روزنامه خوب شماره 427 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه خوب شماره 427

صفحه بعد

روزنامه خوب شماره 427

روزنامه خوب شماره 427

‫بازارمنتظرسقوطقیمتدالر‬ ‫مردم به دالر‪15‬هزار تومانی‬ ‫روحانیاعتمادکردند؟‬ ‫دژپسندوزیراقتصاد‪:‬‬ ‫بانک هاحقدریافتسودباالتر‬ ‫از ضوابط بانک مرکزی را ندارند‬ ‫دوشنبه ‪ 29‬دی ماه‪ | 1399‬سال سوم | شماره‪8 | 427‬صفحه | قیمت ‪ 2500‬تومان |‪ 4‬جمادی االول‪ 18 |1442‬ژانویه‪2021‬‬ ‫خ‬ ‫بر‬ ‫خوب‬ ‫دو‬ ‫م‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫هزا یاران‬ ‫ه‬ ‫‪0‬‬ ‫‪0‬‬ ‫‪1‬‬ ‫ر‬ ‫تومانی معی و ‪120‬‬ ‫واریز ش شتی‬ ‫د‬ ‫بررسیپولدیجیتالایرانباپشتوان هطال؛‬ ‫ایا ایران هم می تواند‬ ‫صاحب ارز دیجیتال شود؟‬ ‫احتمالبازگشتسکهبهکانال‪9‬میلیونی؛فروشندهبیشترازخریداراست‬ ‫کشتی ارای‪:‬‬ ‫بازارمنتظرکاهشبیشترقیمت هاست‬ ‫اقتصاد ‪2 -‬‬ ‫قیمت سازی سایتهای اگهی ملک شروع شد‬ ‫ماجرای ارز‪ 17500‬تومانی‬ ‫درمصوبهکمیسیونتلفیقچیست؟‬ ‫بانک و بیمه‪4-‬‬ ‫خانهویالیی‬ ‫متری‪ 100‬میلیونتومان!‬ ‫به بهانه فروش ‪ 87‬میلیارد و ‪ 942‬میلیونی سیزدهمین حراج تهران‬ ‫اقتصاد ‪2 -‬‬ ‫رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا‪:‬‬ ‫مراسم امسال‪ 22‬بهمن‬ ‫بهصورتنمادینبرگزارمی شود‬ ‫تابلویایدیناغداشلوبا‪12.۵‬‬ ‫میلیارد‪،‬رکوردهنرایرانراشکست!‬ ‫فرهنگ وهنر‪5-‬‬ ‫سیاست‪3-‬‬ ‫دبیر ستاد انتخابات کشور‪:‬‬ ‫برگزاریسالمانتخاباتیکیازجدی ترین‬ ‫اولویت هایوزارتکشوراست‬ ‫سیاست‪3-‬‬ ‫لغومحدودیت هایکرونایی‬ ‫سفرهای جاده ای ریلی و هوایی‬ ‫تکذیبشد‬ ‫جامعه‪7-‬‬ ‫سامانهپرداختشهریهتحصیلدانشجویان‬ ‫معلوالنهفتهایندهبازمی شود‬ ‫جامعه‪7-‬‬ ‫افراد دارای سابقه چک برگشتی‬ ‫قادر به ثبت چک در سامانه صیاد نیستند‬ ‫معاون هماهنگ کننده وزارت دفاع‪:‬‬ ‫بانک و بیمه‪4-‬‬ ‫‪ 30‬هزاربستهمعیشتیدرمرحلهدوم‬ ‫رزمایشکمکمومنانهتوزیعمی شود‬ ‫اوراماناتجهانیمی شود‬ ‫جامعه‪7-‬‬ ‫صفحه اخر‪8-‬‬ ‫در واکنش به خروج کاربران از اپ؛‬ ‫واتساپمهلتتاییدقوانین‬ ‫رابهتاخیرانداخت‬ ‫صفحه اخر‪8-‬‬ ‫بیش از‪ 15‬هزار راننده تاکسی‬ ‫تسهیالتکروناییدریافتکردند‬ ‫جامعه‪7-‬‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫‪ ۲۲۴‬هزار نفر در مرحله سوم طرح اقدام ملی مسکن ثبت نام کردند‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه ‪ 29‬دی ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪427‬‬ ‫گزارش‬ ‫بازار منتظر سقوط قیمت دالر‬ ‫مردم به دالر ‪15‬هزار تومانی‬ ‫روحانی اعتماد کردند؟‬ ‫ریزش قیمت ارز که از اواخر هفته گذشته اغاز شده درحالی‬ ‫همچنــان ادامه دارد که فعاالن این بــازار می گویند‪ :‬مردم و‬ ‫بازاری ها در انتظار کاهش بیشتر قیمت ارز هستند‪.‬در این بین‬ ‫وعده حسن روحانی که گفته‪ ،‬تصمیم گرفتیم قیمت دالر را‬ ‫پایین بیاوریم‪ ،‬بی تاثیر نیست‪ .‬قیمت دالر طی روزهای اخیر‬ ‫درحالی از کانال ‪ 25‬هزار تومان به ‪ 23‬هزار تومان بازگشــته‬ ‫که فعاالن بازار انتظار دارند در روزهای اینده‪ ،‬شــتاب ریزش‬ ‫قیمت ها در بازار ارز بیشتر هم شود‪ .‬خوش بینی ایجاد شده در‬ ‫بازار برای برداشته شدن تحریم ها با پایان دوره ریاست جمهوری‬ ‫ترامپ‪ ،‬باعث شده تا بازار چشم انتظار کاهش بیشتر نرخ ارز‬ ‫باشد‪ .‬هرچند این انتظار شاید خیلی خوش بینانه باشد ولی جو‬ ‫فعلی حاکم در بازار نشان میدهد که مردم و بازاری ها منتظر‬ ‫کاهش بیشتر قیمت ها در بازار با اغاز دوره ریاست جمهوری‬ ‫بایدن هستند‪ .‬انتظارات مثبت در بازار ارز درحالی شکل گرفته‬ ‫که حسن روحانی نیز در هفته گذشته وعده کاهش قیمت دالر‬ ‫به ‪ 15‬هزار تومان را در صورت ازادسازی منابع بلوکه شده ایران‬ ‫در کره جنوبی داد‪ .‬هرچند تحقق وعده روحانی با اما و اگرهای‬ ‫فراوانی همراه است و کارشناسان اقتصادی تاکید دارند که نمی‬ ‫توان برای کاهش قیمت دالر کف مشــخصی را تعیین کرد‬ ‫چراکه قیمت ارز تحت تاثیر عواملی همچون عملکرد بازارهای‬ ‫دیگر‪ ،‬تورم‪ ،‬تحریم و ‪ ...‬بوده و نمی توان تنها با ورود منابع ارزی‬ ‫به کشور و یا با دستور این انتظار را داشت که قیمت ها ریزش‬ ‫شدید داشته باشد‪ .‬مورد دیگر هم البته بدعهدی طرف کره ای‬ ‫است که در ســال های اخیر علی رغم مذاکرات جدی ایران‪،‬‬ ‫همچنان از ازادسازی منابع ایران سرباز می زند و پیشنهادهای‬ ‫پوچ و بی شرمانه در ازای پرداخت منابع ایران می دهد‪ .‬مثال‬ ‫تازه در این خصوص هم به دیدار اخیر هیات کره ای با رئیس‬ ‫کل بانک مرکزی برمی گردد که طرف کره ای گفته بود حاضر‬ ‫است به جای پول ایران‪ ،‬امبوالنس و کیت کرونا به ایران بدهد‪.‬‬ ‫اما همتی گفته بود مشکل ما با ‪ 20‬یا ‪ 50‬میلیون دالر حل نمی‬ ‫شود و کره باید ‪ 7‬میلیارد دالرمان را بدهد‪ .‬بعد از جلسه همتی‬ ‫باهیاتکره ای‪،‬محمودواعظی‪،‬رئیسدفتررئیس جمهورگفت‪:‬‬ ‫کره ای ها قول دادند که خودشان بروند‪ ،‬اجازه بگیرند تا پول های‬ ‫ایران ازاد شــود‪ .‬ضمن اینکه ما مقدمات کار های حقوقی را‬ ‫فراهم کردیم و با مقامات کره جنوبی هم اتمام حجت کردیم‪،‬‬ ‫امیداوریم که ماه اینده توفیقاتی به وجود بیاید‪ .‬اظهارات تیم‬ ‫ایرانی بعد از مذاکره با طرف کره ای نشان داد که این دیدار هم‬ ‫عایدی چندانی برای ایران نداشت و کره ای ها اینبار هم به بهانه‬ ‫ترس از امریکا صرفاً وعده هایی را به ایران داده اند که احتماالً‬ ‫به سرنوشت وعده های قبلی ختم می شود‪ .‬ولی با این وجود‬ ‫سخنرانی روحانی درباره ازادسازی منابع بلوکه شده ایران در‬ ‫کره و کاهش قیمت دالر به ‪ 15‬هزار تومان بیانگر امیدواری و‬ ‫خوش بینی دولت به کره است‪ .‬هرچند که در ازادسازی این‬ ‫منابع اما و اگرهای فراوانی وجود دارد‪ .‬با این حال اما نمی توان‬ ‫گفت که بازار از کنار وعده دالری روحانی بی اعتنا عبور کرده‬ ‫است؛ بازاری ها می گویند‪ :‬بعد از اعالم کف ‪ 15‬هزار تومانی از‬ ‫سوی روحانی‪ ،‬مردم به استقبال دالر ‪ 16-15‬هزار تومانی رفته‬ ‫اند و به همین دلیل دیگر خریدار واقعی در بازار نداریم‪ .‬انطور که‬ ‫فعاالن بازار اعالم کرده اند‪ ،‬از صبح امروز و با جدی شدن ریزش‬ ‫قیمت ها در بازار ارز‪ ،‬دالل ها در نقش خریدار درامده اند و سعی‬ ‫دارند از کاهش بیشتر قیمت ها جلوگیری کنند ولی واقعیت‬ ‫ان اســت که فع ً‬ ‫ال خریداری در بازار نــدارد و اکثر دارندگان‬ ‫دالر‪ ،‬خصوصاً مردم عادی که در ماه های قبل دالر خریداری‬ ‫کرده بودند‪ ،‬از امروز برای فروش دالرهایشــان وارد بازار شده‬ ‫اند‪.‬نکته مهم دیگر در بازار ارز این است که تعداد فروشنده ها‬ ‫در سامانه نیما نیز به صورت محسوسی افزایش داشته است؛‬ ‫صادرکنندگانیکهپیشازاینقیمت هایپیشنهادی شانبرای‬ ‫فروش درهم و ‪ ...‬باالتر از نرخ های بازار ازاد بود از امروز به درج‬ ‫قیمت های پایینتر از بازار ازاد در نیما اقدام کرده اند ولی جالب‬ ‫اینجاست که خریداری برای ارزهای صادراتی در نیما هم وجود‬ ‫ندارد‪ .‬فعاالن بازار می گویند درصورت مدیریت همین شرایط از‬ ‫سوی بازارساز وعدم بروز اتفاق خاصی در حوزه سیاسی‪ ،‬احتماالً‬ ‫در روزهای اینده باید شــاهد بازگشت قیمت دالر و یورو به‬ ‫کانال های پایین تری باشیم‪ .‬گفتنی است‪ ،‬هم اکنون در بازار ازاد‬ ‫قیمت دالر ‪ 23‬هزار و ‪ 100‬تومان‪ ،‬یورو ‪ 28‬هزار تومان‪ ،‬درهم‬ ‫امارات ‪ 6‬هزار و ‪ 640‬تومان و پوند انگلیس ‪ 31‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫قیمت دالر در صرافی های بانکی ‪ 23‬هزار و ‪ 100‬تومان است؛‬ ‫قیمت خرید دالر از مردم در صرافی های بانکی وارد کانال ‪22‬‬ ‫هزار تومان شده است‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی از ثبت نام‪ ۲۲۳‬هزار و‪ ۹۰۵‬نفر متقاضی مسکن ملی در مرحله سوم خبر داد و گفت‪ :‬به زودی برای متقاضیان حائز شرایط پیامک ارسال می شود‪ .‬پروانه اصالنی‬ ‫از ثبت نام‪ ۲۲۳‬هزار و‪ ۹۰۵‬نفر در مرحله سوم طرح اقدام ملی مسکن که از‪ ۱۸‬تا‪ ۲۵‬دی ماه اقدام به ثبت نام کردند خبر داد و گفت‪ :‬پاالیش ها همزمان با ثبت نام اغاز شد که همانند دوره های قبل به واجدان شرایط‬ ‫پیامک ارسال می شود تا نسبت به تکمیل مدارک و اورده خود‪ ،‬اقدام کنند‪ .‬وی در بیان جزئیات تعداد ثبت نامی ها به تفکیک استان‪ ،‬توضیح داد‪ :‬در اذربایجان غربی‪ ۱۵ ،‬هزار و ‪ ۵۶۴‬نفر‪ ،‬اردبیل ‪ ۳‬هزار و ‪ ۵۰۶‬نفر‪،‬‬ ‫اصفهان ‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۶۱۲‬نفر‪ ،‬ایالم ‪ ۲‬هزار و ‪ ۷۷۴‬نفر‪ ،‬بوشهر یک هزار و ‪ ۸۷۸‬نفر‪ ،‬تهران ‪ ۵۶‬هزار و ‪ ۴۳۹‬نفر‪ ،‬خراسان جنوبی ‪ ۶۴۴‬نفر‪ ،‬خراسان رضوی ‪ ۱۹‬هزار و ‪ ۶۶۶‬نفر‪ ،‬خراسان شمالی ‪ ۸‬هزار و ‪ ۳۷‬نفر‪ ،‬ثبت نام‬ ‫کردند‪ .‬به گفته اصالنی‪ ،‬در استان های خوزستان‪ ۱۰‬هزار‪ ۶۹۹‬نفر‪ ،‬سمنان یکهزار و‪ ۳۱۰‬نفر‪ ،‬سیستان وبلوچستان یک هزار و‪ ۸۲۶‬نفر‪ ،‬فارس‪ ۱۴‬هزار و‪ ۴۶۰‬نفر‪ ،‬قزوین‪ ۱۷‬هزار و‪ ۱۸۴‬نفر‪ ،‬کرمان‪ ۲۲‬هزار و‪ ۸۶۹‬نفر‪،‬‬ ‫کهگیلویه وبویراحمد ‪ ۳‬هزار و ‪ ۹۱۶‬نفر‪ ،‬گیالن ‪ ۶‬هزار و ‪ ۷۱۵‬نفر‪ ،‬لرستان ‪ ۶‬هزار و ‪ ۸۰۹‬نفر‪ ،‬مازندران ‪ ۳‬هزار و ‪ ۴۵‬نفر‪ ،‬مرکزی ‪ ۲‬هزار و ‪ ۸۳۶‬نفر‪ ،‬هرمزگان ‪ ۲‬هزار و ‪ ۱۲۰‬نفر‪ ،‬و همدان ‪ ۵‬هزار و ‪ ۹۹۶‬نفر ثبت نام کردند‪.‬‬ ‫ایا ایران هم می تواند صاحب ارز دیجیتال شود؟‬ ‫ارزهای دیجیتال در حال تحکیم پایه های خود در نظام پولی جهانی هستند و در این شرایط به نظر می رسد‬ ‫که باید برای مواجهه با این نظام جدید پولی اماده شــویم؛ ســاخت ارز دیجیتال ایرانی یکی از احتماالت‬ ‫است که کارشناسان اقتصادی برای ان ایده های مختلفی دارند‪ .‬ظهور ارزهای دیجیتال و پذیرش ان ها در‬ ‫مبادالت اقتصادی از سوی مردم و فعاالن اقتصادی‪ ،‬پدیده جدیدی است که بر پایه رشد سریع تکنولوژی‬ ‫ایجاد شده و ساختار نظام های پولی و بانکی جهان را در مسیر ایجاد تحولی عمیق قرار داده است‪ .‬ارزهای‬ ‫خصوصی و غیرملی مانند بیت کوین در کنار ارزهای ملی مانند ارز دیجیتال دولت چین‪ ،‬همگی نوید بخش‬ ‫اینده ای متفاوت در بازارهای پولی جهان است‪.‬‬ ‫«مهدی نصرتی»‪ ،‬اقتصاددان و مدرس دانشگاه در همین رابطه گفت‪ :‬ارزهای دیجیتالی به دلیل انکه موجب‬ ‫تسهیل در مبادالت اقتصادی هستند‪ ،‬دیر یا زود راه خود را در مبادالت تجاری بازخواهند کرد‪ .‬اگر این ارزها‬ ‫موفق بشوند که ارزهای قدرتمند موجود در بازار مانند دالر و یورو را شکست دهند‪ ،‬می توان گفت در نظام‬ ‫پولی و بانکی جهان تغییرات زیادی رخ خواهد داد‪ .‬اتفاقی که به نظر می رسد با پایان مراحل ازمایشی ارز‬ ‫دیجیتالی دولت چین‪ ،‬دور از دسترس نباشد‪ .‬بر همین اساس سایر کشورهای جهان باید از هم اکنون به‬ ‫فکر سازگار کردن خود با این ساز و کار جدید پولی باشند‪.‬‬ ‫ارز دیجیتال چین علیه انحصار دالر و یورو‬ ‫وی افزود‪ :‬در حال حاضر بزرگترین مخالفان ارزهای دیجیتال در جهان دولت امریکا‪ ،‬دولت های اروپایی و‬ ‫سایر کشورهایی هستند که ارزهای سنتی معتبری دارند‪ .‬ان ها برای حفظ انحصار جایگاه ارز کشورهای خود‬ ‫در مراودات بین المللی‪ ،‬خواهان حفظ وضع موجود هستند‪ .‬بنابراین ارزهای دیجیتال عمدتا برای کشورهایی‬ ‫که ارزهای ملی قوی ندارند و برای مراودات بین المللی خود ناچار به استفاده از ارز سایر کشورها هستند‪،‬‬ ‫جذابیت بیشتری دارد و دقیقا از همین زاویه است که دولت چین که مشاهده می کند‪ ،‬یوان به عنوان ارز‬ ‫سنتی این کشور توان رقابت کمی با دالر و یورو دارد‪ ،‬به فکر راه اندازی نسخه دیجیتال بر پایه یوان‪ ،‬افتاده‬ ‫است‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬چین به دنبال ان است تا بتواند از این بستر جدید به نفع اقتصاد کشور خود بهره ببرد‬ ‫و علیه انحصار دالر وارد کارزار شود‪ .‬ویژگی ارز دیجیتال چین این است که نیاز به بانک به عنوان واسطه‬ ‫ندارند و مبتنی بر موبایل خواهد بود و از هم اکنون نیز یک بازار بســیار بزرگ به نام افریقا و کشــورهای‬ ‫کمتر توسعه یافته را هدف گذاری کرده است به گونه ای که مردم در مناطق دورافتاده بتوانند به راحتی‬ ‫با یکدیگر ولی برمبنای پول چین دادو ستد کنند‪ .‬همچنین در حوزه تجارت بین الملل نیز از انجایی که‬ ‫چین بزرگترین صادر کننده در دنیا است‪ ،‬می تواند از این مزیت در جهت رواج هرچه بیشتر پول خواهد و‬ ‫حذف سایر ارزها استفاده کند‪ .‬در واقع چین در کنار طرح «کمربند و راه» که یک سرمایه گذاری سنگین‬ ‫در زیرساختهای جاده ابریشم است‪ ،‬به دنبال یک «جاده ابریشم دیجیتال» نیز هست که نقش اصلی را در‬ ‫ان‪ ،‬پول دیجیتال چین ایفا خواهد کرد‪ .‬این کارشناس پولی و بانکی در ادامه به تشریح موقعیت ایران در‬ ‫این نظم نوینی که ممکن اســت در اینده اقتصادی جهان رخ دهد پرداخت و توضیح داد‪ :‬متاسفانه قانون‬ ‫پولی ایران متاثر از دوره ای است که پس از جنگ جهانی دوم قدرت های جهانی در کنفرانس «برتون وودز»‬ ‫پذیرفتند تا از دالر به عنوان ارز مشترک بین المللی استفاده کنند‪ .‬طبق این قانون‪ ،‬ریال ارزش مشخصی‬ ‫در برابر طال دارد که در واقع روح توافق برتوون وودز در ان برقرار اســت‪ .‬در حالی که این توافق در دهه‬ ‫‪ ۱۹۷۰‬به پایان خط خود رسید و در واقع بعد از فروپاشی برتون وودز عمال تورم مزمن هم در ایران شروع‬ ‫شد و از اواخر دوره پهلوی تاکنون ادامه یافته است‪ .‬یعنی عمال پس از ان مقطع‪ ،‬هیچ قید و بند مشخصی‬ ‫برای حفظ ارزش پول ملی و جلوگیری از تورم وجود نداشــته است‪ .‬لذا نیاز است تا سیاستگذاران پولی و‬ ‫بانکی کشور‪ ،‬برای اینده ارز ملی کشور و سایر احتماالت جایگزین ان‪ ،‬متناسب با نظام جدید پولی جهان‬ ‫چاره اندیشی کنند‪.‬‬ ‫سوءاستفاده امریکا از دالر در دوران تحریم‬ ‫وی با اشــاره به جذاب بودن شکسته شدن قدرت دالر برای دولت ایران‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬دولت امریکا در‬ ‫این سال ها از قدرت دالر در جهان سوءاستفاده های فراوانی کرده است که یکی از مشخص ترین نمونه های‬ ‫این رفتار را در تحریم های دونالد ترامپ علیه ایران شاهد بودیم‪ .‬به واقع بسیاری از کارشناسان چه در ایران‬ ‫و چه در امریکا انتظار نداشتند که دالر تا این حد توانمند باشد که دولت امریکا بتواند به تنهایی تمامی‬ ‫راه های مبادالت تجاری ایران را مسدود کند‪ .‬به همین دلیل در شرایط فعلی که در دنیا رقبای خصوصی و‬ ‫دولتی دیجیتالی برای دالر در حال سر براوردن و قدرت یافتن هستند‪ ،‬این امیدواری ایجاد شده است که در‬ ‫اینده دیگر امکان تحریم های یکجانبه ای مشابه انچه در دوره ترامپ رخ داد‪ ،‬برای هیچ قدرتی وجود نداشته‬ ‫باشــد‪ .‬سواستفاده مهم تر امریکا از موقعیت دالر‪ ،‬امتیاز چاپ بی حساب و کتاب پول بوده است به گونه ای‬ ‫که صرفا به دلیل موقعیت انحصاری خود برای خود خلق ثروت کرده اســت‪ .‬نصرتی ادامه داد‪ :‬استقبال از‬ ‫ارزهای دیجیتال در جهان از جنبه دیگری هم می تواند برای ایران جالب توجه باشد‪ ،‬چرا که در این صورت‬ ‫دیگر ایران دغدغه عدم دسترسی به چرخه دالر (‪ )U-turn‬را نخواهد داشت و به عنوان مثال با هماهنگی‬ ‫با دولت چین می تواند از ارز دیجیتالی این دولت برای مبادالت تجاری خود استفاده کند‪ .‬این ابزار بهترین‬ ‫بستر برای خالصی از تحریم های بانکی می تواند باشد‪.‬‬ ‫پول دیجیتال ایران با چه پشتوانه ای باید منتشر شود؟‬ ‫این اســتاد دانشگاه در ادامه به احتمال ساخت ارزهای دیجیتالی در ایران هم اشاره کرد و گفت‪ :‬این یک‬ ‫واقعیت است که امروز در جهان عالوه بر بنگاه های خصوصی‪ ،‬احتماال بسیاری از دولت ها نیز مشابه چین‬ ‫به صرافت تاسیس ارزهای دیجیتال ملی برای کشور خود بیفتند‪ .‬امری که برای ایران هم احتمال ان وجود‬ ‫دارد‪ .‬در حال حاضر نیز بخش هایی در داخل کشور در حال بررسی این امکان هستند‪ .‬البته بر خالف تجربه‬ ‫چین‪ ،‬این ارز نمی تواند بر بستر ریال به عنوان واحد پول ملی باشد‪ ،‬چرا که ریال امروز ارزی معتبر در جهان‬ ‫محسوب نمی شود‪ .‬وی افزود‪ :‬به اعتقاد بنده‪ ،‬راهکار مناسب برای ایران این است که ارزهای دیجیتالی خود‬ ‫را بر اساس پشتوانه ای ارزشمند‪ ،‬مانند سکه طال عرضه کند‪ .‬بر این اساس سکه های امامی که بانک مرکزی‬ ‫تولید می کند می تواند مبنای تولید ارز دیجتالی ملی برای ایران بشود‪ .‬البته این یک پیشنهاد رویاپردازانه‬ ‫نیست و در حال حاضر مشایه این ایده در قالب گواهی سکه طال در بازار بورس در حال انجام است‪ .‬اگر با‬ ‫تدوین ســاز و کاری‪ ،‬همین گواهی ها قابلیت مبادله خارج از بورس را داشته باشند خود به خود تبدیل به‬ ‫ارزی دیجیتال خواهند شد‪ .‬نصرتی عالوه بر ایجاد ارز دیجیتال بر پایه سکه طال پیشنهاد ایجاد ارز دیجیتال‬ ‫به پشــتوانه بنزین را هم برای ایران مناسب دانست و توضیح داد‪ :‬پیشنهاد دیگری که به اعتقاد من برای‬ ‫سیستم اقتصادی ایران مناسب است‪ ،‬ایجاد ارز دیجیتالی با پشتوانه بنزین است‪ .‬در یکی دو سال اخیر بحث‬ ‫شــیوه جدید سهمیه بندی بنزین همواره مطرح بوده است و این پیشنهاد بر مبنای سهمیه بندی بنزین و‬ ‫ازادی مبادله ان قرار دارد‪ .‬وی توضیح داد‪ :‬در حال حاضر مجلس به دنبال طرحی است که سهمیه بنزین به‬ ‫جای خودروها به افراد اختصاص یابد‪ .‬این طرح با عدالت سازگاری بیشتری دارد‪ .‬همچنین در طرح مجلس‬ ‫مقرر شده است که امکان مبادله سهمیه بنزین وجود داشته باشد به گونه ای که کسی که مازاد بنزین دارد‬ ‫بتواند ان را به کسی که کمبود دارد بفروشد‪ .‬حال اگر تبادل این سهمیه ها به صورت غیرمتمرکز و ازادانه‬ ‫باشــد‪ ،‬به گونه ای که مردم بتوانند این ســهمیه های بنزین خود را در داد و ستدهای روزمره خودشان به‬ ‫عنوان وجه مبادله کاال استفاده کنند‪ ،‬این خودش تبدیل به یک ارز دیجیتال خواهد شد‪ .‬که می تواند فواید‬ ‫زیادی برای اقتصاد کشور داشته باشد‪ .‬نصرتی در پایان تاکید کرد‪ :‬عالوه بر این دولت ایران با تدوین قوانینی‬ ‫می تواند امکان ایجاد ارزهای دیجیتال خصوصی را هم در داخل کشور فراهم سازد‪ .‬همانگونه که بیت کوین‬ ‫امروز یک پول خصوصی اســت‪ .‬البته بیت کوین از نوع ارزهای دیجیتال مبتنی بر ماینینگ (استخراج) و‬ ‫دارای تعداد محدود اســت‪ .‬پیشــنهادهایی که من مطرح کردم برای ارزهای مبتنی بر کاال است‪ .‬اما نباید‬ ‫فراموش کنیم که صرف ایجاد پشتوانه ارزشمند برای ارز دیجیتال امکان موفقیت برای ان فراهم نمی سازد‪،‬‬ ‫اتفاقی که برای دولت ونزوئال رخ داد و تالش این کشور برای ایجاد ارز دیجیتال شکست خورد‪.‬‬ ‫احتمال بازگشت سکه به کانال‪ ۹‬میلیونی؛ فروشنده بیشتر از خریدار است‬ ‫قیمت سازی سایتهای اگهی ملک شروع شد‬ ‫کشتی ارای‪:‬بازارمنتظرکاهشبیشترقیمت هاست‬ ‫کشتی ارای از کاهش بیشتر قیمت ها در بازار طال و سکه خبر داد و گفت‪ :‬پیش بینی می شود که امروز قیمت‬ ‫هر گرم طالی ‪ ۱۸‬عیار به زیر یک میلیون تومان و قیمت هر قطعه سکه بهار ازادی طرح جدید نیز به زیر ‪۱۰‬‬ ‫میلیون تومان کاهش یابد‪ .‬محمد کشتی ارای درباره وضعیت بازار طال و سکه در روز جاری‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬کاهش‬ ‫ت طال و‬ ‫‪ 20‬دالری قیمت جهانی طال و بازگشت قیمت دالر به کانال‪ 23‬هزار تومان موجب کاهش چشم گیر قیم ‬ ‫سکه در بازار طی روزجاری شده است‪ .‬وی با بیان اینکه قیمت هایی که امروز برای طال و سکه ثبت شده در چند‬ ‫ماه گذشته بی سابقه بوده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬امروز هر اونس طال ‪ 1829‬دالر است؛ سکه طرح قدیم که اوایل صبح‬ ‫در محدوده ‪ 10‬میلیون و ‪ 400‬هزار تومان قیمت خورده بود االن به مرز ‪ 10‬میلیون تومان رسیده است‪ .