روزنامه خوب شماره 425 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه خوب شماره 425

صفحه بعد

روزنامه خوب شماره 425

روزنامه خوب شماره 425

‫ربیعیدرنشستخبری‪:‬‬ ‫تعهداتطرف هایبرجام‬ ‫اجرانشود‪،‬پروتکلالحاقی‬ ‫متوقفمی شود‬ ‫با عینک سیاسی نمیتوان‬ ‫برای مدیریت شهری‬ ‫تصمیمگیری کرد‬ ‫خ‬ ‫بر‬ ‫خوب‬ ‫بخشو‬ ‫د‬ ‫گ‬ ‫ی‬ ‫جریم ‪ ۱۰۰‬در‬ ‫ص‬ ‫د‬ ‫ی‬ ‫ه‬ ‫بیمه ش دیرکرد‬ ‫خ‬ ‫ص ثالث‬ ‫مخالفت صریح پلیس‬ ‫با خاموشی های‬ ‫شبانه پایتخت‬ ‫چهارشنبه ‪ 24‬دی ماه‪ | 1399‬سال سوم | شماره‪8 | 425‬صفحه | قیمت ‪ 2500‬تومان |‪ 29‬ربیع الثانی‪ 13 |1442‬ژانویه‪2021‬‬ ‫بــرق مجانـی!‬ ‫ِ‬ ‫مصارفخانگی‪،‬نیروگاهییااستخراجبیتکوین‪ ،‬علت قطعیبرقدرپایتختچیست؟‬ ‫مسکن در اگهی ها‪ ۵‬درصد ارزانتر شد‬ ‫قیمتخودروبهسایت هابرگشت‬ ‫مسکنهمشاید برگردد!‬ ‫اقتصاد ‪2 -‬‬ ‫انتظارغلطثباتقیمت ها‬ ‫با وجود افزایش هزینه ها‬ ‫پیش بینیدرامد‪10‬هزارمیلیاردتومانی‬ ‫دولت با ازادسازی واردات خودروی‬ ‫دست دوم از مناطق ازاد‬ ‫اقتصاد ‪2 -‬‬ ‫اقتصاد ‪2 -‬‬ ‫قالیباف‪:‬‬ ‫بدون «رفع تحریم »‬ ‫فلسفهاصلیبرجامتحققپیدانکرد‬ ‫معاون فناوری بانک مرکزی خبر داد؛‬ ‫معادن سنگ اهن‪ ،‬در حال نابودی‬ ‫سود‪ 50‬هزارمیلیاردیفوالدی ها‬ ‫با ُبز َ خریسنگاهن؟‬ ‫بانک و بیمه‪4-‬‬ ‫سیاست‪3-‬‬ ‫تراکنش هایبدونکدملی‬ ‫ازاوایلبهمنپذیرشنمی شود‬ ‫بانک و بیمه‪4-‬‬ ‫معاون اموزش ابتدایی وزارت اموزش و پرورش تشریح کرد؛‬ ‫مدیر کل سابق محیط زیست استان تهران ‪:‬‬ ‫تنهاراهکاررفعالودگیهوا‬ ‫اجرایقانونهوایپاکاست‬ ‫صفحه اخر‪8-‬‬ ‫شریعتمداری خبر داد؛‬ ‫اختصاص‪ 3800‬میلیاردتومان‬ ‫برای ساخت مراکز درمانی جدید‬ ‫اقتصاد ‪2 -‬‬ ‫چگونگی حضور کالس اولی ها و‬ ‫دومی ها در مدارس از ابتدای بهمن‬ ‫فرهنگ وهنر‪5-‬‬ ‫احداث بازارهای جدید میوه و تره بار‬ ‫و فروش غیر حضوری انواع محصوالت‬ ‫صفحه اخر‪8-‬‬ ‫اروین‪ ،‬عضو شورای اسالمی شهر تهران‪:‬‬ ‫نفسشهروندانبهشمارهافتادهاست‬ ‫و هیچ کس پاسخگونیست‬ ‫جامعه‪7-‬‬ ‫اسالمی در صحن مجلس‪:‬‬ ‫مجلسشرایطتعیینتکلیفنیروهای‬ ‫قراردادی راهداری را فراهم کند‬ ‫سیاست‪3-‬‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫طرح جدید فروش فوری ‪ ۳‬محصول ایران خودرو با موعد تحویل ‪ ۹۰‬روز‬ ‫‪2‬‬ ‫ایران خودرو در یازدهمین مرحله فروش فوق العاده محصوالت خود‪ 3 ،‬محصول را با موعد تحویل ‪ 90‬روز عرضه می کند‪ .‬این طرح از روز سه شنبه ‪ 23‬دی ماه به مدت سه روز‬ ‫به اجرا گذاشته می شود‪ .‬به منظور توزیع و عرضه خودرو میان مشتریان واقعی‪ ،‬محدودیت های اعمال شده در طرح های قبلی ‪ ،‬کماکان اعمال می شود‪ .‬جزییات محدودیت ها‪ ،‬در‬ ‫د نیز می توانند نسبت به ثبت نام در این طرح اقدام کنند‪ .‬متقاضیان نهایی‬ ‫متن بخش نامه در دسترس همگان قرار دارد‪ .‬منتخبان طرح های قبلی که موفق به واریز وجه نشده ان ‬ ‫حداکثر سه روز پس از اتمام مهلت ثبت نام ‪ ،‬با انجام قرعه کشی مشخص خواهند شد‪ ،‬این افراد تا پنج روز مهلت خواهند داشت تا نسبت به واریز وجه کامل خودرو اقدام کنند‪.‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 24‬دی ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪425‬‬ ‫اخبار‬ ‫پیش بینی درامد ‪ 10‬هزار میلیارد‬ ‫تومانی دولت با ازادسازی‬ ‫واردات خودروی دست دوم از‬ ‫مناطق ازاد‬ ‫با مصوبه کمیسیون تلفیق در خصوص واردات خودرو از مناطق‬ ‫ازاد‪ ،‬پیش بینی می شود‪ ۱۰ ،‬هزار میلیارد تومان درامد جدید‬ ‫ایجاد شود‪ .‬چند روز قبل بود که با وجود اطالع رسانی نامشخص‬ ‫از مصوبه کمیسیون تلفیق نخستین بار و به صورت رسمی اعالم‬ ‫کردکهاوالکمیسیونتلفیقبودجهمصوبه ایدرخصوصواردات‬ ‫خودرو داشته و در ثانی طبق این مصوبه قرار نیست خودروهای‬ ‫نو مانند ســالهای ‪ 96‬و ماقبل وارد کشور شود‪ .‬همین جا ذکر‬ ‫این نکته ضروری است که در ان مقطع حدود ‪ 70‬هزار دستگاه‬ ‫خودرو با ارز بری ‪ 1.5‬تا ‪ 2‬میلیارد دالری وارد کشور شدند‪ .‬در‬ ‫رابطه با تعداد خودرویی که از طریق مصوبه مجلس از مناطق ازاد‬ ‫امکان ورود به سرزمین اصلی را دارند هنوز پیش بینی دقیقی‬ ‫ارائه نشده است‪ ،‬اما به هرحال مناطق ازاد نیاز به خودرو دارند‪ ،‬به‬ ‫عبارت دیگر قرار نیست حجم غیرمتعارفی خودرو از این مناطق‬ ‫به ســرزمین اصلی وارد شود‪ .‬بر این اساس با پیش بینی که در‬ ‫مجلس صورت گرفته قرار است از محل واردات خودرو کارکرده‬ ‫و مستعمل از مناطق ازاد و یا به عبارت ساده تر پالک فروشی‪ ،‬در‬ ‫سال اینده ‪ 10‬هزار میلیارد تومان قابل تحقق باشد‪ .‬برخی منابع‬ ‫به صورت غیر رسمی اعالم کرده اند هم اکنون بیش از ‪ 100‬هزار‬ ‫دستگاه خودروی خارجی در مناطق ازاد وجود دارد که احتمال‬ ‫دارد ‪ 10‬درصد از این خودروهای کارکرده وارد سرزمین اصلی‬ ‫شوند‪ .‬سازمان برنامه و بودجه معتقد است‪ ،‬با توجه به تعدادی از‬ ‫خودروها که قابلیت ورود از مناطق ازاد به سرزمین اصلی را دارند‬ ‫به نظر نمی رسد این‪ 10‬هزار میلیارد تومان قابل تحقق باشد‪ ،‬این‬ ‫در حالی است که احتماال حدود ‪ 14‬هزار دستگاه امکان ورود به‬ ‫سرزمین اصلی را داشته باشد که در این حالت به نظر می رسد‬ ‫حدود ‪5‬هزار میلیارد تومان منابع کسب شود‪ .‬به هر حال باید‬ ‫تاکید کرد‪ ،‬مصوبه اخیر تلفیق در مورد واردات خودرو از مناطق‬ ‫ازاد و درامد دولت از محل دریافت حقوق ورودی این خودروها‬ ‫ارتباطی با ‪ 2000‬میلیارد تومان حقوق ورودی مندرج در الیحه‬ ‫ندارد‪ .‬هر انچه که از این محل کســب شود به پیش بینی های‬ ‫قبلی حقوق ورودی برای درامد دولت اضافه خواهد شد‪ .‬اخیرا‬ ‫دبیر انجمن واردکنندگان خودرو در خصوص مصوبه مجلس‬ ‫گفته‪ ،‬مصوبه کمیسیون تلفیق برای واردات خودرو از مناطق‬ ‫ازاد‪ ،‬قابلیت اجرایی ندارد‪.‬چراکه مصوبه کمیسیون تلفیق برای‬ ‫واردات خودرو از مناطق ازاد به داخل سرزمین اصلی‪ ،‬در تضاد با‬ ‫قوانین داخلی بوده و البته قابل اجرا نیز نخواهد بود‪ ،‬در حقیقت‬ ‫این مصوبه بدین معناست که مالکان خودروهای مناطق ازاد که‬ ‫در همان مناطق سکونت دارند‪ ،‬مبلغی به حساب دولت واریز‬ ‫کنند تا بتوانند از خودروی خود در کشور استفاده کنند‪ .‬همانطور‬ ‫که فعال بخش خصوصی اعالم کرد مصوبه دولت به این معناست‬ ‫که صاحبان خودرو در مناطق ازاد با پرداخت عوارض پالک ملی‬ ‫دریافت خواهند کرد و این موضوع به معنای ازاد شدن واردات‬ ‫خودرونیست!‬ ‫مسکن در اگهی ها ‪ ۵‬درصد ارزانتر شد‬ ‫قیمت خودرو به سایت ها برگشت‬ ‫مسکن هم شاید برگردد!‬ ‫بررســی نرخهای پیشنهادی فروش مسکن شهر تهران در دو‬ ‫هفته اخیر از کاهش متوســط ‪ ۵.۲‬درصدی حکایت دارد؛ در‬ ‫اغلب مناطق قیمتها نســبت به دو هفته قبل ‪ ۱‬تا ‪ ۱۳‬درصد‬ ‫کاهش یافته و بیشترین میزان افت در منطقه ‪ ۱۲‬رخ داده است‪.‬‬ ‫در منطقه یک نیز ظرف ‪ ۱۴‬روز قیمتها ‪ ۳‬درصد کاهش نشان‬ ‫می دهد‪ .‬بررسی جدیدترین وضعیت بازار مسکن شهر تهران‬ ‫نشان می دهد که طی هفته های دوم و سوم دی ماه نرخهای‬ ‫پیشــنهادی فروش هر متر مربع اپارتمان به طور متوسط ‪۵.۲‬‬ ‫درصد نسبت به هفته اخر اذر و اول دی کاهش یافته است‪ .‬این‬ ‫افت در ادامه کاهش پله ای نرخهای پیشنهادی دو ماه اخیر اتفاق‬ ‫افتاد‪ .‬در هفت روز ابتدایی اذرماه نیز نسبت به هفته پایانی ابان‬ ‫قیمتها‪ ۱۱‬درصد کاهش یافته بود‪ .‬به روزترین اطالعات به دست‬ ‫امده از سامانه کیلید نشان می دهد از ‪ ۱۴‬تا ‪ ۲۱‬دی ماه ‪۱۳۹۹‬‬ ‫نسبت به دو هفته قبل از ان قیمت فروش هر متر مربع مسکن‬ ‫در اگهی های مربوط به منطقه یک ‪ ۳.۳‬درصد‪ ،‬منطقه دو ‪۲.۹‬‬ ‫درصد‪ ،‬منطقه سه‪ ۰.۴‬درصد‪ ،‬منطقه چهار‪ ۱.۰۶‬درصد و منطقه‬ ‫پنج ‪ ۱.۱‬درصد کاهش یافته است‪ .‬این اطالعات که از نرخهای‬ ‫ثبت شده در اگهی ها استخراج شده نشان می دهد طی هفته‬ ‫دوم و سوم دی ماه در مقایسه با دو هفته قبل از ان قیمتها در‬ ‫منطقه شش پایتخت ‪ ۷.۷‬درصد‪ ،‬منطقه ‪ ۹‬به میزان ‪ ۵.۸‬درصد‪،‬‬ ‫منطقه ‪ ۱۰‬بالغ بر ‪ ۶.۶‬درصد‪ ،‬منطقه ‪ ۱۲‬به میزان ‪ ۱۳.۵‬درصد‬ ‫و منطقه ‪ ۱۴‬بالغ بر ‪ ۱.۹‬درصد درصد افت کرده است‪ .‬در عین‬ ‫حال قیمت اگهی ها در منطقه هفت ‪ ۲.۷‬درصد‪ ،‬منطقه هشت‬ ‫‪ ۱.۱‬درصد‪ ،‬منطقه ‪ ۱۱‬به میزان ‪ ۱۵‬درصد‪ ،‬منطقه ‪ ۱۳‬بالغ بر‬ ‫‪ ۴.۱‬درصد‪ ،‬منطقه ‪ ۱۵‬بالغ بر ‪ ۱.۲‬درصد‪ ،‬منطقه ‪ ۲۱‬به میزان‬ ‫‪ ۹.۸‬درصــد و منطقه ‪ ۲۲‬بالغ بر ‪ ۱.۲‬درصد طی دو هفته اخیر‬ ‫افزایش یافته است‪ .‬مناطق ‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۰‬به دلیل پایین بودن تعداد‬ ‫اگهی ها و نبود داده های کافی در این گزارش لحاظ نشده است‪.‬‬ ‫انتظار غلط ثبات قیمت ها با وجود افزایش هزینه ها‬ ‫با تصمیم جدید شــورای رقابت‪ ،‬قیمت خودروهای گران و اپشــن دار به شرط افزایش تولید‪ ،‬واقعی‬ ‫خواهد شد تا به این ترتیب خودروسازان انگیزه افزایش تولید و رفع نیازهای مردم را پیدا کنند‪.‬‬ ‫پس از شــوک ارزی ســال ‪ ۹۷‬بود که بازار خودرو دچار اشفتگی شــد و قیمت ها در بازار ازاد روند‬ ‫افزایشــی خود را اغاز کرد تا جایی که قیمت برخــی خودروها در بازار ازاد تا دو برابر قیمت کارخانه‬ ‫رسید و نارضایتی های زیادی را میان خریداران خودرو ایجاد کرد‪.‬‬ ‫شکاف بین قیمت کارخانه ای خودرو و قیمت ان در بازار ازاد از یک سو موجب شد تا عالوه بر دالالن‪،‬‬ ‫برخی مردم نیز با انگیزه حفظ ارزش ســرمایه های خود به بازار خودرو ورود کنند و به عنوان خریدار‬ ‫در قرعه کشی های خودروسازهای مطرح کشور شرکت کنند تا اگر در قرعه کشی برنده شدند‪ ،‬خودرو‬ ‫را با قیمت کارخانه ای تحویل گرفته و بعد با قیمت بیشتر در بازار ازاد به فروش برسانند‪.‬‬ ‫از ســوی دیگر شــکاف قیمتی به وجود امده در بازار خودرو در کنار قیمت گذاری نامناســب شورای‬ ‫رقابت موجب شــد تا ســود اصلی بازار خودرو به جیب دالالن و خریداران ســرمایه ای خودرو برود و‬ ‫شرکت های خودرو ســازی به دلیل افزایش هزینه های خود با زیان انباشته زیادی مواجه شوند‪ .‬برای‬ ‫مثال زیان انباشته شرکت ایران خودرو در حد فاصل سال های ‪ ۹۶‬تا ‪ ۹۸‬حدود ‪ ۶‬برابر افزایش یابد اما‬ ‫اجازه افزایش قیمت خودرو به اندازه افزایش هزینه ها به ان داده نشد‪ .‬این در حالی بود که هزینه های‬ ‫ارزی و ریالی شــرکت های خودرو سازی در چند ســال اخیر افزایش یافته بود اما فرمولی که شورای‬ ‫رقابت برای تعیین قیمت مصوب کارخانه ارائه می داد‪ ،‬توانایی جبران هزینه های انجام شده را نداشت‪.‬‬ ‫تغییر فرمول قیمت گذاری خودروهای گران قیمت و اپشن دار‬ ‫در نهایت چندی پیش شــورای رقابت با هماهنگی دولت اقدام به تغییر فرمول محاسبه قیمت خودرو‬ ‫بــرای خودروهای گران قیمت کرد به گونه ای که اگر خودروســازان نســبت به افزایش ‪ ۵۰‬درصدی‬ ‫تولید هر خودرو گران قیمت اقدام کنند‪ ،‬اجازه خواهند داشــت تا قیمت ان خودرو را به اندازه تفاوت‬ ‫بین قیمت مصوب و قیمت بازار ازاد افزایش دهند‪ .‬این تصمیم شــورای رقابت موجب خواهد شــد تا‬ ‫افزایش سود خودروسازان در گرو افزایش تولید باشد که با این کار عم ً‬ ‫ال عرضه خودرو در بازار افزایش‬ ‫خواهد یافت و قیمت خودرو در بازار به دلیل افزایش تولید و نزدیک شــدن عرضه به تقاضا به سمت‬ ‫تعادل حرکت خواهد کرد‪ .‬بر اساس تصمیم شورای رقابت در حالی فرمول قیمت گذاری خودروهایی‬ ‫همچون پژو پارس اتوماتیک‪ ،‬پژو ‪ ۲۰۶‬اتوماتیک‪ ۲۰۷ ،‬پانوراما‪ ،‬ســمند ســورن پالس‪ ،‬رانا پالس‪ ،‬رانا‬ ‫پالس توربو‪ ،‬دنا پالس توربوشارژ دستی‪ ،‬دناپالس توربوشارژ اتوماتیک‪ ،‬هایما توربو ‪ S۵‬دستی‪ ،‬هایما‬ ‫توربو ‪ S۷‬اتوماتیک‪( K۱۳۲ ،‬تارا)‪ ،‬ســاینا ‪ ،S‬کوئیک‪ ،‬شــاهین‪ ،‬اریا‪ ،‬برلیانس‪ ،‬چانگان و زوته تغییر‬ ‫کرده اســت که قیمت ســایر خودروهای ارزان قیمت و معمولی بدون تغییر باقی خواهد ماند تا اقشار‬ ‫ضعیف همچنان امکان تامین نیازهای خود را داشته باشند‪.‬‬ ‫افزایش قیمت خودرو به شرط افزایش تولید‬ ‫در همین زمینه رضا شیوا‪ ،‬رئیس شورای رقابت گفت‪ :‬در فرمول جدید یک ضریب به نام الندا قرار دارد‬ ‫که میزان عرضه به بازار اســت‪ .‬در مصوبه جدید عالوه بــر اینکه تولیدکننده باید به هدف افزایش ‪۵۰‬‬ ‫درصدی در تولید برســد میزان عرضه محصوالت هم مورد محاسبه قرار می گیرد‪ ،‬بر همین اساس اگر‬ ‫خودروساز با افزایش تولید عرضه را هم افزایش داد ضریب کامل را کسب و امکان افزایش قیمت را پیدا‬ ‫می کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬برخالف فرمول گذشــته که برای تعدادی از خودروهای اقتصادی هنوز اجرایی‬ ‫می شود ما مالک را افزایش تولید قرار داده ایم تا افزایش قیمتی نصیب خودروساز شود‪ ،‬البته باید بگویم‬ ‫ما در فرمول جدید به دنبال افزایش خاصی در قیمت خودرو نیستیم‪ ،‬در گذشته بر اساس تورم بخشی‬ ‫که معموالً هر ســه ماه مورد محاسبه قرار می گرفت تغییرات قیمتی انجام می شد اما در فرمول جدید‬ ‫تغییرات قیمتی تحت تاثیر عوامل دیگری از جمله متغیر افزایش تولید و افزایش عرضه است‪.‬‬ ‫کنترل تقاضاهای سوداگرایانه بازار خودرو با واقعی شدن قیمت ها‬ ‫عــاوه بر ایــن امیر جعفرپور‪ ،‬کارشــناس صنعت خــودرو در خصوص فرمول جدیــد قیمت گذاری‬ ‫خودروهای گران قیمت گفت‪ :‬تقاضای مردم برای خرید خودرو در حال نزدیک شدن به میزان عرضه‬ ‫اســت و این تصمیم جدید عم ً‬ ‫ال ســود را از جیب سوداگران خارج می کند تا در خودروسازی ها صرف‬ ‫فعالیت های تحقیق و توســعه شود‪ .‬وی افزود‪ :‬با تدبیر جدید بخشی از بازار خودرو که خودروهای پر‬ ‫تیراژ و خودروهای پر تقاضا را شــامل می شود با قیمت قبلی و بخش دیگری از بازار خودرو که شامل‬ ‫خودروهای لوکس تر و اپشن دار می شود با قیمت بیشتری از سوی خودروساز به فروش می رسد‪.‬‬ ‫این کارشــناس صنعت خودرو در خصوص مزیت های واقعی شدن قیمت خودرو خاطر نشان کرد‪ :‬این‬ ‫شــیوه بهترین راهکار برای کنترل سوداگرانی است که تا ‪ ۱۰۰‬درصد قیمت خودرو سود می بردند ان‬ ‫هم بدون اینکه هیچ گونه فعالیت اقتصادی و تولیدی داشته باشند‪.‬‬ ‫جعفرپور در خصوص تاثیر تغییر فرمول قیمت گذاری بر قیمت خودرو در بازار گفت‪ :‬اگر خودروسازان‬ ‫متوجه شــوند که خودرو ساختن برای ان ها نه تنها ضرر ندارد بلکه یک سود معمولی قابل قبولی هم‬ ‫دارد‪ ،‬قطعاً تولید خود را افزایش خواهند داد و دو شیفت و سه شیفت کار خواهند کرد‪.‬‬ ‫انتظار غلط ثبات قیمت ها با وجود افزایش هزینه ها‬ ‫در حال حاضر به نظر می رسد که با توجه به جهش قیمت دالر و تاثیر ان بر هزینه های خودروسازان‬ ‫کشــور‪ ،‬انتظار ثبات قیمت ها در بازار خودرو منطقی به نظر نمی رسد بلکه حداقل انتظار ان است که‬ ‫قیمت ها به میزان افزایش هزینه های تولید‪ ،‬افزایش پیدا کند تا به این ترتیب خودروسازان ورشکسته‬ ‫نشوند و همچنان به تولید خودرو و تامین شغل در کشور ادامه دهند‪ .‬انگیزه تولید برای خودروسازان‬ ‫باقی بماند‪.‬‬ ‫شریعتمداری خبر داد؛‬ ‫اختصاص‪ ۳۸۰۰‬میلیاردتومانبرایساختمراکزدرمانیجدید‬ ‫وزیر تعاون ‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی از اختصاص ‪ ۳۸۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫برای ساخت مراکز درمانی جدید در سازمان تامین اجتماعی خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫محمد شــریعتمداری که برای پاســخگویی به ســواالت برخی‬ ‫نمایندگان در کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی‬ ‫حضوریافت در تشــریح جزئیات و نتیجه این جلسه اظهار داشت‪:‬‬ ‫‪ ۲۷۰‬میلیارد تومان منابع برای خرید تجهیزات جدید و مورد نیاز‬ ‫پزشکی از قبیل اســکن‪ ،‬ام ار ای‪ ،‬سنگ شکن در مراکز پزشکی‬ ‫ســازمان تامین اجتماعی که بر اســاس خطوط راهنمای وزارت‬ ‫بهداشــت واجد شرایط دریافت این خدمات هستند در دستور کار‬ ‫قرار گرفت که در ماه های پایانی سال و از ابتدای سال ‪ ۱۴۰۰‬انجام‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫محمد شریعتمداری در خصوص دیگر سواالت نمایندگان توضیح‬ ‫داد‪ :‬بخشی از سواالت به بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی به‬ ‫خصوص اقشار خاصی مثل قالیبافان و افراد شاغل در صنایع دستی‬ ‫مربوط می شد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬ســوال نمایندگان شــامل دو دســته می شد؛‬ ‫یک دســته افراد جدیدی که باید تحت پوشــش بیمه قرار گیرند‬ ‫و همچنان منتظرهســتند و گروه دیگر افــرادی که به دلیل عدم‬ ‫پرداخت حق بیمه‪ ،‬از خدمات سازمان محروم می شوند‪.‬‬ ‫شــریعتمداری در این باره توضیح داد‪ :‬ســازمان تامین اجتماعی‪،‬‬ ‫بررسی های حقوقی و مقدماتی را انجام داده است تا با رعایت قانون‬ ‫بــه جای قطع خدمات با افزایش جرایم مربوط به پرداخت نکردن‬ ‫حق بیمه‪ ،‬استمرار خدمات را در مجموعه مشاغلی که دارای بیمه‬ ‫هستند تضمین کند‪.‬‬ ‫شــریعتمداری از نمایندگان مجلس شورای اسالمی خواست تا در‬ ‫جریان تصویب الیحه بودجه سال ‪ ۱۴۰۰‬ترتیبی اتخاذ شود تا منابع‬ ‫مورد نیاز برای بیمه جدید همه اقشــاری که تکلیف پرداخت حق‬ ‫بیمه سهم کل کارفرما یا بخشی از سهم کارگر به دولت محول شده‬ ‫پیش بینی گردد تا در ســال ‪ ۱۴۰۰‬با کمترین مشکل بیمه افراد‬ ‫منتظر بیمه در سازمان تامین اجتماعی فراهم شود‪.‬‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با اشاره به بخش دیگری از سواالت‬ ‫نمایندگان خاطرنشــان کرد‪ :‬بخشــی از این ســواالت به ساخت‬ ‫مراکز درمانی جدیــد‪ ،‬درمانگاه ها‪ ،‬پلی کلینیک های تخصصی و‬ ‫بیمارستان ها مربوط بود که طرح جامع مطالعه شده سطح بندی‬ ‫جدید خدمات سازمان تامین اجتماعی به کمیسیون بهداشت ارائه‬ ‫شــد تا بر اساس ان در ‪ ۷۰‬شهر و شهرســتان که سازمان تامین‬ ‫اجتماعی دارای ‪ ۲۰‬هزار بیمه شــده اســت ولی مرکز درمانگاهی‬ ‫ملکی ندارد مبلغ ‪ ۳,۸۰۰‬میلیارد تومان منابع جدید عملیات احداث‬ ‫در بودجه ‪ ۱۴۰۰‬اختصاص یابد تا به ترتیب اولویت انجام شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در همه مراکزی که بیمه شــده های باالی ‪ ۲۰‬هزار نفر‬ ‫وجود دارد امکان خدمات در مراکز ملکی فراهم می شود‪.