روزنامه خوب شماره 296 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه خوب شماره 296

صفحه بعد

روزنامه خوب شماره 296

روزنامه خوب شماره 296

‫نب‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫د‬ ‫س‬ ‫فدا المت‬ ‫ی‬ ‫اق‬ ‫ت‬ ‫ص‬ ‫ا‬ ‫د شود‬ ‫‪2‬‬ ‫ایا دست مفسدان‬ ‫با سامانه فساد رو می شود؟‬ ‫‪4‬‬ ‫تجارت کشور در حال بازگشت‬ ‫به دوران پیش از کرونا است‬ ‫چهار شنبه‪11‬تیرماه ‪ | 1399‬سال سوم | شماره ‪8 | 296‬صفحه | قیمت ‪ 2500‬تومان | ‪ 9‬ذیالقعده‪ 1 |1441‬جوالی ‪2020‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ماجرای گران شدن چند ساعته‬ ‫بلیط های کنسرت چه بود؟‬ ‫‪7‬‬ ‫بنایدولتهمکاری‬ ‫صمیمانهو همراهانه‬ ‫برای حل مشکالت مردم است‬ ‫‪8‬‬ ‫افزایش تعداد بستر ی ها‬ ‫از تعداد مرخصی ها‬ ‫عالمت خطر بزرگی است‬ ‫‪5‬‬ ‫شورای فرهنگ عمومی‬ ‫نقش بسزایی در پیگیری‬ ‫پیامدهای کرونا دارد‬ ‫‪6‬‬ ‫عمده بیماران بدحال‬ ‫را جوانان به خود‬ ‫اختصاص داده اند‬ ‫‪#‬من_ماسک_میزنم‬ ‫اقتصاد‬ ‫تعیین مبلغ تسهیالت ودیعه مستاجران تا پایان تیرماه‬ ‫‪2‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 11‬تیرماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪296‬‬ ‫اخبار‬ ‫طی دستوری به وزیر امور اقتصادی و دارایی مطرح شد؛‬ ‫روحانی‪ :‬ورود شرکت های فعال‬ ‫در حوزه اقتصاد دیجیتال به‬ ‫بورس تسهیل شود‬ ‫رییس جمهوری از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواســت تسهیل‬ ‫شرایط ورود شرکت های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال به بورس را‬ ‫پیگیری کرده و حتی االمکان یک بازار اختصاصی به منظور پذیرش‬ ‫شرکت های دانش بنیان و فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال ایجاد شود‪.‬‬ ‫حجت االسالم و المسلمین دکتر حسن روحانی روز سه شنبه در‬ ‫جلسه ستاد اقتصادی دولت پس از استماع گزارش وزیر ارتباطات‬ ‫و فناوری اطالعات درباره ایجاد مشــاغل جدید در دوره کرونا‪ ،‬لزوم‬ ‫اســتفاده از فرصت دوره کرونا برای توســعه دولت الکترونیک را‬ ‫ضروری خواند و بر ضرورت برنامه ریزی و امادگی بخش ارتباطات‬ ‫و فناوری اطالعات برای برگزاری فصل جدید تحصیل دانش اموزان‬ ‫و دانشجویان بر بستر شبکه ملی اطالعات تاکید کرد‪ .‬وی همچنین‬ ‫دســتگاه های ذیربط را موظف کرد در جهت رفع موانع گسترش‬ ‫کسب و کارهای مجازی اقدام کرده و برای کمک به رونق ان دسته‬ ‫از کســب و کارهایی که در ایام کرونا رونق یافته و استعداد افزایش‬ ‫اشــتغال در انها بیش از دیگران اســت‪ ،‬برنامه ریزی کند‪ .‬روحانی‬ ‫اظهارداشت‪ :‬الزم است کارگروهی برای تنظیم روابط بخش خصوصی‬ ‫و دولت در حوزه خدمات نواورانه در وزارتخانه های تخصصی با حضور‬ ‫وزارت ارتباطات‪ ،‬معاونت علمی و فناوری و وزارت اقتصاد تشــکیل‬ ‫شــود‪ .‬رییس جمهوری همچنین وزارت اقتصــاد را مامور کرد تا‬ ‫پیشنهاد وزارت ارتباطات بر تعریف بسته «اعتبار مالیاتی» به جای‬ ‫«معافیت مالیاتی» برای شرکت های نواور را بررسی و برای اجرایی‬ ‫نمودن ان برنامه ریزی کند‪ .‬رئیس جمهور از وزیر اقتصاد خواست‬ ‫تسهیل شرایط ورود شرکت های فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال به‬ ‫بورس را پیگیری کرده و حتی االمکان یک بازار اختصاصی به منظور‬ ‫پذیرش شرکت های دانش بنیان و فعال در حوزه اقتصاد دیجیتال‬ ‫ایجاد شود‪ .‬در این جلسه گزارش وزیر ارتباطات درباره ایجاد مشاغل‬ ‫جدید در دوره کرونا ارائه شــد که بر اساس ان موضوعات سالمت‬ ‫الکترونیک‪ ،‬سرگرمی انالین‪ ،‬خدمات حمل و نقل اینترنتی کاال و‬ ‫همچنین خدمات اموزش مجازی و امنیت فضای مجازی از حوزه‬ ‫هایی عنوان شدند که در دوره کرونا رونق نسبی یافته اند‪ .‬طبق این‬ ‫گزارش‪ ،‬تالش دولت در توسعه زیرساخت های ارتباطی در چند سال‬ ‫گذشــته باعث شد که در شرایط پیش امده در دوره شیوع جهانی‬ ‫کرونا‪،‬بخش هایمختلفاقتصادیوخدماتیبتوانندرویکردجدیدی‬ ‫را در ادامه فعالیت های خدماتی و اقتصادی خود در پیش گیرند و‬ ‫به واسطه همین تالش ها امکان ارائه خدمات دیجیتالی فراهم شد‬ ‫که در روزهای کرونایی‪ ،‬نقش یک ناجی را داشــته باشــد‪ .‬درحال‬ ‫حاضر به واسطه تالش های دولت فرصت های خوبی برای سرمایه‬ ‫گذاری ها و برنامه های توسعه ای فراهم و متمرکز شده است و این‬ ‫زیرساخت در اینده با سرعت بیشتری توسعه خواهد یافت‪ .‬شیوع این‬ ‫ویروس فرصت هایی را برای رونق صنعت تجارت الکترونیک و اموزش‬ ‫انالین فراهم کرد که نمونه های ان را در بورس‪ ،‬بیمه‪ ،‬مالیات خرید‬ ‫انالین‪ ،‬خدمات انالین‪ ،‬جلسات و کنفرانس های انالین و اموزش‬ ‫درسی و دانشگاهی انالین مشاهده می کنیم‪ .‬تغییر در الگوی خرید‬ ‫و افزایش حدود ‪ ۴۰‬درصدی فروش اینترنتی و اشنا شدن مردم با‬ ‫فرهنگ تجارت انالین از همین دستاوردها و گام مهمی برای تبدیل‬ ‫شیوه های سنتی به مدرن است‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی گفت‪ :‬مبلغ تسهیالت ودیعه مستاجران در ستاد اقتصادی دولت و ستاد مقابله با کرونا در حال بررسی است و تا پایان تیرماه رقم ان مشخص می شود ‪ .‬وزیر راه و شهرسازی در حاشیه‬ ‫مراسم بهره برداری از سومین مرحله تحویل ناوگان ریلی و توسعه همکاری های اقتصادی و اجتماعی راه اهن در جمع خبرنگاران درباره مصوبه افزایش اجاره بها در سال جاری تا‪ 25‬درصد در تهران اظهار‬ ‫داشت ‪ :‬در مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا این مطرح و مصوب شد‪ .‬التهابات بی منطق در بازار منجر به افزایش اجاره بها شده بود و بررسی های متعدد توسط دستگاه ها با مشارکت قوه قضائیه انجام شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬براساس بسته سیاستی‪ ،‬تنظیم گری اجاره بها این مصوبه را برای همه الزم االجرا کرده است‪ .‬اسالمی ادامه داد‪ :‬براساس شاخص های تورم و وضعیت تطبیقی و محیطی این ارزیابی‪ ،‬کارشناسی‬ ‫و تحلیل صورت گرفت تا در تهران حداکثر افزایش اجاره بها ‪ 25‬درصد در ‪ 7‬کالن شهر تا ‪ 20‬درصد و در سایر شهرها حداکثر ‪ 15‬درصد باشد‪ .‬وزیر راه و شهرسازی گفت‪ :‬این توافق و تعامل بین مالک و‬ ‫مستاجر است‪ ،‬به هر حال خطر کرونا جدی است و اسباب کشی یکی از عوامل انتقال ویروس کرونا است‪.‬‬ ‫ایا دست مفسدان با سامانه فساد رو می شود؟‬ ‫صدای مطالبه مبارزه با فساد مدت هاست از سوی جامعه بلند شده است‪ .‬در سال های اخیر برخی وزارتخانه ها و‬ ‫دیگر نهادها اقدام به راه اندازی سامانه افشاگر و ضد فساد کرده اند‪ .‬اما ایا این معضل بزرگ با چنین سامانه هایی‬ ‫قابل حل است؟ همه می خواهند این اتفاق بیفتد‪ ،‬اما چگونه؟ این روش چه معایبی دارد؟ راهکارها و الزام های‬ ‫موفقیت و کارایی این ســامانه چیست؟ پدیده «ســوت زنی» یا گزارش دهی فساد سال هاست در بسیاری از‬ ‫کشورها مورد توجه قرار گرفته و قوانین جامع و کاملی برای ان تدوین شده است‪ .‬در ایران نیز این موضوع مدتی‬ ‫است به طور متناوب دنبال می شود تا حمایت های مادی و قانونی از افرادی که فسادهای اداری و اقتصادی را‬ ‫اعالم می کنند به عمل اید؛ اما تاکنون قوانین موضوعه در این مورد نتوانسته به نتیجه مورد نظر برسد و حتی‬ ‫افرادی به دلیل افشــاگری در معرض شکایت و تشکیل پرونده قضایی نیز قرار گرفته و حتی به مجازات هم‬ ‫محکوم شده اند‪ .‬فساد زمانی اتفاق می افتد که یک مسئول یا کارمند از ظرفیت های رسمی برای مقاصد شخصی‬ ‫بهره گیری کند‪ .‬در سال های اخیر این مساله یکی از مهم ترین معضل های کشور و یکی از دغدغه های مهم مردم‬ ‫و مسئوالن شده است‪ .‬واقعیت اینکه اعداد و ارقام فساد دیگر ارزش خود را از دست داده اند‪ ۱۲۳ .‬میلیارد تومان‪،‬‬ ‫هزار میلیارد تومان‪ ،‬سه هزار میلیارد تومان و بسیار باالتر‪ .‬این اعداد می توانند بودجه ده ها و شاید صدها دستگاه‬ ‫و ارگان باشند‪ .‬می توانند یارانه نقدی چند میلیون نفر را برای یک یا چند ماه تامین کنند؛ حتی می توانند شرایط‬ ‫اقتصادی یک کشور ‪ ۸۰‬میلیون نفری را تحت تاثیر قرار دهند‪ .‬در عین حال‪ ،‬این اعداد و ارقام‪ ،‬تصویری کلی‬ ‫از «فساد» را پیش چشم ما قرار می دهد‪ .‬بهمن ماه ‪ ۹۸‬سازمان شفافیت بین الملل در گزارشی عنوان کرد ایران‬ ‫با سقوط هشت پله ای در میان‪ ۱۸۰‬کشور در رده بندی «فساد مالی و گسترش ان» در رتبه ‪ ۱۴۶‬جهان قرار‬ ‫گرفت‪ .‬رتبه ایران در مقایسه با امار این سازمان در سال گذشته‪ ،‬هشت پله سقوط کرده است‪ .‬اکنون شرایط‬ ‫به گونه ای است که شما اگر ‪ ۱۰‬میلیون اختالس کنید به شما می خندند و ممکن است بگویند چرا برای این‬ ‫مبلغ ابروی خودت را بردی‪ .‬بله این یک واقعیت است‪ ،‬اما مسئوالن هم بیکار ننشستند و راهکارهایی را برای‬ ‫جلوگیری از این وضعیت اندیشیدند که در نوع خود قابل توجه است‪.‬‬ ‫تالش وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی جهت مبارزه با فساد‬ ‫در دوره بعد از انقالب‪ ،‬به طورکلی‪ ،‬هفت سیاست یا برنامه ضد فساد تدوین شد‪ .‬هریک از این سیاست ها‪ ،‬معطوف‬ ‫به تحقق کاهش فساد بوده است‪ .‬برنامه ها شامل از بین بردن فرصت فساد‪ ،‬بازدارندگی و مجازات‪ ،‬شفافیت و‬ ‫بکِشی‪ ،‬برنامه اصالح نظام‬ ‫جریان ازاد اطالعات‪ ،‬ازادسازی و انحصارزدایی‪ ،‬تنظیم امور بودجه ای و مالی‪ ،‬حسا ‬ ‫اداری‪ ،‬شایسته ساالری و فرهنگ سازمانی بوده است‪ .‬در سال های اخیر هم در راستای مبارزه با فساد در ساختار‬ ‫اجرایی‪ ،‬وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی اقدام به راه اندازی سامانه افشای فساد کرده است‪ .‬بهمن ‪ ۱۳۹۶‬احمد‬ ‫میدری‪ ،‬معاون امور رفاه وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی از وجود کانال تلگرامی «صندوق شفاف» برای اعالم‬ ‫موارد فساد خبر داد‪ .‬همچنین رئیس قوه قضاییه ابان ‪ ۱۳۹۸‬در همایش دادستان های کشور درخواست کرد‬ ‫گزارشگران فساد تشویق شوند‪ .‬ابراهیم رئیسی گفت‪ :‬اگر کسانی به هر دلیلی از فساد مطلع شدند و ان را به‬ ‫مراجع مربوطه گزارش کردند‪ ،‬این افراد باید مورد تشــویق قرار بگیرند ضمن انکه وی دوم تیرماه امسال در‬ ‫گفت وگوی تلویزیونی تاکید کرد‪ :‬ان دسته از خبرنگاران و اصحاب رسانه و یا هر مسئولی که احساس کند‬ ‫و فساد را به مسئوالن اعالم کرد‪ ،‬بداند در امان است اما افرادی نیایند تهمت و شایعه پراکنی کنند‪ .‬پیش از‬ ‫نیز محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در برنامه تلویزیونی در پاسخ به این پرسش که مردم برای اعالم‬ ‫گزارش فساد کجا مراجعه کنند‪ ،‬گفت‪ :‬بازرسی کل کشور سامانه ای دارد یا مردم می توانند حضوری مراجعه‬ ‫کنند‪ .‬در شهرهایی که بازرسی شعبه ندارد مردم می توانند به دادستان های استان ها مراجعه کنند‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫خود دادستانی کل و وزارت اطالعات نیز مرجع پذیرش اطالعات است‪ .‬در ادامه این روند چند روز پیش رئیس‬ ‫سازمان بازرسی کل کشور گفت‪ :‬می خواهیم سامانه گزارشگران فساد را نیز طراحی کنیم تا شما اصحاب رسانه‬ ‫بتوانید گزارش های خود را ارسال کنید تا مواردی که در صالحیت سازمان بازرسی و مهم و قابل توجه باشد‪ ،‬به‬ ‫ما منعکس می شود‪ .‬حجت السالم درویشیان با تاکید بر استفاده از ظرفیت نظارت همگانی‪ ،‬گفت‪ :‬برای پیگیری‬ ‫ماموریت های سازمان بازرسی کل کشور‪ ،‬عالوه بر اینکه سامانه اعالم شکایت داریم‪ ،‬قرار است سامانه ای با عنوان‬ ‫«گزارشگران فساد» راه اندازی کنیم‪.‬‬ ‫بحرانمسکننتیجهبی درایتیاست‬ ‫نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس گفت‪ :‬ما در حالی در کشور‬ ‫با مشکل تامین مسکن مواجهیم که ‪ 116‬هزار مسکن مهر در کشور‬ ‫تنها منتظر انشعاب اب‪ ،‬برق و گاز هستند که این وضعیت نتیجه‬ ‫بی درایتی و سوء مدیریت است‪ .‬عباس گودرزی نماینده مردم بروجرد‬ ‫در مجلس شورای اسالمی گفت ‪ :‬اشفتگی و بی سروسامانی که امروز‬ ‫در بازار مســکن وجود دارد نتیجه بی توجهی دولت به این حوزه‬ ‫طی چند سال گذشته اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬این بی توجهی در حالی‬ ‫اســت که اصل ‪ 31‬قانون اساسی دولت ر ا موظف به تامین مسکن‬ ‫برای همه اقشار جامعه کرده اما متاسفانه امروز روند کار به گونه ای‬ ‫شده که ما شاهد بحران در این حوزه هستیم‪ .‬نایب رئیس کمیسیون‬ ‫اجتماعی مجلس اظهار داشت‪ :‬طبق نظر کارشناسان ما ساالنه یک‬ ‫میلیون مسکن در کشــور نیاز داریم و طبق اماری که معاون وزیر‬ ‫راه به نمایندگان داده‪ ،‬دولت در ســاخت مسکن برای ‪ 3‬میلیون و‬ ‫‪ 600‬هزار واحد عقب تر از ان میزانی اســت که باید باشد‪ .‬گودرزی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬دولت باید توضیح دهد که برنامه اش برای مسکن‬ ‫چیست و اگر هم برنامه ای ندارد چرا مسکن مهر ر ا تکمیل نمی کند‬ ‫و به پایان نمی رســاند‪ .‬وی افزود‪ :‬ما امروز در حالی با بحران مسکن‬ ‫مواجهیم که‪ 116‬هزار واحد مسکن مهر تنها منتظر انشعاب اب‪ ،‬برق‬ ‫و گاز هستند و ‪ 61‬هزار واحد مسکونی دیگر در حوزه مسکن مهر‬ ‫نیمه تمام به حال خود رها شده اند‪ .‬نایب رئیس کمیسیون اجتماعی‬ ‫مجلس اظهار داشت‪ :‬با وصل شدن انشعاب ‪ 116‬هزار مسکن مهر‪،‬‬ ‫بازار مسکن به مراتب وضعیت بهتری خواهد بود و این مساله تاثیر‬ ‫مثبت بر بازار مســکن خواهد گذاشت‪ ،‬اما به دلیل سوءمدیریت و‬ ‫بی درایتی انشعاب این واحدها وصل نمی شود‪.‬وی افزود‪ :‬برای مقابله‬ ‫با این وضعیت باید عالوه بر خانه های خالی بر زمین هایی که به حال‬ ‫خود رها شده و ساخته نمی شوند مالیات سنگین بر انها وضع و یا از‬ ‫صاحبانشان گرفته و برای ساخت و ساز استفاده شود‪.‬‬ ‫هویت گزارشگران فساد در معرض افشا‬ ‫در ارتباط با موضوع و راه اندازی این سامانه‪ ،‬مهدی علی پور‪ ،‬اقتصاددان و فعال اقتصادی می گوید‪ :‬در این سامانه ها‬ ‫برای ثبت گزارش های مردمی مربوط به فساد‪ ،‬شروطی تعیین شده از جمله اینکه گزارش ها باید موثق و مستند‬ ‫باشد؛ بر این اساس‪ ،‬مسئولیت قانونی مطالب اظهار شده بر عهده گزارش دهنده خواهد بود‪ .‬ایراد دیگری که برای‬ ‫ثبت اطالعات در این سامانه ها وجود دارد این است که فرد گزارش دهنده باید ادرس پست الکترونیکی (ایمیل)‬ ‫یا شماره تلفن همراه خود را ثبت کند‪ .‬اگرچه ثبت این اطالعات برای برقراری تماس با فرد گزارش دهنده و‬ ‫اخذ اطالعات تکمیلی مفید است‪ ،‬اما باید توجه داشت که بدین طریق‪ ،‬امنیت خاطر فرد گزارش دهنده از بین‬ ‫می رود‪ ،‬زیرا نگران خواهد بود که مبادا فرد یا سازمان مفسد‪ ،‬به اطالعات شخصی فرد گزارش دهنده دسترسی‬ ‫پیدا کرده و بدین ترتیب امنیت جانی و شغلی وی را به خطر بیندازند‪.‬‬ ‫علی پور اضافه می کند‪ :‬نکته جالب توجه دیگر اینکه در این سامانه اعالم شده‪« ،‬ثبت و اعالم گزارش (دریافت کد‬ ‫پیگیری) تا اثبات ان و صدور حکم برای متخلف یا متخلفان هیچ گونه حقی برای گزارش دهنده ایجاد نمی کند‪».‬‬ ‫این در حالی است که در سایر کشورها برای فرد گزارش دهنده فساد‪ ،‬جایزه در نظر می گیرند که گاه معادل ‪۱۰‬‬ ‫تا ‪ ۲۰‬درصد از مبلغ کل پرونده فساد می شود‪ .‬تجربه نشان داده که تعیین جایزه به عنوان مشوقی کارامد‪ ،‬سبب‬ ‫افزایش انگیزه رصد و گزارش فساد می شود‪.‬‬ ‫تجربه دیگر کشورها در مبارزه با فساد چگونه است؟‬ ‫این فعال اقتصادی به تجربه کشورها در این زمینه اشاره می کند‪ :‬براساس بررسی که سازمان شفافیت بین الملل‬ ‫در سال ‪ ٢٠١۶‬بین ‪ ١٧۶‬کشور جهان انجام داده بود‪ ،‬کشورهای دانمارک و نیوزیلند کمترین و کشورهای کره‬ ‫شمالی و سومالی بیشترین فساد را در دستگاه های خود داشته اند‪ .‬وجود قوانین ضد فساد و سخت گیرانه در‬ ‫کشورهایی همچون دانمارک‪ ،‬فساد در این کشورها را کم کرده است‪ .‬نوعی وفاق گسترده عمومی برای مبارزه با‬ ‫فساد در این کشورها وجود دارد که دربردارنده مشارکت مدنی و نیز سازوکارهای شفاف سازی همچون افشای‬ ‫برخی اطالعات مالی است‪ .‬افزون بر تعهد جدی مقام های سیاسی در کشورهای دانمارک و نیوزیلند به پدیده‬ ‫مبارزه با فساد‪ ،‬همه این کشورها دارای برخی ویژگی های مشترک هستند که موجب کاهش نرخ فساد در این‬ ‫کشورها شده است‪ .‬وی ادامه می دهد‪ :‬در این کشورها رسانه ها از ازادی زیادی برخوردارند که این امر به نوبه خود‬ ‫ارتباط مثبتی با کنترل فساد در کشورهای دارای سیستم دموکراتیک دارد‪ .‬دانمارک سوئد و نیوزلند همگی‬ ‫دارای درامد ناخالص باالیی هستند؛ نرخ تبعیض در انها پایین است؛ بی سوادی در انها نزدیک به صفر بوده و‬ ‫مواردی نظیر فرصت های برابر برای زنان و مردان و نیز گردش ازادانه اطالعات از اهمیت زیادی در انها برخوردار‬ ‫است‪ .‬در سوئد که از کشورهای سالم در زمینه فساد به شمار می اید‪ ،‬اصل دسترسی عمومی به اسناد دولتی‬ ‫وجود دارد و همین به افزایش شفافیت کمک می کند‪ .‬سازوکارهای شفافیت موجود در این کشورها سبب شده‬ ‫حتی شهروندان عادی نیز بتوانند عملکرد سیاستمداران را زیر نظر بگیرند و برای فعالیت ها و تصمیم هایی که‬ ‫می گیرند‪ ،‬انها را مورد پرسش قرار دهند‪.‬‬ ‫نخستین قدم؛ دسترسی ازاد مردم به اطالعات است‬ ‫اما الزام های موفقیت در این اقدام ها و راه مبارزه علمی و ریشــه ای با فساد اقتصادی و اداری چیست؟ در این‬ ‫میان محمد ساالری‪ ،‬عضو شورای شهر تهران و رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری این شورا می گوید‪ :‬این‬ ‫اتفاق‪ ،‬امر مبارکی است‪ ،‬اما این نگرانی وجود دارد که اگر با مقوله فساد به صورت ریشه ای و علمی برخورد نشود‪،‬‬ ‫ممکن است برخوردهای قضایی و همچنین شعارهای مقام های اجرایی در سطح مانده و به زدن سرشاخه های‬ ‫ظاهری فساد محدود بماند‪ ،‬درحالی که گلوگاه ها و زمینه های فساد با حذف برخی افراد همچنان باقی می مانند‬ ‫و به طور دائم به تولید مفســدانی جدید مشغول هستند‪ .‬ساالری در این باره توضیح می دهد‪ :‬نخستین قدم‪،‬‬ ‫دسترسی ازاد مردم به اطالعات و شفاف سازی در همه امور است‪ .‬شفافیت به معنای امکان نگاه کردن به درون‬ ‫یک چیز به منظور فهمیدن انچه در ان می گذرد‪ .