روزنامه خوب شماره 426 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه خوب شماره 426

صفحه بعد

روزنامه خوب شماره 426

روزنامه خوب شماره 426

‫وزیر بهداشت‪:‬‬ ‫مخالفبازگشایی‬ ‫مدارسهستیم‬ ‫شنبه ‪ 27‬دی ماه‪ | 1399‬سال سوم | شماره‪8 | 426‬صفحه | قیمت ‪ 2500‬تومان |‪ 2‬جمادی االول‪ 16 |1442‬ژانویه‪2021‬‬ ‫رئیسستادکلنیروهایمسلح‪:‬‬ ‫اجازه عرض اندام‬ ‫به هیچ دشمنی را نخواهیم داد‬ ‫خبر‬ ‫خوب‬ ‫تا پایا‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫سا‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫خ‬ ‫جدیدپالسک تمان‬ ‫و‬ ‫ساخ‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ ‬ ‫یشود‬ ‫بررسیتحریم هاوبرجامدرگفتگوبادکترعلیالریجانی؛‬ ‫َع َلم مذاکره را نباید‬ ‫زمینبگذاریم‬ ‫معاوندادستانکلکشور؛‬ ‫‪ 73‬هزارسایتقمار‪،‬فیشینگ‬ ‫و کالهبرداری فیلتر شد‬ ‫برنامه ریزی برای احداث ‪ 200‬هزار‬ ‫خانهویژهبازنشستگانوکارگران‬ ‫اقتصاد ‪2 -‬‬ ‫وقتیپسرخالهوزیرگوشتواردمیکند!‬ ‫محمدجوادظریف‪:‬‬ ‫علیمطهری‪:‬‬ ‫اگر دولت دست اصولگرایان باشد‬ ‫‪ FATF‬را می پذیرند!‬ ‫اقتصاد ‪2 -‬‬ ‫اقتصاد ‪2 -‬‬ ‫حکم بازداشت ترامپ از سوی عراق‬ ‫با پیگیری وزارت خارجه صادر شد‬ ‫سیاست‪3-‬‬ ‫پرداخت وام خرید مسکن بدون ‬ ‫سپرده گذاریتا‪ 22‬بهمن‬ ‫روحانی در جلسه هیات دولت‪:‬‬ ‫پایان دولت ترامپ نشان داد‬ ‫قلدرمابیعاقبتخوشیندارد‬ ‫سیاست‪3-‬‬ ‫بانک و بیمه‪4-‬‬ ‫الزامبانک هابهایجادزمینه های‬ ‫اجرایمطلوبقانونجدیدچک‬ ‫بانک و بیمه‪4-‬‬ ‫شریعتمداریاعالمکرد‪:‬‬ ‫پیشنهاد‪2500‬میلیاردتومان‬ ‫وامقرضالحسنهبرایمشاغلخانگی‬ ‫بانک و بیمه‪4-‬‬ ‫برنامه ریزی برای احداث ‪ 200‬هزار‬ ‫خانهویژهبازنشستگانوکارگران‬ ‫اقتصاد ‪2 -‬‬ ‫جدیدترینتصمیماتستادملیمقابله‬ ‫با کرونا درباره تئاتر‬ ‫فرهنگ وهنر‪5-‬‬ ‫اماواگرهایفعالیت هایبدنی‬ ‫در دوران کرونا و ماسک‬ ‫سالمت‪6-‬‬ ‫ایابیتکوینجایگزینپولاست؟‬ ‫بانک و بیمه‪4-‬‬ ‫درباره زیرابی رفتن های دانش اموزان در امتحانات مجازی‬ ‫گوگلهمیارتقلبدانشجویان!‬ ‫جامعه‪7-‬‬ ‫چراییارسالپیامکاشتباهی‬ ‫به برخی از رانندگان برای تردد‬ ‫درساعاتممنوعه‬ ‫جامعه‪7-‬‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫رئیس بنیاد مستضعفان خبر داد‪ :‬تا پایان امسال ساختمان جدید پالسکو ساخته می شود‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبه ‪ 27‬دی ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪426‬‬ ‫گزارش‬ ‫برنامه ریزی برای احداث‬ ‫‪ 200‬هزار خانه ویژه بازنشستگان‬ ‫و کارگران‬ ‫معاون وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی گفت‪ :‬ساخت ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫خانه برای گروه هدف بازنشستگان‪ ،‬مستمری بگیران و کارگران‬ ‫در دستور کار و سازوکارهای اجرای این طرح در دست بررسی‬ ‫اســت‪ .‬ابراهیم صادقی فر ظهر امروز در جلسه شورای مسکن‬ ‫استان سمنان که در سالن مدیریت بحران استانداری سمنان‬ ‫برگزار شــد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬یکی از اولویت های وزارت تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی‪ ،‬تامین مسکن برای گروه های هدف خود به ویژه‬ ‫گروه کارگری بوده و برای اجرای این طرح‪ ،‬برنامه های زیادی در‬ ‫نظر گرفته شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬برنامه ای برای ساخت مسکن‬ ‫ت گامی‬ ‫کارگری تدوین شده است که با تصویب ان در هیات دول ‬ ‫موثر برای خانه دار شدن این قشر فرهیخته برداشته می شود‪.‬‬ ‫معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی بیان‬ ‫کرد‪ :‬در تالش هســتیم تا ‪ ۲۰۰‬هزار مسکن برای گروه هدف‬ ‫بازنشستگان‪،‬مستمری بگیروکارگرانساختهشودوسازوکارهای‬ ‫اجرای این طرح در دست بررسی است‪ .‬صادقی فر افزود‪ :‬افزون بر‬ ‫‪ ۸۵۰‬هزار نفر برای شرکت در طرح اقدام ملی مسکن در کشور‬ ‫واجد شرایط بودند که ‪ ۳۵۸‬هزار نفر از ان کارگر هستند و این‬ ‫امار نشان می دهد که کارگران برای ساخت مسکن در قالب اقدام‬ ‫ملی‪ ۴۰‬درصد جمعیت مشمول هستند‪ .‬وی گفت‪ :‬میزان و نرخ‬ ‫تسهیالت در نظر گرفته شده برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن‬ ‫باالست که باید در این ارتباط تجدیدنظر صورت گیرد‪ .‬معاون‬ ‫فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی بیان کرد‪:‬‬ ‫برای جامعه هدف خودمان به دنبال تسهیالت حمایتی هستیم‬ ‫تا افراد نام نویســی کننده در ساخت مسکن در طرح اقدام ملی‬ ‫مشکلی نداشته باشند‪ .‬صادقی فر اظهار کرد‪ :‬از ظرفیت خیران‬ ‫مسکن ساز استان سمنان برای ساخت مسکن در استان سمنان‬ ‫بیش از پیش استفاده شود و وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫هم حمایت های الزم را از این خیران انجام می شود‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫هفت هزار و‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان تسهیالت در بانک توسعه تعاون‬ ‫برای ساخت مسکن تعاونی ها در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫تسهیالت حمایتی طرح اقدام ملی مسکن اصالح شود‬ ‫منوچهر فخری‪ ،‬معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان‬ ‫نیز اظهار کرد‪ :‬اجرای مطلوب طرح اقدام ملی مســکن نیازمند‬ ‫همراهی تمامی دستگاه های اجرایی و عزم همگانی است‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه سمنان یکی از استان های موفق کشور در برگزاری‬ ‫جلسات شورای مسکن و اقدام ملی مسکن به شمار می رود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در ارتباط با اجرای طرح اقدام ملی مسکن‪ ،‬اسیب شناسی الزم‬ ‫انجام شود تا این طرح با جدیت تمام در گام اجرایی قرار گیرد‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان گفت‪ :‬در قانون‬ ‫اساسی کشورمان نسبت به برخورداری هر خانوار ایرانی از مسکن‬ ‫ن نکته مهم توجه داشت که اجرای طرح‬ ‫تاکید شده و باید به ای ‬ ‫اقدام ملی مسکن نیازمند عزم ملی است‪ .‬فخری بیان کرد‪ :‬اگر قرار‬ ‫باشد زمینی برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن تغییر کاربری‬ ‫داده شود‪ ،‬منفعت ان برای متقاضی مسکن که ان قشر کارگر‬ ‫و یا دیگر اقشار شریف کشورمان هستند‪ ،‬برسد‪ .‬وی گفت‪ :‬نباید‬ ‫تسهیالت در نظر گرفته شده در طرح اقدام ملی مسکن‪ ۱۸‬درصد‬ ‫باشد و تسهیالت حمایتی جایگزین در اجرای این طرح لحاظ‬ ‫شود‪ .‬معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان اظهار کرد‪:‬‬ ‫زمین های دولتی در موقعیت خوب و بالاستفاده در استان سمنان‬ ‫وجود دارد که برای ساخت مسکن می توان از این اراضی با تغییر‬ ‫کاربری بهره برد‪ .‬فخری بیان کرد‪ :‬از ظرفیت تمام تعاونی های‬ ‫استان سمنان برای اجرای طرح اقدام ملی مسکن استفاده شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬اعتمادسازی برای مشارکت مردم برای مسکن سازی به‬ ‫شکل ملی با اتخاذ رویه های کاربردی و کارشناسی افزایش یابد‪.‬‬ ‫معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان عنوان کرد‪ :‬برای‬ ‫اجرای طرح اقدام ملی مسکن مصالح ساختمانی با قیمت ارزان‬ ‫در اختیار متقاضیان و سازندگان مسکن قرار داده شود‪.‬‬ ‫اجرای طرح ملی مسکن در استان سمنان؛ در گام اجرا‬ ‫حسین دهقان‪ ،‬مدیرکل راه و شهرسازی استان سمنان نیز گفت‪:‬‬ ‫برای اجرای طرح ملی مسکن در سه نوبت برنامه نام نویسی در‬ ‫استان سمنان و در دیگر نقاط کشور در گام اجرایی قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬درمجموع‪ ،‬پنج هزار و ‪ ۸۲۲‬نفر در استان سمنان برای‬ ‫شرکت در طرح ملی مسکن اعالم امادگی کردند که از این تعداد‬ ‫چهار هزار و‪ ۳۷۰‬نفر واجد شرایط نبودند‪ .‬مدیرکل راه و شهرسازی‬ ‫استان سمنان عنوان کرد‪ :‬از مجموع نام نویسی کنندگان یک هزار‬ ‫و ‪ ۲۰‬نفر در استان سمنان افتتاح حساب و ‪ ۸۵۰‬نفر مبلغ اولیه را‬ ‫واریز کردند‪ .‬دهقان گفت‪ :‬برای اجرای این طرح اراضی قابل توجهی‬ ‫در نقاط شهری استان تغییر کاربری داده شد‪.‬‬ ‫بررسی بی رغبتی مردم سمنان به طرح ملی مسکن‬ ‫اســماعیل غنیان‪ ،‬مدیرکل تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی استان‬ ‫سمنان نیز اظهار کرد‪ :‬اطالع رسانی در ارتباط با نام نویسی اقشار‬ ‫مردم برای شرکت در طرح ملی مسکن به صورت گسترده در‬ ‫استان سمنان انجام شد‪ .‬وی گفت‪ :‬استقبال نکردن مردم استان‬ ‫در طرح ملی مسکن‪ ،‬قابل بررسی است و بر اساس گزارش های‬ ‫اداره کل راه و شهرسازی استان تمام ظرفیت های استان سمنان‬ ‫برای اجرای این طرح به کار گرفته شده است‪ .‬مدیرکل تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی استان سمنان بیان کرد‪ :‬تامین مسکن برای‬ ‫احاد جامعه یکی از محورهای توسعه است که در کشور ما این‬ ‫طرح به خوبی در استان سمنان در گام اجرایی قرار گرفت‪.‬‬ ‫رئیس بنیاد مستضعفان اعالم کرد که تا پایان امسال ساختمان جدید پالسکو ساخته می شود اما برای ایمنی بیشتر و تکمیل ان به زمان بیشتری نیاز داریم و کسبه پالسکو از اردیبهشت ماه سال اینده‬ ‫می توانند کار خود را اغاز و در پالسکو مستقر شوند‪ .‬رویز فتاح در بازدید امروز خود از روند ساخت ساختمان پالسکو که به مناسبت سالگرد سانحه اتش سوزی و فروریختن این ساختمان انجام شد اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در حال حاضر ساختمان پالسکو به پیشرفت فیزیکی‪ ۸۵‬درصدی رسیده است و با وجود محدودیتها و مشکالت فراوانی که ناشی از شیوع ویروس کرونا و تورمهای سنگین برای ما به وجود امد به قول‬ ‫خود وفادار بودیم و تا پایان امسال ساختمان پالسکو ساخته می شود وبه پیشرفت بیش از‪ ۹۵‬درصدی می رسیم‪ .‬وی با اشاره به رعایت شدن همه ضوابط و مقررات ساخت و ساز اعالم شده از سوی شهرداری‪،‬‬ ‫سازماننظاممهندسیساختمان‪،‬میراثفرهنگیوغیرهگفت‪:‬پروانهساختمانپالسکوباالخرهصادرشدهودراینزمینهشهرداریتهرانوشورایشهرهمکاریمناسبیداشتندوباوجوداینکهساختمان‬ ‫پالسکو بیش از این هم پارکینگ نداشت قرار است پارکینگ پاساژ پروانه که رو به روی پالسکو قرار دارد بازسازی کرده و به عنوان پارکینگ پالسکو مورد استفاده قرار دهیم‪.‬‬ ‫علیمطهری‪:‬‬ ‫اگر دولت دست اصولگرایان باشد‪ FATF‬را می پذیرند!‬ ‫علت تعلل مجمع‪ ،‬یکی این است که فکر می کنند اطالعات مالی ما در اختیار این گروه قرار می گیرد‪ ،‬در حالی که این‬ ‫گونه نیست و ارسال اطالعات مسیر خاصی دارد که به این اسانی نیست و با رضایت خودمان است‪ .‬کشورهای عضو این‬ ‫گروه هم این طور نیست که اطالعات مالی شان را به راحتی اعالم کنند‪.‬‬ ‫علت دیگر تعلل مجمع این است که فکر می کنند تا زمانی که در تحریم هستیم عضویت در این گروه باعث می شود که‬ ‫دور زدن تحریم ها مشکل پیدا کند‪ .‬این دلیل هم به گواه کارشناسان وارد نیست و ما با پیوستن به این گروه بهتر می توانیم‬ ‫تحریم ها را دور بزنیم‪ ،‬خصوصا االن که با رفتن ترامپ تحریم ها سست می شود‪ .‬شاید عده ای هم منافعی در نپیوستن به‬ ‫این گروه و عدم شفافیت مالی در کشور داشته باشند که امیدوارم چنین چیزی نباشد‪.‬‬ ‫اگر دولت دست اصولگرایان باشد حتما مساله‪ FATF‬را حل می کنند‬ ‫می توان گفت که مجمع به دنبال این است که اگر بحث تصویب ‪ FATF‬مطرح باشد ان را به دولت اینده که تصور‬ ‫می کنند اصولگرا است بسپارد و به نوعی کار و موفقیت به نام اصولگرایان تمام شود؟ با توجه به اینکه اصولگرایان‪ ،‬هم‬ ‫در قبال ‪ FATF‬و هم در قبال برجام سنگ اندازی کرده اند و ‪ ...‬اینها احتماالت است و روی احتمال نمی توان قضاوت و‬ ‫اظهارنظر کرد‪ .‬البته اگر دولت دست خودشان باشد حتما این مسئله را حل می کنند چون مسئول معیشت و نان مردم‬ ‫خواهند بود‪ .‬اکنون کنار نشسته اند و شعار می دهند‪.‬‬ ‫چرا مجلس یازدهم و نمایندگان این مجلس برای اقناع کردن مجمع به تصویب این لوایح ورود نمی کنند؟ با‬ ‫توجه به اینکه همواره از کمبود منابع پولی و مشکالت بانکی و نقل و انتقال منابع مالی سخن می گویند چرا‬ ‫به این مسئله که اقتصاد ما را با مشکل جدی مواجه کرده ورود نمی کنند؟‬ ‫در دســتور قرار گرفتن مجدد لوایح ‪ FATF‬در مجمع تشخیص‪ ،‬ان هم با درخواست رئیس جمهور و‬ ‫موافقت رهبر انقالب‪ ،‬گزاره امیدبخشــی بود که از سوی لعیا جنیدی‪ ،‬معاون حقوقی رئیس جمهور در‬ ‫اذرماه سال جاری مطرح شد‪ ،‬در حالی که پیش از این‪ ،‬لوایح ‪ FATF‬پس از یک سال مسکوت ماندن در‬ ‫مجمع‪ ،‬از دستور کار خارج شده بود‪ .‬بازگشت این لوایح به مجمع تشخیص مصلحت بازتاب مثبتی در‬ ‫فضای سیاسی و اقتصادی کشور به دنبال داشت و امیدها برای تصویب ان را افزایش داد اما اخیرا یکی از‬ ‫اعضای مجمع از فضای منفی مجمع نسبت به لوایح ‪ FATF‬پرده برداشت‪ .‬در واقع در حالی که طی این‬ ‫یک سال تصویب نشدن این لوایح‪ ،‬کشور با زیان هایی مواجه شد که فشار بسیاری روی معیشت مردم‬ ‫وارد کرد‪ ،‬بالتکلیفی مجدد مجمع در این باره به باور بسیاری مشکالتی را متوجه روابط بانکی و مبادالت‬ ‫اقتصادی ایران خواهد کرد که اولین نتیجه ان در معیشت مردم محسوس خواهد بود‪« .‬علی مطهری»‪،‬‬ ‫نماینده پیشین مجلس و از موافقان تصویب لوایح ‪ FATF‬بر این باور است که بالتکلیفی درباره ‪FATF‬‬ ‫به ضرر کشور است‪ .‬به گفته نماینده پیشین مردم تهران در مجلس «شاید منافع عده ای در نپیوستن به‬ ‫این گروه و عدم شفافیت مالی در کشور داشته باشد‪ ».‬او تاکید دارد اگر دولت بعدی دست اصولگرایان‬ ‫باشد این مساله حل و فصل خواهد شد‪.‬‬ ‫اقای مطهری! از نظر شما بالتکلیفی درباره بررسی ‪ FATF‬تا چه حد می تواند به ضرر کشور باشد؟ چرا‬ ‫ی شود یا‬ ‫مجمع تشخیص به صورت صددرصدی در این باره اعالم نظر نمی کند به عنوان مثال بگوید رد م ‪‎‬‬ ‫تصویبمی شود؟‬ ‫امروز که در استانه ریاست جمهوری بایدن هستیم‪ ،‬او گفته است که به برجام بازمی گردد و به احتمال قوی تحریم ها‬ ‫کاهش پیدا می کند‪ ،‬نیاز کشور به حل مشکل اف ای تی اف بیشتر از گذشته است‪ ،‬چون اگر مبادالت مالی و بانکی‬ ‫ما به حالت عادی برنگردد و بانک های دنیا ایران را در لیست سیاه اف ای تی اف یا همان گروه ویژه اقدام مالی بدانند‬ ‫رفع تحریم ها هم نمی تواند اثر کامل خود را بر اقتصاد ایران بگذارد‪ .‬بنابراین بالتکلیفی این موضوع به ضرر کشور است‪.‬‬ ‫شاید برخی منافعی در نپیوستن ایران به‪ FATF‬دارند‬ ‫چون فکر می کنند این موضوع از مرحله مجلس عبور کرده است‪ .‬همان طور که می دانید الیحه پالرمو توسط شورای‬ ‫نگهبان تایید شده بود ولی هیئت نظارت مجمع ایراد سیاست کلی به ان گرفته بود و شورای نگهبان هم بدون بررسی‬ ‫پذیرفته بود و مورد قبول مجلس واقع نشد و به مجمع برای داوری میان مجلس و شورای نگهبان ارسال شد‪ .‬مجمع هم‬ ‫انقدر تعلل کرد تا مهلت یک سال پایان یافت و طبق ایین نامه‪ ،‬نظر شورای نگهبان حاکم شد‪ .‬این در حالی است که‬ ‫اصال ورود مجمع به بررسی مصوبات مجلس از نظر انطباق با سیاستهای کلی خالف قانون اساسی است و رئیس مجلس‬ ‫می توانست الیحه پالرمو را برای اجرا ابالغ کند‪.‬‬ ‫اکثر مجلسی ها با عدم تصویب‪ FATF‬موافق هستند‬ ‫اما الیحه سی اف تی مورد ایراد شورای نگهبان واقع شده بود و مجلس بر نظر خود اصرار کرد و به مجمع برای داوری‬ ‫رفت و به همان سرنوشت یک سال تعلل دچار شد‪ .‬به هرحال فعال از دست مجلس خارج است‪ ،‬ضمن این که فکر می‬ ‫کنم اکثریت قاطع نمایندگان به خاطر تفکر یکسانی که دارند با عدم تصویب انها موافق اند و انگیزه ای برای پیگیری‬ ‫این دو الیحه ندارند‪.‬‬ ‫براساس عقل و مصالح مردم باید تصمیم گیری کرد‬ ‫در این مجلس تاکید زیادی بر انقالبی بودن و مجلس انقالبی می شــود و با تکیه بر همین‬ ‫اصطالح یکسری اقدامات و اظهارات توجیه می شود‪ .‬در مساله ‪ FATF‬هم به نظر می رسد‬ ‫با این قسم اصطالحات موضع مخالف گرفته شده است‪ .‬اصال استفاده از برند انقالبی بودن و‬ ‫مجلس انقالبی‪ ،‬برازنده این مجلس است؟‬ ‫اصال تقسیم مردم یا گروههای سیاسی به انقالبی و غیرانقالبی کار درستی نیست‪ .‬ما باید بگوییم همه انقالبی هستند‪.‬‬ ‫امام(ره) با همین روش جوانان را به نهضت اسالمی متصل کرد‪ .‬اگر می خواست خط کشی کند نمی توانست این انقالب‬ ‫با این عظمت را ایجاد کند‪ .‬اساسا مالک برای ما در تراز اسالم بودن است نه انقالبی بودن‪ .‬معیار برای ما اسالم است‬ ‫نه انقالب‪ .‬به تعبیر شهید ایت اهلل مطهری ما باید انقالب را اسالمی کنیم نه اسالم را انقالبی‪ .‬تاکید زیاد روی کلمه‬ ‫«انقالبی» انسان را به یاد گروه فرقان می اندازد که در هر صفحه از جزوه های انها اق ً‬ ‫ال ده کلمه «انقالبی» می دیدید‪ .‬به‬ ‫طور کلی باید از احساسات و هیجانات دست برداریم و بر اساس عقل و مصالح و منافع مردم و جمهوری اسالمی تصمیم‬ ‫بگیریم و عمل کنیم‪.‬‬ ‫وقتیپسرخالهوزیرگوشتواردمیکند!‬ ‫یک نماینده مجلس گفت‪ :‬واردات گوشت کشور توسط اقوام وزیر صورت‬ ‫می گیرد‪ ،‬از پســرخاله وزیر و پسر معاون او گرفته تا اقوام و دوستان دیگر‬ ‫که از ارز ترجیحی ســود می برند‪ .‬احمد امیر ابادی فراهانی‪ ،‬عضو هیات‬ ‫رئیسه مجلس با حضور در برنامه عیار ساختار تحریم های جدید را تبلیغاتی‬ ‫دانست و تصریح کرد‪ :‬جهان متوجه شده که تحریم های جدید علیه ایران‬ ‫اثرگذاری الزم را ندارد اما برای تبلیغات همچنان این کار را انجام می دهند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ریچارد نفیو نویسنده هنر تحریم‪ ،‬طراح تحریم های ایران بود که‬ ‫در کتاب خاطرات خود نوشته یک شب تحریم جدیدی به ذهنم رسید و‬ ‫ان را نوشتم و ترسیم کردم و همان شخص اکنون می گوید که تحریم به‬ ‫خط پایان رسیده است‪ .‬این در حالی است که در طول دوران تحریم فشار‬ ‫زیادی به مردم وارد شد اما در این زمینه تجربیات زیادی به دست اوردیم‬ ‫و اگر از ظرفیت ها به درستی استفاده کنیم اسیب پذیری اقتصاد به حداقل‬ ‫خواهد رسید‪ .‬عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی ادامه داد‪ :‬از اول‬ ‫بهمن که بایدن شروع به کار کند تاثیراتی در اقتصاد کشور مشاهده خواهد‬ ‫شد و دلیل این موضوع هم قرار دادن همه تخم مرغ ها در سبد برجام بود‪.‬‬ ‫در طول هفت سال گذشــته هر اتفاقی که در بخش سیاسی کشور رخ‬ ‫می داد مستقیماً بر بازار ارز تاثیر می گذاشت‪ ،‬از تماس مکرون رئیس جمهور‬ ‫فرانسه گرفته تا سفر ابه نخست وزیر ژاپن به ایران‪ .‬سال گذشته در بحث‬ ‫اینستکس قرار بود فرانسه ‪ ۱۵‬میلیارد دالر در اختیار ایران قرار دهد اما در‬ ‫همان زمان دولت با بی تدبیری گران کرد و اعتراضات ابان ‪ ۹۸‬باعث شد تا‬ ‫انها عقب نشینی کنند و دوباره ایران را در جایگاه ضعف بنگرند‪ .‬برنامه ریزی‬ ‫با ثباتی برای اقتصاد کشور نداشت و کام ً‬ ‫ال ما را شرطی کرد‪.‬‬ ‫امیرابادی از رای نیاوردن ترامپ ابراز خوشحالی کرد و گفت‪ :‬ترامپ قاتل‬ ‫سردار سلیمانی عزیز بوده و خوشحال هستیم که بی ابرو شده است‪ .‬داستان‬ ‫کنگره امریکا و سیاست های ترامپ چهره واقعی این کشور را نشان داد‪.‬‬ ‫نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی تصریح کرد‪ :‬ما از رفع تحریم‬ ‫و کاهش قیمت خوشحال می شویم اما نکته ای که وجود دارد اینجاست‬ ‫که ما نباید خوش خیال باشــیم که با امدن اقای بایدن همه مشکالت‬ ‫کشور حل خواهد شد‪ .‬قطعاً گشایش هایی ایجاد خواهد شد اما بد نیست‬ ‫نگاهی به کارنامه رئیس جمهور جدید امریکا داشته باشیم که در دوره اوباما‬ ‫یکی از طراحان اصلی تحریم ایران بایدن معاون رئیس جمهور وقت این‬ ‫کشور بود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در دوره ای که دموکرات ها سر کار بودند بیشترین‬ ‫قطعنامه های شــورای امنیت در ان دوره علیه ایران صادر شد‪ .