روزنامه خوب شماره 346 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه خوب شماره 346

صفحه بعد

روزنامه خوب شماره 346

روزنامه خوب شماره 346

‫خبر‬ ‫خوب‬ ‫امکا‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ک‬ ‫میل‬ ‫پردا‬ ‫س‬ ‫خ‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫ق‬ ‫حق‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫کس‬ ‫به‬ ‫ر‬ ‫ص‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ز‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫ماه فر‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫شد‬ ‫چهارشنبه ‪ 26‬شهریورماه ‪ | 1399‬سال سوم | شماره ‪8 | 346‬صفحه | قیمت ‪ 2500‬تومان | ‪ 27‬محرم ‪ 16 |1442‬سپتامبر ‪2020‬‬ ‫روحانی در ستاد اقتصادی دولت‪:‬‬ ‫یو رانتی‬ ‫سیستمواسطه گر ‬ ‫از بازار خودرو حذف شود‬ ‫‪7‬‬ ‫علی ربیعی سخنگوی دولت‪:‬‬ ‫درباره سکه ای که دیگر بهار ازادی نیست؛‬ ‫مردم عز یز! یادتان می اید‬ ‫وضع اقتصادی ما چه بود؟!‬ ‫نگرانیسفرهخالیمردم‬ ‫نگرانی هر روزه ما است!‬ ‫‪3‬‬ ‫‪150‬هزار میلیاردتومان‬ ‫در سهمیه بندیبنز یندچار‬ ‫خسارتشدیم‬ ‫‪3‬‬ ‫در شرایطفعلینباید‬ ‫دنبالمچ گیریو تضعیف‬ ‫یکدیگر باشیم‬ ‫‪3‬‬ ‫شرکت نمایشگاه های مجازی «جهان سبز »‬ ‫با همکاری روزنامه خوب برگزار می کند؛‬ ‫طال‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫گ‬ ‫های قیمت‬ ‫صن‬ ‫ع‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ختمان‬ ‫ی‬ ‫مو‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫لت‬ ‫موتو‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫و خودر و‬ ‫کی‬ ‫فوک‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫و‬ ‫پ‬ ‫وشا‬ ‫ک‬ ‫لواز‬ ‫م‬ ‫خ‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫گ‬ ‫ی‬ ‫لوس‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ف‬ ‫ر‬ ‫ش‬ ‫مبلم‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫بر‬ ‫گ‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ی و منز ل‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫اس‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫فات‬ ‫صنا‬ ‫ی‬ ‫ع‬ ‫د‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫و خدم‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫گ‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫شگر ی‬ ‫به‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫خ‬ ‫مر اب‬ ‫دم‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫‪1399‬‬ ‫داشت‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫شی‬ ‫فرهنگ و‬ ‫لواز‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ج‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫ات ور زش‬ ‫هنر‬ ‫ی‬ ‫با‬ ‫ن‬ ‫ک‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫مه‬ ‫لوا‬ ‫ز‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ج‬ ‫هیز‬ ‫ات پزشک‬ ‫خد‬ ‫ی‬ ‫صنای‬ ‫لوا‬ ‫ز‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ج‬ ‫هیزات پز‬ ‫ما‬ ‫ت شهر ی‬ ‫ع غذ‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫سته‬ ‫شکی‬ ‫بندی‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫دپو و احتکار خودرو توسط ایران خودرو مازندران منتفی است!‬ ‫‪2‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 26‬شهریورماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪346‬‬ ‫سرپرست دفتر بازرسی دپو وزارت صمت‪ ،‬دپو و احتکار خودرو توسط ایران خودرو مازندران را منتفی اعالم کرد‪ .‬غالمرضا صارمیان سرپرست دفتر بازرسی‪ ،‬ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات وزارت‬ ‫صمت به دستور سرپرست وزارت صمت برای بررسی موضوع خودروهای دپو شده ایران خودرو مازندران در بابل از این شرکت بازدید کرد‪ .‬صارمیان ضمن بازدید از این شرکت‪ ،‬دپو و احتکار خودرو توسط ایران‬ ‫خودرو مازندران را منتفی اعالم کرد‪ .‬وی در این بازدید اخرین وضعیت تولید خودروهای ناقصی‪ ،‬اماده تحویل و بارگیری شده را مورد بررسی قرار داد‪ .‬سرپرست دفتر بازرسی‪ ،‬ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به‬ ‫شکایات وزارت صمت همچنین به بررسی مسائل و مشکالتی اعم از عدم تامین به موقع قطعات خودروهای تولیدی و محدودیت های تردد در محورهای مواصالتی استان مازندران در ایام تعطیل و تاخیر‪ ۱۰‬تا‬ ‫‪ ۱۵‬روزه در ارائه پالک یا شماره گذاری خودروها از سوی نیروی انتظامی پرداخت‪ .‬صارمیان همچنین پیشنهاداتی در خصوص تسریع ارائه پالک خودروهای اماده تحویل توسط نیروی انتظامی در سراسر کشور‬ ‫و تسریع در تهیه قطعات کسری خودروهای دپو شده در محوطه کارخانه توسط گروه صنعتی ایران خودرو ارائه کرد‪ .‬در این بازدید‪ ،‬پیشنهاداتی جهت تسریع در فرایند تحویل خودرو به مشتریان ارائه شد‪.‬‬ ‫عضوکمیسیونصنایعومعادنمجلسمطرحکرد‪:‬‬ ‫اخبار‬ ‫عبدالناصر همتی‪ ،‬رییس کل بانک مرکزی‪:‬‬ ‫اقتصاد ایران در مسیر بازگشت‬ ‫به تعادل!‬ ‫عبدالناصر همتی‪ ،‬رییــس کل بانک مرکزی در‬ ‫یادداشــتی درباره گزارش اولیه ارقام رشــد‬ ‫اقتصادی فصل اول ســال ‪ 1399‬بانک مرکزی‬ ‫نوشت‪ :‬گزارش اولیه ارقام رشد اقتصادی فصل‬ ‫اول ســال ‪ 1399‬بانک مرکزی نشــان می دهد؛‬ ‫رشد اقتصادی بدون نفت ‪0.6‬ــ درصد بوده که‬ ‫به شکل زیر توزیع شده است‪:‬‬ ‫‪ 1‬ــ رشد گروه کشاورزی ‪ +3.8‬درصد‬ ‫‪ 2‬ــ رشد گروه صنایع و معادن ‪ +2.5‬درصد‬ ‫‪ 3‬ــ رشد گروه خدمات ‪1.6‬ــ درصد‬ ‫رشد اقتصادی با نفت ‪2.8‬ــ درصد‪.‬‬ ‫سه نکته‪ :‬‬ ‫‪ ١‬ــ اقتصاد در مســیر بازگشت به تعادل بعد از شوک‬ ‫کرونا است‪ .‬درمقایسه با کشــورهایی که مواجه با هیچ‬ ‫تحریمی نبودند و اقتصادشان صرفاً با ویروس کرونا درگیر‬ ‫بوده‪ ،‬عملکرد رشد اقتصادی کشور امیدوارکننده است‬ ‫‪ 2‬ــــ تنها بخش منفی غیرنفــت‪ ،‬بخش خدمات بوده‬ ‫اســت‪ ،‬که به دلیل محدودیت های بهداشــتی ناشی از‬ ‫کرونــا کام ً‬ ‫ال قابل پیش بینی بود‪ ،‬لذا بازیابی رشــد در‬ ‫بخش غیرنفتی هم راســتا با ارقام رشد تیر و مرداد ماه‬ ‫شرکتهای صنعتی دور از دسترس نیست‪.‬‬ ‫‪ 3‬ــ منفی بودن رشد نفتی در مقایسه با بهار ‪ ،98‬هم‬ ‫به دلیل فشــار تحریم ها و هم به دلیل کاهش تقاضای‬ ‫جهانی ناشی از کرونا‪ ،‬طبیعی است‪ .‬امید این است که‬ ‫این بخش نیز با روند اخیر صادرات نفت به مسیر رشد‬ ‫خود بازگردد‪.‬‬ ‫وزارت صمت اعالم کرد‪:‬‬ ‫افزایش تولید انواع خودرو‬ ‫طبق اخرین امار اعالم شــده توسط وزارت صمت‪ ،‬در‬ ‫چهار ماه ابتدای امســال نســبت به مدت مشابه سال‬ ‫گذشته‪ ،‬رشد تولید در بیشتر خودروها دیده می شود؛‬ ‫در میــان امارها فقــط در بخش تراکتــور و اتوبوس‪،‬‬ ‫مینی بوس و ون‪ ،‬امار تولید نزولی بوده است‪ .‬بر اساس‬ ‫گــزارش عملکرد تولیدی انواع خودروها در چهار ماهه‬ ‫اول امســال‪ ،‬تولید انــواع خودروها به جــز تراکتور و‬ ‫اتوبوس‪ ،‬مینی بوس و ون‪ ،‬رشد تولید داشته اند‪ .‬براساس‬ ‫این گزارش‪ ،‬در مدت مذکور ســال جاری‪ ۲۹۴ ،‬هزار‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬دستگاه خودرو ســواری تولید شده که نسبت‬ ‫به مدت مشــابه سال گذشــته که ‪ ۲۴۷‬هزار دستگاه‬ ‫بوده اســت‪ ،‬رشــد ‪ ۱۹.۳‬درصدی را رقم زده اســت‪.‬‬ ‫همچون روال چند ســال اخیر که امار تولید خودروها‬ ‫روندی مثبت داشته و بیشترین میزان رشد را به خود‬ ‫اختصاص داده‪ ،‬همچنان بیشترین میزان افزایش را در‬ ‫چهار ماهه نخست ســال جاری نسبت به مدت مشابه‬ ‫سال گذشته داشــته و از ‪ ۱۹‬هزار و ‪ ۱۱۹‬دستگاه در‬ ‫چهار ماهه ســال گذشته‪ ،‬میزان تولید را با رشد ‪۳۲.۲‬‬ ‫درصدی به ‪ ۲۵‬هزار و ‪ ۲۸۳‬دستگاه رسانده است‪ .‬پس‬ ‫از وانت ها‪ ،‬در چهار ماهه ابتدایی امسال با میزان تولید‬ ‫‪ ۱۵۴‬دستگاه کمباین (ماشین های برداشت محصوالت‬ ‫دانه دار کشاورزی) با رشد ‪ ۲۴.۲‬درصد بیشترین رشد‬ ‫را نشان می دهد‪ .‬این در حالی است که در مدت مشابه‬ ‫ســال گذشــته میزان تولید کمباین ‪ ۱۲۴‬دســتگاه‬ ‫بوده اســت‪ .‬در مقابل امار در بخــش تولید تراکتور و‬ ‫همچنیــن اتوبوس‪،‬مینی بوس و ون در چهار ماهه اول‬ ‫ســال ‪ ،۱۳۹۹‬کاهش تولید را نســبت به مدت مشابه‬ ‫سال گذشته نشان می دهد‪ .‬در چهار ماهه اول امسال‪،‬‬ ‫‪ ۵۳۶‬دستگاه اتوبوس‪ ،‬مینی بوس و ون تولید شده است‬ ‫که در مقایســه با ‪ ۵۳۶‬دســتگاه تولید شده در چهار‬ ‫ماهه ابتدایی ســال گذشته‪ ،‬افت ‪ ۵.۳‬درصدی تولید را‬ ‫تجربه کرده است‪ .‬همچنین تراکتور نیز با همین میزان‬ ‫کاهش تولید (‪ ۵.۳‬درصد) از ‪ ۶۱۲۴‬دستگاه تولید شده‬ ‫در چهار ماه نخســت سال گذشــته به ‪ ۵۷۸۹‬دستگاه‬ ‫در مدت مشــابه سال جاری رسیده است‪ .‬عالوه براین‪،‬‬ ‫الزم به ذکر است که میزان تولید الستیک خودرو نیز‬ ‫با رشــد ‪ ۲۷.۹‬درصدی در چهار ماهه ابتدایی امســال‬ ‫نسبت به همین ایام در سال گذشته‪ ۸۴ ،‬هزار و ‪۹۰۰‬‬ ‫تن بوده اســت‪ .‬از ابتدای سال تا پایان تیر پارسال ‪۶۶‬‬ ‫هزار و ‪ ۴۰۰‬تن الستیک خودرو تولید شده بود‪.‬‬ ‫فروش خودرو در بورس کاال‬ ‫رانت موجود برای خودروسازان و دالالن از بین می رود‬ ‫روح اهلل ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی در نشست بررسی طرح تحول بازار و صنعت‬ ‫خودروی سبک‪ ،‬خبر از ارجاع این طرح به صحن علنی مجلس داد‪ .‬در نشستی با حضور روح اهلل ایزدخواه نماینده مجلس‬ ‫شورای اسالمی و عضو کمیسیون صنایع و معادن‪ ،‬پژوهشگران و منتقدین صنعت خودرو در اندیشکده سیاست گذاری‬ ‫امیرکبیر برگزار شد‪ .‬در این جلسه‪ ،‬طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک مورد بررسی قرار گرفت و ایزدخواه از‬ ‫مزیت های این طرح سخن گفت‪ .‬وی در این نشست با ابراز اوضاع نابسامان فروش خودرو‪ ،‬گفت‪ :‬در زمان حاضر کشور‬ ‫ظرفیت تولید خودرو را دارد اما به دلیل توزیع غیرشفاف این محصول‪ ،‬بازار فروش خودرو دچار اسیب های فراوان شده‬ ‫ی است‪ ،‬به کاالیی سرمایه ای تبدیل گردد‪ ،‬بازار به هم می ریزد و اشفته می گردد‪.‬‬ ‫ است‪ .‬وقتی خودرو که یک کاالی مصرف ‬ ‫ایزدخواه افزود‪ :‬بر این اساس‪ ،‬طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک‪ ،‬با همکاری اندیشکده ها و منتقدین‪ ،‬در مجلس‬ ‫اماده شده است و بعد از اعالم وصول در زمان حاضر در کمیسیون صنایع و معادن در حال بررسی است‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫مبنای این طرح‪ ،‬اصالح روش توزیع و فروش خودرو است و این امر با عرضه این محصول در بورس کاال محقق می گردد‪،‬‬ ‫تالش می شود با عملیاتی شدن این موضوع‪ ،‬روش های توزیع خودروی صفر به غیر از مسیر بورس کاال بسته شود تا‬ ‫خودروسازان نتوانند از درب های پشتی‪ ،‬خودرو را به فروش رسانند‪ .‬با فروش خودرو در بورس کاال‪ ،‬عرضه و تقاضا است‬ ‫که قیمت را تعیین می کند و عم ً‬ ‫ال قیمت گذاری دستوری به دلیل ناکارامد بودن حذف می شود‪.‬‬ ‫اصالح روش قیمت گذاری باید به گو نه ای باشد‬ ‫که هم برای تولیدکننده و هم مصرف کننده منطقی باشد‬ ‫در همین رابطه‪ ،‬میالد بیگی‪ ،‬مدیر گروه صنعت اندیشکده امیرکبیر مزیت هایی از طرح تحول بازار و صنعت خودروی‬ ‫سبک را برشمرد و گفت‪ :‬این طرح به حوزه های اساسی صنعت خودروسازی یعنی سهامداری شرکت های خودروسازی‪،‬‬ ‫اصالح شیوه قیمت گذاری و سازوکار توزیع خودرو می پردازد و ازاین رو‪ ،‬گامی مثبت محسوب می شود‪ .‬تا زمانی که قیمت‬ ‫خودرو سرکوب می شود‪ ،‬خودروسازان انگیزه ای برای افزایش تولید ندارند‪ ،‬زیرا با تولید هر خودرو‪ ،‬هزینه ای جدید بر خود‬ ‫تحمیل کرده اند‪ .‬وی گفت‪ :‬اصالح روش قیمت گذاری شورای رقابت باید به گو نه ای باشد که هم برای تولیدکننده و هم‬ ‫مصرف کننده منطقی باشد و امیدواریم با فرمولی بر اساس طرح ارائه شده این قیمت منطقی تحقق یابد‪ .‬در زمان حاضر‬ ‫بازار خودروی کشور سطحی و کم عمق است و قیمت سازی در ان به اسانی صورت می پذیرد درحالی که اگر خودرو در‬ ‫بورس کاال به فروش برسد‪ ،‬عمق بازار بیشتر می شود و به دلیل شفافیت موجود در بورس‪ ،‬قیمت سازی ها به پایان می رسد‪.‬‬ ‫با فروش خودرو در بورس کاال‪ ،‬رانت موجود برای خودروسازان و دالالن از بین می رود‬ ‫ایزدخواه در ادامه نشست با اشاره به کشف قیمت تعادلی خودرو در بازار بورس‪ ،‬گفت‪ :‬اگر قیمت تعادلی خودرو در بورس‬ ‫باالتر از قیمت تمام شده باشد از اختالف قیمت بین قیمت بازار و قیمت تمام شده‪ ،‬مالیات گرفته می شود تا رانت موجود‬ ‫به جای این که به جیب دالالن یا خودروساز رود در اختیار دولت قرار گیرد و صرف افزایش تولید خودرو شود تا قیمت ها‬ ‫پایین بیاید‪ .‬در طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک پیشنهاد شده است از مالیات اخذشده از بورس خودرو‪20 ،‬‬ ‫درصد به خزانه برود و صرف توسعه ناوگان حمل ونقل عمومی شود و ‪ 70‬درصد هم به خودروسازها وام کوتاه مدت‬ ‫داده شود تا تولید خود را افزایش دهند‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬در این میان فقط ‪ 10‬درصد برای پاداش به خودروسازان در‬ ‫نظر گرفته شده است تا اگر عرضه خودروی ان ها باال بود به تشخیص شورای رقابت به خودروسازان تعلق گیرد و به‬ ‫این ترتیب تالش شده است سود خودروساز صرفاً در افزایش تولید قرار گیرد‪ .‬ایزدخواه با اشاره به اینکه در این طرح‬ ‫کیفیت خودرو دغدغه نمایندگان است‪ ،‬گفت‪ :‬در شاخص هایی که برای فرمول جدید قیمت گذاری قیمت تمام شده‬ ‫خودرو پیشنهاد شده است‪ ،‬مولفه هایی مانند ایمنی‪ ،‬مصرف سوخت و صادرات خودرو هم در نظر گرفت ه شده است‪ ،‬با‬ ‫این روش درصورتی که خودرویی ایمنی باالیی داشته باشد‪ ،‬خودروساز با اجازه قانون می تواند سود بیشتری از فروش‬ ‫خودرو به دست اورد و عم ً‬ ‫ال مجبور به افزایش کیفیت خودرو می شود‪ .‬وی افزود‪ :‬در طرح تحول بازار و صنعت خودروی‬ ‫سبک امکان تولید خودروی دست ساز و غیرکارخانه ای هم فراهم شده است تا با این روش به کاهش قیمت خودرو از‬ ‫جنبه های مختلفی کمک گردد‪ .‬طرح مجلس بر کاهش فساد صنعت خودرو از طریق مشارکت مردم در کشف تخلفات‬ ‫پیش رو‪ ،‬به ازای فروش هر خودرو در بورس‪ ،‬کد رهگیری یکتا برای خریداران‬ ‫و نظارت سیستمی متمرکز است‪ .‬در طرح ِ‬ ‫ایجاد می شود و مواردی همچون شماره گذاری‪ ،‬کارت خودرو و کارت سوخت صرفاً توسط این کد یکتا صادر می شود‪ ،‬از‬ ‫همین رو امکان فروش در خارج از چارچوب بورس برای خودروسازان از بین می رود و بر فروش ان ها نظارت سیستمی‬ ‫صورت می گیرد‪ .‬همچنین در این طرح از ظرفیت گزارش دهی برای کشف فساد و تخلفات در این صنعت استفاده شده‬ ‫است و قوه قضاییه مکلف شده دستورالعملی را برای حمایت از کاشفان و گزارشگران فساد تهیه نماید‪ ،‬عالوه بر این تا‬ ‫سقف ‪ 30‬درصد از عواید کشف شده از فساد به گزارشگر ان اعطا خواهد شد‪.‬‬ ‫در طرح مجلس‪ ،‬خودروساز مکلف است‬ ‫به ازای هر ‪ 5‬خودروی جدید یک دستگاه خودرو را اسقاط کند‬ ‫عضو کمیسیون صنایع و معادن‪ ،‬در خصوص جایگاه خودروهای اسقاطی در طرح تحول بازار و صنعت خودروی‬ ‫سبک گفت‪ :‬در طرح موردنظر خودروسازان مکلف گردیده اند به ازای هر ‪ 5‬خودروی جدیدی که تولید می کنند‪ ،‬یک‬ ‫دستگاه خودرو را اسقاط نمایند‪ ،‬این موضوع به افزایش اسقاط خودروها و کاهش الودگی هوا کمک شایانی خواهد‬ ‫نمود‪ .‬نماینده مردم تهران در مجلس همچنین گفت‪ :‬بر اساس این طرح‪ ،‬به هر کد ملی فقط یک خودرو در سال‬ ‫تعلق می گیرد و پیشنهادی هم مطرح شده است که اگر فردی تا دو سال بعد از خرید خودروی صفر‪ ،‬اقدام به فروش‬ ‫کرد‪ ،‬مالیاتی گرفته شود تا تقاضای سرمایه ای به حداقل برسد‪ .‬با این روش‪ ،‬قیمت گذاری دستوری وجود ندارد بلکه‬ ‫قیمت تمام شده کارخانه که با فرمول شورای رقابت تعیین می گردد‪ ،‬مالک قرار می گیرد و این فرمول قیمت گذاری‬ ‫نیز به صورت شفاف‪ ،‬اعالم می شود‪.‬‬ ‫طبق طرح جدید‪ ،‬قراردادهای خارجی باید پیوست فناورانه داشته باشد‬ ‫ایزدخواه ادامه داد‪ :‬بر اساس این طرح قراردادهای خارجی باید پیوست فناورانه داشته باشد و معاونت علمی موظف است‬ ‫که پیوست های فناوری قراردادها را بررسی کند‪ ،‬ضمناً در طرح تحول بازار و صنعت خودروی سبک پیشنهاد شده‬ ‫است صنایع نظامی هم اجازه داشته باشند با رعایت همه قوانین و شفافیت کامل به صنعت خودرو ورود کنند و مث ً‬ ‫ال‬ ‫به انتقال فناوری در صنعت خودرو بپردازند‪ .‬وی در پایان افزود‪ :‬در طرح موردنظر سهام داری الیه ای و چرخشی برای‬ ‫خودروسازها ممنوع گردیده است و خودروسازان مکلف شده اند به فاصله کمی بعد از الزم االجرا شدن قانون‪ ،‬سهام های‬ ‫الیه ای خود را به فروش برسانند‪.‬‬ ‫شفافیت تراکنش های بانکی پرداخت مالیات را عادالنه می کند‬ ‫اقتصاد غیر شفاف یکی از مشکالت دریافت مالیات است‬ ‫یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اگر حساب های بانکی شفاف شود‬ ‫عدالتمالیاتیبینمشاغلایجادمی شود‪،‬گفت‪:‬طرححکمرانیریالپایه‬ ‫حقوقی محکمی برای شفافیت تراکنش هاست‪ .