‬شفافیت به مفهوم پیروی تصمیم های گرفته شده از مقررات‬ ‫و قوانین است و بدین مفهوم که اطالعات ازادانه در دسترس و به طور مستقیم در اختیار کسانی قرار گیرد که‬ ‫از این تصمیم ها و اجرای ان تاثیر می پذیرند‪ .‬برای حفاظت از اصل شفافیت‪ ،‬سازمان ها و کشورها باید ساختار‬ ‫سازمانی را در جهتی شکل دهند که مسئولیت خدمتگزاران و دولتمردان عمومی و تصمیم گیران و تصمیم سازان‬ ‫به طور موثری مورد قضاوت شــهروندان قرار بگیرد‪ .‬وی ادامه می دهد‪ :‬عالوه بر این‪ ،‬در قدم بعدی‪ ،‬کشور باید‬ ‫سیاســت های هماهنگ و کارامد علیه فساد مالی را تنظیم و اعمال کند که مشارکت جامعه را ارتقا و اصل‬ ‫حاکمیت قانون‪ ،‬یکپارچگی اجتماعی‪ ،‬شفافیت و حساب پس دهی را بازتاب می دهد‪ .‬شفافیت‪ ،‬دیوارهای ضخیم‬ ‫و بتنی را که به دور سازمان ها کشیده شده است‪ ،‬برمی دارد و به جای ان‪ ،‬دیوارهایی از جنس شیشه های ساده‬ ‫و روشن به دور ان می کشد تا همه اتفاق هایی که درون ان می افتد و همه تصمیم ها و اقدام های سازمان ها در‬ ‫معرض چشم همگان قرار گیرد؛ تا جایی که نیازی به سامانه گزارشگری فساد نمی ماند‪.‬‬ ‫بازگذاشتن دست رسانه ها‪ ،‬خبرنگاران و جامعه مدنی‬ ‫این عضو شورای شهر توضیح می دهد‪ :‬بنابراین برخوردهای قضایی با برخی از سرشاخه های فساد اقتصادی و‬ ‫اداری اگر همراه با یک برنامه جدی و عملیاتی برای شیشه ای کردن اتاق های تصمیم گیری و اجرایی در همه‬ ‫مقیاس های شهری و ملی نباشد‪ ،‬تنها به جابه جایی مهره های مفسد ختم می شود‪ .‬اما سازمان بازرسی یا قوه‬ ‫قضاییه یا نهادهای نظارتی دیگر نمی توانند به تنهایی از عهده این مهم برایند‪ .‬دلیل ان هم این امر بدیهی است‬ ‫که سازوکارهای اداره یک کشور به خصوص ایران انقدر گسترده و وسیع است که هیچ دستگاه نظارتی و قضایی‬ ‫نمی تواند به همه اجزا و ابعاد ان نظارت کافی داشته باشد‪ .‬قدم دیگر بازگذاشتن دست رسانه ها و خبرنگاران و‬ ‫جامعه مدنی است‪ .‬به گفته وی‪ ،‬بدون وجود فضای امن برای اهالی رسانه ای که می خواهند بر زوایای تاریک‬ ‫کشور پرتو بیفشانند و نارسایی ها را اشکار کنند‪ ،‬مبارزه با فساد به یک شعار توخالی سیاسی یا در نهایت به یک‬ ‫ارزو بدل می شود؛ بنابراین الزم است جامعه مدنی و رسانه ها به عنوان چشمان بیدار و همه جا حاضر در مبارزه‬ ‫با فساد مشارکت داده شوند‪ .‬اگر قرار است کارزار مبارزه با فساد قوه قضاییه هم به جایی برسد‪ ،‬پیشنهاد می کنم‬ ‫به معنای واقعی راه را برای مشارکت مردمی باز کنند؛ ب ه شیوه ای که منجر به تحقق نظارت همگانی بر همه‬ ‫حوزه هایتصمیم گیریشود‪.‬‬ ‫قوانین حمایتی از افشاگران و پرسشگران تصویب شود‬ ‫ت دادن واقعی مردم مستلزم این است که قوانین حمایتی از افشاگران‬ ‫ساالری در پایان توصیه می کند‪ :‬مشارک ‬ ‫و پرسشگران تصویب شود تا چشمان ناظر همگانی با احساس امنیت و قوت دل بتوانند در امر نظارت همگانی‬ ‫مشــارکت کنند‪ .‬در ابتدا مقاومت زیادی در برابر شفاف سازی ها صورت می گیرد‪ ،‬اما با اراده سیاسی می توان‬ ‫اقدام های بزرگی را به ثمر رساند‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه چین بار دیگر بر مخالفت کشورش با تمدید تحریم تسلیحاتی ایران تاکید کرد‪« .‬جائو لی جیان» روز سه شنبه در کنفرانس خبری هفتگی گفت‪ :‬چین بر اساس‬ ‫توافق هســته ای سال ‪ ۲۰۱۵‬میالدی با تالش های امریکا برای فشار بر شــورای امنیت برای تحریم تسلیحاتی ایران مخالف است‪ .‬او با تاکید بر مخالفت با هرگونه زورگویی امریکا در شورای‬ ‫امنیت برای ادامه تحریم تســلیحاتی ایران افزود‪ :‬توافقات مربوط به لغو این تحریم تسلیحاتی باید مورد پایبندی قرار گیرد و همه به مفاد ان پایبند باشند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬همه توافقات شورای‬ ‫امنیت از جمله لغو تحریم تسلیحاتی باید به طور موثر اجرا شود‪ .‬سخنگوی وزارت خارجه چین در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار ایرنا درباره موضع چین درخصوص الحاق کرانه باختری از سوی‬ ‫رژیم صهیونیســتی گفت‪« :‬وانگ یی» وزیر خارجه چین در این باره در نشست شورای امنیت مواضع پکن را کامال تشریح کرده و گفته است که اقدامات یکجانبه فقط تنش ها را افزایش می‬ ‫دهد و اعتماد متقابل را از بین می برد‪ .‬او گفت‪ :‬شهرک سازی ها یک مساله اساسی نگران کننده در جریان مذاکرات است که به موضوع فلسطین گره خورده است‪ .‬جائو ادامه داد‪ :‬این شهرک‬ ‫سازی ها بر اساس اعالم شورای امنیت کامال ناقض قوانین بین المللی است و باید برای حل مساله سرزمین های اشغالی به توافقات ازجمله قطعنامه های سازمان ملل پایبند بود‪.‬‬ ‫غالمحسیناسماعیلیسخنگویقوهقضاییه‪:‬‬ ‫حکم اعدام برای «روح اهلل زم»‬ ‫بازگشت ‪ ۱۲‬هزار میلیارد بدهی گروه فالحتیان‬ ‫غالمحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری دیروز ضمن تبریک ایام دهه کرامت به ویژه میالد با‬ ‫سعادت حضرت علی تبریک بن موسی الرضا گفت‪ :‬در هفته قوه قضاییه هستیم و یاد و خاطر شهید مظلوم بهشتی را‬ ‫گرامی می داریم‪ .‬اسماعیلی ادامه داد‪ :‬بیش از پانزده ماه از دوره تحول در قوه قضاییه می گذرد و خدای بزرگ را شاکر‬ ‫و سپاسگزاریم که در هفته قوه قضاییه به لطف خداوند هم از افکار عمومی جامعه و هم در کالم و سخن رهبر معظم‬ ‫انقالب امتیاز مناسب و نمره قبولی کسب کردیم‪ .‬سخنگوی قوه قضاییه خاطرنشان کرد‪ :‬انچه که در اظهار نظر مردم‬ ‫و فرمایشات مقام معظم رهبری در هفته قوه قضاییه رقم خورد و پاداشی که همکاران ما چه از مردم و چه از رضایت‬ ‫رهبر معظم انقالب دریافت کردند‪ ،‬خستگی تمام تالش های انجام شده را از جسم و روح ما و همکارانمان خارج کرد‬ ‫و با کسب این سرمایه ارزشمند و توکل بر خداوند‪ ،‬انشاءاهلل در ادامه مسیر تحول مصمم تر از گذشته قدم برخواهیم‬ ‫داشت‪ .‬وی افزود‪ :‬ضمن احترام به همه مدیران دوره های گذشته و با تاکید بر اینکه از تجارب مفید ایام سابق در دوره‬ ‫تحول حداکثر استفاده را کردیم باید بگویم که برابر گزارش ها و ارزیابی ها هم در عملکرد سال گذشته و هم در ویژه‬ ‫برنامه های قوه قضاییه تفاوت های زیادی را شاهد بودیم که مردم و مسووالن اثار تحول را مشاهده کردند‪ .‬اسماعیلی‬ ‫گفت‪ :‬تالش کردیم مراسم هفته قوه قضاییه در دوره تحول را نیز متحول کنیم و در این هفته به جای پرداختن به‬ ‫مراسم صرفاً نمادین و گرامیداشت و تقدیر و تشکر‪ ،‬به تحرک و تالش در جهت توسعه خدمت رسانی به مردم بپردازیم‬ ‫و سمت و سوی برنامه های هفته قوه قضاییه نمادی از خدمت رسانی به مردم‪ ،‬بررسی مشکالت اصلی کشور بود و در‬ ‫یک جمله این هفته نیز برای ما هفته کار و تالش مضاعف بود‪ .‬سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد‪ :‬مالحظه کردید که برنامه‬ ‫های هفته را با زیارت مرقد امام راحل و شهدای قوه قضاییه اغاز کردیم‪ .‬افتتاح ‪ ۴۷‬پروژه عمرانی متعلق به قوه قضاییه و‬ ‫بهره برداری از بیش از ‪ ۳۰‬سامانه فناوری جدید محصول تالش سال گذشته همکاران ما و حضور اعضای شورای عالی‬ ‫قضایی و مدیران استانی در واحد های قضایی بخشی از این اقدامات بود‪ .‬وی افزود در این مسیر نشست صمیمی رییس‬ ‫قوه قضاییه با جمعی از قضات را داشتیم و همچنین بیش از چهار هزار دیدار چهره به چهره با مردم توسط مسووالن‬ ‫قضایی برگزار شد که اتفاق میمون و بزرگی محسوب می شد‪ .‬اسماعیلی به بازدید مدیران از واحد های تولیدی و صنعتی‬ ‫در استانها در راستای شعار سال اشاره کرد و گفت‪ :‬توسط همکاران عزیز ما از ‪ ۲۷۳‬مرکز بازدید شده است که همگی‬ ‫در یک روز انجام شده است‪ .‬سخنگوی قوه قضاییه گفت‪ :‬با حضور در منازل شهدای عزیز تالش شد یاد این بزرگواران‬ ‫گرامی داشته شود و در روز پنجشنبه در خانه بیش از ‪ ۳۰۰‬شهید و جانباز باالی پنجاه درصد حاضر شدیم‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬دیدار با سفرا و کارداران نمایندگی ها با مقامات قوه قضاییه یکی دیگر از اقدامات هفته قوه قضاییه بود‪ .‬سفرا در‬ ‫جریان اقدامات قوه قضاییه قرار گرفته و برای انها عجیب بوده و نسبت به اقدامات قوه قضاییه ابراز رضایت کردند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬همچنین مسووالن دادسرای نیروهای مسلح تهران با خانواده شهدای حادثه هواپیمایی اوکراینی دیدار داشته و‬ ‫گالیه انها و حرف انها شنیده شد‪ .‬اسماعیلی گفت‪ :‬شاه بیت برنامه های قوه قضاییه همایش پایانی قوه قضاییه بود و‬ ‫درک فیض از محضر رهبر معظم انقالب که به صورت ویدئو کنفرانس برگزار شد و همه مسووالن قوه قضاییه در سراسر‬ ‫کشور از بیانات رهبری در این روز بهره مند شدند‪ .‬سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد‪ :‬روز گذشته جلسه قوه قضاییه به‬ ‫بررسی راهکارهای اجرایی شدن مطالبات رهبری اختصاص پیدا کرد و در جلسه بعدی هم ادامه این مبحث را خواهیم‬ ‫داشت تا تدابیر و معنویات رهبری هر چه سریعتر اجرایی شود‪ .‬وی در بخش دیگری از سخنانش گفت‪ :‬برگزاری دادگاه‬ ‫های مفاسد اقتصادی حلقه اخر مقابله با فساد است و به هیچ عنوان از این مسیر بر نمی کردیم و از مقابله با مفسدان‬ ‫کوتاه نمی اییم اما همین جا می گوییم که محاکمه مفسدان حلقه اخر این مسیر است اما هدف ما تحقق عدالت و‬ ‫عاری شدن کشور از هرگونه فساد است‪ .‬اسماعیلی افزود‪ :‬ما برای از بین بردن فساد در جامعه نیازمند یک اجماع ملی‬ ‫هستیم و تکمیل زنجیره مبارزه با فساد در زمینه پیشگیری و شناسایی و تشخیص از بین بردن بسترهای فساد زاد که‬ ‫امیدواریم این زنجیره کامل شود‪ .‬ما در مبارزه با فساد هم با مفسدین مبارزه می کنیم هم به دنبال بازدارندگی بوده و‬ ‫از همه مهمتر به دنبال استرداد اموال به غارت رفته از بین المال مسلمین هستیم‪ .‬در خرداد امسال تنها در یک پرونده‬ ‫اقتصادی در خصوص مجموعه بدهی های گروه فالحیان به سیستم بانکی دوازده هزار میلیارد تومان مجموعه بدهی‬ ‫این گروه به سیستم بانکی تسویه شد‪ .‬اسماعیلی ادامه داد‪ :‬این در حالی است که اجرای این حکم هنوز اغاز نشده است‬ ‫اما موفق شدیم این بدهی را تسویه کنیم و این را یک دستاورد مهم میدانیم‪ .‬در حوزه های دیگر هم به دنبال تکمیل‬ ‫زنجیره تولید و واحد های تولیدی هستیم‪ .‬سخنگوی قوه قضاییه گفت‪ :‬هرچند در مبارزه با فساد حلقه اخر هستیم اما در‬ ‫مسیر حمایت از واحد های تولیدی حلقه اول زنجیره بوده ایم و هدف ما این بوده است که هیچ واحد صنعتی و تولیدی از‬ ‫ناحیه قوه قضاییه و بانکها نباید تعطیل شود‪ .‬وی در پاسخ به سوالی درخصوص افزایش اجاره بها نهایتا تا سقف‪ ۲۰‬تا‪۲۵‬‬ ‫درصد و فعالیت سودجویان در این حوزه و اقداماتی که می توان انجام داد تا این مشکالت مرتفع شود گفت‪ :‬ما بارها اعالم‬ ‫کردیم که در شرایط فعلی کشور نیازمند تصمیماتی برای تنظیم بازار در بخش های مختلف و اعمال نظارت نهادهای‬ ‫مسوول هستیم و معتقدیم با انجام وظایف نهادهای متولی می توان از افشار گسیختگی افزایش قیمت جلوگیری کرد‪.‬‬ ‫ما در قوه قضاییه مطالبه گر بوده ایم برای ساماندهی بخش های مختلف حقوق و نیازهای مردم و به همکاران هم گفته‬ ‫ایم که در عموم مسایل به ویژه قراردادهای اجاره واحد های مسکونی و شرایط کرونایی و استیصال مردم و مستاجران را‬ ‫مورد توجه قرار دهند‪ .‬باید در این شرایط احکام فورسماژور مورد توجه قرار بگیرد و توصیه می کنیم اگر پرونده ای برای‬ ‫تخلیه واحد های مسکونی تشکیل شد دقیقا شرایط روز و وضعیت عمومی جامعه را و سیاست قوه قضاییه را مورد لحاظ‬ ‫قرار دهند و تصمیمات قضایی کمک به ثبات در بازار قیمت ها منجر شود‪ .‬وی درخصوص اخرین وضعیت رسیدگی‬ ‫به پرونده کارگران نیز گفت‪ :‬ما چند سیاست داریم اوال ما اعتراض کارگران را به رسمیت می شناسیم اما تاکید کردیم‬ ‫اعتراض باید در چارچوب و ضوابط قانونی باشد و توام با اعمال مجرمانه نباشد‪ .‬از سوی دیگر اعتقاد داریم باید مطالبات‬ ‫جامعه کارگری براورده شود اما در برخی حوزه ها شاهد رفتارهای قانون شکنانه بودیم و قوانین نظم عمومی کشور بهم‬ ‫ریخت اما باز هم سیاست ما ارفاقی است‪ .‬در اراک در پرونده اذر اب هم همین موضوع را شاهد بودیم‪.‬‬ ‫سخنگوی قوه قضاییه گفت‪ :‬اخیرا بعد از صدور حکم در پرونده اذر اب یک فضا سازی رسانه ای صورت گرفت در حالی‬ ‫که حکم بدوی بود و از سوی دیگر مجازات ها ابطال شده بود اما کار رسانه ای کردند‪ .‬در حالی که خود کارگران بعد از‬ ‫مطالعه درست حکم گفتند احکام صادره را قبول داریم‪ .‬وی درخصوص اینکه ایا براوردیم از میزان سرمایه اجتماعی قوه‬ ‫قضاییه دارید یا خیر گفت‪ :‬استنباط عمومی ما در براوردهای اجتماعی این بود که به لحاظ تحقق بعد مردمی شدن قوه‬ ‫قضاییه سرمایه اجتماعی ما تقویت شد‪ .‬ما در این مسیر اقدامات زیادی انجام دادیم برای مثال هفده سفر استانی رفتیم‬ ‫و حرف مردم را شنیدیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این در حالی است که پنج هزار بازدید مدیران قضایی و صد و ده هزار مالقات‬ ‫مردمی و نوزده نشست تخصصی با نخبگان و چهره های برگزیده کشور داشتیم و در کنار ان نشست های مشابهی‬ ‫هم در استانها برگزار شد‪ .‬سخنگوی قوه قضاییه گفت‪ :‬بیش از یک میلیون تماس تلفنی داشتیم و پیگیری بیش از ‪۶۰‬‬ ‫هزار نامه ارسالی به دبیرخانه قوه قضاییه را شاهد بودیم که از این تعداد ‪ ۳۴‬هزار نامه مربوط به سفرهای استانی بود و در‬ ‫مجموع تالش شد تا ارتباط مردمی داشته باشیم‪ .‬سخنگوی قوه قضاییه گفت‪ :‬همچنین براساس نظرسنجی های انجام‬ ‫شده توسط دانشگاه تهران در دهه اخر خرداد ماه مشخص شد که مردم در اظهار نظر خودشان اعتمادشان به دستگاه‬ ‫قضا افزایش پیدا کرده است‪ .‬از مردم درباره زمان رسیدگی ها سوال کردیم که ‪ ۴۰‬درصد مخاطبین گفته اند سرعت‬ ‫رسیدگی ها افزایش یافته است البته ‪ ۳۵‬درصد هم می گویند مشابه سال های قبل بوده است‪ .‬از مردم درباره تغییر‬ ‫برخورد قضات پرسیده شده است که‪ ۳۷‬درصد گفته اند تغییری نداشته است اما‪ ۳۶‬درصد گفته اند برخورد قضات بهتر‬ ‫از گذشته شده است و این برای ما یک ارزش محسوب می شود‪ .‬از مردم پرسیده شده است که ایا برخورد کارمندان‬ ‫تغییر کرده است؟ ‪ ۳۹‬درصد گفته ان تغییری نداشته است اما ‪ ۳۷‬درصد گفته اند رفتار کارمندان بهتر از گذشته شده‬ ‫است و این در حالی است که پیش از این از وضعیت رفتاری قضات مردم گالیه داشتند‪ .‬از مردم پرسیده شده است که‬ ‫ایا اعتماد شما به دستگاه قضایی افزوده شده است که‪ ۴۱‬درصد اعتمادشان تفاوتی نداشته است اما‪ ۴۷‬درصد معتقدند‬ ‫اعتمادشان به قوه قضاییه افزوده شده است‪ ۲۷ .‬درصد مردم معتقد بودند که عملکرد قوه قضاییه تحولی نداشته است‬ ‫اما ‪ ۶۳‬درصد هم معتقدند عملکرد قوه قضاییه متحول شده است‪ .‬اعتماد مردم بار مسوولیت ما را سنگین کرده است‬ ‫البته ما مغرور نشده و بیش از پیش باید گام های بلند تری در جهت رضایت مردم باید برداریم و حتما در این مسیر‬ ‫گام بر میداریم و به همکاران می گوییم که این سامانه نظرسنجی اخیر مداوم عملکرد همکاران را رصد خواهد کرد‪ .‬وی‬ ‫درخصوص اخرین وضعیت پرونده محکومیت فریبا عادل خواه گفت‪ :‬دادگاه بدوی ما در خصوص فریبا عادل خواه رای‬ ‫رای کرده بود و این رای به تجدید نظر رفته و اخیرا حکم دادگاه بدوی تایید شده است‪ .‬ایشان به لحاظ ارتکاب جرایمی‬ ‫امنیتی به تحمل پنج سال حبس محکوم شده است البته یک حبس یک و نیم ساله هم دارند که در نهایت همان‬ ‫حبس پنج ساله با احتساب ایام بازداشت موقت اجرا خواهد شد‪ .‬وی درخصوص بی نتیجه ماندن رسیدگی به پرونده‬ ‫های تحقیق و تفحص گفت‪ :‬اوال این پرونده ها اولویت دارد و ثانیا با دقت رسیدگی می شود و ثالثا مقرر شده است اگر‬ ‫در جایی نقصی وجود داشته است باید با مجلس مکاتبه شود تا نقص مورد نظر رفع شود‪.‬‬ ‫سخنگوی قوه قضاییه گفت‪ :‬تاکنون ‪ ۲۹‬مورد پرونده تحقیق و تفحص به دادسرای تهران ارجاع شده است که دوازده‬ ‫مورد در حال رسیدگی است‪ ۲ .‬مورد به محکومیت و کیفرخواست منجر شده است و ‪ ۱۵‬مورد هم منجر به قرار منع‬ ‫تعقیب و مختومه شدن پرونده شد‪ .‬وی درباره حکم روح اهلل زم هم گفت‪ :‬این حکم در موعد مقرر صادر شد و دادگاه‬ ‫حکم خود را مبنی بر محکومیت زم صادر کرده است اما حکم بدوی است‪ .‬سخنگوی قوه قضاییه گفت‪ :‬برای روح اهلل زم‬ ‫به لحاظ موارد اتهامی متعدد نهایتا به مصداق افساد فی االرض حکم اعدام صادر شده است‪ .‬اسماعیلی با اشاره به اینکه‬ ‫این متهم به حبس هم محکوم شده است گفت‪ :‬البته این حکم غیر قطعی است و اگر فرجام خواهی شود پرونده به‬ ‫دیوان عالی کشور خواهد رفت مورد بررسی قرار خواهد گرفت‪ .‬سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به گالیه ای درباره عدم‬ ‫ارتباط مسووالن قضایی با رسانه ها نیز گفت‪ :‬در ارتباط با بسیاری از اخبار مطرح شده بارها گفته ایم که ما معذوریت‬ ‫های قانونی داریم‪ .‬اگر این معذوریت ها نباشد می توان بهتر عملکرد اما این معذوریت ها ما را با محدودیت هایی مواجه‬ ‫کرده است‪ .‬وی در پاسخ به سوالی درباره دستگیری افرادی از مجموعه جمعیت امام علی نیز گفت‪ :‬اینکه در این موضوع‬ ‫افرادی بازداشت شده اند تایید می شود و سه نفر بازداشتی داریم اما اینها ربطی به سازمان و تشکل مردم نهاد شان‬ ‫ندارد‪ .‬این افراد در مظان اتهامی قرار گرفته اند که ربط به خود شخص شان دارد‪ .‬اسماعیلی گفت‪ :‬بارها گفته ایم که در‬ ‫اکثر قریب به اتفاق موارد شخص و فرد تحت تعقیب ما است و شغل این فرد برای ما فرقی ندارد‪ .‬برای مثال دانشجویی‬ ‫بازداشت می شود که می گوییم شغل این فرد برای ما ربطی ندارد‪ .‬وی در پاسخ سوالی مبنی بر تایید حکم اعدام برای‬ ‫سه نفر از معترضین ابان ماه گفت‪ :‬هنوز این پرونده اعاده نشده است و تاییدی مبنی بر صدور رای از سوی دیوان عالی‬ ‫کشور به دست ما نرسیده است‪ .‬البته این را هم می گوییم که ما تفاوت بین اعتراض و اغتشاش قایلیم و تقاضا می‬ ‫کنیم اصحاب رسانه این سیاست ما را مد نظر قرار بدهند ما نسبت به کسانی که اعتراض داشتند اکثریت ازاد شدند‬ ‫اما معدودی از افراد هستند که اغتشاش به پا کرده و اموال عمومی را به اتش کشیدند‪ .