روزنامه خوب شماره 324 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه خوب شماره 324

صفحه بعد

روزنامه خوب شماره 324

روزنامه خوب شماره 324

‫‪2‬‬ ‫تاثیر تکانه هــای اقتصادی بر کنترل بازار‬ ‫پیش بینی سر پرست‬ ‫وزارت صنعت در مورد‬ ‫کاهش قیمت خودرو‬ ‫‪2‬‬ ‫ر ییس جمهوری خبر داد‪:‬‬ ‫تصویب کلیاتطرحفروش‬ ‫داخلی نفت در شورای‬ ‫هماهنگیاقتصادیسرانقوا‬ ‫چهارشنبه ‪ 22‬مردادماه ‪ | 1399‬سال سوم | شماره ‪8 | 324‬صفحه | قیمت ‪ 2500‬تومان | ‪ 22‬ذیالحجه‪ 12 |1441‬ا گوست ‪2020‬‬ ‫‪3‬‬ ‫سخنگوی قوه قضاییه مطر ح کرد‪:‬‬ ‫در یک سال اخیر هیچ روزنامه‬ ‫و خبرگزاری از ناحیه قوه‬ ‫قضاییه توقیف نشده است‬ ‫‪5‬‬ ‫همنوایی نوازنده ایران‬ ‫و اتریش برای ادای احترام‬ ‫به کادر درمان‬ ‫درباره اخر ین روش دولت برای حمایــت از حقوق مصرف کنندگان ؛‬ ‫جریمه گرانفروش ها‬ ‫را مردم پرداخت می کنند!‬ ‫‪8‬‬ ‫وز یر بهداشت‪:‬‬ ‫بحث لغو برگزاری کنکور‬ ‫مطرح نیست‬ ‫شرکت نمایشگاه های مجازی «جهان سبز »‬ ‫با همکاری روزنامه خوب برگزار می کند؛‬ ‫طال‬ ‫صنع‬ ‫و سنگ‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ق‬ ‫ی‬ ‫مت‬ ‫ت‬ ‫ساختمان‬ ‫ی‬ ‫موبا‬ ‫موت‬ ‫و ورسیکلت‬ ‫خودر و‬ ‫یل و تبلت‬ ‫لواز‬ ‫م‬ ‫خ‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫گ‬ ‫ی‬ ‫لوس‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ف‬ ‫ر‬ ‫ش‬ ‫کی‬ ‫ف‬ ‫و‬ ‫ک‬ ‫ف‬ ‫ش و پو‬ ‫شاک‬ ‫برگز‬ ‫ار ی‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫تشر ی‬ ‫مب‬ ‫لمان‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫منز‬ ‫فات‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫مردخاب‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫‪1399‬‬ ‫صنا‬ ‫ی‬ ‫ع‬ ‫د‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫و خدم‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫گ‬ ‫ر‬ ‫د‬ ‫شگر ی‬ ‫به‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ارایشی‬ ‫لوا‬ ‫ز‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ج‬ ‫ه‬ ‫یزات‬ ‫فره‬ ‫نگ و هنر‬ ‫ور زشی‬ ‫بان‬ ‫ک و بیمه‬ ‫لواز‬ ‫خد‬ ‫ما‬ ‫ت شهر ی‬ ‫مو ت‬ ‫ج‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫پ‬ ‫زشک‬ ‫ی‬ ‫ص‬ ‫نایع غ‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫ست‬ ‫لواز‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ج‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ت پزشکی‬ ‫ه بندی‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫سیاست وزارت صنعت منجر به افزایش ‪ ۵۵‬برابری ماسک شد‬ ‫‪2‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 22‬مردادماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪324‬‬ ‫دبیر کارگروه مقابله با کرونا وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت (ستاد لجستیک کرونا) از افزایش‪ ۵۵‬برابری تولید ماسک تنفسی با تدابیر اتخاذ شده از سوی این وزارتخانه از زمان شیوع کرونا خبر داد‪“ .‬جمشید‬ ‫گلپور” افزود‪ :‬براساس برنامه ریزی این وزارتخانه‪ ،‬تولید اقالم و محصوالت بهداشتی برای مقابله با کرونا‪ ،‬تولید الکل افزایش دو برابری یافته است‪ .‬وی با اشاره به افزایش‪ ۱.۵‬برابری تولید مایع دستشویی‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬امسال از فروردین ماه تولید دیگر اقالم شوینده مرتبط با پیشگیری از کرونا نیز افزایش داشت که از جمله انها به افزایش ‪ ۳۳‬درصدی تولید صابون است‪ .‬رییس مرکز اصناف و بازرگانان وزارت صنعت‬ ‫گفت‪ :‬تولید انواع دستکش در این مدت با افزایش‪ ۲.۵‬برابری و تولید مواد ضدعفونی کننده افزایش هشت برابری داشت‪ .‬گلپور‪ ،‬با اشاره به امار و ارقام تولید محصوالت مرتبط با پیشگیری و درمان کرونا اضافه‬ ‫کرد‪ :‬تولید محافظ صورت افزایش یک هزار برابری و تولید گان لمینت شده و لباس یکسره نیز افزایش ‪ ۸۶۰‬برابری داشت‪ .‬پیشتر “حسین مدرس خیابانی” سرپرست وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت به ایرنا‬ ‫گفت‪ :‬روزهای نخست شیوع کرونا ماشین االت تولید ماسک از خارج وارد شد‪ ،‬اما امروز به صادرکننده این ماشین االت تبدیل شده ایم‪.‬‬ ‫تاثیر تکانه های اقتصادی بر کنترل بازار‬ ‫پیش بینی سرپرست وزارت صنعت در مورد کاهش قیمت خودرو‬ ‫گزارش‬ ‫با ارسال نامه جهانگیری به ‪ ۳‬وزارتخانه؛‬ ‫برخورد با گرانفروشی اپراتورها‬ ‫با اجازه دولت تشدید شد‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری در نامه ای به وزارتخانه های‬ ‫ارتباطات و فناوری اطالعات‪ ،‬اقتصاد و دارایی‪ ،‬اطالعات‬ ‫و ســازمان برنامه و بودجه کشور اجازه داده تا براساس‬ ‫مصوبه جدید رگوالتوری برای برخورد با گران فروشــی‬ ‫اپراتورها‪ ،‬با شــرکت های متخلف در این زمینه برخورد‬ ‫کنند‪« .‬اسحاق جهانگیری» (سه شنبه) در نامه ای اعالم‬ ‫کرد برخورد با گرانفروشــی اپراتورها در دستور کار قرار‬ ‫گرفته اســت‪ .‬در این نامه با اشــاره به جلســه هیات‬ ‫وزیران در ‪ ۱۵‬مردادماه به پیشــنهاد مشترک وزارتخانه‬ ‫ارتباطــات‪ ،‬اقتصاد‪ ،‬اطالعات ســازمان برنامه بودجه و‬ ‫به اســتناد ماده واحــده قانون اجــازه تعیین و وصول‬ ‫حق امتیاز فعالیت بخش غیردولتی در زمینه پســت و‬ ‫مخابرات (مصوب ‪ )۱۳۹۲‬اجازه برخورد وزارت ارتباطات‬ ‫با گرانفروشی اپراتورها را داده است‪ .‬اسحاق جهانگیری‬ ‫با مخاطب قرار دادن وزارت خانه های ارتباطات‪ ،‬اقتصاد‪،‬‬ ‫اطالعات و ســازمان برنامه و بودجه کشور و استناد به‬ ‫مصوبه ‪ ۳۰۴‬تاکید کرده که ســازمان تنظیم مقررات و‬ ‫ارتباطات رادیویی می توانــد دارنده پروانه ارائه خدمات‬ ‫ارتباطی و فناوری اطالعات را در صورت عدم رفع تخلف‬ ‫از مقررات تعرفه ای‪ ،‬ظرف مدت ‪ ۴۸‬ساعت از زمان ابالغ‬ ‫به دارنــده پروانه و تا زمان رفع کامل تخلف به ازای هر‬ ‫روز تاخیر در رفع هر تخلف‪ ،‬تا ســقف یک دهم درصد‬ ‫از درامد ناخالص ســالیانه براساس اخرین صورت مالی‬ ‫حسابرســی شده جریمه کند‪ .‬بیش از یک ماه است که‬ ‫بسته های پرکاربرد از سبد کاربران اینترنت حذف شده‬ ‫و گران فروشی اپراتورها صدای اعتراض ان ها در فضای‬ ‫مجازی را دراورده اســت‪ .‬پس از گذشــت حدود پنج‬ ‫هفته از اغاز گرانفروشی باالخره این مساله توسط دولت‬ ‫تعیین تکلیف شد‪ .‬بر اســاس این مصوبه اگر اپراتوری‬ ‫ســاالنه ‪۱۷‬هزار میلیارد درامد داشــته باشد‪ ،‬یک دهم‬ ‫درصــد این درامد را به صــورت روزانه و تا پایان دروان‬ ‫تخلــف باید به عنوان جریمــه پرداخت کند‪ .‬باتوجه به‬ ‫صورت هــای مالی اپراتورها این عدد تقریبا به روزی ‪۱۷‬‬ ‫میلیارد تومان می رســد‪ .‬البته این جریمه صرفا از سوی‬ ‫تنظیم مقررات صورت گرفته و پرونده گران فروشــی در‬ ‫تعزیرات هنوز باز است‪« .‬حسین فالح جوشقانی» درباره‬ ‫این مصوبه توضیحاتی ارائه داد‪ .‬وی گفت‪ :‬ما در گذشته‬ ‫به این نتیجه رســیده بودیم که تــا جریمه ها بازدارنده‬ ‫نباشند‪ ،‬از تخلف جلوگیری نمی کنند‪ .‬البته اپراتورهای‬ ‫ما انصافــا تا قبل از جریان اخیر همــواره در چارچوب‬ ‫پروانه عمل می کردند و اگر مانعی وجود داشت با تذکر‬ ‫رفع می شد‪ .‬اما اقدام اخیر باعث شد ما به سمت اصالح‬ ‫مقررات در بحث تعرفه برویم‪ .‬وی افزود‪ :‬مصوبه مربوط‬ ‫به این تخلفات را کمیسیون تنظیم مقررات تایید کرده‬ ‫اســت و در دولت هم به تصویب رسید‪ .‬اختیاری که ما‬ ‫در گذشته داشتیم جریمه دو میلیارد تومانی بود و تنها‬ ‫یکبار می توانستیم این جریمه را لحاظ کنم و اگر بیش از‬ ‫دوبار تکرار می شد در فرایند کاهش مدت پروانه پیگیری‬ ‫می شد‪ .‬رئیس رگوالتوری گفت‪ :‬طرح افزایش اختیارات‬ ‫برای برخورد با جریمه ها را به کمیسیون تنظیم مقررات‬ ‫بردیم و این طرح مورد تایید قرار گرفت‪ .‬اما در خصوص‬ ‫جریمه باید موضوع به تایید هیات وزیران هم می رسید‬ ‫که روز پنجم مردادماه این مصوبه به هیات وزیران رفت‬ ‫و پس از مدت کوتاهی تایید شد‪ .‬معاون وزیر ارتباطات‬ ‫گفت‪ :‬این مصوبه را امروز نه تنها به ایرانسل و همراه اول‬ ‫بلکه به دیگر اپراتورها نیز اعالم کردیم و از این به بعد بر‬ ‫مبنــای این مقررات اقدام خواهیم کرد‪ .‬او در خصوص‬ ‫جریمه ای که به اپراتورها ابالغ شــده اســت گفت‪ :‬یک‬ ‫دهم درصد درامد ســاالنه اپراتورها جریمه ای است که‬ ‫برای ان ها در نظر گرفته شــده است‪ .‬اگر اپراتوری ‪۳۶۵‬‬ ‫روز این تخلف را ادامه بدهــد‪ ،‬باید ‪ ۳۶.۵‬درصد درامد‬ ‫ساالنه خود را به عنوان جریمه پرداخت کند‪ .‬البته مبنا‬ ‫و راهبرد اپراتورهای ما این نبوده که تخلف کنند و از این‬ ‫به بعد نیز باید دقت کنند‪ .‬جریمه دو میلیاردی نشــان‬ ‫داد که عمــا این مقدار جریمه برای تخلف این چنینی‬ ‫بازدارنده نیست‪.‬‬ ‫فوالد و مواد پتروشیمی بر اساس نرخ بورس تعیین می شود که بر قیمت تمام شده خودرو تاثیرگذار است‪.‬‬ ‫در عین حال بر احتکار خودرو در پارکینگ ها نیز نظارت شد‪ .‬جمع این اقدامات باعث کاهش قیمت خودرو‬ ‫شد‪ .‬این مسئله تا زمانی ادامه داشت که قیمت ارز تکان نخورده بود‪ .‬حاال اقتصاد کشور جابه جا شده است‪،‬‬ ‫با شرایط ان روز‪ ،‬ان اقدامات خوب بود‪ ،‬اگر ان کارها انجام نمی شد حاال باید چه کار می کردیم؟ هنوز هم‬ ‫باید ‪ 10‬میلیون نفر برای ‪ 30‬هزار خودرو ثبت نام می کردند‪ .‬نرخ ارز حاال به ‪ 18‬هزار تومان رسیده و اگر‬ ‫قیمت خودرو را با این رقم مقایسه کنیم مشخص می شود که نرخ ها چقدر باید باشد‪ .‬شرایط محیطی در‬ ‫اردیبهشت ماه با شرایط محیطی حاال کام ً‬ ‫ال متفاوت است‪ .‬ما ان زمان به موفقیت رسیدیم‪ ،‬ان موقع برای‬ ‫‪ 25‬هزار دســتگاه خودرو‪ 5 ،‬میلیون و ‪ 700‬هزار نفر ثبت نام کردند اما هفته پیش برای ‪ 15‬هزار دستگاه‬ ‫خودرو ایران خودرو فقط ‪ 200‬هزار نفر ثبت نام کردند‪ .‬یعنی کاسب ها کمتر شده اند و قیمت ها واقعی تر شده‬ ‫است‪ .‬در این شرایط هزینه های تولید باال رفته و هنوز هم قطعه ساز و خودروساز معتقدند که زیان می دهند‪.‬‬ ‫حاال مردم باید چه کار کنند؟ مردم باید تالش کنند‪ ،‬ما هم باید خودروی قسطی عرضه کنیم‪ ،‬وام بانکی‬ ‫بدهیم یا اقشار اسیب پذیر را شناسایی کنیم وگرنه تولید باید جور ان را بکشد‪.‬‬ ‫شــما به افزایش نرخ ارز اشاره کردید‪ .‬یعنی در دولت هیچ پیش بینی برای افزایش نرخ ارز‬ ‫وجود نداشت؟ ان زمان که وعده کاهش قیمت خودرو را دادید؟‬ ‫سرپرست وزارت صنعت معتقد اســت این وزارتخانه در کنترل قیمت خودرو موفق بوده اما‬ ‫غیرقابل پیش بینی بودن رشــد نرخ ارز باعث عدم تحقق وعده کاهش قیمت خودرو شده‬ ‫است‪ .‬وی می گوید اگر اقتصاد کشور تنظیم شــود و قیمت همه کاالها متعادل شود‪ ،‬قیمت‬ ‫خودرو نیز متعادل خواهد شــد‪.‬این روزها مسائلی مانند قیمت گذاری خودرو‪ ،‬باالبودن نرخ‬ ‫خودرو در بازار‪ ،‬سهمیه بندی عرضه این محصول و بحث بر سر ازادسازی قیمت خودرو جزء‬ ‫مهمترین موضوعات مرتبط با وزارت صنعت اســت‪ .‬اشفته بازار خودرو در ماه های نخست‬ ‫امسال انتقادات زیادی را متوجه دولت و وزارت صنعت کرد تا انجا که این انتقادات همزمان‬ ‫با داغ شدن بحث تفکیک وزارت صنعت و بازرگانی به برکناری وزیر سابق صنعت ختم شد‪.‬‬ ‫با روی کار امدن حســین مدرس خیابانی به عنوان سرپرست وزارت صنعت‪ ،‬نخستین اقدام‬ ‫قابل توجهی که توســط وی و تیم مستقر در وزارت صنعت صورت گرفت‪ ،‬برگزاری جلسات‬ ‫مختلف برای رفع التهاب از بازار خــودرو و مدیریت قیمت ها بود‪ .‬تصمیماتی که از دل این‬ ‫جلسات بیرون امد‪ ،‬راهکارهایی با هدف محدود کردن دالالن در خرید خودرو از کارخانه بود‬ ‫تا در نهایت خودروهای کارخانه ای نصیب مصرف کننده واقعی شوند‪ .‬هرچند این راهکارها که‬ ‫سهمیه بندی فروش خودرو با روش قرعه کشی در صدر ان قرار داشت‪ ،‬انتقاداتی را از سوی‬ ‫برخی کارشناسان به همراه داشت اما در نهایت و نسبت به قبل‪ ،‬تعداد بیشتری از مردم موفق‬ ‫به خرید خودرو با قیمت کارخانه شدند و سهم دالالن از این فروش کاهش یافت‪ .‬در عین حال‬ ‫بازرسی از برخی پارکینگ ها و برخورد با برخی احتکارکنندگان خودرو باعث کاهش قیمت‬ ‫خودرو در بازار شد‪ .‬این روزها اما دوباره شاهد رشد قیمت ها در بازار هستیم و در ضمن طرح‬ ‫وزارت صنعت برای کنترل مســتقیم قیمت خودرو در بازار از طریق فروش خودرو در بازار‬ ‫‪ 10‬درصد باالتر از نرخ کارخانه عملیاتی نشــده است‪ .‬طرحی که هرچند در وزارت صنعت به‬ ‫تصویب رسیده ولی سرپرست وزارت صنعت می گوید به ان اعتقادی ندارد‪ .‬در حاشیه بازدید‬ ‫حسین مدرس خیابانی سرپرست وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از در این خصوص با وی به‬ ‫گفت و گو نشستیم‪ ،‬هرچند فرصت این مصاحبه محدود بود اما خواندن نظرات فردی که به‬ ‫عنوان وزیر پیشنهادی رئیس جمهور برای صنعت‪ ،‬معدن و تجارت مطرح است‪ ،‬خالی از لطف‬ ‫نیست‪ .‬این گفت و گو را در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫انتصاب شــما به سمت سرپرستی وزارت صنعت همزمان بود با رشد نجومی قیمت خودرو‬ ‫در بازار‪ .‬در ان موقــع طرح هایی را برای مدیریت بازار خودرو اعالم کردید از جمله اینکه‬ ‫فروش را به سمت قرعه کشی و سهمیه بندی سوق دادید‪ ،‬تعیین اختالف قیمت ‪ 10‬درصدی‬ ‫بین نرخ بازار و کارخانه از دیگر طرح های وزارت صنعت بود‪ .‬در ان زمان مسئوالن وزارت‬ ‫صنعت وعده هایی برای کاهش قیمت خودرو به مردم دادند و از انها خواستند تا برای خرید‬ ‫دست نگه دارند‪ .‬حاال با گذشت ‪ 2‬یا ‪ 3‬ماه از ان زمان مشاهده می کنیم که قیمت خودرو در‬ ‫بازار افزایش یافته و مردم نمی توانند حتی با نرخ های ‪ 2‬ماه پیش‪ ،‬خودرو خریداری کنند و‬ ‫باید نقدینگی بیشتری تامین کنند‪ .‬پاسخ شما به مردمی که برای خرید خودرو دست نگه‬ ‫داشته بودند‪ ،‬چیست؟ چرا طرح فروش قرعه کشی خودرو به موفقیتی که نویدش را داده‬ ‫بودید منجر نشد و قیمت خودرو کاهش نیافت؟‬ ‫ما در ان زمان موفق بودیم‪ 3 .‬ماه پیش که من سرپرســت وزارت صنعت شــدم قیمت پراید در بازار ‪90‬‬ ‫میلیون تومان بود که با طرح های ما به ‪ 62‬میلیون تومان رسید‪ .‬ما عرضه خودرو را افزایش دادیم‪ ،‬تعداد‬ ‫خودروهای ناقص را کاهش دادیم و در نتیجه تحویل خودرو افزایش یافت‪ .‬در بخش تقاضا نیز کار کردیم‬ ‫و تقاضای خرید خودرو را واقعی کردیم به طوری که در شرایطی که عده ای مشغول کاسبی در بازار بودند‬ ‫اعالم کردیم افرادی که طی ‪ 3‬ســال اخیر از خودروسازان خرید نکرده و پالک فعال ندارند‪ ،‬با شرط رهن‬ ‫یک ساله سند می توانند برای خرید از کارخانه ثبت نام کنند‪.‬طرف تقاضای خرید خودرو را واقعی کردیم‪.‬‬ ‫با این حال برای خرید ‪ 25‬هزار دســتگاه خودرو در فروش فوق العاده ‪ 5‬میلیون و ‪ 700‬هزار نفر بیشتر با‬ ‫هدف کاســبی ثبت نام کردند‪ ،‬چون اختالف قیمت کارخانه و بازار باال بود‪ .‬همزمان به شورای رقابت نیز‬ ‫اعالم کردیم که قیمت خودرو را به روزرســانی کند‪ .‬به انها گفتیم « شما به نفع چه کسی کار می کنید؟‬ ‫مصرف کننده که خودرو را با قیمت ‪ 90 ،80‬میلیون تومان می خرد‪ ،‬کارخانه هم با قیمت ‪ 40‬میلیون تومانی‬ ‫می فروشــد و زیان می دهد‪ ».‬اسناد و مدارک را به شورا ارائه کردیم‪ .‬شرایط محیطی در اردیبهشت ماه با‬ ‫شرایط محیطی حاال کام ً‬ ‫ال متفاوت است‪ .‬ما ان زمان به موفقیت رسیدیم‪ ،‬ان موقع برای ‪ 25‬هزار دستگاه‬ ‫خودرو‪ 5 ،‬میلیون و ‪ 700‬هزار نفر ثبت نام کردند اما هفته پیش برای ‪ 15‬هزار دستگاه خودرو ایران خودرو‬ ‫فقط ‪ 200‬هزار نفر ثبت نام کردند‪ .‬یعنی کاسب ها کمتر شده اند و قیمت ها واقعی تر شده است‪ .‬قیمت ورق‬ ‫خیر‪ ،‬اص ً‬ ‫ال پیش بینی در مورد افزایش قیمت دالر در دولت وجود نداشت‪ .‬دو متغیر محدودکننده بیرونی و‬ ‫محیطی با هم تالقی پیدا کردند‪ ،‬شدت تحریم ها و کرونا‪ .‬کرونا مرزها را بست و تجارت ما را محدود کرد‪،‬‬ ‫در همین حال شدت تحریم ها نیز تجارت ما را محدود کرد‪ .‬عده ای نیز با دستور‪ ،‬ارز را از بازار جمع کردند‬ ‫و برخی نیز روغن داغش را زیاد کردند‪ .‬فضای التهاب روانی هم شکل دادند و انتظار تورمی نیز ایجاد کردند‪.‬‬ ‫اگر ارز روی یک نرخ ثابت می ماند‪ ،‬می شد کشور را اداره کرد ولی اینکه دائم بگویند قیمت باالتر می رود‬ ‫به مردم فشار وارد کرد و اقتصاد را با نااطمینانی روبرو کرد‪.‬‬ ‫در نهایت دیدگاه شما این است که قیمت خودرو باید به سمت ازادسازی حرکت کند؟‬ ‫مدرس خیابانی‪ :‬با توجه به اینکه خودروسازان بزرگ دارای شبکه انحصار هستند‪ ،‬ازادسازی قیمت خودرو‬ ‫مورد درخواســت ما نیســت‪ .‬نمی گوییم که با این موضوع موافقیم یا مخالفیم‪ ،‬ولی درخواست ما واقعی‬ ‫ســازی قیمت خودرو است‪ .‬در حال حاضر خودروسازان محصوالتشان را زیر قیمت تمام شده عرضه می‬ ‫کنند‪ .‬درخواســت ما این است که شــورای رقابت‪ ،‬سازمان حسابرسی یا هر نهاد نظارتی‪ ،‬اسناد و مدارک‬ ‫خودروسازان را بررسی کنند و حداقل با فروش با قیمت تمام شده موافقت کنند‪ .‬نمی توان انتظار داشت که‬ ‫خودروسازان‪ ،‬خودرو تولید کنند و تیراژ را افزایش دهند ولی محصوالتشان را زیر قیمت تمام شده عرضه‬ ‫کنند‪ .‬ازادسازی قیمت ها نه‪ ،‬ولی با واقعی شدن قیمت موافقیم و درخواست ما این است‪.‬‬ ‫ایا بسته های خاصی برای عرضه خودرو به اقشار اسیب پذیر یا مردم تهیه شده است؟‬ ‫امیدواریم با ایجاد تناسب بین نرخ ارز و ریال‪ ،‬قیمت خودرو با سطح درامدی مردم متعادل شود‪ .‬اگر با رشد‬ ‫قیمت دالر‪ ،‬سطح درامد مردم نیز باال می رفت که اشکالی نداشت و اقتصاد شفاف تر می شد‪ .‬البته بخشی‬ ‫از گرانی ها نیز به خاطر رشــد نرخ ارز نیست بلکه به دلیل جابه جایی گروه ارزی است‪ .‬مثل برنج‪ ،‬شکر و‬ ‫الســتیک که ارز ‪ 4200‬تومانی انها جابه جا شده است‪ .‬در حال حاضر خودروسازان‪ ،‬محصوالتشان را زیر‬ ‫قیمت تمام شده عرضه می کنند‪ .‬درخواست ما واقعی سازی قیمت خودرو است‪ .‬در مورد ازادسازی قیمت‬ ‫ها نمی گوییم موافقیم یا مخالف‪ .‬ما فروش فوق العاده خودرو را ادامه خواهیم داد‪ .‬تا حاال ‪ 2‬مرحله انجام‬ ‫شــده که طر ح کلی ‪ 4‬مرحله فروش ‪ 75‬هزار دستگاه خودرو یعنی جمعاً ‪ 300‬هزار دستگاه است که هر‬ ‫سه ماه یک بار انجام می شود‪ .‬فروش یکساله بدون سود و فروش یک ساله مشارکتی نیز انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫پس همان طرح هایی که از قبل اعالم شده بود‪ ،‬ادامه خواهد داشت؟‬ ‫بله‪ ،‬همان ها ادامه می یابد‪ .‬در شــرایط فعلی به جای اینکه دنبال اجرای طرح های متنوع فروش باشــیم‪،‬‬ ‫می خواهم عرضه خودرو افزایش دهیم‪ .‬زیرا اعتقاد دارم که از بگیر و ببند و دســتگاه های نظارتی‪ ،‬خودرو‬ ‫بیرون نمی اید ولی اگر تیراژ تولید افزایش یابد‪ ،‬رشد عرضه باعث کنترل عطش تقاضا می شود‪ 5 .‬میلیون و‬ ‫‪ 700‬هزار نفری که در مرحله اول برای خرید خودرو ثبت نام کردند بیش از ‪ 2‬برابر میزان تولید خودروی‬ ‫کره جنوبی بودند‪ .