روزنامه خوب شماره 394 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه خوب شماره 394

صفحه بعد

روزنامه خوب شماره 394

روزنامه خوب شماره 394

‫‪3‬‬ ‫رئیس کمیسیون امنیت ملی‪:‬‬ ‫کره جنوبی هر چه‬ ‫سر یع تر منابع بلوکه‬ ‫شده ایران را پس دهد‬ ‫‪3‬‬ ‫جهانگیری‪:‬‬ ‫ایران منفعت قابل‬ ‫توجهی از برجام نبرد‬ ‫سه شنبه‪ 11‬اذر ماه‪ | 1399‬سال سوم | شماره‪8 | 394‬صفحه | قیمت ‪ 2500‬تومان |‪ 15‬ربیع الثانی‪ 1 |1442‬دسامبر‪2020‬‬ ‫‪5‬‬ ‫گالیه خواننده‬ ‫سرشناس ترکیه‬ ‫از عوامل یک سریال‬ ‫‪7‬‬ ‫مهدکودک های‬ ‫سردرگم در میان‬ ‫سیاست ها و متولیان‬ ‫نامشخص‬ ‫‪7‬‬ ‫هموطنان اهدای خون را ادامه دهند‬ ‫وضعیت‬ ‫«ذخائر خون»‬ ‫استان تهران مطلوب است‬ ‫چرابانک هاتعطیلنمی شوند؟‬ ‫بانک ها‪،‬دلیلمهمشلوغیخیابان ها‬ ‫وقتی بانک باز است‪ ،‬نمی تواند چک را برگشت نزند‬ ‫تاکیدقالیبافبرحمایتازنیازمندان‬ ‫در بودجه‪ 1400‬و افزایش رشد اقتصادی‬ ‫خودکفایی ایران در تولید‬ ‫سیستم ترمز واگن های باری‬ ‫اقتصاد ‪2 -‬‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫ماجرای تذکر مجلس به وزیر راه‬ ‫بابتگرانیبلیتهواپیما‬ ‫ایرج راد رئیس هیئت مدیره خانه تئاتر‪:‬‬ ‫تلویزیونباید‬ ‫بیشتربهمسئلهتئاتربپردازد‬ ‫ماجرای هیاهو برای واردات کاالهای مانده در گمرک‬ ‫به نام کاالهای اساسی‬ ‫به کام کاالهای غیراساسی!‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫فرهنگ و هنر‪5-‬‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫افزایشاسیبهایاسکلتیعضالنی‬ ‫درکاربرانتلفنهمراه‬ ‫سالمت‪6-‬‬ ‫دبیر انجمن علمی پزشکی ورزشی ایران ‪:‬‬ ‫ورزشکارانکرونایی‬ ‫بهمشکالتقلبیوریویتوجهکنند‬ ‫سالمت‪6-‬‬ ‫رحمانیفضلی‪:‬‬ ‫در باالترین تخمین ‪ 3‬درصد مردم‬ ‫درگیرکروناهستند‬ ‫نتایج وام ضروری ‪ 10‬میلیونی‬ ‫بازنشستگان کشوری اعالم شد‬ ‫جامعه‪7-‬‬ ‫بانک وبیمه‪4-‬‬ ‫طرفداران رانت ارز‪ 4200‬تومانی؛‬ ‫مدعی مبارزه با داللی دارو!‬ ‫صفحه‪8-‬‬ ‫مردانی هشدار داد؛‬ ‫تصورعادیانگاریکرونادرکشورخطرناک‬ ‫است‪،‬بایددورهمی هاراحذفکنید‬ ‫صفحه‪8-‬‬ ‫ تبدیل باغ خانه «بزرگ اقا» به تفرجگاه‬ ‫جای زخم «شهرزاد»‬ ‫روی باغ عمارت وثوق الدوله‬ ‫فرهنگ وهنر‪5-‬‬ ‫تورمی که دولت به مردم تحمیل‬ ‫کردباکمک‪100‬هزارتومانی‬ ‫جبراننمی شود‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫ارزش سکه با افزایش در کانال ‪ ۱۱‬میلیونی‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه ‪ 11‬اذر ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪394‬‬ ‫اخبار‬ ‫تاکید قالیباف بر حمایت از‬ ‫نیازمندان در بودجه ‪ 1400‬و‬ ‫افزایش رشد اقتصادی‬ ‫سخنگوی کمیسیون بودجه با اشاره به بررسی بودجه ‪1400‬‬ ‫با حضور قالیباف در این کمیسیون گفت‪ :‬رئیس مجلس تاکید‬ ‫کرد بودجه اتی باید به نحوی تدوین شــود که موجب افزایش‬ ‫رشد اقتصادی و حمایت از افراد نیازمند شود‪ .‬محمدمهدی مفتح‬ ‫سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسالمی‬ ‫در تشریح جزئیات نشست (دوشنبه ‪ 10‬اذر) این کمیسیون‬ ‫اظهار داشت ‪ :‬در این جلسه محمد باقر قالیباف رئیس مجلس در‬ ‫کمیسیون برنامه حاضر شد و به همراه اعضای کمیسیون‪ ،‬بودجه‬ ‫ســال ‪ 1400‬و اولویت های ان بحث و بررسی شد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫کلیاتی از مسایل مختلف مجلس مطرح و سپس به طور ویژه بر‬ ‫بحث بودجه متمرکز شدیم‪ ،‬اعضای کمیسیون برنامه هم دغدغه‬ ‫های خود را درباره بودجه مطرح کردند‪ .‬سخنگوی کمیسیون‬ ‫برنامه و بودجه تصریح کرد‪ :‬موضوع اصالح ســاختار بودجه در‬ ‫این نشست مورد تاکید رئیس مجلس و نمایندگان قرار گرفت؛‬ ‫این در حالی اســت که این کمیسیون در چند ماه گذشته به‬ ‫طور ویژه بحث اصالح ســاختار بودجه را مورد بررسی قرار داد؛‬ ‫همچنین در این نشست توجه به تاثیر درامدهای حاصل از نفت‬ ‫و افزایش هزینه های ناشی از شیوع کرونا بر دیگر مسائل کشور‬ ‫مورد بررسی قرار گرفت‪ .‬مفتح اظهار داشت‪ :‬رئیس مجلس بعد از‬ ‫استماعنظراتنمایندگان‪،‬جمع بندینسبتبهمسائلداشتندو‬ ‫اعالم کردند‪ ،‬با توجه به حساسیت ها و ویژگی های منابع مالی در‬ ‫بودجه سال اینده باید نسبت به مردم اسیب دیده از شیوع کرونا‬ ‫و تاثیر تحریم ها بر درامدهای حاصل از فروش نفت مورد توجه‬ ‫قرار بگیرد‪ .‬سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه گفت‪ :‬قالیباف‬ ‫همچنین در این جلسه تاکید کرد که باید بر مباحث اقتصادی‬ ‫متمرکز شــد و بودجه ‪ 1400‬به نحوی تدوین شود که ضمن‬ ‫بهینه سازی ارقام و ساختار ان موجب افزایش رشد اقتصادی و‬ ‫حمایت از افراد نیازمند و اسیب دیده ناشی از شیوع کرونا شود‪.‬‬ ‫تورمی که دولت به مردم تحمیل‬ ‫کردبا کمک ‪100‬هزارتومانی‬ ‫جبران نمی شود‬ ‫رئیس کانون عالی انجمن هــای صنفی کارگران با بیان اینکه‬ ‫دولت گوش شــنوا برای کارگران ندارد‪ ،‬گفت‪:‬با این تورمی که‬ ‫دولت به مردم تحمیل کرده‪ ،‬کارگر با ‪ ۱۰۰‬هزار تومان چندروز‬ ‫مــاه هم نمی تواند زندگی کند‪ .‬ناصر چمنی در مورد وضعیت‬ ‫کارگران در محدودیت های کرونایی‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در این شرایط‬ ‫تورمی‪ ،‬دولت می تواند مبلغی را به عنوان کمک هزینه به کارگران‬ ‫پرداخت کند و یا اینکه بخشی از حقوقی که همیشه می گرفتند‬ ‫را به کارگران بیکار شده فاقد بیمه پرداخت کند‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫کارگران روزمزد‪ ،‬کارگران باربر و ‪ ...‬به شــدت تحت فشار قرار‬ ‫گرفته اند به خصوص بعد از این تعطیالت و محدودیت ها به طور‬ ‫کلی شــغل و درامد خود را از دست داده اند‪ .‬کارگران شناخته‬ ‫شده هستند و دولت به راحتی می تواند انها را شناسایی کند اما‬ ‫هیچ اقدامی در این خصوص انجام نمی دهد‪ .‬چمنی گفت‪ :‬تنها‬ ‫راه مطمئمن حمایت از کارگران این است که دولت بخشی از‬ ‫حقوق این افراد را به حسابشان واریز کند تا حداقل بتوانند در این‬ ‫گرانی ها و هزینه های مربوط به کرونا‪ ،‬کانون خانواده شان را حفظ‬ ‫کنند‪.‬رئیسکانونعالیانجمن های صنفیکارگرانکشورافزود‪:‬‬ ‫متاســفانه دولت نمی داند در این تورم شدید‪ ،‬چه بر سر کارگر‬ ‫امده است و این افزایش قیمت هایی که در مرغ‪ ،‬گوشت‪ ،‬حبوبات‬ ‫و ‪ ...‬رقم خورده‪ ،‬چه بر سر سفره کارگران اورده است‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫می گویند دولت قرار است ماهانه کمک هزینه ‪ ۱۰۰‬هزار تومانی‬ ‫به قشر کم درامد پرداخت کند؛ با این تورمی که دولت به مردم‬ ‫تحمیل کرده‪ ،‬این ارقام جبران کننده هزینه ها نیست‪.‬‬ ‫خودکفایی ایران در تولید‬ ‫سیستم ترمز واگن های باری‬ ‫یک مقام مســئول بنیاد مستضعفان از نصب سیستم ترمز‬ ‫ملی روی واگن های باری خبر داد و گفت‪ :‬کشور از واردات‬ ‫ترمز واگن های باری بی نیاز شد‪ .‬علی محمد قادری با اشاره‬ ‫به الحاق ‪ 24‬واگن باری لبه بلند به ناوگان شرکت سینا ریل‬ ‫بنیاد مستضعفان اظهار کرد‪ :‬برای اولین بار در کشور سیستم‬ ‫ترمــز واگن های باری روی واگن های لبه بلند ناوگان ریلی‬ ‫بنیاد مستضعفان تست می شود‪ .‬وی افزود‪ :‬تست ترمز ملی‬ ‫واگن های باری اکنون به صورت ادواری در حال انجام است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به این که تعداد واگن های لبه بلند ناوگان ریلی‬ ‫بنیاد مســتضعفان در زمان حاضر به ‪ 200‬دستگاه افزایش‬ ‫یافته اســت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬با الحاق سری جدید واگن های لبه‬ ‫بلند‪ ،‬اولین سیستم ترمز ملی برای واگن های باری کشور نیز‬ ‫جهت بهره برداری وارد مدار خواهد شد‪ .‬مدیر عامل هلدینگ‬ ‫سیاحتی و حمل و نقل پارسیان گفت‪ :‬پس از عبور موفقیت‬ ‫امیز طی دوران ازمایش‪ ،‬قطع وابستگی واردات و خودکفایی‬ ‫کشور در این حوزه را در پی خواهد داشت‪.‬‬ ‫قیمت هر قطعه ســکه تمام بهار ازادی طرح جدید (دوشنبه دهم اذرماه) با افزایش ‪ ۵۰۰‬هزار تومانی نسبت به روز گذشته‪۱۱ ،‬میلیون و ‪ ۱۵۰‬هزار تومان معامله شد در ساعت ‪۱۳‬و‬ ‫‪ ۴۵‬دقیقه امروز‪ ،‬سکه تمام بهار ازادی طرح جدید با افزایش قیمت نسبت به روز گذشته به ‪۱۱‬میلیون و ‪ ۱۵۰‬هزار تومان رسید‪ ،‬سکه تمام بهار ازادی طرح قدیم نیز با افزایش ‪۴۰۰‬‬ ‫هزار تومانی به قیمت ‪ ۱۰‬میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار تومان معامله شد‪ .‬همچنین قیمت نیم سکه بهار ازادی با ‪ ۱۵۰‬هزار تومان افزایش برابر با پنج میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار تومان‪ ،‬ربع سکه هم با‬ ‫افزایش ‪ ۵۰‬هزار تومانی به قیمت سه میلیون و ‪ ۹۵۰‬هزار تومان و سکه یک گرمی نیز در برابر دو میلیون و ‪ ۳۵۰‬هزار تومان مبادله شد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬در بازار طال نیز هر گرم طالی‬ ‫‪ ۱۸‬عیار به یک میلیون و ‪ ۵۷‬هزار تومان و هر مثقال طال به بهای چهار میلیون و ‪ ۵۸۰‬هزار تومان فروخته شــد‪ .‬انس جهانی طال نیز امروز با کاهش نســبت به روز گذشته به قیمت‬ ‫یک هزار و ‪۷۷۳‬دالر و ‪ ۴۰‬سنت معامله شد‪.‬‬ ‫ماجرای هیاهو برای واردات کاالهای مانده در گمرک‬ ‫به نام کاالهای اساسی به کام کاالهای غیراساسی!‬ ‫در هفته های اخیر موضوع رسوب کاالها در گمرکات به یکی از مسائل اصلی کشور در حوزه اقتصادی تبدیل شده‬ ‫بود و روایت های متعددی درباره علل بروز این پدیده مطرح شد‪ .‬به گزارش خوب به نقل از فارس‪ :‬با فروکش کردن‬ ‫التهابات خبری در این بخش می توان دقیق تر این مساله را مورد بررسی قرار داد‪ .‬برخی فعاالن حوزه تجارت کشور‬ ‫اعالم می کردند حجم زیادی کاال در گمرکات باقی مانده که بخش عمده ان کاالهای اساسی هستند و علت عدم‬ ‫ترخیص این کاالها از گمرک صادرنشدن کد تخصیص ارز توسط بانک مرکزی بوده است‪ .‬همین مسائل منجر به‬ ‫مصوبه‪ 14‬بندی ستاد هماهنگی اقتصادی دولت شد‪ .‬این مصوبه عالوه بر اینکه نکات مثبتی برای مدیریت واردات‬ ‫دارد و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت را ملزم به کنترل واردات با ابزار ثبت سفارش می کند‪ ،‬واردات کاالهایی که‬ ‫پیش تر ثبت سفارش شده و در گمرک مانده اند را هم تسهیل می کند‪.‬‬ ‫انباشت کاالهای غیراساسی در گمرکات عواقب کنترل نشدن واردات با ابزار ثبت سفارش‬ ‫به دلیل اینکه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت محدودیتی برای واردات بسیاری از کاالهای غیرضرور در نظر نگرفته‬ ‫بود‪ ،‬بانک مرکزی با ابزار صدور و عدم صدور کد تخصیص ارز واردات کاالهای غیرضرور را مدیریت می کرد‪ .‬بر‬ ‫همین اساس تا‪ 10‬ابان امسال حدود‪ 1.5‬میلیون تن کاالی غیراساسی در گمرکات کشور باقی مانده و اجازه ورود‬ ‫دریافت نمی کردند‪ .‬متاسفانه به غیر از کاالهایی که در تیر ماه ‪ 99‬توسط ثبت سفارش انها ممنوع شد‪ ،‬بسیاری از‬ ‫کاالهای مصرفی و غیراساسی امکان ثبت سفارش دارند‪ .‬این در شرایطی است که کشور با محدودیت منابع ارزی‬ ‫مواجه است و ارز حاصل از صادرات غیرنفتی با اولویت تامین کاالهای اساسی و مورد نیاز کشور باید تخصیص‬ ‫داده و پرداخت شود اما متاسفانه وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت تاکنون اقدامی در جهت مدیریت واردات با ابزار‬ ‫ممنوعیت ثبت سفارش انجام نداده و تصمیمی برای کنترل واردات با این روش ندارد‪.‬‬ ‫تاخیر در صدور کد تخصیص ارز کاالهای غیراساسی ابزار بانک مرکزی برای مدیریت تقاضای ارز‬ ‫همین مساله موجب شد بانک مرکزی برای کاهش شدت واردات از ابزار کد تخصیص ارز استفاده کند تا کشور‬ ‫با سیل کاالهای وارداتی مواجه نشود و نرخ ارز باال نرود‪ .‬به عبارت دیگر به جای اینکه از مبداء (ثبت سفارش) از‬ ‫واردات کاالهای غیرضرور جلوگیری شود‪ ،‬بانک مرکزی با عدم صدور و یا تاخیر در صدور کد تخصیص ارز برای‬ ‫واردات کاالهای غیرضروری و یا کاالهای با درجه اهمیت پایین تر‪ ،‬سعی در کنترل مصارف ارزی کرده است‪.‬‬ ‫اجازه ورود‪ 1.5‬میلیون تن کاالهای غیراساسی با مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت‬ ‫براساس بند ‪ 2‬مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران در کوتاه ترین زمان‬ ‫ممکن بر مبنای ثبت سفارش های دریافت شده موضوع موارد بند ‪ ،1‬نسبت به صدور گواهی ثبت اماری در‬ ‫سامانه جامع تجارت اقدام می نماید و همچنین براساس بند ‪ 7‬این مصوبه‪ ،‬به استثناء مواردی که مطابق قانون‬ ‫مجاز تعیین شده است‪ ،‬گمرک جمهوری اسالمی ایران باید صرفا به ان دسته از کاالهای وارداتی که ثبت سفارش‬ ‫انها دارای اعالمیه تامین ارز می باشد‪ ،‬اجازه ترخیص دهد‪ .‬با این دو بند‪ ،‬بانک مرکزی باید کد تخصیص ارز برای‬ ‫کاالهای غیراساسی باقی مانده در گمرک را صادر کند تا همه کاالهای غیراساسی و غیرضرور موجود در گمرکات‬ ‫ف دولت ترخیص کاالهای مانده در گمرک باشد‪ ،‬یک و‬ ‫به داخل کشور وارد شوند‪ .‬با این مصوبه درواقع اگر هد ‬ ‫نیم میلیون تن کاالی غیراساسی وارد می شود‪.‬‬ ‫تامین ارز‪ 4200‬تومانی مشکل عدم ترخیص کاالهای اساسی در گمرکات‬ ‫اما مشکل کاالهای اساسی باقی مانده در گمرک چه بود؟ پیگیری ها نشان می دهد مشکل اصلی صرفا مشکل‬ ‫تامین ارز ‪ 4200‬تومانی بوده است‪ .‬یعنی به محض اینکه دولت ارز این کاالها با نرخ ‪ 4200‬تومان تامین کند‪،‬‬ ‫امکان ترخیص انها فراهم می شود و به هیچ وجه نیازی به صدور مصوبه ای خاص برای تسهیل ترخیص همه کاالها‬ ‫وجود ندارد‪ .‬پاسخ این سوال را که چرا دولت ارز ‪ 4200‬تومانی برای واردات این کاالها پرداخت نکرده است را باید‬ ‫در کاهش درامدهای نفتی دولت در سال جاری جستجو کرد‪ .‬درامدهای نفتی دولت در سال جاری کاهش قابل‬ ‫توجهی داشت ه به طوری که در ‪ 6‬ماهه اول امسال دولت فقط ‪ 2.4‬میلیارد دالر صادرات نفت خام داشته است‪.‬‬ ‫به همین دلیل دولت در همین حدود ارز ‪ 4200‬تومانی در اختیار داشته است‪ .‬درخصوص موضوع حل مشکل‬ ‫رسوب کاال در گمرک‪ ،‬این مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت‪ ،‬بیشتر مشکل ترخیص کاال های غیراساسی و‬ ‫غیرضرور را حل خواهد کرد‪ .‬مساله اصلی اینجاست که بسیاری از کاالهایی که بانک مرکزی کد تخصیص ارز برای‬ ‫انها صادر نمی کرد یا با تاخیر زیاد صادر می کرد‪ ،‬کاالهایی بود که از فهرست دریافت کنندگان ارز در نیما خارج‬ ‫شده بودند اما باتوجه به اینکه این کاالها همچنان امکان ثبت سفارش برای واردات داشتند‪ ،‬متقاضیان واردات‬ ‫این کاالها با ثبت سفارش اقدام به خرید اعتباری از طرف های خارجی کردند‪ .‬وقتی حجم کاالهای غیراساسی‬ ‫وارداتی ترخیص نشده در گمرک افزایش یافت‪ ،‬فضاسازی برای اجازه ترخیص کاالها به بهانه ترخیص کاالهای‬ ‫اساسی شدت گیرد‪ .‬کلید حل مشکل هم صدور کد تخصیص ارز عنوان می شود در حالی که مشکل تامین ارز‬ ‫‪ 4200‬تومانی برای ترخیص کاالهای اساسی بود نه صدور یا عدم صدور کد تخصیص ارز‪.‬‬ ‫فایده مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت چه بود؟‬ ‫حال دوباره به موضوع اصلی بازگردیم‪ .‬ایا با این مصوبه دولت‪ ،‬مشکل تامین ارز‪ 4200‬تومانی برای کاالهای اساسی‬ ‫رفع شده است؟ پاسخ قطعا منفی است‪ .‬پیگیری ها از نهادهای نظارتی نشان می دهد بعد از این مصوبه ستاد‬ ‫هماهنگی اقتصادی دولت فرایند ترخیص کاالهای اساسی نسبت به قبل از این مصوبه هیچ تغییری نکرده است‪.‬‬ ‫در حالت خوشبینانه‪ ،‬این مصوبه دولت در صورتی که جزئیات ان هم به شکل مناسبی تدوین شود و به مرحله‬ ‫اجرا برسد‪ ،‬می تواند مصارف اینده ارزی را مدیریت کند‪ .‬این مصوبه نه مشکل ارز ‪ 4200‬تومانی را حل می کند و‬ ‫نه مشکل کاالهای اساسی باقی مانده در گمرک کشور را‪ .‬حال سوال دیگری می ‍ پرسیم‪ .‬مصوبه ‪ 14‬بندی ستاد‬ ‫هماهنگی اقتصادی دولت چه مشکلی را در حال حاضر حل کرده است؟ پاسخ این است که این مصوبه واردات‬ ‫کاالهای غیراساسی و غیرضروری که به دلیل عدم صدور کد تخصیص ارز توسط بانک مرکزی در گمرکات مانده‬ ‫بود را تعیین تکلیف کرده و اجازه ورود انها به کشور را می دهد‪ .‬در واقع واردکنندگان این کاالها با خرید ارز از‬ ‫بازار ازاد و پرداخت ان به طرف تجاری خود اجازه ورود کاال به کشور را می گیرند‪ .‬شدت گرفتن فرایند ترخیص‬ ‫کاالهای غیراساسی دقیقا در زمانی اغاز شد که نرخ ارز روند نزولی را طی می کرد و هجوم تقاضای جدید واردات‬ ‫روند نزولی نرخ ارز را متوقف و حتی برای مدتی افزایشی کرد‪ .‬بدون هیچ شک و تردیدی در شرایط محدودیت‬ ‫منابع ارزی‪ ،‬رشد تقاضای ارز در بازار ازاد‪ ،‬افزایش بهای ارز را در پی خواهد داشت‪ .‬اگر دولت به دنبال کنترل نرخ‬ ‫ارز است‪ ،‬در کنار تالش برای افزایش منابع ارزی کشور‪ ،‬راهی جز مدیریت تقاضای ارز از محل کنترل و ایجاد‬ ‫ت کاالهای غیرضرور ندارد‪.‬‬ ‫محدودیت در ثبت سفارش واردا ‬ ‫ماجرای تذکر مجلس به وزیر راه بابت گرانی بلیت هواپیما‬ ‫در حالی ‪ ۳۶‬نماینده مجلس به وزیر راه بابت افزایش ‪ ۲‬برابری نرخ بلیت‬ ‫پروازهای داخلی تذکر دادند که ســازمان هواپیمایی تنها با افزایش ‪۱۰‬‬ ‫درصدی قیمت بلیت‪ ،‬موافقت کرده اســت‪ ۳۶ .‬تن از نمایندگان مجلس‬ ‫شورای اســامی‪ ،‬به وزیر راه و شهرسازی بابت افزایش دو برابری قیمت‬ ‫بلیت پروازهای داخلی تذکر کتبی دادند‪ .‬این در حالی اســت که اگرچه‬ ‫انجمن شرکت های هواپیمایی در ‪ ۱۸‬مهر ماه نرخ نامه جدیدی با افزایش‬ ‫بیش از ‪ ۵۰‬درصدی قیمت ها نسبت به نرخ نامه شهریور ‪ ۹۸‬منتشر کرد‪،‬‬ ‫اما نهایتاً پس از کش و قوس های فراوان و برگزاری جلسات متعدد‪ ،‬سازمان‬ ‫هواپیمایی کشــوری ‪ ۲۴‬ابان ماه با افزایش ‪ ۱۰‬درصدی حداکثر قیمت‬ ‫پروازهای داخلی نسبت به نرخ نامه ‪ ۲۰‬خرداد امسال که ‪ ۴‬ماه پس از شیوع‬ ‫کرونا و کاهش شدید تعداد پروازها تهیه و ابالغ شده بود‪ ،‬موافقت و ان را‬ ‫برای اجرا به شرکت های هواپیمایی ابالغ کرد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن ایرالین ها‪ :‬شرکت ها سقف‪ ۱۰‬درصدی افزایش قیمت‬ ‫بلیت را رعایت کردند‬ ‫بنابراین هر چند که در فاصله ‪ ۲۰‬روزه برگزاری جلســات میان سازمان‬ ‫هواپیماییکشوریوشرکت هایهواپیماییبرایدستیابیبهتفاهم‪،‬قیمت‬ ‫بلیت پروازهای داخلی افزایش نسبتاً قابل توجهی داشت‪ ،‬اما در حال حاضر‬ ‫از‪ ۲۴‬ابان به بعد‪ ،‬طبق اعالم دبیر انجمن شرکت های هواپیمایی و همچنین‬ ‫معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی کشوری هیچیک‬ ‫از شرکت های هواپیمایی اجازه افزایش قیمت بلیت بیش از ‪ ۱۰‬درصدی‬ ‫نسبت به نرخ نامه خرداد امسال را نداشته اند‪ .