‬در همان‬ ‫زمان ریچارد نفیو مسئول تحریم های ایران صریحاً اعالم کرد دولت های‬ ‫جهان باید مطلع باشند که امریکا تنها سر مسائل هسته ای با ایران مذاکره‬ ‫کرده و همه تحریم ها برداشته نشده و برداشته نخواهد شد‪ .‬اگر فکر کنیم‬ ‫تیم بایدن می اید همه تحریم را بر می دارد خوش خیالی است‪ .‬عضو هیات‬ ‫رئیســه مجلس با بیان اینکه امریکا در حال سیگنال دهی به ایران برای‬ ‫انتخابات ‪ ۱۴۰۰‬است توضیح داد‪ :‬امریکا به دنبال این است که دولتی سر‬ ‫کار بیاید که با او همفکر باشد‪ .‬نکته مهم اینجاست که برای امریکا دو مسئله‬ ‫بسیار اهمیت دارد که یکی اقتصاد و منافع ملی کشورشان است و دیگری‬ ‫امنیت اسرائیل است که در هر دو این مسائل حزب دموکرات با جمهوری‬ ‫خواه فرقی ندارد‪ .‬در پی اتفاقاتی که در کنگره امریکا رخ داد نانسی پلوسی‬ ‫رئیس مجمع نمایندگان امریکا اعالم کرد حتی اگر کنگره امریکا تلی از‬ ‫خاک شود باز هم امنیت اسرائیل باید حفظ شود‪ .‬از سوی دیگر ایران خط‬ ‫قرمزهایی دارد که قدرت منطقه ای و حوزه موشکی است‪ .‬امیرابادی در این‬ ‫زمینه گفت‪ :‬دمکرات ها در اجماع جهانی موفقند و مانند عمر و عاص رفتار‬ ‫می کنند‪ .‬همانطور که مقام معظم رهبری اعالم کردند دمکرات ها دستکش‬ ‫مخمل بر دست دارند اما زیر این دستکش دست چدنی است‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه ایران باید هشیار باشد تصریح کرد‪ :‬نباید فریب وعده های واهی امریکا‬ ‫را بخوریم و به جای زودباوری وعده ها خودباوری داشــته باشیم‪ .‬در دوره‬ ‫اوباما فروش بنزین به ایران ممنوع شــد و در همان زمان سپاه پاالیشگاه‬ ‫ستاره خلیج فارس را کلید زد و به جای اینکه ما در واحدهای پتروشیمی‬ ‫مانند گذشته بنزین بی کیفیت تولید کنیم بنزین یورو‪ ۵‬در اختیار داشتیم‬ ‫که ارزاوری زیادی هم برای کشور داشت و در این زمینه خودکفا شدیم‪.‬‬ ‫ما روزانه بین ‪ ۳۵‬تا ‪ ۴۰‬میلیون لیتر در روز بنزین وارد می کردیم اما اکنون‬ ‫صادر کننده بنزین شدیم‪ .‬در زمینه کشاورزی هم باید این حساسیت ها‬ ‫وجود داشت تا برای خوراک دام و طیور مشکلی نداشته باشیم و معتقدم اگر‬ ‫اقتصاد مقاومتی به درستی اجرا شده بود اکنون شاهد نابه سامانی در حوزه‬ ‫اقتصاد نبودیم‪ .‬عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی تاکید کرد‪ :‬اگر‬ ‫در بخش اقتصاد هم مانند بحث منطقه ای موشکی قدرت سازی می کردیم‬ ‫تاثیر تحریم ها بسیار کمتر می شد‪ .‬هرچند برخی نهادها و ستادهای مردمی‬ ‫به کمک دولت برای دور زدن تحریم ها شدند اما در زمینه اقتصاد قدرت‬ ‫سازی نشد‪ .‬عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بودجه ‪ ۱۴۰۰‬را ابکی‬ ‫توصیف کرد و گفت‪ :‬هرچقدر دولت به دنبال شرطی کردن اقتصاد باشد‬ ‫به تولید اسیب خواهد زد‪ .‬بزرگترین خیانت به کشور این است که اقتصاد‬ ‫به سیاست گره زده شود اما اخیرا ً شش واردکننده بزرگ در دولت حضور‬ ‫پیــدا کردند که ماحصل ان اعطای دالر به واردکنندگان برای واردات و از‬ ‫سوی دیگر حمایت این افراد در انتخابات ‪ ۱۴۰۰‬است‪ .‬وی به اختالف نظر‬ ‫مجلس و دولت اشاره کرد و گفت‪ :‬بیشترین تقابل اکنون برای ارز ‪۴,۲۰۰‬‬ ‫تومان است و با احتســاب این ارز قیمت مرغ‪ ،‬گوشت‪ ،‬تخم مرغ و سایر‬ ‫کاالهای اساســی باید ارزان باشد‪ .‬ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی یعنی مرغ کیلویی ‪۹‬‬ ‫هــزار تومان و تخم مرغ ‪ ۱۲‬هزار تومانی اما واقعاً چه تعداد از مردم از این‬ ‫ارز منتفع شدند‪ .‬مشخص است ارز ترجیحی به نور چشمی ها داده می شود‬ ‫و متاسفانه خبر رسیده که یک فوتبالیست به دلیل اینکه در ستاد اقای‬ ‫روحانی بوده ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی برای واردات دریافت کرده است‪ .‬به گفته‬ ‫این نماینده مجلس‪ ،‬کل واردکنندگان خبره در حوزه واردات ‪ ۶۰‬نفر بودند‬ ‫اما اکنون تعدادشان بیش از‪ ۴۰۰‬نفر است‪ .‬واردکنندگان بیشترین سود را از‬ ‫ارز‪ ۴۲۰۰‬تومانی می برند و این خیانت به مردم است‪ .‬دولت در قبال اتفاقاتی‬ ‫که می افتد پاسخگو نیست و یک بار این موضوع را پیگیری کردم و متوجه‬ ‫شدم واردات گوشت کشور توسط اقوام وزیر صورت می گیرد‪ .‬از پسرخاله‬ ‫وزیر و پسر معاون او گرفته تا اقوام و دوستان دیگر که از ارز ترجیحی سود‬ ‫می برند‪ ،‬این در حالی است که قیمت گوشت با ارز ترجیحی باید ‪ ۳۸‬هزار‬ ‫تومان باشد‪ .‬امیر ابادی ادامه داد‪ :‬مهمترین مشکل ما نبود شفافیت است و‬ ‫اگر همه چیز شفاف بود مشخص می شد که امدن بایدن در اقتصاد ایران‬ ‫تاثیر دارد یا خیر‪ ۶۳ .‬درصد واردات نهاده توسط یک نفر انجام می شود و در‬ ‫جلسه تحقیق و تفحص مجلس حضور یافت و اعالم کرد من با یک تلفن‬ ‫می توانم ‪ ۵۰‬کشتی که در راه ایران هستند را برگردانم و بر عکس‪ .‬مشخص‬ ‫است انحصار وجود دارد و گزارش ان را در دوره ریاست قبلی قوه قضائیه‬ ‫تحویل دادیم اما رسیدگی نشد‪ .‬عضو هیات رئیسه مجلس با بیان اینکه‬ ‫امریکا به دنبال از بین بردن مراکز هسته ای ایران بود و به هدف خود دست‬ ‫پیدا کرد گفت‪ :‬وضعیتی که اکنون داریم از وضعیت سال ‪ ۹۰‬هم بدتر است‬ ‫و انطور که گفته می شد برجام یک توافق برد برد است اکنون به یک برد‬ ‫باخت تبدیل شده و ایران در این زمینه ضرر زیادی کرد‪ .‬از این رو مجلس‬ ‫تصمیم گرفت تصمیم مهمی در این زمینه بگیرد و غنی سازی اورانیوم ‪۲۰‬‬ ‫درصد را شروع کند‪ .‬بحث نظارت بازرسان اژانس انرژی اتمی هم دو مقوله‬ ‫دارد که در بخش اول از قبل اطالع می دهند و با هماهنگی ایران بازرسی‬ ‫خود را انجام می دهند و در بخش دوم بدون اطالع می توانند دو ســاعت‬ ‫قبل از بازدید اعالم کنند‪ .‬تصمیمی که مجلس گرفته در این است که اگر‬ ‫تا سوم اسفند ماه تحریم ها علیه ایران برداشته نشود اجازه بازرسان بخش‬ ‫دوم داده نمی شود‪.‬‬ صفحه 2 ‫محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه در جلسه شورای سیاستگذاری همایش بین المللی مطالبات حقوقی و بین المللی دفاع مقدس با تاکید بر اهمیت موضوع همایش و اعالم امادگی وزارت امور خارجه برای‬ ‫مشارکت در ان اظهار داشت‪ :‬در روز برگزاری این همایش از همه سفرا و وابستگان نظامی برای حضور و حتی ارائه مقاله دعوت شود‪ .‬ظریف برگزاری همایش های بین المللی به صورت مجازی را کم هزینه تر و‬ ‫ساده تر دانست و افزود‪ :‬با توجه به اینکه این همایش به صورت مجازی نیز برگزار می شود‪ ،‬می توان به صورت فراگیر از حقوقدانان و افرادی که در همایش های عادی برای حضورشان در کشور محذوراتی وجود‬ ‫دارد‪ ،‬برای ارائه مقاله و سخنرانی دعوت کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬طی ماه های گذشته کلیه همایش های بین المللی وزارت امور خارجه به صورت مجازی و با هزینه به مراتب کمتر و مشارکت و استقبال بیشتر برگزار شده‬ ‫است و این یک فرصت به شمار می رود‪ .‬وزیر امور خارجه با اشاره به پیگیری وزارت امور خارجه برای پیگیری محکومیت امریکا از طریق گزارشگر ویژه سازمان ملل در مورد قتل های فراقانونی گفت‪ :‬محل‬ ‫پیگیری حقوقی ترور شهید سلیمانی و همراهان ایشان محاکم قضائی ایران و عراق است‪.‬‬ ‫روحانی در جلسه هیات دولت‪:‬‬ ‫پایان دولت ترامپ نشان داد قلدرمابی عاقبت خوشی ندارد‬ ‫رییس جمهوری با مقایسه سرنگونی رژیم شاه و پایان دولت ترامپ‪ ،‬گفت‪ :‬پایان یک دولت با سرافکندگی و رسوایی نشان‬ ‫می دهد در جهان قلدرمابی‪ ،‬نژادپرستی و زیر پا گذاشتن قانون پایان خوبی نخواهد داشت‪ .‬حجت االسالم و المسلمین‬ ‫حسن روحانی روز در جلسه هیات دولت اظهار داشت‪ :‬شاهد سالروز فرار شاه معدوم با حادثه مشابه ای در سطح دیگری‬ ‫از جهان هستیم‪ ۲۶ .‬دی ماه فرار ان مزدور نمادی برای رسوایی و پایان استبداد و استعمار خارجی در ایران بود و امروز‬ ‫هم با یک پدیده کم نظیری از سقوط یک مستبد دیگری در امریکا مواجه هستیم‪ .‬رییس جمهوری اضافه کرد‪ :‬انجا هم‬ ‫بحث پایان یک دولت و اغاز دولت دیگر مطرح است‪ .‬پایان یک دولت را با سرافکندگی و رسوایی از سوی کاخ سفید‬ ‫را می بینیم و نشان داد که در دنیا قلدر مابی‪ ،‬نژادپرستی و زیر پا گذاشتن قانون پایان خوبی نخواهد داشت‪ .‬روحانی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬در طول این سه سال گذشته که مردم عزیز و صبور ما برابر این تروریست بزرگ مقاومت کردند و به رغم‬ ‫اینکه انها می خواستند سه ماهه نظام را سرنگون کنند‪ ،‬خودشان با رسوایی سرنگون شدند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬این روزها‬ ‫پایان یک دولت نیست بلکه شکست یک سیاست یعنی سیاست فشار حداکثری علیه ملت بزرگ ایران است‪ .‬امروز روز‬ ‫شکست سیاست تروریسم اقتصادی است که می خواستند زندگی مردم را به هم بریزند‪.‬‬ ‫رییس جمهوری گفت‪ :‬امروز در پایان این سه سال جنگ‪ ،‬خشونت و اقدامات تروریستی در کشور در پایان سال ‪۹۹‬‬ ‫علی رغم همه فشارها شاهد یک حرکت و ثبات در اقتصاد کشور هستیم و انتظارات تورمی امروز شرایط دیگری پیدا‬ ‫کرد و مردم افق روشن تری را در پیش چشم خود می بینند‪ .‬روحانی با بیان اینکه وضعیت رشد اقتصادی ما تغییر کرده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬در سال ‪ ۹۹‬با همه فشارها و ویروس کرونا اقتصاد مثبت در ‪ ۶‬ماهه بودیم و در پایان شش ماهه دوم هم‬ ‫همه عالئم به ما می گوید اقتصاد با نفت و اقتصاد بی نفت مثبت خواهد بود‪ .‬رییس دولت تدبیر و امید گفت‪ :‬امروز شاهد‬ ‫رشد ‪ ۶‬و نیم درصدی در بخش صنعت هستیم و این نشان می دهد جهش و رونق تولید چیزی است که در جامعه‬ ‫خودمان وجود دارد‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬در صنعت ساختمان که شاهد یک رکود بودیم امروز شاهد یک حرکت مناسب در‬ ‫ساختمان های مناطق شهری با رشد ‪ ۴.۲‬درصد هستیم؛ وقتی مسکن حرکت می کند پیشران حرکت در بسیاری از‬ ‫مشاغل و صنایع است و می توانیم شاهد روند خوبی باشیم‪ .‬روحانی با اشاره به اینکه در تجارت کشور هم شاهد رشد و‬ ‫حتی در ماه های اخیر شاهد رشد در صادرات هستیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬همه این حقایق این واقعیت را به ما می گوید نه تنها‬ ‫سیاست فشار حداکثری و تروریسم اقتصادی امریکا با شکست قطعی و حتمی مواجه است که طراحان این سیاست هم‬ ‫در حال سرنگونی هستند‪ .‬نه تنها دولت این سیاست تمام شده است بلکه حیات سیاسی انان هم برای همیشه به پایان‬ ‫رسیده است‪ .‬رییس دولت تدبیر و امید اضافه کرد‪ :‬رئیس جمهوری که فهم سیاسی نداشت بر کشوری مسلط شد و‬ ‫یک وزیر امور خارجه سفیه و یک مشاور امنیت ملی افراطی نادان هم در کنارش قرار گرفته بود؛ خود او هم با تفکر تاجر‬ ‫مابی و قماربازی داشت‪ ،‬کار را پیش می برد که پایان کار او را هم دیدیم‪ .‬روحانی گفت‪ :‬روزی که مردم ایران احساس‬ ‫پیروزی در برابر این فشار و تروریسم را شاهد هستند‪ ،‬مردم امریکا شاهد یک شکست بزرگ در زندگی اجتماعی و‬ ‫سیاسی خود و یک شکاف بزرگ در داخل امریکا هستند‪ .‬ما گفته بودیم وقتی یک ادم قانون شکن نسبت به ملت های‬ ‫مظلوم و مستقل دنیا قانون شکنی می کند‪ ،‬روزی نوبت خود ملت امریکا هم فرا می رسد اما کسی باور نمی کرد که این‬ ‫ادم قانون شکن نسبت به ملت خود نسبت به امنیت خود و نسبت به مرکز قانونگذاری کشور خود دستور اشوب بدهد‬ ‫و انجا هم مردم را علیه همان دموکراسی که خود معتقد هستند‪ ،‬بشوراند‪.‬‬ ‫صدمات ترامپ به امریکا به این زودی ها جبران نمی شود‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬پایان مسیر شکستن قانون‪ ،‬زیرپا گذاشتن تعهدات‪ ،‬زیر پا گذاشتن مقررات بین المللی به نفع ملت ها و‬ ‫به نفع خود ملت امریکاست‪ .‬صدماتی که این ادم به امریکا زده‪ ،‬به این زودی ها جبران نمی شود‪ .‬تا بخواهد حیثیت‬ ‫امریکا به روز قبل از ترامپ برگردد‪ ،‬سالیان دراز طول می کشد و بازگشت اعتماد جهانی به امریکا سال ها زمان می برد‪.‬‬ ‫این خسارت عظیم و بزرگی بود که برای مردم امریکا در این روزها به طور کامل ملموس و مشهود است‪ .‬رییس دولت‬ ‫دوازدهم با اشاره به مواضع ضد ایرانی و ضد منافع ملت ایران برخی رسانه های خارجی و تکرار حرف های انان توسط‬ ‫چند نفر در داخل کشور گفت‪ :‬متاسفانه چند نفری هم در داخل حرف های رسانه های خارجی علیه ایران را تکرار‬ ‫می کنند و در کنار انها هستند‪ .‬انان به جای اینکه بگویند امریکا چه ظلمی به ملت ایران روا داشته است‪ ،‬با نادیده انگاری‬ ‫گویی می خواهند پرده ای روی همه ظلم ها و فشارهای امریکا علیه ملت ایران بکشند و بگویند امریکا هیچ ظلم‪ ،‬فشار و‬ ‫جنایتی انجام نداده است که این حرف ناروا و غلط امروز به خوبی اشکار شده است‪ .‬روحانی ادامه داد‪ :‬می خواهم معیاری‬ ‫برای مردم ایران روشن کنم کسانی که می گویند مدیریت چند درصد و تحریم چند درصد مشکل درست کرده است‪،‬‬ ‫مردم سال ‪ ۹۵‬و سال ‪ ۹۹‬را در کنار قرار هم قرار دهند‪ .‬همان مدیرانی که سال ‪ ۹۵‬کشور را اداره کردند همان مدیران‬ ‫با همان قدرت و با روحیه و توانمندی بیشتر و بهتر و با سابقه و تجربه بیشتر در سال ‪ ۹۹‬کشور را اداره می کنند‪ .‬بنابراین‬ ‫فرق اساسی به جنایت امریکا بر می گردد و این تفاوت است و هرچه هست به تروریسم و تحریم ها و فشارهای ظالمانه‬ ‫و غلط و نابجا مربوط میشود‪ .‬وی افزود‪ :‬البته در این راه ناموفق بوده اند اما رنج فراوانی برای ملت ما به همراه داشته است؛‬ ‫ملت صبوری کرد و خم به ابرو نیاورد‪ .‬زانوان ملت ما در برابر این فشار خم نشد‪ .‬اما در عین حال فشار زیادی هم به مردم‬ ‫وارد شد‪ .‬عجیب اینجاست هر مشکلی که پیش می اید می گویند دولت چرا این کار را کرده است دولت چرا ان کار را‬ ‫کرده است و اص ً‬ ‫ال ان را به تحریم های امریکا ربط نمی دهند‪ .‬رییس دولت دوازدهم با بیان اینکه دولت همان دولت‬ ‫سال‪ ۹۵‬است‪ ،‬گفت‪ :‬انچه ایجاد شده تحریم ظالمانه علیه یک ملت بزرگ بود و امروز کام ً‬ ‫ال مطمئنیم پایان ایستادگی و‬ ‫مقاومت مردم نمایان خواهد شد و در ماه های اینده نتیجه این صبر مقاومت و ایستادگی را خواهیم دید‪ .‬وی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬دولت اینده امریکا به هر سیاستی که معتقد باشد‪ ،‬کام ً‬ ‫ال می داند و برای او روشن است که سیاست فشار حداکثری‬ ‫صددرصد شکست خورده است بنابراین ادامه ان راه امکان ناپذیر است‪ .‬حتی اگر ترامپ هم موفق می شد علیرغم‬ ‫اینکه مسائل سیاسی را نمی فهمد اما این را می فهمید که این سیاست غلط است؛ با این شرایط امروز ما باید افق اینده‬ ‫را روشن تر ببینیم و صبر مردم‪ ،‬درایت رهبری‪ ،‬تالش دولت و همکاری سایر قوا ما را به این نتیجه رسانده است‪ .‬رییس‬ ‫جمهوری خاطرنشان کرد‪ :‬در مخیله و فکرشان این بود دولت تا سه ماه اینده نمی تواند کار کند اما دولت تا سه سال‬ ‫بعد هم مقاوم ایستاده است و این خودشان هستند که سرنگون شده اند و این خودشان هستند که پایان غم انگیز برای‬ ‫زندگی سیاسی خود رقم می زنند‪ .‬روحانی افزود‪ :‬مطمئنیم راهی که ملت ایران انتخاب کرده است هم خداوند ما را در‬ ‫برابر این فشارها موفق می کند و هم در برابر ویروس کرونا موفقیت به دست خواهیم اورد‪ .‬وی با اشاره به تالش های‬ ‫انجام شده در ماه های اخیر اظهار کرد‪ :‬مردم به ویژه در اذرماه همکاری بسیار خوبی داشتند که نتیجه ان را در دی ماه‬ ‫و با کاهش محسوس ویروس کرونا در کشور شاهد بوده ایم‪ .‬هماهنگی‪ ،‬ایستادگی و همکاری مردم در کنار فداکاری کادر‬ ‫درمان توانست ما را به موفقیت برساند‪ .‬رییس جمهوری تاکید کرد‪ :‬در دولت بحث شد غیر از کواکس واکسن های دیگر‬ ‫در دسترس را وزارت بهداشت تامین می کند و بانک مرکزی هم امروز در هیئت دولت رسماً اعالم کرد مشکلی برای‬ ‫تامین ارز و پرداخت ان ندارد و همه تالش این است تا واکسیناسون طبق فازبندی از قبل اعالم شده در کشور اغاز شود‪.‬‬ ‫الیحه بودجه نباید قانونگذاری صورت بگیرد‬ ‫رییس جمهوری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به بررسی الیحه بودجه ‪ ۱۴۰۰‬در مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫ضرورت همکاری دولت و مجلس درخصوص این الیحه مهم برای سرنوشت مردم را مورد تاکید قرار داد و افزود‪ :‬الیحه‬ ‫بودجه یک الیحه تقنینی معمولی نیست و الیحه ای است که بیشتر رنگ اجرایی دارد و در قانون اساسی نیز در مورد‬ ‫ان با لحن خاصی صحبت شده است‪ .‬روحانی با بیان اینکه تهیه و تدوین الیحه بودجه با دولت است و مجلس باید ان‬ ‫را رسیدگی و تصویب کند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬همکاری دولت و مجلس در مسیر تصویب الیحه بودجه بسیار مهم است و‬ ‫خواست ما این است که الیحه بودجه مطلوب جامعه و به نفع مردم تصویب و برای اجرا در سال اینده اماده باشد‪ .‬وی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬امور برنامه و بودجه کشور بر اساس قانون اساسی مستقیم برعهده رئیس جمهور است و هیچ جایی قانونگذار‬ ‫تعبیری به این محکمی ندارد‪ ،‬بودجه از اموری است که مربوط به رئیس جمهور است و با قوانین عادی فرق می کند‪.‬‬ ‫انچه باید در مجلس تصویب شود الیحه دولت است نه طرح مجلس‪ ،‬البته در مسیر بررسی و تصویب بودجه اصالحات‬ ‫و تغییراتی هم صورت می گیرد که معموال بین ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬درصد بوده است‪ .‬روحانی با تاکید بر اینکه در الیحه بودجه‬ ‫نباید قانونگذاری انجام شود‪ ،‬گفت‪ :‬شورای نگهبان هم در این زمینه بسیار و درمورد مسائل مالی حساس است‪ ،‬دولت‬ ‫و مجلس باید در تصویب الیحه بودجه با یکدیگر همکاری و همراهی کنند‪ .‬رییس دولت تدبیر و امید افزود‪ :‬خطر این‬ ‫است که در بررسی الیحه بودجه از سوی نمایندگان درامدهایی در نظر گرفته شود که تورم ایجاد کند و تاکید دولت‬ ‫بر این است که قدرت خرید مردم را در سال اینده تا ‪ ۲۵‬درصد باالببریم و فشار جدیدی به مردم وارد نشود‪ .‬روحانی‬ ‫با تاکید بر اینکه مالیات باید متعادل باشد زیرا فشار ان در نهایت بر دوش مردم و مصرف کنندگان خواهد بود‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫باید دقت کنیم که فشار نهایی در افزایش مالیات ها بر کجا وارد می شود‪ .‬رئیس جمهور تقویت ارزش پول ملی را از‬ ‫نکات مهم برای دولت در الیحه بودجه عنوان کرد و افزود‪ :‬در الیحه بودجه ‪۱۴۰۰‬موضوع مهم برای دولت این بود که‬ ‫ارزش پول ملی را باال ببریم به همین خاطر با توجه به اینکه افق اینده را روشن می بینیم قیمت دالر در الیحه بودجه‬ ‫را ‪ ۱۱‬هزار و ‪۵۰۰‬تومان در نظر گرفتیم‪ .‬روحانی با تاکید بر تالش دولت برای کاهش قیمت دالر در سال اینده‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫قیمت امروز دالر واقعی نیست و اگر همین امروز منابع ارزی ما در خارج از کشور ازاد شود‪ ،‬قیمت دالر به ‪ ۱۵‬تا ‪۱۶‬‬ ‫هزار تومان کاهش خواهد یافت‪ ،‬البته امروز شرایط ما نسبت به گذشته بهتر است و اطمینان دارم که در اینده هم بهتر‬ ‫از این خواهد شد‪.‬‬ ‫امینت یعنی قانون و مقررات تثبیت شده باشد‬ ‫روحانی با بیان اینکه اقتصاد مردم‪ ،‬تولید و حرکت جامعه وابسته به امنیت است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امنیتی که ما عنوان می کنیم‪،‬‬ ‫برخی ها فکر می کنند‪ ،‬بگیر و ببند باشد یا نباشد‪ ،‬در خیابان دعوا نباشد یا بمباران نشود‪ .‬اینطور نیست‪ .‬در امنیت مهم این‬ ‫است که قانون و مقررات تثبیت باشد‪ .‬یعنی زمانی که ما یک قانونی وضع می کنیم و به مردم و سرمایه گذاران می گویم‬ ‫در اینجا پتروشیمی تولید کند و خوراک و مشخصات را برای وی مشخص می کنیم‪ .‬وی عنوان کرد‪ :‬اگر فردا وزارت‬ ‫نفت عنوان کند که من تصمیم گرفتم که لوله گاز را از اینجا به یک مسیر دیگری تغییر بدهم‪ .‬مگر چنین چیزی ممکن‬ ‫است؟ این یک ناامنی بزرگ است و دیگر کسی در کشور سرمایه گذاری انجام نمی دهد‪ .‬ما باید بگذاریم مردم اطمینان‬ ‫داشته باشند و بر ان مبانی که سرمایه گذاری را انجام دادند بر همان مبنا بتوانند ادامه بدهند‪.