روزنامه خوب شماره 292 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه خوب شماره 292

صفحه بعد

روزنامه خوب شماره 292

روزنامه خوب شماره 292

‫‪5‬‬ ‫کرونا فرصتی برای ازدواج کم هزینه!‬ ‫‪4‬‬ ‫قیمتدالر کاهشمی یابد؟‬ ‫شنبه‪7‬تیرماه ‪ | 1399‬سال سوم | شماره ‪8 | 292‬صفحه | قیمت ‪ 2500‬تومان | ‪ 5‬ذی القعده‪ 27 |1441‬ژوئن ‪2020‬‬ ‫‪3‬‬ ‫روحانی‪ :‬زمین ارزان قیمت در اختیار‬ ‫خانهاولی هاو انبوه سازانمی گذاریم‬ ‫‪8‬‬ ‫موبایل در ایران ارزان تر‬ ‫از کشورهای دیگر!‬ ‫مردم همچنان چشم امید به وعده مسئوالن دارند؛‬ ‫نخرید به امید‬ ‫ارزان شدن!‬ ‫اقتصاد‬ ‫تسهیالت حمایت از شرکت های حمل و نقل‪ ،‬تیرماه پرداخت می شود‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبه ‪7‬تیرماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪292‬‬ ‫گزارش‬ ‫عدم درج قیمت روی کاال‬ ‫به منزله گران فروشی است‬ ‫معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت با تاکید بر‬ ‫اینکهعدمدرجقیمترویکاالبهمنزلهگران فروشیاست‪،‬گفت‪:‬‬ ‫مبالغ جرایم صنفی بر اساس قانون نظام صنفی تعیین می شود‬ ‫کهمیزانمبلغجریمهتخلفعدمدرجقیمتبازدارندهاینتخلف‬ ‫نیست‪ .‬سیدجواد احمدی در مورد الزام درج قیمت بر روی کاال‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان عدم‬ ‫درج قیمت بر روی کاال را مادر همه تخلفات اقتصادی می داند‪،‬‬ ‫لذا معتقدیم که اگر یک واحد صنفی و اقتصادی شفاف عمل‬ ‫کند‪ ،‬قطعا قیمت را روی کاال درج می کند و در غیر این صورت‬ ‫به احتمال زیاد فروشنده قصد گران فروشی دارد‪ .‬معاون بازرسی‬ ‫و رسیدگی به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید‬ ‫کنندگان با تاکید بر اینکه عدم درج قیمت بر روی کاال به منزله‬ ‫گرانفروشی است‪ ،‬افزود‪ :‬البته این موضوع نیز به صورت صد در‬ ‫صدی نیست‪ ،‬اما عموما فروشندگانی که قیمت را روی کاالی‬ ‫عرضه شده درج نمی کنند‪ ،‬قصد گرانفروشی دارند‪ .‬احمدی بیان‬ ‫داشت‪ :‬فروشنده ای که قیمت را روی کاال درج می کند دارای‬ ‫پروانه کسب است و برای خریدار نیز فاکتور صادر می کند و در‬ ‫چارچوب قانون عمل می کند‪ ،‬اما واحدی که روی کاالی عرضه‬ ‫شده قیمت درج نمی کند‪ ،‬عموما بر اساس ظاهر مشتری قیمت‬ ‫کاال را تعیین و اعالم می کند و به عبارتی گرانفروشی می کند‪ .‬وی‬ ‫با اشاره به تشکیل پویش بدون قیمت نخریم در سال گذشته‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬فعالیت این پویش در سطح کشور ادامه دارد و ما نیز از‬ ‫ان حمایت می کنیم‪ ،‬اما تعطیلی های چند ماه اخیر به دلیل‬ ‫شیوع ویروس کرونا تا حدودی بر روی رفت و امد و بازرسی های‬ ‫بازرسان ما تاثیر گذاشت و بنابراین اندکی این پویش به حاشیه‬ ‫رفت اما در مجموع پویش مذکور به عنوان یک کار اولویت دار‬ ‫برای سازمان های صنعت ‪ ،‬معدن و تجارت سطح کشور تعیین‬ ‫شده و به صورت ماهانه گزارش های مختلف را از سطح کشور‬ ‫دریافت‪ ،‬بررسی و پیگیری می کنیم‪ .‬معاون بازرسی و رسیدگی‬ ‫به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان‬ ‫اظهار داشت‪ :‬بر روی مواد غذایی بسته بندی شده اغلب قیمت‬ ‫کاال درج می شود اما ممکن است برخی فروشندگان بر روی مواد‬ ‫غذایی فله ای از جمله حبوبات‪ ،‬برنج قیمت کاال را درج نکنند که‬ ‫قطعا در این خصوص نیز پیگیری های الزم انجام می شود تا به‬ ‫سطح مورد انتظار مردم دست یابیم‪ .‬احمدی با تاکید بر اینکه‬ ‫نقش مردم برای الزام فروشندگان درج قیمت بر روی کاال بسیار‬ ‫حائز اهمیت است‪ ،‬گفت‪ :‬مردم از واحدهای عرضه کننده کاال که‬ ‫قیمت را روی کاالی خود درج نمی کنند خرید نکنند تا انها نیز‬ ‫وادار شوند مانند سایر عرضه کنندگان قیمت را بر روی کاالی‬ ‫خود درج کنند‪ .‬وی گفت‪ :‬احتمال گرانفروشی توسط واحدی‬ ‫که بر روی کاالی خود درج قیمت نمی کند وجود دارد بنابراین‬ ‫مردم در چارچوب قوانین خرید کنند و کاالی مورد نظر خود‬ ‫را از فروشــگاه ها و واحدهایی خریداری کنند که موضوع درج‬ ‫قیمت روی کاال را رعایت می کنند‪ .‬معاون بازرسی و رسیدگی‬ ‫به تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان‬ ‫در مورد عدم درج قیمت بر روی لوازم خانگی در فروشگاه های‬ ‫عرضه کننده این کاال اظهار داشت‪ :‬عرضه کننده کاالی لوازم‬ ‫خانگی در ماه های اخیر به علت عدم اعالم قیمت های جدید‬ ‫از سوی تولید کنندگان بالتکلیف بودند اما با اعالم قیمت های‬ ‫جدید از هفته گذشــته مشــکل انها حل شده است و بر این‬ ‫اساس انها نیز مانند تمامی عرضه کنندگان کاال ملزم به درج‬ ‫قیمت بر روی کاال هســتند و در صورت عدم درج قیمت بر‬ ‫روی کاال به عنوان متخلف شناخته می شوند و قطعا بر اساس‬ ‫قانون با انها برخورد می شــود‪ .‬احمدی در پاسخ به این سوال‬ ‫کــه ایا الزام درج قیمت روی کاالی لوازم خانگی برای هر نوع‬ ‫کاالیی اجباری است‪ ،‬و شرایط درج قیمت بر روی کاالهایی که‬ ‫در فروشگاه ها عرضه می شود اما منشا ورود ان قانونی نیست‪،‬‬ ‫چگونه اســت‪ ،‬گفت‪ :‬قطعا درج قیمت بر روی هر نوع کاالیی‬ ‫که برای فروش عرضه می شــود‪ ،‬الزامی است و متصدی واحد‬ ‫صنفی ملزم به اجرای این قانون اســت‪ .‬وی اظهار داشت‪ :‬اگر‬ ‫کاالیی مبدا ورود ان غیرقانونی باشد بحث دیگری است و قطعا‬ ‫در صورت شناسایی با عرضه کنندگان چنین کاالهایی (قاچاق)‬ ‫مطابق قانون برخورد می شــود‪ .‬معاون بازرسی و رسیدگی به‬ ‫تخلفات سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان‬ ‫گفت‪ :‬در مجموع در مورد درج قیمت تفاوتی وجود ندارد و هر‬ ‫کاالی قابل عرضه برای فروش باید قیمت گذاری شود و بر اساس‬ ‫قاعده مشخص سود به فروش برسد‪ .‬احمدی در مورد میزان‬ ‫جریمه در نظر گرفته شــده برای عدم درج قیمت روی کاال‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اعمال جریمه در حوزه سازمان تعزیرات است و بازرسان‬ ‫سازمان حمایت در صورت شناسایی متخلفین پرونده را برای‬ ‫فرد متخلف تشکیل و ان را به سازمان تعزیرات ارسال می کنند‪.‬‬ ‫بنابراین در انجا در خصوص جریمه و یا موارد دیگر تصمیم گیری‬ ‫می شود‪ .‬وی اظهار داشت‪ :‬در مورد میزان جریمه برای عدم درج‬ ‫قیمت به صورت دقیق اطالعی ندارم اما به نظر می رسد‪ ،‬میزان‬ ‫جریمه در نظر گرفته شــده برای این تخلف صنفی مبلغ ‪96‬‬ ‫هزار تومان باشد‪ .‬معاون بازرسی و رسیدگی به تخلفات سازمان‬ ‫حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان با بیان اینکه مبالغ‬ ‫جرایم صنفی در قانون نظام صنفی مصوب شده است‪ ،‬گفت‪ :‬لذا‬ ‫میزان جریمه بر اساس قانون تعیین می شود و بر اساس ماده‬ ‫قانونی هر سال متناسب با نرخ تورم افزایش می یابد‪.‬‬ ‫محمد اسالمی وزیر راه و شهرسازی از امادگی بانک ها برای پرداخت تسهیالت به شرکت های حمل و نقل اسیب دیده از ویروس کرونا در ماه جاری خبر داد و اظهار داشت‪ :‬این شرکت ها که شامل شرکت های‬ ‫حمل و نقل هوایی‪ ،‬ریلی و جاده ای هستند و موسسات خصوصی زیرمجموعه ان ها پس از معرفی اکثرا َپیامک هایشان را از وزارت تعاون‪ ،‬کار ورفاه اجتماعی دریافت کردند و با دستور رئیس جمهور باید مبالغ‬ ‫تسهیالتشان را در تیرماه از بانک های عامل دریافت کنند‪ .‬وی درباره میزان سقف تسهیالت برای هر یک از شرکت ها‪ ،‬افزود‪ :‬هر فرد و شرکت بسته به حجم فعالیت‪ ،‬نیروی انسانی و سرمایه و نقشی که در حمل‬ ‫و نقل دارد تسهیالت دریافت می کنند‪ .‬اسالمی با اشاره به اینکه عالوه بر شرکت های حمل و نقل هوایی‪ ،‬ریلی و جاده ای‪ ،‬فرودگاه ها و شرکت های حمل و نقل فرودگاهی هم از ویروس کرونا اسیب جدی دیدند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬شرکت های حمل و نقل هوایی و ریلی بیشترین سهم را از دریافت تسهیالت دارند و پس از ان شرکت های حمل و نقل جاده ای و موسسات و شرکت های حمل و نقل مسافری فعال تسهیالت خود را‬ ‫دریافت می کنند‪ .‬وزیر راه و شهرسازی افزود‪ :‬این تسهیالت از محل منابع‪ ۷۵‬میلیارد تومانی که دولت و ستاد ملی مقابله با کرونا برای حمایت از خانواده ها و مشاغل اسیب پذیر تصویب کرد پرداخت می شود‪.‬‬ ‫مردم همچنان چشم امید به وعد ه مسئوالن دارند؛‬ ‫نخرید به امید ارزان شدن!‬ ‫براساس گزارش های مرکز امار‪ ،‬روند افزایشی قیمت مسکن در دو‬ ‫ســال اخیر باالتر از تورم بوده و یک خانواده در تهران می تواند پس‬ ‫از ‪ 66‬سال با شرط ثبات قیمت ها خانه ای ‪ 50‬متری خریداری کند‪.‬‬ ‫روند افزایشــی قیمت مسکن در دو ســال اخیر باالتر از تورم بوده؛‬ ‫براســاس گزارش های مرکز امار نرخ تورم در دوازده ماه منتهی به‬ ‫اسفند ســال گذشته ‪ 34.8‬درصد براورد شــده که البته میانگین‬ ‫قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در فاصله بین اسفند ‪ 97‬تا ‪98‬‬ ‫حدود ‪ 41‬درصد رشــد داشته و از ‪ 11‬میلیون تومان در اسفند ‪97‬‬ ‫به ‪ 15‬میلیون و ‪ 568‬هزار تومان در اســفند ‪ 98‬رسید‪ .‬هرچند در‬ ‫فاصله بین اســفند ‪ 96‬تا ‪ 97‬نیز متوسط قیمت هر متر مربع واحد‬ ‫مسکونی با جهشی ‪ 95.4‬درصدی از ‪ 5‬میلیون و ‪ 628‬هزار تومان به‬ ‫‪ 11‬میلیون تومان رسید‪ .‬با تکیه بر این امارها ‪ ،‬رشد بیشتر قیمت هر‬ ‫متر مربع واحد مسکونی بیشتر از تورم رسمی‪ ،‬به اثبات می رسد‪ .‬هر‬ ‫چند افزایش قیمت مســکن بیش از تورم‪ ،‬علت های گوناگونی دارد‬ ‫اما مهم ترین بعد ان تاثیر نرخ ارز بر تمام بازارهاســت‪ .‬تجربه سایر‬ ‫بازارها مانند ارز و طال در کشور ثابت کرده که نسخه های همیشگی‬ ‫مسووالن برای کنترل قیمت ها یا «وعده» است یا «نخریدن به امید‬ ‫ارزان شدن»‪ .‬هر چند عدم کارکرد نسخه دوم بارها در بازارها ثابت‬ ‫شــده با این حال باز هم تجویز می شود‪ .‬اواسط خرداد سال جاری‬ ‫محمد اســامی‪ ،‬وزیر راه و شهرسازی در واکنش به افزایش شدید‬ ‫قیمت های مســکن ضمن بازگو کردن مجدد نســخه منسوخ شده‬ ‫قدیمی گفت‪« :‬بازار مسکن هم همانند سایر کاالها از بازار ارز تاثیر‬ ‫می گیرد و این خود مردم هســتند که باید مانــع افزایش و ایجاد دارد و هیچ نظارتی نیز بر ان اعمال نمی شود‪ .‬وی افزود‪ :‬بنگاه های‬ ‫حباب قیمتی شوند‪ ،‬بهترین راهکار برای ترکیدن حباب های قیمتی معامالت ملکی بعضاً اتش بیار معرکه هستند؛ تا جایی که خودشان‬ ‫در بازار مســکن و کاهش قیمت خریداری نکردن مردم است‪ ».‬اما قیمت را باالتر پیشنهاد می دهند تا بتوانند سودی نیز کسب کنند‪.‬‬ ‫وضعیت بازار مسکن پیچیده تر از انی است که بشود با نخریدن به این کارشناس اقتصادی اضافه کرد‪ :‬عده دیگرشان میگویند اگر ما‬ ‫ثبات رساندش‪ .‬تحریم ها و قیمت ارز که هر روز در «استانه قیمت قیمت هایی که صاحبان امالک پیشنهاد می دهند‪ ،‬را قبول نکنیم‪،‬‬ ‫جدیدی» است و «قله های بیشتری» را فتح می کند‪ ،‬بیشترین تاثیر امور را به بنگاه دیگری می ســپارند و با این وضعیت اگر بنگاه های‬ ‫را بر بازار مسکن گذاشته است‪ .‬گزارش های مرکز امار نشان می دهد معامالت ملکی هم نباشند‪ ،‬هیچ اتفاقی نمی افتد و حتی از هزینه ها‬ ‫درصد تغییر شاخص قیمت نهاده های ساختمان های مسکونی شهر کم می کند و هزینه معامله بــه دفترخانه تعلق می گیرد‪ .‬عظیمی‬ ‫تهران در زمســتان ‪ 96‬و با اغاز جهش های ارزی نســبت به پاییز اضافــه کرد‪ :‬خانه های ‪ ۴۵‬یا ‪ ۵۰‬متری در ســمنان با حومه ان با‬ ‫‪ 16.4‬درصد رشــد داشته که در زمستان ‪ 97‬نسبت به پاییز همان قیمــت ‪ ۳۰۰‬میلیون تومان و باالتر معقول و منطقی نیســت‪ .‬وی‬ ‫سال رشــدی ‪ 60‬درصدی داشته است‪ .‬طی همین دوره نرخ ارز از تصریح کرد‪ :‬امروز داشــتن مســکن رویای جوانان شــده است‪ .‬با‬ ‫‪ 4490‬تومان در اســفند ‪ 96‬به ‪ 13100‬تومان در اسفند ‪ 97‬و در تورم موجود و هزینه های گزاف و قیمت نجومی اجاره کمتر کسی‬ ‫نهایت به ‪ 19‬هزار و ‪ 302‬تومان در اســفند ســال گذشته رسید‪ .‬می تواند مسکن تهیه کند‪.‬‬ ‫خانه های ‪ ۴۵‬یا ‪ ۵۰‬متری در سمنان با‬ ‫از ســوی دیگر در مدت دو ســال نرخ تورم از‬ ‫حومه ان با قیمت ‪ ۳۰۰‬میلیون تومان و‬ ‫‪ 9.6‬درصد در پایان اسفند ‪ 96‬به ‪ 34.8‬درصد‬ ‫در اســفند ‪ 98‬رسیده اســت‪ .‬به نظر می رسد مسکن باید سالی یک بار و بر‬ ‫باالتر معقول و منطقی نیست‬ ‫افزایش ‪ 330‬درصدی قیمت ارز طی دو سال اساس اصول و قواعد مشخص این کارشناس اقتصادی گفت‪ :‬اجاره ها بسیار‬ ‫افسارگسیخته است؛ مگر یک جوان تازه کار‬ ‫و به ثبات نرســیدن نرخ ارز بــا وجود اهتمام گران شود؛ نه اینکه ثانیه ای‬ ‫یا فرد صاحــب خانواده چقــدر می تواند از‬ ‫بانک مرکزی به مداخله در این بازار‪ ،‬بیشتر از‬ ‫یک بار و با هر دلیلی‪ .‬مگر‬ ‫درامد خود را به اجاره و افزایش ساالنه رهن‬ ‫مسائل تحریمی و البته تورم بر نوسانات قیمتی‬ ‫سالی‬ ‫کارگر‬ ‫یا‬ ‫کارمند‬ ‫یک‬ ‫اختصاص دهد؟ هزینه های جاری در سمنان‬ ‫تاثیر دارد‪ .‬چندی پیش مرکز امار گزارشی از‬ ‫چند بار افزایش حقوق دارد‬ ‫و حومه ان بسیار گران تر از بسیاری از نقاط‬ ‫میزان دخل و خرج متوسط یک خانوار شهری‬ ‫دیگر کشور اســت‪ .‬عظیمی افزود‪ :‬این بازار‬ ‫و روســتایی منتشر کرد‪ .‬در این گزارش نشان یا حق مسکن او چقدر است‬ ‫داده شــده که یک خانوار شــهری به صورت که شاهد رشد دائمی قیمت ها نامتعادل و متورم‪ ،‬صاحبان ســرمایه را جای‬ ‫ســرمایه گذاری در بخش هــای تولیدی‪ ،‬به‬ ‫متوسط در سال گذشته ‪ 47.7‬میلیون تومان‬ ‫متناسب‬ ‫ ها‬ ‫ت‬ ‫قیم‬ ‫ایا‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫ً‬ ‫سمت مسکن سوق می دهد و نهایتا افزایش‬ ‫هزینه و در مقابل ‪ 54.1‬میلیون تومان درامد‬ ‫با افزایش حق مسکن و‬ ‫قیمت ها و تورم این چنینی از ثمرات ان است‪.‬‬ ‫داشــته است‪ .‬با توسل به امارهای وزارت راه و‬ ‫شهرسازی و در نظر گرفتن ارزان ترین خانه در حقوق او افزایش میابد؟ امروز وی گفت‪ :‬مسکن باید سالی یک بار و بر اساس‬ ‫اصول و قواعد مشــخص گران شود؛ نه اینکه‬ ‫منطقــه ‪ 15‬به میزان ‪ 7‬میلیــون و ‪ 916‬هزار کشور نیازمند نظارت بر همه‬ ‫ثانیه ای یک بار و با هر دلیلی‪ .‬مگر یک کارمند‬ ‫تومان و امکان پس انداز حدود شــش میلیونی‬ ‫بخش های مسکن و برخورد‬ ‫یا کارگر ســالی چند بار افزایش حقوق دارد‬ ‫در ســال ‪ ،‬یک خانواده شهری می تواند پس از‬ ‫قاطع با قیمت های نجومی‬ ‫یا حق مســکن او چقدر است که شاهد رشد‬ ‫‪ 66‬سال با شــرط ثبات قیمت ها خانه ای ‪50‬‬ ‫دائمی قیمت ها باشــد‪ .‬ایا قیمت ها متناسب‬ ‫متری در این منطقه خریــداری کند‪ .‬اما اگر‬ ‫است‪ .‬مورد جالب اینکه در‬ ‫با افزایش حق مســکن و حقــوق او افزایش‬ ‫یک‬ ‫ایــن خانوار طبق اســتانداردهای جهانی‬ ‫برخی معامالت در بنگاه و‬ ‫میابد؟ این کارشــناس اقتصادی اضافه کرد‪:‬‬ ‫سوم درامد ســاالنه اش را کنار بگذارد در این‬ ‫دفترخانه قیمت ملک را برای‬ ‫امروز کشور نیازمند نظارت بر همه بخش های‬ ‫صورت ‪ 25‬ســال برای خرید همان خانه زمان‬ ‫ً‬ ‫‪۵۰‬‬ ‫ال‬ ‫مث‬ ‫کمتر‬ ‫هزینه‬ ‫پرداخت‬ ‫مسکن و برخورد قاطع با قیمت های نجومی‬ ‫الزم دارد‪ .‬افزایش مدت زمان خانه دار شــدن‬ ‫میلیون تومان زده اند؛ اما از‬ ‫است‪ .‬عظیمی بیان کرد‪ :‬مورد جالب اینکه در‬ ‫طی یک دهه اخیر در حالی است که براساس‬ ‫برخی معامــات در بنگاه و دفترخانه قیمت‬ ‫برخی تخمین های ارایه شده در سال ‪ ،93‬زمان‬ ‫قبل‪ ،‬بین طرفین چک هایی‬ ‫ملــک را برای پرداخت هزینه کمتر مث ً‬ ‫ال ‪۵۰‬‬ ‫الزم بــرای خانه دار شــدن خانوارهای حاضر نیز بیشتر تبادل شده است تا‬ ‫میلیون تومان زده اند؛ اما از قبل‪ ،‬بین طرفین‬ ‫در دهک های ششــم و هفتــم یا همان طبقه‬ ‫متوسط در سال ‪ 84‬به ترتیب ‪ 8‬و ‪ 7‬سال بود مالیات کمتری پرداخت کنند چک هایی نیز بیشــتر تبادل شــده است تا‬ ‫مالیات کمتری پرداخت کنند‪.‬‬ ‫که در سال ‪ 92‬به ‪ 11‬و ‪ 10‬سال رسید‪.‬‬ ‫امروز کشور نیازمند نظارت بر همه بخش های مسکن و‬ ‫این روزها بازار مســکن اوضاع مســاعدی نــدارد و خبری از ثبات‬ ‫برخورد قاطع با قیمت های نجومی است‬ ‫قیمت ها در این بازار ازهم گســیخته نیســت‪ .‬هر روز شاهد گرانی‬ ‫قیمت مســکن و افزایش اجاره خانه ها و قیمت های باالی مسکن وی افزود‪ :‬برای صاحبان ســرمایه‪ ،‬چه فروشــنده و چه خریداران‬ ‫بــرای اجاره و فروش هســتیم و دولت هم تاکنــون اقدام قاطعی این چنینی‪ ،‬ملک به عنوان ســرمایه ای مضاف بر انچه دارند‪ ،‬تلقی‬ ‫در این زمینه انجام نداده اســت‪ .‬طبیعی اســت که در این شرایط می شــود و با دید موجود که ارزش ملک هر لحظه زیاد می شود و‬ ‫نابه سامان‪ ،‬افرادی مســکن را به عنوان یک سرمایه قابل توجه برای ابدا ً ضرر ندارد‪ ،‬ســرمایه ها به طرف مسکن سوق داده می شود‪ .‬این‬ ‫خویش برگزینند و از این طریق‪ ،‬امرار معاش که نه‪ ،‬ســودجویی و کارشــناس اقتصادی افزود‪ :‬باید ارزش ملک در مناطق مختلف و با‬ ‫درامداندوزی کنند‪ .