روزنامه خوب شماره 319 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه خوب شماره 319

صفحه بعد

روزنامه خوب شماره 319

روزنامه خوب شماره 319

‫واریز‬ ‫‪2‬‬ ‫‪/‬‬ ‫‪1‬‬ ‫میلی‬ ‫و‬ ‫به‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫ح‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ب با‬ ‫ز‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫ستگان‬ ‫‪7‬‬ ‫فرمانده ستاد مقابله با کرونا‪:‬‬ ‫یکشنبه ‪ 12‬مردادماه ‪ | 1399‬سال سوم | شماره ‪8 | 318‬صفحه | قیمت ‪ 2500‬تومان | ‪ 12‬ذیالحجه‪ 2 |1441‬ا گوست ‪2020‬‬ ‫نباید تمام کاسه و کوزه ها‬ ‫را بر سر مردم بشکنیم!‬ ‫ســتاد ملی کرونا درباره برگزاری کنکور تصمیم میگیرد!‬ ‫پاسکاری طرح‬ ‫تعو یق زمان کنکور‬ ‫‪3‬‬ ‫قاضی زاده نائب رئیس اول مجلس‪:‬‬ ‫شرکت نمایشگاه های مجازی «جهان سبز »‬ ‫با همکاری روزنامه خوب برگزار می کند؛‬ ‫طال‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫گ‬ ‫های قی‬ ‫صن‬ ‫ع‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫ختمان‬ ‫متی‬ ‫مو‬ ‫با‬ ‫یل و تبلت‬ ‫موت‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫ی‬ ‫ک‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫و خودر و‬ ‫کی‬ ‫فو ک‬ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫و‬ ‫پ‬ ‫وشا‬ ‫به‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫خ‬ ‫اب‬ ‫مردم‬ ‫ب‬ ‫هم‬ ‫ن‬ ‫‪9‬‬ ‫‪9‬‬ ‫‪13‬‬ ‫ک‬ ‫لواز‬ ‫م‬ ‫خ‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫گ‬ ‫ی‬ ‫لوس‬ ‫ت‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫ف‬ ‫ر‬ ‫ش‬ ‫مبلم‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫بر‬ ‫گ‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ی و منز ل‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫اسم‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫ر‬ ‫ی‬ ‫ف‬ ‫ات‬ ‫صنا‬ ‫ی‬ ‫ع‬ ‫د‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫ی‬ ‫وخ‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫گ‬ ‫ر‬ ‫دشگر ی‬ ‫داشت‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫شی‬ ‫لواز‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ج‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫زا‬ ‫ف‬ ‫ره‬ ‫نگ و هنر‬ ‫ت ور زشی‬ ‫ب‬ ‫ان‬ ‫ک و بیمه‬ ‫لو‬ ‫خد‬ ‫ازم و‬ ‫ت‬ ‫ج‬ ‫ه‬ ‫ی‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ت پز‬ ‫شکی‬ ‫صنا‬ ‫ما‬ ‫ت شهر ی‬ ‫یع غ‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ی‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫سته ب‬ ‫لو‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫ج‬ ‫هیزا‬ ‫ت‬ ‫پ‬ ‫ز‬ ‫ش‬ ‫ک‬ ‫ی‬ ‫ندی‬ ‫عکس‪ :‬امین جاللی‬ ‫امیدواریم در سال ‪1400‬‬ ‫دست نفاق و چپاولگران‬ ‫از مناصب کلیدی قطع شود‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫اغاز پذیره نویسی‪ ۱۰۰‬هزار میلیارد تومان سهام صندوق ثروت بازنشستگی کشوری‬ ‫‪2‬‬ ‫وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی از اغاز پذیره نویسی صندوق ثروت بازنشستگی کشوری با نماد مدیر از امروز خبر داد‪ .‬محمد شریعتمداری از اغاز پذیره نویسی صندوق ثروت‬ ‫بازنشستگی کشوری با نماد مدیر خبر داد‪ .‬وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با اعالم این خبر در صفحه شخصی خود در فضای مجازی نوشت‪ :‬خبر خوش‪ ،‬از امروز با عرضه سهام‬ ‫صندوق مدیریت ثروت در فرابورس در بزرگترین پذیره نویسی اولیه ‪ ETF‬صد هزار نفر از بازنشستگان کشوری که قبال ثبت نام کرده اند سهامدار این صندوق می شوند‪ .‬ارزش‬ ‫هر واحد صندوق در فرابورس یک هزار تومان است و تا سقف هزار میلیارد تومان پذیره نویسی خواهد شد‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬مردادماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪319‬‬ ‫در نیمه دوم سال‪ ،‬کارگران قادر به خرید کدام مواد خوراکی نخواهند بود؟!‬ ‫بازی ارز دولتی با معیشت کارگران!‬ ‫گزارش‬ ‫چرا کارگر هفت تپه باید در‬ ‫گرمای تابستان خوزستان ‪ 49‬روز‬ ‫دست به تجمع بزند؟!‬ ‫صبح دیروز سه نفر از نمایندگان مجلس به میان کارگران‬ ‫معترض هفت تپه رفتند؛ روز گذشته چهل و نهمین روز از‬ ‫اعتراض صنفی این کارگران بود‪ ۳ .‬تن از نمایندگان تهران‬ ‫در مجلس شورای اسالمی (سید نظام الدین موسوی عضو‬ ‫کمیسیون اصل نود‪ ،‬علی خضریان عضو کمیسیون اصل نود‬ ‫و احمد نادری عضو کمیسیون اموزش مجلس) برای دیدار‬ ‫با کارگران هفت تپه و رســیدگی به مطالبات انها به استان‬ ‫خوزستان سفر کردند‪ .‬این نمایندگان روز گذشته در جمع‬ ‫کارگران معترض حاضر شــدند‪.‬این سه نماینده مجلس با‬ ‫حضــور در جمع کارگران‪ ،‬صحبت ها و دغدغه های انها را‬ ‫شنیدند؛ سیدنظام الدین موسوی پس از این دیدار با اشاره‬ ‫به عدم پرداخت حقوق ‪ ۳‬ماه اخیر کارگران و ‪ ۴۹‬روز حضور‬ ‫اعتراض امیز انها در گرمای خوزستان و در مقالب فرنانداری‬ ‫شوش‪ ،‬نوشت‪« :‬این کارگران از وعده های توخالی عصبانی‬ ‫بودند اما گوششان هنوز شنوای حرف حق است و به عدالت‬ ‫امید دارند‪ .‬تا اخربرای احقاق حقوق قانونی اشان در کنارشان‬ ‫خواهیم ماند‪ ».‬موسوی با اشاره به جلسه ‪ ۵‬ساعته با کارگران‪،‬‬ ‫در توئیت دیگری نوشــت‪« :‬امروز در شــهر شوش بیش از‬ ‫‪۵‬ســاعت با ‪#‬کارگران_هفت_تپه گفتگو کردیم و مفص ً‬ ‫ال‬ ‫اعتراضات و مطالباتشان را شنیدیم‪ .‬در حوزه نظری همیشه‬ ‫منتقد خصوصی سازی بی دروپیکر شرکتها و کارخانه های‬ ‫ملی بوده ام‪ .‬اما امروز عمق فاجعه ای که به اسم خصوصی‬ ‫سازی و واگذاری در این سالها ببار امده را به چشم دیدم‪».‬‬ ‫موســوی در جمع کارگران هفت تپه نیز گفت‪ :‬ما نه برای‬ ‫نمایش و نه برای وعده امدیم و خود کارگر زاده هســتیم و‬ ‫درد کارگر را می دانیم‪ .‬برای گفتگو و حل مســئله کارگران‬ ‫بین شــما حضور پیدا کردیم‪ .‬وی افزود‪ :‬همین هفته پیش‬ ‫رو نمایندگان کارگران معترض را به کمیســیون اصل ‪۹۰‬‬ ‫دعوت می کنیم تا کارگران در کمیسیون حرف های خود را‬ ‫بیان کنند‪ .‬احمد نادری دیگر نماینده تهران و عضو کمیسیون‬ ‫اموزش مجلس نیز در توئیتی‪ ،‬وضعیت کارگران را غم انگیز‬ ‫توصیف کرد و نوشــت‪« :‬ایــن روزهای هفت تپه محصول‬ ‫سیاست های‪‎‬نئولیبرال و خصوصی سازی های بی ضابطه و‬ ‫کام ً‬ ‫ال رابطه ای است و بایستی فکر جدی به حال عامالن ان‬ ‫کرد‪ ».‬وی همچنین گفت که برای رســیدگی به مشکالت‬ ‫کارگران شرکت هفت تپه و وضعیت واگذاری این شرکت از‬ ‫قوه قضائیه پیگیری جدی خواهند کرد‪ .‬نادری شرط بازگشت‬ ‫اوضاع به روال ســابق را توقف «خصوصی سازی رابطه ای»‬ ‫دانست و هشدار داد که دولت نئولیبرال باید صدای کارگران‬ ‫را بشنود‪ .‬علی خضریان دیگر نماینده حاضر در جمع کارگران‬ ‫معترض نیز در صفحه اینستاگرامی خود‪« ،‬هفت تپه» را نماد‬ ‫سیاست های شکست خورده خصوصی سازی رانتی دانست‬ ‫که به گفته وی از دهه ‪ ۷۰‬شروع شد و در دولت روحانی با‬ ‫قوت تمام ادامه یافت‪ .‬خضریان می گوید‪ :‬کارگران معترض‬ ‫جز مطالبه دریافت حقوق معوقه شان و توقف پروسه ظالمانه‬ ‫نابودی هفت تپه و بازگشت ان به اغوش‫خوزستان‪ ،‬خواسته‬ ‫دیگری ندارند‪ .‬خواســته های کارگران نیشکر هفت تپه در‬ ‫سطوح مختلف مطرح اســت؛ قبل از هرچیز این کارگران‬ ‫خواستار پرداخت به موقع معوقات مزدی خود هستند؛ انها‬ ‫اکنون سه ماه است که دستمزد نگرفته اند؛ در سطحی باالتر‬ ‫این کارگران خواستار خلع ید از بخش خصوصی و بازگرداندن‬ ‫مالکیت و مدیریت شرکت به دولت هستند؛ انها می گویند‬ ‫خصوصی سازی‪ ،‬اغازگر نابودی هفت تپه بوده است‬‪.‬‬ ‫نسرین هزاره مقدم|‬ ‫سوال اینجاست که غیر از برنج خارجی باید در انتظار دو یا سه برابر شدن قیمت کدام دسته از اقالم خوراکی‬ ‫ِ‬ ‫قیمت یک سبد خوراکی شایسته و باکیفیت از دستمزد ماهانه کارگران بیشتر است‬ ‫باشیم؛ همین االن هم‬ ‫حال اگر قرار باشد گرانی بیشتر در راه باشد‪ ،‬اوضاع بسیار بدتر می شود و انچه اعضای کارگری شورای عالی‬ ‫کار «سوء تغذیه کارگران» می دانند‪ ،‬عم ً‬ ‫ال اتفاق خواهد افتاد‪ .‬کارگران سال دشواری را اغاز کردند اما نیمه ی‬ ‫اول ان باشد؛ داده های تورمی نشان می دهد که قیمت کاالهای‬ ‫دوم سال می تواند به مراتب سخت تر از نیمه ِ‬ ‫اساسی به خصوص در بخش خوراکی ها با سرعتی سرسام اور در حال افزایش است و روند حذف کاالها از سبد‬ ‫هزینه ی خانوارهای کارگری شتاب خواهد گرفت‪.‬‬ ‫امارهای تورمی تیرماه‬ ‫وضعیت تورم در تیر ماه نشان داد که هزینه خانوارها نسبت به خرداد امسال و تیر ماه سال گذشته افزایش‬ ‫داشته است؛ به طوری که تورم ماهانه رشد ‪ ۴.۴‬درصدی داشت و تورم نقطه به نقطه ( تیر ماه نسبت به ماه‬ ‫مشابه سال قبل) نیز با رشد ‪ ۴.۴‬درصدی به ‪ ۲۶.۹‬درصد رسیده بود که این تغییر در قیمت کاالهای خوراکی‬ ‫به شدت ملموس است‪ .‬بررسی مرکز امار ایران از وضعیت قیمت در ‪ ۲۴‬قلم کاالی خوراکی نشان می دهد که‬ ‫در تیر ماه امسال در پنج قلم کاال کاهش قیمت نسبت به تیر ماه سال گذشته وجود دارد‪ .‬اما در سایر کاالها‬ ‫افزایش قیمت بین حداقل چهارتا ‪ ۸۵‬درصدی نسبت به تیر ماه سال گذشته ثبت شده است که بیشترین‬ ‫افزایش قیمت مربوط به برنج خارجی با ‪ ۸۵‬درصد افزایش است که در تیر ماه به طور متوسط هر کیلو ‪ ۱۶‬هزار‬ ‫و ‪ ۴۰۰‬تومان قیمت خورده است‪ ،‬قیمت این کاال نسبت به خرداد ماه ‪ ۱۸.۲‬درصد افزایش دارد‪.‬‬ ‫بازه ی وسیع حذف!‬ ‫در این بین‪ ،‬دامنه ی کاالهای حذفی از سفره ی طبقه کارگر بسیار وسیع است؛ اگر سال گذشته کارگران قادر‬ ‫به خرید گوشت قرمز یا برخی کاالهای گران نبوده اند‪ ،‬امسال روند حذف‪ ،‬گستره وسیع تری از کاالها از جمله‬ ‫حبوبات و تخم مرغ را دربر گرفته است؛ در واقع کارگران با ادامه این اوضاع دیگر قادر به خرید برنج خارجی‪،‬‬ ‫لوبیا چیتی و تخم مرغ هم نیستند و عم ً‬ ‫نان خالی است‬ ‫ال چیزی که بر س ِر سفره های کارگران باقی می ماند‪ِ ،‬‬ ‫یا نهایتاً نان خالی و سیب زمینی اب پز!‬ ‫حذف ارز دولتی برای واردات مواد خوراکی‬ ‫در نیمه اردیبهشت ماه‪ ،‬رئیس اتاق اصناف تهران از حدف ارز ‪ ۴۲۰۰‬برای واردات مواد غذایی خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫افراد از این پس برای خرید مواد اولیه یا واردات کاال باید ارز نیمایی خریداری کنند‪ ،‬همین موضوع قیمت مواد‬ ‫غذایی را در بازار گران خواهد کرد‪ .‬رئیس اتاق اصناف تهران گفت‪ :‬کاال به اندازه کافی در انبارها وجود دارد‪.‬‬ ‫کمبود کاال نداریم اما قیمت موادغذایی و کاالهای اساسی نوسان دارد‪ ،‬دلیل این موضوع این است که بانک‬ ‫مرکزی ارز دولتی را برداشته و ارز نیمایی را به واحدهای صنعتی مواد غذایی و واردکنندگان کاالهای اساسی‬ ‫ت کاالهای اساسی افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫اختصاص می دهد‪ .‬در هر صورت با این شیوه برنامه های دولت قیم ‬ ‫قاسم نوده فراهانی افزود‪ :‬فعال ارز دولتی به دارو تخصیص می یابد و این در حالی است که ارز دولتی از مواد‬ ‫غذایی حذف شده است‪ .‬افراد از این پس برای خرید مواد اولیه یا واردات کاال باید ارز نیمایی خریداری کنند‪،‬‬ ‫همین موضوع قیمت مواد غذایی را در بازار گران خواهد کرد‪ .‬او اظهار کرد‪ :‬قیمت ارز نیمایی دو برابر ارز دولتی‬ ‫است و طبیعی است که قیمت کاال تغییر کند‪ .‬بنابراین مردم نباید اصناف را متهم گران فروشی کنند بلکه‬ ‫این خود بانک مرکزی است که تصمیم جدید اتخاذ کرده است‪ .‬اینکه خود بانک مرکزی با حذف ارز دولتی‬ ‫برای واردات مواد غذایی در حال کوچکترکردن سفره های مردم است‪ ،‬واقعیتی است که نمی توان به سادگی‬ ‫از کنار ان عبور کرد؛ در کنار این واقعیت تلخ‪ ،‬باید به تالش نمایندگان مجلس یازدهم و برخی مقامات دولت‬ ‫نشاندن طرح احیای کوپن اشاره کرد که قرار است بر اساس ان و در صورت تصویب نهایی به‬ ‫برای به کرسی‬ ‫ِ‬ ‫دهک های پائین جامعه و افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی کارت خرید کاال تعلق گیرد‪ .‬تلفیق این‬ ‫دو سیاست‪ ،‬با در نظر گرفتن اینکه دولت عموماً در یارانه پردازی ها بسیاری از شهروندان را خط می زند و حذف‬ ‫می کند‪ ،‬نشان دهنده این واقعیت بسیار تلخ است که در نیمه دوم سال احتمال گران شدن هرچه بیشتر اقالم‬ ‫خوراکی و سقوط معیشت مردم وجود دارد‪.‬‬ ‫نتایج حذف ارز دولتی‬ ‫روند گرانی اقالم خوراکی تا جایی می تواند تداوم یابد که کارگران حداقل بگیر با دستمزد ‪ ۲‬میلیون و ‪۶۱۱‬‬ ‫هزار تومانی خود (در صورت تصویب حق مسکن ‪ ۳۰۰‬هزار تومانی) نتوانند هیچ یک از اقالم ضروری خوراکی‬ ‫ِ‬ ‫قیمت یک سبد خوراکی شایسته‬ ‫از گوشت و برنج گرفته تا حبوبات و لبنیات را تهیه کنند‪ .‬همین االن هم‬ ‫و باکیفیت از دستمزد ماهانه کارگران بیشتر است حال اگر قرار باشد گرانی بیشتر در راه باشد‪ ،‬اوضاع بسیار‬ ‫وانفسا می شود و انچه اعضای کارگری شورای عالی کار «سوء تغذیه کارگران» می دانند‪ ،‬عم ً‬ ‫ال اتفاق خواهد‬ ‫افتاد‪ .‬مرتضی افقه (کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز) در رابطه با تاثیر تورمی حذف ارز‬ ‫دولتی برای واردات مواد غذایی می گوید‪ :‬متاسفانه برخی اقتصاددانان کج فکر از همان ابتدا اعتقاد داشتند که‬ ‫نرخ ارز باید زیاد شود و قبول ندارند که افزایش نرخ ارز منجر به تورم می شود که از نظر من این نگاه‪ ،‬به شدت‬ ‫کج فکری است‪ .‬من از ابتدا طرفدار ارز دولتی ‪ ۴۲۰۰‬هزار تومانی برای واردات کاالهای اساسی بودم منتها باید‬ ‫یکسری اقدامات تکمیلی صورت می گرفت که تقلب و توزیع رانت صورت نگیرد‪ .‬از همان روز اول تا االن فشار‬ ‫سنگینی به دولت وارد می کردند که ارز دولتی حذف شود و اکنون ظاهرا ً در یک بخش هایی موفق بوده اند‪ .‬وی‬ ‫ادامه می دهد‪ :‬بدون تردید این کار یعنی حذف ارز دولتی برای کاالهای خوراکی‪ ،‬موجب می شود که قیمت‬ ‫کاالهای اساسی بازهم گران شود؛ همه کاالها تا امروز متحمل تورم سنگین شده اند و حذف ارز دولتی شتاب‬ ‫افزایش قیمت کاالهای خوراکی را به پای شتاب افزایش قیمت سایر کاالها می رساند و درنتیجه‪ ،‬مردم فقیر‬ ‫بازهم فقیرتر خواهند شد و دسترسی انها به کاالهای ضروری به شدت افول خواهد کرد‪ .‬همین امر شکاف‬ ‫فقیر و غنی را بیشتر خواهد کرد‪ .‬حذف ارز دولتی عالوه بر تاثیر تورم بر حمل و نقل و سایر هزینه های سربار‪،‬‬ ‫یک تاثیر تورمی مضاعف هم خواهد داشت‪.‬‬ ‫کنترل بازار‬ ‫عدم موفقیت در تنظیم و‬ ‫ِ‬ ‫افقه در ارتباط با سیاست های ادعایی تنظیم بازار در سال جاری می گوید‪ :‬راهکارهای اجرایی نه فقط در بخش‬ ‫دولتی بلکه در همه ی بخش ها‪ ،‬تا امروز کارامد نبوده اند؛ هم در بخش دولتی و هم در دستگاه های نظارتی و‬ ‫هم در مجلس‪ ،‬سیاست های اعمالی در زمینه تنظیم و کنترل بازار‪ ،‬ناکارامد هستند و معموالً انگونه که ادعا‬ ‫می شود یا برنامه ریزی می شود‪ ،‬عمل نمی شود‪ .‬درگیری های سیاسی داخلی‪ ،‬تنش های خارجی و البته کرونا‪،‬‬ ‫مشغله های مضاعف ایجاد کرده اند‪ .‬مجموعه این عوامل موجب شده است که برنامه ریزی ها و هدف گذاری ها‬ ‫قابل انجام یا دستیابی نباشد یا با ناکارامدی بسیار همراه باشد‪ .‬سوال اینجاست که غیر از برنج خارجی باید در‬ ‫انتظار دو یا سه برابر شدن قیمت کدام دسته از اقالم خوراکی باشیم؛ ایا حذف ارز دولتی در بهار و تابستان‪،‬‬ ‫تاثیر واقعی خود را روزی نشان نخواهد داد که انبارها خالی شوند و حجم ذخیره ی کاالهای خریداری شده از‬ ‫قبل به صفر برسد؟! ایا در نیمه دوم سال‪ ،‬سفره ی طبقه ی کارگر بیشتر از قبل قیچی نمی شود؟! امید می رود‬ ‫که دولت برای این روزهای سخت تدبیری اندیشیده باشد‪.‬‬ ‫صرف ه ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصدی در خرید از میادین و فروشگاه های زنجیره ای‬ ‫طی هفته های گذشــته قیمت برخی اقالم اساسی مورد مصرف‬ ‫خانوار افزایش قابل توجهی در مراکز ســطح شهر داشته و صرفه‬ ‫خرید از میادین میوه و تربار و فروشگاههای زنجیره ای را به ‪۲۰‬‬ ‫تا ‪ ۳۰‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫طی هفته های گذشــته قیمت برخی اقالم اساسی مورد مصرف‬ ‫خانــوار از جمله مرغ‪ ،‬گوشــت قرمز‪ ،‬حبوبات‪ ،‬برنــج‪ ،‬میوه و ‪...‬‬ ‫افزایش قابل توجهی در مراکز ســطح شــهر داشــته به عنوان‬ ‫مثال هم اکنــون قیمت هر کیلوگرم مرغ در مغازه های ســطح‬ ‫شــهر حدود ‪ ۱۹‬هزار تومان و هر شــانه تخم مــرغ ‪ ۲۲‬هزار و‬ ‫‪ ۵۰۰‬تومان اســت‪ .‬همچنین قیمت هر کیلوگرم شقه بدون دنبه‬ ‫گوســفندی در مغازه ها بین ‪ ۱۱۰‬تا ‪ ۱۱۵‬هزار تومان اعالم شده‬ ‫اســت‪ .‬اختالف قیمت این محصوالت در مراکز خرده فروشی و‬ ‫مراکز عمده فروشی از جمله سازمان میادین میوه و تره بار قابل‬ ‫توجه اســت‪ .‬براســاس این گزارش به طور متوسط قیمت انواع‬ ‫میوه در میادین میوه و تره بار نســبت به سطح شهر ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫کمتر اســت‪ .‬همچنین قیمت انواع سبزی و صیفی جات ‪۳۳.۵‬‬ ‫درصد و انواع حبوبات ‪ ۲۱.۵‬درصد ارزان تر از ســطح شهر است‪.‬‬ ‫براین اســاس خرید مردم از میادین میوه و تربار و فروشگاه های‬ ‫زنجیــره ای صرفه اقتصادی باالیی دارد و منجر به افزایش قدرت‬ ‫خرید خانوارها می شــود‪ .‬شهرام جبارزادگان‪ ،‬سخنگوی سازمان‬ ‫میادین میوه و تره بار از وفور عرضه میوه‪ ،‬گوشت قرمز‪ ،‬حبوبات‬ ‫و ‪ ...‬در غرفه های میادین میوه و تره بار خبر داد و گفت‪ :‬به طور‬ ‫متوسط روزانه حداقل ‪ ۴۰‬تن مرغ گرم و مرغ منجمد در میادین‬ ‫میوه و تره بار توزیع می شــود و مــا امادگی این را داریم که هر‬ ‫چقدر مســئوالن مربوطه برای تنظیم بازار مرغ اختصاص دهند‪،‬‬ ‫ان را توزیــع کنیم و در اختیار مردم قرار دهیم‪ .