روزنامه خوب شماره 272 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه خوب شماره 272

صفحه بعد

روزنامه خوب شماره 272

روزنامه خوب شماره 272

‫سرپرست وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خبر داد‪:‬‬ ‫موافقت بانک مرکزی‬ ‫با واردات مواد اولیه بدون‬ ‫انتقالارز‬ ‫حریرچی معاون کل وزارت بهداشت‪:‬‬ ‫مناسبات اجتماعی را برای‬ ‫کنترل کرونا باید تغییر بدهیم‬ ‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫دوشنبه ‪ 29‬اردیبهشت‪ | 1399‬سال سوم | شماره ‪8 | 272‬صفحه | قیمت ‪ 2500‬تومان | ‪ 24‬رمضان‪ 18 |1441‬می ‪2020‬‬ ‫سامانه هوش مصنوعی ‪ai-corona‬‬ ‫در بیمارستان مسیح دانشوری رونمایی شد‬ ‫اولتیماتوم ها به کجا رسید؟‬ ‫‪ 2‬انحصار خودروسازان و‬ ‫پاس کاری اعالم قیمت ها‬ ‫تشخیص کرونا‬ ‫در ‪ 5‬ثانیه‬ ‫تاثیر پدیده کرونا بر سبک زندگی‬ ‫‪8‬فرصتی برای ایجاد تحوالت‬ ‫بزرگ در اینده‬ ‫اجرای طرحی برای صادرات‬ ‫‪2‬‬ ‫محصوالتکرونایی‬ ‫به کشورهای‪8-D‬‬ ‫«وبینار» روز جهانی قدس‬ ‫‪ 3‬با حضور اساتید دانشگاه های‬ ‫سراسر جهان برگزار می شود‬ ‫‪4‬‬ ‫سقوط شاخص بورس‬ ‫به ز یر یک میلیون‬ ‫‪4‬‬ ‫جهشتولیدبااتخاذ‬ ‫سیاست هایمالیاتی‬ ‫مناسبامکانپذیر است‬ ‫موسوی سخنگوی وزارت خارجه‪:‬‬ ‫احتمالماندگاریکرونابرایهمیشه‬ ‫‪3‬‬ ‫فیزیوتراپیدربهبودبیمارانمبتالبهکروناموثراست؟‬ ‫چگونهدررستورانازخطرکرونادرامانبمانیم؟‬ ‫امریکا در روند مقابله‬ ‫با کرونا کارشکنی می کند‬ ‫حرکت خالف جهت بازار‬ ‫مایکروسافتخونبیمارانکروناییرامی خرد‬ ‫‪ 4‬اوراق تسهیالت مسکن‬ ‫مرز ‪ 60‬هزار تومان را رد کرد‬ ‫نحوه کرونازدایی از نان و گوشت‬ ‫صفحه ‪7‬‬ ‫‪88301986‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫اجرای طرحی برای صادرات محصوالت کرونایی به کشورهای ‪8-D‬‬ ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه‪ 29‬اردیبهشت‪ 1399‬سال سوم شماره‪272‬‬ ‫طرحیبرایصادراتمحصوالتکروناییشرکت هایدانش بنیانوفناوربهکشورهایعضو‪ 8-D‬باهدفصادراتبهکشورهایعضواجراییمی شود‪.‬پارکفناوریپردیسبهعنواندبیرخانه«شبکه‬ ‫تبادل و انتقال بین هشت کشور اسالمی در حال توسعه» موسوم به «‪ »TTEN 8-D‬فرصتی را در اختیار شرکت های دانش بنیان و فناور جهت معرفی محصوالت کرونایی خود به کشورهای عضو این‬ ‫سازمان فراهم کرده است‪ .‬هدف از این طرح که با همکاری مرکز توسعه تجارت فناوری پارک فناوری پردیس انجام می شود‪ ،‬شناسایی محصوالت تولیدشده جهت جلوگیری از شیوع کرونا و کمک‬ ‫به رفع بیماری‪ 19-COVID‬و معرفی این محصوالت به هشت کشور عضو این سازمان است‪ .‬اجرای این طرح بستری را برای تجاری سازی این محصوالت و فروش در جمع کشورهایی که دارای یک‬ ‫هشتم جمعیت جهان هستند‪ ،‬فراهم خواهد اورد‪ .‬این فعالیت با استفاده از توانمندی کارگزاران تجارت فناوری صورت می پذیرد‪ .‬کشورهای اندونزی‪ ،‬ایران‪ ،‬بنگالدش‪ ،‬پاکستان‪ ،‬ترکیه‪ ،‬مالزی‪ ،‬مصر و‬ ‫نیجریهاعضایکشورهایگروهدیهشتهستند‪.‬‬ ‫اولتیماتوم ها به کجا رسید؟‬ ‫اخبار‬ ‫افزایش کیفیت محصوالت‬ ‫پتروشیمی با تکیه بر دانش ایرانی‬ ‫قراردا ‏د شیرین ســازی برش سنگین پتروشیمی نوری با‬ ‫یک کنسرســیوم ایرانی و بــه ارزش ‪ ۴۳‬میلیون‏‏یورو به‬ ‫صــورت ارزی و ‪ ۲۵۰۰‬میلیارد ریالی بــا هدف افزایش‬ ‫کیفیت و ارزش افزوده تولیدات پتروشــیمی امضا شــد‪.‬‬ ‫قرارداد شیرین سازی برش سنگین پتروشیمی نوری صبح‬ ‫امروز(یکشنبه) با حضور رئیس هیات مدیره و مدیرعامل‬ ‫شرکت‏‏مدیریت توسعه صنایع پتروشیمی‪ ،‬مدیرعامل و‬ ‫برخی از مدیران شــرکت پتروشیمی نوری و نیز مدیران‬ ‫عامل دو شــرکت ایرانی‏ناموران و ُدرریز در محل شرکت‬ ‫مدیریت توســعه صنایع پتروشــیمی برگزار شد‏‪ .‬در این‬ ‫مراسم رئیس هیات مدیره شرکت مدیریت توسعه صنایع‬ ‫پتروشیمی‪ ،‬گفت‪ :‬امضای این نشان دهنده ارتقای پروژه ها‬ ‫به عنوان هدفی اســتراتژیک و با تکیــه بر توان و دانش‬ ‫ایرانی اســت‏‪« .‬حبیب اهلل بیطرف» بــا تاکید بر اهمیت‬ ‫رعایت اســتانداردهای حداکثــری‏‪HSE ‎‬در اجرای این‬ ‫پروژه‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬اجرای این پروژه‏‏در شرایط تاریخی‬ ‫ایران که تحت فشــارهای ظالمانــه و غیرقانونی امریکا‬ ‫هستیم‪ ،‬کاری مهم است و این قرارداد نشان می دهد که‬ ‫‏‏ســخت ترین کارها هم از عهده ایرانی ها خارج نیست و با‬ ‫برنامه ریزی می توانند ان را انجام دهند‏‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫ساخت داخل‪ ،‬سیاست وزارت نفت‪ ،‬دولت و مجلس و جزو‬ ‫اصول هلدینگ خلیج فارس است و تاکید ما بر این‏‏است‬ ‫که از توان داخلی استفاده حداکثری شود‪ .‬می دانیم در این‬ ‫شرایط کار کردن سخت است اما ایمان داریم که حتی در‬ ‫این شرایط‏‏نیز شرکت های ایرانی موفق خواهند بود‏‪.‬‬ ‫مشاور شرکت بازرگانی دولتی‪:‬‬ ‫‪ 1.۵‬میلیون تن گندم خرید‬ ‫تضمینی شد‬ ‫مشاور مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران گفت‪ :‬از ابتدای‬ ‫برداشت گندم تا‪ ۲۸‬اردیبهشت ماه امسال یک میلیون و‪۵۴۷‬‬ ‫هــزار تن گندم به ارزش ‪ ۳۸‬هزار و ‪ ۹۴۵‬میلیارد ریال خرید‬ ‫تضمینی شد‪ .‬شــرکت خدمات حمایتی کشاورزی‪« ،‬سید‬ ‫محمد تقی طباطبایی» افزود‪ :‬این میزان خرید در نیمی از‬ ‫استان های کشــور رخ داده که نشان می دهد با خرید این‬ ‫مقدار‪ ۲۰‬درصد کل خرید سال گذشته محقق شده است‪ .‬وی‬ ‫اظهارداشت‪ :‬طی یک ماه گذشته ‪ ۲۲۲‬هزار و ‪ ۹۶۹‬محموله‬ ‫به مراکز خرید تضمینی تحویل شده است‪ .‬مشاور مدیرعامل‬ ‫شــرکت بازرگانی دولتی ایران تصریح کرد‪ :‬خرید تضمینی‬ ‫گندم تا پایان ابان ماه سال جاری ادامه دارد و با ورود به فصل‬ ‫تابستان‪،‬استان هایسردسیریکردستان‪،‬کرمانشاه‪،‬اذربایجان‬ ‫شرقی و غربی وارد عملیات خرید می شوند که تحویل گندم‬ ‫افزایشقابلتوجهیخواهدیافت‪.‬طباطباییهمچنینازخرید‬ ‫تضمینی ‪ ۹۰‬هزار تن دان ه روغنی کلزا به ارزش بیش از چهار‬ ‫هزار میلیارد ریال در ‪ ۱۲‬استان کشور خبر داد‪.‬‬ ‫انحصار خودروسازان و پاسکاری اعالم قیمت ها‬ ‫با گذشت یک هفته از وعده رئیس شورای رقابت برای اعالم قیمت جدید محصوالت ایران خودرو و سایپا‪ ،‬این موضوع مانند‬ ‫توپ بین شورای رقابت و ستاد تنظیم بازار رد و بدل می شود؛ خودروسازان نیز تمام تالش خود را برای چانه زنی با شورای‬ ‫رقابت و وزارت صنعت در مورد قیمت گذاری محصوالتشان به کار گرفته اند‪ .‬هفته گذشته مسئوالن شورای رقابت‪ ،‬سازمان‬ ‫حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار با برگزاری یک نشست خبری پر سر و صدا‪ ،‬حرکتی ضربتی را‬ ‫برای مقابله با قیمت های نجومی بازار خودرو به نمایش گذاشتند تا شاید بتوانند در اخرین روزهای سکانداری رضا رحمانی‬ ‫در وزارت صنعت‪ ،‬کوتاهی خود را در تنظیم بازار خودرو کمی جبران کنند و از هجمه مردم و رسانه ها نسبت به بی سر و‬ ‫سامانی بازار کم کنند‪ .‬در ان نشست خبری رضا شیوا رئیس شورای رقابت ضمن اعالم افزایش متوسط ‪ 23‬درصدی قیمت‬ ‫محصوالت ایران خودرو و رشد متوسط ‪ 10‬درصدی قیمت محصوالت سایپا گفت که قیمت جدید محصوالت این دو گروه‬ ‫خودروسازی (‪ 23‬اردیبهشت) اعالم خواهد شد‪ .‬پیرو این موضوع در روز وعده شده رسانه ها منتظر اعالم قیمت جدید خودروها‬ ‫از سوی شورای رقابت بودند و قرار بود نرخ های جدید بر روی سایت شورا اعالم شود اما این اتفاق نیفتاد و در مقابل‪ ،‬همان‬ ‫روز مدیران شرکت های خودروساز به شورای رقابت رفتند و برای چانه زنی در مورد قیمت جدید محصوالتشان با رئیس شورا‬ ‫جلسه گذاشتند‪ .‬در نهایت قیمتی اعالم نشد و رئیس شورای رقابت نیز پاسخی به تماس های مکرر رسانه ها نداد تا اینکه شیوا‬ ‫شب گذشته بدون اعالم نرخ جدید خودروها‪ ،‬از ابالغ قیمت جدید خودروها به خودروسازان توسط ستاد تنظیم بازار خبر داد‪.‬‬ ‫رئیس شورای رقابت با اشاره به ممنوعیت واردات خودرو و انحصاری بودن بازار همه خودروهای داخلی به دلیل ممنوعیت‬ ‫واردات‪ ،‬از تعیین دستورالعمل قیمت گذاری برای خودروهایی که تاکنون توسط شورا قیمت گذاری نمی شدند در جلسه دیروز‬ ‫شورا خبر داد و گفت‪ :‬برای خودروهای متوسط به باال‪ ،‬قیمت پایه سال ‪ ۱۳۹۶‬مورد محاسبه قرار می گیرد و با توجه به نرخ‬ ‫تورم سال ‪ ۱۳۹۷‬و ‪ ۱۳۹۸‬و همچنین با در نظر گرفتن افزایش قیمت بهمن ‪ 97‬قیمت نهایی مشخص خواهد شد‪ .‬به گفته‬ ‫شیوا‪ ،‬قرار است اطالعات مربوط به خودروهای جدید مشمول قیمت گذاری طی یکی دو روز اینده جمع اوری شده و قیمت‬ ‫این خودروها بر مبنای دستورالعمل شورای رقابت‪ ،‬توسط ستاد تنظیم بازار به خودروسازان ابالغ شود‪ .‬به این ترتیب در حالی‬ ‫که قرار بود قیمت خودروها همانند سال ‪ 92‬از سوی شورای رقابت به مردم اعالم شود‪ ،‬توپ اعالم نرخ های جدید از شورای‬ ‫رقابت به ستاد تنظیم بازار پاس داده شد‪.‬‬ ‫اولتیماتوم‪ 24‬ساعته وزیر و انحصار خودروسازان‬ ‫در این میان‪ ،‬برخورد رحمانی وزیر برکنار شده صنعت نیز قابل توجه بود‪ .‬او که طی چند ماه گذشته عکس العمل جدی‬ ‫برای ساماندهی بازار خودرو از خود نشان نداده بود به یکباره به خودروسازان اولتیماتوم‪ 24‬ساعته داد تا عالوه بر ساماندهی به‬ ‫وضعیت فروش محصوالتشان و کوتاه کردن دست دالالن از خرید مستقیم از این شرکتها‪ ،‬شرایط را برای کاهش قیمت ها در‬ ‫بازار فراهم کنند‪ .‬اما هنوز ‪ 24‬ساعت از اولتیماتوم وزیر صنعت نگذشته بود که رحمانی از سمت خود برکنار شد‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫اتخاذ تصمیماتی در جهت محدود کردن دالالن و البته جو روانی حاصل از تاکید نهادهای نظارتی بر برخورد با محتکران‬ ‫و سودجویان بازار خودرو باعث شد تا در همان یکی دو روز اول قیمت خودرو در بازار ‪ 5‬تا ‪ 20‬میلیون تومانی قیمت ها در‬ ‫بازار خودرو شد‪ .‬هرچند در این میان‪ ،‬رحمانی وزیر سابق صنعت نیز سعی کرد با اعالم موضوع اتمام حجت با خودروسازان‬ ‫برای اصالح فروش و بازار خودرو شرایط را برای ریزش بیشتر قیمت ها فراهم کند‪ .‬البته ظاهرا ًخودروسازان چندان دستورات‬ ‫رحمانی را مورد توجه قرار ندادند به طوری که در فروش محصوالت ایران خودرو‪ ،‬مردم همچنان مانند فروش های قبلی‬ ‫نسبت به عدم امکان ثبت نام شاکی بودند‪ .‬پیش فروش محصوالت ایران خودرو شامل دنا‪ ،‬پژو ‪ ،206‬پژو پارس و پژو ‪ 207‬ای‬ ‫با موعد تحویل ابان‪ ،‬اذر و دی ‪ 99‬هفته گذشته در حالی انجام شد که به نظر می رسد کمتر کسی موفق به ثبت نام برای‬ ‫خرید این خودروها شده باشد‪ .‬به گفته برخی متقاضیان خرید خودرو در این مرحله‪ ،‬دالالن باز هم به کارشان ادامه دادند و‬ ‫به مردم‪ ،‬ثبت نام در مقابل دریافت ‪ 3‬تا ‪ 10‬میلیون تومان را پیشنهاد کردند‪ .‬دولت در شرایطی قصد ساماندهی بازار خودرو‬ ‫را دارد که خودروسازان‪ ،‬قدرت و انحصار باالیی در این بازار دارند و با تسلط بر شرایط عرضه و مدیریت تقاضا می توانند بازار‬ ‫را به هر سمتی که خواسته انهاست‪ ،‬هدایت کنند‪ .‬در این وضعیت‪ ،‬دولتمردان باید به راهکاری فراتر از کنترل چند روزه بازار‬ ‫بیندیشند‪ .‬روی دیگر اولتیماتوم وزیر سابق صنعت‪ ،‬برخورد با محتکران و حذف دالل بازی در بازار خودرو بود که به نظر‬ ‫می رسد دیدار رحمانی با رئیس قوه قضاییه در اخرین روز سکانداری وزارت صنعت در همین راستا بوده باشد‪ .‬همچنین او در‬ ‫دستوری خطاب به سازمان حمایت مصرف کنندگان از مسئوالن این سازمان خواست تا با توجه به وجود برخی قیمت های‬ ‫غیر متعارف در بازار ازاد خودرو نسبت به قیمت کارخانه‪ ،‬با همه متخلفان این موضوع با جدیت تمام و قاطعانه برخورد کند‪ .‬در‬ ‫دستور وزیر سابق صنعت خطاب به سازمان حمایت امده بود‪ :‬رفع موانع ثبت نام متقاضیان در سایت های فروش خودروسازان‬ ‫داخلی به جد و در سریع ترین زمان مورد رصد دقیق قرار گیرد تا شرایط برای رفع نیاز مصرف کنندگان واقعی خودرو های‬ ‫تولید داخل تسهیل شود و دست سوداگران همسو با معاندان و دشمنان در جنگ اقتصادی و تحریم های ظالمانه غرب از سر‬ ‫مصرف کنندگان کوتاه شود‪ .‬این دستور پیش از ثبت نام ایران خودرو صادر شده بود اما در فرایند ثبت نام برای پیش فروش‬ ‫محصوالت این شرکت تاثیری نداشت‪ .‬در عین حال‪ ،‬هرچند گزارشی در خصوص از کشف پارکینگ ها دپوی خودروها با‬ ‫حضور مسئوالن ناظر بر بازرا نیز از صدا و سیما پخش شد اما دیگر شاهد اعالم رسمی در خصوص کشف پارکینگ های‬ ‫جدید نبوده ایم هرچند ممکن است اتفاق افتاده باشد ولی رسانه ای نشده باشد‪ .‬به این موضوعات باید تعلل شورای رقابت‬ ‫در قیمت گذاری خودرو را نیز اضافه کنیم چرا که تدوین سریع دستورالعمل قیمت گذاری خودرو و اعالم نرخ های جدید‬ ‫ماموریتی بود که وزیر صنعت به عنوان نماینده دولت به این شورا محول کرد‪ .‬هرچند در ابتدا دستورالعمل قیمت گذاری‬ ‫اکثر محصوالت ایران خودرو و سایپا تدوین شد اما تاخیر در اعالم قیمت ها و ادامه رایزنی با خودروسازان‪ ،‬چکش کاری این‬ ‫دستورالعمل و اعالم نرخ های جدید را محتمل می کند‪ .‬توجه به این اتفاقات نشان از ساختار پیچیده صنعت خودرو و قدرت و‬ ‫انحصار باالی خودروسازان و در عین حال‪ ،‬سیستم معیوب عرضه و مدیریت انها که باعث تقویت دالل بازی در بازار می شود‪،‬‬ ‫دارد‪ .‬حال نیز با کنار رفتن رحمانی‪ ،‬یکی از ماموریت های مهم رئیس جمهور به سرپرست وزارت صنعت‪ ،‬ساماندهی به بازار‬ ‫خودرو است که باید دید دستگاه های مربوطه چطور و در چه مدت قادر به ساماندهی بازار خودرو خواهند بود‪ .‬در عین حال‬ ‫باید توجه داشت که با وجود برکنار شدن وزیر‪ ،‬دستورات قبلی وی همچنان دارای جایگاه قانونی بوده و دستگاه های ذی‬ ‫ربط ملزم به اجرای ان هستند که این موضوع شامل اولتیماتوم ‪ 24‬ساعته برای ساماندهی بازار خودرو نیز می شود و خوب‬ ‫است گزارشی در مورد اجرای ان به مردم داده شود‪ .‬چرا که رفع هرج و مرج از بازار همواره مورد خواست مردم بوده و حاال‬ ‫مسئوالن دولت نیز بر ان تاکید دارند‪ .‬در عین حال باید توجه داشت که دولت در شرایطی قصد ساماندهی بازار خودرو را‬ ‫دارد که خودروسازان‪ ،‬قدرت و انحصار باالیی در این بازار دارند و با تسلط بر شرایط عرضه و مدیریت تقاضا (هرچند دولت‬ ‫محدودیت هایی را در این بخش اعمال کند) می توانند بازار را به هر سمتی که خواسته انهاست‪ ،‬هدایت کنند‪ .‬در این وضعیت‬ ‫دولتمردان باید به راهکاری فراتر از کنترل چند روزه بازار بیندیشند‪ .‬شاید در شرایطی که کشور با محدودیت ارزی برای‬ ‫انحصارشکنی خودروسازان روبرو است‪ ،‬ایجاد قطب سوم خودروسازی به شرطی که مستقل از غول های خودروساز و قطعه‬ ‫ساز کشور باشد‪ ،‬یکی از این راهکارها به حساب اید‪.‬‬ ‫محدودیت های خرید خودرو از کارخانه‬ ‫مسئوالن وزارت صنعت به منظور کنترل بازار خودرو و سر و سامان دادن به این بازار‪ ،‬هفته گذشته تصمیماتی را نیز اتخاذ‬ ‫و اعالم کردند که ایجاد محدودیت در خرید خودرو از کارخانه یکی از مهمترین این تصمیمات بود‪ .‬عباس تابش‪ ،‬رئیس‬ ‫سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در این مورد گفته بود‪ :‬محدودیت هایی برای ثبت نام متقاضیان خرید‬ ‫ک جاری باشند و این‬ ‫ال ‬ ‫خودرو تعیین شده که بر این اساس‪ ،‬متقاضیان خرید و ثبت نام خودروهای پیش فروش نباید دارای پ ‬ ‫موضوع از نیروی انتظامی استعالم می شود‪ .‬به گفته وی‪ ،‬سند خودروهای جدید به مدت یک سال در رهن باقی می ماند و‬ ‫این امر مخصوصا در فروش های فوق العاده رعایت می شود‪ .‬در عین حال‪ ،‬برای متقاضیان خرید خودروهای پیش فروش شرط‬ ‫سنی هجده سال و همچنین داشتن گواهینامه تعیین شده است و در صورتی که خودرو پس از سه ماه به خدمات پس از‬ ‫فروش و نمایندگی های مجاز برای سرویس های اولیه توسط خریدار ارجاع نداده نشود‪ ،‬حتما گارانتی خودرو باطل می شود‪.‬‬ ‫فروش خودروهای داخلی از طریق قرعه کشی‬ ‫مهدی صادقی نیارکی‪ ،‬معاون امور صنایع وزارت صنعت نیز در خصوص تصمیمات جدید وزارت صنعت گفته بود‪ :‬از این‬ ‫پس فروش فوق العاده‪ ،‬پیش فروش و مشارکت در تولید سه روش فروش خودرو خواهد بود و بر این اساس‪ 60 ،‬درصد از تولید‬ ‫خودروسازان به ایفای تعهدات جاری و معوق اختصاص می یابد‪ .‬به گفته وی‪ ،‬یکی از روش های فروش خودرو قرعه کشی‬ ‫است‪ ،‬بر این اساس که سایت فروش خودرو در زمان اعالم پیش فروش به مدت یک هفته باز می شود و همه متقاضیان که‬ ‫شرایط ثبت نام براساس دستورالعمل سازمان حمایت را دارند‪ ،‬قادر به ثبت نام و واریز وجه خواهند بود‪ .‬بعد از تکمیل فرایند‬ ‫ثبت نام‪ ،‬قرعه کشی انجام خواهد شد و کسانی که اسم انها در قرعه اعالم می شود‪ ،‬پس از مدت سه ماه خودروی خود را‬ ‫دریافت خواهند کرد‪ .‬به گفته صادقی نیارکی‪ ،‬کسانی که نام انها در قرعه کشی نبوده است‪ ،‬می توانند تقاضای وجه کنند و‬ ‫طی مدت مشخص و تعیین شده‪ ،‬وجه ثبت نامی به حساب انها بازگردانده می شود‪ .‬ضمن اینکه متقاضی می تواند پول خود‬ ‫را برای خریدهای بعدی نیز محفوظ نگاه دارد‪ .‬هرچند برای کنترل بازار خودرو دستورالعمل هایی توسط مسئوالن وزارت‬ ‫صنعت وضع شده اما نتیجه بخشی این مصوبات نیازمند تسریع در اجرا و توجه ویژه به برخورد با محتکران خودرو است‪ .‬به‬ ‫قول معروف تا اثرگذاری و داغی شیوه نامه های جدید از بین نرفته باید برای ترکاندن حباب بازار خودرو اقدامی عاجل شود‪.‬‬ ‫هدف گذاری تولید ‪ ۱۰‬میلیارد یورو کاال در سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫ممنوعیتورود‪ ۱۶۰۰‬قلمکاالجهتحمایتازتولیداتداخلی‬ ‫سیاست توسعه ساخت داخل کاال و تجهیزات در شرایط تحریم ظالمانه دشمن‪ ،‬فرصتی است که‬ ‫پیش روی تولید کنندگان کشــور قرار گرفته و در این ارتباط وزارت صنعت دستیابی به بیش از‬ ‫‪ ۱۰‬میلیارد یورو داخلی سازی کاال و تجهیزات را دنبال می کند‪ .‬گزارش ها حاکی است‪ ،‬پیش از‬ ‫این اعالم شد برای سیاست ترویج کاالی ایرانی و توسعه نهضت ساخت داخل‪ ،‬تفاهم نامه همکاری‬ ‫با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‪ ،‬وزارت علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری و صندوق نواوری و‬ ‫شکوفایی به منظور تامین نیاز مالی واحدهای صنعتی امضا شده است‪.‬طبق برنامه ریزی انجام شده‬ ‫در سال ‪ ۹۹‬این برنامه با اولویت کاهش ارزبری ‪ ۳.۲‬میلیارد یورویی در دستور کار است و با اجرایی‬ ‫شــدن پروژه های این برنامه در ســال ‪،۱۴۰۰‬انتظار می رود بیش از ‪ ۱۰‬میلیارد یورو انواع کاال و‬ ‫تجهیزات در کشورمان داخلی سازی شوند‪ .