‬کسی نمی توانست به انها پاسخ دهد‪ .‬مشخص است که این تقاضا کاذب است‪.‬‬ ‫فروش خودرو به روش قرعه کشی بخشــی از تقاضای خاموش را روشن کرد و مردم برای‬ ‫ازمودن شانس خود‪ ،‬برای خرید ثبت نام کردند؟‬ ‫پیش از اجرای فروش به روش قرعه کشی می گفتند ثبت نام ها با ربات و اینترنت پرسرعت انجام می شود‪.‬‬ ‫وقتی ‪ 5‬میلیون و ‪ 700‬هزار نفر برای ‪ 25‬هزار خودرو ثبت نام می کنند یعنی همه چیز در ساعت اول رقم‬ ‫می خورد‪ .‬یعنی هر فردی از ‪ 8‬صبح تا ‪ 9‬صبح ثبت نام کرده‪ ،‬خودرو گیرش می اید‪ .‬ان وقت فردی که در‬ ‫دبی یا کافی نت ثبت نام کرده یا پول داده یا با فالن فرد در ایران خودرو یا سایپا زد و بند کرده‪ ،‬موفق به‬ ‫ثبت نام شده است‪.‬‬ ‫در نهایت پیش بینی شما برای بازار خودرو چیست؟ می توانید زمانی را اعالم کنید که مردم‬ ‫بدانند تا چه زمانی قیمت خودر در بازار متعادل خواهد شد؟‬ ‫مــدرس خیابانی‪ :‬می توانم بگویــم ان اتفاقی که در خرداد ‪ 99‬برای خــودرو افتاد و افزایش قیمت غیر‬ ‫متعارف که نسبت به بقیه کاالها داشت‪ ،‬دیگر اتفاق نخواهد افتاد‪ .‬اگر اقتصاد کشور تنظیم شود و قیمت‬ ‫همه کاالها متعادل شود‪ ،‬قیمت خودرو نیز متعادل خواهد شد‪ .‬برای خودرو یک اتفاق دیگری افتاده بود‪.‬‬ ‫عده ای ســفته بازی و کاســبی می کردند‪ ،‬حاال ما تالش می کنیم قیمت واقعی را به کارخانه بدهیم‪ .‬البته‬ ‫خودروســاز نیز موظف است با داخلی سازی‪ ،‬هزینه های تولید را کاهش دهد‪ ،‬دارایی های غیر مالی اش را‬ ‫بفروشــد‪ ،‬شرکت های اضافی را بفروشد‪ .‬پرداختی های غیرمتعارف را قطع کند و بهره وری خود را افزایش‬ ‫دهد‪ .‬خودروساز هم باید قیمت تمام شده خودرو را کاهش دهد‪.‬‬ ‫به الزام فروش خودرو در بازار‪ 10 ،‬درصد باالتر از نرخ کارخانه اعتقادی ندارم‪ .‬از بگیر و ببند‪ ،‬خودرو بیرون‬ ‫نمی اید بلکه عرضه باید افزایش یابد‪ .‬االن واردات متوقف است ولی مادام العمر که متوقف نیست‪ ،‬باالخره‬ ‫خودروساز باید بتواند رقابت کند‪ .‬االن بهترین فرصت برای اثبات خودروسازان است تا کیفیت تولیداتشان‬ ‫را افزایش دهند و بهره وری خود را باال ببرند‪ ،‬در فرصت تحریم باید خودروسازان ما روی پای خود بایستند‪.‬‬ ‫سال هاست خودروساز ها به یک شمع تکیه داده اند‪ ،‬تا کی می خواهند مانند بچ ه تاتی تاتی کند؟ باید بزرگ‬ ‫شوند‪ .‬طی دو سال اخیر که خودروسازان خارجی از ایران رفته اند‪ ،‬خودروسازان ما تقریباً هویت مستقلی‬ ‫پیدا کرده اند‪ .‬باید روی پای خود بایستند تا اگر در سال های اینده درهای واردات باز شد‪ ،‬اجازه جوالن به‬ ‫خودروهای خارجی در بازار ایران را ندهند‪.‬‬ ‫رییس جمهوری خبر داد‪:‬‬ ‫تصویب کلیات طرح فروش داخلی نفت در شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا‬ ‫رییس جمهــوری از تصویب کلیات طرح فروش داخلی نفت و عرضه ان‬ ‫در بورس انرژی در جلســه روز گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی‬ ‫سران قوا خبر داد و ابراز امیدواری کرد‪ :‬دولت بتواند پس از تصویب نهایی و‬ ‫تدوین شیوه اجرایی‪ ،‬ان را عملیاتی کند‪ .‬حجت االسالم والمسلمین حسن‬ ‫روحانی روز سه شنبه در یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه ستاد هماهنگی‬ ‫اقتصادی دولت‪ ،‬با اشاره به دغدغه های متخصصان و اقتصاددانان در زمینه‬ ‫حجم نقدینگی موجود در جامعه و لزوم هدایت ان به مسیر تولید و مقابله‬ ‫با تحریم و جنگ اقتصادی دشمنان‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬دولت بویژه ستاد اقتصادی‬ ‫همواره در تالش برای اتخاذ و اجرای سیاست ها و تدابیری در جهت کنترل‬ ‫نقدینگی و هدایت ان به مســیر درست و چرخه تولید بوده است‪ .‬رییس‬ ‫جمهوری با تاکید مجدد بر اینکه دولت تا اخرین ساعت کار خود‪ ،‬با همه‬ ‫توان انجام وظیفه خواهد کرد‪ ،‬اظهارداشت‪ :‬مردم باید از تالش دولت برای‬ ‫ایجاد ثبات و ارامش در اقتصاد اطمینان خاطر داشته باشند و بدانند برای‬ ‫حفظ معیشت و دارایی انان از هیچ تالشی فروگذار نخواهیم کرد‪ .‬وی طرح‬ ‫فروش داخلی نفت و عرضه ان در بورس انرژی را از جمله طرح های مبتنی‬ ‫بر اقتصاد مردم محور و اقدامی موثر در راستای سامان دادن به بازار سرمایه‬ ‫و بورس و گام مهمی برای مقابله با تحریم نفتی دشمنان دانست و با توجه‬ ‫به تصویب کلیات این طرح در جلسه روز گذشته شورای عالی هماهنگی‬ ‫اقتصادی سران قوا‪ ،‬اظهار امیدواری کرد پس از تصویب نهایی و تدوین شیوه‬ ‫اجرایی‪ ،‬دولت بتواند این اقدام را عملیاتی کند‪ .‬رییس جمهوری با اشاره به‬ ‫تدوین نقشــه راه اقتصادی این ستاد برای هشتمین سال کار دولت و در‬ ‫راستای گشایش در معیشت مردم بر مبنای جهش تولید و بهبود محیط‬ ‫کسب و کار‪ ،‬ارتقاء سرمایه گذاری و اشتغال گفت‪ :‬این نقشه راه مجموعه‬ ‫منسجمی از سیاست های کالن در حوزه های مختلف اقتصادی است که‬ ‫برای یک سال پیش رو طراحی و تدوین شده تا دولت بتواند در عین مقابله با‬ ‫جنگ اقتصادی دشمنان و گذر از مشکالت و تنگناهای به وجود امده در اثر‬ ‫شیوع کرونا‪ ،‬اقتصاد را از تکانه های بیرونی حفظ کرده و گشایش هایی را در‬ ‫زندگی و معیشت مردم ایجاد کند‪ .‬روحانی اتکا به ظرفیت ها و توانمندی های‬ ‫داخلی‪ ،‬ازادسازی و فعال کردن ظرفیت های نیمه فعال اقتصادی در کشور‬ ‫و استفاده از مشــارکت مردمی را از ویژگی های مهم این برنامه دانست و‬ ‫گفت‪ :‬این نقشه راه با ایجاد همگرایی و هماهنگی میان همه بخش های فعال‬ ‫اقتصادی‪ ،‬افقی روشن برای کشور تا یک سال اینده را ترسیم خواهد کرد‪.‬‬ صفحه 2 ‫رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفت‪ :‬تعداد بیمارانی کرونایی که تاکنون در بیمارستان های ما بستری شده اند‪ ،‬بالغ بر ‪ ۲۰‬هزار نفر بوده است‪ .‬سرلشکر محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای‬ ‫مســلح در حاشیه جلسه قرارگاه بهداشتی درمانی امام رضا (ع) نیروهای مســلح در جمع خبرنگاران‪ ،‬گفت‪ :‬این قرارگاه پنج و نیم ماه است که به صورت دائم در سطح نیروهای تشکیل شده‬ ‫اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬ما همچنان در بیمارستان های نیروهای مســلح پذیرای بیماران مبتال به کرونا هستیم و هم اکنون حدود ‪ ۶۵۰‬بیمار در بیمارستان های نیروهای مسلح بستری هستند؛ تعداد‬ ‫بیمارانی که طی این مدت در بیمارستان های ما بستری شدند‪ ،‬بالغ بر ‪ ۲۰‬هزار نفر بوده است‪ .‬رئیس ستاد کل نیروهای مسلح تاکید کرد‪ :‬فعالیت های علمی و پژوهشی نیروهای مسلح هم ادامه‬ ‫دارد و از میان بیش از ‪ ۱۰۰‬طرح ارائه شــده ‪ ۱۸‬طرح به تصویب رســید و از ان ها پشتیبانی کردیم‪ .‬این طرح ها در حوزه های مختلف مانند دارو و واکسن در حال اجرا است و طرح های دانشگاه‬ ‫علوم پزشکی بقیه اهلل جزو طرح های برتر در مجموعه کشور است که عزیزان وزارت بهداشت هم این را اعالم کردند‪.‬‬ ‫دکتر روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت‪:‬‬ ‫مردم در زمینه تالش دولت برای ایجاد ثبات و ارامش‬ ‫در اقتصاد کشور‪ ،‬اطمینان خاطر داشته باشند!‬ ‫رئیس جمهور با تاکید مجدد بر اینکه دولت تا اخرین ســاعت کارخود‪ ،‬با همه توان انجام وظیفه خواهد‬ ‫کرد‪ ،‬اظهارداشــت‪ :‬مردم باید در زمینه تالش دولت برای ایجاد ثبات و ارامش در اقتصاد اطمینان خاطر‬ ‫داشته باشــند و بدانند برای حفظ معیشــت و دارایی انان از هیچ تالشی فروگذار نخواهیم کرد‪ .‬حجت‬ ‫االسالم والمسلمین دکتر حسن روحانی روز سه شنبه در یکصد و پنجاه و هشتمین جلسه ستاد هماهنگی‬ ‫اقتصادی دولت‪ ،‬با اشاره به دغدغه های متخصصان و اقتصاددانان در زمینه حجم نقدینگی موجود در جامعه‬ ‫و لزوم هدایت ان به مسیر تولید و مقابله باتحریم و جنگ اقتصادی دشمنان‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬دولت بویژه ستاد‬ ‫اقتصادی همواره در تالش برای اتخاذ و اجرای سیاست ها وتدابیری در جهت کنترل نقدینگی و هدایت ان‬ ‫به مســیر درست و چرخه تولید بوده است‪ .‬رئیس جمهور طرح فروش داخلی نفت و عرضه ان در بورس‬ ‫انرژی را از جمله طرح های مبتنی بر اقتصاد مردم محور و اقدامی موثر در راســتای ســامان دادن به بازار‬ ‫سرمایه و بورس و گام مهمی برای مقابله با تحریم نفتی دشمنان دانست و با توجه به تصویب کلیات این‬ ‫طرح در جلسه روز گذشته شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا‪ ،‬اظهار امیدواری کرد پس از تصویب‬ ‫نهایی و تدوین شیوه اجرایی‪ ،‬دولت بتواند این اقدام را عملیاتی کند‪ .‬دکتر روحانی با اشاره به تدوین نقشه‬ ‫راه اقتصادی این ســتاد برای هشتمین سال کار دولت و در راستای گشایش در معیشت مردم بر مبنای‬ ‫جهش تولید و بهبود محیط کســب و کار‪ ،‬ارتقاء سرمایه گذاری و اشتغال‪ ،‬گفت‪ :‬این نقشه راه مجموعه‬ ‫منسجمی از سیاست های کالن در حوزه های مختلف اقتصادی است که برای یک سال پیش رو طراحی‬ ‫و تدوین شده تا دولت بتواند در عین مقابله با جنگ اقتصادی دشمنان و گذر از مشکالت و تنگناهای به‬ ‫وجود امده در اثر شــیوع کرونا‪ ،‬اقتصاد را از تکانه های بیرونی حفظ کرده و گشــایش هایی را در زندگی و‬ ‫معیشت مردم ایجاد کند‪ .‬رئیس جمهور اتکا به ظرفیت ها و توانمندیهای داخلی‪ ،‬ازادسازی و فعال کردن‬ ‫ظرفیت های نیمه فعال اقتصادی در کشور و استفاده از مشارکت مردمی را از ویژگی های مهم این برنامه‬ ‫دانست و گفت‪ :‬این نقشه راه با ایجاد همگرایی و هماهنگی میان همه بخشهای فعال اقتصادی‪ ،‬افقی روشن‬ ‫برای کشور تا یک سال اینده را ترسیم خواهد کرد‪.‬‬ ‫سخنگوی قوه قضاییه مطرح کرد‪:‬‬ ‫در یک سال اخیر هیچ روزنامه و خبرگزاری از ناحیه قوه قضاییه توقیف نشده است‬ ‫غالمحسین اسماعیلی در نشست خبری که به صورت انالین برگزار شد ضمن‬ ‫تبریک اعیاد غدیر و روز خبرنگار‪ ،‬گفت‪ :‬از خدمات و زحمات جامعه رسانه ای‬ ‫کشور تشکر می کنم به ویژه خبرنگاران حوزه قضایی و حقوقی که ما امروز در قوه‬ ‫قضاییه این جمع را از همکاران خودمان محسوب می کنیم و از همکاری که با‬ ‫قوه قضاییه و حوزه سخنگویی داشته اند تشکر می کنم‪ .‬وی افزود‪ :‬امروز جامعه از‬ ‫ناحیه دشمنان و بدخواهان این مرز و بوم با دوگانه تحریم و تحریف مواجه است‬ ‫همانگونه که کشور با یک جنگ اقتصادی مقابله و مواجه دارد ما شاهد جنگ‬ ‫تمام عیار امپراطوری رسانه ای دشمن با استفاده از ابزار تحریم در مقابل نظام‬ ‫جمهوری اسالمی مواجه ایم‪ .‬اهمیت حرفه خبرنگاری در جامعه امروز ما و در‬ ‫مواجهه با جنگ رسانه ای و تحریف از ناحیه دشمنان بیش از پیش بر ما اشکار و‬ ‫روشــن می شــود‪ .‬انجا که خبرنگاران با رعایت امانت و صداقت و شفافیت و‬ ‫امیدافرینی خنثی کننده تهاجم رســانه ای دشمن هستند‪ .‬وی افزود‪ :‬جلب‬ ‫مشــارکت گروه های مختلف مردمی به ویژه گروه های نخبگانی تاثیرگذار از‬ ‫برنامه های اولویت دار قوه قضاییه به شــمار مــی رود و در این برنامه تحولی‬ ‫خبرنگاران و جامعه رسانه ای کشور در حوزه ترویج گفتمان عدالت و مبارزه با‬ ‫مظاهر فساد نقش مهمی دارند‪ .‬ما در ماه های اخیر شاهد نمونه های خوبی از‬ ‫گزارشگری فساد توسط جامعه رسانه ای کشور بوده ایم‪ .‬در این حوزه خبرنگاران‬ ‫ما را همکاران خود بدانند و ما انها را همکار خویش می پنداریم و چشم و گوش‬ ‫بینا و شنوای دستگاه قضایی در یافتن مشکالت و اسیب ها به شمار می ایند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬ما در هر جامعه ای امکان وقوع اشتباه و تخلف و حتی ارتکاب جرم از ناحیه‬ ‫معدودی از افراد هر یک از اقشار و گروه ها و جوامع را مغتنم می دانیم و توجه‬ ‫داریم که دشمن تالش زیادی انجام می دهد تا در هر یک از گروه های مذکور‬ ‫عامل نفوذی داشته باشد و در نتیجه گاهی اوقات تشکیل پرونده و رسیدگی‬ ‫قضایی امری اجتناب ناپذیر خواهد بود اما انچه که مهم است سیاست و رویکرد‬ ‫دستگاه قضایی در رسیدگی به جرایم و تخلفات حوزه رسانه است که در دوره‬ ‫تحول تالش شده است که به جای رویکرد سخت گیرانه و سزادهی به رویکردی‬ ‫توام با مدارا و اصالحی و اقناعی سرلوحه رسیدگی های قضایی ما قرار گیرد و‬ ‫رسیدگی های حوزه قضایی در مطبوعات با این رویکردها انجام شد‪ .‬اسماعیلی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬سیاست اصلی قوه قضاییه در حوزه مطبوعات و رسانه این است که‬ ‫اوال رسانه ها و خبرنگاران محترم خودشان قانون و مقررات را رعایت کنند‪ .‬ثانیا با‬ ‫اعمالنظارت هایصنفیوانجمن هایصنفیمربوطهاگرتخلفواشتباهیانجام‬ ‫می شــود در واحدهای صنفی مورد رسیدگی قرار گیرد‪ .‬ثالثا هیات نظارت بر‬ ‫مطبوعات و وزارت محترم ارشاد به عنوان نهادهای متولی در این حوزه قبل از‬ ‫ورود دستگاه قضا و رسیدگی های قضایی ماموریت های قانونی خودشان را به نحو‬ ‫شایســته ای در این حوزه انجام دهند تا نوبت به رسیدگی های قضایی نرسد‪.‬‬ ‫سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد‪ :‬در یکساله اخیر اقدامات ویژه ای در قوه قضاییه‬ ‫در حوزه رسانه انجام شده است از جمله فعال شدن شورای حل اختالف و صلح‬ ‫و سازش اصحاب فرهنگ و رسانه و برگزاری جلسات توجیهی و پیشگیری و‬ ‫تذکر از ناحیه همکاران ما در حوزه فرهنگ و رسانه با مدیران مسئول و دیگر‬ ‫دست اندرکاران حوزه خبر و صدور بخشنامه رییس محترم قوه قضاییه در زمینه‬ ‫رسیدگی به جرایم سیاسی در چارچوب قانون جرم سیاسی و ترویج این رویکرد‬ ‫و نهادینــه شــدن در قوه قضاییه که در همین یکی دو مــاه اخیر تعدادی از‬ ‫پرونده هایی که در وضعیت مشابه در جرایم عمومی و امنیتی رسیدگی می شد‬ ‫به عنوان جرم سیاسی کیفرخواست صادر شده و به دادگاه ارسال شده و با حضور‬ ‫هیات منصفه رسیدگی شده است‪ .‬در یکسال اخیر هیچ روزنامه و خبرگزاری از‬ ‫ناحیه قوه قضاییه توقیف نشده است و جمعی از خبرنگاران و اصحاب رسانه که‬ ‫قبال با محکومیت هایی مواجه شده بودند در دوره اخیر از عفو مقام رهبری ازادی‬ ‫مشروط و سایر ارفاق ها برخوردار شدند‪ .‬توصیه ما این است که جامعه رسانه ای‬ ‫ما خط قرمزها را مراعات کنند و علی رغم اینکه گفتن این حرف مناسب نباشد‬ ‫این است که چاره ای نیست اگر جرم و تخلفی انجام شد به ویژه در حوزه امنیت‬ ‫و عبور از قرمز رسیدگی ماموریت اصلی ماست‪ .‬اسماعیلی تاکید کرد‪ :‬با تالش‬ ‫همکاران ما در شــورای حل اختالف از اغاز ســال ‪ ۹۹‬تا امــروز ‪ ۱۶۶‬مورد از‬ ‫پرونده های محکومیت به قصاص با گذشت اولیای دم اجرای قصاص منتفی شده‬ ‫است و محکومان به قصاص حیات و زندگی مجددی پیدا کردند‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫در یکساله اخیر تمام تالش قوه قضاییه بر این بوده است که ضمن رسیدگی به‬ ‫پرونده های قضایی تالش شده که به هیچ عنوان کارگاه و کارخانه و واحد صنعتی‬ ‫و تولیدی تعطیل نشــود و به هیچ عنوان کارگری بیکار نشود‪ .‬ما امروز اعالم‬ ‫می کنیم که در سال گذشته هیچ واحد تولیدی با حکم مقامات قضایی تعطیل‬ ‫نشده است و جایی که برخی از افراد و گروه های دیگر به دنبال تعطیلی واحدها‬ ‫بودند با مداخله دستگاه قضایی از تعطیلی جلوگیری شده است و ما تعطیلی‬ ‫کارخانه را به هیچ عنوان بر نمی تابیم از ناحیه هیچ کس اعم از اینکه بانک و کارگر‬ ‫و کارفرما و ســایر طلبکاران و مدعیان باشد‪ .‬سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به‬ ‫موضوع کرونا ادامه داد‪ :‬کرونا کماکان مســاله روز ایران و جهان است‪ .‬از ویژه‬ ‫برنامه های ما در این ایام برگــزاری دادگاه های الکترونیک به صورت انالین با‬ ‫استفاده از فناوری های نوین بوده است و زیر ساخت های الزم اماده شده برای‬ ‫جلوگیری از تردد اصحاب پرونده به مراجع قضایی و حفظ ســامت اصحاب‬ ‫پرونده و همکاران خوشبختانه نتایج خوبی بدست امده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در‬ ‫استان خراسان جنوبی به عنوان استان جمع و جور کشور در سه ماهه اول امسال‬ ‫‪ ۵‬هزار و‪ ۸۹۸‬مورد دادگاه الکترونیکی با استفاده از فناوری های نوین برگزار شده‬ ‫است و در وضعیتی که اصحاب پرونده در منازلشان در دفاتر کارشان و در زندان‬ ‫و بعضا در خارج از کشور بودند جلسه دادگاه انها به صورت الکترونیک برگزار شد‬ ‫که چهار مورد در همین استان دادگاه با اصحاب پرونده مقیم خارج از کشور به‬ ‫صورت الکترونیکی انجام شد و نظر سنجی که در پایان یکایک جلسات دادگاه‬ ‫انجام شده است خوشحالیم که اعالم کنیم که ‪ ۹۰‬درصد از شرکت کنندگان در‬ ‫این جلســات وضعیت برگزاری دادگاه را خوب معرفی کردند‪ .‬وی در پاسخ به‬ ‫سوالی درباره اینکه قوه قضاییه درباره وصول بدهی از بدهکاران بانکی و مالی چه‬ ‫اقداماتی انجام داده اســت؟ گفت‪ :‬وضعیت فعلی کشور و اقتصادی ما ایجاب‬ ‫می کند که ما یقه بدهکاران بزرگ بانکی و بدهکاران عمده مالیاتی را بگیریم و‬ ‫حقوق متعلق به مردم و جامعه را استیفا کنیم‪ .‬البته این کار با همکاری بانک‬ ‫مرکزی در مورد بدهکاران بانکی و با همکاری سازمان امور مالیاتی در وصول‬ ‫مطالبات بدهکاران مالیاتی است که من از همکاری این نهادها تشکر می کنم‪.‬‬ ‫مطالبه انها بود و همکاری دستگاه قضا برای وصول این دسته از مطالبات‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬در یکسال گذشته از اوایل سال ‪ ۹۸‬تا امروز در تهران با پیگیری سازمان‬ ‫مالیاتی و اقدام نماینده دادســتان بیش از ‪ ۲۳‬هــزار میلیارد تومان مالیات از‬ ‫بدهکاران عمده ‪ -‬انچه که اعالم می کنیم ناظر به بدهکاران خرد نیست ‪ -‬وصول‬ ‫شده است‪ .‬با نیابت هایی که به سایر استان ها داده شده بود حدود ‪ ۶‬هزار میلیارد‬ ‫تومان در سایر استان ها وصولی داشته ایم‪ .‬جمعا بیش از ‪ ۲۹‬هزار میلیارد تومان‬ ‫از بدهکاران مالیاتی وصول شده است‪ .‬در مورد بدهکاران بانکی اشاره می کنم که‬ ‫اخیرا در هفته گذشته در مورد بدهکاران عمده بانکی در تهران از گروه فرزان راد‬ ‫‪ ۱۴۰‬میلیارد تومان بدهی این گروه به بانک مسکن تسویه شد و ‪ ۲۳۰‬میلیارد‬ ‫تومان نیز این گروه بدهی به بانک رفاه در حال تسویه است‪ .‬ما اماده همکاری با‬ ‫سیستم بانکی کشور و سازمان امور مالیاتی کشور برای وصول مطالبات در این‬ ‫حوزه هستیم‪ .‬وی درباره پرونده سرمربی سابق تیم ملی گفت‪ :‬قوه قضاییه به ان‬ ‫ورود کرده و ابتدائا سازمان بازرسی کل کشور اشکاالت متعددی را بر این قرارداد‬ ‫یافته است‪ .‬چه از نظر شکلی که بدون کمیته فنی بوده و جه از نظر مبلغ قرارداد‪.‬‬ ‫در حدود‪ ۶۳‬روز حضور سرمربی سابق‪ ،‬فدرسیون فوتبال متحمل هزینه سنگین‬ ‫شده و موضوع بررسی و اشکاالت احصا شده و در فرایند رسیدگی قرار دارد و در‬ ‫این مورد تصمیم مقتضی اتخاذ خواهد شــد‪ .‬وی درباره پرونده پتروشیمی و‬ ‫متهمان متواری این پرونده و اینکه قوه قضاییه در این زمینه چه اقدامی انجام‬ ‫داده است‪ ،‬گفت‪ :‬این افراد در خارج از کشورند‪ .‬سه نفر از اینها قبل از تشکیل‬ ‫پرونده در خارج از کشــور بودند و زمانی که پرونده تشکیل شده انها در ایران‬ ‫حضور نداشتند‪ .