‬هم اکنون‬ ‫در بازار طال‪ ،‬قیمت سکه طرح جدید االن ‪ 10‬میلیون و ‪ 250‬هزار تومان‪ ،‬ربع سکه بهار ازادی ‪ 5‬میلیون و ‪650‬‬ ‫هزار تومان‪ ،‬ربع سکه بهارازادی ‪ 3‬میلیون و ‪ 650‬هزار تومان و سکه گرمی نیز ‪ 2‬میلیون و ‪ 100‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫همچنین قیمت هر مثقال طالی ‪ 17‬عیار نیز ‪ 4‬میلیون و ‪ 350‬هزار تومان است‪ ،‬یک گرم طالی ‪ 18‬عیار نیز هم‬ ‫اکنون با قیمت یک میلیون و ‪ 4‬هزار تومان معامله می شود‪ .‬کشتی ارای از کاهش حباب سکه به ‪ 300‬هزار تومان‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬پیش بینی می شود که امروز قیمت هر گرم طالی ‪ 18‬عیار به زیر یک میلیون تومان و قیمت هر‬ ‫قطعه سکه بهار ازادی طرح جدید نیز به زیر ‪ 10‬میلیون تومان کاهش یابد‪ .‬وی با بیان اینکه علت اصلی کاهش‬ ‫قیمت طال و سکه کاهش چشم گیر قیمت ارز است‪ ،‬افزود‪ :‬میل به خرید در بازار به شدت کاهش پیدا کرده است‬ ‫ضمن اینکه با توجه به وعده هفته قبل اقای رئیس جمهور برای دالر ‪ 15‬هزار تومانی‪ ،‬این شائبه پیش امده است‬ ‫که قیمت ها کاهش بیشتری را خواهد داشت‪ .‬نایب رئیس اتحادیه طال و جواهر ضمن تاکید بر اینکه با توجه به‬ ‫تعطیلی پیش رو قیمت ها تا پایان امروز بازهم کاهشی خواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬هم اکنون اصال تقاضایی برای خرید طال‬ ‫و سکه در بازار مخصوصاً برای سرمایه گذاری وجود ندارد ‪.‬‬ ‫خانه ویالیی متری‪ 100‬میلیون تومان!‬ ‫در حالی که وزیر راه و شهرسازی و رئیس اتحادیه مشاوران امالک با ازسرگیری درج قیمت در اگهی‬ ‫امالک وبسایت های اینترنتی و اپلیکیشن های موبایلی مخالفند‪ ،‬این وبسایت ها قیمت سازی را اغاز‬ ‫کرده اند‪ ۲۲ .‬دی ماه بود که امکان درج قیمت در اگهی های امالک وب سایت های مشهور اینترنتی‬ ‫فراهم و ممنوعیت درج قیمت ها با دســتور دادســتانی تهران‪ ،‬پس از ‪ ۸‬ماه‪ ،‬لغو شد‪ ۲۴ .‬اردیبهشت‬ ‫امسال بود که با دستور دادستانی‪ ،‬اپلیکیشن های موبایلی اگهی ها‪ ،‬از درج قیمت منع شدند‪ .‬مصطفی‬ ‫قلی خسروی رئیس اتحادیه مشاوران امالک از مخالفان بازگشت قیمت پیشنهادی مالکان به ا گهی‬ ‫های اینترنتی است و علت ان را مذاکرات مدیران سایت های اینترنتی با برخی اعضای هیئت رئیسه‬ ‫کمیسیون عمران مجلس و پادرمیانی چند نماینده با دادستانی برای امکان درج قیمت عنوان کرده‬ ‫است‪ .‬محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی نیز با بازگشت قیمت ها به اپلیکیشن های اگهی امالک ابراز‬ ‫مخالفت کرد و از ارسال نامه وزارت راه و شهرسازی به دادستانی برای منع مجدد قیمت ها خبر داد‪ .‬وی‬ ‫معتقد است قیمت سازی اپلیکیشن ها و وب سایت های اگهی امالک‪ ،‬التهاب افرین است و به قیمتها‬ ‫دامن می زند‪ .‬به نظر می رسد با توجه به بازگشت ارامش به بازار مسکن در ماه های ابان و اذر که تورم‬ ‫بخش مسکن ثابت یا منفی بود و همچنین پیش بینی ادامه روند کاهش متوسط قیمت مسکن در‬ ‫تهران در پایان دی ماه‪ ،‬اقدام برخی وب سایت های انتشار اگهی های امالک مبنی بر درج قیمت های‬ ‫ساختگی‪ ،‬به تشنج احتمالی در بازار مسکن دامن بزند‪ .‬به عنوان مثال در یکی از وب سایت های مشهور‬ ‫انتشــار اگهی امالک‪ ،‬قیمت واحد مسکونی ‪ ۳۰‬ســال ساخت در خیابان پیروزی تهران متری ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیون تومان فایل کرده است‪ .‬این در حالی است که بر اساس گزارش بانک مرکزی از بازار مسکن‬ ‫پایتخت در اذر ماه‪ ،‬متوسط قیمت مسکن در منطقه ‪ ۱۳‬تهران‪ ،‬متری حدودا ً ‪ ۲۹‬میلیون تومان است‪.‬‬ ‫دومین یارانه‪ ۱۰۰‬و‪ ۱۲۰‬هزار تومانی معیشتی واریز شد‬ ‫دور جدید یارانه معیشتی مقابله با کرونا به حساب مشموالن واریز‬ ‫شــد که وجه واریزی برای افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی‪،‬‬ ‫‪ ۱۲۰‬هزار تومان است‪ .‬طبق مصوبات مجلس و ستاد ملی مبارزه‬ ‫با کرونا «دومین مرحله یارانه حمایت معیشــتی ویژه اقشار کم‬ ‫درامد» براساس فهرست افراد مشمول‪ ،‬ساعت ‪ ۲۴‬شنبه (دیشب)‬ ‫از سوی سازمان برنامه و بودجه به حساب انان واریز شد‪ .‬بر اساس‬ ‫اعالم ســازمان برنامه و بودجه و مصوبات فوق مقرر شده است تا‬ ‫به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی هر نفر ماهیانه ‪ ١۲۰‬هزار‬ ‫تومان‪ ،‬به سایر افراد‪ ،‬ماهیانه ‪ ۱۰۰‬هزار تومان پرداخت خواهد شد‪.‬‬ ‫یارانه معیشتی ‪ ۱۰۰‬هزار تومانی شامل افرادی می شود که هیچ‬ ‫یک از اعضای خانواده انها حقوق ثابت دریافت نمی کنند‪ ،‬اعضای‬ ‫خانواده انها بیمه پرداز نباشــند‪ ،‬اعضای خانوار طبق شــاخص‬ ‫های بانکی از درامد حداقلی برخوردار نباشــند و افرادی که در‬ ‫گروه یارانه معیشت بگیر باشند‪ .‬یک سال از شیوع بیماری کرونا‬ ‫می گذرد و دولت در این مدت برای حمایت از اقشار اسیب پذیر‬ ‫جامعه کمک های مختلفی نظیر پرداخت وام یک میلیون تومانی‬ ‫در دو نوبت‪ ،‬کمک هزینه ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۶۰۰‬هزار تومانی را در دســتور‬ ‫کار خود قرار داد‪ .‬حمایت معیشتی ‪ ۱۰۰‬و ‪ ۱۲۰‬هزار تومانی نیز‬ ‫از اذرماه ‪ ۹۹‬به مدت چهار ماه در نظر گرفته شد که اولین مرحله‬ ‫واریزی نیز ســاعت ‪ ۲۴‬پنجشنبه گذشته (‪ ۲۷‬اذرماه) به حساب‬ ‫خانوارهای مشمول این طرح واریز شد‪.‬‬ صفحه 2 ‫سیاست‬ ‫رئیس دیوان محاسبات کشور‪ :‬رزمایش های ارتش و سپاه «ما می توانیم» را ثابت کرد‬ ‫رئیس دیوان محاسبات کشور خاطرنشان کرد‪ :‬ارتش و سپاه با دستاوردهایی که در رزمایش ها به نمایش گذاشتند‪ ،‬ثابت کردند ما می توانیم‪ .‬مهرداد بذرپاش رئیس دیوان محاسبات کشور در صفحه شخصی‬ ‫خود در توئیتر خاطرنشان کرد‪ :‬ارتش و سپاه با دستاوردهایی که در رزمایش ها به نمایش گذاشتند‪ ،‬ثابت کردند ما می توانیم‪ .‬متن توییت رئیس دیوان محاسبات کشور به شرح ذیل است‪ :‬در روزهایی که برخی‬ ‫در تالشند نشان دهند «ایرانی نمی تواند»‪ ،‬ارتش و سپاه با دستاوردهایی که در رزمایش ها به نمایش گذاشتند‪ ،‬ثابت کردند ‪#‬ما می توانیم ای کاش حاج حسن طهرانی مقدم بود و می دید دستاوردهایش به بار‬ ‫نشستهوهمرزمانش‪،‬بسیجیواربرایمردمجان فشانیمی کنند‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 29‬دی ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪427‬‬ ‫رئیسجمهوردرجلسهستادملیمقابلهباکرونا‪:‬‬ ‫مراسم امسال‪ 22‬بهمن به صورت نمادین برگزار می شود‬ ‫واکسن تولید مشترک ایران و یک کشور خارجی با نام «پاستور» سال اینده عرضه خواهد شد‬ ‫حجت االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به برخی‬ ‫نگرانی ها از سوی مقامهای بهداشتی و درمانی کشور از لغو برخی محدودیت ها و شروع بازگشایی ها گفت‪ :‬این‬ ‫اظهارنگرانی ها با توجه به نگرانی های موجود از جهش های ویروس کرونا‪ ،‬فصل سرما و در نتیجه بسته شدن‬ ‫فضاها و وارونگی هوا‪ ،‬کامال به حق است و باید دستورالعمل های بهداشتی بیش از پیش به طور دقیق مراعات‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫رئیس جمهور همچنین موضوع مراسم ‪ 22‬بهمن را یکی از محورهای بحث در این جلسه ستاد ملی مقابله با‬ ‫کرونا ذکر کرد و گفت‪ :‬به دلیل شرایط خاصی که داریم این مراسم امسال باید عمدتا به صورت نمادین خودرویی‬ ‫و موتوری برگزار شود تا هم برگزاری مراسم را داشته باشیم و هم به گونه ای نباشد که مشکلی برای مردم اتفاق‬ ‫بیافتد‪ .‬دکتر روحانی با تاکید بر اینکه در شرایط شیوع کرونا‪ ،‬حفظ حیات خودمان و مردم‪ ،‬بر همگان واجب است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بازگشایی ها بویژه در مسایل فرهنگی و مذهبی می تواند انجام گیرد بشرط اینکه صددرصد دستورالعمل‬ ‫های بهداشتی رعایت شود‪ .‬رئیس جمهور با ابراز خرسندی از شیب کاهشی متناسب روند ابتال و فوتی های ناشی‬ ‫از کرونا‪ ،‬افزود‪ :‬اگر چه فوت حتی یک نفر به دلیل ابتال به کرونا هم زیاد است‪ ،‬اما کاهش چشمگیر موارد فوتی و‬ ‫رسیدن ان به عدد‪ 2‬رقمی که نتیجه تالش های کادر درمان و رعایت مطلوب دستورالعمل های بهداشتی از سوی‬ ‫مردم است‪ ،‬باعث خوشحالی و گواه این نکته است که رعایت نکات بهداشتی بیش از هر کس به نفع خود مردم‬ ‫است‪ .‬رئیس جمهور با اشاره به وضعیت قابل قبول رعایت پروتکل ها از سوی مشاغل و کسب و کارها و نیز کاهش‬ ‫حضور کارکنان ادارات‪ ،‬گفت‪ 2 :‬عرصه دیگر فعالیت های اجتماعی یعنی امور فرهنگی و مذهبی و اجتماعات و‬ ‫ترددها نیز هستند که هرگونه غفلت از رعایت پروتکل های بهداشتی در انها مایه نگرانی بوده و می تواند باعث شیوع‬ ‫موج چهارم ابتال به کرونا شود و اظهار نگرانی هایی که از جمله در همین جلسه ابراز شدند‪ ،‬کام ً‬ ‫ال به حق و منطقی‬ ‫هستند و اگر دستورالعمل ها در این عرصه ها رعایت نشوند‪ ،‬مجبور به اعمال محدودیت های شدیدتر هستیم‪.‬دکتر‬ ‫روحانی با اشاره به اظهار نگرانی مسئوالن بهداشتی از نوع جهش یافته ویروس کرونا‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نوع جهش‬ ‫یافته ویروس کرونا هم می تواند از کشورهای خارجی وارد کشور شود و هم خدای ناکرده امکان جهش ویروس‬ ‫در داخل کشور وجود دارد‪ .‬امروز شاهد ان هستیم که کشورهای اروپایی و برخی دیگر از کشورها متحمل چه‬ ‫حجمی از گرفتاری ناشی از نوع جهش یافته ویروس هستند‪ .‬رئیس جمهور با ابراز تاسف نسبت به شدت یافتن‬ ‫شیوع و قربانی گرفتن بیماری کرونا در برخی کشورهای غربی‪ ،‬خاطر نشان کرد‪ :‬در فصل زمستان سرمای هوا و‬ ‫شدت یافتن الودگی و وارونگی هوا که معموالً در این فصل رخ می دهد‪ ،‬عامل مضاعفی برای نگرانی درباره شدت‬ ‫یافتن شیوع بیماری است و لذا مراعات دستورالعمل های بهداشتی‪ ،‬ضرورت مضاعفی می یابد‪.‬‬ ‫دکتر روحانی با تاکید دوباره بر اینکه ضرورت دارد مجالس سوگواری با رعایت کامل دستورالعمل های بهداشتی‬ ‫برگزار شود‪ ،‬گفت‪ :‬در جلسه امروز تصمیم گرفته شد که مراسم ‪ 22‬بهمن امسال نیز به صورت نمادین برگزار‬ ‫شود‪ .‬رئیس جمهور در ادامه با بیان اینکه در جلسه امروز بحث مفصلی در مورد واکسن داشتیم که توضیحات‬ ‫ان مفص ً‬ ‫ال از سوی مسئوالن مربوطه ارایه خواهد شد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬همه تالش ما این است که واکسیناسیون با‬ ‫اولویت کادر درمانی و افراد دارای شرایط پرخطر در همین ماه های باقیمانده در سال ‪ 99‬اغاز شود و در سال اینده‬ ‫نیز واکسن ساخت مشترک ایران و یک کشور خارجی و واکسن دیگری که توسط متخصصان داخلی تولید شده‬ ‫است‪ ،‬واکسیناسیون به شکل گسترده تر انجام شود‪.‬‬ ‫دکتر روحانی بار دیگر تاکید کرد که اغاز واکسیناسیون و حتی واکسیناسیون سراسری به معنای رفع کامل‬ ‫نگرانی ها نیست و باید تا زمانی که از ریشه کن شدن بیماری اطمینان حاصل شود دستورالعمل های بهداشتی‬ ‫کماکان با قوت و به صورت کامل اجرا شوند‪.‬‬ ‫امروز‪ ،‬هم حفظ حیات خودمان برای ما واجب است‪ ،‬هم حفظ حیات دیگران و مردم بر ما واجب است‪ .‬نباید‬ ‫موجب شویم جان خودمان به خطر بیفتد و نباید بگذاریم خدای ناکرده جان دیگری در خطر قرار بگیرد‪ .‬هر دوی‬ ‫اینها برای ما وظیفه است و واجب است‪.‬‬ ‫ان شاء اهلل مردم‪ ،‬هم در عزاداری حضور خواهند یافت و هم همه پروتکل ها را مراعات می کنند که اجر و ثواب‬ ‫مضاعف شامل حال انها شود‪ .‬امروز خوشحالیم الحمداهلل که در یک شیب متناسبی هم شاهد کاهش ابتال و هم‬ ‫کاهش مرگ و میر هستیم و اینکه بیش از یک هفته است که در مسیر مرگ ‪ 2‬رقمی قرار گرفتیم از این نظر‬ ‫برای ما افتخارامیز است‪ .‬گر چه همان ‪ 2‬رقم هم زیاد است و روزی باید به نقطه صفر برسیم اما در عین حال کار‬ ‫بسیار بزرگی را شاهد هستیم‪.‬‬ ‫کادر درمان‪ ،‬کار عظیمی را انجام داده است‪ .‬مدیران کشور کار بزرگی انجام دادند‪ .‬از همه مهم تر خود مردم همه‬ ‫پروتکل ها را مراعات کردند و کار بزرگی الحمداهلل امروز انجام گرفته است‪ .‬تاکید می کنم بر اینکه زحماتی که‬ ‫کشیده شده و امروز ان را اعالم می کنیم و بخشی از کشور وضعیت ابی و زرد دارد‪ .‬یعنی شرایط نسبتاً متناسبی‬ ‫دارند‪ .‬این به مفهوم ان نیست که پروتکل ها را ضعیف کنیم یا مراعات نکنیم همه بازگشایی ها در صورتی مفید‬ ‫است که با همه دقت در اجرای همه پروتکل ها توام باشد‪ .‬و اال اگر پروتکل ها اجرا نشود و یا ضعیف شود‪ ،‬یا فکر‬ ‫کنیم دیگر این بیماری تمام شده‪ ،‬دو مرتبه گرفتار می شویم و وارد فاز بعدی می شویم‪.‬‬ ‫دیدیم این بیماری در طول مدت ‪ 11‬ماه فراز و نشیب داشت‪ .‬گاهی اوج گرفت‪ ،‬گاهی پایین امد‪ .‬هر جا که مردم‬ ‫مراعات کردند توانستیم کنترل کنیم و هر جا مراعات مورد تردید قرار گرفت و مردم گفتند دیگر الزم نیست‬ ‫بیماری ضعیف و تمام شده است‪ ،‬دچار مشکالت زیادی شدیم‪ .‬در زمینه مشاغل‪ ،‬الحمداهلل مشاغل و کسب و‬ ‫کارها مراعات می کنند‪ .‬یعنی همه دستورالعمل ها اجرا می شود‪ .‬اگر جایی مراعات نشود‪ ،‬شدید برخورد می شود‬ ‫حتی پلمپ و بسته می شود‪ .‬یعنی شدیدا ًبرخورد می شود‪.‬‬ ‫در مســایل اداری هم تقریباً مراعات می شود‪ .‬هم در ادارات مراعات می شود و هم انجایی که الزم است برخی‬ ‫از ادارات را می گوییم کارها را به صورت دورکاری انجام دهند‪ .‬یک سوم‪ ،‬دو سوم و نصف و در شرایط مختلف‪،‬‬ ‫بیماری را مهار و کنترل کردیم‪ .‬در مساله اموزشی هم گرچه به اموزش نوجوان ها و جوان های ما لطماتی وارد‬ ‫شده است‪ .‬اما بخاطر پروتکل و حفظ حیات و جان مردم‪ ،‬دانش اموزان‪ ،‬معلمین و اساتید‪ ،‬می توانم بگویم اموزش‬ ‫حضوری در طول این یازده ما تقریبا به حالت تعطیل در امده و به صورت مجازی است و حضوری خیلی محدود‬ ‫انجام می گیرد‪ .‬پس اینها را انجام دادیم و در حال انجام است‪ 2 .‬موضوع مهم است‪ .‬یکی در بحث مسایل مربوط‬ ‫به فرهنگی و مذهبی است‪ .‬امور فرهنگی و مذهبی گاهی تعطیل شده و گاهی باز شده و گاهی گفتیم نماز جمعه‬ ‫نباشد و گاهی گفتیم با پروتکل ازاد است‪ ،‬گاهی گفتیم این مرکز تفریحی بسته شود و گاهی گفتیم با پروتکل باز‬ ‫شود و گاهی گفتیم تئاتر و سینما باز شود و گاهی گفتیم بسته شود‪.‬‬ ‫اینجا جایی است که در لبه قرار داریم و باید خیلی در این زمینه مراعات کنیم‪ ،‬اینها می تواند باز شود به شرط‬ ‫اینکه صد در صد مراعات شود‪ .‬اگر خدای ناکرده مراعات نکنیم می تواند خطرناک باشد‪ .‬پس این مورد از جمله‬ ‫مواردی است که حاشیه دار است و کام ً‬ ‫ال باید مراقبت کنیم‪.‬‬ ‫گزارشاتی در این جلسه داده شد و اظهار نگرانی شد که در بعضی از شهرها‪ ،‬برای مراسم دینی و مذهبی یا مراسم‬ ‫گردشگری‪ ،‬همه اصول و ضوابط مراعات نشده‪ ،‬واقعاً هم نگرانی دارد و در همه این موارد باید مراعات کنیم‪.‬‬ ‫مورد دیگری که باید کامل مراعات شود‪ .‬مساله اجتماعات و ترددهاست‪ .‬البته اجتماعات را مردم خیلی مراعات‬ ‫می کنند‪ .‬این ایام‪ ،‬ایام عزاست و بعد از ان می رسیم به اخر ماه و ایام میالد حضرت صدیقه کبری‪ ،‬ماه رجب و‬ ‫شعبان‪ ،‬ماه عروسی هاست‪ ،‬ان شاء اهلل مردم انها را هم مراعات می کنند‪ ،‬اینجا در این مساله تردد افراد تردد درون‬ ‫شهری و برون شهری و حضور در اجتماعات خانوادگی و دور همی ها و یا مراسم هایی که بوجود می اید‪ ،‬باید‬ ‫خیلیمراعاتکنیم‪.‬‬ ‫این شرایط لب مرز است که ما را ممکن است بلغزاند و خدای ناکرده با خطر دیگری مواجه شویم‪ .‬در این جلسه‬ ‫مسئولینمحترمبهداشتیمخصوصاًوزیرمحترمبهداشتاظهارنگرانیمی کردنسبتبهاینده‪،‬نسبتبهاینکهبه‬ ‫موج چهارم مبتال شویم در صورتی که مراعات ها ضعیف شود و پروتکل ها صد در صد اجرا و پیاده نشود‪.‬‬ ‫وقتی مسئولین اظهار نگرانی می کنند به دالیل و شواهدی که می بینند پس نگرانی وجود دارد‪ - ،‬گفت انی که‬ ‫در ایینه می بیند ادم با تجربه در خشت خام می بیند ‪ -‬یک عده باید ببینند تخت ها پر شده اما یک عده قبل ان‬ ‫می بینند‪ .‬وقتی مراعات نمی شود‪ ،‬می بینند ‪ 2‬هفته دیگر هجوم به بیمارستان شروع می شود و چند هفته دیگر‬ ‫به ارامستان شروع می شود‪ .‬پس اظهار نگرانی که انجام می گیرد اظهار نگرانی به حق است‪ .‬سه دلیل دارد که این‬ ‫نگرانی به حق است‪ .‬غیر از اینکه خود این ویروس در ایران ریشه کن نشده‪ ،‬وجود دارد و فعال است‪ .‬یک نگرانی‪،‬‬ ‫نگرانی این ویروس موتاسیون یافته است‪ .‬چه در داخل ممکن است این موتاسیون انجام بگیرد چه ممکن است‬ ‫ویروس موتاسیون یافته از خارج وارد شود‪ .‬این نگرانی وجود دارد‪ .‬امروز می بینیم در امریکا و اروپا با چه مشکل‬ ‫عظیم و بزرگی مواجه هستند‪ .‬البته برای انها هم متاسف و نگرانیم‪ .‬هر انسانی در دنیا از بین برود متاثر و متاسف‬ ‫می شویم‪ .‬همه انسان ها‪ ،‬انسان هستند و برای ما مهم است هر کجا که می توانیم کمک کنیم‪ .‬متاسف می شویم‬ ‫انجایی که نمی توان کمک کرد‪ .‬در عین حال ممکن است این مشکل پیش روی ما هم باشد‪ .‬نمی توانیم بگوییم‬ ‫یک شرایطی داریم کام ً‬ ‫ال جدای از شرایط دنیا‪ .‬ممکن است این ویروس بیاید و ما را مبتال کند پس یک نگرانی‪،‬‬ ‫نگرانی ویروس موتاسیون یافته است‪ .‬نگرانی دوم نگرانی زمستان و سردی هوا است‪ .‬اینکه همه درها بسته می شود‬ ‫همه می روند در یک جایی جمع می شوند‪ ،‬فصل سرما است‪ ،‬این نگرانی هم است و تا اخر زمستان این نگرانی‬ ‫را داریم‪ .‬مساله سوم‪ ،‬وضع هواست‪ ،‬وقتی هوا ساکن می شود‪ ،‬باد و باران نیست و هوا سرد است‪ .‬وارونگی اتفاق‬ ‫می افتد‪ .‬وارونگی که اتفاق می افتد هوا نامساعد می شود‪ ،‬هوای نامساعد به ویروس و بیماری از جهات مختلف‬ ‫کمک می کند‪ .‬بنابراین به این ‪ 3‬دلیل این ایام باید بیشتر مراعات کنیم‪ .‬امروز هم در جلسه تاکید شد راجع به‬ ‫مجالس سوگواری که باید کام ً‬ ‫ال مراعات کنیم و خواهش می کنم همه شهرها مراعات کنند و انجاهایی که مراکزی‬ ‫دینی و مذهبی است توقع ما بیشتر است‪ .‬انها باید بیشتر از دیگران مراعات کنند‪ .‬انجاهایی که مراکز تفریحی‬ ‫است همه مردم مراعات کنند که این مساله مهم است و می تواند مشکل برای ما درست کند‪ .‬امروز همچنین برای‬ ‫مراسم ‪ 22‬بهمن که پیش رو داریم تصمیم گرفتیم‪ ،‬در چند هفته اینده این هم بحث شد به دلیل شرایطی که‬ ‫داریم با یک شرایط خاصی امسال باید این مراسم برگزار شود و عمدتاً به صورت نمادین و به صورت خودرویی و‬ ‫موتوری که توضیح داده می شود و مصوبه ان ابالغ می شود و ان شاء اهلل به دقت اجرا می شود تا هم مراسم داشته‬ ‫باشیم برای ‪ 22‬بهمن و هم به گونه ای نباشد که مشکلی برای مردم و جمع ما اتفاق بیفتد‪ .‬یک بحثی هم راجع‬ ‫به واکسن داشتیم که دوستان توضیح مفصل تر می دهند‪ .‬اینکه در چند مرحله باید به دنبال واکسیناسیون برویم‬ ‫اولین ان در زمستان امسال است‪ .‬همه تالش مان را انجام می دهیم که واکسیناسیون در ایران شروع شود و انجام‬ ‫بگیرد و انهایی که شرایط پرخطری دارند و کادر درمان هستند بتوانند از این واکسن در امسال و نه در سال‬ ‫‪ ،1400‬استفاده کنند‪ .‬در سال ‪ 1400‬واکسن های دیگری داریم‪ ،‬واکسن هایی که از کواکس خریداری کردیم‬ ‫ان هم ممکن است اخر امسال یا اول سال اینده به دست ما برسد و بتوانیم استفاده کنیم‪ .‬واکسن های دیگری‬ ‫هم که خریدیم‪ ،‬انها هم به دست ما می رسد‪ .‬یک واکسنی هم هست که با کمک‪ ،‬کشور دیگر مشترکاً نهایی‬ ‫می کنیم به اسم «پاستور» این واکسن در اختیار مردم قرار خواهد گرفت ان هم مربوط به بهار سال اینده است‪.‬‬ ‫واکسن های داخلی دیگری هم داریم که برای ‪ 2‬موردش‪ ،‬مجوز تست بالینی صارد شده است‪ .‬انها عمدتاً مربوط‬ ‫به تابستان سال اینده می شود‪.‬‬ ‫ان شاء اهلل امیدواریم در مراحل مختلف‪ ،‬زمستان‪ ،‬بهار و تابستان واکسن های مورد نیاز در اختیار مردم قرار بگیرد‬ ‫و از این معضل فاصله بگیریم‪ .