‬عده زیادی از افرادی که به این گرانی ها دامن توجه به امکانات محیط و ســاختمان و متراژ و‪ ...‬تعیین و یک بازه‬ ‫زده اند‪ ،‬دالالنی هستند که صرفاً به سود و منفعت شخصی خود فکر قیمتی اعالم شود و کسی بیشتر از ان قیمت گذاری نکند‪.‬‬ ‫برنامه دولت چیست؟‬ ‫می کنند و از این رو‪ ،‬جامعه متوســط و رو به پایین جامعه به لحاظ‬ ‫اقتصــادی هر روز بیش از قبل در این ورطه افزایش قیمت ها دچار مهدی بصیری‪ ،‬فردی که ســال ها در حوزه مســکن فعالیت کرده‬ ‫است‪ ،‬در این زمینه می گوید‪ :‬در حالی که روزهای پایانی سال ‪۹۸‬‬ ‫مشکل می شود‪.‬‬ ‫بسیاری از نگاه ها به پیدایش یک ویروس ناشناخته و خطرناک بود‬ ‫اجاره های افسارگسیخته‬ ‫ناصر عظیمــی‪ ،‬یک فعــال اجتماعی و کارشــناس اقتصادی نیز و مردم از بیم کرونا به مساله ای دیگر دقت نمی کردند‪ ،‬به ناگاه اتش‬ ‫می گوید‪ :‬قیمت ها فوق العاده نجومی اســت و تورم لحظه ای وجود به خرمن بخش مســکن افتاد‪ .‬وی ادامه می دهد‪ :‬اتشی که این بار‬ ‫بعد از مدت زمان کوتاهی فروکش نکرد و شعله هایش همچنان زبانه‬ ‫می کشد و دودش در چشمان مردم به ویژه قشر اسیب پذیر جامعه‬ ‫می رود‪ .‬این کارشــناس مسکن معتقد است‪ :‬این روزها و با اتفاقاتی‬ ‫که در بخش مســکن شاهد هستیم‪ ،‬مردم نه تنها از خیر خرید یک‬ ‫واحد کوچک اپارتمانی به دلیل دو یا ســه برابر شدن قیمت ان به‬ ‫نسبت قبل از ایام سال جدید و سونامی کرونا گذشته اند‪ ،‬بلکه توان‬ ‫اجاره چند متر جا را هم ندارند‪.‬‬ ‫مردم از بیم کرونا به مساله ای دیگر دقت نمی کردند‬ ‫بصیــری بیان کرد‪ :‬در این میان‪ ،‬جوانانی هســتند که قصد رفتن‬ ‫به خانه بخت را دارند و البته خانواده هایی که به دلیل مشــکالت‬ ‫اقتصادی شغل خود را از دســت داده اند و باید برای ان ها فکری‬ ‫شــود‪ .‬وی با طرح این پرســش که امروز باید دیــد برنامه دولت‬ ‫در این حوزه چیســت‪ ،‬اضافه می کند‪ :‬بــدون هیچ تعارفی‪ ،‬تا این‬ ‫لحظه‪ ،‬دولت هیچ برنامه خاصی را اعالم نکرده اســت و اگر بحث‬ ‫طرح مسکن ملی مطرح می شــود‪ ،‬این طرح طبیعتاً برای قبل از‬ ‫دوران کرون است‪ .‬بصیری بیان کرد‪ :‬به جاست امروز و درست در‬ ‫گرماگرم مشکالت مسکن مردم‪ ،‬دولت این بخش را با راهکارهای‬ ‫مناســب در کنترل خود دراورد و این بار سنگین را از روی دوش‬ ‫مردم به ویژه اقشــار اســیب پذیر بردارد‪ .‬این کارشــناس مسکن‬ ‫تصریح کرد‪ :‬می گویند مصالح ســاختمانی‪ ،‬کارگر و بنا گران شده‬ ‫و اگــر همه این موارد را هم بپذیریم‪ ،‬باید بدانیم چرا قیمت زمین‬ ‫این گونه رشد یافته است؟بصیری گفت‪ :‬زمین خدا را چه کسانی و‬ ‫چه وقت تحریم کردند که تا این حد گران شده است؟ الاقل دولت‬ ‫قیمــت زمین را کنترل کند و زمین با قیمت مناســب در اختیار‬ ‫بی خانمان ها قرار دهد‪.‬‬ ‫سایه گرانی غیرمتعارف بر شهر‬ ‫اما مصطفی نطنزی‪ ،‬شهردار ســرخه در خصوص وضع نابه سامان‬ ‫و گرانی مسکن در شهر ســرخه اظهار کرد‪ :‬گرانی مسکن یک امر‬ ‫طبیعــی در شهرهاســت و در صدر این گرانی هــا‪ ،‬تهران به عنوان‬ ‫پایتخت کشــور قرار دارد و نخست ما شاهد افزایش قیمت در انجا‬ ‫هستیم‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬به دنبال این افزایش قیمت‪ ،‬گرانی مسکن و‬ ‫زمین ها‪ ،‬باال رفتن اجاره خانه ها به استان ها و شهرستان های بزرگ‬ ‫نیز منتقل می شــود و در انتها‪ ،‬شهرستان های کوچک را نیز درگیر‬ ‫خود خواهد کرد‪ .‬شهردار ســرخه با اشاره به اینکه این گرانی باید‬ ‫عقالنی و منطقی باشد‪ ،‬افزود‪ :‬متاسفانه گرانی غیرمتعارف بر شهر‬ ‫سرخه سایه افکنده است‪ .‬نطنزی با بیان اینکه امروز مردم واحدهای‬ ‫مسکونی را به عنوان محلی برای سکونت در نظر نمی گیرند بلکه به‬ ‫ان به چشم سرمایه می نگرند‪ ،‬افزود‪ :‬مردم اگر شرایط سرمایه گذاری‬ ‫در سرخه را مستعد نبینند‪ ،‬به سرمایه گذاری در سایر شهرها اقدام‬ ‫خواهند کرد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬متاســفانه این اتفاق افتاده اســت و‬ ‫ما شــاهد این امر هستیم که بیشــتر از یک هزار نفر از شهروندان‬ ‫ســرخه ای ساکن سمنان هستند و این بدان جهت است که قیمت‬ ‫منازل مســکونی در سمنان به مراتب بیشتر اســت و ان ها دنبال‬ ‫ســرمایه گذاری بهتر و باصرفه تر هستند‪ .‬شهردار سرخه با اشاره به‬ ‫اینکه افزایش قیمت مســکن در سرخه‪ ،‬انگیزه سرمایه گذاری را در‬ ‫مردم ایجاد کرده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬ایــن افزایش قیمت باید متعارف و‬ ‫کارشناسی شده باشــد و کنترل های الزم نسبت به این امر صورت‬ ‫پذیرد‪.‬‬ ‫باز هم منتظر می مانیم‪...‬‬ ‫شرایط نابه سامان بخش مسکن در حالی همچنان ادامه دارد که این‬ ‫روزها خبرهای ناگواری از برخی تغییر رفتارهای جویندگان سرپناه‬ ‫شــنیده می شود و در همین ارتباط‪ ،‬مســووالن از تصویب و ابالغ‬ ‫بسته حمایتی وزارت مسکن برای مستاجران تا دو هفته اینده خبر‬ ‫می دهند؛ امری که باز هم منتظر می مانیم تا نتایجش هویدا شود‪.‬‬ ‫مدیرکل اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی گفته است که «برای‬ ‫حمایت از مســتاجران نیازمند طرحی ارائه شد که ظرف دو هفته‬ ‫اینده در هیات وزیران تصویب و اجرایی می شود» و باید دید دولت‬ ‫باالخره برای اندکی توجه به بخش مسکن چه تدبیری می اندیشد‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت دفاع تاکید کرد که حادثه رخ داده در منطقه ای عمومی پارچین به خاطر نشــت مخازن گازی بوده و هیچ تلفات جانی نداشته است‪ .‬امیر سرتیپ دوم داود عبدی معاون‬ ‫فرهنگی وزارت دفاع و سخنگوی وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح درباره حادثه شب گذشته در منطقه پارچین گفت‪ :‬در ساعات پایانی (پنج شنبه شب) در جنوب شرقی تهران به دلیل‬ ‫نشــت مخازن گازی در منطقه عمومی پارچین حادثه روی داد و عامل انفجار شــد و این انفجار موجب شعله ور شدن اتش شد‪ .‬وی افزود‪ :‬در عین حال بالفاصله یگان های اتش نشان و اطفاء‬ ‫حریق وارد منطقه شــدند و اتش را به خوبی و با سرعت مهار کردند‪ .‬خوشبختانه به کسی اسیب نرسیده و تلفانی هم نداشتیم و مجموعه و منطقه مخازن گاز تحت کنترل است‪ .‬بنده دقایقی‬ ‫پیش از این منطقه خارج شــدم و الحمداهلل همه چیز به روال عادی اســت‪ .‬وی گفت‪ :‬انجا منطقه مسکونی نیست‪ ،‬یک جای تپه مانندی است که این اتفاق در ان رخ داده است و خدا رو شکر‬ ‫می کنیم که اسیبی به کسی وارد نشده است‪.‬‬ ‫روحانی در نشست روسای کمیته های تخصصی ستاد ملی کرونا‪:‬‬ ‫زمین ارزان قیمت در اختیار خانه اولی ها و انبوه سازان می گذاریم‬ ‫رئیس جمهور گفت‪ :‬در حال ورود به مرحله دیگری از مقابله با کرونا هستیم که استفاده از ماسک را ناگزیر‬ ‫کرده اســت‪ .‬حجت االسالم حسن روحانی رئیس جمهور‪ ،‬روز پنج شــنبه در نشست روسای کمیته های‬ ‫تخصصی ســتاد ملی کرونا گفت‪ :‬هر چند اوج گیری دوباره شــیوع بیماری و افزایش شــمار مبتالیان و‬ ‫درگذشــتگان در برخی از شهرستان های کشور را در دو هفته اخیر شاهد بوده ایم‪ ،‬اما امار کلی از کاهش‬ ‫شیوع بیماری در کشور حکایت دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬در کنار تالش های بی وقفه بخش بهداشت و درمان کشور‪،‬‬ ‫اقدامات انجام شــده در زمینه فرهنگ سازی و سازگار کردن زندگی مردم در کنار مقابله با شیوع بیماری‬ ‫موثر واقع شده و شرایط را بهبود بخشیده که شایسته قدردانی است‪ .‬رئیس جمهور با بیان اینکه جهان در‬ ‫حال ورود به مرحله دیگری از مقابله با ویروس کرونا است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬ایران نیز در این زمینه مستثنی‬ ‫نیست و باید همانند مراحل قبلی مقابله با این ویروس‪ ،‬جزو کشورهای پیشتاز در مرحله جدید باشیم و‬ ‫سریع تر و موثرتر عمل کنیم‪ .‬روحانی الزام همگانی به استفاده از ماسک و اجرای دقیق دستورالعمل های‬ ‫بهداشتی را اقدامی ناگزیر در مرحله جدید مقابله با ویروس کرونا عنوان کرد و افزود‪ :‬هر چند در برخی از‬ ‫کشورها جرایم سنگینی برای نقض قوانین بهداشتی اعمال می شود‪ ،‬اما امیدواریم همانگونه که در دوره قبل‬ ‫با همراهی مردم نیازی به اعمال جریمه و استفاده از رفتارهای قهری نداشتیم‪ ،‬در مرحله جدید نیز نیازی‬ ‫به استفاده از قوه قهریه نباشد‪ .‬وی گفت‪ :‬برای اجباری کردن استفاده از ماسک برای عموم مردم‪ ،‬تولید و‬ ‫عرضه فراوان ان با قیمت ارزان است که در کنار گام های موثر وزارت صمت و بخش های تولیدی کشور‪،‬‬ ‫اموزش ساخت ماسک خانگی قبل شستشو توسط دستگاه های تبلیغی نیز از جمله اقدامات الزم و ضروری‬ ‫اســت که مردم در فشار تهیه ماسک نباشند‪ .‬رئیس جمهور با بیان اینکه مردم با رعایت اصول بهداشتی‬ ‫نشــان داده اند که برای ســامت خود و جامعه ارزش و اهمیت قائلند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬مسئوالن کمیته های‬ ‫امنیتی‪-‬اجتماعی و اقتصادی و همچنین بهداشــتی ستاد ملی مقابله با کرونا دستورالعمل های مربوط به‬ ‫اینکه اســتفاده از ماسک در چه مناطقی از کشــور و یا در چه اماکنی اجباری خواهد شد‪ ،‬تهیه کرده اند‬ ‫که در صورت تصویب در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا ابالغ و اعالم خواهد شد‪ .‬روحانی تعیین راهکار‬ ‫و شــیوه های ضمانت دستورالعمل های بهداشتی ابالغ شده از سوی ستاد ملی مقابله با کرونا را از وظایف‬ ‫کمیته امنیتی‪-‬اجتماعی ستاد برشمرد و بر ضرورت اجرای ان به شکل منطقی و موثر تاکید کرد‪ .‬همچنین‬ ‫ابعاد حقوقی‪ ،‬فنی و اقتصادی بسته حمایتی بازار اجاره مسکن به عنوان گام نخست دولت برای ساماندهی‬ ‫و رونق بازار مسکن در این جلسه از سوی کمیته اقتصادی ستاد ملی کرونا بررسی و مقرر شد‪ ،‬در جلسه روز‬ ‫یکشنبه اینده ستاد ملی مقابله با کرونا ارائه شود‪ .‬رئیس جمهور همچنین با تاکید بر مباحث مطرح شده‬ ‫در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در خصوص سیاست های در نظر گرفته شده برای رونق بازار مسکن‪ ،‬به‬ ‫وزیر راه و شهرسازی ابالغ کرد در خصوص ایجاد شهرک ها در حریم شهرها با در اختیار گذاشتن زمین های‬ ‫ارزان به خانه اولی ها و ساخت و عرضه انبوه مسکن اقدام کند‪.‬‬ ‫ربیعیسخنگویدولت‪:‬‬ ‫بیان ازاد عقاید برای شهید «بهشتی»‬ ‫یک سیاست قضایی بود‬ ‫سخنگوی دولت به مناسبت هفتم تیر‪ ،‬سالروز شهادت شهید بهشتی نوشت‪ :‬بهشتی‬ ‫هــم مرد قضا بود و هم مرد مناظره‪ ،‬گفتگو و مباحثــه‪ ،‬اما بیان ازاد عقاید برای او‬ ‫یک سیاست قضایی بود‪.‬‬ ‫علی ربیعی ســخنگوی دولت در حســاب کاربری خود در توئیتر به مناسبت هفتم‬ ‫تیر سالروز شهادت شهید بهشــتی و هفته قوه قضاییه‪ ،‬نوشت‪ :‬هفته قوه قضاییه را‬ ‫به رئیس محترم این قوه و همه قضاتی که با شــرافت‪ ،‬در عدالت خانه برای ارامش‪،‬‬ ‫احساس امنیت و زیست عادالنه انسان ها تالش می کنند تبریک می گویم‪ .‬این هفته‬ ‫با نام شهید بهشتی گره خورده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه مطلب خود اورده اســت‪ :‬درخشش سیمای بهشتی را می توان انجا که‬ ‫زیر تابلوی «فبشــر عبادی الذین یستمعون القول» با گروه های کمونیستی‪ ،‬غیر کمونیستی‪ ،‬منتقدین و مخالفین مناظره می کرد به‬ ‫تماشا نشست‪ .‬سخنگوی دولت تاکید کرد‪ :‬در یک جا بهشتی را به عنوان مرد قضا می شناسیم که باالترین فرد قوه قضاییه بود و در‬ ‫یک جا به عنوان مرد مناظره که زیر تابلوی ایه مذکور حضور داشت‪.‬‬ ‫زیر تابلویی که مزین به ایه «فبشر‪ »...‬بود یک قلمرو وسیع امن وجود داشت برای طرح مباحث مخالفین‪ .‬ربیعی با بیان اینکه بهشتی‬ ‫هم مرد قضا بود و هم مرد مناظره‪ ،‬گفتگو و مباحثه‪ ،‬اما بیان ازاد عقاید برای او یک سیاســت قضایی بود‪،‬اورده اســت‪ :‬همه تالش‬ ‫امن حقوقی ایجاد کند بر سر میز مناظره‪ ،‬او تالش زیادی کرد که حتی رجوی در مناظره حاضر شود‪.‬‬ ‫خود را به کار برد تا یک چتر ِ‬ ‫مناظره برای او یک راهبرد برای سالمت و مصونیت جامعه بود‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫جزئیات جدید و مهم از انفجار پنج شنبه شب در پارچین از زبان سخنگوی وزارت دفاع‬ ‫شنبه ‪7‬تیرماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪292‬‬ ‫خبر‬ ‫‪3‬‬ ‫جهانگیری‪ ،‬معاون اول رئیس جمهور‪:‬‬ ‫ملت ایران از ازمون تحریم و‬ ‫کرونا سربلند بیرون امد‬ ‫معاون اول رئیس جمهور از تالش مجموعه ای از مدیران‬ ‫در سراسر کشور برای تامین کاالهای اساسی مردم خبر‬ ‫داد‪ .‬اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با انتشار‬ ‫ویدئویی از صحبت هایش درباره تالش دولت برای تامین‬ ‫کاالهای اساسی و مورد نیاز مردم در صفحه شخصی اش‬ ‫در اینستاگرام نوشــت‪« :‬ملت ایران از تهدیدهای ناشی‬ ‫از تحریــم و کرونا به فضل الهی ســربلند بیرون امدند‪.‬‬ ‫مجموعه ای از مدیران در سراســر کشور تالش کردند تا‬ ‫مردم از نظر تامین کاالهای اساســی با مشــکل روبه رو‬ ‫نشوند‪ .‬هرچند گرانی هنوز برای مردم ازاردهنده است‪».‬‬ ‫رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس‪:‬‬ ‫دولت اراده ای‬ ‫برای ایجاد تحول اقتصادی ندارد‬ ‫رئیس کمیســیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس گفت‪ :‬نامه روســای کمیسیون های تخصصی به رئیس جمهور‪،‬‬ ‫تذکر مجلس به او درباره حل مشکالت اقتصادی و معیشتی مردم است‪ .‬محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی‬ ‫کشــور و شوراهای مجلس درباره نامه روســای کمیسیون های تخصصی مجلس به رئیس جمهور‪ ،‬گفت‪ :‬با توجه به نقش‬ ‫نظارتی که مجلس شــورای اسالمی دارد‪ ،‬این نامه یک تذکر به اقای رئیس جمهور در خصوص مسائل و مشکالتی است‬ ‫که امروز در مسائل داخلی بویژه معیشت مردم‪ ،‬موضوعات اقتصادی و عدم ثبات قیمت ها و نبود نظارت جدی بر قیمت ها‬ ‫با ان مواجه هستیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این نامه تنظیم شــده تا دولت فکر جدی برای حل مشکالت مردم داشته باشد‪ .‬رئیس کمیسیون امور داخلی‬ ‫کشــور و شــوراهای مجلس با بیان اینکه این نامه به تازگی به رئیس جمهور داده شده و هنوز واکنشی به ان نداشته اند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬واقعیت این اســت که با این روند تصمیم گیری و تصمیم سازی در حوزه اقتصاد‪ ،‬ما اراده جدی برای ایجاد تحول‬ ‫اقتصادی بر مبنای اقتصاد مقاومتی از سوی دولت نمی بینیم‪ .‬جوکار گفت‪ :‬ادامه روند گذشته از سوی دولت موجب شده‬ ‫که ما تحول اقتصادی را شــاهد نباشیم‪ ،‬از ســوی دیگر به توانمندی ها و منابع گسترده ای که داریم توجه ای نشده است‬ ‫و این رویه باعث شــده مردم در رنج و زحمت قرار گیرند‪ .‬روســای کمیسیون های تخصصی مجلس در نامه ای به رئیس‬ ‫جمهور در مورد مشکالت اقتصادی و معیشتی و گرانی های اخیر‪ ،‬اورده بودند‪ :‬اینکه رئیس دولت پس از وقوع حوادث و‬ ‫فجایع از انها با خبر شود و به انها لبخند بزند در کدامین منطق پذیرفته است؟ از شما تقاضامندیم نصیحت این برادران‬ ‫ایمانی خود را بپذیرید و روند هفت ساله مدیریت خود را تغییر دهید چرا که مجلس یازدهم با هدف احیای انقالبی گری‬ ‫پا به میدان گذاشــته و بر سر ارمان های خود خواهد ایســتاد پس بنای انچه سابقا با مجلس داشته اید را کنار بگذارید و‬ ‫بدانید نمایندگان مردم در مجلس یازدهم در مقابل حقوق مردمی که در طول تاریخ بی نظیرند‪ ،‬سکوت نخواهند کرد‪.‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫سقف خرید ارز توسط صرافی ها افزایش یافت‬ ‫‪4‬‬ ‫شنبه ‪7‬تیرماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪292‬‬ ‫اخبار‬ ‫موافقت رهبرانقالب باکمک‬ ‫ویژه مالیاتی به شرکت های تازه‬ ‫ورودبه بورس‬ ‫رهبــر انقالب با کمــک ویژه مالیاتی به شــرکت هایی‬ ‫که امســال وارد بورس می شوند‪ ،‬موافقت کردند‪ .‬بازار‬ ‫سرمایه در ماه های اخیر یکی از پررونق ترین ایام تاریخ‬ ‫خود را می گذراند و عالوه بر حضور تعداد بیشــتری از‬ ‫مردم و فعاالن اقتصادی در ان‪ ،‬شرکت های زیادی نیز‬ ‫تمایل پیدا کرده اند با عرضه بخشــی از سهام خود در‬ ‫این بازار‪ ،‬بتوانند ســرمایه و نقدینگی مناسبی را جمع‬ ‫اوری کنند‪ .‬در این راســتا‪ ،‬دولت هم تصمیماتی برای‬ ‫افزایــش کارایی این بازار انجــام داده و به گفته برخی‬ ‫مســئوالن اجرایی و کارشناســان فعال در این حوزه‪،‬‬ ‫قرار اســت حدود ‪ ۳۰‬هــزار میلیارد تومــان واگذاری‬ ‫شــرکت های دولتی‪ ،‬برای تامین مالی بودجه از راهکار‬ ‫عرضه ســهام شــان صورت بگیرد‪ .