‬همچنین تازه ترین خبر از وزارت صنعت‪ ،‬معدن وتجارت‬ ‫اینکه براساس موافقت با بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران واردات مواد اولیه بخش تولید از روش‬ ‫بدون انتقال ارز استفاده می شود و با هماهنگی و نظارت بانک مرکزی‪ ،‬واردات مواد اولیه کارخانجات‬ ‫تولیدی با اولویت مواد موجود در بنادر کشور‪ ،‬بدون انتقال ارز امکان پذیر خواهد شد‪ .‬شبکه اطالع‬ ‫رســانی وزارتخانه یاد شده در گزارش خود اورده است‪ ،‬حسین مدرس خیابانی‪ ،‬سرپرست وزارت‬ ‫صنعت در قرارگاه حمایت از تولید گفت‪ :‬امسال مفهوم توجه به تولید که در قالب شعار «جهش‬ ‫تولید» متبلور شده‪ ،‬بسیار متفاوت از سال های قبل است و رهبر معظم انقالب نیز اهمیت ویژه ای‬ ‫را برای حوزه تولید به ویژه با توجه به تحریم ها و محدودیت هایی که برخی کشورها بر علیه اقتصاد‬ ‫ایران در نظر گرفته اند‪ ،‬مبذول داشته و خواستار جهش تولید شده اند‪ .‬وی افزود‪ :‬دشمنان در فضای‬ ‫تحریم‪ ،‬تالش کرده اند تا دو بخش معیشت مردم و اشتغال را هدف گرفته و از محل ان‪ ،‬به کشور‬ ‫اسیب برسانند؛ این در حالی است که شیوع ویروس کرونا نیز به عنوان یک عامل پیش بینی نشده‪،‬‬ ‫به مجموعه محدودیت های کشور اضافه شد؛ اما در همین شرایط سخت‪ ،‬جهش به معنای واقعی‪،‬‬ ‫در تولید برخی اقالم و تجهیزات پزشکی رخ داده است‬ ‫ضرورت مسیر سبز صادرات‬ ‫مدرس خیابانی گفت‪ :‬اعتقاد وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت این است که باید برای صادرات‪ ،‬یک‬ ‫مسیر کامال هموار و به اصطالح سبز در نظر گرفت تا صادرکنندگان بدون هیچ گونه محدودیت و‬ ‫چالشی حرکت کرده و کاالهای صادراتی‪ ،‬راه خود را به سمت بازارهای خارجی باز کنند‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫جاده تجارت خارجی دارای دوباند است‪ ،‬مسیر واردات کامال سنگالخ و با چرا غ قرمزهای متعدد و در‬ ‫این مسیر‪ ،‬یک معبر ویژه برای عبور مواد اولیه‪ ،‬تجهیزات و ماشین االت مورد نیاز تولید باید در نظر‬ ‫گرفته شود‪ .‬مدرس خیابانی ضمن تاکید بر اینکه راه دستیابی به اهداف جهش تولید از محل صادرات‬ ‫باید محقق شود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬با وجود مجموعه مشکالت اقتصادی که پیش روی ایران قرار گرفته است‪،‬‬ ‫هیچ افزایش تقاضایی را در بازار داخلی نمی توان ارزیابی کرد و تولید بدون تقاضا‪ ،‬مسیر درستی را ادامه‬ ‫نمی دهد؛ بنابراین مسیر اصلی جهش تولید از محل صادرات است‪.‬‬ ‫ممنوعیت ورود‪ ۱۶۰۰‬قلم کاال‬ ‫مدرس خیابانی گفت‪ :‬مدیریت واردات در سال جهش تولید‪ ،‬یکی از دستورکارهای وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت محسوب می شود که عالوه بر اجرای سیاست های مرتبط با ان از سوی این وزارتخانه‪،‬‬ ‫برخی شرایط محیطی از جمله نرخ و محدودیت های ارزی نیز سبب شده تا واردات به شکل طبیعی‬ ‫با افت روبرو شــود‪ .‬وی گفت‪ :‬ممنوعیت های وارداتی در مرحله اول برای یکهزار و ‪ ۶۰۰‬قلم کاال از‬ ‫سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اعمال شد و در مرحله جدید نیز‪ ،‬برای ‪ ۵۰‬ردیف تعرفه دیگر نیز‬ ‫ممنوعیت واردات در نظر گرفته شده؛ ضمن اینکه جلوی واردات کاالهای دارای مشابه تولید داخلی‬ ‫را ســد خواهیم کرد‪ .‬سرپرست وزارت صنعت‪ ،‬با بیان اینکه برخی شرایط و محدودیت های ارزی‪،‬‬ ‫سد راه واردات شده‪ ،‬گفت‪ :‬مسیر واردات باید از مسیر صادرات انجام شود‪ ،‬بنابراین بخش عمده ای‬ ‫از واردات باید برای کاالهایی انجام شود که تولید صادراتی داشته و خود می توانند در مقابل استفاده‬ ‫از ارز وارداتی‪ ،‬محصول تولید شــده ان‪ ،‬ارزاور باشد؛ بنابراین باید شرایط را برای واردات در فضایی‬ ‫تسهیل کرد که اشتغال کشور را حفظ کرده و تولید را به حرکت دراورد؛ در غیر این صورت مسیر‬ ‫واردات برای کاالهای لوکس‪ ،‬غیرضرور و دارای مشابه تولید داخلی نباید اسان باشد‪ .‬وی افزود‪ :‬توسعه‬ ‫صادرات‪ ،‬ممنوعیت واردات و توجه به ساخت داخل از جمله ارکان اصلی قرارگاه جهش تولید است‬ ‫که جهش تولید نیز باید یک هدفگذاری کمی داشته باشد و به تناسب رسته های تولیدی کشور‪ ،‬باید‬ ‫برنامه هایی با هدفگذاری کمی و کیفی داشته باشیم؛ ضمن اینکه اداره های کل تخصصی نیز باید از‬ ‫تمامی زیرمجموعه های خود‪ ،‬تدوین برنامه های کمی و کیفی و دارای برش استانی درخواست کنند‪.‬‬ ‫ورود کاالهای دارای مشابه داخلی ممنوع‬ ‫مدرس خیابانی ضمن تاکید بر مدیریت و کنترل واردات و اینکه یکی از اولویت های کشور در شرایط‬ ‫حساس کنونی این مساله است‪ ،‬گفت‪ :‬به صراحت اعالم می‪‎‬شود که کاالهای دارای مشابه داخلی و‬ ‫ان دسته از اقالم غیرضروری و لوکس به هیچ عنوان اجازه واردات نخواهند داشت‪.‬‬ ‫وی برضرورت حفظ وضع موجود در گام نخست و اجرای سیاست جهش تولید در گام بعدی‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫برای استان ها به منظور تحقق جهش تولید‪ ،‬چهار رکن تولید صنعتی‪ ،‬تولید معدنی‪ ،‬صادرات و واردات‬ ‫تدوین شده و هر یک باید هدفگذاری کمی داشته باشند؛ ضمن اینکه واردات هم به شکلی پیش‬ ‫رود که برای اولویت های کشور شامل واردات کاالهای اساسی‪ ،‬ماده اولیه مورد نیاز کارخانه ها و نیز‬ ‫قطعات و تجهیزات مورد نیاز تولید پوشش داده شوند‪ .‬سرپرست وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان‬ ‫اینکه هدفگذاری کمی باید نسبت به اجرای سیاست های داخلی سازی‪ ،‬تعمیق ساخت داخل و کاالی‬ ‫ساخت داخلی صورت گرفته و به صورت هفتگی‪ ،‬گزارش های مرتبط با ان تهیه و منتشر شود؛ گفت‪:‬‬ ‫باید قطعاتی که بیشترین ارزبری در صنایع کشور را داشته و در مقابل‪ ،‬بیشترین نیاز کشور نیز به انها‬ ‫وجود دارد‪ ،‬در داخل کشور ساخته شوند‪ .‬وی گفت‪ :‬براساس موضوع داخلی سازی‪ ،‬میزان ارزبری و‬ ‫ارزش یک کاال‪ ،‬مالک نیست و یک قطعه کوچک ممکن است‪ ،‬ارزبری باالیی هم نداشته باشد‪ ،‬اما‬ ‫برای تولید بسیار حائز اهمیت باشد‪.‬‬ ‫ذخیره سازی مایحتاج مورد نیاز مردم‬ ‫وی وضعیت ذخایر کاالیی کشور را مطلوب عنوان و تاکید کرد‪ :‬انبارهای محل ذخیره سازی کاال پر‬ ‫است و از نظر تامین مایحتاج مورد نیاز مردم مشکلی وجود ندارد‪ .‬به گفته مدرس خیابانی‪ ،‬تولید تنها از‬ ‫منظر اقتصاد ملی و ارزاوری حائز اهمیت به شمار نمی رود‪ ،‬بلکه مهمتر از ان‪ ،‬موضوع اشتغال است که‬ ‫باید در این حوزه مورد توجه قرار گیرد؛ این در حالی است که در حوزه تولید نکته حائز اهمیت دیگر‬ ‫ان است که باید صنایع بزرگ‪ ،‬پیشر و نیروی محرکه بوده و در کنار انها‪ ،‬صنایع کوچک و متوسط‬ ‫نیز مورد توجه واقع شود؛ این در حالی است که صنایع کوچک و متوسط به لحاظ اقتصادی و سرانه‬ ‫تولید نیز نقش اثرگذاری دارند؛ بنابراین هر دو باید مکمل هم باشند‪.‬‬ ‫نصرت اهلل لطفی قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی با بیان اینکه روز جهانی قدس برجسته ترین و ماندگار ترین یادگار حضرت امام خمینی (ره)‪ ،‬نماد صف بندی حق علیه باطل ‪ ،‬مظهر حمایت از مردم‬ ‫مظلوم فلسطین و حماسه ای متعلق به همه مردم اعصار و ایندگان است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬پرچم مبارزه با رژیم صهیونیستی همراه با مقاومت و معنویت و امید تا ازادی کامل فلسطین و نابودی جرثومه فساد ادامه‬ ‫خواهد داشت‪ .‬قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی با تاکید بر اینکه قطعا بزرگداشت روز جهانی قدس و دفاع از مردم مظلوم فلسطین واجب شرعی و تعطیل ناپذیر است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در سال جاری به‬ ‫علت شیوع ویروس کرونا و محدودیت های ناشی از ان امکان برگزاری راهپیمایی سراسری نیست و به همین علت با تدابیری که اندیشیده شد برنامه های روز قدس تبدیل به احسن شده است‪ .‬لطفی افزود‪ :‬برای‬ ‫زنده نگه داشتن این روز مهم‪ ،‬ویژه برنامه گران بهایی داریم که بر این اساس‪ ،‬فرمایشات رهبرمعظم انقالب با امت جهان اسالم روز جمعه همزمان با روز جهانی قدس‪ ،‬ساعت ‪ ۱۲‬ظهر از طریق شبکه های داخلی و‬ ‫بین المللی به صورت زنده پخش خواهد شد‪ .‬قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسالمی افزود‪ :‬با هدف بهره مندی حداکثری از فرمایشات حکیمانه و راهگشای ولی امر مسلمین جهان‪ ،‬در هیچ نقطه ای از کشور‬ ‫برنامه ای تحت عنوان روز قدس نداریم و با این تصمیم پاسداشت روز جهانی قدس با فرمایشات رهبر معظم انقالب تبدیل به احسن شده است‪.‬‬ ‫موسوی منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم‪:‬‬ ‫کرونا نمی تواند باعث فراموشی ارمان فلسطین شود‬ ‫منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم گفت‪ :‬شــیوع بیماری کرونا باعث می شود که روز قدس مانند سال های گذشته برگزار‬ ‫نشود‪ ،‬اما این موضوع به معنای ان نیست که مطالبه ازادی قدس از ذهن مردم خارج شود‪ .‬سید نظام الدین موسوی درباره اهمیت‬ ‫بزرگداشت روز جهانی قدس‪ ،‬گفت‪ :‬مسئله فلسطین یک مسئله انتزاعی و نمادین نیست بلکه موضوعی واقعی و دغدغه مسلمانان‬ ‫و ازادی خواهان جهان است‪ .‬وی با بیان اینکه مردم اقصی نقاط دنیا دغدغه درونی خود برای ازادی فلسطین را در راهپیمایی‬ ‫روز قدس به منصه ظهور می گذارند‪ ،‬افزود‪ :‬ممکن است به دلیل شیوع بیماری کرونا و رعایت فاصله اجتماعی راهپیمایی روز‬ ‫قدس مانند سال های گذشته برگزار نشود‪ ،‬اما این موضوع به معنای ان نیست که ارمان فلسطین و مطالبه ازادی قدس از ذهن‬ ‫مردم خارج و به دست فراموشی سپرده شود‪ .‬منتخب مردم تهران در مجلس یازدهم با تاکید بر اینکه قطعاً مسئله فلسطین و‬ ‫روز قدس امسال هم زنده خواهد ماند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در صورتی که امکان برگزاری راهپیمایی در روز قدس فراهم نباشد‪ ،‬مردم‬ ‫قطعاً از طریق فضای مجازی به مسئله فلسطین و ضرورت ازادی قدس می پردازند‪ .‬موسوی با تاکید بر اینکه مسئله فلسطین‬ ‫منحصر به روز قدس نیست‪ ،‬گفت‪ :‬مسلمانان و ازادی خواهان جهان باید همواره و در مقاطع مختلف ندای ازادی فلسطین را سر‬ ‫دهند تا با این اقدام خود به روند نابودی رژیم صهیونیستی سرعت بخشند‪ .‬وی با بیان اینکه ازادی فلسطین دغدغه مسلمانان‬ ‫جهان است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬طرح مباحثی چون معامله قرن و همچنین جنایت های امریکا و رژیم صهیونیستی در فلسطین باعث‬ ‫می شود که امسال هم مانند سال های قبل مردم جهان انزجار خود را نسبت به این اقدام نشان دهند‪.‬‬ ‫در سازمان پدافند غیرعامل کشور؛‬ ‫فرصت ها و تهدیدات «کرونا» برای اقتصاد ایران بررسی شد‬ ‫نشست تخصصی بررسی ابعاد و پیامدهای اقتصادی شیوع ویروس‬ ‫کرونا با حضور رئیس ســازمان پدافند غیرعامل کشــور و جمعی‬ ‫از معاونین و مسئوالن ســازمان و همچنین اساتید اقتصاد برگزار‬ ‫شد‪ .‬نشست تخصصی بررســی ابعاد و پیامدهای اقتصادی شیوع‬ ‫ویــروس کرونا با حضور ســردار غالمرضا جاللی رئیس ســازمان‬ ‫پدافند غیرعامل کشــور و جمعی از معاونین و مســئوالن سازمان‬ ‫و همچنین اســاتید اقتصادی کشور برگزار شد‪ .‬اهم موضوعاتی که‬ ‫در این نشست مورد ارزیابی و بررسی قرار گرفت‪ ،‬تاثیرات کرونا بر‬ ‫اقتصاد بین الملل و گرایش به ملی گرایی اقتصادی‪ ،‬مکانیســم های‬ ‫تامین کاالهای اساسی در شــرایط بحران‪ ،‬ارزیابی تاثیر تکانه های‬ ‫ناشــی از کرونا بر کانال های عرضــه و تقاضا‪ ،‬فرصت ها و تهدیدات‬ ‫شیوع ویروس کرونا برای اقتصاد ایران و جهش تولید عنوان شد‪ .‬در‬ ‫این نشست همچنین بررسی پاسخ های سیاستی دولت ها در سطح‬ ‫جهانی و ایران به تبعات اقتصادی شیوع کرونا‪ ،‬راهکارهای تقویت‬ ‫خودکفایی در کاالهای اساســی در شرایط بحران‪ ،‬ضرورت تقویت‬ ‫بانک های اطالعاتی جهت هدفمندســازی حمایت ها از اقشار کم‬ ‫درامد و اســیب دیده نیز مورد ارزیابی قرار گرفت‪ .‬در این نشست‪،‬‬ ‫راهکارها و پیشنهاداتی جهت بهبود شرایط اقتصادی کشور از جمله‬ ‫کاهش اسیب پذیری اقتصاد از شیوع ویروس کرونا با توسعه اقتصاد‬ ‫دیجیتال‪ ،‬تسهیل فعالیت شرکت های دانش بنیان با اقدامات قانونی‬ ‫در حوزه صادرات‪ ،‬تدوین ساز و کارهای الزم جهت جذب مطمئن‬ ‫نقدینگی در بورس مطرح شد‪ .‬همچنین حمایت از کسب و کارهای‬ ‫با اشاره به حادثه اخیر برای برخی شهروندان افغانستان در منطقه مرزی با ایران‬ ‫رضایی‪ :‬دشمنان به دنبال برهم زدن‬ ‫روابط ایران و افغانستان هستند‬ ‫یک عضو کمیســیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شــورای اسالمی با تاکید بر این که‬ ‫مسئوالن دولت افغانستان باید مراقبت های الزم را در مبادی خروجی خود انجام دهند‪ ،‬گفت که‬ ‫دشــمنان به دنبال برهم زدن روابط ایران و افغانستان هستند که باید هوشیار بود‪ .‬محمد ابراهیم‬ ‫رضایی با اشاره به وقوع حادثه برای برخی شهروندان افغانستان در منطقه مرزی با ایران اظهار کرد‪:‬‬ ‫ایران و افغانستان روابط دیرینه ای با یکدیگر دارند که دشمنان تالش دارند این روابط را برهم زنند‪.‬‬ ‫در مورد این حادثه هم اخیرا اقای ظریف در کمیسیون امنیت ملی اعالم کرد که تیم تحقیقی از‬ ‫دو کشور تشکیل می شود تا موضوع روشن شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬دشمنان ما می خواهند با استفاده از‬ ‫این موضوع روابط دو کشور را برهم زنند که الزم است هوشیاری الزم وجود داشته باشد؛ کما این که‬ ‫قرار شده با تشکیل هیاتی بررسی های میدانی صورت گیرد و نتایج اعالم شود‪ .‬این عضو کمیسیون‬ ‫امنیت ملی و سیاســت خارجی مجلس شورای اسالمی با یاداوری حمایت های جمهوری اسالمی‬ ‫ایران از دولت و ملت افغانســتان افزود‪ :‬همواره نظام جمهوری اسالمی ایران از برادران افغانستان‬ ‫حمایت کرده است الزم است مسئوالن و دولت افغانستان هم در موضوع رفت و امدها و مبادی و‬ ‫گذرگاهایشان توجه داشته باشند تا مورد سوء استفاده دشمنان قرار نگیرد‪ .‬رضایی با تاکید بر این که‬ ‫ارتباطی با جمهوری اســامی ایران ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬ما اعالم کردیم که حاضریم بررسی ها در منطقه‬ ‫صورت گیرد کما این که این اتفاق در خارج از مرز ما رخ داد‪ .‬باز هم تاکید می کنیم روابط ایران و‬ ‫افغانستان برادرانه بوده و نباید اجازه داد دشمنان ان را برهم زنند‪.‬‬ ‫خرد و خانگی توســط نظام بانکی با ارائه تسهیالت‪ ،‬تعیین برخی‬ ‫کاالهای اساســی به عنوان اقالم حاکمیتی و تضمین تولید در هر‬ ‫شــرایط نیز به عنوان دیگر پیشنهاد جهت بهبود شرایط اقتصادی‬ ‫کشور عنوان شد‪ .‬در این نشست‪ ،‬حجت االسالم غالمرضا مصباحی‬ ‫مقدم‪ ،‬حجت اهلل عبدالملکی‪ ،‬امیر رضا خواه‪ ،‬علی روحانی‪ ،‬علی سر‬ ‫زعیم‪ ،‬مصطفی زمانیان و علی مروی به تشــریح دیدگاه های خود‬ ‫پرداختند‪ .‬سازمان پدافند غیرعامل کشور در راستای بررسی هرچه‬ ‫بیشــتر شرایط کشور در دوران کرونا و اســتفاده از نظرات اساتید‬ ‫دانشگاه اقدام به تشکیل نشست های مشورتی با اقتصاددانان کرده‬ ‫اســت که نتایج این جلسات در تدوین سیاست ها و راهبردها مورد‬ ‫استفاده قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫«وبینار» روز جهانی قدس‬ ‫با حضور اساتید دانشگاه های سراسر جهان‬ ‫برگزارمی شود‬ ‫مجمع بین المللی اساتید مسلمان دانشگاه ها به مناسبت روز جهانی قدس سمیناری با حضور‬ ‫اساتید برجسته دانشگاه ها از ‪ 29‬لغایت ‪ 31‬اردیبهشت به صورت انالین برگزار می کند‪ .‬مجمع‬ ‫بین المللی اســاتید مسلمان دانشگاه ها به مناسبت روز جهانی قدس سمینارهایی تحت وب ـ‬ ‫وبینار ـ با حضور اســاتید برجسته دانشــگاه ها از ‪ 29‬لغایت ‪ 31‬اردیبهشت برگزار می کند‪ .‬بر‬ ‫پایه این خبر‪ ،‬کنفرانس «فلســطین؛ پاندمی در شرایط اشتغال» با حضور محمودالزهار استاد‬ ‫دانشگاه اسالمی غزه و وزیر خارجه فلسطین‪ ،‬ریچارد فالک استاد دانشگاه پریستون امریکا و‬ ‫گزارش اسبق سازمان ملل در امور فلسطین‪ ،‬السن ویر رئیس شورای منافع ملی در واشنگتن‪،‬‬ ‫کالدیو موفا استاد تاریخ دانشگاه ترامو ایتالیا‪ ،‬خالد قدومی نماینده جنبش حماس در تهران‪،‬‬ ‫ناصر ابوشــریف نماینده جهاد اسالمی فلســطین در تهران‪ ،‬راجر کول رئیس اعتراف صلح و‬ ‫بی طرفی ایرلند و کنفرانس اســامی از هند تا قدس شریف روز چهارشنبه ‪ 31‬اردیبهشت ماه‬ ‫از ساعت ‪ 17‬الی ‪ 19‬برگزار می شود‪.‬‬ ‫سه شــنبه ‪ 30‬اردیبهشت ســاعت ‪ 15:30‬الی ‪ 17:30‬نیز وبینار کنفرانس اسالمی از هند تا‬ ‫قدس شــریف با حضور ‪ 15‬اســاتید از ایران و هند برگزار و روزهای دوشنبه وسه شنبه ‪ 29‬و‬ ‫‪ 30‬اردیبهشــت از ساعت ‪ 18‬الی ‪ 20‬اساتیدی از ‪ 15‬کشور جهان در وبینار کنفرانس بین‬ ‫المللی قدس شریف شرکت خواهند کرد‪.‬‬ ‫نقوی حسینی با اشاره به طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی‪:‬‬ ‫در کمیسیون زیربنایی مجمع تشخیص صورت گرفت؛‬ ‫سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬در اخرین بررسی کمیسیون در طرح‬ ‫مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی ماده مربوط به عدم رویارویی با ورزشکاران رژیم صهیونیستی حذف شد‪.‬‬ ‫سید حسین نقوی حسینی اظهار داشت‪ :‬روز گذشته کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسالمی در‬ ‫جلسه ای به بررسی جزییات طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی پرداخت و مواد‪ ۱۵‬گانه ان را تصویب کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در اخرین بررسی کمیسیون بنابر پیشنهاد و درخواست وزارت ورزش بند مربوط به عدم رویارویی با ورزشکاران‬ ‫رژیم صهیونیستی حذف شده است‪ .‬هفته گذشته دو فوریت طرح مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی به تصویب‬ ‫رسید‪ ،‬در همان جلسه علی الریجانی رییس مجلس شورای اسالمی از کمیسیون امنیت ملی خواست که هرچه سریع تر‬ ‫این طرح را در دستور کار و بررسی قرار دهد که این کمیسیون روز گذشته مواد ان را تصویب کرد‪.‬‬ ‫تطبیق سیاست های کلی نظام با برنامه های توسعه در کمیسیون زیربنایی و تولیدی‬ ‫مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار گرفت‪ .