‬باز هم مثل هفته گذشته تاکید می کنم واکسن هم در اختیار باشد‪ ،‬واکسیناسیون‬ ‫هم انجام بگیرد همچنان برای یک برهه زمان باید پروتکل ها را مراعات کنیم چون اثر واکسن ها معلوم نیست باید‬ ‫اثارش روشن شود که امیدوارم با کمک همدیگر از این معضل به خوبی عبور کنیم‪.‬‬ ‫نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس‪:‬‬ ‫مجلسبه دنبالیکپارچه سازییارانه هااست‬ ‫نایب رئیس کمیســیون برنامه و بودجه مجلــس با انتقاد از اجرای‬ ‫نادرســت قانون اعطای یارانه معیشتی‪ ،‬گفت‪ :‬مجلس در بودجه سال‬ ‫اینده به دنبال یکپارچه سازی یارانه ها است‪.‬‬ ‫حجت االسالم محمدرضا میرتاج الدینی با انتقاد از اجرای نادرست‬ ‫قانون الزام دولت به تامین کاالهای اساسی اظهار داشت‪ :‬قانون مجلس‬ ‫درباره طرح یارانه معیشــتی کام ً‬ ‫ال روشن است و طبق مصوبه مجلس‬ ‫باید این یارانه به ‪ ۶۰‬میلیون نفر از مردم داده شــود و دولت نباید با‬ ‫تفســیر خود‪ ،‬این قانون را اجرا کند و تعداد مشــموالن این قانون را‬ ‫کاهش دهد‪ .‬نایب رئیس کمیســیون برنامه و بودجه مجلس شورای‬ ‫اسالمی بیان کرد‪ :‬متاسفانه دولت به صورت کامل قانون الزام دولت به‬ ‫تامین کاالهای اساسی را اجرا نمی کند در حالی که دولت نباید نسبت‬ ‫به اجرای قانون استنکاف کند و به هیچ وجه درست نیست که دولت‬ ‫بخشــی از قانون را اجرا و بخشی از ان را اجرا نکند و انتظار داریم که‬ ‫دولت به صورت کامل به این قانون عمل و ائین نامه ان را نهایی کند‪.‬‬ ‫وی متذکر شــد‪ :‬برای تصویب طرح الــزام دولت به تامین کاالهای‬ ‫اساســی‪ ،‬مجلس جلسات متعددی را با حضور کارشناسان و دولتی ها‬ ‫برگــزار کرد و بر این اســاس باید به صورت کامل عملیاتی شــود و‬ ‫ضرورت دارد که در این شرایط اقتصادی از مردم حمایت جدی شود‪.‬‬ ‫نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬ما به دنبال یک‬ ‫کاسه کردن یارانه ها در بودجه ســال ‪ ۱۴۰۰‬هستیم و اگر امکانپذیر‬ ‫باشد‪ ،‬ممکن است مبلغ یارانه را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت‪ :‬یکپارچه سازی‬ ‫یارانه ها موضوعی بســیار مهم اســت و اگر در این دولت این موضوع‬ ‫محقق نشــود در دولت بعدی باید حتماً این موضوع انجام و یارانه ها‬ ‫یکپارچه شود‪.‬‬ ‫میرتاج الدینی تاکید کرد‪ :‬یکی از اولویت های اصلی مجلس شورای‬ ‫اسالمی‪ ،‬حمایت از معیشــت مردم بویژه اقشار ضعیف جامعه است و‬ ‫بر این اساس دولت باید مصوبات مجلس از جمله یارانه معیشتی را به‬ ‫درســتی اجرا کند و به این نکته توجه داشته باشد که قانون مجلس‬ ‫کام ً‬ ‫ال روشن است و نیاز به تفسیر ندارد‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫‪3‬‬ ‫دبیرستادانتخاباتکشور‪:‬‬ ‫برگزاری سالم انتخابات یکی از‬ ‫جدی ترین اولویت های وزارت‬ ‫کشور است‬ ‫سیداسماعیل موسوی گفت‪ :‬برگزاری سالم و امن انتخابات یکی‬ ‫از جدی ترین اولویت های وزارت کشور و انتظار این وزارتخانه از‬ ‫دست اندرکاران انتخابات در همه استان هاست‪ .‬سید اسماعیل‬ ‫موسوی دبیر ستاد انتخابات کشور در ششمین دوره طرح جامع‬ ‫اموزش مجریان و دست اندرکاران انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫ویژه استان های اذربایجان شرقی‪ ،‬اذربایجان غربی و اردبیل که به‬ ‫میزبانیتبریزبرگزارشد‪،‬گفت‪:‬برگزاریسالموامنانتخاباتیکی‬ ‫از جدی ترین اولویت های وزارت کشور و انتظار این وزارتخانه از‬ ‫دست اندرکاران انتخابات در همه استان هاست‪ .‬وی اظهار داشت‪:‬‬ ‫حساسیت و دقت مجریان انتخابات مجلس یازدهم در اسفند‬ ‫سال گذشــته به حدی بود که حتی یک صندوق رای‪ ،‬ابطال‬ ‫نشد و در اینده نیز این موضوع با جدیت بیشتری در انتخابات‬ ‫ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی شهر و روستاها مورد توجه‬ ‫خواهد بود‪ .‬وی به تبیین نقش اموزش مجریان در برگزاری سالم‬ ‫و امن انتخابات نیز پرداخت و افزود‪ :‬برگزاری دوره های مختلف‬ ‫اموزشی برای دست اندرکاران انتخابات در استان ها‪ ،‬اغاز شده و تا‬ ‫پایانبهمن ماه اموزش های انتخاباتیبهپایان می رسد‪ .‬دبیر ستاد‬ ‫انتخابات کشور در بخش دیگری از سخنان خود گفت‪ :‬همزمان‬ ‫با انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی شهر و روستا در‬ ‫خرداد ‪ ،۱۴۰۰‬انتخابات میان دوره ای مجلس شورای اسالمی در‬ ‫شش حوزه و میان دوره ای مجلس خبرگان رهبری در سه حوزه‬ ‫انتخاباتی در کشور برگزار می شود‪ .‬به گفته موسوی‪ ،‬انتخابات‬ ‫شوراهای اسالمی شهر و روستا در یک هزار و ‪ ۳۷۲‬شهر و چهل‬ ‫هزار و ‪ ۶۲۰‬روستا و تیره عشایری برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫سرلشکرسالمیدررزمایشپیامبراعظم(ص)‪:‬‬ ‫انهدام ناوهای هواپیمابر با‬ ‫موشک بالستیک از راهبردهای‬ ‫ماست‬ ‫فرمانده کل سپاه گفت‪ :‬انهدام ناوهای هواپیمابر و رزم ناوها با‬ ‫استفاده از موشک های بالستیک دوربرد یکی از راهبردهای‬ ‫دفاعی ما است‪ .‬سرلشــکر حسین سالمی فرمانده کل سپاه‬ ‫پاسداران در حاشیه مرحله نهایی رزمایش پیامبر اعظم (ص)‬ ‫‪ ۱۵‬سپاه پاسداران انقالب اسالمی که در منطقه عمومی کویر‬ ‫مرکزی ایران برگزار شد‪ ،‬با اشاره به اهداف برگزاری این مرحله‬ ‫از رزمایش گفت‪ :‬یکی از هدف های مهم ما در سیاســت ها و‬ ‫راهبردهای دفاعی این است که بتوانیم ناوهای جنگی دشمن‬ ‫اعم از ناوهای هواپیمابر و رزم ناوها را با استفاده از موشک های‬ ‫بالستیک دوربرد هدف قرار دهیم‪ .‬وی افزود‪ :‬مرسوم است در‬ ‫دریا با اســتفاده از موشک های کروز با سرعت کم هدف های‬ ‫متحرک مورد اصابت قرار گیرد؛ اما اســتفاده از موشک های‬ ‫بالستیک به دلیل اعماق و مســافت های طوالنی که از قلب‬ ‫سرزمین خودمان می توانیم اهداف متحرک در اقیانوس را هدف‬ ‫قرار دهیم‪ ،‬دستاورد بزرگ دفاعی است که در نیروی هوافضای‬ ‫سپاه عینیت یافته و به تکامل رسیده است‪ .‬سرلشکر سالمی‬ ‫در پایان تاکید کرد‪ :‬امروز شاهد اجرای تمرین قدرتمندانه ای از‬ ‫نیروی هوافضای سپاه بودیم که این بخش از سیاست دفاعی‬ ‫در میدانی رزمایشی مورد ارزیابی قرار گیرد تا در مواقعی که‬ ‫اقتضا کند؛ در شرایط واقعی تکرار شود‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه‪:‬‬ ‫به دیوان بین المللی دادگستری‬ ‫شکایتمی کنیم‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه گفت‪ :‬ایران رسماً به امریکا هشدار‬ ‫داد که از ان کشــور به دیوان بین المللی دادگستری شکایت‬ ‫خواهد کرد‪ .‬سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه‬ ‫از صدور یک یادداشــت رسمی هشدار امیز و ارائه ان از طریق‬ ‫سفارت سوئیس به امریکا خبر داد‪ .‬سخنگوی وزارت امور خارجه‬ ‫در این ارتباط اضافه کرد‪ :‬در این یادداشــت به طرف امریکایی‬ ‫هشدار داده شده است در صورتی که اقدامات غیر قانونی خود‬ ‫علیهدیپلمات هایایرانیدرسازمانهایبینالمللیمانندسازمان‬ ‫ملل‪ ،‬بانک جهانــی و صندوق بین المللی پول که مقر انها در‬ ‫خاک امریکا اســت را متوقف نکند ان کشور را به دیوان بین‬ ‫المللی دادگستری خواهد کشاند‪ .‬خطیب زاده در توضیح این‬ ‫اقدام اظهار داشت‪ :‬دولت امریکا مدت مدیدی است که بر خالف‬ ‫حقوق بین الملل تضییقات زیادی برای دیپلمات های ایرانی و‬ ‫خانواده های انان نزد سازمانهای بین المللی در امریکا ایجاد کرده‬ ‫اســت و این اقدامات باعث ایجاد اختالل و ممانعت از کارکرد‬ ‫دیپلمات های ایرانی و چند کشور دیگر شده است‪ .‬سخنگوی‬ ‫وزارت امور خارجه در پایان افزود‪ :‬دولت امریکا علیرغم تعهدات‬ ‫خود بعنوان میزبان چندین سازمان بین المللی‪ ،‬هیچگاه میزبان‬ ‫شایســته ای نبوده و در طول تاریخ سازمان ملل متحد سعی‬ ‫در ازار و اذیت دیپلمات ها و خانواده ها و فرزندان دیپلمات های‬ ‫کشورهایی داشته که از نظر دوجانبه با انها دارای اختالف است‪.‬‬ صفحه 3 ‫بانک و بیمه‬ ‫اتصال ‪ ۱۲۰‬هزار کارتخوان فاقد پرونده مالیاتی قطع شد‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه ‪ 29‬دی ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪427‬‬ ‫اخبار‬ ‫‪ ۴۵‬هزار دستگاه ماینر غیرمجاز‬ ‫جمع اوری شد‬ ‫مدیرعامل شرکت توانیر گفت‪ :‬بیش از‪ ۴۵‬هزار دستگاه استخراج‬ ‫رمز ارز که به صورت غیرمجاز به این کار اقدام کرده بودند‪ ،‬جمع‬ ‫اوری شد‪ .‬محمدحسن متولی زاده‪ ،‬مدیرعامل توانیر در جلسه‬ ‫‪ ۲۷‬دی ماه سال جاری ستاد مدیریت سوخت نیروگاه ها‪ ،‬صنایع‬ ‫و مدیریت مصرف انرژی (برق و گاز کشور) از جمع اوری بیش‬ ‫از ‪ ۴۵‬هزار دستگاه استخراج رمز ارز که به صورت غیرمجاز به‬ ‫این کار اقدام کرده بودند و جمع اوری شد‪ ،‬خبر داد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫این تعداد ماینر غیرمجاز که در روزهای گذشته شناسایی شده‬ ‫بودند‪ ،‬همزمان با اجرای برنامه سراسری تعدیل روشنایی و اصالح‬ ‫انشعاب و رمز ارزها‪ ،‬جمع اوری شد‪ .‬مدیرعامل توانیر مصرف برق‬ ‫این دســتگاه های غیرمجاز رمز ارز را نزدیک به ‪ ۱۰۰‬مگاوات‬ ‫عنوان کرد و گفت‪ :‬در حالی که ما از همه مشترکان می خواهیم‬ ‫مصرف خود را حتی در حد خاموش کردن یک المپ اضافه کم‬ ‫کنند‪ ،‬اجازه نخواهیم داد عده ای با سو استفاده‪ ،‬باعث ناپایداری‬ ‫در شــبکه برق شده و احتمال بروز خاموشی را افزایش دهند‪.‬‬ ‫متولی زاده ادامه داد‪ :‬در مجموع در دو روز گذشــته با اقدامات‬ ‫انجام شــده نه تنها به تعدیل روشنایی معابر اقدام شده است‪،‬‬ ‫بلکه سعی در اجرای برنامه های جدیدی در حوزه مدیریت بار‬ ‫داشــته ایم‪ .‬ما روزانه باید ‪ ۱۰۰‬هزار مگاوات ساعت را مدیریت‬ ‫کنیم تا دچار خاموشی نشویم‪ .‬وی از شرکت های برق سراسر‬ ‫کشــور خواست که هماهنگی ها با صنایع را افزایش دهند‪ .‬به‬ ‫گفته این مقام مسئول ما حتی راضی به خاموشی دادن به میزان‬ ‫یک کیلووات به مردم نیســتیم و در این شرایط همه صنایع‬ ‫و مشــترکان را همکار خودمان می دانیم و همان طور که در‬ ‫تابستان همکاری خوبی داشتیم‪ ،‬امیدواریم این روند در فصل‬ ‫جاری هم با توجه به محدودیت ها ادامه یابد‪ .‬در این جلســه‬ ‫همچنین غالمعلی رخشانی مهر‪ ،‬معاون هماهنگی توزیع توانیر‬ ‫گفت‪ :‬بررسی ها نشانگر ان است که در پنجشنبه گذشته شاهد‬ ‫کاهش مصرف بــرق بودیم که به دلیل برنامه های همزمان و‬ ‫سراسری تعدیل روشنایی ها و مبارزه با مراکز استخراج غیرمجاز‬ ‫رمز ارز و‪ ...‬بوده است‪ .‬به گفته وی به دلیل انکه در روزهای اینده‬ ‫و براساس پیش بینی ها جبهه هوای سردی وارد کشور می شود‪،‬‬ ‫عالوه بر تداوم اجرای برنامه های مذکور‪ ،‬برنامه های جداگانه ای‬ ‫برای مدیریت انرژی در شــب و روز به اجرا بگذارند‪ .‬باید در این‬ ‫خصوص با صنایع بیشترین میزان هماهنگی را داشته باشند به‬ ‫ویژه با صنایع پر مصرف فوالد و سیمان این هماهنگی ها باید‬ ‫بیشترباشد‪.‬‬ ‫افراددارایسابقهچکبرگشتی‪،‬قادر‬ ‫بهثبتچکدرسامانهصیادنیستند‬ ‫یک مقام مســئول در بانک مرکزی گفت‪ :‬با اجرایی شدن قانون‬ ‫جدید چک و پس از الزامی شــدن ثبت چک در ســامانه صیاد‪،‬‬ ‫دارندگان چک برگشتی رفع سوء اثر نشده نمی توانند در سامانه‬ ‫صیاد‪ ،‬چک جدید ثبت کنند‪ .‬سخنگوی اجرای قانون جدید چک‬ ‫در خصوص ثبت اختیاری چک از طریق سامانه صیاد گفت‪ :‬نقل و‬ ‫انتقال چک های جدید که از سال اینده توزیع خواهند شد صرفاً‬ ‫از طریق سامانه صیاد‪ ،‬امکان پذیر است اما نقل و انتقال چک های‬ ‫کنونی‪ ،‬طبق روال موجود است و نیازی به ثبت در سامانه صیاد‬ ‫ندارد‪ .‬امنه نادعلی زاده با بیان اینکه چک های کنونی می توانند در‬ ‫وجه حامل نیز صادر شوند اما گیرنده چک های با ظاهر و مندرجات‬ ‫جدید باید مشخص باشد و در سامانه صیاد ثبت شود‪ ،‬گفت‪ :‬برای‬ ‫استعالم وضعیت اعتباری چک صیادی هموطنان می توانند به‬ ‫ادرس ‪.۱۹۶۸۹/https://www.cbi.ir/EstelamSayad‬‬ ‫‪ aspx‬مراجعه کنند‪ .‬معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی‬ ‫در خصوص فرایند ثبت و تایید چک های صادره و دریافتی تاکید‬ ‫کرد‪:‬صادرکنندگانودریافتکنندگانچکمی توانندفرایندثبت‪،‬‬ ‫تائید و انتقال چک در ســامانه صیاد را به صورت اختیاری انجام‬ ‫دهند ضمن انکه در حال حاضر این امکان از طریق برنامک های‬ ‫موبایلی که فهرســت انها در تارنمای شرکت شبکه الکترونیک‬ ‫پرداخت کارت (شاپرک) منتشر می شود‪ ،‬فراهم است و به مرور‬ ‫برنامک های دیگر و درگاه های نوین بانک ها و موسسات اعتباری‬ ‫(اینترنت بانک و همراه بانک) به این فهرست اضافه می شوند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬با توجه به اختیاری بودن این امر‪ ،‬تمام چک ها کمافی سابق‬ ‫بدون نیاز به ثبت در این سامانه در شبکه بانکی کشور پذیرش و‬ ‫پردازش خواهند شد‪ .‬معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی‬ ‫در خصوص نحوه تامین و وصول چک ها در قانون جدید گفت‪:‬‬ ‫دارنده چک هنگام مراجعه به شــعبه برای دریافت وجه چک در‬ ‫صورت کسری مبلغ چک در حساب جاری فرد صادرکننده‪ ،‬می‬ ‫تواند از بانک بخواهد سایر حساب های انفرادی او در همان بانک را‬ ‫بررسی کند و در صورت موجودی در ان حساب ها‪ ،‬مبلغ کسری‬ ‫چک را برداشت و چک را پاس کند‪ .‬سخنگوی اجرای قانون جدید‬ ‫چک تاکید کرد‪ :‬عالوه بر امکان ثبت‪ ،‬تایید و انتقال چک در سامانه‬ ‫صیاد که در حال حاضر به صورت اختیاری و از طریق برنامک های‬ ‫موبایلی حوزه پرداخت در دسترس مشتریان بانکی است‪ ،‬امکان‬ ‫استعالم «وضعیت اعتباری صادر کننده چک» و «وضعیت چک‬ ‫صیادی» نیز فراهم اســت‪ .‬وی در پایان افزود‪ :‬انتقال چک های‬ ‫کنونی از طریق پشت نویسی امکان پذیر است اما انتقال چک های‬ ‫جدید که سال اینده تحویل مشتریان بانکی می شود باید از طریق‬ ‫ثبت انتقال در سامانه صیاد انجام شود‪.‬‬ ‫معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفت‪ :‬تا تاریخ‪ ۲۵‬دی ماه امسال‪ ۱۲۰،‬هزار پایانه فروشگاهی که پرونده مالیاتی ندارند و یا پرونده ناقص دارند قطع شد‪ .‬مهران محرمیان به همکاری بانک مرکزی و سازمان‬ ‫امور مالیاتی در خصوص قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اشاره کرد و افزود‪ :‬در خصوص اجرای ماده ‪ ۱۱‬این قانون‪ ،‬مقرر شد از ‪ ۲۲‬دی ماه امسال دستگاه کارتخوان یا درگاه پرداخت جدیدی بدون‬ ‫ایجاد پرونده مالیاتی فعال نشود‪ .‬وی افزود‪ :‬در این زمینه هماهنگی الزم با سازمان امور مالیاتی صورت گرفته و ضمن تشکر از همکاری خوب این سازمان مقرر شده است که از اوایل بهمن ماه امسال‪ ،‬ایجاد‬ ‫پرونده جدید مالیاتی به صورت خودکار انجام شود‪ .‬این مقام مسئول بانکی تصریح کرد‪ :‬در خصوص‪ ۳‬میلیون و‪ ۸۰۰‬هزار ابزار پذیرش که پرونده مالیاتی نداشته اند هماهنگی الزم با سازمان امور مالیاتی صورت‬ ‫گرفته و پرونده مالیاتی این افراد به صورت خودکار ایجاد خواهد شد‪ .‬معاون فناوری های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه پرونده ماده‪ ۱۱‬قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان با اجرای کامل ان تا قبل از‬ ‫پایان امسال بسته خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬همچنین هشدارهای الزم به سایر صاحبان ابزار پذیرش که اطالعات انها به هر دلیلی نقص دارد‪ ،‬ارائه شده است تا در اسرع وقت نسبت به تکمیل پرونده خود اقدام کنند‪،‬‬ ‫دژپسندوزیراقتصاد‪:‬‬ ‫بانک ها حق دریافت سود باالتر از ضوابط بانک مرکزی را ندارند‬ ‫وزیراقتصاد به رئیس کل بانک مرکزی دستور داد تا گالیه های تولیدکنندگان‪ ،‬از برخی بانک های خصوصی‬ ‫که خارج از سقف تعیین شده سود بانکی دریافت می کنند را بررسی و با خاطیان برخورد جدی کند‪ .‬فرهاد‬ ‫دژپسند ظهر پنجشنبه که برای بازدید از چند واحد تولیدی و صنعتی در شهرک صنعتی فاز یک امامزاده‬ ‫عبداهلل شهرســتان امل سفر کرده بود‪ ،‬در جمع تعدادی از تولیدکنندگان این شهرک حاضر شد و گفت‪:‬‬ ‫همه بانکها‪ ،‬چه دولتی و یا خصوصی‪ ،‬موظف به رعایت ضوابط و دســتورالعمل های ابالغی از ســوی بانک‬ ‫مرکزی هســتند و خارج از این چارچوب اگر مواردی مشــاهده شود‪ ،‬تخلف محسوب و قاطعانه با مدیران‬ ‫بانک های خصوصی برخورد خواهد شد‪ .‬وی در پاسخ به درخواست پیگیری از تولیدکنندگان املی مبنی بر‬ ‫دریافت افزایش نرخ تسهیالت بانکی از سوی بانک های خصوصی در مازندران گفت‪ :‬نمونه هایی از بانک های‬ ‫خصوصی در مازندران که خارج از ضوابط نرخ های مصوب ساالنه بانک مرکزی سود بیشتری دریافت کردند‪،‬‬ ‫به صورت مکتوب به اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان اعالم تا ویژه بررسی شود‪ .‬وزیر اقتصاد و دارایی‬ ‫همچنین از صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی درخواست کرد که در حوزه بهبود عملکرد مالیاتی‪ ،‬هر‬ ‫واحد تولیدی با در اختیار گرفتن «مشاور مالیاتی امین» از برخی فشارها و مشکالتی که همواره با ان مواجه‬ ‫هستند‪ ،‬کمتر شود‪ .‬دژپسند ادامه داد‪ :‬البته دستورالعمل های جدید سازمان امور مالیاتی کشور که اخیرا ً‬ ‫معرفی کرده به گونه ای است که کمتر به مودیان مالیاتی فشار وارد شود‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد و دارایی‪ ،‬همچنین از ظرفیت های ایجاد شده واحدهای تولیدی و صنعتی در شهرک صنعتی‬ ‫امامزاده عبداهلل امل که به طور کامل با ســرمایه گذاری بخش خصوصی ایجاد شده را یک نمونه و الگوی‬ ‫موفق در راستای تولید در کشور بیان کرد و گفت‪ :‬فعالیت های شرکت های خصوصی امل نقطه قوتی برای‬ ‫کمک به دولت و فعالیت های صادراتی و ارزاوری است‪.‬‬ ‫دژپســند‪ ،‬همچنین در خصوص بیان مشکل یکی از تولیدکنندگان در خصوص اعطای تسهیالت بیشتر‬ ‫برای ایجاد واحدهای بزرگ صنعتی و توسعه ای در سطح استان‪ ،‬پاسخ داد‪ :‬متاسفانه مازندران همچنان در‬ ‫توسعه صنایع بزرگ مادر به لحاظ ویژگی خاص استان دیده نشده و محروم مانده و به همین خاطر پرداخت‬ ‫تســهیالت چند صد میلیارد تومانی از سوی تولیدکنندگان و سرمایه گذاران استان با سختی های خاصی‬ ‫مواجه است که ان شااهلل این رویه اصالح خواهد شد‪ .‬در این نشست صاحبان واحدهای تولیدی و صنعتی‬ ‫امل مشکالت خود را در زمینه افزایش نرخ تسهیالت بانکی از سوی بانک های خصوصی‪ ،‬سلیقه ای عمل‬ ‫کردن مدیران برخی بانکها با تولیدکنندگان و سرمایه گذاران بخش خصوصی در ایجاد و حمایت از طرح های‬ ‫توسعه ای‪ ،‬سرمایه در گردش و افزایش هزینه مواد اولیه تولید بیان کردند‪.‬‬ ‫ماجرایارز‪ 17500‬تومانیدرمصوبهکمیسیونتلفیقچیست؟‬ ‫بررســی متن مصوبه کمیسیون تلفیق مجلس درباره نرخ ارز در الیحه‬ ‫بودجه ‪ 1400‬نشــان می دهد که برخالف تصور ایجاد شده برای برخی‬ ‫کارشناســان و رســانه ها‪ ،‬نرخ ‪ 17500‬تومان صرفا نرخ ارز محاسباتی‬ ‫در الیحه بودجه ســال اینده است و خبری از نرخ ارز ترجیحی در سال‬ ‫‪ 1400‬نیست‪ .‬بعد از اینکه کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسالمی در‬ ‫جریان بررسی الیحه بودجه ‪ 1400‬تصمیم گرفت که ارز ‪ 4200‬تومانی را‬ ‫حذف کند و رقم ارز محاسباتی در الیحه را از ‪ 11500‬تومان به ‪17500‬‬ ‫تومان افزایش داد‪ ،‬سواالت و ابهامات زیادی درباره این مصوبه کمیسیون‬ ‫تلفیق مطرح شد‪ .‬مهمترین ابهام مطرح شده‪ ،‬این موضوع بود که برخی‬ ‫کارشناسانورسانههاتصورکردندکمیسیونتلفیقمجلسمصوبکرده‬ ‫است که دولت برای سال اینده در کنار نرخ ارز بازار که تقریبا مشابه نرخ‬ ‫ســامانه معامالت الکترونیکی (‪ )ETS‬بوده و در حال حاضر‪ ،‬حدود ‪25‬‬ ‫هزار تومان است‪ ،‬ارز ترجیحی با نرخ‪ 17500‬تومان هم باید پرداخت کند‪.‬‬ ‫بهترین راهکار برای بررسی صحت و سقم این موضوع‪ ،‬بررسی متن مصوبه‬ ‫کمیسیون تلفیق مجلس درباره این موضوع است‪.