‬اما علی رغم اینکه‬ ‫بســیاری از بنگاه های اقتصادی به دلیل شرایط خوب‬ ‫بازار ســرمایه‪ ،‬تمایل زیادی دارند برای ورود به بورس‬ ‫پذیرش بگیرند‪ ،‬اما به دلیل برخی شایعات یا رویه های‬ ‫نادرست‪ ،‬برخی از این بنگاه ها که حتی شرایط مالیاتی‬ ‫شــفاف و روشنی هم داشــته اند نگران بودند اگر وارد‬ ‫بازار ســرمایه شــوند‪ ،‬زمینه و بهانه ای پیدا می شود تا‬ ‫پرونده مالیاتی و اقدامات ســنوات گذشــته انها مورد‬ ‫کالبد شکافی مجدد قرار گیرد‪ .‬بنابراین‪ ،‬این موضوع از‬ ‫طریق وزیــر اقتصاد‪ ،‬در دولت مطرح و به دلیل جوانب‬ ‫مختلف ان‪ ،‬به شــورای عالــی هماهنگی اقتصادی راه‬ ‫پیدا کرد‪ .‬طی روزهای اخیر نیز حجت االسالم روحانی‬ ‫رئیس جمهور در نامه ای به فرهاد دژپســند با ابالغ این‬ ‫مصوبه شــورای مذکور که در جلســه شماره ‪ ۵۰‬شورا‬ ‫مــورخ ‪ ۳‬خرداد به تصویب رســیده‪ ،‬خبر داده که این‬ ‫موضوع به تایید مقام معظم رهبری نیز رســیده است‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬ورود سازمان امور مالیاتی به پرونده های‬ ‫سال های ماقبل ‪ ۱۳۹۸‬تمامی شرکت هایی که در سال‬ ‫جاری در بورس پذیرش می شوند ممنوع شده و سازمان‬ ‫امور مالیاتی متعرض حســاب های سنوات گذشته انها‬ ‫نخواهد شد لذا این شــرکت ها فقط بابت صورت مالی‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۸‬خود مالیات خواهند پرداخت‪ .‬همچنین‬ ‫مقرر شده این شــرکت ها موظف باشــند حداقل ‪۲۵‬‬ ‫درصد سهام شــرکت خود را به صورت شناور در بازار‬ ‫ســرمایه عرضه کنند و وزارت اقتصاد نیز موظف است‬ ‫گزارش اقدامات و پیشرفت کار خود را هر ‪ ۳‬ماه یک بار‬ ‫به دبیرخانه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ارائه کند‪.‬‬ ‫نرخ سود سپرده نزد بانک مرکزی‬ ‫از امروز ‪ 12‬درصد می شود‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی در یادداشتی با بیان اینکه تا ‪15‬‬ ‫خرداد نقدینگی ‪ 6.2‬درصد رشد کرده است‪ ،‬نوشت‪ :‬نرخ‬ ‫سود سپرده گذاری نزد بانک مرکزی از شنبه ‪ 12‬درصد‬ ‫می شــود‪ .‬عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی در‬ ‫تازه ترین یادداشت اینستاگرامی خود به بیان نکاتی درباره‬ ‫نقدینگی‪ ،‬پیش بینی صندوق بین المللی پول از رشــد‬ ‫اقتصادی سال ‪ 99‬و نحوه استفاده از منابع بانک مرکزی‬ ‫در عراق پرداخت‪.‬‬ ‫‪ -1‬اخرین امار نقدینگی‪ ،‬علیرغم تکالیف قانونی تنخواه‬ ‫و هزینه های کرونا در ابتدای ســال‪،‬حاکی از رشــد ‪6.2‬‬ ‫درصدی نقدینگی تــا ‪ 15‬خرداد می باشــد‪ .‬با توجه به‬ ‫اقدامات در دست اجرا‪ ،‬پیش بینی می شود رشد نقدینگی‬ ‫امسال به مراتب کمتر از رشد سال قبل‪ ،‬بشود‬ ‫صاحبنظران اقتصــادی می دانند که در چارچوب جدید‬ ‫سیاست پولی بانک مرکزی کانال انتقال سیاستها‪ ،‬داالن‬ ‫نرخ سود است و هیات عامل بانک مرکزی سیاست تنظیم‬ ‫نرخها در داالن را به ســمت تــورم هدف انجام می دهد‪.‬‬ ‫مرحله اول ان از شــنبه و با افزایش ‪ 2‬واحدی کف داالن‬ ‫انجام می شود‪.‬‬ ‫‪ -2‬پیــش بینی رشــد اقتصادی منفی ‪ 6‬درصد توســط‬ ‫صندوق بین المللی پول برای ســال ‪ 99‬ایران‪ ،‬در بدبینانه‬ ‫ترین سناریوهای پیش بینی بانک مرکزی نیز وجود ندارد‬ ‫و صندوق همان اشــتباه محاسباتی را که برای رشد سال‬ ‫گذشته مرتکب شــده بود‪ ،‬تکرار کرده است و اگر اشتباه‬ ‫پیش بینی ســال قبل را اصالح می کرد‪ ،‬به عدد متفاوت‬ ‫تری از انچه اعالم کرده اســت‪ ،‬دست می یافت‪ .‬در ضمن‪،‬‬ ‫بنظرم این پیش بینی با فرض ادامه قرنطینه بوده‪ ،‬که چنین‬ ‫چیزی اساساً برای ما در حال حاضر موضوعیت ندارد‪.‬‬ ‫‪ -3‬اســتفاده از منابع بانک مرکزی در عراق برای خرید‬ ‫کاالهای اساســی در چارچوب روابط دوستانه دو کشور‪،‬‬ ‫و بــا تصمیم و نظر ایران انجام می گیرد و تنها بخشــی‬ ‫از گشایش هایی اســت که به تدریج اتفاق خواهد افتاد‪.‬‬ ‫برنامه ریزی و تالش برای تامین به موقع و کافی کاالهای‬ ‫اساسی مورد نیاز مردم عزیز را وظیفه ملی خود در بانک‬ ‫مرکزی می دانیم‪.‬‬ ‫پیگیری هانشان می دهد در پی نوسانات اخیر نرخ ارز‪ ،‬بانک مرکزی با هدف افزایش عرضه ارز در بازار اقدام به افزایش سقف خرید صرافی ها کرده است‪ .‬خبرنگار ما روز جمعه کسب اطالع کرد که بانک مرکزی‬ ‫برای افزایش قدرت بازارسازی در تامین مصارف ارزی‪ ،‬سقف خرید ارز به صورت اسکناس توسط کارگزاران بازار ارز یعنی بانک ها و صرافی های مجاز را از ‪ ۲۰۰‬هزار دالر به ‪ ۳۰۰‬هزار دالر در روز افزایش داده‬ ‫است‪ .‬این اقدام بانک مرکزی باعث می شود نقدینگی بانک ها و صرافی های مجاز برای تامین تقاضای بازار افزایش یابد‪ .‬این درحالی است که روز گذشته نیز روابط عمومی بانک مرکزی اعالم کرده بود که برای‬ ‫تامین به موقع نیازهای وارداتی کشور صرافی های غیربانکی هم می توانند بر اساس گواهی های ثبت اماری تایید شده از طریق بانک های عامل برای خرید ارز اقدام کنند‪ .‬گفتنی است‪ ،‬بر اساس گزارش هایی که‬ ‫پیش از این اعالم شده بود و همچنین پیگیری های خبرنگار ما از بازار سبزه میدان‪ ،‬ثبت سفارش فروش طی سه روز گذشته یعنی روزهای سوم تا پنجم تیرماه‪ ،‬در مجموع معادل‪ ۲۵۲‬میلیون دالر بوده است که‬ ‫ت سفارش های خرید در سه روز گذشته‪ ،‬مجموع ًا‪ ۶‬میلیون دالر بوده است و حجم معامالت انجام شده نیز در مجموع‪ ۵‬میلیون بوده است‪.‬‬ ‫افزایش چشمگیر و قابل مالحظه ای را نشان می دهد‪ .‬اما در مقابل‪ ،‬ثب ‬ ‫ارز دولتی واردات کاالهای اساسی در سال ‪ 98‬چگونه تامین شد؟‬ ‫یارانه‪ 51‬هزار میلیاردی که نصیب واردکنندگان شد‬ ‫بانک مرکزی حدود نیمــی از ارز ‪ 4200‬تومانی اختصاص یافته به‬ ‫کاالهای اساسی در سال گذشته را با خرید ارز از بازار ثانویه یا همان‬ ‫نیما تامین کرده‪ ،‬اتفاقی که در سال جاری هم در حال تکرار است و‬ ‫منجر به افزایش پایه پولی و نهایتا افزایش تورم خواهد شد‪ .‬یکی‬ ‫از سواالت مهمی که درباره عملکرد قانون بودجه ‪ 98‬مطرح بوده و‬ ‫تاکنونصراحتاتوسطمسئوالندولتیپاسخدادهنشده‪،‬نحوهتامین‬ ‫ارز دولتی یا همان‪ 4200‬تومانی برای واردات کاالهای اساسی در سال‬ ‫گذشته بوده است‪ .‬پاسخ این سوال می تواند به تخمین رقم کسری‬ ‫بودجه ‪ 99‬کمک بکند‪.‬با این وجود‪ ،‬اخیرا محمدباقر نوبخت رئیس‬ ‫سازمان برنامه و بودجه کشور در صحن علنی مجلس‪ ،‬صراحتا میزان‬ ‫درامدهای نفتی کشور در سال گذشته را اعالم کرده اند و با توجه به‬ ‫همین موضوع‪ ،‬می توان رقم مذکور را محاسبه کرد‪ .‬در این گزارش به‬ ‫بررسی این موضوع می پردازیم‪:‬‬ ‫کل میزان ارز دولتی در سال ‪ 98‬چقدر بود؟‬ ‫همانطور که مدیران ارشد دولتی بارها اعالم کرده اند‪ ،‬ارز ‪ 4200‬تومانی برای‬ ‫واردات کاالهای اساســی از محل درامدهای ارزی دولت تامین می شود و‬ ‫درامد ارزی دولت هم شامل سهم دولت از درامد ناشی از صادرات نفت (نفت‬ ‫خام و میعانات گازی) و گاز است‪ .‬با توجه به بند «الف» تبصره ‪ 1‬قانون بودجه‬ ‫‪ ،98‬سهم دولت از درامدهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی‬ ‫و گاز در ســال گذشته‪ 65.5 ،‬درصد بوده است‪ .‬با توجه به اظهارات نوبخت‬ ‫درباره وضعیت صادرات نفت و میعانات گازی در صحن علنی مجلس در تاریخ‬ ‫‪ 13‬خردادماه که میزان درامدهای نفتی کشور در سال گذشته مجموعا ‪8.9‬‬ ‫میلیارد دالر بوده‪ ،‬سهم دولت از محل این درامدها حدود ‪ 5.8‬میلیارد دالر‬ ‫بوده اســت‪ .‬از طرف دیگر‪ ،‬براساس فرضیات دولت در هنگام تدوین بودجه‬ ‫پارسال‪ ،‬قرار بود میزان کل درامدهای ناشی از صادرات گاز در سال ‪ 98‬حدود‬ ‫‪ 3.45‬میلیارد دالر باشــد که درباره میزان تحقق ان‪ ،‬اطالعاتی در دسترس‬ ‫نیست‪ .‬حال اگر فرض کنیم پیش بینی دولت کامال صحیح بوده باشد (این‬ ‫فرض با توجه به تشدید تحریم ها در سال گذشته‪ ،‬فرضی نسبتا خوشبینانه‬ ‫است)‪ 2.26 ،‬میلیارد دالر از این محل نصیب دولت شده است‪ .‬در مجموع و با‬ ‫توجه به انچه گفته شد‪ ،‬حداکثر درامد ارزی دولت در سال گذشته‪ ،‬بالغ بر ‪8‬‬ ‫میلیارد و ‪ 6‬میلیون دالر بوده است‪.‬‬ ‫چقدر ارز دولتی برای واردات کاالهای اساسی پرداخت شد؟‬ ‫براساس برنامه دولت که بارها توسط مدیران ارشد دولتی اعالم شده‪ ،‬قرار بود‬ ‫در سال گذشته مجموعا حدود‪ 14‬میلیارد دالر ارز‪ 4200‬تومانی بابت واردات‬ ‫کاالهای اساســی تخصیص داده شود‪ ،‬اما مطابق با اظهارات حسن روحانی‬ ‫رئیس جمهور و اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور‪ ،‬نهایتا حدود‪15‬‬ ‫میلیارد دالر ارز دولتی بابت واردات این کاالها تخصیص داده شد‪.‬‬ ‫یارانه‪ 51‬هزار میلیارد تومانی بانک مرکزی‬ ‫به واردکنندگان کاالهای اساسی‬ ‫با توجه به انچه گفته شــد‪ ،‬دولت برای پرداخت ارز ‪ 4200‬تومانی بابت‬ ‫واردات کاالهای اساسی حدود ‪ 7‬میلیارد دالر کمبود داشته است‪ .‬پیگیری‬ ‫ها از بانک مرکزی و گزارشات مراکز پژوهشی معتبر مانند مرکز پژوهش‬ ‫های مجلس نشان می دهد که بانک مرکزی برای تامین ارز ‪ 4200‬تومانی‬ ‫مورد نیاز بابت واردات کاالهای اساســی در ســال گذشته‪ ،‬این نیاز مازاد‬ ‫ارز دولتــی (حدود ‪ 7‬میلیارد دالر) را با خریــد ارز از بازار ثانویه یا همان‬ ‫نیما تامین کرده اســت‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬بانــک مرکزی در نیما ارز را به‬ ‫قیمتی حدود ‪ 11.5‬هزار تومان خریده و برای واردات کاالهای اساسی به‬ ‫قیمت ‪ 4200‬تومان به واردکننده فروخته و به ازای هر دالر ‪ 7300‬تومان‬ ‫متحمل زیان شــده اســت‪ .‬به این ترتیب بانک مرکزی در سال گذشته‬ ‫مجموعا ‪ 51‬هزار و ‪ 100‬میلیارد تومان بابت واردات کاالهای اساسی یارانه‬ ‫پرداخت کرده اســت‪ .‬در واقع‪ ،‬در سال گذشته بیش از ‪ 51‬هزار میلیارد‬ ‫تومان از محل خرید ارز در سامانه نیما به قیمت حدود ‪ 11.5‬هزار تومان و‬ ‫فروش ان به نرخ ‪ 4200‬تومان به واردکننده کاالهای اساسی به پایه پولی‬ ‫کشور افزوده شده است‪ .‬به عبارت دقیق تر‪ ،‬اصرار دولت بر اجرای سیاست‬ ‫تخصیص ارز ‪ 4200‬تومانی در سال گذشته منجر به تشدید کسری بودجه‬ ‫و افزایش پایه پولی شده‪ ،‬اتفاقی که نهایتا منجر به افزایش تورم خواهد شد‪.‬‬ ‫تبعات سنگین تداوم اجرای سیاست ارز‪ 4200‬تومانی با وجود‬ ‫کمبود درامدهای ارزی‬ ‫این موضوع انتقادات کارشناسان را به دنبال داشته است‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬علی‬ ‫روحانی اقتصاددان درباره اینکه اگر درامد ارزی دولت کمتر از رقم ارز ‪4200‬‬ ‫تومانی که قرار است برای واردات کاالهای اساسی اختصاص یابد‪ ،‬باشد؛ چه‬ ‫خواهد شد‪ ،‬گفت‪« :‬اتفاقی که می­ افتد این است که باید دالر را از بازار با نرخ‬ ‫‪ 11‬یا ‪ 12‬هزار تومان بخرد و به قیمت ‪ 4200‬تومان به واردکننده بفروشد‪.‬‬ ‫ماب ­ه التفاوت به وجود امده‪ ،‬کسری مضاعفی به بودجه کشور تحمیل می ­کند‬ ‫که برای تامین این کســری تصمیم گرفته شده از بانک مرکزی استقراض‬ ‫کنند که نتیجه ان افزایش تورم خواهد بود»‪ .‬در گزارش های مختلف مرکز‬ ‫پژوهش های مجلس به این سیاست پرهزینه دولت برای تامین ارز ‪4200‬‬ ‫تومانی کاالهای اساســی و تبعات ان (تشدید کسری بودجه و تورم) که در‬ ‫سال ‪ 99‬هم ادامه دارد‪ ،‬اشاره شده است‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬مرکز پژوهش های‬ ‫مجلس در گزارشی با عنوان «بررسی الیحه بودجه سال ‪ 1399‬کل کشور‪،‬‬ ‫‪ .3‬کلیات بودجه (ویرایش اول)» که اذرماه پارســال منتشر شد‪ ،‬با اشاره به‬ ‫این موضوع که منابع ارزی کافی برای اختصاص به واردات کاالهای اساسی‬ ‫در ســال ‪ 10.5( 99‬میلیارد دالر اعالم شده توسط دولت با نرخ دالر ‪4200‬‬ ‫تومان) وجود ندارد‪ ،‬اعالم کرد‪« :‬این معضل در سال جاری نیز وجود داشته و‬ ‫احتماالً از محل ایجاد بدهی به بانک مرکزی یا استفاده از ذخایر ارزی بانک‬ ‫مرکزی در حال تامین است»‪ .‬بازوی کارشناسی مجلس همچنین در گزارش‬ ‫دیگری با عنوان «بررســی الیحه بودجه سال ‪ 1399‬کل کشور ‪ .70‬واردات‬ ‫کاالهای اساسی با ارز ترجیحی» که اسفندماه پارسال منتشر شد‪ ،‬با تاکید بر‬ ‫اینکه اختصاص ارز ترجیحی (‪ 4200‬تومانی) برای واردات کاالهای اساسی‬ ‫از ابتدای سال ‪ 1397‬هزینه های بسیاری برای کشور دربرداشته است و باید‬ ‫حذف شود‪ ،‬اعالم کرد‪« :‬درامدهای ارزی دولت از محل صادرات نفت و گاز‬ ‫در هشت ماهه نخست سال‪ ،‬تقریباً در حدود نصف ارز اختصاص داده شده به‬ ‫واردات کاالهای اساسی بوده و همین امر نشان میدهد که بخش قابل توجهی‬ ‫از ذخایر ارزی در دســترس کشور‪ ،‬در خدمت واردات کاالهای اساسی قرار‬ ‫گرفته است‪ .‬تامین این منابع از یک طرف منجر به افزایش بدهی ریالی دولت‬ ‫به بانک مرکزی می شود (به دلیل تامین ارز به نرخ نیما توسط بانک مرکزی‬ ‫و عرضه ان به واردکننده کاالهای اساسی با نرخ ترجیحی توسط دولت) و از‬ ‫طرف دیگر منجر به افزایش تقاضای واردات کاالی اساسی شده است‪ ...‬نکته‬ ‫قیمت دالر چقدر کاهش می یابد؟‬ ‫ایرنا نوشت‪ :‬قیمت دالر اگرچه در روزهای اخیر به مرز ‪ ۲۰‬هزار تومان رسید‪ ،‬اما‬ ‫شواهد مختلف مانند تردید فعاالن بازار ارز نسبت به رشد بیشتر قیمت‪ ،‬حضور‬ ‫بانک مرکزی برای کنترل قیمت و عرضه بیشتر دالر توسط صرافی ها‪ ،‬حکایت از‬ ‫افت قیمت ارز در روزهای اینده دارد‪ .‬بازار دالر و ارز روزهای پرنوسانی را سپری‬ ‫می کند‪ .‬قیمت ها یک روز باال می رود و به فاصله چند ساعت عقب نشینی می کند‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬دالر در تالش اســت تا جای پای خود را در کانال ‪ ۲۰‬هزار تومانی‬ ‫محکم کند و در این زمینه نیز از امتناع برخی صادرکنندگان از بازگرداندن ارزهای‬ ‫صادراتی گرفته تا محدودیت ها در دستیابی به منابع ارزی به دلیل تحریم ها و‬ ‫شیوع کرونا به کمک ان امده است‪ .‬هر چند که بانک مرکزی بی تفاوت نیست‬ ‫و در تالش اســت تا با ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا‪ ،‬قیمت ها را به ســطوح‬ ‫پایین تر قیمت بازگرداند‪ .‬موضوعی که تجربه ثابت کرده بازارساز در ان موفق‬ ‫ت دالر را از باالی ‪ ۱۹‬هزار‬ ‫است‪ ،‬همانگونه که پیش از این نیز در سال ‪ ۹۷‬قیم ‬ ‫تومان به زیر ‪ ۱۳‬هزار تومان رسانده بود‪ .‬رئیس کل بانک مرکزی نیز تاکید کرده‬ ‫بود که در سه ماه گذشته به دلیل مسائل مربوط به ویروس کرونا و کاهش درامد‬ ‫برخی محصوالت و محدودیت های مرزی‪ ،‬تا حدی نقصان در عرضه نسبت به‬ ‫تقاضا در بازار ارز به وجود امد که موجب نوســانات کوتاه مدت در بازار ارز شده‬ ‫است اما مطمئن هستم این نوسانات مرتفع خواهد شد‪ .‬همتی گفت‪ :‬در هفته ها و‬ ‫ماه های اینده عالوه بر بازگشت تعادل به بازار ارز‪ ،‬برای تامین امکانات پولی‪ ،‬ارزی‬ ‫و مالی کشور و تامین رفاه خانواده ها تالش مضاعفی انجام می شود‪ .‬پیگیری ها‬ ‫نشان می دهد که در روزهای اخیر بیش از ‪ ۱۰۰‬میلیون دالر توسط بازارساز در‬ ‫بازار فیزیکی ارز تزریق شده که جلوی هیجانات دالالن را گرفته‪ ،‬بر این اساس‪،‬‬ ‫قیمت ها از روز چهارشنبه هفته جاری در جهت روند نزولی حرکت کرده اند‪.‬‬ ‫عالوه بر فشاری که کرونا به اقتصاد جهانی وارد کرده و تجارت را تا حد زیادی‬ ‫کاهش داده‪ ،‬عوامل دیگری نیز بر بازار ارز ایران سایه انداخته و قیمت های باال را‬ ‫ایجاد کرده است‪ .‬یکی از این موارد موضوع برنگشتن بخشی از ارزهای صادراتی‬ ‫به کشور است‪ .‬مجموع ارزی که صادرکنندگان هنوز بازنگردانده اند به بیش از‬ ‫‪ ۲۷‬میلیارد دالر می رسد که در صورت ورود بخشی از این مبلغ‪ ،‬بازار ارز اشباع‬ ‫شــده و بساط دالالن و سفته بازان جمع می شود‪ .‬با توجه به اینکه ارز صادراتی‬ ‫باید در سامانه نیما و برای رفع نیاز واردکنندگان عرضه شود‪ ،‬ورود این حجم از‬ ‫منابع جدید‪ ،‬می تواند دغدغه موجود در میان واردکنندگان را نیز برطرف کند و از‬ ‫نگرانی ها بکاهد‪ .‬رییس کل بانک مرکزی نیز با اشاره به ضرب االجل تعیین شده‬ ‫تا پایان تیر ماه اعالم کرده است‪ :‬اکنون صادرکنندگان باید به وظیفه ملی خود‬ ‫عمل کنند‪ ،‬در زمانی که دشمن فشار حداکثری را بر مردم وارد می کنند حداقل‬ ‫کاری که صادرکنندگان می توانند بکنند این اســت که سریع تر ارز را به کشور‬ ‫بازگردانند‪ .‬به نظر می رسد با سررسید زمان تعیین شده و بازگشت حتی بخشی‬ ‫از این ارز به کشور‪ ،‬عرضه و تقاضا متعادل تر شده و دست سفته بازان از این بازار‬ ‫کوتاه شود‪ .‬بنابراین در کنار سدی که کرونا بر سر تجارت خارجی و ورود ارز به‬ ‫کشور در ماه های گذشته ایجاد کرده‪ ،‬برخی صادرکنندگان نیز با وجود صادرات‬ ‫کاال اما از بازگرداندن ارز به کشور سر باز می زنند‪.‬این موضوع انچنان باال گرفته‬ ‫که در راستای مصوبه های ستاد اقتصادی دولت‪ ،‬کارت های بازرگانی ان دسته از‬ ‫صادرکنندگانیکههیچگونهارزیبهکشوربازنگردانده اندودرصدبازگشتارزانها‬ ‫صفر است‪ ،‬تعلیق خواهد شد‪.‬در راستای اجرای تصمیمات ستاد اقتصادی دولت و‬ ‫اساسی دیگری که باید به ان توجه داشت ان است که درحال حاضر بخش‬ ‫قابل توجهی از ارز کاالهای اساسی از طریق پایه پولی تامین می شود»‪.