‬یک نفر از انها زمانی که پرونده در دادسرا مطرح بود یعنی اقای‬ ‫شریفی از کشور خارج شده و چون قرار مجرمیت صادر نشده بود ممنوع الخروج‬ ‫نبوده است و نفر دیگر اقای ریاحی اخیرا خارج شده و ممنوع الخروج بوده و ظاهرا‬ ‫با اســناد جعلی و با پاسپورت دیگری از کشور خارج شده است‪ .‬ما بارها اعالم‬ ‫کردیم افرادی که تحت تعقیب نظام قضایی ما هستند به ویژه در جرایم اقتصادی‬ ‫و مالی از طریق پلیس بین الملل و اینترپل اقدامات الزم انجام شــده است و‬ ‫امیدواریم با همکاری پلیس اینترپل به کشور برگردند و ضمن اینکه عدم حضور‬ ‫انها مانع رسیدگی نیست و دادگاه حکم خود را صادر خواهد کرد و اگر حکم‬ ‫محکومیتی صادر شد و در حوزه استرداد و جزای نقدی و رد مال از اموال داخل‬ ‫کشــور انها حکم اجرا و استیفا می شود‪ .‬اسماعیلی درباره ورود قوه قضاییه به‬ ‫موضوع جنگل هیرکانی گفت‪ :‬قبل از انکه سازمان جنگل ها و مراتع کشور ورود‬ ‫کند با مطرح شدن این موضوع رییس کل دادگستری استان مازندران به همراه‬ ‫هیاتی شخصا از منطقه بازدید داشتند و وضعیت را مورد ارزیابی قرار دادند و اسناد‬ ‫را مالحظه کردند و گزارشی را رییس کل دادگستری استان مازندران تهیه کردند‬ ‫که حکم صادره واجد اشکال است و باید اعمال ماده ‪ ۴۷۷‬شود‪ .‬گزارش برای ما‬ ‫واصل شده است و رییس قوه قضاییه این تقاضا را پذیرفته است و در راستای‬ ‫اعمال ‪ ۴۷۷‬به معاونت قضایی ارسال شده تا مجددا مورد رسیدگی قرار گیرد‪ .‬ما‬ ‫هر جا متوجه شویم که حقوقی از جامعه و بیت المال تضییع شده ولو در سایه‬ ‫احکامقعطیتیافتهقضاییباشدازمجاریقانونیاقداممی کنیم‪.‬منشاصدوراین‬ ‫حکم اظهارنظر کارشناسی بود نه اینکه بگوییم همکاران ما مقصر بودند‪.‬‬ ‫در روز خبرنگار هیچ خبرنگاری را بازداشت نکردیم‬ ‫اسماعیلیدرپاسخبهسوالایسنامبنیبراینکه«روزخبرنگارراپشتسرگذاشتیم‬ ‫ک مقامات قضایی‪ ،‬برخی مدعی بودند‬ ‫در حالی که در واکنش به پیام های تبری ‬ ‫که علی رغم این تبریک ها‪ ،‬تعدادی خبرنگار زندانی داریم و حتی در روز خبرنگار‬ ‫برخی با عنوان خبرنگار بازداشت شده اند‪ ،‬پاسخ شما چیست؟»‪ ،‬گفت‪ :‬ما در روز‬ ‫خبرنگار هیچ خبرنگاری را بازداشــت نکردیم و انتشار دهنده اولیه این موضوع‬ ‫خودش اصالحیه هایی زده اســت‪ .‬اینکه در روز خبرنگار‪ ،‬خبرنگاری را بازداشت‬ ‫کردیم صحت ندارد‪ .‬جامعه خبرنگاری ما مثل جامعه کارگری است و من قبال به‬ ‫جامعه کارگری گفتم که جامعه کارگری مراقبت کنند که افراد غیرکارگر سرسفره‬ ‫کارگران ننشینند لذا جامعه رسانه ای ارزشمند و خوب ما نیز مواظبت کنید تا‬ ‫افرادی به ناحق سر سفره شما ننشیند‪ .‬اسماعیلی در پاسخ به سوالی در خصوص‬ ‫فساد در حوزه خودرو گفت‪ :‬قوه قضائیه نسبت به این حق مردم بی تفاوت نبوده‬ ‫است و از ناحیه خودروسازان پیگیری های متعددی انجام شد‪ .‬در حوزه برخی از‬ ‫شرکت های خودرویی که با سوء استفاده موجب گرانی می شدند اقداماتی انجام‬ ‫شد‪ .‬مدیران قبلی هر دو شرکت خودروساز تحت تعقیب قرار گرفتند و در زمره‬ ‫محکومین پرونده های ما هستند‪ .‬در زمینه گرانی خودرو بازرسی کل کشور ورود‬ ‫جدی انجام داد‪ .‬در یک نمونه در بازرسی از ایران خودرو به این نتیجه رسیدند که‬ ‫یکی از تامین کننده ها با تبانی مبادرت به گران نمایی و گران فروشی می کرده‬ ‫و علیرغم اینکه فوالد الیاژی می توانسته از داخل تولید شود از خارج تهیه شده‬ ‫اســت‪ .‬در مورد یکی از شرکت هایی که فوالد الیاژی به خودرو ساز می فروخت‬ ‫بیش از ‪ ۵۴۴‬میلیارد تومان هزینه اضافی به گردن خودرو ساز گذاشته بود که با‬ ‫پیگیری ها ‪ ۵۳۳‬میلیارد بازگردانده شده است‪ .‬اسماعیلی با اشاره به تعطیلی یکی‬ ‫از کارخانه ها گفت‪ :‬خبر از اتقان الزم برخوردار نبود این بیم میرفت که در مسیر‬ ‫وصول مطالبات کارخانه تعطیل شــود اما انعکاس رسانه ای موضوع انجام شد و‬ ‫خوشبختانه شرکت تعطیل نشده بود و تعطیل نخواهد شد‪ .‬وی همچنین گفت‪:‬‬ ‫روزهای گذشته تعدادی جاسوس توسط سربازان گمنام امام زمان در وزارت امور‬ ‫خارجه و صنایع تامین کننده قطعات و حوزه انرژی و وزارت دفاع و انرژی هسته ای‬ ‫دستگیر شدند‪ .‬یکی از کسانی که دستگیر شد شارمهد از گروه تندر بود کسی‬ ‫که عزاداران امام حسین را در حسینیه شیراز به شهادت رسانده بود دستگیر شد‬ ‫و عجیب این است که کشورهای مدعی حقوق بشر مامن تروریست ها شده اند و‬ ‫حتی امکانات و رسانه به این تروریست ها می دهند و موجبات انحرافات عمومی را‬ ‫به وجود می اورند‪ .‬اسماعیلی تصریح کرد‪ :‬اخیرا ‪ ۵‬مورد دستگیری در وزارت امور‬ ‫خارجه‪ ،‬صنایع و شرکت های قطعات و پشتیبانی کننده حوزه انرژی‪ ،‬وزارت دفاع و‬ ‫سازمان انرژی اتمی داشته ایم و در همین ایام دو نفر از جاسوسان حکم محکومیت‬ ‫قطعی گرفتند که مسعود مصاحب در قالب دبیر کل انجمن دوستی ایران و اتریش‬ ‫با سرویس موساد و المان مبادرت به جاسوسی می کرد‪ ،‬ده سال حبس گرفته و‬ ‫حکمش قطعی است‪ .‬نفر دوم فردی به نام شهرام شیرخانی بود که جاسوس بود‬ ‫و برای انگلیس در حوزه های مختلف اطالعات می فروخت و به دنبال الوده سازی‬ ‫مدیران داخلی بود که این فرد هم به ‪ ۱۰‬سال حبس محکوم شد‪.‬‬ ‫با جدیت به اتهامات مدیران هفت تپه رسیدگی می کنیم‬ ‫وی درباره پرونده هفت تپه گفت‪ :‬بخشــی از پرونده به کارشناسی رفته است و‬ ‫بخشی دیگر درباره اعتراضات خصوصی سازی است که در حال پیگیری ان هستیم‬ ‫و توصیه کرده ایم هرچه سریعتر بررسی شود و تعیین تکلیف شود تا نحوه واگذاری‬ ‫شرکت هفت تپه به بخش خصوصی پیگیری شود‪ .‬ضمن انکه با دستور ریاست قوه‬ ‫قضاییه و در جلسه ای که با حضور مقامات ذیربط برگزار شد به دادستان کل کشور‬ ‫ماموریت داده شد تا موضوع را به صورت تخصصی بررسی کند و پیگیری ان انجام‬ ‫شود و دادستان کل کل کشور جلسات متعددی را برگزار کرده است‪ .‬با جدیت‬ ‫به اتهامات مدیران هفت تپه رسیدگی می کنیم و برابر ضوابط قانونی به اتهامات‬ ‫متهمان این پرونده رسیدگی می کنیم و حکم را صادر خواهیم کرد‪ .‬طی دو هفته‬ ‫جلسات متعددی با مسئوالن استانی و کشوری برگزار شده است‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫درمان ‪ ۲۰‬هزار بیمار مبتال به کرونا در بیمارستان های نیروهای مسلح‬ ‫چهارشنبه ‪ 22‬مردادماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪324‬‬ ‫‪3‬‬ ‫گزارش‬ ‫ربیعی در پاسخ به رسانه ها‪:‬‬ ‫ایران در مقابل تمدید تحریم‬ ‫تسلیحاتیمسامحهنمی کند‬ ‫سخنگوی دولت گفت‪ :‬ایران کمترین مسامحه ای در ارائه پاسخی‬ ‫متناسب و قاطع به هرگونه اقدام تحریک امیز و غیرقانونی در تمدید‬ ‫تحریمتسلیحاتینشاننخواهدداد‪.‬علیربیعیسخنگویدولتکه‬ ‫اخیرا ً به کرونا مبتال شده است‪ ،‬در راستای اطالع رسانی و رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشــتی‪ ،‬به سواالت خبرنگاران به صورت مکتوب‬ ‫پاسخ داد‪ .‬وی در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه امریکا قرار است‬ ‫روز سه شنبه قطعنامه تمدید تحریم های تسلیحاتی ضد ایران را در‬ ‫شورای امنیت به رای بگذارد‪ .‬با توجه به مواضع روسیه و چین و از‬ ‫طرف دیگر مواضع کشورهای اروپایی برجام‪ ،‬ارزیابی شما از این اقدام‬ ‫امریکا چیست و در صورت تصویب احتمالی این قطعنامه‪ ،‬پاسخ‬ ‫ایران چیست؟ گفت‪ :‬اقدام امریکا قبل از اینکه تهدید ایران باشد‬ ‫استفاده از ساز و کار شورای امنیت برای تهدید شورای امنیت و به‬ ‫سخره گرفتن سازوکار چند جانبه گرایی است‪ .‬امریکا می خواهد‬ ‫با اســتفاده از اهرم شورای امنیت علیه شورای امنیت و نهادهای‬ ‫بین المللی و ساز و کارهای چندجانبه اقدام کند‪ .‬سخنگوی دولت‬ ‫عنوان کرد‪ :‬لذا هر نوع قطعنامه ای در نقض قطعنامه‪ ۲۲۳۱‬غیرقابل‬ ‫قبول بوده و به اســتهزا گرفتن قوانین بین المللی است‪ .‬امریکا به‬ ‫اعتراف رهبرانش از برجام خارج شده و تا زمان بازگشت کامل به‬ ‫ان و انجام تمامی تعهداتش‪ ،‬هیچ حقی چه در ارتباط با متن توافق‬ ‫و چه مرتبط با قطعنامه شورای امنیت ملل متحد در حمایت از ان‬ ‫ندارد‪ .‬ربیعی بیان کرد‪ :‬رژیم امریکا به خوبی می داند که این تالش‬ ‫مخرب‪ ،‬قانون گریزانه و بدخواهانه‪ ،‬به ناکامی فاجعه امیز و منزوی‬ ‫کننده دیگری تبدیل خواهد شد؛ با این حال‪ ،‬اصرار انها به تداوم‬ ‫این مسیر از پیش شکست خورده نمی تواند معنایی جز سماجت‬ ‫در برابر پذیرش واقعیت ها داشــته باشد؛ از جمله این واقعیت که‬ ‫جامعه بین المللی مصمم در پاسداری از قوانین‪ ،‬توافقات و مقررات‬ ‫حاکم میان کشورها و سدی بلند و غیرقابل عبور برای امریکا در‬ ‫متزلزل کردن پایه های ثبات و امنیت جهانی است‪ .‬وی افزود‪ :‬به‬ ‫نظر می رسد که سیاستگذاران گمراه در امریکا حاضرند پافشاری‬ ‫به ناتوانی خود در درک حقایق بین المللی را تا جایی ادامه دهند‬ ‫که امریکا و نحوه رهبری ان را بی اعتبارتر از همیشه کنند‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬جمهوری اســامی ایران اماده اثبات این موضوع است که‬ ‫کمترین مسامحه ای در ارائه پاسخی متناسب و قاطع به هرگونه‬ ‫اقدام تحریک امیز و غیرقانونی نشان نخواهد داد‪ .‬سخنگوی دولت‬ ‫همچنین در رابطه با تحوالت و اتفاقــات اخیر در لبنان و اینکه‬ ‫چه دسیســه و دست های پنهانی پشت پرده این حوادث است و‬ ‫موضع و رویکرد ایران چیست؟ اظهار داشت‪ :‬در مورد حوادث لبنان‬ ‫منتظر بررســی های دولت لبنان و اعالم نتایج از سوی ان کشور‬ ‫هستیم‪ .‬ربیعی ادامه داد‪ :‬جمهوری اسالمی ایران از همه کشورها‬ ‫می خواهد که از هرگونه دخالت فرصت طلبانه در تعیین سرنوشت‬ ‫لبنان خودداری کنند‪ .‬به ویژه ریاکاری امریکا در ادعای کمک به‬ ‫لبنان در حالی که حتی در این شرایط تاسف انگیز‪ ،‬حاضر به لغو‬ ‫تحریم های غیرانسانی خود نیست‪ ،‬مایه نگرانی است‪ .‬وی بیان کرد‪:‬‬ ‫اطمینان داریم که ملت لبنان به شرط حفظ اتحاد و تکیه بر منابع‬ ‫و نیروهای داخلی‪ ،‬قادر به پشــت سر گذاشتن این دوران سخت‬ ‫است‪ .‬در همین حال‪ ،‬جمهوری اسالمی ایران در تماس نزدیک با‬ ‫دولت لبنان‪ ،‬به ارسال کمک های بشردوستانه و اقالم مورد نیاز مردم‬ ‫اسیب دیده ادامه خواهد داد‪ .‬سخنگوی دولت در ادامه در پاسخ به‬ ‫سوالی در رابطه با اینکه انتخابات میان دوره ای مجلس قرار است در‬ ‫‪ ۲۱‬شهریور برگزار شود‪ ،‬ایا این دور از انتخابات در زمان مقرر برگزار‬ ‫می شود و یا اینکه به دلیل شیوع مجدد کرونا امکان دارد به زمان‬ ‫دیگری موکول شود؟ پاسخ داد‪ :‬بنا بر نظر وزارت کشور‪ ،‬مرحله دوم‬ ‫یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی در‪ ۲۱‬شهریور ماه‬ ‫برگزار می شود و با توجه به شیوع بیماری کرونا در صورت موافقت‬ ‫ستاد ملی مقابله با کرونا‪ ،‬پیشنهاد دولت انجام تبلیغات یک هفته ای‬ ‫به روش های غیرتجمعی همراه با رعایت پروتکل های بهداشــتی‬ ‫وزارت بهداشــت به خصوص استفاده از فضای مجازی است‪ .‬زیرا‬ ‫تجمعات در زمان تبلیغات قابل کنترل نیست‪ .‬ربیعی اضافه کرد‪:‬‬ ‫همچنین انتخابات میان دوره ای مجلس شــورای اســامی در‬ ‫خصوص سه حوزه تهران‪ ،‬استانه اشرفیه و تفرش در سال ‪ ۱۴۰۰‬و‬ ‫همراه با انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسالمی شهر و روستا‬ ‫برگزار می شود‪ .‬وی در رابطه با این سوال که دونالد ترامپ گفته که‬ ‫ایران انتخاب دوباره او را دوســت ندارد و ادعا کرده که در صورت‬ ‫انتخاب مجدد‪ ،‬به سرعت با ایران به توافق خواهد رسید‪ .‬همینطور‬ ‫یک افسر ارشد اطالعاتی امریکا اخیرا ًنسبت به مداخله ایران‪ ،‬روسیه‬ ‫و چین در انتخابات ریاست جمهوری امریکا هشدار داد‪ .‬واکنش‬ ‫دولت ایران به این گفته ها چیست؟ عنوان کرد‪ :‬اقای ترامپ چهار‬ ‫سال فرصت داشت که با انتخاب یک مسیر درست‪ ،‬توافق شده و‬ ‫قانونی‪ ،‬دیپلماسی موفقی را با ایران اغاز کند‪ .‬او نه تنها این کار را‬ ‫نکرد بلکه بدترین خطاهای امریکا را در دهه های گذشته مرتکب‬ ‫شده است‪ .‬سخنگوی دولت خاطرنشان کرد‪ :‬حتی اگر ترامپ برای‬ ‫بار دوم انتخاب شود‪ ،‬تا وقتی به سیاست فشار بر ایران ادامه دهد‪،‬‬ ‫هیچ موفقیتی در رسیدن به توافق به دست نخواهد اورد‪ .‬در صورت‬ ‫تداوم سیاست خصمانه علیه ملت ایران‪ ،‬ما اماده ایم که مقاومت‬ ‫حداکثری ایران را تا هر زمان که نیاز باشد‪ ،‬ادامه دهیم‪ .‬اگر ترامپ در‬ ‫مسیر جبران اشتباهات گذشته‪ ،‬جدی باشد از ان استقبال می کنیم‬ ‫اما به نظر نمی رسد که ادعای اخیر او‪ ،‬هدفی فراتر از جلب رای در‬ ‫انتخابات داشته باشد‪ .‬ربیعی گفت‪ :‬به همین ترتیب‪ ،‬ادعای بی پایه‬ ‫دخالت ایران در انتخابات امریکا‪ ،‬به منظور استفاده انتخاباتی از ایران‬ ‫هراسی است‪ .‬همانگونه که بارها تکرار کرده ایم‪ ،‬جمهوری اسالمی‬ ‫ایران هیچ عالقه ای به مداخله در سیاست های حزبی در امریکا ندارد‬ ‫و هیچ مزیتی در برتری یکی از دو حزب امریکا بر دیگری نمی بیند‪.‬‬ صفحه 3 ‫بانک و بیمه‬ ‫بانک های دولتی ‪ 2900‬میلیارد تومان اموال فروخته شده را به خزانه واریز نکردند‬ ‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 22‬مردادماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪324‬‬ ‫کمیســیون برنامه و بودجه مجلس دهم گزارش داد بانک های دولتی بیش از ‪ 2900‬میلیارد تومان از اموال فروخته شــده را به خزانه واریز نکردند‪ .‬کمیسیون برنامه و بودجه‬ ‫مجلس دهم گزارش داد بیش از ‪ ۲۹۰۰‬میلیارد تومان از پول فروش اموال منقول و غیرمنقول بانک ها به خزانه بازنگشــت‪ .‬قرار بود طبق قانون این منابع صرف افزایش سرمایه‬ ‫بانک ها شود‪ .‬در متن این گزارش که منطبق با گزارش تفریغ بودجه سال ‪ ۹۷‬دیوان محاسبات است‪ ،‬نوشته شده‪ :‬بر اساس ماده (‪ )۱۹‬قانون رفع موانع تولید‪ ،‬کلیه بانکها مکلفند‬ ‫ســاالنه ‪ ۳۲‬درصد از اموال منقول و غیر منقول‪ ،‬سهام خود و شــرکتهای با فعالیت غیربانکی را واگذار نمایند‪ .‬بررسیها نشان می دهد تا پایان سال ‪ ۹۷‬علیرغم گذشت ‪ ۴‬سال‬ ‫از تصویب قانون‪ ،‬اقدام خاصی صورت نپذیرفته و اموال مازادی که جمعا به مبلغ ‪ ۲۹۱۵‬میلیارد تومان بوده و به فروش رفته به حســاب خزانه واریز نگردیده تا بتوان به ســقف‬ ‫افزایش سرمایه بانک های مذکور اضافه گردد‪.‬‬ ‫درباره اخرین روش دولت برای حمایت از حقوق مصرفکنندگان ؛‬ ‫جریم ه گرانفروش ها را مردم پرداخت میکنند!‬ ‫گزارش‬ ‫سطحی نگری بالی جان اجرای‬ ‫قانون جدید چک‬ ‫یکی از مهمترین ویژگی های قانون جدید صدور چک‪،‬‬ ‫تســهیل احقاق حق دارندگان چک برگشتی و ایجاد‬ ‫محدودیت های پیشگیرانه برای افراد صادرکننده چک‬ ‫بی محل بود‪.‬‬ ‫با ایــن وجود‪ ،‬برخی افراد با ســطحی نگری به دنبال‬ ‫توقف اجرای این بخش از قانون هستند‪ .‬اذرماه ‪ 97‬بود‬ ‫که قانون جدید صدور چک توســط رئیس جمهور به‬ ‫بانک مرکزی ابالغ شد تا اجرایی گردد‪ .‬از خصوصیات‬ ‫مثبــت این قانــون‪ ،‬توجه به حقوق افرادی اســت که‬ ‫چک هایشان تســویه نشده و نمی توانند حق خود را از‬ ‫صادرکننده چک بگیرند‪.‬‬ ‫متاســفانه در قانون قدیم صدور چــک‪ ،‬پیگیری امور‬ ‫برگشــت چک بسیار دشوار بود و هزینه بسیاری را نیز‬ ‫بر دارنده چک تحمیل می گردید‪ ،‬از جمله این هزینه ها‬ ‫می توان به حق الوکاله وکیل و هزینه دادرســی دادگاه‬ ‫اشــاره کرد کــه درصد قابل توجهــی از مبلغ چک را‬ ‫دربرمی گرفت‪ .‬از طرفی اطاله دادرسی سبب شده بود‬ ‫که این نوع پرونده ها حتی تا دوسال به طول انجامیده‬ ‫و با رشــد تــورم‪ ،‬ان مبلغ عمــا ارزش خود را تا حد‬ ‫زیادی از دست بدهد‪.‬‬ ‫تسهیل فرایند رسیدگی چک های برگشتی‪،‬‬ ‫ثمره اجرای قانون جدید صدور چک‬ ‫همه این موارد قانون گذار را بران داشت تا اصالحی در‬ ‫راستای تسهیل فرایند رسیدگی چک های برگشتی و‬ ‫هم چنین اعمال محدودیت های جدی برای پیشگیری‬ ‫از صدور چک بی محــل صورت دهد‪ .‬با این اصالحات‪،‬‬ ‫رســیدگی به پرونده هــای چک برگشــتی از فرایند‬ ‫فرسایشــی گذشته عبور کرد و به صورتی شده است که‬ ‫به محــض ارائه کد رهگیری چک برگشــتی‪ ،‬اجرائیه‬ ‫صادر می شود‪.‬‬ ‫در ضمن با ثبت برگشتی چک در سامانه‪ ،‬محدودیت های‬ ‫ماده ‪ 5‬مکرر قانون صدور چک برای صادرکننده چک ‬ ‫بی محل فعال شــده و به دلیل کارا بودن این تنبیهات‪،‬‬ ‫صادرکننده مجبور به پرداخــت حق ذینفع یا گرفتن‬ ‫رضایت از وی می شود‪ .‬از این محدودیت ها می توان به‬ ‫منع گرفتن دســته چک جدید‪ ،‬عدم دریافت تسهیالت‬ ‫بانکی‪ ،‬عدم افتتاح حســاب جدیــد و چند مورد دیگر‬ ‫اشــاره کرد‪ .‬همانطور که مشخص اســت‪ ،‬این قوانین‬ ‫پیشگیرانه‪ ،‬سبب می شــود افراد در زمان صدور چک‪،‬‬ ‫نســبت به تســویه ان در موعد پرداخت‪ ،‬حساســیت‬ ‫بیشتری داشــته باشــند و دریافت کننده چک نیز با‬ ‫اعتماد بیشتری چک را بپذیرد‪.‬‬ ‫این امر باعث می شــود معامالت در بازار رشــد پیدا‬ ‫کرده و تجار و بازاریان معتبر‪ ،‬از چک‪ ،‬کمال اســتفاده‬ ‫را ببرنــد‪ .‬از طرفی‪ ،‬بعد از مدتــی‪ ،‬خود به خود‪ ،‬افراد‬ ‫بدحســاب از جرگه معامالت خارج شده و بازار به یک‬ ‫ثبات و سالمت اقتصادی نزدیک خواهد شد‪.‬‬ ‫سطحی نگری بالی جان‬ ‫اجرای قانون جدید صدور چک‬ ‫با این وجود‪ ،‬افرادی هم چنان با بهانه های مختلف‪ ،‬سعی‬ ‫در دورزدن این قانون داشــته و نمی توانند محدودیت‬ ‫های این قانون را بپذیرند‪ .‬دلیل این امر‪ ،‬سطحی نگری‬ ‫بیش از اندازه به وضعیت تجارت اســت‪ .‬اشخاصی که‬ ‫اصرار به تعلیق محدودیت های قانون جدید صدور چک‬ ‫دارند‪ ،‬هیچ توجهی به حق گیرنده یا همان ذینفع چک‬ ‫ندارند و به این ســوال پاسخ نمیدهند که چرا گیرنده‬ ‫چک باید تاوان بی فکری و بدحسابی صادرکننده چک‬ ‫را بپردازد؟ و ایا اصوال گیرندگان چک حقی هم دارند؟‬ ‫این نوع برخوردهای ســطحی بــا قانون‪ ،‬نتیجه ای جز‬ ‫بی اعتمادی مردم به قانون جدید صدور چک ندارد‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬می توان به اظهارات منوچهر اســبکوه‬ ‫رئیس اصناف اســتان لرستان اشاره کرد‪ .‬اخیرا وی در‬ ‫مصاحبه با یکی از رســانه ها گفت‪« :‬ثبت برگشــت‬ ‫خــوردن چک در سیســتم باعث می شــود که دیگر‬ ‫برای این کسبه دســته چک صادر نشود و در شرایط‬ ‫بد اقتصادی این باعث موضوع مشــکالت زیادی برای‬ ‫کسبه می شود‪.‬‬ ‫‪85‬درصد چک های اصناف لرســتان برگشت خورده و‬ ‫همه ان ها نیز در سیستم ثبت شده است»‪ .‬در پاسخ به‬ ‫ایــن اظهارات باید گفت که چرا این افراد صرفا به فکر‬ ‫منافع صادر کنندگان بدحساب چک هستند و اهمیتی‬ ‫برای حقوق گیرندگان چک بی محل قائل نیســتند؟‬ ‫خاطر نشــان می گردد در سال های اخیر‪ ،‬شاهد ایجاد‬ ‫استثناهای بی شمار در قانون های مختلف بوده ایم‪ ،‬در‬ ‫اکثر قریب به اتفاق این موارد‪ ،‬این اســتثنائات‪ ،‬سبب‬ ‫بروز فســاد در کشور شده و از طرفی شان قانون را زیر‬ ‫پا گذاشته است‪ .‬به همین دلیل‪ ،‬بهتر است این افراد به‬ ‫جای پاک کردن صورت مسئله‪ ،‬به دنبال راهی باشند‬ ‫تا افراد بدحســاب بانکی‪ ،‬نتوانند افراد دیگری را به جز‬ ‫خود‪ ،‬متضرر کنند‪.‬‬ ‫لبنیاتی ها «کراراً» محصوالت خود را در طول سال گران کرده اند‪ .‬مردم هزینه این گران فروشی و بعضاً کم فروشی‬ ‫را داده اند و می دهند‪ .