‬‬ ‫متن کامل مصوبه این کمیســیون (جزء ‪ 4‬بند «ب» تبصره ‪ 1‬الیحه‬ ‫بودجه) عبارتست از‪« :‬دولت‪ ،‬بانک مرکزی و دستگاههای موضوع ماده‬ ‫(‪ )5‬قانون مدیریت خدمات کشوری موظف به فروش و یا مبادله منابع‬ ‫ارزی حاصل از صادرات نفت‪ ،‬میعانات گازی‪ ،‬فراورده های نفتی و سایر‬ ‫منابع به نرخ ســامانه (‪ )ETS‬هستند‪ .‬به منظور کنترل بازار ارز‪ ،‬بانک‬ ‫مرکزی مجاز به عرضه ارز به نرخ (پایین تــر از) دو درصد (‪ )%2‬از نرخ‬ ‫ســامانه (‪ )ETS‬است‪ .‬منابع متعلق به دولت ناشی از اجرای این حکم‬ ‫مازاد بر مبلغ جزء (‪ )1‬این بند به ردیف درامدی شماره ‪ 160136‬جدول‬ ‫شماره (‪ )5‬این قانون واریز و منابع حاصله واریزی از محل ردیف شماره‬ ‫‪ 530000-71‬جدول شــماره (‪ )9‬این قانون صرف جبران معیشت و‬ ‫تامین سالمت مردم می شود»‪ .‬بنابراین تصور بوجود امده برای برخی‬ ‫کارشناسان و رسانه ها که نرخ ‪ 17500‬تومان‪ ،‬نرخ ارز ترجیحی در سال‬ ‫اینده است‪ ،‬تصوری اشتباه بوده و نرخ ارز در سال اینده صرفا نرخ سامانه‬ ‫معامالت الکترونیکی (‪ )ETS‬است‪ .‬در واقع‪ ،‬نرخ ‪ 17500‬تومان صرفا‬ ‫نرخ ارز محاسباتی در الیحه بودجه سال اینده است و خبری از نرخ ارز‬ ‫ترجیحی در سال ‪ 1400‬نیست‪.‬‬ ‫پیشنهاد دولت چه بود؟ و نرخ ارز ‪ 17500‬تومانی از کجا امد؟‬ ‫هرچند در متن الیحه بودجه ‪ 1400‬و پیوست های ان‪ ،‬هیچ نرخی برای‬ ‫ارز وجود نداشت ولی مقامات دولتی به صورت شفاهی اعالم کرده بودند‪:‬‬ ‫الف‪ -‬دولت در ســال اینده قصد دارد در سال اینده ‪ 8‬میلیارد دالر ارز‬ ‫ترجیحی یا همان‪ 4200‬تومانی به واردکنندگان کاالهای اساسی بدهد‪.‬‬ ‫ب‪ -‬نرخ ســامانه معامالت الکترونیکی (‪ )ETS‬که مبنای محاسبه‬ ‫منابع نفتی و منابع برداشتی از صندوق توسعه ملی بودند‪ ،‬همان نرخ‬ ‫ارز محاســباتی الیحه بودجه ‪ 1400‬بوده و برابر ‪ 11500‬تومان است‪.‬‬ ‫همچنین در جریان بررسی الیحه بودجه ‪ 1400‬در کمیسیون تلفیق‬ ‫مجلس‪ ،‬مدیران سازمان برنامه و بودجه به کمیسیون تلفیق مجلس‬ ‫اعالم کرده بودند که درامد ناشــی از صــادرات فراورده های نفتی در‬ ‫جدول تبصره ‪ 14‬الیحه بودجه (تبصره هدفمندی) با نرخ ارز ‪17000‬‬ ‫تومانی محاسبه شده و همچنین نرخ ارز نیمایی که در محاسبه مابقی‬ ‫منابع نفتی (بخشــی از این منابع با ارز ترجیحی تســعیر می شود و‬ ‫مابقی با نرخ ارز نیمایی) استفاده شده است‪ 17500 ،‬تومان بوده اند‪.‬‬ ‫البته محاسبات صورت گرفته نشان می دهد که نرخ ارز نیمایی که در‬ ‫محاسبه مابقی منابع نفتی اســتفاده شده‪ 18850 ،‬تومان بوده و این‬ ‫ادعای مدیران سازمان برنامه و بودجه‪ ،‬غیرواقعی است‪ .‬در هر صورت‪،‬‬ ‫در الیحه بودجه ‪ 4 ،1400‬نرخ ارز وجود داشت بدون انکه هیچ اشاره‬ ‫ای به هیچکدام از انها شده باشد‪.‬‬ ‫نهایتا دولت در قالب جزء ‪ 4‬بند «ب» تبصره ‪ 1‬الیحه بودجه از مجلس‬ ‫درخواست کرده بود که در صورت تغییر نرخ ارز ترجیحی به نرخ ‪،ETS‬‬ ‫از منابع حاصله برای تامین معیشت و سالمت مردم استفاده کند‪ .‬متن‬ ‫این جزء از الیحه بودجه بدین شرح بود‪« :‬در صورت تغییر نرخ ترجیحی‬ ‫مورد استفاده در این قانون به نرخ سامانه معامالت الکترونیکی (‪،)ETS‬‬ ‫به دولت اجازه داده می شــود منابع وصولی را به ردیف درامدی شماره‬ ‫‪ 160136‬جدول شماره (‪ )5‬این قانون واریز نماید‪ .‬منابع واریزی از محل‬ ‫ردیف شــماره ‪ 530000-71‬جدول شماره (‪ )9‬این قانون صرف تامین‬ ‫معیشت و سالمت مردم می شود»‪.‬‬ ‫براساس این گزارش‪ ،‬کمیسیون تلفیق مجلس در جریان بررسی الیحه‬ ‫بودجه‪ 1400‬تصمیم گرفت به جای اینکه در الیحه بودجه ‪ 4،‬نرخ داشته‬ ‫باشیم‪ ،‬محاسبات این الیحه صرفا بر مبنای ارز محاسباتی‪ 17500‬تومانی‬ ‫یعنی همان نرخی که دولت ادعا داشــت نرخ ارز نیمایی در سال اینده‬ ‫است‪ ،‬انجام شود‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬مجلس نرخ ارز محاسباتی الیحه بودجه‬ ‫را از ‪ 11500‬به ‪ 17500‬تومان افزایش داد و نرخ ارز در این الیحه را تک‬ ‫نرخی کرد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬این کمیسیون تصمیم گرفت به جای انکه مجوز‬ ‫استفاده از منابع حاصله از مابه التفاوت ‪ 8‬میلیارد دالر ارز ‪ 4200‬تومانی تا‬ ‫ارز ‪ ETS‬را به دولت بدهد‪ ،‬خودش درباره منابع حاصله از مابه التفاوت ‪8‬‬ ‫میلیارد دالر ارز ‪ 4200‬تومانی تا ارز ‪ 17500‬تومانی تصمیم گیری کند‬ ‫و صرفا مابقی منابع حاصله یعنی تفاوت ارز ‪ 17500‬تومانی تا ارز ‪ETS‬‬ ‫را به دولت بدهد‪.‬‬ ‫دو پیشنهاد برای حذف دالر‪ 4200‬تومانی‬ ‫مجلس با عنوان حذف دالر‪ ۴۲۰۰‬تومانی‪ ،‬به دنبال جایگزین کردن دالر ‪۱۷‬‬ ‫هزارو‪ ۵۰۰‬تومانیاست‪.‬کارشناساناقتصادیمعتقدندشیبافزایشقیمت‬ ‫ارز نباید باال باشد و همچنین در کنار اصالح قیمت ارز پایه‪ ،‬سازوکار درستی‬ ‫برای توزیع کاالهای اساسی شکل گیرد و با نظارت بیشتر‪ ،‬امکان سوء استفاده‬ ‫و رانت جویی از میان برداشته شود‪ .‬مجلس شورای اسالمی پس از تصویب‬ ‫کلیات الیحه بودجه ‪ ۱۴۰۰‬و در فرایند بررسی تبصره های بودجه‪ ،‬موضوع‬ ‫حــذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی و جایگزینی ان با نرخ ‪ ۱۷‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومانی را‬ ‫مطرح کرده است‪ .‬پیشنهادی که با مخالفت بانک مرکزی مواجه شده تا‬ ‫جایی که واکنش رئیس کل بانک مرکزی را به همراه داشته است‪ .‬عبدالناصر‬ ‫همتی در این رابطه گفت‪ :‬تعیین نــرخ ‪ ۱۷‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان به ازای هر‬ ‫دالر و رسمیت دادن به این نرخ تسعیر ارز در بودجه را با توجه به توفیقات‬ ‫اخیر در صدور نفت و فراورده های نفتی و خنثی کردن تحریم های جاری‬ ‫از یک طرف و نیز روند تحوالت و احتمال کاهش تحریم ها در سال اتی از‬ ‫طرف دیگر‪ ،‬به صالح اقتصاد کشور نمی دانم‪ .‬به جای باال بردن نرخ تسعیر‬ ‫ارز در بودجه که مبنای محاسباتی ان نیز مشخص نشده‪ ،‬بهتر است تالش‬ ‫مجموعه نظام به صدور نفت بیشتر که حق مردم ایران است متمرکز شود‪.‬‬ ‫پیامدهای دوگانه حذف ارز‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫وی همچنین یکشــنبه ‪ ۲۱‬دی ماه در حاشــیه نشست کمیسیون اصل‬ ‫نودم مجلس در پاسخ به پرسشی درخصوص اختصاص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫اظهارکرد‪ :‬مجلس شورای اسالمی در این زمینه هر مصوبه ای داشته باشد‪ ،‬ما‬ ‫اجرا خواهیم کرد‪ ،‬پیش از این هم اعالم کرده ام از نظر تخصصی ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی را قبول ندارم‪ .‬دولت در شرایطی که کشور دچار افزایش جدی نرخ ارز‬ ‫به دلیل تحریم های سنگین و بی سابقه ای شده بود‪ ،‬چاره ای جز تخصیص ارز‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی برای تامین کاالهای اساسی و داروی مردم و کنترل قیمت ها‬ ‫نداشت‪ ،‬تخصیص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی در یک مقاطعی بسیار خوب عمل کرد‪.‬‬ ‫همتی تاکید کرد‪ :‬اگر مجلس بخواهد همین ارزی که به خوبی اجرا و توزیع‬ ‫نشده را تغییر دهد به طور حتم در قیمت کاالها تاثیر خواهد گذاشت و باید‬ ‫به نوعی حذف ارز یارانه ای جبران شود‪ .‬بنابراین این موضوع یک تصمیم‬ ‫دوگانه اســت زیرا ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی از یک طرف کمک به مردم بوده و از‬ ‫ســوی دیگر با اجرای نادرست رانت هایی را بوجود اورده است‪ .‬رئیس کل‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬ابراز امیدواری کرد با همفکری دولت و مجلس بتوان معضل‬ ‫پیش امده در زمینه ارز یارانه ای را اصالح کرده و به سمتی برویم که ارز تک‬ ‫نرخی شود‪« .‬من معتقد به ارز چند نرخی نیستم اما اکنون باید مراقب شوک‬ ‫حاصل از حذف ارز یارانه ای در جامعه باشیم و با تدبیر اقدامات الزم را انجام‬ ‫دهیمتااتفاقینیفتد‪».‬‬ ‫چرا اثرگذاری ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی با اهداف ان فاصله دارد؟‬ ‫کارشناسان اقتصادی نیز معتقدند برای جلوگیری از اثر تورمی حذف ارز‬ ‫مرجع و برچیدن زمینه رانت و فساد این سیاست ارزی‪ ،‬شیب مالیم افزایش‬ ‫قیمت ارز و نظارت بر توزیع کاال دو راهکار اساسی هستند‪ .‬حسن گلمرادی‬ ‫کارشناس مسائل اقتصادی در این رابطه به ایرناپالس گفت‪ :‬به دلیل نگرانی از‬ ‫افزایش قیمت کاالهای اساسی‪ ،‬نهاده های دامی و دارو‪ ،‬دولت در بودجه های‬ ‫ســاالنه ارز را با نرخ مرجع رسمی ‪ ۴۲۰۰‬تومان تخصیص می دهد‪ ،‬یعنی‬ ‫شرکت های واردکننده‪ ،‬ارز مورد نیاز را با نرخ ‪ ۴۲۰۰‬تومان دریافت و پس‬ ‫از واردات‪ ،‬بــا همین نرخ تعرفه های گمرکی را پرداخت می کند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫متاسفانه انچه در عمل مشاهده می شود ان است که انچه مصرف کننده‬ ‫نهایــی و تولیدکننده پرداخت می کنند با نــرخ ارز مرجع ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫هماهنگــی ندارد‪ .‬گلمرادی با بیان اینکه اثرگــذاری نرخ مرجع با اهداف‬ ‫مورد نظر فاصله زیادی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬به دلیل نبود سازوکار توزیع مستقل از‬ ‫بازار برای این کاالها‪ ،‬در عمل حاشیه سود باالیی ایجاد می شود که امکان‬ ‫سوءاســتفاده و رانت جویی را فراهم می اورد‪ .‬در عمل‪ ،‬انچه مصرف کننده‬ ‫نهایی و تولیدکننده می پردازد با ارز‪ ۴۲۰۰‬تومانی تطابق ندارد و سازوکار غیر‬ ‫بازاری درستی برای توزیع و ارسال کاال به مصرف کننده نهایی و تولیدکننده‬ ‫با ارز مرجع فراهم نیست‪ .‬بنابراین اثرگذاری نرخ مرجع با اهداف مورد نظر‬ ‫فاصله زیادی دارد‪ .‬در نتیجه به تدریج حمایت از نرخ ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی حتی‬ ‫برای کاالهای اساسی و نهاده های دامی کم رنگ شده و در محافل و مجالس‬ ‫برای جایگزینی ان‪ ،‬نرخ های مختلفی پیشنهاد شده است‪ .‬گلمرادی درباره‬ ‫پیامدهای حذف ارز‪ ۴۲۰۰‬تومانی توضیح داد‪ :‬حذف این نرخ و جایگزینی ان‬ ‫با نرخ باالتر‪ ،‬بسته به میزان افزایش‪ ،‬موجب افزایش قیمت کاالهای اساسی‪،‬‬ ‫نهاده های دامی و دارو باالتر از سطح کنونی خواهد شد‪ .‬با این حال ممکن‬ ‫است شدت افزایش‪ ،‬متناسب با افزایش نرخ های پیشنهادی نباشد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫ادامه سیاست تخصیص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی زمینه ایجاد رانت و فساد را فراهم‬ ‫می کند و از طرف دیگر اگر با نرخ ارز باالتر جایگزین شود تورم زا خواهد بود‬ ‫و به طور خاص برای کاالهای که پیش از این ارز مرجع می گرفتند افزایش‬ ‫قیمت خواهیم داشت‪ .‬این کارشناس مسائل اقتصادی برای جلوگیری از اثر‬ ‫تورمی حذف ارز مرجع و برچیدن زمینه رانت و فساد این سیاست ارزی‪،‬‬ ‫با ارائه دو راهکار گفت‪ :‬توصیه می شود شیب افزایش قیمت ارز باال نباشد‬ ‫و همچنین در کنار اصالح قیمت ارز پایه‪ ،‬سازوکار درستی برای توزیع این‬ ‫کاالها شکل گیرد و با نظارت بیشتر‪ ،‬امکان سوء استفاده و رانت جویی از میان‬ ‫برداشته شود‪ .‬وی درباره تاثیر حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی بر نرخ ارز بازار ازاد‬ ‫گفت‪ :‬حذف ارز پایه برای کاالهای مشمول از یک طرف موجب ایجاد تقاضا‬ ‫برای ارز ازاد برای تامین واردات این کاالها خواهد شد‪ .‬با این حال حذف ارز‬ ‫مرجع‪ ،‬امکان عرضه بیشتر ارز ازاد از طرف دولت را فراهم می سازد و بنابراین‬ ‫می تواند زمینه کاهش نرخ ارز ازاد را به قیمت افزایش بهای کاالهای اساسی‪،‬‬ ‫نهاده های دامی و دارو فراهم کند‪.‬‬ صفحه 4 ‫حجت االسالموالمسلمین«محمدسبزی»درایینسوگوارهفاطمیکهدرسالنسلمانساوجیبرگزارشد‪،‬ضمنتسلیتایامفاطمیهگفت‪:‬بودجهبایددربخش هایمختلفبهویژهحوزهفرهنگبهصورت‬ ‫عادالنه توزیع شود زیرا بسیاری از نارسایی های فرهنگی و کمبودها در این حوزه خسارتی در پی دارد‪ .‬وی با بیان اینکه باید شرایط برای ارتقای شاخص های فرهنگی در تمام نقاط کشور مهیا شود‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫نهادینه کردن فرهنگ فاطمی در جامعه یک مساله ضروری است و باید در این مسیر گام برداشت‪ .‬سبزی گفت‪ :‬امروز جامعه به منظور دستیابی به سعادت نیازمند فرهنگ فاطمی است و باید برای تقویت این‬ ‫فرهنگ که سبک زندگی اسالمی را در بین جامعه به ویژه نسل جوان ترویج می کند با برنامه ریزی جامع اقدامات شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬سیره و منش حضرت فاطمه زهرا (س) باید الگویی برای پیروان راستین‬ ‫ایشان باشد و مسیر زندگی بانوی دو عالم در والیت پذیری‪ ،‬ایثار و عبادت باید ترویج شود‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬جلوگیری از فساد در جامعه در گرو نهادینه شدن فرهنگ فاطمی است و این مهم با انجام واجبات و‬ ‫ترک محرمات در جامعه محقق می شود‪.‬‬ ‫به بهانه فروش ‪ ۸۷‬میلیارد و ‪ ۹۴۲‬میلیونی سیزدهمین حراج تهران‬ ‫تابلوی ایدین اغداشلو با‪ ۱۲.۵‬میلیارد‪ ،‬رکورد هنر ایران را شکست!‬ ‫سیزدهمین حراج تهران با اثاری از هنر مدرن و معاصر ایران‪ ،‬پس‬ ‫از چند بار تاخیر به دلیل محدودیت های ناشی از همه گیری کرونا‪۲۶،‬‬ ‫دی ماه‪ ۹۹‬به صورت انالین برگزار شد‪ .‬این حال برای اینکه خریداران‬ ‫فرصت دیدن این اثار را از نزدیک داشته باشند و بتوانند بهتر برای‬ ‫خرید انها تصمیم بگیرند‪ ،‬نمایشگاه اثار حراج به مدت سه روز با‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشتی در هتل پارسیان ازادی برپا شد‪ .‬این‬ ‫دوره حراج تهران شیوه متفاوتی را نیز تجربه کرد و برای اولین بار‪،‬‬ ‫دو حراج اثار هنر مدرن و اثار معاصر ایران در کنار هم برگزار شدند‪.‬‬ ‫بر همین اساس در این حراج ‪ ۱۱۰‬اثر از هنرمندانی در رده های سنی‬ ‫متفاوت ارائه شد‪ ،‬به گونه ای که مسن ترین هنرمند این حراج یعنی‬ ‫محمدحبیب محمدی متولد ‪ ۱۲۸۳‬و جوان ترین انها عادل یونسی‬ ‫متولد ‪ ۱۳۶۴‬اســت‪ .‬در این حراج ‪ ۱۱۰‬اثر از ‪ ۹۷‬هنرمند عرضه شد‬ ‫و ایدین اغداشلو‪ ،‬پروانه اعتمادی‪ ،‬نصراهلل افجه ای‪ ،‬ژازه تباتبایی‪،‬‬ ‫محمدعلی ترقی جاه‪ ،‬پرویز تناولی‪ ،‬فریده الشایی‪ ،‬رضا درخشانی‪،‬‬ ‫مهدی سحابی‪ ،‬ابوالقاسم سعیدی‪ ،‬بهجت صدر‪ ،‬مسعود عربشاهی‬ ‫و منصور قندریز هنرمندانی بودند که با دو اثر در این حراج حضور‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫تابلو«خاطراتامید»اثرایدیناغداشلو‬ ‫گران ترین اثر فروخته شده در حراج تهران‬ ‫‪ ۲۲‬اثر میلیاردی شدند‬ ‫در سیزدهمین حراج تهران‪ ۲۲‬اثر به رقمی باالی یک میلیارد تومان به فروش‬ ‫رســیدند‪ .‬گرانترین اثر این دوره از حراج تابلوی نقاشی دو لته ای «خاطرات‬ ‫امید» اثر ایدین اغداشــلو بود که با قیمت پایه یک میلیارد و ‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫تومان عرضه شد و به قیمت ‪ ۱۲‬میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان فروش رفت‪.‬‬ ‫در رتبه دوم مجسمه ای از پرویز تناولی با عنوان «استاد و شاگرد» قرار گرفت‬ ‫که شــش میلیارد و ‪ ۷۰۰‬میلیون تومان فروش رفت‪ .‬رتبه سوم به تابلوی‬ ‫حســین زنده رودی با عنوان « دی جــی ای‪ -‬دی جی ا‪ -‬دی ایو» اختصاص‬ ‫داشت که شش میلیارد و ‪ ۳۰۰‬میلیون تومان فروخته شد‪ .‬در رتبه چهارم‬ ‫تابلوی نقاشی خط محمد احصایی از مجموعه «نجوای عشق» ‪ ۵‬میلیارد و‬ ‫‪ ۹۰۰‬میلیون تومان قرار گرفت‪ .‬این چهار اثار رکوردهای قبلی حراج را که به‬ ‫اثر از سهراب سپهری با قیمت ‪ ۵‬میلیاردی اختصاص داشت‪ ،‬شکستند‪ .‬رتبه‬ ‫پنجم حراج سیزدهم نیز به اثر اینه کاری منیر شاهرودی فرمانفرماییان با‬ ‫قیمت ‪ ۳‬میلیارد و ‪ ۶۰۰‬میلیون تومان اختصاص یافت‪.‬‬ ‫مجسمه «استاد و شاگرد» پرویز تناولی دومین اثر گران قیمت‬ ‫سیزدهمینحراجتهران‬ ‫تابلوی «نقشه ایران» فریده الشایی ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۸۰۰‬میلیون تومان چکش‬ ‫خورد‪ .‬اثر رضا درخشانی با عنوان «سواران صبحگاه»‪ ۲‬میلیارد و‪ ۶۰۰‬میلیون‬ ‫تومان فروخته شد‪ .‬مجسمه فلزی ژازه تباتبایی با عنوان «کجاست؟ ان قدر‬ ‫می گــردم تا پیدا کنم» ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان تومان فروش رفت‪.‬‬ ‫اثــری از پرویز کالنتری یک میلیــارد و ‪ ۸۰۰‬میلیون تومان چکش خورد‪.‬‬ ‫اثری از مســعود عربشاهی و تابلویی از سهراب سپهری یک میلیارد و ‪۷۰۰‬‬ ‫میلیون تومان فروخته شد‪ .‬تابلوی نقاشی دو لته ای رضا درخشانی و تابلویی‬ ‫از محسن وزیری مقدم یک میلیارد و ‪ ۶۰۰‬میلیون تومان به فروش رسیدند‪.‬‬ ‫تابلوی «اسب مهاجر» اثر واحد خاکدان یک میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان‬ ‫چکش خورد‪ .‬اثری از شهریار احمدی با عنوان «کرمان تا خراسان از مجموعه‬ ‫خاطرات قرن اول هجری» و اثر مارکو گریگوریان با عنوان «دو جریب زمین‪،‬‬ ‫پوزیتیو‪ -‬نگاتیو» یک میلیارد و‪ ۴۰۰‬میلیون تومان چکش خوردند‪ .‬تابلویی از‬ ‫ابوالقاسم سعیدی و تابلوی نقاشی از صادق تبریزی یک میلیارد و‪ ۳۰۰‬میلیون‬ ‫تومــان به فروش رفت‪ .‬اثری از نصراهلل افجه ای یک میلیارد و ‪ ۲۵۰‬میلیون‬ ‫تومان به فروش رسید و اثر حجمی تیمو ناصری با عنوان «پیون» یک میلیارد‬ ‫و‪ ۲۰۰‬میلیون تومان چکش خورد‪ .‬تابلوی بدون عنوان منوچهر یکتایی و اثری‬ ‫از فریده الشایی نیز یک میلیارد تومان فروخته شدند‪.‬‬ ‫اثار باالتر از‪ ۵۰۰‬میلیون تومان‬ ‫اثاری که بین ‪ ۵۰۰‬میلیون تا یک میلیارد تومان فروخته شدند ‪ ۱۹‬اثر بودند‬ ‫که شامل ناصر اویسی ‪ ۸۵۰‬میلیون تومان‪ ،‬بهجت صدر ‪ ۸۰۰‬میلیون تومان‪،‬‬ ‫نصراهلل افجه ای ‪ ۸۰۰‬میلیون تومان‪ ،‬ناصر عصار ‪ ۷۵۰‬میلیون تومان‪ ،‬پروانه‬ ‫اعتمادی ‪ ۷۵۰‬میلیون تومان‪ ،‬علیرضا اسپهبد ‪ ۷۰۰‬میلیون تومان‪ ،‬عباس‬ ‫کیارستمی ‪ ۷۰۰‬میلیون تومان‪ ،‬حسین کاظمی ‪ ۷۰۰‬میلیون تومان‪ ،‬بهجت‬ ‫صدر ‪ ۷۰۰‬میلیون تومان‪ ،‬مســعود عربشاهی ‪ ۷۰۰‬میلیون تومان‪ ،‬سیراک‬ ‫ملکونیان ‪ ۶۵۰‬میلیــون تومان‪ ،‬محمدعلی ترقی جاه ‪ ۶۵۰‬میلیون تومان‪،‬‬ ‫دارم» به مبلغ ‪ ۵۵۰‬میلیون تومان چکش خوردند‪.‬‬ ‫تابلوی نقاشی خط «نجوای عشق» محمد احصایی چهارمین اثر‬ ‫گران قیمتحراجتهران‬ ‫‪ ۵۶‬اثر بین ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان‬ ‫صداقت جباری ‪ ۶۰۰‬میلیون تومان‪ ،‬ایدین اغداشــلو ‪ ۶۰۰‬میلیون تومان‪،‬‬ ‫حسین کاظمی‪ ۵۵۰‬میلیون تومان‪ ،‬پرویز تناولی‪ ۵۵۰‬میلیون تومان‪ ،‬کامبیز‬ ‫صبری ‪ ۵۵۰‬میلیون تومان‪ ،‬مهدی ویشکایی ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان و منصور‬ ‫قندریز‪ ۵۰۰‬میلیون تومان می شود‪.