‬همچنین با توجه به حذف‬ ‫کف قیمتی در نرخ نامه جدید‪ ،‬حتی در برخی موارد به دلیل وجود تقاضای‬ ‫پایین‪ ،‬نرخ بلیت برخی مسیرهای هوایی در بعضی از روزها به ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫تومان هم رسیده بود‪.‬‬ ‫مقایسه نرخ فروش بلیت هواپیما با نرخ نامه‬ ‫به عنوان مثال قیمت بلیت پرواز تهران‪-‬اصفهان در روز ‪ ۹‬اذر در باالترین‬ ‫قیمــت ‪ ۵۴۷‬هزار و ‪ ۶۰۰‬و در ارزان ترین قیمت ‪ ۵۳۷‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تومان‪،‬‬ ‫تهران‪-‬تبریــز ‪ ۴۸۰‬هزار و ‪( ۶۰۰‬حداقــل) و ‪ ۶۰۹‬هزار تومان (حداکثر)‪،‬‬ ‫تهران‪-‬شــیراز از ‪ ۶۵۰‬تا ‪ ۶۷۳‬هزار و ‪ ۷۰۰‬تومان‪ ،‬تهران‪-‬کیش از ‪ ۸۱۰‬تا‬ ‫‪ ۹۱۴‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تومان و تهران‪-‬مشهد از ‪ ۳۵۸‬هزار و ‪ ۶۰۰‬تا ‪ ۴۸۰‬هزار‬ ‫تومان به فروش رسید‪ .‬نرخ های اعالمی در روز گذشته در حالی است که‬ ‫در نرخ نامه نهایی و مورد تایید سازمان هواپیمایی کشوری‪ ،‬سقف قیمت‬ ‫مسیرهای مذکور به ترتیب‪ ۵۴۸ ،‬هزار تومان (تهران‪-‬اصفهان)‪ ۶۰۹ ،‬هزار‬ ‫تومان (تهران‪-‬تبریز)‪ ۶۸۴ ،‬هزار و ‪ ۶۰۰‬تومان (تهران‪-‬شیراز)‪ ۹۹۶ ،‬هزار‬ ‫تومان (تهران‪-‬کیش) و ‪ ۷۷۱‬هزار تومان (تهران‪-‬مشــهد) ذکر شده که‬ ‫نشان می دهد قیمت های فعلی فروش بلیت هواپیما‪ ،‬از سقف مجاز نرخ‬ ‫نامه اعالمی (ابان ‪ )۹۹‬و حتی در برخی موارد از نرخ نامه اعالمی سازمان‬ ‫هواپیمایی کشوری در شهریور ‪ ۹۸‬هم پایین تر به فروش می رسد‪.‬‬ ‫معاونسازمانهواپیمایی‪:‬‬ ‫اجازه افزایش قیمت بلیت بیش از ‪ ۱۰‬درصد را نمی دهیم‬ ‫ابوالقاســم جاللی معاون هوانوردی و امور بین الملل سازمان هواپیمایی‬ ‫کشــوری درباره دغدغه برخی نمایندگان مجلس نسبت به گرانی بلیت‬ ‫هواپیما اظهار داشت‪ :‬نرخ بلیت هواپیما نسبت به خرداد امسال تنها ‪۱۰‬‬ ‫درصد افزایش یافته است؛ ممکن است نمایندگان مجلس در ایامی مبادرت‬ ‫بــه خرید بلیت هواپیما کرده اند که پیک پروازی بوده و قیمت پروازهای‬ ‫کالس های باالتر را خریداری کرده اند‪ .‬وی افزود‪ :‬اما در حال حاضر قیمت ها‬ ‫افزایش ‪ ۲‬برابری نداشته و تنها ‪ ۱۰‬درصد افزایش قیمت بلیت هواپیما رخ‬ ‫داده اســت‪ .‬جاللی ادامه داد‪ :‬چند روز قبل قیمت بلیت برخی پروازهای‬ ‫تهران‪-‬کیش تا‪ ۱۰۰‬هزار تومان هم کاهش یافته بود چون با توجه به حذف‬ ‫«حداقل قیمت» در نرخ نامه ابان ‪ ،۹۹‬ایرالین ها تا قیمت های پایین تر هم‬ ‫مجاز به فروش هستند‪.‬‬ ‫لوفت هانزا به ایران بازگشت‬ ‫معاون ســازمان هواپیمایی کشوری درباره بازگشت ایرالین های خارجی‬ ‫به فرودگاه های ایران گفت‪ :‬قرار است به زودی هواپیمایی لوفت هانزا نیز‬ ‫پروازهای خود به ایران را از سر بگیرد اما زمان دقیق بازگشت ایرالین های‬ ‫خارجی هنوز مشخص نیســت فع ً‬ ‫ال در حال برنامه ریزی و رایزنی برای‬ ‫بازگشت شرکت های هواپیمایی خارجی هستیم هر زمان قطعی شد‪ ،‬اطالع‬ ‫رسانیهستیم‪.‬‬ ‫پروازهای نجف اغاز شد ولی دمشق متوقف است‬ ‫وی درباره پروازهای نجف گفت‪ :‬مشکلی برای صدور مجوز انجام پروازهای‬ ‫نجف نداریم هر شــرکت هواپیمایی داخلی یا ایرالیــن عراقی (العراقیه)‬ ‫درخواســت برگزاری پرواز نجف کند‪ ،‬ســازمان مجوز ان را صادر می کند‪.‬‬ ‫جاللی گفت‪ :‬صدور بلیت مسافران نجف بستگی به نوع ویزای انها دارد و نوع‬ ‫سفر و ویزای مسافران اعم از زیارتی یا کاری‪ ،‬ارتباطی به سازمان هواپیمایی‬ ‫ندارد‪ .‬وی در خصوص پروازهای دمشق گفت‪ :‬فع ً‬ ‫ال پرواز برنامه ای به سوریه‬ ‫متوقف است و تنها یکی از شرکت های هواپیمایی داخلی به صورت موردی‬ ‫پرواز تهران‪-‬دمشق دارد؛ اما پروازهای مرتب و برنامه ای به دمشق فع ً‬ ‫ال نداریم‪.‬‬ ‫چگونگیدریافتمرحلهدومتسهیالتوکمک هزینهکرونایی‬ ‫دولــت در دور دوم حمایت های جبرانی وام یک میلیون تومانی و کمک هزینه‬ ‫یکصد هزار تومانی به ‪ ۲۹‬میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار نفر پرداخت می کند‪ .‬تنها فرمول و‬ ‫نسخه جهانی جلوگیری از شیوع بیماری کرونا در خانه ماندن و قطع زنجیره انتقال‬ ‫است‪ .‬فرمولی که همه کشورها با توجه به وضعیت قرمز و نارنجی که بر انها حاکم‬ ‫می شود‪ ،‬اقدام به تعطیلی سراسری در دوره های زمانی مختلف می کنند‪ .‬در کشور‬ ‫ما نیز با همه گیری گســترده کرونا دولت تصمیم گرفت محدودیت های تردد و‬ ‫تعطیلی سراسری را از اول اذرماه به مدت دو هفته اجرایی کند‪ .‬البته در این میان‬ ‫مساعدت های مالی برای اقشار اسیب پذیر جامعه در نظر گرفت‪ .‬این مساعدت ها‬ ‫شامل وام یک ملیون تومانی به صورت قرض الحسنه و با سود چهار درصد و کمک‬ ‫هزینه جبرانی یک صد هزار تومانی به تعداد اعضای خانوار است‪ .‬در روزهای اخیر‬ ‫موضوع ارائه تسهیالت یک میلیون تومانی به مشموالن‪ ،‬همچنین پرداخت کمک‬ ‫هزینه ماهیانه یکصد هزار تومان به هر یک از اعضای خانوار تا پایان سال حسابی داغ‬ ‫شده است‪ .‬اینکه کدام خانوارهای ایرانی مشمول دریافت این تسهیالت می شوند‪،‬‬ ‫چه اقداماتی برای دریافت تسهیالت باید انجام شود و بسیاری موارد دیگر که در ادامه‬ ‫به ان می پردازیم‪ .‬براساس اعالم وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی این تسهیالت‬ ‫به خانوارهایی که درامد ثابت ماهیانه ندارند و در مرحله قبل متقاضی تسهیالت‬ ‫کرونایی خانوارها بوده اند‪ ،‬تعلق می گیرد که شامل نزدیک به ‪ ۲۹.۷‬میلیون نفر (‪۱۱‬‬ ‫میلیون خانوار) می شود‪ .‬براین اساس‪ ،‬افراد دارای درامد ثابت از جمله کارمندان‬ ‫دولت‪ ،‬شرکت های دولتی یا نهادهای عمومی غیردولتی‪ ،‬بازنشستگان‪ ،‬بیمه پردازان‬ ‫سازمانتامیناجتماعییاسایرصندوق هایبازنشستگیشاملاینطرحنمی شوند‪.‬‬ ‫به گفته رئیس مرکز اطالع رسانی وزارت تعاون‪ ،‬کارگرانی که درامد ثابت ندارند‪،‬‬ ‫مددجویان بهزیستی و کمیته امداد و رانندگان تاکسی شامل این طرح هستند‪.‬‬ ‫کمک هزینه یکصد هزار تومانی که به ازای هر یک از اعضای خانوار در نظر گرفته‬ ‫شــده به مدت چهار ماه (اذر‪ ،‬دی‪ ،‬بهمن و اسفندماه) پرداخت می شود‪ .‬به گفته‬ ‫رئیس مرکز اطالع رسانی وزارت تعاون پرداخت این حمایت معیشتی از نیمه اذرماه‬ ‫شروع می شود‪ .‬همچنین طبق اعالم وزارت تعاون‪ ،‬وام یک میلیون تومانی اواخر اذر‬ ‫ماه به حساب سرپرست خانوار مشمول واریز می شود‪.‬‬ صفحه 2 ‫ایین تشییع و اقامه نماز بر پیکر دانشمند شهید «محسن فخری زاده» دوشنبه با حضور فرماندهان عالی رتبه نیروهای مسلح و خانواده معظم شهید با سخنرانی وزیر دفاع برگزار و پس‬ ‫از ان پیکر پاک ایشان در امامزاده صالح (ع) در تهران ارام گرفت‪ .‬ائین خاکسپاری این شهید واالمقام نیز همانند ائین تشییع‪ ،‬به منظور جلوگیری از ازدحام جمعیت با حضور فرماندهان‬ ‫نیروهای مسلح و خانواده معظم شهید برگزار شد اما تعداد محدودی از اقشار مختلف مردم که به صورت اتفاقی در امامزاده صالح در حال زیارت بودند نیز در این ائین حضور یافتند‪ .‬بر‬ ‫اساس تصمیم ستاد بزرگداشت شهید واال مقام دکتر محسن فخری زاده‪ ،‬پیکر پاک و مطهر این شهید عزیز طی روزهای گذشته برای طواف در مضجع نورانی و مرقد شریف رضوی به مشهد‬ ‫مقدس و پس از ان به حرم حضرت معصومه سالم اهلل علیها اعزام شده بود‪ .‬پیکر پاک این شهید مخلص و بی ادعای صنعت دفاعی عصر روز گذشته‪ ،‬یکشنبه نیز برای اخرین دیدار با امام‬ ‫و مقتدای خود به حرم حضرت امام خمینی رضوان اهلل تعالی علیه انتقال یافت و ائین طواف بدون حضور جمعیت و با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی برگزار شد‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون امنیت ملی‪:‬‬ ‫کره جنوبی هر چه سریع تر منابع بلوکه شده ایران را پس دهد‬ ‫رئیس کمیسیون امنیت ملی در دیدار سفیر سئول در تهران تاکید کرد‪ :‬مسئوالن کره جنوبی باید هر چه سریع تر نسبت‬ ‫به ازادسازی منابع بلوکه شده ایران و تبدیل ان به دالر و یورو اقدام کرده و اموال جمهوری اسالمی را پس دهند‪ .‬مجتبی‬ ‫ذوالنوری رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی صبح امروز(دوشنبه‪ 10،‬اذرماه) با سونگ‬ ‫یونگ گیل رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس ملی کره جنوبی از طریق ویدئوکنفرانس دیدار و گفت و گو کرد‪.‬‬ ‫ذوالنوری در ابتدای این دیدار ضمن اشــاره به اشــتراکات فرهنگی میان دو کشور و ضرورت توسعه ان‪ ،‬گفت‪ :‬جمهوری‬ ‫اســامی ایران به لحاظ منابع معدنی غنی اســت و می تواند نیازهای کشور کره جنوبی را تامین کند همچنین بازار ‪90‬‬ ‫میلیونی ایران می تواند عرصه مناسبی برای اقتصاد کره جنوبی باشد‪ .‬نماینده مردم قم در مجلس شورای اسالمی در ادامه با‬ ‫انتقاد از دخالت های یکجانبه حکام امریکایی و شخص ترامپ در روابط میان کشورها‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬اراده کشورها نباید اجازه‬ ‫تاثیرگذاری این دخالت ها را در روابط فیمابین بدهد چرا که دخالت های رئیس جمهور امریکا و تسری دادن قوانین داخلی‬ ‫این کشور به سایر کشورها یک توهین برای جامعه بین المللی است‪ .‬وی در ادامه با بیان اینکه کرونا شرایط سختی برای مردم‬ ‫جهان رقم زده‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬با این حال ویروس ترامپ و نتانیاهوی صهیونیست خطری به مراتب بیشتر از کووید ‪ 19‬دارد‪.‬‬ ‫ذوالنوری همچنین بر ضرورت ازادسازی منابع ارزی جمهوری اسالمی ایران از بانک های کره جنوبی که مبلغ باالیی بوده و‬ ‫درامد حاصل از فروش نفت‪ ،‬گاز و میعانات است‪ ،‬تاکید کرد و گفت‪ :‬الزم است مسئوالن کشور کره جنوبی هر چه سریع تر‬ ‫نسبت به ازادسازی این منابع و تبدیل ان از ارز کره جنوبی به دالر و یورو اقدام کنند که اگر اراده انها بر این باشد می توان با‬ ‫تعامل تعریف شده میان بانک های مرکزی دو کشور اموال جمهوری اسالمی ایران را پس داد‪ .‬این نماینده مردم در مجلس‬ ‫یازدهم با اشاره به احتمال تغییر شرایط در زمان ریاست جمهوری بایدن در امریکا‪ ،‬گفت‪ :‬این توهین به همه ملت‪ ،‬ها‪ ،‬دولت‬ ‫ها و مجامع بین المللی است که امدن یک رئیس جمهور در امریکا و رفتن دیگری‪ ،‬تنظیم کننده تمام مناسبات جهانی باشد‬ ‫لذا معتقدیم کشورها باید خودشان برای نوع روابطشان تصمیم گیری کنند‪ .‬وی همچنین توضیحی درباره نحوه تعامل ایران‬ ‫در قبال برجام ارائه کرد و یاداور شد‪ :‬تعامل در برجام سه حالت دارد نخست اینکه طرفین به تعهدات خود عمل می کنند‪ ،‬در‬ ‫حالت دوم یکی از طرفین به تعهدات خود عمل نمی کند که ناگزیر طرف دیگر نیز روند اجرای وظایف را کاهش می دهد که‬ ‫جمهوری اسالمی هم اکنون در این مرحله قرار دارد و حالت سوم این است که شرایط به جایی برسد که هیچ کدام از طرفین‬ ‫به تعهدات خود عمل نکنند‪ .‬ذوالنوری تاکید کرد‪ :‬در صورت اجرای تعهدات از سوی طرف مذاکره کننده با ایران‪ ،‬ما نیز این‬ ‫امکان را داریم که در صورت جبران خسارات‪ ،‬به روند پیشین برجام بازگشته و تعهدات خود را از سر بگیریم چرا که جمهوری‬ ‫اسالمی هیچگاه سالح هسته ای نداشته و تمامی گزارش های اژانس بین المللی اتمی نیز بر این امر اذعان دارد‪ .‬این نماینده‬ ‫مردم در مجلس یازدهم در ادامه تحریم های امریکا علیه ایران را ظالمانه توصیف و ابراز کرد‪ :‬ایران هیچگاه در عرصه هسته‬ ‫ای فعالیت نظامی نداشته از این رو معتقدیم تمام کشورهای منطقه و دنیا باید از سالح هسته ای پاکسازی شود و هیچگونه‬ ‫تبعیضی در این مورد میان کشورها نباشد‪ .‬رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی در پایان‬ ‫مجددا بر توسعه روابط میان ایران و کره جنوبی تاکید کرد و روابط پارلمانی را در این امر موثر دانست و خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫مردم ایران معتقدند به دلیل عدم ازادسازی دارایی های ایران در کره جنوبی باید واردات کاالهای کره ای تحریم شود و چند‬ ‫طرح در این زمینه در مجلس داریم اما معتقدیم می توان پیش از اجرای این طرح ها و تیره شدن روابط‪ ،‬موضوع را حل کرد‪.‬‬ ‫سونگ یونگ گیل نیز در ادامه این دیدار با اشاره به همکاری های اقتصادی دو کشور که بعد از روی کار امدن ترامپ دچار‬ ‫مشکالتی شد‪ ،‬گفت‪ :‬معتقدیم با اغاز دوره ریاست جمهوری بایدن شرایط سیاسی و اقتصادی بهتر خواهد شد و امید داریم با‬ ‫تعیین وزیر خارجه جدید این کشور‪ ،‬مجدد امریکا به برجام بازگردد‪ .‬وی همچنین ضمن محکومیت و عرض تسلیت به دلیل‬ ‫ترور دکتر فخری زاده‪ ،‬این اقدام تروریستی را به لحاظ هدف قرار دادن یک فرد غیرنظامی و دانشمند‪ ،‬خطا و جنایتی بزرگ‬ ‫دانست و اظهار کرد‪ :‬امیدوارم با افزایش همکاری های بین المللی شاهد اقدامات تروریستی مجدد نباشیم‪ .‬سونگ یونگ گیل‬ ‫با اشاره به تاکید دولت کره جنوبی برای مقابله با شیوع کرونا خواستار همکاری دو کشور برای مقابله با شیوع این ویروس شد‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون سیاست خارجی مجلس ملی کره جنوبی با ابراز امیدواری درباره پیدا شدن راهکاری جهت رفع تحریم های‬ ‫ظالمانه علیه ایران‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬در حال حاضر منابع مالی ارزی ایران در کره جنوبی موجود است که تالش داریم در این‬ ‫راستا اقالم دارویی‪ ،‬پزشکی و کاالهای اساسی به ایران بفرستیم‪.‬‬ ‫جهانگیری‪:‬‬ ‫ایران منفعت قابل توجهی از برجام نبرد‬ ‫معاون اول رییس جمهور گفت‪ :‬ایران در فرصت مناســب به ترور شهید فخری‬ ‫زاده پاسخ قاطع و حساب شده خواهد داد و امران و عامالن ان را مجازات خواهد‬ ‫کرد‪ .‬اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور در نوزدهمین اجالس شورای‬ ‫نخست وزیران کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای گفت‪ :‬امروز ایران خود‬ ‫در معرض تروریسم دولتی قرار گرفته است‪ .‬سال گذشته قهرمان ملی کشورمان‬ ‫سردار سپهبد شهید قاسم سلیمانی و چند روز اخیر شهید دکتر محسن فخری‬ ‫زاده از دانشــمندان و مدیران حوزه دفاعی کشورمان ترور شدند که نمونه های‬ ‫بارز بکارگیری ابزار تروریســم دولتی علیه ایران است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬انتظار داریم‬ ‫نهادهای بین المللی‪ ،‬منطقه ای و دولتها در برابر تروریسم دولتی سکوت نکنند و با‬ ‫محکوم کردن ان مانع از تکرار این دست اقدامات ضد انسانی شوند البته ایران در‬ ‫فرصت مناسب به این جنایت ضد انسانی پاسخ قاطع و حساب شده خواهد داد‪.‬‬ ‫عالــی جنابان‪ ،‬در دنیای پرمخاطره امروز‪ ،‬نهادهای منطقه ای یکی از موثرترین‬ ‫سازوکارهای مدیریت و حل و فصل مسائل منطقه ای‪ ،‬جهانی و حتی ملی هستند‪.‬‬ ‫به این اعتبار‪ ،‬اعضای سازمان همکاری شانگهای می توانند با بهره گیری از ظرفیت‬ ‫ها و فرصت های وسیع همکاری های چندجانبه‪ ،‬نقش مهمی در توسعه و پیشرفت‬ ‫ایفا کنند‪ .‬همکاران گرامی‪ ،‬با پایان جنگ سرد‪ ،‬چندجانبه گرایی از سوی برخی‬ ‫از کشورها به ویژه امریکا با چالش جدی مواجه شده است‪ .‬برجام که به عنوان‬ ‫یکی از دستاوردهای مهم دیپلماسی بین المللی دهه اخیر است‪ ،‬به رغم رویکرد‬ ‫برجام ستیزانه و خروج غیرقانونی دولت ترامپ و اعمال تحریم های ظالمانه علیه‬ ‫کشور ما و بی عملی کشورهای اروپایی عضو‪ ،‬به واسطه سیاست صلح طلبانه و‬ ‫صبر راهبردی ایران و با حمایت اعضای جامعه بین المللی‪ ،‬از جمله اعضای سازمان‬ ‫همکاری شانگهای و البته با مقاومت ملت بزرگ ایران تاکنون پایدار مانده است‪ .‬هر‬ ‫چند ایران منفعت قابل توجهی از اجرای ان نبرده است اما همچنان برای تقویت‬ ‫رویکرد چند جانبه گرایی‪ ،‬درصدد بازگشت توازن و تعادل در انجام تعهدات طرفین‬ ‫به این توافق بین المللی است‪ .‬همکاران گرامی‪ ،‬با کمال تاسف یکی از ابزارهایی‬ ‫که دولت امریکا همواره از ان برای اعمال فشار بر کشورهای مستقل بهره می برد‪،‬‬ ‫تحریم های غیرقانونی و ظالمانه ای است که در نهایت مردم کشورها را هدف قرار‬ ‫می دهد‪ .‬ابزار مهم این کشور در پیشبرد سیاست تحریم‪ ،‬استفاده از سازوکارهای‬ ‫بانکی و دالر است‪ .‬از انجایی که اعمال تحریم های یکجانبه امریکا به عنوان اقدامی‬ ‫علیه تجارت ازاد جهانی محسوب می شود و می تواند برای هر رقیب سیاسی یا‬ ‫اقتصادی این کشور نیز تکرار شود‪ ،‬جای ان دارد که سازمان همکاری شانگهای‬ ‫برای خنثی کردن این دســت اقدامات غیرقانونی تدابیری متناسب اتخاذ کند‪.‬‬ ‫بهترین راه مقابله در این خصوص‪ ،‬یافتن سازوکارهای بانکی و پولی بین منطقه ای‬ ‫است که بتواند کشورهای مستقل منطقه را از چرخه تحریم های ظالمانه خارج‬ ‫نماید و زمینه های الزم را برای تبادل تجاری و اقتصادی بین منطقه ای با استفاده‬ ‫از پول های ملی و یا تعریف ارز واحدی فراهم اورد که بتواند جایگزین مناسبی‬ ‫برای ارز واسط دالر در روابط تجاری کشورهای منطقه باشد‪ .‬همچنین می توان‬ ‫با تاسیس مرکز ترانزیت و حمل و نقل منطقه ای در چارچوب سازمان همکاری‬ ‫شانگهای‪ ،‬زمینه تسهیل و توسعه همکاری های اقتصادی را بیش از گذشته فراهم‬ ‫کنیم‪ .‬خانم ها و اقایان‪ ،‬حدود یکسال است‪ ،‬جهان درگیر بیماری عالم گیر کرونا‬ ‫شده است‪ .‬ایران از ابتدای مواجهه با این همه گیری‪ ،‬اقدامات همه جانبه ای برای‬ ‫مقابله با این بیماری انجام داد‪ .‬این اقدامات در حالی است که ملت ایران عالوه بر‬ ‫رویارویی با این ویروس مهلک با ویروس خطرناک تری به نام تحریم اقتصادی‬ ‫ظالمانه امریکا نیز روبرو است‪ .‬پدیده ای که در مواردی حتی دسترسی به دارو‬ ‫و تجهیزات پزشکی را برای بیماران خاص‪ ،‬کودکان‪ ،‬سالمندان و زنان با دشواری‬ ‫مواجه ساخته است‪ .‬هرچند با تکیه بر دانش داخلی به سرعت بسیاری از نیازمندی‬ ‫های درمانی بیماران را برطرف ساختیم‪ ،‬اما ننگ این ظلم اشکار و اقدام غیرانسانی‬ ‫و ضد حقوق بشری تا ابد بر پیشانی بانیان ان باقی خواهد ماند‪ .‬اعضای محترم‪،‬‬ ‫متاسفانه به رغم همکاری های موثر ایران با کشورهای درگیر با تروریسم داعش‬ ‫به ویژه دولت های عراق و سوریه که به سرکوبی یکی از خطرناک ترین تهدیدات‬ ‫تروریستی در جهان منجر شد‪ ،‬امروز ایران خود در معرض تروریسم دولتی قرار‬ ‫گرفته است‪ .‬ترور سال گذشته قهرمان ملی کشور ما در مبارزه با تروریسم‪ ،‬سردار‬ ‫سپهبد شهید قاسم سلیمانی و ترور چند روز اخیر شهید دکتر محسن فخری‬ ‫زاده از دانشمندان و مدیران حوزه دفاعی کشورمان‪ ،‬نمونه های بارز بکارگیری ابزار‬ ‫تروریسم دولتی‪ ،‬علیه ایران است‪ .