‬نشست تخصصی «بررسی‬ ‫نتایج فراتحلیل تطبیق سیاســت های کلی نظام با برنامه های توسعه بعد از انقالب‬ ‫اسالمی»‪ ،‬روز شنبه ‪ ۲۷‬اردیبهشت ‪ ۱۳۹۹‬در کمیسیون زیربنایی و تولیدی مجمع‬ ‫با حضور ســیدمصطفی میرسلیم‪ ،‬رئیس کمیســیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه‬ ‫مجمع‪ ،‬روسا و دبیران کمیته های تخصصی این کمیسیون‪ ،‬برگزار شد‪.‬‬ ‫بر اســاس این گزارش در این نشســت‪ ،‬ابتدا رئیس کمیته حمایت از تولید ملی‪،‬‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و فناوری به ارائه «فراتحلیل تطبیق سیاست های کلی در برنامه های‬ ‫توســعه بعد از انقالب اســامی» پرداخت و پس از توضیحاتی پیرامون نتایج این‬ ‫فراتحلیل‪ ،‬اعضای نشســت‪ ،‬نظرات و پیشنهادهای خود را در زمینه مباحث مطرح‬ ‫کردند‪ .‬در پایان این نشســت‪ ،‬سیدمصطفی میرسلیم‪ ،‬در جمع بندی مباحث ارائه‬ ‫شــده‪ ،‬گفت‪ :‬اینده نگری از ملزومات اساسی و ضروری در برنامه های توسعه است‬ ‫که در تدوین برنامه هفتم در سال اینده باید مد نظر قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی همچنین ضرورت ایجاد کارگروهی متشــکل از روســای کمیته های تخصصی‬ ‫این کمیســیون را مورد تاکید قرار داد و ضمن انتقاد از پایین بودن میزان رشــد‬ ‫اقتصادی در برنامه های توسعه‪ ،‬گفت‪ :‬برنامه های توسعه باید با رویکرد واقع گرایانه‬ ‫و عقالنی تدوین گردد‪.‬‬ ‫رئیس کمیســیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمــع گفت‪ :‬رویکرد برنامه های‬ ‫توســعه در خصوص تحوالت سیاسی و اقتصادی پیش رو در سطح کشور‪ ،‬طوری‬ ‫تنظیم شــود که فرایند اجرای ان دســتخوش بی ثباتــی در واکنش به تحوالت‬ ‫سیاسی و اقتصادی نگردد‪.‬‬ ‫ماده مربوط به عدم رویارویی‬ ‫با ورزشکاران رژیم صهیونیستی حذف شد‬ ‫از سوی هیئت وزیران؛‬ ‫ائین نامه قانون تاسیس مدارس و مراکز اموزشی‬ ‫غیردولتی تصویب شد‬ ‫هیئت وزیران به منظور تعیین شاخص های اموزشی و پرورشی و هم چنین‪ ،‬صدور مجوز و ارائه برنامه‪ ،‬ائین نامه اجرایی‬ ‫قانون تاسیس و اداره مدارس و مراکز اموزشی و پرورشی غیردولتی را تصویب کرد‪ .‬هیئت وزیران در جلسه ‪ ۲۱‬اردیبهشت‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬به پیشنهاد مشترک وزارت اموزش و پرورش و سازمان بهزیستی کشور و به استناد قانون تاسیس و اداره مدارس‬ ‫و مراکز اموزشی و پرورشی غیردولتی‪ ،‬ائین نامه اجرایی مربوط را تصویب کرد‪ .‬بر اساس این ائین نامه‪ ،‬سازمان بهزیستی‬ ‫کشور‪،‬موظفاستباهمکاریدستگاه هایاجراییذیربط‪،‬مقررات(استانداردهای)ایمنیساختمان هایمهدکودک هارا‬ ‫تدوین و بر اساس برنامه زمانی مشخص برای انطباق ساختمان مهد کودک با مقررات یادشده‪ ،‬ابالغ نماید‪ .‬همچنین‪ ،‬اجرای‬ ‫دوره پیش دبستانی در مهدکودک ها با اخذ مجوز دوره مذکور از مراجع ذی ربط وزارت اموزش و پرورش امکانپذیر است‪.‬‬ ‫بررسی تطبیق سیاست های کلی نظام‬ ‫با برنامه های توسعه‬ ‫سیاست‬ ‫سخنرانی تلویزیونی رهبر معظم انقالب در روز جهانی قدس‬ ‫دوشنبه‪ 29‬اردیبهشت‪ 1399‬سال سوم شماره‪272‬‬ ‫اخبار‬ ‫‪3‬‬ ‫موسوی سخنگوی وزارت خارجه‪:‬‬ ‫امریکا در روند مقابله با کرونا‬ ‫کارشکنیمی کند‬ ‫سخنگوی وزارت خارجه در توئیتر نوشت‪ :‬با وجود نیاز به‬ ‫وحدت در همبســتگی و متحد شدن در عمل در مقابل‬ ‫بیماری همه گیر کوویــد‪ ،۱۹ -‬امریکا به اختالل‪ ،‬برهم‬ ‫زدن توجهات و کارشــکنی ادامه می دهد‪ .‬ســیدعباس‬ ‫موسوی سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در صفحه‬ ‫شخصی خود در توئیتر نوشت‪ :‬با وجود نیاز به وحدت در‬ ‫همبستگی و متحد شدن در عمل در مقابل بیماری همه‬ ‫گیر کوویــد‪ ،۱۹ -‬امریکا به اختالل‪ ،‬برهم زدن توجهات‬ ‫و کارشــکنی ادامه می دهد‪ .‬وی افزود‪ :‬از غرب اســیا تا‬ ‫امریکای التین و از شورای امنیت سازمان ملل تا سازمان‬ ‫جهانی بهداشت‪ ،‬امریکا باعث تفرقه و خشونت می شود و‬ ‫نهادهای چند جانبه را تباه می کند‪.‬‬ ‫در سازمان پدافند غیرعامل کشور؛‬ ‫فرصت ها و تهدیدات «کرونا»‬ ‫برای اقتصاد ایران بررسی شد‬ ‫نشست تخصصی بررسی ابعاد و پیامدهای اقتصادی شیوع‬ ‫ویروس کرونا با حضور رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور‬ ‫و جمعی از معاونین و مسئوالن سازمان و همچنین اساتید‬ ‫اقتصاد برگزار شد‪ .‬نشست تخصصی بررسی ابعاد و پیامدهای‬ ‫اقتصادی شیوع ویروس کرونا با حضور سردار غالمرضا جاللی‬ ‫رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور و جمعی از معاونین و‬ ‫مسئوالن سازمان و همچنین اساتید اقتصادی کشور برگزار‬ ‫شد‪ .‬اهم موضوعاتی که در این نشست مورد ارزیابی و بررسی‬ ‫قرار گرفت‪ ،‬تاثیرات کرونا بر اقتصاد بین الملل و گرایش به‬ ‫ملی گرایی اقتصادی‪ ،‬مکانیسم های تامین کاالهای اساسی‬ ‫در شــرایط بحران‪ ،‬ارزیابی تاثیر تکانه های ناشــی از کرونا‬ ‫بر کانال های عرضه و تقاضا‪ ،‬فرصت ها و تهدیدات شــیوع‬ ‫ویروس کرونا بــرای اقتصاد ایــران و جهش تولید عنوان‬ ‫شد‪ .‬در این نشست همچنین بررسی پاسخ های سیاستی‬ ‫دولت ها در سطح جهانی و ایران به تبعات اقتصادی شیوع‬ ‫کرونا‪ ،‬راهکارهای تقویت خودکفایی در کاالهای اساسی در‬ ‫شــرایط بحران‪ ،‬ضرورت تقویت بانک های اطالعاتی جهت‬ ‫هدفمندسازی حمایت ها از اقشار کم درامد و اسیب دیده‬ ‫نیــز مورد ارزیابی قرار گرفت‪ .‬در این نشســت‪ ،‬راهکارها و‬ ‫پیشنهاداتی جهت بهبود شرایط اقتصادی کشور از جمله‬ ‫کاهش اسیب پذیری اقتصاد از شیوع ویروس کرونا با توسعه‬ ‫اقتصاد دیجیتال‪ ،‬تسهیل فعالیت شرکت های دانش بنیان‬ ‫با اقدامات قانونی در حوزه صادرات‪ ،‬تدوین ســاز و کارهای‬ ‫الزم جهت جذب مطمئن نقدینگی در بورس مطرح شد‪.‬‬ ‫همچنین حمایت از کسب و کارهای خرد و خانگی توسط‬ ‫نظام بانکی با ارائه تسهیالت‪ ،‬تعیین برخی کاالهای اساسی‬ ‫به عنوان اقالم حاکمیتی و تضمین تولید در هر شرایط نیز‬ ‫به عنوان دیگر پیشنهاد جهت بهبود شرایط اقتصادی کشور‬ ‫عنوان شد‪ .‬در این نشست‪ ،‬حجت االسالم غالمرضا مصباحی‬ ‫مقدم‪ ،‬حجت اهلل عبدالملکی‪ ،‬امیر رضا خواه‪ ،‬علی روحانی‪،‬‬ ‫علی ســر زعیم‪ ،‬مصطفی زمانیان و علی مروی به تشریح‬ ‫دیدگاه های خود پرداختند‪ .‬سازمان پدافند غیرعامل کشور‬ ‫در راستای بررسی هرچه بیشتر شــرایط کشور در دوران‬ ‫کرونا و اســتفاده از نظرات اساتید دانشگاه اقدام به تشکیل‬ ‫نشست های مشورتی با اقتصاددانان کرده است که نتایج این‬ ‫جلسات در تدوین سیاست ها و راهبردها مورد استفاده قرار‬ ‫خواهد گرفت‪.‬‬ ‫علی شمخانی‪:‬‬ ‫جمهوری اسالمی‏در دوران‪‎‬کرونا‬ ‫از یک امتحان سخت‪ ،‬سربلند شد‬ ‫دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت‪:‬‏در دوران‪‎‬کرونا جمهوری‬ ‫اسالمی و زیرساخت های ان در یک امتحان سخت سربلند‬ ‫شدند‪ .‬دریابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی‬ ‫در حساب کاربری خود در توئیتر نوشــت‪:‬‏در دوران‪‎‬کرونا‬ ‫جمهوری اسالمی و زیرساخت های ان در یک امتحان سخت‬ ‫سربلند شــدند‪ .‬وی افزود‪ :‬ملت بزرگ‪‎‬ایران هم در رزمایش‬ ‫انسانی‪‎‬همدلی مومنانه چون همیشه سرفراز شد‪ .‬شایسته‬ ‫است مسئولین رده های مختلف کشور برای تداوم این تجربه‬ ‫مبارک در دوره‪‎‬پساکرونا با بضاعت شخصی پیش قدم شوند‪.‬‬ ‫دبیر شورای عالی امنیت ملی در خاتمه بر «تداوم همدلی‬ ‫مومنانه»تاکیدکرد‪.‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫ورود دالر صرافی به کانال ‪ ۱۷‬هزار تومانی‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه‪ 29‬اردیبهشت‪ 1399‬سال سوم شماره‪272‬‬ ‫اخبار‬ ‫جهش تولید با اتخاذ سیاست های‬ ‫مالیاتی مناسب امکانپذیر است‬ ‫مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی تصریح کرد‪ :‬ایجاد جهش‬ ‫تولید در کشــور بدون رفع چالش های مربوط به محیط کسب و‬ ‫کار‪ ،‬کاهش انگیزه در فعالیت های سوداگرانه رقیب تولید از طریق‬ ‫اتخاذ سیاست های مالیاتی مناسب ممکن نیست‪ .‬دفتر مطالعات‬ ‫اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی در گزارشی‬ ‫با عنوان «درباره جهش تولید‪ :‬چارچوب مفهومی و نظری الگوی‬ ‫راهبردی حمایت از تولید در ایران» اورده اســت‪ :‬با وجود سال ها‬ ‫سیاستگذاری با هدف حمایت از تولید‪ ،‬هم گزارش های بین المللی‬ ‫و هم ارزیابی های داخلی‪ ،‬نشانگر وضعیت نامناسب محیط کسب و‬ ‫کار و امنیت سرمایه گذاری در ایران است‪ .‬در این گزارش امده است‪:‬‬ ‫انحصار و وجود موانع جدی در اعطای مجوز به کسب وکارها‪ ،‬تنگنای‬ ‫تامین مالی تولید‪ ،‬بی ثباتی مقررات و اتخاذ تصمیم های ناگهانی‪،‬‬ ‫عایدی باالی فعالیت های نامولد و رقیب تولید‪ ،‬مشکالت فراوان در‬ ‫استیفای حقوق مالکیت و اجرای قراردادها‪ ،‬در کنار برخی مسائل‬ ‫و مشــکالت ناشی از تحریم های اقتصادی وضعیتی را در محیط‬ ‫کسب وکار و تولید کشور ایجاد کرده که نرخ رشد اقتصادی ایران‬ ‫پایین است مرکز پژوهش های مجلس شورای اسالمی یاداورشد‪:‬‬ ‫عمده صنایع ایران از فناوری قدیمی استفاده می کنند و از منافع‬ ‫فناوری هایپیشرفتهمحرومند‪،‬کیفیتمحصوالتایرانینسبتبه‬ ‫رقبای خارجی‪ ،‬معموالً پایین بوده و سهم اغلب محصوالت ایرانی‬ ‫در بازارهای جهانی اندک است‪ .‬گزارش حاضر‪ ،‬حاصل جمع بندی‬ ‫بیش از ‪ ۲۰‬گزارش پژوهشی تهیه شده توسط مرکز پژوهش های‬ ‫مجلس‪ ،‬در پاسخ به این سوال است که «دولت و مجلس چگونه‬ ‫می توانند به تولید کمک کنند؟» پاسخ به این سوال در قالب یک‬ ‫مدل مفهومی ارائه شده است که روابط مولفه های اصلی حمایت‬ ‫از تولید در ایران را نشان می دهد‪ .‬مولفه هایی نظیر‪ :‬محیط فعلی و‬ ‫مطلوب فعالیت واحدهای تولیدی‪ ،‬مسیرهای نامولد رقیب و موازی‬ ‫تولید و سرمایه گذاری‪ ،‬راهبرد توسعه صنعتی یا اولویت های تولیدی‬ ‫کشور‪ ،‬امنیت سرمایه گذاری و نیروهای محرک سرمایه گذاری از‬ ‫جمله تعرفه های واردات‪ ،‬معافیت های مالیاتی‪ ،‬تسهیالت بانکی و‬ ‫اعتبارات حمایتی‪ .‬در پیش فرض این تحقیق امده اســت‪ :‬در هر‬ ‫شم کارافرینی (توان‬ ‫جامعه ای (از جمله ایران)‪ ،‬برخی انســان ها ّ‬ ‫تشخیص فرصت ها‪ ،‬تحمل خطر ورود به کسب وکارهای جدید‬ ‫و سرمایه گذاری و تاسیس واحد تولیدی) باالتری نسبت به دیگران‬ ‫دارند که اگر فضای ســرمایه گذاری و محیط کسب وکار مناسب‬ ‫شم اقتصادی و روحیه کارافرینی خود‪،‬‬ ‫باشد‪ ،‬این افراد به نسبت ّ‬ ‫به میدان می ایند و ظرفیت های کارافرینی انها از حالت بالقوه به‬ ‫بالفعل تبدیل و موجب تاسیس یا توسعه کسب وکارها می شوند‪ .‬به‬ ‫عبارت دیگر‪ ،‬در فضای سرمایه گذاری و محیط کسب وکار مطلوب‪،‬‬ ‫بنگاه هاباسهولتمتولدمی شوندورشدمی کنند‪.‬براساسمطالعات‬ ‫مرکز پژوهش های مجلس‪ ،‬اسیب شناسی های حمایت های صورت‬ ‫گرفته از تولید در ایران‪ ،‬تجربیات سایر کشورها در حمایت از تولید‬ ‫و نیازها و ضرورت های تسهیل تولید در ایران‪ ،‬راهبردهای حمایت‬ ‫از تولید در ایران را می توان به عنوان چارچوبی برای ایجاد جهش‬ ‫تولید در کشــور در هشت ســرفصل اصلی شامل تدوین راهبرد‬ ‫توســعه صنعتی و انتخاب پیشران ها‪ ،‬شفافیت‪ ،‬رقابت و تسهیل‬ ‫ورود به کسب وکارها و اداره بنگاه ها‪ ،‬کاهش هزینه فرصت تولید‬ ‫از طریق هزینه دار کردن فعالیت های نامولد رقیب تولید ارائه کرد‪.‬‬ ‫همچنین تامین امنیت سرمایه گذاری و کاهش هزینه های مبادله‪،‬‬ ‫توسعه و ارتقای تامین مالی تولید‪ ،‬ثبات و پیش بینی پذیری بازار‬ ‫ارز و حفظ رقابت پذیری تولید داخل‪ ،‬دستیابی به فناوری های برتر‬ ‫و تجاری سازی انها و رسمی شدن کسب وکارها و کاهش بخش‬ ‫غیررسمی در اقتصاد‪ ،‬نیز از دیگر این موارد برای ایجاد جهش تولید‬ ‫در کشور عنوان شد ه است‪ .‬یافته های این گزارش نشان می دهد‪:‬‬ ‫ایجاد جهش تولید در کشور بدون رفع چالش های مربوط به محیط‬ ‫کسب و کار و همچنین کاهش انگیزه در فعالیت های سوداگرانه‬ ‫رقیب تولید از طریق اتخاذ سیاست های مالیاتی مناسب و تعیین و‬ ‫معرفی اولویت های توسعه صنعتی (سیاست صنعتی) شامل کسب‬ ‫وکارهای پیشران به منظور حمایت زمان دار‪ ،‬شفاف و دارای ساز وکار‬ ‫اصابت دقیق‪ ،‬ممکن نیست‪ .‬مرکز پژوهش های مجلس خاطرنشان‬ ‫کرد ‪ :‬همچنین حمایت های تعرفه ای‪ ،‬بانکی‪ ،‬یارانه ای و نظایر ان از‬ ‫تولید‪ ،‬بدون تامین الزامات پیش گفته‪ ،‬اثری جز توزیع رانت های‬ ‫غیراثربخش (مانند سال های گذشته) ندارد و اهداف جهش تولید را‬ ‫محققنخواهدساخت‪.‬‬ ‫سقوط شاخص بورس‬ ‫به زیر یک میلیون‬ ‫پس از چند روز روند منفی بازار ســرمایه‪ ،‬از ابتدای معامالت امروز‬ ‫شاخص کل با کاهش ‪ ۳۰‬هزار واحدی به ‪ ۹۸۹‬هزار واحد رسید‪ .‬از‬ ‫ابتدای معامالت صبح ادیروز شنبه‪ ۲۷‬اردیبهشت شاخص کل بورس‬ ‫اوراق بهادار تهران بار دیگر به زیر یک میلیون واحد برگشت‪ .‬از ابتدای‬ ‫امروز با کاهش حدودا ً ‪ ۳۰‬هزار واحدی شاخص کل به ‪ ۹۸۹‬هزار و‬ ‫‪ ۷۴۶‬واحد رسید و بسیاری از نمادهای تاثیرگذار در بازار سرمایه روند‬ ‫منفی داشتند‪ .‬شاخص هم وزن نیز با رشد ‪ ۴۵۰۰‬واحدی به ‪۳۱۱‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۲۷‬واحد رسید‪ .‬ارزش بازار از ابتدای دیروز سه هزار و ‪۷۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان بود و تاکنون‪ ۴۷۲‬هزار فقره معامله انجام شده است که‬ ‫ارزش انها ‪ ۳۶۵‬میلیارد تومان براورد می شود‪ .‬اثرگذارترین نمادهای‬ ‫کاهنده شاخص دیروز نماد وابسته به شرکت تولید فوالد است که‬ ‫تاثیر منفی ‪ ۳۲۰۰‬واحدی در افت شاخص داشته است‪ .‬نماید یک‬ ‫شرکت وابسته به پتروشیمی با منفی دو هزار واحد و یکی از واحدهای‬ ‫وابسته به بانک دولتی با بیش از منفی دو هزار واحد از دیگر نمادهای‬ ‫اثرگذار در افت شاخص به حساب می ایند‪.‬‬ ‫دالر در صرافی های بانکی (یکشنبه) با رشد‪ ۲۲۰‬تومانی قیمت نسبت به دیروز به بهای‪ ۱۷‬هزار و‪ ۲۰‬تومان فروخته شد‪ .‬نرخ خرید هر دالر در ساعت‪ ۱۳‬دیروز در تابلوی صرافی های بانکی‪ ۱۶‬هزار‬ ‫و ‪ ۹۲۰‬تومان و فروش ‪ ۱۷‬هزار و ‪ ۲۰‬تومان بود‪ .‬قیمت خرید هر یورو نیز ‪ ۱۸‬هزار و ‪ ۳۲۰‬تومان و نرخ فروش ان ‪ ۱۸‬هزار و ‪ ۴۲۰‬تومان شد‪ .‬میانگین بهای هر یورو در روز معامالتی گذشته در سامانه‬ ‫سنا ‪ ۱۸‬هزار و ‪ ۲۰۷‬تومان و هر دالر ‪ ۱۶‬هزار و ‪ ۷۹۲‬تومان بود‪ .‬هر حواله یورو در سامانه نیما در روز معامالتی گذشته‪ ۱۶ ،‬هزار و ‪ ۶۶‬تومان فروخته شد‪ ،‬حواله دالر نیز ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۸۵۳‬تومان به فروش‬ ‫رسید‪ .‬به نظر کارشناسان‪ ،‬روند عرضه و تامین ارز با وضعیت مناسبی ادامه دارد و کمبودی از طرف عرضه وجود ندارد‪ ،‬اما در روزهای اخیر برخی نابسامانی ها در بازارهای موازی مانند خودرو و طال‪،‬‬ ‫زمینه رشد قیمت ها در بازار ارز فراهم کرد‪ .‬رییس کل بانک مرکزی در واکنش نوسانات نرخ ارز به مردم نسبت به باالرفتن ریسک سرمایه گذاری در بازار ارز هشدار داده است‪.‬‬ ‫سرپرست وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خبر داد‪:‬‬ ‫ موافقت بانک مرکزی‬ ‫با واردات مواد اولیه بدون انتقال ارز‬ ‫حسین مدرس خیابانی در جلسه امروز قرارگاه حمایت از تولید گفت‪ :‬امسال مفهوم توجه به تولید که در‬ ‫نامگذاری ســال جاری با شعار «جهش تولید» متبلور شده‪ ،‬بسیار متفاوت از سال های قبل است و مقام‬ ‫معظم رهبری نیز اهمیت ویژه ای را برای حوزه تولید به خصوص با توجه به تحریم ها و محدودیت هایی که‬ ‫برخی کشورها بر علیه اقتصاد ایران در نظر گرفته اند‪ ،‬مبذول داشته و خواستار جهش تولید در سال جاری‬ ‫شده اند‪ .‬وی با اشاره به رهنمودهای مقام معظم رهبری و تعیین شعار سال جاری با عنوان «جهش تولید»‬ ‫افزود‪ :‬نامگذاری امســال به نام «جهش تولید» در شرایطی از سوی مقام معظم رهبری صورت گرفته که‬ ‫دشــمنان در فضای تحریم‪ ،‬تالش کرده اند تا دو بخش معیشت مردم و اشتغال را هدف گرفته و از محل‬ ‫ان‪ ،‬به کشور اسیب برسانند؛ این در حالی است که شیوع ویروس کرونا نیز به عنوان یک عامل پیش بینی‬ ‫نشده‪ ،‬به مجموعه محدودیت های کشور اضافه شد؛ اما درست در همین شرایط سخت‪ ،‬جهش به معنای‬ ‫واقعی‪ ،‬در تولید برخی اقالم و تجهیزات پزشکی رخ داده است‪.‬‬ ‫راه دستیابی به جهش تولید‪ ،‬از صادرات می گذرد‬ ‫مدرس خیابانی با تاکید بر اینکه راه دستیابی به اهداف جهش تولید از صادرات می گذرد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با‬ ‫توجه به مجموعه مشکالت اقتصادی که پیش روی ایران قرار گرفته است‪ ،‬تقریباً هیچ افزایش تقاضایی را‬ ‫در بازار داخلی نمی توان متصور بود و حتی خوشبینانه ترین اقتصاددانان نیز بر این باورند که کیک تقاضای‬ ‫داخلی‪ ،‬در شرایط کنونی قابلیت بزرگ شدن ندارد؛ در حالی که تولید بدون تقاضا‪ ،‬مسیر درستی را ادامه‬ ‫نمی دهد؛ پس مسیر اصلی جهش تولید از صادرات می گذرد‪ .‬وی اظهار داشت‪ :‬اعتقاد وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت این اســت که باید برای صادرات‪ ،‬یک مســیر کام ً‬ ‫ال همواره و به اصطالح سبز در نظر گرفت تا‬ ‫صادرکنندگان بدون هیچ گونه محدودیت و چالشی حرکت کرده و کاالهای صادراتی‪ ،‬راه خود را به سمت‬ ‫بازارهای خارجی باز کنند؛ اما در طرف مقابل این جاده دوبانده تجارت خارجی‪ ،‬مسیر واردات کام ً‬ ‫ال سنگالخ‬ ‫و مواجه با چراغ قرمزهای متعدد است و در این مسیر‪ ،‬تنها یک الین ویژه برای عبور مواد اولیه‪ ،‬تجهیزات‬ ‫و ماشین االت مورد نیاز تولید باید در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫مدیریت واردات دستور کار جدی در سال جهش تولید‬ ‫مدرس خیابانی گفت‪ :‬مدیریت واردات در سال جهش تولید‪ ،‬یکی از دستورکارهای جدی وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجارت اســت که عالوه بر اجرای سیاست های مرتبط با ان از سوی این وزارتخانه‪ ،‬برخی شرایط‬ ‫محیطی از جمله نرخ و محدودیت های ارزی نیز سبب شده تا واردات به طور طبیعی با افت مواجه شود‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬ممنوعیت های وارداتی در مرحله اول برای ‪ ۱۶۰۰‬قلم کاال از سوی وزارت صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت اعمال شد و در مرحله جدید نیز‪ ،‬برای ‪ ۵۰‬ردیف تعرفه دیگر نیز ممنوعیت واردات در نظر گرفته‬ ‫شــده؛ ضمن اینکه به شــدت جلوی واردات کاالهای دارای مشابه تولید داخلی را سد خواهیم کرد و در‬ ‫این مسیر‪ ،‬هیچ گونه چشم پوشی جایز نیست‪ .