سایر همکارانم طاقتمان طاق شود‪ ،‬او با مهربانی و روی خوش ما را به صبوری و‬ ‫ارامش دعوت می کرد و بی شک به دلیل همه این ویژگی های خوب و ممتاز است که باید گفت درگذشت او برای عرصه‬ ‫فرهنگ و هنر خسران بزرگی است‪.‬‬ ‫نگاهی به اکران های استثنایی در سینماهای گوش هو کنار شهر‬ ‫سینماهاییکهجشنوارهچراغشانراروشننگهمی داشت‬ ‫علیرضابخشی|‬ ‫یو نه دوره برگزاری جشنواره فیلم فجر سینماهای متعددی‬ ‫در طول س ‬ ‫در سطح شهر تهران و دیگر شهرستان ها بودند که میزبانی جشنوار ه را‬ ‫به عهده داشتند‪ .‬سینماهایی که هرکدام با پیشینه ای که داشتند در‬ ‫روزهای تماشای فیلم برای مردم خاطره انگیز شدند‪ .‬سینماهایی که بعد‬ ‫از مدتی هویتشان با هویت جشنواره گره خورده است‪.‬‬ ‫یو هشــت دوره گذشــته‪ ،‬ســینماهایی مثل «ازادی»‪،‬‬ ‫در طول س ‬ ‫«فرهنگ»‪« ،‬عصر جدید»‪« ،‬شــهرقصه»‪« ،‬بهمن»‪« ،‬کریســتال»‪،‬‬ ‫«فلســطین»‪« ،‬کانون»‪« ،‬افریقا»‪« ،‬قدس»‪« ،‬سپیده»‪« ،‬ماندانا» و ‪...‬‬ ‫سینماهایی بودند که بیشترین میزبانی را داشته اند‪ .‬سینماهایی که هر‬ ‫کدام به دلیل موقعیتی که داشتند توانسته اند هر سال این موقعیت را‬ ‫برای خود فراهم کنند که به عنوان سینماهایی تجربه پس داده‪ ،‬به محل‬ ‫تو امد مخاطبان جشنواره بدل شوند‪.‬‬ ‫رف ‬ ‫اما در طول این دوران سینماهایی بودند که یک یا نهایت دوبار به شکل‬ ‫استثنایی به اکران فیلم های جشنواره پرداخته اند‪ .‬البته «تئاترشهر» به‬ ‫عنوان یک فضا برای اجرای تئاتر هم در دوره نخست جشنواره به محلی‬ ‫برای اکران فیلم های اماتور تبدیل شد و «موزه هنرهای معاصر» هم در‬ ‫سهدورهمیزبانجشنوارهبودهاست‪.‬فرهنگسراهای«خاوران»‪«،‬بهمن»‬ ‫و «ارســباران» هم سابقه میزبانی جشنواره را در دوره های سیزدهم و‬ ‫چهاردهم داشتند‪ .‬دوره هفتم جشنواره در سال شصت و هفت یکی‬ ‫از دوران اســتثنایی ان در نحوه اکــران بود‪ .‬جایی که برای اولین بار و‬ ‫اخرین بار چند ســینما در سرتاسر شهر به سینماهای اکران مردمی‬ ‫پیوستند‪ .‬سینما «اُدِئون» یکی از این سینماها بود که در سال ‪ ۱۳۴۰‬با‬ ‫نمایش فیلم «کازینو دوپاری» افتتاح شده بود‪ .‬این سینما که در خیابان‬ ‫سعدی‪ ،‬نرسیده به چهارراه مخبرالدوله واقع شده بود در سال ‪۱۳۷۱‬‬ ‫تعطیل و در سال ‪ ۱۳۸۷‬ساختمان این سینما طعمه حریق شد و حاال‬ ‫از ان اثری باقی نمانده است‪.‬‬ ‫سینما «شباهنگ» یا همان «ری سابق» هم در دوره هفتم از سینماهای‬ ‫مردمی بود‪ .‬سینمایی که در ضلع شمال غربی میدان شوش واقع شده‬ ‫بود‪ .‬این سینما پس از انقالب مدتی تعطیل بود و در سال ‪ 1367‬یعنی‬ ‫در روزهای منتهی به جشنواره فجر هفتم بازگشایی شد‪ .‬سینمایی که‬ ‫عمر چندانی بعد از این بازگشایی نداشت و حاال جای ان مجتمع تجاری‬ ‫بزرگی در شمال غربی میدان شوش نشسته است‪.‬‬ ‫ســینما «تیسفون» هم در همین دوره از جشنواره میزبان فیلم ها در‬ ‫بخش اکران مردمی بود‪ .‬سینمایی در محدوده میدان قزوین و امامزاده‬ ‫معصوم(ع) تهران که حاال چند سالی است که متروک مانده و نمای‬ ‫متروک ان در منظر عابران پیاده شهر قرار گرفته است‪.‬‬ ‫سینما «نادر» در کوچه ملی در ان سال برای اخرین بار خیابان الله زار‬ ‫را درگیر جشنواره کرد‪ .‬این سینما البته تا سال ‪ 88‬دایر بود و ناصر مجد‬ ‫بیگدلی در ان تالش کرده بود تا با اکران فیلم های قدیمی چراغ این‬ ‫سینما را روشن نگه دارد‪ .‬ســینما نادر در سال ‪ ۱۳۱۲‬با نام «رویال»‬ ‫شروع به کار کرد و در سال ‪ ۱۳۴۲‬این سینما توسط ناصر مجدبیگدلی‬ ‫و شرکا با نام جدید «سینما نادر» و اکران فیلم مرد میدان مجددا ً شروع‬ ‫به کار کرد و تا سال ‪ ۱۳۸۸‬فعال بود‪ .‬اما از ان پس‪ ،‬به دلیل ممنوعیت‬ ‫اکران فیلم در این ســینما پس از ان تعطیل شد‪ .‬در طبقه باالی این‬ ‫سینما دفتر گروه سینماهای متحد تهران قرار داشت که فیلم تولید‬ ‫می کردند و افرادی مانند ساموئل خاچیکیان‪ ،‬خسرو پرویزی و صابر‬ ‫رهبر در ان اتاق کار داشته اند‪ .‬در این دفتر‪ ،‬فیلم هایی همچون شبح‬ ‫کژدم‪ ،‬شکار خاموش‪ ،‬لنگرگاه‪ ،‬ویزا‪ ،‬حادثه و غیره ساخته شده است‪۲۰ .‬‬ ‫سینما در خیابان الله زار فعال بوده است که ‪ ۶‬سالن ان در کوچه باربد‬ ‫قرار داشت‪ .‬به خاطر وجود سینما ملی در این کوچه‪ ،‬به ان کوچه ملی‬ ‫می گفتند اما متاسفانه هیچ کدام از این سینماها باقی نمانده و بعضی از‬ ‫انها انبار وسایل برقی شده و اخرین بازمانده نیز تعطیل شده است‪.‬‬ ‫البته در دوره سوم جشنواره سینما «مرکزی» در میدان انقالب که هنوز‬ ‫دایر است و سینما «پیوند» هم در جریان اکران های جشنواره ای قرار‬ ‫گرفتند‪ .‬سینما «پیوند» در میدان خراسان‪ ،‬ابتدای خیابان خاوران یکی‬ ‫از سینماهای خاطره انگیز برای دوستداران سینما است که تا سال ‪92‬‬ ‫با همه سختی های اکران به کار خود ادامه داد اما دیگر دوام نیاورد و از‬ ‫گردونه سالن های سینما خارج شد‪.‬‬ ‫البته در دوره هشتم جشنواره هم یکبار سینما «پیروزی» شانس اکران‬ ‫فیلم را داشــت‪ .‬سینمایی که حاال با یک بازسازی در کنار یک مجتع‬ ‫تجاری دوباره فعال شده است و به وسایل روز مجهز است‪.‬‬ ‫در دوره دهم جشنواره سینما «جمهوری» هم در کنار دیگر سینماهای‬ ‫اکران فیلم قرار گرفت‪ .‬ســینما «جمهوری (نیاگارای سابق)» یکی از‬ ‫ســینماهای قدیمی تهران است که در سال ‪ ۱۳۳۷‬تاسیس شد‪ .‬این‬ ‫سینما در خیابان جمهوری از طرف شرق به غرب‪ ،‬نرسیده به خیابان‬ ‫فلسطین تهران قرار دارد‪.‬‬ ‫این سینما در سال ‪ ۱۳۳۷‬با نام نیاگارا و با ‪ ۹۶۰‬صندلی تاسیس شد‪.‬‬ ‫این سینما تنها یک سالن پخش فیلم داشت که شامل سالن طبقه‬ ‫همکف و بالکن طبقه دوم می شــد که با تفکیک این دو طبقه بالکن‬ ‫سینما به سالنی مستقل تبدیل و کافه ان در راهرو سالن طبقه دوم قرار‬ ‫داشت‪ .‬سینما جمهوری چندی پیش به طور کامل بازسازی و تبدیل‬ ‫به دو سالن نمایش شده بود‪ .‬در دهه ‪ ۴۰‬اولین سینمای ایران بود که‬ ‫به سیستم صندلیهای متحرک مجهز گردید‪ .‬ساختمان سینما توسط‬ ‫یک مهندس هندی ساخته شده بود اما توسط معمار سرشناس ایرانی‬ ‫پل ابکار‪ ،‬به سینما تبدیل شد‪ .‬در ابتدا علی حاتمی و محمدعلی فردین‬ ‫مالکان این سینما بودند و هم اکنون زهرا خوشکام (حاتمی) مالک سه‬ ‫دانگ ان است‪ .‬بعد از یک بازسازی دیگر در طبقه دوم این سینما کافه‬ ‫ای تحت عنوان «انتراکت» تاسیس شد که علی مصفا و لیال حاتمی‬ ‫مدیریت ان را به عهده داشتند‪ .‬این سینما در ساعت ‪ ۴‬صبح تا ‪ ۸‬صبح‬ ‫روز ‪ ۲۵‬ابان سال ‪ ۱۳۸۷‬دچار اتش سوزی شد و سالن یک‪ ،‬سالن انتظار‬ ‫و کافه انتراکت ان از بین رفتند‪.‬‬ ‫در دوره های متعدد سینماهای مثل «سعدی» ‪« ،‬سروش» ‪« ،‬استقالل»‬ ‫‪« ،‬کانون فیلم تهران»‪« ،‬بلوار» و «قیام» هم دو تا سه بار میزبان جشنواره‬ ‫بوده اند‪ .‬از سال ‪ 88‬که جشنواره فجر برای اکران رسانه ها و فیلمسازان‬ ‫به «برج میالد» رفت و همزمان پردیس های ســینمایی گوناگونی در‬ ‫سرتاسر شهر تهران ایجاد شد‪ ،‬شکل اکران برنامه های جشنواره تغییر‬ ‫کرد و سینماها به عنوان عناصری هویت بخش در جای جای شهر از‬ ‫رونق افتادند‪ .‬ســینماهایی که حاال با وجــود کرونا برخی نفس های‬ ‫اخرشان را می کشند و در حال احتضار هستند‪.‬‬ ‫جشنواره امسال اگرچه بی حضور تماشاگران برگزار خواهد شد اما امید‬ ‫است با عبور از بحران کرونا بار دیگر سینماهای شهر در ایام جشنواره با‬ ‫حضور گرم مخاطبان سینما قوت بگیرد و ان اندک سینماهایی هم که‬ ‫باقی مانده اند از گزند تعطیلی و نابودی در امان بمانند‪ .‬سینماهایی که‬ ‫جانشان به حضور مخاطبانشان گرم است‪.‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫امادگی سینماهای حوزه هنری برای میزبانی مردمی در جشنواره فجر‬ ‫شنبه ‪ 4‬بهمن ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪428‬‬ ‫‪5‬‬ ‫یادداشت‬ ‫تئاتر خیابانی به اضافه مقاومت‬ ‫داریوش نصیری؛‬ ‫مدیر بخش نمایش های خیابانی و محیطی‬ ‫هفدهمین جشنواره سراسری تئاتر مقاومت|‬ ‫نگاه اول‪ :‬هنر امانت ویژه خداوند به انســان اســت و‬ ‫انسان امروزی از طریق هنر به زبانی مشترک در جهان‬ ‫و جامعه پیرامــون خود می رســد‪ .‬در این میان هنر‬ ‫نمایش و تئاتر که قدمت اش از حضور انســان بر روی‬ ‫کره خاکی شــکل گرفته اســت در میان اندیشمندان‬ ‫حوزه هنر دارای ارج و ارزشی واالست و به گواه تاریخ‬ ‫نمایــش از همان ابتدا از محیــط بیرونی و فضای باز‪،‬‬ ‫شکل رسمی خود را پیدا کرد تا سر انجام به صالحدید‬ ‫و اســتفاده از تمهیدات الزم اجرا به سالن نمایش راه‬ ‫پیدا کرد‪ .‬شکل بیرونی و اجرای نمایش در فضای باز از‬ ‫دیر باز مورد استفاده عموم هنرمندان بوده و با گذشت‬ ‫زمان بر اعتبار ان افزوده شــده اســت و هنرمندانی از‬ ‫مــردم که برای مردم‪ ،‬نمایش بــه روی صحنه خیابان‬ ‫می برند‪.‬‬ ‫نگاه دوم‪ :‬در هفدهمین جشــنواره سراســری تئاتر‬ ‫مقاومت‪ ،‬بخش نمایش هــای بیرونی از مجموع ثبت‪:‬‬ ‫‪ 295‬اثــر در مرحلــه بازخوانی و انتخــاب ‪ 75‬طرح‬ ‫نمایشــی توســط هیات محترم داوران جهت بازبینی‪،‬‬ ‫‪ 12‬گــروه از تهــران و ‪ 63‬گروه از دیگــر نقاط ایران‬ ‫عزیزمان‪ ،‬مجموع این ‪ 75‬طرح نمایشــی را شامل می‬ ‫شــود‪ .