روزنامه خوب شماره 277 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه خوب شماره 277

صفحه بعد

روزنامه خوب شماره 277

روزنامه خوب شماره 277

‫رئیسجمهوردرجلسههیاتدولت‪:‬‬ ‫کارنامه خوب ایران‬ ‫در مقابله صد روزه با کرونا‬ ‫‪3‬‬ ‫وزیربهداشت‪:‬‬ ‫کرونا دقیقه ‪ ۹۰‬گل می زند‬ ‫‪6‬‬ ‫سهشنبه ‪13‬خرداد ‪ | 1399‬سال سوم | شماره ‪8 | 277‬صفحه | قیمت ‪ 2500‬تومان | ‪ 10‬شوال‪ 2 |1441‬ژوئن ‪2020‬‬ ‫خبرخوب‬ ‫پرداخت ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫وام ‪ ۵۰‬میلیونی مسکن‬ ‫به بازنشستگان‬ ‫گول تبلیغات دولتی را نخورید؛‬ ‫‪8‬‬ ‫چرا سهام عدالت‬ ‫رانفروشیم؟‬ ‫قیمت جدید‪ 8‬محصول ایران خودرو‬ ‫‪2‬‬ ‫دنا ‪ 82‬و پارس اتومات‬ ‫‪ 105‬میلیونتومان‬ ‫پیام سرلشکر باقری به مناسبت ‪ 14‬خرداد‪:‬‬ ‫بررسی جبران رکود کسب وکارها در دوران کرونا‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫اقتصاد تعطیل نیست!‬ ‫‪88301986‬‬ ‫هر نوعخطایمحاسباتی‬ ‫‪ 3‬دشمنراقاطعانهو بی درنگ‬ ‫پاسخخواهیمداد‬ ‫اختالف وزارت بهداشت و شهرداری؛‬ ‫‪7‬‬ ‫انگیزهاجرایمجدد‬ ‫طرحترافیکچیست؟‬ ‫قیام ‪ 15‬خرداد و ارتحال امام خمینی (ره) تسلیت باد‬ ‫اقتصاد‬ ‫قیمت جدید ‪ 8‬محصول ایران خودرو؛ دنا ‪ 82‬و پارس اتومات ‪ 105‬میلیون تومان‬ ‫‪2‬‬ ‫اخبار‬ ‫سه شنبه‪ 13‬خرداد‪ 1399‬سال سوم شماره‪277‬‬ ‫محرومیتی که خودروسازان‬ ‫برای برندگان قرعه کشی قرار دادند‬ ‫ضابطه ای که اجرا نخواهد شد!‬ ‫ایران خودرو و سایپا در حالی ضوابطی برای محرومیت دوساله‬ ‫برخی برندگان قرعه کشی خرید خودرو وضع کرده که تا امروز‬ ‫مردم بدون اطالع از این موضوع نسبت به ثبت نام خرید خودرو‬ ‫اقدام کرده انــد‪ .‬هرچند طبق اعالم وزارت صنعت این ضوابط‬ ‫مغایر با مصوبات کمیته خودرو است و اجرایی نخواهد شد‪ .‬طبق‬ ‫بخشنامه ای که ایران خودرو در‪ 9‬صفحه نگارش و بر روی سایت‬ ‫فروش اینترنتی خود قرار داده است‪ ،‬چنانچه افرادی که در قرعه‬ ‫کشی فروش فوق العاده خودرو برنده می شوند‪ ،‬طی ‪ 48‬ساعت‬ ‫نتوانند وجه خودرو را به حساب این شرکت واریز کنند تا دوسال‬ ‫از شــرکت در مراحل بعدی فروش فوق العاده محروم خواهند‬ ‫شد‪ .‬این موضوع در حالی در بخشنامه ایران خودرو لحاظ شده‬ ‫که تاکنون اطالع رسانی مستقیمی در خصوص ان به ویژه در‬ ‫ضوابط اعالم شده از سوی وزارت صنعت صورت نگرفته و کمیته‬ ‫خودرو نیز چنین مسئله ای را مصوب نکرده است‪ .‬عالوه بر ایران‬ ‫خودرو‪ ،‬موضوع محرومیت‪ 2‬ساله در بخشنامه سایپا هم مشاهده‬ ‫می شود‪ .‬البته سایپا تنها به محرومیت از شرکت افراد در فروش‬ ‫فوق العاده بســنده نکرده و این محرومیت را به طور کلی برای‬ ‫حضور در هر نوع خرید خودرو از کارخانه لحاظ کرده است‪.‬‬ ‫ضابطه های که مصوبه وزارت صنعت را ندارد‬ ‫در این مورد یک مقام اگاه در وزارت صنعت به خبرنگار فارس‬ ‫گفت‪ :‬چنین موضوعی جزء مصوبات کمیتــه خودرو نبوده و‬ ‫محرومیتی برای افرادی که قادر به خرید خودرو نباشند‪ ،‬تعیین‬ ‫نشده است‪ .‬وی با بیان اینکه وزارت صنعت مخالف اعمال چنین‬ ‫محدودیت هایی اســت‪ ،‬افزود‪ :‬مصوبات کمیته خودرو‪ ،‬مبنای‬ ‫فروش فوق العاده خودروها اســت و ضوابط فروش خودرو در‬ ‫کمیتهخودروباحضورسرپرستوزارتصنعت‪،‬معاوندادستانی‬ ‫و معاون ســازمان بازرسی کل کشور مصوب شده است‪ .‬به این‬ ‫ترتیب محدودیت ذکر شده در بخشنامه ایران خودرو و سایپا‬ ‫ماهیت اجرایی ندارد‪.‬‬ ‫بخشنامه هاییکهبهروزنشد‬ ‫البته در کنار این مسئله‪ ،‬الزام به ارائه چک صیادی در زمان ثبت‬ ‫نام نیز در بخشــنامه فروش ایران خودرو به چشم می خورد و‬ ‫این در حالی اســت که بنا بر دستور مدرس خیابانی سرپرست‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬شرط ارائه چک صیادی در مرحله ثبت نام حذف‬ ‫شده است‪ .‬همچنین در بخشنامه ایران خودرو بندهایی مبنی‬ ‫بر پرداخت ‪ 50‬درصد قیمت خودرو پیش از قرعه کشی اورده‬ ‫شده در حالی که به دستور سرپرست وزارت صنعت هیچ پیش‬ ‫پرداختی از متقاضیان برای حضور در فرایند قرعه کشی نباید‬ ‫مطالبهشود‪.‬گوییبخشنامهخودروسازانبراساسضوابطاعالمی‬ ‫وزارت صنعت به روز نشــده است و خودروسازان همان ضوابط‬ ‫قبلی را برای فروش فوری خودرو اعالم کرده اند‪ .‬مدرس خیابانی‬ ‫در این مورد گفته بود‪ :‬خودروسازان حق دریافت هیچگونه وجهی‬ ‫از متقاضیان جهت حضور در قرعه کشی را نخواهند داشت‪ .‬به این‬ ‫ترتیب ظاهرا ًاراده ای در شرکت های خودروساز برای مانع تراشی‬ ‫بر سر راه ثبت نام کنندگان خرید خودرو وجود دارد وگرنه جدای‬ ‫از گنجاندن محدودیت هایی مغایر با مصوبه کمیته خودرو‪ ،‬به روز‬ ‫رسانی یک بخشنامه فروش در مجموعه های بزرگی مانند ایران‬ ‫خودرو و سایپا (بدون لحاظ کردن چک صیادی و پیش پرداخت‬ ‫‪ 50‬درصد)کار سختی نخواهد بود‪.‬‬ ‫فرایند حذف ‪ 3‬دهک باالی‬ ‫درامدی از دریافت یارانه نقدی‬ ‫اغاز شد‬ ‫بر اســاس مصوبه هیئت دولت‪ ،‬فرایند حذف ســه دهک باالی‬ ‫درامدی از دریافت یارانه نقدی اغاز شــد‪ .‬هیئت وزیران‪ ،‬با هدف‬ ‫تحقق عدالت‪ ،‬کاهش فقر مطلق و توسعه بهداشت و سالمت مردم‬ ‫و معطوف نمودن پرداخت یارانه به خانوار های نیازمند‪ ،‬ایین نامه‬ ‫اجرایــی بند (الف) تبصره (‪ )14‬قانــون بودجه‪ ،‬موضوع منابع و‬ ‫مصارف هدفمندی یارانه ها را تصویب کرد‪ .‬مطابق این ایین نامه‪،‬‬ ‫وزارت خانه های نفت و نیرو مکلفند از طریق شــرکت های تابعه‬ ‫ذی ربطتمامیدریافتی های(منابع)مربوطهراازطریقحساب های‬ ‫مفتوحه خزان هداری کل کشور نزد بانک مرکزی به حساب سازمان‬ ‫هدفمندسازی یارانه ها واریز نمایند‪ .‬سازمان هدفمندسازی یارانه ها‬ ‫نیز مکلف اســت به ازای هر ردیف از دریافتی های فوق‪ ،‬نسبت به‬ ‫افتتاح حساب نزد بانک مرکزی با هماهنگی خزان هداری اقدام نماید‪.‬‬ ‫خزان هداری کل کشور نیز موظف است سهم عوارض شهرداری‏ ها و‬ ‫دهیاری‏ ها را به حساب سازمان امور مالیاتی نزد خزان هداری واریز تا‬ ‫سازمان امور مالیاتی عوارض مذکور را به حساب وزارت کشور برای‬ ‫پرداخت به شهرداری ها و دهیاری ها واریز نماید‪ .‬هم چنین‪ ،‬وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی موظف است با استفاده از کلیه بانک های‬ ‫اطالعاتی نسبت به شناسایی سه دهک باالی درامدی از فهرست‬ ‫یارانه بگیران‪ ،‬با ارائه دلیل و مدرک به افراد‪ ،‬اقدام کند‪ .‬ســازمان‬ ‫هدفمندسازی یارانه ‏ها نیز پس از اعالم وزارت تعاون می بایست‬ ‫نســبت به حذف یارانه خانوار های اعالمی (در اولین نوبت) اقدام‬ ‫نماید‪ .‬الزم به ذکر است‪ ،‬خانوار های حذف شده می توانند نسبت به‬ ‫اعتراض در خصوص قطع یارانه خود و افراد تحت تکفل با اعالم‬ ‫رضایت از دسترسی وزارت یادشده به کلیه اطالعات بانکی و ارائه‬ ‫اطالعات و مستندات الزم اقدام نمایند‪.‬‬ ‫در راستای تعیین نرخ جدید محصوالت شرکت های خودروساز از سوی شورای رقابت‪ ،‬این شورا قیمت جدید‪ 8‬محصول ایران خودرو را ابالغ کرد‪ .‬بر این اساس قیمت دنا‪ 82‬میلیون تومان و هایما‪ S5‬معادل‬ ‫‪ 223‬میلیون تومان و پژو پارس اتوماتیک‪ 105‬میلیون تومان تعیین شده است‪ .‬به دنبال تعیین قیمت محصوالت ایران خودرو و سایپا بر اساس دستورالعمل مصوب شورای رقابت‪ ،‬قیمت جدید‪ 8‬محصول ایران‬ ‫خودرو با افزایش ‪ 4‬تا ‪ 48‬درصدی از سوی شورا به این خودروساز ابالغ شد‪ .‬بر این اساس‪ ،‬قیمت هر دستگاه پژو پارس اتوماتیک ‪ TU5‬با رشد ‪ 32‬درصدی معادل ‪ 105‬میلیون و ‪ 300‬هزار تومان تعیین شده‬ ‫است‪ .‬همچنین قیمت هایما توربو ‪ S5‬با بیشترین رشد قیمت (‪ 48‬درصد) معادل ‪ 223‬میلیون و ‪ 300‬هزار تومان تعیین شده است‪ .‬قیمت دنا پالس نیز کمترین میزان رشد را داشته و با افزایش ‪ 4‬درصدی‪،‬‬ ‫معادل ‪ 93‬میلیون و ‪ 900‬هزار تومان تعیین شده است‪ .‬جدول قیمت گذاری شورای رقابت به شرح زیر است‪ :‬این محصوالت تا پیش از این مشمول قیمت گذاری شورای رقابت نبودند و قیمت انها مستقیم ًا‬ ‫توسط خودروساز تعیین می شد‪ .‬تجربه نشان داده قیمت های ابالغی شورای رقابت از سوی خودروسازان مورد بازنگری قرار می گیرد و هزینه هایی مانند بیمه‪ ،‬مالیات و شماره گذاری به ان اضافه می شود‪.‬‬ ‫روش هایی برای احیای کسب وکار در دوران کرونا‬ ‫اقتصادتعطیلنیست!‬ ‫بســیاری از مشاغلی که با شــیوع کرونا ناچار به توقف فعالیت خود‬ ‫بودند‪ ،‬دیگر محدودیتی برای بازگشــایی ندارند‪ .‬اینکه این بازگشایی‬ ‫چگونه می تواند با بیشترین رعایت نکات بهداشتی و پیشگیرانه همراه‬ ‫باشد‪ ،‬پرسشی است که دانش اموختگان دانشگاه های برتر کشور به ان‬ ‫پاسخ داده اند‪ .‬تعمیرکار باشید یا مدیر‪ ،‬هتل دار باشید یا ارایشگر‪ ،‬فرقی‬ ‫نمی کند‪ .‬اینجا برای طیف وســیعی از کسب وکارها‪ ،‬نسخه هایی برای‬ ‫ادامه حیات اقتصادی با وجود کرونا پیچیده شده است‪ .‬تقریباً سه ماه‬ ‫از ورود ویروس کرونا به ایران می گذرد‪ .‬بعد از حدود یک فصل گذران‬ ‫زندگی در حالت نیمه تعطیل‪ ،‬قرار است محدودیت های بیشتری کنار‬ ‫گذاشــته شود و به زندگی جدیدی بازگردیم که این ویروس هم یکی‬ ‫از بخش های ان اســت‪ .‬برداشتن این محدودیت ها‪ ،‬بازگشت مردم به‬ ‫مشاغل خود و از ســرگیری فعالیت های مختلف این نگرانی را ایجاد‬ ‫می کند که به امار مبتالیان به بیماری اضافه شود‪ .‬با این حال‪ ،‬دغدغه‬ ‫معیشت و مسائل اقتصادی اجازه ادامه تعطیلی بیشتر را نمی دهد‪ .‬در‬ ‫واقع مســئله از «نحوه قرنطینه و اعمال محدودیت» به «چگونگی از‬ ‫ســر گیری فعالیت ها» تغییر کرده است‪ .‬در این میان‪ ،‬پیشنهادهای‬ ‫زیادی برای شروع به کار فعالیت های اقتصادی مطرح می شود که در نوع‬ ‫خود قابل بحث و بررسی هستند‪ .‬تمرکز این ایده ها بر روش هایی برای‬ ‫بازگشایی فعالیت های اقتصادی به گونه ای است که عالوه بر تامین درامد‬ ‫یا جلوگیری از تعدیل نیروی کار‪ ،‬انتقال ویروس کرونا به حداقل برسد‪.‬‬ ‫جمعی از دانش اموختگان رشته­ های حقوق‪ ،‬مدیریت‪ ،‬جامعه شناسی‪،‬‬ ‫مهندسی برق و هوش مصنوعی از دانشگاه ­های تهران‪ ،‬شهید بهشتی‪،‬‬ ‫شریف و عالمه طباطبایی ایده ­هایی را برای کاهش اسیب های معیشتی‬ ‫ناشی از کرونا طراحی و گرداوری کرده اند‪ .‬این گروه اذعان دارند با اینکه های ماهیانه و فصلی در قبال صرف نظر از تعدیل نیرو نیز پیشــنهاد‬ ‫ابزارهای اصلی مدیریت بحران اقتصادی ناشی از کرونا در دست دولت و دیگری برای گذر از این بحران است‪ .‬رعایت فاصله گذاری اجتماعی با‬ ‫نهادهای عمومی است‪ ،‬اما بحث و گفت وگو درباره این ایده ها‪ ،‬زمینه ای شیفت بندی واحدهای صنفی به دو بخش هشت ساعته یا سه بخش‬ ‫را فراهم می اورد تا هرکس به ســهم خود بتواند در بهبود شــرایط و ‪ ۶‬ساعته‪ ،‬عالوه بر تضمین حضور تمام کارکنان‪ ،‬به رعایت بهتر نکات‬ ‫بهداشتیمراجعه کنندگانکمکمی کند‪.‬‬ ‫کاهش اسیب ­ها به دیگران یاری رساند‪.‬‬ ‫ایده هایی برای شکم گردی در ایام کرونا‬ ‫کرونا و چگونگی خرید توسط سالخوردگان‬ ‫در روزهای شــیوع کرونا‪ ،‬بسیاری از امور به صورت مجازی‪ ،‬اینترنتی و رســتوران ها و مراکز تهیه غذا یکی از کســب وکارهایی هســتند که‬ ‫الکترونیکی انجام شدند‪ .‬بنابراین اموزش و اشنا شدن صاحبان مشاغل بیشترین اسیب را از کرونا دیده اند‪ .‬بازگشایی این کسب وکارها نیازمند‬ ‫با ابزارهــای ارائه خدمات و فروش محصول اینترنتی به خصوص برای جلب اعتماد مشتریان و همچنین رعایت مسائل بهداشتی است‪ .‬رعایت‬ ‫افراد میانسال یا افرادی که اشنایی کمتری با این ابزارها دارند‪ ،‬می تواند نکات و اصول بهداشتی با تقســیم کار بین کارکنان و انتخاب فردی‬ ‫مفید باشد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬کسب و کارهای کوچک می توانند محصوالت به عنوان مسئول بهداشت اشپزخانه قابل انجام است تا بر رعایت نکات‬ ‫و خدمات خود را در مارکت پلیس هایی مانند ‪ Digikala‬و ‪ Omdex‬بهداشتی نظارت داشته باشد‪ .‬جلب اعتماد مشتریان نیز با پخش تصاویر‬ ‫و ‪ Zoodel‬عرضه کنند‪ .‬در مواردی که خرید مایحتاج روزانه به صورت زنده از محیط اشپزخانه رستوران یا تهیه غذا در شبکه­ های اجتماعی‬ ‫حضوری انجام می شود‪ ،‬سوپرمارکت­ ها و فروشگاه ­های زنجیره­ ای می­ امکان پذیر است‪ .‬این مورد توســط شیرینی فروشی ها نیز قابل انجام‬ ‫ توانند بازه زمانی خاصی را به گروه ­های خطرپذیر و افراد باالی ‪ ۶۰‬سال اســت‪ .‬ارسال اقالم بهداشتی مانند دستکش یا ماده ضدعفونی کننده‬ ‫اختصاص دهند تا شــرایط ایمن تری را برای تهیه اقالم مورد نیازشان به صورت هدیه به مشتریان می تواند در ترغیب انها به خرید‪ ،‬کمک کند‪.‬‬ ‫خدمات اضافه ای مانند تحویل رایگان نیز از دیگر‬ ‫فراهم کنند‪.‬‬ ‫اقدامات تشویقی رستوران ها و شیرینی فروشی ها‬ ‫پیش خرید کاال و خدمات‬ ‫کرونا موجب تعدیل نیروی‬ ‫برای جذب مشــتری است‪ .‬رســتوران هایی که‬ ‫ما می توانیم با پیش خرید کاال و خدمات‪ ،‬جلوی‬ ‫قطع درامد افراد یا کسب وکارهایی را که پیش برخی از بنگاه های اقتصادی و غذای نیم پخته و نیازمند به حرارت مجدد را اماده‬ ‫از این مشتری انها بودیم‪ ،‬بگیریم؛ درباره بعضی شرکت ها شد‪ ،‬اما هنوز فرصتی می کنند یا رستوران هایی که به مشتریان توصیه‬ ‫می کننــد غذای خود را پیــش از مصرف حرارت‬ ‫از مشاغلی که خدمات انها یک کار معین است‪،‬‬ ‫برای جلوگیری از کاهش‬ ‫مث ً‬ ‫دهند‪ ،‬شانس بیشتری برای ادامه کار در کنار کرونا‬ ‫ال نظافت ساختمان‪ .‬با پیش خرید یک واحد‬ ‫بحرانی‬ ‫شرایط‬ ‫این‬ ‫در‬ ‫بیکاری‬ ‫خواهند داشت‪ .‬شیرینی پزی هایی هم که تولید خود‬ ‫کار معین که می تواند با تخفیف همراه باشد‪،‬‬ ‫می توانیم پس از عادی شــدن شــرایط از این وجود دارد‪ .‬رعایت فاصله گذاری را از اقالمی مانند شیرینی تر به شیرینی­ هایی که‬ ‫امکان حرارت دادن مجدد انها در مایکروفر وجود‬ ‫خدمات استفاده کنیم‪ .‬پیش خرید در مشاغلی‬ ‫اجتماعی با شیفت بندی‬ ‫دارد تغییر می دهند نیز شانس بیشتری برای ادامه‬ ‫کــه در زمینه خرید و فروش کار می کنند نیز واحدهای صنفی به دو بخش‬ ‫فعالیت پیدا می کنند‪.‬‬ ‫امکان پذیر اســت‪ .‬به عنوان مثال اژانس های‬ ‫‪۶‬‬ ‫بخش‬ ‫سه‬ ‫یا‬ ‫ساعته‬ ‫هشت‬ ‫چگونه در ایام کرونا ورزش کنیم؟‬ ‫مسافرتی که بلیت هواپیما را به قیمت روز می ­‬ ‫فروشند‪ ،‬می توانند با پرداخت ‪ ۴۰۰‬هزار تومان‪ ،‬ساعته‪ ،‬عالوه بر تضمین حضور خانه نشــینی چندماهــه خیلی هــا را از انجــام‬ ‫پیاده روی های اجباری در مسیر خانه تا محل کار‬ ‫یک برگ اعتبار ‪ ۵۰۰‬هزار تومانی به مشــتری تمام کارکنان‪ ،‬به رعایت بهتر‬ ‫بدهند و با از ســرگیری پروازها‪ ،‬به ازای ان به نکاتبهداشتیمراجعه کنندگان محروم کرده است‪ .‬بســیاری از افرادی که پیش‬ ‫از ایــن برنامه منظمی برای حضور در باشــگاه ها‬ ‫مشتری بلیت بدهند‪ .‬بعضی شرکت ها نیز در‬ ‫کمک می کند‬ ‫داشتند نیز منتظر بازگشایی اماکن ورزشی هستند‪.‬‬ ‫زمینــه فروش اعتباری یا بُــن کاال و خدمات‬ ‫باشــگاه ها می توانند خدمات خود را با استفاده از‬ ‫فعالیت می کنند‪ .‬شرکت هایی مانند نت برگ و‬ ‫تخفیفان می توانند از ساز و کار مالی و حقوقی تجربه شده خود برای اینترنت و کلیپ­ های اموزشــی به مشــتریان ارائه دهند و برنامه­ های‬ ‫توسعه و اجرای این مدل استفاده کنند یا امکان تبدیل و مبادل ه بن ها یا تخصصی خود را برایشــان ارسال کنند‪ .‬حتی می توان وسایل ورزشی‬ ‫اعتبارها به یکدیگر را فعال کنند‪ .‬مث ً‬ ‫ال اعتبار ‪ ۵۰‬هزار تومانی خرید لباس را به صورت ساعتی اجاره داد و تحویل و بازپس گیری وسایل در محل‬ ‫مشتری انجام شود‪ .‬اما اگر قرار بر فعالیت مجدد باشگاه ها باشد‪ ،‬بهترین‬ ‫با همین میزان اعتبار در ارایشگاه قابل مبادله باشد‪.‬‬ ‫پیشنهاد‪ ،‬تبدیل فضای کلی باشگاه به چند محدوده مستقل و استفاده‬ ‫تغییرات موقت برای تولیدکنندگان چابک‬ ‫تولیدکنندگان می­ توانند با تغییر خط تولید خود به سمت محصوالت پر انفرادی متقاضیان از این فضاهاست‪ .‬در این صورت‪ ،‬الزم است اقدامات‬ ‫تقاضا‪ ،‬امنیت درامد خود را تضمین کنند‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬تولیدکنندگان بهداشتی و ضدعفونی همه وسایل ورزشی پس از هر بار استفاده‪ ،‬به طور‬ ‫خوشبوکننده ها یا حشره ­کش ها می توانند تولید مواد ضد عفونی کننده جدی ­تر اعمال شود‪.‬‬ ‫ب ُ ُکش و خوشگلم کن‪ ،‬این بار با کرونا!‬ ‫را در پیش گیرند و تولیدکنندگان پوشاک‪ ،‬به سمت تولید لباس های‬ ‫گان و ماســک حرکت کنند‪ .‬بسیاری از کسب وکارها نیز می­ توانند با حتماً شما هم در چند ماه گذشته در خانه دست به قیچی شدید و با‬ ‫تغییراتــی جزئی‪ ،‬محصوالتی تولید کنند که هم به مردم برای تامین هر نگاه به اینه یادتان امده که کار را باید به کاردان سپرد و دلتان برای‬ ‫شرایط بهداشــتی کمک کند و هم فروش خود را نیز تضمین کنند‪ .‬ارایشگر خودتان تنگ شده است! ارایشگاه ها که در ایام پیک کاری خود‬ ‫مثال هایی از این تغییرات می تواند تولید درهای اتوماتیک و شیرهای با بحران کرونا و تعطیلی مواجه شده اند هم بی صبرانه منتظر مشتریان‬ ‫خود هستند‪ .‬رعایت چند نکته می تواند درامد انها را دوباره به جریان‬ ‫اب سنسوردار باشد‪.‬‬ ‫بیندازد و چهره شما را پیراسته کند‪ .‬ارایشگاه ها می توانند وسایل خود‬ ‫کرونا و چالش های مدیریتی‬ ‫کرونا موجب تعدیل نیروی برخی از بنگاه های اقتصادی و شــرکت ها را به مشتری اجاره دهند و از طریق گفت وگوی تصویری به او اموزش‬ ‫شد‪ ،‬اما هنوز فرصتی برای جلوگیری از کاهش بیکاری در این شرایط دهنــد تا با کمک اعضای خانواده‪ ،‬کار ارایش و پیرایش را انجام دهد‪.‬‬ ‫بحرانی وجود دارد‪ .‬مدیران دارای درامد باال می توانند با چشم پوشــی راه حل دیگری این است که ارایشگران خدمات خود را با لباس محافظ‬ ‫داوطلبانه نســبت به دریافت بخشی از حقوق خود‪ ،‬از تعدیل نیرو در در منزل مشــتری و با استفاده از وسایل شخصی او ارائه دهند‪ .‬با این‬ ‫مجموعه جلوگیری کنند‪ .‬همچنین کارفرما و کارمندان می توانند توافق حال‪ ،‬اگر قرار بر این اســت که مشتری حضوری در ارایشگاه پذیرفته‬ ‫کنند اضافه کاری در این مدت تعطیل شود و در مقابل‪ ،‬مبلغ ساعات شــود‪ ،‬برای پرهیز از تجمع در محیط ارایشگاه‪ ،‬هر مشتری را فقط با‬ ‫اضافه کاری مانند ایام معمولی پرداخته شــود‪ .‬این توافق‪ ،‬مشروط بر تعیین وقت قبلی بپذیرند و تا جای ممکن از وسایل شخصی خودش‬ ‫عدم تعدیل نیرو اســت‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬توافق برای لغو موقتی پاداش ­ اســتفاده کنند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬محیط و وسایل برای هر مشتری کام ً‬ ‫ال‬ ‫ضدعفونی شود و ارایشگران حتماً از ماسک یا شیلد استفاده کنند‪.‬‬ ‫یادگیریتعطیلنیست‬ ‫اموزشگاه های بسیاری خدمات خود را به صورت مجازی در دوران شیوع‬ ‫کرونا ارائه دادند و می توان گفت کســب وکارهای این حوزه‪ ،‬با سرعت‬ ‫س انالین‬ ‫بیشــتری با شرایط موجود انطباق پیدا کردند‪ .‬بنابراین کال ­‬ ‫همچنان یک گزینه مهم برای اموزشگاه هاست‪ .