‬‬ ‫اثار بین‪ ۱۰۰‬تا‪ ۵۰۰‬میلیون تومان‬ ‫اثاری که بین‪ ۱۰۰‬تا‪ ۵۰۰‬میلیون تومان فروخته شدند شامل‪ ۵۷‬اثر هستند‬ ‫که شامل اثار؛ عبدالرضا دریابیگی‪ ۴۴۰‬میلیون تومان‪ ،‬منصوره حسینی‪۴۲۰‬‬ ‫میلیون تومان‪ ،‬بهمن دادخواه ‪ ۴۲۰‬میلیون تومان‪ ،‬توکل اســماعیلی ‪۴۲۰‬‬ ‫میلیون تومان‪ ،‬قاسم حاجی زاده ‪ ۴۲۰‬میلیون تومان‪ ،‬رضا مافی ‪ ۴۰۰‬میلیون‬ ‫تومــان‪ ،‬گلناز فتحی ‪ ۴۰۰‬میلیون تومان‪ ،‬لیلی متین دفتری ‪ ۴۰۰‬میلیون‬ ‫تومان‪،‬محمدابراهیمجعفری‪ ۴۰۰‬میلیونتومان‪،‬منوچهرنیازی‪ ۳۶۰‬میلیون‬ ‫تومان‪ ،‬بیتا فیاضی‪ ۳۴۰‬میلیون تومان‪ ،‬غالمحسین نامی‪ ۳۲۰‬میلیون تومان‪،‬‬ ‫محمود زنده رودی ‪ ۳۲۰‬میلیــون تومان‪ ،‬بهروز دارش ‪ ۳۲۰‬میلیون تومان‪،‬‬ ‫افشینپیرهاشمی‪ ۳۰۰‬میلیونتومان‪،‬حسینمحجوبی‪ ۲۸۰‬میلیونتومان‪،‬‬ ‫ژازه تباتبایی ‪ ۲۸۰‬میلیون تومان‪ ،‬منوچهر معتبر ‪ ۲۸۰‬میلیون تومان‪ ،‬جالل‬ ‫شباهنگی ‪ ۲۶۰‬میلیون تومان‪ ،‬جعفر روح بخش ‪ ۲۶۰‬میلیون تومان‪ ،‬میترا‬ ‫کاویان ‪ ۲۴۰‬میلیون تومان‪ ،‬هانیبال الخاص ‪ ۲۲۰‬میلیون تومان‪ ،‬ابوالقاسم‬ ‫سعیدی‪ ۲۲۰‬میلیون تومان‪ ،‬علی شیرازی‪ ۲۰۰‬میلیون تومان‪ ،‬شهرام کریمی‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیون تومان‪ ،‬پروانه اعتمادی ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان‪ ،‬نیلوفر قادری نژاد‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیون تومان‪ ،‬مهدی سحابی‪ ۲۰۰‬میلیون تومان‪ ،‬مونا پاد‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫تومان‪،‬صادقتیرافکن‪ ۱۹۰‬میلیونتومان‪،‬سیامکعزمی‪ ۱۹۰‬میلیونتومان‪،‬‬ ‫رضابانگیز‪ ۱۸۰‬میلیونتومان‪،‬علیرضااستانه‪ ۱۸۰‬میلیونتومان‪،‬محمدعلی‬ ‫ترقی جاه ‪ ۱۷۰‬میلیون تومان‪ ،‬کریم نصر ‪ ۱۶۰‬میلیون تومان‪ ،‬طلیعه کامران‬ ‫‪ ۱۵۰‬میلیون تومان‪ ،‬پری یوش گنجی ‪ ۱۵۰‬میلیون تومان‪ ،‬همایون سلیمی‬ ‫‪ ۱۵۰‬میلیون تومان‪ ،‬ایرج اسکندری ‪ ۱۵۰‬میلیون تومان‪ ،‬حمید هادی نژاد‬ ‫‪ ۱۵۰‬میلیون تومان‪ ،‬گارنیک درهاکوپیان ‪ ۱۵۰‬میلیون تومان‪ ،‬هادی جمالی‬ ‫‪ ۱۳۰‬میلیون تومان‪ ،‬مهدی حسینی ‪ ۱۳۰‬میلیون تومان‪ ،‬احمد اسفندیاری‬ ‫‪ ۱۳۰‬میلیون تومان‪ ،‬رضوان صادق زاده‪ ۱۳۰‬میلیون تومان‪ ،‬داور یوسفی‪۱۲۰‬‬ ‫میلیون تومان‪ ،‬حسین شاه طاهری ‪ ۱۲۰‬میلیون تومان‪ ،‬مهدی سحابی ‪۱۲۰‬‬ ‫میلیونتومان‪،‬احمدامیننظر‪ ۱۲۰‬میلیونتومان‪،‬جالل الدینمشمولی‪۱۲۰‬‬ ‫میلیون تومان‪ ،‬احمد وکیلی‪ ۱۲۰‬میلیون تومان‪ ،‬کیومرث هارپا‪ ۱۱۰‬میلیون‬ ‫تومان‪ ،‬رضا کیانیان‪ ۱۰۰‬میلیون تومان‪ ،‬محمدحبیب محمدی‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫تومان‪ ،‬شیده تامی ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان‪ ،‬سعید صادقی ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان‪،‬‬ ‫طاهره صمدی طاری ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان‪.‬‬ ‫اثار زیر‪ ۱۰۰‬میلیون تومان‬ ‫اثاری که زیر ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان چکش خورد شــامل ‪ ۱۱‬اثر اســت که‬ ‫عبارت اند از اثار‪ :‬علی ندایی ‪ ۸۵‬میلیون تومان‪ ،‬محســن کیانی ‪ ۹۵‬میلیون‬ ‫تومان‪ ،‬حمیدرضا اندرز‪ ۹۰‬میلیون تومان‪ ،‬جواد نوبهار‪ ۹۰‬میلیون تومان‪ ،‬عادل‬ ‫یونسی‪ ۸۰‬میلیون تومان‪ ،‬قربانعلی اجلی‪ ۷۰‬میلیون تومان‪ ،‬ارمان یعقوب پور‬ ‫‪ ۶۰‬میلیونتومان‪،‬محمدرضامنزه‪ ۶۰‬میلیونتومان‪،‬ابراهیمصاحباختیاری‬ ‫‪ ۵۰‬میلیون تومان‪ ،‬علی خسروی‪ ۴۲‬میلیون تومان‪ ،‬جمشید سماواتیان‪۱۳۰‬‬ ‫میلیونتومان‪.‬‬ ‫تابلوی «دی جی ای‪ -‬دی جی ا‪ -‬دی ایو» حسین زنده رودی سومین‬ ‫اثر ذی قیمت حراج سیزدهم تهران‬ ‫‪ ۱۷‬اثر بین ‪ ۵۰۰‬میلیون تا ‪ ۱‬میلیارد تومان‬ ‫تابلوی «گلفروشان» ناصر اویسی ‪ ۸۵۰‬میلیون تومان فروخته شد‪ .‬اثری از‬ ‫بهجت صدر و اثری از نصراهلل افجه ای ‪ ۸۰۰‬میلیون تومان فروخته شدند‪ .‬اثری‬ ‫از ناصر عصار و تابلویی از پروانه اعتمادی ‪ ۷۵۰‬میلیون تومان چکش خوردند‪.‬‬ ‫عکسی از عباس کیارستمی از مجموعه «سفید برفی»‪ ،‬تابلویی از علیرضا‬ ‫اسپهبد با عنوان «تشنگی»‪ ،‬تابلویی از حسین کاظمی‪ ،‬اثری از بهجت صدر‬ ‫و اثری از مسعود عربشاهی نیز ‪ ۷۰۰‬میلیون تومان فروخته شدند‪ .‬تابلویی از‬ ‫سیراک ملکونیان و اثری از محمدعلی ترقی جاه ‪ ۶۵۰‬میلیون تومان چکش‬ ‫خوردند‪ .‬تابلوی چهار لته ای بدون عنــوان از مجموعه «راز نهان» صداقت‬ ‫جباری و اثری از ایدین اغداشلو با عنوان «خوشنویسی ساقط» ‪ ۶۰۰‬میلیون‬ ‫تومان فروخته شدند‪ .‬اثری از حسین کاظمی با عنوان «منظره انتزاعی»‪ ،‬اثری‬ ‫از پرویز تناولی و مجسمه ای از کامبیز صبری از مجموعه «تا جایی که به یاد‬ ‫اثری از مهدی ویشکایی و تابلویی از منصور قندریز ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان و اثر‬ ‫عبدالرضا دریابیگی با عنوان «سطح اب»‪ ۴۴۰‬میلیون تومان فروخته شدند‪.‬‬ ‫تابلویی از منصوره حسینی‪ ،‬مجسمه ای از بهمن دادخواه با عنوان « گروگان»‬ ‫و اثر حجمی توکل اسماعیلی (مش اسماعیل) از مجموعه «بزها» و تابلوی‬ ‫قاسم حاجی زاده با عنوان «تکچهره اردشیر محصص»‪ ۴۲۰‬میلیون تومان‬ ‫فروش رفتند‪ .‬تابلویی از رضا مافی‪ ،‬تابلویی از گلناز فتحی و اثر لیلی متین‬ ‫دفتری و تابلویــی از محمدابراهیم جعفری ‪ ۴۰۰‬میلیون تومان فروخته‬ ‫شــدند‪ .‬تابلوی نقاشی بدون عنوان از منوچهر نیازی ‪ ۳۶۰‬میلیون تومان‬ ‫فروش رفت و مجســمه ای از بیتا فیاضــی از مجموعه «محله ما» ‪۳۴۰‬‬ ‫میلیون تومان چکش خورد‪ .‬اثری از غالمحســین نامی با عنوان «مبارزه‬ ‫با بی ســوادی از مجموعه سپید و سه بعدی»‪ ،‬تابلوی نقاشی خط محمود‬ ‫زنده رودی و مجســمه برنزی بهــروز دارش ‪ ۳۲۰‬میلیون تومان چکش‬ ‫خوردند‪ .‬تابلویی از افشین پیرهاشمی ‪ ۳۰۰‬میلیون تومان به فروش رسید‪.‬‬ ‫اثری از حســین محجوبی با عنوان «ارامش و سکوت عمیق در طبیعت‬ ‫پاک» و تابلوی نقاشــی «تعجب» ژازه تباتبایی و اثری از منوچهر معتبر‬ ‫‪ ۲۸۰‬میلیون تومان به فروش رسید‪ .‬تابلویی از جالل شباهنگی و اثری از‬ ‫جعفر روح بخش ‪ ۲۶۰‬میلیون تومان و تابلوی نقاشی «اندرونی» از مجموعه‬ ‫شکارگاه اثر میترا کاویان ‪ ۲۴۰‬میلیون تومان فروخته شد‪ .‬اثری از هانیبال‬ ‫الخاص و تابلوی نقاشی ابوالقاسم سعیدی ‪ ۲۲۰‬میلیون تومان فروخته شد‪.‬‬ ‫اثری از علی شیرازی و تابلویی از شهرام کریمی با عنوان» ارامش ابی» و‬ ‫اثر بدون عنوان پروانه اعتمادی‪ ،‬اثری از نیلوفر قادری نژاد با عنوان «درخت‬ ‫خون سیاوشان»‪ ،‬تابلویی از مهدی سحابی با عنوان «پرسنلی فوری‪»۳۱-‬‬ ‫و مجســمه ای از مونا پاد با عنوان «دیــوار و جوانه» ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان‬ ‫فروش رفتند‪ .‬تابلوی «عاشورا» اثر صادق تیرافکن و اثر سیامک عزمی از‬ ‫مجموعه «عروسک ها» ‪ ۱۹۰‬میلیون تومان چکش خوردند‪ .‬اثری از رضا‬ ‫بانگیز با عنوان «اهلل اکبر»‪ ،‬اثر حجمی علیرضا استانه از مجموعه «عملکرد‬ ‫گل ها» ‪ ۱۸۰‬میلیون تومان فروخته شدند‪ .‬اثری از محمدعلی ترقی جاه‬ ‫‪ ۱۷۰‬میلیــون تومان و تابلویی از کریم نصر ‪ ۱۶۰‬میلیون تومان چکش‬ ‫خوردند‪ .‬اثری از پری یوش گنجی با عنوان «پنجره ها از مجموعه قرمز»‪،‬‬ ‫تابلویی از همایون سلیمی از مجموعه «بیا تا گل برافشانیم»‪ ،‬اثری از طلیعه‬ ‫کامران‪ ،‬تابلویی از ایرج اسکندری‪ ،‬تابلویی از گارنیک در هاکوپیان و تابلوی‬ ‫«فیلسوف» اثر حمید هادی نژاد که با قیمت پیشنهادی ‪ ۲۵‬میلیون تومان‬ ‫عرضه شده بود‪ ۱۵۰ ،‬میلیون تومان فروش رفتند‪ .‬تابلوی هادی جمالی‪،‬‬ ‫اثری از مهدی حسینی‪ ،‬تابلوی بدون عنوان از احمد اسفندیاری‪ ،‬تابلوی‬ ‫رضوان صادق زاده با عنوان «عبور» و اثری از جمشــید سماواتیان ‪۱۳۰‬‬ ‫میلیون تومان فروخته شدند‪ .‬اثاری از حسین شاه طاهری‪ ،‬داور یوسفی‪،‬‬ ‫مهدی سحابی‪ ،‬احمد امین نظر‪ ،‬جالل الدین مشمولی و احمد وکیلی ‪۱۲۰‬‬ ‫میلیون تومان فروخته شدند و اثری از کیومرث هارپا با قیمت ‪ ۱۱۰‬میلیون‬ ‫تومان چکش خورد‪.‬‬ ‫اثرمنیرشاهرودیفرمانفرماییان پنجمین اثر رکورددار حراج‬ ‫سیزدهمتهران‬ ‫‪ ۱۵‬اثر زیر ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان‬ ‫عکسی از رضا کیانیان با عنوان «دیگر مپرس از من نشان» و تابلوی نقاشی‬ ‫طاهره صمدی طاری از مجموعه «بی ثباتی»‪ ،‬تابلوی نقاشی «پرده سفید»‬ ‫محمدحبیب محمدی‪ ،‬اثری از شیده تامی و عکسی از سعید صادقی با عنوان‬ ‫«والفجر» ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان فروخته شدند‪ .‬اثری از محسن کیانی با عنوان‬ ‫«در جستجوی سیمرغ»‪ ۹۵‬میلیون تومان و اثری از حمیدرضا اندرز و تابلویی‬ ‫از جواد نوبهار با عنوان «خنجرها ســایه ندارند» ‪ ۹۰‬میلیون تومان چکش‬ ‫خوردند‪ .‬تابلوی نقاشی «نبرد ضحاک و شیر ایرانی» از مجموعه اسطوره های‬ ‫خاموش اثر علی ندایی ‪ ۸۵‬میلیون تومان فروش رفت‪ .‬تابلویی از عادل یونسی‬ ‫با عنوان «میدانچه یخ زده» ‪ ۸۰‬میلیون تومان و تابلویی از قربانعلی اجلی ‪۷۰‬‬ ‫میلیون تومان فروخته شدند‪ .‬اثری از ارمان یعقوب پور از مجموعه «طبیعت‬ ‫مینی مال» و نقاشــی چهره مصدق اثر محمدرضا منزه ‪ ۶۰‬میلیون تومان‬ ‫فروخته شدند‪ .‬تابلویی از ابراهیم صاحب اختیاری ‪ ۵۰‬میلیون تومان و اثری از‬ ‫علی خسروی از مجموعه «زنان خنیاگر» ‪ ۴۲‬میلیون تومان چکش خوردند‪.‬‬ ‫همچنین اثری از منصور قندریز در این حراج به فروش نرفت‪.‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫‪ ۸۰‬درصد اعتبارات فرهنگی کشور در پایتخت هزینه می شود‬ ‫دوشنبه ‪ 29‬دی ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪427‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اخبار‬ ‫تاالرهای نمایشی سی ونهمین‬ ‫جشنواره تئاتر فجر مشخص شد‬ ‫تعدادی از تاالرهای نمایشی با ظرفیت ‪ ۵۰‬درصدی و با رعایت‬ ‫صد درصدی شــیوه نامه ها و نکات بهداشــتی‪ ،‬پذیرای اثار و‬ ‫مخاطبان سی ونهمین جشنواره تئاتر فجر در ایام برگزاری این‬ ‫رویداد هستند‪ .‬نمایش های بخش صحنه ای جشنواره در تاالر‬ ‫وحدت‪ ،‬مجموعه تئاترشهر با اختصاص ‪ ۴‬سالن اصلی‪ ،‬چارسو‪،‬‬ ‫قشقایی و سایه‪ ،‬تاالر مولوی‪ ،‬تاالر حافظ‪ ،‬تماشاخانه ایرانشهر با‬ ‫دو سالن استاد ناظرزاده کرمانی و استاد سمندریان به صحنه‬ ‫می روند‪ .‬همچنین در ســالن عباس جوانمــرد خانه تئاتر اثار‬ ‫رادیوتئاتر اجرا خواهند شــد‪ .‬گفتنی است همه اثار این بخش‬ ‫با رعایت موارد و نکات بهداشتی و اعمال محدودیت هایی جهت‬ ‫مقابله با کرونا و ظرفیت ‪ ۵۰‬درصدی اجرا خواهند شد‪ .‬جشنواره‬ ‫تئاتر فجر به عنوان مهم ترین رویداد رقابتی و جشــنواره ای در‬ ‫عرصه هنر تئاتر و بازتاب دهند ه اینه تمام نمای هنر انقالب در‬ ‫ایام یوم اهلل دهه فجر امســال (‪ )۱۳۹۹‬در شرایط سی ونهمین‬ ‫دوره خود را با دبیری حسین مسافراستانه پشت سر می گذارد‬ ‫که شرایط شیوع و گسترش ویروس کرونا در کشور مختصات‬ ‫برگزاری جشنواره ها و فعالیت های هنری به ویژه در عرصه تئاتر‬ ‫را با شرایط بسیار ویژه ای مواجه کرده است‪ .‬تعطیلی فعالیت های‬ ‫نمایشی به ویژه تماشاخانه ها و سالن های میزبان اثار نمایشی از‬ ‫یک ســو و ازسوی دیگر برگزاری این رویداد به عنوان مهم ترین‬ ‫رویداد عرصه تئاتر کشور در بستر فضای مجازی‪ ،‬ویژگی های این‬ ‫دوره جشنواره را متمایزتر از ادوار دیگر ساخته است‪ .‬همچنین‬ ‫‪ ۲‬محور «رادیوتئاتر» و «فیلم تئاتر» به عنوان ‪ ۲‬بستر متفاوت‬ ‫تولید اثار نمایشــی و ارائه ان به مخاطبان برای نخســتین بار‬ ‫به عنوان بخش های اصلی و استوانه این جشنواره تعریف شده‬ ‫است‪ .‬همچنین با اعالم سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی مبنی بر بازگشایی مجدد تاالرهای نمایشی از ابتدای‬ ‫بهمن ماه با رعایت شیوه نامه های بهداشتی و استفاده از ظرفیت‬ ‫محدود و حداکثر ‪ ۵۰‬درصدی نمایش ها‪ ،‬سی ونهمین جشنواره‬ ‫تئاتر فجر را به تنها رویداد عرصه هنرهای نمایشــی کشور در‬ ‫قالب جشنواره های هنری فجر بدل ساخته که به شکل محدود‬ ‫میزبان مخاطبان خواهد بود‪ .‬در کنار دو بخش یادشده (رادیوتئاتر‬ ‫و فیلم تئاتر) به عنوان ‪ ۲‬ستون اصلی جشنواره تئاتر فجر در گام‬ ‫سی ونهم؛اختصاصبخش«سربازانقالب»بهمناسبتنخستین‬ ‫سالروز شهادت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی و ترور‬ ‫ناجوانمردانه شهید محسن فخری زاده باعث شده است که این‬ ‫رویداد بعد از مدت ها یکی از اصلی ترین ویژگی های محتوایی‬ ‫خــود را بر حوزه تئاتر مقاومت و دفاع مقدس به عنوان یکی از‬ ‫اصلی ترینبن مایه هایگفتمانفرهنگیانقالبقراردهد‪.‬ازدیگر‬ ‫بخش های این دوره از جشنواره می توان به بخش «نمایش های‬ ‫میدانیو خیابانی»‪«،‬بخشدیگرگونه هایاجرا»‪«،‬بخشرقابتی‬ ‫اثارصحنه ای»‪«،‬بخشرقابتیبرگزیدگانجشنواره هایاستانی»‬ ‫و«بخش رقابتی نمایشنامه نویســی» اشاره کرد‪ .‬سی ونهمین‬ ‫جشنوارهتئاترفجربهدبیریحسینمسافراستانهبرگزارمی شود‪.‬‬ ‫امازون به تبانی در قیمت گذاری‬ ‫کتاب های الکترونیک متهم شد‬ ‫شرکت فروش برخط «امازون» و پنج انتشارات بزرگ امریکایی به‬ ‫تبانی در قیمت گذاری کتاب های الکترونیک برای باال نگه داشتن‬ ‫مصنوعی قیمت ها متهم شدند‪ .‬یک شــرکت حقوقی از کمپانی‬ ‫امازون و پنج ناشر بزرگ امریکایی‪ ،‬انتشارات پنگوئن رندوم هاوس‪،‬‬ ‫هچت‪ ،‬هارپرکالینز‪ ،‬مک میالن و سایمون و شوستر‪ ،‬به دلیل تبانی در‬ ‫قیمت گذاریکتاب هایالکترونیکشکایتکرد‪.‬اینشرکت‪ ۱۰‬سال‬ ‫پیش نیز از اپل و این پنج ناشر برای همین اتهام شکایت کرد و در‬ ‫دادگاه پیروز شد‪ .‬در شکایتنامه ای که پنجشنبه گذشته (‪ ۲۵‬دی) از‬ ‫سوی شرکت حقوقی هیگنز برمن به نمایندگی از مشتریانی از چند‬ ‫ایالت امریکا به دادگاه نیویورک ارائه شد‪ ،‬غول خرده فروشی انالین‬ ‫امازون تنها متهم است و ناشران نام برده‪ ،‬همدستانش‪ .‬براساس این‬ ‫شکواییه‪ ،‬امازون و ناشران همدست‪ ،‬از بندی موسوم به بند (‪Most‬‬ ‫‪ Favored Nations (MFN‬برای باال نگه داشــتن مصنوعی‬ ‫قیمت ها اســتفاده می کنند‪ .‬به عبارت دیگر انها بر سر گروهی از‬ ‫محدودیت های قیمت گذاری توافق کرده اند که مشتریانی را که از‬ ‫پلتفرم های خرده فروشی غیر از امازون کتاب الکترونیک خریداری‬ ‫کرده باشند‪ ،‬به پرداخت مبالغ بیشتر ملزم می کند‪ .‬شاکیان پرونده‬ ‫ادعــا می کنند تقریبا ‪ ۹۰‬درصد از فروش کتاب های الکترونیک در‬ ‫امریکا و بیش از ‪ ۵۰‬درصد از فروش کتاب های چاپی در این کشور‬ ‫مربوط به وبسایت امازون است‪ .‬انها با اتکا به امار موجود می گویند‬ ‫قیمت کتاب های الکترونیک در سال های ‪ ۲۰۱۳‬و ‪ ۲۰۱۴‬پس از ان‬ ‫که اپل و ناشران بزرگ امریکایی در دادگاه تبانی در قیمت گذاری‬ ‫شکست خوردند‪ ،‬کاهش پیدا کرد اما در سال ‪ ۲۰۱۵‬پس از ان که‬ ‫امازون وارد بازی و قراردادهای جدید منعقد شد‪ ،‬دوباره باال رفت‪ .‬در‬ ‫متن این شکایتنامه امده است‪ :‬توافق امازون با همدستانش‪ ،‬یک‬ ‫بازداری غیرمعقول از بازرگانی ازاد است که از قیمت گذاری رقابتی‬ ‫جلوگیری کرده و باعث می شــود شاکیان پرونده و دیگر مشتریان‬ ‫کتابهای الکترونیک برای خرید کتابهای ناشــران نامبرده از رقبای‬ ‫امازون‪ ،‬مبلغ بیشتری بپردازند‪ .‬این اسیب همچنان پابرجاست و تا‬ ‫زمانی که امازون و پنج همدستش متوقف نشوند‪ ،‬ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫خبر این شکایت یک روز پس از ان منتشر شد که مقامات قضایی‬ ‫ایالت کانکتیکات امریکا از اغاز تحقیقات درباره انحصارطلبی و رفتار‬ ‫ضدرقابتی احتمالی امازون در فروش کتابهای الکترونیک خبر دادند‪.‬‬ صفحه 5 ‫سالمت‬ ‫سازمان نظام پزشکی‪ :‬پیگیر خرید واکسن معتبر کرونا هستیم‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه ‪ 29‬دی ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪427‬‬ ‫گزارش‬ ‫رژیم غذایی سرشار از پروتئین‬ ‫برای کاهش وزن‬ ‫در ســال های اخیر افراد بسیاری رو به رژیم های سرشار از‬ ‫پروتئیــن اورده اند و دلیلش هم تاثیر ان روی افزایش بافت‬ ‫عضالنی‪ ،‬کاهش وزن‪ ،‬ســامت قلب‪ ،‬اشتها‪ ،‬سطح انرژی و‬ ‫بیماری های مزمن است‪ .‬با این حال بسیاری اصال مبانی این‬ ‫نوع رژیم را که محدودیت ها‪ ،‬خطرات بالقوه برای سالمت و‬ ‫روش هایی برای بدســت اوردن تعادل سالم لبنیات است را‬ ‫درک نکرده اند‪ .‬چنین برنامه غذایی بیشــتر از منابع خوب‬ ‫پروتئین تشکیل می شود اما مقدار کربوهیدرات و چربی نیز در‬ ‫ان گنجانده شده‪ .‬تجربه نشان داده رژیم های غذایی سرشار‬ ‫از پروتئین توانسته اند تاثیری مثبت روی سالمت قلب‪ ،‬بهبود‬ ‫هاضمه و تقویت رشد عضالنی داشته باشد‪ .‬قبل از اینکه به‬ ‫ســراغ یک برنامه غذایی با پروتئین باال بروید مهم است که‬ ‫ابتدا نقش این درشت مغذی را در بدن بدانید‪ .‬برای مثال اگر‬ ‫می خواهیــد وزن کم کنید با افزایش میزان مصرف پروتئین‬ ‫بایــد مقدار فعالیــت بدنی خود را نیــز افزایش دهید چون‬ ‫پروتئین اضافی که سوخته نمی شود برای بدن خوب نیست‪.‬‬ ‫پروتئین از امینو اسیدها تشکیل شده است که مصالح واقعی‬ ‫بدنمان هستند و پروتئین ها پیوسته در حال سنتز شدن و‬ ‫شکسته شدن توسط بدنمان هستند‪ .‬با رعایت رژیم غذایی‬ ‫سرشار از پروتئین ضرورتا به بدنتان مواد اضافه می دهید تا با‬ ‫انها کار کند و جایگزین کالری می شود که معموال از طریق‬ ‫کربوهیدرات دریافت می شده است و بیشتر احتمال تبدیل‬ ‫شــدنش به چربی بوده‪ .‬برای افرادی که می خواهند رشــد‬ ‫عضالنــی خود را تقویت کنند و به ترمیم و ریکاری عضالت‬ ‫کمک کنند پروتئین یکــی از اجزا ضروری برنامه غذایی به‬ ‫حساب می اید چون در همه چیزها دخالت دارد از بافت های‬ ‫هم بند گرفته تا پوست و خون و رگ ها‪.‬‬ ‫بهترین پروتئین برای کاهش وزن؟‬ ‫اگر با قصد کاهش وزن می خواهید یک برنامه غذایی سرشار از‬ ‫پروتئین را شروع کنید‪ ،‬برخی از بهترین انتخاب هایتان پروتئین‬ ‫های کامل مانند دانه های سویا‪ ،‬شاهدانه‪ ،‬لوبیا‪ ،‬عدس‪ ،‬کره بادام‬ ‫زمینی و بادام هستند‪.‬‬ ‫دانه سویا‪ :‬هر فنجانش ‪ 68‬گرم پروتئین دارد‪.‬‬ ‫کره بادام زمینی‪ :‬هر فنجانش ‪ 65‬گرم پروتئین دارد‪.‬‬ ‫بادام‪ :‬هر فنجانش ‪ 20‬گرم پروتئین دارد‪.‬‬ ‫عدس‪ :‬هر فنجان اب پزش ‪ 18‬گرم پروتئین دارد‪.‬‬ ‫شاهدانه‪ :‬هر فنجانش ‪ 63‬گرم پروتئین دارد‪.‬‬ ‫چه کسانی باید رژیم غذایی سرشار از پروتئین بگیرند؟‬ ‫اســتفاده از رژیم غذایی سرشار از پروتئین برای افرادی که به‬ ‫میان سالی رسیده اند‪ ،‬کسانی که می خواهند از برنامه غذایی‬ ‫سرشار از کربوهیدرات دوری کنند‪ ،‬انهایی که می خواهند سریع‬ ‫عضله اضافه کنند و برای کسانی که با کاهش وزن در گذشته‬ ‫مشکل داشتند مفید است‪.‬‬ ‫رژیمغذاییکربوهیدرات‬ ‫اگر برای مدت زمان زیادی از برنامه غذایی سرشار از کربوهیدرات‬ ‫استفاده می کرده اید احتمال دارد در برخی قسمت های بدنتان‬ ‫درگیر چربی های اضافی باشــید‪ .‬با تغییر برنامه خود به رژیم‬ ‫سرشار از پروتئین می توانید مقدار بافت عضالنی خود را افزایش‬ ‫دهید و خوشبختانه می توانید وابستگی بدن به کربوهیدرات ها و‬ ‫قندهای ساده را نیز کاهش دهید‪ .‬این کار می تواند سطح انرژی‪،‬‬ ‫سیستم ایمنی و سرعت سوخت و سازتان را افزایش دهد‪.‬‬ ‫باال رفتن سن‬ ‫با باال رفتن سنتان چیزهای بیشتری در بدن شروع به شکسته‬ ‫شدن می کنند بنابراین به ترمیم بیشتری نیاز است پس گردش‬ ‫پروتئین بیشتری باید داشــت‪ .‬از انجا که همیشه مقداری از‬ ‫پروتئین به واسطه ادرار و مدفوع از دست می رود بنابراین با باال‬ ‫رفتن سن نیاز است که میزان دریافت پروتئین را نیز افزایش‬ ‫دهید از این رو چنین برنامه ای به کارتان خواهد امد‪.‬‬ ‫افزایشعضالت‬ ‫بهترین مصالح اولیه برای ساخت بافت عضالنی پروتئین است‪.‬‬ ‫وقتی ورزش می کنید بافت عضالنی اســیب می بیند ‪ .‬برای‬ ‫ریکاوری بعد از هر تمرین این اسیب ها باید با پروتئین پر شوند‬ ‫به همین دلیل اســت که بسیاری از بدنسازها و ورزشکاران از‬ ‫برنامه های غذایی سرشار از پروتئین استفاده می کنند‪.‬‬ ‫مشکل کاهش وزن‬ ‫اگر از افرادی هســتید که در گذشــته بــا افزایش و کاهش‬ ‫وزن مشــکل داشته اید ممکن اســت دلیلش پذیرش باالی‬ ‫کربوهیدرات توسط بدنتان بوده باشد‪ .‬با تغییر رژیم غذایی خود‬ ‫به نوع پروتئینی با مشکالت وزنی کمتری مواجه خواهید شد‬ ‫و کنترل بیشتری روی سطح انرژی و دریافت کالری در طول‬ ‫روز خواهید داشت‪.‬‬ ‫سازماننظامپزشکیاعالمکرد‪:‬پیگیرخریدواکسنکرونایدارایمجوزهایبینالمللیهستیم‪،‬رئیسجمهورینیزاعالمکرد‪،‬همهتالشهابرایخریدواکسنانجامشود‪.‬سازماننظامپزشکیروزشنبهدر‬ ‫توئیتر اعالم کرد‪ :‬پیگیر خرید واکسن کرونا معتبر دارای مجوزهای بین المللی هستیم و تمام تالشمان برای خرید حداکثر دوز ممکن در کوتاهترین زمان ممکن را انجام خواهیم داد‪ .‬ریاست جمهوری در پاسخ‬ ‫به نامه سازمان نظام پزشکی نوشت‪ :‬همه تالش ها برای خرید واکسن انجام شود‪ .