‬شما دیدید که یک سری از‬ ‫اینها فروشگاه مردم را اتش زدند‪ .‬باالتر از اینها برخی از این افراد انسان کشتند‪ .‬اینها حتما باید مجازات شوند زیرا به‬ ‫حقوق مردم تعدی کردند‪ .‬چه در این پرونده و چه در پرونده های دیگر اتهام این افراد فقط اغتشاش نبوده است بلکه‬ ‫برخی سرقت مسلحانه و ادم ربایی و مزاحمت برای نوامیس مردمی داشتند‪ .‬وی درباره پرونده طبری نیز گفت‪ ۲۱ :‬نفر‬ ‫ارتباطشان با طبری مشهود بوده و اسامی انها در کیفرخواست قید شده است‪ .‬البته بخش های از پرونده هنوز در دادسرا‬ ‫مفتوح است‪ .‬البته برای برخی از این افراد کیفرخواست صادر شده است‪ .‬اسماعیلی در پاسخ به سوالی درخصوص پرونده‬ ‫حسن رعیت نیز گفت‪ :‬این فرد هنوز در بازداشت است‪ .‬این پرونده ابعاد مختلفی دارد‪ .‬تحقیقات طوالنی و دامنه دار‬ ‫است‪ .‬البته به مراحل پایانی رسیدگی نزدیک شده است و تاکید شده است که تسریع شود در رسیدگی به این پرونده‪.‬‬ ‫این فرد در بازداشت است و اقتضا می کند که روند رسیدگی تسریع شود‪ .‬سخنگوی قوه قضاییه در خصوص مرگ‬ ‫قاضی منصوری هم گفت‪ :‬قوه قضاییه به جد پیگیر ابهام زدایی و شفافیت حادثه ای است که در رومانی اتفاق افتاد و به‬ ‫لحاظ ابعاد مختلف این موضوع برای ما اهمیت دارد‪ .‬اوال چون ایرانی بوده است و ثانیا چون پرونده داشت و ثالثا چون‬ ‫ما تقاضای استرداد این فرد را داشتیم‪ .‬وی ادامه داد ما هنوز قضاوتی ندترمی و فقط روایتی از پلیس بین املل داریم که‬ ‫حکایت از کشته شدن این فرد دارد و البته مستنداتی برای ما ارسال شده است که شامل عکس جنازه و عکس گذرنامه‬ ‫بوده است‪ .‬حسب ظاهر جنازه متعلق به منصوری بوده است اما ما قاضی هستیم و باید نمونه دی ان ای بررسی شود‪.‬‬ ‫ما مجدانه پیگیر این هستیم که باید در اسرع وقت جسد به ایران فرستاده شود‪ .‬در ارتباط اینکه ایا خودکشی بوده یا‬ ‫دیگر کشی ابهاماتی وجود دارد و خواسته تیم تا هیاتی از پلیس بین المللی و پزشکی قانونی به کشور رومانی بروند و‬ ‫اسناد و مدارک را در انجا ببینند‪ .‬وی در پاسخ به سوالی در خصوص اینکه مدتی است در فضای مجازی افرادی برای‬ ‫جذب فالوور مثل شرکتهای هرمی رفتار می کنند و عده زیادی از مردم فریب می خورند ایا قوه قضاییه اقدامی در این‬ ‫خصوص انجام می دهد یا خیر گفت‪ :‬یک بخش عمومی وجود دارد که ان هم مدیریت فضای مجازی است‪ .‬قرار نیست‬ ‫هر عمل مجرمانه ای در فضای مجازی به سهولت رخ بدهد و افراد متضرر بشوند‪ .‬برخی از این اقدامات جنبه عمومی‬ ‫دارند که دادستان ورود می کند اما برخی هم نیاز مند شاکی خصوصی است که باید بزه دیدگان اعالم شکایت کنند‪.‬‬ ‫در همه مواردی که جرم در ایران رخ دهد فرد حتما تعقیب قضایی می شود‪ .‬البته در حوزه خارجی هم تالش می کنیم‬ ‫موارد شناسایی شده به کشور بازگردانده شوند‪ .‬وی درخصوص جرم انگاری گران فروشی گفت‪ :‬بخشی از این بررسی‬ ‫توسط سازمان تعزیرات حکومتی انجام میگیرد و برخی هم توسط قوه قضاییه‪ .‬اگر احتکار جرم است به این نکته توجه‬ ‫باید بکنیم که وقتی فردی کاالی مورد نیاز مردم را احتکار می کنیم باید با ان برخورد شود و در اینجا دیگر حقوق مالکانه‬ ‫مورد توجه قرار نمیگیرد‪ .‬اسماعیلی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه روز گذشته خبری منتشر شد مبنی بر اعالن قرمز‬ ‫برای ‪ ۳۶‬متهم دست داشتن در ترور حاج قاسم سلیمانی در حالی که غربی ها این موضوع را سیاسی قلمداد کرده و از‬ ‫همکاری با سیستم قضایی سرباز زده اند برنامه شما چیست گفت‪ :‬بارها گفته ایم که از خون حاج قاسم نمی گذریم و‬ ‫باید مجرمان در این رابطه محاکمه شوند‪ .‬سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد‪ :‬هر کجا از این رسیدگی نیاز باشد دادگاه‬ ‫در داخل کشور برگزار شده و هر کجا هم نیاز باشد در کشور عراق محاکمات انجام می شود و هر جایی هم نیاز باشد از‬ ‫نهادهای بین المللی کمک خواهیم گرفت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬از همان روزهای اول اقدامات الزم صورت گرفته است و تشکیل‬ ‫پرونده داده ایم و هیات قضایی و مستشاری در نظر گرفته شده است و با سیستم قضایی عراق هم تعامل داشته ایم‪.‬‬ ‫تعدادی از عناصر موثر در این اقدام تروریستی و کشتن انسانهای بی گناه را شناسایی کرده ایم افرادی که رسماً این اقدام‬ ‫را به گردن گرفته اند و کسانی که ما براساس اشراف اطالعاتی متوجه شدیم در این اتفاق تروریستی نقش داشته اند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬فهرست افراد تکمیل شد و نام و سمت انها مشخص شد و برای این افراد اعالن قرمز صادر شده است و پیگیر‬ ‫هستیم در هر زمانی که به این افراد دسترسی پیدا شود محاکمه شده و مجازات شوند‪ .‬گوش ما به این حرفهای خارجی‬ ‫ها هم بدهکار نیست زیرا این تحت نفوذ کشورهای زورگو هستند‪ .‬این حادثه یک اقدام تروریستی بوده است‪ .‬قتل انجام‬ ‫شده است و انسانی کشته شده است‪ .‬این حادثه کجایش سیاسی است‪ .‬مهمان کشور عراق را که نماد مبارزه با تروریسم‬ ‫بین المللی بوده است را کشته اند‪ .‬این پیگیری سیاسی نبوده است و ما تا اخرین لحظه پیگیر این موضوع خواهیم بود‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫سخنگوی وزارت خارجه چین‪ :‬مخالف تمدید تحریم تسلیحاتی ایران هستیم‬ ‫چهارشنبه ‪ 11‬تیرماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪296‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اخبار‬ ‫وضعیت همه گیری کرونا نگران کننده است‬ ‫سالمت فدای اقتصاد نشود‬ ‫رئیس کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس شورای‬ ‫اســامی با بیان این کــه جای نگرانی جــدی درباره‬ ‫کرونا وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬درســت است که اقتصاد مهم‬ ‫می باشــد‪ ،‬اما ســامت مردم از همه چیز مهم تر است‬ ‫می ترسم سالمت فدای اقتصاد شود‪.‬‬ ‫حســینعلی شــهریاری اظهار کرد‪ :‬وضعیــت از لحاظ‬ ‫همه گیری ویروس کرونا در کشور مناسب نیست‪ ،‬چون‬ ‫مردم دیگر توصیه های بهداشــتی را رعایت نمی کنند‬ ‫و در ایــن بین رییــس جمهور هم خودش یکســری‬ ‫توصیه هایی می کنند که مردم فکر می کنند همه چیز‬ ‫به روال عادی برگشته است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تخت های بیمارستانی در حال پر شدن‬ ‫است و پرسنل و کادر سالمت فرسوده شده اند‪ .‬اگر فکر‬ ‫جدی نشــود و طرح فاصله گذاری اجتماعی به درستی‬ ‫اجرا نشود‪ ،‬شرایط به خوبی پیش نخواهد رفت‪.‬‬ ‫مردم باید از ماسک اســتفاده کنند که اگر این نکات‬ ‫رعایت نشود ممکن است با مشکالت جدی مواجه شده‬ ‫و جان تعدادی از هموطنان از دست رود کما این که در‬ ‫‪ ۲۴‬ساعت گذشته تعداد فوتی ها سه رقمی شده است‪.‬‬ ‫رییس کمیســیون بهداشــت و درمان مجلس شورای‬ ‫اســامی تاکید کرد‪ :‬دولت باید به توصیه مســئوالن‬ ‫حوزه ســامت توجه کند و نظر کارشناسان و خبرگان‬ ‫این حــوزه را مدنظر قرار دهد‪ .‬اقتصاد مهم اســت اما‬ ‫اولویت اول ســامت مردم می باشد‪ .‬می ترسم سالمت‬ ‫فدای اقتصاد شــود و بعد به ســمتی رویم که شرایط‬ ‫سخت شده و نتوان کاری انجام داد‪.‬‬ ‫شــهریاری درباره ی امکان اجرایی شدن طرح استفاده‬ ‫اجباری از ماســک اظهار کرد‪ :‬دولــت برای این کار از‬ ‫بسیج و نیروهای مردمی استفاده کند‪ .‬اکنون متاسفانه‬ ‫شــاهدیم که مراســم عروســی و عزا برگزار می شود‬ ‫تاالرهــای پذیرایــی باز هســتند‪ ،‬تمــام توصیه هایی‬ ‫که قبال شــده بود را اجرا نمی کننــد چون مردم فکر‬ ‫می کنند دیگر کرونا جدی نیست‪ .‬ما از رییس جمهور‬ ‫می خواهیــم توصیه های خبرگان جامعه پزشــکی را‬ ‫جدی گرفته و به ان عمل کنند‪ ،‬کمیســیون بهداشت‬ ‫هــم تذکرات الزم را به رییــس جمهور می دهد‪ ،‬چون‬ ‫جای نگرانی جدی وجود دارد‪.‬‬ ‫چرا جلسات سران قوا‬ ‫برگزار نمی شود؟‬ ‫بیــش از یک ماه اســت که جلســات شــورای عالی‬ ‫هماهنگی اقتصادی سه قوه برگزار نمی شود‪ .‬جلساتی‬ ‫که تا سوم خرداد‪ ،‬دست کم هر دو هفته یک بار و در‬ ‫روزهای شــنبه با حضور سران سه قوه برگزار می شد‪.‬‬ ‫اخرین جلسه شــورای عالی هماهنگی اقتصادی سه‬ ‫قوه با حضور حســن روحانی رئیس قوه مجریه‪ ،‬سید‬ ‫ابراهیم رئیســی رئیس قوه قضاییــه و علی الریجانی‬ ‫رئیــس وقت قوه مقننه روز شــنبه ســوم خرداد ‪۹۹‬‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫جلســه ای که پنجاهمین جلســه مشــترک روسای‬ ‫ســه قوه بود و به گفته رئیس جمهــور «تاکنون برای‬ ‫همکاری و تعامل سه قوه در مباحث اقتصادی تشکیل‬ ‫شده و طی ‪ ۵۰‬جلســه ‪ ۲۳۰‬مصوبه داشته است‪ ».‬تا‬ ‫زمان حضور علی الریجانــی به عنوان رئیس مجلس‪،‬‬ ‫این جلســات با حضور روسای هر سه قوه در روزهای‬ ‫شــنبه دست کم دو بار در ماه تشکیل می شد‪ .‬به طور‬ ‫مثال قبل از جلســه پنجاهم در روز شــنبه ‪ ۳‬خرداد‪،‬‬ ‫جلسه چهل ونهم در روز شنبه ‪ ۲۰‬اردیبهشت و جلسه‬ ‫چهل وهشتم در روز شنبه ‪ ۱۳‬اردیبهشت برگزار شد‪.‬‬ ‫اما حاال و با حضــور محمدباقر قالیباف رئیس مجلس‬ ‫یازدهــم در راس قــوه مقننه‪ ۳۸ ،‬روز اســت که این‬ ‫جلســات برگزار نمی شود و ممکن اســت این شائبه‬ ‫ایجاد شــود که رقابت انتخاباتی قالیباف و روحانی در‬ ‫سال ‪ ۹۶‬تاکنون ادامه پیدا کرده است‪.‬‬ ‫هرچند روحانی در این بیش از یک ســالی که رئیسی‬ ‫رئیس قوه قضاییه اســت نشــان داده که حاضر است‬ ‫برای حل مشــکالت کشور‪ ،‬با رقیب انتخاباتی خود در‬ ‫سال ‪ ۹۶‬در جلســات مختلف شرکت کند‪ .‬البته شاید‬ ‫به دلیل برنامه های فشــرده رئیس جمهور به خصوص‬ ‫برگزاری جلســات متعدد از جمله هیئت دولت‪ ،‬ستاد‬ ‫ملی مقابله با کرونا‪ ،‬ســتاد اقتصادی دولت و ‪ ...‬از یک‬ ‫سو و تشکیل مجلس جدید و برنامه های کاری قالیباف‬ ‫به عنوان رئیس جدید مجلــس و از طرفی برنامه های‬ ‫متعدد رئیس قوه قضاییه در هفته قوه قضاییه‪ ،‬برگزاری‬ ‫این جلسات با تاخیری ‪ ۳۸‬روزه همراه شده باشد اما بد‬ ‫نیست که برای جلوگیری از هرگونه ابهام درباره دلیل‬ ‫برگزار نشــدن این جلسات در دوره ریاست جدید قوه‬ ‫مقننه شفاف سازی صورت گیرد‪.‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫سکه پنج تومانی جایگزین اسکناس ‪ ۵‬هزار تومانی می شود‬ ‫‪4‬‬ ‫ناصر همتی‪،‬رئیس کل بانک مرکزی در مصاحبه ای گفت‪ ۸ :‬میلیارد اسکناس در کشور وجود دارد که ‪ ۵‬میلیارد ان زیر ‪ ۲‬هزار تومان است‪ .‬باید برای تعویض سالی یک میلیارد‬ ‫اســکناس فرسوده ‪ ۴۰۰‬میلیارد تومان هزینه کنیم‪.‬سکه های دو تومانی به جای اســکناس دو هزار تومانی به مرور زمان وارد صحنه پولی و بانکی کشور خواهد شد و سکه پنج‬ ‫تومانی هم به جای اسکناس پنج هزار تومانی عملیاتی خواهد شد‪ .‬از دو تا پنج سال ‪ ۴‬صفر پول کشورمان حذف خواهد شد و مطمئنیم هیچ تاثیری در تورم ندارد‪.‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 11‬تیرماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪296‬‬ ‫گزارش‬ ‫پرداخت ‪ 40‬هزار میلیارد ریال‬ ‫تسهیالت کرونا به کسب و کارها‬ ‫معاون توسعه کارافرینی و اشتغال وزارت تعاون گفت‪:‬‬ ‫پرداخت تســهیالت به مشاغل اسیب دیده از کرونا در‬ ‫هفته های اخیر اغاز شــده و تاکنون ‪ ۴۰‬هزار میلیارد‬ ‫ریال پرداخت شــده اســت‪ .‬پس از شــیوع کرونا در‬ ‫کشور‪ ،‬بســیاری از کسب و کارها تعطیل و کارگران و‬ ‫کارفرمایان خانه نشــین شدند‪ .‬بنابراین دولت تصمیم‬ ‫گرفت با اعطای تسهیالت از بیکار شدن دایمی افرادی‬ ‫که تحت تاثیر ویروس کرونا خانه نشــین شده بودند‪،‬‬ ‫جلوگیری و از فرصت های شــغلی حمایت کند‪ .‬پس از‬ ‫بررسی های انجام شده در ستاد ملی کرونا و برابر اعالم‬ ‫بانک مرکزی‪ ۱۴ ،‬رســته اصلی با ‪ ۵۵‬زیررسته که یک‬ ‫میلیون و ‪ ۲۰۰‬بنگاه را دربرمی گیرد مشــمول دریافت‬ ‫وام شناســایی شــدند و برای کارفرمایان این بنگاه ها‬ ‫پیامک برای ثبت اطالعات در سامانه کارا ارسال شد‪.‬‬ ‫معــاون توســعه کارافرینی و اشــتغال وزارت تعاون‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬تاکنون حدود ‪ ۹۰۰‬هزار نفر در سامانه‬ ‫ثبــت نام کردند و در حال حاضــر نیز حدود ‪ ۷۶‬هزار‬ ‫پرونده در شعب بانک ها وجود دارد‪.‬‬ ‫«عیسی منصوری» افزود‪ :‬متقاضیان دریافت تسهیالت‬ ‫کارفرما یا خویش فرما هستند و هر کدام از پرونده هایی‬ ‫که به شــعب بانک ها ارسال شده تعداد زیادی اشتغال‬ ‫را دربرمی گیرد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬ظــرف چند روز اخیر ‪ ۱۴۳‬هزار پرونده‬ ‫از طریق ســامانه کارا به بانک ها ارسال‪ ۶۵۸ ،‬پرونده‬ ‫نیز تصویب شــده و اماده انتقال به مرحله بعد اســت‪.‬‬ ‫معاون توســعه کارافرینی وزارت تعاون گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به اینکه پرداخت تســهیالت اخیرا شروع شده است و‬ ‫به تدریج رو به افزایش است پیش بینی می کنیم ‪۳۸۰‬‬ ‫هزار پرونده در اینده نزدیک به مرحله پرداخت برسد‬ ‫که حدود یک میلیون اشــتغال را تحت پوشــش قرار‬ ‫می دهد‪.‬‬ ‫وی دربــاره زمان پرداخت تســهیالت به رســته های‬ ‫مختلــف به عنــوان نمونه بخش حمــل و نقل‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫فرایند بررسی درخواســت ها طوالنی نیست و توقفی‬ ‫در کار نیست‪ .‬منصوری گفت‪ :‬سیستمی طراحی شده‬ ‫که افــراد امضای طالیی ندارند بــه محض ثبت نام و‬ ‫وارد کردن اطالعات در ســامانه دستگاه های مختلف‪،‬‬ ‫ســه روز فرصت دارند بررسی های الزم را انجام دهند‬ ‫و چنانچه نظرشــان اعالم نشــود سیســتم به صورت‬ ‫اتوماتیک درخواست را به بانک اعالم می کند‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬پس از ارســال پرونده به بانــک‪ ،‬بالفاصله پیامک‬ ‫برای متقاضی ارســال می شــود که باید بــرای احراز‬ ‫هویــت مراجعه و ضمانت تعیین شــده را فراهم کند‪.‬‬ ‫معاون توسعه اشــتغال وزارت تعاون بیان کرد‪ :‬تالش‬ ‫کردیم اخذ ضمانت تسهیل شود برای نمونه رانندگان‬ ‫و خویش فرمایان می توانند سفته یا چک به بانک ارائه‬ ‫کنند و نیاز به ضامن نیست‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬بانک ها یک هفته فرصــت دارند اقدامات‬ ‫الزم در خصوص احراز هویت و تکمیل پرونده را انجام‬ ‫دهند‪ .‬منصوری افزود‪ :‬ممکن اســت برخی از بانک ها‬ ‫با سامانه اشــنا نباشند و نشســتن پرونده در سامانه‬ ‫و درون سیســتم بانکی زمان بر باشــد‪ .‬معاون توسعه‬ ‫اشــتغال وزارت تعاون درباره پرداخت تســهیالت به‬ ‫کســب و کارهای فاقد بیمه‪ ،‬گفت‪ :‬طی مذاکراتی که‬ ‫با دستگاه ها و تشــکل های مختلف داشتیم‪ ،‬خواستیم‬ ‫که اطالعات افراد شاغل و بنگاه های فاقد بیمه را ارائه‬ ‫دهند و تا کنون نیز اطالعات قابل توجهی ارائه شــده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مشــکل ما این بود کــه اطالعات صرفا در‬ ‫حــد کد ملی و داشــتن یک جواز بود کــه این کافی‬ ‫نیســت زیرا برای نمونه ممکن است فرد جواز فعالیت‬ ‫را دریافت کرده باشــد اما در این زمینه فعال نباشــد‪،‬‬ ‫بنابراین با پرداخت تســهیالت به انها حق افراد دیگر‬ ‫تضییع شود‪.‬‬ ‫منصــوری بیان کرد‪ :‬طی هماهنگی که با دســتگاه ها‬ ‫داشتیم مقرر شد لیســت افرادی که هویت انها احراز‬ ‫شده و در حال حاضر فعال هستند ارائه شود‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫از این هفته ثبت نام کسب و کارها و افراد متقاضی که‬ ‫بیمه نیستند شروع می شــود و پرداخت تسهیالت به‬ ‫انها از هفته اینده شروع می شود‪.‬‬ ‫سرپرست وزارت صنعت‪:‬‬ ‫تجارت کشور در حال بازگشت به دوران پیش از کرونا است‬ ‫سرپرســت وزارت صنعت‪ ،‬معــدن و تجارت اعالم کرد‪ :‬امــار تولیدات منتخب کاالیی کشــور با وجود‬ ‫محدودیت های کرونایی و تشدید تحریم ها‪ ،‬در سه ماه نخست امسال افزایشی بوده و تجارت کشور در حال‬ ‫بازگشت به دوران پیش از کرونا است‪« .‬حسین مدرس خیابانی» در مراسم روز ملی صنعت و معدن‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫تولیدکنندگان با همت و عزم جدی خود در روزهای سخت کشور و در ایام کرونا‪ ،‬مانع کند شدن حرکت‬ ‫صنعت و توقف تولید در کشور شدند‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬در این مدت با وجود همه محدودیت ها‪ ،‬تولید ماسک‬ ‫بیش از ‪ ۳۰‬برابر افزایش تولید داشته و از ‪ ۲۰۰‬هزار عدد (در ابتدای اسفند ماه) به ‪ ۶‬میلیون عدد رسیده و‬ ‫با همت تولیدکنندگان‪ ،‬اکنون از یک وارد کننده اقالم بهداشتی مرتبط با کرونا به صادرکننده در این حوزه‬ ‫تبدیل شده ایم‪ .‬مدرس خیابانی گفت‪ :‬امروز حدود ‪ ۲۳‬درصد اشتغال کشور و ‪ ۷۶‬درصد صادرات غیرنفتی‬ ‫مربوط به بخش صنعت اســت‪ .‬وی خاطرنشــان کرد‪ :‬در بازدیدهایی کــه از واحدهای تولیدی و صنعتی‬ ‫کشور داشتم‪ ،‬نه تنها حرکت صنعت متوقف نشده بلکه گام های محکمی در راستای تکمیل و بهره برداری‬ ‫طرح های جدید و توسعه ای برداشته شده است‪ .‬سرپرست وزارت صنعت گفت‪ :‬در سه ماهه نخست امسال‬ ‫و با وجود محدودیت های کرونایی و تحریم ها‪ ،‬عموم تولیدات منتخب کاالیی افزایشی بوده و به عنوان نمونه‬ ‫تولید خودرو ‪ ۲۲‬درصد‪ ،‬تولید تایر خودرو ‪ ۲۷‬درصد و تولید سیمان ‪ ۱۰‬درصد رشد داشته و در حوزه لوازم‬ ‫خانگی تولید ماشین لباسشویی ‪ ۱۰۰‬درصد افزایش یافته و تولید تلویزیون با افزایش ‪ ۵۰‬درصدی روبرو‬ ‫بوده است‪ .‬وی افزود‪ :‬در دو ماه نخست امسال مشکالت عدیده ای در بازگشایی مرزهای تجاری و برقراری‬ ‫صادرات کشور وجود داشت که با مدیریت انجام شده اکنون حدود ‪ ۸۰‬درصد از مرزهای تجاری و ‪ ۷۵‬درصد‬ ‫از بازارچه های مرزی کشور فعال است‪ .‬سرپرست وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در بخش دیگری از سخنان‬ ‫خود اعالم کرد‪ :‬در سه ماهه نخست امسال صدور جواز تاسیس صنعتی بیش از ‪ ۲۷‬درصد نسبت به مدت‬ ‫مشابه سال قبل افزایش داشته و میزان سرمایه گذاری های جواز تاسیس های صادره نیز با افزایش ‪۱۳۷‬‬ ‫درصدی مواجه شــده است‪ .