‬با این حال‪ ،‬با توجه به‬ ‫احتمال اختالل اینترنت‪ ،‬می توان مدت کالس ­ها را کمی افزایش و با‬ ‫توجه به عدم حضور خدمات گیرندگان در اموزشگاه و کاهش هزینه های‬ ‫جاری‪ ،‬مبلغ شهریه را کاهش داد‪.‬‬ ‫کرونا و تعمیرگاه های خودرو‬ ‫در روزهایــی که مردم برای ترددهای خود‪ ،‬تا جای ممکن از خودروی‬ ‫شخصی استفاده می کنند تا از ازدحام وسایل حمل و نقل عمومی دور‬ ‫باشند‪ ،‬نیاز به خدمات تعمیر خودرو نیز افزایش پیدا می کند‪ .‬تعمیرگاه ها‬ ‫می توانند با ارائه خدمات در محل یا تعیین وقت قبلی‪ ،‬از ازدحام و تجمع‬ ‫در محل تعمیرگاه جلوگیری کنند‪ .‬گفت وگوی تصویری با مشتریان‬ ‫برای رفع ایرادات جزئی‪ ،‬یکی دیگر از راه حل های پیش رو است‪.‬‬ ‫خشک شویی ها و پیشگیری از کرونا‬ ‫خشک شــویی ها می توانند با ارائه خدماتی مانند دریافت و تحویل در‬ ‫محل‪ ،‬از ازدحام مشتریان در محل کار خود جلوگیری کنند‪ .‬عالوه بر‬ ‫این‪ ،‬ضدعفونی کردن لباس ها برای جلوگیری از انتقال ویروس کرونا از‬ ‫دیگر اقداماتی است که به ادامه فعالیت خشک شویی ها در شرایط فعلی‬ ‫کمک می کند‪.‬‬ ‫پیشنهادهاییبرایبخشمسکن‬ ‫رعایت فاصله اجتماعی ایجاب می کند کمترین خروج غیرضروری از‬ ‫خانه را داشته باشیم‪ ،‬اما اگر در این میان بخواهیم خانه جدیدی اجاره‬ ‫کنیم‪ ،‬راه حل چیست؟ مشاوران امالک در اینجا نقش مهمی دارند‪ .‬انها‬ ‫می توانند از مالــک بخواهند با تهیه یک ویدیوی کوتاه و البته کامل‪،‬‬ ‫از تمام نقاط خانه‪ ،‬مراجعه برای بازدید حضوری مشــتریان را کاهش‬ ‫دهند‪ .‬سایت های پذیرنده اگهی امالک مانند «دیوار» هم می توانند در‬ ‫بخش خدمات ملکی خود‪ ،‬امکان ارسال ویدیو را فراهم کنند‪ .‬از طرف‬ ‫دیگر‪ ،‬در صورت وجود زیر ســاخت فنی می توان از واقعیت مجازی یا‬ ‫‪ VR‬برای بازدید از ملک استفاده کرد‪ .‬بخشش‪ ،‬برداشت از مبلغ رهن‪،‬‬ ‫تقســیط و تهاتر؛ این چهار گزینه پیشنهادی برای سر و سامان دادن‬ ‫به اجاره هایی اســت که به دلیل کرونا و قطع درامد مستاجرها مطرح‬ ‫می شوند‪ .‬مالکی که تم ّکن مالی دارد‪ ،‬می تواند از دریافت تمام یا بخشی‬ ‫از اجاره ­بها چشم­ پوشــی کند‪ .‬البته برخی از مالکان به اجاره به عنوان‬ ‫درامد ماهانه نگاه می کنند و نمی توانند از دریافت ان صرف نظر کنند‪.‬‬ ‫پیشنهاد می شود این گروه با توافق با مستاجر‪ ،‬تمام یا بخشی از اجاره را‬ ‫از مبلغی که در عرف به ان پول پیش گفته می شود‪ ،‬کم کنند‪ .‬پیشنهاد‬ ‫دیگر‪ ،‬تقسیط اجاره پرداخت نشده در ماه های کرونایی و اضافه کردن‬ ‫ان به اجاره ماه های باقی مانده اســت‪ .‬تهاتر کاال و خدمات‪ ،‬پیشنهاد‬ ‫دیگری برای موجران و مستاجران است‪ .‬اگر ملک تجاری باشد‪ ،‬مالک‬ ‫می تواند به جای اجاره‪ ،‬از مستاجر خود خرید کند یا اگر ملک مسکونی‬ ‫باشد‪ ،‬مالک می تواند به جای اجاره از مستاجر خدماتی دریافت کند‪ .‬مث ً‬ ‫ال‬ ‫اگر مستاجر توان تدریس زبان انگلیسی دارد‪ ،‬به ازای تمام یا بخشی از‬ ‫اجاره این خدمت را به مالک یا کسانی که او معرفی می­ کند‪ ،‬ارائه دهد‪.‬‬ ‫هتل ها و تاالرهای پذیرایی در ایام کرونا چه کنند؟‬ ‫امــکان رزرو اتاق بدون تعیین تاریخ و با تخفیف فراهم شــود‪ ،‬یعنی‬ ‫مشــتری‪ ،‬هزینه چند شــب اقامت را زودتر پرداخــت کند و پس از‬ ‫عادی شدن شــرایط‪ ،‬با اطالع قبلی به تعداد شب­ هایی که هزینه ان‬ ‫را پرداخت کرده در هتل اقامت کند‪ .‬برای رعایت مســائل بهداشتی‬ ‫می توان وعده های غذایی را بدون هزینه اضافه در اتاق مســافران سرو‬ ‫کرد‪ .‬همچنین هتل های بزرگی که از سایت­ هایی مانند اسنپ تریپ یا‬ ‫هتل یار پذیرش انجام می دهند‪ ،‬می توانند طی توافقی امکان پیش رزرو‬ ‫اتاق­ ها با استفاده از این سایت­ ها را فراهم کنند‪ .‬به طور مشابه‪ ،‬تاالرهای‬ ‫پذیرایی نیز می ­توانند با قیمت امروز و با تخفیف مناسب‪ ،‬برپایی یک‬ ‫مراســم را بدون تعیین زمان‪ ،‬برای مشتریان خود رزرو کنند و پس از‬ ‫عادی شدن شرایط تاریخ را قطعی کنند‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫نماینده اراک در مجلس‪ :‬نگاه های جناحی و حزبی مانع از پیگیری مطالبات مردم شده است‬ ‫نماینده اراک در مجلس گفت‪ :‬نگاه های جناحی و حزبی برای کشــورمان مشــکالت زیادی ایجاد کرده و مانع از ان شده که مطالبات واقعی مردم پیگیری شود‪ .‬محمدحسن اصفری نماینده‬ ‫مردم اراک در مجلس شورای اسالمی اظهار داشت‪ :‬نگاه های جناحی و حزبی برای کشورمان مشکالت زیادی ایجاد کرده و نمی تواند مطالبات انها پیگیری کند‪ .‬وی افزود ‪ :‬خیلی از مردم امروز‬ ‫دستشــان به مسئوالن نمی رسد اما رسانه ها می توانند در این باره پل ارتباطی خوبی باشند‪ .‬نماینده مردم اراک در مجلس خاطرنشان کرد‪ :‬رسانه ها باید در زمینه ارتباط دو سویه بین مردم و‬ ‫مسئوالن نقش ویژه ایفا کنند که در ان صورت امید در جامعه احیا شده و می تواند مشکالت را رفع کنیم‪ .‬وی گفت‪ :‬اگر رسانه ها به وظایف شان به خوبی عمل کنند می توان مشکالت و مطالبات‬ ‫مردم را پیگیری و امیدوار به رفع ان بود‪.‬‬ ‫سه شنبه‪ 13‬خرداد‪ 1399‬سال سوم شماره‪277‬‬ ‫رئیس جمهور در جلسه هیات دولت‪:‬‬ ‫کارنامه خوب ایران در مقابله صد روزه با کرونا‬ ‫رئیس جمهور گفت‪ :‬امار مبتالیان و بهبود یافتگان نشــان دهنده‬ ‫این اســت که کارنامه خوبی کادر درمانــی و ملت ما در مقابله با‬ ‫کرونا داشــتند‪ .‬حجت السالم حسن روحانی در سخنانی در جلسه‬ ‫هیــات دولت با اشــاره به در پیش بودن ســالروز قیام ‪ ۱۵‬خرداد‬ ‫اظهارداشت‪ :‬به مناســبت حمایت مردم از امام‪ ،‬حادثه ‪ ۱۵‬خرداد‬ ‫رخ داد و این قیام بزرگترین فــداکاری بود که در دهه های اخیر‬ ‫کشور ما رخ داد‪ .‬رئیس جمهور ادامه داد‪ :‬در قیام ‪ ۱۵‬خرداد مردم‬ ‫فــداکاری بزرگی انجام دادند که موجب حفظ انقالب و راه انقالب‬ ‫و حیات امام عزیز و بزرگوارمان شد که رهبری را عهده دار شدند‪.‬‬ ‫روحانی افزود‪ :‬ما یاد امام کبیر را گرامی می داریم و همچنین یاد‬ ‫می کنیم از تصمیم بسیار مهمی که مجلس خبرگان در همان روز‬ ‫چهاردهم خرداد گرفت و در ســریعترین زمان ممکن با اشارات و‬ ‫رهنمودهای امام توانســت تصمیم بگیرد و خلف صالح و جانشین‬ ‫بحقی را برای امام تعیین کند‪ .‬رئیس جمهور ادامه داد‪ :‬در کمتر از‬ ‫‪ ۲۴‬ساعت یعنی از وفات امام راحل که ساعت ‪ ۱۰‬و ‪ ۲۰‬دقیقه شب‬ ‫چهاردهم خرداد بود تا عصر و غروب همان روز قبل از اذان مغرب‪،‬‬ ‫رهبری مقام معظم رهبری در مجلس خبرگان مشــخص شد و به‬ ‫عبارتی باید گفت حتی به ‪ ۲۴‬ســاعت هم نکشید‪ .‬روحانی گفت‪:‬‬ ‫خواب اشفته ای که دشمنان ما برای رحلت امام پیش بینی کرده‬ ‫بودند و فکر می کردند که در کشــور بعد از وفات امام نه امنیتی‬ ‫و نــه وحدتی خواهد بود و نه مجلس خبرگان رهبری قادر خواهد‬ ‫بود تا هفته ها رهبری را تعیین کند تعبیر نشــد و عنایت خداوند‬ ‫بود که در روز چهاردهم خرداد رهبر نظام مشخص شد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫الحمدهلل می بینیم که زیر ســایه همین رهبری فرهیخته ملت و‬ ‫کشور ما در برابر انواع توطئه ها حفاظت شده است‪.‬‬ ‫سراسر زندگی امام (ره) توکل به خدا‪ ،‬اعتماد به نفس و‬ ‫تقویت اعتماد ملی بود‬ ‫رئیس جمهور گفت‪ :‬در سراسر زندگی امام (ره) و در سخت ترین‬ ‫روزها برای ملت و کشور‪ ،‬توکل به خداوند‪ ،‬اعتماد به نفس‪ ،‬تقویت‬ ‫اعتمــاد ملی و روحیــه اعتماد ملی را در همه جــای زندگی امام‬ ‫خمینی (ره) مشــاهده می کنیم‪ .‬روحانی رئیس جمهور در جلسه‬ ‫هیئت دولت که عصر امروز (یکشنبه) برگزار شد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬قبل‬ ‫از هر چیز باید یاد و نام امــام عزیز و بزرگوارمان را گرامی بداریم‬ ‫که این هفته مصادف اســت با سالروز رحلت ان عزیز در ‪ ۳۱‬سال‬ ‫پیــش‪ .‬روحانی گفت‪ :‬در همه دوران رهبری امام (ره) برای نهضت‬ ‫اسالمی‪ ،‬تدبیر و معماری دقیق ایشــان را برای پیشبرد نهضت و‬ ‫نظام جمهوری اســامی ایران مشــاهده می کنیم‪ .‬رئیس جمهور‬ ‫افزود‪ :‬اقدامات بســیار مهم امام (ره) در ســال اخر حیاتشان این‬ ‫بود که ایشــان این تعبیر را داشــتند که ”امیــدوارم خداوند ما را‬ ‫بپذیرد“‪ ،‬گویی این تاکید و جمله ایشــان بر این بود که ماه های‬ ‫زندگی پایانی شان است‪ .‬روحانی افزود‪ :‬بحث پایان جنگ‪ ،‬قطعنامه‬ ‫‪ ۵۹۸‬بسیار حائز اهمیت بود که دفاع و جنگ ‪ ۸‬ساله چگونه پایان‬ ‫بپذیرد در همین سال پایانی عمر ایشان انجام شد‪ .‬رئیس جمهور‬ ‫ادامه داد‪ :‬مسائل مهم سیاست خارجی از اینکه راه حج دوباره باید‬ ‫گشوده شود تا ان پیام معروف ایشان به گورباچف مربوط به همین‬ ‫ســال اخر زندگی امام (ره) بود‪ .‬روحانی با اشــاره به چند مسئله‬ ‫مهــم در ماه های پایانی زندگی امــام (ره) که دارای اهمیت بود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مســئله اول‪ ،‬مسیر رهبری در ماه های اینده و بعد از حیات‬ ‫امام بود‪ .‬رئیس جمهور گفت‪ :‬انچه در قانون اساســی ما قب ً‬ ‫ال بود‪،‬‬ ‫شرط مرجعیت وجود داشت‪ ،‬برای کسی که می خواهد رهبر نظام‬ ‫اســامی و انقالب اسالمی باشد و امام این مسئله را حل کرد و با‬ ‫نامه صریحی که نوشت شرط مرجعیت را برداشت‪ .‬روحانی‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫مســئله دیگری که در روزهای پایانی و ماه های اخر زندگی امام‬ ‫(ره) بســیار مهم بود‪ ،‬اصالح قانون اساسی بود که ایشان در اوایل‬ ‫سال ‪ ۱۳۶۸‬که ســال پایانی عمر امام بود‪ ،‬مسئله قانون اساسی و‬ ‫مواردی که باید اصالح شــوند را مشخص کردند و افرادی را که بنا‬ ‫بود این اصالحات را انجام دهند تعیین کردند و اینکه اصالح قانون‬ ‫اساسی باید به رای مردم گذاشته شود‪ .‬رئیس جمهور گفت‪ :‬ما می‬ ‫امروز شرایط نسبتاً مناســبی در پیش رو داریم‪ .‬رئیس جمهور با‬ ‫اشــاره به گزارش معاون اول رئیس جمهور در همین جلسه خاطر‬ ‫نشان کرد‪ :‬همچنین گزارش رئیس بانک مرکزی نشان داد که در‬ ‫زمینه ذخایر کاالهای اساسی و تامین ارز برای این کاالها حتی از‬ ‫هفته های پیش هم که اطمینان بخش بود امروز شــرایط بهتری‬ ‫داریم‪ .‬روحانی گفت‪ :‬اماری که امروز وزارت کشــاورزی ارائه کرد‬ ‫پیش بینی ‪ ۱۴‬میلیون تن گندم بوده که ‪ ۱۱‬میلیون تن ان را که‬ ‫مورد نیاز دولت اســت خریداری می کنند و در بخش های دیگر‬ ‫کشــاورزی نیز وضع ما امســال بهتر اســت و در زمینه دانه های‬ ‫روغنی تا ‪ ۴۰۰‬هزار تن‪ ،‬در زمینه چغندرقند و نیشکر تا ‪ ۸‬میلیون‬ ‫تن پیش بینی وضع کشاورزی امســال ماست که نشان می دهد‬ ‫شــرایط ما مناسب است‪ .‬رئیس جمهور افزود‪ :‬در بخش های دیگر‬ ‫نیز شــاهد حرکت اقتصادی هســتیم و به مردم وعده داده بودیم‬ ‫که از بانک مرکزی اســتقراض نکنیم و امســال بودجه کشور را از‬ ‫طریق فروش سهام مورد نظر تامین کنیم و امروز ‪ ۱۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان اوراق خزانه منتشــر و با اســتقبال بسیار خوب مواجه شد‬ ‫که به ان معناســت پیش بینی دولت برای اداره کشور و همچنین‬ ‫اقتصاد همان طور که به مردم وعده داده شد انجام خواهد گرفت‪.‬‬ ‫روحانی گفــت‪ :‬تاکنون ‪ ۳۱‬هزار میلیارد تومــان برای طرح های‬ ‫عمرانی اختصاص داده شد که ‪ ۳‬هزار و ‪ ۹۰۰‬طرح و پروژه تا پایان‬ ‫ســال تکمیل و افتتاح خواهد شد و ما هر هفته شاهد دهها افتتاح‬ ‫مهم در کشور هستیم که در این شرایط سخت اقتصادی به معنای‬ ‫ان اســت که همه بخش های اجرایی و اقتصادی کشــور ما برای‬ ‫بینیم که در ســال پایانی زندگی امام (ره) مسائل بسیار مهمی به تامین نیازمندی ها و اجرای برنامه های از پیش تعیین شده موفق‬ ‫دست ایشان حل شــد که اگر اینگونه اقدامات در ماه های پایانی هســتند‪ .‬رئیس جمهور افزود‪ :‬ما تا پایان سال ‪ ۱۷۰‬هزار میلیارد‬ ‫عمر امام نبود‪ ،‬شــاید ما با مشــکالتی بعد از وفات امام مواجه می تومان در صنعت و معدن‪ ،‬تکمیل پروژه و افتتاح خواهیم داشــت‬ ‫شدیم‪ .‬روحانی ادامه داد‪ :‬در عین حال یکی از روزهای غم و اندوه و ‪ ۶۵‬هزار میلیارد تومان هم در راه و شهرســازی افتتاح خواهیم‬ ‫برای ملت ایران‪ ،‬روز ‪ ۱۳‬خرداد سال ‪ ۱۳۶۸‬بود که ساعت ‪ ۱۰:۲۰‬داشت‪ .‬این شــرایط نشان می دهد که مردم ما کام ً‬ ‫ال باید به اداره‬ ‫شــب امام (ره) با این جهان وداع گفتند و روز ‪ ۱۴‬خرداد وفات و کشــور دلگرم و مطمئن باشند علیرغم اینکه سختی های فراوانی‬ ‫رحلت ایشان اعالم و وفاداری مردم از اغاز تا پایان نشان داده شد بــا توجه به تحریم وجود دارد‪ .‬رئیس جمهور گفت‪ :‬به رئیس بانک‬ ‫که یکی از موارد وفاداری عزاداری مردم‪ ،‬تشییع پیکر باشکوه و کم مرکزی اعالم کردم که ســهام عدالت می تواند برای هر کسی به‬ ‫نظیر تاریخی بود و بعد از ‪ ۳۱‬سال امروز هم مردم عشق و عالقه و عنوان یک وثیقه باشد و با این وثیقه کارت اعتباری از بانک بگیرد‪.‬‬ ‫پیروی از راه او را مدنظر قرار دادند‪ .‬رئیس جمهور افزود‪ :‬در سراسر روحانی در ادامه سخنانش در جلسه هیئت دولت افزود‪ :‬هر کسی‬ ‫زندگی امام (ره) در سخت ترین روزها برای ملت و کشور‪ ،‬توکل به که مایل باشــد می تواند ســهام عدالت خود را نفروشد و ان را به‬ ‫خداونــد‪ ،‬اعتماد به نفس‪ ،‬تقویت اعتماد ملی و روحیه اعتماد ملی عنوان وثیقه نزد بانک ها بگذارد و کارت اعتباری برای رفع نیازهای‬ ‫را در همه جا مشــاهده می کنیم‪ ،‬چه قبل از پیروزی انقالب و چه خود دریافت کند‪ .‬رئیس جمهور گفت‪ :‬برای عرضه و فروش سهام‬ ‫بعد از پیروزی انقالب که با حوادث مختلف و متنوعی مواجه بودیم‪ .‬عدالت راه باز شــده است و مردمی که مایل بودند وارد بازار بورس‬ ‫شــوند این امکان را پیدا کردند که حدود ‪ ۱۵‬میلیون نفر کم کم‬ ‫کارنامه خوب ایران در مقابله صد روزه با کرونا‬ ‫رئیــس جمهور عملکرد صد روزه کشــورمان در مقابله با ویروس وارد بورس خواهند شــد‪ .‬روحانی افــزود‪ :‬در حال حاضر بورس ما‬ ‫خطرنــاک کرونا به ویژه کار بزرگ جامعــه درمانی‪ ،‬ورود ملت به پذیرای ســهامداران جدید است که چنین حرکتی در طول تاریخ‬ ‫‪ ۵۰‬ســاله بورس دیده نشــده اســت‪ .‬رئیس‬ ‫صحنه و پشتیبانی از انان را زمینه ساز شرایط‬ ‫جمهور بر تقویت دولت الکترونیک به منظور‬ ‫پیشرفته‬ ‫قابل قبول در مقایســه با کشورهای‬ ‫رئیس جمهور ‪:‬‬ ‫بهره برداری و اســتفاده شــفاف تر مردم در‬ ‫جهان دانست‪ .‬روحانی در ادامه اظهاراتش در‬ ‫هر کسی که مایل باشد می‬ ‫فضای مجازی‪ ،‬تاکید کرد و گفت‪ :‬در شــرایط‬ ‫جلسه هیئت دولت افزود‪ :‬ما در مقابله با کرونا‬ ‫را‬ ‫خود‬ ‫عدالت‬ ‫سهام‬ ‫تواند‬ ‫کرونایی بسیار نیازمندیم که از فضای مجازی‬ ‫از صد روز عبور کردیم و این بســیار مهم بود‬ ‫که در شرایط بســیار سختی که مردم ما می نفروشد و ان را به عنوان وثیقه اســتفاده کنیم و امسال باید به نقطه مطلوب‬ ‫در جامعه برســیم‪ .‬روحانی در ادامه سخنانش‬ ‫بینند در کشــورهایی که حتی از نظر مالی‪،‬‬ ‫نزد بانک ها بگذارد و کارت‬ ‫در جلسه هیئت دولت با تاکید بر اینکه باید با‬ ‫اقتصادی‪ ،‬پزشکی و علمی پیشرفته هستند در‬ ‫اعتباری برای رفع نیازهای‬ ‫تالش در ســال جاری به اهدافمان دست پیدا‬ ‫طول این مدت با چه مشکالت بزرگی در برابر‬ ‫خود دریافت کند‪ .‬برای عرضه‬ ‫کنیم‪ ،‬گفت‪ :‬اولین اهدافمان در زمینه توسعه‬ ‫ویروس مواجه شــدند‪ .‬وی گفت‪ :‬امار و ارقام‪،‬‬ ‫وضع کشورها و اثار این بیماری بر اقتصاد در و فروش سهام عدالت راه باز‬ ‫دولت الکترونیک است‪ ،‬امروز مردم به راحتی‬ ‫سراسر دنیا و کشورهای پیشرفته قابل مقایسه شده است و مردمی که مایل‬ ‫می توانند ســهام مورد نظر خودشان را عرضه‬ ‫است و ما امروز با گذشــت صد روز از مقابله بودند وارد بازار بورس شوند این و در سامانه مشــاهده و خرید و فروش کنند‬ ‫و تمامــی این موارد در ســایه کاری فناوری‬ ‫در برابــر این ویروس خطرناک شــرایط قابل امکان را پیدا کردند که حدود‬ ‫اطالعــات ما انجام داده اســت‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫قبولی را مالحظه می کنیم و حتی شرایط ما‬ ‫‪ ۱۵‬میلیون نفر کم کم وارد‬ ‫اقداماتی مانند گرفتــن وام‪ ،‬جابه جایی پول‪،‬‬ ‫شکننده هم نیست‪ .‬رئیس جمهور افزود‪ :‬اگر‬ ‫بورس خواهند شد‬ ‫خریدهای الکترونیکی و در شــرایط کرونایی‬ ‫همه که تاکنون با وفاداری‪ ،‬اتحاد و پشتیبانی‬ ‫بســیار نیازمندیم که کارهایمان را در فضای‬ ‫از جامعه درمانی در صحنه بودند به این روند‬ ‫ادامه دهند حتی شرایط شکننده ای هم نخواهیم داشت و اگر در مجازی انجام دهیم و امســال باید تــاش کنیم دولت الکترونیک‬ ‫برخی اســتان ها هنوز شرایط ســختی وجود دارد حتماً با کمک به نقطه مطلوب ما در جامعه برســد‪ .‬رئیس جمهور گفت‪ :‬مسائلی‬ ‫مردم ازاین شرایط عبور خواهیم کرد‪ .‬روحانی گفت‪ :‬اگر امار علمی مانند هویت‪ ،‬تحصیالت‪ ،‬مالیــات‪ ،‬ورود و خروج کاال‪ ،‬انبارها همه‬ ‫اعم از تعداد افراد بستری‪ ،‬شــمار متوفیان‪ ،‬امار مبتالیان و تعداد این موارد باید در فضای مجازی به شکل شفاف وجود داشته باشد‪،‬‬ ‫بهبود یافتگان کشــورمان را مقایســه کنیم می بینیم که جامعه اینکه ما برخی انبارها را کشــف می کنیم معنی ان این است که‬ ‫درمانی و ملت ما کارنامه خوبی در برابر تاریخ ارائه کردند‪ .‬وی ابراز در دولت الکترونیک هنوز نقص هایی وجود دارد‪ ،‬اگر همه چیز در‬ ‫امیــدواری کرد‪ :‬با گذر از این صد روز در هفته ها و ماه های اینده این فضا به شکل شفاف در اختیار مردم قرار می گرفت‪ ،‬بسیاری از‬ ‫نیز با کمک مردم بتوانیــم به خوبی عبور کنیم و هر روز به نقطه امور بهتر پیشرفت می کرد‪ .‬روحانی با اشاره به نقش شرکت های‬ ‫اطمینان بخشی دست یابیم‪ .‬رئیس جمهور گفت‪ :‬در طول این صد دانش بنیان در بحث ســامت هم‪ ،‬افزود‪ :‬این موضوع به هر حال‬ ‫روز‪ ،‬روزهایی بوده است که نرخ باز تولید بیماری کووید ‪ ۱۹‬باالی باید با توجه به شــرایطی که داریم تقویت شود و هیئت وزیران و‬ ‫دو بوده که به معنی اپیدمی خطرناک در جامعه است اما امروز غیر مســئوالن ما باید تالش کنند عرضه سهام خودشان را امسال در‬ ‫از یکی دو اســتان که شــرایط مان هنوز در این حد نیست اما در بورس می باشــد عرضه کنند و این موجب می شود که اقتصاد در‬ ‫کل کشــور نرخ بازتولید ما زیر یک است‪ .‬روحانی افزود‪ :‬وقتی نرخ اختیــار مردم قرار بگیرد‪ ،‬مردم خودشــان در صحنه اقتصاد فعال‬ ‫بازتولید این بیماری در کشــوری زیر یک قرار می گیرد به معنی شوند و شفافیت در نهایت به وجود بیاید‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬بسیاری‬ ‫نوعی اطمینان بخشــی اســت که امیدواریم این روند تا اطمینان از مسائلی که ما می دانیم به هر حال اقتصاد مردمی و دولتی با هم‬ ‫چه مقدار فاصله دارند‪ ،‬همه اینها در ســال جاری می تواند شرایط‬ ‫کامل مردم در برابر این بیماری ادامه یابد‪.‬‬ ‫بســیار مناسبی برای کشور ما به وجود اورد‪ .