‬‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی افزود‪ :‬همچنین برای ایجاد عدالت‬ ‫در ارائه خدمات پزشــکی برای همه بیمه شدگان در سراسر کشور‬ ‫تفاوت فرانشــیز پرداختی در مراکز ملکی و اســتیجاری یعنی ان‬ ‫چیزی که بیماران پرداخت می کنند به منظور یکسان سازی تفاهم‬ ‫نامه ای با وزرات بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی منعقد شده تا با‬ ‫پرداخت مبلغی در حدود ‪ ۶۴۰‬میلیارد تومان سهم فرانشیز افرادی‬ ‫که در مراکزی غیر ملکی سازمان درمان می شوند بتوانیم در پایان‬ ‫ســال جاری و از ابتدای سال ‪ ۱۴۰۰‬نسبت به ارائه خدمات بدون‬ ‫پرداخت مثل مراکز ملکی برای بیمه شدگان اقدام کنیم‪.‬‬ ‫شریعتمداری تصریح کرد‪ ۵۵۱ :‬تخت جدید بیمارستانی با اعتباری‬ ‫بالغ بر ‪ ۱,۶۵۰‬میلیارد تومان در برنامه سال ‪ ۱۴۰۰‬سازمان تامین‬ ‫اجتماعی است تا به تخت های بیمارستانی موجود اعم از عمومی و‬ ‫ویژه در مراکز ملکی اضافه کند‪.‬‬ ‫علتقطعیبرقدرتهرانچیست؟‬ ‫ســخنگوی صنعت بــرق گفــت‪ :‬در برخی از مناطق کشــور‬ ‫محدودیت موقتی بدنبال موضوع محدودیت سوخت نیروگاه ها‬ ‫اعمال شــده اســت که باعث شــد در برخی مناطق خاموشی‬ ‫مقطعی داشته باشیم‪ .‬مصطفی رجبی مشهدی با اشاره به قطع‬ ‫بــرق در برخی منــازل در مناطــق ‪ ۱۱،۱۳ ،۹ ،۶ ،۳ ،۲‬و ‪۱۴‬‬ ‫تهران اظهار کرد‪:‬در برخی از مناطق کشــور محدودیت موقتی‬ ‫بدنبال موضوع محدودیت ســوخت نیروگاه ها اعمال شده است‬ ‫که باعث شــد در برخی مناطق خاموشی مقطعی داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه بــا توجه به اینکه خاموشــی مقطعی بود و‬ ‫امکان اطالع رســانی نداشــتیم‪ ،‬گفت‪ :‬به محض اینکه مشکل‬ ‫سوخت و محدودیت تامین گاز برطرف شود‪ ،‬خاموشی نخواهیم‬ ‫داشت‪ .‬او افزود‪ :‬اگر مردم ‪ ۱۰‬درصد در مصرف گاز صرفه جویی‬ ‫کنند مشکل قطعی برق نخواهیم داشت‪ .‬رجبی مشهدی درباره‬ ‫مذاکره با وزارت نفت برای تامین بیشتر سوخت گفت‪ :‬با تامین‬ ‫گاز خانگی است که امیدواریم با صرفه جویی این موانع برطرف‬ ‫شــود‪ .‬او از هموطنان خواســت که در راستای کمک به حفظ‬ ‫پایداری شبکه برق و تامین گاز همه مناطق‪ ،‬با خاموش کردن‬ ‫المپ های اضافی در منزل و محل کار‪ ،‬پوشــیدن لباس گرم در‬ ‫منزل و کاهش یک درجه ای دمای هوای منزل و محل کار‪ ،‬در‬ ‫این اقدام به دســت اندرکاران صنعت برق و گاز همکاری کنند‪.‬‬ ‫همچنین اطالعات بیشتر در این باره اعالم خواهد شد‪ .‬شرکت‬ ‫توانیر در اطالعیــه ای اعالم کرده به دلیل افزایش مصرف برق‬ ‫و گاز در بخش خانگی و تجاری و محدودیت ســوخت تحویلی‬ ‫بــه تعدادی از نیروگاه ها‪ ،‬خاموشــی هــای پراکنده در برخی‬ ‫مناطق اعمال شــده است‪ .‬از این رو از هموطنان همیشه همراه‬ ‫خواهشــمندیم با کاهش حداقل‪ 1‬تا ‪ 2‬درجه از دمای منازل و‬ ‫محل کار و مدیریت مصرف گاز و برق ‪ ،‬امکان اســتمرار تامین‬ ‫انرژی را برای همه هموطنان فراهم اورند‪.‬‬ صفحه 2 ‫رییس مجلس شــورای اســامی گفت‪ :‬وقتی برجام باید هر تحریمی را به طور کامل بردارد و منتفی کند حال اگر چنین کاری را انجام ندهد پس دیگر چه فلسفه ی وجودی ای‬ ‫می تواند داشته باشد؟ رهبر انقالب در سخنرانی تلویزیونی ‪ ۱۹‬دی درباره ی گمانه زنی ها و مباحث جاری در فضای سیاسی کشور پیرامون رفتار جمهوری اسالمی در قبال برجام و‬ ‫وظایف امریکا در این خصوص‪ ،‬گفتند «ما هیچ اصراری نداریم‪ ،‬هیچ عجله ای نداریم که امریکا به برجام برگردد؛ اص ً‬ ‫ال مسئله ی ما این نیست که امریکا به برجام برگردد یا برنگردد‪.‬‬ ‫حق غصب شده ی م ّلت ایران است‪ ».‬این جمالت مواضعی بود که رهبر انقالب ان را به عنوان «سخن‬ ‫انچه مطالبه ی منطقی ما و مطالبه ی عقالنی ما است‪ ،‬رفع تحریمها است؛ این ّ‬ ‫پایانی و قطعی» جمهوری اسالمی اعالم کردند‪.‬‬ ‫ربیعیدرنشستخبری‪:‬‬ ‫تعهداتطرف هایبرجاماجرانشود‪،‬پروتکلالحاقیمتوقفمی شود‬ ‫سخنگوی دولت با بیان اینکه از ابتدای دولت ترامپ درباره پیامدهای قانون شکنی و یکجانبه گرایی رژیم ترامپ هشدار داده‬ ‫بودیم‪ ،‬گفت‪ :‬هزینه سکوت و گاهی همراهی منتقدان ترامپ در داخل امریکا با سیاست های ضدایرانی او سرانجام گریبان‬ ‫امریکایی ها را در کشور خودشان گرفت‪ .‬علی ربیعی سه شنبه در نشست خبری که به صورت انالین برگزار شد‪ ،‬با اشاره به‬ ‫حوادث اخیر امریکا و حمله به کنگره این کشور اظهار داشت‪ :‬این مسائل البته با همه ابعاد از مسائل داخلی امریکاست که‬ ‫ما عالقه به ورود به ان نداریم اما انچه برای ما مهم است هشدارهایی است که ما از ابتدای دولت ترامپ درباره پیامدهای‬ ‫یدادیم و بارها تکرار کردیم که سیاست قلدری محدود به‬ ‫قانون شکنی یکجانبه گرایی رژیم ترامپ همواره این هشدارها را م ‬ ‫ملت ایران نخواهد ماند‪ .‬دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری گفت‪ :‬هزینه سکوت و گاهی همراهی منتقدان ترامپ‬ ‫در داخل امریکا با سیاست های ضد ایرانی او سرانجام گریبان امریکایی ها را در کشور خودشان گرفت‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬در‬ ‫چهار سال گذشته این شر بزرگ فشارهای زیادی بر ملت ایران وارد کرد و زندگی عادی مردم را تحت تاثیر قرار داد‪ ،‬تعادل‬ ‫یداشت ان چنان عرصه را بر زندگی ایرانیان تنگ خواهد کرد‬ ‫معیشتی را در جامعه به هم زد‪ .‬ترامپ با صدای بلند اظهار م ‬ ‫که جامعه را به شورش وادارد و از سقوط سه ماهه و یکساله ایران سخن می گفت‪ .‬ربیعی ادامه داد‪ :‬متاسفانه در چهار سال‬ ‫گذشته عده ای هم در داخل کشور خودمان هم نخواستند و هنوز هم نمی خواهند درباره این شرارت بی سابقه و نقش مخرب‬ ‫ان به درستی حرف بزنند و ناخوداگاه ظلم رفته بر مردم ایران را نادیده انگاری می کنند تا جایی که با درصد بندی های‬ ‫عجیب و غریب سهم کمی برای این یاغی گری بین المللی در مصائب مردم ایران قائل می شوند‪ .‬این در حالی است که دولت‬ ‫برای ایجاد شرایط مقاومت و دور کردن شر جنگ طلبی ترامپ و حفظ معیشت و سالمت مردم مسیر سخت و دشواری را‬ ‫پیمود به طوری که که در دوران کرونا حتی برای خرید دارو و واکسن با مشکالت زیادی از سوی دولت و خزانه داری امریکا‬ ‫مواجه بودیم‪ .‬سخنگوی دولت اظهار کرد‪ :‬شکست واقعی سیاست غرب نه در انتخابات امریکا بلکه ان روز اتفاق افتاد که‬ ‫رژیم ترامپ به طور بی سابقه ای در شرارت ها علیه ایران در سازمان ملل تنها ماند و سه بار شکست فضاحت بار را تجربه کرد‬ ‫در دادگاه های بین المللی هم به طور ناباورانه در برابر دولت ایران محکوم شد‪ .‬وی با تاکید بر اینکه اما در این چهار سال این‬ ‫مدیریت اقتصادی و سیاسی دولت بود که باعث شکست تحریم های ظالمانه ترامپ علیه مردم ایران شد‪ ،‬گفت‪ :‬مردم رنج‬ ‫کشیده و صبور ایران این تحریم های ظالمانه و شرارت هایی که علیه ایران انجام داد را هرگز فراموش نخواهند داد‪ .‬ربیعی‬ ‫ابراز امیدواری کرد نتیجه مقاومت مردم در عقب راندن تحریم های ظالمانه به خوبی به زودی محقق شود‪.‬‬ ‫جلسات مشترک بین اعضای اقتصادی دولت و کمیسیون تلفیق برگزار می شود‬ ‫سخنگوی دولت همچنین با اشاره به جلسه روز گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا گفت‪ :‬در این نشست‬ ‫نخست الیحه بودجه ‪ ۱۴۰۰‬و مباحثات اولیه کمیسیون تلفیق و برخی تغییرات مطرح شده‪ ،‬مورد بحث و بررسی قرار‬ ‫گرفت‪ .‬وی با اشاره به رویکرد این نشست مبنی بر نزدیک شدن دیدگاه ها و اجتناب از اختالف نظرها و دست یابی به مفاهمه‬ ‫بیشتر گفت‪ :‬تصمیم گرفته شد جلسات مشترکی بین اعضای اقتصادی دولت و تعدادی از نمایندگان کمیسیون تلفیق در‬ ‫خصوص منابع و مصارف تشکیل شود و استدالل و نظرهای همدیگر را بشنوند تا زمینه نزدیکی دیدگاه ها فراهم شود‪ .‬ربیعی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬همکاران اقتصادی دولت نسبت به همین میزان مصوبات بیرون امده از سوی کمیسیون تلفیق انتقاداتی‬ ‫دارند و نیاز بود این جلسات تشکیل شود‪.‬‬ ‫افزایشزمان‪ ۶۰‬ماههتقسیطپرداختبنگاه هایاقتصادی‬ ‫سخنگوی دولت گفت‪ :‬در این جلسه همچنین یکی از محورهای مورد تاکید مقام معظم رهبری یعنی جهش تولید که‬ ‫در اخرین جلسه این استاد در حضور ایشان مطرح کردند‪ ،‬بحث و تصمیماتی برای پیشگیری از توقف فعالیت واحدهای‬ ‫صنعتی اتخاذ شد‪ .‬وی یکی از تصمیمات این نشست را افزایش مدت زمان تقسیط بازپرداخت تسهیالت تا حداکثر ‪۶۰‬‬ ‫ماه عنوان کرد و گفت‪ :‬این امر به منظور جلوگیری از بروز اختالل در روند تولید و اشتغال و امکان پذیر نمودن حصول‬ ‫مطالبات از بنگاه های تولیدی غیردولتی براساس ماده ‪ ۶۷‬قانون مالیات مستقیم اتخاذ شده و صرفاً برای بنگاه هایی اعمال‬ ‫می شود که برنامه احیای تولید و صنایع انها در ستاد تسهیل و رفع موانع تولید ثبت شده باشد‪ .‬ربیعی اضافه کرد‪ :‬همچنین‬ ‫بر اساس مصوبه دیگر نشست‪ ،‬به ستاد ملی تسهیل و رفع موانع تولید اجازه داده شد تا برای جلوگیری از توقف فعالیت‬ ‫بنگاه های تولیدی به شرط تایید ساماندهی تولید انها در ستاد ملی تسهیل‪ ،‬نسبت به تغییر یک ساله‪ -‬البته فقط برای‬ ‫یک بار‪ -‬اجراییه هایی که به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور‪ ،‬تامین اجتماعی‪ ،‬شرکت اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز‪ ،‬شبکه بانکی و‬ ‫شهرداری ها علیه بنگاه های مذکور صادر می شود‪ ،‬درخواست استمهال و تقسیط پذیرفته شود‪ .‬به گفته دستیار ارتباطات‬ ‫اجتماعی رییس جمهوری دستگاه های مذکور در بانک ها می توانند در صورت تصویب ستاد ملی تسهیل نسبت به تعویق‬ ‫اجراییه های مربوطه اقدام کنند‪ .‬ربیعی مصوبه دیگر شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا را مربوط به اعتبار زمانی‬ ‫مصوبه جلسه چهل و چهارم دی ماه ‪ ۹۸‬این شورا درباره چک های تضمینی اعالم کرد و گفت‪ :‬موضوع مصوبه از تاریخ ابالغ‬ ‫این مصوبه دوباره تمدید شد و تصمیم این بود که نوعی گردش پول از طریق چک را متوقف شود تا به شفافیت بیشتر‬ ‫کمک کند‪ .‬این موضوع در دستور کار مجلس شورای اسالمی است و قرار شد اگر در ‪ ۶‬ماه مذکور الیحه مرتبط در مجلس‬ ‫مصوب و ابالغ شود‪ ،‬قانون جدید مورد اجرا قرار بگیرد‪ .‬سخنگوی دولت گفت‪ :‬در دولت هم با توجه به فعالیت شبانه روزی‬ ‫کارکنان ازمایشگاه تشخیص طب در بیمارستان ها و مراکز درمانی شبانه روزی دولتی و غیردولتی تصمیم گرفته شد به‬ ‫منظور جلوگیری از تضییع حقوق انها‪ ،‬ایین نامه اجرایی قانون ارتقای بهره وری کارکنان ازمایشگاه نظام سالمت اصالح شود‬ ‫و شاغالن ازمایشگاه های تشخیص طبی به شاغالن بالینی اضافه شوند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬تغییر ساعت کاری از جمله مواردی‬ ‫است که به موجب این اصالحیه شامل این افراد هم می شود‪ .‬ربیعی اظهار کرد‪ :‬در مصوبه دیگر اصالح ایین نامه حمایت‬ ‫از شرکت های نوپا در جلسه هیات دولت تصمیم گیری شد که به موجب ان وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات موظف‬ ‫است از طریق سازمان ها و شرکت های تابعه خود در صندوق پژوهش و فناوری نوافرین با ماموریت توسعه شرکت های‬ ‫مورد حمایت و با سرمایه حداقل یک هزار میلیارد ریال‪ ،‬از محل اعتبارات مصوب مربوط به بودجه ساالنه با مشارکت بخش‬ ‫غیردولتیتشکیلمی شود‪،‬مشارکتکند‪.‬‬ ‫دربارهپیامدهایقانون شکنیترامپهشداردادهبودیم‬ ‫ربیعی یکی از اتفاقات مهم هفته گذشته در عرصه بین المللی را حمله به ساختمان کنگره امریکا برشمرد و گفت‪ :‬این حمله‬ ‫یکی از اتفاقات مهم و بی نظیری بود که شاهد ان بودیم؛ این البته با همه ابعاد عظیمش یک مساله داخلی امریکا است‬ ‫که ما عالقه ای به ورود به ان نداریم اما انچه برای ما مهم است هشدارهایی است که از تقریبا ابتدای دولت ترامپ درباره‬ ‫یدادیم‪ .‬سخنگوی دولت ادامه داد‪ :‬بارها تکرار‬ ‫پیامدهای قانون شکنی و یکجانبه گرایی رژیم ترامپ همواره این هشدارها را م ‬ ‫کردیم که سیاست قلدری محدود به ملت ایران نخواهد ماند‪ .‬هزینه سکوت و گاهی همراهی منتقدان ترامپ داخل امریکا‬ ‫با سیاست های ضدایرانی او‪ ،‬سرانجام گریبان امریکایی ها را در کشور خودشان گرفت و در چهار سال گذشته این شر بزرگ‬ ‫فشارهای زیادی تحمیل کرد و زندگی مردم را به درستی تحت تاثیر قرار داد‪ .‬تعادل معیشتی را در جامعه به هم زد؛ ترامپ از‬ ‫یداشت ان چنان عرصه را بر زندگی ایرانیان تنگ خواهد کرد‬ ‫فروپاشی جامعه ایران سخن می گفت و با صدای بلند اظهار م ‬ ‫که جامعه را به شورش وا دارد و از سقوط سه ماهه و یکساله ایران سخن می گفت‪ .‬ربیعی ادامه داد‪ :‬متاسفانه در چهار سال‬ ‫گذشته عده ای هم در داخل کشور خودمان نخواستند و هنوز هم نمی خواهند درباره این شرارت بی سابقه و نقش مخرب‬ ‫ان به درستی حرف بزنند و ناخوداگاه ظلم رفته بر مردم ایران را نادیده انگاری می کنند تا جایی که با درصد بندی های‬ ‫عجیب و غریب‪ ،‬سهم کمی برای این یاغی گری بین المللی در مصائب مردم ایران قائل می شوند‪ .‬سخنگوی دولت گفت‪:‬‬ ‫این در حالی است که دولت برای ایجاد شرایط مقاومت‪ ،‬دور کردن شر جنگ طلبی ترامپ‪ ،‬حفظ معیشت و سالمت مردم‬ ‫مسیر سخت و دشواری را پیمود؛ طوری که که در دوران کرونا حتی برای خرید دارو و واکسن با مشکالت زیادی از سوی‬ ‫دولت و خزانه داری امریکا مواجه بودیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬شکست واقعی سیاست قلدری نه در انتخابات امریکا بلکه ان روزی‬ ‫اتفاق افتاد که رژیم ترامپ به طور بی سابقه ای در شرارت ها علیه ایران در سازمان ملل تنها ماند و سه بار شکست فضاحت‬ ‫بار را تجربه کرد‪ .‬ربیعی تصریح کرد‪ :‬ترامپ در دادگاه های بین المللی هم به طور ناباورانه برابر دولت ایران محکوم شد‪ .‬اما در‬ ‫این چهار سال این مدیریت اقتصادی و سیاسی دولت بود که باعث شکست تحریم های ظالمانه ترامپ علیه مردم ایران شد‪.‬‬ ‫مردم رنج کشیده و صبور ایران این تحریم های ظالمانه و شرارت های او علیه ایران را هرگز فراموش نخواهند داد‪ .‬وی ابراز‬ ‫امیدواری کرد که نتیجه مقاومت مردم در عقب راندن تحریم های ظالمانه به زودی محقق شود‪.‬‬ ‫مشاهده رد کرونای انگلیسی در کشور‬ ‫ربیعی به مشاهده کرونای انگلیسی در ایران طبق گزارشهای وزارت بهداشت اشاره و توصیه کرد‪ :‬تبدیل وضعیت برخی‬ ‫شهرهای کشور برای ما فریبندگی ایجاد نکند‪ ،‬دچار نوعی خوش خیالی یا اسودگی خیال نشویم؛ چون با توجه به تنوع‬ ‫منطقه ای‪ ،‬زیستی و قومی در ایران انواع مختلف ویروس را داریم و ترک کردن رعایت پروتکل ها خسارتهای زیادی برای‬ ‫همه ماه به همراه خواهد داشت‪ .‬دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری با بیان اینکه تولید واکسن داخلی در سه مسیر‬ ‫و همزمان تولید مشترک در حال پیشرفت است‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به استراتژی اطمینان سازی به جامعه با توجه به برخی‬ ‫ابهامات موجود‪ ،‬به منظور ایجاد شفافیت در واگذاری و تزریق‪ ،‬سامانه ای برای توزیع واکسن طراحی شده است که وضعیت‬ ‫تمام افراد اسیب پذیر و اولویت بندی ها به تفکیک شهرهای مختلف به طور شفاف در این سامانه قابل رویت خواهد بود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در این راستا سند ملی برنامه واکسیناسیون بر اساس شواهد علمی افراد تدوین شده است و در ان اولویت‬ ‫دریافت واکسن با جزئیات تعیین شده است‪ .‬با توجه به تصمیم ستاد ملی مبارزه با کرونا به هیچ فردی خارج از این اولویت‬ ‫بندی واکسن تزریق نمی شود‪ .‬ربیعی تاکید کرد‪ :‬هم چنین دولت سیاست افزایش تست را با شدت و جدیت دنبال می کند‪.‬‬ ‫امیدواریم که برخی مسووالن استانداردهای دوگانه را در رعایت پروتکل های بهداشتی کنار بگذارند و مسووالنه رفتار کنند‪.‬‬ ‫متاسفانه عدم مراعات هشدارهای بهداشتی در جریان برخی سفرهای مسووالن و برخی مراسم تشییع و خاکسپاری از نظر‬ ‫مسئوالنکنترلنگرانکنندهاست‪.‬ویافزود‪:‬انتظارمی رودهمگانبهمراعاتپروتکل هایبهداشتیپایبندباشند؛مصونیت‬ ‫و پیروزی بر ویروس کرونا سخت نیست اما به شرطی که توصیه های ساده و روشن بهداشتی توسط همگان رعایت شوند‪.‬‬ ‫سخنگوی دولت در ادامه گفت‪ :‬روز گذشته سالگرد تشکیل شورای انقالب بود‪ .‬تشکیل این شورا اقدامی بی سابقه در تاریخ‬ ‫انقالب ها است‪ .‬نگاهی اجمالی به شورای انقالب و مباحث دموکراتیک شورا به خوبی تفاوت انقالب اسالمی و انقالب های‬ ‫کالسیک دنیای ان روز را که بر عنصر نظامی و مسلحانه تاکید عمده داشت نشان می دهد‪ .‬ربیعی افزود‪ :‬مباحث مطرح شده‬ ‫در این شورا نشان از ترکیب جمهوریت و اسالمیت است و ایده های مطرح شده در دل ان شورا هسته اولیه مردم ساالری‬ ‫دینی را در کشور عملیاتی کرد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ترکیب شورای انقالب نشان می دهد که برخالف انقالب های ان عصر این‬ ‫انقالب یک انقالب مسلحانه و نظامی بنیاد نبود‪ ،‬بلکه از همان ابتدا مردم بنیاد بوده است و بر محور یک انقالب بزرگ‬ ‫اجتماعی و به تعبیر امام «همه با هم» استوار شده است‪ .‬سخنگوی دولت گفت‪ :‬یاد امام راحل (ره) و پدران و بنیان گذاران‬ ‫یداریم‪.‬‬ ‫قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران را گرامی م ‬ ‫اسالمی در صحن مجلس‪:‬‬ ‫مجلسشرایطتعیینتکلیفنیروهایقراردادیراهداریرافراهمکند‬ ‫وزیر راه و شهرسازی گفت‪ :‬مجلس شرایط تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫نیروهای قراردادی سازمان راهداری را فراهم کند‪.‬‬ ‫محمد اسالمی در جلســه علنی امروز مجلس شورای اسالمی در‬ ‫پاسخ به ســوال علی بابایی کارنامی درباره علت عدم برنامه ریزی‬ ‫مناسب درباره ساماندهی نیروی انسانی و بی توجهی به نیروهای‬ ‫قراردادی در وزارت راه و شهرسازی اظهار داشت‪ :‬این سوال بیشتر‬ ‫درباره تعیین تکلیف نیروهای قراردادی و شرکتی سازمان راهداری‬ ‫و حمل و نقل جاده ای است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬مجموع نیروی انســانی در سازمان راهداری و حمل‬ ‫و نقل جاده ای حدود ‪ ۲۰‬هزار نفر هســتند که ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۵۰۰‬نفر‬ ‫از انان نیروهای شرکتی یا حجمی و قراردادی هستند که با حضور‬ ‫شــبانه روزی در راه های کشــور روزگار سخت و طاقت فرسایی را‬ ‫پشت سر می گذارند‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد‪ :‬این نیروها مسئول بهره برداری‬ ‫و نگهداری از راه های سطح کشور هستند که ‪ ۳۵‬هزار کیلومتر از‬ ‫این راه ها‪ ،‬راه های شــریانی است و ده ها میلیون تن بار از این راه ها‬ ‫عبور می کند و این افراد در مسیر بهره برداری از حدود ‪ ۳۰۰‬هزار‬ ‫پل و همچنین تونل های بسیار زیادی هستند و زحمات زیادی می‬ ‫کشند‪ .