‬دولت در لباس حامی مردم وارد می شود و کسری از ان همه گران فروشی را به عنوان جریمه‬ ‫از لبنیاتی ها می گیرد‪ .‬لبنیاتی ها پول جریمه را با طیب خاطر در پاکت می گذارند و روی ان می نویسند‪« :‬تقدیم به‬ ‫دولت با عشق!» دولت پول جریمه را در جیب مبارک می گذارد‪ .‬هرچند ان قدر ها نیست که بشود در چنین دولت‬ ‫پرخرجی‪ ،‬کوری را شفا داد‪ ،‬اما ان قدر هست که هم صنایع لبنی راضی باشند و هم دولت ژست بگیرد‪ ،‬مردم هم‬ ‫به کنار! این بی شباهت به قانون جنگل نیست! پستان صنایع لبنی باید سفره مردم را پرمایه کند‪ ،‬اما حاال یک‬ ‫طرف ان در دهان صنایع گران فروش و یک سمت دیگر ان دهن دولت است‪ .‬این اخر ماست مالی نظارت است‪،‬‬ ‫اخر «سرشیر» خوری دولت از گران فروشی شیر به ملت و اخر مظلومیت مردم‪ .‬لبنیات یک کاالی استراتژیک‬ ‫در همه کشورهاست‪ .‬قاتق نان فقرا و گرسنگان است و مدیریت راهبردی می طلبد‪ .‬نه اینکه کل صنایع لبنی‬ ‫کشور ان طور که یک مقام مسئول گفته در انحصار چهار نفر باشد که همه مصوبات دولتی و مقررات صادرات و‬ ‫واردات را خود ان انحصارگران لبنیاتی بنویسند‪ .‬معلوم است که چنین انحصارگرانی را نمی توان با جریمه محدود‬ ‫و رضایت بخش‪ ،‬ازرد! در روز های اخیر‪ ،‬برای چندمین بار در سال جاری قیمت شیر و فراورده های لبنی افزایش‬ ‫یافته است‪ ،‬این در حالی است که قیمت مصوب شیرخام هیچ تغییری نکرده است‪ .‬سخنگوی تعزیرات حکومتی‬ ‫از جریمه ‪ ۱۲‬میلیارد تومانی صنایع لبنی گران فروش در سال جاری خبر داده و گفته‪ ،‬فقط ‪ ۴‬میلیارد تومان از‬ ‫این جریمه وصول شده است‪ .‬حال این سوال مطرح است که جریمه های ناچیز که عامل بازدارنده ندارد و صرفا‬ ‫به زیان مصرف کننده است و پول ان به جیب دولت می رود‪ ،‬واقعاً چه سودی دارد؟ قیمت لبنیات در چند روز‬ ‫گذشته باز هم افزایش یافته است‪ .‬این افزایش قیمت تقریباً در اکثر محصوالت لبنی از شیر گرفته تا ماست وجود‬ ‫دارد‪ .‬قیمت انواع شیر بطری حدود هزار تومان افزایش دارد‪ .‬قیمت شیر یک لیتری تتراپک هم نسبت به چند ماه‬ ‫گذشته ‪ ۲‬هزارو ‪ ۶۰۰‬تومان بیشتر شده و از ‪ ۷‬هزارو ‪ ۴۰۰‬تومان به ‪ ۱۰‬هزار تومان رسیده است‪ .‬قیمت انواع ماست‬ ‫هم افزایش داشته‪ ،‬به طوری که ماست های دبه ای از ‪ ۲۴‬هزار تومان به ‪ ۲۸‬هزار تومان رسیده است‪.‬‬ ‫سابقهصنایعلبنیدرافزایشقیمت‬ ‫این اولین باری نیست که صنایع لبنی قیمت ها را افزایش می دهند‪ .‬ان ها سابقه طوالنی در این کار دارند‪ ،‬حتی‬ ‫شده در طول سال سه چهار بار قیمت ها را افزایش داده اند و پس از ان ستاد تنظیم بازار را تحت فشار قرار داده و‬ ‫افزایش قیمت را به تصویب رسانده اند‪۲۲ .‬قلم از فراورده های لبنی جزو قیمت گذاری ستاد تنظیم بازار نیست و‬ ‫کارخانجات لبنی به راحتی قیمت این کاال ها را گران می کنند و چند قلمی که تابع قیمت های مصوب هستند‪،‬‬ ‫موازی با ان ‪ ۲۲‬قلم قیمتشــان گران می شود‪ .‬نمونه هایی در سال های گذشته داشتیم که برند معروف لبنی‬ ‫گرانفروشی کرد و جریمه ان را نیز به جیب دولت ریخت‪ ،‬در این میان فقط مصرف کننده ضرر کرد و به تدریج‬ ‫شیر و لبنیات از سفره اش حذف شد‪.‬‬ ‫مغازه داران هم از افزایش قیمت گالیه دارند‬ ‫به نظر می رسد افزایش قیمت چیزی نیست که حداقل بخشی از مردم را راضی نگه دارد‪ .‬در این میان حتی‬ ‫مغازه داران هم از این افزایش قیمت ناراحت و نگرانند‪ .‬احمد معینی‪ ،‬مدیر یک سوپرمارکت گفت‪ :‬واقعیت این‬ ‫است که قیمت ها که باال می رود سود ما هم پایین می اید‪ ،‬در حقیقت تقاضا برای محصوالت ما کم می شود‪ .‬مث ً‬ ‫ال‬ ‫سفارش محصوالت لبنی ما هر موقع قیمت ها باال می رود پایین می اید چراکه مردم توان خرید ندارند و میزان‬ ‫محصولی که روزانه به فروش می رسانیم به حداقل می رسد‪ .‬میزان سفارشات محصوالت لبنی ما نسبت به چند‬ ‫ماه گذشته یک سوم کاهش یافته است‪.‬‬ ‫جریمه‪ ۱۲‬میلیاردتومانیشرکت هایلبنیگرانفروش‬ ‫همزمان با افزایش چند باره قیمت لبنیات در سال جاری‪ ،‬سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی نیز نشست‬ ‫خبری برگزار کرد و از جریمه ‪ ۱۲‬میلیارد تومانی صنایع لبنی گران فروش خبر دادو گفت‪ :‬فقط ‪ ۴‬میلیارد تومان‬ ‫از این جریمه ها وصول شده است‪ .‬اگر مابقی پرداخت نشود‪ ،‬خط تولیدشان متوقف می شود‪ .‬این اظهارات در‬ ‫حالی است که برخی از کارخانجات لبنی که در سال های گذشته به جرم گرانفروشی جریمه شده بودند؛ هنوز‬ ‫جریمه خود را نپرداختند و همچنان به تولید مشغولند و هرگز خط تولیدشان پلمب نشده است‪ .‬به عبارت دیگر‬ ‫جریمه هایی که در مقابل سود هنگفت این صنایع صادر می شود بسیار ناچیز است و برخی از کارخانجاتی که‬ ‫قدرت و البی باالیی دارند‪ ،‬به راحتی از پرداخت ان شانه خالی می کنند‪ .‬سیدیاسر رایگانی‪ ،‬سخنگوی سازمان‬ ‫تعزیرات حکومتی درخصوص جرایم گرانفروشی صنایع لبنی گفت‪ :‬شرکت شان دشت با نشان پاژن‪ ۳ ،‬میلیارد‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬میلیون تومان‪ ،‬شرکت لبن دشت با نشان چوپان‪ ۲ ،‬میلیارد و ‪ ۸۰۰‬میلیون تومان و شرکت مادی با نشان‬ ‫می ماســت‪ ،‬یک میلیارد و ‪ ۶۰۰‬میلیون تومان جریمه شده اند که با وجود مهلت های سازمان تعزیرات‪ ،‬اما این‬ ‫جریمه ها را پرداخت نکرده اند که در نهایت مسدودالحساب شدند و در ادامه اگر جرایم را پرداخت نکنند‪ ،‬خط‬ ‫تولید ان ها متوقف می شود‪ .‬وی گفت‪ :‬شرکت پگاه نیز ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۷۰۰‬میلیون تومان و نشان سحر یک میلیارد‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬میلیون تومان جریمه شده اند که این جریمه وصول شده است‪ .‬سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی‬ ‫افزود‪ :‬شرکت های لبنی از ماه های پایانی سال گذشته تاکنون حدود ‪ ۱۲‬میلیارد تومان جریمه شده اند که فقط‬ ‫‪ ۴‬میلیارد تومان از این جریمه ها وصول شده است‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬هم اکنون دو پرونده هم در شعبه چهلم شهر‬ ‫تهران در حال رسیدگی است که درباره یکی از این پرونده ها تاکنون ‪۱۵‬بار نامه نگاری با سازمان حمایت حقوق‬ ‫مصرف کنندگان کرده ایم که میزان تخلف را برای ما به طور کارشناسی اعالم کنند‪ ،‬اما تاکنون سازمان حمایت‬ ‫میزان تخلف را اعالم نکرده و پرونده دیگری هم در این شــعبه در حال رســیدگی است که اخرین دفاعیات‬ ‫متهمان نیز دریافت شده است‪ .‬رایگانی گفت‪ :‬در اداره کل تعزیرات شهرستان های تهران هم سه پرونده تخلف‬ ‫کارخانجات لبنی در حال بررسی است که محکومیت یکی از این شرکت ها ‪ ۷‬میلیارد تومان است که هر وقت‬ ‫حکم ان قطعی شد‪ ،‬نام شرکت را اعالم می کنیم و پرونده دیگری در دست رسیدگی است که ارزش تخلف ان‬ ‫‪ ۱۰‬میلیارد تومان است و یک پرونده دیگر هم هنوز کارشناسی نشده است‪.‬‬ ‫درخصوصقیمتمحصوالتلبنی‪،‬ماقیمت گذارنیستیم‬ ‫سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت‪ :‬در بحث قیمت محصوالت لبنی توپ را به زمین هم نباید بیندازند‪،‬‬ ‫ما کاشف و قیمت گذار نیستیم‪ .‬وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه چرا تعزیرات با افزایش قیمت چندین‬ ‫باره محصوالت لبنی در شش ماه گذشته هیچ برخوردی نمی کند؟ افزود‪ :‬اقای کالنی‪ ،‬معاون وزیر صنعت در‬ ‫گفت وگوی تلفنی با خبر رادیو سراسری مطالبی مطرح کرد و تعزیرات را نهادی نظارتی خواند‪ ،‬در حالی که‬ ‫ما مرجع رسیدگی کننده هستیم‪ ،‬اما تا سازمان حمایت گزارش تخلفی به ما اعالم نکند‪ ،‬حق ورود و رسیدگی‬ ‫نداریم‪ .‬وی گفت‪ :‬اخیرا ًاداره کل حقوقی قوه قضائیه هم رسماً اعالم کرد که سازمان تعزیرات سازمان ناظر نیست‬ ‫و فقط رسیدگی کننده است‪ .‬جریمه های گرانفروشی دیگر بازدارنده نیست‪ ،‬زیرا صنایع لبنی و مواد غذایی به رغم‬ ‫انکه می دانند گرانفروشی جریمه های تعزیراتی دارد‪ ،‬بی تفاوت به این جریمه ها نرخ محصوالت خود را باال می برند‬ ‫و مدعی هستند که هم نرخ تمام شده کاال افزایش یافته و هم اینکه ارزش ریال به دلیل اعمال سیاست های‬ ‫تضعیف کننده قدرت خرید ریال در حال کاهش است‪ .‬در این میان‪ ،‬دولت هم جرایمی که برای گرانفروشی‬ ‫صنایع لبنی وضع می کند‪ ،‬نه تنها کمکی به حل مسئله نمی کند‪ ،‬بلکه جریمه ای نصیب دولت می شود و بنگاه‬ ‫صنایع لبنی نیز از محل گرانفروشی محصول سود خوبی به دست می اورد و دست اخر این مصرف کننده است‬ ‫که نقره داغ می شود و باید برای تهیه مایحتاجش پول بیشتری بپردازد‪ .‬گرانی از یمین و یسار به بودجه خانوار‬ ‫می زند و خانوار هایی که صاحب درامد های محدود می باشند‪ ،‬به دلیل گرفتاری در تنگنای معیشت امکان دارد‬ ‫مصارف مواد غذایی‪ ،‬چون مواد لبنی را کاهش دهند‪ ،‬متاسفانه کاهش مصرف مواد لبنی می تواند تهدیدی برای‬ ‫کشور باشد‪ ،‬زیرا در پی کاهش مصرف مواد لبنی‪ ،‬شاهد رشد بیماری ها و هزینه های بیمه و درمان و سالمت‬ ‫هســتیم‪ ،‬اما مشکل اینجاست که به نظر می رسد جرایم گرانفروشی دیگر بازدارنده نیست و صنایع به بهانه‬ ‫اینکه هزینه های جهش یافته است‪ ،‬نرخ ها را بی تفاوت به جرایم تعزیراتی افزایش می دهند‪ .‬در این میان دولت‬ ‫هم از جرایم تحصیل عایدی می کند‪ ،‬اما مسئله گرانفروشی حل نمی شود و مردم باید هزینه رشد قیمت ها و‬ ‫گرانفروشی ها را پرداخت کنند‪.‬‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی خبر داد‪:‬‬ ‫دارا دوم پاالیشی هفته اول شهریور عرضه می شود‬ ‫وزیــر امور اقتصــادی و دارایی گفت‪ :‬با رفــع ناهماهنگی ها برای‬ ‫عرضه صندوق پاالیشی موسوم به دارا دوم‪ ،‬این صندوق هفته اول‬ ‫شــهریورماه به همه احاد ایرانی تا سقف ‪ 5‬میلیون ارائه می شود‪.‬‬ ‫فرهاد دژپسند دقایقی پیش در ارتباط زنده با شبکه خبر سیما در‬ ‫مورد عرضه سهام دولت در ‪ 4‬پاالیشگاه تهران‪ ،‬اصفهان‪ ،‬بندرعباس‬ ‫و تبریز در قالب صندوق قابل معامله بورســی یا ‪( ETF‬دارا دوم)‬ ‫گفــت‪ :‬ابتدا قرار بود دارا دوم عرضه شــود‪ ،‬اما با وجود هماهنگی‬ ‫بین وزرا در مرحله اجرا ناهماهنگی ایجاد شده بود که خوشبختانه‬ ‫امــروز در گفت وگو با اقای زنگنــه وزیر نفت این ناهماهنگی رفع‬ ‫شــد و قرار شــد‪ ،‬صندوق دارا دوم در زیرمجموعه وزارت نفت و با‬ ‫مدیریت انها تشکیل شده و واحدهای این صندوق در چهارشنبه‬ ‫هفته اول شهریور ماه (‪ 5‬شــهریور) از طریق بورس ارائه می شود‪.‬‬ ‫دژپســند این را هم گفت ‪ :‬دولت در راستای تکلیف قانون بودجه‬ ‫مبنی بر واگذاری ســهام دولت در شرکت ها قرار شد صندوق دار‬ ‫دوم مرکب از باقیمانده ســهام دولت در ‪ 4‬پاالیشگاه به احاد مردم‬ ‫و تا ســقف ‪ 5‬میلیون تومان و با تخفیــف ‪ 30‬درصدی برای همه‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 :‬‬ ‫تلفکس‪88311361 :‬‬ ‫برای درج اگهی های خود‬ ‫در تماس باشید‪.‬‬ ‫با روزنامه‬ ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫‪www.goodonline.ir‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫دارندگان کارت ملی از طریق بورس و بانک ها ارائه شود‪ .‬وزیر امور‬ ‫اقتصادی و دارایی گفت‪ :‬واحدهای صندوق قابل معامله بورسی در‬ ‫رشته پاالیشی مرکب از سهام پاالیشگاه های تهران‪ ،‬اصفهان‪ ،‬تبریز‬ ‫و بندرعباس است و سهام ارزنده ای است که با تخفیف ‪ 30‬درصدی‬ ‫به همه دارنــدگان کدملی به مردم ارائه می شــود‪ .‬وی همچنین‬ ‫گفت‪ :‬برنامه دولت برای عرضه ســهام خود در سال جاری باید بر‬ ‫اساس جداول تعریف شده در بودجه انجام شود که قبال در تشکیل‬ ‫صندوق دارا دوم مختصر ناهماهنگی در بخش اجرا ایجاد شده بود‬ ‫که خوشبختانه در مذاکره با وزیر نفت هماهنگی ها انجام شده و قرار‬ ‫شد صندوق دارا دوم با محوریت دستگاه تخصصی یعنی وزارت نفت‬ ‫تشکیل و واحدهای این صندوق در اولین چهارشنبه شهریور ماه در‬ ‫هفته دولت به مردم عرضه شود‪.‬‬ صفحه 4 ‫فرهنگ و هنر‬ ‫«موزه هنرهای معاصر» بعد از محرم و صفر بازگشایی می شود‬ ‫احسان اقایی از اعالم امادگی «موزه هنرهای معاصر تهران» برای بازگشایی بعد از محرم و صفر با تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا خبر داد‪ .‬تور بازدید خبرنگاران تجسمی از گنجینه موزه‬ ‫هنرهای معاصر تهران‪ ،‬سه شنبه‪ ۲۱‬مردادماه با حضور هادی مظفری مدیرکل هنرهای تجسمی‪ ،‬احسان اقایی رئیس موزه هنرهای معاصر‪ ،‬مجید حبیبی نژاد پیمانکار مرمت و بازسازی موزه و‬ ‫جمعی از خبرنگاران در محل گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران برگزار شد‪ .‬هادی مظفری ضمن تبریک روز خبرنگار درباره اتمام بازسازی موزه هنرهای معاصر تهران گفت‪ :‬اخرین وعده ای که‬ ‫برای پایان بازسازی موزه هنرهای معاصر تهران داشتیم شهریورماه بود که با تالش شبانه روزی تیم بازسازی‪ ،‬به این موعد نزدیک شده ایم‪ .‬در حال حاضر کار بازسازی‪ ۹۱‬درصد پیشرفت داشته‬ ‫است‪ .‬وی با تاکید بر اهمیت جزئیات در بازسازی موزه‪ ،‬بیان کرد‪ :‬اگر تاخیری در زمان بندی بازسازی پیش امد از روی خلف وعده نبود بلکه به دلیل حساسیت باالی کار و اهمیت جزئیات بود که‬ ‫به نفع حفظ گنجینه و معماری مجموعه بوده است‪.‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 22‬مردادماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪324‬‬ ‫در دومین جلسه ستاد ملی پیگیری های ویژه محرم مطرح شد‬ ‫دستورالعمل محرم‪ ،‬خنثی کننده توطئه دشمنان است‬ ‫اخبار‬ ‫احتمال برگزاری‬ ‫انالین «تئاتر مقاومت»‬ ‫انتقاد از تصمیمات دفعی و لحظه ای در خصوص مجالس مذهبی‬ ‫وزیر بهداشت با بیان اینکه حمایت های رهبر معظم انقالب از ستاد ملی کرونا تاریخی و بی نظیر بوده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬تالش کردیم از هر مناره ای ذکر حســین(ع) بلند شــود و در عین حال‪ ،‬کسی نتواند بگوید فردی‬ ‫در مجلس عزاداری به کرونا مبتال شد‪ .‬دومین جلسه ستاد ملی پیگیری های ویژه محرم با حضور سعید‬ ‫نمکی وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‪ ،‬حجت االسالم محمد قمی رئیس سازمان تبلیغات اسالمی‪،‬‬ ‫حجت االسالم سیدرضا عاملی‪ ،‬دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی‪ ،‬حجت االسالم رستمی‪ ،‬نماینده ولی فقیه‬ ‫و رئیس نهاد رهبری در دانشگاه ها‪ ،‬حجت االسالم محمدجواد حاج علی اکبری‪ ،‬رئیس شورای سیاستگذاری‬ ‫ائمه جمعه و جمعی از مسئوالن نهادهای فرهنگی مرتبط با محرم در مجموعه فرهنگی شهدای سرچشمه‬ ‫برگزار شد‪ .‬نمکی وزیر بهداشت در این مراسم اظهار داشت‪ :‬برخی تصور می کنند که برپایی عزداری برای‬ ‫شــهدای کربال ســابقه ‪ ۴۰۰‬تا ‪ ۵۰۰‬ساله دارد‪ ،‬اما تصور من ان است که اولین راوی کربال حضرت زینب‬ ‫(ســام اهلل علیه) بود که وقتی از ایشــان پرسیدند در کربال چه رخ داد‪ ،‬فرمودند ما رایت اال جمیال ‪ ،‬یعنی‬ ‫ایشان با زبان زیبا و دلسوزانه کربال را مطرح کردند‪ .‬وی افزود‪ :‬بعد از ایشان‪ ،‬اولین کسی که به عزاداری‬ ‫برای امام حســین (ع) پرداخت و با چشــمی نابینا از مدینه با پای پیاده به زیارت ایشــان رفت‪ ،‬جابربن‬ ‫عبداهلل انصاری بود که ‪ ۲۰‬صفر خود را به کربال رساند‪ .‬ورود جابر و چشم های نابینای او اولین روضه برای‬ ‫سیدالشهداء بود که ابتدا درخواست کرد در فرات غسل کند و به رسم احرام لنگ به خود پیچید و سپس‬ ‫به ســمت قبر سیدالشهداء حرکت کرد‪ .‬او زمانی که به مزار ایشان رسید‪ ،‬دست خود را روی قبر گذاشت‬ ‫و به قدری گریه کرد که از هوش رفت‪ .‬این واقعه اولین روضه برای سیدالشهداء بود‪ .‬نمکی با بیان اینکه‬ ‫مبنای زیارتنامه در شــیعه نیز به کالم جابربن عبداهلل انصاری اســت‪ ،‬گفت‪ :‬براساس این سابقه تاریخی‪،‬‬ ‫نمی توان در طول تاریخ و زمان‪ ،‬شــور و سوز عاشــقان حسینی در محرم را خاموش کرد‪ .‬وزیر بهداشت‪،‬‬ ‫درمان و اموزش پزشکی با اشاره به زادگاهش کاشان و همشهری بودنش با محتشم‪ ،‬سراینده شعر معروف‬ ‫«باز این چه شــورش اســت که در خلق عالم است» اضافه کرد‪ :‬تمام هیاتی ها و عاشقان امام حسین (ع)‬ ‫می دانند که من به عنوان وزیر بهداشت که از کودکی در روضه های امام حسین (ع) به همراه مادرم حضور‬ ‫داشتم و اشک مادرم به صورتم ریخته است‪ ،‬نمی توانم بگویم پروتکل هایی وضع شود که بر اثر رعایت ان‪،‬‬ ‫نام حســین (ع) شنیده نشود و این برای ما کاری غیرممکن است‪ .‬وی گفت‪ :‬به همین دلیل‪ ،‬با دوستان‬ ‫و کارشناسان راه های متفاوتی را رفتیم و همدلی و همزبانی را ایجاد کردیم تا بتوانیم این پرچم تشیع را‬ ‫که در دست ماست‪ ،‬نگه داریم و به عنوان یک کشور مترقی در جهان اسالم‪ ،‬این مسئولیت را به سرانجام‬ ‫برسانیم‪ .‬نمکی گفت‪ :‬یکی از مهم ترین و اساسی ترین حمایت های تاریخی که ممکن است هر ‪ ۱۵۰‬یا ‪۲۰۰‬‬ ‫ســال بر اثر وقوع یک بال در کشــوری صورت بگیرد‪ ،‬از سوی مقام معظم رهبری انجام شده است که در‬ ‫تاریخ ماندگار خواهد بود‪ .‬ایشان هم از مدافعان سالمت حمایت کردند و هم در بزنگاه های مهم‪ ،‬ارائه طریق‬ ‫فرمودند و اعالم داشتند که به شدت مقید به رعایت پروتکل ها هستند و این برای ما شیرین است‪ .‬وزیر‬ ‫بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی تصریح کرد‪ :‬تالش کردیم از هر مناره ای ذکر حسین (ع) بلند شود و‬ ‫در عین حال در سرزمین ما کسی نتواند بگوید فردی در مجلس عزاداری مبتال به کرونا شد تا بتوانیم به‬ ‫دنیا مدل مدیریتی در خصوص تلفیق علم و دین ارائه کنیم‪ .‬برای ما مهم است که دیگران مغلطه نکنند‬ ‫که عاشورا و تاسوعا عامل شیوع کرونا شد و کسی نتواند بگوید نظام سالمت‪ ،‬سرسپرده تحجر شد و یا خود‬ ‫عضوی از تحجر بود‪ ،‬زیرا مقام معظم رهبری می فرمایند‪ :‬من منتظر هستم تا ستاد کرونا دستورالعمل های‬ ‫خود را اعالم کند تا به انها اعالم کنم‪ .‬بنابراین نباید کسی خود را جلوتر از ایشان بداند که اگر چنین بود‪،‬‬ ‫قطعاً به دنبال صحنه سازی و اسیب به اسالم هستند‪ .‬وی در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬تردید ندارم رعایت این‬ ‫پروتکل ها به مدیریت سازمان تبلیغات و تالش هیاتی ها مانع بروز مشکالت خواهد شد و وزارت بهداشت‬ ‫نیز اماده هرگونه کمک و حمایت در این راستا است‪.‬‬ ‫دستورالعمل محرم ستاد کرونا‪ ،‬نقشه دشمنان برای ضربه زدن به دین را نقش بر اب می کند‬ ‫حجت االسالم سیدرضا عاملی‪ ،‬دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی نیز در این مراسم اظهار داشت‪ :‬مقام معظم‬ ‫رهبری تاکید داشتند که جلسات محرم برگزار شود و بعد فرمودند روی شکوه تاکید نداشتم که شاید اشتباه‬ ‫برداشت نشود‪ .‬عزاداری سنتی‪ ،‬حسینی و علوی است که ریشه بسیار دارد و سال ها با عشق و عالقه برگزار‬ ‫شده است و باید ادامه داشته باشد‪ .‬وی افزود‪ :‬در شرایطی هستیم که سالمت مردم اصل اول است و هرجا‬ ‫تعارضی با سالمت باشد‪ ،‬اصل با ان است لذا ستاد کرونا ضوابط و مقررات برای برگزاری مراسم در نظر گرفته‬ ‫است‪ .