‬همچنین فراوانی و گستردگی شرکت کنندگان‬ ‫از میان ‪ 34‬شهرستان بوده است‪ .‬اما در نهایت ‪ 20‬اثر‬ ‫نمایشی به مرحله نهایی و داوری رسیده است که سهم‬ ‫پایتخت چهار اثر‪ ،‬اصفهان شش اثر‪ ،‬ایالم دو اثر و سایر‬ ‫اثار از کرج‪ ،‬کرمانشاه‪ ،‬اشتیان‪ ،‬مالیر‪ ،‬کرمان‪ ،‬زاهدان‪،‬‬ ‫مرنــد و الهیجان می باشــد ‪ .‬همچنین دو اثر مهمان‬ ‫نیز در کنار این جشــنواره به اجــرای نمایش خواهند‬ ‫پرداخت‪.‬‬ ‫نگاه سوم‪ :‬از روز جمعه ‪ 28‬اذر ماه ساعت ‪ 14‬رسما‬ ‫اجرا های نمایش خیابانی اغاز می شود و تا ‪ 1‬دی ماه‬ ‫ادامه می یابد‪.‬‬ ‫در این دوره از جشــنواره عالوه بــر اجراهای عمومی‬ ‫نمایش های برگزیده بخش نمایش خیابانی و محیطی‬ ‫جشــنواره که اتفاق خجســته ای اســت‪ ،‬دو کارگاه‬ ‫اموزشــی نیز در ایام جشــنواره توســط دکتر محمد‬ ‫حســین ناصر بخت با عنــوان طرح و ایــده در تئاتر‬ ‫خیابانی و بررسی شیوه های بازیگری در تئاتر خیابانی‬ ‫توسط دکتر حمیدرضا افشار در ساعت ‪19:30‬مختص‬ ‫این بخش برگزار می شــود‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬در جلسات‬ ‫نقد و بررسی که توســط مصطفی محمودی از ساعت‬ ‫‪ 21‬برگزار می شــود هرشــب دو اثر انتخابی از میان‬ ‫نمایش های خیابانی‪ ،‬نقد و بررسی می شود‪.‬‬ ‫نگاه چهارم‪ :‬در نهایت‪ ،‬حفــظ ارزش های مقاومت‪،‬‬ ‫دفاع و پایداری جزء ارکان هر کشور و دولتی است که‬ ‫در اثار تصویری و نمایشی ان‪ ،‬توسط هنرمندان نمود‬ ‫پیدا می کند‪.‬‬ ‫در این میان و در کشور عزیزمان نیز یکی از مهمترین‬ ‫رســالت هنرمندان به ویژه هنرمنــدان تئاتر و نمایش‬ ‫های بیرونی‪ ،‬پاسداشــت و زنده نگه داشــتن نام و یاد‬ ‫مردان مردی است که بی هیچ دغدغه ای‪ ،‬جان برکف‬ ‫نهاده اند و از همه چیز گذشتند‪ .‬هنرمندان به خصوص‬ ‫نمایشــگران خیابانی با حضورشان در میان احاد ملت‪،‬‬ ‫شور و شــوق دفاع و ایین مقاومت از سرزمین مادری‬ ‫را در قلب هــا زنده نگــه می دارند تا راه شــناخت و‬ ‫پیروزی حق از باطل‪ ،‬پایمردی در شجاعت‪ ،‬نکوداشت‬ ‫و ستایش بزرگ مردانی که جانشان را در راه میهن فدا‬ ‫نمودند را به نسل های اینده برسانند‪.‬‬ ‫دست مریزاد به همت و هنر واالیتان‪.‬‬ صفحه 5 ‫سالمت‬ ‫ارتباط مصرف غذاهای سرخ شده با افزایش ریسک بیماری قلبی و سکته‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه ‪ 4‬بهمن ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪428‬‬ ‫گزارش‬ ‫درد مقطعی قفسه سینه‬ ‫به چه معنا است؟‬ ‫دردمقطعیقفسهسینهکهمی ایدومی رودمسئله ای‬ ‫است که نباید به ان بی توجه باشیم؛ زیرا ممکن است‬ ‫به مشکال قلبی ربط داشته باشد‪.‬‬ ‫‪ .۱‬دردی که در ناحیه ی قفسه سینه می اید‬ ‫و می رود توجه کنید‬ ‫ما اغلب از درد قفسه سینه به عنوان نشانه ای از حمله قلبی‬ ‫یاد می کنیم‪ .‬با این حال درد قفسه سینه به طور خودکار به‬ ‫این معنی نیست که مشکل قلبی داریم‪ .‬سوزش سر معده‬ ‫و به طور کلی درد در ناحیه ی قفسه سینه به علت ورزش و‬ ‫دیگر موارد مشابه ممکن است با حمله قلبی اشتباه گرفته‬ ‫شود‪ .‬مگان کامات‪ ،‬متخصص قلب و استادیار بالینی پزشکی‬ ‫در دانشکده پزشکی دیوید گفن‪ ،‬می گوید‪« :‬درد قفسه سینه‬ ‫از هر نوع را نباید نادیده گرفت‪ .‬شما همیشه باید به دنبال‬ ‫مراقبت های پزشــکی در هنــگام درد ممتد و مقطعی در‬ ‫ناحیه ی قفسه سینه باشید‪ ».‬دانیل کانتالون‪ ،‬متخصص قلب‬ ‫و بخش کاردانی رئیس الکتروفیزیولوژی قلب در کلینیک‬ ‫کلیولند‪ ،‬می گوید‪« :‬احتیاط و احساس خطر کردن در این‬ ‫ی اهمیتی است‪ .‬وضعیت خود را‬ ‫دسته موقعیت ها بهتر از ب ‬ ‫یک وضعیت خطرناک و عالئم را تهدیدی برای جان خود‬ ‫بدانید که ممکن است به عنوان مثال‪ ،‬سندرم کرونری حاد‪،‬‬ ‫امبولیسم ریوی یا سکته مغزی مشکوک پیش بیاید‪».‬‬ ‫‪ .۲‬انواع درد قفسه سینه‬ ‫درد قفسه سینه شامل سنگینی سینه‪ ،‬تیر کشیدن و سوزش‬ ‫در منطقه قفسه سینه می شود‪ .‬نوع درد نوع علت را مشخص‬ ‫نمی کند ولی موضوع حائز اهمیت این اســت که نباید بی‬ ‫اهمیت به شرایط کنونی خود باشید‪ .‬دکتر کانتالون می گوید‪:‬‬ ‫«در واقع گاهی درد قفسه سینه بسیار شدید می شود مانند‬ ‫اسپاسم (گرفتگی عضالت) مری یا اسیب عضالنی اسکلتی‬ ‫که می تواند بسیار شدید باشد در حالی که درد قفسه سینه‬ ‫مربوط به قلب‪ ،‬می تواند بسیار ظریف باشد‪».‬‬ ‫‪ .۳‬درد قفسه سینه در زنان‬ ‫درد قفســه سینه از سوزش سر معده یا سرفه بیش از حد‪،‬‬ ‫در زنان و مردان مشابه است‪ .‬اما با حمله قلبی‪ ،‬زنان ممکن‬ ‫است برخی عالئم غافلگیرکننده را تجربه کنند‪ .‬تجربه زنان‬ ‫با عالئمی که مردان تجربه می کنند متفاوت اســت‪ .‬دکتر‬ ‫کانتالون می گوید‪« :‬زنان در هنگام حمله قلبی کمتر دچار‬ ‫درد قفسه سینه می شوند‪ .‬عالئم می تواند برای بیماران زن‬ ‫ظریف تر عمل کند‪ .‬درد در هنگام سکته در زنان می تواند‬ ‫مانند فشار ضعیف یا فقط مشکلی در تنفس باشد‪ .‬به همین‬ ‫علت بیشــتر در معرض خطر ابتال به بیماری های قلبی و‬ ‫عروقی هستند‪ ».‬زنان باید همیشه باید به غرایز خود اعتماد‬ ‫کنند و زمانی که احساس درســتی ندارد به پزشک خود‬ ‫مراجعه کنند تا معاینه شوند‪ .‬زنان تا حدودی بیشتر از مردان‬ ‫احتمال دارد که دچار کوتاهی نفس‪ ،‬تهوع و درد پشت کمر‬ ‫یا فک (به عنوان عالئم حمله قلبی) شوند‪ .‬به گزارش انجمن‬ ‫قلب امریکا‪ ،‬این ها نشانه های حمله قلبی هستند‪.‬‬ ‫‪ .۴‬درد قفسه سینه مربوط به قلب نیست‬ ‫دالیل متعددی وجود دارد که ممکن اســت احساس درد‬ ‫قفسه سینه را به وجود اورد و به قلب ربطی نداشته باشد‪.‬‬ ‫عضالت‪ ،‬بافت های همبند‪ ،‬استخوان ها‪ ،‬پوست‪ ،‬ریه ها‪ ،‬مری‪،‬‬ ‫معده و رگ های عصبی زیادی در منطقه قفسه سینه دارند‪.‬‬ ‫درد قفسه ســینه که مربوط به قلب نیست به عنوان درد‬ ‫ارجاعی شــناخته می شود؛ یعنی شما درد را در یک مکان‬ ‫احساس می کنید‪ ،‬اما منبع درد در منطقه دیگری است‪ .‬مثال‬ ‫سوزش سر دل را در نظر بگیرید‪ .‬اغلب در منطقه قفسه سینه‬ ‫احساس می شود‪ .‬دکتر کانتلون می گوید‪« :‬منصفانه است که‬ ‫بگوییم علل غیر قلبی در درد قفسه سینه بسیار شایع تر از‬ ‫علل قلبی است؛ اما مشکل این است که چنین عالئمی هم‬ ‫نیاز به یک ارزیابی کیفی و زمینه ای دارند تا بررسی شوند تا‬ ‫بفهمیم محتمل ترین علت چیست‪ ».‬به همین دلیل‪ ،‬فرض‬ ‫نکنید که درد قفسه سینه جدی نیست فقط به این دلیل‬ ‫که ممکن است قلب را درگیر نکند‪ .‬چه مربوط به قلب باشد‬ ‫و چه نباشــد باید در اسرع وقت برای تشخیص و درمان به‬ ‫پزشک خود مراجعه کنیم‪.‬‬ ‫‪ .۵‬رگ به رگ شدن قفسه سینه یا کرنش عضالنی‬ ‫شما ممکن است درد قفسه سینه که می اید و می رود را پس‬ ‫از بلند کردن وزنه یا اسیب به منطقه قفسه سینه‪ ،‬احساس‬ ‫کنید‪ .‬درمان به طور معمول شامل استراحت‪ ،‬سرما یا گرما‪،‬‬ ‫مسکن یا قرص های ضد التهاب می شود‪.‬‬ ‫تجزیه و تحلیل نشان می دهد که این خطر با مصرف هر ‪ ۱۱۴‬گرم از این نوع غذاها در هفته افزایش می یابد‪ .‬به گفته محققان‪ ،‬واضح است که رژیم غذایی غربی سالمت قلبی‪-‬عروقی را بهبود نمی بخشد اما‬ ‫دقیق ًا مشخص نیست که غذای سرخ شده چه سهمی در افزایش خطر بیماری های جدی قلبی و سکته مغزی دارد‪ .‬برای روشن کردن این موضوع‪ ،‬انها پایگاه داده های تحقیقاتی مربوط به ‪ ۱۹‬مطالعه شامل‬ ‫‪ ۵۶۲,۴۴۵‬شرکت کننده را بررسی کردند‪ .‬بررسی ها نشان داد که در مقایسه با کمترین گروه مصرف هفتگی غذای سرخ شده‪ ،‬بیشترین میزان مصرف این نوع غذاها با افزایش‪ ۲۸‬درصدی خطر بروز مشکالت‬ ‫جدی قلبی عروقی‪ ۲۲ ،‬درصد افزایش خطر بیماری قلبی عروق کرونر و ‪ ۳۷‬درصد افزایش خطر نارسایی قلبی مرتبط بود‪ .‬هنوز کام ً‬ ‫ال مشخص نیست که چگونه غذاهای سرخ شده دقیق ًا می توانند بر ایجاد‬ ‫بیماری های قلبی عروقی تاثیر بگذارند‪ .‬محققان معتقدند غذاهای سرخ شده به دلیل محتوای چربی شان‪ ،‬مصرف انرژی را افزایش می دهند و از روغن های گیاهی هیدروژنه که اغلب برای پخت انها استفاده‬ ‫می شود‪ ،‬اسیدهای چرب ترانس مضر تولید می شود‪ .‬همچنین سرخ کردن باعث افزایش تولید فراورده های شیمیایی دخیل در واکنش التهابی بدن می شود‪،‬‬ ‫دستورات تغذیه ای را جدی بگیرید‬ ‫خوراکی هایزمستانیمخصوصتقویتسیستمایمنیدربرابرکرونا!‬ ‫تقویت سیستم ایمنی بدن‪ ،‬یکی از روش های پیشگیری از ابتال به کرونا است که همواره متخصصین تغذیه بر ان‬ ‫تاکید و اصرار دارند‪ .‬در حال حاضر تنها راه برای پیشگیری از ابتالء به کرونا‪ ،‬رعایت فاصله گذاری اجتماعی‪ ،‬استفاده‬ ‫از ماسک و شستشوی مرتب دست ها با اب و صابون به مدت ‪ ۲۰‬ثانیه و پیروی از اصول تغذیه صحیح است‪ .‬با‬ ‫تغذیه صحیح و تقویت سیستم ایمنی بدن می توان از ابتالء به کرونا پیشگیری کرد‪ .‬تغذیه صحیح به معنی مصرف‬ ‫مواد غذایی گران قیمت نیست‪ .‬با استفاده از جایگزین های مواد غذایی می توان تغذیه ای صحیح و متناسب با اقتصاد‬ ‫خانواده داشت‪ .‬برای تقویت سیستم ایمنی بدن به اندازه کافی از منابع پروتئینی و ریزمغذی ها استفاده کنید‪ .