روزنامه خوب شماره 367 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه خوب شماره 367

صفحه بعد

روزنامه خوب شماره 367

روزنامه خوب شماره 367

‫‪2‬‬ ‫ماجرای سیگنال های غلط‬ ‫میرداماد به چهارراه استانبول‬ ‫همتی ر ییس کل بانک مرکزی‪:‬‬ ‫نرخسودسپردهقانونیبه‬ ‫وضعیتاولیهبازگرداندهشد‬ ‫‪3‬‬ ‫نسخه رستگاری‬ ‫اقتصاد ایران‬ ‫در دست غربی ها‬ ‫نیست!‬ ‫یکشنبه ‪ 27‬مهرماه ‪ | 1399‬سال سوم | شماره ‪8 | 367‬صفحه | قیمت ‪ 2500‬تومان | ‪ 1‬ربیع االول ‪ 18 |1442‬ا کتبر ‪2020‬‬ ‫خ‬ ‫بر‬ ‫خوب‬ ‫قی م‬ ‫ت‬ ‫گ‬ ‫و‬ ‫ش‬ ‫در هفته ت قرمز‬ ‫جاری‬ ‫کاه‬ ‫ش‬ ‫م‬ ‫ ‬ ‫ی‬ ‫یابد‬ ‫حجت االسالم پژمانفر ‪:‬‬ ‫دولتمردان‬ ‫صدایمردمرابشنوند‬ ‫‪3‬‬ ‫سود فروش خودرو به جیب واسطه می رود‬ ‫فروش خودرو در بورس باعث‬ ‫قطعدستدالالنمی شود‬ ‫‪3‬‬ ‫تعهداتبرجامیرانمی پذیرفتیم‬ ‫وضعاقتصادی ماناینگونهنمی شد‬ ‫شرکت نمایشگاه های مجازی «جهان سبز »‬ ‫با همکاری روزنامه خوب برگزار می کند؛‬ ‫ب‬ ‫ه انتخاب‬ ‫مردم‬ ‫بهم‬ ‫ن ‪1399‬‬ ‫لوازم خانگی لوستر و فرش‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫برگزار ی مراسم و تشریفات‬ ‫موبایل و تبلت‬ ‫صنایع دستی و خدمات گردشگری‬ ‫کیف و کفش و پوشاک‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫ایت اهلل سیستانی‪ :‬دادوستد تولیدات شرکتهای حامی اسرائیل مجاز نیست‬ ‫‪2‬‬ ‫ایت اهلل سیســتانی مرجعیت عالیقدر جهان تشیع داد و ستد محصوالت اسرائیلی یا شــرکت هایی که از این رژیم حمایت می کنند را جایز ندانستند‪ .‬دفتر ایت اهلل سیستانی‬ ‫مرجع عالیقدر جهان تشیع به استفتائی درباره داد و ستدی که برای رژیم صهیونیستی منفعت دارد‪ ،‬پاسخ داد‪ .‬سایت دفتر ایت اهلل سیستانی در پاسخ به اینکه ایا خرید و فروش‬ ‫از مراکزی که بخشــی از عوائد خود را به حمایت از اســرائیل اختصاص می دهند‪ ،‬مجاز است؟ نوشت‪ :‬داد و ستد تولیدات اسرائیلی و شرکت هایی که یقین حاصل شود به صورت‬ ‫تاثیرگذاری از اسرائیل حمایت می کنند‪ ،‬جایز نیست‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 27‬مهرماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪367‬‬ ‫گزارش‬ ‫دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی مطرح کرد‪:‬‬ ‫تفاوت ‪ 100‬هزار میلیارد تومانی‬ ‫نرخ خودرو در جیب دالالن‬ ‫دبیر انجمن صنایع همگن نیرومحرکه و قطعه ســازان خودرو‬ ‫گفت‪ :‬محاسبات این انجمن از پرداخت بیش از‪ ۱۰۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومانی مابه التفاوت قیمت کارخانه ای و بازاری خودروها از سوی‬ ‫مردم در مدت یک سال است‪« .‬ارش محبی نژاد» افزود‪ :‬انجمن‬ ‫خودروسازان ایران در پژوهش مشابه‪ ،‬این رقم را بیش از‪ ۱۳۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان تخمین زده و مقایسه این ارقام که فقط به جیب‬ ‫دالالن و واسطه ها رفته با رقم حدود‪ ۸۰‬هزار میلیارد تومانی زیان‬ ‫زنجیره خودرو و قطعه سازی‪ ،‬حاکی از عمق فاجعه در این صنایع‬ ‫اســت‪ .‬این مقام صنفی درخصوص طرح تحول بازار و صنعت‬ ‫خودرو‪ ،‬اظهارداشت‪ :‬این طرح از سوی کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس ارائه شده که طی ان قرار است خودرو برای کشف قیمت‬ ‫در بورس عرضه تا از قیمت گذاری دستوری خارج شود‪ .‬به گفته‬ ‫وی‪ ،‬این طرح در عمل با مشــکالتی مواجه است که عملیاتی‬ ‫شدن ان را سخت می کند‪ ،‬هرچند معتقدیم اگر خودرو به بورس‬ ‫برود به قیمت واقعی خود خواهد رسید‪ .‬محبی نژاد بیان داشت‪:‬‬ ‫اینکه برای مابه التفاوت قیمت مصوب خودرو و قیمت کشف شده‬ ‫در بورس چه تصمیمی باید اخذ شود‪ ،‬اکنون محل اختالف است‪.‬‬ ‫به اعتقاد وی‪ ،‬این طرح تا رسیدن به صحن علنی مجلس شورای‬ ‫اســامی و رای اوردن هنوز راه درازی در پیــش دارد و تا ان‬ ‫زمان پیشنهاد می شود که به عنوان یک راهکار موقت‪ ،‬خودرو‬ ‫در حاشیه بازار عرضه شود‪ .‬این مقام صنفی پیش بینی کرد‪ :‬طرح‬ ‫یاد شده می تواند قیمت های کاذب بازار را بشکند و سفته بازی ها‬ ‫در این بخش را کاهش دهد‪ ،‬همچنین موجب افزایش قیمت‬ ‫کارخانه ای خودروها خواهد شــد‪ .‬دبیر انجمن صنایع همگن‬ ‫نیرومحرکه و قطعه ســازان خودرو با اشــاره به فاصله بیش از‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصدی قیمت کارخانــه ای و بازاری خودروهای داخلی‬ ‫و مونتاژی‪ ،‬تاکیدکرد‪ :‬وقتی بتوان حتی بخشی از این اختالف‬ ‫قیمــت را اصالح کرد به طوری که کارخانه دار‪ ،‬خودروســاز و‬ ‫قطعه ساز ضرر نکنند‪ ،‬شمارگان تولید و در نتیجه عرضه افزایش‬ ‫یافته و با کاهش تقاضای کاذب‪ ،‬التهاب از بازار دور شده و صنعت‬ ‫خودرو نیز به تدریج از زیان خارج می شود‪ .‬وی با تاکید بر اینکه در‬ ‫تدوین این طرح از ارا و نظرات بخش خصوصی نیز استفاده شده‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬مجلسی ها حدود هشت جلسه پیاپی با ارکان مختلف‬ ‫صنعت خودرو برگزار کردند و با اتخاذ ارا و نظرات همه‪ ،‬قرار شده‬ ‫طرح‪ ،‬اصالح و در نهایت جمع بندی شود‪ .‬این مقام صنفی گفت‪:‬‬ ‫ترجیح فعاالن صنعت خودرو و قطعه سازی بر قیمت گذاری در‬ ‫حاشــیه بازار به جای کشف قیمت در بورس است‪ ،‬زیرا حضور‬ ‫خودرو در بورس نخستین تجربه از این درست در جهان است‬ ‫که با پیچیدگی های خاص خود همراه است‪ .‬وی در عین حال‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬با این وجود‪ ،‬بورس هم یک راهکار خاص است‪،‬‬ ‫زیرا شرایط اقتصادی کشورمان نیز خاص بوده و بورس کاال نیز‬ ‫در این زمینه و تامین زیرساخت های الزم اعالم امادگی کرده‬ ‫است‪ .‬محبی نژاد ابراز امیدواری کرد با کشف قیمت خودرو در‬ ‫بورس‪ ،‬خودروسازان و قطعه سازان در ماه های باقی مانده از سال‬ ‫‪ ۹۹‬از زیان خارج شوند‪ .‬وی گفت‪ :‬دلیل پیشنهاد عرضه خودرو‬ ‫در بورس برای کشف قیمت‪ ،‬حضور مواد اولیه اساسی تولید ان‬ ‫از جمله فوالد‪ ،‬الومینیوم‪ ،‬محصوالت پتروشیمی و غیره در بورس‬ ‫است تا در نهایت از مواد اولیه تا محصول نهایی شاهد یک زنجیره‬ ‫متوازن و متعادل باشــیم‪ .‬بیستم مردادماه امسال «سیداحمد‬ ‫رسولی نژاد» نایب رئیس اول کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫شورای اسالمی در گفت وگو با ایرنا‪ ،‬از طرح این کمیسیون برای‬ ‫ساماندهی صنعت و بازار خودرو و رفع مشکالت این حوزه خبر‬ ‫داد‪ .‬وی اعالم کرد‪ :‬در کمیته خودروی کمیسیون صنایع و معادن‬ ‫مجلس‪ ،‬طرح جامعی توسط متخصصان و اصحاب فن در دست‬ ‫تهیه است و درتالشیم تا پس از بررسی همه مسائل‪ ،‬مشکالت‬ ‫و وضعیــت صنعت و بازار خودرو‪ ،‬در کوتاه ترین زمان این طرح‬ ‫را به صحن علنی مجلس شورای اسالمی ببریم‪ .‬در این طرح‪،‬‬ ‫مواردی همچون الزام به عرضه خودرو در بورس کاال‪ ،‬تعیین سود‬ ‫مشارکتخودروهایپیش فروششدهتوسطخودروسازوتعیین‬ ‫قیمت تمام شده خودرو هر سه ماه یک بار توسط شورای رقابت‬ ‫دیده شده است‪ .‬هفته گذشته‪« ،‬حجت اهلل فیروزی» سخنگوی‬ ‫کمیسیون صنایع و معادن مجلس از اماده سازی طرحی برای‬ ‫ساماندهی صنعت خودرو و فروکش کردن التهابات قیمت ها تا‬ ‫سه هفته اینده خبر داده بود‪ ،‬اما یک مقام وزارت صنعت گفت‪:‬‬ ‫برخی از بخش های این طرح‪ ،‬قابل اجرا نیست‪.‬‬ ‫سود فروش خودرو در روش فعلی به جیب واسطه می رود‬ ‫فروش خودرو در بورس باعث قطع دست دالالن می شود‬ ‫کارشناس صنعت خودرو گفت‪ :‬پیشنهاد می شود قیمت گذاری خودرو در بورس کاال صورت گیرد تا قیمت‬ ‫واقعی شود و سود ناشی از فروش خودرو به جیب واسطه و دالل نرود‪ .‬علی حسن زاده اظهار داشت‪ :‬بنده با‬ ‫این گزاره که شورای رقابت باعث سرکوب قیمت خودرو شده است‪ ،‬موافقم‪ .‬ببینید وقتی یک خودرو تولید‬ ‫می شود‪ ۷۰ ،‬تا ‪ ۷۵‬درصد قیمت ان‪ ،‬مختص قیمت قطعات و مواد اولیه است‪ ،‬از نیمه سال ‪ ۹۶‬تا االن سه‬ ‫ســال گذشته است و در این مدت ارز بیش از ‪ ۷‬برابر رشد کرده و طبیعتاً قیمت فلزات‪ ،‬مواد پلیمری و‪...‬‬ ‫نیز به همین دلیل رشد زیادی داشته اند‪ ،‬این درحالی است که پراید ‪ ۲۰‬میلیونی سه سال گذشته در حال‬ ‫حاضر ‪ ۴‬تا ‪ ۴.۵‬برابر افزایش قیمت داشته و با قیمت حدود ‪ ۸۰‬تا ‪ ۹۰‬میلیون عرضه می شود و این یعنی‬ ‫حدودا ً ‪ ۳‬برابر کمتر از رشد ارز و قیمت قطعات و مواد اولیه‪ .‬وی افزود‪ :‬البته صحبت بنده این نیست که‬ ‫حاال که ارز ‪ ۷‬برابر رشد کرده پراید ‪ ۲۰‬میلیونی هم به قیمت ‪ ۱۴۰‬میلیون فروخته شود‪ ،‬ولی نکته ای که‬ ‫می خواهم اشــاره کنم این است که به دلیل وجود فشار افکار عمومی‪ ،‬دولت نمی خواهد مسئولیت گرانی‬ ‫قیمت خودرو را بپذیرد و به صورت دســتوری ان را پایین نگه داشته است‪ ،‬عالوه بران قیمت ‪ ۸۰‬تا ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیون که عرض کردم برای بازار ازاد اســت و قیمت پراید درب کارخانه پایین تر از این اعداد به فروش‬ ‫می رسد‪ .‬این کارشناس سیاست گذاری خودرو‪ ،‬افزود‪ :‬دستوری نگه داشتن قیمت ها‪ ،‬جنگ با منطق اقتصاد‬ ‫است؛ اینکه تورم در کشور وجود دارد و قیمت ارز افزایش شدیدی داشته‪ ،‬بر کسی پوشیده نیست؛ اینها‬ ‫تبعاتی دارد که موجب گرانی خودرو‪ ،‬مسکن و دیگر اقالم مورد نیاز جامعه شده است‪ .‬موضوع گرانی خودرو‪،‬‬ ‫یک موضوع جدا از اقتصاد نیست و نمی توانیم بگوییم که این گرانی ها صددرصد به دلیل اشکال در صنعت‬ ‫خودرو است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بنابراین اینکه شورای رقابت ورود کند و طبق فرمول هایی نامشخص‪ ،‬قیمتی‬ ‫برای خودرو تعیین کند‪ ،‬اشتباه است و ما نیز همیشه منتقد این قضیه بوده ایم‪ .‬حسن زاده گفت‪ :‬پیشنهاد‬ ‫این است که قیمت گذاری در بورس کاال صورت بگیرد تا قیمت واقعی خودرو به دست اید و سود ناشی از‬ ‫فروش خودرو به جیب واسطه و دالل نرود‪ .‬اینکه خودرویی که خودروساز با قیمت تمام شده ‪ ۷۰‬میلیون‬ ‫تومان تولید کرده است را به صورت دستوری مث ً‬ ‫ال ‪ ۶۰‬میلیون تومان به فروش برساند باعث می شود همین‬ ‫ساختار معیوب خودروسازی هم از بین برود و بدهی ان ها روز به روز افزایش یابد‪ .‬وی افزود‪ :‬اگر قرار است‬ ‫خودرویی در بازار ازاد با قیمتی بسیار باالتر از درب کارخانه به فروش برود و سود ان نصیب واسطه شود‪،‬‬ ‫بهتر است به بورس کاال بیاید تا سود ان به جیب خودروساز رفته و صنعت خودرو دچار بحران نشود و حتی‬ ‫کیفیت خودرو افزایش یابد‪ ،‬در ضمن در بورس کاال‪ ،‬قیمت واقعی به دست می اید و تب قیمت باالی فروش‬ ‫نیز فروکش می کند‪ .‬این کارشناس سیاست گذاری خودرو گفت‪ :‬تنها فرق ایجاد شده در روش قرعه کشی‬ ‫این است که قب ً‬ ‫ال تفاوت قیمت کارخانه و بازار ازاد به دالل و واسطه می رسید ولی در حال حاضر این تفاوت‬ ‫به بخش کمی از مردم که در قرعه کشــی برنده می شوند‪ ،‬می رسد‪ .‬تعداد خودروها هم نسبت به تقاضای‬ ‫مردم بســیار کمتر اســت که نتیجه ان‪ ،‬تبدیل شدن قرعه کشی به نوعی بخت ازمایی است‪ .‬حسن زاده با‬ ‫اشاره به اینکه سرکوب قیمت خودرو توسط شورای رقابت سبب کاهش تیراژ تولید شده است‪ ،‬افزود‪ :‬روش‬ ‫تعیین قیمت توسط شورای رقابت دارای ایرادات اساسی است و سبب کاهش انگیزه خودروساز جهت تولید‬ ‫خودرو است‪ ،‬ضمناً به دلیل اینکه به ازای فروش هر خودرو‪ ،‬خودروساز زیان نیز می بیند‪ ،‬سرمایه در گردش‬ ‫با چالش جدی مواجه می شود‪ .‬وی گفت‪ :‬مصرف کننده واقعی در نهایت با همان قیمت بازار ازاد می تواند‬ ‫صاحب خودرو شود و روش قرعه کشی راه حل خروج از بحران فعلی نیست‪ .‬مسئولین نیز به جای پاسخگویی‬ ‫و مدیریت اوضاع صنعت کشور‪ ،‬در گوشه ای خود را پنهان می کنند‪.‬‬ ‫همتی رییس کل بانک مرکزی‪:‬‬ ‫نرخ سود سپرده قانونی به وضعیت اولیه بازگردانده شد‬ ‫رییس کل بانک مرکزی اعالم کرد‪ :‬نظر به پایش روند متغیرهای‬ ‫اقتصادی‪ ،‬از اول مهرماه با هدف کاهش ضریب فزاینده و کنترل‬ ‫بیشتر رشد نقدینگی‪ ،‬نرخ سود سپرده قانونی به وضعیت اولیه ان‬ ‫بازگردانده شد‪ .‬عبدالناصر همتی در حساب کاربری اینستاگرام‬ ‫خود چند نکته در خصوص بازار سرمایه را منتشر کرد و نوشت‪:‬‬ ‫بانک مرکزی به عنوان مسوول سیاست پولی و اعتباری عالوه بر‬ ‫ضرورت های مهار تورم و کمک به خروج از رکود‪ ،‬مواجه با اثرات‬ ‫اقتصادی ناشــی از شیوع کرونا و نیز تسهیل تامین مالی کسری‬ ‫بودجه بوده است‪ .‬در این شرایط کامال پیچیده‪ ،‬اگر نبود مقاومت‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬در مقابل بســیاری از درخواست ها‪ ،‬وضعیت پایه‬ ‫پولــی و نقدینگی امروز به گونه ای دیگر رقــم خورده بود‪ .‬وی‬ ‫در ایــن متن می افزاید‪ :‬در همین راســتا بانک مرکزی به مانند‬ ‫تمام بانک های مرکزی دنیا نمی توانســت در خصوص نیازهای‬ ‫تامین مالی در اوایل شــیوع کرونا که اقتصاد طبقات کم در امد‬ ‫جامعه را متاثر ســاخته بود‪ ،‬بی تفاوت باشد‪ .‬کاهش یک درصد‬ ‫نرخ سپرده قانونی در ابتدای سال با هدف کمک به بانک ها برای‬ ‫تامین و اعطــای وام ارزان قیمت به خانوارهای یارانه بگیر و نیز‬ ‫کســب و کارهای اسیب دیده و تامین مالی کمک ودیعه مسکن‬ ‫انجام گرفت‪ .‬در بخش دیگری از پیام همتی امده اســت‪ :‬نظر به‬ ‫پایش روند متغیرهــای اقتصادی‪ ،‬از اول مهرماه با هدف کاهش‬ ‫ضریب فزاینده و کنترل بیشــتر رشد نقدینگی‪ ،‬نرخ سود سپرده‬ ‫قانونــی به وضعیت اولیه ان بازگردانده شــد‪ .‬اقدامات احتیاطی‬ ‫برای کاهش ریسک ترازنامه بانک ها نیز طبق برنامه پیش می رود‬ ‫همتی تاکید کرده است‪ :‬همراهی دولت در تامین کسری بودجه‬ ‫نیمه اول ســال از طریق انتشــار اوراق بدهی قابل تقدیر است و‬ ‫امیدوارم با توجه به مجوزهای قانونی اخذ شده‪ ،‬این روند در نیمه‬ ‫دوم سال نیز با جدیت ادامه یابد تا بتوان کسری بودجه امسال را‬ ‫به صورت سالم و با کمترین اثرات جانبی بر اقتصاد کالن تامین‬ ‫مالی کرد‪ .‬وی در این متن افزود‪ :‬بی شــک مهم ترین عامل برون‬ ‫زای اقتصاد کشــور‪ ،‬ادامه تحریم های یکجانبه و ظالمانه امریکا‬ ‫علیه کشورمان است هر گونه تحلیل راجع به متغیرهای پولی و‬ ‫قضــاوت در خصوص عملکرد بانک مرکزی بدون در نظر گرفتن‬ ‫تاثیر این امد بی تردید نمی تواند یک تحلیل جامع علمی و از نظر‬ ‫اجرایی راهگشا باشد‪.‬‬ ‫رییس شورای تامین دام‪:‬‬ ‫قیمتگوشتقرمزدرهفتهجاریکاهشمی یابد‬ ‫رییس شــورای تامین دام کشــور گفت‪ :‬با توجه به افزایش روز‬ ‫افزون جمعیت دامی‪ ،‬رشــد ســن دام‪ ،‬زایش های جدید پاییزه‬ ‫و کاهــش تقاضا‪ ،‬در هفته جاری قیمت گوشــت قرمز از جمله‬ ‫گوشت گوساله کاهش می یابد‪.‬‬ ‫«منصــور پوریان» درباره وضعیت بازار گوشــت قرمز افزود‪ :‬در‬ ‫هفته های اخیر قیمت گوشــت قرمز به ویژه گوشت گوساله به‬ ‫دلیل افزایش نرخ نهاده های دامی از جمله (ذرت‪ ،‬کنجاله ســویا‬ ‫و جــو) روند افزایشــی به خود گرفته بود که بــه زودی تعدیل‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی اظهارداشــت‪ :‬این درحالی اســت که صنعــت دامپروری‬ ‫کشــور با مشــکل جدی کاهش تقاضا روبروست که همین امر‬ ‫مشــکالتی را برای تولیدکنندگان این بخش ایجاد کرده است‪.‬‬ ‫رییس شورای تامین دام کشور تصریح کرد‪ :‬توان تولید دام زنده‬ ‫ســنگین و سبک در کشــور افزایش پیدا کرده تاجایی که طبق‬ ‫گزارش مرکز امار ایران ما با پروار ســنگین گوساله در حد ‪۳۳۵‬‬ ‫هزار راس و گوســفندی ‪ ۷۰‬میلیون راس روبرو هستیم‪ .‬پوریان‬ ‫ادامه داد‪ :‬اکنون قیمت میانگین هر کیلوگرم دام زنده گوســاله‬ ‫‪ ۳۳‬تا ‪ ۳۵‬هزار تومان و گوســفندی ‪ ۴۲‬تا ‪ ۴۳‬هزار تومان است‬ ‫که نرخ باالیی به شمار می رود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬وضعیت تولید دام زنده در حدی اســت که نیاز‬ ‫داخلــی را تامین می کند و دیگر نیازی به واردات گوشــت قرمز‬ ‫نیســت‪ ،‬اما علت باال بودن قیمت گوشت در کشور وجود دالالن‬ ‫است که اجازه کاهش قیمت ها را نمی دهند‪.‬‬ ‫رییس شورای تامین دام کاهش تقاضا برای مصرف گوشت قرمز‬ ‫را در کشور بی سابقه دانســت و اضافه کرد‪ :‬اکنون بازاری برای‬ ‫دام زنــده و گوشــت قرمز وجود ندارد و در صــورت ادامه روند‬ ‫باال بودن قیمت گوشت قرمز‪ ،‬تولیدکنندگان و مصرف کنندگان‬ ‫متضرر خواهند شد‪ .‬وی تنها راهکار برای ساماندهی بازار گوشت‬ ‫را تامین نهاده های دامی با نرخ مصوب‪ ،‬حذف دالالن و متعادل‬ ‫شــدن عرضه و تقاضــا عنوان کرد‪ .‬طبق امارها نیاز کشــور به‬ ‫گوشت قرمز ساالنه نزدیک یک میلیون تن است که بخش عمده‬ ‫ان از تولید داخلی و نزدیــک ‪ ۱۰‬درصد از محل واردات تامین‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫براســاس امارها‪ ،‬تولید گوشــت قرمز در ســال ‪ ۱۳۹۷‬حدود‬ ‫‪ ۸۳۰‬هزار تن و ســال ‪ ۱۳۹۸‬حدود ‪ ۸۵۹‬هزار تن بود که ‪۳.۵‬‬ ‫درصد رشد داشــته است‪ .‬طبق اخرین امارها شرکت پشتیبانی‬ ‫امور دام کشــور برای حمایت از تولیدکنندگان داخلی ‪ ۴‬هزارتن‬ ‫گوشت قرمز گوساله را با قیمت کیلویی ‪ ۷۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬توماناز‬ ‫تولیدکنندگان ‪ ۱۵‬استان کشور خرید تضمینی کرد‪.‬‬ ‫یک مقام مسئول خبر داد‪:‬‬ ‫هشدار درباره افزایش نرخ تسهیالت مسکن مهر پرند‬ ‫مدیرعامل شــرکت عمران شهر جدید پرند با‬ ‫اشــاره به ‪ ۸‬هزار واحد امــاده تحویل‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫متقاضیان که اقدام به تحویل مسکن مهر خود‬ ‫نکنند‪ ،‬در اینده با افزایش نرخ تسهیالت بانکی‬ ‫مواجه می شــوند‪ .