‬اســامی تاکید کرد‪ :‬کارکنان راهداری یک کار حاکمیتی‬ ‫بزرگ انجام می دهند اما به موجب قوانین و مقررات و به ویژه بعد از‬ ‫ادغام وزارتخانه‪ ،‬سازمان راهداری دچار مشکالت زیادی شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کارکنان راهداری دارای تخصص های متنوع و گوناگونی‬ ‫هستند و ما نیازمند کمک مجلس هستیم که کارکنان راهداری را‬ ‫از شــغل تصدی گری خارج کنیم و شرایطی فراهم شود تا بتوانیم‬ ‫با انان قرارداد مســتقیم منعقد کنیم و این افراد متناسب با میزان‬ ‫فعالیت های خود حقوق و مزایا دریافت کنند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬کار راهداری یک کار تخصصی و حاکمیتی است و یک‬ ‫کار تصدی گری نیســت و باید در وهله اول این کار را قابل اندازه‬ ‫گیری کرد تا بتوانم ان را پیمان سپاری کرد‪.‬‬ ‫وی تصریــح کرد‪ :‬ما امــروز از حدود ‪ ۲۰‬هــزار کیلومتر که باید‬ ‫در راه ها بهســازی می کردیم‪ ،‬حــدود ‪ ۱۰‬هزار کیلومتر را علیرغم‬ ‫محدودیت های اعتباری بهسازی کردیم و بنده از نمایندگان استدعا‬ ‫می کنم شــرایطی را فراهم کنند تا بتوانیــم نیروهای راهداری را‬ ‫تعیین تکلیف کنیم‪.‬‬ ‫وی بیــان کرد‪ :‬ما باید امید و انگیزه خدمت را برای نیروهای خود‬ ‫فراهم کنیم و نباید امنیت شغلی انان در خطر باشد تا انان بتوانند‬ ‫انتظارات الزم در حیطه کاری خود به درستی انجام دهند‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرســازی متذکر شد‪ :‬تبدیل وضعیت نیروهای حوزه‬ ‫راهــداری یک بار در دوره قبل تصویب اما نهایتا در هیئت تطبیق‬ ‫ملغی شــد‪ .‬اســامی تصریح کرد‪ :‬ما به دنبال ان هســتیم که از‬ ‫مجلس مجوز بگیریــم تا فرایند جذب نیروی انســانی در حوزه‬ ‫راهداری عملیاتی شــود و افراد متخصــص و کاردان در این حوزه‬ ‫تبدیل وضعیت شوند‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرســازی درباره مشکالت راهداری اظهار داشت‪ :‬ما با‬ ‫کمبود ماشین االت مرتبط برای نگهداری راه ها مواجه هستیم و‬ ‫نیازمنــد انیم که مجلس حمایت های الزم را در این زمینه انجام‬ ‫دهد‪ .‬وی گفت‪ :‬بیش از ‪ ۶۰‬درصد ماشین االت ما فرسوده هستند‬ ‫و نیاز به جایگزینی دارند و ما نیاز داریم به صورت عاجل‪ ،‬تجهیز و‬ ‫نوسازی ماشین االت راهداری را در دستور کار قرار دهیم‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫قالیباف‪ :‬بدون «رفع تحریم » فلسفه اصلی برجام تحقق پیدا نکرد‬ ‫چهارشنبه ‪ 24‬دی ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪425‬‬ ‫‪3‬‬ ‫گزارش‬ ‫طالییدبیرکلجبهههمبستگیملی‪:‬‬ ‫با عینک سیاسی نمی توان برای‬ ‫مدیریت شهری تصمیم گیری کرد‬ ‫مرتضی طالیی در نخستین نشست رسانه ای جبهه همبستگی‬ ‫ملی نیروهای انقالب اسالمی (همنا) گفت‪ :‬هر چند از منظر شکلی‬ ‫جبهه همبستگی ملی نیروهای انقالب اسالمی تفاوتی با مجموعه‬ ‫تشکل هایی که با نام فعاالن سیاسی‪ ،‬جمعیت ها‪ ،‬احزاب و جبهه ها‬ ‫وجود دارد‪ ،‬نداشته باشد‪ .‬اما به جهت ماهوی به دنبال این هستیم‬ ‫تا در رویکرد خودمان در این حوزه تفاوت هایی با سایر تشکل ها‬ ‫داشته باشیم‪ .‬وی با اشاره به اینکه نام این تشکل بر اساس مطالعات‬ ‫گسترده انتخاب شد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬به این نکته بسیار توجه داریم که‬ ‫کشور و جامعه ما به هم پیوسته است و نمی توانیم از هویت دینی‬ ‫و انقالبی و ملی خودمان را عبور کنیم‪ .‬تالش داریم روی همبستگی‬ ‫ملــی کار کنیم و برنامه ریزی کنیم‪ .‬تالش کنیم برای اینکه این‬ ‫همبستگی را روز به روز توسعه دهیم به عنوان اصلی ترین سرمایه‬ ‫کشور که می تواند حافظ تمامی منافع ملی و داخلی و خارجی ما‬ ‫باشد‪ ،‬کار کنیم‪ .‬دبیر کل جبهه همبستگی ملی نیروهای انقالب‬ ‫اســامی بیان کرد‪ :‬تجربه ‪ 40‬سال اخیر نشان می دهد که بعد‬ ‫از تشکیل حزب جمهوری اسالمی عمال تشکیالتی که در جهت‬ ‫تربیــت نیروها در عرصه های سیاســی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬فرهنگی و ‪...‬‬ ‫سرمایه گذاری کرده باشد‪ ،‬کمتر دیده شده است‪ .‬مهمترین راهبرد‬ ‫ما کادر سازی و تربیت نیروهای کارامد است و اعتقاد داریم که در‬ ‫این عرصه خالء های زیادی در کشــور وجود داشته و بسیاری از‬ ‫مشــکالت کشور ناشی از این مساله است‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬یکی از‬ ‫اهداف همنا تالش در راستای اعتماد سازی و واگذاری امور به مردم‬ ‫است‪ .‬اعتقاد داریم یکی از مولفه های مهم سرمایه های اجتماعی‪،‬‬ ‫اعتماد مردم و مشارکت مردم در اداره جامعه است‪ .‬این در حالی‬ ‫اســت که این دو مساله اکنون به نوعی در جایگاه اصلی خود قرار‬ ‫ندارد‪ .‬به اعتماد مردم و مداخله و مشــارکت انها در اداره جامعه‬ ‫اعتقاد داریم و به عنوان یک هدف مهم به ان نگاه می کنیم‪.‬‬ ‫طالیی با اشــاره به رویکرد همنا به حوزه مدیریت شهری کشور‬ ‫تاکید کرد‪ :‬یکی از اهداف میان مدتی که جبهه همبستگی ملی‬ ‫نیروهای انقالب اسالمی در موضوع مدیریت شهری دارد‪ ،‬تالش‬ ‫برای شــکل گیری شورای شهر کار و خدمت است‪ .‬شورای شهر‬ ‫باید یک شورای غیر سیاسی باشد‪ .‬شورا به هر میزانی که به مسائل‬ ‫سیاسی به مفهوم جناحی ورود پیدا کند‪ ،‬از وظایف و تکالیف خود‬ ‫دور می شــود‪ ،‬لذا شورای شهرها را شورای خدمت به مردم می‬ ‫دانیم‪ .‬وی با بیان اینکه باید به الیه های پایین جامعه توجه بیشتری‬ ‫کرد‪ ،‬گفت‪ :‬به نوعی صاحبان انقالب و کشــور مردم هستند‪ .‬در‬ ‫تشکیالت این مجموعه به دنبال یک مجموعه فراگیر و فعال در‬ ‫عرصه های سیاسی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی هستیم‪ .‬معتقدیم این‬ ‫ســه موضوع باید با هم پیش برود به دنبال ایجاد یک تشکیالت‬ ‫صرفا سیاسی نیستیم‪ .‬دنبال سیاسی کاری نیز نیستیم‪ .‬اگر کار‬ ‫تشــکیالت در عرصه های فرهنگی و اجتماعی به خوبی پیش‬ ‫برود در عرصه سیاســی نیز اورده هایی به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫این نکته مهمی اســت که یک تشکیالت بتواند در هر سه حوزه‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و سیاسی برنامه داشته باشد‪ .‬دبیر کل جبهه‬ ‫همبستگی ملی نیروهای انقالب اسالمی افزود‪ :‬به اخالق مداری‬ ‫را اعتقاد داریم‪ .‬یکی از بزرگترین چالش های ما در عرصه سیاسی‬ ‫کشور فاصله گرفتن از اخالقیات است و اخالق مداری برای یک‬ ‫تشکیالت می توان یک سرمایه بسیار ارزنده ای باشد‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫در نظر داریم تا تصمیماتی که اتخاذ می شود علمی و برنامه محور‬ ‫باشد‪ .‬شفافیت در عمل و پاسخگو بودن نیز از رویکردهای دیگر این‬ ‫جبهه است‪ .‬اعتقاد داریم که سوال کردن حق مردم و پاسخگویی‬ ‫وظیفه مسئوالن است‪ .‬هیچ کسی نمی تواند عنوان کند که مردم‬ ‫حق سوال کردن ندارند‪ .‬هرکسی هر مسئولیتی را در هر مقطعی‬ ‫پذیرفت باید برای همیشه پاسخگوی وظیفه ای باشد که در دوره‬ ‫ای ان را پذیرفته است‪ .‬مرتضی طالیی با اشاره به اینکه شفافیت‬ ‫در روندهای مالی و اداری نیز برای ما یک اصل اســت‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫نه تنها مقابله با فساد و رانت را یک وظیفه می دانیم و هر کسی‬ ‫که در این زمینه فعالیت می کند را حمایت می کنیم‪ ،‬بلکه اعتقاد‬ ‫داریم باید مجاری فساد و رانت را مسدودکرد‪ .‬تا زمانی که مجاری‬ ‫رانت خواری وجود دارد‪ ،‬رانت و فساد نیز وجود خواهد داشت‪ .‬به‬ ‫اعتقاد وی؛ هر چند بخشــی از مبارزه با رانت و فساد برگرداندن‬ ‫اموال و ثروت های باد اورده و نامشــروع است اما نکته مهمتر در‬ ‫حوزه مدیریت این اســت که مجاری رانتخواری را باید در کشور‬ ‫مسدود کنیم‪ .‬دبیر کل جبهه همبستگی ملی نیروهای انقالب‬ ‫اسالمی با بیان اینکه همنا یک تشکیالت ملی است و نگاهی که‬ ‫به حوزه مدیریت شهری داریم نیز در سطح ملی تعریف می شود‪،‬‬ ‫یاداور شــد‪ :‬ما هیچ تعارضی را با تشکالت و جریانات سیاسی و‬ ‫اجتماعی نداریم‪ .‬امکان دارد که در شــیوه ها و رویه ها اختالف‬ ‫نظر داشته باشیم اما در مبانی خودمان با مجموعه هایی که برای‬ ‫مردم و کشور فعالیت می کند هیچ تعارضی نداریم‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫معتقدیم مکانیزم انتخابات برای ریاست جمهوری و انتخاب شورای‬ ‫اسالمی برای شوراها کاربرد ندارد‪ .‬جنس شوراها اجتماعی است و‬ ‫مکانیزمی که ما در انتخابات سیاسی به کار می بریم نباید در این‬ ‫حوزه استفاده کنیم‪ .‬طالیی با بیان اینکه با عینک سیاسی نمی‬ ‫توان برای مدیریت شهری تصمیم گیری کرد‪ ،‬گفت‪ :‬حوزه مدیریت‬ ‫شهری بستر زندگی اجتماعی مردم است و نباید مباحث زندگی‬ ‫مردم و اینده انها قربانی رفتارهای سیاســی شود‪ .‬در عین حال‬ ‫اعتقاد داریم که حق تمامی تشکل ها‪ ،‬جریانات و کنشگران سیاسی‬ ‫است که برنامه های خود را در این حوزه عرضه کنند و کسی نمی‬ ‫تواند مانع این مساله شود اما اعتقاد داریم اگر تشکیالت و حزبی به‬ ‫عرصه انتخابات مدیریت شهری ورود کند‪ ،‬با نگاه تخصصی و فنی‬ ‫باید به این حوزه وارد شود‪ .‬به عبارت دیگر نگاه این جریانات باید‬ ‫در جهت حل مشکالت مردم حرکت کنند‪.‬‬ صفحه 3 ‫بانک و بیمه‬ ‫بخشودگی ‪ ۱۰۰‬درصدی جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث‬ ‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 24‬دی ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪425‬‬ ‫اخبار‬ ‫معاون فناوری بانک مرکزی خبر داد؛‬ ‫تراکنش های بدون کدملی از‬ ‫اوایل بهمن پذیرش نمی شود‬ ‫معاون فناوری بانک مرکزی از عدم پذیرش تراکنش های بدون‬ ‫کد ملی یا شناســه ملی از اوایل بهمن خبــر داد و گفت‪ :‬از ‪۵‬‬ ‫بهمن ماه امسال‪ ،‬تمام تراکنش های بدون کد شهاب در «ساتنا»‬ ‫برگشت می خورند‪ .‬مهران محرمیان‪ ،‬معاون فناوری های نوین‬ ‫بانک مرکزی از عدم پذیــرش تراکنش های بدون کد ملی یا‬ ‫شناســه ملی از اوایل بهمن ماه خبر داد و گفت‪ :‬برای اشخاص‬ ‫حقیقی‪« ،‬کد ملی» و برای اشــخاص حقوقی‪« ،‬شناسه ملی»‬ ‫انها‪« ،‬کد شهاب» قلمداد می شود و از ‪ ۵‬بهمن ماه امسال‪ ،‬تمام‬ ‫تراکنش های بدون کد شهاب در «ساتنا» برگشت می خورند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬این اقدام تاثیری بر فعالیت مشتریانی که اطالعات هویتی‬ ‫ایشــان نزد بانک ها و موسسات اعتباری موجود است‪ ،‬نخواهد‬ ‫داشت و صرفاً حساب ها و تراکنش هایی را که فاقد شناسه ملی‬ ‫هستند را متاثر خواهد کرد‪ .‬به گفته محرمیان‪ ،‬در راستای اجرای‬ ‫قانون از چند ســال قبل به دنبال ان بودیم که از هویت تمام‬ ‫تراکنش هایبانکیمطمئنشویموبتوانیمازانجامتراکنش هایی‬ ‫که مشخص نیست به کدام شخص حقیقی یا حقوقی مربوط‬ ‫هســتند جلوگیری کنیم و در این زمینه‪ ،‬تاکنون فعالیت ها و‬ ‫اقدامات زیادی به ویژه در تعامل با سازمان ثبت احوال‪ ،‬سازمان‬ ‫ثبت شرکت ها‪ ،‬وزارت کشور و سایر نهادهای ذی ربط انجام شده‬ ‫است‪ .‬وی اظهار داشت‪ :‬در صورتی که تراکنش ساتنای هموطنان‬ ‫برگشت داده شد‪ ،‬می توانند مشکل را از طریق بانک مبدا پیگیری‬ ‫و بانک موظف به راهنمایی و همکاری برای حل مشکل است؛‬ ‫ضمن اینکه با توجه به مهلت طوالنی که برای اجرای این قانون‬ ‫در نظر گرفته شده بود‪ ،‬زمان تعیین شده تمدید نخواهد شد‪.‬‬ ‫وعده های ضد و نقیض‬ ‫درمورد جاماندگان سهام عدالت‬ ‫از همان ابتدا پیرامون توزیع سهام عدالت بین افراد و اینکه چه‬ ‫افرادی باید مشــمول سهام عدالت شوند حرف و حدیث های‬ ‫بسیاری مطرح بود‪ ،‬موضوعی که با ازادسازی سهام عدالت دوباره‬ ‫اوج گرفت و مجلس نشینان هر چند وقت یکبار صحبت جدیدی‬ ‫در این راستا میکنند که با صحبت های قبل در تناقض است‪.‬‬ ‫با ازادسازی سهام عدالت در اردیبهشت سال جاری دوباره این‬ ‫موضوع که توزیع سهام عدالت عادالنه نبوده سر زبان ها افتاد و‬ ‫افراد بسیاری از دهک های پایین جامعه ضمن اعتراض به این‬ ‫موضوع که چرا مشمول سهام عدالت نیستند از مسئوالن تقاضا‬ ‫کردند فکری به حال ان ها کنند‪ .‬بر این اساس‪ ،‬مجلس جدید‬ ‫از زمان روی کار امدن پرونده ای برای جاماندگان سهام عدالت‬ ‫باز کرد و نمایندگان هر از چند وقت درمورد طرح جاماندگان‬ ‫سهامعدالتاطالعاتیارائهمیکنند‪.‬بهگفتهپورابراهیمی‪،‬رییس‬ ‫کمیسیون اقتصادی مجلس حدود ‪ ۲۰‬میلیون نفر از کسانی که‬ ‫در زمان تصمیم برای عرضه سهام عدالت در سال های ‪ ۱۳۸۴‬و‬ ‫‪ ۱۳۸۵‬مالک ســهام عدالت شدند‪ ،‬افرادی بودند که جزو شش‬ ‫دهک پایین درامدی کشور محســوب نمی شدند‪ ،‬یعنی ‪۲۰‬‬ ‫میلیون از جمعیت کم درامد کشــور از سهام عدالت محروم‬ ‫هستند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬براساس گزارش کمیته امداد یک میلیون‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬هزار نفر از افراد تحت پوشش این کمیته در حال حاضر‬ ‫فاقد سهام عدالت و حدود دو میلیون و‪ ۳۰۰‬هزار نفر از افراد تحت‬ ‫پوشش سازمان بهزیستی نیز در حال حاضر فاقد سهام عدالت‬ ‫هستند‪ .‬نه تنها پورابراهیمی بر این موضوع که باید برای این افراد‬ ‫تدبیری اندیشیده شود تاکید کرده‪ ،‬بلکه دیگر نمایندگان نیز به‬ ‫این موضوع اشاره و از پیگیری ان در مجلس خبر داده اند‪ .‬در این‬ ‫راستا تابستان بود که محمد باقر قالیباف‪ ،‬رئیس مجلس شورای‬ ‫اسالمی اعالم کرد که طرحی برای جاماندگان سهام عدالت ارائه‬ ‫شده و مجلس درحال بررسی ان است‪.‬البته جمعیت جامانده‬ ‫از ســهام عدالت نیز مشخص نیست و پورابراهیمی درحالی از‬ ‫جمعیت ‪ ۲۰‬میلیون نفری صحبت کرده که زارع‪ ،‬ســخنگوی‬ ‫کمیسیونتلفیقالیحهبودجه‪ ١۴٠٠‬بهجمعیتهفتمیلیونی‬ ‫اشــاره کرده و گفته است که موضوع واگذاری سهام عدالت به‬ ‫هفت میلیون ایرانی در این کمیســیون به تصویب نرسیده و‬ ‫جهت بررسی بیشتر به کمیته مربوطه ارجاع داده شده است‪.‬‬ ‫اما در ان سوی ماجرا عزیزی‪ ،‬عضو کمیسیون تلفیق مجلس‬ ‫شورای اسالمی از موافقت این کمیسیون با پیشنهاد ثبت نام‬ ‫هفت میلیون نفر از جاماندگان سهام عدالت در کل کشور خبر‬ ‫داده اســت! این درحالی است که بیگی‪ ،‬نماینده مردم تبریز‪،‬‬ ‫اذرشــهر و اسکو در مجلس شورای اســامی در مورد اخرین‬ ‫وضعیت جاماندگان سهام عدالت گفته که ما این موضوع را از‬ ‫طریق مجلس از دولت پیگیری کردیم اما دولت می گوید سهام‬ ‫عدالت ندارد و علی القاعده اگر ما در این وضعیت این قانون را‬ ‫تصویب کنیم‪ ،‬شورای نگهبان رد خواهد کرد‪.‬ضد و نقیض گویی‬ ‫های مجلس نشینان در مورد جاماندگان سهام عدالت درحالی‬ ‫ادامه دارد که ارزش واقعی این ســهام تحت تاثیر نوسانات بازار‬ ‫همچنان درحال کاهش است‪ .‬درصورتی که در مردادماه ارزش‬ ‫واقعی سهام عدالت با ارزش اولیه حدود ‪ ۵۰۰‬هزار تومان تا ‪۳۰‬‬ ‫میلیون هم رسیده بود‪ .‬البته مشموالن سهام عدالت که روش‬ ‫مستقیم را برای مدیریت سهام خود انتخاب کرده بودند و به ان‬ ‫ها اجازه داده شده بود ‪ ۶۰‬درصد سهام خود را بفروشند نیز به‬ ‫دلیل شرایط بازار شخصا امکان فروش ندارند و بسیاری از افرادی‬ ‫که سهام خود را فروختند هنوز پولی دریافت نکرده اند!‬ ‫در صورتی که افراد از اول تا پایان بهمن ماه‪ ۹۹‬نسبت به تمدید بیمه شخص ثالث خودرو خود اقدام کنند مشمول بخشودگی جریمه دیرکرد تمدید بیمه ثالث می شوند‪.‬طبق بخشنام ه ابالغی از سوی بیمه‬ ‫مرکزی به شرکت های بیمه‪ ،‬به مناسبت اغاز دهه فجر‪ ،‬جریم هدیرکرد بیمه شخص ثالث کلیه وسایل نقلیه موتوری زمینی از جمله خودروهای سواری‪ ،‬تاکسی‪ ،‬کامیون و اتوبوس شامل بخشودگی شده است‪.‬‬ ‫مالکان این خودروها می توانند از اول تا پایان بهمن ماه‪ ،‬بدون پرداخت جریمه دیرکرد نسبت به تمدید بیمه نامه شخص ثالث خود اقدام کنند و از این بخشودگی بیمه ای بهره مند شوند‪ .‬بر اساس این طرح‪،‬‬ ‫در صورتی که افراد تا پایان بهمن ماه ‪ 99‬نسبت به تمدید بیمه شخص ثالث خودرو خود اقدام نکنند‪ ،‬ملزم به پرداخت کامل جریمه دیرکرد تمدید بیمه ثالث هستند‪ .‬در واقع این بخشودگی تنها شامل ان‬ ‫دسته از مالکان است که تا پایان بهمن بیمه ثالث خودروی خود را تمدید کنند‪.‬‬ ‫معادن سنگ اهن‪ ،‬در حال نابودی‬ ‫سود‪ ۵۰‬هزار میلیاردی فوالدی ها با بُز َ‬ ‫ خری سنگ اهن؟‬ ‫راه انداختن کمپینی با عنوان مبارزه با خام فروشی بود‪ .‬با این کمپین بخش معدن را هم به لحاظ قانونی و هم به‬ ‫لحاظ تبلیغاتی زیر فشار گذاشتند‪ .‬انیمیشن ساختند و درباره خام فروشی سنگ اهن صحبت کردند و کاری کردند‬ ‫که معدن در کشور مساوی شد با خام فروشی و با این کار به بخش معدن کشور خیانت کردند‪.‬‬ ‫عوارض صادراتی چه وضعیتی را برای سنگ اهن و معادن ان رقم زد؟‬ ‫غرقی‪ :‬قیمت ها را انحصاری کرد و صادارت به طور کامل ممنوع شد‪ .‬صادرات سنگ اهن که ممنوع شد فوالدی ها‬ ‫مشتری انحصاری شدند‪ .‬در نتیجه قیمت ها هم انحصاری شد‪ .‬از ان طرف هم در دولت ذی نفوذ بودند و گفتند‬ ‫قیمت همین است که ما می گوییم و تعیین کردند قیمت ‪ 50‬درصد‪ .‬حاال امسال به ‪ 70‬درصد رسیده ان هم به‬ ‫خاطر افزایش قیمت جهانی‪ .‬همه تالششان این بود که صادرات را ممنوع کنند و خرید و فروش ها انحصاری شود‬ ‫که شد و فقط خودشان تنها مشتری خریدکننده سنگ اهن داخلی شدند‪.‬‬ ‫بخش خصوصی اعتراضی نکرد؟‬ ‫نایب رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مدعی است‪ ،‬فوالدی ها با بُزخری سنگ‬ ‫اهن امسال به سود ‪ ۵۰‬هزار میلیارد تومانی می رسند و چون زورشان زیاد است‪ ،‬کسی جلودار انها‬ ‫نیست‪ .‬با این روند معادن سنگ اهن به سمت نابودی می رود‪.‬شیوع رانت خواری گسترده در زنجیره‬ ‫فوالد از ســنگ اهن تا محصوالت فوالدی و نوردی و حتی محصوالت نهایی مساله ای است که از‬ ‫مدت ها پیش مطرح است‪ ،‬دلیل ان هم استفاده از انرژی و مواد اولیه ارزان و یارانه ای در هر کدام‬ ‫از این زنجیره های تولید اســت‪ .‬برهمین اساس‪ ،‬هر کدام از فعاالن این زنجیره‪ ،‬دیگری را به رانت‬ ‫خواری متهم می کند‪ .‬یکی از مهمترین مدعیان این زنجیره فعاالن معادن سنگ اهن هستند که می‬ ‫گویند‪ ،‬شرکتهای فوالدی با ارزان خری سنگ اهن سود چندهزار میلیاردی می برند و با این رویه‬ ‫معادن سنگ اهن تعطیل می شوند‪.