‬بهترین‬ ‫منبع پروتئینی ارزان تر‪ ،‬حبوبات اســت که همراه با غالت ارزش غذایی معادل گوشت خواهد داشت‪ .‬البته الزم‬ ‫است به این نکته توجه کنید که برای پیشگیری از کرونا‪ ،‬مکمل های مولتی ویتامین را خودسرانه مصرف نکنید‪ .‬به‬ ‫جای مصرف مکمل های مولتی ویتامین برای تقویت سیستم ایمنی‪ ،‬از سبزی ها و میوه های فصل استفاده کنید‪.‬‬ ‫با مصرف روزانه حداقل ‪ ۵‬واحد سبزی و میوه (‪ ۲‬عدد میوه و سه وعده سبزی) ویتامین ‪ C‬مورد نیاز بدن تامین‬ ‫می شود‪ .‬همچنین‪ ،‬از میوه های فصل مثل انواع مرکبات که غنی از ویتامین ‪ C‬هستند برای تقویت سیستم ایمنی‬ ‫بدن استفاده کنید‪ .‬یک عدد پرتقال و یا دو عدد نارنگی متوسط ویتامین ‪ C‬مورد نیاز روزانه را تامین می کند‪ .‬برای‬ ‫پیشگیری از کرونا در کنار هر وعده غذایی از ساالد و یا سبزی خوردن استفاده کنید‪ .‬اگر به دلیل مشکالت گوارشی‬ ‫قادر به مصرف سبزیجات به صورت خام نیستید‪ ،‬انها را به شکل بخارپز مصرف کنید‪ .‬افراد باالی ‪ ۱۲‬سال برای‬ ‫تقویت سیستم ایمنی بدن‪ ،‬ماهانه یک مکمل ویتامین دی ‪ ۵۰‬هزار واحدی مصرف کنند‪ .‬در کودکان ‪ ۲‬تا ‪ ۱۲‬سال‪،‬‬ ‫مصرف هر دوماه یک عدد مکمل ‪ ۵۰‬هزارواحدی ویتامین ‪ D‬به تقویت سیستم ایمنی بدن و پیشگیری از کرونا‬ ‫کمک می کند‪ .‬الزم است به این نکته توجه کنید که در دوران همه گیری کرونا از مواد غذایی کم چرب‪ ،‬کم نمک‬ ‫و با قند کمتر استفاده کنید‪ .‬غذاهای چرب و پرنمک با تضعیف سیستم ایمنی بدن شانس ابتالء به کرونا را افزایش‬ ‫می دهند‪ .‬مصرف زیاد مواد قندی و شیرین با تحریک سیستم ایمنی بدن خطر ابتالء به کرونا را بیشتر می کنند‪.‬‬ ‫به جای استفاده از نوشابه های گازدار‪ ،‬اب میوه های صنعتی که قند افزوده دارند و نوشیدنی های شیرین‪ ،‬از دوغ یا‬ ‫ماءالشعیرهای بدون قند و عرقیات خانگی کم شیرین استفاده کنید‪ .‬از سبزی ها و صیفی جات فصلی مثل شلغم ‪،‬‬ ‫کدو حلوایی ‪ ،‬انواع کلم و‪،‬گل کلم و هویج که سرشار از ویتامین ‪ C‬و ‪ A‬هستند‪ ،‬استفاده کنید‪ .‬مصرف سس های‬ ‫چرب که معموالً نمک و شکر زیادی هم دارند را محدود کنید و ساالد خود را با چاشنی هایی مثل انواع سرکه‪ ،‬ابغوره‪،‬‬ ‫ابلیمو‪ ،‬اب نارنج و سبزیجات معطر میل کنید‪.‬‬ ‫تا جایی که ممکن است‪ ،‬روزانه ماست‪ ،‬پنیر و شیر کم چرب مصرف کنید‪ .‬مصرف فست فودها مثل انواع پیتزا‪،‬‬ ‫سوســیس و کالباس و غذاهای کنســروی که حاوی سدیم و نمک زیادی هستند و موجب اختالل در سیستم‬ ‫ایمنی بدن می شوند را محدود کنید تا احتمال ابتالی شما به کرونا کمتر شود‪ .‬در دوران قرنطینه خانگی به جای‬ ‫مصرف تنقالت چرب و پر نمک مانند اجیل و تخمه های نمکی و شیرین مانند انواع شیرینی‪ ،‬شکالت و بیسکویت‬ ‫و نوشیدنی های شیرین شده با قند‪ ،‬از انواع میوه های فصلی و تازه استفاده کنید‪ .‬خودسرانه مکمل های ویتامین ‪،A‬‬ ‫روی و اهن مصرف نکنید و از سبزی ها و میوه هایی که به صورت طبیعی دارای این ویتامین ها هستند‪ ،‬استفاده کنید‪.‬‬ ‫حبوبات منبع خوبی از پروتئین‪ ،‬ویتامین ها و مواد معدنی هستند‪ .‬بنابراین در وعده های غذایی اصلی روزانه از حبوبات‬ ‫استفاده کنید‪ .‬خوردن یک نیاز حیاتی است‪ ،‬ولی خوردن مواد غذایی سالم یک هنر است‪.‬‬ ‫انواع نوشــابه ها و ابمیوه های صنعتی‪ ،‬اب نبات‪ ،‬شکالت‪ ،‬نوشیدنی های شیرین مثل شربت ها‪ ،‬انواع مربا و انواع‬ ‫شیرینی های خشک و تر حاوی مقادیر زیادی مواد قندی هستند‪ .‬در مصرف انها افراط نکنید‪.‬‬ ‫مصرف غذاهای پرچرب‪ ،‬پر نمک و شیرین خطر ابتالی شما به کرونا را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫در حین خرید‪ ،‬به نشانگرهای رنگی تغذیه ای مواد غذایی توجه کنید‪ ،‬چرا که به شما می گویند که در محصول‬ ‫مربوطه چقدر سدیم) نمک (‪ ،‬قند و چربی وجود دارد‪ .‬توجه به نشانگر رنگی تغذیه ای محصوالت غذایی تضمین‬ ‫خریدی سالم تر و سیستم ایمنی قوی تر برای پیشگیری از کرونا است‪ .‬احتمال ابتالی افراد چاق به کرونا بیش از‬ ‫دیگر افراد است‪ .‬مراقب وزنتان باشید‪ .‬احتمال زنده ماندن افراد چاقی که مبتال به کرونا می شوند پایین است پس به‬ ‫فکر کنترل وزن خود باشید‪ .‬با کاهش مصرف قند و شکر و شیرینی از ابتالء به دیابت‪ ،‬چاقی و کرونا پیشگیری کنید‪.‬‬ ‫سعی کنید دو سوم بشقاب غذایتان را به سبزیجات و حبوبات اختصاص دهید‪ .‬به جای نان های سفید از نان هایی‬ ‫که سبوس بیشتری دارند استفاده کنید‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از اضافه وزن در دوران همه گیری کرونا‪ ،‬در خانه با کودکان خود بازی های پر تحرک انجام دهید‪.‬‬ ‫برای پیشگیری از چاقی کودکان‪ ،‬میزان تماشای تلویزیون‪ ،‬کار و بازی کودکان با رایانه را محدود کنید‪.‬‬ ‫حبوبات و غالت ارزش پروتئینی باالیی دارند‪ .‬بهتر است برنج را بیشتر به صورت مخلوط با حبوبات مثل باقال پلو‪،‬‬ ‫عدس پلو‪ ،‬ماش پلو‪ ،‬لوبیا چشم بلبلی با پلو‪ ،‬و یا عدس یا ماش را با نان مصرف کنید تا پروتئینی با ارزش غذایی‬ ‫گوشت به بدنتان برسد‪.‬‬ ‫به مواد غذایی حاوی حبوبات (عدسی‪ ،‬خوراک لوبیا و…) چاشنی های حاوی ویتامین ‪ C‬مانند اب لیمو یا نارنج‬ ‫تازه اضافه کنید‪.‬‬ ‫با مصرف شیر غنی شده با ویتامین ‪ ، D‬بخشی از نیاز بدن به این ویتامین تامین می شود‪.‬‬ ‫در دوره همه گیری کرونا‪ ،‬برای داشتن فعالیت بدنی منظم و ورزش در منزل‪ ،‬برنامه ریزی شخصی داشته باشید‪.‬‬ ‫برای تشویق کودکان و نوجوانان به تحرک بیشتر در ایام ماندن در منزل‪ ،‬بطور دسته جمعی همراه اعضای خانواده‬ ‫ورزش کنید‪.‬‬ ‫کم ابی ریسک ابتالء به کرونا را افزایش می دهد‪ ،‬بنابراین روزی ‪ ۶‬تا ‪ ۸‬لیوان اب بنوشید‪.‬‬ ‫هیچکدام از وعده های غذایی را حذف نکنید چرا که این اقدام سیستم ایمنی شما را تضعیف می کند‪.‬‬ ‫کمبود خواب باعث ضعیف شدن سیستم ایمنی می شود‪ .‬خوابیدن به مدت هفت تا نه ساعت به صورت روزانه برای‬ ‫بزرگساالن توصیه می شود‪ .‬کودکان بسته به سنشان به ‪ ۸‬تا ‪ ۱۴‬ساعت خواب نیاز دارند‪.‬‬ ‫از سیر‪ ،‬زنجبیل و پیاز هر روز در غذاهای مصرفی استفاده کنید‪ .‬این سه ماده غذایی تقویت کننده سیستم ایمنی‬ ‫هستن ‪.‬د‬ ‫تخم مرغ منبع بسیار مناسبی از پروتئین و مواد مغذی متنوع است‪ .‬فقط توجه داشته باشید که بهتر است تخم‬ ‫مرغ را بجوشانید و بصورت ابپز کام ً‬ ‫ال سفت و پخته شده مصرف کنید و از نیم پز کردن‪ ،‬عسلی نمودن و یا نیمرو‬ ‫کردن ان بپرهیزید‪.‬‬ ‫از جوانه گندم‪ ،‬ماش و شــبدر در رژیم غذایی روزانه خود اســتفاده کنید‪ .‬این جوانه ها سرشار از پروتئین‪ ،‬اهن و‬ ‫ویتامین های گروه‪ B‬هستند که به تقویت سیستم ایمنی شما کمک می کنند‪.‬‬ ‫هیچ ماده غذایی به تنهایی نمی تواند معجزه کند‪ .‬تحت تاثیر شایعات در مصرف برخی اقالم غذایی یا دمنوش‬ ‫ها افراط ننمایید‪ .‬تنوع و تعادل را در برنامه غذایی خود رعایت کنید‪ .‬مواد غذایی را از مراکز معتبر و تحت نظارت‬ ‫ارگان هایبهداشتیتهیهنمائید‪.‬‬ ‫مواد غذایی خریداری شده را به شیوه سالم اماده و مصرف نمائید‪ .‬از روش های بخار پز یا ابپز کردن بجای سرخ‬ ‫کردن استفاده نمائید‪ .‬دیابت‪ ،‬فشار خون باال و بیماری های قلبی عروقی خطر ابتالء به کرونا را بیشتر می کنند‪ .‬با‬ ‫رعایت رژیم غذایی صحیح در کنترل این بیماری ها بکوشید‪ .‬برای پیشگیری از تحریک سیستم ایمنی بدن‪ ،‬به جای‬ ‫روغن های حیوانی حاوی مقدار زیادی چربی اشباع شده هستند‪ ،‬از روغن های مایع استاندارد و دارای مجوزهای‬ ‫بهداشتی و در حد متعادل استفاده کنید‪.‬‬ ‫فقر «ویتامین دی» خطر کدام بیماری ها را افزایش می دهد؟‬ ‫ویتامین دی با ایجاد افزایش جذب فسفر و کلسیم از رود ه ها و کاهش‬ ‫دفع از کلیه به متابولیسم استخوان ها کمک می نماید‪ .‬این ویتامین از‬ ‫ویتامین های محلول در چربی است‪ ،‬که به رشد و استحکام استخوانها‬ ‫از طریق کنترل تعادل کلســیم و فسفر کمک می کند‪ .‬در سراسر‬ ‫جهان در حدود یک میلیارد نفر در معرض سطوح ناکافی ویتامین‬ ‫دی در خون شان هستند‪ .‬براورد می شود که ‪ ۴۰‬تا ‪ ۷۵‬درصد از تمام‬ ‫بزرگساالن دچار کمبود ویتامین دی باشند‪ .‬ویتامین دی از راه مصرف‬ ‫برخی مواد غذایی یا قرار گرفتن در معرض نور خورشید جذب بدن‬ ‫می شود‪ .‬نیاز روزانه برای این ویتامین برای هر فرد بالغ ‪ ۱۰‬میکروگرم‬ ‫یا حداکثر ‪ ۲۰۰۰‬واحد در روز و در دوران کودکی و پیری این میزان‬ ‫باالتر است‪.‬‬ ‫منابع ویتامین دی از این قرارند‪:‬‬ ‫ی شود که ماده ‬ ‫افتاب‪ :‬تابش پرتو فرابنفش به پوست انسان باعث م ‬ ‫ای به نام دهیدروکلسترول با طی مراحلی در بدن در کلیه به ویتامین‬ ‫دی تبدیل شود‪ .‬افراد با پوست روشن تر نسبت به تیر ه ترها می توانند‬ ‫در مدت کمتری که زیر افتاب مانده اند نیاز خود به این ویتامین را‬ ‫تامینکنند‪.‬‬ ‫منابع گیاهی‪ :‬قارچ‪ ،‬غالت و برخی سبزیجات و میو ه جات‪.‬‬ ‫منابع حیوانی‪ :‬کره‪ ،‬روغن کبد ماهی‪ ،‬زرده تخم مرغ‪ ،‬خامه‪ ،‬جگر‪،‬‬ ‫ماهی ساردین‪.‬‬ ‫در اینجا برخی از شــایع ترین بیمــاری های مرتبط با فقر‬ ‫ویتامین دی بیشتر معرفی شده اند‪:‬‬ ‫بیماری قلبی‪ :‬افراد مبتال به فقر ویتامین دی‪ ۳۲ ،‬درصد بیشــتر از‬ ‫سایرین در معرض خطر ابتال به بیماری های قلبی هستند‪ .