‬مدرس خیابانی با بیان اینکه برخی شرایط و محدودیت های‬ ‫ارزی‪ ،‬سد راه واردات شده است‪ ،‬گفت‪ :‬مسیر واردات باید از مسیر صادرات بگذارد؛ به این معنا که بخش‬ ‫عمده ای از واردات باید برای کاالهایی صورت گیرد که تولید صادراتی داشــته و خود می توانند در مقابل‬ ‫استفاده از ارز وارداتی‪ ،‬محصول تولید شده ان‪ ،‬خود ارزاور باشد؛ بنابراین باید شرایط را برای واردات تنها در‬ ‫فضایی تسهیل کرد که اشتغال کشور را حفظ کرده و تولید را به حرکت دراورد؛ در غیر این صورت مسیر‬ ‫واردات برای کاالهای لوکس‪ ،‬غیرضرور و دارای مشابه تولید داخلی باید سنگالخ باشد‪ .‬وی افزود‪ :‬توسعه‬ ‫صادرات‪ ،‬ممنوعیت واردات و توجه به ساخت داخل از جمله ارکان اصلی قرارگاه جهش تولید هستند؛ این‬ ‫در حالی است که جهش تولید نیز باید یک هدفگذاری کمی داشته باشد و به تناسب رسته های تولیدی‬ ‫کشور‪ ،‬باید برنامه هایی با هدفگذاری کمی و کیفی داشته باشیم؛ ضمن اینکه ادارات کل تخصصی نیز باید از‬ ‫تمامی زیرمجموعه های خود‪ ،‬تدوین برنامه های کمی و کیفی و دارای برش استانی درخواست کنند‪ .‬مدرس‬ ‫خیابانی ادامه داد‪ :‬مقام معظم رهبری با نامگذاری ســال با عنوان «جهش تولید» یک تکلیف ملی اعالم‬ ‫کرده اند و اجرای منویات ایشان‪ ،‬وظیفه احاد مردم است و تمام استان ها باید درگیر شوند‪ .‬مدرس خیابانی‬ ‫با تاکید بر اینکه مدیریت و کنترل واردات‪ ،‬یکی از اولویت های کشور در شرایط حساس کنونی است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫به صراحت اعالم می کنیم که کاالهای دارای مشابه داخلی و ان دسته از اقالم غیرضروری و لوکس به هیچ‬ ‫عنوان اجازه واردات نخواهند داشت‪ .‬وی با تاکید بر ضرورت حفظ وضع موجود در گام اول و اجرای سیاست‬ ‫جهش تولید در گام بعدی‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬برش های استانی برای تحقق جهش تولید باید در ‪ ۴‬رکن تولید‬ ‫صنعتی‪ ،‬تولید معدنی‪ ،‬صادرات و واردات تدوین شده و هر یک هدفگذاری کمی داشته باشند؛ ضمن اینکه‬ ‫واردات نیز باید به شــکلی پیش رود که تنها برای اولویت های کشور شامل واردات کاالهای اساسی‪ ،‬ماده‬ ‫اولیه مورد نیاز کارخانجات و نیز قطعات و تجهیزات مورد نیاز تولید پوشش داده شوند‪ .‬سرپرست وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه هدفگذاری کمی باید نســبت به اجرای سیاست های داخلی سازی‪،‬‬ ‫تعمیق ساخت داخل و کاالی ساخت داخلی صورت گرفته و به صورت هفتگی‪ ،‬گزارش های مرتبط با ان‬ ‫تهیه و منتشر شود؛ گفت‪ :‬باید قطعاتی که بیشترین ارزبری در صنایع کشور را داشته و در مقابل‪ ،‬بیشترین‬ ‫نیاز کشور نیز به انها وجود دارد‪ ،‬در داخل کشور ساخته شوند‪ .‬وی گفت‪ :‬در موضوع داخلی سازی‪ ،‬صرفاً‬ ‫میزان ارزبری و ارزش یک کاال‪ ،‬مالک نیســت و یک قطعه کوچک ممکن اســت حتی ارزبری باالیی هم‬ ‫نداشته باشد‪ ،‬اما برای تولید بسیار حائز اهمیت باشد‪ .‬وی وضعیت ذخایر کاالیی کشور را مطلوب عنوان و‬ ‫تاکید کرد‪ :‬انبارهای محل ذخیره سازی کاال پر است و از نظر تامین مایحتاج مورد نیاز مردم مشکلی وجود‬ ‫ندارد‪ .‬به گفته مدرس خیابانی‪ ،‬تولید تنها از منظر اقتصاد ملی و ارزاوری حائز اهمیت به شمار نمی رود‪،‬‬ ‫بلکه مهمتر از ان‪ ،‬موضوع اشتغال است که باید در این حوزه مورد توجه قرار گیرد؛ این در حالی است که‬ ‫در حوزه تولید نکته حائز اهمیت دیگر ان است که باید صنایع بزرگ‪ ،‬پیشر و نیروی محرکه بوده و در کنار‬ ‫انها‪ ،‬صنایع کوچک و متوسط نیز مورد توجه واقع شود؛ این در حالی است که صنایع کوچک و متوسط به‬ ‫لحاظ اقتصادی و سرانه تولید نیز نقش اثرگذاری دارند؛ بنابراین هر دو باید مکمل هم باشند‪ .‬وی بار دیگر‬ ‫تاکید کرد که همه ارکان وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت باید درگیر جهش تولید باشند‪ .‬سرپرست وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت از موافقت بانک مرکزی با واردات مواد اولیه بخش تولید از روش بدون انتقال ارز‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬با هماهنگی و نظارت بانک مرکزی‪ ،‬واردات مواد اولیه کارخانجات تولیدی با اولویت مواد‬ ‫موجود در بنادر کشور‪ ،‬بدون انتقال ارز امکان پذیر خواهد بود‪.‬‬ ‫شیوه واردات بدون انتقال ارز برای مواد اولیه تولید‬ ‫بانک مرکزی اگر دارندگان ارز با منشــا خارجی بتوانند منشا ارز خود‬ ‫را اعالم نمایند و ارز مربوط به ثبت ســفارش های اولویت دار تخصیص‬ ‫گردد نســبت به صدور گواهی تخصیص ارز اشخاص اقدام می کند‪ .‬در‬ ‫پی طرح مجدد رویه واردات بدون انتقال ارز‪ ،‬روابط عمومی بانک مرکزی‬ ‫توضیحاتی را اعالم کرد‪ .‬بانک مرکزی اعالم کرده که این بانک طی دوسال‬ ‫اخیر در راستای ساماندهی جریان ارز حاصل از تجارت خارجی کشور و‬ ‫ایجاد شــفافیت و توجه جدی به تولید داخل اقدام به ایجاد بستر و زیر‬ ‫ساخت های شفاف در کنار سامانه جامع تجارت کشور نموده و براساس‬ ‫ان‪ ،‬رویه های مشخص برای عرضه ارز حاصل از صادرات با توجه به شرایط‬ ‫تحریم تعریف و عملیاتی نموده است؛ لذا‪ ،‬صادرات کنندگان‪ ،‬می توانند‬ ‫ارز حاصل از صادرات خود را به روش های متعدد به چرخه اقتصاد کشور‬ ‫برگردانند‪:‬‬ ‫‪ -۱‬ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما به واسطه بانک ها و صرافی های‬ ‫مجازعرضهنمایند‪.‬‬ ‫‪ -۲‬صادر کنندگان از محل ارز حاصل از صادرات خود نسبت به تامین‬ ‫نیاز های واردات خود اقدام نمایند‪.‬‬ ‫‪ -۳‬صادر کنندگان می توانند بخشــی از ارز صادراتی خــود را به وارد‬ ‫کنندگان دیگر واگذار و ارز خود را در اختیار ان ها قرار دهند‪.‬‬ ‫‪ -۴‬صادر کنندگان می توانند بخشی از درامد صادراتی خود را بصورت‬ ‫اسکناس به کشور وارد و به به صرافی ها ی مجاز و بانک ها بفروشند‪.‬‬ ‫خاطرنشان می سازد در کلیه روش های یاد شده نرخ ارز بر اساس مکانیزم‬ ‫عرضه و تقاضا و بصورت توافقی بین خریدار و فروشنده تعیین و با ثبت در‬ ‫سامانه تعهد صادر کننده به برگشت ارز به چرخه اقتصادی ایفا می گردد‪.‬‬ ‫همچنین امکان ثبت و فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز بابت ورود‬ ‫سرمایه های خارجی‪ ،‬دارای مجوز از سازمان سرمایه گذاری های خارجی‬ ‫وزارت امور اقتصادی ودارایی نیز فراهم شده است‪.‬در کنار روش های یاد‬ ‫شده که منشا ارز ان ها مشخص است بعضی مدعی هستند که دارای‬ ‫ارز با منشــا خارج از کشــور بوده و تمایل دارند که این ارز را در اختیار‬ ‫وارد کنندگان برای واردت کاال های ثبت سفارش شده طبق اولویت های‬ ‫تجاری و اقتصادی کشور قرار دهند‪ .‬بانک مرکزی بار ها اعالم کرده است‬ ‫که از ورود منابع ارزی بدین طریق نیز استقبال می کند‪ ،‬اما مشروط به‬ ‫انکه جریان ورود و مصرف ارز و منشــا ان کام ً‬ ‫ال شفاف باشد‪ .‬بر همین‬ ‫اساس مجدد اعالم می نماید این بانک اماده است در صورتیکه دارندگان‬ ‫ارز با منشا خارجی بتوانند منشــا ارز خود را اعالم نمایند و ارز مربوط‬ ‫به ثبت سفارش های اولویت دار تخصیص گردد نسبت به صدور گواهی‬ ‫تخصیص ارز تحت عنوان ارز اشخاص اقدام نماید‪ .‬اضافه می نماید بانک‬ ‫مرکزی معتقد است شرط اساسی در تقویت تولید داخل و توجه عملی به‬ ‫اقتصاد مقاومتی حرکت بسمت شفافیت است‪ .‬برهمین اساس این بانک‬ ‫از تمامی فعالین اقتصادی و نیز مسولین ذیربط انتظار دارد در شرایط با‬ ‫اهمیت جاری بسمت اقتصاد و تجارت شفاف حرکت نمایند‪.‬‬ ‫حرکت خالف جهت بازار‬ ‫اوراق تسهیالت مسکن مرز ‪ 60‬هزار تومان را رد کرد‬ ‫در حالی که بازار سرمایه از ابتدای امروز با کاهش شدید شاخص کل روبرو‬ ‫شد‪ ،‬اما اوراق تسهیالت مسکن با سرعتی عجیب بازه ‪ ۶۰‬هزار تومانی را رد‬ ‫کرد و در چند نما ِد تسه‪ ،‬به سقف دامنه نوسان رسید‪ .‬در حالی که تابلوی‬ ‫بورس تهران از ابتدای معامالت امروز (شــنبه ‪ ۲۷‬اردیبهشت) قرمزپوش‬ ‫بود‪ ،‬اما تابلوی اوراق گواهی حق تقدم تسهیالت مسکن در همه نمادهای‬ ‫زیرمجموعه «تسه» سبزپوش شده و در چند نماد نیز به سقف دامنه نوسان‪۵‬‬ ‫درصدی رسید‪ .‬همچنین در حال حاضر به دلیل استقبال خریداران از اوراق‬ ‫تسهیالت مسکن در بازار سرمایه‪ ،‬برخی از دارندگان این اوراق از عرضه ان به‬ ‫امید گران تر شدن این اوراق در روزهای اینده خودداری می کنند که همین‬ ‫موضوع به افزایش قیمت اوراق دامن زده است‪ .‬قیمت نمادهای تسه ‪،۹۸۰۱‬‬ ‫‪ ۹۸۰۶ ،۹۸۰۲‬و ‪( ۹۸۰۷‬اوراق تسهیالت مسکن صادره در ماه های فروردین‪،‬‬ ‫اردیبهشت‪ ،‬شهریور و مهر ‪ )۹۸‬بازه ‪ ۶۱‬هزار تومانی را در معامالت امروز رد‬ ‫کردند‪ .‬همچنین اوراق تسهیالت مسکن صادره در نیمه دوم سال گذشته‬ ‫و فروردین امسال نیز در بازه ‪ ۶۰‬تا ‪ ۶۱‬هزار تومان در حال عرضه هستند‪.‬‬ ‫بیشترین تعداد اوراق فروخته شده به سه نماد‪( ۹۸۱۰‬اوراق تسهیالت مسکن‬ ‫صادره در دی ماه ‪ ،)۹۸‬تسه ‪( ۹۸۱۲‬اوراق تسهیالت مسکن صادره در اسفند‬ ‫‪ )۹۸‬و تسه ‪( ۹۹۰۱‬اوراق تسهیالت مسکن صادره در فروردین ‪ )۹۹‬به ترتیب‬ ‫با عرضه ‪ ۱۵ ،۲۰‬و ‪ ۱۳‬هزار برگه تعلق دارد‪ .‬تعداد برگه هایی هم که به فروش‬ ‫رسیده‪ ،‬به جز سه نماد مذکور‪ ،‬اکثرا ً به زیر ‪ ۱۰۰‬برگه می رسد‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫به دلیل کاهش عرضه این اوراق از سوی دارندگان برگه ها‪ ،‬تعداد معامالت‬ ‫اوراق در بسیاری از نمادها زیر ‪ ۱۰‬فقره معامله است؛ اما در نمادهای پُرتقاضا‪،‬‬ ‫تعداد معامالت انجام شده بین ‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۲۰۰‬فقره در نوسان است‪ .‬خاطرنشان‬ ‫می شود سال گذشته در نیمه نخست اسفند ماه و همزمان با افزایش ناگهانی‬ ‫تعداد معامالت مسکن در بهمن ماه‪ ،‬برای اولین بار در سال ‪ ،۹۸‬قیمت اوراق‬ ‫تسهیالت مسکن به ‪ ۶۰‬هزار تومان رسید اما همزمان با شیوع ویروس کرونا‬ ‫و کاهش شدید معامالت مسکن‪ ،‬قیمت اوراق در فروردین ماه امسال به زیر‬ ‫‪ ۴۰‬هزار تومان رسید‪ .‬ضمن اینکه بسیاری از متقاضیان خرید مسکن در‬ ‫تهران‪ ،‬مشکل اصلی را کمبود عرضه واحد مسکونی می دانند که سبب شده‬ ‫تا بازار مسکن با انباشت تقاضا و احتماالً افزایش قیمت مسکن در هفته های‬ ‫پیش رو مواجه شود‪.‬‬ ‫طرح «سینما ماشین» در پارکینگ شماره ‪ ۳‬برج میالد‪ ،‬پس از استقبال از فیلم «خروج» با فیلم «جهان با من برقص» به کارگردانی سروش صحت ادامه پیدا می کند‪ .‬با ادام ه‬ ‫روند تعطیلی سالن های سینما به دلیل شــیوع ویروس کرونا و استقبال مردم از نمایش فیلم «خروج» ابراهیم حاتمی کیا در طرح «سینما ماشین»‪ ،‬فیلم «جهان با من برقص»‬ ‫به عنوان دومین فیلم در این طرح به نمایش گذاشته می شود‪ .‬فیلم «جهان با من برقص» از دوشنبه ‪ ۲۹‬اردیبهشت ماه در دو سانس ‪ ۲۱‬و ‪ ۲۳‬در پارکینگ شماره ‪ ۳‬برج میالد‬ ‫تهران به نمایش گذاشته می شود‪ .‬این طرح تحت تدابیر بهداشتی و با مجوز و موافقت ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا اجرا می شود‪ .‬بلیت فیلم سینمایی «جهان با من برقص»‬ ‫در «سینما ماشین»‪ ،‬از یکشنبه شب ‪ ۲۸‬بهمن ماه به صورت انحصاری در ســایت ایران تیک به فروش می رسد‪ .‬وبسایت «ایران تیک» به نشانی ‪ www.irantic.com‬سامانه ‬ ‫رسمی فروش بلیت و مرجع اخبار فرهنگی‪-‬هنری است‪.‬‬ ‫اما و اگرهای تئاتر انالین و فیلم ـ تئاترها‬ ‫زیرساختنمایش هایمجازیچقدرفراهماست؟‬ ‫پس از گذشــت حدود ســه ماه از تعطیلی ناشــی از شیوع ویروس‬ ‫کرونا در ایران و دیگر کشورهای جهان این روزها شاهد رشد پدیده‬ ‫تئاترهای ان الین و فیلم ـ تئاترها هستیم‪ .‬از سوم اسفند ماه سالن های‬ ‫تئاتر در سراســر کشور تعطیل شده و متعاقب ان هم سایر مراکز و‬ ‫مکان های تفریحی در کشــور تعطیل شدند و شاید بتوان گفت تنها‬ ‫تفریح و سرگرمی مردم فضای مجازی و تلویزیون بوده است‪ .‬فضاهای‬ ‫مجازی از ابتدای تعطیلی توسط هنرمندان تبدیل به مکان هایی برای‬ ‫الیوهای اینســتاگرامی با مخاطبان کم تا زیاد شــدند اما پس از ان‬ ‫خود هنرمندان تالش کردند تــا نمایش هایی را به صورت ان الین‬ ‫اماده کنند و یا با موافقت و همکاری مراکز تئاتری به فعالیت هایی از‬ ‫این دست بپردازند که درباره انها صحبت خواهیم کرد‪ .‬بخشی از این‬ ‫اتفاقات در قالب فیلم ـ تئاترهای ضبط شده از دوران گذشته صورت‬ ‫گرفته و در برخی ســایت ها با مبلغــی در اختیار مردم قرار گرفت و‬ ‫بخشی نیز به صورت تئاترهای ان الین تازه تولید صورت گرفته‪ ،‬حال‬ ‫در ایــن گزارش تالش داریم نقاط قوت و ضعف این پدیده تئاترهای‬ ‫ان الین و پخش فیلم ـ تئاترها را بررسی کنیم‪.‬‬ ‫ظرفیت های تئاتر ان الین؛ اما و اگرها‬ ‫سامان خلیلیان سرپرســت تئاتر خیابانی کشور که این روزها همه‬ ‫فعالیت هایشــان به دلیل تعطیلی ناشــی از کرونا لغو شــده و هیچ‬ ‫جشــنواره و هیچ فعالیتی خیابانی صورت نمی دهنــد‪ ،‬در این باره‬ ‫می گوید‪ :‬ظرفیت ایجاد شــده درباره تئاتر انالین برای تئاتر خیابانی‬ ‫هم می تواند مثمرثمر باشد‪ .‬درست است که مخاطب تئاتر می بایست‬ ‫عینی و مستقیم تئاتر ببیند اما تماشــاچی تئاتر می تواند از طریق‬ ‫فضای مجازی و تئاتر ان الیــن این اتفاق را رقم بزند و به نظرم ای‬ ‫موضوع می تواند مورد بررســی قرار بگیرد‪ .‬دکتر محمدرضا خاکی‪،‬‬ ‫استاد دانشــگاه و کارگردان تئاتر اما نظر مخالفی دارد می گوید که‬ ‫ما وقتی زیرســاخت های این امر را فراهم نکرده ایم چطور می توانیم‬ ‫در یــک فرصت کوتاه چنین چیزی را فراهم کنیم با توجه به اینکه‬ ‫هنوز چالش های تئاتر عمومی ما خیلی زیاد است تا اینکه به فضای‬ ‫مجازی در این عرصه دســت پیدا کنیم‪ .‬در هر حال این روزها شاهد‬ ‫هســتیم که فیلم ـ تئاترها در سایت ها و اپلیکیشن های مجازی باب‬ ‫شده و تئاترهای حرفه ای زیادی که از پیش فیلمبرداری شده اند و‬ ‫پروژه های گذشــته بوده اند‪ ،‬در فضای مجازی قرار گرفته اند‪ .‬اریان‬ ‫رضایی کارگردان تئاتر از جمله کارگردان هایی است که در این مدت‬ ‫دســت به اجرای تئاترهای ان الین زده است‪ ،‬وی می گوید‪ :‬بسیاری‬ ‫معتقدن د که این شــکل از اجرا تئاتر نیســت‪ .‬در واقع این شکل از‬ ‫ن و مخالفان خود را‬ ‫ن در پلتفرم های دیجیتالی موافقا ‬ ‫اجراهای انالی ‬ ‫دارد‪ .‬من نیز اصراری ندارم بر ان اســم بگذارم‪ .‬شاید بهتر این باشد‬ ‫که فعال در اغاز این راه نوپا تجربه کســب کنیم و بیاموزیم ‪ .‬من نیز‬ ‫تجربیات بســیار خوبی در این مدت داشتم که شامل اجرای تماس‬ ‫تصویری در اینســتاگرا م و اجراهای اقای شــادی و خانم انالین در‬ ‫ســایت تیوال است و همگی به صورت زنده اجرا شدند‪ .‬وی در ادامه‬ ‫می گوید‪ :‬اکنون نیز در حال اتمام نگارش نمایش نام ه جدیدی هستم‬ ‫ل اجرا ‬ ‫ن و تعاملی در ســایت تیوا ‬ ‫کــه به زودی ان را به صورت انالی ‬ ‫خواهی م کرد‪ .‬خوشبختانه مردم از این اثار استقبال کردند سایت تیوال‬ ‫هم مدام در حال به روز رســانی اســت تا خود را برای فراهم کردن‬ ‫زیرساخت های الزم اجرا اماده کند‪ .‬به نظرم دولت باید به فکر حمایت‬ ‫از این شکل اجراه ا نیز باشد‪ .‬یکی از سامانه هایی که از همان ابتدای‬ ‫تعطیلی به دلیل کرونا در این عرصه فعال شــد‪ ،‬سامانه فروش بلیت‬ ‫تیوال بود که با ایجاد نســخه دوم ســایت خود برای پخش انالین و‬ ‫فــروش فیلم تئاتر اینترنتی خود به این امر پرداخت هر چند در این‬ ‫زمینــه با چالش هایی به طور مثال گرفتن مجوز نیز روبه رو شــد و‬ ‫برخی نمایش هایش نیز با مشکالتی دست و پنجه نرم کرد اما به طور‬ ‫کلی خوب توانست بدرخشد‪.‬‬ ‫محمد عمروابادی مدیر سامانه فروش بلیت تیوال در این باره معتقد‬ ‫اســت‪ :‬یکی از چالش هایی که ما در این مدت با ان روبه رو شــدیم‬ ‫همین بحث مجوز نمایش خانگی بود چرا که بعد از مدتی از استقبال‬ ‫هنرمنــدان و مخاطبان از فیلم ـ تئاترهای ما‪ ،‬از ارشــاد با ما تماس‬ ‫گرفتند که سازمان سینمایی مجوز نمایش خانگی را به ما نداده است‬ ‫درحالیکه مجوز تئاتر می بایست از سوی مرکز هنرهای نمایشی داده‬ ‫شــود در هر حال حتی اگر چنین چیزی زیرنظر سازمان سینمایی‬ ‫هم باشد می تواند با مسائل قانونی رفع و نباید با حذف و توقف روبه‬ ‫رو شــود‪ .‬وی با اشاره به بازدید ســه هزار نفره از فیلم ـ تئاترها در‬ ‫ماه نخست فعالیتشان گفت‪ :‬نیاز به تفاهم سازمان سینمایی و مرکز‬ ‫هنرهای نمایشــی در این عرصه داریم تا مجوزها صادرشوند و مردم‬ ‫از این اثار بیشــتر استفاده کنند‪ .‬پس از مدتی از طرح این مسائل و‬ ‫چالش ها محسن امیری از سوی اداره کل هنرهای نمایشی به عنوان‬ ‫مسئول بررســی و پیگیری فعالیت های نمایشی در فضای مجازی‬ ‫منصوب شــد هر چند ک مطرح شــد قرار نیست امیری نظارتی بر‬ ‫دریافت مجوز تئاترهای مجازی داشــته باشد‪ ،‬بلکه چنین سمتی و‬ ‫فعالیتی برای ایجاد فضایی به نفع تئاتر صورت گرفته است‪.‬‬ ‫سیدوحید فخرموسوی رئیس شــورای نظارت و ارزشیابی تئاتر نیز‬ ‫دربــاره صدور مجوزهای فیلم ـ تئاترها عنوان کرد که پروانه نمایش‬ ‫کارهای ان الین تنها از ســوی اداره کل هنرهای نمایشــی صورت‬ ‫میگیرد که نزدیک به بیست پروانه نمایش تا به حال صادر شده است‬ ‫که یکی از این اتفاقات از سوی پردیس تئاتر تهران رقم خورده است‬ ‫این کارها طبق روال کارهای معمول بازبینی می شوند و ناظران انها‬ ‫را بررســی و سپس مجوز می دهند اما پخش فیلم ـ تئاترها ارتباطی‬ ‫با اداره هنرهای نمایشی ندارد و مرتبط با سازمان سینمایی می شود‪.‬‬ ‫مدتی پیش قادر اشــنا مدیر کل هنرهای نمایشی دستور رسیدگی‬ ‫به این امر را که در زمینه ارتباط بین ســازمان سینمایی و اداره کل‬ ‫هنرهای نمایشــی است‪ ،‬داده بود که شــنیده ها حاکی از ان است‬ ‫اتفاقاتی در این زمینه رخ داده و به زودی شــرایط تسهیل می شود‪،‬‬ ‫اما می بایست بررسی کرد که عالوه بر مجوز دادن ایا زیرساخت های‬ ‫فعالیت های مجازی تئاتر نیز فراهم شده است یا خیر‪ .‬قادر اشنا عنوان‬ ‫کرد که کرونا فضای جدیدی را در کشور پدید اورده که فرصت تجربه‬ ‫تئاتــر از نوع دیگری را برایمان فراهم می کند‪ ،‬هر چند در این زمینه‬ ‫موافقان و مخالفان مختلفی وجود دارند که انها هم در حال بررسی‬ ‫مسائل مختلف و نظرات کارشناسی هستند‪.‬‬ ‫اشــنا مطرح کرد که در تالش اند به لحاظ قانونی‪ ،‬زیرســاخت ها‪،‬‬ ‫مســائل نرم افزاری این امر را فراهم کنند چرا که تئاتر ان الین هم‬ ‫نیاز به زیرساخت صحیح دارد‪ .‬یکی از فعالیت هایی که در این مدت‬ ‫بــه صورت تئاتر ان الین در تهــران صورت گرفت با همکاری مرکز‬ ‫هنرهای نمایشــی و پردیس تئاتر تهران بود که به صورت ‪ 10‬شب‬ ‫اجرای زنده با گروه های مختلف انجام شد‪ .