‬سجاد غرقی نایب رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق‬ ‫بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشاورزی ایران با بیان این مطلب از نفوذ فوالدی ها در قدرت و البی ایشان‬ ‫می گوید‪ .‬غرقی هشدار می دهد‪ ،‬ادامه این روند از سوی شرکت های فوالدی و انحصاری کردن بازار‬ ‫خرید و قیمت سنگ اهن‪ ،‬کار را به جایی خواهد رساند که دیگر معدنی برای تولید سنگ اهن وجود‬ ‫نخواهد داشت و همگی از عدم سرمایه گذاری و توسعه‪ ،‬تعطیل و نابود خواهند شد‪.‬در ادامه متن کامل‬ ‫گفت وگوی تسنیم با نایب رییس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران را می خوانید‪.‬‬ ‫از سال ها قبل بین تولید کنندگان ســنگ اهن و تولیدکنندگان فوالد یک دعوای قدیمی‬ ‫بوده مبنی بر اینکه تولیدکنندگان فوالد می گویند ســنگ اهنی ها با قیمت مناسب سنگ‬ ‫را در اختیار ما نمی گذارند و از ان طرف هم تولیدکنندگان سنگ اهن می گویند که ایشان‬ ‫ســنگ اهن را ارزان می خرند و فوالد خود را با قیمت جهانی به بازار عرضه می کنند‪ .‬یعنی‬ ‫در اینجا ما ضرر می کنیم و در زمان صادرات هم دولت می گوید شما مواد خام صادر می کنید‬ ‫و خام فروش هستید‪ .‬این دعوا از کجا شروع شد؟‬ ‫غرقــی‪ :‬دعوای قدیمی نیســت؛ فوالدی ها می خواهند ســنگ اهن را مفت بخرند‪ .‬مــن در اینجا قیمت روز‬ ‫(‪ )1399/10/15‬را برای شما مثال می زنم؛ االن قیمت هر تن سنگ اهن با عیار ‪ 62‬درصد در بازار جهانی ‪ -‬در‬ ‫بنادر شمالی چین ‪ 177 -‬دالر است‪ .‬حاال اگر بخواهید بر اساس قیمت جهانی‪ ،‬قیمت داخلی سنگ اهن را به‬ ‫دست اورید و کشف قیمت کنید اینکه یک معدن دار ایرانی بخواهد سنگ اهن خود را در بازار جهانی بفروشد باید‬ ‫چند قلم از هزینه هایش را کسر کند؛ نخست هزینه های حمل دریایی است که حدود‪ 30‬دالر متوسط هزینه حمل‬ ‫دریایی هر تن است‪ .‬یعنی از ‪ 177‬دالر‪ 30 ،‬دالر کم کنید تا بار به بنادر برسد‪ .‬صادرکننده باید ‪ 2‬دالر هزینه های‬ ‫بندری بدهد‪ .‬این ‪ 2‬دالر را هم کم کنید‪ .‬هزینه حمل جاده ای را هم در نظر بگیرید‪ .‬االن گرانترین منطقه ای که‬ ‫دارد سنگ اهن صادر می کند‪ ،‬سنگان است‪ .‬از این معدن هزینه حمل ونقل جاده ای(زمینی) هر تن سنگ اهن‪،‬‬ ‫‪ 250‬هزار تومان است که نرخ دالری ان بر اساس دالر ‪ 25‬هزار تومان‪ ،‬حدود ‪ 10‬دالر می شود‪ .‬حدود ‪ 5‬دالر را‬ ‫هم برای تحریم ها در نظر بگیرید که درمجموع ‪ 15‬دالر می شود‪ .‬جمع کل هزینه ها ‪ 47‬دالر می شود که با کسر‬ ‫ان از ‪ 177‬دالر درنهایت به عدد ‪ 130‬دالر می رسید‪.‬‬ ‫این عدد قیمت صافی خرید سنگ اهن در بازار جهانی است؟‬ ‫غرقی‪ :‬بله‪ .‬ولی االن ذوب اهن اصفهان‪ ،‬سنگ اهن ‪ 62‬درصد را با باالترین قیمت و بر اساس ‪ 11‬درصد ارزش‬ ‫شمش فوالد که متوسط کدال بورس در ماه قبل ‪ 10‬هزار و ‪ 445‬تومان بوده‪ ،‬می خرد‪ .‬طبق این معادله قیمت هر‬ ‫تن سنگ اهن در داخل کشور یک میلیون و ‪ 148‬هزار تومان است‪ .‬این عددی است که معدن دار داخلی سنگ‬ ‫اهن خود را به ذوب اهن اصفهان می فروشد‪.‬‬ ‫یعنی ‪ 130‬دالر جهانی در برابر یک میلیون و ‪ 148‬هزار تومان داخلی!‬ ‫غرقی‪ :‬عدد ‪ 130‬دالر باال که قیمت نهایی خرید سنگ اهن در بازار جهانی است را در ‪ 25‬هزار و ‪ 500‬تومان (نرخ‬ ‫هر دالر در ایران) ضرب کنید‪ ،‬می شود ‪ 3‬میلیون و ‪ 315‬هزار تومان‪ .‬اختالف این قیمت جهانی سنگ اهن و ان‬ ‫بهای خرید داخلی عددی بیش از دو میلیون تومان است‪ .‬اختالف خیلی زیاد است‪ .‬یعنی کارخانجات فوالدی هر‬ ‫تن سنگ اهن را بیش از ‪ 2‬میلیون تومان از معدن دار داخلی ارزانتر می خرند‪ .‬االن اختالف میان قیمت های داخلی‬ ‫و جهانی ‪ 50‬تا ‪ 70‬درصد است‪ .‬از سوی دیگر قیمت کنسانتره نسبت به شمش فوالد در بازار جهانی ‪ 26‬درصد‬ ‫اما قیمت کنسانتره نسبت به شمش در بازار ایران ‪ 16‬درصد است‪ .‬این اختالف خیلی زیاد است‪ .‬ما می گوییم اگر‬ ‫قیمت شمش فوالد در بازار جهانی به عنوان نمونه یک هزار دالر است‪ ،‬فوالدی ها باید هر تن کنستانتره را‪ 260‬دالر‬ ‫بخرند اما ایشان می گویند ما فقط ‪ 160‬دالر می خریم!‬ ‫چرا؟ برای اینکه زورشان می رسد؟‬ ‫غرقی‪ :‬بله زورشان می رسد‪ .‬یکی از بدترین کارهایی که در این چند وقت شد و یک شرکت فوالدی هم بانی ان بود‬ ‫غرقی‪ :‬کمیسون معادن اتاق ایران گفت به هر حال صنعت فوالد دچار ناکارامدی ها و ناکارایی هایی است و از ان‬ ‫طرف هم سنگ اهن اول باید نیازمندی های داخل کشور را تامین کند‪ .‬اگرچه انتظار این نیست که صنعت فوالد‬ ‫هر تن کنستانتره را ‪ 3‬میلیون و ‪ 700‬هزار تومان بخرد ولی انتظار این است که قیمت‪ ،‬واقعی شود‪ .‬به چه دلیل؟‬ ‫به دلیل اینکه طبق گزارش مرکز امار ایران در سال ‪ 97‬و ‪ 98‬نسبت به سال قبل از ان میزان افت سرمایه گذاری‬ ‫در معادن سنگ اهن کشور به منهای ‪ 89‬درصد رسیده است‪ .‬همچنین با تعطیلی معادن کوچک مقیاس از ‪443‬‬ ‫معدن فعال اکنون کمتر از ‪ 200‬معدن در حال فعالیت هستند‪ ،‬با این وجود تقاضا برای سنگ اهن وجود دارد‪،‬‬ ‫قیمت جهانی و حتی قیمت های داخلی هم درصدی افزایش پیدا کرده ولی معادن همچنان تعطیل هستند چون‬ ‫معدن دار باید تولیدش را ارزان بفروشد و دیگر کسی توان سرمایه گذاری در معادن را ندارد‪ .‬ما گفتیم کنستانتره‬ ‫به عنوان یک شاخص قیمت گذاری باشد‪ .‬االن قیمت ان ‪ 16‬درصد ارزش شمش فوالد است‪ .‬اتاق ایران در مردادماه‬ ‫امسال پیشنهاد داد که این عدد در دنیا ‪ 26‬درصد است‪ ،‬در ایران ان را ‪ 21‬درصد در نظر بگیرید تا نسبت ها بهتر‬ ‫شود و بتوان از محل فروش نهاده های معدنی‪ ،‬معادن کوچک و تعطیل شده را احیا کرد‪ .‬از سویی اکتشافات و‬ ‫استحصال مواد‪ ،‬نیاز به سرمایه گذاری سنگین دارد و خیلی از معادن به ماشین االت نیاز دارند‪ .‬خوشبختانه معدن‬ ‫جزء تحریم ها نیست و ما در بلوک تحریم ارز نیستیم و این یک مزیت است که این بخش می تواند توسعه پیدا کند‪.‬‬ ‫پس چرا توسعه پیدا نمی کند؟‬ ‫غرقی‪ :‬به خاطر اینکه فوالدی ها می خواهند ارزان بخرند و سودهای چندین برابری دریافت کنند‪ .‬به عنوان نمونه‬ ‫این شرکتها در سال ‪ 98‬حدود ‪ 40‬هزار میلیارد تومان سود انباشته داشتند در حالیکه انها نه تکنولوژی خاصی‬ ‫را استفاده کردند نه بهره وری شان افزایش پیدا کرد‪ .‬بخش زیادی از این سود به دلیل بُزخری و ارزان َ‬ ‫ خری سنگ‬ ‫اهن داخلی است‪.‬‬ ‫پیشنهاد اتاق به کجا رسید؟‬ ‫غرقی‪ :‬اتاق بازهم عدد پیشــنهادی ‪ 21‬درصد را اصالح کرد و ‪ 19‬درصد را پیشنهاد داد‪ .‬اما بازهم شرکت های‬ ‫فوالدی ‪ 19‬درصد را قبول نکردند و حاضر نشدند سنگ اهن داخلی را به قیمت کمی واقعی تر بخرند‪ .‬گذشتن‬ ‫از سود چند هزار میلیارد تومانی برای انها اسان نبود به همین خاطر تبلیغات سنگین با کمک البی های قدرتمند‬ ‫خود را شروع کردند و تالش کردند این توافق ‪19‬درصد به نتیجه نرسد که البته هم نرسید‪ .‬پیشنهاد اتاق بازرگانی‬ ‫این بود که قیمت ها باید تعدیل شود حاال یا از طریق شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فوالد یا از طریق‬ ‫عرضه محصوالت در بورس کاال و ‪...‬‬ ‫پیشنهادات شما به کجا ارسال شد؟ در چه مرحله ای است؟ ایا توجهی به ان شده؟‬ ‫غرقی‪ :‬ببینید همه از این موضوع اطالع دارند و می دانند وضعیت خرید سنگ اهن و کنستانتره به چه صورت است‬ ‫و معادن سنگ اهن در چه وضعیتی قرار دارد‪ .‬هم دولت‪ ،‬هم نمایندگان مجلس شورای اسالمی‪ ،‬هم کمیسیون‬ ‫اقتصاد و هم کمیته معدنی مجلس‪ .‬حتی داریوش اســماعیلی‪ ،‬معاونت معدنی وزارت صمت تاکید کرده باید‬ ‫قیمت ها اصالح شود‪ .‬وزیر صمت هم در جریان است و در اجالس اتاق بازرگانی ایران در این باره صحبت کرد‪.‬‬ ‫فوالدی ها حاضر نیستند این سود را از دست بدهند‪ .‬فوالدی ها به طور قطع فقط از کنستانتره سود نمی کنند بلکه با‬ ‫در نظر گرفتن سودی که از محل ارزان خریدن کنستانتره‪ ،‬سنگ اهن‪ ،‬گندله و ‪ ...‬به دست خواهند اورد این عدد‬ ‫به حدود ‪ 50‬هزار میلیارد تومان می رسد‪ .‬ان هم به دلیل مابه التفاوت قیمت داخلی و جهانی است‪.‬‬ ‫چرا معدنی ها این کار را انجام ندادند؟‬ ‫غرقی‪ :‬ما هم به عنوان بخش خصوصی در چارچوب و توانی که داشتیم‪ ،‬فعالیت کردیم‪ .‬بنگاه های کوچک معدنی‬ ‫داریم و از جمع ما‪ ،‬انجمن ها و تشکل های معدنی به وجود می اید‪ .‬رابطه مان با معادن بزرگ‪ ،‬خوب و منسجم‬ ‫است اما متاسفانه سیاستگذاری اقتصادی کشور در دو دهه اخیر به سمت و سو و سود فوالد بوده است‪ .‬البته خود‬ ‫فوالدی ها هم به این موضوع پی برده اند‪ .‬حتی در جلسه ای که چندی پیش با برخی مدیران شرکتهای فوالدی‬ ‫داشتیم‪ ،‬به صراحت اعالم کردند زیاده روی کرده اند و باید قیمت خرید سنگ اهن اصالح شود‪ .‬اما اعداد و ارقام‬ ‫در این بازار انقدر بزرگ و میزان نفعی که از ارزان خریدن سنگ اهن و ‪ ...‬نصیبشان می شود‪ ،‬باالست که برایشان‬ ‫سخت است اصالح قیمت را بپذیرند‪ .‬اما نکته ای که وجود دارد این است که فوالدی ها اگر بخواهند به این روند‬ ‫ادامه دهند و قیمتها را واقعی نکنند‪ ،‬سرمایه گذاری جدیدی در معادن سنگ اهن انجام نمی شود و چند سال دیگر‬ ‫سنگ اهنی وجود نخواهد داشت تا انها بتوانند از داخل کشور خرید بکند‪ .‬االن ‪ 55‬میلیون تن ظرفیت فوالد‬ ‫در کشور ایجاد شده اما میزان سنگ اهن تولیدی کشور ‪ 30‬میلیون تن است‪ .‬مشکل دیگر اینکه سنگ اهن را‬ ‫نمی توان وارد کرد و وارد کردن ان صرفه اقتصادی ندارد‪ .‬اکنون نزدیک به ‪ 8‬میلیون تن ظرفیت فوالد در جاهای‬ ‫مختلف کشور ایجاد شده که به دلیل نبود اب و سنگ اهن تعطیل شده اند‪.‬‬ ‫نظر بخش خصوصی درباره شیوه نامه ساماندهی عرضه و تقاضای زنجیره فوالد چیست؟‬ ‫غرقی‪ :‬با کلیات شیوه نامه درباره زنجیره فوالد موافق هستیم اما بعضی از مفاد اجرایی ان ازجمله نحوه بازه های‬ ‫زمانی قیمتگذاری شمش باید اصالح شود‪ .‬پیشنهاد کردیم بازه زمانی قیمتگذاری شمش فوالد از ماهانه به هفتگی‬ ‫تبدیل شود ان هم به دلیل باال بودن نوسان قیمت در ماه که خیلی وقت ها مفسده زا است‪ .‬به طور کلی نظر ما این‬ ‫است که تمام محصوالت این زنجیره شامل سنگ اهن‪ ،‬کنسانتره‪ ،‬گندله و‪ ...‬در بورس کاال عرضه شود‪ .‬این تاکید‬ ‫باید در شیوه نامه وزارت صمت هم اجرایی شود‪ .‬این پیشنهادات از طرف انجمن سنگ اهن برای معاونت امور‬ ‫معادن وزارت صمت ارسال شده است‪.‬‬ ‫معاون سازمان بیمه سالمت اعالم کرد؛‬ ‫مشوق هایبیمه ایبرایاجراینسخهنویسیالکترونیککمککنندهاست‬ ‫معاون برنامه ریزی سازمان بیمه سالمت گفت‪:‬مشوق های بیمه ای‬ ‫برای توسعه اجرای نسخه نویسی الکترونیک کمک کننده است‪.‬‬ ‫حسین رنجبران گفت‪ :‬مشوق های بیمه ای برای توسعه و اجرای موثر‬ ‫برنامه نسخه نویسی الکترونیک بسیار کمک کننده است‪ .‬پرداخت‬ ‫به موقع یکی از انواع مشوق های بیمه ایست و سازمان بیمه سالمت‬ ‫در حال بررسی امکان اجرایی شدن سایر روش های تشویق از جمله‬ ‫پرداخت های به موقع به پزشکان به منظور سرعت بخشی و فراگیر‬ ‫ی اجرای برنامه می باشــد‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬در این زمینه در حال‬ ‫رایزنی و بررسی راهکارهای اجرایی با شرکای کاری خود هستیم‪.‬‬ ‫در این مسیر ضروری ســت مالحظات قانونی نیز در نظر گرفته‬ ‫شود‪ .‬معاون سازمان بیمه سالمت گفت‪ :‬با ارائه مشوق های بیمه ای‬ ‫جهت اجرای برنامه نسخه نویسی الکترونیک و ایجاد رضایت مندی‬ ‫در ارائه کنندگان خدمت در نهایت به دنبال رضایت مندی بیشتر‬ ‫بیمه شدگان هستیم‪ .‬رنجبران اظهار کرد‪ :‬مولفه های مختلفی در‬ ‫اجرای برنامه نسخه نویســی الکترونیک موثر است که بخشی از‬ ‫این موارد در اختیار ســازمان بیمه سالمت نیست و در واقع این‬ ‫برنامه‪ ،‬یک کار گروهی محســوب می شود‪ .‬یکی از شرکای اصلی‬ ‫در این برنامه‪ ،‬ســازمان نظام پزشکی است که با جدیت مشارکت‬ ‫نموده و در حال پیگیری و همکاری در اجرای برنامه نسخه نویسی‬ ‫الکترونیک هســتند‪ .‬معاون برنامه ریزی‪ ،‬مدیریت و توسعه منابع‬ ‫سازمان بیمه سالمت بیان کرد‪ :‬اجرای خدمات الکترونیک سالمت‬ ‫تکلیف قانونی محسوب می شود‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬خدمات الکترونیک‬ ‫در نظام سالمت می تواند منجر به چابک سازی بیشتر نظام اداری‬ ‫و در نتیجه تکمیل دولت الکترونیک شود‪.‬‬ صفحه 4 ‫رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان از اغاز ثبت نام ازمون های المپیادهای علمی کشور در سال‪ ۱۴۰۰‬از‪ ۲۳‬دیماه‪ ۱۳۹۹‬خبر داد‪ .‬الهام یاوری رئیس سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان‬ ‫از اغاز ثبت نام دانش اموزان برای شرکت در ‪ ۱۲‬المپیاد علمی کشور از ‪ ۲۳‬دیماه جاری خبر داد‪ .‬یاوری گفت‪ :‬زمان ثبت نام تا ‪ ۲۷‬دیماه ‪ ۹۹‬ادامه خواهد داشت و دانش اموزان پایه های دهم و یازدهم عالقمند‬ ‫به شرکت در این المپیادها می توانند با ورود به درگاه ثبت نام به ادرس ‪ oly.medu.ir‬مراجعه و ثبت نام کنند‪ .‬به گفته وی لیست المپیادها به ترتیب اجرای ازمون‪ ،‬کامپیوتر‪ ،‬جغرافیا‪ ،‬علوم زمین‪ ،‬شیمی‪،‬‬ ‫تفکر و کارافرینی‪ ،‬نجوم و اخترفیزیک‪ ،‬سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی‪ ،‬فیزیک‪ ،‬زیست شناسی‪ ،‬ریاضی‪ ،‬اقتصاد و مدیریت و ادبی و ازمون های انها از ‪ ۲۹‬بهمن تا ‪ ۴‬اسفند خواهد بود‪ .‬به گزارش‬ ‫روابط عمومی سمپاد‪ ،‬رئیس سمپاد همچنین گفت‪ :‬بخشنامه اعالم زمان ثبت نام و شرایط شرکت و تسهیالت و امتیازات المپیادها از طریق ادارات کل اموزش و پرورش استان ها اطالع رسانی شده است‪.‬‬ ‫دیدار خانه تئاتری ها با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس‪:‬‬ ‫هنرمندان وقتی معترض می شوند که به تنگ امده باشند!‬ ‫چند روز بعد از برپایی تجمع اعضای خانه تئاتر که در اعتراض به مسایل صنفی و وضعیت‬ ‫معیشتی هنرمندان این رشته در مقابل مجلس شــورای اسالمی برگزار شد ‪ ،‬نمایندگان‬ ‫کمیســیون فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و تلفیق مجلس و نمایندگان تجمع «اعتراض در سکوت»‪،‬‬ ‫دیدار و گفتگو کردند‪ .‬این نشســت دوشنبه ‪ 22‬دی ماه در ساختمان جدید این خانه و در‬ ‫راستای تجمع و مطالبات جامعه تئاتر مقابل مجلس شورای اسالمی و دستور ارجاع بیانیه‬ ‫س مجلس شورای اسالمی به کمیسیون های فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫برگزارکنندگان از سوی رئی ‬ ‫و تلفیق برگزار شد‪ .‬در این جلســه‪ ،‬غالمرضا منتظری‪ ،‬نایب رئیس کمیسیون فرهنگی‪،‬‬ ‫مرتضــی محمودوند عضو کمیســیون امنیت ملی و رئیس کمیته دیپلماســی اقتصادی‬ ‫کمیســیون تلفیق‪ ،‬احسان قاضی زاده هاشمی عضو کمیســیون فرهنگی و رئیس کمیته‬ ‫فرهنگی و اجتماعی تلفیق مجلس شورای اسالمی و ایرج راد رئیس هیات مدیره‪ ،‬شهرام‬ ‫گیل ابادی مدیرعامل خانه تئاتر‪ ،‬بهزاد فراهانی عضو هیات مدیره‪ ،‬حمیدرضا نعیمی عضو‬ ‫هیات مدیره و مهدی قلعه بازرس به عنوان نمایندگان تجمع اعتراضی جامعه تئاتر حضور‬ ‫داشتند‪.‬‬ ‫شهرام گیل ابادی‪ :‬مجلس‪ ،‬اخرین راه ما بود‬ ‫در ابتدای این نشســت‪ ،‬شــهرام گیل ابادی‪ ،‬مدیرعامل خانه تئاتر‪ ،‬دلیــل حضور و تجمع اعتراضی‬ ‫جامعه تئاتر مقابل مجلس شــورای اســامی را‪ ،‬مکاتبات کم نتیجه و بی نتیجه با وزارت فرهنگ و‬ ‫ارشــاد اسالمی‪ ،‬ریاست جمهوری و برخی وزرای ذیربط اعالم کرد و گفت‪« :‬بارها و بارها مکاتباتی با‬ ‫مسئولین ‪ ،‬نهادها و سازمان های مرتبط انجام و معضالت و مشکالت بی شمار جامعه تئاتر مطرح شد‪.‬‬ ‫اولین نامه درخواست در این خصوص هم به ‪ 24‬اسفند ‪ 98‬برمی گردد که برای وزیر محترم فرهنگ‬ ‫و ارشاد اسالمی ارسال شد‪ .‬او یاداوری کرد‪ :‬گروه های تئاتری از سوم اسفند ‪ ،98‬جزو اولین مشاغلی‬ ‫بودند که به دلیل شــیوع کرونا ناچار به تعطیلی اجباری شدند‪ .‬پس از این‪ ،‬نامه بعدی مستقیم برای‬ ‫ریاست جمهوری ارسال شد و رونوشت ان برای جناب اقای دکتر نوبخت معاون اول رئیس جمهوری‬ ‫و رئیس ســازمان برنامه و بودجه و اقای صالحی وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی بود‪ .‬از ان زمان‪ ،‬به‬ ‫ترتیب در ماه های مختلف‪ ،‬درخواســت های متعددی برای ســایر نهادها و سازمان های دولتی ارسال‬ ‫شــد‪ .‬هرچند که بر تمامی این نامه ها دستور صادر شده و جلسات بسیاری در خصوص پیگیری انها‬ ‫تشکیل شده‪ ،‬اما هیچ نتیجه قابل قبولی برای جامعه تئاتر نداشت‪ .‬بنابراین‪ ،‬ناچار شدیم که مطالبات‬ ‫خــود را با حضور حــدود یک هزار و ‪ 200‬نفر به عنوان نماینده از جامعه تئاتری کشــور‪ ،‬به مجلس‬ ‫شورای اسالمی ارایه بدهیم‪.‬‬ ‫گیل ابادی با ارایه مســتندات و مکاتباتی و تشریح مشکالت شــغلی و معیشتی و امار وارقام موجود‬ ‫ادامه داد‪ :‬هفده بار یادداشــت ها برای مســئوالن ارسال شده اســت ‪ .‬وی افزود‪ :‬این شرایط سخت از‬ ‫ابتدا کامال قابل پیش پینی بود و ما در مکتوبه های متفاوت شــرایط و اینده محتمل را توضیح دادیم‬ ‫اما کســی نشنید‪ .‬این شش خواسته جامعه تئاتر‪ ،‬خواسته های معقول و منطقی هستند که هر کسی‬ ‫به طور طبیعی باید از برنامه ریزان یک کشــور انتظار داشــته باشد و مطالبات و کاستی های انباشته‬ ‫هنرمندان تئاتر باعث شده در این زمان کامال به تنگ بیایند ‪.‬‬ ‫ایرج راد‪ :‬تمام حمایت ها از تئاتر حذف شده است‬ ‫ایرج راد‪ ،‬رئیس هیات مدیره خانه تئاتر‪ ،‬در ادامه این جلســه‪ ،‬با اشــاره به گســتردگی هنرمندان و‬ ‫فارغ التحصیالن تئاتر‪ ،‬گفت‪ :‬متاســفانه عالوه بر تعداد بی شــماری از هنرمندان تئاتر که در این ایام‪،‬‬ ‫شــغل خود را از دست داده اند‪ ،‬برای اشتغال زایی هنرمندان جوان و فارغ التحصیالن این حوزه‪ ،‬هیچ‬ ‫تدبیری اندیشیده نشده است‪ .‬از نظر سالن و امکانات بسیار ضعیف هستیم و روز به روز‪ ،‬حمایت ها از‬ ‫تئاتر هم کاهش می یابد‪ .‬پیش از این در مرکز هنرهای نمایشی شورای ساخت و حمایت داشتیم که‬ ‫چند سال است این شوراها از بین رفته و ‪ 20‬درصد از فروش بلیط هم برای سالن برداشت می شود‪.‬‬ ‫عالوه بر این‪ 9 ،‬درصد برای مالیات و ‪ 16.9‬درصد برای بیمه افراد کسر می شود‪ .‬شما این مبالغ را به‬ ‫هزینه اجاره بهای ســالن ها اضافه کنید‪ .‬با این شرایط وضعیتی ایجاد شده که ما برای قیمت گذاری‬ ‫بلیط‪ ،‬دچار مشکل می شویم‪ .‬در این شرایط‪ ،‬تمام حمایت ها هم از جامعه تئاتر حذف شده است‪».