‬ویتامین‬ ‫دی به بهود عملکرد سیستم ایمنی بدن و کنترل التهاب و در نتیجه‬ ‫کاهش خطر ابتال به بیماری های قلبی کمک می کند‪.‬‬ ‫بیماری التهابی روده‪ :‬مطالعات انجام شده در اروپا و ایاالت متحده‬ ‫ارتباط بین سطوح پایین ویتامین دی و میزان باالی ابتال به بیماری‬ ‫های التهابی روده را نشان داده است‪ .‬بیماری التهابی روده در جمعیتی‬ ‫که کمترین میزان نور خورشید را دریافت می کنند‪ ،‬بیشتر است‪.‬‬ ‫زوال عقل و الزایمر‪ :‬بزرگساالنی که در معرض کمبود ویتامین دی‬ ‫هســتند‪ ۵۳ ،‬درصد نسبت به سایرین بیشتر در معرض خطر زوال‬ ‫عقل قرار دارند‪.‬‬ ‫بیماری کلیوی‪ :‬یک مطالعه نشان داده کسانی که دچار فقر ویتامین‬ ‫دی هستند‪ ،‬دو برابر بیشتر در معرض البومینوری یا البومین باال در‬ ‫ادرار قرار دارند‪ .‬البومینوری از نشانه های اولیه اسیب کلیوی است‪.‬‬ ‫پوکی استخوان‪ :‬ویتامین دی از انجا که منجر به جذب کلسیم و‬ ‫فسفات از رژیم غذایی می شود‪ ،‬به طور مستقیم با پوکی استخوان‬ ‫ارتباط دارد‪ .‬کمبود این ویتامین منجر به دردهای استخوانی و پوکی‬ ‫استخوان می شود و خطر شکستگی های استخوانی را چند برابر می‬ ‫کند‪.‬‬ ‫دیابت نوع ‪ :۲‬مطالعات حاکی از انند که قرار گرفتن روزانه ‪ ۲۰‬دقیقه‬ ‫در معرض نور خورشید و یا استفاده از مکمل های ویتامین دی‪ ،‬خطر‬ ‫ابتال به دیابت نوع ‪ ۲‬را کاهش می دهد‪.‬‬ ‫اختالل در نعوظ‪ :‬اگرچه اختالل در نعوظ می تواند ناشی از دیابت‬ ‫و سرطان پروستات ایجاد شود ولی مطالعات جدید نشان داده اند که‬ ‫موارد شدید اختالل در نعوظ با سطوح بسیار پایین ویتامین دی رابطه‬ ‫مستقیم دارد‪.‬‬ ‫خوراکی هاییکهباعثبهبودسالمتریههامی شوند‬ ‫ریه ها مســئول توزیع اکســیژن مورد نیاز در بدن هستند ضمن این که‬ ‫منوکســید کربن را از بدن خارج می کنند‪ .‬عملکرد موثر ریه ها‪ ،‬از ابتال به‬ ‫بسیاری از بیماری ها جلوگیری می کند‪ .‬ریه ها مسئول فیلتر کردن سموم از‬ ‫بدن هستند‪.‬در این میان غذاهای خاصی وجود دارند که به لطف مواد مغذی‬ ‫موجود در انها به بهبود سالمت ریوی کمک می کنند و منجر به بهینه شدن‬ ‫اکسیژن زایی در بدن می شوند‪:‬‬ ‫کرفس‪ :‬دارای خواص دیورتیک و ضد التهابی اســت و مصرف منظم ان‬ ‫منجر به محافظت از ریه ها‪ ،‬و تسهیل در پاکسازی مسیرهای تنفسی می‬ ‫شود ضمن این که میزان اکسیژن در سلول ها را حفظ می کند‪.‬‬ ‫پونه‪ :‬یک گزینه غذایی عالی برای حفظ سالمت ریوی و تنفس است‪ .‬پونه‬ ‫خاصیت پاک کننده و انتی اکسیدانی دارد و باعث حذف سموم از بافت ها‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫هویج‪ :‬مقادیر قابل توجهی ویتامین های سی‪ ،‬ا و ای دارد که همگی به ریه‬ ‫ها در پاکسازی سموم کمک می کنند‪ .‬مصرف هویج به صورت خام برای‬ ‫حفظ سالمت ریه ها توصیه می شود‪.‬‬ ‫چای سبز‪ :‬نه تنها پتانسیل کاهش وزن دارد بلکه برای حفظ سالمت ریه ها‬ ‫مفید است‪ .‬این نوشیدنی قدرتمند‪ ،‬خواص انتی اکسیدانی دارد و ضد التهاب‬ ‫است‪ .‬مصرف چای سبز از بافت های ظریف ریه به خوبی حفاظت می کند‪.‬‬ ‫گریپ فروت‪ :‬مصرف میوه های خانواده مرکبات‪ ،‬برای حذف سموم از‬ ‫بدن و جلوگیری از اکسیداسیون سلول ها مفید است‪ .‬گریپ فروت در این‬ ‫میان بسیار کم کالری است و مزایای زیادی برای سالمت ریه ها دارد‪ .‬مصرف‬ ‫گریپ فروت از تشکیل تومورهای بدخیم ریه نیز جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫سیر‪ :‬خواص انتی اکسیدانی و ضد التهابی ان‪ ،‬سالمت ریه ها را تقویت می‬ ‫کند و باعث کاهش خطرات ناشی از رادیکال های ازاد می شود‪.‬‬ ‫زغال اخته‪ :‬سرشار از انتی اکسیدان است و به حفاظت از سالمت ریه ها‬ ‫و دیگر سیستم های حیاتی بدن کمک می کند‪ .‬ویتامین ها و مواد معدنی‬ ‫موجود در این میوه برای محافظت از بافت های ریوی مفید است‪.‬‬ صفحه 6 ‫جانشــین پلیس راهور ناجا گفت‪ ۳۰ :‬بهمن ماه اخرین مهلت ترخیص موتورهای رسوبی از پارکینگ ها است چراکه بعد از اتمام مهلت‪،‬موتورهای باقیمانده به عنوان اموال‬ ‫بالصاحب تعیین تکلیف می شوند‪ .‬سردار سید تیمور حسینی جانشین پلیس راهور ناجا با اعالم این مطلب که مهلت ترخیص موتورهای رسوبی تا اخر بهمن ماه تمدید شده‬ ‫است از مالکانی که تاکنون نسبت به ترخیص موتور خود اقدامی نکرده اند درخواست کرد که هرچه زودتر به پلیس‪ ۱۰ +‬مراجعه کنند‪ .‬جانشین پلیس راهور ناجا با بیان اینکه‬ ‫پلیس شرایط الزم را برای ترخیص موتورهای رسوبی فراهم کرده است تصریح کرد‪ :‬هنوز تعدادی از موتورها در پارکینگ ها باقی مانده است که مالکان انها به دالیل مختلفی‬ ‫همچون گذشت زمان‪ ،‬از رده خارج شــدن موتورها و مقرون به صرفه نبودن ترخیص با توجه به هزینه پارکینگ یا سایر موارد مراجعه نکرده اند‪ .‬سردار حسینی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬در پایان مهلت تمدید شده با هماهنگی با مراجع قضایی موتورهای باقیمانده به عنوان اموال بالصاحب تعیین تکلیف خواهند شد‪.‬‬ ‫جزئیات مصوبه ای که افزایش قیمت نان را مجاز کرده است‬ ‫هرج و مرج در قیمتگذاری نان!‬ ‫در یکی دو ماه اخیر قیمت نان در اغلب نانوایی های تهران در حالی افزایش یافته که مسئوالن‬ ‫می گویند افزایش قیمت نان فعال مطرح نیست‪ .‬عباس قبادی دبیر ستاد تنظیم بازار‪ ،‬در یکی‬ ‫از جلسات ستاد تنظیم بازار که اوایل ماه گذشته برگزار شد گفت‪ :‬بحث افزایش قیمت نان فعال‬ ‫مطرح نیست و اگر بحثی در این باره در رسانه ها مطرح می شود مسائل کارشناسی است و این‬ ‫به منزله افزایش قیمت نان نیست‪ .‬قیمت نان همچنان در اختیار استانداری های کشور است و‬ ‫هرگونه اظهار نظری در مورد افزایش قیمت نان اظهار نظر فردی و فاقد وجاهت قانونی است‪.‬‬ ‫اگرچه قیمت نان به صورت رسمی افزایش نیافته و هیچ مجوزی رسمی از سوی مراجع ذیربط‬ ‫برای افزایش قیمت نان بعد از مصوبه شهریور ماه ‪ 98‬اعالم نشده اما در واقعیت شرایط بگونه ای‬ ‫دیگری است و بررسی قیمت نان در سطح شهر تهران نشان می دهد که بسیاری از واحدهای‬ ‫نانوایــی اقدام به افزایش قیمت نان کرده اند‪ .‬نکته قابل توجه نیز درباره واحدهای نانوایی که‬ ‫افزایش قیمت نان را اعمال کرده اند این است که دارندگان برخی واحدهای نانوایی در پاسخ به‬ ‫چرایی افزایش قیمت نان‪ ،‬واحد نانوایی خود را ازادپز معرفی می کنند‪ .‬این در حالی است که از‬ ‫شهریور ماه سال گذشته با تعیین نرخ نان برای کلیه نانوایی ها به نانوایی های ازاد پز ارد نیمه‬ ‫یارانه ای تعلق گرفت و این نانوایی ها عمال از حالت ازاد پز خارج شده و به شکل نیمه دولتی‬ ‫پز درامدند و به ازای دریافت ارد نیمه یارانه ای مکلف به اجرای نرخ مصوب نان شدند‪ .‬به هر‬ ‫حال انچه در واقعیت مشــاهده می شود این است که در یکی دو ماه گذشته برخی نانوایی ها‬ ‫(دولتی پز یا ازاد پز) با توجه به افزایش نرخ تورم و چند برابر شدن هزینه های تولید‪ ،‬افزایش‬ ‫محسوسی در قیمت نان به شکل کامال بی قاعده اعمال کرده اند‪ ،‬اما مسئوالن همچنان تاکید‬ ‫دارند که افزایش قیمتی فعال برای نان مطرح نیست‪ .‬به همین دلیل ‪ ،‬در رابطه با وضعیت کسب‬ ‫و کار واحدهای نانوایی و دالیل افزایش قیمت نان توسط برخی واحدهای نانوایی در سطح شهر‬ ‫تهران گفت و گویی با بیژن نورز مقدم رئیس اتحادیه نانوایان ســنتی تهران انجام شد که در‬ ‫ادامه امده است‪:‬‬ ‫اقای نوروزمقدم اخیرا قیمت نان در برخی نانوایی ها افزایش یافته است‪ ،‬ایا قیمت جدیدی‬ ‫برای نان مصوب شده است؟ قیمت نان در حال حال چگونه تعیین می شود؟‬ ‫خیر‪ ،‬اخیرا ً قیمت جدیدی برای نان مصوب و اعالم نشده و اخرین افزایش قیمت رسمی نان در شهریورماه‬ ‫سال گذشته اتفاق افتاد‪ .‬در مجموع طی پنج سال یعنی از سال ‪ 93‬تا ‪ 98‬به رغم افزایش نرخ تورم‪ ،‬اجازه‬ ‫افزایش قیمت نان به نانوایی ها داده نشد‪ .‬اما در شهریورماه سال گذشته پس از درخواست های مکرر باالخره‬ ‫با افزایش قیمت نان موافقت شد و با افزایش ‪ 45‬درصدی قیمت نان‪ ،‬نرخ جدیدی برای ان اعالم شد‪.‬‬ ‫افزایش قیمت در ســال گذشته مشمول نانوایان دولتی پز و ازادپز بود؟ یعنی نرخ نان هم‬ ‫برای نانوایان ازادپز و هم برای نانوایان دولتی پز مصوب و اعالم شد؟‬ ‫بله‪ ،‬ســال گذشته برای هر دو گروه نانوایان نرخ مصوب اعالم شد؛ البته تا قبل از ان نانوایان به دو دسته‬ ‫ازادپز و دولتی پز تقسیم می شدند که نانوایان ازادپز قیمت نان را خودشان محاسبه و در فضای رقابتی نرخ‬ ‫را برای عرضه نان تعیین می کردند‪ .‬اما نانوایان دولتی پز موظف به عرضه نان با قیمت مصوب بودند‪.‬‬ ‫با توجه به تعیین نرخ مصوب برای نانوایی های ازادپز‪ ،‬ارد این دسته از نانوایی ها نیز به ارد نیمه یارانه ای‬ ‫تبدیل شدو لذا همانطور که به نانوایی های دولتی پز ارد تمام یارانه ای تعلق می گرفت به نانوایی های ازادپز‬ ‫نیز ارد نیمه یارانه ای اختصاص یافت و بنابراین عم ً‬ ‫ال نانوایی های ازادپز از سیستم قبلی یعنی خرید ارد به‬ ‫صورت ازاد و تعیین نرخ توسط خودشان خارج شدند و این نانوایی ها با دریافت ارد نیمه یارانه ای ملزوم به‬ ‫رعایت نرخ مصوب شدند و عمال به نانوایی های نیمه دولتی تبدیل شدند‪.