روزنامه خوب شماره 244 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه خوب شماره 244

صفحه بعد

روزنامه خوب شماره 244

روزنامه خوب شماره 244

‫الریجانیدر جمعخبرنگاران‪:‬‬ ‫رئیس قوه قضائیه‪:‬‬ ‫تبعیت از تصمیمات ستاد کرونا‬ ‫طبق مصوبه شورای عالی‬ ‫امنیتالزامیاست‬ ‫دادگاه محتکران‬ ‫خارج از نوبت و علنی برگزار شود‬ ‫‪3‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 21‬اسفند ‪ | 1398‬سال دو | شماره ‪8 | 244‬صفحه | قیمت ‪ 2500‬تومان | ‪ 16‬رجب ‪ 11 | 1441‬مارچ ‪2020‬‬ ‫موافقت رهبر انقالب‬ ‫‪ 7‬با «شهید خدمت» خواندن‬ ‫مدافعان سالمت‬ ‫سران قوا تصمیم بگیرند‬ ‫‪2‬‬ ‫وضعیت حمایت های‬ ‫مالیاتی از کسب و کارها‬ ‫مشترکان برای پرداخت قبوض‬ ‫‪ 2‬برق تا پایان اردیبهشت ماه‬ ‫مهلت دارند‬ ‫حمایت های دولتی جواب نداد؛‬ ‫‪4‬‬ ‫خط پایان‬ ‫پیام رسان های داخلی!‬ ‫احتمال برگزاری دور دوم‬ ‫‪3‬‬ ‫انتخاباتمجلسدر شهر یور ‪۹۹‬‬ ‫همه موزه های کشور در نوروز‬ ‫‪5‬‬ ‫تعطیل هستند‬ ‫تعداد واقعی‬ ‫‪« 6‬بهبود یافتگان از کرونا» در‬ ‫ایران چندبرابر امار اعالمی!‬ ‫‪3‬‬ ‫ایا اقتصاد در سال ‪ ۹۹‬به ثبات می رسد؟‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫اقتصاد‪،‬گروگانسیاست!‬ ‫طرح ملی پرداخت با کد‪QR‬‬ ‫‪ 4‬برایمقابلهباویروس کرونا‬ ‫عملیاتیمی شود‬ ‫‪ 7‬اعطای مرخصی به‪ 70‬هزار زندانی‬ ‫اقتصاد‬ ‫مشترکان برای پرداخت قبوض برق تا پایان اردیبهشت ماه مهلت دارند‬ ‫‪2‬‬ ‫خبر‬ ‫چهارشنبه‪ 21‬اسفند‪ 1398‬سال دوم شماره‪244‬‬ ‫شرکت توانیر اعالم کرد‪ :‬مشــترکان خانگی و مصارف صنعتی و تولیدی که درخواست استمهال هزینه های برق مصرفی دارند‪ ،‬می توانند قبوض خود را تا پایان اردیبهشت ‪۹۹‬‬ ‫پرداخت کنند‪ .‬براساس ابالغیه این شرکت به مدیران عامل شرکت های برق منطقه ای و توزیع نیروی برق سراسر کشور‪ ،‬مواردی را برای همکاری با مشترکان در خصوص دریافت‬ ‫هزینه برق مصرفی انان اعالم کرد‪ .‬دراین ابالغیه که با امضای «محمد حسن متولی زاده» رییس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت توانیر ارسال شده‪ ،‬خاطرنشان شده است‪ :‬با توجه‬ ‫به شرایط به وجود امده و لزوم ایجاد تسهیالت برای ان دسته از متقاضیان و مشترکان برق که درگیر مسائل جانبی مربوط به کرونا هستند‪ ،‬ترتیبی اتخاذ شود تا ضمن امادگی‬ ‫و پایداری شــبکه برق‪ ،‬اقدامات زیر به عمل اورند‪ .‬شرکت ها مکلفند نســبت به ارائه خدمات غیرحضوری و فروش و خدمات پس از فروش اقدام و ضمن اطالع رسانی عمومی‪،‬‬ ‫تسهیالت الزم در این زمینه را در اختیار متقاضیان قرار دهند‪ .‬همچنین قرار است هزینه انشعاب درخواستی متقاضیان برق در اقساط سه ماهه دریافت شود‪.‬‬ ‫ایا اقتصاد در سال ‪ ۹۹‬به ثبات می رسد؟‬ ‫سران قوا تصمیم بگیرند‬ ‫وضعیت حمایت های مالیاتی‬ ‫از کسب و کارها‬ ‫کاهش تقاضــا در بازارهای مختلف‪ ،‬کســب و کارهای‬ ‫زیادی را با مشــکل مواجه کرده است که سازمان امور‬ ‫مالیاتی با ارسال بسته ای با سه محور حمایتی به شورای‬ ‫هماهنگی سران قوا در پی حمایت از انها برامده است‪.‬‬ ‫پس از شیوع ویروس کرونا در کشور و به تبع ان کاهش‬ ‫حضور مردم در اماکن عمومی‪ ،‬اقتصاد و بازار کشــور با‬ ‫چالش هایی همچون کمبود تقاضا مواجه شــده است‪.‬‬ ‫همین امر موجب شــده بیشتر مودیان مالیاتی همچون‬ ‫اصناف در پرداخت مالیات با مشکل مواجه باشند‪ .‬محمد‬ ‫مسیحی معاون درامدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی‬ ‫در مورد حمایت های این سازمان از کسب و کارهایی که‬ ‫در فضای کنونی دچار مشکل شده اند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬برای‬ ‫حمایت از حوزه های مختلف که به دلیل شیوع ویروس‬ ‫کرونا دچار مشــکل شده اند‪ ،‬یک بسته حمایتی در این‬ ‫زمینه شــامل مواردی همچون «امکان دریافت گواهی‬ ‫برای صاحبان مشمول برای اخذ مفاصا حساب مالیاتی‬ ‫به مدت سه ماه»‪« ،‬امکان تقسیط مجدد برای مودیانی‬ ‫که مهلت قانونی انها طی شــده» و «لغو انجام عملیات‬ ‫اجرایی» پیشــنهاد داده ایم‪ .‬وی افزود‪ :‬البته با توجه به‬ ‫اینکه اجرای این سیاســت ها نیاز به مجوز دارد‪ ،‬بســته‬ ‫پیشــنهادی هفته پیش به شورای هماهنگی اقتصادی‬ ‫ســران قوا ارسال شــد‪ ،‬تا در صورت تصویب در دستور‬ ‫کار قرار گیرد‪ .‬مســیحی همچنین تصریح کرد‪ :‬البته ما‬ ‫پیش از تهیه بسته‪ ،‬نســبت به لغو جلسات هیات های‬ ‫حل اختالف مالیاتی اقدام و از ســویی دیگر نیز مهلت‬ ‫برخورداری از بخشــودگی جرایم را تــا پایان خردادماه‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۹‬تمدید کردیم‪.‬‬ ‫معافیت از مالیات بر ارزش افزوده نیاز ‬ ‫به مجوز دارد‬ ‫مســاله دیگری که در حوزه مالیات برای کسب و کارها‬ ‫اهمیت دارد‪ ،‬موضوع مالیات بر ارزش افزوده اســت که با‬ ‫توجه به شــرایط پیش امده برای اقتصاد کشور‪ ،‬نیاز به‬ ‫اعمــال معافیت هایی موقت برای مودیان دارد‪ .‬در همین‬ ‫راستا‪ ،‬علی رستم پور مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی‪،‬‬ ‫هفته گذشــته گفته بود‪ :‬موارد مربوط به اخذ مالیات بر‬ ‫ارزش افــزوده در قانون ذکر می شــود و اگر قرار باشــد‪،‬‬ ‫تغییری در این فرایند ایجاد شــود دولت و سازمان امور‬ ‫مالیاتی اختیاری در ان ندارند و صرفاً می توانند پیشنهاد‬ ‫ارائه کنند و یا اینکه ســازمان امــور مالیاتی‪ ،‬با توجه به‬ ‫شرایط خاص‪ ،‬مالیات را به صورت تقسیطی دریافت کند‬ ‫که این مساله با معافیت متفاوت است‪ .‬به گفته وی‪ ،‬اگر‬ ‫حوزه ای تاکنون مالیات بر ارزش افزوده پرداخت می کرده‪،‬‬ ‫تنها در صورت مجوز قانونی از پرداخت به صورت دائم یا‬ ‫موقت مث ً‬ ‫ال ‪ ۶‬ماه معاف می شود‪ .‬وضع مالیات و یا معاف از‬ ‫مالیات در اختیار دولت نیست بلکه مجلس به عنوان رکن‬ ‫قانون گذار‪ ،‬اجازه دست بردن در قانون را دارد‪.‬‬ ‫قطعی شدن تسهیالت به بنگاه های کوچک‬ ‫همچنین امیدعلی پارســا رئیس سازمان امور مالیاتی‬ ‫چندی پیش در گفت و گویی که با برنامه گفت و گوی‬ ‫ویژه خبری داشت‪ ،‬درباره کمک سازمان امور مالیاتی‬ ‫به اصنافی که از وضعیت فعلی کشور در اثر شیوع کرونا‬ ‫اسیب دیده اند‪ ،‬گفت‪ :‬در راستای اعمال تغییرات نظام‬ ‫پرداخت مالیات از ســوی اصناف‪ ،‬تا انجا که در اختیار‬ ‫ســازمان امور مالیاتی بود اعمال نظر و دستور دادیم و‬ ‫بخــش دیگر که از اختیارات ما خارج بود به شــورای‬ ‫عالی هماهنگی اقتصادی ارجاع دادیم و امیدواریم که‬ ‫در جلسه ســران قوا مجوز اعمال تغییرات داده شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بحث هیات های حل اختالف در سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫برای اشــخاص حقیقی تعطیل اعالم شــده و اشخاص‬ ‫حقوقــی را هم به مدیران کل امور مالیاتی اســتان ها‬ ‫واگذار کردیم تا متناســب با شــرایط تصمیم مقتضی‬ ‫بگیرند‪ .‬این بدان معناست که رسیدگی به پرونده های‬ ‫مالیاتی به سال ‪ ۹۹‬موکول می شود‪ .‬پارسا همچنین از‬ ‫قطعی شدن تسهیالت به بنگاه های کوچک خبر داد و‬ ‫افزود‪ :‬برای اشخاص حقیقی از ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان به‬ ‫‪ ۲۰۰‬میلیون تومان افزایش خواهد یافت و دیگر نیازی‬ ‫هم به اســتعالم مالیاتی نخواهد بود‪ .‬برای اشــخاص‬ ‫حقوقی هم میزان تســهیالت از ‪ ۳۰۰‬به ‪ ۵۰۰‬میلیون‬ ‫تومان افزایش خواهد یافت‪.‬‬ ‫اقتصاد‪،‬گروگان سیاست!‬ ‫ســال ‪ ۹۸‬برای اقتصاد ایران‪ ،‬سال ثبت رکوردها بود‪ ،‬اما رکوردهای منفی‪ .‬سالی بود که تورم نقطه ای ‪۵۳‬‬ ‫درصد را ثبت کرد؛ سالی که رشد اقتصادی ‪ -۷ /۶‬درصد را در بازه ‪ ۹‬ماهه پشت سر گذاشت که حداقل در‬ ‫دهه ‪ ۹۰‬بی سابقه بود‪ .‬نتیجه این دو رکورد‪ ،‬افت سطح رفاه خانوارها بود‪ .‬اگرچه پیش بینی ها حاکی از این‬ ‫است که سال اینده‪ ،‬اقتصاد به رشد صفر و شاید هم اندکی مثبت برسد‪ ،‬اما به معنی این نخواهد بود که‬ ‫گشایشی در وضعیت رفاهی خانوارها به وجود اید‪ .‬با توجه به اینکه چشم انداز روشنی از وضعیت تحریمی‬ ‫وجود ندارد و ایران به لیست سیاه ‪ FATF‬بازگشته است‪ ،‬به نظر انچه بتواند این معادله را تغییر دهد‪ ،‬تنها‬ ‫تو جو است‪.‬‬ ‫در سیاست گذاری داخلی قابل جس ‬ ‫تکرار مکررات‬ ‫در سال ‪ ،۹۸‬بحران هایی را پشت سر گذاشتیم که بارها در اقتصاد ایران ان را تجربه کردیم؛ اما از این تجارب‬ ‫درسی اموخته نشد تا بار دیگر تبدیل به بحران نشود‪ .‬علی میرزاخانی معتقد است در بین حوادث و اتفاقات‬ ‫ســال ‪ ،۹۸‬باید موشکافی شــود که اتفاقات رخ داده در این سال‪ ،‬تا چه حد طبیعی بوده اند؟ اگر طبیعی‬ ‫نیست‪ ،‬پرسش این است که به چه دلیل مدام تکرار می شوند؟ چرا با یک شکل چندین بار تکرار می شوند؟‬ ‫چرا تجربه ای شکل نمی گیرد که با کمک ان بتوانیم به حذف این رخدادها از صحنه زندگی انسان ایرانی‬ ‫نائل شویم؟ در سیل امسال دیدیم خانه هایی خراب شد که در مسیل ساخته شده بود‪« .‬در همه علوم یک‬ ‫تجویز راهبردی و ساده وجود دارد که پیشگیری بهتر از درمان است‪ ،‬ولی ما این مساله را جدی نمی گیریم‪.‬‬ ‫در فقره شــیوع بیماری کرونا همه از مدت ها قبل به دولت و جامعه برای پیشگیری هشدار داده بودند و‬ ‫پیامدهای ورود این ویروس به کشور را یاداوری کردند اما دستگاه سیاست گذاری توجه نکرد و دیدیم که‬ ‫ابعاد کار چقدر وسعت پیدا کرده است‪ ».‬اصلی که میرزاخانی از ان صحبت می کند‪ ،‬در حوزه اقتصادی نیز‬ ‫در ســال ‪ ۹۸‬قربانی گرفته است‪ .‬در موضوع بنزین که اهالی فن‪ ،‬مدام توصیه می کردند که فنر را فشرده‬ ‫نکنید و اجازه دهید مکانیسم قیمت ها روال طبیعی خود را طی کند‪ ،‬جدی گرفته نشد‪ .‬تعدیل قیمت ها‬ ‫در طول سال ها به دالیل مختلف به تاخیر افتاد تا سرانجام قانون اقتصاد‪ ،‬خود را بر دولت تحمیل کرد‪ .‬در‬ ‫فقره بنزین دولت خود مجبور به تحمیل شوک شد و در فقره ارز هم قانون اقتصاد شوک را تحمیل کرد‪.‬‬ ‫به نظر می اید اگر قرار باشد که درب بر همان پاشنه بچرخد و از تجارب تلخ‪ ،‬درسی اموخته نشود‪ ،‬امید به‬ ‫اصالح مسیر سیاست گذاری نیز باطل است‪.‬‬ ‫وضعیت اماری اقتصاد‬ ‫مسعود نیلی تصویر کمی از میزان افول اقتصاد ایران ارائه می دهد‪ .‬نیلی در این محاسبات سال ‪ ۱۳۵۵‬را‬ ‫سال پایه و متوسط سرانه سرمایه گذاری را ‪ ۱۰۰‬در نظر گرفته است؛ با این فرض شاخص مذکور در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۷‬به حدود ‪ ۲۰‬کاهش یافته است‪ .‬یعنی در این فاصله سرمایه گذاری ‪ ۸۰‬درصد تنزل پیدا کرده است‪.‬‬ ‫به همین سیاق سرانه مصرف واقعی دولت از عدد ‪ ۱۰۰‬در سال ‪ ۵۵‬به عدد ‪ ۴۰‬در پایان سال ‪ ۹۷‬رسیده‬ ‫است‪ .‬بنابراین متوسط مصرف خانوارها افزایش یافته اما این افزایش به قیمت کاهش شدید سرمایه گذاری و‬ ‫مصرف واقعی دولت صورت گرفته؛ یعنی کیفیت و کمیت خدمات دولت کاهش پیدا کرده است‪ .‬در حقیقت‬ ‫به عقیده نیلی‪ ،‬یک پارادوکس در اقتصاد ایران حاکم شده که با وجود افت درامد‪ ،‬مصرف خانوارها افزایش‬ ‫یافته اســت‪ .‬اما او معتقد اســت که این پارادوکس دیگر قابل تداوم نیست‪ .‬هم اکنون یارانه نان از بودجه‬ ‫عمومی پرداخت می شود‪ ،‬در حقیقت مصرف از طرق منابع غیرقابل جایگزین تامین می شود‪ ،‬به تدریج که‬ ‫این منابع از بین می رود و به اتمام می رسد بحران های مختلف ایجاد می شود‪ .