‬انتظار داریم نهادهای بین المللی‪ ،‬منطقه ای و‬ ‫دولت ها در برابر تروریسم دولتی سکوت نکنند و با محکوم کردن ا ن‪ ،‬مانع از تکرار‬ ‫این دست اقدامات ضد انسانی شوند‪ .‬البته ایران در فرصت مناسب به این جنایت‬ ‫ضد انسانی پاسخ قاطع و حساب شده خواهد داد‪.‬‬ ‫امیر حاتمی در تشییع شهید فخری زاده‪:‬‬ ‫ترورفخری زادهبی پاسخنمی ماند‬ ‫وزیر دفاع با بیان اینکه هیچ جنایت‪ ،‬ترور و کار احمقانه ای بی پاسخ نخواهد‬ ‫ماند‪ ،‬گفت‪ :‬جنایتکاران را تا انتها تعقیب می کنیم و امر فرماندهی کل قوا را‬ ‫اجرا خواهیم کرد‪ .‬امیر ســرتیپ امیرحاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای‬ ‫مسلح در مراسم تشییع شهید محسن فخری زاده که (دوشنبه) در ستاد وزارت‬ ‫دفاع برگزار شد‪ ،‬با بیان اینکه این مراسم بزرگداشت متعلق به همه ملت ایران‬ ‫است‪،‬گفت‪:‬متاسفانهبهدلیلشرایطبیماریکروناعلی رغمانکهبسیاریتقاضا‬ ‫داشتند تا در این مراسم باشکوه شرکت کنند‪ ،‬برای ما میسر نشد‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬امروز با شخصیتی وداع می کنیم که از نوجوانی با خدای خود پیمان ادای‬ ‫حق بست و بر این پیمان پای فشرد و در این راه استقامت کرد و امروز به این‬ ‫پیمان وفا کرد و به شرف شهادت نائل امد‪ .‬این توفیق را به این شهید بزرگ که‬ ‫عاشق شهادت بود‪ ،‬صمیمانه تبریک می گویم اما فقدان او برای همه ما جانکاه‬ ‫است‪ .‬وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با تسلیت شهادت این شهید بزرگ‬ ‫به ملت ایران خاطرنشان کرد‪ :‬اگر دشمنان رذیالنه دست به این جنایت نزده‬ ‫بودند و خون شهید عزیز ما که یک شخصیت مخلص‪ ،‬بی ادعا و گمنام بود را‬ ‫نمی ریختند‪ ،‬چه بسا او در گمنامی از این دنیا می رفت اما امروز شهید عزیز‬ ‫ما که در گذشته تنها الگوی جوانان‪ ،‬شاگردان‪ ،‬همکاران و همراهان خودش‬ ‫بود‪ ،‬به همه جهان معرفی شد‪ ،‬از امروز او یک شخصیت جهانی است و همه‬ ‫کسانی که پا در راه مبارزه می گذارند‪ ،‬یک الگوی بزرگ دیگری به نام شهید‬ ‫دکتر محسن فخری زاده دارند که می توانند در علم‪ ،‬تالش‪ ،‬اخالص و اخالق‬ ‫او تاســی کنند و در همه ابعاد زندگی‪ ،‬او را الگوی خود قرار دهند‪ .‬دشمنان‬ ‫بدانند این اولین شکست انهاست‪ .‬اگر انها شهید عزیز ما را کشتند که نامش از‬ ‫بین برود‪ ،‬نام او با این اقدام بلند اوازه شد‪ .‬او امروز الگویی برای همه ازادگان و‬ ‫مبارزان در جهان است‪ .‬امیر حاتمی گفت‪ :‬شکست دیگر دشمن انجاست که‬ ‫می خواست بگوید شهید عزیز ما در مسیری قدم برمی داشت که به نفع ملت‬ ‫ایران نبود‪ .‬انها با رمز و کلمه «هسته ای» تالش کردند شهید عزیز ما را به عنوان‬ ‫بنیانگذار برنامه هسته ای ایران معرفی کنند؛ غافل از اینکه این نه تنها باعث ان‬ ‫نمی شود که ملت ایران از این شهید ناراحت شوند‪ ،‬بلکه باعث افتخار ملت ایران‪،‬‬ ‫وزارت دفاع و نیروهای مسلح است‪ .‬مگر نه این است که بزرگترین تهدید علیه‬ ‫بشریت و جان انسان ها‪ ،‬همین سالح های هسته ای است که شما هزاران هزار‬ ‫از ان را ساخته و نگهداری می کنید‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬امریکای جنایتکار هزاران‬ ‫سالح هسته ای در اختیار دارد و رژیم صهیونیستی جنایتکار نیز صدها سالح‬ ‫هســته ای دارد‪ .‬این سالح ها برای چیست؟ ایا این سالح ها برای ان است که‬ ‫به عنوان دکور در منزل شما استفاده شود؟ نه‪ ،‬ملت ما بصیر و هوشمند است‬ ‫و می داند که بزرگترین تهدید علیه بشــریت‪ ،‬همین سالح های شما است و‬ ‫کسانی که جانشان را در کف اخالص می گذارند تا کشور را در مقابل بزرگترین‬ ‫تهدیدات حفظ کنند‪ ،‬عزیزترین افراد نزد ملت ما هستند و در نگاه و چشم‬ ‫ملت ما جایگاه باالیی دارند‪ .‬حاتمی گفت‪ :‬ملت ایران خدمتگزاران خودش را‬ ‫دوست دارد اما می دانند صادق ترین خدمتگزاران انهایی هستند که جانشان را‬ ‫در کف دستشان می گذارند و چهل سال است که برای دفاع از شرف ملت ایران‬ ‫تالش می کنند و در اخر از این ازمون سرافراز بیرون می ایند‪ .‬اینها نزد ملت‬ ‫ما عزیزترین هستند و شما دشمنان ایران منفورترین هستید‪ .‬بدانید که این‬ ‫شکست دیگری برای شما بود‪ .‬وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح خطاب‬ ‫به حامیان بین المللی ترور دانشمندان ایرانی گفت‪ :‬شما فکر کردید با این اقدام‬ ‫راهی را می بندید یا عزمی را می شکنید اما بدانید که این طور نخواهد شد‪.‬‬ ‫شما در این روزها دیدید که چگونه ملت عزیز ما به این شهید عزیز اظهار ارادت‬ ‫و عالقه کرد و چگونه دست در دست هم انسجام خود را باالتر برد‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬همه مردم و مسئولین دست در دست هم در محضر این شهید بزرگ‬ ‫پیمان می بندیم که منسجم تر و مصمم تر خواهیم شد و عزممان برای ادامه‬ ‫راه این شهید همان گونه که فرمانده معظم کل قوا فرمودند‪ ،‬جزم تر خواهد‬ ‫شد‪ .‬راه اعتال و پیشرفت کشور را با سرعت و قوت بیشتر ادامه خواهیم داد‪ .‬وزیر‬ ‫دفاع گفت‪ :‬ما با دشمنی روبرو هستیم که چهل سال است می گوید گزینه‬ ‫نظامی روی میز است اما نه جرات و نه فرصت استفاده از ان را پیدا کرد و نه‬ ‫پیدا می کند و در اخر نیز با سرافکندگی این گزینه را زیر میز بُرد‪ .‬وی شکست‬ ‫دشمنان در راهبرد استفاده از قدرت سخت را به دلیل ایثار رزمندگان و تالش‬ ‫دانشمندان دانست و افزود‪ :‬بصیرت و بینش فرماندهان و ملت ما و در راس‬ ‫انها فرماندهی معظم کل قوا امام خامنه ای موجب شکست دشمنان در راهبرد‬ ‫خودشان بود‪ .‬بدانید این پیشرفت و قدرتمند شدن ادامه پیدا خواهد کرد‪ .‬وزیر‬ ‫دفاع ادامه داد‪ :‬با این کار دشمنان مسیری که شهید ما در حوزه های علمی و‬ ‫برترساز دنبال می کرد‪ ،‬با قوت ادامه پیدا می کند‪ .‬امیرحاتمی با اشاره به جلسه‬ ‫روز گذشته هیئت دولت گفت‪ :‬اولین گام برای ادامه مسیر شهید فخری زاده‬ ‫روز گذشته در هیئت دولت برداشته شد‪ .‬در حالی که بودجه سازمان پژوهش‬ ‫و نواوری وزارت دفاع برای ســال ‪ ۱۴۰۰‬افزایش پیدا کرده بود‪ ،‬روز گذشته‬ ‫تصمیم گرفتیم این بودجه دو برابر شود‪ .‬وی افزود‪ :‬خانواده های شهید‪ ،‬عزیزان‪،‬‬ ‫دوستان و همکاران شهید محسن فخری زاده‪ ،‬مسئولیت شما چند برابر شده‬ ‫است‪ .‬دولت گام اول را برداشت و شما باید با عزم راسخ ان راه را ادامه دهید‪.‬‬ ‫وزیر دفاع خاطرنشان کرد‪ :‬دشمن به خوبی می داند و من نیز به عنوان سرباز‬ ‫به انها می گویم هیچ جنایت‪ ،‬ترور و کار احمقانه ای نزد ملت ایران بی پاسخ‬ ‫نخواهد ماند‪ .‬ما حتماً جنایتکاران را تا انتها تعقیب می کنیم‪ .‬انها باید بدانند‬ ‫که به سزای عملشان خواهند رسید‪ .‬ام ِر فرماندهی معظم کل قوا اجرا خواهد‬ ‫شد‪ .‬در همین جا از وزیر اطالعات‪ ،‬فرمانده کل سپاه‪ ،‬فرمانده نیروی انتظامی‬ ‫و رئیس قوه قضائیه می خواهم که امران و عامالن و طراحان این جنایت را‬ ‫تعقیب کنند و به سزای عملشان برسانند‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫پیکر شهید فخری زاده در امامزاده صالح(ع) تهران ارام گرفت‬ ‫سه شنبه ‪ 11‬اذر ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪394‬‬ ‫اخبار‬ ‫‪3‬‬ ‫رئیس قوه قضائیه‪:‬‬ ‫دعوت به خویشتنداری چراغ سبز‬ ‫بهتروریستهاست‬ ‫رئیس قوه قضائیه گفت‪ :‬غربی هایی که در مقابل ترور دعوت به‬ ‫خویشتنداری می کنند‪ ،‬در واقع به تروریست ها چراغ سبز نشان‬ ‫می دهند‪.‬ایتاهللرئیسیدرجلسهشورای عالیقوهقضائیهگفت‪:‬‬ ‫شهید فخری زاده قهرمان «بی اثرکردن تحریم و تهدید» دشمن‬ ‫در حوزه هسته ای و دفاعی است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با اینکه بیشترین‬ ‫تهدید و تحریم در حوزه صنایع هسته ای و دفاعی کشور بوده‬ ‫اســت ولی فخری زاده ها و شهریاری ها با قدرت افرینی در این‬ ‫حــوزه‪ ،‬تحریم ها را بی اثر کرده اند‪ .‬منطق تولید قدرت با وجود‬ ‫تحریم و فشار‪ ،‬الگوی جوانان امروز کشور در همه حوزه ها از جمله‬ ‫حوزه اقتصادی است‪ .‬رئیس قوه قضائیه گفت‪ :‬جریان تحریف در‬ ‫حال القای ترس و یاس و تســلیم در برابر دشمن است‪ .‬قوی‬ ‫شدن در همه عرصه هاست که جریان تحریف را مفتضح و جریان‬ ‫تحریم را ناامید خواهد کرد‪ .‬رئیسی گفت‪ :‬دادستان کل کشور‬ ‫با همکاری ستادکل نیروهای مسلح‪ ،‬سازمان قضائی نیروهای‬ ‫مسلح‪ ،‬دســتگاه های اطالعاتی و امنیتی کارگروه ویژه ای برای‬ ‫تعقیب عامالن و امران ترور تشکیل دهد‪ .‬دستگاههای اطالعاتی‬ ‫و امنیتی در شناسایی و انهدام شبکه نفوذ در جای جای کشور و‬ ‫کسانی که از داخل به دشمن سیگنال توطئه می دهند‪ ،‬لحظه ای‬ ‫درنگ نکنند‪ .‬رئیسی ادامه داد‪ :‬در انجام اقدامات بازدارنده نسبت‬ ‫به دشمن‪ ،‬نباید کوتاهی کرد چراکه دشمن فقط منطق قدرت را‬ ‫می شناسد‪ .‬تحریم و ترور دو روی یک سکه هستند؛ غربی هایی‬ ‫که در مقابل ترور دعوت به خویشتنداری می کنند‪ ،‬در واقع به‬ ‫تروریست ها چراغ سبز نشان می دهند‪ .‬امید بستن به رفع تحریم‬ ‫با مذاکره خطاســت‪ .‬تجربه نشان داده است که در مقابل اهل‬ ‫«تحریم و ترور»‪ ،‬فقط باید قوی شد‪.‬‬ ‫شمخانیدبیرشورایعالیامنیتملی‪:‬‬ ‫دشمن ‪ 20‬سال به دنبال ترور‬ ‫شهید فخری زاده بود‬ ‫دبیر شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه دشمن ‪ ۲۰‬سال به‬ ‫دنبال ترور شهید فخری زاده بود‪ ،‬گفت‪ :‬سیستم های اطالعاتی‬ ‫کشور با دقت احتمال وقوع و محل بروز احتمالی حادثه علیه‬ ‫ایشان را پیش بینی کرده بودند‪ .‬به دلیل تواتر اخبار در این مدت‬ ‫متاســفانه جدیت مورد نیاز اعمال نشد و این بار دشمن موفق‬ ‫شد‪« .‬علی شمخانی» روز دوشنبه در حاشیه مراسم خاکسپاری‬ ‫شهید دانشمند «محسن فخری زاده» اظهارداشت‪ :‬ابتدا الزم‬ ‫اســت مقابل ملت ایران که چنین فرد صالح و توانمندی را از‬ ‫دست دادند‪ ،‬سر تعظیم فرود اورم و متعهد می شوم که ما این‬ ‫غم را از چشمان شما پاک خواهیم کرد‪ .‬دبیرشورای امنیت ملی‬ ‫افزود‪ :‬بیش از ‪ ۲۰‬سال است شهید فخری زاده را می شناسم و‬ ‫در جزئیات شغلی این شهید بودم‪ .‬شهید فخری زاده به معنای‬ ‫واقعــی کلمه‪ ،‬فردی مبتکر‪ ،‬صاحب ســبک و خالق در حوزه‬ ‫فناوری بود و همیشــه گمنام بود ولی در نوک پیکان به ملت‬ ‫ایران خدمت می کرد‪ .‬شمخانی با تاکید بر اینکه خدمات شهید‬ ‫دانشمندمحسنفخریزادهقابلبیاننیست‪،‬عنوانکرد‪:‬دشمن‬ ‫‪ ۲۰‬سال به دنبال به شهادت رساندن ایشان بود ولی ناکام مانده‬ ‫بود‪ .‬این بار هم سیستم های اطالعاتی کشور با دقت احتمال وقوع‬ ‫حادثه و محل بروز احتمالی حادثه علیه ایشان را پیش بینی کرده‬ ‫بودند‪ .‬به دلیل تواتر اخبار در طول ‪ ۲۰‬سال‪ ،‬متاسفانه جدیت‬ ‫مورد نیاز اعمال نشــد و این بار دشمن موفق شد‪ .‬دبیر شورای‬ ‫عالی امنیت ملی با اشاره به اینکه پیش از این عملیات های فراوانی‬ ‫علیه شهید فخری زاده انجام شده بود که ناکام مانده بود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫دستگاه ها و سیستم های اطالعاتی به این اطالعات رسیدند که‬ ‫ایشان هدف است و قرار است در همین نقطه ای که به شهادت‬ ‫رســید‪ ،‬اقدامی علیه ایشان صورت بگیرد و تقویت الزم هم در‬ ‫ارتباط با حفاظت انجام شد ولی دشمن در این ترور از سبک و‬ ‫شیوه کام ً‬ ‫ال جدید‪ ،‬حرفه ای و تخصصی استفاده کرد و بعد از ‪۲۰‬‬ ‫سال متاسفانه موفق شد‪ .‬وی گفت‪ :‬شهید فخری زاده را از دیدگاه‬ ‫من یک دانشمند هسته ای بی بدیل بود‪.‬‬ صفحه 3 ‫بانک و بیمه‬ ‫قانون جدید مانع از صدور چک بی محل می شود‪ ،‬استفاده از چک الکترونیک اجباری نیست‬ ‫‪4‬‬ ‫اخبار‬ ‫سه شنبه ‪ 11‬اذر ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪394‬‬ ‫معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با تاکید براینکه قانون جدید چک به دنبال پیشگیری از صدور چک بی محل است‪ ،‬گفت‪ :‬استفاده از چک الکترونیک الزامی نیست و مشتریان در صورت نیاز‬ ‫حبخیرایران‪،‬اقداماتبانکمرکزیبرایایجادزیرساخت هایالزمدرراستایاجرای‬ ‫می توانندازاینخدمتاستفادهکنند‪.‬امنهنادعلیزاده‪،‬معاونادارهنظام هایپرداختبانکمرکزیباحضوردربرنامهصب ‬ ‫قانون جدید چک را شرح داد‪ .‬وی با بیان اینکه قانون جدید چک به دنبال پیشگیری از صدور چک بی محل است‪ ،‬گفت‪ :‬از فرایند تخصصیص چک به افراد تا فرایند صدور چک توسط افراد‪ ،‬به نحوی تنظیم‬ ‫شده است که نه تنها جلوی جعل چک را می گیرد‪ ،‬بلکه مانع صدور چک های بی محل می شود‪ .‬نادعلی زاده همچنین درباره دسترسی مردم به سامانه صیاد تاکید کرد که بانک مرکزی برای تسهیل دسترسی‬ ‫مردم به سامانه صیاد‪ ،‬از اپلیکیشن های پرداخت نیز استفاده کرده است‪ .‬معاون اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با بیان اینکه چک باید در وجه ذینفع مشخص صادر شود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬چک الکترونیک‬ ‫سازوکار کلی چک فیزیکی را خواهد داشت اما به صورت الکترونیک و مجازی صادر می شود‪ .‬استفاده از چک الکترونیک الزامی نیست و مشتریان در صورت نیاز می توانند از این خدمت استفاده کنند‪.‬‬ ‫چرا بانک ها تعطیل نمی شوند؟‬ ‫مرتضاییفرد‪:‬‬ ‫نتایج وام ضروری ‪ 10‬میلیونی‬ ‫بازنشستگان کشوری اعالم شد‬ ‫مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری‬ ‫از مشــخص شدن نتایج ثبت نام اینترنتی وام ضروری ‪۱۰‬‬ ‫میلیون تومانی این صندوق خبر داد‪ .‬محمود مرتضایی فرد‬ ‫با اشاره به مشخص شــدن نتایج ثبت نام وام ضروری ‪۱۰‬‬ ‫میلیون تومانی این صندوق گفت‪ :‬نتایج مرحله نخست ثبت‬ ‫نــام وام ضروری که ‪ ۳۰‬ابان ماه مهلت ثبت نام انالین ان‬ ‫به اتمام رسیده بود‪ ،‬مشخص شده و ‪ ۱۲۹‬هزار و ‪ ۷۵۰‬نفر‬ ‫واجد شرایط دریافت این تسهیالت شدند‪ .‬مرتضایی فرد با‬ ‫بیان اینکه نتایج و اســامی واجدان شرایط از ‪ ۱۰‬اذرماه در‬ ‫سایت اصلی صندوق بازنشستگی قابل مشاهده است گفت‪:‬‬ ‫اسامی واجدین شرایط در سایت صندوق به نشانی‪cspf.ir‬‬ ‫قرار گرفته و افراد می توانند با شماره دفترکل بازنشستگی‪،‬‬ ‫کد ملی و شــماره حســاب بانک صادرات که از ان حقوق‬ ‫بازنشستگیدریافتمیکنند‪،‬نتایجاعالمیرا مشاهدهکنند‪.‬‬ ‫وی به متقاضیانی که از لیست دریافت کنندگان وام ضروری‬ ‫در این مرحله حذف شده اند‪ ،‬اشاره کرد و افزود‪ :‬ورثه پسر‬ ‫که در سه ســال اینده از لیست وظیفه بگیری حذف می‬ ‫شوند‪ ،‬وظیفه بگیران تک ورثه ای که سن انان بیش از ‪۸۰‬‬ ‫سال باشد‪ ،‬بازنشستگان و وظیفه بگیرانی که حکم ترمیم‬ ‫ســال جاری برای انان صادر نشده باشد و رکوردهایی که‬ ‫فرم رضایت نامه وراث انها در سامانه تایید نشده باشد‪ ،‬چهار‬ ‫دسته ای هستند که در ابتدا از لیست واجدان شرایط حذف‬ ‫شده اند‪ .‬مرتضایی فرد در ادامه اظهار داشت‪ :‬پس از حذف‬ ‫این چهار گروه‪ ،‬تمامی متقاضیان باقی مانده بر اساس عواملی‬ ‫چون مجموع مانده وام های ضروری دریافتی (به ترتیب از‬ ‫کمترین به بیشترین مجموع وام دریافتی) و حقوق دریافتی‬ ‫(بر اســاس اخرین حکم صادره و به ترتیب از کمترین به‬ ‫باالترین حقوق دریافتی) به صورت سراسری اولویت بندی‬ ‫شدند و در نهایت تعداد ‪ ۱۲۹‬هزار و‪ ۷۵۰‬نفر واجد شرایط‬ ‫دریافت وام شــدند‪ .‬مدیرکل فرهنگی و اجتماعی صندوق‬ ‫بازنشســتگی کشوری با بیان اینکه ســقف اولویت بندی‬ ‫پرداخــت وام برای هر ماه ‪ ۲۱‬هزار و ‪ ۶۲۵‬دفترکل اســت‬ ‫گفت‪ :‬این تسهیالت در شش مرحله پرداخت می شود که‬ ‫در مجمــوع ‪ ۱۲۹‬هــزار و ‪ ۷۵۰‬دفترکل وام را دریافت می‬ ‫کنند‪ .‬مرتضایی فرد یاداور شد‪ :‬تسهیالت از اواخر اذر ‪ ۹۹‬تا‬ ‫اردیبهشت ‪ ۱۴۰۰‬به حساب واجدان شرایط واریز می شود‪.‬‬ ‫اصالح قانون متناسب سازی‬ ‫حقوق بازنشستگان مشاغل سخت‬ ‫مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی گفت‪ :‬اصالح قانون‬ ‫متناسب سازی حقوق بازنشستگان شاغل در مشاغل سخت‬ ‫با موافقت هیات امنا طی چند روز اینده اجرایی و حقوق‬ ‫انها براساس اصالحیه جدید اعمال می شود‪.‬‬ ‫مصطفی ساالری در نشســت امروز خود با خبرنگاران در‬ ‫پاســخ به سوال مهر مبنی بر اینکه اصالح قانون متناسب‬ ‫ســازی حقوق بازنشســتگان در مشــاغل سخت گفت‪:‬‬ ‫پیشنهادی را برای اصالح این قانون برای بازشگسیتگانی‬ ‫که در مشاغل ســخت و زیان اور مشغول به کار بودند با‬ ‫نظر کانون های بازنشستگان سراسر کشور تنظیم کردیم که‬ ‫مورد موافقت هیات مدیره قرار گرفت و پس از ان به هیات‬ ‫امنا ارسال شد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با موافقت هیــات امنای تامین اجتماعی طی‬ ‫چند روز اینده مصوبه به دســت ما می رسد و ان را برای‬ ‫بازنشستگان اجرایی خواهیم کرد به طوری که حقوق این‬ ‫افراد از این پس بر اساس این اصالحیه پرداخت می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی درباره کاهش مراجعات‬ ‫با اجرای طرح ‪ ۳۰۷۰‬گفت‪ :‬از خرداد ماه که بخش قابل تو‬ ‫جهی از خدمات تامین اجتماعی مانند تمدید دفترچه بیمه‬ ‫به صورت غیرحضوری شد تا امروز ‪ ۵۰‬میلیون بار مراجعه‬ ‫به شعب و کارگزاری ها کاهش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین با اجرایی شدن هفت طرح ‪ ۳۰۷۰‬که‬ ‫از چند هفته گذشــته اجرایی شد نزدیک به ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫مراجعه به شــعب کاهش پیدا کرد و با اجرای طرح امروز‬ ‫تعداد مراجعین ‪ ۱۲‬میلیون کاهش پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫ســاالری گفت‪ :‬ساالنه برای درافت هدیه ازدواج ‪ ۱۲۰‬هزار‬ ‫مراجعه انجام می شــد و همچنین بیــش از ‪ ۴‬میلیون بار‬ ‫مراجعــه برای دختران باالی ‪ ۱۸‬ســال صورت می گرفت‬ ‫که تمامی این مراجعات با غیر حضوری شدن این طرح ها‬ ‫کاهش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫بانک ها‪،‬دلیلمهمشلوغیخیابان ها‬ ‫وقتی بانک باز است‪ ،‬نمی تواند چک را برگشت نزند‬ ‫درحالی با شیوع کرونا و تعطیلی ادارات دولتی و اصناف‪ ،‬درخواست بانک ها برای تعطیلی شعب بانکی‬ ‫از ســتاد ملی کرونا رد شده است که برخی استانداری ها از کارمندان بانک ها خواسته اند که نایلون ها‬ ‫را نیز از باجه ها بردارند! همزمان با دور جدید شیوع گسترده ویروس کرونا ستاد ملی مبارزه با کرونا با‬ ‫ابالغ سیاست های جدید و اعمال محدودیت ها در رفت وامدها‪ ،‬تصمیم به تعطیلی ادارات دولتی و بخش‬ ‫خصوصی و اصناف گرفت‪ .‬بر همین اساس نیز از اول اذرماه محدودیت های کرونایی در کشور اجرایی شد‬ ‫و از هشتم اذرماه نیز با تصمیم دولت‪ ،‬تمام ادارات دولتی به مدت یک هفته تعطیل شدند‪ .