‬‬ ‫قیمت گندم و ارد برای این دو دسته نانوایی چقدر است؟‬ ‫نوروزمقدم‪ :‬به نانوایی های دولتی پز ارد از گندم تمام یارانه ای تعلق می گیرد که ارد این نانوایی ها هر کیسه‬ ‫حدود ‪ 33‬هزار تومان است و این ارد از گندم ‪ 665‬تومانی تهیه می شود‪ .‬اما ارد نانوایی های نیمه دولتی از‬ ‫گندم نیمه یارانه ای به قیمت ‪ 900‬تومان تهیه می شود و ارد این دسته از نانوایی ها هر کیلو حدود ‪1200‬‬ ‫الی ‪ 1250‬تومان است‪ .‬همچنین هر کیسه ارد ازاد نیز در حال حاضر قیمتی حدود ‪ 120‬هزار تومان دارد‪.‬‬ ‫پس اخرین قیمت مصوب نان در شهریورماه سال گذشته اعالم شده و از ان به بعد تاکنون‬ ‫نیز افزایش قیمتی برای نان به صورت قانونی مصوب نشــده است‪ ،‬اما به چه دلیل در یکی‬ ‫ دو ماه اخیر مشاهده می شود که برخی از نانوایی ها که تعداد انها نیز کم نیست قیمت‬‫نان را افزایش داده اند؟ دلیل این افزایش قیمت ها چیست؟‬ ‫قیمتی که در شهریورماه سال گذشته به صورت رسمی برای نان مصوب و اعالم شد‪ ،‬با توجه به افزایش‬ ‫نرخ تورم و افزایش قیمت تمام کاالها و در نتیجه افزایش قیمت تمام شده نان دیگر هزینه نانوایان را در‬ ‫سال جاری پوشش نمی دهد‪ .‬در مصوبه سال ‪ 98‬اعالم شد که نرخ مصوب نان تا زمانی مالک عمل است‬ ‫که هزینه های تولید افزایش نیابد‪ ،‬بنابراین اکنون با توجه به افزایش هزینه های تولید؛ ان نرخ دیگر مالک‬ ‫عمل نیست و لذا با توجه به افزایش هزینه ها‪ ،‬نانوایان براساس محاسباتی که انجام داده اند‪ ،‬نرخ جدیدی را‬ ‫برای خود تعیین کرده و براساس ان عمل می کنند‪.‬‬ ‫یعنی نرخ های جدید را خود نانوایان تعیین کرده اند و این افزایش قیمت قانونی نیست؟‬ ‫همانطور که اشاره شد‪ ،‬براساس مصوبه سال گذشته که اعالم شده بود نرخ تا زمانی مالک عمل است که‬ ‫هزینه های تولید افزایش نیافته باشد‪ ،‬بنابراین نانوایی ها اقدامی غیرقانونی انجام نداده اند‪ ،‬اما در سال جدید‬ ‫نیز قیمتی به صورت رسمی و مصوب اعالم نشده است‪.‬‬ ‫نرخ مصوبی برای نان اعالم نشــده اما شما به مصوبه ای اشاره دارید که افزایش قمیت نان‬ ‫را مجاز کرده اســت در این شــرایط افزایش قیمت نان ابهام دارد‪ ،‬ایا مردم می توانند از‬ ‫نانوایی هایی که قیمت مصوب سال گذشته را رعایت نمی کنند شکایت کنند؟‬ ‫بله می توانند شکایت کنند؛ زیرا قیمت جدیدی برای نان مصوب نشده‪ ،‬اما به این نکته نیز باید توجه کرد‬ ‫ت نان را مطابق افزایش هزینه ها باال نبرند‪ ،‬اص ً‬ ‫ال‬ ‫که نانوایی ها چاره ای جز افزایش قیمت ندارند‪ .‬اگر قیم ‬ ‫امکان ادامه کار نخواهند داشت و باید نانوایی های خود را تعطیل کنند‪ .‬از سال گذشته یعنی از حدود ‪16‬‬ ‫ماه پیش که قیمت برای نان مصوب شد‪ ،‬هیچ کاالیی ثبات قیمت نداشته و تمام کاالها سه یا چهار برابر‬ ‫افزایش قیمت داشــته اند‪ ،‬اما نمی دانم چرا این اصرار وجود دارد که نرخ نان باید ثابت بماند‪ .‬در حالی که‬ ‫هزینه هر نانوایی روزانه طی یک سال اخیر بین ‪ 450‬الی ‪ 550‬هزار تومان افزایش یافته است‪ ،‬بنابراین اگر‬ ‫نانوایــان قیمت نان را افزایش ندهند‪ ،‬این هزینه ها را باید از جیب بپردازند که عم ً‬ ‫ال چنین چیزی ممکن‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫در ســال های اخیر در مورد نان‪ ،‬همواره شاهد کاهش کمیت و کیفیت بوده ایم؛ یعنی هم‬ ‫مردم نان بی کیفیت تحویل گرفته اند و هم نان کوچک تر شــده است و به تازگی هم شاهد‬ ‫بر اساس مصوبه شورای اقتصاد‪ ،‬صورت حساب‬ ‫اب و فاضالب مشترکانی که تا یک سوم الگوی‬ ‫تعیین شــده‪ ،‬اب مصرف می کنند‪ ،‬با تخفیف‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصد محاسبه می شود‪.‬‬ ‫شــورای اقتصاد مصوبه این شورا در خصوص‬ ‫شنبه ‪ 4‬بهمن ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪428‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اخبار‬ ‫برای دریافت سود سهام عدالت‬ ‫نیازی به ثبت نام در سجام نیست‬ ‫مشاور اجرایی سهام عدالت گفت‪ :‬برای برخورداری از سود‬ ‫ســهام عدالت‪ ،‬الزامی به ثبت نام در سامانه سجام نیست‪.‬‬ ‫محمدرضا پور رضایی در گفتگو با برنامه زنده شــبکه خبر‬ ‫افزود‪ :‬حــدود ‪ ۳۰‬میلیون نفر روش غیرمســتقیم را برای‬ ‫مدیریت ســهام عدالت انتخاب کرده اند که سود سهام انان‬ ‫از طریق شرکت های سرمایه گذاری استانی بعد از برگزاری‬ ‫مجامع پرداخت می شــود و الزامی برای ثبت نام در سامانه‬ ‫سجام وجود ندارد‪ .‬مشاور اجرایی سهام عدالت گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به اینکه برگزاری مجامع شرکت های سرمایه گذاری استانی را‬ ‫پیش رو داریم‪ ،‬سهامداران عدالت در صورتی که در سامانه‬ ‫سجام ثبت نام کنند‪ ،‬می توانند از مزایایی مانند شرکت در‬ ‫مجمع و مشارکت در تصمیم گیری ها استفاده کنند‪.‬‬ ‫سهشماره‬ ‫تا نجات جان یک بی خانمان‬ ‫افزایش قیمت غیررسمی توســط نانوایی ها بوده ایم‪ ،‬این مسائل ناشی از چیست و به چه‬ ‫دلیل وضعیت اصالح نمی شود؟‬ ‫ی هم یک واحد تولیدی است و مانند هر واحد تولیدی دارای هزینه تولید است‪ .‬اگرچه ارد‬ ‫نوروزمقدم‪ :‬نانوای ‬ ‫مورد نیاز تولید نان به قیمت یارانه ای و نیمه یارانه ای در اختیار نانوایان قرار می گیرد و نرخ ان نیز افزایش‬ ‫نیافته است‪ .‬اما ارد تنها ‪ 25‬درصد از قیمت تمام شده نان را تشکیل می دهد در حالی که ‪ 75‬درصد قیمت‬ ‫نان سایر هزینه ها از جمله هزینه انرژی‪ ،‬کارگر‪ ،‬اجاره واحد نانوایی و سایر موارد است که همانطور که همه‬ ‫می دانند از سال گذشته تاکنون با وجود تورم شدید تمام هزینه ها افزایش یافته است لذا هزینه تولید نان‬ ‫نیز براساس انالیز و محاسبات اتحادیه حدود ‪ 75‬درصد افزایش یافته است‪ .‬این در حالی است که مقامات‬ ‫مسئول علی رغم اگاهی داشتن نسبت به هزینه ها مدام اصرار بر ثبات قیمت نان دارند در حالی که واقعا‬ ‫این انتظار‪ ،‬انتظاری غیرمعقول است‪ .‬متاسفانه این تاکید غیرمنطقی بر ثبات قیمت نان اثرات سوء دیگری‬ ‫دارد و در مجموع با کاهش کیفیت و کمیت نان‪ ،‬مردم با قیمت گرانتری نان را خریداری می کنند در حالی‬ ‫که در ظاهر قیمت نان ثابت مانده است‪ .‬بنابراین یکسری واقعیت ها وجود دارد و نمی توان منکر ان شد‪،‬‬ ‫وقتی امکان تامین هزینه برای یک واحد نانوایی وجود نداشته باشد بنابراین ان واحد به جای کارگر ماهر‪،‬‬ ‫کارگر تازه کار اســتخدام می کند که دستمزد پایین تری به وی بپردازد و همین موضوع کیفیت تولید را‬ ‫کاهش می دهد و یا اینکه خمیر مایه کمتری برای تولید نان استفاده می شود که این هم به نوعی کیفیت‬ ‫نان را کاهش می دهد‪ .‬برخی نیز ممکن اســت وزن چانه نان را کاهش دهند تا بتوانند هزینه ها را جبران‬ ‫کنند‪ .‬بنابراین وقتی به صورت کارشناسی و علیرغم افزایش هزینه ها از افزایش قیمت منطقی نان جلوگیری‬ ‫می شود شاهد کاهش کمیت و کیفیت خواهیم بود‪.‬‬ ‫حدود یک ماه پیش اخباری شــنیده شد مبنی بر اینکه استانداری با افزایش نان موافقت‬ ‫کرده است اما دبیر ستاد تنظیم بازار اعالم کرد که قرار نیست فعال قیمت نان افزایش یابد‪،‬‬ ‫در این مورد توضیح بفرمائید که چرا علیرغم موافقت اســتانداری قیمت جدید برای نان‬ ‫اعالم نشد؟‬ ‫با توجه به درخواست مکرر نانوایان برای افزایش قیمت نان در سال جاری اتحادیه بعد از ماه رمضان امسال‬ ‫درخواست افزایش قیمت را به همراه انالیز قیمت برای مراجع تصمیم گیرنده ارسال کرد تا اینکه پس از‬ ‫شش ماه درخواست های مکرر‪ ،‬ستاد تنظیم بازار‪ ،‬اختیار افزایش نرخ را به کارگروه ملی ارد و نان محول‬ ‫کرد و کارگروه ارد و نان نیز این اختیار را به استانداران محول نمود و استاندار نیز پیشنهاد افزایش قیمت‬ ‫نان را از وزارت کشــور اســتعالم و گویا وزارت کشور نیز اعالم کرده که باید وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫درخواست افزایش قیمت نان را به هیئت دولت ارائه دهد تا تصمیم گیری شود و همچنان ما سرگردان و‬ ‫سردرگم هستیم‪.‬‬ ‫درخواست اتحادیه برای افزایش قیمت نان چقدر بود؟‬ ‫درخواســت اتحادیه برای افزایش قیمت نان با توجه به محاســبات و انالیز انجام شده توسط کارشناسان‬ ‫افزایش ‪ 75‬درصدی قیمت نان بود‪.‬‬ ‫بنابرایــن ظاهرا مقاومت مراجع مربوطه برای افزایش قیمت نان کارســاز نبوده و افزایش‬ ‫قیمت توسط نانوایی ها اعمال شده است‪...‬‬ ‫بله متاسفانه این مقاومت ها در مقابل عدم افزایش رسمی قیمت نان باعث هرج و مرج می شود‪ .‬در حال‬ ‫ی کند‬ ‫حاضر قیمت مصوب سال گذشته رعایت نمی شود و هر نانوایی قیمتی را انالیز و براساس ان عمل م ‬ ‫و این مسائل به معنای اشفتگی در بازار نان است‪.‬‬ ‫مسئوالن باید بدانند افزایش ‪ 450‬الی ‪ 550‬هزار تومانی هزینه های روزانه هر نانوایی از سال گذشته تاکنون‬ ‫به معنای افزایش هزینه حدود ‪ 13‬تا ‪ 16‬میلیون تومان در هر ماه است که این افزایش هزینه ها ناشی از‬ ‫افزایش نرخ تورم است لذا نمی توان انتظار داشت که نانوایان این هزینه ها را از جیب خودشان بپردازند‪ .