روزنامه خوب شماره 318 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه خوب شماره 318

صفحه بعد

روزنامه خوب شماره 318

روزنامه خوب شماره 318

‫‪2‬‬ ‫راهکارهای وزارت صمت برای کنترل قیمت ‬ ‫کاالهای احتکار شده‬ ‫در انبارها به قیمت‬ ‫مصوب میان مردم‬ ‫توز یع می شود‬ ‫‪7‬‬ ‫‪4‬‬ ‫رئیس قوه قضائیه تاکید کرد‪:‬‬ ‫ورشکسته نمایی‬ ‫برخی بدهکاران بانکی‬ ‫مصداق جرم غیرقابل‬ ‫گذشت است‬ ‫اسامی ‪ 3000‬ساختمان ناایمن به شورا رفت‬ ‫معرفی ساختمان های‬ ‫نا ایمن تهران‬ ‫تا ‪ ۲‬ماه اینده‬ ‫خب ر‬ ‫خوب‬ ‫پردا‬ ‫خ‬ ‫ت‬ ‫‪ 27‬م‬ ‫تومانتسه یلیارد‬ ‫به اهالی یالت‬ ‫فر‬ ‫هنگ‬ ‫یکشنبه ‪ 12‬مردادماه ‪ | 1399‬سال سوم | شماره ‪8 | 318‬صفحه | قیمت ‪ 2500‬تومان | ‪ 12‬ذیالحجه‪ 2 |1441‬ا گوست ‪2020‬‬ ‫رئیس جمهور در جلسه ســتاد ملی مقابله با کرونا‪:‬‬ ‫اجتماعات تا اطالع ثانوی‬ ‫ممنوع است‬ ‫شرکت نمایشگاه های مجازی «جهان سبز »‬ ‫با همکاری روزنامه خوب برگزار می کند؛‬ ‫بهداشتی و‬ ‫ارایشی‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫م‬ ‫ر دم‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫ب ه ا نت خ‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫لوازم و‬ ‫تجهیزات‬ ‫ورزشی‬ ‫کیف و کفش و‬ ‫پوشاک‬ ‫موتورسیکلت‬ ‫و خودرو‬ ‫صنعت‬ ‫ساختمان‬ ‫لوازم خانگی‬ ‫لوستر و فرش‬ ‫مبلمان اداری‬ ‫و منزل‬ ‫بهمن ‪1399‬‬ ‫خدمات شهری‬ ‫لوازم و تجهیزات‬ ‫پزشکی‬ ‫موبایل و تبلت‬ ‫طال و سنگ‬ ‫های قیمتی‬ ‫صنایع غذایی‬ ‫و بسته بندی‬ ‫برگزاری مراسم‬ ‫و تشریفات‬ ‫صنایع دستی‬ ‫و خدمات‬ ‫گردشگری‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫قیمت ارز در اولین روز هفته‬ ‫‪2‬‬ ‫در جریان معامالت امروز بازار ارز‪ ،‬نرخ خرید و فروش دالر و یورو افزایش قیمت داشته است‪( .‬شنبه) صرافی های بانکی هر دالر امریکا را به قیمت ‪ ۱۹‬هزار و ‪ ۹۰۰‬تومان می خرند‬ ‫و معادل ‪ ۲۱‬هزار و ‪ ۳۰۰‬تومان نیز می فروشند که نرخ خرید و فروش دالر نسبت به اخرین روز معامالت هفته گذشته (پنج شنبه) ‪ ۴۰۰‬و ‪ ۵۰۰‬تومان افزایش یافته است‪ .‬همچنین‪،‬‬ ‫این صرافی ها هر یورو را معادل ‪ ۲۳‬هزار و ‪ ۴۰۰‬تومان می خرند و به قیمت ‪ ۲۵‬هزار و ‪ ۱۰۰‬تومان می فروشند که نرخ خرید و فروش یورو هم به ترتیب با ‪ ۹۰۰‬و ‪ ۱۳۰۰‬تومان افزایش‬ ‫قیمت مواجه شده است‪ .‬عالوه براین‪ ،‬بانک ها نیز امروز هر دالر امریکا را به قیمت ‪ ۲۰‬هزار و ‪ ۷۰۰‬تومان و هر یورو را معادل ‪ ۲۳‬هزار و ‪ ۱۰۰‬تومان می خرند‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 12‬مردادماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪318‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪ 40‬الی ‪ 50‬میلیون ایرانی‬ ‫مشمول طرح تامین کاالهای‬ ‫اساسی می شوند‬ ‫مجلس شورای اسالمی در جلسه یکشنبه ‪ 29‬تیرماه خود با یک‬ ‫فوریت طرح تامین کاالهای اساسی با ‪ 189‬رای موافقت کرد و‬ ‫سپس این طرح برای بررسی جزئیات ان به کمیسیون برنامه و‬ ‫بودجه مجلس ارجاع داده شد‪ .‬در بخشی از این طرح امده بود‪ :‬به‬ ‫منظور حمایتهدفمند و موثر از مصرفکنندگان و اقشار محروم‪،‬‬ ‫دولت مکلف است با استفاده از ظرفیت ها و منابع پیش بینی شده‬ ‫در قانون بودجه سال جاری به ویژه منابع جدول تبصره ‪ 14‬ظرف‬ ‫دو ماه از تاریخ مصوبه این قانون تمهیدات الزم را برای تضمین‬ ‫دسترسی دهک های پایین درامدی به کاالها و اقالم اساسی و‬ ‫دارو را در قالب اعطای کارت الکترونیک به سرپرست خانوارهای‬ ‫مشمول فراهم کند‪ .‬استفاده از این کارها برای خرید دارو و نیز‬ ‫کاالهای اساســی از مراکز توزیع دارای کد اقتصادی و از طریق‬ ‫دستگاه کارتخوان انجام می شود‪ .‬جبار کوچکی نژاد طراح طرح‬ ‫تامین کاالهای اساسی به جزئیات بیشتر این طرح و همچنین‬ ‫اخرین وضعیت بررســی ان در کمیســیون متبوعش یعنی‬ ‫کمیسیون برنامه و بودجه مجلس پرداخت‪ .‬وی اظهار داشت‪ :‬این‬ ‫طرح دو فوریتی بود اما چون دولت امادگی نداشت‪ ،‬ما تصمیم‬ ‫گرفتیم که یکی دو هفته مهلت بدهیم تا دولت زیرســاخت ها‬ ‫ را اماده کند تا این طرح به نحو احســن اجرا شود‪ .‬کوچکی نژاد‬ ‫با تاکید بر این که ما ســال ‪ 98‬نیز دولت را مکلف کرده بودیم‬ ‫‪ 14‬میلیارد دالر را با ارز ‪ 4200‬تومانی به کاالهای اساسی مردم‬ ‫اختصاص دهد‪ ،‬گفت‪ :‬مرکز پژوهش های مجلس گزارشی داد و‬ ‫ما دیدیم که دولت با ارز ‪ 4200‬تومانی کاالها را تامین کرده اما‬ ‫کاالهایی که وارد شده با قیمت ارز ازاد در بازار به مردم فروخته اند‬ ‫و گشایشی در زندگی مردم پیش نیامده است و دالل ها توانستند‬ ‫از این منابع به نفع خود بهره ببرند‪.‬‬ ‫تامینکاالهایاساسیمردم‬ ‫با کارت هوشمند کاال یا کاال برگ‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬با طرح تامین کاالی اساســی دولت را موظف‬ ‫می کنیم که با کارت هوشمند کاال یا کاالبرگ کاالهای اساسی‬ ‫مردم را تامین کنند و در اختیار انان بگذارد‪ .‬کوچکی نژاد علت‬ ‫یک فوریتی شــدن طرح تامین کاالها اساسی را یاداور شده و‬ ‫تصریح دارد‪ :‬دولت اعالم کرده بود نمی تواند به زودی ان را اجرا‬ ‫کند طرح را به یک فوریت تبدیل کردیم تا دولت موظف باشد از‬ ‫محل تبصره ‪ 14‬که جهت حمایت از اقشار اسیب پذیر است و در‬ ‫این محل مبلغی در نظر گرفته شده و از محل ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‪،‬‬ ‫کاالهای اساسی مردم را در اختیار انان قرار دهد تا مردم در تهیه‬ ‫کاالهای اساسی مثل گوشت‪ ،‬مرغ‪ ،‬روغن‪ ،‬برنج‪ ،‬پنیر‪ ،‬شکر و ‪...‬‬ ‫دچار زحمت نباشــند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬ما به دولت گفته ایم که‬ ‫با سازمان حمایت از مصرف کنندگان لیست کاالهای اساسی‬ ‫ را به مجلس ارائه کند تا انچه که جزو نیازهای اساســی مردم‬ ‫است در طرح دیده شود که البته اکنون این طرح در کمیسیون‬ ‫برنامه و بودجه مجلس مورد بررسی قرار گرفته و امیدواریم در‬ ‫هفته اینده کلیت این طرح را به صحن مجلس بیاوریم و پس از‬ ‫تصمیم نمایندگان‪ ،‬دولت موظف به اجرای این قانون شود‪ .‬وی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬ما موظفیم که از اقشار ضعیف جامعه و مستضعفان‬ ‫حمایت کنیم و از ان سو دست دالالن و سوءاستفاده کنندگان‬ ‫ را کوتاه کنیم و این طرح صرفا در همین جهت و مسیر حرکت‬ ‫خواهد کرد‪ .‬وی در پاســخ به این پرسش که چند میلیون نفر‬ ‫از مردم ایران شامل طرح تامین کاالهای اساسی خواهند شد؟‬ ‫گفت‪ :‬با توجه به این که دولت در ایام کرونا وام یک میلیونی و‬ ‫کمک معیشتی به مردم ارائه کرد‪ ،‬یک جمعیت باالی ‪ ۴۰‬الی‬ ‫‪ ۵۰‬میلیونی در کشور به شدت دچار مشکل شده اند و دولت قبال‬ ‫بخشی از این شناسایی ها را انجام داده است‪ .‬بنابراین می توان این‬ ‫ را تسریع کرد‪.‬‬ ‫کارت هوشمند کاال می تواند هم مزیت کوپن را داشته‬ ‫باشد و هم عیب ان را رفع کند‬ ‫وی در پاســخ به این پرسش که ایا وقتی گفته می شود ‪-۵۰‬‬ ‫‪ ۴۰‬میلیون ایرانی در زندگی شان دچار مشکل شده اند یعنی‬ ‫‪ ۴۰-۵۰‬میلیون نفر از مردم ایران فقیر شــده اند؟ گفت‪ :‬اکنون‬ ‫در همه جای دنیا به دلیل شــیوع و گســترش ویروس کرونا‬ ‫مردم دچار مشــکل هستند و ما نیز این تجربه را داریم که در‬ ‫اوایل انقالب و جنگ که دچار مشــکل شدیم‪ ،‬کشور به سمت‬ ‫کوپن رفت و البته االن کوپن معنا ندارد اما کارت هوشمند کاال‬ ‫می تواند هم مزیت کوپن را داشــته باشد و هم عیب ان را رفع‬ ‫کند‪ .‬کوچکی نژاد گفت‪ :‬بسیاری از کشورهای دنیا که از لحاظ‬ ‫اقتصادی دچار مشکل شده اند برای این که بتوانند اقتصاد خانوار‬ ‫ را حفظ کنند و گرفتاری مردم را کمتر کنند‪ ،‬از روش های توزیع‬ ‫کاال استفاده کرده اند و ما با توجه به این که تجربه این اقدام را در‬ ‫اوایل انقالب داریم‪ ،‬از این طریق می توانیم کاالهای اساسی مورد‬ ‫نظر مردم را تامین کنیم‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬امروز همه دنیا می داند‬ ‫که ایران در یک فشار وحشتناک اقتصادی به دلیل بدعهدی‪،‬‬ ‫شیطنت و ناجوانمردی دولتمردان امریکا قرار دارد که البته به‬ ‫همین زودی ها این مشکل شاید حل نشود‪ .‬ما نمی توانیم مردم و‬ ‫زندگی انان را رها کنیم‪ ،‬بنابراین منابعی را در اختیار دولت قرار‬ ‫دادیم اما انگونه که می خواستیم عمل نشد‪ .‬کوچکی نژاد گفت‪:‬‬ ‫دولت برای توزیع عادالنه کاالهای اساسی باید از روش صحیح‬ ‫استفاده کند و مشکل مردم به ویژه اقشار ضعیف و مستضعف‬ ‫جامعه را حل کند‪.‬‬ ‫سه سیاست بانک مرکزی برای کنترل سرعت قطار تورم‬ ‫اقتصاد ایران با انبساطی شدن سیاستهای پولی به کجا می رود؟‬ ‫یک تحلیلگر اقتصادی معتقد اســت‪ :‬در وضعیتی که اقتصاد کشــور با رکود تورمی دست و پنجه نرم‬ ‫می کند‪ ،‬سیاســت های پولی انبســاطی به هیچ کارکردی مثبت نخواهد داشت؛ زیرا ریشه رکود‪ ،‬افت‬ ‫تقاضا نیســت که بتوانیم با تســهیل پولی و تالش برای کاهش نرخ سود‪ ،‬سرمایه گذاری و تولید را به‬ ‫حرکت وا داریم‪ .‬زمزمه های ونزوئالیی شدن اقتصاد ایران این روزها در میان گروهی مطرح و به یکی‬ ‫از نگرانی های اقتصاد کشــور بدل شده است‪ .‬در حال حاضر موتور نقدینگی با قدرت هرچه تمام تر به‬ ‫پیش می رود و امارهای جدید هم گواه رشد بی سابقه پایه پولی در فصل بهار امسال بود و شوک های‬ ‫قیمتی‪ ،‬دیگر ثباتی برای باقی بازارها نگذاشــته است‪ .‬تحلیلگران اقتصادی معتقدند اگرچه در شرایط‬ ‫فعلی نمی توان مدعی شــد خطر ونزوئالیی شدن اقتصاد ایران را تهدید می کند‪ ،‬اما با تشدید تورم و‬ ‫رشد فزاینده نقدینگی‪ ،‬شرایط بسیار دشواری پیش روی ان قرار دارد‪ .‬مجید سلیمی بروجنی‪ ،‬تحلیلگر‬ ‫اقتصادی گفت‪ :‬بانک مرکزی در شــرایط فعلی متاثر از بســیاری از گرفتاری های اقتصادی و سیاسی‬ ‫داخلی و خارجی کشــور است‪ .‬اکنون مســاله اصلی‪ ،‬ناترازی های اقتصاد ایران و شوک های ناشی از‬ ‫تحریم ها اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬وقتی با کمبود منابع مواجه هستیم‪ ،‬همه نهادهای موثر در تصمیم گیری‬ ‫توقع دارند بانک مرکزی منابع بی حد و حصر تزریق کند‪ .‬این در حالی است که تحریم های بین المللی‪،‬‬ ‫بانک مرکزی را به شدت الی منگنه قرار داده است‪ .‬این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد‪ :‬اقتصاد ایران‬ ‫طی دو ســال گذشته با بی سابقه ترین فشــارهای بیرونی ناشی از تحریم ها مواجه شده است‪ .‬درست‬ ‫اســت که دوره قبلی تحریم ها در ســال ‪ ۹۱ - ۹۰‬صدمات زیادی به اقتصاد کشــور وارد کرد‪ ،‬اما ان‬ ‫تحریم ها به اندازه تحریم های موجود هدفمند و کامال منســجمم نبوده اند‪ .‬پس بانک مرکزی در این‬ ‫دوره زیر بار فشــار مضاعفی قرار دارد که در دوره قبلی این گونه نبود‪ .‬ســلیمی بروجنی متذکر شــد‪:‬‬ ‫یک مساله دیگر هم به عمیق تر شدن ناترازی های اقتصادمان که دهه های مختلف شکل گرفته اند بر‬ ‫می گردد‪ .‬ناترازی های صندوق های بازنشستگی‪ ،‬بانک ها‪ ،‬بودجه و بدهی دولت‪ ،‬محیط زیست‪ ،‬ساختار‬ ‫جمعیتی و موارد بسیار دیگری که امروز هرکدام به ابرچالش در اقتصاد ایران تبدیل شده اند و اکنون‬ ‫اثار خود را نمایان کرده اند‪ ،‬بار ســنگین خود را بر گردن بانک مرکزی انداخته اند‪ .‬وی با بیان این که‬ ‫بانک مرکزی طی چند ماه گذشــته همواره تالش داشته که سرعت قطار سریع السیر تورم را کنترل‬ ‫کند‪ ،‬گفت‪ :‬بانک مرکزی در ماه های گذشته سه سیاست را در دستور کار قرار داده است‪ .‬بازار حراج‬ ‫اوراق دولتی را راه اندازی کرده است تا تامین مالی دولت از مسیر کم خطر تری انجام شود‪ ،‬نرخ سود‬ ‫ســپرده های بانکی را افزایش داده تا سپرده ها در شبکه بانکی رسوب بلندمدت داشته باشد و انتشار‬ ‫اوراق ودیعه را در دستور کار قرار داده تا قبض نقدینگی امکان پذیر شود‪.‬‬ ‫سیاست تازه برای مدیریت تورم و ثبات قیمت ها‬ ‫ایــن تحلیلگر اقتصادی افزود‪:‬بانک مرکزی با اســتفاده از رویکرد هدف گــذاری تورم در بیانیه ای در‬ ‫هفته اول خرداد ماه رویکرد جدید خود از مدیریت تورم و ثبات قیمت ها و همین سیاســت ها کنترل‬ ‫نقدینگــی را معرفی کرد‪ .‬ســلیمی بروجنی عنوان کرد‪ :‬طبق اطالعات ایــن بیانیه‪ ،‬تورم هدف بانک‬ ‫مرکزی برای ســال جاری ‪ ۲۲‬درصد با دامنه نوســان مثبت و منفی دو درصد تنظیم شــده است و‬ ‫اعتقاد بانک مرکزی در چارچوب ســناریوهایی که بررســی کرده‪ ،‬این اســت که تورم روند کاهشی‬ ‫داشــته و دستیابی به این عدد دور از انتظار نیست‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬بررسی تحوالت اخیر و واقعیت‬ ‫اقتصاد نشــان می دهد از یک سو انتظارات تورمی مردم فاصله قابل توجهی با تورم هدف گذاری شده‬ ‫دارد و از سوی دیگر‪ ،‬امارهای منتشر شده در فصل بهار در خصوص نقدینگی تناسبی با تورم ندارد‪.‬‬ ‫این تحلیلگر اقتصادی گفت‪ :‬نخستین موضوعی که در رابطه با تدوین و اجرای سیاست هدف گذاری‬ ‫تورمی موضوعیت پیدا می کند‪ ،‬اجرای ان در شــرایط عادی اقتصادی اســت‪ .‬با توجه به الزاماتی که‬ ‫این سیاســت با خود دارد‪ ،‬اجرای ان در شــرایط بحرانی یا نزدیک به بحــران در اقتصادی به دلیل‬ ‫دشــواری پایبندی به اصول و پایداری هدف غیرمعقول اســت‪ .‬با این حال بانک مرکزی ایران زمانی‬ ‫را برای این کار برگزیده اســت که اقتصاد در شرایط مواجه با نوسان های مختلف و غیرمعمول است‪.‬‬ ‫ســلیمی بروجنی افزود‪ :‬سیاست هدف گذاری تورمی از اساس یک برنامه بلندمدت است و تجربه های‬ ‫گذشته نشان داده است که بانک مرکزی نسبت به کاهش نرخ تورم از تورم هدف عکس العمل نشان‬ ‫نمی دهد‪ .‬به طور مثال بانک مرکزی در ســال ‪ ۹۳‬نــرخ تورم ‪ ۲۵‬درصدی را برای تورم انتخاب کرد‪،‬‬ ‫اما با کاهش نرخ تورم بانک مرکزی این مســاله را دســتاوری برای برای بانک مرکزی تلقی کرد و با‬ ‫کاهش نرخ تورم عکس العملی نشان نداد و نرخ تورم در سال ‪ ۹۳‬به ‪ ۱۵‬درصد رسید‪ .‬وی عنوان کرد‪:‬‬ ‫از ســوی دیگر‪ ،‬بانک مرکزی ابزارهای الزم را برای رسیدن به نرخ تورم هدف در صورت افزایش نرخ‬ ‫تورم را ندارد‪ ،‬بنابراین در صورتی که نرخ تورم به بیش از ‪ ۲۲‬درصدی اعالمی بانک رکزی رسید که‬ ‫با وضعیت فعلی و رشــد افسارگسیخته بازارهای دارایی دور از انتظار نیست‪ ،‬بانک مرکزی باید بتواند‬ ‫با ابزارهایی این نرخ را کاهش دهد‪.‬‬ ‫بهترین ابزار بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم‬ ‫این تحلیلگر اقتصادی تصریح کرد‪ :‬بهترین ابزاری که بانک مرکزی برای کاهش نرخ تورم اعالم کرده‪،‬‬ ‫عملیات بازار باز اســت‪ .‬البته بانک مرکزی ابزارهای دیگری نظیر هدف گذاری میانی نرخ ســود بازار‬ ‫بین بانکی به شــکل تعیین نرخ سود سیاستی‪ ،‬دالالن نرخ سود‪ ،‬خرید و فروش اوراق بهادار دولتی با‬ ‫بانک ها را برای کاهش نرخ تورم اعالم کرده است‪ .‬سلیمی بروجنی با بیان این که عملیات بازار باز برای‬ ‫کاهش نرخ تورم‪ ،‬فروش اوراق بهادار دولتی توســط بانک مرکزی و جمع کردن نقدینگی است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اما در شــرایط فعلی بانک مرکزی تنها به عنوان خریدار اوراق بهادار ظاهر می شــود و نیاز است که‬ ‫بانک مرکزی حجم قابل توجهی از این اوراق را داشــته باشد‪ .‬وی متذکر شد‪ :‬سیاست گذار پولی باید‬ ‫به خوبی بداند که در شــرایطی که اقتصاد کشور اسیر رکود تورمی سنگین است‪ ،‬سیاست های پولی‬ ‫انبســاطی هیچ کارکرد مثبتی ندارند؛ چراکه ریشه رکود‪ ،‬افت تقاضا نیست که بتوان با تسهیل پولی‬ ‫و تالش برای کاهش نرخ ســود ســرمایه گذاری و تولید را تحریک کرد‪ .‬این تحلیلگر اقتصادی گفت‪:‬‬ ‫ایجاد نقدینگی اضافی در شــرایط فعلی کشور‪ ،‬تنها موجب رشد بازارهای دارایی و مالی خواهد شد‪.‬‬ ‫چه در شــرایط امروز اقتصاد ایران و چه از هر ظــرف زمانی دیگری در طول تاریخ عامالن اقتصادی‬ ‫همواره به رفتار سیاســتگذار توجه می کنند‪ ،‬نه به گفتار او‪ .‬سلیمی بروجنی عنوان کرد‪ :‬متاسفانه در‬ ‫اکثر کشــورهایی که تورم های خیلی باال تجربه شــده این تورم ها حاصل ایــن نبوده که راهی برای‬ ‫جلوگیری از انتظارات تورمی وجود نداشــته است‪ .‬بلکه نتیجه این بوده که سیاستگذاران نتوانسته اند‬ ‫یا نخواسته اند کار درست را انجام دهند‪.‬‬ ‫راهکارهای وزارت صمت برای کنترل قیمت ‬ ‫کاالهای احتکار شده در انبارها به قیمت مصوب میان مردم توزیع می شود‬ ‫سرپرســت وزارت صنعت معدن و تجارت پیــرو تاکیدات مقام‬ ‫معظم رهبری مبنی بر کنترل قیمت ها راهکارها و اقدامات این‬ ‫وزارتخانه را برای کنترل قیمت تشــریح کرد‪ .‬حســین مدرس‬ ‫خیابانــی با تاکید بر اینکه وزارت صنعــت‪ ،‬معدن و تجارت در‬ ‫راســتای اجرای فرمان مقــام معظم رهبری مبنــی بر کنترل‬ ‫قیمت ها و برخورد با هرگونه گران فروشی و کمبود کاال در بازار‬ ‫گفت‪ :‬وزارت صمت به شــدت با هر گونه افزایش قیمت افســار‬ ‫گســیخته مقابله کرده و تمرکز اصلی خــود را عالوه بر تامین‬ ‫به موقع مایحتاج مورد نیــاز مردم‪ ،‬بر نظارت بر انبارها و مراکز‬ ‫نگهداری کاالها قرار داده است‪.