‬این اقتصاددان رشد مصرف‬ ‫مستقل از درامد و پرکردن خال ان با منابع طبیعی و مالی را رویکردی می داند که به پیدایش ‪ ۶‬ابرچالش‬ ‫نظام بانکی‪ ،‬کســری بودجه‪ ،‬اب‪ ،‬محیط زیست‪ ،‬اشتغال و صندوق بازنشستگی منجر شد‪ .‬او معتقد است‬ ‫قاعدتا مصرف که خود یک شاخص از رفاه جامعه است انقدر پایین می اید تا با سطح پایین درامد اقتصاد‬ ‫وفق پیدا کند‪ .‬نیلی این وضعیت را به یک دوره گذار در اقتصاد ایران تشــبیه می کند که در ان یک افت‬ ‫قابل توجهی در سطح رفاه جامعه در حال وقوع است‪ .‬اما این وضعیت مربوط به یک دوره کوتاه مدت خواهد‬ ‫بود یا بلندمدت؟ مسعود نیلی در میزگردی با حضور محمدمهدی بهکیش و علی اصغر سعیدی‪ ،‬به تفصیل‬ ‫به این ســوال می پردازد‪ .‬محمدمهدی بهکیش در راستای سخنان نیلی معتقد است که منابع زیادی در‬ ‫کشور ما توسط گروهی استخراج و بخشی از ان مصرف شده که در رشد مصرف سرانه قابل مشاهده است‬ ‫و بخش دیگری از این منابع‪ ،‬که قابل توجه هم بوده‪ ،‬به ســمت اقتصادهایی رفته که رشد باالتری دارند‪،‬‬ ‫همچون ترکیه و گرجستان یا حتی امریکای شمالی‪ .‬این اقتصاددان دلیل خروج این منابع را فقدان امنیت‬ ‫در سرمایه گذاری در کشور می داند‪ .‬به گفته او‪ ،‬اگر در مسیر تعامالت دولت با اقتصاد‪ ،‬تغییری ایجاد نشود و‬ ‫به ویژه در روابط بین المللی تحولی صورت نگیرد‪ ،‬افت شدید رفاه حتما صورت می گیرد‪ .‬علی اصغر سعیدی‪،‬‬ ‫جامعه شــناس هم تاکید دارد که تنها در صورتی که اطمینان کافی از ثبات سیاسی و اقتصادی به فعال‬ ‫اقتصادی داده شود‪ ،‬او به فعالیت می پردازد‪ .‬به عقیده او‪ ،‬در شرایط فعلی بخش خصوصی نه تنها انگیزه که‬ ‫هیچ اعتمادی برای حرکت رو به جلو ندارد و از این منظر باید به انها شوک وارد شود‪ .‬شوک بزرگی که به‬ ‫انها اطمینان و اعتماد کافی برای به چرخش دراوردن سرمایه و رشد و توسعه را بدهد‪ .‬اما در شرایط کاهش‬ ‫زیاد سطح درامد‪ ،‬امکان بروز پیامدهای اجتماعی به چه میزان است؟ سعیدی در این میزگرد این سوال را‬ ‫بررسی کرده است‪ .‬این جامعه شناس معتقد است که هیچ گفتمان رفاهی در فضای روشنفکری وجود ندارد‬ ‫و نظریه پردازان اغلب به توسعه سیاسی می اندیشند‪ .‬به گفته او اگر این گفتمان رفاه در فضای روشنفکری‬ ‫وجود داشــت‪ ،‬می توانست در فضای عمومی هم این گفتمان را ایجاد کند که در شرایط کنونی نمی توان‬ ‫انتظارات ارمانی داشت و باید واقعیات را در قالب و چارچوب محدودیت ها و سختی ها دید‪.‬‬ ‫ضعف در حکمرانی‬ ‫صاحب نظران معتقدند دریچه دیگری که موجب پدید امدن چالش های اقتصادی شــده‪ ،‬کیفیت پایین‬ ‫حکمرانی است‪ .‬عباس اخوندی‪ ،‬وزیر سابق راه و شهرسازی بر این باور است که در ایران دچار تکثر مراکز‬ ‫قدرت شــده ایم و این وضع نه تنها مانع حل هرگونه تعارضی اســت که خود موجد تعارض است‪ .‬به گفته‬ ‫اخوندی‪ ،‬زمانی می توان منافع ملی را محور قرار داد که اراده ملی و عمومی وجود داشته باشد‪ ،‬اما وقتی‬ ‫اراده عمومی در اختیار یک شورای بسیار محدود و ناشناخته برای مردم قرار می گیرد(در موضوع ‪،) FATF‬‬ ‫از همان لحظه اول می توان تشخیص داد که انچه در نظام حکمرانی حاکم است‪ ،‬اراده عمومی نیست‪ ،‬بلکه‬ ‫اراده یک گروه و جمع بسیار خاص است که می خواهد خواست خود را تحمیل کند‪ .‬اما موسی غنی نژاد بر‬ ‫این موضوع تاکید دارد که مساله اصلی کشور ما این است که نهادهای حکمرانی درست عمل نمی کنند‪ .‬این‬ ‫اقتصاددان معتقد است که چندگانگی در سیستم تصمیم گیری‪ ،‬ریشه در نهادهای تصمیم گیری ما دارد‪.‬‬ ‫اقتصاد‪ ،‬گروگان سیاست‬ ‫فرهاد نیلی معتقد است سیاست گذاری اقتصادی در طول سال ها در گروگان وضعیت سیاسی بوده است‪.‬‬ ‫این اقتصاددان می گوید چون ایران هر دو ســال یک بار درگیر یک انتخابات است‪ ،‬هر سیاست گذاری ای‬ ‫یک افق دوســاله دارد و در زمانی که امکان سیاست گذاری بلندمدت نباشد‪ ،‬سیاست گذار دچار روزمرگی‬ ‫می شــود‪ .‬در این حالت دستگاه سیاست گذاری اساســا به یک دستگاه عملیاتی تبدیل می شود که فقط‬ ‫می خواهد امروز را به فردا برســاند‪ .‬حالتی که نیلــی ان را «عصر تعلیق » می نامد‪ .‬به گفته نیلی‪ ،‬قربانی‬ ‫این شــرایط‪ ،‬ان دسته از سیاست گذاری های اقتصادی است که نیازمند ثبات و قاعده مندی است‪ ،‬مانند‬ ‫رشــد اقتصادی‪ .‬او معتقد اســت از نظر کیفیت و ساختار نهادی اقتصاد‪ ،‬در یک دوره بسیار تعیین کننده‬ ‫قرار داریم که با تاخیر و نقصان خود را در قالب عملکرد اقتصاد و متغیرهای متعارف از قبیل نرخ رشــد‬ ‫و تورم نشان می دهد‪ .‬از نظر او عمر کوتاه سیاست های اقتصادی ناشی از غلبه رقابت های سیاسی بدون‬ ‫حزب است‪ .‬به عبارتی چون رقابت سیاسی در کشور ما بدون حزب و بر اساس وعده های کوتاه مدت است‪،‬‬ ‫افق سیاســت گذاری ها هم بسیار کوتاه می شود‪ .‬این نوع انتخابات سیاست گذاری را در گروگان وع ده های‬ ‫کوتاه مدتی می برد که در انتخابات داده شده است‪.‬‬ ‫از فرصت اصالح تا خطر فروپاشی‬ ‫اما سال ‪ ۹۹‬چطور می تواند سال بهتری برای ایران باشد؟ سال ‪ ۹۹‬از نظر صاحب نظران سال اسانی نخواهد‬ ‫بود‪ .‬سال اینده‪ ،‬اولین سال مجلس یازدهم خواهد بود‪ ،‬اما برخی نگاه امیدوارانه ای به مجلس اینده ندارند‪ .‬با‬ ‫این حال‪ ،‬میرزاخانی یک نگاه خاکستری به مجلس یازدهم دارد‪ ،‬از نظر او نباید رفتار انسان ها را هنگامی که‬ ‫در قدرت هستند با زمانی که جایگاهی معمولی دارند یکی گرفت و قدرت تغییر را فراموش کرد‪ .‬او با اشاره‬ ‫به اینکه شواهد از عدم خوش بینی به اینده حکایت دارد‪ ،‬ابراز امیدواری کرد که نمایندگان جدید برخالف‬ ‫روند گذشــته جناح اصولگرا‪ ،‬درک درستی از مسوولیت تاریخی خود در این برهه از زمان داشته باشند‪.‬‬ ‫اما فارغ از مجلس‪ ،‬چه کارکردهای دیگری نیاز به اصالح دارد؟ محسن جالل پور‪ ،‬رئیس سابق اتاق ایران‬ ‫بر این باور اســت که اگر کشور به سمتی برود که ازادی های مدنی را در چارچوب حقوق و قانون اساسی‬ ‫به رســمیت بشناسد‪ ،‬و سپس این نگرش جدید را به همه عرصه ها یعنی اجتماعی‪ ،‬بین الملل‪ ،‬سیاسی و‬ ‫فرهنگی تعمیم دهد‪ ،‬اقتصاد هم قابل برگشت و اصالح است‪ .‬از نظر او‪ ،‬برای این کار باید حاکمیت حرکتی‬ ‫انجام دهد که سرمایه اجتماعی را بازگرداند و امید به بازگشت کشور به مسیر را در جامعه زنده کند‪ ،‬اگر‬ ‫این وضعیت در سال ‪ ۹۹‬ایجاد شود‪ ،‬فرصت اصالح محقق خواهد شد‪ .‬مسعود نیلی که اقتصاد را در دوره‬ ‫گذار می بیند‪ ،‬تاکید دارد که باید تالش کنیم تا حد امکان گذار ما از این شــرایط رادیکال و خشــونت بار‬ ‫نباشد و بر مبنای اموزه های علمی و تجربی باشد‪ .‬برخی خطرات جدی را برای ایران متصور هستند‪ ،‬اما‬ ‫موســی غنی نژاد معتقد است که ایران با قدمت بیش از ‪ ۲۰۰۰‬سال به این سادگی متزلزل نمی شود‪ .‬هر‬ ‫چند غنی نژاد هشدار می دهد که تعارض ها‪ ،‬بی کفایتی ها و کوته بینی ها‪ ،‬ما را به نقطه ای رسانده است که اگر‬ ‫اصالح صورت نگیرد‪ ،‬خطر جدی کشور را تهدید می کند و دیگر نمی توان برای این واگرایی چاره جویی کرد‪.‬‬ ‫چرابستهاینترنتهمراهرایگاننشد؟‬ ‫اینترنت رایگان وزیر ارتباطات در حالی برای خدمات ثابت ارائه شــده که‬ ‫ضریب نفوذ اینترنت سیار هشت برابر ثابت است‪ ،‬اتفاقی که شاید به دلیل‬ ‫توسعه نیافتگی اینترنت ثابت در کشور رخ داده اما اکنون‪ ۶۶‬میلیون مشترک‬ ‫ب مانده اند‪ .‬شیوع‬ ‫همراه هستند که از ‪ ۱۰۰‬گیگ اینترنت رایگان بی نصی ‬ ‫ویروس کرونا در کشور‪ ،‬افراد را به قرنطینه اختیاری در خانه تشویق کرده‬ ‫و افزایش ‪ ۴۰‬درصدی مصرف دیتای کشور در مدت یک هفته‪ ،‬اتفاقی که‬ ‫اپراتورها خود را برای ان اماده نکرده بودند‪ ،‬منجربه کاهش کیفیت اینترنت‬ ‫شد‪ .‬از طرفی بسیاری از کاربران خواستار امکاناتی از جمله اینترنت رایگان‬ ‫بــرای گذراندن این اوقات در منــازل بودند؛ موضوعی که وزیر ارتباطات و‬ ‫فناوری اطالعات با ان موافقت کــرد و از ارائه ‪ ۱۰۰‬گیگ اینترنت رایگان‬ ‫ثابت خبر داد‪.‬‬ ‫مقرر شــد از تاریخ ‪ ۱۸‬اسفند تا پایان سال‪ ،‬اپراتورهای ارائه دهنده خدمات‬ ‫ثابت‪ ،‬این اینترنت رایگان ‪ ۱۰۰‬گیگابایتی را در اختیار مشترکان خود قرار‬ ‫دهند‪ .‬پیش از این نیز زمانی که اعالم شد مراکز اموزشی تعطیل هستند‪ ،‬‬ ‫وزیر ارتباطات از صحبت با مدیران تلویزیون های اینترنتی خبر داد برای اینکه‬ ‫پخش مخصوص به کودکان و در برخی از انها تمامی فیلم ها و ســریال ها‬ ‫رایگان شود‪ ،‬در حالی که ترافیک مصرفی این تلویزیون ها نیز نیم بها محاسبه‬ ‫خواهد شــد‪ .‬اما یکی دیگر از مواردی که برای کاربران سوال ایجاد کرده‪،‬‬ ‫استفاده حداکثری کاربران از اینترنت موبایل و عدم برخورداری خطوط همراه‬ ‫از اینترنت رایگان اقای وزیر است‪ .‬البته همان طور که وزیر ارتباطات هم اشاره‬ ‫کرده‪ ،‬علت تعلق گرفتن ‪ ۱۰۰‬گیگ اینترنت‪ ،‬تشویق مردم به خانه نشینی‬ ‫است و این موضوع شاید با ارائه اینترنت به سیم کارت های همراه در تناقض‬ ‫باشد‪ .‬با وجود این در حال حاضر امار اینترنت در کشور حاکی از ضریب نفوذ‬ ‫‪ ۱۰‬درصدی پهن باند ثابت و ضریب نفوذ‪ ۸۰‬درصدی پهن باند سیار در کشور‬ ‫است‪ .‬در واقع طبق اخرین امار منتشرشده توسط رگوالتوری‪ ،‬مشترکان‬ ‫پهن باند ثابت به بیش از هشت میلیون نفر رسیده اند و مشترکان پهن باند‬ ‫سیار به بیش از ‪ ۶۶‬میلیون نفر هستند‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه در هر خانه معمــوال یک خط اینترنت ثابت وجود دارد‪،‬‬ ‫حتی اگر میانگین هر خانوار را چهار نفر در نظر بگیریم و بدین ترتیب حدود‬ ‫‪ ۳۶‬میلیون مشترک برای اینترنت خانگی را متصور شویم‪ ،‬باز هم این عدد‬ ‫حدودا نیمی از مشترکان اینترنت سیار است و اگرچه البته فلسفه بسته‪۱۰۰‬‬ ‫گیگابایتی‪ ،‬تشویق به خانه نشینی مردم بوده‪ ،‬اما بسیاری از افراد در منازلشان‬ ‫خط ثابتی ندارند که از این امکان استفاده کنند‪.‬‬ ‫پیشی گرفتن خطوط همراه به خطوط ثابت اینترنت‪ ،‬مدت هاست توسط‬ ‫شرکت های ارائه دهنده خدمات اینترنت ثابت (‪ FCP‬ها) مطرح می شود و‬ ‫البتهدرحالیکهانهامعتقدندهزینهپاییناینترنتدرسیم کارت هایهمراه‪،‬‬ ‫افراد را به استفاده از این خدمات ترغیب می کند‪ ،‬مسووالن معتقدند سرعت‬ ‫باال و کیفیت مناسب اینترنت همراه است که باعث شده اینترنت همراه از‬ ‫اینترنت ثابتی که روند توسعه اش رو به کندی گذاشته‪ ،‬سبقت بگیرد‪.‬‬ ‫در نهایت با توجه به اینکه اینترنت رایگان تنها برای کاربران خدمات ثابت ارائه‬ ‫شده است و دراصل فلسفه این بسته اینترنتی رایگان‪ ،‬تشویق به خانه نشینی‬ ‫مردم بوده و به همین دلیل تاکنون برنامه ای برای ارائه اینترنت رایگان برای‬ ‫سیم کارت های همراه اعالم نشــده‪ ،‬افراد می توانند نسبت به دریافت این‬ ‫خدمات که شــامل اینترنت شــرکت های مخابرات‪FCP ،‬ها و مودم های‬ ‫‪ TD-LTE‬ایرانسل و مبین نت می شود‪ ،‬اقدام کنند‪.‬‬ ‫رئیس ستاد انتخابات کشور با اشاره به احتمال تغییر زمان دور دوم انتخابات مجلس گفت‪ :‬وزارت کشور با وزارت بهداشت تا یک ماه اینده این موضوع را بررسی خواهد کرد‪،‬‬ ‫البته شورای نگهبان هم باید زمان انتخاب شده را تایید کند‪ .‬جمال عرف با اشاره به موافقت شورای نگهبان برای برگزاری دور دوم انتخابات مجلس شورای اسالمی در روز ‪۲۹‬‬ ‫فروردین ‪ ،۹۹‬اظهار کرد‪ :‬برای کنترل شــیوع ویروس کرونا و ارزیابی مهیا بودن شــرایط عمومی کشور‪ ،‬وزارت کشور با وزارت بهداشت تا یک ماه اینده این موضوع را بررسی‬ ‫خواهد کرد و اگر به این جمع بندی برســیم که چون گذشــته شرایط تجمع وجود ندارد با تایید نظر شورای نگهبان‪ ،‬زمان ان را تغییر می دهیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬یکی از زمان های‬ ‫پیشنهادی وزارت کشور‪ ،‬شهریور ماه سال ‪ ۹۹‬است‪ .