‬تعطیلی ادارات‬ ‫دولتی‪ ،‬اصناف و‪ ...‬درحالی ادامه دارد که شبکه بانکی بدون هیچ تعطیلی باید مانند قبل کرونا به فعالیت‬ ‫خود ادامه دهد؛ البته قبل از اعمال محدودیت های جدید کرونایی‪« ،‬کانون بانک ها و موسسات اعتباری‬ ‫خصوصی» و «شورای هماهنگی بانک ها « در دو نامه جداگانه خطاب به فرمانده و سخنگوی ستاد ملی‬ ‫مبارزه با کرونا خواستار تعطیلی دوهفته ای بانک ها شده بودند ولی جوابی به این نامه ها داده نشد‪.‬‬ ‫نامه بی جواب بانک ها به ستاد ملی مبارزه با کرونا؛ چرا با تعطیلی‪2‬هفته ای بانک ها موافقت نشد؟‬ ‫در بخشی از این دو نامه که خطاب به رحمانی فضلی و علیرضا رئیسی نوشته شده؛ امده است‪ :‬با توجه به اینکه در حال‬ ‫حاضر اکثر خدمات بانکی به صورت غیرحضوری و به صورت اینترنتی و ان الین ارائه می شود‪ ،‬تعطیلی بانک ها وقفه ای در‬ ‫زندگی مردم نخواهد داشت‪ .‬گفتنی است‪ ،‬اعضای «کانون بانک ها و موسسات اعتباری خصوصی» و «شورای هماهنگی‬ ‫بانک ها» مدیرعامالن تمامی بانک ها و موسسات اعتباری ایران هستند و ارسال این ‪ 2‬نامه به اعضای ستاد ملی مبارزه‬ ‫با کرونا به معنای موافقت تمامی بانک های ایران با تعطیلی دوهفته ای شبکه بانکی است‪ .‬اما ابالغ سیاست های جدید از‬ ‫سوی ستاد ملی مبارزه با کرونا و ادامه فعالیت بانک ها نشان داد که ستاد مخالف تعطیلی بانک هاست و شاید اعضای‬ ‫ستاد بر این باور باشند که با تعطیلی بانک ها رسماً اقتصاد هم تعطیل خواهد شد ولی حداقل ستاد کرونا می توانست‬ ‫به شبکه بانکی اجازه دهد که مانند تعطیالت نوروز شعب کشیک معرفی کنند تا امور بانکی واحدهای اقتصادی نیز‬ ‫روی زمین نماند‪ .‬در ارتباط با چرایی عدم تعطیلی بانک ها گفت وگویی با محمدرضا جمشیدی دبیرکل کانون بانک ها و‬ ‫موسسات اعتباری خصوصی داشتیم؛ او دراین باره می گوید‪ :‬هیچ پاسخی به نامه بانک ها داده نشده است و ما مجبوریم‬ ‫در اوج کرونا هم به فعالیت خود ادامه دهیم‪.‬‬ ‫چرا شعب بانکی در دوران کرونا کم نمی شوند؟‬ ‫جمشیدی گفت‪ :‬احتماالً یکی از دالیلی که با تعطیلی بانک ها مخالفت می شود‪ ،‬تعهداتی است که بین مردم برای امور‬ ‫تجاری وجود دارد و برخی از فعاالن اقتصادی نیز تعهدات خارجی دارند که باید از طریق بانک ها امور خود را پیش ببرند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه کارمندان بانک ها مانند کادر درمان در معرض بیشترین خطر هستند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬این درحالی‬ ‫است که هر روز تماس هایی را از بین خانواده های کارمندان بانکی داریم که به شدت نگران وضعیت سالمتشان هستند‬ ‫و خواستار کم شدن ساعات و روزهای کاری می باشند‪ .‬دبیرکل کانون بانک های خصوصی راجع به کاهش شعب در‬ ‫بانک های خصوصی تاکید کرد‪ :‬از انجایی که فاصله شعب بانک های خصوصی با یکدیگر زیاد است نمی توانیم شعب‬ ‫را کاهش دهیم و به همین دلیل نیز تمام شعب باید فعال باشند ولی با حضور ‪ 50‬درصد از پرسنل‪ .‬وی می گوید‪ :‬اگر‬ ‫شعب بانک ها را کاهش دهیم ‪ ،‬تراکم در سایر شعب به شدت باال می رود و خطر ابتالی کارمندان و مشتریان بانک ها در‬ ‫ان شعب باالتر می رود؛ به همین دلیل به شعب گفته ایم که مراقبت های الزم را انجام دهند و اگر داخل شعب شلوغ‬ ‫شد‪ ،‬به مشتریان بگویند بیرون شعبه منتظر بمانند تا داخل شعب ازدحام ایجاد نشود‪.‬‬ ‫دخالت های عجیب برخی استانداری ها؛ باید نایلون ها را از باجه ها برداریم!‬ ‫یکی از اقداماتی که بانک ها برای محافظت از کرونا انجام داده اند‪ ،‬کشیدن نایلون مقابل باجه هاست؛ این اقدام در سایر‬ ‫ادارات و اصناف نیز انجام شده است تا حفاظی برای کارمندان در مقابل ویروس باشد‪ .‬به گفته جمشیدی‪ ،‬برخی از‬ ‫استانداری ها در نامه نگاری هایی که با بانک ها داشته اند خواستار برداشتن این نایلون ها شده اند و گفته اند «باید این‬ ‫نایلون ها را از باجه ها بردارید»! البته این اقدامات در حالی از سوی این استاندارها انجام می شود که در برخی دیگر از‬ ‫شهرها شاهد هستیم که استانداری به دلیل گستردگی شیوع کرونا‪ ،‬تصمیم به تعطیلی بانک های ان شهر هم گرفته‬ ‫است‪ .‬دبیرکل کانون بانک های خصوصی همچنین گفت‪ :‬در برخی از شهرها ‪ ،‬استانداری ها به شعب نامه زده اند که اجازه‬ ‫ندارند چک ها را برگشت بزنند! مگر اختیار این اقدام در دست بانک هاست؟ مگر بانک می تواند خالف قانون عمل کند؟!‬ ‫اگر قرار است مقرراتی برای عدم برگشت خوردن چک ها در ایام کرونا وضع شود باید از سوی بانک مرکزی به سیستم‬ ‫بانکی ابالغ شود نه استانداری ها!‬ ‫علت اصلی مراجعات مردم به بانک ها چیست؟‬ ‫درحالی که امروزه از طریق بانکداری الکترونیک و همراه بانک امکان انجام بیش از ‪ 70‬درصد امور بانکی برای مردم‬ ‫وجود دارد ولی باز هم در اوج همه گیری کرونا شاهد مراجعات مردمی در شعب بانکی هستیم‪ ،‬این درحالی است که‬ ‫بارها از مردم خواسته شده است از مراجعه غیرضروری به شعب بانکی خودداری کنند‪ .‬بانک مرکزی برای کاهش‬ ‫نیاز مردم به مراجعه در شعب بانکی در هفته اخیر‪ ،‬مصوبات افزایش سقف کارت به کارت و‪ ...‬را به بانک ها ابالغ کرد؛‬ ‫براین اساس سقف انتقال وجه کارت به کارت شتابی و درون بانکی از مبدا هر کارت به ‪ 10‬میلیون تومان در هر روز‬ ‫افزایش یافت‪ ،‬ضمن اینکه سقف مجاز انتقال وجه کارت به کارت از طریق پرداخت سازها از یک میلیون تومان به‬ ‫‪ 3‬میلیون تومان با حصول اطمینان از انطباق شماره ملی دارنده کارت و شماره ملی دارنده سیم کارت انجام دهنده‬ ‫تراکنش قابل افزایش است‪ .‬همچنین بانک مرکزی به بانک ها ابالغ کرده که امکان تمدید تاریخ انقضای کارت های‬ ‫بانکی بدون نیاز به مراجعه حضوری مشتری تا پایان سال ‪ 99‬و به مدت یک سال بالمانع است‪ .‬ضوابطی هم برای‬ ‫افتتاح حساب بانکی به بانک ها ابالغ شده است تا مشتریان فرم های مربوطه را به صورت غیرحضوری و اینترنتی‬ ‫تکمیل کنند و فقط به منظور احراز هویت به شعب مراجعه کنند تا زمان حضور مشتری در شعب کاهش یابد‪ .‬با این‬ ‫حال اما حجم مراجعات مردم در بانک ها همچنان باالست؛ خبرنگار تسنیم از جمشیدی دبیرکل کانون بانک های‬ ‫خصوصی پرسید «مردم این روزها برای انجام چه کارهایی به بانک ها مراجعه می کنند؟» پاسخ جمشیدی قابل تامل‬ ‫بود! او گفت‪ :‬واریز اقساط‪ ،‬برداشت پول‪ ،‬تمدید کارت بانکی و‪ ...‬مهمترین دلیل مراجعات مردم است درحالی که این‬ ‫کارها را غیرحضوری هم می توانند انجام دهند‪ .‬جمشیدی با تاکید بر اینکه مردم برای انجام کارهای عقب افتاده شان‬ ‫به شعب بانکی می روند‪ ،‬گفت‪ :‬باتوجه به تعطیلی ادارات و‪ ...‬اکثر مردم فراغ بالی پیدا کرده اند تا کارهای عقب افتاده‬ ‫بانکی شان را انجام دهند درحالی که نیازی به مراجعه حضوری ندارند‪ .‬او می گوید‪ :‬شاید برخی از مردم بلد نباشند‬ ‫که امور بانکی را از درگاه های اینترنتی بانک ها انجام دهند و برخی دیگر نیز اطمینان ندارند و می گویند «حتماً باید‬ ‫در شعب کارهای مان را انجام دهیم»! جمشیدی اضافه می کند‪ :‬باتوجه به اینکه بیش از ‪ 70‬درصد خدمات بانکی‬ ‫به صورت اینترنتی نیز قابل ارائه است می توانند برای انجام امور خاص به شعب کشیک بانک ها اجازه فعالیت دهند‬ ‫و با تعطیلی بانک ها موافقت کنند‪.‬‬ ‫ابتالی‪25‬هزار کارمند بانکی به کرونا و‪ 125‬نفر از بانکی ها با کرونا جان باختند‬ ‫فعالیت بانک ها درحالی در برخی شعب با ‪ 100‬درصد پرسنل ادامه دارد که از ابتدای شیوع کرونا تا کنون ‪ 125‬نفر از‬ ‫کارمندان بانک ها به دلیل ابتال به کرونا جان خود را از دست داده اند و ‪ 25‬هزار نفر از کارمندان شبکه بانکی در کشور تا‬ ‫کنون به کرونا مبتال شده اند که از این تعداد هم اکنون جمعی از کارمندان در بیمارستان ها بستری هستند و جمعی نیز‬ ‫در قرنطینه خانگی به سر می برند‪ .‬طبق اعالم علیرضا قیطاسی‪ ،‬دبیر شورای هماهنگی بانک های دولتی و نیمه دولتی‪ ،‬در‬ ‫شهر های تک شعبه ای بانک ها با‪ 100‬درصد پرسنل‪ ،‬سایر شهر های مناطق قرمز‪ 50‬درصد شعب با‪ 100‬درصد پرسنل‬ ‫فعالیت خواهند داشت‪ ،‬ضمناً در مناطق نارنجی نیز طبق روال گذشته تمام شعب با دوسوم پرسنل و مناطق زرد تمام‬ ‫شعب با صد درصد پرسنل فعالیت خواهند داشت‪.‬‬ ‫مصطفی ساالری‪ ،‬مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی عنوان کرد؛‬ ‫بررسیطرحجدیدبیمهبیکاری‬ ‫مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی با اشاره به اینکه طرح جدید‬ ‫بیمه بیکاری عصر امروز در جلسه اقتصادی ستاد ملی کرونا بررسی‬ ‫می شــود گفت‪ :‬در صورت تصویب شرایط برای اجرایی شدن ان‬ ‫فراهم خواهد شد‪ .‬مصطفی ساالری در نشست خبری امروز که به‬ ‫صورت ویدئو کنفرانس برگزار شــد در خصوص هشتمین خدمت‬ ‫غیرحضوری طــرح ‪ ۳۰۷۰‬تامین اجتماعی که امــروز به صورت‬ ‫غیرحضوری عملیاتی می شــود گفت‪ :‬تاکنون ‪ ۷‬خدمت به صورت‬ ‫غیرحضوری برای بیمه شدگان رونمایی شده که هشتمین خدمت‬ ‫انعقاد قرارداد ادامه بیمه اختیاری بیمه شدگان است که به خدمات‬ ‫قبلی اضافه می شود‪ .‬وی با اشاره به اینکه قرار است تعداد مراجعات‬ ‫با غیرحضوری شدن این خدمات ‪ ۷۰‬درصد کاهش پیدا کند گفت‪:‬‬ ‫تا بهمن ماه این خدمت الکترونیکی اجرا می شود و البته بعد از ان‬ ‫نیز ارائه خدمات غیرحضوری متوقف نخواهد شد و به خدمات قبلی‬ ‫اضافه می کنیم‪ .‬مدیرعامل ســازمان تامین اجتماعی در خصوص‬ ‫اجرایی شــدن نســخه الکترونیکی گفت‪ :‬از اول هفته با توجه به‬ ‫شــرایط شهرهای قرمز شعب و کارگزاری های تامین اجتماعی در‬ ‫این شهرها تعطیل شــد و طی این مدت نسخه نویسی به صورت‬ ‫الکترویکی انجام می شــود و پزشــکانی که به ســامانه ما متصل‬ ‫هســتند این کار را انجام خواهند داد و پزشکانی که هنوز شرایط‬ ‫اجرای نسخه الکترونیکی را ندارند نســخه بیماران را در سربرگ‬ ‫خود می نویسند و بیمه شــدگانی که دفترچه بیمه شان به اتمام‬ ‫رسیده نیازی به مراجعه برای تعویض و تمدید ندارند‪ .‬وی گفت‪ :‬از‬ ‫اول خرداد که تمدید حضوری دفترچه های بیمه منتفی شد تعداد‬ ‫مراجعات به شعب ‪ ۳۹‬درصد کاهش پیدا کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تاکید کرد‪ :‬تامین اجتماعی تمام‬ ‫امکانات سخت افزاری و نرم افزاری برای اجرای طرح نسخه نویسی‬ ‫الکترونیکی را داشته اما در نهایت اجرای کامل ان نیاز به همکاری‬ ‫دستگاه ها و مراکز طرف قرارداد با ما دارد‪.‬‬ ‫ســاالری در پاسخ به این ســوال که در طرح نظام متمرکز تامین‬ ‫اجتماعی چه اقداماتی انجام شــده گفت‪ :‬پیگیری های الزم در این‬ ‫خصوص انجام شــده و جلسات با وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫برگزار کردیم و پیشنهاداتی برای اجرایی شدن نظام متمرکز تامین‬ ‫اجتماعی برای مردم ارائه شده است‪ ،‬همچنین روز شنبه در جلسه‬ ‫با همکاران مرتبط داشــتیم و بررسی های الزم انجام و طرح اولیه‬ ‫اســتخراج شد‪ .‬وی افزو‪ :‬البته تصمیم گیر در این حوزه ما نیستیم‬ ‫و ما فقط پیشنهادات خود را ارائه می کنیم این پیشنهادات در سه‬ ‫حوزه بازنشستگی‪ ،‬درمان و بیمه بیکاری است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در حوزه بازنشســتگی تجمیع واحدهــای متعدد و‬ ‫صندوق های بیمه ای و افزایش پوشش بیمه ای مد نظر ما قرار دارد‬ ‫که البته تجمیع به معنای ادغام نیســت بلکه قصد داریم بر اساس‬ ‫سیاســت گذاری واحدی صندوق های بیمه ای را متمرکز کنیم به‬ ‫طوری که در حال حاضر ‪ ۴۵‬میلیون بیمه شــده تامین اجتماعی‬ ‫تعدادی بیمه شده بیمه ســامت و تعدادی مربوط به بیمه شده‬ ‫صندوق های دیگر هستند که ما پیشنهاد دادیم فعالیت انها متمرکز‬ ‫شــود‪ .‬وی در پاســخ به بیمه بیکاری گفت‪ :‬در این خصوص نیز‬ ‫پیشــنهاداتی برای افرادی که حرف و مشاغل ازاد دارند و یا اص ً‬ ‫ال‬ ‫کاری ندارند مطرح شــده ورفع موانــع برای بیمه بیکاری انها نیز‬ ‫پیشنهاد شده است‪.‬‬ ‫وی در پاســخ به این سوال که ‪ ۷۹‬قلم دارو از پوشش بیمه تامین‬ ‫اجتماعی خارج شده یا خیر گفت‪ :‬چنین چیزی صحت ندارد و ما‬ ‫به دنبال افزایش پوشش بیمه داروها هستیم و به تازگی نیز برخی‬ ‫از داروهای کرونا را به پوشش بیمه ای سازمان اضافه کردیم‪ .‬روال ما‬ ‫خروج داروها از شمول بیمه نیست و قطعاً چنین اتفاقی نمی افتد‪.‬‬ ‫ســاالری در خصوص طرحی که به تازگی برای بیمه بیکاری ارائه‬ ‫شده گفت‪ :‬این طرح به رئیس جمهور ارائه شده و عصرامروز نیز در‬ ‫جلسه اقتصادی ستاد ملی کرونا مطرح خواهد شد و بعد از بررسی‬ ‫و تکمیل مراحل اجرایی شدن را طی می کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در مورد پرداخت هدیه ازدواج به‬ ‫صورت غیرحضوری گفت‪ :‬از اول اذر تا امروز ‪ ۱۱۱۷‬هدیه ازدواج به‬ ‫صورت غیرحضوری داشتیم و همچنین ‪ ۷۰‬هزار هدیه نیز پردازش‬ ‫کردها ایم و با اتصال به ســازمان ثبت احوال اطالعات هویتی ثبت‬ ‫نام بیمه شدگان سریع بررسی و مراحل پرداخت زودتر انجام خواهد‬ ‫شــد‪ .‬وی در خصوص بیمه کارگاه های زیر ‪ ۵‬نفر و اصحاب رسانه‬ ‫نیز گفت‪ :‬در این بخش از بیمه از کمک دولتی اســتفاده می شدو‬ ‫طبق مقررات افرادی که ادرس انها تغییر می کرد بیمه حمایتی انها‬ ‫متوقف می شــد اما به تازگی این محدودیت را برداشتیم به طوری‬ ‫که در حال حاضر کارگاه های زیر ‪ ۵‬نفر شاغل و همچنین رسانه ها و‬ ‫‪ ...‬با جابجایی دفتر نشریه کارگاه و یا تغییر ادرس بیمه شان متوقف‬ ‫نمی شود و همچنان تحت پوشش بیمه بدون هیچ محدودیتی قرار‬ ‫خواهند داشت‪.‬‬ صفحه 4 ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت‪ :‬کرونا یک مسئله اجتماعی است و مسئله اجتماعی را هم می توان از طریق افکار عمومی مدیریت کرد‪ .‬سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی پیش از‬ ‫ظهر امروز در حاشیه نشست کمیته اطالع رسانی ستاد مقابله با کرونا اظهارداشت‪ :‬در این جلسه عالوه بر مرور مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا و کارکردهای کمیته اطالع رسانی به اهمیت اقناع سازی‬ ‫هم پرداختیم‪ .‬وی افزود‪ :‬اینکه چگونه می توان در بیماری های همه گیری مانند کرونا‪ ،‬حوادث یا دیگر مسائل رسانه ها نقش اقناع سازی را انجام دهند و مسیر درستی از جریان را پیش بگیرند‪ ،‬هم در این‬ ‫جلسه بررسی کردیم‪ .‬وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی تصریح کرد‪ :‬رسانه ها سهم و نقش بزرگی در موضوع کرونا دارند و تا امروز همه رسانه ها پای کار بوده اند‪ .‬صالحی افزود‪ :‬کرونا یک مسئله اجتماعی‬ ‫است و مسئله اجتماعی را هم می توان از طریق افکار عمومی مدیریت کرد‪.‬‬ ‫فاصله زیاد سریال ها با الگوی خانواده ایرانی‪ -‬اسالمی‬ ‫یک نماینده مجلس معتقد است‪ :‬بعضی از سریال ها با الگوی خانواده ایرانی‪ -‬اسالمی فاصله زیادی دارند و‬ ‫در حال حاضر این خود باختگی از طریق فیلم ها و رسانه ها وارد خانواده های ما شده است‪.‬‬ ‫ن بافقی نماینده مردم بافق در مجلس شورای اسالمی «خودباختگی» که امروزه بخشی‬ ‫محمدرضا صباغیا ‬ ‫از خانواده ها به ان دچار شده اند را اخذ شده از فرهنگ غربی دانست و عنوان کرد که غربی ها به وسیله‬ ‫رسانه هایشان درون جامعه ایرانی نفوذ یافته اند‪ ،‬وی با ابراز تاسف از جریانی که برخی فیلم و سریال های‬ ‫داخلی را پیش می برد‪ ،‬ابراز کرد که صنعت فیلم ســازی ما بیش از اینکه به دنبال فرهنگ سازی باشد‪،‬‬ ‫دغدغه مالی دارد‪.‬‬ ‫صباغیان همچنین به اصلی ترین بحرانی که امروزه خانواده ایرانی با ان مواجه است‪ ،‬اشاره کرد و عنوان‬ ‫داشــت‪ :‬امروزه جامعه ما دچار یک پارادوکس شده؛ از یک طرف انقالب اسالمی‪ ،‬شعارها و اصول انقالب‬ ‫یک زندگی اسالمی و دینی را به ما نوید می داده‪ ،‬از طرفی هم متاسفانه ارتباطات رسانه ای به شکل های‬ ‫مختلف باعث شده که فرهنگ غرب در کشور ما نفوذ کند‪ .‬ما می توانیم بخش های مثبت ان را بگیریم‬ ‫و بخش های منفی را دفع کنیم‪ .‬ولی متاسفانه بعضی اوقات می بینیم بیشتر بخش های منفی را جذب‬ ‫می کنیم و در مقابل فرهنگ اسالمی نوعی خود باختگی از خود نشان می دهیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در حال حاضر این خود باختگی از طریق فیلم ها و رســانه ها وارد خانواده های ما شده است‪،‬‬ ‫نداشتن برنامه مناسب در رسانه ها مشکل اساسی است‪ ،‬امروزه برنامه هدفمندی برای خانواده ها وجود‬ ‫ندارد‪ ،‬پدر و مادر اکثرا هر دو شــاغل هســتند‪ ،‬از ابتدای صبح تا اخر شب ارتباطی با هم ندارند‪ ،‬ارتباط‬ ‫چندانی بین زن و شوهر یا فرزندان نیست‪ ،‬دوندگی برای کسب درامد و اشتغال باعث شده که خانواده های‬ ‫ما دیگر ان شکل واقعی خودشان و سنت های قدیم را نداشته باشند‪ .‬مشکالت اخالقی‪ ،‬مشکالت روحی‬ ‫و روانی‪ ،‬طالق و‪ ...‬همه این ها ناشی از نداشتن معیارهایی است که خانواده های ما باید داشته باشند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مجموعا خانواده های ما امروز خصوصا در شــهرهای بزرگ دچار مشکل روحی و روانی‬ ‫و حتی جســمی هســتند و همه این ها برمی گردد به اینکه وضعیت خانواده که رکن اساســی زندگی‬ ‫است امروز به نحو مطلوب نیست‪ ،‬گفت‪ :‬وقتی روابط بین ارکان زندگی همسان نباشد‪ ،‬زمان کار‪ ،‬تفریح‪،‬‬ ‫استراحت‪ ،‬ارتباط با فرزندان مشخص نباشــد‪ ،‬خانواده دچار بحران می شود‪ .‬امروزه در شهر های بزرگ‪،‬‬ ‫محور‪ ،‬درامد و پول است‪ ،‬که یک فرد بتواند اجاره خانه را بدهد‪ ،‬اقساط خود را پرداخت کند و سایر نیازهای‬ ‫روزمره خود را رفع سازد‪ .‬طبیعتا این عدم تعادل مشکالتی به دنبال خواهد داشت‪ ،‬طالق و اعتیاد از نتایج‬ ‫عمده این سبک زندگی است‪ ،‬اما وضعیت در روستاها به مراتب بهتر است‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس تاکید کرد‪ :‬بعضی از سریال ها با الگوی خانواده ایرانی‪ -‬اسالمی فاصله زیادی دارند‪ .‬این‬ ‫فیلم و سریال ها به جای اینکه هدفمند باشد و در خانواده ارامش به ارمغان اورده و مسیر زندگی افراد را‬ ‫مشخص و ارتباطات را صمیمی کنند‪ ،‬جنگ و نزاع زندگی شهری ما را ترسیم می کنند‪ .‬برای خنداندن‬ ‫بیننده حرف هایی نامناسب می زنند و ارتباطات غیر منطقی را به تصویر می کشند و ‪ ...‬که همه این ها‬ ‫نشان می دهد برخی از این فیلم و سریال ها متاسفانه نتوانسته اند جایگاه خودشان را بیابند تا هدفی را که‬ ‫دنبالش هستیم و مطابق با انقالب و اسالم باشد‪ ،‬همراهی کنند‪.