‬محسن وطن خواهی گفت‪:‬‬ ‫‪ ۸۷‬هزار واحد مسکن مهر در شهر جدید پرند‬ ‫وجــود دارد که از این تعداد ‪ ۷۷‬هزار واحد ان‬ ‫تحویل متقاضیان شــده و دو هزار و ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫واحد دیگر اماده تحویل است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت عمران شهر جدید پرند با‬ ‫اشاره به دستور وزیر راه و شهرسازی مبنی بر‬ ‫به پایان رساندن مســکن مهر تا پایان امسال‪،‬‬ ‫ادامــه داد‪ :‬در شــهر جدید پرنــد ‪ ۲۴۱‬پروژه‬ ‫پیمانکاری مســکن مهر وجود دارد که ساخت‬ ‫این پروژه ها به پایان رسیده است‪ .‬حدود ‪۳۰۰‬‬ ‫واحد وجود دارد که شش ماه تا ‪ ۵‬سال از زمان‬ ‫ساخت و تکمیل ان ها می گذرد‪ ،‬اما متقاضیان‬ ‫برای دریافت واحد خود مراجعه نمی کنند‪ .‬به‬ ‫گفته این مقام مسوول از کل پروژه های مسکن‬ ‫مهــر پرند‪ ۲۰ ،‬درصد متقاضیــان‪ ،‬هنوز برای‬ ‫دریافت واحــد خود مراجعه نکرده اند‪ .‬به دلیل‬ ‫طوالنی شدن ساخت مســکن مهر بسیاری از‬ ‫متقاضیــان واحدهای خــود را واگذار کرده اند‬ ‫و به دلیل اینکه نقل و انتقال رســمی صورت‬ ‫نگرفته است امار دقیقی از واگذاری ها نداریم‪.‬‬ ‫با مالکان هشــت هزار واحد اماده تحویل بارها‬ ‫تماس گرفته و اطالع رسانی شده است‪.‬‬ ‫تسهیالت دولتی به این هشت هزار واحد اماده‬ ‫تحویل تعلق گرفته است که مالکان باید کارت‬ ‫قسط دریافت کنند‪ ،‬اما هنوز دریافت نکرده اند‪.‬‬ ‫وطــن خواهی ادامه داد‪ :‬یکی از موضوعاتی که‬ ‫بانک را درگیر کرده این اســت که تسهیالتی‬ ‫که توســط دولت داده شــده‪ ،‬امــا هنوز این‬ ‫تســهیالت بازنگشته اســت‪ .‬با جلساتی که با‬ ‫معاونان و مســئوالن بانک عامل حوزه مسکن‬ ‫داشتیم‪ ،‬یکی از پیشنهادات بانک عامل حوزه‬ ‫مســکن‪ ،‬تعیین تکلیف ایــن واحدها بود که‬ ‫شــرکت عمران پرند به عنوان داور بین بانک‬ ‫و متقاضیان واحدهــا را قبول کند‪ .‬وی اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬قانون ســاماندهی به بانک این اجازه‬ ‫را می دهــد که نرخ تســهیالت را تبدیل کند‪،‬‬ ‫یعنی نرخ سود این تســهیالت از ‪ ۴‬درصد به‬ ‫‪ ۱۷‬درصد برگــردد‪ .‬بســیاری از این واحدها‬ ‫دست دالالن است ان ها واحدهای خالی را نگه‬ ‫داشــتند تا باقیمت باالتری به فروش برسانند‬ ‫براســاس اطالعات غیر رســمی برخی از افراد‬ ‫حدود ‪ ۲۰‬واحد خالی اماده تحویل در اختیار‬ ‫دارند که تمایلی برای تحویل واحدها ندارند‪.‬‬ صفحه 2 ‫سیاست‬ ‫جلسات کاری رهبر انقالب با سران قوا و مسئوالن طبق روال و با رعایت پروتکل ها انجام می شود‬ ‫جلسات کاری و مالقات های رهبر معظم انقالب با سران سه قوه و سایر مسئوالن کشوری‪ ،‬طبق روال و با رعایت ایین نامه های بهداشتی ستاد ملی مبارزه با کرونا انجام می شود‪.‬‬ ‫یک منبع اگاه درباره انجام دیدارها و جلســات کاری رهبر معظم انقالب با سران سه قوه و سایر مسئوالن کشوری اعالم کرد‪ :‬برنامه دیدارها و جلسات کاری رهبر انقالب با سران‬ ‫سه قوه‪،‬مقامات لشکری و برخی دیگر از مقامات کشوری طبق روال‪ ،‬برنامه و با رعایت ائین نامه های بهداشتی ستاد ملی مبارزه با کرونا برگزار می شود‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 27‬مهرماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪367‬‬ ‫تعهدات برجامی را نمی پذیرفتیم وضع اقتصادی مان اینگونه نمی شد‬ ‫کارشناس مسائل بین الملل با بیان اینکه به خاطر توهم برخی سیاست فشار حداکثری سرعت گرفت‪ ،‬گفت‪ :‬توهم‬ ‫را جایگزین عقالنیت و واقع بینی کردیم در حالی که اگر تعهدات برجامی را نمی پذیرفتیم‪ ،‬وضعیت اقتصادی ما‬ ‫به این صورت نمی شد‪ .‬ابوالفضل ظهره وند کارشناس مسائل بین الملل با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری‬ ‫درباره دو گانه عقالنیت و ترس و مصادیق ان در حوزه سیاست بین الملل اظهار داشت‪ :‬اگر بین توهم و عقل‬ ‫مرزبندی کنیم‪ ،‬منافع ملی تشخیص فرصت هایی هست که تاثیر عمیقی روی سرنوشت فرد یا جامعه می گذارد؛‬ ‫بنابراین وقتی که وقتی بتوانیم تهدیدها و فرصت ها را درست ببینیم و منافع را درست تشخیص بدهیم‪ ،‬اگر در‬ ‫تحقق اهداف امنیت ملی و منافع فردی از خودمان ترس نشان دهیم نشان دهنده بی خردی خودمان هست‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬قطعا وقتی در مسیر تحقق اهدافمان برمی اییم‪ ،‬با چالش مواجه می شویم و نفس وجود چالش نمی تواند‬ ‫سبب عقب گرد باشد‪ .‬ظهره وند با بیان اینکه اگر این عقبگرد اتفاق بیفتد برخالف عقالنیت عمل می کنیم‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬عقل به ما منافع واقعی ما را نشان می دهد و انجا که حقانیت و منافع ما اتفاق بیفتد‪ ،‬منافع و مصالح ملی‬ ‫به وجود می اید و تهدید مقطعی نمی تواند ما را به عقب برگرداند چون احتمال درگیری و جنگ هست‪ .‬وی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬بازدارندگی مفهوم عقالنیت است و یعنی برای اینکه خودمان را از یک تهدید بزرگتر در بلندمدت رها‬ ‫و منافعمان را بیمه کنیم‪ ،‬باید امادگی داشته باشیم که در مقابل تهدیدات بالفعل بایستیم‪ .‬این کارشناس مسائل‬ ‫بین الملل با تاکید بر اینکه اگر عقب نشینی کنیم دشمن از تهدیدات بالفعل خود کوتاه نمی اید‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫قطعاً منافع را در حوزه امنیت ملی کشور تعیین می کنند که عدم تحقق ان منافع و اهداف می تواند سفره کشور‬ ‫را تنگ تر و حوزه بازیگری را محدودتر کند و تهدیداتی که امروز نمی بینیم‪ ،‬در اینده به سمتمان هجوم بیاورند‪.‬‬ ‫ظهره وند بیان داشت‪ :‬انچه که می تواند ما را بیمه کند‪ ،‬این است که در برخورد با تهدیدات بالفعل کوتاه نیاییم‬ ‫و درسی را برای تهدیدات بالقوه ای شکل دهیم که در اینده می توانند متوجه ما شوند و این برخورد امروز ماست‬ ‫که می تواند تهدیدات بالقوه را از بین برده و تهدید بالفعل را در مهار ما قرار دهد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬عقب نشینی نه‬ ‫تنها عقالنیت نیست بلکه عین توهم و عبور از واقعیتهای صحنه است‪ .‬ظهره وند با تاکید بر اینکه وقتی می خواهیم‬ ‫فرصت ها و تهدیدهای یک کشور را کنترل کنیم قطعاً عوامل بیرونی تهدیدزا درصدد مقابله با ما بر می ایند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫برخی تصور می کنند که اگر اکنون با یک چالش بین المللی مواجه هستیم‪ ،‬بنابراین عقالنیت حکم می کند که از‬ ‫این چالش فرار کنیم ولی بحث این است که این عین توهم است‪ ،‬چون چالش ما بر سر منافع است و اگر عقالنیت‬ ‫به خرج ندهیم و تسلیم شویم‪ ،‬ان منافع به سفره دیگری می رود و سفره ما تنگ تر می شود‪ .‬این کارشناس مسائل‬ ‫بین الملل تاکید کرد‪ :‬عقالنیت این است که ما سودمان را حداکثر کنیم و تهدیدات مان را به حداقل برسانیم‪ .‬وی‬ ‫با تاکید بر اینکه اگر از راه روشنی که می رویم عقب نشینی کنیم عین بی خردی و توهم هست‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬تصور‬ ‫این که ما در مقابل امریکایی ها و فشار غرب کوتاه بیاییم همان فرجام برجام می شود‪ ،‬چون کاری که ما در برجام‬ ‫کردیم توام با عقالنیت نبود و با مصلحت اندیشی مواجه شد و همان هایی که کشور و انقالب را به این متهم می‬ ‫کردند که برخالف عقالنیت عمل می کنید‪ ،‬برجام را به امضا رساندند‪ .‬ظهره وند افزود‪ :‬اگر عقالنیتی که به معنای‬ ‫عقب نشینی در برابر فشارها و عبور از منافع ملی است جواب می داد‪ ،‬شاید ان منطق می توانست حاکم باشد‪ ،‬اما‬ ‫می بینیم که به محض پذیرش برجام‪ ،‬دور جدیدی از تحریم ها توسط دولت دموکرات و اوباما علیه ایران برقرار‬ ‫شد‪ .‬وی با بیان اینکه در نتیجه این توهم‪ ،‬سیاست فشار حداکثری سرعت گرفت و دور زدن تحریم ها سخت تر‬ ‫شد چون خودمان تحت عنوان عقالنیت با غرب همکاری کردیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬یعنی ما توهم را جایگزین عقالنیت‬ ‫و واقع بینی کردیم در حالی که اگر در همان مقطع به ان شیوه عمل نمی کردیم و زیر فشار انها تعهدات برجامی‬ ‫را نمی پذیرفتیم‪ ،‬وضعیت اقتصادی ما به این صورت نمی شد و این وضعیت محصول توهمی بود که عده ای تحت‬ ‫عنوان عقل گرایی و خردگرایی و تدبیر به مردم فروختند‪ .‬این کارشناس مسائل بین الملل با تاکید بر اینکه ما‬ ‫توهم اعتمادسازی و بازسازی روابط با غرب داشتیم در حالی که در فضای حاکم بر روابط بین الملل که مبتنی بر‬ ‫قدرت است چیزی به نام اعتماد وجود ندارد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬انچه که می تواند اعتماد ایجاد کند‪ ،‬ظرفیت های درونی‬ ‫و قدرت بازدارندگی و پاسخگویی هست و اگر این قدرت را داشتیم می توانستیم اعتماد کنیم‪ .‬ظهره وند با اشاره‬ ‫به اینکه نگاه واقع بینانه رهبر انقالب نشان دهنده خرد سیاسی است و خرد سیاسی یعنی بتوانیم به ظرفیت های‬ ‫داخلی خودمان اتکا کنیم و بر اساس ان تهدیدات و فرصت ها را ببینیم‪ ،‬خاطر نشان کرد‪ :‬هر کشوری که بخواهد‬ ‫مستقل باشد و سفره ملتش را اباد کند‪ ،‬باید به این منطق متوسل شود و این منطق صرفاً برای تفکر انقالب‬ ‫اسالمی نیست چون چینی ها و دیگران هم این کار را می کنند‪ .‬سفیر اسبق ایران در ایتالیا و افغانستان با بیان‬ ‫اینکه دولت تدبیر و امید با شعارهایی که داد سعی کرد روابطش را با غرب پی ریزی کند و به سمت برجام رفت‬ ‫خاطرنشان کرد‪ ،‬متاسفانه االن هم همین جریان در اخرین مواضعش هنوز به بیگانه یعنی به دموکرات ها امید‬ ‫می بندند که اگر اقای بایدن پیروز شد‪ ،‬چنین اتفاقی خواهد افتاد و صحنه مدیریت اقتصادی کشور هم متاثر از‬ ‫همین تفکر است و اگر می توانستیم جنبه های توهم امیز این تفکر را نشان دهیم‪ ،‬شاید صحنه می توانست خیلی‬ ‫بهتر از انکه تصور کنیم به نفع ملت تغییر کند و حتی حوزه اقتصادی ما در این مقطع دست خوش تحول شود‪.‬‬ ‫نیروهای مسلح برای برپایی بیمارستان های صحرایی اماده هستند‬ ‫استان ها با هماهنگی ستادهای استانی و دانشگاه های علوم پزشکی‬ ‫تمامی ظرفیت ها در اختیار بیماران کرونایی قرار گرفته است‪ .‬رئیس اداره‬ ‫بهداشت و درمان ستاد کل نیروهای مسلح خاطر نشان کرد‪ :‬در همه‬ ‫سازمان های تابع‪ ،‬فرمان فرماندهی معظم کل قوا ابالغ و از همان روز پنج‬ ‫شنبه این همکاری اغاز شده است‪ .‬سردار عراقی زاده با اشاره به امادگی‬ ‫نیروهای مسلح برای برپایی بیمارستان صحرایی‪ ،‬گفت‪ :‬به ستاد ملی‬ ‫مقابله با کرونا و دانشگاه ها ی علوم پزشکی اعالم کرده ایم که در صورت‬ ‫نیاز امادگی برپایی بیمارستان های صحرایی را داریم‪ .‬همچنین اعالم‬ ‫کرده ایم که اگر نیاز به نقاهتگاه دارند نیروهای مسلح این امادگی را دارند‬ ‫و همکاران ما با حداکثر توان و ظرفیت در اختیار مجموعه های کشوری‬ ‫هستند‪ .‬وی همکاری بخش بهداشت و درمان نیروهای مسلح با ستاد‬ ‫ملی مقابله با کرونا را بسیار خوب دانست و گفت‪ :‬جلسات هماهنگی‬ ‫به صورت روزانه در حال برگزاری است و اگر در جایی کمی و کاستی‬ ‫وجود دارد سعی بر برطرف کردن ان است‪ .‬اجرای فرمایش و دستورات‬ ‫فرماندهی معظم کل قوا به صورت کامل در دستور کار نیروهای مسلح‬ ‫قرار گرفته و در حال اجرا است‪ .‬رئیس اداره بهداشت و درمان نیروهای‬ ‫مسلح با بیان اینکه تا کنون هیچ درخواستی برای برپایی بیمارستان‬ ‫صحرایی نداشته اند‪ ،‬یاداور شد‪ :‬خوشبختانه تا این لحظه درخواستی‬ ‫برای برپایی بیمارســتانی صحرایی نداشته ایم اما امادگی های الزم را‬ ‫داریم‪ .‬سردار عراقی زاده گفت‪ :‬ما در شرایط پیک سوم شیوع ویروس‬ ‫کرونا در کشور هستیم و مردم ما باید به شدت مراقب سالمتی خودشان‬ ‫باشند و اصول بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی را با جدیت رعایت‬ ‫کنند‪ ،‬بخش بهداشت و درمان نیز که با تمام ظرفیت در حال مقابله با‬ ‫کرونا و مراقبت از بیماران هستند‪.‬‬ ‫دونالد ترامپ‪:‬‬ ‫اگر به جو بایدن ببازم شاید کشور را ترک کنم!‬ ‫رئیس جمهور مســتقر امریکا به شــوخی گفتــه چنانچه نتیجه‬ ‫انتخابات ریاســت جمهوری را به رقیبش «جو بایدن» واگذار کند‬ ‫شــاید امریکا را ترک کند‪« .‬دونالد ترامپ»‪ ،‬رئیس جمهور مستقر‬ ‫امریکا به شــوخی گفته چنانچه نتیجه انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫را به رقیبش «جو بایدن» واگذار کند باید امریکا را ترک کند‪ .‬به‬ ‫نوشــته نیوزویک تدابیر به کار گرفته شده از سوی جو بایدن برای‬ ‫مهار کرونا در گردهمایی های انتخاباتی را مورد تمسخر قرار داد و‬ ‫گفت اگر به او ببازد باید کشور را ترک کند‪ .‬رئیس جمهور امریکا‬ ‫که در یک گردهمایی انتخاباتی در ایالت جورجیا حضور داشــت‬ ‫گفت‪« :‬اصال امکان ندارد در ان گردهمایی ها کسی به بیماری مبتال‬ ‫شــود چون ادم ها کلی از هم فاصله دارند‪( .‬اشاره به حضور اندک‬ ‫جمعیت)‪ .‬اظهارات ترامپ با خنده حاضران همراه شد‪ .‬ترامپ گفت‪:‬‬ ‫«ولی من هیچ وقت در این مورد شوخی نمی کنم‪ ،‬ولی فکر نمی کنم‬ ‫انجام این کار برای جو خواب الود الزم باشــد‪ .‬اص ً‬ ‫ال کسی نمی اید‬ ‫و انهایــی هم که می ایند ‪ 50‬یارد از هــم فاصله دارند‪ .‬وی اضافه‬ ‫کرد‪« :‬نباید شوخی کنم‪ ،‬می دانید چرا؟ چون رقابت با بدترین نامزد‬ ‫تاریخ انتخابات ریاست جمهوری امریکا باعث می شود تحت فشار‬ ‫قرار بگیــرم‪ ».‬او تصریح کرد‪« :‬می توانید تصور کنید اگر ببازم چه‬ ‫می شود؟ کل عمرم‪ ،‬باید چکار انجام بدهم؟ باید بگویم به بدترین‬ ‫نامزد در تاریخ سیاست امریکا باختم‪ .‬احساس خوبی نخواهم داشت‪.‬‬ ‫شاید مجبور بشوم کشــور را ترک کنم‪ ».‬او سپس گفت‪« :‬بایدن‪،‬‬ ‫بدبینی‪ ،‬فقر و افول به بار خواهد اورد‪».‬‬ ‫حجت االسالمپژمانفررئیسکمیسیوناصل‪۹۰‬مجلس‪:‬‬ ‫مبدا داروهای قاچاق به عراق‪ ،‬ایران نبوده است‬ ‫توجه به اینکه بخشی از داروهای مورد نیاز بیماران با ارز دولتی تامین‬ ‫می شود و امکان سوء استفاده برخی افراد سودجو در حوزه قاچاق دارو‬ ‫وجود دارد‪ ،‬طی ماه های اخیر و با دستور مقام عالی وزارت‪ ،‬سامانه تیتک‬ ‫جامع تر و کامل تر از گذشته عالوه بر فراهم کردن امکان رصد اصالت‬ ‫محصوالت سالمت محور برای مصرف کنندگان داخلی‪ ،‬درصورت وقوع‬ ‫تخلف قاچاق به واسطه اجرای برچسب گذاری به روش ‪ TTAC‬امکان‬ ‫شناسایی منشا و مبدا تخلف در داخل کشور امکانپذیر ودر دسترس‬ ‫قرار گرفته است‪ .‬به این ترتیب عالوه بر اعالم اینکه داروهای مکشوفه‬ ‫در عراق به هیچ عنوان ایرانی نبوده و تنها از مسیر مرز ایران ترانزیت‬ ‫و وارد عراق شده است‪ ،‬به استحضار مردم شریف ایران می رساند که با‬ ‫سوداگرانی که نیت سودجویی در شرایط کنونی کشور‪ ،‬ان هم در حوزه‬ ‫رئیس کمیسیون اصل ‪ ۹۰‬مجلس گفت‪ :‬متاسفانه دولتمردان به‬ ‫مشکالت مردم توجه نمی کنند و نظارت میدانی نمایندگان را‬ ‫نمایشیمی دانندامااینگونهنیست‪.‬حجت االسالمنصراهللپژمانفر‬ ‫با بیان اینکه نمایندگان مجلس باید با نظارت های میدانی خود‬ ‫مشکالت مردم را حل و فصل کنند‪ ،‬گفت‪ :‬همان طور که مردم‬ ‫در زمان انتخابات مجلس شــورای اسالمی مشارکت می کنند‪،‬‬ ‫پس از راه یافتن نمایندگان به مجلس هم باید این ارتباط بین‬ ‫مردم و نمایندگانشان در مجلس برقرار باشد‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬باید‬ ‫همواره شرایط برای انتقال مشکالت مردم به مسئوالن تراز اول‬ ‫به ویژه مسئوالن اجرایی کشور وجود داشته باشد تا تصمیمات‬ ‫الزم برای حل مشــکالت انان اتخاذ شود‪ .‬نماینده مردم مشهد‬ ‫در مجلس شورای اسالمی تاکید کرد‪ :‬مردم نباید احساس کنند‬ ‫که حرف های انان از طرف نمایندگانشــان شنیده نمی شود و‬ ‫بر این اساس نمایندگان مجلس یازدهم به وظایف خود توجه‬ ‫دارند و پای حرف مردم می نشینند تا برای حل مشکالت انان‬ ‫چاره اندیشی کنند‪ .‬پژمانفر افزود‪ :‬مشکالت مردم باید از سوی‬ ‫دولتمردان هم شنیده شود و انان باید از نزدیک با مردم گفتگو‬ ‫کرده و در جریان دغدغه های انان قرار گیرند و اگر الزم اســت‬ ‫لوایحی را برای حل مشکالت مردم به مجلس شورای اسالمی‬ ‫ارائه کنند‪ .‬وی اظهارداشت‪ :‬جای تاسف دارد که امروز دولتمردان‬ ‫به مشکالت مردم توجه نمی کنند و ارتباط نزدیکی با ملت ندارند‬ ‫و یکی از بزرگترین مشکالت رئیس جمهور ان است که زمینه‬ ‫الزم برای مطرح شدن مشکالت مردم را فراهم نمی کند‪ .‬رئیس‬ ‫کمیسیوناصل‪ ۹۰‬مجلسادامهداد‪:‬نهتنهامردم‪،‬بلکهنمایندگان‬ ‫مجلس هم امکان ان را ندارند که مسائل و مشکالت مردم را به‬ ‫رئیس جمهور منتقل کنند و در طول هفت سال گذشته هیچ‬ ‫گاه نمایندگان نتوانستند با رئیس جمهور دیدار داشته باشند‬ ‫تا درباره مسائل مردم با وی به گفتگو بنشینند‪ .‬پژمانفر تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در شــرایطی که دولت به وظایف خود در این زمینه عمل‬ ‫نمی کند‪،‬نقشنمایندگانمجلسپررنگ ترمی شودوانانبایدبا ِر‬ ‫دولت را هم به دوش بکشند‪ .‬وی گفت‪ :‬مردم نسبت به عملکرد‬ ‫دولت اعتراض شدیدی دارند و در شرایطی که دولت دست روی‬ ‫دست گذاشته و نمایندگان مجلس از نزدیک با مردم در ارتباط‬ ‫هستند‪ ،‬دولتمردان مجلس را مورد نقد قرار می دهند و می گویند‬ ‫که این کارها نمایشی است‪ ،‬در حالی که به هیچ وجه نمایندگان‬ ‫چنین هدفی ندارند‪ .‬رئیس کمیسیون اصل ‪ ۹۰‬مجلس شورای‬ ‫اســامی اظهار داشت‪ :‬رئیس جمهور و دیگر اعضای کابینه نه‬ ‫فرصتی به مردم می دهند تا مشکالتشان را به صورت مستقیم‬ ‫با انان در میان بگذارند و نه این فرصت را در اختیار وکالی ملت‬ ‫قرار می دهند تا به صورت غیرمستقیم مطالبات مردم را به انان‬ ‫گوشزد کنند‪ .