‬اگر شرایط مانند گذشته باشد در صورت تایید شورای نگهبان‪ ،‬زمان دور دوم انتخابات مجلس شورای اسالمی به شهریور‬ ‫‪ ۹۹‬تغییر می کند‪.‬‬ ‫رئیسقوهقضائیه‪:‬‬ ‫دادگاه محتکران خارج از نوبت و علنی برگزار شود‬ ‫ایت‪‎‬اهلل ســید ابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضائیه با تبریک میالد با سعادت امیرالمومنین‬ ‫حضرت علی (ع) و اعیاد رجبیه‪ ،‬ایام البیض را بهترین فرصت برای دعا و تضرع به درگاه خدا و طلب خیر‬ ‫برای امت اسالم و رفع بالیا از بالد اسالمی دانست‪ .‬رئیس قوه قضائیه شیوع ویروس کرونا را از بالیا و مصائب‬ ‫امروز جهان دانست و از مجاهدت های خادمان عرصه بهداشت و درمان کشور که با ایثار و ازخودگذشتگی‬ ‫وارد میدان مبارزه با این ویروس منحوس شده اند‪ ،‬و همچنین نیروهای مردمی پشتیبان انها در بخش های‬ ‫مختلف کشوری و لشکری قدرانی کرد‪ .‬رئیسی افزود‪ :‬در میدان جنگ‪ ،‬نیروهای رزمنده در خط مقدم مقابله‬ ‫با دشمن قرار دارند و نیروهای بسیاری نیز در پشت جبهه انها را یاری می دهند و االن هم کادر درمانی و‬ ‫بهداشتی ما به عنوان افسران و سربازان میدان جنگ با ویروس کرونا نیازمند حمایت هستند‪ .‬رئیس قوه‬ ‫قضائیه با اشاره به حضور وزارت بهداشت در خط مقدم مقابله با کرونا و تاکید بر لزوم کمک همه جانبه به‬ ‫این وزارتخانه‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در جبهه جنگ هم کار کسی که در خط مقدم مشغول رزم است‪ ،‬تامین ادوات و‬ ‫پشتیبانی نبوده و این امر بر عهده مجموعه ای به نام پشتیبانی است‪ .‬امروز هم الزم است مسئولیت تامین‬ ‫نیازهای لجستیکی و بهداشــتی مراکز درمانی توسط مراکزی غیر از وزارت بهداشت صورت گیرد تا این‬ ‫وزارتخانه بر ماموریت هایش در عرصه بهداشت و درمان متمرکز شود‪.‬‬ ‫در این جلسه‪ ،‬دکتر مسجدی رئیس سازمان پزشکی قانونی به ارائه گزارشی پیرامون روند مقابله با ویروس‬ ‫کرونا در کشور پرداخت و از پیشنهاد شعار همگانی «‪#‬درخانه_می مانیم_تا_کرونا_را_شکست_دهیم»‬ ‫به عنوان شــعار اصلی پویش مقابله با کرونا خبر داد و بر لزوم تشکیل یک ستاد مشترک در سطح عالی‬ ‫اجرایی برای مقابله متمرکز‪ ،‬موثر و موفق برای ریشه‪‎‬کنی ویروس کرونا تاکید کرد‪ .‬رئیس دستگاه قضا در‬ ‫واکنش به اظهارات رئیس سازمان پزشکی قانونی با تاکید بر لزوم ایجاد یک قرارگاه مرکزی منسجم برای‬ ‫برنامه ریزی و تصمیم‪‎‬گیری برای مقابله با کرونا‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬امروز الزم است برای تعطیل کردن یا تعطیل‬ ‫نکردن برخی بخش ها و تهیه پروتکل های الزم برای اجتماعات به ویژه در شهرهایی که وضعیت شان خاص‬ ‫اســت‪ ،‬در یک قرارگاه مرکزی به صوت کام ً‬ ‫ال حساب‪‎‬شــده و با استفاده از نظرات کادر درمانی و پزشکی و‬ ‫وزارت بهداشت تصمیم‪‎‬گیری شود‪.‬‬ ‫ایت‪‎‬اهلل رئیسی با اشاره به امادگی دستگاه قضائی برای همکاری و پشتیبانی از نیروهای درگیر در مساله‬ ‫کرونا‪ ،‬یکی از جلوه های این همکاری و همیاری را رســیدگی فوری و خارج از نوبت به پرونده محتکران‬ ‫کاالهای پزشــکی دانســت و افزود‪ :‬هنگامی که محرز شد کاالی احتکار شده از اقالم بهداشتی و درمانی‬ ‫موردنیاز مردم بوده است‪ ،‬بالفاصله باید در شبکه توزیع قرار گیرد و از طریق مراجع بهداشتی و درمانی به‬ ‫دست مردم برسد‪ .‬رئیس قوه قضائیه متذکر شد‪ :‬همکاران قضائی باید با افراد محتکر‪ ،‬مستند به قانون به‬ ‫عنوان اخاللگران در نظام اقتصادی برخورد کنند و خوشبختانه دوستان و همکاران ما در سراسر کشور نیز‬ ‫به این موضوع توجه دارند و اولین جلسه دادگاه این افراد هم برگزار شده و انشااهلل با قاطعیت ادامه می یابد‬ ‫و مردم عزیز ما در جریان کیفر انها قرار می گیرند‪ .‬ایت‪‎‬اهلل رئیســی همچنین خواســتار برخورد با عناصر‬ ‫شایعه‪‎‬پراکن در جامعه شد و گفت‪ :‬برخی افراد از روی غفلت یا مغرضانه نقش ستون پنجم دشمن را ایفا‬ ‫می کنند و در این شرایط خاص با تکرار حرف های سعودی ها و لندن‪‎‬نشینان در جامعه‪ ،‬التهاب و اضطراب‬ ‫به وجود می اورند که باید با ان برخورد شود‪ .‬رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به‬ ‫حرکت خودجوش جوانان در برخی شــهرها برای کمک به شــبکه بهداشت و درمان و تقدیر از این اقدام‬ ‫ارزشمند انها‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬امروز ما نیاز به یک عزم همگانی و اتحاد ملی برای برخورد با پدیده منحوس‬ ‫کرونا داریم و انسجام همه بخش ها در این موقعیت‪ ،‬یک ضرورت اجتناب‪‎‬ناپذیر است‪.‬‬ ‫ایت‪‎‬اهلل رئیســی با تقدیر از مراجع‪ ،‬علما و حوزه های علمیه برای همکاری و همیاری در مقابله با شیوع‬ ‫ویروس کرونا اظهار داشت‪ :‬اولین مراکزی که برای تعطیلی اجتماعات خود اعالم امادگی کردند‪ ،‬نهادهای‬ ‫مرتبط با روحانیت‪ ،‬مساجد‪ ،‬نمازهای جمعه و مراکز مذهبی بود‪ .‬البته تشخیص وزارت بهداشت به عنوان‬ ‫فرمانده قرارگاه مقابله با کرونا این نبود که شــهر خاصی قرنطینه شــود و در این موضوع تصمیم‪‎‬گیری‬ ‫به صورت کامل و بدون هیچ گونه ممانعتی در اختیار این قرارگاه بود‪ .‬رئیس قوه قضائیه در ادامه در واکنش‬ ‫رئیس مجلس شــورای اسالمی گفت‪ :‬شــورای عالی امنیت ملی‬ ‫تصویب کرد همه دســتگاه ها از تصمیمات ســتاد ملی مبارزه با‬ ‫کرونا تبعیت کنند‪ .‬علی الریجانی (دوشــنبه ‪ ۱۹‬اسفند) پس از‬ ‫جلسه ای که با حضور وزیر بهداشت و جمعی از نمایندگان مجلس‬ ‫به منظور بررســی موضوع بیماری کرونا در کشور برگزار شد‪ ،‬در‬ ‫جمع خبرنگاران گفت‪ :‬جلســه نســبتاً مفصلی برای بررسی این‬ ‫موضــوع در مجلس با حضور برخی اعضای ســتاد ملی مبارزه با‬ ‫کرونا که ریاســت ان را دکتر نمکی به عهده دارند‪ ،‬تشکیل شد‬ ‫و وی گزارشــی از اقدامات این ستاد ارائه کرد‪ ،‬ضمن انکه تعداد‬ ‫قابل توجهی از نمایندگان مجلس و اعضای کمیسیون تخصصی‬ ‫بهداشت و درمان نیز پیشنهادهایی برای برون رفت از این وضعیت‬ ‫داشتند‪ .‬رئیس مجلس شورای اسالمی تصریح کرد‪ :‬در این جلسه‬ ‫مطرح شد که بیماری مذکور باید بسیار جدی گرفته شود و تمام‬ ‫دستگاه های کشور و مردم به تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا‬ ‫دقت و التزام داشــته باشند؛ زیرا تسری این وضعیت به خود انها‬ ‫لطمه می زند‪ .‬الریجانی تاکید کرد‪ :‬در موضوع ســفرها تاکید شد‬ ‫ســتاد ملی مبارزه با کرونا که از پشتوانه شورای عالی امنیت ملی‬ ‫برخوردار است‪ ،‬برای استان ها و شهرستان هایی که در حال حاضر‬ ‫سالم هستند‪ ،‬دستورالعمل هایی مشخص و همچنین برای شهرها‬ ‫و استان های درگیر با این بیماری دستورالعمل دیگری داشته باشد‬ ‫و حتماً از سفرهای شــیوع دهنده بیماری کرونا جلوگیری شود‪.‬‬ ‫به پیشــنهادی در خصوص ضرورت تنظیم و ابالغ نظام جبران خسارت برای مدیریت تبعات اقتصادی‬ ‫شیوع کرونا در اقشار مختلف مردم اعم از کارگر روز ُمزد و فعاالن ُخرد و کالن اقتصادی‪ ،‬از لزوم حمایت‬ ‫از کســب وکارهای ُخرد در شرایط موجود ســخن گفت و اقدام برخی بخش های دولتی در استمهال به‬ ‫بدهکاران و حمایت از کاسبان ُخرد و رفتار برخی افراد جامعه در فرصت‪‎‬دادن برای پرداخت بدهی شان را‬ ‫اقدامی انسانی و اسالمی دانست‪ .‬ایت‪‎‬اهلل رئیسی گفت‪ :‬نظام بانکی و مالیاتی اعالم کرده اند این چند ماه‬ ‫که وضعیت کسب‪‎‬وکار به ویژه کسب وکارهای ُخرد دچار اسیب‪‎‬شده‪ ،‬حتماً رعایت حال مردم را می کند‬ ‫که این کار خوبی اســت و به نظرم برای ان که در این وضعیت شــاهد چک های برگشتی و مراجعات به‬ ‫دادگستری ها و بروز مشکل برای چنین کسب وکارهایی نباشیم باید حال دیگران را رعایت کنیم تا نگرانی‬ ‫مضاعفی در جامعه به وجود نیاید‪ .‬در ادامه جلسه‪ ،‬دکتر فروزانمهر معاون پشتیبانی قوه قضائیه و رئیس‬ ‫ســازمان پدافند غیرعامل در این قوه‪ ،‬گزارشی از اقدامات بهداشتی پیشگیرانه در اماکن و مراکز عمومی‬ ‫تحت اداره قوه قضائیه از جمله ضدعفونی روزانه و ســنجش عالئم بیماری کرونا در مبادی ورودی این‬ ‫اماکن ارائه کرد‪ .‬همچنین دکتر جهانگیر رئیس سازمان زندان های کشور از اعطای مرخصی به حدود ‪۷۰‬‬ ‫هزار نفر از زندانیان سراسر کشور در اجرای بخشنامه رئیس قوه قضائیه برای پیشگیری و مقابله با شیوع‬ ‫ویروس کرونا و تامین ســامت زندانیان خبر داد و تاکید کرد که فرایند اعطای مرخصی به زندانیان با‬ ‫لحاظ شرایط قانونی مندرج در بخشنامه ریاست قوه قضائیه ادامه دارد‪ .‬رئیس سازمان زندان ها همچنین‬ ‫از جداسازی زندانیان باسابقه بیماری های زمینه ای همچون دیابت و اسم برای مراقبت بیشتر و جلوگیری‬ ‫از ابتالی انها به کرونا خبر داد و اعالم کرد با توجه به تمهیدات صورت‪‎‬گرفته در ماه گذشــته در ســطح‬ ‫زندان ها‪ ،‬شــرایط بهداشتی زندانیان تحت کنترل کامل قرار گرفته است‪ .‬رئیس قوه قضائیه پیرو گزارش‬ ‫رئیس سازمان زندان ها متذکر شد‪ :‬الزم است ترخیص زندانیان تا جایی که موجب ناامنی در جامعه نشود‬ ‫و با اولویت‪‎‬دادن به کســانی که بیماری زمینه ای دارند‪ ،‬تداوم یابد‪ .‬در این جلسه حجت االسالم منتظری‬ ‫دادستان کل کشور و نماینده دستگاه قضائی در ستاد مرکزی مقابله با کرونا‪ ،‬به ارائه گزارشی از اخرین‬ ‫جلسه این ستاد پرداخت و بر لزوم هماهنگی سازمان تعزیرات و قوه قضائیه برای عرضه سریع و عادالنه‬ ‫تجهیزات بهداشــتی مورد نیاز مردم که از انبارهای محتکران به دست امده و یا از مسیر تولید و واردات‬ ‫تامین شده‪ ،‬تاکید کرد‪ .‬ایت‪‎‬اهلل رئیسی بار دیگر به لزوم رسیدگی خارج از نوبت به پرونده های مربوط به‬ ‫احتکار تاکید کرده و گفت‪ :‬اگر محرز شد کاالیی احتکاری است‪ ،‬لزومی به پلمپ انبارها وجود ندارد و ان‬ ‫کاال باید سریعاً تحویل مراجع ذی ربط شود تا سریع و عادالنه بین مردم توزیع شود‪ .‬رئیس دادگستری‬ ‫استان تهران نیز در ادامه جلسه شورای عالی قوه قضائیه با اشاره به روند رسیدگی به پرونده ها در شرایط‬ ‫خاص شــیوع بیماری کرونا از کاهش میزان پرونده های معوقه از ‪ ۹‬هزار و ‪ ۷۰۰‬مورد به کمتر از ‪ ۲‬هزار‬ ‫پرونده اشاره کرده و اعالم کرد‪ :‬پرونده تعاونی برق استان تهران با نزدیک به ‪ ۱۲‬هزار شاکی که از ‪ ۱۱‬سال‬ ‫پیش در جریان بوده‪ ،‬با صدور رای قطعی در روزهای اخیر به نتیجه رسیده است‪ .‬اقای حشمتی همچنین‬ ‫از تعیین وقت برای برگزاری دادگاه پرونده عظیم خودرو به عنوان یکی از پرونده های پر شاکی در روز ‪۲۰‬‬ ‫اسفند خبر داد که رئیس دستگاه قضا با تقدیر از تالش های دادگستری استان تهران برای رسیدگی فوری‬ ‫مکرر‬ ‫و به نتیجه رساندن پرونده های پر شاکی با وجود شرایط خاص کشور‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از علل مراجعات ّ‬ ‫به دستگاه قضا و مسئوالن قوه قضائیه‪ ،‬درخواست برای رسیدگی به پرونده های معوقه و پر شاکی است که‬ ‫اهتمام همکاران ما به این پرونده ها گره از کار بسیاری از مردم می گشاید‪ .‬ایت‪‎‬اهلل رئیسی همچنین در این‬ ‫جلسه‪ ،‬به مرکز فناوری و امار قوه قضائیه دستور داد با استفاده حداکثری از فناوری و سامانه های برخط‪،‬‬ ‫حضور مراجعین به دســتگاه قضائی را به حداقل برساند و در ادامه متذکر شد‪ :‬به کارگیری برخی ابتکار‬ ‫عمل ها در شرایط خاص است که می تواند کشور و دستگاه قضائی را از تنگناها عبور دهد‪ .