‬‬ ‫هیچ گونه کمبود کاالیی در بازار وجود ندارد‬ ‫سرپرســت وزارت صنعــت‪ ،‬معدن و تجارت بــا تاکید بر اینکه‬ ‫هیچگونه کمبود کاالی اساســی و اقالم ضروری مورد نیاز مردم‬ ‫وجــود ندارد و کاالهای اساســی به میزان مکفی تامین شــده‬ ‫است‪ ،‬افزود‪ :‬بر این اســاس‪ ،‬سازمان حمایت مصرف کنندگان و‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬ان دسته از تغییرات قیمت مورد تقاضای بخش‬ ‫تولید کشــور را که متاثر از شاخص های کالن اقتصادی بوده و‬ ‫به صورت منطقی رخ داده‪ ،‬مورد رســیدگی قرار خواهد داد؛ اما‬ ‫هیچ تولیدکننده ای بدون اخذ مجوز از این ســازمان‪ ،‬حق تغییر‬ ‫قیمت را ندارد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬بر این اســاس سازمان حمایت‬ ‫مصرف کنندگان و تولیدکنندگان با هر گونه افزایش قیمت بدون‬ ‫ضابطه به شدت برخورد خواهد کرد‪.‬‬ ‫مردم از مغازه هایی که برچسب قیمت ندارند‬ ‫کاال خریداری نکنند‬ ‫مدرس خیابانی ادامه داد‪ :‬در این میان‪ ،‬از مردم نیز درخواســت‬ ‫می شــود تا کاالها و مایحتاج مورد نیاز خود را تنها از مغازه ها و‬ ‫فروشــگاه هایی خریداری کنند که دارای برچسب قیمت باشند؛‬ ‫ضمن اینکه به عنوان ناظران بر بازار‪ ،‬تفاوت بین قیمت هایی که‬ ‫سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان اعالم می کند‬ ‫با بازار را نیز‪ ،‬از طریق سامانه ‪ 124‬اطالع بدهند‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫بر این اســاس تمرکز اصلی بازرسی ها بر روی ‪ 100‬قلم کاالی‬ ‫اساســی و ضروری مورد نیاز و مرتبط با معیشــت مردم است؛‬ ‫ضمن اینکه طرح های ویژه نظــارت بر بازار کاالهای اولویت دار‬ ‫نیز با هماهنگی سازمان های نظارتی همچون دادستانی‪ ،‬سازمان‬ ‫تعزیرات حکومتی و بازرســان اصناف در حال اجرا است؛ ضمن‬ ‫اینکه ســامانه هایی نیز تدارک دیده شــده اســت که کاالهای‬ ‫تولیدی و موجودی انبارها را ردیابی می کند‪ .‬سرپرســت وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با تاکید بر اینکه ســامانه جامع انبارها‪،‬‬ ‫موجــودی کاال را به دقت رصد می کند‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬این‬ ‫ســامانه در هر کجا که انباشــت کاال چه در محل های توزیع و‬ ‫انبارهای عمومی و چه در انبار کارخانجات وجود داشته باشد را‬ ‫رصد کرده و اگر صاحبــان کاال‪ ،‬اعالم موجودی نکنند‪ ،‬با ان ها‬ ‫برخورد می کند‪.‬‬ ‫ساز و کارهای عرضه کاالها در بورس کاال اصالح می شوند‬ ‫وی اصالح ســاز و کارهــای عرضه کاال در بــورس را از جمله‬ ‫سیاســت های مقابله با گران فروشــی و برخــی جریانات برهم‬ ‫زننده بازار دانســت و گفت‪ :‬برخی ســاز و کارها در بورس کاال‬ ‫اصالح شــده تا مکانیزم عرضه و تقاضای مــواد اولیه در بورس‬ ‫را دارای حســاب و کتاب بیشــتری نماید‪ ،‬بر این اســاس این‬ ‫اصالحــات در حوزه عرضه و تقاضای محصوالت پتروشــیمی و‬ ‫نیز محصوالت فوالدی قابل پیگیری است؛ چراکه پاشنه اشیل‬ ‫بورس این اســت که عرضه فوالد و پتروشــیمی در ان‪ ،‬اتصال‬ ‫قوی با مصرف کنندگان و تقاضای واقعی ندارد‪ .‬بنابراین ســاز و‬ ‫کارها باید به گونه ای تدارک دیده شــود که تقاضای کاذب در‬ ‫بخش خریداران از بین برود و تقاضاهای موجود از طریق سامانه‬ ‫بهین یاب‪ ،‬مجدد مورد بررســی قرار گیرد تا تقاضای غیرواقعی‬ ‫را مدیریــت نماید‪ .‬مدرس خیابانی ادامــه داد‪ :‬چنانچه تقاضای‬ ‫کاذب در بورس کاال پاسخ داده شود‪ ،‬ان گاه محصول خریداری‬ ‫شده در بازار ازاد عرضه می شود و قیمت را تا چند برابر افزایش‬ ‫می دهد؛ این در حالی اســت که در بخش عرضه نیز‪ ،‬باید عرضه‬ ‫محصوالت به نحوی صورت گیرد که کارخانجات نیز بدون مواد‬ ‫اولیه باقی نمانند‪.‬‬ ‫دولت نسبت به افزایش قیمت کاالها بی تفاوت نیست‬ ‫وی افــزود‪ :‬دولت به هیچ وجه نســبت به افزایش قیمت کاالها‬ ‫بی تفاوت نیست و حتما هم در عرضه و پاسخ گویی به تقاضای‬ ‫موجود برای صد قلم کاال نیز دقت الزم را به عمل خواهد اورد‪،‬‬ ‫ضمــن اینکه بــر روی انبارها و مراکز نگهداری کاال به شــدت‬ ‫دقیق شده و با هر گونه تخلف برخورد می کند‪ .‬مدرس خیابانی‬ ‫راه اندازی ســامانه بازرســی الکترونیکی و ارســال پرونده‪ ‎‬های‬ ‫تخلفات به ســازمان های نظارتی را از جمله راهکارهای کنترل‬ ‫قیمت ها دانســت و گفت‪ :‬راه اندازی سامانه الکترونیکی بازرسی‬ ‫و ارســال پرونده ها در قالب ان‪ ،‬کمک بســیاری خواهد کرد تا‬ ‫بــا تخلفات در ســریعترین زمان ممکن برخــورد کرد‪ ،‬این در‬ ‫حالی اســت که ســازمان تعزیرات حکومتی نیز پای کار بوده‬ ‫و با گشــت های مشــترکی که تعریف کرده است‪ ،‬تالش نموده‬ ‫تا با تخلفات برخورد نماید‪ .‬سرپرســت وزرات صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجــارت با تاکید بر اینکه باید با ایجاد عرضه و افزایش تولیدات‬ ‫داخلی‪ ،‬به تعادل بــازار کمک کرد گفت‪ :‬وفور کاال حتما کمک‬ ‫خواهد کرد تا گرانی های ناشــی از کمبــود کاال پیش نیاید؛ به‬ ‫همین دلیل باید به مردم اطمینان داد که هم اکنون هیچ گونه‬ ‫کمبودی در تامین کاالهای اساســی و ضروری مورد نیاز مردم‬ ‫وجــود ندارد و این کاالها به میــزان کافی برای تامین نیازهای‬ ‫مردم ظرف ماههای اینده‪ ،‬تامین شده و جای نگرانی نیست‪.‬‬ ‫کاالهای احتکار شده در انبارها به قیمت مصوب میان‬ ‫مردم توزیع می شود‬ ‫مدرس خیابانی گفت‪ :‬ســازمان های صمت در اســتان ها مکلف‬ ‫هســتند که امارهای بازرســی و امارهای تشکیل پرونده را نیز‬ ‫به صورت روزانه اعالم نمایند‪ .‬وی اظهار داشت‪ :‬کاالهای کشف‬ ‫شــده از انبارها با ابالغیه دادستانی‪ ،‬به قیمت مصوب بین مردم‬ ‫توزیع خواهد شد‪.‬‬ صفحه 2 ‫سیاست‬ ‫ضربه وزارت اطالعات به یک گروه تروریستی مستقر در امریکا‬ ‫وزارت اطالعات اعالم کرد‪ :‬ســربازان گمنام امام زمان ضربه ای اساســی به یک گروه تروریستی مستقر در امریکا وارد کردند و ســرکرده این گروه در اختیار وزارت اطالعات است‪ .‬وزارت‬ ‫اطالعات با صدور اطالعیه ای از ضربه ســربازان گمنام امام زمان (عج) به یک گروه تروریستی مستقر در امریکا خبر داد‪ .‬در این اطالعیه امده است‪« :‬سربازان گمنام امام زمان (عج) ضربه ای‬ ‫اساسی به گروه تروریستی «تندر» که مستقر در امریکاست وارد کردند و سرکرده این گروه نیز در اختیار وزارت اطالعات قرار گرفته است‪».‬‬ ‫یکشنبه ‪ 12‬مردادماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪318‬‬ ‫رئیس جمهور در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا‪:‬‬ ‫اجتماعات تا اطالع ثانوی ممنوع است‬ ‫رئیس جمهور با تاکید بر اینکه راهبرد کشور در مقابله با کرونا تغییر نکرده است‪ ،‬اظهارداشت‪ :‬تمام مقررات‬ ‫ستاد ملی مقابله با کرونا تا زمانی که وزارت بهداشت به مردم اعالم کند که واکسن قابل قبول در دسترس‬ ‫هست و شرایط تغییر کرده است‪ ،‬همچنان به قوت خود باقی است‪ .‬حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن‬ ‫روحانی روز شنبه در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا با بیان اینکه مقررات ستاد برای همه الزم االجرا است‪،‬‬ ‫تصریح کرد که باید تا فرا رسیدن زمانی که واکسن قابل قبول در دسترس قرار گیرد‪ ،‬اقدامات سختگیرانه‬ ‫ادامه یابد‪.‬رئیس جمهور با تبریک پیشاپیش عید سعید غدیر از مردم به خاطر همکاری با ستاد ملی کرونا‬ ‫در اجرای پروتکل های بهداشتی برای حفظ سالمت خود قدردانی کرد و گفت‪ :‬امارها و گزارش های ارائه‬ ‫شــده در جلســه امروز از وضعیت استان ها امیدوارکننده بود و حکایت از این داشت که حدود ‪ 10‬استان‬ ‫کشور که هفته های قبل در شرایط سخت بودند امروز از پیک بیماری عبور کرده اند و ان شاءاهلل با مراعات‬ ‫بیشتر در روزهای اینده به نقطه ثبات و ارامش خواهند رسید‪.‬‬ ‫دکتر روحانی افزود‪ :‬تا امروز هر استانی که وارد یک دوره پیک بیماری شده و مشکالت را پشت سر گذاشته‬ ‫شاهد پیک دوم در ان استان نبوده ایم روندی که امروز مردم در رعایت اصول بهداشتی سپری می کنند اگر‬ ‫به همین شکل ادامه یابد حتما در هفته های اینده خبرهای خوشی را شاهد خواهیم بود و امارها همچنین‬ ‫حکایت از مراعات اصول و پروتکل های بهداشتی در ادارات‪ ،‬بانک ها و مراکز پرتجمع دارد‪ .‬البته عد ه کمی‬ ‫هم رعایت نمی کنند و حتما نیازمند ان هستیم با کسی که تخلف می کند برخورد کنیم‪.‬‬ ‫رئیس جمهور ادامه داد‪ :‬برای ماه محرم و عزاداری ها در این ماه نیز مقرراتی وضع شده که تا هفته اینده‬ ‫قطعی‪ ،‬تصویب و ابالغ خواهد شــد‪ .‬مسوولین هیات ها و تکایا باید در این زمینه مسوولیت بپذیرند و اگر‬ ‫کسی در هیات های عزاداری اصول بهداشتی را رعایت نکرد مسوولین هیات ها باید با او برخورد کنند‪.‬وی‬ ‫با تاکید بر اینکه راهبرد ما در مورد این ویروس تغییر نکرده و همان راهبرد قبلی است‪ ،‬گفت‪ :‬اموزش و‬ ‫توضیح دادن به مردم در مورد این ویروس همچنان به عنوان یک اصل باید در دستور کار ما باشد و مردم‬ ‫نیز باید رعایت اصول بهداشتی را بر همه چیز مقدم بدانند و الزام در استفاده از ماسک و پرهیز از تجمعات‬ ‫و رعایت فاصله گذاری همچنان ضروری و الزم است‪ .‬اجتماعات تحت هر عنوان همچنان ممنوع است تا‬ ‫شرایط بهبود یابد‪.‬‬ ‫دکتر روحانی با تاکید بر اینکه با فرد متخلف از رعایت اصول بهداشتی حتما باید برخورد شود‪ ،‬گفت‪ :‬اگر‬ ‫فردی پروتکل ها و اصول بهداشتی را رعایت نکرد باید تنبیه شود تمام افراد متخلف باید شناسایی و با انها‬ ‫برخورد صورت گیرد و این برخورد ها حتما باید اعالم شود تا مردم در جریان قرار گیرند‪.‬‬ ‫رئیس جمهور افزود‪ :‬ادامه انجام تست و شناسایی افراد مبتال راه مقابله با این بیماری است و باید بدانیم چه‬ ‫کسی حامل و ناقل ویروس است تا بعد از شناسایی افراد الوده‪ ،‬او را از جامعه جدا کنیم و به عنوان وظیفه‬ ‫دوم همه افرادی که در تماس با فرد مبتال بودند را شناسایی و از جامعه جدا کنیم‪.‬‬ ‫دکتر روحانی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه سرعت انتشار ویروس در برخی از استانها باال‬ ‫بوده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬به استان ها اختیارات الزم داد ه شده است که در ستادهای استانی برای کنترل و مهار‬ ‫ویروس تصمیمات الزم را اتخاذ کنند‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با بیان اینکه اعالم وضعیت سفید‪ ،‬هشدار یا قرمز در مناطق مختلف به موضوعات گوناگون‬ ‫از جمله امکانات استانها بستگی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬در این زمینه شرایط استان ها از جمله نیروی انسانی و کادر‬ ‫درمان و امکانات ان استان مورد توجه است‪.‬‬ ‫دکتر روحانی تقویت بخش سالمت را یکی از مسائل مهم مورد تاکید عنوان کرد و گفت‪ :‬افزایش تخت های‬ ‫بیمارستانی و تامین لوازم و تجهیزات مورد نیاز‪ ،‬تقویت کادر درمان و پرستاری با استخدام نیروهای جدید‬ ‫همچنان اولویت ما در مقابله با ویروس کروناست و در همین رابطه تا پایان امسال حدود ‪8‬هزار تخت جدید‬ ‫به بیمارستان ها اضافه خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور در ادامه ســخنان خود با قدردانی از سخنان حکیمانه و مجتهدانه روز گذشته رهبر معظم‬ ‫انقالب گفت‪ :‬نکته بســیار مهم سخنان ایشان این بود که مرجع و مرجعیت نهایی که متولی امر سالمت‬ ‫جامعه در شرایط فعلی است‪ ،‬منحصرا ستاد ملی کروناست‪ .‬دکتر روحانی ادامه داد‪ :‬ادرس را عوض نکنیم و‬ ‫مسیر را اشتباه نرویم یک خانه است و یک در دارد و ان ستاد ملی کروناست و مقررات وضع شده از سوی‬ ‫ستاد ملی کرونا برای همه الزم االجراست‪.‬‬ ‫رئیس جمهور در ادامه با اشــاره به ضرورت برگزاری عزاداری سیدالشــهداء در ایام محرم با رعایت کامل‬ ‫پروتکل های بهداشتی گفت‪ :‬مگر می شود کسی مسلمان باشد و محرم برایش مهم نباشد؟ و شیعه باشد و‬ ‫محرم برایش مهم نباشد ملتی که با روحیه قوی در مقابل انواع فشارهای دشمنان ایستاده و مقاومت کرده‬ ‫است محرم را فراموش نخواهد کرد و حتما محرم ما امسال هم به گونه ای خواهد بود که بوی عزاداری امام‬ ‫حسین(ع) به مشام همه خواهد رسید‪.‬‬ ‫دکتر روحانی با بیان اینکه با فرا رسیدن محرم‪ ،‬فضا باید در کشور در همه کوچه ها و خیابان ها حسینی‬ ‫و کامال سوگوارانه شود‪ ،‬گفت‪ :‬امسال ممکن است به خاطر رعایت پروتکل های بهداشتی نحوه عزاداری ما‬ ‫متفاوت باشد‪ ،‬دستورالعمل های الزم در مورد نحوه عزاداری ها تا پایان هفته مشخص و هفته اینده تصویب‬ ‫و ابالغ می شود که باید مراعات و به طور کامل اجرا شود‪.‬‬ ‫رئیس جمهور افزود‪ :‬امسال صاحبان عزا در مساجد و محافل و متولیان هیات ها وظیفه جدید بسیار مهمی‬ ‫بر عهده دارند که ان مراعات برای تضمین سالمت همه عزاداران حسینی است‪.‬‬ ‫دکتر روحانی افزود‪ :‬همه جوامع مدنی و دینی این مسوولیت را بر دوش دارند و همه باید همکاری کنند تا‬ ‫سالمت عزاداران تضمین شود‪ .‬دشمنان ما منتظر هستند که بهانه ای پیدا کنند ما نباید به دست دشمنان‬ ‫بهانه بدهیم‪.‬‬ ‫رئیس جمهور تاکید کرد‪ :‬همانطور که باید عاشورا را زنده نگه داریم اهداف و ارمان عاشورا را هم باید زنده‬ ‫نگه داریم حیات و طراوت جامعه از اهداف عاشوراست‪.‬‬ ‫دکتر روحانی افزود‪ :‬ان شــاءاهلل محرم امسال عزاداری شکوهمند با رعایت همه جوانب امر و پروتکل ها را‬ ‫داشته باشیم و نکته مهم اشاره شده از سوی مقام رهبری در این رابطه فصل الخطاب بود‪.‬‬ ‫رئیس جمهور در بخش پایانی ســخنان خود با اشــاره به تصمیمات جلسه امروز ستاد ملی کرونا گفت‪:‬‬ ‫امروز برای کمک به ودیعه مســکن مســتاجرینی که در تنگنا هستند تصمیم خوبی اتخاذ شد‪ .‬در مورد‬ ‫اســتخدام های جدید کادر درمان و پرستاری نیز مصوب شد برای کسانی که در کرونا فعال بودند امتیاز‬ ‫ویژه ای در نظر گرفته شــود و در مورد اغاز ســال تحصیلی جدید از ‪ 15‬شهریور نیز در مورد چارچوب ها‬ ‫تصمیماتیگرفتیم‪.‬‬ ‫سخنگوی دولت‪:‬‬ ‫دولت با تخصیص قیر رایگان مخالف است‬ ‫ســخنگوی دولت گفت‪ :‬دولت با تخصیص قیر رایگان مخالف اســت چرا که هیچ منبع مالی برای‬ ‫این طرح وجود ندارد‪ .‬پس از انتشــار خبر ابتالی علی ربیعی به ویروس کرونا‪ ،‬ســخنگوی دولت با‬ ‫پاسخ دهی مکتوب به سواالت خبرنگاران این نشست را به صورت غیرحضوری برگزار کرد‪ .‬امروز نیز‬ ‫سخنگوی دولت به تعداد دیگری از این سواالت پاسخ مکتوب داد که به این شرح است‪ .‬ربیعی در‬ ‫پاسخ به ســئوالی درباره اینکه دولت برای نهادینه کردن وضعیت امروز بورس چه برنامه ای دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بورس را باید به عنوان یک گزاره اقتصادی مورد بررســی قرار داد‪ .‬در اقتصاد ایران پیش از‬ ‫این بازارهای موازی با بورس وجود داشــته که بازدهی ان یک بازدهی عمومی مولد نبوده و صرفا‬ ‫ســوداگری را برای عده ای خاص به دنبال داشت‪ .‬هنر دولت این بود که بازار سرمایه را به صورت‬ ‫مستقیم با جریان تولید‪ ،‬جریان شفافیت سرمایه و خلق ثروت برای بخش عظیمی از جامعه شفاف‬ ‫و قابل دسترســی کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬از منظر گزاره های اقتصادی اوال بازار بورس بازدهی بهتری دارد‬ ‫و ثانیا گام بلندی در راســتای خصوصی سازی واقعی برداشته شده است‪ .‬جریان خصوصی سازی‬ ‫در ایران مراحل مختلفی را پشت سرگذاشته است‪ .‬در دوره ای شاهد تجربه ای از خصوصی سازی‬ ‫بودیم که بخش کمی از جامعه از ان بهره مند شــدند و با نگاهی تجاری‪ ،‬خصوصی ســازی دنبال‬ ‫شد‪ .‬ســخنگوی دولت یاداور شد‪ :‬پس از ابالغ سیاست های اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی توسط رهبری‬ ‫که می توانســت یک پارادایم در تحول مثبت اقتصادی ایجاد کند‪ ،‬نوعی خصوصی ســازی نارس‬ ‫صورت گرفت و بخش بسیار کمی به شکل نامناسب به بخش خصوصی و درصد زیادی به نهادهای‬ ‫عمومی واگذار شــد که در حقیقت ســرمایه و صنعت را در اختیار شرکت های نسل چندم دولتی‬ ‫قرار داد که مصیبت جدیدی از کاستن شفافیت و زمینه سازی فشار برای سهم گیری را ایجاد کرد‪.‬‬ ‫ربیعی تاکید کرد‪ :‬این دولت در حال برداشــتن گام جدید خصوصی سازی با مشارکت باالی مردم‬ ‫و شــفافیت زیاد است و عرضه سهام در بورس و در گام های بعدی عرضه مدیریت صورت خواهد‬ ‫گرفت و اینده نشــان خواهد داد این تالش ها چه خدمتی را به اقتصاد ایران انجام داده است‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه برخی نگرانی ها در خصوص حباب کاذب و یا برخی ســوء استفاده ها‪ ،‬اصل این اتفاق‬ ‫مبارک را نباید خدشــه دار کند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬چون در ذات بورس فراز و نشیب و افت و خیز وجود‬ ‫دارد و بــا نگاه ویژه و حمایتی که دنبال خواهد شــد و به رغــم احتمال برخی تخلیه هیجانات در‬ ‫بازار ســرمایه‪ ،‬بورس در درازمدت رشد خود را حفظ خواهد کرد‪ .‬سخنگوی دولت ادامه داد‪ :‬ورود‬ ‫بیش از ‪ ۴۰‬میلیون ایرانی به بازار ســرمایه‪ ،‬روندی را که باید بعد از چندین دهه در کشور رخ می‬ ‫داد را ســرعت بخشید‪ .‬امروز هر ســهم کامل سهام عدالت بیش از ‪ ۱۶‬میلیون تومان است و دیگر‬ ‫مانند گذشته سهام عدالت تنها یک کاغذ بی ارزش نیست‪ .‬ربیعی یاداور شد‪ :‬تصمیم دولت و تاکید‬ ‫رئیس جمهور محترم در خصوص ســهم شناوری شرکت های دولتی در حقیقت خدمتی است که‬ ‫منجر به کوچک سازی دولت و شیفت دولتی بودن شرکت ها به خصوصی خواهد شد‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬بسیاری از اقتصاددانان و تحلیل گران اقتصاد سیاسی بر تاثیر بازار سرمایه در شیوه حکمرانی‬ ‫صحه می گذارند و به نظر من نیز یکی از برنامه های هر دولتی در اینده باید استمرار روند شفافیت‬ ‫مالی‪ ،‬ایجاد سازوکار ورود نقدینگی به چرخه تولید‪ ،‬مردمی کردن اقتصاد از طریق بورس‪ ،‬ارامش‬ ‫روانی در اقتصاد و‪ ....