‬وی اضافه کرد‪:‬‬ ‫در توزیع گوشــت قرمز نیز محدودیتی وجود ندارد و تخم مرغ‬ ‫نیز به تناســب میزانی که به ما اختصاص می یابد توزیع می شود‪.‬‬ ‫این مقام مسئول افزود‪ :‬هم اکنون قیمت هرکیلوگرم سیب گالب‬ ‫در میادیــن میوه و تره بار ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان‪ ،‬گیالس ممتاز‬ ‫‪ ۲۱‬هــزار تومان‪ ،‬هلوی ممتاز ‪ ۸۹۰۰‬تومــان؛ انگور یاقوتی ‪۱۰‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان؛ طالبی ‪ ۳۷۰۰‬تومان‪ ،‬خربزه مشهدی ‪۴۳۰۰‬‬ ‫تومــان‪ ،‬هندوانه با وزن بیــش از ‪ ۴‬کیلوگرم ‪ ۲۳۰۰‬تومان‪ ،‬موز‬ ‫امریــکای جنوبی ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۹۰۰‬تومان‪ ،‬خیار رســمی و رویال‬ ‫مدیرعامل شرکت نمایشگاههای بین المللی خبر داد‪:‬‬ ‫لغو برگزاری نمایشگاها تا اطالع ثانوی‬ ‫شــروع مرحله دوم شیوع ویروس کرونا در این روزها باعث شده تهران در برای نخستین‬ ‫بار در وضعیت قرمز قرار بگیرد‪ ،‬در مقابل نیز محدودیت های فعالیتی برای برخی صنوف‪،‬‬ ‫از ســوی ستاد ملی کرونا تعیین شــد‪ .‬هفته گذشته نیز نمایشگاه بین المللی تهران که‬ ‫فعالیت خود را از ‪24‬خردادماه با مجوز ستاد ملی کرونا‪ ،‬شروع کرده بود‪ ،‬تا اطالع ثانوی با‬ ‫دستور زالی معاون وزیر بهداشت‪ ،‬تعطیل شد‪ .‬بهمن حسین زاده در گفت و گو با خبرنگار‬ ‫اقتصادی خبرگزاری تســنیم‪ ،‬درباره دلیل تعطیلی موقت نمایشــگاه بین المللی اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬نمایشگاه بین المللی از ‪ 24‬خرداد ماه بر اساس مصوبه ستاد ملی کرونا فعالیت‬ ‫خود را از سر گرفت ولی مشروط به اینکه این نمایشگاهها باید بدون حضور عموم مردم‬ ‫و تنها برای متخصصان هر حوزه برگزار شود‪ .‬وی با اشاره به اینکه قبل از شروع فعالیت‬ ‫نمایشــگاهها‪ 4 ،‬پروتکل را تدوین و پس از تایید وزارت بهداشــت‪ ،‬به استانها ابالغ شد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به اینکه این پروتکل ها هزینه های زیادی برای ما داشــت‪ ،‬ولی به منظور‬ ‫همکاری با ســتاد ملی کرونا و همچنین ادامه فعالیت نمایشگاه‪ ،‬این کار را انجام دادیم‪.‬‬ ‫مدیر عامل شــرکت نمایشگاه های بین المللی با بیان این که در این مدت سه نمایشگاه‬ ‫برگزار شــد که تنها افراد متخصص و با دعوتنامه اجازه ورود داشــتند‪ ،‬خاطر نشان کرد‪:‬‬ ‫شرکت نمایشگاه های بین المللی با داشتن ‪ 40‬سالن و ‪ 13.5‬هکتار وسعت‪ ،‬توانست تمام‬ ‫پروتکل ها و فاصله اجتماعی را برگزار کند‪ .‬حتی قبل از برگزاری هر نمایشــگاه جلسات‬ ‫هماهنگی برگزار و از وزارت بهداشت نیز یک نفر دعوت می شد تا پیشنهادات برای بهتر‬ ‫برگزار شــدن نمایشگاه‪ ،‬ارایه شود‪ .‬حسین زاده تصریح کرد‪ :‬متاسفانه هفته گذشته یکی‬ ‫از خبرنگاران با شــیطنت کاری‪ ،‬طی مصاحبه با ارائه اطالعات نادرست به اقای زالی از‬ ‫برگزاری نمایشگاه شوینده با ‪ 500‬شرکت باعث شد که وی دستور تعطیلی نمایشگاه ها را‬ ‫اعالم کند‪ .‬این اتفاق در حالی رخ داد که ایشان بدون بازدید و تحقیق نسبت به برگزاری‬ ‫نمایشگاه و اینکه ایا اطالعاتی که این خبرنگار ارائه کرده است یا خیر‪،‬این تصمیم را اعالم‬ ‫‪ ۳۹۰۰‬تومان‪ ،‬گوجه فرنگی بوته ای ‪ ۲۸۰۰‬تومان‪ ،‬بادمجان ممتاز‬ ‫‪ ۲۹۰۰‬تومان‪ ،‬کدو مســمایی ‪ ۵۷۰۰‬تومان‪ ،‬سیب زمینی ‪۳۳۰۰‬‬ ‫تومان‪ ،‬پیاز سفید و قرمز ‪ ۲۴۰۰‬تومان‪ ،‬لوبیا سبز ‪ ۶,۷۰۰‬تومان‬ ‫و ســبزی های برگی ‪ ۳,۴۰۰‬تومان است‪ .‬جبارزادگان قیمت هر‬ ‫کیلوگرم ران تازه گوســاله را نیز ‪ ۸۹‬هزار و ‪ ۷۰۰‬تومان اعالم و‬ ‫اضافه کرد‪ :‬قیمت هر کیلوگرم سردســت تازه گوساله ‪ ۸۷‬هزار‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬تومان‪ ،‬ران تازه گوســفندی ‪ ۱۱۸‬هــزار و ‪ ۷۰۰‬تومان‪،‬‬ ‫سردســت تازه گوســفندی ‪ ۹۸‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تومان‪ ،‬مخلوط تازه‬ ‫‪ ۹۹‬هزار و ‪ ۸۰۰‬تومان‪ ،‬چرخ کرده تازه مخلوط ‪ ۶۴‬هزار و ‪۷۰۰‬‬ ‫تومان‪ ،‬گوشــت مرغ تازه ‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۷۵۰‬تومان و گوشــت مرغ‬ ‫منجمد ‪ ۱۳‬هزار تومان اســت‪ .‬به گفته این مقام مسئول قیمت‬ ‫هر شــانه ‪ ۳۰‬عددی تخم مرغ نیز ‪ ۱۹‬هزار و ‪ ۹۰۰‬تومان است‪.‬‬ ‫جبــارزادگان گفت‪ :‬قیمت هر کیلوگرم نخــود ‪ ۱۲‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫تومان‪ ،‬لپــه ‪ ۲۴‬هزار تومان‪ ،‬عدس ‪ ۱۹‬هزار و ‪ ۲۰۰‬تومان‪ ،‬لوبیا‬ ‫چیتی ‪ ۲۱‬هزار و ‪ ۹۰۰‬تومان‪ ،‬لوبیا چشم بلبلی ‪ ۲۴‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫تومان‪ ،‬لوبیا ســفید ‪ ۱۹‬هزار تومان‪ ،‬لوبیا قرمز ‪ ۲۳‬هزار تومان و‬ ‫میانگین قیمت برنج داخلی ‪ ۲۵‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫کردند‪ .‬وی با بیان اینکه چندبار از مســئوالن وزارت بهداشت دعوت کردیم که در زمان‬ ‫برگزاری نمایشــگاه حضور داشته باشند تا از وضعیت و رعایت پروتکل بهداشتی بازدید‬ ‫کنند‪ ،‬افزود‪ :‬قرار بود هفته گذشته نمایشگاه شوینده و مواد ضد عفونی با حضور ‪ 130‬تا‬ ‫‪ 150‬شــرکت برگزار شود‪ ،‬که روز قبل از شروع نمایشگاه‪ ،‬طی نامه ای دستور تعطیلی‬ ‫نمایشــگاه تا اطالع ثانوی به ما اعالم شــد‪ .‬این مقام مسئول خاطر نشان کرد‪ :‬نمایشگاه‬ ‫هایی که برگزار شد تنها برای افراد متخصص بوده و همه کارها برای برگزاری نمایشگاه‬ ‫شوینده انجام شده بود و حدود ‪ 20‬میلیاردتومان هزینه برای غرفه سازی از سوی شرکتها‬ ‫صرف شــده بود که به دلیل تعطیلی‪ ،‬سالنها پلمپ شده و منتظر نظر مسئوالن هستیم‪.‬‬ ‫حسین زاده گفت‪ :‬صنعت نمایشگاهی با ‪ 33‬هزار شاغل و کارگران روزمزد‪ ،‬و همچنین‬ ‫وســعت زیاد و رعایت فاصله اجتماعی ‪ 20‬متری هر فرد در سالن ها‪ ،‬نیازمند همکاری‬ ‫بیشــتر مسئوالن اســت و از انها خواهش می کنیم که حتما در نمایشگاه حضورداشته‬ ‫باشــندتا از نزدیک با روند برمزاری نمایشگاه مطلع شوند‪ .‬وی در پایان گفت‪ :‬چهارشنبه‬ ‫گذشته ( ‪ 8‬مرداد ماه) با استاندار تهران در کارگروه امنیتی و اجتماعی ستاد کرونا جلسه‬ ‫ای برگزار و قرار شد طی ‪ 10‬روز اینده این مشکل حل شود‪.‬‬ صفحه 2 ‫سیاست‬ ‫اعضای شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما انتخاب شدند‬ ‫نمایندگان مجلس شــورای اسالمی سید احسان قاضی زاده هاشــمی نماینده فریمان و بیژن نوباوه وطن نماینده تهران را به عنوان اعضای شورای نظارت بر سازمان صداوسیمای جمهوری‬ ‫اسالمی ایران منصوب کردند‪ .‬نمایندگان در جلسه علنی یکشنبه مجلس شورای اسالمی سیداحسان قاضی زاده هاشمی نماینده فریمان و سرخس را با ‪ ۱۱۴‬رای و بیژن نوباوه نماینده تهران را‬ ‫با ‪ ۱۴۲‬رای از ‪ ۲۲۰‬رای ماخوذه به عنوان اعضای شورای نظارت بر سازمان صدا و سیمای انتخاب کردند‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬مردادماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪319‬‬ ‫قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی‬ ‫تعویق زمان کنکور ضروری است‬ ‫کارگروه ویژه رفع موانع جهش تولید به زودی تشکیل می شود‬ ‫محمد باقر قالیباف در جلسه علنی (یکشنبه) مجلس شورای اسالمی در نطق پیش از دستور‬ ‫خود‪ ،‬عید سعید قربان را به ملت ایران تبریک گفت و افزود‪ :‬عید قربان به معنای واقعی کلمه‬ ‫عید امتحان الهی و سربلندی مومنان در عبور از دشواری ها و امتحانات سخت است‪ .‬وی بیان‬ ‫کرد‪ :‬هرگاه بتوانیم با ایمان کامل به وعده ها و سنت های خداوند از این دشواری ها عبور کنیم‪،‬‬ ‫ایمان و قدرت جدیدی به دست خواهیم اورد‪ .‬رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد‪ :‬ملت‬ ‫ما پس از اتفاقات منجر به وقوع انقالب اسالمی‪ ،‬قدرت شگرفی پیدا کرد تا از انقالب محافظت‬ ‫کند و پس از عبور از فتنه های سالهای اول انقالب‪ ،‬توان پیدا کرد تا در دفاع مقدس دلیرانه در‬ ‫مقابل دشمنان مقاومت کند‪ .‬قالیباف متذکر شد‪ :‬با ایستادگی مردم در مقابل انواع فتنه های‬ ‫داخلی‪ ،‬دهه های دوم و ســوم انقالب در مدت زمان کوتاه به چنان قدرتی دســت یافتیم که‬ ‫پیچیده ترین نقشه های دشمنان را توانستیم خنثی کنیم و نظم جدیدی را در منطقه غرب اسیا‬ ‫برقرار کنیم‪.‬‬ ‫در معرض امتحان بزرگ کارامدی و حل مشکالت معیشتی جامعه قرار داریم‬ ‫وی افزود‪ :‬در زمان فعلی هم دشــمنان ایران برای اســیب اقتصادی به مردم‪ ،‬طراحی پیچیده ای را انجام‬ ‫داده اند و از همین روی اکنون در معرض امتحان بزرگ کارامدی و حل مشــکالت معیشتی جامعه قرار‬ ‫داریم‪ .‬رئیس مجلس شورای اسالمی متذکر شد‪ :‬اموزه عید قربان به همه ما مسئوالن کشور این است که‬ ‫اگر به وعده های تخلف ناپذیر خداوند اعتماد کنیم و بدون نیرنگ و ظاهرسازی و به معنای واقعی کلمه اراده‬ ‫الهی را محقق کنیم و همچنین فداکاری را سرلوحه اعمال و رفتار خود قرار دهیم و خود را یکسره وقف‬ ‫مردم یعنی وظیفه شرعی خود کنیم‪ ،‬پیروزی ما حتمی است و با عبور از این مرحله‪ ،‬مردم ایران قدرتی‬ ‫مضاعف خواهند یافت و از مشکالت کشور کاسته می شود‪.‬‬ ‫مجلس قوی شرط الزم برای تحول در اقتصاد کشور است‬ ‫قالیباف ادامه داد‪ :‬نقش مجلس شــورای اســامی و نمایندگان برای عبور از این مرحله دشوار اساسی‬ ‫و حیاتی اســت و اگر مجلس را متحول کنیم و پیگیر مشــکالت معیشتی مردم باشیم‪ ،‬موتور تحول و‬ ‫مدیریت مشــکالت در کشــور به حرکت در می اید و اگر مجلسی ضعیف داشته باشیم موتور پیشرفت‬ ‫کشــور متوقف خواهد شــد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬از همین رو‪ ،‬تحول مجلس و شکل گرفتن مجلس قوی و‬ ‫فعال شرط الزم برای تحول اقتصادی کشور است‪ .‬رئیس مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬خدا را شاکریم‬ ‫که نظارت مردم بر تمامی رفتارها و تصمیمات مجلس بســیار بیشــتر از دوره های گذشته است و این‬ ‫را نعمت الهی می دانیم‪ .‬نظارت مردمی را گامی اساســی برای پیشرفت کشور قلمداد می کنیم چرا که‬ ‫وقتی انتظار از فردی زیاد اســت و به اقدامات او امید داریم‪ ،‬در مقابل او ســخت گیرانه عمل می کنیم‪.‬‬ ‫قالیباف گفــت‪ :‬توجه مردم به تمام تصمیمات این دوره از مجلس نشــان دهنده همین امید و انتظار‬ ‫عمومی است و همه ما نمایندگان در مقابل این انتظار وظیفه شرعی داریم و مطالبات مردم را سرمایه‬ ‫واقعی این مجلس می دانیم‪ ،‬قدردان دقت نظرها‪ ،‬مطالبات‪ ،‬نگرانی ها و فریادهای از ســر دلسوزی مردم‬ ‫هستیم و از همه مردم تقاضا می کنیم تا در ادامه نیز همینطور مطالبه گرانه بر مجلس نظارت کنند و‬ ‫به کوچک ترین نکاتی حساس باشند و ان را با صدای بلند و رسا مطالبه کنند تا قطار مجلس با کمک‬ ‫خود مردم درجه ای از ریل اصلی و قانونی خود زاویه پیدا نکند‪ .‬وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری‬ ‫اخبار‬ ‫در ســخنرانی روز عید ســعید قربان‪ ،‬گفت‪ :‬مقام معظم رهبری نکات مهمی درباره دو جریان تحریم و‬ ‫تحریف مطرح کردند که این دو جریان‪ ،‬دو لبه قیچی هســتند تا مسیر پیشرفت ملت ایران را مسدود‬ ‫کنند و کشور را به فروپاشی اقتصادی برسانند‪ .‬قالیباف گفت‪ :‬مسیر تحریم به دنبال قفل کردن اقتصاد‬ ‫کشــور و رساندن دولت به وضعیت ورشکستگی کامل بوده اســت که به فضل خداوند محقق نشده و‬ ‫موفق نخواهد شد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬برای به سرانجام رساندن جریان تحریم‪ ،‬جریان تحریف را اغاز کردند‬ ‫تا مطالبات مردم را بربایند و با وارونه نمایی و بازنمایی رسانه ای‪ ،‬خواسته های مردم را ان طور که مورد‬ ‫پسند دشمنان ملت ایران است نمایش دهند و با تحریف واقعیات‪ ،‬کتمان قدرت کم نظیر ایران اسالمی‬ ‫و القای حس نا امیدی و کرختی‪ ،‬مردم را از ایجاد تحول نا امید کنند‪ .‬رئیس مجلس شــورای اسالمی‬ ‫اظهار داشت‪ :‬انان به خوبی می دانند که تا جوانان کشور به ایجاد تحول امیدوارند هر توطئه ای را خنثی‬ ‫خواهند کرد‪ .‬مشکالت و دشمنی ها وجود دارد و جریان های نفوذی به شدت به دنبال خرابکاری هستند‬ ‫اما بدانیم که تحول قریب الوقوع است‪ .‬امید به اینده‪ ،‬افراد سست عنصر‪ ،‬ناکارامد‪ ،‬ناامید و یک جانشین‬ ‫را از صحنه مدیریت کشــور در عرصه های گوناگون کنار خواهد گذاشت‪ .‬قالیباف تصریح کرد‪ :‬نیروهای‬ ‫جوان‪ ،‬بااســتعداد‪ ،‬خالق‪ ،‬امیدوار و انقالبــی روی کار خواهند امد و ناتوان ها کنار خواهند رفت و افراد‬ ‫توانمند چرخ تحول قریب الوقوع به نفع مردم را به حرکت درخواهند اورد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬جریان سومی وجود دارد که دو جریان تحریم و تحریف را تکمیل می کنند که ان جریان‬ ‫ناکارامدی است‪ .‬این جریان مسئولیت ها را تصرف می کنند اما اولویت های کشور را پشت گوش می اندازند‬ ‫و باعث می شوند که تحریم ها اثر بگذارند‪ ،‬تحریف ها واقعی جلو کنند و کشور را به سمت فروپاشی ذهنی‬ ‫سوق می دهند‪.‬‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬ناکارامدها می دانند که سوت حرکت قطار گام دوم انقالب اسالمی به‬ ‫حرکت درامده است و دیگر جوانان کارامد و انقالبی نخواهند گذاشت که انان حرکت این قطار پرشتاب را‬ ‫ُکند کنند و ستون پنجم دشمن خبیث ملت ایران باشند‪.‬‬ ‫دوره پیگیری مشکالت اقتصادی مردم اغاز شده است‬ ‫قالیباف تاکید کرد‪ :‬دوره کار‪ ،‬تالش و پیگیری مشکالت اقتصادی مردم اغاز شده و کام ً‬ ‫ال طبیعی است که‬ ‫در این مسیر اشکاالت و ضعف هایی وجود داشته باشد اما بی تردید حرکت کلی که پیش روی ما در جهت‬ ‫قوی کردن مردم و در نتیجه ایران قوی خواهد بود‪ ،‬باعث پیروزی ما در جنگ اراده ها و شکست خوردن دو‬ ‫جریان تحریف و تحریم خواهد شد‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬رهبر معظم انقالب همچون گذشته در سخنرانی روز‬ ‫عید قربان به طور صریح و شفاف اولویت های کشور در حوزه اقتصادی را تبیین کردند که همه نمایندگان‬ ‫مجلــس و بدنه کارشناســی و تخصصی توانمند این مجموعه‪ ،‬خود را موظــف و مکلف می دانند که این‬ ‫اولویت ها را در راس مســائل مورد توجه و پیگیری خود قرار دهند‪ .‬رئیس مجلس شورای اسالمی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬مجلس از تمامی ظرفیت های خود برای پیشبرد اولویت های اقتصادی کشور استفاده می کند‪ ،‬بسته‬ ‫اقتصاد مردمی برای پیگیری همین اولویت ها در دستور کار مجلس قرار دارد و پیشبرد گام به گام انچه با‬ ‫توجه به ظرفیت های قانونی مجلس در تقنین و نظارت و چه با استفاده از ظرفیت شورای هماهنگی اقتصاد‪،‬‬ ‫تحوالت اساسی در وضعیت اقتصادی کشور بخصوص به نفع محرومان و مستضعفان را رقم خواهد زد‪.‬‬ ‫مجلس یازدهم تحول را رقم خواهد زد‬ ‫قالیبــاف گفت‪ :‬ما خود را متعهد می دانیم که این ریل گذاری را با دقت انجام دهیم و با جدیت بر اجرایی‬ ‫شــدن ان نظارت کنیم‪ .‬انجام تغییر اساسی نیازمند اراده های استوار است‪ ،‬مجلس یازدهم چنین اراده ای‬ ‫دارد و تحول را رقم خواهد زد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در بُعد نظارتی هم به طور شفاف‪ ،‬دقیق و به روز بر تمامی‬ ‫جزئیــات نظارت خواهیم کرد و مطالبه گر اصلی توجه به اولویت هــای فوری اقتصاد خواهیم بود‪ .‬رئیس‬ ‫مجلس شورای اسالمی یاداور شد‪ :‬از طرف دیگر‪ ،‬رهبر معظم انقالب تشکیل کارگروه ویژه رفع موانع جهش‬ ‫تولید را از سران سه قوه مطالبه کردند که اعالم می کنم به زودی این کارگروه با حضور جمعی از متخصصان‬ ‫باتجربه و کارشناسان جوان تشکیل خواهد شد و روند فعالیت های انان را که به تصمیم گیری های کالن‬ ‫جهت خواهد داد‪ ،‬به طور شفاف به اطالع مردم خواهیم رساند‪ .‬قالیباف اضافه کرد‪ :‬الزم است اشاره کنم‬ ‫که پروتکل های دقیق بهداشتی در کنکور سراسری دکتری رعایت نشد و متاسفانه به وعده های داده شده‬ ‫در برگزاری کنکور دکتری عمل نشد و بی توجهی های تاسف اوری در برگزاری ان کنکور وجود داشت که‬ ‫خود نیازمند بررسی های دقیق تر و پیگیری است‪.‬‬ ‫تعویق زمان کنکور ضروری است‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬این کوتاهی ها‪ ،‬نگرانی مردم در خصوص برگزاری کنکور سراســری را بیشتر کرده و‬ ‫بسیاری از نمایندگان شنونده نگرانی های والدین درباره سالمت فرزندان خود بودند‪ .‬به نظر می رسد تعویق‬ ‫برگزاری زمان کنکور تا گذشتن از دوران پیک کرونا و خنک تر شدن هوا که امکان استفاده از به مدت چند‬ ‫ساعت را میسر کند‪ ،‬ضروری باشد‪ .‬رئیس مجلس شورای اسالمی تاکید کرد‪ :‬سالمت دانش اموزان عزیز‬ ‫ما خط قرمز مجلس است و کمیسیون های بهداشت و اموزش وظیفه دارند تا اطمینان از رعایت بهترین‬ ‫تصمیم در این خصوص و مطالبات مردم را از مسئوالن ذیربط پیگیری کنند‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫طرح تعویق کنکور متوقف شد‬ ‫ستاد ملی کرونا درباره برگزاری‬ ‫کنکور تصمیم گیری می کند‬ ‫نایب رئیس مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬ستاد ملی کرونا‬ ‫درباره نحوه تشــکیل مدارس و برگزاری کنکور سراسری‬ ‫تصمیم گیری خواهد کرد‪ .‬هاجر چنارانی در جلسه علنی ا‬ ‫مجلس شورای اسالمی طی تذکری شفاهی‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه‬ ‫دفاتر نمایندگان مجلس تعطیل است و ما با حجم زیادی از‬ ‫مطالبات مردم مواجه هستیم‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬همچنین اگر‬ ‫نماینده ای بخواهد یک نفر را وارد دفترش در مجلس کند‪ ،‬با‬ ‫مشکالت اساسی روبرو می شود و مسئوالن دفتر نمایندگان‬ ‫هم چندین ســاعت باید منتظر بمانند تا حراست مجلس‬ ‫به انان اجازه ورود دهد‪ .