‬همچنین مقرر‬ ‫شد در جلسات اتی دکتر زارع پور رئیس مرکز فناوری و امار قوه قضائیه گزارشی از تمهیدات ویژه قوه‬ ‫قضائیه برای کاهش مراجعه حضوری مردم به دفاتر خدمات الکترونیک قضائی و محاکم با تکمیل «طرح‬ ‫خودکاربری» ارائه کند‪ .‬رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به حوادث و درگیری های‬ ‫تلخ و خونبار هند‪ ،‬از دولت هند خواست به افراط گراها مجال ندهند دست به کشتار و جنایت بزنند چرا‬ ‫که نتیجه ان بحرانی تر شدن وضعیت منطقه خواهد بود‪.‬‬ ‫ایت‪‎‬اهلل رئیسی گفت‪ :‬امروز شاهد جنایات هولناکی علیه امت اسالم هستیم که عوامل افراطی چون داعش‬ ‫و گروه های مورد حمایت امریکا و صهیونیست ها انجام می دهند و زخمی بر پیکر مردم منطقه وارد شده‬ ‫که در سایه افراط‪‎‬گرایی و قتل و غارت و ویران کردن خانه های مردم به وجود امده است‪ .‬رئیس قوه قضائیه‬ ‫با اشاره به ردپای انگلیس در حوادث خونبار تاریخی در هند اظهار داشت‪ :‬اگر حوادث تاریخی را به دقت‬ ‫ریشه‪‎‬یابی کنیم دست پلید انگلیس در انها مشاهده می شود که همواره دنبال اختالف‪‎‬افکنی بوده اند‪ .‬االن‬ ‫هم بالفاصله بعد از سفر ترامپ به این کشور می بینیم که این درگیری ها شکل گرفته است‪.‬‬ ‫ایت‪‎‬اهلل رئیسی خاطرنشان کرد‪ :‬دولت‪‎‬مردان هند باید به تحلیل های امروز امریکایی ها برای ایجاد اختالف‬ ‫و درگیری بین مردم این کشور دقت کنند و مراقب باشند جریانات افراطی در هند میدان پیدا نکنند و از‬ ‫ت را مجازات کنند و اجازه ندهند نسبت‬ ‫مسببان و عامالن این جنایا ‪‎‬‬ ‫دستگاه قضائی هند هم می خواهیم که ّ‬ ‫به جان و مال مظلومان تعرض شود‪ .‬ایت‪‎‬اهلل رئیسی با انتقاد از سکوت مجامع مدعی حقوق بشر در برابر‬ ‫جنایاتی که در هند در جریان است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬سکوت مدعیان حقوق انسان در برابر حوادث تلخ هند‪،‬‬ ‫اثبات می کند انها بیش از ان که دنبال احقاق حقوق انسان ها باشند‪ ،‬دنبال فضای سیاسی و عامل دست‬ ‫مستکبرین هستند‪ .‬رئیس قوه قضائیه در پایان سخنانش با تسلیت درگذشت دو تن از همکاران دستگاه‬ ‫قضائی و تقدیر از خدمات انها تاکید کرد‪ :‬در شرایط مناسب از تالش های صادقانه حجت االسالم خلفی و‬ ‫دکتر تویسرکانی در دوران همکاری شان با دستگاه قضائی قدردانی خواهد شد‪.‬‬ ‫الریجانی در جمع خبرنگاران‪:‬‬ ‫تبعیت از تصمیمات ستاد کرونا طبق مصوبه‬ ‫شورای عالی امنیت الزامی است‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این ســفرها عالوه بــر ان که میزان درگیری خود‬ ‫مردم را بســیار افزایش می دهد‪ ،‬باعث تغییر جنس این ویروس‬ ‫در سفرهای بین استانی خواهد شد و به همین دلیل نحوه مبارزه‬ ‫با ان را دشــوار می کند‪ .‬رئیس مجلس شــورای اسالمی در ادامه‬ ‫گفت‪ :‬از موارد مورد تاکید که در خصوص ان وزارت کشور باید از‬ ‫تصمیمات ستاد مبارزه با کرونا حمایت کند‪ ،‬موضوع سفرها بود‪.‬‬ ‫رئیس مجلس شــورای اسالمی درباره تامین نیازهای مردم مانند‬ ‫ماسک و لباس های پرستاران و پزشکان‪ ،‬افزود‪ :‬در کمترین زمان‬ ‫ممکن می بایست نســبت به تولید این اقالم اقدام شود و حتی با‬ ‫استفاده از گروه های جهادی‪ ،‬نیازهایی همچون ماسک تامین گردد‬ ‫و وزارت خارجه نیز با استفاده از ظرفیت ایرانیان خارج از کشور در‬ ‫این عرصه به کمک بیاید‪ .‬الریجانی در ادامه توضیح داد‪ :‬مهمترین‬ ‫نیازها در این عرصه نیاز کادر درمانی چه از نظر مالی و چه از حیث‬ ‫تامین پروژه ها به صورت ارزی و ریالی اســت که سازمان برنامه و‬ ‫بودجه باید در این خصوص ورود کند و در صورتی که ستاد ملی‬ ‫مبارزه با کرونا تشــخیص دهد‪ ،‬این تصمیم قابل طرح در جلسه‬ ‫سران قواست‪ .‬رئیس مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬تصمیم مهم تر‬ ‫در این موضوع ان است که رئیس جمهور یک شورای پشتیبانی‬ ‫برای حمایت از تصمیمات ستاد ملی مبارزه با کرونا تشکیل دهد‬ ‫که مستقیماً اداره شود و همه بخش های کشور همکاری الزم را با‬ ‫ان داشته باشند‪ .‬الریجانی با بیان این که در حال حاضر‪ ،‬نیروهای‬ ‫مسلح همکاری های الزم را با ستاد مبارزه با کرونا دارند‪ ،‬افزود‪ :‬این‬ ‫نیروها در حمایت از تصمیمات ســتاد ملی مبارزه با کرونا نیز به‬ ‫کمک خواهند امد‪ .‬وی همچنین درباره نقش مجلس در موضوع‬ ‫مبارزه با کرونا‪ ،‬گفت‪ :‬در جلسه امروز مجلس هم اعضای کمیسیون‬ ‫بهداشت و درمان و هم تعداد دیگری از نمایندگان حضور داشتند و‬ ‫مقرر شد تصمیمات ماخوذه محقق شود‪ ،‬از جمله برخی پیشنهادها‬ ‫با محوریت پاداش و بیمه کادر درمانی به صورت ویژه منظور گردد‬ ‫و یا افراد اســیب دیده جز ایثارگران لحاظ شــوند و در این گونه‬ ‫زمینه ها تدبیر الزم صورت گیرد‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫احتمال برگزاری دور دوم انتخابات مجلس در شهریور ‪۹۹‬‬ ‫چهارشنبه‪ 21‬اسفند‪ 1398‬سال دوم شماره‪244‬‬ ‫خبر‬ ‫‪3‬‬ ‫اکونومیست تجویز کرد‬ ‫نسخه درمان کرونا‬ ‫هفته نامه اکونومیســت سرمقاله و طرح روی جلد خود‬ ‫را به نحوه امادگی دولت ها برای شیوع جهانی ویروس‬ ‫(کووید‪ )۱۹-‬اختصاص داده است‪ .‬این بیماری واگیردار‬ ‫می تواند منجر به بروز یک بحران اقتصادی و ســامت‬ ‫شــود که در هر دو مورد نیازی جدی به بهبود وضعیت‬ ‫احساس می شــود‪ .‬بیماری مزبور با گذشت بیش از‪۵۰‬‬ ‫هفته به ‪ ۸۵‬کشور سرایت کرده است که در نتیجه ان‬ ‫‪ ۹۵‬هــزار نفر مبتال و بیش از ســه هزار و ‪ ۲۰۰‬قربانی‬ ‫برجای گذاشته اســت‪ .‬با این حال تحلیل اکونومیست‬ ‫براساس الگوهای سفر به چین یا از چین به کشورهای‬ ‫دیگر نشــان می دهد که بســیاری از کشــورها با نرخ‬ ‫ابتالی ده ها هــزار نفر به کوویــد‪ ،۱۹-‬همزمان موارد‬ ‫ابتالی بیشتری را در خود دارند که به طور رسمی ثبت‬ ‫نشــده اند‪ .‬ایران‪ ،‬کره جنوبی و ایتالیا اکنون با بیشترین‬ ‫مبتالیان به کرونا بعد از چین قرار دارند‪ .‬ایاالت متحده‬ ‫نیــز چند مورد از ابتال به کرونا را تایید کرده اســت و‬ ‫امکان دارد در اســتانه اغاز شیوع قرار داشته باشد‪ .‬هر‬ ‫جا کوویــد‪ ۱۹-‬در ان گام بگذارد‪ ،‬برای مهار و کنترل‬ ‫ان به افرادی بیش از پزشکان و داروسازان نیاز خواهد‬ ‫بود‪ .‬در واقع برای حفاظت از مردم و شــرکت ها نیاز به‬ ‫تالش های منسجمی در میان تمامی ارکان دولت وجود‬ ‫دارد تا مانع از شکستن زنجیره تامین کاال و قطعات شود‪.‬‬ ‫این نشریه انگلیسی نوشت‪ :‬نخستین ماموریت دولت ها‬ ‫باید ان باشــد تا نیروی انسانی و منابع مالی الزم را در‬ ‫اختیار بیمارستان ها قرار دهند‪ .‬این هفته بانک جهانی و‬ ‫صندوق بین المللی پول ‪ ۶۲‬میلیارد دالر را برای کنترل‬ ‫کرونا اختصاص داده اند‪ .‬از اقدامات مهم دیگر ان است‬ ‫افرادی که برخی از نشــانه ها را از خود نشــان داده اند‬ ‫متقاعد به انجام تســت کرونا کرد تــا در مراحل اولیه‬ ‫بتوان شیوع ان را کنترل کرد‪ .‬این راهکار برای کشوری‬ ‫چون امریکا ضروری است چراکه هم اکنون ‪ ۲۸‬میلیون‬ ‫نفر فاقد بیمه ســامت هستند‪ .‬به عالوه در صورتی که‬ ‫افراد تنها نشــانه های خفیــف را از خود بروز دهند که‬ ‫البته برای ‪ ۸۰‬درصد مبتالیان این گونه است‪ ،‬بهتر است‬ ‫خود را در منازل خود قرنطینه کنند‪ .‬راهکار دیگر یعنی‬ ‫پرداخت کمک هزینه به افرادی که باید در منازل خود‬ ‫بمانند بســیار ضروری است چراکه برخی نمی توانند به‬ ‫دلیل مشــکالت اقتصادی در محل کار حاضر نشــوند‪.‬‬ ‫ن شــیوع‬ ‫نتایج یک مطالعه نشــان می دهد که در زما ‬ ‫انفلوانزا در امریکا‪ ،‬پرداخت کمک هزینه ها یا دستمزد‬ ‫ت توانسته شیوع بیماری را در این کشور‬ ‫در قالب ماموری ‬ ‫تا ‪ ۴۰‬درصد کاهش دهد‪.‬این نوع پرداخت ها همچنین‬ ‫کمک می کند تا افت چشمگیری که در زمان همه گیری‬ ‫بیماری برای تقاضا رخ می دهد نیز تعدیل شود‪ .‬بخش‬ ‫تولید و صنایع چین بــه پایین ترین رکود خود در ماه‬ ‫فوریه از ســال ‪ ۲۰۰۴‬تاکنون رسید‪ .‬به عالوه سازمان‬ ‫همکاری های اقتصادی و توسعه پیش بینی می کند که‬ ‫رشــد اقتصاد جهانی در سال ‪ ۲۰۲۰‬به پایین ترین حد‬ ‫خود از زمان بحران اقتصادی ‪ ۲۰۰۹‬برســد‪ .‬الگوهای‬ ‫اقتصادی دانشگاه ملی استرالیا نیز نشان از ان دارند که‬ ‫تولید ناخالص داخلــی اروپا و امریکا ‪ ۲‬درصد کمتر از‬ ‫پیش بینی ها خواهد بود‪ .‬فدرال رزرو در امریکا اقدام به‬ ‫کاهش نرخ بهره بانکی کرده است تا به این ترتیب بتوان‬ ‫بازارها را ارام کرد‪ .‬اما باید توجه داشت که اعطای اعتبار‬ ‫ارزان تر به مردم نمی تواند مانع بیمار شــدن انها شود‪.‬‬ ‫در واقع سیاســت های پولی نمی توانند مانع از شکستن‬ ‫زنجیره تامین کاال شوند‪.‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫عقبگرد دالر به کانال ‪ ۱۴‬هزار تومانی‬ ‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه‪ 21‬اسفند‪ 1398‬سال دوم شماره‪244‬‬ ‫دالر در صرافی های بانکی‪( ،‬سه شنبه) با افت ‪ ۲۵۰‬تومانی نسبت به اخرین روز معامالتی به نرخ ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۹۵۰‬تومان فروخته شد‪ .‬نرخ خرید هر دالر در ساعت ‪ ۱۳‬امروز در تابلوی صرافی های بانکی ‪۱۴‬‬ ‫هزار و ‪ ۸۵۰‬تومان و فروش ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۹۵۰‬تومان بود‪ .‬قیمت خرید هر یورو نیز ‪ ۱۶‬هزار و ‪ ۶۵۰‬تومان و نرخ فروش ان ‪ ۱۶‬هزار و ‪ ۷۵۰‬تومان شد‪ .‬میانگین بهای هر یورو در روز معامالتی گذشته در سامانه سنا‬ ‫‪ ۱۶‬هزار و ‪ ۷۰۷‬تومان و هر دالر ‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۱۰۶‬تومان بود‪ .‬همچنین در سامانه نیما در روز معامالتی گذشته هر حواله یورو ‪ ۱۵‬هزار و ‪ ۴۳۲‬تومان فروخته شد‪ ،‬حواله دالر نیز ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۶۹۶‬تومان به فروش‬ ‫رسید‪ .‬نرخ دالر در هفته های اخیر با جوسازی سفته بازان‪ ،‬به دلیل قرار گرفتن نام ایران در لیست سیاه‪ FATF‬و شیوع کرونا رو به افزایش گذاشته است‪ .‬به نظر کارشناسان‪ ،‬رشد اخیر قیمت دالر در هفته‬ ‫گذشته‪ ،‬تحت تاثیر عوامل روانی مرتبط با تصمیم ‪ FATF‬و شیوع ویروس کرونا بوده است و ریشه در عوامل واقعی اقتصادی ندارد‪ .‬رییس کل بانک مرکزی چندی پیش در صفحه اینستاگرام خود نوشت‪:‬‬ ‫نکات مطرح شده به نقل از من درخصوص نگرانی از هجوم نقدینگی به بازار ارز و غیره را تایید نکرده و تاکید می کنم بازار ارز با حضور و مدیریت بانک مرکزی‪ ،‬همچنان ریسک باالیی برای سرمایه گذاری دارد‪.‬‬ ‫داور مسابقه بین المللی عکس کار با اشاره به شرایط روز جامعه مطرح کرد‪:‬‬ ‫اخبار‬ ‫حمایت های دولتی جواب نداد؛‬ ‫خط پایان پیام رسان های داخلی!‬ ‫از حدود دو ســال پیش و همزمان با فیلترینگ تلگرام بود که‬ ‫زمزمه های جایگزینی پیام رسان های داخلی بیشتر و جدی تر به‬ ‫گوش رســید تا به عنوان جایگزین وارد بازار شــوند‪ .‬هر چند این‬ ‫پیام رسان ها با تبلیغات گســترده و حمایت های مختلف دولتی‬ ‫قرار بود جای تلگرام را در میان کاربران ایرانی بگیرند و حتی مدیر‬ ‫پیام رسان ســروش فروردین ماه ‪ ۹۷‬گفته بود که این پیام رسان‬ ‫با قابلیت های بیشــتر جای تلگرام را خواهد گرفت‪ ،‬اما با گذشت‬ ‫زمان مشخص شد که نه تنها فیلترینگ تلگرام نتوانست محبوبیت‬ ‫ان را در میان کاربران کمتر کند‪ ،‬بلکه با باال رفتن نســبی تعداد‬ ‫کاربران پیام رسان های داخلی هم بعضی مشکالت فنی بروز کردند‬ ‫تا همچنان برنده نهایی این رقابت تلگرام باشد‪.