‬مواردی از این قبیل باشــد‪ .‬سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره طرح‬ ‫«قیر رایگان» که توســط مجلس ارائه شــده و هماهنگی این طرح با دولت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬دولت با‬ ‫تخصیص قیر مخالف اســت چرا که هیچ منبع مالی برای اینگونه طرح ها وجود ندارد‪ .‬اگر مجلس‬ ‫بخواهد با تکلیف به وزارت نفت و یا پاالیشگاهها قیر مجانی تامین کنند‪ ،‬در این صورت منابع مالی‬ ‫هدفمندی کــه باید صرف پرداخت یارانه های نقدی‪ ،‬خرید گندم تضمینی‪ ،‬حمایت از خانوارهای‬ ‫تحت پوشش کمیته امداد‪ ،‬بهزیستی و معلولین و تولید شود‪ ،‬کاهش خواهد یافت که این موضوع‬ ‫اصال به مصلحت نیســت و دولت با ان مخالف خواهد بود‪ .‬ربیعی ادامه داد‪ :‬تجربیات گذشته نشان‬ ‫داد که دادن قیر مجانی باعث فساد و عدم شفافیت شده است و نتیجه چندانی عاید توسعه کشور‬ ‫نکرده است و به همین دلیل شورای محترم نگهبان همواره بر این موضوع حساسیت نشان داده و‬ ‫هنگام بررسی بودجه سال ‪ ۱۳۹۹‬نیز بر ان ایراد گرفتند و ناگزیر حذف شد‪ .‬سخنگوی دولت اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بودجه حاوی ارقام کمی و تعیین دقیق منابع و مصارف اســت و نوشتن و یا اصالح بودجه با‬ ‫مقادیری مانند کیلو و تن و بدون تعیین منابع و مصارف ان عمال قابلیت اجرا نخواهد داشت‪ .‬ربیعی‬ ‫گفت‪ :‬دولت با اصالح بودجه و متمم بودجه در شــرایط فعلی موافق نیســت و معتقد است تامین‬ ‫قیر برای پروژه های عمرانی با ســازوکار فعلی بودجه امکان پذیر اســت و نیازی به اصالح بودجه‬ ‫نیست‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬عالوه بر این تجارب و مطالعات نشان می دهد بخشی از بروز فساد‪ ،‬ناشی از‬ ‫سیاست هایی است که بعضا از سر دلسوزی اتخاذ می شود‪ .‬به این گونه موارد سیاست های فسادزا‬ ‫می گویند که بخشی از فساد ساختاری را تشکیل می دهند‪ .‬ربیعی تاکید کرد‪ :‬مبارزه با فساد اگر‬ ‫به مبارزه با مفســد خالصه شود هیچ گاه مساله فساد را حل نخواهد کرد‪ .‬سیاست ها و تصمیمات‬ ‫رانت زا همواره می تواند فساد زا باشد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اخبار‬ ‫یک عضو کمیسیون صنایع مجلس‪:‬‬ ‫تحویل خودرو با کیفیت ‪ 10‬سال‬ ‫پیش خوشایند مردم نیست‬ ‫یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسالمی‬ ‫با بیان اینکه تحویل خودروهای داخلی به مردم با کیفیت ‪۱۰‬‬ ‫ســال پیش قابل قبول نیست‪ ،‬گفت‪ :‬انچه به عنوان خودروی‬ ‫داخلی به دست مردم می رسد شایسته مردم نیست‪ .‬عبدالناصر‬ ‫درخشــان اظهار کرد‪ :‬مجلس یازدهم دو ماهی است که شکل‬ ‫گرفته و با تشکیل کمیســیون ها تازه کارش روی روال افتاده‬ ‫است‪ .‬ما باید برای بررسی و تصمیم کارشناسی درباره بازار خودرو‬ ‫از خودروسازان دعوت کنیم و حرف های انان را بشنویم‪ .‬قطعا‬ ‫افزایش افسار گسیخته قیمت ها خوشایند مجلس نیست و این‬ ‫موضوع محدود به بازار خودرو هم نیســت‪ .‬وی افزود‪ :‬وقتی به‬ ‫خودروساز می گوییم چرا قیمت خودرو اینقدر افزایش پیدا کرده‬ ‫می گوید اگر یک خودرو ‪ ۸۰‬میلیون تومان شده است قیمت‬ ‫یخچال ‪ ۶۰‬میلیون و قیمت تلویزیون ‪ ۳۰‬میلیون تومان شده‬ ‫است‪ .‬نماینده مردم ایرانشهر در مجلس ادامه داد‪ :‬مجلس باید‬ ‫برای کنترل و نظارت بیشتر روی بازار خودرو تمهیداتی داشته‬ ‫باشد‪ .‬اینکه خودرویی با کیفیت‪ ۱۰‬سال پیش تحویل مردم شود‬ ‫امر قابل قبولی نیست‪ .‬حتی اگر با همین میزان افزایش قیمت‬ ‫خودرو مردم شــاهد افزایش کیفیت هم بودند شاید نگرانی ها‬ ‫کمتر بود‪ .‬درخشان با بیان اینکه قدرت خرید مردم روز به روز‬ ‫کاهــش و قیمت ها روز به روز افزایش می یابد اضافه کرد‪ :‬این‬ ‫چیزی است که مردم را نگران کرده است‪ .‬این عضو کمیسیون‬ ‫صنایع مجلس اضافه کــرد‪ :‬ما برای تصمیم گیری در این باره‬ ‫باید درد دل‪ ،‬مشــکالت و نگرانی خودروسازان را هم بشنویم‪،‬‬ ‫نمی توانیم یکطرفه قضاوت کنیم‪ .‬ما باید نگاه کارشناسانه تری‬ ‫به این موضوع داشــته باشیم و قدم به قدم با تدبیر جلو برویم‪.‬‬ ‫در این راستا نیاز داریم که اطالعات کافی جمع اوری کنیم تا‬ ‫نگاهمان نگاه کارشناسانه باشد و بعد بتوانیم برای وضعیت بازار‬ ‫خودرو راهکار بدهیم‪ .‬درخشان با بیان اینکه بخش عمده ای از‬ ‫افزایش قیمت خودرو به خاطر واسطه ها و دالل هاست اضافه‬ ‫کرد‪ :‬همانطور که می بینید کارخانجات خودرو یک قیمت را‬ ‫برای خودروها اعالم می کنند در حالیکه همان خودرو در بازار‬ ‫با فاصله قیمتی بسیار زیادی به فروش می رسد‪ .‬بخشی از این‬ ‫موضــوع البته به کاهش عرضه بر می گردد البته ان زمانی که‬ ‫عرضــه خودرو زیاد بود هم فاصله قیمت کارخانه و بازار معنی‬ ‫دار بود‪ .‬نماینده مردم ایرانشهر در مجلس در پایان خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬کاهش عرضه خودرو در حال حاضر به دلیل این است که‬ ‫شرکت ها توان تولید ندارند زیرا محدودیت هایی در ورود مواد‬ ‫اولیه به کشور وجود دارد‪ .‬اگرچه گفته می شود برخی خودروها‬ ‫‪ ۱۰۰‬درصد تولید داخل است اما برخی نیازها باید از خارج وارد‬ ‫شود‪ .‬در نهایت خودروســازان هر قدر هم که با چالش مواجه‬ ‫باشــند انچه به عنوان محصول نهایی به دست مردم می رسد‬ ‫شایسته مردم ما نیست‪.‬‬ ‫تعیین علت مرگ قاضی منصوری‬ ‫تا دو هفته دیگر‬ ‫عباس مسجدی رییس سازمان پزشکی قانونی کشور در حاشیه‬ ‫مراسمرونماییازمستندکاشفدرخصوصنقشوجایگاهپزشکی‬ ‫قانونی در پرونده ها عنوان کرد‪ :‬پیشگیری یکی از موضوعاتی است‬ ‫که به طور جدی در راستای اهداف قوه قضاییه در حال پیگیری‬ ‫است که این امر مستلزم اگاهی بخشی عمومی است‪ .‬مسجدی‬ ‫افزود‪ :‬اطالعات مورد نیاز در خصوص فعالیت های سازمان پزشکی‬ ‫قانونی توسط ابزار رسانه و هنر را به مردم منتقل کرده ایم و مستند‬ ‫امروز در همین راستا است که مردم با توانمندی و استانداردسازی‬ ‫علمی کارکنان اشنا شوند و بدانند که پزشکی قانونی دست از‬ ‫احقاق حق و اجرای عدالت برنخواهد داشت و با تجهیزات مسائل‬ ‫اموزشی و علمی به دســتگاه قضایی برای احیای حقوق مردم‬ ‫کمک می کند‪ .‬رییس سازمان پزشکی قانونی در خصوص اینکه ایا‬ ‫نتایج علت فوت متهم منصوری به مراجع قضایی اعالم شده است‬ ‫یا خیر؟ گفت‪ :‬از حدود ‪ ۱۰‬روز پیش که جنازه متوفی منتقل شد‬ ‫بررسی های اولیه و معاینه جسد انجام شده است و به جهت اینکه‬ ‫در حوزه سم شناسی و پاتولوژی فرایندهای ازمایشگاهی برای‬ ‫اماده سازی الم های تشخیصی طوالنی است‪ ،‬امیدواریم بتوانیم در‬ ‫یکی دو هفته اینده پاسخ را به مراجع قضایی اعالم کنیم‪ .‬وی در‬ ‫پاسخ به این سوال که ایا زمان مرگ را تشخیص داده اید؟ گفت‪:‬‬ ‫تا زمانی که ازمایش ها برای ما مشخص نشود‪ ،‬زمان را مشخص‬ ‫نمی کنیم‪.‬مسجدیدرخصوصتحویلجسدبهخانوادهنیزگفت‪:‬‬ ‫با دستور مقام قضایی تحویل شده و موضوع در دادسرای جنایی‬ ‫در حال بررســی است‪ .‬وی افزود‪ :‬بعد از تشخیص هویت قطعی‬ ‫و با دستور مرجع قضایی جسد به خانواده تحویل داده می شود‪.‬‬ ‫مسجدی در ادامه از کاهش امار نزاع خبر داد و گفت‪ :‬در طی سه‬ ‫ماهه اول امسال کاهش ‪ ۶.۶‬درصدی را شاهد بوده ایم و توصیه ما‬ ‫این است که هموطنان عزیز خویشتنداری را ادامه دهند‪ .‬رییس‬ ‫سازمان پزشکی قانونی کشور اظهار کرد‪ :‬همچنین در حوزه غرق‬ ‫شدگی متاسفانه امار نسبت به مدت مشابه در خرداد ماه رو به‬ ‫افزایش است‪ .‬در حوزه تصادفات نیز امار کاهش ‪ ۱۶.۲‬درصدی‬ ‫فوتی های ناشی از تصادفات را داشته ایم که در خرداد ماه نسبت به‬ ‫فروردین و اردیبهشت افزایش داشته و از مردم می خواهیم با توجه‬ ‫به شرایط کرونایی توصیه ها را جدی داشته باشند‪.‬‬ صفحه 3 ‫بانک و بیمه‬ ‫معرفی مستاجران به بانک برای دریافت وام از ‪ ۲۰‬مرداد‬ ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه ‪ 12‬مردادماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪318‬‬ ‫اخبار‬ ‫اجرای طرح کاال برگ الکترونیک‬ ‫در راستای حمایت از اقشار اسیب‬ ‫پذیر ضرورت دارد‬ ‫یک کارشــناس اقتصادی گفت‪ :‬در راستای دستیابی‬ ‫مردم به کاالهای اساســی با قیمت مناسب در شرایط‬ ‫فعلی اقتصاد الزم است تا طرح کارت هوشمند کاالهای‬ ‫اساسی اجرایی شود‪.‬‬ ‫یحیــی ال اســحاق در مورد اجرای طــرح کاال برگ‬ ‫یــا کوپن الکترونیک‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به شــرایط خاص‬ ‫اقتصادی و فشــار ناشی از مشــکالت اقتصادی اجرای‬ ‫طــرح کاال برگ یا کوپــن الکترونیک بســیار مهم و‬ ‫ضروری اســت‪ .‬این کارشناس مسائل اقتصادی افزود‪:‬‬ ‫در حــال حاضر برخی کاالهای اساســی که با نرخ ارز‬ ‫ترجیحی به کشــور وارد می شود با قیمت مناسب به‬ ‫دست مصرف کننده نمی رســد بنابراین باید سیستم‬ ‫توزیع در راســتای حمایت از مردم و بخصوص اقشــار‬ ‫اسیب پذیر جامعه تغییر کند‪.‬‬ ‫وی بیان داشــت‪ :‬راه های زیادی بــرای اجرای طرح‬ ‫کاال برگ الکترونیک وجود دارد تا به شــیوه مناسب‬ ‫و با قیمت مناســب کاالهایی که بــا نرخ ارز ترجیحی‬ ‫به کشــور وارد می شود به دست مصرف کننده برسد‪.‬‬ ‫ال اســحاق با اشــاره به اینکه دولت اعــام کرده که‬ ‫ذخایر کاالهای اساســی به اندازه کافــی وجود دارد‪،‬‬ ‫بیان داشت‪ :‬اما سیســتم توزیع به گونه ای نیست که‬ ‫کاالهای وارداتی با ارز ترجیحی و به قیمت مناسب به‬ ‫مصرف کننده برسد بنابراین در شرایط فعلی اقتصاد و‬ ‫با وجود مشکالت فراوان اقتصادی بهتر است راهکاری‬ ‫برای رســیدن کاالهای اساسی مردم به قیمت دولتی‬ ‫طراحی شود‪.‬‬ ‫وزیر اســبق بازرگانی اظهار داشــت‪ :‬در شرایط فعلی‬ ‫اســتفاده از سیستم کاال برگ الکترونیک یکی از روش‬ ‫های مناســب برای رسیدن کاالهای اساسی وارداتی با‬ ‫قیمت ارز ترجیحی‪ ،‬با قیمت دولتی به دســت مصرف‬ ‫کننده و بخصوص اقشــار اســیب پذیر جامعه است‪.‬‬ ‫طرح بازگشــت کاال برگ یا کوپن الکترونیک یا کارت‬ ‫هوشمند کاالهای اساســی یکی از طرح های مجلس‬ ‫یازدهم برای توزیع کاالهای اساســی با قیمت مناسب‬ ‫اســت‪ ،‬زیرا براســاس سیســتم توزیع فعلی‪ ،‬کاالهای‬ ‫اساســی که با ارز ترجیحی و یا از منابع داخلی تبصره‬ ‫‪ 14‬بودجه کشــور تامین می شود با قیمت مناسب به‬ ‫دســت مصرف کننده نمی رســد‪ .‬بنابراین این طرح‬ ‫توسط مجلس با نگاه عدالت در توزیع کاالهای اساسی‬ ‫تدوین شده و یک فوریت ان به تصویب رسیده است‪.‬‬ ‫صعود ‪ 50‬هزار واحدی‬ ‫شاخص بورس‬ ‫بازار سرمایه که در روزهای سه شنبه و چهارشنبه هفته‬ ‫گذشته روندی نزولی داشــت‪ ،‬نخستین روز معامالتی‬ ‫هفته جاری را با چراغ ســبز اغاز کرد و شاهد افزایش‬ ‫بیش از ‪ ۵۰‬هزار واحدی شاخص بورس بودیم‪ .‬شاخص‬ ‫کل بــورس در معامالت امروز با ‪ ۵۰‬هزار و ‪ ۴۸۷‬واحد‬ ‫صعود به رقم یک میلیون و ‪ ۹۵۴‬هزار واحد رسید‪.‬‬ ‫شــاخص کل بــا معیار هم وزن نیــز ‪ ۱۰‬هزار و ‪۵۷۳‬‬ ‫واحد رشــد و رقم ‪ ۵۱۷‬هزار و ‪ ۷۶۴‬واحد را ثبت کرد‪.‬‬ ‫معامله گــران یک میلیون معامله به ارزش ‪ ۱۶۲‬هزار و‬ ‫‪ ۹۴۶‬میلیارد ریال انجام دادند‪.‬‬ ‫فوالد مبارکه اصفهان‪ ،‬صنایع پتروشیمی خلیج فارس‪،‬‬ ‫ملــی صنایع مس ایران‪ ،‬پاالیش نفت اصفهان‪ ،‬پاالیش‬ ‫نفت تهران‪ ،‬س ‪ .‬نفت و گاز و پتروشیمی تامین و معدنی‬ ‫و صنعتی گلگهر نسبت به سایر نمادها بیشترین تاثیر‬ ‫مثبت را روی بازار گذاشــتند و سرمای ه گذاری غدیر‪،‬‬ ‫فــوالد مبارکه اصفهان‪ ،‬ملی صنایــع مس ایران‪ ،‬بانک‬ ‫تجارت‪ ،‬گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو‪ ،‬سرمایه ‬ ‫گذاری گروه توســعه ملی و پاالیش نفت بندرعباس‬ ‫نمادهای پربیننده بورس بودند‪.‬‬ ‫شاخص کل فرابورس نیز ‪ ۵۳۵‬واحد رشد و رقم ‪۱۲۵۸‬‬ ‫واحد را ثبت کــرد‪ .‬معامله گران این بــازار ‪ ۶۰۵‬هزار‬ ‫معامله به ارزش ‪ ۶۱‬هــزار و ‪ ۸۷۱‬میلیارد ریال انجام‬ ‫دادند‪ .‬ســنگ اهن گوهرزمین‪ ،‬هلدینگ صنایع معدنی‬ ‫خاورمیانه‪ ،‬پتروشــیمی تندگویان‪ ،‬سرمایه گذاری صبا‬ ‫تامین‪ ،‬بانک دی و پتروشــیمی زاگرس نسبت به سایر‬ ‫نمادها بیشــترین تاثیر مثبت و در مقابل پتروشــیمی‬ ‫مارون نسبت به ســایر نمادها بیشترین تاثیر منفی را‬ ‫روی فرابورس گذاشتند‪.‬‬ ‫لیست نمادهای این بازار از سهامی ذوب اهن اصفهان‪،‬‬ ‫بانک دی‪ ،‬پتروشــیمی تندگویان‪ ،‬س ‪ .‬توسعه و عمران‬ ‫استان کرمان‪ ،‬صنایع ماشــین های اداری ایران‪ ،‬گروه‬ ‫ســرمای ه گذاری میــراث فرهنگی و کشــت و صنعت‬ ‫شهداب ناب خراسان تشکیل شده است‪.‬‬ ‫محمود محمودزاده با اشــاره به اینکه موضوع مسکن یک موضوع چندوجهی است و باید از زوایای مختلف مورد بررسی قرار بگیرد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬کاهش قیمت مسکن به وجوه‬ ‫مختلفی از اقتصاد وابسته است و اینکه تصور شود تنها با افزایش تولید یا وضع مالیات‪ ،‬قیمت ها در بخش مسکن کاهش می یابد‪ ،‬تصوری صحیح نیست و باید از شقوق مختلف‬ ‫به این موضوع رسیدگی شود‪ .‬وی با تاکید بر اینکه قطعا تولید مسکن‪ ،‬نیاز کشور است و سیاستگذاری ها بر مبنای افزایش تولید مسکن پایه گذاری شده است‪ ،‬افزود‪ :‬بر اساس‬ ‫امارها در حال حاضر‪ ،‬تعداد واحدهای مسکونی موجود در کشور از تعداد خانوار بیشتر است‪ .‬اما در عین حال مسئله کمبود مسکن در کشور وجود دارد که بزرگ ترین علت ان‬ ‫این است که بخش عمده ای از مسکن های موجود در توان خرید گروه های هدف نیست‪ .‬به همین دلیل‪ ،‬وزارت راه و شهرسازی‪ ،‬سناریوی چند وجهی را طراحی کرده و مشغول‬ ‫انجام ان است‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضائیه تاکید کرد‪:‬‬ ‫ورشکسته نمایی برخی بدهکاران بانکی مصداق جرم غیرقابل گذشت است‬ ‫لزوم فعال سازی کارخانه های تحت تملک بانک ها‬ ‫رئیس قوه قضائیه با تاکید بر لزوم سیاســت گذاری صحیح بانک ها برای هدایت منابع به حوزه تولید‪،‬‬ ‫از مدیران عامل بانک ها خواست واحد های تولیدی تعطیل یا نیمه تعطیلی را که در تملک می گیرند‪،‬‬ ‫فعال کرده و انها را وارد چرخه تولید کنند‪ .‬ایت اهلل ســید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضائیه که برای‬ ‫بررســی مشکالت و مسائل نظام بانکی میزبان مدیران عامل ‪ ۱۲‬بانک دولتی و نیمه دولتی و نماینده‬ ‫بانک های غیردولتی بود‪ ،‬از مدیران بانکی خواست که خودشان پیش از همه پیشگام در عرصه اصالح‬ ‫نظام بانکی و پیگیری احقاق حقوق بانک ها باشند‪.‬‬ ‫رئیــس قوه قضائیه با تقدیر از اقدامات بانک ها در پرداخت تســهیالت بــه محرومان و نیازمندان و‬ ‫گره گشــایی از زندگی مردم به ویژه در ایام شــیوع کرونا به امار باالی متقاضیان دریافت تسهیالت‬ ‫ازدواج اشاره کرد و بر تسریع در پرداخت وام به این زوج‪‎‬های جوان تاکید کرد‪ .‬ایت اهلل رئیسی با اشاره‬ ‫به ورشکسته نمایی برخی بدهکاران بانکی برای فرار از بازپرداخت تسهیالت‪ ،‬این اقدام را مصداق بارز‬ ‫جرم غیر قابل گذشــت دانست و تاکید کرد‪ :‬نظام بانکی و سیستم قضایی باید با برخورد قاطع با این‬ ‫موضوع‪ ،‬اجازه ندهند گیرندگان تسهیالت که پول ملت را صرف اموری غیر از تعهداتشان کرده اند‪ ،‬از‬ ‫پرداخت دیون خود فرار کنند‪ .‬رئیس قوه قضائیه در همین راستا بر لزوم تقویت فرایند اعتبارسنجی‬ ‫و نظارت بر هزینه کرد تســهیالت تاکید کرد و گفت‪ :‬باید ســازوکاری طراحی شــود که هم به افراد‬ ‫بدحساب از منابع مختلف تسهیالت داده نشود‪ ،‬و هم ان که به محض اطالع از تخلف فرد از تعهداتش‬ ‫با او برخورد شود‪ .‬ایت اهلل رئیسی همچنین بر لزوم فعال سازی واحد های تولیدی و کارخانه های تحت‬ ‫تملک بانک ها و بازگشت انها به چرخه تولید تاکید کرد و گفت‪ :‬مقام معظم رهبری تصریح فرمودند‬ ‫از زمانی که بانک ها یک کارگاه یا کارخانه را تملیک می کنند‪ ،‬باید با اســتفاده از همه امکانات خود‬ ‫به تقویت توان تولید کشــور کمک کنند‪ .‬رئیس قوه قضائیه بر همین اساس خطاب به مدیران عامل‬ ‫بانک ها متذکر شــد که موظفند در این شرایط که دشــمن تالش می کند با تهدید و تحریم و ایجاد‬ ‫محدودیت چرخه تولید کشــور را متوقف کند‪ ،‬اجازه ندهند دشمن به هدف خود برسد و باید با همه‬ ‫تــوان و ظرفیت از نظام تولید حمایت نموده و سیاســت گذاری صحیح برای هدایت منابع بانک ها به‬ ‫سوی تولید و رونق اقتصاد ملی را در دستور کار خود قرار دهند‪.‬‬ ‫ایت اهلل رئیســی در بخش دیگری از ســخنانش بانک ها را ملزم به پیگیری مطالبات شان دانست و با‬ ‫انتقاد از عدم شــکایت برخی بانک ها برای وصول معوقات شــان اظهار داشت‪ :‬بانک ها باید در شکایت‬ ‫از بدهکاران کالن فعال تر عمل کنند اما گاهی می شــنویم که برخی از مدیران می گویند ما شــکایت‬ ‫نداریم و قوه قضائیه از ما چنین می خواهد‪ .‬وی همچنین به حجم باالی تســهیالت سررسید گذشته‬ ‫در نظام بانکی اشاره کرد و کاهش تسهیالت سررسید گذشته را مستلزم تالش بیشتر از سوی بانک ها‬ ‫دانســت‪ .‬رئیس قوه قضائیه با تاکید بر ضرورت رعایت قانون اجرای سیاســت های کلی اصل ‪ ۴۴‬در‬ ‫رابطه با ســهام داری بانک ها‪ ،‬افزود‪ :‬بر اســاس گزارش های موجود هفــت بانک این ضوابط را رعایت‬ ‫نکردند که این اقدامی خالف قانون و الزم به پیگیری اســت‪ .