‬‬ ‫صباغیان به انتخاب بهتر اثار نمایشی در شبکه های برون مرزی اشاره کرد و در این باره توضیح داد‪ :‬به طور‬ ‫مثال سریال یوسف پیامبر نمونه خوبی بود که قبال پخش شده و اثرگذار بوده است‪ .‬فیلم و سریال ها در‬ ‫کل تاثیر دارند اما باید تاثیر مثبت داشته باشند‪ ،‬به خانواده ها‪ ،‬افراد و اعضای جامعه ما سمت و سو بدهند‬ ‫و راهنمایی و ایجاد حرکت کنند‪.‬ما باید به ان چیزی که می گوییم‪ ،‬عمل کنیم و بدان معتقد باشیم‪ .‬اگر‬ ‫اینگونه باشد همه چیز خوب می شود‪ .‬اگر با برنامه ریزی پیش برویم‪ ،‬موفق خواهیم شد‪.‬‬ ‫تبدیل باغ خانه «بزرگ اقا» به تفرجگاه‬ ‫جای زخم «شهرزاد» روی باغ عمارت وثوق الدوله‬ ‫باغ عمارت وثوق الدوله که به دلیل فیلمبرداری سریال شهرزاد در‬ ‫ان به خانه بزرگ اقا معروف است به بوستانی برای مردم منطقه ‪۱۴‬‬ ‫تبدیل می شــود اما پرونده مرمت عمارت ان هنوز روی میز خاک‬ ‫می خورد‪ .‬باغ وثوق الدوله بنایی تاریخی به جامانده از دوران قاجار در‬ ‫منطقه سلیمانیه تهران است که تا چند ماه گذشته در تملک بنیاد‬ ‫مستضعفان بود و چون دورتادور ان دیوار کشیده شده بود‪ ،‬امکان‬ ‫بهره مندی و یا حتی بازدید از ان وجود نداشت‪ .‬تا اینکه این باغ و‬ ‫بنای ان توسط شهرداری منطقه ‪ ۱۴‬تملک و در فهرست مکان های‬ ‫گردشــگری این منطقه قرار گرفت‪ .‬پــس از تملک‪ ،‬دیوارهای باغ‬ ‫نخست وزیر دوره ناصرالدین شاه برداشته شد و فضای بوستان برای‬ ‫تبدیل به تفرجگاه در حال اماده ســازی است‪ .‬قرار است به زودی‬ ‫این بوستان در دسترس مردم قرار گیرد‪ .‬اما ساختمان عمارت هنوز‬ ‫به روی مردم بسته است‪ .‬باید طرح مرمت و بازسازی این عمارت به‬ ‫تایید اداره کل میراث فرهنگی استان تهران برسد چون پیش از این‪،‬‬ ‫اداره میراث تهران از سازمان بوستان ها خواسته بود که اقدامی بدون‬ ‫نظر و تایید این اداره انجام نشود منتها هنوز این طرح مورد تایید‬ ‫قرار نگرفته است چون مدیران میراث فرهنگی تهران این روزها در‬ ‫تعطیالت به سر می برند‪ .‬هنوز کاربری این بنا مشخص نیست چون‬ ‫عباسی شهردار منطقه ‪ ۱۴‬گفته است که «مدیریت شهری منطقه‬ ‫‪ ۱۴‬همزمان با فعالیت های عمرانی از مشاوران فرهنگی کمک گرفته‬ ‫تا با توجه به نیازسنجی از مردم‪ ،‬برای این بنا تغییر کاربری در نظر‬ ‫بگیرند‪ ».‬پیروز حناچی شهردار تهران نیز درباره سرنوشت این خانه‬ ‫تاریخی که حاال به واسطه سریال شهرزاد شناخته تر شده و سال‬ ‫گذشته از بنیاد مستضعفان خریداری شد گفته است‪ :‬برای تبدیل‬ ‫باغ های عبقری و وثوق الدوله به بوستان عمومی ‪ ۱۶۰‬میلیارد تومان‬ ‫هزینه شد‪ .‬در مصوبه خانه باغ‪ ،‬راه های زیادی برای حفظ باغات از‬ ‫جمله ارائه مجوز رستوران و‪ ...‬دیده و حتی مجوز مسکونی با تراکم‬ ‫کم نیز قبول شــده است‪ .‬اکنون این عمارت زیبا د حال فرسایش‬ ‫اســت گروه فیلمبرداری سریال شهرزاد اسیبی به این بنا زدند که‬ ‫فرسایش چند ده ساله ان این اتفاق را رقم نزده است‪ .‬هنوز می توان‬ ‫رد ریل دوربین فیلمبرداری را در این بنا دید ایوان این بنا در حال‬ ‫ریزش است و دیوارهای ان تبله کرده است‪ .‬از دو سال پیش وضعیت‬ ‫این بنا توسط رسانه ها اعالم شده بود اما هنوز مرمت ان اغاز نشده‬ ‫اما اماده سازی فضای سبز ان در اولویت قرار گرفت‪ .‬عمارت وثوق‬ ‫الدوله یا باغ سلیمانیه‪ ،‬قدمتی ‪ ۱۵۰‬ساله دارد که توسط حسن خان‬ ‫معروف به «وثوق الدوله» ساخته شده و دارای نقاشی های گل و مرغ‬ ‫و مقرنس کاری است‪.‬‬ ‫ایرج راد رئیس هیئت مدیره خانه تئاتر‪:‬‬ ‫تلویزیون باید بیشتر به مسئله تئاتر بپردازد‬ ‫رئیس هیئت مدیره خانه تئاتر گفت‪ :‬اگر هر شبکه در طول هر ماه یک‬ ‫تئاتر پخش کند‪ ،‬هم از نظر گسترش و اشاعه تئاتر تاثیرگذار خواهد بود و‬ ‫هم اینکه می تواند بسیاری از مشکالت اشتغال زایی هنرمندان تئاتر را سر‬ ‫و سامان بدهد ولی متاسفانه این کار را نمی کنند‪ .‬ایرج راد رئیس هیئت‬ ‫مدیره خانه تئاتر در گفت وگو با هنرانالین درباره پخش تلهتئاترهایی که‬ ‫اخیرا ً از شبکه چهار سیما پخش می شود گفت‪ :‬من خوشحال هستم که‬ ‫باالخرهتلویزیونتصمیمگرفتبه گونه ایتلهتئاترهاییکهقب ً‬ ‫الضبطکرده‬ ‫بود را مجدد پخش کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در طی سال های اخیر من بارها از‬ ‫سازمان صداوسیما خواهش کرده ام تا در شبکه های مختلف تئاتر پخش‬ ‫کند‪ .‬اگر هر شبکه در طول هر ماه یک تئاتر پخش کند‪ ،‬هم از نظر گسترش‬ ‫و اشاعه تئاتر تاثیرگذار خواهد بود و هم اینکه می تواند بسیاری از مشکالت‬ ‫اشتغال زایی هنرمندان تئاتر را سر و سامان بدهد ولی متاسفانه این کار را‬ ‫نمی کنند‪ .‬رئیس هیئت مدیره خانه تئاتر عنوان کرد‪ :‬اگر امکاناتی فراهم‬ ‫بیاید که بشود به نوعی برای ضبط کارهای جدید نیز در زمان کرونا اقدام‬ ‫کرد اتفاق خوبی می افتد‪ .‬من امیدوار هستم که کرونا هر چه زودتر شرش‬ ‫را از جهان کم کرده و همچنین پخش تلهتئاتر بتواند در دل تلویزیون ادامه‬ ‫پیدا کند‪ .‬امیدوارم این کارها از شبکه های دیگر نیز پخش شود تا مردم از‬ ‫طریق صداوسیما بتوانند ارتباط بیشتری با تئاتر بگیرند‪ .‬ایرج راد در پاسخ به‬ ‫این سوال که چرا در سال های قبل این اتفاق در تلویزیون نمی افتاد‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ما در سال های گذشته نیز پیگیر بودیم‪ .‬در زمانی که اقای الریجانی‬ ‫رئیس سازمان صداوسیما بودند‪ ،‬یادم است با دکتر رفیعی به خدمت ایشان‬ ‫رفتیم و یک گفت وگویی با هم انجام دادیم‪ .‬ایشان در ان جلسه پذیرفتند‬ ‫که شبکه چهار متولی ضبط تئاترهای تلویزیونی باشد و از ان طریق به‬ ‫شبکه های دیگر نیز فیلم تئاتر بدهد تا پخش کنند‪ .‬ان موقع گفت وگوها به‬ ‫نوعی شروع شد ولی با رفتن اقای الریجانی از تلویزیون‪ ،‬این مسئله متوقف‬ ‫شد‪ .‬پس از ان ما بارها درخواست برگزاری نشست کردیم ولی نمی دانم‬ ‫چرا صورت نمی گرفت‪ .‬وی اظهار داشت‪ :‬برخی از تئاترهایی که از تلویزیون‬ ‫پخش می شد چندان در ارتباط با توانمندی های مدیوم تلویزیونی نبود‪ .‬به‬ ‫خاطر اینکه معموالً در یک جای بسته ضبط می شد‪ .‬گرچه قب ً‬ ‫ال دکوپاژهای‬ ‫خوبی در زمین ه تئاترهای تلویزیونی صورت می گرفت ولی گاهی کارها به‬ ‫صورت بسیار ضعیفی ضبط می شدند‪ .‬ضمن اینکه باید این نکته را یاداوری‬ ‫کنم تئاتر تلویزیونی برای خودش یک مشخصاتی دارد‪ .‬حتماً قرار نیست‬ ‫در یک فضای بسته و با یک دکور محدودی ضبط شود‪ ،‬بلکه می توانند از‬ ‫فضاهای بیرون هم استفاده کنند‪ .‬طبیعتاً با استفاده از مدیوم تلویزیون و‬ ‫برنامه ریزی دقیق در این زمینه می تواند کارهای ارزشمندی ضبط شود‪.‬‬ ‫رئیس هیئت مدیره خانه تئاتر اضافه کرد‪ :‬خود من ســال ها پیش یک‬ ‫کاری به نام “دکتر فاستوس” در تلویزیون ضبط کردم که شادروان پرویز‬ ‫پورحسینی هم در ان بازی کرد‪ .‬ما در ان نمایش سعی کردیم فضاها را‬ ‫سه شنبه ‪ 11‬اذر ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪394‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اخبار‬ ‫گالیه خواننده سرشناس ترکیه‬ ‫از عوامل یک سریال ایرانی‬ ‫این روزها خبری مبنی بر همکاری «ماهسون کرمزگول»‬ ‫خواننده سرشــناس ترکیــه ای برای بازی در ســریال‬ ‫«پدرخوانده» به شــدت در فضای مجازی و برخی رسانه‬ ‫ها منتشر شده که گالیه این هنرمند را نیز درپی داشت‪.‬‬ ‫این روزها خبری مبنی بر همکاری «مهسون کرمزگول»‬ ‫خواننده سرشــناس ترکیــه ای برای بازی در ســریال‬ ‫«پدرخوانده» به شــدت در فضای مجازی و برخی رسانه‬ ‫ها منتشر شده که گالیه این هنرمند را نیز درپی داشته‬ ‫اســت‪ .‬بر اســاس خبرهای پراکنده‪ ،‬مذاکراتی از طرف‬ ‫عوامل ســاخت ســریال «پدر خوانده» بــا این خواننده‬ ‫محبوب و مشهور کشور ترکیه برای بازی و نیز خوانندگی‬ ‫در این سریال و تیتراژ پایانی صورت گرفته که ظاهرا چون‬ ‫فعال در مرحله پیشنهاد اســت و خواننده مذکور توافق‬ ‫نهایی را به مرحله بعــد از خواندن و پذیرش فیلمنامه و‬ ‫شرایط و خواســته هایش موکول کرده‪ ،‬قرار بر این بوده‬ ‫که فعال چیزی رســانه ای نشود در حالیکه تا همینجای‬ ‫کار به سرعت در فضای مجازی و برخی رسانه ها منعکس‬ ‫شده که گالیه «ماهسون» را در پی داشته است‪ .‬هادی‬ ‫انبار دار مدیرتولید و مجری طرح ســریال «پدرخوانده»‬ ‫دربــاره این پروژه گفته بود‪ :‬این مجموعه قرار اســت در‬ ‫دو فصل برای پخش از شبکه نمایش خانگی تولید شود‬ ‫که هر فصل از این ســریال ‪ ۱۸‬قســمت خواهد بود‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬مرتضی شایسته تهیه کنندگی این سریال و رحیم‬ ‫طوفان نیز کارگردانی را برعهده خواهد داشت‪ .‬فیلمنامه‬ ‫این مجموعــه را مجید برزگر و لیال نیک ذات به صورت‬ ‫مشــترک نوشته اند‪ .‬مجری طرح ســریال «پدرخوانده»‬ ‫گفت‪ :‬بخش هایی از سریال در ترکیه فیلمبرداری می شود‬ ‫و در این ســریال بازیگران ایرانی و ترکی حضور خواهند‬ ‫داشت‪ .‬به گفته وی‪ ،‬برای حضور «ماهسون کرمزگول»‬ ‫خواننده‪ ،‬بازیگر و کارگردان کرد تبار ترکیه مذاکرات انجام‬ ‫شده اســت و انتظار می رود وی به عنوان بازیگر در این‬ ‫سریال حضور یابد‪ .‬این فیلم یک ملودرام اجتماعی است‬ ‫که داســتانش از ابتدای انقالب اغاز شده و تا زمان حال‬ ‫ادامه خواهد داشــت‪ .‬پس از انتشــار این خبر «ماهسون‬ ‫کرمزگول» در صفحه اینســتاگرام خود ضمن گالیه ای‬ ‫ضمنی نوشت‪ :‬فقط یک ســناریو به دست من رسیده و‬ ‫تنها یک پیشنهاد است‪ .‬اگر دوستش داشته باشم و درباره‬ ‫شرایط به توافق برسیم در این سریال بازی خواهم کرد‪.‬‬ ‫البته که رســانه ای کردن ان از ســوی طرف ایرانی یک‬ ‫رفتار غیر حرفه ای بود‪.‬‬ ‫همکاری علیرضا قربانی‬ ‫با خواننده کشمیری‬ ‫به گونه ای بســازیم که از یک شکل یکنواخت در بیاید‪ .‬راد ضمن تاکید‬ ‫بر اینکه ساخت تله تئاترها کم هزینه تر از سریال ها هستند‪ ،‬اذعان کرد‪:‬‬ ‫همان سال ها هم مبالغی که برای ضبط تلهتئاتر در نظر می گرفتند بسیار‬ ‫پایین بود ولی با این حال هنرمندان تئاتر گله مند این قضیه نبودند‪ .‬تئاتر‬ ‫نیازمند یک مدت تمرین است ولی در سریال تمرین ندارند‪ .‬او در پایان‬ ‫با اشاره به انتخاب اقای شاه ابادی به عنوان معاون سیما‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫اقای شاه ابادی قب ً‬ ‫ال در وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی بوده اند و به موضوع‬ ‫تئاتر اشراف دارند و االن فرصتی است که بیشتر به مسئله تئاتر و ضبط‬ ‫تئاترهایتلویزیونیبپردازند‪.‬‬ ‫«جمشیدیه» انالین اکران می شود‬ ‫فیلم سینمایی «جمشیدیه» ساخته یلدا جبلی در فیلیمو و نماوا به صورت‬ ‫انالین اکران می شود‪« .‬جمشیدیه» به تهیه کنندگی محمدصادق اذین و‬ ‫فردین خلعتبری از سه شنبه ‪ ۱۱‬اذرماه ساعت ‪ ۲۰‬در سامانه های فیلیمو‬ ‫و نماوا به صورت انالین اکران می شــود‪« .‬جمشیدیه» دومین فیلم بلند‬ ‫سینمایی یلدا جبلی در فضایی متفاوت نسبت به فیلم «داره صبح میشه»‬ ‫ســاخته شده اســت که نگاهی به یکی از معضالت چالش برانگیز جامعه‬ ‫دارد‪ .‬سارا بهرامی‪ ،‬حامد کمیلی‪ ،‬پانته ا پناهی ها‪ ،‬سعید چنگیزیان‪ ،‬ستاره‬ ‫پسیانی‪ ،‬ندا جبرائیلی‪ ،‬شادی کرم رودی‪ ،‬محمد ولی زادگان‪ ،‬کاوه کاتب‪،‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫صالحی‪ :‬کرونا را می توان از طریق افکار عمومی مدیریت کرد‬ ‫حمیرا نونهالی‪ ،‬لیلی فرهادپور‪ ،‬غالمرضا کیایی نژاد‪ ،‬حسین دالمن با حضور‬ ‫کیومــرث پوراحمد‪ ،‬بهرام عظیمی و بهرنــگ تنکابنی از جمله بازیگرانی‬ ‫هستند که در این فیلم نقش افرینی دارند‪ .‬عوامل فیلم عبارتند از کارگردان‬ ‫و تدوینگــر‪ :‬یلدا جبلی‪ ،‬فیلمبردار‪ :‬معین مطلبی‪ ،‬صدابردار‪ :‬مهدی صالح‬ ‫کرمانی‪ ،‬اهنگساز و طراح صحنه‪ :‬فردین خلعتبری‪ ،‬صداگذار‪ :‬ارش قاسمی‪،‬‬ ‫گریم‪ :‬عظیم فراین‪ ،‬مدیر تولید‪ :‬ارش جبلی‪ ،‬عکاس‪ :‬حبیب مجیدی‪ ،‬روابط‬ ‫عمومی‪ :‬سپیده حیدرابادی‪« .‬جمشیدیه» در سی و هفتمین جشنواره فیلم‬ ‫فجر نمایش داده شده است‪.‬‬ ‫علیرضا قربانی خوانند ه محبوب ایرانی پس از تجرب ه موفق‬ ‫الســوئنو (‪ ،)El Sueño‬در ادام ه همکاری هایش با احسان‬ ‫مطوری اهنگساز ایرانی ساکن امریکا در پروژ ه بین المللی‬ ‫«صداها و پل ها»‪ ،‬قطع ه جدیدی با نام «نازنی نی» (به زبان‬ ‫کشمیری نازنین من) خوانده است‪ .‬علیرضا قربانی خواننده ‬ ‫محبوب ایرانی پس از تجرب ه موفق السوئنو (‪ ،)El Sueño‬در‬ ‫ادام ه همکاری هایش با احسان مطوری اهنگساز ایرانی ساکن‬ ‫امریکا در پروژ ه بین المللی «صداها و پل ها»‪ ،‬قطع ه جدیدی با‬ ‫نام «نازنی نی» (به زبان کشمیری نازنین من) خوانده است‪ .‬در‬ ‫کنار علیرضا قربانی‪ ،‬قیصر نیظامی خوانند ه معروف کشمیری‬ ‫نیز اشعاری از ابراهیم مسکین را می خواند‪ .‬اشعار فارسی این‬ ‫ی اســت‪ .‬این اثر با همکاری‬ ‫قطعه ســرود ه فریدون مشیر ‬ ‫نوازندگان برجست ه بین المللی همچون مایک بالک (نوازنده ‬ ‫ویلن سل در گروه ســیلک رود)‪ ،‬رانی مالی (نوازند ه عود از‬ ‫فلسطین) و علی منتظری‪ ،‬حسام ناصری‪ ،‬میالد محمدی‬ ‫و میثم مروســتی (نوازندگان ایران) به زودی به عالقمندان‬ ‫موسیقی تلفیقی ایران و جهان عرضه خواهد شد‪.‬‬ صفحه 5 ‫سالمت‬ ‫لزوم رعایت پروتکل ها و استفاده از ماسک پس از تولید واکسن کرونا‬ ‫‪6‬‬ ‫به گفته متخصصان هندی‪ ،‬با تولید واکسن کووید‪ 19-‬و در دسترس قرار گرفتن ان همچنان استفاده از ماسک ضروری است‪ .‬حتی با در دسترس قرار گرفتن واکسن کووید‪19-‬‬ ‫‪ ،‬رعایت پروتکلهای بهداشــتی به منظور مقابله با همه گیری بیماری کووید‪ 19-‬همچنان برای طوالنی مدت به قوت خود باقیست و افراد ملزم به استفاده از ماسک هستند‪ .‬مدیر‬ ‫شورای تحقیقات پزشکی هند در این باره معتقد است که پس از خرید واکسن کروناویروس استفاده از ماسک برای پیشگیری از کووید‪ 19-‬به قوت خود باقیست‪ .‬ماسک همچون‬ ‫واکسن عمل میکند‪ ،‬بنابراین الزم است برای طوالنی مدت استفاده شود‪ .‬ماسک نقش کلیدی در حفظ سالمت افراد به ویژه بهبودیافتگان کرونا ایفا می کند‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 11‬اذر ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪394‬‬ ‫اخبار‬ ‫تاثیر داروی «ایورمکتین»‬ ‫در بهبود بیماران کووید ‪19‬‬ ‫نتایج اخیر نشان می دهد که داروی ضد شپش ایورمکتین‬ ‫در درمان بیماری کووید‪ ۱۹‬موثر اســت‪ .‬محققان دانشگاه‬ ‫قزوین یک ازمایش ‪ ۴۵‬روزه را بر روی ‪ ۱۸۰‬بیمار کرونایی‬ ‫بستری شــده در بیمارستان با شــرایط خفیف تا شدید‬ ‫انجام دادند‪ .‬یافته ها نشان داد داروی ایورمکتین به عنوان‬ ‫یــک داروی کمکی موجب کاهش نرخ مرگ و میر‪ ،‬طول‬ ‫مدت نیاز به اکســیژن مصنوعی‪ ،‬و مدت بستری شدن در‬ ‫بیمارستان در بیماران کرونایی شد‪ .‬بهبود سایر پارامترهای‬ ‫بالینی حاکی از ان اســت که داروی ایورمکتین با حاشیه‬ ‫امن بــاال‪ ،‬دارای تاثیر درمانی باالیی بر بیماری کووید ‪۱۹‬‬ ‫است‪ .‬با وجود نتایج مثبت حاصل از این دارو‪ ،‬اما از انجائیکه‬ ‫هنوز به طور رسمی موردتایید سازمان های نظیر سازمان‬ ‫بهداشت جهانی و نهادهای مه سالمت در امریکا قرار نگرفته‬ ‫است‪ ،‬هنوز در روند درمان این بیماری نقشی ندارد‪ .‬محققان‬ ‫بر انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه تاکید دارند‪.‬‬ ‫داروهای ضدفشارخون‬ ‫ریسک مرگ بیماران کرونایی‬ ‫را کاهش می دهد‬ ‫نتایج مطالعه جدید نشان می دهد داروهای ضدفشارخون‬ ‫می تواند ریســک مرگ را در بیماران پرریسک کووید ‪۱۹‬‬ ‫کاهش دهد‪ .‬محققان دریافتند در بیماران مبتال به فشارخون‬ ‫براساس نوع دارویی که مصرف می کنند‪ ،‬خطر مرگ ناشی‬ ‫از کووید ‪ ۱۹‬کمتر است‪ .‬محققان توصیه می کنند مصرف‬ ‫داروهای ضدفشــارخون باید قبل و در طــول الودگی به‬ ‫کروناویــروس در این بیماران ادامه یابد‪ .‬تیم تحقیق در این‬ ‫مطالعه رابطه بین داروهای ضدفشــارخون را با مرگ و میر‬ ‫داخل بیمارســتان در بیماران کرونایی مقایسه کرد‪ .‬از بین‬ ‫‪ ۸۰۷۸‬بیمار بستری شده در بیمارستان به خاطر کووید ‪،۱۹‬‬ ‫‪ ۴۵.۶( ۳۶۸۶‬درصد) مبتال به فشــارخون باال بودند‪۲۰۴۳ .‬‬ ‫نفر از این بیماران داروهای ‪ ۱۶۲۴ ،RAASi‬نفر ‪ CCB‬و‬ ‫‪ ۱۱۵۴‬نفر داروهای مسدودکننده بتا مصرف می کردند‪ .‬در‬ ‫مجموع نرخ مرگ و میر در بیمارستان ‪ ۲۳.۱‬درصد بود‪ .‬در‬ ‫مقایسه با افرادی که دارو مصرف نمی کردند‪ ،‬خطر مرگ در‬ ‫افراد دریافت کننده‪ CCB‬و داروهای مسدودکننده بتا کمتر‬ ‫بود اما در بیماران دریافت کننده ‪ RAASi‬فرقی نداشت‪.‬‬ ‫یافته های این مطالعه بر تداوم مصرف داروهای ضدفشارخون‬ ‫در بیماران کرونایی تاکید دارد‪ .‬شواهد فعلی حاکی از ان است‬ ‫که سن باال و وجود بیماری های قلبی عروقی‪ ،‬هردو ریسک‬ ‫نوع شدید بیماری کووید ‪ ۱۹‬را افزایش می دهند‪ .‬نتایج این‬ ‫مطالعه از تاثیر حفاظتی داروهای ضدفشارخون در بیماران‬ ‫کرونایی حمایت می کند‪ .‬هنوز مکانیسم تاثیر این داروها در‬ ‫کاهش مرگ بیماران کرونایی مشخص نیست و محققان بر‬ ‫انجام تحقیقات بیشتر در این زمینه تاکید دارند‪.‬‬ ‫ایا می دانید‬ ‫معادل فارسی «ایدز» چیست؟‬ ‫گروه واژه گزینی فرهنگستان زبان و ادب فارسی درباره واژ ه‬ ‫«ایدز» و جایگزین ان در زبان فارســی توضیحی ارائه کرده‬ ‫اســت‪ .‬گروه واژه گزینی فرهنگســتان زبان و ادب فارسی‬ ‫(با عنوان «چشــم و چراغ» در فضای مجازی) به مناسبت‬ ‫روز جهانی ایدز (دهم اذرماه‪ ،‬برابر با یکم دســامبر هر سال‬ ‫که امســال با ‪ ۳۱‬نوامبر مصادف شده) در توضیحی نوشته‬ ‫است‪« :‬بســیاری از مردم بیماری ‪acquired immune‬‬ ‫ِ‬ ‫ نوشــت ان‪ ،‬یعنی‬ ‫‪ deficiency syndrome‬را بــا کوته‬ ‫«‪ ،»AIDS‬می شناســند‪ .‬این ســرنام در برخی از زبان ها‬ ‫استفاده می شود‪ ،‬اما نه در «تمام» زبان های دنیا‪ .‬فرانسوی ها و‬ ‫اسپانیایی ها به ان «‪ »SIDA‬می گویند‪ .‬ان ها این کوته نوشت‬ ‫را بر اساس نام این بیماری در زبان خودشان ساخته اند و به کار‬ ‫می برند‪ .‬در زبان فارســی هم‪ ،‬عالوه بر این که کاربرد «ایدز»‬ ‫پذیرفته شده است‪ ،‬با توجه به نام فارسی این بیماری‪ ،‬یعنی‬ ‫«نشانگان اکتسابی کمبود ایمنی»‪ ،‬اختصا ِر «ناکا» ساخته‬ ‫شده است‪ .‬چه می شد اگر ما نیز با زبان مان مهربان تر بودیم و‬ ‫از کاربرد واژه ها و اختصارات فارسی سر بازنمی زدیم؟» از سال‬ ‫‪ ۱۹۸۸‬به منظور افزایش بودجه ها و افزایش اگاهی‪ ،‬اموزش‬ ‫و مبارزه با تبعیض ها اول دسامبر هر سال (برابر ‪ ۱۰‬اذر) به‬ ‫عنوان روز جهانی ایدز نام گذاری شده است‪.