‬‬ ‫جالب است بدانید نظرسنجی ای که حدود‪ ۶‬ماه بعد از فیلترینگ‬ ‫تلگرام توسط مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران انجام شد‪ ،‬هم‬ ‫گواهی بود بر تایید این موضوع‪ .‬نتایج این نظرسنجی که در مهرماه‬ ‫سال ‪ ۹۷‬انجام شد‪ ،‬نشان داد که با وجود حمایت های مختلف از‬ ‫پیام رسان های داخلی و ترغیب مردم به استفاده از انها‪ ،‬همچنان‬ ‫اکثرکاربرانایرانیازتلگراماستفادهمی کردند‪.‬طبقایننظرسنجی‪،‬‬ ‫‪ ۶۲ /۵‬درصد از پاسخگویان اعالم کردند که قبل از فیلتر تلگرام از‬ ‫ان استفاده می کنند و در مهر ماه و با وجود فیلتر این پیام رسان‪،‬‬ ‫‪ ۴۷ /۳‬درصد از کل پاسخگویان اعالم کردند که همچنان از تلگرام‬ ‫استفاده می کنند‪ .‬نظرسنجی این مرکز در اسفند ماه سال ‪ ۹۷‬هم‬ ‫نشــان داد که ‪ ۷۱‬درصد جوانان ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۹‬ساله از تلگرام استفاده‬ ‫کرده و ان را به عنوان پیام رسان محبوب خودشان معرفی کرده اند‪.‬‬ ‫این درحالی بود که هزینه زیادی برای توسعه پیام رسان های داخلی‬ ‫مانند سروش انجام شده بود و در مواردی هم دولت برای ارائه بودجه‬ ‫بیشتر تحت فشار تبلیغاتی و رسانه ای قرار می گرفت‪ .‬حتی محمد‬ ‫سرافراز‪ ،‬رئیس پیشــین سازمان صداوسیما در مصاحبه ای که با‬ ‫روزنامه شرق انجام داده بود‪ ،‬گفت‪« :‬پروژه ای به عنوان «پیام رسان‬ ‫سروش» بود که اشکاالتی داشت و برنامه نویسی درستی نشده بود‬ ‫و پول ها به نام این پروژه‪ ،‬به کارکنان یک شــرکت ثالث پرداخت‬ ‫می شد! ما این گزارش ها را به دکتر حسینی‪ ،‬مدیر وقت بازرسی و‬ ‫حسابرسی و رئیس حراست سازمان دادیم که دقیق بررسی کنند‪».‬‬ ‫به این ترتیب و با توجه به تسهیالت گسترده ارائه شده برای توسعه‬ ‫این پیام رسان‪ ،‬نحوه توســعه و به مزایده گذاشتن این پیام رسان‬ ‫موردتوجه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫تغییرمدیریتوشایعهادغام‬ ‫با این همه اما نشانه های شکست پیام رسان سروش از مدت ها‬ ‫پیش هم قابل مشاهده بود‪ .‬درست یک سال پیش بود که مرتضی‬ ‫رحیمی‪ ،‬مدیرعامل پیام رسان سروش در مصاحبه ای از تصمیمش‬ ‫برای جذب ‪ ۱۰۰‬میلیون کاربر تا دو ســه سال اینده خبر داده و‬ ‫از عملکرد این پیام رســان دفاع کرده بود‪ .‬با این حال اما رحیمی‬ ‫در همین مصاحبه به اختالف مدیریتی در داخل این پیام رســان‬ ‫اشــاره کرده و گفته بود که در اواخر سال ‪ ۹۶‬تصمیم گرفته شد‬ ‫که شرکت جام جم از طرف صداوسیما جایگزین شرکت سروش‬ ‫رسانه به عنوان متولی پروژه پیام رسان سروش شود که تا ان زمان‬ ‫عمال نقشی به عنوان نماینده سازمان صداوسیما در اداره مجموعه‬ ‫سروش نداشت‪ .‬او در این مصاحبه گفت‪« :‬قرار شد که نمایندگان‬ ‫این شرکت بحث های رسانه ای و روابط عمومی را به عهده بگیرند‬ ‫و مدیریت مجموعه سروش هم به اقای سیدصالحی که نماینده‬ ‫صداوسیما بود‪ ،‬واگذار شود‪ .‬در ابتدای کار هماهنگی این دو تیم (تیم‬ ‫فنی از طرف بخش خصوصی و تیم مدیریتی‪-‬روابط عمومی به عنوان‬ ‫نماینده صداوسیما) انجام می شد‪ .‬اما بعد از مدتی اختالف نظرهای‬ ‫ی بین دو تیم به وجود امد‪ .‬این تفاوت دیدگاه ها بعد از مدتی‬ ‫جد ‬ ‫باعث جدایی این دو تیم و رفتن اقای ســیدصالحی از مدیریت‬ ‫سروش شد‪ .‬از تیر ماه (سال ‪ ،)۹۷‬من به عنوان مدیرعامل شرکت‬ ‫توســعه فناوری رسانه سروش معرفی شــدم و از ان به بعد تمام‬ ‫کارهای فنی و غیرفنی‪ ،‬توسط همین شرکت انجام می شود‪ ».‬این‬ ‫درحالی بود که یک ماه پیش از این مصاحبه‪ ،‬مدیران دو پیام رسان‬ ‫سروش و گپ در نشستی‪ ،‬زمینه های مشترک همکاری و راه های‬ ‫مختلف توسعه خدمات مشترک را بررســی کردند‪ .‬مدیران این‬ ‫پیام رسان ها در این نشست با تاکید بر توسعه پیام رسان های خود‪،‬‬ ‫ارائه خدمات مشترک مانند ایجاد فضای مشترک برای مدیریت‬ ‫کانال ها و استفاده از زیرساخت های مشترک برای ارسال و دریافت‬ ‫فایل را بررسی و امکان سنجی کردند‪ .‬این اتفاق باعث شد تا شایعات‬ ‫درباره احتمال ادغام این دو پیام رسان به شدت تقویت شود‪.‬‬ ‫حمایت هایدولتی‬ ‫با تمام اینها موضوع حمایت های مالی کالن از پیام رسان های داخلی‬ ‫باعث شده است تا عملکرد انها بیش از پیش زیر ذره بین قرار بگیرد‪.‬‬ ‫در تایید چنین حمایت هایی بود که حمید فتاحی‪ ،‬معاون وقت وزیر‬ ‫ارتباطات ابان ماه گذشته اعالم کرد‪« :‬برمبنای ارزیابی شاخص های‬ ‫فنی صورت گرفته از ســوی مرکز ملی فضای مجازی و با همکاری‬ ‫معاونت علمی ریاست جمهوری‪ ،‬مقرر شد که حمایت های ویژه وزارت‬ ‫ارتباطات از این پس‪ ،‬تنها از دو پیام رسان بومی «سروش» و «گپ»‬ ‫به عنوان دو پیام رســان ملی برتر صورت بگیرد‪ .‬این طور نیست که‬ ‫بخواهیم حمایت هایی را که تا حاال از پیام رســان های بومی دیگر‬ ‫داشته ایم‪ ،‬پس بگیریم؛ اما مطابق ابالغیه مرکز ملی فضای مجازی‪،‬‬ ‫از این پس حمایت های جدید با تمرکز بر دو پیام رســان «سروش»‬ ‫و «گپ» انجام خواهد گرفت‪ ».‬این درحالی است که مدیر پیام رسان‬ ‫سروش در خرداد ســال ‪ ۹۷‬بر لزوم اعطای وام ‪ ۵۰‬تا ‪ ۱۰۰‬میلیارد‬ ‫تومانی به پیام رســان هایی تاکید کرد که در ان زمان بیش از پنج‬ ‫میلیون نفر کاربر داشتند تا به این ترتیب مبلغ ان وام را صرف توسعه‬ ‫زیرساخت هایشانبکنند‪.‬ایندرحالیبودکهپیشازانمقاماتوزارت‬ ‫ارتباطات و شورای عالی فضای مجازی از اعطای وام‪ ۵‬میلیاردتومانی به‬ ‫پیام رسان های داخلی خبر داده بودند و مدیر پیام رسان سروش گفته‬ ‫بود که ان ‪ ۵‬میلیارد تومان را خرج هزینه پهنای باند کرده است‪.‬‬ ‫ثبت مشاغل بهداشتی در شرایط فعلی‬ ‫اسنادی ارزشمند برای ایندگان‬ ‫هنرمند‪ :‬در میان جشــنواره ها و مسابقاتی که در طول سال‬ ‫برگزار می شوند کمتر رویدادی است که شاید توجه خود را‬ ‫معطوف به کار به عنوان یک موضوع و دغدغه مهم اجتماعی‬ ‫کرده باشد‪ .‬موضوعی که می تواند از دریچه حوزه فرهنگ و‬ ‫هنر و نگاه تیزبین هنرمند ابعاد ان هر چه بهتر شکافته شود‬ ‫و به برنامه ریزان و مدیران مربوط نقشــه راه دهد‪ .‬مشاغلی‬ ‫که خیلی از ان هــا در روزگاری که تاکید به کارافرینی‪ ،‬نقل‬ ‫محفل بســیاری از مسئوالن است‪ ،‬می تواند با نمایش خیلی‬ ‫از این شغل ها توسط هنرمندان؛ ایده هایی را در ذهن مردم‬ ‫جرقه بزند که مسیر زندگی شان را عوض کند‪ .‬با توجه به این‬ ‫موضوع مهم اجتماعی و کوشش عکاسان در نمایش واقعیت ها‬ ‫و اگاهی بخشی به جامعه در ارتباط با کار نخستین مسابقه‬ ‫بین المللی عکس کار ایران به همت مرکز کار ایران فراخوان‬ ‫خود را منتشر کرد‪ .‬برای بررسی ابعاد هر چه بهتر این موضوع‬ ‫به سراغ افشین شاهرودی از اعضای شورای سیاستگذاری‬ ‫و داور این مسابقه رفتیم تا دررابطه با رویکردهای مسابقه و‬ ‫هدفگذاری ان بیشتراشنا شویم‪:‬‬ ‫افشین شاهرودی‪ ،‬موضوع کار را یکی از موضوعات روز جامعه دانست‬ ‫که باید نگاه حوزه فرهنگی و هنر بیش از این بر روی ان متمرکز شود‬ ‫و گفت‪ :‬در کشوری که روز به روز بسیاری از این مشاغل رو به نابودی‬ ‫هستند و امنیت شغلی که یکی از موارد مد نظر صاحبان مشاغل است‬ ‫در معرض خطر است‪ ،‬چطور می توان ساکت نشست و فقط در مقام‬ ‫صحبت به ان پرداخت‪ .‬به نظرم در این مسابقه و رویدادهای دیگری‬ ‫که امیدوار هستم بیشتر از ان شاهد رویش ان باشیم باید عکاسان با‬ ‫نگاه جدی و یک کار متفکرانه این زنگ خطر را به مسئوالن مربوطه‬ ‫بدهند که توجه بیشتری به مقوله کار داشته باشند‪ .‬در شرایط فعلی‬ ‫و با انتشــار ویروس کرونا که در جامعه ما پیش امده است‪ ،‬خیلی از‬ ‫مشاغل رو به تعطیلی گذاشــته اند و این نکات باید از نگاه ریز بین‬ ‫عکاسان دور نماند و با خالقیت ان ها را نشان دهند‪ .‬امیدوارم در این‬ ‫موقعیت خطیرمسئوالن دلسوزانه به ان توجه کرده و راه چاره ای هم‬ ‫برای این موضوع بیابند‪.‬‬ ‫عضو شــورای سیاستگذاری مســابقه بین المللی عکس کار ایران‪،‬‬ ‫هدفگذاری در انتخاب موضوع این مســابقه را منطبق با یک رویکرد‬ ‫علمی توصیف کرد و اظهار داشت‪ :‬بارها در جشنواره ها و مسابقه های‬ ‫دیگری که برگزارمی شود شاهدیم که عزیزان عکاس با توجه به عناوین‬ ‫موضوعات فراخوان به سراغ ارشیو خود رفته تا عکسی متناسب با ان‬ ‫موضوع را انتخاب و ارسال کنند‪ .‬این برای ‪,‬عکاسی ما اسیب به شمار‬ ‫می رود‪ .‬دراین مسابقه اعضای سیاستگذاری متفق القول بر رویکردی‬ ‫علمی در انتخاب عناوین و موضوعات تاکید داشــتند که جریان این‬ ‫مسابقه در مسیری پیش برود که ابعاد هر چه بهتر کار را به درستی‬ ‫و بدون مراجعه به ارشیوهای موجود نمایش دهد‪ .‬انتظار می رود که‬ ‫عکاسان هم با مطالعه و تفکر‪ ،‬دقت و صرف وقت الزم و کافی به تولید‬ ‫اثار جدید در ارتباط با این موضوع بپردازند‪.‬‬ ‫عضو هیئت مدیره انجمن عکاسان ایران‪ ،‬پرهیز از پرداختن به مشاغل‬ ‫کاذب توسط عکاسان را یکی از موارد حساس در انتخاب اثار دانست‬ ‫و متذکر شد‪ :‬نگاه علمی و همراه با رویکرد جدید به کار که در قالب‬ ‫کار افرینی و یا مشــاغل دیگری که فارغ از نگاه رایج جامعه تفسیر‬ ‫می شود‪ ،‬مد نظر ما است‪ .‬قبل از تدوین ائین نامه به تعاریف پذیرفته‬ ‫شده بین المللی که از کار شده است‪ ،‬مراجعه کردیم و تالش خودمان‬ ‫را کردیم تا مخاطبان این رویداد را به سوی یک نگاه متفکرانه نسبت‬ ‫به کار که بنیان روابط اجتماعی بر ان استوار است‪ ،‬سوق دهیم‪.‬‬ ‫وی به تفاوت و تمایز قائل شدن میان جشنواره و مسابقه اشاره کرد‬ ‫و گفت‪ :‬نگاه اشــتباهی که در سال های اخیر مرسوم شده‪ ،‬این است‬ ‫که هر رویدادی را می خواهند به عنوان جشــنواره معرفی کنند‪ .‬در‬ ‫حالیکه علی االصول جشنواره رویدادی است که از یک رشته هنری‬ ‫فراتر رفته و مجموعه ای از هنرها را در خود جای می دهد‪ .‬با این نگاه‬ ‫در جلســات شورای سیاستگذاری این رویداد به این نتیجه رسیدیم‬ ‫که بهتر است‪ ،‬عنوان مسابقه را که معرف نگاه تخصصی تری به این‬ ‫موضوع است در فراخوان خود در نظر بگیریم و ان را به شکلی منتشر‬ ‫کنیم که عکاسان را مجبور به تولید اثارجدید نماید‬ ‫شاهرودی‪ ،‬مسابقات عکاسی را ازاین منظر که اگر که با هدف کمک‬ ‫به توسعۀ عکاسی و ارتقای ســواد عکاسان و دیده شدن اثار ان ها‬ ‫برگزار شوند؛ مفید توصیف کرد و خاطرنشان ساخت‪ :‬فضای چنین‬ ‫رویدادهایی با ایجاد فضای مناســب برای رقابت های سالم می تواند‬ ‫باعث رشــد عکاسان شود‪ .‬ما در شــورای سیاستگذاری بر همین‬ ‫اساس کوشــیدیم تا فراخوانی مفید و کاربردی را برای نیل به این‬ ‫هدف تهیه کنیم‪.‬‬ ‫این پیشکسوت عکاســی در پاسخ به این ســوال که چندین سال‬ ‫است‪ ،‬شاهد کاهش مسابقات هدفمند عکاسی هستیم‪ ،‬این طور بیان‬ ‫داشــت‪ :‬در سال های اخیرتعداد چنین رویدادهایی با کم توجهی به‬ ‫جنبه های کیفی بیشتر به جنبه های کمی اهمیت می دهند‪.‬بسیاری‬ ‫از این رویدادها یا مسابقات بیشتر جنبه مناسبتی و حتی فرمایشی‬ ‫داشــته ودارد‪ .‬افراد غیرمتخصص در اجــرای چنین رویدادهایی به‬ ‫شدت به کیفیت انها لطمه زده است‪ .‬این رویدادها که بیشتر عناویت‬ ‫جشنواره و سوگواره را یدک می کشند عمدتا بدون اینکه هدف تعریف‬ ‫شده ای را دنبال و تاثیر اجتماعی مفیدی برای ما داشته باشد‪ ،‬به درد‬ ‫عکاســی نخورده و نمی خورد‪ .‬تنها فایده انها این بوده که توانســته‬ ‫بیالن کاری بعضی از مدیران و روسا را پرکرده و هزینه کردهای انان‬ ‫را توضیح داده است‪ .