‬‬ ‫حمیدرضا نعیمی‪ :‬بحث ما اینده فرزندان کشور است‬ ‫حمیدرضا نعیمی‪ ،‬عضو هیات مدیره خانه تئاتر که در روز تجمع بیانیه این تشــکل را خوانده بود‪ ،‬در‬ ‫سخنانی گفت‪ :‬خانواده بزرگ تئاتر‪ ،‬هیچ امیدی به مجلس شورای اسالمی نداشته و ندارد‪ .‬زمانی که‬ ‫صحبت تجمع مقابل مجلس مطرح شــد‪ ،‬بســیاری بیان کرده بودند که ایا مجلس قبلی برای هنر و‬ ‫هنرمند اقدامی کرده بود که به مجلس فعلی امید داشته باشیم‪ .‬ما باید درخواست خود را در ابتدا به‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشاد می رساندیم‪ .‬نشست با اقای جهانگیری و برخی وزرای دولت را داشتیم‪ ،‬این‬ ‫اقدام انجام شــد اما متاسفانه هیچ نتیجه ای نداشت‪ .‬بنابر همین شرایط‪ ،‬تصمیم گرفتیم درخواست‬ ‫خود را به نهاد دیگری ارائه دهیم‪ .‬بحث امروز ما‪ ،‬فقط تئاتر نیست‪ ،‬مشکل اینده فرزندان این کشور‬ ‫است‪.‬‬ ‫بهزاد فراهانی‪ :‬وعده ای عملی بدهید‬ ‫بهــزاد فراهانی‪ ،‬عضو هیات مدیره خانه تئاتر هم با اشــاره به وضعیت بیمه هنرمندان‪ ،‬افزود‪ :‬یکی از‬ ‫مهم ترین و اصلی ترین دغدغه هنرمندان‪ ،‬به خصوص تئاتری ها‪ ،‬مساله بیمه و حقوق بیکاری است‪.‬‬ ‫هنرمندان این حرفه‪ ،‬هیچ پشــتوانه ای برای ایام بیکاری خود ندارند و مطالبه اصلی انها‪ ،‬تامین حق‬ ‫و حقوق بیکاری و رفع مشــکالت بیمه انهاســت‪ .‬من به عنوان یکی از نمایندگان تجمع‪ ،‬از شما می‬ ‫خواهم که وعده روشنی در این زمینه به جامعه تئاتر بدهید که مطمئن باشیم عملی خواهد شد‪.‬‬ ‫مهدی قلعه ‪ :‬تامین اجتماعی هنرمندان شکننده است‬ ‫بــازرس خانه تئاتر در ادامه صحبــت های بهزاد فراهانی درباره مشــکالت تامین اجتماعی‪ ،‬توضیح‬ ‫داد‪« :‬حدود ‪ 5‬ســال است که ‪ 50‬درصد از سرانه بیمه تامین اجتماعی هنرمندان که از طرف وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشــاد پرداخت می شــده‪ ،‬قطع و این مبلغ را بیمه گذار پرداخت می کند‪ .‬این سازوکار‪ ،‬با‬ ‫توجه به بدهی صندوق اعتباری هنر به سازمان تامین اجتماعی اغاز شد‪ .‬نکته مهم تر اینکه نزدیک به‬ ‫‪ 6‬ســال است که به بیمه هنرمندان ‪ 20‬درصد فرانشیز اضافه شده است یعنی اگر ما به یک درمانگاه‬ ‫دولتی که همه خدمات رایگان است‪ ،‬مراجعه کنیم‪ ،‬باز هم ‪ 20‬درصد فرانشیز پرداخت می کنیم‪ .‬این‬ ‫مشــکالت بیمه تامین اجتماعی به نهادهای مختلف گفته شــده و این بار به شما می گوییم که بیمه‬ ‫تامین اجتماعی هنرمندان شکننده است‪».‬‬ ‫غالمرضا منتظری‪ :‬هنرمندان وقتی معترض می شوند که به تنگ امده باشند‬ ‫در ادامه این جلســه‪ ،‬غالمرضا منتظری‪ ،‬عضو کمیســیون فرهنگی مجلس شــورای اسالمی‪ ،‬پس از‬ ‫شــنیدن مطالبات جامعه تئاتر‪ ،‬گفت‪ :‬هنرمندان به عنوان چهره هــای فرهیخته تمایلی به حضور در‬ ‫صحنه های اعتراضی ندارند مگر اینکه شــرایط انقدر سخت شده باشــد که دست به اعتراض بزنند‪.‬‬ ‫پیشنهاد می کنیم جلسه بعدی‪ ،‬یک نشست تخصصی با وزیر ارشاد‪ ،‬معاون هنری و نمایندگان مردم‬ ‫و خانه تئاتر باشــد‪ .‬در این جلســه می توانیم راهکارهای پیشنهادی شما را برای برون رفت از مشکل‬ ‫شــنیده و اجرایی کنیم‪ .‬سپس تقسیم کار میان ســازمان ها و نهادهای ذیربط انجام شود‪ .‬او پیش از‬ ‫این نیز مطرح کرده بود‪ :‬شــخصا از اقای حســینی معاون هنری و اشنا مدیر کل هنرهای نمایشی‬ ‫خواســته ام به نشست بیایند تا رفع مشکالت دوباره حواله نشــود‪ .‬نمی توان نسبت به واقعیات تئاتر‬ ‫بی تفاوت بود‪ .‬باید چاره اندیشی کرد‪ .‬مساله باید حل شود و خیلی هم اسان نیست اما صورت مساله‬ ‫را هم نباید پاک کنیم‪ .‬البته پیگیری مشــکالت لزوما در توان مجلس نیست‪ ،‬اما حداقلش این است‬ ‫که باید صداقت داشــته باشیم‪ .‬بنشینیم‪ ،‬حرف بزنیم و مشکالت را بشنویم و اعالم کنیم کدام بخش‬ ‫از ماجرا از دست ما برمی اید‪.‬‬ ‫محمودوند‪ :‬نیاز باشد‪ ،‬تذکر می دهیم‬ ‫سپس مرتضی محمودوند‪ ،‬عضو کمیسیون امنیت ملی و رئیس کمیته دیپلماسی اقتصادی کمیسیون‬ ‫تلفیق‪ ،‬از دیگر نمایندگان مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬با توجه به ابزار و امکاناتی که داریم‪ ،‬هرانچه‬ ‫از دســت ما برمی اید (از بررســی و پیگیری‪ ،‬نظارت‪ ،‬قانون گذاری و ‪ ) ...‬انجام خواهیم داد تا بتوانیم‬ ‫به مشکالت این صنف نجیب رسیدگی کنیم‪ .‬اگر نیاز باشد تذکر‪ ،‬سوال و حتی درخواست تحقیق و‬ ‫تفحص روی موارد انجام شــده و ناکارامدیها برای احقاق حقوق عقب افتاده هنرمندان صورت خواهد‬ ‫گرفت‪ .‬رســیدگی به امور هنرمندان در جامعه ایرانی ما به عنوان خدمتگزاران فکری و فرهنگی مورد‬ ‫غفلت قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫قاضی زاده هاشمی‪ :‬وزارت ارشاد تا کنون اقدامی برای مطالبات هنرمندان نداشته است‬ ‫احســان قاضی زاده هاشمی‪ ،‬عضو کمیسیون فرهنگی و تلفیق مجلس شورای اسالمی نیز با اشاره به‬ ‫فصل تخصیص بودجه در مجلس‪ ،‬مطرح کرد‪« :‬تمام تالش خود را برای افزایش بودجه هنرمندان در‬ ‫ردیف حمایت برای تامین اجتماعی و تولید تئاتر انجام می دهیم‪ ،‬هرچند که تا کنون درخواســت و‬ ‫پیگیری از طرف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی جهت مطالبات هنرمندان به مجلس ارائه نشده است‪.‬‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برای احقاق حقوق هنرمندان باید مطالبه گر باشد اما این مطالبه گری‬ ‫و خواســت‪ ،‬اساسا انجام نمی شــود‪ .‬روابط عمومی خانه تئاتر اعالم کرده این سخنان در حالی مطرح‬ ‫می شــود که خانه تئاتر‪ ،‬پیش از این بارها مطالبات خود را به وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی و اداره‬ ‫کل هنرهای نمایشــی ارائه کرده و تاکید داشــت که برای افزایش بودجه هنرهای نمایشی‪ ،‬اقدامی‬ ‫انجام شود و همانطور که نمایندگان تجمع «اعتراض در سکوت» هنرمندان تئاتر در روز تجمع اعالم‬ ‫کردند‪ ،‬پیگیری این مطالبات‪ ،‬تا احقاق نتایج روشن و مشخص‪ ،‬ادامه خواهد داشت‪ .‬یکشنبه‪ ۱۴ ،‬دی‬ ‫ماه‪ ،‬اهالی تئاتر و نمایندگان انجمن های ‪۱۷‬گانه خانه تئاتر‪ ،‬برای بیان مطالبات و مشکالت معیشتی‬ ‫خود‪ ،‬مقابل مجلس شورای اسالمی تجمع کرده و بیانیه خود را خواندند‪.‬‬ ‫معاون اموزش ابتدایی وزارت اموزش و پرورش تشریح کرد؛‬ ‫چگونگیحضورکالساولی هاودومی هادرمدارسازابتدایبهمن‬ ‫معاون امــوزش ابتدایی وزارت اموزش و پــرورش درباره روند‬ ‫بازگشایی مدارس و اموزش حضوری پایه های اول و دوم ابتدایی‬ ‫از ابتــدای بهمن ماه توضیحاتی ارائــه داد‪ .‬رضوان حکیم زاده با‬ ‫حضور در شــبکه خبر دربــاره روند بازگشــایی مدارس گفت‪:‬‬ ‫بر اســاس تصمیم ســتاد ملی مقابله با کرونا قرار شــده است‬ ‫تــا دانش اموزان پایه هــای اول و دوم ابتدایــی و دانش اموزان‬ ‫هنرستانی شــاخه کاردانش و فنی و حرفه ای در مناطق زرد و‬ ‫ابی‪ ،‬برای دروس عملی و با جمعیت کمتر از ‪ ۵٠‬نفر اموزش را‬ ‫به طور حضوری ببینند‪ .‬در تمام مناطق زرد یا ابی روند اموزش‬ ‫حضوری مدارس ادامه دارد‪ .‬وی اظهار داشــت‪ :‬دســتورالعمل‬ ‫ابالغی از ســوی وزیر اموزش و پرورش ابالغ شده که بر اجرای‬ ‫دقیق شیوه نامه های بهداشتی تاکید دارد‪ .‬امیدواریم شرایط رو‬ ‫به بهبود باشد تا بتوان برای سایر پایه های تحصیلی هم اموزش‬ ‫حضوری را برگزار کرد‪.‬‬ ‫وی در ادامــه بیان کرد‪ :‬اموزش های مجــازی در دوره ابتدایی‬ ‫نمی تواند منبع خوبی برای یادگیری باشــد‪ .‬واقعیت این اســت‬ ‫که اموزش های مجازی‪ ،‬دانش اموزان ابتدایی را بیشــتر از سایر‬ ‫مقاطع تحت تاثیر قرار می دهد‪ .‬حکیم زاده افزود‪ :‬طبق پروتکل‬ ‫اعالمی تحت هیچ شــرایطی نباید بیش از ‪ ۱۰‬نفر دانش اموز در‬ ‫کالس های درس حضور پیدا کنند همچنین شورای مدرسه در‬ ‫مورد زمان حضور در هفته‪ ،‬زمان برگزاری کالس و ساعات ورود‬ ‫و خروج تصمیم گیری خواهد کرد‪ .‬حضور یک ســاعت در هفته‬ ‫دانش اموزان ابتدایی در رونــد یادگیری ان ها تاثیرگذار خواهد‬ ‫بود و امیدواریم شــرایط به گونه ای پیش رود که بتوانیم زمان‬ ‫اموزش را بیشتر کنیم‪ .‬تاکید می کنم که رعایت نکات بهداشتی‬ ‫از ســوی مدرســه و دانش اموزان باید رعایت شود و استفاده از‬ ‫ماسک در کالس درس الزامی است‪.‬‬ ‫معاون اموزش ابتدایــی وزارت اموزش و پرورش درباره الزام یا‬ ‫اختیار حضــور دانش اموزان از اول بهمن مــاه عنوان کرد‪ :‬این‬ ‫موضوع در اختیار شــورای مدرسه است‪ ،‬اما با توجه به اشتیاقی‬ ‫که از خانواده ها دیدیــم احتمال می دهیم با این موضوع موافق‬ ‫باشــند‪ .‬توصیه می کنیــم خانواده ها درباره ســرویس مدارس‬ ‫همراهی الزم را داشته باشند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه بالمانع بودن حضور در مدرسه صرفاً برای‬ ‫پایه های اول و دوم است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مدارس باید بر اساس انچه‬ ‫ستاد ملی کرونا تصمیم گیری می کند عمل کنند و خارج از این‬ ‫موضوع تخلف است‪.‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫اغاز ثبت نام ازمون المپیادهای علمی سال ‪ ۱۴۰۰‬از امروز‬ ‫چهارشنبه ‪ 24‬دی ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪425‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اخبار‬ ‫شرایط و ضوابط خرید از‬ ‫نمایشگاه مجازی کتاب تهران‬ ‫نخستین نمایشگاه مجازی کتاب تهران از اول بهمن ماه اغاز به‬ ‫کار خواهد کرد و تا ششم بهمن ماه ادامه خواهد داشت‪ .‬شرایط‬ ‫و ضوابط خرید کتاب در نخستین نمایشگاه مجازی کتاب‬ ‫تهران به این شرح اعالم شده است‪:‬‬ ‫‪ .۱‬در این نمایشــگاه کتاب های منتشرشــده از سال ‪۱۳۹۲‬‬ ‫تاکنون از سوی ناشران شرکت کننده در نمایشگاه عرضه شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ .۲‬سفارش و خرید کتاب به صورت‪ ۲۴‬ساعته در ایام نمایشگاه‬ ‫قابل انجام است‪.‬‬ ‫‪ .۳‬افزودن کتاب به سبد خرید صرفا به معنی رزرو موقت کتاب‬ ‫است و تا زمانی که مبلغ سفارش پرداخت نشود فرایند خرید‬ ‫تکمیلنخواهدشد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬ضروری است در هنگام خرید به مشخصات کتاب اعم از‬ ‫عنوان‪ ،‬ناشر‪ ،‬سال نشر‪ ،‬قیمت و ‪ ...‬دقت کنید چرا که پس از‬ ‫پرداخت و تکمیل فرایند خرید‪ ،‬امکان تغییر یا لغو سفارش‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬پیامک های مربوط به این نمایشگاه تنها از طریق شماره‬ ‫‪ ۳۰۰۰۴۱۴۱‬و بــه صورت یک طرفه و بدون قابلیت دریافت‬ ‫پیام ارسال می شود‪.‬‬ ‫‪ .۶‬به منظور رعایت نکات امنیتی‪ ،‬پرداخت وجه خرید کتاب‬ ‫صرفاً از طریق درگاه های داخل ســامانه نمایشــگاه مجازی‬ ‫معتبر اســت‪ .‬هرگونه پرداخت اعم از خرید کتاب یا دریافت‬ ‫مرســوله‪ ،‬خارج از این درگاه ها مجاز نیست و مسئولیت ان‬ ‫برعهده خریدار است‪ .‬در مواجهه با چنین مواردی به شماره‬ ‫‪( ۰۲۱-۹۱۰۰۹۸۹۸‬پشتیبانینمایشگاه)اطالع رسانیشود‪.‬‬ ‫‪ .۷‬در این نمایشگاه ارسال کتاب توسط ناشر‪ ،‬چه از طریق پست‬ ‫و یا به روش های دیگر‪ ،‬برای خریدار رایگان است و خریدار فقط‬ ‫باید مبلغ نهایی خرید کتاب ها را طبق سفارش و فاکتور‪ ،‬صرفاً‬ ‫از طریق درگاه های ســامانۀ نمایشگاه مجازی پرداخت کند‪.‬‬ ‫هرگونه درخواســت وجه از خریدار خارج از این روال ممنوع‬ ‫و تخلف است‪ .‬خریداران در صورت مواجهه با چنین مواردی‪،‬‬ ‫مراتب را به شمارۀ ‪ ۰۲۱-۹۱۰۰۹۸۹۸‬اطالع دهند‪.‬‬ ‫‪ .۸‬خریدار موظف به درج نشانی پستی دقیق است و مسئولیت‬ ‫هرگونه خطا در نشانی برعهده خریدار است‪.‬‬ ‫‪ .۹‬تغییر نشانی پس از تکمیل فرایند خرید و پرداخت وجه‬ ‫امکان پذیرنیست‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬امکان تحویــل کتاب در اماکن عمومی همچون کافه‪،‬‬ ‫کافی نت‪ ،‬رستوران‪ ،‬هتل و مانند ان امکان پذیر نیست و الزم‬ ‫است نشانی تحویل‪ ،‬دقیق و قابل استناد باشد‪.‬‬ ‫‪ .۱۱‬داخل هر بسته ارسالی از سوی ناشر‪ ،‬یک فاکتور شامل‬ ‫کتاب های خریداری موجود در ان بسته قرار دارد‪.‬‬ ‫‪ .۱۲‬در صورت ارسال کتاب توسط ناشر از طریق شرکت پست‬ ‫کد رهگیری به شماره تماس خریدار پیامک خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ .۱۳‬در صورت ارسال کتاب توسط ناشر از طرق دیگر غیر از‬ ‫شرکت پست‪ ،‬شماره تلفن متصدی ارسال در پنل خریدار قابل‬ ‫مشاهدهاست‪.‬‬ ‫عالقه مندان می توانند برای اطالع از نحوه ثبت نام ناشران ‪ ،‬بن‬ ‫نمایشگاه ‪ ،‬سرویس های ارسال محصوالت و سامانه فروش با‬ ‫سامانه پاسخگویی نمایشگاه مجازی کتاب تهران به شماره‬ ‫‪ ۰۲۱-۹۱۰۰۹۸۹۸‬تمــاس بگیرند‪ .‬همچنین ارســال پیام‬ ‫از طریق منو «تماس با ما» فراهم شــده است و متقاضیان‬ ‫می تواننــد از طریق منو «پشــتیبانی» در پنل کاربری نیز‬ ‫«تیکت»ارسالکنند‪.‬‬ ‫اختصاص بودجه برای رسانه های‬ ‫صوت و تصویر فراگیر‬ ‫کمیســیون تلفیق مجلس شورای اسالمی (‪ ۲۲‬دی ماه)‬ ‫در مصوبه ای بودجــه ای را برای حمایت از رســانه های‬ ‫صوت و تصویر فراگیر ایرانی توســط ساترا اختصاص داد‪.‬‬ ‫روابط عمومی ســازمان تنظیم مقــررات صوت و تصویر‬ ‫فراگیر انجام این اقدام را در پی پیگیری های ســاترا و در‬ ‫راستای اجرای ســند شبکه ملی اطالعات اعالم و اضافه‬ ‫کرده است‪ ،‬این اتفاق کمک شایانی به رشد و توسعه این‬ ‫رسانه ها در فضای مجازی خواهد کرد‪ .‬بعد از تصویب در‬ ‫صحن مجلس‪ ،‬رسانه های صوت و تصویر داخلی می توانند‬ ‫طرح های توسعه ای خود را با حمایت تسهیالتی پیگیری‬ ‫کنند‪ .‬مطابق مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسالمی‬ ‫حمایت از رســانه های صوت و تصویر ایرانی منحصرا ً بر‬ ‫عهده ساترا قرار داده شده است‪.‬‬ صفحه 5 ‫سالمت‬ ‫تاثیر الودگی هوا بر بروز نوعی عارضه در کودکان‬ ‫‪6‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 24‬دی ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪425‬‬ ‫گزارش‬ ‫محافظت در برابر بیماری های‬ ‫مزمن با رژیم غذایی گیاهی‬ ‫محققان دریافتند که یک رژیم غذایی غنی از مواد غذایی‬ ‫گیاهی با فراوانی میکروب های سالم روده با کاهش خطر‬ ‫ابتال به چاقی‪ ،‬دیابت نوع ‪ ۲‬و بیماری های قلبی و عروقی‬ ‫مرتبط اســت‪ .‬این تحقیق بین المللی‪ ،‬اولین تحقیق در‬ ‫مقیاس بزرگ است که ارتباط قوی بین میکروب های روده‪،‬‬ ‫رژیم غذایی و سالمتی را نشان می دهد‪ .‬به نقل از ارث‪ ،‬دکتر‬ ‫اندرو تی چان‪ ،‬متخصص گوارش و مدیر بخش اپیدمیولوژی‬ ‫بالینی بیمارســتان عمومی ماساچوست و استاد پزشکی‬ ‫دانشکده پزشکی هاروارد گفت‪ :‬نتایج این بررسی ارتباط‬ ‫اشکار بین گونه های میکروبی خاص روده‪ ،‬غذاهای خاص‬ ‫و خطر ابتالء به برخی بیماری های شایع را نشان می دهد‪.‬‬ ‫امیدواریم‪ ،‬بتوانیم با استفاده از ان به افراد کمک کنیم تا با‬ ‫تغییر رژیم غذایی برای شخصی سازی میکروبیوم روده خود‬ ‫از مشکالت مهم سالمتی جلوگیری کنند‪ .‬محققان عادات‬ ‫غذایی‪ ،‬ترکیب میکروبیوم روده و سالمت متابولیسم را در‬ ‫بیش از ‪ ۱۱۰۰‬نفر بررســی کردند و شواهد زیادی یافتند‬ ‫که میکروبیوم با مواد غذایی و رژیم های غذایی خاص در‬ ‫ارتباط اســت‪ .‬همچنین میکروب های روده نشانگرهای‬ ‫زیستی متابولیک بیماری را تحت تاثیر قرار می دهد‪ .‬عالوه‬ ‫بر این‪ ،‬نتایج تحقیق نشــان داد که نسبت میکروبیوم به‬ ‫ژنتیک ارتباط بیشــتری با این نشــانه های بیماری دارد‪.‬‬ ‫محققان اظهار کردند‪ :‬یافتــن میکروب های جدیدی که‬ ‫با غذاهای خاص و همچنین ســامت متابولیک مرتبط‬ ‫باشد‪ ،‬هیجان انگیز اســت‪ .‬دکتر سارا بری از کالج کینگ‬ ‫لندن افزود‪ :‬نتایج تحقیقات نشان می دهد که با توجه به‬ ‫ترکیب بسیار شخصی میکروبیوم افراد‪ ،‬ممکن است بتوانیم‬ ‫میکروبیوم روده خود را اصالح کنیم تا با انتخاب بهترین‬ ‫مواد غذایی‪ ،‬بیولوژی منحصربه فرد سالمتی خود را بهینه‬ ‫کنیم‪ .‬به گفته دکتر چان‪ ،‬نقاط قوت این ازمایش‪ ،‬تعداد‬ ‫شرکت کنندگان و اطالعات دقیق جمع اوری شده هستند‪.‬‬ ‫دکتر چان گفت‪ :‬مطالعه رابطه متقابل بین میکروبیوم‪ ،‬رژیم‬ ‫غذایی و بیماری‪ ،‬متغیرهای بسیاری دارد‪ ،‬زیرا رژیم های‬ ‫غذایی افراد به صورت شــخصی تنظیم می شوند و ممکن‬ ‫است با گذشت زمان کامال تغییر کنند‪ .‬محققان دریافتند‪:‬‬ ‫در افرادی با رژیم غذایی غنی از غذاهای ســالم و گیاهی‬ ‫میکروب های خاص روده ای زیاد اســت‪ .‬تیم اســپکتور‪،‬‬ ‫متخصص اپیدمیولــوژی‪ ،‬تحقیق ‪ PREDICT‬را اغاز و‬ ‫عنوان کرد‪ :‬هنگام غذا خوردن‪ ،‬نه تنها بدن‪ ،‬بلکه تریلیون‬ ‫میکــروب در روده را تغذیه می کنید‪ .‬برخی از میکروب ها‬ ‫با ســطح مطلوبی از قند خون بعــد از غذا و برخی دیگر‬ ‫با کاهش ســطح چربی خون و نشانه های التهابی مرتبط‬ ‫هستند‪ .‬محققان بر این باورند که از داده های انان در مورد‬ ‫ی متابولیک‬ ‫میکروبیــوم می توان برای تعیین خطر بیمار ‬ ‫قلبی در میان افرادی که هنوز عالئمی ندارند‪ ،‬استفاده کرد‪.‬‬ ‫محققان ‪ ۱۵‬میکروب روده کشــف کردند که با افزایش‬ ‫خطر ابتال به بیماری های شایع مانند دیابت و بیماری های‬ ‫قلبی در ارتباط هســتند‪ .‬بعضی از این میکروب ها بسیار‬ ‫جدید هســتند که معرفی نشده اند‪ .‬دکتر نیکوال سگاتا از‬ ‫دانشــگاه ترنتو ایتالیا گفت‪« :‬از دیــدن چنین گروه های‬ ‫بزرگ و مشــخصی از میکروب های «خوب» و «بد» که‬ ‫از این بررسی به دست امده‪ ،‬متعجب شدیم و بسیار جالب‬ ‫است که بدانیم میکروب شناسان در مورد بسیاری از این‬ ‫میکروب ها که نام ان ها هنوز مشــخص نیست‪ ،‬اطالعات‬ ‫اندکی دارند‪».‬‬ ‫نتایج یک بررسی نشان میدهد‪ :‬الودگی هوا خطر ابتال به کم خونی را در دوران کودکی افزایش میدهد‪ .‬محققان در بررسیهای جدید خود وجود ارتباط میان قرار گرفتن در معرض هوای الوده و شیوع عارضه کم‬ ‫خونی در میان کودکان کمتر از پنج سال را تایید کردند‪ .‬محققان هندی در بررسیهای خود دریافتند‪ :‬به ازای هر ‪ 10‬میکروگرم در متر مکعب افزایش ذرات معلق کمتر از ‪ 2.5‬میکرون و قرار گرفتن در معرض ان‬ ‫شیوع عارضه کم خونی‪ 1.9‬درصد بیشتر شده و میانگین سطح هموگلوبین‪ 0.07‬گرم در دسی لیتر کاهش می یابد‪ .‬محققان برای بررسی ارتباط کم خونی با افزایش سطح ذرات کمتر از‪ 2.5‬میکرون در هوا به ارزیابی‬ ‫اطالعات موجود در سال های ‪ 2015-2016‬پرداختند‪ .