‬‬ ‫اشتباه بزرگی که در سال ‪ 99‬هم تکرار شد‬ ‫همانطور که اشاره شد و علی رغم هشدارهای مراکز پژوهشی و کارشناسان‬ ‫درباره تبعات تداوم اجرای سیاست ارز‪ 4200‬تومانی با وجود کمبود درامدهای‬ ‫نفتی که نهایتا منجر به تشدید کسری بودجه و تورم خواهد شد‪ ،‬دولت در‬ ‫سال جاری هم قصد دارد این سیاست را اجرایی کند و بارها اعالم کرده است‬ ‫که ‪ 10.5‬میلیارد دالر ارز ‪ 4200‬تومانی بابت اختصاص به کاالهای اساسی‬ ‫درنظر گرفته است‪ .‬این در حالی است که با توجه به شیوع کرونا در جهان و‬ ‫کاهش قابل توجه قیمت جهانی نفت‪ ،‬بعید است دولت موفق شود مشابه سال‬ ‫گذشــته‪ ،‬حدود ‪ 500‬هزار بشکه نفت در روز با قیمت ‪ 50‬دالر صادر کند و‬ ‫انتظار می رود شاهد کاهش «حداقل» ‪ 20‬درصدی درامدهای نفتی در سال‬ ‫جاری باشیم‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬حداکثر درامد ارزی دولت در سال ‪ ،99‬حدود‬ ‫‪ 6.5‬میلیارد دالر تخمین زده می شود‪ .‬بنابراین دولت مجددا برای تامین ارز‬ ‫‪ 4200‬تومانی کاالهای اساسی حدود ‪ 4‬میلیارد دالر کسری خواهد داشت‬ ‫و مجبور می شود مشابه پارسال این نیاز را از طریق خرید ارز از بازار ثانویه‬ ‫یا همان نیما تامین کند‪ .‬با توجه به وضعیت فعلی بازار ارز در بهار امسال و‬ ‫افزایــش قیمت ارز نیمایی به حدود ‪ 16‬هزار تومان‪ ،‬تامین این بخش از ارز‬ ‫‪ 4200‬تومانی با روشی مشابه پارسال (خرید ارز از بازار ثانویه و تخصیص به‬ ‫واردکنندگان با قیمت ‪ 4200‬تومان)‪ ،‬کسری بودجه قابل توجهی (حدود ‪50‬‬ ‫هزار میلیارد تومان) به دولت تحمیل می کند که منجر به افزایش پایه پولی‬ ‫و نهایتا افزایش تورم قابل توجهی خواهد شد‪ .‬به همین دلیل‪ ،‬شاهد حذف‬ ‫برخی کاالها از لیســت دریافت کنندگان ارز ‪ 4200‬تومانی در بهار امسال‬ ‫توسط دولت بودیم به گونه ای که پیگیری ها نشان می دهد صرفا نهاده های‬ ‫دامی‪ ،‬روغن خام‪ ،‬کاغذ برای کتاب دانش اموزان و دارو و تجهیزات پزشکی‬ ‫همچنان در این لیست قرار دارند و ارز ‪ 4200‬تومانی می گیرند‪ .‬با این وجود‪،‬‬ ‫دولت در این زمینه با تعلل خاصی تصمیم گیری می کند و به همین خاطر‬ ‫ضرورت دارد نمایندگان مجلس یازدهم هر چه سریعتر تصمیم قاطعی درباره‬ ‫ارز‪ 4200‬تومانی بگیرند و مقابل وارد شدن ضربات سنگین تر به اقتصاد کشور‬ ‫بایستند بخصوص انکه بررسی های مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد‬ ‫تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی اختصاص یافته به کاالهای اساسی حدود‬ ‫‪ 6‬درصد است ولی تداوم اجرای این سیاست منجر به تورم ‪ 15‬درصدی در‬ ‫سال جاری می شود‪.‬‬ ‫برابر با مفاد ایین نامه اجرایی قانون مقررات واردات و صادرات‪ ،‬کارت های بازرگانی‬ ‫ان دسته از صادرکنندگانی که از دیروز (اول تیرماه) تا پایان ماه جاری نسبت‬ ‫به ایفای تعهدات ارزی صادرات سال ‪ ۹۸‬خود مطابق با دستورالعمل های بانک‬ ‫مرکزی اقدام نکنند‪ ،‬به حالت تعلیق درخواهند امد‪ .‬عملیات تعلیق کارت های‬ ‫بازرگانــی بر مبنای اختیارات وزارت صنعت بر اســاس تبصره بند ‪ ٦‬ماده ‪۱۰‬‬ ‫ایین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات درخصوص کارگروه پایش رفتار‬ ‫تجاری انجام می شود‪ .‬عالوه بر این موضوعات‪ ،‬ایران از سال ‪ ۹۷‬با خروج امریکا از‬ ‫برجام با تحریم رو به رو است و از همان زمان نیز با مساله تامین ارز مواجه است‪.‬‬ ‫موضوعی که با تحریم سایر بخش های صادراتی مانند پتروشیمی ها پیچیده تر‬ ‫شده است‪ .‬همچنین دور زدن تحریم ها و افزایش هزینه بازگرداندن ارز فروش‬ ‫ت در کنار کاهش صادرات نفت‪ ،‬دسترسی به ارز را کاهش داده است‪ .‬با این‬ ‫نف ‬ ‫حال رئیس کل بانک مرکزی همواره تاکید کرده که وضعیت ذخیره ارزی ایران‬ ‫در شرایط مطلوبی است و نگرانی برای تامین ارز ضروری در کشور وجود ندارد‪.‬‬ ‫فعاالن و حتی سفته بازان بازار نیز البته با دیده تردید به ادامه روند رشد قیمت دالر‬ ‫می نگرند‪ .‬شکستن سطح مقاومتی ‪ ۲۰‬هزار تومان برای دالر کار اسانی نخواهد‬ ‫بود‪ ،‬تا انجا که با وجود افزایش قیمت به باالی ‪ ۲۰‬هزار تومان برای ساعت هایی‬ ‫اما این قیمت با دوام نبود‪ .‬با این حال انتظار می رود بانک مرکزی به طور جدی‬ ‫وارد تنظیم قیمت ها در بازار ارز شود و با تزریق ارز مورد نیاز در بازار‪ ،‬قیمت ها‬ ‫عقب نشینی کنند‪ .‬در واقع احتمال بازگشت دالر به قیمت های پایین تر انقدر‬ ‫قوی است که حتی بازیگران بازار سکه نیز با احتیاط در این بازار فعالیت می کنند‬ ‫زیرا با کاهش قیمت دالر در روزهای اینده با حضور بازارساز‪ ،‬قیمت سکه نیز‬ ‫فرو می ریزد‪ .‬صرافی ها نیز با علم به حضور بانک مرکزی برای کنترل بازار‪ ،‬ارزهای‬ ‫بیشتری به بازار عرضه خواهند کرد و موضوعی که می تواند صف فروش برای دالر‬ ‫در میدان فردوسی ایجاد کند و قیمت ها را پایین بیاورد‪.‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫مسعود کیمیایی «گشت ارشاد‪ »۳‬به کارگردانی سعید سهیلی را کلید زد‬ ‫م سینمایی «گشت ارشاد ‪ »۳‬به کارگردانی سعید سهیلی در تهران اغاز شد‪ .‬فیلمبرداری فیلم سینمایی «گشت ارشاد ‪ »۳‬به تهیه کنندگی و کارگردانی سعید سهیلی‬ ‫فیلمبرداری فیل ‬ ‫در تهران اغاز شد‪ .‬در اولین روز فیلمبرداری این فیلم مسعود کیمیایی بر سر صحنه این فیلم حضور پیدا کرد‪ ،‬به صورت نمادین این فیلم را کلید زد و پالنی از فیلم را کارگردانی کرد‪.‬‬ ‫در اولین روز فیلمبرداری این فیلم ساعد سهیلی و پوالد کیمیایی به عنوان ‪ ۲‬بازیگر اصلی فیلم جلوی دوربین رفتند‪ .‬فیلم سینمایی «گشت ارشاد» در سال ‪ ۹۱‬و «گشت ارشاد ‪»۲‬‬ ‫در سال ‪ ۹۵‬ساخته شد‪.‬‬ ‫شنبه ‪7‬تیرماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪292‬‬ ‫گفتگو با «بابک افرا» خواننده‪ ،‬نوازنده و اهنگساز پاپ‪:‬‬ ‫امیدوارم کاری کنم که هم حال خودم خوب شود‬ ‫هم حال مردم‬ ‫از ان ها تیتراژ برنامه «شهر بازی» است که در ایام عید نوروز پخش شد و تیتراژ بعدی برای برنامه «خانه‬ ‫ما» محصول شبکه دو که از این هفته پخش می شود‪.‬‬ ‫قطعه «تب» با استقبال زیادی روبرو شد؟‬ ‫بله‪ ،‬در بین اهنگ هایی که در ایام قرنطینه کار کردم‪ ،‬از اهنگ «تب» استقبال بسیار خوبی صورت گرفت‪.‬‬ ‫این اهنگ هم در شــبکه های تلویزیونی و فضای مجازی پخش شد و هم کادر درمان نیز از ان استقبال‬ ‫کردند‪ .‬یک عده دابسمش ان را درست کردند و برای من فرستادند که بسیار جالب بود‪ .‬به هر حال برای‬ ‫من شادی اور بود که توانستم کاری انجام بدهم تا به نوعی قدردانی اندکی از دوستان باشد‪ .‬حاال که صبحت‬ ‫از قطعه «تب» شد‪ ،‬می خواهم از برادران صفاریان پور تشکر کنم که در تولید این قطعه کمک زیادی به من‬ ‫کردند‪ .‬دلم می خواهد از اقای روشن نوروزی که عکاس و فیلمبردار معروفی هستند هم تشکر کنم‪ .‬همه‬ ‫این دوستان در معرفی موزیک ویدئو «تب» نقش بسزایی داشتند و به من کمک زیادی کردند‪.‬‬ ‫در حال حاضر مشغول چه کاری هستید؟‬ ‫من کار تولید موســیقی را از ‪ 14‬یا ‪ 15‬سال پیش شروع کردم‪ ،‬منتها هیچ وقت اثارم منتشر نشده بودند‪.‬‬ ‫ان موقع بیشــتر روی شعرهای دیگران کار می کردم و االن بیشتر درگیر تولید موزیک های قدیمی روی‬ ‫شعرهای خودم هستم‪ .‬تعداد زیادی اهنگ از قدیم دارم که یک گوشه خاک می خورند و این روزها درگیر‬ ‫کار بر روی ان ها هستم‪.‬‬ ‫ایده ساخت اهنگ و موزیک ویدیو «تب» چطور مطرح شد؟‬ ‫خواننده‪ ،‬نوازنده و اهنگســاز پاپ می گوید یکی از برنامه هایش برای اینده این است که اثار‬ ‫قدیمی خود را ســر و ســامان بدهد‪ .‬بابک افرا خواننده‪ ،‬نوازنده و اهنگساز پاپ سال هاست‬ ‫در بازار موسیقی مشغول به فعالیت اســت و تا به امروز قطعات زیادی از جمله اهنگ موفق‬ ‫«هیچی نمیشــه» را منتشر کرد که حتی رامبد جوان هم در برنامه زنده اینستاگرامی خود از‬ ‫دنبال کنندگان صفحه اش درخواست کرد دابسمش هایی با ان بسازند‪ .‬اما این اواخر توجه به‬ ‫یک قطعه دیگر از او در فضای مجازی و در ادامه همه گیر شدن ان باعث شد نام این خواننده‬ ‫پیش از پیش مورد توجه قرار بگیرد‪ .‬قطعه «تب» با فضا و تم امیدوارکننده در ایام اوج قرنطینه‬ ‫باعث شد از روی ان دابمسش های زیادی توسط کادر درمانی کشورمان و مردم عادی ساخته و‬ ‫در فضای مجازی پخش شود‪ .‬به همین بهانه با این هنرمند درباره فعالیت های اتی خود گفت وگو‬ ‫کردیم‪.‬‬ ‫اقای افرا‪ ،‬دوران قرنطینه برای شما چطور گذشت و در این مدت چه کارهایی انجام دادید؟‬ ‫واقعیت این اســت که زندگی من پیش از کرونا هم به همین شــکل بود‪ .‬زندگی من معموالً در قرنطینه‬ ‫خانگی می گذرد و چندان اهل بیرون رفتن از خانه نیستم‪ ،‬یعنی ترجیح می دهم در طول روز هیچ اتفاقی‬ ‫نیفتد که مجبور شوم از خانه بیرون بروم‪ .‬صبح که از خواب بیدار می شوم سعی می کنم خودم را مشغول‬ ‫کار کنم یا موسیقی گوش بدهم‪ .‬حداکثر کاری که ممکن است به خاطر ان از خانه بیرون بروم رفتن به‬ ‫باشگاه است‪ .‬به همین خاطر دوران قرنطینه نه تنها برای من سخت نبود‪ ،‬بلکه پربارتر از قبل هم بود‪ .‬من در‬ ‫این مدت قطعه «تب» را در حمایت از پزشکان‪ ،‬پرستاران و کادر پزشکی کشورمان خواندم که خوشبختانه‬ ‫مورد استقبال قرار گرفت‪ .‬عالوه بر ان دو تیتراژ مرتبط با مسئله کرونا و فاصله اجتماعی نیز کار کردم‪ .‬یکی‬ ‫پس از ویدئوهایی که از رقص کادر درمانی با اهنگ های شاد بیرون امد‪ ،‬احساس کردم باید به نوعی از ان ها‬ ‫قدردانی شود‪ .‬به هر حال فشار یک جامعه روی دوش این عزیزان بود‪ .‬اغلب اهنگ هایی که در ستایش کادر‬ ‫درمانی ساخته می شد تم حزن الود و غمگین داشتند‪ .‬فکر کردم وقتی ان ها خودشان دنبال اهنگ های شاد‬ ‫می گردند‪ ،‬ما چرا باید این قدر غمگین باشیم؟ درنهایت تصمیم گرفتم هم مراتب تشکر و قدردانی خودم را‬ ‫نسبت به کادر درمان به جا بیاورم و هم کاری کنم این اهنگ یک تم شاد داشته باشد تا ان ها بتوانند شادی‬ ‫کنند‪ .‬باالخره در این شــرایط بیماری و اپیدمی کرونا‪ ،‬حفظ روحیه و شادی کمک زیادی به کادر درمان‬ ‫می کند‪ .‬جمع بندی این ها بود که من را به سمت این ملودی و تنظیم شاد پرانرژی سوق داد‪ .‬از طرفی هم‬ ‫برادران صفاریان پور رفت ه بودند از عزیزان کادر درمان فیلمبرداری کرده و یک سری راش تهیه کرده بودند‬ ‫که این ارتباط نزدیک با کادر درمان در موزیک ویدئو ما بسیار تاثیرگذار بود‪ .‬تدوین بسیار خوبی هم روی‬ ‫چ چشم داشتی این کار را انجام دادند و من از همه ان ها‬ ‫این کار صورت گرفت‪ .‬همه دوستان واقعاً بدون هی ‬ ‫تشکر می کنم‪.‬‬ ‫برای اینده چه برنامه هایی دارید؟‬ ‫یکی از برنامه هایی که برای اینده دارم این است که اثار قدیمی خودم را سر و سامان بدهم‪ .‬چند کار دیگر‬ ‫هم هست که شعرهای ان ها را خودم گفته ام و می خواهم منتشرشان کنم‪ .‬عالوه بر این ها دارم روی موزیک‬ ‫ویدئو کارهای بعدی ام فکر می کنم‪ .‬اینکه تصاویری داشته باشم و بتوانم اهنگ هایم را با ان ها همراه کنم‬ ‫خوب است‪.‬‬ ‫چرا تاکید شما روی انتشار اهنگ با تصویر است؟‬ ‫برحسب تجربه متوجه شدم اهنگ هایی که تصویر دارند بیشتر شنیده می شوند چون مردم به تصویر عالق ه‬ ‫بیشتری دارند‪ .‬به هر حال ان تصاویر کمک می کند تا اهنگ های من بیشتر شنیده شوند‪ .‬تمرکزی هم روی‬ ‫ساخت ویدئو و کلیپ خواهم داشت‪ .‬امیدوارم بتوانم مجموعه کارهای خودم را سر و سامان بدهم‪ .‬دیگران‬ ‫به من لطف دارند و می گویند با اثار من دارد یک ژانر جدیدی در موسیقی پاپ شکل می گیرد‪ .‬امیدوارم‬ ‫که بتوانم یک سری کارهای جدید وارد بازار موسیقی کنم که هم حال خودم بهتر شود و هم حال مردم‪.‬‬ ‫چند درصد مردم گفتگوهای زنده اینستاگرامی چهره های شاخص را می بینند؟‬ ‫یافته های موج دوم نظرسنجی پژوهشــگاه فرهنگ‪ ،‬هنر و ارتباطات با عنوان «بررسی دیدگاه مردم‬ ‫درخصوص کرونا» منتشر شد که بر اساس ان حدود ‪ ۶۷‬درصد مردم گفتگوهای زنده اینستاگرامی‬ ‫چهره های شاخص را تماشا نمی کنند و ‪ ۳۳‬درصد نیز به ترتیب از افزایش تماشای این شبکه اجتماعی‪،‬‬ ‫کم شدن میزان عالقه و یا عدم تغییر در میزان مصرف انها از این شبکه در فضای مجازی حکایت دارد‪.‬‬ ‫بنا به اعالم روز چهارشنبه روبط عمومی پژوهشگاه فرهنگ‪ ،‬هنر و ارتباطات‪ ،‬داده های این نظرسنجی‬ ‫با استفاده از پرسشنامه و به صورت تلفنی در‪ ۳۰‬اردیبهشت تا ‪ ۱۰‬خرداد سال جاری گرداوری شده‬ ‫است‪ .‬جامعه اماری این نظرسنجی را شهروندان ‪ ۱۸‬سال و باالتر ساکن در شهر و روستاهای کشور‬ ‫تشکیل داده و دو هزار و ‪ ۱۱۲‬نفر به روش تصادفی انتخاب شده و مورد پرسش قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫‪ ۳۹‬درصد پاســخگویان از ســرعت اینترنت در ایران رضایت ندارند‪ .‬از سوی دیگر ‪ ۱۴.۵‬درصد افراد‬ ‫پاسخگو از سرعت اینترنت راضی هستند‪ ۲۳.۹ .‬درصد افراد نیز تاحدودی از سرعت اینترنت رضایت‬ ‫دارند‪ ۲۲.۲ .‬درصد افراد پاسخگو نیز اعالم کرده اند از اینترنت استفاده نمی کنند‪.‬‬ ‫در این نظرسنجی از پاسخگویان درباره تغییر در میزان استفاده شان از برخی مقوالت موجود در فضای‬ ‫مجازی در شرایطی که جامعه درگیر ویروس کویید ‪ ۱۹‬است سوال پرسیده شد‪ .‬این مقوالت عبارتند‬ ‫از‪ :‬تماشای گفت وگوهای اینستاگرامی‪ ،‬تماشای انالین فیلم از سایت های داخلی‪ ،‬خرید یا دانلود کتاب‬ ‫الکترونیک و گوش دادن به کتاب گویا‪ ،‬تماشای انالین سخنرانی های مذهبی‪ ،‬مداحی و روضه خوانی‪،‬‬ ‫شرکت در کالسهای مهارت اموزی و سفارش و خرید اینترنتی‪.‬‬ ‫‪ ۱۱.۴‬درصد پاســخگویان اعالم کرده اند که میزان تماشــای گفت وگوهای چهره های محبوب در‬ ‫الیوهای اینستاگرام نسبت به قبل از ظهور کرونا افزایش یافته است‪ .‬این در حالی است که ‪ ۶.۶‬درصد‬ ‫افراد گفته اند که این قبیل گفت وگوهای اینستاگرامی را نسبت به قبل کمتر تماشا کرده اند‪۱۳.۱ .‬‬ ‫درصد افراد نیز بیان داشته اند که تغییری در میزان مصرفشان در این زمینه اتفاق نیفتاده است‪۶۷.۸ .‬‬ ‫درصد پاسخگویان نیز گفت وگوهای زنده اینستاگرامی چهره های شاخص را تماشا نمی کنند‪.‬‬ ‫‪ ۱۵.۹‬درصد پاســخگویان نسبت به قبل از ظهور کرونا بیشتر از طریق سایتهای داخلی مثل اپارات‪،‬‬ ‫نماوا و فیلیمو به صورت انالین فیلم تماشا کرده اند‪ .‬از سوی دیگر ‪ ۳.۸‬درصد افراد اعالم کرده اند از‬ ‫طریق سایت های مذکور در این شرایط کمتر فیلم به صورت انالین دیده اند‪ ۷.۲ .‬درصد افراد پاسخگو‬ ‫نیز گفته اند تغییری در میزان تماشــای انالین فیلم در دوران کرونا برایشان ایجاد نشده است‪۷۳ .‬‬ ‫درصد پاسخگویان نیز از سایتهای داخلی که امکان انالین تماشای فیلم را فراهم می کند‪ ،‬استفاده‬ ‫نمی کنند‪ ۹.۴ .‬درصد پاســخگویان در شرایط کنونی بیشتر از قبل کتاب الکترونیک یا گویا مصرف‬ ‫می کنند اما ‪ ۲.۳‬درصد افراد اعالم کرده اند نسبت به قبل از ظهور کرونا کمتر کتاب الکترونیک تهیه‬ ‫کرده اند یا به کتاب گویا گوش داده اند‪ ۵.۷ .‬درصد افراد نیز گفته اند تغییری در میزان استفاده از این‬ ‫قبیل کتابها در شرایط کنونی نداشته اند‪ ۸۲.۴ .‬درصد پاسخگویان نیز در کل از کتابهای الکترونیک‬ ‫یا گویا استفاده نمی کنند‪.‬‬ ‫‪ ۹.۵‬درصد پاسخگویان بیشتر از قبل پیگیر برنامه های انالین مذهبی اعم از سخنرانی و مداحی بوده‬ ‫اند‪ ،‬این در حالی است که ‪ ۲.۴‬درصد افراد پاسخگو کمتر از قبل این قبیل موارد را تماشا کرده اند‪۷.۲ .‬‬ ‫درصد پاسخگویان اعالم کرده اند تغییری در میزان تماشای انالین سخنرانی های مذهبی‪ ،‬مداحی و‬ ‫روضه خوانی نسبت به قبل از ظهور کرونا برایشان اتفاق نیافتاده است‪ ۸۰.۸ .‬درصد پاسخگویان نیز به‬ ‫صورت کلی از این قبیل برنامه ها استفاده نمی کنند‪.‬‬ ‫بر اساس این نظرسنجی‪ ۹ ،‬درصد پاسخگویان در شرایط کنونی بیشتر از قبل در کالسهای مهارت‬ ‫اموزی مجازی از قبیل دوره های هنری یا ورزشــی شــرکت کرده اند اما ‪ ۲.۱‬درصد افراد اعالم کرده‬ ‫اند میزان حضور در این قبیل کالســها نســبت به قبل از ظهور کرونا کاهش یافته است‪ ۴.۲ .‬درصد‬ ‫پاسخگویان نیز گفته اند میزان حضورشان در کالسهای مهارت اموزی مجازی در شرایط کنونی فرقی‬ ‫نکرده اســت‪ ۸۴.۵ .‬درصد پاسخگویان نیز از کالسهای مهارت اموزی انالین به صورت کلی استفاده‬ ‫نمی کنند‪.‬‬ ‫‪ ۲۱.۸‬درصد پاسخگویان گفته اند پس از ظهور کرونا بیشتر خرید اینترنتی کرده اند‪ .‬این در حالی است‬ ‫که ‪ ۳.۶‬درصد پاسخگویان نسبت به قبل کمتر سفارس یا خرید اینترنتی انجام داده اند‪ ۹.۲ .‬درصد‬ ‫افراد پاسخگو نیز تغییری در میزان استفاده از امکان خرید اینترنتی نسبت به قبل نداشته اند‪۶۵.۱ .‬‬ ‫درصد افراد پاسخگو نیز به صورت کلی سفارس یا خرید اینترنتی نمی کنند‪.‬‬ ‫یافته های این نظرسنجی همچنین تجربه های جدید مجازی را نشان می دهد‪ .‬به استناد این یافته ها‪،‬‬ ‫تنها ‪ ۷.