‬‬ ‫چیزی در مجلس تصویب نشود که امنیت سرمایه گذاری را دچار مشکل کند‬ ‫رییس جمهوری گفت‪ :‬یک وقتی خدای ناکرده در شبی‪ ،‬روزی در مجلس چیزی تصویب نشود که امید‪ ،‬اعتماد و‬ ‫امنیت مردم را در سرمایه گذاری‪ ،‬تولید‪ ،‬تجارت در حرکت های اقتصادی دچار مشکل نکند وگرنه اگر دچار مشکل‬ ‫شوند دیگر کسی حاضر به سرمایه گذاری در کشور نیست‪ .‬روحانی ادامه داد‪ :‬امنیت سرمایه گذاری در ابتدا برای‬ ‫مجلس است که هر روز قانون وضع نکند و برای دولت است که هر روز ایین نامه ها را تغییر ندهد و بعد هم برای قوه‬ ‫قضاییه است‪ .‬سه قوه باید دست به دست یکدیگر بدهیم تا امنیت کشور درست شود و البته همه باید در کنار هم‬ ‫باشیم‪ .‬تقاضای من است که به موضوع امنیت هم توجه کنیم و مواردی را که دولت‪ ،‬مجلس و قانون به مردم قول‬ ‫داد ه است یک وقتی در الیحه بودجه تغییراتی ایجاد نشود که این امنیت بر هم بخورد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬ما اماده‬ ‫هستیم و دولت این را الیحه به خوبی اماده کرده است‪ .‬ما می دانیم که در سال اینده تا دولت بعدی عمال بر سر کار‬ ‫بیاید‪ ،‬ریاست جمهوری و تحلیف انجام شود از مجلس رای اعتماد بگیرد و دولت سیزدهم تشکیل شود و شروع به‬ ‫فعالیت کند‪ ،‬حدودا ‪ ۶-۵‬ماه از سال اینده می گذرد و حدود شهریور ماه است‪ .‬رییس جمهوری با بیان اینکه هم ما‬ ‫باید مجری قانون باشیم و هم دولت اینده مجری قانون و الیحه باشد‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬امیدوارم با همکاری یکدیگر بتوانیم‬ ‫به بهترین وجه این الیحه در مجلس تصویب شود و ما بتوانیم ایین نامه الزم را بنویسیم و اجرا کنیم و شرایط بهتری‬ ‫در سال اینده در انتظار مردم باشد‪.‬‬ ‫ترامپ؛ رانده از سیاست‪ ،‬مانده از تجارت!‬ ‫به دنبال یورش طرفداران ترامپ به کنگره‪ ،‬حاال نه تنها سیاستمداران که‬ ‫بانکداران هم از او فاصله گرفته اند؛ اقدامی که تردیدها درباره اینده امپراتوری‬ ‫تجاری اش را همزمان با اماده شدن برای خروج از کاخ سفید در هفته اینده‬ ‫تعمیق کرده است‪ .‬طرح استیضاح ترامپ تصویب شده و او باید برای دومین‬ ‫بار در محکمه سنا و این بار به اتهام ضربه به امنیت و اعتبار کشورش محاکمه‬ ‫شود‪ ،‬موضوعی که نه تنها او را از اعتبار سیاسی شاید برای همیشه ساقط‬ ‫کند بلکه می تواند شرکای تجاری او را نیز از هرگونه همکاری با وی در اینده‬ ‫ناامید سازد‪ .‬مسئوالن شهر نیویورک با ملحق شدن به فهرست فزاینده ای‬ ‫از شرکت ها و پلتفورم های رسانه های اجتماعی که در حال «حذف و کنار‬ ‫گذاشتن» ترامپ هستند گفته اند که در حال بررسی احتمال پایان دادن به‬ ‫روابط تجاری با شرکت ترامپ در زمینه قراردادهای مربوط به بخش های‬ ‫تفریحی از جمله دو پیست اسکی هستند که ساالنه ‪ ۱۷‬میلیون دالر درامد‬ ‫دارد‪ .‬براساس گزارش واشنگن تایمز‪ ،‬دویچه بانک المان و سیگنیچر بانک‬ ‫مستقر در نیویورک قصد دارند روابط تجاری خود را با ترامپ قطع کنند که‬ ‫این تصمیم ارتباط ترامپ را با یک منبع مهم مالی متوقف می کند‪ .‬ترامپ‬ ‫قبل از انتخاب به ریاست جمهوری‪ ،‬ارتباطات نزدیکی با این بانک ها داشت‪.‬‬ ‫ترامپ بیش از ‪ ۳۰۰‬میلیون دالر به دویچه بانک بدهکار است‪ .‬این بانک در‬ ‫فرانکفورت مستقر است و بر اساس گزارشی که بلومبرگ درباره این تصمیم‬ ‫جدید منتشر کرده بدهی های این بانک باید در ‪ ۴‬سال پرداخت شود‪ .‬بانک‬ ‫سیگنیچر از ترامپ خواسته به دلیل حمله هوادارانش به کنگره استعفا دهد‪.‬‬ ‫این بانک در بیانیه ای نوشت‪ :‬ما هرگز در گذشته درباره هیچ مساله سیاسی‬ ‫اظهار نظر نکرده ایم و امیدواریم هرگز بار دیگر این کار را انجام ندهیم‪ .‬ما‬ ‫شاهد بودیم که رئیس جمهوری امریکا شورشیان را تشویق کرد ‪ .‬بر این‬ ‫باوریم که مناسب ترین اقدام به منظور انتقال مسالمت امیز قدرت استعفای‬ ‫ترامپ است که به نفع کشور و ملت امریکا است‪ .‬روزنامه نیویورک تایمز در‬ ‫تایید بیانیه بانک سیگنیچر به نقل از سوزان تورکل ‪ ،‬سخنگوی این بانک‬ ‫نوشت‪ :‬امضا کنندگان بیانیه تصمیم گرفته اند که «این بانک در اینده با هیچ‬ ‫یک از اعضای کنگره که به رای کالج انتخابات پشــت کرده اند‪ ،‬داد و ستد‬ ‫نداشته باشد‪ .‬ترکل همچنین گفت؛ در پی اشوب ها ‪ ،‬بانک متبوعش دو‬ ‫حساب شخصی ترامپ را که حدود ‪ ۵.۳‬میلیون دالر دارایی داشته مسدود‬ ‫کرده است‪ .‬ترامپ می گوید شرکت های بزرگ فناوری در تحریم او مرتکب‬ ‫«اشــتباه فاحشی» شــده اند و ان را اقداماتی «بسیار بد برای کشورش»‬ ‫توصیف کرده است‪ .‬تحریم ترامپ در رسانه های اجتماعی به دیگر منابع‬ ‫درامد احتمالی مالی ترامپ نیز تعمیم پیدا کرده است‪ .‬انجمن گلف بازان‬ ‫حرفه ای امریکا موسوم به پی جی ای اعالم کرده که همه مسابقات گلف‬ ‫که برای برگزاری در باشگاه ملی گلف ترامپ در بدمینستر برنامه ریزی شده‬ ‫بود را متوقف خواهد کرد‪ .‬شــرکت چند ملیتی کانادایی شاپ فای نیز که‬ ‫یک شرکت تجارت الکترونیک است فعالیت فروشگاه های وابسته به خود‬ ‫را که با ترامپ روابط تجاری داشتند متوقف کرده و شرکت خدمات مالی و‬ ‫نرم افزاری استرایپ‪ ،‬اعالم کرد پردازش پرداخت های مالی وب سایت کمپین‬ ‫ترامپ را متوقف خواهد کرد‪ .‬پاپ مک کورکل مدیر مدرسه سیاست عمومی‬ ‫استنفورد در دانشگاه دوک امریکا گفت‪ :‬ترامپ احتماال از طریق اقداماتش در‬ ‫روزهای اخر ریاست جمهوری اش به اینده تجاری اش لطمه زده است‪ .‬وی‬ ‫می توانست دوران ریاست جمهوری اش را تمام کند بدون این که به وجهه‬ ‫سیاسی و اقتصادی خود اسیب بزند‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫ظریف‪ :‬حکم بازداشت ترامپ از سوی عراق با پیگیری وزارت خارجه صادر شد‬ ‫شنبه ‪ 27‬دی ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪426‬‬ ‫‪3‬‬ ‫گزارش‬ ‫رئیسستادکلنیروهایمسلح‪:‬‬ ‫اجازه عرض اندام‬ ‫به هیچ دشمنی را نخواهیم داد‬ ‫سرلشکرمحمدباقریرییسستادکلنیروهایمسلحصبحامروز‬ ‫در مراسم الحاق ناو موشک انداز زره و ناوبندر بالگردبر مکران طی‬ ‫سخنانی اظهار داشت‪ :‬عرصه دریا امروز برای تمام جهان و برای‬ ‫ملت ایران عرصه بی نظیر و فوق العاده ارزشمندی است‪ .‬خداوند‬ ‫متعال نعمت دارا بودن سواحل و دسترسی مناسب به دریاهای‬ ‫ازاد را به این ملت بزرگ اعطا فرموده اســت و بر ما است که با‬ ‫بهره گیری مناســب از این نعمت خدادادی قدرت الهی اسالم‬ ‫را در حد ضرورت گســترش دهیم و از منافع کشورمان فراتر از‬ ‫مرزها دفاع کنیم‪ .‬همچنین مرزهای دریایی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران که دربردارنده منابع ارزشمند انرژی فسیلی و مسیرهای‬ ‫تجارت دریایی ما اســت به نحو احسن مورد دفاع و حمایت و‬ ‫امنیت قرار گیرد‪ .‬وی افزود‪ :‬این موهبت الهی می تواند موجب‬ ‫توسعه فوق العاده چشمگیر و پیشرفت کشور در سطح منطقه و‬ ‫جهان شود‪ .‬مزیت ژئواستراتژیکی این سواحل ارزشمند و دریاهای‬ ‫ازاد مــی تواند اقتدار دریایی و دفاعی رابرای کشــور عزیز ما به‬ ‫ارمغان بیاورد‪ .‬ســردار باقری ادامه داد‪ :‬نیروهای مسلح کشور ما‬ ‫و به ویژه نیروی دریایی راهبردی ارتش در کنار ماموریت های‬ ‫ارزشــمند دفاعی خود با استقرار در ســواحل مکران به عنوان‬ ‫پیشگام در توســعه و ابادانی این سواحل و مناطق محروم گام‬ ‫نهاده و حرکت کرده و اقدامات ارزشمندی را اغاز کرده است و‬ ‫امیدواریم دولت محترم و سایر ارکان کشور نیز به این توسعه ادامه‬ ‫دهند و شاهد سواحل و مناطق پیشرفته ای در این مناطق باشیم‪.‬‬ ‫رییس ستادکل نیروهای مسلح تصریح کرد‪ :‬خدا را شاکریم که‬ ‫نیروی دریایی راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران در تمام‬ ‫دوران های مسئولیتی خود با کمال قدرت و اقتدار ماموریت های‬ ‫دفاعی خود را به انجام رســانده است‪ .‬از ابتدای دفاع مقدس که‬ ‫با نابود سازی نیروی دریایی رژیم بعثی ان روز حرکت مقتدرانه‬ ‫خود را اغاز کرد و در حفظ و ازاد ســازی خرمشــهر نقش بی‬ ‫بدیلی داشت و سپس در اسکورت کاروانهای تجاری کشور نقش‬ ‫اساسی را به عهده گرفت و بعد از دفاع مقدس برای حراست از‬ ‫مرزهای میهن اســامی ماموریت ها را به خوبی انجام داد و در‬ ‫دهه اخیر با اقتدار در دریاهای دوردست در مقابل دزدی دریایی‬ ‫و اقدامات تروریستی دشمنان ماموریت های سنگینی را به عهده‬ ‫گرفت و پس از استقرار در سواحل دریای عمان توانست ناوگان‬ ‫خود را به طور دائمی در اقیانوس هند‪ ،‬دریای ســرخ و دریاهای‬ ‫دوردســت مستقر داشته باشد‪ .‬وی با اشاره به اسکورت بیش از‬ ‫چند هزار نفتکش و شناور تجاری جمهوری اسالمی ایران توسط‬ ‫نیروی دریایی ارتش‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬اگر نیروهای دریایی جهان‬ ‫به فوالد و اتش خود افتخار می کنند‪ ،‬نیروی دریایی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران عالوه بر فوالد و اتش‪ ،‬ایمان و اعتقاد به قدرت الیزال‬ ‫الهی دارد و انجا که قدرت الهی پشتوانه یک نیروی انسانی است‪،‬‬ ‫هیچ قدرتی تاب مقاومت در برابر ان را ندارد‪ .‬سرلشکر باقری با‬ ‫اشــاره به الحاق ناو موشک انداز زره و ناوبندر بالگردبر مکران به‬ ‫نیروی دریایی ارتش‪ ،‬گفت‪ :‬ناوبندر جمهوری اسالمی مکران یک‬ ‫پایگاه شناور دریایی ارزشمند برای توسعه و تعمیق فعالیت های‬ ‫حمایتی و عملیاتی جمهوری اسالمی ایران در دریاهای دوردست‬ ‫خواهد بود‪ .‬ساخت اینگونه مجموعه های ارزشمند نشانگر این‬ ‫است که صنایع دفاعی کشور و کارخانجات نداجا از تحریم دشمن‬ ‫با موفقیت عبور کرده اند و کارامدترین تسلیحات و تجهیزات را‬ ‫با دســت و امکانات ایرانی به خوبی ساخته اند‪ .‬رئیس ستادکل‬ ‫نیروهای مسلح وحدت بی نظیر نیروهای مسلح را یکی دیگر از‬ ‫نقاط ارزشمند برشمرد و با بیان اینکه نیروهای مسلح امروز یک‬ ‫ید واحده هستند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬ارتش و سپاه دو بازوی قدرتمند‬ ‫نظام و صنایع دفاعی بعنوان پشتوانه قدرتمند انها با قدرت تمام‬ ‫و بــا هم افزایی کامل ماموریت های دفاعی خود را به انجام می‬ ‫رسانند به طوریکه دشــمنان هیچ گونه قدرت عرض اندام در‬ ‫اب هــا و مناطق تحت حاکمیت جمهوری اســامی را ندارند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اگر امروز شاهد هستیم که شناورهای نفتکش و‬ ‫تجاری جمهوری اسالمی ایران با وجود تمام تهدیدها تا سواحل‬ ‫دریای کارائیب در ونزوئال با امنیت و ارامش ذیل پرچم پرافتخار‬ ‫جمهوری اسالمی ایران حرکت می کنند‪ ،‬دلیل ان اقتدار و قدرت‬ ‫بازدارندگی دریادالن و نیروهای ارزشمند جمهوری اسالمی ایران‬ ‫است‪ .‬سرلشکر باقری گفت‪ :‬اگر در هفته گذشته شاهد رونمایی‬ ‫از شهرک موشکی زیرزمینی نیروی دریایی سپاه پاسداران بودیم‪،‬‬ ‫این هفته هم شاهد الحاق دو فروند شناور ارزشمند نیروی دریایی‬ ‫راهبردی ارتش جمهوری اسالمی ایران هستیم و هر هفته و هر‬ ‫ماه شاهد افزون شدن قدرت دفاعی این ملت بزرگ و شهید پرور‬ ‫هســتیم که به ان می بالیم‪ .‬رئیس ستادکل نیروهای مسلح با‬ ‫اشاره به تحرکات اخیر نیروهای امریکایی در منطقه‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫دشــمنان ما از سر ورشستگی با به پرواز در اوردن هواپیماهای‬ ‫دورپرواز خود در منطقه و نمایش های به ظاهر قدرتمند و با بیان‬ ‫برخی سخنان یاوه به قصد تهدید و نمایش قدرت‪ ،‬اقداماتی علیه‬ ‫این ملت بزرگ به راه انداختند‪ ،‬اما انها باید بدانند نیروهای مسلح‬ ‫مقتدر جمهوری اسالمی ایران و نیروهای دریایی‪ ،‬اجازه هیچ گونه‬ ‫قدرت نمایی را به انها نخواهند داد و دشمن به خوبی می داند که‬ ‫این قدرتشــان پوشالی و توخالی است و انچه که در این روزها‬ ‫در سرزمینشان مشاهده می شود‪ ،‬نمایش اغاز دوره افول قدرت‬ ‫امریکا به عنوان یک رژیم جنایتکاری است که تروریسم دولتی را‬ ‫در ابعاد مختلف به نمایش گذاشته است‪.‬‬ صفحه 3 ‫بانک و بیمه‬ ‫سقوط قیمت سکه به کانال ‪ ۱۰‬میلیون تومانی‬ ‫‪4‬‬ ‫شنبه ‪ 27‬دی ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪426‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ایا بیت کوین‬ ‫جایگزین پول است؟‬ ‫رسام‬ ‫ابراهیم ّ‬ ‫کارشناسارشداقتصادی|‬ ‫در حالی که جامعه دانشگاهی‬ ‫در مورد وضعیت قانونی بیت‬ ‫کوین بحث مــی کنند طی‬ ‫گزارشــاتی که بــرای اهداف‬ ‫مقدماتی اینــده تعیین کرده‬ ‫اســت‪ ،‬بیت کوین را به عنوان ابزار پرداخت نوع سوم مجازی‬ ‫طبقه بندی کرده است‪ .‬در محدوده ی دیجیتال و رمزنگاری‬ ‫ارز‪ ،‬و همچنین مبادله بین پول مجازی و واقعی ‪ ،‬بیت کوین‬ ‫به عنوان بخش تقسیم موثر انتخاب شده است‪ .‬بر این اساس‪،‬‬ ‫بیت کوین در میان ارزهای مشــخص شده توسط جریان دو‬ ‫طرفه طبقه بندی شده است‪ .‬با این حال‪ ،‬این تالش های طبقه‬ ‫بندی‪ ،‬بر روی عملکرد پول به عنوان ابزار مبادالتی متمرکز شده‬ ‫است‪ ،‬و دیگر موارد بنیادین مانند واحد اندازه گیری‪ ،‬فروشگاه‬ ‫و ارزش و اعتبار بیت کوین مورد بحث قرار نگرفته است‪ .‬بیت‬ ‫کوین می تواند به عنوان معیار اندازه گیری در واحد های بسیار‬ ‫کوچک به خوبی ایفای نقش کند ‪.‬همچنین بیت کوین می‬ ‫تواند از طریق استراتژی ذخیره سازی ابزار جالبی برای ذخیره‬ ‫سرمایه باشد‪ ،‬از انجا که سقف ‪ 21‬میلیون واحد که اساسا به‬ ‫عرضه ان پرداخت می شود‪ ،‬این مقدار منجر به کاهش قیمت‬ ‫روند بیت کوین می شود‪ .‬در نتیجه‪ ،‬واقعیت ساده داشتن بیت‬ ‫کوین ها در طول زمان ارزش افزوده ای را فراهم می کند( البته‬ ‫الزم به ذکر است که انباشت بیت کوین ها در یک کیف پول‬ ‫دیجیتالباسودهمراهنمیباشد)‪.‬تاکنونپشتیبانیازاطالعات‬ ‫بیت کوین منافع موسســان این واحد اندازه گیری را پرورش‬ ‫داده است‪ ،‬و سبب ساز استراتژی های ذخیره سازی شده است‪.‬‬ ‫در هر صورت ‪ ،‬همان حد باالیی که برای مقدار ان ثبات شده‬ ‫است نیز برای ایجاد تابع اعتبار کافی نمی باشد‪ ،‬چرا که به طور‬ ‫خاص نقش کلیدی و اصلی را در اقتصاد مدرن و قدیمی ایفا‬ ‫نمی کند‪ .‬در حال حاضر نقدهای شدیدی را برای بیت کوین‬ ‫وارد شده اســت‪ ،‬شروع این انتقاد از این واقعیت اغاز شد که‬ ‫پول جدید را نمی توان از طریق وام بیت کوین ایجاد کرد‪ ،‬در‬ ‫حقیقت بیت کوین ها بر اساس تعریف قابل تکرار یا قابل کپی‬ ‫برداری نیستند‪ .‬بر این اساس به طور منطقی بیت کوین را باید‬ ‫در جای قرض داد که این ارز برای ان برنامه ریزی شده باشد تا‬ ‫به این وسیله ارزش ارز در طول زمان افزایش یابد‪ .‬بیت کوین‬ ‫نمی تواند عملکرد اعتبار را انجام دهد‪ ،‬البته این امر استفاده از‬ ‫این ارز را به عنوان یک دارایی معامله گر و احتکار امیز مختر‬ ‫نمی کند و این دو اعتقاد و دیگر اعتقادات غلط نیز در سیستم‬ ‫مالی وجود دارند‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫الزام بانک ها به ایجاد زمینه های‬ ‫اجرای مطلوب قانون جدید چک‬ ‫رییس کل بانک مرکزی در بخشنامه ای به همه بانک ها و موسسات‬ ‫اعتباری بر ضرورت انجام اقدامات الزم در راستای ایجاد زمینه های‬ ‫اجرای مناسب و مطلوب قانون «اصالح قانون صدور چک» تاکید‬ ‫کرد‪ .‬در این بخشنامه امده اســت‪ :‬پیرو بخشنام ه صادر شده در‬ ‫‪ ۱۶‬دی ماه ســال جاری مدیریت کل مقررات‪ ،‬مجوزهای بانکی‬ ‫و مبارزه با پولشــویی درخصوص تکالیف و الزامات قانون «اصالح‬ ‫قانون صدور چک» مصوب سیزدهم ابان ماه ‪ ۱۳۹۷‬مجلس شورای‬ ‫اسالمی و ابالغ ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا مبنی بر تمدید‬ ‫مهلــت اجرای تبصره (‪ )۱‬ماده ‪ ۲۱‬مکرر الحاقی به قانون مزبور تا‬ ‫پایان سال جاری و بخشنامه ابالغ شده در ‪ ۱۷‬دی ماه سال جاری‬ ‫اداره نظام های پرداخت مبنی بر اعالم زمان بندی عملیاتی سازی‬ ‫سامانه های مرتبط با اجرای قانون موصوف‪ ،‬به اطالع می رساند با‬ ‫وجود تذکرها و توصیه های اکید این بانک‪ ،‬برگزاری نشست ها و‬ ‫کارگروه های تخصصی با مدیران و کارشناســان بانکی‪ ،‬همکاری‪،‬‬ ‫تعامل و هم ســویی الزم در خصوص اجرای قانون مذکور در حد‬ ‫کفایت مشاهده نشده است و باتوجه به عدم تمدید مهلت زمانی‬ ‫مقتضی است تالش الزم در راستای ایجاد زمینه های اجرای مناسب‬ ‫و مطلوب این قانون انجام شود‪ .‬با اقدام های اخیر صورت پذیرفته از‬ ‫سوی بانک مرکزی مانند استفاده از برنامک های موبایلی برای ثبت‬ ‫چک ها در سامانه صیاد در راستای ایجاد فرصت کافی به منظور‬ ‫اجرای تکالیف شــبکه بانکی و نیز مشمول نشدن طبق ماده ‪۲۴‬‬ ‫قانون پیش گفت‪ ،‬انتظار می رود همکاری ها و تعامالت مقتضی به‬ ‫منظور تکمیل وظایف قانونی محول شده به نظام بانکی کشور انجام‬ ‫شود‪ .‬از این رو بر ضرورت انجام اقدام هایی مانند اموزش کارکنان‬ ‫شعببرایراهنماییوهدایتصحیحمشتریانوتبیینکارکردهای‬ ‫سامانه های مرتبط با چک حداکثر تا تاریخ ‪ ۳۰‬دی ماه سال جاری‪،‬‬ ‫ایجاد ساختار نظام یافته و پاسخگو (میزامداد مشتریان) در راستای‬ ‫رفع ابهامات و اشکاالت مشتریان حداکثر تا تاریخ‪ ۱۵‬بهمن ماه سال‬ ‫بانک با‬ ‫جاری‪ ،‬همکاری متعامل‪ ،‬مستمر و موثر روابط عمومی ان ‏‏‬ ‫اداره روابط عمومی بانک مرکزی در راستای تنویر افکار عمومی به‬ ‫منظور فرهنگ سازی اجرای قانون موصوف و تمکین از رهنمودها‬ ‫و توصیه های ابالغی اداره یادشــده‪ ،‬تجهیز همه درگاه های بانکی‬ ‫شامل درگاه های نوین (اینترنت بانک و موبایل بانک)‪ ،‬خودپردازها‪،‬‬ ‫ک و کیوسک به خدمات سامانه صیاد (پیچک) حداکثر تا‬ ‫تلفن بان ‬ ‫پایان بهمن ماه سال جاری تاکید می شود‪.‬‬ ‫هر قطعه سکه تمام بهار ازادی طرح جدید هفته گذشته با کاهش‪ ۳۰۰‬هزار تومانی نسبت به روز گذشته‪۱۰‬میلیون و‪ ۸۸۰‬هزار تومان معامله شد‪ .‬ارزش سکه تمام بهار ازادی طرح جدید به‪ ۱۰‬میلیون و‪۸۸۰‬‬ ‫هزار تومان رسید‪ ،‬سکه تمام بهار ازادی طرح قدیم نیز ‪ ۱۰‬میلیون و‪ ۷۰‬هزار تومان معامله شد‪ .‬همچنین نیم سکه بهار ازادی ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۹۰۰‬هزار تومان‪ ،‬ربع سکه ‪ ۳‬میلیون تومان و ‪ ۹۰۰‬هزار تومان و سکه‬ ‫یک گرمی هم در برابر دو میلیون و‪ ۲۸۰‬هزار تومان معامله شد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬در بازار طال نیز نرخ هر گرم طالی‪ ۱۸‬عیار به یک میلیون و‪ ۸۲‬هزار تومان و هر مثقال طال به بهای چهار میلیون و‪ ۶۹۰‬هزارتومان‬ ‫رسید‪.‬انس جهانی طال نیز یک هزار و ‪ ۸۵۴‬دالر و ‪ ۷۹‬سنت فروخته شد‪ .‬بررسی ها نشان می دهد‪ ،‬هفته های گذشته قیمت سکه و طال متاثر از بازار ارز روند کاهشی داشت و سیر نزولی قیمت ارز روی بازار‬ ‫طال موثر بود‪ .‬همچنین کاهش نرخ انس جهانی طال نیز باعث افت قیمت طال و سکه شده و کارشناسان افت بیشتر انس جهانی طال در هفته های اینده را پیش بینی کرده اند‪ .‬کاهش ریسک های بین المللی‬ ‫پس از پذیرش شکست از سوی دونالد ترامپ و معرفی جو بایدن به عنوان رییس جمهوری قانونی اینده امریکا نیز بر این روند تاثیرگذار بوده است‪.‬‬ ‫شریعتمداریاعالمکرد‪:‬‬ ‫پیشنهاد‪ ۲۵۰۰‬میلیاردتومانوامقرضالحسنهبرایمشاغلخانگی‬ ‫وزیر کار گفت‪ :‬برای سال ‪ ١۴٠٠‬ستاد مشاغل خانگی پیشنهاد داده است که ‪ ٢‬هزار و ‪ ۵٠٠‬میلیارد تومان‬ ‫منابع قرض الحســنه به صورت جداگانه به توسعه مشاغل خانگی اختصاص یابد‪ .‬محمد شریعتمداری در‬ ‫نشست ستاد ساماندهی مشاغل خانگی‪ ،‬یکی از مهم ترین محل های ایجاد اشتغال و رفع مشکل بیکاری را‬ ‫توسعه مشاغل خانگی دانست و اظهار داشت‪ :‬بر همین اساس‪ ،‬قانونی برای توسعه مشاغل خانگی به تصویب‬ ‫رسیده و ستادی برای ساماندهی‪ ،‬هماهنگی و نظارت بر فعالیت های این بخش با حضور دو نفر از نمایندگان‬ ‫مجلس شــورای اسالمی تشکیل شده اســت‪ .‬وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه ستاد با تشکیل‬ ‫جلسات‪ ،‬فعالیت های مختلف در حوزه مشاغل خانگی را رصد می کند‪ ،‬به اقدامات مهم جهاد دانشگاهی در‬ ‫حوزه توسعه مشاغل خانگی اشاره کرد و افزود‪ :‬امروز جهاد دانشگاهی به عنوان یکی از تسهیل گران ارزشمند‬ ‫در ‪ ٣١‬استان و پس از اجرای پایلوت در ‪ ٩‬استان برای توسعه مشاغل خانگی‪ ،‬ایجاد ‪ ٨١‬هزار و ‪ ١٠٠‬شغل‬ ‫را از طریق اموزش و توانمندســازی در کشور در دستور کار قرار داده است‪ .