‬اصال‬ ‫چنین امکانی نیز وجود ندارد بنابراین افزایش قیمت که این روزها بعضا در اغلب نانوایی ها مشاهده می شود‬ ‫امری اجتناب ناپذیر است‪ .‬اما متاسفانه این اتفاقات و مقاومت در افزایش قیمت ها توسط مسئولین منجر به‬ ‫هرج و مرج می شود و اثرات سوء ان به مراتب بیشتر از افزایش قیمت نان به شکل قانونی و سراسری است‪.‬‬ ‫نانوایی های دولتی پــز و نیمه دولتی را چگونه می توان تشــخیص داد و به چه دلیل این‬ ‫نانوایی ها با بنر و یا پالکارد مشخصی از یکدیگر متمایز نمی شوند؟‬ ‫تا قبل از اینکه ارد به صورت نیمه یارانه ای به نانوایان ازاد پز تعلق گیرد‪ .‬نانوایی ها به دو دســته ازادپز‬ ‫و دولتی پز تقســیم می شــدند که نانوایی های ازادپز با یک بنر زرد رنگ از نانوایی های دولتی پز تفکیک‬ ‫می شدند‪ .‬اما با توجه به تعیین نرخ نامه برای هر دو گروه از نانوایی ها در سال گذشته‪ ،‬این بنر زرد رنگ‬ ‫که نانوایی ها ازاد پز را معرفی می کرد برداشــته شد و براساس نرخ نامه زرد و سبز تفکیک نانوایی ها از‬ ‫یکدیگر انجام می شد‪ .‬یعنی نانوایی های دولتی پز دارای نرخ نامه سبزرنگ و نانوایی های ازادپز با دریافت ارد‬ ‫نیمه یارانه ای به نیمه دولتی پز تبدیل شدند دارای نرخ نامه زردرنگ شدند لذا تفکیک این دو گروه با توجه‬ ‫به تفکیک رنگ نرخ نامه امکان پذیر بود‪ .‬اما اخیرا این نرخ نامه نیز در اغلب نانوایی ها وجود ندارد زیرا در‬ ‫صورت نصب ان نانوایی ها مکلف به رعایت قیمت مصوب سال گذشته می شوند‪.‬‬ ‫جزئیات رایگان شدن قبض اب مشترکان کم مصرف اعالم شد‬ ‫نحوه محاســبه اب بهای مشترکان کم مصرف‬ ‫را به وزارت نیرو ابالغ کرد‪.‬‬ ‫بر اســاس این مصوبه‪ ،‬صورت حســاب اب و‬ ‫فاضالب مشــترکانی که تا یک ســوم الگوی‬ ‫تعیین شده در تبصره ‪ ۴‬ماده یک قانون توسعه‬ ‫جامعه‬ ‫«‪ ۳۰‬بهمن» اخرین مهلت ترخیص موتورهای رسوبی‬ ‫و بهینه سازی اب شرب شــهری و روستایی‪،‬‬ ‫اب مصــرف می کنند‪ ،‬بــا تخفیف ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫محاسبه می شود‪.‬‬ ‫این تخفیف صرفاً شامل سکونت گاه های دائمی‬ ‫شــده و باغ ویالها و واحدهای مسکونی خالی‪،‬‬ ‫مشــمول ان نخواهند بود‪ .‬شــورای اقتصاد به‬ ‫مشترکان پُر مصرف اب تا ‪ ۶‬ماه فرصت داده تا‬ ‫میزان مصرف را به الگوی تعیین شده برسانند؛‬ ‫در غیر این صورت اب بهای انها در پایان دوره‬ ‫افزایش می یابد‪.‬‬ ‫سازمان رفاه‪ ،‬خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری‬ ‫تهــران‪ ،‬طی اطالعیــه ای از مردم خواســت در صورت‬ ‫مشــاهده افراد بی خانمان با شماره ‪ ۱۳۷‬تماس بگیرند‬ ‫تا این افراد به مددسراها انتقال پیدا کنند‪ .‬روابط عمومی‬ ‫سازمان رفاه‪ ،‬خدمات و مشارکت های اجتماعی شهرداری‬ ‫تهــران‪ ،‬با توجه به برودت هــوا و احتمال بارش برف و‬ ‫باران زمستانی در تهران‪ ،‬مردم در صورت مشاهده افراد‬ ‫بی خانمان موارد را به شــماره تلفن ‪۵۵۲۲۳۲۲ ،۱۳۷‬‬ ‫و ‪ ۵۵۰۱۲۳۴۵‬اعالم کنند‪ .‬بر اســاس این اطالعیه‪ ،‬پس‬ ‫از تماس با این شــماره تلفن ها گشــت های فوریت های‬ ‫خدمات اجتماعی نسبت به انتقال این افراد به مددسراها‬ ‫اقدام می کنند‪ .‬ســازمان رفاه‪ ،‬خدمات و مشــارکت های‬ ‫اجتماعی شــهرداری تهران اعالم کرد این مدد سراها به‬ ‫صورت ‪ ۲۴‬ساعته میزبان افراد بی خانمان هستند‪.‬‬ ‫تردد پالک های غیربومی به‬ ‫مناطق نارنجی ممنوع‬ ‫در اغاز دومین هفته از بهمن ماه ‪ ۱۳۹۹‬اخبار منتشــر‬ ‫شــده از وضعیت همه گیری ویروس منحوس نشــان‬ ‫می دهد خوشبختانه هیچ نقطه قرمز رنگ کرونایی در‬ ‫کشور وجود ندارد و شرایط به سمت بهبود در حرکت‬ ‫اســت‪ .‬بررسی شرایط وضعیت شــیوع ویروس کووید‬ ‫‪ 19‬در سراســر ایران نشــان می دهد که خوشبختانه‬ ‫بعد نزدیک به ســه ماهه از ســیر صعودی بیماری در‬ ‫اقصی نقاط کشور امروز و اغاز دومین هفته از بهمن ماه‬ ‫‪ 1399‬هیــچ شهرســتانی از ایــران در وضعیت حاد‬ ‫کرونایی قــرار ندارد و خبری از رنگ قرمز در نقشــه‬ ‫همه گیری نیست‪ .‬از سوی دیگر اگرچه انتشار این خبر‬ ‫می تواند نقطه امیدی برای سراســر کشور در مقابله با‬ ‫ویروس منحوس باشد اما با توجه به براوردهای انجام‬ ‫شده مسئوالن بهداشت و درمان کشورمان این شرایط‬ ‫شکننده است و با درنظر گرفتن روند کاهش محسوس‬ ‫دما در اکثر نقاط کشــور می تواند درصورت بی توجهی‬ ‫هموطنان به پروتکل های بهداشــتی دوباره به ســمت‬ ‫ایجــاد بحران تغییر مســیر دهد‪.‬نکتــه قابل توجه در‬ ‫این زمینه مربوط به ایجاد فضایی مناســب در بازیابی‬ ‫توان کادر درمان یا همان مدافعان ســامت است که‬ ‫از ابتدای ســال تا امروز بدون هیچ چشم داشتی برای‬ ‫مدیریت و کنتــرل همه گیری تالش کرده اند‪ .‬البته در‬ ‫کنار این خبر الزم است به نتایج مناسب ازمایش های‬ ‫بالینی مربوط به واکنس تولید ایران نیز اشا ره ای داشته‬ ‫باشیم که این اتفاق نیز می تواند در اینده نزدیک منجر‬ ‫به مدیریت دقیق و کنترل شده شیوع ویروس منحوس‬ ‫در سراســر کشورمان باشــد در نهایت شکست کامل‬ ‫ویروس کرونا اســت‪ .‬به هرحال نگاهی گذرا به نقشــه‬ ‫منتشر شده برای وضعیت شیوع نشان می دهد اکنون‬ ‫تنها اســتان های مازندران‪ ،‬گلســتان و گیالن درگیر‬ ‫وضعیت نارنجی شــیوع کرونایی هســتند و با درنظر‬ ‫گرفتن گردشگر پذیر بودن این استان ها الزم است که‬ ‫هموطنان برای تثبیت شرایط در این مناطق همچون‬ ‫نقاط دیگر جدا از سفرهای غیرضروری خود به مناطق‬ ‫یاد شده خودداری کنند‪ .‬البته نباید فراموش کنیم که‬ ‫ماموران پلیس راهور نیز با استناد به مصوبه ستاد ملی‬ ‫مبارزه با کرونــا از تردد خودروهایی با پالک غیربومی‬ ‫در مناطق نارنجــی جلوگیری می کنند و جریمه ‪500‬‬ ‫هزار تومانــی در انتظار متخلفان اســت‪ .‬این درحالی‬ ‫اســت که هم اکنون وضعیت کرونایی شهرستان های‬ ‫گلوگاه‪ ،‬میاندورود‪ ،‬سیمرغ‪ ،‬سوادکوه شمالی‪ ،‬سوادکوه‪،‬‬ ‫عباس اباد و کالردشت زرد است‪ .‬پیش از این وضعیت‬ ‫سوادکوه قرمز و بقیه ‪ 6‬شهرستان هم نارنجی بود‪ .‬نقشه‬ ‫رنگ بندی کرونایی همچنین نشان می دهد که وضعیت‬ ‫مابقی ‪ 15‬شهرستان مازندران هم اکنون نارنجی است‪.‬‬ صفحه 7 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪8‬‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬شرکت جهان سبز‬ ‫مد یر مسئول‪ :‬حسین احمدی‬ ‫سردبیر‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان مطهری‬ ‫خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪43‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫شنبه ‪ 4‬بهمن ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪428‬‬ ‫رئیس صداوسیما با توجه به نیاز تلویزیون به کسب درامد از محل اگهی ها‪:‬‬ ‫مبنایمانکسبدرامدنیست!‬ ‫شاعرانه‬ ‫خدا را کم نشین با خرقه پوشان‬ ‫رخ از رندان بی سامان مپوشان‬ ‫در این خرقه بسی الودگی هست‬ ‫خوشا وقت قبای می فروشان‬ ‫در این صوفی وشان دردی ندیدم‬ ‫که صافی باد عیش دردنوشان‬ ‫تو نازک طبعی و طاقت نیاری‬ ‫گرانی های مشتی دلق پوشان‬ ‫چو مستم کرده ای مستور منشین‬ ‫چو نوشم داده ای زهرم منوشان‬ ‫بیا و از غبن این سالوسیان بین‬ ‫صراحی خون دل و بربط خروشان‬ ‫ز دلگرمی حافظ بر حذر باش‬ ‫که دارد سینه ای چون دیگ جوشان‬ ‫خبر‬ ‫نمایشگاه مجازی کتاب تهران‬ ‫به دلیل داشتن بخش فروش در‬ ‫جهان بی سابقه است‬ ‫رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران گفت‪ :‬نمایشگاه مجازی‬ ‫کتاب یک رویداد جدید ملی است که با فروش همراه شده و این‬ ‫اتفاق برای اولین بار در جهان صورت رخ می دهد‪ .‬هومان حسن پور‬ ‫رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تهران درباره نمایشگاه مجازی‬ ‫کتاب اظهار داشت‪ :‬تا این لحظه شاهد هستیم شرایط نمایشگاه‬ ‫مجازی ساعت به ساعت رو به بهبود است‪ .‬وی افزود‪ :‬تمام اختالالت‬ ‫به دســت اندرکاران یاداوری شده و می شود و انها با تالش خود‬ ‫سعی دارند شرایط را برای ناشران و مخاطبان به شرایط مطلوب‬ ‫برسانند‪ .‬حســن پور با بیان اینکه البته این اولین بار نیست که‬ ‫نمایشگاه کتاب در روزهای اول دچار اختالالتی می شود حتی بعد‬ ‫از حدود سی سال برگزاری نمایشگاه فیزیکی بعضاً یکی دو روز اول‬ ‫حتی شاهد قطع دستگاه های پوز بانکی بودیم که البته انهم پس‬ ‫از سی سال تجربه پسندیده نبود گفت‪ :‬گزارشاتی که مجریان از‬ ‫میزان فروش ارائه داده اند نشــان می دهد با چه حجم کاری روبه‬ ‫رو هستند و مشکالت پیش امده ان قدرها دور از ذهن نبوده لذا‬ ‫نه تنها منکر زحمات مجریان نیستیم و قسمت عمده ای از این‬ ‫مشــکالت را به دلیل اجرای بار اول قابل هضم می دانیم بلکه به‬ ‫انها خسته نباشید می گوییم‪ .‬رییس اتحادیه ناشران و کتابفروشان‬ ‫تهران خاطرنشان کرد‪ :‬در شرایطی هستیم که یک رویداد جدید‬ ‫ملی را تجربه می کنیم که با فروش همکارانمان در سایت ها یشان‬ ‫متفاوت است‪ .‬بنابر این ضمن اینکه مصرانه پیگیر مطالبات صنف‬ ‫خود و مخاطبانشان هستیم و خواهیم بود‪ .‬از مجریان خواسته ایم‬ ‫گزارشی از حجم تراکنشات و فروش عناوین به مردم بدهند که‬ ‫ابعاد کار را بیشتر و بهتر متصور شویم‪ .