‬سید هادی سبحانیان‪،‬‬ ‫کارشناس اقتصادی و عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی درباره تقویت‬ ‫حکمرانی ریال‪ ،‬گفت‪ :‬اساساً هر تعاملی که بین فعاالن اقتصادی شکل‬ ‫می گیرد یــک ما به ازای مالی دارد که بــه صورت تراکنش های بین‬ ‫طرفین معامله اشکار می شود بنابراین در یک اقتصاد به دلیل اینکه تمام‬ ‫تراکنش ها برای نظام بانکی قابل رصد و کنترل است به جای تمرکز بر‬ ‫جریان کاال و خدمت که کاری پیچیده است و اقتصاد زیر زمینی نیز مانع‬ ‫رصد کامل ان می شود می توان با رصد جریان ریال در کشور بسیاری‬ ‫از مسائل و چالش ها به ویژه مسائل مالیاتی را مرتفع کرد‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫از جمله مسائلی که می توان به وسیله حکمرانی ریال ان را ساماندهی‬ ‫کرد‪ ،‬مالیات است چرا که در حال حاضر یکی از مشکالت اصلی مالیاتی‪،‬‬ ‫اقتصاد غیر شــفاف و زیرزمینی است‪ .‬این اتفاق منجر به این می شود‬ ‫که هم نتوان درامدهای مالیاتی را اکتساب کرد و هم به یک تبعیض‬ ‫و بی عدالتی در نظام مالیاتی بین فعاالن اقتصادی دامن زده شود‪ .‬این‬ ‫کارشناس اقتصادی بیان داشت‪ :‬فعالیت های شفاف اقتصادی برای نظام‬ ‫مالیاتی شناخته شده هستند و باید مالیات پرداخت کنند اما شغلی که از‬ ‫شفافیت کافی برخوردار نیست‪ ،‬مالیاتی نیز پرداخت نمی کند و این یک‬ ‫رقابت ناعادالنه را بین فعاالن شفاف و غیر شفاف ایجاد می کند بنابراین‬ ‫اگر جریان ریال که متناظر با فعالیت های اقتصادی در کشور است‪ ،‬رصد‬ ‫شود‪ ،‬یکی از پیامدهای مثبت ان ایجاد عدالت در پرداخت مالیات است‪.‬‬ ‫ویبااشارهبهاثرشفافیتتراکنش هابرشناساییفعالیت هایسوداگرانه‪،‬‬ ‫بیان داشت‪ :‬پایه های مالیاتی مانند مالیات بر ثروت‪ ،‬ارزش افزوده‪ ،‬عایدی‬ ‫سرمایه و ‪ ...‬می توانند در یک بستری به عنوان مالیات بر مجموع درامد‬ ‫دریافت شوند اما بدون مالیات بر مجموع درامد نیز می توان مالیات بر‬ ‫عایدی سرمایه را پیاده سازی کرد‪.‬‬ ‫شفافیتتراکنش هایبانکیازسوداگریجلوگیریمی کند‬ ‫سبحانیان با تاکید بر اینکه شفافیت تراکنش ها بانکی‪ ،‬مالیات بر عایدی‬ ‫سرمایه را منطقی تر می کند‪ ،‬گفت‪ :‬نکته ای که درباره مالیات بر عایدی‬ ‫سرمایه وجود دارد این است که وقتی نتوان بر همه بازارهایی که پتانسیل‬ ‫سفته بازی دارند (مانند بازار سکه‪ ،‬طال خودرو‪ ،‬مسکن و ‪ )...‬مالیات بر‬ ‫عایدی سرمایه وضع کرد پول ها به سمت دارایی های دیگر گسیل پیدا‬ ‫می کند که در این شرایط ساز و کار دریافت مالیات از طال و سکه مقداری‬ ‫مشکل تر از مالیات خودرو و مسکن است‪ .‬این کارشناس اقتصادی افزود‪:‬‬ ‫در صورتی که شفافیت تراکنش های بانکی یا حکمرانی ریالی در کشور‬ ‫پیاده شود این موضوع‪ ،‬کمک به بررسی شدن جریان ریال و چگونگی‬ ‫جا به جایی ان می شــود و از طریق ان مبادالت سکه نیز رصد شده و‬ ‫از سوداگری جلوگیری می شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با شفاف شدن تراکنش ها‬ ‫سازمان امور مالیاتی می تواند به دنبال افرادی که گردش حساب باالیی‬ ‫دارند رفته و بررسی کند که ان گردش حساب باال به چه دلیلی بوده‬ ‫است‪ ،‬اگر ان فرد مجوز فعالیت اقتصادی داشته باشد که باید مالیات ان را‬ ‫پرداخت کند اگر ان فعالیت غیر رسمی باشد‪ ،‬نه تنها باید مشمول مالیات‬ ‫شود بلکه باید جریمه ای نیز بابت عدم شفافیت از وی اخذ شود‪ .‬عضو‬ ‫هیئت علمی دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه حکمرانی ریال الزاماتی دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بخشی از این الزامات انجام شده و بخش دیگر که قانون ان نیز‬ ‫وجود دارد باید به کمک مجلس شورای اسالمی و رسانه ها پیگیری شود‪.‬‬ ‫الزامات شفافیت تراکنش های مالی ‪ /‬کد شهاب باید با جدیت‬ ‫پیگیریشود‬ ‫وی با بیان اینکه اگر حسابی مشخص نباشد که برای چه کسی است‬ ‫عم ً‬ ‫ال باید متوقف و مسدود شود‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬الزام اول این است که‬ ‫بانک ها باید مکلف باشند حساب های غیر متعبر را شناسایی کرده و‬ ‫انها را باطل کنند‪ .‬در این باره یک شناسه یکتایی به نام شناسه یکتای‬ ‫شهاب برای حساب ها تعریف شده است‪ .‬هر حسابی که این شناسه‬ ‫یکتا را نداشته باشد باید مسدود شود و اجازه فعالیت با ان حساب به‬ ‫ان افراد داده نشود‪.‬‬ ‫خدمترسانیبانک هابهفعالیت هایغیرمجازوپرخطر‬ ‫باید مسدود شود‬ ‫سبحانیان بیان داشت‪ :‬الزام دوم شفافیت تراکنش های بانکی این است‬ ‫که بانک مرکزی باید بانک ها و شرکت های خدمات پرداخت را مکلف‬ ‫به شناسایی و مسدودسازی حساب های بانکی و پایانه های فروشی که‬ ‫فعالیت های پر خطر دارند یا به حساب های غیرمجاز متصل هستند‪،‬‬ ‫کند‪ .‬وی با تشریح فعالیت های پرخطر ادامه داد‪ :‬مصادیق فعالیت های‬ ‫غیر مجاز و پرخطر احصا شده و بانک مرکزی باید به حساب فعالیت های‬ ‫پرخطر خدمات ندهد خود این موضوع می تواند به شــفافیت در ریال‬ ‫کمک کند‪ .‬یکی از مصادیق فعالیت پر خطر این است که حساب مالی‬ ‫یک کسب و کار به اسم یک نفر است اما حساب دستگاه کارتخوان به‬ ‫نام شخص دیگری است‪.‬‬ ‫حساببانکیبرخیمتوفیانهمچناندرحالفعالیتاست!‬ ‫این کارشناس اقتصادی افزود‪ :‬در حال حاضر حساب هایی وجود دارد که‬ ‫به نام افراد متوفی بوده اما هنوز باطل نشده اند و یا حساب به نام شرکتی‬ ‫است که منحل شده و یا ورشکست شده است اما ان حساب همچنان‬ ‫فعالیت دارد‪ .‬با همت بیشتر بانک مرکزی بانک ها باید مکلف شوند که‬ ‫فعالیت های خودشان به این حساب ها را متوقف کنند‪ .‬سبحانیان با اشاره‬ ‫بهسومینالزامشفافیتتراکنش هابانکیگفت‪:‬موضوعدیگریکهوجود‬ ‫دارد این است که باید بین حساب های شخصی و حساب های تجاری‬ ‫تفکیک ایجاد شود‪ .‬این تفکیک‪ ،‬الزام دیگر شفافیت تراکنش هاست‪ .‬در‬ ‫این تفکیک سازی باید برای حساب های شخصی محدودیت هایی را قائل‬ ‫شده و حساب های تجاری از ان محدودیت ها مستثنی باشند‪.‬‬ ‫حساب هایشخصیوتجاریبایدتفکیکشوند‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬حساب های شخصی‪ ،‬حساب هایی است که هر فرد برای‬ ‫کارهای روزمره خود از ان استفاده می کند و نباید تراکنش بسیار باالیی‬ ‫را داشته باشد بنابراین برای این حساب ها سقف هایی گذاشته می شود‪.‬‬ ‫حساب های تجاری نیز حساب هایی است که فرد برای کارهای شغلی‬ ‫خود از انها استفاده می کند که اطالعات ان باید هم برای سازمان امور‬ ‫مالیاتی و هم دستگاه هایی که پروانه کسب و کار صادر می کنند شفاف‬ ‫باشــد با این اقدام هم جلوی فعالیت های زیرزمینی گرفته می شود و‬ ‫درامدهای مالیاتی عادالنه تر می شود‪.‬‬ ‫طرح حکمرانی ریال پایه حقوقی محکم برای الزام بانک مرکزی‬ ‫بهشفافیتتراکنش هاست‬ ‫وی در پاســخ به این سوال که با وجود الزامات قانونی برای شفافیت‬ ‫تراکنش های بانکی‪ ،‬دلیل طرح مجلس برای تقویت حکمرانی ریال‬ ‫چیست‪ ،‬گفت‪ :‬مواردی که گفته شــد قانون مصوب دارد به عنوان‬ ‫نمونه جداسازی حساب ها در بودجه ‪ ۹۸‬امده است و بانک مرکزی‬ ‫نیز تا حدودی در حال اجرای ان است اما طرح حکمرانی ریال ان را‬ ‫کامل خواهد کرد‪ .‬این کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫بانک مرکزی در ابتدای کار نیست و مقداری هر چند حداقلی از این‬ ‫کار اجرا شــده است اما باید بستر ان به لحاظ حقوقی تقویت شده‬ ‫و ضمن برطرف شــدن نواقص ان‪ ،‬تبدیل به یک قانون دائمی شود‬ ‫تا پایه حقوقی مستحکم تری را نسبت به قوانین فعلی ایجاد کند و‬ ‫در کنار قانون مبارزه با پولشویی باعث الزام نظام بانکی برای اجرای‬ ‫شفافیت تراکنش های بانکی شود‪.‬‬ صفحه 2 ‫محمدباقر قالیباف در جلسه علنی دیروز مجلس شورای اسالمی و پس از ارائه گزارش وزیر نفت درباره برنامه های توسعه ای این وزارتخانه‪ ،‬گفت‪ :‬بنده شاهد پیشرفت هایی در این حوزه بوده ام به گونه ای که در‬ ‫سفر به خوزستان از پاالیشگاه خلیج فارس بازدید کردیم و بابت توان دفاعی کشور افتخار می کنیم‪ ،‬چرا که این پاالیشگاه حدود ‪ ۱۴‬میلیون تُن فراورده دارد و ما اگر در همه عرصه ها این باور را داشته باشیم می‬ ‫توانیم مشکالت را حل کنیم‪ .‬وی درباره بورس انرژی‪،‬افزود‪ :‬سوال بنده این است که چرا بورس انرژی ما تاکنون ان طور که باید و شاید رونق نگرفته است و باید تغییراتی در این زمینه حاصل شود و همچنین در بحث‬ ‫خام فروشی هم باید تغییراتی لحاظ شود‪ .‬رئیس مجلس شورای اسالمی درباره الگوی مصرف‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬کشور ما در زمینه مصرف انرژی جز کشورهای پرمصرف است و عملکرد ما در این بخش قابل قبول نبوده و‬ ‫نیازمند تغییراتی در رویکرد ها در این عرصه است‪ .‬قالیباف یاداور شد‪ :‬در‪ ۴۰‬روز گذشته وزیر نفت جلسات متعددی در زمینه های مختلف با نمایندگان مجلس برگزار کرد و علت انکه جلسه امروز با وزیر نفت جلسه‬ ‫ای منطقی بود ان است که وزیر نفت و همکاران وی بسیاری از دغدغه ها و موضوعات مورد نظر نمایندگان را پذیرفتند‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫قالیباف‪ :‬بورس انرژی باید رونق گیرد‬ ‫چهارشنبه ‪ 26‬شهریورماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪346‬‬ ‫علیربیعیسخنگویدولت‪:‬‬ ‫هر اقدام امریکا با پاسخ ایران مواجه می شود‬ ‫نگرانی سفره خالی مردم نگرانی هر روزه ما است!‬ ‫علی ربیعی در ابتدای نشست خبری هفتگی خود با اشاره به برگزاری اولین جلسه سران قوا بعد از‬ ‫مجلس یازدهم در روز یکشنبه‪ ،‬گفت ‪ :‬بی تردید همکاری و هماهنگی سه قوه موجب حل سریعتر‬ ‫مشکالت کشور خواهد شد‪.‬‬ ‫دوران کرونا شرایط ویژه ای به وجود اورده است‬ ‫وی افزود‪ :‬دوران سخت کرونا در همه دنیا شرایط ویژه ای را به وجود اورده و ایران تنها کشوری است که با دو موضوع تحریم‬ ‫و کرونا روبرو است‪ ،‬بودن دو قوه به همراه دولت و تفاهم در تصمیمات نیز به کوتاه کردن فرایند تصمیم گیری ها‪ ،‬همکاری‬ ‫در اجرا منجر خواهد شد این از ضروریات اجتناب ناپذیر این دوران است‪ .‬سخنگوی دولت یاداور شد ‪:‬در این جلسه مباحث‬ ‫پیرامون چگونگی افزایش سرمایه گذاری صورت گرفت و مشکالت سرمایه گذاری و اقداماتی که برای این کار سه قوه باید‬ ‫انجام دهند مورد بحث قرار گرفت‪ .‬در بخشی از جلسه موضوع گسترش صادرات و برگشت سریع ارز به چرخه تولید‪ ،‬مسائل‬ ‫بازار ارز و بورس‪ ،‬سیاستهای کاهش نقدینگی و کاستن از تورم مطرح شد‪ .‬همچنین در جلسه چگونگی هماهنگی های‬ ‫اجرایی‪ ،‬تقنینی‪ ،‬نظارتی و قضایی را مورد گفتگو قرار گرفت‪ .‬وی افزود‪ :‬همچنین به علت حساسیت موضوعات بین المللی‪،‬‬ ‫مسائل منطقه ای و چگونگی مقابله با طراحی ها و توطئه های رژیم صهیونیستی مورد بحث قرار گرفت در نهایت همانطور‬ ‫که در پایان جلسه‪ ،‬سران محترم قوای قضاییه و مقننه اظهار داشتند امید است با تعامالت بیشتر قوا‪ ،‬از شرایط سخت امروز‬ ‫زندگی مردم به بهترین نحو عبور کنیم‪ .‬وی در ادامه به مصوبات هیات دولت پرداخت و گفت‪:‬چندی پیش اعطای تابعیت‬ ‫ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تصویب شد که ایین نامه ان در کش و قوس قرار گرفت‪ .‬در‬ ‫نهایت در جلسه اخیر هیات دولت‪ ،‬برای تامین نظر مجلس شورای اسالمی‪ ،‬ایین نامه ان اصالح شد‪ .‬امیدوارم با این اصالح‪،‬‬ ‫فرزندان به حقوق خود برسند و به این مطالبه پاسخ داده شود‬ ‫ضرورتی ندارد همه مردم از واکسن انفلوانزا استفاده کنند‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬موضوع کرونا در جلسه اخیر ستاد ملی کرونا برنامه خرید و توزیع عادالنه واکسن های مورد نیاز و بودجه و‬ ‫توزیع عادالنه ان مورد بحث قرار گرفت‪ .‬قطعا افراد در معرض ریسک در اولویت خواهند بود‪ .‬در سال گذشته حدود یک‬ ‫میلیون و ‪ 800‬هزار دوز واکسن انفلوانزا مصرف شده بود اما برای امسال ابتدا تامین ‪ 9‬میلیون دوز و سپس با توجه به‬ ‫احتمال درخواست های بیشتر ‪ 16‬میلیون دوز پیش بینی شده است‪ .‬باید تاکید کنم‪ .‬اولویت با گروههای در معرض خطر‬ ‫مانند افرادی باالی ‪ 65‬سال‪ ،‬زنان باردار و مبتالیان به بیماریهای زمینه ای و نقص ایمنی است و ضرورتی ندارد همه مردم‬ ‫از واکسن انفلوانزا استفاده کنند‪.‬‬ ‫تالش است ترم تحصیلی دانشجویان براساس نظم اموزشی به پایان برسد‬ ‫ربیعی همچنین خاطرنشان کرد‪ :‬همچنین ستاد ملی مدیریت کرونا به وزارت علوم اجازه داد تا برای جلوگیری از تجمع در‬ ‫برگزاری و تردد عوامل اجرایی در ازمون کارشناسی ارشد ناپیوسته سال ‪ 1399‬برای رشته محل هایی که تعداد داوطلب‬ ‫در انها در سال ‪ 1398‬کمتر از ظرفیت است‪ ،‬پذیرش دانشجو بدون ازمون و صرفا براساس سوابق تحصیلی و معدل تراز‬ ‫شده مقطع کارشناسی به صورت متمرکز توسط سازمان سنجش اموزش کشور انجام شود‪ .‬وی افزود‪ :‬بازگشایی دانشگاهها‬ ‫از این هفته سال تحصیلی دانشگاهها و مراکز اموزش عالی با حدود سه میلیون و پانصدهزار دانشجو شروع شد و تا اواخر‬ ‫مهرماه کلیه ورودی های جدید اموزش عالی در کلیه مقاطع تحصیلی اعالم خواهند شــد‪ .‬از یک میلیون و ‪ 392‬هزار‬ ‫داوطلب ‪ 59‬درصد انها را خانم ها و ‪ 41‬درصد را اقایان تشکیل می دادند‪ .‬وی گفت‪ :‬اغاز به کار دانشگاه های ما در شرایط‬ ‫کرونا تجربه های جدیدی پیش روی ما است‪ .‬ارتقای اموزش و مبارزه با کرونا را دولت و جامعه ما از سال تحصیلی گذشته‬ ‫تجربه کردند و امسال نیز با تجربه بدست امده سال تحصیلی را اغاز کردیم‪ .‬قبل از سال ‪ 98‬کمتر از نیم درصد دانشجویان‬ ‫و تعداد انگشت شماری از دانشگاه ها تحت پوشش اموزش الکترونیکی بودند اما امروز بیش از ‪ 90‬درصد مراکز اموزش‬ ‫عالی ما تحت اموزش غیرحضوری قرار گرفته اند‪ .‬سخنگوی دولت تصریح کرد‪ :‬ترم جدید دانشگاهها با محوریت اموزش‬ ‫ترکیبی اغاز به کار کرد و چون امکانات دانشگاهها متفاوت است‪ ،‬نحوه چگونگی اموزش ترکیبی به دانشگاه ها واگذار شده‬ ‫است‪ .‬و تمام تالش نظام اموزشی این است که ترم تحصیلی دانشجویان براساس نظم اموزشی به پایان برسد‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد ‪:‬همچنین مبارزه با کرونا اساسا یک موضوع علمی است‪ .‬بدون دستاوردهای علمی و اموزشی نمی توانستیم و نمی توانیم‬ ‫این سطح از تاب اوری را در مقابله با کرونا داشته باشیم‪ .‬انتظار از دانشگاهها است که در دوران بحران ها‪ ،‬تحریم و کرونا‬ ‫ضمن افزایش ظرفیت ها و دانش افزایی به نیازهای جامعه پاسخ دهند‪ .‬ضمن تبریک به جامعه دانشگاهیان کشور‪ ،‬برای‬ ‫دانشجویان‪ ،‬استادان و مربیان عزیز کشور ارزوی موفقیت دارم‪.‬‬ ‫وی همچنین با تسلیت درگذشت ایت اهلل صانعی گفت‪ :‬در ابتدای هفته خبر درگذشت ناگوار عالم جلیل القدر حضرت‬ ‫ایت اهلل صانعی موجب حزن و ناراحتی شد‪ .‬ایشان هم از پیشگامان مبارزه و نهضت بود و هم مورد اعتماد و محبت فراوان‬ ‫رهبر کبیر انقالب امام خمینی (ره) قرار داشت‪ .‬مجاهدت های خالصانه و پژوهشگرانه در گشودن باب اجتهاد و ساده زیستی‬ ‫و منش همراه با تواضع و دردمندی و درد اشنایی از وجود شخصیتی ایشان بود و این ضایعه را تسلیت عرض می کنم‪.‬‬ ‫هر اقدام امریکا با پاسخ ایران مواجه می شود‬ ‫ربیعی در پاسخ با پرسشی درباره ادعای اخیر ترامپ برای حمله به مواضع امریکا گفت‪ :‬من ساعت پیش این توییت را دیدم‪.‬‬ ‫متاسفم رئیس جمهوری که داعیه جهانی دارد‪ ،‬بر چنین پایه ای سست اظهار نظر می کند‪ .‬در تجربه تاریخی منطقه شاهد‬ ‫بودیم که امریکا با گزارشات مخدوش جنگ افغانستان و عراق را اغاز کردند‪ .‬این سنت امریکایی ها است که به جز برهم زدن‬ ‫ارامش منطقه و دنیا بازتاب دیگری ندارد‪ .‬وی افزود‪ :‬شاید اقدام تبلیغاتی و خوراک انتخاباتی است‪ .‬به خاک و خون کشیدن‬ ‫یا حتی اقدامات روانی برای به دست اوردن کرسی انتخاباتی امری نابخشودنی و خیانت است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬سردار سلیمانی‬ ‫نماد صلح و مبارزه با تروریسم بود‪ .‬امریکا نماد صلح منطقه را ترور کرد‪ .‬این ننگ پاک شدنی نیست‪ .‬پیشنهاد می کنیم اقدام‬ ‫نادرستی انجام ندهند هر اقدامی که انجام دهند با پاسخ مقاومتی ما رو به رو می شود‪ .‬سخنگوی دولت در ارتباط با اخرین‬ ‫تصمیمات وزارت خانه صمت گفت‪ :‬ما در ذخیره سازی کاال‪ ،‬در اجازه صادرات و ‪ ...‬دیدیم که تصمیمات دولت درست بوده‬ ‫است‪ .‬کسی که در وزارت صمت سابقه بازرگانی داشت و هم مدیریت صنعتی داشت پاک دست بود و تعهد داشت‪ ،‬معرفی‬ ‫کردیم به مجلس به دالیل مختلفی رای نیاورد‪ .‬شنیدم که برخی ها می گفتند کاش رای می اورد‪ .‬ما نمی توانیم کسی را‬ ‫معرفی کنیم که وزارت خانه را نمی شناسد‪ .‬لیستی تهیه شده‪ ،‬مصاحبه هایی می شود و حتما رئیس جمهور به زودی وزیر‬ ‫این وزارت خانه را معرفی می کند‪ .‬اقای سرقینی با توجه به سابقه ای که داشته به خوبی وزارت خانه را اداره می کنند‪.‬‬ ‫هشدار ایران نسبت ب ه باز شدن پای اسرائیل به منطقه‬ ‫وی در واکنش به عادی سازی روابط سیاسی بحرین و امارات با اسرائیل گفت‪ :‬دولت جمهوری اسالمی ایران ضمن هشدار‬ ‫به هر گونه اقدام ایجاد تنش در منطقه مسئولیت هرگونه اقدام در این راه را متوجه دولت بحرین و هر دولتی که پای اسرائیل‬ ‫را به منطقه باز کرد‪ ،‬میداند‪ .‬این اتفاق موجب افزایش دانش و اگاهی مسلمانان منطقه است ‪،‬اما معتقد هستیم وضعیت‬ ‫منطقه را خطرناک تر می کند و به صلح و ثبات منطقه کمک نمی کند‪ .‬احتمال شکل گیری نیروهایی در منطقه هست‪.‬‬ ‫ربیعی افزود ‪ :‬تاکید می کنیم کشورهای حرکت کننده در این مسیر باید مسئولیت این تصمیم را بر عهده بگیرند‪ .‬مردم‬ ‫حق طلب فلسطین هرگونه عادی سازی رابطه با اسرائیل را نمی پذیرد‪ .‬این اتفاقات با فشار امریکا و به نفع ستاد انتخاباتی‬ ‫کاندیدای ریاست جمهوری امریکا انجام می شود‪.