‬پژمانفر با اشاره به اینکه دولت در حل مشکالت‬ ‫مردم کوتاهی کرده و نتوانسته به مطالبات مردم به خوبی پاسخ‬ ‫دهد‪ ،‬گفت‪ :‬دولتمردان به جای انکه علیه مجلس هجمه رسانه ای‬ ‫به راه بیندازند و نمایندگان را تخریب کنند‪ ،‬بهتر است اقدامات‬ ‫الزم را برای حل مشکالت کشور انجام دهند و اگر جرات دارند‬ ‫به میان مردم بروند و حرف انان را بشنوند و اگر هم پس از هفت‬ ‫سال کوتاهی‪ ،‬جسارت الزم برای انکه بین مردم بروند را ندارند‪،‬‬ ‫اجازه دهند نمایندگان کار خود را انجام دهند و پای حرف مردم‬ ‫بنشینند‪ .‬وی گفت‪ :‬در این فرصت باقیمانده دولت باید این امکان‬ ‫را برای نمایندگان مجلس فراهم کند تا مشکالت مردم را به انان‬ ‫منتقل کند و باید انان اقدامات الزم را برای برون رفت کشور از‬ ‫مشکالت به ویژه در زمینه اقتصادی انجام دهند‪.‬‬ ‫خطیب زاده در واکنش به اصابت راکت به مناطق مرزی‪:‬‬ ‫سازمان غذا و دارو‪:‬‬ ‫ســازمان غذا و دارو دراطالعیه ای اعالم کرد‪ :‬داروهای قاچاق مکشوفه‬ ‫در کشور عراق‪ ،‬که در بعضی رسانه های خارجی مورد توجه قرار گرفته‬ ‫است‪ ،‬متعلق به یکی دیگر از کشورهای همسایه بوده و صرفا از طریق‬ ‫یکی از مرزهای کشور ترانزیت شده بود‪ .‬سازمان غذا و دارو در اطالعیه‬ ‫اعالم کرد‪ :‬در مقطعی که هموطنان مان با تحریم های شدید و ظالمانه‬ ‫امریکا مواجه شــده و این کشور با ادعای حقوق بشر سالمتی مردم‬ ‫ایران را نشــانه گرفته است و به رغم شعارهایی عوام فریبانه مبنی بر‬ ‫عدم تحریم غذا و دارو‪ ،‬عمال تامین و واردات برخی داروها و تجهیزات‬ ‫پزشــکی حیاتی را با مشکالت عدیده مواجه کرده است‪ ،‬تمام توان و‬ ‫ظرفیت های داخلی به کار گرفته شده تا بیماران از بابت تامین داروهای‬ ‫خود احساس کوچکترین نگرانی نداشته باشند‪ .‬بر همین اساس و با‬ ‫اخبار‬ ‫دولتمردان‬ ‫صدای مردم را بشنوند‬ ‫رئیس اداره بهداشت و درمان ستاد کل نیروهای مسلح‪:‬‬ ‫رئیس اداره بهداشت و درمان ستاد کل نیروهای مسلح گفت‪ :‬به ستاد‬ ‫ملی مقابله با کرونا اعــام کرده ایم که در صورت نیاز امادگی برپایی‬ ‫بیمارستان های صحرایی را داریم‪ .‬سردار حسن عراقی زاده رئیس اداره‬ ‫بهداشت و درمان ستاد کل نیروهای مسلح و دبیر قرارگاه پیشگیری و‬ ‫کنترل ویروس کرونا‪ ،‬با اشاره به دستور اخیر فرمانده معظم کل قوا به‬ ‫سرلشکر باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح مبنی بر اینکه تمامی‬ ‫مراکز درمانی و بیمارستانی نیروهای مسلح با حداکثر ظرفیت در اختیار‬ ‫بیماران کرونایی قرار گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬ستاد کل نیروهای مسلح به صورت‬ ‫رسمی فرمان فرماندهی معظم کل قوا را ابالغ کردند‪ .‬وی افزود‪ :‬فرمان‬ ‫فرماندهیمعظمکلقوامبتنیبرایناستکهکلیهظرفیتبیمارستانی‬ ‫نیروهای مسلح بدون محدودیتی در اختیار بیماران کرونایی کشور قرار‬ ‫گیرد و در همین راســتا با هماهنگی ستاد ملی مقابله با کرونا و در‬ ‫‪3‬‬ ‫سالمت مردم را دارند به جد برخورد خواهد شد‪ .‬روز ‪ ۲۴‬مهرماه جاری‬ ‫رسانه های عراق به نقل از ارتش این کشور اعالم کرده بودند؛ یک باند‬ ‫قاچاق دارو از ایران به عراق کشف و خنثی شد‪ .‬رسانه های عراقی روز‬ ‫پنجشنبه به نقل از دستگاه اطالعاتی ارتش این کشور گزارش دادند که‬ ‫این داروها با هدف فرار از پرداخت تعرفه گمرکی به ارزش بیش از صدها‬ ‫هزار دالر به وسیله ‪ ۱۹‬کامیون با عبور غیرقانونی از جاده های خانقین‬ ‫به استان دیالی وارد شده بودند‪ .‬ارتش عراق اضافه کرد بود که متهمان‬ ‫دستگیر شده همراه با کامیون هایشــان برای انجام اقدامات قانونی‬ ‫علیه ان ها به مراجع قانونی تحویل شدند‪ .‬پیش از این نیز چندین بار‬ ‫نیروهای امنیتی ایران مستقر در مرزهای ایران و عراق از خنثی کردن‬ ‫عملیات قاچاق دارو به عراق و دستگیری عوامل ان ها خبر داده بودند‪.‬‬ ‫گلوله پراکنی ها تکرار شود‬ ‫ایران بی تفاوت نمی ماند‬ ‫ســخنگوی وزارت خارجه در واکنش به اصابت چندین فقره‬ ‫راکــت جنگی به مناطق مرزی کشــورمان‪ ،‬گفت‪ :‬در صورت‬ ‫تکرار این گونه گلوله پراکنی ها‪ ،‬جمهوری اسالمی ایران بی تفاوت‬ ‫نخواهد ماند‪ .‬سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور خارجه‬ ‫در واکنش به اصابت چندین فقره راکت جنگی به مناطق مرزی‬ ‫کشورمان‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬متاسفانه اخبار نگران کننده ای در این‬ ‫زمینه طی روز جاری گزارش شده است که به هیچ وجه قابل‬ ‫پذیرش نیست‪ .‬ســخنگوی وزارت امور خارجه ضمن تکذیب‬ ‫برخی شایعات مبنی بر اقدام متقابل از سوی نیروهای مرزبانی‬ ‫جمهوری اســامی ایران‪ ،‬تاکید کــرد‪ :‬حفظ امنیت و ارامش‬ ‫شــهروندان ایرانی ساکن در مناطق مرزی خط قرمز نیروهای‬ ‫مسلح کشورمان به شمار می رود و در صورت تکرار اینگونه گلوله‬ ‫پراکنی ها‪ ،‬جمهوری اسالمی ایران بی تفاوت نخواهد ماند‪.‬‬ صفحه 3 ‫بانک و بیمه‬ ‫احتمال اغاز پذیره نویسی داراسوم تا دوهفته اینده‬ ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه ‪ 27‬مهرماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪367‬‬ ‫اخبار‬ ‫صاحبان مشاغل برای دریافت‬ ‫وام کرونایی تا پایان مهر ماه‬ ‫مهلت دارند‬ ‫صاحبان مشاغل اسیب دیده از کرونا‪ ،‬برای ثبت نام جهت‬ ‫دریافت تســهیالت تنها تا پایان مهر ماه مهلت دارند که‬ ‫طبق اعالم وزارت کار‪ ،‬این مهلت دیگر تمدید نخواهد شد‪.‬‬ ‫پس از شیوع کرونا و به مخاطره افتادن وضعیت کسب و‬ ‫کار کشور اعالم شد که تعداد بنگاه های اسیب دیده ذیل‬ ‫‪ ۱۴‬رسته منتخب و ‪ ۸۴۸‬زیررسته ‪ ۳‬میلیون واحد است‬ ‫که ‪ ۱.۳‬میلیون واحد ان بیمه شده و دارای کد کارگاهی‬ ‫و ‪ ۱.۷‬میلیون واحد فاقد بیمه و کد کارگاهی هســتند؛‬ ‫همچنین در این واحدها ‪ ۲.۸‬میلیون نفر بیمه شده و ‪۳‬‬ ‫میلیون نفر فاقد بیمه مشغول به کار هستند‪ .‬در این راستا‬ ‫دولــت اعالم کرد که برای جلوگیری از ریزش نیروی کار‬ ‫و کاهش زیان های وارده به کســب و کارها‪ ،‬تسهیالتی را‬ ‫از ‪ ۱۶‬تا بیش از ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان با سود ‪ ۱۲‬درصد به‬ ‫صاحبان کســب و کار پرداخت خواهد کرد که در همین‬ ‫ارتباط دولت با معرفی ســامانه ‪https://kara.mcls.‬‬ ‫‪ ،/gov.ir‬بــه صاحبان کســب و کار اعالم کرد که برای‬ ‫دریافت وام هر چه زودتر با مراجعه به این سامانه‪ ،‬فرایند‬ ‫ثبت نام را انجام دهند‪ .‬ابتدا اعالم شــد که اواسط مرداد‬ ‫ماه اخرین مهلت ثبت نام کســب و کارها برای دریافت‬ ‫تسهیالت کرونایی اســت اما در ادامه با چند بار تمدید‪،‬‬ ‫پایان مهر ماه اخرین مهلت برای ثبت نام کسب و کارها‬ ‫اعالم شد که منصوری معاون وزیر کار در این ارتباط تاکید‬ ‫کرده اســت که این زمان دیگر تمدید نخواهد شد از این‬ ‫رو صاحبان مشاغل اگر تمایلی به دریافت تسهیالت دارند‬ ‫تنها تا ‪ ۵‬روز دیگر می توانند ثبت نام کنند‪ .‬بر این اساس‪،‬‬ ‫طبق اخرین اعالم وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬در‬ ‫فراین د پرداخت تســهیالت کرونایی تاکنون ‪ ۷۰۴‬هزار‬ ‫پرونده مورد بررسی قرار گرفته که از این تعداد ‪ ۵۴۴‬هزار‬ ‫پرونده برای پرداخت به بانک معرفی شده است‪ .‬همچنین‬ ‫تاکنون ارزش تســهیالت پرداختی بــه ‪ ۲۹۲‬هزار بنگاه‬ ‫اســیب دیده بیش از ‪ ۵.۸۰۰‬میلیارد تومان شده است‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اســت که اگر تسهیالت تا ‪ ۱۶‬میلیون تومان‬ ‫باشد‪ ،‬سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک‪ ،‬وام‬ ‫‪ ۱۶‬تا ‪ ۴۸‬میلیون تومان نوع وثیقه ســفته فرد متقاضی‬ ‫یا چک به تشــخیص بانک به همــراه یک ضامن (واحد‬ ‫اقتصادی دیگر یا کارمند)‪ ،‬وام ‪ ۴۸‬تا ‪ ۱۶۰‬میلیون تومان‬ ‫سفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص بانک به همراه ‪۲‬‬ ‫ضامن (واحد اقتصادی دیگر یا کارمند)‪ ،‬وام ‪ ۱۶۰‬تا ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیون تومان ســفته فرد متقاضی یا چک به تشخیص‬ ‫بانک به همراه ‪ ۳‬ضامن (واحد اقتصادی دیگر یا کارمند)‪،‬‬ ‫و وام از ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان باالتر با ارائه تضمین صادره از‬ ‫سوی صندوق های ضمانت و یا بنا به تشخیص بانک ارائه‬ ‫وثایق متعارف و سقف مبلغ سفته ‪ ۱.۵‬برابر اصل و سود‬ ‫تسهیالت به عنوان ضمانت دریافت می شود‪.‬‬ ‫تغییر سقف برداشت انتقالی‬ ‫در برخی بانک ها از ‪ ۵‬میلیون‬ ‫به ‪ 15‬میلیون تومان‬ ‫برخی شــعب بانکی از تغییر سقف وجه برداشت انتقالی‬ ‫خبر می دهند و می گویند از ‪ ۱۵‬مهرماه وجه انتقالی از ‪۵‬‬ ‫میلیون تومان در باجه های درجه یک و دو به ‪ ۱۵‬میلیون‬ ‫تومان افزایش یافته اســت‪ .‬گزارش های میدانی از برخی‬ ‫شعب بانکی حکایت از افزایش سقف برداشت انتقالی دارد‬ ‫که بر این اســاس‪ ،‬هیات مدیره برخی بانک ها‪ ،‬با افزایش‬ ‫سقف برداشت انتقالی در باجه های خدمات بانکی از مبلغ‬ ‫‪ ۵۰‬میلیون ریال به سقف های جدید خبر داده اند‪ .‬یکی از‬ ‫متصدیان نظام بانکی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت‪ :‬بر‬ ‫اساس بخشنامه ای که در ‪ ۱۵‬مهرماه به شعب ابالغ شده‪،‬‬ ‫ســقف برداشت انتقالی در باجه های درجه یک و دو از ‪۵‬‬ ‫میلیون تومان به ‪ ۱۵‬میلیون تومان افزایش یافته است‪ .‬به‬ ‫گفته وی‪ ،‬همچنین در باجه های درجه ســه و چهار نیز‬ ‫این سقف انتقالی از ‪ ۵‬میلیون تومان به ده میلیون تومان‬ ‫تغییر کرده است‪ .‬در عین حال خبرها حکایت از ان دارد‬ ‫که سقف برداشت نقدی بدون تائید شعب ناظر‪ ،‬کماکان‬ ‫‪ ۵‬میلیون تومان است‪.‬‬ ‫معاون وزات اقتصاد با بیان اینکه همه افراد امکان خرید‪ ۵‬میلیون تومان از صندوق داراسوم را دارند‪ ،‬گفت‪ :‬ممکن است پذیره نویسی ظرف یک الی دو هفته اینده اغاز شود‪ .‬عباس معمارنژاد‪ ،‬معاون امور‬ ‫بانکی‪ ،‬بیمه و شرکت های دولتی وزارت اقتصاد با بیان اینکه دولت با واگذاری باقیمانده سهام دولت در بانک های ملت‪ ،‬تجارت و صادرات در قالب صندوق سرمایه گذاری قابل معامله (‪ )ETF‬دارا سوم موافقت‬ ‫کرد‪ ،‬گفت‪ :‬ارزش این صندوق ‪ ۲۴‬هزار میلیارد تومان است‪ .‬وی در زمینه زمان پذیره نویسی این صندوق خاطرنشان کرد‪ :‬کارهای ثبتی صندوق داراسوم در حال انجام است‪ .‬زمان قطعی پذیره نویسی این‬ ‫صندوق هنوز مشخص نشده اما به محض اینکه مجوزهای ثبتی دریافت شود پذیره نویسی اغاز می شود‪ .‬معمارنژاد ادامه داد‪ :‬ممکن است ظرف یک الی دو هفته اینده‪ ،‬پذیره نویسی این صندوق شروع شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه برای همه سهامداران تخفیف بیست درصدی در نظر گرفته می شود‪ ،‬گفت‪ :‬فارغ از اینکه هر فرد‪ ،‬دارایکم و پاالیشی یکم را چه مقدار خریداری کرده است امکان خرید این صندوق تا سقف‬ ‫‪ ۵‬میلیون تومان را دارد‪.‬‬ ‫ماجرایسیگنال هایغلطمیردامادبهچهارراهاستانبول‬ ‫نسخه رستگاری اقتصاد ایران در جیب غربی ها نیست!‬ ‫نسخه رستگاری اقتصاد ایران در جیب غربی ها نیست؛ این صریح ترین پیامی است که این روزها می توان به دولتمردانی‬ ‫داد که بازارها را به حال خود رها کرده اند تا فشــارها به اوج برســد‪ .‬حرف و حدیث ها در بازار ارز این روزها عجیب‬ ‫و غریب است‪ .‬دولت می گوید که در شدیدترین فشارهای تحریمی قرار گرفته و تیم اقتصادی دولت در سایه این‬ ‫تحریم ها‪ ،‬ناکارامدی خود را الپوشانی می کنند‪ .‬کار از گفتار درمانی گذشته است و اکنون سناریوهای دولت برای فرار‬ ‫از پاسخگویی در برابر مسئولیتی که پذیرفته است‪ ،‬وارد فاز جدیدی شده است‪ .‬اینکه فشارهای تحریمی به اوج رسیده‬ ‫نکته درستی است اما سیاست های غلط دولت در عرصه اقتصاد موجب شده فشارهای تحریمی با ضریب فزاینده ای‬ ‫خود را در داخل کشور نشان دهد‪ .‬برخی سناریوها حتی در بدبینانه ترین حالت گواه این را می دهند که دولت در‬ ‫تمامی بازارها کار را رها کرده و مدیریتی انجام نمی دهد تا فشارها به حداکثر برسند و باز هم بتواند حربه مذاکره با‬ ‫غربی ها را به کار بگیرد؛ غافل از اینکه نسخه رستگاری اقتصاد ایران‪ ،‬قطعاً در جیب امریکایی ها و غربی ها نیست‪ .‬حال‬ ‫تقریباً به صراحت می توان گفت که این همه بی نظمی و بی برنامگی برای کنترل بازارها‪ ،‬دیگر امری طبیعی نیست و‬ ‫اکنون که فنر بسیاری از قیمت ها رها شده است؛ دولت هم خود را به بی خیالی زده است؛ فارغ از اینکه عده کثیری‬ ‫از مردم زیر بار فشار تورمی بی تدبیری های دولت در حال له شدن هستند‪ .‬این را امار رسمی دولت گواهی می دهند‪.‬‬ ‫بی عملی دولت در ایجاد درامدهای پایدار و کاهش هزینه های خود طی ‪ ۷‬سال گذشته موجب شد دولت در غیاب‬ ‫درامدهای سرشار نفتی‪ ،‬بودجه سال جاری را با بیش از ‪ ۲۴۰‬هزار میلیارد تومان کسری ببندد و در نیمه اول امسال‬ ‫بخشی از این کسری را به اذعان گزارش های رسمی از طریق پایه پولی جبران کند که منجر به تشدید تورم در همه‬ ‫بازارها شده است‪ .‬اما بدتر از همه نرخ ارز است که فنر ان چنان رها شده است که حتی رئیس کل بانک مرکزی هم‬ ‫دیگر در مورد ان پاسخگو نیست و کار تصمیم گیری را به مردم واگذار می کند‪ .‬او چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات‬ ‫دولت‪ ،‬در اظهاراتی عجیب‪ ،‬اعالم کرد که کشور سه هفته پرفشار را پیش رو دارد و هر چه مردم در بازار ارز تصمیم‬ ‫می گیرند‪ ،‬خودشان انجام دهند‪ .‬این سخنان همتی ساعتی پس از سخنرانی روحانی در جلسه هیات دولت مطرح‬ ‫شد؛ سخنرانی ای که به صورت زنده در حال پخش بود و در ان‪ ،‬روحانی «مذاکره» را به وقت نیاز‪ ،‬به سیاق امام حسن‬ ‫مجتبی (ع) اقدامی صحیح توصیف کرد‪ .‬ساعتی بعد هم همتی در حیاط دولت اعالم کرد هرچه مردم در بازار ارز‬ ‫تصمیم می گیرند خودشان انجام دهند‪ .‬البته همتی بهانه پرریسک بودن بازار ارز را پیش کشیده و با این موضوع‪،‬‬ ‫می خواهد بار مسئولیت را از دوش سیاست های نه چندان صحیح خود ظرف ماه های گذشته بردارد‪ .‬این طور است‬ ‫که هر چه او می گوید‪ ،‬بازار برعکس ان را می پذیرد و عمل می کند‪ .‬درست مثل روزهایی که او از ارامش در بازار ارز‬ ‫می گفت و در رسانه ها صحبت هایی از او انتشار می یافت که خبر از کاهش نرخ ارز می داد و مردم را تهدید به نخریدن‬ ‫ارز می کرد؛ اما چهارراه استانبول تا میدان فردوسی‪ ،‬روزهای شلوغی را در واکنش به سخنان او به خود می دید؛ گویا‬ ‫دیوار اعتماد بین مردم و بانک مرکزی فرو ریخته است‪.‬‬ ‫پازل گفتار درمانی های رئیس کل بانک مرکزی روز به روز تکمیل تر می شود‬ ‫در این مدت که پازل گفتاردرمانی های رئیس کل بانک مرکزی روز به روز تکمیل تر شود‪ ،‬دالالن در چهارراه استانبول‬ ‫مستقر هستند و نبض بازار را به دست گرفته اند؛ عده ای هم پشت سیستم های کامپیوتری نشسته و کانال های تلگرامی‬ ‫را ساپورت می کنند؛ بلکه بتوانند نرخ های جدیدی را بر بازار ارز تحمیل کنند و سرمایه های باداورده خود را دوچندان‬ ‫نمایند؛ تا جایی که پای نرخ سازان برای دالرهای فردایی نیز دوباره به بازار ارز باز شده است‪.‬‬ ‫معامالتفرداییدرپستویکانال هایتلگرامی‬ ‫همین چند روز پیش بود که ولی اهلل سیف‪ ،‬رئیس کل سابق بانک مرکزی که بسیاری دلیل تغییرش را افزایش لجام‬ ‫گسیخته قیمت دالر می دانستند و عبدالناصر همتی‪ ،‬رئیس کل کنونی بانک مرکزی را منجی بازار قلمداد می کردند‪ ،‬در‬ ‫یادداشتی با توصیه هایی به بانک مرکزی‪ ،‬خواستار مراقبت بیشتر میردامادنشینان نسبت به بازار فردایی شده بود‪ .‬سیف‬ ‫با بیان اینکه مهمترین عامل بر هم زدن بازار ارز‪ ،‬معامالت فردایی است‪ ،‬به این نکته اشاره کرده بود که بازار غیر رسمی‬ ‫معامالت فردایی که تجربه نشان داده‪ ،‬علیرغم دستورات و اقدامات قهری توانسته است به فعالیت های خود ادامه دهد و‬ ‫عم ً‬ ‫ال با استفاده از کانال های تلگرامی و شبکه مجازی تعیین کننده نرخ ارز در اقتصاد باشد‪ ،-‬به نوعی باید تحت کنترل‬ ‫بانک مرکزی قرار گیرد‪ .‬اما این تنها موضوعی نیست که تب و تاب بازار ارز را بیشتر کرده است؛ بلکه واقعیت ان است‬ ‫که چند حرکت اشتباه بانک مرکزی کار را به اینجا رسانده است و به نوعی تقویت کننده معامالت فردایی شده است؛‬ ‫چراکه حجم تقاضاهای وارده به بازار ازاد‪ ،‬صرافی ها و سامانه نیما به دلیل چند تصمیم بانک مرکزی بسیار فزونی یافته‬ ‫و گویا شرایط فعلی بازار ارز نیز یارای پاسخگویی به این تقاضاها را ندارد و بیشتر با عملیات سفته بازانه تالش می کند تا‬ ‫شرایط را پیش برد‪.‬‬ ‫بی حسیبازاربهگفتاردرمانی هایمیردامادنشینان‬ ‫مروری بر مجموعه اقداماتی که از اسفندماه سال گذشته تاکنون از سوی بانک مرکزی در بازار ارز و سیاستگذاری های‬ ‫مرتبط با ان انجام شده‪ ،‬نشان می دهد که چند شریان ورودی اصلی بازار ارز از سوی بانک مرکزی بسته شده که اتفاقاً اثر‬ ‫خود را به مرور بر نرخ ارز بر جای گذاشته است‪ .‬کارنامه عملکردی بانک مرکزی از بهمن و اسفندماه سال گذشته تاکنون‬ ‫نشان می دهد که با توقف عملیات رسمی واردات در مقابل صادرات از یک سو و تعیین مهلت های بازگشت ارز به یکباره‬ ‫از سوی دیگر ان هم به میزان ‪ ۱۰۰‬درصد صادرات انجام گرفته‪ ،‬بسیاری از صادرکنندگان و واردکنندگان برای تامین ارز‬ ‫مورد نیاز خود در رفع تعهد ارزی یا تامین نیاز واردات خود‪ ،‬روانه بازار ازاد و صرافی ها شده و عم ً‬ ‫ال بازار غیررسمی را برای‬ ‫ً‬ ‫تامین نیازهای خود شکل داده اند؛ ضمن اینکه به موازات حجم تقاضاهای سامانه نیما نیز بیشتر و بیشتر شده و عمال بانک‬ ‫مرکزی با جلوگیری از پروسه واردات در مقابل صادرات‪ ،‬منجر به شکل گیری تقاضایی عظیم در سامانه نیما شده است‪.