‬رئیس جمهور افزود‪:‬‬ ‫شرایط بهتری در ذخایر کاالهای اساسی داریم‬ ‫رئیس جمهور گفت‪ :‬امروز در زمینه ذخایر کاالهای اساسی شرایط ان شاء اهلل با یاری مردم و حضورشان در صحنه با اتحاد و وحدت‬ ‫بهتری نســبت به گذشــته داریم‪ .‬روحانی در ادامه سخنانش در قوا و ارکان کشور در این سال بسیار سخت و پیچیده از این مسیر‬ ‫جلســه هیات دولت با اشاره به اینکه همه جهان در این ‪ ۱۰۰‬روز عبور خواهیم کرد و امیدوارم پایان سال بتوانیم کارنامه قابل قبولی‬ ‫با پیچیدگی های فراوانی برای اداره کشــور و اقتصاد مواجه بودند‪ ،‬برای این سال سخت به مردم عزیزمان ارائه کنیم‪ .‬روحانی در پایان‬ ‫افزود‪ :‬ما و همه ارکان کشــور و مســئوالن بخصوص بخش های گفت‪ :‬امیدواریم همه ما بتوانیم وفادار به امام (ره) و راه امام و پیرو‬ ‫خصوصی و دولتی در بخش اقتصــاد تالش فراوانی انجام دادیم و خط ایشان تا پایان زندگیمان باقی بمانیم‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫گزارش‬ ‫پیام سرلشکر باقری به مناسبت ‪ 14‬خرداد‪:‬‬ ‫هرنوعخطایمحاسباتیدشمن‬ ‫را قاطعانه و بی درنگ پاسخ‬ ‫خواهیمداد‬ ‫رئیس ستاد کل نیروهای مسلّح در پیامی به مناسبت سالروز ارتحال‬ ‫امام(ره) تصریح کرد‪ :‬نیروهای مســلح جمهوری اســامی ایران‬ ‫لحظه ای از فتنه سازی های نوین علیه این سرزمین غفلت نکرده‬ ‫و هر نوع خطای محاسباتی انان را قاطعانه پاسخ خواهند داد‪ .‬در‬ ‫استانه فرا رسیدن سی و یکمین سالگرد ارتحال ملکوتی بنیانگذار‬ ‫انقالب اسالمی‪ ،‬حضرت امام خمینی (ره)‪ ،‬سردار سرلشکر پاسدار‬ ‫محمد باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلّح پیام تسلیتی صادر‬ ‫ّ‬ ‫کرد‪ .‬متن پیام رئیس ستاد کل نیروهای مسلح به این شرح است‪:‬‬ ‫الرحیم‬ ‫الرحمن ّ‬ ‫بسم اهلل ّ‬ ‫سی و یکمین سالگرد ارتحال جانسوز و ملکوتی معمار کبیر انقالب‬ ‫وبنیانگذارفقیدجمهوریاسالمیایرانحضرتامامخمینی(رحمه‬ ‫اهلل علیه) و پنجاه و هفتمین سالگشت قیام خونین پانزدهم خرداد‬ ‫ماه که مقدمه پیروزی نهضت اســامی و فروپاشــی نظام منفور‬ ‫شاهنشاهی و پدیدار شدن تحوالت شگرف جهانی گردید‪ ،‬را گرامی‬ ‫داشته و به روح تابناک امام بت شکن و احیاگر اسالم ناب محمدی‬ ‫(ص)در عصر جاهلیت ثانی ــ که اســتقالل کشور و ازادی ملت‬ ‫عظیم الشان ایران از یوغ رژیم منحوس و وابسته پهلوی را با استقرار‬ ‫نظام مقدس اسالمی رقم زد ــ درود می فرستیم‪.‬‬ ‫م ّلت ایران بر عمق راهبردی و اقتدار فکری خود‬ ‫افزوده است‬ ‫با گذشت ‪ ۳۱‬سال از عروج اسمانی ان رهبر الهی و زعامت خلف‬ ‫صالح و جانشین شایســته‪ ،‬بصیر و ژرف اندیش ان حضرت‪ ،‬امام‬ ‫خامنه ای عزیز (مدظله العالی ) انقالب و نظام اسالمی به رغم تمامی‬ ‫توطئه ها و فتنه افرینی های اردوگاه سلطه و صهیونیسم و ارتجاع‬ ‫پلید منطقه ای‪ ،‬از جنگ تمام عیار رسانه ای و تهاجم فرهنگی و نرم‬ ‫تا تحریم و جنگ اقتصادی و تهدیدهای نظامی و عملیات روانی‬ ‫بی وقفه و پیوســته‪ ،‬با اتکال به خداوند متعال و راهبری حکیمانه‬ ‫ولی فقیه زمان و تکیه بر ظرفیت ها و توانمندی های ملی و بومی‬ ‫و راهبرد های هوشمندانه و قدرتمند توانسته است بر عمق نفوذ‬ ‫راهبردی و اقتدار فکری و معنوی و وسعت عمل تاثیر گذار برای‬ ‫توانمندسازی بیداری و مقاومت اسالمی و رویارویی ضد استکباری‬ ‫و ضد سلطه ملت ها در جغرافیای جهان اسالم و فراتر از ان بیفزاید‬ ‫و در این راستا نقش افرینی قدرت عملیات گفتمانی خود برای‬ ‫بازیگری مثبت و تعیین کننده در عرصه بین المللی و سنگرهای‬ ‫کلیدی جهان را به واقعیتی ملموس و غیرقابل انکار تبدیل نماید‪.‬‬ ‫مقاومتفعالراهبردمعجزه گونبنیانگذارانقالب‬ ‫مقاومت فعال و پیش رونده و نه مقاومت ایســتا و منفعل! که با‬ ‫تشکیل هســته های مقاومت در جهان اسالم و قدرت نمایی در‬ ‫جبهه مقاومت غرب اسیا متبلور و با شکست توطئه جهانی داعش‬ ‫‪ ،‬تروریســم تکفیری و جنگ های نیابتی و طرح شوم «خاورمیانه‬ ‫بزرگ» و بی تاثیر کــردن رویایی «معامله قرن»‪ ،‬مقدمات خروج‬ ‫امریــکا از منطقه را به مطالبه ای منطقه ای و بلکه جهانی تبدیل‬ ‫کرده اســت‪ ،‬از راهبردهای معجزه گون و غیرقابل باوری است که‬ ‫بی تردید با الهام از اندیشه و وصایای جاودان امام عظیم الشان و‬ ‫راهبردهای حکیمانه و علوی سکاندار شجاع انقالب مقام عظمای‬ ‫والیت و رهبری (مدظله العالی) و وحدت‪ ،‬بصیرت و بیداری ملت‬ ‫ایران و حماسه فداکاری و ایثار نیروهای مسلح و مدافعان حرم ــ که‬ ‫بر پیشانی ان نام سیدالشهدای مقاومت‪ ،‬سردار سرافراز سپهبد حاج‬ ‫قاسم سلیمانی ــ می درخشدحاصل شده است‪.‬‬ ‫م ّلت ایران خروجی اتاق های فکر دشمن را باطل‬ ‫کرده است‬ ‫در چنین ایامی که جامعه بین الملل تحت تاثیر شیوع بیماری کرونا‬ ‫شرایط نادری را سپری می کند و مردم ایران پاسداشت یاد و نام و‬ ‫ارمان امام راحل (ره) در این وضعیت استثنایی را فریضه ای سترگ‬ ‫می داند ؛ خدای بزرگ را شــاکریم کــه به برکت روحیه و اعتقاد‬ ‫قلبی این ملت شایسته و مومن به نصرت الهی و گفتار و رهنمود‬ ‫ولی فقیه؛ خروجی اتاق های فکر و جنگ امریکایی ها و جبهه ضد‬ ‫انقالب داخلی و خارجی که در منشــور هزار رنگ دشمنی های‬ ‫خود‪ ،‬در هم شکســتن روحیه مقاومت و ایستادگی ایران و ایرانی‬ ‫را طراحی و دنبال می کردند باطل و در تصویری معکوس‪ ،‬برخالف‬ ‫خواست «طاغوت اعظم» و قبیله «شیطان بزرگ» ‪ ،‬منظومه اقتدار‬ ‫و عظمت و بلندای عزت و رفعت میهن اسالمی با عبور سرافرازانه‬ ‫از گردنه های سخت و ماجراهای سهمگین‪ ،‬بالنده تر و پر فروغ تر‬ ‫از همیشــه‪ ،‬پشتوانه بنای «تمدن نوین اسالمی» و فراهم سازی‬ ‫مقدمات «ظهور» شده است‪.‬‬ ‫نیروهایمس ّلحازفتنه انگیزی هاینویندشمن‬ ‫غفلتنکرده اند‬ ‫بی شــک در تداوم این راه مبارک و مســیر تمدن ساز‪ ،‬فرزندان‬ ‫غیرتمند ملت شریف ایران در ارتش‪ ،‬سپاه ‪،‬نیروی انتظامی‪ ،‬وزارت‬ ‫دفاع و بسیج مســتضعفین با تجدید عهد دیرین خود با امامین‬ ‫انقالب اسالمی و شهیدان عالیقدر پرچم پر افتخاری که خمینی‬ ‫کبیر (ره) و خامنه ای عزیز (مدظله العالی) برای صیانت از استقالل‬ ‫و تمامیت ارضی و امنیت ملی و پیش روندگی این کشور برافراشته‬ ‫اند‪ ،‬همچنان در اهتزاز نگه داشته و با نصب العین قرار دادن منویات‬ ‫و فرامین فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی) راهبرد «ارتقای‬ ‫قدرت بازدارندگی»‪« ،‬ظرفیت افزایی دفاعی حداکثری» و «روزامد‬ ‫سازی تاکتیک های تهاجمی متناسب با تهدیدهای متصور از جبهه‬ ‫دشمنان»‪ ،‬لحظه ای از فتنه سازی ها و حیله گری های نوین علیه‬ ‫این سرزمین مقدس غفلت نکرده و همانگونه که بارها اعالم کرده ایم‬ ‫«هر نوع خطای محاسباتی انان در هر زمان و هر مکان را قاطعانه و‬ ‫بی درنگ با پاسخ متقابل مواجه خواهیم ساخت‪».‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫ساعت کاری جدید سامانه های ساتنا و پایا اعالم شد‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه‪ 13‬خرداد‪ 1399‬سال سوم شماره‪277‬‬ ‫بانک مرکزی ساعات کاری ساتنا (سامانه تسویه ناخالص اتی) و پایا (سامانه پایاپای الکترونیکی) از یازدهم خرداد ماه تا اطالع ثانوی را اعالم کرد‪ .‬بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران تغییرات جدید در‬ ‫ساعت کاری سامانه های نظام پرداخت ساتنا و پایا را از تاریخ یازدهم خرداد ماه تا اطالع ثانوی به بانک ها ابالغ کرده که در بانک ها اعمال شده و بر اساس ان شهروندان می توانند از سامانه های ساتنا و پایا‬ ‫در روزهای اتی تا اطالع ثانوی استفاده کنند‪ .‬بر اساس جدول منتشر شده‪ ،‬ساعت کاری سامانه ساتنا (سامانه تسویه ناخالص اتی) از یازدهم خرداد ماه تا اطالع ثانوی در دستور پرداخت بین مشتری ‪ 14‬و‬ ‫در دستور پرداخت بین بانکی ‪ 14:30‬دقیقه اعالم شده است‪ .‬بر اساس اعالم بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور‪ ،‬ساعت کاری سامانه پایا (سامانه پایاپای الکترونیکی) از یازدهم خرداد ماه تا اطالع ثانوی در‬ ‫چرخه اول همانند روزهای عادی انجام خواهد شد؛ زمان اغاز پردازش چرخه دوم پایا ساعت‪ 10:45‬و چرخه سوم نیز‪ 13:45‬دقیقه تعیین شده و تسویه بین بانکی چرخه های مزبور نیز در همان روز از طریق‬ ‫ساتنا انجام خواهد شد‪ .‬از سویی دیگر‪ ،‬بدیهی است‪ ،‬شروع چرخه پایا ( شاپرکی) در روزهای تعطیل رسمی ساعت‪ 13:45‬دقیقه اعالم شده است‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫پرداخت یارانه نقدی به متولدان‬ ‫جدید مشروط شد‬ ‫ایین نامه اجرایی منابع و مصارف هدفمندی یارانه ها در جلسه هیئت‬ ‫دولت تصویب شد که بر اساس ان‪ ،‬موالید جدید صرفاً با تایید وزارت‬ ‫تعاون و در صورت وجود منابع به تشخیص سازمان هدفمندی یارانه ها‬ ‫مشــمول دریافت یارانه خواهند بود‪ .‬هیئت وزیران گزارش عملیات‬ ‫گسترده اطفای حریق در منطقه خاییز واقع در استان کهگیلویه و‬ ‫بویراحمد را بررسی کرد‪ .‬وزیر امور اقتصادی و دارایی در این جلسه‬ ‫که عصر یکشنبه به ریاست حجت االسالم والمسلمین حسن روحانی‬ ‫رئیس جمهور برگزار شــد‪ ،‬از افتتاح پنجره واحد سرمایه گذاری که‬ ‫موجب کاهش مدت ثبت شــرکت از ‪ 72‬روز به ‪ 72‬ســاعت شده‬ ‫است‪ ،‬گزارش داد‪ .‬در ادامه‪ ،‬رئیس جمهور ضمن تشکر از این اقدام‬ ‫ارزشمند‪ ،‬به همه دستگاه ها دستور داد در جهت بهبود شاخص های‬ ‫کسب وکار‪ ،‬تکمیل پروژه دولت الکترونیک و کاهش مجوز ها تالش‬ ‫کنند‪ .‬هم چنین‪ ،‬دولت در ادامه به بررســی و تصویب پیشنهاد های‬ ‫دستگاه های اجرایی و ایین نامه های اجرایی قانون بودجه سال ‪1399‬‬ ‫کشورپرداخت‪.‬‬ ‫تصویبایین نامهاجراییمنابعهدفمندییارانه ها‬ ‫هیئــت وزیران در ادامه‪ ،‬با هدف تحقق عدالت‪ ،‬کاهش فقر مطلق و‬ ‫توسعه بهداشت و سالمت مردم و معطوف نمودن پرداخت یارانه به‬ ‫خانوار هــای نیازمند‪ ،‬ایین نامه اجرایی بند (الف) تبصره (‪ )14‬قانون‬ ‫بودجه‪ ،‬موضوع منابع و مصارف هدفمنــدی یارانه ها را به تصویب‬ ‫رســاند‪ .‬مطابق این ایین نامه‪ ،‬وزارت خانه های نفت و نیرو مکلفند‬ ‫از طریق شــرکت های تابعه ذی ربط تمامــی دریافتی های (منابع)‬ ‫مربوطه را از طریق حســاب های مفتوحه خزان هداری کل کشور نزد‬ ‫بانک مرکزی به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها واریز نمایند‪.‬‬ ‫ســازمان هدفمندسازی یارانه ها نیز مکلف است به ازای هر ردیف از‬ ‫دریافتی های فوق‪ ،‬نســبت به افتتاح حســاب نزد بانک مرکزی با‬ ‫هماهنگی خزان هداری اقدام نماید‪ .‬خزان هداری کل کشور نیز موظف‬ ‫است سهم عوارض شهرداری‏ ها و دهیاری‏ ها را به حساب سازمان امور‬ ‫مالیاتی نزد خزان هداری واریز تا سازمان امور مالیاتی عوارض مذکور را‬ ‫به حســاب وزارت کشور برای پرداخت به شهرداری ها و دهیاری ها‬ ‫واریز نماید‪ .‬هم چنین‪ ،‬وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی موظف است‬ ‫با استفاده از کلیه بانک های اطالعاتی نسبت به شناسایی سه دهک‬ ‫باالی درامدی از فهرست یارانه بگیران‪ ،‬با ارائه دلیل و مدرک به افراد‪،‬‬ ‫اقدام کند‪ .‬سازمان هدفمندسازی یارانه ‏ها نیز پس از اعالم وزارت تعاون‬ ‫می بایست نسبت به حذف یارانه خانوار های اعالمی (در اولین نوبت)‬ ‫اقدام نماید‪ .‬الزم به ذکر است‪ ،‬خانوار های حذف شده می توانند نسبت‬ ‫بــه اعتراض در خصوص قطع یارانه خود و افراد تحت تکفل با اعالم‬ ‫رضایت از دسترســی وزارت یادشده به کلیه اطالعات بانکی و ارائه‬ ‫اطالعات و مستندات الزم اقدام نمایند‪ .‬وزارت مذکور نیز مکلف است‬ ‫پس از بررسی مستندات ارائه شده‪ ،‬اسامی سرپرستان خانوار های واجد‬ ‫شرایط دریافت یارانه نقدی را مجددا ًبه سازمان هدفمندسازی یارانه ها‬ ‫اعالم نماید تا در اولین نوبت‪ ،‬پرداخت یارانه نقدی ان ها برقرار شود‪.‬‬ ‫ضمناً موالید جدید صرفاً با تاییــد وزارت تعاون و در صورت وجود‬ ‫منابع به تشخیص سازمان هدفمندی یارانه ها مشمول دریافت یارانه‬ ‫خواهند بود‪ .‬گفتنی اســت‪ ،‬مصارف هدفمندی یارانه ها بابت یارانه‬ ‫نقدی و غیرنقدی خانوارها‪ ،‬حمایت معیشــتی از خانوار های هدف‪،‬‬ ‫خرید تضمینی گندم و یارانه نان‪ ،‬مستمری و یارانه افراد تحت پوشش‬ ‫کمیته امداد امام خمینی(ره)‪ ،‬کاهش فقر مطلق خانوار های تحت‬ ‫حمایتکمیتهمذکوروسازمانبهزیستی‪،‬کاهشهزینه هایمستقیم‬ ‫سالمت مردم‪ ،‬ایجاد دسترسی عادالنه مردم به خدمات بهداشتی و‬ ‫درمانی‪ ،‬کمک به تامین هزینه های تحمل ناپذیر درمان‪ ،‬پوشش دارو‪،‬‬ ‫درمان بیماران خاص و صعب العالج‪ ،‬حق بیمه ســهم دولت اقشار‬ ‫خاص و کمک به رزمندگان معسر‪ ،‬تغذیه و امور رفاهی دانشجویان‪،‬‬ ‫تولید و اشــتغال‪ ،‬حمل ونقل ریلی‪ ،‬مسکن و نهاده های کشاورزی و‬ ‫صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان‪ ،‬روستاییان و عشایر و سایر مصارف‬ ‫هدفمندی‪،‬هزینهخواهدشد‪.‬‬ ‫تصویبایین نامهاجرایی‬ ‫پرداختتسهیالتمسکنبهبازنشستگان‬ ‫هیئــت وزیران ایین نامه اجرایی بند (ز) تبصــره (‪ )16‬قانون بودجه‪،‬‬ ‫موضوع پرداخت تسهیالت مسکن به بازنشستگان را تصویب کرد‪ ،‬بر‬ ‫ایناساس‪،‬به منظورتسهیلدرتامینمسکنبازنشستگانصندوق های‬ ‫کشوری‪ ،‬لشکری و تامین اجتماعی از محل منابع حاصل از بازپرداخت‬ ‫اقساط مسکن مهر ‪ 40‬هزار فقره تسهیالت خرید یا ساخت مسکن با‬ ‫رعایت الگوی مصرف مسکن پرداخت می شود‪ .‬سقف فردی تسهیالت‬ ‫پرداختی در کالن شهر ها ‪ 500‬میلیون ریال و سایر شهر ها و روستا ها‬ ‫‪ 400‬میلیون ریال تعیین می شود‪ .‬نرخ تسهیالت مذکور در شهر تهران‬ ‫‪ 9‬درصد‪ ،‬مراکز استان ها هفت درصد و سایر مناطق شهری و روستایی‬ ‫چهار درصد تعیین می شــود‪ .‬گفتنی اســت‪ ،‬بازنشستگان کشوری‪،‬‬ ‫لشگری و تامین اجتماعی برای دریافت تسهیالت مذکور باید طی ‪10‬‬ ‫سال گذشته خود و همسرشان فاقد واحد مسکونی و از تسهیالت خرید‬ ‫یا ساخت مسکن استفاده ننموده باشند‪ .‬سپری شدن حداقل پنج سال‬ ‫از تاریخ بازنشستگی و دریافت مستمری کمتر از سی میلیون ریال در‬ ‫ماه‪ ،‬از دیگر شرایط اخذ این تسهیالت است‪ .‬الزم به ذکر است‪ ،‬افراد با‬ ‫سابقه بازنشستگی باالتر در اولویت پرداخت تسهیالت قرار دارند‪ ،‬ضمناً‬ ‫تســهیالت مزبور صرفاً برای واحد های کمتر از ‪ 15‬سال ساخت قابل‬ ‫پرداخت بوده و مدت بازپرداخت اقساط ان ‪ 10‬سال تعیین می شود‪.‬‬ ‫درباره انتشار اوراق قرضه در شرایط فعلی اقتصاد ایران‬ ‫درامد‪۱۰۰‬هزار میلیاردی دولت با اصالحات مالیاتی‬ ‫دولت با مصوبه اخیر شورای هماهنگی سران قوا و قانون بودجه سال‬ ‫جاری جمعاً مجوز انتشار ‪ ۲۴۰‬هزار میلیارد تومان اوراق قرضه را در‬ ‫اختیار دارد؛ دولتی که فرصت زیادی برای انجام اصالحات ساختاری‬ ‫در بودجه ســنواتی در اختیار داشت اما از این فرصت ها بهره نبرد و‬ ‫از کنار پیشنهادات و راهکارهای موثری که از سوی بدنه کارشناسی‬ ‫ســازمان برنامه مطرح شده بود هم گذشت و الیحه بودجه سال ‪۹۹‬‬ ‫را با همان رویه های اشــتباه گذشته و در حالی که کسری بودجه ای‬ ‫تا ‪ ۲۰۰‬هزار میلیارد تومانی در دل پنهان داشــت‪ ،‬به مجلس تقدیم‬ ‫کرد‪ .‬در همان زمان کارشناســان پیش بینی می کردند که دولت بار‬ ‫دیگر سناریوی سال ‪ ۹۸‬را برای تامین بودجه عمومی و جبران کسری‬ ‫بودجــه خود به کار می گیرد و با تصویب الیحه بودجه از ســر رفع‬ ‫تکلیف در مجلس‪ ،‬کار اصلی را در جلســات شورای عالی هماهنگی‬ ‫اقتصادی سران قوا پی خواهد گرفت‪ .‬این اتفاق نهایتاً با تصمیم اخیرا ً‬ ‫شورای هماهنگی سران قوا کلید خورد و به دولت اجازه داده شد ‪۱۵۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومان اوراق قرضه منتشر کند‪ .‬این درحالی است که در‬ ‫قانــون بودجه ‪ ۹۹‬نیز اجازه انتشــار ‪ ۹۰‬هزار میلیارد تومان اوراق به‬ ‫دولت داده شده است‪ .‬بدین ترتیب دولت با عوض کردن نام استقراض‬ ‫از بانک مرکزی و مطرح کردن ان در جامعه به عنوان روش رایج در‬ ‫دنیا برای تامین کسری بودجه‪ ،‬عم ً‬ ‫ال راحت ترین و پرخطرترین راه را‬ ‫بــرای طی کردن باقیمانده راه خود تا پایان خدمت این دولت به کار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫انتشار اوراق قرضه متناسب‬ ‫با شرایط فعلی اقتصاد ایران نیست‬ ‫در همین ارتباط سید محمد هادی سبحانیان‪ ،‬کارشناس اقتصادی‪،‬‬ ‫معتقد است‪ ،‬انتشار اوراق قرضه راهی متداول در کشورهای مختلف‬ ‫دنیا برای جبران کسری بودجه است اما مفروضاتی که در کشورهای‬ ‫دیگر برای انتشــار ان مطرح است‪ ،‬در کشور ما هم برقرار نیست‪ .‬به‬ ‫عبارتی وقتی می خواهیم یک روش پیاده شــده در کشوری دیگر را‬ ‫پیاده کنیم اول باید فکر کنیم که ایا پیش نیازهای ان را ما نیز داریم‬ ‫یا خیر‪ .‬بدیهی اســت در صورتی که پیش نیازها برقرار نباشد روش‬ ‫نیز باید تغییر کند و راهکارها متناســب با زیســت بوم کشور اتخاذ‬ ‫شود‪ .‬یکی از منابع تامین کسری بودجه در همه کشورها انتشار اوراق‬ ‫قرضه اســت اما وضعیت کسری بودجه در کشور ما با سایر کشورها‬ ‫تفاوت هایی دارد‪ .‬این تفاوت بسیار مهم این است که بر خالف بسیاری‬ ‫از کشورها کسری بودجه در کشور ما ساختاری‪ ،‬دائمی و فزاینده است‬ ‫و چشــم انداز کوتاه مدتی هم برای برطرف شدن یا حتی کاهش ان‬ ‫وجود ندارد‪ .‬وی با اشــاره به راهکارهای جایگزین انتشار اوراق قرضه‬ ‫گفت‪ :‬ما به طرق مختلف می توانیم کسری بودجه را کم کنیم که البته‬ ‫این اتفاق نیاز به عزم جدی تصمیم گیران دارد که با انجام اصالحاتی‬ ‫در ســمت منابع و مصارف بودجه‪ ،‬کســری بودجه را حتی المقدور‬ ‫کاهش دهند و انچه واقعاً از طرق دیگر قابل تامین نیست را از مسیر‬ ‫اوراق تامین مالی کنند‪ .‬که البته متاســفانه در کشور ما هیچکدام از‬ ‫مسیرهای اصالح ســاختاری بودجه به صورت جدی پیگیری نشده‬ ‫است‪ .‬عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی تاکید کرد‪ :‬قطعاً پیشنهاد‬ ‫اول برای رفع کسری بودجه دولت‪ ،‬انتشار اوراق نخواهد بود‪ .‬یکی از‬ ‫دالیل ان این است که اگر حجم بســیار باالی اوراق در بازار عرضه‬ ‫شــود این امر به صورت مستقیم یا غیرمستقیم بسته به اینکه بانک‬ ‫مرکزی مجبور به خرید اوراق شود یا بانک ها‪ ،‬تورم و نااطمینانی ناشی‬ ‫از ان را در اقتصاد افزایش خواهد داد و همین امر به انگیزه ســرمایه‬ ‫گذاری و تولید در کشور اسیب جدی خواهد زد‪ .‬سرپرست معاونت‬ ‫پژوهش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس گفت‪ :‬پیشنهادی که‬ ‫می توان مطرح کرد این اســت که اوالً انتشار اوراق محدود و مقید به‬ ‫بازه زمانی ‪ ۴‬تا ‪ ۶‬ماهه شود و انتشار بیشتر اوراق منوط به اصالحات‬ ‫همزمان در منابع و مصارف دولت شــود‪ .‬این اصالحات نیز می تواند‬ ‫با ســرعت از طریق مجلس یازدهم و یا شورای هماهنگی سران قوا‬ ‫پیگیری و تصویب شود‪.‬‬ ‫اصالح مالیاتی ‪ ۱۰۰‬هزار میلیارد درامد برای دولت دارد‬ ‫محمد مهدی موحدی بکنظر‪ ،‬دیگر کارشــناس اقتصادی نیز گفت‪:‬‬ ‫ال چاره بیچارگی دولت اســت و عم ً‬ ‫انتشــار اوراق عم ً‬ ‫ال چیز دیگری‬ ‫وجود ندارد که بخواهد به ان متوســل شود؛ اما این رفع مسئولیت‬ ‫از دولت نمی کند‪ .