۳‬درصد پاسخگویان اعالم کرده اند در مدت شیوع کرونا کنسرت یا تئاتر انالین دیده اند‪۴۲.۵ .‬‬ ‫درصد افراد پاسخگو نیز از شبکه های اجتماعی برای مهمانی انالین (دورهمی یا جشن تولد)‪ ،‬گفت‬ ‫وگو با دوستان و اقوام و یا مراسم ختم دوستان و اقوام در شرایط ظهور کرونا استفاده کرده اند‪۱۳.۸ .‬‬ ‫درصد پاسخگویان نیز تجربه دورکاری یا برگزاری جلسات کاری انالین را در مدت شیوع کرونا داشته‬ ‫اند‪ .‬در نهایت ‪ ۵۳.۴‬درصد افراد اعالم کرده اند از زمان شیوع کرونا تاکنون یکی از اعضای خانواده شان‬ ‫در کالسهای مجازی مدرسه یا دانشگاه شرکت کرده است‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫یادداشت‬ ‫سه گانه هنر‪ ،‬رسانه و مخاطب‬ ‫حسنفراهانی؛مدرسدانشگاه|‬ ‫در جایی خواندم که نوشــته‬ ‫بود « روزگاری گمان می رفت‬ ‫زمین تخت اســت‪ ،‬بعد ثابت‬ ‫شــد که زمین گرد اســت و‬ ‫اینک همه ما می دانیم جهان‬ ‫امروز دیگرشبکه ای است» با‬ ‫خواندن این جمله و بررســی‬ ‫جهــان کنونی که از شــبکه ای پیچیده از‬ ‫شــرایط روز در‬ ‫ِ‬ ‫اطالعات و ارتباطات نوین با گستره ای وسیع تشکیل شده‬ ‫است‪ ،‬به راحتی حرکت به سمت تغییرات وسیع‪ ،‬رشد ابزارهای‬ ‫ارتباطی و تشکیل مفاهیم شبکه ای و دیجیتال را می توان‬ ‫احساس کرد‪ .‬این تغییرات در دنیای جدید معادالت خود را‬ ‫دارد و براســاس این اقتضائات تعاریف و تعامالت جدیدی را‬ ‫بین فرستندگان وگیرندگان پیام تبیین می کند‪ .‬در این میانه‬ ‫فرایندهــای تولید و مصرف اثار متنوع به ویژه چرخه رابطه‬ ‫تولید اثار هنری تحت تاثیر فن اوری های جدید قابل بررسی‬ ‫است‪ .‬چرخه ای که سه ضلع اثار هنری‪ ،‬رسانه و مخاطبان را‬ ‫در برمی گیرد‪.‬‬ ‫در بررسی اولیه برای شناخت رابطه بین سه گانه « رسانه‪،‬‬ ‫مخاطب وهنر» این سواالت مطرح می شود که در سال های‬ ‫اخیر تحت تاثیر تحوالت فن اوری های نوین جایگاه هنرمند‬ ‫به عنوان تولید کننده خالق در این فضای گسترده بدون زمان‬ ‫و مکان چگونه شــکل می گیرد؟هنرمند معاصر چگونه به‬ ‫مفهوم ارتباط میان خود‪ ،‬جامعه و محیط پیرامونش می اندیشد‬ ‫و از چه دیدگاهی و از چه راهی این ارتباط را معنا می بخشد؟‬ ‫رسانه های امروز چگونه به شکل گیری گفتما ن هنرمندانه و‬ ‫انتقال ان به مخاطب کمک می کنند و هنرمندان چگونه‬ ‫ایده های ذهنی خود را با واســطه ای به نام رسانه با محیط‬ ‫اطراف خود به اشتراک می گذارند؟‬ ‫در یک منظر عمومی می تــوان گفت اثر هنری چیزی جز‬ ‫ی ذهنی هنرمند از واقعیت های شخصی و اجتماعی‬ ‫بازنمای ‬ ‫ی رازالودی از ارتباط هنرمند‬ ‫روزگار او نیست‪ .‬تصاویری که تداع ‬ ‫با اجزای جهان و رویدادهایش هستند که او ان ها را در ذهن‬ ‫خود بازنمایی و در واقع بازسازی می کند؛ هرچند هیچ یک از‬ ‫این تصاویر بازنمایی شده با واقعیت رویدادها یکسان نباشد‪.‬‬ ‫در طول تاریخ شاهد رابطه ای سه جانبه بین رسانه‪ ،‬مخاطب و‬ ‫هنر بوده ایم‪ ،‬به این صورت که هرچه رسانه ها متکثر و متعدد‬ ‫شده اند سطح دسترسی عموم مردم به اطالعات و ارتباطات‬ ‫بیشتر شده و بطور طبیعی اگاهی و درک بهتری از جریان ها‬ ‫و تولیدات هنری در بین مردمان بوجود امده اســت و هرچه‬ ‫اگاهی و عالقمندی مخاطبان دراین عرصه بیشترشده فعالیت‬ ‫های هنری نیز گسترده تر و پر رونق ترگردیده است‪.‬‬ ‫اوایل قرن بیســتم‪ ،‬دوران تجربه و جسارت بود که مرز همه‬ ‫هنرها از جمله نقاشی‪ ،‬ادبیات‪ ،‬مجســمه سازی‪ ،‬معماری‪،‬‬ ‫موســیقی‪ ،‬تئاتر و فیلم را وسعت بخشید و این امر زیر سایه‬ ‫اختراعات جدید رسانه ای عمیق تر شد‪.‬اختراعات مختلف و‬ ‫اعجاب برانگیزی که پشت سر هم جهان را به سوی تغییرات‬ ‫جدیکشاند‪.‬‬ ‫با بررسی این اختراعات و موارد مشابه‪،‬متوجه این امر می شویم‬ ‫که با دسترســی همگان به اختراعات ِ‬ ‫بزرگ قرن و تغییرات‬ ‫حاصل ازان‪ ،‬ســبک زندگی بشر بسیارمتفاوت شده است و‬ ‫تعامالت بین هنرمند و مخاطبانش نیز تحت تاثیر این فضا‬ ‫راه دیگری را می بایست برگزیند‪ ،‬راهی که موجب می شود‬ ‫درک بشر از پس سده های متوالی و باکسب تجارب متعدد‪،‬‬ ‫دستخوش تغییر گردیده و از این رو در استنباط مفاهیم و نیز‬ ‫طریقه عرضه اثار هنری متفاوت عمل نماید‪.‬‬ ‫براساس همین تغییرات نحوه برخورد و استنباط انسان امروزی‬ ‫با دست اوردهای هنری و فرهنگی قرون گذشته تفاوت معنا‬ ‫داری پیدا کرده اســت‪ ،‬دیگر نمی توان یک نوع از نگرش و‬ ‫یک شیوه از بیان را برای همه نسل ها تجویز کرد‪ .‬بی تردید‪،‬‬ ‫مخاطبان یا هنرمندان معاصر نیز با بوجود امدن وسایل رسانه‬ ‫ای‪ ،‬نسبت به قدرت رسانه ها بی تفاوت نبوده و هر یک به‬ ‫نسبت نیاز خود از ان استفاده نموده اند‪ ،‬همانطور که رسانه‬ ‫ها بــرای انتقال پیام خود از هنر به عنوان عنصر اصلی برای‬ ‫اثرگذاری بر مخاطب استفاده می نمایند و البته همه ما می‬ ‫دانیم که بدون ضلع دیگر یعنی وجود مخاطب‪ ،‬هرگز رسانه‬ ‫معنای زنده بودن نخواهد داشت‪.‬‬ ‫با نگاه به گستردگی شبکه ای دنیای جدید‪ ،‬کارکرد هنر که‬ ‫در بطن خود از منظر زیبایی شناســی سود می برد درکنار‬ ‫رسانه ها که بنیان اصلی انها بر زیبایی و ساختارهای هنری‬ ‫اســت راهی برای جذب مخاطب کنجکاو و اگاه قرن حاضر‬ ‫باز می کند‪.‬‬ ‫تحول گونه های مختلف هنری شاهد‬ ‫با‬ ‫هنر‬ ‫تاریخ‬ ‫در سیر‬ ‫ِ‬ ‫تغییر مدیوم یا واسطه هنری هستیم‪ .‬این روند منجر به تغییر‬ ‫تعریف مخاطب هنر و در نتیجه تحول ادراک هنری گردیده‬ ‫اســت‪ ،‬از این رو رســانه دیگر کارکردش را به عنوان وسیله‬ ‫فهم اثر هنری از دست داده است و مخاطب امروزی با دامنه‬ ‫تجربیات وسیع خود اثر را تکمیل می کند‪ .‬اینجاست که رسانه‬ ‫ذات هنری یافته و به هنر تبدیل می گردد و مخاطب نیز در‬ ‫این میان با چیدمان خود از رسانه های مختلف و متعدد به‬ ‫یک درک جدید و شخصی از مفاهیم هنری می رسد‪.‬‬ ‫سالمت‬ ‫تاثیر محصوالت سویا در کاهش اختالل حافظه‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه ‪7‬تیرماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪292‬‬ ‫گزارش‬ ‫ایا نور خورشید‬ ‫در تابستان ویروس کرونا‬ ‫را غیرفعال می کند؟‬ ‫نتایج یک مطالعه که به تازگی انجام شده است‪ ،‬نشان‬ ‫می دهد یک دوز ‪ ۳۴‬دقیقــه ای از تابش نور نیمروزی‬ ‫خورشــید می توانــد ‪ ۹۰‬درصد یا میزان بیشــتری از‬ ‫ویروس هــای کرونا را غیرفعال کند‪ .‬نویســندگان این‬ ‫مطالعه با اشــاره به نور و اشعه ماوراءبنفش شدیدتری‬ ‫که در فصل تابســتان وجود دارد‪ ،‬نوشتند کووید‪۱۹-‬‬ ‫باید در طول تابستان در بسیاری از شهرهای پرجمعیت‬ ‫جهان به سرعت غیرفعال شود؛ همچنین نور خورشید‬ ‫احتماال تاثیر قابل توجهی بر کاهش توانایی تکثیر این‬ ‫ویروس خواهد داشــت‪ .‬این مطالعه با عنوان «ارزیابی‬ ‫غیرفعال سازی ویروس کرونا توسط اشعه خورشیدی»‬ ‫که توسط دو محقق بازنشسته دولت امریکا انجام شده‬ ‫است‪ ،‬میزان تاثیر اشعه های ‪ UVB‬را بر غیرفعال سازی‬ ‫ویروس کرونــا در نقاط مختلف جهان بررســی کرده‬ ‫است‪ .‬این دو محقق که یکی از انها در ارتش امریکا و‬ ‫دیگری در اداره نظارت بر دارو و غذای امریکا فعالیت‬ ‫می کردند‪ ،‬متوجه شــدند که کمبود نور خورشید به‬ ‫ویژه در ماه های فصل زمســتان به ویروس کرونا اجازه‬ ‫می دهد حتی در خارج از خانه زنده بماند و رشد کند‪.‬‬ ‫بر اســاس نتایج این مطالعه‪ ،‬افراد ســالم که در خارج‬ ‫از منزل‪ ،‬نور خورشــید دریافت مــی کنند در معرض‬ ‫دوز ویروســی کمتری قرار می گیرند و شانس بیشتری‬ ‫برای افزایش یک واکنش ایمنی موثر دارند‪ .‬در حالی‬ ‫که سال هاست تاثیر نور افتاب بر سایر ویروس ها مورد‬ ‫مطالعه قرار گرفته اســت اما اطالعات زیادی در مورد‬ ‫تاثیر افتاب بر ویروس کرونا در دست نیست‪ .‬ویروس‬ ‫«کووید‪ »۱۹-‬هنگامی که فرد الوده ســرفه یا عطسه‬ ‫می کند‪ ،‬از طریق قطرات ناشی از سرفه و عطسه پخش‬ ‫می شــود و در شرایط مناسب ساعت ها روی اشیا باقی‬ ‫می ماند و باعث ابتالی دیگران به این عفونت می شود‪.‬‬ ‫محققــان می گویند‪ :‬پرتوهای فرابنفش نورخورشــید‬ ‫قبل از اینکه ویروس کرونا بتواند از فردی به فرد دیگر‬ ‫منتقل شود‪ ،‬به سرعت این قطرات را خشک کرده و انها‬ ‫را از بین می برند‪ .‬به گفته این محققان‪ ،‬نور خورشــید‬ ‫شامل اشعه ماوراء بنفش است‪ .‬این اشعه به ‪ DNA‬و‬ ‫‪ RNA‬ویروس ها اسیب می زند‪ DNA .‬ویروس هایی‬ ‫که در فضای باز روی سطوح باقی می مانند‪ ،‬بر اثر تابش‬ ‫اشــعه ماوراء بنفش نور خورشید اسیب دیده و خشک‬ ‫می شوند‪ .‬صحبت کردن و سرفه باعث ایجاد قطرات ریز‬ ‫و درشــت معلق در هوا می شود‪ .‬قطراتی که بزرگتر از‬ ‫ذرات معلق موجود در هوا باشند‪ ،‬ویروس های بیشتری‬ ‫حمــل می کنند اما بر اثر گرانش زمین‪ ،‬به ســرعت بر‬ ‫روی زمین می افتند‪ .‬قطراتی که از ذرات معلق موجود‬ ‫در هوا کوچکتر هســتند‪ ،‬می توانند به فواصل دورتری‬ ‫منتقل شــوند اما از انجایی که محتوی اب خود را از‬ ‫دست می دهند‪ ،‬به سرعت خشک می شوند‪ .‬فضای باز‬ ‫از لحاظ انتقال ویروس کرونا از فضای بســته بســیار‬ ‫امن تر است؛ زیرا افراد می توانند در فواصل بیشتری از‬ ‫یکدیگر قرار گیرند و شــرایط مناسب برای زنده ماندن‬ ‫ویــروس کرونا و انتقال این ویروس نســبت به فضای‬ ‫بسته کمتر اســت‪ .‬محققان برای این مطالعه جدید از‬ ‫داده های ناشــی از قرار گرفتن ویــروس ها در مقابل‬ ‫اشــعه ماوراءبنفش در ازمایشگاه استفاده کردند و انها‬ ‫را در الگویی اجرا کردند که برای اهداف دفاع زیســتی‬ ‫به منظور ارزیابی میزان تاثیر نور خورشــید بر ویروس‬ ‫های مختلف ساخته شــده بود‪ .‬بر اساس ارزیابی این‬ ‫محققان‪ ،‬ویروس کرونا در بین ماه های دسامبر و مارس‬ ‫در بیشتر شهرهای جهان برای یک یا چند روز عفونی‬ ‫بود‪ .‬اما در فصل زمستان‪ ۹۰ ،‬درصد یا میزان بیشتری‬ ‫از ویــروس های کرونا در مقابل تابش ‪ ۱۱‬تا ‪ ۳۴‬دقیقه‬ ‫ای نور نیم روزی خورشید غیرفعال خواهند شد یعنی‬ ‫دیگر عفونی نخواهند بود‪ .‬این در حالی اســت مطالعه‬ ‫دیگری که توســط محققان دانشــگاه ام‪.‬ای‪.‬تی انجام‬ ‫شــده‪ ،‬این ایده را مورد شک و تردید قرار داده است و‬ ‫اعالم می کند که بعید به نظر می رســد عوامل زیست‬ ‫محیطی بتوانند باعث کند شدن روند شیوع کووید‪۱۹-‬‬ ‫در امریکا یا اروپا شود‪.‬‬ ‫محققان دریافتند پروتئین مشتق شده از سویا که بعد از خوردن به مغز می رسد موجب کاهش زوال حافظه در موش های دچار اختالل شناختی شد‪ .‬با تجزیه پروتئین های سویا محققان به وجود‬ ‫مولکولی موسوم به دی پپتید پی بردند که بر حافظه تاثیر می گذارد چراکه حاوی دو پروتئین تشکیل دهنده بلوک های موسوم به اسیدهای امینه است‪« .‬توشیرو ماتسوی»‪ ،‬سرپرست تیم تحقیق‬ ‫از دانشگاه کیوشو ژاپن‪ ،‬در این باره می گوید‪« :‬پپتیدهای که در طول مدت هضم تجزیه می شوند‪ ،‬با چالش عبور از سد خون و رسیدن به مغز مواجه هستند‪ .‬مطالعه ما بر روی موش ها نشان می دهد‬ ‫که این پپتیدها بر حافظه موش ها تاثیر خوبی دارند‪ ».‬محققان در این مطالعه‪ ،‬تاثیرات دی پپتیدی موســوم به ‪ Tyr-Pro‬را بررسی کردند چراکه این دی پپتید شامل اسیدهای امینه تیروسین و‬ ‫پرولین است‪ .‬چندین روز قبل از تزریق ماده شیمیایی عامل ایجاد بیماری الزایمر در موش ها‪ ،‬به انها این دی پپتید خورانده شد‪ .‬محققان با بررسی حافظه کوتاه مدت موش ها دریافتند موش های که‬ ‫با دی پپتید تغذیه شده بودند در مقایسه با سایر موش های بیمار‪ ،‬وضعیت بهتری بعد از گذشت دو هفته داشتند‪.‬‬ ‫تدابیر ویژه طب سنتی برای افزایش یا کاهش وزن‬ ‫در طــب ایرانی افرادی کــه دارای ریزش مو‪ ،‬کم خونــی‪ ،‬نفخ‪ ،‬عالقه به‬ ‫شیرینی جات و نوشیدنیهای خنک‪ ،‬ضعف حافظه‪ ،‬سیاهی رفتن چشم‪،‬‬ ‫ضعف در عادت ماهیانه و‪ ...‬هستند‪ ،‬عالوه بر کم خونی‪ ،‬امکان الغری ندارند‬ ‫و‪ ...‬دکتر مجید سلطانپور متخصص طب ایرانی در برنامه «انارستان» درباره‬ ‫راهکارهای رسیدن به وزن سالمتی اظهار کرد‪ :‬در مکتب طب ایرانی‪ ،‬اگر‬ ‫فردی که دارای مزاج سرد و خشک بوده و به مرور زمان مزاج مادرزادی اش‬ ‫تغییر کند و سرد و تر شود‪ ،‬درمان افزایش وزن او به مراتب سخت تر از کسی‬ ‫اســت که دارای مزاج گرم و تر است و اضافه وزن پیدا کرده است؛ هر کس‬ ‫از مزاج جبلی اش فاصله بگیرد‪ ،‬درمانش ســخت تر می شود‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫معموالً کسانی که به دلیل مقاومت در کاهش وزن به اطبا مراجعه می کنند‪،‬‬ ‫کسانی هستند که از مزاج مادرزادی و جبلی خود فاصله گرفته اند؛ اغلب این‬ ‫افراد دچار ضعف قوا هستند‪.‬سلطانپور تصریح کرد‪ :‬در مکتب طب ایرانی‪،‬‬ ‫فرد باید دارای قوت باشد تا دارو در بدن او اثر بگذارد؛ وقتی بدن دچار ضعف‬ ‫یا کمبود انرژی شــود‪ ،‬انتقال دارو از دستگاه گوارش به اندام انتهایی اتفاق‬ ‫نمی افتد؛ این مسئله درباره افرادی که الغر هستند و به خوبی وزن نمی گیرند‬ ‫نیز وجود دارد؛ وقتی غذای خورده شده به خوبی جذب بدن نشود و به اندام‬ ‫انتهایی مانند عضالت و استخوانها نرسد و همچنین گوارش ضعیف باشد‪،‬‬ ‫چطور انتظار داریم تا بدن وزن بگیرد‪.‬‬ ‫چه کسانیامکانالغریندارند؟!‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬در طب ایرانی افرادی که دارای ریزش مو‪ ،‬کم خونی‪،‬‬ ‫نفخ‪ ،‬عالقه به شیرینی جات و نوشیدنیهای خنک‪ ،‬ضعف حافظه‪ ،‬سیاهی‬ ‫رفتن چشم‪ ،‬ضعف در عادت ماهیانه و‪ ...‬هستند‪ ،‬عالوه بر کم خونی‪ ،‬امکان‬ ‫الغــری ندارند و همچنین باور غلطی که بین این افراد جا افتاده اســت‬ ‫که مولتی ویتامین ها نیز چاق کننده هســتند در صورتی که این افراد اگر‬ ‫ریزمغزی های الزم برای بدنشان تامین نشود‪ ،‬هیچ کاهش وزنی برایشان‬ ‫اتفاق نخواهد افتاد‪ .‬سلطانپور درباره مصرف ساالدها در رژیمهای کاهش وزن‬ ‫یاداور شد‪ :‬کاهو در بدن خونسازی نمی کند و این که برای کاهش وزن به‬ ‫همه پیشنهاد دهیم که کاهو و خیار و گوجه مصرف کنند‪ ،‬صحیح نیست‬ ‫چون ضعف را در بدن زیاد می کنیم و به سرد شدن مزاج پایه فرد کمک‬ ‫خواهیم کرد؛ از این روشــها می توان برای افرادی که پایه مزاج گرم دارند‬ ‫استفادهکرد‪.‬‬ ‫َ‬ ‫انگور و انجیر «ابرغذا»‬ ‫وی در پاســخ به این سوال که چه خوراکی هایی برای خون سازی مناسب‬ ‫هستند‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از خوراکیهایی که هم در طب رایج و هم در طب سنتی‬ ‫برای کم خونی توصیه می شود‪ ،‬انگور سیاه است؛ انجیر هم در طبع سرد و‬ ‫خشک بسیار مناسب است و الو برای مزاج گرم خشک توصیه می شود اما‬ ‫انگور به دلیل اعتدالی که دارد‪ ،‬برای تمام مزاج ها مناسب است و اگر کسی‬ ‫دچار ضعف گوارش باشد‪ ،‬پخته این میوه ها مانند شیره انگور را پیشنهاد‬ ‫می کنیم؛ شیره انگور قوای سه گانه یعنی مغز‪ ،‬قلب و کبد را تقویت می کند‬ ‫و ضعف بدن را رفع می کند؛ شــیره انجیر هم بســیار مقوی است و انگور‬ ‫و انجیر «اَبرغذا» هســتند یعنی اغلب مواد مورد نیاز بدن در ان ها وجود‬ ‫دارد! سلطانپور متذکر شد‪ :‬مصرف سیب به صورت اب گرفته شده یا فالوده‬ ‫سیب برای تقویت قوا بسیار موثر است و مصرف ‪ 10‬عدد بادام پوست کنده‬ ‫به صورت کوبیده یا اسیاب شده با یک فنجان اب و یک قاشق مرباخوری‬ ‫عسل برای تقویت دمای بدن بسیار مفید است؛ روزانه مصرف دو عدد گردو‬ ‫برای تقویت قوای قلبی و ســامت قلب و عروق قلب هم مناسب است؛‬ ‫یکی از مهمترین خوراکی ها برای درمان «ضعف قوا» اب گوشت یا عصاره‬ ‫مفرح ذات و مقوی است‪ .‬در زمان حاضر فصل سوم‬ ‫گوشت است که بسیار ّ‬ ‫«انارســتان» روزهای زوج از شبکه افق در حال پخش است؛ این برنامه در‬ ‫حوزه سالمت مسائل را از منظر طب سنتی به بحث و گفتگو می نشیند‪.‬‬ ‫ایا جوشاندن اب اشامیدنی در ایام کرونا ضروری است؟‬ ‫با شروع همه گیری بیماری کووید‪ ،19-‬یکی از موارد مهم‪ ،‬اطمینان یافتن از ایمن بودن اب است‪ .‬با‬ ‫توجه به اینکه ویروس عامل بیماری کرونا در مدفوع افراد مبتال مشاهده شده است‪ ،‬بنابراین احتمال‬ ‫الودگی اب و فاضالب به ان وجود دارد‪ .‬حال سوال این است که ایا این ویروس می تواند در منابع اب‬ ‫اشامیدنی سطحی یا زیرزمینی وجود داشته باشد و در صورت وجود‪ ،‬ایا الزم است که اب جوشانده‬ ‫شــده و سپس مورد اســتفاده قرار گیرد؟ بر اساس اعالم دانشکده بهداشت و موسسه ملی تحقیقات‬ ‫سالمت‪ ،‬شواهد نشان می دهد که وجود ویروس کرونا در اب اشامیدنی تصفیه نشده امکان پذیر است‪،‬‬ ‫اما تاکنون در منابع اب اشامیدنی تصفیه شده مشاهده نشده است‪ .‬مطالعات نشان می دهند که ویروس‬ ‫کرونــا به مدت چند روز تا چند هفته در اب یا فاضالب قابلیت عفونت زایی خود را حفظ می کند‪ .‬به‬ ‫طور کلی‪ ،‬روش های معمول و متداول تصفیه اب که در بیشــتر سیستم های اب اشامیدنی شهری‬ ‫وجود دارند‪ ،‬مانند ضدعفونی کردن منابع ابی با کلر‪ ،‬عوامل بیماری زا از جمله ویروس کرونا را حذف یا‬ ‫غیرفعال می کنند‪ .