‬‬ ‫گلوگاه هایی که راه نفس بازار ارز را بستند‬ ‫اینجا است که نه تنها راه برای تامین مواد اولیه مورد نیاز تولید بسته شد‪ ،‬بلکه صادرکنندگانی که تا پیش از این به‬ ‫دلیل دستورالعمل های بانک مرکزی ارز مورد نیاز خود را در اختیار واردکنندگان قرار داده بودند‪ ،‬عم ً‬ ‫ال نمی توانستند رفع‬ ‫تعهد ارزی شوند و واردکننده نیز اجازه نداشت ارز دریافتی از صادرکننده را برای ترخیص کاالهای مانده در گمرکات‬ ‫به کار ببندد‪ .‬در حالی که تجربه سال ‪ ۹۷‬به خوبی نشان داده بود که تا جایی که بانک مرکزی بر سر ایده های اشتباه‬ ‫خود در بازگشت ارز صادراتی پافشاری کرد و دستورالعمل ها و ائین نامه های رفع تعهد ارزی را با سبک و سیاق خاص‬ ‫و بدون توجه به واقعیت بازار و فعالیت های اقتصادی نوشت‪ ،‬کار پیش نرفت؛ در حالی که با گشایشی که از دی ماه‬ ‫سال ‪ ۹۷‬شکل گرفت‪ ،‬نه تنها نرخ ارز برای ماه های متمادی ارام بود و با نوسانات منطقی به کار خود ادامه داد‪ ،‬بلکه‬ ‫کمترین فشاری نیز بر روی بانک مرکزی در این حوزه قرار گرفت و کار به راحتی پیش می رفت‪ .‬اما از یک جا به بعد‪،‬‬ ‫حوالی بهمن ماه سال گذشته مجدد با کندی حرکت بانک مرکزی در تایید پرونده های رفع تعهد ارزی واردات در مقابل‬ ‫صادرات از یک سو و عدم تخصیص ارز خریداری شده از سوی واردکننده از صادرکنندگان از سوی دیگر‪ ،‬باز هم روند‬ ‫رو به رشد نرخ ارز اغاز شد؛ البته بانک مرکزی ان روزها دلیل جلوگیری از واردات در مقابل صادرات را «خالی فروشی‬ ‫پروانه های صادراتی» می دانست و ان را عاملی برای افزایش قیمت ارز معرفی می کرد‪ ،‬اما اکنون تجربه نشان داده که‬ ‫با توقف واردات در مقابل صادرات نیز همچنان نرخ ارز رو به افزایش است‪ .‬در نهایت در میان همه هیاهوی دالالن در‬ ‫بازار و افزایش بی سابقه نرخ ارز‪ ،‬باز هم میرداماد نشینان سیگنال های غلطی به بازار ارز می دهند و دالالن هم به دلیل‬ ‫بی حسی بازار در مورد گفتار درمانی های مقامات ارشد بانک مرکزی‪ ،‬همچون اسب های افسار گسیخته‪ ،‬بر پیکر بازار‬ ‫تاخت و تاز می کنند؛ اما وقت ان رسیده که بازار را دریافت و با مکانیزم های اقتصادی و منطقی هدایت ان را به دست‬ ‫گرفت و در برخی سیاست های ماه های اخیر بازنگری کرد‪.‬‬ ‫چرا دالر در مقابل کاهش قیمت مقاومت می کند؟‬ ‫بازار ارز در هفته ای که گذشت (از ‪ ۱۹‬تا ‪ ۲۴‬مهر) فضایی مبهم و‬ ‫پر از اما و اگر را تجربه کرد‪ .‬در ابتدای هفته در ادامه روند صعودی‬ ‫پیشین بازار که تواسته بود با سرعت زیادی از مرز ‪ ۳۰‬هزار تومان‬ ‫برای هر دالر گذر کند‪ ،‬بازار روند صعودی داشــت‪ .‬اما در ادامه و با‬ ‫اقدامات جدی بازارســاز‪ ،‬روند بازار متحول شد و هرچند تا پایان‬ ‫هفتــه نمودارهای بازار نزولی نشــد‪ ،‬اما تحلیل رفتــار بازار دچار‬ ‫پیچیدگی های جدید شــد که به اعتقاد کارشناسان روندهای اتی‬ ‫بازار را تحت تاثیر خود قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫روز اول هفته (شنبه) فعالیت بازار ارز با فروش دالر به بهای ‪ ۲۹‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۰۰‬تومان در صرافی های بانکی و ‪ ۳۰‬هزار و ‪ ۳۰۰‬تومان در بازار‬ ‫غیررسمی اغاز شد و به سرعت در همان روز اغازین قیمت دالر در‬ ‫صرافی هــای بانکی به ‪ ۳۰‬هزار تومان و در بازار ازاد به بیش از ‪۳۱‬‬ ‫هزار تومان رسید‪ .‬روند صعودی تا ظهر روز یکشنبه هم ادامه داشت‬ ‫و صرافی های بانکی قیمت فروش دالر را به ‪ ۳۱‬هزار و ‪ ۱۵۰‬تومان‬ ‫رساندند و بازار ازاد هم در استانه ورود قیمت دالر به کانال ‪ ۳۲‬هزار‬ ‫تومان قرار گرفت‪ .‬اما ورود جدی و مبتکرانه بازارساز به بازار در ظهر‬ ‫روز یکشنبه‪ ،‬روند بازار را وارد شوک جدی کرد‪ .‬در ظهر روز یکشنبه‬ ‫بازارساز در اقدامی شفافیت ساز و بی سابقه اعالم کرد تصمیم دارد از‬ ‫روز دوشنبه روزانه ‪ ۵۰‬میلیون دالر به صورت اسکناسی در بازار ارز‬ ‫تزریق کند‪ .‬همچنین سقف مجاز خرید روزانه توسط کارگزاری های‬ ‫بانکی و صرافی ها هم طبق مجوز بانک مرکزی به سقف ‪ ۵۰۰‬هزار‬ ‫دالر افزایش یافت‪ .‬انتشار این اطالعیه در روز یکشنبه اثر خود را بر‬ ‫بازار گذاشت و در پایان معامالت همان روز قیمت دالر در بازار ازاد‬ ‫با بیش از هزار تومان کاهش به رقم ‪ ۳۰‬هزار و ‪ ۶۵۰‬تومان رسید‪.‬‬ ‫بانک مرکزی عالوه بر اجرای مفاد اطالعیه فوق‪ ،‬از روز دوشــنبه‬ ‫دســت به دو اقدام دیگر نیز زد‪ .‬سفر عبدالناصر همتی‪ ،‬رئیس کل‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬به عراق در روز دوشــنبه و دیدار و مذاکره با همتای‬ ‫عراقی که منجر به خبرهای مثبت و امیدوارکننده شــد‪ ،‬سیگنال‬ ‫مهمی بود که به فعاالن بازار ارز نشان داد بانک مرکزی عزم جدی‬ ‫برای ازاد سازی ارزهای بلوکه شده ایران در بانک های خارجی دارد‪.‬‬ ‫عالوه بر این عرضه حواله های ارزی نیز در سامانه نیما از روز دوشنبه‬ ‫تا پایان هفته‪ ،‬رشد قابل توجهی کرد‪.‬‬ ‫مجموعه اقدامات بانک مرکزی از روز یکشنبه به بعد این انتظار را‬ ‫برای برخی از کارشناسان ایجاد کرد تا در روزهای باقی مانده هفته‪،‬‬ ‫بازار ارز شاهد شکسته شدن قیمت ها باشد‪ .‬اما گذر روزها نشان داد‬ ‫این پیش بینی محقق نشد و هر چند روند صعودی بازار متوقف شد‪،‬‬ ‫اما از سقوط قیمت ها هم خبری نبود‪ .‬بر این اساس طی معامالت‬ ‫روزهای دوشنبه تا چهارشــنبه به تدریج قیمت دالر در بازار ازاد‬ ‫به همان نرخ ‪ ۳۱‬هزار و ‪ ۷۰۰‬تومان صبح روز یکشــنبه بازگشت‬ ‫و در صرافی های بانکی هــم دالر با نرخ ‪ ۳۱‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان به‬ ‫فروش رســید‪ .‬البته در روز پنجشنبه و با توجه به ایام شهادت ‪۲۸‬‬ ‫و ‪ ۲۹‬صفر‪ ،‬بازار به روال معمول روزهای پیش از تعطیلی‪ ،‬شــاهد‬ ‫افزایش مقطعی قیمت ارز بود و بدین ترتیب در اخرین روز هفته‬ ‫گذشــته‪ ،‬قیمت دالر در بازار ازاد به کانــال ‪ ۳۲‬هزار تومان ورود‬ ‫کرد و در محدوده ‪ ۳۲‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تومان معامله شــد‪ .‬کارشناسان‬ ‫مالی مهم ترین دلیل عدم توجه جدی فعاالن بازار به عرضه روزانه‬ ‫اسکناس توســط بازارســاز را انتظار تورمی ایجاد شده در جامعه‬ ‫می دانند که در پی اعمال تحریم های بی سابقه دولت امریکا و البته‬ ‫بازی تبلیغاتی که از سوی ترامپ و متحدانش علیه ایران در ماه های‬ ‫اخیر ایجاد شده‪ ،‬شکل گرفته است‪ .‬این گروه ها با قطعی پنداشتن‬ ‫پیروزی ترامپ در انتخابات امریکا و ترســیم فشارهای اقتصادی‬ ‫بیشتر در صورت پیروزی ترامپ در انتخابات‪ ،‬با همراهی سفته بازان‬ ‫و نوســان گیران بازار ارز به دنبال ایجاد التهاب و تقاضای کاذب در‬ ‫بازار هستند‪.‬‬ ‫دالالن بازار در هفته های اخیر توانسته اند با سواستفاده از این انتظار‬ ‫تورمی ایجاد شــده به نفع مقاصد خود استفاده کنند و بازار ارز را‬ ‫ملتهب سازند‪« .‬میثم رادپور» کارشناس پولی و بانکی‪ ،‬در همین‬ ‫خصــوص توضیح داد‪ :‬با وجود تالش های انجام شــده برای ایجاد‬ ‫التهــاب در بازار‪ ،‬نباید فراموش کنیم که با توجه به نزدیک بودن‬ ‫انتخابات امریکا و اینکه طبق نظرســنجی های انجام شده احتمال‬ ‫پیروزی بایدن بســیار بیشــتر از پیروزی ترامپ اســت‪ ،‬به زودی‬ ‫انتظارات تورمی هم در بازار داخلی کاهش پیدا خواهد کرد‪ .‬بنابراین‬ ‫در این شرایط که قیمت ارز به قله قیمتی خود رسیده است‪ ،‬بانک‬ ‫مرکزی با انجام این عرضه روزانه می تواند فشــار فروش را در بازار‬ ‫ایجــاد کند‪ .‬به اعتقاد بنده تجمیع این اقدامات در نهایت منجر به‬ ‫فروکش قیمت ارز خواهد شد‪.‬‬ ‫پیش بینی کارشناسانی مانند رادپور بر پایه داده هایی از بازار است‬ ‫که نشــان می دهد‪ ،‬تقاضای شدید برای خرید ارز‪ ،‬از میان رفته‬ ‫اســت‪ .‬در همین راستا بانک مرکزی پس از عرضه به ترتیب ‪،۸۵‬‬ ‫‪ ۷۳‬و ‪ ۴۹‬میلیون دالر در روزهای دوشنبه تا چهارشنبه در بازار‪،‬‬ ‫اعالم کرد درصد عمده ای از ارز ارائه شده‪ ،‬فاقد خریدار بودند‪ .‬به‬ ‫عنوان مثال در روز سه شــنبه تنها ‪ ۱.۵‬میلیون دال از ‪ ۷۳‬میلیون‬ ‫عرضه شــده‪ ،‬خریداری شد‪ .‬این امار در حالی که با تعیین سقف‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار دالری برای هر صرافی یا کارگزاری بانکی‪ ،‬امکان خرید‬ ‫تمامی اســکناس های عرضه شــده به راحتی فراهم است‪ ،‬نشان‬ ‫دهنده شکسته شدن فشــار تقاضا در بازار ارز طی هفته گذشته‬ ‫اســت‪ .‬کاهش تقاضا در هفته گذشته‪ ،‬دالیل متعددی از افزایش‬ ‫اختالف ارای میان بایدن و ترامپ در نظرسنجی های انجام شده‬ ‫تا رشــد نجومی قیمت ارز در هفته های اخیــر دارد‪ .‬در نتیجه‬ ‫همزمانی این دالیل با عرضه های روزانه بازارساز‪ ،‬باعث شده است‬ ‫کارشناســان پیش بینی کنند‪ ،‬به تدریج با کمرنگ شدن انتظار‬ ‫تورمی شکل گرفته در جامعه‪ ،‬شرایط کامال برای سقوط قیمت ارز‬ ‫در بازار مهیا اســت‪ .‬در این میان البته سفته بازان و نوسان گیران‬ ‫بازار همچنان در حال مقاومت هستند و باید دید در هفته اینده‬ ‫نتیجه جدال میان میان بازارســاز و دالالن بازار چه روندی را بر‬ ‫بازار از حاکم می سازد‪.‬‬ صفحه 4 ‫معاونت اموزشی وزارت علوم اعالم کرد که همه سامانه های اموزشی دانشگاه ها و موسسات اموزش عالی برای بهره مندی از تعرفه ترافیک رایگان تا ‪ ۳۰‬مهرماه برای ثبت نام‬ ‫فرصت دارند‪ .‬در هماهنگی انجام شده با وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات‪ ،‬سامانه های اموزشی مراکز اموزش عالی از ترافیک رایگان بهره مند می شوند‪ .‬با توجه به فراگیری‬ ‫اموزش های الکترونیکی در دوران شیوع بیماری کووید ‪ ،۱۹‬طی رایزنی های وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری با وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات مقرر شد همه سامانه های‬ ‫اموزشی دانشگاه ها و موسسات اموزش عالی از تعرفه ترافیک رایگان برخوردار شوند‪ .‬به این منظور ضرورت دارد همه مراکز اموزش عالی تا ‪ ۳۰‬مهرماه ‪ ۱۳۹۹‬نسبت به ثبت‬ ‫سامانه های اموزشی خود روی وبگاه تعیین شده از سوی وزارت ارتباطات در نشانی ‪ www.ict.gov.ir/fa/unitraffic‬اقدام کنند‪.‬‬ ‫«علیرضاتابش»دربرنامهتلویزیونی«هفت»مطرحکرد؛‬ ‫جشنواره فیلم کودک را به خانه های مردم منتقل می کنیم‬ ‫دبیر سی و سومین جشــنواره بین المللی فیلم های کودکام و نوجوانان با حضور در برنامه‬ ‫تلویزیونــی «هفت» درباره نحوه برگزاری این دوره از جشــنواره توضیحاتی را ارائه داد‪.‬‬ ‫«علیرضا تابش» در برنامه تلویزیونی «هفت» شــبکه سه سیما درباره لزوم برگزاری این‬ ‫دوره جشنواره گفت‪ :‬در پاییز هر سال سه رویداد مهم فرهنگی و بین المللی وجود دارد که‬ ‫با جشنواره فیلم کودک و نوجوان اغاز می شوند‪ .‬بالفاصله بعد از ان جشنواره فیلم کوتاه‬ ‫تهران و بعد جشــنواره سینماحقیقت برگزار می شــود‪ .‬دبیران این سه جشنواره از اغاز‬ ‫ســال جاری جلسات فشرده ای داشتند‪ .‬بنای ما این بود که مسیر برگزاری انالین را پیش‬ ‫بگیریم‪ .‬تجارب این جشــنواره ‪ ،‬برای برگزارکنندگان جشنواره های بعدی هم مفید خواهد‬ ‫بود‪ .‬امیدواریم سال اینده شرایط به گونه ای باشد که مردم در کنار صاحبان اثار فیلم ها را‬ ‫تماشا کنند اما این ظرفیتی است که ما به ان ورود کرده ایم‪.‬‬ ‫هر خانه یک سینما‪ ،‬هر کودک یک داور‬ ‫تابش تاکید کرد‪ :‬ما در جشــنواره فیلم کودک و نوجوان‪ ،‬به شــکل فیزیکی با بچه ها نخواهیم بود اما‬ ‫برگزاری مجازی ظرفیتی فراگیر را پیش روی ما نهاده اســت‪ .‬شــعار جشنواره امسال «هر خانه یک‬ ‫ســینما‪ ،‬هر کودک یک داور» است و پیش بینی می کنیم که استقبال کودکان و نوجوانان به خصوص‬ ‫متولدین ‪ ۸۴‬تا ‪ ۹۴‬بیش از گذشــته باشد‪ .‬ســال های گذشته این امکان فقط در شهر اصفهان فراهم‬ ‫بود اما در این دوره این شــرایط در بستر پلتفرم ها فراهم است که کودکان فیلم ها را ببینند و داوری‬ ‫کننــد‪ .‬در این چارچــوب ‪ ۱۰۷‬عنوان فیلم در پلتفرم ها عرضه می شــود‪ .‬روز اخر هم ارا جمع بندی‬ ‫خواهد شــد و فیلم برگزیده انتخاب می شــود‪ .‬وی گفت‪ :‬در این دوره اطالع رسانی ها از طریق رادیو و‬ ‫تلویزیون‪ ،‬شــبکه های اجتماعی و وزارت اموزش و پرورش صورت گرفته اســت‪ .‬امیدوارم که والدین‬ ‫و مربیان بچه ها را به شــش روز فیلم دیدن تشویق کنند‪ .‬ایام کرونا‪ ،‬برای مردم ما حزن انگیز و میزان‬ ‫تلفات بسیار بود‪ .‬هر مرگ براثر کرونا به طور متوسط چهار کودک را تحت تاثیر قرار می دهد‪ .‬ما در این‬ ‫شــرایط یک رویداد سینمایی را به خانه های مردم منتقل می کنیم‪ .‬امیدوارم والدین یاری کنند تا با‬ ‫فیلم دیدن فضای حزن انگیز بچه ها در ان شش روز به محیطی شادتر بدل شود‪.‬‬ ‫پاسخ به منتقدان برگزاری جشنواره‬ ‫تابش در پاســخ به منتقدان برپایی جشــنواره در این شرایط گفت‪ :‬ســینماها به دلیل شرایط کرونا‬ ‫تعطیل هســتند و همان منتقدینی که به ما ایراد می گیرند که چرا جشــنواره را برگزار می کنید‪ ،‬با‬ ‫همــان منطق می گویند چرا برنامه «هفت» پخش می شــود‪ .‬رویدادهــای فرهنگی به تلطیف فضای‬ ‫جامعه‪ ،‬اطالع رســانی‪ ،‬اگاهی بخشــی و نشــاط کمک می کنند‪ .‬ازطرفی صاحبان اثاری که یک سال‬ ‫زحمت کشــیده اند‪ ،‬دوســت دارند که اثارشان دیده شــود‪ ،‬مورد داوری قرار گیرد و فضای رسانه ای‬ ‫برای ان ها فراهم شــود‪ .‬اینکه ما در شرایط کرونا با شکل جدیدی رویدادهای هنری را برگزار کنیم‪،‬‬ ‫فکر توســعه یافته تری در مقایسه با ایده برگزار نکردن جشنواره هاست‪ .‬سینماها به دلیل شرایط کرونا‬ ‫تعطیل هســتند و همان منتقدینی که به مــا ایراد می گیرند که چرا جشــنواره را برگزار می کنید‪،‬‬ ‫بــا همان منطق می گویند چرا برنامه «هفت» پخش می شــودوی دربــاره چالش هایی که پیش روی‬ ‫برگزاری جشــنواره بوده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬ایجاد مفاهمه میان صاحبان اثار‪ ،‬پلتفرم ها و مدیران برگزاری‬ ‫جشنواره کار دشواری بود‪ .‬چند ماه اخیر پرچالش بود زیرا ما باید با یک تغییر پارادایم ذهنی مواجه‬ ‫می شدیم که این اتفاق هم افتاد‪ .‬در این زمینه هم جلسات خوبی با تهیه کننده ها و پلتفرم ها داشتیم‬ ‫و ان ها این بستر را برای بخش فیلم ها در فضایی جدید فراهم کردند‪ .‬مهمانان خارجی هم فیلم های‬ ‫خود را به صورت لینک برای ما می فرســتند‪ .‬کارگاه های اموزشی به صورت انالین یا ویدیوئی برگزار‬ ‫می شــود‪ .‬همه این ها تجربه جدیدی توام با چالش های بســیاری اســت اما تا به اینجای کار از پس‬ ‫چالش ها بر امده ایم‪.‬‬ ‫ایا امکان سرقت اثار در اکران انالین وجود دارد؟‬ ‫مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی درباره امکان سرقت اثار در اکران انالین فیلم ها گفت‪ :‬مساله سرقت‬ ‫اثار در همه جای دنیا هســت‪ .‬بخشــی از پویش این دوره از جشنواره فرهنگ سازی برای کودکان و‬ ‫نوجوانان اســت که به نفع تولیدکنندگان فیلم ها‪ ،‬اثاری را ببینند که دارای حق کپی رایت بوده یا به‬ ‫نوعی از فیلترهای حقوقی عبور کرده اســت‪ .‬مســیر اکران انالین در کشور ما به تازگی اغاز شده و‬ ‫کرونا ان را شتاب داده است‪ .‬جشنواره فیلم کودک و نوجوان مانوری برای سایر جشنواره ها به جهت‬ ‫برگزاری انالین و مجازی اســت‪ .‬تابش تاکید کرد‪ :‬همانطور که اشاره کردم سرقت اثار در بسترهای‬ ‫اینترنتی معضلی جهانی اســت و ما هم با هماهنگی ستاد صیانت از اثار سینمایی‪ ،‬پلیس فتا و دیگر‬ ‫مراکز و نهادها‪ ،‬در صدد هستیم تا کم تر به حقوق صاحبان اثار لطمه وارد شود‪ .‬البته صاحبان اثاری‬ ‫که در این دوره نمایش انالین دارند‪ ،‬اگاهانه و با میل و رضایت خود در این جشنواره شرکت کردند‪.‬‬ ‫اثار انالین در ســه نوبت نمایش داده می شــوند‪ .‬عواید حاصل از فروش فیلم ها به صورت انالین صد‬ ‫در صد در اختیار صاحبان اثار قرار می گیرد‪ .‬تدبیری هم اندیشــیده ایم که حق نمایش یا اسکرین فی‬ ‫به فیلم ها تعلق بگیرد‪.‬‬ ‫نمایش کارهای متفاوت حوزه انیمیشن در جشنواره سی و سوم‬ ‫دبیر جشنواره سی و سوم بیان کرد‪ :‬ما در این دوره ‪ ۱۱‬اثر را به صورت فیزیکی و طبق پروتکل های‬ ‫بهداشــتی اکران می کنیم‪ .‬از این میان فقط ســه فیلم در مشارکت با بنیاد ســینمایی فارابی تولید‬ ‫شــده اند‪ .‬مابقی توسط جوان ترها و پیشکسوتان عرصه ســینما در بخش خصوصی و سایر تشکل ها‬ ‫تولید شده اند‪ .‬این یک دستاورد محسوب می شود‪ ،‬ضمن انکه در دوره سی و سوم در حوزه انیمیشن‬ ‫کارهای متفاوتی داریم‪ .‬وی عنوان کرد‪ :‬باید توجه داشــت که ذائقه مخاطب نســل جدید متفاوت از‬ ‫نســل ماست که در دوره انالوگ به سر می بردیم‪ .‬اگر بررســی ها روی ذائقه نسل جدید بیشتر شود‬ ‫و بنیاد ســینمایی فارابی‪ ،‬فیلمســازان‪ ،‬کانون پرورش فکری کودکان و سایر نهادهای مسئول هم به‬ ‫ذائقه شناســی و بررسی دغدغه های کودکان امروز کمک کنند‪ ،‬کمک شایانی به شکل دهی تولید اثار‬ ‫جدید شــکل خواهد گرفت‪ .‬بخشی از ســینمایی کودک و نوجوان متوجه فناوری های نوظهور است‪.‬‬ ‫بچه ها باید در دنیای فانتزی‪ ،‬رنگی و شــاد زندگی کنند‪ .‬همچنین داستان ها و تکنیک های تولید هم‬ ‫باید ان ها را جذب کند‪ .‬از طرفی ســینمای کودک و نوجوان باید به بازارهای جانبی و صنایع هدفی‬ ‫مانند بازی ها‪ ،‬کتاب‪ ،‬نوشــت افزار و غیره متصل شود‪ .‬تمام موارد می تواند به توسعه سینمای کودک‬ ‫و نوجوان کمک کند‪.