‬تالش برای وصول تســهیالت سررسید‬ ‫گذشــته‪ ،‬جلوگیری از رشد تعداد شُ عب بانک ها و استانداردسازی انها از دیگر موضوعات مورد تاکید‬ ‫رئیس دستگاه قضا بود که خطاب به مدیران بانک ها متذکر شد‪.‬‬ ‫ایت اهلل رئیســی از راکد کردن امالک‪ ،‬منابع و سرمایه بانک ها برای دستیابی به سود بیشتر بر اساس‬ ‫تورم نیز انتقاد و تاکید کرد‪ :‬بانک ها باید از طریق ســرمایه گذاری و تخصیص امکانات خود به بخش‬ ‫تولید سودشــان را افزایش دهند نه از راه های نادرســتی‪ ،‬چون راکد کردن منابع‪ .‬رئیس قوه قضائیه‬ ‫با اشــاره به تالش های نظارتی سیستم بانکی برای کاهش تخلفات در بانک ها‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬بانک ها به‬ ‫طور مســتقیم با پول در ارتباطند و این مســاله در بروز فساد موثر است‪ ،‬اما می توان از طریق تقویت‬ ‫نهاد های نظارتی درون سازمانی مانع از بروز فساد شد‪.‬‬ ‫ایت اهلل رئیسی با اشاره به گزارش برخی مدیران بانکی در خصوص مبدا خارجی مفاسد بانکی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اینکه فساد از درون سیستم بانکی اغاز نشود خیلی مهم است و باید با نظارت مستمر‪ ،‬دست های‬ ‫فاسد را در خارج سیستم نیز قطع کنید و اجازه ندهید فساد از در خارج و از پنجره وارد شود‪ .‬رئیس‬ ‫قوه قضائیه به موضوع اصالح نظام بانکی نیز گریزی زد و اظهار داشــت‪ :‬دولت ها و مجالس همیشــه‬ ‫گفته انــد که اصالح نظام بانکی در راس برنامه هایشــان قرار دارد‪ ،‬اما برای کاربردی و عملیاتی بودن‬ ‫طرح ها‪ ،‬بانک ها باید خودشان پیشقدم و فعال شوند‪.‬‬ ‫ایت اهلل رئیســی با بیان اینکه اصالح نظام بانکی از تعامل مدیران بانک ها و نهاد های قانونگذار بیرون‬ ‫می اید‪ ،‬افزود‪ :‬اصالح نظام بانکی باید از درون این مجموعه پیگیری شود و مدیران بانک ها با استفاده‬ ‫از نظرات کارشناســان و مجلس و دولت‪ ،‬مســیری را طراحی کنند که تحقق پذیر باشد‪ .‬رئیس قوه‬ ‫قضائیه در پایان این نشست با اشاره به درخواست مدیران عامل بانک ها برای حمایت دستگاه قضایی‬ ‫از نهاد های مالی و پولی در رفع مشکالت شــان دســتور داد کارگروهی ‪ ۵‬نفره متشکل از نمایندگان‬ ‫بانک ها‪ ،‬مسووالن شورای هماهنگی بانک ها و مسووالن قضایی تشکیل و دستورالعمل های الزم برای‬ ‫حمایت های قضایی از سیستم بانکی تدوین شود‪.‬‬ ‫پیــش از ســخنان رئیس قوه قضائیه‪ ،‬حســین زاده مدیرعامل بانک ملی و دبیر شــورای هماهنگی‬ ‫بانک های دولتی و نیمه دولتی با ارائه گزارشی درباره عملکرد بانک ها در حوزه نظارت و کاهش فساد‬ ‫و تخلف و توجه به معیشــت مردم و رونق کســب و کار و اخرین وضعیت مطالبات و معوقات بانک ها‬ ‫اعالم کرد‪ :‬بانک ها ســال گذشته ‪ ۳۵۹‬هزار و ‪ ۵۱‬میلیارد ریال تسهیالت پرداخت کرده اند‪ .‬وی رقم‬ ‫بنگاه های کوچک و متوســط که در راســتای حمایت بانک ها از نظام تولید تسهیالت دریافت کردند‬ ‫را ‪ ۲۱‬هزار واحد تولیدی عنوان کرد و افزود‪ :‬در یک ســال گذشــته ‪ ۷۸۸‬هزار وام ازدواج به جوانان‬ ‫پرداخت شــده و در سه ماهه اول امسال نیز ‪ ۱۱۱‬هزار زوج جوان از این تسهیالت استفاده کرده اند‪.‬‬ ‫به گفته حســین زاده‪ ،‬بانک ها برای اسیب دیدگان حوادث غیرمترقبه همچون سیل و زلزله ‪ ۳۷‬هزار‬ ‫میلیارد تومان و در ایام کرونا نیز ‪ ۲۳‬هزار میلیارد تومان در قالب تسهیالت حمایتی یک تا دو میلیون‬ ‫تومانی پرداخت کرده اند و بیش از ‪ ۵۱‬هزار میلیارد نیز برای کمک به ‪ ۶۳‬هزار واحد تولیدی و اقشار‬ ‫اسیب دیده تخصیص یافته است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به امار ‪ ۲۲۰‬هزار نفری پرسنل بانک های دولتی و نیمه دولتی اعالم کرد که در یک سال‬ ‫گذشــته با تقویت سیستم های نظارتی درون ســازمانی رقم تخلفات بانک ها به زیر ‪ ۲‬درصد کاهش‬ ‫یافته که به گفته او مبداء و منشــاء بخش عمده این تخلفات نیز خارج از نظام بانکی اســت‪ .‬در این‬ ‫جلســه همچنین ‪ ۵‬تن از مدیران بانکی به بیان مشــکالت و درخواســت های خود از رئیس دستگاه‬ ‫قضا پرداختند که «تشــکیل هیات نخبگان برای بررسی تخصصی مسائل بانکی با حضور کارشناسان‬ ‫قضایی و بین الملل در جهت تقویت ریسک پذیری بانک ها»‪« ،‬دسترسی به بانک های اطالعاتی برای‬ ‫احراز صالحیت مالی و حرفه ای متقاضیان تســهیالت»‪« ،‬همیاری دادســتانی برای وصول مطالبات‬ ‫و معوقــات از ابربدهکاران بانکی»‪« ،‬تعیین مرجع اصلی رســیدگی به تخلفات بانک ها برای پرهیز از‬ ‫موازی کاری ها» و «همیاری دادستان کل کشور به عنوان عضو هیات امنای صندوق توسعه ملی برای‬ ‫رفع مشکالت مربوط به تعامل بانک ها و صندوق» مهم ترین انها بود‪.‬‬ ‫عملیاتی شدن چک الکترونیک همچنان معطل اراده بانک مرکزی‬ ‫سفته و برات الکترونیک هم راه اندازی شد‬ ‫در روز دوشــنبه ‪ 6‬مرداد‪ ،‬از ســامانه الکترونیکی ســفته و اعطای‬ ‫تســهیالت و اعتبارات دیجیتال رونمایی شد‪ ،‬اتفاقی مهم در حوزه‬ ‫تجارت بخصوص در شرایطی که کشور درگیر مبارزه با ویروس کرونا‬ ‫است‪.‬‬ ‫جلوگیری از تشدید شیوع کرونا‬ ‫با الکترونیکی کردن امور زندگی مردم‬ ‫با شــیوع ویروس کرونا در اسفند ‪ ،98‬موجی از نگرانی و بالتکلیفی‬ ‫در مقابله با این ویروس شــکل گرفت‪ .‬در ابتدا مدت کوتاهی کشور‬ ‫به قرنطینه رفت ولی طولی نکشید که دولت‪ ،‬یکی یکی دستور به‬ ‫اغاز به کار نهادهای مختلف نمود و عمال قرنطینه به پایان رســید‪.‬‬ ‫متاسفانه بعد از این اتفاق‪ ،‬به تدریج شیوع کرونا در کشور مجددا اوج‬ ‫گرفته و سالمتی مردم در معرض خطر است‪ .‬در وضعیت موجود و‬ ‫با توجه به اینکه به دلیل مشکالت اقتصادی کشور‪ ،‬امکان قرنطینه‬ ‫مجدد برای کنترل شــیوع ویروس کرونا وجود ندارد‪ ،‬دستگاه ها و‬ ‫نهادهــا باید تا انجایی که می توانند ارائه خدمات خود را به صورت‬ ‫غیر حضوری و مجازی (الکترونیکی) کنند تا شاهد مراجعات متعدد‬ ‫مردم برای پیگیری امور اداری‪ ،‬مالی و ‪ ...‬خود به این دســتگاه ها و‬ ‫نهادها نباشیم و شیوع ویروس کرونا در جامعه تشدید نشود‪.‬‬ ‫باید خدمات مرتبط‬ ‫با اعتبارات و تسهیالت الکترونیکی شود‬ ‫با توجه به همین موضوع‪ ،‬اخیرا شــاهد افتتاح سامانه الکترونیکی‬ ‫ســفته و اعطای تســهیالت و اعتبارات دیجیتال با حضور فرهاد‬ ‫دژپســند وزیر امور اقتصاد و دارایی بودیم‪ .‬دژپسند در این مراسم‬ ‫تاکید کرد‪« :‬باید خدمات الکترونیکی ســفته‪ ،‬برات‪ ،‬تســهیالت و‬ ‫خدماتــی که در حال حاضر مرتبط با اعتبارات و تســهیالت کرونا‬ ‫است را در اینده ای نزدیک به تمامی بانک ها و برای همه تسهیالت‬ ‫و اعتبارات تعمیم داد»‪.‬‬ ‫کاهش چشمگیر مراجعات مردم‬ ‫به بانک ها با اجرای چک الکترونیک‬ ‫یکــی از مهم ترین امور جامانــده از خدمات الکترونیکی که بخش‬ ‫زیــادی از مراجعــات مردمی به بانک ها را نیز بــه خود اختصاص‬ ‫داده ‪ ،‬بحث چک الکترونیک است‪ .‬متاسفانه با وجود تاکید دولت و‬ ‫به خصوص وزیر اقتصاد و امور دارایی و همچنین پایان مهلت قانونی‬ ‫اجرای بند مرتبط با چک الکترونیک در قانون جدید صدور چک در‬ ‫اذرماه ‪ ،98‬بانک مرکزی عمال هیچ تالشی برای عملیاتی شدن چک‬ ‫الکترونیک نکرد ه است‪ .‬این اتفاق در شرایطی رخ می دهد که به علت‬ ‫شیوع ویروس کرونا‪ ،‬الکترونیکی کردن خدمات رسانی به مردم در‬ ‫بخش های مختلف ضرورت خاصی دارد و این موضوع از اولویت های‬ ‫مهم دولت در سال جاری است‪.‬‬ ‫چک الکترونیک‬ ‫در انتظار پیوستن به سفته و برات الکترونیکی‬ ‫با توجه به راه اندازی سامانه های سفته و برات الکترونیک در روزهای‬ ‫اخیر می توان اذعان داشت که کشــور از لحاظ زیرساخت‪ ،‬توانایی‬ ‫کافی برای اجرای امور مختلف بانکی به صورت الکترونیکی را دارد‪.‬‬ ‫از طرف دیگر و به دلیل اینکه چک‪ ،‬از لحاظ کارایی‪ ،‬شباهت زیادی‬ ‫به ســفته و برات دارد‪ ،‬می توان ادعا کرد که اگر بانک مرکزی اراده‬ ‫کند‪ ،‬به راحتی می تواند ســامانه چک الکترونیک را اجرایی کرده و‬ ‫باعث ایجاد تحولی بزرگ در نظام بانکی کشــور شود‪ .‬در مجموع و‬ ‫بــا توجه به ضرورت حفظ جان مردم‪ ،‬تالش برای کاهش مراجعات‬ ‫مردم به بانک ها از اولویت خاصی دارد و در همین راســتا‪ ،‬ضرورت‬ ‫دارد بانک مرکزی هر چه سریعتر به تکلیف قانونی خود مبنی بر راه‬ ‫اندازی چک الکترونیک عمل کند‪ ،‬اقدامی که قدم بزرگی در راستای‬ ‫کاهش مراجعات مردم به بانک ها و در نتیجه کاهش شیوع ویروس‬ ‫کرونا در کشور محسوب می شود‪.‬‬ ‫پرداخت ‪ ۷۸۸‬هزار وام ازدواج در سا ل گذشته‬ ‫دبیر شورای هماهنگی بانک های دولتی و نیمه‬ ‫دولتی گفت‪ :‬در یک ســال گذشــته ‪ ۷۸۸‬هزار‬ ‫وام ازدواج به جوانان پرداخت شــده و در ســه‬ ‫ماهه اول امسال نیز ‪ ۱۱۱‬هزار زوج جوان از این‬ ‫تسهیالت استفاده کرده اند‪ .‬ایت اهلل سید ابراهیم‬ ‫رئیسی رئیس قوه قضائیه برای بررسی مشکالت‬ ‫و مســائل نظام بانکی میزبان مدیران عامل ‪۱۲‬‬ ‫بانــک دولتی و نیمه دولتی و نماینده بانک های‬ ‫غیردولتی بود و از مدیران بانکی خواســت که‬ ‫خودشان پیش از همه پیشگام در عرصه اصالح‬ ‫نظــام بانکی و پیگیری احقــاق حقوق بانک ها‬ ‫باشــند‪ .‬محمدرضا حسین زاده مدیرعامل بانک‬ ‫ملی و دبیر شــورای هماهنگی بانک های دولتی‬ ‫و نیمه دولتی در این جلســه با ارائه گزارشــی‬ ‫دربــاره عملکــرد بانک ها در حــوزه نظارت و‬ ‫کاهش فســاد و تخلف و توجه به معیشت مردم‬ ‫و رونق کسب و کار و اخرین وضعیت مطالبات‬ ‫و معوقات بانک هــا‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬بانک ها ســال‬ ‫گذشته ‪ ۳۵۹‬هزار و ‪ ۵۱‬میلیارد ریال تسهیالت‬ ‫پرداخت کرده اند‪ .‬وی‪ ،‬رقم بنگاه های کوچک و‬ ‫متوســط که در راستای حمایت بانک ها از نظام‬ ‫تولید‪ ،‬تســهیالت دریافت کردنــد را ‪ ۲۱‬هزار‬ ‫واحد تولیدی عنوان کرد و افزود‪ :‬در یک ســال‬ ‫گذشته ‪ ۷۸۸‬هزار وام ازدواج به جوانان پرداخت‬ ‫شده و در ســه ماهه اول امسال نیز ‪ ۱۱۱‬هزار‬ ‫زوج جوان از این تسهیالت استفاده کرده اند‪ .‬به‬ ‫گفته حسین زاده‪ ،‬بانک ها برای اسیب دیدگان‬ ‫حوادث غیرمترقبه همچون ســیل و زلزله ‪۳۷‬‬ ‫هزار میلیارد تومان و در ایام کرونا نیز ‪ ۲۳‬هزار‬ ‫میلیارد تومان در قالب تســهیالت حمایتی یک‬ ‫تا دو میلیون تومانــی پرداخت کرده اند و بیش‬ ‫از ‪ ۵۱‬هــزار میلیارد نیز برای کمک به ‪ ۶۳‬هزار‬ ‫واحد تولیدی و اقشــار اســیب دیده تخصیص‬ ‫یافته اســت‪ .‬وی با اشــاره به امــار ‪ ۲۲۰‬هزار‬ ‫نفری پرســنل بانک های دولتی و نیمه دولتی‬ ‫اعالم کرد که در یک ســال گذشــته با تقویت‬ ‫سیستم های نظارتی درون سازمانی رقم تخلفات‬ ‫بانک ها به زیر ‪ ۲‬درصد کاهش یافته که به گفته‬ ‫او مبدا و منشــا بخش عمــده این تخلفات نیز‬ ‫خارج از نظام بانکی است‪.‬‬ صفحه 4 ‫الدن حیدری‪ ،‬معاون توسع ه مدیریت و منابع وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی درباره پرداخت تسهیالت کرونایی به اصحاب فرهنگ‪ ،‬هنر و رسانه‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در مجموع ‪ 13‬هزار پرونده تقاضای دریافت‬ ‫تسهالت کرونایی تشکیل و از‪ 464‬میلیارد تومان مبلغ وام برای پرداخت به اصحاب فرهنگ‪ ،‬هنر و رسانه فقط‪ 27‬میلیارد تومان‪ ،‬پرداخت شده است‪ .‬وی با بیان این مطلب که پروند ه متقاضیان در بانک ها در‬ ‫انتظاررسیدگیاست‪،‬افزود‪:‬برخیبانک هادرانتظارابالغدستور العملهستند‪،‬تعدادینیزتضامینرابه درستیرعایتنمی کنندومجموعه ایازموانعدیگر‪،‬موجبتاخیردرپرداختتسهیالتشده است‪.‬‬ ‫وزیر محترم فرهنگ و ارشاد اسالمی بر تسریع و رفع این موانع تاکید کردند تا مدیریت بانک مرکزی و همچینن مدیران بانک ها برای پرداخت سریع تر تسهیالت‪ ،‬تعامل بهتری داشت ه باشند‪ .‬حیدری با‬ ‫تاکید براین نکته که تفاوتی بین مبلغ تسهیالت دولتی به اسیب دیدگان صنوف مختلف از کرونا وجود ندارد درباره تدبیر وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی برای افزایش تسهیالت به صنوف نشر‪ ،‬افزود‪ :‬وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی در تالش است تا از ظرفیت های مختلف در نهاد ها و یا از محل منابع دیگر‪ ،‬غیر از تسهیالت کرونایی برای رسته های مختلف فرهنگ‪ ،‬هنر و رسانه از جمله ناشران استفاده کند‪.‬‬ ‫مسافراستانه دبیر سی و نهمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر فجر‪:‬‬ ‫نگاه کاسبکارانه به هنر اشتباه است‬ ‫سی و نهمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر امسال همچون سایر فعالیت های فرهنگی و هنری‪،‬‬ ‫جشنواره ها‪ ،‬مسابقات ونمایشگاه ها به دلیل شیوع ویروس کرونا در هاله ای از ابهام قرار گرفته‬ ‫اســت حال تمام تالش اداره کل هنرهای نمایشی ومعاونت هنری وزارت ارشاد بر این است که‬ ‫بتوانند جشنواره فجر را با رعایت پروتکل ها و به شیوه های متفاوتی از سال های گذشته امسال‬ ‫نیز در زمان پیروزی انقالب اسالمی برگزار کنند‪ .‬میزگردی پیرامون شرایط جشنواره تئاتر فجر‬ ‫در سال جاری و وضعیت کرونایی و همینطور تئاتر دفاع مقدس و چالش های ان از گذشته تاکنون‬ ‫با حسین مسافراستانه‪ ،‬کارگردان تئاتر‪ ،‬دبیر سی و نهمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر‪ ،‬عضو‬ ‫شورای سیاست گذاری تماشاخانه ایرانشهر و عضو شورای سیاست گذاری جشنواره تئاتر مقاومت‬ ‫به مباحثی مربوط به سی و نهمین جشنواره تئاتر فجر و تئاتر مقاومت و دفاع مقدس پرداخته شده‬ ‫که در ادامه می خوانیم‪:‬‬ ‫اقای مسافربرای سوال نخست بفرمایید با توجه به شرایط فعلی کرونایی کشور و نامطمئن‬ ‫بودن برنامه های مختلــف از اجتماعی گرفته تا فرهنگی و هنری چه برنامه ای می توان برای‬ ‫جشنواره تئاتر فجر داشت و اینکه شما چه قدم هایی در این مدت کوتاه برداشته اید؟‬ ‫ببینید خیلی چیزها درباره جشنواره فجر ما در ذهنمان داریم اما مشخص نیست که کدام یک اجرایی بشوند‬ ‫یا خیر ‪ .‬این روزها من بیشتر دنبال این هستم که طی جلسات متعدد با شورای سیاست گذاری جشنواره و‬ ‫ستاد اجرایی به هماهنگی ها و قطعیت هایی دست یابیم تا بتوانیم فراخوان تمام بخش ها را یک جا و یا جدا از‬ ‫هم اعالم کنیم‪ .‬تا به حال تمامی جلسات ما پیرامون طرح موضوع و مباحث گذشته بوده که هنوز به تصویب و‬ ‫نتیجه خاصی نرسیده است‪ .‬برای همین می گویم که درباره اجرای جشنواره چیز زیادی برای گفتن ندارم این‬ ‫روزها مدام در جلسات شورای سیاست گذاری و ستاد اجرایی شرکت میکنیم تا به نتیجه قطعی برای برنامه ها‬ ‫برسیم‪ .‬در این راستا با تعدادی از اهالی تئاتر هم گفت وگو خواهیم کرد و طرح و ایده ها را به اشتراک می گذاریم‬ ‫چرا که امکان اینکه با تمام جامعه تئاتری به گفت وگو باشیم‪ ،‬فراهم نیست و کل جشنواره را نمی توان شورایی‬ ‫برگزار کرد باالخره باید به جایی برسیم که یک بخش ممکن است با طرح ها موافق و بخشی دیگر مخالف باشند‬ ‫ما هم مجبوریم تنها با یک عده مشورت کنیم‪.‬‬ ‫پس فعال همه چیز در حد طرح و ایده است فکر می کنید امکان اینکه اصال جشنواره برگزار‬ ‫نشود نیز باشد؟‬ ‫بله شــاید واقعا نمی دانم چرا که هیچ چیز قطعی نیســت اما تالش ما بر این است که هر طوری می توانیم‬ ‫جشنواره را برگزار کنیم مگر اینکه انقدر موانع قانونی سد راه قرار بگیرد که کل تئاتر تعطیل شود و جشنواره ها‬ ‫امکان برگزاری نداشته باشند که بهرحال ممکن است در نیمه دوم سال این اتفاق هم بیافتد‪.‬‬ ‫موسس تئاتر خصوصی باشد‪ ،‬تعریف درستی داشتیم هرگز به اینجا نمی رسیدیم شاید این دوران کرونا یک‬ ‫لطفی باشد که ما به گذشته برگردیم و به این مسائل فکر کنیم چرا که ما داشتیم به بیراهه می رفتیم اما کرونا‬ ‫امد و ما را متوقف کرد ‪ .‬االن هم وقت این است که فکر کنیم دوباره این قطار نباید سرعت بگیرد چرا که با‬ ‫سرعت گرفتنش شرایط سخت تر می شود باید بتوانیم ان را مدیریت کنیم‪ .‬ما باید بدانیم کسی که می خواهد‬ ‫تئاتر خصوصی راه بیاندازد‪،‬چه کسی است‪ ،‬برای چه چیزی می خواهد تئاتر کار کند و انگیزه اش چیست و‬ ‫اولویت هایش از فعالیت تئاتری کسب سود است یا فرهنگ سازی؟ درست است که یک بازیگر تئاتر هم شغل‬ ‫دارد و باید درامد داشته باشد اما نگاه کاسب کارانه به هنر اشتباه است‪ ،‬اولویت اول یک بازیگر تئاتر باید خلق‬ ‫یک اثر هنری باشد تا بتواند نقش مهمی در افکارو اندیشه های مردم ایفا کند‪ ،‬یعنی باید هدفش فرهنگی سازی‬ ‫باشد حال هر چقدر که درامدش بود از کم تا زیاد راهی است که خودش انتخاب کرده است‪ .‬اگر همین نگاه‬ ‫را یک کارگردان‪ ،‬نویسنده و بازیگر‪ ،‬تهیه کننده و سالندار داشته باشد هیچ گاه هیچ گروهی مورد سوءاستفاده‬ ‫قرا رنمی گیرند اما چون هنوز هیچ تعریف مشخصی برای هیچ یک وجود ندارد هم تماشاگر و هم کنشگر تئاتر‬ ‫می تواند مورد سواستفاده افرای مثل تهیه کننده ها قرار بگیرند‪.‬‬ ‫تهیه کنندگی هم به تازگی در تئاتر باب شده است‪..‬‬ ‫بله تعریفی برای ان وجود ندارد‪ .‬هر کسی بنا به انگیزه خودش وارد این حوزه می شود‪ ،‬در حالیکه در هیچ‬ ‫االن علی رغم تعطیلی خیلی از بخش های مختلف و نیمه تعطیلی مراکز به نظر می رســد که‬ ‫حوزه دیگری به این راحتی کسی نمی تواند ورود کند‪ ،‬حتی تهیه کنندگی در سینما خیلی شرایط سختی‬ ‫باز هم سالن ها باز باشد‪...‬‬ ‫دارد‪ ،‬به راحتی به هر کســی اجازه نمی دهند به این عرصه وارد شــود‪ ،‬باید پروسه ای را بگذراند‪ ،‬با اینکه در‬ ‫بستگی به شرایط ان زمان دارد در وضعیت کنونی نمی توانیم انچه که در اینده اتفاق‬ ‫سینما ‪ 99‬درصد نگاه اقتصادی است ‪ .