‬به عنوان نمونه در رفع اشــکاالت ســاختاری‪ ،‬دو‬ ‫سال پیش رهبری از سازمان برنامه و بودجه خواستند که اصالحاتی‬ ‫ساختاری پیشنهاد دهد‪ .‬اما اتفاق خاصی نیفتاد‪ .‬وی افزود‪ :‬نظام مالیاتی‬ ‫مــا قابلیت تغییر را دارد‪ .‬نظام مالیاتی بــه قدری قابلیت دارد که به‬ ‫وسیله ان می توانیم قدر قابل توجهی از کسری بودجه را جبران کنیم‪.‬‬ ‫بــه عنوان نمونه ما حدود ‪ ۵۰‬هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی داریم‪،‬‬ ‫‪ ۴۰‬تا ‪ ۴۵‬درصد اقتصاد کشــور نیز مشمول مالیات نبوده و یا معاف‬ ‫از مالیات هســتند از مجموع این موارد می توانیم ‪ ۱۰۰‬هزار میلیارد‬ ‫تومان اورده داشته باشیم‪ .‬موحدی ادامه داد‪ :‬بحث استفاده از اوراق‬ ‫در بسیاری از کشورها عمومیت داشته و نه تنها برای جبران کسری‬ ‫بودجه بلکه به عنوان ابزاری برای عملیات بازار باز اســتفاده می شود‪.‬‬ ‫دولت با انتشــار اوراق نوعی بازار بدهی ایجاد می کند تا انعطاف الزم‬ ‫را برای کنترل نرخ بهره و نرخ تورم پیدا کند‪ .‬وی درباره کشش این‬ ‫بازار برای رشــد در ایران گفت‪ :‬اوراق بدهی ممکن است در کشورها‬ ‫به صورت متفاوت اســتفاده شود اما به طور کلی نوعی بدهی داخلی‬ ‫در برابر بدهی خارجی است‪ .‬در ایران‪ ،‬دولت در بدبینانه ترین حالت ‪،‬‬ ‫حدود هزار هزار میلیارد تومان بدهی داخلی دارد که نسبت به ‪GDP‬‬ ‫رقم کمی اســت‪ .‬این رقم در برخی از کشورها باالتر و از حتی بعضاً‬ ‫بازنشستگان بی خانه‬ ‫خبر خوش برای‬ ‫ِ‬ ‫پرداخت‪ ۴۰‬هزار وام‪ ۵۰‬میلیونی مسکن‬ ‫با سود ‪ ۴‬تا ‪ ۹‬درصد‬ ‫هیات وزیران ایین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (‪ )۱۶‬قانون بودجه‪ ،‬موضوع پرداخت تسهیالت‬ ‫مسکن به بازنشستگان را تصویب کرد‪ .‬بر اساس ایین نامه اجرایی بند (ز) تبصره (‪ )16‬قانون‬ ‫بودجه‪،‬بهمنظورتسهیلدرتامینمسکنبازنشستگانصندوق هایکشوری‪،‬لشکریوتامین‬ ‫اجتماعی از محل منابع حاصل از بازپرداخت اقساط مسکن مهر‪ 40‬هزار فقره تسهیالت خرید‬ ‫یا ساخت مسکن با رعایت الگوی مصرف مسکن پرداخت می شود‪ .‬سقف فردی تسهیالت‬ ‫پرداختی در کالن شهر ها‪ 500‬میلیون ریال و سایر شهر ها و روستا ها‪ 400‬میلیون ریال تعیین‬ ‫می شود‪.‬نرختسهیالتمذکوردرشهرتهران‪ 9‬درصد‪،‬مراکزاستان هاهفتدرصدوسایرمناطق‬ ‫شهری و روستایی چهار درصد تعیین می شود‪ .‬گفتنی است‪ ،‬بازنشستگان کشوری‪ ،‬لشگری و‬ ‫تامین اجتماعی برای دریافت تسهیالت مذکور باید طی ‪ 10‬سال گذشته خود و همسرشان‬ ‫فاقد واحد مسکونی بوده و از تسهیالت خرید یا ساخت مسکن استفاده ننموده باشند‪ .‬سپری‬ ‫شدن حداقل پنج سال از تاریخ بازنشستگی و دریافت مستمری کمتر از سی میلیون ریال در‬ ‫ماه‪ ،‬از دیگر شرایط اخذ این تسهیالت‬ ‫است‪ .‬الزم به ذکرست‪ ،‬افراد با سابقه‬ ‫بازنشستگی باالتر در اولویت پرداخت‬ ‫تسهیالت قرار دارند‪ .‬ضمناً تسهیالت‬ ‫مزبور صرفــاً برای واحد های کمتر از‬ ‫‪ 15‬سال ساخت قابل پرداخت بوده و‬ ‫مدت بازپرداخت اقساط ان ‪ 10‬سال‬ ‫تعیینمی شود‪.‬‬ ‫از ‪ GDP‬نیز بیشــتر اســت بنابراین دولت می تواند با فراهم کردن‬ ‫مقدمات ان این بدهی داخلی را بیشــتر کند اما نباید تنها با هدف‬ ‫جبران کسری بودجه و بدون فراهم کردن مقدمات این اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫‪ ۳‬ایراد انتشار اوراق در شرایط اقتصاد ایران‬ ‫بکنظر گفت‪ :‬وقتی سخن از انتشــار اوراق می شود‪ ،‬باید دید دولت‬ ‫برای چه هدفی می خواهد اوراق را منتشــر کند‪ .‬در ایران اســتفاده‬ ‫از این اوراق صرفاً برای بدهکاری موقت است و هدف بلندمدت تری‬ ‫نداشته و مالحظاتی و اشــکاالتی وجود دارد که حتماً باید در نظر‬ ‫رفته شود‪ .‬وی درباره اشکال اول انتشار اوراق بدهی در شرایط فعلی‬ ‫ایران گفت‪ :‬اشــکال اول این اســت که خیلی از کشورها در کسری‬ ‫بودجه مشکالت ما را ندارند‪ .‬ما تا مدت ها مشکل عجیب غریبی مانند‬ ‫بیماری هلندی و وابستگی به درامدهای نفتی داشتیم و به یکباره‬ ‫درامدهای نفتی ما قطع شد‪ .‬نکته بعدی این است که اوراق‪ ،‬تثبیت‬ ‫کننده نرخ بهره است‪ .‬چراکه دولت باید با یک نرخ موثر این اوراق را‬ ‫منتشر کند و با توجه به تورم‪ ،‬نرخ بهره در نرخ باالیی تثبیت شده و‬ ‫چسبندگی پیدا می کند‪ .‬این موضوع هم نقدینگی را افزایش می دهد‬ ‫هم منجر به متوقف شدن تولید به جهت نرخ بهره باال می شود‪ .‬عضو‬ ‫هیئت علمی دانشگاه شاهد ادامه داد‪ :‬نکته بعدی این است که دولت‪،‬‬ ‫اوراق قرضه را یا باید با نرخ موثر منتشر کند یا بانک ها و بانک مرکزی‬ ‫را مجاب کند که این اوراق را بخرند‪ .‬در حالت دوم نقض غرض اتفاق‬ ‫می افتد چرا که تکیه بر پایه پولی خواهد بود و نه نقش اوراق در بازار‬ ‫باز‪ .‬اگر بانک ها مجاب شوند که اوراق را بخرند تا وثیقه ای نزد بانک‬ ‫مرکــزی بگذارند عم ً‬ ‫ال افزایش پایه پولی رقم خواهد خورد و باز هم‬ ‫تورم ایجاد می شود‪ .‬البته این رشد نقدینگی عالوه بر ان بازپرداختی‬ ‫است که دولت باید به خریداران اوراق بدهد‪ .‬این کارشناس اقتصادی‬ ‫افزود‪ :‬اصطالح «پانزی گیم» به این معنی است که دولت برای اینکه‬ ‫قرض خودش را بدهد دوباره باید قرض بگیرد؛ در شرایط متعادل تر‬ ‫و رقم کمتر وقتی کشــورها به صورت مقطعی دچار کسری بودجه‬ ‫می شوند با تعمیق این بازار میزان نقدینگی را با هدف ثبات بخشی‬ ‫بــه اقتصاد مدیریت می کنند و برای جبران پول اوراق از پانزی گیم‬ ‫اســتفاده می کنند اما این کار در کشور ما مقطعی نیست‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬بازار بدهی باید شــکل بگیرد امــا این بازار قواعد خاص خود را‬ ‫دارد و نمی تــوان به یکباره ان را ایجاد کــرد بلکه باید مقدمات ان‬ ‫فراهم شــده باشد‪ .‬این کارشناس اقتصادی با اشاره به مزایای اوراق‬ ‫مشارکت گفت‪ :‬اوراق مشارکت و اوراق قرضه تفاوت هایی با یکدیگر‬ ‫دارنــد برخی مراجع‪ ،‬اوراق قرضه را شــرعی نمی دانند اما در اوراق‬ ‫مشارکت بحث پروژه درمیان است و این پروژه به وسیله پول مردم‬ ‫تامین مالی می شود و پس از تکمیل پروژه از محل بهره برداری ان‪،‬‬ ‫سود به مردم می رسد‪.‬‬ ‫واردات خودروهای باالی ‪ ۲۵۰۰‬سی سی‬ ‫با سرمایه گذاری خارجی مجاز شد‬ ‫معــاون فنی و امورگمرکــی گمرک ایران از مجاز شــدن واردات‬ ‫خودروهای باالی ‪ ۲۵۰۰‬ســی ســی با ســرمایه گذاری خارجی‬ ‫خبر داد‪ .‬مهرداد جمال ارونقی گفت‪ :‬مســافران غیرمقیم ایران که‬ ‫با خودروی شــخصی خود وارد کشور می شوند‪ ،‬هرگاه جواز عبور‬ ‫مانند کارنه دوپاساژ‪ ،‬از کانون های جهانگردی کشورهای ملحق به‬ ‫قرارداد گمرکی ورود موقت وسایل نقلیه شخصی در دست داشته‬ ‫و به گمرک ورودی ارائه دهند می توانند تا ســه ماه‪ ،‬بدون الزام به‬ ‫تسلیم اظهارنامه یا تادیه تضمینی به گمرک‪ ،‬از وسیله نقلیه خود‬ ‫در کشور استفاده نمایند و یا در مدت مذکور چندین بار با وسیله‬ ‫خود از راه های مجاز وارد و خارج شوند؛ البته گمرک ایران می تواند‬ ‫به درخواست متقاضی در صورت داشتن عذر موجه مدت استفاده‬ ‫از وسیله نقلیه در داخل کشور را حداکثر تا پایان مدت اعتبار جواز‬ ‫تمدید نماید‪.‬این مقام مسئول افزود‪ :‬استفاده از مزایای اشاره شده ‬ ‫منوط به این است که جواز یاد شده برای ورود وسیله نقلیه به ایران‬ ‫دارای اعتبار باشــد؛ همچنین مندرجات و اوصاف مذکور در جواز‬ ‫عبور با مشخصات وسیله نقلیه وارده مطابق باشد و در هیچ یک از‬ ‫قسمت های مختلف جواز یاد شده اثار قلم خوردگی وجود نداشته‬ ‫باشد‪ ،‬مگر اینکه کانون صادرکننده جواز‪ ،‬اصالحی را که به عمل امده‬ ‫با مهر و امضای خود گواهی کرده باشــد‪ .‬باید توجه داشت ایرانیان‬ ‫مقیم خارج از کشور به شرطی می توانند از مقررات این ماده استفاده‬ ‫نمایند که قبل از ورود به ایران حداقل سه ماه متوالی در خارج اقامت‬ ‫داشته باشند‪.‬ارونقی با اشاره به تصویب نامه اخیر هیات وزیران در این‬ ‫ارتباط گفت‪ :‬عالوه بر شرایط کلی فوق‪ ،‬با توجه به پیشنهاد وزارت‬ ‫امور اقتصادی و دارایی‪ ،‬هیات وزیران در اردیبهشت ماه سال جاری‬ ‫طی تصویب نامه ای شــرایط ورود موقت خودروی سواری توسط‬ ‫سرمایه گذاران خارجی را اعالم نمود‪ .‬بر اساس این مصوبه گمرک‬ ‫می تواند برای ان دسته از سرمایه گذاران خارجی که مجوز قانونی‬ ‫الزم را دریافت نموده اند‪ ،‬پس از شروع عملیات اجرایی طرح و ورود‬ ‫تمام یا بخشی از سرمایه خارجی به کشور با تایید سازمان سرمایه‬ ‫گذاری‪ ،‬به ازای هر (‪ )300‬هزار دالر سرمایه گذاری خارجی یا معادل‬ ‫ان به ارزهای دیگر که جذب و وارد شده باشد‪ ،‬یک دستگاه و حداکثر‬ ‫تا سقف سه دستگاه خودروی سواری نو موردنیاز را بدون ارائه جواز‬ ‫عبور و صرفاً پس از انجام تشریفات گمرکی و اخذ تضامین الزم‪ ،‬به‬ ‫مدت یک سال و قابل تمدید تا پنج سال‪ ،‬ورود موقت نماید‪ .‬معاون‬ ‫امور گمرکی گمرک ایران در خاتمه با اشاره بر اینکه منعی جهت‬ ‫ورود موقت خودروهای سواری باالی ‪ 2500‬سی سی به نظر نمی‬ ‫رسد‪ ،‬همچنین گمرک می تواند تضمین الزم جهت ورود موقت این‬ ‫خودروها را به صورت بیمه نامه معتبر دریافت و اجازه ورود موقت را‬ ‫صادر نماید گفت‪ :‬شیوه نامه اجرایی این تصویب نامه‪ ،‬به زودی پس از‬ ‫برگزاری جلسه مشترکی فیمابین گمرک و سازمان سرمایه گذاری‬ ‫و تایید مراجع ذیصالح جمع بندی و جهت اقدام الزم به گمرکات‬ ‫اجرایی کشور ابالغ خواهد شد‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای‪ ۱۴ ،‬خردادماه بمناسبت سی و یکمین سالروز رحلت حضرت امام خمینی رحمه اهلل‪ ،‬در یک سخنرانی زنده ی تلویزیونی با ملت ایران سخن خواهند‬ ‫گفت‪ .‬حضرت ایت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب‪ ۱۴ ،‬خردادماه بمناســبت سی و یکمین سالروز رحلت حضرت امام خمینی رحمه اهلل‪ ،‬در یک سخنرانی زنده ی تلویزیونی با‬ ‫ملت ایران سخن خواهند گفت‪ .‬بیانات رهبر انقالب ساعت ‪ ۱۱‬روز چهارشنبه‪ ،‬از سایت‪ ،‬اینستاگرام و توئیتر ‪ KHAMENEI.IR‬و شبکه های صدا و سیمای جمهوری اسالمی‬ ‫ایران بصورت زنده پخش خواهد شد‪ .‬مراسم ســالگرد رحلت بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی که هرسال با سخنرانی حضرت ایت اهلل خامنه ای در حرم مطهر امام خمینی(ره)‬ ‫برگزار میشد‪ ،‬با توجه به دستورالعمل های بهداشتی ستاد ملی مبارزه با کرونا مبنی بر عدم برگزاری تجمعات‪ ،‬امسال در حرم مطهر برگزار نمی شود‪.‬‬ ‫پروندهمشکالتهنرمندانتئاتری‬ ‫از تعیین خسارت تا حقوق ایام بیکاری نمایشی ها‬ ‫در چهار ماه گذشته و در ایام تعطیلی کامل سالن های نمایشی به طور‬ ‫مداومپیگیرانعکاساخبارمربوطبهچالش هایهنرمنداندرایامکرونایی‬ ‫و پیگیری مشکالتشان‪ ،‬انعکاس انها به مســئوالن اداره کل هنرهای‬ ‫نمایشی باالترین مقام نمایشی کشور و وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫بوده که بخشــی از انها به بار نشسته و برخی نیز در روزها و هفته های‬ ‫اتی قول اجرایی شدن گرفته اند‪ .‬کمتر از چهار ماه از تعطیلی کامل همه‬ ‫فعالیت های هنری اعم از سینما و تئاتر در سراسر کشور به دلیل شیوع‬ ‫ویروس کرونا می گذرد که این تعطیلی رسما اقتصاد زندگی هنرمندان و‬ ‫گروه های نمایشی و سالندارها را فلج کرده است به طوریکه همه چالش ها‬ ‫و مشکالت پیش از این نیز بیشتر نمود پیدا کرده و مشاغل را تحت تاثیر‬ ‫قرار داده اســت‪ .‬با توجه به اینکه تئاتر پیش از این نیز به عنوان شغل‬ ‫محسوب نمی شده و در زمره مشاغل نیست بنابراین انتظار بیمه بیکاری‬ ‫و سایر مزایا و خسارات از سازمان بیمه و وزارت کار نیز نمی تواند داشته‬ ‫باشد و خود این به چالش های بیشتری در زندگی هنرمندان تبدیل شده‬ ‫است‪ .‬برای بررسی مهمترین چالش های ایام کرونایی هنرمندان تئاتر‬ ‫در این دوره مطالب زیادی منتشر کردیم که بخشی از مهمترین انها را‬ ‫اینجا به اختصار بازگو می کنیم‪ :‬امید اسدی مدیر تماشاخانه خصوصی‬ ‫«ایران تماشــا» در این باره می گوید‪ :‬تئاتر پیش از این نیز مظلوم بود‬ ‫و تماشــاخانه های خصوصی هزار مشکل داشتند حال که دیگر با این‬ ‫تعطیلی و اجاره بهاها زنگ خطر تعطیلی سالن ها نواخته شده است‪ .‬از‬ ‫‪ 120‬میلیون اجاره بهای سالن تنها نیمی از ان توسط مالک بخشیده‬ ‫شــده و نیم دیگر را باید بپردازیم که خود این در شرایط پس از کرونا‬ ‫برایمان بار روانی زیادی دارد‪ .‬هنوز دولت کمکی به تماشاخانه ها نکرده‬ ‫و خسارتی پرداخت نشده است‪ .‬داود فتحعلی بیگی ‪ ،‬پیشکسوت عرصه‬ ‫نمایش های ایینی و سنتی نیز می گوید این روزها خیلی از این بچه ها و‬ ‫گروه ها نه حقوقی و نه مستمری دارند‪ ،‬چرا که کارشان منحصر به همین‬ ‫اجراهایشان بوده است‪ .‬بهرحال مشاغل هنری بستگی به حضور مردم‬ ‫دارند حتی مشاغلی مثل نقاشی هم که بستگی به حضور مردم ندارند‪،‬‬ ‫باز هم اگر بخواهند در ســبد خانوار بروند‪ ،‬باید ارتباطات داشته باشند‪.‬‬ ‫حسن باستانی‪ ،‬کارگردان تئاتر هم دیگر چالش این عرصه را اعتمادسازی‬ ‫مجدد مردم برای پس از کرونا و حضور پیداکردن در سالن های تئاتر و‬ ‫سینما می گوید‪ :‬مردم اجباری برای دیدن تئاتر و سینما ندارند چرا باید‬ ‫خود و خانواده شان را برای دیدن یک فیلم و تئاتر به خطر بیاندازند‪ ،‬هیچ‬ ‫وقت اینکار را نمی کنند عقل سلیم می گوید که این نان شب نیست که‬ ‫محتاج باشی! برای همین به نظر من بعد از بازگشایی مراکز فرهنگی فکر‬ ‫نمی کنم استقبالی از نمایش ها شود االن خود گروه ها هم برای تمرین‬ ‫کارها مشــکل دارند و ریسکش باال و شرایط سختی است‪ .‬به همین‬ ‫دلیل فکر می کنم اگر کســی بخواهد بیاید و کاری ببیند دل به دریا‬ ‫زده است‪ .‬کمال هاشمی‪ ،‬دیگر کارگردان تئاتر نیز می گوید‪ :‬متاسفانه‬ ‫ما اصال هویتی به لحاظ شــغلی نداریم اگر یک جا بگوییم ما هنرمند‬ ‫تئاتر هستیم‪ ،‬طوری نگاهمان می کنند که انگار وجود خارجی نداریم‪.‬‬ ‫این به رســمیت نشناختن شغل ما خود داستان تلخی است که زیان‬ ‫به حرفه ما را دو برابر می کند‪ .‬حال از همینجا مشــخص می شود که‬ ‫مهمترین مشکالت عرصه تئاتر در ایام کرونایی و چه بسا پیش از ان به‬ ‫بحث تعریف شغل تئاتر از سوی دولت و وزارت کار‪ ،‬تعیین خسارت های‬ ‫گروه های اسیب دیده ایام کرونا و سالندارها‪ ،‬اعتمادسازی مردم پس از‬ ‫بازگشــایی سالن ها باز می گردد که در این عرصه مسئوالن می بایست‬ ‫پاسخگو باشند‪ .‬سیروس همتی‪ ،‬بازیگر و کارگردان تئاتر نیز درباره عدم‬ ‫تعریف شغل برای هنرمندان تئاتر می گوید‪ :‬تئاتر واقعا هنر مظلومی است‬ ‫و هیچگاه مسئولین به این تئاتری ها درست نگاه نکرده اند‪ .‬همیشه بین‬ ‫حوزه های موســیقی و سینما و تجسمی‪ ،‬تئاتر اولویت اخر بوده است‪.‬‬ ‫هر چند که هیچ خطری هم هیچگاه برای کسی نداشتیم و هنرمندان‬ ‫ماخوذ به حیایی هستیم‪ .‬برای احراز شغل دانستن تئاتر کاری ندارد یک‬ ‫کدملی دولت از هنرمندان بخواهد راحت همه شناسایی می شناسند هیچ‬ ‫کار دشواری هم نیست همه رزومه شان در مرکز هنرهای نمایشی و خانه‬ ‫تئاتر موجود است‪ .‬من به شما قاطع می گویم که ادامه این وضعیت برای‬ ‫هنرمندان خیلی خطرناک است‪ .‬فکر می کنم با این وضع اوضاع بشدت‬ ‫نابسامان و زندگی خیلی سخت می شود و مسئوالن وزارت هم باید توجه‬ ‫کنند وگرنه کمیت دولت بیش از این لنگ می شود‪.‬‬ ‫فعالیت های انجام شده از سوی مسئوالن‬ ‫چندی پیش دو اطالعیه از سوی مرکز هنرهای نمایشی وزارت فرهنگ‬ ‫و ارشاد اسالمی درباره بیمه تامین اجتماعی و تعیین خسارت های ایام‬ ‫کرونایی بدین شرح منتشر شد ‪ :‬بخشی از حمایت های غیرمستقیم مانند‬ ‫ایجاد تسهیالت برای بیمه تامین اجتماعی هنرمندان توسط صندوق‬ ‫اعتباری هنر در حال پیگیری اســت‪ .‬همچنین بــا هدف حمایت از‬ ‫موسسات و گروه های نمایشی که اماکنی را از دستگاه های اجرایی اجاره‬ ‫کرده اند‪ ،‬هیئت محترم وزیران در جلســه ‪ 99/۲/3‬مصوب کرده است‬ ‫که «کلیه دســتگاه های اجرایی و شهرداری های سراسر کشور مجازند‬ ‫نسبت به امهال یا بخشــودگی کامل اجاره بهای اماکن واگذار شده به‬ ‫بخش خصوصی در طول دوره تعطیلی مربوط به جلوگیری از انتشــار‬ ‫ویروس کرونا یا افزایش دوره بهره برداری حســب شرایط و چهارچوب‬ ‫واگذاری اقدام کنند‪ ».‬پس از بررســی و جمع اوری اطالعات نمایش ها‬ ‫در فاز اول مربوط به شــهر تهران با استناد به پروانه های صادر شده از‬ ‫ســوی شورای ارزشــیابی و نظارت این اداره کل‪ ،‬فهرست ‪ ۱۸۶‬اثر در‬ ‫بیش از ‪ ۱۰۶‬تاالر نمایشی و همچنین ‪ ۳۰‬برنامه سرگرمی های نمایشی‬ ‫احصا شده است‪ .‬این اطالعات در قالب فایل ‪ pdf‬قابل دسترسی است‪.‬‬ ‫اطالعات تماشاخانه های فعال در حال تجمیع و تطبیق با سوابق موجود‬ ‫در این اداره کل است‪ .‬منظور از تماشاخانه های فعال‪ ،‬اماکنی هستند که‬ ‫در طول سال بیش از ‪ ۵‬اثر نمایشی در ان ها اجرای عمومی شده باشد‪.‬‬ ‫پس از تجمیع اطالعات مذکور و نیز ابالغ مبلغ حمایتی از سوی دولت‪،‬‬ ‫میزان حمایت ها و شــیوه انجام ان اعالم خواهد شد‪ .‬در همین دوره‬ ‫مهلتی نیز برای جمع اوری اطالعات گروه های اسیب دیده کرونایی از‬ ‫سوی وزارت ارشاد تعیین شد که کسب و کارهای این عرصه توانستند‬ ‫اطالعاتشان را در این زمینه وارد کنند‪ .‬اتابک نادری در این دوره به عنوان‬ ‫مسئول مشخص کردن گروه ها و هنرمندان خسارت دیده منصوب شد‬ ‫و هم اکنون نیز لیست همه گروه های تهرانی و شهرستانی و سالن های‬ ‫خصوصی فعال مشخص شده است‪.‬‬ ‫پیگیری تخصیص اعتبارات گروه های خسارت دیده‬ ‫به تازگی خبری مبنی بر توزیع تسهیالت به تفکیک رسته های به شدت‬ ‫اســیب دیده ناشی از کرونا از ســوی دولت منتشر شد که شامل ‪40‬‬ ‫هزار میلیارد تومان اســت که بند دهم ان به پرداخت خسارت مراکز و‬ ‫مجتمع های فرهنگی‪ ،‬اموزشی‪ ،‬هنری و اموزشگاهی می رسد و وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی نیز مســئول توزیع بخشی از این خسارت ها‬ ‫خواهد بود که به عرصه های سینما‪ ،‬تئاتر‪ ،‬کنسرت و هنرهای تجسمی‬ ‫می رسد‪ .‬بر اساس این شیوه نامه میزان تسهیالت اعطایی به هر یک از‬ ‫بخش های مطرح شده در جدولی مشخص شده و برای وزارت فرهنگ‬ ‫و ارشــاد اسالمی نیز میزان ‪ 9154‬میلیارد تومان خواهد بود‪ .‬در توزیع‬ ‫‪ 9154‬میلیارد تومان تعیین شــده ‪ ،‬وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‪،‬‬ ‫وزارت امــوزش و پرورش ‪ ،‬وزارت علوم‪ ،‬تحقیقــات و فناوری و وزارت‬ ‫تعاون ‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی با هم شــریک هستند‪ .‬قادر اشنا مدیرکل‬ ‫هنرهای نمایشی در این باره طی چند گفت وگو و پیگیری می گوید که‬ ‫درجلساتمختلفپیگیرمطالباتهنرهاینمایشیوخسارت هاهستیم‬ ‫که امیدواریم به زودی این اتفاق بیافتد و بتوانیم طبق لیستی که برای‬ ‫سالن ها و هنرمندان و گروه های نمایشی خسارت دیده استانی و تهرانی از‬ ‫نمایش های صحنه ای تا خیابانی مشخص کردیم‪ ،‬خسارت ها را پرداخت‬ ‫کنیم یعنی هر زمان که تکلیف ســهم وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫مشخص شود ما هم به سرعت تقسیم خسارت ها را در عرصه هنرهای‬ ‫نمایشیمشخصمی کنیم‪.