‬‬ ‫امریکا می خواهد بین برجام و عهده نامه مودت تفکیک قائل شود‬ ‫سخنگوی دولت در باره اخرین اقدامات دادگاه الهه در رسیدگی به شکایت ایران از امریکا گفت‪ :‬امریکا اول فشار روانی‬ ‫اورد‪ .‬حتی بر قضات که رای علیه دولت امریکا می دادند‪ ،‬فشار اورد‪ .‬امریکا می خواهد بین برجام و عهده نامه مودت تفکیک‬ ‫قائل شود‪ .‬ایران تاکید دارد که الزم االجرا است‪ .‬استدالل ایران قابل قبول بوده است‪.‬روش امریکا فقط به ما فشار نیاورده‬ ‫است بر تجارت ازاد بر کشورهای ثالث هم فشار اورده است‪ .‬ایران مواضع خود را قابل اتکا می داند‪ .‬امیدواریم در این مرحله‬ ‫هم بر ادعای همراه با فشار و شانتاژ امریکا هم فائق اییم‪.‬‬ ‫بااقداماتیکهبهایجادصلحدرافغانستانمنجرشودمخالفتینمی کنیم‬ ‫ربیعی در پاسخ به این سوال که ایا صلح پایدار در افغانستان شکل می گیرد یا خیر گفت‪ :‬ما در جمهوری اسالمی شروع‬ ‫گفت و گو ها را مفید می دانیم ‪ ،‬امیدواریم بدون دخالت خارجی میان همه اهالی افغانستان به نتیجه برسد‪ .‬دستگاه اداری‬ ‫ترامپ نگران مردم افغانستان نیست‪ ،‬اینجا می خواهد شرایطی را برای انتخابات ماه نوامبر امریکا ایجاد کند‪ .‬دنیا و منطقه ما‬ ‫اسیر انتخابات ماه نوامبر شده است‪ .‬حضور نیروهای امریکا در افغانستان را ادامه جنگ می دانیم‪ .‬با اقداماتی که به ایجاد صلح‬ ‫در افغانستان منجر شود مخالفتی نمی کنیم‪ .‬هر تفاهمی که با اجماع صورت بگیرد دفاع می کنیم‪.‬‬ ‫منابع ارزی خوبی در خارج از کشور داریم‬ ‫وی در پاسخ به ایسنا در واکنش به اظهارات اخیر رئیس جمهور مبنی بر خودداری برخی کشورهای همسایه برای بازپس‬ ‫دهی پول و سرمایه ایران گفت‪ :‬انچه که مطرح شد یک واقعیت در جهان امروز است‪ .‬امریکا برای فشار اوردن بر ما حتی به‬ ‫سازمان های مردمی مثل مجامع ورزشی هم فشار اورده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ما منابع ارزی خوبی در کشورهای دیگر داریم‬ ‫از انها انتظار داریم مقاومت کنند در مقابل فشار امریکا‪ .‬کار امریکا یک جور خفت گیری بین المللی است‪ .‬مطابق قطعنامه‬ ‫سازمان ملل هیچ بایدی برای کشورها در همراهی امریکا وجود ندارد‪ .‬مسائلی مثل تهاتر یا ایجاد پول و بانک مشترک را‬ ‫پیش گرفتیم ‪ .‬تاب اوری کشورها در مقابل زور امریکا متفاوت است‪ .‬حتی سوئیفت جدید هم مطرح شد‪ .‬ربیعی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬االن از ذکر نام کشورها خودداری می کنم‪ .‬به مصلحت منافع ما نیست‪ .‬اما یک کشوری مثل کره جنوبی را احساس‬ ‫کردیم دارد کار شکنی می کند حتی در مواردی مثل دارو کار شکنی کردند‪ .‬با بقیه کشورها داریم برای رفع این مشکل‬ ‫صحبتمی کنیم‪.‬‬ ‫دولتمنتظرتحولبیرونینیست‬ ‫سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره شرایط اقتصادی و گرانی کاالهای مصرفی گفت‪ :‬اینکه بعضی ها می گویند دولت‬ ‫منتظر تحوالت بیرونی است اصال این گونه نیست‪ .‬تعبیر کامال نادرست و نا حق است دولت با هزار جان کندن دنبال ایجاد‬ ‫ثبات در کشور است‪ .‬ما واقعیت تحریم را داریم‪ .‬متن ها و سخنرانی هایی را می بینم در مورد وضعیت اقتصاد ایران که یک‬ ‫جمله از تحریم در ان ها نیست‪ .‬انگاری که اصال تحریم و فشار امریکا وجود ندارد‪ .‬اصال مقایسه نمی کنند‪ .‬دولت به دنبال‬ ‫عقب راندن تحریم و تسلیم کردن ان ها است‪ .‬عده ای از دوستان جنایت امریکا را در تحلیل هایشان نادیده می گیرند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬البته ما همان طوری که مقام معظم رهبری به ان اشاره کردند هر فرصتی که ایجاد شود برای منافع ملی در راستای‬ ‫عزت و استقالل کشور از ان استفاده می کند‪.‬‬ ‫نگرانی سفره خالی مردم نگرانی هر روزه ما است‬ ‫ربیعی گفت‪ :‬نگرانی سفره خالی مردم نگرانی هر روزه ما است‪ .‬دولت روزانه تالش می کند‪ .‬وقتی ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی کاهش‬ ‫پیدا می کند نمی توانیم به کره ارز‪ ۴۲۰۰‬تومانی بدهیم‪ .‬اولویت ما مواد مصرفی ‪ ،‬دارو و مواد اولیه کارخانه های تولیدی است‪.‬‬ ‫ساالنه‪ ۴۰‬تا‪ ۴۵‬میلیون تن کره وارد کشور می کردیم‪ .‬امروز کارخانه های داخلی را فعال کردیم دستگاه های کره گیری وارد‬ ‫کردیم خوشبختانه همان ظرفیت واردادات کره را در داخل به دست اوردیم‪ .‬ستاد تنظیم بازار هم مکلف شد در مورد کره‬ ‫قیمت گذاری کند‪ .‬وی افزود‪ :‬متاسفانه مجوز صادرات بی رویه صادر شد‪ .‬جلوی صادرات تخم مرغ گرفته شد و فکر می کنم‬ ‫به تعادل قیمت در این کاال هم می رسیم‪ .‬با قیمت گذاری تولید داخلی و تعادل در صادرات این مشکل را حل می کنیم‪.‬‬ ‫دولتتعطیلنیست‬ ‫ربیعی گفت‪ :‬مطمئن باشید رنج مردم با تک تک سلول های اعضای هیئت دولت حس می شود‪ .‬این طور نیست که دولت‬ ‫خبر نداشته باشد‪ .‬اینکه می گویند دولت تعطیل است‪ ،‬درست نیست‪ .‬این کلمات در شرایط امروز که عملیات وسیع علیه‬ ‫افکار عمومی صورت می گیرد‪ ،‬درست نیست‪.‬‬ ‫مطمئنهستمپروندهنویدافکاریشاکیخصوصیداشت‬ ‫ربیعی در پاسخ به پرسش خبرنگاری درباره پرونده نوید افکاری و نقش وزارت اطالعات و دولت در این پرونده گفت‪ :‬این‬ ‫موضوع در حیطه وظایف قوه قضاییه است‪ .‬از باب حقوق شهروندی مطالبی باشد‪ ،‬دنبال می شود‪ .‬ان طوری که قوه قضاییه‬ ‫مطرح کردند جرم این فرد به سال ‪ ۹۷‬مربوط است و شاکی خصوصی داشته است‪ .‬فرایند پیگیری پرونده بر عهده دولت‬ ‫نبوده است‪ .‬امکان دسترسی اطالعات برای ما وجود ندارد‪ .‬یک قوه دیگر فعال است و حتما به خوبی اطالع رسانی می کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬هیچ وقت امریکا به نفع دموکراسی عمل نمی کند‪ .‬مطمئن هستم پرونده شاکی خصوصی داشته است‪ .‬اگر‬ ‫اطالعات دیگری داشتم در اختیار شما قرار می دهم‪.‬‬ ‫طرح اوراق سلف نفتی جزو طرح های مهم دولت است‬ ‫سخنگوی دولت درباره طرح فروش اوراق سلف نفتی با اشاره به سخنان جهانگیری گفت‪ :‬این طرح کماکان جزو طرح های‬ ‫مهم دولت محسوب شده و دولت ان را دنبال می کند‪ ،‬معتقد هستیم اجرای این طرح در شرایط فعلی چند خاصیت‬ ‫دارد؛ نخست اینکه مردمی که دارایی اندکی هستند‪ ،‬می توانند صاحب سرمایه ای شوند که قطعاً تضمینی هم در دل ان‬ ‫وجود دارد؛ از سویی نقدینگی را کم می کند؛ هر چقدر نقدینگی کاهش پیدا کند‪ ،‬ما تورم کمتری خواهیم داشت و امکان‬ ‫سرمایه گذاری های بیشتر را فراهم می کند‪ .‬سراغ پول های پرقدرت نرفتیم و بنا داریم از تورم جلوگیری کنیم‪ .‬ربیعی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬این طرح همچنان در دستور کار دولت قرار دارد و امیدواریم که تفاهمی صورت بگیرد‪ ،‬انچه که می دانم این است که‬ ‫کلیت طرح مورد نظر سران قوا بوده و در جزئیات اختالف نظرهای وجود داشته است‪ .‬اقتصاد را نمی توانیم فارغ از شرایط‬ ‫منطقه ای‪ ،‬بین المللی و اجتماعی تعریف کنیم‪ ،‬امروز همه مسائل اقتصادی از درون اقتصاد نیست؛ بنابراین ممکن است‬ ‫تصمیم هایی که ارائه می شود مناسب با فضای عادی کشور نباشد اما در شرایط فعلی پرفایده هستند‪ .‬همچنین می تواند‬ ‫تامین منابع برای سرمایه گذاری جدید انجام دهد‪ ،‬دوستان از زاویه بدی به طرح نگاه می کنند به طوریکه گویی همه چیز‬ ‫در شرایط عادی است؛ اکنون که اقتصادمان تابعی از مسائل مختلف است‪ ،‬ناچاریم به سمت ثبات اقتصادی و این تصمیمات‬ ‫برویم و دولت این را بسیار مفید می داند‪ .‬وی درباره اینکه ایا این طرح متوقف می شود‪ ،‬گفت‪ :‬نه بنا بود این طرح به شکل‬ ‫دیگری بیرون بیاید‪ ،‬همچنان نقطه نظرات بین سران قوا مورد بحث است اما دولت این طرح را مفید می داند و ان را دنبال‬ ‫ می کنیم‪ .‬ربیعی همچنین درباره اتصال برق ایران و روسیه و اذربایجان گفت‪ :‬اسم شرکت را نمی دانم اما این پروژه توسط‬ ‫مهندسان مشاوری که هر سه کشور تایید کردند در حال بررسی است؛ ما فکر می کنیم یکپارچه شدن سیستم برق ایران و‬ ‫روسیه تجارت برق است و به پایداری شبکه کمک خواهد کرد‪ .‬وی با بیان اینکه این اتصال به ما کمک خواهد کرد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫خوشحالیم که مقدار برقی که ما در این ‪ ۸‬سال تولید کرده ایم‪ ،‬بسیار چشمگیر بوده و به گونه ای بوده است که توانسته ایم‬ ‫امروز تجارت برق داشته باشیم‪.‬‬ ‫تالش دولت برای احیای گاو خونی‬ ‫سخنگوی دولت در پاسخ به اینکه یکی از وعده های رئیس جمهور در دور دوم انتخابات احیای تاالب گاوخونی بود و با‬ ‫توجه به تجربه نسبتا موفق دریاچه ارومیه چه اقدامات عملی در خصوص احیای گاوخونی صورت گرفته و ایا تا پایان دوره‬ ‫ریاست جمهوری روزهای خوش این تاالب فرا می رسد؟ گفت‪ :‬با توجه به شرایط اقلیمی حوضه ابریز زاینده رود و این‬ ‫واقعیت که در منطقه خشک و کم اب قرار گرفته به دستور رئیس جمهور محترم کارگروه ملی احیای زاینده رود تشکیل‬ ‫شده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در ابان سال گذشته این کارگروه با حضور جناب اقای دکتر جهانگیری معاون اول محترم رئیس‬ ‫جمهور طرح های ابقای جریان پایدار از جمله طرح انتقال اب را تصویب و در نقشــه راه که از سوی استان های حوضه‬ ‫ابریز زاینده رود به وزارت نیرو ارسال شده احیای زاینده رود و تاالب گاوخونی به عنوان هدف اصلی تعریف شده است که‬ ‫امیدواریم فرایندهای اجرایی طرح با همدلی‪ ،‬وفاق و فهم مشترک استانهای ذیربط از مساله به سرعت به پیش برود و به‬ ‫بهره برداری برسد‪ .‬ربیعی افزود‪ :‬الزم به ذکر است که علی رغم کاهش بارز میانگین بارش در حوضه زاینده رود خوشبختانه‬ ‫با برنامه ریزی وزارت نیرو و هماهنگی استانداران مربوطه در قالب برنامه های سازگاری با کم ابی پس از حدود یک دهه‬ ‫در دو سال گذشته تقریبا در تمام طول سال اب در رودخانه زاینده رود جاری و تاالب گاوخونی نیز بهره مند شده است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اخبار‬ ‫سردار جاللی‬ ‫رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور‪:‬‬ ‫در شرایط فعلی نباید دنبال‬ ‫مچ گیری و تضعیف یکدیگر باشیم‬ ‫رئیس سازمان پدافند غیرعامل‬ ‫کشــور گفت‪ :‬رویکــرد کلی ما‬ ‫حمایت از دولت در برابر فشــار‬ ‫همه جانبه دشمن است و اعتقاد‬ ‫داریم در شرایط کنونی نباید به‬ ‫دنبالمچ گیریوتضعیفیکدیگر‬ ‫باشیم‪ .‬سردار غالمرضا جاللی در‬ ‫نشست توجیهی برگزاری هفته نکوداشت پدافند غیرعامل با اشاره‬ ‫به برنامه های برگزاری هفته پدافند غیرعامل اظهار کرد‪ :‬با توجه‬ ‫به شــیوع ویروس کرونــا و در نظر گرفتن این احتمال که با اغاز‬ ‫فصل سرد شیوع این ویروس افزایش پیدا کند‪ ،‬در تمامی برنامه ها‬ ‫رویکرد اصلی استفاده از ظرفیت های فضای مجازی و ارتباطات از‬ ‫راه دور است تا ضمن گرامیداشت این هفته‪ ،‬شیوه نامه های ستاد‬ ‫ملی مقابله بــا کرونا به دقت اجرا شــود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬راهبرد‬ ‫اصلی دشمن همچنان «فشار همه جانبه» مادون جنگ نظامی‬ ‫اســت و نگاه و رویکرد رهبری تاکید بر «ایستادگی» و «مقاومت‬ ‫فعال» اســت و پدافند غیرعامل نیز تالش دارد تا نقش و کارکرد‬ ‫خود را مطابق با این راهبرد کالن در مســیر ساختن ایران قوی‬ ‫تبیین کند‪ .‬رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور با تاکید بر اینکه‬ ‫هوشیارسازی مسئوالن در برابر تهدیدات از جمله اصول کلیدی‬ ‫برنامه های هفته پدافند غیرعامل امسال است‪ ،‬افزود‪ :‬در تالشیم تا‬ ‫در برنامه های امسال وجهه کارامدی و اثربخشی پدافند غیرعامل را‬ ‫بیش از گذشته برای عموم جامعه و نخبگان تبیین کنیم‪ .‬جاللی‬ ‫با تاکید بر اینکه بخش عمده ای از ماموریت ها و وظایف ســازمان‬ ‫پدافند غیرعامل از طریق بدنه دولت و دستگاه های اجرایی کشور‬ ‫محقق می شود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬رویکرد کلی ما حمایت از دولت در برابر‬ ‫فشار همه جانبه دشمن است و اعتقاد داریم در شرایط کنونی نباید‬ ‫به دنبال مچ گیری و تضعیف یکدیگر باشیم‪ .‬جاللی با بیان اینکه‬ ‫شعار اصلی هفته پدافند غیرعامل امسال «مقاومت فعال‪ ،‬تاب اوری‬ ‫حیرت انگیز؛ ایران قوی» اســت‪ ،‬یاداور شد‪ :‬در ایام هفته پدافند‬ ‫غیرعاملشعارهای«نهادینه سازیمصونیتدرزیرساخت هاباتفکر‬ ‫بسیجی‪ ،‬روحیه جهادی و عمل انقالبی»‪« ،‬پدافند زیستی‪ ،‬مرزبانی‬ ‫زیستی و ارتقای ساختار دفاع بیولوژیک»‪« ،‬پدافند سایبری‪ ،‬ملی‬ ‫سازی فضای مجازی در مسیر حکمرانی سایبری بومی»‪« ،‬پدافند‬ ‫مردم محور‪ ،‬خانواده اماده‪ ،‬جامعه مســتحکم»‪« ،‬پدافند شهری‪،‬‬ ‫زیرساخت های ایمن؛ شهرهایی امن»‪« ،‬پدافند شیمیایی؛ اینده ای‬ ‫قدرتمند در امتداد گذشته ای پرافتخار» و «اقتصاد مقاومتی‪ ،‬جهش‬ ‫تولید و پیروزی در جنگ اقتصادی» در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫زاکانی در صحن مجلس‪:‬‬ ‫‪150‬هزار میلیارد تومان‬ ‫در سهمیه بندی بنزین دچار‬ ‫خسارت شدیم‬ ‫علیرضا زاکانی در جلســه علنی‬ ‫امروز مجلس و در جریان بررسی‬ ‫طرح های توسعه ای وزارت نفت‪،‬‬ ‫گفت‪:‬کشورماتحریم پذیرنیست‪،‬‬ ‫مــا می توانیم از شــرایط فعلی‬ ‫فرصت هایــی را ایجاد کرده و در‬ ‫مسیرپیشرفتکشورگامبرداریم‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به خسارت هایی که در حوزه قراردادهای نفت و گاز‬ ‫به کشور وارد شده است‪ ،‬افزود‪ :‬متاسفانه این خسارت ها مربوط به‬ ‫قراردادهای نفت و گاز مانند قرارداد با توتال و قرارداد با ترکمنستان‬ ‫است و ضرر و زیان هایی را متوجه کشور ما کرده است‪ .‬رئیس مرکز‬ ‫پژوهش های مجلس شورای اسالمی تصریح کرد‪ :‬کوتاهی هایی در‬ ‫توسعه میعانات انجام شده به گونه ای که طی هفت سال گذشته‬ ‫در پارس جنوبی حدود ‪ ۳۵‬میلیارد دالر به دلیل سیاســت های‬ ‫غلط خســارت برای ما ایجاد شده اســت‪ .‬زاکانی بیان کرد‪ :‬وزیر‬ ‫نفت و این وزارتخانه ترجیحشان ان است که واگذاری ها به افراد‬ ‫خارجی باشد این مسئله به معنای عدم توجه به توان داخلی است‬ ‫و خسارت هایی را برای کشــور به همراه داشته است‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه حدود ‪۱۵۰‬هزار میلیارد تومان در سهمیه بندی بنزین دچار‬ ‫خسارت شدیم‪ ،‬گفت‪ :‬این در حالی است که ما می توانستیم از این‬ ‫منابع در جهت سازندگی کشور استفاده کنیم اما این اتفاق محقق‬ ‫نشد‪ .‬رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی اظهار داشت‪:‬‬ ‫وزارت نفت باید احداث ذخیره سازها‪ ،‬احداث پاالیشگاه و همچنین‬ ‫پتروپاالیشگاه‪ ،‬تنوع فروش نفت خام و توجه به ظرفیت های داخلی‬ ‫را در دســتور کار خود قرار دهد‪ .‬زاکانی گفت‪ :‬وزیر نفت نسبت به‬ ‫انعقاد قرارداد سیراف اصرار زیادی دارد درحالی که این قرارداد زمان‬ ‫بسیار زیادی را می برد و همچنین مشکالتی را در پی خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه انتقال خط لوله گاز به عمان باید در دستور کار‬ ‫وزارت نفت قرار گیرد‪ ،‬افزود‪ :‬وزیر نفت باید دیپلماسی انرژی را در‬ ‫دستور کار خود قرار دهد و در ارتباط با پاکستان باید تجدیدنظر‬ ‫جدی شــود‪ .‬رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی با‬ ‫بیان اینکه در تولید پتروشیمی کشور سیاست های غلطی اعمال‬ ‫شده که باید مرتفع شود‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬پیشنهاد ما این است‬ ‫که کارگروهی متشــکل از نمایندگان کمیسیون انرژی مجلس‪،‬‬ ‫مسئوالن مرکز پژوهش های مجلس و نمایندگانی از وزارت نفت‬ ‫تشکیل شود تا این افراد مشکالت حوزه انرژی را طی ‪ ۱۰‬روز مورد‬ ‫بررسی قرار دهند و پیشنهاد عملیاتی به مجلس ارائه شود‪.‬‬ صفحه 3 ‫بانک و بیمه‬ ‫قیمت سکه ‪ ۲۵‬شهریور ‪ ۱۳۹۹‬به ‪ ۱۲‬میلیون و ‪ ۹۵۰‬هزار تومان رسید‬ ‫‪4‬‬ ‫قیمت هر قطعه سکه تمام بهار ازادی طرح جدید امروز سه شنبه ‪ ۲۵‬شهریور ‪ ۱۳۹۹‬در معامالت بازار ازاد تهران به ‪ ۱۲‬میلیون و ‪ ۹۵۰‬هزار تومان رسید‪ .‬قیمت هر قطعه سکه‬ ‫تمام بهار ازادی طرح جدید سه شنبه ‪ ۲۵‬شهریور ‪ ۱۳۹۹‬در معامالت بازار ازاد تهران به ‪ ۱۲‬میلیون و ‪ ۹۵۰‬هزار تومان رسید‪ .‬همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار ازادی طرح‬ ‫قدیم ‪ ۱۲‬میلیون و ‪ ۱۰۰‬هزار تومان‪ ،‬نیم ســکه ‪ ۶‬میلیون و ‪ ۷۰۰‬هزار تومان‪ ،‬ربع ســکه ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار تومان و سکه یک گرمی یک میلیون و ‪ ۹۲۰‬هزار تومان است‪ .‬قیمت‬ ‫هر اونس طال در بازارهای جهانی نیز ‪ ۱۹۶۴‬دالر و ‪ ۱۵‬سنت و هر گرم طالی ‪ ۱۸‬عیار یک میلیون و ‪ ۲۲۲‬هزار و ‪ ۸۱۲‬تومان است‪.‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 26‬شهریورماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪346‬‬ ‫درباره سکه ای که دیگر بهار ازادی نیست؛‬ ‫اخبار‬ ‫طی ‪ ۸‬سال اخیر اجرایی شد؛‬ ‫افزایش ‪ ۵‬برابری سقف پرداخت‬ ‫وام ضروری بازنشستگان کشوری‬ ‫بررسی وضعیت پرداخت وام های ضروری بازنشستگان‬ ‫تحت پوشــش صندوق بازنشستگی کشوری در هشت‬ ‫ســال اخیر نشــان می دهد که تعداد این تســهیالت‬ ‫دو برابر و ســقف ان نیز پنج برابر شــده است‪ .‬روابط‬ ‫عمومی صندوق بازنشســتگی کشــوری اعــام کرد‪:‬‬ ‫وضعیت پرداخت وام ضروری بازنشســتگان کشــوری‬ ‫از ســال ‪ ۱۳۹۳‬تاکنون نشــان می دهد که تعداد این‬ ‫تســهیالت از ‪ ۲۰۰‬هزار فقره به ‪ ۴۰۰‬هزار فقره و رقم‬ ‫ان نیز از ‪ ۲‬میلیون تومان به ‪ ۱۰‬میلیون تومان افزایش‬ ‫یافته است‪ .