‬شریعتمداری تصریح کرد‪ :‬این‬ ‫نهاد در زمینه ایجاد اشتغال برای خانوارهای تحت پوشش خود و به خصوص زنان سرپرست خانوار گام های‬ ‫بســیار موثری برداشته و کارهای ارزشمندی را انجام داده که این الگوی مناسب را می توان با سازمان بین‬ ‫المللی کار به اشتراک گذاشت‪ .‬وی بر نقش و تکلیف صدا و سیما برای توسعه مشاغل خانگی نیز تاکید کرد و‬ ‫یکی از مهم ترین نیازهای این حوزه را تامین وام های قرض الحسنه برای توسعه مشاغل خانگی دانست‪ .‬وزیر‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی اعالم کرد‪ :‬با توجه به حجم زیاد تقاضاها برای دریافت تسهیالت قرض الحسنه‪،‬‬ ‫سهم مشاغل خانگی در طی سال های گذشته روند نزولی داشته است‪ .‬برای سال ‪ ١۴٠٠‬ستاد مشاغل خانگی‬ ‫پیشنهاد داده است که ‪ ٢‬هزار و ‪ ۵٠٠‬میلیارد تومان منابع قرض الحسنه به صورت جداگانه به توسعه مشاغل‬ ‫خانگی اختصاص یابد‪ .‬وزیر کار با اشــاره به رونمایی از ســامانه مشاغل خانگی‪ ،‬گفت‪ :‬از ابتدای سال جاری‬ ‫صدور مجوز مشاغل خانگی به صورت الکترونیکی انجام می شود و افراد بدون مراجعه حضوری و با استفاده‬ ‫از سامانه می توانند برای صدور مجوز اقدام کنند‪ .‬تالش می کنیم اشکاالت قانونی تحت الیحه اصالحیه این‬ ‫حوزه برطرف شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬تا سال ‪ ٢٠١٩‬نزدیک به ‪ ١٠٠‬میلیون شغل در حوزه مشاغل خانگی بوده‬ ‫ولی در شرایط کرونایی در سطح جهان سهم مشاغل خانگی ‪ ۲.۶‬برابر افزایش داشته است‪ .‬وزیر تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفاه اجتماعی گفت‪ ٢۶٠ :‬میلیون نفر در سطح جهان در شرایط کرونایی در مشاغل خانگی مشغول به کار‬ ‫هستند‪ ،‬در حالی که سهم مشاغل خانگی در کشورهای توسعه یافته حدود ‪ ۹‬تا ‪ ۱۱‬درصد است این سهم در‬ ‫کشورهای در حال توسعه حدود ‪ ٣‬تا ‪ ۴‬درصد است که در ایران هم باید به این موضوع توجه کرد و این سهم‬ ‫را افزایش داد‪ .‬وی افزود‪ :‬استفاده از اموزش ها و مهارت های فنی و حرفه ای جدید برای مشاغل نوبنیان که در‬ ‫دنیا مشغول به فعالیت هستند مورد تاکید ستاد مشاغل خانگی قرار گرفته و سازمان اموزش فنی و حرفه ای‬ ‫مکلف است در این زمینه با ستاد مشاغل خانگی همکاری های الزم را برای توسعه مهارت های فنی داشته‬ ‫باشــد‪ .‬شریعتمداری با اشاره به اینکه پوشش بیمه ای فعاالن مشاغل خانگی و استفاده این افراد از صندوق‬ ‫بیمه اجتماعی کشاورزان‪ ،‬روستاییان و عشایر از دیگر موضوعاتی است که می توان مورد توجه قرار داد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫از ‪ ۳۳۰‬رشته مشاغل خانگی حدود ‪ ۱۴۹‬رشته مشمول این فعالیت ها می شود‪ .‬وی توضیح داد‪ :‬در رشته های‬ ‫حوزه صنایع دستی‪ ،‬فرش و کشاورزی‪ ،‬مناطق باالی ‪ ۲۰‬هزار نفر نیز می توانند از این بیمه استفاده کنند‪ ،‬در‬ ‫رشته های فرهنگی و هنری برای استفاده از این بیمه محدودیت سقف زیر بیست هزار نفر وجود دارد و حدود‬ ‫‪ ۹۱‬درصد فعاالن مشــاغل خانگی می توانند از این بیمه استفاده کنند‪ .‬شریعتمداری ادامه داد‪ :‬مدت ها بود‬ ‫که برای استانداردسازی و شرایط بهداشتی مشاغل خانگی که مواد غذایی را تولید می کنند با وزیر بهداشت‬ ‫و درمان مذاکراتی داشتیم که خوشبختانه موفق شدیم در ‪ ٢٢‬رسته شغلی برای توزیع و تولید مواد غذایی‬ ‫دستورالعملی را به تصویب برسانیم که با تعیین فروشگاه های مشخص و ناظر فنی به ازای هر ‪ ۶‬تولیدکننده‬ ‫مواد غذایی یک ناظر فنی با تایید وزارت بهداشت به تولید و توزیع مواد غذایی اطمینان بخشی دهد‪.‬‬ ‫ن سپرده گذاری تا‪ 22‬بهمن‬ ‫پرداخت وام خرید مسکن بدو ‬ ‫مدیرعامل بانک مســکن از امکان دریافت وام خرید مسکن بدون‬ ‫نیاز به «خرید اوراق تســهیالت» و همچنین «ســپرده گذاری»‬ ‫تا ‪ ۲۲‬بهمن خبر داد‪ .‬محمود شــایان گفت‪ :‬از ‪ ۲۵‬دی ماه ســال‬ ‫جاری به مناسبت ســالروز تاسیس بانک‪ ،‬طرح اعطای تسهیالت‬ ‫خرید مســکن به صورت توام (بدون ســپرده و اوراق گواهی حق‬ ‫تقدم اســتفاده از تسهیالت مسکن) در دســتور کار شعب بانک‬ ‫قرار می گیرد‪ .‬وی با بیان اینکه بانک مسکن در بازه زمانی سالروز‬ ‫تاســیس بانک و دهه مبارک فجر از یک اهرم تســهیالتی جدید‬ ‫برای شــارژ مالی متقاضیان خرید مسکن کمک می گیرد‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بانک مسکن با هدف کمک به خانه دار شدن اقشار مختلف جامعه‬ ‫و تقویت قدرت خرید متقاضیان مســکن‪ ،‬طرح اعطای تسهیالت‬ ‫خرید مســکن بدون ســپرده را از ‪ ۲۵‬دی ماه تا ‪ ۲۲‬بهمن ماه در‬ ‫دســتور کار قرار داده اســت‪ .‬وی به سقف تسهیالت جدید خرید‬ ‫مسکن اشاره و اضافه کرد‪ :‬همه شعب بانک مسکن به متقاضیانی‬ ‫که در بازه زمانی این طرح درخواســت بهره مندی از تســهیالت‬ ‫خرید مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده از تسهیالت‬ ‫مسکن را دارند‪ ،‬تســهیالت موصوف را به صورت توام (بخشی از‬ ‫محل اعتبار داخلی بانک و بخشی از محل اوراق مذکور) پرداخت‬ ‫می کند‪ .‬وی درباره چگونگی پرداخت این نوع تسهیالت توضیح داد‪:‬‬ ‫پرداخت تســهیالت خرید مسکن بدون سپرده به نحوی است که‬ ‫‪ ۵۰‬درصد مبلغ تسهیالت از محل اوراق گواهی حق تقدم استفاده‬ ‫از تسهیالت مسکن و ‪ ۵۰‬درصد مابقی از محل منابع بدون سپرده‬ ‫(مجموعاً تا سقف های ابالغی تسهیالت خرید مسکن اوراق گواهی‬ ‫حق تقدم)‪ ،‬پرداخت می شود‪ .‬به این ترتیب متقاضیان فقط برای‬ ‫نیمی از تســهیالت نیازمند خرید اوراق هستند‪ .‬مدیرعامل بانک‬ ‫مسکن همچنین با اشاره به نرخ سود و دوره بازپرداخت پیش بینی‬ ‫شــده برای این تسهیالت‪ ،‬درباره دیگر شرایط اخذ ان گفت‪ :‬همه‬ ‫شرایطی که متقاضیان برای دریافت تسهیالت اوراق گواهی حق‬ ‫تقدم نیاز دارند نیز برای این نوع تسهیالت جاری است‪ .‬به عنوان‬ ‫مثال متقاضیانی می توانند از این بخش از تسهیالت استفاده کنند‬ ‫که سن بنای ملک خریداری شده کمتر از ‪ ۲۵‬سال باشد‪.‬وی افزود‪:‬‬ ‫تنها تفاوت این تسهیالت با تسهیالت اوراق گواهی حق تقدم در‬ ‫مدت زمان بازپرداخت است که معادل ‪ ۵‬سال در نظر گرفته شده‬ ‫این در حالی اســت که طول دوره بازپرداخت تســهیالت از محل‬ ‫اوراق گواهی حق تقدم معادل ‪ ۱۲‬ســال اســت‪ .‬به گفته وی نرخ‬ ‫ســود پیش بینی شده برای تسهیالت خرید مسکن بدون سپرده‬ ‫معادل ‪ ۱۸‬درصد اســت‪ .‬وی در پایان به سقف تسهیالت خرید از‬ ‫محــل اوراق گواهی حق تقدم که برای زوجین در تهران و ســایر‬ ‫شهرها پیش بینی شده اشاره کرد و گفت‪ :‬سقف تسهیالت اوراق‬ ‫گواهــی حق تقدم برای زوجین معــادل ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان‪ ،‬در‬ ‫مراکز استان ها و شهرهای باالی دویست هزار نفر جمعیت معادل‬ ‫‪ ۱۶۰‬میلیون تومان و برای سایر شهرها معادل ‪ ۱۲۰‬میلیون تومان‬ ‫است که متقاضیان این تسهیالت در بازه زمانی ذکر شده می توانند‬ ‫تا ‪ ۵۰‬درصد مبلغ تسهیالت تا سقف مشخص را از محل تسهیالت‬ ‫بدون سپرده دریافت کنند‪.‬‬ ‫‪ FATF‬ابزارامریکابرایتشدیدتحریم هاعلیهایراناست‬ ‫عضو کمیسیون کشــاورزی مجلس گفت‪ :‬در‬ ‫صورت اجرای برنامه اقــدام ‪ FATF‬مطمئنا‬ ‫تحریم های امریکا و ‪ FATF‬دو جریان و ابزار‬ ‫مکمل یکدیگر برای افزایــش تحریم ها علیه‬ ‫ملت ایران خواهند شد‪ .‬به عبارتی‪ ،‬نقاط ضعف‬ ‫امریکا در جریان تحریم علیه ایران با ‪FATF‬‬ ‫حل خواهد شــد‪ .‬محمدتقــی نقدعلی عضو‬ ‫کمیسیون کشــاورزی مجلس شورای اسالمی‬ ‫و نماینــده مــردم خمینی شــهر در مجلس‬ ‫درباره عدم اجرای کامل برنام ه اقدام ایران در‬ ‫‪ FATF‬گفت‪ :‬تجرب ه ‪ ۴۱‬ساله انقالب اسالمی‬ ‫ثابت کرده است که تمام چراغ سبزهای که از‬ ‫طرف نهادها و کنوانسیون های بین المللی به‬ ‫ایران نشان داده شــده است‪ ،‬سراب و بیهوده‬ ‫اســت یعنی ممکن اســت‪ ،‬یک سری منافع‬ ‫موهومی را برای ما تصویر بکشند‪ ،‬ولی بعد از‬ ‫پیوستن منافعی حاصل نمی شود و اسیب های‬ ‫زیادی هم به کشــور وارد می شود‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬نمونه واضح از این موضوع برجام اســت‪.‬‬ ‫در جریان امضاء برجــام قرار بود تمام تحریم‬ ‫ها برداشــته شود ولی عملی نشــد‪ .‬با اجرای‬ ‫برنامه اقدام ‪ FATF‬اتفاق تجربه شده را مجدد‬ ‫تجربه خواهیم کرد‪ .‬مجلس شــورای اسالمی‬ ‫و شــورای نگهبان با تصویــب لوایح الحاق به‬ ‫کنوانسیون های مد نظر ‪ FATF‬کامال مخالف‬ ‫است‪ ،‬قطعا مجمع تشخیص مصلحت نظام هم‬ ‫با این موضوع مخالفت اســت‪ .‬پافشاری دولت‬ ‫در این زمینه غیرمنطقی و غیر عقالنی است‪.‬‬ ‫نقدعلی در ادامه تصریح کرد‪ :‬در صورت اجرای‬ ‫برنامه اقدام ‪ FATF‬مطمئنا تحریم های امریکا‬ ‫و ‪ FATF‬دو جریان و ابزار مکمل یکدیگر برای‬ ‫افزایش تحریم ها علیه ملت ایران خواهند شد‪.‬‬ ‫به عبارتــی‪ ،‬نقطه ضعف های امریکا در جریان‬ ‫تحریم علیه ایران با ‪ FATF‬حل خواهد شــد‪.‬‬ ‫وی در پایان گفت‪ FATF :‬هیچگونه تاثیری‬ ‫بــر واردات غذا‪ ،‬دارو و فعالیــت های تجاری‬ ‫کشور نخواهد گذاشــت و نباید به اشتباه این‬ ‫دو موضــوع باهم گره بخورند‪ FATF .‬تنها به‬ ‫دنبال افزایش سیطره و حاکمیت امریکا بر دنیا‬ ‫است‪.‬‬ ‫سود و زیان کرونا برای مشاغل انالین چقدر بود؟‬ ‫به گفته عضو اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی در پی شیوع‬ ‫ویروس کرونا عرضه انالین کاال و مواد غذایی بیش از دو برابر شده‪،‬‬ ‫اما خدمات انالین در حوزه گردشــگری و مشاغل خدماتی ‪ ۹۷‬و‬ ‫‪ ۸۶‬درصد کاهش داشــته است‪ .‬رضا الفت نسب اظهار کرد‪ :‬پیش‬ ‫از کرونا پیش بینی شــده بود ‪ ۷۰‬درصد کسب کارها طی شش تا‬ ‫هفت سال اینده به فضای انالین وارد شوند‪ ،‬شیوع کرونا این زمان‬ ‫هفت ساله را به دو تا سه سال کاهش داد‪ .‬به گفته وی در ابتدای‬ ‫شیوع کرونا در بخش سفارش انالین غذا ‪ ۶۰‬درصد‪ ،‬تاکسی های‬ ‫انالین ‪ ۵۱‬درصد‪ ،‬گردشگری ‪ ۹۰‬درصد و بخش خدماتی نیز ‪۸۷‬‬ ‫درصد کاهش رخ داد که در طول چند ماه گذشــته بخشی از این‬ ‫زیان جبران شده است‪ ،‬اما در مقابل‪ ،‬در عرضه انالین کاال و مواد‬ ‫غذایی ‪ ۱۳۶‬درصد و عرضه محصوالت دیجیتالی ‪ ۱۳۲‬رصد رشد‬ ‫داشته اند‪ .‬عضو اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی همچنین از‬ ‫انجام دو مرحله نظر سنجی یکی مربوط به سه ماهه نخست شیوع‬ ‫کرونا و دیگری مربوط به اواخر ابان ماه خبر داد که بر اساس نتایج‬ ‫ان ها بخش عرضه کاال و مواد غذایی زود مصرف (سوپرمارکتی) در‬ ‫زمان شیوع کرونا با ‪ ۱۲۱‬درصد رشد مواجه شده و در نظرسنجی‬ ‫دور دوم این بخش ‪ ۱۵‬درصد دیگر هم رشــد داشته است‪ .‬بازار‬ ‫محصوالت دیجیتالی نیز ابتدا با ‪ ۳۲‬درصد رشــد مواجه شد و در‬ ‫دور دوم نظرســنجی‪ ،‬این شاخص رشــد ‪ ۱۰۰‬درصدی را تجربه‬ ‫کرد‪ .‬الفت نســب همچنین با بیان اینکه یکی دیگر از حوزه های‬ ‫کسب وکارهای انالین‪ ،‬خدمات مشاوره پزشکی است که در ابتدا‬ ‫‪ ۱۲‬درصد رشد داشت‪ ،‬اما در نظر سنجی دوم معلوم شد رشد ‪۱۰۰‬‬ ‫درصدی را تجربه کرده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این موضوع نشــان می دهد‬ ‫مردم در ابتدا با این پلت فرم ها اشنایی نداشتند و استفاده از ان به‬ ‫مرور رشد کرده است‪ .‬عضو اتحادیه کشوری کسب وکارهای مجازی‬ ‫در ادامه درباره مشــاغل انالینی که از شیوع ویروس کرونا اسیب‬ ‫دیدند نیز گفت‪ :‬مشاغل خدماتی در این دوره با ‪ ۸۶‬درصد کاهش‬ ‫رو به رو شــد که اکنون فقط ‪ ۹‬درصد ان جبران شده و همچنان‬ ‫‪ ۷۷‬درصد کاهش ســفارش در این حوزه وجود دارد‪ .‬البته پیش‬ ‫بینی می شود با بهبود اوضاع و زرد شدن تهران و بسیاری از شهرها‬ ‫شــرایط به مرور در این بخش بهبود یابد‪ .‬در بخش تاکســی های‬ ‫انالین نیز در حال حاضر ‪ ۱۴۰‬شرکت تاکسیرانی انالین در سراسر‬ ‫کشور فعال است که در ابتدای شیوع کرونا ‪ ۶۰‬شرکت از این تعداد‬ ‫فعال بودند‪ .‬در دور اول نظرسنجی ‪ ۵۱‬درصد کاهش در این بخش‬ ‫اتفاق افتاد و در دور دوم مشخص شد ‪ ۲۰‬درصد این کاهش جبران‬ ‫شده اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬حوزه گردشگری هم با ‪ ۹۷‬درصد کاهش‬ ‫مواجه شــده که تاکنون نهایتا ‪ ۱۰‬درصد ان جبران شــده است‪.‬‬ ‫در بخش ســفارش انالین غذا هم در ابتدا با کاهش ‪ ۶۰‬درصدی‬ ‫خدمات مواجه بودیم که تا کنون ‪ ۴۰‬درصد ان جبران شده است‪.‬‬ ‫خدمات انالین در حوزه مسکن نیز ابتدا ‪ ۱۵‬درصد کاهش داشت‬ ‫اما در دور دوم نظرســنجی ‪۱۲‬درصد از این کاهش جبران شــد‪.‬‬ ‫حوزه تبلیغات انالین نیز در ابتدا ‪ ۵۵‬درصد کاهش داشت که نشان‬ ‫می داد کسب و کارها نتوانسته اند هزینه تبلیغات را تامین کنند و‬ ‫اکنون فقط ‪ ۱۶‬درصد ان جبران شده است‪.‬‬ صفحه 4 ‫در روزهای اخیر اخباری در خصوص انتشار غیرقانونی و بدون رعایت حق مالکیت فکری فیلم سینمایی «دیدن این فیلم جرم است» در برخی رسانه ها مطرح شد‪ ،‬به همین منظور پس از ارائه درخواست‬ ‫کتبی از سوی حوزه هنری‪ ،‬ساترا با هماهنگی دستگاه قضایی اقدام به شناسایی و مسدودسازی رسانه های متخلف کرد‪ .‬در این خصوص یک رسانه پس از دریافت اخطار‪ ،‬اقدام به حذف محتوای ناقض مالکیت‬ ‫فکری کرد‪ ۱۵،‬لینک از رسانه ها‪ ،‬یک کانال تلگرامی و یک صفحه در اینستاگرام خارج از روال اداری مسدود شدند‪ .‬با افزایش استقبال عمومی از مشاهده فیلم های سینمایی در رسانه های صوت و تصویر در‬ ‫فضای مجازی‪ ،‬ساترا به عنوان نهاد تنظیم گر این حوزه‪ ،‬اقدامات پایشی و قضایی خود را در راستای حفاظت از حقوق مالکیت فکری تولیدکنندگان و پخش کنندگان اثار هنری‪ ،‬به عنوان ارکان ضروری برای‬ ‫شکل دادن به بازار قانونی و شفاف در صنعت صوت و تصویر‪ ،‬ادامه خواهد داد‪ .‬صاحبان حقوق مالکیت فکری محتوای صوتی و تصویری می توانند با مراجعه به ساترا‪ ،‬از فرایندهای ساده تر و سریع تری نسبت‬ ‫به احقاق حقوق خود و برخورد با رسانه های غیرمجاز بهره مند شوند‪ .‬پیش از این ساترا با رسانه های منتشرکننده غیرمجاز فیلم های «خروج»‪« ،‬طال» و سریال «اقازاده» برخورد کرده بود‪.‬‬ ‫به بهانه افتتاح نمایشگاه مجازی کتاب در روز اول بهمن ماه؛‬ ‫کرونا زورش به نمایشگاه کتاب نرسید!‬ ‫نمایشگاه کتاب تهران با ان عظمت و سروصدا را حاال باید روی نمایشگر تلفن همراه یا رایانه شخصی ببینید‪ .‬کرونا‪،‬‬ ‫این ویروس بی اعصاب و ادمکش‪ ،‬بساط کباب و دود و َد َمش را از نمایشگاه کتاب جمع کرد‪ ،‬اما بساط خود کتاب‬ ‫را نتوانست‪ .‬زورش نرسید‪ .‬روزی روزگاری نمایشگاه کتاب تهران برای خودش بروبیایی داشت‪ .‬کرور کرور ادم‬ ‫کتابخوان و اهل فضل از چهارگوشه مملکت راه می افتادند تا دستشان به تازه ترین کتاب های ایرانی و خارجی برسد‬ ‫و بهترین هایش را بخرند و بار کنند و ببرند به دیارشان‪ .‬همیشه مردمان دورنشین و تشنه علم‪ ،‬رنج سفر بر خود‬ ‫هموار می کردند تا گل سرسبد نشر کشور را از نزدیک ببینند‪ .‬ان ها عقیده داشتند که دستشان از نخل دانش کوتاه‬ ‫است و همه چیز در پایتخت‪ ،‬برای تهران نشینان فراهم‪ .‬ناشرها هم تمام سال می دویدند تا حضوری محکم و قاطع‬ ‫در نمایشگاه کتاب تهران داشته باشند‪ ۳۵۵ .‬روز سال یک طرف‪ ،‬همان ‪ ۱۰‬روز نمایشگاه هم یک طرف‪ .‬نویسنده‬ ‫و ناشر و چاپچی‪ ،‬دانه ای را که با هزار زحمت در طول یک سال کاشته بودند و روز به روز قد برافراشتنش را دیده‬ ‫بودند‪ ،‬در نمایشگاه برداشت می کردند‪ .‬چه بروبیایی داشت مصلی در این سال های اخر‪ .‬قبلش هم که نمایشگاه‬ ‫کتاب در شمال تهران یا «شهر افتاب» بود‪ ،‬حول و حوش ان جای سوزن انداختن نبود‪ .‬هزاران نفر از کنار بساط‬ ‫کتاب و کلمه‪ ،‬نان می خوردند‪ .‬امسال و بعد از ‪ ۳۳‬سال‪ ،‬نمایشگاه کتاب تهران برگزار نشد‪ .‬کرونا به هیچ چیز‬ ‫رحم نکرده بود و تمام تجمعات‪ ،‬جلسات‪ ،‬برنامه های عمومی و همایش های فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬سیاسی و حتی‬ ‫ورزشی‪ ،‬تعطیل شده بود‪ .‬خبرها حاکی از ان بود که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی می خواهد قضای نمایشگاه‬ ‫کتاب تهران را در تابستان یا هفته کتاب ـ که همیشه در ابان ماه است ـ به جا اورد‪ ،‬اما نمودارهای ابتال و مرگ و‬ ‫میر کرونا‪ ،‬ان قدر ترسناک شد و محدودیت ها به قدری گسترش یافت تا نمایشگاه حضوری کتاب در کار نباشد‪.‬‬ ‫نمایشگاه های بزرگ دنیا مثل فرانکفورت و بولونیا هم تعطیل کرده بودند و داشتند برای جبران ان‪ ،‬راهی دست‬ ‫و پا می کردند‪ .‬وزارت ارشاد داشت به تاریخ دیگری برای نمایشگاه کتاب تهران فکر می کرد و مشورت می گرفت‪.‬‬ ‫می دانست که اگر همان اول بیاید از نمایشگاه مجازی صحبت کند‪ ،‬عده ای از ناشران مقابلش موضع می گیرند‪.‬‬ ‫علتش هم روشن است‪ .‬ان ها می گفتند که تمام هنر ما جایی جلوه می کند که با خریدار و مخاطب چهره به چهره‬ ‫می شویم و اثارمان را معرفی می کنیم‪ .‬تا اندازه زیادی هم درست می گفتند‪ .‬فصل بارچینی و برداشت محصول‬ ‫را باید پرقدرت برگزار کرد‪ .‬نمی شود یک سری کتاب را بچینی توی ویترین و پا روی پا بیندازی ببینی چند نفر‬ ‫کتاب شما را می خواهند‪ .‬نویسنده ها در نمایشگاه حضوری دیدار رخ به رخ با خوانندگانشان داشتند و برای جشن‬ ‫امضای اثار‪ ،‬گاهی صف های چندصدمتری تشکیل می شد‪ .‬دست اندرکاران نشر‪ ،‬صبح تا شب در غرفه های کوچک‬ ‫و بزرگ مصالی امام خمینی رحمهاهلل علیه‪ ،‬زیر چادر و گوشه و کنار شبستان با خریداران کتاب سروکله می زدند‪.‬‬ ‫خیلی ها هم حول و حوش ادبیات و کتاب‪ ،‬بحث می کردند و حکایت ها می گفتند‪ .‬همان موقع که ارشاد در تردید‬ ‫برگزاری نمایشگاه حضوری بود‪ ،‬انتشارات سوره مهر‪ ،‬خط شکنی کرد و نمایشگاه مجازی کتاب را با عنوان «انتهای‬ ‫راهروی ‪ »۲۷‬از ‪ ۲۵‬خرداد تا ‪ ۸‬تیر راه انداخت‪ .‬این ناشر پرمخاطب ‪ ۳۰۰‬کتاب چاپ اول به نمایشگاه مجازی اش‬ ‫اورد و سرجمع‪ ۲۰۰۰ ،‬اثر را در قالب نسخه مکتوب‪ ،‬الکترونیک و صوتی به مخاطبان عرضه کرد‪ .‬امکان بازدید‬ ‫سه بعدی از غرفه شبیه سازی شده‪ ،‬امکان خرید کتاب چاپی و الکترونیک با تخفیف ‪ ۲۵‬درصدی‪ ،‬ارسال رایگان‬ ‫کتاب با بسته بندی بهداشتی‪ ،‬دیدار با نویسندگان در فضای مجازی‪ ،‬پخش زنده جشن امضا کتاب و‪ ...‬از مزایای‬ ‫این نمایشگاه بود‪ .‬برگزاری موفق این نمایشگاه‪ ،‬موضع سخت ناشرانی را که فقط به نمایشگاه حضوری رضایت‬ ‫می دادند‪ ،‬نرم کرد و دیگر‪ ،‬کم تر ناشری بود که با نمایشگاه مجازی سر به مخالفت بردارد‪ .‬تقریبا از همان زمان بود‬ ‫که وزارت ارشاد‪ ،‬بند کفش هایش را برای برپایی نمایشگاهی با حضور همه ناشران داخلی و خارجی محکم کرد‪ .‬با‬ ‫این تدبیر‪ ،‬فاتحه نمایشگاه حضوری خوانده شد‪ .‬کرونا هم قربانیان بیش تری گرفت تا محدودیت ها چند برابر شود‪.‬‬ ‫با ادغام موسسات وزارت ارشاد و مدیرعاملی «ایوب دهقانکار» در موسسه ادغام شده «خانه کتاب و ادبیات»‪،‬‬ ‫مسوولیت برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب در اواخر شهریورماه به این موسسه واگذار شد تا این موسسه چهار‬ ‫ماه فرصت داشته باشد نمایشگاه مجازی کتاب را برنامه ریزی کند‪ .‬این در حالی بود که وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی در عوض خسارتی که به ناشران و فعاالن حوزه نشر وارد امده بود‪ ،‬سیاست های حمایتی پیش گرفت تا‬ ‫از غصه های انان به خاطر تعطیلی واحدهای صنفی کم کند‪ .‬همزمان‪ ،‬ناشران زیادی‪ ،‬فروش انالین خود را فعال‬ ‫کرده و با تخفیف های قابل توجه‪ ،‬مخاطبان را به سمت این شکل از عرضه کتاب سوق دادند‪ .‬همه این ها زمینه ای‬ ‫شد تا برنامه ریزی برای برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب با استقبال‪ ،‬رضایت و انتظار ناشران پیش برود‪ .