‬‬ ‫افزایش اسیب های اسکلتی عضالنی در کاربران تلفن همراه‬ ‫یک دکترای تخصصی بهداشــت حرفه ای‪ ،‬نســبت به افزایش اسیب های اسکلتی عضالنی در کاربران‬ ‫تلفن همراه‪ ،‬هشدار داد‪.‬‬ ‫تلفن های همراه به عنوان وســایل ارتباطی قدرتمند برای اولین بار در سال ‪ ۱۹۸۴‬به بازار عرضه شدند‬ ‫و با پیشــرفت تدریجی امروزه به عنوان دوربین عکاسی همراه‪ ،‬پخش کننده موسیقی‪ ،‬وسیله ای برای‬ ‫بازی های کامپیوتری و ابزار موقعیت یاب جهانی (‪ )GPS‬مورد اســتفاده قرار می گیرد‪ .‬اما از میان انها‬ ‫شــبکه های اجتماعی‪ ،‬مهم ترین عامل افزایش اعتیاد به تلفن های همراه هستند‪ .‬به طوری که در سال‬ ‫‪ ،۲۰۱۶‬بیش از هفت میلیارد کاربر تلفن همراه در سراسر جهان گزارش شده و تخمین زده شده است‬ ‫در حدود ‪ ۶۲‬درصد کل حجم ترافیک مصرفی اینترنت در سال ‪ ۲۰۲۰‬به کاربرانی اختصاص پیدا می کند‬ ‫که از تلفن های همراه خود به شبکه های اجتماعی یا پایگاه های داده ای متصل می شوند‪.‬‬ ‫در سال های اخیر‪ ،‬شبکه های اجتماعی به محبوب ترین کانال های دریافت اطالعات در مواقع بحران های‬ ‫بهداشــتی تبدیل شده اند‪ .‬نتایج بررسی ها بر روی کاربران اینترنتی‪ ،‬از افزایش ‪ ۲۰‬درصدی جستجوی‬ ‫اطالعات بهداشتی در زمان شیوع پاندمی کووید ‪ ۱۹‬خبر می دهد که عمدتاً از طریق شبکه های اجتماعی‬ ‫و تلفن های هوشمند بوده است‪.‬‬ ‫از طرفی سادگی دسترسی به اطالعات و امکان برقراری ارتباط با دیگران از طریق شبکه های اجتماعی‪،‬‬ ‫راه اندازی گروه های اموزش مجازی به دنبال تعطیلی مدارس‪ ،‬دانشگاه ها و موسسات اموزشی‪ ،‬قرنطینه‬ ‫خانگی و محدودیــت در برقراری ارتباط رو در رو با هدف کاهش انتقال بیماری از عوامل دیگری بوده‬ ‫اند که استفاده گسترده از تلفن های هوشمند را در زمان شیوع کووید ‪ ۱۹‬به دنبال داشته و باعث شده‬ ‫است تعداد کاربران شبکه های اجتماعی در ژانویه ‪ ۲۰۲۰‬با ‪ ۹‬درصد افزایش در مقایسه با سال ‪،۲۰۱۹‬‬ ‫به ‪ ۳.۸۰‬میلیارد نفر برسد که نشان دهنده محبوبیت شبکه های مجازی در سرتاسر جهان است‪.‬‬ ‫اتنا رفیعی پور دکترای تخصصی بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی‪ ،‬گفت‪ :‬به رغم‬ ‫میل گســترده به اســتفاده از تلفن های همراه هوشمند‪ ،‬اســتفاده بیش از حد از انها باعث بروز برخی‬ ‫عوارض بهداشــتی نظیر خشکی چشم‪ ،‬ضعف انگشت شست و مچ دست‪ ،‬درد گردن‪ ،‬توهمات لمسی و‬ ‫بی خوابی می شود‪ .‬به طوری که در نتایج مطالعات صورت گرفته ارتباط مستقیم و معنی داری میان نرخ‬ ‫ابتالء به اختالالت اســکلتی عضالنی و خستگی های مفرط چشمی با استفاده از تلفن های همراه وجود‬ ‫دارد که از میان انها دردهای گردنی و مچ دست‪ ،‬از شیوع باالتری برخوردارند‪.‬‬ ‫وی ضمن توصیه به مردم برای اجتناب از استفاده طوالنی مدت از تلفن همراه ‪ ،‬افزود‪ :‬به منظور کاهش‬ ‫اسیب های اسکلتی‪-‬عضالنی در هنگام استفاده از تلفن همراه بهتر است به برخی نکات مهم توجه شود‪.‬‬ ‫به عنوان مثال به جای در دســت گرفتن گوشــی تلفن همراه برای پاسخگویی به مکالمات و یا گوش‬ ‫دادن به موسیقی بهتر است از ابزار هندزفری استفاده شود و از بلند کردن بیش از اندازه درجه صدای‬ ‫تلفن نیز اجتناب کرد‪ .‬رفیعی پور ادامه داد‪ :‬از خم کردن مهره های گردنی در هنگام استفاده از گوشی‬ ‫تلفن همراه خودداری کنید و در مقابل سعی کنید با کمک دستان خود یا ابزارهای نگهدارنده‪ ،‬گوشی‬ ‫تلفن همراه را مقابل چشــمان خود قرار بدهید‪ .‬اگر از تلفن همراه در حالت ایستاده استفاده می کنید‪،‬‬ ‫دست های خود را در حالت طبیعی نگه دارید‪ .‬از باال اوردن یا پایین اوردن بیش از حد شانه ها اجتناب‬ ‫کنید و فقط دستان خود را از ارنج خم نمائید‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬روش دیگر این است که دست چپ خود را به صورت افقی بر روی قفسه سینه قرار دهید و از‬ ‫ان به عنوان تکیه گاه ارنج دست راست خود استفاده کنید و به این وسیله از بازوی دست راست که با‬ ‫ان گوشی را در دست دارید‪ ،‬حمایت کند‪ .‬برای جلوگیری از خستگی دست ها می توانید هر چند مدت‬ ‫یکبار جهت دســت های خود را عوض کنید‪ .‬اگر در حالت نشســته از گوشی تلفن همراه خود استفاده‬ ‫می کنید الزم است ارنج را بر روی زانو قرار داده یا به کمک یک ابزار نگهدارنده تلفن همراه را در راستای‬ ‫چشمان خود قرار دهید‪ .‬تالش کنید برای انتخاب حروف از صفحه کلید گوشی و ارسال مطالب از هر‬ ‫دو دست خود استفاده کنید‪ .‬به کمک یک دست گوشی همراه خود را روبروی چشمان خود نگه دارید‬ ‫و با دست دیگر انتخاب حروف را انجام دهید‪ .‬برای جلوگیری از ابتالء به بیماری انگشت ماشه ای‪ ،‬توصیه‬ ‫می شود که انگشت شست دستی که با ان گوشی را نگه داشته اید برای نوشتن و استفاده از صفحه کلید‬ ‫تلفن همراه‪ ،‬استفاده نکنید‪ .‬همچنین سعی کنید تلفن همراه خود را در فاصله ‪ ۴۰‬تا ‪ ۴۵‬سانتیمتری از‬ ‫چشمانتان قرار دهید و از نزدیک کردن بیش از اندازه تلفن همراه به چشمانتان اجتناب کنید‪.‬‬ ‫رفیعی پور ادامه داد‪ :‬برای جلوگیری از ابتالء به خشکی و دردهای چشمی الزم است در هنگام استفاده‬ ‫از تلفن یا هر صفحه نمایش دیگری‪ ،‬پلک زدن را فراموش نکنید‪ .‬با این کار سطح چشمان شما مرطوب‬ ‫نگه داشته می شود و از خستگی ماهیچه های چشمی جلوگیری می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬احتماالً تا کنون قانون ‪ ۲۰-۲۰-۲۰‬را شــنیده اید‪ .‬این قانون برای حمایت از ماهیچه های‬ ‫چشــمی توصیه می کند که حداکثر هر ‪ ۲۰‬دقیقــه به مدت ‪ ۲۰‬ثانیه به نقطه ای در ‪ ۲۰‬قدمی خود‬ ‫نگاه کنید‪ .‬بهتر اســت این ورزش کوتاه مدت را در اســتفاده طوالنی مدت از تلفن همراه به خاطر‬ ‫داشــته باشــید‪ .‬نور صفحه نمایش تلفن همراه خود را نزدیک به نور محیط تنظیم کنید زیرا کم یا‬ ‫زیاد بودن بیش از حد نور صفحه تلفن همراه برای چشمان شما مخاطره امیز خواهد بود و در حفظ‬ ‫تمرکز مشکل ایجاد می کند‪.‬‬ ‫رفیعی پور گفت‪ :‬تمیز کردن مرتب صفحه نمایش با دســتمال های مخصوصی مانند دســتمال عینک‬ ‫می تواند تا حدودی به شــما کمک کند تا گرد و غبار‪ ،‬جرم‪ ،‬لکه و اثر انگشــت از روی ان پاک گردد و‬ ‫نیاز به زیاد کردن نور صفحه گوشــی نباشــد‪ .‬پس از مدتی استفاده از تلفن همراه‪ ،‬چند قدم راه بروید‬ ‫و برای رفع خســتگی و افزایش جریان خون در اندام های خود‪ ،‬برخی نرمش های مناســب مانند باال و‬ ‫پایین انداختن شانه ها و یا باز و بسته کردن انگشتان دست خود را انجام دهید‪ .‬اگر متوجه گذشت زمان‬ ‫در هنگام اســتفاده از تلفن همراه خود نمی شــوید بهتر است با تنظیم هشدارهای زمانی برای خودتان‬ ‫محدودیت هایی قائل شوید و با انجام چند فعالیت فیزیکی و نرمش هایی که به ان اشاره شد‪ ،‬به چشمان‬ ‫و دستانتان استراحت دهید‪.‬‬ ‫وی در پایــان افزود‪ :‬به عنوان نتیجه گیری می توان گفت که تمایل رو به افزایش اســتفاده از اینترنت‬ ‫و صفحات اجتماعی توســط جامعه بزرگ کاربران تلفن های هوشمند با کاهش فعالیت های فیزیکی و‬ ‫افزایش نرخ اختالالت اسکلتی‪-‬عضالنی در میان عموم جامعه همراه است که نیازمند برنامه ریزی های‬ ‫جدی از سوی متولیان ســامت جامعه است‪ .‬اموزش در خصوص استفاده صحیح از تلفن های همراه‪،‬‬ ‫انجام فعالیت های فیزیکی تعدیل کننده فشــار بر اندام های اســکلتی‪ -‬عضالنی‪ ،‬تغییر عادات نامناسب‬ ‫فردی و حفظ صحیح پوســچرهای بدن در هنگام اســتفاده از این ابزارها از جمله اقداماتی اســت که‬ ‫توجه اموزش دهندگان‬ ‫می تواند بر کاهش اسیب به سالمت افراد موثر باشد و باید به صورت جدی مورد ّ‬ ‫و سیاستگزاران بهداشتی قرار گیرد تا از بروز ناتوانی های جسمی فراگیر در اینده اجتناب شود‪.‬‬ ‫دبیر انجمن علمی پزشکی ورزشی ایران ‪:‬‬ ‫ورزشکارانکروناییبهمشکالتقلبیوریویتوجهکنند‬ ‫دبیر انجمن علمی پزشکی ورزشــی ایران‪ ،‬از ورزشکاران مبتال‬ ‫به کرونا خواســت قبل از بازگشت به ورزش‪ ،‬حتما بررسی های‬ ‫قلبی و ریوی را انجام دهند‪.‬‬ ‫محمدحسین پورغریب شــاهی‪ ،‬روز دوشنبه در نشست خبری‬ ‫که به صورت ویدئوکنفرانس برگزار شــد‪ ،‬گفت‪ :‬توانبخشــی و‬ ‫ورزش روزانه برای بیماران کرونایی پس از بهبودی‪ ،‬توصیه می‬ ‫شــود‪ .‬وی افزود‪ :‬ورزش کردن این افراد می تواند به تدریج و با‬ ‫شــدت کم در خانه باشــد‪ .‬به طوری که می توانند در خانه راه‬ ‫بروند و ورزش های تنفسی انجام دهند‪.‬‬ ‫پورغریب شــاهی تاکید کرد‪ :‬بیماران کرونایی بهبود یافته که‬ ‫به طور منظم ورزش انجام می دهند‪ ،‬سریع تر به شرایط عادی‬ ‫بر می گردند‪ .‬وی گفت‪ :‬افراد با رویکرد پیشــگیری و بازتوانی‪،‬‬ ‫ورزش همگانی را جدی بگیرند‪.‬‬ ‫دبیر انجمن علمی پزشــکی ورزشی ایران‪ ،‬در ارتباط با فعالیت‬ ‫ورزشکاران در دوران کرونا‪ ،‬افزود‪ :‬تاکید می کنیم این افراد در‬ ‫عین حالی که ورزش را ادامه بدهند‪ ،‬اقدامات بهداشتی را حتماً‬ ‫رعایت کنند‪.‬‬ ‫تاثیر سفرهای فضایی بر سالمت فضانوردان‬ ‫یافته های جدید نشان می دهد فشار اکسایشی مزمن در طول سفر فضایی بر طول تلومرها تاثیر‬ ‫دارد‪ .‬در این مطالعه‪ ،‬محققان ناسا دو فضانورد دوقلوی همسان به نام های اسکات و مارک کِلی را‬ ‫مورد بررسی قرار دادند‪ .‬در این تحقیق‪ ،‬مارک بر روی زمین ماند و اسکات به مدت یک سال در فضا‬ ‫حضور داشت‪ .‬در این مطالعه‪ ،‬قسمت پایانی کروموزوم ها موسوم به تلومر که روند پیری را نشان می‬ ‫دهد‪ ،‬مورد بررسی قرار گرفت‪ .‬محققان دریافتند که تلومرهای اسکات در سلول های سفید خونش‬ ‫در زمانی که در فضا بود‪ ،‬طوالنی تر شده و پس از بازگشت به زمین به طول تقریباً طبیعی بازگشت‪.‬‬ ‫تلومرها یک «کاله» محافظ در انتهای کروموزوم ها هستند که با افزایش سن فرد کوتاه می شوند‪.‬‬ ‫تغییرات بزرگ در طول تلومر می تواند به این معنی باشد که فرد در معرض پیری سریع یا بیماری‬ ‫هایی اســت که همراه با پیر شدن‪ ،‬بیماری های قلبی عروقی و سرطان بروز می کنند‪ .‬در مطالعه‬ ‫ای دیگر‪ ،‬گروهی متشکل از ‪ ۱۰‬فضانورد مورد بررسی قرار گرفتند و نتایج انها با یافته های مربوط‬ ‫به دوقلوهای کِلی مقایســه شد‪ .‬پژوهشگران‪ ،‬فضانوردانی را که ‪ ۶‬ماه در پایگاه فضایی بین المللی‬ ‫در مدار زمین بودند را مورد بررسی قرار دادند‪ .‬انها بعد از ‪ ۶‬ماه با مطالعه این فضانوردان به اسیب‬ ‫به ‪ DNA‬پی بردند که می تواند عالئم هشــداردهنده ای برای ســامت باشد‪ .‬انها متوجه شدند‬ ‫فضانوردان بعد از سفر فضایی‪ ،‬دارای تلومرهای کوتاه تری نسبت به قبل از سفر فضایی شان بودند‪.‬‬ ‫اگرچه محققان متوجه واکنش های متفاوت در افراد شدند‪ .‬محققان معتقدند فشار اکسایشی مزمن‬ ‫در فضا به تلومرها اسیب می رساند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در ارتباط با ورزشکاران حرفه ای باید این نکته را‬ ‫متذکر شویم که این دسته از ورزشکاران حرفه ای‪ ،‬انجام ورزش‬ ‫با شدت باال را بیشتر از یک ساعت نداشته باشند و می توانند در‬ ‫فواصل مختلف به ورزش ادامه دهند‪ .‬پورغریب شاهی با اشاره به‬ ‫درگیری قلب و ریه بیماران کرونایی‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از نگرانی های‬ ‫ما عوارض قلبی ریوی است که کرونا در ورزشکاران به جای می‬ ‫گذارد‪ .‬لذا‪ ،‬توصیه اکید ما این است که ورزشکاران کرونایی بعد‬ ‫از بهبودی‪ ،‬پروتکل ‪ ۱۰‬روز بــی تحرکی را رعایت کنند‪ .‬یعنی‬ ‫به هیچ وجه ورزش نکنند و بعد از ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۴‬روز تست بدهند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این افرادحتماً بررســی هــای قلبی و ریوی نیاز‬ ‫دارنــد‪ ،‬لذا‪ ،‬توصیه جدی ما به ورزشــکاران با عالمت خفیف و‬ ‫شــدید‪ ،‬این اســت که حتماً قبل از بازگشت به ورزش اقدامات‬ ‫قلبی و ریوی را انجام دهند تا از وضعیت جسمانی خود مطمئن‬ ‫شده و بعدا ً ورزش را شروع کنند‪.‬‬ ‫هشدار سازمان جهانی بهداشت‬ ‫نسبت به افزایش قربانیان ماالریا‬ ‫ســازمان جهانی بهداشت (‪ )WHO‬اعالم کرد‪ :‬همه گیری بیماری کووید‪ ۱۹-‬و کاهش دسترسی به‬ ‫درمانهای موثر ضد ماالریا می تواند با افزایش ‪ ۱۰۰‬هزار موردی مرگ بر اثر ماالریا در سال همراه باشد‪ .‬در‬ ‫گزارش سازمان جهانی بهداشت امده است‪ :‬شیوع کروناویروس موجب اختالل در روند دسترسی افراد‬ ‫به درمان های موثر بیماری ماالریا شده که می تواند در سال جاری به مرگ حدود ‪ ۱۰۰‬هزار نفر دیگر در‬ ‫منطقه افریقای سیاه منجر شود‪ .‬در گزارش این سازمان امده است‪ :‬بسیاری از کشورها اعالم کرده اند همه‬ ‫گیری بیماری کووید‪ ۱۹-‬موجب بروز اختالالت جزئی در روند درمان بیماری ماالریا شده است‪ .‬بررسی‬ ‫مدل ها نشان می دهد کاهش دسترسی به روش های درمانی موثر می تواند به میزان ‪ ۱۰‬درصد می تواند با‬ ‫مرگ ‪ ۱۹‬هزار نفر دیگر در منطقه افریقای سیاه همراه باشد و درصورتی که این رقم به ‪ ۵۰‬درصد افزایش‬ ‫پیدا کند حدود ‪ ۱۰۰‬هزار نفر دیگر تا پایان سال ‪ ۲۰۲۰‬در این منطقه بر اثر بیماری ماالریا جان خود را از‬ ‫دست می دهند‪ .‬دکتر «ماتشیدیسو موئتی» ‪ -‬رئیس منطقه ای سازمان جهانی بهداشت در افریقا – گفت‪:‬‬ ‫افریقا به جهان نشان داده که اگر در کنار یکدیگر همکاری کنند می توانند ماالریا را به عنوان تهدیدی‬ ‫برای سالمت عمومی ریشه کن کنند‪ .‬هرچند همه گیری بیماری کووید‪ ۱۹-‬تالشهای ما برای غلبه بر‬ ‫ماالریا را تحت تاثیر قرار داده است‪ .‬در سال ‪ ۲۰۱۹‬حدود ‪ ۲۲۹‬میلیون مورد ابتال به بیماری ماالریا و‬ ‫مرگ ‪ ۴۰۹‬هزار بیمار گزارش شده است‪.‬‬ صفحه 6 ‫ سازمان پزشکی قانونی کشور اعالم کرد‪ :‬از ابتدای فروردین تا پایان مهر سال جاری‪ ۹۴۱۷‬نفر در حوادث رانندگی جان خود را از دست دادند‪ ،‬این رقم در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که امار تلفات‬‫‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۲۶‬نفر بود ‪ ۱۴.۶‬درصد کاهش یافته است‪ .‬در این مدت از کل تلفات تصادفات‪ ،‬هفت هزار و ‪ ۷۰۳‬نفر مرد و هزار و ‪ ۷۱۴‬نفر زن بودند‪ .‬در این مدت‪ ۱۷۲ ،‬هزار و ‪ ۹۲۹‬مصدوم حوادث رانندگی به‬ ‫مراکز پزشکی مراجعه کردند که ‪ ۱۲۹‬هزار و ‪ ۴۱۵‬نفر از انان مرد و ‪ ۴۳‬هزار و ‪ ۵۱۴‬نفر زن بودند‪ .‬امار مصدومان مراجعه کرده به مراکز پزشکی قانونی در هفت ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل‬ ‫‪ ۲۴.۲‬درصد کاهش داشته است‪ .‬براساس این گزارش‪ ،‬در هفت ماهه امسال استان های فارس با ‪ ،۷۱۵‬تهران با ‪ ۷۱۳‬و اصفهان با ‪ ۶۰۸‬نفر بیشترین و استان های ایالم با ‪ ،۶۴‬کهگیلویه و بویراحمد با ‪ ۱۱۷‬و‬ ‫چهارمحال و بختیاری با‪ ۱۳۴‬نفر کمترین امار تلفات تصادفات را داشتند‪ .‬طبق اعالم سازمان پزشکی قانون کشور‪ ،‬در مهر ماه امسال نیز هزار و‪ ۵۲۶‬نفر در حوادث رانندگی جان باختند که در مقایسه با‬ ‫مدت مشابه سال قبل‪ ۸.۶‬درصد کمتر شده است‪.‬‬ ‫رحمانیفضلی‪:‬‬ ‫در باالترین تخمین‪ ۳‬درصد مردم درگیرکرونا هستند‬ ‫وزیر کشــور گفت‪ :‬مجموعه افرادی که در باالترین تخمین و بدترین و پرریسک ترین نگاه به این موضوع‬ ‫داریم شامل ‪ ۳‬درصد مردم ما هستند و یعنی ‪ ۹۷‬درصد مردم ما در این خصوص هیچ نگرانی ندارند و سالم‬ ‫هستند و فقط ‪ ۳‬درصد به نوعی درگیر این موضوع(کرونا) شده اند‪.‬‬ ‫عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور و فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی مقابله با کرونا در حاشیه نشست‬ ‫کمیته اطالع رسانی این ستاد گفت‪ :‬جلسه امروز قراراگاه به صورت مشترک با کمیته اطالع رسانی ستاد‬ ‫برگزار شــد و ما با همه کمیته ها جلســات داریم و هماهنگی های بیشتر و پیگیری مصوبات در ان انجام‬ ‫می گیرد‪ .‬وی افزود‪ :‬توصیه های جدیدی که که وجود دارد‪ ،‬در این جلسات بررسی می شود و نهایتا ان قسمت‬ ‫از پیشنهادات اجرایی هست‪ ،‬ابالغ می شود و قرارگاه ان را پیگیری می کند و بخش هایی از پیشنهادات که‬ ‫باید درباره ان تصمیم گیری شود نیز به ستاد ملی ارجاع داده می شود‪ .‬فرمانده قرارگاه عملیاتی ستاد ملی‬ ‫مقابله با کرونا تصریح کرد‪ :‬مجموعه افرادی که در باالترین تخمین و بدترین و پرریسک ترین نگاه به این‬ ‫موضوع داریم شامل ‪ 3‬درصد مردم ما هستند و یعنی ‪ 97‬درصد مردم ما در این خصوص هیچ نگرانی ندارند‬ ‫هم و غم ما این باشد که‬ ‫و سالم هستند و فقط ‪ 3‬درصد به نوعی درگیر این موضوع(کرونا) شده اند و باید ّ‬ ‫از این ‪ 3‬درصد مراقبت کنیم و خودشان نیز از خود مراقبت کنند تا ان ‪ 97‬درصد به راحتی به زندگی خود‬ ‫ادامه دهند‪ .‬رحمانی فضلی گفت‪ :‬ما بخاطر این ‪ 3‬درصد مجبور می شویم تا ‪ 97‬درصد را در شرایط خاص‬ ‫قرار دهیم و تعطیالت و محدودیت می گذاریم که برای مردم نگرانی ایجاد می شود‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬از مردم‬ ‫مبتالیان به این بیماری می خواهم خودمراقبتی داشته و قرنطیته داشته باشند و درمان خود را‬ ‫و به ویژه‬ ‫ِ‬ ‫پیگیری کنند‪ .‬درخصوص ان ‪ 97‬درصد هم می گوییم که ساده ترین راه استفاده از ماسک‪ ،‬رعایت فاصله‬ ‫اجتماعی و عدم تجمعات غیرضرور اســت‪ .‬اگر این ها رعایت شود با اقدامات خوبی که صورت گرفته و با‬ ‫تجریباتی که داریم‪ ،‬گام های بلندتری برخواهیم داشت‪ .‬از رسانه ها و کسانی که در رسانه ها کار می کنند و‬ ‫دراین ایام در قالب کمیته اطالع رسانی ستاد تالش می کنند نیز تشکر می کنم‪ .‬اگاه سازی‪ ،‬همراه سازی و‬ ‫اقناع سازی جز با کمک رسانه ها ممکن نیست و انصافا رسانه ها خوب همکاری کردند و امیدواریم گام های‬ ‫بعدی را بهتر بردارند‪.‬‬ ‫نمکی در اجالس مجازی دانشگاه های علوم پزشکی؛‬ ‫تست‪ 25‬دقیقه ایدربیمارستان هاممنوعاست‬ ‫وزیر بهداشت‪ ،‬در ارتباط شرایط کرونایی کشور بعد از اغاز تعطیلی‬ ‫دو هفته ای در شــهرهای قرمز‪ ،‬نکاتی را توضیح داد و گالیه هایی‬ ‫را نیز مطرح کرد‪ .‬ســعید نمکی‪ ،‬صبح دوشنبه در اجالس مجازی‬ ‫روســای دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشــور‪ ،‬با عنوان این‬ ‫مطلب که طوفان سهمگینی از کرونا را پشت سر گذاشتیم‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫خوشبختانه در اکثر استان ها داریم به حالت تعادل بر می گردیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مــن از مردم خواهش می کنم که این روند کاهشــی‬ ‫بیماری را به حســاب عادی شدن شرایط نگذارند و ما را از اجرای‬ ‫دقیق پروتکل ها دور نکنند‪ .