‬اما به نظر می رسد ارزیابی ها‬ ‫عملکرد و بر اورد را باید بعد از نمایشــگاه و با داده های عینی و‬ ‫بررســی تمام مراحل و شرایط مشابه با کشورهای دیگر بررسی‬ ‫کرد و این را فراموش نکنیم برگزاری نمایشگاه مجازی که همراه با‬ ‫فروش باشد برای اولین بار در جهان صورت می پذیرد و همچنین‬ ‫فراموش نکنیم نمایشگاه مجازی مابه ازای نمایشگاه سی و سوم‬ ‫نبوده و تنها فضایی اســت که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫ایجاد کرد تا بحران نقدینگی ناشــران را کمی بهبود بخشد‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬بدیهی است این به معنای این نیست که نمایشگاه مجازی‬ ‫می تواند با اشکال برگزار شود‪ ،‬بلکه به این نکته توجه دارد که از‬ ‫یک رویداد جدید به اندازه خودش توقع داشته باشیم و اگر نقدی‬ ‫داریم با لحاظ تمامی حوزه هایش به شکل علمی و منصفانه تبیین‬ ‫کنیم تا اگر دگر بار بخواهد تکرار شود روند رو به جلو داشته باشد‪.‬‬ ‫رئیس اتحادیه ناشران در پایان گفت‪ :‬ضمن اینکه مراحل پیچیده‬ ‫اینده را هم زیر نظر داریم مانند تحویل کتب فروش رفته توسط‬ ‫شــرکت پست به خریداران که مهم است تحت الشعاع روزهای‬ ‫اغازین نمایشگاه قرار نگیرد و شرکت پست خود را برای تحویل و‬ ‫ارسال تعداد واقعی مرسوله ها اماده و تجهیز کرده باشد‪.‬‬ ‫رئیسرسانهملیدرنخستینجلسهمشترکبااعضایکمیسیوناموزش‪،‬تحقیقاتوفناوریمجلسیازدهمگفت‪:‬‬ ‫باوجود هجمه های فرهنگی و عملیات روانی دشمن‪ ،‬صداوسیما همچنان در راس اعتماد مردم قرار دارد و در میدان‬ ‫مبارزه جنگ نرم‪ ،‬پایدار و استوار به راهش ادامه می دهد‪.‬بنا بر این گزارش‪ ،‬علی عسکری در این نشست که به منظور‬ ‫تعامل بیشتر رسانه ملی و نمایندگان ملت برگزار شد‪ ،‬این دیدار را در راستای رسالت صداوسیما در مقام دانشگاه‬ ‫عمومی و ارتباط با دستگاه های ذی ربط در امر اموزش عالی و اموزش وپرورش ارزیابی کرد و گفت‪ :‬شاید در ظاهر‬ ‫رسانه ملی در جنگ نظامی حضور ندارد‪ ،‬اما شرایط به گونه ای است که ما خود را در صلح مسلح می بینیم و در جنگ‬ ‫نابرابر رسانه ای و نرم‪ ،‬خود را اماده مبارزه کرده ایم و دائم در این میدان در حال رویارویی هستیم‪ .‬وی افزود‪ :‬باوجود‬ ‫هجمه های فرهنگی و عملیات روانی دشمن‪ ،‬صداوسیما همچنان در راس اعتماد مردم قرار دارد و در میدان مبارزه‬ ‫جنگ نرم‪ ،‬پایدار و استوار به راهش ادامه می دهد‪ .‬رئیس رسانه ملی‪ ،‬فضای کنونی رسانه ای جهان را فضایی بدون‬ ‫مرز دانست و گفت‪ :‬سازمان صداوسیما در فضای رسانه های برودکست همواره با هجوم شبکه های ماهواره ای مواجه‬ ‫است و درحالی که هیچ کشوری حتی با دو شبکه معاند در بیرون مرزهایش مواجه نیست‪ 270 ،‬شبکه ماهواره ای‬ ‫به زبان فارسی و قومیتی (‪ 140‬شبکه قومیتی و ‪ 130‬شبکه فارسی زبان) با تکیه بر حمایت های مالی علیه نظام‬ ‫اسالمی‪ ،‬محتوا تولید می کنند و صداوسیما در این جنگ نابرابر رسانه ای‪ ،‬یک تنه ایستاده است‪.‬علی عسکری تصریح‬ ‫کرد‪ :‬طراحی امریکایی ها برای زمین زدن رسانه ملی‪ ،‬تالش برای پیشبرد راهبرد فروپاشی از درون و جنگ فرهنگی‬ ‫و قومیتی است‪ ،‬اما همان طور که موشک های ایران در مقابل ناوگان عظیم دریایی امریکایی ها رعب اورند‪ ،‬ایستادگی‬ ‫ما نیز در مقابل این همه هجمه‪ ،‬نتیجه بخش بوده است‪ .‬رئیس رسانه ملی حفظ مرجعیت صداوسیما نزد مخاطبان‬ ‫را ارزشمند خواند و گفت‪ :‬رسانه های معاند به کمتر از حذف ما رضایت نمی دهند و اکنون برای کوچک ترین موضوع‬ ‫روی انتن و حداقل خطای رسانه ای‪ ،‬موج سازی می کنند و به دنبال ضربه زدن به مرجعیت رسانه ملی هستند‪ .‬وی‬ ‫صداوسیما را همچنان پایدار و هوشیار توصیف کرد و گفت‪ :‬ما با دشمنانی در خارج و غفلت کنندگان وغرض ورزانی‬ ‫در داخل روبرو هستیم‪ ،‬حتی برخی از دوستان در داخل هم دانسته یا نادانسته در این جنگ رسانه ای پیچیده‪ ،‬مقابل‬ ‫رسانه ملی قرار می گیرند و خستگی به تن ما می گذارند؛ اما در نهایت پیام این جنگ بزرگ رسانه ای برای ما تحمل‬ ‫و صبوری است و با بصیرت‪ ،‬تحمل و تالش مضاعف‪ ،‬این مرحله را پشت سر خواهیم گذاشت‪.‬علی عسکری با اشاره‬ ‫به محتوای‪ 66‬شبکه تلویزیونی و‪ 99‬شبکه رادیویی رسانه ملی که موردتوجه مخاطبان است‪ ،‬گفت‪ :‬با وجود ناکافی‬ ‫بودن بودجه‪ ،‬سعی کرده ایم با تمام وجود خدمتگزار مردم و همه دستگاه ها باشیم‪ ،‬اما اگر رسانه ملی به اندازه کافی‬ ‫بودجه داشته باشد‪ ،‬می تواند به همه نهادها و دستگاه های دولتی خدمت موثر کند؛ چنانچه در ایام کرونا توانست با‬ ‫راه اندازی مدرسه تلویزیونی ایران‪ ،‬باری را از دوش دولت و نظام اموزش وپرورش بر دارد‪ .‬رئیس رسانه ملی به قدردانی‬ ‫روسای قوه از اطالع رسانی رسانه ملی برای مهار و کنترل ویروس کرونا اشاره کرد و گفت‪ :‬خدا را شاکرم که با وجود‬ ‫همه مشــکالت‪ ،‬سعی کرده ایم در کنار مسئوالن کشور در خدمتگزاری به مردم پیشگام باشیم و در عرصه های‬ ‫مختلف‪ ،‬موثر قدم برداریم‪ .‬علی عسکری با اشاره به توصیه عده ای مبنی بر درامدزایی سازمان صداوسیما گفت‪:‬‬ ‫عده ایمی گفتندصداوسیمابایدمستقلشودوازراه هایمختلفهزینه هایشراتامینکند؛هرچندموظفیمامسال‬ ‫‪ 2700‬میلیارد تومان از محل اگهی ها درامد کسب کنیم تا بتوانیم برنامه بسازیم‪ ،‬اما ما خودمان را رسانه توسعه محور‬ ‫و پیشرفت مدار می دانیم و مبنایمان کسب درامد نیست؛ بلکه کارهای کالن فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و اقتصادی در‬ ‫دستور کار ماست‪ .‬رئیس رسانه ملی با تاکید بر اینکه ما باید در سکوت و به دوراز هیاهو کار خود را جلو ببریم گفت‪:‬‬ ‫مظلومیت ما در این است که باید وانمود کنیم در شرایط خوبی هستیم‪ ،‬اما باید در سکوت کار خود را بکنیم و مراقب‬ ‫باشیم تا جامعه در ارامش و امنیت به سر ببرد‪ .‬رئیس رسانه ملی در ادامه در پاسخ به پرسش نمایندگان در زمینه‬ ‫سرعت خبررسانی در سازمان گفت‪ :‬ما در تولید خبر‪ ،‬نگاه کام ً‬ ‫ال شفافی داریم و سعی می کنیم هر بحرانی را در‬ ‫کمترین زمان ممکن پوشش دهیم‪ .‬البته در انتشار اخباری که باید مراجع باالتر نظر دهند‪ ،‬این حرکت کند می شود‪.‬‬ ‫وی همچنین درباره لزوم جوان گرایی در رسانه ملی گفت‪ :‬صداوسیما از موفق ترین نهادها در توجه به جوان گرایی‬ ‫بوده است؛ البته این امر پیچیدگی خاص خود را دارد‪ ،‬بااین حال در این زمینه همچنان فعال هستیم‪.‬‬ ‫‪ 9‬هزار کالس درس تا پایان سال تحصیلی روی انتن رسانه ملی‬ ‫در ادامه این نشست‪ ،‬حسن گروسی‪ ،‬معاون حقوقی و امور مجلس صداوسیما با ارائه گزارشی درباره برنامه های‬ ‫اموزشی که روی انتن رسانه ملی می رود‪ ،‬گفت‪ :‬تعداد ‪ 15‬هزار و ‪ 745‬برنامه اموزشی در قالب ‪ 6575‬ساعت در ‪10‬‬ ‫ماه گذشته از شبکه های رادیویی و تلویزیونی پخش شده است‪ .‬وی با اشاره به حضور موفق مدرسه تلویزیونی ایران‬ ‫که تولیداتش در چندین شبکه تلویزیونی روی انتن می رود‪ ،‬گفت‪ :‬تاکنون بیش از ‪ 2000‬کالس درس روی انتن‬ ‫رفته است و پیش بینی می شود این تعداد تا پایان سال تحصیلی به ‪ 9‬هزار کالس برسد‪.‬‬ ‫سیاسیونی که خود را شایسته ریاست جمهوری‪ ۱۴۰۰‬می دانند‬ ‫تقابلبینتکلیفوعالقه!‬ ‫هنوز موعد انتخابات ‪ ۱۴۰۰‬نرســیده اما ‪ ۵۰‬نفر تا همین چند روز پیش‬ ‫احساس تکلیف کرده اند و بدشان نمی اید بخت و اقبالشان را برای رسیدن‬ ‫به ســاختمان پاستور امتحان کنند اما در این میان هرچه سردرگمی در‬ ‫میان جریان ها و احزاب راست و چپ برای انتخاب کاندیدای اصلی غوغا می‬ ‫کند صف کاندیداهای دست چندم حسابی شلوغ است و هر روزی هم که‬ ‫می گذرد این صف عریض و طویل می شود‪ .‬فرقی هم نمی کند هر دو جناح‬ ‫از این پدیده مصون نمانده اند و البته بعید است در تعاریف شورای نگهبان‬ ‫از رجل سیاسی مذهبی قرار گیرند‪ .‬افرادی که طرفدارانی معموال در فضای‬ ‫مجازی و مجالس و سخنرانی ها دارند و با تکیه بر همان خود را شایسته‬ ‫کاندیداتوریمیدانند‪.‬‬ ‫اصولگرایانوتکلیفشرعی‬ ‫« کاندیداها احساس تکلیف شرعی می کنند که کشنده است‪ ،‬از این تکلیف‬ ‫شرعی هم پایین نمی ایند و باید بیایند و خدمت کنند» این جمله ای است‬ ‫که مهدی چمران وقتی هنوز راه زیادی تا انتخابات مجلس مانده بود به زبان‬ ‫اورد جمله ای که مصداق عینی ان این روزهای نزدیک به انتخابات ‪۱۴۰۰‬‬ ‫به وضوح می توان در میان سیاسیون اردوگاه اصولگرایی دید‪ .‬برای بیشتر‬ ‫دیده شدن گوی سبقت را از هم می ربایند و دست به هر تالشی می زنند تا‬ ‫توجهات به سمت و سوی انها بیشتر معطوف شود‪.‬‬ ‫پل جام جم تا پاستور‬ ‫یکــی از افرادی که احســاس تکلیف کرده و از مدتهــا قبل پا به میدان‬ ‫عرضه اندام انتخاباتی گذاشته ‪ ،‬عزت اهلل ضرغامی است و گویا عزم جزمی‬ ‫هم در این راه دارد به طوری که هرچه به ســیزدهمین انتخابات ریاست‬ ‫جمهوری ‪ ۱۴۰۰‬نزدیک می شویم‪ ،‬حرکات و تحرکاتش بیشتر رنگ و بوی‬ ‫انتخاباتمی گیرد‪.‬هرچندمنصورحققت پورنمایندهاصولگرایمجلسنهم‬ ‫با طعنه به ضرغامی می گوید‪« :‬دولت قهوه خانه نیست که با صبحانه خوردن‬ ‫بشود مشکالت کشور را حل کرد!» اما به هر حال رئیس اسبق صدا و سیما‬ ‫عزمش را جزم کرده وارده میدان رقابت شود و در توئیترش هم تلویحا این‬ ‫موضوع را تائید کرد‪ .