‬‬ ‫راهکارهای رفع چالش های دیگر تئاتر‬ ‫دکتر محمدرضا خاکی‪ ،‬استاد دانشگاه درباره وضعیت فعلی کرونایی تئاتر‬ ‫می گوید‪ :‬به نظر من کرونا یک جاهایی برای تئاتر ما سبب خیر هم شد‪.‬‬ ‫منظورم این است که شــرایط تئاتر ما خیلی هم خوب نبود که البته‬ ‫بدتر شده باشد! یک زمانی خاطرم می اید به یک سالن خصوصی رفتم‬ ‫مدتی که روی صندلی نشستم احساس کردم هیچ امنیتی ندارم و حتی‬ ‫یک کپسول ضدحریق هم در این سالن وجود نداشت‪ ،‬خب چطور اسم‬ ‫این ســالن را ما سالن خصوصی گذاشتیم درحالیکه هیچ امنیتی این‬ ‫سالن ندارد؟! یکی از مسائلی که الزم است این روزهای کرونایی بیشتر‬ ‫مسئوالن توجه کنند‪ ،‬این است که از این فرصت ایجاد شده در تعطیالت‬ ‫سالن ها برای بررسی شرایط موجود استفاده کنند‪ .‬یعنی یک بحث هایی‬ ‫ایجاد کنیم که چالش داشــته و بتواند تاثیری در تئاتر ما بگذارد‪ .‬مثل‬ ‫بررسی مســئله فرهنگ و تاثیر در تئاتر‪ ،‬چطور در عرصه تئاتر برنامه‬ ‫ریزی کنیم‪ ،‬نسبتمان با مخاطب چیست‪ ،‬چطور مخاطب را جذب تئاتر‬ ‫کنیــم‪ ،‬وضعیت عمومی تئاتر و اینده تئاتر به چه صورت خواهد بود و‬ ‫تغییر فضاهای تئاتری به چه صورتی می تواند اتفاق بیافتد نه اینکه فقط‬ ‫به اقتصــاد تئاتر ان هم از نوع ناجورش توجه کنیم! من مخالف اینکه‬ ‫دولت از سالن ها حمایت کند‪ ،‬نیستم ولی حرفم این است که اول باید‬ ‫یک تئاترهایی نشان دهند که چه نقشی در تولید اقتصادی و فرهنگی‬ ‫جامعه دارند‪ ،‬بهرحال همه این سالن ها شرایط یکسانی ندارند برخی واقعا‬ ‫تولیدکننده هستند و گردش اقتصادی خوبی دارند ‪ ،‬اسم سالن خاصی‬ ‫را نمی اورم که بگویم کدام منظم تر‪ ،‬جدی تر و با برنامه تر هستند‪ ،‬اما‬ ‫تئاتری که می رویم و می بینیم مثل یک مسافرخانه فقط اجاره مکانش را‬ ‫می دهد و مخاطبان احساس عدم امنیت در انجا می کنند‪ ،‬واقعا تعریف‬ ‫تئاتر خصوصی دارد؟ ما االن نزدیک بیســت سال است که خانه تئاتر‬ ‫داریم من هم جزو اولین کســانی هستم که موقع نوشتن اساسنامه و‬ ‫شــکل گیری خانه تئاتر فعالیت کردم‪ ،‬حتی گفتم باید در نهاد کاری‬ ‫کشور به عنوان شغل ثبت شویم این را هم گفتم که هر عضوی باید به‬ ‫تناسب شغل و درامدش‪ ،‬به صندوق بیکاری و بازنشستگی پول پرداخت‬ ‫کند تا در شرایطی مثل االن استفاده کند‪ .‬در هر حال همان زمان خودم‬ ‫هم پیگیری کردم‪ ،‬به وزارت کار مراجعه کردند انها هم مخالفت نکردند‬ ‫و گفتند که خودتان شرایط شغلی خود را تعریف کنید‪ ،‬اما خیلی ها ان‬ ‫زمان با ما همراهی نکردند‪ ،‬حتی یادم می اید بخشی از اساسنامه شغلی‬ ‫تئاتر فرانســه را هم من ترجمه کردم و برای دوستان خواندم یک عده‬ ‫حتی ناراحت شدند که چرا ما باید کارگر تعریف شویم! خب همه کسانی‬ ‫که کار می کنند کارگر هستند حال باید نوع کار مشخص شود‪ .‬متاسفانه‬ ‫هنوز تئاتر به عنوان شغل تعریف نشده است اما امروزه شاهدیم که یک‬ ‫عده دوســتان در خانه تئاتر در حال تالش هستند تا تئاتر را به عنوان‬ ‫شغل ثبت کنند ما نیاز به این چیزهای پایه ای داریم تا بتوانیم تئاتر را‬ ‫جلو ببریم‪ ،‬وگرنه اینکه مدام غر بزنیم نمایش اجرا نمی شود و سالن ها‬ ‫تعطیل است چه اتفاقی می افتد؟ مثال خیلی از این نمایش هایی که تا‬ ‫به حال صحنه رفته کجا را گرفته‪ ،‬از متن تا چیزهای دیگر چه تاثیری‬ ‫گذاشته است؟‬ ‫تاثیر خانه تئاتر در رفع مشکالت هنرمندان چقدر است‬ ‫در نهایت اما اگر بخواهیم هم مباحث را در نظر بگیریم باید به تاثیرات‬ ‫اصناف نیز اشاره کنیم صنف فعال تئاتر در این روزها خانه تئاتر است‬ ‫که از مدیریت تا بخــش روابط عمومی خانه تئاتر تالش کردند تا در‬ ‫عرصه رفع مشکالت معیشتی و شغلی هنرمندان کاری جلو ببرند اما‬ ‫خب واقعیت این اســت که تا زمانی اهرمی برای صنف وجود نداشته‬ ‫باشــد صدایش به جایی نمی رسد‪ .‬توقع می رفت با نفوذی که شهرام‬ ‫گیل ابادی در عرصه های مختلف مثل شهرداری و ارتباط با مسئوالن‬ ‫مختلــف دارد بتواند کاری جلو ببرد یا الاقل در عرصه ثبت شــغلی‬ ‫هنرمندان تئاتر گامی بردارد که فعال اتفاقی در این زمینه نیافتاده است‬ ‫و فقط گام های ابتدایی و تاییدهای دم دستی بوده است‪ .‬در پیگیری‬ ‫فعالیت های خانه تئاتر‪ ،‬با شهرام گیل ابادی مدیر عامل خانه تئاتر نیز‬ ‫صحبت هایی در این عرصه داشــته است که در اینجا بخشی از انها را‬ ‫منتشر می کنیم‪ :‬متاسفانه زیرساخت های مدنی‪ ،‬اجتماعی و فرهنگی‬ ‫برای هنرمندان در این کشور یا وجود ندارد یا بشدت ضعیف است در‬ ‫این لحظات ســخت حتی کارگران شریف روزمرد یا ساختمانی هم تا‬ ‫حدود زیادی تکلیفشان روشن است اما هنرمندان بالتکلیف هستند‬ ‫علتش هم روشــن است این که ما شــناخت درستی از هنر نداریم و‬ ‫اندیشه هنری در کشور ما برعکس کشورهای پیشرو دنیا مورد توجه‬ ‫نیست‪ .‬یکی از مشکالت این است که هنوز مشاغل هنری در کشور ما به‬ ‫رسمیت شناخته نشدند و عدم به رسمیت شناخته شدن مشاغل هنری‬ ‫باعث شده خیلی مزایایی که یک شهروند در کشور ما باید داشته باشد‬ ‫در اختیار هنرمندان قرار نگیرد مثل بیمه که هنوز خویش فرما است‪،‬‬ ‫حقوق ایام بیکاری که تکیفش مشخص نیست یا بیمه از کار افتادگی‬ ‫و ضرر و زیانی که این روزها حادث شده و ما جزو اولین صنوفی بودیم‬ ‫که سوم اسفند در بخشنامه ارشاد تمام گالری ها‪ ،‬سینماها و تئاترها‬ ‫تعطیل شدند اینها فضاهای فرهنگی بودند و بعد از ابالغ هیچوقت فکر‬ ‫نکردند که حال ضرر و زیان را چه کســی جبران میکند‪ .‬ما در تئاتر‬ ‫حدود ‪ 75‬شغل مستقیم و وابسته داریم که این مشاغل از سوم اسفند‬ ‫هم در نظر بگیریم و تا انتهای خرداد حدود ‪ 25‬هزار نفر بیکار هستند‬ ‫این شرایط در سایر فرایندهای فرهنگی نشان می دهد که ما فرهنگ‬ ‫را قربانــی ندانم کاری های خود میکنیم‪ .‬این موضوع در فصل کرونا و‬ ‫شیوع بیماری کرونا درست است که پیچیده شده اما فی نفسه موجود‬ ‫بوده و از قبل پیچیده و سخت بوده اما متاسفانه هیچ دولتی به سمت‬ ‫این موضوع نرفته اســت‪ .‬بنابراین ما به محض این اتفاق‪ ،‬یادداشتی به‬ ‫وزیر ارشاد دادیم که به فکر این ضرر و زیان باشند وقتی پاسخی منطقی‬ ‫نگرفتیم به اقای رییس جمهور نامه دادیم و رونوشــت به وزیر رفاه و‬ ‫اقای نهاوندیان شد‪ ،‬اما باز پاسخ درستی نگرفتیم البته نامه دو مرتبه به‬ ‫وزارت ارشاد رسیده و مجبور شدیم دست به یک همگرایی جمعی بزنیم‬ ‫که این یک اعتراض مکتوب به امضای شــش هزار نفر از خانواده تئاتر‬ ‫است و خانه سینما هم از این حرکت حمایت کرد و االن درحال حاضر‬ ‫ما منتظر پاســخ هستیم و البته وزیر ارشاد نامه ای به رییس جمهور‪،‬‬ ‫معاون اول و مسئوالن دیگر زد اما این نامه نگاری ها کفایت نمیکند‪.‬‬ ‫ما خواسته مان به صورت روشن چند چیز است‪ ،‬نخست تعریف شغل‪،‬‬ ‫دوم تسریع در ثبت صنوف هنری در وزارت کار با تسهیالتی که وزارت‬ ‫ارشاد باید داشته باشد‪ ،‬سوم حقوق ایام بیکاری در این موقعیت و چهارم‬ ‫هم ضرر و زیان تئاترهای مختلف با توجه به اقتصاد ضعیف تئاتر و پنجم‬ ‫پرداخت شش ماه حق بیمه و بیمه درمانی شان‪ .‬اگر این اتفاق شکل‬ ‫نگیرد مطمئنا ما حرکت بعدی خواهیم داشت و باالخره اعتراض مدنی‬ ‫خود را طوری مطرح می کنیم که هنرمندان تئاتر به حق خود برسند‪.‬‬ ‫بهرحال دولت باید یک زمانی فکر میکرد اما سلب مسئولیت کرد‪ ،‬االن‬ ‫زمان سختی است که بسیاری بچه های تئاتری برای معیشت خود هم‬ ‫دچار مشکل هستند‪ .‬با همه این پیگیری ها هنوز و بعد از گذر چهار ماه‬ ‫و فعالیت های رسانه ای مشکالتی چون حقوق ایام بیکاری هنرمندان‬ ‫تئاتر‪ ،‬مشکالت معیشتی انها و رفع خسارت ها که البته قول هایشان برای‬ ‫پرداخت به زودی داده شده‪ ،‬مشخص نیست و مسئوالن وزارت فرهنگ‬ ‫و ارشــاد اسالمی و اداره کار و امور اجتماعی برای بحث بیمه بیکاری‬ ‫هنرمندان در این عرصه می بایست پاسخگو باشند‪.‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫سخنرانی تلویزیونی رهبر انقالب در سالروز رحلت امام خمینی(ره)‬ ‫سه شنبه‪ 13‬خرداد‪ 1399‬سال سوم شماره‪277‬‬ ‫‪5‬‬ ‫گزارش‬ ‫دستگاه هایی که سند مهندسی‬ ‫فرهنگی را اجرا نکردند‪ ،‬مجرمند‬ ‫نماینده شورای عالی انقالب فرهنگی در امور زنان و خانواده گفت‪:‬‬ ‫سند مهندسی فرهنگی در سال ‪ 91‬در دولت قبلی ابالغ و در سال‬ ‫‪ 93‬در دولت جدید برای اجرا ابالغ شــده و تک تک دستگاه هایی‬ ‫کــه انجام ندادند‪ ،‬مجرمند‪ .‬برنامه گفت وگوی اجتماعی با موضوع‬ ‫«کاسبان رومینا» با حضور فاطمه اسفندیاری (معون فرهنگی حوزه‬ ‫علمیه خواهران‪ ،‬استاد دانشگاه و پژوهشگر مهارت های ارتباطی) و در‬ ‫تماس تلفنی با کبری خزعلی (نماینده شورای عالی انقالب فرهنگی‬ ‫در شورای زنان و خانواده) و روح اهلل مومن نسب (کارشناس فضای‬ ‫مجازی) از رادیو گفت وگو پخش شد‪ .‬خزعلی درباره بعضی که قضیه‬ ‫قتل رومینا را برای افزایش فالوئر و جذب سرمایه مصادره به مطلوب‬ ‫می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬در موضوعات اجتماعی پیچیده باید با متخصصان‬ ‫از زوایای مختلف فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و حقوقی صحبت کنیم و با‬ ‫سطحی نگرینمی توانیمپیشگیری‪،‬درمانیاحکماعدامصادرکنیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه حاضرم برای شما در داخل و خارج فهرستی‬ ‫از این مســائل تهیه کنم‪ ،‬افزود‪ :‬وقتی به این سبک زندگی غربی‬ ‫نگاه کنیم‪ ،‬می بینیم در فرانسه ‪ 219‬هزار خشونت منجر به قتل‬ ‫زنان داشتیم‪ .‬نماینده شورای عالی انقالب فرهنگی در امور زنان و‬ ‫خانواده درباره انحالل کمیســیون سبک زندگی و احساس خال با‬ ‫نرفتن‪ 33‬سند تهیه شده به صحن علنی مجلس توضیح داد‪ :‬بعضی‬ ‫اسناد تصویب شده است و سند مهندسی فرهنگی در سال ‪ 91‬در‬ ‫دولت قبلی ابالغ و در سال ‪ 93‬در دولت جدید برای اجرا ابالغ شده‬ ‫و تک تک دستگاه هایی که انجام ندادند‪ ،‬مجرمند و تمام حقوقی که‬ ‫برای کودک در زمینه ســند تربیت جنسی قبل و بعد از ازدواج به‬ ‫کمک خانواده و مربیان پرورشی محقق می شد‪ ،‬در ان سند وجود‬ ‫دارد‪ ،‬اما اجرا نکردیم‪.‬خزعلی افزود‪ :‬اگر دین را کنار بگذاریم و از دنیا‬ ‫الگو بگیریم‪ ،‬با این اموزش های بسیار باز‪ ،‬بچه و نوجوان در ‪ 8‬و ‪10‬‬ ‫سالگی دچار انواع عفونت ها و بیماری ها در ‪ 12‬سالگی سقط جنین‬ ‫می کنند‪ .‬خارجی ها در حال بازگشت هستند‪ ،‬اما ما درحال تکرار‬ ‫این تجربه ها هستیم‪ .‬وی با بیان اینکه امریکا‪ ،‬کانادا و انگلیس الگوی‬ ‫خانواده محور را شــروع کردند‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬ما نمی خواهیم ازدواج‬ ‫زودرس اتفاق بیفتد یا درس و تحصیل بچه ها با مشکل مواجه شود‪،‬‬ ‫اما وقتی به فاجعه ای مانند رومینا رسید اگر ازدواج می کرد‪ ،‬بهتر بود‬ ‫یا کشته شدن؟ نماینده شورای عالی انقالب فرهنگی در امور زنان و‬ ‫خانواده با اشاره به مدیریت نشدن اینترنت گفت‪ :‬متاسفانه اینترنت‬ ‫ملی که بتواند مدیریت شده در اختیار نوجوانان و مردم قرار گیرد‪،‬‬ ‫نداریم‪ .‬این شبکه بین المللی است و ارتباط ما را با اینترنت دنیا قطع‬ ‫نمی کند و پاک است‪ .‬خزعلی در پایان گفت‪ :‬به جای تصمیم های‬ ‫منفعالنه‪ ،‬بهتر است که قوانین خودمان را در زمینه تربیت عاطفی‬ ‫و جنسی کودک اجرا کنیم‪ .‬در ادامه‪ ،‬اسفندیاری با اشاره به مساله‬ ‫رومینا گفت‪ :‬اگر بخواهیم بر مبنای نگرش اسالم مسائل را ارزشیابی‬ ‫کنیم‪ ،‬تالش می کنیم ارزیابی کنیم چه عواملی سبب شد که چنین‬ ‫اتفاقی بیفتد‪ .‬وی با بیان اینکه قب ً‬ ‫ال به عوامل اجتماعی‪ ،‬قضایی و‬ ‫کوتاهی های به وجود امده اشــاره شد‪ ،‬افزود‪ :‬این واقعه یک روزه و‬ ‫یک شبه اتفاق نیفتاد و عوامل مختلفی می توانستند دخیل شوند تا‬ ‫شاهد ان نباشیم‪ .‬اسالم پیشگیری و عفت ورزی را توصیه می کند‪.‬‬ ‫اسالم نیامده تا بگوید زن و مرد با هم رابطه نداشته باشند‪ ،‬اتفاقا در‬ ‫فرمایشات امیرالمومنین امده که چطور پیامبر با خانم ها با اخالقی‬ ‫نیکو برخورد می کرد‪ .‬معاون فرهنگی حوزه علمیه خواهران با اشاره‬ ‫به دستورهای اســامی عنوان کرد‪ :‬اگر دستور اسالم را به صورت‬ ‫پیشگیرانه و همراه با اموزه های سنتی خودمان اجرا کنیم‪ ،‬چیزی‬ ‫کم نداریم‪ .‬اسالمی که به پدر گفته اگر فرزند را ارتزاق کنی‪ ،‬درهای‬ ‫رحمت به روی تو باز می شود‪ ،‬درباره زنده به گور کردن فرزندان نیز‬ ‫درعصرجاهلیتصحبتکردهکهبهکدامینگناهکشتهمی شوند؟‪...‬‬ ‫اسفندیاری در پایان گفت‪ :‬تنها در این صورت است که خانواده قبل‬ ‫از ایجاد چالش مدیریت شده و به سرمنزل امن می رسد‪ .‬مومن نسب‬ ‫(کارشناس فضای مجازی) درباره مدیریت فضای مجازی و موضوع‬ ‫رومینا گفــت‪ :‬برای موضوع کودکان و فضای مجازی در تمام دنیا‬ ‫برنامه ریزی وجود دارد‪ ،‬اما هیچ کشوری فرزندان اینده کشورش را‬ ‫در اختیار جهنمی با دروازه های بهشت نمی گذارد‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫کودکان بسیاری قربانی فضای مجازی شدند و فقط شامل رومینا‬ ‫نمی شود‪ .‬این فقط شامل کشتن جسم نمی شود بلکه کشتار شامل‬ ‫روح‪ ،‬فرهنگ‪ ،‬باور و نظام خانواده در یک کشور می شود‪ .‬به تعبیر‬ ‫رهبر معظم انقالب فضای مجازی تبدیل به قتلگاه نوجوانان و جوانان‬ ‫شده و این به تدریج اتفاق افتاده است‪ .‬این کارشناس فضای مجازی‬ ‫عنوان کرد‪ :‬حواسمان باششد که با دو گیگابایت اینترنت هدیه‪ ،‬افراد‬ ‫می توانند ‪ 200‬کلیپ غیراخالقی ببینند و ما نیز قانون مدونی برای‬ ‫اجرای این موضوع نداریم‪ .‬مومن نسب با طرح مثالی در این رابطه‬ ‫در کشورهای خارجی گفت‪ :‬سال ‪ 1998‬در ایاالت متحده امریکا‬ ‫قانون صالحیت دسترسی و نزاکت اطالعات تصویب شد‪ .‬در یک‬ ‫ماده از این قانون نوشته اگر فرزند زیر ‪ 12‬سال خانواده ای وارد شبکه‬ ‫اجتماعی نا امن شــود و فرزند زیر ‪ 16‬سال از بازی ها یا محتوای‬ ‫نامناسب با سنش بهره ببرد‪ ،‬دادگاه باید این بچه را از خانواده بگیرد‬ ‫و به پرورشگاه بدهد وی تاکید کرد‪ :‬سرعت اینترنت باید متناسب با‬ ‫موقعیت‪ ،‬جنس و سن افراد متفاوت باشد‪ .‬منطقی نیست یک فرد‬ ‫‪ 5‬ساله و ‪ 50‬ساله به طور واحد از یک نوع اینترنت استفاده کنند و‬ ‫در کشور ما شبکه ملی اطالعات هم به همین موضوع اشاره می کند‪.‬‬ ‫سالمت‬ ‫موسیقی برای بیماران قلبی مفید است‬ ‫‪6‬‬ ‫سه شنبه‪ 13‬خرداد‪ 1399‬سال سوم شماره‪277‬‬ ‫اخبار‬ ‫اشنایی با خواص «سیر سیاه»‬ ‫یک متخصص تغذیه با اشــاره به خواص متعدد ســیر و‬ ‫افزایش چندبرابری این خواص در «ســیر سیاه» گفت‪:‬‬ ‫برای حفظ جوانی‪ ،‬زیبایی و مقاومت بدن‪ ،‬ســیر ســیاه‬ ‫استفاده کنید‪ .‬دکتر سعید مرادی پور متخصص تغذیه با‬ ‫اشاره به خواص «سیر سیاه» اظهار کرد‪ :‬با توجه به ارزش‬ ‫غذایی و تاثیرات سیر ســیاه‪ ،‬توصیه می کنیم این ماده‬ ‫ارزشــمند را در رژیم غذایی خود بگنجانید چرا که سیر‬ ‫ســیاه ضمن جلوگیری از بیماریهای قلبی‪ ،‬باعث کاهش‬ ‫فشار خون شــده و غلظت خون را کاهش می دهد‪ .‬این‬ ‫متخصص تغذیه تصریح کرد‪ :‬در مقایسه با سیر خام‪ ،‬سیر‬ ‫سیاه‪ ،‬یک رنگ سیاه معمولی‪ ،‬مزه شیرین و بافت جویدنی‬ ‫بدون بوی زننده دارد‪ .‬وی یاداور شــد‪ :‬سیر سیاه دارای‬ ‫مقادیر فراوانی از ترکیبات انتی اکسیدانی مانند پلی فنلها‪،‬‬ ‫فالونوئیدها‪ ،‬مشتقات تتراهیدرو‪β‬ــ کاربولین و ترکیبات‬ ‫ارگانوســولفور در مقایسه با سیر تازه است؛ توجه داشته‬ ‫باشید که تخمیر نه تنها باعث تغییر در اجزای تغذیه ای و‬ ‫خصوصیات حسی می شود بلکه باعث افزایش فعالیت سیر‬ ‫سیاه نیز می شــود‪ .‬مرادی پور خاطرنشان کرد‪ :‬شواهدی‬ ‫مبنی بر اثرات درمانی سیر سیاه از جمله ضد سرطان‪ ،‬ضد‬ ‫چاقی‪ ،‬سیستم ایمنی بدن‪ ،‬هیپولیپیدمی‪ ،‬انتی اکسیدان‪،‬‬ ‫محافظت کننده سلولهای کبدی و اثرات محافظت کننده‬ ‫عصبی در چند دهه گذشته گزارش شده است؛ سیر سیاه‬ ‫به عنوان یک عامل مهم چربی سوز و کاهش وزن شناخته‬ ‫می شــود‪ .‬این متخصص تغذیه متذکر شد‪« :‬سیر سیاه»‬ ‫می تواند تا حدی از پیــری زودرس نیز جلوگیری کند؛‬ ‫مطالعات نشان می دهد در پیشگیری و درمان بیماریهای‬ ‫تنفسی و اسم‪ ،‬کاهش اســترس‪ ،‬سرماخوردگی‪ ،‬الرژی‬ ‫و ســرطان نیز موثر است‪ .‬مرادی پور با اشاره به خاصیت‬ ‫کالژن سازی «سیر سیاه» افزود‪ :‬جوانان خالق ایرانی خط‬ ‫تولید سیر سیاه را در کشور طراحی و بومی سازی کرده اند؛‬ ‫این ماده بــرای ورم مفاصل و دردهــای ماهیچه ای نیز‬ ‫می تواند مفید باشد و خاصیت انرژی زایی دارد‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫افرادی که سیستم ایمنی بدن انها ضعیف است‪ ،‬با خوردن‬ ‫این خوراکی‪ ،‬سیستم دفاعی بدن خود را تقویت می کنند؛‬ ‫مردم کشورهای اسیایی مانند تایلند‪ ،‬کره جنوبی و ژاپن‬ ‫قرنهاست که سیر سیاه را به عنوان یک غذای سنتی تولید‬ ‫و اســتفاده می کنند‪« .‬سیر سیاه» فراورده ای است که از‬ ‫تخمیر ســیر معمولی در حرارت و رطوبت کنترل شــده‬ ‫تهیه می شود؛ طی این فرایند‪ ،‬سیر را بین ‪ 60‬تا ‪ 90‬روز‬ ‫در دمای تقریبی ‪ 60‬تا ‪ 77‬درجه ســانتی گراد نگهداری‬ ‫می کنند؛ پس از ان ســیر حالت ژله ای پیدا می کند‪ ،‬مزه‬ ‫ان شیرین و رنگ ان سیاه می شود‪.‬‬ ‫اغاز غربالگری بینایی‬ ‫‪ 3‬تا ‪ ۶‬ساله ها از اواسط تیرماه‬ ‫معاون پیشــگیری از معلولیت های ســازمان بهزیستی‬ ‫کشور از اغاز برنامه کشوری پیشگیری از تنبلی چشم و‬ ‫سایر اختالالت بینایی ویژه کودکان ‪ ۳‬تا ‪ ۶‬ساله در نیمه‬ ‫تیرماه خبر داد‪ .‬مینو رفیعی با اشــاره به اینکه سازمان‬ ‫بهزیستی کشور بعد از شیوع کرونا برای انجام غربالگری‬ ‫و برنامه های پیشــگیری از معلولیت این سازمان به طور‬ ‫جداگانه پروتکل هایی تهیه کرده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬پروتکل‬ ‫غربالگری شــنوایی کودکان از دو هفتــه پیش تهیه و‬ ‫فرایند ان مجددا اغاز شــده است‪ .‬وی با اشاره به اینکه‬ ‫غربالگری شــنوایی کودکان بعد از تولد و در بیمارستان‬ ‫انجام می شــود‪ ،‬توضیح داد‪ :‬بعد از شیوع کرونا و شرایط‬ ‫خاص بیمارستان های کشــور انجام این غربالگری برای‬ ‫مدتی متوقف شــد‪ ،‬اما بعد از تهیــه پروتکل غربالگری‬ ‫در شــرایط ویژه و ابالغ ان به استان ها‪ ،‬انجام این فرایند‬ ‫مجددا شــروع شده اســت‪ .‬البته این فرایند در شرایط‬ ‫موجود به شــکل پیچیده تر اما ایمن تر انجام می شود تا‬ ‫مشکلی برای نوزادان ایجاد نشود‪ .‬وی با بیان اینکه برنامه‬ ‫کشوری پیشــگیری از تنبلی چشــم و سایر اختالالت‬ ‫بینایی ویژه کودکان نیز هرساله در ابان ماه انجام می شد‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬به دنبال هشدار وزارت بهداشت در خصوص‬ ‫احتمال شدت یافتن شــیوع کرونا در نیمه دوم امسال‪،‬‬ ‫تقویم اجرایی این برنامه بــه طور کلی تغییر کرده و به‬ ‫تیرماه منتقل شد به این ترتیب غربالگری مذکور براساس‬ ‫برنامه ریزی های انجام شده از ‪ ۱۵‬تیرماه اغاز و جزئیات‬ ‫ان نیز به زودی اطالع رسانی می شود‪.‬‬ ‫موسیقی با تاثیر بر ضربان قلب افراد تاثیر مفیدی بر سالمت قلب دارد‪ .