‬و جالب است که بیشتر انها هم یا توسط ادارات‬ ‫و تشکیالت دولتی و تحت نظارت مدیرانی که دغدغه عکاسی‪ ،‬هنر و‬ ‫فرهنگ ندارند برگزار شده و یا با بودجه انها برنامه ریزی و اجرا ان به‬ ‫عهده موسسات وافراد ثالث واگذار می گردد‪ .‬وقتی چنین رویدادهایی‬ ‫خود مسلط به موضوع نیستند و دغدغه این کار را هم ندارند نمی توان‬ ‫انتظار اثر گذاری مفید را از ان ها داشت‪ .‬نتیجه این این عملکرد طی‬ ‫این سالها چنین شد که از یک سو عکاسان از این رویدادها دل بریده‬ ‫و باعث کمرنگ شــدن انها شدند و از سوی دیگر با تعویض مدیران‬ ‫و تغییر برنامه ریزی ها این جشــنواره ها و سوگواره ها هم یکی یکی‬ ‫تعطیل شدند و می شوند‪.‬‬ ‫شــاهرودی در خصوص نمایش اثار منتخب در نمایشگاه پایانی این‬ ‫مســابقه و این که چقدر باید این موضوع جدی گرفته شــود‪ ،‬بیان‬ ‫داشت‪ :‬هدف شورای سیاستگذاری این مسابقه بر این است که بتواند‬ ‫نــگاه متفاوت و تازه ای را به موضــوع کار جلب کند و قطعا اگر این‬ ‫طور باشــد برای نتیجه گیری بهتر باید دامنــۀ ارائه عکس ها را در‬ ‫حیطه بزرگ تری ببینیم و باید به این فکر باشیم که حیطه نمایش‬ ‫را گسترده تر کنیم تا نگاه جامعه به این مقوله بیشتر معطوف شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬امروزه تحت تاثیر اینترنت و شــبکه های اجتماعی‬ ‫شرایط نمایش عوض شده است و نمی توان پافشاری کنیم که تنها‬ ‫نمایشــگاه واقعی و رودر رو خوب است‪ .‬بنظر من در شرایط فعلی‬ ‫باید ترکیبی از این دو شــیوه نمایش را در نظر گرفت و اثار را از‬ ‫هــر دو طریق به نمایــش دراورد‪ .‬نباید این واقعیت را از نظر دور‬ ‫داشت که امروزه تعداد مخاطبان در فضاهای مجازی بسیار بسیار‬ ‫بیشــتر از مخاطبان نمایشــگاه ها در گالری ها و حتی رسانه های‬ ‫مکتوب است‪.‬‬ ‫این عضو تیم داوری مســابقه عکس کار در پاســخ به این سوال که‬ ‫مصادف شدن این روزها با شیوع ویروس کرونا و برجسته شدن بعضی‬ ‫از مشاغل مانند پزشکان و پرستاران چقدر می تواند در اولویت بندی‬ ‫انتخاب کار داوران این رویداد تاثیر گذار باشد‪ ،‬گفت‪ :‬زندگی اجتماعی‬ ‫تحت تاثیر موضوعات روز جامعه اســت‪ .‬در فراخوان مسابقه مشاغل‬ ‫درمانی و بهداشت بعنوان یکی از موضوعات مورد نظر ذکر شده است‪.‬‬ ‫در شــرایط فعلی کا ِر این قشر اجتماعی بسیار برجسته تر از شرایط‬ ‫عادی شــده و مورد توجه زیادی قرار دارد‪ .‬این یک اتفاق تاریخی و‬ ‫بزرگ در شرایط اجتماعی امروز است و عکس هایی هم که این شرایط‬ ‫را به درســتی تصویر کنند‪ ،‬برای ایندگان اسناد با ارزشی از وضعیت‬ ‫دشوار امروز محسوب خواهد شد‪ .‬بنابراین عکس هایی که به در این‬ ‫شرایط به این موضوع بپردازند با شرط توفیق در اجرای عکاسانه طبعا‬ ‫از نظر داوران دور نخواهد ماند‪.‬‬ ‫این پیشکسوت عکاسی انتخاب شدن اثار در یک مسابقه یا جشنواره‬ ‫را تنها مالک برتری ان اثر ندانســت و گفت‪ :‬داوری بیشتر یک امر‬ ‫ســلیقه ای است و یک اثر می تواند از نگاه افراد مختلف‪ ،‬قضاوت های‬ ‫متفاوتی را در پی داشته باشد‪ .‬نمی توان و نباید تصور کرد که اگر اثری‬ ‫در یک مسابقه پذیرفته نشد‪ ،‬ان اثر‪ ،‬اثر بدی است‪ .‬داوری متکی ست‬ ‫بر نگاه‪ ،‬اندیشــه‪ ،‬شعور و دانش انسان‪ .‬افراد مختلف هیچگاه در این‬ ‫موارد باهم برابر نیستند‪.‬‬ ‫گفتنی است؛ بر پایه تقویم مسابقه بین المللی عکس کار ایران؛ اخرین‬ ‫مهلت ارســال اثار‪ 15 ،‬فروردین ماه ‪ 1399‬اســت‪ .‬هنرمندان برای‬ ‫اطالع دقیق از قوانین شــرکت‪ ،‬ثبت نام و ارسال عکس می توانند به‬ ‫پایگاه اینترنتی مسابقه به نشانی ‪www.jobcenter.ir/festival‬‬ ‫مراجعه نمایند‪.‬‬ ‫طرح ملی پرداخت با کد‪ QR‬برای مقابله با ویروس کرونا عملیاتی می شود‬ ‫داوود محمدبیگــی‪ ،‬مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با اشــاره به اجرای طرح هم پذیرندگی‬ ‫پرداخت مبتنی بر کدهای ‪ QR‬توســط بانک مرکزی برای افزایش ســامت در تراکنش های پرداخت‬ ‫الکترونیک گفت‪ :‬کیف پول الکترونیک از موضوعات کلیدی در حوزه پرداخت کشور به شمار می رود که‬ ‫با توجه به شیوع ویروس کرونا در کشور و لزوم رعایت نکات بهداشتی در عملیات های پرداخت‪ ،‬جلسات‬ ‫فشرده ای برای نهایی سازی الگوهای پرداخت از طریق کیف پول مبتنی بر کدهای ‪ QR‬برگزار شد‪ .‬بر‬ ‫همین اساس هماهنگی الزم با وزارت بهداشت و سازمان فناوری اطالعات صورت گرفت تا طرح پرداخت‬ ‫مبتنی بر ‪ QR‬هر چه سریع تر اجرایی شود و مشتریان بتوانند بدون استفاده از کارت بانکی با تلفن همراه‬ ‫و اسکن کردن یک بارکد‪ ،‬پرداخت های خود را انجام دهند که با توجه به عدم نیاز به استفاده از دستگاه‬ ‫کارتخوان و کارت بانکی نکات بهداشــتی برای حفظ سالمت شهروندان رعایت می شود‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫طرح پذیرندگی جامع بارکدهای پرداخت از سوی بانک مرکزی به زودی اجرایی خواهد شد و الزم نیست‬ ‫تا نرم افزار پرداخت و کیف پول مشتریان برای پرداخت با ‪ QR‬صرفا مطابق با شرکت پرداخت الکترونیک‬ ‫ارائه دهنده کارت خوان باشــد‪ ،‬بلکه مشتریان می توانند با اسکن کردن بارکد قرار گرفته در هر کدام از‬ ‫شرکت های پرداخت الکترونیک در فروشگاه ها و پایانه های فروشگاهی از طریق تلفن همراه و هر کدام از‬ ‫نرم افزارهای پرداخت ساز (نرم افزارهای موبایلی شرکت های پرداخت الکترونیک) عملیات پرداخت را بدون‬ ‫تماس با کارت بانکی و کارت خوان با وارد کردن مبلغ و رمز کارت انجام دهند که امنیت و سالمت باالتری‬ ‫نسبت به پرداخت با کارت بانکی دارد‪ .‬مدیر اداره نظام های پرداخت بانک مرکزی با اشاره به چالش های‬ ‫طــرح پذیرندگی جامع و یکپارچه پرداخت مبتنی بر کدهای ‪ QR‬گفت‪ :‬یکی از چالش های اصلی در‬ ‫طرح ایجاد بستر واحد برای پرداخت مبتنی بر کدهای ‪ QR‬بحث یکسان سازی بارکدها و قابلیت پذیرش‬ ‫بارکدهای مختلف توسط اپلیکیشن های فعال در حوزه پرداخت است؛ در حقیقت اجرای این طرح نیاز‬ ‫به پیاده سازی استاندارد یکسانی در تمام شبکه پرداخت دارد که تمامی شرکت های پرداخت الکترونیک‬ ‫ت‪‎‬های فنی ایجاد شود که در مرحله اماده سازی نهایی‬ ‫نیز از ان پیروی کنند‪ .‬از سویی دیگر باید زیرساخ ‬ ‫بوده و انتظار بر این است که با توجه به تعامل بانک مرکزی با شرکت های ‪ PSP‬و شاپرک‪ ،‬این طرح ملی‬ ‫در روزهای اینده عملیاتی شود که تماس مشتری و پذیرنده را با کارت بانکی و پایانه فروشگاهی کاهش‬ ‫می دهد و در شرایط فعلی تاثیر زیادی در سالمت خواهد داشت‪.‬‬ ‫وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی در نامه ای که قید «انی ‪ -‬حائز اهمیت» روی ان ثبت شده است‪ ،‬دستو ِر تعطیلی موزه ها‪ ،‬کاخ موزه ها و اماکن تاریخی و فرهنگی در‬ ‫تعطیالت نوروز ‪ ۹۹‬را صادر کرد‪ .‬بر اساس نامه ای که رسیده است‪ ،‬علی اصغر مونسان در این نام ه که (سه شنبه‪ ۲۰ ،‬اسفند) خطاب به خیاطیان ‪ -‬مدیر توسعه مدیریت وزارتخانه میراث‬ ‫فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی ‪ -‬نوشته‪ ،‬دربار ه فعالیت موزه ها و بناهای تاریخی تا قبل از نوروز و همچنین در نوروز ‪ ۹۹‬دستور صادر کرده است‪ .‬در این نامه امده است که «تا‬ ‫تصمیم گیری دولت محترم و ستاد ملی مبارزه با کرونا در خصوص اماکن دولتی‪ ،‬ساعت کاری موزه ها و اماکن تاریخی – فرهنگی به حداقل ساعت کار قانونی کاهش یابد‪ .‬ضمنا موزه ها‪،‬‬ ‫کاخ موزه ها و اماکن تاریخی و فرهنگی در ایام تعطیالت رسمی نوروز تعطیل اعالم می شوند‪».‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫همه موزه های کشور در نوروز تعطیل هستند‬ ‫چهارشنبه‪ 21‬اسفند‪ 1398‬سال دوم شماره‪244‬‬ ‫‪5‬‬ ‫یادداشت‬ ‫نمایشگاه های مد و لباس‬ ‫حلقه وصل مخاطبان‬ ‫و فعاالن مد و لباس‬ ‫سیده مرضیه شفاپور‬ ‫دبیر کارگروه ساماندهی مد و لباس کشور|‬ ‫در روزهای‬ ‫خانه نشینی‬ ‫چه فیلم هایی را‬ ‫تماشاکنیم؟‬ ‫وجود محتواهای فراوان در رسانه های تصویری و سایت های دانلود فیلم و سریال‪ ،‬ضرورت شناختن فیلم ها و‬ ‫سریال های خوب و سالم را ایجاب می کند‪ .‬در روزهایی که باید در خانه ماند و به تماشای فیلم هاو سریال های‬ ‫‪VOD‬ها و شــبکه نمایش خانگی نشســت‪ ،‬محتواهای گوناگونی وجود دارد که همه انها را مخاطبین‬ ‫نمی شناسند و شاید میان انها به مواردی برخورد کنند که یا چندان جذاب نباشند و یا از محتوای سالمی‬ ‫برخوردار نباشند و در این صورت ماندن در خانه نیز می تواند تهدیدامیز باشد‪ .‬در گزارش زیر به معرفی‬ ‫فیلم ها‪ ،‬سریال ها و انیمیشن های خوبی که در فضای مجازی و رسانه های تصویری وجود دارد پرداخته ایم تا‬ ‫با خیال راحت خانواده های ایرانی فیلم و سریال خوب تماشا کنند‪ ،‬همراه ما باشید‪.‬‬ ‫‪ -1‬زنان کوچک‬ ‫حتماً کارتون این رمان قدیمی را که سال ها قبل از تلویزیون پخش شد به خاطر دارید‪ ،‬داستان دخترانی در خانواده ای‬ ‫گرم و صمیمی که منتظر برگشتن پدرشان از جنگند و در خانه با یکدیگر با نمایش و داستان خوانی و دورهمی و مبارزه با‬ ‫مشکالت روزهای خود را سپری می کنند‪ .‬حاال این کارتون خاطره انگیز یک بار دیگر تبدیل به فیلمی شد که به تازگی وارد‬ ‫‪VOD‬ها شده است و می توانید ان را کنار هم تماشا کنید و ببینید که می توان در چنین روزهایی در خانه هم اوقات‬ ‫خوبی را سپری کرد‪ .‬دختران نوجوان و جوان شما حتماً از دیدن این فیلم لذت خواهند برد‪.‬‬ ‫‪ -2‬چاقوهای بیرون از غالف‬ ‫اگر عاشق فیلم های کاراگاهی مانند پوارو و شرلوک هولمزید می توانید با دیدن این فیلم معمایی و پلیسی فضای جذاب‬ ‫حل یک معمای خانوادگی را تجربه کنید‪ ،‬خانه ای بزرگ و عیانی که پدربزرگ ثروتمند ان به طور مرموزی به قتل رسیده‬ ‫است‪ ،‬مناسب نوجوانان و جوانان‪.‬‬ ‫‪ -3‬راه میانه‬ ‫فیلم های جنگ جهانی ان هم در نبرد زمین و هوا برای عالقه مندان فیلم های حماسی و جنگی همیشه جذاب بوده است‪.‬‬ ‫این بار فیلمی دیگر در این فضا با عنوان راه میانه با خلق صحنه های چشمگیر می تواند بیانگر دفاع از کشور و مردم در‬ ‫روزهای جنگ و نبرد باشد‪ .‬این فیلم را از دست ندهید‪ .‬این فیلم برای مردهای خانواده خاطره خواهد شد‪.‬‬ ‫‪ -4‬انیمیشن دامبو‬ ‫حتماً بسیاری از ما کارتون قدیمی بامبو را یادمان است‪ ،‬انیمیشنی که در ان فیل بامزه کوچولویی با گوش های بزرگش‬ ‫می تواند پرواز کند اما در ابتدای مســیر از پرواز ترس دارد‪ .‬اما بعد از فراز و فرودهایی باالخره تصمیم جدی برای پرواز‬ ‫می گیرد‪ .‬این کارتون قدیمی به تازگی بار دیگر با کیفیت باال ساخته و اکران شد‪ .‬این انیمیشن زیبا را بچه ها می توانند‬ ‫به راحتی تماشا کنند‪.‬‬ ‫‪ -5‬شاه کش‬ ‫فیلم های ایرانی تریلر و جنایی با تم دلهره اور ان هم در کوه های برفی و طوفان‪ ،‬فضایی را خلق می کند که برای دوستداران‬ ‫جدی سینما مطلوب است‪ .‬شاه کش بازیگرانی دارد که کمتر در این فضا فیلم بازی کرده اند مانند مجید صالحی که بیشتر‬ ‫فیلم های کمدی بازی می کند اما این بار فیلم جنایی را با نقش پلیس بازی می کند‪ .‬شاه کش دومین فیلم امیرخانی است‬ ‫که برای خانواده ها بدون بچه ها مناسب است‪.‬‬ ‫‪ -6‬مستند سقوط ‪64‬‬ ‫اگر به مستند عالقه دارید و دوست دارید که در فضای تاریخ معاصر فیلم مستند تماشا کنید‪ ،‬مستند سقوط ‪ 64‬را از‬ ‫دست ندهید‪ .‬ماجرای سقوط هواپیمای جمهوری اسالمی ایران با جمعی از سران ارتش که توسط جنگنده های ارتش‬ ‫عراق سقوط کرد‪ .‬این مستند را بهراد مهرجو ساخته و به تازگی در شبکه نمایش خانگی وارد شده است‪.‬‬ ‫‪-7‬قصرشیرین‬ ‫اخرین ساخته رضا میرکریمی داستانی کام ً‬ ‫ال خانوادگی دارد‪ .