‬‬ ‫برگزاری چهارمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان‬ ‫دبیر جشنواره سی و سوم در بخشی دیگری از گفتگوی خود در برنامه هفت‪ ،‬گفت‪ :‬در حین برگزاری‬ ‫جشــنواره‪ ،‬چهارمین المپیاد فیلمسازی نوجوانان را خواهیم داشت‪ .‬تفاوت دو دوره اخیر و دوره های‬ ‫گذشــته این است که در دوره ســی و دوم و سی و سوم منتورها و مربیانی از اساتید عرصه سینمای‬ ‫کودک در کنار نوجوانان هســتند و به این واســطه انتقال تجربه صورت می گیرد‪ .‬امســال ثبت نام ها‬ ‫و اســتقبال در بخش المپیاد چهار برابر ســال گذشــته بوده اســت و امیدوارم تبادل تجربه خوبی‬ ‫صــورت گیرد و در روز اخر هم گروه های برگزیده انتخاب شــوند‪ .‬او در پایان تاکید کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫اطالع رســانی های صورت گرفته و پیام هایی که هنرمندان محبوب بچه ها به ان ها دادند‪ ،‬اســتقبال‬ ‫خوبی تاکنون از سوی گروه سنی ‪ ۵‬تا ‪ ۱۵‬سال صورت گرفته است‪ .‬همچنین نمایش فیلم برای این‬ ‫گروه سنی رایگان خواهد بود اما خانواده ها و گروه های سنی دیگر باید مبلغی را برای تماشای فیلم ها‬ ‫در پلتفرم ها پرداخت کنند‪.‬‬ ‫سلطنت اسپانسرها در سینما‬ ‫سلطنت اسپانسرها در سینمای ایران کامل می شودجذب بازیگر‬ ‫متکی بر اسپانسر در سینمای ایران که در اغاز دوران شیوع کرونا‬ ‫بیش از پیش فراگیر شــده بود‪ ،‬اکنون به نقطه اوج خود رسیده‪،‬‬ ‫به گونه ای که اکنون با ســلطنت اسپانسرها مواجهیم و این اتفاق‬ ‫بی ارتباط با افزایش شدید و رو به فزونی هزینه تولید در سینمای‬ ‫ایران نیســت‪ .‬توســعه و خودکفایی سینمای خصوصی و کاهش‬ ‫تصدی گری دولت در هنر هفتم‪ ،‬یکی از رویکردهای اساسی برای‬ ‫تغییر فضای این حوزه اثرگذار در راستای شکل گیری بنیان های‬ ‫غیروابسته سینمای ایران است؛ رویکردی که در سال های ابتدایی‬ ‫انقالب اســامی ایران در دســتور کار نبود و در دو دهه اخیر نیز‬ ‫ســینمایی با ریتمی کند تر روی ریل تولید افتادند و محصوالتی‬ ‫مغفول مانده بود‪.‬‬ ‫کاهش درامدهای نفتی ایران‪ ،‬همزمان با گســترش ســینمای خلق شــدند که کف هزینه تولیدشان یک میلیارد تا یک میلیارد‬ ‫ایران و ورود ده ها کارگردان به ســینمای ایران ـ که فیلم اولشان‪ ،‬و دویســت میلیون تومان بود؛ اما مشخص بود در پروسه فروش‪،‬‬ ‫اثر اخرشــان نبود ـ سازمان ســینمایی و بنیاد فارابی را نیازمند توان فروش یک میلیاردی را ندارند‪ ،‬حال انکه برای برگشت اصل‬ ‫بودجه ای کالن تر از قبل برای این بدنه گسترش یافته می ساخت؛ سرمایه یک میلیاردی باید به فروشی حدود ‪ ۳‬میلیاردی برسند‪.‬‬ ‫اما با کاهش بودجه ها ـ با در نظر گرفتن نرخ تورم ـ عم ً‬ ‫ال حمایت اگر امار «واقعی» فروش یک فیلم با ســرمایه گذاری یک میلیارد‬ ‫از کارگردان های پرســابقه نیز ناممکن شد و برخی از چهره های و دویســت میلیون‪ ،‬فروش کمتر از سه میلیارد و ششصد میلیون‬ ‫به منزله ورشکســتگی صاحب فیلم است ـ زیرا امتیاز توزیع اکثر‬ ‫شناخته نیز نتوانستند منابع تولید اثار فاخر را نیز تامین کنند‪.‬‬ ‫ایــن اتفاق به زعم برخی ناظــران‪ ،‬اتفاقی مثبت تعبیر و منجر به فیلم ها در شــبکه خانگی نیز به ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۳۰۰‬میلیون رسیده و از‬ ‫تغییر ناخواســته وضعیت برای حذف ســینمای نفتی و تقویت ایــن طریق نیز نمی توان هزینه تولید را جبــران کرد ـ بنابراین‪،‬‬ ‫سینمای خصوصی شد؛ اما در عین حال‪ ،‬بخش خصوصی توان پر امســال و سال اینده‪ ،‬تهیه کنندگان اکثر فیلم هایی که با فروشی‬ ‫کردن جای خالی بخش دولتی را نداشت و اساساً بخش خصوصی‪ ،‬کمتر از این مواجه شــود‪ ،‬متضرر شده اند‪ ،‬مگر انکه در فیلمشان‬ ‫تنها گرایش به فیلم های موسوم به سینمای بدنه یا سینما گیشه از شرکت های خودروسازی‪ ،‬هتل ها و‪ ...‬اسپانسر شفاف داشته و یا‬ ‫را داشت و اثار دارای بار هنری که هزینه های میلیاردی داشتند‪ ،‬در پایان فیلمشــان از نهادهایی چون وزارتخانه های غیرمرتبط با‬ ‫در گروه هنر و تجربه نیز قابل اکران نبودند‪ ،‬زیرا در این گروه نیز فرهنگ تشکر کرد ه باشند‪.‬‬ ‫اما چه اتفاقی رخ می دهد که فیلم های نفروش (امری که با خواندن‬ ‫هزینه هایشان باز نمی گشت‪.‬‬ ‫در چنین اوضاعی طبیعتاً باید شاهد سقوط شدید کمی و کیفی سناریو و مشاهده کستینگ عیان است) با چنین هزینه هایی تولید‬ ‫چ کس در ســینمای ایران ورشکســته‬ ‫تولیدات ســینمایی در یک ســال اخیر می بودیم‪ ،‬ولی فیلم های می شــوند و در نهایت هی ‬ ‫نمی شود؟! این را می توان کنار چنین پرسشی اورد که چرا برخی‬ ‫مربیان لیگ بر تر فوتبال هر سال با تیم هایشان شکست می خورند‪،‬‬ ‫ولی از گردونه لیگ بر تر فوتبال حذف نمی شود؟!‬ ‫بازی های عجیب پول که در پس ماجراست‪ ،‬نقش اصلی را در حفظ‬ ‫این ســاختار نه چندان شفاف بازی می کند و حذف بودجه نفتی‬ ‫این وضعیت را اشفته تر ساخته و نگرانی ها را به شدت افزایش داده‬ ‫است‪ .‬حضور برخی اقازاده ها در پشت پرده تولید برخی پروژه های‬ ‫سینمایی‪ ،‬یکی از اتفاقاتی است که نشان می دهد‪ ،‬لزوما با حذف‬ ‫بودجه های دولتی‪ ،‬اقتصاد شــفاف خصوصی رشد نمی کند‪ ،‬بلکه‬ ‫ممکن است اتفاقات بدتری رخ دهد‪.‬‬ ‫اما انچه از حضور اقازاده ها و حتی حضور میلیاردرها ی بی ارتباط‬ ‫با ســینمای روی صندلــی کارگردانی خطرناک اســت‪ ،‬حضور‬ ‫اسپانســرهای بازیگر در این عرصه است؛ اینکه کستینگ برخی‬ ‫فیلم ها بر این اســاس چیده شــده که تعدادی از بازیگران بسیار‬ ‫مشهور با اسپانسر ـ که عمدتاً رفقا و یا‪ ...‬برخی بازیگران هستند ـ‬ ‫به یک پروژه بپیوندند و این اسپانسر با پرداخت رقم های چندصد‬ ‫میلیونــی‪ ،‬از یک بازیگر حمایت و بازیگر نیز در عوض دســتمزد‬ ‫نجومی دریافت کند‪ ،‬اساســاً فلسفه انتخاب بازیگران متناسب با‬ ‫نقش ها را زیر سوال می برد‪.‬‬ ‫نکتــه قابل توجــه اینکه اغلب این ســرمایه گذاری هــا به بازی‬ ‫های درخشــان و موفقیت بازیگران منتهی نشــده و صرفاً تداوم‬ ‫حضورشــان در پروژه های مختلف ســینمایی را تضمین نموده‬ ‫است‪ .‬بنابراین شاید بهتر باشــد بازیگران قبل از انکه با اسپانسر‬ ‫مقابل تهیه کننده یک فیلم بنشــینند‪ ،‬اطمینان حاصل کنند که‬ ‫اورده شان برای یک فیلم منجر به افزوده شدن یک برگ درخشان‬ ‫در پرونده شان می شود‪ .‬به نظر می رسد تا ساختارهای مالی سینما‬ ‫از جمله جزئیات پرداخت دســتمزدها شفاف نشود‪ ،‬درک کامل‬ ‫ابعاد و حواشی این اتفاقات در سینمای قابل تشخیص نخواهد بود‪.‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫مهلت ثبت نام سامانه های اموزشی برای اینترنت رایگان تا ‪ ۳۰‬مهر‬ ‫یکشنبه ‪ 27‬مهرماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪367‬‬ ‫‪5‬‬ ‫گزارش‬ ‫محمد ناظمی اردکانی دبیرکل جامعه اسالمی مدیران‬ ‫نفوذ دشمن باعث شد‬ ‫بودجه های فرهنگی به مرز صفر‬ ‫رسانده شود!‬ ‫دبیرکل جامعه اسالمی مدیران گفت‪ :‬مسئوالن اقتصادی به جای‬ ‫انکه نسخه اقتصاد مقاومتی را اجرا کنند‪ ،‬صرفاً دل در گرو مذاکرات‬ ‫ی داخلی به غیر از نفت را رها کردند‪.‬‬ ‫خارجی داشتند و ظرفیت ها ‬ ‫محمدناظمیاردکانیدبیرکلجامعهاسالمیمدیرانوعضوجبهه‬ ‫پیروان خط امام و رهبری درباره سخنان اخیر فرمانده کل قوا در‬ ‫ارتباط تصویری با مراســم مشترک دانش اموختگی دانشجویان‬ ‫دانشگاه های افسری نیروهای مسلح پیرامون سه رکن مهم اقتدار‬ ‫کشــور‪ ،‬گفت‪ :‬قدرت دفاعی ایران طبق گزارشی که یک سازمان‬ ‫بین المللی ذیربط به اسم ‪(GFP‬جی‪ ،‬اف‪ ،‬پی) داده است در بین‬ ‫‪ ۲۰‬قدرت برتر نظامی جهان‪ ،‬قدرت سیزدهم است‪ .‬وی افزود‪ :‬این‬ ‫بدون احتساب قدرت سپاه پاسداران انقالب اسالمی است‪ ،‬یعنی با‬ ‫ملحوظ داشتن امکانات و تجهیزات سپاه پاسداران انقالب اسالمی‬ ‫امروز قدرت دفاعی ایران یک قدرت دفاعی بی همتایی اســت و‬ ‫امریکا که طبق گزارش همین سازمان قدرت اول نظامی جهان‬ ‫است توان مقابله نظامی با ایران را ندارد‪ .‬دبیرکل جامعه اسالمی‬ ‫مدیران با طرح این ســوال که این قدرت نظامی چگونه به دست‬ ‫امده است؟‪ ،‬گفت‪ :‬من ‪ ۴‬مولفه را در این رابطه مهم می دانم‪ .‬اولین‬ ‫مولفه تحریم تسلیحاتی است؛ در زمان جنگ تحمیلی قدرت های‬ ‫مسلط حتی از فروش سیم خاردار هم مضایقه می کردند‪ .‬ناظمی‬ ‫اردکانی اظهار داشت‪ :‬بعد از اینکه تحریم تسلیحاتی شدیم حتی‬ ‫قطعات صنعتی هم به ایران فروخته نمی شــود به جهت اینکه‬ ‫می گویند شاید شما از این قطعات صنعتی در تجهیزات نظامی‬ ‫استفاده کنید‪ .‬با این حال ما در این رابطه هیچگاه سراغ این راهبرد‬ ‫نرفتیم که مذاکره کنیم بلکه از تحریم تسلیحاتی فرصت ساختیم‬ ‫و امروز به چنین اقتدار دفاعی رســیده ایم‪ .‬وی گفت‪ :‬مولفه دوم‬ ‫تجربه‪ ۸‬سال دفاع مقدس است که همواره در تقویت قدرت دفاعی‬ ‫موثر بوده است‪ ،‬به ویژه کارهای مهندســی که در ان ایام انجام‬ ‫شد‪ .‬عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری افزود‪ :‬مولفه سوم نیز‬ ‫قدرت ایمان فرماندهان و سربازان عرصه دفاعی است که این قدرت‬ ‫ایمان باعث فداکاری‪ ،‬خستگی ناپذیری‪ ،‬اخالص و مجاهدت انها‬ ‫می شد‪ .‬ناظمی اردکانی ضمن برشمردن محاسبه صحیح و عقالنی‬ ‫از تهدیدها و ظرفیت ها در عرصه دفاعی به عنوان مولفه چهارم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اما در عرصه اقتصادی که امروز شــاهد بی ثباتی و تزلزل‬ ‫در برخی از ارکان ان هســتیم و دشمن هم در این زمینه فشار‬ ‫حداکثری را اعمال کرده است‪ ،‬به دالیلی نتوانستیم مانند عرصه‬ ‫دفاعی خوب عمل کنیم‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬وابستگی اقتصاد ملی به‬ ‫درامدهای نفتی که بعد از انقالب همچنان حفظ شد یکی از این‬ ‫دالیل اســت‪ .‬دلیل دوم این است که وابستگی به نفت از مدیران‬ ‫اقتصادی تالش و مجاهدت را گرفت و نوعی تنبلی و وادادگی را در‬ ‫بین مدیران ایجاد کرد و این مدیران خود را بی نیاز از درامدهای‬ ‫ارز صادراتی دیدند و تولید صادرات محور در کشور شکل نگرفت‪.‬‬ ‫دبیرکل جامعه اســامی مدیران خاطرنشان کرد‪ :‬از طرف دیگر‬ ‫وابستگی به درامدهای نفتی فرهنگ کار در بدنه اقتصاد را تضعیف‬ ‫کرد و وابستگی به درامدهای نفتی باعث شد که هیچگاه محاسبه‬ ‫صحیح و عقالنی از امکان تهدیدها و ظرفیت ها نداشته باشیم‪ .‬اگر‬ ‫ما این محاسبات را داشتیم و درامدهای نفتی مانع نمی شد شاید‬ ‫دچارسرنوشتامروزدرعرصهاقتصادینمی شدیم‪.‬ناظمیاردکانی‬ ‫افزود‪ :‬دشمن هم از همین زاویه و دریچه وارد شده و حربه تحریم را‬ ‫به کار گرفته است‪ .‬مسئولین ذیربط اقتصادی به جای اینکه تحریم‬ ‫را تبدیل به فرصت کنند و اقتصاد منهای نفت را پایه ریزی کنند‬ ‫متاسفانه دل به مذاکره با دشمن بستند‪ .‬دشمن هم در مذاکرات‬ ‫از ما اطالعات حداکثری گرفت و فشــارها را بیشتر کرد و اقتصاد‬ ‫کشور را به ویژه در دولت یازدهم و دوازدهم کام ً‬ ‫ال شرطی نسبت به‬ ‫مذاکرات و وابسته به ترفندهای خود کرد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬مسئولین‬ ‫اقتصادی به جای انکه نسخه اقتصاد مقاومتی را که رهبر انقالب‬ ‫هوشمندانه ان را تدوین و تنظیم کرده بودند اجرا کنند‪ ،‬صرفاً دل‬ ‫در گرو مذاکرات خارجی داشتند و ظرفیت های های داخلی به غیر‬ ‫از نفت را رها کردند‪ .‬دبیرکل جامعه اســامی مدیران با اشاره به‬ ‫مصائب حوزه فرهنگی نیز گفت‪ :‬دشمن در دهه های گذشته بسیار‬ ‫هوشیارانه فرهنگ انقالبی و دینی را هدف قرار داد و هزینه های‬ ‫بسیار سنگینی را متحمل شد‪ .‬امروز ده ها و صدها ماهواره به صورت‬ ‫شبانه روزی علیه ارزش های انقالبی و دینی سخن پراکنی می کنند‬ ‫تا اینکه ان فرهنگی که باعث وحدت و انسجام ملی و خودباوری و‬ ‫قوام انقالب می شود را از توانایی بی اندازند‪ .‬ناظمی اردکانی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬انها با هزینه های گــزاف‪ ،‬دین داری را در جوانان هدف قرار‬ ‫دادند و فرهنگ خودباوری که عامل مقاومت و ایستادگی در مقابل‬ ‫دشمن می شود را تضعیف کردند و با نفوذی که داشتند انقدر پیش‬ ‫رفتند که دولت ما بودجه نهادهای فرهنگی و حوزوی را به مرز صفر‬ ‫رسانده است‪ .‬وی افزود‪ :‬در این زمینه متاسفانه به هشدارهای مقام‬ ‫معظم رهبری در خصوص تهاجم فرهنگی که در دهه هفتاد عنوان‬ ‫شد کمتر توجه شده است و باید گفت که در عرصه فرهنگی هم‬ ‫محاسبه صحیح و عقالنی از تهدیدها و ظرفیت ها نشده است که‬ ‫رهبر انقالب به خوبی در همین سخنرانی اخیر به ان اشاره داشتند‪.‬‬ ‫عضو جبهه پیروان خط امام و رهبری گفت‪ :‬با اسان هزینه کردن‬ ‫درامدهای نفتی در اقتصاد شــاهد این بودیم که به اشرافی گری‬ ‫در بین برخی از اقشــار جامعه و برخی از مسئوالن دامن زده شد‬ ‫و روحیه مصرف گرایی و مصرف زدگی در دهه های گذشته رایج‬ ‫شــد و توازن دهک های اقتصادی به هم خورد‪ .‬تبعیض و شکاف‬ ‫اقتصادی عوارض فرهنگی خاص خود را به همراه اورد که در برخی‬ ‫از اقشار جامعه شاهد ان هستیم‪.‬‬ صفحه 5 ‫سالمت‬ ‫کاهش وزن موجب افزایش طول عمر می شود‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه ‪ 27‬مهرماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪367‬‬ ‫اخبار‬ ‫نوع گروه خونی شدت بیماری‬ ‫کووید ‪ 19‬را پیش بینی می کند‬ ‫شــواهد زیادی نشــان می دهند که نوع گروه خونی بر‬ ‫ریســک ابتال فرد به کووید ‪ ۱۹‬و شــدت بیماری تاثیر‬ ‫دارد‪ .‬در یکــی از تحقیقات‪ ،‬محققان بیش از ‪ ۴۷۳‬هزار‬ ‫نفر مبتال به کوویــد ‪ ۱۹‬را در دانمارک با بیش از ‪۲.۲‬‬ ‫میلیــون نفر جمعیــت عادی مقایســه کردند‪ .‬در بین‬ ‫بیماران مبتال به کووید ‪ ،۱۹‬درصد کمتری دارای گروه‬ ‫خونی ‪ O‬و درصد بیشتری دارای گروه های خونی ‪A،‬‬ ‫‪ B‬و ‪ AB‬بودند‪ .‬یافته ها بیانگر ان است که افراد دارای‬ ‫گروه خونی ‪ A، B‬یا ‪ AB‬بیش از افراد گروه خونی ‪O‬‬ ‫مبتال به کووید ‪ ۱۹‬می شوند‪ .‬نرخ ابتالء به این بیماری‬ ‫در بین افراد گروه خونی ‪ A، B‬و ‪ AB‬یکســان است‪.‬‬ ‫در مطالعه ای دیگر بر روی ‪ ۹۵‬بیمار کرونایی بســتری‬ ‫شــده در بیمارستانی در کانادا مشاهده شد که بیماران‬ ‫دارای گروه خونی ‪ A‬یا ‪ ،AB‬بیش از سایر بیماران نیاز‬ ‫به دســتگاه تنفسی مکانیکی داشتند که نشان می دهد‬ ‫این گروه از افراد با نرخ باالتر اســیب ریوی ناشــی از‬ ‫کووید ‪ ۱۹‬مواجه هستند‪ .‬مطالعه نشان می دهد بیشتر‬ ‫بیماران دارای گروه خونی ‪ A‬و ‪ AB‬به خاطر نارسایی‬ ‫کلیوی بیشــتر نیاز به دیالیز دارنــد‪ .‬به گفته محققان‪،‬‬ ‫بیماران کرونایی بــا گروه های خونی ‪ A‬و ‪ AB‬ممکن‬ ‫اســت نسبت به افرادی که دارای گروه خونی نوع ‪ O‬یا‬ ‫‪ B‬هستند‪ ،‬بیشــتر با خطر اختالل عملکرد یا نارسایی‬ ‫اعضای بدن مواجه باشند‪.‬‬ ‫هیچ «داروی گیاهی»‬ ‫به عنوان «داروی درمان» وارد‬ ‫پروتکل درمان کرونا در کشورمان‬ ‫نشده است!‬ ‫عضو کمیته مشــورتی علمی مبارزه با بیماری کرونا با‬ ‫اشــاره به احتمال تغییر جایگاه داروی رمدســیویر در‬ ‫پروتکل درمانی کرونا در پی اثبات بی اثر بودن این دارو‬ ‫گفت‪ :‬هیچ داروی گیاهی بــه عنوان داروی «درمان»‬ ‫کرونا وارد پروتکل درمانی کشــور نشــده است! دکتر‬ ‫مصطفی قانعی در پاســخ به این سوال که با توجه به‬ ‫نتایج منتشرشــده درباره داروی «رمدسیویر» از سوی‬ ‫سازمان جهانی بهداشت‪ ،‬ایا این دارو از پروتکل درمانی‬ ‫ایران حذف خواهد شــد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مــا در پروتکل‬ ‫درمانــی کرونا‪ ،‬رمدســیویر را به عنــوان یک داروی‬ ‫اصلــی نیاورده بودیم و به این شــکل اورده بودیم که‬ ‫مقاالتی مبنی بــر اثرگذاری احتمالی ان وجود دارد و‬ ‫اگر پزشــکی صالح دید‪ ،‬می تواند ان را تجویز کند اما‬ ‫االن که بی تاثیر قلمداد شــده است‪ ،‬جایگاه رمدسیویر‬ ‫در پروتــکل درمانــی تغییر خواهد کرد‪ .‬دبیر ســتاد‬ ‫توسعه زیست فناوری معاونت علمی و فناوری ریاست‬ ‫جمهوری در پاسخ به سوالی مبنی بر تحت پوشش قرار‬ ‫داشتن رمدســیویر تصریح کرد‪ :‬در صورت پوششدهی‬ ‫بیمــه ای این دارو‪ ،‬بیمه باید خودش تصمیم بگیرد که‬ ‫با توجه به عدم تاثیر این دارو‪ ،‬ان را از پوشش بیمه ای‬ ‫خارج کند و این بحث‪ ،‬به خود بیمه ها مرتبط اســت‪.‬‬ ‫قانعی در پاسخ به این سوال که ایا ایران تنها به نتایج‬ ‫سازمان جهانی بهداشــت برای درمان کووید‪ 19‬اکتفا‬ ‫می کند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ان چه در سازمان بهداشت جهانی‬ ‫درباره رمدســیویر انجام شــده‪ ،‬با همکاری کشورهای‬ ‫مختلف بــوده که بزرگترین ســهم را در این مطالعه‪،‬‬ ‫ایران داشته است و بیشــترین بیمارستان هایی که در‬ ‫این کار مشارکت کردند‪ ،‬ایرانی بودند همچنین مطالعه‬ ‫فاویپیراویر که بی تاثیر بــودن ان بر درمان کووید‪19‬‬ ‫را نشــان داد‪ ،‬متعلق به ایران بوده است‪ .‬عضو کمیته‬ ‫مشورتی علمی مبارزه با بیماری های عفونیدرباره ورود‬ ‫داروهــای گیاهی به پروتکل کووید‪ 19‬برای تســکین‬ ‫عالئم کرونا متذکر شــد‪ :‬هیچ داروی گیاهی به عنوان‬ ‫داروی «درمان» کرونا وارد پروتکل درمانی کشــورمان‬ ‫نشده است اما اجازه داده شد که داروهای گیاهی برای‬ ‫تســکین عالئم کرونا مانند سرفه وارد پروتکل شوند تا‬ ‫نیازی نباشــد همه از داروی شیمیایی استفاده کنند و‬ ‫داروهای گیاهی نیز برای تسکین عالئم می توانند مورد‬ ‫استفاده قرار بگیرند‪.‬‬ ‫چاقی با مرگ زودهنگام مرتبط است اما محققان دریافتند که جراحی کاهش وزن می تواند موجب افزایش طول عمر شود‪ .