‬همچنین در این مطالعه فاکتورهایی همچون رژیم غذایی‪ ،‬وجود عارضه کم خونی در مادر و شاخص توده بدنی مورد بررسی قرار گرفت‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬این تیم‬ ‫تحقیقاتی از اطالعات ماهواره ای برای ارزیابی میزان انباشت الودگی هوا استفاده کردند‪ .‬تجزیه و تحلیل محققان هندی نشان داد‪ :‬جدا از رژیم غذایی و سایر عوامل شناخته شده در بروز کم خونی مانند کم خونی‬ ‫مادر‪ ،‬الودگی هوا نقش بسزایی در شیوع کم خونی دارد‪ .‬همچنین تحقیقاتی که در گذشته انجام گرفته نشان می دهد سطح باالیی از الودگی هوا با پیامدهای قلبی‪-‬عروقی‪ ،‬تنفسی و مرگ و میر همراه است‪.‬‬ ‫مجوزازمایشبالینی واکسنسرطانسینه صادرشد‬ ‫سازمان غذا و داروی امریکا مجوز اغاز ازمایش های بالینی یک واکسن برای جلوگیری از ابتال به سرطان‬ ‫سینه سه گانه منفی را صادر کرد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری ســاینس‪ ،‬درخواســت صدور این مجوز ‪ ۲۱‬دســامبر توســط شرکت ‪Anixa‬‬ ‫‪ ،Biosciences‬سازنده این واکسن‪ ،‬به سازمان غذا و داروی امریکا ارائه شده بود‪.‬‬ ‫سرطان سینه سه گانه منفی (‪ )TNBC‬به نوعی از سرطان سینه گفته می شود که موجب تولید گیرنده های‬ ‫هورمون استروژن و پروژسترون نمی شود و تنها گیرنده ‪ HER۲‬که یک فاکتور رشد انسان است‪ ،‬در مقادیر‬ ‫اندک تولید می شود‪ .‬این گیرنده عامل ‪ ۱۴۰‬تا ‪ ۱۵‬درصد از موارد ابتال به سرطان سینه است‪.‬‬ ‫به گفته متخصصان‪ ،‬این واکســن مانع رشد تومور در بدن می شود‪.‬همچنین میزان استفاده از سلول های‬ ‫ایمنی دارای قابلیت تشخیص‪ ،‬حمله و نابودسازی سلول های سرطانی را به گونه ای کنترل می کند که مانع‬ ‫افزایش تعداد ان ها به میزان خطرناک و اسیب دیدن بدن در اثر فعالیت این سلول ها شود‪.‬‬ ‫مجوز سازمان غذا و دارو امکان اجرای فاز اول از ازمایش های بالینی را برای این واکسن فراهم می کند‪ .‬به‬ ‫گفته محققان از انجا که حدود یک درصد از مبتالیان انواع سرطان سینه را مردان تشکیل می دهند‪ ،‬قرار‬ ‫است این ازمایش ها عالوه بر زنان روی مردان نیز انجام پذیرد‪ .‬در این مرحله از ازمایش های بالینی‪ ،‬ایمنی‬ ‫واکسن مورد مطالعه قرار می گیرد و همچنین دوز مناسب و مدت ایمن سازی بدن نیز تعیین می شود‪.‬‬ ‫به رشد کنترل نشده سلول های پوشش داخلی مجرای شیری یا لوبول‪ ،‬سرطان سینه گفته می شود‪ .‬هر‬ ‫ســینه از ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬بخش به نام لوب تشــکیل شده که به صورت خوشه ای در کنار هم قرار دارند‪ .‬لوب ها‬ ‫مجموعه ای از غدد شیری هستند‪ .‬هر لوب از بخش های کوچکتری به نام لوبول تشکیل شده است‪ .‬سرطانی‬ ‫که از لوبول اغاز شود‪ ،‬سرطان لوبوالر نامیده می شود‪.‬‬ ‫سرطان سینه در زنان شایع تر است‪ ،‬گرچه احتمال ابتالی مردان نیز به سرطان سینه وجود دارد‪ .‬سرطان‬ ‫سینه در مردان تقریبا نادر است و یک درصد از تمام موارد ابتال را شامل می شود‪ .‬اطالعات زیادی در مورد‬ ‫سرطان سینه در مردان در دست نیست؛ ولی بر اساس امار جدید شیوع این بیماری در مردان طی چند‬ ‫دهه اخیر افزایش یافته است‪.‬‬ ‫مطالعات جدید محققان کلینیک مایو نشان می دهد تفاوت هایی بین بیولوژی تومور سینه زنان و مردان‬ ‫وجود دارد‪ .‬این مطالعه نشان می دهد تومور سینه در مردان معموال در سنین باال رخ می دهد و تومور تمایل‬ ‫بیشتری برای حرکت به سمت غدد لنفاوی دارد و از این رو درمان را مشکل تر می کند‪ .‬تمام این موارد نشان‬ ‫یک فوق تخصص غدد در خراسان جنوبی گفت‪ :‬افراد دیابتی در‬ ‫صورت ابتال به کرونا‪ ،‬اگر داروهای خود را درست مصرف و تحت‬ ‫نظر پزشک باشند‪ ،‬دچار مشکل نخواهند شد‪.‬‬ ‫مـــریم رضایـی در گفت وگو با ایسنا با اشاره به ارتباط دیابت و‬ ‫کرونا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بیماران دیابتی باید توجه کنند که این بیماری‬ ‫یکی از عوامل خطری اســت که در صورت ابتالی انان به کرونا‬ ‫دچار عوارض گوناگون می شوند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بیمــاران دیابتی باید قند خون خود را مرتب‬ ‫کنترل کنند که اگر مبتال به کرونا شدند دچار عوارض کمتری‬ ‫شــوند‪ ،‬افزود‪ :‬دیابتی ها در صورت ابتال توجه داشــته باشــند‬ ‫داروهای خود را به هیچ عنوان قطع نکرده‪ ،‬حتما با پزشک خود‬ ‫در ارتباط بوده و قندخون را به صورت مکرر در منزل چک کنند‪.‬‬ ‫این فوق تخصص غدد با بیان اینکه الزم است دوز دارو و انسولین‬ ‫می دهد ممکن است درمان به روش های مشابه تومور در زنان برای مردان کارامد نباشد‪.‬‬ ‫سرطان سینه بیشترین امار مرگ و میر ناشی از سرطان را به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫اخرین امار منتشر شده از سازمان جهانی بهداشت در مورد سرطان سینه عبارتند از‪:‬‬ ‫سرطان سینه شایع ترین سرطان در زنان است‪.‬‬‫ ساالنه حدود ‪ ۲.۱‬میلیون زن به سرطان سینه مبتال می شوند‪.‬‬‫سرطان سینه بیشترین عامل مرگ و میر سرطان در بین زنان را به خود اختصاص داده است‪.‬‬‫در سال ‪ ۲۰۱۸‬میالدی ‪ ۶۲۷‬هزار زن بر اثر سرطان سینه جان خود را از دست دادند‪.‬‬‫سرطان سینه ‪ ۱۵‬درصد امار مرگ و میر زنان بر اثر سرطان را به خود اختصاص می دهد‪.‬‬‫ میزان سرطان سینه در سراسر جهان رو به افزایش است‪.‬‬‫‪-‬غربالگری منظم و تشخیص به موقع مهمترین عوامل موفقیت در درمان است‪.‬‬ ‫ابداعسلول هایبنیادینامرئی‬ ‫محققان ســلول های بنیادی نامرئی ابداع کردند که می توانند از‬ ‫سیســتم ایمنی بدن فرار کنند؛ این سلول ها زمینه را برای ابداع‬ ‫درمان های جدید سرطان‪ ،‬دیابت و بیماری قلبی هموار می سازند‪.‬‬ ‫به گزارش روزنامه دیلی میل‪ ،‬این ســلول ها که توسط محققان‬ ‫دانشــگاه «کالیفرنیــا» در امریکا در محیط ازمایشــگاه پرورش‬ ‫داده می شــوند‪ ،‬می توانند بدون نگرانی از خطر پس زده شــدن‬ ‫توســط بدن میزبان برای درمان های سلولی و پیوند بافت مورد‬ ‫اســتفاده قرار گیرند‪ .‬اصوال ســلول های بنیادی می توانند به هر‬ ‫بافت یا ارگانی تبدیل شــوند ‪ -‬اما پتانسیل انها برای استفاده در‬ ‫عضوهای پیوندی به دلیل خطر پس زده شدن توسط بدن میزبان‪،‬‬ ‫محدود شده است‪« .‬توبیاس دیوز» نویسنده این مقاله از دانشگاه‬ ‫کالیفرنیا گفت‪ :‬امیدهای زیادی وجود دارد که روزی قادر به پیوند‬ ‫سلول های تولید کننده انسولین در بیماران دیابتی یا تزریق سلول‬ ‫های ایمنی مهندسی شده به بیماران سرطانی برای جستجو و از‬ ‫بین بردن تومورها باشیم؛ اما مانع اصلی این است که چگونه این‬ ‫کار را به روشــی انجام دهیم که از پس زده شــدن فوری توسط‬ ‫سیستم ایمنی جلوگیری شود‪ .‬دکتر دیوز و همکارانش در مطالعه‬ ‫خود با اســتفاده از ابزار ویرایش ژن بر روی ســلول های بنیادی‪،‬‬ ‫ســلول های به اصطالح «هایپو ایمنی» ایجاد کردند که سیستم‬ ‫ایمنی بدن نمی تواند انها را تشــخیص دهد‪ .‬انهــا این کار را با‬ ‫اعطای رمزهای عبور مولکولی به ســلول ها انجام دادند‪ .‬محققان‬ ‫به طور خاص ســلول های خود را برای بیان سطوح قابل توجهی‬ ‫از یک پروتیین به نام ‪ CD۴۷‬مهندســی کردند‪ .‬این پروتیین در‬ ‫واقع یک ســویچ مولکولی به نــام ‪ SIRPα‬را فعال می کند که‬ ‫ســلول های ذاتی ایمنی را از فعالیت می اندازد‪ .‬محققان با کمال‬ ‫تعجب مشاهده کردند که سلول های بنیادی مهندسی شده انها‬ ‫حتی قادر به جلوگیری از شناســایی شدن توسط سلول های به‬ ‫اصطالح «قاتل طبیعی» (‪ )NK‬هستند؛ سلول های قاتل طبیعی‪،‬‬ ‫گلبول های ســفید خون هستند که به عنوان اولین پاسخ دهنده‬ ‫های سیســتم ایمنی بدن عمل می کنند‪ .‬به گفته محققان یافته‬ ‫های این مطالعه می تواند زمینه را برای ابداع درمان های جدیدی‬ ‫برای سرطان‪ ،‬دیابت و بیماری های قلبی هموار سازد‪.‬‬ ‫در روزهای الودگی هوا چای بخوریم یا شیر؟‬ ‫متخصص تغذیه بالینی گفت‪ :‬کــودکان در روزهای الوده ضمن‬ ‫اشــامیدن شــیر از مصرف تنقالت بپرهیزند و بیماران قلبی هم‬ ‫برای کاهش تاثیر الودگی هوا بر بدنشــان روغن زیتون و کنجد‬ ‫مصرف کنند‪.‬‬ ‫وحید ملکی متخصص تغذیه بالینــی درباره مقابله با الودگی هوا‬ ‫گفت‪ :‬الودگی هوا در شــهرهای بزرگ با وارونگی دما و خشکی و‬ ‫ســردی هوا همراه است که موجب خشکی ریه های می شود‪ .‬در‬ ‫این مواقع استفاده از موادی که ترشحات موکوس یا ترشحات ریه‬ ‫را افزایش دهد بهترین راهکار است‪ .‬به عنوان مثال استفاده از شیر‬ ‫و سایر فراورده های لبنیاتی ترشحات ریه را افزایش داده و در برابر‬ ‫الودگی هوا ســدی دفاعی را در ریه ها ایجاد می کند ضمن اینکه‬ ‫کلســیم موجود در لبنیات می تواند مانع از ورود سرب موجود در‬ ‫هوا به بدن شود‪.‬‬ ‫وی به مردم توصیه کرد‪ :‬مایعات بیشــتری بنوشند‪ .‬اینکار نه تنها‬ ‫باعث پاکیزگی مجاری گلو و دهان شده بلکه به دفع سموم از کلیه‬ ‫ها هم کمک می کند‪ .‬استفاده از چای به دلیل تئوفیلین موجود در‬ ‫ان می تواند مجاری ریوی را بازکرده و ترشحات ریوی جمع شده‬ ‫را به بیرون ریه انتقال دهد‪ .‬استفاده از شکالت تلخ هم در روزهای‬ ‫الوده موثر است‪.‬‬ ‫متخصص تغذیه بالینی با اشاره به نقش موثر میوه ها و سبزیجات‬ ‫در مقابله با الودگی هوا گفت‪ :‬میوه ها و سبزیجات می توانند مواد‬ ‫الوده را با مواد انتی اکسیدانی خود از بدن خارج کنند‪ .‬ویتامین سی‬ ‫از ویتامین های مهم در برابر الودگی هوا است‪ .‬میوه هایی مثل انار‬ ‫و پرتقال به دلیل خاصیت باالی انتی اکسیدانی از قابلیت باالیی در‬ ‫مقابله با الودگی هوا برخوردارند‪ .‬ضمن اینکه استفاده از دمنوش ها‬ ‫هم در این مواقع توصیه می شود‪.‬‬ ‫رئیــس دپارتمان تغذیه بالینی بیمارســتان میــاد درباره تغذیه‬ ‫کودکان در روزهای الوده گفت‪ :‬اســتفاده حداکثر ‪ 3‬لیوان شیر و‬ ‫خوردن لبنیات و ســبزیجات به کودکان توصیه می شود‪ .‬کودکان‬ ‫باید از مصرف چیپس و پفک و ترکیبات شور خودداری کنند‪ .‬چون‬ ‫این مواد نه تنها باعث التهاب بیشــتر در بدن می شود بلکه تاثیر‬ ‫الودگی در بدن را هم بیشتر می کند‪ .‬بسیاری از کودکان بستری‬ ‫نسخه ای برای دیابتی های مبتال به کرونا‬ ‫براســاس قند گرفته شده تنظیم شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این بیماران‬ ‫در مورد اینکه کدام دارو را باید در جریان بیماری کرونای خود‬ ‫ادامــه داده و یا قطع کنند و دارو را عوض کنند الزم اســت با‬ ‫پزشک خود در ارتباط باشند‪.‬‬ ‫رضایـــی ادامه داد‪ :‬این بیماران به هیچ عنوان نباید خود را در‬ ‫معرض کــم ابی قرار داده و در طول شــبانه روز مقدار معینی‬ ‫مایعات مصرف کنند و هر یک ســاعت ‪ 250‬ســی سی مایعات‬ ‫بنوشند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬براســاس قندی که در منزل چک می شود در صورت‬ ‫داشتن قند باال اب یا مایعات بدون قند و در صورت داشتن قند‬ ‫پایین به دلیل مصرف نکردن غذا و بروز اســهال‪ ،‬شدیدا توصیه‬ ‫می کنیم مایعات شیرین مصرف کنند‪.‬‬ ‫این فوق تخصص غدد با بیــان اینکه بیماران دیابتی که در اثر‬ ‫ابتال به کرونا بستری می شوند پس از ترخیص نیز باید قند خود‬ ‫را مکــررا چک کنند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اگر خــود در مدت قرنطینه‬ ‫در بیمارســتان که عالئم اسم دارند چاق هستند و تنقالت زیادی‬ ‫مصرف کرده اند‪ .‬ملکی به بیمــاران قلبی هم توصیه کرد‪ :‬روغن‬ ‫کنجد و زیتون مصرف کنند‪ .‬اســتفاده از میوه و سبزی در بیماران‬ ‫قلبی که از وارفارین استفاده می کنند مهم است این بیماران باید‬ ‫به مقدارکافی میوه و سبزی مصرف کنند و در مصرف ان افراط و‬ ‫تقریط نداشته باشند‪ .‬وی در پایان از مردم خواست از مصرف فست‬ ‫فودها و اسیدهای چرب اشباع به جد دوری کنند‪.‬‬ ‫نمی توانند به پزشک مراجعه کنند‪ ،‬الزم است فردی را به نیابت‬ ‫از خود برای ارتباط با پزشــک بفرستند و یا اگر ویزیت تلفنی یا‬ ‫تصویری مقدور است این کار را انجام دهند‪.‬‬ ‫رضایـــی اظهار کرد‪ :‬بیماری کرونا یک بیماری ناشناخته بوده و‬ ‫احتمال دارد به گیرنده های پانکراس حمله کرده و قند بیماران‬ ‫را افزایش داده و یا تنظیم قند را بهم بریزد‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬در صورت ابتال به کرونا‪ ،‬ممکن است این بیماران‬ ‫داروهایی را مصرف کنند که قند انان افزایش یابد که به همین‬ ‫دلیل ارتباط با پزشــک برای تنطیم دارو بســیار مهم و حیاتی‬ ‫است‪ .‬بر اســاس اخرین امار وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزشــکی حدود ‪ ۱۱‬درصد از مردم ایران به بیماری دیابت مبتال‬ ‫هستند و هر سال تعداد قابل توجهی به جمع این بیماران اضافه‬ ‫می شوند‪.‬‬ صفحه 6 ‫فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران‪ ،‬نسبت به تصمیم گیری های عجوالنه برای برداشتن محدودیت های کرونایی در تهران هشدار داد‪ .‬علیرضا زالی‪ ،‬گفت‪ :‬شرایط تهران ناپایدار‬ ‫است و ما به طور روزانه امارها را بررسی می کنیم اگر تغییرات فزاینده ای مشاهده کنیم مجددا ًرنگ وضعیت تغییر خواهد کرد و محدودیت ها باز می گردد‪ .‬وی افزود‪ :‬تهران به دلیل حجم باالی‬ ‫جمعیت و میزان زیاد فعالیت های اقتصادی و مدنی‪ ،‬شرایط متفاوتی با سایر شهرها دارد و اگر تنها‪ ۱۵۰‬نفر در روز به تعداد موارد بستری ما اضافه شود ما دوباره به شرایط نارنجی بر می گردیم و‬ ‫کالنشهر تهران هم اکنون یک حاشیه امن باریکی از نظر کرونا دارد‪ .‬زالی گفت‪ :‬برای بازگشت فعالیت های اجتماعی و مدنی نباید شتابزدگی صورت گیرد و اگر ما دوباره دچار پدیده بازگشت همه‬ ‫گیری در تهران شویم ممکن است مجبور باشیم برای مدتی طوالنی محدودیت ها را اعالم کنیم‪ .‬وی افزود‪ :‬شرایط تهران همچنان ناپایدار است و باید حداقل سه هفته امار بیماری سیر نزولی‬ ‫داشته باشد تا ما بتوانیم به شرایط به نسبت پایدار برسیم‪.‬‬ ‫اروین‪ ،‬عضو شورای اسالمی شهر تهران‪:‬‬ ‫نفس شهروندان به شماره افتاده است و هیچ کس پاسخگو نیست‬ ‫رئیس کمیته شفافیت شورای شهر اعالم کرد که به نمایندگی از شهروندان تهرانی از وزارت خانه های نفت و نیرو‬ ‫می خواهم فیش گاز و برق صنایع و ساختمان های عریض و طویل دولتی را شفاف کنند تا معلوم شود بخش عمده‬ ‫مصرف انرژی کشور در کجاست‪ .‬به گزارش ایسنا‪ ،‬بهاره اروین در نطق پیش از دستور خود در جلسه امروز شورای‬ ‫شهر تهران با اشاره به وضعیت الودگی هوای تهران با بیان اینکه الودگی هوا تنها معضل این شهر است که مستقیم‬ ‫و بی واسطه سالمت و جان شهروندان را هدف می گیرد و هر نوع راه حل فردی هم در برابر ان بی ثمر است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مساله ای که جز از طریق سیاست گذاری جامع نگر و پیگیرانه قابل حل نخواهد بود‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬این جمالت را هفتم‬ ‫ابان ماه ‪ ۹۶‬در صحن علنی شورا گفته ام؛ در همان ماه های ابتدایی اغاز به کار شورای پنجم‪ .‬امروز بیست و سوم‬ ‫دی ماه ‪ ۹۹‬است؛ اخرین ماه های کار شورای پنجم‪ .‬بیش از سه سال گذشته است و هوای شهر ان چنان مستمر و‬ ‫شدید الوده است که نفس اغلب شهروندان را به شماره انداخته است‪ .‬وی گفت‪ :‬در تمام سه سال گذشته‪ ،‬ترافیک و‬ ‫الودگی هوا‪ ،‬نه فقط اولویت دارترین مساله از دیدگاه شهروندان تهرانی؛ بلکه اولویت دارترین موضوع برای تمام تالش ها‬ ‫و پیگیری های ما اعضای پنجمین دوره شورای اسالمی شهر تهران بوده است؛ از پیگیری های مستمر و بی وقفه برای‬ ‫وصول اعتبارات مترو و تجهیز و گسترش ناوگان حمل ونقل عمومی گرفته تا سیاست گذاری های معطوف به کاهش‬ ‫ترافیک و الودگی هوا از طریق هزینه زا کردن استفاده غیرضروری از خودروی شخصی‪ .‬اما امروز الودگی هوا از هر زمان‬ ‫دیگری شدیدتر است‪ .‬اروین تصریح کرد‪ :‬درحالی که به دلیل شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا‪ ،‬شهر نیمه تعطیل‬ ‫است‪ ،‬مدارس و دانشگاه ها به شکل مجازی فعالند‪ ،‬همایش ها و جلسات و رویدادها یا لغو شده اند یا به صورت مجازی‬ ‫برگزار می شوند‪ ،‬اولویت کار در بخش دولتی و خصوصی با دورکاری است و خالصه عبور و مرور در شهر به حداقل‬ ‫رسیده است اما الودگی هوا از هر زمان دیگری شدیدتر است‪ .‬چرا و چگونه چنین شده است؟ وی با تاکید بر اینکه‬ ‫شهر نیمه تعطیل است اما هوا از هر زمان دیگری الوده تر است‪ ،‬گفت‪ :‬دی اکسید گوگرد پس از سال ها به شهر بازگشته‬ ‫است؛ ان هم با شدتی عجیب و باورناپذیر‪ .‬چرا و چگونه چنین شده است؟ هیچ کس پاسخگو نیست‪ ،‬هیچ پاسخ صریح‬ ‫و شفافی داده نمی شود‪ .‬جسته و گریخته شنیده می شود در نیروگاه ها و صنایع اطراف شهرها مازوت می سوزانند یا‬ ‫گازوییل غیراستاندارد و با درجه گوگرد باال‪ .‬این ها تکذیب می شود‪ ،‬تایید می شود‪ ،‬نفس شهروندان روز به روز تنگ تر‬ ‫می شود و واقعیت در هاله ای تیره و کدر از تایید و تکذیب های مدام پنهان می شود‪ .‬وی در ادامه نطق خود که متن‬ ‫ان را در اختیار رسانه ها قرار داد با بیان اینکه نفس شهروندان به شماره افتاده است و هیچ کس پاسخگوی علت‬ ‫اصلی و واقعی این حجم از الودگی هوای شهرها نیست‪ ،‬گفت‪ :‬برای سالیان متمادی‪ ،‬تردد شهروندان با خودروی‬ ‫شخصی در سطح شهر‪ ،‬عامل اصلی الودگی هوای پایتخت شناخته می شد و بار اصلی کاهش الودگی هوا بر دوش‬ ‫ان ها گذاشته می شد‪ ،‬حاال شهر نیمه تعطیل است و مقایسه ترافیک خیابان ها با سال های گذشته نشان می دهد که‬ ‫حجم خودروهای شخصی در معابر اگر کمتر نشده باشد‪ ،‬بیشتر هم نشده است‪ .‬هوا اما بسیار الوده تر است‪ .‬عجیب‬ ‫ان که باز هم مقصر مردم دانسته می شوند که با مصرف باالی برق و گاز‪ ،‬نیروگاه ها را ناگزیر از مازوت سوزی کرده اند!‬ ‫اروین با بیان اینکه در تاریکی و تیرگی حاصل از عدم شفافیت‪ ،‬جای قاضی و متهم عوض می شود‪ .‬مردم که باید‬ ‫قضاوت گر عملکرد دولتمردان در مدیریت شرایط باشند می شوند متهم ردیف اول‪ :‬گاز و برق کمتر مصرف کنید تا‬ ‫مازوت سوزانده نشود! درحالیکه هیچ کس نمی گوید مصرف کنندگان اصلی و بزرگ گاز و برق در کشور صنایع هستند‬ ‫و فیش برق و گاز ساختمان های عریض و طویل دولتی چندین برابر فیش های خانگی شهروندان است‪ .‬در تاریکی‬ ‫و تیرگی حاصل از عدم شفافیت‪ ،‬دولت از زیر بار مسئولیت های مسلّمش شانه خالی می کند و باز هم همه بار حل‬ ‫مسایل به دوش مردم گذاشته می شود‪ .