‬ماجرای دو دختر و پسر که در جاده همراه با پدرشان‬ ‫می خواهند حقیقت را تجربه کنند‪ .‬فیلم های جاده ای همیشــه زیبا است زیرا انسان را با خود در جاده های دیدنی‬ ‫همراه می کنند‪.‬‬ ‫این بار حامد بهداد با بچه های بانمک خود در مسیری وارد می شود که ارزش پدر‪ ،‬مادر و خانواده در ان روشن می شود‪.‬‬ ‫این فیلم را حتماً همراه با بچه های خود تماشا کنید تا اهمیت و نیاز به یکدیگر را لمس کنید‪.‬‬ ‫‪ -8‬سریال چرنوبیل‬ ‫داستان فاجعه اتمی چرنوبیل به عنوان یکی از وقایع مهم تاریخ معاصر بعد از سال ها توسط شبکه ‪ HBO‬در سالی که‬ ‫گذشت ساخته و نمایش داده شد‪ .‬نکته بسیار عجیب این بود که این سریال توانست در مدت زمان کوتاهی تبدیل به یکی‬ ‫از محبوب ترین سریال های کاربران تبدیل شود‪ .‬چرنوبیل در نظرسنجی ها رتبه پنجم را از میان ‪ 250‬سریال برتر به دست‬ ‫اورد‪ .‬این سریال با دوبله فارسی در ‪VOD‬های ایرانی موجود است و مناسب بزرگساالن و جوانان است‪.‬‬ ‫‪-9‬انیمیشنفیلشاه‬ ‫با توجه به اینکه برخی از انیمیشن های خوب و جدیدی که هنوز روی پرده سینماهای کشورند وارد شبکه نمایش خانگی‬ ‫نشدند‪ ،‬باید از انیمیشن «فیلشاه» نام برد‪ ،‬انیمیشنی که توانست پرفروش ترین انیمیشن تاریخ سینمای ایران شود‪ .‬کیفیت‬ ‫باال و جذاب و داستانی شیرین برای بچه های ایران زمین که انیمیشن های ایرانی کمتر تماشا کرده اند‪ .‬این انیمیشن را هم‬ ‫می توان در شبکه نمایش خانگی دید و هم ‪ DVD‬ان را خرید‪.‬‬ ‫‪ -10‬انگل‬ ‫اخرین فیلم این فهرست ‪10‬گانه فیلم اسکاری امسال یعنی «انگل» محصول کشور کره و به کارگردانی جونگ هو بونگ‬ ‫است‪ ،‬فیلمی که نه تنها جایزه اسکار بهترین فیلم خارجی زبان را گرفت که حتی توانست جایزه بهترین فیلم اسکار را هم‬ ‫صاحب بشود‪ .‬این فیلم درام و تریلر فاصله فقیر و غنی را از زاویه دید متفاوتی تعریف می کند‪ .‬ادم هایی که برای رسیدن‬ ‫به ثروت خودشان را فراموش می کنند و درگیر نتیجه ب ِد کاری می شوند که خودشان مرتکب شده اند‪.‬‬ ‫ب در دوران کرونا‬ ‫حال وخیم فروش کتا ‬ ‫اوضاع فروش کتاب در روزهای شــیوع ویروس کرونا «وخیم»‬ ‫توصیف می شــود‪ .‬در روزهایی کــه راه مقابله با بیماری کووید‬ ‫‪« ۱۹‬مانــدن در خانه» اعالم شــده و مردم قرار اســت کمتر و‬ ‫برای نیازهای اساســی به خیابان بیاینــد‪ ،‬کرکره خرید کتاب‬ ‫هم پایین امده اســت و کسی ســراغی از ان نمی گیرد‪ .‬روایت‬ ‫دست اندرکاران نشر و فروش کتاب از احوال این روزهای فروش‬ ‫کتــاب‪ ،‬حکایت «اوضاع وخیمی» اســت که تجربــه غیرقابل‬ ‫مقایســه ای را نســبت به اسفند سال های گذشــته در کارنامه‬ ‫ناشران و کتاب فروشان ثبت کرده است‪.‬‬ ‫کتاب ها روی دست ناشران مانده است‬ ‫منوچهر حســن زاده ‪ -‬مدیر نشــر مروارید ‪ -‬دربــاره وضعیت‬ ‫عرضه کتــاب در روزهای اخیر می گوید‪ :‬اوضاع وخیم اســت‪.‬‬ ‫ان تعداد از مراکز فروش که ســفارش داده بودند و برای شــان‬ ‫ارسال کرده بودیم‪ ،‬سفارش ها را برگشت دادند‪ .‬ان هایی هم که‬ ‫برنگردانده اند‪ ،‬تقاضا کرده اند که پرداخت شــان را سه ماه عقب‬ ‫بیندازند‪ .‬او با بیان این که از همه وخیم تر‪ ،‬وضعیت ناشران است‬ ‫اظهار می کند‪ :‬ناشــران کاغذ و دیگر مایحتاج را نقد خریده اند‪،‬‬ ‫پول چاپخانه‪ ،‬صحاف و ‪ ...‬را هم نقد داده اند و کتاب ها را به خاطر‬ ‫بازار عید و نمایشگاه کتاب در انبارشان گذاشته اند‪ ،‬اما حاال روی‬ ‫دست شان مانده است‪ .‬تقریبا همه دریافتی هایی هم که منتظر‬ ‫بودند بگیرند به درخواســت کتاب فروشی ها سه ماه عقب افتاده‬ ‫است‪ .‬حسن زاده با اشاره به این که نشر مروارید فروش اینترنتی‬ ‫و غیراینترنتی دارد افزود‪ :‬فروش اینترنتی و غیراینترنتی‪ ،‬همه‬ ‫چیز به هم ریخته است‪ .‬یک ماه پیش کار در حال جان گرفتن‬ ‫بود‪ ،‬پرســنل جدید استخدام کرده بودیم و در حال توسعه کار‬ ‫بودیم‪ ،‬اما یک دفعه همه کار فرو ریخت و پیامدهایش بدتر هم‬ ‫خواهد بود‪ ،‬چون اهل قلم حق التالیف شان را می خواهند‪ ،‬ان ها‬ ‫هم چشم امیدشان به همین بوده است‪.‬‬ ‫کتاب فروشی ها بسته شده اند‬ ‫محمود احمدی ‪ -‬مدیر فروش نشــر ماهی ‪ -‬نیز درباره وضعیت‬ ‫فروش این نشــر در روزهای شــیوع ویروس کرونا در تهران و‬ ‫دیگر شــهرها می گوید‪ :‬میزان فروش نسبت به اسفندهای قبلی‬ ‫اصال غیرقابل مقایسه است‪ .‬به گفته او‪ ،‬نشر ماهی در این روزها‬ ‫و روزهای قبل فروش اینترنتی نداشــته است‪ .‬او در ادامه بیان‬ ‫می کند‪ :‬ان چه از ســوی مراکز پخش به ما می گویند این است‬ ‫که کتاب فروشی ها بسته شــده یا در حال بسته شدن هستند‪.‬‬ ‫این فعال نشــر معتقد اســت فروش کتاب در این روزها نسبت‬ ‫به اسنفدماه ســال های قبل خیلی ضعیف شده است‪ .‬احمدی‬ ‫می افزاید‪ :‬برخی از مراکز فروش سفارش می دهند‪ ،‬اما نمی دانم‬ ‫با چه چشم اندازی این کار را انجام می دهند‪.‬‬ ‫تجربه افتی بی سابقه‬ ‫با شیوع ویروس کرونا در چین‪ ،‬مردم این کشور بیش از پیش به‬ ‫ســراغ خرید اینترنتی برای اقالم مورد نیاز خود رفتند‪ .‬فرهنگ‬ ‫خرید اینترنتی در چنین روزهایی می تواند هم نیاز شــهروندان‬ ‫را برطرف کند و هم به این نوع کســب وکارها رونق بخشد‪ .‬اما‬ ‫احــوال برخی فروشــگاه های اینترنتی کتــاب در ایران از افت‬ ‫فروش بی سابقه حکایت دارد‪.‬‬ ‫از اهمیت و ضرورت توجه به البســه ایرانی و اسالمی‬ ‫و طرحان و تولیدکنندگان این عرصه ســخن بســیار‬ ‫رفته اســت چراکه به گفته کارشناسان این مهم عالوه‬ ‫بــر اینکه می توانــد موجب رونق و زنده نگه داشــتن‬ ‫فرهنگ ایرانی‪ -‬اســامی شود‪ ،‬اشتغال و درامد پایدار‬ ‫را برای کشــور به همراه دارد‪ ،‬همچنین رونق صنعت‬ ‫نساجی‪ ،‬حمایت از بخش خصوصی‪ ،‬جلوگیری از ورود‬ ‫لباس های چینی و ترکی‪ ،‬فرهنگســازی برای استفاده‬ ‫از تولیدات داخلی‪ ،‬افزایش فروشــگاه های عرضه کننده‬ ‫لباس های برگرفته از طراح های ســنتی‪ ،‬توجه به تنوع‬ ‫و پوشــش اکثر سلیقه ها‪ ،‬و‪ ...‬از جمله مواردی است که‬ ‫باید به ان ها توجه داشــت‪ ،‬گرچه تالش همکارانم در‬ ‫این عرصه به نسبت ســال های قبل بیشتر بوده اما تا‬ ‫نقطه مطلوب راه بسیار است‪.‬‬ ‫خوش پوشــی چــه در اســام و چــه در فرهنــگ‬ ‫چندهزارســاله ایرانی همیشه مورد توجه بوده است‪ .‬با‬ ‫کمی پژوهش در منابع ایرانی و البته اسالمی می توان‬ ‫به کثرت این تاکیدات پی برد و ان را وجه مشــترک‬ ‫بین فرهنگ و دین اطالق کرد‪ ،‬وجه مشترکی که عالوه‬ ‫بر تاکید به فرزند زمان حال خود بودن‪ ،‬پوشــیدگی را‬ ‫به عنوان منزلت زن و مرد می داند‪ ،‬پوشیدگی ای که نه‬ ‫در بایدها و نبایدها و نه در بخش نامه های دولتی محل‬ ‫جســت جوی ان هست بلکه باید در طراحی و تولید با‬ ‫توجه به اصول زیبایی شناختی به ان رسید و به جوان‬ ‫خوش ذوق ایرانی با زبان هنر و ادب ارائه کرد‪.‬‬ ‫نمایشــگاه های مــد و لبــاس بایــد محلــی برای‬ ‫ذائقه ســنجی مخاطب و حلقه وصل بین فعاالن مد‬ ‫و لباس باشــد و حمایت مادی و معنوی از طراحان‬ ‫برای طراحی های خالقانه فارغ از تلقین نگاه دولتی و‬ ‫راه اندازی اســتودیوهای طراحی به عنوان محلی برای‬ ‫طراحی خوش پوشــی و زیباپوشی می باشد‪ .‬تا زمانی‬ ‫کــه مد و لبــاس به عنوان یک صنعت نگاه نشــود و‬ ‫تالش برای برقراری ارتباط میان طراح‪ ،‬مروج و مدل‪،‬‬ ‫بالگرهــا و مدپژوهان‪ ،‬مــزون داران کوچک و تولید‬ ‫کنندگان بزرگ با ذائقه مخاطب ایرانی برقرار نشــود‬ ‫به دستاورد محسوس و مدل مطلوبی برای اشاعه مد‬ ‫و طرح ایرانی نخواهیم رســید و الزم اســت خانه ای‬ ‫مســتقل تر از خانه سینما و موسیقی و‪ ...‬برای مد هم‬ ‫در نظر گرفته شود تا فارغ از تحکم نگاه دولتی محلی‬ ‫برای بحث و گفتگو بین حاضران این عرصه گردد‪ .‬با‬ ‫تالش مستمر و هدفمند می توان ظرف مدت کوتاهی‬ ‫ذائقه جوان باهویت ایرانی را به خوش پوشی بر مبنای‬ ‫اصالت و فرهنگ و مدل هایی که برای خودمان هست‬ ‫مطابقت داد‪.‬‬ ‫همچنیــن باید تشــکر کنم از همه جامعــه طراحان‪،‬‬ ‫تولیدکننــدگان‪ ،‬اتحادیه هــا و انجمن هایــی همچون‬ ‫انجمن پوشاک مدارس و انجمن ملی طراحان پارچه و‬ ‫لباس که به در نهمین دوره جشنواره مد و لباس فجر‬ ‫به بهترین شکل ممکن در کنار هم قرار گرفتند و تمام‬ ‫تالش خود را برای رساندن عرصه مد و لباس به نقطه‬ ‫اوج صرف کردند‪.‬‬ ‫در اخــر در روزهایی کــه تب و تاب کرونــا‪ ،‬ایران را‬ ‫فراگرفتــه حرکت خودجــوش برخــی از طراحان و‬ ‫تولیدکنندگان هنر‪-‬صنعت مد و لباس کشور در تهیه‬ ‫و تولید ماسک و دیگر ملزومات پزشکی جای تقدیر و‬ ‫تشــکر دارد‪ ،‬باشــد تا با همدلی و کمک به هموطنان‬ ‫خود درهای رحمت الهی به روی همه ما گشاده شود‪.‬‬ ‫طب ایرانی‪ -‬اسالمی‬ ‫‪ ۲‬شرکت ایرانی در تالش برای تولید داروی گیاهی کرونا‬ ‫‪6‬‬ ‫چهارشنبه‪ 21‬اسفند‪ 1398‬سال دوم شماره‪244‬‬ ‫خبر‬ ‫تعداد واقعی «بهبود یافتگان از‬ ‫کرونا» در ایران چندبرابر‬ ‫امار اعالمی!‬ ‫پس از شیوع ویروس کرونا در کشورمان‪ ،‬وزارت بهداشت‬ ‫به صــورت روزانه اقدام به اعالم امار مبتالیان جدید‪ ،‬تعداد‬ ‫بهبودیافتگان و فوتی ها کرده اســت و بســیاری از مردم‬ ‫کشــورمان هم طی این روزها بــا افزایش تعداد مبتالیان‬ ‫به کرونا‪ ،‬به شــدت پیگیر اطــاع از اخرین امار مربوط به‬ ‫مبتالیان کل فوتی ها و بهبودیافتگان بوده اند‪ .‬گذشــته از‬ ‫اینکه ایا اعالم لحظه ای امار مربوط به کرونا صحیح است‬ ‫یا خیر و تا چه اندازه این شــیوه اطالع رسانی‪ ،‬ضرورت دارد‬ ‫اما در این میان یک نکته قابل تامل و تا حدی مبهم وجود‬ ‫دارد که الزم به شفاف ســازی و در صورت نیاز‪ ،‬اصالح امار‬ ‫اعالمی دارد‪ .‬در توضیح این مســئله باید گفت؛ تا به امروز‬ ‫اکثر مراکز بیمارســتانی کشورمان در استان های درگیر با‬ ‫کرونا‪ ،‬به بســتری بیماران مبتال به کرونا اختصاص یافته‬ ‫است؛ این بیمارستان ها طی حدود ‪ 20‬روز گذشته‪ ،‬عموماً‬ ‫اقدام به بستری ان دسته از بیمارانی کرده اند که عالوه بر‬ ‫اینکه تســت کرونای انها مثبت بوده در عین حال با یک‬ ‫یا چند بیماری زمینه ای حاد مانند اسم‪ ،‬بیماری های حاد‬ ‫قلبی ــ عروقی‪ ،‬نارســایی کبدی‪ ،‬کلیــوی و‪ ...‬نیز درگیر‬ ‫بوده اند‪ .‬این بدان معنی اســت که طیف زیادی از افرادی‬ ‫که با عالئم مشکوک به کروناویروس به مراکز بیمارستانی‬ ‫کشورمان مراجعه می کنند‪ ،‬پس از انجام ازمایشات مربوطه‬ ‫و مثبت اعالم شدن ازمایشات کرونای انها‪ ،‬در صورتی که‬ ‫مشــکل و بیماری خاص دیگری نداشته باشند‪ ،‬به هیچ‬ ‫عنوان در بیمارستان های مربوطه بستری نمی شوندو برای‬ ‫این دســته از مبتالیان به کرونا‪ ،‬صرفاً استراحت در منزل‬ ‫تجویز می شــود؛ تقریباً بخش غالب این بیماران پس از‬ ‫گذراندن بازه زمانی حدود ‪2‬هفته ای اســتراحت در منزل‬ ‫و رعایت برخی تدابیــر تغذیه ای و بدون مصرف کمترین‬ ‫دارویی‪ ،‬بهبود می یابند! حال با این اوصاف‪ ،‬ســوال اصلی‬ ‫و کلیدی این جاســت‪ :‬ایا این دسته از مبتالیان قطعی به‬ ‫کرونا که در مراکز بیمارستانی کشورمان بستری نشده اند‬ ‫و پروســه درمان انها در خانه طی شده است و کام ً‬ ‫ال هم‬ ‫درمان شده اند‪ ،‬امار انها در امار کشوری «بهبودیافتگان»‬ ‫اعالمی از ســوی وزارت بهداشت‪ ،‬لحاظ و اعالم می شود؟!