‬هرچند‬ ‫همه این جمله را با حسرت و اه به زبان می اوردند‪« :‬البته چیزی جای نمایشگاه فیزیکی کتاب را نمی گیرد!»‬ ‫گویی ایام خوش ان بود که با یار به سر شد‪ .‬نمایشگاه کتاب تهران دو تا پنجشنبه داشت‪ ،‬دو تا جمعه‪ .‬به اولی اش‬ ‫نمی رسیدید‪ ،‬دومی را انتخاب می کردید تا از قافله خرید کتاب عقب نمانید‪ .‬نمایشگاه مجازی اما یک پنجشنبه‬ ‫دارد یک جمعه‪ .‬اهمیتی هم ندارد که چند تا روز تعطیل داشته باشد‪ .‬نمایشگاهی که ‪ ۲۴‬ساعته است و از روز‬ ‫اول بهمن تا ششم این ماه‪ ،‬الینقطع درش به روی خریداران و مخاطبان باز است‪ ،‬ان قدر زمان به انان می دهد‬ ‫که روز اخر‪ ،‬کسی پشت درهایش نماند‪ .‬نمایشگاه مجازی کتاب‪ ،‬روز اول بهمن افتتاح می شود‪ .‬این که ساعت‬ ‫شروعش ‪ ۰۰‬بامداد است یا ساعت هشت و ‪ ۹‬صبح‪ ،‬بستگی دارد به افتتاحیه اش که البد ان هم مجازی است و اگر‬ ‫اقای رئیس جمهور سرش شلوغ باشد‪ ،‬الاقل وزیر ارشاد‪ ،‬وزیر ارتباطات‪ ،‬مدیرعامل شرکت پست برایش سخنرانی‬ ‫می کند‪ .‬احتماالً این افتتاحیه‪ ،‬یک روز قبل و سی ام دیماه برگزار می شود‪.‬‬ ‫‪ ۵‬فیلم که همه زنان ایرانی باید تماشاکنند‬ ‫نقش زنان در سینمای ایران چندان هم کم نیست اما فیلم هایی که توسط‬ ‫زنان برای زنان ســاخته شده اند‪ ،‬کمتر از تعدادی هستند که از ان انتظار‬ ‫می رود‪ .‬زنان در سینمای ایران نقش بسیار مهمی دارند‪ .‬نقشی غیرقابل‬ ‫انکار و تاثیرگذار که اهمیت ان در بســیاری از جشــنواره های سینمایی‬ ‫داخلی و خارجی هم ثابت شده است‪ .‬با این حال بسیاری از منتقدان باور‬ ‫دارند فیلم هایی که زنان می توانستند برای هم جنس های خویش بسازند یا‬ ‫قابل قبول نیستند یا حتی تعداد قابل توجهی هم ندارند‪ .‬ان چه غیرقابل‬ ‫انکار به نظر می رسد‪ ،‬تعداد کم فیلم هایی است که نقش زنان را به مثابه‬ ‫شخصیت هاییمستقلوتاثیرگذاربررسیمی کند‪.‬اماسینمایایرانچندان‬ ‫هم در این زمینه ناتوان نبوده و اثاری وجود دارند که بسیار جذاب به نظر‬ ‫می رسند‪ .‬اثاری که شاید بهتر باشد همه زنان ایرانی ان ها را تماشا کنند‪ .‬در‬ ‫ادامه با ‪ ۵‬فیلم که همه زنان ایرانی باید تماشا کنند‪ ،‬اشنا شوید‪ .‬اثاری که‬ ‫تماشای ان ها برای مخاطبان زن بسیار ضروری است‪.‬‬ ‫هیس! دخترها فریاد نمی زنند ؛‪۱۳۹۲‬‬ ‫یک ســال بعد اکران شد‪ .‬این درام خانوادگی ‪ -‬اجتماعی موفق شد‬ ‫بیشــتر از ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان در گیشه های سینما بفروشد‪ .‬امین‬ ‫حیایی‪ ،‬شقایق فراهانی‪ ،‬سیامک انصاری‪ ،‬اشکان خطیبی‪ ،‬اندیشه‬ ‫فوالدوند‪ ،‬پانتــه ا پناهی ها‪ ،‬فهیمه رحیم نیا و بهــزاد فراهانی از‬ ‫بازیگران اصلی «خانوم» هستند‪ .‬این فیلم به دلیل ان که داستان سه ‬ ‫گــروه از زنان از طبقات مختلف اجتماعی را روایت می کند‪ ،‬یکی از‬ ‫مهم ترین فیلم هایی است که زنان ایرانی باید تماشا کنند‪.‬‬ ‫خالصه داستان‪ :‬سه زن از پایین‪ ،‬مرکز و شمال شهر در زندگی‬ ‫شخصی خودشان غرق شده اند‪.‬‬ ‫ناهید ؛ ‪۱۳۹۴‬‬ ‫شاید«هیس!دخترهافریادنمی زنند»مهم ترینفیلمیباشدکهزنانایرانی‬ ‫باید تماشا کنند‪ .‬فیلمی خوش ساخت و درگیرکننده درباره تجاوز به زنان‬ ‫که ایده و روایت خوبی را برای به تصویرکشیدن داستانش انتخاب کرده و‬ ‫تماشاگرش را محو جذابیت های اشکار و پنهان خویش می کند‪ .‬این فیلم‬ ‫موفق شد جایزه جایزه بهترین فیلم نامه و لوح تقدیر بهترین فیلم جشنواره‬ ‫فیلم زنان مستقل امریکا را برنده شود‪ .‬ضمن اینکه طناز طباطبایی هم‬ ‫جایزه بهترین بازیگر همین جشنواره را تصاحب کرد‪ .‬فیلم «هیس! دخترها‬ ‫فریاد نمی زنند» در سال ‪ ۱۳۹۲‬اکران شد و در نهایت فروشی بیشتر از ‪۵‬‬ ‫میلیارد تومان را ثبت کرد‪.‬‬ ‫خالصه داستان‪ :‬شیرین هشت ساله مورد ازار جنسی مردی از نزدیکان‬ ‫قرار می گیرد اما ان چه این زخم را عمیق تر می کند و واقعه را به فاجعه ختم‬ ‫می ســازد‪ ،‬ان است که دخترک هیچ کس را پیدا نمی کند که وقتی با او‬ ‫صحبت می کند‪ ،‬حرف هایش را باور کند‪.‬‬ ‫خانوم ؛ ‪۱۳۹۳‬‬ ‫ناهید فیلمی به کارگردانی ایدا پناهنده و نویســندگی مشترک او‬ ‫با ارســان امیری است که تهیه کنندگی ان برعهده بیژن امکانیان‬ ‫بود‪ .‬این فیلم که منتخب بیش از سی فستیوال فیلم جهانی است‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۹۴‬در سینماهای ایران و در سال ‪ ۲۰۱۶‬در بیشتر از‬ ‫پنجاه سینمای کشور فرانسه به نمایش درامد‪ .‬همچنین «ناهید» در‬ ‫پانزده کشور اسیایی و اروپایی اکران شده است‪« .‬ناهید» پنجمین‬ ‫فیلم طوالنی نوید محمدزاده بــود که جایزه بهترین بازیگر مرد از‬ ‫جشنواره بین المللی فیلم براتیســاوا ‪ ۲۰۱۵‬را برنده شد‪ .‬این درام‬ ‫متفاوت ســینمای ایران یکی از فیلم هایی است که هر زنی ایرانی‬ ‫حداقل یک بار ان را تماشا کند‪.‬‬ ‫خالصه داستان‪ :‬زن جوانی به نام ناهید که از همسرش به دلیل‬ ‫اعتیادی که داشته‪ ،‬جدا شده و خرج زندگی خود و پسر خردسالش‬ ‫را از طریق ویرایش پایان نامه های دانشجویی تامین می کند با همسر‬ ‫سابقش توافقی داشته که براساس ان تنها در صورتی می تواند پسرش‬ ‫را نزد خود نگه دارد که ازدواج نکند‪ .‬اما ناهید دلباخته مرد ثروتمندی‬ ‫به نام مسعود است که به او پیشنهاد ازدواج هم داده اما ناهید به خاطر‬ ‫ترس از دست دادن فرزند مجبور می شود که به او نه بگوید‪.‬‬ ‫دختر ؛ ‪۱۳۹۴‬‬ ‫فیلم «خانوم» به کارگردانی تینا پاکروان در ســال ‪ ۱۳۹۲‬ساخته و‬ ‫فیلمی به کارگردانی و تهیه کنندگی رضا میرکریمی و نویسندگی‬ ‫مهران کاشانی که اهنگسازی ان برعهده محمدرضا علیقلی بود و‬ ‫یکی از متفاوت ترین درام های سینمای ایران در چند سال اخیر است‪.‬‬ ‫صورت گرفته است‪« .‬دختر» برای نمایش در بخش سودای سیمرغ‬ ‫ســی و چهارمین دوره جشنواره فیلم فجر پذیرفته شد و درنهایت‬ ‫برای ‪ ۷‬بخش نامزد دریافت سیمرغ بلورین از سی و چهارمین دوره‬ ‫جشنواره فیلم فجر شد‪ .‬این فیلم جایزه گئورگ طالیی بهترین فیلم‬ ‫از نگاه تماشــاگران و جایزه بهترین بازیگر نقش اول مرد جشنواره‬ ‫بین المللی فیلم مســکو ‪ ۲۰۱۶‬را به دســت اورد‪« .‬دختر» یکی از‬ ‫مهم ترین فیلم هایی است که زنان ایرانی باید تماشا کنند‪ .‬این فیلم‬ ‫نخستین فرصت درخشش ماهور الوند در سینمای ایران بود‪.‬‬ ‫خالصه داســتان‪ :‬احمد عزیزی (با هنرنمایــی فرهاد اصالنی)‬ ‫سرپرست بخش تعمیرات و نگهداری پاالیشگاه ابادان است‪ .‬او که‬ ‫برای مراسم خواستگاری دخترش ســمیرا اماده می شود‪ ،‬متوجه‬ ‫می شود که دختر دیگرش ســتاره (با نقش افرینی ماهور الوند) در‬ ‫همان روز قصد ســفر به تهران برای شرکت در جشن خداحافظی‬ ‫یکی از دوستان هم دانشگاهی اش را دارد که با مخالفت پدرش روبه رو‬ ‫می شود‪ .‬ستاره تصمیم می گیرد بدون اجازه خانواده صبح با هواپیما‬ ‫به تهران رفه و تا ظهر به خانه بازگردد‪.‬‬ ‫درساژ ؛ ‪۱۳۹۶‬‬ ‫این فیلم که جایزه بخش نسل جشــنواره برلین ‪ ۲۰۱۸‬و بهترین‬ ‫فیلم اول در ســی و ششمین جشنواره جهانی فیلم فجر را کسب‬ ‫کرده توسط پویا بادکوبه کارگردانی شده و از مهم ترین بازیگران ان‬ ‫می توان به علی مصفا و شــبنم مقدمی اشــاره کرد‪ .‬نگار مقدم هم‬ ‫برای نخستین بار فرصت هنرنمایی در فیلم سینمایی با «درساژ»‬ ‫به دســت اورد‪ .‬فیلم بادکوبه به ایــن دلیل عنوانی متفاوت به نظر‬ ‫می رســد که با تالش برای روایت زوایای اشکار و پنهانی از زندگی‬ ‫نوجوانان ایرانی‪ ،‬حرف های جدیدی برای گفتن دارد‪ .‬به همین دلیل‬ ‫«درســاژ» که حتی از موسیقی زیرزمینی ایرانی هم یاری می گیرد‬ ‫یکی از فیلم هایی است که زنان و به ویژه دختران نوجوان ایرانی باید‬ ‫تماشا کنند‪.‬‬ ‫خالصه داستان‪ :‬دختری ‪ ۱۶‬ساله به نام گلسا است که به همراه‬ ‫خانواده اش در شــهری کوچک در اطراف تهران زندگی می کند‪ .‬او‬ ‫بیشتر وقت خود را با گروهی از دوستانش می گذراند‪ .‬یک روز ان ها‬ ‫تصمیم می گیرند تا کاری خطرناک و هیجان انگیز انجام دهند‪ .‬پس‬ ‫از ان اســت که پیامدهای غیرمنتظره ای رخ می دهد که سرگرمی‬ ‫صرفاً هیجان انگیز ان ها را تحت تاثیر قرار می دهد‪.‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫برخورد با ‪۱۷‬رسانه منتشرکننده غیرمجاز فیلم «دیدن این فیلم جرم است»‬ ‫شنبه ‪ 27‬دی ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪426‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اخبار‬ ‫ن اثار حراج تهران؟!‬ ‫گران تری ‬ ‫ی ماه و پس از چند بار تعویق‪،‬‬ ‫حراج تهران عصر روز جمعه ‪ ۲۶‬د ‬ ‫در نهایت به منظور رعایت پروتکل های بهداشــتی‪ ،‬به صورت‬ ‫انالین برگزار می شود‪ .‬در این حراجی ‪ ۱۱۰‬اثر به فروش گذاشته‬ ‫ن انها متعلق به حسین زنده رودی و محمد‬ ‫می شوند که گران تری ‬ ‫احصایی است‪ .‬هفدهمین دوره از حراج تهران قرار است با ارائه‬ ‫‪ ۱۱۰‬اثر از هنر مدرن و معاصر برگزار شود‪ .‬در میان اثار ارائه شده‪،‬‬ ‫اثری بدون عنوان از محمد احصایی به قیمت‪ ۵‬تا‪ ۶‬میلیارد تومان‬ ‫و اثری از حسین زنده رودی نیز با همین قیمت‪ ،‬گران قیمت ترین‬ ‫اثارهنریاینحراجیبهحسابمی ایند‪.‬همچنینکم قیمت ترین‬ ‫اثار این حراجی نیز با قیمت ‪ ۲۵‬تا ‪ ۳۵‬میلیون تومان به نمایش‬ ‫گذاشته شده اند‪ .‬اثر حمید هادی نژاد با عنوان «فیلسوف» و اثری‬ ‫بدون عنوان از داور یوسفی از جمله این اثار هستند‪ .‬در این دوره‬ ‫از حراج اثاری از هنرمندان دیگری همچون مسعود عربشاهی‪،‬‬ ‫ســهراب سپهری‪ ،‬ایدین اغداشــلو‪ ،‬عباس کیارستمی‪ ،‬منیر‬ ‫فرمانفرمائیان‪ ،‬پرویز تناولی‪ ،‬صادق تبریزی‪ ،‬بهجت صدر‪ ،‬حسین‬ ‫محجوبی‪ ،‬پرپانه اعتمادی‪ ،‬ژازه طباطبایی‪ ،‬منصور قندریز‪ ،‬پرویز‬ ‫کالنتری‪ ،‬رضا بانگیز و ‪ ...‬ارایه شده است‪.‬‬ ‫معاون دادستان کل کشور؛‬ ‫‪ 73‬هزار سایت قمار‪ ،‬فیشینگ و‬ ‫کالهبرداری فیلتر شد‬ ‫معاون دادستان کل کشورگفت‪ ۷۳ :‬هزار سایت قمار‪ ،‬فیشینگ‬ ‫و کالهبرداری با گزارش های مردمی فیلتر شــده است جواد‬ ‫بابایی معاون دادســتان کل کشــور در امور فضای مجازی با‬ ‫اشــاره به اقدامات دستگاه قضائی در برخورد با تارنماهای قمار‬ ‫و کالهبــرداری‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬از شــهریور ‪ ۱۳۹۹‬و پس از ایجاد‬ ‫درگاهی ویژه به منظور دریافت گزارش قمارخانه های مجازی‬ ‫در پایگاه اینترنتی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و‬ ‫همچنین ایجاد شناسه ای در پیام رسان های اجتماعی داخلی‬ ‫برای دریافت گزارش های مردمی‪ ،‬بر اســاس گزارش های ثبت‬ ‫شده تاکنون ‪ ۷۳‬هزار سایت قمار‪ ،‬فیشینگ و کالهبرداری که‬ ‫با گزارش مردمی شناسایی شده اند فیلتر شده است‪ .‬وی ضمن‬ ‫قدردانی از احاد جامعه در ارسال این گزارش ها‪ ،‬اعالم کرد که‬ ‫مسدودسازی تارنماهای قمار و شرط بندی و کالهبرداری در‬ ‫حداقل زمان ممکن اتفاق می افتد‪ .‬چندی پیش معاونت فضای‬ ‫مجازی دادستانی کل کشور طی اطالعیه ای اعالم کرد که امکان‬ ‫دریافت گزارش سایت های قمار‪ ،‬شرط بندی و فیشینگ در بستر‬ ‫پیام رسان های داخلی را جهت مســدود سازی فوری و انی و‬ ‫همچنین سهولت دریافت گزارشات مردمی و ارتباط تعاملی با‬ ‫گزارش دهنــدگان از طریق نام کاربری ‪ @netreport‬فراهم‬ ‫شده است و افراد می توانند در پیام رسان های ذکر شده نسبت‬ ‫به ارسال محتوای مربوط به فیشینگ‪ ،‬قمار و شرط بندی اقدام تا‬ ‫پس از بررسی کارشناس به صورت فوری مسدود شود‪.‬‬ ‫جدیدترین تصمیمات ستاد ملی‬ ‫مقابله با کرونا درباره تئاتر‬ ‫مدیر کل هنرهای نمایشی خبر داد که ستاد ملی مقابله با کرونا‬ ‫تصمیم گیری درباره فعالیت های نمایشی را به عهده وزارت ارشاد‬ ‫و بهداشــت گذاشته است‪ .‬قادر اشنا همچنین عنوان کرد که در‬ ‫بازگشایی تئاتر ‪ ،‬محدودیت ساعت ‪ 6‬وجود ندارد و البته سالن های‬ ‫تئاتر هم همانند دیگر مکان ها تابع محدودیت تردد بعد از ساعت‬ ‫‪ 9‬هستند‪ .‬او درباره انتقال تئاتر از دسته بندی مشاغل گروه ‪ 3‬به‬ ‫گروه ‪ 2‬نیز توضیح داد‪ :‬بعد از برگزاری چند جلسه در وزارت کشور‪،‬‬ ‫خوشبختانه ستاد ملی مقابله با کرونا تصویب کرد که تصمیم گیری‬ ‫درباره فعالیت های تئاتری به عهده وازرت ارشاد و وزارت بهداشت‬ ‫گذاشته شود‪ .‬اشــنا ادامه داد‪ :‬تاکنون دو جلسه در وزارت کشور‬ ‫داشته ایم و در مجموع روند را مثبت می بینم و امیدوارم این اتفاق‬ ‫رخ بدهد‪ .‬البته قرار شد جلسه سومی را برگزار کنیم‪ .‬ستاد مقابله با‬ ‫کرونا مصوب کرده است که وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با وزارت‬ ‫بهداشت به هر جمع بندی رسیدند‪ ،‬عملیاتی بشود ‪ .‬به این معنا که‬ ‫همان جمع بندی مستقیما به ستاد مقابله با کرونا ارایه شود‪ .‬مدیر‬ ‫کل هنرهای نمایشی افزود‪ :‬با نگاه مثبت دوستان و توضیحاتی که‬ ‫ما درباره مراقبت های بهداشتی در تئاتر‪ ،‬رعایت پروتکل ها و تعداد‬ ‫افراد حاضر در سالن ها داده ایم‪ ،‬امیدوارم این اتفاق رخ بدهد‪ .‬اشنا‬ ‫یاداوری کرد‪ :‬در حال حاضر که جشنواره تئاتر فجر با ‪ 50‬درصد‬ ‫ظرفیت سالن ها‪ ،‬میزبان تماشاگران تئاتر است اما از باب احتیاط‪،‬‬ ‫تالش می کنیم تئاتر از مشاغل گروه ‪ 3‬به گروه ‪ 2‬منتقل شود تا اگر‬ ‫خدای نکرده وضعیت تهران از نظر ابتال به کرونا تغییر کرد و از زرد‬ ‫به نارنجی رسید‪ ،‬تئاتر دوباره تعطیل نشود‪.‬‬ صفحه 5 ‫سالمت‬ ‫جهانپور‪ ۷۲ :‬درصد مردم واکسن ایرانی کرونا را تزریق می کنند‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه ‪ 27‬دی ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪426‬‬ ‫اخبار‬ ‫چطور می توان به دلسوزی‬ ‫امریکا در «صادرات واکسن کرونا‬ ‫به ایران» اطمینان کرد؟!‬ ‫دکتر روازاده گفت‪ :‬جای این سوال جدی از مدافعان احتمالی واردات‬ ‫واکسن از کشورهایی مانند امریکا و انگلیس وجود دارد که دشمنان‬ ‫ایران که تمام اقتصاد و معیشت مردم کشورمان را تحریم کرده اند‪،‬‬ ‫حال چطور برای واکسن کرونا دلسوز ملت ما شده اند؟! دکتر حسین‬ ‫روازاده‪ ،‬پژوهشــگر طب ایرانی ــ اسالمی با اشاره به سابقه موفق‬ ‫کشــورمان در تولید انواع واکسن ها از جمله واکسن خوراکی فلج‬ ‫اطفال اظهار کرد‪ :‬با توجه به ســاخت واکســن قطره فلج اطفال‬ ‫می توانستیم تولیدات خود را عالوه بر مصرف در داخل‪ ،‬به خارج‬ ‫از کشور نیز صادر کنیم اما در همین شرایط بود که از طریق وزارت‬ ‫بهداشتمطلعشدیمکه«واکسنتزریقیفلجاطفال»راواردکردند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در ان مقطع زمانی‪ ،‬این سوال ایجاد شد که؛ چرا با داشتن‬ ‫چنین تجهیزات و امکاناتی برای تولید داخلی واکسن فلج اطفال‪ ،‬ان‬ ‫را وارد کرده اند و چرا باید مدل تزریقی واکسن فلج اطفال را را وارد‬ ‫کنیم؟! این در حالی بود که قطره فلج اطفال داخلی‪ ،‬امتحان خود را‬ ‫پس داده بود و این بیماری را در کشور ریشه کن کرد‪ .‬دکتر روازاده‬ ‫با اشاره به اینکه بر اساس تحقیقات صورت گرفته‪ ،‬واکسن سه گانه‬ ‫باید به صورت جداگانه تزریق شود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬تزریق همزمان‬ ‫این واکســن‪ ،‬عوارضی برای کودکان به همراه دارد و باید به صورت‬ ‫جداگانه تزریق شــود؛ این را فریاد زدیم اما گوش شنوایی نبود و‬ ‫نیست؛حتیگفتهمی شودتزریقهمزمانانمی تواندخطربیماری‬ ‫اوتیسم را به دنبال داشته باشد؛ در کشور ما متاسفانه واکسن سه گانه‬ ‫به پنج گانه تبدیل شــده است و ان را تحت عنوان «پنتاواالن» به‬ ‫کودکانتزریقمی کنند‪.‬اینپژوهشگرطبایرانیــاسالمیمتذکر‬ ‫شد‪ :‬نگهدارنده برخی واکسن ها «جیوه» است؛ در تولید واکسن باید‬ ‫راهکاری برای عدم استفاده از جیوه یافت با اینکه اعالم شده است‬ ‫که مقدار استفاده از جیوه در تولید واکسن ها‪ ،‬استاندارد و بسیار کم‬ ‫است؛ ایا نباید تولیدات به گونه ای باشد که نیازی به استفاده از همین‬ ‫مقدار جیوه در واکسن ها نباشد‪ .‬وی با اشاره به توزیع و تست برخی‬ ‫واکسن های الوده در کشورهای فقیر افریقایی توسط کشوری مانند‬ ‫امریکا یاداور شد‪ :‬در همان زمان بود که خبرهایی امد که دو دشمن‬ ‫کودکان یمنی و سوری یعنی بن سلمان و بیل گیتس در جلسه ای‬ ‫به توافق رسیدند که به کودکان این دو کشور‪ ،‬واکسن رایگان تزریق‬ ‫شود! قصد داشتند تا از طریق کشور ثالث این اقدام را انجام دهند‬ ‫و گوشزد کردند که «امیدواریم ایران این مسئولیت را قبول کند»‪،‬‬ ‫که خوشبختانه ایران اقدامی صورت نداد‪ .‬دکتر روازاده با تاکید به‬ ‫اینکه باید نسبت به واردات واکسن از کشورهای خارجی حساس‬ ‫بود چرا که با شیوع ویروس کرونا در جهان و ایران‪ ،‬اهداف پنهان‬ ‫برخی شرکت های بدنام تولید کننده واکسن تاحدودی افشا شده‬ ‫است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬رهبر معظم انقالب اسالمی که شخصیتی حکیم‪،‬‬ ‫دانشمند‪ ،‬خردمند و مدیری راهبردی هستند‪ ،‬عمق این جریان را‬ ‫کشــف کردند؛ جای این سوال جدی از مدافعان احتمالی واردات‬ ‫واکسن از کشورهایی مانند امریکا و انگلیس وجود دارد که؛ دشمنان‬ ‫ایران که تمام اقتصاد و معیشت مردم کشورمان را تحریم کرده اند‪،‬‬ ‫حال چطور برای واکسن کرونا دلسوز ملت ما شده اند در حالی که‬ ‫مردم کشورمان‪ ،‬تجربه واردات خونهای الوده به ایدز از فرانسه را نیز‬ ‫در ذهن خود دارند؟!‬ ‫چرا افراد غیرسیگاری دچار‬ ‫بیماری ریوی می شوند؟‬ ‫نتایج ازمایشات جدید نشان می دهد که چرا افراد غیر سیگاری نیز‬ ‫به بیماری شدید ریوی دچار می شوند؟ بیماری مزمن انسدادی ریه‬ ‫اغلب در نتیجه استعمال سیگار بوجود می اید اما اکنون این پرسش‬ ‫مطرح اســت که چرا حدود یک سوم از تمامی موارد ابتال به این‬ ‫بیماری در میان افرادی است که سابقه استعمال سیگار ندارند؟ به‬ ‫تازگی گروهی از محققان به پاسخ این پرسش دست پیدا کرده و‬ ‫اظهار داشتند‪ :‬خطر ابتال به بیماری مزمن انسدادی ریه در افراد غیر‬ ‫سیگاری با چگونگی شکل گیری ریه این افراد در سال های نخست‬ ‫زندگی ارتباط دارد‪ .‬این بیماری که چهارمین عامل مرگ در میان‬ ‫مردم امریکاست موجب انسداد مجاری هوا و مشکالت تنفسی شده‬ ‫و باعث می شود فعالیت های روزمره فرد محدود شود‪ .‬از گذشته این‬ ‫باور وجود داشت که استعمال سیگار و الودگی هوا از عوامل اصلی‬ ‫ابتال به بیماری مزمن انسدادی ریه است اما با وجود کاهش میزان‬ ‫مصرف سیگار و الودگی هوا در امریکا روند ابتال به این بیماری ادامه‬ ‫داشته و حدود ‪ ۳۰‬درصد از مبتالیان به بیماری مزمن انسدادی ریه‬ ‫سابقه استعمال سیگار نداشته اند‪ .‬در این بررسی محققان امریکایی‬ ‫به ارزیابی وضعیت سالمت ریه ‪ ۶۵۰۰‬فرد بزرگسال سیگاری و غیر‬ ‫سیگاری‪ ،‬مبتالیان به این بیماری و افراد سالم پرداختند‪ .‬به گفته‬ ‫محققان احتمال ابتال به بیماری مزمن انسدادی ریه در افرادی با‬ ‫مجرای تنفسی باریک نسبت به افرادی با مجرای تنفسی طبیعی و‬ ‫بزرگ بیشتر بوده است‪.‬‬ ‫کیانوش جهانپور‪ ،‬در صفحه توئیتر خود نوشــت‪ :‬نظرسنجی مرکز افکارسنجی ایرانیان درباره واکسن کرونا نشان داد که ‪ ۷۲‬درصد مردم واکسن ایرانی کرونا را تزریق خواهند‬ ‫کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬همچنین ‪ ۶۰‬درصد مردم امید زیادی به تولید واکســن ایرانی دارند و ‪ ۴۰‬درصد به واکسن های خارجی اعتمادی ندارند‪ .‬جهانپور ادامه داد‪ ۵۳ :‬درصد هم گفته اند‬ ‫اگر وزارت بهداشت واکسنی خارجی را تایید کند ان را تزریق می کنند‪ .‬جهانپور پیش از این گفته بود؛ مسیر تولید واکسن کرونا در داخل دنبال می شود‪ .‬اقدام برای تولید واکسن‬ ‫کرونا در داخل از ابتدا توســط ‪ ۱۶‬شــرکت ایرانی شروع شده بود و تا این لحظه ‪ ۱۲‬تقاضا و اعالم امادگی برای تولید واکسن کرونا در ایران به سازمان غذا و دارو وصول شده و از‬ ‫این تعداد هشت شــرکت پرونده فعال دارند و از این هشت شرکت یک مورد وارد فاز کارازمایی بالینی انسانی شده‪ ،‬دو شرکت دیگر نیز به زودی وارد فاز مطالعه بالینی انسانی‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫اما و اگرهای فعالیت های بدنی در دوران کرونا و ماسک‬ ‫اماکن ورزشی اکنون پس از گذشت حدود چهار ماه تعطیلی در پی شیوع بیماری کرونا ‪ ،‬به تدریج و با رعایت اصولی‬ ‫همچون استفاده اجباری از ماسک در حال بازگشایی هستند‪ .