‬پیش از این دوره زمانی و در سال ‪،۱۳۹۲‬‬ ‫صندوق بازنشستگی کشــوری مبلغ ‪ ۲‬میلیون تومان‬ ‫وام کم بهره تنها به تعداد ‪ ۶۴‬هزار نفر از بازنشستگان‬ ‫پرداخــت کرد و مجموع وام پرداختی بین ســال های‬ ‫‪ ۱۳۷۷‬تــا ‪ ۱۳۹۲‬نیز با اعتباری حــدود ‪ ۴۳۰‬میلیارد‬ ‫تومانی با ارقام ‪ ۳۰۰‬هزار تومان تا یک میلیون و ‪۷۰۰‬‬ ‫هزار تومــان در مجموع به بیــش از ‪ ۴۰۵‬هزار نفر از‬ ‫بازنشســتگان تحت پوشش پرداخت شــده بود‪ .‬اما از‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۳‬که سیاست توسعه تســهیالت ضروری‪،‬‬ ‫عدالت در پرداخت وام و فعال شــدن منابع در اختیار‬ ‫بانک عامل برای بازنشســتگان کشوری توسط مدیران‬ ‫وقت صندوق بازنشســتگی کشوری در دستور کار قرار‬ ‫گرفت‪ ،‬ظرفیت‪ ،‬اعتبار و تعداد استفاده کنندگان از این‬ ‫تسهیالت با تحول جدی همراه شد‪.‬‬ ‫جزئیات اصالحیه دستورالعمل وام ودیعه‬ ‫به سود بانکیان‬ ‫و به زیان مستاجران!‬ ‫در حالی که قرار بود پرداخت وام ودیعه مسکن تا حد‬ ‫ممکن به سهولت انجام شود‪ ،‬در اصالحیه دستورالعمل‬ ‫اجرایی این وام‪ ،‬شرایط برای مستاجران سخت تر شده‬ ‫اســت‪ .‬در حالی که وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل‬ ‫بانــک مرکزی بارها از عدم نیاز به ضامن برای وام های‬ ‫‪ ۱۵‬و ‪ ۳۰‬میلیون تومانی خبر داده اند‪ ،‬در دستورالعمل‬ ‫اصالحی این تســهیالت که با تفاهم معاونت مسکن و‬ ‫ســاختمان وزارت راه و شهرســازی و قائم مقام بانک‬ ‫مرکزی با مدیران بانک های عامل تدوین شده‪ ،‬وام ‪۳۰‬‬ ‫و ‪ ۵۰‬میلیون تومانی یک ضامــن نیاز دارد‪ .‬همچنین‬ ‫تعیین نحوه اخذ ضمانت به صورت چک یا سفته بودن‬ ‫نیز به بانک ها واگذار شده است؛ این در حالی است که‬ ‫برخی از بانک های عامل به متقاضیان اعالم کرده اند که‬ ‫بر اساس دستورالعمل داخلی بانک‪ ،‬سفته از متقاضیان‬ ‫نمی پذیرند و چک نیز باید به نام خود متقاضی باشــد؛‬ ‫به عبارت دیگر در صورتی که دســته چک به نام خو ِد‬ ‫متقاضی نباشد‪ ،‬از تشکیل پرونده وام ودیعه خودداری‬ ‫می کننــد‪ .‬پیش از این نیــز از ســوی مقامات بانک‬ ‫مرکزی و وزارت راه و شهرســازی اعالم شــده بود که‬ ‫استعالمی بابت چک برگشــتی انجام نمی شود؛ اما بر‬ ‫اساس دستورالعمل تدوین شده‪ ،‬تنها دسته چک هایی‬ ‫که تاریخ صدور انها به ‪ ۱‬اســفند ‪ ۹۸‬به بعد اختصاص‬ ‫داشته باشــد‪ ،‬نیازی به اســتعالم بابت چک برگشتی‬ ‫ندارنــد‪ .‬بانک این اختیار را دارنــد که اگر فرد معرفی‬ ‫شده از ســوی سامانه وزارت راه و شهرسازی‪ ،‬ظرف ‪۲‬‬ ‫هفته نسبت به تکمیل مدارک و معرفی ضامن به بانک‬ ‫اقــدام نکند‪ ،‬متقاضی را از چرخه دریافت تســهیالت‬ ‫حذف کنند‪.‬‬ ‫در حالــی که پیش از این محمد اســامی وزیر راه و‬ ‫شهرســازی در یک برنامه زنده تلویزیونی و همچنین‬ ‫عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در یادداشت‬ ‫اینســتاگرامی خود اعالم کرده بودند منابع تسهیالت‬ ‫ودیعه مســکن از محل ‪ ۲۵‬هزار میلیارد تومان از خط‬ ‫اعتباری ‪ ۷۵‬هزار میلیارد تومانی صندوق توســعه ملی‬ ‫برای اعطای تسهیالت به بنگاه های اسیب دیده از کرونا‬ ‫تامین شده‪ ،‬در دســتورالعمل مصوب بانک مرکزی و‬ ‫وزارت راه و شهرسازی‪ ،‬دو سوم منابع تسهیالت ودیعه‬ ‫مسکن‪ ،‬منابع داخلی بانک ها و یک سوم باقی مانده از‬ ‫محل ازادسازی ذخیره قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی‬ ‫اعالم شده اســت‪ .‬اگرچه در دستورالعمل مذکور‪ ،‬نرخ‬ ‫سود تسهیالت ودیعه مســکن‪ ،‬بسته به انتخاب روش‬ ‫دریافت این وام از ســوی متقاضــی‪ ۱۲ ،‬یا ‪ ۱۳‬درصد‬ ‫تعیین شــده‪ ،‬اما در تبصره ای اعالم شده است که اگر‬ ‫متقاضی‪ ،‬نســبت به پرداخت اقساط در سررسیدهای‬ ‫تعیین شــده اقدام نکند‪ ،‬عالوه بر انکه نرخ ســود این‬ ‫تسهیالت‪ ،‬به نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار (در‬ ‫حال حاضر ‪ ۱۸‬درصــد) تغییر می کند‪ ۶ ،‬درصد دیگر‬ ‫نیز بــه عنوان وجه التزام به نرخ ســود افزوده خواهد‬ ‫شد که عم ً‬ ‫ال سود تســهیالت مربوطه را به ‪ ۲۴‬درصد‬ ‫افزایش می دهد‪.‬‬ ‫مردمعزیز!یادتانمی ایدوضعاقتصادیماچهبود؟!‬ ‫این روزها با رشد قیمت سکه مردم در صف های خرید برای تبدیل پول خود به این کاالی باارزش قرار‬ ‫می گیرند‪ .‬صف های خریدی که نمونه ان را در دولت قبل نیز شاهد بودیم و همین موضوع موجب‬ ‫شد تا در دوره تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری سال ‪ 1396‬اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‬ ‫جمهور‪ ،‬این گونه به این مسئله واکنش نشان دهد‪:‬‬ ‫مردم عزیز! یادتان می اید وضع اقتصادی ما چه بود؟ دارو پیدا نمی شــد؟ بیماران خاص و سرطانی چه عذابی‬ ‫می کشیدند از بی دارویی؟ کره‪ ،‬شیر و شیرخشک پیدا نمی شد؟ سیلو های گندم خالی بود؟ یادتان می اید؟ مردم‬ ‫عزیز! یادتان می اید مردم شب ها در صف بانک ها می خوابیدند که صبح بتوانند چند سکه خرید کنند؟ تهدید های‬ ‫بزرگ علیه کشور بود‪...‬من مطمئنم ما می توانیم بزرگ ترین چالش های سیاسی و اقتصادی پیش روی کشور را‬ ‫حل کنیم‪ .‬من به عنوان یک مدیر جهادی این حرف ها را می زنم‪ .‬من جهادگرم!‪...‬‬ ‫از سال‪ 96‬تاکنون قیمت سکه چند برابر شد؟‬ ‫همان گونه که از نمودار زیر مالحظه می گردد طبق اخرین اطالعات موجود در ‪ 9‬بهمن ماه سال ‪ 1396‬قیمت‬ ‫هر سکه یک میلیون و ‪ 489‬هزار و ‪ 500‬تومان بوده است‪ .‬این قیمت در ‪ 24‬شهریور ماه ‪ 1399‬به ‪ 13‬میلیون‬ ‫تومان افزایش یافته است‪ .‬این بدان معناست که ظرف بیش از دو سال و نیم‪ ،‬قیمت سکه حدود ‪ 9‬برابر شده‬ ‫است! به عبارت بهتر در این مدت قیمت سکه ‪ 772‬درصد رشد داشته است! همچنان روند صعودی قیمت‬ ‫سکه ادامه دارد‪ .‬نکته قابل تامل تر این است که از ‪ 6‬فروردین ماه ‪ 99‬تا ‪ 22‬شهریور ماه ‪ 99‬قیمت سکه از ‪6‬‬ ‫میلیون و ‪ 130‬هزار تومان به ‪ 12‬میلیون و ‪ 365‬هزار تومان افزایش یافته است‪ .‬یعنی ظرف شش ماه قیمت‬ ‫سکه دو برابر شده است!‬ ‫به هر حال روند افزایش قیمت سکه همچنان ادامه داشته و امروز مورخه ‪ 23‬شهریور ‪ 1399‬قیمت سکه از ‪13‬‬ ‫میلیون تومان عبور کرد‪ .‬محمد کشتی ارای عضو اتحادیه طال و جواهر تهران درباره قیمت های دیروز بازار (تا‬ ‫ساعت ‪ )13‬گفت‪ :‬سکه طرح قدیم ‪ 12‬میلیون و ‪ 200‬هزار تومان‪ ،‬طرح جدید ‪ 13‬میلیون تومان‪ ،‬نیم سکه ‪6‬‬ ‫میلیون و ‪ 600‬هزار تومان‪ ،‬ربع س که ‪ 3‬میلیون و ‪ 750‬هزار تومان‪ ،‬سکه های یک گرمی ‪ 2‬میلیون تومان‪ ،‬مثقال‬ ‫طال ‪ 5‬میلیون و ‪ 264‬هزار تومان‪ ،‬قیمت هر گرم طالی ‪ 18‬عیار یک میلیون و ‪ 215‬هزار و ‪ 200‬تومان بوده است‪.‬‬ ‫وی در مورد حباب قیمت سکه نیز گفت‪ :‬این حباب هم اکنون یک میلیون تومان می باشد‪ .‬کشتی ارای در مورد‬ ‫قیمت طالی جهانی نیز گفت‪ :‬امروز با افزایش ‪ 5‬دالری به ‪ 1946‬دالر رسید‪.‬‬ ‫اعدام سلطان سکه هم راه حل نبود!‬ ‫البته دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت سکه در این سال ها تالش هایی را کرده است‪ .‬تالشی که بیشتر به‬ ‫چوب حراج زدن به طالی بانک مرکزی شباهت داشت و رانتی را نصیب یک عده ای خاص کرد‪.‬‬ ‫حراج بی فایده ده ها تن طال در ماراتن فروش سکه‬ ‫در ‪ 18‬فروردین ماه ‪ 1397‬بود که بانک مرکزی به منظور جلوگیری از افزایش قیمت سکه‪ ،‬طرح پیش فروش‬ ‫سکه با سررسیدهای متفاوت را اغاز کرد‪ .‬در این طرح بانک مرکزی‪ ،‬سکه یک ماهه یک میلیون و ‪ 590‬هزار‬ ‫تومان‪ ،‬سه ماهه یک میلیون و ‪ 540‬هزار تومان‪ ،‬شش ماهه یک میلیون و ‪ 475‬هزار تومان‪ 9 ،‬ماهه یک میلیون‬ ‫و ‪ 410‬هزار تومان‪ 12 ،‬ماهه یک میلیون و ‪ 350‬هزار تومان‪ 18 ،‬ماهه یک میلیون و ‪ 245‬هزار تومان و دو ساله‬ ‫یک میلیون و ‪ 160‬هزار تومان اعالم شد‪.‬‬ ‫با به اتمام رســیدن این طرح‪ ،‬امارهای متفاوتی از میزان مشــارکت در ان منتشر شد‪ .‬اولین امار در تاریخ ‪4‬‬ ‫اردیبهشت‪ 1397‬توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور منتشر شد‪ .‬وی در مراسم رونمایی از سامانه‬ ‫نیما طی مصاحبه ای اعالم کرد که در جریان پیش فروش سکه ‪ 65‬هزار نفر چند میلیون سکه پیش خرید کرده‬ ‫اند که برخی از این افراد به تنهایی حدود ‪ 26‬هزار قطعه سکه خریده اند‪.‬‬ ‫سپس در مورخه ‪ 27‬خرداد ‪ 1397‬ناصر سراج رئیس وقت سازمان بازرسی کل کشور در زمینه پیش فروش سکه‬ ‫توسط بانک مرکزی گفت‪ 7 :‬میلیون و ‪ 600‬هزار ثبت نام سکه داشتیم که ‪ 50‬نفر‪ 5 ،‬درصد این سکه ها را در‬ ‫اختیار دارند و هر سکه ای یک میلیون سود دارد‪ .‬وی طی مصاحبه دیگری در مورخه ‪ 6‬تیر ‪ 1397‬اعالم کرد که‬ ‫خریدار اول ‪ 38‬هزار و ‪ 250‬قطعه سکه‪ ،‬نفر دوم ‪ 23‬هزار قطعه و نفر سوم نیز چهار هزار و اندی سکه خریداری‬ ‫کرده اند‪ .‬وی افزود‪ :‬نفر اول خریدار سکه ها جوانی ‪ 31‬ساله است‪.‬‬ ‫در مورخه ‪ 23‬مرداد ‪ 1397‬برای اولین بار فهرست ده خریدار بزرگ سکه توسط خبرگزاری فارس منتشر شد‪.‬‬ ‫این فهرست نشان می داد که در مجموع این ده نفر حدود ‪ 171‬هزار و ‪ 500‬سکه را خریداری کرده اند که با توجه‬ ‫به ‪ 7‬میلیون و ‪ 600‬هزار سکه ثبت نام شده‪ ،‬سهم این افراد از کل سکه های ثبت نامی حدود ‪ 2.2‬درصد بود‪ .‬این‬ ‫طرح پیش فروش سکه همان گونه که از روند قیمت سکه مشخص است‪ ،‬تاثیری بر بازار سکه نداشت و تنها دولت‬ ‫‪ 60‬تن طال را به جیب افراد خاصی با یک قیمت مناسب واریز کرد‪ .‬غالمحسین محسنی اژه ای در مرداد ماه سال‬ ‫گذشته در نشست تبیین بیانیه گام دوم انقالب گفت‪ 60 :‬تن طال در بازارها ریخته می شود و عده ای خاص تعداد‬ ‫زیادی را خریداری می کنند و این افراد میلیاردها تومان تسهیالت که باید از طریق بانک ها در اختیار تولید کننده‬ ‫قرار گیرد‪ ،‬اخذ کرده و طال می خرند که در گام دوم انقالب باید به طور جد از ان جلوگیری شود‪.‬‬ ‫بعد از ان ماجرای وحید مظلومین معروف به سلطان سکه پیش امد‪ .‬وی که بیش از سه دهه در بازار تهران به‬ ‫دادوستد ارز‪ ،‬سکه و طال مشغول بود متهم به اخالل در بازار سکه و طال شد و در نهایت به اعدام محکوم شد‪.‬‬ ‫با اعدام سلطان سکه نیز ارامش به بازار باز نگشت‪ .‬راهکار بعدی این بود که از کسانی که در پیش فروش سکه‬ ‫بانک مرکزی شرکت کرده و بیش از ‪ 20‬سکه خریداری کرده بودند مالیات گرفته شود‪ .‬امار دقیقی در این مورد‬ ‫منتشرنشدهاست‪.‬‬ ‫طرح مالیات بر عایدی سرمایه به کجا رسید؟‬ ‫شاید اجرای طرح مالیات بر عایدی سرمایه که سکه را نیز شامل می شد در سال های گذشته می توانست که‬ ‫اندکی از افسار گسیختگی قیمت سکه در این روزها بکاهد اما تعلل وزارت اقتصاد در تهیه و اجرای این طرح‬ ‫موجب شد تا این طرح به سرانجام خاصی تاکنون نرسد و ما شاهد این افسار گسیختگی در بازار سکه باشیم‪.‬‬ ‫کشتی ارای فعال بازار طال و سکه در مورد مالیات ستانی از خرید و فروش سکه گفت‪ :‬تاکنون صحبتی در مورد‬ ‫مالیات ستانی از خرید و فروش سکه و مالیات بر عایدی سکه مطرح نشده است‪ .‬وی افزود‪ :‬یک مالیات ستانی از‬ ‫عایدی سکه های پیش فروش شده توسط بانک مرکزی مطرح شد که به هر حال این فروش قانونی بود و افرادی‬ ‫که از این طریق درامدی کسب کرده بودند باید این مالیات را پرداخت می کردند‪ .‬کشتی ارای افزود‪ :‬افراد حتی‬ ‫اگر پرتقال هم از دولت خریداری می کردند باید مالیات درامد حاصل از این خرید و فروش را پرداخت می کردند‪.‬‬ ‫دلیل افزایش قیمت این روزهای سکه چیست؟‬ ‫در این روزها که در ایام محرم و صفر به سر می بریم افزایش قیمت سکه کمی عجیب به نظر می رسد زیرا در‬ ‫این ماه ها قیمت طال و سکه معموالً با اُفت مواجه می شد‪ .‬انچه مسلم است این است که دلیل این افزایش قیمت‬ ‫سکه را باید در ابهام در اینده اقتصادی کشور و بی ارزش شدن پول ملی و تبدیل ان به کاالهای با ارزش جستجو‬ ‫کرد‪ .‬از انجا که در فرمول محاسبه نرخ سکه‪ ،‬نرخ دالر و نرخ طال وجود دارد‪ ،‬بنابراین با رشد نرخ دالر و طال‪ ،‬سکه‬ ‫نیز با رشد قیمت مواجه می باشد‪ .‬همچنین مسئله دیگر این است که در ‪ 5‬ماه ابتدایی سال بورس با بازدهی که‬ ‫داشت به مثابه سدی در مقابل نقدینگی عمل می کرد اما بعد از صحبت هایی که رئیس جمهور در مورد پیش‬ ‫گشایش اقتصادی انجام داد و بعد از اختالف نظرهای پیش امده در تیم اقتصادی دولت بر سر دومین صندوق‬ ‫‪ ،ETF‬بورس با ریزش مواجه شد و این نقدینگی از بورس خارج شده و به سایر بازارهای موازی از جمله سکه نقل‬ ‫مکان کرد‪ .‬به هر صورت انچه امروز در بازار سکه شاهد ان هستیم نتیجه بی تدبیری دولت در سال های گذشته‬ ‫و عدم حمایت درست و صحیح از بورس بوده است و حاال مردم در صف های خرید سکه به مانند دولت قبلی می‬ ‫ایستند تا بلکه بتوانند از بی ارزش شدن پس اندازهای خود دفاع کنند‪.‬‬ ‫با صدور بخشنامه ای از سوی مدیر عامل تامین اجتماعی؛‬ ‫امکان تکمیل سوابق پرداخت حق بیمه به صورت کسری از ماه فراهم شد‬ ‫برای بیمه شــدگانی که به دلیل ماهیت شــغلی خود به صورت‬ ‫کســری از ماه در کارگاه های مشــمول قانــون تامین اجتماعی‬ ‫اشتغال به کار دارند و خواهان تکمیل سوابق پرداخت حق بیمه‬ ‫هستند‪ ،‬امکان تکمیل سوابق پرداخت حق بیمه به طور اختیاری‬ ‫با ابالغ بخشــنامه ای به تمامی واحدهای اجرایی سازمان تامین‬ ‫اجتماعی فراهم شد‪ .‬مشمولین این بخشنامه‪ ،‬افرادی هستند که‬ ‫به صورت پاره وقت (کسری از ماه) در کارگاه های مشمول قانون‬ ‫تامین اجتماعی اشتغال به کار دارند و برای انان در ماه موردنظر‬ ‫(حداقل یک روز) سابقه پرداخت حق بیمه لحاظ شده باشد‪.‬‬ ‫شرایط پذیرش تقاضا‬ ‫حداکثر سن پذیرش درخواست متقاضی تکمیل سوابق پرداخت‬ ‫حق بیمه برای مردان و زنان ‪ ۵۰‬ســال تمام در تاریخ ثبت تقاضا‬ ‫خواهد بود‪ .‬درصورتی که سن متقاضی در زمان ثبت تقاضا بیش‬ ‫از ســن مذکور باشد‪ ،‬پذیرش درخواســت وی منوط به داشتن‬ ‫ســابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مازاد سنی مقرر خواهد‬ ‫بود‪ .‬تمامی بیمه شــدگان متقاضی که حداقل ‪ ۱۰‬ســال سابقه‬ ‫پرداخت حق بیمه را دارند‪ ،‬از اعمال شــرط سنی معاف خواهند‬ ‫بود‪ .‬ارائه درخواســت‪ ،‬عقد قرارداد و صــدور برگ پرداخت حق‬ ‫بیمه کســری از ماه صرفاً در زمان حیات بیمه شده امکان پذیر‬ ‫اســت و انجام فرایندهای یادشــده تحت هیچ شــرایطی توسط‬ ‫بازماندگان مجاز نخواهد بود‪ .‬در صورت صدور برگ پرداخت حق‬ ‫بیمه در زمان حیات بیمه شده‪ ،‬امکان پرداخت حق بیمه توسط‬ ‫بازماندگان تا پایان مهلت مقرر میسر است‪.‬‬ ‫نحوه ارائه درخواست‬ ‫ارائه درخواست توسط متقاضی و یا وکیل قانونی وی امکان پذیر‬ ‫خواهد بود‪ .‬واحدهای اجرایی مکلفند بالفاصله پس از ثبت تقاضا‬ ‫حداکثر ظرف ‪ ۲‬ماه از تاریخ ثبت درخواســت‪ ،‬استحقاق یا عدم‬ ‫اســتحقاق بیمه شده (سن و سابقه) را به وی اعالم کنند و بیمه‬ ‫شده نیز می بایســت حداکثر ظرف مدت یک ماه از تاریخ اعالم‬ ‫موافقت سازمان جهت انعقاد قرارداد اقدام کند‪.‬‬ ‫مشــروط بر اینکه از تاریخ ثبت درخواســت تا عقد قرارداد بیش‬ ‫از ‪ ۳‬ماه ســپری نشده باشد‪ .‬بدیهی است چنانچه به عللی ‪ ۳‬ماه‬ ‫مهلــت مقرر (‪ ۲‬مــاه واحد اجرایی و یک ماه متقاضی) ســپری‬ ‫شــود‪ ،‬پذیرش تقاضا منوط به ارائه درخواســت مجدد و رعایت‬ ‫ســایر شــرایط مقرر خواهد بود‪ .‬متقاضی مجاز به پرداخت حق‬ ‫بیمه کســری از ماه خود حداکثر از تاریخ ثبت درخواست به بعد‬ ‫بوده و کسری سوابق گذشته مربوط به قبل از درخواست به هیچ‬ ‫عنوان مالک عمل و مشــمول پرداخت نخواهد بود‪ .‬وصول حق‬ ‫بیمه کســری از ماه جهت ماه های بــدون کارکرد (صفر) امکان‬ ‫ندارد‪ .‬متقاضیان مشمول می توانند با یک مرتبه ارائه درخواست‬ ‫و انعقاد قرارداد نسبت به تکمیل سوابق خود اقدام کنند و نیازی‬ ‫به تجدید قرارداد جهت پرداخت کســری ماه های سال های اتی‬ ‫نخواهد بود‪.‬‬ ‫مهلت و نحوه پرداخت حق بیمه‬ ‫فقدان کارکرد یا عدم پرداخت حق بیمه کســری از ماه به مدت‬ ‫یک ســال از تاریخ اخرین ماه پرداخت حق بیمه (حســب مورد‬ ‫توسط کارفرما یا متقاضی) موجب لغو قرارداد می شود که در این‬ ‫صورت پذیرش درخواســت مجدد منوط به احراز شرایط سنی و‬ ‫سایر شرایط مقرر خواهد بود‪ .‬متقاضی می بایست از ابتدای اذرماه‬ ‫لغایت پایان بهمن ماه هر ســال نســبت به اخذ برگ پرداخت و‬ ‫واریز حق بیمه شــش ماهه نخســت و از ابتدای خرداد سال بعد‬ ‫لغایت پایان مرداد ماه همان ســال نسبت به اخذ برگ پرداخت‬ ‫و واریز حق بیمه شــش ماهه دوم ســال قبل به صورت یک جا‬ ‫اقدام کند‪ .‬در صورتی که متقاضی خارج از موعد مقرر نســبت به‬ ‫پرداخت حق بیمه اقدام کند‪ ،‬امکان پذیرش ســوابق ناشی از ان‬ ‫میسر نخواهد بود و مبلغ پرداختی به وی مسترد می شود‪.‬‬ ‫نرخ پرداخت حق بیمه و تعهدات بیمه ای‬ ‫ســهم حق بیمه متقاضی برای استفاده از تعهدات موضوع قانون‬ ‫تامین اجتماعــی و همچنین بابت حمایت های درمانی ماده (‪)۳‬‬ ‫قانون (به اســتثنای غرامت دســتمزد ایام بیمــاری و بارداری و‬ ‫کمک هزینه ازدواج موضوع بند» ج» و تبصره ذیل ماده مذکور)‬ ‫مجموعاً ‪ ۲۷‬درصد اســت‪ .‬بر اســاس مــاده (‪ )۲۸‬قانون تامین‬ ‫اجتماعی عالوه بر نرخ حق بیمه مورد اشــاره‪ ،‬به میزان ‪ ۳‬درصد‬ ‫حق بیمه نیز به عهده دولت خواهد بود‪.‬‬ ‫دستمزد مبنای پرداخت حق بیمه‬ ‫دستمزد روزانه مبنای محاسبه و پرداخت حق بیمه عبارت است‬ ‫از دســتمزد روزانه همان ماهی که ســابقه ان به اعتبار پرداخت‬ ‫حق بیمه به صورت کســری از ماه ایجاد شده است‪ ،‬مشروط بر‬ ‫اینکه از حداقل دستمزد مصوب شورایعالی کار کمتر و از حداکثر‬ ‫دستمزد مصوب بیشتر نباشــد‪ .