‬مدرس خیابانی اضافه کرد‪ :‬در این مدت تعداد شرکت های دانش بنیان از ‪۳۲۵‬‬ ‫شــرکت به ‪ ۳۵۰‬شرکت رسیده است‪ .‬وی تاکیدکرد‪ :‬امار موجود تولید نشان از رشد تولید در بخش های‬ ‫مختلف دارد که ثابت می کند دشمنان نتوانستند این کشور را به زانو دراورند و صنعت را متوقف کنند‪.‬‬ ‫‪ ۴‬ماموریت ویژه برای تحقق جهش تولید‬ ‫سرپرســت وزارت صنعت اظهارداشت‪ :‬امسال وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت چهار ماموریت ویژه برای‬ ‫تحقق اهداف «جهش تولید» برای خود تعریف کرده و در دســتور کار قرار داده اســت‪ .‬وی‪« ،‬تعمیق‬ ‫ساخت داخل» را نخستین محور فعالیت وزارت صنعت در سال ‪ ۹۹‬عنوان کرد و گفت‪ :‬باید روی صنایع‬ ‫داخلی و دانش بنیان و توانایی جوانان ســرمایه گذاری کرده و متمرکز شــویم‪ .‬سرپرست وزارت صنعت‬ ‫افزود‪ :‬در همین راســتا‪ ،‬تامین مواد اولیه به عنوان اولویت کاری وزارت صنعت قرار گرفته و با همکاری‬ ‫بانک مرکزی‪ ،‬در خرداد ماه گشایش خوبی در این بخش به وجود امده است‪ .‬مدرس خیابانی اعالم کرد‪:‬‬ ‫امسال تکمیل و راه اندازی طرح های نیمه تمام در دستور کار این وزارتخانه است و در همین راستا بیش‬ ‫از ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬طرح صنعتی با پیشرفت فیزیکی باالی ‪ ۶۰‬درصد مراحل تکمیل خود را طی می کنند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در قالب پویش ملی «تولید‪ ،‬تداوم امید»‪ ،‬بهره برداری از ‪ ۲۰۰‬طرح بزرگ و پیشران با ارزش‬ ‫سرمایه گذاری بیش از ‪ ۱۷۰‬هزار میلیارد تومان و اشتغال زایی افزون بر ‪ ۴۱‬هزار نفری در حال انجام است‬ ‫و هفته نخست این پویش با فرمان رئیس جمهوری وارد فاز عملیاتی خود شد‪ .‬سرپرست وزارت صنعت‬ ‫اضافه کرد‪ :‬سومین ماموریت وزارت صنعت در سال جهش تولید‪ ،‬توسعه صادرات و کنترل واردات است و‬ ‫با توجه به اینکه افزایش تولید نیازمند بازارهای صادراتی جدید است‪ ،‬دستیابی به رقم ‪ ۴۱‬میلیارد دالر‬ ‫صادرات غیرنفتی در این وزارتخانه هدف گذاری شــده است‪ .‬وی ابراز امیدواری کرد که با وجود شکاف‬ ‫امار صادراتی در سه ماهه نخست امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل‪ ،‬با پیگیری های انجام شده و با‬ ‫روند حاضر به رقم مد نظر دست یابیم‪ .‬مدرس خیابانی افزود‪ :‬در کنترل واردات نیز این وزارتخانه جدی‬ ‫عمل می کند و در تالشیم اقالم مورد نیاز را از محل تولیدات داخلی تامین کنیم‪ .‬وی‪ ،‬ماموریت چهارم‬ ‫وزارت صنعت را کنترل و تنظیم بازار عنوان کرد و گفت‪ :‬استمرار تولید با رعایت پروتکل های بهداشتی‬ ‫و تامین به هنگام کاالهای مورد نیاز‪ ،‬مانع از خالی شــدن فروشــگاه ها و تامین مناسب کاالها در مراکز‬ ‫عرضه شده و این روند تداوم خواهد یافت‪.‬‬ ‫بخشنامه مهم واعظی برای تحقق شعار «جهش تولید»‬ ‫رییس دفتر رییس جمهوری در بخشنامه ای به استانداران سراسر کشور‬ ‫خواستار برنامه ریزی‪ ،‬پیگیری و ارائه گزارش درباره اجرای سیاست هایی‬ ‫شد که در جلسه سوم تیرماه رئیس جمهوری با استانداران تحت عنوان‬ ‫«برنامه ریزی و تالش ملی برای تحقق شعار جهش تولید» مطرح شده‬ ‫بود‪ .‬رئیس جمهوری جلسه ســوم تیرماه بر ضرورت ادامه خدمات و‬ ‫انجام مسئولیت های مجموعه دولت تا اخرین دقیقه‪ ،‬تکمیل پروژه های‬ ‫نیمه کاره‪ ،‬کمک به کاهش فشارهای ناشی از کرونا و تحریم که بر مردم‬ ‫وارد می شود و در عین حال تشریح دستاوردهای دولت در هر استان‬ ‫و منطقه تاکید داشت‪ .‬در این راستا‪ ،‬محمود واعظی در بخشنامه ای‬ ‫که روز یکشــنبه خطاب به استانداران ارسال کرد‪ ،‬از انان خواست در‬ ‫شرایطی که دولت دوازدهم در سخت ترین روزهای تاریخ معاصر ایران‬ ‫عهده دار مسئولیت است‪ ،‬تالش تا اخرین لحظه را وظیفه دینی‪ ،‬انقالبی‬ ‫و ملی خود بدانند‪.‬‬ ‫استانداران برای کنترل قیمت ها تالش کنند‬ ‫به گزارش روز سه شنبه پایگاه اطالع رسانی دولت‪ ،‬رییس دفتر رییس‬ ‫جمهوری‪ ،‬استانداران را مکلف به تالش در جهت کنترل قیمت ها کرده‬ ‫و تاکید کرده است‪ :‬وزیران و استانداران باید راه حل های مناسب خود‬ ‫را برای برداشــتن فشار از روی دوش مردم و کمک به عبور از شرایط‬ ‫جاری ارائه کنند‪.‬‬ ‫استانداران از اتخاذ هرگونه تصمیم سیاسی و جناحی‬ ‫پرهیز کنند‬ ‫این بخشنامه همچنین از استانداران خواسته در فرصت باقی مانده از‬ ‫عمر دولت در وحدت و تواضع با مردم از اتخاذ هرگونه تصمیم سیاسی‬ ‫و جناحی بپرهیزند و با شریک کردن همه مردم و جناح ها و با تاکید‬ ‫بر حضور جوانان‪ ،‬زنان‪ ،‬اقوام و مذاهب مختلف تمرکز خود را بر حرکت‬ ‫سریع تر و پربارتر به سوی تامین منافع مشترک قرار دهند‪ .‬فهرست‬ ‫امالک و زمین های مازاد استان ها در اختیار دولت قرار گیرد‬ ‫در این بخشنامه بر مبنای سیاست های اعالمی اخیر دولت در راستای‬ ‫حل مشکل مسکن از استانداران خواسته شده است فهرست امالک‬ ‫و زمین های مازاد اســتان را با مشــخصات‪ ،‬موقعیت و متراژ دقیق از‬ ‫طریق وزیر کشور در اختیار دولت قرار دهند‪ .‬واگذاری زمین ارزان یا‬ ‫در مواردی رایگان به تولید کنندگان مسکن و سرمایه گذاران از جمله‬ ‫سیاست هایی است که در این بخشنامه مورد تاکید قرار گرفته است‪.‬‬ ‫رییس دفتر رییس جمهوری در این بخشنامه با اتکا به تاکید رییس‬ ‫جمهوری بر تکمیل پروژه های نیمه تمام و تبدیل سرمایه های منجمد‬ ‫به مولد به استانداران تکلیف کرد مشخصات پروژه های مهمی را که‬ ‫تکمیل و بهره برداری انها تا پایان عمر دولت امکان پذیر اســت را در‬ ‫اختیار دولت قرار دهند‪.‬‬ ‫از مولدسازی معادن تا واگذاری پروژه های نیمه تمام‬ ‫براساس این سیاست ابالغی‪ ،‬استانداری ها موظف هستند با شناسایی‬ ‫معادن بزرگی که بهره برداری از انها معطل مانده است به افرادی که‬ ‫معادن در اختیار انها است مهلت کوتاهی برای مولد ساختن شان بدهند‬ ‫و در صورتی که انها نتوانستند در موعد مقرر بهره برداری کنند‪ ،‬معادن‬ ‫را ازاد کنند‪ .‬این بخشنامه بر واگذاری پروژه های نیمه تمام که منجمد‬ ‫مانده اســت و بزودی تکمیل نمی شود تاکید دارد و بر اساس ان این‬ ‫واگذاری ها به شرط انکه سرمایه گذاران بتوانند در زمان محدود پروژه‬ ‫را تکمیل و نهایی کنند می تواند با شرایطی به صورت رایگان صورت‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫دستاوردهای استانی‪ ،‬منطقه ای و ملی نظام مستند شود‬ ‫واعظی در این بخشنامه از استانداران خواسته است عالوه بر توضیح‬ ‫مشکالت و فشاری که دولت در انجام مسئولیت های خود با انها مواجه‬ ‫است خدمات و دستاوردهای استانی‪ ،‬منطقه ای و ملی نظام جمهوری‬ ‫اسالمی ایران را به صورت مستند و بدون هیچگونه مبالغه و اغراق و بر‬ ‫اساس واقعیت برای مردم ایران و جهان تبیین کنند‪.‬‬ ‫دستاوردهاینظامجمهوریاسالمی‬ ‫با رژیم گذشته مقایسه شود‬ ‫در این بخشــنامه با تاکید بر ضرورت ورود قدرتمندانه ایران به قرن‬ ‫جدید در ســال ‪ ۱۴۰۰‬امده است‪ :‬باید خدماتی که در این قرن انجام‬ ‫شده و بخشی از ان مربوط به رژیم گذشته است و بخشی مربوط به‬ ‫جمهوری اسالمی ایران به صورت مقایسه ای برای مردم بیان شود تا‬ ‫موجب افزایش روحیه و نشاط مردم شود‪ .‬باید واقعیت هایی که مردم‬ ‫بتوانند ببینند و لمس کنند‪ ،‬بازگو شود تا روحیه امید برای ورود به قرن‬ ‫اینده ایجاد شود‪.‬‬ ‫از ایجاد حاشیه برای دولت و دعواهای سیاسی جلوگیری شود‬ ‫جلوگیری از ایجاد حاشیه برای دولت و دعواهای سیاسی و تاکید بیشتر‬ ‫بر تقویت روحیه سازش‪ ،‬همگرایی و کمک به یکدیگر برای ایجاد یک‬ ‫تحول بزرگ از دیگر بخش های مهم دیگری اســت که این بخشنامه‬ ‫برای استانداران سراسر کشور الزامی کرده است‪.‬‬ ‫سالمت مردم‪ ،‬معیشت و امنیت؛ سه اولویت اصلی دولت‬ ‫این بخشنامه همچنین با اشاره به افزایش همه گیری کرونا در بعضی‬ ‫استان ها به الزامی شــدن استفاده از ماسک و اعمال محدودیت های‬ ‫خاص در برخی مناطق اشاره کرده و با تاکید بر دقت و تالش بیشتر‬ ‫در جهات تامین سالمت مردم‪ ،‬سالمت‪ ،‬معیشت و امنیت را سه اولویت‬ ‫اصلی دولت در همه استان ها اعالم کرد‪ .‬واعظی همچنین از استانداران‬ ‫خواست برای تحقق موارد مطرح شده برنامه ریزی و پیگیری کرده و‬ ‫نتیجه اقدامات خود را جهت ارائه به رییس جمهوری به دفتر رییس‬ ‫جمهوری اعالم کنند‪.‬‬ ‫افت عرضه ارز در نیما در ‪ 3‬ماهه اول امسال‬ ‫فــروش ارز حاصل از صادرات در ســه ماه و ‪5‬‬ ‫روز اول سال جاری نسبت به دوره مشابه سال‬ ‫قبل ‪ 36.3‬درصد و میــزان تخصیص ارز برای‬ ‫واردات ‪ 55‬درصد کاهش یافته اما میزان فروش‬ ‫و تخصیص ارز در نیما در چند هفته اخیر روند‬ ‫افزایشــی داشته است‪ .‬بررســی میزان خرید و‬ ‫فروش ارز در سامانه نیما نشان می دهد میزان‬ ‫معامالت در این سامانه در سال جاری نسبت به‬ ‫سال گذشته کاهش قابل توجهی داشته است‪.‬‬ ‫در سال ‪ 98‬در ماه های فروردین‪ ،‬اردیبهشت و‬ ‫خرداد به ترتیب یک میلیارد و ‪ 272‬میلیون یورو‬ ‫‪ 2 ،‬میلیــارد و ‪ 150‬میلیون یورو و یک میلیارد‬ ‫و ‪ 241‬میلیون یورو بوده اســت‪ .‬در ‪ 5‬روز اول‬ ‫تیر ماه هم میزان فروش ارز حاصل از صادرات‬ ‫‪ 345‬میلیون یورو بوده است‪ .‬در مجموع در سه‬ ‫ماه و ‪ 5‬روز اول ســال ‪ 98‬بالغ بر ‪ 5‬میلیارد و ‪9‬‬ ‫میلیون یورو ارز حاصل از صادرات تزریق شده‬ ‫و ‪ 4‬میلیــارد و ‪ 477‬میلیون یورو برای واردات‬ ‫تخصیص داده شــده اســت‪ .‬در ‪ 3‬ماه و ‪ 5‬روز‬ ‫اول ســال جاری در مجموع ‪ 3‬میلیارد و ‪186‬‬ ‫میلیــون یورو ارز حاصل از صــادرات غیرنفتی‬ ‫عرضه شده که ‪ 531‬میلیون یورو در فروردین‪،‬‬ ‫یک میلیارد و ‪ 230‬میلیون یورو در اردیبهشت‬ ‫ماه‪ ،‬یک میلیــارد و ‪ 89‬میلیون یورو در خرداد‬ ‫و ‪ 335‬میلیــون یــورو در ‪ 5‬روز اول تیر ماه به‬ ‫فروش رسیده است‪ .‬میزان خرید تخصیص ارز‬ ‫برای واردات هم در ‪ 3‬ماه ‪ 5‬روز اول سال جاری‬ ‫معادل ‪ 2‬میلیارد و ‪ 14‬میلیون یورو بوده است‪.‬‬ ‫بنابراین فروش ارز حاصل از صادرات در سه ماه‬ ‫و ‪ 5‬روز اول ســال جاری نسبت به دوره مشابه‬ ‫ســال قبل ‪ 36.3‬درصد و میزان تخصیص ارز‬ ‫برای واردات ‪ 55‬درصد کاهش یافته است‪.‬میزان‬ ‫صادرات در سه ماهه اول امسال ‪ 43.9‬درصد و‬ ‫میزان واردات ‪ 26.7‬درصد کاهش یافته اســت‪.‬‬ ‫در واقع میزان تامیــن ارز حاصل برای واردات‬ ‫افت بسیار بیشتری نسبت به افت میزان واردات‬ ‫بوده است‪ .‬البته نحوه تامین و تخصیص ارز یک‬ ‫فرایند زمان بر است و نمی توان میزان تامین ارز‬ ‫در یک ماه را معادل با میزان صادرات و واردات‬ ‫در همان ماه مقایســه کرد‪ .‬ارقام جدول زیر که‬ ‫از سامانه نیما به دست امده نشان می دهد روند‬ ‫فروش ارز حاصل از صــادرات که در فروردین‬ ‫با افت شــدیدی مواجه شــده در اردیبهشت و‬ ‫خــرداد بهبود پیدا کرده و در ‪ 5‬روز اول تیر ماه‬ ‫هم به حجم قابل قبولی رســیده است‪ .‬به نظر‬ ‫می رسد در صورت ادامه روند افزایشی عرضه ارز‬ ‫در سامانه نیما قیمت ارز در روزها و هفته های‬ ‫اینده کاهش یابد‪.‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫‪ 2‬فیلم جدید به اکران انالین پیوستند‬ ‫با وجود بازگشایی سینماها و اکران فیلم های جدید بر پرده سینما‪ ،‬مسیر اکران اینترنتی به عنوان مکمل نمایش فیلم های سینمایی با فیلم «پسرکشی» و مستند «جایی برای فرشته ها نیست» ادامه پیدا‬ ‫می کند‪ .‬با گذشت دو هفته از اخرین فیلم اکران شده بر پرده نمایش انالین‪ ،‬یک فیلم سینمایی و یک مستند در صف اکران اینترنتی قرار گرفتند‪ .‬این مستند که «جایی برای فرشته ها نیست» نام دارد‪ ،‬اولین‬ ‫مستندیاستکهدرسرویس هایوی اودیدرکنارفیلم هایاکرانانالینقرارگرفتهاست‪.‬مستندبرگزیدهجشنوارهفیلمفجر‪ ۹۸‬کهاخرینساختهسامکالنتریوبهتهیهکنندگیمشترکمحمدشکیبانیا‬ ‫و محسن شاه محمدمیراب است‪ ،‬روز چهارشنبه‪ ۱۱‬تیرماه از ساعت هشت شب در فیلیمو و نماوا به اکران اینترنتی درخواهد امد‪ .‬همچنین «پسرکشی» اخرین ساخته محمدهادی کریمی و به تهیه کنندگی‬ ‫صادق یاری تازه ترین فیلم متقاضی اکران انالین است که از روز یکشنبه ‪ ۱۵‬تیرماه در ساعت ‪ ۸‬شب در دو سرویس وی اودی فیلیمو و نماوا اکران خواهد شد‪ .‬پسرکشی با بازی ژاله صامتی‪ ،‬ارمان درویش‪،‬‬ ‫بهاره کیان افشار‪ ،‬نسیم ادبی و گروهی دیگر از بازیگران در بخش سودای سیمرغ جشنواره فیلم فجر سال‪ ۹۸‬برای اولین بار به اکران درامد و به زودی با نمایش اینترنتی در دسترس عموم قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 11‬تیرماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪296‬‬ ‫سیدعباس صالحی وزیر فرهنگ‪:‬‬ ‫شورای فرهنگ عمومی نقش بسزایی ‬ ‫در پیگیری پیامدهای کرونا دارد‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به برخی پیامدهای بهداشتی‪ ،‬درمانی‪ ،‬فرهنگی و اجتماعی ناشی از شیوع‬ ‫کرونا‪ ،‬گفت‪ :‬شــورای فرهنگ عمومی می تواند نقش بسزایی در پیگیری این پیامدها داشته باشد‪ .‬سیدعباس‬ ‫صالحی (سه شنبه‪ ،‬دهم تیر) در جلسه ‪ ۷۴۲‬شورای فرهنگ عمومی کشور با دستور جلسه پیامدها و تحوالت‬ ‫فرهنگی و اجتماعی ناشــی از شیوع ویروس کرونا پس از تبریک ایام دهه کرامت‪ ،‬افزود‪ :‬بر این اساس شورای‬ ‫فرهنگ عمومی پیش نویس «ترویج فرهنگ مسئولیت اجتماعی‪ -‬برنامه مقابله با ابعاد بیماری کرونا» را تهیه و‬ ‫تدوین کرده که می تواند با همفکری و مشارکت دستگاه های مختلف عضو‪ ،‬نقش تعیین کننده ای در مسائل‬ ‫بهداشتی و درمانی به ویژه پیامدهای فرهنگی و اجتماعی ناشی از شیوع کرونا داشته باشد‪ .‬در ابتدای شیوع‬ ‫ویروس کرونا به دلیل ناشناخته بودن ان تصور می شد مقطع کوتاهی را با ان درگیر هستیم و پیش بینی می شد‬ ‫در نهایت تا خرداد سال جاری با این ویروس مواجه باشیم ولی با توجه به روند پیش رونده این ویروس در سراسر‬ ‫جهان پیش بینی می شود حداقل تا پایان سال با این ویروس در مقابله باشیم‪ .‬وی با اشاره به اینکه سراسر جهان‬ ‫با این ویروس درگیر هستند ادامه داد‪ :‬ممکن است این ویروس داخل کشور و سراسر جهان با فراز و فرودهایی‬ ‫مواجه باشد که شیوع ان پیامدهای مختلفی دارد‪ .‬رئیس شورای فرهنگ عمومی کشور در عین حال تصریح کرد‪:‬‬ ‫این ویروس پیامدهای بهداشتی و فرهنگی اجتماعی دارد که شورای فرهنگ عمومی کشور می تواند در هر دو‬ ‫زاویه در ان نقش داشته و کمک کننده باشد‪ .‬به عنوان مثال این شورا در بخش پیشگیری و فرهنگ عمومی ان‬ ‫می تواند به موضوعات و دغدغه های بهداشتی در این زمینه کمک کننده باشد‪ .‬وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫ادامه داد‪ :‬شیوع کرونا در حوزه های مختلف زندگی تاثیر گذاشته و این تاثیر در حوزه های فرهنگی و اجتماعی‬ ‫نمود بیشتری دارد‪ .‬بنابراین شورای فرهنگ عمومی کشور می تواند هم با پیگیری و درمان این بیماری نسبت و‬ ‫ارتباط برقرار کند و هم با پیامدهای فرهنگی و اجتماعی ان ارتباط و نسبت برقرار می کند‪ .‬صالحی با اشاره به‬ ‫تدوین پیش نویس سند «ترویج فرهنگ مسئولیت اجتماعی‪ -‬برنامه مقابله با ابعاد بیماری کرونا کووید‪ »۱۹‬گفت‪:‬‬ ‫در بسیاری از موضوعات سندهای مختلفی داریم که اکثرا دائمی هستند ولی این سند امیدوارم دائمی نباشد ولی‬ ‫در حال حاضر نیاز یک ساله به ان داریم زیرا از لحاظ موضوعات داخلی‪ ،‬بین المللی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‪،‬‬ ‫ورزشی‪ ،‬سیاسی و ‪ ...‬تمام کشور را درگیر خود کرده است‪ .‬با پیش نویس این سند و مقدماتی که در حال اماده‬ ‫شدن است‪ ،‬امیدوارم با ترسیم وظایف عمومی و تقسیم نهادی به مسیر مناسبی در حرکت باشیم‪ .‬شورای فرهنگ‬ ‫عمومی برای پیشگیری و درمان مسئولیت قابل توجهی دارد و هم در مرکز و هم در استان ها و شهرستان ها‬ ‫شبکه وسیعی از ظرفیت ها دارد که می توان در این زمینه از ان بهره ببرد‪.‬‬ ‫عضو کابینه دولت دوازدهم با تقدیر از زحمات کادر درمان افزود‪ :‬این عزیزان مجاهدان عرصه سالمت هستند و‬ ‫ما از طریق شورای فرهنگ عمومی می توانیم کمک های خوبی در زمینه پیامدهای فرهنگی اجتماعی ناشی از‬ ‫این بیماری داشته باشیم‪ .‬عضو شورای عالی انقالب فرهنگی ادامه داد‪ :‬با تدوین سند ترویج فرهنگ مسئولیت‬ ‫اجتماعی‪ -‬برنامه مقابله با ابعاد بیماری کرونا کووید ‪ ۱۹‬تقسیم کار خوبی بین دستگاه ها صورت می گیرد و‬ ‫همانطوری که مقام معظم رهبری در سخنان اخیر خود فرمودند «کارامدی نظام و ویژگی خاص مردم در کرونا‬ ‫نشان داده شد»‪ ،‬باید از این کارامدی به عنوان یک تابلوی طالیی صیانت کنیم‪.‬‬ ‫در ابتدای این جلسه سیدمحمدرضا موالی زاده دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با اشاره به برخی مناسبات‬ ‫تقویمی گذشته گفت‪ :‬امروز همزمان با ازاد سازی شهر مهران است و حضرت امام (ره) در این مورد مانند ازادی‬ ‫خرمشهر فرمودند‪« :‬مهران را هم خدا ازاد کرد‪ ».‬در ابتدای هفته جاری از ‪ ۱۰‬سند شورای فرهنگ عمومی کشور‬ ‫با حضور معاون اول رئیس جمهور و وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی رونمایی شد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬در این شورا اسناد‬ ‫بسیاری تدوین و به صورت ‪ ۱۹‬سرفصل به دستگاه ها و سایر استان ها برای گفتمان سازی مشترک و واحد در‬ ‫سراسر کشور ابالغ می شود تا به عنوان مبنای کار در نظر گرفته شود‪ .‬از جمله این اسناد می توان به ترویج کتاب‬ ‫و کتابخوانی‪ ،‬ترویج ورزش همگان‪ ،‬کار و مهارت اموزی‪ ،‬فرهنگ توانمند سازی مددجویان‪ ،‬فرهنگ مصرف بهینه‬ ‫اب‪ ،‬ارتقای فرهنگ مراسم راهپیمایی اربعین‪ ،‬ارتقای فرهنگ سالمت‪ ،‬ارتقای فرهنگ زیارت و گردشگری مذهبی‬ ‫و ارتقای فرهنگ حفاظت از محیط زیست است‪ .‬دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور با اشاره به تدوین پیش نویس‬ ‫سند «ترویج فرهنگ مسئولیت اجتماعی‪ -‬برنامه مقابله با ابعاد بیماری کرونا کووید ‪ ۱۹‬گفت‪ :‬پیش نویس سند‬ ‫برای مقابله با ویروس تدوین شده‪ ،‬امیدواریم با همکاری دستگاه های مختلف به نتایج خوبی دست یابیم‪ .