‬سیدوحید فخرموسوی در‬ ‫این زمینه عنوان می کند که اقای طباطبایی نژاد از سازمان سینمایی‬ ‫ادعا دارند‪ ،‬مســئولیت فیلم تئاترها با این سازمان است و ما مطابق‬ ‫قانــون مجوز اجراهای زنده را می دهیم‪ .‬مــا در پردیس تئاتر تهران‬ ‫اجراها را به سرعت سر و سامان دادیم و در این باره از سازمان ساترا‬ ‫تشکر می کنم چرا که کارها را تســریع کردند‪ .‬اما حوزه فیلم‪-‬تئاتر‬ ‫اندکی متفاوت اســت؛ گرچه همه این نهادها زیر نظر وزارت ارشاد‬ ‫خاص خود‬ ‫هستند و معاونت هنری و ســینمایی برادرند اما قوانین‬ ‫ِ‬ ‫را دارند‪.‬‬ ‫فخرموسوی مدعی شد که فیلم ـ تئاترها در وضعیت اورژانسی نسخه‬ ‫قابل تاملی هســتند‪ ،‬اما اینجا می بایست بررسی کرد که چه شرایط‬ ‫اورژانســی برای تئاتر وجود ندارد ! ایا ابتدا نمی بایست در این زمینه‬ ‫تفاهمنامه ای منعقد شــود تا بعد درباره چند و چون و ســپس راه‬ ‫اندازی این اتفاقات مجازی صحبت کرد ؟! در این راستا ابتدا می باید‬ ‫کار کارشناسی کرد نه اینکه به عبارتی مهندسی معکوس انجام دهیم!‬ ‫یکی دیگر از ســامانه هایی که در این مدت به فعالیت مجازی تئاتر‬ ‫پرداخت سامانه نمایش نت است که سالهاست در زمینه تئاتر فعالیت‬ ‫زیادی دارد‪ .‬این ســامانه نیز از زمان کرونا به لحاظ مجازی فعال تر‬ ‫شــده است و نمایش های زیادی اکنون به صورت فیلم ـ تئاتر در ان‬ ‫قابل خرید و تماشا است و حتی سوگواره تعزیه شبیه علی نیز از حوزه‬ ‫هنری این شــب ها در ایام شهادت امام علی(ع) و ماه مبارک رمضان‬ ‫اجرای ان الین داشته و مورد اقبال هم قرار گرفته است‪.‬‬ ‫ســعید نوروزی مدیر تلویزیون اینترنتی نمایش نت نیز در این باره‬ ‫معتقد است که چالش های زیادی در این زمینه این مدت پیش امده‪،‬‬ ‫هر چند که استقبال از این فعالیت های نمایشی در این مدت شگفت‬ ‫انگیز بوده اســت ابتدا فعالیت ان الین پردیس تئاتر تهران و سپس‬ ‫هم سوگواره شبیه علی و همینطور فیلم ـ تئاترهای ان الین پراقبال‬ ‫شــده اند‪ .‬وی می گوید‪ :‬پروژه تئاتر انالین را از خیلی قبل تر مدنظر‬ ‫داشــتیم اما در پیگیری هایی که می کردیم وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی موافق این طرح نبود و با این توجیه که تئاتر هنری زنده است‬ ‫و مخاطبان در لحظه به اتفاقات نمایش واکنش نشان می دهند و در‬ ‫صورتی که تئاتر از فضای ســالن و ارتباط مستقیم با مخاطب خارج‬ ‫شود ماهیت اصلی این هنر زیر سوال خواهد رفت‪ ،‬با این کار مخالف‬ ‫بودند‪ ،‬اما کرونا با همه تهدیدهایش برای این بخش تبدیل به فرصت‬ ‫شد‪ .‬وی درباره انتقادات از کیفیت اثار ان الین گفت‪ :‬به هرحال این‬ ‫پروژه ابتدای راه اســت و به زودی وارد فازهای جدیدش می شــود و‬ ‫تالش داریم اتفاقی نیافتد که مخاطبان از تئاتر زده شوند‪.‬‬ ‫حســین عالم بخش مدیر پردیس تئاتر تهران نیــز که جزو اولین‬ ‫مراکزی بود که فعالیت ان الین را در این مرکز به راه انداخت می گوید‬ ‫که خوشــبختانه این اتفاق خوبی برای ما بود از این فرصت استفاده‬ ‫کردیم‪ ،‬مخاطبان زیادی داشتیم و امیدواریم در اینده هم ادامه پیدا‬ ‫کند‪ .‬کوروش زارعی و مرشــد میرزاعلی از مســئوالنی که در زمینه‬ ‫راه اندازی تعزیه ان الین در حوزه هنری پیشــگام شدند نیز در این‬ ‫باره معتقدند که اتفاق خوبی در شــب های قدر و دیگر شب ها برای‬ ‫عالقه مندان نمایش های مذهبی رقم خورد‪ .‬زارعی معتقد است که‬ ‫در برخی شب ها مخاطبان این کارهای ان الین به بیش از ‪ 15‬هزار‬ ‫نفر نیز در فضاهای مختلف از اینستاگرام تا اپارات و هیئت ان الین‬ ‫و ســایر فضاهای اینترنتی عربی نیز رسیده است‪ .‬در نهایت اینکه‬ ‫اگر قرار اســت شرایط برای اجراهای بیشتر نمایش های ان الین در‬ ‫کشور فراهم شــود و سامانه های نمایشی این پدیده را تقویت کنند‬ ‫و همینطور فیلم ـ تئاترها بیش از پیش وارد بازار شــوند می بایست‬ ‫زیرساخت های نمایشی و تئاتری در کشور فراهم شود تا این معماری‬ ‫از ابتدا صاف و درست پیش برود و نه اینکه یک معماری و دیوار کج‬ ‫از اب در بیاید که بعدها نتوان برای رفع نواقص ان کاری انجام داد و‬ ‫مسئولیت این امر نیز با وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در دو بخش‬ ‫نمایشی و سینمایی است‪.‬‬ ‫بدنه نشر امادگی نمایشگاه مجازی کتاب را دارد‬ ‫عضو شورای سیاستگذاری نمایشگاه کتاب در ادوار‬ ‫گذشته مطرح کرد‪ :‬ایا هنوز هم با توجه به تحوالت‬ ‫حوزه نشــر و همچنین امکان بالقوه مفصلی که با‬ ‫تاســیس باغ کتاب تهران به وجــود امده‪ ،‬باز هم‬ ‫نیازی به نمایشــگاه کتاب وجــود دارد؟ علی اکبر‬ ‫اشــعری از مدیران باسابقه فرهنگی کشور و عضو‬ ‫شورای سیاست گذاری دوره های گذشته نمایشگاه‬ ‫کتاب درباره عدم برگزاری سی و سومین نمایشگاه‬ ‫بین المللــی کتاب تهران و برپایی این نمایشــگاه‬ ‫به شــکل مجازی اظهار داشــت‪ :‬درباره نمایشگاه‬ ‫بین المللی کتاب تهران از دو منظر می توان صحبت‬ ‫کرد؛ نخست این که ایا هنوز هم با توجه به تحوالت‬ ‫حوزه نشر‪ ،‬به ویژه در حوزه نشر رقمی و همچنین‬ ‫ایا هنوز به نمایشگاه ‪ 10‬روزه کتاب نیاز داریم؟‬ ‫امکان بالقوه مفصلی که با تاسیس باغ کتاب تهران‬ ‫به وجود امده‪ ،‬ایا باز هم نیازی به نمایشگاه‪ ،‬که عمال‬ ‫یک فروشــگاه بزرگ ‪ ۱۰‬روزه در سال است‪ ،‬وجود‬ ‫دارد یا نه؟‬ ‫مسئوالنبرگزارکنندهنمایشگاهکتاببا‬ ‫حذف بخش فروش‪ ،‬ان را به یک جشنواره‬ ‫ساالنهتبدیلکنند‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬به نظر من این نیاز به دالیل مختلف‬ ‫منتفی است و مسئوالن برگزار کننده این نمایشگاه‬ ‫می توانند با حــذف بخش فــروش‪ ،‬ان را به یک‬ ‫جشــنواره ساالنه تبدیل کنند تا از ان برای ارتقای‬ ‫کمی و کیفی صنعت نشــر و گسترش مطالعه در‬ ‫سطح جامعه استفاده کنند ـ که برای این مقاصد‪،‬‬ ‫برنامه های مفصلی می شود تدارک دید‪ .‬به گفته وی‪،‬‬ ‫اما حاال که ظاهرا متولیان امر چنین تصمیمی ندارند‪،‬‬ ‫به نظرم خوب است همگام با سایر حوزه های جامعه‬ ‫که در دوره شیوع ویروس کرونا با بهره گیری از فضای‬ ‫مجازی بسیاری از فعالیت های خود را سامان دادند‪،‬‬ ‫نمایشگاه نیز این کار را تجربه کند؛ ای بسا به این‬ ‫نتیجه برسند که در دوران پس از کرونا نیز همین‬ ‫روش یعنی برگزاری نمایشگاه در فضای مجازی را‬ ‫ادامه دهند‪.‬‬ ‫بدنهنشرامادگی‬ ‫نمایشگاه مجازی کتاب را دارد‬ ‫وی در پاسخ به این سوال که ایا بدنه نشر امادگی‬ ‫اســتفاده از این ظرفیت فضای مجازی را داراست‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ســام‪ .‬بله‪ ،‬اکنون هم برخی فروشگاه های‬ ‫مجازی در حوزه کاالهای عمومی و همچنین کتاب‬ ‫و محصوالت فرهنگی فعال هستند‪ .‬ضمن این که‬ ‫می توان در مرحله اول یک کار ترکیبی با مشارکت‬ ‫فروشگاه های کتاب انجام داد‪.‬‬ ‫تشکیلستادی‬ ‫برایپیشبردنمایشگاهمجازی‬ ‫عضودوره هایپیشینشورایسیاستگذارینمایشگاه‬ ‫کتاب در مورد امادگی ناشران هم ابراز داشت‪ :‬انها‬ ‫مدت هاست کتاب های خود را برای نمایشگاه امسال‬ ‫اماده کرده اند‪ .‬البته اگر چنین اراده ای وجود داشته‬ ‫باشد‪ ،‬می توان در ســتادی با توانایی های مختلف‬ ‫علمی و فنی کار را به پیش برد‪.‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫«جهان با من برقص» در «سینما ماشین» برج میالد اکران می شود‬ ‫دوشنبه‪ 29‬اردیبهشت‪ 1399‬سال سوم شماره‪272‬‬ ‫‪5‬‬ ‫خبر‬ ‫کرونا و خطری‬ ‫که هنوز بیخ گوشمان است‬ ‫کرونا مهمانی ناشناخته و غریب که از حدود سه ماه پیش بر زندگی‬ ‫روزمره و عادی مردم سیطره انداخته است ابتدا مردم استان ایالم‬ ‫را با شوک و ترســی غیرقابل باور مواجه کرد بطوریکه مسووالن‬ ‫بهداشــتی و روانشناســان تالش می کردند مردم را از استرس و‬ ‫اضطراب کرونا دور کنند اما اکنون ظاهرا ترس ها فرو ریخته است و‬ ‫دیگر کسی از کرونا نمی ترسد و کمتر کسی نسبت به رعایت موارد‬ ‫ایمنی حساسیت نشان می دهد‪ .‬تعطیلی بازار و صنوف مختلف‪،‬‬ ‫مدارس‪ ،‬مهدهــای کودک‪ ،‬مراکز امــوزش عالی‪ ،‬مجموعه های‬ ‫ورزشــی‪ ،‬ایجاد تغییر در فعالیت ادارات‪ ،‬کاهش و محدویت تردد‬ ‫مردم در معابر عمومی‪ ،‬لغو یا کاهش مســافرت های بین شهری‪،‬‬ ‫استفاده از ماسک‪ ،‬دستکش و مواد ضدعفونی کننده همه و همه‬ ‫از پیامدهــای حضور این مهمان ناخوانده در کشــور و به تبع ان‬ ‫در اســتان ایالم بود‪ .‬باتوجه به تعطیل یا نیمه تعطیل شدن بازار‬ ‫و اصنــاف مختلف تا اواخر فروردین ماه ترددها در معابر عمومی و‬ ‫حتی دید و بازدیدهای خانوادگی کاهش چشمگیری داشت و مردم‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به این ویروس تا حد امکان دستورالعمل های‬ ‫بهداشت فردی و اجتماعی را رعایت می کردند‪ .‬اما چند وقتی است‬ ‫با وجود ایمان به حضور کرونا مردم و اصناف مختلف روال عادی‬ ‫زندگی خود را از سرگرفته اند و بی توجه به مخاطرات این ویروس‬ ‫دوباره بازارها در طول روز مملو از افراد مختلفی است که برای انجام‬ ‫امورات خود به این اماکن می روند‪ .‬عده ای با دستکش و ماسک و‬ ‫برخی نیز بدون استفاده و بکارگیری این اقالم بهداشتی به مقاصد‬ ‫مورد نظر خود می روند و دیگر دلهره سابق از کرونا را ندارند و بدون‬ ‫در نظر گرفتن مخاطرات کرونا وارد فضاهای عمومی می شوند و‬ ‫بیشتر صنوف و حرفه ها به چرخه فعالیت روزمره خود بازگشته اند‪.‬‬ ‫هرچند هنوز هم عده ای با رعایت شرایط بهداشتی و استفاده از لوازم‬ ‫پیشگیرانه چون ماسک‪ ،‬دستکش‪ ،‬ژل و محلول های ضدعفونی‬ ‫وارد اماکن عمومی می شــوند اما در مقابل عده ای هم به دالیل‬ ‫مختلف بدون بکارگیری از این اقالم از خانه خود خارج می شوند‪.‬‬ ‫یکی از کسبه بازار مرکزی و پر ازدحام شهر ایالم که بدون استفاده‬ ‫از ماسک و دستکش در حال معامله و مراوده با مشتریان و خریداران‬ ‫اجناس خود است‪ ،‬در خصوص عدم بکارگیری لوازم بهداشتی چون‬ ‫ماسک و دستکش گفت‪ :‬دیگر با موضوع بیماری کرونا کنار امده ام‬ ‫و رغبتی به استفاده از این لوازم ندارم‪ .‬وی افزود‪ :‬تا چندی پیش از‬ ‫ماسک‪ ،‬دستکش و دیگر لوزام پیشگیرانه از کرونا استفاده می کردم‬ ‫اما به علت طوالنی شدن وجود کرونا در سطح جامعه دیگر استفاده‬ ‫مداوم از این گونه لوازم بهداشتی طاقت فرسا و خسته کننده و حتی‬ ‫ازاردهنده شده است‪ .‬بی توجهی و سهل انگاری برخی شهروندان‬ ‫در مورد عدم باورپذیری وجود خطر ابتال به بیماری کرونا به کرات‬ ‫مورد هشدار و دغدغه مسووالن قرار گرفته است و انها در زمان های‬ ‫مختلف به این موضوع حساسیت نشان داده اند‪ .‬استاندار ایالم با‬ ‫بیان اینکه روند ابتال به کرونا در استان ایالم افزایشی است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این میزان افزایش نگران کننده مبتالیان در استان نتیجه کمرنگ‬ ‫شدن حساسیت ها در زمینه رعایت پروتکل های بهداشتی از سوی‬ ‫مردم است‪ .‬قاسم سلیمانی دشتکی در هفدهمین نشست ستاد‬ ‫استانی مبارزه با کرونا ضمن هشدار نسبت به جدی نگرفتن بیماری‬ ‫کرونا در استان‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در هر جلسه از مردم استان خواهش‬ ‫کرده و خطرهای کرونا هشــدار داده شده است اما برخی نسبت‬ ‫به اجرای پروتکل های بهداشتی بی توجه هستند‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫روند افزایش ابتال به کرونا در این اســتان نگران کننده است و در‬ ‫صورت رعایت نکردن مردم وضعیت ابتال بدتر خواهد شد‪ .‬وی یاداور‬ ‫شد‪ :‬اگر چه در تعطیالت نوروزی مردم به خوبی پای کار امدند و‬ ‫دستورالعمل هایطرحفاصله گذاریاجتماعیرابکاربستندوشاهد‬ ‫نتایج خوب ان نیز بودیم اما رفته رفته حساسیت ها کمرنگ شد و‬ ‫برخی با حضور در طبیعت و دورهمی ها صحنه های خوبی را رقم‬ ‫نزدند و امروز شاهد نتایج تلخ ان هستیم‪ .‬استاندار ایالم با اشاره به‬ ‫اینکه مسووالن استان از اول اسفند ماه سال گذشته تاکنون بدون‬ ‫یک روز استراحت و تعطیلی تمام قد پای کار بوده اند‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫اما اگر مردم همراهی نکنند وضعیت به مراتب سخت تر خواهد شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه فرمانداران باید نظارت جدی تری بر اجرای کامل‬ ‫طرح فاصله گذاری هوشمند داشته باشند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬نباید ایجاد‬ ‫فضای کسب و کار موجب گذر از طرح فاصله گذاری اجتماعی و‬ ‫هوشمند شود بلکه باید رعایت پروتکل ها به خاطر حضور افراد در‬ ‫محل کار با شدت بیشتری تداوم یابد‪ .‬وی از مردم استان خواست‪:‬‬ ‫برای حفظ جان و ســامت خود طرح فاصله گذاری اجتماعی و‬ ‫هوشمند را رعایت کنند تا با قطع زنجیره انتقال این بیماری‪ ،‬شرایط‬ ‫پیش رو به سالمت پشت سر گذاشته شود‪ .‬سلیمانی دشتکی از‬ ‫اعضای ستاد استانی مبارزه با کرونا نیز خواست‪ :‬در قبال وظایف‬ ‫تعریف شده پاسخگو باشند و افزود‪ :‬در ارتباط با سالمتی و حفظ‬ ‫جان مردم با کسی تعارف نداریم و از قصور افراد به راحتی نخواهیم‬ ‫گذشت‪ .‬معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی ایالم نیز گفت‪:‬‬ ‫با توجه وضعیت موجود و رفتار ناشــناخته ویروس کرونا‪ ،‬روند‬ ‫گسترش ان به شدت افزایش یافته است که بخش مهمی از این‬ ‫وضعیت خطرناک و نگران کننده مربوط به رفتارهای بی واهمه‬ ‫مردم است‪ .‬دکتر جمیل صادقی فر اظهار داشت‪ :‬هر چقدر جلوتر‬ ‫می رویم میزان پایبندی مردم به پروتکل ها و دستورالعمل های‬ ‫بهداشتی کاهش و به همان نسبت خطر بیماری کرونا در استان‬ ‫افزایش می یابد و هم اکنون نسبت به ماه گذشته مواردی چون‬ ‫زدن ماسک و دستکش کمتر شده و فاصله گذاری اجتماعی بین‬ ‫مردم نیز کمرنگ تر شده است‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬مهم ترین دلیل‬ ‫بی توجهی مردم نسبت به کرونا و افزایش ان در هفته های اخیر‬ ‫عدم باورپذیری نسبت به فوت ناشی از این بیماری است اما این‬ ‫بیماری می تواند به سخت ترین شکل با عدم رعایت پروتکل ها از‬ ‫سوی افراد‪ ،‬انان را به کام مرگ بکشاند‪.‬‬ ‫سالمت‬ ‫احتمال ماندگاری کرونا برای همیشه‬ ‫‪6‬‬ ‫اخبار‬ ‫دوشنبه‪ 29‬اردیبهشت‪ 1399‬سال سوم شماره‪272‬‬ ‫دکتر مایک رایان‪ ،‬علیه هر گونه پیش بینی در مورد زمان ناپدید شدن ویروس کرونا هشدار داد‪ .‬ویروس کرونا‪ ،‬عامل بیماری کووید‪ ۱۹-‬که باعث یک همه گیری جهانی شده‪ ،‬ممکن است هرگز ناپدید نشود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬جهان تا حدودی توانسته است نحوه مقابله با شیوع ویروس کرونا را یاد بگیرد‪ ،‬هرچند مهار ان با وجود یک واکسن هم مستلزم تالشی عظیم است‪ .‬رایان تصریح کرد‪ :‬به نظرم مهم است که واقع‬ ‫بین باشیم و فکر نکنیم که کسی می تواند پیش بینی کند که این بیماری چه موقع از بین خواهد رفت‪ .‬وعده ای در کار نیست و تاریخی را نمی توان تعیین کرد‪ .‬این بیماری ممکن است به یک مسئله دراز مدت‬ ‫تبدیل شود‪ ،‬این احتمال هم وجود دارد که چنین نشود‪ .‬او با اشاره به اینکه درحال حاضر کار برای ساخت حدود یک صد واکسن بالقوه در جریان است‪ ،‬گفت‪ :‬با وجود این‪ ،‬بیماری های دیگری مانند سرخک‬ ‫هستند که علیرغم وجود واکسن‪ ،‬ریشه کن نشده اند‪ .‬مدیر امور اضطراری سازمان جهانی بهداشت تاکید کرد‪ :‬بازگشایی مرزهای زمینی نسبت به پروازهای هوایی خطر کمتری دارد‪ .‬بنابه گزارش ها تقریبا‬ ‫‪ ۳۰۰‬هزار نفر در جهان در اثر عوارض ابتال به این ویروس درگذشته اند و بیش از چهار میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار نفر هم به ان مبتال شده اند‪.‬‬ ‫پاسخ به سواالت کرونایی؛‬ ‫سازمان جهانی بهداشت‪:‬‬ ‫احتمال ارتباط سندرم التهابی‬ ‫کودکان با کرونا‬ ‫دبیرکل ســازمان جهانی بهداشــت در یــک کنفرانس‬ ‫مطبوعاتی اعالم کرد‪ :‬سندرم التهابی مولتی سیستمی در‬ ‫کودکان ممکن است به بیماری کووید‪ ۱۹-‬مربوط باشد‪.‬‬ ‫تئودور ادهانوم‪ ،‬دبیرکل ســازمان جهانی بهداشت (‪)WHO‬‬ ‫اظهار داشت که طی هفته های گذشته گزارش هایی از کشورهای‬ ‫اروپایی و امریکای شمالی به دست امده مبنی بر اینکه شماری‬ ‫از کودکان در بخش های مراقبت های ویژه با یک بیماری التهابی‬ ‫مولتی سیستمی دارای برخی از ویژگی های مشابه به بیماری‬ ‫کاوازاکی و سندرم شوک سمی بستری شده اند‪ .‬وی با تاکید بر‬ ‫اینکه توصیف فوری و دقیق این سندرم بالینی برای درک علیت‬ ‫و توصیف مداخالت درمانی ان بســیار مهم است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫گزارش های اولیه این فرضیه را ایجاد کرده که این سندرم احتماالً‬ ‫مربوط به بیماری کووید‪ ۱۹-‬باشــد‪ .‬دبیرکل ســازمان جهانی‬ ‫بهداشت اعالم کرد که این سازمان‪ ،‬یک تعریف موردیِ اولیه و‬ ‫همچنین یک فرم گزارش موردی برای سندرم التهابی مولتی‬ ‫سیستمی در کودکان تهیه کرده است‪ .‬بنابر گزارش خبرگزاری‬ ‫شینهوا‪ ،‬تئودور ادهانوم‪ ،‬دبیرکل سازمان جهانی بهداشت از کلیه‬ ‫پزشکان در سراسر جهان خواست با مقامات ملی خود و سازمان‬ ‫جهانی بهداشت همکاری کنند تا در این خصوص هوشیار بوده و‬ ‫این سندرم را در کودکان‪ ،‬بهتر و زودتر تشخیص دهند‪.‬‬ ‫فیزیوتراپی در بهبود بیماران مبتال‬ ‫به کرونا موثر است؟‬ ‫یک فیزیوتراپیست گفت‪ :‬توانبخشی ریه به همراه فیزیوتراپی‬ ‫تنفســی‪ ،‬به بیماران کرونایی خصوصاً در شرایط تحت حاد و‬ ‫مزمن کمک شایانی کرده است‪ .‬احمد موذن زاده فیزیوتراپیست‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬رشــد گلوبال تعرفه های سال ‪ ۹۹‬تنها با یک رشد ‪۱۵‬‬ ‫درصدی همراه بوده در حالی که میزان تورم سال گذشته باالی‬ ‫‪ ۴۰‬درصد بوده است‪ .‬وی افزود‪ :‬این در حالی است که ما برای‬ ‫استفاده از مواد حفاظتی و بهداشتی در پیشگیری از کرونا‪ ،‬هزینه‬ ‫می دهیم که باعث می شود هزینه های سرباری ویزیت و درمان‬ ‫بیماران باال برود ضمن اینکه از اواسط اسفند ‪ ۹۸‬و فروردین ‪،۹۹‬‬ ‫مراکز فیزیوتراپی در سطح کشور یا تعطیل بودند یا با حداقل‬ ‫ظرفیــت پذیرش کار کرده اند‪ .‬موذن زاده گفت‪ :‬درحال حاضر‬ ‫هم میزان پذیرش مراکز فیزیوتراپی به کمتر از نصف ظرفیت‬ ‫معمول کاهش پیدا کرده و هم رشد تعرفه های امسال به هیچ‬ ‫وجه پاسخگوی تورم موجود نیست و این مسئله مشکالت زیادی‬ ‫را برای ما ایجاد می کند‪ .