‬عاملی گفت‪ :‬ویروس کرونا همه جا حاضر است و در محیط پخش شده و برخالف فضای مجازی که‬ ‫اصل در ان اتصال گرایی است‪ ،‬اصل در کرونا انفصال گرایی است‪ .‬دبیر شورای عالی انقالب فرهنگی ادامه داد‪:‬‬ ‫دشمنان اسالم تنها دشمن انقالب ما نیستند‪ ،‬لذا از هر فضایی برای ضربه به دین استفاده می کنند و همواره‬ ‫به دنبال تقابل علم و دین یا عقل و دین هستند که با این تدابیر موفق نخواهند شد‪.‬‬ ‫ستاد ملی کرونا سالمت روحی مردم را مدنظر قرار دهد‬ ‫براساس این گزارش‪ ،‬حجت االسالم مصطفی رستمی رئیس نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ها در‬ ‫این مراسم اظهار داشت‪ :‬در زمان اعمال محدودیت در کشور‪ ،‬استثناهایی برای رفت و امد مواد غذایی قائل‬ ‫بودیم و به نظر می رســد‪ ،‬براساس بیانات مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت دعا‪ ،‬باورها و ارزش های‬ ‫دینی برای محرم نیز باید این استثناء را قائل بود و در کنار سالمت و معیشت مردم‪ ،‬این مهم را ضروری‬ ‫بدانیم‪ .‬وی افزود‪ :‬تعیین ضوابط و دستورالعمل از سوی ستاد کرونا به معنای درک همین ضرورت است اما‬ ‫نیاز است از زبان مسئولین این ستاد همانطور که به ضرورت سالمت جسم پرداخته می شود‪ ،‬سالمت روح‬ ‫نیز تاکید شود تا مجموعه جامعه با دلبستگی کامل‪ ،‬به رعایت توصیه بپردازند‪.‬‬ ‫امادگی ائمه جمعه کشور برای نظارت و تسریع در اجرای دستورالعمل های محرم‬ ‫حجت االسالم محمد جواد حاج علی اکبری نیز در این مراسم اظهار داشت‪ :‬چشم امید همه در مشکالت به‬ ‫اباعبداهلل الحسین(ع) است لذا محرم امسال اتفاق بزرگی خواهد بود و مانند همیشه امام حسین(ع)‪ ،‬ناجی‬ ‫ملت ما و تمام جهان خواهد بود‪ .‬وی با اشاره به اینکه در زمینه محرم و رعایت دستورالعمل ها مقام معظم‬ ‫رهبری با توصیه خود‪ ،‬کار را راحت کردند‪ ،‬گفت‪ :‬بیانات ایشان بار را از روی دوش همه بر داشت‪ .‬نمایندگان‬ ‫مقام معظم رهبری و امامان جمعه استان ها در میدان عمل فعال خواهند بود و رعایت این دستورالعمل ها‬ ‫را نظارت و تدبیر می کنند‪.‬‬ ‫انتقاد از تصمیمات دفعی و لحظه ای در خصوص مجالس مذهبی‬ ‫حجت االسالم حجت گنابادی نژاد معاون تبلیغات اسالمی استان قدس رضوی نیز در این مراسم با اشاره‬ ‫به اینکه تغییر در روند برگزاری جلسات محرم نیازمند تسهیل است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬برای این امر سه ضلعی‬ ‫باید در کشور رخ دهد‪ .‬ابتدا معرفی فعالیت های الگویی ویژه در سانه ها باید رقم بخورد‪ .‬عربستان سعودی‬ ‫امســال یک حج حداقلی را برگزار کرد اما با یک کلیپ‪ ،‬ســیطره خود را در تمام رسانه ها نشان داد اما ما‬ ‫بهترین مراسم های عرفه‪ ،‬نماز جماعت و محافل مذهبی را تاکنون در ایام کرونا برگزار کردیم‪ ،‬درصورتی‬ ‫که مذهبی ها از مدل اجرای ان ها بی خبر و مسئولین نیز از ان بی اطالع هستند به حدی که برای تصمیم‬ ‫گیری‪ ،‬دغدغه الگوی خوب دارند‪ .‬وی گفت‪ :‬تقاضا دارم با این عهد و میثاق امروز میان نهادهای فرهنگی‪،‬‬ ‫از اقدامات دفعی و لحظ ه اخری پرهیز شود‪ ،‬این تصمیمات کم بوده اما همین موارد اندک‪ ،‬خسارت های‬ ‫بســیاری داشته است‪.‬گنابادی نژاد تصریح کرد‪ :‬با این ســند و دستورالعمل باید مانع دخالت و اظهارنظر‬ ‫مجموعه ها و نهادهای غیرمسئول و متفاوت با جنس فعالیت های مذهبی شویم‪ .‬اگر نیاز به برخورد با تخلفی‬ ‫هم بود باید از مسیر صحیح با حداقل تولید هزینه باشد‪.‬‬ ‫معاونت نظارت سازمان سینمایی و دفاترش از ان سوی بام نیفتند‬ ‫صحبت کارگردانان و تهیه کنندگانی که از طوالنی شــدن دریافت‬ ‫پروانه ســاخت خود گله مندند نشــان می دهد که شورای پروانه‬ ‫ســاخت در نحوه صدور پروانه ها به روابط میان خود و سینماگران‬ ‫نگاه می کند‪.‬‬ ‫بعد از حواشــی فراوانی که برای شورای پروانه ساخت ایجاد شد و‬ ‫البته واکنش های رئیس سازمان سینمایی در نشست خبری خود‬ ‫خطاب به دســتیاران کارگردانی که هنوز مجوز دریافت نکرده اند‪،‬‬ ‫امروز خبرنگار تســنیم با چند نفر از سینماگران جوانی که دنبال‬ ‫پروانه ســاخت بودند گفت وگو کرد؛ صحبت هایی که انان به هیچ‬ ‫عنوان تمایل به انتشــار نامشــان نداشــتند تا مشکالت دیگری‬ ‫گریبانگیر انان نشود‪.‬‬ ‫یکی از این کارگردانان که در سینما فیلم های خوب و مخاطب پسندی‬ ‫ساخته است بیان کرد که برای دریافت پروانه ساخت فیلمش هفت‬ ‫ماه منتظر دریافت پروانه بوده است و انقدر این موضوع طوالنی شد‬ ‫که از صدور ان ناامید شــده بود‪ .‬حتی وی اظهار کرد که از صدور‬ ‫پروانه بی خبر بوده و یکباره از طریق رسانه ها از این موضوع مطلع‬ ‫شده اســت‪ .‬وی در ادامه بیان کرد که صدور پروانه ساخت با این‬ ‫ســرعت برای یک جوانی که تنها چند فیلم کوتاه دارد و عموماً با‬ ‫لودگی و رقص به چهره تبدیل شده برایش واقعاً عجیب بوده است‪.‬‬ ‫اینکه در شوراهای سازمان سینمایی به ارتباط با تهیه کننده برای‬ ‫صدور پروانه ســاخت نظر داریم به نظرم امر پسندیده ای نیست و‬ ‫بیشتر منجر به قشریگری در روند صدور پروانه ها ساخت و نمایش‬ ‫می شود‪ .‬این کارگردان اضافه کرد که مانند گونه و سبک فیلمنامه‬ ‫او در سینمای ایران بسیار ساخته می شود و به همه انها بدون مانع‬ ‫و تعلل مجوز ساخت می دهند که از نظر محتوایی عموماً مشکالت‬ ‫متعدد دارند اما در این مورد با وی ســختگیری شدید کردند‪ .‬گویا‬ ‫چون دیدند که با توجه به شــیوع کرونا و تاثیر ان بر روند تولید‪،‬‬ ‫احتمال دارد که فیلم ما ساخته نشود به ان مجوز دادند!‬ ‫یکی دیگر از این سینماگران باتوجه به نگرانی که برای صدور پروانه‬ ‫نمایش فیلم بعد از مراحل ساخت داشت بیان کرد که نگران است‬ ‫تا بعدا ً با او تسویه حساب بشود و ترجیح می دهد که اص ً‬ ‫ال صحبت‬ ‫نکند‪ .‬این در حالی اســت که بعد از خبر جنجالی هفته های قبل‪،‬‬ ‫همنوایی نوازنده ایران و اتریش برای ادای احترام به کادر درمان‬ ‫برنامه رویداد موسیقایی ایران و اتریش برای ادای احترام به کادر‬ ‫درمانی که مشــغول مبارزه با ویروس کرونا هستند‪ ،‬برگزار شد‪.‬‬ ‫رویداد موســیقایی ایران و اتریش با حضور خبرنگاران و جمعی‬ ‫از اصحــاب فرهنگ و هنر‪ ،‬عصر روز گذشــته جمعه ‪ 17‬مرداد‬ ‫‪ 1399‬در سالن خلیج فارس فرهنگســرای نیاوران برگزار شد‪.‬‬ ‫این برنامه با اجرایِ زنده ســرود ملی جمهوری اســامی ایران‬ ‫توســط دو نوازنده ی پیانو و ترومبون شــروع شد‪ .‬سرور بختی‬ ‫رییس موسسه فرهنگی اکو در این مراسم حضور داشت‪ .‬بخش‬ ‫نخســت این مراسم به اجرای زنده موســیقی توسط نوازندگان‬ ‫ایرانی و اتریشی اختصاص داشت‪ .‬بخش هایی از این اجرا پیشتر‬ ‫ضبط شــده بود و با پخش ان‪ ،‬نوازندگان حاضر در سالن با ان‬ ‫قطعه همراهی می کردند‪ .‬در این برنامه قطعه سرناد اثر فرانتس‬ ‫شــوبرت‪ ،‬قطعه ســپاس که تلفیقی از موومان «الکریموزا « از‬ ‫قطعه رکوییم موتســارت و قطعه «دو سه شــبه» استاد بزرگ‬ ‫لشــگری بــود و نیز در پایان قطعــه «ایران ما» کــه از تلفیق‬ ‫دســتگاه همایون ‪ -‬اصفهــان‪ ،‬موســیقی فولکلوریک جنوبی و‬ ‫موســیقی فولک و اصیل بختیاری بود برای حضار اجرا شد‪ .‬در‬ ‫ادامــه کلیپی از صحبت های عباد رضا اســامی کوالیی رییس‬ ‫فرهنگســرای نیاوران و نیز اشتفان شولتس سفیر کشور اتریش‬ ‫پخش شــد‪ .‬عباد رضا اســامی در صحبت هایش گفت‪ :‬پس از‬ ‫تاسیس فرهنگستان خاور شناسی در وین و مدتی بعدتر تاسیس‬ ‫دارالفنــون در ایران تبادالت علمی‪ ،‬فرهنگی و اموزشــی بین‬ ‫دبیر هفدهمین جشنواره «تئاتر مقاومت» اعالم کرد در صورت‬ ‫مخالفت ســتاد ملی کرونا با برگزاری فیزیکی این رویداد‪ ،‬این‬ ‫جشنواره تئاتری به صورت انالین برگزار خواهد شد‪ .‬حمید نیلی‬ ‫دبیرهفدهمینجشنواره«تئاترمقاومت»دربارهوضعیتبرگزاری‬ ‫این دوره از جشنواره و اینکه احتمال برگزاری جشنواره هفدهم‬ ‫به صورت انالین وجود دارد یا نه‪ ،‬گفت‪ :‬به دلیل شیوع ویروس‬ ‫کرونا ما به همه جوانب برای برگزاری هفدهمین جشنواره تئاتر‬ ‫مقاومت فکر می کنیم‪ .‬در حال حاضر تمام برنامه ریزی ها برای‬ ‫برگزاری جشــنواره هفدهم به صورت زنده است‪ .‬وی در ادامه‬ ‫سخنان خود تاکید کرد‪ :‬اگر ستاد ملی مقابله با کرونا در خصوص‬ ‫برگزاری زنده جشنواره تئاتر مقاومت ایراد بگیرد‪ ،‬ما جشنواره را‬ ‫به صورت انالین برگزار خواهیم کرد‪ .‬نیلی اظهار کرد‪ :‬ما همزمان‬ ‫با برنامه ریزی برای برگزاری زنده جشنواره‪ ،‬برنامه ریزی های الزم‬ ‫برای برگزاری انالین ان را هم در دست کار داریم و با چند پلتفرم‬ ‫در این خصوص صحبت کرده ایم‪ .‬دبیر هفدهمین جشنواره تئاتر‬ ‫مقاومت درباره اینکه ایا رایزنی هایی با وزارت بهداشت و ستاد‬ ‫ملی مقابله با کرونا درباره چگونگی برگــزار کردن این دوره از‬ ‫جشنواره صورت گرفته یا نه‪ ،‬یاداور شد‪ :‬یکی از بحث های مدنظر‬ ‫ما این است که جلسه ای با دوستان وزارت بهداشت داشته باشیم‬ ‫تا هماهنگی های الزم برای برگزاری جشنواره تئاتر مقاومت را‬ ‫انجام دهیم‪ .‬وی با بیان اینکه در حال حاضر اکثر فعالیت های‬ ‫مرتبط با جشنواره هفدهم به صورت غیرحضوری انجام می شود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬تمامی اثار از طریق فضای مجازی دریافت شده اند و هیچ‬ ‫اثر را به صورت حضوری و دستی تحویل نگرفته ایم‪ .‬همچنین‬ ‫تمام فعالیت های هیات داوران نیز در فضای مجازی انجام شده و‬ ‫تنها برای جمع بندی دور هم جمع شده اند‪ .‬نیلی در پایان سخنان‬ ‫خوددربارهحضورچهره هایتئاتریدرهفدهمینجشنوارهتئاتر‬ ‫مقاومت‪ ،‬گفت‪ :‬برخی چهره ها خواستار حضور در بخش مسابقه‬ ‫جشنواره شده اند که به محض مشخص شدن برنامه ریزی بخش‬ ‫رقابتی جشنواره‪ ،‬اسامی این هنرمندان نیز اعالم می شود‪.‬‬ ‫فراهم شدن امکانی تازه برای نمایش فیلم های کوتاه‬ ‫نمایش اثار کوتاه روستایی‪،‬‬ ‫مکری و برزگر‬ ‫پویان صدقی مدیرعامل « ُودیو» پلتفرم نمایش فیلم های کوتاه‬ ‫درباره همکاری این مجموعه با انجمن ســینمای جوانان ایران‬ ‫گفت‪ :‬قرار است تا پایان سال ‪ ۹۹‬هر پنجشنبه ‪ ۴‬فیلم کوتاه از‬ ‫تولیدات انجمن سینمای جوانان ایران از طریق «ودیو» منتشر‬ ‫شــود و در اختیار عالقه مندان قرار گیرد‪ .‬او درباره بازخورد این‬ ‫کار که چند هفته ای اســت به جریان افتاده‪ ،‬بیان کرد‪ :‬ساالنه‬ ‫بخش وسیعی از اثار حوزه فیلم کوتاه توسط انجمن سینمای‬ ‫جوان تولید می شود؛ بسیاری از این اثار توسط فیلمسازان مطرح‬ ‫سینمای کوتاه و بلند ساخته شده که در حال حاضر برای اولین‬ ‫بار از تاریخ تاســیس این انجمن‪ ،‬تماشای ان از طریق «ودیو»‬ ‫امکان پذیر شده است‪ .‬انچه که انجمن برای نمایش در اختیار ما‬ ‫قرار داده گنجینه مهم و قابل اعتنا سینمای کوتاه است و تا امروز‬ ‫با استقبال بسیار خوب مخاطبان مواجه شده است‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫اینکه همکاری با انجمن سینمای جوانان ایران فقط محدود به این‬ ‫اتفاق نیست‪ ،‬گفت‪ :‬به جز پنجشنبه ها و نمایش‪ ۴‬فیلم کوتاه‪ ،‬قرار‬ ‫است دوشنبه هر هفته اثار فیلمسازان مطرح را که سبقه خوبی در‬ ‫حوزه فیلم کوتاه داشتند به نمایش بگذاریم‪ .‬اثار سعید روستایی‪،‬‬ ‫شهرام مکری‪ ،‬مجید برزگر و بسیاری از فیلمسازان شاخص دیگر‬ ‫به زودی در قالب همین همکاری نمایش داده خواهد شد‪.‬‬ ‫سازمان ســینمایی هیچ واکنش خاصی به این موضوع نشان نداد‬ ‫و سکوت را نسبت به واکنش ترجیح داد‪ .‬در نشست خبری رئیس‬ ‫سازمان سینمایی نیز بیشتر وی تالش کرد تا با اعالم حمایت های‬ ‫خود از سینماگران جوان از تغییر سیاست های خود نسبت به انان‬ ‫سخن بگوید‪ .‬معاونت نظارت و ارزشیابی در دو هفته قبل نیز اقدام به‬ ‫سانسور قسمت هایی از سریال اقازاده کردند که جای تعجب داشت‪.‬‬ ‫به نظر می رسد که سازمان سینمایی و شوراهای ان بیشتر از انکه‬ ‫مراقب باشند تا محتوا و کلیشه های نامناسب فیلم ها و سریال ها وارد‬ ‫فضای عمومی جامعه و خانواده نشود‪ ،‬جلوی کار تولید فیلمنامه ها‬ ‫و نمایش ســریال های مناســب را گرفته و به تعبیری از ان سوی‬ ‫پشــت بام افتاده اســت‪ .‬در حالی که برخی از سریال های نمایش‬ ‫خانگی دارای محتوای نامناسب متعدد ازادانه در حال ترسیم انان‬ ‫است‪ .‬سازمان سینمایی پاسخ دهد که چرا به جای مقابله با ترویج‬ ‫محتوای نامناسب‪ ،‬با موارد ارزشی برخورد می کند و پروانه اثاری که‬ ‫سازنده انان امتحان خود را در عرصه نمایش و هنر پس داده اند را‬ ‫با تعلل صادر می کند؟‬ ‫اتریش و ایران بســیار جدی تر از همیشه دنبال شد‪ .‬ارتباطات‬ ‫فرهنگی و هنری میان دو ملت ایران و اتریش ســابقه دار و بلند‬ ‫مدت است‪ .‬اشتفان شولتس سفیر کشور اتریش نیز گفت‪ :‬کشور‬ ‫اتریش رابطه خیلی ویژه و خاصــی با ایران دارد‪ .‬نظیر چنین‬ ‫پیوندی میان دو ملت ایران و اتریش را به ندرت می توان میان‬ ‫دیگر ملت ها دید‪ .‬ما بیش از ‪ 700‬ســال روابط مستند‪ ،‬بیش از‬ ‫‪ 500‬سال مشارکت و ‪ 160‬ســال روابط دیپلماسی داریم‪ .‬این‬ ‫امر چهارچوبــی را برای به وجود اوردن روابط مبتنی بر اعتماد‬ ‫میان دو کشــور به وجود می اورد‪ .‬سفیر کشوراتریش در ایران با‬ ‫قدردادنی از تمامی پزشــکان و پرستاران سراسر جهان خصوصا‬ ‫در ایران و اتریش‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬کادر درمان با زحمات فرابشــری‬ ‫‪5‬‬ ‫خود جان انســان ها را نجات می دهند و متاسفانه خیلی از این‬ ‫پزشــکان و پرســتاران جان خود را در این راه از دست دادند‪.‬‬ ‫امشــب به یاد انان این برنامه اجرا می شود‪ .‬حسام ساختیان چی‬ ‫تهیه کننده و کارگردان رویداد موسیقیایی ایران و اتریش گفت‪:‬‬ ‫بسیار خوشحالم که توانستیم جمعی از هنرمندان ایرانی و بین‬ ‫المللی‪ ،‬همراه با یک تیم اجرایی حرفه ای را کنار هم جمع کنیم‬ ‫تا شــاهد برگزرای رویداد موسیقی مشترک بین دو کشور ایران‬ ‫و اتریش در زمان کم شــدن اجراهای موسیقی به واسه بیماری‬ ‫منحوس کووید ‪ 19‬باشیم؛ تا از سویی هم هنرمندان نامی کشور‬ ‫امید به روزهای روشن داشته باشند و دیگر انکه بتوانیم زحمات‬ ‫عزیران کادر درمان را اندکی جبران کنیم‪.‬‬ صفحه 5 ‫سالمت‬ ‫گیاه «یاس امین الدوله» در مقابله با کووید ‪ ۱۹‬موثر است‬ ‫‪6‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 22‬مردادماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪324‬‬ ‫اخبار‬ ‫بیماری لثه‬ ‫کرونا را کشنده تر می کند‬ ‫نتایج یک مطالعه جدید نشــان می دهد که ارتباطی میان‬ ‫بیماری لثه و عفونت کشــنده کرونا وجود دارد‪ .‬به گزارش‬ ‫روزنامه دیلی میل‪ ،‬در پژوهشــی مشخص شد که بیماری‬ ‫لثه با ابتال به بیماری های قلبی عروقی و بیماری مزمن ریه‬ ‫ارتبــاط دارد و این بیماری ها افراد را در معرض خطر ابتال‬ ‫به بیماری شدید کرونا یا مرگ ناشی از کووید‪ ۱۹-‬قرار می‬ ‫دهد‪.‬محققان در کالیفرنیا و برزیل در این مطالعه با بررسی‬ ‫مطالعات متوجه شدند که بیماران مبتال به کووید‪ ۱۹-‬که‬ ‫سطح یک پروتئین ایمنی التهابی به نام «اینترلوکئین ‪»۶‬‬ ‫(‪ )۶-IL‬در خون انها باال بود‪ ،‬بیشتر به دستگاه های کمک‬ ‫تنفســی برای زنده ماندن نیاز داشتند‪ .‬باال بودن سطح این‬ ‫پروتیین در خون این افراد نشان می داد که انها به بیماری‬ ‫لثه مبتال هستند‪.‬با این حال محققان متذکر شدند که اگرچه‬ ‫باال بودن سطح پروتیین ‪ ۶-IL‬با ابتال به بسیاری از بیماری‬ ‫ها دیگر نیز ارتباط دارد اما مطالعات قبلی نشان داده اند که‬ ‫تمیز کردن عمیــق دهان و دندان و درمان بیماری لثه می‬ ‫تواند سطح این پروتیین را که موجب بروز التهاب می شود‪،‬‬ ‫کاهش دهد‪.‬در این مقاله که به زودی در نشریه ‪California‬‬ ‫‪ DentalAssociation‬منتشر می شود محققان مطالعات‬ ‫قبلی در زمینه بیماری لثه‪ ،‬پروتیین ‪ ۶-IL‬و سایر بیماری‬ ‫های مختلف از جمله کرونا بررسی کردند‪ .‬مهم ترین یافته‬ ‫از یک مقاله المانی بدست امد که در ماه اوریل منتشر شده‬ ‫بود‪.‬مطالعه محققان المانی نشان داده بود که بیماران مبتال به‬ ‫کووید‪ ۱۹-‬که سطح پروتیین ‪ ۶-IL‬در خون انها باالی ‪۸۰‬‬ ‫میکروگرم در لیتر بود‪ ،‬بیشتر احتمال داشت که به سندرم‬ ‫«دسترس حاد تنفسی» مرتبط با عقونت کرونا مبتال شوند‬ ‫و بیشتر الزم بود که این افراد در بیمارستان بستری شوند‪.‬‬ ‫دکتر «شروین مالوی» جراح دندانپزشک در لوس انجلس‬ ‫معتقد است که بسیاری از بیمارانی که سطوح پروتیین‪۶-IL‬‬ ‫در خون انها باال بود زمانی که به کرونا مبتال شدند به بیماری‬ ‫لثه نیز مبتال بودند‪.‬بیماری لثه توسط باکتری هایی که در‬ ‫لثه قرار دارند‪ ،‬ایجاد می شــود‪ .‬بدن در تالش برای مبارزه‬ ‫با این مهاجمان تولید سلول های ایمنی مختلف را از جمله‬ ‫‪ ۶-IL‬افزایش می دهد‪ .‬دکتر مالوی می گوید‪ ۶-IL ،‬یکی‬ ‫از بدترین این سلول هاست‪ .‬این پروتیین در تخریب استخوان‬ ‫ها‪ ،‬تخریب بافت ها دخیل است و زمانی که وارد رگ های‬ ‫خونی می شود باعث می شــود که سلول ها در رگ های‬ ‫خونی به اندازه کافی گشاد نشوند که این وضعیت به ابتال به‬ ‫فشــار خون باال و کار کرد بیش از حد قلب منجر می شود‪.‬‬ ‫متخصصان قلب از مدت ها پیش می دانستند که بیماری لثه‬ ‫یک عامل خطر ساز برای ابتال به بیماری قلبی عروقی است‬ ‫و می تواند به پیش بینــی این بیماری کمک کند‪۶-IL .‬‬ ‫متعلق به گروهی از سلول های ایمنی به نام «سیتوکین ها»‬ ‫ست و در بروز «طوفان سیتوکین» که برای بیماران مبتال‬ ‫به موارد شدید کرونا کشنده است‪ ،‬نقش دارد‪ ۶-IL.‬به سایر‬ ‫سلول های ایمنی عالمت می دهد تا انها نیز فعال شوند و‬ ‫این مولکول ها با هم می توانند به بروز یک التهاب خارج از‬ ‫کنترل هم در لثه و هم در ریه ها منجر شوند‪.‬دکتر مالویم می‬ ‫گوید‪ ۶-IL ،‬که برای مبارزه با باکتری ها به لثه فرستاده می‬ ‫شود‪ ،‬می تواند از طریق جریان خون یا حتی استنشاق به ریه‬ ‫ها برود و باعث بروز التهاب در انها شود‪.‬تصور می شود که‬ ‫این روند یکی از عوامل اساسی ارتباط میان بیماری «انسداد‬ ‫مزمن ریوی» (‪ )COPD‬و بیماری لثه است‪ .‬اما دکتر مالویم‬ ‫می گوید‪ ،‬این رویه ممکن اســت در بیماران کرونایی باعث‬ ‫افزایش التهاب در دســتگاه های تنفسی انها شده و شدت‬ ‫بیماری را در انها وخیم تر کند‪.‬ســطح ‪ ۶-IL‬همچنین در‬ ‫افرادی که چاق‪ ،‬دیابتی‪ ،‬ســالخورده یا دارای بیماری قلبی‬ ‫عروقی هستند‪ ،‬نیز بســیار زیاد است ‪ -‬و همه این گروه در‬ ‫معرض خطر باالی کروناویروس قرار دارند‪.‬‬ ‫ویتامین ‪ C‬روند بهبود کووید ‪19‬‬ ‫را تسریع می کند‬ ‫مطالعات زیادی نشان می دهند که مصرف دوز باال ویتامین‬ ‫‪ C‬با روند بهبود سریع تر بیماران کووید‪ ۱۹‬با شرایط شدید‬ ‫مرتبطاست‪.‬چندینمطالعهجدیدنشانمی دهندکهمصرف‬ ‫دوز باال ویتامین ‪ C‬می توانــد در درمان بیماران کووید ‪۱۹‬‬ ‫مفید باشد‪ .‬در مراحل اولیه پاندمی کووید‪ ،۱۹‬نتایج مطالعات‬ ‫نشــان داد که بین مصرف ویتامین ‪ C‬در بیماران به شدت‬ ‫مریض و کاهش طول مدت اســتفاده از دســتگاه تنفسی‬ ‫ونتیالتور ارتباط وجود دارد‪ .‬محققان استرالیایی و سوئدی با‬ ‫بررسی نتایج هشت ازمایش دریافتند مصرف ویتامین ‪ C‬با‬ ‫دوز باال مدت زمان اســتفاده از دستگاه ونتیالتور را تا ‪ ۱۴‬تا‬ ‫‪ ۲۵‬درصد کاهش می دهد‪ .