‬در این‬ ‫جلسه سخنگوی وزارت بهداشت گزارشی از مجموعه اقدامات این وزارتخانه و روند شیوع ویروس کرونا ارائه داد‪.‬‬ ‫سیما الری گفت‪ :‬بیشترین فوتی نیمه اسفند سال گذشته ‪ ۱۵۸‬نفر بود که روز گذشته این رکورد شکسته شود‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫گزارش‬ ‫ماجرای گران شدن چند ساعته‬ ‫بلیط های کنسرت چه بود؟‬ ‫سخنگوی وزارت بهداشت با اشاره به تاثیرات همه گیری کووید ‪ ۱۹‬بر سالمت روان و پیامدهای اجتماعی ان در‬ ‫ایران افزود‪ :‬در این زمینه سامانه اطالع رسانی تلفنی ‪ ۴۰۳۰‬راه اندازی شد‪ .‬شروع فعالیت ان از هشتم اسفند ‪۹۸‬‬ ‫است‪ .‬فعالیت ‪ ۳۰۰‬نفر روانشناس در بخش خدمات روانشناختی سامانه از اواخر اسفند ‪ ،۹۸‬خدمات رسانی به دو‬ ‫شیوه مشاوره تلفنی توسط روانشناسان منتخب و خدمات روانشناختی از طریق پیامدهای کوتاه صوتی از جمله‬ ‫فعالیت های این سامانه است‪ .‬وی به نظام شبکه مراقبت های بهداشتی اولیه هم اشاره کرد و گفت‪ :‬استفاده از‬ ‫ظرفیت موجود شبکه بهداشت با بیش از ‪ ۲۰۰۰‬کارشناس سالمت روان با مدرک کارشناسی ارشد روانشناسی‬ ‫بالینی در مراکز خدمات جامع سالمت‪ ،‬تهیه بیش از ‪ ۳۰‬عنوان متون اموزشی برای مداخله و به کار گیری در‬ ‫زیرساخت موجود و در حوزه های مختلف متناسب با نیاز گروهای مخاطب؛ از جمله این اقدامات در این حوزه‬ ‫است‪ .‬الری در بخش دیگری گزارش اماری از واکنش های روانشناختی به دنبال همه گیری کووید ‪ ۱۹‬در سایر‬ ‫کشورها ارائه کرد‪ .‬وی گفت‪ :‬این ویروس گروه های اسیب پذیر در برابر پیامدهای روانشناختی هم دارد؛ شامل‬ ‫زنان‪ ،‬دانش اموزان‪ ،‬افراد دارای وضعیت اقتصادی اجتماعی ضعیف‪ ،‬افراد داری حمایت اجتماعی پایین تر‪ ،‬افراد‬ ‫دارای تاب اوری کمتر‪ ،‬افراد دارای سابقه تعارضات بین فردی‪ ،‬نزدیکان افراد مبتال به کووید ‪ ۱۹‬و افرادی که اخبار‬ ‫نگران کننده را بیش از حد مرور می کنند‪ .‬گروه های جمعیتی مورد توجه در حوزه سالمت روان در همه گیری‬ ‫کووید ‪ ۱۹‬شامل جمعیت عمومی‪ ،‬افراد مبتال به بیماری کووید ‪ ،۱۹‬خانواده های فوت شدگان کووید ‪ ،۱۹‬کادر‬ ‫درمان بیمارستان ها و مبتالیان به اختالالت شدید روانپزشکی می شود‪ .‬وی با اشاره به پیامدهای روانشناختی‬ ‫کوتاه مدت در میان مبتالیان به کووید ‪ ۱۹‬افزود‪ :‬افســردگی‪ ،‬ناامیدی‪ ،‬تحریک پذیری و بیقراری‪ ،‬مشــکالت‬ ‫خواب‪ ،‬اضطراب و عالئم وسواسی از جمله این پیامدها به شمار می اید‪ .‬الری در ادامه به تدابیر اتخاذ شده برای‬ ‫جلوگیری از بروز همه گیری کووید ‪ ۱۹‬در مراکز بستری روانپزشکی و مراکز نگهداری بهزیستی اشاره کرد‪ .‬در‬ ‫بخش دیگری از این جلسه معاون بهداشت وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی با اشاره به پیامدهای این‬ ‫بیماری از جمله خشونت های خانگی‪ ،‬طالق و خودکشی گفت‪ :‬در ابتدا خشونت های خانگی در ایتالیا زیاد بود؛‬ ‫به گونه ای که مجبور شدند هتل هایی را برای افراد در نظر بگیرند تا ایمن از این خشونت ها باشند‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫این امار در کشورهای امریکایی و اروپایی افزود‪ :‬در امریکا یک سوم مرگ و میرها مربوط به خانه سالمندان و در‬ ‫ایتالیا‪ ،‬فرانسه‪ ،‬المان و بلژیک ‪ ۴۲‬تا ‪ ۵۷‬درصد مرگ و میرهای ناشی از کرونا مربوط به خانه سالمندان بود؛ اما در‬ ‫کشور ما کمتر از یک و چهار دهم درصد بوده است و این به فرهنگ غنی کشورمان مرتبط می شود‪ .‬در ایران اکثر‬ ‫سالمندان با خانواده های خود زندگی می کنند و مراقبت های ویژه از ان ها منجر به این شد که این امار نسبت‬ ‫به دیگر کشورها کمتر باشد‪.‬رئیسی ادامه داد‪ :‬برای اینده باید برنامه ریزی و مراقبت های الزم را داشته باشیم‪.‬‬ ‫بنابراین رعایت دستورالعمل های بهداشتی به ویژه استفاده از ماسک‪ ،‬فاصله گذاری اجتماعی ضروری است‪ .‬همه‬ ‫وزارتخانه ها باید برای گروه های اسیب پذیر خود برنامه داشته باشند‪ .‬در این جلسه برخی اعضای حاضر نظرها‬ ‫و پیشنهادهای خود را ارائه دادند‪.‬‬ ‫با اغاز شــیوع کرونا در ایران برای مدتی طوالنی کلیه‬ ‫فعالیت های فرهنگی هنری تعطیل شــده بود تا اینکه‬ ‫با رفع محدودیت ها رایزنی ها با ســتاد ملی کرونا برای‬ ‫بازگشایی اجرای کنسرت ها شروع شد‪ .‬با موافقت این‬ ‫ستاد قرار شــد برگزاری کنســرت ها از یکم تیر اغاز‬ ‫شود‪ .‬پیشــتر اعالم شــده بود که در پی از سرگیری‬ ‫فعالیت های فرهنگی و هنری‪ ،‬ســالن ها و اموزشگاه ها‬ ‫موظف به رعایت پذیــرش ‪ ۵۰‬درصد از ظرفیت خود‪،‬‬ ‫رعایت فاصله گذاری اجتماعی و پروتکل های بهداشتی‬ ‫و استفاده هنرجویان از دستکش و ماسک هستند‪ .‬در‬ ‫نتیجه با وجود پذیرش ‪ ۵۰‬درصدی‪ ،‬بخشــی از درامد‬ ‫کنســرت ها و ســالن ها پایین خواهد امــد؛ به همین‬ ‫دلیل مدیرکل دفتر موسیقی در پی مصاحبه ای درباره‬ ‫افزایش قیمت بلیط ها عنوان کرده بود که توافق شــد‬ ‫ســالن ها برای اجاره بهای خود نسبت به سال گذشته‬ ‫تــا ‪ ۵۰‬درصد تخفیف قائل شــوند و هیچ گونه افزایش‬ ‫قیمت بلیط نداشــته باشــند تا مردم در شرایطی که‬ ‫هم بیماری کرونا هســت و هــم در مضیقه اقتصادی‬ ‫هســتند‪ ،‬برای حضور در کنسرت انگیزه داشته باشند‪.‬‬ ‫اما پس از فراخوان بنیــاد رودکی به گروه های هنری‬ ‫برای از سرگیری کنســرت ها‪ ،‬چهار خواننده از جمله‬ ‫فرزاد فرزین‪ ،‬امید حاجیلی‪ ،‬مهدی احمدوند و محسن‬ ‫ابراهیم زاده وارد ســایت بلیط فروشــی ایران کنسرت‬ ‫شدند که قیمت بلیط هر اجرا از ‪ ۷۰‬هزار تومان اغاز و‬ ‫تا سقف ‪ ۲۶۵‬هزار تومان ادامه داشت؛ این در حالی بود‬ ‫که مدیرکل دفتر موسیقی از افزایش پیدا نکردن قیمت‬ ‫بلیط هــا خبر داده بود‪ .‬با این حال تا اواســط ظهر روز‬ ‫دوشنبه (‪ ۹‬تیر ماه) امکان خرید بلیط دو کنسرت فرزاد‬ ‫فرزین و امید حاجیلی وجود داشت‪ ،‬ولی کنسرت فرزاد‬ ‫فرزین به طور کلی از صفحه ایران کنســرت برداشته‬ ‫شــد و اجرای حاجیلی نیز به لیســت رویدادهای «به‬ ‫زودی» پیوست‪ .‬در همین راستا تصمیم گرفتیم درباره‬ ‫این اتفاقات صحبتی با مدیر ســایت «ایران کنسرت»‬ ‫داشــته باشــیم تا علت موضوع را جویا شویم‪ .‬محمد‬ ‫حسین توتونچیان گفت‪ :‬ســوءتفاهمی درباره افزایش‬ ‫قیمت بلیط بین وزارت ارشــاد و یکی از تهیه کننده ها‬ ‫رخ داده بود؛ به این صورت که وزارت ارشــاد تاییدیه‬ ‫افزایــش قیمت بلیط را برای بعد از محرم و صفر صادر‬ ‫کرده بود؛ اما تهیه کننده ها فکر کرده بودند این تاییدیه‬ ‫برای زمان حاضر اســت‪ .‬به همین دلیل بلیط فروشی‬ ‫کنسرت ها را از روی ســایت برداشت تا تصمیم گیری‬ ‫نهایی صورت بگیرد و بعد فــروش مجدد بلیط ها را با‬ ‫قیمــت قبل از عید اغاز کنیم‪ .‬او همچنین در پاســخ‬ ‫به برگشــت پول افرادی که اقدام به خرید بلیط کرده‬ ‫بودنــد‪ ،‬گفت که هزینه بلیط انها به حسابشــان واریز‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫کتاب فروشان در دوراهی تجارت و اخالق‬ ‫کتاب فروشبیشترینسرمایهرامی گذاردوکمترینسودرامی برد!‬ ‫ممنوعیت افزایش قیمت کتاب برای کتاب فروشان اقدامی است که‬ ‫از رفتارهای سلیقه ای در این صنف جلوگیری می کند‪ ،‬اما باید راهی‬ ‫هم برای کاهش ضرر کتاب فروشان در نظر گرفته شود‪ .‬بهای کتاب به‬ ‫عوامل متفاوتی مانند قیمت زینک‪ ،‬کاغذ‪ ،‬سلفون‪ ،‬چاپخانه‪ ،‬کارگر و‬ ‫‪ ...‬مرتبط است‪ .‬با افزایش نرخ همه این موارد‪ ،‬قیمت کتاب نیز روندی‬ ‫روبه رشد دارد؛ روندی که گاهی فروشندگان و حتی ناشران به پای‬ ‫ان نمی رســند و برای کم کردن ضر ِر کتاب هایی که چند ماهی از‬ ‫چاپ انها می گذرد‪ ،‬روش های مختلفی پیش می گیرند‪ .‬برای نمونه‪،‬‬ ‫برخی از ناشران تعداد نسخه ای را که در هر دوره منتشر می کنند تا‬ ‫اندازه ای کم کردند تا کتاب ها به صورت مداوم تجدید چاپ شــود و‬ ‫قیمتشان تغییر کند‪ .‬از طرفی‪ ،‬برخی از کتاب فروشان با چسباندن‬ ‫برچســب‪ ،‬قیمت کتاب را باال می برند؛ روشی که غیرقانونی اعالم‬ ‫شده است‪ ،‬اما ناشران اجازه دارند با برچسب‪ ،‬قیمت کتاب را تغییر‬ ‫دهند‪ .‬هومان حسن پور رئیس اتحادیه ناشران و کتاب فروشان تهران‬ ‫در گفت وگو با ایبنا‪ ،‬با اشــاره بــه تغییر قیمت کتاب و اجازه الصاق‬ ‫برچسب روی کتاب ها گفته است‪ :‬بر اساس قانون‪ ،‬فروش هر کاالیی‬ ‫بر اساس قیمتی است که روی ان الصاق شده و کارشناسان تعزیرات‬ ‫و بازرسی اگر ببینند کاالیی قیمت ندارد‪ ،‬با فروشندگان ان برخورد‬ ‫می کنند‪ .‬در این میان‪ ،‬تفاوتی که کتاب با سایر کاالها دارد این است‬ ‫که کتاب در زمان تولی ِد انبوه‪ ،‬قیمت گذاری می شود؛ درحالی که هیچ‬ ‫کاالی دیگری در کشور این گونه نیست و حتی ماشین‪ ،‬اب معدنی و‬ ‫دستمال کاغذی نیز در زمان عرضه قیمت گذاری می شوند‪ .‬به گفته‬ ‫حسن پور‪ ،‬کتاب تنها کاالیی در کشور است که بهای ثابت دارد‪ .‬در‬ ‫حوزه کتاب‪ ،‬تغییر قیمت و برچسب زدن به ‪ ۲‬روش انجام می شود؛‬ ‫نخست اینکه بهای جدید توسط ناشر به کتاب الصاق می شود که این‬ ‫کار مجاز است‪ .‬درواقع ناشران حق دارند روی کتاب هایشان برچسب‬ ‫قیمت جدید بچسبانند‪ ،‬اما در حالت دوم‪ ،‬زمان فروش کتاب است که‬ ‫به صورت خودسرانه و غیرقانونی این افزایش قیمت توسط فروشنده‬ ‫اعمال می شود‪ .‬کتاب فروشان برای جلوگیری از ضرر افزایش قیمت‬ ‫کتــاب و همچنین برای اینکه بتوانند کتاب های چاپ جدید با نرخ‬ ‫باالتر را تهیه کنند‪ ،‬چه راهی دارند؟ اگر انها نتوانند قیمت کتاب را‬ ‫مانند ناشران افزایش دهند‪ ،‬بعد از چند دوره فروش کتاب‪ ،‬ضرر کرده‬ ‫و ورشکست خواهند شد‪.‬‬ ‫کتاب فروشان کتاب ها را به ناشران ارجاع کنند‬ ‫انوش دالوری کارشناس روابط عمومی کتاب فروشی روزبهان درباره‬ ‫تغییر قیمت کتاب توســط کتاب فروشــان توضیح داد‪ :‬باید به این‬ ‫نکته توجه کرد که کتاب فروشــان و پخشی ها می توانند کتاب را به‬ ‫ناشر مرجوع کنند‪ .‬این اتفاق برای همه کتاب فروش ها می افتد‪ ،‬انها‬ ‫می توانند کتاب هایی که فروش نرفته را به ناشــران مرجوع کنند‪.‬‬ ‫پرداخت کتاب فروشان به ناشران به صورت چک های مدت دار است و‬ ‫مشکلی از این لحاظ پیش نمی اید‪ .‬به گفته دالوری‪ ،‬ناشری که کتاب‬ ‫را چاپ کرده است‪ ،‬نمی تواند ان را به کسی مرجوع کند و با توجه به‬ ‫تورم‪ ،‬قیمت کتاب افزایش می یابد‪ .‬پس اگر مدتی ان کتاب در انبار‬ ‫ی ماند‪ ،‬ناشر می تواند با تغییر قیمت‪ ،‬این کتاب را بفروشد‪.‬‬ ‫ناشر باق ‬ ‫او افزود‪ :‬این مســاله که ناشر این حق را داشته باشد اما کتاب فروش‬ ‫نداشته باشد منطقی است‪ ،‬زیرا کتاب فروش فقط فروشنده است‪ ،‬این‬ ‫اتفاق درستی نیست که کتاب فروش بتواند قیمت ها را تغییر دهد‪ .‬انها‬ ‫تولیدکننده نیستند و نمی توانند در کتاب فرد دیگری دست ببرند؛‬ ‫این کار موجب بی نظمی خواهد شد‪ .‬ناشر باید به فکر حق التالیف‪،‬‬ ‫حق الترجمه‪ ،‬بیمه و حقوق کارمندانش باشد‪.‬‬ ‫کتاب فروش کاسب نیست‪ ،‬اما باید به فعالیتش ادامه دهد‬ ‫مدیر کتاب فروشی باغ‪ ،‬با ممنوعیت کتاب فروشان برای تغییر قیمت‬ ‫کتاب مخالف است‪ .‬او با تاکید بر اینکه اتحادیه ناشران و کتاب فروشان‬ ‫تهران مسائل اصلی را رها کرده و به فرعیات توجه می کنند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ناشران فقط به فکر خودشان هستند‪ ،‬می گویند زنجیره تولید و توزیع‬ ‫وجود دارد و کتاب فروش اخرین حلقه این زنجیره است‪ .‬این در حالی‬ ‫است که کتاب فروش بیشترین سرمایه را می گذارد و کمترین سود‬ ‫را می برد‪ .‬ناشران وقتی برای کتاب قیمت گذاری می کنند‪ ،‬برای ان‬ ‫سود ‪ ۴۰۰‬تا ‪ ۵۰۰‬درصد در نظر می گیرند‪ ،‬اما کتاب فروش سود ‪۲۰‬‬ ‫درصدی دارد در صورتی که برای این سود باید سرمایه ‪ ۱۰‬میلیارد‬ ‫تومانی بگذارد‪ .‬او با بیان اینکه ناشــران و کتاب فروشان سال هاست‬ ‫ب باال می برند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬ما هرگز‬ ‫قیمت کتاب را با زدن برچســ ‬ ‫قیمت کتاب ها را باال نبرده ایم‪ ،‬زیرا کاسب نیستیم‪ .‬اما به نظرم ناشر‬ ‫از نظر تجاری حق دارد قیمت کتاب را باال ببرد‪ .‬کتاب فروشی با اینکه‬ ‫کار فرهنگی انجام می دهد‪ ،‬اما کاال می فروشد و اگر کتابی ‪ ۶‬ماه در‬ ‫کتاب فروشی بماند‪ ،‬سرمایه ثابت می شود‪ .‬اگر کتاب فروش بخواهد‬ ‫چاپ جدید همان کتاب را بخرد‪ ،‬باید به ســرمایه اش اضافه کند‪ .‬به‬ ‫گفته این کتاب فروش‪ ،‬فروش کتاب های چاپ قدیم با قیمت پشت‬ ‫جلد‪ ۲ ،‬بُعد دارد؛ یکی فعالیت تجاری کتاب فروش است و دوم‪ ،‬فعالیت‬ ‫فرهنگی او که دوست دارد کتاب را با قیمت مناسب به دست مخاطب‬ ‫برساند‪.‬او افزود‪ :‬اگر کتاب فروش با قوانین تجارت پیش نرود‪ ،‬مجبور به‬ ‫تعطیلی خواهد شد‪.‬‬ ‫ناشر و کتاب فروش هم زمان قیمت کتاب را تغییر دهند‬ ‫فرشته ســنگدری مدیر کتاب فروشی افرا با اشــاره به اینکه ناشر‬ ‫تولیدکننده کتاب است و به همین دلیل متعهد به پرداخت هزینه های‬ ‫ان گفت‪ :‬شاید قابل توجیه باشد که ناشر درصدی از قیمت پشت جلد‬ ‫را باال ببرد تا بتواند هزینه ها را تامین کند و کتاب فروش نیز به نوعی‬ ‫این امکان را داشته باشــد که اگر کتابی را از ان ناشر خرید‪ ،‬بتواند‬ ‫بر ان‪ ،‬تغییر قیمت اعمال کند‪ .‬این راهکاری اســت که می تواند به‬ ‫کتاب فروش کمک کند‪ .‬اما اگر هر کسی بخواهد قیمت کتاب را بنا‬ ‫بر موقعیت خود تغییر دهد‪ ،‬و این تغییرات هیچ اصول و پشتوانه ای‬ ‫نداشته باشــد‪ ،‬ما با عدم اعتماد مخاطب مواجه خواهیم شد که به‬ ‫نفع ما نیست‪ .‬به گفته سنگدری‪ ،‬کتاب فروش باید تجربه کافی برای‬ ‫تشخیص کتابی که ســریع به فروش می رسد و کتابی که ماه ها در‬ ‫کتاب فروشی خاک خواهد خورد‪ ،‬داشته باشد‪ .‬او ادامه داد‪ :‬کتاب هایی‬ ‫که در کتاب فروشی انبار می شــود در هر صورت برای کتاب فروش‬ ‫ضررند و کسی پیدا نمی شود این ضرر را برای کتاب فروشان جبران‬ ‫کند‪ .‬ناشران و کتاب فروشان با توجه به بازار مواد اولیه و نیروی کار‬ ‫الزم برای تولید کتاب‪ ،‬مجبور به افزایش قیمت کتاب به عنوان کاالی‬ ‫احتمالی‬ ‫فرهنگی هستند‪ ،‬اما شاید بهتر باشد برای جلوگیری از ضرر‬ ‫ِ‬ ‫کتاب فروشان‪ ،‬فکری به حال ان دسته از کتاب فروشانی شود که هنوز‬ ‫برای جلب اعتماد مخاطبان خود ارزش قائل هستند و نمی خواهند‬ ‫حتی برای کاهش ضــرر‪ ،‬اقدامی کنند که اعتماد میان مخاطب و‬ ‫کتاب فروش از بین برود‪.‬‬ ‫سالمت‬ ‫کرونا کشنده است و درمان قطعی ندارد‬ ‫‪6‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 11‬تیرماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪296‬‬ ‫اخبار‬ ‫کشف ویروس کشنده دیگر‬ ‫با قابلیت همه گیری‬ ‫داشنمندان چینی نوعی جدیدی از انفلوانزای خوکی را‬ ‫در این کشور کشف کردند که قابلیت همه گیری دارد‪.‬‬ ‫طبق بررسی دانشمندان اسیایی‪ ,‬نوعی ویروس انفلوانزا در‬ ‫کشور چین کشف شده که بر اساس ادعای دانشمندان‪,‬‬ ‫این ویروس قابلیت همه گیری را دارد‪.‬‬ ‫پایگاه خبری «ایندیپندنت» نوشــت‪ ,‬دانشــمندان نوع‬ ‫تغییریافته ای از انفلوانزای خوکی را شناسایی کرده اند که‬ ‫می تواند به انسان ســرایت کرده و همه گیری دیگری به‬ ‫بار اورد‪.‬‬ ‫این ویروس‪ ،‬کــه محققــان ان را «‪»G4EAH1N1‬‬ ‫می نامند‪ ،‬پس از بررسی ‪ 30‬هزار خوک از کشتارگاهی در‬ ‫چین به دست امده است‪.‬‬ ‫چنین به نظر می رســد که این ویروس ترکیبی است از‬ ‫انفلوانزای مرغی اروپایی و اسیایی با ویروس «‪»H1N1‬‬ ‫که گفته می شــود در سال ‪ 2009‬نزدیک به نیم میلیون‬ ‫نفر را در جهان به کام مرگ کشیده است‪.‬‬ ‫بر اساس مطالعاتی که در مجله علمی «اقدامات دانشگاه‬ ‫ملی علوم» منتشر شده‪ ،‬وجود «اچ‪1‬ان‪ »1‬نشان می دهد‬ ‫که این ویروس می تواند طوری تغییر کند که از انسان به‬ ‫انسان نیز سرایت کند‪.‬‬ ‫به نوشــته محققان دانشگاه کشاورزی چین ویروس های‬ ‫«‪ »G4‬تمام نشانه های اصلی یک ویروس با قابلیت های‬ ‫همه گیری را دارند‪.‬‬ ‫ازمایش روی کارگران کشــتارگاه خوک نشان داده که‬ ‫بیــش از ‪ 10‬درصد انها پادتن «‪ »G4‬دارند؛ به نوشــته‬ ‫محققان‪ ،‬بی اثر بودن ویروس در بدن به معنی باالتر رفتن‬ ‫احتمال ســازگاری ان با انسان بوده و نگرانی از بروز یک‬ ‫همه گیری جهانی را بیشتر می کند‪.‬‬ ‫در ادامه این گزارش امده که کنترل شــیوع ویروس های‬ ‫«‪ »EA H1N1 G4‬در خــوک و نظارت ان در جوامع‬ ‫انســانی‪ ،‬به ویژه کارگران صنایع گوشتی خوک‪ ،‬باید به‬ ‫سرعت در دستور کار سازمان های مربوطه قرار گیرد‪.‬‬ ‫به گفته کارشناسان‪ ،‬احتمال این که ویروس جدید بتواند‬ ‫یک همه گیری دیگر به بار اورد ضعیف است اما الزم است‬ ‫موضوع به جدیت دنبال شود‪.‬‬ ‫در صورت عدم استفاده از‬ ‫«ماسک» شاهد افزایش شیوع‬ ‫کرونا در کشور خواهیم بود‬ ‫معاون بهداشــت دانشگاه علوم پزشکی تهران با تاکید بر‬ ‫اســتفاده مردم از ماسک‪،‬اظهار داشــت‪ :‬در صورت عدم‬ ‫استفاده از «ماسک» شاهد افزایش شیوع کرونا در کشور‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫علیرضا دالوری‪ ،‬معاون بهداشــت دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫تهران در نشســت خبری مجازی اظهار داشت‪ :‬همانطور‬ ‫کــه با پویش «در خانه می مانم» در چند ماه پیش اقدام‬ ‫به ماندن در خانه کردیم‪ ،‬اکنون نیز با پویش «من ماسک‬ ‫می زنم» از این موضوع حمایت کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اگراین اتفاق نیفتــد در طی دو ماه اینده‬ ‫افزایش و بروز بیشتری از کرونا را در کشور خواهیم داشت‪.‬‬ ‫کاهش فاصله گذاری اجتماعی‪ ،‬عدم ماندن در قرنطینه ‪،‬‬ ‫رفتن به مسافرت وحضور در اماکن عمومی قطعا می تواند‬ ‫مشکالتی ایجاد کند‪.‬‬ ‫معاون بهداشــت دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به‬ ‫اینکه مجموعه این عوامل باعث شلوغ شدن بیمارستانها‬ ‫و باالرفتن موارد ابتال به کرونا شــده است‪ ،‬بیان داشت‪:‬‬ ‫سیاســت اختیاری رفتن دانش اموزان به مدارس به این‬ ‫جهت نیســت که بچه ها حضور پیدا کنند؛ بلکه به این‬ ‫جهت است که براساس شرایط یک استان و شهرستان و‬ ‫محل تصمیم گیری شود‪.