‬نماینده مردم نیشــابور در مجلس‬ ‫شورای اسالمی تصریح کرد‪ :‬دولت در ستاد ملی کرونا اعالم‬ ‫کرد که ادارات با یک سوم ظرفیتشان کار کنند و این مسئله‬ ‫باعث شــده است که بســیاری از کارهای مردم در ادارات‬ ‫پیش نرود و مــردم چندین ماه پیگیر کارهای اداری خود‬ ‫باشند‪ .‬چنارانی درباره وضعیت برگزاری کنکور‪ ،‬گفت‪ :‬ستاد‬ ‫ملی کرونا باید وضعیت برگزاری کنکور را هر چه سریع تر‬ ‫تعیین تکلیف کند و اگر قرار است کنکور به تاخیر بیفتد باید‬ ‫سریع تر اعالم کند‪ ،‬چرا که پیامک های متعددی در این باره‬ ‫به نمایندگان ارسال می شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬شیوع بیماری‬ ‫کرونا باعث افت تحصیلی بسیاری از دانش اموزان شده است‬ ‫که ستاد ملی کرونا باید در این باره تصمیم گیری عاجل کند‬ ‫و مشخص شود وضعیت تشکیل مدارس در سال اینده به‬ ‫چه صورت خواهد بود‪ .‬امیرحسین قاضی زاده هاشمی که‬ ‫ریاست جلسه علنی را برعهده داشت‪ ،‬در پاسخ به این تذکر‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ســتاد ملی کرونا تاکنون چندین بار درباره برگزاری‬ ‫جلسات علنی و کمیسیون های تخصصی مجلس تذکر داده‬ ‫است اما چون موظف به پیگیری موضوعات مردم هستیم‪،‬‬ ‫این جلسات را برگزار می کنیم‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬با وجود این‬ ‫و با توجه به شرایط عمومی کشــور‪ ،‬از پذیرفتن مردم در‬ ‫دفاتر نمایندگان در مجلس معذور هستیم‪ ،‬چرا که ممکن‬ ‫است حضور گسترده مردم در این دفاتر میزان شیوع کرونا‬ ‫را تشدید کند اما دفاتر نمایندگان مجلس در شهرستان ها باز‬ ‫است‪ .‬نایب رئیس مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬ستاد ملی‬ ‫کرونا درباره نحوه تشکیل مدارس و برگزاری کنکور تصمیم‬ ‫گیریمی کند‪.‬‬ ‫همچنین زهره الهیان نماینده مردم تهران در مجلس گفت‪:‬‬ ‫با توجه به صحبت های امروز بــا رئیس مجلس‪ ،‬طرح دو‬ ‫فوریتی تعویق کنکور سراســری متوقف شده و موضوع از‬ ‫طریق ستاد ملی مقابله با کرونا پیگیری می شود‪ .‬زهره الهیان‬ ‫در صفحه شخصی خود در توئیتر از توقف طرح دو فوریتی‬ ‫تعویق کنکور سراسری خبر داد و نوشت‪ :‬پیرو صحبتی که‬ ‫امروز در صحن علنی مجلس با رئیس مجلس درباره تعویق‬ ‫کنکور سراسری داشتم‪ ،‬وی ضمن موافقت‪ ،‬گفت که موضوع‬ ‫تعویق را از طریق ســتاد ملی کرونا پیگیری خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬لذا با قول قالیباف مبنی بر پیگیری‪ ،‬فعال در‬ ‫مورد طرح دو فوریتی کنکور سراسری دست نگه می داریم تا‬ ‫ببینیم پیگیری ها نتیجه خواهد داد؟ نماینده مردم تهران در‬ ‫مجلس در پایان مطلب خود اورده است‪ :‬کمیسیون اموزش‬ ‫مجلس هم امروز در رابطه با تعویق کنکور سراسری جلسه‬ ‫ای با حضور مسئوالن خواهد داشت‪ ،‬قطعا سالمت داوطلبان‬ ‫و خانواده محترم انها برای مجلس اصل است‪.‬‬ ‫قاضی زاده نائب رئیس اول مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫امیدواریم در ‪ 1400‬دست نفاق و چپاولگران از مناصب کلیدی قطع شود‬ ‫نائب رئیس اول مجلس گفــت‪ :‬امیدواریم در ‪ ۱۴۰۰‬با روی کار امدن‬ ‫دولتی مومن و انقالبی دست نفاق‪ ،‬فتنه گران و چپاولگران از مناصب‬ ‫کلیدی کشور قطع شود‪ .‬سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی نائب رئیس‬ ‫اول مجلس شــورای اسالمی به مناســبت اغاز دهه والیت یادداشتی‬ ‫منتشر کرد‪ .‬متن این یادداشت بدین شرح است‪:‬‬ ‫اغاز دهه والیت را به ملت شریف ‪،‬بزرگوار ومقاوم ایران تبریک وتهنیت‬ ‫عرض کرده و در راستای همین مناسبت عرض می کنم‪ :‬در تاریخ «سه‬ ‫واقعه همگون» وجود دارد که هرســه در استمرار هم هستند‪ ،‬بخشی‬ ‫ُ‬ ‫غدیرخم و‬ ‫از زندگی حضرت موسی «ع» و برادرش هارون «ع» واقعه‬ ‫انقالب اسالمی ایران است‪.‬‬ ‫واقعه اول ‪:‬‬ ‫مربوط به میقات ‪ ۴۰‬روزه حضرت موسی «علیه السالم» در طور سینا‪،‬‬ ‫ان زمان که با صدها هزار نفر از قوم بنی اســرائیل‪ ،‬در مسیر مصر به‬ ‫بیت المقدس به طور سینا (مکان اغاز رسالتش) رسیدند‪ .‬در ان مکان‬ ‫س ُ‬ ‫الطوی) حضرت‬ ‫الم َ‬ ‫قد ِ‬ ‫مقدس که در قران کریم امده (اِن َــ ُه ب ِوادِی ُ‬ ‫پاسخ شبهاتی‬ ‫گرفتن‬ ‫جهت‬ ‫موسی (علی نبینا واله وعلیه السالم ) به‬ ‫ِ‬ ‫بعض افراد قومش مطرح می کردند‪ ،‬به طور سینا رفت تا پاسخ ان‬ ‫که ِ‬ ‫شبهات را از خدای متعال دریافت کند و برای این منظور قبل از حرکت‪،‬‬ ‫قوم خود را در مکانی جمع کردند تا در جریان رفتن خود به طور سینا‬ ‫قرار دهند و به همین جهت‪ ،‬برادرش هارون را مجددا به عنوان جانشین‬ ‫خود معرفی کرده و از قوم خود عهد و پیمان گرفت تا بت پرست نشوند‬ ‫و از برادر و جانشینش هارون(ع) اطاعت کنند‪.‬‬ ‫حضرت موسی «ع» وعده ‪ ۳۰‬روزه برای برگشت دادند‪۳۰ .‬روز گذشت؛‬ ‫اما بدالئلی بداء حاصل شد و برگشت حضرت موسی به تاخیر افتاد واین‬ ‫تاخیر ‪ ۱۰‬روزه موجب سوء استفاده فتنه گرها قرار گرفت و باعث بروز‬ ‫شــک و شبهه در بین قوم شد و لذا‪ ،‬بنی اسرائیل هارون را رها کردند‬ ‫و مقهور فتنه ســامری شدند و تعالیم و وصایای حضرت موسی (ع) را‬ ‫نیز فراموش کردند و مجددا حدود نیمی از ان جمعیت عظیم گوساله‬ ‫پرست شدند و نتیجه این بی بصیرتی و فریب فتنه گری ان شد که‬ ‫خداوند امر فرمود‪ :‬همه ان چند صد هزار نفر گوساله پرست باید توسط‬ ‫بقیه به قتل برسند! و اینچنین هم شد‪.‬‬ ‫مورد دوم‪ :‬داستان غدیر ُخم است‬ ‫واقعه ای که رســول اهلل «صلی اهلل علیه واله وسلم» براساس وحی و‬ ‫فرمان خدای متعال برای تکمیل دین اسالم به هنگام برگشت از مراسم‬ ‫حج در مسیر مکه به مدینه در محلی بنام «غدیر خم» موظف شد تا‬ ‫جانشین بعد از خودرا برای هدایت و سرپرستی امت اسالم بعد از خود‬ ‫معرفی کنند‪ .‬به همین منظور ودر جهت امر الهی ان حضرت‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۱۲۰‬هــزار نفر همراهان خودرا در محلی به نام غدیر ُخم جمع کردند‬ ‫و علی بن ابی طالب (علیه السالم) را به عنوان جانشین بعد از خود در‬ ‫نزد خواص و عوام‪ ،‬در ان روز مهم معرفی نمودندوفرمان الهی را انجام‬ ‫دادنــد واز مردم عهد و پیمان گرفتند وفرمودند‪ :‬من کنت مواله فهذا‬ ‫علی مواله‪...‬‬ ‫هرکس که من موال و سرور و ولی او هستم علی (علیه السالم) ولی و‬ ‫موالی اوست و نام تمام اوصیاء الهی بعد از خود را تا امام مهدی علیه‬ ‫الســام را بر زبان اوردند و سپس مردم دسته دسته با امام علی علیه‬ ‫السالم بیعت کردند و مامور شدند این پیام را به تمام مردم در سراسر‬ ‫جهــان منتقل کنند‪ .‬حدود ‪ ۷۵‬روز پس از ان واقعه مهم‪ ،‬پیامبر خدا‬ ‫در ‪ ۲۸‬صفر جان به جان افرین تســلیم کردند‪ .‬در همان ساعات اولیه‬ ‫پس از رحلت رسول اهلل (صلی اهلل علیه واله وسلم) فورا ً اجتماع سران‬ ‫و معاریف انصار و مهاجر درسقیفه شکل گرفت(گویی که اتاق فکر فتنه‬ ‫گران از قبل دسیسه را چیده بودند) و لذا هیچ یک از ان جمع واقعه‬ ‫غدیر و این حقیقت را که رسول اهلل «صلی اهلل علیه واله وسلم» علی‬ ‫(علیه الســام) را به عنوان موال و جانشین خود منصوب کرد را بر زبان‬ ‫نیاورد! نتیجه این بی بصیرتی و فراموشی یا خود را به (فراموشی زدن)‬ ‫ان شــد که علی (علیه السالم) خانه نشین شــد و کم کم والیت به‬ ‫فراموشی سپرده شد و حدود ‪ ۴۰‬هزار نفر از مردم مدینه النبی نه تنها به‬ ‫امام و جانشین پیامبر خدا سالم نمی کردند‪ ،‬بلکه جواب سالم علی(علیه‬ ‫السالم) را هم نمی دادند و این شد که دین خدا و مسلمانان از مسیر‬ ‫اصلی منحرف و جای حق و باطل تعویض شد و متمولین ازخواص دنیا‬ ‫زده حاکم و فقرا فقیر تر شــدند و پس از مدتی مردم و حکام غاصب‬ ‫به نکبتی رســیدند که جز خون سید الشهدا (علیه السالم) نتوانست‬ ‫بصیرت افزایی کند و لذا سر فرزند رسول خدا(صلی اهلل علیه واله وسلم)‬ ‫بخاطر احیا مجدد اسالم ناب و ابالغ الهی غدیر بر نیزه شد و دین اسالم‬ ‫با مظلومیت سیدالشهدا و فررندان و اصحاب با وفایش حیات دوباره ای‬ ‫گرفت‪ .‬و اما واقعه ســوم و بسیار مهم اینکه از ان پس زنده نگهداشتن‬ ‫واقعه محرم و صفر و فرهنگ عاشورا در بین مردم ماندگار ونهادینه شد‬ ‫تا با عنایت خدای متعال‪ ،‬درادامه مســیر والیت و غدیر و قیام عاشورا‪،‬‬ ‫قیام مردم ایران به رهبری امام خمینی «ره» در‪ ۲۲‬بهمن سال ‪۱۳۵۷‬‬ ‫به پیروزی رسید و برای اولین بار در تاریخ‪ ،‬دولت اسالمی شکل گرفت‪.‬‬ ‫اکنون بیش از ‪۴۰‬سال ازپیروزی انقالب اسالمی می گذرد‪۱۰ ،‬سال اول‬ ‫انقالب در دوران حیــات بنیان گذار فقید انقالب امام خمینی«ره» با‬ ‫تحمل جنگ تحمیلی و فتته های خواصی چون منتظری و مریدانش‬ ‫گذشت و نوبت به رهبری جانشین امام راحل رسید‪ .‬اکنون بیش از سه‬ ‫دهه است که خلف صالح و جانشین امام خمینی(ره) کشتی انقالب را‬ ‫ازطوفان حوادث و تحریم های دشــمنان و فتنه های خواص دنیا زده‬ ‫به بهترین وجه هدایت و حفظ کرده و به یاری خدا حفظ خواهد کرد‪.‬‬ ‫اینک ملت ایران همچنان باید تحت رهبری های حکیمانه رهبر فرزانه‬ ‫انقالب توطئه های دشمنان و فتنه ها از جمله فتنه امنیتی‪ ،‬با ابزار دالر‬ ‫و بازی با معیشــت مردم را با بصیرت رصد و خنثی کنند تا مانند قوم‬ ‫یهود و اعراب حجاز ‪،‬مقهور فتنه سامری زمان و فتنه گران نشوند که‬ ‫اگر چنین شود و ناهالن حاکم شوند‪ ،‬شاید صدها سال دیگر انقالبی که‬ ‫بتواند اسالم ناب را حاکم و مقدمات ظهور را فراهم کند‪ ،‬موفق نشود‪.‬‬ ‫به یمن برکات والیت در این ایام اهلل‪ ،‬امیدواریم که در ‪ ۱۴۰۰‬با روی کار‬ ‫امدن دولتی مومن و انقالبی و والیت مدار به همراهی قوای دیگر دست‬ ‫نفاق و فتنه گران و چپاولگران و کســانی که چشم به دشمنان اسالم‬ ‫دارند را از مناصب کلیدی کشــور قطع کرده و زمینه را برای ساخت‬ ‫یک کشور مبتنی بر فرهنگ غنی اسالم ناب و جهانی شدن ان فراهم‬ ‫سازیم‪ .‬ان شاء اهلل‬ صفحه 3 ‫بانک و بیمه‬ ‫پرداخت وام ودیعه مسکن توسط ‪ ۱۹‬بانک و موسسه اعتباری‬ ‫‪4‬‬ ‫محمود محمودزاده با یاداوری ثبت نام ‪ 2.2‬میلیون نفر برای دریافت وام ودیعه مسکن‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته قبل از ‪ 20‬مرداد (دوشنبه هفته اینده)‬ ‫اسامی واجدان شرایط و مســتاجران نیازمند حمایت های دولتی برای دریافت تسهیالت ودیعه مسکن به بانک های عامل معرفی می شوند‪ .‬وی افزود‪ :‬برای پرداخت وام ودیعه‬ ‫مســکن ‪ 19‬بانک و موسســه اعتباری توسط بانک مرکزی معرفی شدند که به زودی سهمیه هر بانک به تفکیک استان و شــعبه مشخص می شود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬وزارت راه و‬ ‫شهرسازی افراد واجد شرایط را به بانک های معرفی شده از سوی بانک مرکزی معرفی می کند تا واجدان شرایط در کمترین زمان ممکن تسهیالت را دریافت کنند‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬مردادماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪319‬‬ ‫گزارش‬ ‫خبرهای خوش‬ ‫از تغییرات وام ودیعه مستاجران‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی از جزئیات جدید احتمالی وام ودیعه‬ ‫مســتاجران و تغییر برنامه ریزی این تسهیالت با هدف کمک‬ ‫بیشتر به قشر مستاجر رونمایی کرد‪ .‬بازار رهن و اجاره مسکن‬ ‫در ‪ ۳‬ماهه نخســت امســال با افزایش لجام گسیخته و تفاوتی‬ ‫فاحش در افزایش نرخ ها نسبت به بهار سال های گذشته و زمان‬ ‫جابجایی مستاجران مواجه شده است؛ افزایش قیمت شدید که‬ ‫سبب شد فشار سنگینی به اکثر خانوارهای مستاجر شهری به‬ ‫خصوص در کالنشهرها وارد اید‪ .‬بر همین اساس یکی از مصوبات‬ ‫ســتاد ملی مبارزه با کرونا‪ ،‬اعطای تسهیالت به مستاجران بود؛‬ ‫نخستین طرحی که ارائه شد‪ ،‬اعطای این تسهیالت تا سقف ‪۲۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومان از محل ‪ ۷۵‬هزار میلیارد تومان تسهیالت ضد‬ ‫کرونایی به مستاجران به عنوان وام ودیعه مسکن بود‪ .‬در این طرح‬ ‫قرار شد به متقاضیان تهرانی این تسهیالت ‪ ۵۰‬میلیون تومان‪،‬‬ ‫کالن شهری ها‪ ۳۰‬میلیون تومان و سایر شهرها‪ ۱۵‬میلیون تومان‬ ‫با نرخ سود ‪ ۱۳‬درصد اعطا شود‪.‬‬ ‫همتی‪:‬اینتسهیالت‪،‬وامودیعهنیست‬ ‫کمک ودیعه است‬ ‫در این تسهیالت که عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی نیز‬ ‫بعدا ً در یادداشتی اینستاگرامی ان را وام «کمک» ودیعه مسکن‬ ‫نامیده بود نه ودیعه مسکن‪ ،‬قرار بود اصل وام پس از یکسال به‬ ‫بانک عامل بازگردانده شود و مستاجر صرفاً سود ان را در اقساط‬ ‫ماهانه ‪ ۵۴۱‬هزار تومانی (برای تهرانی ها) به بانک بازگرداند‪ .‬ثبت‬ ‫نام پیامکی تقاضای دریافت این تسهیالت در هفته گذشته انجام‬ ‫شــد و ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۲۲۰‬هزار نفر در این طرح ثبت نام کردند؛‬ ‫وزارت راه و شهرسازی مسئول شناسایی افراد مشمول با استفاده‬ ‫از سامانه های مختلف در اختیار این وزارت خانه و وزارت تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی تعیین شد‪.‬‬ ‫شرایطمتقاضیاندریافتتسهیالتودیعهمسکن‬ ‫افراد متقاضی نیز می بایســت فرم «ج» انها سیز باشد یعنی از‬ ‫تسهیالت مسکنی دولت در سال های گذشته استفاده نکرده و از‬ ‫سال‪ ۸۴‬به بعد مالک هیچ واحد مسکونی نبوده باشند؛ خانوارهای‬ ‫‪ ۵‬نفره به باال‪ ،‬سرپرستان خانوار و تحت پوشش نهادهای حمایتی‬ ‫(بهزیستیوکمیتهامداد)دراولویتدریافتاینتسهیالتهستند‬ ‫و قرار است از ‪ ۲۰‬مرداد متقاضیان مشمول به بانک های عامل که‬ ‫به گفته محمود محمودزاده معاون مسکن و ساختمان وزارت راه‬ ‫و شهرسازی‪ ۱۹ ،‬نهاد پولی (بانک و موسسه اعتباری) هستند‪،‬‬ ‫معرفی شود‪ .‬با این حال شنیده شدن زمزمه هایی مبنی بر وجود‬ ‫ایراد فقهی (شبهه ربوی) در این تسهیالت و نهایتاً اعالم ربوی‬ ‫بودن این وام از سوی برخی از مراجع عظام تقلید‪ ،‬سبب شد تا‬ ‫شورای فقهی بانک مرکزی بار دیگر وارد این مبحث شده و نام ان‬ ‫را از وام ودیعه مسکن به وام مرابحه خرید کاال و خدمات با هدف‬ ‫رفع شبهه ربوی بودن این تسهیالت تغییر دهد‪ .‬اتفاقی که بار دیگر‬ ‫با اعتراض رسانه ها و کارشناسان روبه رو شد مبنی بر اینکه چرا‬ ‫باید اصل وامی که نام خرید کاال و خدمات بر خود دارد‪ ،‬به بانک‬ ‫بازگردانده شود؟؛ درنتیجه بار دیگر قرار شد تا جزئیات جدیدی از‬ ‫این تسهیالت اعالم شده و شرایط وام ودیعه بازنگری شود‪.‬‬ ‫بانک مرکزی شرایط جدید وام ودیعه مسکن‬ ‫را اعالم نکرد‬ ‫قرار بود دیروز شنبه ‪ ۱۱‬مرداد بانک مرکزی جزئیات جدید وام‬ ‫ودیعه مسکن (مرابحه خرید کاال و خدمات) را اعالم کند؛ اما این‬ ‫اتفاق رخ نداد‪ .‬نهایتاً حسن روحانی رئیس جمهور پیش از ظهر‬ ‫دیروز در ستاد ملی مبارزه با کرونا اعالم کرد وام ودیعه مسکن با‬ ‫شرایط جدید در اختیار مستاجران قرار می گیرد؛ ولی جزئیات‬ ‫دیگری از ان را اعالم نکرد‪.‬‬ ‫مهمترینتغییروامودیعهمسکنچیست؟‬ ‫حال محمود محمودزاده معاون مســکن و ساختمان وزارت راه‬ ‫و شهرسازی در گفت وگویی اعالم کرده که یکی از پیشنهادات‬ ‫وزارت راه و شهرسازی به بانک مرکزی‪ ،‬در اختیار مستاجر قرار‬ ‫دادن اصل و سود تسهیالت مذکور است؛ حال انکه پیشتر قرار بود‬ ‫اصل وام به موجر داده شود و مستاجر فقط اقساط ان را یک سال‬ ‫پرداخت کند‪ .‬معاون وزیر راه و شهرسازی در گفتگوی تازه خود‬ ‫گفته‪ :‬در طرح پیشنهادی جدید‪ ،‬اقساط وام ‪ ۵۰‬میلیون تومانی‬ ‫ودیعه مسکن از ‪ ۱۲‬ماه به ‪ ۳۰‬ماه (دو سال و نیم) افزایش یافته‬ ‫است‪ .‬البته وی توضیح نداده که در این پیشنهاد تازه‪ ،‬نرخ سود‬ ‫چند درصد خواهد بود؛ ‪ ۱۳‬درصد قبل یا ‪ ۱۸‬درصد‪ .‬بسیاری از‬ ‫مستاجران این نگرانی را مطرح می کنند که انها با توجه به این‬ ‫وا ِم کمکی‪ ،‬خانه ای را اجاره می کنند ولی اگر قرار باشــد بعد از‬ ‫یک سال‪ ،‬کل مبلغ وام به بانک بازگردانده شود انها برای اجاره‬ ‫جدید در سال بعد از ان مشکل خواهند داشت‪ .‬با توجه به افزایش‬ ‫هزینه های زندگی‪ ،‬قطعاً مستاجران نمی توانند در طول یک سال‪،‬‬ ‫هم اجاره بپردازند‪ ،‬هم قسط سود وام را بدهند و هم بتوانند برای‬ ‫اجاره ســال بعد پولی را پس انداز کنند‪ .‬محمودزاده درباره این‬ ‫موضوع گفته است‪ :‬برای رفع این نگرانی مستاجران‪ ،‬تالش این‬ ‫است که طرح پرداخت وام اجاره حداقل به مدت ‪ ۳‬سال اجرا شود‬ ‫یعنی مستاجر تا ‪ ۳‬سال بتواند از این وام برای اجاره استفاده کند‪.‬‬ ‫وام ودیعه فع ً‬ ‫ال فقط برای قراردادهای اجاره‬ ‫با تاریخ بعد از ‪ ۴‬مرداد!‬ ‫محمودزاده گفته که در حال حاضر وام ودیعه مسکن به ان دسته‬ ‫از مستاجرانی پرداخت می شود که تاریخ امضای اجاره نامه شان‬ ‫بعد از ‪ ۴‬مردادماه باشد که با این حساب بسیاری از مستاجران‬ ‫علیرغم دارا بودن شــرایطی که پیشتر اعالم شده بود‪ ،‬از شمول‬ ‫دریافت این وام حذف خواهند شد‪.‬‬ ‫رییسجمهور‪:‬‬ ‫حرکت در مسیر جهش اقتصادی باید مبتنی بر واقعیت ها باشد‬ ‫رییس جمهوری با تبیین فرصت ها و چالش های اقتصادی کشــور‬ ‫گفت‪ :‬حرکت در مسیر رونق و جهش اقتصادی کشور باید مبتنی بر‬ ‫واقعیت های این عرصه بوده و نباید گرفتار تحلیل های غیر واقع بینانه‬ ‫برگرفته از بدبینی و سیاه نمائی باشد‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین حســن روحانی روز یکشنبه در یکصد و‬ ‫پنجاه و ششمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت‪ ،‬اظهارداشت‪:‬‬ ‫رهنمودهــای رهبر معظم انقالب در روز عید قربان درباره مســائل‬ ‫اقتصادی کشــور و سیاســت گذاری و برنامه ریــزی در این حوزه‪،‬‬ ‫دربرگیرنده راهبردهای اصلی و کالن کشور و راهگشای سیاستگذاران‬ ‫اقتصادی دولت و تقویت کننده مدیران اقتصادی است‪.