‬اروین تصریح کرد‪ :‬به نمایندگی از شهروندان تهرانی از وزارت خانه های نفت‬ ‫و نیرو می خواهم فیش گاز و برق تمام مشترکین پرمصرف در بخش دولتی و صنایع را شفاف کنند تا معلوم شود‬ ‫بخش عمده مصرف انرژی در کشور کجاست؛ تا شفاف شود که چقدر برق و گاز در انبوه پرشمار ساختمان های‬ ‫دولتی چند ده طبقه هدر می رود چون البد برای دولت و زیرمجموعه اش‪ ،‬پول این حجم از مصرف گاز و برق از این‬ ‫جیب به ان جیب محسوب می شود و زور دولت و نصایحش درباره صرفه جویی فقط برای شهروندان و مشترکین‬ ‫خانگی است‪ .‬رییس کمیته شفافیت شورای شهر تهران ادامه داد‪ :‬میزان مصرف برق و گاز صنایع را شفاف کنید تا‬ ‫معلوم شود مدیریت مصرف برق و گاز را باید بر دوش مشترکین خانگی انداخت یا به بهانه کرونا هم که شده صنایع‬ ‫پرمصرف و االینده ای را تعطیل کرد که با مصرف برق و گاز تقریبا رایگان هیچ دغدغه ای برای کاهش مصرف ندارند‪.‬‬ ‫به گفته او‪ ،‬سوال به جایی است اگر پرسیده شود چطور دولت می تواند به دلیل کرونا‪ ،‬کسب وکارهای خرد انبوه‬ ‫اصناف و مردم را دو هفته تمام با تعطیلی کامل مواجه کند و ان وقت با این حجم از الودگی که مستقیما شهروندان‬ ‫را به کام مرگ می کشاند‪ ،‬دستور تعطیلی صنایع پرمصرف و االینده را نمی دهد؟ ایا خاموشی و قطع برق فقط باید‬ ‫شامل حال مردم و مشترکین خانگی شود؟ دولت هیچ مسئولیتی در برابر مدیریت مصرف انرژی در بخش دولتی‬ ‫و صنایع ندارد؟ کرونا که تمام مدارس و دانشگاه های شهر را به تعطیلی کشانده است نمی تواند صنایع غیرضرور و‬ ‫االینده را به صورت موقت هم که شده تعطیل کند که دست کم شهروندانی که هنوز گرفتار کرونا نشده اند‪ ،‬اندکی‬ ‫بتوانند نفس بکشند؟ اروین اضافه کرد‪ :‬در این شرایطی که دیگر خودروها منبع اصلی االیندگی هوا نیستند‪ ،‬طبعا‬ ‫سیاست گذاری ها و اقدامات شورای شهر و شهرداری نیز کمک چندانی به حل مساله نمی کند اما باز هم شفافیت‬ ‫تنها ریسمان نازک باقیمانده میان ما و مردم است‪ .‬شهرداری تهران می تواند تمام اطالعاتش در باب منابع االینده‬ ‫هوای شهر را به صورت شفاف و سیستماتیک در اختیار شهروندان قرار دهد‪ .‬از تعداد خودروهای ترددکننده در‬ ‫معابر تا خودروهای دیزلی که تردد پرشمارشان در شب غلظت االینده ها را در ساعات اولیه صبح افزایش می دهد؛‬ ‫از نتایج ازمایش های مستمر کیفیت سوخت عرضه شده در جایگاه ها‪ ،‬از میزان االینده های مختلف در نقاط مختلف‬ ‫شهر از جمله میزان االینده ها در اطراف نیروگاه ها و صنایع‪ .‬وی در پایان اظهار داشت‪ :‬شهرداری تهران هر ان چه‬ ‫را با پول شهروندان همین شهر در جهت سنجش میزان االیندگی منابع مختلف االینده در شهر انجام می دهد‬ ‫به روز و سیستماتیک منتشر کند تا اگر نفس های مان در این الودگی خفه کننده به شماره افتاده است‪ ،‬دست کم‬ ‫چشم های مان بتواند ببیند و زبان های مان مستند و هدفمند راه حل را از دستگاه های مسئول مطالبه کند؛ نه این که‬ ‫در تاریکی و تیرگی عدم شــفافیت‪ ،‬هرکس توپ مســاله را به سمت دیگری شوت کند و شهروندان در خشم و‬ ‫استیصال ناشی از بی پاسخ ماندن پرسش های شان رها شوند‪.‬‬ ‫مخالفتصریحپلیسباخاموشی هایشبانهپایتخت‬ ‫رییس پلیس پایتخت از رصد تهران به وســیله ‪ ۱۵۰۰‬دوربین خبر‬ ‫داد و با خاموشی های شبانه نیز مخالفت کرد‪ .‬سردار حسین رحیمی‬ ‫در حاشــیه اجرای دومین مرحله از طرح صاعقه با حضور در جمع‬ ‫خبرنگاران درباره خاموشی برخی معابر و فضاهای پایتخت و احتمال‬ ‫افزایش وقوع جرم در این ســاعات گفت‪ :‬به شــدت با این موضوع‬ ‫مخالفیم و به شکل رسمی و کتبی مخالفت خود را در همان روزهای‬ ‫نخســت به مراجع ذی صالح و شورای تامین اســتان تهران اعالم‬ ‫کردیــم‪ .‬رحیمی تاکید کرد‪ :‬امنیت مــردم برای پلیس مهم بوده و‬ ‫نسبت به ان حساسیت ویژه ای داریم‪ .‬رحیمی در پاسخ به پرسشی‬ ‫درباره مشکالت قضایی که به دنبال تیراندازی برخی از ماموران در‬ ‫عملیات های تعقیب و گریز پلیسی ایجاد می شود‪ ،‬گفت‪ :‬باید واقعیت‬ ‫قضیه را ببینیم بنابر مشــاهدات ما انصافاً قضات و دستگاه قضائی‬ ‫برخورد بســیار خوبی دارند وهمکاری خوبی میان پلیس و ماموران‬ ‫وجود دارد و با وجود شرایط سخت جامعه از جمله تورم و گرانی که‬ ‫موجب افزایش پدیده های ناهنجار می شود‪ ،‬امنیت خوب و بی نظیری‬ ‫در پایتخت وجود دارد که نشان دهنده اهمدلی بین پلیس و دستگاه‬ ‫قضائی است‪ .‬رحیمی ادامه داد‪ :‬شاید متهمی در حبس بوده و چند‬ ‫روز پس از ازادی مجددا ً سرقت انجام داده‪ ،‬اما این موضوع نه تقصیر‬ ‫دستگاه قضا و نه تقصیر پلیس است و در این رابطه نباید بنا را بر این‬ ‫گذاشت که پلیس و دستگاه قضایی با مجرمان برخورد نمی کنند‪.‬‬ ‫رحیمی با بیان اینکه تعامل برخورد پلیس و دستگاه قضایی به شکل‬ ‫شبانه روزی در حال انجام است‪ ،‬گفت‪ :‬در نتیجه این تعامالت کشف‬ ‫جرم و دســتگیری متهمان در تهران از ابتدای سال جاری تا کنون‬ ‫رشدی هشت درصدی داشته است‪ .‬وی افزود‪ :‬البته جرائم خرد نیز‬ ‫در این مدت افزایش دو درصدی داشته است‪.‬‬ ‫اجرای طرح امنیت شبانه در تهران‬ ‫رحیمی درپاسخ به پرسشی درباره اجرای طرح امنیت شبانه در تهران‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬در بررسی مشکالت و مسائل موجود به این نتیجه‬ ‫رسیدم باید برای شبهای تهران فکری کنیم و لذا این طرح را اجرایی‬ ‫کردیم که اجرای ان استمرار خواهد داشت‪ .‬طرح از سه شب پیش با‬ ‫بهره گیری از ظرفیت پلیس پیشگیری‪ ،‬یگان امداد‪ ،‬پلیس راهور‪ ،‬پلیس‬ ‫اگاهی‪ ،‬پلیس امنیت و ‪ ...‬اغاز شده است‪ .‬رحیمی درمورد جزییات این‬ ‫طرح گفت‪ :‬تالش ما در اجرای این طرح بر این اســت که گشت های‬ ‫مقطعی انتظامی را در محورهای بزرگراهی‪ ،‬میادین مهم و خیابان های‬ ‫بزرگ داشته باشیم ودر معابر و خیابان های کوچک و دورافتاده نیز از‬ ‫ظرفیت گشت های کالنتری ها و‪ ...‬استفاده کنیم‪ .‬به گفته رحیمی در‬ ‫نتیجه و اجرای این طرح در همین مدت کوتاه باعث شده که بیش از‬ ‫‪ ۱۰‬درصد جرائم مخصوصاً سرقت در تهران کاهش پیدا کند‪.‬‬ ‫رصد تهران با بیش از ‪ ۱۵۰۰‬دوربین‬ ‫رحیمــی با بیان اینکه بیش از ‪ ۱۵۰۰‬دوربین نظارتی در تهران در‬ ‫تمام طول شبانه روز فعال است و رصد پایتخت انجام می شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫البته باید صادقانه با مردم سخن بگوییم و اینکه بُرد و دید دوربینها‬ ‫در شب نسبت به روز کمتر است اما در ستاد فرماندهی تهران بزرگ‪،‬‬ ‫پیشــگیری‪ ،‬یگان امداد و دیگر ســتادها رصد پایتخت به صورت‬ ‫شبانه روزی انجام می شود‪ .‬رییس پلیس پایتخت درباره اجرای حکم‬ ‫جلب متهمان متواری نیز گفت‪ :‬از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از‬ ‫چهار هزار محکوم فراری که حکم انها صادر شده اما متواری بودند‬ ‫یا خود را به مراجع قضایی معرفی نمی کردند بازداشت شده و تحویل‬ ‫مراجع قضائی شدند ‪ .‬احکام خلع ید نیز در حال اجرا است‪.‬‬ ‫کد کودک در سامانه ‪ 137‬و ‪ 1888‬راه اندازی شد‬ ‫عضو شورای شهر تهران از راه اندازی کد کودک در سامانه ‪ 137‬و‬ ‫‪ 1888‬خبر داد‪.‬‬ ‫الهام فخاری مسوول کمیته پیگیری و نظارت مصوبه شهر دوستدار‬ ‫کودک از ایجاد کد کودک در سامانه ‪ 137‬و ‪ 1888‬شهرداری تهران‬ ‫خبر داد و اظهار کرد‪ :‬در شورای شهر تهران مصوبه ای با عنوان شهر‬ ‫دوســتدار کودک داریم که این موضوع شامل حضور کودکان در‬ ‫شهر‪ ،‬حقوق انها و خدماتی است که در شهر باید به انها ارایه بشود‬ ‫تا در کنار زندگی سالم‪ ،‬فرصت پرورش استعدادهایشان فراهم اید‬ ‫که پیرو این مصوبه پیگیر ثبت بخش کودک در سامانه های تماس‬ ‫مردمی شهرداری تهران بودیم‪.‬‬ ‫مســوول کمیته پیگیری و نظارت مصوبه شهر دوستدار کودک با‬ ‫اشــاره به اینکه پیرو مصوبه شورای شهر تهران فعالیت هایی برای‬ ‫ارایه بهترین خدمات به کودکان انجام می شــود‪ ،‬بیان کرد‪ :‬از ادوار‬ ‫گذشــته اقداماتی برای این موضوع صورت گرفته که مســتندات‬ ‫ان موجود اســت و در این دوره نیــز روی این موضوع به صورت‬ ‫سیستماتیک تر و منظم تر فکر شده است‪.‬‬ ‫فخاری افزود‪ :‬ما این موضــوع را در نظر گرفته ایم که باید مطالبه‬ ‫شهروندی را در امور کودکان کنیم به این معناکه کودکان یا والدین‬ ‫انها اگر در شــهر موردی را می بینند که نیازمند اصالح است و یا‬ ‫نیازمند ایجاد است‪ ،‬به شهرداری گزارش بدهند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در همین راستا مکاتبه ای با پیروز حناچی شهردار‬ ‫تهران داشــتیم که در سامانه ‪ 137‬و ‪ 1888‬شهرداری تهران «کد‬ ‫شــهر دوســتدار کودک» را تعریف کنیم تا نیازهــای کودکان و‬ ‫مشکالتی که برای ان ها در شهر وجود دارد در انجا گزارش شود‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬تمامی پیام های مربوط به مهدکودک های وابسته به‬ ‫شــهرداری تهران‪ ،‬زمین بازی کودکان‪ ،‬خط کشی روبروی مدارس‬ ‫ابتدایــی‪ ،‬کارت بلیت مرتبط با حمل و نقل و خدمات حوزه حمل‬ ‫و نقل کودکان و مصادیق مشــابه از طریق «کد دوستدار کودک»‬ ‫قابل گزارش است‪.‬‬ ‫عضو شــورای شــهر تهران با بیان اینکه هم اکنون با مســاعدت‬ ‫شــهرداری تهران کد کودک در ســامانه ‪ 137‬و ‪ 1888‬ثبت شده‬ ‫است‪ ،‬مطرح کرد‪ :‬در این دوره مدیریت شهری از جمله شورای شهر‬ ‫و شهرداری تهران مساله کودکان برایشان مهم است و درنهایت با‬ ‫همکاری ســازمان بازرسی شهرداری و معاونت اجتماعی به عنوان‬ ‫نهادی که دبیرخانه شهر دوستدار کودک انجا برقرار است‪ ،‬این کد‬ ‫تعریف شده است‪.‬‬ ‫مســوول کمیته پیگیری و نظارت مصوبه شهر دوستدار کودک‬ ‫اظهــار کرد‪ :‬از این به بعد مردم هر مســاله ای در حوزه کودک‬ ‫داشته باشند می توانند ان را در سامانه ‪ 137‬و ‪ 1888‬شهرداری‬ ‫تهران گزارش دهند و ما از طریق شــورای شــهر به گزارش ها‬ ‫رسیدگی می کنیم و شهرداری تهران هم به واحد مربوطه اعالم‬ ‫و به ان رسیدگی می کند‪.‬‬ ‫جامعه‬ ‫زالی عنوان کرد؛ شرایط تهران ناپایدار است‪ ،‬بازگشایی ها نباید عجوالنه باشد‬ ‫چهارشنبه ‪ 24‬دی ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪425‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اخبار‬ ‫جزئیات فعالیت صنوف مختلف‬ ‫در استان تهران اعالم شد‬ ‫اســتاندار تهران با اشــاره به جزئیات فعالیت مشاغل مختلف در‬ ‫دوران کرونا‪ ،‬گفت‪ 6 :‬شهرســتان اســتان تهران در وضعیت ابی‬ ‫قرار دارند‪ .‬انوشــیروان محسنی بندپی‪ ،‬استاندار تهران در جلسه‬ ‫ستاد کرونا استان تهران با محوریت طرح شهید سلیمانی‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬خوشبختانه با اهتمام و تالش مسئوالن و همکاری مردم‬ ‫شرایط استان در وضعیت زرد قرار دارد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬البته شرایط‬ ‫استان تهران با توجه به ساختارهای مختلف‪ ،‬شکننده است؛ از این‬ ‫رو هرگونه عادی انگاری شرایط را دشوار خواهد کرد‪ .‬استاندار تهران‬ ‫با تاکید بر اســتمرار رعایت پروتکل های بهداشتی‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫شهرستان های قدس‪ ،‬مالرد‪ ،‬قرچک‪ ،‬پیشوا‪ ،‬بهارستان و پردیس‬ ‫در وضعیت ابی کم خطر و بقیه شهرستان ها در وضعیت زرد قرار‬ ‫دارند‪ .‬محسنی بندپی با تاکید بر همکاری شهروندان جهت رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی‪،‬گفت‪ :‬با دقت شرایط استان تهران مورد رصد‬ ‫و پایش قرار می گیرد تا دستاوردهای موجود حفظ شود‪ .‬وی عنوان‬ ‫کرد‪ :‬طرح شهید ســلیمانی در چهار محور شناسایی‪ ،‬رهگیری‪،‬‬ ‫قرنطینه و حمایت اقدامات ارزشمندی را مورد توجه قرار داده است‪.‬‬ ‫استاندار تهران در مورد وضعیت رهگیری در این طرح‪ ،‬ادامه داد‪ :‬با‬ ‫شناسایی یک بیمار باید ‪ 10‬نفر از اطرافیان انها رهگیری شوند که‬ ‫میانگین رهگیری در استان تهران یعنی به ازای یک نفر شناسایی‬ ‫شده‪ 6.5،‬نفر رهگیری است‪.‬‬ ‫تراکم دانش اموزی در استان تهران بیش از ‪ ۴۰‬نفر است‬ ‫همچنین در ستاد کرونا استان تهران با اشاره به تراکم دانش اموزی‬ ‫بیش از ‪ ۴۰‬نفر در استان تهران‪ ،‬پیشنهاد تجدید نظر در بازگشایی‬ ‫مدارس به ستاد کرونا مورد اجماع قرار گرفت‪ .‬محسنی بندپی اظهار‬ ‫داشت‪ :‬اقدامات انجام شده سبب شده تا در کشور و استان وضعیت‬ ‫مبتالیان‪ ،‬بســتری ها و فوتی روند نزولی داشته باشد که این امر‬ ‫مرهون اقدامات چندگانه از جمله اجرای محدودیت های هوشمند‪،‬‬ ‫منع تردد و شروع طرح شهید سلیمانی است‪ .‬وی افزود‪:‬حفظ این‬ ‫دستاوردها منوط به استمرار اجرا و اعمال محدودیت های ستاد ملی‬ ‫و اجرای پروتکل های بهداشتی و نظارت بر اجرای انها است که این‬ ‫اقدامات در استان تهران اجرایی می شود‪ .‬استاندار تهران عنوان کرد‪:‬‬ ‫در استانی هستیم که تراکم جمعیت ‪ ۹۵۰‬هزار نفر است‪ ،‬میانگین‬ ‫فاصله گذاری اجتماعی با در نظر گرفتن وضعیت مترو و اتوبوس‪۷۷‬‬ ‫درصد است که نشان دهنده شرایط شکننده است و فاصله گذاری‬ ‫باالی ‪ ۹۰‬درصد اطمینان ایجاد می کند؛ از این رو باید راهبردهایی‬ ‫اتخاذ شود که این دستاوردها را از دست ندهیم‪ .‬محسنی بندپی‬ ‫گفت‪ :‬پیشنهاد مشخص در مورد بازگشایی مدارس با توجه به اینکه‬ ‫میانگین ســرانه دانش اموزی در کشور ‪ ۲۳‬نفر و در استان تهران‬ ‫بیش از ‪ ۴۰‬نفر است‪ ،‬تداوم تعطیلی تا ایام عید است‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫با توجه به اینکه چند شهرستان در استان های شمالی در وضعیت‬ ‫قرمز هستند در ایام پیش رو به کمیته امنیتی و انتظامی پیشنهاد‬ ‫می کنیم که همچون ایام عید رفتار شود و مجوزی برای تردد به‬ ‫استان های شمالی صادر نشود‪.‬‬ ‫فعالیت تاالرها با‪ 30‬درصد ظرفیت‬ ‫اســتاندار تهران با اشاره به فعالیت تاالرها با ‪ 30‬درصد ظرفیت از‬ ‫تشدید نظارت بر رعایت پروتکل های بهداشتی در بازگشایی تاالرها‬ ‫خبر داد‪ .‬وی اظهار داشت‪ :‬با توجه به مصوبه ستاد کرونا در شهرهای‬ ‫زرد نماز جمعه در مصلی و مساجد با رعایت پروتکل های مربوطه‬ ‫برگزار می شود که اقدام ارزشمندی است تا مردم ضمن رعایت نکات‬ ‫بهداشتی از سالمت روانی مراسم عبادی‪ ،‬سیاسی و دینی استفاده‬ ‫کنند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬نماز جمعه با ‪ ۵۰‬درصد ظرفیت در مصلی های‬ ‫برگزار می شود؛ البته تالش این است که نسبت به رعایت پروتکل ها‬ ‫به صورت جدی اقدام شود‪ .‬استاندار تهران با اشاره به اینکه فعالیت‬ ‫گروه های ‪ ۴‬همچنان با محدودیت همراه است‪ ،‬افزود‪ :‬در شرایط‬ ‫زرد بر اساس مصوبه ستاد ملی تاالرها مشمول بازگشایی هستند که‬ ‫تاالرها با ‪ ۳۰‬درصد ظرفیت‪ ،‬سینماها با ‪ ۳۰‬تا ‪ ۵۰‬درصد ظرفیت و‬ ‫رستوان ها هم با ‪ ۳۰‬تا ‪ ۵۰‬درصد ظرفیت می توانند فعالیت داشته‬ ‫باشند‪ .‬محسنی بندپی تاکید کرد‪ :‬نظارت دقیق بر بازگشایی تاالرها‬ ‫اعمال می شــود؛ اینکه حتما با ‪ 30‬درصد ظرفیت فعالیت داشته‬ ‫باشند و پروتکل ها باید جدی گرفته شود و مراکزی که رعایت نکنند‬ ‫طبق قانون و مصوبه ستاد ملی با انها برخورد می شود‪.‬‬ ‫جزئیات استخدام ‪ 200‬نفر در‬ ‫سازمان انتقال خون اعالم شد‬ ‫سازمان انتقال خون ایران اعالم کرد‪ :‬اگهی استخدامی جذب ‪۲۰۰‬‬ ‫نفر به صورت استخدام پیمانی در سایت سازمان سنجش منتشر‬ ‫شده و متقاضیان می توانند از ‪ ۲۲‬تا ‪ ۲۵‬دی در ازمون استخدامی‬ ‫ثبت نام کنند‪ .‬معاونت توســعه مدیریت و منابع سازمان انتقال‬ ‫خون ایران اعالم کرد‪ :‬اگهی استخدامی جذب ‪ ۲۰۰‬نفر به صورت‬ ‫استخدامپیمانیدرسایتسازمانسنجشمنتشرشدهومتقاضیان‬ ‫می توانند از ‪ ۲۲‬تا ‪ ۲۵‬دی در ازمون استخدامی ثبت نام کنند‪ .‬در‬ ‫این اطالعیه امده اســت‪:‬به اطالع همه متقاضیان ثبت نام ازمون‬ ‫استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی‬ ‫کشور سال ‪ ۱۳۹۹‬می رساند سازمان انتقال خون ایران به منظور‬ ‫تشکیل کادر فنی و اداری خود در رشته های مختلف اقدام به نشر‬ ‫اگهی استخدامی جهت جذب‪ ۲۰۰‬نفر به صورت استخدام پیمانی‬ ‫کرده اســت‪ .‬ثبت نام این ازمون روز دوشنبه مورخ ‪ ۹۹.۱۰.۲۲‬در‬ ‫سایت سازمان سنجش به نشانی ‪ www.sanjesh.org‬قسمت‬ ‫سایر ازمون های استخدامی شروع و تا ساعت ‪ ۲۴‬روز پنج شنبه‬ ‫مورخ ‪ ۹۹.۱۰.۲۵‬ادامه خواهد یافت‪ .‬متقاضیان می توانند با توجه به‬ ‫شرایط احراز در مهلت مقرر برای شرکت در ازمون مذکور ثبت نام‬ ‫کنند‪ .‬بدیهی است این مهلت به هیچ وجه قابل تمدید نخواهد بود‪.‬‬ صفحه 7 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫شاعرانه‬ ‫من که از اتش دل چون خم می در جوشم‬ ‫مهر بر لب زده خون می خورم و خاموشم‬ ‫قصد جان است طمع در لب جانان کردن‬ ‫تو مرا بین که در این کار به جان می کوشم‬ ‫من کی ازاد شوم از غم دل چون هر دم‬ ‫هندوی زلف بتی حلقه کند در گوشم‬ ‫حاش هلل که نیم معتقد طاعت خویش‬ ‫این قدر هست که گه گه قدحی می نوشم‬ ‫هست امیدم که علیرغم عدو روز جزا‬ ‫فیض عفوش ننهد بار گنه بر دوشم‬ ‫پدرم روضه رضوان به دو گندم بفروخت‬ ‫من چرا ملک جهان را به جوی نفروشم‬ ‫خرقه پوشی من از غایت دین داری نیست‬ ‫پرده ای بر سر صد عیب نهان می پوشم‬ ‫من که خواهم که ننوشم به جز از راوق خم‬ ‫چه کنم گر سخن پیر مغان ننیوشم‬ ‫گر از این دست زند مطرب مجلس ره عشق‬ ‫شعر حافظ ببرد وقت سماع از هوشم‬ ‫خبر‬ ‫مدیرعاملسازمانمدیریتمیادینشهرداریتهران‪:‬‬ ‫احداث بازارهای جدید میوه‬ ‫و تره بار و فروش غیر حضوری‬ ‫انواع محصوالت‬ ‫مدیرعامل ســازمان مدیریت میادین شهرداری تهران از‬ ‫احداث بازارهای جدید میوه و تره بار با اولویت محله های‬ ‫پرجمعیــت و کم برخوردار خبر داد و گفــت‪ :‬نحوه ارائه‬ ‫خدمات میادین میوه و تره بار با فروش غیر حضوری انواع‬ ‫محصوالت سرعت می یابد‪.‬‬ ‫سید سعید راد درباره احداث بازارهای جدید میوه و تره بار‬ ‫اظهارداشت‪:‬شرط بقای هر سازمان‪ ،‬توانمندی ان سازمان‬ ‫در سازگاری با تغییرات پیرامونی است‪ .‬وضعیتی که با ان‬ ‫روبه رو هستیم‪ ،‬سبک زندگی خاصی را پدید اورده است و‬ ‫سازمان مدیریت میادین میوه و تره بار تالش کرده تا خود‬ ‫را به سرعت با این شرایط هماهنگ و همسو کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه دوره ازمون و خطا گذشته است و نباید‬ ‫شــهروندان هزینه ازمون و خطای مدیــران را بپردازند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬اگر چه اصرار داریم که این تحوالت به سرعت‬ ‫صورت گیرد‪ ،‬اما نباید دقت را فدای سرعت کنیم و الزم‬ ‫اســت تغییرات مد نظر با انجام مقدمات و تدارکات مورد‬ ‫نیاز‪ ،‬طبق برنامه ریزی قبلی و با اگاهی و هماهنگی کامل‬ ‫صورت گیرد‪.