‬‬ ‫دالوری ابراز داشــت‪ :‬اگر در یک مدرســه و دانشگاه به‬ ‫جهتی که می توانیم امتحانات را مجازی برگزار کنیم اما‬ ‫مجبور کنیم تا امتحان حضوری برگزار شود این موضوع‬ ‫باعث ابتال و انتقال ویروس کرونا به خانواده شده و چرخه‬ ‫ویروس ادامه پیدا می کند‪.‬‬ ‫وی متذکر شد‪ :‬بنده از ستاد ملی مبارزه با کرونا خواهش‬ ‫می کنم که یکسری مســائل را اجباری کرده و همراه با‬ ‫اعمال جرائم باشد تا مردم رعایت الزم را داشته باشند‪.‬‬ ‫معاون بهداشــت دانشگاه علوم پزشکی تهران با اشاره به‬ ‫خطر زیاد ابتال به کرونا در مراســم های عروســی و عزا‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬موردی داشــته ایم که ‪ 120‬نفر در اثر‬ ‫حضور در چنین مراسمی به کرونا مبتال شده اند؛ این یعنی‬ ‫امار بیمارستانی باال می رود و با توجه به ‪ 4‬درصد مرگ و‬ ‫میر‪ ،‬یعنی ‪ 5‬نفر از این تعداد جان می دهند‪.‬‬ ‫دالوری با اشاره به ارائه خدمات درمانی به بیماران و افراد‬ ‫مشــکوک به کرونا در مراکز جامع سالمت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫تست رایگان پی سی ار با کیفیت باال در این مراکز ارائه‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫یک متخصص بیماری های عفونی‪ ،‬گفت‪ :‬در حال دســت و پنجه نرم کردن با موج دوم کرونا هستیم‪ .‬محمودرضا صالحی‪ ،‬در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو سیما‪ ،‬افزود‪ :‬در یک‬ ‫هفته گذشته در اکثر بیمارستان های وزارت بهداشت‪ ،‬تعداد بیماران رو به افزایش است و در تهران هم با روند قابل توجهی همراه هستیم‪ ،‬زیرا تعداد مرگ و میر مبتالیان به کرونا‬ ‫در حال افزایش اســت‪ .‬استاد دانشگاه علوم پزشــکی تهران‪ ،‬با بیان اینکه رفتار کرونا با دیگر ویروس هایی که تاکنون مشاهد شده است همخوانی ندارد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬تعبیر ما این‬ ‫بود که با تغییر فصل شاهد کاهش بیماری باشیم‪ ،‬اما این بیماری هنوز هم در حال غافلگیر کردن ماست‪ .‬صالحی تصریح کرد‪ :‬کرونا درمان قطعی ندارد و بالقوه کشنده است‪ .‬این‬ ‫بیماری باکسی شوخی ندارد‪.‬‬ ‫عالئم و تغییرات حاد در چشم هایتان را جدی بگیرند‬ ‫فوق تخصص شبکیه گفت‪ :‬اغلب افرادی که دچار بیماری های چشمی‬ ‫هستند در ســنین باال قرار دارند و نباید از حضور در مراکز درمانی‬ ‫چشم پزشکی به دلیل بیماری کرونا خودداری کرد‪.‬‬ ‫خلیل قاســمی فالورجانی‪ ،‬مدیر گروه چشم پزشکی دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی ایران با عنوان این مطلب که شایع شدن بیماری کووید ‪۱۹‬‬ ‫جنبه های مختلفی از زندگی را تحت تاثیر قرار داده است‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫زمینه چشم پزشکی هم شایع شدن این بیماری پاندمی کرونا باعث‬ ‫تغییرات قابل مالحظه در زمینه های مختلف شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در زمینه اموزشــی مانند سایر رشته ها به دلیل اینکه‬ ‫بخش های مختلف جامعه درگیر بیماری بودند به سمت درمان کرونا‬ ‫حرکت کردند و همکاران ما نیز وقفه بسیار کوتاهی را در امر اموزش‬ ‫داشتند‪ ،‬اما بالفاصله بعد از ان روش های مختلف اموزشی جایگزین‬ ‫شد و سعی شد روش های اموزشی به گونه ای تغییر کند که این همه‬ ‫گیری و تغییر اولویت های سالمت در اموزش کمترین تاثیر را بگذارد‪.‬‬ ‫قاسمی فالورجانی افزود‪ :‬انجمن چشم پزشکی نیز کارگروه ویژه ای‬ ‫برای تصریح در زمینه اموزش مجازی تشکیل دادند و با بررسی های‬ ‫مختلف و وسیعی که در روش های مختلف اموزش و بر اساس شبکه‬ ‫جهانی اینترنت نرم افزارهای مورد هدف شناسایی و به سرعت برنامه‬ ‫ریزی برای کالس های اموزشی انجام شد‪.‬‬ ‫این فوق تخصص شــبکیه گفت‪ :‬همکاران ما نیز در دانشــگاه های‬ ‫مختلف برنامه های اموزشی را تدارک دیدند؛ به نحوی که نتیجه این‬ ‫تالش ها این شــد که با استقبال و مشــارکت بسیار خوب همکاران‬ ‫چشم پزشک و دانشجویان رشته چشم پزشکی واقع شد؛ به طوری‬ ‫که گستره بسیار خوبی را در زمینه چشم پزشکی ایجاد کرد و نواقص‬ ‫کم شدن اموزش حضوری را جبران کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ما ســمینارهای گسترده و پرباری را در سال های گذشته‬ ‫در زمینه چشم پزشکی در ایران داشتیم که به صورت حضوری و با‬ ‫شرکت جمع کثیری از همکاران چشم پزشک داخل و خارج کشور‬ ‫برگزار می شد و با توجه به اینکه پیش بینی این است که برگزاری این‬ ‫قبیل سمینارها در اینده نزدیک ممکن نیست به این سمت حرکت‬ ‫کردیم که این سمینارها را مجازی برگزار کنیم‪.‬‬ ‫قاسمی فالورجانی گفت‪ :‬در این زمینه برنامه ریزی های خوبی صورت‬ ‫گرفته و امیدواریم که برگزاری این ســمینارها بدون مشکل خاصی‬ ‫انجام گیرد و استقبال همکاران از برنامه های گذشته نشان می دهد‬ ‫که استفاده از روش های مجازی بسیاری از نقطه ضعف های برنامه های‬ ‫قبلی را پوشش می دهد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬یکی از جنبه هایی که با بیماری کووید ‪ ۱۹‬تحت تاثیر‬ ‫قرار گرفــت‪ ،‬مراجعه بیمار و نحوه برخورد تشــخیصی و درمانی با‬ ‫بیماری های مختلف چشم پزشکی و مراجعه بیماران به مراکز مختلف‬ ‫چشم پزشکی بود‪ .‬می دانیم که خیلی از بیماری های چشم پزشکی‬ ‫جنبه اورژانس ندارند و با توجه به اینکه خیلی از مراکز چشم پزشکی‬ ‫مشترک با سایر بیماری هاست و این مراکز نیز درگیر درمان بیماران‬ ‫کرونا شدند و همچنین ســایر مراکزی که تک تخصصی بودند نیز‬ ‫امادگــی الزم را در صورت مواجهه با تجمعات بیماران در ایام کرونا‬ ‫نداشتند‪ ،‬الزم بود تغییرات قابل مالحظه ای در نحوه درمان بیماران‬ ‫چشم پزشکی صورت گیرد‪.‬‬ ‫این فوق تخصص شبکیه افزود‪ :‬خیلی از بیماران در تماس با پزشکان‬ ‫خودشان در صورتی که ضروری نبود فواصل معاینات را زیاد کردند‬ ‫و دســتورات دارویی را تلفنی دریافت کردند ولی بر خالف خیلی از‬ ‫رشته های پزشکی که از فاصله دور و بدون معاینه بیمار با استفاده از‬ ‫سواالت و فیلم های ضبط شده امکان تشخیص و پیگیری بیماری ها‬ ‫فراهم می شــد‪ ،‬در زمینه چشم پزشکی قسمت اعظم بیماری ها نیاز‬ ‫به معاینه دقیق با وسایل و تجهیزات پیشرفته و فوق تخصصی دارد‪.‬‬ ‫فالورجانی افزود‪ :‬بنابراین امکان مشاوره از راه دور کمتر برای بیماران‬ ‫چشم پزشکی فراهم است؛ اگرچه بیماران با تماس با پزشکان خود‬ ‫خیلــی از مواردی که ضروری نبود فاصله را زیاد می کردند ولی الزم‬ ‫بود که این معاینات حتما انجام بگیرد و الجرم بیمار باید در مطب و‬ ‫بیمارستان حضور پیدا می کرد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬بعد از ایام نوروز و با دســتورالعمل های وزارت بهداشت و‬ ‫انجمن چشم پزشکی ایران‪ ،‬شرایط و فضا برای فعالیت چشم پزشکان‬ ‫بیشتر فراهم شد و با فاصله گذاری اجتماعی و رعایت بهداشت فردی‬ ‫امکان معاینات بهینه بیماران محیا شــد‪ .‬بنابرایــن به طور اکید از‬ ‫بیمارانی که برای انها فاصله زمانی مشخص برای ویزیت تعیین شده‬ ‫است‪ ،‬درخواست می کنم به این فاصله گذاری زمانی توجه کنند‪.‬‬ ‫این فوق تخصص شــبکیه اضافه کرد‪ :‬بــه خاطر اینکه بعضی از این‬ ‫فاصله گذاری های زمانی بســیار حائز اهمیت است؛ به عنوان مثال‬ ‫کسی که در سنین باال دچار اب مروارید خفیف است‪ ،‬شاید اگر یک‬ ‫فاصله زمانی ‪ ۳‬ماهه و ‪ ۶‬ماهه هم مراجعه نکند اتفاقی نیافتد ولی اگر‬ ‫بیمار‪ ،‬مبتال به خونریزی شبکیه است یا بیماری که مبتال به اب سیاه‬ ‫پیشرفته است‪ ،‬برای درمان مراجعه نکند‪ ،‬ممکن است تبعات غیر قابل‬ ‫پیش بینی و بسیار زیان باری برای او به دنبال داشته باشد‪.‬‬ ‫فالورجانی ادامه داد‪ :‬نکته دیگر اینکه اگر کسی عالئم حاد و تغییرات‬ ‫حاد در چشــم های خودش احســاس می کند حتما جهت معاینه‬ ‫مراجعه کند و این را به دلیل بیماری کرونا به تعویق نیاز ندازد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬به خصوص مصادیق این تغییرات این اســت که‬ ‫فرد دچــار کاهش دید حاد و ناگهانی شــود و یا اینکه به صورت‬ ‫حاد دچار قرمزی و درد چشــم شــود یا اینکــه بیمارانی که قبال‬ ‫بیماری چشمی انها در حال کنترل بود‪ ،‬به طور ناگهانی تغییر قابل‬ ‫توجهی در وضعیت چشــم های خود ببینند حتما باید به پزشک‬ ‫خودشان مراجعه کنند و ما امیدواریم این رعایت دستورالعمل ها‬ ‫و پروتکل های بهداشــتی باعث شود این بیماران از ابتال به بیماری‬ ‫کووید ‪ ۱۹‬مصون باشند‪.‬‬ ‫این فوق تخصص شــبکیه گفت‪ :‬به بیماران توصیه می کنم هنگامی‬ ‫که می خواهند مراجعه کنند حتما از قبل با مطب و یا مرکز درمانی‬ ‫هماهنگ کنند‪ ،‬چون معاینه چشم پزشکی نیازمند مقدماتی است‬ ‫که الجرم شخص باید در مرکز درمانی مدتی را به سر ببرد‪ .‬بنابراین‬ ‫کوتاه کردن مدت حضور فیزیکی بیماران می تواند بسیار مفید باشد‬ ‫و بیماران از حضور پیش از موعد در مطب و مرکز درمانی خودداری‬ ‫کنند و بر لزوم دســتورالعمل های بهداشتی مبنی بر فاصله گذاری‬ ‫اجتماعی و پوشیدن ماسک در مکان های پرجمعیت تاکید می شود‬ ‫و الزم اســت بیماران با حفظ ارامــش و با رعایت نکات مذکور مثل‬ ‫جلوگیری از الوده شدن دست ها‪ ،‬عدم تماس دست الوده با دهان و‬ ‫چشم ها را جدی بگیرند و همچنین فاصله اجتماعی را کامال رعایت‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫فالورجانی افزود‪ :‬اغلب افرادی که دچار بیماری های چشمی هستند‬ ‫در سنین باال قرار دارند و رعایت این نکات برای انها اهمیت به سزایی‬ ‫دارد و همین طور نباید از حضور در مراکز درمانی چشم پزشکی به‬ ‫دلیل بیماری کووید ‪ ۱۹‬خودداری کرد و بی جهت از کرونا ترسید‪.‬‬ ‫روسای سه بیمارستان امام خمینی (ره)‪ ،‬شریعتی و سینا‪ ،‬نسبت به افزایش مراجعات مبتالیان به کرونا هشدار دادند‬ ‫عمده بیماران بدحال را جوانان به خود اختصاص داده اند‬ ‫روسای سه بیمارســتان امام خمینی (ره)‪ ،‬شریعتی و سینا‪ ،‬نسبت به افزایش مراجعات مبتالیان به‬ ‫کرونا هشــدار داده و اعالم کردند که این بار عمده بیماران بدحال را جوانان به خود اختصاص داده اند‪.‬‬ ‫دکتر خســرو صادق نیت‪ -‬رییس مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)‪ ،‬درباره وضعیت کرونا در این‬ ‫بیمارستان‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه طی ‪ ۱۰‬روز گذشته با رشد جدی بیماران مبتال به کرونا مواجه شدیم و‬ ‫تقریبا مراجعین ما در زمینه کرونا سه برابر شده است و تعداد بستری های ما نیز سه برابر شده است‪.‬‬ ‫افزایش بیماران بدحال مبتال به کرونا‬ ‫وی افزود‪ :‬نکته نگران کننده تر این اســت که تعداد بیماران بدحال که نیازمند بســتری در ای سی یو‬ ‫هستند‪ ،‬نسبت به بیماران بستری بیشتر شده است؛ به طوری بیمارانی که نیازمند ای سی یو هستند‪،‬‬ ‫تعدادشان بیش از ‪ ۴۰‬درصد بیماران بستری است‪ .‬تعداد بیمارانی که در ای سی یو بستری هستند و‬ ‫با کمک دستگاه تنفسی‪ ،‬تنفس می کنند‪ ،‬باال رفته است‪ .‬صادق نیت همچنین گفت‪ :‬نکته نگران کننده‬ ‫دیگر این است که متاسفانه شاهد ابتالی جوانان مان هستیم؛ به طوری که تعداد قابل توجهی از بیماران‬ ‫بستری در ای سی یو افراد جوان زیر ‪ ۳۰‬سال هستند که این موضوع نگرانی ما را بیشتر کرده است‪.‬‬ ‫کادر درمانی خسته اند‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در عین حال اکنون تعداد همکاران پزشک و پرستاری که مبتال شدند‪ ،‬افزایش یافته اند‪.‬‬ ‫کادر درمانی ما طی چهار ماهه اخیر فرصت اســتراحت نداشتند و االن هم با بار فزاینده ای مواجهند‪.‬‬ ‫نیروهای ما خســته اند‪ ،‬اما با تمام وجود خدمت رســانی را ادامه می دهند‪ .‬در حال حاضر با شــرایط‬ ‫متفاوتی مواجهیم که مردم باید توجه بیشتری به مسائل پیشگیری داشته باشند‪.‬‬ ‫حمله ناجوانمردانه کرونا‬ ‫در ادامه دکتر مهرپور ‪ ،‬رییس بیمارستانی شریعتی تهران نیز گفت‪ :‬متاسفانه اوضاع خوبی نداریم‪ .‬تقریبا‬ ‫از ‪ ۱۰‬روز قبل مورد حمله ناجوانمردانه کرونا قرار گرفتیم‪ .‬تصور نمی کردیم در تیر ماه دچار این حمله‬ ‫شویم و داشتیم برای مهر ماه برنامه ریزی می کردیم‪ ،‬اما اسم این وضعیت را یک شبیه خون می گذارم‬ ‫که تقریبا از ‪ ۱۰‬روز قبل به ان دچار شــدیم‪ .‬واقعــا من و همکارانم که در خط مقدم مبارزه با کرونا‬ ‫هستیم‪ ،‬با یک حمله جدی مواجهیم‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬از مردم می خواهیم که وضعیت را جدی بگیرند‪.‬‬ ‫من به عنوان کســی دارم صحبت می کنم که هر روز باالی سر بیماران مبتال به کووید‪ ۱۹-‬هستم و‬ ‫افزایش موارد بیماری را دارم به چشــم می بینم‪ .‬کادر درمان دارند با بیماری درگیر می شوند‪ .‬شرایط‬ ‫را خطرناک می دانم و به عنوان سربازی که در خط مقدم در حال مبارزه است‪ ،‬از مردم می خواهم که‬ ‫وضعیت را جدی بگیرند‪.‬‬ ‫مردم به خودشان و به کادر درمانی رحم کنند‬ ‫دکتر طالب پور ‪-‬رییس بیمارستان سینا تهران نیز درباره وضعیت این بیمارستان در زمینه کرونا‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫حقیقتا از ســوم اســفند ماه که کار را شروع کردیم‪ ،‬موج شدیدی داشتیم و امیدوار بودیم که بعد از‬ ‫عید شرایط بهتر شود که همین اتفاق هم افتاد و تا سه هفته قبل داشتیم بیمارستان را پاک سازی‬ ‫می کردیم‪ ،‬اما اینکه اکنون چه اتفاقی افتاد‪ ،‬نمی دانم‪ .‬این اتفاق باعث شد که موج زیادی از بیماران در‬ ‫سنین پایین تر و در شرایط نامناسب تر به بیمارستان مراجعه کرده اند و در حال سرویس دهی هستیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با توجه به حجم مراجعات مجبور شــدیم دو بخــش را باز کنیم و نزدیک ‪ ۵۰‬تخت برای‬ ‫بیماران مبتال به کرونا‪ ۲۰ ،‬تخت در اورژانس و ‪ ۱۵‬تخت ای سی یو با سرعت زیادی در عرض دو هفته‬ ‫پر شــدند‪ .‬بعد از چند ماه خســتگی تیم درمان‪ ،‬دوباره کار را از نو شروع کردن‪ ،‬دشوار است‪ .‬از مردم‬ ‫خواهش می کنم هم به خودشــان رحم کنند و هم به تیم های پزشکی رحم کنند‪ .‬این یک بیماری‬ ‫عفونی است که باید برای فرار از ان و گیر نیفتادن در باتالق کرونا‪ ،‬باید دستورالعمل ها را جدی بگیریم‪.‬‬ ‫داریم مرگ عزیزان مان را می بینیم که می تواند تراژدی دردناکی باشد‪ .‬اگر همین مسیر را طی کنیم‪،‬‬ ‫تمام بیمارستان ها پر می شوند‪.‬‬ ‫بیمارستان ها عالوه بر مبتالیان به کرونا باید به سایر بیماران هم خدمت رسانی کنند‬ ‫طالب پور که در یک برنامه تلویزیونی صحبت می کرد‪ ،‬با بیان اینکه در عین حال در حال حاضر سایر‬ ‫بیمارانی که چند ماه برای دریافت ارائه خدمات مورد نیازشــان منتظر مانده اند نیز به بیمارســتان ها‬ ‫مراجعه می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬اکنون مانند ایام عید نیست که بیمارستان ها تقریبا خالی باشد و ظرفیت شان‬ ‫را به کرونا اختصاص دهیم‪ ،‬بلکه اکنون بیمارستان ها پر از بیماران غیرکرونایی هستیم و باید این حجم‬ ‫زیاد بیماران کرونایی را هم پاسخگو باشیم‪ ،‬فشار مضاعفی به مراکز بیمارستانی وارد می شود‪ ،‬امیدوارم‬ ‫با درایت مسئولین و همراهی مردم این موج مجددا فروکش کند‪.‬‬ ‫جامعه‬ ‫هرگونه فعالیت فوق برنامه درسی حضوری در تهران ممنوع شد‬ ‫سخنگوی اموزش و پرورش شهر تهران از ممنوعیت هرگونه فعالیت فوق برنامه اموزشی حضوری در تهران خبر داد‪ .‬مسعود ثقفی سخنگوی اموزش و پرورش شهر تهران در جمع خبرنگاران اظهار کرد‪ :‬در‬ ‫حال حاضر وضعیت کرونا در تهران شکننده است و هر روز شاهد امار و مشکالت این بیماری هستیم؛ با توجه به اینکه سالمت دانش اموزان از اهمیت برخوردار است و اولویت ما در بحث تربیت فرزندان‪ ،‬سالمت‬ ‫جسمی و روانی انهاست‪ ،‬هرگونه فعالیت فوق برنامه اموزشی و درسی در مدارس شهر تهران تا ایام بازگشایی مدارس به صورت کامل ممنوع است‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬هیچ مدرسه ای اجازه ندارد کالس های حضوری‬ ‫برای دانش اموزان برگزار کند و اموزش های درسی حضوری داشته باشد‪ .‬ثقفی ادامه داد‪ :‬اگر والدین با مواردی مواجه شدند که برخالف این موضوع بود یعنی مدرسه ای به برگزاری کالس درس حضوری اقدام کرده‬ ‫است‪ ،‬به اداره ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات اموزش و پرورش یا شماره‪ ۸۸۹۶۴۰۰۶‬تماس بگیرند‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬با تماس والدین‪ ،‬بازرسین ما بالفاصله در مدرسه حضور پیدا می کنند و در صورت احراز‬ ‫تخلف‪ ،‬با متخلفین برخورد خواهند کرد‪ .‬سخنگوی اموزش و پرورش شهر تهران گفت‪ :‬در زمینه برگزاری کالس و بازگشایی مدارس‪ ،‬تابع نظرات ستاد مقابله با کرونا هستیم‪.‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 11‬تیرماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪296‬‬ ‫ربیعی در نشست خبری با اصحاب رسانه‪:‬‬ ‫بنای دولت همکاری صمیمانه و همراهانه‬ ‫برای حل مشکالت مردم است‬ ‫«علی ربیعی» روز سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهارداشت‪:‬‬ ‫رییس جمهوری نکته مهمی را در خصوص ضرورت همکاری و هم افزایی و‬ ‫در کنار هم بودن همه قوا و نهادهای کشور در جلسه گذشته دولت مطرح‬ ‫کردند‪ ،‬من در اینجا اعالم می کنم بنای دولت همکاری صمیمانه‪ ،‬همراهانه‬ ‫و هم افزا برای عبور از شرایط دشوار امروز و پاسخ به نیازها و حل مشکالت‬ ‫مردم است‪ .‬وی گفت‪ :‬امروز اثار تخریبی تحریم های بی سابقه و همپوشانی‬ ‫ان با شــروع بیماری کرونا که فقط یک بیماری در عرصه پزشکی نیست و‬ ‫اثار عظیم اقتصادی‪ -‬اجتماعی در همه دنیا داشــته است را می بینیم‪ .‬در‬ ‫کنار انها تهدیدهای بی ســابقه ای که امروز باند حاکم بر کاخ سفید و اثار و‬ ‫عالئم به حرکت دراوردن جریان های ناامن کننده داخل کشور را هم از سوی‬ ‫بدخواهان کشورمان مشاهده می کنیم‪ .‬دستیار ارتباطات اجتماعی رییس‬ ‫جمهوری افزود‪ :‬دولت در خط مقدم هم مقابله با تهدیدهای نظامی‪-‬امنیتی و‬ ‫هم فشار بی سابقه و خشن اقتصادی و همچنین سخت شدن زندگی مردم که‬ ‫ناشی از این فشارها قرار دارد‪ .