‬یافته های پژوهشی مرکز ملی تحقیقات علمی فرانسه می تواند منجر به درمان های جدیدی برای مشکالتی نظیر فشارخون باال و‬ ‫اختالالت ضربان قلب شود و به حفظ ارامش افراد کمک کند‪ .‬در مطالعات قبلی‪ ،‬واکنش های فیزیکی به تغییرات موسیقی بر روی ضربان قلب بعد از گوش دادن به موسیقی های غمناک‪ ،‬شاد‪ ،‬ارامش بخش یا‬ ‫تند بررسی شد‪ .‬مطالعه جدید شامل سه شرکت کننده مبتال به نارسایی قلبی خفیف بود‪ .‬در طول کنسرت زنده پیانو کالسیک‪ ،‬محققان از ضربان ساز بیمار برای اندازه گیری فعالیت الکتریکی قلب انها را در‬ ‫طی تغییرات چشمگیر در سرعت‪ ،‬حجم یا ریتم استفاده کردند‪« .‬الین چو»‪ ،‬سرپرست تیم تحقیق‪ ،‬در این باره می گوید‪« :‬ما از متدهای دقیقی برای ثبت واکنش قلب به موسیقی استفاده کردیم و دریافتیم‬ ‫یک موسیقی ارامش بخش برای یک فرد ممکن است برای فرد دیگر برانگیزاننده باشد‪ ».‬به عنوان مثال ممکن است برای یک فرد تغییر ناگهانی حالت موسیقی از ارام به بلند‪ ،‬استرس زا باشد اما برای‬ ‫فرد دیگری ارامش بخش باشد‪ .‬چو در ادامه می افزاید‪« :‬با درک نحوه واکنش قلب یک فرد به تغییرات موسیقی ما می توانیم اقدامات متناسب با موسیقی را طراحی کنیم تا به واکنش دلخواه دست یابیم‪».‬‬ ‫وزیر بهداشت‪:‬‬ ‫کرونا دقیقه‪ ۹۰‬گل می زند‬ ‫وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی گفت‪ :‬همه گیری کرونا تمام نشده بلکه این ویروس چموش تر و خطرناک‬ ‫تر شده است‪ .‬اگر غفلت کنیم و ساده بگیریم دقیقه ‪ ۹۰‬گل می زند و تمام دستاوردها در کنترل این اپیدمی از‬ ‫بین می رود‪ .‬سعید نمکی روز دوشنبه در حاشیه مراسم اجرای کشوری طرح هر خانه یک پایگاه سالمت در جمع‬ ‫خبرنگاران در وزارت بهداشت افزود‪ :‬متاسفانه عده ای تصور می کنند‪ ،‬دستاورد مهار کرونا در کشور به سادگی به‬ ‫دست امده است و اپیدمی کرونا تمام شده است‪ .‬من در همین سفر اخیرا که به دستور رئیس جمهوری به مشهد‬ ‫داشتم صحنه های غم انگیزی دیدم از اینکه مردم ماسک نمی زدند یا خسته می شدند و ماسک را در اماکن‬ ‫عمومی مثال در هواپیما بر می داشتند و فاصله گذاری را رعایت نمی کردند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در بسیاری جاها به خصوص در وسایل حمل و نقل عمومی مردم بدون اینکه تست داده باشند در کنار‬ ‫هم هستند و اصول بهداشتی را رعایت نمی کنند و اگر این وضعیت ادامه پیدا کند دستاوردی را که بعد از سه ماه‬ ‫خون دل در مهار کرونا به دست اورده ایم از بین می رود‪ .‬این رفتارهایی که در بین مردم می بینم مانند شالقی‬ ‫است که به روح و روان من وارد می شود‪ ،‬نه به خاطر اینکه افزایش کرونا ممکن است باعث مواخده وزارت بهداشت‬ ‫بشود‪ ،‬بلکه به خاطر اینکه از بین رفتن جان هر نفر برای ما ناراحت کننده است‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت افزود‪ :‬مردم نشان دادند به دولت اعتماد دارند و به توصیه ها عمل می کنند اما کوچکترین غفلت می‬ ‫تواند تمام موفقیت ها را از بین ببرد و ابروی ما را در عرصه بین المللی خدشه دار کند‪ ،‬اگر غفلت کنیم دقیقه ‪۹۰‬‬ ‫از ویروس کرونا گل می خوریم‪ ،‬عادی شدن وضعیت خطرناک است‪ ،‬حتی در برخی دستگاههای دولتی برخی‬ ‫به غلط تصور می کنند خطر کرونا تمام شده و همه چیز عادی شده است‪ .‬این طور نیست‪ ،‬کرونا تمام نشده و هر‬ ‫لحظه ممکن است با یک خطر جدید و یک پیک جدید این بیماری مواجه شویم‪ .‬نمکی گفت‪ :‬عده ای به غلط‬ ‫تصور می کنند با فصل گرما خطر کرونا کم شده و خطر این بیماری تمام شده است‪ .‬اصال این طور نیست‪ ،‬ویروس‬ ‫کرونا ضعیف نشده است‪ .‬این تصور شاید به خاطر مقایسه ویروس جدید کرونا با اجداد ان مثل مرس و سارس‬ ‫باشد اما این ویروس جدید به هیچ وجه شبیه اجدادش نیست‪ .‬وی افزود‪ :‬در خوزستان و بسیاری از استانهای گرم‬ ‫و در استانهایی مثل کرمانشاه‪ ،‬هرمزگان و سیستان و بلوجستان اکنون شاهد بازگشت و افزایش موارد این بیماری‬ ‫هستیم‪ ،‬این وضعیت در بقیه استانها هم می تواند رخ بدهد در استانی مثل خوزستان با اینکه بارها تاکید کردیم‬ ‫عروسی نگیرید زیرا بعدش باید لباس عزا بپوشید اما کسی گوش نکرد؛ زنگ خطر را نشنیدند و امار فوتی باال رفت‪.‬‬ ‫ویروس کرونا قوی تر شده است‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ویروس کرونا نه تنها ضعیف تر نشده است بلکه این ویروس چموش خطرناک تر هم شده است‪.‬‬ ‫هفته گذشته مواردی از فوت بیمارانی را داشتیم که با ‪ ۳۲‬سال یا ‪ ۴۲‬سال بدون هیچ بیماری زمینه به علت ابتال‬ ‫به کرونا جان باختند‪ .‬هر مرگ این بیماری مثل خنجری است که از پشت به قلب من می خورد‪ .‬نمکی گفت‪:‬‬ ‫همکاران من و معاونان وزارت بهداشت شبانه روز در تالش هستند و هر روز به یک استان سفر می کنند تا این‬ ‫اپیدمی مهار شود اما ما گرفتار مسائل بومی و رفتارهایی هستیم که می تواند به بازگشت پیک این بیماری منجر‬ ‫شود‪ .‬وی افزود‪ :‬مردم به ما رحم کنید‪ ،‬بیایید به خودمان رحم کنیم‪ ،‬مسئوالن دولتی هم خسته می شوند‪ .‬اگر‬ ‫غفلت کنیم شرایط به عقب بر می گردد‪.‬‬ ‫شرط وزیر بهداشت برای اجرای طرح ترافیک‬ ‫وزیر بهداشت در پاسخ به پرسشی درباره اجرای طرح ترافیک گفت‪ :‬ما موافق شلوغ شدن سطح شهر در مناطق‬ ‫اجرای طرح ترافیک نیستیم‪ .‬دوستان ما در شهرداری اعالم کردند که نمی خواهند طرح ترافیک به شکل قبل‬ ‫اجرا شود بلکه می خواهند به نحوی این طرح اجرا شود که در ساعات رفتن مردم به سر کار در ساعت صبح و‬ ‫هنگام بازگشت مردم از سر کار در بعد ظهر طرح ترافیک موقتا اجرا نشود و در طول روز طرح ترافیک اجرا شود‪.‬‬ ‫نمکی ادامه داد‪ :‬بنده به مسئوالن شهرداری اعالم کردم که برای وزارت بهداشت اجرای طرح ترافیک اولویت‬ ‫نیست و سالمت مردم مهم است‪ .‬حتی الودگی هوا نیز اکنون مساله وزارت بهداشت نیست کمااینکه در روزهای‬ ‫اخیر با مساله الودگی هوا مواجه نیستیم‪ .‬وی گفت‪ :‬با شرط اجرای فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک با‬ ‫پیشنهاد شهرداری موافقت کردیم اما ناوگان حمل و نقل عمومی همچنان کم و فرسوده است‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت افزود‪ :‬در مورد سالمت مردم با هیچ کس شوخی و تعارف نداریم اگر اجرای پیشنهاد شهرداری‬ ‫حتی دو درصد به افزایش ازدحام مترو و اتوبوس ها منجر شود‪ ،‬بدون رودربایستی اعالم می کنم که اجرای طرح‬ ‫ترافیکمتوقفشود‪.‬‬ ‫مصرف «شیر» باعث ارتقای سیستم ایمنی بدن در برابر بیماری ها و عفونت ها‬ ‫استاد دانشکده علوم تغذیه شهید بهشتی با بیان «مردم کشور ما به حد‬ ‫کفایت شیر مصرف نمی کنند»‪ ،‬گفت‪ :‬شیر باعث ارتقای سیستم ایمنی‬ ‫بدن در برابر بیماری ها و عفونت ها می شود؛ توصیه می شود که‪ ۱۲۰‬لیتر‬ ‫شــیر در سال مصرف شود‪ .‬نزدیک به ‪ 20‬سال است که اول ماه ژوئن‬ ‫میالدی که امسال مصادف با ‪ 12‬خرداد ماه شده‪ ،‬به پیشنهاد سازمان‬ ‫جهانی خواروبار (‪ )FAO‬به عنوان «روز جهانی شیر» شناخته می شود‪.‬‬ ‫این روز برای تاکید بر اهمیت این ماده غذایی نام گذاری شده و شعار‬ ‫روز جهانی شیر امسال «از شیر لذت ببرید (‪ »)Enjoy dairy‬است‪.‬‬ ‫مواد موجود در شیر شامل پروتئین ها‪ ،‬کلسیم‪ ،‬منیزیم‪ ،‬سلنیوم و برخی‬ ‫انواع ویتامین ها از جمله ویتامین های گروه ‪ B‬اســت‪ .‬شیر از دیدگاه‬ ‫دینی نیز حائز اهمیت ویژه ای است؛ در طب ایرانی طبع شیر را سرد‬ ‫می دانند به همین دلیل توصیه می شود شیر همراه با عسل‪ ،‬دارچین‪،‬‬ ‫خرما و مواد غذایی دارای طبع گرم مصرف شود‪ .‬سرانه مصرف شیر در‬ ‫کشورهای توسعه یافته بیشتر است و این سرانه در ایران در مقایسه با‬ ‫میانگین مصرف جهانی و کشورهای توسعه یافته بسیار پایین تر است؛‬ ‫پایین بودن ســرانه مصرف شیر می تواند عاملی برای گسترش پوکی‬ ‫استخوان باشد‪ .‬دکتر هدایت حسینی درباره اهمیت مصرف شیر گفت‪:‬‬ ‫روز جهانی شیر برای توجه بیشتر مردم به مصرف لبنیات نام گذاری‬ ‫شده است تا سرانه مصرف شیر در جهان افزایش یابد؛ در کشور ما مردم‬ ‫به حد کفایت شیر مصرف نمی کنند‪ .‬وی با بیان اینکه فراورده های شیر‬ ‫نیز می تواند مورد مصرف قرار گیرد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬مصرف شــیر باعث‬ ‫ارتقای سیســتم ایمنی بدن در برابر بیماری ها و عفونت ها می شود؛‬ ‫توصیه می شــود که ‪ 120‬لیتر شیر در سال مصرف شود؛ در کشور ما‬ ‫زیرساخت ها و پتانسیل های بسیار خوبی در صنایع لبنی برای تولید‬ ‫محصوالت متنوع وجود دارد؛ در ارتباط با تولید شیر در کشور مشکلی‬ ‫وجود ندارد و فقط باید تشویق برای افزایش سرانه مصرف شیر صورت‬ ‫بگیرد‪.‬حسینیبابیاناینکهافالتوکسین هاتوسطقارچ هاسنتز(تولید)‬ ‫می شوند‪،‬گفت‪:‬چندنوعقارچ‪،‬افالتوکسینتولیدمی کنند؛غذاهاییکه‬ ‫مسیر دریافت افالتوکسین هستند فراوانند و این سم قارچی در غالت‪،‬‬ ‫حبوبات‪ ،‬میوه های خشک‪ ،‬تنقالت‪ ،‬شیر و فراورده های دامی وجود دارد؛‬ ‫بعد از اینکه دام از غذای کپک زده الوده به برخی انواع قارچ ها استفاده‬ ‫می کند در بدن حیوان این سم متابولیزه و از طریق شیر ترشح می شود‪.‬‬ ‫حسینیبااشارهبهتحقیقصورت گرفتهدرزمینهافالتوکسیندرشیرها‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬نتیجه این تحقیق که در کشور انجام شد‪ ،‬سال گذشته‬ ‫منتشر شد؛ در زمینه ایمنی غذایی و میزان افالتوکسین شیر ارزیابی‬ ‫خطر انجام دادیم و به این نتیجه رسیدیم که بحث افالتوکسین در شیر‬ ‫یک موضوع نگران کننده در کشور ما نیست؛ کیفیت شیر ما در سطح‬ ‫خوبی قرار دارد و تالش سیستم بهداشتی کشور برای افزایش مصرف‬ ‫شیر است‪ .‬استاد گروه تغذیه دانشگاه شهید بهشتی با بیان اینکه قیمت‬ ‫کاال‪ ،‬یک عامل تعیین کننده برای این است که یک ماده غذایی چقدر‬ ‫در سبد مصرف قرار می گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬افزایش قیمت لبنیات می تواند یکی‬ ‫از عوامل موثر در کاهش سرانه مصرف شیر باشد؛ باید تدابیری اندیشیده‬ ‫شود و یارانه هایی در اختیار سیستم توزیع شیر کشور قرار گیرد تا شیر‬ ‫با قیمتی مناســب و قابل قبول به دست مصرف کنندگان برسد زیرا‬ ‫مصرف شیر نوعی سرمایه گذاری برای سالمت مردم است و در ارتقای‬ ‫سیستم ایمنی‪ ،‬عصبی‪ ،‬تقویت حافظه و پیشگیری از پوکی استخوان‬ ‫بسیار مهم است‪ .‬وی با بیان اینکه انواع نوشیدنی ها و فراورده های لبنی‬ ‫می تواند جایگزین شیر باشد‪ ،‬گفت‪ :‬برخی افراد‪ ،‬انزیم های الزم را به اندازه‬ ‫کافی برای هضم شیر ندارند و اصطالحاً به «عدم تحمل الکتوز» دچار‬ ‫هستند که ممکن است در صورت مصرف شیر‪ ،‬با مشکالت گوارشی‬ ‫روبه رو شوند و برای حل این مشکل‪ ،‬انواع فراورده های عاری از الکتوز‬ ‫ساخته می شود که در این فراورده ها‪ ،‬با استفاده از انزیم های اضافه شده‬ ‫به شیر‪ ،‬الکتوز را تجزیه می کنند و مشکل کمبود انزیم در افراد دچار‬ ‫مشکل عدم تحمل الکتوز را برطرف می کنند و این افراد می توانند از‬ ‫فراورده های عاری از الکتوز استفاده کنند‪.‬‬ ‫بررسی تاثیر رژیم غذایی کتوژنیک بر تسکین میگرن‬ ‫این فرضیه مطرح اســت که رژیم غذایی کتوژنیک سردردهای‬ ‫میگرنــی و عالئم ان را تســکین میدهد اما ایا شــواهد علمی‪،‬‬ ‫تایید کننده این ادعا هســتند؟ طبق اعالم سایت مایو کلینیک‪،‬‬ ‫میگرن عارضه ای عصبی اســت که معموال با احســاس درد در‬ ‫یک سمت سر شــناخته میشــود‪ .‬این عارضه عالوه بر سردرد‬ ‫ازاردهنــده با عالئــم دیگری از قبیل حالت تهوع‪ ،‬اســتفراغ و‬ ‫حساسیت به نور و صدا همراه است‪ .‬از سویی دیگر رژیم غذایی‬ ‫کتوژنیک رژیمی تعریف شده و سرشار از چربیها‪ ،‬میزان کمی از‬ ‫کربوهیدراتها و مقدار متعادلی از پروتئین است‪ .‬افرادی که این‬ ‫نوع رژیم غذایی را دنبال میکنند به میزان چشــمگیری مصرف‬ ‫کربوهیــدرات ها را به نفع چربی کاهش می دهند بنابراین بدن‬ ‫به وضعیت متابولیکی موسوم به کتوزیس می رسد‪ .‬جدا از تاثیر‬ ‫این رژیم غذایی بر کاهــش وزن‪ ،‬رژیم کتوژنیک فوائد دیگری‬ ‫برای ســامت دارد‪ .‬یکی از انها کنترل بیماری صرع و تشنج و‬ ‫پیشگیری از دیگر اختالالت مغزی است‪ .‬به همین دلیل برخی‬ ‫افــراد بر این باورنــد که این رژیم غذایی می تواند در تســکین‬ ‫عارضه میگرن تاثیرگذار باشد‪ .‬برای فهم بهتر تاثیرات احتمالی‬ ‫این رژیم غذایی بر میگرن الزم است مشخص شود در وضعیت‬ ‫کتوزیس این رژیم غذایی چه فرایندی را در بدن انجام میدهد‪.‬‬ ‫بررسیها حاکی از ان است زمانیکه بدن به این مرحله از سوخت‬ ‫و ساز میرسد ســطح کتونهای خون از حد نرمال باالتر میرود‪.‬‬ ‫کتونها ترکیبهای شیمیایی هستند که بدن در زمان نبود میزان‬ ‫کافی انسولین در خون تولید میکند‪.‬‬ ‫در ظاهــر‪ ،‬بدن در این حالت چربی را به جای گلوکز به منظور‬ ‫تامین انرژی تجزیه می کند‪ .‬نتایج برخی تحقیقات حاکی از ان‬ ‫اســت کتونهای تولید شــده در رژیم غذایی کتوژنیک به حفظ‬ ‫تحریک پذیری مغز و سوخت و ساز انرژی کمک میکند و مانع‬ ‫از التهاب مغز در افراد مبتال به میگرن میشــود‪ .‬مکانیزم دقیق‬ ‫این فرایند مشخص نیســت اما محققان ادعا کرده اند که رژیم‬ ‫غذایی کتوژنیک میتواند عارضه میگرن و عالئم ان را تســکین‬ ‫دهد‪ .‬مطالعه انجام شده در سال ‪ ۲۰۱۵‬نشان داد زنانی که رژیم‬ ‫غذایی کتوژنیک را برای مدت یک ماه دنبال کنند کمتر از افراد‬ ‫دیگر دچار سردردهای میگرنی میشوند‪.‬‬ ‫همچنین محققان در مطالعه ای بررسی کردند ایا کاهش موارد‬ ‫ابتال به میگرن به دلیل کاهش وزن ناشی از رژیم غذایی است؟‪.‬‬ ‫اینبار انان متوســط موارد ابتال به میگــرن را در افرادی که از‬ ‫طریــق رژیم غذایی کتوژنیک وزن کم کرده بودند و افراد دیگر‬ ‫را مقایسه کردند‪ .‬انها مشــاهده کردند افرادی که رژیم غذایی‬ ‫کتوژنیــک را دنبال کرده اند در مجمــوع کمتر دچار حمالت‬ ‫میگرنی شــده اند‪ .‬به گزارش مدیکال دیلی‪ ،‬اگرچه رژیم غذایی‬ ‫کتوژنیک عالئم میگرن را تسکین میدهد کارشناسان معتقدند‬ ‫الزم اســت پیش از هر نتیجه گیری قطعی تحقیقات بیشتری‬ ‫انجام شود‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضائیه گفت‪ :‬بی توجهی به اولویتها در اجرای قانون نتیجه اش می شود تخریب الونک ها به جای برخورد با کاخ سازی های غیرقانونی در مناطق خوش اب وهوای کشور‪ .‬ایت اهلل رئیسی در جلسه‬ ‫مسئوالن عالی قضایی کشور اظهار کرد‪ :‬شاخصهای اصلی در تحقق جامعه مطلوب در مکتب امام عدالت‪ ،‬عقالنیت‪ ،‬معنویت و اخالق است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بی عدالتی در توزیع امکانات و ظرفیتهای کشور‪ ،‬کم توجهی‬ ‫به معیشت و اقتصاد مردم و دوری از اخالق و معنویت زمینه بروز اسیبهای اجتماعی مثل حادثه گیالن است‪ .‬رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه جهاد کشاورزی و شهرداری ها هم در اجرای قانون به اولویت ها توجه‬ ‫کنند گفت‪ :‬بی توجهی به اولویتها در اجرای قانون نتیجه اش می شود تخریب الونک ها به جای برخورد با کاخ سازی های غیرقانونی در مناطق خوش اب وهوای کشور‪ .‬اگر با دانه درشتها برخورد شود جرائم جزئی‬ ‫هم جمع می شود کمااینکه اگر با قاچاق کانتینری برخورد شود قاچاق خرد هم جمع می شود‪ .‬رئیسی ادامه داد‪ :‬بهترین شاخص در اجرای عدالت‪ ،‬عمل به قانون است‪ .‬هیچ کس در هیچ جایگاهی نباید به خود‬ ‫اجازه قانون گریزی بدهد‪ .‬اجرای قانون باید بدون تبعیض و با اولویت سنجی انجام شود‪ .‬اگر اولویت سنجی درست نباشد نتیجه اش می شود برخورد با کوله بری به جای برخورد با قاچاق سازمان یافته و حرفه ای‪.‬‬ ‫اختالف وزارت بهداشت و شهرداری؛‬ ‫انگیزه اجرای مجدد طرح ترافیک چیست؟‬ ‫یک عضو شورای شهر تهران می گوید دلیل اجرای مجدد طرح ترافیک‪ ،‬کاهش سفرهای غیرضروری افراد‬ ‫در محدوده مرکزی شهر است و هزینه های اجرای این طرح‪ ،‬عامل بازدارنده برای افرادی است که روزانه‬ ‫برای کارهای غیر ضروری با خودرو شخصی از منزل خارج می شوند‪ .‬با وجود اعالم مخالفت های مکرر وزارت‬ ‫بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا با اجرای طرح ترافیک در تهران‪ ،‬شهرداری تهران مصمم است تا پس‬ ‫از عید سعید فطر اجرای این طرح را با شرایط جدید از سر بگیرد‪ .‬البته مناف هاشمی‪ ،‬معاون حمل و نقل‬ ‫و ترافیک شهرداری تهران اعالم کرده است که این تصمیم شهرداری تهران نیست‪ ،‬بلکه خروجی چندین‬ ‫جلســه شورای عالی ترافیک با حضور شــهردار تهران‪ ،‬نماینده وزیر کشور‪ ،‬رئیس شورای شهر و اعضای‬ ‫کمیسیون حمل و نقل و حتی رئیس ستاد کرونای شهر تهران است‪ .‬دلیل این تصمیم هم افزایش ترافیک‬ ‫در محدوده مرکزی شهر از ‪ ۴۲‬درصد به ‪ ۱۶۷‬درصد است که به اعتقاد وی در شیوع ویروس کرونا در حوزه‬ ‫مرکزی شهر موثربوده است‪ .‬به گفته مناف هاشمی تصمیم جمعی بر این بود که اجرای محدوده های طرح‬ ‫ترافیک و کنترل الودگی هوا به نفع شهر تهران است؛ چرا که جلوی سفرهای کاذب در محدوده مرکزی‬ ‫شهر گرفته می شود‪ .‬بنابراعالم شهرداری تهران لغو اجرای طرح ترافیک که با تصمیم ستاد ملی کرونا انجام‬ ‫شده‪ ،‬باعث کاهش میزان جابجایی مسافران حمل و نقل عمومی از ‪ ۴‬میلیون نفر به یک میلیون نفر در روز‬ ‫شــده است و به نظر می رسد این ستاد به هدف خود در کاهش تجمع افراد در این سیستم رسیده است‪.‬‬ ‫علت مخالفت وزارت بهداشت هم این است که اجرای مجدد طرح ترافیک باعث بازگشت مسافران به سوی‬ ‫سیستم حمل و نقل عمومی می شود و از انجا که سیستم حمل نقل عمومی شهر تهران ظرفیت مناسبی‬ ‫برای جابجایی افراد ندارد‪ ،‬تجمع افراد به شیوع بیشتر اپیدمی دامن خواهد زد‪ .‬به همین دلیل وزیر بهداشت‬ ‫از شهرداری تهران خواسته بود راه دیگری برای کاهش بار ترافیکی شهر تهران پیدا کند‪.‬‬ ‫نمی دانیم منطق برقراری مجدد طرح ترافیک چیست‬ ‫کیانوش جهانپور ســخنگوی ستاد مقابله با کرونا در اخرین واکنش خود به ماجرا اجرای طرح ترافیک با‬ ‫انتقاد از شهرداری تهران و طرح این سوال که نمی دانیم منطق برقراری مجدد طرح ترافیک چیست‪ ،‬گفته‬ ‫است‪ :‬کشور در وضعیت عادی نیست و تهران فراز و نشیب های زیادی در هفته های اخیر داشته است‪ .‬در‬ ‫حال حاضر اولویت ما رعایت فاصله گذاری اجتماعی و فیزیکی است و نه الودگی هوا‪ .‬به گفته وی نظر صریح‬ ‫وزیر بهداشــت این است که تا اطالع ثانوی اجرای طرح ترافیک در هیچ کدام از شهرهای بزرگ منطقی‬ ‫نیست و قطعا با ان مخالف هستیم و بر اساس شرایط‪ ،‬ارزیابی ریسک و خطر‪ ،‬نه تنها اجرای طرح ترافیک‬ ‫به پیشگیری از انتقال کرونا کمک نمی کند بلکه سوق دادن مردم به سمت استفاده از ناوگان حمل و نقل‬ ‫عمومی ممکن است مشکالتی به ویژه در شهر تهران در هفته های بعد ایجاد کند‪ .‬لذا نظر وزارت بهداشت‬ ‫درباره اجرای طرح ترافیک مشخص و صریح اعالم شده است و همچنان با اجرای طرح ترافیک تا اطالع‬ ‫ثانوی مخالف هستیم‪ .‬در این میان رئیس پلیس پایتخت هم در کنار وزارت بهداشت با اجرای طرح ترافیک‬ ‫در این مقطع زمانی مخالف است‪ .