‬البته «ضرغامی» برای اولین بار نیست که عزم رسیدن‬ ‫به خیابان پاستور را کرده است او چهارسال پیش در جریان انتخابات ریاست‬ ‫جمهوری سال ‪ ۹۶‬هم پا در راه وزارت کشور گذاشت و برای دوازدهمین‬ ‫انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کرد اما مهر رد صالحیت شامل حالش‬ ‫شد و مجبور شد دور رقابت را با دستان خالی ترک کند‪ .‬البته دلخوری های‬ ‫ضرغامی از یاران و همقطارانش وقتی با بی اعتنایی انها مواجه شد بیشتر‬ ‫شد و از همان روز بود که تیغ تند انتقاداتش را شامل حال جریان اصولگرا‬ ‫هم کرد و حتی کار به زدن زیر میز هم رسید ‪.‬‬ ‫ادامهسهم خواهی‬ ‫هنوز شــورای وحدت اصولگرایان در روزهای بالتکلیفی بعد از منصوب‬ ‫شــدن ابراهیم رئیسی به ریاســت قوه قضاییه و غیبتش از جلسات این‬ ‫شورا بود که علیرضا زاکانی در کنار غالمعلی حدادعادل نقش افرینی اش‬ ‫دراین جمع بیشتر شــد و نهایت اسم او در کنار ‪ ۳۰‬نفر دیگر در لیست‬ ‫جناح راســت قرار گرفت و بعد از یک دوره دوری از کرسی های مجلس‬ ‫خودش را به دروازه خانه ملت رساند‪ .‬در شرایطی که دعوای قدرت در بین‬ ‫اصولگرایان برای رسیدن به کرسی ریاست مجلس حسابی باال گرفته بود‬ ‫اعالم انصراف زاکانی از کاندیداتوری برای رئیس قوه مقننه شدن اظهر من‬ ‫الشمس بود که پشت پرده ای دارد و نمی توان انقدرها هم این عضو شورای‬ ‫مرکزی جمعیت رهپویان را متواضع و در راستای منافع جمعی تصور کرد؛‬ ‫موضوعی که چندی بعد با ســمت ریاست بر مرکز پژوهش های مجلس‬ ‫جبران شــد و قالیباف این گذشتن از خیر ریاست را جبران کرد‪ .‬زاکانی‬ ‫که کارنام ه سیاســی اش خالی از عالمت سوال نبود و هنوز سایه ابهامات‬ ‫بورسیه های غیرقانونی دولت محمود احمدی نژاد بر روی سرش سنگینی‬ ‫می کرد‪ ،‬هدایت نمایندگان جدیدالورود مجلس یازدهم را برای کنار زدن‬ ‫تاجگردون به دست گرفت تا هم ضرب شستی به رقیب نشان دهد و هم‬ ‫در مقابل هم حزبی ها خودی نشان دهد‪ .‬حاال چند ماهی تا انتخابات‪۱۴۰۰‬‬ ‫زمان باقی نمانده و در حالی که او یک بار دیگر هم در جریان انتخابات ‪۹۶‬‬ ‫احساس وظیفه کرده بود و پا به ساختمان وزارت کشور گذاشته بود تا برای‬ ‫رئیس جمهور شدن اعالم امادگی کند این روزها چندان بدش نمی اید‬ ‫وارد میدان شود‪.‬‬ ‫نائبرئیسمنتقد‬ ‫در جرگه «بچه شلو غ کن ها» یا همان «جبهه پایداری» قرار دارد و از انجا‬ ‫کــه پایداری ها هم برای انتخابات ‪ ۱۴۰۰‬فراخوان داده اند تا به کاندیدای‬ ‫اصلح برسند امیرحسین قاضی زاده هم بدش نمی اید وارد این کارزار شود‪.‬‬ ‫البته او با ‪ ۴‬سال پیش که از نظر شورای نگهبان صالحیت کاندیداتوری را‬ ‫نداشت یک تفاوت عمده دارد و ان اینکه او امروز تنها یک نماینده از حوزه‬ ‫انتخابیه مشهد نیست بلکه سکونشین شده و نائب رئیس اول مجلس است‪.‬‬ ‫کسی که در میان جوالن تندروهای مجلس یازدهم علم حرکت از روی‬ ‫عقل و منطق را به دست گرفته است و وقتی ریاست مجلس را به عهده‬ ‫دارد تالش می کند این موضوع را به انحا مختلف به نمایش بگذارد‪ .‬البته‬ ‫فعالیت های قاضی زاده و جلب نظر خودی و غیرخودی تنها در قالب اداره‬ ‫مجلس نمی گنجد و اظهارات و مصاحبه هایش در نقد دولت و البته گاهی‬ ‫جنجال افرینی ها نمی تواند خالی از انگیزه انتخاباتی باشد‪ .‬البته ماجرای‬ ‫کاندیداتوری امیرحسین قاضی زاده به نظر جدی تر از هر زمان دیگر است‬ ‫حتی انطور که شنیده می شود او یک تیم ‪ ۳۰‬نفره برای بررسی نحوه ورود‬ ‫به انتخابات و بررسی وضعیت سیاسی کشور تشکیل داده است‪.‬‬ ‫اصالح طلبانووانفسایناامیدی‬ ‫بعد از دی ماه ‪ ۹۶‬و اوج گرفتن اعتراضات ورق برای اصالح طلبان برگشت و‬ ‫هرچه در جریان انتخابات‪ ۹۴،۹۲‬و‪ ۹۶‬با حمایت حداکثری ارای خاکستری‬ ‫روبه رو شدند در روزهای منتهی به انتخابات ‪ ۹۸‬در سرمای یاس سیاسی‬ ‫به حالت انجماد رسیدند و اگر نهیب سید محمدخاتمی نبود کسی هم برای‬ ‫انتخابات مجلس اعالم کاندیداتوری نمی کرد‪ .‬اوضاع اشفته اصالحات این‬ ‫روزها اشفته تر می شود و نا امیدی برای مشارکت در انتخابات تردیدشان را‬ ‫برای حضور تمام قد در انتخابات ریاست جمهوری پررنگ تر می کند و کار به‬ ‫جایی می رسد که در تقریبا ‪ ۴‬ماه مانده به انتخابات به جز گزینه های دسته‬ ‫چندمی کسی حاضر به جنگاوری در میدان ‪ ۱۴۰۰‬نیست‪.‬‬ ‫از رقابت با الریجانی تا کرسی ریاست جمهوری‬ ‫دست به کاندیدا شدنش بد نیســت و این را چندباری ثابت کرده است؛‬ ‫مصطفیکواکبیاننمایندهتهرانمجلسدهمودبیرکلحزبمردم ساالری‬ ‫از همان افرادی است که چندی پیش در مصاحبه هایش اعالم کرد تصمیم‬ ‫دارد بــه میدان رقابت بیاید و شانســش را در جریان انتخابات ریاســت‬ ‫جمهوری‪ ۱۴۰۰‬ازمایش می کند‪ .‬البته از کواکبیان و خاطرات کاندیداتوری‬ ‫و رقابت با علی الریجانی در اجالسیه دوم مجلس دهم یعنی خرداد ‪ ۹۶‬در‬ ‫ذهن تداعی می شود همان کاندیداتوری که تنها توانست ‪ ۱۱‬رای به دست‬ ‫بیاورد‪ .‬کواکبیان از ان دست اصالح طلبانی است که معتقد است هرطور‬ ‫شــده باید در انتخابات شرکت کرد حتی با دست خالی بر همین اساس‬ ‫هم بود که درجریان انتخابات ‪ ۹۸‬هم منتقد ســر سخت تصمیم شورای‬ ‫عالی سیاست گذاری برای عدم ارائه لیست بود و در مقابله با این تصمیم‬ ‫با حزب اســامی کار و کارگزاران هم کاسه شد تا در مجلس یازدهم هم‬ ‫بتواند کرسی به دست بیاورد اما از انجا که پیش بینی هم شده بود بخت‬ ‫با او یار نشد و از این انتخابات جا ماند‪ .‬هرچند کواکبیان در میان حامیان‬ ‫حزب مردم ساالری طرفدارانی دارد اما به هر حال در ردیف گزینه های اصلی‬ ‫اصالح طلباننمی تواندجایبگیرد‪.‬‬ ‫پل هایارتباطیاصالح طلبان‬ ‫محســن رهامی که نمایندگی مردم خدابنده در مجلــس اول و دوم را در‬ ‫کارنامه دارد و نائب دبیر انجمن اسالمی مدرسین دانشگاه ها است یکی دیگر‬ ‫از اهالی اردوگاه اصالح طلبان اســت که برای سیزدهمین انتخابات ریاست‬ ‫جمهوری اعالم امادگی کرده اســت و می خواهد یک بار دیگر این گوی و‬ ‫میدان را امتحان کند‪ .‬رهامی که در جریان دیدارها با رهبری به نمایندگی‬ ‫از اصالح طلبان پرچم گفت وگوی ملی را به دســت گرفت حاال برای خود‬ ‫شانس بیشتری قائل اســت و به نظرش قدرت این را دارد که بتواند ارای‬ ‫خاکســتری را به سبد خود بریزد‪ .‬رهامی می گوید‪« :‬من در دوره اخیر بعد‬ ‫از مالقــات با مقام معظم رهبری ثبت نام کردم تا روزی که روحانی تایید‬ ‫صالحیت شد و من نامه ای به شورای نگهبان نوشتم و به نفع روحانی‪ ،‬کنار‬ ‫رفتم‪ .‬در فضای فعلی هم همین سوال برای همه دوستان ما مطرح است‪.‬‬ ‫اگر بدانیم موثر خواهیم بود و می توانیم َدرصدی در رفع مشــکالت کشور‬ ‫موثر باشــیم کنار نمی کشیم‪ .‬مجموعه اصالحات باید به یک جمع بندی‬ ‫برسد مثل امریکا که پیش از انتخابات‪ ،‬کمپین هایی تشکیل می شود و به‬ ‫نتیجه واحدی می رسند‪ .‬اگر چند نفره وارد شویم ماجرای سال ‪ ۸۴‬تکرار‬ ‫می شود‪ .‬نداشتن کاندیدا واحد در سال ‪ ۸۴‬اشتباه ما بود‪ .‬در مورد حضور من‬ ‫هم کارهایی از مدت ها شروع شده است و جلسات مستمری هست و اگر‬ ‫فضا فراهم شود به عنوان کاندیدای واحد به میدان خواهم امد و کمپین هایی‬ ‫تشکیل شده است‪ ».‬عالوه بر محسن رهامی رسول منتجب نیا قائم مقام‬ ‫سابق دبیرکل حزب اعتماد ملی نیز از به نظر می رسد تمایل دارد تا دربحران‬ ‫کاندیداتوری در جریان اصالحات به میدان بیاید‪.‬منتجب نیا هم اتفاقا ازجمله‬ ‫اصالح طلبانی بود که همراه محســن رهامی دیدارهایی را با رهبری درباره‬ ‫وضعیت اصالح طلبان داشت و انطور که درمصاحبه ای به خبرانالین گفته بود‬ ‫خروجی این دیدارها به مجوزی برای ارسال نامه به رهبری ختم شده بود‪.‬‬ ‫منتجب نیا هم که دل پری از موضع اصالح طلبان در سال ‪ ۸۴‬و البته مجلس‬ ‫ششم دارد بعد از جدا شدن از حزب اعتماد ملی و تاسیس حزب جمهوریت‬ ‫قرار است در این میدان حضور داشته باشد و البته از انجا که بیشترین شانس‬ ‫این حزب دبیرکل ان است احتماال تکلیف نیز بر او واجب شود‪.‬‬ ‫سونامی به راه افتاده است‬ ‫هرچند مجلسی ها این روزها دست به اصالح قانون انتخابات زده اند تا شاید‬ ‫دیگر شاهد ان صف بلند کاندیداها در جلوی وزارت کشور نباشیم اما شواهد‬ ‫حکایت از ان دارد که سیاسیون زیادی خود را شایسته ریاست جمهوری‬ ‫دیده اند و بنایشان را بر کاندیداتوری گذاشته اند‪ .‬شاید اولین انتخابات قرن‬ ‫جدید تنها محفلی برای عرض اندام سیاسیون چپ و راست طراز اول نباشد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 459

روزنامه خوب 459

شماره : 459
تاریخ : 1399/12/18
روزنامه خوب 458

روزنامه خوب 458

شماره : 458
تاریخ : 1399/12/17
روزنامه خوب 457

روزنامه خوب 457

شماره : 457
تاریخ : 1399/12/16
روزنامه خوب 456

روزنامه خوب 456

شماره : 456
تاریخ : 1399/12/13
روزنامه خوب 455

روزنامه خوب 455

شماره : 455
تاریخ : 1399/12/12
روزنامه خوب 454

روزنامه خوب 454

شماره : 454
تاریخ : 1399/12/11
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!