‬‬ ‫رییس جمهــوری تصریــح کــرد‪ :‬واقعیت های اقتصادی کشــور‬ ‫نشــان دهنده ان اســت که با بهره گیری از توانایی ها و ظرفیت های‬ ‫اقتصادی و هماهنگی میان همه ارکان کشــور و انسجام در مدیریت‬ ‫و اجرای برنامه های هماهنگ می توان از تنگناهای بی سابقه ناشی از‬ ‫فشار حداکثری دشمنان خارج و در جنگ اقتصادی پیروز شد؛ کما‬ ‫اینکه تاکنون پس از گذشت بیش از دو سال و چندماه توانسته ایم به‬ ‫موفقیت های بزرگی در خنثی کردن توطئه دشمنان دست پیدا کنیم‪.‬‬ ‫در این جلسه نقشه راه مدیریت اقتصاد کالن کشور در ‪ ۲۶‬محور ارائه‬ ‫و مورد بحث و بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫هدف اصلی جنگ فرسایشی اقتصادی دشمن تحمیل‬ ‫بی برنامگی به کشور است‬ ‫روحانی با اشــاره به نقشــه راه طراحی شده در اقتصاد کالن کشور‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬هدف اصلی در جنگ فرسایشــی اقتصادی تحمیلی دشمنان‬ ‫به این مرز و بوم‪ ،‬این اســت که مدیریت کشور در تصمیم گیری ها و‬ ‫اقدامات دچار هیجانات و بی برنامه گی شود و در همین زمینه ایجاد و‬ ‫القاء انتظارات منفی و ترسیم اینده مبهم از فضای کشور در چارچوب‬ ‫همین اهداف اســت که باید با تصمیم گیری های منطقی و بر اساس‬ ‫داشته های کالن و وفاق ملی این توطئه دشمنان را نیز خنثی کنیم‪.‬‬ ‫رییس جمهوری ادامه داد‪ :‬دشمنان انتظار داشتند پس از شیوع کرونا‬ ‫و محدودیت های ناشی از اعمال تحریم های غیر انسانی انان‪ ،‬اقتصاد‬ ‫کشور دچار تالطم های شدید و غیرقابل کنترل شده و با خطر مواجه‬ ‫شود‪ .‬روحانی افزود‪ :‬انچه امروز علیرغم همه محدودیت ها و فشارها بر‬ ‫مردم‪ ،‬در حوزه معیشت‪ ،‬بازار سرمایه و ارز‪ ،‬نقدینگی و ارائه تسهیالت‬ ‫به کسب و کارهای مختلف در جهت تقویت تولید و تمرکز بر تامین‬ ‫نیازهای اساســی مردم و مواد اولیــه تولید صورت می گیرد‪ ،‬حاصل‬ ‫لطف خدا و تالش شبانه روزی برای سیاستگذاری‪ ،‬مدیریت ستادی و‬ ‫بخشی‪ ،‬همراهی مردم و عملکرد مثبت فعاالن اقتصادی کشور است‪.‬‬ ‫واریز‪ ۱.۲‬میلیون تومان به حساب بازنشستگان کشوری‬ ‫مدیرکل امور فرهنگی و اجتماعی صندوق بازنشســتگی کشوری‬ ‫جزئیات اجرای مرحلــه دوم طرح یاری که با هدف تامین اعتبار‬ ‫خرید کاال برای بازنشستگان و وظیفه بگیران انجام شده را تشریح‬ ‫کرد‪ .‬محمــود مرتضایی فرد‪ ،‬با اعالم خبر اغاز مرحله دوم «طرح‬ ‫یــاری» اظهار کرد‪ :‬در این مرحلــه اعتبار خرید کاال به مبلغ یک‬ ‫میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هزار تومان به حســاب بازنشســتگان و وظیفه‬ ‫بگیران واریز شــده اســت‪ .‬وی با بیان اینکــه در دوره مدیریت‬ ‫جدید صندوق بازنشســتگی‪ ،‬شــعار اصلی ارتقا کیفیت خدمات‬ ‫بازنشســتگان و توجه به مسئولیت اجتماعی صندوق مورد تاکید‬ ‫قرار گرفته است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬از ابتدای مردادماه مبلغ یک میلیون‬ ‫و‪ ۲۰۰‬هزار تومان به صورت کیف پول در حســاب بازنشستگان و‬ ‫وظیفه بگیران واریز شــد که به صــورت چهارماهه از حقوق انها‬ ‫بازپرداختش‪ ،‬کسر می شود‪ .‬مرتضایی فرد در خصوص محدودیت‬ ‫زمانی این اعتبار خرید کاال‪ ،‬گفت‪ :‬در نظر داریم به صورت فصلی‬ ‫این مبلغ را در کارت حقوق بازنشســتگان و وظیفه بگیران شارژ‬ ‫کنیــم که در ابتدای فروردین ماه نیــز مبلغ یک میلیون و ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار تومان در حســاب برخی بازنشســتگان شــارژ شــد و حاال‬ ‫مرحله ی دوم ان اغاز شــده اســت که این مبلغ تنها برای خرید‬ ‫از فروشــگاه رفاه در نظر گرفته شده اســت‪ .‬وی در پاسخ به این‬ ‫ســوال که طرح یاری مشــمول چه بازنشستگانی می شود‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬در مرحله ی اول این طرح برای برخی از بازنشستگان اجرایی‬ ‫شــد اما با توجه به افزایش درخواست ها و تاکید مدیرعامل حاال‬ ‫این طرح برای همه بازنشســتگان و وظیفه بگیران قابل استفاده‬ ‫اســت و نکته قابل توجه این اســت که همــه خدمات این طرح‬ ‫به صــورت غیرحضوری بوده و نیازی بــه مراجعه حضوری برای‬ ‫ثبت نام یا درخواســت کسر از حقوق نیست و کام ً‬ ‫ال این طرح به‬ ‫صورت سیستمی فعال است‪ .‬مرتضایی فرد در خصوص محدودیت‬ ‫اســتفاده از این اعتبار نیز گفت‪ :‬بازنشستگان می توانند با مراجعه‬ ‫به فروشــگاه های رفاه هر کاالیی که درون فروشگاه وجود دارد را‬ ‫بســته به نیازشان خریداری کنند و در هنگام مراجعه به صندوق‬ ‫گروکشی هایسیاسی‬ ‫نباید به معیشت مردم صدمه بزند‬ ‫عضو هیئت رئیسه مجلس گفت‪ :‬دولت فرصت کمی برای معرفی وزیر پیشنهادی صمت دارد‪ ،‬اما مدام به دنبال‬ ‫بهانه ای اســت که زیر بار این کار نرود و باید گفت که گروکشــی های سیاســی نباید به معیشت مردم صدمه‬ ‫بزند‪ .‬حسینعلی حاجی دلیگانی در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی در تذکری شفاهی‪ ،‬گفت‪ :‬گروکشی های‬ ‫سیاسی نباید به معیشت مردم صدمه بزند‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬علی رغم اینکه دولت فقط تا ‪ ۲۲‬مرداد برای معرفی‬ ‫وزیر پیشــنهادی صمت فرصت دارد‪ ،‬اما مدام به دنبال بهانه ای اســت که زیر بار ایــن کار نرود‪ .‬عضو هیئت‬ ‫رئیســه مجلس شورای اســامی تصریح کرد‪ :‬وزیر صمت در این شرایط که تنظیم بازار به کل رها شده است‪،‬‬ ‫باید تعیین تکلیف شود‪ .‬حاجی دلیگانی با بیان اینکه بالتکلیفی وزارت صمت باعث سردرگمی صادرکنندگان‪،‬‬ ‫واردکنندگان و تجار کشــور شده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬دولت باید به قانون عمل کند‪ ،‬در غیر این صورت دود این بی‬ ‫قانونی به چشم مردم می رود‪.‬‬ ‫همتی خبر داد‬ ‫گزینه فروشــگاهی را انتخاب کرده و با توجه به پسوردی که در‬ ‫اختیار دارند هزینه کاالهای خریداری شــده را پرداخت کنند که‬ ‫خوشبختانه تمامی صندوق داران فروشگاه رفاه اموزش های الزم‬ ‫را نیــز در این خصوص دریافت کرده اند‪ .‬مدیرکل امور فرهنگی و‬ ‫اجتماعی صندوق بازنشستگی کشوری در پاسخ به این سوال که‬ ‫اگر بازنشســتگان بخشی از اعتبار مورد نظر را هزینه کرده باشند‬ ‫نحوه پرداخت چگونه اســت‪ ،‬توضیح داد‪ :‬اگر بازنشستگان از همه‬ ‫اعتبار یک میلیون و‪ ۲۰۰‬هزار تومانی استفاده کرده باشند که در‬ ‫چهار قسط از حقوق انها کسر می شود‪ ،‬اما اگر بخشی از این اعتبار‬ ‫را هزینه کنند به میزان هزینه کرد به مدت چهار ماه از حقوق انها‬ ‫کسر می شود‪ .‬مرتضایی فرد با بیان اینکه در مرحله ی اول اجرای‬ ‫این طرح ‪ ۳۰۰‬هزار نفر بازنشســته از ان استقبال کردند‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬با همکاری بانک صادرات و فروشگاه رفاه پنج دستگاه خودرو‬ ‫نیز به قید قرعه به بازنشستگان تعلق می گیرد که تا عید غدیر این‬ ‫خودروها تحویل برندگان خواهند شد‪.‬‬ ‫قیمت سکه ‪ 12‬مرداد ‪1399‬‬ ‫به ‪ 10‬میلیون و ‪ 950‬هزار تومان رسید‬ ‫قیمت سکه طرح جدید در معامالت بازار ازاد تهران یکشنبه ‪ ۱۲‬مردادماه ‪ ۱۳۹۹‬به‬ ‫‪ ۱۰‬میلیون و ‪ ۹۵۰‬هزار تومان رسید‪.‬‬ ‫در معامــات بازار ازاد تهران امروز یکشــنبه ‪ ۱۲‬مردادماه ‪ ۱۳۹۹‬قیمت هر قطعه‬ ‫سکه تمام بهار ازادی طرح جدید به ‪ ۱۰‬میلیون و ‪ ۹۵۰‬هزار تومان رسید‪ .‬همچنین‬ ‫قیمت هر قطعه ســکه تمام بهار ازادی طرح قدیم ‪ ۱۰‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان‪،‬‬ ‫نیم ســکه ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۴۵۰‬هزار تومان‪ ،‬ربع ســکه ‪ ۳‬میلیــون و ‪ ۲۰۰‬هزار تومان‬ ‫و ســکه یک گرمی یک میلیون و ‪ ۷۵۰‬هزار تومان اســت‪ .‬قیمت هر اونس طال در‬ ‫بازارهــای جهانی نیــز ‪ ۱۹۷۷‬دالر و هر گرم طالی ‪ ۱۸‬عیار یک میلیون و ‪ ۳۸‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۲۴‬تومان است‪.‬‬ ‫پورابراهیمیدرصحنمجلس‪:‬‬ ‫پرداخت کمک ودیعه مسکن‬ ‫بزودی به دو روش اغاز می شود‬ ‫شهرهای باالی ‪ 100‬هزار نفر جمعیت مشمول‬ ‫مالیات از خانه خالی می شوند‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی از اغاز پرداخت تسهیالت مستاجران (کمک ودیعه مسکن) به زودی از سوی‬ ‫وزارت راه وشهرسازی‪ ،‬خبر داد‪ .‬عبدالناصر همتی افزود‪ :‬تسهیالت کمکی به مستاجران‪ ،‬تحت عنوان‬ ‫تسهیالت «مرابحه خرید کاال و خدمات» به محض اعالم مشخصات اشخاص واجد شرایط از سوی‬ ‫وزارت راه و شهرسازی‪ ،‬اغاز خواهد شد‪ .‬رئیس کل بانک مرکزی‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬مبالغ این وام براساس‬ ‫طبقه بندی شهرها ‪ ۱۵،۳۰‬و‪ ۵۰‬میلیون تومان بوده و به دو روش قابل پرداخت است‪ .‬در روش اول‪،‬‬ ‫گیرندگان وام (مســتاجران) می توانند تسهیالت را یک ساله دریافت کنند و صرفاً سود ان را ماهانه‬ ‫بپردازند و در پایان سال‪ ،‬اصل ان را پرداخت کنند؛ در روش دوم متقاضیان می توانند وام را سه ساله‬ ‫دریافت کنند و در مدت ‪ ۳۶‬ماه اصل و فرع ان را به بانک بپردازند‪ .‬رئیس کل بانک مرکزی ضمن‬ ‫اشاره به این موضوع که قب ً‬ ‫ال هم تاکید شده است که این وام صرفاً کمکی است به مستاجران برای‬ ‫ودیعه و لذا به هیچ وجه وام ودیعه نیســت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در این وام موجران نقشی نخواهند داشت‬ ‫و کســی که وام را دریافت می کند با بانک عامل طرف خواهد بود و به تصمیم خود از وام دریافتی‬ ‫اســتفاده خواهد کرد‪ .‬رئیس کل بانک مرکزی افزود‪ :‬اعتبار تخصیصی برای این وام به صورت کلی‬ ‫بیست هزار میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت‪ :‬مالیات و جرائم مربوط به طرح اخذ مالیات از خانه های‬ ‫خالی فقط مشــمول واحدهای مسکونی واقع در شــهرهای باالی ‪ ۱۰۰‬هزار نفر جمعیت است‪.‬‬ ‫محمدرضا پورابراهیمی در جلســه علنی مجلس شورای اســامی و در جریان بررسی طرح دو‬ ‫فوریتی اصالح ماده ‪ ۵۴‬مکرر قانون مالیات های مســتقیم‪ ،‬گفت‪ :‬این طرح شــامل کلیه افرادی‬ ‫است که در شهر و روســتا خانه مسکونی دارند و صاحبخانه ها مکلف هستند که اطالعات خود‬ ‫را در ســامانه ثبت امالک بارگذاری کنند‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬در صورت تصویب این قانون‪ ،‬هر فردی‬ ‫که خانه مســکونی در شهر و روستا دارد‪ ،‬باید اطالعات خود را در سامانه ثبت کند که این اقدام‬ ‫منجر به شفافیت اقتصادی می شود‪ .‬رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد‪ :‬مالیات و جرائم‬ ‫مربوط به طرح اخذ مالیات از خانه های خالی فقط به مالکان شهرهای باالی ‪ ۱۰۰‬هزار نفر تعلق‬ ‫می گیرد‪ .‬در ادامه جلسه‪ ،‬احسان خاندوزی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت‪ :‬هدف‬ ‫از در دستور کار قرار گرفتن طرح مالیات بر خانه های خالی‪ ،‬جلوگیری از احتکار خانه است‪ .‬وی‬ ‫بیان کرد‪ :‬میزان احتکار مسکن در کشور ما بیشتر از استانداردهای بین المللی است و موجب عدم‬ ‫عرضه خانه به بازار شده است‪.‬‬ صفحه 4 ‫معاون صنایع دستی استان تهران گفت‪ :‬کمیته صنایع دستی در کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران تشکیل خواهد شد و تعامل با اتاق بازارگانی ایران می تواند توسعه صادرات صنایع دستی استان‬ ‫تهران را افزایش دهد‪ .‬پروانه حیدری (معاون صنایع دستی استان تهران) گفت‪ :‬در جلسه روز شنبه ‪ ۱۱‬مرداد ماه با رئیس کمیسیون گردشگری و کسب و کارهای وابسته‪ ،‬اتاق بازرگانی صنایع و معادن‬ ‫کشاورزی ایران مصوب شد تا کمیته صنایع دستی در کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران تشکیل شود‪ .‬معاون صنایع دستی استان تهران افزود‪ :‬تعامل با اتاق بازارگانی ایران می تواند توسعه صادرات‬ ‫صنایع دستی استان تهران را افزایش دهد و شرایط را برای حضور هنرمندان در نمایشگاه های بین المللی فراهم کند‪ .‬او خاطرنشان کرد‪ :‬شناسایی بازارهای صادراتی و همچنین اموزش هنرمندان صنایع‬ ‫دستی در تولید محصوالت بر اساس نیازهای جهانی می تواند از اتفاقات خوبی باشد که توسط کمیته صنایع دستی کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران انجام شود‪ .‬معاون صنایع دستی استان تهران‬ ‫عنوان کرد‪ :‬توانمند سازی صادرکنندگان صنایع دستی به اخرین فنون مذاکرات و فروش محصوالت در بازارهای خارجی نیز از اهداف کمیته صنایع دستی است‪.‬‬ ‫درباره هنر «امپرسیونیسم» بیشتر بدانید‬ ‫امپرسیونیسم از مهم ترین جنبش های هنر مدرن تلقی می شود و‬ ‫از این رو نام هایی همچون «کلود مونه»‪« ،‬اگوست رنوار» یا «ادگار‬ ‫دگا» حتی برای برخی از کســانی که عالقه چندانی به هنر ندارند‬ ‫هم اشناســت‪ .‬سال هاســت که مردم برای تماشای اثار نقاشان‬ ‫امپرسیونیست در موزه ها صف می بندند یا برای خرید اثار نقاشان‬ ‫شناخته شده تر این ســبک در حراجی ها به رقابت می پردازند‪ .‬اما‬ ‫سوال اینجاست که امپرسیونیسم که حتی در این روزگار طرفدار‬ ‫دارد‪ ،‬چطور شکل گرفت؟‬ ‫پیشازامپرسیونیسم‬ ‫«اوژن دوالکروا» نقاش فرانسوی یکی از هنرمندانی بود که امپرسیونیست ها‬ ‫را تحت تاثیر قرار داد‪ .‬او یکی از نخستین هنرمندانی بود که دریافت زمانی که‬ ‫رنگ ها بی انکه امیخته شوند به صورت ضربه های جداگانه به کار برده شوند‬ ‫می توانند پویایی لحظه ی به تصویرکشیده شده را بهتر به نمایش بگذارند‪.‬‬ ‫این هنرمند در کنار استفاده از رنگ های متضاد معتقد بود طرح یک نقاشی‬ ‫باید با زندگی مدرن مرتبط باشد‪ .‬با اینکه برخی از اثار «دوالکروا» در زمره‬ ‫شاهکارهای سبک رمانتیسم قرار می گرفت‪ ،‬این موضوع باعث نشد تا این‬ ‫هنرمندبهیکیازپیشگامانامپرسیونیسمتبدیلنشود‪.‬‬ ‫شباهت هایی از اصول و قواعد امپرسیونیسم در یکی از تابلوهای نقاشی سال‬ ‫‪ ۱۸۳۰‬این هنرمند دیده می شود‪ ،‬اما تفاوت عمده این اثر با اثار امپرسیونسیم‬ ‫ان است که طرح اثار امپرسیونیست ها تخیلی نیست و هدف از نقاشی در‬ ‫این سبک به تصویر کشیدن حقیقت و داستان های واقعی است؛ به عبارتی‬ ‫دیگر نقاشان امپرسیونیست قصد داشتند زندگی جاری در ان لحظه را بار‬ ‫دیگر بر روی بوم نقاشی پیاده کنند‪« .‬گوستاو کوربه» دیگر نقاش فرانسوی نیز‬ ‫تاثیراتی بر امپرسیونیست ها داشت‪ .‬او «اوژن دوالکروا» را ستایش می کرد‪ ،‬اما‬ ‫دوست داشت اشیا معمولی و چیزهای واقعی را به تصویر بکشد‪ .‬او رئالیسم‬ ‫را صریح و ناکامل می خواست‪ .‬هنرمندی که میراث «کوربه» و «دوالکروا» را‬ ‫به بهترین نحو ممکن به جای اورد‪« ،‬ادوارد مانه» بود‪« .‬مانه» به نخستین‬ ‫«هنرمند زندگی مدرن» تبدیل شد و الهام بخش گروهی از هنرمندان جوانی‬ ‫شد که توسط اکادمی (هنرهای زیبای فرانسه) رد شده بودند‪ .‬این هنرمندان‬ ‫درنخستینجنبشهنرمدرنواقعییعنیهمان«امپرسیونیسم»بهیکدیگر‬ ‫پیوستند‪«.‬مانه» با اینکه چنین قصدی نداشت‪ ،‬اما به یاغی اکادمی تبدیل شد‬ ‫و رهبری گروهی از هنرمندان مخالف اکادمی را برعهده گرفت‪.‬‬ ‫سیرتکاملیجنبشامپرسیونیسموویژگی هایان‬ ‫مرکز این جنبش جدید هنری پاریس در نیمه دوم قرن نوزدهم میالدی بود‪.‬‬ ‫پس از انکه این گروه نتوانستند تایید اکادمی را به دست اورند‪ ،‬در سال ‪۱۸۶۳‬‬ ‫رویدادیدرمخالفتبااکادمیوبرایهنرمندان«امپرسیونیست»ترتیبدادند‪.‬‬ ‫(اگر چه در ان زمان با این عنوان شناخته نمی شدند) این نمایشگاه با عنوان‬ ‫«نمایشگاهپذیرفته نشدگان»برگزارشد‪.‬ایننمایشگاهبازدیدکنندگانعادیرا‬ ‫تحت تاثیر قرار نداد‪ ،‬اما برای هنرمندان جوان امپرسیونیست ایده های جدیدی‬ ‫به دنبال داشت‪ .‬بعدها ‪ ۳۰‬هنرمند برای نخستین نمایشگاه امپرسیونیست ها‬ ‫که «جامعه ناشناس هنرمندان‪ ،‬مجسمه سازان و دیگران» نام داشت گرد هم‬ ‫امدند‪ .‬این نمایشــگاه در تاریخ پانزدهم اوریل ‪ ۱۸۷۴‬در پاریس برگزار شد‪.‬‬ ‫نقدهایی که بر این نمایشگاه صورت گرفت خوشایند نبودند‪« .‬لوئیس لروی»‬ ‫منتقد هنری‪ ،‬نقدی ویران کننده از این نمایشگاه در نشریه «‪»Le Charivari‬‬ ‫به چاپ رساند‪ .‬او همچنین در قالب نقد خود‪ ،‬سهوا نام این جنبش جدید را‬ ‫انتخاب کرد و ویژگی های اصلی این جنبش را نیز شرح داد‬ ‫امپرسیونیست هایمهم‬ ‫ازهنرمندانامپرسیونیستمهمبه«ادوارمانه»‪«،‬کلودمونه»‪«،‬کامیپیسارو»‪،‬‬ ‫«پیر اگوست رنوار»‪« ،‬الفرد سیسلی»‪« ،‬ادگار دگا» می توان اشاره کرد‪.‬‬ ‫اصولوقواعدامپرسیونیسم‬ ‫از مهم ترین ویژگی های امپرسیونیسم به موارد زیر می توان اشاره کرد‪:‬‬ ‫ تصویری حقیقی از صحنه های مدرن زندگی‪ ،‬به کار بردن رنگ های طبیعی‬‫و با نشاط‬ ‫ به تصویر کشیدن زودگذر بودن یک لحظه‪ ،‬حرکت‪ ،‬احساسات و تحت تاثیر‬‫قرار دادن مخاطب‬ ‫ اولویت به تصویر کشــیدن حرکات نور نسبت به رعایت حقیقی بودن و‬‫جزئیات تصویر و طراحی دقیق‬ ‫ نقاشی کردن در فضای باز به منظور بهتر به تصویر کشیدن بازی نور‬‫ به کار بردن ضربات شکسته به نحوی که رنگ ها با یکدیگر امیخته نشوند‬‫با گذر زمان امپرسیونیسم محبوبیت بیشتری پیدا کرد تا اینکه در نهایت به‬ ‫نخستین جنبش هنری جهان مدرن تبدیل شد‪.‬‬ ‫پس از نمایشگاه سال ‪ ،۱۸۷۴‬هفت نمایشگاه دیگر در طول ‪ ۱۲‬سال برگزار‬ ‫شد‪ .‬پس از سال ‪ ،۱۸۸۶‬امپرسیونیست ها به دلیل تفاوت های ایدئولوژی از‬ ‫هم جدا شدند و دیگر از گروه این هنرمندان خبری نبود‪ .‬اما خود هنرمندان‬ ‫به صورت انفرادی به فعالیت ادامه دادند؛ به طور موفقیت امیز نقاشی های‬ ‫جدید خلق کردند و به عنوان یک امپرسیونسیت باقی ماندند( دست کم‬ ‫این موضوع درباره اغلب این هنرمندان صدق می کند‪ ).‬ان ها فقط همچون‬ ‫زوجی که از یکدیگر جدا شده بودند‪ ،‬فعالیت هایشان را به صورت انفرادی از‬ ‫سر گرفته بودند‪ .‬امپرسیونیسم به یکی از مهم ترین ترندهای هنری و بنیاد‬ ‫هنر مدرن تبدیل شد‪ .‬این جنبش به تولد ایده های همچون «بازی رنگ»‬ ‫و سادگی به تصویر کشیدن اشیا منجر شد‪ .‬تکامل این جنبش‪ ،‬هنر قرن‬ ‫بیستم را تغییر داد‪.