‬ضمناً الزم است قبل از محاسبه‬ ‫دســتمزد مبنای پرداخت حق بیمه‪ ،‬از جمع اوری کلیه سوابق‬ ‫بیمه شده اطمینان حاصل شود‪.‬‬ ‫سایر موارد‪:‬‬ ‫ســوابق ناشی از پرداخت حق بیمه کسری از ماه با توجه به عدم‬ ‫اشــتغال بیمه شــده در این مدت به عنوان سوابق سخت و زیان‬ ‫اور مالک عمل نیست‪ .‬نوع بیمه این قبیل از بیمه شدگان تحت‬ ‫عنوان «تکمیل سوابق پرداخت حق بیمه به صورت کسری از ماه‬ ‫«خواهد بود‪ .‬در صورتی که متقاضی حق بیمه کســری از ماه را‬ ‫پرداخت نماید‪ ،‬چنانچه محرز شــود که همزمان به نحو دیگری‬ ‫دارای سابقه پرداخت حق بیمه نزد سازمان است‪ ،‬وجه پرداختی‬ ‫در دوره همپوشانی عیناً به وی مسترد و سوابق ایجادی ناشی از‬ ‫ان حذف شــود‪ .‬در صورتی که متقاضی حق بیمه کسری از ماه‬ ‫را پرداخت نماید و به طور همزمان مشــمول سایر صندوق های‬ ‫بیمه ای یا عناوین مشابه باشد‪ ،‬وجه پرداختی در دوره هم پوشانی‬ ‫به کسر حق بیمه ســهم درمان (‪ )۹/۲۷‬به وی مسترد می گردد‪.‬‬ ‫در صورتی که متقاضی حق بیمه کسری از ماه را پرداخت نماید‬ ‫و بنا به عللی ســابقه بیمه اجباری که مبنای محاسبه و پرداخت‬ ‫حق بیمه کسری از ماه بوده حذف گردد‪ ،‬وجه پرداختی بابت ماه‬ ‫مربوطه به کســر حق بیمه ســهم درمان (‪ )۹/۲۷‬به وی مسترد‬ ‫می گردد‪.‬‬ صفحه 4 ‫محمدرضا صابری سخنگو و دبیر انجمن سینماداران کشور گفت‪ :‬تمام سینماهای کشور برای برخورداری از امتیازات و حمایت های وزارت ارشاد و سازمان سینمایی باید عضو انجمن سینماداران کشور‬ ‫شوند و تنها اخبار پیرامون سینماداران از طریق انجمن پیگیری کنند‪ .‬سینماداران می توانند برای پیگیری مسائل خود و طرح سواالت احتمالی با شماره تلفن ‪ ۸۸۸۴۶۲۰۸‬در تماس باشند‪ .‬تفاهمنامه‬ ‫همکاری میان وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی و اولین جشنواره فیلم کوتاه «سلفی‪ »۲۰‬به منظور هم افزایی در حوزه فرهنگ سالمت و ارتقای سطح کیفی برگزاری این رویداد امضا شد‪ .‬اولین‬ ‫جشنواره فیلم کوتاه «سلفی ‪ »۲۰‬به منظور قدردانی از تالش های قهرمانان و نکوداشت یاد شهدای سالمت‪ ،‬هم افزایی در حوزه فرهنگ سالمت و ارتقای سطح کیفی برگزاری این رویداد تفاهمنامه‬ ‫همکاری امضا کردند‪ .‬این تفاهمنامه در نشستی با حضور کیانوش جهانپور مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی کشور و مریم دوستی موسس و دبیر جشنواره فیلم کوتاه «سلفی‬ ‫‪ »۲۰‬در محل وزارتخانه منعقد شد‪.‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫سینماها برای دریافت حمایت های وزارت ارشاد باید عضو انجمن سینماداران کشور باشند‬ ‫چهارشنبه ‪ 26‬شهریورماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪346‬‬ ‫درباره تغییر ذائقه مخاطبان سینما‪ ،‬تئاتر و موسیقی‬ ‫عصرانالین هنر!‬ ‫شــیوع ویروس کرونا و تعطیلی سالن های نمایش در پایتخت و دیگر شهرها این فکر را به ذهن عده ای‬ ‫متبادر ساخت که نکند زمان اجراهای نفس به نفس به پایان رسیده و می بایست چون خیلی از بخش های‬ ‫دیگر جامعه منتظر خیل عظیم نمایش های انالین و پرمخاطب مجازی باشیم‪ .‬روز شمار شیوع ویروس‬ ‫کرونا در کشورمان عدد بیش از هفت ماه را نشان میدهد یعنی در واقع از انتهای بهمن ماه سال ‪ 98‬که‬ ‫بخش های مختلف کشــور به تعطیلی کشیده شده و قرنطینه خانگی برای مردم اغاز شد تا سال جاری‬ ‫کــه کم کم و به تدریج فعالیت ها دو مرتبه اما با رعایت پروتکل ها و نصفه نیمه و شــیفت بندی برخی‬ ‫مشاغل و همینطور تعطیلی گاه به گاه برخی دیگر ادامه پیدا کرد‪ .‬اما این روند برای فعالیت های فرهنگی‬ ‫ـ هنری قدری متفاوت تر بود کارهایی که با نفس گرم مخاطب ســرو کار داشــتند از سالن های سینما‬ ‫تــا پرده های نیافتاده تئاتر که منتظر مخاطب خود بودند‪ .‬از تیر ماهی که اجراهای نمایش های مختلف‬ ‫سالن های تئاتر کشور دو مرتبه بازگشایی شد ما شاهد بحران حضور مخاطب در سالن ها بودیم و تا همین‬ ‫امروز هم این شرایط ادامه دارد‪ .‬اما یکی از فعالیت های خالقانه ای که عده های از هنرمندان و سایت های‬ ‫مختلف نمایشی در این مدت قرنطینه و حضور مردم در منازلشان یا راه انداختند و یا قوت دادند‪ ،‬همین‬ ‫فعالیت های تئاترهای مجازی از جمله پخش فیلم تئاترها با مجوزهای رسمی و همینطور پخش تئاترهای‬ ‫انالین بود که حال شــامل تئاترهای خارجی و همینطور داخلی می شــود‪ .‬در این مدت همین مخاطب‬ ‫فضای مجازی هم فراز و فرود زیاد داشته و در یک دوره مردم به سمت این نمایش ها امدند و این سوال‬ ‫برای عده ای پیش امد که نکند این نمایش ها و فعالیت های مجازی بتواند جای حضور مخاطب نفس به‬ ‫نفس با هنرمند را بگیرد چه اینکه تئاتر است و حضور رخ به رخ با تماشاگرش ‪ ،‬تماشاگری که مدام حس‬ ‫خود را به هنرمند منتقل میکند همینطور هم شد که خیلی از هنرمندان نقد زیادی را به این دست کارها‬ ‫اعمال داشــتند و مطرح کردند که چنین نمایش هایی اصال یا نباید باشد و یا اینکه نباید جای کارهای‬ ‫حضوری را بگیرد‪ .‬در این شــرایط بهترین کاری که می توانستند عده ای هنرمندان انجام دهند همین‬ ‫اجرای نمایش های انالین بود‪ .‬به طور مثال عده ای از هنرمندان به مناسبت هایی در پردیس تئاتر تهران‪،‬‬ ‫عده ای در حوزه هنری با ارائه تعزیه و دیگر اجراها و برخی دیگر نیز در ســالن های نمایشی به کارهای‬ ‫انالین دست زدند‪ ،‬اینکه چقدر در شهرستان ها و استان های مختلف این فعالیت های مجازی مورد اقبال‬ ‫قرار گرفته هنوز امار دقیقی در دســت نیســت چرا که زمان زیادی از ان گذشته است اما در ارتباط با‬ ‫مخاطب این نمایش های انالین و مجازی می توان به برخی سایت فروش بلیت تئاتر از جمله سایت های‬ ‫نمایش های انالین مثل نمایش نت و تیوال مراجعه کرد که در این مدت مدام فعالیت های خود را به روز‬ ‫کرده و همگام با مخاطب و هنرمندان جلو امدند‪.‬‬ ‫‪ 10‬میلیون مخاطب پخش زنده تئاتر در فروردین ماه‬ ‫سعید نوروزی مدیر مسئول تلویزیون اینترنتی نمایش نت در این باره می گوید‪ :‬در حال حاضر امکان قرار‬ ‫دادن امار دقیق بازدیدها وجود ندارد اما با توجه به اینکه پروژه تئاتر انالین و موضوع پخش فیلم تئاترها‬ ‫از سه سال پیش در پلتفرم نمایش نت قرار داشته‪ ،‬اینطور می توانم عنوان کنم که به نسبت سال های قبل‬ ‫تقاضای ما برای کارهای انالین بیشتر شده است‪ .‬ضمن اینکه فرهنگ سازی برای تماشای تئاتر به صورت‬ ‫انالین صورت گرفته است ‪ ،‬ظرفیت ها نیز از سال های قبل برای این اثار بیشتر شده است‪ .‬وی در این باره‬ ‫می گوید‪ :‬به طور مثال می توانم بگویم که ما برای نخستین بار پخش زنده تئاتر را شانزدهم فروردین ماه‬ ‫شروع کردیم در ان ‪ 10‬شب با توجه به اینکه تلویزیون های اینترنتی دیگری نیز کنار ما سیگنال را دریافت‬ ‫می کردند‪ ،‬بیش از ده میلیون مخاطب داشــتیم‪ ،‬پس از ان پروژه تعزیه و تئاتر مذهبی حوزه هنری را در‬ ‫ماه رمضان داشتیم که از دو ـ سه تلویزیون مثل نمایش نت‪ ،‬هیئت انالین و کانال حوزه هنری در اپارات‬ ‫تعزیه ها پخش شد که به مراتب نسبت به تئاتر انالین البته با توجه به اینکه چند تلویزیون حضور داشتند‬ ‫مخاطب کمتر بود‪ .‬اما اخیرا که در دهه محرم پخش زنده تعزیه داشتیم‪ ،‬استقبال خیلی خوبی فقط از رسانه‬ ‫نمایش نت و ای گپ شد‪ ،‬چون سیگنال در اختیار خود ما بود و ای گپ از ما لینک گرفت و استقبال خیلی‬ ‫خوبی هم شکل گرفت و گزارشش را هم به مسئوالن دادیم و برای رسانه ها هم ارسال کردیم و گفتیم بیش‬ ‫از ‪ 230‬هزار نفر مخاطب پروژه از یک تلویزیون بودند‪ .‬در نهایت همه اینها نشان می دهد که ذائقه تماشای‬ ‫تئاتر انالین در حال ایجاد شدن است و در اینده نیز می تواند ادامه داشته باشد و بیشتر از این شود‪.‬‬ ‫بارگزاری ده ها اثر تازه فیلم تئاتر در سایت تیوال‬ ‫یکی دیگر از سایت هایی که به فعالیت مجازی در این مدت دست زد و تا پیش از این بیشتر به فعالیت هایی‬ ‫چون فروش بلیت تئاتر ‪ ،‬کنسرت و سینما می پرداخت اما در دوره کرونایی دست به پخش فیلم تئاتر زد‪،‬‬ ‫سایت تیوال بود که خیلی هم خوب توانست بازار این عرصه را تا حدودی به دست بگیرد‪ .‬محمد عمروابادی‬ ‫مدیر عامل سایت تیوال در این رابطه می گوید‪ :‬خوشبختانه دراین چند ماه شرایط فیلم تئاترها خیلی خوب‬ ‫شــده و در ادامه ارائه فیلم تئاترها بر روی تیوال ده ها اثر تازه بر روی تیوال بارگزاری می شــود و همچنان‬ ‫استقبال از این کارها زیاد است‪ .‬بهرحال االن شرایط با ان اوایل فرق کرده ان دوره خیلی مشکالت هم برای‬ ‫گرفتن مجوز و چیزهای دیگر زیاد بود‪ ،‬االن اجراهای متعددی هم روی صحنه امده است و این نکته مهمی‬ ‫است که شاید شرایط فیلم تئاترها را هم تغییر بدهد‪،‬بهرحال از بعد تیر ماه که سالن ها اجازه فعالیت گرفتند‬ ‫و بر تعداد کارها هم افزوده شده‪ ،‬خوشبختانه مخاطبان با رعایت اصول بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی در‬ ‫حال افزایش هستند و این روزها بهتر به محیط های تماشاخانه ها اعتماد می کنند اما بهرحال این هم روش‬ ‫بدی نبود که در این مدت امتحان شــد و قطعا هم ادامه پیدا خواهد کرد‪ .‬همیشه مطرح می شد که یک‬ ‫نمایش خوب با مخاطب ان همراه است و یکی از عناصر موفق و مهم تئاتر حضور مخاطب در صحنه است‬ ‫اما این دلیلی بر این نمی شود که در شرایط نبود مخاطب و کمبود ان یا شرایط استثنایی چون کرونا که‬ ‫شاید قبل تر اصال چنین تجربه ای هم وجود نداشته‪ ،‬درب تئاتر تخته شود و دیگر چراغ هایش هم خاموش‬ ‫شود شاید همین هنرمندان با کارهای انالین و پخش فیلم تئاترها در این ماه ها توانستند چراغ تئاتر را روشن‬ ‫نگه دارند هر چند که این انتظار از صدا و سیمای کشور نیز می رود که در این عرصه ورود کند و به پخش‬ ‫نمایش های تلویزیونی و تله تئاتر بپردازد چیزی که جایش االن کامال در تلویزیون ملی خالی است‪.‬‬ ‫رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت‪:‬‬ ‫برای کاهش رنج بشر‪ ،‬حتم ًا به هنر و هنرمندان نیازمند هستیم‬ ‫معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و رئیس مرکز روابط‬ ‫عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی از‬ ‫تمرین موسیقی نمایش «علمدار» بازدید کردند‪ .‬کیانوش جهانپور‬ ‫در حاشــیه این بازدیــد گفت‪ :‬با توجه به عالقه ای که شــخصاً به‬ ‫موســیقی ایینی دارم‪ ،‬به نظرم کار ارزشمندی است و امیدوارم با‬ ‫توجــه به اهداف خیرخواهانه اثر مورد اســتقبال عموم مردم قرار‬ ‫بگیرد‪ .‬ما برای ترویج فرهنگ و اندیشــه عاشــورایی قطعاً نیازمند‬ ‫کارهای فرهنگی و هنری فاخر هســتیم که در استاندارد حرفه ای‬ ‫و تخصصی تهیه شده باشــد‪ .‬این ها نمونه هایی است که در اینده‬ ‫می تواند تکثیر شود‪ .‬وی با اشــاره به اینکه همه گیری کرونا تاثیر‬ ‫منفی خودش را در ابعاد مختلف زندگی بشــر و در همه جای دنیا‬ ‫گذاشــته اســت‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در این میان حوزه فرهنگ و هنر از‬ ‫حوزه هایی است که بیشترین اسیب را به لحاظ اقتصادی دید‪ .‬البته‬ ‫این موضوع فقط مختص کشور ما نیست‪ .‬تمام تالش وزارت بهداشت‬ ‫و ســتاد ملی مبارزه کرونا در ماه هــای اخیر این بوده که با رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی‪ ،‬بتوانیم به نوعی هم زیستی مسالمت امیز و‬ ‫کم خطری را در کنار کرونا داشته باشیم‪ .‬رئیس مرکز روابط عمومی‬ ‫و اطالع رسانی وزارت بهداشــت اظهار داشت‪ :‬در موسیقی نمایش‬ ‫«علمدار» همه نکات بهداشــتی یه دقت رعایت شده بود که اقدام‬ ‫بسیار مثبتی است و امیدوار هستم در حین اجرا هم این دقت نظر‬ ‫وجود داشته باشد و این فتح بابی برای شروع مجدد اجراهای هنری‬ ‫از جمله برنامه های موسیقی باشد‪ .‬جهانپور بیان کرد‪ :‬البته به کسانی‬ ‫که بیماری زمینه ای دارند به هیچ وجه توصیه نمی شــود در برنامه‬ ‫های جمعی شــرکت کنند اما به گروه های دیگر که برای ارامش‬ ‫و بهداشت روان خودشــان فکر می کنند و نیاز به ارتباط مجدد با‬ ‫محافل فرهنگی هنــری دارند؛ توصیه می کنیم که حتماً با رعایت‬ ‫اصول بهداشتی‪ ،‬شست وشوی مکرر دست ها و رعایت فاصله گذاری‬ ‫اجتماعی در این دســت برنامه ها حاضر شوند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬برای‬ ‫گروه های فرهنگی هنری نیز توصیه می شود که امکان ارتباط انالین‬ ‫و مشاهده این اجراها را به صورت زنده برای مخاطبانی که مشکالتی‬ ‫بــرای حضور در رویدادهای هنری دارند برقرار کنند تا ان ها هم از‬ ‫این امکان استفاده کنند‪ .‬رئیس مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی‬ ‫وزارت بهداشــت گفت‪ :‬زندگی بشــر و خصوصاً در دهه های اخیر‬ ‫با عوامل فشــارزای روانی که در زندگی همه وجــود دارد‪ ،‬فارغ از‬ ‫عنصر فرهنگ‪ ،‬ادبیات و هنر امکان پذیر نیســت‪ .‬ما باید به سمتی‬ ‫برویم که سبک زندگی مان به نوعی سبک مبتنی بر سالمت روان‬ ‫باشــد‪ .‬البته در این ســامت روان ان چه که اهمیت دارد‪ ،‬اموزش‬ ‫مهارت های روان اســت‪ .‬قطعاً یکی از مهارت های بهداشت روان و‬ ‫یکی از مسیرهایی که افراد می توانند ارامش روانی را تجربه کنند‪،‬‬ ‫پیوند و نزدیک شدن با عناصری مثل ادبیات‪ ،‬فرهنگ و هنر است‪.‬‬ ‫جهانپور در پایان خاطرنشــان کرد‪ :‬یکی از شاخص های توسعه هر‬ ‫کشــور‪ ،‬میزان استفاده و ارتباطی اســت که افراد با اثار فرهنگی و‬ ‫هنری برقرار می کنند‪ .‬ما هم اگر بخواهیم این مســیر را طی کنیم‬ ‫باید به نوعی مروج و توســعه دهنده ارتباطات و پیوندهای افراد با‬ ‫فرهنگ و هنر باشــیم‪ .‬زندگــی دور از ادبیات‪ ،‬فرهنگ و هنر قطعاً‬ ‫مشــکل تر و دشوارتر خواهد بود‪ .‬ما برای کاهش رنج بشر‪ ،‬حتماً به‬ ‫عالم هنر و پیوند نزدیک تر افراد به اثار هنری نیازمند هستیم‪.‬‬ ‫نخستین حضور بین المللی انیمیشن کوتاه «نهنگ سفید» در جشنواره ورشو‬ ‫سی و ششمین دوره این جشنواره‪ ،‬از ‪ ١٨‬تا ‪ ٢٧‬مهرماه‬ ‫‪ ٩(1399‬تا ‪ ١٨‬اکتبر) در لهستان به صورت حضوری‬ ‫و در سینماها برگزار خواهد شد‪ .‬انیمیشن نهنگ سفید‬ ‫به عنوان تنها نماینده از کشور ایران در بخش رقابتی‬ ‫فیلم کوتاه این رویداد حضور خواهد داشت‪« .‬نهنگ‬ ‫ســفید» فیلمی ضد جنگ و فارغ از ملیت و قومیت‪،‬‬ ‫هفتمین اثر امیر مهران اســت‪ .‬فیلم «شهر خاموش»‬ ‫یکــی از اثار موفق این کارگردان بود که جوایز زیادی‬ ‫را در جشنواره های ملی و بین المللی کسب کرد‪ .‬زمان‬ ‫این انیمیشــن بی کالم ‪ 10‬دقیقه می باشد و روایتگر‬ ‫تالش مردی تنهاست که در پی یافتن دوستانی است‬ ‫که ســالیان پیش در یک حمله هوایی از دست داده‬ ‫است‪ .‬نهنگ سفید تنها تصویر و نشانه برجای مانده از‬ ‫ان حادثه در ذهن او است‪ .‬این فیلم کوتاه از تولیدات‬ ‫مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی است و پخش‬ ‫بین الملل ان به عهده فهیمه(رها) پورقاسم می باشد‪.‬‬ ‫عوامل ایــن فیلم عبارتند از‪ :‬نویســنده و کارگردان‪،‬‬ ‫تهیه کننده‪ :‬امیر مهران‪ ،‬متحرک سازی‪ :‬جالل نعیمی‪،‬‬ ‫طراحی فضا و کانسپت‪ :‬نعیم ازاد‪ ،‬طراحی شخصیت‪:‬‬ ‫ابوالفضلبرومندی‪،‬اهنگ ساز‪:‬پژمانخلیلی‪،‬صداگذاری‬ ‫و ترکیب صدا‪ :‬ارش قاسمی و محمد قاسمی‪ ،‬افکت و‬ ‫کامپوزیت سه بعدی‪ :‬مسعود تقی مومنی‪ ،‬کامپوزیت و‬ ‫تدوین‪ :‬امیر مهران‪ ،‬استوری بورد‪ :‬عمار قنبرزاده‪ ،‬تصحیح‬ ‫رنگ و نور‪ :‬حمیدرضا فطوره چیان‪ .‬برنا جمشــیدی‪،‬‬ ‫مدل سازی سه بعدی‪ :‬محمد شهرابی‪ ،‬ساخت تیزر‪ :‬ارین‬ ‫وزیردفتری‪ ،‬مجری طرح‪ :‬استودیو ادورن‪.‬‬ ‫شایان ذکر اســت‪ ،‬دو اثر دیگر نیز از هنرمندان ایرانی‬ ‫به عنوان نمایندگان کشورهای ترکیه و امریکا حضور‬ ‫خواهند داشت‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫گزارش‬ ‫تجربه ای شگفت انگیز برای عبور از بحران کرونا در سینما‬ ‫سالن ها را در اختیار اکران‬ ‫خانوادگی و خصوصی بگذارید!‬ ‫در این طرح حتی یــک زوج یا یک خانواده پنج نفره با تقبل‬ ‫هزینه نه چندان زیاد می توانند یک اکران خصوصی با پرده بزرگ‬ ‫داشته باشند که تجربه شگفت انگیزی است‪ .‬سالن های سینما‬ ‫در اختیار اکران خانوادگی و اکران خصوصیبا اوج گیری بحران‬ ‫کرونا‪ ،‬فروش سالن های سینما انچنان کاهش یافته که منجر‬ ‫به اخراج گسترده پرسنل سالن های سینما و کند شدن ضرب‬ ‫اهنگ تولید در سینمای ایران شده و حتی اکران فیلم های دارای‬ ‫ظرفیت فروش باال در این شرایط حاصلی جز شکست تجاری‬ ‫این فیلم ها در بر نداشــته است‪ .‬با وجود انکه به نظر می رسد‬ ‫در دوران کرونا کاری را برای نجات سینما نمی توان به سرانجام‬ ‫رساند‪ ،‬هنوز راهکارهایی برای روشن نگه داشتن پرژکتورهای‬ ‫سینما وجود دارد‪ .‬به گزارش هنرمند به نقل از تابناک‪ :‬سالن های‬ ‫ســینمای ایران پس از چهار ماه تعطیلی متاثر از شیوع کرونا‪،‬‬ ‫جــزو اخرین مجموعه هایی بودند که مجوز بازگشــایی با ‪۵۰‬‬ ‫درصد ظرفیت را یافتند‪ .‬این تصمیم مصادف با شروع اوج گیری‬ ‫مجدد شیوع کرونا در ایران و افزایش تعداد قربانیان این ویروس‬ ‫مرگ افرین در ایران شد‪ .‬با وجود انکه فیلم هایی چون «شنای‬ ‫پروانه» و «خوب بد جلف ‪ :۲‬ارتش سری» به عنوان دو فیلمی‬ ‫که پیش بینی فروش چند ده میلیاردی درباره ان ها می شد‪ ،‬برای‬ ‫بازگرداندن مخاطب در سالن های سینما اکران شدند‪ ،‬نتیجه‬ ‫چیزی دور از انتظار سالن داران و مطابق با پیش بینی کارشناسان‬ ‫بود‪ .