‬در تصویر ضمیمه این مطلب سازمان نظام پزشکی در توئیتر‪ ،‬نامه محمود واعظی به وزیر بهداشت‪ ،‬وزیر کشور و رئیس بانک‬ ‫مرکزی پیوست شده است‪ .‬محمود واعظی در این نامه نوشت‪ :‬نامه سازمان نظام پزشکی درباره ضرورت تامین واکسن مورد نیاز جامعه و اعالم امادگی برای تهیه و توزیع واکسن به استحضار رئیس جمهوری‬ ‫رسید‪ ،‬پی نوشت فرمودند‪« :‬اولویت اول دولت در مساله کرونا در شرایط فعلی تهیه فوری واکسن از خارج و شروع سریع واکسیناسیون طبق برنامه سند مصوب ستاد ملی کروناست که عالوه بر اقدامات در‬ ‫چارچوب کوواکس انجام شده است‪ .‬ضروری است همه تالش ها برای خرید واکسن انجام شود‪ .‬البته همزمان برای تولید و اکسن داخلی نیز کمک ها ادامه یابد‪».‬‬ ‫همه چیز برای بهبود کبد های چرب‬ ‫بــرای درمان کبد توصیه هایی وجود دارد که با تغییر در ســبک زندگــی و تغییر رژیم غذایی می توانید به‬ ‫پیشــگیری و درمان کبد چرب کمک کنید‪ .‬در این مقاله به شــما روش های درمان کبد چرب را به شــما‬ ‫می گوییم‪ ،‬می گوییم کبد چرب چیست‪ ،‬علت کبد چرب چیست و چگونه می توان از کبد چرب پیشگیری‬ ‫کرد‪ .‬کبد یکی از عضوهای حیاتی در بدن انسان و بسیاری از حیوانات است‪ .‬در بدن انسان‪ ،‬کبد در سمت‬ ‫راســت و باالی شکم‪ ،‬زیر دیافراگم قرار دارد‪ .‬کبد وظایف بسیاری از جمله مسمومیت زدایی از متابولیت ها‪،‬‬ ‫ساخت پروتئین و تولید انزیم های مورد نیاز برای هضم غذا‪ ،‬مقاومت در برابر عفونت ها و همچنین ذخیره ی‬ ‫اهن دارد‪ .‬کبد همچنین در تنظیم سطح قند خون و میزان ترشح انسولین نیز نقش دارد‪ .‬انجام این وظیفه‬ ‫توسط کبد‪ ،‬در بیماران مبتال به اختالالت کبدی از جمله کبد چرب تقریبا غیرممکن است‪ .‬در حال حاضر‪ ،‬در‬ ‫صورت از کار افتادن کبد‪ ،‬به جز عمل پیوند کبد‪ ،‬روشی برای جبران عملکرد ان‪ ،‬در بلند مدت وجود ندارد‪.‬‬ ‫بنابراین مراقبت از کبد به منظور پیشگیری از بیماری های مرتبط با ان که ممکن است منجر به نارسایی کبدی‬ ‫و از کار افتادن ان شود‪ ،‬در اولویت قرار دارد‪ .‬کبد چرب یا «استئاتوزیس» عبارتی برای توصیف تجمع چربی در‬ ‫کبد است‪ .‬با اینکه داشتن مقداری چربی در کبد کامال طبیعی است‪ ،‬اما در هنگام ابتال به کبد چرب ‪ ۵‬تا ‪۱۰‬‬ ‫درصد وزن کبد را چربی تشکیل می دهد‪ .‬کبد چرب یک وضعیت بازگشت پذیر است که با تغییر رفتار و سبک‬ ‫زندگی قابل حل است‪ .‬این بیماری اغلب هیچ نشانه ای ندارد و عموما اسیب دائمی ای بر جای نمی گذارد‪ .‬کبد‬ ‫دومین عضو بزرگ در بدن است‪ .‬وظیفه ی کبد هضم همه ی چیزهایی که می خوریم و می نوشیم و تصفیه‬ ‫کردن مواد مضر از خون است‪ .‬اگر مقدار چربی انباشته شده در کبد خیلی زیاد شود‪ ،‬این روند مختل خواهد‬ ‫شد‪ .‬کبد هنگامی که سلول های قدیمی اسیب دید ه باشند‪ ،‬عموما خودش را با ساخت سلول های جدید کبدی‬ ‫بازسازی می کند‪ .‬هنگامی که این اسیب ها تکرار شوند‪ ،‬زخم های دائمی رخ می دهند‪ ،‬که به ان «سیروز کبد»‬ ‫می گویند‪ .‬کبد چرب بیماری بسیار شایعی است‪ .‬حدود ‪ ۱۰‬تا ‪ ۲۰‬درصد امریکایی ها چربی زیادی در کبد شان‬ ‫انباشته دارند‪ ،‬با این حال التهاب یا اسیبی در کبدشان وجود ندارد‪ .‬بیشتر موارد کبد چرب در افراد بین ‪ ۴۰‬تا‬ ‫‪ ۶۰‬سال تشخیص داده می شود‪ .‬این امار در ایران حدود ‪ ۳۰‬درصد است‪ .‬هنگامی که کبد چرب به وسیله ی‬ ‫یک بیماری زمینه ای ایجاد شود‪ ،‬در صورت عدم تشخیص و درمان می تواند به کبد اسیب بزند‪.‬‬ ‫عالئم کبد چرب چیست؟‬ ‫کبد چرب عموما هیچ نشــانه ی مرتبطی ندارد‪ .‬ممکن است فرد احساس خستگی کند یا ناراحتی های‬ ‫شــکمی مبهمی داشته باشد‪ .‬البته کبد ممکن است کمی بزرگتر شــده باشد و پزشک می تواند با انجام‬ ‫معاینه ی فیزیکی ان را تشخیص دهد‪ .‬چربی اضافه ممکن است التهاب کبدی ایجاد کند‪ .‬در صورتی که‬ ‫کبد ملتهب شده باشد‪ ،‬فرد ممکن است احساس بی اشتهایی‪ ،‬درد شکمی‪ ،‬ضعف و گیجی کند و همچنین‬ ‫بدون هیچ تالشی وزن کم کند‪.‬‬ ‫درمان کبد چرب چگونه است؟‬ ‫برای درمان کبد چرب هیچ دارو یا عمل جراحی خاصی وجود ندارد‪ .‬در عوض‪ ،‬پزشک تان توصیه هایی برای‬ ‫کاهش عوامل خطر ارائه خواهد داد‪ .‬این توصیه ها در زیر امده اند‪:‬‬ ‫کم یا ترک کردن نوشیدنی های الکلی؛ کنترل کلسترول؛ کاهش وزن؛ کنترل قند خون‬ ‫چنانچه به دلیل چاقی یا داشتن عادات غذایی ناسالم مبتال به کبد چرب شده اید‪ ،‬پزشک تان احتماال توصیه‬ ‫خواهد کرد که فعالیت بدنی تان را افزایش بدهید و انواع خاصی از غذاها را از رژیم غذایی تان حذف کنید‪.‬‬ ‫کاهــش کالری دریافتی روزانه نیز می تواند به کاهش وزن و بهبود وضعیت کبدتان کمک کند‪ .‬همچنین‬ ‫می توانید بیماری کبد چرب را با کاهش یا حذف غذاهای چرب و پرقند از رژیم غذایی تان بهبود ببخشید‪.‬‬ ‫می توانید غذاهای ســالم تری مانند میوه های تازه‪ ،‬سبزیجات و غالت سبوس دار را انتخاب کنید و گوشت‬ ‫قرمز را با پروتئین های حیوانی کم چرب مانند گوشت مرغ و ماهی جایگزین کنید‪.‬‬ ‫درمان بیماری کبد چرب غیرالکلی‬ ‫بیمــاری کبد چرب غیر الکلی که برای تمایز ان از بیمــاری کبد چرب که در بیماران معتاد به الکل رخ‬ ‫می دهد‪ ،‬شامل التهاب یا اسیب کبدی می شود که می تواند بسیار جدی باشد و منجر به «سیروز»‪ ،‬نارسایی‬ ‫کبدی یا سرطان کبد شود‪ .‬در ادامه ‪ ۴‬نکته از متخصصان و مطالعات اخیر برای پیشگیری و درمان بیماری‬ ‫کبد چرب غیرالکلی مطرح می شود‪:‬‬ ‫‪ .۱‬وزن کم کنید و ورزش کنید‬ ‫پزشکان اغلب کاهش وزن را به عنوان گام اول برای کسانی که بیماری کبد چرب در انها تشخیص داده‬ ‫شده است‪ ،‬توصیه می کنند‪« .‬انجمن گوارش و بیماری های گوارشی امریکا» به افراد مبتال به کبد چرب‬ ‫ِ‬ ‫دست کم ‪ ۱۰‬درصد وزن کم کنند‪ .‬یکی از مطالعات منتشر شده در مجله ی‬ ‫غیرالکلی توصیه می کند که‬ ‫تخصصی «هپاتولوژی» در ماه ژانویه ی سال ‪ ،۲۰۰۹‬دلیل ان را روشن کرده است‪ .‬محققان دریافته اند که‬ ‫وزن کــم کردن به بهبود بیماری کبد چرب غیرالکلی کمک کرده اســت‪ .‬یک پژوهش کوچک روی ‪۵۰‬‬ ‫بیمار نشان داده است که کاهش وزن می تواند اسیب وارد شده به کبد را بهبود دهد‪ ،‬در صورتی که فرد‬ ‫بتواند درصد خاصی از وزن بدنش را کاهش دهد‪ .‬یکی از نویسندگان این پژوهش می گوید‪« :‬این پژوهش‬ ‫تنها شواهد و مدارکی به انبوه شواهد علمی مبنی بر اینکه کاهش وزن به بهبود بیماری کبد چرب کمک‬ ‫می کند‪ ،‬می افزاید‪ .‬بنابراین تغییر تغذیه و ورزش منظم بسیار حیاتی است‪».‬‬ ‫دورنمای ســامت نسبت به سویا موضوعیست که مناقشات فراوانی را‬ ‫در طی سال های اخیر به وجود اورده است‪ .‬حامیان مصرف سویا خاطر‬ ‫نشان می کنند که سویا حاوی مقادیر فراوانی فیبر‪ ،‬پروتئین‪ ،‬کلسیم و‬ ‫اهن است‪ ،‬تمام انچه برای افزایش سالمت اغلب امریکایی ضروریست‪ .‬‬ ‫اما مخالفان بر این باورند که ترکیبات شیمیایی خاص موجود در سویا‬ ‫از لحاظ ساختاری و کارکردی مشــابه هورمون استروژن عمل کرده و‬ ‫ترکیبات موجود در ان و تاثیرات احتمالی ان بر بدن انسان مایه ی نگرانی ‬ ‫انهاســت‪ .‬تحقیقات اخیر که در همین هفته انتشار یافت کمک کرد تا‬ ‫مسیر مناقشات به سوی مزایای سویا بر سالمت هدایت شود زیرا نتایج‬ ‫این تحقیق دال بر ان بود که سویا نه عامل تحریک سلول های سرطانی‬ ‫بلکه موجب پیشگیری از رشد سرطان می گردد‪.‬‬ ‫استروژنگیاهیچیست؟‬ ‫گفتگوهاپیرامونتاثیراتسویابرسالمتبرگروهیازموادشیمیاییموسوم‬ ‫به استروژن گیاهی متمرکز شده است که به طور طبیعی در سویا یافت‬ ‫می شود‪ .‬همانطور که از نام ان پیداست‪ ،‬استروژن گیاهی‪ ،‬ترکیبات استروژن ‬ ‫مانندی هســتند که در گیاهان یافت می شوند‪ .‬استروژن از هورمون های‬ ‫کلیدی در بدن انسان اســت و برای رشد جنسی و تعدیل ان در زنان از‬ ‫اهمیت ویژه ای برخوردار است‪ ،‬گرچه مردان نیز به مقدار محدودی استروژن‬ ‫نیاز دارند و از ان بهره می برند‪ .‬از انجایی که این استروژن گیاهی از لحاظ‬ ‫ساختاری بسیار شبیه به استروژن موجود در بدن انسان است‪ ،‬نگرانی هایی‬ ‫را پدید می اورد که ممکن است انها با گیرنده های مشابه استروژن در بدن‬ ‫پیوند خورند و موجب فعال شدن این گیرنده ها به نوعی که برای سالمت‬ ‫بدن مفید نباشد‪ ،‬گردند‪ .‬در مورد خاص انها نگران رشد سلول های سرطانی‬ ‫هســتند‪ .‬زیرا برخی از سرطان ها مانند ســرطان سینه از مقادیر فراوانی‬ ‫استروژن بهره می برد تا به سرعت رشد نماید و گسترش یابد‪ .‬در برخی موارد‬ ‫ن کم کردن برای تان سخت است‬ ‫‪ .۲‬رژیم غذایی تان را بهبود ببخشید‪ ،‬حتی اگر وز ‬ ‫حتما شما نیز این پیام را بارها و بارها شنیده اید که داشتن رژیم غذایی سالم کلید اصلی زندگی طوالنی و‬ ‫سالم است‪ .‬اما این نکته ممکن است برای افراد مبتال به بیماری کبد چرب غیرالکلی بسیار مهم باشد‪ .‬یک‬ ‫مطالعه که در ســال ‪ ۲۰۰۷‬بر روی موش ها انجام شده است‪ ،‬نشان می دهد که رژیم غذایی حاوی مقدار‬ ‫فراوانی «کربوهیدارت با شاخص گلوکز باال» (مانند برنج سفید‪ ،‬نان سفید‪ ،‬قند غلیظ و بسیاری از غالت‬ ‫صبحانه های از پیش اماده شده)‪ ،‬که به سرعت هضم می شوند‪ ،‬ممکن است منجر به بیماری کبد چرب‬ ‫شوند‪ .‬موش هایی که رژیم غذایی ای با شاخص گلوکز باال مصرف کرده اند‪ ،‬نوعی نشاسته ی ذرتِ سریع هضم‬ ‫شونده خورده اند‪ ،‬در حالی که موش هایی با رژیم غذایی با شاخص گلوکز پایین‪ ،‬از ذرت نشاسته با هضم‬ ‫ُکند تغذیه کرده اند‪ .‬پس از ‪ ۶‬ماه‪ ،‬موش هایی که در گروه رژیمی با شــاخص گلوکز باال بوده اند‪ ،‬نسبت به‬ ‫موش های گروه دیگر‪ ،‬دو برابر بیشتر چربی در کبد‪ ،‬خون و بدن شان داشته اند‪.‬‬ ‫‪ .۳‬روی درمان های تجربی حساب نکنید‬ ‫در حالــی که برخی پژوهش ها اظهار می کنند که درمان های تجربی مانند مصرف ویتامین ‪ C‬و ویتامین‬ ‫‪ E‬می تواند با بیماری کبد چرب مبارزه کند‪ ،‬پژوهش های دیگری یافته های عکس این را نشان می دهند‪.‬‬ ‫دراین مرحله‪ ،‬داده های موجود کمتر از ان هســتند که تاثیر استفاده از ویتامین ها را در بیماران مبتال به‬ ‫بیماری کبد چرب غیرالکلی پشــتیبانی کنند‪ .‬سایر درمان های همچنان تجربی شامل «سِ ل ِنیوم» و یک‬ ‫ماده ی مغذی به نام «بتائین» می شود‪ .‬این مواد به این صورت عمل می کنند که استرس اکسیداتیو را که‬ ‫به نظر می رسد در بیماران کبد چرب غیرالکلی افزایش می یابد‪ ،‬محدود می کنند‪ .‬ازمایش های بالینی به‬ ‫جهت روشن کردن اینکه ایا این درمان ها مفیدند یا نه‪ ،‬در حال انجام هستند‪ .‬استفاده از داروهای دیابت‬ ‫جدیــد مانند «مِتفورمین» (که با نام های تجاری «فورتامِت»‪« ،‬گلوکوفاژ»‪« ،‬گلومِتزا» و «ریومِت» عرضه‬ ‫«رزیگلیتازون» (با نام تجاری «اواندیا») و «پیوگلیتازون» (با نام تجاری «اَکتوس») برای درمان‬ ‫می شوند)‪ُ ،‬‬ ‫بیماری کبد چرب‪ ،‬درمانی تجربی در نظر گرفته می شود‪ ،‬به جز در مورد بیمارانی که مبتال به دیابت نیز‬ ‫هســتند‪( .‬همچنین نگرانی هایی درباره ی داده هایی وجود دارد که اظهار می کنند که اواندیا ممکن است‬ ‫خطر حمله ی قلبی را افزایش دهد‪ ).‬به این دلیل که بیشتر کسانی که مبتال به بیماری کبد چرب هستند‪،‬‬ ‫نسبت به انسولین نیز مقاومت نشان می دهند‪ ،‬تصور می شود که داروهای دیابت ممکن است حساسیت‬ ‫بدن را به انسولین افزایش دهد و به محدود کردن اسیب وارد شده به کبد کمک کند‪ .‬مطالعاتی با پشتیبانی‬ ‫«موسسه ی ملی سالمت امریکا» در حال انجام است تا صحت این ایده را مشخص کند‪.‬‬ ‫‪ .۴‬سایر بیماری ه ای تان را درمان کنید‬ ‫درباره ی افراد مبتال به بیماری کبد چرب غیرالکلی‪ ،‬ابتال به بیماری های دیگر‪ ،‬مانند دیابت‪ ،‬فشار خون باال‬ ‫یا کلسترول باال‪ ،‬چندان نامتداول نیست‪ .‬افراد مبتال به کبد چرب باید توصیه های پزشک شان را درباره ی‬ ‫مصرف داروها و کنترل بیماری های دیگرشان با جدیت دنبال کنند‪ .‬شایع ترین علت کبد چرب اعتیاد به‬ ‫الکل و افراط در مصرف نوشــیدنی های الکلی است‪ .‬در بسیاری موارد‪ ،‬پزشکان علت به وجود امدن کبد‬ ‫چرب را در افراد غیرالکلی متوجه نمی شــوند‪ .‬کبد چرب هنگامی پیشرفت می کند که بدن مقدار زیادی‬ ‫چربی تولید می کند یا قادر به سوزاندن سریع چربی ها نیست‪ .‬بنابراین چربی های اضافه در سلول های کبد‬ ‫ذخیره و در ان انباشــته می شوند و بیماری کبد چرب را شکل می دهند‪ .‬داشتن رژیم غذایی پر از چربی‬ ‫ممکن است مستقیما منجر به بیماری کبد چرب نشود‪.‬‬ ‫به جز اعتیاد به الکل‪ ،‬دیگر علل شایع کبد چرب شامل موارد زیر می شود‪:‬‬ ‫چاقی؛ چربی خون (سطح باالی چربی در خون)؛ دیابت؛ وراثت ژنتیکی؛ کاهش وزن سریع‬ ‫عوارض جانبی برخی داروهای خاص مانند «اسپرین»‪« ،‬استروئید»‪« ،‬تاموکسیفِن» و «ت ِتراسایکلین»‬ ‫ایا سویا سرطان زاست؟‬ ‫نیز نگرانی از تاثیرات احتمالی ان بر باروری مردان نشات می گیرد اما هیچ‬ ‫مطالعه ای برای اثبات این نگرانی وجود ندارد‪ .‬چندین مطالعه در این زمینه‬ ‫تالش نمود تا دریابد که ایا با مصرف استروژن گیاهی واقعا خطر ابتال به‬ ‫سرطان مطرح می گردد یا خیر؟ این تحقیقات به دو شیوه صورت پذیرفت‪.‬‬ ‫نخست در سطح سلولی که محققان تاثیر شایع ترین استروژن های گیاهی‬ ‫موجود در سویا را بر سلول های سرطانی سینه ازمودند و دریافتند که این‬ ‫استروژن گیاهی می تواند رشد این سلول ها را افزایش دهد‪ .‬اما در مطالعاتی‬ ‫که به مقایسه ی مناطق مختلف جهان بر مبنای میزان سویای مصرفی انها‬ ‫پرداخته‪ ،‬نشان داد در مناطقی که سویای بیشتری مصرف می شود نرخ‬ ‫سرطان سینه پایین تر است‪ .‬همین نتایج گیج کننده و کامال ضد و نقیص‬ ‫درباره ی تاثیر سویا یک تیم تحقیقاتی را بران داشت تا تالش های خود را به‬ ‫نحوه ی متفاوت و البته کارامدتری دنبال کنند‪.‬‬ ‫محققانتاثیرسویاراچگونهازمودند؟‬ ‫محققان گروهی از موش ها را انتخاب نموده و تخمدان انها را خارج کردند‬ ‫تا با این مدل ها بهتر مشخص شــود که زنان پس از یائسگی چگونه به‬ ‫تاثیرات سویا پاسخ می دهند‪ .‬انها برخی از موش ها را با استروژن گیاهی‬ ‫خالص ســویا موسوم به ‪ genistein‬تغذیه نمودند و به گروه دیگری از‬ ‫موش ها رژیم ارد سویا دادند‪ .‬همچنین انها گروهی موش داشتند که به‬ ‫جای سویا‪ ،‬هورمون دریافت می کردند و به گروه چهارم از موش ها هیچ چیز‬ ‫جز دارونما داده نمی شد‪ .‬محققان به تمام این موش ها سلول های سرطانی‬ ‫ســینه را تزریق نمودند که در صورت عدم توجه به تومور سرطانی بدل‬ ‫می شد‪ .‬محققان پس از‪ ۱۲‬هفته موش ها را کشتند تا دریابند که سلول های‬ ‫سرطانی چه روندی را پیش گرفته بودند‪ .‬انها دریافتند تومور موش هایی‬ ‫که ارد سویا مصرف می کردند کوچک تر از تومورهای سرطانی موش هایی‬ ‫بود که دارونما دریافت می نمودند‪ ،‬به عبارت دیگر ارد سویا به نبرد با رشد‬ ‫سلول های کمک شایانی می نمود‪ .‬با این وجود تومور سرطانی موش هایی‬ ‫که استروژن گیاهی خالص مصرف می کردند رشد فزاینده ای داشت که این‬ ‫امر حاکی از ان بود که ترکیبات شیمیایی خالص توانایی رشد سلول های‬ ‫سرطانی را تسریع می نماید‪ .‬محققان اصل و اطالعات ژنتیکی تومورها را در‬ ‫هر چهار گروه از موش ها مورد بررسی قرار دادند و دریافتند که مصرف ارد‬ ‫سویا کمک شایانی به ژن ها می کند تا از سرطان پیشگیری نمایند در حالی‬ ‫که ‪ genistein‬خالص‪ ،‬ژن های خفته ی سرطانی را بیدار کرده و انها را‬ ‫فعالمی نماید‪.‬‬ ‫محققانچگونهاینتاثیراتراتفسیرکردند؟‬ ‫محققان تصور می کردند نتایج انها منجر به مصرف روزافزون سویا خواهد‬ ‫شــد‪ .‬در حالی که یافته های انها دربــاره ی ‪ genistein‬مهر تائیدی بر‬ ‫یافته های بود که نشان می داد استروژن گیاهی رشد سلول های سرطانی‬ ‫را تسریع می بخشد و از طرف دیگر این تحقیق حاکی از ان بود که تاثیر‬ ‫سویا بر بدن بسیار پیچیده است‪ .‬احتماال ترکیبات گوناگونی در گیاهان‬ ‫یافت می شود که همچون یک کل با یکدیگر عمل کرده و می تواند به جنگ‬ ‫ســلول های سرطانی برود‪ .‬در واقع تاثیرات بسیار کمتر برخی از خوراکی‬ ‫های رایج اســت‪ .‬برخی از مصرف سویا اجتناب می کنند زیرا می هراسند‬ ‫که موجب ســرطان سینه در انها شود‪ .‬این مطالعه نشان داد که احتمال‬ ‫ان بسیار ضعیف است‪ .‬طبق برخی مطالعات دیگر که در این زمینه انجام‬ ‫پذیرفته فراورده های سویا که مردم به طور معمول مصرف می کنند اغلب‬ ‫بی خطرند و حتی از ابتال به سرطان سینه جلوگیری می کنند‪ .‬محققان‬ ‫اذعان دارند که ترجیحا افراد مبتال به سرطان سینه یا دارای پیشینه ی ابتال‬ ‫به سرطان سینه از مصرف هرگونه مکمل که حاوی استروژن گیاهی خالص‬ ‫است اجتناب کنند زیرا داده ها و یافته ها حاکی از ان است که شکل خالص‬ ‫استروژن رشد تومورها را تسریع می کند‪.‬‬ صفحه 6 ‫علیرضا رئیسی‪ ،‬روز شنبه در پایان جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا‪ ،‬به ارائه گزارشی از وضعیت بازگشایی ها پرداخت‪ .‬وی با اشاره به تصمیمات و مصوبات جلسه امروز ستاد ملی مقابله با کرونا‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مرور وضعیت کرونا در دنیا و به خصوص اروپا‪ ،‬یکی از موضوعات مورد بحث بود‪ .‬رئیسی با اشاره به افزایش موارد ابتالء در اروپا که نگران کننده است‪ ،‬افزود‪ :‬جهش ویروس بسیار موثر بوده و ما باید بیشتر‬ ‫مراقب باشیم‪ .‬وی به موارد دیگری از ویروس های جهش یافته در سایر کشورها اشاره کرد و گفت‪ :‬از همین رو‪ ،‬ما پروازها را لغو کرده ایم‪ .‬رئیسی با اشاره به وضعیت نزولی بیماری کرونا در کشور‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫وضعیت استان مازندران خوب نیست و استان های گیالن و گلستان هم درگیر هستند‪ .‬وی ادامه داد‪ ۲۳:‬شهر نارنجی داریم که این شهرها در استان های شمالی واقع شده اند‪ .‬ضمن اینکه‪ ۱۶۳‬شهر زرد‬ ‫و‪ ۲۵۲‬شهر ابی داریم‪ .‬وی در ارتباط با مدارس نیز افزود‪ :‬مدارس به هیچ وجه به صورت اجباری بازگشایی نخواهد شد و اختیاری خواهد بود‪ .‬در شهرهای زرد و ابی برای کالس های اول و دوم‪ ،‬خانواده ها‬ ‫می توانند تصمیم بگیرند‪ .‬اما حضور کادر مدرسه با خود مسئولین اموزش و پرورش است‪ .‬رئیسی با اشاره به ورود بیش از‪ ۳۰‬هزار مسافر به جزیره قشم‪ ،‬گفت‪ :‬این وضعیت واقع ًا نگران کننده است‪.‬‬ ‫لغومحدودیت هایکرونایی‬ ‫سفرهای جاده ای ریلی و هوایی تکذیب شد‬ ‫اگرچه بر اساس امار اعالمی‪ ،‬تعداد تلفات مبتالیان به کرونا کاهش چشمگیری داشته است‪ ،‬اما محدودیت های پذیرش‬ ‫مسافر در هواپیما‪ ،‬قطار و اتوبوس همچنان پابرجاست‪ .‬در پی کاهش تلفات مبتالیان به کرونا‪ ،‬انجمن های شرکت های‬ ‫هواپیمایی و ریلی و فعاالن حمل و نقل عمومی جاده ای خواهان لغو محدودیت های پذیرش مسافران بوده اند‪ .‬در حال‬ ‫حاضر بر اساس مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا‪ ،‬شرکت های هواپیمایی می توانند تا سقف ‪ ۶۰‬و ریلی و جاده ای تا‬ ‫‪ ۵۰‬درصد ظرفیت خود اقدام به فروش بلیت کنند‪ .‬این اتفاقاً فشار مالی زیادی به مالکان وسایل حمل و نقل عمومی‬ ‫جاده ای و فعاالن صنایع حمل و نقل ریلی و هوایی وارد کرده است‪ .‬اخیرا ً انجمن شرکت های هواپیمایی در نامه ای به‬ ‫رئیس جمهور و رئیس ستاد ملی مقابله با کرونا‪ ،‬خواهان لغو مصوبه این ستاد و امکان پذیرش مسافر با تمام ظرفیت‬ ‫در پروازهای داخلی شده اند‪ .‬به گفته یونس دقیق کیا رئیس انجمن شرکت های هواپیمایی در نشست خبری ‪ ۲۲‬دی‬ ‫ماه‪ ،‬یاتا (انجمن جهانی شرکت های هواپیمایی)‪ ،‬کمترین میزان ابتالء به کرونا را در یک سال گذشته به سفرهای هوایی‬ ‫متعلق می داند و توصیه ای برای کاهش تعداد مسافران نداشته است‪ .