‬نمکی ادامه داد‪ :‬اگر توانستیم به حالت‬ ‫تعادل برگردیم‪ ،‬فقط در ســایه رعایت دقیق پروتکل ها و زحمات‬ ‫شبانه روزی مدافعان سالمت بوده است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اجرای طرح شهید ســلیمانی در محدودیت های‬ ‫جدید کرونایی‪ ،‬گفت‪ :‬در این طــرح‪ ،‬محور اصلی و مهم‪ ،‬اموزش‬ ‫اســت‪ .‬اگر نتوانیم اموزش همگانی را به عنوان اصلی ترین عامل‬ ‫تاثیرگذار در کنترل بیماری نهادینه کنیم‪ ،‬قطعاً شــرایط سخت‬ ‫خواهد شــد‪ .‬وزیر بهداشــت خطاب به روسای دانشگاه های علوم‬ ‫پزشکی‪ ،‬افزود‪ :‬با تکیه بر طرح هر خانه یک پایگاه سالمت و تکمیل‬ ‫تعداد سفیران سالمت‪ ،‬اموزش ها را با شیوه های مختلف به خانواده‬ ‫ها منتقل کنید‪ .‬وی گفت‪ :‬روسای دانشگاه ها به عنوان اصلی ترین‬ ‫مدیران این طرح از ظرفیت های رسانه ای استفاده کنند و کمیته‬ ‫ویژه اموزش را تشکیل دهند تا بتوانیم سطح اگاهی مردم را نسبت‬ ‫به بیماری باال ببریم‪ .‬نمکی بر نظارت مستمر بر اجرای پروتکل ها‬ ‫تاکید کرد و افزود‪ :‬با هیچکس مماشات نکنید‪ ،‬پیک زمستانه ای را‬ ‫پیش رو داریم و تقاضا می کنم بر پروتکل ها بیشتر نظارت کنید‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت بر ضرورت توسعه مراکز سرپایی و مراکز ‪ ۱۶‬ساعته‬ ‫و ‪ ۲۴‬ســاعته به خصوص در حاشیه شهرهای بزرگ تاکید کرد و‬ ‫گفت‪ :‬افراد حاشــیه نشین در زیر پوست شهر در تردد هستند که‬ ‫باید مراقب ســامت انها بود‪ .‬وی ادامــه داد‪ :‬از ظرفیت فضاهایی‬ ‫همچون مدرسه ها و‪ ...‬در حاشیه شهرها برای ارائه خدمات سرپایی‬ ‫استفاده کنید‪ .‬اگر مراکز سرپایی را نداشته باشیم بار ان با تاخیر در‬ ‫بیمارســتان ها مشاهده خواهد شد‪ .‬نمکی گفت‪ :‬در شهرهای بین‬ ‫‪ ۵۰‬تا ‪ ۱۰۰‬هزار نفر جمعیت به فکر مراکز سرپایی باشید‪.‬‬ ‫وزیر بهداشــت در عین حال از مراکز جامع سالمت یا پایگاه های‬ ‫سالمت که برخی دانشگاه ها از انها دو منظوره استفاده کرده اند‪،‬‬ ‫به شــدت انتقاد کرد و افزود‪ :‬اینکه بیاییم این مراکز را با دو مسیر‬ ‫جداگانه برای بیماران کرونایی و غیر کرونایی اســتفاده کنیم‪ ،‬کار‬ ‫عالمانه ای نیســت‪ .‬زیرا‪ ،‬این بیماران حتماً با هم برخورد خواهند‬ ‫داشت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬مراکز سرپایی بیماران کرونایی و غیر کرونایی‬ ‫حتماً باید جدا شود و این موضوع شامل بیمارستان ها نیز می شود‬ ‫که حتماً باید مجزا شوند‪ .‬وزیر بهداشت با اشاره به توزیع تست های‬ ‫تشخیص سریع (رپید)‪ ،‬گفت‪ :‬بعضی دانشگاه ها فکر می کنند وقتی‬ ‫از تست های تشخیص سریع استفاده می کنند‪ ،‬باید تست های پی‬ ‫سی ار را کنار بگذراند که اشتباه است‪ .‬وی افزود‪ :‬ظرفیت ‪ ۱۰۰‬هزار‬ ‫تست روزانه مجموعه ای از تست های رپید و پی سی ار است که‬ ‫‪ ۴۰‬هزار تست پی سی ار و بین ‪ ۶۰‬تا ‪ ۸۰‬هزار تست رپید را شامل‬ ‫می شود‪ .‬نمکی گفت‪ :‬در بیمارستان ها اجازه ندارید از تست رپید‬ ‫استفاده کنید و فقط در مراکز سرپایی تست رپید استفاده شود‪.‬‬ ‫مهدکودکهایسردرگمدرمیانسیاست هاومتولیاننامشخص‬ ‫تعدد نهادهای تصمیم گیر و مشخص نبودن متولیان مهد کودک ها‬ ‫باعث سردرگمی شــده؛ تغییر نگاه خدماتی به مهدکودک ها یک‬ ‫ضرورت است‪ .‬در سایه اختالف نظر میان وزارت اموزش و پرورش‬ ‫و سازمان بهزیســتی‪ ،‬مهدهای کودک تا به امروز متولی واحدی‬ ‫نداشته اند و همواره این مناقشه وجود داشته است که مرجع صدور‬ ‫مجــوز مراکز مهدکودک باید چه نهادی باشــد؟ رهبر انقالب در‬ ‫جلسه ویدئو کنفرانسی شهریورماه خود با مسئوالن وزارت اموزش‬ ‫و پرورش دربــاره وضعیت مهدهای کــودک تاکید کردند‪« :‬یک‬ ‫مسئله ‪ ،‬مسئل ه مهد کودک ها و پیش دبستانی هاست‪ .‬مهد کودک ها‬ ‫متاســفانه رهاست؛ مهد کودک ها هم ذیل اموزش و پرورش است‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫ا ّوالً دستگاه های مختلف دولتی با هم در این زمینه بگومگو دارند که‬ ‫این بگومگوها باید برطرف بشود؛ وانگهی وقتی که دستگاه را شما‬ ‫بچه های مردم را می گیرند‪ ،‬می برند‬ ‫رها بگذارید‪ ،‬دیگران می ایند ّ‬ ‫انجا و تربیت های غلط داده می شود‪ .‬گزارش های بسیار بدی بنده‬ ‫دریافت کردم از بعضی مهد کودک ها که واقع اً نگران کننده اســت‪.‬‬ ‫اداره کنید مهد کودک ها را‪.‬مهد کودک هم فقط یک مرکز خدماتی‬ ‫بچه را حفظ کنند و خدمت بدهند‪[ ،‬بلکه] به یک معنا‬ ‫نیست که ّ‬ ‫خاص خود‪ ،‬با‬ ‫زبان‬ ‫با‬ ‫خب‬ ‫منتها‬ ‫است‪،‬‬ ‫پرورشی‬ ‫و‬ ‫اموزشــی‬ ‫مرکز‬ ‫ّ‬ ‫خاص خود»‪.‬‬ ‫شیوه ی ّ‬ ‫تعدد نهادهای تصمیم گیر‬ ‫به نظر می رســد یکی از مســائل مرتبط با مدیریت مهدکودک ها‬ ‫تعدد نهادهای تصمیم گیر در این حوزه اســت به گونه ای که هم‬ ‫اکنون صدور مجوز مهدکودک ها بر عهده سازمان بهزیستی است‬ ‫و وزارت اموزش و پرورش عهده دار نظارت اســت؛ احمد حســین‬ ‫فالحی ســخنگوی کمیســیون اموزش مجلس با اشاره تلویحی‬ ‫به این وضعیت می گوید‪« :‬بهزیســتی می گوید ‪ 7‬درصد مهدهای‬ ‫کودک در اختیار اوست و ‪ 93‬درصد خارج از اختیار انهاست که در‬ ‫حیطه اموزش و پرورش‪ ،‬واحدهای شخصی و ادارات سازمانی است‬ ‫هم اکنون بیشتر بخش ها برای خود مهدکودک ایجاد کرده اند‪».‬‬ ‫تمام مهدکودک ها تحت نظر اموزش و پرورش باشد‬ ‫محســن حاجی میرزایی وزیر اموزش و پرورش نیز ‪ 14‬شــهریور‬ ‫امسال درباره واگذاری امور مربوط به مهدکودک ها به این وزارتخانه‬ ‫گفته است‪ « :‬می گویند هزار روز اول زندگی‪ ،‬هزار روز طالیی است‬ ‫و مهدهای کودک بهترین جایگاه هستند برای اینکه رفتار بسازند‬ ‫چرا که رفتارها که در این سنین ساخته می شود به راحتی تغییر‬ ‫نمی کنــد‪ .‬در دولت بحث کردیم که در تمام مهدکودک ها و همه‬ ‫فعالیت های اموزشی تحت نظر اموزش و پرورش باشد و بهزیستی‬ ‫موافقت کرد کــه به اموزش و پرورش واگذار شــود‪ ».‬البته هنوز‬ ‫واگذاری مهدهای کودک به وزارت اموزش و پرورش تعیین تکلیف‬ ‫نشــده و قرار است این موضوع در شــورای عالی انقالب فرهنگی‬ ‫بررســی و نهایی شود‪ .‬باید گفت که تا ســال ‪ 1349‬متولی همه‬ ‫امــور مربوط به مراکز مهدکــودک‪ ،‬وزارت اموزش و پرورش بوده‬ ‫است از سال ‪ 49‬قانونگذار با چرخش از رویکرد اموزشی به سمت‬ ‫رویکرد خدماتی به این مراکز‪ ،‬متولی مهدکودک ها را به سازمان های‬ ‫دیگری غیر از اموزش و پرورش همچون سازمان بهزیستی واگذار‬ ‫کرد و این روند تاکنون ادامه داشته است‪.‬‬ ‫بی توجهی به مهدکودک ها به عنوان مراکز حاکمیتی‬ ‫بند ‪ 2‬سیاســت های کلی ایجاد تحول در نظام اموزش و پرورش‬ ‫ابالغی از طرف مقام معظم رهبری در سال ‪ ، 92‬مراکز مهدکودک‬ ‫را بــه عنوان مراکز حاکمیتی ذیل نهاد اموزش و پرورش قرار داده‬ ‫اســت اما متاسفانه این بند بعدها در تصویب قوانین اثرگذار نبوده‬ ‫است موضوعی که در تبصره ‪ 2‬ماده ‪ 2‬قانون اداره مدارس و مراکز‬ ‫اموزشی و پرورش غیر دولتی مصوب سال ‪ 95‬اشکار است‪.‬‬ ‫حبیب اهلل مسعودی فرید‪ ،‬معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی‬ ‫نیز با اشاره به همین موضوع گفته بود‪ :‬از سال ‪ 87‬قانونی یک ساله‬ ‫در خصوص تاســیس و اداره مدارس و مراکــز اموزش و پرورش‬ ‫غیردولتی در مجلس شورای اســامی تصویب شد که این قانون‬ ‫طی ‪ 5‬ســال تمدید و در ســال ‪ 95‬به عنوان قانون دائمی مصوب‬ ‫شد‪ .‬در تبصره ‪ 2‬ماده ‪ 2‬این قانون امده است «تعیین شاخص های‬ ‫اموزشــی و پرورشی‪ ،‬تدوین محتوا و نظارت بر مهدهای کودک از‬ ‫حیث اموزشی و پرورشی به عهده وزارت اموزش و پرورش و صدور‬ ‫مجوز و ارائه برنامه به عهده بهزیســتی است!» مشکل از همین جا‬ ‫شروع شده و چون تولی گری مشخص نشده است‪ ،‬برای کسانی که‬ ‫وارد این حوزه می شوند‪ ،‬باعث سردرگمی خواهد شد‪.‬‬ ‫مرکز پژوهش های مجلس نیز با اشاره به تبعات دوگانگی در حوزه‬ ‫متولیان مهدکودک ها هشــدار می دهد‪ :‬یکی از چالش های جدی‬ ‫مهدکودک ها در ایران ناهماهنگــی‪ ،‬پراکندگی و تداخل وظایف‬ ‫و اقدامات نهادهای متولی این حوزه اســت کــه با وجود اهمیت‬ ‫استراتژیک دوره کودکی در تعلیم و تربیت و اثار مهم ان در مراحل‬ ‫بعدی تا کنون نهاد سیاســت گذار و برنامه ریز توجه الزم را به این‬ ‫دوره و مراکز مربوط نداشــته اند از این رو سیاست های جمهوری‬ ‫اســامی در این بخش نامشخص اســت و متاسفانه سند جامع و‬ ‫مدونی در این رابطه وجود ندارد‪.‬‬ ‫چالش های تربیتی مراکز مهدکودک‪ ،‬خال سیاست گذاری در حوزه‬ ‫امــوزش و پرورش کودکان‪ ،‬دوگانگی تربیتی در مراکز مهدکودک‬ ‫ورود الگوهای تربیتی غیربومی در این مراکز‪ ،‬بیانات رهبر انقالب در‬ ‫دیدار مجازی با مدیران اموزش و پرورش در ابتدای سال تحصیلی‬ ‫در خصوص پرهیز از نگاه خدماتی به مراکز مهدکودک این الزام و‬ ‫ضرورت را ایجاد می کند که رویکرد خدماتی به این مراکز باید تغییر‬ ‫یابد و رویکرد اموزشی و تربیتی جایگزین ان شود‪.‬‬ ‫مهدکودک ها حتی در ناحیه صدور مجوز نیز از سازمان بهزیستی‬ ‫منفک شــده و به وزارت اموزش و پرورش منتقل شوند در همین‬ ‫راســتا الزم است قوانین حاکم بر این حوزه یعنی تبصره ‪ 2‬ماده ‪2‬‬ ‫قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز اموزشی و پرورشی غیردولتی‬ ‫مصوب سال ‪ 95‬اصالح شود‪.‬‬ ‫جامعه‬ ‫کاهش ‪ ۱۴‬درصدی تلفات رانندگی در ‪ ۷‬ماه گذشته‬ ‫سه شنبه ‪ 11‬اذر ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪394‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اخبار‬ ‫بررسی وضعیت واحدهای‬ ‫اورژانس در ایستگاه های مترو‬ ‫معاون سازمان پیشــگیری و مدیریت بحران تهران از بررسی‬ ‫وضعیت واحدهای اورژانس در ایســتگاه هــای مترو خبر داد‪.‬‬ ‫اسماعیل ســلیمی‪ ،‬معاون امادگی‪ ،‬مقابله و پدافند غیرعامل‬ ‫سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران درباره نشستی‬ ‫که با حضور نمایندگانی از شرکت مترو‪ ،‬سازمان پدافند غیرعامل‬ ‫کشور‪ ،‬وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‪ ،‬سازمان اورژانس‬ ‫کشور برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬در این نشست الزامات و ضرورت های‬ ‫اتصال برخی ایستگاه های مترو از جمله ایستگاه های در دست‬ ‫افتتاح به مراکز درمانی و نیز پیش بینی استقرار واحد اورژانس‬ ‫در این مجموعه ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت‪ .‬وی افزود‪ :‬به‬ ‫منظور تحقق این موضوع راهکارهایی از جمله مکاتبه با شورای‬ ‫اســامی شــهر تهران‪ ،‬معاونت مربوطه در ریاست جمهوری‪،‬‬ ‫کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شــورای اسالمی‪ ،‬سازمان‬ ‫برنامه و بودجه‪ ،‬ســازمان پدافند غیر عامل و ستاد پدافند غیر‬ ‫عامل وزارت بهداشت و اموزش پزشکی مورد تصویب قرار گرفت‪.‬‬ ‫در عین حال اعالم شد که شرکت مترو براورد هزینه مربوطه به‬ ‫اجرای گالری و رمپ این اتصال را در قالب دو ایستگاه موجود‬ ‫و در حال احداث ارائه کند‪ .‬سلیمی افزود‪ :‬همچنین مقرر شد‬ ‫پیش نویس توافقنامه تشریحی با هدف تعیین مسئولیت ها و‬ ‫تقسیم وظایف از سوی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر‬ ‫تهران ظرف یک ماه اینده تهیه شود‪ .‬وزارت بهداشت نیز زمینه‬ ‫های مربوطه از جمله مکاتبات الزم با دانشگاه علوم پزشکی را با‬ ‫همکاری شرکت مترو انجام دهد‪ .‬معاون امادگی‪ ،‬مقابله و پدافند‬ ‫غیرعامل سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران افزود‪:‬‬ ‫اجرای مانور قطع برق با هدف تمرین و ارتقای امادگی دســت‬ ‫اندرکاران شرکت مترو از دیگر مصوبات این جلسه بود‪.‬‬ ‫هموطنان اهدای خون را ادامه دهند‬ ‫وضعیت «ذخائر خون»‬ ‫استان تهران مطلوب است‬ ‫مدیرکل انتقال خون استان تهران گفت‪ :‬اکنون ذخائر خونی در‬ ‫استان تهران خوب است و و از بحران خارج شدیم‪ ،‬اما امیدوارم‬ ‫مردم در روزهای سرد زمستان مراجعه کرده و خون اهدا کنند‬ ‫تا با توجه به الودگی هوا و شیوع کرونا‪ ،‬مشکلی نداشته باشیم‪.‬‬ ‫محمد رضا مهدی زاده‪ ،‬مدیرکل انتقال خون استان تهران درباره‬ ‫«وضعیــت مصرف خون و رزرو ان در روز گذشــته با توجه به‬ ‫افزایش میزان ســزارین»‪ ،‬اظهار داشت‪:‬کارشناســان مدیریت‬ ‫مصرف خون و نظارت بیمارســتانی ما از بیمارستانها بازرسی‬ ‫داشتند و اعمال سزارین نسبت به روزهای عادی افزایش پیدا‬ ‫کرده بود‪ ،‬اما مصرف و رزروخون هیچ تغییری پیدا نکرده بود‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬برای ما مهم مصرف و رزرو خون بود اما خوشبختانه‬ ‫رزرو و مصرف خون در روز گذشته افزایشی پیدا نکردو تغییری‬ ‫نســبت به روزهای عادی در مصرف و رزرو خون نداشــتیم‪.‬‬ ‫مدیرکل انتقال خون استان تهران افزود‪ :‬مصرف خون در سزارین‬ ‫افزایش پیدا نمی کند و اگر رزرو خون انجام می دهند‪ ،‬برای این‬ ‫است که اگر خدای نکرده عوارضی ایجاد شد‪ ،‬مورد استفاده قرار‬ ‫گیرد‪ ،‬اما سزارین فی البدائع نیاز به خون ندارد‪ .‬مهدی زاده در‬ ‫پاسخ به این پرسش که «اکنون وضعیت اهدای خون در استان‬ ‫تهران چگونه است؟»‪،‬بیان داشت‪ :‬اکنون روزانه تقریبا به طور‬ ‫متوسط بین ‪ 1200‬تا ‪ 1300‬واحد خون اهدایی در استان تهران‬ ‫داریم و خوشــبختانه امار خوبی است‪ .‬وی اضافه کرد‪:‬امیدوارم‬ ‫این تعداد مراجعه تداوم داشته باشد؛ چراکه کرونا با بحران های‬ ‫دیگر متفاوت است؛مثال سیل یا زلزله حداکثر یک هفته تمام‬ ‫می شــود اما کرونا بحرانی است که قطعا تا پایان سال و حتی‬ ‫شاید سال اینده ادامه داشته باشد‪ .‬مدیرکل انتقال خون استان‬ ‫تهران بیان داشت‪ :‬مردم می توانند به صورت مستمر برای اهدای‬ ‫خون مراجعه کنند و این روند خوب ادامه پیدا کند‪ .‬خوشبختانه‬ ‫ذخائر خونی خوبی با این امار مراجعه می توانیم ایجاد کنیم و‬ ‫به درخواست بیمارستانها پاسخ دهیم‪ .‬مهدی زاده متذکر شد‪:‬‬ ‫اکنون ما به بیش از ‪ 90‬درصد درخواســت بیمارستانها پاسخ‬ ‫می دهیم و ان ‪ 10‬درصد که پاسخ نمی دهیم‪ ،‬حالتی است که‬ ‫ان درخواست حالت بهینه ای نبوده؛ در حالی که امکان پاسخ‬ ‫دهی ‪ 100‬درصدی هم وجود دارد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬اکنون ذخائر‬ ‫خونی در اســتان تهران خوب است و ما خوشبختانه از بحران‬ ‫خارج شدیم اما امیدوارم مردم در روزهای سرد زمستان مراجعه‬ ‫کرده و خون اهدا کنند تا با توجه به اینکه الودگی هوا هم به کرونا‬ ‫اضافه شده‪ ،‬مشکلی نداشته باشیم‪ .‬مدیرکل انتقال خون استان‬ ‫تهران در خصوص «اهدای پالسما توسط بیماران کرونایی بهبود‬ ‫یافته»‪ ،‬ابراز داشت‪ :‬چند روز وضعیت اهدا ی پالسما از سوی این‬ ‫افراد بهتر شده و امیدوارم این روند اهدای پالسما ادامه پیدا کند‬ ‫تا در این روزها که تعداد بستری کرونا افزایش پیدا کرده روند‬ ‫افزایشی اهدای پالسما ادامه پیدا کند‪.‬‬ صفحه 7 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪8‬‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫سه شنبه ‪ 11‬اذر ماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪394‬‬ ‫ایران به برنامه جهانی اشتراک گذاری تجربیات دیابت پیوست‬ ‫شاعرانه‬ ‫دیدم به خواب خوش که به دستم پیاله بود‬ ‫تعبیر رفت و کار به دولت حواله بود‬ ‫چل سال رنج و غصه کشیدیم و عاقبت‬ ‫تدبیر ما به دست شراب دوساله بود‬ ‫ان نافه مراد که می خواستم ز بخت‬ ‫در چین زلف ان بت مشکین کالله بود‬ ‫از دست برده بود خمار غمم سحر‬ ‫دولت مساعد امد و می در پیاله بود‬ ‫بر استان میکده خون می خورم مدام‬ ‫روزی ما ز خوان قدر این نواله بود‬ ‫هر کو نکاشت مهر و ز خوبی گلی نچید‬ ‫در رهگذار باد نگهبان الله بود‬ ‫بر طرف گلشنم گذر افتاد وقت صبح‬ ‫ان دم که کار مرغ سحر اه و ناله بود‬ ‫دیدیم شعر دلکش حافظ به مدح شاه‬ ‫یک بیت از این قصیده به از صد رساله بود‬ ‫ان شاه تندحمله که خورشید شیرگیر‬ ‫پیشش به روز معرکه کمتر غزاله بود‬ ‫خبر‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬شرکت جهان سبز‬ ‫مد یر مسئول‪ :‬حسین احمدی‬ ‫سردبیر‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان مطهری‬ ‫خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪43‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫مردانی هشدار داد؛‬ ‫تصور عادی انگاری کرونا در کشور‬ ‫خطرناک است‪ ،‬باید دورهمی ها‬ ‫را حذف کنید‬ ‫عضو کمیته علمی ستاد ملی مقابله با کرونا‪ ،‬با اشاره به روند‬ ‫کاهشــی موارد ابتال به بیماری کووید ‪ ،۱۹‬نسبت به ایجاد‬ ‫ذهنیت برخی افراد نسبت به عادی شدن شرایط کرونایی‬ ‫هشدار داد‪ .‬مسعود مردانی‪ ،‬به شرایط کرونایی کشور بعد از‬ ‫اغاز تعطیلی دو هفته ای در شهرهای قرمز اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫خوشبختانه از هفته قبل شــاهد روند کاهش موارد ابتال و‬ ‫بستریبیمارانکروناییهستیمکههمینمسئلهمی توانداین‬ ‫ذهنیت را برای برخی از هموطنان ایجاد کند که شرایط کرونا‬ ‫در کشور عادی شده است‪ .‬در حالی که اص ً‬ ‫ال این طور نیست‬ ‫ومابایدهمچناننسبتبهرعایتپروتکل هاومحدودیت های‬ ‫اعالم شده جدی باشیم‪ .‬این متخصص بیماری های عفونی‪،‬‬ ‫با تاکید بر اثربخشی محدودیت ها در کاهش بیماری‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫البته برای نمایان شدن اثار تعطیلی های دو هفته ای در کشور‪،‬‬ ‫باید حداقل دو هفته صبر کنیــم‪ .‬مردانی ادامه داد‪ :‬رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی و محدودیت های اعمال شده‪ ،‬قطعاً‬ ‫می تواند به کنترل بیماری و سبک شدن کار بیمارستان ها‬ ‫کمک کند‪ .‬بنابراین‪ ،‬اگر می خواهیم اثار رعایت پروتکل ها در‬ ‫این دو هفته تعطیلی را ببینیم‪ ،‬باید صبور باشیم تا بتوانیم‬ ‫با دغدغه کمتری وارد فصل زمستان شویم‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫اخبار خوشایندی که از ساخت واکسن کرونا در دنیا به گوش‬ ‫می رسد‪ ،‬گفت‪ :‬انچه مسلم است‪ ،‬حتی با تهیه واکسن هم‬ ‫باید این پروتکل ها را همچنان سفت و سخت رعایت کنیم‬ ‫تا زمانی که شرایط عادی شود‪ .‬عضو کمیته علمی ستاد ملی‬ ‫مقابله با کرونا‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬عادی انگاری شرایط کرونا در کشور‪،‬‬ ‫ما را دوباره به دردسر خواهد انداخت‪ .‬لذا‪ ،‬از مردم درخواست‬ ‫می کنیم که همچنان اصول اولیه پروتکل های بهداشــتی‬ ‫که همان ماســک زدن‪ ،‬شستشوی مکرر دست ها و رعایت‬ ‫فاصله حداقلی است را‪ ،‬رعایت کنند‪ .