‬از سوی دیگر در چارچوب اکران فیلم های خارجی‪ ،‬فیلم های‬ ‫«بین ســتاره ای» به کارگردانی کریستوفر نوالن‪« ،‬جوکر» به‬ ‫کارگردانی تاد فیلیپس‪ »۱۹۱۷« ،‬به کارگردانی سم مندس و‬ ‫«احضار ‪ »۲‬به کارگردانی جیمز وان‪ ،‬روی پرده بزرگ شماری‬ ‫از پردیس های تهران بدون خرید کپی رایت اکران شده اند که‬ ‫منجر به اعتراض یکی از تهیه کنندگان شــد و ان را مصداق‬ ‫دزدی خواند‪ .‬هیچ یک از این فیلم ها به تازگی اکران نشده یا اثار‬ ‫نادیده ای به خصوص برای مخاطبان حرفه ای سینما نیستند‪ ،‬اما‬ ‫تجربه اصلی تماشای فیلم روی پرده‪ ،‬با تماشا در تلویزیون و یا‬ ‫کامپیوتر متفاوت است و گروهی از تماشاگران حرفه ای سینما‬ ‫می کوشند فیلم ها را روی پرده و در سالن سینما برای درک بهتر‬ ‫و لذت بیشتر تماشا کنند‪.‬‬ ‫سالن هایسینما‬ ‫در اختیار اکران خانوادگی و اکران خصوصی‬ ‫در کنار اکران فیلم خارجی‪ ،‬اکران فیلم های تازه ایران نیز تداوم‬ ‫یافت؛ هرچند برخالف گذشته که برای اکران فیلم کشمکش‬ ‫بود‪ ،‬اکنون بر سر اکران نکردن فیلم دعوا است و فیلم هایی که در‬ ‫اینشرایطاکرانمی شود‪،‬کمترینشانسیبرایبازگشتسرمایه‬ ‫ندارند‪ .‬تداوم این وضعیت باعث شد تا سالن داران‪ ،‬قید حمایت‬ ‫اندک دولتی را بزنند و اخراج مرحله به مرحله کارکنان شان را‬ ‫در دســتور کار قرار دهند که در بخش خصوصی تا ‪ ۸۰‬درصد‬ ‫و در حوزه هنری تا ‪ ۳۰‬درصد تحقق یافت‪ .‬ســینما ازادی به‬ ‫عنوان پرفروش ترین سینمای غیرخصوصی‪ ،‬با اخراج ‪ ۵۰‬نفر از‬ ‫پرسنلش کوشیده ماه های اینده را ادامه دهد و این وضعیت در‬ ‫سالن های خصوصی شدیدتر است‪ ،‬به گونه ای که چندی پیش‬ ‫مدیر یکی از سالن های خصوصی گفت در همه بخش از گیشه‬ ‫بلیت فروشی تا کنترلچی‪ ،‬تعدیل نیرو کرده و پرسنلش به کمتر‬ ‫از انگشــتان دو دست رسیده و تاکید نمود‪ ،‬همین گروه نیز در‬ ‫صورت تداوم وضعیت تعدیل خواهند شد‪ .‬با این اوصاف ظاهرا ً‬ ‫هیچ راهکاری برای تداوم حیات ســالن های سینما در دوران‬ ‫کرونا به عنوان روش موثر وجود ندارد اما همچنان با ابتکارعمل‬ ‫می توان پرژکتورهای سالن های سینما را روشن نگه داشت‪ .‬یکی‬ ‫از این ابتکارعمل ها می تواند‪ ،‬فعال سازی اکران های خانوادگی یا‬ ‫اکران های خصوصی باشد‪ .‬بر اساس این روش‪ ،‬سالن های سینما‬ ‫می توانند برنامه ای برای اکران خصوصی داشــته باشند‪ .‬بر این‬ ‫مبنا‪ ،‬اشخاص با پرداخت مبلغی معادل ‪ 5‬تا ‪ 10‬درصد قیمت‬ ‫کل بلیت های یک سالن سینما که حدود ‪ 8‬تا ‪ 40‬صندلی بسته‬ ‫به ابعاد ســالن (‪ 150‬تا ‪ 400‬صندلی می شود)‪ ،‬می توانند یک‬ ‫سالن را با بستگان یا نزدیکان به شکل دربست در اختیار داشته‬ ‫باشند و سینمادار فیلم درخواستی شان را نمایش دهد‪ .‬در این‬ ‫طرح حتی یک زوج یا یک خانواده پنج نفره با تقبل هزینه نه‬ ‫چندان زیاد می توانند یک اکران خصوصی با پرده بزرگ داشته‬ ‫باشــند که تجربه شگفت انگیزی است‪ .‬این طرح که می تواند‬ ‫بخشی از ضرر سالن ها سینما را جبران کند‪ ،‬نه تنها در دوران‬ ‫شیوع کرونا فضایی امن برای اکران فیلم برای جمع ها و گروه ها‬ ‫فراهم اورد‪ ،‬بلکه سانس های خالی سالن های سینما که بسیاری‬ ‫اوقات برپا نمی شود را نیز فعال نماید‪ .‬این طرح می تواند نه تنها‬ ‫بازدهی اقتصادی مناسب برای سالن های سینما در این دوران‬ ‫فراهم اورد‪ ،‬بلکه حتی در دوران پس از کرونا نیز قابل اجرا است و‬ ‫می تواند یکی از بسترهای تازه برای توسعه روش های عرضه فیلم‬ ‫و کسب درامد فیلم ها باشد‪.‬‬ صفحه 5 ‫سالمت‬ ‫توزیع ‪ ۳.۶‬میلیون کیت تشخیص کرونا در بخش دولتی‬ ‫‪6‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 26‬شهریورماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪346‬‬ ‫گزارش‬ ‫چند دستورالعمل کاربردی‬ ‫و تغذیه ای برای «درمان‬ ‫بی خوابی»‬ ‫شناخت علت بروز اختالل در خواب باعث بهبود‬ ‫روند درمان این اختالل می شود؛ پرهیز از برخی‬ ‫رفتارها و عادات تغذیه ای و عمل کردن به برخی‬ ‫توصیه های طب سنتی می تواند به درمان اختالل‬ ‫بی خوابی کمک شایانی کند‪« .‬اختالالت خواب»‬ ‫می تواند بر وضعیت ســامتی افراد تاثیرگذار‬ ‫باشــد‪ ،‬دالیل ایجاد اختالل در خوابیدن ممکن‬ ‫است از فردی به فرد دیگر متغیر باشد اما یکی‬ ‫از دالیل ایجاد اختالل در خواب «استرس» است‪.‬‬ ‫دالیل دیگر شامل درد مفاصل یا اندام های بدن‪،‬‬ ‫تکرر ادرار یا مشکالت تنفسی است؛ پیش از این‬ ‫در مطلبی به توصیه هــای تغذیه ای برای مقابله‬ ‫با اســترس و اضطراب پرداختیم‪ .‬شناخت علت‬ ‫بی خوابی باعث بهبــود روند درمان این اختالل‬ ‫می شود؛ در این مطلب به برخی نکات ساده برای‬ ‫درمان اختالالت خواب خواهیم پرداخت‪.‬‬ ‫پرهیزها‪:‬‬ ‫پرهیــز از برخی رفتارها می تواند باعث رفع اختالل در‬ ‫خواب افراد شود‪.‬‬ ‫خوابیدن طــی روز‪ ،‬قرار گرفتــن در معرض صداهای‬ ‫بلنــد و زیاد‪ ،‬فعالیت های شــدید جســمی و ذهنی‪،‬‬ ‫حضــور مــداوم و طوالنی در فضای مجــازی یا انجام‬ ‫دادن بازی های رایانــه ای‪ ،‬عصبانیت و نگرانی‪ ،‬همگی‬ ‫از عوامل تاثیرگذار بر بروز اختالالت خواب هســتند؛‬ ‫پرهیز از موارد ذکرشــده به بهبود کیفیت خواب افراد‬ ‫کمک می کند‪.‬‬ ‫مصــرف برخی مــواد مانند چــای‪ ،‬قهوه‪ ،‬شــکالت‪،‬‬ ‫نوشــیدنی های انرژی زا‪ ،‬غذاهای ســنگین‪ ،‬سرخ شده‪،‬‬ ‫امــاده و فریزری‪ ،‬اب یخ‪ ،‬ادویه هــای تند و محرک و‬ ‫حبوبات نفاخ نیز می تواند باعث بروز اختالل در خواب‬ ‫افراد شود و مصرف این دسته از مواد غذایی باید تا حد‬ ‫امکان در رژیم غذایی کاهش یابد‪.‬‬ ‫توصیه ها‪:‬‬ ‫ــ انجام ورزش هوازی به مــدت حداقل ‪ 15‬دقیقه در‬ ‫روز‬ ‫ــ بوییدن عرق بیدمشــک‪ ،‬گالب‪ ،‬ریحــان و نیلوفر؛‬ ‫می توانیــد مقداری از این عرق ها را در ظرفی بریزید و‬ ‫کنار تختخواب خود قرار دهید تا بوی ان به مشام شما‬ ‫برســد یا به هنگام خواب‪ ،‬مقداری گالب را روی بالش‬ ‫خود اسپری کنید‪.‬‬ ‫ــ اســتفاده نکردن از چراغ خواب و خوابیدن در اتاق‬ ‫کام ً‬ ‫ال تاریک‬ ‫ــ خوابیدن در رختخواب نرم و راحت‬ ‫ــ ایجاد تعــادل در دمای اتاق به طوری که هوای اتاق‬ ‫نه سرد و نه گرم باشد البته در فصول سرد سال توجه‬ ‫داشته باشــید که دمای اتاق خود را بیش از حد گرم‬ ‫نکنیــد و ســعی کنید دما در حدی باشــد که نیاز به‬ ‫پوشیدن یک لباس گرم داشته باشید‪.‬‬ ‫ــ سر‪ ،‬باالتر از پاها قرار بگیرد و بهتر است سر در جای‬ ‫خنک تر و پاها در جای گرمتر قرار بگیرند‪.‬‬ ‫خوراکی های توصیه شده برای درمان بی خوابی‪:‬‬ ‫حریره بادام‪ ،‬مربای سیب‪ ،‬زرده تخم مرغ‪ ،‬مویز به میزان‬ ‫‪ 20‬تا ‪ 30‬عــدد روزانه‪ ،‬فالوده ســیب با کمی گالب‪،‬‬ ‫ســوپ جو با اسفناج و شوید و گشــنیز تازه و فرنی از‬ ‫خوراکی هــای کمک کننده به درمان اختالل بی خوابی‬ ‫هســتند البته باید توجه داشــت که رژیم غذایی هر‬ ‫فرد بــا توجه به خصوصیات فردی‪ ،‬ســابقه بیماری ها‬ ‫و شــرایط جسمانی او تعیین می شــود و ممکن است‬ ‫برخی افراد دچار بیماری هایی باشند که مصرف موارد‬ ‫گفته شده برای ان ها با محدودیت هایی همراه باشد؛ در‬ ‫این صورت افراد باید نســبت به مراجعه به متخصص‬ ‫تغذیه یا طب سنتی اقدام کنند‪.‬‬ ‫نوشیدنی های مفید‪:‬‬ ‫مصرف روزانه یک لیوان مخلوط اب کاهو (یک ســوم‬ ‫لیــوان) و اب ســیب (دوســوم لیوان) و یک قاشــق‬ ‫مرباخــوری اب لیمــوی تازه و مصرف شــربت گالب‪،‬‬ ‫شــیر گردو و اب انار مخلوط شده با عسل و گالب نیز‬ ‫می تواند در درمان اختالالت خواب موثر باشد‪.‬‬ ‫رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران‪ ،‬از توزیع بیش از ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار کیت کرونا در مراکز درمانی دولتی خبر داد‪ .‬مهدی یوســفی‪ ،‬درباره امار توزیع‬ ‫کیت های کرونا اظهار داشــت‪ :‬حدود ‪ ۸۰‬درصد خرید کیت های کووید ‪ ۱۹‬از شرکت های دانش بنیان و تولید داخل بوده است و با توجه به اینکه کشور با تحریم های ظالمانه مواجه‬ ‫است پشتکار و دانش علمی جوانان در این دوره حساس نشان از توانمند بودن انها در عرصه های مختلف از جمله حوزه های پزشکی دارد‪ .‬وی با بیان اینکه بیش از ‪ ۲‬میلیون و ‪۱۶۰‬‬ ‫هزار کیت تشخیصی برای مراکز درمانی دولتی توزیع شده است‪ ،‬افزود‪ :‬بیش از یک میلیون و ‪ ۵۵۰‬هزار کیت استخراج نیز در ‪ ۶‬ماه اول سال جاری برای دانشگاه های علوم پزشکی‬ ‫سراسر کشور ارسال شده است‪ .‬رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران‪ ،‬خاطر نشان کرد‪ :‬تمامی کیت های خریداری شده توسط هیات امنا دارای مجوزهای الزم‬ ‫از اداره کل تجهیزات پزشکی بوده و تاییدیه انستیتو پاستور را گرفته اند و از لحاظ کیفیت با کیت های خارجی برابر بوده و حتی در مواردی برتری دارند‪.‬‬ ‫اختالل «گفتاری» در سنین قبل از مدرسه‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران‪ ،‬نسبت به عدم توجه والدین به اختالل گفتاری بچه ها در‬ ‫سنین قبل از مدرسه هشدار داد‪.‬‬ ‫سمیرا اقادوست‪ ،‬به اختالل گفتاری مانند اختالل تلفظ و اپراکسی گفتار در بین کودکان قبل از سنین‬ ‫مدرسه اشاره کرد و گفت‪ :‬اختالل «اپراکسی دوران رشد» یک اختالل گفتاری کمتر شناخته شده است‬ ‫که در بین کودکان قبل از سنین مدرسه زیاد دیده می شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به انواع اختالالت گفتاری در این سن‪ ،‬افزود‪ :‬باید توجه داشته باشیم که ان دسته از کودکانی‬ ‫که قبل از سن مدرسه حرف نمی زنند و اصوالً صحبت انها در حد تک کلمه است و یا اینکه وضوح گفتاری‬ ‫کمی دارند‪ ،‬احتماالً درجاتی از اختالل اپراکسی را دارند‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران‪ ،‬ادامه داد‪ :‬کودکان حدود یک سالگی شروع به تولید تک‬ ‫کلمات کرده و حدود ‪ ۲‬سالگی شروع به جمله سازی می کنند‪ .‬اگر کودکی با رشد ذهنی و شناختی سالم‪،‬‬ ‫سن ‪ ۲‬سال و ‪ ۶‬ماهگی را پشت سر گذاشت و همچنان کالم نداشت و یا مشکل در جویدن یا ابریزش از‬ ‫دهان در پی ضعف عضالت دهانی را داشت‪ ،‬احتماالً درجاتی از اپراکسی دهانی و گفتاری را دارد و والدین‬ ‫باید هرچه زودتر با اسیب شناس گفتار و زبان مالقاتی داشته باشند تا روند رشد مهارت های گفتار و زبان‬ ‫کودک بررسی شود‪ .‬اقادوست به اهمیت شناخت و درمان انواع اختالالت گفتاری جهت اقدام به موقع و‬ ‫پیشــگیرانه در کودکان زیر سن مدرسه اشاره کرد و گفت‪ :‬کودکان از سن ‪ ۴‬سالگی باید وضوح گفتاری‬ ‫کاملی در ارتباط کالمی داشته باشند و اگر گفتار انها حین صحبت برای فرد غریبه ای واضح و قابل درک‬ ‫نباشد‪ ،‬نیاز به ارزیابی دقیق اسیب شناس گفتار و زبان دارند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کودکان دارای انواع اختالالت گفتاری اگر قبل از ســن مدرسه به صورت کامل درمان نشوند و‬ ‫وضوح گفتارشان به صد در صد نرسد‪ ،‬وقتی وارد محیط مدرسه می شوند با مشکالت عدیده ای در خواندن‬ ‫و نوشتن مواجه می شوند و در معرض اختالالت یادگیری قرار می گیرند‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به اشتباه برخی والدین که فرزند خودشان را نزد‬ ‫متخصص مغز و اعصاب می برند‪ ،‬گفت‪ :‬مغز این کودکان به لحاظ سخت افزاری سالم است و می بایست به‬ ‫اصالح نرم افزار مغز برای تولید گفتار توجه کرد و در واقع ما با تکنیک های صحیح گفتار درمانی‪ ،‬به اصالح‬ ‫مدارهای تولید گفتار در مغز پرداخته و مدار گفتار در مغز این کودکان را فعال می کنیم‪.‬‬ ‫اقادوســت با تاکید بر ارجاع به موقع این قبیل کودکان به کلینیک های گفتار درمانی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این‬ ‫کودکان باید مورد ارزیابی گفتار درمانگر جهت بررسی ابعاد مختلف گفتار‪ ،‬زبان و شناخت قرار بگیرند و‬ ‫مصرف دارو برای تسریع در صحبت کردن این قبیل کودکان بی فایده است‪.‬‬ ‫وی در پایان اشاره کرد‪ :‬اگر کودک شما سن ‪ ۳‬سالگی را پشت سر گذاشته است و کمتر از ‪ ۲۰۰‬کلمه بیان‬ ‫می کند یا در سنین نزدیک مدرسه قرار دارد و همچنان وضوح گفتار وی پایین است یا توانایی جمله سازی‬ ‫ندارد‪ ،‬به وجود اپراکسی دوران رشد باید مشکوک شد و با توجه به عدم درمان خود به خودی این اختالل‬ ‫با افزایش سن‪ ،‬باید هرچه زودتر با اسیب شناس گفتار و زبان تماس گرفت‪.‬‬ ‫ارتباط رژیم غذایی سالم و ورزش دوران بارداری با سالمت کودک‬ ‫مطالعه جدید تایید می کند که ســبک زندگی زنان چاق در دوره‬ ‫بارداری می تواند فواید طوالنی مدتی برای ســامت قلب و عروق‬ ‫کودک داشته باشد‪.‬‬ ‫‪ ،‬نتایج مطالعه محققان کالج کینگ لندن نشان می دهد رژیم غذایی‬ ‫قبل از زایمان و تحرک فیزیکی در زنان باردار چاق می تواند تاثیر‬ ‫مثبتی بر سالمت زنان و همچنین کودکان شان تا سه سال بعد از‬ ‫زایمان داشته باشد‪.‬‬ ‫در این مطالعه‪ ،‬زنان بارداری که از یک برنامه رژیم غذایی و ورزشی‬ ‫پیروی می کردند با گروه کنترل که زنان بدون هیچ گونه تغییر در‬ ‫رژیم غذایی شان بودند مقایسه شدند‪.‬‬ ‫معاینات پیگیری ســه ســال پس از تولد نشــان داد که کودکان‬ ‫متولد شــده از زنان بــاردار دارای برنامه غذایی و ورزشــی ویژه‬ ‫نسبت به کودکان تحت مراقبت اســتاندارد دارای ضربان قلب در‬ ‫حالت استراحت کمتر ‪ -۵ bpm‬بودند‪ .‬ضربان قلب باال در هنگام‬ ‫اســتراحت در بزرگساالن با فشار خون باال و اختالل عملکرد قلب‬ ‫و عروق مرتبط است‪ .‬همچنین مادران گروه ازمایش در طول سه‬ ‫سال بعد از تولد هم دارای رژیم غذایی سالم تری بودند‪.‬‬ ‫دکتر «کاترین دالریمپل»‪ ،‬سرپرســت تیم تحقیــق‪ ،‬در این باره‬ ‫می گوید‪« :‬این تحقیق نشان می دهد که مداخله در سبک زندگی‬ ‫زنان بــاردار با تمرکز بر بهبود رژیم غذایی و افزایش فعالیت بدنی‬ ‫می توانــد منجر به بهبود عملکرد قلب و عروق در کودک در ســه‬ ‫سالگی و بهبود مداوم در رژیم غذایی مادران تا سه سال بعد شود‪».‬‬ ‫وی در ادامه می افزاید‪« :‬این یافته ها بسیار هیجان انگیز هستند زیرا‬ ‫نشان می دهند بارداری فرصتی برای ارتقا سالمت و تغییرات مثبت‬ ‫در سبک زندگی است که برای مادر و فرزندش سودمند است‪».‬‬ ‫محققان تاکید می کنند چاقی در دوره بارداری مشــکلی بســیار‬ ‫اساسی اســت و می تواند ریسک عوارض بارداری را افزایش دهد و‬ ‫همچنین بر سالمت طوالنی مدت کودک هم تاثیر گذارد‪.‬‬ ‫محققان قصد دارند این کودکان را مجددا ً در ســن ‪ ۱۰-۸‬سالگی‬ ‫معاینه کنند تا ببینند ایا این بهبود عملکرد قلب و عروق در طول‬ ‫دوران کودکی حفظ می شود یا خیر‪.‬‬ ‫رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن‪:‬‬ ‫زنان باردار امسال واکسن انفلوانزا دریافت میکنند‬ ‫رئیس اداره بیماری های قابل پیشــگیری با واکســن وزارت بهداشت‪ ،‬گفت‪ :‬زنان باردار امسال واکسن‬ ‫انفلوانزا دریافت می کنند‪.‬‬ ‫محسن زهرایی‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬وزارت بهداشت برای اولین بار برنامه ریزی کرده است که واکسیناسیون‬ ‫خانم های باردار برای انفلوانزا را امسال انجام دهد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬واکسن از مداخالت بهداشتی بسیار موفق و از بهترین و موثرترین مداخالت بهداشتی در حفظ‬ ‫سالمت جان انسان ها در جهان است‪.‬‬ ‫واکســن بیماری ها با هم تفاوت می کند‪ .‬هر واکسن برای یک بیماری خاص است و‬ ‫زهرایی ادامه داد‪:‬‬ ‫ِ‬ ‫اثربخشی اش هم بر روی همان بیماری است‪ .‬یعنی واکسن ها به صورت کامال اختصاصی سیستم ایمنی‬ ‫بدن انسان ها را تحریک می کنند که بتوانند علیه همان بیماری در بدن امادگی الزم را برای محافظت‬ ‫ایجاد کند‪.‬‬ ‫رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن‪ ،‬گفت‪ :‬واکسن بیماری های فلج اطفال‪ ،‬دیفتری‪ ،‬کزاز‪،‬‬ ‫سرخک برای باال بردن سیستم دفاعی بدن اثربخشی ‪ ۹۵‬درصدی دارند ولی واکسن انفلوانزا اثربخشی‬ ‫حدود ‪ ۴۰‬تا ‪ ۶۰‬درصدی در پیشــگیری از ابتال به بیماری دارد‪ .‬در گروه های سالمند و در افراد دارای‬ ‫ضعف سیستم ایمنی ممکن است این اثربخشی به کمتر از ‪ ۵۰‬درصد هم برسد‪.‬‬ ‫زهرایی تصریح کرد‪ :‬واکســن انفلوانزا به عنوان یک سپر دفاعی قطعی محسوب نمی شود و اینکه فکر‬ ‫کنیم بعد از زدن واکسن فرد مبتال به انفلوانزا در پاییز و زمستان نمی شود‪ ،‬غلط است‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬اگر واکسن هم زده شود همچنان فرد باید اقدامات پیشگیرانه مثل شستن دست ها‪ ،‬پرهیز‬ ‫از تماس با افراد مبتال به بیماری انفلوانزا و ماســک زدن و رعایت فاصله گذاری های اجتماعی را انجام‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫رئیس اداره بیماری های قابل پیشــگیری با واکســن وزارت بهداشــت گفت‪ :‬ولی واکسن می تواند در‬ ‫گروههای پرخطر موثر باشد‪ .‬به همین خاطر به این افراد توصیه می کنیم واکسن بزنند‪.‬‬ ‫زهرایی افزود‪ :‬این افراد پرخطر دو دســته اند یک عده به دلیل شــغل شان پرخطر محسوب می شوند‪.‬‬ ‫مثل کارکنان حرفه های مختلف پزشکی که با بیماران سر و کار دارند‪ .‬این عده اگر انفلوانزا بگیرند هم‬ ‫به کادر درمانی دیگر منتقل می کنند هم چند روز از ارائه خدمت به سایر بیماران عقب می افتند لذا در‬ ‫همه کشورها این کادر جزو اولویت اول دریافت واکسن هستند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بعضی گروه های دیگر نیز هستند که اگر انفلوانزا بگیرند چون ریسک عوارض درانها به‬ ‫دلیل بیماری های زمینه ای باال می رود‪ ،‬توصیه می شــود واکســن دریافت کنند‪ .‬مثل زنان باردار که‬ ‫سازمان جهانی بهداشت انها را در اولویت قرار داده است‪.‬‬ ‫زهرایی اضافه کرد‪ :‬بعضی گروه ها نیز بیماری زمینه ای دارند‪ .