‬همچنین محققان در مطالعه ای‬ ‫دیگر دریافتند بیماران کووید ‪ ۱۹‬مبتال به سندروم ناراحتی‬ ‫حاد تنفســی بعد از دریافت دوز باال ویتامین ‪ C‬خیلی زود‬ ‫بهبود یافتند‪ .‬محققان عنوان می کنند مطالعات بیشتر‪ ،‬تاثیر‬ ‫و کارامــدی بکارگیری ویتامین ‪ C‬را در بیماران کووید ‪۱۹‬‬ ‫نشانمی دهد‪.‬‬ ‫مطالعات و ازمایشات بالینی نشان داده است که گیاه «یاس امین الدوله» در مقابله با بیماری کووید ‪ ۱۹‬موثر است‪ .‬محققان دانشگاه نانجینگ چین دریافتند وجود ماده ‪miRNA‬‬ ‫‪ MIR۲۹۱۱‬در عصاره گیاه یاس امین الدوله می تواند ژن های کووید ‪ ۱۹‬را به طور مستقیم هدف قرار دهد و مانع از تکثیر ویروسی شود‪ .‬انها مشاهده کردند نوشیدن عصاره این‬ ‫گیاه به شــکل جوشانده روند بهبود بیماران کووید ‪ ۱۹‬را تسریع می کند‪ .‬دکتر «چن یو ژانگ»‪ ،‬سرپرست تیم تحقیق‪ ،‬در این باره می گوید‪« :‬ما در این مطالعه مشاهده کردیم که‬ ‫‪ MIR۲۹۱۱‬موجود در عصاره گیاه یاس امین الدوله می تواند مانع از عفونت کرونا ویروس شود‪ ».‬تحقیقات نشان داده است که ‪ MIR۲۹۱۱‬سلولی با غلظت ‪ pM ۱۳.۲‬تکثیر‬ ‫ویروس را ‪ ۹۳‬درصد کاهش می دهد که بیانگر این است که ‪ MIR۲۹۱۱‬به طور مستقیم از تکثیر کرونا ویروس پیشگیری می کند‪ .‬حال انکه غلظت ‪ MIR۲۹۱۱‬در عصاره این‬ ‫گیاه ‪ pM ۵۲.۵‬است‪ .‬محققان معتقدند این درمان‪ ،‬شیوه ای ایمن و مطمئن در درمان عفونت کووید ‪ ۱۹‬است‪.‬‬ ‫یک فلوشیپ ناباروری عنوان کرد؛‬ ‫چاقی زنان مهم ترین علت بروز سقط مکرر زودرس‬ ‫یک جراح و متخصص زنان و زایمان‪ ،‬در مورد علل بروز سقط مکرر و ناباروری‪ ،‬توضیحاتی ارائه داد‪.‬‬ ‫اعظم محمداکبری درباره تعریف سقط خودبه خودی جنین و سقط مکرر‪ ،‬گفت‪ :‬منظور از سقط خودبه خود‬ ‫جنین‪ ،‬از دست رفتن بارداری پیش از هفته بیستم و یا پیش از رسیدن وزن جنین به پانصد گرم است ‪.‬‬ ‫منظور از سقط مکرر نیز دو یا سه بار سقط خودبه خودی جنین است‪ .‬سقط مکرر هم چالش درمانی مهمی‬ ‫برای متخصصان و هم یک معضل بزرگ برای همسران است و حتی ممکن است روابط عاطفی و زناشویی‬ ‫زوج ها را تحت تاثیر قرار دهد‪.‬‬ ‫این فلوشــیپ ناباروری جنبه چالش برانگیز درمان سقط مکرر را مواردی دانست که علت قطعی سقط ها‬ ‫مشــخص نمی شــود و توضیح داد‪ :‬در مواردی ما به رغم بررسی های دقیق و پیشرفته‪ ،‬نمی توانیم به علت‬ ‫قطعی ســقط مکرر پی ببریم و ناچاریم در این موارد صرفاً با در نظر گرفتن علل احتمالی درمان را پیش‬ ‫ببریم‪ .‬محمد اکبری درباره علل شناخته شده سقط مکرر گفت‪ :‬مهم ترین علت سقط مکرر زودرس‪ ،‬یعنی‬ ‫ســقط در ســه ماهه اول‪ ،‬علل ژنتیکی یا ناهنجاری های کروموزومی جنین است‪ .‬این ناهنجاری ژنتیکی‬ ‫ممکن است ناشی از سلول تخمک یا سلول اسپرم باشد و یا در مواردی‪ ،‬سلول اولیه سالم است اما به دالیل‬ ‫ناشناخته‪ ،‬در مراحل تقسیم سلولی دچار اختالالت کروموزومی می شود‪ .‬شایع ترین اختالل کروموزومی‬ ‫در جنین نیز سه تایی شدن برخی کروموزوم ها‪ ،‬از جمله کروموزوم ‪ ۲۱‬است‪ .‬یکی دیگر از علل سقط مکرر‬ ‫افزایش سن مادر است که با افزایش خطر ناهنجاری های ژنتیکی در جنین نیز همراه است‪ .‬باال بودن سن‬ ‫مادر هنگام بارداری‪ ،‬یعنی پس از ‪ ۳۵‬سالگی و به ویژه بیش از ‪ ۴۰‬سال‪ ،‬خطر سقط مکرر را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫زیرا با افزایش سن کیفیت تخمک به شدت کاهش می یابد‪.‬‬ ‫این متخصص زنان در ادامه به ناهنجاری های ساختاری رحم به عنوان یکی از علل سقط مکرر اشاره کرد‬ ‫و افزود‪ :‬مهم ترین ناهنجاری ساختار رحم که با سقط مکرر مرتبط است‪ ،‬رحم سپتوم دار است‪ .‬در برخی‬ ‫از خانم ها به طور مادرزادی سپتوم یا دیواره ای در داخل حفره رحم وجود دارد که این سپتوم خون رسانی‬ ‫مناســبی ندارد و محل مناسبی برای النه گزینی جنین نیست‪ .‬بنابراین وجود سپتوم در رحم می تواند از‬ ‫موانع رشد جنین و در نتیجه سقط مکرر باشد‪ .‬برخی دیگر از ناهنجاری های رحم‪ ،‬مانند رحم تک شاخ و‬ ‫دوشاخ نیز در موارد محدودی می توانند موجب سقط مکرر شوند که البته سهم این ناهنجاری های شکلی‬ ‫در بروز سقط مکرر اندک است‪.‬‬ ‫عضو تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابن سینا‪ ،‬با اشاره به اختالالت هورمونی به عنوان یکی دیگر از علل‬ ‫سقط مکرر توضیح داد‪ :‬اختالالت غدد درون ریز مانند کم کاری شدید تیروئید و یا باال بودن سطح هورمون‬ ‫پروالکتین نیز می توانند باعث سقط مکرر شوند‪ .‬همچنین دیابت پیشرفته و کنترل نشده نیز می تواند علت‬ ‫سقط مکرر باشد‪ .‬افزون بر این ها‪ ،‬اختالالت هورمونی تخمدانی مانند سندرم تخمدان پلی کیستیک و پایین‬ ‫بودن ذخیره تخمدان نیز می توانند موجب سقط مکرر جنین شوند‪.‬‬ ‫محمد اکبری سبک زندگی را نیز از عوامل موثر بر سقط مکرر دانست و افزود‪ :‬داشتن سبک زندگی سالم‪،‬‬ ‫به ویژه داشتن وزن متناسب می تواند خطر سقط مکرر را کاهش دهد‪ .‬خطر سقط مکرر در خانم هایی که‬ ‫اضافه وزن دارند و به ویژه دچار سندرم تخمدان پلی کیستیک و یا مقاومت به انسولین اند‪ ،‬افزایش می یابد‪.‬‬ ‫همچنین‪ ،‬مصرف سیگار و الکل و مصرف کافئین زیاد می تواند خطر ابتالء به سقط مکرر را افزایش دهد‪.‬‬ ‫این فلوشیپ ناباروری ترومبوفیلی را به عنوان یکی دیگر از علل سقط مکرر برشمرد و گفت‪ :‬در برخی افراد‬ ‫به طور ژنتیکی سطح فاکتورهای ضد انعقادی خون کمتر است و در واقع این دسته از افراد بیشتر مستعد‬ ‫ابتالء به لخته شدن خون یا ترومبوز هستند‪ .‬از انجا که این وضعیت خون رسانی به جفت و جنین را مختل‬ ‫می کند‪ ،‬می تواند باعث بروز سقط مکرر شود‪ .‬خانم های مبتال به بیماری خود ایمنی سندرم انتی فسفولیپید‬ ‫نیز به دلیل تولید یک سری انتی بادی های خاص مستعد ترومبوفیلی اند و به همین دلیل‪ ،‬در معرض خطر‬ ‫سقط مکرر قرار دارند‪.‬‬ ‫عضو تیم تخصصی مرکز ابن سینا در ادامه به علل ایمونولوژیک اشاره کرد و افزود‪ :‬در مواردی علت سقط‬ ‫مکرر واکنش سیستم ایمنی بدن به جنین است‪ .‬در این موارد‪ ،‬سیستم ایمنی بدن مادر جنین را به عنوان‬ ‫یک موجود بیگانه یا مهاجم شناسایی می کند و برای دفع ان انتی بادی ها یا پادتن هایی ترشح می کند که‬ ‫موجب سقط جنین می شوند‪.‬‬ ‫محمد اکبری درباره نقش فاکتور مردانه در ســقط مکرر نیز توضیح داد‪ :‬همان گونه که گفته شد‪ ،‬یکی از‬ ‫علل اصلی سقط مکرر اختالل کروموزومی در جنین است که می تواند ناشی از اختالالت کروموزومی اسپرم‬ ‫باشــد‪ .‬در واقع‪ ،‬اختالالت کروموزومی اسپرم باعث می شود سلول اولیه جنین دچار اختالل شود و نتواند‬ ‫مراحل رشد را به درستی طی کند‪.‬‬ ‫این متخصص زنان‪ ،‬سقط مکرر با علل ناشناخته را بخش بزرگی از موارد سقط مکرر دانست و افزود‪ :‬بیش‬ ‫از نیمی موارد سقط علت مشخصی ندارند‪ .‬یعنی ما پس از ازمایشات و بررسی علل شناخته شده نمی توانیم‬ ‫به تشخیص علت قطعی برسیم‪ .‬در چنین مواردی‪ ،‬درمان را بر اساس علل احتمالی انجام می دهیم که در‬ ‫برخی موارد ممکن است موثر باشد‪.‬‬ ‫محمد اکبری در پایان صحبت های خود به توانمندی های کلینیک سقط مکرر ابن سینا اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫کلینیک فوق تخصصی سقط مکرر ابن سینا‪ ،‬به عنوان نخستین کلینیک این حوزه در کشور‪ ،‬با همکاری‬ ‫متخصصان حوزه های مرتبط‪ ،‬مانند زنان‪ ،‬اورولوژی‪ ،‬ایمونولوژی‪ ،‬ژنتیک و داخلی و همچنین برخورداری از‬ ‫ازمایشگاه های تخصصی دقیق و پیشرفته نتایج بسیار خوبی در درمان سقط مکرر داشته است و به زوج های‬ ‫عزیز مبتال به ســقط مکرر توصیه می کنم‪ .‬البته‪ ،‬فرایند تشخیص در برخی موارد زمان بر و مستلزم انجام‬ ‫ازمایشات متعدد و هزینه بر است‪ .‬اما زوجین نباید ناامید شوند و باید با شکیبایی اجازه دهند تیم تخصصی‬ ‫اقدامات الزم را مرحله به مرحله انجام دهد تا بهترین نتیجه حاصل شود و در این راه زن و شوهر باید همراه‬ ‫و همدل باشند و حمایت عاطفی از یکدیگر را فراموش نکنند‪.‬‬ ‫تغذیه زنان باردار در دوران کرونا‬ ‫استادیار گروه تغذیه بالینی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬زنان باردار باید با رعایت پروتکل های بهداشتی و پیروی‬ ‫از یک رژیم غذایی متعادل‪ ،‬از ابتال به کرونا پیشگیری کنند‪.‬‬ ‫غزاله اسالمیان‪ ،‬افزود‪ :‬یکی از نعمت های فصل تابستان‪ ،‬فراوانی‬ ‫میوه ها و ســبزی های متنوع و رنگین کمانی است که سرشار از‬ ‫انتی اکســیدان ها هستند‪ .‬این انتی اکسیدان ها نقش مهمی در‬ ‫تقویت سیستم ایمنی بدن به ویژه در دوران همه گیری ویروس‬ ‫کرونا دارند‪ .‬توصیه می شــود از هر یک از میوه ها و سبزی های‬ ‫ســبز‪ ،‬زرد‪ ،‬قرمز و بنفش در وعده هــا و میان وعده های غذایی‬ ‫روزانه به صورت متنوع و متعادل دریافت کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه مــادران باردار باید به مصرف منابع پروتئینی‬ ‫توجه ویژه ای داشته باشند‪ ،‬گفت‪ :‬این افراد باید به میزان نیاز از‬ ‫لبنیات کم چرب‪ ،‬تخم مرغ‪ ،‬گوشت های سفید و قرمز و حبوبات‬ ‫در برنامه غذایی روزانه مصرف کنند‪.‬‬ ‫در مقابل فست فودها‪ ،‬غذاهای پرچرب و سرخ شده‪ ،‬چربی های‬ ‫جامد‪ ،‬قندهای ســاده و شیرینی های ناســالم را از رژیم غذایی‬ ‫روزانه حــذف کنند و تا حد امکان از مغــز دانه ها و روغن های‬ ‫گیاهی که سرشار از اســیدهای چرب امگا ‪ ۳‬هستند‪ ،‬به مقدار‬ ‫مناسب مصرف کنند‪.‬‬ ‫استادیار گروه تغذیه بالینی و رژیم درمانی دانشکده علوم تغذیه‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی شــهید بهشتی تاکید کرد‪ :‬مادران باردار‬ ‫طبق تجویز متخصص زنــان‪ ،‬مکمل های تغذیه ای را دریافت و‬ ‫از مصرف خودسرانه مکمل ها و گیاهان دارویی اجتناب کنند‪.‬‬ ‫والدین با کودکان‬ ‫مبتال به کرونا چگونه برخورد کنند‬ ‫یک روانپزشک کودک و نوجوان ‪ ،‬در ارتباط با رفتار والدین با کودکان در روزهای کرونایی‪ ،‬نکاتی را متذکر‬ ‫شد‪ .‬مهشید رابطیان‪ ،‬گفت‪ :‬باید علل دوری از دوستان و نزدیکان و قرنطینه خانگی با زبان ساده برای کودکان‬ ‫و نوجوانان توضیح داده شود‪ .‬وی افزود‪ :‬همچنین اضطراب و تنش والدین در برخورد با فرزندان باید کنترل‬ ‫شود‪ .‬گاه ویروس کرونا در کودکان با عالئم بالینی همراه نمی شود‪ ،‬اما اضطراب و نگرانی پدر و مادر بر فرزندان‬ ‫اثرگذار و سبب بروز اضطراب در کودک می شود‪ .‬رابطیان ادامه داد‪ :‬در برخی کودکان اما بیماری های زمینه ای‪،‬‬ ‫اختالالت اضطرابی و ژنتیک موجب بروز اسیب های روحی می شود‪ .‬این کودکان در صورت ابتالء به ویروس‬ ‫کرونانیازمندمداخالتروان درمانیودارودرمانیمی شوند‪.‬ویافزود‪:‬گاهنیز قرنطینهخانگی‪،‬شستشویمداوم‬ ‫دست ها‪ ،‬اضطراب و نگرانی پدر و مادر‪ ،‬ابتالء به ویروس کرونا بدون عالئم بالینی‪ ،‬کودک و نوجوان را دچار‬ ‫کم خوابی‪ ،‬بی قراری‪ ،‬خشونت و پرخاشگری و بی حوصلگی می کند‪ .‬سطح اضطراب این کودکان نیز عمدتاً‬ ‫افزایش یافته و نیازمند مداخالت روان پزشکی است‪ .‬ویروس کرونا به عنوان یک بیماری ناشناخته گاه بر مغز‬ ‫نیز اثرگذار و سطح اضطراب ادمی را افزایش می دهد‪ .‬این روانپزشک کودک و نوجوان‪ ،‬گفت‪ :‬مشاهده بیماران‬ ‫در بیمارستان ها و مراکز درمانی از طریق تلویزیون و ابتالء دوستان و نزدیکان نیز می تواند سبب اضطراب‪،‬‬ ‫افسردگی و وسواس های شدید شود که این اسیب ها هم به طور حتم نیازمند معالجه و درمان است‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬در حال حاضر با تعطیلی مدارس و مراکز اموزشی‪ ،‬هنری‪ ،‬ورزشی و قرنطینه خانگی استفاده کودکان‬ ‫و نوجوانان از کامپیوتر و تلویزیون افزایش یافته است‪ .‬این کودکان باید توسط والدین با بر عهده گرفتن برخی‬ ‫تکالیف و مسئولیت ها نظیر اشپزی و‪ ...‬از استفاده افراطی اینترنت و فضای مجازی و تلویزیون دور شوند‪.‬‬ ‫اســامیان در ادامه درباره یبوســت در دوران بارداری گفت‪ :‬به‬ ‫منظور پیشــگیری از ابتالء به یبوست در دوران بارداری‪ ،‬به سه‬ ‫عامل مهم دریافت اب به میزان کافی‪ ،‬دریافت فیبرها به میزان‬ ‫کافی و فعالیت بدنی منظم داشــته باشید که اگر هر یک از این‬ ‫ســه مورد به دلیلی به میزان کافی وجود نداشته باشد‪ ،‬احتمال‬ ‫ابتالء به یبوســت افزایش می یابد‪ .‬البته مادران در مورد میزان‬ ‫مجاز فعالیت بدنی حتماً با متخصص زنان مشورت نمایند‪.‬‬ ‫وی همچنین بر مصرف سبزی ها همراه با وعده های غذایی‪ ،‬نان‬ ‫و غالت ســبوس دار‪ ،‬روغن زیتون‪ ،‬میوه های خشک خیسانده‬ ‫شــده در اب‪ ،‬حبوبات و حذف مواد غذایــی حاوی کافئین در‬ ‫دوران بــارداری تاکید کرد و گفت‪ :‬مادران بارداری که از مکمل‬ ‫اهن اســتفاده می کنند‪ ،‬ممکن است تغییر نوع مکمل اهن در‬ ‫بهبود یبوســت انها موثر باشد‪ ،‬بنابراین با پزشک خود مشورت‬ ‫کنند و از مصرف خودســرانه مســهل ها پرهیز کنند چرا که با‬ ‫مصرف بیش از حد مسهل ها‪ ،‬روده ها ممکن است به انها عادت‬ ‫کنند و یبوست در دراز مدت تشدید شود‪.‬‬ ‫افزایش ‪ 30‬درصدی ابتال به بیماری ها‬ ‫با استعمال هر نخ سیگار‬ ‫مطالعه جدید نشــان می دهد استعمال هر یک نخ سیگار توسط افراد شدیدا ً سیگاری خطر ابتال‬ ‫به برخی از بیماری ها را تا بیش از ‪ ۳۰‬درصد افزایش می دهد‪.‬‬ ‫مطالعه محققان دانشگاه استرالیا جنوبی نشان می دهد سیگارکشیدن زیاد و شدید با ‪ ۲۸‬مشکل‬ ‫ســامتی مرتبط اســت و باعث افزایش ‪ ۱۷‬برابری بیماری امفیزم ریوی‪ ۸ ،‬برابری اترواسکلروز‬ ‫(تصلب شریان)‪ ،‬و افزایش ‪ ۶.۵‬برابری ابتالء به سرطان ریه می شود‪.‬‬ ‫در این مطالعه‪ ،‬داده های بیمارستانی و امار مرگ و میر بیش از ‪ ۱۵۲‬هزار سیگاری مورد بررسی‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫«الینا هایپونن»‪ ،‬پژوهشــگر ارشــد‪ ،‬در این باره می گوید‪« :‬خطر ابتالء به بیماری های تنفســی‪،‬‬ ‫سرطان ها و بیماری های قلبی عروقی به ازای استعمال هر یک نخ سیگار افزایش می یابد‪».‬‬ ‫به گفته محققان‪ ،‬ارتباط بین ســیگار کشیدن شدید و ابتالء به امفیزم ریوی‪ ،‬بیماری قلبی‪ ،‬ذات‬ ‫الریه و ســرطان های تنفسی بسیار باالســت اما محققان به ارتباط با سایر بیماری های تنفسی‪،‬‬ ‫نارسایی کلیوی‪ ،‬عفونت خونی‪ ،‬اختالالت چشمی و عوارض بعد از جراحی نیز پی بردند‪.‬‬ ‫هایپونن در ادامه می افزاید‪« :‬سیگارکشــیدن علت اصلی و قابل پیشگیری مرگ در جهان است و‬ ‫معموالً افراد سیگاری ‪ ۱۰‬سال زودتر از افراد غیرسیگاری می میرند‪».‬‬ ‫به گفته وی‪« ،‬اگرچه روند سیگارکشــیدن جهانی در طول ‪ ۲۰‬سال گذشته نزولی بوده است اما‬ ‫همچنان حدود ‪ ۲۰‬درصد جمعیت باال ‪ ۱۵‬سال جهان سیگار می کشند‪».‬‬ صفحه 6 ‫ِ‬ ‫بهداشت روسیه موفق به ساخت واکسن کرونا شده است‪ .‬وی‬ ‫والدیمیر پوتین‪ ،‬رئیس جمهوری روسیه امروز به طور رسمی از ساخت نخستین واکسن کرونا و ثبت این واکسن در این کشور خبر داد‪ .‬پوتین گفت‪ :‬وزارت‬ ‫همچنین گفت‪ :‬یکی از دخترانم در برابر کروناویروس واکسینه شده است‪ .‬این واکسن با همکاری مشترک وزارت دفاع این کشور و موسسه تحقیقات گامالیا ساخته شد‪ .‬ازمایشات بالینی این واکسن در هجدهم ماه ژوئن‬ ‫انجام گرفت و تمامی ‪ ۳۸‬داوطلب دریافت کننده این واکسن در برابر ویروس مصون هستند‪ .‬در حالی که چند ماهی است رقابت جهانی برای یافتن واکسن کووید‪ ۱۹-‬بین تعدادی از کشورها ادامه داشته و شرکت های‬ ‫رسمی نخستین واکسن‬ ‫داروسازی در حال تحقیق و بررسی روی نمونه های اولیه و ازمایشگاهی این واکسن بوده اند به نظر می رسد روسیه اکنون فاتح این رقابت شده و به عنوان اولین کشور در جهان از ساخت قطعی و ثبت‬ ‫ِ‬ ‫کرونا خبر داده است‪ .‬والدیمیر پوتین‪ ،‬رئیس جمهوری روسیه امروز (سه شنبه) در یک نشست گفت‪ :‬روسیه اولین کشور در جهان است که موفق به ثبت واکسن بیماری کووید‪ ۱۹-‬شده است‪ .‬وی همچنین از وزیر بهداشت‬ ‫روسیه درخواست کرد تا او را در مورد واکسن مطلع سازد این درحالیست که پوتین تاکید کرد او از تاثیرگذاری کامل این واکسن و مصون ساختن افراد در برابر ویروس اگاهی دارد‪.‬‬ ‫اما و اگرهای اغاز سال تحصیلی کرونایی از مشکالت «شاد» تا اینترنت رایگان‬ ‫بالتکلیفی‪ 3‬میلیون دانش اموز به دلیل نداشتن دستگاه هوشمند‬ ‫برای اموزش های مجازی‬ ‫بر اساس امارها‪ 3 ،‬میلیون و ‪ ۲۲۵‬هزار دانش اموز به دلیل نداشتن دستگاه هوشمند و عدم دسترسی به گوشی و تبلت امکان‬ ‫استفاده از اموزش های مجازی را ندارند و برای سال تحصیلی جدید باید فکری کرد‪ .‬به ساعت روی دیوار خیره شده بود و‬ ‫احساس می کرد عقربه های ساعت تکانی نمی خورند؛ با خودش حساب می کرد که حداقل دو ساعتی گذشته است و دیگر‬ ‫باید پدرش برسد‪ .‬کتاب های درسی را جلویش ردیف کرده بود و غرق در افکار خود منتظر بود که صدای بسته شدن در‪،‬‬ ‫خبر از امدن پدر داد؛ به سرعت بلند شد و به سمت د ِر خانه دوید و انقدر این حرکتش با شتاب بود که پایش به بند کیف‬ ‫مدرسه اش گیر کرد و قبل از رسیدن به در‪ ،‬نقش بر زمین شد‪ .‬ناگهان درد عجیبی در پایش احساس کرد‪ ،‬دستش هم که‬ ‫مانع برخورد او با زمین شده بود‪ ،‬احساس ناخوشایندی را ایجاد کرده بود؛ اما دردناک تر از این دردها‪ ،‬نگاه غمگین پدر بود که‬ ‫در چارچوب در ایستاده بود و به مادر می گفت «این گوشی درست نمیشه‪ ،‬باید یه فکر دیگه کنیم»‪ .‬ناخوداگاه قطرات اشک‬ ‫روی گونه هایش لغزید‪ ،‬نمی دانست دستش و پایش درد می کنند یا درد درست نشدن تلفن همراه پدر‪ ،‬اینچنین منقلبش‬ ‫کرده است؛ همانجا برگشت و به دیوار تکیه زد و باخودش فکر کرد تا کنون چند درس از کالس عقب افتاده است و کاری هم‬ ‫نمی توان کرد»‪ .‬روایت این دانش اموز‪ ،‬روایت تعدادی از دانش اموزان کشورمان است که در روزهای کرونایی و مشکالت مالی‬ ‫خانواده ها‪ ،‬دسترسی به تلفن همراه نداشتند و برای سن و سال انها‪ ،‬غمی بزرگ محسوب می شد‪.‬‬ ‫وقتی «شاد» ایجاد شد‬ ‫سال تحصیلی ‪99‬ـ‪ 98‬با شرایط کرونایی و تعطیل طوالنی اش به پایان رسید و حاال دانش اموزان در حال اماده شدن برای‬ ‫سال تحصیلی جدید هستند؛ هرچند که پیش بینی ها حاکی از این است که سال تحصیلی ‪1400‬ـ‪ 1399‬هم کرونا همراه‬ ‫جامعه است و باید دستورالعمل ها و پروتکل های بهداشتی رعایت شود‪ .‬در سال تحصیلی گذشته و درست وقتی از اول اسفند‬ ‫مدارس کشور تعطیل شد‪ ،‬مسووالن دستگاه تعلیم و تربیت برای اینکه اموزش تعطیل نشود‪ ،‬به دنبال راه حلی بودند و اولین‬ ‫اقدام‪ ،‬اموزش های تلویزیونی بود؛ اموزش هایی که یک هفته بعد از تعطیلی مدارس جان گرفت و از شبکه اموزش اغاز شد و‬ ‫بعد هم شبکه های دیگر را درگیر کرد‪ .‬در ان زمان‪ ،‬معلمان هم اتش به اختیار در فضای مجازی دست به کار شدند و اموزش‬ ‫دانش اموزان شان را انجام دادند و البته این اموزش ها به صورت پراکنده و از طریق کانال ها و شبکه های اجتماعی مختلف بود‪.