‬رئیس انجمن علمی فیزیوتراپی ایران‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬از نظر گردش مالی‪ ،‬پیش بینی می کنیم که در مورد‬ ‫مراکز توانبخشی و فیزیوتراپی و سایر مراکز و موسسات درمانی‬ ‫تا پایان سال یک حالت رکود تورمی و انقباضی داشته باشیم به‬ ‫طوری که حداقل ‪ ۲۰‬درصد فعالیت مراکز یا محدود و کوچک‬ ‫شده و یا متاسفانه ورشکســتگی اتفاق می افتد‪ .‬وی گفت‪ :‬از‬ ‫مسووالن امر درخواست داریم با توجه ویژه به مراکز درمانی و‬ ‫موسسات پزشکی از بروز چنین مشکالتی برای انها پیشگیری‬ ‫کنند‪ .‬وی به نقش فیزیوتراپی در بحران کرونا اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫توانبخشی ریه به همراه فیزیوتراپی تنفسی‪ ،‬به بیماران کرونایی‬ ‫خصوصاً در شرایط تحت حاد و مزمن کمک شایانی کرده است‪.‬‬ ‫حس بویایی روز سوم ابتال‬ ‫به کووید ‪ 19‬از بین می رود‬ ‫مطالعه جدید نشان می دهد حس بویایی اکثر اوقات تا روز‬ ‫ســوم ابتال به کروناویروس جدید از بین می رود و همزمان‬ ‫بسیاری از بیماران‪ ،‬حس چشایی را هم از دست می دهند‪.‬‬ ‫دکتر احمد صداقت سرپرســت تیم تحقیق از دانشــگاه‬ ‫سینسیناتی امریکا‪ ،‬در این باره می گوید‪ :‬رابطه بین کاهش‬ ‫حس بویایی با بیماری کووید ‪ ۱۹‬از قبل مشخص شده است‪.‬‬ ‫اگر فردی دچار از دست دادن حس بویایی به خاطر ابتال به‬ ‫بیماری کووید ‪ ۱۹‬شود‪ ،‬ما درمی یابیم که فرد در اولین هفته‬ ‫دوره بیماری قرار دارد و همچنان یک یا دو هفته دیگر باید‬ ‫منتظر بیماری باشد‪ .‬تیم تحقیق خصوصیات و عالئم ‪۱۰۳‬‬ ‫بیمار را در سوئیس که در طول ‪ ۶‬هفته مبتال به کووید ‪۱۹‬‬ ‫شده بودند را بررسی کردند‪ .‬از بیماران در مورد طول مدت‬ ‫عالئم کووید ‪ ۱۹‬و همچنین در مورد زمان بندی و شــدت‬ ‫از بین رفتن حس بویایی یا کاهش ان‪ ،‬در کنار سایر عالئم‬ ‫بیماری‪ ،‬سوال پرسیده شد‪ .‬طبق نتایج حاصله‪ ،‬حداقل ‪۶۱‬‬ ‫درصد بیماران حس بویایی شــان را از دست داده یا کاهش‬ ‫یافته بود‪ .‬میانگین مدت زمان شــروع این عالمت هم ‪۳.۴‬‬ ‫روز بود‪ .‬مشکالت مربوط به حس بویایی معموالً در بیماران‬ ‫جوان تر و زنان اتفاق افتاده بود‪ .‬به گفته صداقت‪ ،‬ما همچنین‬ ‫دریافتیم شدت از دست رفتن بویایی با میزان وخیم بودن‬ ‫سایر عالئم بیماری کووید ‪ ۱۹‬مرتبط است‪ .‬وی در ادامه می‬ ‫افزاید‪ :‬اگر از دست دادن حس بویایی شدید باشد‪ ،‬تنگی نفس‬ ‫و تب و سرفه در بیماران شدیدتر خواهد بود‪ .‬صداقت اذعان‬ ‫می کند که داروی ضدویروسی موسوم به ‪ remdesivir‬در‬ ‫درمان بیماران کووید ‪ ۱۹‬امید بخش بوده است‪.‬‬ ‫از زمان ساخت واکسن تا احتمال ابتالی دوباره‬ ‫حدود پنج ماه از شیوع ویروس کروناویروس در شهر ووهان چین گذشته است و در این مدت‬ ‫دانشمندان اطالعات مختلفی از این ویروس به دست اوردند تا شاید دیگر نتوان اسم ناشناخته‬ ‫را روی این ویروس مرگبار گذاشت‪ .‬بسیاری از سواالت پرسیده شده درباره کرونا دیگر پاسخ‬ ‫دارند‪ ،‬البته هنوز سواالت بسیار زیادی درباره کووید‪ ۱۹-‬وجود دارد که جواب قطعی برای ان‬ ‫نیست و تحقیقات توضیحات مختلفی برای ان ها ارائه می دهند‪ ،‬توضیحاتی که گاهی مخالف‬ ‫یکدیگر هستند‪ .‬اینجا به ‪ ۱۰‬مورد از سوال های کاربران پاسخ داده می شود‪.‬‬ ‫امکان دارد کسی به کروناویروس مبتال شــود و بدون این که عالئمی داشته باشد‪ ،‬خوب‬ ‫شود؟‬ ‫بله‪ ،‬چنین امکانی وجود دارد‪ .‬گزارش سازمان جهانی بهداشت نشان داده است که عالئم ‪ ۸۰‬درصد مبتالیان‬ ‫کروناویروس نامرئی یا خفیف اســت‪ .‬قباد مرادی‪ ،‬اپیدمیولوژیست از دانشگاه علوم پزشکی کردستان‪ ،‬در‬ ‫همین رابطه در گفت وگویی با خبرانالین گفته بود‪« :‬موارد بدون عالمت بیماری احتماال خیلی زیاد است‪.‬‬ ‫برخی مطالعات حتی میزان‪ ۷۰‬تــا ‪ ۹۰‬درصدی بیماران بدون عالمت را گزارش کرده اند‪ .‬اگر این بدون‬ ‫عالمت ها مشخض شوند عدد مرگ و میر هم خیلی پایین تر می رود‪ ».‬پس جواب این سوال مثبت است‪،‬‬ ‫بسیاری از مبتالیان کرونا حتی از ابتال به این بیماری خبردار نمی شوند و بعد مدتی بیماری از بدنشان خارج‬ ‫می شود‪ .‬مطالعات اخیر محققان کره جنوبی هم اخیرا این موضوع را تایید کرده است‪.‬‬ ‫اگــر به کرونا مبتال شــویم‪ ،‬احتمال ابتالی دوباره به ان وجــود دارد و بیماری خفیف تر‬ ‫نمی شود؟‬ ‫این سوال جزو گروهی است که دانشمندان در رابطه با ان هنوز به توافق نظر نرسیده اند‪ .‬اوایل اسفندماه‬ ‫بود که دولت ژاپن گزارش داد که نتیجه تســت کرونای زنی در اوســاکا برای بار دوم و چند هفته بعد از‬ ‫ابتال به ویروس و مرخصی از بیمارستان مثبت شده است‪ .‬اما برخی از دانشمندان با این موضوع مخالفت‬ ‫کردند و مدعی شدند‪ ،‬احتماال در بدن افرادی که گفته می شود نتیجه ازمایش دوم ان ها مثبت بوده‪ ،‬میزان‬ ‫کمی ویروس باقی مانده باشد‪ ،‬میزانی که در ازمایش قبلی ان ها مشاهده نشده و منجر به مرخصی ان ها از‬ ‫بیمارستان می شود‪ .‬در واقع برخی از دانشمندان معتقدند رفتار این ویروس هم مثل دیگر کروناویروس ها‬ ‫است و احتماال بعد از ابتال به ان بدن افراد ایمن می شود‪ ،‬تحقیقات اخیر محققان کره جنوبی هم این موضوع‬ ‫را تایید می کند‪.‬‬ ‫استفاده از اب نمک بیماری را درمان می کند؟‬ ‫شواهد محدودی وجود دارد مبنی بر اینکه شستشوی مرتب بینی با اب نمک می تواند به افراد در بهبودی‬ ‫ســریع تر از سرماخوردگی کمک کند؛ اما تا به حال شواهدی از فایده این کار برای بهبود از بیماری های‬ ‫تنفسی نشان داده نشده است‪.‬‬ ‫واکسن کروناویروس چه زمانی ساخته می شود؟‬ ‫خبر خوب این که بیش از ‪ ۸۰‬گروه تحقیقاتی در سرتاســر دنیا در حال انجام اقداماتی برای ساخت این‬ ‫ویروس هســتند‪ ،‬محققان دانشگاه اکسفورد حتی ازمایش این واکسن روی ‪ ۸۰۰‬انسان را در اروپا شروع‬ ‫کرده اند‪ .‬اما خبر بد این که معموال سال ها یا حتی ده ها سال ساخت واکسن طول می کشد‪ .‬محققان امیدوار‬ ‫هستند با انجام همان حجم از کار در چند ماه موفق به ساخت این واکسن شوند‪ .‬به طور کلی متخصصان‬ ‫معتقد هســتند که از زمان کشــف ویروس ‪ ۱۲‬تا ‪ ۱۸‬ماه ساخت واکسن ان طول می کشد و این یعنی تا‬ ‫اواسط سال ‪ ۲۰۲۱‬نباید امید چندانی به ساخت واکسن داشته باشیم‪.‬‬ ‫ایا در دورانی که بیماری عالئمی ندارد امکان انتقال ویروس وجود دارد؟‬ ‫بله چنین امکانی وجود دارد‪ ،‬سایت مدیکال اکسپرس‪ ،‬در این رابطه نوشته است‪« :‬مطالعات زیادی نشان‬ ‫داده اند که ویروس در افراد بدون عالمت به همان شکلی است که در بدن افراد دارای عالئم وجود دارد‪ .‬این‬ ‫یعنی چه عالمت بیماری را داشــته باشید چه نه‪ ،‬یک میزان ویروس در بدن شما وجود دارد و این یعنی‬ ‫احتمال انتقال بیماری در هر دو گروه یکسان است‪ ».‬همچنین برخی از مسئوالن وزارت بهداشت هم نسبت‬ ‫به انتقال بدون عالمت این بیماری هشدار داده بودند‪.‬‬ ‫ایمن ترین و مطمئن ترین تست برای ازمایش کرونا چیست؟‬ ‫علیرضا بیگلری رئیس انســتیتو پاستور ایران‪ ،‬چند روز پیش در پاسخ به این سوال گفت‪ :‬تست های انتی‬ ‫بادی اثار وجود ویروس در بردن را بررسی می کند‪ ،‬سازمان بهداشت جهانی به این باور رسید ه که بهترین‬ ‫راه تشخیص بیماری کرونا تست های مولکولی است که در کشور ما هم از همان روزهای اول این تست با‬ ‫ارزش اجرا و جاری شد و حاال ‪ ۱۲۰‬ازمایشگاه با ظرفیت انجام ‪ ۱۵‬هزار تست روزانه را در سراسر کشور دارند‪.‬‬ ‫کروناویروس از طریق مواد غذایی منتقل می شود؟‬ ‫مدیر دپارتمان کشــاورزی ایاالت متحده امریکا در این رابطه به هافینگتن پســت می گوید‪« :‬هنوز هیچ‬ ‫گزارشــی ارائه نشده است که نشان بدهد‪ ،‬این ویروس می تواند از طریق غذا یا مواد غذایی یا بسته بندی‬ ‫غذیی منتقل شود‪ ».‬بخش سالمت سایت دانشگاه هاروارد هم در این رابطه نوشته است‪« :‬ما هنوز در حال‬ ‫یادگیری نحوه انتقال کروناویروس هستیم و هنوز نمی توانیم با قطعیت بگوییم انتقال کروناویروس از طریق‬ ‫مواد غذایی غیرممکن است‪ ،‬اما اگر چنین اتفاقی رخ بدهد با یک شرایط استثنایی و نه یک قانون روبرو‬ ‫می شــویم‪ .‬اگرچه کروناویروس و دیگر ویروس های مشابه ان در مدفوع انسان بیمار مشاهده شده است‪،‬‬ ‫پــس نمی توانیم انتقال ویروس از طریق غذای الوده را به طور کلی رد کنیم‪ .‬اگرچه با پختن غذا احتماال‬ ‫ویروس کشته می شود‪».‬‬ ‫ویروس جهش پیدا می کند؟‬ ‫تحقیقــات از همان روزهای ابتدایی خبر از جهش کروناویروس داده بودند‪ .‬رکســانا مصلحی‪ ،‬پروفســور‬ ‫همه گیرشناس ژنتیکی در دانشگاه ایالتی نیویورک‪ ،‬گفته بود‪ :‬جهش ژنتیکی در این ویروس زیاد است‪ ،‬اگر‬ ‫جهش ژنتیکی ای در این ویروس وجود داشته باشد که باعث شود ویروس سریع تر از انسان به انسان منتقل‬ ‫شود و یا بیماری شدیدتری به وجود بیاورد‪ ،‬قطعا امار مرگ ومیر بیشتر می شود‪ .‬او افزود‪ :‬این ویروس به‬ ‫شــکل مرتب جهش ژنتیکی دیده می شود‪ ،‬چراکه ویروس سعی می کند خودش را تطابق بدهد و بتواند‬ ‫انسان های بیشتری را مبتال کند‪ .‬جهش های ژنتیکی در ان وجود دارد اما ما همچنان نمی دانیم‪ ،‬جهش‬ ‫ژنتیکی ای که در این ویروس وجود دارد به بیماری های شدیدتر ختم می شود یا نه‪.‬‬ ‫اگر تب نداشته باشیم کرونا نداریم؟‬ ‫تب یکی از اصلی ترین عالئم کووید‪ ۱۹-‬است اما همان طور که بارها محققان هشدار دادند امکان درگیری‬ ‫با این بیماری به شکل بدون عالمت وجود دارد‪ ،‬پس افراد می توانند تب نداشته باشند اما به کروناویروس‬ ‫مبتال شوند‪.‬‬ ‫ویروس برای چه مدت زمانی روی لباس ها می ماند؟‬ ‫دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران راهنمای «لباس هایی که بیرون از منزل می پوشیم را کجا‬ ‫و چگونه در برابر ویروس کرونا نگهداری کنیم» منتشــر کرده است‪ ،‬در بخشی از این راهنما امده است‪:‬‬ ‫«شواهد موجود در زمینه پاسخ به سوال سازمان جهانی بهداشت بیان می کند که اسپری کردن مواد الکلی‬ ‫بر روی لباس ها توصیه نمی شود و لزومی به انجام این کار نیست‪ .‬همچنین‪ ،‬استفاده از سشوار برای از بین‬ ‫بردن ویروس روی لباس ها بی تاثیر است‪ .‬بر اساس مطالعات‪ ،‬نیازی به شست وشوی روزان ه لباس ها نیست‪.‬‬ ‫در صورت مواجهه با شــخصی که عالئم شبیه به بیماری کرونا دارد‪ ،‬یا در صورت سفر به مناطق پرخطر‬ ‫مانند بیمارستان ها‪ ،‬شهرهای پرخطر و نظیر ان و یا مشاهده هرگونه خون و دیگر ترشحات بر روی لباس‬ ‫توصیه می شود که لباس ها با اب گرم شسته و در نور افتاب یا بر روی شوفاژ خشک شوند‪ .‬در کل‪ ،‬رعایت‬ ‫عدم تماس با اشخاص و سطوح الوده‪ ،‬مهم ترین نکته ای است که باید رعایت شود‪».‬‬ ‫بیمارانکروناییباعالئمگوارشیزودتربهمراکزدرمانیمراجعهکنند‬ ‫فوق تخصص گوارش دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت‪ :‬عالئم گوارشی‬ ‫ویروس کرونا خفیف است و این موضوع مراجعه بیماران را به تاخیر‬ ‫می اندازد که باعث گســترش ویروس کرونا در جامعه می شود‪ .‬دکتر‬ ‫سید حسن عابدی روز شنبه با بیان اینکه تغییر عالئم کرونا بسمت‬ ‫عالئم گوارشی می باشد؛ افزود‪ :‬اسهال‪ ،‬دل پیچه‪ ،‬کاهش اشتها ‪ ،‬تب‬ ‫خفیف و کاهش حس بویایی و چشایی از جمله عالئم گوارشی بیماران‬ ‫کرونایی می باشد‪ .‬وی گفت‪ :‬در حال حاضر مراجعه بیماران کرونایی با‬ ‫عالئم تنفسی کمتر شد ‪ ،‬اما در مقابل عالئم گوارشی این بیماری رو به‬ ‫افزایش است ‪ .‬فوق تخصص گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی بابل‬ ‫ک چهارم از بیماران‬ ‫بیان داشت‪ :‬تحقیقات جدید نشان می دهد حدود ی ‬ ‫با عالئم گوارشــی بیماری کرونا مانند اسهال و سایر عالئم گوارشی‬ ‫بروز داده می شوند که این عالئم در موارد خفیف ویروس کرونا دیده‬ ‫می شد و این بیماران دیرتر از بیمارانی که دارای عالئم تنفسی بودند‪،‬‬ ‫به دنبال دریافت خدمات درمانی رفته اند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬عدم تشخیص‬ ‫زود هنگام این بیماران‪ ،‬به طور غالب ممکن است منجر به گسترش‬ ‫سرپایی مبتال به بیماری خفیف شود‬ ‫ناخواسته این بیماری در بیماران‬ ‫ِ‬ ‫که بیماری شــان تشخیص داده نشده و از پتانسیل خود برای الوده‬ ‫کردن دیگران اگاه نیستند‪.‬‬ ‫تاکنون تمام بیماران کرونایی با عالئم گوارشی‬ ‫دچار اسهال بودند‬ ‫دکتر سید حسن عابدی گفت‪ :‬این مطالعه نشان داد که تمام بیماران‬ ‫مبتال به عالئم گوارشی‪ ،‬اسهال داشته و از این تعداد‪ ،‬تقریباً در یک نفر‬ ‫از هر پنج نفر‪ ،‬اســهال اولین نشانه ابتالی ان ها بوده است که اسهال‬ ‫حدود یک تا ‪ ۱۴‬روز به طول انجامیده و به طور میانگین مدت زمان‬ ‫بیش از پنج روز و حدود چهار بار دفع در روز گزارش شــده اســت‪.‬‬ ‫وی اظهار داشــت‪ :‬اسهال ابکی روزی پنج مرتبه ‪ ،‬دل پیچه ‪ ،‬کاهش‬ ‫اشــتها ‪ ،‬تب خفیف و کاهش حس بویایی و چشایی از جمله عالئم‬ ‫گوارشی بیماران کرونایی می باشد ‪ .‬عضو هیات علمی دانشگاه علوم‬ ‫ک سوم‬ ‫پزشکی بابل با اشاره به اینکه محققان دریافتند که حدود ی ‬ ‫بیماران مبتال به عالئم گوارشی تب ندارند؛ بیان داشت‪:‬بیماران مبتال‬ ‫به عالئم گوارشی نسبت به بیماران دارای عالئم تنفسی دیرتر به دنبال‬ ‫مراقبت های پزشکی می روند که این مدت به طور حدودی ‪ ۱۶‬روز در‬ ‫مقایسه با ‪ ۱۱‬روز بوده است‪ .‬وی اظهار داشت‪ :‬مطالعات جدید نشان‬ ‫می دهد که در بیماران مبتال به عالئم گوارشی مدت زمان شروع عالئم‬ ‫تا بهبود کامل از ویروس‪ ،‬طوالنی تر بوده و احتمال دارد که ویروس در‬ ‫مدفوع این بیماران نســبت به بیماران دارای عالئم تنفسی به میزان‬ ‫بیشتری دیده شود (‪ ۷۳‬درصد در مقابل ‪ ۱۴‬درصد) که این بیماران‬ ‫نسبت به بیماران دارای عالئم تنفسی مدت زمان طوالنی تری بیمار‬ ‫بودند‪.‬‬ ‫عالئم گوارشی بیماری کرونا باید مدنظر درمانگران باشد‬ ‫عضو هیات علمی دانشــگاه علوم پزشکی بابل گفت‪ :‬پزشکان باید‬ ‫بدانند که این عالیم اولیه جدید و حاد گوارشــی در بیمار مشکوک‬ ‫به کرونا ویروس حداقل باید باعث سرعت بخشیدن در رسیدگی به‬ ‫این بیماری و بیماران شود‪ ،‬بنابراین عالئم گوارشی بیماری کرونا باید‬ ‫مدنظر درمانگران باشد‪ .‬وی افزود‪ :‬این تحقیق بسیار حیاتی است برای‬ ‫اینکه نشان می دهد ‪ ۸۰‬یا بیش از ‪ ۸۰‬درصد از بیماران به نوع خفیف‬ ‫این بیماری مبتال شده اند‪ ،‬بنابراین تشخیص مشخصه های اساسی این‬ ‫بیماری بسیار ضروری است‪ ،‬چرا که می تواند نیاز به خود قرنطینگی‬ ‫را ایجاد نماید‪ .‬این فوق تخصص گوارش افزود ‪ :‬بیماری خفیف کرونا‬ ‫همانند بیماری شدید قابل درمان نیست و می تواند برای افراد کشنده‬ ‫باشد که این امر برای بیماران زمینه ای خطرناک تر است ‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫متاســفانه در روزهای اخیر مردم فاصله گذاری اجتماعی را رعایت‬ ‫نمی کنند و فکر می کنند کرونا به روزهای پایانی خود رســیده است‬ ‫در حالی که احساس کاذب شکست ویروس کرونا می تواند خطرافرین‬ ‫باشد و زمینه ایجاد موج دوم این ویروس را در جامعه فراهم کند ‪ .‬دکتر‬ ‫عابدی ادامه داد‪ :‬تا زمانی که واکسن این ویروس تولید نشود یا درمان‬ ‫قطعی برای شکست این ویروس فراهم نشود مردم باید نکات بهداشتی‬ ‫و فاصلــه گذاری اجتماعی را رعایت کنند‪ .‬وی گفت‪ :‬هر چند تعداد‬ ‫ابستری افراد مشکوک به کرونا در بیمارستان های بابل کاهش یافت‬ ‫اما این امر دلیل بر شکست این ویروس نیست و در صورت عدم رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی از سوی مردم شاهد‬ ‫موج دوم ویروس کرونا خواهیم بود‪ .‬زنگ خطر ورود بیماری کرونا به‬ ‫مازندران ‪ ۳۰‬بهمن سال گذشته با شناسایی ‪ ۲‬بیمار مشکوک در بابل‬ ‫نواخته شد‪ .‬بیماران شناسایی شده افرادی بودند که همزمان با شیوع‬ ‫کرونا در قم به ان شهرستان سفر داشتند‪ .‬بر اساس اخرین گزارش از‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی بابل تعداد افراد بستری مبتال به ویروس کرونا در‬ ‫بیمارستان های بابل هم اکنون به ‪ ۷۰‬نفر رسیده است‪ .‬دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی بابل که مستقل از دانشگاه علوم پزشکی مازندران فعالیت می‬ ‫کند ‪ ،‬شهرستان ‪ ۵۰۰‬هزار نفری بابل را با هفت بیمارستان زیر پوشش‬ ‫دارد که از این تعداد پنج بیمارستان ایت اهلل روحانی و میناگر ‪ ،‬شهید‬ ‫بهشتی ‪ ،‬یحیی نژاد و امیرکال از ابتدا برای پذیرش بیماران کرونایی‬ ‫اختصاص یافتند و همچنان هم پذیرش این بیماران در تمامی این‬ ‫بیمارستان ها ادامه دارد‪.‬‬ ‫«اسحاق جهانگیری» معاون اول رییس جمهوری (یکشنبه) به دعوت محمد جواد اذری جهرمی به وزارت ارتباطات امد تا در جلسه ای که باحضور فعاالن این حوزه به شکل مجازی برگزار شد شرکت‬ ‫کند‪ .‬در این جلسه پوشش شبکه ملی اطالعات برای‪ ۱۵۷۸‬روستا و همچنین اتصال‪ ۶۳۲‬روستا به شبکه تلفن همراه نیز رونمایی شد‪ .‬بر این اساس‪ ،‬امروز‪ ۱۵۷۸‬روستا توسط‪ ۴۳۳‬سایت تلفن همراه و‬ ‫سرمایه گذاری‪ ۱۷۰‬میلیاردی توسط دولت به شبکه ملی اطالعات متصل شدند که ازبین ان می توان به‪ ۳۶‬روستا اذربایجان شرقی‪ ۳۰،‬روستا اردبیل‪ ۴۷،‬روستا استان البرز ‪ ۲،‬روستا تهران‪ ۳۷،‬روستا‬ ‫چهار محال و بختیاری‪ ۱۴،‬روستا خراسان جنوبی‪ ۲۶،‬روستا خراسان رضوری‪ ۱۴۶،‬روستا لرستان‪ ۲،‬روستا سمنان‪ ۶۰۸،‬روستا سیستان وبلوچستان‪ ۴۵،‬روستا قم‪ ۱۱،‬استان کرمان‪ ۸۹،‬کرمانشاه‪۱۷۵،‬‬ ‫روستا لرستان‪ ۸ ،‬روستا مازندران‪ ۱۳ ،‬روستا استان مرکزی اشاره کرد‪ .‬دسترسی این تعداد روستا به شبکه ملی اطالعات و پوشش تلفن همراه به همت اپراتور همراه اول فراهم شده است‪ .‬بر اساس این‬ ‫گزارش‪ ،‬تعداد کل روستاهای باالی ‪ ۲۰‬خانوار کشور ‪ ۳۹‬هزار و ‪ ۴۶۵‬روستا است که از این تعداد تاکنون ‪ ۳۵‬هزار و ‪ ۱۲۳‬روستا (‪ ۸۹‬درصد) به شبکه ملی اطالعات متصل شده اند‪.‬‬ ‫حریرچی معاون کل وزارت بهداشت‪:‬‬ ‫مناسبات اجتماعی را برای کنترلکرونا باید تغییر بدهیم‬ ‫معاون کل وزارت بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی گفت‪ :‬بشر در‬ ‫دراز مــدت بر ویروس کرونا غلبه می کند‪ ،‬اما باید در ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۴‬ماه که‬ ‫از شــروع ویروس کرونا می گذرد‪ ،‬بسیاری از مناسبات اجتماعی خود‬ ‫را تغییر بدهیم‪ .‬ایرج حریرچی روز یکشــنبه در نشست خبری ویدیو‬ ‫کنفرانس که از وزارت بهداشت برگزار شد‪ ،‬افزود‪ :‬در ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۴‬ماه که از‬ ‫شروع ویروس می گذرد‪ ،‬یعنی تا پاییز ‪ ۱۴۰۱‬خیلی از مناسبات خود را‬ ‫باید تغییر بدهیم‪ .‬این که رفتار اجتماعی این ویروس در دراز مدت مثل‬ ‫انفلوانزا یا شبیه ترکیبی از ویروس ها شود مشخص نیست‪ .