‬مثل افرادی که ضعف سیستم ایمنی دارند‬ ‫یا شیمی درمانی می شوند یا ایدز دارند یا بیماران قلبی‪ ،‬ریوی‪ ،‬کلیوی‪ ،‬کبدی مزمن دارند و ممکن است‬ ‫فرم شدید تری از انفلوانزا را بگیرند‪ .‬در مجموع افرادی از گروه های خاص هستند باید واکسن بزنند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬واکسن انفلوانزا اختصاصی عمل می کند و از کرونا که اکنون تبدیل به پاندمی جهانی‬ ‫شده است‪ ،‬جلوگیری نمی کند‪ .‬این واکسن می تواند نهایتا حدود ‪ ۴۰‬تا ‪ ۶۰‬درصد روی بیماری انفلوانزا‬ ‫موثر باشد‪ .‬ولی در مهار کرونا به هیچ وجه نقشی ندارد‪.‬‬ ‫زهرایی خاطرنشان کرد‪ :‬بنابراین این گمان که با دریافت واکسن انفلوانزا فرد در برابر کرونا بیمه می شود‬ ‫حرف کامال اشتباه و غیر علمی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ممکن است این نگرانی در جامعه باشد که به دلیل وجود کرونا و همزمانی ان با انفلوانزا در‬ ‫فصول سرد سال خیلی از افراد که در گروه های پرخطر هم نیستند فکر کنند باید واکسن انفلوانزا بزنند‪.‬‬ ‫در حالی که اینطور نیست و بسیاری از صاحبنظران عقیده دارند همین اقدامات پیشگیرانه برای کرونا‬ ‫مثل ماسک زدن‪ ،‬رعایت فاصله گذاری های اجتماعی و شستشوی مرتب دست ها از ابتال به انفلوانزا هم‬ ‫تا حد بسیار زیادی جلوگیری می کند‪.‬‬ ‫رئیس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن گفت‪ :‬در نتیجه خیلی از صاحبنظران علوم پزشکی‬ ‫معتقدند احتماال با رعایت این مسایل امکان شیوع انفلوانزا امسال نسبت به سال های پیش کاهش پیدا‬ ‫کند‪ .‬اما گروه های پرخطر حتما باید واکسن انفلوانزا بزنند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬برای امسال تدارک حجم باالیی از واکسن دیده شده که در زمان مقرر گروه های پرخطر‬ ‫می توانند مراجعه و دریافت کنند‪ .‬سایر افراد غیرپرخطر نیازی به دریافت واکسن ندارند‪.‬‬ ‫زهرایی تصریح کرد‪ :‬البته این واکسن منع دریافت بسیار محدودی دارد‪ .‬یعنی فردی که بیماری زمینه ای‬ ‫ندارد هم می تواند واکسن بزنند اما اگر این کار را بخواهیم انجام دهیم ان گروه های پرخطر از دریافت‬ ‫واکسن محروم می مانند‪ .‬چون ظرفیت تولید واکسن انفلوانزا در دنیا ساالنه حدود ‪ ۳۵۰‬تا ‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫دوز است در صورتی که جمعیت دنیا بیش از ‪ ۷‬میلیارد نفر است لذا در تمام دنیا گروه های پرخطر برای‬ ‫دریافت واکسن اولویت دارند‪.‬‬ ‫وی در پایــان تاکید کرد‪ :‬برای همه افراد چه پرخطر چــه کم خطر همچنان توصیه ما رعایت اصول‬ ‫بهداشتی‪ ،‬فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک است‪.‬‬ صفحه 6 ‫سخنگوی وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی شرایط توزیع واکسن انفلوانزا برای گروه های مختلف جامعه را تشریح کرد و گفت‪ :‬این واکسن از هفته اول مهر ماه توزیع می شود‪ .‬سیما سادات الری درباره‬ ‫توزیع واکسن انفلوانزا برای گروه های پرخطر و سایر افراد جامعه بیان کرد‪ :‬تعداد‪ ۲.۵‬میلیون واکسن انفلوانزا برای گروه های پرخطر در اختیار معاونت بهداشت قرار می گیرد تا برای مادران باردار‪ ،‬سالمندان‪ ،‬زندانی ها‪،‬‬ ‫کادر بهداشت و درمان‪ ،‬بیماران خاص و زمینه ای و نیروهای مسلح به صورت رایگان تزریق شود‪ .‬وی گفت‪ :‬با تمهیدات در نظر گرفته شده‪ ،‬هر فرد با ارائه کارت ملی و ثبت کد ملی می تواند فقط یک واکسن انفلوانزا‬ ‫دریافت کند و امیدواریم با این اقدام از ایجاد تقاضای القایی جلوگیری شود‪ .‬الری ادامه داد‪ :‬بیماران خاص و زمینه ای و زنان باردار باید واکسن انفلوانزا را از مراکز بهداشت دریافت کرده و تزریق کنند‪ .‬حدود ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫نفر از افراد باالی ‪ ۶۵‬سال که در مراکز بهداشت ثبت شده اند نیز این واکسن را به صورت رایگان از مراکز بهداشت دریافت می کنند و ‪ ۴.۵‬میلیون نفر دیگر از افراد باالی ‪ ۶۵‬سال هم واکسن انفلوانزا را از داروخانه های‬ ‫سراسر کشور با ارائه کارت ملی دریافت خواهند کرد‪.‬‬ ‫جامعه‬ ‫سخنگوی وزارت بهداشت‪ :‬واکسن انفلوانزا از هفته اول مهر ماه توزیع می شود‬ ‫چهارشنبه ‪ 26‬شهریورماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪346‬‬ ‫روحانی در ستاد اقتصادی دولت‪:‬‬ ‫ی و رانتی از بازار خودرو حذف شود‬ ‫سیستم واسطه گر ‬ ‫رئیس جمهور با بیان اینکه نباید شــاهد عدم تعادل در بازار خودرو باشــیم‪ ،‬گفت‪ :‬اخالل در چرخه توزیع‪،‬‬ ‫عرضه و فروش کاال و ایجاد اشفتگی در بازار‪ ،‬زندگی مردم و ارامش روانی جامعه را دچار مشکل می کند‪.‬‬ ‫حجت االسالم حسن روحانی روز سه شنبه در یکصد و شصت و پنجمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی‬ ‫دولت‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬دولت با سیاست ها و برنامه ریزی های خود در جهت تقویت سرمایه گذاران و تولید‬ ‫کنندگان به ویژه بخش خصوصی تالش داشته که در شرایط خاص و سخت اقتصادی تمهیداتی را در نظر‬ ‫بگیرد که چرخه تولید کشور متوقف نشود و تحریم های غیر قانونی امریکا نتواند لطمه و ضربه ای بر اقتصاد‬ ‫کشور وارد کند‪ .‬رئیس جمهور با اشاره به تهیه دستورالعمل اجرایی نحوه بازپرداخت تسهیالت ارزی دریافتی‬ ‫توســط تولید کنندگان و سرمایه گذاران‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به اســتجازه دولت از مقام معظم رهبری‪ ،‬تولید‬ ‫کنندگان و سرمایه گذارانی که از صندوق توسعه ملی‪ ،‬تسهیالت ارزی دریافت کرده اند‪ ،‬می توانند تا انتهای‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۹‬تسهیالت ارزی خود را به صورت ریالی با صندوق توسعه‪ ،‬تسویه و بدهی خود را پرداخت کنند‪.‬‬ ‫روحانی مصوبه امروز ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در مورد تسویه ریالی تسهیالت ارزی تولید کنندگان از‬ ‫صندوق توسعه ملی را فراهم کردن یک فرصت مغتنم برای تولید کنندگانی برشمرد که از صندوق توسعه‬ ‫ملی تسهیالت دریافت کرده اند و از رهبر معظم انقالب بابت حمایت از این طرح قدردانی کرد‪ .‬رئیس جمهور‬ ‫در ادامه با اشاره به فراهم شدن شرایط جدید تسویه ریالی بدهی وام ارزی شرکت ها و بنگاه های تولیدی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این شرایط می تواند زمینه عرضه سهام بسیاری از این بنگاه های تولیدی در بورس را فراهم کند که‬ ‫هم موجب تقویت بازار سرمایه خواهد بود و هم زمینه را برای تسویه اسان تر بدهی های این شرکت ها فراهم‬ ‫می کند و هم اجرای طرح توسعه در این واحدها و بستر سازی الزم را تامین می کند‪ .‬روحانی در این جلسه‬ ‫همچنین از دســتگاه های ذیربط خواست تا مراحل تصویب و اجرای دستورالعمل اجرایی این مصوبه را به‬ ‫سرعت انجام داده و نسبت به اطالع رسانی الزم اقدام نمایند تا در ماه های باقیمانده از سال جاری بنگاه های‬ ‫اقتصادی بتوانند اقدامات الزم را در این زمینه انجام دهند‪ .‬در این جلسه سرپرست وزارت صمت گزارشی از‬ ‫وضعیت تولید کاالهای اساسی و خودرو در کشور و نوسانات قیمت در بازار خودرو ارائه کرد و رئیس جمهور‬ ‫پس از ارائه این گزارش‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬وزارت صمت می بایست مراقبت های ویژه در خصوص قیمت کاالهای‬ ‫اساسی داشته باشد و دستگاه های ذیربط چه در تنظیم قیمت ها و چه در نظارت بر ان و تنظیم چرخه تولید‬ ‫و توزیع می بایست با هماهنگی دقیق به وظایف خود عمل کنند‪ .‬روحانی با بیان اینکه با توجه به واقعیت‬ ‫افزایش تولید و عرضه خودرو در دو ماه اول ســال ‪ ۹۹‬نســبت به سال گذشته‪ ،‬نباید شاهد عدم تعادل در‬ ‫بازار خودرو باشیم‪ ،‬گفت‪ :‬اخالل در چرخه توزیع‪ ،‬عرضه و فروش کاال و ایجاد اشفتگی در بازار هم زندگی و‬ ‫معیشت مردم و هم ارامش روانی جامعه را دچار مشکل می کند‪ .‬رئیس جمهور تصریح کرد‪ :‬وزارت صمت‬ ‫می بایست طبق ماموریت و وظایف خود با هماهنگی اصناف و تولید کنندگان اقدامات فوری و الزم را برای‬ ‫تنظیم قیمت کاالهای اساسی و اقالم مورد نیاز مردم که تاثیرات پایه ای بر زندگی مردم دارند‪ ،‬انجام دهد‪.‬‬ ‫روحانی با تاکید بر اینکه در این مسیر باید سیستم واسطه گری رانت جویانه حذف و نحوه خرید و فروش‬ ‫برای مصرف کنندگان واقعی اصالح شود‪ ،‬افزود‪ :‬این اقدامات باید به فوریت انجام گرفته و سریعاً به مردم در‬ ‫این خصوص اطالع رسانی شود و اگر در این مسیر مواردی وجود دارد که می تواند مورد استفاده و سودجویی‬ ‫قرار بگیرد باید سریعاً رفع و با هماهنگی و مساعدت نهادهای مرتبط این مسیر متوقف شود‪.‬‬ ‫استانداری تهران باید به حل معضل پسماندهای کرونایی ورود کند‬ ‫مدیرکل محیط زیست اســتان تهران گفت‪ :‬موضوع پسماندهای‬ ‫کرونایی مسئله محیط زیست یا یک بیمارستان نیست بلکه موضوع‬ ‫استانی است و اســتانداری تهران هم باید برای کمک به حل این‬ ‫معضل ورود کند‪.‬‬ ‫نشست تخصصی مدیریت پسماندهای بیمارستانی‪ ،‬امروز با حضور‬ ‫ســعید محمودی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران و‬ ‫جمعی از مســئوالن این اداره کل و نمایندگان تشکل های محیط‬ ‫زیستی مرتبط در این حوزه در محل اداره حفاظت محیط زیست‬ ‫شهر تهران برگزار شد‪.‬‬ ‫ســعید محمودی؛ مدیرکل محیط زیست اســتان تهران در این‬ ‫نشســت با اشــاره به این نکته که درصد کمی از بیماران کرونایی‬ ‫در بیمارستان ها بستری هستند و بیشتر بیماران در خانه شان بوده‬ ‫و پســماندهای کرونایی این بیماران با پسماندهای عادی شهری‬ ‫مخلوط می شود‪ ،‬افزود‪ :‬این پسماندهای شهری در واقع پسماندهای‬ ‫خطرناکی هســتند که به صورت عادی جمع اوری می شوند و این‬ ‫مدیریت بر پسماندها را پیچیده می کند‪.‬‬ ‫وی با بیــان اینکه محدود بودن نظارت بر پســماندهای کرونایی‬ ‫بیمارستان ها به عنوان مراکز اصلی پسماندهای عفونی نیز از اهمیت‬ ‫باالیی برخوردار بوده و در کنترل این پسماندها نقش بسزایی دارد‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬موضوع پسماندهای کرونایی مسئله محیط زیست و یا‬ ‫یک بیمارستان نیست‪ ،‬بلکه موضوع استانی است و استانداری تهران‬ ‫هم باید برای کمک به حل این معضل ورود کند‪.‬‬ ‫مدیرکل حفاظت محیط زیســت اســتان تهران با اشاره به اینکه‬ ‫براســاس گزارش ‪ WHO‬حداقل تا دو سال اینده درگیر بیماری‬ ‫کرونا خواهیم بود‪ ،‬گفت‪ :‬باید تصمیمات کلی تر و اقدامات کارشناسی‬ ‫شده و مناسب تری در خصوص پسماندهای کرونایی انجام شود و‬ ‫این مهم نیازمند همکاری و تعامل بیشتر همه بخش های مرتبط در‬ ‫این حوزه است‪.‬‬ ‫محمودی با بیان اینکه امکانات محیط زیست محدود است و همه‬ ‫بیمارســتان ها را نمی تواند پوشــش دهد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬به درخواست‬ ‫ســمن ها به عنوان نمایندگان مردم‪ ،‬تیم های تخصصی متشکل از‬ ‫محیط زیست‪ ،‬شهرداری و تشکل های محیط زیستی برای نظارت‬ ‫بر مدیریت پسماندهای بیمارستانی تشکیل می شود‪.‬‬ ‫مدیرکل حفاظت محیط زیست استان تهران با تاکید بر اینکه نگاه‬ ‫ما بر بیمارســتان ها نگاهی مچگیرانه و قهری نیست بلکه هدف‪،‬‬ ‫همکاری مشترک بیشــتر و اصالح فرایندهایی است که به لحاظ‬ ‫قانونی مشکل دارد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬با این کار‪ ،‬طرح نظارت مردمی‬ ‫بر مدیریت پسماندهای پزشــکی کلید خورده و از این منظر هم‬ ‫اقدامات صورت گرفته‪ ،‬توسط گروه های مردمی گزارش خواهد شد‬ ‫و هم در برطرف کردن کاستی ها‪ ،‬کمک خواهد کرد‪.‬‬ ‫درخواست فرمانده ستاد مدیریت بیماری کرونا درباره اعمال دوباره محدودیت ها‬ ‫تهران در استانه موج سوم کرونا‬ ‫فرمانده ســتاد مدیریت بیماری کرونا در کالن شهر تهران ضمن‬ ‫اشــاره به حرکت تهران به سمت موج سوم کرونا گفت‪ :‬پیشنهاد‬ ‫ما این اســت که محدودیت ها به خصــوص دورکاری کارمندان‬ ‫مجددا ً اعمال شود‪.‬‬ ‫دکتــر علیرضا زالی در گفت وگویی تلویزیونی با اشــاره به اهمیت‬ ‫دورکاری کارکنان گفت‪ :‬امار کرونا در تهران روند افزایشــی دارد‬ ‫و پیش بینی ما این اســت که در تهران به ســمت موج سوم کرونا‬ ‫در حال حرکت هســتیم؛ ورود موج ســوم در استان تهران بسیار‬ ‫زودتر از سایر استان ها شکل خواهد گرفت و امار ‪ 72‬ساعت اخیر‬ ‫نیز نشان دهنده این اســت که تهران در وضعیت قرمز و جدیدی‬ ‫قرار دارد و بنابراین اعمال محدودیت ها از جمله دورکاری اهمیت‬ ‫ویژه ای دارد‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬امار کرونا در تهران رو به افزایش اســت و نســبت به‬ ‫فوتــی در تهران روبه رو‬ ‫ ‬ ‫هفته های قبل‪ ،‬با افزایش امار بســتری و‬ ‫هســتیم و پیشــنهاد ما این اســت که محدودیت ها به خصوص‬ ‫دورکاری کارمندان مجددا ً اعمال شود‪ .‬دورکاری کارکنان عالوه بر‬ ‫کاهش حضور کارمندان در ادارات‪ ،‬باعث کاهش ترافیک و سفرهای‬ ‫درون شــهری در پایتخت خواهد شد‪ .‬زالی ادامه داد‪ :‬در ‪ 24‬ساعت‬ ‫گذشته ‪ 659‬بیمار جدید در استان تهران بستری شده اند که ‪143‬‬ ‫بیمار در بخش مراقبت های ویژه بســتری شــدند‪ ،‬همچنین ‪9.9‬‬ ‫درصد مراجعین سرپایی نیاز به بستری در بیمارستان ها و ‪ 21‬درصد‬ ‫مراجعین بیمارســتانی نیاز به بستری در بخش مراقبت های ویژه‬ ‫داشته اند‪ .‬فرمانده ستاد مدیریت کرونا در کالن شهر تهران با بیان‬ ‫این که ‪ 15‬گروه به عنوان گروه های پرخطر تلقی می شــوند تصریح‬ ‫کرد‪ :‬این گروه ها شامل افراد دچار بیماری های زمینه ای کماکان از‬ ‫حضور در مجموعه ادارات معاف هستند‪.‬‬ ‫وزارت بهداشت باید پاسخگو باشد‬ ‫ورود مردان به رشت ه زنان و زایمان در ازمون دستیاری!‬ ‫متخصص زنان از پذیرش مردان به رشــته زنان در ازمون دستیاری‬ ‫تخصصی وزارت بهداشت انتقاد کرد‪.‬‬ ‫مرضیه طالبیان متخصص زنان درباره موضوع ورود مردان به رشته‬ ‫های زنان و زایمان در ازمون دســتیاری اظهار داشت‪ :‬متاسفانه در‬ ‫ازمون امسال شاهد پذیرش مردان در رشت ه زنان و زایمان هستیم‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬این موضوع بر خالف مصوبه مجلس هست و وزارت‬ ‫بهداشت باید در این زمینه پاسخگو باشد‪ ،‬برداشت ما این بود که این‬ ‫اتفاق احتماال سهوی باشد اما متاسفانه شاهد هستیم که در برخی از‬ ‫شهرها پذیرش در این رشته فقط زن و در برخی شهرها هم زنان و‬ ‫مردان هستند‪.‬‬ ‫این متخصص زنان با بیان اینکه این امر با طرح انطباق نیز سازگاری‬ ‫ندارد خاطر نشان کرد‪ :‬نمایندگانی که با این طرح موافقت کردند و ان‬ ‫را به تصویب رسانده اند بر این عقید ه بوده اند که هدف از اجرای طرح‬ ‫انطباق این است که اگر خانم بیماری خواست به مرکز درمانی مراجعه‬ ‫کند قادر باشد در یک محیط سالم و مطمئن که امکان ارایه خدمات‬ ‫درمانی همجنس باشد به مداوای خود بپردازد چرا که اکثرا بیماران‬ ‫زن به واسطه حجب و حیای خود از رفتن نزد دکتر مرد شرم دارند‪.‬‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کاشان تصریح کرد‪ :‬رشته‬ ‫هایی مانند قلب‪ ،‬عروق‪ ،‬جراحی و اورولوژی و دیگر رشته ها که ممکن‬ ‫اســت متخصصین زن کم باشند‪ ،‬از پوشش طرح انطباق مستثنی‬ ‫شدند اما رشته زنان و زایمان مختص به بانوان است و ورود مردان بر‬ ‫خالف مصوبه مجلس است‪.‬‬ ‫متخصص زنان افزود‪ :‬متاســفانه امروز مهلت انتخاب رشته به پایان‬ ‫خواهد رســید و وزارت بهداشت باید در این زمینه اقدامات کافی را‬ ‫انجام دهد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫گزارش‬ ‫رئیس سازمان سنجش خبر داد‪:‬‬ ‫کنکور ‪ 1400‬براساس نظام جدید‬ ‫متوسطه برگزار می شود‬ ‫رئیس سازمان سنجش اموزش کشور گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به میزان شرکت کنندگان در کنکور و پوشش محتوای‬ ‫دروس نظام جدید متوسطه‪ ،‬کنکور ‪ ۱۴۰۰‬بر اساس نظام‬ ‫جدید متوسطه برگزار شــده و سئوالی از نظام قدیم‬ ‫طرح نمی شــود‪ .‬دکتر ابراهیم درباره تقاضای تمدید‬ ‫نظام قدیم اموزش متوسطه در طرح سواالت کنکور‬ ‫سراسری سال ‪ ۱۴۰۰‬گفت‪ :‬بررسی ما نشان می دهد که‬ ‫افرادی متقاضی تمدید نظام قدیم در کنکور هستند‬ ‫که تاکنون حداقل ســه بار در کنکور با سواالت نظام‬ ‫قدیم امتحان داده اند‪ .‬برخی از این افراد بیش از ‪ ۴‬یا‬ ‫‪ ۵‬بار بیشتر در کنکور شرکت کرده اند‪.‬‬ ‫سال ‪ ۹۹‬اخرین سال طراحی دو نوع سوال‬ ‫برای کنکور بود‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬ســال ‪ ۹۷‬اخرین ســال کنکور برای نظام‬ ‫قدیم اموزش متوســطه بود اما شــورای سنجش و پذیرش‬ ‫دانشــجو ان را برای ســال ‪ ۹۸‬تمدید کرد‪ .‬ســال ‪ ۹۸‬نیز‬ ‫شورا اســتثناً طراحی دو نوع سوال را برای دو نظام اموزش‬ ‫متوسطه برای کنکور ســال ‪ ۹۹‬تمدید کرد و اعالم شد که‬ ‫اخرین ســال طراحی دو نوع سوال برای کنکور خواهد بود‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان سنجش با اشــاره به امار داوطلبان کنکور‬ ‫سراسری از دو نظام اموزش متوسطه و تاثیر این موضوع در‬ ‫طراحی دو نوع ســوال گفت‪ :‬امسال از حدود یک میلیون و‬ ‫‪ ۱۶۶‬هزار نفر داوطلب کنکور سراسری در مجموع گروه های‬ ‫ازمایشی ‪ ۱۹۶‬هزار نفر از نظام قدیم و ‪ ۹۶۹‬هزار نفر از نظام‬ ‫جدید در ازمون شــرکت کردند و درصدهای اعالم شده در‬ ‫رسانه ها از قبیل ‪ ۶۰۰‬هزار نفر نظام قدیم صحیح نیست‪ .‬در‬ ‫مجموع امســال ‪ ۸۳.۲‬درصد داوطلبان نظام جدید و ‪۱۶.۸‬‬ ‫درصد نظام قدیم بوده اند‪.‬‬ ‫‪ ۱۳‬درصد داوطلبان بیش از ‪ ۴‬سال پشت‬ ‫کنکور هستند‬ ‫وی افزود‪ :‬در واقع توزیع داوطلبی به این صورت است که‬ ‫‪ ۵۶‬درصد داوطلب ســال جاری‪ ۲۳ ،‬درصد داوطلب ســال‬ ‫قبل‪ ۸ ،‬درصد داوطلب ســال ماقبــل و ‪ ۱۳‬درصد داوطلب‬ ‫چهار سال و بیشتر پشــت کنکوری هستند‪ .