‬در هیچ جای دنیا اگر کسی فقط یک ساختمان‬ ‫خواهد افتاد را پیش بینی کنیم‪ ،‬چرا که نمی دانم ان زمان چه می شود اما امیدوار هستیم‬ ‫تئاتر خصوصی به این معنا‬ ‫داشته باشد به او مجوز سالنداری نمی دهند حتی اگر هم این ساختمان استاندارد باشد‬ ‫یک قدری اوضاع متعادل تر از قبل باشد‪ .‬البته ما نمی خواهیم خوش بینی بیخود داشته‬ ‫باز هم از خود فرد بررسی به عمل می اید که چرا و با چه انگیزه ای می خواهد سالن راه‬ ‫نیست که یک کسی یک‬ ‫باشیم اما واقع بینانه اش این است که امید داشته باشیم از شدت فراوانی کرونا کاسته‬ ‫دکان دو نبش اجاره کند و با بیاندازد؟ االن سالن های خصوصی ما به جز یکی هیچ کدام ساختمان استاندارد و بلک‬ ‫شود‪ ،‬اگراین اتفاق بیافتد‪ ،‬قدری ایده های جامع تری نیز برای جشنواره خواهیم داشت‪.‬‬ ‫باکس ندارند‪ .‬متاسفانه باید این واقعیت را بپذیریم که دولت برای اینکه یک عده را از سر‬ ‫در این صورت ایا فکر می کنید امکان برگزاری تجمع های تئاتر خیابانی راه اندازی ان سود کسب کند خود باز کند‪ ،‬برای تاسیس تئاتر خصوصی روی گشاده نشان داد و این بزرگترین ظلم‬ ‫با رعایت شیوه نامه های خاص وجود داشته باشد؟‬ ‫این نگاه به عنوان یک مدیر به تئاتر بوده است‪ .‬واقعا در کشور ما باید ضابطه تئاتر خصوصی و تهیه کنندگی تعریف‬ ‫باز هم می گویم که بستگی به شرایط ان دوران دارد‪ ،‬ما همه به دنبال این هستیم که تئاتر خصوصی یا تهیه کننده شود ان زمان اگر این اتفاق بیافتد‪ ،‬دیگر نگاه سلبریتی اوردن و تهیه کنندگی به این‬ ‫جشنواره را برگزار کنیم اما بهرحال احتمال برگزار نشدن هم وجود دارد در صورتی که‬ ‫سبک هم ظلم به تئاتر محسوب می شود‪ ،‬من از اول هم گفتم که سلبریتی باعث رونق‬ ‫تئاتر بدجور به تئاتر لطمه‬ ‫منع قانونی باشد که این دیگر دست ما نیست ولی اگر شرایط سخت تر شود باید تدبیری‬ ‫تئاتر نمی شود‪ ،‬کسانی که می ایند سلبریتی ببینند تماشاگر واقعی تئاتر نیستند اینها‬ ‫کرده‬ ‫کمااینکه‬ ‫ کند‬ ‫ی‬ ‫م‬ ‫وارد‬ ‫فجر‬ ‫بیاندیشیم ضمن اینکه ما االن هم تئاتر درست و حسابی نداریم حال دیگر بماند که‬ ‫برای دیدن سلبریتی می ایند و این تئاتر دیدن ادامه نخواهد داشت و یک کاله برداری‬ ‫چطور میخواهد باشد در نهایت ما همه تالشمان را خواهیم کرد‪.‬‬ ‫است‪ .‬اگر ما برای کسی که‬ ‫از تماشاگر و خود سلبریتی است‪.‬‬ ‫فراخوان جشنواره چه زمانی فکر می کنید‪ ،‬منتشر شود؟‬ ‫فعال که امکانش نیست‪ ،‬چندین بار تا به حال ما فراخوان طراحی کردیم اما با موانعی رو‬ ‫به رو شدیم که متوجه شدیم فعال امکان انتشار فراخوان نیست‪ .‬انتشار فراخوان یعنی‬ ‫ایجاد تعهد و این تعهد را فعال نمی توانیم به کسی بدهیم‪ .‬هر چند بهرحال ما دیر یا زود‬ ‫فراخوان خواهیم داد منتها با توجه به زمان برگزاری جشنواره و فشردگی شرایط باید‬ ‫تدبیری کنیم تا ببینیم چه نوع تئاترهایی می توانیم داشته باشیم و چه نوع تئاتری امکان‬ ‫تولید ندارد اینها نیاز به کار کارشناسی مناسب دارد‪ .‬فعال ما هم روز به روز جلو می رویم‬ ‫تا ببینیم به کجا می رسیم هنوز به یک نتیجه واحد نرسیدیم امیدوارم در این دو هفته‬ ‫اتی بتوانیم حداقل بخش هایی از فراخوان را منتشر کنیم و تصمیم دارم اگر زمان هم کم‬ ‫باشد و امکان انتشار کامل فراخوان نشد‪ ،‬به هر اندازه که بشود‪ ،‬فراخوان را اعالم کنیم‪.‬‬ ‫با این اوصاف فکر می کنید شرایط بودجه جشنواره امسال نسبت به سال‬ ‫قبل تغییری حاصل کند؟‬ ‫باید موسس تئاتر خصوصی‬ ‫باشد‪ ،‬تعریف درستی داشتیم‬ ‫هرگز به اینجا نمی رسیدیم‬ ‫شاید این دوران کرونا یک‬ ‫لطفی باشد که ما به گذشته‬ ‫برگردیم و به این مسائل فکر‬ ‫کنیم چرا که ما داشتیم به‬ ‫بیراهه می رفتیم اما کرونا امد‬ ‫و ما را متوقف کرد‬ ‫قطعا بودجه جشنواره نسبت به سال قبل بیشتر که نخواهد شد منتها بودجه وابسته به برنامه است ما باید ابتدا‬ ‫برنامه مان را تعریف کنیم بعد براساس ان هزینه طلب کنیم ولی چون برنامه مان هنوز مدون نشده خیلی‬ ‫نمی توان گفت که بودجه چقدر می شود و ان را براورد کنیم با این حال فکرم این است که بودجه همان سطح‬ ‫بودجه سال گذشته خواهد بود و قطعا شرایط البته خیلی سخت است‪.‬‬ ‫به نظر شما به استثنای جشنواره فجر امسال اصال نیازی به برپایی سایر جشنواره ها در این‬ ‫شرایط هست؟‬ ‫ببینید همه جشنواره های تئاتر به نظر من حائز اهمیت هستند حتی اگر عملکردشان جای نقد داشته باشد‬ ‫اما نفس برپایی جشنواره اهمیت دارد چرا که هر جشنواره به هدفی شکل گرفته است حال ما با چگونگی ان‬ ‫کار نداریم اما هر چقدر نقد هم بر یک جشنواره صورت بگیرد باز نباید منجر به تعطیلی ان شود مگر اینکه‬ ‫تشخیصی مبنی بر ضرر ملی در ان باشد که به نظر من هیچ یک از جشنواره های ما مضر نیستند‪ .‬االن همه‬ ‫جشنواره های ما اعم از فجر تا کودک و نوجوان‪ ،‬مریوان‪ ،‬دفاع مقدس و ‪ ..‬با هدفی شکل گرفته و همه با اهمیت‬ ‫هستند که در مسیر طوالنی برگزاری راه طول و درازی را طی کرده اند و هر یک سمت و سوی مشخصی‬ ‫دارند حال ممکن است شدت و ضعف در دوره های مختلف داشته باشند منتها اینکه تعطیل شوند اصال وب‬ ‫نیست هر چند فجر اهمیتش از همه جشنواره ها بیشتر است هم به خاطر مناسبت سالگرد پیروزی انقالب و‬ ‫نفس سیاسی ان و هم به عنوان یک جشنواره با اهمیت تئاتری‪.‬‬ ‫اقای مســافر خارج از بحث جشنواره تئاتر فجر‪ ،‬سواالت دیگری هم از شما داشتم از جمله‬ ‫درباره مبحث تئاتر خصوصی که شما قبال هم گفته بودید با این وضع بگذرد خیلی شرایطش‬ ‫بدتر از قبل می شــود‪ ،‬االن و با شرایط کنونی کرونایی وضعیت تئاتر خصوصی خیلی بدتر از‬ ‫قبل شده است در این زمینه چه ارزیابی دارید؟‬ ‫ببینید من از همان ابتدا هم گفتم که معیارهایی باید در تئاتر تعریف شود که یکی از انها هم تئاتر خصوصی‬ ‫است که متاسفانه با ورودش خیلی ضربه ها هم به تئاتر زده است‪ ،‬تئاتر خصوصی به این معنا نیست که یک‬ ‫کســی یک دکان دو نبش اجاره کند و با راه اندازی ان ســود کسب کند این نگاه به عنوان یک مدیر تئاتر‬ ‫خصوصی یا تهیه کننده تئاتر بدجور به تئاتر لطمه وارد می کند کمااینکه کرده است‪ .‬اگر ما برای کسی که باید‬ ‫اما برخی اعتقاد دارند این مخاطبان می توانند تئاتر بین شوند؟‬ ‫خیر مخاطب تئاتر اینطور شکل نمی گیرد‪ ،‬مخاطب تئاتر با ارتقای اگاهی شکل می گیرد‬ ‫چرا که تئاتر باید ذره ذره در وجود ادمی نفوذ و او را عاشق کند‪ ،‬تماشاگر تئاتر به تدریج و‬ ‫در یک عمری دل در گرو اثار می بندد و وابستهبه تئاتر می شود و این راه به طور منطقی‬ ‫طی می شود تا تئاتر را به صورت یک ضرورت درزندگی بپذیرد‪ .‬اینکه یک عده به عشق‬ ‫فالن بازیگر به تئاتر بیایند همان لحظه است و خود تئاتر مهجور و مظلوم می ماند بنابراین‬ ‫گرمی بازار سلبریتی ها به نفع تئاتر نیست که خیلی زود هم مشاهده کردیم که چراغ‬ ‫ان خاموش شد‪.‬‬ ‫ایا کمبود بودجه دلیل بر کار نکردن در این عرصه است؟‬ ‫اگر بودجه نیســت چرا این بنیادها و ارگان ها ونهادها هســتند؟ اینها باید چرخ را هل‬ ‫بدهند یا اینکه خودشان چوب الی چرخ بگذارند؟ اگر می خواهیم نمایش برگشتن ها‪،‬‬ ‫ادامه دار باشد باید انگیزه ایجاد کنیم‪ .‬خالصه اینکه نمایش برگشتن را ماقبل از کرونا‬ ‫تالش کردیم در چند شهر با اولویت شهرهای جنوبی به اجرا ببریم نگاهمان هم فقط به تهران نبود بنابراین‬ ‫هماهنگی هایی هم داشتیم شهرهایی مثل خرمشهر و ابادان که در هر یک چند شب اجرا برویم اما درگیر‬ ‫کرونا شدیم امیدواریم بعد از این شرایط بتوانیم کار را ادامه دهیم چرا که نگاهمان به قطع اجرای این کار نبود‪.‬‬ ‫اقای مسافر نگاه شما به عرصه چالش های تئاتر دفاع مقدس چیست به نظر شما هم یک عده‬ ‫هســتند این روزها که انگیزه شان را برای کار دراین عرصه از دست داده اند یا خیر و دراین‬ ‫راستا چطور فکر می کنید؟‬ ‫مسافر‪ :‬ابتدا این را عرض کنم که اکثر مدیرانی که در ارگان ها و نهادهای ذی ربط فرهنگ مقاومت به ویژه‬ ‫عرصه هنر مقاومت متصدی یک مسئولیت در این سالها شده اند‪ ،‬یک برنامه منفعالنه را جلو بردند چرا که‬ ‫شاید تصور کردند اگر کاری بکنند مورد انتقاد قرار می گیرند اما این را باید در نظر بگیریم که همیشه دیکته‬ ‫نانوشــته غلط ندارد‪ .‬برخی برای حفظ دوران مدیریتشان‪ ،‬محتاطانه عمل می کنند‪ ،‬مثال اگر بخواهند فیلم‬ ‫سینمایی تولید کنند علی رغم همه مسائل یک موضوع کم خطر انتخاب می کنند تا کمتر انتقاد شوند در‬ ‫حالیکه تولید یک اثر هنری برای جامعه حائز اهمیت است و مدیران باید جسارت داشته باشند خیلی ها هم‬ ‫که عطای کار را به لقایش می بخشند شاید ما خیلی پوستمان زخیم بوده که مانده ایم چرا که با گل تئاتر‬ ‫سرشته شدیم‪ .‬برخی هم هستند که از راه به بیراه می روند مثال کارگردانهای با استعدادی مثل نیما دهقان‬ ‫که یک جایی دیگر اعالم کرد کار تئاتر جنگ نمی کند چرا که مورد انتقادهای شدید قرا رمی گرفت‪ ،‬بهرحال‬ ‫این که نمی شود کاری تولید کنیم که به کسی بر نخورد و گل و بلبل باشد باز هم اینجاست که شاید بگویند‬ ‫شعار می دهد یا دروغ می گوید! اگر قرار باشد واقعیت ها را به تصویر بکشیم باز هم به یک عده بر می خورد‪ ،‬من‬ ‫می گویم باید ظرفیت هایمان را هم باال ببریم‪ ،‬تحمل نظر مخالف را داشته باشیم بهرحال همه این هنرمندانی‬ ‫که االن در ایران هســتند می خواهن همینجا کار کنند وگرنه که مثال در تئاتر برای کار کم خطرتر سمت‬ ‫کارهای خارجی می روند که کســی ایراد هم نگیرد‪ .‬به نظر من مهم این نیســت که هر کداممان در عرصه‬ ‫مدیریتی چقدر طول مدیریت داشته باشیم مهم عرض ان وکیفیتش است‪ ،‬اگر مدیران ما این را بپذیرند و‬ ‫منتقدان هم نظر مخالف را تحمل کنند بدون اینکه به هم توهین و اهانت کنیم‪ ،‬شرط ادب و هنر را به جا‬ ‫بیاوریم خیلی ها دیگر از این حوزه ها نمی روند و کار می کنند‪.‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫پرداخت ‪ 27‬میلیارد تومان تسهیالت به اهالی فرهنگ‬ ‫یکشنبه ‪ 12‬مردادماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪318‬‬ ‫‪5‬‬ ‫گزارش‬ ‫تازه ترین خبرها از جشن خانه‬ ‫سینما در روزگار کرونایی‬ ‫رئیس انجمن عالی هنرها و فنون سینمایی ایران با تاکید بر‬ ‫اینکه خانه ســینما امادگی صرف هزینه برای جشن بزرگ‬ ‫ســینمای ایران را ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬امسال خیلی شبیه خودش‬ ‫ل پیش بینی‪ ،‬به همین دلیل سعی‬ ‫ش از پیش غیر قاب ‬ ‫است و بی ‬ ‫می کنیم با روشی خالق‪ ،‬مانع حذف کامل این رخداد مهم از‬ ‫تقویم سینمایی سال ‪ ۹۹‬شویم‪ .‬رامین حیدری فاروقی درباره‬ ‫وضعیت برگزاری بیست ودومین جشن خانه سینما و نحوه‬ ‫داوری اثار ســینمایی با توجه به اینکه پیش تر برگزار نشدن‬ ‫احتمالی ان مطرح شده بود‪ ،‬بیان کرد‪ :‬بر اساس شرایط پیچیده‬ ‫کنونی و غیر قابل پیش بینی بودن شــرایط‪ ،‬به نظر می رسد‬ ‫اجرای ایین و مراتبی شبیه به سال های گذشته غیرممکن‬ ‫باشد‪ .‬هیئت مدیره خانه سینما نیز بر این باور است که گذشته‬ ‫از مسائل مربوط به محدودیت برای اجتماعات و فاصله گذاری‬ ‫بهداشتی‪ ،‬نظر به تنگناهای معیشتی گروهی از اعضای خانه‬ ‫سینما‪ ،‬اولویت اختصاص بودجه مربوط به این حوزه است و‬ ‫ن بزرگ سینمای‬ ‫خانه سینما امادگی صرف هزینه برای جش ‬ ‫ت رییسه اکادمی‬ ‫ایران را ندارد‪ .‬او افزود‪ :‬در جلسه مشترک هیئ ‬ ‫ن عالی هنرها و فنون سینمایی ایران) و هیئت مدیره‬ ‫( انجم ‬ ‫خانه سینما مصوب شد‪ ،‬با توجه به مصوبه سال گذشته مبنی‬ ‫بر فراهم اوردن شــرایط ثبت نام و ارائه مدارک شــرکت در‬ ‫رقابت‪ ،‬اعالم برگزیدگان سینمای ایران به شکل غیرحضوری‬ ‫و رای گیری بدون اســتفاده از فرم های مسبوق اعالم اراء و از‬ ‫ب سایت جشن و اپلیکیشــن مربوطه و رای گیری‬ ‫طریق و ‬ ‫دیجیتال صورت گیرد‪ .‬در حال حاضر مشغول پیگیری طراحی‬ ‫و اجرای این امکانات با پشتیبانی خانه سینما هستیم‪ .‬حیدری‬ ‫فاروقی ادامه داد‪ :‬اگرچه امکان گردهم امدن و شادکامی ناشی‬ ‫از برپایی ایین جشن که از ارکان هویتی خانواده سینمای ایران‬ ‫اســت فراهم نیست و اگر چه دقیقاً معلوم نیست با توجه به‬ ‫اهمیت طراحی تخصصی و مسائل مربوط به حفظ امنیت اراء‬ ‫در برابر هک شــدن و مواردی از این دست‪ ،‬که کار را سخت‬ ‫می کند‪ ،‬چه زمانی به این امکان دست خواهیم یافت؛ اما توافق‬ ‫جمعی‪ ،‬تالش برای ایجاد این زیر ســاخت ها در اسرع وقت‬ ‫است تا پس از ان با در نظر گرفتن وضعیت پیش رو ببینیم‬ ‫ایا ممکن است از طریق رای گیری به شیوه جدید که در اینده‬ ‫ نیز از سرمایه های اکادمی خواهد بود‪ ،‬برگزیدگان را شناخت و‬ ‫ی را اعالم کرد؟ و حتی به شکلی ابداعی در همراهی با‬ ‫اســام ‬ ‫نمایندگان کادر درمان و اماکن گوناگون به شکل انالین و در‬ ‫هر جا با حضور تعداد کم‪ ،‬برگزیدگان را معرفی کرد و فرصت‬ ‫تشویق را حتی با تاخیر نسبت به زمان معمول از دست نداد؟‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬به هر حال شاید برای گروهی‪ ،‬فیلم های‬ ‫اکران شــده مربوط به جشن امسال‪ ،‬درخششی استثنایی و‬ ‫تکرار نشدنی باشد‪ .‬جامعه و سینمای ما به تشویق احتیاج دارد‪،‬‬ ‫به دلیلی برای شکل دادن به واقعه ای خوشایند نیازمند است و‬ ‫ِ‬ ‫صنعت سینماست و تشریفات نیست‪ ،‬مزید‬ ‫این قاعده ی هنر ‪-‬‬ ‫بر علت نیست‪ ،‬از اصول و مبانی است‪ .‬سینما به خبر‪ ،‬به توجه‪،‬‬ ‫به یاداوری نیاز دارد و باید برایش کوشید تا انواع سرمایه های‬ ‫مالی و ذوقی و انسانی تشویق و تبلیغ شوند‪ .‬ما سعی خواهیم‬ ‫کرد تا اخرین زمان ممکن از روشی خالق‪ ،‬مانع حذف کامل‬ ‫این رخداد مهم از تقویم ســینمایی امسال شویم اما امسال‪،‬‬ ‫ش از پیش غیر قابل پیش بینی‪.‬‬ ‫خیلی شبیه خودش است و بی ‬ ‫چند هفته دیگر با انتخابات هیئت مدیره مواجه هســتیم و‬ ‫در کنارش هزار امر غیر مترقبه‪ .‬رییس انجمن عالی هنرها و‬ ‫فنون سینمایی ایران در ادامه اظهار کرد‪ :‬اما ان چه مهم است‪،‬‬ ‫طراحی و اجرای ســاز و کار جدید رای گیری و شمارش اراء‬ ‫است که برایش می کوشیم و اگر بودیم و به سرانجام رسید و‬ ‫شرایط اجازه داد‪ ،‬در صورت وجود اسپانسر‪ ،‬راهی برای برگزاری‬ ‫مراسمی معقول‪ ،‬کم هزینه و نمادین و منطبق با پروتکل های‬ ‫بهداشــتی هم مورد بحث است‪ .‬حیدری فاروقی در پاسخ به‬ ‫اینکه با توجه به زمان بر بودن این تالش ها برای رســیدن به‬ ‫نتیجه مطمئن ایا برنامه دیگری که به طور قطعی در روز ملی‬ ‫سینما (‪ ۲۱‬شهریور) برگزار شود‪ ،‬تدارک دیده می شود یا خیر؟‬ ‫گفت‪ :‬برای روز ملی ســینما در صورت فراهم بودن شرایط و‬ ‫تایید مراجع بهداشتی مسئول‪ ،‬اگر مراسمی باشد‪ ،‬نمادین‪ ،‬از‬ ‫راه دور و به شــکل نوعی بزرگداشت خواهد بود که شکل و‬ ‫اندازه نهایی و تعداد حاضرین و مکان ان‪ ،‬طبیعتاً به اولویت های‬ ‫بهداشتی مربوط خواهد بود‪ .‬اما اخد رای و جمع بندی و اعالم‬ ‫ان به وسیله سایت و اپلیکیشن‪ ،‬در صورت امکان‪ ،‬به هر ترتیب‬ ‫که باشد و اگر میسر شود که ترجیح ما است‪ ،‬حتماً ساز و کاری‬ ‫است که برای اعالم برگزیدگان سینمای ایران‪ ،‬بیش از این ها‬ ‫زمان خواهد برد‪.‬‬ صفحه 5 ‫سالمت‬ ‫ازمایش سریع کووید‪ ۱۹-‬با کمک فناوری کریسپر‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه ‪ 12‬مردادماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪318‬‬ ‫گزارش‬ ‫اگر گوشت قرمز نخوریم‬ ‫این ‪ 10‬اتفاق برایمان می افتد!‬ ‫رژیم ترک گوشت قرمز فواید بسیاری برای بدن‬ ‫و محیــط اطراف دارند‪ .‬از حفظ محیط زیســت‬ ‫گرفته تا سالمت بدن و افزایش کیفیت زندگی‪.‬‬ ‫گیاه خواران و وگان ها‪ ،‬گوشــت در سبد غذایی‬ ‫خود ندارند‪ .‬بدیهی اســت این دسته رژیم های‬ ‫غذایی برای همه مناسب نیست و فواید و مضراتی‬ ‫نیز دارد؛ فرقی نمی کند شــما برای محافظت از‬ ‫محیط زیســت و حیوانات‪ ،‬گوشت قرمز را ترک‬ ‫کردید یا برای سالمت بدن خود گوشت قرمز را‬ ‫از سبد غذایی خارج کردید‪ ،‬مواردی که در ادامه‬ ‫می خوانید اتفاقاتی هســتند که در بدن شما با‬ ‫نخوردن گوشت قرمز میافتند‪.‬‬ ‫‪ .۱‬کاهش وزن‬ ‫گوشت قرمز تشکیل شده از پروتئین و چربی است که‬ ‫یکی از مواد غذایی پر کالری نیز به شــمار می رود‪ .‬اگر‬ ‫در گذشــته عادت به مصرف مقدار زیاد گوشــت قرمز‬ ‫داشتید با ترک ان‪ ،‬شــاهد کاهش وزن خود خواهید‬ ‫بود‪.‬‬ ‫‪ .۲‬اسیدیته کمتر‬ ‫بدن ســالم نیازمند سطح معتدلی از اسید و باز (‪)pH‬‬ ‫در خون است‪ .‬به عقیده دانشمندان بسیاری از غذاهای‬ ‫ما اســیدی هستند که گوشت قرمز از جمله مهم ترین‬ ‫این غذاهاســت و ســهم بزرگی برای برهم زدن سطح‬ ‫متعــادل بدن ما دارد‪ .‬با ترک گوشــت قرمز می توانید‬ ‫تعادل از دست رفته را به بدن خود بازگردانید‪.‬‬ ‫‪ .۳‬ن َفخ کمتر‬ ‫نفخ یا باد کردن شــکم یکی از مشــکالتی است که با‬ ‫ترک گوشــت قزمر حل می شــود‪ .‬رفع نفخ در بدن ما‬ ‫منجر به احســاس سبکی بیشتر می شود و ما دردهای‬ ‫شکمی و روده ای کمتری خواهیم داشت‪.‬‬ ‫‪ .۴‬شفافیت پوست‬ ‫داشتن پوستی شفاف به استفاده از کرم های گوناگون‬ ‫ربطی ندارد؛ بلکــه از درون بدن این اتفاق میافتد‪ .‬در‬ ‫این مدت برای پاکســازی بیشــتر‪ ،‬میوه و سبزیجات‬ ‫بخورید تا رادیکال های ازاد بدن از بین بروند‪.‬‬ ‫‪ .۵‬کاهش کلسترول خون‬ ‫ترک گوشت قرمز به معنای چربی کمتر در بدن است‬ ‫که موجب می شود کلسترول (چربی بد خون) به شدت‬ ‫کاهش یابد‪ .‬کلســترول باالی خون موجب مشــکالت‬ ‫قلبی و عروقی بسیاری در بدن می شود‪.