‬‬ ‫مسووالن دستگاه تعلیم و تربیت برای اینکه این موضوع را ساماندهی کنند و در فضای مجازی نقشی داشته باشند‪ ،‬دست به‬ ‫کار شدند به دنبال ایجاد شبکه اجتماعی در فضای مجازی برای دانش اموزان بودند که بعد از فراز و نشیب های فراوان شبکه‬ ‫اموزشی دانش اموزان(شاد) رونمایی شد‪.‬‬ ‫از مشکالت «شاد» تا اینترنت رایگان‬ ‫در اطالعیه اموزش و پرورش که ‪ 21‬فروردین درباره سامانه شاد منتشر شد‪ ،‬امده است‪« :‬پیگیری های مستمر وزیر اموزش‬ ‫و پرورش و همکاری وزارت ارتباطات‪ ،‬دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی‪ ،‬مساعدت دانشگاه صنعتی شریف و تالش شبانه‬ ‫روزی تیم فنی‪ ،‬اجرایی و حقوقی پلتفرم اختصاصی اموزش و پرورش به نام ‪ SHADAP‬با مالکیت و مدیریت وزارت‬ ‫متبوع‪ ،‬در مرحله بهره برداری قرار گرفته است‪ .‬طبق برنامه پیش بینی شده‪ ،‬از امروز ‪ ۲۱‬فروردین ورود مدیران‪ ،‬معلمان و‬ ‫دانش اموزان دوره ابتدایی به پلتفرم اختصاصی اموزش و پرورش اغاز شده و تا اواسط هفته اینده ادامه خواهد داشت»‪ .‬شاد بر‬ ‫این اساس کم کم جان گرفت و شروع به فعالیت کرد؛ هرچند که با اشکالت متعدد و متنوع همراه بود؛ از سرعت پایین دانلود‬ ‫در این سامانه گرفته تا عدم برگزاری کالس های برخط تصویری موجب شد که برخی معلمان به جای «شاد» از نرم افزارهای‬ ‫دیگر استفاده کنند‪ .‬نکته دیگر هم هزینه اینترنت دانش اموزان بود که خانواده ها نسبت به هزین ه کردن برای تهیه بسته های‬ ‫اینترنت گالیه داشتند؛ وزیر اموزش و پرورش ‪ 12‬اردیبهشت درباره فراهم کردن اینترنت رایگان برای دانش اموزان اظهار‬ ‫کرد‪« :‬در ستاد ملی مقابه با کرونا این موضوع را طرح کردیم و مصوبه داریم و تکلیفی برای وزارت ارتباطات است که اینترنت‬ ‫الزم را برای این کار فراهم کند؛ اگر می خواهیم کار به خوبی پیش رود باید بستر فراهم شود و ما هم پیگیر هستیم»‪ .‬جواد‬ ‫اذری جهرمی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات ‪ 24‬اردیبهشت در حاشیه جلسه هیات دولت با اشاره به موافقت و دستور‬ ‫رئیس جمهور و مساعدت سازمان برنامه و بودجه‪ ،‬اظهار کرد‪« :‬مقرر شد از فردا مصرف ترافیک شبکه شاد به منظور ارائه‬ ‫خدمات اموزشی انالین و برگزاری کالس های مجازی تا پایان فصل امتحانات به شکل رایگان ارائه شود»‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫پیگیری می کنیم تا ظرف همین امشب این کار اجرایی شود‪،‬گفت‪« :‬از فردا این خدمت برای دانش اموزان و معلمان و کادر‬ ‫اموزشی کشور اجرایی خواهد شد»‪ .‬البته طبق گفته های مسووالن اموزش و پرورش‪ ،‬قرار است اینترنت رایگان در سال‬ ‫تحصیلی جدید هم برای «شاد» برقرار باشد‪.‬‬ ‫‪ 43‬درصد جمعیت دانش اموزی جهان دسترسی به اینترنت ندارند‬ ‫اموزش و پرورش وعده داده است که مشکالت «شاد» تا قبل از شروع سال تحصیلی برطرف می شود و دانش اموزان می توانند‬ ‫از ان بهره مند شوند؛ سید حسن الحسینی مشاور وزیر اموزش و پرورش و مسوول شبکه اموزشی دانش اموزان(شاد) ‪ 4‬تیر‬ ‫‪ 99‬اظهار کرد‪« :‬راه اندازی شبکه شاد در بین کشورهای منطقه موفق بود و امتیاز بزرگ در نظام اموزشی بود و توانستیم با‬ ‫موفقیت مرحله بحران را پشت سر بگذاریم؛ می دانیم معلمان از کار با شبکه شاد رنج بردند و زحمت زیاد و مزاحمت هایی‬ ‫وجود داشت اما برنامه ریزی کردیم که سال تحصیلی جدید را در شرایطی اغاز کنیم که ایرادات «شاد» برطرف شده باشد»‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه انچه در اموزش حضوری روی می دهد در اموزش مجازی اتفاق نمی افتد‪ ،‬گفت‪« :‬اموزش و پرورش یک‬ ‫بستر پرتعامل است و هدف ما این است که این تعامالت تا حد امکان در فضای مجازی هم برقرار شود و البته چالش هایی‬ ‫هم داریم و با دانش اموزانی مواجه هستیم که دسترسی به ابزار و اینترنت ندارند و اصطالحاً پوشش ما طوری نیست که‬ ‫انها دسترســی به شــاد داشته باشند»‪ .‬اما چه تعداد از دانش اموزان امکان استفاده از شبکه «شاد» را دارند؟ و نکته دیگر‬ ‫اینکه سرنوشت سال تحصیلی جدید و کرونا به «شاد» گره خورده است و ایا این«شاد» جدا از اماده بودن‪ ،‬در اختیار تمام‬ ‫دانش اموزان هست؟ غالمرضا کریمی قائم مقام وزیر اموزش و پرورش در امور بین الملل گفت‪« :‬طبق امار یونسکو‪ ۴۰،‬درصد‬ ‫دانش اموزان دنیا از اموزش های تلویزیونی بهره مند شدند؛ ‪ ۵۰‬درصد جمعیت دانش اموزی جهان به رایانه دسترسی ندارند‪.‬‬ ‫‪ ۷۰۶‬میلیون نفر یعنی‪ ۴۳‬درصد به اینترنت دسترسی ندارند؛ همچنین‪ ۵۶‬میلیون نفر تحت پوشش شبکه موبایلی نیستند‪.‬‬ ‫بنابراین شرایط دنیا شرایطی نبود که همه از طریق پلتفرم ها اموزش ببینند»‪ .‬رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از‬ ‫کشور وزارت اموزش و پرورش با بیان اینکه توجه دولت ها به سرعت به موضوع اموزش های مجازی جلب شد و اموزش و‬ ‫پرورش انها دچار تحول شد‪ ،‬اظهار کرد‪« :‬در همین کشور خودمان اگر در شرایط عادی می خواستیم این کار را انجام دهیم‬ ‫شاید هفت هشت سال طول می کشید»‪ .‬وی با بیان اینکه ‪ ۸۹‬درصد دانش اموزان در شبکه «شاد» ثبت نام کرده اند اما به این‬ ‫معنا نیست که همه دسترسی کامل به ابزار هوشمند دارند‪ ،‬گفت‪« :‬حدود‪ 3‬میلیون دانش اموز ابزار هوشمند ندارند که بخشی‬ ‫از انها دانش اموزان اتباع خارجی هستند؛‪ ۵۰۷‬هزار دانش اموز پناهنده داریم که پیش بینی می کنیم انها ابزار هوشمند ندارند‬ ‫و از کمیسیاریای عالی درخواست کرده ایم پای کار بیایند»‪.‬‬ ‫پیش بینیتهیهتبلتارزانبرایمحصالن‬ ‫مسووالندستگاهتعلیموتربیتعنوانکرده اندکهبهدنبالفراهمکردنشرایطیهستندکهتبلتارزاندراختیاردانش اموزان‬ ‫با اولویت دانش اموزانی که دسترسی به این ابزار ندارند‪ ،‬قرار دهند‪ .‬وزیر اموزش و پرورش ‪ 28‬تیر درباره دانش اموزانی که‬ ‫دسترسی به تلفن همراه برای استفاده در شبکه شاد را ندارند‪ ،‬بیان کرد‪« :‬یک فعالیتی را شروع کردیم و گفت وگوهایی انجام‬ ‫شده است تا تبلت ارزانی را در اختیار دانش اموزان قرار دهیم همچنین در زمینه اینترنت‪ ،‬مناطقی که تحت پوشش نیستند‪،‬‬ ‫شناسایی کرده و پیگیری می کنیم تا تحت پوشش قرار گیرند»‪ .‬وی در خصوص اسیب های حضور دانش اموزان در فضای‬ ‫مجازی‪ ،‬گفت‪« :‬ایا ما افراد را به سوی اینترنت فرستادیم یا بودند؟؛ بخش مهمی از دانش اموزان در این فضا حضور داشتند و‬ ‫ما فضای امنی را در اختیارشان قرار دادیم و ارتباطات نیز اموزشی است اما برای رفع این نگرانی برای اینترنت دانش اموزی‬ ‫تو گوهایی شده است و مصمم هستیم تا فضای‬ ‫مذاکراتی را داشتیم؛ با وزارت ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی گف ‬ ‫ایمن تری را برای دانش اموزان فراهم کنیم»‪.‬‬ ‫راه اندازی پویشی ملی برای تهیه تبلت دانش اموزی‬ ‫البته جدا از تهیه تبلت ارزان‪ ،‬ایجاد پویشی جهت تهیه تبلت برای دانش اموزان مناطق محروم‪ ،‬از دیگر اقدامات است؛ رضوان‬ ‫حکیم زاده معاون اموزش ابتدایی وزیر اموزش و پرورش اواســط مرداد امسال‪ ،‬گفت‪ :‬با جلسه شورای ارتقای شاخص های‬ ‫اموزشی و پرورشی مناطق محروم و کمتر توسعه یافته با محوریت موضوع کاهش شکاف فاصله برخوداری از فضای مجازی‬ ‫برگزار شد و نماینده بانک ها‪ ،‬شرکت های پتروشیمی‪ ،‬شرکت های بازرگانی‪ ،‬بنیاد برکت‪ ،‬بنیاد مستضعفان و سازمان برنامه و‬ ‫بودجه حضور داشتند و میزبان کمیته امداد بودند؛ این موضوع که با هر تبلت می توانیم یک مدرسه برای دانش اموزان بسازیم‬ ‫در این جلسه مطرح و مورد بحث قرار گرفت‪ .‬وی با بیان اینکه تعداد دانش اموزانی که عضو شبکه شاد نیستند و از بین انها‬ ‫ان دسته که عدم دسترسی به ابزار هوشمند و امکان استفاده از فضای فناوری را برای تداوم جریان اموزش ندارند به تفکیک‬ ‫همه استان ها و مناطق احصا و در این جلسه ارائه کردیم گفت‪ :‬پیشنهاداتی را مطرح کردیم و امیدواریم به سرانجام خوبی‬ ‫برسد‪ .‬حکیم زاده ادامه داد‪ :‬به همه کسانی که عالقه مندند در امر ادامه تحصیل کودکان مساعدت داشته باشند‪ ،‬اعالم می کنیم‬ ‫که می توانند با صرف هزینه های بسیار کمتر از ساخت یک مدرسه‪ ،‬با خرید یک تبلت به نوعی مدرسه را در دست دانش اموز‬ ‫بگذارند‪ .‬خیرین می توانند با صرف هزینه های بسیار کمتر از ساخت یک مدرسه‪ ،‬با خرید یک تبلت به نوعی مدرسه را در دست‬ ‫دانش اموز بگذارند معاون اموزش ابتدایی وزارت اموزش و پرورش افزود‪ :‬این نگرانی جدی وجود دارد که اگر این اتفاق نیفتد‬ ‫ممکن است تعدادی از دانش اموزان که به این امکانات دسترسی ندارند و محروم هستند به جمعیت بازماندگان از تحصیل‬ ‫افزوده شوند که اینها عمدتا در مناطق محروم هستند و امید است دستگاه ها و سازمان ها با احساس مسئولیت اجتماعی در رابطه‬ ‫با این امر ملی مشارکت داشته باشند‪ .‬وی درباره راه اندازی این پویش ملی گفت‪ :‬امیدواریم این پویش ملی که دیروز استارتش‬ ‫خورده سراسری بشود و ما شاهد مشارکت جدی دستگاه ها و شرکت های تجاری باشیم‪ .‬هزینه ساخت یک مدرسه زیاد است‬ ‫اما یک تبلت دانش اموزی با یک و نیم میلیون تومان هزینه میتواند اموزش با کیفیت را در اختیار یک دانش اموز محروم قرار‬ ‫دهد و او را به مدرسه برگرداند‪ .‬حتی کمک های خرد مردمی می تواند بسیار موثر باشد‪ .‬معاون اموزش ابتدایی وزارت اموزش‬ ‫و پرورش با بیان اینکه سه میلیون و ‪ ۲۲۵‬هزار دانش اموز را به تفکیک منطقه و مدرسه شناسایی کردیم که به دلیل نداشتن‬ ‫دستگاه هوشمند و عدم دسترسی به گوشی و تبلت امکان استفاده از اموزش های مجازی را نداشتند که اگر تامین شود تحول‬ ‫بزرگی در نظام اموزشی اتفاق می افتد اظهار کرد‪ :‬عالوه بر این دانش اموزان اتباع هم هستند که به این امار اضافه می شوند و‬ ‫امیدوارم کمیسیاریای عالی پناهندگان نقش خودش را ایفا کند و شرایط این دانش اموزان را به طور ویژه مورد توجه قرار دهند‪.‬‬ ‫سناریوهایبازگشاییمدارس‬ ‫قرار است سال تحصیلی جدید متناسب با شرایط مناطق قرمز‪ ،‬زرد و سفید اغاز می شود محسن حاجی میرزایی وزیر اموزش‬ ‫و پرورش درباره مدل اموزش در سال تحصیلی جدید گفت‪« :‬اگر مدرسه در منطقه وضعیت قرمز باشد‪ ،‬اموزش به صورت‬ ‫الکترونیکی است؛ اگر مدرسه در منطقه وضعیت زرد باشد‪ ،‬اموزش ترکیبی از حضوری و الکترونیکی است و اگر مدرسه در‬ ‫منطقه وضعیت سفید باشد‪ ،‬اموزش های به شکل قبل است»‪ .‬وی ادامه داد‪« :‬در وضعیت زرد‪ ،‬مدارس در روزهای حضوری با‬ ‫رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار می شود؛‪ 40‬درصد مدارس به گونه ای است که می توان با رعایت فاصله اجتماعی مدرسه‬ ‫را دایر کرد و در جایی که کالس های درس پرجمعیت است باید به ‪ 2‬دوسته تقسیم شوند؛ ان روزهایی که دانش اموزان در‬ ‫مدرسه نیستند‪ ،‬کالس ها غیرحضوری است‪ ،‬ضمن اینکه همه درس ها باید حضوری و غیرحضوری ارائه شود؛ اگر ‪ ۴‬ساعت‬ ‫فیزیک است‪ ،‬یک ساعت و نیم حضوری و یک ساعت و نیم غیرحضوری انجام می شود که بتوانیم از این فرصت برای همه‬ ‫درس ها استفاده کنیم؛ اگر شرایط سفید باشد‪ 20 ،‬درصد محتوای اموزشی باید به صورت غیرحضوری ارائه شود تا ظرفیت‬ ‫اموزش غیرحضوری به بلوغ برســد»‪ .‬البته سناریوی کشورهای دیگر هم برای بازگشایی مدارس‪ ،‬تقریباً به همین شکل‬ ‫است؛ کریمی رئیس مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور وزارت اموزش و پرورش سناریوهای اموزشی پیش روی‬ ‫کشورهای دنیا را برای سال جدید تشریح کرد و گفت‪« :‬چشم انداز روشنی از اینده وجود ندارد‪ .‬اکنون سه سناریو هست؛‬ ‫اول بازگشایی کامل مدارس در وضعیت سفید‪ ،‬سناریوی دوم برگزاری نیمه حضوری در وضعیت زرد و سناریوی سوم عدم‬ ‫بازگشایی مدارس و اموزش کامل غیرحضوری در وضعیت قرمز است‪ .‬همه کشورها اعالم کرده اند سناریویشان بازگشایی‬ ‫مدارس است اما منتظرند که ببینند وضعیت چگونه خواهد شد»‪ .‬وی با بیان اینکه حتی اگر کرونا در چندماه اینده تمام شود‬ ‫اموزش دیجیتالی به یکی از ارکان اموزش تبدیل شده و دیگر امکان بازگشت به دوره قبلی وجود ندارد گفت‪« :‬در اموزش و‬ ‫پرورش جمهوری اسالمی به جد دنبال ان هستیم حتی اگر وضعیت سفید باشد حتما اموزش مجازی را در دستورقرار دهیم‬ ‫و شورای عالی در حال بررسی است تا مصوبه ای داشته باشد که حتی اگر وضعیت سفید باشد در شرایط عادی‪ ،‬حداقل شش‬ ‫ساعت اموزش ها مجازی بشوند»‪ .‬در شرایطی که در حال حاضر ‪ 26‬استان کشور در شرایط قرمز و هشدار هستند‪ ،‬اموزش‬ ‫حضوری کمی بعید به نظر می رسد‪ ،‬هر چند که باید تا ان زمان صبر کرد و در ان زمان‪ ،‬شرایط را ارزیابی کرد اما در هر‬ ‫حال باید دید ایا دستگاه تعلیم و تربیت اماده بازگشایی مدارس به شکل مجازی و بر بستر اینترنت هست؟ بیش از‪ 3‬میلیون‬ ‫دانش اموزان امکان استفاده از شبکه «شاد» و فضای مجازی را ندارند و باید دید‪ ،‬مسووالن اموزش و پرورش با پویش ملی و‬ ‫طرح های پیش بینی شده چه اقدامی را رقم می زنند؟‬ ‫جهانپور‪ :‬ضرورت اجرای پویش من ماسک می زنم‬ ‫سخنگوی سابق وزارت بهداشت به اجرای هرچه جدی تر پویش من ماسک‬ ‫می زنم اشــاره و کاهش نسبی امار فوتی و بســتری را ناشی از عمل به این‬ ‫موضوع دانست و از همه مردمی که در مراسمات عزاداری اباعبدالحسین حضور‬ ‫می یابند‪ ،‬خواســت تا حتما استفاده از ماسک را مورد توجه قرار دهند‪ .‬دکتر‬ ‫کیانوش جهانپور در یک گفت وگوی رسانه ای انالین با خبرنگاران هرمزگان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان یکی از دانشگاه های پرتالش کشور‬ ‫است که در عرصه های گوناگون تالش فراوانی داشته است و در همه هفته ها‬ ‫و ماه های اخیر درخشــید‪ .‬وی با بیان این که ایثارگری خانواده ســامت در‬ ‫هرمزگان و سیاست گذاری هوشمندانه و تدابیر هیات رییسه دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی هرمزگان منجر به خدمات خوبی شده است‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬امیدواریم این‬ ‫تالش ها با جدیت و همت ادامه یابد‪ .‬سخنگوی سابق وزارت بهداشت با اشاره به‬ ‫در پیش بودن محرم و وجود برخی نگرانی ها در حوزه سالمت مردم‪ ،‬از تدابیر‬ ‫رهبر معظم انقالب اسالمی و مراجع تقلید در این زمینه تشکر و قدردانی کرد‬ ‫و همکاری خوب متشرعین و عزیزان فعال در برگزاری مراسمات محرم را مورد‬ ‫اشاره قرار داد و بیان داشت‪ :‬بدون شک با رعایت پروتکل های بهداشتی و رعایت‬ ‫فاصله گذاری اجتماعی می توان ماه محرم را به خوبی برگزار و جلوه های ارادت‬ ‫مردم را به خاندان اهل بیت (علیهاالسالم) شاهد بود‪ .‬دکتر جهانپور به اجرای‬ ‫هرچه جدی تر پویش من ماســک می زنم اشاره و کاهش نسبی امار فوتی و‬ ‫بستری را ناشی از عمل به این موضوع دانست و از همه مردمی که در مراسمات‬ ‫عزاداری اباعبدالحسین حضور می یابند‪ ،‬خواست تا حتما استفاده از ماسک را‬ ‫مورد توجه قرار دهند‪ .‬وی درباره وضعیت واکسن ایرانی کرونا نیز عنوان کرد‪:‬‬ ‫واکسن کرونا در قالب شرکت های دانش بنیان داخلی در حال پیگیری و اقدام‬ ‫است‪ .‬این شرکت ها در حال تالش برای جلب حمایت ها شده اند‪ .‬دو شرکت‬ ‫دانش بنیان تاکنون توانسته اند واکسن را تا مرحله حیوانی ان برسانند که ثمر‬ ‫بخش بوده است‪ .‬پس از تایید سازمان غذا و دارو مجوز ورود به مرحله مطالعات‬ ‫انســانی را اغاز خواهند کرد‪ .‬تا این لحظه هنوز این مجوز صادر نشده است‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت بهداشت ادامه داد‪ :‬نگاه وزارت بهداشت یک نگاه مسابقه ای‬ ‫نیست و دقت الزم در این زمینه باید صورت بگیرد‪ .‬جهانپور اضافه کرد‪ :‬هیچ‬ ‫پیش بینی نمی توان در مورد اثربخشــی و پایداری این واکسن داشت ولی ما‬ ‫بدون رویکرد تبلیغاتی این مسیر را کامال علمی در حال پیگیری هستیم که‬ ‫بحمداهلل نتایج ان رضایت بخش بوده است‪ .‬وی همچنین بیان داشت‪ :‬تولید‬ ‫انبوه واکســن باید پس از تایید مراحل بالینی باشد‪ .‬در این زمینه نمی توان‬ ‫وعده ای تا اوایل سال اتی به مردم داد‪.‬‬ ‫جامعه‬ ‫با ثبت رسمی از سوی پوتین‪ ،‬اولین واکسنِ کرونا در جهان ساخته شد‬ ‫چهارشنبه ‪ 22‬مردادماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪324‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪7‬‬ ‫معاون کل وزیر بهداشت ‪:‬‬ ‫سرایت پذیری ویروس کرونا‬ ‫‪ 9‬برابر شده است‬ ‫رعایت ‪ ۷۰‬درصدی پروتکل های بهداشتی توسط‬ ‫مردم کافی نیست‬ ‫معاون کل وزیر بهداشت با بیان این که سرایت پذیری ویروس‬ ‫کرونا سه تا ‪ ۹‬برابر شده است‪ ،‬گفت‪ :‬رعایت پروتکل ها توسط‬ ‫مردم به ‪ ۷۰‬درصد رســیده اســت اما کافی نیست و ثابت‬ ‫شده است که اگر میزان رعایت مردم به ‪ ۹۵‬درصد برسد اثر‬ ‫مطلوب این رعایت کردن حاصل می شود‪.‬‬ ‫دکتر ایرج حریرچی در گفت وگویی تلویزیونی درباره برگزاری‬ ‫کنکور گفت‪ :‬یک میلیون و ‪ 400‬هزار نفر داوطلب کنکور‬ ‫وجود دارد و دیروز جلسه ای با حضور وزرای بهداشت و علوم‬ ‫و رئیس ســازمان سنجش و تعدادی از نمایندگان مجلس‬ ‫تشکیل و در ان جلسه درباره کنکور بحث شد؛ پروتکل های‬ ‫وزارت بهداشت برای کنکور سراسری نسبت به پروتکل های‬ ‫کارشناسی ارشــد و دکترا سختگیرانه تر است و در کنکور‬ ‫ارشد و دکترا ‪ 1.2‬تا ‪ 1.6‬متر مربع فاصله بین داوطلبین بود‬ ‫اما در کنکور سراســری این فاصله را به دو متر رساندیم اما‬ ‫سازمان سنجش کشور اعالم کرد که نمی تواند در همه نقاط‬ ‫کشور این فاصله دو متری را اجرا کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬قرار شد این موضوع به صورت اضطراری در ستاد‬ ‫ملی کرونا مطرح شود و توافقی که شده برای تاخیر یک ماهه‬ ‫کنکور است و من از مردم می خواهم خونسرد باشند‪.‬‬ ‫حریرچی درباره وضعیت کرونا در کشــور تصریح کرد‪ :‬ما‬ ‫با توجه به مشکالت اقتصادی ناشی از تحریم ها و مسائل‬ ‫اقتصادی داخلی‪ ،‬هیچ وقت شــرایط ســختگیرانه ای در‬ ‫تعطیل کردن کشور نداشتیم و در واقع از تعطیالت عید‬ ‫و فرصت ماه رمضان استفاده کردیم‪ .‬در کشورهای اروپایی‬ ‫در مقاطعی دو تا سه ماهه خروج از خانه محدودیت ایجاد‬ ‫شد و فقط برای خرید ضروری مردم بیرون می رفتند؛ در‬ ‫چین حتی به خروج مردم از خانه برای خرید ضروری نیز‬ ‫اجازه داده نشد و توزیع خریدهای مورد نیاز مردم به درب‬ ‫خانه هایشان صورت گرفت‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬در ایام عید میــزان ترس اگاهانه مردم از‬ ‫کرونا شدیدا ً باعث کاهش تردد مردم و تجمعات و افزایش‬ ‫فاصله گذاری اجتماعــی و در نتیجه باعث کاهش کرونا‬ ‫شد و در اواســط خرداد میزان شیوع بیماری به حداقل‬ ‫رسید اما بعد از شروع مسافرت ها در خردادماه موارد مرگ‬ ‫افزایش یافت‪ .‬مهمترین کاری که می توانیم انجام دهیم‬ ‫تغییر رفتارمان است‪.‬‬ ‫معاون کل وزارت بهداشت با تاکید بر ضرورت شست وشوی‬ ‫مرتب دست ها‪ ،‬فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک و‬ ‫اجتناب از ترددهای غیرضروری خاطرنشان کرد‪ :‬در زمان‬ ‫حاضر میزان رعایت پروتکل ها توســط مردم به ‪ 70‬درصد‬ ‫رسیده است اما کافی نیست و درمورد کرونا ثابت شده است‬ ‫که اگر میزان رعایت مردم به ‪ 80‬درصد برســد تاثیر قابل‬ ‫توجه و اگــر ‪ 95‬درصد مردم رعایت کنند اثر مطلوب این‬ ‫رعایت کردن حاصل می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان این که سه معیار موارد ابتال‪ ،‬بستری و مرگ برای‬ ‫ارزیابی کرونا وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬سرایت پذیری ویروس کرونا‬ ‫به سه تا ‪ 9‬برابر افزایش یافته است اما مشخص نیست که‬ ‫این افزایش سرایت پذیری باعث افزایش بیماری زایی خواهد‬ ‫شد یا خیر‪ .