‬وی که چندی پیش در جلسه شورای شهر تهران حضور پیدا کرده بود‪،‬‬ ‫در این باره گفته بود مخالف اســتفاده از خودروشخصی در شرایط امروز نیست؛ اما توقع پلیس این است‬ ‫که مردم در شرایط فعلی از سفرهای غیرضروری خورداری کنند تا میزان ترافیک در سطح شهر کاهش‬ ‫پیدا کند‪ .‬در این میان مینو محرز عضو ستاد ملی کرونا هم اگرچه با اجرای طرح ترافیک مخالف است و‬ ‫بازگشت مردم به استفاده از سیستم خمل و نقل عمومی را منجر به افزایش خطر ابتال به کرونا می داند‪ ،‬اما‬ ‫به اعتقاد وی عدم اجرای این طرح هم باعث شلوغ شدن شهر و افزایش الودگی هوا شده است و بنابراین‬ ‫برای کنترل شرایط باید راه حل های مناسبی را مدنظر قرار داد یا سختگیری های بیشتری در مورد استفاده‬ ‫از سیستم حمل و نقل عمومی در پیش گرفت‪.‬‬ ‫شورای شهر موافق اجرای طرح ترافیک‬ ‫با شرایط موجود گویا شورای شهر تهران هم چندان بی میل به اجرای طرح ترافیک نیست‪ .‬زهرا صدراعظم نوری‬ ‫یکی از اعضای این شوراست که موافق اجرای طرح ترافیک است‪ .‬وی می گوید‪ :‬از زمانی که اجرای طرح ترافیک‬ ‫لغو شد‪ ،‬ما ترافیک سنگینی را در تهران به ویژه مناطق مرکزی شهر شاهد بودیم‪ ،‬درحالی که یکی از اهداف‬ ‫اصلی این طرح کاهش بار ترافیکی در محدوده مرکزی شهر و مدیریت سفرها بوده است‪ .‬صدراعظم نوری ادامه‬ ‫می دهد‪ :‬در حال حاضر ترافیک شهر تهران به حدی سنگین است که بسیاری از مسیرهای معابر مرکزی شهر‬ ‫قفل می شود‪ .‬ضمن اینکه به نظر می اید اغلب کسانی که وارد طرح ترافیک می شوند‪ ،‬کسانی هستند که کار‬ ‫ضروری و واجبی ندارند‪ .‬وی به نتایج یک بررسی که به تازگی توسط شهرداری تهران انجام شده اشاره کرده‬ ‫و می افزاید‪ :‬براساس این بررسی‪ ،‬اغلب افرادی که وارد محدوده طرح ترافیک می شوند‪ ،‬کار ضروری ندارند‪ .‬به‬ ‫همین دلیل هدف اصلی مدیریت شهری برای اجرای مجدد طرح ترافیک‪ ،‬مدیریت و کنترل سفرها است تا‬ ‫افراد را از انجام سفرهای غیرضروری باز دارد‪ .‬وی در پاسخ به دغدغه وزارت بهداشت درباره بازگشت مردم به‬ ‫سیستم حمل و نقل عمومی می افزاید‪ :‬مسلما سیستم حمل و نقل عمومی ما سیستم کامل و کافی نیست تا به‬ ‫همه نیازهای شهروندان پاسخ دهد‪ ،‬اما در این شرایط همه باید با هم همکاری کنند‪ .‬مردم باید رعایت کنند و به‬ ‫چارچوب ها پایبند باشند‪ .‬به اعتقاد وی وقتی افرادی که کار ضروری ندارند وارد محدوده نشوند و نیایند و نتوانند‬ ‫بیایند‪ ،‬طبیعتا مترو و اتوبوس هم سوار نمی شوند‪ .‬نوری بار دیگر تاکید می کند‪ :‬اجرای طرح ترافیک اهداف‬ ‫دیگری ندارد و بیشتر هدفش این است تا سفرها را سازمان دهد و از سفرهای غیر ضروری جلوگیری کند‪ .‬به‬ ‫اعتقاد وی هزینه هایی که باید در صورت اجرای طرح ترافیک توسط مردم پرداخت شود‪ ،‬عامل بازدارنده ای است‬ ‫تا انها برای کارهای غیر ضروری خود وارد محدوده طرح ترافیک نشوند‪ .‬با این حال اگرچه اما واگرهای مختلفی‬ ‫درباره اجرای طرح ترافیک وجود دارد‪ ،‬برخی هم پیشنهاد می کنند بهتر است تا شهرداری تهران در مجاب‬ ‫کردن مردم برای استفاده از دوچرخه تمرکز کند و راه های جایگزین این چنینی به جای اجرای طرح ترافیک‬ ‫پیشنهاد دهد و همچنین دولت سختگیری بیشتری در استفاده از ماسک در مکان های عمومی اتخاذ کند‪.‬‬ ‫ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی؛ به نام دیابتی ها به کام دالالن!‬ ‫به نظر می رســد‪ ،‬با توجه به ارز سوبســیدی اختصاصی در ایران و‬ ‫کانال های فروش غیررسمی‪ ،‬بخش عمده ای از ارز دولتی که به بهانه‬ ‫بیماران دیابتی برای تامین دستگاه تست قند خون اختصاص داده‬ ‫شده به بیرون از مرزهای کشور راه پیدا کرده باشد‪ .‬بر اساس اخرین‬ ‫مطالعات‏انجام شــده حدود ‪ 11‬درصد جمعیت باالی ‪ 25‬سال در‬ ‫کشور به دیابت مبتال هستند و حدود ‪ 18‬درصد از جمعیت بزرگسال‬ ‫نیز در‏شرایطی هستند که به ان پیش دیابت گفته می شود و مستعد‬ ‫ابتال به دیابت هستند‪ .‬در نتیجه جمعیتی حدود ‪ 29‬درصد بزرگساالن‬ ‫یــا دیابت‏دارند یــا در معرض خطر جدی ابتال هســتند‏‪ .‬عالوه بر‬ ‫هزینه های مستقیم و غیرمستقیم درمان دیابت‪ ،‬از لحاظ هزینه ای که‬ ‫‏به خانواده و نظام سالمت تحمیل می شود نیز دیابت یکی از مهمترین‬ ‫بیماری های غیرواگیر است‪ .‬بر اساس اعالم مسووالن وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫هزینه های مستقیم و غیرمستقیم دیابت در ایران سالیانه‏حدود چهار‬ ‫میلیارد دالر اســت‪ .‬هزینه های مستقیم شامل هزینه های درمان و‬ ‫غیرمستقیم مربوط به درمان عوارض دیابت و سایر‏هزینه های ناشی‬ ‫از غیبت از کار می شود‪.‬‬ ‫عوارض دیابت‬ ‫علیرضا اســتقامتی‪ ،‬فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیســم در‬ ‫گفت وگو با خبرنگار فارس در خصوص عوارض بیماری دیابت گفت‪:‬‬ ‫اگر بیماران دیابتی در کنترل قند خون خود سهل انگاری کنند‪ ،‬در‬ ‫بلند مدت گرفتار عوارض ناگواری‪ ،‬خصوصا در اندام هایی نظیر چشم‪،‬‬ ‫قلب و کلیه خواهند شد که هم برای خودشان و هم برای نظام درمانی‬ ‫کشــور‪ ،‬ازاردهنده و هزینه زا خواهد بود و بهترین راه برای به تاخیر‬ ‫انداختن ظهور این عوارض‪ ،‬توانمندســازی بیماران است‪ .‬وی فراهم‬ ‫شدن امکان تست قند خون در منزل را یک انقالب بزرگ در کنترل‬ ‫دیابت ارزیابی کرد و گفت‪ :‬با در دســترس قرار گرفتن دستگاه های‬ ‫تست قند خون خانگی‪ ،‬مسیر کنترل قند خون برای بیماران دیابتی‬ ‫بسیار تسهیل شده است و بهمین دلیل سیاستگذاران حوزه سالمت‪،‬‬ ‫نسبت به تامین دستگاه و نوارهای تســت قند خون برای بیماران‬ ‫دیابتی‪ ،‬دقت و توجه زیادی دارند‪.‬‬ ‫نیازسنجیبیماراندیابتی‬ ‫یکی از مهمترین نیازهای بیماران دیابتی پس از انســولین و سایر‬ ‫داروها‪ ،‬دســتگاه تست قند خون اســت‪ .‬با بررسی وضعیت عرضه‬ ‫دستگاه های تست قند خون در کشور می توان براورد کرد رشد بازار‬ ‫این دســتگاه ها به صورت ساالنه در کشورمان حدودا بین ‪ 10‬تا ‪20‬‬ ‫درصد اســت (متوسط جهانی ‪ 11‬درصد است)‪ .‬بنابراین اگر در یک‬ ‫سال شاهد رشد بیشتر یا کمتر از این حد باشیم‪ ،‬باید به دنبال دالیل‬ ‫و علت های فوق العاده ان باشــیم و ببینیم چه عواملی سبب این‬ ‫تغییر غیرمنطقی شده است و منافع ان به جیب کدام دسته یا گروه‬ ‫هدایت شده است‪ .‬علیرضا مهدوی‪ ،‬معاون دفتر مدیریت بیماری های‬ ‫غیرواگیر وزارت بهداشــت در این رابطه گفت‪ :‬کنترل دیابت یکی از‬ ‫مهمترین برنامه هایی است که وزارت بهداشت نسبت به ان اهتمام‬ ‫دارد و در این رابطه برنامه های کشوری مورد توجه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬یکی از دغدغه های ما در این رابطه‪ ،‬تامین دستگاه تست‬ ‫قند خون و نوارهای ان است که امیدواریم هر چه زودتر در این حوزه‪،‬‬ ‫به نقطه ای برسیم که بیماران دیابتی سهل تر از گذشته به این اقالم‬ ‫دسترسی داشته باشند‪.‬‬ ‫تولید و واردات دستگاه تست قند خون‬ ‫شــهین یاراحمدی‪ ،‬رئیــس اداره بیماری های غدد و متابولیســم‬ ‫وزارت بهداشــت در این خصوص اظهار اشت‪ :‬تولید این دستگاه در‬ ‫کشــورمان‪ ،‬وابستگی بیماران دیابتی به خارج کشور را کاهش می‬ ‫دهد و بهمین جهت وزارت بهداشت از تولید این دستگاه حمایت می‬ ‫کند‪ .‬یاراحمدی تاکید کرد‪ :‬تست ها و بررسی های مختلفی روی این‬ ‫دستگاه در پژوهشکده غدد دانشگاه علوم پزشکی تهران و همچنین‬ ‫پژوهشکده غدد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی‪ ،‬صورت گرفته‬ ‫و خوشبختانه این دستگاه از لحاظ کیفیت‪ ،‬مورد تایید قرار گرفته‬ ‫است اما علی رغم همه وعده هایی که بابت حمایت از دستگاه تست‬ ‫قند خون تولید داخل داده شده‪ ،‬مقایسه ‪ 9‬ماهه اغازین سال ‪ 98‬با‬ ‫کل سال ‪ ،97‬نشان از رشد بیش از ‪ 50‬درصدی واردات این دستگاه‬ ‫ها دارد‪ .‬یعنی به عبارت دیگر‪ ،‬سیاست گذاری ها در ‪ 9‬ماهه اول سال‬ ‫‪ 98‬به گونه ای بوده اســت که علی رغم عرضه دستگاه تست قند‬ ‫خون ایرانی و وعده های مسئولین مبنی بر حمایت از تولید داخل‪،‬‬ ‫واردات این دستگاه ها و ارز دولتی اختصاص داده شده به ان‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪50‬درصد افزایش داشــته است! این در حالی است که هیچگونه‬ ‫پوشش بیمه ای جدیدی برای بیماران دیابتی و دستگاه ها و نوارهای‬ ‫مصرفی ان ها ایجاد نشــده است‪ .‬جالب اینجا است که با توجه به‬ ‫موج تورمی سال گذشته و کاهش قدرت خرید مردم‪ ،‬متاسفانه این‬ ‫افزایش واردات‪ ،‬نتوانسته موجب ارتقای سطح رفاه عمومی شو‪ ،‬بلکه‬ ‫بیشترین منفعت از این سونامی واردات‪ ،‬نصیب کشورهای همسایه‬ ‫یا دالالن‪ ،‬واســطه ها و واردکنندگان شده است‪ .‬بنابراین این سوال‬ ‫تداعی می شود که همانطور که رهبر انقالب فرمودند که در برخی‬ ‫موارد» واردات کاالی تولید مشابه داخلی‪ ،‬جنایت و خیانت است»‬ ‫ایا واردات دستگاه تســت قند خون‪ ،‬جزو این اقالم محسوب نمی‬ ‫شود؟ واقعا کشور چه نیازی به واردات این تعداد دستگاه تست قند‬ ‫خون در شرایطی که تولید داخلی ان در بازار موجود است و ارزبری‬ ‫تولید داخل‪ ،‬بسیار کمتر از واردات دستگاه ساخته شده است‪ ،‬داشته‬ ‫اســت؟ افزایش ‪80‬درصدی واردات دستگاه های تست قند خون‪ ،‬از‬ ‫یک ســو ممکن است راه به قاچاق معکوس به کشورهای همسایه‬ ‫برده باشــد ‪ ،‬به طوری که با توجه به ارز سوبســیدی اختصاصی در‬ ‫ایران و کانال های فروش غیررسمی در ایران و کشورهای همسایه (‬ ‫عمده فروشی تجهیزات پزشکی) بخش عمده ای از ارز دولتی که به‬ ‫بهانه بیماران دیابتی به این موضوع اختصاص داده شده‪ ،‬به بیرون از‬ ‫مرزهای کشــور و به خصوص به سمت ترکیه و عراق راه پیدا کرده‬ ‫باشــد‪ .‬البته از سوی دیگر این افزایش واردات ممکن است ناشی از‬ ‫ثبت کاالی جدید در حضور کاالی تولید داخل باشد یا اینکه سود‬ ‫ان از طریق بیش اظهاری قیمت ها‪ ،‬به واردکنندگان رسیده باشد‪.‬‬ ‫صرفه جویی ارزی‬ ‫مهیار خسروشاهی‪ ،‬مدرس انجمن دیابت ایران در این زمینه به فارس‬ ‫گفت‪ :‬در شرایط حاضر اقتصادی‪ ،‬بیماران دیابتی و خانواده انها‪ ،‬تحت‬ ‫فشار هستند و نیاز به توجه بیشتر از نظر پوشش هزینه های کنترل‬ ‫دیابت دارند و تولید دستگاه تست قند خون در داخل کشور می تواند‬ ‫گره گشای این مسئله باشد‪ .‬ضمن اینکه موجب صرفه جویی ارزی در‬ ‫کشور می شود و میتوان این صرفه جویی را به نقاط دیگری که بیماران‬ ‫دیابتی به حمایت نیاز دارند‪ ،‬انتقال داد‪ .‬وی افزود‪ :‬واقعیت این است‬ ‫که اگر حمایت مناسب از کاالی ایرانی شکل بگیرد و مسووالن حاضر‬ ‫پایبند به وعده های خود باشند‪ ،‬با اختصاص حداکثر ‪ 17‬میلیون یورو‬ ‫ارز می توان کل بازار کشورمان را از محصول داخلی تامین کرد ( طرح‬ ‫تعویض کل دستگاه ها) و یا با جلوگیری از ثبت سفارش دستگاه های‬ ‫وارداتی و اختصاص ارز به دســتگاه های فقط ایرانی و نوارهای ایرانی‬ ‫و وارداتــی‪ ،‬با ارزبری حدود ‪ 8‬میلیون یورو بازار را تامین کرد که طی‬ ‫دو یا سه سال با افزایش تعداد دستگاه های ملی نزد بیماران دیابتی‬ ‫‪ ،‬عمال بازارو نوارهای مصرفی به سمت تولید داخل سوق پیدا خواهد‬ ‫کرد‪ .‬بهتر است مسوولین مربوطه به این سوال پاسخ دهند که واقعا چه‬ ‫دلیل و بهانه ای در رابطه با افزایش واردات این دستگاه ها‪ ،‬در شرایطی‬ ‫که محصول تولید داخل به بازار مصرف عرضه شده و مورد تایید مراجع‬ ‫نظارتی و دانشگاهی قرار گرفته است‪ ،‬وجود دارد؟‬ ‫جامعه‬ ‫انتقاد رئیسی از تخریب الونک ها به جای کاخ سازی های غیرقانونی در مناطق خوش اب وهوا‬ ‫سه شنبه‪ 13‬خرداد‪ 1399‬سال سوم شماره‪277‬‬ ‫اخبار‬ ‫‪7‬‬ ‫زالی عنوان کرد‬ ‫خستگی مردم از اجرای پروتکل‬ ‫های بهداشتی خطرناک است‬ ‫فرمانده ســتاد مقابله با کرونا در کالنشــهر تهران‪ ،‬خستگی‬ ‫شهروندان از اجرای پروتکل های بهداشتی را نگران کننده ترین‬ ‫خطر استمرار اپیدمی کرونا دانست‪ .‬علیرضا زالی‪ ،‬گفت‪ :‬در ‪۲۴‬‬ ‫ســاعت گذشته ‪ ۱۷۱‬بیمار در بخش های عادی مراکز درمانی‬ ‫استان تهران به عنوان موارد قطعی جدید ابتالء به کرونا و ‪۷۲‬‬ ‫بیمار نیز در بخش های مراقبت های ویژه بستری شده اند‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه مجموعاً ‪ ۲۹۴‬بیمار در طول ‪ ۲۴‬ســاعت گذشته‬ ‫از مجموع بیمارستان های استان مرخص شده اند‪ ،‬درباره تعداد‬ ‫بستری های جدید نســبت به روز گذشته اظهار کرد‪ :‬این امار‬ ‫نسبت به روز گذشته افزایش مختصری داشته است و مجموع‬ ‫بیماران جدید نســبت به روز قبل ‪ ۲,۳‬درصد افزایش را نشان‬ ‫می دهد‪ .‬زالی گفت‪ :‬ســهم بیمارانی که از مجموع بخش های‬ ‫بهداشتی و درمانی به عنوان مراجعان سرپایی مراجعه کرده و‬ ‫بعد بستری شدند در ‪ ۲۴‬ساعت گذشته از ‪ ۳,۷‬به ‪ ۵.۶‬رسیده که‬ ‫افزایش مختصری را نشان می دهد‪ .‬وی افزود‪ :‬بنابر این امارها در‬ ‫بخش های مراجعان به مراکز بهداشت و مراجعان مراکز درمان‪،‬‬ ‫هــم در بخش موارد جدید بخش های عادی و بخش های ویژه‬ ‫نسبت به ‪ ۲۴‬ساعت گذشته افزایش مختصری داشته است‪ .‬وی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬مهم ترین مسئله در برخورد با بیماری کرونا و کاهش‬ ‫موارد ابتالء جدی تلقی کردن بیماری است‪ .‬زالی ادامه داد‪ :‬خطر‬ ‫بیماری کرونا از کشور و استان تهران زدوده نشده و تهران یکی‬ ‫از شهرهایی است که در ان روزانه موارد ابتالی جدید گزارش‬ ‫می شود و این گزارش ها نشان می دهد هنوز در پایتخت بحث‬ ‫کرونا باید جدی تر تلقی شود‪ .‬فرمانده ستاد مقابله با کرونا در‬ ‫کالنشهر تهران گفت‪ :‬کرونا در تهران پایان یافته نیست و کماکان‬ ‫در بحث کرونا مسئله باید جدی تر تلقی شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬با‬ ‫توجه به تغییرات شناوری که در امارها وجود دارد و به ویژه موارد‬ ‫جدید گزارش شده‪ ،‬ما هنوز برای کنترل قطعی کرونا در تهران‬ ‫به زمان نیاز داریم‪ .‬زالی تاکید کرد‪ :‬مهم ترین عامل برای انتقال‬ ‫ایــن بیماری حضور در مراکز پرتراکم و پرتردد و به ویژه بدون‬ ‫استفاده از وسایل حفاظتی است و در شرایط فعلی که خطر در‬ ‫کمین ماست و این بیماری فریبنده به هر طریقی می تواند با ساز‬ ‫و کارهای فریبنده خود منجر به تسخیر میزبان های جدید شود‪،‬‬ ‫باید با مراقبت های بیشتر نسبت به محافظت از خود در برابر این‬ ‫ویروس توجه کنیم‪ .‬وی‪ ،‬مهم ترین خطر نگران کننده در استمرار‬ ‫اپیدمی را خستگی شهروندان در اجرای پروتکل های بهداشتی و‬ ‫تسامح نسبت به خطر بیماری کرونا عنوان کرد‪.‬‬ ‫«اسنپ» به جداکننده فضای‬ ‫راننده و مسافر مجهز شد‬ ‫سامانه هوشمند حمل ونقل «اسنپ» به منظور افزایش بهداشت‬ ‫سفرهای خود‪ ،‬به جداکننده فضای راننده و مسافر مجهز شده‬ ‫است‪ .‬سامانه هوشمند حمل ونقل اســنپ به منظور افزایش‬ ‫بهداشت ســفرهای خود به جداکننده فضای راننده و مسافر‬ ‫مجهز شده اســت‪ .‬طبق اعالم تیم عملیات اسنپ‪ ،‬در فاز اول‬ ‫این طرح‪ ،‬خودروی ‪۳‬هزار راننده فعال اسنپ در شهر تهران به‬ ‫فضای جداکننده راننده و مسافر مجهز شده و این سامانه بنا دارد‬ ‫در فازهای بعدی این طرح را در شهرهای دیگر اجرایی کند تا در‬ ‫نهایتبخشاعظمیازسفرهایاسنپیبهاینامکانمجهزشوند‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اســت که هدف از اجرای این طرح و مجهز کردن‬ ‫سفرهای اسنپ به جداکننده فضای راننده و مسافر‪ ،‬افزایش هر‬ ‫چه بیشتر بهداشت سفر و حفظ سالمت کاربران راننده و مسافر‬ ‫است‪ .‬با اغاز خبر شیوع ویروس کرونا در سراسر کشور‪ ،‬اسنپ‬ ‫اقدامات موثری در مسیر حفظ سالمت کاربران راننده و مسافر‬ ‫در دستور کار قرار داد؛ از ابالغ توصیه های بهداشتی در تمامی‬ ‫کانال های اطالع رسانی کاربران تا تجهیز ناوگان اسنپ به اقالم‬ ‫بهداشتی از جمله ماسک و دستکش‪ ،‬ضدعفونی کردن خودروها‬ ‫و اضافه کردن گزینه «عدم رعایت بهداشت» به اپکیلیشن اسنپ‪،‬‬ ‫همهوهمهاقداماتیبودهکهدرراستایافزایشبهداشتسفرهای‬ ‫اسنپی انجام شده است‪ .‬همچنین این سامانه به عنوان پیشتاز‬ ‫استفاده از ماسک در سفر‪ ،‬از تمامی کاربران راننده و مسافر خود‬ ‫خواست به منظور حفظ سالمتی شان در طول سفرهای اسنپی‬ ‫حتما از ماسک استفاده کنند‪ .‬در نهایت هم برای نظارت هر چه‬ ‫بهتر و بیشتر بر لزوم استفاده از ماسک در سفرهای اسنپی گزینه‬ ‫« عدم استفاده از ماسک» را در بخش «بازخود سفر» اپلیکیشن‬ ‫مسافر اضافه کرد تا اگر راننده ای ماسک نداشت‪ ،‬مسافر در پایان‬ ‫سفر بتواند این موضوع را به پشتیبانی گزارش دهد‪ .‬همچنین‬ ‫برای رانندگان هــم به طور متقابل این امکان وجود دارد تا در‬ ‫صورتی که مسافری ماسک ندارد‪ ،‬به تیم پشتیبانی اطالع دهند‬ ‫گ استفاده همگانی از‬ ‫تا به این ترتیب نظارت بیشتری بر فرهن ‬ ‫ماسک وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪8‬‬ ‫اینستاگرام‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫سه شنبه‪ 13‬خرداد‪ 1399‬سال سوم شماره‪277‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬شرکت جهان سبز‬ ‫مدیر عامل‪ :‬حسین احمدی‬ ‫مد یر مسئول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫مدرک تحصیلی جعلی برای رسیدن به خانه ملت!‬ ‫ابر اذاری برامد باد نوروزی وزید‬ ‫وجه می می خواهم و مطرب که می گوید رسید‬ ‫بار عشق و مفلسی صعب است می باید کشید‬ ‫قحط جود است ابروی خود نمی باید فروخت‬ ‫باده و گل از بهای خرقه می باید خرید‬ ‫گوییا خواهد گشود از دولتم کاری که دوش‬ ‫من همی کردم دعا و صبح صادق می دمید‬ ‫با لبی و صد هزاران خنده امد گل به باغ‬ ‫از کریمی گوییا در گوشه ای بویی شنید‬ ‫دامنی گر چاک شد در عالم رندی چه باک‬ ‫جامه ای در نیک نامی نیز می باید درید‬ ‫این لطایف کز لب لعل تو من گفتم که گفت‬ ‫وین تطاول کز سر زلف تو من دیدم که دید‬ ‫عدل سلطان گر نپرسد حال مظلومان عشق‬ ‫گوشه گیران را ز اسایش طمع باید برید‬ ‫تیر عاشق کش ندانم بر دل حافظ که زد‬ ‫این قدر دانم که از شعر ترش خون می چکید‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫مسئول مدرک تحصیلی نامعتبر بهارستانی ها کدام نهاد است؟‬ ‫شاعرانه‬ ‫شاهدان در جلوه و من شرمسار کیسه ام‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان مطهری‬ ‫خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪43‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫درحالی که درباره اعتبار مدرک تحصیلی منتخبانی از استان های گیالن‪ ،‬اصفهان‪ ،‬مرکزی و کهگیلویه و بویراحمد محل‬ ‫شک است و قانون انتخابات‪ ،‬جز در تفسیر ماده‪ ۲۸‬در این باره سکوت کرده‪ ،‬عضو سابق شورای نگهبان می گوید‪ :‬به خاطر‬ ‫ندارم سنجش اعتبار مدارک تحصیلی داوطلبان به شکل اتوماتیک صورت گرفته باشد‪ .‬تنها درصورتی استعالم می شود‬ ‫که در اعتبار مدارک تحصیلی تردیدی وجود داشته باشد؛ چراکه اعتبار اسناد رسمی را باید پذیرفت‪ .‬هنوز عمر مجلس‬ ‫به هفته نرسیده که حرف و حدیث هایی درباره برخی منتخبانش مطرح شده است‪ .‬صبح امروز محمدحسین فرهنگی‪،‬‬ ‫سخنگویهیئترئیسهبابیاناینکهاعتبارنامهقریببهاتفاقنمایندگانصادرشده‪،‬گفتهاست‪«:‬درمورداعتبارنامه هایی‬ ‫که تصویب نشده‪ ،‬شعب اعتراضات را بررسی می کند اگر اعتبارنامه در شعبه به تصویب رسید به صحن علنی مجلس‬ ‫می اید و تایید در صحن اعالم می شود و در صورتی که اعتبارنامه در شعبه رد شود به کمیسیون تحقیق ارجاع خواهد‬ ‫شد»‪ .