‬عالوه بر ان‪ ،‬سازمان جهانی بهداشت خاطرنشان می کند که «روش های متداول در‬ ‫سیستم های متمرکز تصفیه اب از جمله فیلتراسیون و ضدعفونی‪ ،‬باید ویروس کووید‪ 19-‬را غیرفعال‬ ‫کنند»‪ .‬بنابراین‪ ،‬جوشــاندن اب تصفیه شــده به عنوان احتیاط برای پیشگیری از ابتال به کووید‪19-‬‬ ‫الزم نیســت‪ .‬به نظر می رســد خطر انتقال این ویروس از طریق سیســتم های فاضالبی که به خوبی‬ ‫طراحی شده اند‪ ،‬کم است‪ .‬در مناطقی که تحت پوشش شبکه اب رسانی شهری و روستایی است چون‬ ‫اب‪ ،‬توســط بازرسان بهداشــتی مورد ازمایش قرار می گیرد می توان از اب لوله کشی برای اشامیدن‬ ‫استفاده کرد ولی در مواردی که اب از چاه های اختصاصی یا منابع غیربهداشتی تامین می شود الزم‬ ‫است اب به مدت ‪ 5‬دقیقه جوشانده شود و پس از سرد شدن مورد استفاده قرار گیرد‪ .‬جوشاندن اب‬ ‫بیش از ‪ 5‬دقیقه توصیه نمی شود‪.‬‬ ‫نشانه های «غلظت خون» از نگاه طب سنتی را بشناسید‬ ‫از منظر طب ســنتی «غلظت خون» به کثیفی خون‪ ،‬سنگینی خون‬ ‫یا هر چیزی که باعث نزول کیفیت خون شــود‪ ،‬گفته می شود؛ در این‬ ‫مطلب به نشانه های عمده غلظت خون اشاره شده است‪ .‬دکتر محمد‬ ‫عزیزخانی متخصص طب ایرانی در برنامه «انارســتان» درباره عالئم‬ ‫غلظت خون اظهار کرد‪ :‬خون حامل غذا‪ ،‬اکسیژن و انواع ویتامین در بدن‬ ‫است همچنین فضوالت و پسماند در خون ریخته و دفع می شود؛ اگر‬ ‫خون غلیظ باشد‪ ،‬تمام کارکردهای جسمی‪ ،‬ذهنی و روحی فرد ضعیف‬ ‫ی از عملهای جراحی نیز غلظت خون به همراه‬ ‫می شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بعض ‬ ‫دارند مانند عمل کیسه صفرا و هیسترکتومی؛ کیسه صفرا نقش مهمی‬ ‫در تنظیم و توزیع خلط صفرا در بدن دارد و یکی از کارهای اساسی ان‬ ‫ایجاد رقت در خون است؛ در پی انجام عمل هیسترکتومی چون مکانیزم‬ ‫دفع خون و پاک سازی که در بدن به صورت ماهیانه انجام می گرفته دیگر‬ ‫انجام نمی شود‪ ،‬خون کم کم دچار غلظت می شود‪ .‬عزیزخانی تصریح کرد‪:‬‬ ‫افرادی که زودتر از سن مقرر دچار یائسگی شوند نیز دچار غلظت خون‬ ‫می شوند‪.‬‬ ‫ایا مصرف داروهای شیمیایی باعث غلظت خون می شود؟!‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬مصرف بعضی از داروهای شیمیایی در بدن ایجاد‬ ‫خشکی می کند مانند انتی بیوتیکها و داروهای هرمونی که در پی ان‬ ‫غلظت خون اتفاق می افتد؛ برخی از قرصهایی که در بدن سازی مصرف‬ ‫می شــوند نیز از این قاعده مستثنا نیستند و باعث ایجاد غلظت خون‬ ‫می شوند‪ .‬عزیزخانی در پاسخ به این سوال که نشانه های غلظت خون‬ ‫در بدن چیســت‪ ،‬گفت‪ :‬خستگی‪ ،‬بی حوصلگی‪ ،‬خواب رفتگی دست و‬ ‫قرص برنج؛ افت کش یا ادم کش؟‬ ‫کاهش مخاطرات این افت کش و روند مسمومیت ان‬ ‫موضوعی اســت که به باور یک متخصص افت کش و‬ ‫کنترل افات‪ ،‬نیازمند اگاه سازی است تا اقشار مختلف‬ ‫جامعه بدانند که استفاده از قرص برنج به منظور کنترل و‬ ‫از بین بردن افات و حشرات موذی نه تنها مناسب نیست‬ ‫بلکه منجر به افزایش حوادث ناشی از مسمومیت و مرگ‬ ‫دردناک می شــود در نتیجه از استفاده از قرص برنج در‬ ‫کنترل افات خانگی پرهیز کنند‪ .‬وحید درخش احمدی‬ ‫عنوان کرد و ادامه داد‪ :‬قرص برنج یا فســفید الومینیوم‬ ‫(‪ )Aluminium phosphide‬بــا نام تجاری معروف‬ ‫فستوکسین(‪ )Phostoxin‬یک گروه از عوامل کنترل‬ ‫افات اســت که به علت اثربخشی زیاد و قیمت ارزان به‬ ‫عنوان فومیگانت (روش تدخینی) برای از بین بردن افات‬ ‫انباری (نظیر برنج و سایر غالت) در انبارها و منازل مورد‬ ‫استفاده قرار می گیرد که متاسفانه به دلیل راحت طلبی‬ ‫مردم در امر کنترل افات‪ ،‬اســتفاده از ان در مکان های‬ ‫الوده به ســاس (منازل و هتل ها) شیوع بسیار زیادی‬ ‫یافته و منجر به افزایش حوادث منتهی به مسمومیت‬ ‫و مرگ شــده است‪ .‬این متخصص افت کش ها‪ ،‬با بیان‬ ‫اینکه این قرص ها معموال در بسته بندی های نفوذپذیر در‬ ‫محیط عایق بندی شده قرار داده می شوند و در صورت‬ ‫ازاد شدن‪ ،‬گاز کشنده فسفین پخش می شود و در اثر‬ ‫واکنش قرص با رطوبت هوا و محیط‪ ،‬تقریباً باعث از بین‬ ‫رفتن کامل حشــرات و جوندگان می شود‪ ،‬یاداور شد‪:‬‬ ‫نکات مهم در اســتفاده از این قرص عایق بندی محیط‬ ‫و در نظر گرفتن زمان کافی برای حذف گاز فســفین از‬ ‫پا‪ ،‬سندرم پای بی قرار‪ ،‬خواب سنگین‪ ،‬عدم تمرکز‪ ،‬بعضی از بیماریهای‬ ‫چشمی (اب مروارید‪ ،‬نزدیک بینی‪ ،‬اب سیاه‪ ،‬تنبلی چشم در کودکان)‪،‬‬ ‫ضعف هضم‪ ،‬یبوســت‪ ،‬خر وپف‪ ،‬گرفتگی عضالت‪ ،‬اسپاسم ماهیچه‪،‬‬ ‫بســیاری از کمردردها‪ ،‬زانودرد‪ ،‬اختالالت و دردهای قاعدگی‪ ،‬ضعف‬ ‫سیستم ایمنی‪ ،‬کاهش حافظه‪ ،‬سرگیجه ‪ ،‬تیرگی پوست‪ ،‬کبودی لب‬ ‫و‪ ...‬از عالئم شایع ابتال به غلظت خون هستند‪ .‬وی متذکر شد‪ :‬غلظت‬ ‫خون در کودکان نیز بسیار شایع است و تاثیر بسزایی در رشد قد و جسم‬ ‫انها دارد؛ کودکانی که دائماً خون دماغ می شوند و بی حوصله اند و نشاط‬ ‫کودکی ندارند‪ ،‬دچار غلظت خون هســتند‪ .‬در زمان حاضر فصل سوم‬ ‫«انارستان» روزهای زوج از شبکه افق در حال پخش است؛ این برنامه در‬ ‫حوزه سالمت مسائل را از منظر طب سنتی به بحث و گفتگو می نشیند‪.‬‬ ‫محیط است که سهل انگاری در این دو مرحله می تواند‬ ‫باعث بروز مسمومیت های تصادفی شدید و حتی به مرگ‬ ‫منتهی شود‪ .‬وی متذکر شد‪ :‬در کشورهای توسعه یافته‬ ‫این قرص فقط به صورت تجــاری و برای از بین بردن‬ ‫افات در سیلوها و کانتینرهای صادراتی استفاده می شود‬ ‫و دسترسی عمومی به ان تقریباً وجود ندارد و بر همین‬ ‫اســاس موارد مســمومیت‪ ،‬چه عمدی و چه تصادفی‪،‬‬ ‫بسیار محدود اســت‪ .‬درخش احمدی با ابراز تاسف از‬ ‫این موضوع که علی رغم ممنوعیت فروش عمومی قرص‬ ‫برنج از ســال ‪ ،۱۳۹۱‬ایران در کنار هند بیشترین امار‬ ‫مسمومیت (عمدی یا تصادفی) با این ترکیب به شدت‬ ‫خطرناک را دارد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬طبق امار ارائه شده توسط‬ ‫پزشکی قانونی کشور‪ ،‬از میان هر یکصد نفر مرگ ناشی‬ ‫از مسمومیت در کشور‪ ،‬عامل مرگ ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲‬نفر از انها‬ ‫قرص برنج بوده اســت‪ .‬درخش احمدی درباره اقدامات‬ ‫پیشــگیرانه از بروز مسمومیت با قرص برنج گفت‪ :‬باید‬ ‫در جهت افزایش اگاهی عموم افراد خانواده از خطرات‬ ‫این سم و اجتناب از نگهداری قرص برنج در منزل کوشا‬ ‫باشیم‪ .‬همچنین خانواده ها باید برای پیشگیری از افت‬ ‫زدگی برنج‪ ،‬سایر غالت و حبوبات در منزل‪ ،‬بجای قرص‬ ‫برنج از سیر و نمک استفاده کنید‪ .‬وی توصیه کرد‪ :‬بهتر‬ ‫است برای کنترل افات انباری (خصوصا برای برنج) در‬ ‫منزل‪ ،‬بجای قرص برنــج‪ ،‬از داروخانه ها و مراکز معتبر‬ ‫«قرص برنج با منشا گیاهی» که حاوی عصاره سیر یا زیره‬ ‫هستند‪ ،‬استفاده شود چرا که به طور کامل برای انسان‬ ‫بی خطرند‪ .‬همچنین خانواده ها باید برای کنترل افات‬ ‫خانگی نظیر ساس به هیچ وجه از قرص برنج استفاده‬ ‫نکننــد و در این امر به طور حتم با متخصصان مربوطه‬ ‫مشورتکنید‪.‬‬ ‫جامعه‬ ‫مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی ابالغ شد‬ ‫معاون اول رئیس جمهور مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در سال ‪ ۱۳۹۹‬را ابالغ کرد‪ .‬اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور‬ ‫مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در سال ‪ ۱۳۹۹‬را ابالغ کرد‪ .‬هیئت وزیران در جلسه مورخ ‪ ،۱/۴/۱۳۹۹‬پیشنهاد وزارت تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی مبنی بر افزایش مستمری بازنشستگان و مستمری بگیران سازمان تامین اجتماعی در سال ‪ ۱۳۹۹‬را به تصویب رساند‪ .‬به موجب مصوبه فوق‪ ،‬از تاریخ ‪۱‬‏‏‪۱/‬‏‏‪ ۱۳۹۹/‬کلیه‬ ‫مستمری های بازنشستگی‪ ،‬ازکارافتادگی و مجموع مستمری بازماندگان مشمولین قانون تامین اجتماعی که تا پایان سال ‪ ۱۳۹۸‬برقرار شده‪ ،‬به ترتیب برای دریافت کنندگان حداقل‬ ‫مستمری و سایر افرادی که به نسبت پرداخت حق بیمه برقرار شده است‪ ،‬به میزان (‪ )۲۶‬درصد و برای سایر سطوح باالتر از حداقل مستمری به میزان (‪ )۱۵‬درصد مستمری انان در‬ ‫پایان اسفند ماه سال ‪ ۱۳۹۸‬به عالوه مبلغ ثابت یک (‪۱۴۰‬ر‪۶۶۰‬ر‪ )۱‬ریال افزایش می یابد‪.‬‬ ‫شنبه ‪7‬تیرماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪292‬‬ ‫به مناسبت روز جهانی مواد مخدر؛‬ ‫دام های واقعی برای رویاهای خیالی‬ ‫رویاهای بزرگ و خیالی جوانان امروزی ابزار خوبی برای ســوداگران مرگ است تا رویاهای خیالی و کاخ‬ ‫ارزوهای انها را با دام های فریب انگیز و واقعی یک شــبه بر باد دهند‪ .‬شبکه بین المللی قاچاق مواد مخدر‬ ‫و ســوادگران مرگ بی شرمانه دام اعتیاد را در همه جا می گسترانند که ایران نیز از این موضوع مستثنی‬ ‫نیست‪ ،‬برای ان ها که به دنبال سودهای کالن و راحت هستند‪ ،‬پیر و جوان زن و مرد تفاوتی ندارد اما از‬ ‫بین اقشار مختلف نسل جوان بهترین گزینه بوده و دام های خود را برای ان ها می گسترانند‪.‬‬ ‫‪ ۲‬میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزار نفر معتاد در کشور وجود دارد که معادل پنج درصد جمعیت کشور است‪ ،‬جوانان‬ ‫ســالم ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬ساله ای که برای کســب تجربه و یا در اثر معاشرت با دوستان نامناسب و یا معتادان به‬ ‫استفاده از مواد مخدر پرداخته اند‪ ،‬بیشترین طیف افراد معتاد را از نظر مبنا تشکیل می دهند‪ ،‬این گروه به‬ ‫علت نداشتن پشتوانه خانوادگی و تربیت صحیح و از روی حس کنجکاوی و همچنین در اثر معاشرت با‬ ‫کســانی که انها را به استفاده از داروی مخدر تشویق می کنند‪ ،‬برای اولین بار مواد مخدر را تجربه نموده‬ ‫و دچار اعتیاد به مواد مخدر می شــوند‪ .‬متاســفانه بسیاری از جوانان به علت احساس درماندگی‪ ،‬ناکامی‪،‬‬ ‫عدم کفایت و همین طور برای رهایی از تنهایی و فشــار روانی معتاد می شوند که رهایی ازاین نوع اعتیاد‬ ‫به سادگی میسر نیست‪ ،‬همچنین‪ ،‬تعداد زیادی از فرزندان طالق به عنوان کسانی که از تربیت صحیحی‬ ‫برخوردار نیستند به شکل قابل توجهی مستعد گرفتار شدن در دام اعتیاد به مواد مخدر هستند‪.‬‬ ‫برخی کارشناسان معتقدند‪ ،‬اختالل شخصیتی بیش از همه چیز فرد را در برابر اعتیاد اسیب پذیر می سازد‪،‬‬ ‫عالوه بر این‪ ،‬اعتیاد خود نیز اختالل های موجود را تشدید می کند و این دایره معیوب ادامه می یابد‪ ،‬شخص‬ ‫معتاد برای بدست اوردن ماده مخدر دست به اعمال خالف قانون و اخالق می زند و با ازاد شدن از قید و‬ ‫بندهای اخالقی مرتکب جنایت نیز می شود‪ .‬به گفته ان ها‪ ،‬اگرچه پیشرفت های تکنولوژی در قرن بیستم‬ ‫سبب تحوالت دائمی و نیز پیشرفت همه جانبه معیارهای زندگی از جمله بهداشت عمومی شده و در بهبود‬ ‫زندگی مردم موثر واقع شده اما در عین حال عوارضی چون ترس از تامین اینده و تشویش و اضطراب را‬ ‫نیز با خود به ارمغان اورده که در بسیاری از افراد منجر به پیدایش کشمکش های روانی شده است‪.‬احمد‬ ‫راوندی روانپزشک در این زمینه می گوید‪ :‬افرادی که برای گریز از تشویش‪ ،‬اضطراب و فشارهای روانی مواد‬ ‫مخدر و قرص های روانگردان را انتخاب می کنند کسانی هستند که از رو به رو شدن با واقعیات عاجز بوده‪،‬‬ ‫به علت احساس عدم کفایت‪ ،‬زندگی خود را از واقعیت جدا کرده و ان را بر پایه رویا بنا می کنند‪.‬‬ ‫نقش خانواده در پیشگیری از اعتیاد فرزندان‬ ‫وی ادامــه می دهد‪ :‬خانواده تاثیر عمیقی در رشــد کودک دارد و شــخصیت او را پی ریزی می کند‪ ،‬اگر‬ ‫محیط خانواده سالم باشد کودک مهر و محبت یاد میگیرد و دارای اعتماد به نفس و احساس مسوولیت‬ ‫می شــود‪ ،‬بررسی ها نشان از ان دارد که اگر کودک مورد توجه خانواده واقع نشود و از خانواده طرد شود‬ ‫و یا باالعکس‪ ،‬اگر بیش از حد مورد توجه و حمایت واقع شــود‪ ،‬اماده کجروی‪ ،‬ناســازگاری و تجاوز به‬ ‫حقوق دیگران خواهد شــد‪ .‬راوندی اظهار می دارد‪ :‬کودکانی که در محیط خانه پذیرفته نشــده اند و با‬ ‫محرومیت عاطفی و فقدان مهر مادری روبرو بوده اند‪ ،‬محبت و عواطف دیگران را احســاس نمی کنند و‬ ‫با ترک خانه و مدرسه و ناسازگاری با جامعه‪ ،‬رفتار خصمانه بروز می دهند‪ ،‬این افراد فاقد قدرت سازش‬ ‫می شــوند و سرنوشت خوبی در انتظار انان نیست‪ .‬وی می افزاید‪ :‬حمایت بیش از اندازه و اغماض بیشاز‬ ‫حد پدر و مادر نیز ســبب می شود که کودک بسیار پر توقع و به اصطالح لوس و نازپرورده بار اید و در‬ ‫نتیجه به تدریج در سازش با دیگران دچار اشکال شود‪ ،‬چنین فردی به عنوان یک موجود ضد اجتماعی‬ ‫طعمه خوبی برای قاچاقچیان مواد مخدر و جنایتکاران به شــمار می اید‪ .‬این روانپزشک ادامه می دهد‪:‬‬ ‫برقراری رابطه صحیح پدر و مادر با کودک ســبب می شود که رشد شخصیت فرزند سیر طبیعی داشته‬ ‫باشــد و از انحراف و کجروی در امان بمانــد‪ .‬عواقب خطرناک اعتیاد ایجاب می کند که والدین از لحظه‬ ‫تولد‪ ،‬فرزند را موجودی قلمداد کند که به ســرعت یاد می گیرد و رشــد شخصیت وی منوط به برقراری‬ ‫رابطه صحیح بین همه اعضای خانواده اســت‪ .‬وی اضافه می کند‪ :‬مراقبت مادر و ایجاد رابطه عاطفی او‬ ‫با فرزند به شــکلی که به حس استقالل طلبی فرزند لطمه نخورد و همچنین رفتار خردمندانه و همراه‬ ‫با مهربانی پدر به رشــد و متعادل شدن شخصیت کودک کمک بسیار زیادی می کند‪ ،‬این روش تربیتی‬ ‫حتی در صورت بروز اعتیاد در دوره بلوغ‪ ،‬درمان را اسان می سازد و فرزند امکان بازگشت به زندگی سالم‬ ‫را مجددا به دســت می اورد‪ .‬راوندی تصریح کرد‪ :‬الودگی و اسیب پذیر کردن دندان ها‪ ،‬ملتهب ساختن‬ ‫مخاط دهان‪ ،‬نقصان ترشــحات غدد بزاقی‪ ،‬ضعف قوای جسمانی و کاهش شدید وزن بدن‪ ،‬عقیم کردن‬ ‫مردان و نازایی زنان‪ ،‬تخفیف تمایالت جنســی‪ ،‬اخالل در کار دســتگاه عصبی در صورت تداوم مصرف‪،‬‬ ‫تنبلی کبد‪ ،‬ابتال به یرقان و اثرات ناگوار بر دســتگاه گوارش‪ ،‬ورم کلیه ها و اشــکال در دفع ادرار توام با‬ ‫درد‪ ،‬التهاب مزمن تارهای صوتی‪ ،‬احتمال ابتال به بیماری های برونشیت مزمن‪ ،‬اسم‪ ،‬سل و تپش قلب‪،‬‬ ‫تنگی نفس و دوران سر‪ ،‬خشکی پوست‪ ،‬شکنندگی ناخن ها‪ ،‬خطر ابتال به انواع سرطان و سکته قلبی و‬ ‫ناشــناخته ماندن بیماری های خطرناک به دلیل کاهش احساس درد از عوارض مصرف انواع مواد مخدر‬ ‫است‪ .‬وی می گوید‪ :‬بر هم خوردن تعادل روانی‪ ،‬عدم توجه به اصول و مقررات جامعه‪ ،‬ضعف اراده‪ ،‬از بین‬ ‫رفتن احساس مسوولیت‪ ،‬ایجاد احساسات خصومت زا‪ ،‬بیقراری‪ ،‬عصیانگری‪ ،‬اضطراب دائم و احساس بی‬ ‫کفایتی و تنهایی‪ ،‬اختالل در خواب‪ ،‬بروز انواع بیماری ها و اختالالت روانی از عوارض مصرف مواد مخدر‬ ‫اخبار‬ ‫رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس‪:‬‬ ‫کرونافرصتی‬ ‫برای ازدواج کم هزینه!‬ ‫است‪ .‬راوندی تصریح می کند‪ :‬عدم احساس مسوولیت نسبت به خانواده و جامعه‪ ،‬سطحی و تصنعی شدن‬ ‫روابط اجتماعی و دوری از پیوندهای مستحکم عاطفی‪ ،‬گسترش جرم و جنایت‪ ،‬نشر بیماری های واگیر‬ ‫و خطرناک مثل ایدز و هپاتیت‪ ،‬محروم شدن نسل اینده از تربیت صحیح و ایجاد مشاغل کاذب از دیگر‬ ‫عواقب مواد مخدر است‪ .‬وی خاطرنشان می کند‪ :‬یکی از راهکارهای موثر در پیشگیری از اعتیاد‪ ،‬افزایش‬ ‫اگاهی خانواده ها اســت‪ ،‬زیرا یکی از علل اصلی اعتیاد و روی اوری به مواد مخدر‪ ،‬گسســتگی خانواده و‬ ‫نظارت نداشتن این نهاد بر افراد است‪ ،‬والدین باید بدانند که فرزندشان هر اندازه مطمئن و صالح باشد‪،‬‬ ‫باز به اقتضای سن خویش و کنجکاوی‪ ،‬ناشی از بی تجربه بودن‪ ،‬ممکن است به انحراف کشیده شود‪ ،‬این‬ ‫امر در پسران بیش تر صادق است؛ زیرا از ازادی اجتماعی و خانوادگی بیش تری برخوردارند‪ .‬والدین باید‬ ‫بکوشند به طور منطقی‪ ،‬فرزندان خود را با اموزه های اصیل و راه گشای ایین اسالم اشنا سازند‪ .‬وظیفه‬ ‫دیگر خانواده‪ ،‬فراهم اوردن وسایل و زمینه های سرگرمی و فعالیت های سالم برای فرزندان است‪ .‬مهران‬ ‫سجادی روانپزشک دیگری نیز در این زمینه می گوید‪ :‬با مصرف انواع مواد مخدر و یا مواد روانگردان دود‬ ‫حاصل از مصرف مواد وارد دستگاه جریان خون شده و به سرعت به سیستم دستگاه عصبی و مغز وارد‬ ‫می شــود و با وارد شدن اثرات مواد بر این دستگاه ها فرد حالتهای نشئگی‪ ،‬لذت‪ ،‬سرخوشی و ارامش را‬ ‫احساس می کند‪ .‬وی می افزاید‪ :‬مصرف مواد مخدر در طوالنی مدت سبب اختالالت ذهنی‪ ،‬انزوا و گوشه‬ ‫گیری‪ ،‬افسردگی شدید‪ ،‬سوء ظن‪ ،‬شک و بدبینی‪ ،‬پرخاشگری‪ ،‬ترس‪ ،‬کاهش وزن‪ ،‬از دست دادن انگیزه‪،‬‬ ‫عدم تمایل بــه انجام فعالیت های روزمره‪ ،‬عدم توانایی و قــدرت در گرفتن تصمیم های مهم و حیاتی‪،‬‬ ‫رفتارهای پارانویا‪ ،‬اختالالت رفتاری‪ ،‬توهمات بصری و بیشمار مشکالت دیگر می شود که فرد را در برابر‬ ‫اعتیاد در جامعه اســیب پذیر می کند‪ .