‬نکته مهم این است که تا وقتی ویروس در یک‬ ‫نقطه از جهان وجود دارد کل جهان در وضعیت قرمز به سر‬ ‫می برد‪ .‬وی در پاسخ به این سوال که چرا تردد بین استانی‬ ‫متوقف نشده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬یک قسمتی از این ترددها‬ ‫مربوط به گردش اقتصادی است و بخش دیگر این است که‬ ‫مجاب نمی شوند سختگیری ها را برای مردم بیشتر بکنند‪ .‬ما‬ ‫گفته ایم مراسم محرم و کنکور نباشد اما بساط شمال رفتن و‬ ‫سفر کردن و پاساژگردی همچنان پابرجاست‪.‬‬ ‫حریرچی در پاسخ به این سوال که ایا اختالف نظر در ستاد‬ ‫ملی کرونا وجود دارد یا خیر‪ ،‬وجود اختالف نظر را در ستاد‬ ‫ملی مبارزه با کرونا کتمان کرد و گفت‪ :‬اختالف برداشت در‬ ‫زمینه کارشناسی مسائل وجود دارد اما اختالف نظر نیست و‬ ‫ما در برخی موارد نمی توانیم برخی حرف ها را بزنیم و این امر‬ ‫به دلیل مسائل اقتصادی است اما بزرگترین حمایت ها را از‬ ‫مقام معظم رهبری و رئیس جمهور دریافت کردیم‪.‬‬ ‫معاون کل وزارت بهداشــت با بیان این که امار ما در میزان‬ ‫بستری ‪ 25‬درص کاهش یافته است تاکید کرد‪ :‬البته این‬ ‫به معنای مجوز برای بی توجه شــدن ما به اصول رعایت‬ ‫بهداشتینیست‪.‬‬ صفحه 7 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 22‬مردادماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪324‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬شرکت جهان سبز‬ ‫مدیر عامل‪ :‬حسین احمدی‬ ‫مد یر مسئول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان مطهری‬ ‫خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪43‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫وزیر بهداشت‪:‬‬ ‫بحث لغو برگزاری کنکور مطرح نیست‬ ‫شاعرانه‬ ‫صبح است و ژاله می چکد از ابر بهمنی‬ ‫برگ صبوح ساز و بده جام یک منی‬ ‫در بحر مایی و منی افتاده ام بیار‬ ‫می تا خالص بخشدم از مایی و منی‬ ‫خون پیاله خور که حالل است خون او‬ ‫در کار یار باش که کاریست کردنی‬ ‫ساقی به دست باش که غم در کمین ماست‬ ‫مطرب نگاه دار همین ره که می زنی‬ ‫می ده که سر به گوش من اورد چنگ و گفت‬ ‫خوش بگذران و بشنو از این پیر منحنی‬ ‫ساقی به بی نیازی رندان که می بده‬ ‫تا بشنوی ز صوت مغنی هوالغنی‬ ‫خبر‬ ‫هشدار درمورد زباله کرونایی ها‬ ‫در منزل‬ ‫عضو ســتاد ملی مقابله با کرونا نســبت بــه جمع اوری‬ ‫زباله هــای بیماران مبتال به کرونا که در قرنطینه خانگی‬ ‫بسر می برند‪ ،‬هشدار داد‪.‬‬ ‫مسعود مردانی افزود‪ :‬بسیاری از افراد در مورد نحوه جمع‬ ‫اوری زباله بیماران کرونایی در خانه اگاهی چندانی ندارند‬ ‫و انها را با زباله های خانگی مخلوط می کنند که این کار‬ ‫باعث انتقال ویروس به سایر اعضای خانواده می شود‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬بیماری که در خانه با شرایط الزم ادامه‬ ‫دوران نقاهت را می گذراند باید زباله های عفونی وی مانند‬ ‫ماسک و دســتمال کاغذی به صورت جداگانه به همت‬ ‫افراد خانواده جمع اوری شــده و با بستن و گره زدن ان‬ ‫داخل کیسه زباله جداگانه گذاشته شده و خارج از خانه‬ ‫قرار داده شود‪.‬‬ ‫مردانــی ادامه داد‪ :‬اگر خانواده هــا زباله هایی که احتمال‬ ‫بیشتری به عفونی بودن ان دارند مانند دستمال کاغذی‬ ‫و غیره باید جداگانه در یک کیســه نایلون ضخیم جمع‬ ‫اوری کنند و بعد داخل کیسه زباله سایر پسماندهای خانه‬ ‫بگذارند تا انتقال عفونت و ویروس هایی مانند کرونا بسیار‬ ‫کاهش یابد‪.‬‬ ‫این متخصص بیماریهای عفونی تصریح کرد‪ :‬بحث جمع‬ ‫اوری زباله بیماران کرونایی در خانه باید توســط اعضای‬ ‫خانواده همراه با دستکش و ماسک مورد توجه قرار گیرد‬ ‫و بصــورت مداوم پنجره ها باز بوده تا هوا در خانه جریان‬ ‫داشته باشد‪.‬‬ ‫مردانی با بیان اینکه شــمار مبتالیان به کرونا بیشتر از‬ ‫امار رســمی اعالم شده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تعداد افرادی‬ ‫که بدون عالمت به ویروس کرونا مبتال می شوند‪ ،‬بیشتر‬ ‫از کســانی است که با داشتن عالیم به این ویروس دچار‬ ‫می شوند و این مسئله در دنیا بوده و کشور ما از این امر‬ ‫مستثنی نیست‪.‬‬ ‫عضو ستاد ملی مقابله با کرونا تاکید کرد‪ :‬موج همه گیری‬ ‫کرونا با اغاز فصل پاییز بیشــتر خواهد بود و از مردم می‬ ‫خواهیم که اصول بهداشتی از جمله استفاده از ماسک و‬ ‫فاصله گذاری اجتماعی را در خارج از خانه رعایت کنند و‬ ‫از ترددهای غیرضروری در شهر خودداری کنند‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت با بیان این که عدم برگزاری کنکور اص ً‬ ‫ال مطرح نیست‪ ،‬گفت‪ :‬به عنوان امین مردم این سرزمین‬ ‫حتی اگر شب اخر هم احساس کنیم قرار است پروتکلی رعایت نشود‪ ،‬اجازه برگزاری کنکور را نخواهیم داد‪.‬‬ ‫دکتر سعید نمکی در حاشیه نشست ستاد ملی پیگیری های ویژه محرم درباره برگزاری کنکور اظهار کرد‪:‬‬ ‫کنکور کارشناســی ارشد و دکترا با حداقل شکست پروتکل ا برگزار شد و ما از برگزاری کنکور کارشناسی‬ ‫ارشد راضی بودیم گرچه مشکالت و نارسایی هایی هم داشتیم اما بسیار اندک بود؛ ما با همین الگو قرار بود‬ ‫که ازمون کنکور سراســری را نیز برگزار کنیم اما در ان جا گفته بودیم که ما شیوه نامه ها و استاندادرها را‬ ‫کمی سخت تر خواهیم گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دلیل این که در کنکور کارشناســی ارشــد فاصله بین دو نفر را یک متر و ‪ 60‬سانتی متر در نظر‬ ‫ان اســت که ان ها به اگاهی بیشــتری از رعایت دستورالعمل ها رســیده اند اما وقتی یک فرد‬ ‫می گیریم‪ ،‬‬ ‫دبیرستانی بخواهد در چنین محیطی حضور یابد‪ ،‬رعایت پروتکل ها به خصوص در مناطق گرمسیر برای او‬ ‫سخت تر است؛ گفتیم باید فاصله ها را به گونه ای تعیین کنیم که هیچکس در ورود به کنکور سراسری دچار‬ ‫بیماری نشوند‪.‬‬ ‫نمکی با بیان این که برای اطمینان بخشــی به خانواده ها‪ ،‬شیوه نامه های کنکور سراسری را سخت تر تعیین‬ ‫کردیم‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬دیروز در جلسه با اعضای کمیسیون بهداشت و درمان و اموزش مجلس و وزیر علوم‬ ‫و ریاست سازمان سنجش‪ ،‬پرسیدیم چه قدر بضاعت رعایت این پروتکل ها وجود دارد که ان ها اعالم کردند‬ ‫اگر فاصله ها را کمتر کنید‪ ،‬امکان اجرا برای ما وجود دارد که ما گفتیم از پروتکل های خود عقب نشــینی‬ ‫نمی کنیم و بحث شان این بود که وقتی که تعیین شده برای رعایت پروتکل ها کافی نیست و باید یک ماه‬ ‫به تعویق بیفتد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ما این پیشــنهاد وزیر علوم را کتبا دریافت کردیم و قرار شد که به شکل اضطراری امروز در‬ ‫این بحث که اص ً‬ ‫ال کنکور برگزار نشود‪ ،‬مطرح نیست‪.‬‬ ‫ستاد ملی مطرح و نتیجه اعالم شود؛ ‬ ‫وزیر بهداشت تاکید کرد‪ :‬وزارت بهداشت به عنوان متولی سالمت و دستگاهی که همواره سعی کرده با مردم‬ ‫با صداقت صحبت کند‪ ،‬هرگز اجازه شکست هیچ پروتکلی را نخواهد داد و به عنوان امین مردم این سرزمین‬ ‫حتی اگر شب اخر هم احساس کنیم قرار است پروتکلی رعایت نشود‪ ،‬اجازه برگزاری کنکور را نخواهیم داد‪.‬‬ ‫اختصاص بودجه «درمان ناباروری» فقط به بخش دولتی‬ ‫مدیر مرکز درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا با اشاره به پرداخت‬ ‫‪ ۶۰‬درصد هزینه های سنگین «درمان ناباروری» توسط زوجین گفت‪:‬‬ ‫بودجه درمان ناباروری فقط به بخش دولتی داده می شود و بسیاری از‬ ‫زوجین نابارور به بخش دولتی مراجعه نمی کنند‪ .‬دکتر علی صادقی‬ ‫تبار درباره هزینه درمان ناباروری اظهار کرد‪ :‬هزینه های درمان ناباروری‬ ‫کام ً‬ ‫ال مرتبط با انواع درمان های ناباروری است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬چهار نوع‬ ‫درمان برای زوجین نابارور داریم؛ نوع اول درمان‪ ،‬برای کسانی است که‬ ‫با یکسری درمان های دارویی و مشاوره های پزشکی درمان می شوند‬ ‫و ساده ترین و ارزان ترین راه درمان محسوب میشود که ممکن است‬ ‫با داروهای خوراکی یا تزریقی‪ ،‬درمان به سادگی قابل انجام باشد؛ اگر‬ ‫نیاز به درمان های مداخله ای باشد‪ ،‬نوع دوم درمان اغاز می شود که در‬ ‫ان‪ ،‬تلقیح سلول های جنسی زن و مرد انجام می گیرد که به ان ‪IUI‬‬ ‫می گویند‪ .‬مدیر مرکز درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا تصریح‬ ‫کرد‪ :‬نوع ســوم‪ ،‬درمان ‪ IVF‬است که از این روش کمک باروری برای‬ ‫کسانی که از درمان های ساده تر نتیجه ای نگرفته اند‪ ،‬استفاده می شود؛‬ ‫نوع شایع ای وی اف‪ ،‬میکرواینجکشن نام دارد که در واقع تزریق گامت‬ ‫نر به داخل گامت ماده انجام می شود و سپس سلول ها به مدت سه تا‬ ‫پنج روز در محیط ازمایشــگاهی نگهداری و مانیتور می شوند و پس‬ ‫از بررسی‪ ،‬تصمیم گیری می شود که جنین به رحم مادر منتقل شود‪.‬‬ ‫صادقی تبار ادامه داد‪ :‬روش چهارم درمان ناباروری‪ ،‬درمان های جایگزین‬ ‫اســت که چنانچه زوجین نتوانند از روش های درمان کمکی نرمال‬ ‫بهره مند شوند؛ از فرایند جایگزین یا اهدا استفاده می شود‪ .‬مدیر مرکز‬ ‫درمان ناباروری و سقط مکرر ابن سینا با بیان این که هزینه های درمان‬ ‫ناباروری بر اساس نوع درمان متغیر است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این هزینه ها از‬ ‫درمان نوع اول تا چهارم به تدریج افزایش می یابد و عمدتاً درمان ‪IVF‬‬ ‫بیشــترین هزینه را برای زوجین دارد و شامل هزینه داروها‪ ،‬خدمات‬ ‫مدیر اجرایی اموزش دانشکده علوم تغذیه‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫مصرف میان وعده های غذایی به تامین موادمغذی‪،‬‬ ‫ویتامین ها و بخشــی از انرژی مصرفی افراد کمک‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫ارزو حقیقیان درباره اهمیت وعده های غذایی‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫مصرف وعده های غذایی بسیار اهمیت دارد و تا حد‬ ‫ممکن نباید حذف شــوند‪ .‬چرا که گاهی به دالیل‬ ‫مختلف عجله داشتن برای رسیدن به کار‪ ،‬استرس‬ ‫و عدم زمان کافی‪ ،‬وعده صبحانه حذف می شود‪ .‬در‬ ‫صورتی که شــروع روز با وعده صبحانه است که از‬ ‫مهمترین وعده های غذایی محسوب می شود و بهتر‬ ‫است یک صبحانه کامل صرف کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬البته زمــان صرف وعده های غذایی‬ ‫پاراکلینیک و ازمایش و نهایتاً هزینه های اتاق عمل شامل کشت جنین‪،‬‬ ‫میکرواینجکشن یا خدمات فریز و ذوب جنین است‪ .‬وی با بیان این که‬ ‫هزینه ها بســته به نوع داروی مصرفی متغیر است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫درمان ناباروری ممکن است از چندده هزار تومان بابت هزینه داروهای‬ ‫مصرفی تا چند میلیون تومان هزینه در بر داشته باشد مث ً‬ ‫ال درمان از‬ ‫نوع ‪ IUI‬بین ‪ 500‬تا ‪ 600‬هزار تومان به ازای هر سری درمان هزینه‬ ‫دارد و درمان ‪ IVF‬حدود ‪ 5‬تا ‪ 10‬میلیون تومان‪ ،‬بسته به میزان داروی‬ ‫مورد نیاز مادر‪ ،‬هزینه به زوجین تحمیل می کند‪ .‬صادقی تبار در پاسخ‬ ‫به این سوال که کدام درمان های ناباروری تحت پوشش بیمه ها هستند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬فقط بخش های پاراکلینیک و دارویی تحت پوشش بیمه هاست‬ ‫و شاید بتوان گفت نزدیک به ‪ 40‬درصد خدمات برای زوجین نابارور‪،‬‬ ‫تحت پوشش بیمه هاست و مابقی هزینه ها متاسفانه توسط بیمه ها‬ ‫پرداخت نمی شــود‪ .‬وی در پاسخ به سوالی مبنی بر ارزیابی عملکرد‬ ‫وزارت بهداشت در زمینه درمان ناباروری متذکر شد‪ :‬مجلس شورای‬ ‫اسالمی معموالً بودجه ای را در اختیار وزارت بهداشت قرار می دهد که‬ ‫این بودجه باید صرف درمان زوج های نابارور شود؛ طبیعتاً اگر هزینه ها‬ ‫با یک سازوکار ساده و راحت به محض شروع سیکل درمان ناباروری‬ ‫یک زوج در اختیار ان زوج یا مراکز درمانی که به ان زوج خدمت ارائه‬ ‫می دهند قرار بگیرد‪ ،‬به این درمان کمک خواهد شد؛ برای این که بتوانیم‬ ‫مشکل ناباروری را در کشور کمرنگ و به فرزنداوری کمک کنیم باید‬ ‫خدمات ناباروری با کمکی که دولت تصمیم گرفته است تسهیل شود و‬ ‫راه ان نیز در اختیار گرفتن این بودجه است‪ .‬وی افزود‪ :‬منابع به خوبی‬ ‫در این مورد توزیع نمی شــود و این بودجه فقط به بخش دولتی داده‬ ‫می شود و بسیاری از زوجین نابارور به بخش دولتی مراجعه نمی کنند و‬ ‫یا این بودجه ها به موقع در اختیار بسیاری از زوجینی که به بخش دولتی‬ ‫مراجعهمی کنندنیزقرارنمی گیردوهزینه کردوزارتبهداشتبیشتردر‬ ‫زمینه توسعه زیرساخت ها بوده است‪ .‬صادقی تبار ادامه داد‪ :‬طبق اماری‬ ‫که وزارت بهداشت اعالم کرده است‪ ،‬به ‪ 15‬درصد زوجین این بودجه‬ ‫تعلق گرفته است که ان نیز دارای روند بروکراسی سخت و پیچیده ای‬ ‫صورتی که اگر این بودجه با یک سامانه مشخص در اختیار هر‬ ‫ ‬ ‫است؛ در‬ ‫زوج نابارور قرار گیرد ان گاه زوجین ترغیب می شوند در هر جایی که‬ ‫تمایل دارند‪ ،‬این خدمت را بگیرند‪ .‬وی با بیان این که هزینه های بخش‬ ‫دولتی و خصوصی برای درمان ناباروری با یکدیگر متفاوت است؛ یاداور‬ ‫شــد‪ :‬خدمات اتاق عمل و جنین شناسی از لحاظ هزینه ای در بخش‬ ‫دولتی و خصوصی با یکدیگر متفاوت هستند و همان طور که در زمینه‬ ‫درمان سایر بیماری ها‪ ،‬بیمه های تکمیلی بخش خصوصی را نیز پوشش‬ ‫می دهند اینجا نیز باید حق انتخاب به بیمار داده شود تا به هر مرکزی‬ ‫که می خواهد مراجعه کند‪ .‬صادقی تبار یاداور شد‪ :‬جهاد دانشگاهی اعالم‬ ‫امادگی کرده است و ما امادگی داریم با برقراری یک سامانه با مدیریت‬ ‫بودجه ای که مجلس و دولت در اختیار دارد‪ ،‬ان را با صحت و سهولت‬ ‫در اختیار زوجین در مراکز ناباروری قرار دهیم؛ امیدواریم این پیشنهاد‪،‬‬ ‫عملیاتی شود تا درمان زوجین نابارور‪ ،‬تسهیل شود‪.‬‬ ‫توصیهنوشیدنیروزهایکرونایی‬ ‫نکته مهمی اســت که باید سعی کنیم به صورت‬ ‫منظم‪ ،‬برنامه ای برای صرف ان داشته باشیم‪ .‬یعنی‬ ‫در ساعات مشخصی از روز سعی کنیم غذای خود‬ ‫را مصرف کنیم و اگر در محل کار نمی توانیم وعده‬ ‫کامل غذایی را مصرف کنیم‪ ،‬به همراه داشتن یک‬ ‫لقمه کوچک می تواند به ما کمک کند‪.‬‬ ‫مدیر اجرایی اموزش دانشکده علوم تغذیه و صنایع‬ ‫غذایی‪ ،‬بیان داشــت‪ :‬در شرایط کرونا که دیگر در‬ ‫محیط های کاری رســتوران ها فعال نیستند‪ ،‬بهتر‬ ‫اســت حتماً غذای خانگی همراه داشته باشیم‪ .‬و‬ ‫همچنین در شرایط خاص کنونی به مصرف بسیاری‬ ‫ویتامین ها‪ ،‬امالح و میان وعده ها توجه کنیم‪.‬‬ ‫حقیقیان اظهار داشت‪ :‬حدود ‪ ۳۰‬درصد انرژی روزانه‬ ‫را باید از صبحانه‪ ۴۰ ،‬درصد از ناهار و میزان کمتری‬ ‫از شام دریافت کنیم‪ .‬بنابراین حذف یک وعده غذایی‬ ‫باعث می شــود تا با افت قند خون مواجهه شویم و‬ ‫حجم غذای مصرفی در وعده غذایی بعدی افزایش‬ ‫یابد‪ .‬وی در ادامه درباره میان وعده های غذایی گفت‪:‬‬ ‫ضروری است که میان وعده های غذایی به صورت‬ ‫روزانه در برنامه غذایی خود بگنجانیم‪ .‬چرا که اهمیت‬ ‫میان وعده های غذایی کمتر از سایر وعده های غذایی‬ ‫نیست‪ .‬مدیر اجرایی اموزش دانشکده علوم تغذیه و‬ ‫صنایع غذایی با بیان اینکه مصرف میان وعده ها برای‬ ‫کودکان و ورزشکاران تاکید می شود‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫میان وعده هــای غذایی فرصت خوبی برای تامین‬ ‫انرژی مورد نیاز کودکان و ورزشــکاران هســتند و‬ ‫می توانند بخشی از انرژی روزانه این گروه ها را فراهم‬ ‫نماید‪ .‬در مورد کودکان چون حجم معده کوچکی‬ ‫دارند و همچنین سالمندان ترجیح داده می شود در‪۶‬‬ ‫وعده میان وعده تقسیم شود‪ .‬اما در مورد ورزشکاران‬ ‫چون مقدار انرژی زیادی نیاز دارند میان وعده بسیار‬ ‫مهممی شود‪.‬‬ ‫حقیقیان درباره در ادامه به مصرف نوشیدن اب اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬توصیه می شود اب به همراه غذا نوشیده‬ ‫نشود و بهتر است ‪ ۴۵‬دقیقه قبل از غذا و نیم ساعت‬ ‫تا ‪ ۴۵‬دقیقه بعد از غذا نوشیده شود‪ .‬توصیه می شود‬ ‫به دلیل ممانعت از استقرار ویروس کرونا در دهان و‬ ‫گلو‪ ،‬از خشک شدن دهان جلوگیری و مصرف اب‬ ‫در طول شبانه روز صورت گیرد‪.‬‬ ‫گرما در بیماری کووید ‪ 19‬ارزش درمانی دارد‬ ‫محققــان معتقدند گرما می تواند به عنــوان یک اقدام درمانی در‬ ‫بیماری کووید ‪ ۱۹‬استفاده شود‪.‬‬ ‫محققــان می دانند کــه ویروس های دارای پوشــش چربی نظیر‬ ‫کروناویــروس ها و رینوویروس ها می توانند برای مدت طوالنی در‬ ‫شــرایط خشک و ســرد باقی بمانند که می تواند منجر به افزایش‬ ‫عفونت های تنفسی شود‪.‬‬ ‫همزمان این ویروس ها که عامل سندروم تنفسی شدید هستند به‬ ‫گرما حساس هستند و دماهای قابل تحمل برای انسان ها می تواند‬ ‫برای نابودی پوشش چربی ویروس و غیرفعال کردن انها کافی باشد‪.‬‬ ‫معموالً در پســتانداران‪ ،‬تب شــیوه ای برای کنترل عفونت است و‬ ‫همواره از گرما به شکل چشمه های اب گرم و اتاق سونا برای درمان‬ ‫و پیشگیری از عفونت های مجاری تنفسی استفاده می شده است‪.‬‬ ‫از اینرو محققان معتقدند دسترسی اسان به این منابع ارزان‪ ،‬عالوه‬ ‫بر فواید جسمی و روانشناختی‪ ،‬می تواند گزینه مطلوبی برای کمک‬ ‫به مقابله با عفونت های تنفسی باشد‪.‬‬ ‫دکتر «مارک کوهن»‪ ،‬سرپرســت تیم تحقیق از موسسه اکستریم‬ ‫ولنس استرالیا‪ ،‬در این باره می گوید‪« :‬توانایی شرایط سرد و خشک‬ ‫در افزایش عفونت ویروســی در مطالعــه بر روی موش ها به اثبات‬ ‫رسیده است‪ .‬در مقایســه با رطوبت ‪ ۵۰‬درصد‪ ،‬رطوبت حدود ‪۲۰‬‬ ‫درصد موجب اختالل در مکانیسم دفاع ضدویروسی درونی شده و‬ ‫روند ترمیم بافت را کاهش می دهد که منجر به بیماری شــدیدتر‬ ‫می شود‪».‬‬ ‫محققان معتقدند در فاز اولیه عفونت ویروسی‪ ،‬استنشاق هوای گرم‬ ‫و مرطوب می تواند از خط اولیه دفاع سیستم ایمنی حفاظت کند‪.‬‬ ‫دکتر کوهن در ادامه می افزاید‪« :‬استنشاق بخار همرا با اسانس های‬ ‫معطر با خواص ضدویروسی می تواند به کاهش بار ویروسی کمک‬ ‫کرده و موجب تسکین جسمی و روانی هم شود‪».‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 349

روزنامه خوب 349

شماره : 349
تاریخ : 1399/06/31
روزنامه خوب 348

روزنامه خوب 348

شماره : 348
تاریخ : 1399/06/30
روزنامه خوب 347

روزنامه خوب 347

شماره : 347
تاریخ : 1399/06/29
روزنامه خوب 346

روزنامه خوب 346

شماره : 346
تاریخ : 1399/06/26
روزنامه خوب 345

روزنامه خوب 345

شماره : 345
تاریخ : 1399/06/25
روزنامه خوب 344

روزنامه خوب 344

شماره : 344
تاریخ : 1399/06/24
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!