‬‬ ‫خسرو سینایی نگاهی جامع به فرهنگ و جامعه ایران داشت‬ ‫معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‪ ،‬درگذشت خسرو سینایی‪ ،‬هنرمند نویسنده و فیلمساز را‬ ‫تسلیت گفت و نوشت‪ :‬خسرو سینایی نگاهی جامع به فرهنگ و جامعه ایران داشت‪ .‬سید مجتبی حسینی‪،‬‬ ‫معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در پیام تسلیتی برای درگذشت خسرو سینایی‪ ،‬کارگردان‬ ‫و مستندساز‪ ،‬نوشت‪ :‬خسرو سینایی نگاهی جامع به فرهنگ و جامعه ایران داشت و ایران را دوست داشت و‬ ‫سال ها برای شناخت ‪ -‬به تعبیر خودش‪ -‬ریزه های فرهنگ ایران تالش کرد‪ .‬فرهنگ جامعه و هنر در اثار‬ ‫سینمایی سینایی هنرمندانه دیده می شود و سینمای سینایی نقش تاثیرگذاری در ثبت و معرفی فرهنگ‬ ‫جامعه ایرانی و هنر این سرزمین دارد‪ .‬درگذشت نویسنده و کارگردان سینمای ایران را به خانواده هنرمندش‬ ‫و دوستداران هنر تسلیت می گویم‪ ،‬یادش به نیکی ماندگار‪.‬‬ ‫خسرو سینایی شاعر مرثیه های گمشده و راوی عروس اتش‬ ‫مدیر کل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ار شاد اسالمی نیز طی پیامی در گذشت خسرو سینایی را به‬ ‫جامعه هنری تسلیت گفت‪ .‬هادی مظفری در این متن اورده است‪ :‬خسرو سینایی شاعر مرثیه های گمشده‬ ‫و راوی عروس اتش‪ ،‬از میان ما رفت‪ .‬درگذشت هنرمند بزرگ ایران‪ ،‬زنده یاد خسرو سینایی ‪ ،‬جامعه هنری‬ ‫را داغدار کرده و غمی بزرگ بر دل ما نشانده است‪ .‬سینایی‪ ،‬فیلمساز ‪ ،‬نقاش و شاعری صاحب نام بود‪ .‬وی‬ ‫در عمر هنری اش‪ ،‬نسل های زیادی را با خود همراه کرد و به انان اموخت و لذت اثر هنری ناب را به مذاق‬ ‫هنردوستان چشانید‪ .‬درگذشت استاد خسرو سینایی را به هنرمندان ارزشمند؛ خانم گیزال وارگا سینایی و‬ ‫خانم فرح اصولی‪ ،‬خانواده محترم سینایی و جامعه هنری ایران تسلیت عرض می کنم و باور دارم که خسرو‬ ‫سینایی در هنرش جاودان است و نظاره گر مشتاقان فیلم ها و نقاشی ها و شعرهایش‪.‬‬ ‫سینمای ایران داغدار یکی از بزرگان خود‬ ‫حسین انتظامی رئیس سازمان سینمایی نیز در توئیتی به خبر درگذشته سینایی واکنش نشان داد و نوشت‪:‬‬ ‫بْسبکی نجیب و شریف که از موفقیت های شاگردانش‬ ‫سینمای ایران داغدار یکی از بزرگان خود شد؛ صاح ‬ ‫لذت می برد‪ .‬جای خســرو سینایی شاید هرگز پر نشود‪ .‬خسرو سینایی متولد ‪ ۲۹‬دی ماه سال ‪ ۱۳۱۹‬در‬ ‫ساری‪ ،‬دیروز یک شنبه ‪ 11‬مرداد‪ ،‬درگذشت‪ ،‬سینایی اثار بسیاری از جمله فیلم مستند و داستانی را با درون‬ ‫مایه های اجتماعی کارگردانی کرده است‪ .‬از جمله اثار این کارگردان می توان به جزیره رنگین‪ ،‬کویر خون‪،‬‬ ‫مثل یک قصه‪ ،‬گفتگو با سایه‪ ،‬عروس اتش‪ ،‬کوچه پاییز‪ ،‬هیوالی درون‪ ،‬زنده باد و تهران امروز اشاره کرد‪.‬‬ ‫سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه در هجدهمین دوره جشنواره فیلم فجر‪ ،‬برای فیلم عروس اتش و لوح زرین‬ ‫بهترین کارگردانی در دومین دوره جشنواره فیلم فجر‪ ،‬برای فیلم هیوالی درون از جمله جوایز این هنرمند‬ ‫است‪ .‬سینایی در سال‪ ۱۳۸۷‬موفق به دریافت نشان ویژه کشور لهستان از سوی رئیس جمهور این کشور شد‪.‬‬ ‫او این نشان را به خاطر ساخت فیلم مستند مرثیه گمشده که روایت گر مهاجرت هزاران لهستانی به ایران در‬ ‫سال های ‪ ۱۹۴۱‬و ‪ ۱۹۴۲‬است‪ ،‬دریافت کرد‪.‬‬ ‫شهدای سالمت از امتیازات افراد «در حکم شهید» برخوردار می شوند‬ ‫امور ایثارگران‪ ،‬رییس سازمان اداری و استخدامی و رییس سازمان‬ ‫برنامه و بودجه تشــکیل می شود‪ .‬اوحدی در خصوص کمیته های‬ ‫اســتانی نیز گفت‪ :‬این کمیته ها نیز در دانشــگاه علوم پزشکی و‬ ‫خدمات بهداشــتی و درمانی مرکز اســتان و با عضویت مدیرکل‬ ‫بنیاد شــهید و امور ایثارگران اســتان‪ ،‬رییس سازمان مدیریت و‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬مردادماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪319‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اخبار‬ ‫فرهنگ در جهان کرونا زده‬ ‫جهان فرهنگ نیز از کرونا بسیار متاثر شد‪ .‬پس از ظهور‬ ‫کرونا ســالن های سینما‪ ،‬تئاتر و موسیقی تعطیل شدند‪،‬‬ ‫مراسم ها و نمایشگاه ها از جمله نمایشگاه کتاب در کشور‬ ‫ما به تعویق افتــاده و همین موضوع بیکاری و ضرر مالی‬ ‫فراوانی را برای فعاالن عرصه فرهنگ در سراسر جهان رقم‬ ‫زد با وجود اسیب های ناشی از کرونا برای عرصه فرهنگ و‬ ‫هنر‪ ،‬کرونا موجب تجربه ها و دستاوردهای خوبی نیز در این‬ ‫حوزه شد‪ .‬در این دوران استقبال بی سابقه ای از کتاب های‬ ‫الکترونیک و پادکست ها شد و تهیه کنندگان انها به انتشار‬ ‫بیشتر چنین محتواهایی اهتمام ورزیدند‪ .‬نمایش انالین‬ ‫فیلم و پخش انالین کنســرت های موسیقی محبوبیت‬ ‫بیشتری پیدا کردند‪ .‬حاال گویی عادت مخاطبان عالقمند‬ ‫به فیلم و موسیقی تغییر کرده است و گاه بیم ان می رود‬ ‫تا در دوران پسا کرونا هم مانند گذشته از سالن های سینما‬ ‫و شــاید هم کنسرت های زنده استقبال نشود‪ .‬عادت های‬ ‫دیگری نیز در فرهنگ ها اصالح شده است که از ان جمله‬ ‫می توان به رعایت بیشتر بهداشت فردی و عمومی‪ ،‬افزایش‬ ‫گیاه خواری در فرهنگ تغذیه ای جهان‪ ،‬پایین امدن امار‬ ‫شــکار حیوانات در دوران کرونا‪ ،‬پرهیــز از رفت وامدها و‬ ‫ســفرهای غیرضروری که به کمتر شــدن الودگی های‬ ‫زیست محیطی در جهان منجر شــده‪ ،‬اشاره کرد که بی‬ ‫ک کند تا محیط زیست‬ ‫شک در صورت تداوم می تواند کم ‬ ‫نفسی تازه کند و جهان جای بهتری برای ایندگان باشد‪.‬‬ ‫اینترنت رایگان‬ ‫برای عزاداری های محرم‬ ‫سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر‬ ‫در فضای مجازی از اعطای تسهیالت به رسانه های صوت‬ ‫و تصویر فراگیر در ایام محرم و همینطور اینترنت رایگان‬ ‫بــرای کاربران خبر داد‪ .‬باتوجه بــه نزدیکی ایام محرم و‬ ‫همچنین به علت شــیوع ویروس کرونا و تاکیدات رهبر‬ ‫معظم انقالب مبنی بر رعایت پروتکل های بهداشتی‪ ،‬ساترا‬ ‫با همکاری شــرکت های ارائه دهنده خدمات دسترسی‪،‬‬ ‫تسهیالتی را برای انتشــار برنامه های مذهبی و عزاداری‬ ‫انالین به رسانه های صوت و تصویر فراگیر ارائه می دهد‪.‬‬ ‫بر این اساس کاربران می توانند به سهولت و با پهنای باند‬ ‫مصرفی رایگان‪ ،‬از محتوای هیات های مذهبی در دهه اول‬ ‫محرم استفاده کنند‪ .‬جزئیات چگونگی دسترسی به این‬ ‫ســایت ها در روزهای اتی توسط سازمان تنظیم مقررات‬ ‫رسانه های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی اعالم‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫پلتفرم پخش زند ه رایگان به برگزارکنندگان‬ ‫ی محرم‬ ‫هیات های مذهب ‬ ‫قبل از این نیز مجموعه «ابر اروان» اعالم کرده بود با توجه‬ ‫به نزدیک بودن ماه محــرم و دغدغه ای که در خصوص‬ ‫ســامت مردم وجود دارد‪ ،‬پلتفرم پخش زند ه خود را به‬ ‫رایگان در اختیار هیات های مذهبی قرار می دهد تا بستر‬ ‫الزم را برای برگزاری غیر حضوری مراسم محرم ‪ ۹۹‬فراهم‬ ‫کنند‪« .‬ابر اروان» اعالم امادگی کرده پلتفرم پخش زند ه با‬ ‫امکان استریمینگ بر بستر وب است و توانایی پاسخ دهی‬ ‫به تعداد نامحدود کاربران را دارد‪ .‬متقاضیان می توانند با‬ ‫ارســال ایمیل به ادرس ‪sales@arvancloud.com‬‬ ‫درخواست خود را برای استفاده از این پلتفرم مطرح کنند‪.‬‬ ‫بازدید رایگان اهالی رسانه از‬ ‫رصدخانه شهری تهران‬ ‫رییسبنیادشهید‪ :‬‬ ‫رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت‪ :‬شهدای سالمت موضوع‬ ‫«ایین نامه تعیین مصادیق و امتیازات شهید خدمت وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫درمان و اموزش پزشکی» با حفظ عنوان «شهید خدمت» از مزایا‬ ‫و امتیازات افراد «در حکم شــهید» برخوردار می شــوند‪ .‬ســعید‬ ‫اوحدی با اشــاره به تدوین و ابــاغ «ایین نامه اختصاصی تعیین‬ ‫مصادیــق و امتیازات شــهید خدمت وزارت بهداشــت‪ ،‬درمان و‬ ‫اموزش پزشــکی » گفت‪ :‬بعد از گردش کار وزیر محترم بهداشت‪،‬‬ ‫درمان و اموزش پزشــکی خدمت مقام معظــم رهبری موضوع‬ ‫شهدای حوزه سالمت در جلسه شورای عالی امنیت ملی تصویب‬ ‫و به تایید مقام معظم رهبری رسید و حسب تبصره ‪ ۳‬مصوبه فوق‪،‬‬ ‫ایین نامه اجرایی شهید خدمت با مزایای «در حکم شهید» توسط‬ ‫ســتاد ملی مدیریت کرونا تدوین و در تاریخ ‪ 99/۵/4‬تصویب و به‬ ‫تایید رییس جمهور محترم رسید و در تاریخ ‪ 99/۵/7‬توسط رییس‬ ‫سازمان اداری و استخدامی ابالغ شد‪ .‬معاون رییس جمهور ادامه‬ ‫داد‪ :‬در همین راســتا کمیته ای در ســطح ملی با مسئولیت وزیر‬ ‫بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی و با حضور رییس بنیاد شهید و‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫کمیته صنایع دستی در کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی ایران تشکیل خواهد شد‬ ‫برنامه ریزی استان و رییس دانشگاه تشکیل می شود و مسئولیت‬ ‫کمیته اســتانی بر عهده رییس دانشگاه مزبور است‪ .‬معاون رییس‬ ‫جمهور افزود‪ :‬شهدای خدمت موضوع «ایین نامه تعیین مصادیق و‬ ‫امتیازات شهید خدمت وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی»‬ ‫بــا حفظ عنوان «شــهید خدمت» از مزایا و امتیــازات افراد «در‬ ‫حکم شــهید» موضوع ماده ‪ ۳‬ایین نامــه تعیین و احراز مصادیق‬ ‫عملی شــهید‪ ،‬در حکم شهید و ســایر مصادیق ایثارگری مصوبه‬ ‫هیئت وزیران برخوردار می شوند‪ .‬مصادیق شهدای خدمت پس از‬ ‫تشکیل پرونده و بررسی در کمیته استانی به کمیته ملی پیشنهاد‬ ‫و پس از احراز نهایی در کمیته ملی تحت پوشــش بنیاد شهید و‬ ‫امور ایثارگران قرار می گیرند‪ .‬وی افزود‪ :‬پزشــکان و فعاالن عرصه‬ ‫سالمت در این برهه تاریخی کشورمان با تاسی به فرهنگ ایثار و‬ ‫شهادت در عرصه خدمت حضور دارند و تالش های ماندگار فعاالن‬ ‫حوزه درمان هرگز فراموش نمی شــود‪ .‬وظیفه همه ما نیز رعایت‬ ‫دستورالعمل های بهداشتی است تا ان شاءاهلل شاهد برطرف شدن‬ ‫بیماری کرونا از کشور باشیم‪.‬‬ ‫ســازمان فاوای شهرداری تهران به مناسبت روز خبرنگار‪،‬‬ ‫به مدت یک هفته امکان بازدید از رصدخانه شهری تهران‬ ‫را برای اصحاب رســانه فراهم کرده است‪ .‬امکان بازدید و‬ ‫اشنایی با رصدخانه تخصصی شهر تهران به مدت یک هفته‬ ‫کاری از یکشنبه نوزدهم مرداد تا چهارشنبه‪ ،‬بیست و سوم‬ ‫برای خبرنگاران و تمام اصحاب رسانه‪ ،‬با رعایت کامل تمامی‬ ‫پروتکل های بهداشــتی و در گروه هــای حداکثر ‪10‬نفره‬ ‫فراهم شده اســت‪ .‬گفتنی است رصدخانه شهری تهران‬ ‫در برج میالد قرار دارد و امکان رصد داده های شــهری را‬ ‫به روی ماکت شهر تهران به صورت بصری و هوشمند فراهم‬ ‫می کند؛ برای مثال در این مرکز عالوه بر مشاهده داده های‬ ‫تصویری در ویدئو وال بزرگ موجود در سالن رصدخانه و‬ ‫پنجره های دیجیتال‪ ،‬امکان نمایش نقشه های موضوعی و‬ ‫متغیر از ترافیک روزانه تهران‪ ،‬جمعیت پایتخت به تفکیک‬ ‫مناطق و تحلیل های اماری از دالیل تغییر جمعیت در طول‬ ‫زمان‪ ،‬مستنداتی از وضعیت سالمت و اماکن فرهنگی مثل‬ ‫سینماها و فرهنگسراها و بسیاری موضوعات دیگر موجود‬ ‫است‪ .‬همچنین بخش جذابی به عنوان تاریخچه شهر تهران‬ ‫و گســترش مرز ان از سال ‪ 1270‬تاکنون‪ ،‬به روی ماکت‬ ‫قابل مشاهده اســت‪ .‬عالقمندان برای دریافت اطالعات‬ ‫بیشتر و ثبت نام می توانند با روابط عمومی سازمان فاوای‬ ‫شهرداری تهران به شماره ‪ 84169004‬تماس بگیرند و یا‬ ‫به نشانی ‪ tmicto.tehran.ir‬مراجعه کنند‪.‬‬ صفحه 5 ‫سالمت‬ ‫خدمات پزشکی از راه دور پاییز برای کنترل کرونا و انفلوانزا فعال می شود‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬مردادماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪319‬‬ ‫اخبار‬ ‫‪ 7‬دلیل از نقش فوق العاده‬ ‫ورزش های قدرتی‬ ‫در سالمت بدن‬ ‫ورزش های قدرتی و تمرین های تحمل وزن درست مانند‬ ‫تمرینات هوازی‪ ،‬نقش کلیدی در کاهش وزن و رسیدن به‬ ‫اهداف تناسب اندام دارند‪.‬‬ ‫دوران سالمندی بهتری را تجربه می کنید‬ ‫ورزش قدرتی باعث تقویت استخوان ها شده‪ ،‬متالویسم را‬ ‫افزایش داده‪ ،‬عضالت را حفظ کرده و استرس را در بدن‬ ‫کاهش می دهد‪ ،‬ضمن این که باعث می شــود که فرد‬ ‫دوران کهنسالی راحت تری را تجربه کند‪.‬‬ ‫افزایش توان ورزشی‬ ‫ورزشــهای قدرتی‪ ،‬نه تنها باعــث افزایش قدرت بدنی‬ ‫می شــوند‪ ،‬بلکه ســرعت‪ ،‬چاالکی و انعطاف بدن را هم‬ ‫افزایش می دهند و همه اینها برای انجام ســایر ورزش ها‬ ‫مثل دویدن و ســایر ورزشــهای اســتقامتی نیز مفید و‬ ‫ضروری هستند‪.‬‬ ‫پیشگیری از پوکی استخوان‬ ‫نگرانی از پوکی اســتخوان باعث می شــود که به سراغ‬ ‫مصرف لبنیات برویم اما پیشــنهاد موثر این است که در‬ ‫کنار مصرف لبنیات‪ ،‬حتمــا وزنه هم بزنید زیرا این کار‪،‬‬ ‫تراکم استخوانها را به شکل باورنکردنی زیاد می کند‪.‬‬ ‫افزایشمتابولیسم‬ ‫خیلــی از ما فکر می کنیم که ورزش هوازی باعث چربی‬ ‫سوزی زیاد می شود اما در واقع اگر عضالت بدن ما متراکم تر‬ ‫باشند‪ ،‬چربی بیشتری می سوزانیم و حتی در زمان خواب‬ ‫و نشستن هم چربی سوزی ما ادامه پیدا می کند‪.‬‬ ‫افزایش کیفیت خواب‬ ‫وقتی که متابولیســم باال باشد و ســطح انرژی بدن در‬ ‫وضعیت مناسبی قرار داشــته باشد‪ ،‬خواب بسیار راحت‬ ‫تری هم خواهیم داشت‪ .‬البته سعی کنید که در زمان های‬ ‫نزدیک به زمان خواب‪ ،‬ورزش قدرتی انجام ندهید چون‬ ‫ممکن است که برعکس عمل کند‪.‬‬ ‫افزایش اعتماد به نفس‬ ‫یکی از مهمترین اثرات ورزشــهای قدرتی‪ ،‬اثرات مثبتی‬ ‫اســت کــه بــر روی روح و روان ما برجای مــی گذارد‪.‬‬ ‫ورزش های قدرتی به ما کمک می کنند که هم تناســب‬ ‫اندام داشته باشیم و هم احساس درونی ما بهتر باشد‪.‬‬ ‫افزایش سالمتی عمومی بدن‬ ‫گرچه هدف بســیاری از افراد از انجام ورزش قدرتی این‬ ‫است که تناسب اندام داشته باشند اما مهمترین دستاورد‬ ‫ورزش قدرتی‪ ،‬ســامتی و احســاس زنده بودن اســت‪.‬‬ ‫ورزشهای قدرتی در درازمدت باعث ایجاد تغییرات بسیار‬ ‫ارزشــمندی در ما میشوند‪ .‬عالوه بر زیبایی بدن افزایش‬ ‫انرژی‪ ،‬خواب بهتر‪ ،‬حتی زندگی زناشــویی بهتر‪ ،‬همگی‬ ‫از دستاوردهای ورزش قدرتی برای جسم و روح هستند‪.‬‬ ‫تزریق بوتاکس در تسکین‬ ‫افسردگی موثر است‬ ‫مطالعه جدید نشان می دهد تزریق بوتاکس که برای مقابله‬ ‫با چین و چروک های پوست و پیشگیری از میگرن کاربرد‬ ‫دارد ممکن است به تسکین افســردگی هم کمک کند‪.‬‬ ‫بررسی محققان دانشگاه کالیفرنیا نشان داد بیمارانی که به‬ ‫خاطر بیماری شان‪ ،‬تزریق بوتاکس دریافت کرده بودند در‬ ‫مقایسه با افرادی که برای همان مشکالت تحت درمان های‬ ‫متفاوت دیگر قرار گرفتند ‪ ۴۰‬تا ‪ ۸۸‬درصد کمتر از افسردگی‬ ‫رنج می بردند‪« .‬تیگران ماکونتس»‪ ،‬سرپرست تیم تحقیق‪،‬‬ ‫در این باره می گوید‪« :‬این یافته ها بسیار جالب است چراکه‬ ‫درمان جدیدی را برای مقابله با افسردگی نشان می دهد‪».‬‬ ‫در این مطالعه‪ ،‬محققان ‪ ۴۰‬هزار فرد درمان شده با بوتاکس‬ ‫را مورد بررسی قرار دادند‪ .‬محققان عنوان می کنند یکی از‬ ‫دالیل تاثیر بوتاکس به عنوان یک داروی ضدافسردگی این‬ ‫است که بر مناطقی از سیستم عصب مرکزی که در خلق‬ ‫و خو و احساسات و هیجانات دخیل است تاثیر می گذارد‪.‬‬ ‫یا اینکه ممکن است افسردگی از عوارض جانبی مشکالت‬ ‫مزمنی باشد که فرد با درمان انها از افسردگی دور می ماند‪.‬‬ ‫طبق اعالم سازمان بهداشت جهانی بیش از ‪ ۲۶۴‬میلیون‬ ‫نفر در دنیا افسردگی را تجربه می کنند‪ .‬افسردگی معموالً با‬ ‫روان درمانی یا دارو درمان می شود‪ .‬اما این درمان ها تقریباً‬ ‫برای یک سوم بیماران بی اثر است‪ .‬از اینرو وجود گزینه های‬ ‫درمانی دیگر بسیار مهم است‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی گفت‪ :‬تولید داروی رمدسیویر و فاویپیراویر در ستاد اجرایی فرمان امام(ره) جای تشکر دارد امکانات تله مدیسین و پزشکی از راه دور این ستاد نیز پاییز امسال در‬ ‫دوره شیوع همزمان کرونا و انفلوانزا به کمک وزارت بهداشت می اید‪.‬سعید نمکی روز یکشنبه در دیدار با مسئوالن ستاد اجرایی فرمان امام (ره) درباره تولید واکسن در ایران افزود‪ :‬به جای اینکه برای خرید‬ ‫واکسن کرونا به کشورهایی که بالتکلیف هستند‪ ،‬پیش پرداخت بدهیم‪ ،‬روی زیرساخت های خودمان سرمایه گذاری کرده و مذاکراتی را با تولیدکنندگان بزرگ واکسن دنیا انجام دادیم‪ .‬البته با شرکت های‬ ‫بین المللی مذاکره کردیم تا در قالب یک پروژه مشترک با همکاری شرکت های دانش بنیان‪ ،‬زیرساخت دراز مدت برای تولید واکسن های انسانی و دامی را در کشور ایجاد کنیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬هم ما و هم سایر‬ ‫کشورها نمی دانیم که واکسن کرونا چقدر موثر خواهد بود‪ .‬با همکاری شرکت های دانش بنیان در زمینه تولید واکسن کرونا از سایر کشورها عقب نیستیم‪ .‬نمکی گفت‪ :‬ویروس کرونا بسیار پیچیده و نو ظهور‬ ‫است و امکان دارد که هر لحظه از ان پدیده تازه ای ببینیم‪ .‬مواردی مانند ایکه دارویی امروز موثر است و فردا نیست را فراوان خواهیم دید‪.‬‬ ‫خواص ضدکرونایی شیر مادر و تقویت سیستم ایمنی نوزاد‬ ‫عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی‪ ،‬تغذیه با شیر مادر را بهترین و مفیدترین تغذیه‬ ‫برای نوزادان دانســت‪ .‬مریم خشنود شریعتی فوق تخصص نوزادان به مناسبت روز جهانی تغذیه با شیر‬ ‫مادر‪ ،‬ضمن تاکید بر اهمیت تغذیه نوزاد با شیر مادر‪ ،‬گفت‪ :‬شیر مادر از بدو تولد تمام نیازهای تغذیه ای‬ ‫نوزاد را تامین می کند‪ ،‬البته مکمل ویتامین دی از همان ابتدا و اهن از چهار ماهگی باید همراه با شــیر‬ ‫مادر مصرف شــود‪ .