‬محققان اما بر این باورند که استفاده از ماسک در‬ ‫فعالیت های ورزشی مخاطراتی برای افراد به همراه دارد‪ .‬ویروس کرونا از سی ام ژانویه ‪ ۲۰۲۰‬زمانی که فدارسیون‬ ‫فوتبال چین شروع بازی های فصلی فوتبال این کشور را به تاخیر انداخت‪ ،‬بر رویدادهای ورزشی تاثیر گذاشته است‪.‬‬ ‫بازی های المپیک توکیو نیز به دلیل همه گیری کرونا تا تابستان‪ ۲۰۲۱‬به تاخیر افتاد که اولین تاخیر در تاریخ مدرن‬ ‫المپیک محسوب می شود‪ .‬مدیران ورزشی اکنون تنها در حال بررسی روش هایی هستند که بازگشت به تمرین ها‬ ‫و رقابت ها را هم در سطح حرفه ای و هم در سطح اماتور میسر سازد‪ .‬اما در شرایطی که هنوز واکسنی برای کرونا‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬چالش های زیادی برای از سرگیری تمرینات ورزشی وجود دارد که یکی از انها در رابطه با تنفس است‪.‬‬ ‫تنفس در زمان ورزش کردن نسبت به زمان استراحت تندتر و شدیدتر می شود که خطر انتقال این بیماری را‬ ‫افزایش می دهد‪ .‬در نتیجه لیگ برتر فوتبال استفاده از ماسک های صورت را پیشنهاد داده است‪ .‬اما ماسک استنشاق‬ ‫مقدار هوای مورد نیاز را برای انجام ورزش های سنگین ‪ ،‬دشوار می سازد‪ .‬می دانیم که پوشیدن یک ماسک جراحی‬ ‫مقاومت در برابر جریان هوا را افزایش می دهد؛ ورزش کردن نیز باعث می شود که تنفس سریعتر و شدیدتر شود؛‬ ‫بنابراین پوشیدن ماسک در طول ورزش ممانعت بیشتری در برابر جریان هوا ایجاد می کند‪ .‬از سوی دیگر انجام‬ ‫ورزش های سطح متوسط تا شدید با استفاده از ماسک دشوارتر می شود‪ .‬در حالی که با داشتن ماسک به صورت به‬ ‫راحتی می توان راه رفت به نظر می رسد که این چالش در هنگام انجام ورزش های سنگین (مثل راگبی یا فوتبال)‬ ‫که ورزشکار به میزان حدود ‪ ۴۰‬تا ‪ ۱۰۰‬لیتر در دقیقه به هوا نیاز دارد‪ ،‬بیشتر است‪ .‬زمانی که ورزش سنگینی‬ ‫انجام می دهیم‪ ،‬عضالت ما «اسید الکتیک» تولید می کنند که باعث احساس سوزش می شود‪ .‬این اسید سپس به‬ ‫دی اکسید کربن تبدیل شده و بازدم می شود‪ .‬اما اگر دی اکسید کربن در ماسک تجمع یابد‪ ،‬چه اتفاقی می افتد؟‬ ‫همچنین در هوای بازیافت شده اکسیژن کمتری وجود دارد که شرایطی مشابه با ورزش در ارتفاعات باال را نشان می‬ ‫دهد‪ .‬بنابراین مهم است که درک بیشتری از محدودیت های انجام ورزش سنگین با ماسک صورت داشته باشیم‪ .‬با‬ ‫توجه به گزارشی که در کانال خبری استرالیا در مورد دو پسر نوجوان منتشر شد که در عرض یک هفته از یکدیگر‬ ‫به دلیل پوشیدن ماسک طی انجام معاینات اجباری تربیت بدنی جان خود را از دست دادند‪ ،‬نیاز به درک این مساله‬ ‫را افزایش می دهد‪ .‬البته از انجایی که جسد این دو پسر تحت کالبد شکافی قرار نگرفته است‪ ،‬نمی توان متوجه‬ ‫شد که ایا پوشیدن ماسک در مرگ این دو پسر نقش داشته است یا خیر‪ .‬یک محقق دانشگاه «هرتفوردشایر» در‬ ‫انگلیس این موضوع را روی خود بررسی کرد‪ .‬وی با سرعت ‪ ۱۰‬کیلومتر در ساعت برای سه دقیقه روی تردمیل‬ ‫می دوید تا شدت و مدت زمان شمشیر بازی را منعکس کند‪ .‬وی این کار را با کیت کامل شمشیربازی با پوشیدن‬ ‫ماسک پارچه ای در زیر ماسک شمشیر بازی و یک بار بدون پوشیدن ماسک پارچه ای در زیر ماسک شمشیر بازی‬ ‫انجام داد‪ .‬وی یک اناالیزر قابل حمل گاز استفاده کرد و ان را برای اندازه گیری غلظت گازهای دم و بازدم‪ ،‬تطابق‬ ‫داد‪ .‬غلظت اکسیژن در اتمسفر حدود ‪ ۲۱‬درصد در سطح دریا است‪ .‬این ازمایش نشان داد که در زمان دویدن‬ ‫روی تردمیل در حالی که تنها ماسک شمشیربازی بر صورت است‪ ،‬غلظت اکسیژن حدود ‪ ۱۹.۵‬درصد است که‬ ‫با میزان اکسیژن موجود در اتفاع ‪ ۶۰۰‬متری باالی سطح دریا برابر است‪ .‬اما زمانی که در زیر ماسک شمشیربازی‬ ‫یک ماسک پارچه ای پوشیده می شود‪ ،‬سطح اکسیژن به حدود ‪ ۱۷‬درصد کاهش می یابد که این میزان اکسیژن با‬ ‫ورزش کردن در ارتفاع هزار و ‪ ۵۰۰‬متری برابر است‪ .‬کاهش بیشتر غلظت اکسیژن با ورزش طوالنی تر یا سخت تر‬ ‫تاثیر زیادی بر واکنش های فیزیولوژیکی ورزش می گذارد و باعث بروز عالئم مرتبط با بیماری ارتفاع مانند سرگیجه‬ ‫یا سردرد می شود‪ .‬از سوی دیگر میزان دی اکسیدکربن موجود در هنگام ورزش تنها با ماسک شمشیربازی‪ ،‬زیر یک‬ ‫درصد است‪ .‬اما با استفاده از ماسک پارچه ای این میزان به ‪ ٪۳‬افزایش یافت‪ .‬این در حالی است که اژانس دولتی‬ ‫مسئول تنظیم و اجرای ایمنی محل کار انگلیس‪ -‬توصیه می کند که کارمندان نباید بیش از ‪ ۱۵‬دقیقه در معرض‬ ‫‪ ٪۱.۵‬دی اکسید کربن قرار داشته باشند‪ .‬پوشیدن ماسک شمشیر بازی از سال ‪ ۱۸۹۶‬بخشی از قوانین بازی های‬ ‫المپیک بوده است و از این نظر این ورزش منحصر به فرد است؛ بنابراین قبل از هر توصیه ای که در زمینه پوشیدن‬ ‫یک ماسک پارچه ای در زیر ماسک شمشیر بازی انجام شود‪ ،‬باید تحقیقات بیشتری روی افراد انجام شود تا تاثیر‬ ‫سطح باالی دی اکسید کربن و میزان کم اکسیژن به دقت بررسی شود‪ .‬نتایج این مطالعه در مورد تاثیر پوشیدن‬ ‫ماسک صورت با سایر ورزش های پر فشار نیز هماهنگی دارد‪ .‬با توجه به بازگشایی باشگاه های ورزشی قبل از توصیه‬ ‫برای پوشیدن ماسک الزم است تحقیقاتی در این زمینه انجام شود تا ایمنی جامعه ورزشی تامین شود‪.‬‬ ‫تغذیه سالمندان در دوران کرونا چگونه باشد؟‬ ‫یک متخصص تغذیه با اشــاره به اینکه ســالمندان با مشکالت‬ ‫زیادی مواجه هستند‪،‬گفت‪ :‬تغذیه سالم‪ ،‬رعایت تناسب و تعادل‬ ‫می تواند منجر به تقویت سیستم ایمنی سالمندان و عدم ابتال به‬ ‫کرونا باشد‪ .‬شهاب اولیایی‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در ابتدا باید به مشکالت‬ ‫موثر بر شــرایط تغذیه ای سالمندان اشــاره کنیم که همین امر‬ ‫می تواند بر تغذیه انها در زمان شیوع کرونا کمک کند‪ .‬باید گفت‬ ‫به طور عادی ســالمندان ‪ ۶۰‬تا ‪ ۶۵‬ساله تغییراتی را در سیستم‬ ‫بدنی خود دارند که تغییرات اعصاب و ماهیچه ها‪ ،‬بزاق و مشکالت‬ ‫بلع از جمله انها اســت‪ .‬این متخصص تغذیــه افزود‪ :‬اختالالت‬ ‫گوارشی نیز از جمله مشکالتی است که سالمندان با ان مواجهه‬ ‫هســتند که منجر به کمبود اب در بدن انها می شــود همچنین‬ ‫کمبود ویتامین های مختلف به خصوص ویتامین گروه ‪ B‬که در‬ ‫متابولیســم بدن‪ ،‬ویتامین ‪ C‬که منجر به تقویت سیستم ایمنی‬ ‫بدن می شود‪ ،‬ویتامین ‪ D‬که در کشور ما اکثرا ً با کمبود مواجهه‬ ‫اســت و مهمتر از همه ویتامین ‪ B۱۲‬و ‪ ،B۶‬که نقش بســیار‬ ‫مهمی را در تقویت سیســتم ایمنی بدن سالمندان ایفا می کنند‬ ‫می توانند منجر به بروز مشــکالت بسیاری برای سالمندان شده‪.‬‬ ‫وی اظهــار کرد‪ :‬افزایش وزن‪ ،‬چاقــی‪ ،‬بی تحرکی از جمله موارد‬ ‫دیگری اســت که به خصوص درباره ســالمندان باید مورد توجه‬ ‫قــرار گیرد‪ .‬توجه به رعایت تنوع‪ ،‬تعادل و تناســب در وعده های‬ ‫غذایی سالمندان از اهمیت ویژه ای برخوردار است‪ .‬اولیایی بیان‬ ‫کرد‪ :‬اســتفاده از غذاهای فست فود و غذاهای کنسروی به شدت‬ ‫در این دوره ســنی اسیب زننده است و سالمندان در این سنین‬ ‫باید نسبت به دریافت مواد غذایی سالم توجه کافی داشته باشند‬ ‫استفاده از گوشت های کم چرب‪ ،‬مرغ و ماهی‪ ،‬فراورده های لبنی‬ ‫بدون چربی یا کم چــرب و حبوبات که از منابع خوب و گیاهی‬ ‫هســتند در کنار غالت بسیار مناســب هستند‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫رعایــت نظم‪ ،‬کنترل حجم وعده های غذایی‪ ،‬مصرف اب در کنار‬ ‫تقویت سیســتم ایمنی بدن و عدم بروز مشکالت گوارشی سبب‬ ‫کنترل قند خون نیز خواهد شــد؛ استفاده از سوپ های رقیق و‬ ‫مصرف حداقل هشــت لیوان اب‪ ،‬نان و غالت ســبوس دار‪ ،‬برنج‬ ‫قهــوه ای به دلیل وجــود فیبر‪ ،‬میوه ها خصوصــاً مرکبات مانند‬ ‫پرتقال‪ ،‬نارنگی‪ ،‬نارنج‪ ،‬لیوشیرین و‪ ...‬که حاوی ویتامین ‪ C‬و انتی‬ ‫اکسیدان ها هستند از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است‪ .‬اولیایی‬ ‫گفت‪ :‬مصرف ســبزیجات به خصوص کدوحلوایی‪ ،‬گوجه فرنگی‪،‬‬ ‫هویج‪ ،‬فلفل های رنگی که می توانند باعث تقویت سیستم ایمنی‬ ‫بدن شوند؛ تخم مرغ‪ ،‬حبوبات که منبع خوب روی و ویتامین ‪B۶‬‬ ‫هســتند؛ فراروده های لبنی و پروبیوتیک‪ ،‬عدم مصرف چربی و‬ ‫روغن‪ ،‬مصرف روغن زیتون در افزایش سطح ایمنی بدن می توانند‬ ‫نقش داشــته باشند‪ .‬وی با اشاره به اینکه این گروه سنی مشکل‬ ‫جذب و هضم دارند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬بهتر اســت ســالمندان مصرف‬ ‫مغزدانه هایی مانند بادام‪ ،‬فندق و‪ ...‬را به صورت پودر شده همراه‬ ‫با غذا اســتفاده کنند چراکه منبع بســیار خوب امگا ‪ ۳‬به عنوان‬ ‫یک ماده ضدالتهاب و تقویت کننده سیستم ایمنی هستند‪ .‬این‬ ‫متخصــص تغذیه در اخر تاکید کــرد‪ :‬توجه به کیفیت و کمیت‬ ‫خواب‪ ،‬تحرک مناســب و کافی همچنین رعایت تناسب و تعادل‬ ‫در تغذیه سالمندان در کنار سایر موارد ذکر شده از اهمیت ویژه‬ ‫ای برخورداراست‪.‬‬ ‫کلسترول و تری گلیسیرید چه فرقی با هم دارند؟‬ ‫کلسترول و تری گلیسیرید دو شکل از لیپید یا چربی هستند که در‬ ‫جریان خون شــما گردش می کنند‪ .‬هر دوی انها برای زندگی شما‬ ‫ضروری هستند‪ .‬کلسترول برای ساخت و نگه داشتن قسمت های‬ ‫اصلی سلول ها مانند غشای سلول و همچنین ساخت چند هورمون‬ ‫اساســی از جمله استروژن‪ ،‬پروژسترون‪ ،‬ویتامین دی و استروئیدها‬ ‫بسیار مهم است‪ .‬تری گلیســیرید نیز زنجیره ای از اسیدهای رب‬ ‫هستند که بخش اعظمی از انرژی مورد نیاز برای عملکرد بافت های‬ ‫بدن را تامین می کنند‪ .‬بنابراین شما نمی توانید بدون هیچ یک از این‬ ‫چربی ها زندگی کنید‪ .‬اما هنگامی که سطح کلسترول خون و یا تری‬ ‫گلیسیرید بیش از حد باال می رود‪ ،‬خطر ابتال به حمله قلبی‪ ،‬سکته‬ ‫مغزی‪ ،‬بیماری های عروق محیطی و ‪ ...‬به میزان چشمگیری افزایش‬ ‫می یابد‪ .‬به همین دلیل باید نگران میزان این دو چربی در بدن باشید‪:‬‬ ‫دو منبع برای کلسترول و تری گلیسیرید وجود دارد‪ :‬منابع غذایی و‬ ‫منابع درون زا (که در بدن تولید می شــوند)‪ .‬چربی های موجود در‬ ‫رژیم غذایی از طریق روده جذب می شوند و سپس از طریق جریان‬ ‫خون به کبد می روند و پردازش می شوند‪ .‬یکی از کارهای اصلی کبد‬ ‫این است که مطمئن شود تمام بافت های بدن شما کلسترول و تری‬ ‫گلیســیرید مورد نیاز خود را دریافت کرده اند‪ .‬به طور کلی ‪ ،‬حدودا‬ ‫هشت ساعت بعد از غذا ‪ ،‬کبد کلسترول و تری گلیسیریدهای غذایی‬ ‫را از جریان خون می گیرد‪ .‬در مواقعی که چربیهای رژیمی موجود‬ ‫نیست‪ ،‬کبد شــما به خودی کلسترول و تری گلیسیرید تولید می‬ ‫کند‪ .‬در واقع حدود ‪ ۷۵‬درصد کلسترول بدن شما توسط کبد تولید‬ ‫می شود‪ .‬سپس کبد کلسترول و تری گلیسیرید را به همراه پروتئین‬ ‫های خاص در بسته های ریزشکل به نام لیپوپروتئین ها قرار می دهد‬ ‫که به گردش خون منتقل می شوند‪ .‬کلسترول و تری گلیسیرید از‬ ‫لیپوپروتئین ها خارج می شوند و در هر کجا که مورد نیاز باشد‪ ،‬به‬ ‫ســلولهای بدن تحویل داده می شوند‪ .‬در این میان‪ ،‬تری گلیسیرید‬ ‫اضافی – یعنی انهایی که بالفاصله برای سوخت و انرژی الزم نیستند‬ ‫ برای استفاده های بعدی در سلول های چربی ذخیره می شوند‪.‬‬‫اختالللیپیدیچیست؟‬ ‫اگر در شــما اختالل لیپیدی یا دیس لیپیدمی تشخیص داده شده‬ ‫اســت‪ ،‬این یعنی سطح کلسترول بد شما یا لیپوپروتئین با چگالی‬ ‫پایین و در اصطالح‪LDL‬و همچنین تری گلیسیرید شما بیش از‬ ‫حد مجاز اســت‪ .‬همانطور که گفته شد‪ ،‬مقادیر باالی این دو چربی‬ ‫خطــر ابتال به بیماری های قلبی را باال می بــرد‪ .‬برای درک اینکه‬ ‫اختالل لیپیدی چیســت‪ ،‬باید در مورد کلسترول بدانید‪ .‬دو شکل‬ ‫کلســترول موجود در بدن شما یعنی لیپوپروتئین با چگالی کم و‬ ‫لیپوپروتئین با چگالی باال یا‪HDL‬وجــود دارد‪ .‬ال دی ال یا همان‬ ‫کلســترول بد توسط بد از طریق غذاهای سرشار از کلسترول مانند‬ ‫گوشت قرمز یا لبنیات جذب می شود‪ .‬این چری با سایر چربی ها و‬ ‫مواد موجود در خون شما ترکیب شده و باعث انسداد در شریان ها‬ ‫می گردد‪ .‬انســداد در شریان ها‪ ،‬جریان خون را کاهش داده و باعث‬ ‫بروز حمله قلبی یا سکته مغزی می شود‪ .‬در مقابل ال دی ال‪ ،‬اچ دی‬ ‫ال‪ ،‬تاثیرات محافظتی بر قلب شما دارد‪ .‬اچ دی ال کلسترول مضر را‬ ‫از شــریان ها منتقل کرده و خطر ابتال به بیماری های قلبی را دور‬ ‫می کند‪ .‬در مقابل این دو نوع کلسترول‪ ،‬تری گلیسیریدها هستند‪.‬‬ ‫بدن شما کالری اضافی موجود در بدن را که سوزانده نشده‪ ،‬تبدیل‬ ‫به چربی می کند‪ .‬فراموش نکنید که غیر از مصرف غذاهای پرچربی‬ ‫مانند پنیر و شیر پرچرب‪ ،‬استیک و کره‪ ،‬چربی های ترانس و روغن‬ ‫های حیوانی‪ ،‬عدم ورزش‪ ،‬استعمال سیگار و ژنتیک‪ ،‬برخی شرایط‬ ‫پزشکی از جمله دیابت‪ ،‬کم کاری تیروئید‪ ،‬سندرم متابولیک‪ ،‬سندرم‬ ‫کوشینگ‪ ،‬سندرم تخمدان پلی کیستیک‪ ،‬بیماری کلیوی و ‪ ...‬سطح‬ ‫کلســترول بد را باال می برند‪ .‬برای بررسی میزان کلسترول‪ ،‬پزشک‬ ‫شما ازمایش خون تحت عنوان پروفایل لیپید را ترتیب می دهد‪ .‬این‬ ‫تست کلســترول ال دی ال و اچ دی ال به همراه تری گلیسیرید را‬ ‫بررسی می کند‪ .‬قبل از این ازمایش‪ ،‬پزشک به احتمال زیاد از شما‬ ‫می خواهد که حداقل ‪ ۸‬تا ‪ ۱۲‬ساعت از خوردن و اشامیدن مایعات‬ ‫خودداری کنید‪ .‬کلســترول تام شما نباید بیشتر از ‪ ۲۰۰‬میلی گرم‬ ‫در دســی لیتر باشد‪ .‬شما باید از پزشکتان یاد بگیرید که طور نتایج‬ ‫پروفایل لیپید را تفسیر کنید‪ .‬انجمن قلب امریکا تصویه می کند که‬ ‫سطح تری گلیسیرید ناشتا در هر فرد باید کمتر از ‪ ۱۵۰‬میلی گرم در‬ ‫دسی لیتر و یا در حالت غیر ناشتا در یک فرد سالم باید کمتر از ‪۲۰۰‬‬ ‫میلی گرم در دسی لیتر باشد‪.‬‬ صفحه 6 ‫سعید نمکی‪ ،‬روز چهارشنبه در گفتگوی زنده خبری با شبکه خبر سیما‪ ،‬به ارائه گزارشی از وضعیت بیماری کرونا در کشور پرداخت‪ .‬وی با اشاره به امار کرونا در دنیا‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه امار مرگ های‬ ‫کرونایی در کشورهای پیشرفته دنیا هنوز باال است‪ .‬به طوری که طی ‪ ۲۴‬ساعت گذشته‪ ۴۲۸۱ ،‬مرگ در امریکا‪ ۱۲۴۳ ،‬مرگ در بریتانیا‪ ۱۱۰۹ ،‬مرگ در برزیل‪ ۱۱۰۶ ،‬مرگ در المان‪ ۶۱۶ ،‬مرگ در ایتالیا‪،‬‬ ‫‪ ۴۵۲‬مرگ در فرانسه‪ ۴۰۸ ،‬مرگ در اسپانیا و ‪ ۱۷۱‬مرگ در کشور ترکیه اعالم شد‪ .‬البته برخی شیوه های ثبت به دلیل تفاوت هایی که در جهان دارند‪ ،‬در اعالم امارها هم تفاوت هایی را قائل می شوند‪.‬‬ ‫اما در ایران به زیر ‪ ۱۰۰‬مورد مرگ روزانه رسیده ایم که البته همین هم غم انگیز است‪ .‬نمکی به استان مازندران اشاره کرد و افزود‪ :‬متاسفانه امار فوتی در این استان باال است و استان گلستان هم متاثر از‬ ‫مازندران است‪ .‬وی با اشاره به ویروس انگلیسی‪ ،‬افزود‪ :‬به جز پنج مورد‪ ،‬موارد جدیدی گزارش نشده است‪ .‬در استان مازندران هم مفصل بررسی کردیم که از داخل ویروس جهش یافته نداشته باشیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هر گونه ساده انگاری در بین مردم و مسئولین می تواند خطرناک باشد و اگر موج چهارم بیاید‪ ،‬ما را به شدت گرفتار کند چون زیرساخت های کشور توان مقابله با موج چهارم را نخواهد داشت‪.‬‬ ‫دربارهزیرابیرفتن هایدانش اموزاندرامتحاناتمجازی‬ ‫گوگلهمیارتقلبدانشجویان!‬ ‫با نزدیک شــدن به ایام امتحانات مجازی‪ ،‬برخی دانشــجویان برنامه ریزی کرده بودند که با‬ ‫روش های مختلف‪ ،‬استاد را دور بزنند اما حواس اساتید هم جمع بود‪ .‬همیشه موقع امتحاناتم‬ ‫حرص می خورد و اخرش مقصر همه چیز‪ ،‬گوشی زبان بسته من می شد‪ ،‬بارها سر این موضوع‬ ‫بحث کرده ایم که همه چیز االن در گوشی موبایل خالصه می شود اما قانع نمی شود‪ .‬امروز زمان‬ ‫مناسبی برای تکرار صحبت های همیشگی با مادر نبود تا ‪ 5‬دقیقه دیگر امتحان اغاز می شد و‬ ‫باید اماده می شدم‪ ،‬روی مبل لم داده و به انتظار نشستم؛ استاد می خواست تصویری امتحان‬ ‫بگیرد و تا نوبتم‪ ،‬هنوز مانده بود‪ ،‬در این فرصت می توانستم صحبت های دانشجویان را بشنوم‬ ‫تا بلکه چیزی یاد بگیرم اما انگار وضعیت انها هم مثل من بود و تقریب ًا اکثرشان خراب کرده‬ ‫بودند‪ .‬خیلی زود نوبتم رسید و همچنان چیزی بلد نبودم باید یک جوری فرار می کردم تا بعدا ً‬ ‫در شــرایط بهتری امتحان دهم‪،‬به محض اینکه استاد اسمم را صدا کرد فیلترشکن را روشن‬ ‫کردم و اتصالم به کالس قطع شد‪.‬‬ ‫باید قید این ترم را بزنیم‬ ‫با نزدیک شدن به فصل امتحانات در ایام کرونا‪ ،‬دغدغه های دانشجویان برای نحوه برگزاری امتحانات دوباره‬ ‫اغاز شده و تعدادی از دانشجویان دغدغه اصلی خود را در مدت زمان بسیار کم زمان ازمون و عدم تمرکز‬ ‫می دانند و برای پشت سر گذاشتن ترم تحصیلی شان مضطرب و نگران هستند‪ .‬یک دانشجو که از حال و‬ ‫هوای امتحانی این روزها بیزار است‪ ،‬می گوید‪ :‬امتحان مجازی برای من مثل یک کابوس شده‪ ،‬ترم پیش‬ ‫که استاد به ما ‪ 10‬سوال تستی ـ مفهومی با ‪ 20‬دقیقه زمان داده بود‪ ،‬با حدود ‪ 10‬نفر از دانشجویان یک‬ ‫ســاعت جلوتر در پارک کنار دانشکده جمع شدیم تا باهم امتحان دهیم اما با این وجود باز هم وقت کم‬ ‫اوردیم‪ .‬وی ادامه می دهد‪ :‬یکی از بچه ها هم که دوتا سیســتم اورده بود تا به جای دوستش هم امتحان‬ ‫دهد‪ ،‬امتحان دوستش را داد و از امتحان خودش جا ماند‪ .‬اکنون که اساتید برای هر سوال‪ ،‬تستی‪-‬تشریحی‬ ‫یک دقیقه وقت گذاشته اند همه باید قید این ترم را بزنیم‪.‬‬ ‫وقتی تر و خشک باهم می سوزند‬ ‫در میان دانشجویانی که تقلب می کنند‪ ،‬افرادی نیز وجود دارند که برخالف دوستان متقلب خود‪ ،‬درس شان‬ ‫را می خوانند اما در نگاه اســاتید تشخیص داده نمی شوند‪ .‬یک دانشجوی مقطع کارشناسی در خصوص‬ ‫امتحاناتی که برخی اساتید به صورت تصویری می گیرند‪ ،‬بیان می کند‪ :‬همیشه مطالب درسی ام را می خوانم‬ ‫اما در فضای امتحان مجازی که بیشتر واحد های درسی ام به صورت تصویری برگزار می شود چون مجبورم‬ ‫دوربین را مقابل صورتم بگیرم بینی ام را بزرگتر می بینم به همین دلیل ناخوداگاه حواســم پرت چهره ام‬ ‫می شــود و در نتیجه به علت عدم تمرکز تمامی امتحاناتم را خراب می کنم‪ .‬وی اضافه می کند‪ :‬اطمینان‬ ‫اســاتید نسبت به دانشجویان سلب شده است و به همین دلیل به ما رحم نمی کنند و تر و خشک باهم‬ ‫می ســوزیم‪ .‬یکی دیگر از دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد تصریح می کند‪ :‬برای من نتیجه مطلوب در‬ ‫امتحان بسیار حائز اهمیت است؛ یکبار یکی از اساتید‪ ،‬به نوبت از هر دانشجو با وبکم امتحان می گرفت و‬ ‫حتی اگر یک لحظه چشمان کسی بر می گشت می گفت‪ :‬تقلب کردی؟ نفر بعدی‪ ،‬از شما امتحان نمی گیرم‪.‬‬ ‫ما هم قســم و ایه که به واهلل نه؛ بعد هم مات و مبهوت از این امتحان نمره های درخشان می گرفتیم‪ .‬به‬ ‫شــخصه در طول امتحان‪ ،‬انقدر از چهره استاد که هر لحظه اماده مچ گیری بود‪ ،‬مضطرب شده بودم که‬ ‫ناخوداگاه چشمانم را می چرخاندم تا استاد را نبینم‪ ،‬اما انگار از نظر استاد‪ ،‬در سقف اتاقم تقلب بود‪.‬‬ ‫وقتی دانشجو خودش را لو می دهد‬ ‫بعضی از دانشجویان که از زمان مجازی شدن امتحانات کتاب ها را به خیال «تقلب» کنار گذاشتند در ایام‬ ‫امتحانات گرفتار روش های هوشمندانه و نگاه های تیزبینانه اساتید شدند‪ ،‬که بخشی از ان ها را در این بخش‬ ‫می خوانید‪ .‬یکی از دانشجویان که تجربه شکست در تقلب را داشته است‪ ،‬می گوید‪ :‬دفعه پیش که امتحان‬ ‫مجازی داشتیم استاد قید کرده بود که حتما باید با وبکم امتحان دهید و هیچ عذری را هم پذیرا نبود تا‬ ‫اینکه زمان امتحان شد و همه ما برای امتحان مجازی حاضر شدیم‪ .