‬‬ ‫راد با تاکید بر اینکه همه باید خود را نسبت به مسائل و‬ ‫مشکالت شهروندان مسوول بدانیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬یکی از‬ ‫موضوعاتی که می تواند به حل برخی مسائل و مشکالت‬ ‫شهری از جمله تراکم ترافیک و الودگی هوای ناشی از ان‬ ‫کمک کند‪ ،‬ارائه خدمات انالین (برخط) به مشتریان است‬ ‫که توسعه ان در دستور کار این سازمان قرار دارد‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان مدیریت میادین شهرداری تهران تاثیر‬ ‫توســعه بازارهای میوه و تره بار محله ای در کاســتن از‬ ‫سفرهای درون شهری و کاهش الودگی هوا را مورد تاکید‬ ‫قرار داد و خاطرنشان کرد‪ :‬با توجه به امادگی این سازمان‬ ‫برای احــداث بازارهای جدید میوه و تــره بار با اولویت‬ ‫محله های پرجمعیت فاقد بازار و محله های کم برخوردار‬ ‫امادگــی کامل دارد که البته تحقق این مهم‪ ،‬مســتلزم‬ ‫اختصاص زمین مناســب از سوی شهرداری های مناطق‬ ‫است‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬شرکت جهان سبز‬ ‫مد یر مسئول‪ :‬حسین احمدی‬ ‫سردبیر‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان مطهری‬ ‫خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪43‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫چهارشنبه ‪ 24‬دی ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪425‬‬ ‫مدیر کل سابق محیط زیست استان تهران ‪:‬‬ ‫تنها راه کار رفع الودگی هوا اجرای قانون هوای پاک است‬ ‫مدیر کل سابق محیط زیست استان تهران تنها راه کار حل معضل الودگی هوا را اجرای قانون هوای پاک‬ ‫دانست و گفت‪ :‬در صورت تامین منابع هوای تهران ظرف‪ 10‬سال قابل قبول می شود‪ .‬الودگی هوا همچنان‬ ‫در تهران ادامه دارد و مسئولین هم در حال پاسکاری وظایف در این زمینه هستند‪ .‬شاخص االیندگی‬ ‫رکورد زد‪ .‬بیش از دو هفته است که تهران در وضعیت اضطرار قرار دارد‪ .‬این بار مازوت سوزی کارخانه ها‬ ‫متهم اصلی است‪ .‬نیروگاه های اطراف تهران مازوت می سوزانند و همین امر الودگی هوا را تشدید می کند‪.‬‬ ‫شرکت کنترل کیفیت هوا مدام اعالم می کند که شاخص باالست و تهران در وضعیت ناسالم قرار دارد‪.‬‬ ‫وقت کشــی ادامه دارد و موضوع الودگی از اولویت مسئولین خارج شده است‪ .‬در سالهای گذشته نیز‬ ‫الودگی هوا در فصل پاییز و زمستان وجود داشت‪ ،‬اما الودگی امسال متفاوت تر از سالهای دیگر است و‬ ‫این بار با وجود اینکه مدارس تعطیل است و تقریبا بسیاری از ادارات با حداقل ظرفیت کار می کنند‪ ،‬اما‬ ‫شاخص االیندگی باالست و تهرانی ها با الودگی هوا دست و پنجه نرم می کنند‪ .‬الودگی هوا باعث اسیب‬ ‫به ریه می شود و از سوی دیگر‪ ،‬شیوع بیماری کرونا هم باعث از بین رفتن ریه ها می شود و اسیب پذیری‬ ‫شهروندان باالتر رفته است‪ .‬الودگی در تهران روزبه روز افزایش می یابد و البته مسئولین برای کاهش‬ ‫الودگی هوا اظهارات عجیب و غریبی می کنند‪ .‬برخی معتقدند که یا باید مردم روشنایی را انتخاب کنند‬ ‫یا باید مازوت سوزانده شود‪ .‬معمای الودگی هوا طی سالیان گذشته حل نشده است و مسئولین هم در‬ ‫این زمینه به وظایف خود عمل نکرده اند‪ .‬قانون هوای پاک هم تصویب شد‪ ،‬اما بخش های از ان اجرایی‬ ‫نشد و همچنان شهرندان تهرانی با معضل الودگی هوا روبه رو هستند‪ .‬با توجه به سرد شدن هوا بسیاری‬ ‫از نیروگاه ها برای تامین سوخت خود به جای استفاده از گاز‪ ،‬از مازوت استفاده می کنند و همین امر باعث‬ ‫تشدید الودگی در روزهای اخیر تهران شده است‪ .‬شاخص الودگی هوا جهش پیدا کرده است و تقریب ًا در‬ ‫بسیاری از روزها در چند هفته گذشته‪ ،‬هوا برای گروه های حساس جامعه و در برخی روزها هم هوا برای‬ ‫تمام افراد جامعه الوده بوده است‪ .‬یکی از راهکارهای کاهش الودگی هوا‪ ،‬جلوگیری از مازوت سوزی است‬ ‫و کمترین انتظار این است که الاقل مسئولین در این زمینه اقدام کنند‪ .‬چندین بار از سوی اعضای شورای‬ ‫شهر درخواست شد که تهران تعطیل شود‪ ،‬اما دولتی ها مقاومت کردند و تهران تعطیل نشد‪ .‬با محمد‬ ‫هادیحیدرزادهکارشناسارشدمحیطزیستشهرتهرانوهمچنینمدیرکلسابقمحیطزیستاستان‬ ‫تهران در خصوص وضعیت الودگی هوای تهران به گفت وگو نشستیم‪.‬‬ ‫ت است‪ .‬هر ساله در‬ ‫هوا روز به روز در تهران الوده تر می شود‪ .‬در حال حاضر یکی از متهمان اصلی‪ ،‬مازو ‬ ‫زمستان با مشکل الودگی هوا روبه رو بوده ایم‪ ،‬اما امسال وضعیت بدتر شده است‪ ،‬این در حالی است که‬ ‫مدارس تعطیل و بسیاری از ادارات هم با حداقل ظرفیت فعالیت می کنند‪ ،‬در این زمینه توضیح می دهید؟‬ ‫ما همواره در زمستان با مشکل الودگی هوا روبه رو هستیم‪ .‬افزایش ترافیک و پدیده اینورژن و همچنین مازوت سوزی‬ ‫نیروگاه ها در ایام زمستان از جمله دالیل الودگی هواست‪ .‬بیش از دو هفته است که تهران در شرایط اضطرار قرار گرفته‬ ‫است و مشکالت زیادی برای شهروندان ایجاد کرده است‪ .‬امسال موضوع الودگی هوا و سالمت شهروندان زیر تابلوی‬ ‫کرونا قرار گرفته است و خیلی به این موضوع توجهی نشده است‪ .‬کمیته مواقع اضطرار هم کمتر موضوعات را پیگیری‬ ‫کرده است‪ .‬هر سال کمیته مواقع اضطرار در ایام الودگی تشکیل و یکسری اقدامات و تمهیدات برای کنترل الودگی هوا‬ ‫در شرایط اضطرار انجام می دادند‪ .‬امسال به دلیل کرونا محدودیت هایی ایجاد شده است‪ ،‬به همین دلیل قدری دست و‬ ‫پای کمیته اضطرار بسته شده است ‪ ،‬اما با توجه به شدت الودگی هوا می توانستند طرح کنترل زوج و فرد خودروها از‬ ‫جلوی منزل را انجام دهند‪ ،‬ترافیک در هفته های گذشته در تهران زیاد شده است‪ .‬همچنین می توانستند با ماشین های‬ ‫فاقد معاینه فنی برخورد کرده و پروژه ها را تعطیل کنند‪ ،‬اما به خاطر کرونا مسامحه صورت گرفته است‪ .‬دیروز وضعیت‬ ‫الودگی هوا در تهران وحشتناک بود و نفس تهرانی ها گرفته می شد‪ .‬ببینید! کرونا انی مردم را می کشد‪ ،‬اما مرگ با‬ ‫الودگی هوا تدریجی است‪ .‬در دو تا سه هفته گذشته هوا الوده بوده است‪ .‬شاخص در برخی از روزها برای افراد حساس‬ ‫جامعه الوده و در سایر روزها برای تمام گروه ها الوده بوده است‪.‬‬ ‫مسئولین تائید کرده اند که یکی از علل الودگی هوا‪ ،‬مازوت سوزی کارخانه های اطراف تهران است‪ ،‬ایا در‬ ‫گذشتهمازوت سوزیصورتنمی گرفت؟‬ ‫مازوت ســوزی در وسط اقیانوس هم ممنوع است‪ ،‬اما در تهران به خاطر افت فشار گاز‪ ،‬برخی از کارخانه ها از مازوت‬ ‫استفاده می کنند‪ .‬محیط زیست به عنوان ناظر باید در این زمینه مداخله کند و نظر دهد‪ .‬زمانی که بنده مدیرکل محیط‬ ‫زیست استان تهران بودم‪ ،‬در خصوص یکی از نیروگاه ها اعالم جرم کردم‪ ،‬قاضی هم حکم خوبی داد و مسئولین ان‬ ‫نیروگاه محکوم شدند‪ .‬ما باید از ظرفیت دستگاه قضا در زمینه الودگی هوا استفاده کنیم و دستگاه قضا در این زمینه‬ ‫همکاری های خوبی دارد‪ .‬متاسفانه برخی از مسئولین مصاحبه می کنند و برای کشوری که بیشترین منابع گازی را دارد‪،‬‬ ‫برای شهروندانش شرط می گذارند که یا از روشنایی استفاده کنید و یا باید مازوت سوزانده شود‪ ،‬این قابل پذیرش برای‬ ‫دومین کشور جهان از منظر منابع گازی نیست که برای شهروندانش حق انتخاب بگذاریم‪.‬‬ ‫مازوت سوزی کار اشتباهی است و مسئولین باید جلوی این کار را بگیرند‬ ‫درست است که مردم ما در مصرف انرژی الرج هستند‪ ،‬این موضوع را هم ما باید مدیریت کنیم و تاکنون هم نتوانسته ایم‬ ‫درست مدیریت کنیم‪ .‬مازوت سوزی کار اشتباهی است و مسئولین باید جلوی این کار را بگیرند و همچنین از ظرفیت‬ ‫قوه قضائیه استفاده کنند‪ .‬بیشتر مازوت سوزی در نیروگاه ها و صنایع سیمان است‪.‬‬ ‫یکی از منابع االینده ثابت‪ ،‬ساختمان ها هستند‪ .‬در سالهای گذشته شهرداری برای ساختمان ها معاینه‬ ‫فنی موتورخانه انجام می داد‪ ،‬در این زمینه توضیح می دهید؟‬ ‫در سال های ‪ 89‬و ‪ 90‬این موضوع در دستورکار قرار گرفت و شهرداری تهران برای یک هزار ساختمان معاینه فنی‬ ‫موتورخانه انجام داد‪ .‬این موضوع باید در ضوابط نظام مهندسی‪ ،‬محیط زیست و سازمان بهینه سازی مصرف سوخت به‬ ‫عنوان یک الزام قرار گیرد‪ .‬بخشی از الودگی هوا به خاطر موتورخانه ساختمان هاست‪.‬‬ ‫در روزهای تعطیل که میزان تردد در شهر کم است ما همچنان الودگی هوا داریم‬ ‫ما در ابتدای دهه ‪ 90‬این کار را انجام دادیم و همین امر باعث کاهش مصرف گاز و کم شدن االینده ها شد‪ .‬ببینید!‬ ‫در روزهای تعطیل که میزان تردد در شهر کم است ما همچنان الودگی هوا داریم و این نشان می دهد که منابع ثابت‬ ‫الودگی در تهران وجود دارد‪ .‬براســاس امارها ‪ 70‬درصد االینده ها متحرک و ‪ 30‬درصد ثابت اســت و این اطالعات‬ ‫براساس تحقیقات شرکت جایکا در دهه ‪ 70‬است ‪ ،‬اما قطعا در حال حاضر سهم منابع ثابت در تولید االیندگی افزایش‬ ‫پیدا کرده است‪ ،‬چیزی که همواره مورد استناد قرار می گیرد‪ ،‬مطالعات شرکت جایکا در دهه ‪ 70‬است‪ ،‬اما ما می بینیم‬ ‫که همچنان در روزهای تعطیل هم الودگی هوا وجود دارد‪ .‬البته این سیاهه انتشار توسط شرکت کنترل کیفیت در دهه‬ ‫‪ 90‬انجام شد‪ ،‬اما مطالعات ان عمیق نبود‪ ،‬چرا که مطالعات در تهران انجام شد‪ ،‬این در حالی است که بسیاری از منابع‬ ‫االینده پایتخت در اطراف شهر قرار دارند که در این مطالعه به ان توجهی نشده است‪ .‬بیشتر استناد امارها براساس‬ ‫طرح جامع الودگی هوا در دهه ‪ 70‬است که توسط ژاپنی ها انجام شده است‪ .‬البته این را هم بگویم که طرح جامع به‬ ‫روز شده است و خروجی ان‪ ،‬قانون هوای پاک بوده است که این قانون در مجلس تصویب شد‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه قانون هوای پاک در مجلس تصویب شده است‪ ،‬اما این قانون هنوز به درستی اجرا نشده‬ ‫است‪ ،‬دلیل این امر چیست؟‬ ‫قانون هوای پاک در تهران به درستی اجرا نشده است‪ .‬سازمان محیط زیست می تواند به عنوان ضابط در این زمینه‬ ‫افرادی را که قانون را عمل نمی کنند معرفی کنند و کسانی که به قانون عمل نمی کنند مجرم محسوب می شوند‪ .‬محیط‬ ‫زیست می تواند از ظرفیت قوه قضائیه در این زمینه استفاده کند و قوه قضاییه همکاری خوبی در این زمینه دارد و در‬ ‫صورت پیگیری مسووالن‪ ،‬مشکالت برطرف می شوند‪ .‬البته این موضوع را هم بگویم که ائین نامه های داخلی هم دست‬ ‫و پای محیط زیست را بسته است‪ .‬بخشنامه های داخلی در زمینه الودگی هوا وجود دارد که دستگاه های دولتی حق‬ ‫ندارند از همدیگر به دستگاه قضا شکایت کنند‪ ،‬اما محیط زیست می توانند به عنوان ضابط تخلفات را به دستگاه قضا‬ ‫ارجاع دهد‪ ،‬اما تاکنون این اقدام را انجام نداده است‪ .‬اگر قانون اجرا می شد‪ ،‬بسیاری از مشکالت برطرف می شد‪.‬‬ ‫اعالم شده است که در اواخر هفته وزش باد وجود دارد و با وجود وزش باد احتمال کاهش الودگی وجود‬ ‫دارد‪ ،‬چرا تاکنون زیرســاخت های الزم برای رفع الودگی هوا ایجاد نشده است و باید منتظر وزش باد و‬ ‫باران بود؟‬ ‫همه مواردی که اعالم کردم به کنار‪ ،‬واقعاً تهران در وضعیت جغرافیایی خاصی است و در گودی ای قرار دارد که توسط‬ ‫سلسله کوه ها احاطه شده است‪ .‬وزش باد و باران می تواند باعث کاهش الودگی هوا شود‪.‬‬ ‫چه راهکارهایی برای کاهش الودگی هوا وجود دارد؟‬ ‫من فقط یک مورد را عرض می کنم که اگر این کار انجام شود‪ ،‬در بازه زمانی پنج ساله الودگی کاهش و در بازه ده ساله‬ ‫شرایط هوا مطلوب خواهد شد‪ .‬اگر قانون هوای پاک اجرا شود‪ ،‬بسیاری از مشکالت برطرف می شود و باید متخلفین‬ ‫به دستگاه قضا معرفی شوند‪ .‬البته این را هم بگویم که عوامل محدودکننده ای هم وجود دارد‪ ،‬مثل تحریم ها و شرایط‬ ‫اقتصادی که البته این عوامل ثانوبه هستند‪.‬‬ ‫مهمترین عامل برای رفع الودگی هوا‪ ،‬اجرای قانون هوای پاک است‬ ‫مهمترین عامل برای رفع الودگی هوا‪ ،‬اجرای قانون هوای پاک است‪ .‬در صورتی که محدودیت های منابع برطرف شود و‬ ‫با دستگاه هایی که با قانون عمل نمی کنند برخورد شود و همچنین رفع الودگی هوا در اولویت کار مسئولین قرار گیرد‪.‬‬ ‫می توان مشکل الودگی هوا در تهران را ظرف ده سال برطرف کرد‪ .‬باز هم تاکید می کنم که قوه مقننه به عنوان قانونگزار‬ ‫باید موضوع را رصد کرده و قوه مجریه باید قوانین را در دستورکار قرار داده و قوه قضائیه هم نقش تعیین کننده ای در‬ ‫اجرای قانون دارد و همراهی خوبی هم قوه قضائیه در این زمینه دارد‪.‬‬ ‫اگر قانون هوای پاک اجرا و اعتبارات تامین شود می توان الودگی هوا را برطرف کرد‬ ‫اگر قانون اجرا و اعتبارات تامین شود و همچنین بتوانیم همانند کشور مکزیکوسیتی از ظرفیت های بین المللی استفاده‬ ‫کرده و همچنین از ظرفیت متخصصین داخلی و شرکت های دانش بنیان هم استفاده کنیم‪ ،‬قطعا می توانیم در یک‬ ‫برنامه پنج ساله روند کاهشی الودگی هوا را داشته و در برنامه پنج ساله دوم هم شاخص الودگی در تهران قابل قبول شود‬ ‫و تنها راه هم اجرای قانون هوای پاک است‪.‬‬ ‫سیستمهشدارسریعزلزلهبرایگسلشمالتهرانمنتفیاست‬ ‫رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت‪ :‬سیستم‬ ‫هشدار سریع زلزله برای گسل شمال تهران منتفی است و استفاده از‬ ‫شتاب نگارها برای گسل هایی مانند مشا و مالرد که با فاصله نسبتا زیاد‬ ‫از تهران قرار دارند‪ ،‬کاربردی است‪.‬‬ ‫رضا کرمی محمدی‪ ،‬رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر‬ ‫تهران درباره نصب تعدادی شتاب نگار زلزله در پایتخت‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫این شتاب نگارها در پیشگیری از خسارات جانی و مالی زلزله بسیار حائز‬ ‫اهمیت اســت و در بسیاری از کشورهای دنیا از جمله ژاپن‪ ،‬مکزیک‪،‬‬ ‫ترکیه و امریکا مورد استفاده قرار می گیرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اطراف تهران گسل های متعددی وجود دارد و گسل شمال‬ ‫تهران تقریبا داخل پایتخت است و موضوع هشدار سریع برای ان منتفی‬ ‫است‪ .‬در واقع استفاده از شتاب نگارها برای گسل هایی مانند مشا و مالرد‬ ‫که با فاصله نسبتا زیاد از تهران قرار دارند بیشتر کاربردی است و می تواند‬ ‫از خسارات مالی و جانی ناشی از زمین لرزه در این گسل ها پیشگیری‬ ‫کند‪ .‬رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ادامه داد‪ :‬در‬ ‫صورت فعال شدن گسل مشا و زلزله در ان محدوده بین ‪ 20‬تا ‪ 60‬ثانیه‬ ‫(با توجه به ابعاد شهر) زمان می برد این زلزله در مناطق مختلف تهران‬ ‫احساس شود و بنابر این در این مدتی که تا رسیدم امواج زلزله زمان‬ ‫داریم با اعالم به موقع هشدار می توان اقدامات پیشگیرانه ای را انجام داد‪.‬‬ ‫کرمی محمدی با اشاره به اینکه هشدار از سوی شتاب نگارها در کسری‬ ‫از ثانیه به مرکز واصل می شود‪ ،‬گفت‪ :‬در صورتی که زیرساخت ها فراهم‬ ‫باشد بالفاصله و بطور خودکار به مراکز مورد نظر نظیر مترو‪ ،‬اتش نشانی‬ ‫و هالل احمر ارسال خواهد شد‪ .‬وی بیان داشت‪ :‬به طور مثال در صورتی‬ ‫که اتش نشــانی حتی ‪ 25‬ثانیه قبل از رسیدن امواج زمین لرزه از این‬ ‫حادثه اطالع پیدا کند حداقل نیروها و تجهیزات خود را مانند خودروها‬ ‫می تواند از ایستگاهها خارج کند و این موضوع نه تنها در امدادرسانی و‬ ‫اطفاء حریق به موقع نقش دارد بلکه در کاهش خسارات ناشی از اتش ‬ ‫سوزینیزحائزاهمیتاست‪.‬رئیسسازمانپیشگیریومدیریتبحران‬ ‫شهر تهران بیان داشت‪ :‬در مترو ‪ 140‬رام قطار داریم که روزانه تعداد‬ ‫زیادی مسافر به ویژه در ساعات پیک از این قطارها استفاده می کنند‬ ‫و اگر سرعت قطار در هنگام زلزله باال باشد احتمال خروج ان از ریل‬ ‫وجود دارد و تعداد زیادی از مسافران دچار حادثه و گرفتار می شوند و‬ ‫مسیر نیز تا مدتها مسدود خواهد شد‪ .‬ولی در صورتی که حتی‪ 25‬ثانیه‬ ‫قبل از رسیدن امواج زمین لرزه حادثه به مترو اعالم شود قطعا امکان‬ ‫کاهش سرعت حرکت قطار و یا توقف در ایستگاه وجود خواهد داشت و‬ ‫این مساله در کاهش تلفات و نجات جان شهروندان و نیز امکان خدمت‬ ‫رسانی از طریق مترو بسیار حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫کرمی محمدی گفت‪ :‬اخیر ا ً در زمین لرزه ‪ 4‬ریشــتری یک ماه پیش‬ ‫در مشا از این سنسورها استفاده شد و هشدار بموقع دریافت شد‪ .‬در‬ ‫تکمیل و تدقیق و بروزاوری سیستم هشدار سریع هم اکنون یکی از‬ ‫دانشگاه های معتبر کشور به عنوان مشاور طرح و یک مرکز علمی معتبر‬ ‫دیگر به عنوان ناظر ان با سازمان همکاری می کنند و در این راستا حتما‬ ‫ازایدههمهصاحبنظراناستفادهمی کنیم‪.‬ویگفت‪:‬هزینهسنسورهای‬ ‫خریداری شده هم اکنون به سه تا چهار برابر رسیده است که البته با‬ ‫توجه به نقش بسیار مهم این سیستم در پیشگیری از خسارات جانی و‬ ‫مالیاینمبالغهمچنانبسیارناچیزاست‪.‬‬ ‫رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران گفت‪ :‬در حال‬ ‫حاضر ‪ 26‬دستگاه شتاب نگار برای تهران خریداری شده که ‪ 4‬مورد ان‬ ‫مربوط به سال ‪ 94‬و ‪ 22‬مورد طی پارسال و امسال تهیه و ایستگاههای‬ ‫ان نصب و اجرا شــده است‪ .‬وی یاداور شد‪:‬البته سنسورهای دیگری‬ ‫هم در داخل تهران وجود دارد که در سامانه های دیگری نظیر سامانه‬ ‫تخمین خسارت زلزله اســتفاده می شود و با این احتساب اطالعات‬ ‫حدود ‪ 100‬شتابنگار با همکاری مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن و‬ ‫نیز شرکت گاز استان تهران بطور بر خط به سازمان می رسد ولی تعداد‬ ‫دستگاه مورد استفاده در سامانه هشدار سریع فقط‪ 26‬دستگاه است که‬ ‫امیدواریم بتوانیم برای ارتقاء و تکمیل این سامانه ارزشمند‪ ،‬تعداد این‬ ‫دستگاه ها را هر چه بیشتر افزایش دهیم‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 431

روزنامه خوب 431

شماره : 431
تاریخ : 1399/11/07
روزنامه خوب 430

روزنامه خوب 430

شماره : 430
تاریخ : 1399/11/06
روزنامه خوب 429

روزنامه خوب 429

شماره : 429
تاریخ : 1399/11/05
روزنامه خوب 428

روزنامه خوب 428

شماره : 428
تاریخ : 1399/11/04
روزنامه خوب 427

روزنامه خوب 427

شماره : 427
تاریخ : 1399/10/29
روزنامه خوب 426

روزنامه خوب 426

شماره : 426
تاریخ : 1399/10/27
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!