‬به مرور زمان فرد درک واقعی از شــرایط جسمی و روحی روانی‬ ‫خود پیدا کرده و ترس از طرد شــدن تمام ذهنش را درگیر می کند‪ .‬این روانپزشک تصریح می کند‪ :‬فرد‬ ‫مصرف کننده مواد مخدر برای رفع نیاز خود و بدســت اوردن مواد حتی دســت به اقدامات غیر قانونی‬ ‫چون اخاذی‪ ،‬دزدی‪ ،‬تهدید دیگران به اسیب و یا حتی تجاوز و قتل نیز می گردند بی انکه اگاهی کامل‬ ‫بر شرایط داشته و قدرت تسلط بر شرایط را داشته باشند‪ .‬وی می گوید‪ :‬افرادی که قبل از روی اوردن به‬ ‫مصرف انواع مواد مخدر یا روانگردان دارای سابقه بیماری های روانی خفیف مانند اضطراب شدید‪ ،‬ترس‬ ‫مزمن‪ ،‬بی اراده بودن‪ ،‬ناتوانی در تصمیم گیری‪ ،‬اختالالت خلقی و روانی بوده‪ ،‬گرایش بیشتری به مصرف‬ ‫مواد دارند و این افراد با مصرف مواد سبب تشدید این حاالت می شوند و عالوه بر بیماری روانی‪ ،‬اعتیاد‬ ‫را نیز بر مشکالت خود اضافه می کنند‪ .‬سجادی اضافه می کند‪ :‬بیمار مبتال به اعتیاد در صورت محرومیت‬ ‫مواد مخدر متحمل عارضه های خماری نیز می شود که از دیگر مشکالت ایجاد شده روانی در این افراد به‬ ‫شمار می رود‪ .‬اسپاسم های عضالنی‪ ،‬تعریق شبانه‪ ،‬بی خوابی یا کابوس‪ ،‬تهوع و استفراغ‪ ،‬اختالالت تنفسی‪،‬‬ ‫بیقراری‪ ،‬اضطراب‪ ،‬افسردگی‪ ،‬خستگی مفرط و توهم از جمله موارد عالئم خماری بوده که بسته به هر‬ ‫فرد و نوع مصرف مواد و مدت زمان مصرفی وی متفاوت اســت‪ .‬وی تاکید می کند‪ :‬فرد مبتال به اعتیاد‬ ‫به دلیل شرایط جسمی و روانی که پیدا می کند‪ ،‬ظاهر این افراد چشمان قرمز‪ ،‬اختالالت پوستی‪ ،‬تیک‬ ‫عصبی عضالنی‪ ،‬لب های متورم و کبود است و کمتر در محیط های خانوادگی شرکت می کنند و تمام فکر‬ ‫و سرمایه خود را صرفاً جهت تامین مواد معطوف می دارند‪ .‬بتدریج مشکالت مالی در زندگی فرد اشکار‬ ‫شده و بالی خانمان سوزی به پا می کند‪ .‬سجادی تاکید می کند‪ :‬مبارزه اجتماعی با مواد مخدر و اینکه‬ ‫همه مردم باید با همکاری نهادهای مختلف بتوانند این بالی خانماسوز را به گوش کودکان‪ ،‬نوجوانان و‬ ‫جوانان برسانند‪ ،‬ضروری است و باید اگاهی و اطالع رسانی مستمر در این زمینه ادامه دار باشد‪.‬‬ ‫ایا ستاد ملی مسکن تشکیل می شود؟‬ ‫عضو هیات رئیســه شورای شهر تهران با اشــاره به اینکه طرح‬ ‫مســکن اجتماعی در کشور ابتر مانده است‪ ،‬گفت‪ :‬تشکیل ستاد‬ ‫ملی مسکن به ریاست رئیس جمهور ضرورت دارد‪ .‬زهرا نژاد بهرام‬ ‫عضو هیات رئیســه شورای شهر تهران درباره دغدغه و مشکالت‬ ‫شــهروندان تهرانی جهت خرید و اجاره مســکن اظهار داشــت‪:‬‬ ‫نوسازی بافت فرسوده در جهت تامین مسکن در پایتخت بسیار‬ ‫حائز اهمیت است که در بین مناطق ‪ ۲۲‬گانه تهران‪ ،‬منطقه ‪۱۰‬‬ ‫بیشترین بافت فرسوده را دارد که البته بیشترین نوسازی نیز در‬ ‫این منطقه صورت گرفته اســت‪ .‬وی با اشــاره به اینکه نوسازی‬ ‫بافت فرسوده منبع مناسبی برای تامین مسکن اجتماعی محسوب‬ ‫می شــود‪ ،‬گفت‪ :‬دولت در مورد مســکن ملی و امید مصوبه هایی‬ ‫داشته است و بر اساس ان قرار شده که دستگاه ها‪ ،‬زمین هایی را‬ ‫در اختیار شهرداری قرار دهند تا شهروندان بتوانند از انها بهره مند‬ ‫شوند ولی متاسفانه همکاری دستگاه ها در این زمینه بسیار اندک‬ ‫و حتی صفر بوده اســت‪ .‬عضو هیات رئیسه شورای شهر تهران با‬ ‫اشاره به اینکه شهرداری اقداماتی در این راستا انجام داده ولی به‬ ‫دلیل همکاری نکردن سایر دستگاه ها طرح مسکن اجتماعی ابتر‬ ‫مانده است‪ ،‬گفت‪ :‬شورای شهر موضوع مسکن اجتماعی را پیگیری‬ ‫کرده و از ان جایی که بســیاری از دستگاه ها زمین های مختلف‬ ‫و بزرگــی را در پایتخت دارند که در حال حاضر بدون اســتفاده‬ ‫مانده است می توان در شرایط اقتصادی کنونی ان را جهت تامین‬ ‫مسکن اســتیجاری مورد بهره برداری قرار داد‪ .‬نژادبهرام با اشاره‬ ‫به اینکه با واگذاری زمین توســط دستگاه ها‪ ،‬شهرداری اقدامات‬ ‫صدور پروانــه و جواز را انجام می دهد و بخش خصوصی نیز وارد‬ ‫سرمایه گذاری خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬مسکن اجتماعی راهکار مناسب‬ ‫جهت تعدیل قیمت مســکن در پایتخت اســت و در واقع از این‬ ‫‪7‬‬ ‫طریق شهروندان می توانند منازل مسکونی را از دولت اجاره کنند‪.‬‬ ‫این عضو شورای شهر تهران با اشاره به اینکه مسکن های اجتماعی‬ ‫برای زوج های جوان‪ ،‬خانواده های کم جمعیت و نوپا بسیار مناسب‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬وسعت واحدهای مسکن اجتماعی به طور ‪ ۴۵‬تا ‪۵۰‬‬ ‫متر درنظر گرفته شــده است‪ .‬نژادبهرام با بیان اینکه مهار شیوع‬ ‫کرونا در کشور از طریق عزم عمومی انجام گرفته است‪ ،‬گفت‪ :‬رفع‬ ‫مشکل مسکن در پایتخت نیز نیاز به عزم عمومی دارد و به نظرم‬ ‫باید ستاد ملی مسکن تشکیل شــود تا بتوان اقدامات هماهنگی‬ ‫را در این زمینه با همکاری دســتگاه های مختلف انجام داد‪ .‬عضو‬ ‫هیات رئیسه شورای شــهر تهران خاطر نشان کرد‪ :‬رئیس ستاد‬ ‫ملی مسکن باید رئیس جمهور باشــد و مدیریت هایی به وزارت‬ ‫راه و شهرســازی واگذار شود و سایر دستگاه ها با تبعیت از ستاد‬ ‫اقدامات مناسب و راهگشا را جهت رفع مشکل مسکن انجام دهند‪.‬‬ ‫رییس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬فاصله گذاری پویا بطور قطع می تواند کمک کننده و‬ ‫موثر باشد‪ ،‬اما به شرطی که استاندارها و فرماندارها قدرت‬ ‫و اختیار کامل داشته باشند و اگر محدودیتی تصویب شد‪،‬‬ ‫اجرایی شود‪.‬حســین علی شهریاری درباره وضعیت شیوع‬ ‫ویروس کرونا در کشور و راهکارهای کنترل ان افزود‪ :‬باید در‬ ‫استان ها و شهرهایی که پروتکل ها رعایت نمی شود‪ ،‬سخت‬ ‫گیری ها و محدودیت ها بیشتر شود‪ .‬موضوع کرونا یک پازل‬ ‫ســردرگم است‪ ،‬یعنی نه می توان قرنطینه صد در صدی و‬ ‫محدودیت ایجاد کرد و نه می توان همه چیز را یک سره رها‬ ‫کرد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با توجه به مسائل اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫سیاسی در کشور‪ ،‬اینکه بتوانیم فقط با رعایت فاصله گذاری‬ ‫اجتماعی و بهداشت کرونا را کنترل کنیم‪ ،‬قابل پیش بینی‬ ‫نیست‪ .‬همان طور که همه این توصیه ها وجود داشت‪ ،‬اما‬ ‫باز هم مشکالتی در تهران و برخی استان ها ایجاد شد‪ .‬در‬ ‫نتیجه نمی توان فقط به توصیه های بهداشــتی دل خوش‬ ‫کنیم‪ .‬با این روند به نظر می رسد مرگ و میر افزایش پیدا‬ ‫می کند‪ .‬از طرفی بحث اقتصادی و کسب و کارهای کوچک‬ ‫نیز وجود دارد‪ .‬این نماینده مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬اگر‬ ‫اختیار به استان ها واگذار نشود‪ ،‬ممکن است مرگ و میر در‬ ‫استان هایی که شرایط فرهنگی خاصی دارند‪ ،‬افزایش پیدا‬ ‫کند‪ .‬نماینده مردم زاهدان در مجلس شورای اسالمی بیان‬ ‫کرد‪ :‬از طرفی باید توصیه ها را در مســائل اموزشی افزایش‬ ‫بدهیم و دانشگاه های علوم پزشکی موظف باشند که مردم را‬ ‫توجیه کنند‪ .‬زیرا مردم فکر می کنند کرونا تمام شده است‪.‬‬ ‫البته تمام دنیا در این زمینه دچار مشــکل شده و موضوع‬ ‫کرونا فقط محدود به ایران نیست‪ .‬رییس کمیسیون بهداشت‬ ‫و درمان مجلس اظهار کرد‪ :‬باید به توصیه های کارشناسان‬ ‫وزارت بهداشت گوش کرد و نباید فقط نگران اقتصاد بود‪،‬‬ ‫اما در عین حال نمی توان بحث اقتصاد و کســب و کارها را‬ ‫هم نادیده گرفت‪ .‬با این حال نمی توان یک نســخه خاص‬ ‫برای کل کشور پیچید‪ .‬شهریاری گفت‪ :‬در مساجد و تاالرها‬ ‫باید برخی کارها را به صورت جدی تر دنبال کنند و فاصله‬ ‫گذاری ها را انجام داد‪ .‬به هر حال جوانان باید در این شرایط‬ ‫هم ازدواج کنند‪ ،‬اما نیازی نیست تعداد زیادی از افراد دعوت‬ ‫شــوند‪ .‬حتی می توان گفت موضوع کرونا فرصتی شده که‬ ‫جوانان با هزینه کمتر ازدواج کنند‪.‬‬ ‫چه اقداماتی بعد از مفقودی یا‬ ‫سرقت پالک خودرو انجام دهیم؟‬ ‫سرقت پالک یکی از جرائم در حوزه سرقت به شمار می رود‬ ‫و از اهمیت بســیاری برخوردار اســت چرا که پالک هر‬ ‫خودرویی متعلق به صاحب وسیله نقلیه است و هر اقدامی‬ ‫که با پالک خودروی اشــخاص صــورت گیرد‪ ،‬صاحبان‬ ‫خودروها در قبال جرائم احتمالی باید پاسخگو باشند این در‬ ‫حالی است که برخی از افراد نمی دانند در صورت مفقودی یا‬ ‫سرقت پالک خودرو چه اقداماتی باید انجام دهند‪ .‬سرهنگ‬ ‫علی محمدی رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور نیروی‬ ‫انتظامی گفت‪ :‬هر یک از شهروندانی که پالک وسیله نقلیه‬ ‫شان مفقود یا سرقت شده باید قبل از هر اقدامی به پلیس‬ ‫اگاهی مفقودی یا ســرقت پالک را گزارش دهد‪.‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬شهروندان می توانند با حضور در مراکز شماره گذاری‬ ‫پلیس راهور ناجا و ارائه مدارک مورد نیاز برای گرفتن پالک‬ ‫شــان اقدام کنند‪ .‬رئیس مرکز شماره گذاری پلیس راهور‬ ‫ادامه داد‪ :‬افراد در صورت مفقود یا سرقت پالک خودروی‬ ‫خود باید همراه وســیله نقلیه خود به مرکز تعویض پالک‬ ‫مراجعه کنند‪ .‬سرهنگ محمدی اضافه کرد‪ :‬ارائه اصل اسناد‬ ‫خودرو اعم از کارت و ســند مالکیت الزامی است‪ .‬رئیس‬ ‫شــماره گذاری پلیس راهور ادامه داد‪ :‬همچنین ارائه اصل‬ ‫مدرک احراز هویت اعم از شناســنامه جدید یا کارت ملی‬ ‫نیز الزامی اســت‪ .‬به گفته محمدی شهروندانی که پالک‬ ‫خودروی ان ها مفقود یا ســرقت شــده است باید مدرک‬ ‫اجراز محل سکونت خود را ارائه دهند‪ .‬وی‪ ،‬ارائه برگ عدم‬ ‫خالفی‪ ،‬پرداخت وجه پالک برابر تعرفه‪ ،‬ارائه اصل بیمه نامه‬ ‫شخص ثالث معتبر و ارائه اصل کارت معاینه فنی معتبر را‬ ‫از دیگر مدارکی عنوان کرد که باید افراد در هنگام مفقودی‬ ‫یا سرقت خودرو ارائه دهند‪.‬‬ ‫مرتضی اقاتهرانی‪ :‬با فیلتر اینستا گرام راه به جایی نمی بریم‬ ‫رییس کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسالمی معتقد است باید با‬ ‫ایجاد یک فضای ملی مجازی به مقابله با دشمنان بپردازیم‪ .‬مرتضی‬ ‫اقاتهرانی در خصوص اولویت های کمیســیون فرهنگی‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫اولین اولویت مهم ما در کمیسیون‪ ،‬بحث ازدواج جوانان است و باید‬ ‫به سمت ازدواج اسان حرکت کرد؛ برای رسیدگی به این موضوع نیاز‬ ‫است کمیته ای تشکیل دهیم؛ حتی از کمیسیون قضایی مجلس هم‬ ‫باید تعدادی از نماینده ها در این کمیته حضور داشته باشند تا مواردی‬ ‫مثل مهریه های باال را بررســی کنند‪ .‬وی در ادامه به اشتغال جوانان‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬موضوع اشتغال جوانان از اولویت های مهم دیگر است‬ ‫که البته در کمیسیون اجتماعی هم موضوعیت دارد‪ .‬بحث اشتغال قشر‬ ‫جوان باید بیشتر مورد توجه بیشتر قرار بگیرد تا مشکالتی که جوانان‬ ‫در این حوزه با ان مواجه هســتند‪ ،‬مرتفع شود‪ .‬نماینده مردم تهران‪،‬‬ ‫ری‪ ،‬شــمیرانات و اسالمشهر در مجلس شورای اسالمی در خصوص‬ ‫اولویت های کمیسیون فرهنگی در زمینه فضای مجازی‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫قرار شد برای بررسی این مساله‪ ،‬کمیته ای را به عنوان زیر مجموعه‬ ‫کمیسیون فرهنگی راه اندازی کنیم تا مصوبات ان طی یک ماه‪ ،‬قانونی‬ ‫شود‪ .‬اقاتهرانی در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬ما در زمین بیگانگان بازی می‬ ‫کنیم و اگر با اینستاگرام کار کرده باشید می بینید که وقتی اسم «قاسم‬ ‫سلیمانی» را به کار ببرید‪ ،‬بالفاصله حذف می شوید‪ .‬با فیلتر کردن هم‬ ‫راه به جایی نمی بریم و باید به سراغ ایجاد «فضای ملی مجازی» برویم‪.‬‬ ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫شنبه ‪7‬تیرماه‪ 1399‬سال سوم شماره‪292‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫موبایل در ایران ارزان تر از کشورهای دیگر!‬ ‫شاعرانه‬ ‫دیشب به سیل اشک ره خواب می زدم‬ ‫نقشی به یاد خط تو بر اب می زدم‬ ‫ابروی یار در نظر و خرقه سوخته‬ ‫جامی به یاد گوشه محراب می زدم‬ ‫هر مرغ فکر کز سر شاخ سخن بجست‬ ‫بازش ز طره تو به مضراب می زدم‬ ‫روی نگار در نظرم جلوه می نمود‬ ‫وز دور بوسه بر رخ مهتاب می زدم‬ ‫چشمم به روی ساقی و گوشم به قول چنگ‬ ‫فالی به چشم و گوش در این باب می زدم‬ ‫نقش خیال روی تو تا وقت صبحدم‬ ‫بر کارگاه دیده بی خواب می زدم‬ ‫ساقی به صوت این غزلم کاسه می گرفت‬ ‫می گفتم این سرود و می ناب می زدم‬ ‫خوش بود وقت حافظ و فال مراد و کام‬ ‫بر نام عمر و دولت احباب می زدم‬ ‫خبر‬ ‫اینستاگرام‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬شرکت جهان سبز‬ ‫مدیر عامل‪ :‬حسین احمدی‬ ‫مد یر مسئول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان مطهری‬ ‫خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪43‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫عضو کمیسیون عمران مجلس‪:‬‬ ‫دولت برنامه ای برای کنترل‬ ‫قیمت مسکن ندارد‬ ‫یک عضو کمیسیون عمران مجلس گفت‪ :‬دولت هیچ برنامه ای برای‬ ‫کنترل بازار مســکن ندارد و ضــرورت دارد که مجلس از ابزارهای‬ ‫نظارتی خود برای ساماندهی وضعیت مسکن استفاده کند‪ .‬مجتبی‬ ‫یوسفی با اشاره به مشکالت حوزه مسکن‪ ،‬گفت‪ :‬مشکل مسکن با‬ ‫شــعار و حرکات پوپولیستی حل نمی شود و باید اقدام عملی برای‬ ‫حل مشکالت این حوزه در دســتور کار قرار گیرد‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫اینکه در وهله اول باید در بازار عرضه و تقاضای مسکن تعادل ایجاد‬ ‫شود‪ ،‬افزود‪ :‬میزان درخواست خرید مسکن در سال معموالً حدود‬ ‫‪ ۹۰۰‬هزار تا یک میلیون واحد اســت و این رقم نیاز ساالنه کشور‬ ‫است که باید تامین شود و بر این اساس باید تولید مسکن با سرعت‬ ‫بیشتری پیش برود‪ .‬عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی‬ ‫تصریــح کرد‪ :‬دولت در مباحث اقتصادی و به ویژه کنترل قیمت و‬ ‫بازار مسکن هیچ برنامه و سیاستی ندارد‪ .‬یوسفی با اشاره به اینکه‬ ‫برای کاهش قیمت تولید مســکن الزم است که قیمت زمین را از‬ ‫ان حذف کنیم‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬معموالً قیمت زمین هیچ شاخصی‬ ‫ندارد و تحت تاثیر دالل بازی و سفته بازی است و به گونه ای پیش‬ ‫می رود که باعث افزایش قیمت نهایی مسکن می شود که باید قیمت‬ ‫زمین را حذف کنیم تا سفته بازی در بازار مسکن برداشته شود‪ .‬وی‬ ‫با تاکید بر اینکه بهترین روش برای مدیریت قیمت مسکن‪ ،‬حذف‬ ‫قیمت زمین از تولید مســکن است‪ ،‬گفت‪ :‬برای مثال مسکن مهر‬ ‫یکی از طرح هایی اســت که چنین شاخصی را دارد و مالک زمین‬ ‫دولت است که البته این طرح نیاز به اصالحاتی دارد‪ .‬عضو کمیسیون‬ ‫عمران مجلس شورای اسالمی بیان کرد‪ :‬عالوه بر این‪ ،‬قیمت مصالح‬ ‫ساختمانی بسیار گران شده است و نشان می دهد که وزارتخانه های‬ ‫راه و شهرسازی و صمت در نامه استراتژیک و بلندمدتی برای کنترل‬ ‫این وضعیت ندارند‪ .‬یوسفی تصریح کرد‪ :‬قطعاً در کمیسیون عمران‬ ‫این موضوع را رســیدگی می کنیم و نظارت خواهیم کرد تا قانون‬ ‫مالیات بر خانه های خالی به درستی اجرایی شود‪ .‬وی اظهار داشت‪:‬‬ ‫برخی از مالکان‪ ،‬امالک و منازل خود را وارد چرخه اســتفاده مردم‬ ‫اعم از اجاره‪ ،‬رهن و خرید و فروش نمی کنند‪ ،‬که باید از انان مالیات‬ ‫دریافت شود‪ .‬عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬پیشنهاد ما برای دریافت مالیات از خانه های خالی این است که تا‬ ‫یک سال تنفس داده شود و پس از ان باید به صورت پلکانی از مالکان‬ ‫مالیات دریافت شــود به گونه ای که مث ً‬ ‫ال بعد از ‪ ۵‬سال‪ ۵۰ ،‬درصد‬ ‫قیمت خانه از افراد مالیات اخذ شود تا داشتن خانه برای مالکان دیگر‬ ‫صرفه اقتصادی نداشته باشد و انان مجبور شوند که ملک خود را به‬ ‫چرخه بازگردانند‪ .‬یوسفی با تاکید بر اینکه مجلس از ابزارهای نظارتی‬ ‫خود برای ساماندهی وضعیت مسکن استفاده می کند‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬از‬ ‫ابتدای مجلس یازدهم‪ ،‬بارها به رئیس جمهور و وزرای صمت و راه و‬ ‫شهرسازی به دلیل ناکارامدی و عدم نظارت و برنامه ریزی در حوزه‬ ‫مســکن تذکر دادیم چرا که انان هیچ برنامه ای در حوزه نظارت بر‬ ‫وضعیت مسکن ندارند و مردم به ویژه کسانی که درامد پایدار ندارند‪،‬‬ ‫در وضعیت معیشتی و تامین مسکن دچار مشکل هستند‪.‬‬ ‫س هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل‪ ،‬تبلت و لوازم جانبی‪ ،‬قیمت تلفن همراه در ایران‬ ‫به گفته ریی ‬ ‫بــا باال رفتن نرخ ارز همخوانی ندارد و در حالی که در دو ماه گذشــته نــرخ ارز بالغ بر ‪ ۴۰‬درصد افزایش‬ ‫داشته‪ ،‬اما قیمت تلفن همراه این میزان تغییر قیمت نداشته است‪ .