‬وی می گوید‪ :‬شرکت های هواپیمایی خارجی‬ ‫به راحتی در خاک ما و در فرودگاه امام خمینی (ره) با تمام ظرفیت اقدام به مسافرگیری می کنند ولی شرکت های‬ ‫هواپیمایی ایرانی اگر یک نفر بیشتر از‪ ۶۰‬درصد ظرفیت هر پرواز داخلی‪ ،‬مسافر سوار کنند‪ ،‬جریمه می شوند‪ .‬همچنین‬ ‫پیش از این نیز سعید رسولی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه اهن در شهریور ماه امسال و از مذاکره‬ ‫و درخواست این شرکت با ستاد ملی مبارزه با کرونا برای لغو محدودیت سقف ‪ ۵۰‬درصد مسافرگیری شرکت های ریلی‬ ‫خبر داده بود‪ .‬داریوش باقرجوان مدیرکل دفتر حمل و نقل مسافری سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نیز در اذر‬ ‫ماه امسال از کاهش ‪ ۴۳‬درصدی تعداد مسافران حمل و نقل عمومی جاده ای در پی اعمال محدودیت های اعمال شده‬ ‫از سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا خبر داده بود‪ .‬معاون وزیر راه‪ :‬دو مرتبه درخواست محدودیت سفرهای ریلی داشتیم‬ ‫اما موافقت نشد سعید رسولی معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه اهن خاطرنشان کرد‪ :‬لغو محدودیت‬ ‫سقف پذیرش مسافر در قطارها صحت ندارد و قرار نیست این محدودیت ها برداشته شود‪ .‬وی افزود‪ :‬ستاد ملی مقابله با‬ ‫کرونا با درخواست شرکت های ریلی برای افزایش ظرفیت فروش بلیت قطار موافقت نکرده است‪.‬‬ ‫لغو محدودیت‪ ۵۰‬درصدی سفرهای ریلی تکذیب شد‬ ‫رســولی تصریح کرد‪ :‬دو مرتبه درخواست لغو محدودیت پذیرش مسافران قطار را ارائه دادیم ولی پس از بررسی ها‪،‬‬ ‫موافقت نکردند ما تابع تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا هستیم؛ بنابراین خبر لغو سقف‪ ۵۰‬درصدی پذیرش مسافران‬ ‫قطارها تا یکی دو هفته اینده‪ ،‬صحت ندارد‪.‬‬ ‫ماجرایمشکلکمبودلکوموتیوچیست؟‬ ‫معاون وزیر راه درباره اظهار نظر برخی شرکت های ریلی که می گویند مالکان دیزل ها از ارائه لکوموتیوهای خود به شرکت‬ ‫راه اهن به دلیل بدهی این شرکت ها به انها و درنتیجه کاهش سفرهای ریلی خودداری می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬این موضوع‬ ‫صحت ندارد؛ راه اهن مالک همه دیزل های بخش مســافری است و در بخش باری از مالکان لکوموتیو‪ ،‬دیزل اجاره‬ ‫می کند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬ممکن است کمبود دیزل پیش بیاید؛ اما به خاطر بدهی به مالک لکوموتیو نیست؛ ما خودمان‬ ‫مالک لکوموتیوها هستیم‪ .‬کمبود دیزل ممکن است به دلیل کمبود قطعات چرخ و محور یا برخی قطعات دیگر در پی‬ ‫تحریم ها باشد‪ .‬رسولی بیان کرد‪ :‬پروتکل های وزارت بهداشت را به طور کامل رعایت می کنیم ضمن اینکه با هماهنگی‬ ‫خود شرکت های ریلی اگر در مسیری مسافر و تقاضای سفر کم باشد‪ ،‬قطارها را دو تا یکی می کنند‪ .‬مدیرعامل راه اهن‬ ‫یاداور شد‪ :‬در حال حاضر دیزل گراند و زمین گیر داریم ولی این موضوع همیشه در تمام دنیا دیده می شود در ایران نیز‬ ‫زمین گیر شدن دیزل ها به دلیل تحریم ها و مشکل در واردات قطعات ضروری است به همین دلیل موضوع نهضت تولید‬ ‫داخل چرخ و محورهای بخش ریلی را راه اندازی کرده ایم تا از واردات این قطعات حیاتی بی نیاز شویم‪.‬‬ ‫معاونسازمانهواپیمایی‪:‬مصوبهپذیرش‪ ۶۰‬درصدظرفیتهمچنانپابرجاست‬ ‫ابوالقاسم جاللی معاون هوانوردی و امور بین المللی سازمان هواپیمایی کشوری درباره درخواست لغو محدودیت های‬ ‫پذیرشمسافرانهواییازسویشرکت هایهواپیمایی‪،‬اظهارداشت‪:‬ماتابعتصمیماتستادملیمقابلهباکروناهستیم؛‬ ‫در زمان بحران‪ ،‬ستادهای بحران تصمیم گیرنده هستند؛ در حال حاضر نیز حرف اول و اخر را ستاد ملی مقابله با کرونا‬ ‫می زند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ما هم به وزرای راه و بهداشت و هم ستاد ملی مقابله با کرونا درخواست خود را ارائه داده ایم؛ اما‬ ‫فع ً‬ ‫ال تصمیم بر این است که سقف پذیرش مسافر تا ‪ ۶۰‬درصد ظرفیت رعایت شود‪.‬‬ ‫مدیرکلمسافریراهداری‪:‬رانندگاناتوبوس هاپروتکل هارارعایتمی کنند‬ ‫داریوش باقرجوان مدیرکل دفتر حمل و نقل مســافری ســازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای درباره امکان لغو‬ ‫محدودیت های پذیرش مسافران اتوبوس در سفرهای جاده ای گفت‪ :‬ما تابع تصمیمات ستاد ملی مقابله با کرونا هستیم‪.‬‬ ‫فع ً‬ ‫ال محدودیت ها پابرجا هستند تا ستاد مذکور‪ ،‬تصمیم جدیدی اتخاذ کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬علی رغم کاهش تلفات ناشی‬ ‫از شیوع کرونا‪ ،‬هیچ جا توصیه نشده که فاصله گذاری اجتماعی برداشته شود‪.‬‬ ‫رانندگانمایلندمحدودیتپذیرشمسافرلغوشود‬ ‫باقرجوان درباره درخواست شرکت های حمل و نقل مسافر از سازمان راهداری بابت لغو محدودیت پذیرش مسافر اظهار‬ ‫داشت‪ :‬ما درخواست مکتوب از سوی شرکت های اتوبوسرانی جاده ای نداشته ایم اما مالکان اتوبوس ها و مدیران این‬ ‫شرکت ها مایلند تا بتوانند از تمام ظرفیت خود استفاده کنند؛ اما اگر بخواهند با تمام ظرفیت تردد کنند‪ ،‬قطعاً سالمت‬ ‫عمومی به مخاطره خواهد افتاد‪ .‬وی با تاکید بر کاهش بیش از‪ ۴۰‬درصدی مسافران بخش حمل و نقل عمومی‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬امار و ارقام نشان می دهد مردم صرفاً برای سفرهای ناگزیر خود برنامه ریزی دارند و به همین دلیل با کاهش تعداد‬ ‫سفر و همچنین تعداد مسافر مواجهیم که از نظر کسب و کارهای مرتبط با بخش حمل و نقل‪ ،‬این کاهش مسافر بسیار‬ ‫نگران کننده است اما امیدواریم با پایان این بیماری‪ ،‬با افزایش تقاضای سفر با بخش حمل و نقل عمومی روبه رو شویم‪.‬‬ ‫با رانندگان اتوبوس که پروتکل های بهداشتی را رعایت نکنند‪ ،‬برخورد جدی و قاطع می کنیم‬ ‫این مقام مسئول در سازمان راهداری با تاکید بر اینکه محدودیت های ابالغ شده به رانندگان‪ ،‬به دقت در حال اجراست و‬ ‫همکاری خوبی با سازمان راهداری و وزارت بهداشت دارند‪ ،‬گفت‪ :‬اگر تعداد محدودی از رانندگان رعایت نکنند‪ ،‬در مرحله‬ ‫اول با نگاه ارشادی و در مرحله بعدی و در صورت تکرار‪ ،‬با برخورد قاطع و جدی سازمان راهداری مواجه خواهند شد‪.‬‬ ‫پرونده وام کرونایی رانندگان اتوبوس بسته شد‬ ‫باقرجوان درباره دریافت تسهیالت‪ ۶‬میلیون تومانی کرونایی به رانندگان یاداور شد‪ :‬پرونده وام‪ ۶‬میلیون تومانی کرونایی‬ ‫به طور کامل بسته شده است‪ .‬ممکن است تعداد محدودی هم نگرفته باشند؛ تا کنون ‪ ۹۶‬درصد رانندگان حمل و نقل‬ ‫جاده ای‪ ،‬وام کرونایی ‪ ۶‬میلیون تومانی را دریافت کرده اند انهایی هم که نگرفته اند‪ ،‬یا خودشان تمایلی نداشته اند یا‬ ‫در مباحث بانکی نتوانسته اند مدارک خود را تکمیل کنند‪ .‬مدیرکل مسافری راهداری افزود‪ :‬رانندگانی که وام کرونایی‬ ‫نگرفته اند‪ ،‬می توانند به ادارات کل راهداری استان ها یا ادارات کل تعاون کار و رفاه اجتماعی در مراکز استان‪ ،‬درخواست‬ ‫خود را ارائه دهند تا پس از جمع بندی‪ ،‬بررسی کنیم ان دسته از افرادی که دریافت نکرده اند‪ ،‬چه اقدامی می توان‬ ‫برای انها انجام داد‪.‬‬ ‫سامانهپرداختشهریهتحصیلدانشجویانمعلوالنهفتهایندهبازمی شود‬ ‫رئیس مرکز فنــاوری اطالعات‪ ،‬تحول اداری و توســعه خدمات‬ ‫بهزیستی در رابطه با پرداخت شــهریه معلوالن توضیحاتی ارائه‬ ‫داد و گفت‪ :‬ســامانه ثبت‪‎‬نام پرداخت شــهریه معلوالن (‪http://‬‬ ‫‪ )students.behzisti.net‬هفته اینده مجددا باز می‪‎‬شود‪ .‬مجید‬ ‫رضازاده در فایلی صوتی در مورد شهریه افراد دارای معلولیت مورد‬ ‫پوشش سازمان بهزیســتی افزود‪ :‬در این رابطه قانونی وجود دارد‬ ‫که تحصیل دانشجویان معلول را رایگان اعالم می‪‎‬کند و بر اساس‬ ‫ایین‪‎‬نامه اجرایی هیات دولت این موضوع مصوب شــده و برابر با‬ ‫ماده ‪ ۹‬قانون حمایت از معلوالن اســت‪ .‬در این ایین‪‎‬نامه اجرایی‬ ‫اعالم شده که معلوالن متوسط‪ ،‬شدید و خیلی شدید هفت دهک‬ ‫پایین کشور مشــمول تحصیل رایگان هســتند‪ .‬وی گفت‪ :‬این‬ ‫موضوع وظایفی را برای سازمان‪‎‬های بهزیستی‪ ،‬سنجش و برنامه و‬ ‫بودجه ایجاد می‪‎‬کند تا به این ترتیب دانشجویانی که شرایط فوق‬ ‫را دارند به صورت رایگان در دانشگاه‪‎‬هایی که از سوی وزارت علوم‬ ‫و بهداشــت مجوز دارند و تحصیل در انهــا منجر به اخذ مدرک‬ ‫می‪‎‬شود‪ ،‬تحصیل کنند‪ .‬رئیس مرکز فناوری اطالعات‪ ،‬تحول اداری‬ ‫و توسعه خدمات بهزیستی افزود‪ :‬در برخی دانشگاه‪‎‬ها نظیر دانشگاه‬ ‫ازاد و پیــام نور‪ ،‬تحصیل هزینه دارد اما معلوالن به صورت رایگان‬ ‫ی توانند تحصیل کنند‪ .‬سازمان بهزیستی برای رسیدگی به این‬ ‫م‏‬ ‫امر کمیته سازماندهی دانشجویی را تشکیل داد که در این کمیته‪،‬‬ ‫دو حوزه تخصصی این موضوع یعنی معاونت توانبخشی و معاونت‬ ‫اجتماعی عضویت دارند‪ .‬همچنین حوزه مرکز فناوری اطالعات و‬ ‫حوزه معاونت پشتیبانی نیز عضویت دارند‪ .‬با این شرایط تحصیل‬ ‫دانشجویان معلول و تحت پوشش سازمان بهزیستی سازماندهی‬ ‫می‪‎‬شــود‪ .‬رضازاده گفت‪ :‬بر این اساس سامانه‪‎‬ای طراحی شد که‬ ‫بتوانیــم به صورت منظم و دقیق و البته با ســرعت باال اطالعات‬ ‫افرادی که مشغول به تحصیالت عالیه هستند را داشته باشیم‪ .‬این‬ ‫سامانه سه ماه پیش راه‪‎‬اندازی شــد‪ .‬دانشجویان وارد این سامانه‬ ‫می‪‎‬شــوند و مشــخصات و مدارک الزم را بارگذاری می‪‎‬کنند و بر‬ ‫اســاس نوع معلولیت و دلیلی که تحت پوشش سازمان بهزیستی‬ ‫هستند تقسی ‏م بندی خواهند شــد‪ .‬در ادامه اقدامات بعدی برای‬ ‫انها انجام می‏شود‪ .‬وی اظهار داشت‪ :‬بر این اساس ما شیوه نامه‪‎‬ای‬ ‫را هم تصویب کرده‪‎‬ایم که بر اســاس قانــون و ایین‪‎‬نامه اجرایی‬ ‫حمایــت از معلوالن و البته با توجه به بنــد «ر» ماده ‪ ۶۴‬برنامه‬ ‫پنج ســاله ششم و همچنین شرح وظایف سازمان بهزیستی افراد‬ ‫تقسیم‪‎‬بندی شدند و تحصیالت دانشگاهی انها مدنظر قرار گرفت‪.‬‬ ‫در این ایین‪‎‬نامه هم به افرادی که در دانشگاه‪‎‬های دولتی مشغول‬ ‫به تحصیل هستند و هم به افرادی که در دانشگاه‪‎‬هایی که تحصیل‬ ‫در انها مستلزم پرداخت شهریه است درس می‪‎‬خوانند کمک هزینه‬ ‫پرداخت می‪‎‬شود‪ .‬رضازاده گفت‪ :‬عالوه بر دانشجویان دانشگاه‪‎‬های‬ ‫غیردولتی‪ ،‬دانشــجویان مراکز دولتی هم این کمک هزینه را در‬ ‫دریافــت خواهند کرد‪ .‬بر اســاس ایین‪‎‬نامــه مصوبه هیات دولت‬ ‫پرداخت حــق هزینه به صورت ‪ ۱۰۰‬درصدی برای همه معلوالن‬ ‫است‪ .‬در مرحله اول ساماندهی این طرح اطالعات جمع اوری شد‬ ‫و شــهریه‪‎‬های افراد در حال پرداخت است‪ .‬رئیس مرکز فناوری‬ ‫اطالعات‪ ،‬تحول اداری و توسعه خدمات بهزیستی تاکید کرد‪ :‬البته‬ ‫شهریه یک گروه دیگر نیز به صورت ‪ ۱۰۰‬درصدی پرداخت خواهد‬ ‫شد و ان هم فرزندان افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی است‪.‬‬ ‫ت های سازمان بهزیستی‬ ‫وی گفت‪ :‬این افراد بر اســاس مسئولی ‏‬ ‫و قوانیــن و مقررات حمایت از حقــوق معلوالن و حمایت از افراد‬ ‫نیازمند و افراد اســیب پذیر با مصوبات معاونین شورای سازمان‬ ‫بهزیستی مشمول دریافت بخشــی از شهریه هستند‪ .‬این میزان‬ ‫در حد سقف بودجه‪‎‬ای اســت که به سازمان داده می‪‎‬شود‪ .‬تالش‬ ‫می‪‎‬شــود که حداکثر بودجه دریافت شــود تا حداکثر شهریه را‬ ‫بدهیم‪ .‬این مقام مسئول خاطرنشان کرد‪ :‬با مصوبه شورای معاونین‬ ‫و دستور ریاست سازمان مقرر است که معلوالن خفیف و معلوالنی‬ ‫که در سه دهک باال هستند به دلیل هزینه‪‎‬های اضافی که معلوالن‬ ‫برای نیازمندی‪‎‬های زندگی‪‎‬شان دارند مشمول دریافت کمک هزینه‬ ‫برای شهریه دانشجویی می‪‎‬شوند‪ .‬وی گفت‪ :‬دانشجویان معلولی که‬ ‫از قبل وارد دانشگاه شــده‪‎‬اند شهریه برای انها همچنان پرداخت‬ ‫می‪‎‬شود و نگران قطع ان نباشند‪ .‬از هفته اینده سامانه مجددا باز‬ ‫می‪‎‬شــود و دانشجویان مهلت دارند تا ثبت نام و شهریه خود را به‬ ‫طور کامل دریافت کنند‪.‬‬ ‫بیش از‪ ۱۵‬هزار راننده تاکسی تسهیالت کرونایی دریافت کردند‬ ‫مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های شهری کشور‬ ‫گفــت‪ ۱۵ :‬هزار و ‪ ۱۲۵‬راننده تاکســی در طرح‬ ‫حمایت از مشاغل اسیب دیده از کرونا تسهیالت‬ ‫دو میلیون تومانی دریافت کردند‪ .‬مرتضی ضامنی‬ ‫با اشــاره به طرح پرداخت تسهیالت به مشاغل‬ ‫اســیب دیده در دوران کرونا به رانندگان حمل‬ ‫و نقل عمومی درون شــهری و تاکسیرانان افزود‪:‬‬ ‫دو نوع تســهیالت در حوزه رانندگان تاکســی‬ ‫به انها اعطا شــده که نخســتین ان تسهیالت‬ ‫مشاغل اسیب دیده توســط وزارت تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعــی به مبلغ ‪ ۶‬میلیون تومان به همه‬ ‫رانندگان حوزه حمل و نقل عمومی درون شهری‬ ‫از جمله تاکسی‪ ،‬سرویس مدارس و سایر ناوگان‬ ‫فعــال در حوزه حمل و نقــل عمومی بود که در‬ ‫سامانه کارا ثبت نام کردند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬فهرست‬ ‫‪ ۶۴۸‬هزار نفر رانندگانی را که می توانستند از این‬ ‫تسهیالت اســتفاده کنند‪ ،‬از طریق وزارت کشور‬ ‫در اختیار وزارت رفاه قــرار دادیم‪ .‬ضامنی گفت‪:‬‬ ‫در مجموع از این تعــداد ‪ ۱۹۸‬هزار و ‪ ۲۶‬راننده‬ ‫در بخش های مختلف حمل و نقل درون شهری‬ ‫فرایند ثبت نام خود را تکمیل و ‪ ۱۲۲‬هزار و ‪۸۸۲‬‬ ‫راننــده نیز وام خود را دریافت کردند و ‪ ۵۷‬هزار و‬ ‫‪ ۱۴۴‬نفر هم در مرحله دریافت وام هســتند‪ .‬وی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬برای هر یک از مشاغل زمانی در‬ ‫نظر قرار گرفته شده بود که اکنون زمان ثبت نام‬ ‫رانندگان به پایان رسیده و انها تسهیالت خود را‬ ‫دریافت کرده اند‪ .‬مدیرعامل اتحادیه تاکسیرانی های‬ ‫شهری کشور تصریح کرد‪ :‬متناسب با هر شهر یک‬ ‫سهمیه مشخص شد و ان را در اختیار شهرها قرار‬ ‫دادیم تا انها این تسهیالت را به افراد اسیب دیده‬ ‫یا خانواده افرادی که در اثر کرونا فوت شــده اند و‬ ‫متناســب با روش های مختلفی که به تناسب هر‬ ‫شهری متفاوت بود‪ ،‬پرداخت کنند‪ .‬از ابتدای شیوع‬ ‫ویروس کرونا (اســفند سال ‪ )۹۸‬تا کنون ‪۱۲۰۰‬‬ ‫راننده تاکسی به کرونا مبتال شده اند و ‪ ۹۱‬راننده‬ ‫نیز فوت کرده اند‪.‬‬ ‫جامعه‬ ‫سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا‪ :‬بازگشایی مدارس منتفی است‬ ‫دوشنبه ‪ 29‬دی ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪427‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اخبار‬ ‫معاون هماهنگ کننده وزارت دفاع‪:‬‬ ‫‪ 30‬هزاربسته معیشتی در مرحله‬ ‫دوم رزمایش کمک مومنانه‬ ‫توزیع می شود‬ ‫معاون هماهنگ کننده وزارت دفاع با بیان اینکه در مرحله‬ ‫دوم رزمایش کمک مومنانه توسط وزارت دفاع ‪ ۳۰‬هزار بسته‬ ‫معیشتی در بین نیازمندان توزیع می شود‪ ،‬گفت‪ :‬در مرحله‬ ‫اول این رزمایش‪ ۲۰‬هزار بسته توزیع شده بود‪ .‬سرتیپ سعید‬ ‫شعبانیان معاون هماهنگ کننده وزیر دفاع در دومین مرحله‬ ‫رزمایش کمک مومنانه در سخنانی با اشاره به اینکه در این‬ ‫مرحلهازرزمایش‪ ۳۰‬هزاربستهمعیشتیبیننیازمندانتوزیع‬ ‫می شود‪ ،‬گفت‪ :‬جمع اوری و تهیه کمکهای مومنانه مجموعه‬ ‫وزارت دفاع حاصل تالش شبانه روزی مجاهدانی است که‬ ‫مخلصانه با لبیک به ندای رهبر معظم انقالب و اجرایی کردن‬ ‫دستور وزیر دفاع قدم در این راه پربرکت و پرافتخار نهادند‪.‬‬ ‫معاون هماهنگ کننده وزارت دفاع با بیان اینکه این اقالم‬ ‫بخشی از خدمات مجموعه وزارت دفاع به اقشار نیازمند است‬ ‫افزود‪ :‬بخش دیگری از خدمات معیشی وزارت دفاع به اقشار‬ ‫نیازمند نیز پیشــتر از طریق بن کارت های سازمان اتکا به‬ ‫دست این افراد رسیده است‪ .‬سرتیپ شعبانیان با بیان اینکه‬ ‫برقراری ارامش و امنیت همه جانبه مردم را تکلیفی بر دوش‬ ‫خود می دانیم گفت‪ :‬هدف از این پویش‪ ،‬فراگیر شدن مفهوم‬ ‫مواســات در جامع ه اسالمی است و امیدواریم همانگونه که‬ ‫مردم با اقتدار و شکوه نیروهای مسلح از هرگونه گزند و تهاجم‬ ‫نظامی دشمن مصون هســتند‪ ،‬در تامین نیازهای اساسی‬ ‫زندگی روز مره نیز با مشکل مواجه نشوند‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫این‪ ۳۰‬هزار بسته معیشتی مخصوص استان تهران نبوده و در‬ ‫سراسر کشور توزیع می شود گفت‪ :‬از مدتها پیش قرارگاه مردم‬ ‫یاری عاشورائیان وزارت دفاع با شناسایی افراد و خانوادههای‬ ‫نیازمند در سراسر کشور مبادرت به احصاء لیست نیازمندان‬ ‫و گیرندگان این اقالم نموده اند و این روند در قالب رزمایش‬ ‫مواسات و همدلی ادامه خواهد داشت‪ .‬معاون هماهنگ کننده‬ ‫وزارت دفاع تصریح کرد‪ :‬نیروهای مسلح جمهوری اسالمی‬ ‫ایران‪ ،‬متخصصین و تالشگران صنعت دفاعی کشور نه تنها‬ ‫ضامن حفظ امنیت انقالب و نظام اسالمی اند بلکه در سخت‬ ‫ترین و بحرانی ترین شرایط‪ ،‬خالصانه و خاضعانه در کنار ملت‬ ‫صبور و با اراده ایران اسالمی ایستاده و به این نقش افرینی‬ ‫افتخار می کنند‪ .‬سرتیپ شعبانیان در پایان گفت‪ :‬با لطف‬ ‫پروردگار متعال‪ ،‬عنایات اهل بیت و خاصه نگاه مهرامیز قطب‬ ‫عالم امکان حضرت امام زمان (عج) و همدلی و همیاری احاد‬ ‫ملت شریف ایران از این دوران سخت به سوی فردای روشن‬ ‫و امیدبخش عبــور می کنیم و تنها خاطرات مهربانی ها و‬ ‫دستگیری ها به عنوان نماد استقامت و صبوری ملت ایران در‬ ‫تاریخ پرشکوه این کشور ماندگار می شود‪.‬‬ ‫رییسبیمارستانفوقتخصصیموقوفهوخیریهنورافشار‪:‬‬ ‫خدمات رایگان توانبخشی به‬ ‫کودکان کم توان ذهنی ‪ -‬حرکتی‬ ‫ارائه می شود‬ ‫رییس بیمارســتان فوق تخصصی موقوفه و خیریه نورافشار‬ ‫وابسته به جمعیت هالل احمر گفت‪ :‬در راستای اهداف واقف‬ ‫این بیمارستان همه خدمات توانبخشی از جمله کاردرمانی‬ ‫جسمیوذهنی‪،‬گفتاردرمانی‪،‬فیزیوتراپیوروانشناسیبالینی‬ ‫را بــه کودکان کم توان ذهنــی ‪ -‬حرکتی به صورت رایگان‬ ‫ارائه می دهد‪ .‬ســید بهمن سبحانی ارائه خدمات توانبخشی‬ ‫به کودکانی که دارای اختالالت حرکتی هستند و به دالیل‬ ‫مختلفازجملهابتالبهفلجمغزی‪،‬مشکالتاسکلتیعضالنی‪،‬‬ ‫بیماری ام اس و اوتیسم‪ ،‬قادر به انجام فعالیت های روزانه خود‬ ‫به درستی نیستند را از مهم ترین فعالیت های این مجموعه بر‬ ‫شمرد و افزود‪ :‬این مرکز با در اختیار داشتن متخصصین مجرب‬ ‫و تجهیزات پیشرفته پذیرای کودکان نیازمند این خدمات می‬ ‫باشد‪ .‬وی با بیان اینکه بیمارستان موقوفه نورافشار از معدود‬ ‫ی موجود در منطقه است که با نگاه چند رشته ‬ ‫بیمارستان ها ‬ ‫ای خدمات فوق تخصصی ارتوپدی‪ ،‬نورولوژی و توانبخشــی‬ ‫کودکان و بزرگســاالن را ارائه می دهد خاطر نشان کرد‪ :‬این‬ ‫بیمارســتان با کادر درمانی مجرب و با استفاده از تجهیزات‬ ‫پیشرفته تشــخیصی و درمانی به ارزیابی‪ ،‬تشخیص‪ ،‬درمان‬ ‫و بازتوانی بیماری های عضالنی اســکلتی‪ ،‬درمان مشکالت‬ ‫مفصل و بیماری های التهابی‪ ،‬ارزیابی وضعیت تراکم استخوان‪،‬‬ ‫جراحی ارتوپدی‪ ،‬جراحی اعصاب‪ ،‬روانپزشکی و توانبخشی‬ ‫برای کودکان و بزرگســاالن می پردازند‪ .‬رییس بیمارستان‬ ‫فوق تخصصی موقوفه و خیریه نورافشار وابسته به جمعیت‬ ‫هالل احمر اضافه کرد‪ :‬عالوه بر ارائه خدمات رایگان توانبخشی‬ ‫برای کودکان کم توان‪ ،‬تمامی خدمات غیر توانبخشی نیز با‬ ‫تخفیف ویژه برای این کودکان ارائه خواهد شــد‪ .‬بیمارستان‬ ‫فوق تخصصی موقوفه نورافشار به عنوان تنها بیمارستان فوق‬ ‫تخصصی توانبخشی در کشور با رویکرد ارائه خدمات به افراد‬ ‫کم توان و ناتوان ذهنی‪ -‬حرکتی به منظور دستیابی انان به‬ ‫ی دارد‪.