‬وی‪ ،‬یکی از معایب شــیرهای مصنوعی نسبت به شــیر مادر را دشوار بودن مراحل‬ ‫اماده سازی بیان کرد و افزود‪ :‬برای تغذیه نوزاد با شیرهای مصنوعی نیاز به بطری و سرشیشه استریل و‬ ‫اب جوشیده است‪ ،‬در حالی که شیر مادر در هر زمان‪ ،‬گرم و استریل در اختیار نوزاد قرار می گیرد‪ .‬عضو‬ ‫هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی‪ ،‬در خصوص ارزش غذایی شیر مادر‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این‬ ‫شــیر‪ ،‬حاوی ایمنوگلوبین های منحصر به فردی اســت و منجر به تقویت نوتروفیل و ماکروفاژ می شود‪.‬‬ ‫این عوامل منجر به تقویت سیســتم ایمنی بدن نوزاد در مقابل عفونت ها خواهد شد‪ .‬خوشنود شریعتی‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تغذیه با شــیر مادر‪ ،‬فاکتور محرک رشــد الکتوباسیلوس را نیز در بدن نوزاد تقویت می کند؛‬ ‫باکتری های مفیدی که در روده نوزاد مانع از رشد پاتوژن ها یا باکتری های بیماری زا می شود‪ ،‬به هضم و‬ ‫جذب غذا کمک می کند و منجر به تقویت سیستم ایمنی روده ای خواهد شد‪ .‬وی با اشاره به اینکه شیر‬ ‫مادر به علت وجود نوکلئوتیدها‪ ،‬ضریب هوشی را نیز در نوزادان باال می برد‪ ،‬گفت‪ :‬طبق تحقیقات‪ ،‬ضریب‬ ‫هوشی نوزادانی که از شیر مادر تغذیه می کنند‪ ،‬هشت نمره از سایر نوزادان باالتر است‪ .‬خشنود شریعتی‬ ‫ادامه داد‪ :‬امار ابتال به دیابت در بزرگسالی نوزادانی که از شیر مادر تغذیه می کنند‪ ،‬به مراتب کمتر است‪،‬‬ ‫چراکه کازئین موجود در شیر گاو سیستم ایمنی را تحریک کرده و ترشح انتی بادی ضد کازئین باعث‬ ‫تخریب ســلول های بتای پانکراس می شود؛ در نتیجه نوزاد در بزرگسالی مستعد ابتال به دیابت است‪ .‬به‬ ‫گفته وی‪ ،‬شیر مادر ریسک ابتال به بیماری هوچکین‪ ،‬از سرطان های شایع دوران کودکی را نیز کاهش‬ ‫می دهد‪ .‬خشــنود شریعتی در خصوص نوزادانی که برای مصرف شیر مادر محدودیت دارند‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫شیر مادر در هر زمان از تولد متناسب با رس یا نارس بودن نوزاد‪ ،‬ترکیبات مشخصی دارد؛ اگر نوزاد در‬ ‫‪ ۶‬یا ‪ ۷‬ماهگی به دنیا بیاید‪ ،‬میزان پروتئین و امالح شیر مادر بیشتر است‪ ،‬اما با این حال نوزادان زیر یک‬ ‫کیلو‪ ،‬برای وزن گرفتن‪ ،‬عالوه بر شــیر مادر‪ ،‬باید شیر خشک هم مصرف کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬همچنین اگر‬ ‫نوزاد به بیماری خاصی مثل گاالکتوزمی یا بیماری های متابولیکی مبتال باشد‪ ،‬از مصرف شیر مادر منع‬ ‫و از شیر بدون الکتوز تغذیه می شود‪ .‬البته در بسیاری از بیماری های متابولیکی شیر مادر در کنار شیر‬ ‫خشک می تواند کودک را تغذیه کند‪ .‬این فوق تخصص نوزادان‪ ،‬ضمن تاکید بر اهمیت تغذیه با شیر مادر‬ ‫تا دو سال برای نوزاد‪ ،‬گفت‪ :‬نوزاد از ‪ ۶‬ماهگی به بعد می تواند در کنار شیر مادر به عنوان تغذیه اصلی از‬ ‫غذاهای کمکی همچون فرنی‪ ،‬ســوپ یا حریره استفاده کند‪ ،‬اما در سال دوم این جایگاه تغذیه ای تغییر‬ ‫می کند و غذاهای کمکی یا غذاهای سر سفره‪ ،‬تغذیه اصلی نوزاد را تشکیل می دهند‪ .‬خشنود شریعتی با‬ ‫اشاره به شیوع ویروس کووید ‪ ،۱۹‬در خصوص مادران شیردهی که به این بیماری مبتال شده اند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اگر حال عمومی بیمار خوب باشد‪ ،‬می تواند به نوزاد خود شیر بدهد‪ ،‬چراکه بر اساس مطالعات‪ ،‬ویروس‬ ‫کرونا حتی اگر در شیر مادر هم وجود داشته باشد‪ ،‬نمی تواند عامل انتقال بیماری باشد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در‬ ‫این صورت اگر مادر ماسک بزند و دست هایش را به مدت کافی با اب و صابون بشوید‪ ،‬می تواند به نوزاد‬ ‫خود شیر بدهد‪ ،‬اما اگر اوضاع عمومی فرد مطلوب نباشد یا در بخش مراقبت های ویژه بستری باشد‪ ،‬باید‬ ‫از شیر جایگزین برای تغذیه نوزاد استفاده شود‪ .‬از طرفی حتی اگر مادر به رغم حال عمومی نسبتاً مناسب‬ ‫نخواهد به نوزادش شیر بدهد‪ ،‬می تواند شیر خود را جوشانده و در اختیار نوزاد قرار دهد‪ .‬در حالت کلی‬ ‫هیچ منع مطلقی برای تغذیه نوزادان با شیر مادر مبتال به کرونا وجود ندارد‪.‬‬ ‫مالحظات سالمتی مردم باید در مراسم های محرم لحاظ شود‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت ‪ :‬ابتال به کرونا در سنین پایین حتی خردساالن دیگر منجر‬ ‫به بســتری می شود‪ ،‬یعنی ابتالهایی که عالئم دار و مشخص است‪ ،‬در بین این سنین بیشتر شده‬ ‫است‪« .‬جلیل کوهپایه زاده» رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران در مورد روند شیوع کرونا در تهران‬ ‫گفت‪ :‬در تهران شیب افزایشی خفیفی در بخش بیماران مراقبت ویژه و غیرمراقبت ویژه را شاهد‬ ‫هســتیم و البته در فوتی ها هم افزایش خفیفی داشتیم‪ ،‬اینها نشان می دهد که مردم باید مراعات‬ ‫بیشتری در فاصله گذاری اجتماعی و رعایت نکات بهداشتی داشته باشند‪ ،‬در واقع بهداشت فردی‬ ‫را بهتر از گذشته ادامه دهند‪.‬‬ ‫کمبود تخت در بیمارستان های تهران‬ ‫وی در رابطه با امکانات موجود در بیمارستان های تهران بیان کرد‪ :‬در مجموع شاهد کمبود تخت‬ ‫در بیمارستان های تهران هستیم‪ ،‬ولی ما نمی توانیم خدمات مان به بیماران غیرکرونایی را متوقف‬ ‫کنیم‪ ،‬چون بیماران غیرکرونایی دیگری هستند که نیاز به بستری یا جراحی دارند و باید اقدامات‬ ‫تشخیصی و بستری را انجام دهند که اصال امکان متوقف شدن این موضوع وجود ندارد‪ ،‬از این نظر‬ ‫با معذوریت امکاناتی مثل تخت پیش از ایام عید روبرو شدیم‪.‬‬ ‫باالی ‪ ۸۵‬درصد مراجعات به مراکز درمان بی مورد است‬ ‫کوهپایــه زاده تصریح کرد‪ :‬امیدواریم بتوانیم بخش زیادی از مــردم را اموزش دهیم تا از منازل‬ ‫مدیریت شــان کنیم‪ ،‬در این صورت انهایی که به بیمارســتان نیاز ندارند‪ ،‬اصــا وارد این مراکز‬ ‫نمی شوند‪ .‬مردم می توانند از سامانه ی ‪ ۴۰۳۰‬استفاده کنند‪ ،‬چون باالی ‪ ۸۵‬درصد موارد اصال نیاز‬ ‫به مراجعه و بیمارستان ندارد‪ ،‬اما نگرانی مردم باعث مراجعه ی انها می شود‪.‬‬ ‫کمبود ویتامین ‪K‬‬ ‫خطر مرگ سالمندان را افزایش می دهد‬ ‫مطالعات نشــان می دهد افراد مسن دارای کمبود ویتامین ‪ K‬در مقایسه با سالمندان دارای میزان کافی این‬ ‫ویتامین‪ ۱۳ ،‬سال زودتر در معرض مرگ قرار دارند‪ .‬مطالعه جدید محققان دانشگاه تافتس ماساچوست نشان‬ ‫می دهد افراد سنین ‪ ۵۴‬تا ‪ ۷۶‬سال با میزان پایین ویتامین ‪ K‬در خون شان ‪ ۱۳‬سال زودتر با احتمال مرگ روبرو‬ ‫هستند که بیانگر فواید حفاظتی ویتامین ‪ K‬در روند افزایش سن است‪ .‬در این تحقیق‪ ،‬حدود ‪ ۴۰۰۰‬امریکایی در‬ ‫رده سنی ‪ ۵۴‬تا ‪ ۷۶‬سال تحت مطالعه قرار گرفتند‪ .‬تیم تحقیق‪ ،‬شرکت کنندگان را براساس میزان ویتامین ‪K‬‬ ‫خون شان دسته بندی کرد‪ .‬سپس شرکت کنندگان از لحاظ ریسک بیماری قلبی و ریسک مرگ در همه گروه ها‬ ‫بالغ بر حدود‪ ۱۳‬سال تحت پیگیری بودند‪ .‬نتایج‪ ،‬ارتباط قابل توجهی بین میزان ویتامین‪ K‬و بیماری قلبی نشان‬ ‫نداد‪ .‬اما افراد دارای پایین ترین میزان ویتامین ‪ ۱۹ ، K‬درصد بیشتر با ریسک مرگ مواجه بودند‪ .‬ویتامین ‪ K‬یک‬ ‫ماده مغذی است که برای حفظ سالمت عروق خونی مهم است‪ .‬این ویتامین در سبزیجات پهن برگ نظیر کاهو‪،‬‬ ‫کلم و اسفناج یافت می شود‪ .‬همچنین در برخی روغن های گیاهی نظیر روغن سویا و کانوال هم وجود دارد‪« .‬کیال‬ ‫شیء»‪ ،‬سرپرست تیم تحقیق‪ ،‬در این باره می گوید‪« :‬این احتمال که ویتامین ‪ K‬با بیماری قلبی و مرگ و میر‬ ‫مرتبط است مبتنی بر دانش ما در مورد پروتئین های موجود در بافت عروقی است که برای فعالیت نیاز به ویتامین‬ ‫‪ K‬دارند‪ .‬این پروتئین ها به پیشگیری از تشکیل کلسیم در دیواره های عروق خونی کمک می کند‪ .‬و بدون میزان‬ ‫کافیویتامین‪،K‬عملکردشانکمترمی شود‪».‬بهگفتهمحققان‪،‬مطالعاتبیشتریبرایتوضیحعلتارتباطمیزان‬ ‫ویتامین ‪ K‬با ریسک مرگ نیاز است‪.‬‬ ‫ابتالی کودکان به کرونا افزایش پیدا کرده است‬ ‫وی ضمن اشــاره به پایین امدن ســن مبتالها گفت‪ :‬ابتالء در سنین پایین نسبت به روزهای اول‬ ‫شــیوع که کمتر افراد زیر ‪ ۳۰‬الی ‪ ۴۰‬ســال مبتال می شدند‪ ،‬بیشتر شــده است و می بینیم ابتال‬ ‫در ســنین پایین حتی خردســاالن دیگر منجر به بستری می شود‪ ،‬یعنی ابتالهایی که عالئم دار و‬ ‫مشــخص است‪ ،‬در بین این سنین بیشتر شده است‪ .‬کوهپایه زاده تصریح کرد‪ :‬کودکان هم درگیر‬ ‫ویروس کرونا می شــوند‪ ،‬اما با درصد فراوانی کمتر از بزرگســاالن‪ ،‬در حال حاضر اماری در دست‬ ‫ندارم‪ ،‬اما می توانم بگویم که واقعا میزان ابتال در کودکان بیشتر شده است و الزم به ذکر است که‬ ‫هم ه بیمارســتان های اطفال تهران امادگی پذیرش بیماران را دارند و در این بیمارستان ها بخش‬ ‫کرونایی ویژه تعبیه کرده اند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬چون ازدحامی در بخش کرونای کودکان وجود ندارد‪،‬‬ ‫بنابراین مشکلی در کمبود امکانات و تجهیزات بیمارستان های اطفال وجود ندارد‪.‬‬ ‫مالحظات سالمتی مردم باید در مراسم های محرم لحاظ شود‬ ‫ی برای مراسم محرم گفت‪ :‬در کالنشهر‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشــکی ایران در رابطه با برنامه ریز ‬ ‫تهران و ســتاد ملی صحبت ها در مورد مراسم محرم شده و تصمیمات در ستاد ملی کرونا گرفته‬ ‫شده است‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬مسئله تجمعات است‪ ،‬زیرا تجمعات بیشتر از ده نفر در فضای بسته و‬ ‫نزدیک به هم بسیار خطرزا است و حتما باید مالحظات سالمتی مردم در ان لحاظ شود‪.‬‬ ‫پیش بینی افزایش شیوع کرونا در ماه های اینده‬ ‫کوهپایــه زاده در مورد پیش بینی خود از وضعیت بیمــاری کرونا در ماه های اینده گفت‪ :‬احتماال‬ ‫شیوع کرونا در ماه های اینده رو به افزایش باشد‪ ،‬زیرا فصل پاییز فصل بیماری های ویروسی است‬ ‫و هر نوع ســرماخوردگی که مردم کرونا خطاب می کنند‪ ،‬اثر روانی ان بر ما و کادر درمان منتقل‬ ‫خواهد شــد‪ .‬با توجه به اینکه این بیماری ها با بیماری های تنفســی و فصلی مخلوط می شــوند‪،‬‬ ‫بنابراین فراوانی بیماری حاد تنفسی در پاییز ماه رو به افزایش خواهد بود که تشخیص ان از کرونا‬ ‫مشکل است‪.‬‬ ‫ضرورت ذخیره تجهیزات بیمارستانی‬ ‫وی با اشاره به میزان تجهیزات بیمارستانی بیان کرد‪ :‬باید امکانات مان را بیشتر کنیم و االن ذخیره‬ ‫برای مقاومت در این شرایط را داریم‪ ،‬طبیعتا اگر این شیوع افزایش پیدا کند‪ ،‬مقاومت ما در برابر‬ ‫این همه مراجعه پاســخگو نخواهد بود‪ .‬رئیس دانشــگاه علوم پزشکی ایران گفت‪ :‬باید تاکید کنم‬ ‫داروهــای جدیدی که مردم در رابطه با درمان کرونا می شــنوند‪ ،‬مصارف خاص دارد و برای همه‬ ‫بیماران مورد اســتفاده قرار نمی گیرد و اصال نیازی نیست که مورد استفاده قرار بگیرد‪ .‬در نتیجه‬ ‫بســیاری از مردم که برای دریافت این داروها به بیمارســتان مراجعه می کنند‪ ،‬باعث می شــود تا‬ ‫خودشان را در معرض بیشتر بیماری ها قرار دهند و این موضوع فقط باعث تشویش ذهنی می شود‪.‬‬ ‫وعده غذایی سالم تر‬ ‫به معنای بروز سکته و حمله قلبی کمتر است‬ ‫طبق نتایج مطالعه جدید‪ ،‬پیروی از یک رژیم غذایی ســالم می تواند خطر ســکته و حمله قلبی‬ ‫را کاهش دهد‪« .‬ژیلی شــان»‪ ،‬سرپرست تیم تحقیق از دانشــگاه هاروارد‪ ،‬در این باره می گوید‪:‬‬ ‫«اگرچه هر الگوی رژیم غذایی ســالم حاوی ترکیبی متفاوتی از اجزای رژیمی است‪ ،‬اما مطالعه‬ ‫ما نشــان می دهد که پیروی از هر نوع رژیم غذایی ســالم با کاهش ریسک بیماری قلبی عروقی‬ ‫مرتبط اســت‪ ».‬در این مطالعه بر امتیاز چهار نوع الگوی رژیم غذایی تمرکز شد‪ :‬شاخص تغذیه‬ ‫ســالم ‪۲۰۱۵‬؛ رژیم جایگزین مدیترانه ای؛ شــاخص رژیم غذایی گیاهی سالم؛ و شاخص تغذیه‬ ‫ســالم جایگزین‪ .‬اگرچه این چهار نوع رژیم غذایی باهم فرق داشتند‪ ،‬اما همگی بر مصرف غالت‬ ‫کامل‪ ،‬ســبزیجات‪ ،‬میوه‪ ،‬حبوبات و مغزیجات اجیلی و مصرف کمتر گوشت قرمز و فراوری شده‬ ‫و نوشیدنی های قندی تاکید داشتند‪.‬‬ ‫انها با اســتفاده از داده های مربوط به ‪ ۷۵‬هزار زن در یک مطالعه‪ ،‬حدود ‪ ۹۱‬هزار زن در مطالعه‬ ‫دیگر‪ ،‬و بیش از ‪ ۴۳‬هزار مرد‪ ،‬هر رژیم غذایی را با ریسک بیماری قلبی عروقی مقایسه کردند‪ .‬در‬ ‫طول چندین دهه پیگیری وضعیت این افراد‪ ،‬محققان دریافتند افرادی که رژیم غذایی ســالمی‬ ‫داشتند در مقایســه با افرادی که همواره رژیم غذایی سالمی نداشتند‪ ۱۴ ،‬تا ‪ ۲۱‬درصد کمتر با‬ ‫ریسک بیماری قلبی عروقی روبرو بودند‪ .‬همه الگوهای سالم غذایی دارای تاثیر مشابه بر کاهش‬ ‫ریسک بیماری قلبی عروقی بودند‪.‬‬ صفحه 6 ‫جامعه‬ ‫به دلیل شیوع کرونا؛ ورود زائران به کربالی معلی تا ‪ ۱۳‬محرم ممنوع شد‬ ‫استانداری کربالی معلی در بیانیه ای از منع ورود به شهر مقدس کربال تا ‪ ۱۳‬محرم الحرام خبر داد‪ .‬استانداری کربالی معلی در بیانیه ای از منع ورود به این شهر مقدس تا ‪ ۱۳‬محرم‬ ‫الحرام خبر داد‪ .‬در این بیانیه امده است استان کربالی معلی از اینکه نمی تواند از زائران استقبال کند‪ ،‬معذور است‪ ،‬چرا که صحت و سالمت شهروندان‪ ،‬مسئله اساسی است‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬مردادماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪319‬‬ ‫دکتر زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا عنوان کرد؛‬ ‫به شدت با ایمنی جمعی مخالفیم‬ ‫نباید تمام کاسه و کوزه ها را بر سر مردم بشکنیم!‬ ‫فرمانده ســتاد مقابله با کرونا در کالنشــهر تهران‪ ،‬به تشریح‬ ‫وضعیــت ویروس کرونا در پایتخت پرداخت‪ .‬علی رضا زالی‪ ،‬با‬ ‫عنوان این مطلب که باالترین گروه سنی که در تهران به دلیل‬ ‫کرونا فوت شده اند بین ‪ ۷۰‬تا ‪ ۷۹‬سال بوده اند‪ ،‬گفت‪ :‬بیشترین‬ ‫گروه سنی ابتال نیز بین ‪ ۵۰‬تا ‪ ۵۹‬سال بوده اند‪ .‬وی افزود‪ :‬باید‬ ‫بدانیم که با یک بیماری مواجه هستیم که شواهد جهانی درباره‬ ‫ان اندک اســت و کم بودن اطالعات علمی درباره این بیماری‬ ‫باعث می شود ما سالح کمتری در برابر ان داشته باشیم‪ .‬زیرا‬ ‫شناخت ما از این بیماری کمتر است‪ .‬بنابراین در چند ماه اخیر‬ ‫کمتر در ادبیات علمی جهان بحث شکســت دادن کووید ‪۱۹‬‬ ‫را دیــده ام‪ .‬زالی ادامه داد‪ :‬این بیماری قطعا امواج چندین باره‬ ‫خواهد داشت‪ .‬باید توجه کرد که در این زمینه کشورها به چند دسته تقسیم می شوند‪ .‬کشورهایی که از روز‬ ‫اول با مدیریت منطقی و چابک در برابر این بیماری تدابیر جدی اتخاذ کردند و البته مولفه های اجتماعی‪،‬‬ ‫اقتصادی و سیاسی انها با کشور ما در انطباق نیست‪ .‬مانند تایوان‪ ،‬سنگاپور‪ ،‬کره جنوبی و بعضا در المان‪.‬‬ ‫برخی کشورها در دور اول کرونا را مدیریت کردند و البته اسیب هایی هم دیدند و حاال موج دوم بیماری‬ ‫به سراغ شان امده است‪ .‬مانند ایران‪ .‬تقریبا اکثر کشورهای دنیا در همین مدل هستند‪ .‬وی گفت‪ :‬بررسی‬ ‫جهانی نشان می دهد که اروپایی ها به یک کفه رو به پایین و رو به افول رسیده اند‪ .‬مجددا در بخش هایی از‬ ‫فرانسه و مناطقی از اسپانیا و انگلیس‪ ،‬خوشه های جدید بیماری در حال شکل گیری است‪ ،‬اما نه به شکلی‬ ‫که در موج اول بود‪ .‬در عین حال در امریکای جنوبی‪ ،‬بخش هایی از امریکای شمالی و کشورهای افریقا‪،‬‬ ‫به ویژه افریقای جنوبی و اسیا کشورهایی هستند که برخالف مدل اروپایی در حال افزایش موارد جدید‬ ‫ابتال هستند‪ .‬در کشوری مانند ترکیه با توجه به این که دیرتر از ما موج اول را تجربه کردند‪ ،‬طبیعتا امواج‬ ‫بعدی با تاخیر قابل توجهی انجام خواهد شد‪ .‬زالی افزود‪ :‬ما باید زرنگ باشیم و با استفاده از مبانی علمی و‬ ‫بدون اینکه دچار غرور کاذب شویم‪ ،‬با استفاده از توصیه ها و مدل های کشورهای موفق‪ ،‬پیش برویم‪ .‬باید‬ ‫توصیه های ســازمان بهداشت جهانی را به صورت جدی مورد توجه قرار دهیم؛ چراکه نقشه راه را ترسیم‬ ‫می کند‪ .‬نگاه هیجانی زودرس در این زمینه درســت نیســت‪ .‬وی درباره اقدامات ستاد مقابله با کرونا در‬ ‫تهران‪ ،‬گفت‪ :‬باید توجه کرد که در استان تهران با پیچیدگی هایی مواجه هستیم‪ ،‬به گونه ای که باالترین‬ ‫جمعیت را در تهران داریم و بالغ بر ‪ ۱۴‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار نفر در تهران ســکونت دارند‪ .‬تهران باالترین‬ ‫چگالی یا تراکم جمعیت را در کشور دارد‪ ،‬منطقه ای مانند بهارستان در جنوب غربی استان تهران باالترین‬ ‫میزان تراکم جمعیتی را در کشور دارد‪ ،‬ما بیشترین میزان سکونت غیر رسمی را در تهران داریم که بین‬ ‫‪ ۱۳‬تا ‪ ۱۷‬درصد پیش بینی می شــود و بالغ بر یک میلیون نفر در طول روز به عنوان جمعیت شناور وارد‬ ‫تهران می شوند و این پیچیدگی ها در تهران وجود دارد‪ .‬زالی تاکید کرد‪ :‬اینکه بخواهیم در برابر کرونا پرچم‬ ‫افتخار باال ببریم‪ ،‬اصال علمی نیست‪ .‬باید با ادبیات علمی صحبت کنیم‪ .‬به هر حال امواج بعدی کرونا خواهد‬ ‫امد‪ .‬این طور نیست که فکر کنید کشورهایی که در دور اول کرونا توفیق داشتند‪ ،‬قطعا گارانتی می شوند و‬ ‫دیگر کرونا سراغ شان نمی اید‪ .‬تا زمانی که یا ‪ ۶۶‬درصد افراد در جامعه دچار این بیماری نشوند و یا داروی‬ ‫مطمئن و واکسن ان پیدا نشود‪ ،‬این سناریو در کشورهای دنیا قابل تکرار خواهد بود‪ .‬البته ما به شدت از‬ ‫نظر علمی با ایمنی جمعی مخالفیم و این حرف بسیار خطرناک است‪ .‬باید دارو و واکسن کارای این دارو‬ ‫پیدا شود و یا در بدترین و سخت ترین شرایط که از نظر علمی کامال با ان مخالفیم و ان را منسوخ شده‬ ‫تلقی می کنیم‪ ۶۶ ،‬درصد جامعه مبتال شوند که در این صورت با حجم بسیار زیاد بیماری و تلفات بسیار‬ ‫زیاد همراه خواهد بود‪ .‬در عین حال راه دیگر این است که این بیماری الگوی بیماری های سارس و مرس را‬ ‫طی کند و دچار سقوط و زوال خود به خودی در طبیعت شود‪ .‬وی افزود‪ :‬در عین حال باید زنجیره انتقال‬ ‫ویروس را در هم بشــکنیم‪ .