‬ایسنا نیز در گزارشی اعالم کرد اعتبارنامه غالمرضا تاجگردون‪ ،‬منتخب گچساران و نماینده دو دوره قبل این شهر‬ ‫در مجلس‪ ،‬کاظم دلخوش اباتری‪ ،‬منتخب صومعه سرا و نماینده دوره های هفتم‪ ،‬هشتم و دهم این شهر در مجلس و‬ ‫حسین محمدصالحی‪ ،‬منتخب فریدن در این دوره صادر نشده است‪ .‬احمد نادری‪ ،‬نماینده تهران که با اعتراض به صدور‬ ‫اعتبارنامه تاجگردون علیه او اعالن جنگ کرده است‪« ،‬تشکیک در مدرک تحصیلی» منتخب گچساران را یکی از علل‬ ‫این اقدامش بیان کرد‪ .‬البته در دوره های پیشین انتخابات مجلس نیز عنوان شده بود مدرک دکتری مدیریت اقتصادی‬ ‫تاجگردون از موسسه گلوبال بیزنس بلژیک به سبب انکه این موسسه مورد تایید وزارت علوم نیست‪ ،‬مقبول واقع نشد؛‬ ‫از این رو‪ ،‬او با مدرک کارشناسی ارشد خود در انتخابات ثبت نام می کرد‪.‬‬ ‫توسل به مدرک تحصیلی ساختگی برای رسیدن به خانه ملت‬ ‫اواسط اردیبهشت اسداهلل عباسی‪ ،‬سخنگوی هیئت رئیسه مجلس دهم جرقه ابهام در اعتبار و صالحیت نمایندگان را زد‪.‬‬ ‫او در گفت وگویی با فارس مدعی شده بود مدرک تحصیلی تعدادی از منتخبان مجلس یازدهم از گیالن مشکل دارد و‬ ‫تاکید کرده بود‪« :‬باید دستگاه های نظارتی و امنیتی به موضوع مدرک تحصیلی تعدادی از منتخبین مجلس یازدهم ورود‬ ‫کرده و با بررسی های متعدد و استعالمات مختلف مانع از تضییع حق احاد مردم شوند»‪ .‬او هفته گذشته نیز به خبرانالین‬ ‫گفت‪« :‬حدود هشت مورد از منتخبین به طور قطع مدرک حوزی و دانشگاهی انها دچار مشکل است و تخلف انها محرز‬ ‫است‪ .‬به جای فرافکنی شفاف سازی شود‪ .‬انتظار برخورد قاطع از سوی شورای نگهبان داریم زیرا به انها اطالع داده شده‬ ‫است»‪.‬عباسی در بخش دیگری از این مصاحبه‪ ،‬بدون بیان اسامی این اشخاص تلویحا به حوزه های انتخابیه انها اشاره‬ ‫و اظهار کرد‪« :‬منتخبین استان اصفهان و استان های جنوبی جزو نمایندگانی هستند که مدارک شان دچار ایراد است»‪.‬‬ ‫اوایل اردیبهشت ماه نیز اسنادی مبنی بر جعلی بودن مدرک کارشناسی ارشد سینا کمالخانی‪ ،‬منتخب تفرش در مجلس‬ ‫یازدهم منتشر شد‪ .‬فشار افکار عمومی ناشی از انتشار این خبر‪ ،‬موجب شد هیئت نظارت بر انتخابات استان مرکزی دست‬ ‫به کار شود و اعتبار مدرک او را مجدد بررسی کند‪ .‬حجت االسالم امیدرضا مبارک ابادی‪ ،‬رئیس این هیئت با بیان اینکه‬ ‫روز اول انتخابات مجلس ثبت نام در وزارت کشور انجام شده و مسئولیت بررسی با شورای نگهبان بوده است‪ ،‬به تسنیم‬ ‫تشــویق مردم برای انکه از ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۳‬خرداد برای فروش سهام عدالت شان به‬ ‫بانک ها مراجعه کنند‪ ،‬در حالی که بعد از این تعطیالت نیز بورس و کارگزاری ها‬ ‫همه فعال هستند‪ ،‬خود گواهی برای این سیاست های تبلیغی مشکوک است‪.‬‬ ‫ســهام عدالت به دســتور رهبر حکیم انقالب با ‪ 2‬هدف «گسترش عدالت‬ ‫اجتماعی» و «توانمندسازی خانواده های کم درامد» ازاد شد‪ ،‬این دو مهم حتی‬ ‫در ابالغیه ایشان هم ذکر شده بود‪ .‬در این شرایط اما با اشتباه بنیادی صورت‬ ‫گرفته‪ ،‬دولت به دنبال خرید ســهام عدالت مردم توسط بانک ها است تا برای‬ ‫کوتاه مدت یک رقم بسیار کم در اختیار انها قرار بگیرد‪ .‬این در شرایطی است‬ ‫که به گفته کارشناسان اقتصادی و بازار سرمایه‪ ،‬حفظ این دارایی ارزشمند در‬ ‫بلندمدت می تواند عایدی بیشتری برای مردم داشته باشد‪ .‬طبق اخرین امارهای‬ ‫غیررسمی درباره تعداد افرادی که سهام عدالت خود را به فروش رسانده اند‪ ،‬بیش‬ ‫از ‪ 200‬هزار نفر تا پایان دیروز سهام خود را به بانک ها یا توسط کارگزاری به افراد‬ ‫دیگر فروخته اند‪ .‬این در حالی است که سهام های عرضه شده در بازار سرمایه‬ ‫از شرکت های بسیار سودده و بزرگ کشورمان هستند؛ پتروشیمی ها‪ ،‬بانک ها و‬ ‫شرکت های خودروساز به عنوان پیشران های اقتصادی ایران هستند و مسلما‬ ‫سهامدار بودن مردم در انها یک اتفاق بزرگ و ارزشمند است‪.‬‬ ‫حرکت دولت خالف منافع ملت‬ ‫در همین باره حمید کوشکی‪ ،‬کارشناس بازار سرمایه با بیان اینکه نوع بیان‬ ‫اقای رئیس جمهور درباره فروش سهام عدالت مردم و هدایت به سمت فروش‬ ‫بسیار بد بود‪ ،‬گفـت‪ :‬متاسفانه اقای رئیس جمهور از واژه غیرمناسبی برای‬ ‫فروش دارایی مردم به عنوان ســهم سهام عدالت استفاده کرد‪ ،‬لحنی که‬ ‫نشان از تضاد تفکر دولت درباره نگرش به بازار سرمایه دارد‪ .‬اقای روحانی با‬ ‫بیان اینکه مردم می توانند ‪ 30‬درصد از دارایی سهام عدالت خود را بفروشند‬ ‫تا به نوعی تامین معیشت کنند یا به زخمی از زندگی خود بزنند‪ ،‬نشان داد‬ ‫اصال به دنبال تعمیق هدف های اقتصادی بازار سرمایه نیست‪ .‬تحلیلگر ارشد‬ ‫کارگزاری اقتصاد بیدار‪ ،‬توضیح داد‪ :‬مهم ترین هدف بازار ســرمایه‪ ،‬افزایش‬ ‫ســرمایه گذاری و رشد ثروت مردم است اما اقای رئیس جمهور با بیان این‬ ‫موضوع این ســیگنال را به مردم داد که از محل فروش سهام عدالت خود‬ ‫یا همان ‪ 30‬درصد به نوعی بخشــی از زندگی خود را اداره کنید‪ ،‬در حالی‬ ‫که باید به این سوال پاسخ دهند که مگر از محل فروش ‪ 30‬درصدی سهام‬ ‫چقدر عاید مردم می شود که به زخم زندگی شان بزنند کارشناس بازار بورس‬ ‫تصریح کرد‪ :‬بســته به نوع فروش و ســهام اولیه‪ ،‬قیمت فروش سهام ‪30‬‬ ‫درصدی بین‪ 2‬تا‪ 3‬میلیون تومان در نوسان است‪ ،‬بنابراین رقم چندانی برای‬ ‫تامین معیشت مردم به شمار نمی رود‪.‬‬ ‫گفت‪« :‬بعد از بررسی های مفصل شورای نگهبان از وزارت علوم و دستگاه های دیگر مشخص شد موسسه ای که مدرک‬ ‫تحصیلی نماینده منتخب را صادر کرده‪ ،‬مجوز رسمی از وزارت علوم ندارد و طبعاً مدرکی هم که صادر شده قابل اعتبار‬ ‫نیست‪ .‬باید شورای نگهبان به صورت مکتوب نتیجه را به استان ارسال کند که پس از وصول این موضوع‪ ،‬سینا کمالخانی‬ ‫از مجلس یازدهم باز خواهد ماند‪ ».‬همزمان عباسعلی کدخدایی‪ ،‬سخنگوی شورای نگهبان نیز با بیان اینکه کمالخانی از‬ ‫حضور در این دوره از مجلس بازمانده است‪ ،‬بر اظهارات حجت االسالم مبارک ابادی صحه گذاشت‪.‬‬ ‫منتخبانکداماستان هامدارکتحصیلینامعتبردارند؟‬ ‫به این ترتیب می توان مدعی شد تاکنون دست کم مدرک تحصیلی منتخبانی از چهار استان اصفهان‪ ،‬گیالن‪ ،‬مرکزی‬ ‫و کهگیلویه و بویراحمد محل تشکیک و ابهام است‪ .‬البته گفته می شود این موضوع شامل برخی استان های جنوبی‬ ‫کشور نیز شده است‪.‬‬ ‫وزیر علوم‪ :‬جز یک مورد از ما استعالم نکردند‬ ‫حاال چالشی میان مسئوالن برگزاری انتخابات و نهادهای ذیربط در این حوزه بر سر انکه مسئول بروز چنین معضلی‪ ،‬چه‬ ‫کسی است؟ شکل گرفته است‪ .‬از یک سو‪ ،‬سید اسماعیل موسوی‪ ،‬مدیر کل انتخابات وزارت کشور که مجری برگزاری‬ ‫انتخابات است‪ ،‬اعالم کرد‪« :‬در مورد منتخب تفرش و تعدادی دیگر‪ ،‬پاسخی از سوی وزارت علوم دریافت نشد؛ لذا در‬ ‫ان بازه زمانی‪ ،‬امکانی برای کشف بی اعتباری مدرک موصوف برای هیات های اجرایی و نظارت فراهم نبود»‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬منصور غالمی‪ ،‬وزیر علوم می گوید‪« :‬در انتخابات مجلس‪ ،‬غیر از مدرک تحصیلی اقای سینا کمالخانی هیچ گونه‬ ‫استعالمی از وزارت علوم نشده که پاسخ داده نشده باشد‪ .‬در صورتی که هر نهاد یا سازمانی برای اطمینان از اعتبار علمی‬ ‫و رسمی مدارک تحصیلی دانشگاهی که به هر نحوی برای استفاده از امتیازات خاصی که به انها عرضه می شوند‪ ،‬رسماً‬ ‫از وزارت عتف (علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری) یا دانشگاه های کشور استعالم کند‪ ،‬پاسخ رسمی دریافت خواهد کرد‪ .‬ما موارد‬ ‫مختلف که ارسال می شود را به طور جدی بررسی می کنیم‪».‬‬ ‫قانون انتخابات مجلس نظارت را برعهده شورای نگهبان گذاشته است‬ ‫برای یافتن مسئوالن این معضل باید نگاهی موشکافانه به قانون انتخابات مجلس شورای اسالمی انداخت‪ .‬بر اساس بند‬ ‫‪ ۵‬ماده ‪ ۲۸‬این قانون‪ ،‬داوطلبان در این انتخابات‪ ،‬در زمان ثبت نام باید «مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد یا معادل ان»‬ ‫داشته باشند‪ .‬در استفساریه این ماده قانونی‪ ،‬در پاسخ به این پرسش که «ایا مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد و کارشناسی‬ ‫و معادل ان ها شامل ان دسته از مدارکی می باشد که توسط وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و‬ ‫اموزش پزشکی و حوزه علمیۀ قم و دیگر مراجع قانونی ذی صالح صادر شده است؟» مجلس نهم تاکید کرده «مدرک‬ ‫معادل در هر مقطـع تحصیلی مدرکی است که واجد ارزش استخدامی باشد» و شورای نگهبان نیز ان را تایید کرده است‪.‬‬ ‫بنا بر بند ‪ ۴‬ماده ‪ ۲۱‬این قانون‪ ،‬داوطلبان باید با «اصل و تصویر اخرین مدرک تحصیلی معتبر» به مراکز ثبت نام مراجعه‬ ‫کنند‪ .‬ماده ‪ ۴۸‬این قانون در باب رسیدگی به صالحیت داوطلبان تاکید کرده است «وزارت کشور و شورای نگهبان پس‬ ‫از وصول مشخصات داوطلبان‪ ،‬روزانه لیست کامل انان را تهیه و به منظور بررسی سوابق انان در رابطه با صالحیت های‬ ‫مذکور در این قانون‪ ،‬به وزارت اطالعات‪ ،‬دادستانی کل‪ ،‬سازمان ثبت احوال کشور و ادارۀ تشخیص هویت و پلیس بین الملل‬ ‫در مرکز ارسال می دارند‪ .‬مراکز مزبور موظف اند ظرف پنج روز نتیجۀ بررسی را با دلیل و سند به وزارت کشور و شورای‬ ‫نگهبان اعالم نمایند‪ ».‬بنابر ماده ‪ ۳‬قانون انتخابات‪« ،‬نظارت بر انتخابات مجلس شورای اسالمی به عهدۀ شورای نگهبان‬ ‫می باشد‪ .‬این نظارت‪ ،‬استصوابی‪ ،‬عام و در تمام مراحل‪ ،‬در کلیۀ امور مربوط به انتخابات جاری است» و بر اساس ماده ‪۷۱‬‬ ‫ط به انتخابات‪ ،‬قبل از ارسال پروندۀ انتخاباتی به مجلس‪ ،‬توسط وزارت کشور به هیات مرکزی نظارت‬ ‫«کلیۀ شکایات مربو ‬ ‫ً‬ ‫ارسال و پس از ان‪ ،‬پرونده عینا به مجلس فرستاده خواهد شد‪ ».‬از این رو به نظر می رسد شورای نگهبان مهمترین مرجع‬ ‫برای پاسخگویی به معضل موجود و رفع ابهام درباره مدارک تحصیلی منتخبان این دوره است‪.‬‬ ‫ابراهیمیان‪:‬بهیادندارماعتبارمدرکتحصیلیداوطلبانمجلسخودکاراستعالمشود‬ ‫نجات اهلل ابراهیمیان‪ ،‬عضو سابق شورای نگهبان در پاسخ به اینکه مرجع تایید اعتبار مدرک تحصیلی داوطلبان انتخابات‬ ‫مجلس چه کسی است و ایا نهادهای ذیل ماده ‪ ۴۸‬است یا نه‪ ،‬می گوید‪ :‬علی القاعده اگر فردی مدارک رسمی ارائه کند‪،‬‬ ‫لزومی به استعالم نیست؛ چنانچه ظنی درباره اعتبار یا جعل مدرک تحصیلی وجود داشته باشد‪ ،‬باید از مرجع صادرکننده‬ ‫ان که شامل اموزش عالی و حوزه می شود‪ ،‬استعالم شود‪ .‬وی در پاسخ به اینکه یعنی تنها در موارد خاص و ضروری‬ ‫استعالم صورت می گیرد و سنجش اعتبار مدارک تحصیلی رویه نیست‪ ،‬تاکید می کند‪ :‬ضرورتا ممکن است این کار‬ ‫صورت نگیرد‪ .‬مثال فردی مدرک اصلی دانشگاه تهران را ارائه کند‪ ،‬لزومی به سنجش ان نیست؛ چراکه اسناد رسمی است‬ ‫و باید اعتبار ان را پذیرفت‪ .‬به خاطر ندارم سنجش اعتبار مدارک تحصیلی داوطلبان به شکل اتوماتیک صورت گرفته‬ ‫باشد‪ .‬تنها درصورتی استعالم می شود که در اعتبار مدارک تحصیلی تردیدی وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫چرا سهام عدالت را نفروشیم؟‬ ‫گول تبلیغات دولتی را نخورید!‬ ‫تشویق مردم برای رسیدن به هیچ‬ ‫مشخص کردن بازه زمانی محدود برای ازاد سازی سهام عدالت باعث شده‬ ‫مردم تصور کنند برای فروش سهام خود هم باید در همین بازه زمانی اقدام‬ ‫کنند‪ .‬دولتی ها هیچ توضیحی بــه مردم ارائه نداده اند که می توانند ضمن‬ ‫ازادسازی و وارد نشدن به بازار سرمایه صرفا سهامدار باشند و دارایی ارزشمند‬ ‫خود را حفظ کنند‪ .‬نباید فراموش کرد که بخش اعظمی از دارندگان سهام‬ ‫عدالت ‪ 6‬دهک اول جامعه کسانی هستند که اساسا با ادبیات بازار سرمایه‬ ‫اشنا نیستند‪ .‬یکی از بدترین نقاط سیاست های دولت زمانی است که مردم‬ ‫را در شرایط اصالح بازار سرمایه راهی بانک ها برای فروش سهام عدالت کرده‬ ‫است‪ .‬این یعنی دارایی ارزشمند مردم در زمانی که به کمترین میزان ارزش‬ ‫رسیده است‪ ،‬توسط بانک ها باید خریداری شود‪ .‬جالب اینجاست که وقتی‬ ‫نوبت به فروش سهام خود دولت به مردم می رسد (‪ETF‬ها) روند بازار بسیار‬ ‫سبز و صعودی بوده است‪.‬‬ ‫از ابالغیه رهبر تا تعلل دولت‬ ‫ابالغیه ‪ 9‬اردیبهشــت مقام معظم رهبری برای ازادسازی سهام عدالت و‬ ‫بهره مند شدن خیل عظیم صاحبان این سهام‪ ،‬حاوی بایدهایی برای تحقق‬ ‫هر چه بهتر سیاست های کلی اصل ‪ 44‬قانون اساسی بود‪ .‬در همین راستا‬ ‫در سومین شرط مورد اشاره ابالغیه مذکور‪ ،‬به «تشویق مردم به ماندگاری‬ ‫صاحبان سهام در شرکت های سرمایه گذاری» و «ورود سریع این شرکت ها‬ ‫به بورس» تاکید شده است‪ .‬این بدان معنی است که هدف از ازادسازی سهام‬ ‫عدالت‪ ،‬فروش این سهام و خارج شدن مردم از صحنه اقتصاد نیست‪ .‬تاکید‬ ‫بر «عرضه هر چه زودتر شرکت های سرمایه گذاری در بورس» هم می تواند به‬ ‫کسب سود بیشتر از محل افزایش ارزش سهام این شرکت ها پس از عرضه‬ ‫اولیه منجر شود تا عایدی بیشتری را نصیب مردم کند‪ .‬با وجود اشاره مقام‬ ‫معظم رهبری به این شرایط در ابالغیه ازادسازی سهام عدالت‪ ،‬تصمیمات‬ ‫مســووالن به گونه ای بوده که بیشتر به تشویق مردم به فروش سهام خود‬ ‫شــبیه است تا به حفظ این دارایی ارزشمند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬تاخیر دولت در‬ ‫عرضه شرکت های سرمایه گذاری استانی در بورس دیگر مساله ای است که‬ ‫باعث محرومیت مردم از سود حاصل از عرضه اولیه این شرکت ها می شود‪.‬‬ ‫بانک ها مردم را به فروش ترغیب می کنند‬ ‫کانون شــرکت های سرمایه گذاری استانی ســهام عدالت روز گذشته در‬ ‫اطالعیه ای اعالم کرد هر اقدامی کــه موجبات ترغیب مردم برای فروش‬ ‫مستقیم ســهام عدالت باشد‪ ،‬خالف ابالغیه مقام معظم رهبری و اقدامی‬ ‫پرابهام و سوال برانگیز است و به هیچ عنوان نباید مسووالن موجب گمراهی‬ ‫مردم شده و سهامداران تشویق به فروش هیجانی و زیانبار سهام شوند‪.‬‬ ‫«سهام عدالت» برخالف فضای رسانه ای ایجادشده‪ ،‬ارزش اقتصادی باالیی‬ ‫بــرای مردم دارد‪ ،‬تا انجا کــه می توانند با ان به عنوان وثیقه وام بگیرند اما‬ ‫بی اطالعی مردم از این ارزش و فضای رســانه ای مسموم باعث شده است‬ ‫بانک هایی که امروز بیشتر بنگاهداری می کنند‪ ،‬مردم را به سمت فروش سهام‬ ‫عدالت شان سوق دهند‪ .‬جالب انجاست که سیاست های تبلیغی بانک ها و‬ ‫رســانه های همسوی دولت برخالف نظر رهبری درباره سهام عدالت است‪،‬‬ ‫بر اساس حکم صریح مقام معظم رهبری باید «مردم تشویق به ماندگاری‬ ‫سهام عدالت شــان» شوند؛ با این حال کمپین تبلیغاتی بانک ها و سازمان‬ ‫خصوصی ســازی و ترغیب و دعوت از مردم برای مراجعه و ثبت درخواست‬ ‫فروش سهام شان چیست؟! تشویق مردم برای انکه از ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۳‬خرداد برای‬ ‫فروش ســهام عدالت شان به بانک ها مراجعه کنند‪ ،‬در حالی که بعد از این‬ ‫تعطیالت نیز بورس و کارگزاری ها همه فعال هستند‪ ،‬خود گواهی برای این‬ ‫سیاست های تبلیغی مشکوک است‪ .‬در روزهای اخیر دولت اصرار بر انتخاب‬ ‫روش مستقیم سهامداری دارد‪ ،‬حال انکه ‪ ۷۵‬درصد مردم روش غیرمستقیم‬ ‫را انتخاب کرده اند‪ .‬نکته قابل توجه درباره ســهام عدالت ان است که مردم‬ ‫اگر روش غیرمستقیم سهامداری در شــرکت های سرمایه گذاری استانی‬ ‫سهام عدالت را انتخاب کنند‪ ،‬معادل ارزش ریالی سهام متناسب هر نفر از‬ ‫‪ ۳۶‬شرکت بورسی و ‪ ۱۳‬شرکت غیربورسی‪ ،‬از سهام شرکت سرمایه گذاری‬ ‫استان خود بهره مند می شوند که در صورت معامله در بورس با توجه به عرضه‬ ‫اولیه ای بودن سهام این شرکت از قیمت چند برابری هنگام فروش بهره مند‬ ‫خواهند شد و البته در صورت نگهداری سهام از مزایای فراوان ان بهره خواهند‬ ‫برد اما این توضیحات در تالش بانک ها برای خرید سهام عدالت مردم گفته‬ ‫نمی شود‪ .‬مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان تهران با اشاره‬ ‫به ارزش باالی سهام عدالت‪ ،‬از تصمیمات و تبلیغات مسووالن ازادسازی سهام‬ ‫عدالت در راستای ترغیب سهامداران به فروش این سهام باارزش انتقاد کرد‪.‬‬ ‫محمدرضا جودکی گفت‪ :‬مسووالن ازادسازی سهام عدالت باید شرکت های‬ ‫سرمایه گذاری استانی را هرچه سریع تر وارد بازار سرمایه کنند‪ ،‬چرا که با این‬ ‫اقدام‪ ،‬سود قابل توجهی نصیب صاحبان سهام عدالت می شود‪ ،‬چنانکه تجربه‬ ‫عرضه های اولیه هم نشان می دهد با عرضه اولیه‪ ،‬ارزش سهام با افزایش قابل‬ ‫توجهی مواجه می شود‪ .‬جودکی اظهار داشت‪ :‬با این حال مسووالن مربوط به‬ ‫جای اگاه سازی مردم و تشویق انان به حفظ سهام و ماندن در شرکت های‬ ‫سرمایه گذاری استانی‪ ،‬به روش های مختلف مردم را از نگهداری سهام و ماندن‬ ‫در شرکت های سرمایه گذاری استانی ترسانده و به فروش این سهام ارزشمند‬ ‫تشویق می کنند‪ .‬مدیر عامل شرکت سرمایه گذاری استان تهران گفت‪ :‬مردم‬ ‫هم تحت تاثیر تبلیغات غلط این افراد‪ ،‬به فروش این دارایی ارزشــمند رو‬ ‫می اورند‪ .‬فروشندگان این سهام در اینده زیان خواهند کرد‪ .‬مسووالن مربوط‬ ‫هم بزودی از مسوولیت کنار رفته و پاسخگو نخواهند بود‪ .‬در این شرایط مردم‬ ‫زیان دیده های نهایی فروش سهام عدالت خواهند بود‪ .‬متاسفانه تبلیغاتی که‬ ‫می شود‪ ،‬در راستای فروش سهام عدالت است‪ ،‬نه اگاه سازی مردم‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به ارزش باالی سهام عدالت گفت‪ :‬در سهام عدالت‪ ،‬بهترین سهام های دولت‬ ‫به مردم منتقل شده است‪ .‬اما االن با تبلیغاتی که شده است‪ ،‬مردم را به فروش‬ ‫سهام عدالت ترغیب می کنند‪ .‬با مسیر فعلی که مسووالن در پیش گرفته اند‪،‬‬ ‫دوباره مدیریت دولتی و بزرگ شدن دولت گریبان کشور را خواهد گرفت‪.‬‬ ‫نفع مردم در نگهداری این سهام است‪ .‬اگر مردم نیاز اضطراری به فروش این‬ ‫سهام ندارند‪ ،‬ارزش افزوده خوبی در حفظ این سهام وجود دارد‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫اگر مردم روش غیرمستقیم را انتخاب کنند‪ ،‬از سود بیشتری بهره مند خواهند‬ ‫شد؛ چرا که با عرضه اولیه شرکت های سرمایه گذاری استانی به بورس‪ ،‬طبق‬ ‫روال موجود در بورس‪ ،‬ارزش افزوده قابل توجهی نصیب سهامداران می شود‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 300

روزنامه خوب 300

شماره : 300
تاریخ : 1399/04/17
روزنامه خوب 299

روزنامه خوب 299

شماره : 299
تاریخ : 1399/04/16
روزنامه خوب 298

روزنامه خوب 298

شماره : 298
تاریخ : 1399/04/15
روزنامه خوب 297

روزنامه خوب 297

شماره : 297
تاریخ : 1399/04/14
روزنامه خوب 296

روزنامه خوب 296

شماره : 296
تاریخ : 1399/04/11
روزنامه خوب 295

روزنامه خوب 295

شماره : 295
تاریخ : 1399/04/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!