‬به دلیل شیوع ویروس کرونا در جهان‬ ‫و تعطیلی بسیاری از تولیدکنندگان گوشی‪ ،‬ساخت این کاال با مشکالتی همراه شده و در ایران هم مشکل‬ ‫واردات به این معضالت اضافه شــد‪ .‬همچنین ادامه تعطیلی مراکز اموزشی و به تبع ان تمرکز بر اموزش‬ ‫انالین در دانشگاه ها و استفاده از اپلیکیشــن های اموزشی توسط دانش اموزان تقاضای موبایل را در بازار‬ ‫افزایش داد‪ .‬از طرفی عالوه بر مشکالتی از کمبود جهانی کاال و بسته بودن مرزها و محدودیت های ترانزیتی‬ ‫برای واردات‪ ،‬این روزها باال رفتن نرخ ارز مزید بر علت افزایش قیمت گوشی شده است‪ .‬حسین غروی رام‬ ‫س هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل‪ ،‬تبلت و لوازم جانبی با اشاره به افزایش نرخ ارز از ابتدای‬ ‫ریی ‬‫سال‪ ،‬اظهار کرد‪ ۹۰ :‬درصد کاالهای وارداتی از امارات می اید‪ .‬کاالها در ابتدای سال با درهم ‪ ۳۷۰۰‬تومان‬ ‫وارد شــده و امروز نرخ درهم به ‪ ۵۵۵۰‬تومان رســیده و است و حتی با این نرخ هم مشکالت زیادی برای‬ ‫خرید کاال وجود دارد‪ .‬وی با اشــاره به مشــکالت واردات بیان کرد‪ :‬پیش از این ما ارز نیمایی می گرفتیم‬ ‫که به دلیل محدودیت های ارزی‪ ،‬اکنون باید از ارز صادراتی استفاده کنیم که باید از صادرکننده خریداری‬ ‫شود‪ .‬صادرکنندگان به دلیل قوانینی که بانک مرکزی برای بازگرداندن پولشان گذاشته‪ ،‬تا اخر تیر ماه وقت‬ ‫دارند که ارز را برگردانند و یکی از دالیلی که قیمت ها باال می رود‪ ،‬این اســت که صادرکنندگان تمایلی به‬ ‫س هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل‪ ،‬تبلت و لوازم جانبی ادامه داد‪ :‬دلیل‬ ‫برگرداندن ارز ندارند‪ .‬ریی ‬ ‫بزرگتر این است که در این مدت به دلیل کرونا هم بازارها تعطیل بوده و هم حمل ونقل کاال با مشکل مواجه‬ ‫بوده و عمال صادرات محدود شــد‪ ،‬بنابراین ارز صادراتی که بخواهند به واردات تخصیص دهند کم شــده‬ ‫است‪ .‬این ها مشکالت کلی واردات است که ربطی به بازار موبایل ندارد و تفاوت بازار موبایل با سایر بازارها‪،‬‬ ‫این است که قبال ارز نیمایی می گرفته و حاال ارز در مقابل صادرات می گیرد‪ .‬این اختالف نرخ ارز هم دلیل‬ ‫بزرگی برای تغییرات قیمتی است‬ ‫قیمت تلفن همراه مطابق نرخ ارز افزایش نیافت‬ ‫وی با بیان اینکه امروز موبایل در ایران از همه جای دنیا ارزان تر است‪ ،‬گفت‪ :‬قیمت تلفن همراه با باال رفتن‬ ‫نرخ ارز همخوانی ندارد‪ .‬کاالیی که واردکنندگان می فروشند‪ ،‬بر اساس ارزی است که ‪ ۲۰‬روز پیش خریدند‪.‬‬ ‫نرخ ارز در این مدت بال غ بر ‪ ۴۰‬درصد تغییر قیمتی داشته اما قیمت تلفن همراه ‪ ۴۰‬درصد تغییر قیمتی‬ ‫نداشته است‪ .‬کسی که کاال را در بازار می خرد‪ ،‬از بازار جهانی ارزان تر می خرد‪ ،‬چون نرخ خرید ارز ما برای‬ ‫فروش در بازار‪ ،‬پایین تر از نرخی است که کسی بخواهد در امارات گوشی بخرد و امروز پول دالرش را بدهد‪.‬‬ ‫غروی با بیان اینکه مبنای قیمت گذاری واردکنندگان بر اساس نرخ ارزی است که پرداخت کردند و نه نرخ‬ ‫ارز روز‪ ،‬افزود‪ :‬اگر واردکننده ای ارز را بر مبنای ‪ ۴۷۰۰‬تومان حواله کرده باشد و بخواهد امروز کاال را بفروشد‪،‬‬ ‫مبنای قیمت گذاری اش باید ‪ ۴۷۰۰‬باشد و ربطی به قیمت روز بازار که به ‪ ۵۵۰۰‬رسیده هم ندارد‪ .‬از طرفی‬ ‫طبق قانون ایین نامه قیمت گذاری کاالی وارداتی‪ ،‬واردکننده می تواند تا سقف ‪ ۱۵‬درصد روی واردات سود‬ ‫بگیرد؛ عمده فروش سه و خرده فروش هم هفت درصد سود می گیرد و این کل چرخه سود مربوط به موبایل‬ ‫است‪ .‬وی با بیان این که نظارت روی موبایل زیاد است و واردکنندگان لیست قیمت خود را در سامانه ‪۱۲۴‬‬ ‫ثبت می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬واردکنندگان همه کاال را با هم وارد نمی کنند‪ ،‬بلکه بر اســاس تخصیص ارز توســط‬ ‫بانک مرکزی می توانند کاال را از گمرک خارج کنند و این تخصیص ها هم یک دفعه نیست‪ ،‬بلکه روزانه در‬ ‫ثبت سفارش های جدا اتفاق می افتد‪ .‬ثبت قیمت هم بر اساس نرخ خرید ارز است و وقتی که بازار ارز رو به‬ ‫باالست‪ ،‬قیمت هایی که در بازار موبایل عرضه می شود‪ ،‬مناسب است‪.‬‬ ‫کاال بر اساس نرخ جدید ارز خریداری می شود‬ ‫س هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل‪ ،‬تبلت و لوازم جانبی در پاســخ به اینکه تخلف در افزایش‬ ‫ریی ‬ ‫قیمت گوشی در کدام کانال اتفاق می افتد‪ ،‬گفت‪ :‬کاالها بر اساس نرخ جدید ارز خریداری می شود و ما در‬ ‫دو ماه گذشته باالی ‪ ۴۰‬درصد افزایش نرخ ارز داشتیم‪ .‬ممکن است در این مراحل تخلفی صورت بگیرد‪،‬‬ ‫اما اختالف قیمتی که واردکنندگان با ان کاال را می فروشند‪ ،‬در یک بازه کوتاه خیلی زیاد است و نمی توان‬ ‫مشخص کرد کدام فروشنده کاال را با چه قیمتی خریده و با چه قیمتی می فروشد‪.‬‬ ‫غروی با بیان اینکه وقتی قیمت ها اینطور باال می رود‪ ،‬نمی توان بازار را کنترل کرد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬از طرفی یک‬ ‫مغازه ممکن است کاال را از ثبت سفارش اول واردکننده که با ارز ‪ ۳۷۰۰‬تومان خریده دریافت کند و دیگری‬ ‫از ثبت سفارش دهم؛ بر اساس درهم ‪ ۵۵۰۰‬تومان‪ .‬این دو فروشنده هر دو یک کاال دارند‪ ،‬اما قیمت هایشان‬ ‫متفاوت است و ما نمی دانیم کدام کاال را با چه قیمتی می فروشند‪ .‬وی با بیان اینکه انجمن واردکنندگان‬ ‫به دلیل حقوق مصرف کننده و شــکل دادن به کانال فروش‪ ،‬به دنبال این است که قیمت موبایل ها توسط‬ ‫پیامک ب ه هر مصرف کننده برســد‪ ،‬افزود‪ :‬بناست با درخواست انجمن واردکنندگان موبایل و فراهم کردن‬ ‫زیرساخت ها‪ ،‬سازمان حمایت دستور دهد به سامانه همتا و مرکز تجارت الکترونیک که وقتی مصرف کننده‬ ‫گوشی را روشن می کند‪ ،‬قیمت گوشی و اینکه از کدام واردکننده خریداری شده‪ ،‬برایش پیامک شود و در‬ ‫ان شرایط اگر گوشی را گران تر بخرد‪ ،‬متوجه می شود‪.‬‬ ‫برنامه ریزی برای ارسال قیمت گوشی هنگام خرید‬ ‫س هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل‪ ،‬تبلت و لوازم جانبی ادامه داد‪ :‬زمانی که واردکننده کاال را‬ ‫ریی ‬ ‫ترخیص می کند‪ ،‬قیمت ها در سامانه ‪ ۱۲۴‬مشخص می شود و با توجه به اینکه برای فعال کردن گوشی در‬ ‫رجیستری و استعالمات مربوطه‪ ،‬باید کد گوشی را به سامانه همتا وارد کنند‪ ،‬می توان همان زمان براساس‬ ‫شناسه ‪ IMEI‬گوشی و برای هر سریال خاص‪ ،‬قیمت را برای مصرف کننده ارسال و بدین ترتیب قیمت ها‬ ‫را کنترل کرد‪ .‬غروی با بیان اینکه در حال حاضر حدود ‪ ۷۰۰‬هزار کاال در گمرکها داریم‪ ،‬افزود‪ :‬برای کنترل‬ ‫بازار‪ ،‬طی جلسات زیادی که داشتیم و فشار به وزارت صمت و متولیان بازار موبایل‪ ،‬قرار بود بانک مرکزی با‬ ‫کمک معاونت بازرگانی داخلی‪ ،‬این امکان را فراهم کند که بابت کاالهای دپوشده در گمرک‪ ،‬ارز تخصیص‬ ‫دهند تا این کاالها روانه بازار شود و به فروش برسد‪ .‬در ان صورت هم بازار به تعادل می رسد و هم بازرگانان‬ ‫بیشتر از این متحمل هزینه و ضرر نمی شوند‪.‬‬ ‫کاهش ارزش واردات به ‪ ۱.۵‬میلیارد یورو‬ ‫وی با بیان اینکه به دلیل محدودیت های مالی و ارزی و مشکالت موجود‪ ،‬دولت پولی ندارد که بخواهد مثل‬ ‫قبل به همه واردکنندگان تخصیص دهد‪ ،‬افزود‪ :‬به همین خاطر واردات با محدودیت بسیار بزرگی مواجه‬ ‫شــده و قرار است واردات موبایل از لحاظ ارزش نســبت به سال گذشته کاهش پیدا کند‪ .‬پارسال بالغ بر‬ ‫‪ ۲.۴‬میلیارد یورو ارز برای واردات موبایل تخصیص پیدا کرده و امســال قرار است معادل ‪ ۱.۵‬میلیارد یورو‬ ‫س هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل‪ ،‬تبلت و لوازم جانبی با بیان اینکه با کاهش‬ ‫تخصیص یابد‪ .‬ریی ‬ ‫ارزش واردات‪ ،‬اگر میانگین کاالها را بر اساس تعداد در نظر بگیریم‪ ،‬تعداد گوشی ها کم خواهد شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫برای جلوگیری از این اتفاق و به دلیل شرایط موجود‪ ،‬قانون گذار اعالم کرده احتمال دارد بابت گوشی های‬ ‫باالی ‪ ۳۰۰‬یورو فعال ارزی تخصیص ندهد‪ ،‬بلکه تخصیص را برای گوشی های زیر ‪ ۳۰۰‬یورو تسهیل کند و‬ ‫اجازه دهد که این گوشی ها در اولویت وارد شوند‪ .‬اگر روند واردات برای کاالهای زیر ‪ ۳۰۰‬یورو تسهیل شود‪،‬‬ ‫باعث می شود بازار از نظر تعداد به کمبود نخورد‪ .‬غروی ادامه داد‪ :‬گوشی های باالی ‪ ۳۰۰‬یورور حدود ‪۱۰‬‬ ‫درصد حجم تعدادی بازار موبایل را دارند و بنابراین ‪ ۹۰‬درصد گوشی هایی که در بازار طبق سنوات گذشته‬ ‫وارد شــدند‪ ،‬زیر ‪ ۳۰۰‬یورو هستند‪ .‬از طرفی ان ‪ ۱۰‬درصد ‪ ۳۵‬درصد حجم مالی را در بر می گیرد و باقی‬ ‫گوشی ها ‪ ۶۵‬درصد حجم مالی را به خود اختصاص می دهند‪ ۶۵ .‬درصد از واردات ‪ ۲.۴‬میلیارد یوروی سال‬ ‫گذشته معادل یک میلیارد و ‪ ۵۶۰‬میلیون یورو می شود که تقریبا با انچه قرار است دولت و بانک مرکزی‬ ‫برای بازار موبایل امسال تخصیص دهند‪ ،‬همخوانی دارد‪.‬‬ ‫تقاضا به سمت گوشی های ارزان رفته است‬ ‫وی با بیان اینکه میزان درامد مردم باید با چیزی که پرداخت می کنند‪ ،‬همخوانی داشته باشد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫با توجه به شرایط موجود‪ ،‬همین االن هم بیشتر تمرکز واردکنندگان برای گوشی های زیر ‪ ۳۰۰‬یورو و حتی‬ ‫زیر ‪ ۲۰۰‬یورو اســت؛ یعنی تقاضا به ان سمت رفته است‪ .‬گوشی های زیر ‪ ۳۰۰‬یورو هم هر کاری که یک‬ ‫س هیات مدیره انجمن واردکنندگان موبایل‪ ،‬تبلت‬ ‫نفر بخواهد با گوشی اش انجام دهد را انجام می دهد‪ .‬ریی ‬ ‫و لوازم جانبی با بیان اینکه وقتی منابع دولت محدود است‪ ،‬باید اولویت گذاری کرد‪ ،‬گفت‪ :‬در این شرایط‪،‬‬ ‫برای اینکه بهترین بازدهی وجود داشته باشد‪ ،‬گوشی های گران قیمت اجازه واردات نخواهند گرفت و قرار‬ ‫است واردات مسافری هم برای گوشی های باالی ‪ ۳۰۰‬یورو بسته شود‪ .‬در شرایط فعلی با میزان منابعی که‬ ‫بانک مرکزی دارد‪ ،‬برای اینکه بتوان باقی بازار موبایل فعال بماند‪ ،‬راه دیگری وجود ندارد‪.‬‬ ‫فروپاشی برجام شکست اتحادیه اروپا است‬ ‫سخنگوی اســبق وزارت امور خارجه گفت‪ :‬شورای حکام متاسفانه‬ ‫هویت مستقل خود را از دست داده است و به ویژه کشورهای اروپایی‬ ‫که طرف اصلی ما در برجام بودند‪ ،‬خود بانی صدور قطع نامه شــدند‪.‬‬ ‫رامین مهانپرست سخنگوی اســبق وزارت امور خارجه در خصوص‬ ‫قطع نامه شــورای حکام اژانس بین المللی انــرژی اتمی علیه ایران‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ما به عنوان عضو ســازمان انرژی اتمی و کشــوری که معاهده‬ ‫«ان‪ .‬پی‪ .‬تی» را امضا کردیــم‪ ،‬در قبال تعهداتی که برای صلح امیز‬ ‫بودن فعالیت هایمان داده ایم‪ ،‬باید از حقوقی برخوردار باشیم‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫این حقوق در جهت پیشرفت دانش هسته ای برای اهداف صلح امیز‬ ‫کشــورمان است و باید امکانات این پیشرفت در اختیار ما قرار گیرد‪.‬‬ ‫متاسفانه به دلیل فشارهای سیاسی و روند غلطی که در رسیدگی به‬ ‫مسئله هسته ای در عرصه بین الملل ایجاد شده‪ ،‬کشورهایی که صاحب‬ ‫تسلیحات هسته ای بوده و هستند و حتی کشورهای دیگر را تهدید به‬ ‫استفاده از سالح اتمی می کنند‪ ،‬داور شده و کشورهای مستقلی که‬ ‫برای اهداف صلح امیز به دنبال دانش هسته ای هستند‪ ،‬تحت فشار قرار‬ ‫می دهند‪ .‬سفیر سابق کشورمان در لهستان گفت‪ :‬بعد از معاهده برجام‬ ‫تحریم هایی که ناعادالنه علیه کشورمان وضع شده بود‪ ،‬به حالت تعلیق‬ ‫درامد‪ ،‬قرار بر این بود که کشورهای طرف این توافق هسته ای‪ ،‬روند‬ ‫تسهیل اخرین فناوری ها به ایران را در پیش گرفته و روابط اقتصادی‬ ‫خود را با کشورمان توسعه دهند‪ .‬یکی از موضوعات نیز در این حوزه لغو‬ ‫تحریم های تسلیحاتی بود که طبق برجام‪ ،‬پنج سال بعد از امضای توافق‬ ‫هسته ای باید برداشته شود‪ .‬مهمانپرست اظهار داشت‪ :‬امریکایی ها بعد‬ ‫از روی کار امــدن ترامپ‪ ،‬به تعهد خــود پایبند نبودند و با خروج از‬ ‫برجام نشان دادند که روی حرف امریکایی های به هیچ وجه نمی توان‬ ‫حساب کرد و انها اعتباری میان مردم دنیا و کشوهای مستقل ندارند‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬بعد از خروج امریکا از برجام‪ ،‬واشنگتن تالش کرد تا‬ ‫بیشترین فشارها که به گفته خودشان شدیدترین میزان فشار علیه یک‬ ‫کشور در نظام بین الملل است‪ ،‬علیه ایران اجرایی شود و در این مسیر از‬ ‫روش های مختلفی استفاده کردند تا دیگر کشورها را تهدید کنند و در‬ ‫نتیجه برجام عم ً‬ ‫ال برای ایران هیچ منفعتی نداشته و گشایش اقتصادی‬ ‫ایجاد نکند‪ .‬سخنگوی اسبق دستگاه دیپلماسی اضافه کرد‪ :‬از اخرین‬ ‫اقداماتی که ترامپ و دوستانش در جهت فشار بر ایران انجام داده اند‪،‬‬ ‫تالش برای تمدید تحریم های تسلیحاتی بود و چون استدالل انها بر‬ ‫عضو مشارکت کننده در برجام برای به کار انداختن مکانیزم ماشه مورد‬ ‫قبول واقع نبود‪ ،‬واشنگتن مسیر خود را تغییر داده و تالش می کند با‬ ‫تحت فشار قرار دادن شورای حکام‪ ،‬محدودیت های بیشتری را اعمال‬ ‫کنند‪ .‬مهمانپرست گفت‪ :‬امریکا همچنین تالش می کند هم راستا با‬ ‫شورای حکام‪ ،‬در شورای امنیت علیه کشورمان پرونده سازی کرده و‬ ‫با صدور قطع نامه‪ ،‬تحریم های تسلیحاتی را تمدید کند‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬شورای حکام متاسفانه هویت مســتقل خود را از دست داده و‬ ‫به ویژه کشورهای اروپایی که طرف اصلی ما در برجام بودند‪ ،‬خود بانی‬ ‫صدور قطع نامه در شورای حکام شدند که نشان دهنده این است که‬ ‫بی عدالتی و ظلمی که در عرصه بین المللی علیه کشورهای مستقل‬ ‫حاکم شده‪ ،‬متاسفانه ادامه دارد و باید رویه جدیدی در مقابل ان اتخاذ‬ ‫شود‪ .‬سخنگوی اســبق وزارت امور خارجه در مورد مواضع متناقض‬ ‫اروپایی ها در قبال پرونده هســته ای ایران و برجام نیز خاطرنشــان‬ ‫کرد‪ :‬اروپایی ها بسیار تالش می کنند که وانمود کنند هویت مستقل‬ ‫و تاثیرگذاری در عرصه بین الملل دارند و برای انها برجام دســتاورد‬ ‫بزرگی تلقی می شود‪ ،‬چون مدیریت مذاکرات را اروپا بر عهده داشت‬ ‫و تالش می کردند از این الگــوی به وجود امده برای حضور جدی تر‬ ‫اتحادیهاروپادربحران هایبین المللیاستفادهکنند‪.‬مهمانپرستیاداور‬ ‫شد‪ :‬از طرفی‪ ،‬موضوع برای اروپایی ها حیثیتی است و شکست برجام‬ ‫به معنی شکست اتحادیه اروپا است و تالش دارند تا این اتفاق حتی‬ ‫اگر به صورت ظاهری هم که شده‪ ،‬عنوان نشود‪ .‬از طرفی هم اروپایی ها‬ ‫نشان داده اند که یا اراده مقابله با فشارهای امریکا را ندارند و یا تحت‬ ‫فشار توان الزم را ندارند‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬البته باید بگویم که نتیجه‬ ‫فرقی ندارد و اروپایی ها به عنوان کشورهای تحت تاثیر سیاست های‬ ‫امریکا‪ ،‬اعتبار خود را از دست می دهند و کشورهایی که می خواهند با‬ ‫اروپا کار کنند‪ ،‬تحت تاثیر این رفتار قرار خواهند گرفت‪ .‬باید این نکته‬ ‫را اضافه کنم که با این اروپا به عنوان یک هویت مستقل نمی توان کاری‬ ‫را انجام داد‪ .‬سخنگوی اسبق وزارت خارجه در پاسخ به جواب احتمالی‬ ‫ایران در مقابل زیاده خواهی ها نیز تاکید کرد‪ :‬در هر صورت باید بدانیم‬ ‫که در شرایط ویژه ای در عرصه بین الملل هستیم که منطق ان‪ ،‬منطق‬ ‫زور اســت و هیچ وقت منافع ملی کشورهای مستقل در نظر گرفته‬ ‫نمی شــود‪ .‬برای تامین منافع ملی باید قدرتمند باشیم و زمینه های‬ ‫اقتدار را فراهم کنیم‪ .‬مهمانپرست اظهار داشت‪ :‬به نظر می اید بومی‬ ‫کردن دانش های مختلف و تکنولوژی هایی که ما برای پیشرفت کشور‬ ‫نیاز داریم‪ ،‬یکی از راه های اصلی و موثر در مقابله با تحریم ها اســت و‬ ‫همچنین قدرتمندسازی درونی کشور به ویژه از نظر اقتصادی و باال‬ ‫بردن سطح رفاه و معیشت مردم می تواند سیاست ها فشار حداکثری‬ ‫امریکا را خنثی کند‪ .‬وی گفت‪ :‬این اقدام پاسخی به تالش های امریکا‬ ‫است که به خیال خود می تواند با اعمال فشار مسئوالن ما را وادار به‬ ‫نشستن پشت میز مذاکره و دادن امتیاز کند‪ .‬برای پیش برد این امر‬ ‫باید از ابزار سیاست خارجی در زمینه افکار عمومی‪ ،‬روابط دوجانبه و‬ ‫اجالس هابین المللیاستفادهکنیم‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 509

روزنامه خوب 509

شماره : 509
تاریخ : 1400/03/23
روزنامه خوب 508

روزنامه خوب 508

شماره : 508
تاریخ : 1400/03/22
روزنامه خوب 507

روزنامه خوب 507

شماره : 507
تاریخ : 1400/03/19
روزنامه خوب 506

روزنامه خوب 506

شماره : 506
تاریخ : 1400/03/18
روزنامه خوب 505

روزنامه خوب 505

شماره : 505
تاریخ : 1400/03/17
روزنامه خوب 504

روزنامه خوب 504

شماره : 504
تاریخ : 1400/03/12
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!