‬تنها راه فائق امدن بر این ویروس همین است‪ .‬ادامه حیات کرونا در طبیعت‬ ‫تا زمانی که موجود زنده را به عنوان میزبان جدید شکار نکند‪ ،‬متوقف می شود‪ .‬این ویروس در زمانی که‬ ‫می تواند به حیات بیولوژیک خود ادامه دهد که چرخه انتقال وجود داشته باشد‪ .‬باید زنجیره انتقال شکسته‬ ‫شود‪ .‬زالی در واکنش به اخذ جریمه از افرادی که پروتکل های بهداشتی را رعایت نمی کنند‪ ،‬گفت‪ :‬در همه‬ ‫کشورهای دنیا عدم رعایت شیوه نامه های بهداشتی و عدم استفاده از وسایل پیشگیری مانند ماسک‪ ،‬حتما‬ ‫با جرایمی روبه رو است و ما تنها کشوری هستیم که برای این موضوع جریمه در نظر نگرفته ایم‪ .‬البته من‬ ‫از مردم هم تشکر می کنم و مردم اصال مقصر نیستند‪ ،‬نباید تمام کاسه و کوزه ها را بر سر مردم بشکنیم‪.‬‬ ‫خوشبختانه اجرای شیوه نامه های بهداشتی در تهران به ‪ ۶۸‬درصد رسیده است درحالی که در هفته سوم‬ ‫خرداد به ‪ ۱۱‬درصد رسیده بود‪ .‬همچنین در تهران به طور میانگین ‪ ۷۲‬درصد از ماسک استفاده می کنند‪.‬‬ ‫ماسک دولتی کجا عرضه می شود؟‬ ‫این روزها که وزارت بهداشت اصرار بر استفاده از ماسک دارد‪ ،‬قیمت‬ ‫این کاالی چند گرمی‪ ،‬صدای مردم را در اورده است‪ .‬اما‪ ،‬مسئوالن‬ ‫مدعی هستند با متخلفان برخورد می شود‪ .‬استفاده از ماسک از ‪۱۵‬‬ ‫تیر ‪ ۹۹‬به دســتور ســتاد ملی مقابله با کرونا‪ ،‬اجباری شده است و‬ ‫مردم می بایســت در اماکن پر تردد و شــلوغ‪ ،‬ادارات و‪ ...‬از ماسک‬ ‫استفاده کنند‪ .‬این در حالی است که ماسک های سه الیه جراحی که‬ ‫بیشــترین مصرف را دارند‪ ،‬با قیمت های مختلف به فروش می رسد‪.‬‬ ‫ضمن اینکه در تهیه ان نیز‪ ،‬مشکالتی دیده می شود‪ .‬با بررسی های‬ ‫میدانی از چند داروخانه و ســوپرمارکت و ایســتگاه های مترو که‬ ‫بیشترین عرضه ماســک در این مکان ها صورت می گیرد‪ ،‬نرخ های‬ ‫متفاوتی را مشــاهده کردیم‪ .‬از ‪ ۲۳۰۰‬تــا ‪ ۳,۰۰۰‬تومان و البته در‬ ‫بعضی مکان ها‪ ،‬قیمت انها تا ‪ ۵,۰۰۰‬تومان هم رفته اســت‪ .‬این در‬ ‫حالی است که مسئوالن انجمن داروسازان بر این عقیده اند که هنوز‬ ‫یک عدد ماســک با قیمت مصوب وزارت صمت‪ ،‬به داروخانه ها داده‬ ‫نشده و هر انچه در این مکان ها عرضه می شود‪ ،‬ماسک هایی است با‬ ‫نرخ ازاد و از طریق شــرکت های تولیدی‪ ،‬توزیع می شود‪ .‬در همین‬ ‫حال‪ ،‬شب گذشته جمشید گلپور دبیر کارگروه مقابله با کرونا وزارت‬ ‫صمت‪ ،‬در ارتباط تصویری با برنامه گفتگوی ویژه خبری شبکه دو‬ ‫سیما‪ ،‬مدعی شد که نرخ ماسک های سه الیه بین ‪ ۱۳۰۰‬تا ‪۱,۵۰۰‬‬ ‫تومان است و به وفور نیز وجود دارد!! طرح چنین ادعایی با واکنش‬ ‫مجری برنامه مواجه که سئوال کرد کجا این ماسک ها عرضه می شود‬ ‫تا ما مجبور نشویم ماســک ‪ ۳۰۰۰‬تومانی بخریم که دبیر کارگروه‬ ‫مقابله با کرونا در وزارت صمت‪ ،‬مدعی شد در ایستگاه های مترو به‬ ‫وفور این ماسک ها با قیمت مصوب عرضه می شود‪ .‬وی‪ ،‬البته اشاره‬ ‫ضمنی هم به داروخانه ها داشــت اما توضیح نداد که ایا ماسک سه‬ ‫الیه با نرخ مصوب ‪ ۱,۵۰۰‬تومان به انها داده شــده اســت یا خیر‪.‬‬ ‫فقط به این نکته بســنده کرد که با گران فروشی برخورد می شود و‬ ‫مردم می توانند با شماره تلفن ‪ ۱۲۴‬تماس بگیرند‪ .‬گلپور گفت‪ :‬نرخ‬ ‫ماسک یکسان و مصوب بوده و هر نهادی ماسک را با نرخ گران تر یا‬ ‫خارج از مصوب عرضه نماید با ان برخورد خواهد شد‪ .‬این در حالی‬ ‫اســت که سید حمید خوئی رئیس انجمن داروسازان استان تهران‪،‬‬ ‫در این نامه خطاب به محمدرضا شانه ساز رئیس سازمان غذا و دارو‪،‬‬ ‫مدعی شده است که از ابتدای دوران شروع کرونا‪ ،‬نهادهای اجرایی‬ ‫دولتی نرخ های مصوبی را برای ماسک محافظ اعالم نموده و سپس‬ ‫بر مبنای ان‪ ،‬داروخانه ها بارها متهم به گران فروشــی شده اند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬از ابتدای شــروع کرونا در کشــور حتی یک عدد ماسک سه‬ ‫الیه پرستاری با قیمت مصوب دولتی در داروخانه های استان تهران‬ ‫توزیع نشــده است‪ .‬این در حالی است که طی ماه های گذشته انواع‬ ‫ماسک های محافظ استاندارد و غیر استاندارد در خارج از داروخانه ها‬ ‫اعم از عطاری ها و ســوپر مارکت ها و دیگــر مراکز بدون کمترین‬ ‫نظارتی بر کیفیت و قیمت عرضه شده و می شود‪ .‬سید علی فاطمی‬ ‫نایب رئیس انجمن داروسازان ایران‪ ،‬مدعی شده است که ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫ماســک هایی که این روزها توسط مردم استفاده می شود استاندارد‬ ‫ســامت و حفاظت در برابر کرونا را ندارد‪ ،‬چون از مراکزی به دست‬ ‫مردم می رســد که هیچ نظارتی بر انها نیست‪ .‬وی گفت‪ :‬داروخانه‬ ‫تنها مرکزی اســت که اگر ماسک مصوب در اختیار ان قرار بگیرد‪،‬‬ ‫ملزم اســت با همان قیمت مصوب عرضه کند و حق افزایش قیمت‬ ‫را ندارد‪ .‬زیرا‪ ،‬نظارت بر داروخانه ها راحت تر است‪ .‬اما در حال حاضر‬ ‫چه کسی بر عرضه ماسک در سوپرمارکت ها و دستفروشی ها نظارت‬ ‫دارد‪ .‬نایب رئیس انجمن داروسازان ایران‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬چرخه تولید و‬ ‫توزیع ماسک در کشور معیوب است و همین موضوع‪ ،‬زمینه را برای‬ ‫سودجویی برخی و سردرگمی مردم فراهم کرده است‪.‬‬ ‫امادگی ناجا برای برگزاری ایین های محرم‬ ‫با محوریت دستورالعمل های ستاد ملی کرونا‬ ‫جانشــین فرمانده ناجا گفت‪ :‬در راســتای برگزاری مراســم های‬ ‫عزاداری حســینی(ع) اماده همکاری با همه دستگاه ها با محوریت‬ ‫دستورالعمل های ســتاد ملی مقابله با کرونا هستیم‪ .‬سردار قاسم‬ ‫رضایی در حاشــیه حضور در پلیس راهنمایــی و رانندگی ناجا و‬ ‫برگــزاری ایین معارفه جانشــین رئیس پلیس راهــور ناجا افزود‪:‬‬ ‫نیروی انتظامی ســازمانی مقدس‪ ،‬مردمی و بزرگ با ماموریت های‬ ‫متنوع و گســترده اســت ما از مردم و برای انان هستیم و خدمات‬ ‫دهی به مراجعان را یک توفیق می دانیم‪ .‬وی با اشــاره به ماموریت‬ ‫خطیر راهنمایی و رانندگی ناجا گفت‪ :‬مدیریت ترافیک و تســهیل‬ ‫ترددها‪ ،‬با محوریت کاهش تصادفات و جان باختگان جاده ای مهم‬ ‫ترین وظیفه و ماموریت این پلیس است؛ سفیدپوشان راهور در هر‬ ‫شرایطی از نقاط مرزی تا دل شهرها ایثار و تالش کرده و خوشبختانه‬ ‫شاهدیم خدمات بی بدیلی ارائه می کنند‪ .‬جانشین فرمانده ناجا با‬ ‫اشاره به تنوع و گستردگی ماموریت های نیروی انتظامی یاداور شد‪:‬‬ ‫پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا بیش از ‪ ۵۰‬درصد از طیف خدماتی‬ ‫ناجا را به مردم با رویکرد هوشمندانه ارائه می کند و این پلیس در‬ ‫«هوشمندسازی» پیشگام است‪ .‬وی با اشاره به مدیریت تخصصی و‬ ‫هوشمندانه در پلیس راهنمایی و رانندگی ناجا عنوان کرد‪ :‬نیروهای‬ ‫پلیس در هر شرایطی اعم از مناسبت های تقویمی و خاص‪ ،‬شرایطی‬ ‫چون شــیوع ویروس کرونا و اپیدمی ان در کشــور‪ ،‬علیرغم وجود‬ ‫برخی مشکالت و کاستی ها‪ ،‬با عشق و ایثار ماموریت هایشان را دنبال‬ ‫می کنند و در واقع باید بگویم هیچ بن بستی در اجرای ماموریت ها‬ ‫نداریم و فعالیت های پلیس تعطیل نمی شود‪ .‬سردار رضایی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬همزمان با شــیوع ویروس کرونا در کشور نیروهای پلیس در‬ ‫کنار مدافعان سالمت به انجام وظایف پرداختند و در این مسیر نیز‬ ‫عده ای به فیض شهادت نائل امدند‪.‬وی در ادامه در پاسخ به سوالی‬ ‫درباره امادگی نیروی انتظامی برای برگزاری مراســم های عزاداری‬ ‫حســینی (ع) در ایام محرم خاطر نشان کرد‪ :‬همه ما عشق و ارادت‬ ‫ویژه ای به امام حسین (ع) داریم و سوگواری برای امام حسین (ع)‬ ‫و یارانش تسکینی برای روحیه مان است؛ همه مردم ما از عاشقان و‬ ‫ارادتمندان اهل بیت (ع) هستند‪ .‬این مقام ارشد انتظامی افزود‪ :‬در‬ ‫راستای برگزاری مراسم های عزاداری حسینی (ع) اماده همکاری با‬ ‫همه دستگاه ها با محوریت دستورالعمل های ستاد ملی مقابله با کرونا‬ ‫هستیم‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬در هر حال تابع تصمیمات ستاد ملی مقابله‬ ‫با کرونا هســتیم و در این میان بر رعایت فاصله گذاری اجتماعی‪،‬‬ ‫ماســک گذاری و رعایت پروتکل های بهداشتی تاکید داریم‪ .‬سردار‬ ‫رضایــی درباره امادگی نیروی انتظامی بــرای برگزاری راهپیمایی‬ ‫اربعین حسینی (ع) مطرح کرد‪ :‬در برگزاری کنگره عظیم و باشکوه‬ ‫اربعین حسینی (ع) عالوه بر اعتقادات قلبی‪ ،‬صاحب تجربه هستیم‬ ‫و برگزاری این مراسم نیز منوط به تصمیم دولت های ایران و عراق‪،‬‬ ‫مصوبات ستاد برگزاری اربعین و ‪ ...‬است‪ ،‬در هر حال باید بگویم ما‬ ‫در هر شرایطی امادگی داریم ماموریت هایمان را در حوزه ترافیکی‪،‬‬ ‫جاده ای‪ ،‬امنیتی‪ ،‬دیپلماسی مرزی و ‪ ...‬دنبال و اجرایی کنیم‪ .‬وی در‬ ‫بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتصاب سردار «سید تیمور‬ ‫حسینی» به عنوان جانشین رئیس پلیس راهور ناجا مطرح کرد‪ :‬وی‬ ‫از افسران شایسته و باتجربه در حوزه راهور است و امید است که این‬ ‫انتصاب منشــاء خیر وبرکت برای نیروی انتظامی به ویژه مجموعه‬ ‫راهنمایی و رانندگی ناجا باشد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اخبار‬ ‫فرهنگ ایرانی‬ ‫خانه ‪ 25‬متری را پس می زند؟‬ ‫اخرین سرشماری نفوس و مسکن در سال‪ ۹۵‬می گوید که وسعت‬ ‫بیش از ‪ ۶۵‬درصد از واحدهای مسکونی در ایران ‪ ۱۰۰‬متر و کمتر‬ ‫است و ‪ ۹.۳‬درصد ان را خانه های زیر ‪ ۵۰‬متر تشکیل می دهد‪ .‬با‬ ‫توجه به جمعیت خانوار در کشورمان‪ ،‬این الگوی مسکن سازی‬ ‫معنای اســراف یا زیاده خواهــی را نمی دهد کما اینکه به خاطر‬ ‫می اوریم‪ ،‬گذشتگان که نسل دوری هم نیستند اکثرا در اتاق های‬ ‫گراگرد یک حیات حوض دار زندگی می کردند‪ .‬هر چند که فضای‬ ‫خصوصی کمتری داشتند اما به این فضای مشاع وابسته بودند‪.‬‬ ‫حاال با گرا ن شدن زمین و ساختمان در کالن شهرها و همچنین‬ ‫افزایش جمعیت و تقاضا در این مناطق‪ ،‬الگوی ساخت مسکن در‬ ‫حال تغییر است و خانه های با متراژ متوسط و کمتر یعنی حدود‬ ‫‪ ۷۰‬متر و کمتر از ان در اولویت حمایت های دولتی قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫در نبود خانه های کم متراژ و در شرایطی که جمعیت مستاجران‬ ‫تهران در حال افزایش است و گرانی باعث شده حاشیه نشینی و‬ ‫سکونتگاه های غیررسمی گسترش پیدا کند‪ ،‬پیشنهاد انبوه سازی‬ ‫خانه های ‪ ۲۵‬تا ‪ ۴۵‬متر مطرح شده است؛ پیشنهادی که صفی از‬ ‫موافقان و مخالف در برابر ان ایستاده اند‪ .‬مهم ترین عاملی که باعث‬ ‫شده عده ای به طرح پیشنهاد خانه های کم متراژ برسند‪ ،‬نایاب و‬ ‫گران شدن زمین است‪ .‬از سوی دیگر سیاست های اشتباه در چند‬ ‫دهه گذشــته باعث شده‪ ،‬مهاجرت از روستا به شهر و از شهر به‬ ‫کالن شهرها افزایش یابد‪ .‬در این شرایط وقتی تامین خانه و سرپناه‬ ‫انقدر گران و کم یاب می شود‪ ،‬شاهد انواع بزه در کلونی های حاشیه‬ ‫شهرها و سرخوردگی های اجتماعی هستیم‪ .‬از این رو پیشنهاد‬ ‫خانه های کم متراژ داده شــده که این خانه ها محلی برای گذر از‬ ‫دوره ای برای افراد باشد یعنی قرار نیست این میکرو واحدها خانه‬ ‫ابدی ساکنان ان باقی بماند بلکه می تواند محل امنی برای یک‬ ‫دانشجو‪ ،‬یک شاغل مجرد یا زوج های جوان و ‪ ...‬برای گذران یک‬ ‫دوره از زندگی شهری و افزایش و ذخیره پس اندازها باشد‪ .‬البته‬ ‫ایران اولین کشوری نیست که این شرایط را تجربه می کند و در‬ ‫بسیاری از کشورهای صنعتی و پیشرفته از جمله چین‪ ،‬ژاپن و‬ ‫‪ ...‬به جزئی از فرهنگ شهرنشینی تبدیل شده است‪ .‬واقعیت این‬ ‫اســت که خانه های کم متراژ در ایران انتخاب نیست بلکه جبر‬ ‫اقتصادی است‪،‬اگر در کشورهایی مانند ژاپن و ‪ ...‬خانه های کوچک‬ ‫و کپســولی رایج است بخشی از ان به تراکم جمعیت و وسعت‬ ‫کشورشان برمی گردد اما در ایران وسیع به جز تهران‪ ،‬شهرهای‬ ‫دیگر مشکل کمبود زمین ندارند و سیاست های اشتباه اقتصادی‬ ‫باعث شده‪ ،‬امروز پیشنهاد ساخت خانه‪‎‬های ‪ ۲۵‬متری داده شود‪.‬‬ ‫نکته حائز اهمیت این است اگر این پیشنهاد رد شود‪ ،‬چه پیشنهاد‬ ‫دیگریجایگزینخواهدشدتابتواندمشکلمسکنبرایکارکنان‪،‬‬ ‫کارگران‪ ،‬دانشــجویان و ســاکنان تهران بزرگ را رفع کند‪ .‬ایا‬ ‫پیشنهاد دیگری است که بتواند جلوی گسترش سکونتگاه های‬ ‫غیر رسمی‪ ،‬بد مسکنی و حاشیه نشینی را بگیرد‪ .‬مهم تر اینکه‬ ‫ایا فرهنگ ایرانی‪ ،‬انبوه تنهای خانه های کم متراژ را می پذیرد؟ از‬ ‫انجایی که عده ای از جمله وزیر راه و شهرسازی مخالفت خود با‬ ‫این پیشنهاد را اعالم کرده‪ ،‬هنوز جزییاتی از ان مشخص نیست‬ ‫اما ان چیزی که بسیار اهمیت دارد این است که این واحدها باید‬ ‫نمونه فاخر و ارزان معماری ایرانی باشند تا زندگی در این واحدها‬ ‫تصویری از قفس یا خوابگاه برای یک ایرانی نسازد‪.‬‬ ‫بازپرداخت تسهیالت ودیعه‬ ‫مسکن ‪ 3‬ساله شد‬ ‫عبدالناصر همتی با اعالم این خبر تاکید کرد‪ :‬این وام بســته به‬ ‫طبقه بندی شهرها ‪15،30‬و‪ 50‬میلیون تومانی بوده و به دو روش‬ ‫قابل پرداخت خواهد بود‪ .‬گیرندگان وام (مستاجرین)هم میتوانند‬ ‫یکساله این تسهیالت را بگیرند و صرفا سود ان را ماهانه بپردازند‬ ‫ودرپایان سال اصل ان را پرداخت کنند یا می توانند وام را ‪3‬ساله‬ ‫دریافت و درمدت ‪36‬ماه اصل وفرع وام را به بانک بپردازند ‪ .‬رئیس‬ ‫کل بانک مرکزی تاکید کرد دراین وام موجرین نقشی نخواهند‬ ‫داشــت و کسی که وام را دریافت می کند با بانک طرف خواهد‬ ‫بود وبه تصمیم خود از وام دریافتی استفاده خواهد کرد‪.‬قبال هم‬ ‫گفتم این وام صرفا کمکی است به مستاجرین برای ودیعه و لذا‬ ‫به هیچوجه وام ودیعه نیست‪ .‬همتی تاکید کرد‪ :‬اعتبار تخصیصی‬ ‫برای این وام نیز ک ً‬ ‫ال ‪20‬هزار میلیارد تومان هســت‪ .‬طبق اعالم‬ ‫محمود محمــودزاده معاون وزیر راه و شهرســازی‪ ،‬قبل از ‪20‬‬ ‫مرداد (دوشنبه هفته اینده) اسامی واجدان شرایط و مستاجران‬ ‫نیازمند حمایت های دولتی برای دریافت تسهیالت ودیعه مسکن‬ ‫به بانک های عامل معرفی می شــوند‪ .‬وی با بیان اینکه تا کنون‬ ‫‪ 2.2‬میلیون نفر برای دریافت وام ودیعه مسکن ثبت نام کرده اند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬برای پرداخت وام ودیعه مسکن ‪ 19‬بانک و موسسه اعتباری‬ ‫توسط بانک مرکزی معرفی شدند که به زودی سهمیه هر بانک به‬ ‫تفکیک استان و شعبه مشخص می شود‪ .‬محمودزاده تاکید کرد‪:‬‬ ‫وزارت راه و شهرسازی افراد واجد شرایط را به بانک های معرفی‬ ‫شده از سوی بانک مرکزی معرفی می کند تا واجدان شرایط در‬ ‫کمترین زمان ممکن تسهیالت را دریافت کنند‪ .‬گفتنی است‪،‬‬ ‫دولت طی هفته های اخیر از طرح تسهیالت ‪ 50‬میلیون تومانی‬ ‫برای مستاجران با اعتبار ‪ 20‬هزار میلیارد تومانی رونمایی کرد که‬ ‫بر اساس ان تســهیالت کمک ودیعه با نرخ سود ‪ 13‬درصد در‬ ‫شهرهای بزرگ برای واحدهای زیر ‪ 70‬متر و در شهرهای کوچک‬ ‫زیر ‪ 100‬متر در نظر گرفته شــده که به تسهیالت ‪ 30،15‬و ‪50‬‬ ‫میلیونیتبدیلمی شود‪.‬‬ صفحه 7 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫دوشنبه ‪ 13‬مردادماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪319‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬شرکت جهان سبز‬ ‫مدیر عامل‪ :‬حسین احمدی‬ ‫مد یر مسئول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان مطهری‬ ‫خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪43‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫راهکارهایبرایکنترلفرزنداندرفضایمجازی‬ ‫کودکان گم شده در حیاط های مجازی‬ ‫شاعرانه‬ ‫درد عشقی کشیده ام که مپرس‬ ‫زهر هجری چشیده ام که مپرس‬ ‫گشته ام در جهان و اخر کار‬ ‫دلبری برگزیده ام که مپرس‬ ‫ان چنان در هوای خاک درش‬ ‫می رود اب دیده ام که مپرس‬ ‫من به گوش خود از دهانش دوش‬ ‫سخنانی شنیده ام که مپرس‬ ‫سوی من لب چه می گزی که مگوی‬ ‫لب لعلی گزیده ام که مپرس‬ ‫بی تو در کلبه گدایی خویش‬ ‫رنج هایی کشیده ام که مپرس‬ ‫همچو حافظ غریب در ره عشق‬ ‫به مقامی رسیده ام که مپرس‬ ‫خبر‬ ‫اغاز توزیع کارت کنکور ارشد ‪ ۹۹‬از امروز‬ ‫الزام تکمیل فرم خوداظهاری‬ ‫ازمون کارشناسی ارشد ســال ‪ ۱۳۹۹‬در روزهای ‪۱۶‬‬ ‫تا ‪ ۱۸‬مرداد برگزار می شــود و کارت ورود به جلســه‬ ‫ازمون از امروز دوشنبه ‪ ۱۳‬مرداد در اختیار داوطلبان‬ ‫قرار می گیرد‪ .‬ازمون ورودی مقطع کارشناســی ارشد‬ ‫ناپیوســته سال ‪ ۱۳۹۹‬کشــور در نوبت صبح روزهای‬ ‫پنجشــنبه ‪ ۱۶‬مرداد ماه‪ ،‬جمعه ‪ ۱۷‬مرداد ماه و شنبه‬ ‫‪ ۱۸‬مرداد ماه ســال ‪ ۱۳۹۹‬و براساس اطالعات مندرج‬ ‫بر روی کارت شرکت در ازمون رشته امتحانی مربوط‬ ‫برگــزار خواهد شــد‪ .‬داوطلبان متقاضــی هر یک از‬ ‫کدرشــته های امتحانی الزم است به نشانی مندرج بر‬ ‫روی کارت شرکت در ازمون مراجعه کنند‪.‬‬ ‫شهرســتان محل برگزاری ازمــون داوطلبان با توجه‬ ‫به اســتان محل اقامت انان در سایت سازمان سنجش‬ ‫منتشــر شده اســت‪ .‬کارت شــرکت در ازمون حاوی‬ ‫اطالعــات ثبت نامــی‪ ،‬تاریخ و محل برگــزاری ازمون‬ ‫داوطلبان از روز دوشــنبه ‪ ۱۳‬مرداد ‪ ۹۹‬بر روی پایگاه‬ ‫اطالع رسانی سازمان سنجش اموزش کشور به نشانی‬ ‫‪ www.sanjesh.org‬قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫داوطلبان الزم است بر اساس مشخصات شناسنامه ای‬ ‫(نام ‪ ،‬نام خانوادگی‪ ،‬شــماره شناســنامه‪ ،‬سال تولد) و‬ ‫مشــخصات ثبت نامی (شــماره پرونده و کد رهگیری)‬ ‫نسبت به پرینت کارت شرکت در ازمون اقدام کنند‪.‬‬ ‫برای شــرکت در جلســه ازمون همراه داشتن پرینت‬ ‫کارت شــرکت در ازمون و همچنین اصل کارت ملی‬ ‫و یا اصل شناســنامه عکس دار و ارائه ان الزامی است‪.