‬در کنار این مساله‪ ،‬عملیات روانی گسترده هم‬ ‫درکشور صورت می گیرد‪ .‬عبور موفق از این مقطع وظیفه ملی همه ما است‪.‬‬ ‫امروز باید بیش از گذشته همه قوا‪ ،‬نهادهای مدنی و مردم جامعه در کنار هم‬ ‫قرار بگیریم‪.‬وی یاداورشد‪ :‬ما مطل ع هستیم که این سختی اقتصادی مردم را‬ ‫با زندگی دشوار روبرو کرده است و امروز دولت در مقابل کشورها ایستاده که‬ ‫هم با تحریم و هم با اثار تحریم مقابله کند‪ .‬فشارهایی بوده که اثار ان هم در‬ ‫اقتصاد و در جامعه بیش از پیش هویدا می شود‪.‬‬ ‫دولت بنای افزایش قیمت گازوئیل ندارد‬ ‫ربیعی عنوان کرد‪ :‬من وقتی سخن از عملیات روانی کردم‪ ،‬می خواهم به دو‬ ‫نمونه اشاره کنم‪ .‬چندین بار در همین نشست با سوالی که شما کردید من‬ ‫در مورد قیمت گازوییل‪ ،‬عنوان کردم که دولت هیچ بنایی برافزایش قیمت‬ ‫گازوییل ندارد‪ .‬متاسفانه می بینیم که ذهن بسیاری از کشاورزان عزیز و افرادی‬ ‫کــه در حوزه حمل و نقل فعالیت می کنند را درگیر کــرده و مدام در این‬ ‫خصوص شایعه پراکنی می شود‪ .‬سخنگوی دولت ادامه داد‪ :‬چند وقت پیش‬ ‫در فضای مجازی‪ ،‬فیلم را در برخورد با دالالن مشاهده کردیم که انگار دیروز‬ ‫یا پریروز رخ داده است فیلم های مربوط به سال های گذشته را بازسازی کرده‬ ‫بودند‪ .‬در هفته‪ ،‬صدها متن و مطلب تولید می شود که ممکن است به روان‬ ‫جامعه فشــار وارد کند و واکنش های نگران کننده در مردم به وجود بیاورد‪.‬‬ ‫دستیار ارتباطات اجتماعی رییس جمهوری با دعوت رسانه ها به هوشیاری‬ ‫و سنجیده سخن گفتن اظهارداشت‪ :‬ما ناگزیر امروز باید با اعتماد میان قوا و با‬ ‫اعتماد جامعه و دولت‪ ،‬جامعه با جامعه در کنار هم قرار بگیریم‪ .‬اینها الزاماتی‬ ‫است که ما بر اساس ان از این دوران سخت عبور کنیم‪ .‬ربیعی افزود‪ :‬بنای‬ ‫دولــت همکاری صمیمانه و متواضعانه با همه قوا‪ ،‬نهادهای مختلف و همه‬ ‫کســانی است که می توانند اثری در عبور موفق از این بحران داشته باشند‬ ‫و بتوانند دولت و مردم را یاری کنند‪ .‬ســخنگوی دولت یاداور شد‪ :‬ما امروز‬ ‫با روز صنعت و معدن مواجه هستیم و در سال جهش تولید هم قرار داریم‪.‬‬ ‫بحث های مفصلی در دولــت در مورد برنامه های مقابله با واردات و افزایش‬ ‫تولیدات داخلی‪ ،‬هم در ستادهای اقتصادی و هم در جلسات اصلی دولت و در‬ ‫سایر شوراهای دولت مدام در جریان بوده است‪.‬‬ ‫صنعت و معدن اینده نویدبخشی دارد‬ ‫ربیعی با بیان اینکه امسال برای ما بحث صنعت و معدن قطعا متفاوت تر از‬ ‫گذشته است‪ ،‬گفت‪ :‬با فشارهای تحریم صنعت ما مسیرهای جدیدی در ارتقا‬ ‫و توسعه پیدا کرده است و ما امسال واقعا نیازمند این جهش تولید بودیم و‬ ‫هستیم‪.‬دستیارارتباطاتاجتماعیرییسجمهوریاظهارداشت‪:‬خوشبختانه‬ ‫با ممنوع کردن بیش از ‪ ۲‬هزار قلم کاالی وارداتی‪ ،‬شرکت های دانش بنیان ما‬ ‫گسترش پیدا کردند و صنعت در عرصه هایی که جامعه نیاز داشته به حرکت‬ ‫جهش وار درامده است‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬به رغم فشارهایی که امروز در زندگی‬ ‫مردم وجود دارد و بخش اعظم و تاثیرگذار ان ناشــی از تحریم هاست‪ ،‬رشد‬ ‫ش روی‬ ‫صنعت و معدن ما اینده نویدبخشی را برای اشتغال و فراوانی کاال پی ‬ ‫ما قرار داده است و به اذعان بسیاری از کنشگران در حوزه تولید‪ ،‬ایران در حال‬ ‫تبدیل شدن به یک کارخانه بزرگ تولیدی است‪.‬‬ ‫پیش بینی برای رشد ‪ ۱۰‬درصدی فوالد‪ ۱۲،‬درصدی مس و ‪۷۵‬‬ ‫درصدیالومینیوم‬ ‫سخنگویدولتخاطرنشانکرد‪:‬رشدمطلوبتولیدعمدهمحصوالتکلیدی‬ ‫کشور ما در‪ ۱۳۹۸ ،‬به گونه ای بوده که کنسانتره‪ ،‬اهن اسفنجی‪ ،‬فوالد خام‪،‬‬ ‫مس و گندله همه رشــد داشته اند و برنامه ریزی برای سال ‪ ۱۳۹۹‬صورت‬ ‫گرفته اســت‪ .‬ما حداقل ‪ ۱۰‬درصد در فوالد‪ ۱۲ ،‬درصد در مس و ‪۷۵‬درصد‬ ‫در الومینیوم در سال ‪ ۱۳۹۹‬باید به رشد دسترسی پیدا کنیم چرا که در این‬ ‫زمینه برنامه ریزی کرده ایم‪ .‬در همین فصل اول سال هم‪ ،‬پایه ریزی های خوبی‬ ‫صورت گرفته است‪.‬‬ ‫امسال‪ ۲.۲‬میلیارد دالر طرح افتتاح می شود‬ ‫ربیعی در ادامه اظهارداشت‪ :‬ایمیدرو از ابتدا‪ ،‬کارش را در این دولت با تمرکز‬ ‫بر بخش های معدن در مناطق محروم اغاز کرد خوشبختانه در سال ‪ ۹۸‬و‬ ‫‪ ۹۹‬برنامه هایی که انجام دادیم به ثمر نشسته است و امروز بخش اعظمی از‬ ‫صادرات ما از این ناحیه صورت می گیرد‪ .‬وی گفت‪ :‬ما در سال ‪ ۹۹‬در مجموع‪،‬‬ ‫‪ ۲.۲‬میلیارد دالر طرح افتتاح خواهیم کرد‪ .‬االن طرح انتقال اب خلیج فارس‬ ‫به استان های هرمزگان و کرمان و یزد دنبال می شود‪ .‬هفت طرح فوالدسازی‬ ‫هم در حال تکمیل است‪ ۱۷.۵.‬میلیون تن کنسانتره‪ ۱۵.۵،‬میلیون تن گندله‬ ‫در ســنگان از جمله پروژه هایی است که در سال ‪ ۹۹‬به بهره برداری خواهد‬ ‫رسید‪ .‬سخنگوی دولت گفت‪ :‬خوشبختانه زمانی که فشار وارد اوردند و ما را از‬ ‫صادرات نفت محروم کردند‪ ،‬صادرات ما در حوزه صنعت و معدن رشد بسیار‬ ‫گزارش‬ ‫اوحدی رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران‪:‬‬ ‫استفاده از ظرفیت علمی‬ ‫فرزندان شهدا ضروری است‬ ‫خوبی داشته و اهداف صادراتی ما محقق شده به طوری که ما در سال ‪ ۹۹‬با‬ ‫همه فشارهایی که داشتیم نگرانی از ناحیه تامین ارز نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫‪ ۲۶‬درصد سرمایه گذاری در مناطق محروم انجام شده است‬ ‫ربیعی خاطرنشــان کرد‪ ۷۰ :‬هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری انجام شد‬ ‫که این سرمایه گذاری باعث ایجاد‪ ۴۰‬هزار شغل مستقیم‪ ،‬افزایش صادرات‬ ‫غیرنفتی و بازســازی فناوری های نوین می شــود‪.‬حدود‪ ۲۶‬درصد سرمایه‬ ‫گذاری ها درمناطق محروم و کم برخوردار صورت گرفته که ســبب رشد و‬ ‫تولید عادالنه در کشور شده است‪ .‬سخنگوی دولت تولید الکتروگرافیک را از‬ ‫مشکالت صنعت فوالد در کشور عنوان کرد که به سمت تولیدان حرکت شد‬ ‫و گفت‪ :‬همچنین در داروهای نوترکیب‪ ،‬داروهای سرطان و حتی رسیدن به‬ ‫واکسن کرونا به موفقیت هایی دست یافتیم و جزو کشورهایی هستیم که در‬ ‫این زمینه مراحل مقدماتی را به خوبی پشت سرگذاشتیم‪ .‬دستیار ارتباطات‬ ‫اجتماعی رییس جمهوری خاطرنشــان کرد‪ :‬حــدود‪ ۷۱‬هزار و ‪ ۲۰۰‬طرح‬ ‫پیشرفت ‪ ۲۰‬تا ‪ ۸۰‬درصد را دارند و اجرای این طرحها نوید تولید بیش از ‪۲‬‬ ‫هزار شغل را تا سال ‪ ۱۴۰۰‬می دهد‪ .‬وی با بیان اینکه دولت موضوع کرونا را‬ ‫هر هفته دنبال می کند‪ ،‬گفت‪ :‬همه مطلع هستیم که دنیا از مرز ‪ ۱۰‬میلیون‬ ‫مبتال و ‪ ۵۸۰‬هزار مرگ و میر گذشته است‪ .‬گزارش هایی هم که در جلسه‬ ‫دولت ارائه شد‪ ،‬نشان داد استان هایی مانند خوزستان که وارد پیک بیماری‬ ‫شدند‪ ،‬امار جانباختگان در کشور را باال بردند‪.‬‬ ‫عادی شدن کرونا برای مردم مهمترین دلیل افزایش تعداد بیماران است‬ ‫ربیعی افزود‪ :‬استانی مانند خوزستان به یک ثبات نسبی در کنترل بیماری‬ ‫رسیده ولی شرایط هنوز برگشت پذیراست‪.‬بر اساس بررسی ستاد ملی مقابله‬ ‫با کرونا مهمترین دلیل افزایش تعداد مبتالیان در کشور ‪ ،‬عادی شدن کرونا‬ ‫برای مردم است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬رفتارهای غیربهداشتی و پرخطر که مردم بروز‬ ‫می دهند در کنار عدم رعایت پروتکل های بهداشتی در واحدهایی که ارائه‬ ‫دهنده خدمات عمومی هستند‪ ،‬از جمله دالیل افزایش کرونا در کشور است‪.‬‬ ‫سخنگوی دولت با بیان اینکه یکی از دالیل شیوع کرونا در بعضی از مناطق‪،‬‬ ‫پنهان کردن بیماری توســط افراد بوده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بررسی ها نشان‬ ‫داد که برچسب زنی به بیماران که خود قربانی هستند‪ ،‬سبب شیوع بیشتر‬ ‫بیماری در بین مردم شده است‪ .‬بنابراین بهتر است با کمک رسانه ها به مردم‬ ‫گفته شود که این بیماری مانند دیگر بیماری ها با رعایت اصول بهداشتی فرد‬ ‫به سالمت خواهد رسید‪ .‬وی با ذکر مثالی افزود‪ :‬در یک اگهی ترحیم خانواده‬ ‫متوفی برای دوری از برچسب زنی حتی دلیل فوت را در اگهی نوشتند‪ .‬به‬ ‫عبارتی برای دوری از برچسب زنی به یک فرهنگ سازی نیاز داریم‪ .‬ربیعی‬ ‫با بیان اینکه در مقطعی همکاری مردم برای رعایت پروتکل های بهداشتی‬ ‫به ‪ ۸۸‬درصد هم رســیده بود‪ ،‬افزود‪ :‬اما در روزهای اخیر این همکاری ها ‪۲۰‬‬ ‫درصد کاهش یافته و ناچاریم برای رعایت پروتکل های بهداشتی تصمیم هایی‬ ‫اتخاذ کنیم که انجام شد‪.‬‬ ‫از‪ ۱۵‬تیرماه استفاده از ماسک اجباری می شود‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬از روز ‪ ۱۵‬تیرماه استفاده از ماسک در اماکن سرپوشیده عمومی‬ ‫و در مناطق قرمز و نارنجی اجباری است‪ .‬همچنین در مناطق قرمز و نارنجی‬ ‫که در گروه های ‪ ۳‬و ‪ ۴‬تعریف شــدند‪ ،‬با تشخیص وزارت بهداشت استفاده‬ ‫از ماسک اجباری خواهد بود‪ .‬سخنگوی دولت با بیان اینکه توزیع ماسک با‬ ‫همکاری شهرداری ها و وزارت صمت در دستور کار قرار دارد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫خوشبختانه ظرفیت تولید ماسک صنعتی به‪ ۵‬میلیون عدد در روز رسیده در‬ ‫حالی که در اوایل کرونا این عدد ‪ ۳۰۰‬هزار ماسک در روز بود‪.‬‬ ‫رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت‪ :‬ظرفیت علمی فرزندان‬ ‫شهدا بسیار باال است و با توجه به تحریم های تحمیل شده بر کشور‬ ‫باید از این ظرفیت برای حل مشکالت استفاده شود‪ .‬سعید اوحدی‬ ‫روز سه شنبه به مناسبت دهه کرامت در دیدار با جمعی از دختران‬ ‫فرهیخته شهدا در سالن جلسات ساختمان مرکزی بنیاد با اشاره به‬ ‫جایگاه زنان نزد خداوند متعال‪ ،‬اهل بیت(ع) و دین اسالم گفت‪ :‬نقش‬ ‫زنان در تعالی و عظمت اســام و دستیابی به اهداف واالی پیامبر‬ ‫گرامی اسالم بی بدیل و غیرقابل انکار است؛ حضرت خدیجه(س)‪،‬‬ ‫حضرت زهرا(س)‪ ،‬حضرت زینب(س) و دیگر زنان نامدار تاریخ اگر‬ ‫نبودند اهداف واالی اســام و اهل بیت(ع) محقق نمی شد‪ .‬معاون‬ ‫رییس جمهور افزود‪ :‬همه خانواده های معظم شهدا و ایثارگران به‬ ‫ویژه خانواده شهدای مدافع حرم‪ ،‬زینبیون و فاطمیون بسیار مظلوم‬ ‫هستند‪ ،‬بنابراین بر عهده گرفتن مسئولیت و تعهد سازمانی مانند‬ ‫بنیاد شهید و امور ایثارگران بســیار دشوار است‪ ،‬خداوند در قران‬ ‫کریم با این مضمون می فرمایند «به مال یتیم نزدیک نشوید مگر‬ ‫اینکه به بهترین شکل پاسخگو باشید»‪ ،‬بنابراین این جایگاه بسیار‬ ‫باعظمت بوده و باید در مقابل ان امانت دار خوبی باشیم‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫امام خمینی(ره) فرمودند که خانواده های معظم شهدا و ایثارگران‬ ‫چشم و چراغ این ملت هستند‪ ،‬رهبر معظم انقالب نیز بیان داشتند‬ ‫که اگر به دنبال حفظ نظام هستید‪ ،‬وصیت نامه شهدا را مطالعه و‬ ‫ترویج کنید‪ ،‬رییس جمهوری نیز بارها تاکید کرد که هر چه نظام‬ ‫جمهوری اسالمی ایران دارد مرهون خون شهدا است و این اعتقادات‬ ‫پایه نظام اسالمی قرار گرفته است‪ .‬معاون رییس جمهور تصریح‬ ‫کرد‪ :‬باید تشکل های ایثارگری را به عنوان یکی از ضرورت ها تقویت‬ ‫کرد و در این راستا بنیاد دست نیاز به سمت فرزندان و خانواده های‬ ‫شهدا و ایثارگران دراز می کند‪ ،‬قطعاً این تشکل ها به دلیل معنویت‬ ‫شهدا‪ ،‬جانبازان و ازادگان قوی تر و ماناتر از تشکل های دیگر هستند‬ ‫و فرزندان شهدا در این تشکل ها می توانند سبک زندگی و فرهنگ‬ ‫ایثار و شهادت را بیش از پیش در جامعه گسترش دهند‪ .‬وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬ظرفیت علمی فرزندان شهدا در جامعه امروز بسیار باال است‬ ‫و باید از ان استفاده کرد به ویژه اینکه جمهوری اسالمی ایران در‬ ‫هیچ دوره ای مانند امروز شرایط سخت تحریم اقتصادی و فرهنگی‬ ‫را تجربه نکرده است ولی فرزندان شهدا شرایط و فراز و نشیب های‬ ‫زیادی را در زندگی خود گذرانده اند و کوله باری از تجربه هستند و‬ ‫می توانند در تمامی امور به ویژه انتقال تجربیات به فرزندان شهدای‬ ‫مدافع حرم اثرگذار باشند‪ .‬رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اگر بنیاد شهید و امور ایثارگران بر ترویج فرهنگ ایثار و شهادت‬ ‫و عزت فرزندان شهدا و ایثارگران‪ ،‬جانبازان‪ ،‬ازادگان و خانواده های‬ ‫انها متمرکز شود قطعاً جامعه نیز ارزشی واال برای این قشر بیش‬ ‫از پیش قائل خواهد شد‪ ،‬فرزندان شهدا و ایثارگران باید در جامعه‬ ‫جریان ساز بوده و خیرین را به سمت اقدامات موثر هدایت کنند‪.‬‬ ‫اوحدی در پایان سخنان خود با اشاره به تعامالت مناسب بنیاد با‬ ‫رسانه ملی گفت‪ :‬فضا در این سازمان برای حضور فرزندان شهدا و‬ ‫ایثارگران مهیا است تا از این طریق این عزیزان بتوانند در راستای‬ ‫ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در شبکه های مختلف به عنوان یک‬ ‫الگو سبک زندگی شهدا را تبلیغ کنند‪ .‬در ادامه این نشست نرگس‬ ‫جلیلی مشاور در امور بانوان شاهد و ایثارگر گزارشی از عملکرد این‬ ‫حوزه ارائه کرد و دختران شاهد حاضر‪ ،‬پس از معرفی به بیان نقطه‬ ‫نظرات‪ ،‬پیشــنهادات و انتقادات خود پرداختند و در پایان توسط‬ ‫رییس بنیاد شهید و امور ایثارگران از انها تقدیر شد‪.‬‬ ‫پیش فروش متری مسکن در بورس برای حومه تهران کاربرد دارد؟‬ ‫اعالم طرح پیش فروش متری مسکن در بازار سرمایه با هدف ساماندهی‬ ‫عرصه معامالت ملکی این پرسش را برای ساکنان مناطق حومه تهران‬ ‫ایجاد کرده که ایا این طرح برای حاشیه کالنشهرها کاربردی است؟‬ ‫رشد چشمگیر بازار ســرمایه در ماه های اخیر و ورود شاخص ان به‬ ‫ارتفاع یک میلیونی‪ ،‬ان را به نقل محافل سیاســی‪ ،‬اقتصادی و حتی‬ ‫کوچه و بازار تبدیل کرده است و هرکس از ظن خود درباره علل ورود‬ ‫نقدینگی و سرمایه های سرگردان به بورس سخن می گوید‪ .‬این اقبال‬ ‫مردمی به بورس در عین حال فرصتی را هم برای سیاســت گذاران‬ ‫فراهم اورده تا با استفاده از شفافیت در بازار سرمایه به فکر کوتاه کردن‬ ‫دست دالالن و واسطه ها در بازارهای موازی همچون خودرو و مسکن‬ ‫باشند‪ .‬از این رو در کنار طرح های متنوعی که دولت برای مهار قیمت‬ ‫ها در بازار مسکن تهیه کرده‪ ،‬کارشناسان بازار سرمایه طرحی را برای‬ ‫پیش فروش متری مسکن در بورس کاال ارایه کرده اند‪ .‬بورس کاال در‬ ‫حقیقت بازاری برای ارایه هر کاالی قابل معامله است و در گذشته نیز‬ ‫کاالهای ارزشمندی پیش فروش سکه و گواهی طال در این بازار ارایه‬ ‫و با استقبال خریداران مواجه شده است‪ .‬در این رابطه خرداد ماه بود‬ ‫که حامد سلطانی نژاد مدیرعامل بورس کاال از اماده بودن شرایط برای‬ ‫اجرای طرح پیش فروش متری مســکن در قالب انتشار اوراق سلف‬ ‫موازی استاندارد در این بازار خبر داد‪ .‬به اعتقاد وی‪ ،‬در قالب این طرح‬ ‫قرار است به ابزاری در بورس کاال برسیم که پس انداز مردم را افزایش‬ ‫دهد؛ برای مثال فردی که می خواهد در بخش مسکن سرمایه گذاری‬ ‫کند‪ ،‬می تواند به طور مســتقیم با ورود به معامالت متری مسکن در‬ ‫بورس کاال‪ ،‬هر چند اندک در ملک سرمایه گذاری کند‪ .‬در این رابطه‬ ‫برخی کارشناسان مسکن نیز با استقبال از این طرح معتقدند که اگر‬ ‫این اتفاق رخ دهد‪ ،‬بویژه در عرصه انبوه ســازی تحوالت جدیدی را‬ ‫در بازار مسکن رقم خواهد زد‪ .‬البته این طرح هنوز نهایی نشده و به‬ ‫تازگی حسن قالیباف اصل رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفته‬ ‫«راه اندازی بورس امالک در دســت طراحی اســت که پس از ارایه‪،‬‬ ‫سازمان این طرح را مورد بررسی قرار خواهد داد»‪ .‬در کنار گمانه زنی‬ ‫های کارشناسان برای مزیت ها و معایب این طرح‪ ،‬این پرسش مطرح‬ ‫است که پیش فروش متری مسکن تا چه میزان برای مناطق حاشیه‬ ‫ای و حومه ای کالنشهری چون تهران کاربرد دارد؟ این موضوع از انجا‬ ‫اهمیت دارد که بیش از یک سوم جمعیت ساکن در استان تهران در‬ ‫مناطق حومه ای شــهر تهران سکونت دارند و با رشد قیمت زمین و‬ ‫مســکن در ماههای اخیر‪ ،‬انتظار می رود سکونت و خرید مسکن در‬ ‫این نواحی نیز رشد یابد‪ .‬بر اساس امار‪ ،‬جمعیت استان تهران حدود‬ ‫‪ ۱۳.۵‬میلیون نفر ساکن هستند که حدود ‪ ۸.۵‬تا ‪ ۹‬میلیون نفر از انها‬ ‫ساکن شهر تهران هستند‪ .‬البته این نکته را باید یاداور شد که وقتی از‬ ‫شهرهای این استان صحبت می کنیم منظور شهرهای اقماری مثل‬ ‫اسالمشهر‪ ،‬پردیس‪ ،‬اندیشه‪ ،‬شهریار‪ ،‬صباشهر‪ ،‬نسیم شهر‪ ،‬لواسانات‪،‬‬ ‫شــهرری‪ ،‬شهرقدس و رباط کریم است که ساخت و سازها بر اساس‬ ‫اســتانداردها و اصول شهرسازی است‪ .‬با این حال با توجه به کمبود‬ ‫زمین در شهر تهران‪ ،‬اینکه انبوه سازان برای ساخت و ساز نواحی حومه‬ ‫ای پایتخت را برای ساخت مجتمع های مسکونی انتخاب کنند‪ ،‬دور‬ ‫از انتظار نیســت و از این رو می توان تصور کرد که در صورت اجرای‬ ‫طرح پیش فروش متری مسکن در بورس‪ ،‬اقبال برای مناطق حومه ای‬ ‫تهران کم نباشد‪ .‬به عقیده فعاالن بازار سرمایه تبدیل کردن دارایی ها و‬ ‫کاالها به اوراق بهادار از جمله اقداماتی است که امکان سرمایه گذاری‬ ‫اسان احاد جامعه بر دارایی های مختلف را فراهم و بازاری شفاف همراه‬ ‫با کشف روزانه قیمت ها را ایجاد می کند و در حوزه مسکن نیز طرح‬ ‫فــروش متری در بورس کاال به خانه دار شــدن مردم و حفظ ارزش‬ ‫سرمایه ان ها همسو با نوسانات قیمت مسکن کمک خواهد کرد‪ .‬انطور‬ ‫که ســلطانی نژاد گفته برای این طرح حضور انبوه سازان مسکن به‬ ‫عنوان عرضه کننده این اوراق نیاز اســت تا همــواره ان ها در ازای‬ ‫میزان خرید متقاضیان‪ ،‬متراژ مشــخصی از طرح مشخص شده را‬ ‫بــه مردم و خریداران عرضه کنند‪ .‬به عبارت بهتر در این طرح انبوه‬ ‫سازان با هدف تامین مالی و فروش ملک اقدام به انتشار اوراق سلف‬ ‫موازی اســتاندارد می کنند که این اوراق قابل تحویل در سررسید‬ ‫است و خریداران می تواند در سررسید به ازای متراژهای معینی که‬ ‫تعیین شــده‪ ،‬اوراق را تامین کــرده و اقدام به تحویل گرفتن واحد‬ ‫مســکونی کند و یا اینکه اوراق را در سررسید تسویه نقدی کنند‪.‬‬ ‫مهدی روانشادنیا کارشناس بازار مسکن و عضو هیات علمی دانشگاه‬ ‫علوم تحقیقات در این باره می گوید‪ :‬اجرایی شدن این طرح الزاماتی‬ ‫دارد که مهمترین ان قیمت گذاری ملک در بازار ســرمایه اســت‪.