‬‬ ‫‪ .۶‬کاهش احتمال سرطان‬ ‫کاهش ابتال به بیماری ســرطان روده بزرگ و کوچک‬ ‫یکــی دیگــر از فواید نخوردن گوشــت قرمز اســت‪.‬‬ ‫به خصــوص اگر در خانــواده خود ســابقه س چنان‬ ‫بیماری هایی را دارید‪.‬‬ ‫‪ .۷‬کاهش احتمال بیماری های جدی‬ ‫با ترک گوشــت قرمــز ما درصــد بروز بســیاری از‬ ‫بیماری هایی که به علت اسید اوریک و کلسترول خون‬ ‫یا چاقی‪ ،‬به وجود می ایند را کاهش می دهیم‪.‬‬ ‫‪ .۸‬داشتن انرژی باالتر‬ ‫کلســترول باالی خون ما را کســل و خسته می کند‪.‬‬ ‫گاهی هم بیشــتر اوقات احساس سنگینی می کنیم‪ .‬با‬ ‫حذف گوشت قرمز از لیست غذایمان انرژی ما بهتر به‬ ‫حالت اکتیو در می ایند و متابولیسم بدن باال می رود‪.‬‬ ‫‪ .۹‬کمک به حفظ محیط زیست‬ ‫اگر ما روزانه ‪ ۱۰۰‬گرم گوشــت مصرف کنیم در سال‬ ‫می شود حدود ‪ 40‬کیلو که تقریبا معادل یک گوسفند‬ ‫متوســط اســت‪ .‬این نرخ مصرف‪ ،‬جدایــی از مصرف‬ ‫گوشــت سفید و گوشت گوساله اســت‪ .‬اگر ما بتوانیم‬ ‫کنترلی بر روی مصرف خود از گوشــت حیوانی داشته‬ ‫باشیم می توانیم به حیات موجودات دیگر و روند چرخه‬ ‫طبیعی محیط زیست کمک کنیم‪.‬‬ ‫‪ .۱۰‬استفاده از جایگزین‬ ‫بهتر است وقتی از خوردن گوشت قرمز امنتاع می کنید‪،‬‬ ‫از قرص هــای ویتامین گروه ب و اهن غافل نشــوید‪.‬‬ ‫توجه کنید که ممکن اســت شما وقتی از گوشت قرمز‬ ‫هم استفاده می کنید باز به این مکمل ها نیاز پیدا کنید‪.‬‬ ‫یک شرکت فعال در زمینه فناوری کریسپر سعی دارد ازمایش تشخیص کووی‪-‬د‪ ۱۹-‬مبتنی بر این فناوری را توسعه بدهد‪ .‬یک استارتاپ فعال در زمینه فناوری کریسپر موسوم به “�‪Mammoth Bioscienc‬‬ ‫‪ ”es‬در فهرست شرکت هایی قرار دارد که موفق شده اند بودجه “موسسات ملی سالمت”(‪ )NIH‬را برای شرکت در پروژه موسوم به “‪ ”RADx‬دریافت کنند‪ .‬این پروژه‪ ،‬برای سرعت بخشیدن به ازمایش های‬ ‫تشخیص کووید‪ ۱۹ -‬اغاز شده است‪ .‬این شرکت قصد دارد ازمایش تشخیصی مبتنی بر فناوری کریسپر را برای بررسی وجود کروناویروس توسعه بدهد تا نقص های مربوط به ازمایش کووید‪ ۱۹ -‬را برطرف‬ ‫کند‪ .‬روش شرکت ‪ Mammoth‬برای ازمایش کووید‪ ،۱۹-‬با دیگر روش های ازمایشی تفاوت دارد و می تواند نتایج را طی ‪ ۲۰‬دقیقه ارائه دهد‪ .‬از انجا که این ازمایش هنوز در حال توسعه است‪ ،‬بودجه پروژه‬ ‫‪ RADx‬به ساخت پلتفرم “‪ ”DETECTR‬که برای بررسی نمونه ها به کار می رود و همچنین تنظیمات تجاری ازمایشگاهی اختصاص خواهد یافت‪ .‬به گفته این شرکت‪ ،‬این کار می تواند به افزایش ظرفیت‬ ‫ازمایشکمککند‪.‬‬ ‫کرونا ویروس تا چند ساعت دراب زنده میماند؟‬ ‫محققان روسی دریافتند که «اب» می تواند کروناویروس را از بین ببرد‪ .‬محققان مرکز تحقیقات دولتی‬ ‫ویروس شناسی و بیوتکنولوژی «وکتور»(‪ )VECTOR‬روسیه دریافتند که اب در حال جوش می تواند‬ ‫کروناویروس که عامل بیماری «کووید‪ »۱۹-‬است را نابود کند‪ .‬تحقیقات این محققان نشان داد که نود‬ ‫درصد ذرات ویروس در عرض ‪ ۲۴‬ســاعت‪ ،‬در اب با دمای اتاق از بین می روند‪ .‬حدود ‪ ۹۹.۹‬درصد هم‬ ‫در عرض ‪ ۷۲‬ســاعت نابود می شوند‪ .‬یافته های این تحقیق نشان از ان دارد که مقاومت «کروناویروس»‬ ‫به طور مســتقیم به دمای اب بســتگی دارد‪ .‬در حالی که کروناویروس می تواند در شــرایط خاص در‬ ‫اب زندگی کند‪ ،‬این تحقیقات ادعا می کند که ویروس در اب دریا یا اب شــیرین تکثیر نمی شــود‪ .‬از‬ ‫دیگر یافته های مطالعه این اســت که کرونا ویروس می تواند تا ‪ ۴۸‬ســاعت روی سطوح استیل‪ ،‬شیشه‪،‬‬ ‫پالســتیک و سرامیک فعال باقی بماند‪ .‬در حالی که تحقیقات نشان می دهد اغلب ضدعفونی کننده های‬ ‫خانگی در برابر این ویروس موثر هســتند‪ ،‬این مطالعه نشــان می دهد که الکل های اتیل و ایزوپروپیل‬ ‫‪ ۳۰‬درصــد‪ ،‬می توانند در عرض ‪ ۳۰‬ثانیه‪ ،‬تــا یک میلیون ذره از ویروس را از بین ببرند‪ .‬همچنین مواد‬ ‫ضدعفونی کننده حاوی کلر می تواند در عرض ‪ ۳۰‬ثانیه یک ســطح را کامال از وجود کروناویروس پاک‬ ‫کند‪ .‬در حال حاضر‪ ،‬محققان روسی تالش های زیادی برای مقابله با کروناویروس انجام می دهند‪ .‬اخیرا‬ ‫اعالم شــد که دولت این کشور قصد دارد تا اواسط ماه اوت سال جاری‪ ،‬یک واکسن کووید‪ ۱۹-‬را برای‬ ‫استفاده گسترده تر به تایید برساند‪.‬‬ ‫‪ ۶‬فایده پروبیوتیک ها‪ ،‬از کاهش الرژی تا تقویت دندان ها‬ ‫باکتری ها نوع خوب و بد دارند که پروبیوتیک ها از دســته‬ ‫مفید و خوب انها هستند‪ .‬گاهی اوقات به انداز ه غذایی که‬ ‫ن جذب نمی کند‪ .‬در‬ ‫ن و پروتئی ‬ ‫می خوریم‪ ،‬بــدن ما ویتامی ‬ ‫بیان ساده تر جذب مواد غذایی بدن ما دچار مشکل است‪.‬‬ ‫برخی باکتری ها به نام پروبیوتیک وجود دارند که در روده‬ ‫ساکن می شــوند و عمل گوارش (جذب و دفع) را تسهیل‬ ‫می کنند‪ .‬بــا جذب مواد مورد نیاز بــه کمک باکتری های‬ ‫پروبیوتیک بدن قوی تر می شود و پس از مدتی دیگر نیازی‬ ‫به همه قرص و داروهای ویتامین ندارید‪ .‬قابل ذکر اســت‬ ‫که داروهای ضد باکتری یا انتی بیوتیک‪ ،‬از رشد و فعالیت‬ ‫عادی این باکتری های مفید جلوگیری می کنند و انها را از‬ ‫بین می برد‪ .‬در ادامه ‪ ۶‬فایده مهم باکتری های پروبیوتیک را‬ ‫گرد اوری کرده است که با هم می خوانیم‪.‬‬ ‫‪ .۱‬کاهش الرژی‬ ‫الرژی به اب و هوا‪ ،‬مواد غذایی مختلف‪ ،‬داروها و بســیاری از موارد‬ ‫دیگر با باکتری های پروبیوتیک تا حد قابل توجهی قابل درمان است‪.‬‬ ‫الرژی در واقع واکنش افراطی سیستم ایمنی بدن به عوامل گوناگون‬ ‫اســت‪ .‬الژی مانند بیماری ام اس‪ ،‬نوعی بیماری خود ایمنی است‪.‬‬ ‫باکتری های پروبیوتیک با کم کردن حساسیت بیش از حد سیستم‬ ‫ایمنی بدن‪ ،‬حالت امن و شرایط نرمال را در بدن به وجود می اورد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬تقویت سیستم ایمنی بدن‬ ‫باکتری های پروبیوتیک موجب تقویت سیستم ایمنی بدن می شوند‪.‬‬ ‫با تقویت سیستم ایمنی بدن‪ ،‬سرماخوردن های زود به زود درمان‬ ‫می شــوند و بدن را در برابر دیگر عوامل بیماری زا نیز درمان مقاوم‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫‪ .۳‬کاهنده کلسترول خون‬ ‫باکتری هــای پروبیوتیک با تنظیم ســوخت و ســاز و جذب بدن‬ ‫باعث کاهش جذب چربی مضر (کلســترول) به بدن می شود‪ .‬این‬ ‫باکتری های مفید از انســداد رگ ها که پیامدی جز سکته مغزی و‬ ‫فلبی ندارد‪ ،‬جلوگیری می کند‬ ‫‪ .۴‬جلوگیری از بیماری های قارچی‬ ‫پیش تر گفتیم باکتری هــای پروبیوتیک‪ ،‬از نوع باکتری های مفید‬ ‫ی بســیاری دارند‪ .‬حاال بهتر است‬ ‫هســتند که برای بدن‪ ،‬فایده ها ‬ ‫بدانیــد این نوع باکتری ها از بدن شــما در برابر باکتری های مضر‬ ‫محافظت می کنند‪ .‬پروبیوتیک ها‪ ،‬انواع بیماری های قارچی از جمله‬ ‫بی وی‪ ،‬تینه ا ورسیکالر و غیره را بهبود می بخشند و گاها درمان نیز‬ ‫به طور کامل انجام می شود‪.‬‬ ‫‪ .۵‬بهبود دفع بدن‬ ‫باکتری های پروبیوتیک درمان یبوســت و اسهال هستند‪ .‬به این‬ ‫صورت که انزیم های مورد نیاز برای عمل دفع را تعدیل می کنند‪.‬‬ ‫اگر شــما از ان دسته افرادی هستید که در مسافرت ها این دسته‬ ‫از مشــکالت ناخوشــایند برایتان پیش می اید‪ ،‬مصرف قرص های‬ ‫پروبیوتیک بعد از دو وعده غذایی اصلی‪ ،‬می تواند به شما کمک کند‪.‬‬ ‫‪ .۶‬افزایش تراکم استخوان ها‬ ‫با افزایش ســن تراکم اســتخوان ها کاهش می یابد‪ .‬این فرایند‬ ‫احتمال ترک‪ ،‬انحنا و شکســتگی استخوان ها را بیشتر می کند‪.‬‬ ‫کاهش تراکم اســتخوان ها در زنان با افزایش ســن‪ ،‬بیشــتر از‬ ‫مردان اســت‪ .‬با مصرف مواد غذایی پروبیوتیک دار یا قرص های‬ ‫پروبیوتیــک می توانیم از ایــن روند نزولــی جلوگیری کنیم و‬ ‫همچنین بر افزایش تراکم استخوان ها بیفزاییم‪ .‬تقویت دندان ها‬ ‫نیز در این فرایند انجام می شود‪.‬‬ ‫روش ساخت یک ترکیب گیاهی ساده برای جلوگیری از «ریزش مو»‬ ‫اگر سیســتم ایمنی بدن قوی باشــد‪ ،‬فرد از محیط تاثیر مخرب‬ ‫نمی بینــد اما افراد ضعیف از عوارض این فصل بی نصیب نخواهند‬ ‫ماند؛ در این مطلب ضمن اشــاره به تدابیر فصل تابســتان‪ ،‬نحوه‬ ‫ســاخت یک ترکیب گیاهی ساده برای جلوگیری از «ریزش مو»‬ ‫اموزش داده شده است‪ .‬علیرضا جلیلی‪ ،‬پژوهشگر طب سنتی در‬ ‫برنامه «انارستان» درباره مزاج فصل تابستان اظهار کرد‪ :‬فصل بهار‪،‬‬ ‫فصل طراوت و دارای رطوبت است در نتیجه مزاج فصل بهار‪ ،‬گرم‬ ‫و تر محسوب می شود اما در تابستان به دلیل گرما‪ ،‬این رطوبت از‬ ‫بین رفته و مزاج گرم و خشــک به وجود می اید‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫در تابستان‪ ،‬گرمای شدید باعث رقت و روان شدن خون می شود‪،‬‬ ‫در نتیجه سستی و بی حالی در بدن به وجود می اورد؛ گرما رطوبت‬ ‫را تحلیل می دهد و الکترولیت ها دچار اختالل می شــوند و ممکن‬ ‫است مشکالتی اعم از تهوع و استفراغ بروز کند‪ .‬این پژوهشگر طب‬ ‫سنتی متذکر شد‪ :‬تعریق یک عکس العمل بدن برای خنک کردن‬ ‫ان اســت؛ بدن با تعریق مایعاتی را به سطح پوست می رساند تا از‬ ‫گرمای ان بکاهد و چون افراد در این فصل‪ ،‬بیشتر عرق می کنند‪،‬‬ ‫میزان ادرار کم خواهد شــد؛ در نتیجه عطش نیز افزایش می یابد؛‬ ‫اب هندوانه و خربزه برای این فصل بسیار مناسب است‪.‬وی افزود‪:‬‬ ‫افرادی که بیش از ســایرین دچار تعریق می شوند یا بدون تحرک‬ ‫عرق می کنند‪ ،‬می توانند از درون بدن‪ ،‬با مصرف غذاهای مناســب‬ ‫یا با اســتفاده از شوینده هایی که سطح پوست را خنک می کنند‪،‬‬ ‫به کم شدن اب بدن کمک می کند‪ .‬جلیلی در پاسخ به این سوال‬ ‫که «از چه شــوینده هایی برای خنک کردن پوست و تقویت موی‬ ‫سر استفاده کنیم»‪ ،‬گفت‪ :‬ترکیب ‪ 200‬گرم پودر سدر‪ 150 ،‬گرم‬ ‫مور ْد و ‪ 10‬گرم حنا‪ ،‬پوســت را خنــک و تقویت کرده و از‬ ‫پــودر ْ‬ ‫ریزش مو نیز جلوگیری می کند‪ .‬وی متذکر شد‪ :‬توصیه شده است‬ ‫در این فصل از مایعات بیشتر استفاده کنیم؛ اب زرشک‪ ،‬دم کرده‬ ‫سماق‪ ،‬شــربت رب انار‪ ،‬دم کرده عناب‪ ،‬سکنجبین با کاهو‪ ،‬خیار‪،‬‬ ‫خرفه‪ ،‬گشنیز‪ ،‬شربت ابلیمو‪ ،‬اسفرزه و تخم خرفه و «ترکیب عرق‬ ‫کاسنی‪ ،‬شاهتره‪ ،‬بید و نســترن» جوشش خون و حرارت بدن را‬ ‫پایین می اورند‪ .‬این پژوهشگر طب سنتی گفت‪ :‬گیاهان دارویی‪ ،‬با‬ ‫طبیعت بدن مغایر هستند و چون مزاج افراد متفاوت است‪ ،‬نمی توان‬ ‫گیاهی را برای همه به طور یکسان تجویز کرد‪ .‬جلیلی تصریح کرد‪:‬‬ ‫هاضمه در این فصل از فصلهای دیگر ضعیف تر عمل می کند پس‬ ‫بهتر است تا حد امکان در این فصل‪ ،‬مصرف گوشت های چرب را‬ ‫کم یا حذف کنیــم همچنین غذاهای چرب مثل کباب کوبیده و‬ ‫خورشتها‪ ،‬هاضمه را دچار مشکل می کنند‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬در فصل‬ ‫تابســتان‪ ،‬گوشت بره که یک سال از سن ان گذشته باشد‪ ،‬ماهی‪،‬‬ ‫گوشــت طیور به غیر از بوقلمون و شترمرغ (که باعث تولید خون‬ ‫غلیظ می شوند)‪ ،‬بیشتر مصرف کنید‪.‬‬ ‫«کلیه» کدام افراد بیشتر اسیب پذیر است؟‬ ‫فوق تخصص ارولوژی گفت‪ :‬افرادی که بیماری دیابت‪ ،‬فشار خون‪ ،‬کلیه های پلی کیستیک‪ ،‬سنگ کلیه و‬ ‫سرطان پروستات دارند و افرادی که نمک زیاد مصرف می کنند‪ ،‬بیشتر در معرض نارسایی کلیه قرار دارند‪.‬‬ ‫عباس بصیری‪ ،‬فوق تخصص ارولوژی و استاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در پاسخ به این پرسش که‬ ‫«کدام گروه از افراد بیشتر در معرض اسیب کلیه قرار دارند؟»‪،‬گفت‪ :‬درباره سالمت کلیه‪ ،‬عده ای هستند که‬ ‫در معرض خطر قرار دارند و بسیار مهم است که این افراد خودشان متوجه این موضوع باشند و تحت نظر قرار‬ ‫گیرند؛ مثال افرادی که دیابت دارند؛ تعداد بسیار زیادی از این بیماران دچار نارسایی کلیه می شوند‪ .‬این فوق‬ ‫تخصص ارولوژی ادامه داد‪ :‬این موضوع ممکن است به صورت دفع پروتئین خفیف در ادرار باشد یا ممکن‬ ‫است اوره خون باال رود و نارسایی کلیه پیدا کنند؛ بنابراین دیابت به رگها و عروق بدن‪ ،‬انتهای چشم‪ ،‬مغز‪،‬‬ ‫قلب و کلیه ها اسیب می زند‪ .‬بصیری متذکر شد‪ :‬این بیماران باید از نظر کلیه تحت نظر قرار گیرند و به صورت‬ ‫دوره ای ازمایش و بررسی شوند‪ .‬همچنین فردی که فشار خون دارد‪ ،‬باید مواظب باشد تا دچار اسیب دیدگی‬ ‫در کلیه نشود؛ به طور طبیعی فشار خون به یکی از نقاط بدن که اسیب می زند‪،‬کلیه هاست و همیشه باید‬ ‫فشار خون کنترل شده باشد؛در نتیجه فشار خون باید یا به وسیله رژیم غذایی یا به وسیله دارو کنترل شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه فشار خون باال باعث نارسایی کلیه می شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬افرادی که بیماری های زمینه ای و‬ ‫فامیلی دارند؛ مثال افرادی که کلیه های پلی کیستیک دارند یا در نسلی از انها این بیماری پیدا می شود؛ به‬ ‫شکلی که کلیه به صورت خوشه انگور پر از کیست در می اید و در نهایت‪ ،‬تعداد قابل توجهی از این افراد دچار‬ ‫نارسایی کلیه می شوند‪ .‬این فوق تخصص ارولوژی خاطرنشان کرد‪ :‬سومین عاملی که باعث نارسایی کلیه و‬ ‫دیالیز می شود‪ ،‬کلیه پلی کیستیک است؛ این زمینه ارثی دارد و پدر و مادری که این بیماری را دارند‪ ،‬حتما‬ ‫باید مشاوره ژنتیک شوند و به روش هایی فرزند دار شوند که فرزند انها دچار این بیماری نشود‪ .‬بصیری تصریح‬ ‫کرد‪ :‬امروز خوشبختانه می توان با تست هایی این را پیش بینی کرد؛ بنابراین افرادی که سنگ کلیه دارند؛ با‬ ‫توجه به اینکه تعداد قابل توجهی از افراد که سنگ کلیه دارند به صورت ارثی و خانوادگی مبتال هستند؛ یا‬ ‫کسانی که سرطان پروستات دارند‪ ،‬باید مواظب باشند؛ چراکه این موضوع اثبات شده است که این بیماری‬ ‫می تواند در اقوام و خانواده انها به وجود اید و ما این افراد را در معرض خطر می دانیم‪ .‬وی ابراز داشت‪ :‬یکی از‬ ‫عواملی که باید در نظر بگیریم اینکه گروهی هستند که پر خطر یا در معرض ریسک هستند و این افراد باید‬ ‫خود را از سنینی که پزشک اعالم می کند تحت نظر قرار دهند‪ ،‬اما جامعه عمومی و سایر افراد نیز باید تعادل‬ ‫را رعایت کرده و رژیم غذایی مناسب داشته باشند‪ .‬بدترین چیزی که می تواند به کلیه اسیب وارد کند‪ ،‬نمک‬ ‫بوده که متاسفانه در رژیم غذایی ما زیاد است‪ .‬این فوق تخصص ارولوژی افزود‪ :‬ثابت شده حتی کودکانی‬ ‫که شیر گاو می خورند نسبت به کودکانی که شیر مادر می خورند‪ ،‬بیشتر در معرض فشار خون در بزرگسالی‬ ‫هستند؛ چراکه نمک شیر گاو بیشتر است و این اسیب از همان دوران طفولیت شروع می شود‪ .‬بصیری ادامه‬ ‫داد‪ :‬متاسفانه وقتی ما به گاو و گوسفند با علوفه نمک می دهیم تا اضافه وزن پیدا کنند‪ ،‬این نمک وارد گوشت‬ ‫و مدفوع حیوان می شود و ما این گوشت را مصرف می کنیم؛ حتی مدفوع ان را به عنوان کود استفاده می شود‬ ‫و همه اینها باعث می شود به عنوان چرخه مصرف نمک ادامه پیدا کند؛ ضمن اینکه مردم در سفره غذا نیز‬ ‫نمک زیاد مصرف کنند؛ به طوری که ما نسبت به میانگین بین المللی زیاد نمک مصرف می کنیم‪.‬‬ صفحه 6 ‫مدیر توسعه حمل و نقل پاک شهرداری تهران از امکان تشکیل تیم های دوچرخه سواری شهری مدارس در سه منطقه پایتخت خبر داد و گفت‪ :‬دانش اموزان دوره متوسطه می توانند از کارت دوچرخه اشتراکی‬ ‫رایگان بهره مند شوند‪ .‬یعقوب ازاده دل‪ ،‬مدیر توسعه حمل و نقل پاک شهرداری تهران درباره ارائه کارت دوچرخه اشتراکی رایگان به دانش اموزان گفت‪ :‬دانش اموزان حامیان سفیران پاک در تهران محسوب‬ ‫می شوند بر همین اساس طی توافق شهرداری تهران و سازمان تربیت بدنی اموزش و پرورش پایتخت با شرایطی به دانش اموزان کارت دوچرخه اشتراکی رایگان ارائه می شود‪ .‬وی افزود‪ :‬در گام نخست دانش اموزان‬ ‫تهرانی دوره متوسطه در مناطق‪ 11،6‬و‪ 12‬می توانند در مدرسه خود تیم دوچرخه سواری شهری تشکیل دهند و از دوره های مجازی اموزش در این زمینه برخوردار شوند‪.‬بر همین اساس کارت دوچرخه اشتراکی‬ ‫رایگان به دانش اموزان ارائه خواهد شد‪ .‬مدیر توسعه حمل و نقل پاک شهرداری تهران ادامه داد‪ :‬استفاده از دوچرخه در شرایط کرونا وسیله حمل و نقل عمومی مناسب جهت تردد محسوب می شود و از انجایی‬ ‫که استفاده از دوچرخه سالمت جسم و روان دانش اموزان را بر عهده دارد دانش اموزان متوسطه سه منطقه ‪ 11 ،6‬و ‪ 12‬می توانند مشخصات تیم و اعضای تیم مدرسه خود را به شماره ‪ 090575629‬ارسال کنند‪.‬‬ ‫ن ناایمن به شورا رفت‬ ‫اسامی ‪ 3000‬ساختما ‬ ‫معرفی ساختمان های نا ایمن تهران تا ‪ ۲‬ماه اینده‬ ‫بعد از شناسایی ‪ 33‬هزار ساختمان پرخطر در تهران‪ ،‬اسامی ‪ 3000‬ساختمان پرخطر به شورای شهر تهران‬ ‫ارســال شد و به گفته رئیس سازمان اتش نشــانی تا ‪ ۲‬ماه اینده اسامی ساختمان های پرخطر اعال م می‬ ‫شود‪ .‬بعد از حادثه پالسکو که منجر به کشته شدن تعدادی از شهروندان شد‪ ،‬شهرداری تهران به جد به‬ ‫دنبال شناسایی ساختمان های ناایمن شهر تهران رفت تا جلوی حوادث بعدی گرفته شود‪ .‬تاکنون ‪ 33‬هزار‬ ‫ساختمان ناایمن در تهران شناسایی شده است‪ .‬اما برای اینکه مشکل ساختمان های ناایمن برطرف شود‪،‬‬ ‫خالهای قانونی وجود دارد‪ .‬لزوما ساختمان هایی که شهرداری به انها اخطار می دهد پلمب نمی شوند‪ ،‬چرا‬ ‫که قانون به انها اجازه این کار را نمی دهد‪ .