‬دهه هاست‬ ‫که ســرخک را می شناسیم و واکســن ان را هم داریم‪ ،‬اما بسیاری از‬ ‫کشورهای اروپای غربی موفق به ریشه کن کردن ان نشده اند‪ .‬در نتیجه‬ ‫یکی از مناســبت ها که باید تغییر کند‪ ،‬رفتارهای اجتماعی است‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬هیچ کشوری نمی تواند ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۴‬ماه همه مشاغل را تعطیل‬ ‫کند‪ .‬معموال دســته ای که درامد ثابت دارند این نظر را برای تعطیلی‬ ‫می دهند‪ .‬باید پرسید کدام کشور می تواند ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬درصد اقتصاد خود‬ ‫را تعطیل کند؟ حداکثر بازگشایی ها که تاثیر اقتصادی دارند برای حفظ‬ ‫معیشت و سالمت مردم می تواند انجام شود‪.‬‬ ‫داروی اختصاصی کرونا کشف نشده است‬ ‫معاون وزیر بهداشت درباره تاثیر داروها برای کرونا بیان کرد‪ :‬بحث دارو در‬ ‫مورد کرونا موضوع رسانه عمومی نیست‪ .‬هرچند این موضوع جالب است‪،‬‬ ‫اما بحث پزشکی است و به درمانی ارتباط دارد که پزشک انتخاب می کند‪.‬‬ ‫به طور خالصه‪ ،‬داروی ضد ویروس کووید ‪ ۱۹‬به طور اختصاصی نداریم‪.‬‬ ‫در اســفند ماه انواع گروه ها صد نوع دارو کشف کرده بودند‪ .‬هیچ داروی‬ ‫موثر اختصاصی برای این ویروس هنوز کشف نشده و داروهای موجود دو‬ ‫دسته هستند‪ .‬یک دسته داروهایی هستند که ضد ویروس های دیگر بوده‬ ‫و در بازار موجودند‪ .‬این داروها تاثیر کم تا متوسط دارند‪ .‬دسته ای هم تاثیر‬ ‫بیشتری دارند و به اصطالح داروهای جانبی یا مراقبتی هستند‪ .‬کسی که‬ ‫وارد مرحله ای از این بیماری می شــود که با باکتری درگیر می شود یا با‬ ‫التهاب خاصی مواجه شده‪ ،‬این داروها به این بیماران کمک می کند‪.‬‬ ‫تالشبرایاستخدامپرستاران‬ ‫حریرچی درباره استخدام پرستاران گفت‪ :‬وزارت بهداشت حداکثر تالش‬ ‫خود را برای استخدام پرستاران که در دوره کرونا کمک کرده اند‪ ،‬انجام‬ ‫می دهد‪ .‬وی درباره ورودی پرستاران به دانشگاه ها نیز بیان کرد‪ :‬در کشور‬ ‫کمبود شدید نیروی پرستاری وجود دارد و نسبت پرستار به تخت نسبت‬ ‫به هزار نفر جمعیت پایین است‪ .‬بر اساس پیش بینی ها برای تعداد پذیرش‬ ‫پرســتار رو به افزایش اســت‪ .‬از ‪ ۱۰‬رسته شغلی که در دنیا برای اینده‬ ‫پیش بینی شده‪ ۵ ،‬تا ‪ ۷‬رسته در حوزه بهداشت و درمان است‪ .‬این موارد‬ ‫شامل اقدامات مراقبتی و مراقبت در بیمارستان و مراقبت از سالمندان و‬ ‫مراقبت در منزل و مراقبت از معلوالن می شود‪ .‬با توجه به افزایش سن‬ ‫جمعیت در همه دنیا و کوچک شدن هسته خانواده ها این موضوع اتفاق‬ ‫افتاده است‪ .‬معاون وزیر بهداشت افزود‪ :‬یکی از دالیلی که در دوره اخیر‬ ‫مرگ و میر بیماران کرونایی کم شد‪ ،‬به دلیل مراقبت بسیار مناسبی بود‬ ‫که در منازل از افراد مسن اتفاق افتاد‪ .‬حدود ‪ ۵۰‬هزار معلول و سالمند در‬ ‫مراکز نگهداری سالمندان داریم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬تا اطالع ثانوی در پزشکی‬ ‫و پرستاری کمبود قابل توجه داریم‪ .‬همه این افراد قرار نیست در بخش‬ ‫دولتی فعالیت کنند‪ .‬بر اساس سطح درامد و میزان رشد اقتصادی و تغییر‬ ‫سنی اینده در کشور‪ ،‬سند الزم برای این موضوع دیده شده و به میزان‬ ‫نیاز نیرو جذب می شود‪.‬‬ ‫سفرهادرتعطیالتعیدفطر‬ ‫معاون کل وزارت بهداشت در پاسخ به سوالی درباره سفرهای احتمالی‬ ‫در تعطیالت عید فطر گفت‪ :‬تعطیالت پیش رو متاسفانه طوالنی است‪.‬‬ ‫از طرفی مردم خسته شده اند‪ .‬درخواست ما همچنان این است که مردم‬ ‫ســفرها را به حداقل برسانند‪ .‬خود فعل ســفر در مورد انتقال ویروس‬ ‫خطرناک است و موجب افزایش تماس اجتماعی و کاهش فاصله گذاری‬ ‫می شود‪ .‬مردم یا با وسیله عمومی سفر می کنند یا با اتومبیل شخصی به‬ ‫ســفر می روند‪ .‬به هر حال بین راه توقف دارند و احتمال انتقال ویروس‬ ‫افزایشپیدامی کند‪.‬‬ ‫زمانبرگزاریلیگ هایفوتبال‬ ‫معاون کل وزارت بهداشــت در پاسخ به ســوالی درباره زمان برگزاری‬ ‫لیگ های فوتبال بیان کرد‪ :‬در مورد فوتبال فقط باید برای پروتکل های‬ ‫بهداشتی و درمانی الزم اظهار نظر می کردیم‪ .‬مراتب به فدراسیون فوتبال‬ ‫اعالم می شود و طبق تصمیم گیری عمل خواهند کرد‪ .‬دیروز بوندس لیگا‬ ‫شروع شد و سری ا و اللیگا هم اغاز می شود‪.‬‬ ‫برای طرح ترافیک به طور مشترک تصمیم گیری می شود‬ ‫حریرچی در پاسخ به سوالب درباره طرح ترافیک تهران گفت‪ :‬در مورد‬ ‫طرح ترافیک تهران تصمیم گیری مشترک انجام می شود و تمام افراد‬ ‫مسئول چه از وزارت بهداشت و چه از شهرداری تهران باشند با دل سوزی‬ ‫صحبت می کنند‪ .‬وقتی طرح ترافیک نیست‪ ،‬مشکالتی در شهر ایجاد‬ ‫می شود‪ .‬اتومبیل های غیرمجاز نیز به مرکز شهر تردد می کنند‪ .‬یکی از‬ ‫مشکالت مرکز تهران در حال حاضر پارکینگ است‪ .‬وقتی طرح ترافیک‬ ‫نیست‪ ،‬همه این اتومبیل ها وارد شهر می شوند‪ .‬اگر االن الودگی هوا نیست‬ ‫به خاطر کاهش سفرهاست‪ .‬ما در نقطه تعادل تصمیم گیری می کنیم و‬ ‫اشکالی ندارد که مراجع مختلف نظر بدهند‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬درصدی بستری و مرگ و میر ناشی از کرونا‬ ‫وی در پاسخ به سوالی درباره روند افزایشی ابتال به کرونا در برخی استان ها‬ ‫اظهار کرد‪ :‬چند معیار وجود دارد‪ .‬یکی معیار افراد بستری در بیمارستان‬ ‫و یکی معیار مرگ و میر ناشی از کرونا و یکی معیار شناسایی افراد جدید‬ ‫است‪ .‬در مورد بستری در بیمارستان و مرگ و میر کرونا حدود ‪ ۷۰‬تا ‪۸۰‬‬ ‫درصد نسبت به دو ماه گذشته کاهش داشتیم‪ .‬اگر مبتالیان زیاد شود‪،‬‬ ‫بستری در بیمارستان و مرگ و میر هم با فاصله زمانی بیشتر می شود‪.‬‬ ‫حریرچی افزود‪ :‬مرگ و میر و بســتری در بیمارستان به طور واضحی‬ ‫کاهش یافته‪ ،‬اما قدرت بیماریابی هم باالتر رفته است‪ .‬از دو هزار تا هزار و‬ ‫‪ ۹۰۰‬مورد کشف شده‪ ،‬حدود ‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬درصد ناشی از بیماریابی در افراد‬ ‫کم عالمت یا بی عالمت و پیگیری از افراد با تماس نزدیک است‪ .‬این یک‬ ‫موفقیت بزرگ است که سیستم توانسته تعداد ازمایش و بیماریابی را باال‬ ‫ببرد‪ .‬البته نکته مهم این است که ازمایش ها درست انجام شود‪ .‬معاون وزیر‬ ‫بهداشت ادامه داد‪ :‬این کار به نظر ما اشتباه است که در خیابان بایستیم‬ ‫و هر شخصی که رد شد‪ ،‬از او ازمایش بگیریم‪ .‬ازمایش باید هدف گیری‬ ‫شده انجام شود‪.‬‬ ‫وضعیت شیوع کرونا در خوزستان‬ ‫وی درباره وضعیت استان خوزستان اظهار کرد‪ :‬پیک کرونا در خوزستان‬ ‫دیرتر اتفاق افتاده است‪ .‬باید توجه کنیم که شیوع کرونا در این استان‬ ‫نسبت به میلیون نفر‪ ،‬کم یا متوســط بوده و در حال نزدیک شدن به‬ ‫متوسط است‪ .‬یکی از مشکالت استان خوزستان این است که اگر استانی‬ ‫پیک کرونا را در اسفند یا فروردین تجربه کرده‪ ،‬تعطیلی هایش همراه با‬ ‫ســایر کشور بود‪ ،‬اما در حال حاضر بازگشایی ها ایجاد شده و این چند‬ ‫استان به پیک رسیده اند‪ .‬با این حال شرایط در خوزستان تحت کنترل‬ ‫است‪.‬‬ ‫تاثیر بازگشایی ها بر روند بستری و مرگ و میر‬ ‫معاون کل وزارت بهداشت در پاسخ به سوالی درباره تاثیر بازگشایی ها بر‬ ‫روند بستری و مرگ و میر ناشی از کرونا در کشور گفت‪ :‬تاثیر بازگشایی ها‬ ‫صفر نبوده و اثرهایی داشــته است‪ .‬عمده بازگشایی ها ‪ ۲۳‬فروردین در‬ ‫کشــور و ‪ ۳۰‬فروردین در تهران انجام شده است‪ .‬معموال موارد سرپایی‬ ‫یک هفته بعد اثر خود را نشان می دهد‪ .‬در نتیجه االن باید بستری و فوت‬ ‫را مشاهده می کردیم‪ .‬با وجود بازگشایی ها در یک ماه اخیر در بستری و‬ ‫مرگ و میر روند نزولی داشتیم‪.‬‬ ‫بازگشاییدانشگاه ها‬ ‫حریرچی در پاسخ به سوالی درباره بازگشایی دانشگاه ها بیان کرد‪ :‬همان‬ ‫طور که وزیر علوم و تحقیقات و فناوری اعالم کرد‪ ،‬دانشگاه ها بر اساس‬ ‫پروتکل هایی که اعالم شده تصمیم گیری خواهند کرد‪ .‬این موضوع در‬ ‫مورد رده های مختلف تفاوت دارد‪ .‬برای همه وضعیت ها پروتکل ها وجود‬ ‫دارد‪ .‬خوابگاه ها جزو مکان های مهم برای انتقال ویروس کرونا محسوب‬ ‫می شود‪ .‬زیرا پر تراکم است و مردم از شهرهای مختلف حاضر می شوند‪.‬‬ ‫در بسیاری مواقع هم دانشجویان اخر هفته به شهر خود بر می گردند‪.‬‬ ‫دانشگاه ها به طور مستقل و بر اساس پروتکل ها تصمیم گیری می کنند‪.‬‬ ‫استفاده از اینترنت در دوران کرونا‬ ‫معاون وزیر بهداشت در پاسخ به سوالی درباره استفاده از اینترنت در دوران‬ ‫کرونایی گفت‪ :‬قسمت عمده غربالگری و بیماریابی با استفاده از سامانه‬ ‫سیبوسیناونابانجاممی شود‪.‬قسمتعمدهمجوزهاییکهبهمحل های‬ ‫کسب و کار داده می شود نیز از طریق سامانه انجام می شود‪ .‬عالوه بر حوزه‬ ‫بهداشت و درمان‪ ،‬قسمت عمده خدمات را باید از طریق فضای مجازی‬ ‫ارائه کنیم‪ .‬برای خیلی ها قبال سخت بود که جلسه غیرحضوری برگزار‬ ‫کنند‪ .‬همواره به این شــکل بود که چند هزار نفر برای اجالس ساالنه‬ ‫سازمان جهانی بهداشت به ژنو می رفتند‪ .‬حاال همه نشست ها به صورت‬ ‫غیرحضوری و اینترنتی برگزار می شود‪.‬‬ ‫ویروس کرونا ضعیف نشده است‬ ‫وی در پاسخ به سوالی درباره تغییر رفتار ویروس کرونا بیان کرد‪ :‬ویروس‬ ‫کرونا تغییر چندانی پیدا نکرده‪ ،‬اما از لحاظ تئوری‪ ،‬ویروس ها در انتقال از‬ ‫یک فرد به فرد دیگر‪ ،‬چند درجه ای تضعیف می شوند‪ .‬این درجه ها ممکن‬ ‫است اندک باشــد و در طوالنی مدت خود را نشان می دهد‪ .‬بسیاری از‬ ‫ویروس ها دهه هاست که وجود دارند و همان خصوصیت خود را دارند‪.‬‬ ‫ایدز در چند دهه خودش تضعیف شده است‪ .‬ویروس سارس در کمتر از‬ ‫یک سال از بین رفته است‪ .‬ولی تضعیف قابل توجه در مورد ویروس کرونا‬ ‫جدید اتفاق نیفتاده است‪.‬‬ ‫هزینهدرمانکرونا‬ ‫حریرچی در پاسخ به ســوالی درباره هزینه های درمان و ازمایش کرونا‬ ‫گفت‪ :‬اگر افراد برای هزینه ها مشــکلی داشتند ابتدا باید به مددکاری‬ ‫بیمارستان مراجعه کنند و اگر به نتیجه نرسیدند با سامانه ‪ ۱۹۰‬وزارت‬ ‫بهداشت تماس بگیرند تا بر اساس دستور وزیر بهداشت مشکل حل شود‪.‬‬ ‫جامعه‬ ‫اتصال بیش از ‪ ۱۵۰۰‬روستا به شبکه ملی اطالعات‬ ‫دوشنبه‪ 29‬اردیبهشت‪ 1399‬سال سوم شماره‪272‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اخبار‬ ‫سامانه هوش مصنوعی ‪ai-corona‬‬ ‫در بیمارستان مسیح دانشوری رونمایی شد‬ ‫تشخیص کرونا در ‪ 5‬ثانیه‬ ‫ســامانه هوش مصنوعی ‪ ai-corona‬برای تشخیص‬ ‫کووید ‪ ۱۹‬توســط بیمارســتان مســیح دانشــوری‪،‬‬ ‫پژوهشــگاه دانش های بنیادی و دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫شهید بهشتی رونمایی شد‪.‬‬ ‫در مراســمی با حضور جمعی از دانشــجویان‪ ،‬اساتید‬ ‫و پزشکان بیمارســتان مسیح دانشــوری‪ ،‬پژوهشگاه ‬ ‫دانش های بنیادی و دانشــگاه علوم پزشــکی شــهید‬ ‫بهشــتی‪ ،‬پروژه مشترک پژوهشی ســامانه تشخیص‬ ‫‪ ai-corona‬بر پایه هــوش مصنوعی روی تصاویر‬ ‫‪ CT‬رونمایی شد‪ ai-corona .‬اولین سامانه ای است‬ ‫که از هوش مصنوعی به عنوان دســتیار رادیولوژیست‬ ‫در تشــخیص کوویــد ‪ ۱۹‬بهره گرفتــه و در نهایت با‬ ‫کمک رادیولوژیســت های باتجربه پشــتیبان باالترین‬ ‫دقت ممکــن را در پیش بینی ارائه می دهد‪ .‬دقت این‬ ‫ســامانه روی داده های ازمون داخلی برابر ‪۹۸.۹‬درصد‬ ‫برای معیار ‪ AUC‬است که دارای باالترین دقت میان‬ ‫کارهای معتبر پژوهشــی انجام شده تا زمان ارائه این‬ ‫کار اســت‪ .‬همچنین کار پژوهشی صورت گرفته اولین‬ ‫پروژه جهانی هست که همزمان دقت کیت های ‪PCR‬‬ ‫رادیولوژیســت و هوش مصنوعــی را در یک مجموعه‬ ‫داده ازمــون مقایســه کرده و در نهایــت میزان تاثیر‬ ‫هوش مصنوعی به عنوان دســتیار رادیولوژیســت را‬ ‫بررسی می کند‪.‬‬ ‫سامانه ‪ ai-corona‬برای اولین بار در کشور به صورت‬ ‫ازمایشی در مرکز اموزشی‪ ،‬پژوهشی و درمانی مسیح‬ ‫دانشــوری شــروع به کار کرده و از هفته اینده نیز به‬ ‫صورت ازمایشــی و برای تســت می تواند در دسترس‬ ‫سایر مراکز درمانی قرار گیرد‪.‬‬ ‫ســامانه مذکــور در صورت نصب بر روی ســرورهای‬ ‫بیمارستان می تواند در کمتر از ‪ ۵‬ثانیه تشخیص اولیه‬ ‫ابتال بــه کووید ‪ 19‬را انجام دهد‪ .‬ســامانه های هوش‬ ‫مصنوعی در پزشکی تنها به عنوان دستیار و غربالگری‬ ‫اولیه سودمند هستند و قبل از به کارگیری این دسته‬ ‫از ســامانه ها‪ ،‬باید عملکرد انها در هر مرکز درمانی به‬ ‫دلیل عوامل پیش بینی نشــده همچــون نویز‪ ،‬کمبود‬ ‫دقت تصاویر ورودی‪ ،‬خطای کاربر در استفاده از سامانه‬ ‫و ‪ ...‬مورد سنجش قرار گرفته و عملکرد ان تایید شود‬ ‫که در مورد ‪ ai-corona‬این مســئله را تحت کنترل‬ ‫خواهیم داشت‪.‬‬ ‫چگونه در رستوران از خطر کرونا در امان بمانیم؟‬ ‫رستوران و تاالر هتل ها نزدیک به سه ماه در رسته مشاغل پرخطر قرار گرفته بودند و این دوران را‬ ‫در تعطیلی به سر می بردند‪ .‬هتلداران از این وضع شاکی بودند چون گردش مالی قابل توجهی از‬ ‫خدمات رستوران و تاالرهای پذیرایی داشتند‪ .‬حاال رییس جمهور مجوز بازگشایی رستوران هتل ها را‬ ‫داده است‪ .‬حسن روحانی در جلسه روز شنبه ستاد مقابله با کرونا اعالم کرد که رستوران ها بعد از ماه‬ ‫مبارک رمضان در چارچوب پروتکل های بهداشتی فعالیت های خود را از سر می گیرند‪ .‬رئیس جمهور‬ ‫درباره فعالیت هتل ها نیز گفت‪ :‬در این ایام هتل ها کامال بسته نیستند‪ ،‬صرفا قسمت رستوران انها‬ ‫بسته بود‪ .‬هتل ها باز بودند و مردم می توانستند به هتل بروند و حتی می توانستند به رستوران هتل‬ ‫بگویند که غذا را برایشان به اتاق هتل بیاورد اما بعد از ماه مبارک رمضان رستوران هتل ها نیز فعال‬ ‫خواهد شد‪ .‬وزارت بهداشت در راهنمای گام دوم مقابله با کرونا که فروردین ماه ‪ ۹۹‬تنظیم کرده‪،‬‬ ‫مراکز عرضه کننده مواد غذایی از جمله رستوران ها و تاالرهای پذیرایی را که یکی از مکان های پخش‬ ‫کننده الودگی دانسته‪ ،‬ملزم به رعایت فاصله گذاری کرده است‪ .‬وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری‬ ‫و صنایع دســتی هم در دستورالعمل «سفر هوشمند» که اردیبهشت ماه‪ ،‬پس از رفع محدودیت‬ ‫ترددهای بین استانی‪ ،‬ابالغ کرد‪ ،‬از هتل ها خواسته در بخش کافه و رستوران و محل های عمومی‬ ‫تر مثل البی‪ ،‬فاصله یک و نیم متری را رعایت کنند‪ .‬اما وزارت بهداشت چه الزامات دیگری برای‬ ‫رستوران ها تعیین کرده است‪:‬‬ ‫استفاده از سیستم تهویه و یا باز گذاشتن پنجره ها‪.‬‬ ‫درصورتی که مواجهه چهره به چهره ناگزیر باشید باید در حداقل زمان ممکن خدمات رسانی صورت‬ ‫گیرد تا صف تشکیل نشود‪.‬‬ ‫حداقل فاصله بین میزها یک متر باشد‬ ‫اجتناب از تماس کارکنان با یکدیگر از جمله دست دادن‪.‬‬ ‫اجتناب از تجمع در محیط کار از جمله رختکن‪ ،‬ابدارخانه‪ ،‬انبار و یا اطراف محیط کار‪.‬‬ ‫در صورت فعال بودن اتاق استراحت کارکنان و شاغالن‪ ،‬رعایت فاصله ایمن حداقل یک متر رعایت‬ ‫شود‬ ‫ضرورت استفاده از محاف یا شیلد های محافظتی یا ایجاد حفاظ شیشه ای بین متصدیان رستوران‬ ‫ومشتریان‪.‬‬ ‫استفاده از محافظ یا شیلد های محافظتی برای میز صندوق دار و نوار نقاله متحرک یا پیشخوان فروش‬ ‫بین مشتری و متصدی‪ ،‬ضرورت دارد‪.‬‬ ‫چیدمان میز غذا خوری و نشستن مشتری طوری باشد که فاصله حداقل یک متر رعایت شود‪.‬‬ ‫دریافت وجه نقد ممنوع است و پرداخت باید انالین صورت گیرد‪.‬‬ ‫کاهش تراکم جمعیت در محیط رستوران (‪ ۵۰‬درصد ظرفیت)‪.‬‬ ‫وزارت بهداشــت از مشتریان خواسته ضمن حفظ رعایت فاصله حداقل تا یک متر از متصدیان و‬ ‫کارکنان رستوران‪ ،‬از تماس با محیط های الوده اجتناب کنند و مدام دست های خود را مطابق انچه‬ ‫سازمان جهانی بهداشت تعیین کرده است‪ ،‬بشویند‪ .‬این وزارتخانه محیط های رستورانی را به اموزش‬ ‫کارکنان و اگاهی بخشی مشتریان با نصب تابلو‪ ،‬ملزم کرده است‪ .‬در سایر کشورها نیز رستوران ها‬ ‫عالوه بر رعایت پروتکل هایی این چنین‪ ،‬سعی دارند با نصب برچسب‪ ،‬تابلو و عالئمی‪ ،‬مشتریان را اگاه‬ ‫تر کنند و در محیط ها داخلی و بیرونی رستورانها با خط کشی هایی‪ ،‬مرز بین مشتریان از یکدیگر در‬ ‫زمان انتظار و صف را مشخص کنند‪.‬‬ ‫وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دســتی نیز در دستورالعمل دیگری با عنوان «سفر‬ ‫هوشمند»‪ ،‬بخشی را به نحوه فعالیت رستوران هتل ها اختصاص داده که چنین ضوابطی را برای از‬ ‫سرگیری فعالیت‪ ،‬تعیین کرده است‪:‬‬ ‫با توجه به ایام خلوتی و به منظور تمرکز خدمات بهداشتی دسترسی مهمانان به تمام فضای نشیمن‬ ‫البی‪ ،‬رستوران یا صبحانه خوری به نحو شایسته محدود شود یا تا حد ممکن از خدمات روم سرویس‬ ‫استفادهشود‪.‬‬ ‫میزهای رستوران و صبحانه خوری با فاصله یک و نیم متر از یکدیگر چیدمان شوند و از دیوارها‪،‬‬ ‫پرده ها‪ ،‬میز صندوق و امثالهم حداقل یک و نیم متر فاصله داشته باشند‪.‬‬ ‫کف سالن دو بار در روز بوسیله زمین شور اغشته به مواد ضدعفونی‪ ،‬گندزدایی شود‪.‬‬ ‫منوهای رستوران قابل نظافت بوده و مرتب ضدعفونی شوند و همراه منو محلول ضدعفونی دست به‬ ‫مهمان داده شود تا در صورت تمایل دست خود را ضدعفونی کند‪.‬‬ ‫ظروف‪ ،‬تجهیزات و لوازم اضافی درمعرض الودگی محدود شوند‪ ،‬رومیزی ها و لچکی ها جمع اوری تا‬ ‫امکان گندزدایی سطح میزها فراهم شود یا می توان از پوشش های یکبار مصرف استفاده کرد‪.‬‬ ‫تمام ظروف بازگشتی از میز مهمان حتی در صورت استفاده نشدن‪ ،‬با اب گرم شسته شود‪.‬‬ ‫بوفه ساالد و غذا در این ایام تعطیل شود و اقالم خوراکی طبق استاندارد و درجه هتل به صورت بسته‬ ‫بندی و در ظروف یک نفره ارایه شود‪.‬‬ ‫نان به صورت بسته بندی در کیسه یا سلفون کشیده و قرار داده شود‪.‬‬ ‫حتی االمکان از ظروف یکبار مصرف استفاده شود‪.‬‬ ‫دمای پخت استاندارد موادغذایی رعایت شود‪.‬‬ ‫تاحد امکان زنجیره انتقال گرم برای مواد غذایی تامین شود که تا زمان سرو در رستوران گرم بماند‪.‬‬ ‫باتوجه به نظریه ماندگاری طوالنی مدت ویروس روی سطوح استیل‪ ،‬در گندزدایی تجهیزات استیل‬ ‫در اشپزخانه ها دقت بیشتری شود‪.‬‬ ‫در زمان انتقال ظرف حاوی غذا از اشپزخانه تا رستوران دقت الزم برای پیشگیری از الودگی ثانویه‬ ‫رعایت شود‪.‬‬ ‫زمان فعالیت روم سرویس افزایش یابد تا در حدامکان مسافران در اتاق از خدمات غذا و نوشیدنی‬ ‫استفادهشود‪.