‬استاد اسم من را خواند که درخواست‬ ‫دسترســی به دوربین را قبول کنم و امتحان بگیرد‪ ،‬همه چیز داشت خوب پیش می رفت و در حال سوال‬ ‫پرسیدن بود که ناگهان دستم اتفاقی به دکمه برگشت دوربین خورد و دوستانم که مثل سربازان اماده به‬ ‫خدمت روبرویم در حال کمک رساندن بودند تمام و کمال در صفحه نمایش دانشجویان و استاد دیده شدند‪.‬‬ ‫همین باعث شد‪ ،‬استاد مچم را گرفت و از من و دوستانم امتحان نگرفت‪ ،‬در اخر هم صفر شدیم‪ .‬یکی دیگر‬ ‫از دانشجویان بیان می کند‪ :‬تقریباً دست تمامی استادان امده که بچه ها از زمانی که کالس ها مجازی شده‬ ‫چندان به درس توجه ندارند و زیاد هم سخت گیری نمی کنند ؛ خیلی جاها بر سر این مساله با دانشجویان‬ ‫شوخی هم می کنند‪ .‬یک روز که بچه ها در خصوص امتحان اظهار نگرانی می کردند استاد گفت‪« :‬در خانه‬ ‫ی از مطالبی که ارائه شده سخت نیست»‪ .‬وی ادامه‬ ‫نشسته اید؛ کتاب هم که پیش رویتان هست‪ ،‬رونویس ‬ ‫می دهد‪ :‬یکبار در امتحان شفاهی مجازی که فقط با میکروفون باید به استاد پاسخ می دادیم یکی از بچه ها‬ ‫جواب سوال را جا به جا خواند و استاد فورا ً گفت «شما که از رو می خوانی حداقل درست بخوان»‪.‬‬ ‫ترفندهای دانشجویان برای امتحان مجازی‬ ‫برخی دانشجویان همیشه حاضر در صحنه تقلب‪ ،‬با تغییر تمام روش ها و محدودیت هایی که اساتید در نظر‬ ‫گرفته اند‪ ،‬بیخیال نشده و همچنان سعی در ابداع تقلب های جدید و پیچاندن استاد دارند‪ .‬یک دانشجوی‬ ‫مقطع کارشناسی با اشاره به اینکه همیشه راهی برای تقلب پیدا می کند‪ ،‬می گوید‪ :‬یکبار که امتحان تخصصی‬ ‫سختی داشتیم و استاد هم گفته بود که سواالت برای هرکسی متفاوت است و به شکل تستی طراحی شده‬ ‫است‪ .‬بعید می دانستم که استاد برای‪40‬دانشجو‪ ،‬منحصر به فرد سو ال طراحی کرده باشد چون اکثرا ً وقت‬ ‫گفتم‪ :‬بیایید یک گروه بزنیم و تا وارد سامانه امتحان شدیم سواالتمان‬ ‫ ‬ ‫این کار را ندارند؛ برای همین به بچه ها‬ ‫را در ان گروه ارسال کنیم‪ .‬وی ادامه می دهد‪ :‬وقتی این کار را کردیم متوجه شدیم که فقط چینش سواالت‬ ‫برای هر دانشجو متفاوت است؛ همان جا تصمیم گرفتیم که هرکس هرچند تا سوالی را که می تواند پاسخ‬ ‫دهد و بقیه هم استفاده کنند ‪ ،‬با همین روند ان روز امتحان خیلی خوبی دادیم‪ .‬یکی دیگر از دانشجویان‬ ‫مقطع کارشناسی‪ ،‬اظهار می کند‪ :‬من وقتی درس نخوانده باشم و استاد قصد امتحان گرفتن داشته باشد موقع‬ ‫امتحان دادن هر سوالی را که بلد نباشم اینترنتم را قطع می کنم‪ ،‬استاد هم فکر می کند که مشکل اینترنت‬ ‫دارم و ســراغ نفر بعدی می رود‪ .‬یکی از دانشجویان نیز بیان می کند‪ :‬یکبار امتحان مجازی زبان داشتم و‬ ‫هیچی بلد نبودم‪ ،‬یکی از دوستانم را که مترجم زبان است به خانه امان دعوت کردم تا او جای من امتحان‬ ‫دهد؛ ان روز دلچسب ترین امتحان عمرم را دادم و به راحتی ان واحد را پاس کردم‪.‬‬ ‫گوگل همیار تقلب دانشجو است‬ ‫برخی از دانشجویان در ایام امتحانات به دنبال جواب از گوگل و یا دیگر منابع در دسترس‪ ،‬برای پشت سرگذاشتن‬ ‫امتحاناتشان هستند‪ .‬برخی نیز از این شرایط سوء استفاده کرده و برای امتحانات مجازی نرخ تعیین کرده اند‪.‬‬ ‫یک دانشجو با اشاره به نحوه امتحان دادن خود در مجازی تصریح می کند‪ :‬حتی زمانی که مدرسه می رفتیم و‬ ‫امتحانات نیز حضوری بود همیشه شیوه هایی برای تقلب وجود داشت؛ حال که دانشجوییم و امتحانات مجازی‬ ‫شده مساله تقلب شدت بیشتری یافته است‪ .‬وی می افزاید‪ :‬اکثر استادان ما در مجازی به شیوه تشریحی امتحان‬ ‫می گیرند‪ ،‬اگر ســواالت مشخص باشد و مفهومی نباشــد همان لحظه وارد گوگل می شوم و پاسخ سوال را‬ ‫جستجو و کپی می کنم و داخل باکس جواب سوال قرار می دهم درست است که بسیار ریسکی عمل می کنم اما‬ ‫حداقل صفر نمی شوم‪ .‬یکی از دانشجویان مقطع دکتری نیز اضافه می کند‪ :‬ما دانشجویان مقطع دکتری‪ ،‬اکثرمان‬ ‫شاغل هستیم و بعضی روزها انقدر درگیریم که وقتی ساعت امتحان هم با ساعت کاری مان تداخل پیدا می کند‪،‬‬ ‫مجبور می شویم یک نفر را پیدا کنیم تا به جایمان امتحان دهد که یا به جای این کار به او پول می دهیم یا یکی‬ ‫از دوستانمان است و مجانی برایمان این کار را می کند‪ .‬متاسفانه یکبار من مجبور شدم که این کار را انجام دهم‬ ‫اما به تازگی اساتید با شیوه های شفاهی ـ تصویری کا ر را برایمان سخت کردند‪.‬‬ ‫بن بست تقلب‬ ‫دوســتان دانشــجو باید بدانند با اینکه هربار ترفندهای جدیدی را برای امتحاناتشــان پیدا می کنند اما‬ ‫اساتید نیز به همراه انان به روز شده و شیوه امتحانتشان از قبل نیز سخت تر می شود؛ چون به دانشجو و‬ ‫شیطنت هایشان کام ً‬ ‫ب را می خوانند‪ .‬از سوی دیگر فراموش نکنیم تقلب‬ ‫ف هستند و تمامی این مطال ‬ ‫ال واق ‬ ‫راه حل خوبی برای پاسخ به امتحانات نیست‪ .‬مهمترین نکته این است که در کالس های دانشگاه‪ ،‬دانشی به‬ ‫معلوماتمان افزوده شود و امیدواریم کالس های درس مجازی دانشگاه چنین شرایطی را بیش از پیش ایجاد‬ ‫کند تا دانشجو بتواند مطالب بیشتری فرا گیرد و بر معلوماتش در رشته ای که به ان عالقه مند است‪ ،‬بیفزاید‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت‪:‬‬ ‫مخالفبازگشاییمدارسهستیم‬ ‫دکتر سعید نمکی در جلسه شورای ناظرین طرح شهید حاج قاسم‬ ‫ی ماه نامه ای به دانشــگاه ها ابالغ‬ ‫ســلیمانی اظهار کرد‪ :‬روز دهم د ‬ ‫کردیم که باید شــرایط کنونی را مراقبت کنید در غیر این صورت‬ ‫شاهد خیز جدید بیماری با ارتفاع و شدت بیشتر در کشور خواهیم‬ ‫بود‪ .‬وی افزود‪ :‬استراتژی وزارت بهداشت در شرایط کنونی‪ ،‬رهگیری‬ ‫خانه به خانه ویروس کرونا و شناســایی زودهنگام بیماران است تا‬ ‫اخرین موارد بیماری شناســایی شــود‪ .‬بعد از این مرحله به سراغ‬ ‫جمعیت عادی و بدون عالئم بیماری خواهیم رفت اما در شــرایط‬ ‫کنونی‪ ،‬اولویت ما‪ ،‬شناسایی بیماران با تست بیشتر و افراد در تماس‬ ‫نزدیک با انها اســت‪ .‬وزیر بهداشت خاطرنشان کرد‪ :‬باید به شدت‬ ‫از همکاری بین بخشــی شکل گرفته در بسیج ملی مبارزه با کرونا‬ ‫و طرح شــهید سلیمانی‪ ،‬صیانت و حفاظت کنیم‪ .‬عده ای در درون‬ ‫و بیرون از مرزهای کشــور‪ ،‬از این همکاری ها خوشــحال نیستند‪.‬‬ ‫در داخل کشــور‪ ،‬افرادی جاهالنه یا عامدانه در زمین دشمن بازی‬ ‫می کنند چه بسا از تعداد انگشتان دو دست هم بیشتر هستند‪ .‬در‬ ‫نامه ‪ 10‬ماده ای به دانشــگاه ها تاکید کردیم که بزرگترین خطای‬ ‫استراتژیک این است که پیوند ما و عزیزانی که به ما کمک می کنند‪،‬‬ ‫از هم جدا شــود و این پیوند را باید محکم نگهداری کنیم‪ .‬نمکی‬ ‫گفت‪ :‬در حال حاضر مخالف بازگشایی مدارس هستیم‪ .‬نگرانیم که‬ ‫دوباره با عادی انگاری به تله اردیبهشت و خردادماه بیفتیم‪ .‬اگر این‬ ‫بار گرفتار شویم‪ ،‬موج و شدت خیز جدید کرونا در کشور شاید بیشتر‬ ‫باشد و نیروهای ما ممکن است توان و انرژی مقابله چندباره با موجی‬ ‫جدید را نداشته باشند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬با لطف خدا در سایه همدلی‬ ‫و وفاقی که در کشور ایجاد شد و با دعای شبانه روزی خیرخواهان‬ ‫به ویژه مقام معظم رهبری توانســتیم دستاوردهای بزرگ ملی را‬ ‫به دســت بیاوریم و تاریخ قضاوت خواهد کرد که کشــوری در اوج‬ ‫تحریم های ظالمانه‪ ،‬توانســت به مرگ و میر دو رقمی برســد در‬ ‫حالیکه کشورهای برخوردار جهان‪ ،‬به چنان وضعیتی رسیدند‪ .‬بارها‬ ‫گفته ایم که به بیماری و مرگ هیچ شهروندی در هیچ کجای دنیا‬ ‫حتــی انها که مدیران و سیاستمدارانشــان دارو را از بیماران پیر و‬ ‫جوان ما دریغ کردند‪ ،‬راضی نیستیم‪ .‬وزیر بهداشت خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫به دانشگاه ها ابالغ کردیم که هرگونه عادی پنداری و سهل انگاری‬ ‫به دلیل فروکش کردن بیماری در استانها موجب بازگشت رفتارهای‬ ‫اجتماعی نادرست و شیوع مجدد بیماری خواهد شد بنابراین بیداری‬ ‫و وسواس مستمر در رعایت شیوه نامه ها توسط مردم و مسئولین‪،‬‬ ‫ضروری است‪.‬‬ ‫چرایی ارسال پیامک اشتباهی به برخی از رانندگان برای تردد در ساعات ممنوعه‬ ‫در چنــد روز اخیر تعــدادی پیامک برای برخی‬ ‫از رانندگان خودروها ارســال شده و محتوی ان‬ ‫حکایت از تردد رانندگان این خودروها در ساعات‬ ‫ممنوعه (‪ 21‬تا چهار صبح) دارد‪.‬‬ ‫محتوی این پیامکها به این شــرح است‪« :‬اعالم‬ ‫تردد در ساعت غیر مجاز‬ ‫شهروند گرامی؛ برای حفظ سالمتی خود و خانواده‬ ‫بر اساس مصوبه ستاد کرونا‪ ،‬تردد خودروی شما‬ ‫به شماره ‪ ....‬در تاریخ ‪ ...‬ساعت ‪ ...‬ثبت شد‪ .‬لطفاً‬ ‫از تردد غیرضروری در ســطح شهر پرهیز کنید‪.‬‬ ‫این پیامکهــا در حالی به رانندگان این خودروها‬ ‫ارســال شده که انها می گویند اص ً‬ ‫ال در ساعات و‬ ‫تاریخ ذکر شده ترددی در سطح شهر نداشته اند‪.‬‬ ‫برای پیگیری این اتفاق و علت بررسی این پیامکها‬ ‫به رانندگان‪ ،‬با ســرهنگ عین اهلل جهانی؛ معاون‬ ‫اجتماعی پلیــس راهور گفت وگــو کردیم‪ .‬وی‬ ‫می گوید‪ :‬بعضاً و بــه صورت محدود این اتفاقات‬ ‫وجــود دارد و گاهاً نیز شــبها روی می دهد؛ در‬ ‫اینگونه موارد‪ ،‬دوربینهای پالک خوان‪ ،‬نمی توانند‬ ‫‪ OCR‬پالک خودرو را به خوبی بخوانند و به طور‬ ‫مثال حرف سین را صاد می خوانند! یعنی پالک‬ ‫انتظامی خودرویی در ان تاریخ و ساعت در سطح‬ ‫معابر تردد داشــته اما به دلیل این اتفاق‪ ،‬پیامک‬ ‫برای راننده خودروی دیگری ارسال می شود‪ .‬این‬ ‫مقام انتظامی خاطرنشان کرد‪ :‬اگر برای رانندگان‬ ‫این خودروها‪ ،‬مجددا ً پیامکی ارســال شد که در‬ ‫ان پیامک شناســه پرداخت وجود داشت‪ ،‬یعنی‬ ‫جریمه ثبت شده و باید پرداخت انجام شود‪ .‬وی‬ ‫متذکر شد‪ :‬ان دسته از پیامکهایی که با محتوی‬ ‫«در حال بررسی» برای رانندگان ارسال می شود‬ ‫بــه معنای جریمه و اعمال قانون انها نیســت و‬ ‫رانندگان نگران نباشند‪.‬‬ ‫جامعه‬ ‫وزیر بهداشت مطرح کرد‪ :‬موج چهارم کرونا ما را گرفتار می کند‬ ‫شنبه ‪ 27‬دی ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪426‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اخبار‬ ‫ی هوا‬ ‫الودگ ‬ ‫و ریه های سرطانی تهرانی ها!‬ ‫تهرانی ها شاید توانسته باشند با رعایت پروتکل های بهداشتی‪،‬‬ ‫کرونا را تسلیم کنند‪ .‬اما‪ ،‬قطع به یقین از پس الودگی هوا بر نمی‬ ‫ایند‪ .‬این روزها صحبت از هوای الوده است‪ .‬شاید به جرات بتوان‬ ‫گفت که تهرانی ها توانسته اند کرونا را تسلیم رفتارهای بهداشتی‬ ‫خود بکنند‪ ،‬اما هنوز نتوانسته اند چاره ای برای هوای الوده کنند‪.‬‬ ‫همیشه در چنین روزهایی از سال‪ ،‬شاهد شدت یافتن الودگی‬ ‫هوا هستیم‪ ،‬اما به نظر می رســد امسال به رغم کرونا‪ ،‬وضعیت‬ ‫وخیم تر شده است‪ .‬متاسفانه انچه را ما جدی نمی گیریم‪ ،‬همین‬ ‫تنفس هوای الوده است که مخرب تر و هولناک تر از کرونا و سایر‬ ‫بیماری های ویروسی است‪ .‬اما به نظر می رسد که عادت کرده ایم‬ ‫در این هوای الوده زندگی کنیم و گالیه ای نداشته باشیم‪ .‬بررسی ها‬ ‫نشان می دهد با توجه به پایداری هوا و افزایش ترددها در سطح‬ ‫شهر‪ ،‬کیفیت هوای شهر تهران در وضعیت بسیار ناسالم قرار دارد‪.‬‬ ‫لذا‪ ،‬افراد مبتال به بیماری های قلبی یا ریوی‪ ،‬سالمندان و کودکان‪،‬‬ ‫باید از هر گونه فعالیت فیزیکی خارج از منزل اجتناب کنند‪ .‬افراد‬ ‫دیگر نیز باید از فعالیت های طوالنی یا سنگین در خارج از منزل‬ ‫اجتناب کنند‪ .‬در این شــرایط‪ ،‬در صورت عدم رعایت استفاده از‬ ‫ماســک مناســب و حضور در فضای ازاد‪ ،‬احتمال افزایش قابل‬ ‫توجه بیماری های قلبی یا ریوی و مرگ زودرس در بیماران قلبی‬ ‫و سالمندان و افزایش قابل توجه عالئم تنفسی در کل جمعیت‬ ‫وجود دارد‪ .‬عباس شاهســونی رئیس گروه سالمت هوا و تغییر‬ ‫اقلیم وزارت بهداشت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬با توجه به ارتباط افزایش غلظت‬ ‫االینده های هوا به خصوص غلظت ذرات معلق کوچک تر از ‪۲.۵‬‬ ‫میکرون و میزان ابتالء و مرگ ناشی از کووید ‪ ،۱۹‬از عموم مردم به‬ ‫خصوص گروه های حساس مانند‪ ،‬بیماران قلبی‪ ،‬ریوی‪ ،‬زنان باردار‪،‬‬ ‫ســالمندان‪ ،‬کودکان‪ ،‬بیماران مبتال به دیابت و اسم درخواست‬ ‫می شود که از تردد در فضای ازاد اجتناب کنند‪ .‬ورزشکاران نیز از‬ ‫ورزش در فضای باز و نزدیک به منابع االینده هوا نظیر بزرگراه ها‬ ‫اجتناب کنند‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬از مردم می خواهیم به منظور‬ ‫حفظ سالمتی به جز موارد ضروری‪ ،‬از فعالیت سنگین در هوای‬ ‫ازاد اجتناب کنند و در صورت ضرورت‪ ،‬حداقل حضور را در هوای‬ ‫ازاد داشته باشند‪ .‬بررسی و مقایسه شاخص کیفیت هوا در طی‬ ‫سال های اخیر‪ ،‬نشان می دهد که در سال ‪ ۹۹‬به رغم شیوع کرونا‪،‬‬ ‫شدیدترین وضعیت الودگی هوا را داشته ایم و همین موضوع بیش‬ ‫از پیش‪ ،‬ضرورت اتخاذ تصمیمی جدی از ســوی مسئولین ذی‬ ‫ربط به منظور کاهش الودگی هوا و کاهش مواجهه مردم با این‬ ‫االینده ها را می طلبد‪ .‬محمد مسعود ذاکر فوق تخصص ریه‪ ،‬با اشاره‬ ‫به عوارض ناگوار الودگی هوا‪ ،‬گفت‪ :‬الودگی هوا شامل ریزگردها و‬ ‫گازها است که هر کدام به نوعی سالمت مردم را تهدید می کند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اسیب های کشنده الودگی هوا‪ ،‬افزود‪ :‬حدس زده‬ ‫می شود که ‪ ۲۰‬درصد از علل وقوع سکته های قلبی و مغزی ناشی‬ ‫از الودگی هوا باشد‪ .‬ذاکر به اسیب ریه ها در اثر استنشاق هوای‬ ‫الوده اشاره کرد و گفت‪ :‬تا ‪ ۲۰‬سال قبل این همه سرطان ریه در‬ ‫افراد غیر سیگاری نداشتیم‪ ،‬االن یک هشتم سرطان ریه در افراد‬ ‫غیر سیگاری است‪ ،‬حتی خانم های ‪ ۵۰‬تا ‪ ۶۰‬سال بدون داشتن‬ ‫هیچ بیماری زمینه ای شاهد سرطان ریه هستیم‪ .‬وی افزود‪ :‬گفته‬ ‫می شــود حدود ‪ ۶۰۰‬هزار سرطان ریه در سال به خاطر الودگی‬ ‫هوا اتفاق می افتد‪ .‬این فوق تخصص ریــه ادامه داد‪ :‬هوای الوده‬ ‫می تواند در باروری و سقط مکرر تاثیر می گذارد‪ .‬بروز بیماری خونی‬ ‫و سرطان مثانه نیز از عوارض الودگی هوا است‪.‬‬ ‫تستکرونا‬ ‫دلیل ترافیک جاده چالوس!‬ ‫پیگیری ها حاکی از ان است که دلیل ترافیک جاده چالوس انجام‬ ‫تست کرونا توسط وزارت بهداشت است‪ .‬چند ساعتی است که‬ ‫جاده چالوس محدوده کندوان با ترافیک سنگین مواجه شده است‪.‬‬ ‫پیگیری هاحاکی از ان است که انجام تست کرونا توسط کارکنان‬ ‫وزارت بهداشت از سرنشینان خودروهای این محور دلیل به وجود‬ ‫امدن ترافیک چندکیلومتری شده است‪ .‬طبق اعالم سخنگوی‬ ‫ســتاد ملی مقابله با کرونا ممنوعیت تردد بین شهرهای ابی و‬ ‫زرد از چهار روز قبل لغو شد و مسافران می توانند بین شهرهای‬ ‫ابی و زرد تردد داشته باشند‪ ،‬این در حالی است که خبری مبنی‬ ‫بر زرد شــدن وضعیت شهرهای شمالی به ویژه چالوس و نوشهر‬ ‫اعالم نشده است و مشخص نیست این همه مسافر با کدام مجوز‬ ‫و چگونه راهی شــمال شدند که الزم است دولت و وزارت کشور‬ ‫در این خصوص پاسخگو باشند‪ ،‬به نظر می رسد تعطیلی یکشنبه‬ ‫هفته اینده دلیل هجوم مردم به جاده چالوس است‪ .‬خبرهایی هم‬ ‫از هجوم مسافران و ایجاد ترافیک در مبادی ورودی جاده هراز به‬ ‫گوش می رســد‪ .‬احتماالً یکی از مهمترین دالیل قرمز و نارنجی‬ ‫بودن شهرهای شمالی‪ ،‬هجوم بی رویه اهالی دیگر استانها به ویژه‬ ‫تهرانی ها به سمت شهرهای شمالی است که الزم است اقدامات‬ ‫شدیدتری از سوی دولت در این زمینه انجام شود‪.‬‬ صفحه 7 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫شاعرانه‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬شرکت جهان سبز‬ ‫مد یر مسئول‪ :‬حسین احمدی‬ ‫سردبیر‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان مطهری‬ ‫خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪43‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫بررسی تحریم ها و برجام در گفتگو با دکتر علی الریجانی؛‬ ‫َع َلم مذاکره را نباید زمین بگذاریم‬ ‫من که از اتش دل چون خم می در جوشم‬ ‫مهر بر لب زده خون می خورم و خاموشم‬ ‫قصد جان است طمع در لب جانان کردن‬ ‫من کی ازاد شوم از غم دل چون هر دم‬ ‫هندوی زلف بتی حلقه کند در گوشم‬ ‫حاش هلل که نیم معتقد طاعت خویش‬ ‫این قدر هست که گه گه قدحی می نوشم‬ ‫هست امیدم که علیرغم عدو روز جزا‬ ‫فیض عفوش ننهد بار گنه بر دوشم‬ ‫پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت‬ ‫من چرا ملک جهان را به جوی نفروشم‬ ‫خرقه پوشی من از غایت دین داری نیست‬ ‫پرده ای بر سر صد عیب نهان می پوشم‬ ‫من که خواهم که ننوشم به جز از راوق خم‬ ‫چه کنم گر سخن پیر مغان ننیوشم‬ ‫گر از این دست زند مطرب مجلس ره عشق‬ ‫شعر حافظ ببرد وقت سماع از هوشم‬ ‫خبر‬ ‫خدمات انالین دستگاه قضایی به‬ ‫شهروندان ایرانی خارج از کشور‬ ‫دبیرستاد حقوق بشر جمهوری اسالمی ایران از راه اندازی سه خدمت‬ ‫نوین دستگاه قضا برای شهروندان ایرانی ساکن خارج خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫پیگیری مشکالت و مسائل ایرانیان خارج از کشور یکی از موضوعات‬ ‫در دستور کار ستاد حقوق بشر است و با همکاری نهادهای ذیربط به‬ ‫خانواده هایشهروندانایرانیمساعدتشود‪.‬علیباقری کنی»‪،‬معاون‬ ‫امور بین الملل قوه قضائیه‪ ،‬امروز (چهارشنبه) از میز خدمت کنسولی‬ ‫و سامانه پاسخگویی به ایرانیان خارج از کشور در وزارت امور خارجه‬ ‫بازدید و با شــماری از شهروندان ایرانی حاضر در این بخش گفتگو‬ ‫کرد‪ .‬دبیر ستاد حقوق بشر ضمن بازدید از بخش های مختلف نظیر‬ ‫میز خدمت ارائه خدمات امور اجتماعی‪ ،‬میز ارائه خدمت دانشجویی‬ ‫و اداره تابعیت‪ ،‬امور پناهندگان و مهاجرین وزارت امور خارجه‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬شناسایی شهروندان ایرانی و زندانیانی که خارج از کشور به‬ ‫کمک نیاز دارند و رفع محدودیت ها و مشکالت ایشان از مهمترین‬ ‫خدمات میز خدمت کنسولی وزارت امور خارجه است‪ .‬وی با تقدیر از‬ ‫اقدامات وزارت امور خارجه برای شهروندان ایرانی ساکن خارج‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫ایجاد و اســتفاده از فناوری ها و سامانه های انالین و الکترونیک که‬ ‫دستگاه قضایی نیز در این عرصه پیشگام بوده‪ ،‬موجب تسهیل امور‬ ‫مردم و ایرانیان خارج از کشور خواهد شد اما به معنای ان نیست که‬ ‫همه ی نیازهای مردم برطرف شده؛ این خدمات قابلیت ارتقاء دارد و‬ ‫وزارت امور خارجه باید کاری کند که مردم به جای این که به اتاق‬ ‫مسئوالن مراجعه و نیازهای خود را برطرف کنند‪ ،‬به صورت انالین‬ ‫خدمات مورد نیاز خود را دریافت کنند‪ .‬باقری کنی با تاکید بر این که‬ ‫نباید اجازه داد که «میز و صندلی» مانع خدمت رسانی به مردم شود‪،‬‬ ‫اذعان داشت‪ :‬خدمت رسانی نباید منوط به درخواست مردم باشد‪،‬‬ ‫بلکه رهایی از میز و صندلی شرط خدمت رسانی موثر است‪ .‬وی با‬ ‫بیاناینکهمعیارخدمت رسانیمسووالنه‪،‬تامیننیازهایمردمپیش‬ ‫از ارائه درخواست از سوی انها است‪ ،‬افزود‪ .‬خدمت به مردم در گرو‬ ‫ان است که مدیران صرفاً از پشت میز خود به مسائل نگاه نکنند‪ .‬دبیر‬ ‫ستاد حقوق بشر هشدار داد که تالش برای صیانت از «میز ریاست»‪،‬‬ ‫مدیران را از نقش افرینی در «میدان خدمت» محروم می کند‪ ،‬چرا‬ ‫که مالک اولی جلب رضایت چند نفر و معیار دومی کسب رضایت‬ ‫توده مردم است‪ .‬معاون امور بین الملل رئیس قوه قضائیه با اشاره به‬ ‫موضوع زندانیان ایرانی خارج از کشــور‪ ،‬گفت‪ :‬پیگیری مشکالت و‬ ‫مسائل زندانیان ایرانی خارج از کشور یکی از موضوعات در دستور کار‬ ‫یدانیم با همکاری نهادهای‬ ‫ستاد حقوق بشر است و وظیفه خود م ‬ ‫ذیربط به خانواده های شــهروندان ایرانی کمک و مشکالت انها را‬ ‫برطرفکنیم‪.‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫شنبه ‪ 27‬دی ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪426‬‬ ‫رهبرانقالبواقعاازحقوقملتایرانباتعقلودقتکافیصیانتومراقبتمی کند‬ ‫تو مرا بین که در این کار به جان می کوشم‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫رهبر انقالب در سخنرانی تلویزیونی ‪ ۱۹‬دی درباره ی گمانه زنی ها و مباحث جاری در فضای سیاسی کشور‬ ‫پیرامونرفتارجمهوریاسالمیدرقبالبرجامووظایفامریکادراینخصوص‪،‬گفتند«ماهیچاصرارینداریم‪،‬‬ ‫هیچ عجله ای نداریم که امریکا به برجام برگردد؛ اص ً‬ ‫ال مسئله ی ما این نیست که امریکا به برجام برگردد یا‬ ‫حق غصب شده ی م ّلت‬ ‫برنگردد‪ .‬انچه مطالبه ی منطقی ما و مطالبه ی عقالنی ما است‪ ،‬رفع تحریمها است؛ این ّ‬ ‫ایران است‪ ».‬این جمالت مواضعی بود که رهبر انقالب ان را به عنوان «سخن پایانی و قطعی» جمهوری اسالمی‬ ‫اعالم کردند‪ .‬پایگاه اطالع رسانی ‪ KHAMENEI.IR‬ذیل پرونده «حرف قطعی» موضع جمهوری اسالمی‬ ‫در زمینه ی تحریم ها و برجام را در گفت وگو با اقای دکتر علی الریجانی‪ ،‬مشاور رهبر انقالب و عضو مجمع‬ ‫تشخیصمصلحتنظامبررسیمی کند‪.‬‬ ‫رهبرانقالباخیرافرمودندمسئله یاصلیرفعتحریم هااست‪،‬نهبازگشتامریکابهبرجاموبازگشت‬ ‫امریکا به برجام در شرایطی معنادار است که تحریم ها رفع شده باشد وگرنه حتی می تواند به ضرر ما‬ ‫ی شما درباره ی این بحث چیست؟‬ ‫تمام شود‪ .‬تحلیل و ارزیاب ‬ ‫مسئله ی هسته ای از سال های پیش با ماجراجویی که امریکایی ها به وجود اوردند‪ ،‬یک ظاهر و یک باطنی دارد‪ .‬ظاهرش‬ ‫همین مشاجراتی است که ان ها راه انداختند‪ .‬به بهانه ی اینکه ایران دنبال سالح هسته ای است اژانس را جلو انداختند‪ ،‬ولی‬ ‫اصلش یک تصمیم سیاسی و زورمندانه بود‪ .‬ا ّما باطنش این بود که مسئله ی هسته ای چند وجهی است‪ .‬وجه ا ّولش‪ ،‬جنبه ی‬ ‫فنی و مسئله ی دانش هسته ای است که این دانش مثل سایر دانش ها نیست و جزو دانش های پیشرو است و استفاده های‬ ‫متنوعی دارد‪ .‬خب تسلّط ایران به این دانش جایگاه ایران را متفاوت می کرد‪ .‬وجه دومش‪ ،‬مسئله ی اقتصادی است‪ .‬غربی ها‬ ‫با این ماجراجویی دنبال این بودند که ایران را از نظر اقتصادی تحت فشار قرار بدهند‪ .‬وجه سومش‪ ،‬جنبه ی منطقه ای است‪.‬‬ ‫ان ها در حرف هایشان می گویند که شما دنبال بحث هسته ای بودید‪ ،‬چرا دنبال بحث های موشکی و منطقه هستید؛ چون‬ ‫خود موضوع هسته ای‪ ،‬لبه ی قدرت دارد‪ .‬لذا این ها موضوع اصلی شان قدرت ایران است‪ .‬وجه سیاسی هم دارد‪.‬این نکته ای که‬ ‫رهبر انقالب چندین بار فرمودند که امریکایی ها از همان ابتدای برجام درست عمل نکردند‪ ،‬حرف کام ً‬ ‫ال صحیحی است؛ یعنی‬ ‫زمان اوباما در مقام اجرا این ها درست عمل نکردند و همه ی بخش ها را عملی نکردند‪ .‬همان موقع هم بخش خزانه داری شان‬ ‫که باید بسترها را فراهم می کرد‪ ،‬پیغام هایی در پشت صحنه می داد که با ایران قرارداد نبندید‪ ،‬منتها زمان ترامپ یک قدری‬ ‫شفاف تر شد ؛ ا ّما موضع ایران این بود که تحریم های ان ها خالف تعهدتشان بود‪ .‬واقعاً هم خالف تعهدشان بود و باید عکسش‬ ‫ط ما عوض شده‪ ،‬ولی ا ّولین مسئله این است که اگر شرایط عوض شده‪ ،‬خب‬ ‫عمل می کردند‪ .‬حاال این ها می گویند شرای ‬ ‫تحریم ها را بردارید و همان کارهای خالفی که علیه ایران کردید را برگردانید تا مطابق نظرتان ایران هم به تعهداتش عمل کند‪.‬‬ ‫به نظر من اگر تحریم ها را برندارند‪ ،‬نمی توانند به برجام برگردند؛ چون این ها خودشان گفتند و در متن برجام هم هست که‬ ‫می گویند ما متعهد می شویم تحریم ها را برداریم‪ .‬اروپایی ها هم که االن جزء برجام هستند‪ ،‬به خاطر این است که مخالف رفتار‬ ‫امریکا هستند‪ .‬اینکه در عمل کاری نکردند بحث دیگری است‪ ،‬ولی در ظاهر می گویند ما مخالف تحریم هاییم‪ .‬تحریم های‬ ‫امریکا صددرصد خالف تعهدشان است و نمی توانند برگردند‪ .‬این حرف که بگویند ما برمی گردیم‪ ،‬بعد مذاکره می کنیم اص ً‬ ‫ال‬ ‫مقبول نیست‪ .‬برگشت ان ها منوط به این است که به تعهداتشان عمل کنند‪ ،‬کمااینکه ما به تعهداتمان عمل کردیم‪.‬‬ ‫بنابرایناینکهبیایندازمسائلموشکیوحضورمنطقه ایجمهوریاسالمیحرفبزنندوبخواهندکه‬ ‫این را پیش شرطی قرار بدهند و به برجام متصلش کنند وجهی ندارد؟‬ ‫نه‪ ،‬وجهی ندارد و ما باید در صحنه ی سیاست خیلی به این حساس باشیم‪ .‬مسئله ی سیاست یک وجهش قدرت است‪.‬‬ ‫ممکن است شما در دیپلماسی یک گفت وگویی داشته باشید‪ ،‬ولی اگر ان لبه ی دیگر قدرت را نداشته باشید‪ ،‬دیپلماسی تان‬ ‫درســت پیش نمی رود‪ .‬هدف ان ها این اســت که وجوه قدرت شما را بگیرند تا در دیپلماسی نتوانی کار را پیش ببری‪.‬‬ ‫همان طور که عرض کردم‪ ،‬باطن مسئله ی هسته ای یک وجهش قدرت است که می خواهند ان را قیچی کنند‪ .‬ما باید به این‬ ‫توجه داشته باشیم؛ یعنی اگر می خواهیم در هسته ای کارمان جلو برود باید ان رویه ی قدرتمان را داشته باشیم‪ .‬این به نفع‬ ‫امنیت ملی کشور هم هست‪ .‬برای اینکه خیلی مطلب روشن تر بشود رفتار اژانس را ببینید‪ ،‬به محض اینکه توافق سیاسی با‬ ‫قدرت ها می شود‪ ،‬اژانس ارام می شود و به محض اینکه توافق سیاسی نمی شود‪ ،‬دوباره خروش می کند‪ .‬پس وجه اصلی این‬ ‫مسئله حقوقی نیست و سیاسی است‪ .‬در وجه سیاسی حتماً ابزار قدرت مهم است‪ .‬اینکه روی موشکی حرف می زنند‪ ،‬اوالً‬ ‫زیاده خواهی است و اص ً‬ ‫ال ربطی به ان ها ندارد‪ .‬ثانیاً ما باید در گفت وگوی دیپلماتیک به طور عام حتماً هشیار باشیم‪ .‬همیشه‬ ‫ایران َعلمدار گفت وگو بوده ولی بحث این است که نباید ابزار قدرت را از بین برد و نباید حرکت تولید دانش ُکند شود‪ .‬به نظر‬ ‫من این نکته ی خیلی مهمی است و در توافق هسته ای هم تحقیق و توسعه نباید محدود می شد و نشد‪ .‬تمام توافق این بود‬ ‫که شرایط اقتصادی کشور را تغییر بدهد‪ .‬اگر ان ها ابزارهای قدرت را از ما بگیرند‪ ،‬چه خاصیتی دارد که ما توافقی داشته باشیم‪.‬‬ ‫از جنبه ی فنی‪ ،‬رفع تحریم و انجام تعهدات گام های مشــخص و عملی ای دارد‪ .‬امریکایی ها چه‬ ‫اقداماتی را باید انجام دهند تا معلوم شود که سیاستشان تغییری کرده است؟‬ ‫اصلش این اســت که تحریم ها باید برداشته بشود‪ .‬در این تردید نیست و اگر انجام ندهند نمی توانند عضو بشوند؛ چون‬ ‫تعهدشان را انجام ندادند‪ .‬اینکه چگونه باید انجام بشود‪ ،‬خودش یک نقشه ی راه می خواهد و اگر فکر کنند که مث ً‬ ‫ال با یک‬ ‫شکالت می توانند ایران را فریب دهند‪ ،‬ناهشیاری شان است‪ .‬ایران هم پای این ایستاده و می گوید باید شما جدای خسارتی که‬ ‫از نظر اقتصادی به ما وارد کردید‪ ،‬حداقلش تحریم ها را بردارید‪ .‬بعدش جزو ‪ ۵+۱‬می ایید و انجا بقیه ی بحث ها انجام می شود‪.‬‬ ‫البته این ها واقع اً در این مدت به ایران خسارت زدند؛ یعنی این طور نیست که بدون خسارت بوده باشد‪ ،‬ولی این نیاز به بحث‬ ‫دارد‪ .‬اگر این بحث را کسی قبول نکند‪ ،‬معنی اش این است که این ها می خواهند با یک کار شکلی‪ ،‬چند تا تحریم مقامات را‬ ‫بردارند و بعد بیایند بگویند بقیه اش به مذاکره مربوط است‪ .‬این به ضرر ماست و اص ً‬ ‫ال ما نمی توانیم در این زمینه مذاکره بکنیم‪.‬‬ ‫همان طوری که در جریان هستید‪ ،‬مجلس تصمیمی گرفت و دولت اقدامی را شروع کرد برای اینکه‬ ‫بخشــی از تعهدات برجامی جمهوری اسالمی در مقابل عملکرد امریکا و اروپا لغو شود‪ .‬تحلیل و‬ ‫ارزیابی تان از این اقدام مجلس و دولت چیست؟‬ ‫از مدت ها پیش یک اصلی در موضوع هسته ای مطرح بود و بحث می شد که ما باید رفتارمان رفتار متوازنی باشد‪ .‬یک زمانی‬ ‫براساس گفت وگوها و تعهدات‪ ،‬یک توافقی صورت گرفته که بخش زیادی از این توافقات مستقیماً یا به صورت غیرمستقیم‬ ‫تحقق پیدا نمی کنند‪ ،‬ولی ما همچنان پایبند باشــیم‪ .‬از یک ســال ونیم پیش این بحث جدی تر مطرح شد که ما باید‬ ‫گام به گام تعهداتمان را در مقابل کارهای ان ها کاهش بدهیم که یکی از ان تعهدات احیاء غنی سازی ‪ ۲۰‬درصد بود و تعداد‬ ‫سانتریفیوژهایمانوتولیدموادغنی شده مانبایدتغییرپیداکندیاسانتریفیوژهاینسلجدیدمانرانصبکنیمکهقب ً‬ ‫التعهد‬ ‫کرده بودیم در سال های خاصی این را انجام بدهیم‪ .‬این ها تصمیم گیری و ابالغ شد و در چهار یا پنج گام بنا بود انجام شود‪ .‬این‬ ‫قانونی هم که مجلس تصویب کرد تا حدی به همین مسیر نزدیک بود‪ .‬من فکر می کنم ان چیزی که مهم است‪ ،‬این است‬ ‫که برای مردم تبیین بشود که ایران در مقابل کاری که غربی ها کردند انصافاً صبوری کرد‪ .‬ان ها ا ّول گفتند چند هفته‪ ،‬بعد‬ ‫گفتند چند ماه و کمتر از یک سال طول دادند‪ ،‬ولی ما صبر کردیم و مرتب هم به اروپایی ها گفتیم اگر امریکایی ها را قبول‬ ‫ندارید شما چه کار می کنید؟ تئوری های مختلفی مطرح شد که چه جوری ان ها عمل کنند‪ .‬در نهایت چیز دندان گیری که‬ ‫حداقل منافع جمهوری اسالمی از نظر فروش نفت و امکاناتی که از بانک می تواند استفاده بکند حاصل نشد‪ .‬بعدش ما این‬ ‫گام ها را برداشتیم تا برای مردم روشن باشد که ایران یک مسیر معقولی را طی کرد‪ .‬البته معنی هم نداشت که ما بعد از این‬ ‫همه صبر و گفت وگو با غربی ها به تعهدا تمان عمل کنیم و دیگران به تعهداتشان عمل نکنند‪.‬‬ ‫جناب عالیدریکدوره ایمسئولیتمستقیمپرونده یهسته ایومذاکراترابهعهدهداشتید‪.‬اشاره‬ ‫کردید که باید منطق این کار برای مردم روشن شود‪ .‬اگر بخواهیم ملموس تر برای مردم توضیح بدهیم‪،‬‬ ‫ابزارهای قدرتمان از حیث کار دیپلماتیک و تامین منافع ملی چطور می تواند دست ما را پُر کند؟‬ ‫ابزار قدرت برای جمهوری اسالمی و ملت ایران متنوع است‪ .‬یک بخشش در حوزه ی هسته ای است‪ ،‬یک بخشش هم مربوط‬ ‫به وضع اقتصادی و شرایط منطقه ای و رفتار مردم با حکومت و مشارکتشان در مسائل سیاسی و پشتیبانی شان از حکومت‬ ‫است‪ .‬این ها همه شان ابزار قدرت اند و مه م هم هستند‪ .‬رهبر انقالب بارها فرموده اند اصل را بر مشارکت مردم در انتخابات‬ ‫بگذارید و این واقعاً وزن جامعه ی ما را از نظر قدرت باال می برد‪ .‬این را باید حس بکنیم‪ .‬مسائل اقتصادی هم هست و در این‬ ‫ی کشوری نامطلوب باشد‪ ،‬ابزار قدرت قوی هم ندارد‪ .‬منتها در بُعد اقتصادی یک اشکال در‬ ‫نباید تردید کرد‪ .‬اگر وضع اقتصاد ‬ ‫ان ها وجود داشت که واقعاً به تعهدشان عمل نکردند و یک اشکاالتی هم در خود ساختار داخلی ما بود؛ یعنی ظرفیت های‬ ‫بســیار زیاد اقتصادی در داخل کشور هست که این ها بالفعل نشده بود‪ .‬به خاطر اینکه در دولت های مختلف جنس وارد‬ ‫می کردند‪ .‬سیستم دیوان کشوری ما هم اشکاالتی واقعاً دارد‪ .‬وقتی تحری م شدیم‪ ،‬به بخش های تولید داخل رجوع شد‪ .‬تا این‬ ‫استعدادها شکوفا نشود ابزار قدرت شما قوی نمی شود‪ .‬درست است که االن فشار روی مردم به وجود امده‪ ،‬ولی از این طرف‬ ‫مقدار زیادی که ما از خارج وارد می کردیم در داخل دارد تولید می شود‪ .‬این دیگر برنمی گردد و یک روش شده است‪ .‬نکته ی‬ ‫مهم این است که ما این مسئله را بفهمیم و اگر در اینده شرایط ان ها تغییر کرد و ان ّ‬ ‫ شاءالل وضع توافق هسته ای هم به یک‬ ‫جایی رسید و ان ها هم سر جای خودشان برگشتند و تحریم ها را برداشتند‪ ،‬یادمان نرود که دوباره پول نفت را خرج بودجه ی‬ ‫جاری نکنیم و برویم بسترها را فراهم کنیم که تولید در داخل قوی بشود‪ .‬در مورد مسئله ی هسته ای هم باید توجه داشته‬ ‫باشیم که ما دنبال سالح نیستیم‪ .‬وقتی رهبر انقالب یک فتوایی دادند‪ ،‬این فتوا را نمی شود تغییر داد‪ .‬حاال ممکن است ان ها‬ ‫این موضوع را نفهمند‪ ،‬ولی خودمان می دانیم که ما دنبال سالح هسته ای نیستیم‪ .‬توانمندی هسته ای ابعاد مختلفی دارد که‬ ‫می تواند در بخش های گوناگون مفید باشد‪ .‬ان ها حرفشان این است که وقتی شما توانمندی هسته ای پیدا می کنید‪ ،‬خیلی‬ ‫سریع می توانید به سمت دیگری شیفت کنید و متوجه این مسئله نیستند که وقتی در مکتب تشیع و تفکر اسالمی فتوایی‬ ‫صادر می شود‪ ،‬اص ً‬ ‫ال نمی شود از ان عبور کرد‪ .‬این یک معضلی است که ان ها همیشه این حرف را می زنند ‪ ،‬ولی مشکل‬ ‫ی ان ها مستقل بودن ایران است که روی مولفه های قدرت خودش پافشاری دارد‪ .‬درواقع هسته ای یک بهانه است‪ .‬البته‬ ‫اصل ‬ ‫نمی خواهم بگویم همه اش این است‪ ،‬ولی یک قسمت اعظمش همین است‪ .‬ا ّول انقالب مگر ما هسته ای داشتیم که این ها با‬ ‫ما جنگ راه انداختند؟ اگر واقعاً مشکل هسته ای است‪ ،‬چرا االن حرف های دیگری می زنند‪ .‬هر روز یک چیزی می گویند‪ .‬این‬ ‫بحث هم از گذشته مطرح بود و در جلسات هر از گاهی یک موضوع را برجسته می کنند و حو لو حوش ان حرف می زنند‪ .‬لذا‬ ‫من فکر می کنم ابزارهایی که نماد قدرت ماست‪ ،‬تنوع دارد و به همه ی ان باید توجه کنیم؛ یعنی گاهی ممکن است در ذهن‬ ‫مردم نوع گفت وگوهایی که در صحنه ی سیاسی می شود‪ ،‬این القاء را بکند که ما فقط می خواهیم دنبال مسئله ی هسته ای‬ ‫برویم و به اقتصاد توجهی نداریم‪ .‬ان کسانی که روی این موضوعات فکر می کردند‪ ،‬به بخش اقتصادی مردم هم خیلی توجه‬ ‫داشتند و االن هم این توجه را دارند که لطمه نخورد‪ .‬مسائل دفاعی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬منطقه ای و سیاسی‪ ،‬یعنی مسائل حمایت و‬ ‫مشارکت مردم در این گفت وگوها مهم است و به ان توجه می شود‪.‬‬ ‫در بیانات رهبر انقالب «تجربه ی برجام» یک کلیدواژه ی مهم است‪ .‬در سخنرانی تلویزیونی شان در‬ ‫سالروز قیام‪ ۱۹‬دی هم به ِ‬ ‫بحث «تعهد در مقابل تعهد» اشاره کردند‪ .‬اگر بخواهیم با این نگاه تجربی به‬ ‫مسئله برگردیم و بیشتر از این تجربه برای تامین منافع ملی در رویکرد جدید استفاده بکنیم‪ ،‬به نظر‬ ‫شما چگونه تعهد در مقابل تعهد به شکل دقیقی اتفاق می افتد؟‬ ‫اوالً برای خودمان روشن باشد که مسئله ی هسته ای جزو مقدورات استراتژیک کشور و جزو شئون رهبری است‪ .‬بنابراین اگر‬ ‫رهبر انقالب در این قضیه نظر می دهند‪ ،‬اقتضای قانون اساسی است که در این مسائل نظر نهایی را ایشان باید بدهند؛ یعنی‬ ‫نظر شورای عالی امنیت ملی باید به تایید رهبری برسد‪ .‬پس به جا و الزم است‪ .‬ثانیاً مسئله ی هسته ای مثل معامالت و تجارت‬ ‫معمولی نیست و موضوع بسیار پیچیده ای است‪ .‬ثالثاً راجع به این موضوعات جلسات مختلف در سطوح مختلف خدمت رهبر‬ ‫انقالب برگزار شده و راجع به این ها بحث شده است‪ .‬در اینجا الزم است این نکته را بگویم؛ با تجربه ی بیست ساله ای که من در‬ ‫این مسائل در جلسات مختلف دارم‪ ،‬کسی که واقعاً از حقوق ملت با تعقل و دقت کافی صیانت و مراقبت می کند و زمینه های‬ ‫مناسب سازی در این جلسات را انجام می دهد‪ ،‬رهبر انقالب هستند‪ .‬ایشان واقعاً در شرایط سخت هم از حقوق مردم صیانت‬ ‫کردند و هم راه را به بن بست نکشاندند‪ .‬یکی از مسائلی که رهبر انقالب همیشه تاکید می کردند این بود که این مذاکره‬ ‫باید در دستتان باشد؛ یعنی ما در شرایطی که حتی می خواستیم یک زنجیره [سانتریفیوژ] را درست کنیم‪ ،‬مذاکره را زمین‬ ‫نگذاشتیم؛ حتی گاهی ما مسائل داخلی داشتیم که نمی شد به سادگی حل کرد و ایشان در این حال هم این نظر را داشتند‪.‬‬ ‫ایشان در جلسات با یک درک دقیقی موضوعات را به سامان می رساندند‪ .‬در همین بحث برجام که جلسات مختلفی در محضر‬ ‫رهبر انقالب بود‪ ،‬ایشان اصولی که می گذاشتند‪ ،‬فکرشده و سنجیده بود و خیلی کمک می کرد که مذاکره کنندگان چهارچوب‬ ‫مدون و دقیقی برای بحث کردن داشته باشند‪ .‬لذا نقش ایشان واقعاً صیانت کننده از حقوق ملت است‪ .‬ا ّما چگونه می شود این‬ ‫را صیانت کرد؟ و چگونه باید عمل بشود که این ها دیگر ان را تکرار نکنند؟ در این جلسات همیشه نظر من این بود که ما باید‬ ‫به جای ریزه کاری‪ ،‬به ان ها بگوییم که ک ً‬ ‫ال تحریم هایتان را بردارید و روشن و مستند ابالغ کنید و بعد ما اقداماتمان را عملی‬ ‫کنیم‪ .‬خب این یک مقدار متفاوت پیش رفت‪ .‬برداشت من این است که تدریجی عمل کردن به نفع ما نیست؛ یعنی این که‬ ‫ان ها یک گام کوچک بردارند‪ ،‬بعد ما هم یک گام برمی داریم [نفعی برای ما ندارد]‪ .‬وقتی مذاکره در چالش های چانه زنی های‬ ‫خُ رد بیفتد و ان وقت گروه های کارشناسی از هر دو طرف بنشینند گاهی یک شیطنت هایی می شود که حلش مشکل است‪.‬‬ ‫به نظر من‪ ،‬کلی عمل کردن دقیق تر است؛ باید یکجا رفع تحریم را بپذیرند‪.‬‬ ‫یک دوگانه ای را رهبر انقالب با عنوان «خنثی سازی تحریم» و «رفع تحریم» مطرح کردند‪ .‬ضمن‬ ‫اینکه فرمودند رفع تحریم ها را دنبال بکنید که این ســر جای خودش الزم است‪ ،‬اما اولویت را به‬ ‫خنثی سازی تحریم ها دادند‪ .‬رویکردی که به نظر می رسد در چند سال اخیر از ان غفلت شده یا‬ ‫حداقل در اولویت قرار نداشته است‪ .‬نگاه شما در این باره چیست؟‬ ‫نکته ای که ایشان فرمودند مبنی بر اینکه ما بیش از حدی که دنبال این باشیم که حتماً تحریم ها برداشته بشود‪ ،‬باید به صیانت‬ ‫از اقتصاد ملی مان توجه کنیم و تحریم ها را بی اثر کنیم‪ .‬یک ظرفیت بزرگی داریم که جوان ها و افراد با استعداد می توانند هم‬ ‫رشد اقتصادی ایجاد بکنند‪ ،‬هم در یک جاهایی که ما نیاز به خارج داریم‪ ،‬حداقل نیازمان را کم کنند‪ .‬یک وقتی می گوییم ما‬ ‫اص ً‬ ‫ال به مراوده ی خارجی نیاز نداریم‪ .‬این حرف‪ ،‬حرف دقیقی نیست؛ چون شما هرچقدر هم در داخل تولید کنید‪ ،‬تولیدتان‬ ‫را باید با خارج مبادله کنید که ثروت ایجاد بشود‪ .‬به نظر من باید قبول کرد که مراوده ی خارجی مهم است‪ .‬بنابراین ابزارش‬ ‫ی مشکل ایجاد‬ ‫هم مهم است و باید تحریم برداشته شود؛ چون در تحریم بانک ها نمی توانند کار بکنند و در مراوده ی خارج ‬ ‫می شود‪ .‬اصل این است که ما روی استقالل اقتصادی خودمان کار را کنیم و برای استقالل اقتصادی احتیاج به مراوده ی‬ ‫خارجی هم داریم و برای اینکه مراوده ی خارجی مان شکل بگیرد‪ ،‬باید تحریم ها برداشته بشود‪ .‬شهید مطهری در کتاب‬ ‫اقتصادشان یک نکته ای دارند که شاید قدری کم به ان توجه کردیم‪ .‬ایشان می گوید برای اینکه ما به اهداف عالیه ی حکومت‬ ‫برسیم باید حتم اً از یک اقتصاد سالم برخوردار باشیم و اگر حکومتی اقتصاد سالم نداشته باشد هر چند هم اهداف عالیه ای‬ ‫ی مثل‬ ‫داشته باشد‪ ،‬در حکومت به ان نمی رسد و اقتصاد سالم باید یک اقتصاد زایند ه و ثروت زا باشد‪ .‬ما باید به استقالل اقتصاد ‬ ‫استقالل های دیگر توجه کنیم‪ .‬این نکته در قانون اساسی ما هم هست‪ .‬گاهی تصور می شود که استقالل اقتصادی معنی اش‬ ‫این است که ما درهایمان را روی کشورهای دیگر ببندیم‪ .‬این تصور غلطی است‪ .‬استقالل اقتصادی این است که نتوانند به‬ ‫شما زور بگویند‪ .‬درون زایی اقتصاد هم خیلی مهم است و باید قبول کنیم که ظرفیت درون زایی ما فعلیت پیدا نکرده است؛‬ ‫ی ثروت زایی را مبنا‬ ‫چون ما کشور نفتی هستیم و پول زیاد نفت را خرج امور جاری کردیم و در کار تحقیقاتی و دانشگاه ‬ ‫قرار ندادیم؛ چون پول نفت را به وزارت صنایع‪ ،‬وزارت کار‪ ،‬دانشگاه ها و‪ ...‬می دهیم‪ .‬نه تولید ما به دانشگاه متصل می شود‪ ،‬نه‬ ‫دانشگاه از نظر اداره ی خودش لزومی می بیند به تولید وصل شود‪ ،‬ولی به صورت طبیعی باید به هم متصل شوند و نیازمند هم‬ ‫باشند‪ .‬این مشکل از انجاست‪ .‬لذا راحت حکومت کردن به این معنا نیست که یک پول باداورده ای را خرج کنیم تا این دوره ی‬ ‫چهارساله تمام شود‪ .‬این مشکلی است که در دوره های مختلف وجود داشته است‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 459

روزنامه خوب 459

شماره : 459
تاریخ : 1399/12/18
روزنامه خوب 458

روزنامه خوب 458

شماره : 458
تاریخ : 1399/12/17
روزنامه خوب 457

روزنامه خوب 457

شماره : 457
تاریخ : 1399/12/16
روزنامه خوب 456

روزنامه خوب 456

شماره : 456
تاریخ : 1399/12/13
روزنامه خوب 455

روزنامه خوب 455

شماره : 455
تاریخ : 1399/12/12
روزنامه خوب 454

روزنامه خوب 454

شماره : 454
تاریخ : 1399/12/11
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!