‬محققان در مطالعه ای بر روی بیش از ‪ ۴۰۰۰‬فرد چاق دریافتند افراد چاقی که تحت‬ ‫جراحی کاهش وزن قرار گرفته بودند به طورمیانگین‪ ۳‬سال بیشتر از افراد چاق بدون انجام جراحی زندگی کردند‪ .‬دکتر «پیتر جاکوبسن»‪ ،‬سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه گوتنبرگ سوئد‪ ،‬در این باره می گوید‪:‬‬ ‫«اکثر مرگ و میرهای بعد از جراحی ناشی از بیماری های غیرقابل پیشگیری است‪ ».‬بغیر از مرگ زودهنگام‪ ،‬چاقی با دیابت نوع ‪ ،۲‬سرطان و بیماری قلبی مرتبط است‪ .‬به گفته جاکوبسن‪ ،‬یک راه افزایش طول‬ ‫عمر‪ ،‬کنترل فاکتورهای پرخطر قلبی عروقی نظیر فشارخون‪ ،‬سیگار کشیدن و کلسترول است‪ .‬محققان در این مطالعه‪ ،‬شرکت کنندگان در مطالعه افراد چاق سوئدی را بررسی کرده و بیش از‪ ۲۰‬سال تحت نظر‬ ‫داشتند‪ .‬در طول زمان‪ ۲۳ ،‬درصد از افرادی که جراحی کاهش وزن انجام داده بودند فوت کردند درحالیکه ‪ ۲۶‬درصد افرادی که عمل جراحی انجام نداده بودند فوت کرده بودند‪ .‬طبق گزارش محققان‪ ،‬بیماری‬ ‫قلبی و سرطان از شایع ترین علل مرگ در بین افراد بود‪ .‬به گفته محققان‪ ،‬هرچقدر افراد طول مدت بیشتری چاق باشند‪ ،‬احتمال ابتالی شان به مشکالت مزمن بیشتر و رهایی از ان مشکالت دشوارتر خواهد بود‪.‬‬ ‫رئیس انجمن ایمونولوژی و الرژی ایران؛‬ ‫واکسنانفلوانزاحداکثر‪ ۶۰‬درصدایمنیایجادمی کند‬ ‫رئیــس انجمن ایمونولوژی و الرژی ایران‪ ،‬با اشــاره به جو التهابی موجود مبنی بر دریافت واکســن‬ ‫انفلوانــزا‪ ،‬گفت‪ :‬واکســن انفلوانزا حداکثر ‪ ۶۰‬درصد ایمنی ایجاد می کند‪ .‬محمد وجگانی‪ ،‬با اشــاره‬ ‫به اینکه گاهی اوقات برخی از ســویه های ویروس انفلوانزا ســبب مخاطرات جهانی می شود‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬گاهی اوقات نیز تغییراتی در انتی ژن های این ویروس مشــاهده شده که از اخرین ویروس های‬ ‫مخاطره امیز برای جوامع واکســن تهیه می شود‪ .‬وی افزود‪ :‬با شــروع فصل سرما و افزایش احتمال‬ ‫ابتالء به بیماری های تنفســی و بیماری های عفونی و ویروسی مانند سرماخوردگی و انفلوانزا‪ ،‬تجویز‬ ‫این واکســن توصیه می شود‪ .‬استاد ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران در خصوص میزان ایمنی‬ ‫واکســن انفلوانزا بیان کرد‪ :‬این واکسن توسط شــرکت ها و کشورهای مختلف تهیه می شود که بین‬ ‫‪ ۲۹‬تا حداکثر ‪ ۶۰‬درصد ایمنی ایجاد می کند یعنی در بهترین شــرایط ‪ ۴۰‬درصد افرادی که واکسن‬ ‫دریافت می کنند‪ ،‬ایمن نمی شوند‪ .‬وجگانی در پاسخ به این سوال که بهترین زمان برای تزریق واکسن‬ ‫انفلوانزا چه موقع است‪ ،‬گفت‪ :‬مهرماه زمان مناسبی برای تزریق واکسن است یعنی از اواخر شهریور‬ ‫تا اواسط ابان بهترین زمان تجویز و تزریق واکسن است‪ .‬همچنین اغلب این واکسن به شکل تزریقی‬ ‫مورد استفاده قرار می گیرد که زیر جلد تزریق شده و نوع استنشاقی و اسپری ان هم وجود دارد که‬ ‫واکسن ضعیف شده بوده و استفاده از انها با یکدیگر متفاوت است‪.‬‬ ‫این متخصص ایمونولوژی درباره گروه هایی که در اولویت دریافت این واکسن قرار دارند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫کادر درمان بیمارســتان ها و مراکز درمانی‪ ،‬مادران باردار‪ ،‬افراد باالی ‪ ۶۵‬ســال که بیماری زمینه ای‬ ‫دارند؛ افراد دیالیزی‪ ،‬پیوند کلیه‪ ،‬مبتالیان به تاالسمی ماژور‪ ،‬افرادی که مبتال به سیروز کبدی بوده‬ ‫یا پیوند کبد داشته اند و افرادی که سرطان و تومور داشته و سیستم ایمنی انها ضعیف شده و دچار‬ ‫بدخیمی هستند؛ باید تحت تجویز و استفاده این واکسن قرار گیرند‪ .‬وی با اشاره به اینکه در شرایط‬ ‫بحرانی کرونا‪ ،‬افراد جامعه گرایش شــدید و فوق العاده ای به مصرف این واکســن نشــان می دهند؛‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬این تقاضا نیاز به واکسن را به چند ده برابر رسانده بطوری که امروز تقاضاها بالغ بر‬ ‫‪ ۱۷‬میلیون دوز شده است که علمی و قابل برنامه ریزی نبوده و مبانی پزشکی ان را حمایت نمی کند‪.‬‬ ‫وجگانی ادامه داد‪ :‬مصرف این واکسن برای برخی افراد مانند کودکان زیر ‪ ۶‬ماه‪ ،‬افراد مبتال به الرژی‬ ‫و افراد مبتال به سندرم های مختلف ممنوع است‪ .‬رئیس انجمن ایمونولوژی و الرژی ایران با اشاره به‬ ‫ســو برداشت هایی که در مورد ایمنی واکســن انفلوانزا در برابر کرونا وجود دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تا کنون‬ ‫گزارشی مبنی بر اینکه واکسن انفلوانزا در مقابل کرونا ایمنی ایجاد کند؛ وجود نداشته و به طور کلی‬ ‫ارتباطی بین این دو ویروس مشاهده نشده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این واکســن قدرت ایمنی و حفاظتش حدود ‪ ۶‬ماه بوده و هر ‪ ۲۸‬روز از قدرت ایمنی ان‬ ‫کاســته می شود‪ ،‬لذا بهترین راهکار برای پیشگیری از ابتالء به انفلوانزا و همزمانی ان با کرونا رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشــتی؛ ماســک زدن و فاصله گذاری اجتماعی اســت‪ .‬وجگانی ادامه داد‪ :‬هرقدر در‬ ‫ارتباط با کرونا سیســتم ایمنی را ارام نگه داشــته و از بروز واکنش های التهابی جلوگیری کنیم‪ ،‬به‬ ‫طور حتم به ســامت افراد کمک بیشتری کرده ایم‪ .‬همچنین با رعایت پروتکل های بهداشتی نه تنها‬ ‫از ابتــاء به کرونا جلوگیری کرده و در کاهش موارد ابتالء گام برداشــته ایم بلکه از بروز انفلوانزا هم‬ ‫پیشــگیری خواهد شد‪ .‬استاد ایمونولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران‪ ،‬یاداور شد‪ :‬استفاده از ماسک‬ ‫و رعایت فاصله گذاری اجتماعی مهم ترین راهکار برای جلوگیری از انتقال عفونت های تنفســی است‬ ‫و اگــر با هدف جلوگیری از انتقال کرونا این موارد را رعایت کنیم‪ ،‬در کاهش موارد ابتالء به انفلوانزا‬ ‫هم موفق خواهیم بود‪.‬‬ ‫عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی‪:‬‬ ‫ماسک خیس را عوض کنید‬ ‫عضو هیئت علمی گروه بیماری های عفونی دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫شهید بهشتی‪ ،‬نسبت به استفاده از ماسک های خیس با شروع فصل‬ ‫سرما و بارندگی ها هشــدار داد وگفت‪ :‬در روزهای بارنی از ماسک‬ ‫خیس استفاده نکنید‪ .‬علیرضا فاطمی‪ ،‬درباره نحوه استفاده ماسک‬ ‫در هوای سرد و نمناک‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬صرف نظر از علت مرطوب شدن‬ ‫ماســک هر علتی که باعث مرطوب شــدن یا خیس شدن ماسک‬ ‫شــود تاثیرگذاری ماسک را کاهش می دهد‪ .‬وی نسبت به استفاده‬ ‫از ماسک های خیس با شــروع فصل سرما و بارندگی ها هشدار داد‬ ‫و گفت‪ :‬در روزهای بارنی از ماسک خیس استفاده نکنید‪ .‬فاطمی با‬ ‫اشاره به اینکه استفاده درست و صحیح از ماسک به عنوان مهم ترین‬ ‫عامل بازدارنده از ابتالء به ویروس کرونا بســیار ضروری است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در زمانی که باران می بارد اگر از خیس شدن ماسک جلوگیری شود‬ ‫می توان تا زمان اســتاندارد که حدود چهار ساعت است‪ ،‬از ماسک‬ ‫استفاده کرد‪ .‬عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬در هر شــرایطی در صورت مرطوب شدن ماسک‪ ،‬حتی‬ ‫به دلیل صحبت کردن های متمادی باید ماســک را تعویض کنید‪.‬‬ ‫معاون اموزشی بیمارستان شهدای تجریش‪ ،‬با بیان اینکه استفاده از‬ ‫شال گردن به جای ماسک (در صورت اضطرار) در سرما منعی ندارد‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬شال گردن به دلیل بافت سنگینی که دارد می تواند به‬ ‫خوبی از انتقال و یا ورود ویروس پیشگیری کند اما نکته اینجاست که‬ ‫اگر چنانچه ماسک در دسترس نباشد می توان از شال گردن استفاده‬ ‫کرد چرا که ماســک های استاندارد تاثیر بهتری برای پیشگیری از‬ ‫ماسک سه الیه ‪ ۴‬ساعت جواب می دهد‬ ‫بیماری دارند‪ .‬به گفته عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید‬ ‫بهشتی‪ ،‬مشکل و چالش استفاده از شال گردن این است که اگر احیاناً‬ ‫شــال گردن به هر دلیلی در حین استفاده مرطوب و یا به ویروس‬ ‫الوده شود‪ ،‬دور انداخته نمی شود و ممکن است فرد ویروس را حتی‬ ‫با خود به داخل منزل یا محیط کار هم ببرد در حالی که ماسک های‬ ‫یکبار مصرف به راحتی قابل تعویض هستند‪ .‬فاطمی تاکید کرد‪ :‬باید‬ ‫شــال گردن حتماً بعد از استفاده و در اولین فرصت به دقت شست‬ ‫و شــو شــده تا ویروس و یا الودگی احتمالی از سطح ویروس پاک‬ ‫شــود‪ .‬وی درباره زمان اثرگذاری استفاده از ماسک های معمولی نیز‬ ‫توضیح داد‪ :‬زمان استفاده از ماسک های سه الیه معمولی حداکثر سه‬ ‫تا چهار ساعت است‪ .‬فاطمی یاداور شد‪ :‬زمانی که ماسک مرطوب تر‬ ‫شود مدت اســتفاده از ماسک کوتاه تر نیز خواهد شد‪ .‬عضو هیئت‬ ‫علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی‪ ،‬در باره ماسک های فیلتر‬ ‫دار و یا ‪ N۹۵‬نیز توضیح داد‪ :‬این ماســک ها از ماسک های سه الیه‬ ‫ضخیم تر هستند و حداکثر زمان استفاده از این ماسک ها در صورتی‬ ‫که مرطوب نشــده باشند هشت ساعت است‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫هر نوع ماسکی چنانچه از صورت برداشته شد مجدد نباید استفاده‬ ‫شود حتی اگر زمان استفاده از ان کمتر از یک ساعت باشد‪ .‬فاطمی‬ ‫با تاکید بر این موضوع که استفاده از ماسک های استاندارد به میزان‬ ‫قابل توجهی می تواند از انتقال ویروس جلوگیری کند‪ ،‬توصیه کرد‪:‬‬ ‫اگر چنانچه به کیفیت و استاندارد ماسک شک دارید می توانید برای‬ ‫تاثیر گذاری بهتر از دو ماسک به صورت همزمان استفاده کنید و یا‬ ‫در غیر این صورت یک دســتمال کاغذی داخل ماسک قرار دهید‪.‬‬ ‫وی‪ ،‬ضرورت تهیه ماسک های استاندارد را از مراکز معتبر و داروخانه‬ ‫مورد تاکید قرار داد‪ .‬عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید‬ ‫بهشتی‪ ،‬اهمیت استفاده عموم مردم را از ماسک یاداور شد و هشدار‬ ‫داد‪ :‬مهم این است که همه ی مردم از ماسک استفاده کنند در این‬ ‫صورت است که بیماری به میزان قابل توجهی کنترل می شود‪ .‬فردی‬ ‫که مبتال نشده از ماسک استفاده می کند که از بروز بیماری پیشگیری‬ ‫کند ولی ‪ ۷۰‬درصد جلوگیری از سرایت پذیری به این موضوع وابسته‬ ‫است که فرد ناقل از ماسک استفاده کند‪ .‬فاطمی گفت‪ :‬ماسک فرد‬ ‫سالم ‪ ۳۰‬درصد از ابتالء به بیماری پیشگیری می کند بنابراین تاثیر‬ ‫مهم کاهش شــیوع بیماری را زمانی شاهد خواهیم بود که همه به‬ ‫صورت عمومی از ماسک استفاده کنند‪.‬‬ ‫شورای عالی امنیت ملی راه تولید تراریخته را هموار می کند؟‬ ‫رئیس ســازمان حفاظت محیط زیست جزئیاتی از نامه شــورای عالی امنیت ملی به این سازمان‬ ‫درباره تحقیقات پیرامون تراریخته‪ ،‬تنوع زیستی و ژنتیکی را تشریح کرد‪.‬‬ ‫عیســی کالنتری رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با اشــاره به جزئیاتی از نامه دبیر شورای‬ ‫عالــی امنیت ملی درباره تحقیقــات پیرامون «تراریخته» و تنوع زیســتی و ژنتیکی‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫مدت ها بــود محققین ژنتیک و تراریختــه بالتکلیف بودند و به نوعی تهدید می شــدند و اجازه‬ ‫نداشتند فعالیت هایشان را اغاز کنند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬تصمیم گرفتیم برای رفع این مشــکل به شــورای علی امنیت ملی مراجعه کنیم‬ ‫تا بررســی شود این مسئله علمی و یا امنیتی است؟ در همین رابطه دو جلسه با اقای شمخانی و‬ ‫دوستان شان داشــتیم‪ ،‬در نهایت اعالم کردند که مسئله تحقیقات و مهندسی ژنتیک و تراریخته‬ ‫اصال امنیتی نیست و صرفا تخصصی و اقتصادی است‪ ،‬البته قرار شد اگر کمکی در بخش تحقیقات‬ ‫و تولید خواسته شد‪ ،‬از نیروهای امنیتی هم کمک بخواهند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد‪ :‬البته قانون هم به همین موضوع اشاره کرده است‪،‬‬ ‫اما برخی دوســتان فراتر از قانون عمل می کنند‪ ،‬محققین و متخصصین ژنتیک هم قدری ترســو‬ ‫شــده اند و برای ورود به مســائل تحقیقاتی در حوزه ژنتیک و تنوع زیســتی‪ ،‬ترس داشتند‪ ،‬بنده‬ ‫هم به انها اعالم کردم که دبیر شــورای عالی امنیت ملی اعالم کرده که فعالیت های شما امنیتی‬ ‫نیست‪ ،‬شما تحقیقات تان را ادامه دهید و وقتی منتج به تولید شد‪ ،‬اعالم کنید و مسائل اجتماعی‬ ‫ان را نیز در نظر بگیرید‪.‬‬ ‫کالنتری با بیان اینکه قبال به حوزه تنوع زیســتی و تحقیقــات پیرامون ژنتیک و تراریخته نگاه‬ ‫امنیتی وجود داشــته است‪ ،‬گفت‪ :‬به طور مثال سردار جاللی رئیس پدافند غیرعامل به این حوزه‬ ‫ورود کرده بود‪ ،‬البته دیگر دســتگاه های امنیتی هم ورود کرده بودند‪ .‬وی در پایان خاطرنشــان‬ ‫کرد‪ :‬خوشــبختانه با این تفسیری که از شورای عالی امنیت ملی اخذ کردیم‪ ،‬اعالم کردند که این‬ ‫مسئله اصال امنیتی نیست‪ ،‬بلکه تخصصی و اقتصادی است و بعدا اگر قصد داشتند یک ماده و یا‬ ‫یک ژن تراریخته تولید و اجرایی کنند‪ ،‬باید برای مســائل اجتماعی ان نیز زمینه ســازی شود که‬ ‫مشکلی ایجاد نشود‪.‬‬ صفحه 6 ‫معاون کل وزارت بهداشت‪ ،‬گفت‪ :‬در تهران و ‪ ۴۵‬شهر بســیار الوده به ویروس کرونا نیازمند تصمیمات سختگیرانه تر هستیم‪ .‬ایرج حریرچی‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬مطالعه جامع‬ ‫سازمان جهانی بهداشت نشان داده داروهای معروف موجود از جمله «رمدسیویر» تاثیری بر کووید ‪ ۱۹‬ندارند و همچنان بهترین راه مقابله با ویروس کرونا‪ ،‬پیشگیری است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬هماهنگی و همدلی حداکثری دولت و ملت در اعمال محدودیت ها تنها راه برون رفت از همه گیری کرونا اســت‪ .‬معاون کل وزارت بهداشــت اظهار داشت‪:‬‬ ‫عدم رعایت اصول فاصله گذاری توسط عده ای‪ ،‬عالوه بر سالمت جسمی‪ ،‬سالمت روانی دیگران را هم در معرض خطر قرار داده است‪ .‬حریرچی‪ ،‬خواستار تصمیم گیری های‬ ‫سختگیرانه تر در رابطه با شهرهایی همچون تهران شد و گفت‪ :‬شرایط کرونا در کالنشهر تهران نگران کننده تر است و ضرورت دارد محدودیت های کرونایی در تهران و ‪۴۵‬‬ ‫شهر دیگر که شرایط مشابه تهران را دارند‪ ،‬سختگیرانه تر باشد‪.‬‬ ‫به بهانه روز جهانی غذا؛‬ ‫ضایعات غذایی در ایران معادل‪ ۵۰‬درصد درامد نفتی کشور‬ ‫هدر رفت مواد غذایی‪ ،‬یکی از چالش های حوزه غذایی جوامع است که کشور ما نیز از این قاعده مستثنی‬ ‫نیســت‪ ،‬به طوری که گفته می شــود ضایعات غذایی در ایران معادل ‪ ۵۰‬درصد درامد نفتی کشور است‪.‬‬ ‫بر اساس امارهای جهانی‪ ،‬حدود یک میلیارد انسان از سوءتغذیه و گرسنگی رنج می برند که از این میان‬ ‫حدود ‪ ۵۰‬درصد در اســیا و ‪ ۲۵‬درصد در افریقا زندگی می کنند‪ .‬در مقابل‪ ،‬حدود ‪ ۲‬میلیارد نفر در دنیا‬ ‫دچار اضافه وزن و چاقی هستند‪ .‬از برنامه های مهم سازمان جهانی خواروبار (فائو) و دیگر سازمان های بین‬ ‫المللی‪ ،‬حذف گرسنگی تا پایان ‪ ۲۰۳۰‬در دنیا با همراهی و مشارکت اهالی زمین است‪.‬‬ ‫اخیرا ً برنامه جهانی غذا که از سوی سازمان ملل متحد ارائه گردیده بود به خاطر تالش در مبارزه با گرسنگی‬ ‫و بهبود شرایط صلح در مناطق دچار درگیری‪ ،‬برنده جایزه صلح نوبل سال ‪ ۲۰۲۰‬میالدی شده است‪ .‬شاخه‬ ‫کمک غذایی سازمان ملل متحد که بزرگ ترین نهاد انسانی جهان در زمینه امنیت غذایی و رفع گرسنگی‬ ‫است‪ ،‬اعالم کرده است هنوز یک نهم جمعیت جهان غذای کافی ندارند‪ .‬لذا نیاز به همبستگی و همکاری‬ ‫چند جانبه بیش از هر زمانی اشکارتر است‪.‬‬ ‫جالل الدین میرزای رزاز رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور‪ ،‬گفت‪ :‬وقتی در رابطه با غذا‬ ‫صحبت می کنیم می توان ان را از دو بعد امنیت غذایی و ایمنی غذایی مورد کنکاش و بررسی قرار داد که‬ ‫دو مقوله کام ً‬ ‫ال متفاوت و جدا از هم هستند‪ .‬وی افزود‪ :‬در بررسی امنیت غذایی بر اساس تعاریف مختلف‬ ‫بین المللی پارامترهای مختلفی ارائه گردیده است که اهم انها ‪ ۴‬پارامتر و شاخص است‪ .‬میرزای رزاز گفت‪:‬‬ ‫در حال حاضر در کشور در مقوله امنیت غذایی با سه چالش اساسی و ریشه دار مواجه هستیم‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫کرونا در ابعاد جهانی و ملی‪ ،‬تحریم های شــدید و ناجوانمردانه اقتصادی و وضعیت اقتصادی ناپایدار‪ ،‬سه‬ ‫چالش اساسی در مقوله امنیت غذایی است‪.‬‬ ‫میرزای رزاز ادامه داد‪ :‬متاسفانه این سه عامل در صورت ادامه دار شدن در دراز مدت می تواند امنیت غذایی‬ ‫را در کشور تحت الشعاع قرار دهد و خسارات و صدمات جبران ناپذیری را به سالمت جامعه وارد نماید‪ ،‬لذا‬ ‫ضرورت بررسی‪ ،‬واکاوی موضوع و ارائه راهکارهای کارشناسی و تخصصی برای برقراری امنیت غذایی کشور‬ ‫بیش از هرزمان دیگری احساس می شود‪.‬‬ ‫در دوران شــیوع کرونا اما ایران توانســت از معدود کشورهای دنیا باشد که حتی در مقایسه با کشورهای‬ ‫توسعه یافته تنوع و کفایت مواد غذایی را در کشور چه به لحاظ فراوانی و چه به لحاظ دسترسی فیزیکی‬ ‫فراهم نماید تا جایی که در روزهایی که در اروپا فروشگاه های عرضه مواد غذایی توسط مردم غارت می شد‪،‬‬ ‫ال عادی تنوع‪ ،‬ارائه و کفایت محصوالت و مواد غذایی کام ً‬ ‫در ایران گویی اتفاقی نیفتاده و در شرایط کام ً‬ ‫ال‬ ‫حفظ شده بود‪ ،‬گرچه این فراوانی و تنوع بر اساس تعریف امنیت غذایی یکی از شاخص های الزم و مهم‬ ‫می باشد ولی بر اساس پارامترهای دیگر تعریف امنیت غذایی کافی نیست‪.‬‬ ‫در همین رابطه‪ ،‬رئیس انستیتو تحقیقات تغذیه و صنایع غذایی کشور‪ ،‬گفت‪ :‬عوامل سه گانه و تهدیدامیز‬ ‫امنیت غذایی‪ ،‬عمدتاً مداخله دولتمردان‪ ،‬سیاستمداران و مسئولین اجرایی کشور را می طلبد که ضرورت‬ ‫توجه به انها در وضعیت هشدار و قرمز قرار دارد‪ .