‬براساس ماده ‪ 55‬قانون شهرداری ها اگر ساختمان هایی رعایت‬ ‫اصول ایمنی‪ ،‬فنی و بهداشــتی را ندارند‪ ،‬شهرداری باید سریعاً این محل ها را شناسایی کرده و به مالکین‬ ‫ان اخطار دهد‪ .‬قانون به شــهرداری اجازه داده اســت که اگر مالکان اصول را رعایت نکردند و شهرداری‬ ‫هزینه هایی برای رفع نواقص انجام داد‪ ،‬این هزینه ها از متخلفان وصول شــود‪ .‬البته موضوع دیگری که‬ ‫در ســاختمان های ناایمن وجود دارد‪ ،‬بحث سرقفلی است که مباحثی را بین مالکین و مستاجرین ایجاد‬ ‫می کند‪ .‬برخی معتقدند که وظیفه ایمن ســازی ساختمان برعهده مالک است و مستاجر از اصول ایمنی‬ ‫ســرباز می زند‪ .‬به گفته مسئولین اتش نشانی شــهرداری تهران‪ ،‬درجات خطرافرینی ساختمان ها با هم‬ ‫متفاوت اســت و بسیاری از ساختمان ها ضوابط ایمنی و مقررات اتش نشانی را رعایت نمی کنند‪ .‬محمود‬ ‫قدیری معان حوزه پیشــگیری و حفاظت از حریق ســازمان اتش نشانی شهر تهران در این باره می گوید‪:‬‬ ‫ساختمان های ناایمن به دو گروه تقسیم شده اند‪ ،‬یک دسته از این ساختمان ها ناایمنی از جنس ساختاری‬ ‫دارند مانند طراحی ســاختمان‪ ،‬جنس سازه و مسائلی از این دست که با مقررات ملی ساختمان ندارند و‬ ‫دسته دیگر‪ ،‬ناایمنی از جنس رفتاری دارند‪ ،‬مانند اینکه ساختمان را محل کاالی پرخطر کنند‪ ،‬لوله کشی‬ ‫گاز ساختمان غیراستاندارد باشد‪ ،‬مایعات قابل اشتعال داشته باشند و مواردی از این قبیل در واقع اینگونه‬ ‫از ساختمان ها از منظر نگهداشت و نوع نگهداری‪ ،‬ناایمن هستند‪ .‬به گفته معاون حوزه پیشگیری و حفاظت‬ ‫از حریق سازمان اتش نشانی شهر تهران ما همه موارد را بررسی و ارزیابی می کنیم و براساس قوانین سازمان‬ ‫اتش نشــانی به عنوان زیرمجموعه شهرداری‪ ،‬کارشناس فنی این نهاد هستیم و البته بخش حقوقی هم‬ ‫هستیم‪ .‬وظیفه ما این است که ساختمان های ناایمنی را شناسایی و موارد ناایمن را به مالکان ابالغ کرده و‬ ‫انها را برای رفع خطر اگاه کنیم‪ ،‬اگر این افراد موارد را رفع کردند به انها تاییدیه می دهیم‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫البته این تاییدیه ها برای ما بار حقوقی دارد زیرا هیچ ساختمانی ایمنی مطلق ندارد و ساختمان های قدیمی‬ ‫هم نمی توانند ضوابط را به صورت کامل رعایت کند‪ ،‬اما ما برای تشــویق مردم به رعایت ایمنی‪ ،‬به انها‬ ‫تاییدیه می دهیم‪ ،‬زیرا با رفع نواقص ایمنی‪ ،‬احتمال وقوع حادثه برای انها به ‪ 10‬درصد می رسد‪ .‬به گفته‬ ‫این مقام مسئول‪ ،‬سازمان اتش نشانی اهرم های قانونی الزم را برای واداشتن مردم به رعایت قوانین ایمنی‬ ‫ندارد و سازمان موارد را به شهرداری اعالم می کند‪ .‬قدیری گفت‪ :‬بند ‪ 14‬ماده ‪ 55‬قانون شهرداری ها خال‬ ‫بزرگی دارد‪ ،‬این قانون سال ‪ 1330‬نوشته شده و مربوط به ایمنی شهر است و براساس این قانون‪ ،‬چنانچه‬ ‫شرایط ساختمان به نحوی بود که امکان اتش سوزی و حادثه وجود داشت‪ ،‬باید موضوع را با مالک در میان‬ ‫گذاشته و اگر مالک تمکین نکرد‪ ،‬شهرداری راسا اقدام به رفع خطر کرده و بابت هزینه هایی که انجام داده‬ ‫نیز مبلغی از مالک دریافت کند‪.‬‬ ‫مافیای مسکن اجازه عرضه تسهیالت ارزان قیمت به متقاضیان را نمی دهد‬ ‫ســخنگوی کمیســیون اجتماعی مجلس گفت‪ :‬دولت باید برای‬ ‫متقاضیان مســکن برنامه داشته باشــد و به انها تسهیالت ارزان‬ ‫قیمت ارائه کند که متاسفانه مافیای مسکن که توسط بانک های‬ ‫خصوصی مدیریت می شــوند مانع انجام این کار می شــوند‪ .‬علی‬ ‫بابایی نماینده مردم ســاری در مجلس شــورای اسالمی با اشاره‬ ‫به وضعیت مسکن در کشــور گفت‪ :‬دولت با برنامه ریزی مناسب‬ ‫و ارائه تســهیالت ارزان قیمت و عرضه زمین در حاشــیه شهرها‬ ‫به متقاضیان بازار مسکن را ساماندهی کند‪ .‬وی افزود‪ :‬متاسفانه‬ ‫انچه که مانع این کار توسط دولت می شود مافیای مسکن است‬ ‫که توسط بانک های خصوصی در پشت صحنه مدیریت می شود‪.‬‬ ‫سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار داشت‪ :‬سوق دادن‬ ‫سرمایه ها به سمت مسکن خود موجب ایجاد اشتغال می شود و در‬ ‫واقع به رونق تولید در این حوزه کمک می کند اما متاسفانه عدم‬ ‫گرایش دولت به این سمت باعث شده تا سوداگران و سفته بازان‬ ‫کار را در این زمینه در دســت بگیرند‪ .‬بابایی خاطرنشــان کرد‪:‬‬ ‫اظهارنظر غلط وزیر سابق راه و شهرسازی دولت اقای روحانی در‬ ‫مورد مسکن مهر که باری زیر سوال بردن این پروژه ان را تورم زا‬ ‫خوانده بود باعث شد تا دولت یازدهم و دوازدهم حدود ‪ 6‬سال در‬ ‫حوزه مســکن هیچ کاری انجام ندهد و این در حالی است که در‬ ‫طول ‪ 7 ،6‬ســال گذشته باید حداقل ‪ 6‬میلیون مسکن برای رفع‬ ‫نیاز موجود در کشور عرضه می شــد‪ .‬وی افزود ‪ :‬متاسفانه دولت‬ ‫فعلی یک دولت فشــل و تنبلی اســت و تا زمانی که با اعتراض‬ ‫و واکنش شــدیدی مواجه نشــود کاری انجام نمی دهد و هرگاه‬ ‫مردم اعتراض کردن و یا نمایندگان واکنش جدید نشــان دادند‬ ‫حرکتی از ســوی دولت شــاهد بودیم واال در غیر اینصورت کار‬ ‫خاصی را ندیده ایم‪ .‬سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس اظهار‬ ‫داشت‪ :‬امروز داشتن خانه برای بسیاری از مردم به یک رویا تبدیل‬ ‫شده به عنوان نمونه کسی که دو یا سه میلیون در هر ماه حقوق‬ ‫می گیرد کی می تواند با این وضعیت در کشور خانه بخرد‪ .‬بابایی‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬حتی در مورد مســکن ملی هم باید یک فرد‬ ‫متقاضی حداقل ‪ 600‬میلیون ســرمایه داشــته باشد واال قادر به‬ ‫خرید مسکن ملی هم نیست که باید در این باره تسهیالت ارزان‬ ‫قیمت و عرضه زمین در دستور کار دولت باشد‪.‬‬ ‫تهرانی های بدون ماسک بر اساس کد ملی جریمه می شوند؟‬ ‫عضو هیات رئیســه شورای شــهر تهران گفت‪ :‬در صورت تصویب‬ ‫پلمب یک ماهه مغازه کســبه بدون ماســک و جریمه شهروندان‬ ‫متخلف بر اساس کد ملی شیوع این بیماری کاهش می یابد‪ .‬زهرا‬ ‫نژادبهرام عضو هیات رئیســه شورای شــهر تهران درباره وضعیت‬ ‫کرونا در پایتخت و اقداماتی که مدیریت شهری می تواند در جهت‬ ‫پیشگیری و کنترل این بیماری انجام دهد‪ ،‬گفت‪ :‬مدیریت شهری‬ ‫به طور کلی تابع تصمیمات ســتاد ملی مقابله با کرونا اســت ولی‬ ‫پیگیری جدی از سازمان ارتباطات‪ ،‬زیباسازی و معاونت اجتماعی‬ ‫شهرداری داشته ایم تا بستری فراهم شود که امار تابلوها و بنرهای‬ ‫تبلیغاتی جهت پیشــگیری از کرونا بیشتر شــود‪ .‬وی افزود‪ :‬روز‬ ‫گذشــته نه تنها تهران بلکه بسیاری از کشورهای جهان به لحاظ‬ ‫موضــوع کرونا در وضعیت قرمز قرار داشــتند‪ ،‬بنابر این توجه به‬ ‫موضوع خود قرنطینگی و در خانه ماندن باید هر چه بیشــتر مورد‬ ‫مد نظر قرار گیرد‪ .‬عضو هیات رئیســه شــورای شهر گفت‪ :‬من به‬ ‫عنوان نماینده مردم شهر تهران به دولت پیشنهاد می دهم که امار‬ ‫کارمندان و کارکنان دولت در حوزه دورکاری به بیش از ‪ 50‬درصد‬ ‫برسد‪ .‬نژادبهرام افزود‪ :‬به نظرم دستورالعمل ها جهت مقابله با کرونا‬ ‫باید جدی باشد در حال حاضر در وسط کوران کرونا هستیم ولی‬ ‫تصمیم گیری ها گاهی به صورت عاجل انجام نمی شود‪ .‬روز گذشته‬ ‫رهبر معظم انقالب فرمودند تابع پروتکل های ســتاد کرونا هستند‬ ‫و این موضوع موید ان اســت که همه باید در زندگی روزمره این‬ ‫موضوع را مورد توجه قرار دهند‪ .‬وی در پاســخ به این پرسش که‬ ‫چرا برای کسانی که ماسک استفاده نمی کنند جریمه در نظر گرفته‬ ‫نشــده است؟ گفت‪ :‬به نظرم باید جریمه های سنگین برای افرادی‬ ‫که استفاده از ماسک نمی کنند بر اساس کدملی انها در نظر گرفت‬ ‫البته شهرداری ضابط اقدام در این زمینه نیست و پلیس می تواند‬ ‫برخوردهــای الزم را انجام دهد به شــرط اینکه ســتاد کرونا این‬ ‫موضوع را تصویب کند‪ .‬عضو هیات رئیسه شورای شهر خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬شــهرداری تهران در ایســتگاه های مترو می تواند افرادی که‬ ‫ماسک استفاده نمی کنند را مجبور به ترک محل یا جریمه کند که‬ ‫این اقدام با کمک ضابط امنیت که همان پلیس اســت‪ ،‬امکانپذیر‬ ‫خواهد بــود‪ .‬نژادبهرام تصریح کرد‪ :‬برای مقابلــه با کرونا اقدامات‬ ‫جدی الزم اســت به طور مثال مغازه دارانی که از ماسک استفاده‬ ‫نمی کنند و رعایت پروتکل های بهداشتی توسط انها مدنظر نیست‬ ‫شهرداری می تواند مغازه هایشان را پلمب کند واین پیشنهاد را به‬ ‫ســتاد کرونا دارم که مصوبه الزم تصویب شود‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬به‬ ‫نظرم واحدهای صنفی باید ‪ 10‬روز تا یک ماه در صورت اســتفاده‬ ‫نکردن از ماســک پلمب و تعطیل شوند و این موضوع درخواستی‬ ‫از ســتاد ملی مقابله با کرونا است‪ .‬عضو هیات رئیسه شورای شهر‬ ‫تصریح کرد‪ :‬کرونا موضوع و دغدغه امروز است و باید همین امروز‬ ‫برای ان تصمیم گرفت چرا که در مورد موضوعات بحرانی نمی توان‬ ‫تصمیم گیری ها را به اینده موکول کرد‪.‬‬ ‫رئیس سازمان سنجش اعالم کرد‬ ‫حذف کنکور فعال اجرایی نیست‬ ‫رئیس ســازمان سنجش اموزش کشــور با تاکید بر این که فعال‬ ‫جایگزینــی برای پذیــرش داوطلبان در رشــته های پر متقاضی‬ ‫نظیر رشته های پزشــکی وجود ندارد و پرطرفدارها حذف شدنی‬ ‫نیســتند‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر تعــداد ‪ ۹۱۲‬هزار نفر از داوطلبان‬ ‫براســاس سوابق تحصیلی در دانشگاه ها و موسسات اموزش عالی‬ ‫پذیرش می شــوند که بیش از ‪ ۲۰‬درصــد این ظرفیت برای دوره‬ ‫روزانه دانشگاه های دولتی است‪ .‬دکتر ابراهیم خدایی ضمن بیان‬ ‫این مطلب در خصوص اخرین تصمیم وزارت علوم و مســئوالن‬ ‫کشــوری برای حذف کنکور و شیوه پذیرش در دانشگاه ها تاکید‬ ‫کرد‪ :‬بخشــی از برنامه حذف کنکور شروع شده و ظرفیت پذیرش‬ ‫دانشجو براساس سوابق تحصیلی که جزئیات ان نیز بر روی سایت‬ ‫سازمان ســنجش اموزش کشــور قرار دارد‪ ،‬با احتساب ظرفیت‬ ‫دانشگاه ازاد اسالمی حدود ‪ ۹۱۲‬هزار ظرفیت است‪ .‬طبیعتا خیلی‬ ‫مایل هستیم که داوطلبان ورود به دانشگاه ها بدون داشتن کنکور و‬ ‫براساس سوابق تحصیلی در دانشگاه ها پذیرش شوند‪ .‬وی در ادامه‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اکثریت مطلق ظرفیت های دانشــگاه ازاد‪ ،‬پیام نور و‬ ‫موسســات غیرانتفاعی و همچنین حدود ‪ ۲۰‬درصد ظرفیت های‬ ‫روزانه دانشگاه ها و موسسات اموزش عالی دولتی براساس سوابق‬ ‫تحصیلی و بدون کنکور دانشجو پذیرش می کنند و داوطلبان می‬ ‫توانند از این شــیوه وارد دانشگاه بشوند‪ .‬رئیس سازمان سنجش‬ ‫اموزش کشــور خاطرنشان کرد‪ :‬برخی از رشــته های دانشگاه ها‬ ‫و موسســات اموزشــی بســیار پر طرفدار بوده و رقابت در بین‬ ‫رشته هایی نظیر رشــته های علوم پزشکی بسیار سنگین است و‬ ‫داوطلبان برای ورود به دانشگاه های بزرگ رقابت می کنند‪ .‬بنابراین‬ ‫بــا توجه به تقاضای زیاد‪ ،‬تراکــم و پراکندگی نمرات نمی توانیم‬ ‫پذیرفته شــدگان این دانشــگاهها را تفکیک کنیم و فعال به جز‬ ‫ازمون نمی توانیم راهکاری برای پذیرش دانشجویان در دانشگاه ها‬ ‫داشــته باشیم‪ .‬دکتر خدایی تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر داوطلبان‬ ‫ورود به دانشــگاه ها به خصوص در رشــته های پرطرفدار برنامه‬ ‫ریزی های خود را انجام داده اند و ما نمی توانیم ‪ ۱۰‬روز باقی مانده‬ ‫به ازمون اعالم کنیم شــماها که ‪ ۴‬ســال برای این ازمون برنامه‬ ‫ریزی کرده اید‪ ،‬برنامه ریزی های خود را کنار بگذارید؛ ضمن اینکه‬ ‫جایگزیــن اجرایی پذیرش بدون کنکور نیز وجــود ندارد‪ .‬رئیس‬ ‫سازمان سنجش اموزش کشور تاکید کرد‪ :‬کنکور امسال باید برای‬ ‫رشته های پر تقاضای دانشگاهها و موسسات اموزش عالی برگزار‬ ‫شود‪ .‬وی همچنین در پایان خاطرنشــان کرد‪ :‬داوطلبان ورود به‬ ‫دانشــگاه ها برای دوره کارشناسی ارشد نیز خیالشان راحت باشد‬ ‫براساس مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا این ازمون در تاریخ اعالم‬ ‫شــده برگزار خواهد شد و تا زمانی که مصوبه دیگری از سوی این‬ ‫ستاد اعالم نشود این ازمون در موعد مقرر برگزار می شود‪.‬‬ ‫جامعه‬ ‫اغاز ارائه کارت دوچرخه اشتراکی رایگان به دانش اموزان‬ ‫یکشنبه ‪ 12‬مردادماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪318‬‬ ‫‪7‬‬ ‫گزارش‬ ‫رئیس پلیس راهور ناجا خبر داد‪:‬‬ ‫اجرای مجدد طرح پرداخت‬ ‫اقساطی جرایم رانندگی‬ ‫در دهه والیت‬ ‫سردار سیدکمال هادیان فر‪ ،‬با اعالم این مطلب که براساس اعالم‬ ‫پزشکی قانونی در‪ 3‬ماهه اول امسال میزان جانباختگان ناشی از‬ ‫تصادفات در کل کشور ‪ 16.1‬درصد کاهش داشته است اظهار‬ ‫داشت‪ :‬مدیریت تردد‪,‬کاهش سوانح و تصادفات و افزایش کمی‬ ‫و کیفی خدمات پلیس راهور ناجا به مردم و هوشمندسازی از‬ ‫جمله برنامه های اصلی پلیس راهور ناجاست‪ .‬سردار هادیان فر‪،‬‬ ‫با بیان اینکه پلیس راهور ناجا مخالف افزایش هرگونه جریمه‬ ‫رانندگی است‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر جریمه ها به قیمت قبلی‬ ‫اعمال می شوند و در هیچ گروهی افزایش جریمه نداشتیم و‬ ‫پیشنهادی هم به دولت ارائه نکردیم‪ .‬این مقام ارشد انتظامی‬ ‫در توضیح افزایش ‪ 2‬درصدی به رقم برخی جرایم رانندگی در‬ ‫سال جاری گفت‪ :‬مجلس دهم در روزهای اخر به منظور کمک‬ ‫به بهزیستی ‪ 2‬درصد بر جریمه ها اضافه کرد که االن در برخی‬ ‫از جریمه ها رقم ان به طور مثال می شود ‪ 82‬هزار و ‪ 500‬تومان‬ ‫که ان ‪2‬هزارو ‪ 500‬تومان همان ‪ 2‬درصدی است که به حوزه‬ ‫بهزیستی اختصاص پیدا کرده تا در واقع به این بخش از نظر بنیه‬ ‫مالی کمک بیشتری شود‪ .‬وی در خصوص افزایش جریمه ورود‬ ‫به طرح زوج و فرد در شهر اصفهان نیز اظهار داشت‪ :‬افزایش‬ ‫جریمه در شهر اصفهان براساس مصوبه شورای این شهر انجام‬ ‫شده و این موضوع نه پیشنهاد پلیس راهور ناجا بوده و نه در‬ ‫مجموعه دولت مطرح و نه در شورای ترافیک استان تصویب‬ ‫شــده است‪ .‬سردار هادیان فر‪ ،‬جریمه یک میلیون ریالی برای‬ ‫برای ورود به طرح ترافیک شهر اصفهان را بسیار زیاد دانست و‬ ‫گفت‪ :‬شاید عددی کمتر از این برای تهران اعمال می شود ولی‬ ‫این رقم برای اصفهان زیاد اســت و من از این فرصت استفاده‬ ‫کرده و از شورای ترافیک شهر اصفهان تقاضا می کنم که این‬ ‫جریمه ‪ 100‬هزار تومانی را تقلیل دهند و حداقل ‪60‬درصد ان‬ ‫را اعمال کنند‪ .‬این مقام ارشد انتظامی بیشترین تمرکز پلیس‬ ‫راهور ناجا را بر روی برخورد با تخلفات حادثه ساز عنوان کرد و‬ ‫اظهار داشت‪ :‬یافته های ما نشان می دهد‪ 82‬درصد جانباختگان‬ ‫ناشی از تصادفات به دلیل ‪ 4‬عامل اصلی سرعت‪ ،‬سبقت‪ ،‬عدم‬ ‫توجه به جلو و واژگونی جان خود را از دست می دهند‪ .‬این مقام‬ ‫ارشد انتظامی افزود‪ :‬هم اکنون‪34‬درصد تصادفات در جاده های‬ ‫کشور رخ می دهد در حالی که ‪ 70‬درصد جان باختگان ناشی‬ ‫از تصادفات در جاده ها جان خود را از دست می دهند که دلیل‬ ‫بیشتر انها سرعت غیر مجاز است‪ .‬سردار هادیان فرد تصریح‬ ‫کرد‪ :‬هم اکنون متوسط سرعت در کشور‪ 78‬کیلومتر در ساعت‬ ‫است در حالی در استان اصفهان متوسط سرعت ‪ 85‬کیلومتر‬ ‫در ساعت بوده و باید اقداماتی انجام دهیم که سرعت در این‬ ‫اســتان کاهش پیدا کند‪ .‬وی در خصوص توقیف خودروهای‬ ‫دارای جریمه رانندگی بــاالی یک میلیون تومان هم اظهار‬ ‫داشت‪ :‬براساس قانون ماموران در سراسر کشور موظف هستند‬ ‫که چنین خودروهایی را توقیف و به پارکینگ منتقل کنند‬ ‫اما در این خصوص هم به ماموران تاکید کردیم اگر خودرویی‬ ‫همراه با خانواده بود فقط به راننده تذکر دهند که باید جرایم‬ ‫خود را تسویه کند ضمن اینکه از سال گذشته هم ارسال پیامک‬ ‫اخطار به این گونه رانندگان را در دستور کار قرار دادیم تا قبل‬ ‫از توقیف وســیله نقلیه خود از میزان جرایم خود اطالع پیدا‬ ‫کنند‪ .‬رئیس پلیس راهور ناجا در خصوص کمک به قشر کم‬ ‫درامد جامعه برای پرداخت جرایم رانندگی خود‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از‬ ‫طرح هایی دراین خصوص انجام شد پرداخت اقساطی جرایم‬ ‫رانندگی بود و با مجوزی که از وزارت کشور گرفتیم این گونه‬ ‫رانندگان می توانستند بدون پیش پرداخت وسیله نقلیه خود را‬ ‫ترخیص و در طول یک سال به صورت اقساطی و در حد توان‬ ‫جرایم خود را پرداخت کنند که درصد زیادی از مردم هم از این‬ ‫فرصت استفاده کردند‪ .‬سردار هادیان فر از اجرای مجدد‪ ،‬طرح‬ ‫پرداخت اقساطی جریمه خودرو که در حال حاضر متوقف شده‬ ‫به مناسبت ایام مبارک دهه والیت خبرداد و گفت‪ :‬رانندگانی‬ ‫که خودروهای انها به این دلیل در پارکینگ ها توقیف شــده‬ ‫می توانند از این فرصت استفاده کنند‪ .‬رئیس پلیس راهور ناجا‬ ‫هم چنین به موضوع افزایش مراجعات به مراکز تعویض پالک‬ ‫ناجا اشاره کرد و اظهار داشت‪ :‬طرح نوبت دهی اینترنتی مراکز‬ ‫تعویــض پالک به صورت پایلوت ابتدا در تهران و پس از رفع‬ ‫مشکالت ان در سایر استان ها اعمال می شود‪ .‬این مقام ارشد‬ ‫انتظامی با بیان اینکه تمامی مراکز تعویض پالک ناجا در سراسر‬ ‫کشور تا ســاعت ‪ 16‬فعال هستند و این طرح تا عادی شدن‬ ‫شــرایط ادمه دارد گفت‪ :‬نکته حائز اهمیت این جا است که‬ ‫معلوم نیست به چه دلیل مردم صبح زود به این مراکز مراجعه‬ ‫می کنند در حالی که از ســاعت ‪11‬صبح به بعد تمام مراکز‬ ‫تعوض پالک ما در سراسر کشور رو به خلوتی می روند و بعد از‬ ‫ظهرها به صورت نادر کسی مراجعه می کند‪ .