‬خدایی یاداور‬ ‫شــد‪ :‬براســاس توزیع های اماری داوطلبان طی ســالهای‬ ‫گذشــته پیش بینی می شود در سال ‪ ۱۴۰۰‬حدود ‪ ۸‬از ‪۱۶‬‬ ‫درصد فعلی کم می شود و ‪ ۹۲‬درصد داوطلبان از نظام جدید‬ ‫اموزش متوسطه باشند‪ .‬امسال توزیع نظام اموزش متوسطه‬ ‫نیز بــه این ترتیب بود که در گــروه ریاضی ‪ ۹۰‬درصد‪ ،‬در‬ ‫گروه علوم انســانی ‪ ۸۸‬درصد‪ ،‬در گروه هنر ‪ ۹۰‬درصد‪ ،‬در‬ ‫گــروه زبان ‪ ۸۸‬درصد و در گروه تجربی ‪ ۷۷‬درصد داوطلب‬ ‫نظام جدید بودند‪.‬‬ ‫سال اینده زیر ‪ ۸‬درصد کل داوطلبان از نظام قدیم‬ ‫اموزش متوسطه هستند‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬بیشترین داوطلب نظام قدیم اموزش‬ ‫متوســطه ‪ ۱۱۷‬هزار نفر در گروه تجربــی بودند و در بقیه‬ ‫گروه های ازمایشی تعداد اندکی نظام قدیم بودند‪ .‬در نهایت‬ ‫ممکن اســت سال اینده زیر ‪ ۸‬درصد کل داوطلبان از نظام‬ ‫قدیم باشــند که اکثریت این افراد در گروه تجربی خواهند‬ ‫بود لذا براســاس توزیع های اماری پیش بینی می شــود در‬ ‫ســال اینده حدود ‪ ۸۰‬هزار نفر نظام قدیم داشته باشیم که‬ ‫حدود ‪ ۶۰‬هزار نفر از این تعداد در تجربی خواهند بود‪.‬‬ ‫محتوای دروس نظام جدید اموزش متوسطه باید به‬ ‫صورت کامل پوشش داده شود‬ ‫رئیس سازمان سنجش درباره تاثیر طراحی دو نوع سوال‬ ‫بر اساس تفاوت نظام اموزش متوسطه یاداور شد‪ :‬زمانی که‬ ‫دو نوع ســوال طراحی می شود برای اینکه سطح دشواری و‬ ‫ســختی و همترازی هر دو نظام اموزشی رعایت شود بخش‬ ‫عمــده ایی از ســواالت از مباحث مشــترک دو نظام انجام‬ ‫می گیرد و این در حالی اســت که نظام اموزش متوســطه‬ ‫حدود ‪ ۶‬سال است که عوض شده است و طراحی بخشی از‬ ‫ان نمی تواند نظام جدید اموزش متوسطه را به صورت کامل‬ ‫پوشــش دهد و از نظر تاثیر محتوای دروس این موضوع با‬ ‫ســند تحول بنیادین اموزش و پرورش و نقشه جامع علمی‬ ‫کشــور همخوانی ندارد‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬افرادی هستند که‬ ‫به دلیل رشــته های پرطرفدار گروه تجربی ســه یا چهار بار‬ ‫در کنکور شــرکت کرده اند و نمی توان کل نظام اموزشــی‬ ‫متوســطه را معطل این بحث کرد‪ .‬به هر حال از میان یک‬ ‫میلیون داوطلــب کنکوری حدود ‪ ۱۰‬هــزار معترض برای‬ ‫طراحی سوال از نظام قدیم اموزش متوسطه طبیعی است‪.‬‬ ‫خدایی اظهار داشــت‪ :‬این موضوع در کمیســیون اموزش‬ ‫مجلس شــورای اســامی توضیح داده شد و بعید است که‬ ‫شورای ســنجش و پذیرش دانشــجو تصمیم دیگری برای‬ ‫کنکور ‪ ۱۴۰۰‬اتخاذ کند‪.‬‬ صفحه 7 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫دیگر دفترچه جدید بیمه سالمت صادر نمی شود‬ ‫شاعرانه‬ ‫دوش بیماری چشم تو ببرد از دستم‬ ‫لیکن از لطف لبت صورت جان می بستم‬ ‫عشق من با خط مشکین تو امروزی نیست‬ ‫دیرگاه است کز این جام هاللی مستم‬ ‫از ثبات خودم این نکته خوش امد که به جور‬ ‫در سر کوی تو از پای طلب ننشستم‬ ‫عافیت چشم مدار از من میخانه نشین‬ ‫که دم از خدمت رندان زده ام تا هستم‬ ‫در ره عشق از ان سوی فنا صد خطر است‬ ‫تا نگویی که چو عمرم به سر امد رستم‬ ‫بعد از اینم چه غم از تیر کج انداز حسود‬ ‫چون به محبوب کمان ابروی خود پیوستم‬ ‫بوسه بر درج عقیق تو حالل است مرا‬ ‫که به افسوس و جفا مهر وفا نشکستم‬ ‫صنمی لشکریم غارت دل کرد و برفت‬ ‫اه اگر عاطفت شاه نگیرد دستم‬ ‫رتبت دانش حافظ به فلک بر شده بود‬ ‫کرد غمخواری شمشاد بلندت پستم‬ ‫خبر‬ ‫چهارشنبه ‪ 26‬شهریورماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪346‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬شرکت جهان سبز‬ ‫مدیر عامل‪ :‬حسین احمدی‬ ‫مد یر مسئول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان مطهری‬ ‫خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪43‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫دبیر کشوری نسخه الکترونیک سازمان بیمه سالمت‪ ،‬ضمن تشریح اقدامات انجام شده در جهت حذف‬ ‫تدریجی دفترچه کاغذی بیمه از نیمه دوم امسال‪ ،‬گفت‪ :‬از زمانی که اعالم کردیم تاریخ دفترچه بیمه‬ ‫مالک ارائه خدمت به بیمه شــده نیســت‪ ،‬نشان دادیم مالک عمل برای ما خدمات الکترونیک است؛ از‬ ‫این رو به دفاتر پیشخوان دولت طرف قرارداد اعالم کرده ایم دیگر دفترچه بیمه جدید صادر نکنند‪.‬‬ ‫دکتر محمد جعفری درباره حذف تدریجی دفترچه های کاغذی بیمه و اســتفاده از نســخه نویســی‬ ‫الکترونیک‪ ،‬گفت‪ :‬از دو ســال قبل که طراحی ســامانه نســخه الکترونیک و ارجاع دفترچه بیمه در‬ ‫دستور کار قرار گرفت‪ ،‬ابتدا یک استان و سپس در ‪ ۱۰‬استان به شکل پایلوت این موضوع اجرایی شد‪.‬‬ ‫هم اکنون نیز همه اســتان ها و شهرستان های کشــور در حال اجرای طرح نسخه الکترونیک هستند و‬ ‫اکنون نزدیک به ‪ ۱۳‬هزار مطب از ‪ ۱۶‬هزار مطب طرف قرارداد با ســازمان بیمه ســامت در کشور به‬ ‫روش الکترونیک نسخه تولید می کنند؛ همچنین در خصوص سایر مراکز مانند داروخانه‪ ،‬رادیولوژی و‪...‬‬ ‫حدود ‪ ۶‬هزار مرکز از ‪ ۹‬هزار مرکز طرف قرارداد‪ ،‬پذیرش نسخ الکترونیک را انجام می دهند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در طول مدت اجرای نســخه نویسی و نسخه پیچی الکترونیک زنجیره های متعددی به این‬ ‫چرخه اضافه شــدند؛ از جمله پیش بینی تداخالت دارویی‪ ،‬اعمال ســایر نکات ضروری بر نسخه و‪ . ...‬با‬ ‫این فرایند پس از تولید نســخه و ایجاد هزینه‪ ،‬دیگر نیازی نیســت در ادارات بیمه نسخ مجددا مورد‬ ‫بررســی قرار گیرند و شفافیت در گردش مالی میان مراکز ارائه دهنده خدمت و سازمان بیمه سالمت‬ ‫ایجاد می شــود‪ .‬وی با بیان اینکه داده ها به شــکل برخط رسیدگی می شود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬از طرف دیگر‬ ‫با توجه به اتصاالتی که با وزارت بهداشــت در حال برقراری ان هســتیم‪ ،‬گام بزرگی در جهت تحقق‬ ‫اهداف پرونده الکترونیک ســامت برداشــته می شود‪ .‬با این کار پزشــک این قدرت را دارد که با دید‬ ‫بازتری تصمیم گیری کند و این در حالی است که موضوع ناخوانا بودن نسخ از بین می رود و خطاهای‬ ‫احتمالی هنگام نسخه پیچی به حداقل خواهد رسید‪ .‬جعفری با اشاره به اینکه از نیمه دوم سال جاری‬ ‫استفاده از دفترچه کاغذی به حداقل خود خواهد رسید‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بر این اساس مراکز دولتی نیز با‬ ‫تجهیز مراکز و اتصال به ســامانه الکترونیک ما به تحقق زودتر این موضوع کمک خواهند کرد؛ این در‬ ‫حالی اســت که سایر سازمان های بیمه گر نیز در حال حرکت به سمت کاهش استفاده از دفترچه های‬ ‫کاغذی تا زمان حذف ان هستند‪ .‬وی افزود‪ :‬از ابتدای تیر ماه به مراکز طرف قرارداد اعالم کردیم تاریخ‬ ‫دفترچه بیمه مالک عمل برای ســازمان بیمه سالمت نیســت و این موضوع خود دلیل محکمی است‬ ‫تا نشــان دهیم مالک عمل برای ما خدمات الکترونیک اســت‪ .‬بر این اساس به دفاتر پیشخوان دولت‬ ‫طرف قرارداد اعالم کرده ایم دیگر دفترچه جدید صادر نکنند و در صورت تمایل فرد‪ُ ،‬مهر تمدید تاریخ‬ ‫دفترچه روی ان اعمال شود‪ .‬وی در پاسخ به این سوال که در صورت اتمام برگه های دفترچه بیمه ایا‬ ‫این زیرســاخت در تمام مراکز درمانی وجود دارد که نسخه نویسی بدون دفترچه بیمه فیزیکی صورت‬ ‫گیرد یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬افراد حتی بدون داشتن دفترچه بیمه می توانند به پزشک مورد نظر مراجعه کرده‬ ‫و با کد ملی ویزیت شــوند‪ .‬جعفری در عین حال گفت‪ :‬بیشترین دغدغه ما برای نیمه دوم سال جاری‬ ‫برای مراکز دولتی اســت تا به سیســتم های الکترونیکی ما بپیوندند و به این ترتیب به تدریج دفترچه‬ ‫بیمه فیزیکی حذف شود‪ .‬اگر بیماری که دفترچه بیمه ندارد بخواهد خدمات را با پوشش بیمه دریافت‬ ‫کند‪ ،‬باید به پزشــکان و مراکز طرف قرارداد ما که متصل به سامانه الکترونیک هستند‪ ،‬مراجعه کند تا‬ ‫حلقه اتصال تمام مراکز درمانی برای نسخه نویسی الکترونیک کامل شود؛ البته خوشبختانه بیش از ‪۸۰‬‬ ‫درصد مراکز به این سامانه متصل هستند‪ .‬در مورد مراکز دولتی نیز سیستم الکترونیک موجود است و‬ ‫تنها اتصال انها به ســازمان های بیمه گر باقی مانده است ‪ .‬دبیر کشوری نسخه الکترونیک سازمان بیمه‬ ‫سالمت ادامه داد‪ :‬حرکت به سوی نسخه نویسی الکترونیک می تواند در وهله اول ما را به هدف تکمیل‬ ‫پرونده الکترونیک ســامت نزدیک کند و در وهله دوم حرکت به ســمت پزشکی از راه دور و خدمات‬ ‫تله مدیسین را میسر می کند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬از همراهی جامعه پزشــکی برای ایجاد این تغییر بزرگ بسیار خرسندیم و از سایر پزشکان‬ ‫نیر خواهشمندیم با همراهی با ما در جلوگیری از ارسال نسخ به شکل موازی کمک مان کنند‪ .‬به بیمه‬ ‫شدگان نیز این نوید را می دهیم که در اینده نزدیک امکان دسترسی به پروفایل شخصی انها برایشان‬ ‫فراهم می شود تا بیمه شده بتواند شناسنامه شخصی خود در سامانه را مشاهده کند‪.‬‬ ‫فراکسیون های صادرات تشکیل می شود‬ ‫تولید فرش دستباف‪ ۴‬برابر شد‬ ‫و ســایر ارگان های همکار‪ ،‬به همراه داشته است‪ .‬در این راستا‪ ،‬تشکیل فراکسیون های صادرات فرش‬ ‫دستباف نیز از دیگر برنامه های این مرکز به شمار می رود که می تواند به موضوعات مهم صادراتی پیش‬ ‫روی این هنر‪-‬صنعت ورود کند‪ .‬رافع یاداور شد‪ :‬از انجا که این هنر‪-‬صنعت ریشه در تاریخ و تمدن و‬ ‫فرهنگ ایران زمین داشته است جایگاه ان در اقتصاد مقاومتی به دلیل دارا بودن ارزش افزوده فراوان‬ ‫زبان زد اســت و در شرایط دشوار اقتصادی با اشتغال زایی و سرانه سرمایه بسیار پایین نسبت به سایر‬ ‫صنایع‪ ،‬ارزاوری این کشور را سبب می شود و نیز با اشتغال جمع کثیری از جمعیت شهری و روستایی‬ ‫و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها از ابعاد برجسته اجتماعی ان می توان یاد کرد‪ .‬رئیس مرکز‬ ‫ملی فرش ایران در مورد تاثیر شرایط اقتصادی و سیاسی کشور بر صنعت فرش اظهار داشت‪ :‬در شرایط‬ ‫سیاسی‪ ،‬اقتصادی و اجتماعی حاکم‪ ،‬کمتر صنعتی وجود دارد که تحت تاثیر تحریم قرار نگرفته باشد‪.‬‬ ‫فرش دســتباف با ارزاوری حتی در شرایط اقتصادی سخت‪ ،‬از برجسته ترین صنایع ایران است که با‬ ‫شرایط حاکم دست و پنجه نرم می کند‪ .‬وی افزود‪ :‬فرش دستباف در یکی دو دهه اخیر با توجه به مسایل‬ ‫گوناگون بیرونی و درونی دچار فراز و نشیب هایی قرار گرفت که کاهش تقاضای جهانی را در بر داشته و‬ ‫این موضوع جدیدی نیست که به تازگی مطرح شود و به عبارتی کاالهای مکمل‪ ،‬کاالهای جانشین در‬ ‫کنار تغییر در سبک و سالیق مصرف کنندگان‪ ،‬تورم و ‪ ...‬و در چهار پنج سال اخیر تحریم ها و در سال‬ ‫اخیر بیماری کووید ‪ 19‬مزید بر علت برای کاهش در صادرات بســیاری از کاالها و صنایع شده است‪.‬‬ ‫رافع در مورد اقدامات انجام شده جهت حمایت از صادرکنندگان فرش در موضوع بازگشت ارز حاصل از‬ ‫صادرات فرش گفت‪ :‬مدت زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات برای تمامی کاالها ‪ 2‬ماه تعیین شده بود‬ ‫که با تالش های این مرکز و سایر ارگان های مربوطه از ‪ 2‬ماه به ‪ 7‬ماه افزایش یافت که با اعتراض ذینفعان‬ ‫و پیگیری های مجدد این مرکز از ‪ 7‬ماه به ‪ 12‬ماه تبدیل شد‪ .‬اما از انجا که فروش فرش به صورت امانی‬ ‫است و زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات ان به طول می انجامد از این رو صنایع خرد و کوچک با بسته‬ ‫رفع تعهد ارزی پیشــنهادی بانک مرکزی حتی به مدت یکسال با مشکالت عدیده ایی مواجه خواهند‬ ‫شد و بایستی این فرایند برای صنایع خرد و کوچک به خصوص در حوزه هنر‪-‬صنعت فرش دستباف‬ ‫مورد بازبینی و تجدید نظر واقع شود‪ .‬رئیس مرکز ملی فرش ایران در مورد امار و ارقام مربوط به تولید‬ ‫فرش کشور گفت‪ :‬با توجه به شیوه تولید فرش دستباف که اکثرا به صورت خانگی و غیرمتمرکز است‪،‬‬ ‫جمع اوری و احصاء میزان دقیق تولید فرش دستباف چندان میسر نیست‪ .‬با این حال با توجه به نیاز‬ ‫مجموعه های تصمیم گیری و تولید به امار تولید‪ ،‬مرکز اقدام به جمع اوری اطالعات تولید و براورد میزان‬ ‫بافت فرش از طریق سازمان های استانی و تشکل های مرتبط نموده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بر این اساس و‬ ‫با توجه به اطالعات ماهیانه دریافتی از تولید فرش استان ها‪ ،‬افزایش چشم گیری نزدیک به ‪ 4‬برابر در‬ ‫میزان تولید فرش دستباف در نیمه اول سال جاری نسبت به امارها و براوردهای سال گذشته شاهد‬ ‫هستیم‪ .‬براین اساس کل میزان تولید فرش دستباف در ‪ 5‬ماهه سال جاری نزدیک به ‪ 950‬هزار متر‬ ‫مربع گزارش شده است‪ .‬از علت های این افزایش را می توان به تعطیلی بعضی از مشاغل به علت شیوع‬ ‫ویروس کرونا و جذب دوباره قالی بافان به کار بافت قالی به عنوان جایگزین فعالیت های دیگر‪ ،‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫پاسخ به چند سوال کرونایی؛‬ ‫تغییرات اب و هوا باعث افزایش‬ ‫شیوع کرونا می شود؟‬ ‫با وجود گذشــت ماه هــا از شــیوع کرونا در‬ ‫جهان‪ ،‬همچنان ســواالت زیــادی درباره این‬ ‫ویروس برای مردم وجود دارد‪ .‬ســازمان جهانی‬ ‫بهداشــت(‪ )WHO‬با انتشــار گزارشــی به‬ ‫پرتکرارترین سواالت کرونایی جست و جو شده‬ ‫در گوگل پاسخ داد‪.‬‬ ‫تغییرات اب و هوا باعث افزایش شیوع کرونا‬ ‫می شود؟‬ ‫به گفته مقامات سازمان جهانی بهداشت میزان انتشار‬ ‫ویروس کرونا ارتباطی با تغییرات دما ندارد‪ ،‬اما با سرد‬ ‫شدن هوا به دلیل انکه افراد تمایل دارند در محیط های‬ ‫سربسته بمانند سرعت انتشار ویروس بیشتر می شود‪.‬‬ ‫کسی که مبتال به کرونا شده با ورود به استخر‪،‬‬ ‫دیگران را الوده می کند؟‬ ‫مطالعات نشــان می دهــد کرونا از طریــق اب منتقل‬ ‫نمی شــود و تا به امروز عامل بیماری کووید ‪ ۱۹‬در اب‬ ‫اشامیدنی مشاهده نشــده است؛ بنابراین با شنا کردن‬ ‫در استخر ممکن نیست به کرونا مبتال شوید‪ .‬اما اتفاقی‬ ‫که ممکن است رخ دهد این است که با ورود به استخر‬ ‫شلوغ‪ ،‬ممکن است به دیگران نزدیک شوید و اگر فردی‬ ‫مبتال به کرونا باشد ممکن است شما را نیز بیمار کند‪.‬‬ ‫بنابر این اگر قصد شــنا و رفتن به استخر را دارید بهتر‬ ‫است فاصله فیزیکی خود با دیگران را حفظ کنید‪.‬‬ ‫رئیس مرکز ملی فرش ایران اظهار داشت‪ :‬افزایش چشم گیری نزدیک به ‪ ۴‬برابر در میزان تولید فرش‬ ‫دستباف در نیمه اول سال جاری نسبت به امارها و براوردهای سال گذشته شاهد هستیم‪ .‬از علت های‬ ‫این افزایش را می توان به تعطیلی بعضی از مشاغل به علت شیوع ویروس کرونا و جذب دوباره قالیبافان‬ ‫به کار بافت قالی به عنوان جایگزین فعالیت های دیگر‪ ،‬اشــاره کرد‪ .‬فرح ناز رافع در مورد اقدامات انجام‬ ‫شده برای افزایش صادرات فرش کشور گفت‪ :‬براساس بند دال ماده ‪ 46‬قانون برنامه ششم توسعه‪ ،‬مرکز‬ ‫گام های مثبتی در ایجاد خانه های فرش‪ ،‬ایجاد پایانه های صادراتی‪ ،‬هویت دار کردن محصوالت تولیدی‬ ‫از طریق شناسنامه دار کردن فرش دستباف‪ ،‬توسعه بازار با کمک از صندوق توسعه صادرات‪ ،‬مبادرت به‬ ‫طرح موضوعات تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه افزایش و توسعه صادرات فرش دستباف به کشورهای‬ ‫منتخب برداشته اســت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬همچنین برای ایجاد بسترهای مناسب برای فروش اعتباری از‬ ‫توان و ظرفیت بخش خصوصی بهره گرفتیم‪ .‬درخصوص مشــوق های صادراتی با اســتفاده از توان و‬ ‫ظرفیت سازمان توسعه تجارت برای دریافت تسهیالت از محل بسته حمایتی از صادرات غیرنفتی برای‬ ‫صادرکنندگان در سال ‪ 98‬و همچنین کمک های بالعوض برای این مرکز از محل همان بسته حمایتی‬ ‫برای پیشبرد اهداف تعیین شده‪ ،‬فرش دستباف جان دوباره ای خواهد گرفت‪ .‬این مقام مسئول تصریح‬ ‫کرد‪ :‬همچنین تشکیل ستاد راهبردی فرش دستباف‪ ،‬عضویت در کارگروه شورای عالی صادرات و نیز‬ ‫تشکیل کارگروه های استانی ب ه منظور بررسی مسایل و مشکالت و موانع موجود بر سر راه صنعت فرش‬ ‫دســتباف در دوره های زمانی معین‪ ،‬دستاوردهای مهمی برای اخذ تصمیمات در برنامه های این مرکز‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 :‬‬ ‫تلفکس‪88311361 :‬‬ ‫برای درج اگهی های خود‬ ‫در تماس باشید‪.‬‬ ‫با روزنامه‬ ‫پشه ها می توانند باعث انتقال کرونا شوند؟‬ ‫خیر‪ ،‬پشــه ها کرونــا را انتقال نمی دهنــد‪ ،‬اگرچه ما‬ ‫می دانیم بیماری هایی همچون تــب دانگه‪ ،‬زیکا و تب‬ ‫زرد از طریــق نیش پشــه منتقل می شــود‪ ،‬اما کرونا‬ ‫ویروس از طریق نیش پشه منتقل نمی شود‪.‬‬ ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫‪www.goodonline.ir‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 345

روزنامه خوب 345

شماره : 345
تاریخ : 1399/06/25
روزنامه خوب 344

روزنامه خوب 344

شماره : 344
تاریخ : 1399/06/24
روزنامه خوب 343

روزنامه خوب 343

شماره : 343
تاریخ : 1399/06/23
روزنامه خوب 342

روزنامه خوب 342

شماره : 342
تاریخ : 1399/06/22
روزنامه خوب 341

روزنامه خوب 341

شماره : 341
تاریخ : 1399/06/19
روزنامه خوب 340

روزنامه خوب 340

شماره : 340
تاریخ : 1399/06/18
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!