‬اما مردم نیز با ورود به نحوه مصرف و توجه به اموزه های‬ ‫اعتقادی‪ ،‬مذهبی‪ ،‬ملی و اخالقی می توانند تا حدود زیادی مانع بروز نا امنی غذایی در کشور باشند که الزم‬ ‫است تک تک هموطنان با درک شرایط موجود به سهم خود در برقراری امنی ت غذایی مشارکت نمایند‪.‬‬ ‫بر اساس مطالعات و امارهای ارائه شده هر سال ‪ ۳/۱‬میلیارد تن ضایعات مواد غذایی در دنیا وجود دارد که‬ ‫این ضایعات معادل یک سوم کل مواد غذایی تولید شده برای مصرف انسان ها است و می تواند غذای کافی‬ ‫برای ‪ ۲‬میلیارد نفر انسان گرسنه را در سال فراهم نماید‪ .‬در کشور ما نیز بر اساس بررسی های به عمل امده‬ ‫حدود ‪ ۳۰‬درصد ضایعات غذا از چرخه تولید تا مصرف وجود دارد‪ .‬چرخه و زنجیره غذا از مزرعه شــروع‬ ‫می شود و پس از طی چرخه فراوری و عرضه به سفره ها می رسد‪.‬‬ ‫بر اساس گزارش سازمان جهانی خواربار و کشاورزی (فائو)‪ ،‬هر روز به ازای هر نفر ‪ ۱۳۴‬کیلوکالری غذا در‬ ‫ایران به هدر می رود‪ ،‬یعنی ســرانه هدر رفت روزانه غذا در ایران ‪ ۱۳۴‬کیلوکالری است‪ .‬سهم ایران از کل‬ ‫غذایی که هر سال در جهان به هدر می رود ‪ ۲.۷‬درصد اعالم شده است‪.‬‬ ‫ضایعات مواد غذایی در ایران معادل ‪ ٣٥‬میلیون تن اســت این در حالی اســت که در اتحادیه اروپا با ‪٢٧‬‬ ‫کشور عضو‪ ،‬تنها ‪ ٩٠‬میلیون تن مواد غذایی راهی زباله ها می شود‪ .‬یک پژوهش علمی ارزش مادی ضایعات‬ ‫مواد غذایی در ایران را ‪ ١٥‬میلیارد دالر براورد کرده که اگر این رقم را با درامد نفتی در شرایط غیر تحریم‬ ‫مقایسه کنیم‪ ،‬متوجه می شویم که مردم ما معادل تقریباً ‪ ۵۰‬درصد درامد نفتی کشور را با ضایعات غذا به‬ ‫سطل زباله می ریزند‪ .‬بیشترین ضایعات غذا در ایران مربوط به نان‪ ،‬میوه‪ ،‬برنج و سبزیجات است‪ .‬ساماندهی‬ ‫و ورود اورژانسی کشور جهت جلوگیری از امار ‪ ۳۰‬درصدی ضایعات غذا در کشور با اموزش و ارتقا فرهنگ‬ ‫عمومی جامعه در جهت اصالح الگوهای ناصواب مصرف که متاســفانه در بسیاری از خانواده های شهری‬ ‫نهادینه شــده اســت‪ ،‬می تواند تا حدود زیادی ناامنی غذایی را از ما دور کند و در صورت طوالنی بودن یا‬ ‫تداوم وضع موجود ان را به تاخیر بیندازد‪.‬‬ ‫تاثیر سوءتغذیه در انواع مختلف ان (اختالالت رشد‪ ،‬کمبود ریزمغذی ها و همچنین اضافه وزن و چاقی)‬ ‫بر اقتصاد جهانی ‪ ۳.۵‬تریلیون دالر در سال تخمین زده شده است‪ .‬افزایش مداوم گرسنگی از سال ‪۲۰۱۴‬‬ ‫همراه با افزایش چاقی‪ ،‬به روشنی نیاز به تسریع و افزایش اقدامات تقویت نظام های غذایی و محافظت از‬ ‫معیشت مردم را نشان می دهد‪.‬‬ ‫زهرا عبداللهی مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت‪ ،‬با عنوان این مطلب که سوءتغذیه کودکان‬ ‫یک شاخص بین المللی در حوزه ناامنی غذایی است و از طریق این شاخص وضعیت امنیت غذایی کشورها‬ ‫را تخمین می زنند‪ ،‬افزود‪ :‬به دلیل اقداماتی که طی دو دهه گذشته در کشور انجام شده‪ ،‬بیش از ‪ ۷۵‬درصد‬ ‫میزان سوءتغذیه در کودکان زیر پنج سال کاهش پیدا کرده است‪ .‬در عین حال همچنان این نگرانی را در‬ ‫مناطق کم برخوردار داریم‪ .‬زیرا نسبت به متوسط کشوری سوءتغذیه در این مناطق مقداری بیشتر است‪.‬‬ ‫نظام های غذایی اینده ما باید ضمن حفظ منابع طبیعی و تنوع زیستی و مقابله با چالش هایی مانند تغییر‬ ‫اقلیم‪ ،‬رژیم های غذایی و سالم برای همه و معیشت مناسب و معقول برای کشاورزان و کارکنان سیستم های‬ ‫غذایی فراهم کنند‪ .‬این امر به طرح های بهتر حمایت اجتماعی و فرصت های جدیدی که در پرتو دیجیتال‬ ‫سازی و تجارت الکترونیکی پدیدار می شوند و همچنین اقدامات کشاورزی پایدارتر که منابع طبیعی زمین‪،‬‬ ‫سالمت ما و اب و هوا را حفظ می کنند‪ ،‬نیاز دارد‪.‬‬ ‫تهدیدات غذایی کووید ‪ ۱۹‬و دسترسی سخت به غذای سالم‬ ‫مدیر گروه تحقیقات سیاستگذاری و برنامه ریزی غذا و تغذیه انستیتو تحقیقات تغذیه‪ ،‬گفت‪ :‬تغذیه اقشار‬ ‫اسیب پذیر در شرایط همه گیری کووید ‪ ،۱۹‬به شدت تهدید می شود‪ .‬فاطمه محمدی نصرابادی‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫روز جهانی غذا خواســتار همبســتگی جهانی برای کمک به همه جمعیت ها و به ویژه اسیب پذیرترین‬ ‫افراد برای برون رفت از بحران و مقاوم ســازی نظام های غذایی است تا بتوانند در برابر افزایش نوسانات و‬ ‫شــوک های اب و هوایی مقاومت کنند‪ .‬نظام های غذایی اینده ما باید ضمن حفظ منابع طبیعی و تنوع‬ ‫زیســتی و مقابله با چالش هایی مانند تغییر اقلیم‪ ،‬رژیم های غذایی و سالم برای همه و معیشت مناسب‬ ‫و معقول برای کشــاورزان و کارکنان سیســتم های غذایی فراهم کنند‪ .‬این امر به طرح های بهتر حمایت‬ ‫اجتماعــی و فرصت های جدیدی که در پرتو دیجیتال ســازی و تجارت الکترونیکی پدیدار می شــوند و‬ ‫همچنین اقدامات کشاورزی پایدارتر که منابع طبیعی زمین‪ ،‬سالمت ما و اب و هوا را حفظ می کنند‪ ،‬نیاز‬ ‫دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬بیش از ‪ ۳‬میلیارد نفر در جهان دسترسی به اینترنت ندارند و بیشتر انها در مناطق روستایی‬ ‫و دور افتاده زندگی می کنند‪ .‬کشاورزان خرده مالک برای بهبود معیشت خود به دسترسی بیشتر به منابع‬ ‫مالی‪ ،‬اموزش‪ ،‬نواوری و فناوری نیاز دارند‪ .‬امروزه تنها ‪ ۹‬گونه گیاهی ‪ ۶۶‬درصد از کل محصوالت تولید شده‬ ‫را تشکیل می دهند‪ ،‬با وجود اینکه حداقل ‪ ۳۰‬هزار گیاه خوراکی وجود دارد‪ .‬ما برای تغذیه مردم و حفظ‬ ‫کره زمین باید انواع متنوعی از مواد غذایی را پرورش دهیم‪ .‬مدیر گروه تحقیقات سیاســتگذاری و برنامه‬ ‫ریزی غذا و تغذیه انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور در ادامه بیان داشت‪ :‬حدود ‪ ۱۴‬درصد‬ ‫از مواد غذایی تولید شده برای مصرف انسان هر ساله بین مراحل رشد یا پرورش ان تا زمان رسیدن به بازار‬ ‫عمده فروشی از بین می رود‪ .‬در مراحل خرده فروشی مواد غذایی و مصرف‪ ،‬مواد غذایی بیشتر هدر می رود‪.‬‬ ‫جلوگیری از اتالف و ضایعات محصوالت غذایی کشاورزی و دامی در تمام مراحل نظام غذا و تغذیه از تولید‬ ‫تا مصرف می تواند به بهبود دسترســی بخش زیادی از مردم به مواد غذایی کمک کند‪ .‬نصرابادی با بیان‬ ‫اینکه روز جهانی غذای امسال معمولی نیست و به چیزی بیشتر از اقدامات عادی نیاز داریم‪ ,‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫کشــورها‪ ،‬بخش خصوصی و جامعه مدنی باید اطمینان حاصل کنند که نظام های غذایی ما برای تغذیه‬ ‫جمعیت در حال رشد و حفظ کره زمین‪ ،‬همگام با یکدیگر انواع مواد غذایی را پرورش می دهند‪ .‬بنابراین‬ ‫باید این پیام از طریق فراخوان ها و رویدادها گسترش داده شود‪ .‬وی افزود‪ :‬همه ما‪ ،‬در سراسر زنجیره غذایی‬ ‫با انتخاب غذای ســالم و عادات پایدار به عنوان جزئی از شیوه زندگی خود در این زمینه می توانیم نقش‬ ‫مهمی ایفا کنیم‪ .‬به این ترتیب تقاضای کلی برای مواد غذایی سالم و گیاهی (به جای مواد حیوانی) افزایش‬ ‫یافته و ضایعات و اسیب به زمین کمتر می شود‪ .‬مدیر گروه تحقیقات سیاستگذاری و برنامه ریزی غذا و‬ ‫تغذیه انستیتو تحقیقات تغذیه ای و صنایع غذایی کشور‪ ،‬به گرسنگی در جهان و ایران اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫بیش از ‪ ۲‬میلیارد نفر در جهان به غذای سالم‪ ،‬مقوی و کافی دسترسی پایدار ندارند و پیش بینی می شود‬ ‫جمعیت جهان تا سال ‪ ۲۰۵۰‬به حدود ‪ ۱۰‬میلیارد نفر برسد‪ .‬نزدیک به ‪ ۶۹۰‬میلیون نفر گرسنه هستند‬ ‫که در ســال ‪ ۱۰ ،۲۰۱۹‬میلیون نفر افزایش یافته اســت و بسته به سناریوی رشد اقتصادی‪ ،‬همه گیری‬ ‫کووید ‪ ۱۹‬می تواند بین ‪ ۸۳‬تا ‪ ۱۲۸‬میلیون نفر را به این تعداد اضافه کند‪ .‬نصرابادی افزود‪ :‬تاثیر سوءتغذیه‬ ‫در انواع مختلف ان (اختالالت رشد‪ ،‬کمبود ریزمغذی ها و همچنین اضافه وزن و چاقی) بر اقتصاد جهانی‬ ‫‪ ۳.۵‬تریلیون دالر در سال تخمین زده شده است‪ .‬افزایش مداوم گرسنگی از سال ‪ ۲۰۱۴‬همراه با افزایش‬ ‫چاقی‪ ،‬به روشنی نیاز به تسریع و افزایش اقدامات تقویت نظام های غذایی و محافظت از معیشت مردم را‬ ‫نشان می دهد‪.‬‬ ‫چگونه می توان افسردگی و اضطراب ناشی از کرونا را کاهش داد؟‬ ‫رییس دانشکده علوم رفتاری و سالمت روان دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫ایران در مورد اینکه چگونه می توان تاثیرات افســردگی و اضطراب‬ ‫ناشــی از کرونا را کاهش داد‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از اقدامات در این زمینه‪،‬‬ ‫تغییر سبک زندگی اســت‪ .‬دکتر وحید شریعت اظهار داشت‪ :‬باید‬ ‫سعی کنیم که اصول اولیه زندگی مانند خواب و خوراک را در این‬ ‫ایــام به صورت صحیح و مرتب انجام دهیم و تغییری در انها نباید‬ ‫ایجاد شود‪ .‬وی‪ ،‬فعالیت های فیزیکی را از دیگر اقدامات برای کاهش‬ ‫افســردگی و اضطراب اعالم کرد و گفت‪ :‬سعی کنید تحرک بدنی‬ ‫را در برنامــه روزانه خود بگنجانید به عبارتی دقایقی از وقت روزانه‬ ‫خود را صرف ورزش کنید‪ .‬این کار تا حدودی به ارتقا سالمت روان‪،‬‬ ‫مخصوصا در این شرایط کرونایی‪ ،‬کمک خواهد کرد‪ .‬شریعت با اشاره‬ ‫به اینکــه دعا و نیایش می تواند ذهــن را ارام تر کند و به عبارتی‬ ‫مقداری تنش این ایام را کمتر می کند‪ ،‬بیان داشت‪ :‬کار دیگری که‬ ‫در این ایام توصیه می شــود‪ ،‬افراد با اقوام‪ ،‬نزدیکان یا کسانی به انها‬ ‫عالقه دارند‪ ،‬مرتبط بمانند‪ .‬هرچند بیماری ما را تا حد زیادی محدود‬ ‫کرده و امکان ارتباط فیزیکــی وجود ندارد اما با راهکارهایی مانند‬ ‫تماس تلفنی یا با استفاده از فضای مجازی‪ ،‬همچنان ارتباط را حفظ‬ ‫کرد‪ .‬وی‪ ،‬کارهایی مانند مطالعه یا مشارکت در امور خیریه را از جمله‬ ‫اقدامات موثر در این زمینه اعالم کرد و گفت‪ :‬محدود کردن اخبار و‬ ‫اطالعات و استفاده از فضای مجاری می تواند کمک به این کار کند‪.‬‬ ‫افراد می توانند در ساعات خاصی اخبار کرونایی را مشاهده کنند تا در‬ ‫جریان روند بیماری و اخرین دستاورهای این موضوع باشند‪.‬‬ ‫کرونا افسردگی و استرس را افزایش داده است‬ ‫شریعت ادامه داد‪ :‬هنوز مطالعه ای که منجر به براورد دقیقی از مقدار‬ ‫تغییر افســردگی و اضطراب در مردم بر اثر شیوع کرونا انجام نشده‬ ‫اما بر اساس پیش بینی و یک حدس بالینی‪ ،‬متغیرهای افسردگی و‬ ‫اضطراب براثر کرونا افزایش یافته است‪ .‬رییس دانشکده علوم رفتاری‬ ‫و سالمت روان بیان داشت‪ :‬در اوایل بیماری کرونا بیشتر‪ ،‬حالت های‬ ‫اضطرابی مشاهده می شد اما در حال حاضر بیشتر‪ ،‬شاهد حالت های‬ ‫افسردگی و وسواس هستیم‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬در ابتدای اپیدمی ها که‬ ‫شرایط ناپایدار بوده و ناشناخته ها زیاد بود‪ ،‬سطح اضطراب مردم باال‬ ‫رفت‪ ،‬در این حالت هنوز امیدواری وجود دارد که به زودی شــرایط‬ ‫بهتر می شود اما بعد از چند ماه که اطالعات بیشتر می شود و امواج‬ ‫بعدی بیماری اغاز می شود‪ ،‬افســردگی و وسواس بیشتر می شود‪.‬‬ ‫شریعت با اشاره به اینکه افسردگی و اضطراب ایجاد کننده اسیب به‬ ‫مردم هستند‪ ،‬گفت‪ :‬هر ‪ ۲‬سبب اسیب به مردم می شوند و می توانند‬ ‫کامال ناتوان کننده افراد باشــند‪ .‬وی‪ ،‬روش درمانی انها را متفاوت‬ ‫اعالم کرد و گفت‪ :‬راهکارهای غیر دارویی که برای انها پیشــنهاد‬ ‫می شــود تا اندازه با هم فرق می کنند‪ .‬اگر شدت این متغیرها زیاد‬ ‫باشــد درمان های دارویی انها تا حدی همپوشــانی دارد‪ ،‬معموال‬ ‫داروهای ضد افسردگی در این حالت اثر ضد اضطرابی هم دارند‪.‬‬ ‫استرس و اضطراب دانشجویان افزایش یافته است‬ ‫وی در پاسخ به این سوال که ایا استرس و اضطراب در دانشجویان‬ ‫هم در این ایام بیشتر شده است‪ ،‬گفت‪ :‬به نظر می رسد استرس و‬ ‫اضطراب زیادی در بین دانشجویان وجود دارد و بر اثر شیوع کرونا‬ ‫افزایش هم یافته اســت‪ .‬رییس دانشــکده علوم رفتاری و سالمت‬ ‫روان بیان داشت‪ :‬مطالعه ای اواخر سال گذشته انجام شد تا میزان‬ ‫افسردگی و اضطراب در دانشجویان این دانشگاه سنجیده شد‪ ،‬نشان‬ ‫داد که عالئم افسردگی و اضطراب انان از میانگین کشوری خیلی‬ ‫باالتر بود و شاید ‪ ۲‬برابر میانگین کشوری باشد‪ .‬شریعت ادامه داد‪:‬‬ ‫دانشجویان در این ایام دچار سردرگمی هایی بودند که به طور مثال‬ ‫کالس های انها که به صورت نامنظم برگزار می شد و فعالیت های‬ ‫روزانه انان مختل شد‪ ،‬که این موضوعات سبب افزایش استرس و‬ ‫اضطراب انان شده است‪.‬‬ ‫جامعه‬ ‫حریرچی‪ :‬محدودیت های کرونایی باید سختگیرانه تر باشد‬ ‫یکشنبه ‪ 27‬مهرماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪367‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اخبار‬ ‫حناچی شهردار تهران خبر داد‪:‬‬ ‫وجود ‪ 100‬سوله مدیریت بحران‬ ‫فعال در پایتخت‬ ‫شهردار تهران‪ ،‬از وجود ‪ ۱۰۰‬سوله مدیریت بحران فعال در‬ ‫پایتخت خبر داد و گفت‪ :‬شاید تعداد سوله ها کافی نباشد‬ ‫اما پراکنش انها مناسب اســت‪ .‬پیروز حناچی در پاسخ‬ ‫به سوالی مبنی بر اینکه چه تعداد سوله مدیریت بحران‬ ‫فعال در پایتخت داریم‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬پراکنش سوله های‬ ‫مدیریت بحران با ظرفیت تهران تنظیم می شود‪ .‬در حال‬ ‫حاضر ‪ ۱۰۰‬ســوله فعال در سطح شهر داریم‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫البته بعضی از ســوله ها به عملکردهای دیگر اختصاص‬ ‫داده شــده اند و برخی ها هم برای مواقع بحران در حالت‬ ‫اماده باش هستند‪ .‬شــهردار پایتخت در پاسخ به سوالی‬ ‫مبنی بر اینکه درصد این سوله ها نسبت به مناطق تحت‬ ‫چه عنوانی تعیین می شــود‪ ،‬گفت‪ :‬این درصد بر اساس‬ ‫مطالعات صــورت گرفته در این حوزه اســت‪ .‬پراکنش‬ ‫سوله ها باید به تعداد محالت و نواحی تهران باشد‪ .‬حناچی‬ ‫در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه ایا این درصد در‬ ‫تهران که پایتخت کشور است رعایت شده یا خیر‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ممکن است تعداد سوله ها کافی نباشد‪ ،‬ولی پراکنش انها‬ ‫درست و اصولی است‪.‬‬ ‫جمعیت کشور از سال ‪ 1409‬وارد‬ ‫ّ‬ ‫سالمندی خواهد شد!‬ ‫مطابق داده های ســازمان ملل متّحد مشخص می شود‬ ‫جمعیت‬ ‫جمعیت سالمند باالی ‪ ۶۵‬سال ایران از کل‬ ‫سهم‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫کشور در ســال ‪ ،۱۴۰۹‬به باالی ‪ ۱۰‬درصد می رسد؛ این‬ ‫جمعیت کشور از ســال ‪ ۱۴۰۹‬وارد‬ ‫بدان معناســت که‬ ‫ّ‬ ‫کمی‬ ‫وضعیت‬ ‫اخیر‬ ‫دهه‬ ‫چند‬ ‫در‬ ‫شد‪.‬‬ ‫ســالمندی خواهد‬ ‫ّ‬ ‫جمعیت ایران دچار تغییرات اساسی شده است؛‬ ‫و کیفی‬ ‫ّ‬ ‫به دلیل کاهش نرخ فرزنداوری از اوایل دهه ‪ 70‬تاکنون‪،‬‬ ‫جمعیت‬ ‫جمعیت افراد کمتر از ‪ 15‬ســال کاهش یافته و‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫میانسال و سالمند کشور افزایش یافته است‪ ،‬این تغییرات‬ ‫جمعیت کشــور در حال حرکت به‬ ‫بــه گونه ای بوده که‬ ‫ّ‬ ‫سمت سالخوردگی اســت‪ .‬به دلیل کاهش فرزنداوری و‬ ‫سن امید به زندگی در میان جوامع‪ ،‬تغییر یافتن‬ ‫افزایش ّ‬ ‫ســاختار س ّنی کشورها به سمت ســالمندی تا حدودی‬ ‫طبیعی اســت ا ّما مطالعات و گزارش ها نشــان می دهند‬ ‫که روند ســالمندی در ایران غیر طبیعی است! تبعات و‬ ‫پیامدهای ســرعت غیرعادی سالمندی جمعیت کشور‪،‬‬ ‫مشــکالت بسیاری را به وجود خواهد اورد؛ مسئله ای که‬ ‫باعث اختالل در برنامه ریزی برای اینده کشور خواهد شد‬ ‫و دولت و مردم را با بحران جدی در همه ی زمینه ها رو به‬ ‫رو خواهد کرد؛ به همین علّت حرکت به سمت سالمندی‬ ‫جمعیت‪ ،‬جزء ‪ 100‬مسئله اصلی پیش روی ایران اورده‬ ‫شــده اســت؛ در این یادداشت ســعی بر ان است که با‬ ‫استفاده از داده ها و امار معتبر داخلی و بین المللی وضعیت‬ ‫غیر عادی سالمندی ایران تشریح شود‪ .‬بنابر جدیدترین‬ ‫داده های انتشار یافته توسط سازمان ملل متحد‪ ،‬در سال‬ ‫جمعیت ایران ‪ 84‬میلیون نفر براورد شده‬ ‫‪ 2020‬اندازه ی‬ ‫ّ‬ ‫جمعیت افراد سالمند ‪ 65‬سال و باالتر از ان (‪65+‬‬ ‫است و‬ ‫ّ‬ ‫ســال)‪ ،‬بیش از ‪ 5‬میلیون و ‪ 500‬هزار نفر است؛ بنابراین‬ ‫در سال ‪ ،2020‬سهم سالمندان ‪ 65+‬سال از ّ‬ ‫جمعیت‪،‬‬ ‫کل‬ ‫ّ‬ ‫جمعیت سالمندان ‪ 65‬ساله و‬ ‫‪ 6.6‬درصد است‪ .‬اگر سهم‬ ‫ّ‬ ‫باالتــر از ان از ّ‬ ‫جمعیت یک جامعه کمتر از ‪ 5‬درصد‬ ‫کل‬ ‫ّ‬ ‫جمعیت ان جامعه جوان محسوب می شود؛ اگر‬ ‫باشــد‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫جمعیت ســالمندان ‪ 65+‬سال بین ‪ 5‬تا ‪ 10‬درصد‬ ‫سهم‬ ‫ّ‬ ‫جمعیت جامعه مذکور میانسال به حساب می اید و‬ ‫باشد‪،‬‬ ‫ّ‬ ‫اگر این عدد ‪10‬درصد یا بیشتر باشد‪ ،‬جمعیت ان کشور‬ ‫سالمند است‪.‬‬ صفحه 7 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫اخبار‬ ‫تعطیلی مراکز فرهنگی هنری‬ ‫تهران یک هفته دیگر تمدید شد‬ ‫وزارت ارشاد براساس مصوبه جدید ستاد مقابله با کرونای تهران‬ ‫از محدودیت های اعمال شده در پایتخت برای مقابله با بیماری‬ ‫کرونا تبعیت و تا پایان هفته جاری تعطیلی مراکز فرهنگی و‬ ‫هنری را تمدید کرد‪ .‬به گفته استاندار تهران تمام محدودیت های‬ ‫ابالغی در هفته گذشته از روز یکشنبه ‪ ۲۷‬مهرماه تا پایان هفته‬ ‫جاری در استان تهران به قوت خود باقی است‪ .‬با توجه به تصمیم‬ ‫ستاد مقابله با کرونای تهران تعطیلی مراکز محل تجمع همچون‬ ‫سینماها‪،‬کتابخانه ها‪،‬سالن هاینمایش‪،‬اموزشگاه هایهنریو‪...‬‬ ‫برای یک هفته دیگر تمدید شد‪ .