‬‬ ‫یک زندگی مستقل در جامعه گام بر م ‬ صفحه 7 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪8‬‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫شاعرانه‬ ‫ماهم این هفته برون رفت و به چشمم سالیست‬ ‫حال هجران تو چه دانی که چه مشکل حالیست‬ ‫مردم دیده ز لطف رخ او در رخ او‬ ‫عکس خود دید گمان برد که مشکین خالیست‬ ‫می چکد شیر هنوز از لب همچون شکرش‬ ‫گر چه در شیوه گری هر مژه اش قتالیست‬ ‫ای که انگشت نمایی به کرم در همه شهر‬ ‫وه که در کار غریبان عجبت اهمالیست‬ ‫بعد از اینم نبود شائبه در جوهر فرد‬ ‫که دهان تو در این نکته خوش استداللیست‬ ‫مژده دادند که بر ما گذری خواهی کرد‬ ‫نیت خیر مگردان که مبارک فالیست‬ ‫کوه اندوه فراقت به چه حالت بکشد‬ ‫حافظ خسته که از ناله تنش چون نالیست‬ ‫خبر‬ ‫در واکنش به خروج کاربران از اپ؛‬ ‫واتس اپ مهلت تایید قوانین‬ ‫را به تاخیر انداخت‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬شرکت جهان سبز‬ ‫مد یر مسئول‪ :‬حسین احمدی‬ ‫سردبیر‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان مطهری‬ ‫خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪43‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫دوشنبه ‪ 29‬دی ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪427‬‬ ‫‪ ۵‬تهدیددیجیتالیرایجرابشناسیم‬ ‫تهدیدهای دیجیتالی در عصر نوین بیش از هر زمان دیگری گسترش یافته است‪ ،‬اطالعات شخصی ما در‬ ‫دستگاه های بیشماری مانند تلفن های هوشمند‪ ،‬رایانه ها و تبلت ها ذخیره می شود براین اساس ضرورت‬ ‫دارد تهدیدهای رایج فضای مجازی را بشناسیم‪ .‬امروزه به نظر می رسد جلوگیری از تهدیدهای دیجیتالی‬ ‫غیرممکناست‪.‬باتکنیکپذیریبیشتردنیایما‪،‬مجرماناینترنتیهمیشهبهدنبالراه هایجدیدیبرای‬ ‫هک سیستم به منظور سرقت پول و اطالعات هستند‪ .‬اما روش هایی وجود دارد که می توانیم برای چنین‬ ‫حمالتیاماده شدهودفاعدیجیتالیدربرابرتهدیداترابهبودببخشیم‪.‬امروزهبهنظرمی رسدجلوگیری‬ ‫از تهدیدهای دیجیتالی غیرممکن است‪ .‬با تکنیک پذیری بیشتر دنیای ما‪ ،‬مجرمان اینترنتی همیشه به‬ ‫دنبال راه های جدیدی برای هک سیستم به منظور سرقت پول و اطالعات هستند‪ .‬اما روش هایی وجود‬ ‫دارد که می توانیم برای چنین حمالتی اماده شده و دفاع دیجیتالی در برابر تهدیدات را بهبود ببخشیم‪.‬‬ ‫در این عصر مدرن‪ ،‬تهدیدهای دیجیتالی بیش از هر زمان دیگری گسترش یافته است‪ .‬اطالعات شخصی‬ ‫ما در دستگاه های بی شماری مانند تلفن های هوشمند‪ ،‬رایانه ها و تبلت ها ذخیره می شود‪ .‬هکرها و سایر‬ ‫مجرمان اینترنتی در تالش اند تا با استفاده از دسترسی غیرمجاز به دستگاه ها و شبکه های شرکتی‪ ،‬از‬ ‫هر نقطه ضعفی که می یابند بهره بگیرند و از ان سوءاستفاده کنند‪ .‬این اسیب پذیری ها شامل انبوهی‬ ‫از تهدیدهای دیجیتالی است که اگر به خوبی مقابله و محافظت نشوند‪ ،‬هر کسب وکار و یا شخصی را در‬ ‫معرض خطر قرار می دهند‪ ۵.‬تهدید دیجیتالی رایج وجود دارد که بر مشاغل جهانی تاثیر می گذارد‪:‬‬ ‫فیشینگ(‪)Phishing‬‬ ‫یکی از مشهورترین تهدیدهای دیجیتالی فیشینگ است که حمله ای مبتنی بر مهندسی اجتماعی است و هدف ان‬ ‫فریب افراد در ارائه اطالعات شخصی است‪ .‬این روش موردعالقه بسیاری از مجرمان اینترنتی قرارگرفته‪ ،‬زیرا بر نقاط‬ ‫ضعف انسانی تاثیر می گذارد که در بیشتر موارد‪ ،‬به دست اوردن ان ها اسان است‪ .‬به نظر می رسد عامل انسانی حلقه‬ ‫ضعیف دفاعی بسیاری از سازمان ها باشد‪ ،‬زیرا ان ها به کارمندان خود در مورد چگونگی شناسایی و گزارش حمالت‬ ‫سایبری اموزش نمی دهند‪ .‬ثابت شده است که حمالت فیشینگ یکی از بهترین راه ها برای هدف قرار دادن مشاغل‬ ‫است‪ .‬با توجه به اینکه حمالت فیشینگ ‪ ٪۹۰‬از موارد نقض داده را تشکیل می دهند‪ ،‬از اهمیت بیشتری برخوردار‬ ‫است‪ .‬اگر شما قربانی چنین حمله ای شده اید‪ ،‬دستگاه مشکوک را از شبکه جدا کنید‪ ،‬گذرواژه حساب های مربوطه را‬ ‫تغییر دهید و شبکه را برای فعالیت های مخرب کنترل کنید‪.‬‬ ‫بدافزار (‪)Malware‬‬ ‫نرم افزار مخرب (‪ )Malware‬کد رایانه ای است که باهدف الوده کردن دستگاه ها برای مقاصد مجرمانه مانند سرقت‬ ‫پول یا اطالعات طراحی شده است‪ .‬انبوهی از انواع مختلف بدافزارها وجود دارد‪ ،‬از انواع بسیار ساده تا بسیار پیچیده که‬ ‫می تواند خسارات زیادی به شبکه ها یا حتی تجهیزات فیزیکی کنترل شده توسط رایانه وارد کند‪ .‬هر ‪ ۷‬ثانیه یک نوع‬ ‫بدافزار جدید منتشر می شود که دفاع در برابر ان ها کاری دشوار است‪ .‬دفاع اساسی در برابر بدافزارها‪ ،‬نصب یک برنامه‬ ‫امنیتی سایبری قوی در رایانه یا شبکه است؛ اما این به اندازه کافی موثر نیست‪ ،‬زیرا برخی از بدافزارها هنوز هم می توانند‬ ‫مانع از شناسایی خود شوند‪ .‬شرکت هایی که می خواهند خود را در برابر بدافزارها محافظت کنند‪ ،‬باید روی ابزارهای‬ ‫پیشرفته ای مانند ‹‪ ›honeypots‬و‪ attack› ‹simulations‬سرمایه گذاری کنند‪ .‬اگر تحت تاثیر بدافزار قرارگرفته اید‪،‬‬ ‫توصیه می شود دستگاه های الوده را از شبکه جدا کنید‪ ،‬فعالیت های مخرب را کنترل کنید و در صورت لزوم شبکه خود‬ ‫را از اینترنت جدا کنید تا از الودگی بیشتر جلوگیری کنید‪.‬‬ ‫باج افزار (‪)Ransomware‬‬ ‫یکی از زیرمجموعه های بدافزار‪ ،‬باج افزار اســت‪ .‬این یک تهدید دیجیتالی اســت که طی چند سال گذشته به طور‬ ‫قابل توجهی در حال افزایش است‪ .‬همان طور که از نام ان پیداست‪ ،‬این نوع بدافزار پرونده های شمارا رمزگذاری می کند‬ ‫و یا شمارا در شبکه قفل می کند و برای بازگرداندن دسترسی به شبکه یا رمزگشایی پرونده ها درخواست باج (وجه)‬ ‫می کند‪ .‬دلیل عمده محبوبیت ان این است که بسیاری از مجرمان اینترنتی «‪ »Ransomware-as-a-service‬را‬ ‫ارائه می دهند که به افرادی که هیچ سابقه کیفری در اینترنت ندارند‪ ،‬امکان می دهد کمپین ‪ Ransomware‬را اجرا‬ ‫کنند‪ ،‬درحالی که سود ان را بین خود و فروشنده تقسیم می کنند‪ .‬بهترین دفاع در برابر باج افزار به کارگیری ابزارهای‬ ‫پیشــرفته امنیت سایبری برای کمک به شناسایی هرگونه فعالیت ‪ Ransomware‬و جلوگیری از ان است‪ .‬شما‬ ‫همچنین باید پشتیبان گیری منظم از اطالعات مهم خود را انجام دهید و یک تیم فوریت سایبری را برای نگهداری‬ ‫شبکه و اطالعات خود داشته باشید تا به سرعت در برابر هر موقعیتی واکنش نشان دهد‪.‬‬ ‫نرم افزار منسوخ شده (‪)Outdated software‬‬ ‫جلوگیری از این تهدید دیجیتالی نسبتاً اسان است‪ ،‬بااین حال‪ ،‬بسیاری از سازمان ها اقدامات الزم را برای ایمن نگه داشتن‬ ‫خود انجام نمی دهند‪ .‬این نوع حمله متکی به این واقعیت است که سازمان ها وصله نرم افزارهای خود را اجرا نمی کنند‪،‬‬ ‫بنابراین با دست خود روزنه هایی را برای مهاجمان ایجاد می کنند که می توانند برای نفوذ به شبکه از ان ها استفاده کنند‪.‬‬ ‫مسائل امنیتی در نرم افزار به صورت عمومی و متوالی منتشر می شود و باید در اسرع وقت ان ها را اجرا کنید‪ .‬اگر مهاجمی‬ ‫از طریق اشکال نرم افزاری به شبکه شما نفوذ کرد‪ ،‬می توانید قبل از اینکه حمله به رایانه هایبیشتری گسترش یابد سریعاً‬ ‫نرم افزار مربوطه را وصله بزنید‪ .‬همچنین باید شبکه را ازنظر فعالیت های مخرب نیز کنترل کنید‪.‬‬ ‫اینترنت اشیا (‪)Internet of Things‬‬ ‫اینترنت اشیا (‪ )IoT‬یکی از تحوالت جدید و مهیج در فناوری است که اجازه می دهد وسایل برقی‪ ،‬اتومبیل و حتی‬ ‫لباس های ما به اینترنت متصل شــوند و با دســتگاه های دیگر ارتباط برقرار کنند‪ .‬تخمین زده می شود که در حال‬ ‫حاضر حدود ‪ ۳۱‬میلیارد دستگاه اینترنت اشیا به صورت انالین وجود دارد‪ .‬بااین حال‪ ،‬با افزایش فناوری های پیشرفته‬ ‫تهدیدهای بیشتری به وجود می اید‪ .‬بسیاری از این دستگاه ها از امنیت ضعیفی برخوردار هستند‪ ،‬به این معنی که بدون‬ ‫نیاز به دسترسی فیزیکی به ان ها‪ ،‬از دور می توانند توسط هکرها کنترل شوند‪ .‬از این مورد می توان عالوه بر نصب بدافزار‬ ‫مخرب و استخراج رمز ارز کسب درامد کرد بلکه برای سرقت اطالعات خصوصی یا باج گیری قربانیان نیز مورداستفاده‬ ‫قرار گیرد‪ .‬حتی مواردی وجود داشته است که هکرها کودکان را ترسانده اند‪ ،‬ان ها با حمله به مانیتورهای کودک که‬ ‫والدین ان ها را برای صحبت با بچه ها یا تماشای فیلم تنظیم کرده اند‪ ،‬سوءاستفاده می کنند‪ .‬بهترین راه برای جلوگیری‬ ‫از وقوع این حمالت ایمن سازی دستگاه های اینترنت اشیا است‪ .‬رمز ورود پیش فرض دستگاه ها را تغییر دهید‪ ،‬مطمئن‬ ‫شوید که فقط به شبکه‪« WiFi‬شما» متصل است و در صورت عدم استفاده ان را قطع کنید‪ .‬اگر فکر می کنید دستگاه‬ ‫شما هک شده است ان را از شبکه جدا و توسط یک متخصص بررسی کنید‪ .‬به طور خالصه ‪ ۵‬تهدید دیجیتالی برتر‬ ‫که باید نگران ان باشید عبارت اند از‪:‬‬ ‫فیشینگ ‪ -‬حمله ای مبتنی بر مهندسی اجتماعی‪ ،‬به معنای فریب افراد در ارائه اطالعات شخصی‬ ‫بدافزار ‪ -‬کد رایانه ای است که باهدف الوده کردن دستگاه ها برای اهداف مجرمانه مانند سرقت پول یا اطالعات طراحی شده است‪.‬‬ ‫باج افزار ‪ -‬بدافزاری که پرونده های شمارا رمزگذاری می کند یا شمارا در شبکه قفل می کند و برای بازگرداندن دسترسی‬ ‫به شبکه یا رمزگشایی پرونده ها درخواست باج می کند‪.‬‬ ‫نرم افزار منسوخ شده ‪ -‬تهدیدی که به عدم وصله کردن نرم افزار توسط سازمان مربوط است و درنتیجه روزنه ای برای‬ ‫مهاجمین ایجاد می شود تا بتوانند از ان برای نفوذ به شبکه استفاده کنند‪.‬‬ ‫اینترنت اشیا ‪ -‬تهدیدی مبتنی بر وضعیت امنیتی ضعیف بسیاری از دستگاه های اینترنت اشیا‪ ،‬امکان کنترل از راه دور‬ ‫توسط هکرها را فراهم می کند‪.‬‬ ‫ایران در تدارک استقبال از گردشگران خارجی‬ ‫اوراماناتجهانیمی شود‬ ‫در واکنش به خروج عظیم کاربران از واتس اپ به دلیل تغییرات‬ ‫قوانین‪ ،‬این پلتفرم اعالم کرد مهلت تایید نوتیفیکیشن را تا‪ ۱۵‬می‬ ‫(‪ ۲۵‬اردیبهشت) افزایش داده و بیانیه ای جدید منتشر کرد‪ .‬فیس‬ ‫بوک برنامه جنجالی خود برای اشتراک گذاری اطالعات کاربران‬ ‫واتس اپ با کسب و کارهای دیگر این شرکت از جمله اینستاگرام‬ ‫و مسنجر را به تاخیر انداخت‪ .‬این شبکه اجتماعی چندی قبل‬ ‫با نوتیفیکیشنی به کاربرانش اعالم کرد اطالعات شخصی انان از‬ ‫جمله شماره موبایلشان را با فیس بوک به اشتراک می گذارد و به‬ ‫کاربران تا ‪ ۸‬فوریه مهلت داد با این قوانین موافقت کنند‪ .‬در غیر‬ ‫این صورت انها مجبور به حذف اپ بودند‪ .‬این اقدام واتس اپ به‬ ‫مهاجرت عظیم کاربران از ان منجر شد‪ .‬اما روز گذشته واتس اپ‬ ‫اعالم کرد مهلت تعیین شده برای تغییرات قوانین این پیام رسان‬ ‫از ‪ ۸‬فوریه به ‪ ۱۵‬می (‪ ۲۵‬اردیبهشت ‪ )۱۴۰۰‬تغییر داده تا فرصت‬ ‫بیشــتری برای از بین بردن اخبار جعلی و سردرگمی ناشی از‬ ‫شایعات انالین داشته باشد‪ .‬گروه های حامی حفظ حریم شخصی‬ ‫کاربران این اقدام واتس اپ را نقد کرده اند و معتقدند پیام ها میان‬ ‫کاربران واتس اپ و شــرکت ها را در فیس بوک ذخیره می شوند‬ ‫و از ان برای تبلیغات در شــبکه های اجتماعی دیگرش استفاده‬ ‫می شود‪ .‬پیام های بین کاربران همچنین خصوصی باقی می ماند‪.‬‬ ‫واتس اپ تعهد کرده در اروپا و انگلیس فقط کاربران تجاری شاهد‬ ‫تغییرات خواهند بود و بقیه کاربران حتی با تایید نوتیفیکیشن‬ ‫تغییــری در فرایند فراوری اطالعات انها بــه وجود نمی اید‪ .‬اما‬ ‫قانونگذاران ایتالیایی اعالم کرده اند هنوز مشخص نیست اطالعات‬ ‫کاربران اروپایی واتس اپ برای چه مواردی استفاده می شود‪ .‬در‬ ‫بیانیه واتس اپ امده است‪« :‬ما شاهد سردرگمی بسیاری از افراد‬ ‫درباره اپدیت اخیر خود بودیم‪ .‬ما همیشه از چت های شخصی با‬ ‫فناوری رمزگذاری انتها به انتها محافظت می کنیم و فیس بوک یا‬ ‫واتس اپ نمی توانند انها را رصد کنند‪ .‬ما تماس ها یا پیام ها را رصد‬ ‫نمی کنیم و اطالعات تماس را با فیس بوک به اشتراک نمی گذاریم‪.‬‬ ‫در این اپدیت ها هیچیک از این موارد تغییر نمی کند و در عوض‬ ‫اپدیت ها شامل گزینه های جدید برای ارسال پیام به یک کسب‬ ‫وکار در واتس اپ اســت‪ ...‬حساب کاربری هیچکس تا ‪ ۸‬فوریه‬ ‫تعلیق یا حذف نمی شود‪».‬‬ ‫وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی با بیان اینکه در زمینه‬ ‫گردشــگری سالمت با وزارت بهداشت به نقطه مشترک رسیده ایم‪ ،‬از‬ ‫هموارشــدن مسیر برای پذیرش گردشگران خارجی در ایران خبر داد‪.‬‬ ‫او همچنین گفت که ثبت جهانی منطقه اورامانات کردستان در یونسکو‬ ‫مراحل نهایی خود را می گذراند‪ .‬علی اصغر مونسان با اشاره به این که‬ ‫مشــکالت و اختالفات در حوزه گردشگری سالمت میان ارگان های‬ ‫مختلف از جمله وزارت بهداشت و وزارت میراث وجود داشت‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫گذشته اختالفات در این زمینه زیاد بود و زمینه ورود دالل ها برای خدمات‬ ‫به گردشگر خارجی را مهیا می کرد ولی اکنون با برگزاری جلسات متعدد‬ ‫با وزارت بهداشت به نقطه مشترک رسیدیم‪ .‬وی گفت‪ :‬هم اکنون بهترین‬ ‫همکاری ها را با وزارت بهداشت داریم که قطعا این همکاری ها بین دو‬ ‫وزارتخانه به افزایش ورود گردشگر خارجی در حوزه سالمت منجر می‬ ‫شود؛ همچنین باال بودن استانداردها و تجهیزات پزشکی کشور در کنار‬ ‫هزینه های پایین ان‪ ،‬یکی دیگر از مولفه های مثبت ایران در این بخش‬ ‫است‪ .‬گردشگری سالمت (‪ )health tourism‬به گردشگری پزشکی‪،‬‬ ‫گردشگری درمان طبیعی و همچنین گردشگری صحت‪ ،‬تندرستی و نیز‬ ‫پیشگیری تقسیم بندی می شود و در رشد اقتصاد سالمت نقش مهمی‬ ‫دارد‪ .‬هم اکنون ایران از مقاصد بزرگ گردشــگری سالمت در منطقه‬ ‫است و کشورهای همجوار مانند عراق‪ ،‬ترکمنستان‪ ،‬جمهوری اذربایجان‪،‬‬ ‫افغانستان و سایر کشورهای منطقه متقاضی استفاده از خدمات و امکانات‬ ‫ایراندراینزمینههستند‪.‬سیدکاملتقویمعاونتوسعهمنابعومدیریت‬ ‫وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی پیش از همه گیری کرونا اعالم‬ ‫کرده بود‪ ،‬ساالنه حدود ‪ ۶۰۰‬هزار گردشگر سالمت برای درمان به ایران‬ ‫می ایند‪ ،‬خدمات سالمت بین ‪ ۸.۵‬تا ‪ ۹‬درصد تولید ناخالص ملی (جی‬ ‫دی پی ‪ )GDP -‬کشور را به خود اختصاص می دهد و امکان اینکه این‬ ‫سهم بیشتر شود هم وجود دارد‪ .‬وی درباره نتیجه پرونده ثبت جهانی‬ ‫منظر فرهنگی اورامانات نیز گفت‪ :‬این پرونده متعلق به بخش بزرگی‬ ‫از کشور در استان های کرمانشاه و کردستان با حدود ‪ ۴۰۹‬هزار هکتار‬ ‫عرصه و حریم است که ‪ ۱۰۶‬هزار هکتار ان مربوط به عرصه و ‪ ۳۰۳‬هزار‬ ‫هکتار نیز جزو حریم اســت‪ .‬مونسان افزود‪ :‬این پرونده سال گذشته به‬ ‫یونسکو ارسال شد‪ .‬بالغ بر ‪ ۱۰۰‬روستا و سکونتگاه در محدوده عرصه و‬ ‫تعداد زیادی روستا نیز در محدوده حریم اورامانات قرار دارد‪ .‬پس از طی‬ ‫مراحل اولیه این پرونده‪ ،‬برای انجام بررسی های اولیه نماینده ایکوموس و‬ ‫ارزیاب یونسکو تابستان سال جاری به ایران سفر کرد‪ .‬مونسان با بیان این‬ ‫که هنوز نتیجه ای به ایران ارسال نشده اظهار امیدواری کرد‪ :‬پذیرش این‬ ‫پرونده‪ ،‬می تواند عالوه بر رشد اقتصادی و جذب بیشتر گردشگر منجر‬ ‫به نشاط اجتماعی برای مردم بخصوص مرم کردستان و کرمانشاه شود‪.‬‬ ‫هوار (هه وار) یا کوچگاه به معنی کوچ روستاییان در فصل بهار و تابستان‬ ‫طرح جاماندگان سهام عدالت در کدام مرحله قرار دارد؟‬ ‫سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه بررسی و به سرانجام‬ ‫رساندن طرح جاماندگان سهام عدالت نیازمند همکاری قوا است‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه‬ ‫بهاینکهاجرایاینتصمیم‪،‬اقدامبسیارپیچیده ایاست‪،‬بنابرایننمی توانزمان‬ ‫دقیقی را برای اجرایی شدن اعالم کرد‪ .‬سهام عدالت که از اردیبهشت ماه سال‬ ‫جاری ازادسازی شد‪ ،‬این فرصت را به دارندگان سهام عدالت داد تا نسبت به‬ ‫مدیریت مستقیم یا غیرمستقیم سهام خود تصمیم گیری کنند‪ .‬از همان زمان‬ ‫اعالم شد‪ ،‬افرادی جزو مشموالن سهام عدالت به حساب می ایند که در گذشته‬ ‫نسبت به ثبت نام در سامانه سهام عدالت اقدام کرده باشند‪ ،‬این افراد می توانند‬ ‫نسبت به نحوه دارایی خود مدیریت داشته باشند‪ .‬در این میان افرادی بودند‬ ‫که بارها اعالم کردند‪ ،‬دارای برگه های سهام عدالت هستند و جزو دارندگان‬ ‫سهام عدالت تلقی می شوند و در عین حال مسووالن بارها در این زمینه اعالم‬ ‫کردند که مالک سهامدار بودن‪ ،‬اطالعات سیستمی است و افرادی که قادر به‬ ‫ورود سامانه سهام عدالت نیستند نشان دهنده ان است که سهامی به انها تعلق‬ ‫نگرفته است‪ .‬این موضوع هجمه ای از گالیه ها را میان مشموالن سهام عدالت‬ ‫به دنبال داشت که در این زمینه‪ ،‬مسووالن در واکنش به صحبت دارندگان‬ ‫ســهام عدالت اعالم کردند در اینده ای نزدیک اقدامات الزم برای جاماندگان‬ ‫ســهام عدالت در دستور کار قرار خواهد گرفت و می توانند نسبت به دارایی‬ ‫خود مدیریت داشــته باشند‪ .‬با توجه به پیگیری های صورت گرفته از سوی‬ ‫جاماندگانسهامعدالت‪«،‬محمدرضاپورابراهیمی»‪،‬رییسکمیسیوناقتصادی‬ ‫مجلس در شهریور ماه اعالم کرده بود که طرح ساماندهی سهام عدالت موسوم‬ ‫به مناطق مرتفع تر است‪ ،‬انها همراه خود حیوانات اهلی را هم برای چرا به‬ ‫این مناطق می برند و در فصل سرما به داخل روستا برمی گردند‪ .‬هورامان‬ ‫یا اورامان نام منطقه ای تاریخی با بافت پلکانی و اداب و رسوم بسیار خاص‬ ‫است که بخش هایی از شهرستان های سرواباد‪ ،‬سنندج و کامیاران استان‬ ‫کردستان و شهرستان های پاوه‪ ،‬جوانرود‪ ،‬نودشه و نوسود استان کرمانشاه‬ ‫را شامل می شود‪ .‬منطقه هورامان در استان کردستان دارای یک شهر‬ ‫(اورامان تخت) و ‪ ۷۶‬روستاست که تاکنون ‪ ۱۳‬روستای این منطقه در‬ ‫فهرست اثار ملی به ثبت رسیده و پرونده ثبتی ‪ ۲۲‬روستا نیز در حال‬ ‫پیگیری اســت‪ .‬واژه هورامان یا اورامان از ‪ ۲‬بخش هورا به معنی اهورا و‬ ‫مان به معنای خانه‪ ،‬جایگاه و سرزمین تشکیل شده و در واقع به معنای‬ ‫سرزمین اهورایی و جایگاه اهورا مزدا است‪ .‬اورامانات در استان کرمانشاه‬ ‫به منطقه ای در شــمال غربی این استان شامل شهرستان های پاوه‪،‬‬ ‫جوانرود‪ ،‬روانســر و ثالث باباجانی اطالق می شود که حدود ‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫نفر جمعیت دارد‪.‬‬ ‫به جاماندگان در کمیسیون اقتصادی نهایی شد و در نخستین جلسات علنی‬ ‫مجلس در دستور کار بهارستان قرار می گیرد‪ .‬حال با گذشت حدود هشت‬ ‫ماه از ازادسازی سهام عدالت‪ ،‬همچنان وضعیت جاماندگان سهام عدالت در‬ ‫هاله ای از ابهام قرار دارد که در این زمینه سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس امروز (یکشنبه) در گفت و گو با خبرنگار ایرنا به اخرین اقدامات صورت‬ ‫گرفته در مجلس برای جاماندگان سهام عدالت اشاره کرد و افزود‪ :‬مطالبات‬ ‫زیادی در این زمینه از طرف مردم مطرح شده و اعالم کرده اند جزو جاماندگان‬ ‫ســهام عدالت هستند که در گذشته قادر به ثبت نام در سامانه برای دریافت‬ ‫سهام عدالت نبوده اند‪« .‬حجت اهلل فیروزی» اظهار داشت‪ :‬سامانه در ان زمان‬ ‫در اختیار دولت بود‪ ،‬اکنون مجلس به دنبال راهکار برای افرادی اســت که از‬ ‫ثبت نام سهام عدالت جامانده اند‪ .‬فیروزی خاطرنشان کرد‪ :‬اکنون در حال انجام‬ ‫فعالیت هایی برای باز کردن سامانه مربوط به سهام عدالت هستیم که در این‬ ‫زمینه باید در این سامانه اقدامی برای تعریف سهام عدالت صورت گیرد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 456

روزنامه خوب 456

شماره : 456
تاریخ : 1399/12/13
روزنامه خوب 455

روزنامه خوب 455

شماره : 455
تاریخ : 1399/12/12
روزنامه خوب 454

روزنامه خوب 454

شماره : 454
تاریخ : 1399/12/11
روزنامه خوب 453

روزنامه خوب 453

شماره : 453
تاریخ : 1399/12/10
روزنامه خوب 452

روزنامه خوب 452

شماره : 452
تاریخ : 1399/12/09
روزنامه خوب 451

روزنامه خوب 451

شماره : 451
تاریخ : 1399/12/06
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!