‬‬ ‫وی می افزاید‪ :‬اینکه بتوان برای تعداد قابل توجهی مسکن فرمولی‬ ‫برای قیمت گذاری تهیه کرد‪ ،‬دشوارترین کار است زیرا ممکن است‬ ‫‪7‬‬ ‫ساختمان ها در ظاهر یکسان باشــند اما از منظر طبقه‪ ،‬امکانات‪،‬‬ ‫مصالح و مشاعات تفاوت هایی را داشته باشند و از این رو نیاز است‬ ‫ابتدا ساز و کار دقیقی تهیه شود‪ .‬روانشادنیا معتقد است‪ ،‬در گذشته‬ ‫هم روش های مشابهی برای فروش متری مسکن در تهران اجرا شده‬ ‫بود اما اینکه این موضوع در بازار سرمایه یعنی در بورس مطرح شود‬ ‫تازگی دارد‪ .‬وی اظهار می دارد‪ :‬حضور در بازار سرمایه ضوابط حقوقی‬ ‫خاص خود را دارد و در شــرایطی که امروز صنعت ساختمان با ان‬ ‫مواجه است‪ ،‬تبدیل شدن این ایده به عمل زمان زیادی می خواهد‪.‬‬ ‫این کارشناس بازار مسکن در عین حال تاکید دارد « هر روشی که‬ ‫به تامین مالی عرضه مسکن کمک کند و یا تولید مسکن‪ ،‬در شرایط‬ ‫فعلی بسیار خوب است‪ .‬چون نقدینگی که در جامعه وجود دارد را با‬ ‫تقاضا تلفیق کرده و در بخش عرضه به ان پاسخ می دهد»‪ .‬به عقیده‬ ‫روانشادنیا‪ ،‬هدایت صحیح نقدینگی به بازار مسکن‪ ،‬می تواند تحرکی‬ ‫را در بخش تولید ببخشــد و از انجا که صنعت ساختمان سازی با‬ ‫صنایع متعددی در ارتباط است‪ ،‬سبب رونق در سایر بخش ها خواهد‬ ‫شد‪ .‬این استاد دانشگاه همچنین بر این باور است که باید اجازه داد‬ ‫معایب و کاستی های این طرح در فضایی کارشناسی سنجیده شود‬ ‫و از شــتابزدگی در اجرای ان پرهیز کرد تا به موفقیت الزم دست‬ ‫یافت‪ .‬روانشادنیا در پاسخ به این پرسش مبنی بر اینکه این طرح فقط‬ ‫برای شهر بزرگی چون تهران کاربرد دارد یا برای مناطق حومه نیز‬ ‫نیز قابل اجراست‪ ،‬می گوید‪ :‬بخشی از موفقیت طرح به انبوه سازان‬ ‫و استقبال انها از این طرح باز می گردد که واحدهای مسکن خود را‬ ‫از این طریق در بازار مسکن عرضه کنند‪ .‬بر این اساس هر انبوه ساز‬ ‫که در نقطه ای ساخت و ساز انجام داده‪ ،‬می تواند در ساز و کاری که‬ ‫بورس اعالم می کند‪ ،‬به عرضه مسکن بپردازد‪.‬‬ ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪8‬‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫شاعرانه‬ ‫نفس برامد و کام از تو بر نمی اید‬ ‫فغان که بخت من از خواب در نمی اید‬ ‫صبا به چشم من انداخت خاکی از کویش‬ ‫که اب زندگیم در نظر نمی اید‬ ‫قد بلند تو را تا به بر نمی گیرم‬ ‫درخت کام و مرادم به بر نمی اید‬ ‫مگر به روی دالرای یار ما ور نی‬ ‫به هیچ وجه دگر کار بر نمی اید‬ ‫مقیم زلف تو شد دل که خوش سوادی دید‬ ‫وز ان غریب بالکش خبر نمی اید‬ ‫ز شست صدق گشادم هزار تیر دعا‬ ‫ولی چه سود یکی کارگر نمی اید‬ ‫بسم حکایت دل هست با نسیم سحر‬ ‫ولی به بخت من امشب سحر نمی اید‬ ‫در این خیال به سر شد زمان عمر و هنوز‬ ‫بالی زلف سیاهت به سر نمی اید‬ ‫ز بس که شد دل حافظ رمیده از همه کس‬ ‫کنون ز حلقه زلفت به در نمی اید‬ ‫گزارش‬ ‫بسیاری از بازگشایی ها هیچ گونه‬ ‫توجیه منطقی ندارد‬ ‫استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران‪ ،‬با اشاره به افزایش‬ ‫دوبــاره بیماری کرونا در کشــور‪ ،‬گفت‪ :‬بســیاری از‬ ‫بازگشایی ها هیچ گونه توجیه منطقی ندارد‪.‬‬ ‫مســعود یونســیان‪ ،‬در گفتگوی ویژه خبری شبکه دو‬ ‫ســیما‪ ،‬دالیل افزایش مبتالیان بــه کرونا را ‪ ۳‬فرض‬ ‫محدودیت امکانات در مواجهه با کرونا در ماه های اول‬ ‫بیماری‪ ،‬افزایش مراکزی که قبال در انها شــاهد شیوع‬ ‫بیماری کرونا نبودیم و در نهایت بازگشت استان هایی‬ ‫که قبال موج کرونا را تجربه کرده بودند به دامنه ابتالی‬ ‫دوباره عنوان کرد‪.‬‬ ‫این متخصص اپیدمیولوژی ادامه داد‪ :‬با سســت شدن‬ ‫فاصله گذاری های اجتماعی از نیمه دوم اردیبهشــت‪،‬‬ ‫شاهد رشد امار مرگ و میر در اثر کرونا بودیم‪ ،‬اما روی‬ ‫هم رفته کاهش محدودیت تردد‪ ،‬بازگشایی مدارس و‬ ‫دانشگاه ها‪ ،‬لغو محدودیت سفرها و بازگشایی مشاغل‬ ‫را می توان عمده دالیل افزایش کرونا عنوان کرد‪.‬‬ ‫یونســیان تصریح کرد‪ :‬بســیاری از بازگشایی ها هیچ‬ ‫گونه توجیه منطقی ندارد‪ .‬مثال بازگشــایی باشگاه ها‪،‬‬ ‫ورزشــگاه ها‪ ،‬سالن های تئاتر و سینما و تاالرها توجیه‬ ‫منطقی ندارد‪ ،‬می توان سست شدن رعایت های مردمی‬ ‫را متاثر از سست شدن اقدامات دولت دانست‪.‬‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 11‬تیرماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪296‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬شرکت جهان سبز‬ ‫مدیر عامل‪ :‬حسین احمدی‬ ‫مد یر مسئول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان مطهری‬ ‫خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪43‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫وزیر بهداشت خبر داد‬ ‫واکسن ایرانی کرونا تست مدل حیوانی را با موفقیت گذراند‬ ‫وزیر بهداشت گفت‪ :‬واکسن ایرانی کرونا تست مدل های حیوانی خود را با موفقیت گذرانده است‪.‬‬ ‫ســعید نمکی وزیر بهداشت در مراسم افتتاحیه دومین نمایشگاه فارمکس گفت‪ :‬جمهوری اسالمی ایران‬ ‫علی رغم فشارهای ناشی از تحریم های ظالمانه توانست با ‪ ۶۰۰‬میلیون یورو صرفه جویی ارزی ( معادل ‪۲۰‬‬ ‫درصد ارز مصرفی) سال ‪ ۹۸‬را با افتخار به پایان برساند‪ ،‬با وجود اینکه ما سال گذشته گرفتار سیالب ها و‬ ‫اپیدمی انفلوانزا بودیم و از ‪ ۳‬میلیون زائر ایرانی پذیرایی کردیم و در پایان سال با کووید ‪ ۱۹‬مواجه شدیم و‬ ‫پیش بینی می کردیم که ارز مصرفی تا ‪ ۵۰‬درصد افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬به همت صنعت داروســازی و همکارانم در سازمان غذا و دارو توانستیم با ‪ ۲۰‬درصد کاهش‬ ‫ارزبری‪ ،‬افزایش تولید داخل و ممنوع کردن محصوالتی که برای لگدمال کردن تولید داخل وارد می شدند‪،‬‬ ‫سال ‪ ۹۸‬را به نحوی سپری کنیم که یک بیمار سرگردان داروخانه ها نشود‪.‬‬ ‫نمکی با بیان اینکه یکی از حلقه های مفقوده صنعت داروســازی تولیــد مواد اولیه دارویی بود‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫گذشــته مقاومت هایی در برابر تولید ماده اولیه دارویی و حد واســط ها داشتیم؛ البته برخی مقاومت ها‬ ‫درست بود؛ چرا که تولید به درستی صورت نمی گرفت اما ان زمان من باور داشتم که اینده خوبی داریم و‬ ‫به انهایی که در برابر مصرف مواد اولیه دارویی مقاومت می کردند گفتم که گشور هند و چین هم همین‬ ‫مسیرها را طی کرده اند تا به تولیدکنندگان برتر دنیا در ماده اولیه دارویی و واسط تبدیل شوند و حمایت‬ ‫از تولیدکنندگان ایرانی مواد اولیه و حد واســط دارویی هزینه نبود بلکه صرفه جویی محسوب می شد و‬ ‫خوشبختانه امروز به عنوان یکی از بزرگترین کشورهای منطقه در تولید ماده اولیه دارویی تبدیل شده ایم‪.‬‬ ‫نمکی گفت‪ :‬من همیشــه می گفتم چرا یوســف مصری را به بازار برده فروشی می بریم؛ در واقع ما ماده‬ ‫پتروشــیمی را بــا قیمت ارزان صادر و مواد اولیه یا واســط دارویی را با ‪ ۵۰‬تــا ‪ ۱۰۰‬برابر وارد می کنیم‪،‬‬ ‫خوشبختانه امســال که در سال جهش تولید هستیم در این حوزه گام های خوبی برداشته ایم و در اینده‬ ‫نزدیک به عنوان صادرکننده بزرگ دارویی تبدیل خواهیم شد و مواد اولیه و واسط دارویی را با ارزان ترین‬ ‫قیمت و باالترین کیفیت در بازارهای جهان عرضه خواهیم کرد‪.‬‬ ‫نمکی با اشــاره شــیوع کرونا در ایران و جهان گفت‪ :‬کووید ‪ ۱۹‬گرچه بال بود اما درس های بزرگی به دنیا‬ ‫اموخت و درس نخست این بود که دریافتیم ما علی رغم اگاهی به بسیاری از مسائل نااگاه هستیم و دومین‬ ‫درس این بود برخی کشورها علی رغم بضاعت ها خیلی هم بضاعت ندارند و کشورهایی مثل ایران علی رغم‬ ‫بستن مرزها می توانند به مسیر خود ادامه دهند و در دریای بزرگ اقتصادی دنیا شنا کنند‪.‬‬ ‫وزیر بهداشــت متذکر شد‪ :‬ما در ‪ ۶۰‬روز به صادرکننده مواد بهداشتی تبدیل شدیم افزون برکرونا به دنیا‬ ‫اموخت همه دنیا باید کنار هم باشند و باید توجه داشت که کشورهای دنیا نمی توانند جزیره ای عمل کنند‬ ‫و با وحدت جهانی در تولید واکسن و دارو می توان گام برداشت‪ .‬نمکی درباره جزییات تولید واکسن کرونا در‬ ‫ایران‪ ،‬گفت‪ :‬ما در ساخت واکسن گام های موثری برداشته ایم و بسیاری از دانشمندان ایران به سرعت در‬ ‫ساخت واکسن کووید ‪ ۱۹‬گام های تندی برداشته اند و امروز در ساخت واکسن کرونا گام خوبی برداشته ایم‬ ‫و واکسن کرونای ایرانی تست مدل های حیوانی را موفقیت پاس کرده است‪.‬‬ ‫معاون کل وزارت بهداشت‪:‬‬ ‫رئیس اداره مراقبت از بیماری های واگیر وزارت بهداشت‪:‬‬ ‫افزایش تعداد بستری ها از تعداد مرخصی ها‬ ‫عالمت خطر بزرگی است‬ ‫معاون کل وزارت بهداشت‪ ،‬در خصوص‬ ‫افزایش مرگ و میر کرونا هشــدار داد و‬ ‫گفت‪ :‬اینکه تعداد بســتری ها از تعداد‬ ‫ترخیصی بیشتر شده عالمت خطر بسیار‬ ‫بزرگی است‪.‬‬ ‫ایــرج حریرچی گفــت‪ :‬از مهمترین‬ ‫عللی که اخیرا ً منجر به افزایش مرگ‬ ‫و میر ناشی از بیماری کووید ‪ ۱۹‬شده‪،‬‬ ‫برگزاری جشن ها در برخی از استان ها‬ ‫مانند خوزستان‪ ،‬سیستان و بلوچســتان و هرمزگان‪ ،‬بوشهر‪ ،‬کردستان‪ ،‬کرمانشاه و اذربایجان‬ ‫غربی پس از تعطیالت عید ســعید فطر بوده اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬بستری و مرگ و میر ناشی از‬ ‫بیماری کووید ‪ ۱۹‬نتیجه جبری و الزامی رفتار ما در بازگشــایی ها و رعایت نکات بهداشــتی و‬ ‫درمانی اســت که انجام می دهیم و این بیماری شوخی ندارد‪ .‬حریرچی ادامه داد‪ :‬به میزانی که‬ ‫تماس های اجتماعی خود را افزایش دهیم و از ماسک استفاده و بهداشت فردی را رعایت نکنیم‬ ‫با افزایش میزان ابتالء به این بیماری مواجه خواهیم شــد‪ .‬معاون کل وزارت بهداشــت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هدف گیری وزارت بهداشت‪ ،‬کاهش مرگ و میر ناشی از بیماری کووید ‪ ۱۹‬به تک رقمی بود‪،‬‬ ‫اما اکنون بیش از دو هفته است که این رقم در کشورمان سه رقمی شده است‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫اینکه مجبوریم بازگشایی ها را انجام دهیم‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در این بازگشایی ها باید پروتکل بهداشتی‬ ‫و درمانی را رعایت کنیم‪ .‬حریرچی گفت‪ :‬اینکه تعداد بستری ها از تعداد مرخصی ها بیشتر شده‬ ‫عالمت خطر بسیار بزرگی اســت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬از هفته چهارم فروردین‪ ،‬تعداد ترخیص ها در‬ ‫تهران و بیشــتر شهرهایی که اوج بیماری داشــته اند‪ ،‬از تعداد بستری ها بیشتر بود‪ ،‬اما اکنون‬ ‫فرصت نمی کنیم بســتری های قبلی را مرخص کنیم‪ .‬حریرچی افزود‪ :‬تا کنون ‪ ۱۵‬هزار و ‪۸۴‬‬ ‫نفر از کادر درمانی فقط در بیمارســتان های دولتی عالئم بیماری کووید ‪ ۱۹‬را پیدا کردند و از‬ ‫ایــن رقــم تا صبح دیروز ابتالی ‪ ۹‬هزار و ‪ ۹۸۶‬نفر به این بیماری‪ ،‬قطعی و مثبت بوده و از این‬ ‫تعداد‪ ۶۴ ،‬نفر اعم از دکتر‪ ،‬پرســتار و پیراپزشــک‪ ،‬فوت کرده اند‪ .‬معاون کل وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬فقط در بیمارســتان بوکان‪ ۴۰ ،‬نفر از کادر درمانی در قرنطینه بودند‪ .‬حریرچی با اشاره‬ ‫به اینکه ممکن است برخی محدودیت ها برگردد و این موضوع اجتناب ناپذیر است‪ ،‬اضافه کرد‪:‬‬ ‫مهمترین کاری که مردم برای پیشــگیری از ابتالء به این بیماری می توانند انجام دهند‪ ،‬زدن‬ ‫ماســک و شستشوی مرتب دست اســت و اینکه جز در موارد ضروری از منزل خارج نشوند و‬ ‫گردش و تفریح تا اطالع ثانوی ممنوع است‪.‬‬ ‫کرونا ‪2‬تا ‪3‬سال با ما خواهد بود‬ ‫در فاصله کمتر از ‪1.۵‬متر ماسک بزنید‬ ‫رئیس اداره مراقبت از بیماری های واگیر‬ ‫وزارت بهداشت‪ ،‬گفت‪ :‬کرونا مدت ها با ما‬ ‫خواهد بود‪ .‬حسین عرفانی‪ ،‬افزود‪ :‬عالوه‬ ‫بر حفظ سالمت خود باید مراقب سالمت‬ ‫جامعه هم باشیم‪ .‬ما در موج اول بیماری‬ ‫کرونا هستیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در موج اول‬ ‫بیماری‪ ،‬دو عامل انتقال دهنده و کنترل‬ ‫کننده بیماری در همه گیری کرونا سهیم‬ ‫هستند وقتی عوامل انتقال دهنده نسبت‬ ‫به کنترل کننده برتری یابد با موج افزایش روبرو می شویم‪ .‬عرفانی تصریح کرد‪ :‬در خصوص کرونا به‬ ‫نظر می رســد ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬سال مهمان ما خواهد بود‪ .‬وی با بیان اینکه هنوز درمرحله موج افزایش کرونا‬ ‫هستیم افزود‪ :‬با رعایت نکات ایمنی و بهداشتی مردم در اسفند ‪ ،۹۸‬این موج کمی مالیم شده بود‪ ،‬اما‬ ‫به دالیل گوناگون دوباره شاهد افزایشی شدن موج کرونا هستیم‪ .‬عرفانی گفت‪ :‬بازگشت فعالیت های‬ ‫اقتصادی و اجتماعی باید همراه با رعایت پروتکل های بهداشتی باشد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اگر به واکسن موثر‬ ‫دسترسی پیدا کنیم احتمال گذر از پیک کووید ‪ ۱۹‬پدید می اید‪ .‬عرفانی تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫به دنبال کاهش سرعت انتشار بیماری‪ ،‬کاهش عوارض بیماری متاثر از کاهش سرعت انتشار‪ ،‬کاهش‬ ‫تعداد مبتالیان در اثر کاهش عوارض و در نهایت کاهش زمان پاندمی کرونا هستیم و در این راه باید‬ ‫تمامی مردم همکاری الزم و کامل را با ما داشته باشند‪ .‬وی در خصوص بازگشایی استخرها‪ ،‬افزود‪ :‬اگر‬ ‫یک استخر با حجم و تراکم معین و با حفظ فاصله مشخص امکان پذیرش افراد را دارا باشد و بتواند‬ ‫تماس نزدیک افراد را کنترل کند‪ ،‬می تواند از انتقال بیماری جلوگیری نماید‪ .‬رئیس اداره مراقبت از‬ ‫بیماری های واگیردار وزارت بهداشت در خصوص استفاده از ماسک برای جلوگیری از ابتالء به کرونا‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬کرونا بیماری نوپدید با میزان سرایت باال است‪ ،‬اولویت استفاده از ماسک برای افراد بیمار است‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬توصیه می کنم افراد مبتال به کرونا دوران نقاهت خود را دور از دیگران و در نقاهتگاه‬ ‫ســپری نمایند‪ ،‬اما اگر الزام به حضور در جمع دارند باید از ماسک استفاده کنند‪ .‬در اولویت دوم ان‬ ‫دسته از افرادی که در ارتباط با فرد بیمار بوده اند و فع ً‬ ‫ال عالئمی ندارند هم باید از ماسک استفاده کنند‬ ‫تا دوره احتمالی ابتالء را سپری نمایند و دوران قرنطینه ‪ ۱۴‬روزه خود را شروع و طی کنند‪ .‬اولویت‬ ‫سوم‪ ،‬به منظور فاصله گذاری اجتماعی‪ ،‬همه باید در اماکن سربسته و پر ازدحام و تردد و جاهایی که‬ ‫امکان رعایت فاصله ‪ ۵/۱‬متر نیست‪ ،‬از ماسک استفاده نمایند‪ .‬عرفانی‪ ،‬یکی از دالیل افزایش ابتالء به‬ ‫کرونا در شهرهای جنوبی را تجمع مردم در فضاهای بسته و استفاده از اسپیلت به منظور رهایی از‬ ‫گرمای فصلی عنوان کرد و گفت‪ :‬اسپیلت سبب گردش هوای ساکن و ارسال ان به ریه افراد می شود‪.‬‬ ‫علیرضا زالی عنوان کرد؛‬ ‫خطر انتقال ویروس کرونا در چه شرایطی تصاعدی باال می رود‬ ‫فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران‪ ،‬گفت‪ :‬شاخص مدت‬ ‫زمان حضور افراد‪ ،‬میزان تراکم و فضای محیط می تواند خطر انتقال‬ ‫ویــروس کرونا را به صورت تصاعدی از فردی به فرد دیگر افزایش‬ ‫دهد‪.‬‬ ‫علیرضا زالی‪ ،‬با اشــاره به تصمیم ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی‬ ‫بر اجباری شــدن استفاده از ماسک در تجمعات‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در‬ ‫کالنشــهر تهران مراکز تجمع متناسب با ترددها و حضور فیزیکی‬ ‫افراد قابلیت تعریف دارد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به افزایش تراکم جمعیت و خطر شیوع کرونا درناوگان‬ ‫حمل و نقل عمومی‪ ،‬افزود‪ :‬مشــخصاً بیشترین بخش تجمعی در‬ ‫شهر تهران مربوط به مترو و به طور کلی ناوگان حمل و نقل عمومی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫زالی‪ ،‬مراکز خرید‪ ،‬فروشگاه های بزرگ‪ ،‬ادارات و مراکزی که فعالیت‬ ‫های فرهنگی و اجتماعی انجام می دهند را از دیگر مراکز پرتردد‬ ‫و پرتجمع تهران دانســت و خاطرنشان کرد‪ :‬به طور کلی شاخص‬ ‫مدت زمان حضور افراد‪ ،‬میزان تراکم و فضای محیط می تواند خطر‬ ‫انتقال ویروس کرونا را به صــورت تصاعدی از فردی به فرد دیگر‬ ‫افزایش دهد‪.‬‬ ‫فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران با بیان اینکه طبق‬ ‫اخرین مطالعات جهانی استفاده از ماسک می تواند به شکل قابل‬ ‫توجهی از انتقال کرونا بکاهد‪ ،‬گفت‪ :‬امار بیانگر این مطلب است که‬ ‫استفاده از ماسک می تواند حتی در عدد مولد پایه که شاخص رصد‬ ‫وضعیت اپیدمی در جامعه است اثرگذار باشد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه تجمع چه تعداد از افراد کلونی جمعیتی تلقی‬ ‫می شوند‪ ،‬توضیح داد‪ :‬در این باره هنوز اجماع جهانی وجود ندارد‪،‬‬ ‫در برخی کشورها بر اساس شیوه نامه عدد ‪ ،۳‬برخی ‪ ۵‬و در برخی‬ ‫کشورها این عدد به سقف ‪ ۲۰‬نفر نیز می رسد‪.‬‬ ‫زالی با بیان اینکه در کشور ما با کمک از اساتید همه گیر شناسی‬ ‫می توانیم به عدد پایه استاندارد تجمعی دست یابیم تاکید کرد‪ :‬این‬ ‫عدد درمورد فضاهایی که شرایط مواج دارند‪ ،‬تجمعات خطر افرین‬ ‫حدود ‪ ۲۰‬نفر اســت‪ .‬البته‪ ،‬در برخی کشــورها با توجه به شرایط‬ ‫بحرانی این عدد به صورت سختگیرانه تر اعمال می شود و به عدد‬ ‫سه نفر نیز می رسد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 484

روزنامه خوب 484

شماره : 484
تاریخ : 1400/02/13
روزنامه خوب 483

روزنامه خوب 483

شماره : 483
تاریخ : 1400/02/12
روزنامه خوب 482

روزنامه خوب 482

شماره : 482
تاریخ : 1400/02/11
روزنامه خوب 481

روزنامه خوب 481

شماره : 481
تاریخ : 1400/02/08
روزنامه خوب 480

روزنامه خوب 480

شماره : 480
تاریخ : 1400/02/07
روزنامه خوب 479

روزنامه خوب 479

شماره : 479
تاریخ : 1400/02/06
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!