‬‬ ‫لذا داوطلبان باید شخصاً برای پرینت کارت شرکت در‬ ‫ازمون اقدام کنند‪.‬‬ ‫تبصره‪ :‬ان دســته از داوطلبانی که عالوه بر کدرشته‬ ‫امتحانی اصلی متقاضی شرکت در رشته امتحانی دوم‬ ‫(رشته شناور) نیز بوده اند‪ ،‬باید کارت شرکت در ازمون‬ ‫رشته امتحانی دوم خود را نیز از سایت سازمان سنجش‬ ‫اموزش کشور پرینت و به ادرس حوزه امتحانی مندرج‬ ‫بر روی کارت مراجعه کنند‪.‬‬ ‫زمان برگزاری ازمون رشته های شناور (رشته انتخابی‬ ‫دوم) صبــح روز شــنبه ‪ ۱۸‬مرداد ‪ ۹۹‬اســت‪ .‬ادرس‬ ‫حوزه های رفع نقص در ســایت سازمان سنجش درج‬ ‫شده است‪ .‬تمامی داوطلبان ازمون ملزم هستند از روز‬ ‫سه شــنبه ‪ ۱۴‬مرداد ‪ ۹۹‬به سامانه خودارزیابی بیماری‬ ‫کرونا بــه ادرس ‪ https://salamat.gov.ir‬مراجعه‬ ‫کرده و نســبت بــه تکمیل فرم خوداظهــاری اقدام و‬ ‫پرینت گواهی ســامت صادره شده را در روز برگزاری‬ ‫ازمون به حوزه امتحانی تحویل دهند‪.‬‬ ‫معصومهنیکنام|‬ ‫کودکان دیروز از شدت خستگی و تخلیه انرژی بعد از ظهرها به خواب می رفتند و بعد از بیدار شدن بار‬ ‫دیگر بازی های خود را از سر می گرفتند‪ ،‬بازی های کودکانه ای مثل باال بلندی‪ ،‬توپ چرخی‪ ،‬تیله بازی‪ ،‬خاله‬ ‫بزغاله‪ ،‬خروس جنگی‪ ،‬زو‪ ،‬شاه و وزیر‪ ،‬الک دولک‪ ،‬شمع گل پروانه‪ ،‬عمو زنجیر باف‪ ،‬قایم باشک‪ ،‬قلعه‪ ،‬کالغ‬ ‫پر‪ ،‬گل یا پوچ‪ ،‬لی لی‪ ،‬هفت سنگ و وسطی که تمامی نداشت و هیچ گاه تکراری هم نمی شد‪ .‬اما اکنون نه از‬ ‫ان خانه های قدیمی خبری هست و نه از ان کوچه ها و صدای قاه قاه و خنده های کودکانه‪ .‬همه می گویند‬ ‫ما دهه ‪ ۶۰‬یا ‪ ۵۰‬نســل سوخته هستیم اما به نظر می رسد نسل سوخته همین کودکان مجازی هستند‬ ‫که در کوچه و پس کوچه های پر پیچ و خم فضای مجازی گم شده اند زیرا اکنون کوچه های قدیمی جای‬ ‫خود را به کوچه های مجازی داده اند‪ ،‬بازی های شــیرین کودکان دیروز جای خود را به بازی های یارانه ای‬ ‫داده اند‪ ،‬از خانه های کوچک یا همان اپارتمان های کوچ و بزرگ کمتر صدای کودکانه ای به گوش می رسد‬ ‫چرا که اغلب ان ها غرق در فضای مجازی هستند‪ .‬چگونه می توان از کودکان امروزی انتظار داشت که در‬ ‫گوشی های هوشمند امروزی سرک نکشند در حالی که در خانه ای زیست می کنند که نه حیاطی دارد و‬ ‫نه فضایی برای بازی های شیرین کودکی‪ ،‬در اتاق هایی که پر از ابزار و امکانات تکنولوژی است و خودمان به‬ ‫عنوان والدین وقتی برای کودکان مان نداریم‪ ،‬چگونه می توان از دلبندان خود بخواهیم که کتاب بخوانند‪،‬‬ ‫بنشــینند‪ ،‬دست به گوشی های هوشمند نزنند و هزاران باید و نبایدهای دیگر‪ ...‬درست است که در عصر‬ ‫کنونی اســتفاده از اینترنت و فضای ســایبری جزء الینفکی از زندگی روزمره همه افراد اعم از کودکان‪،‬‬ ‫نوجوانان‪ ،‬جوانان و بزرگساالن و حتی سالمندان به شمار می رود و باید فرزندان خود را همراه با تکنولوژی‬ ‫تربیت کرده و راه های بد و خوب استفاده از این ابزارها را به ان ها نشان دهیم و در نهایت نمی توان به هیچ‬ ‫عنوان این تکنولوژی را از افراد دور نگه داشت یا انها را محدود کرد اما باید بدانیم که فضای مجازی سرشار‬ ‫از اطالعات درســت و غلطی است که در مغزهای کودکانه هجوم می اورد‪ ،‬حال بماند که این اطالعات به‬ ‫اقتضای سن کودکان است یا خیر‪ ،‬باید به عنوان والدین تحت اموزش قرار بگیریم که در این فضای پیچیده‬ ‫با کودکان خود چگونه رفتار کنیم‪ .‬در مورد استفاده کودکان و نوجوانان از این تکنولوژی نیز نمی توان انها‬ ‫را محدود یا منع کرد اما می توان از انها در این دنیای پیچیده و گاه خشن و بی رحم‪ ،‬مراقبت کرد‪ .‬برخی‬ ‫از والدین بی انکه بدانند این تکنولوژی چه اسیب هایی برای فرزندان انها دارد‪ ،‬فرزندان خود را در استفاده‬ ‫از فضای ســایبر به حال خود رها کرده و هیچ گونه کنترل و نظارتی ندارند؛ از ان ســو‪ ،‬عده ای از والدین‬ ‫محدودیت را به حدی رسانده اند که فرزندان انها به صورت پنهانی و در جمع دوستان در فضای سایبر به‬ ‫جست و جو در این فضا پرداخته یا به حدی از این فضا دور هستند که هیچ گونه اشنایی با این تکنولوژی‬ ‫ندارد‪ .‬در این میان ان دسته از والدینی موفق هستند که به عنوان دوست در کنار فرزندان خود قرار گرفته‬ ‫و همراه هم در دنیای سایبر جستجو می کنند‪ .‬امارها نشان می دهد حدود ‪۱۹‬میلیون کاربر اینترنت در‬ ‫کشور زیر ‪ ۱۸‬سال سن دارند‪ ،‬با رشد فناوری اطالعات و گوشی های هوشمند‪ ،‬جرائم سایبری افزایش یافته‬ ‫است‪ .‬رشد جرائم اینترنتی نشان از افزایش تهدیدات سایبری برای کاربران فضای مجازی اعم از کودکان و‬ ‫نوجوانان دارد که الزمه کاهش این امار و پیشگیری از وقوع جرائم سایبری‪ ،‬افزایش اگاهی عمومی و اطالع‬ ‫از اسیب ها و تهدیدات فضای سایبر خصوصا از سوی والدین است‪.‬‬ ‫کسانی که با دنیای مجازی اشنا هستند‪ ،‬می دانند که دسترسی اسان به هرزه نگاری ها و مطالب غیراخالقی‬ ‫برای همگان ممکن اســت؛ بویژه برای گروه سنی کودک و نوجوان که این مساله از مهمترین اسیب های‬ ‫فضای مجازی است و خود به تنهایی می تواند زمینه ساز مشکالت عدیده ای برای خود نوجوان و خانواده اش‬ ‫شــود‪.‬براین اســاس اطمینان از دسترسی کودکان و نوجوانان به محتوای ســالم و متناسب با سن انها از‬ ‫دغدغه های هر پدر و مادری اســت‪ .‬گسترش فناوری ها و ابزارهای ارتباطی‪ ،‬پنجره ای رو به حیاط خلوت‬ ‫سایبری پیش روی کاربران بویژه نوجوانان و جوانان گشوده است اما در صورت نبود نظارت و سواد رسانه‬ ‫ای‪ ،‬تندبادها از این منفذ‪ ،‬جسم و روح ان ها را در هم می پیچاند‪.‬‬ ‫با در نظر گرفتن ابعاد این فضای کهکشانی و گسترده‪ ،‬استفاده بی رویه نوجوانان و جوانان و گذراندن اوقات‬ ‫زیاد در راهروهای شلوغ این سرزمین‪ ،‬به دغدغه ای برای والدین و مسئوالن تبدیل شده است‪ .‬فضای بدون‬ ‫دیوار و حصار سایبری‪ ،‬هویتی کاذب و تصویری غیر واقعی برای ان ها ایجاد کرده است که منجر می شود‬ ‫افراد برای حضور بیشتر در شبکه های اجتماعی تالش و تکاپوی زیادتری داشته باشند‪.‬‬ ‫این موضوعی است که رییس جمهوری نیز هنگام نواختن زنگ اغاز سال تحصیلی ‪ ۹۷-۹۶‬به ان اشاره کرد‬ ‫و فضای مجازی را تیغ دولبه ای دانســت که می تواند زندگی را نابود کند یا به رشد و تعالی برساند‪ .‬حسن‬ ‫روحانی در بخشــی دیگر از اظهارات خود‪ ،‬خواســتار ارائه اموزش های الزم در این زمینه شد و تاکید کرد‬ ‫معلمان باید نحوه اشنایی و سبک استفاده از فضای مجازی را به دانش اموزان بیاموزند‪.‬‬ ‫شرط سنی برای استفاده از فضای مجازی‬ ‫امیرعبدالرضا سپنجی کارشناس مطالعات سواد رسانه ای‪ ،‬اینترنت و فضای مجازی (ای‪ .‬سی‪ .‬تی) در این‬ ‫زمینه معقتد است که استفاده از فضای مجازی یا هر نوع صفحات نمایشگر اعم از لپ تاپ‪ ،‬موبایل یا حتی‬ ‫تلویزیون برای کودکان زیر دوسال ممنوع است چرا که موجب کاهش رشد عاطفی‪ ،‬ایجاد مشکالت فراوان‬ ‫در بحث زبان اموزی‪ ،‬بروز سندرم فقدان تمرکز و بیش فعالی ان ها می شود اما وقتی سخن از سواد رسانه ای‬ ‫پیش می اید‪ ،‬شامل کودکانی می شود که به سن اموزش یادگیری رسیده باشند‪.‬‬ ‫وی می گوید‪ :‬در ارتباط با کودکان و نوجوانان‪ ،‬اســتفاده از فضای مجازی به صورت تلفیقی و به مدت دو‬ ‫ســاعت مشخص مجاز شمرده می شود تا مشکالت و مســائل جدی در حوزه تحصیل و اموزش و انجام‬ ‫تکالیف ایجاد نشــود البته نقش والدین دانش اموزان و اولیای مدرسه در بهره وری بهینه دانش اموزان از‬ ‫فضای سایبری حائز اهمیت است‪ .‬این کارشناس مطالعات سواد رسانه ای می گوید دانش اموزان هفت تا ‪۱۵‬‬ ‫سال باید از شبکه های اجتماعی و فضای سایبری‪ ،‬دو ساعت استفاده کنند البته با همراهی و نظارت والدین‬ ‫چرا که با توجه به قرارگرفتن نوجوانان در شرایط سنی حساس بلوغ‪ ،‬اگر محتوای فضای سایبری نامطلوب‬ ‫باشد‪ ،‬ساختار ذهنی و به دنبال ان هیجانات رفتاری را تحت تاثیر منفی قرار می دهد‪.‬‬ ‫سپنجی به ســواد رسانه ای اشاره می کند و ادامه می دهد‪ :‬سواد رسانه ای مجموعه ای از مهارت های قابل‬ ‫یادگیری است که به توانایی دسترسی‪ ،‬تجزیه و تحلیل و ایجاد انواع پیام های رسانه ای اشاره دارد‪ .‬فضای‬ ‫ســایبری در واقع مجازی نیســت و به طور واقعی و موازی با زندگی روزمره پیش می رود براین اساس به‬ ‫دلیل واقعی بودن این فضاها‪ ،‬اموزش سواد رسانه ای به منظور استفاده مطلوب از ان ضرورت دارد‪ .‬اموزش‬ ‫از سن کودکی که پایه های ان از خانواده و به اگاهی والدین گره خورده است و سپس همیاری و اموزش در‬ ‫مدارس که باید به صورت متنی یا چند رسانه ای در اختیار دانش اموزان قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی می افزاید‪ :‬هوشیاری و تسلط والدین و مربیان مدارس بر فضای سایبری و اشنایی کامل به ان نیز حائز‬ ‫اهمیت است چرا که خانواده و مربیان مدارس باید در استفاده از این ابزارها‪ ،‬هوشیار و مسلط باشند و خانواده‬ ‫به عنوان اصلی ترین نهاد اجتماعی و بعد هم مدارس به عنوان مرکزی که ساعت ها وقت دانش اموز در انجا‬ ‫سپری می شود‪ ،‬نباید از دانش اموزان عقب بمانند‪.‬‬ ‫سواد رسانه ای یا تربیت رسانه ای؟‬ ‫بســیاری از کارشناسان فضای مجازی بر این باورند که تربیت رسانه ای فراتر از سواد رسانه ای است که به‬ ‫مجهز شدن خانواده ها و مربیان اموزشی در مدارس وابسته است و سطح پایین سواد رسانه ای در جامعه و‬ ‫نبود عزمی برای ارتقای ان سبب شده تا خانواده ها هم عالقه و عزمی برای عمق بخشیدن به دانسته های‬ ‫خود نداشــته باشند‪ .‬این کارشناســان به اهمیت و ضرورت ارتقای سواد رسانه ای در جامعه تاکید دارند و‬ ‫معتقند که اگر فرزندان ما با این ابزار اشــنایی کافی نداشــته باشند این ابزار برای انها به سرگرمی صرف‬ ‫تبدیل خواهند شد‪.‬‬ ‫کودکان و نوجوانان در اولویت برنامه های امنیتی پلیس فتا‬ ‫سردار وحید مجید رئیس پلیس فتای نیروی انتظامی جمهوری اسالمی کودکان و نوجوانان را در اولویت‬ ‫برنامه های امنیتی پلیس فتا دانسته و می گوید‪ :‬در این رابطه با همکاری اموزش و پرورش و همچنین وزارت‬ ‫ارتباطــات و فناوری‪ ،‬طرحی را به عنوان طرح کودک و اینترنت «کوا» طراحی‪ ،‬پایه ریزی و اجرا کرده ایم‬ ‫که در ان‪ ،‬بیش از ‪ ۲۰۰‬هزار کودک در مقطع دبستان‪ ،‬متوسطه اول و دوم اموزش دیدند‪ .‬در این طرح‬ ‫کارگاه های اموزشی زیر پوشش اموزش کارشناسان قرار گرفتند‪ .‬به گفته وی کودکان خواسته یا ناخواسته‬ ‫وارد فضای مجازی شده اند و همواره اسیب هایی در کمین ان هاست‪ ،‬براین اساس در این مساله با دو تیپ‬ ‫خانواده مواجه هستیم؛ خانواده هایی که نسبت به این فضا اشراف دارند و کنترل حداقلی را انجام می دهند‬ ‫و خانواده هایی که در این مورد دارای اطالعات زیادی نیســتند و به همین دلیل نمی توانند فرزندان را در‬ ‫استفاده درست از این فضا راهنمایی کنند‪ .‬سردار مجید می گوید‪ ۷۰ :‬درصد از دالیلی که مجرمان می توانند‬ ‫جرائم خود را به ثمر برسانند نااگاهی کاربران از نحوه استفاده از فضای سایبری است‪ ،‬همین امر باعث شده‬ ‫پلیس فتا در سطح خانواده‪ ،‬جامعه و حتی در سطح حوزه های دولتی برنامه هایی مدنظر قرار دهد که در این‬ ‫میان کودکان صددرصد در اولویت این موضوع هستند‪.‬‬ ‫راهکارهای برای کنترل فرزندان در فضای مجازی‬ ‫پلیس فتا برای اطمینان والدین از اینکه کودکان به چه مطالبی در فضای سایبری دسترسی دارند‪ ،‬توصیه ها‬ ‫و راهکارهایی ارائه کرده است که بر برخی از انها در ادامه اشاره می شود‪:‬‬ ‫‪ - ۱‬اســتفاده از موتورهای جســتجو بومی‪ ،‬می تواند از دسترسی اتفاقی کودکان به محتوای غیراخالقی و‬ ‫مطالب هرزه نگاری جلوگیری کند که البته موتورهای جستجو متعددی در کشور راه اندازی شده است که‬ ‫والدین می توانند از انها برای دسترسی کودکان به اینترنت استفاده کنند‪.‬‬ ‫‪ - ۲‬فعال ســازی قابلیت جستجوی ایمن‪ ،‬امکانی است که بســیاری از موتورهای جستجو خارجی برای‬ ‫محدودکردن و جلوگیری از نمایش مطالب و تصاویر غیراخالقی اســتفاده می کنند و والدین می توانند با‬ ‫فعال کردن این گزینه در موتور های جستجو با اسایش خاطر بیشتری ان را در اختیار نوجوانان قرار دهند‪.‬‬ ‫‪ - ۳‬اموزش و نظارت بر فعالیت کودکان در شبکه های اجتماعی‪ ،‬اعم از نحوه ارتباط با افراد غریبه‪ ،‬چگونگی‬ ‫انتشــار و اشتراک مطالب و تصاویر و ایجاد فضایی دوستانه بین کودک و والدین می تواند تاثیر بسزایی در‬ ‫جلوگیری از سوء استفاده از کودکان و اذیت و ازار انها در شبکه های اجتماعی داشته باشد‪.‬‬ ‫‪ - ۴‬والدین برای پیشــگیری از اســیب های مربوط بازی های رایانه ای باید از نظام ملی رد ه بندی ســنی‬ ‫بازی های رایانه ای(‪ )ESRA‬استفاده کنند و در هنگام خرید یا دانلود بازی های رایانه ای به نماد رده بندی‬ ‫سنی بازی توجه کنند و تنها بازی هایی را برای کودکان خود تهیه کنند که از نظر سنی مناسب انها و مورد‬ ‫تایید بنیاد ملی بازی های رایانه ای باشد‪.‬‬ ‫‪ - ۵‬با نصب نرم افزارهای کنترلی‪ ،‬بر روی گوشی تلفن همراه یا کامپیوتر شخصی کودک عالوه بر نظارت‬ ‫بر فعالیت وی‪ ،‬می توان محدودیت های را نیز در میزان ساعات استفاده از بازی های رایانه ای تعیین کرد که‬ ‫از اعتیاد کودک به بازی و سایر اسیب های احتمالی پیشگیری خواهد کرد‪.‬‬ ‫کنترل والدین برای امنیت کودکان در اینترنت‬ ‫با استفاده از ویژگی کنترل والدین ویندوز ‪ ۱۰‬اینترنت را به فضایی امن برای فرزند خود تبدیل کنیم‪ ،‬درست‬ ‫همانطور که برای دسترســی به هر دستگاه ویندوز به حســاب خود وارد می شوید‪ ،‬می توانید یک حساب‬ ‫کاربری کودک ایجاد کنید که نظارت و تنظیم ان اســان باشد‪ .‬تمام کنترل والدین توسط حساب والدین‬ ‫برای حساب کودک تنظیم شده است‪ ،‬از جمله‪ :‬تولید گزارش فعالیت درباره برنامه یا استفاده از بازی‪ ،‬سابقه‬ ‫مرورگر‪ ،‬جستجوی وب و زمان صفحه‪ ،‬محدود کردن زمان صفحه نمایش برای ویندوز ‪ ۱۰‬یا ‪Xbox One‬‬ ‫از طریق برنامه های هفتگی‪ ،‬محدود کردن برنامه و اســتفاده از بازی برای هر دستگاه‪ ،‬مسدود کردن وب‬ ‫سایت ها و برنامه های نامناسب‪ ،‬مدیریت کیف پول کودک و خرید مجوز در فروشگاه مایکروسافت‪ ،‬ردیابی‬ ‫موقعیت مکانی کودک در دستگاه ‪ Android‬با پرتاب ‪( Microsoft‬یا تلفن ویندوز ‪ ،)۱۰‬نحوه ایجاد یک‬ ‫اکانت کودک در ویندوز ‪ ،۱۰‬برای دسترســی به حســاب های ویندوز ‪ ،۱۰‬منوی ‪ Start‬را باز کرده و نماد‬ ‫‪ cog‬را انتخاب کنید‪ .‬همچنین برای دسترسی به منوی تنظیمات حساب‪ ،‬روی «حساب ها» کلیک کنید‪.‬‬ ‫از طرف دیگر‪ ،‬می توانید با باز کردن منوی اســتارت‪ ،‬تایپ «حساب» و انتخاب گزینه «‪Manage Your‬‬ ‫‪ »Account‬به منوی تنظیمات حســاب ها دسترســی پیدا کنید‪ .‬زبانه «خانواده و سایر کاربران» را در‬ ‫سمت چپ انتخاب کرده و سپس روی عالمت به عالوه (‪ )+‬کنار «افزودن یک عضو خانواده» کلیک کنید‪.‬‬ ‫«اضافه کردن یک عضو» را انتخاب کنید‪ .‬اگر فرزند شما ادرس ایمیل دارد‪ ،‬ان را وارد کنید و روی «بعدی»‬ ‫کلیک کنید‪ .‬در غیر این صورت‪ ،‬می توانید بر روی «ایجاد یک ادرس ایمیل برای کودک» کلیک کنید تا‬ ‫یک حساب ایمیل رایگان برای انها از طریق ‪ Microsoft Outlook‬تنظیم کنید‪.‬‬ ‫به فرض این کودک زیر ‪ ۱۳‬سال است‪ ،‬حساب فرزندشان اماده رفتن خواهد بود‪ .‬اگر برای شخصی بزرگتر‬ ‫از ‪ ۱۳‬سال حساب کاربری ایجاد می کنید‪ ،‬می توانید در هنگام ایجاد حساب‪ ،‬تاریخ تولد انها را تنظیم کنید‪.‬‬ ‫نحوه کنترل کنترل والدین برای ویندوز ‪۱۰‬‬ ‫ً‬ ‫در حالی که می توانید حساب فرزند خود را مستقیما در ویندوز ‪ ۱۰‬ایجاد کنید‪ ،‬به وب سایت ‪Microsoft‬‬ ‫‪ Family‬هدایت می شوید تا حساب های ایجاد شده برای خانواده خود را مدیریت و نظارت کنید‪ .‬هنوز هم‬ ‫می توانید از این وب سایت کاربرانی ایجاد کنید‪ .‬برای دسترسی به این وب سایت از پنجره «خانواده و سایر‬ ‫کاربران»‪ ،‬روی «مدیریت تنظیمات خانواده انالین» کلیک کنید‪.‬‬ ‫از وب ســایت ‪ ،Microsoft Family‬می توانید هرکدام از حســابی را که اضافه کرده اید مشاهده کنید‪.‬‬ ‫همه تنظیمات کنترل والدین به طور پیش فرض خاموش هستند‪ ،‬بنابراین شما باید هر ویژگی را بصورت‬ ‫جداگانه فعال کنید‪ .‬این همچنین به شما در درک بهتر هر ویژگی کمک می کند‪« .‬فعالیت» را تحت هر‬ ‫حســاب انتخاب کنید و ضامن «گزارش فعالیت» را فعال کنید‪ .‬این به شــما امکان می دهد فعالیت این‬ ‫حســاب را از طریق گزارش های منظم ایمیل یا با بازگشــت به این منو در هر زمان پیگیری کنید‪ .‬پس از‬ ‫فعال شدن گزارشگری فعالیت‪ ،‬با کلیک بر روی «روشن کردن محدودیت ها» در کنار هر ویژگی مربوطه‪،‬‬ ‫محدودیت های اضافی در برنامه ها و بازی ها‪ ،‬مرور وب و زمان صفحه را فعال کنید‪ .‬همچنین برای دسترسی‪،‬‬ ‫فعال کردن و مدیریت هر یک از این ویژگی ها می توانید بر روی زبانه ها در باالی صفحه کلیک کنید‪ .‬فضای‬ ‫ســایبری روز به روز در حال گسترش است و پیچیدگی های این فضای‪ ،‬والدین را در خیابان های سایبری‬ ‫ســرگردان کرده است براین اساس الزم و ضروری است که اطالعات سایبری خود را خواسته یا ناخواسته‬ ‫افزایش دهیم تا شیادان فضای مجازی برای فرزندان پاک این سرزمین دامی پهن نکنند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 346

روزنامه خوب 346

شماره : 346
تاریخ : 1399/06/26
روزنامه خوب 345

روزنامه خوب 345

شماره : 345
تاریخ : 1399/06/25
روزنامه خوب 344

روزنامه خوب 344

شماره : 344
تاریخ : 1399/06/24
روزنامه خوب 343

روزنامه خوب 343

شماره : 343
تاریخ : 1399/06/23
روزنامه خوب 342

روزنامه خوب 342

شماره : 342
تاریخ : 1399/06/22
روزنامه خوب 341

روزنامه خوب 341

شماره : 341
تاریخ : 1399/06/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!