‬سردار هادیان فر در‬ ‫پایان بر رعایت پروتکل های بهداشتی توسط مراجعه کنندگان‬ ‫بــه مراکز تعویض پالک پلیس راهور ناجا تاکید کرد و اظهار‬ ‫داشت‪ :‬بنای ما بر این است که برای اینکه مردم سردرگم نشوند‬ ‫و وکالت هایشان دچار مشکل نشود این مراکز را پایدار نگهداریم‬ ‫و بتوانیم به مردم خدمات رسانی کنیم اما این پایداری منوط به‬ ‫همکاری خود مردم است که هم وقت خود را تنظیم و در هنگام‬ ‫ورود پروتکل های بهداشتی را رعایت کنند‪.‬‬ صفحه 7 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫یکشنبه ‪ 12‬مردادماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪318‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫نظام اموزشی در دوران کرونا نیازمند چه تغییراتی است؟‬ ‫شاعرانه‬ ‫نقد صوفی نه همه صافی بی غش باشد‬ ‫ای بسا خرقه که مستوجب اتش باشد‬ ‫صوفی ما که ز ورد سحری مست شدی‬ ‫شامگاهش نگران باش که سرخوش باشد‬ ‫خوش بود گر محک تجربه اید به میان‬ ‫تا سیه روی شود هر که در او غش باشد‬ ‫خط ساقی گر از این گونه زند نقش بر اب‬ ‫ای بسا رخ که به خونابه منقش باشد‬ ‫ناز پرورد تنعم نبرد راه به دوست‬ ‫عاشقی شیوه رندان بالکش باشد‬ ‫غم دنیای دنی چند خوری باده بخور‬ ‫حیف باشد دل دانا که مشوش باشد‬ ‫دلق و سجاده حافظ ببرد باده فروش‬ ‫گر شرابش ز کف ساقی مه وش باشد‬ ‫اخبار‬ ‫اینستاگرام‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬شرکت جهان سبز‬ ‫مدیر عامل‪ :‬حسین احمدی‬ ‫مد یر مسئول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان مطهری‬ ‫خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪43‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫مراقب این پیام باشید‪:‬‬ ‫لطفا به این شماره کارت پول بزن!‬ ‫رئیس مرکز تشخیص و پیشــگیری از جرایم سایبری پلیس‬ ‫فتا ناجا گفت‪ :‬مجرمان سایبری با ارسال پیامک به شهروندان‬ ‫با مضمون «به این شماره کارت واریز کن» و یا «لطفاً مبلغ رو‬ ‫به این شماره بزن» به راحتی از شهروندان کالهبرداری می کنند‪.‬‬ ‫سرهنگ علی محمد رجبی در تشریح این خبر اظهار داشت‪ :‬شما‬ ‫فرد بازاری را در نظر بگیرید که هر روزه مبالغ هنگفتی برای انجام‬ ‫معامالت خود به حساب اشخاص دیگر واریز می کند زمانی که با‬ ‫این پیامک مواجه شود با توجه به مشغله کاری شاید به راحتی‬ ‫مبلغی را به ان شمار ه حساب واریز کند‪ .‬وی افزود‪ :‬ممکن است‬ ‫شــما منتظر دریافت پیامکی از یکی از اشنایان خود باشید تا‬ ‫مبلغی را برای وی واریز کنید‪ ،‬اگر چنین پیامکی دریافت کنید‬ ‫قبل از بررسی حتماً اقدام به واریز مبلغ مورد نظر به شماره حساب‬ ‫اعالمیکردهودرتوجیهاینکهچراشماره حساببهنامکسیدیگر‬ ‫است می گویید شاید کارت بانکی همراهش نبوده و یا مشکلی‬ ‫برای او به وجود امده که خواسته مبلغ به این شماره حساب واریز‬ ‫شود‪ .‬رئیس مرکز تشخیص و پیشگیری از جرایم سایبری پلیس‬ ‫فتا ناجا یاداور شد‪ :‬درتکنیک هایپیشرفته تر مجرمان سایبری با‬ ‫شناسایی کسبه و افراد مورد معامله ان ها‪ ،‬بعد دوست شدن با این‬ ‫افراد در شبکه های اجتماعی و شناخت دوستان ان ها‪ ،‬صفحات‬ ‫جعلی شبیه صفحات افراد طرف معامله ان ها را طراحی می‬ ‫کنند و از طریق این صفحات جعلی پیام «به این شماره کارت‬ ‫واریز کن» و یا «لطفاً مبلغ رو به این شــماره بزن» برای کسبه‬ ‫موردنظر می فرستند‪ .‬وی با بیان اینکه احتمال سرقت گوشی‬ ‫هوشمند افراد‪ ،‬هک شدن اکانت شبکه اجتماعی و ‪ ...‬وجود دارد‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬بهتر است قبل از هر واریزی مطمئن شویم که شماره ‬ ‫حساب پیامک شــده و یا ارسال شده در شبکه های اجتماعی‬ ‫متعلق به طرف معامله موردنظر ماست و یا این شماره واقعاً از‬ ‫سوی او اعال م شده است‪.‬‬ ‫چاقی امید به زندگی‬ ‫را ‪ 10‬تا ‪ 15‬سال کمتر می کند‬ ‫یک متخصص تغذیه در روسیه درباره خطرات شدید چاقی برای‬ ‫طول عمر هشــدار داد‪ .‬میخائیل گینزبورگ‪ ،‬متخصص تغذیه در‬ ‫روسیه می گوید از انجا که اضافه وزن باعث فشار خون باال و دیابت‬ ‫می شود‪ ،‬با داشتن رژیم غذایی نادرست و یک سبک زندگی بی‬ ‫تحرک‪ ،‬کیفیت زندگی و مدت زمان ان نیز ‪ ۱۵-۱۰‬سال کاهش‬ ‫می یابد‪ .‬وی در این خصوص در مقاله ای اظهار کرد‪ :‬نکته بسیار‬ ‫مهم این است که مردان چاق بیشتر از زنان به قند و غذای شیرین‬ ‫وابسته هستند‪ .‬این به این دلیل است که مردان در دفتر کار می‬ ‫کنند‪ ،‬غذاهای بیرون بیشتر استفاده می کنند که باعث می شود‬ ‫سطح قند خون با افت شدید روبرو می شود‪ ،‬فرد ناتوان و کسل می‬ ‫شود و در نتیجه عصبی شدن از جمله عوارض این وضعیت است‪.‬‬ ‫این متخصص توصیه می کند که مصرف قند و چربی های بد را‬ ‫کاهش دهید‪ .‬به گزارش اسپوتنیک‪ ،‬وی در ادامه افزود‪ :‬به یاد داشته‬ ‫باشید که قند پیری پوست را تسریع می کند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬خوردن‬ ‫غذاهای قندی خطر ابتال به سرطان سینه را افزایش می دهد‪.‬‬ ‫تجربه اموزشــی دوران کرونا باعث شده در اینده حتی در زمانی که‬ ‫ویروس کرونا کنترل شود‪ ،‬اموزش در همه مقاطع تحصیلی به سمت‬ ‫ترکیبی از یادگیری رو در رو و یادگیری انالین پیش برود‪ .‬حمیدرضا‬ ‫رضازاده‪ ،‬عضو هیات علمی دانشــگاه ازاد اسالمی و علیرضا مالزاده‪،‬‬ ‫عضو هیات علمی دانشــگاه ازاد اســامی طی یادداشتی به بررسی‬ ‫نقاط ضعف نظام اموزشــی در دوران کرونــا پرداختند‪ .‬این دانش‬ ‫پژوهان در این یادداشــت اورده اند‪ :‬در ارتبــاط با کرونا با پدیده ای‬ ‫مبهم‪ ،‬ابعاد بسیار گسترده و چند رشته ای(‪)multidisciplinary‬‬ ‫مواجه هســتیم‪ .‬بنابراین محققان رشته های مختلف از جمله علوم‬ ‫تربیتی و روانشناســی بایــد در باره ان به تحقیــق بپردازند‪ .‬ظاهر‬ ‫این بیماری و منشــا ان هر چند پزشکی و زیستی است ولی تاثیر‬ ‫زیادی برابعاد روانی ‪ -‬اجتماعی و اموزشــی انســان ها داشته است‪.‬‬ ‫انچه شــرایط و تغییرات اموزشــی دوران کرونا را مهم تر می کند‪،‬‬ ‫تداوم شــرایط ومراقبت هــای مربوط به ان و نیمــه تعطیلی وغیر‬ ‫حضوری شــدن مدارس و دانشگاه هاســت‪ .‬از انجا که الزم اســت‬ ‫ابعاد این بیماری شناســایی شــود‪ ،‬ابعاد اموزش وابســته به کرونا‬ ‫(‪ )educational based on corona‬وبحران اموزشــی وابسته‬ ‫بــه کرونا(‪ )educational crisis based on corona‬را دراین‬ ‫مقاله بررسی می کنیم‪.‬‬ ‫بحران اموزشی وابسته به کرونا‬ ‫تغییرات ناشی از کرونا در مسایل اموزشی بسیار گسترده بوده است‪.‬‬ ‫تجربه اموزشــی حاصل از ان باعث شــده در اینده حتی در زمانی‬ ‫که ویروس کرونا کنترل شــود‪ ،‬امــوزش در کلیه مقاطع تحصیل و‬ ‫دانشگاه ها و موسسات اموزشی به صورت ترکیبی از یادگیری رو در‬ ‫رو و یادگیری انالین محتمل و مقرون به صرفه باشد‪.‬‬ ‫کودکان طبقه پایین که تا قبل از دوران کرونا گاهی می توانســتند‬ ‫در کنار کالسی های خود درس بخوانند و از مزایای در کنار کودکان‬ ‫متوسط و باال بودن بهره برند‪ ،‬به سبب تغییرات دوران کرونا‪ ،‬این کار‬ ‫برایشــان میسر نیست‪ .‬از سوی دیگر این کودکان ملزومات امکانات‬ ‫اموزش از راه دور مثل سیســتم های رایانــه ای و تبلت و اینترنت با‬ ‫سرعت مناســب را ندارند‪.‬این شــرایط به ایجاد «یاس اموزشی» و‬ ‫ناتوانی در همگام شدن با اموزش های الکترونیک می شود‪.‬‬ ‫بهبود دسترسی اموزشی‪ ،‬توانمندسازی اموزشی‪ ،‬دستیابی به رشد‬ ‫پایدار اموزشی‪ ،‬غلبه بر نابرابری اموزشی‪ ،‬مستلزم سیستم اموزشی‬ ‫مناســب برا ی اموزش دیجیتال و اموزش از راه دور است‪ .‬با وجود‬ ‫این‪ ،‬تکنولوژی چاره همه مشــکالت نیســت و تــا زمانی که همه‬ ‫مدارس به اســتانداردهایی مشــترک و الزم در این زمینه برسند‪،‬‬ ‫مشکالت اموزشــی وابسته به کرونا (‪educational problems‬‬ ‫‪ )based on corona‬ادامه می یابد‪.‬‬ ‫به هر حال در شرایط کرونا در مدارس و دانشگاه های تمام دنیا این‬ ‫سوال مطرح است که چه طور می توان اموزش و پرورشی مناسب با‬ ‫توجه به اهداف اموزش و پرورش دوران کرونایی و نیازهای اموزشی‬ ‫دوران کرونایی تدوین کرد؟ از نقطه نظر عرضه‪ ،‬یک مشکل پیرامون‬ ‫کمیت و کیفیت متمرکز اســت‪ .‬این کــه در جهان بحث کمیت‪،‬‬ ‫کمبود معلمان و اســاتید متبحر انالین‪ ،‬انعطاف پذیر نبودن برنامه‬ ‫درســی و وابستگی بیش از حد به اموزش حضوری مطرح است‪ .‬در‬ ‫حوزه تقاضا و کیفیت در اموز ش های مجازی ‪ ،‬دانش اموزان اغلب‬ ‫با نقص مهارت های اجتماعی برای زندگی در جامعه واقعی وانطباق‬ ‫با محیط حرفه ای مواجه هستند‪.‬‬ ‫شــرایطی که کرونا در کل جهان به وجود اورد‪ ،‬اموزش و نظام های‬ ‫اموزشــی و اموزش عالی را به قبل وبعد از کرونا تقسیم کرد‪ .‬به هر‬ ‫حال انتقال از یادگیری در شرایط اموزشی قبل از کرونا به یادگیری‬ ‫در شــرایط کرونایی مبتنی بر کار روی برنامه ها و مواجهه با محیط‬ ‫و دنیایی جدید به عنوان یک چالش بزرگ ســازگاری است که باید‬ ‫مطرح شود‪ .‬ما در شرایطی هستیم که نیازمند یک انقالب اموزشی‬ ‫و اموزش مبتنی بر وب به صورت فوری در اثر شرایط کرونا است‪.‬‬ ‫اما دسترســی همه دانش اموزان و دانشــجویان به منابع انالین و‬ ‫موتورهای جســتجوگر نیازمند تدارک زیر ساخت های الزم از سوی‬ ‫دولت هاست‪ .‬هرچند موانع نباید ان را منتفی کند‪ ،‬دست یابی کودکان‬ ‫به دنیای اطالعات در شــرایط کرونایی یک تغییر محوری و تحولی‬ ‫بالقوه در حوزه اموزش و پرورش تلقی می شود که در اینده باید همه‬ ‫مدارس دنیا را در بر گیرد و فراگیران را به شــهروندانی مسوول در‬ ‫حوزه یادگیری تبدیل کند و در عین حال این امکان را فراهم اورد تا‬ ‫تدریس انالین بتواند انگیزش الزم را داشته باشد و با موفقیت همراه‬ ‫شــود‪ .‬در واقع ضرورت تحول در اموزش و پرورش شرایط کرونایی‬ ‫‪ ،‬ان را ملزم ســاخته تا از تجربیات و امکانات خارج از سیستم خود‬ ‫نیز اســتفاده کند تا به ســوی تغییر اموزشی راه بگشاید‪ .‬امروزه در‬ ‫شرایط اموزشــی کرونایی‪ ،‬دانش اموزان ما دیگر به معلمان وابسته‬ ‫نیستند تا دانش سده های پیش را برایشان نقل کنند‪ .‬بسیاری از انها‬ ‫می توانند عالوه بر معلم از طریق شــبکه های اموزشی نیز به کسب‬ ‫و بازتولید اطالعات بپردازند‪ .‬لذا در این شرایط نه تنها دانش اموزان‬ ‫برای زندگی در اجتماع اینده اماده می شود بلکه نقش معلمان نیز‬ ‫تغییر می کند‪ .‬به عبارت دیگر در شرایط موجود و اینده نقش معلم‬ ‫به عنوان فردی که اطالعات را مرتب می کند‪ ،‬ســازماندهی و طبقه‬ ‫بندی می کند و به شیوه ای منظم و مرحل ها ی در اخت یار فراگیران‬ ‫قرار می دهد ارتقاء خواهد یافت و این در اصل یک انقالب اموزشــی‬ ‫است‪ .‬در این شرایط هر چه یک نظام اموزشی فرد محورتر باشد و‬ ‫فراگیر بتواند بیشتر و بهتر فکر کند و به حل مسایل بپردازد‪ ،‬شیوه‬ ‫زندگی مطلوب تری در عصر فرامدرن کرونایی خواهد داشــت‪ .‬لذا با‬ ‫تاییــد بر بروز یک تحول در اموزش و پرورش ان را عاملی می دانیم‬ ‫که بر اساس ان می توان به مدارس ساختار تازه ای بخشید‪.‬‬ ‫با بروز کرونا بهتر متوجه شدیم نظام های اموزشی مدارس و دانشگاه‬ ‫های ما چقدر قدیمی اســت روش های اموزشــی ما نیازمندی های‬ ‫اموزشــی امروز و در شــرایط کرونا را نداشته و ما به نظام اموزشی‬ ‫متناسب با قرن ‪ ۲۱‬و شرایط کرونا احتیاج داریم‪ .‬بزرگ ترین تغییری‬ ‫که ما برای دانش اموزان ودانشــجویان در نظر داریم این اســت که‬ ‫دیگر این مواد درسی نیستند که در مرکز توجه قرار می گیرند بلکه‬ ‫مجموعه مهارت هایی که دانش اموزان باید در شرایط کنار امدن با‬ ‫کرونا بیاموزند‪ ،‬مهم است‪ .‬برای مثال اگر دانش اموزی تصمیم دارد‬ ‫اوقات فراغت خود در تابستان را پر کند‪ ،‬درس های شیمی‪ ،‬جغرافی‬ ‫یا تاریخ کاربردی ندارد‪ ،‬بلکه چگونگی حفظ بهداشت فردی و فاصله‬ ‫با دوســتان در حین بازی به کار وی می اید‪ ،‬مهارتی که شاید باعث‬ ‫سالمت یک کودک و عدم توانایی ان باعث مرگ دیگری شود‪.‬‬ ‫تجربه هایی مانند تعطیلی مدارس ودانشــگاه ها‪ ،‬تغییر در ارتباطات‬ ‫انسانی متداول ‪،‬اموزش در منزل و در تنهایی و مشاهده مداوم تجربه‬ ‫بیماری و فقدان در بســتگان‪ ،‬جامعه و کل دنیا که همگی ناشی از‬ ‫همه گیری کروناست‪ .‬تداوم نامعلوم شرایط حاصل ویروس و احتمال‬ ‫تکرار شــرایط حاد بحران کرونا در فصل پاییز‪ ،‬شــرایط تشدید یا‬ ‫ایجاد مشکل در یادگیری در دانش اموزان ودانشجویان را مهیا کرده‬ ‫است‪ .‬حتی اگر به طور واقعی کرونا صعودی در اینده نداشته باشد‪،‬‬ ‫ترس از ان در بســیاری از بیماران به ویژه افراد دچار ترس مرضی‬ ‫و وســواس باعث استمرار حاالت مرضی انها می شود‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫کرونا ایران را در یک شرایط عملیات روانی گسترده و تبلیغات شبکه‬ ‫های اجتماعی وکلیپها و شایعه سازی ها شده اند که همه این ها در‬ ‫اموزش معلم و اســاتید و یادگیری دانش اموزان ودانشجویان تاثیر‬ ‫منفی می گذارد‪.‬‬ ‫در این شــرایط باید مراقب شرایط اموزشــی کودکان ‪ ،‬نوجوانان و‬ ‫دانشــجویانی که در اطراف و خانواده مان هســتند باشیم‪ .‬باید از‬ ‫نظر سیستم های اموزشی‪ ،‬سیســتم کامپیوتر و اینترنت مورد انها‬ ‫به انها کمک هایی شود‪ .‬به مرور زمان گسترش این ویروس متوقف‬ ‫می شود ولی تا ان زمان باید بسیار هوشمندانه نظام اموزشی مبتی‬ ‫برکرونا را در افراد به ویژه کودکان و نوجوانان بررســی کنیم‪ .‬یکی‬ ‫از دالیل انقراض دایناســورها عدم توانایی تطبیق با شرایط اقلیمی‬ ‫عصر یخبندان بود و در این دوران هر انســانی نتواند هوشمندانه با‬ ‫این بحران ویروســی به ویژه در بعد بحران اموزشی وابسته به کرونا‬ ‫مقابله کند‪ ،‬احتمال بروز بیماری ومشکل در او بیشتر است‪ .‬به نظر‬ ‫می رسدحیطه های مهم و کمک کننده به انسان در این عصر جدید‬ ‫فراکرونایی‪ ،‬معنویت در کنار دانش است‪.‬‬ ‫ایا باد کولر ماشین و موتور جارو برقی موجب انتقال کرونا می شود؟‬ ‫شایعات فضای مجازی؛ راه های جدید انتقال کرونا‬ ‫برخی بدون هیچ برهان علمی در شبکه های اجتماعی ادعا می کنند‬ ‫کــه کرونا از راه های جدیدی نیز انتقال میابد‪ .‬همگی می دانیم که‬ ‫این ویروس ناشــناخته است و جهان را به چالش کشانده‪ .‬در ابتدا‬ ‫یافته های پژوهشــگران خبر از جرم سنگین این ویروس می داد و‬ ‫می گفت این ویروس در هوا معلق نمی ماند و بر روی زمین میافتد‪.‬‬ ‫به همین علت ضد عفونی کردن کفش ها یکی از راه های جلوگیری‬ ‫از انتقال کرونا شد‪ .‬بعد از مدتی پژوهشگران ژاپنی تحقیقی درباره‬ ‫علت شیوع باالی این ویروس شروع کردند‪ .‬نتایج تحقیقات بر این‬ ‫اســاس بود؛ در یک اتاق (بدون تهویه هوا) میکرودراپلت هایی که‬ ‫حاوی اطالعات بیماری کرونا هســتند‪ ،‬از فردی که مبتال یا ناقل‬ ‫کرونا اســت به طریق عطســه‪ ،‬بلند صحبت کردن و نفس عمیق‬ ‫کشیدن به تمام افراد سالم حاضر در اتاق انتقال میابد‪ .‬این نظریه‬ ‫پاسخی درست و علمی به علت امار شیوع باالی کروناویروس بود؛‬ ‫اما حاال با توجه به این موضوع که ما همچنان درباره کرونا در حال‬ ‫کشــف هستیم‪ ،‬موضوع انتقال کرونا از طریق کولر ماشین و جارو‬ ‫برقی می تواند درست باشد؟ در ادامه «ایرنا زندگی» به این سوال‬ ‫بر اساس دلیل و برهان پاسخ خواهد داد‪.‬‬ ‫سیســتم مکش جارو برقی به این صورت عمل می کند که هوا و‬ ‫مواد زاید‪ ،‬با فشــار زیاد وارد کیســه جارو برقی شده و سپس هوا‬ ‫از کیســه و یک فیلتر رد می شود و به بیرون از جارو برقی انتقال‬ ‫میابد‪ .‬طبق این مکانیسم امکان پخش و انتقال کرونا از طریق جارو‬ ‫برقی وجود ندارد‪.‬‬ ‫به ‪ ۲‬دلیل کولر ماشــین که از هوای بیرون تغذیه می کند کرونا را‬ ‫به داخل نمی اورد‪:‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 :‬‬ ‫تلفکس‪88311361 :‬‬ ‫برای درج اگهی های خود‬ ‫در تماس باشید‪.‬‬ ‫با روزنامه‬ ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫‪www.goodonline.ir‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫‪ .۱‬هواکش کولر ماشــین در کنار چرخ ها قــرار دارد و حدود ‪۲۰‬‬ ‫سانت یا بیشــتر با زمین فاصله دارد که توانایی کشش ویروس را‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫‪ .۲‬کولر ماشین دارای فیلتر قدرتمندی است که اجازه ورود کرونا‬ ‫را نمی دهد‪.‬‬ ‫تنها راهی که در ماشــین ممکن است شما را به کرونا مبتال کند‪،‬‬ ‫وجود یک فرد ناقل یا بیمار به کرونا است‪( .‬ان هم در شرایطی که‬ ‫پنجره ها بسته باشند و امکان تهویه هوا وجود نداشته باشد)‬ ‫منطقی تریــن راه بــرای پیگیری اخبار کرونا تنها منابع رســمی‬ ‫هســتند‪ .‬بهتر است شایعات فضای مجازی را باور نکنیم و حداقل‬ ‫ان را با کسی به اشتراک نگذاریم؛ زیرا اکثریت منبع موثق ندارند‬ ‫و تنها اضطراب را در جامعه ترویج می دهند‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 346

روزنامه خوب 346

شماره : 346
تاریخ : 1399/06/26
روزنامه خوب 345

روزنامه خوب 345

شماره : 345
تاریخ : 1399/06/25
روزنامه خوب 344

روزنامه خوب 344

شماره : 344
تاریخ : 1399/06/24
روزنامه خوب 343

روزنامه خوب 343

شماره : 343
تاریخ : 1399/06/23
روزنامه خوب 342

روزنامه خوب 342

شماره : 342
تاریخ : 1399/06/22
روزنامه خوب 341

روزنامه خوب 341

شماره : 341
تاریخ : 1399/06/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!