‬وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫نیز به منظور صیانت از سالمت احاد جامعه با توجه به اهمیت‬ ‫موضوع‪ ،‬از محدودیت های اعالم شده تبعیت می کند‪ .‬بنا بر اعالم‬ ‫ستاد مقابله با کرونای تهران این مراکز تا پایان هفته جاری یعنی‬ ‫از ‪ ۲۷‬مهرماه تا ‪ ۲‬ابان ماه تعطیل خواهد بود‪.‬‬ ‫«خون شد» کیمیایی ابان ماه‬ ‫روی پرده نقره ای سینما می رود‬ ‫مدیر شرکت پخش نمایش گســتران از اکران «خون شد» به‬ ‫کارگردانی مســعود کیمیایی در ابان ماه خبر داد‪.‬امیرحسین‬ ‫حیدریمدیرشرکتپخشنمایشگستراندربارهفیلم هاییکه‬ ‫این شرکت مدیریت پخش ان را برعهده گرفته است‪ ،‬گفت‪ :‬قبل‬ ‫از تعطیلی سینماها فیلم «اقای سانسور» را اکران داشتیم که با‬ ‫توجه به شرایط حاکم نمایش بدی نداشت و در ‪ ۲‬هفته بیش‬ ‫از ‪ ۳۴۰‬میلیون تومان فروش داشته است‪ ،‬امیدوارم بعد از اینکه‬ ‫این تعطیلی ها تمام شد و شرایط به حالت عادی بازگردد به اکران‬ ‫خود ادامه دهد‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬همچنین پخش فیلم سینمایی‬ ‫«خون شــد» به کارگردانی مسعود کیمیایی را برعهده داریم‬ ‫که این فیلم ســینمایی قرار است ابان ماه روی پرده سینماها‬ ‫برود‪ .‬مدیر شرکت پخش نمایش گستران ادامه داد‪ :‬فیلم های‬ ‫«عنکبوت» به کارگردانی ابراهیم ایرج زاد‪ ،‬فیلم «مغز استخوان»‬ ‫حمیدرضا قربانی و فیلم «جمشیدیه» به کارگردانی یلدا جبلی را‬ ‫در دست داریم که به زودی برنامه اکران انها مشخص می شود‪.‬‬ ‫حیدری در پایان درباره اکران انالین هرکدام از این اثار گفت‪:‬‬ ‫در حال حاضر برای این فیلم ها گزینه اکران انالین نداریم و باید‬ ‫تهیه کننده فیلم برای اکران انالین این فیلم ها تصمیم بگیرند‪.‬‬ ‫البته این را باید بگویم که طبق قراری که در شــورای صنفی‬ ‫نمایش گذاشته شده است‪ ،‬فیلم ها باید ‪ ۲‬هفته اکران عمومی‬ ‫شوند و بعد از ان برای اکران انالین ان تصمیم گرفته شود‪.‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫رئیس اتاق اصناف تهران‪:‬‬ ‫قیمت گذاری ستاد تنظیم بازار درکنترل قیمت ها اثری ندارد‬ ‫شاعرانه‬ ‫دوش رفتم به در میکده خواب الوده‬ ‫خرقه تردامن و سجاده شراب الوده‬ ‫امد افسوس کنان مغبچه باده فروش‬ ‫گفت بیدار شو ای ره رو خواب الوده‬ ‫شست و شویی کن و ان گه به خرابات خرام‬ ‫تا نگردد ز تو این دیر خراب الوده‬ ‫به هوای لب شیرین پسران چند کنی‬ ‫جوهر روح به یاقوت مذاب الوده‬ ‫به طهارت گذران منزل پیری و مکن‬ ‫خلعت شیب چو تشریف شباب الوده‬ ‫پاک و صافی شو و از چاه طبیعت به درای‬ ‫که صفایی ندهد اب تراب الوده‬ ‫گفتم ای جان جهان دفتر گل عیبی نیست‬ ‫که شود فصل بهار از می ناب الوده‬ ‫اشنایان ره عشق در این بحر عمیق‬ ‫غرقه گشتند و نگشتند به اب الوده‬ ‫گفت حافظ لغز و نکته به یاران مفروش‬ ‫اه از این لطف به انواع عتاب الوده‬ ‫یکشنبه ‪ 27‬مهرماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪367‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬شرکت جهان سبز‬ ‫مدیر عامل‪ :‬حسین احمدی‬ ‫مد یر مسئول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان مطهری‬ ‫خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪43‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫رئیس اتاق اصناف تهران ضمن تشریح دالیل گرانی کاالها و عدم تاثیر قیمت گذاری ستاد تنظیم بازار در کنترل بازار‪ ،‬از‬ ‫ارائه گزارش ‪ ۹۵۰‬مورد گرانفروشی به تعزیرات خبر داد‪ .‬قاسم نوده فراهانی در پاسخی به سوالی مبنی بر اینکه چه زمانی‬ ‫قیمت کاال در بازار کنترل خواهد شد و مسئول کنترل قیمت ها کیست‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬نوسانان قیمت کاال در سطح کشور‬ ‫ناشی از نوسان قیمت ارز است‪ ،‬بنابراین وقتی قیمت ارز در نوسان است‪ ،‬به فراخور ان نیز قیمت کاالها دچار نوسان‬ ‫می شود‪ ،‬بنابراین باید برای کنترل قیمت ها به فکر جلوگیری از نوسان ارز بود‪ .‬وی با تاکید بر اینکه گرانی مربوط به اصناف‬ ‫نیست‪ ،‬گفت‪ :‬اصناف هیچ دخالتی در تولید‪ ،‬واردات و قیمت گذاری کاال ندارند‪ ،‬بنابراین گرانی مرتبط با اصناف نیست‪.‬‬ ‫رئیس اتاق اصناف تهران با اشاره به افزایش قیمت خیارشور گفت‪ :‬تا چندی پیش هر شیشه خیارشور با قیمتی حدود‬ ‫‪ ۱۵‬تا ‪ ۱۸‬هزار تومان خریداری می شد‪ ،‬مدتی پیش قیمت ان به بیش از ‪ ۳۰‬هزار تومان رسید‪ ،‬روز گذشته در یک سوپر‬ ‫مارکت با قیمت بیش از ‪ ۶۰‬هزار تومانی یک شیشه خیارشور مواجه شدم‪ ،‬مقصر این افزایش قیمت سوپرمارکت‪ ،‬مغازه‪،‬‬ ‫فروشگاه یا واحد عرضه کننده صنفی نیست‪ ،‬زیرا فروشنده کاال را با قیمت مشخص خریداری و با درصد سود مشخص‬ ‫که برای فروش تعیین شده کاال را می فروشند‪ .‬وی با تاکید بر اینکه قیمت گذاری کاال در حوزه فعالیت های سازمان‬ ‫حمایت است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬سازمان حمایت باید بداند که قیمت گذاری که برای کاال انجام می دهد‪ ،‬در سطح جامعه اشکار‬ ‫می شود‪ .‬نوده فراهانی تاکید کرد‪ :‬سود واحدهای صنفی هر ساله در کمیسیون های ضرایب وزارت امور اقتصاد و دارایی‬ ‫تصویب و ابالغ می شود‪ ،‬لذا همه واحدهای صنفی دارای ضریب سود مشخص هستند و اصل قیمت گذاری یک کاال هیچ‬ ‫ارتباطی با اصناف ندارد‪ .‬رئیس اتاق اصناف تهران در پاسخ به این سوال که چه زمانی افزایش قیمت ها مهار می شود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬تا زمانی که قیمت ارز ثابت نشود نمی توان برای ثابت کردن قیمت ها برنامه ریزی کرد‪ .‬وی در پاسخ به این سوال که‬ ‫قیمت گذاری ستاد تنظیم بازار چه تاثیری بر کنترل قیمت دارد‪ ،‬گفت‪ :‬از نظر من قیمت گذاری ستاد تنظیم بازار در مورد‬ ‫کاالهای اساسی هیچ تاثیری بر کنترل قیمت ها ندارد‪ ،‬وقتی ستاد تنظیم بازار قیمت هر کیلوگرم مرغ را‪ ۱۵‬هزار و‪۸۰۰‬‬ ‫تومان اعالم می کند و واحد صنفی ان را به قیمت هر کیلو ‪ ۱۸‬هزار و ‪ ۵۰۰‬می خرید و با هزار تومان سود به قیمت ‪۱۹‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬می فروشد‪ ،‬این نشان می دهد که قیمت گذاری ستاد تنظیم بازار هیچ تاثیری بر کنترل قیمت ها ندارد‪ .‬نوده‬ ‫فراهانی با تاکید بر اینکه قیمت گذاری ستاد تنظیم بازار تاثیری بر کنترل قیمت ها ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬دلیل عدم تاثیرگذاری‬ ‫قیمت گذاری ستاد تنظیم بازار بر کاالهای اساسی ممکن است به علت دادن اطالعات نادرست به ستاد تنظیم بازار باشد‬ ‫و یا اینکه این ستاد کارشناسی ضعیفی انجام می دهد‪ .‬نوده فراهانی بیان داشت‪ :‬وقتی واحد صنفی هر کیلو مرغ را با‬ ‫فاکتور به قیمت ‪ ۱۸‬هزار و ‪ ۵۰۰‬خریداری می کند‪ ،‬چگونه می توان از وی انتظار داشت که مرغ را به قیمت تعیین شده‬ ‫ستاد تنظیم بازار بفروشد ضمن اینکه این واحد عرضه کننده در بازرسی ها هم فاکتور ارائه می دهد‪ ،‬لذا هیچ تخلف یا‬ ‫گران فروشی از سوی واحد صنفی انجام نشده بلکه کاال را به قیمت گران خریداری کرده است‪ .‬وی افزود‪ :‬مسئول کنترل‬ ‫قیمت ها سازمان حمایت و ستاد تنظیم بازار است‪ ،‬لذا این دو باید قیمت ها را کنترل و قیمت ها را درست و به صورت‬ ‫کارشناسی اعالم کنند تا مشکلی برای واحدهای عرضه کننده نیز ایجاد نشود‪ .‬نوده فراهانی بیان داشت‪ :‬در بازرسی ها از‬ ‫ابتدای امسال تاکنون ‪ ۹۵۰‬مورد گران فروشی که جرایم ان حدود ‪ ۱۰‬میلیارد تومان بوده را به سازمان تعزیرات ارسال‬ ‫کرده ایم لذا ما وظایف خود را انجام می دهیم‪ ،‬اما متاسفانه هر کسی در هر جایی اصناف بیچاره را متهم به گران فروشی‬ ‫می کنند در حالی که مسئول گرانی اصناف نیست‪ .‬وی گفت‪ :‬بر اساس وظیفه و توان بازرسی بر موضوع گران فروشی در‬ ‫حوزه اصناف نظارت می کنیم‪ ،‬اما گران فروشی در حوزه اصناف نیست و ناشی از مسائل دیگر است‪.‬‬ ‫ت «هوروش بند» در کیش‬ ‫پیش فروش بلی ‬ ‫سخنگوی وزارت بهداشت‪:‬‬ ‫مجموعجان باختگانبیماریکرونا‬ ‫در کشور از ‪ 30‬هزار نفر گذشت‬ ‫طلسم کنسرت در سایه کرونا شکسته می شود؟‬ ‫«هوروش بند» از گروه های فعال موســیقی پاپ ایران از روز پنجشنبه بیست و چهارم مهرماه‬ ‫سامانه فروش بلیت تازه ترین کنسرت خود در کیش را باز کرده است؛ ایا از این برنامه استقبال‬ ‫خواهد شد؟ به نظر می رسد باالخره طلسم برگزاری کنسرت های موسیقی روزهای کرونایی به‬ ‫تدریج در حال شکســته شده است‪ .‬انچنان که از روز پنجشنبه بیست و چهارم مهر ماه یکی‬ ‫از ســامانه های دارای مجوز بلیت فروشی کنســرت ها‪ ،‬از برگزاری کنسرت مجموعه «هوروش‬ ‫بند» در جزیره کیش به تاریخ سی ام مهر ماه خبر داده است‪ .‬بلیت فروش کنسرت این گروه‬ ‫در حالی از روز پنجشــنبه بیســت و چهارم ماه اغاز شده که روز گذشته قیمت بلیت ها ‪،۱۲۰‬‬ ‫‪ ۳۰۰ ،۲۳۰ ،۲۲۰ ،۱۸۰ ،۱۴۰‬و ‪ ۳۴۰‬هزار تومان اعالم شده بود‪ ،‬اما این میزان قیمت در روز‬ ‫جمعــه افزایش یافت و بــه ‪۲۵۰ ،۲۳۰ ،۲۲۰ ،۱۸۰ ،۱۴۰‬و ‪ ۳۰۰‬هزار تومان تغییر پیدا کرد‪.‬‬ ‫طبق پیگیری ها تا ســاعت ‪ ۱۶:۰۵‬روز شنبه بیست و ششم مهرماه از سامانه اینترنتی فروش‬ ‫بلیت‪ ،‬برای این کنســرت تا این ســاعت بیش از ‪ ۱۰۰‬عدد صندلی قرمز شده و این به معنای‬ ‫بیش از ‪ ۱۰۰‬بلیت پیش خرید شده است‪ .‬کنسرت هوروش ساعت ‪ ۲۳:۵۹‬روز چهارشنبه سی‬ ‫ام مهر در مجموعه اوای خلیج فارس جزیره کیش برگزار می شود‪ ،‬این در حالی است که بعد از‬ ‫خرید بلیت ‪ ۲‬عدد صندلی قبل و بعد از جهت حفظ فاصله گذاری اجتماعی غیرفعال می شود‪.‬‬ ‫موضوع برگزاری کنسرت های موســیقی در روزهای کرونایی یکی از چالش های مهم ماه های‬ ‫گذشته حوزه موسیقی در حوزه های مدیریتی و کنسرت گذاران بوده است‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت بهداشت گفت‪ :‬متاسفانه در طول ‪ ۲۴‬ساعت گذشته‪ ۲۵۳ ،‬بیمار کووید‪ ۱۹‬جان‬ ‫خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به ‪ ۳۰‬هزار و ‪ ۱۲۳‬نفر رسید‪ .‬سیماسادت‬ ‫الری سخنگوی وزارت بهداشت اظهار کرد‪ :‬تا ‪ ۲۶‬مهر ‪ ۱۳۹۹‬و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی‪،‬‬ ‫‪ 4103‬بیمار جدید مبتال به کووید‪ ۱۹‬در کشور شناسایی شدند که ‪ 1779‬نفر از انها بستری شدند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تا کنون چهار میلیون و ‪ ۴۸۲‬هزار و ‪ ۲۶۳‬ازمایش تشخیص کووید‪ ۱۹‬در کشور انجام‬ ‫شده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مجموع بیماران کووید‪ ۱۹‬در کشور به ‪ ۵۲۶‬هزار و ‪ ۴۹۰‬نفر رسید‪ .‬الری با اشاره‬ ‫به اینکه ‪ ۴۷۲۱‬نفر از بیماران مبتال به کووید‪ ۱۹‬در وضعیت شــدید این بیماری تحت مراقبت قرار‬ ‫دارند‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه در طول ‪ ۲۴‬ساعت گذشته‪ ۲۵۳ ،‬بیمار کووید‪ ۱۹‬جان خود را از دست دادند‬ ‫و مجموع جان باختگان این بیماری به ‪ ۳۰‬هزار و ‪ ۱۲۳‬نفر رسید‪ .‬سخنگوی وزارت بهداشت افزود‪:‬‬ ‫خوشبختانه تا کنون ‪ ۴۲۳‬هزار و ‪ ۹۲۱‬نفر از بیماران‪ ،‬بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده‬ ‫اند‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬استان های تهران‪ ،‬اصفهان‪ ،‬قم‪ ،‬اذربایجان شرقی‪ ،‬خراسان جنوبی‪ ،‬سمنان‪ ،‬قزوین‪،‬‬ ‫لرستان‪ ،‬اردبیل‪ ،‬خوزستان‪ ،‬کرمانشاه‪ ،‬کهگیلویه و بویراحمد‪ ،‬گیالن‪ ،‬بوشهر‪ ،‬زنجان‪ ،‬ایالم‪ ،‬خراسان‬ ‫رضوی‪ ،‬مازندران‪ ،‬چهارمحال و بختیاری‪ ،‬البرز‪ ،‬اذربایجان غربی‪ ،‬مرکزی‪ ،‬کرمان‪ ،‬خراســان شمالی‪،‬‬ ‫همدان‪ ،‬یزد و کردستان در وضعیت قرمز قرار دارند؛ همچنین استان های هرمزگان‪ ،‬فارس و گلستان‬ ‫نیز در وضعیت هشدار قرار دارند‪.‬‬ ‫سرویس های نقره جایگزینی برای اغاز زندگی مشترک!‬ ‫ویروس کرونا در ماه های اخیر در همه ابعاد اقتصاد کشور را تحت الشعاع قرار‬ ‫داد و زندگی مردم را با مشکالت زیادی رو به کرده است‪ ،‬برخی کارگاه ها و‬ ‫واحدهای تولیدی به خاطر شرایط اقتصادی کشور در شرایط فعلی تعطیل‬ ‫شده و کارگران از کار بیکار شدند‪ .‬بازار زرگرهای کاشان هم این روزها حال ‬ ‫و روز خوبی ندارد و اکثر فروشندگان طال از وضعیت به وجود امده ناراضی‬ ‫هستند‪ ،‬بسیاری از ان ها صبح تا شب در مغازه هستند اما فروشی ندارند و‬ ‫مغازه هایی که اجاره ایست با این وضعیت فروش توان پرداخت اجاره بها هم‬ ‫ندارند‪ .‬بازار سنتی کاشان هم که یکی از بناهای ارزشمند این شهر است و‬ ‫جزء اثار ملی ایران هم نیز بشــمار می رود این روزها حال روز خوبی ندارد‬ ‫ت و امد خرید و فروش کم‬ ‫و به خاطر شرایط کرونایی و اقتصاد کشور رف ‬ ‫شده است‪ .‬در حاشیه حضور در بازار طالی کاشان زوج جوانی در رابطه با‬ ‫وضعیت این بازار می گوید‪ :‬تقریباً یک ماه است که ازدواج کرده ایم اما با این‬ ‫افزایش قیمت ها چطور می توانیم طال خرید کنیم‪ ،‬من و همسرم تصمیم‬ ‫گرفتیم حلقه ازدواجمان را از نقره یا بدلیجات تهیه کنیم تا حداقل یک‬ ‫نشــان از خودمان داشته باشیم‪ .‬وی می گوید‪ :‬همین طور که امارها نشان‬ ‫می دهد سن ازدواج باال رفته است که دلیل عمده ان همین تورم و گرانی‬ ‫اســت‪ ،‬با این شرایط چطور جوان ها ازدواج کنند؟ این جوان با بیان اینکه‬ ‫موقع بله برون تاکید کردیم خرید بازار حذف شــود‪ ،‬گفت‪ :‬خرید بازار را‬ ‫حذف کردیم چون واقعــاً با این قیمت ها نمی توان خریدی انجام داد‪ ،‬در‬ ‫حال حاضر ما امدیم بازار تا با عکس گرفتن از سرویس های طال یک مدلی‬ ‫را انتخاب تا نمونه نقره ان را تهیه کنیم؛ شــرایط امروز باعث شده است‬ ‫کســی جرات نزدیک شدن به طالفروشی ها را نداشته باشد و با پول نقد‬ ‫از خجالــت عروس و دامادها دربیایند‪ .‬وی بابیان اینکه جوان ها مخصوصاً‬ ‫موقع ازدواج باید شرایط خانواده ها را درک کنند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬جوان ها موقع‬ ‫ازدواج سختگیر نباشند شرایط اقتصادی کشور و خانواده ها را در نظر بگیرند‬ ‫و فشار به خانواده ها برای خرید بازار و تهیه طال نیاورند‪ .‬یکی از فروشندگان‬ ‫نقره در کاشــان با اشاره به اینکه جواهرات نقره به خاطر زیبایی و قیمت‬ ‫ارزان تر از طال‪ ،‬مشتری بیشتری نسبت به گذشته دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬یکی از‬ ‫دالیلی که مردم به خرید نقره روی اورده اند قیمت باالی جواهرات طال و‬ ‫مقاوم بودن ان است‪ .‬این فروشنده جواهرات نقره با بیان اینکه این روزها‬ ‫بازار فروش نقره فروشــان خوب است‪ ،‬گفت‪ :‬قیمت باالی طال و ارز باعث‬ ‫شده است اکثر عروس دامادها برای خرید سرویس عروس به نقره فروشی ها‬ ‫مراجعه کنند چون قیمت نقره خیلی پایین تر از طال است‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫اینکه حلقه نقره جایگزین خوبی به جای طال برای خانم ها است‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬قدرت خرید مردم برای خرید طال کاهش داشته است ب ه عنوا ن مثال‬ ‫ســرویس نقره برای عروس و داماد از ‪ ۳۰۰‬هزار تومان شروع و تقریباً تا ‪۲‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 :‬‬ ‫تلفکس‪88311361 :‬‬ ‫برای درج اگهی های خود‬ ‫در تماس باشید‪.‬‬ ‫با روزنامه‬ ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫‪www.goodonline.ir‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫میلیون تومان می رود اما اگر بخواهی همین سرویس را طال تهیه کنی باید‬ ‫حداقل ‪ ۱۵۰‬میلیون تومان هزینه کنید‪ .‬امیرحسین نوحی کاشانی کاسب‬ ‫جوان بازار طالفروشان کاشان با اشاره به اینکه با توجه به گرانی دالر‪ ،‬طال‬ ‫و زیوراالت‪ ،‬مشتری جنس ویترینی کم شده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬خریدی که‬ ‫جنبه زیور و زینت داشته باشد نزدیک به صفر است مگر اینکه خانواده ای‬ ‫مراسم عروسی داشته باشد که بخواهد حلقه و انگشتر کوچکی ب ه عنوان‬ ‫نشان تهیه کند‪ .‬وی با اشاره به اینکه اگر بخواهیم خوش بینانه نگاه کنیم‬ ‫‪ ۵‬درصد مردم دنبال طال برای مراسماتی مثل عروسی یا بله برون هستند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬مشتری در بازار وجود دارد اما قب ً‬ ‫ال اگر ‪ ۱۰۰‬درصد مشتری در بازار بود‬ ‫‪ ۵۰‬درصد ان به خاطر حفظ ارزش پولشان سکه می خریدند و‪ ۵۰‬درصد ان‬ ‫طبق نیازی که داشتن طالی زینتی خرید می کردند اما در حال حاضر اگر‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصد مشتری در بازار باشد ‪ ۹۵‬درصد به خاطر حفظ ارزش پولیشان‬ ‫طالی اب شده و سکه خرید دارند و ‪ ۵‬درصد هم کسانی هستند که مجبور‬ ‫هستند برای مراسم عروسی خرید می کنند‪ .‬وی با بیان اینکه ‪ ۹۵‬درصد‬ ‫کاهش مشتری داشته ایم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در محرم و صفر و باوجود بیماری‬ ‫کرونا مراسمات کمتر شده است و اکثر مردم به خاطر شرایط اقتصادی روی‬ ‫به خرید بدلیجات طال اورده اند؛ دخل وخرج مردم به هم نمی خورد و قدرت‬ ‫خرید مردم پایین امده است‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 370

روزنامه خوب 370

شماره : 370
تاریخ : 1399/07/30
روزنامه خوب 369

روزنامه خوب 369

شماره : 369
تاریخ : 1399/07/29
روزنامه خوب 368

روزنامه خوب 368

شماره : 368
تاریخ : 1399/07/28
روزنامه خوب 366

روزنامه خوب 366

شماره : 366
تاریخ : 1399/07/23
روزنامه خوب 365

روزنامه خوب 365

شماره : 365
تاریخ : 1399/07/22
روزنامه خوب 364

روزنامه خوب 364

شماره : 364
تاریخ : 1399/07/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!