‬‬ ‫در صورت مشاهده تخلفات نیز می توان از طریق شماره تماس ‪( ۰۹۶۲۹‬سامانه ملی سفر) و سامانه‬ ‫تلفنی ‪( ۱۹۰‬وزارت بهداشت) گزارش کرد و ان دسته از تخلفاتی که شیوع ویروس کرونا را تشدید‬ ‫می کند‪ ،‬در سامانه سجام به ادرس ‪ sajam.scpd.ir‬ثبت کرد‪.‬‬ ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫شاعرانه‬ ‫رواق منظر چشم من اشیانه توست‬ ‫کرم نما و فرود ا که خانه خانه توست‬ ‫به لطف خال و خط از عارفان ربودی دل‬ ‫لطیفه های عجب زیر دام و دانه توست‬ ‫دلت به وصل گل ای بلبل صبا خوش باد‬ ‫که در چمن همه گلبانگ عاشقانه توست‬ ‫عالج ضعف دل ما به لب حوالت کن‬ ‫که این مفرح یاقوت در خزانه توست‬ ‫به تن مقصرم از دولت مالزمتت‬ ‫ولی خالصه جان خاک استانه توست‬ ‫من ان نیم که دهم نقد دل به هر شوخی‬ ‫در خزانه به مهر تو و نشانه توست‬ ‫تو خود چه لعبتی ای شهسوار شیرین کار‬ ‫که توسنی چو فلک رام تازیانه توست‬ ‫چه جای من که بلغزد سپهر شعبده باز‬ ‫از این حیل که در انبانه بهانه توست‬ ‫سرود مجلست اکنون فلک به رقص ارد‬ ‫که شعر حافظ شیرین سخن ترانه توست‬ ‫خبر‬ ‫مایکروسافت خون بیماران‬ ‫کرونایی را می خرد‬ ‫شرکت مایکروســافت و یک شرکت زیست فناوری برای‬ ‫تحقیق مشترک روی چگونگی مبارزه سیستم ایمنی بدن‬ ‫با کووید‪ ۱۹-‬به هر یک از بیمارانی که برای اهدای خون‬ ‫خود داوطلب شوند‪ ۲۵۰ ،‬دالر می دهند‪.‬‬ ‫مایکروسافت به همراه یک شرکت زیست فناوری مستقر در‬ ‫سیاتل به نام “‪ ”Adaptive Biotechnologies Corp‬به‬ ‫طور مشترک مطالعه جدیدی را برای بررسی چگونگی نبرد‬ ‫سیســتم ایمنی بدن با کووید‪ ۱۹-‬اغاز کردند‪ .‬هدف از این‬ ‫تحقیق مشترک این است که بدانیم سلول های ‪ T‬که پیاده‬ ‫نظام سیستم ایمنی بدن ما هستند‪ ،‬چگونه بدن را در واکنش‬ ‫مناسببهکروناویروسکمکمی کنند‪.‬اینمطالعهنیازبهصدها‬ ‫داوطلب دارد تا خون انها مورد بررسی قرار بگیرد‪ .‬این مطالعه‬ ‫گروه های واجد شرایط از افرادی را که در معرض‪ ،‬الوده یا بهبود‬ ‫یافته از کروناویروس جدید هستند و در ‪ ۶۰‬مایلی ‪ ۲۳‬کالن‬ ‫شهر بزرگ زندگی می کنند‪ ،‬می پذیرد‪ .‬کسانی که ابتالی انها‬ ‫به کووید‪ ۱۹-‬از طریق ازمایش یا تشخیص یک واحد درمانی‬ ‫تایید شده است می توانند با پر کردن یک پرسشنامه دیجیتال‬ ‫به صورت انالین برای شــرکت در این مطالعه ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫پس از انتخاب‪ ،‬محققان یک نفر را به خانه داوطلبان می فرستند‬ ‫تا از انها نمونه خون بگیرد‪ .‬این فرد دارای تجهیزات محافظتی‬ ‫کامل خواهد بود و همچنین سواب بینی یا گلو نیز انجام خواهد‬ ‫داد‪ .‬پاداش شرکت در مطالعه اولیه یک کارت هدیه ‪ ۵۰‬دالری‬ ‫است‪ .‬همچنین امکان شرکت در چهار نمونه گیری خون دیگر‬ ‫در یک بازه زمانی دو ماهه فراهم است‪ .‬افرادی که در هر نمونه‬ ‫گیری شرکت کنند‪ ،‬می توانند ‪ ۲۵۰‬دالر کارت هدیه بگیرند‪.‬‬ ‫دانشمندان دیگر نیز قب ً‬ ‫ال روی پاسخ ایمنی بدن به کووید‪۱۹-‬‬ ‫تحقیق کرده اند‪ ،‬اما گفته می شود این مطالعه روی سلول های‬ ‫‪ T‬بر نقطه کور مطالعات همزمان این سلول ها و کروناویروس‬ ‫متمرکز است‪ .‬برای پر کردن شکاف اطالعاتی چگونگی مبارزه‬ ‫بدن بــا عفونت کروناویروس‪ ،‬این دو شــرکت در حال اماده‬ ‫شدن برای خون گیری از کسانی هستند که قب ً‬ ‫ال در معرض‬ ‫کروناویروس بوده اند‪ ،‬در حال حاضر درگیر این بیماری هستند‬ ‫و یا از بازماندگان و بهبود یافتگان خوش شانس این بیماری‬ ‫هستند‪ .‬در حالی که این پاداش در قالب کارت های هدیه تنها‬ ‫یک انگیزه است‪ ،‬پتانسیل این مطالعه برای رمزگشایی برخی از‬ ‫عمیق ترین رازهای مربوط به کروناویروس باعث می شود همه‬ ‫شرکت کنندگان در این مطالعه به نوعی قهرمان شمرده شوند‪،‬‬ ‫چرا که می توانند به مقابله با این بیماری همه گیر کمک شایانی‬ ‫کنند‪“ .‬لنس بالدو” مدیر ارشد شرکت “‪ ”Adaptive‬گفت که‬ ‫نتایج اولیه این مطالعه ممکن است در ماه ژوئن به دست بیاید‪.‬‬ ‫این شــرکت ها امیدوار هستند ثبت نام کامل را در ‪ ۱۰‬تا ‪۱۲‬‬ ‫هفته انجام دهند و این بدان معنی است که محققان فعال قادر‬ ‫به اعالم نتیجه نهایی این مطالعه نخواهند بود‪.‬‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫دوشنبه‪ 29‬اردیبهشت‪ 1399‬سال سوم شماره‪272‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬شرکت جهان سبز‬ ‫مدیر عامل‪ :‬حسین احمدی‬ ‫مد یر مسئول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان مطهری‬ ‫خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪43‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫تاثیر پدیده کرونا بر سبک زندگی‬ ‫فرصتی برای ایجاد تحوالت بزرگ در اینده‬ ‫کرونا در حقیقت پدیده واقعی جهانی شدن است‪ .‬اما باید در نظر داشت‬ ‫که تهدیدات و فرصت های جهانی را باید باهم ببینیم‪ .‬انچه مسلم است‬ ‫زیست در جهان و فضای پس از کرونا‪ ،‬بازاندیشی در نظام زیستی و فکری‬ ‫را ایجاب می کنــد‪ .‬از این منظر باید این را فرصتی برای ایجاد تحوالت‬ ‫بزرگ در زندگی اینده به شــمار اورد‪ .‬عنصر زمان در مطالعه‪ ،‬تبیین و‬ ‫تدوین پدیده ها و موضوعات فرهنگی و اجتماعی بسیار مهم و تاثیرگذار‬ ‫است‪ .‬از این منظر با توجه به مدت زمانی که از همه گیری کرونا گذشته‬ ‫است‪ ،‬امکان مطالعه بنیادی برای تغییر ناشی از ان در بنیان های زیستی‪،‬‬ ‫فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و ســبک زندگی وجود ندارد‪ .‬بنابراین سطح تحلیل در این بازه زمانی غیربنیادی است و‬ ‫نمی توان بدون هیچ تردیدی درباره تغییرات اینده سخن گفت‪ .‬در ادامه به تاثیرات زندگی در شرایط همه گیری‬ ‫کرونا بر ابعاد گوناگون سبک زندگی اشاره می شود‪ .‬البته بنا به دالیل پیش گفته این نوشتار دارای بنیان های نظری‬ ‫و سنجش نیست و به عنوان رهیافتی در این حوزه محسوب می شود‪.‬‬ ‫بعدفرهنگی‬ ‫تغییرات ناشی از همه گیری کرونا را از منظر فرهنگی در جامعه می توان چنین برشمرد‪:‬‬ ‫ گذار از فردگرایی به جمع گرایی‪ ،‬گذار از ترس فردی به ترس جمعی‪ ،‬گذار از دغدغه فردی به دغدغه جمعی‪ ،‬گذار از‬ ‫ش مادی گرایانه به نگرش معنویت گرایانه‪ ،‬گذار از فراموشی مرگ‬ ‫غرور قدرت به ضعف و ناتوانی (بی قدرتی)‪ ،‬گذار از نگر ‬ ‫و قیامت به نزدیکی به مرگ و قیامت‪ ،‬گذار از جاه طلبی افراطی به حقارت‪ ،‬گذار از احساس امنیت به احساس ناامنی‬ ‫سبکزندگی‬ ‫از جمله تغییرات قابل مشاهده در سبک زندگی جامعه می توان به موارد زیر اشاره کرد‪:‬‬ ‫خوراک‪ :‬احیای اشپزی و پخت غذا و خوراک سنتی در منازل به معنای احیای سفره های خانوادگی است که‬ ‫سبب حذف هزینه های غیرضروری مانند رفتن به رستوران و‪ ...‬و قناعت و صرفه جویی در الگوی مصرف جامعه شده‬ ‫است‪ .‬البته احیای سفره در خانه به معنای احیای ارتباط‪ ،‬تعامل و محفل گردهم امدن اعضای خانواده نیز است‪.‬‬ ‫ت و گو‪ :‬مطالعات سال های اخیر نشان می دهد‪ ،‬گفت و گو و تعامل کالمی در میان اعضای خانواده های ایرانی‬ ‫گف ‬ ‫بسیار کاهش یافته است که برای ان دالیل و عوامل بسیاری مطرح است‪ .‬اما همه گیری کرونا و خانه نشینی افراد‪،‬‬ ‫سبب افزایش گفت و گو‪ ،‬تعامل و مدارا در خانواده ها شد‪ .‬بنابراین از این منظر شاهد بازگشت ارزش های سنتی‬ ‫به خانواده ایرانی هســتیم‪ .‬البته برخی از افزایش مناقشات خانواده در این دوره سخن می گویند‪ ،‬اما مطالعات‬ ‫و پژوهش های انجام گرفته‪ ،‬این حوزه را پیش از شــیوع کرونا نیز پرمناقشه می دانست و نمی توان این امر را از‬ ‫پیامدهای کرونا در جامعه برشمرد‪ .‬چنانکه مناقشه خانواده ایرانی از عوارض مدرن شدن و تغییر ارزش های نسل‬ ‫جدید و شکاف میان نسل هاست‪.‬‬ ‫ترافیک‪ :‬مفهوم ترافیک صرفاً انباشت خودروها نیست‪ ،‬بلکه فرهنگ رانندگی و فرهنگ مصرف سوخت را نیز‬ ‫شامل می شود‪ .‬کاهش استفاده از خودرو در ‪ ۲‬ماه گذشته نشان داد که با تغییر سبک استفاده از سوخت‪ ،‬خودرو‪،‬‬ ‫انرژی و ترافیک‪ ،‬می توان زندگی راحت تری داشــت‪ .‬در حقیقت کرونا درس تغییر سبک ترافیک را داده است‪.‬‬ ‫مصرف سوخت در این ایام به یک سوم رسید که به معنای کاهش حضور خودرو در سبک زندگی افراد جامعه‬ ‫است‪.‬‬ ‫اوقات فراغت‪ :‬شیوه گذران اوقات فراغت در خانواده دستخوش تغییر شده است‪ .‬افراد زمان بیشتری را برای‬ ‫فراغت در اختیار دارند و سعی در گذران ان به بهترین شیوه دارند (مانند تماشای فیلم‪ ،‬مطالعه کتاب‪ ،‬شبکه های‬ ‫اجتماعی و‪ .)...‬می توان گفت که با تعطیلی مراکز فرهنگی و تفریحی‪ ،‬سبک های جدیدی در شیوه گذران اوقات‬ ‫فراغت مطرح شده است‪ .‬از جمله ان می توان به انواع اموزش ها در منزل و با تکیه بر شبکه های اجتماعی اشاره کرد‪.‬‬ ‫سبک زندگی جدید در بستر فضای مجازی‪ :‬انچه بیش از پیش در این ‪ ۲‬ماه اخیر چهره خود را نمایان کرد‪،‬‬ ‫زندگی جدید و شیوه های زیست اجتماعی نوین در بستر شبکه ها و فضای مجازی است‪ .‬امروز جامعه‪ ،‬فضای‬ ‫مجازی را در جای جای زندگی خود درک و احساس می کند که این خود را در صله رحم‪ ،‬گفت وگوها‪ ،‬مراسم‬ ‫ترحیم‪ ،‬اقتصاد‪ ،‬نشست ها و‪ ...‬نشان می دهد‪.‬‬ ‫اشتی با کتاب و مطالعه‪ :‬بعد از کرونا با افزایش سطح دانش‪ ،‬اگاهی‪ ،‬فضیلت و معرفت اجتماعی مواجه می شویم‬ ‫که دلیل ان را می توان اشتی با کتاب بیان کرد‪ .‬میزان مطالعه‪ ،‬میزان اگاهی و در نتیجه ان‪ ،‬میزان معرفت را‬ ‫افزایشمی دهد‪.‬‬ ‫بُعداقتصادی‬ ‫متاسفانه اثار و پیامدهای شیوع و همه گیری کرونا در بُعد اقتصادی منفی بوده است و این برای تمامی کشورهای‬ ‫دنیا اجتناب ناپذیر است‪ .‬هر چند که ایران به دلیل تحریم ها و دالیل دیگر از جمله کاهش بهای نفت و‪ ...‬تاثیرات‬ ‫منفی بیشتری را تجربه می کند‪ .‬البته الزم به ذکر است که با وجود تبعات منفی که ذکر می شود‪ ،‬افزایش سطح‬ ‫همدلی و همنوایی اقتصادی در جامعه را شاهد هستیم که خود را در قالب گسترش فعالیت نهادهای خیریه‪ ،‬کمک‬ ‫مالی و جنسی به طبقه فرودست‪ ،‬بخشش اجار ه بها‪ ،‬سازش مالکان با مستاجران و‪ ...‬نشان می دهد‪ .‬این نتیجه ایجاد‬ ‫مدارا و تعامل و همدلی‪ ،‬مشارکت و افزایش سرمایه اجتماعی بیشتر در جامعه خواهد شد‪.‬‬ ‫برجســته شدن پدیده شوم فقر‪ :‬فشار سنگین بر طبقات فرودست و فقیرتر شدن فقرا از پیامدهای شوم‬ ‫ت گرفته‪ ،‬نیمی از جامعه دستخوش تبعات منفی‬ ‫همه گیری کروناســت‪ .‬چنانکه بر اساس پیمایش های صور ‬ ‫اقتصادی حاصل از همه گیری کرونا شده اند‪.‬‬ ‫برجسته شدن پدیده شوم بیکاری‪ :‬تحلیل اقتصاددانان این است که حدود‪ ۸۰۰‬هزار تا یک میلیون نفر شغل‬ ‫ب و کارها و بنگاه ها‬ ‫خود را از دست داده اند و بیکار شده اند‪ .‬با ماندگاری کرونا در جامعه و ادامه روند تعطیلی کس ‬ ‫در بخش های مختلف فرهنگی‪ ،‬ورزشی و‪ ،...‬بیکاری و تبعات حاصل از ان چهره شوم خود را بیش از پیش نمایان‬ ‫خواهد ساخت‪ .‬روشن است که این برای جامعه تبعات خطرناکی در پی خواهد داشت که تاثیر ان از همه گیری‬ ‫کرونا هم عمیق تر خواهد بود‪ .‬محصول ‪ ۲‬پیامد بیکاری و فقر‪ ،‬الغر شدن و تضعیف سفره های مردم است‪ .‬این‬ ‫پیامدی اســت که در تمامی کشورهای جهان بخوبی احساس می شود و دولت ها در پی راه حلی برای اعطای‬ ‫کمک های مالی‪ ،‬وام و بیمه برای اقشار اسیب دیده هستند‪.‬‬ ‫بُعدفقهیومذهبی‬ ‫از دیگر ابعاد ناشی از همه گیری کرونا‪ ،‬تغییر در نگاه فقهی به پدیده های نوین بشری است‪ .‬برگزار نشدن نماز‬ ‫جمعه‪ ،‬تعطیلی حرم های مطهر‪ ،‬حوزه های علمیه‪ ،‬مساجد و مناسک و مراسم جمعی مذهبی‪ ،‬نشان داد اموری که‬ ‫ناممکن تلقی می شد‪ ،‬به امور ممکن تبدیل شده است‪ .‬به نظر می رسد که این مساله در اینده منشا تغییر و تحول‬ ‫و بازاندیشی در خصوص پدیده های جدید می شود‪.‬‬ ‫قدرت و سیاست‬ ‫نکته بعدی افول قدرت نرم به مفهوم علم‪ ،‬دانش و فناوری در نظام جهانی از جمله ایران است‪ .‬تاکید بسیار بشر بر‬ ‫این مفهوم و تکیه بیش از حد بر ان در تمامی امور سبب ایجاد غرور کاذب شده بود به نحوی که تمام قضاوت ها‬ ‫را بر مبنای نگاه علم می دانست و حاضر نبود گردی بر دامن دنیای علم و تحوالت و فناوری بنشیند‪ .‬اما امروز با‬ ‫استیصال و ناتوانی کشورهای جهان بویژه امریکا و کشورهای اروپایی در مواجهه با یک ویروس‪ ،‬ناتوانی علم بشر‬ ‫به اثبات رسید‪ .‬امروز بیش از پیش اذعان باید کرد که هنوز دانش بشری در ابتدای راه است‪ ،‬بنابراین اسطوره و‬ ‫سیطره قدرت علمی و فناوری شکسته شد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬تغییر مفهوم قدرت در جهان امروز قابل توجه است‪ .‬دیگر‬ ‫برای بشر بمب اتمی و موشک تهدید نیست‪ ،‬بلکه تهدید امروز ویروسی ناشناس است‪ .‬این به معنای افول اعتماد‬ ‫نظام های جدید به قدرت نرم است‪.‬‬ ‫اموزش‬ ‫از منظر اموزشی می توان گفت که نظام اموزش جدیدی در ایران در حال شکل گیری است و البته در مرحله‬ ‫جنینی است و هنوز شکل نگرفته است‪ .‬پیش از این‪ ،‬اعتقاد بر این بود که اموزش به معنای مطلق اموزش رودرو‬ ‫و حضوری است‪ ،‬چنانکه اموزش سنتی و حوزوی نیز بر مبنای مباحثه حضوری و رخ به رخ است‪ .‬اما امروز نظام‬ ‫جدیدی در فرایند اموزش و انتقال اطالعات در حال شکل گیری است‪ .‬این بسیار حائز اهمیت است که نظام‬ ‫اموزشی چه در سطح اموزش و پرورش و چه در سطح اموزش عالی و تک تک استادان و معلمان و دانش اموزان‬ ‫و دانشجویان باید خود را با فضای جدید و اقتضائات روز تطبیق دهند‪.‬‬ ‫محیطزیست‬ ‫بشر در مسیر توسعه خویش متاسفانه اسیب های فراوانی به منابع طبیعی و محیط زیست وارد کرده است که‬ ‫بسیاری از انها جبران ناپذیر است‪ .‬خانه نشینی مردمان کره زمین و ایجاد محدودیت در فعالیت های روزمره انسان‪،‬‬ ‫سبب ایجاد فرصتی برای تنفس محیط زیست شده است‪ .‬احیای گونه های حیوانی و گیاهی‪ ،‬الودگی کمتر محیط‬ ‫زیست نمونه های بارز تاثیر مثبت این پدیده بر محیط زیست و سایر جانداران است‪.‬‬ ‫جمع بندی‬ ‫در مقام جمع بندی باید گفت که کرونا هجوم امر واقع و به نوعی سیلی بر صورت جهان مغرور است‪ .‬در عین حال‬ ‫می تواند عامل همبستگی اجتماعی و همدلی‪ ،‬همدردی‪ ،‬همکاری‪ ،‬اخالقی شدن و عقالنی شدن شود‪ .‬کرونا برای‬ ‫بشر امروز این پیام را دارد که راهی جز تعامل و همزیستی مسالمت امیز با همنوع خود و محیط زیست ندارد‪.‬‬ ‫بنابراین کرونا در کنار تمام پیامدهای منفی‪ ،‬می تواند صلح و وحدت جهانی را تقویت کند و سراغازی باشد بر سبک‬ ‫زندگیمسالمت امیزوفضیلت مدار‪.‬‬ ‫نحوه کرونازدایی از نان و گوشت‬ ‫مواد غذایی فله ای نخرید‬ ‫استاد دانشکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫تهران گفت‪ :‬بیشــترین مشکل در انتقال ویروس کرونا به دلیل‬ ‫اســتفاده از مواد غذایی فله ای اســت؛ به همین منظور توصیه‬ ‫می شــود از خرید این نوع مواد خودداری شــود‪ .‬دکتر کوروش‬ ‫جعفریان دربــاره احتمال ابتال به کرونا بــا مصرف مواد غذایی‬ ‫الوده به ویروس کرونا‪ ،‬گفــت‪ :‬به طور کلی اینکه ایا با خوردن‬ ‫غذایی که الوده به ویروس اســت‪ ،‬دچار بیماری می شــویم به‬ ‫نظر می رســد که خیلی اطالعات در این خصوص دقیق نیست‬ ‫و احتمال اینکه با خوردن غذا به ویروس مبتال می شویم خیلی‬ ‫کم اســت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬شــاید ما از این مسیر شانس ابتال به‬ ‫کووید ‪ ۱۹‬را نداشــته باشــیم‪ ،‬اما طبیعتا احتمال اینکه دست‬ ‫و یا ســایر اندام ها با غذایی که الوده به ویروس باشــد‪ ،‬تماس‬ ‫داشــته باشند‪ ،‬زیاد است و اگر ما دست خود را به گوش‪ ،‬بینی‪،‬‬ ‫چشم و دهان بزنیم احتمال ورود ویروس به داخل بدن افزایش‬ ‫می یابد‪ .‬جعفریــان همچنین گفت‪ :‬بنابراین نکته ای که باید به‬ ‫ان توجه شود این است تا جایی که امکان دارد سطح دسترسی‬ ‫تمــاس با ویروس کاهش یابد‪ .‬به عنوان مثال وقتی مواد غذایی‬ ‫بســته بندی شده تهیه می شــود باید قبل از قرار دادن ان در‬ ‫محل نگهداری در محیطی که الودگی به سایر قسمت ها منتقل‬ ‫نمی شود‪ ،‬با استفاده از مواد شوینده ضدعفونی شود‪.‬‬ ‫این اســتاد دانشــکده علوم تغذیه و رژیم شناسی دانشگاه علوم‬ ‫پزشــکی تهران گفت‪ :‬در عین حال برخــی از مواد غذایی مانند‬ ‫مرغ یا گوشــت فله ای هستند و امکان شست وشو با مواد شوینده‬ ‫را ندارند‪ ،‬به همین دلیل توصیه ما این است که همه مواد غذایی‬ ‫به صورت بسته بندی عرضه شود تا احتمال الودگی کاهش یابد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در مورد برخی از مواد غذایی فله خشــک اگر چند روز‬ ‫بیرون از خانه نگهداری شــوند‪ ،‬ویــروس از بین خواهد رفت‪ ،‬اما‬ ‫در مورد نان‪ ،‬مرغ و گوشــت که مصرف روزانه اســت و نمی توان‬ ‫در خــارج از خانه نگهداری کرد بایــد اقدامات دیگری انجام داد‪.‬‬ ‫بیشترین مشکل در انتقال ویروس کرونا به دلیل استفاده از مواد‬ ‫غذایی فله ای است‪ .‬به همین منظور توصیه می شود از خرید این‬ ‫نوع مواد خودداری شــود‪ .‬جعفریان تصریــح کرد‪ :‬به طور خاص‬ ‫در مورد نان که مصرف زیادی هم دارد باید توجه داشــت که در‬ ‫زمان پخت به علت حرارت باال ویروسی در ان باقی نمی ماند‪ ،‬اما‬ ‫زمانیکه نانوا یا فروشنده با دست نان را روی پیشخوان در نانوایی‬ ‫عرضه می کند ممکن است دچار الودگی ثانویه شود‪ .‬اگر این اتفاق‬ ‫افتاد ســاده ترین کار این است که از گرمایش مجدد برای از بین‬ ‫بردن الودگی استفاده شود‪.‬‬ ‫بنابر اعالم روابط عمومی سامانه ‪ ۴۰۳۰‬وزارت بهداشت‪ ،‬وی گفت‪:‬‬ ‫در مورد گوشت و مرغ کار بسیار سختر است‪ ،‬زمانی که این اقالم‬ ‫بســته بندی و در یخچال قرار داده می شــوند‪ ،‬هر زمان به بسته‬ ‫بندی ان دســت می زنیم باید دستمان را بشوییم؛ چراکه ممکن‬ ‫اســت الوده باشد‪ ،‬اما اگر خود گوشــت هم الوده باشد در زمان‬ ‫پخت این الودگی از بین می رود‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 276

روزنامه خوب 276

شماره : 276
تاریخ : 1399/03/12
روزنامه خوب 275

روزنامه خوب 275

شماره : 275
تاریخ : 1399/03/11
روزنامه خوب 274

روزنامه خوب 274

شماره : 274
تاریخ : 1399/02/31
روزنامه خوب 273

روزنامه خوب 273

شماره : 273
تاریخ : 1399/02/30
روزنامه خوب 271

روزنامه خوب 271

شماره : 271
تاریخ : 1399/02/28
روزنامه خوب 270

روزنامه خوب 270

شماره : 270
تاریخ : 1399/02/27
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!