‬مردانی‪ ،‬مهم ترین نگرانی‬ ‫این روزهای مدافعان سالمت را‪ ،‬انتقال ویروس از دورهمی‬ ‫هــای خانوادگی به دنبال تعطیلی ها عنوان کرد و گفت‪ :‬در‬ ‫حال حاضر بیشترین موارد بستری در بیمارستان ها متوجه‬ ‫ابتالهای خانوادگی است‪ .‬لذا‪ ،‬باید از دورهمی های خانوادگی‬ ‫و فامیلی خودداری کنیم‪.‬‬ ‫استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت‪ :‬ایران به عنوان بیستمین کشور به برنامه جهانی دیپ پیوست و امیدواریم‬ ‫بتوانیم از طریق این پروژه‪ ،‬تجربیات خودمان را در حوزه دیابت با جهان به اشتراک بگذاریم‪ .‬علیرضا استقامتی‪،‬‬ ‫در مراســم راه اندازی برنامه جهانی دیپ (‪ )DEEP‬در ایران با اشاره به اینکه باید بتوانیم صدای بیماران را به‬ ‫سیاست گذاران برسانیم‪ ،‬افزود‪ :‬در امریکا بیش از ‪ ۱.۵‬میلیون انجمن وجود دارد‪ .‬در دنیا هم ده ها میلیون انجمن‬ ‫در حال فعالیت هستند و طبق برخی امار‪ ۱.۴‬میلیارد نفر در جهان به سازمان های مردم نهاد کمک مالی می کنند‪.‬‬ ‫برخی از سازمان های مردم نهاد مانند سازمان پزشکان بدون مرز نقش عملیاتی دارند و برخی دیگر از این سازمان ها‬ ‫هم نقش های حمایتی و اطالع رسانی دارند که از این سازمان ها‪ ،‬انجمن گابریک در ایران است‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره انجمن اطالع رســانی دیابت گابریک‪ ،‬افزود‪ :‬با توجه به افزایش روز افزون بیماری های غیر‬ ‫واگیر و بیماری های مزمن و هزینه های سرسام اور ناشی از انها و عدم توان دولت ها در تامین نیازها در این حوزه‪،‬‬ ‫سازمان های مردم نهاد شکل گرفته اند تا بتوانند با استفاده از توان مردمی‪ ،‬بخشی از این نیازهای تامین نشده را‬ ‫براورده کنند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬سمن ها بخشی از جامعه مدنی هستند و در ایران هم صدها سمن داریم‪ .‬انجمن‬ ‫دیابت از حدود سه دهه قبل شکل گرفته و انجمن اطالع رسانی گابریک هم حدود یک دهه است که فعالیت‬ ‫می کند‪ .‬در حوزه های ام اس‪ ،‬الزایمر‪ ،‬تاالسمی‪ ،‬هموفیلی‪ ،‬سرطان و‪ ...‬نیز انجمن های مردم نهاد در حال فعالیت‬ ‫هستند که از من‪ ،‬ما تولید می کنند و یک صدا را به صداهای تجمیع یافته تبدیل می کنند‪ .‬استاد دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی تهران تاکید کرد‪ :‬انجمن ها هم می توانند یک فرصت باشند‪ ،‬هم یک تهدید‪ .‬کم نیستند انجمن هایی که با‬ ‫حمایت ظاهری از بیماران فعالیت خود را شروع می کنند‪ ،‬اما فقط می خواهند مشکالت خودشان را حل کنند ولی‬ ‫اکثر انجمن ها یک فرصت هستند و می خواهند به مردم خدمت کنند و بر مبنای نیازها و خواسته های بیماران‪،‬‬ ‫صداهای انها را به جامعه و مسئوالن برسانند و باعث جلب حساسیت ها برای حل مشکالت ان قشر شوند‪ .‬در این‬ ‫سازمان ها یک نفر تصمیم گیرنده نیست و خرد جمعی به تصمیم گیری کمک می کند‪ .‬وی افزود‪ :‬در انجمن دیابت‬ ‫ایران و انجمن اطالع رسانی گابریک هم از ابتدا درباره مسئله توزیع دارو وارد موضوع شدیم و درخواست کردیم که‬ ‫توزیع داروهای دیابت در شرایط بیماری کرونا تسهیل شود‪ .‬به علت تحریم و کم شدن دارو و انسولین تالش های‬ ‫زیادی کردیم و حتی با شخص رئیس جمهور هم مکاتبه داشتیم و تالش کردیم صدای بیماران باشیم و این صدا‬ ‫را به مسئوالن برسانیم‪ .‬به نظر می اید نهایت تالش خود را در این زمینه کرده ایم و تا جایی که برای ما مقدور بود‬ ‫با مسئوالن ارتباط برقرار کردیم‪ .‬هنوز فاصله زیادی با رسیدن به نقطه مطلوب داریم‪ .‬شناخت دقیق اهداف مهم‬ ‫است و باید مسیر راه را درست بشناسیم و به دور از جار و جنجال و پرهیز از مسائل سیاسی به هدف اصلی خود‬ ‫برسیم‪ .‬پروژه دیپ هم در همین مسیر حرکت می کند و صداها را می شنود و به اشتراک می گذارد‪ .‬برنامه دیپ که‬ ‫یک پروژه جهانی است تالش می کند تا افراد درگیر بیماری های مزمن مانند دیابت یا چاق طی ان امکان انتقال‬ ‫تجربیات خود به مردم‪ ،‬مسئوالن و تصمیم سازان و متخصصان مربوطه را داشته باشند‪ .‬در ایران نیز اعضای دیپ‬ ‫توسط انجمن های فعال در حوزه ان بیماری معرفی می شوند‪ .‬در برنامه ‪ deep talk‬که ‪ ۲۷‬ابان ‪ ۹۹‬طی یک‬ ‫گردهمایی مجازی برگزار شد‪ ،‬تعدادی از افراد دیابتی نوع یک که به پروژه دیپ ایران ملحق شده اند‪ ،‬تجربیات خود‬ ‫را در خصوص افت قند خون به اشتراک گذاشتند‪.‬‬ ‫طرفداران رانت ارز‪ 4200‬تومانی؛ مدعی مبارزه با داللی دارو!‬ ‫باوجود اینکــه ذی نفعان ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی حذف ان را خواســته دالل ها‬ ‫می داننــد؛ اما نگاهی به روند تخصیص این ارز نشــان می دهد که دالل ها و‬ ‫قاچاقچیان دارو بزرگ ترین ذی نفع وضعیت فعلی هســتند‪ .‬افزایش قیمت‬ ‫کاالهایی همچون گوشت یا کمبود اقالم دارویی در برخی مواقع باعث شده‬ ‫که سیاســت تخصیص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی همواره مورد انتقاد کارشناســان‬ ‫قرار بگیرد‪ .‬اما این سیاســت نیز ذی نفعان خــود را دارد که حال به دفاع از‬ ‫ان پرداخته اند‪ .‬فرامرز اختراعی‪ ،‬رئیس ســندیکای تولیدکنندگان مواد اولیه‬ ‫شــیمیایی در مورد افرادی که درخواســت حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی را دارند‬ ‫می گوید‪« :‬متاسفانه عالوه بر رسانه های معاند‪ ،‬دالالن دارو به واسطه این که‬ ‫ازاد شدن نرخ ارز برای انها منافعی دارد دنبال این مقوله هستند‪ .‬از طرفی در‬ ‫شــرایط فعلی انسولین را به عنوان یک بهانه پیدا کرده اند و به واسطه این که‬ ‫چون قیمت دارو در ایران پایین اســت دارو در حال قاچاق اســت پس باید‬ ‫تخصیص ارز ترجیحی به دارو متوقف شود‪».‬‬ ‫وضعیت ارزی کشور هر سال بدتر از پارسال‬ ‫برای درک صحت گفته هــای اختراعی می توان به روش تخصیص ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی اشاره کرد‪ .‬درواقع این سیاست که از اوایل سال ‪ ۹۷‬در حال اجرا است در‬ ‫ابتدا گستره بسیاری از کاالها و خدمات را در بر می گرفت تا جایی که دولت به‬ ‫واردات غذای سگ و گربه نیز ارز تخصیص می داد‪ .‬با ورود به سال ‪ ۹۹‬کاالهایی‬ ‫که ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به ان ها تخصیص می یافت از همیشه کوچک تر شده است‬ ‫اما با این حال عرضه همین کاالها در بازار کاهش یافت‪ .‬در صدر این فهرست تا به‬ ‫اینجا می توان از انسولین نام برد که تا چندی پیش نیز دستمایه فشار رسانه های‬ ‫غربی به کشور بود‪.‬‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬به نام مردم به کام دالل ها‬ ‫باوجود اینکه واردکنندگان در چند ماه گذشته سعی داشته اند کمبود انسولین‬ ‫در بازار را به عدم تخصیص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی نسبت دهند اما گفته های مسئولین‬ ‫خالف این ادعا را نشان می دهد‪ .‬واردات انسولین در شش ماه اول سال نسبت به‬ ‫مدت مشابه سال گذشته با افزایش ‪ ۱۳‬درصدی روبرو بوده است اما نه تنها نیاز بازار‬ ‫انسولین کشور تامین نشده است بلکه بازار با کمبود این دارو روبرو شد‪ .‬کارشناسان‬ ‫دلیل این کمبود را اختالف قیمت فاحش انسولین با کشورهای همسایه به دلیل‬ ‫رانت ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی و درنتیجه قاچاق معکوس ان دانسته اند‪ .‬انچه در رابطه با‬ ‫انســولین رخ داده است بعد از ان در بازار گوشت نیز اتفاق افتاد‪ .‬در واقع قیمت‬ ‫گوشت که باید به خاطر تامین مواد خوراک دام با ارز ترجیحی ثابت می ماند به‬ ‫یکباره شروع به افزایش کرد‪ .‬تداوم وضعیت نابسامان کاالهایی که ارز‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫دریافت کرده اند‪ ،‬کارشناسان و منتقدان این سیاست ها را بر ایده های جایگزین خود‬ ‫استوار کرده است‪.‬‬ ‫جایگزینی حمایت ریالی به جای رانت ارزی الزمه خروج از بحران‬ ‫در حوزه دارو کارشناسان و نمایندگان مجلس جایگزینی حمایت بیمه ای‬ ‫بجای تخصیص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی را پیشنهاد می دهند‪ .‬ان ها معتقدند می توان‬ ‫با حذف یا نزدیک کردن نرخ ارز ترجیحی از ‪ ۴۲۰۰‬به نزدیک بازار ازاد از رانت‬ ‫این سیاست کاست تا سود قاچاق معکوس کاالهای مذکور به خارج از کشور‬ ‫کاهش یابد‪ .‬عالوه بر این تولیدکنندگانی که در حال حاضر بیشتر هزینه های‬ ‫خود را به صورت ریالی یا با نرخ نیمایی تامین می کنند و قادر به رقابت با رانت‬ ‫وارداتی نیستند‪ ،‬می توانند کاالهای خود را روانه بازار کنند‪ .‬با تغییر فوق بدون‬ ‫شک کمبود اقالمی همچون انســولین در کشور رفع خواهد داد اما در کنار‬ ‫حذف یا تعدیل نرخ ارز ترجیحی‪ ،‬حمایت جایگزین از مصرف کننده الزم است‪.‬‬ ‫کارشناسان برای حمایت از مصرف کننده انتقال مابه التفاوت افزایش نرخ ارز‬ ‫به شرکت های بیمه ای را پیشنهاد می دهند‪ .‬البته برای اطمینان از این انتقال‬ ‫ارز باید همچنان ســهمیه این کاالها از درامد ارزی کشور شفاف بماند یا در‬ ‫صورت نیمایی شدن‪ ،‬عرضه ان در بازار نیما نیز به صورت نشان دار عرضه گردد‬ ‫و درامد حاصل از ان به بیمه ها برای حمایت از مردم داده شود‪.‬‬ ‫تعدیل نرخ ارز‪ ۴۲۰۰‬عامل صرفه جویی در مصارف و کاهش فساد ارزی‬ ‫با تعدیل نرخ ارز دولتی یا عرضه ارز در بازار نیمایی‪ ،‬نه تنها درامدهای الزم‬ ‫برای حمایت از مصرف کنندگان تامین خواهد شد بلکه امکان کنترل نرخ ارز‬ ‫برای دولت نیز افزایش خواهد یافت‪ .‬منتقدین این ایده معتقدند که با این کار‬ ‫نمی توان افزایش فرانشــیز حاصل از تعدیل نرخ ارز ترجیحی دارو را پوشش‬ ‫داد اما کارشناســان معتقدند که با توجه به صرفه جویی هایی که رخ خواهد‬ ‫داد می توان از افزایش قیمت ها جلوگیری کرد‪ .‬با اجرای این سیاست نه تنها‬ ‫روند کند تخصیص ارز که تا به اینجا منجر به بلوکه شدن سرمایه های صنایع‬ ‫دارویی شده است‪ ،‬تسریع خواهد یافت بلکه با توجه به کاهش قاچاق معکوس‬ ‫و کم شدن فسادهای ارزی مانند بیش اظهاری فاکتور‪ ،‬یک سوم تقاضای ارز‬ ‫نیز کاهش می یابد‪ .‬در این صــورت می توان به راحتی از مصرف کننده برای‬ ‫تامین کاالی اساسی خود و تولیدکننده برای ادامه تولید حمایت کرد‪.‬‬ ‫ایجاد هر تغییری نیازمند نظارت بر روند اجرا است‬ ‫البته اجرای این سیاست بدون شــک نمی تواند با حذف یکباره ارز ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی مشکالت فعلی را حل کند‪ .‬سیاست گذار پس از انتخاب سیاست درست‬ ‫برای اجرای ان باید به نظارت بیشتر بپردازد‪ .‬در زمینه دارو نباید به شفافیت‬ ‫حاصل از دفترچه های بیمه اکتفا کرد بلکه می توان با گسترش هرچه بیشتر‬ ‫سامانه رهگیری دارو (تیتک) به عنوان رصد کننده جریان توزیع دارو در کشور‬ ‫به اجرای بهتر جایگزینی فوق کمک کرد‪ .‬در نتیجه دولت بدون اینکه قیمت ها‬ ‫بــرای مردم افزایش یابد می تواند به تخصیــص ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی پایان دهد‪.‬‬ ‫البته الزمه اجرای موفقیت امیز این تغییر‪ ،‬اوالً انتقال نشان دار درامدهای ارزی‬ ‫حاصل از تعدیل یا حذف ارز ترجیحی است و ثانیاً نظارت بر روند توزیع دارو با‬ ‫گسترش سامانه تیتک را الزم دارد‪.‬‬ ‫برخوردبامتخلفانبازارسرمایهباهدفبازگرداندناعتمادبهبورس‬ ‫سازمان بورس در هفته های اخیر در ادامه نظارت و پیگیری اجرای مقررات‬ ‫بازارگردانی و حمایت از سهامداران اقدام به برخورد قاطع با افرادی کرده‬ ‫اســت که با ســهل انگاری های خود نظم بازار را برهم ریخته اند و مانع از‬ ‫بازگشت دوباره اعتماد به بازار شده اند‪ .‬سازمان بورس در کنار تصمیم های‬ ‫اتخاذ شده برای کاهش هیجان های کاذب در بازار‪ ،‬اقدام هایی را در راستای‬ ‫افزایش سالمت معامالت و مقابله با متخلفان در دستور کار قرار داد که به‬ ‫گفته کارشناسان این اقدام می تواند تاثیرگذار در بهبود وضعیت معامالت‬ ‫بورس باشد‪ .‬از چند وقت گذشته سازمان بورس در ادامه نظارت و پی گیری‬ ‫اجرای مقررات بازارگردانی و حمایت از سهامداران اقدام به برخورد قاطع با‬ ‫افرادی کرده است که با سهل انگاری های خود نظم بازار را برهم ریخته اند‬ ‫و مانع از بازگشت دوباره اعتمادها به بازار شده اند‪ .‬سازمان بورس در صورت‬ ‫عدم اجرای مقررات بازارگردانی و بازارســازی توسط اشخاص حقوقی که‬ ‫با محکومیت انضباطی مواجه شده اند‪ ،‬پرونده این اشخاص حقوقی را به‬ ‫قوه قضائیه ارســال می کند‪ .‬در ادامه فعالیت های صورت گرفته از سوی‬ ‫سازمان بورس‪ ،‬یکی از نمایندگان مجلس ضمن حمایت از این اقدام سازمان‬ ‫در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت‪ :‬برخورد با متخلفان بازار سرمایه‬ ‫می تواند به بازگشت بورس به جایگاه حقیقی خود کمک کند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫مجلس همچنان مجازات متخلفان را پیگیری می کند‪ .‬به دنبال چنین‬ ‫فعالیت هایی‪ ،‬در اواخر ابان ماه بود که جعفر جمالی‪ ،‬معاون حقوقی سازمان‬ ‫بورس اعالم کرد‪ :‬در ادامه نظارت و پی گیری اجرای مقررات بازارگردانی‬ ‫‪ ٥٠‬نفر از مدیران متخلف شــناخته شده و به سلب صالحیت و جریمه‬ ‫نقدی محکوم شدند‪ ۹ ،‬ناشر (شــخص حقوقی) به اخطار کتبی با درج‬ ‫در پرونده محکوم و یک ناشــر و مدیران مربوطه ان هم که مستندات و‬ ‫دفاعیات محکمه پسند مبنی بر اهتمام در اجرای مقررات را ارائه کردند‪،‬‬ ‫تبرئه شدند‪ .‬جمالی خاطرنشان کرد‪ :‬بدین ترتیب در هفته های اخیر به‬ ‫پرونده ‪ ٣٠‬شخص حقوقی که مقررات بازار را نقض کرده بودند رسیدگی‬ ‫و ‪ ٢٧‬شرکت با محکومیت انضباطی مواجه شدند‪ .‬به گفته معاون حقوقی‬ ‫ســازمان بورس‪ ،‬در مجموع حدود ‪ ١٣٩‬نفر از مدیران این شرکت ها به‬ ‫مجازات ســلب صالحیت محکوم شده اند‪ .‬با توجه به تداوم فعالیت های‬ ‫صورت گرفته از ســوی سازمان بورس تعداد این افراد روز به روز در حال‬ ‫افزایش است و در نخستین روزهای اذر ماه معاون حقوقی سازمان بورس با‬ ‫ارائه اماری از برخورد با متخلفان اعالم کرد‪ :‬تعداد مدیرانی که به دلیل عدم‬ ‫اجرای مقررات بازار گردانی تاکنون متخلف شناخته شده اند به ‪ ۱۵۷‬نفر‬ ‫رسیده که از این مجموع‪ ۳۱‬ناشر (شخص حقوقی نیز تاکنون) اخطار کتبی‬ ‫دریافت کرده اند‪« .‬جعفر جمالی» درباره اقدامات انجام شده در زمینه ایجاد‬ ‫سالمت در معامالت بورس و برخورد با متخلفان بازار سرمایه گفت‪ :‬به دنبال‬ ‫جلسات برگزار شده و انجام هماهنگی های الزم با نمایندگان مجلس شورای‬ ‫اسالمی جهت نگهداری از حقوق و منافع سرمایه گذاران در بازار اوراق بهادار‬ ‫با هدف ساماندهی‪ ،‬حفظ و توسعه بازار شفاف‪ ،‬منصفانه و کارای اوراق بهادار‬ ‫همکاری هایی با سایر نهادهای سیاستگذاری و نظارتی صورت گرفته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مطابق بند ‪ ۱۲‬ماده ‪ ۷‬قانون بازار اوراق بهادار‪ ،‬سازمان بورس و‬ ‫اوراق بهادار با استفاده از ابزارهای قانونی در اختیار‪ ،‬برخی از اقدامات را در‬ ‫دستور کار قرار داده و گزارش ان به دادستانی منعکس شده است‪ .‬جمالی‬ ‫نخستین اقدام در این زمینه را تصویب «ایین نامه حفظ ثبات بازار سرمایه‬ ‫و صیانت از حقوق ســهامداران و سرمایه گذاران» اعالم کرد و افزود‪ :‬این‬ ‫ایین نامه برای نخســتین بار توسط شورای عالی بورس و اوراق بهادار در‬ ‫تاریخ ‪ ۲۰‬شهریور ماه مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت به تصویب رسید‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره و معاون حقوقی سازمان بورس و اوراق بهادار خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬دومین اقدام‪ ،‬طرحی مبنی بر الزام اشخاص حقوقی ناشر به معرفی‬ ‫بازارگردان و انعقاد قرارداد بازارگردانی با شــرکت های دارای مجوز در این‬ ‫زمینه بود که تصویب ان در هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار در‬ ‫تاریخ ‪ ۷‬مهر ماه سال جاری انجام شد‪ .‬وی به دیگر تصمیم های اتخاذ شده‬ ‫در این زمینه اشاره کرد و گفت‪ :‬رسیدگی به پرونده تخلفاتی ‪ ۸۴‬شخص‬ ‫حقوقی ناشــر که از اجرای مصوبات ابالغ شــده‪ ،‬خودداری کرده اند و در‬ ‫مهلت مقرر اعالم شده از سوی شرکت بورس و اوراق بهادار تهران اقدام به‬ ‫عملیات بازارگردانی نکرده اند از جمله فعالیت هایی بورس که سازمان بورس‬ ‫به رسیدگی نسبت به انها پرداخت‪ .‬جمالی اعالم کرد‪ :‬صدور مجازات اخطار‬ ‫یا تذکر کتبی با درج در پرونده برای ‪ ۴۹‬ناشر اوراق بهادار و صدور همان‬ ‫مجازات برای تعداد ‪ ۶۰‬نفر از مدیران شرکت های مزبور‪ ،‬اقدام دیگر سازمان‬ ‫بورس به شــمار می رود که موفقیت امیز بوده است‪ .‬عضو هیات مدیره‬ ‫و معاون حقوقی ســازمان بورس و اوراق بهادار گفت‪ :‬رسیدگی به پرونده‬ ‫تخلفاتی ‪ ۳۷‬ناشر اوراق بهادار در هیات رسیدگی به تخلفات سازمان بورس‬ ‫و اوراق بهادار و صدور مجازات سلب صالحیت از تصدی سمت مدیریت در‬ ‫کلیه ناشران اوراق بهادار‪ ،‬نهادهای مالی و تشکل های خودانتظام به مدت ‪۶‬‬ ‫ماه و پرداخت جریمه نقدی به حساب خزانه دولت برای ‪ ۱۹۰‬نفر از مدیران‬ ‫اشخاص حقوقی ناشر از جمله تصمیماتی بود که در چند وقت اخیر در‬ ‫راستای بهبود معامالت بازار سرمایه اتخاذ شده است‪ .‬وی به پیگیری اجرای‬ ‫مصوبات اعالم شده توسط ناشران اوراق بهادار در زمان رسیدگی به تخلفات‬ ‫و نیز صدور ارا اشاره کرد و گفت‪ :‬از تعداد ‪ ۸۴‬ناشر در پرونده های تخلفاتی‪،‬‬ ‫تعداد ‪ ۳۵‬ناشر در مرحله رسیدگی بدوی و قبل از صدور ارای انضباطی‪،‬‬ ‫اقدام به انعقــاد قرارداد بازارگردانی و اجرای عملیات بازارگردانی کرده اند‬ ‫که منجر به تبرئه ناشر و مدیران انها از اتهام وارده شد‪ ،‬همچنین پس از‬ ‫صدور و ابالغ ارای انضباطی نیز تعداد ‪ ۲۳‬ناشر در راستای رفع اثار ناشی‬ ‫از تخلف صورت گرفته و اصالح عملکرد‪ ،‬اسناد مثبته در خصوص انعقاد‬ ‫قرارداد بازارگردانی و معرفی بازارگردان‪ ،‬به سازمان و یا بورس ارائه کرده اند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 431

روزنامه خوب 431

شماره : 431
تاریخ : 1399/11/07
روزنامه خوب 430

روزنامه خوب 430

شماره : 430
تاریخ : 1399/11/06
روزنامه خوب 429

روزنامه خوب 429

شماره : 429
تاریخ : 1399/11/05
روزنامه خوب 428

روزنامه خوب 428

شماره : 428
تاریخ : 1399/11/04
روزنامه خوب 427

روزنامه خوب 427

شماره : 427
تاریخ : 1399/10/29
روزنامه خوب 426

روزنامه خوب 426

شماره : 426
تاریخ : 1399/10/27
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!