‬ ‫ظاهرا ً انچه تا به امروز از ســوی وزارت بهداشت به صورت‬ ‫روزانه به عنــوان امار کل تعداد «بهبودیافتــگان از کرونا‬ ‫ویروس» اعالم شده است‪ ،‬صرفاً امار مربوط به ان دسته از‬ ‫بیماران کرونایی بوده که در بیمارستان های کشور به صورت‬ ‫رسمی پذیرش و بستری شده اند و در صورت بهبودی انها‪،‬‬ ‫وزارت بهداشت صرفاً این دسته از بیماران را به عنوان امار‬ ‫بهبودیافتگان اعالم می کند‪ .‬لذا عم ً‬ ‫ال در این شیوه از اعالم‬ ‫امار بهبودیافتگان‪ ،‬یک «خلل بزرگ» قابل مشاهده است‬ ‫چرا که طیف زیادی از مبتالیــان به کرونا اص ً‬ ‫ال در مراکز‬ ‫درمانی و بیمارستانی کشــورمان بستری نشده اند تا امار‬ ‫بهبودی انها نیز در امار رســمی اعالمی وزارت بهداشت‬ ‫لحاظ و اعالم شــود! پس با این اوصاف باید گفت که امار‬ ‫واقعی بهبودیافتگان کل کشورمان که تا به امروز ‪ 19‬اسفند‬ ‫مث ً‬ ‫ال ‪ 2134‬نفر اعالم شده‪ ،‬بسیار بیشتر از این تعداد اعالمی‬ ‫وزارت بهداشت است! نکته قابل تامل و جالب تر اینکه با توجه‬ ‫به واقعیت های کروناویروس اعالمی از سوی سازمانی جهانی‬ ‫بهداشت و متخصصان بیماری های عفونی‪ ،‬طیف زیادی از‬ ‫مبتالیان قطعی به کروناویروس در صورتی که فاقد نقص در‬ ‫سیستم ایمنی و سایر بیماری های زمینه ای حاد باشند‪ ،‬هیچ‬ ‫نیازی به بستری در بیمارستان ندارند و این دسته از بیماران‬ ‫با ماندن و قرنطینه در خانه های خود و استراحت کافی در‬ ‫یک بازه زمانی کوتاه‪ ،‬درمان می شوند و خوشبختانه تا به‬ ‫امروز بخش زیادی از مبتالیان به کرونا بدون نیاز به بستری‬ ‫در بیمارستان‪ ،‬ســامت کامل خود را به دست اورده اند؛‬ ‫به طور نمونه بسیاری از افراد مشکوکی که طی این ماه به‬ ‫‪ 2‬بیمارستان بقیهاهلل(عج) تهران و مسیح دانشوری مراجعه‬ ‫کرده اند و نتایج ازمایشات‪ ،‬ابتالی انها به کرونا را نشان داده‬ ‫است‪ ،‬برای انها استراحت و قرنطینه در منزل بدون مصرف‬ ‫دارو‪ ،‬تجویز و توصیه شده است و این دسته از بیماران پس‬ ‫از طی دوره بیماری خود‪ ،‬بدون بســتری در بیمارستان‪،‬‬ ‫سالمت کامل خود را به دست اورده اند‪ .‬حال تذکر این نکته‬ ‫به مســئوالن امر در وزارت بهداشت ضروری است که باید‬ ‫هرچه سریعتر نسبت به اصالح رویه محاسبه و اعالم «امار‬ ‫مربوط به بهبودیافتگان» اقدام شــود و تعداد بسیار باالی‬ ‫بیماران بهبودیافته از کرونا که عم ً‬ ‫ال پروسه درمان خود را در‬ ‫ن طی کرده اند نیز در امار‬ ‫خانه بدون بستری در بیمارستا ‬ ‫کشوری و رسمی اعالمی بهبودیافتگان‪ ،‬لحاظ و اعالم شود!‬ ‫عضو کمیته علمی کووید‪ ۱۹‬گفت‪ ۲ :‬شرکت ایرانی تولید ‪ ۲‬داروی گیاهی درمان کرونا را در پیش گرفته اند و ‪ ۲‬شرکت دیگر در زمینه تولید دو داروی دیگر فعالیت می کنند که برای افراد دارای‬ ‫عالئم کرونا مورد استفاده قرار می گیرد‪ .‬دکتر مصطفی قانعی ضمن اعالم اینکه دو شرکت ایرانی تولید دو داروی گیاهی درمان کرونا را در پیش گرفته اند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬دو شرکت دیگر در زمینه تولید‬ ‫ن های بالینی‬ ‫دو داروی دیگر فعالیت می کنند که برای افراد دارای عالئم کرونا مورد استفاده قرار می گیرد تا حلق و بینی را عاری از هر گونه ویروس کند؛ قرار شد این داروها پس از موفقیت در ازمو ‬ ‫و تایید سازمان غذا و دارو به سمت تولید انبوه بروند‪ .‬وی با بیان این که این داروها اکنون تاییدیه کمیته اخالق وزارت بهداشت را دریافت کرده اند‪ ،‬گفت‪ :‬شروع تست های بالینی از پنجشنبه پانزدهم‬ ‫ی توانند به سمت تولید انبوه بروند‪.‬‬ ‫ن های بالینی و تایید سازمان غذا و دارو م ‬ ‫اسفند اغاز شده است و تا دو هفته دیگر ادامه دارد‪ .‬قانعی خاطرنشان کرد‪ :‬شرکت ها پس از طی مراحل موفقیت در ازمو ‬ ‫الکل صنعتی یا کرونا؛ کدام یک کشنده تر است؟‬ ‫مریمجلوداران|‬ ‫کرونا که پایش به کشور باز شد همراه خود شایعات بسیاری مبنی بر تاثیر مواد خوراکی گیاهی در مبارزه با این‬ ‫ویروس منحوس اورد و در نهایت این شایعه پراکنی با مفید بودن الکل صنعتی به اوج رسید و به جای اینکه‬ ‫نوشدارو باشد خود پایان زندگی شد‪ .‬این روزها مردم دست به دامن هر شایعه و خرافه ای می شوند تا در اصطالح‬ ‫عامیانه از مرگ به وسیله ابرویروس کرونا در امان بمانند اما این دلهره و ترس گاه به بیراهه می رود‪ .‬مصرف الکل‬ ‫صنعتی توسط عده ای در برخی استان ها اشتباه غیر قابل جبرانی بود که انها را به استقبال مرگ فرستاد‪ ،‬ماده ای‬ ‫که سودجویان ان را اکسیر سالمت نامیدند غافل از اینکه کشنده تر از ویروس کرونا از اب در امد و جان مصرف‬ ‫کنندگان را گرفت و یا انها را به کوری و هزار و یک درد بی درمان دچار کرد‪ .‬گویی انسان همواره مشتاق شنیدن‬ ‫و تبعیت از موارد غیرواقعی و راه هایی است که زودتر و سریع تر او را به مقصد و هدف برساند‪ ،‬که در عصر و زمانه‬ ‫کنونی فضای مجازی هم راه را برای اشاعه این تفکرات باز کرده است‪ ،‬مسئله ای که برای مقابله با بیماری کرونا‬ ‫هم اتفاق افتاد و عده ای بدون توجه به توصیه پزشکان و متخصصان در استفاده درست و اصولی از الکل صنعتی‪،‬‬ ‫بدترین راه را انتخاب کرده و با خوردن این ماده سمی‪ ،‬در حقیقت جام مرگ را سر کشیدند‪ .‬متخصصان در این‬ ‫روزها که مبارزه با ویروس کرونا با جدیت ادامه دارد بارها از مردم خواسته اند که به استفاده صحیح از الکل توجه‬ ‫داشته باشند و تاکید کردند که درصد خلوص الکل‪ ،‬معیار درستی برای انتخاب ان در میدان مقابله با کرونا نبوده‬ ‫و اینکه الکل های با درصد باال برای مصارف این روزها نتیجه بهتری دارد‪ ،‬یک تفکر نادرست است و متانول یک‬ ‫الکل صنعتی و غیرطبی است که پیشنهاد می شود در شرایط کنونی‪ ،‬بجز موارد ضروری و اضطراری مورد استفاده‬ ‫قرار نگیرد‪ .‬مسووالن بخش بهداشت و درمان هم بر این موضوع تاکید داشته اند به گونه ای که معاون بهداشتی‬ ‫دانشگاه علوم پزشکی کردستان گفته است ‪ :‬یکی از خطراتی که این روزها شهروندان را تهدید می کند‪ ،‬خطر‬ ‫استفاده از الکل های صنعتی است که مسمومیت های شدیدی را در پی خواهد داشت‪ .‬ابراهیم قادری پیش از این‬ ‫همچنین هشدار داده بود که حجم انبوهی از الکل های تقلبی در بازار وجود دارد که به جای الکل طبی( اتانول)‬ ‫از الکل صنعتی (متانول) استفاده شده و مسمومیت های شدیدی را موجب می شود که حتی ممکن است منجر‬ ‫به مرگ شود‪ .‬الکل صنعتی به اندازه ای خطرناک است که متخصصان حتی نسبت به استفاده از این ماده برای‬ ‫ضدعفونی کردن سطوح هشدار داده و اعالم کرده بودند که استفاده کردن از الکل های صنعتی (الکل متانول)‬ ‫برای ضدعفونی کردن سطوح‪ ،‬اماکن و واحدهای صنفی برای مقابله با ویروس کرونا‪ ،‬خطرناک بوده و سالمتی‬ ‫شهروندان را تهدید می کند‪ .‬الکل صنعتی حتی تاثیر غیرقابل جبران بر پوست داشته و بنا بر اظهارات پزشکان‬ ‫حتی از طریق پوست قابل جذب بود و سیستم تنفسی را هم تحت تاثیر قرار می دهد‪ .‬همچنین متخصصان‬ ‫عفونی تاکید کرده اند که مصرف هرگونه مواد الکلی به صورت خوراکی تاثیری در پیشگیری از ابتال به بیماری‬ ‫کرونا ندارد بلکه منجر به نابینایی‪ ،‬کاهش سطح هوشیاری وحتی مرگ می شود‪ .‬مدیرکل دفتر نظارت و پایش‬ ‫مصرف فراورده های ســامت وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی نیز در نامه ای به معاونان غذا و داروی‬ ‫دانشگاه های علوم پزشکی کشور نسبت به مسمومیت با الکل صنعتی (متانول) هشدار داده است‪ .‬امارها حمایت‬ ‫از ان دارد که در اهواز به دلیل استفاده تعداد زیادی از افراد از این داروی مرگ‪ ،‬اکنون در بیمارستان ها بستری‬ ‫هستند و تاکنون ‪ ۳۶‬نفر جان خود را از دست داده اند‪ ،‬فوت این افراد از تعداد فوتی های ناشی از بیماری کرونا‬ ‫در اهواز پیشی گرفته و نشان می دهد انچه که انسان را به دام مرگ می کشد بی اطالعی از مواجهه با موضوعات‬ ‫مختلف زندگی است‪ .‬بر اساس اخرین گزارش در دو هفته تنها ‪ ۸۳‬بیمار کرونایی در بیمارستان های خوزستان‬ ‫بستری و تحت درمان قرار گرفته که ‪ ۱۸‬نفر انان فوت شده اند اما در مدت دو روز گذشته تعداد بیماران مسموم‬ ‫شده از مصرف مشروبات الکلی تقلبی در خوزستان بیش از ‪ ۲۷۰‬نفر بوده که تاکنون ‪ ۳۶‬نفر انان جان باختند‬ ‫چرا مواد ضدعفونی کننده‬ ‫به دست مردم نمی رسد؟‬ ‫افزایش تولید مواد ضد عفونی کننده توسط کارخانه های داخلی‬ ‫برای مقابله با کرونا هرچند امار رشد دارد‪ ،‬اما نبود مواد اولیه الزم‬ ‫برای بسته بندی این تولیدات‪ ،‬باعث کند شدن توزیع این محصوالت‬ ‫شده اســت‪ .‬ورود کرونا به ایران با کمبود مواد ضدعفونی کننده‬ ‫همراه شد‪ ،‬تا انجا که پیدا کردن الکل نیز برای اغلب افراد جامعه‬ ‫با مشکالت زیادی همراه شده است‪ ،‬اما اغلب واحد های تولیدی و‬ ‫حتی پتروشیمی های کشور با تغییر خطوط تولید خود‪ ،‬توانشان را‬ ‫برای ساخت محصوالت ضدعفونی متمرکز کرده اند‪ .‬واقعیت اینکه‬ ‫تولید این واحدها روند افزایشــی تا سطح ‪ ۵۰‬درصدی داشته‪ ،‬اما‬ ‫حاال کمبود مواد بسته بندی باعث شده تا توزیع ضدعفونی کننده‬ ‫هابا کندی انجام شود‪ .‬عرضه مواد اولیه برای بسته بندی در بورس‬ ‫مانند گذشته بوده و هنوز تصمیمی برای افزایش ان گرفته نشده‬ ‫است‪ .‬رییس سابق انجمن ملی صنایع پالستیک گفت‪ :‬مشکل‬ ‫اساسی این است که تولید کنندگان مواد بهداشتی و ضدعفونی‪،‬‬ ‫بر اساس حجم تولید قبلی خود‪ ،‬سهمیه مواد اولیه بسته بندی را‬ ‫از بــورس کاال دریافت می کنند و اکنون که تولیدات انها افزایش‬ ‫پیدا کرده باید بوسیله وزارت صنعت‪ ،‬سهم دریافت خوراک بسته‬ ‫بندی خود را بیشتر کنند‪ .‬بیوک صحاف امین افزود‪ :‬تولیدکنندگان‬ ‫محصوالت ضدعفونی کننده اکنون چند برابر ماه های گذشته تولید‬ ‫دارند‪ ،‬اما همچنان سهمیه مواد بسته بندی خود را متناسب با تولید‬ ‫گذشــته خود دریافت می کنند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬مذاکراتی باید با‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت انجام شود تا سهمیه ها بوسیله بورس‬ ‫افزایش پیدا کند تا دسترسی به این مواد اسان باشد‪ .‬صحاف امین‬ ‫با اشاره به اینکه معموال کارخانه های تولید کننده مواد ضدعفونی‬ ‫کننده‪ ،‬سفارش تولید ظروف بسته بندی را به کارگاه های کوچک‬ ‫تر می دهند‪ ،‬افزود‪ :‬با این حال برخی نیز خودشــان ظروف بسته‬ ‫بندی مورد نیاز را تولید می کنند‪ .‬وی گفت‪ :‬می توان نیاز بیشتر‬ ‫را بوسیله بازار ازاد تامین کرد‪ ،‬اما باعث می شود قیمت تمام شده‬ ‫افزایش پیدا کند‪ .‬به گفته این متخصص‪ ،‬پتروشیمی تندگویان توان‬ ‫تامین نیاز تولیدکنندگان برای بسته بندی را دارد‪ ،‬زیرا در ماه های‬ ‫گذشته عرضه های انجام شده‪ ،‬خریدار نداشت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬این‬ ‫امکان نیز وجود دارد که از موادی به جز پت نیز برای تولید استفاده‬ ‫کرد‪.‬همچنینپتروشیمی تندگویانبهعنوان تنها تولیدکننده مواد‬ ‫اولیه تولید ظروف پالستیکی‪ ،‬به ایرنا اعالم کرد‪ :‬بیش از نیاز بازار‬ ‫مواد در بورس عرضه می کند‪ ،‬با این حال چنانچه کمبودی در بازار‬ ‫وجود داشته باشــد‪ ،‬این امادگی را دارد تا با اعالم وزارت صنعت‪،‬‬ ‫عرضه خود را در بورس افزایش دهد‪ .‬براساس اعالم این پتروشیمی‪،‬‬ ‫اکنون اجازه فروش محصوالت خود دربازار را ندارد و اجازه عرضه در‬ ‫بورس دارد و عالوه براین انبارهای این مجتمع پتروشیمی پر است‬ ‫و امکان عرضه بیشتر هم وجود دارد‪ .‬به نظر می رسد افزایش بی‬ ‫سابقه تولید مواد ضدعفونی کننده باعث شوک در بازار تامین مواد‬ ‫بسته بندی شده است‪.‬‬ ‫که این تعداد چند برابر بیماران کرونایی استان است و به نظر می رسد نگرانی از مبتال شدن به ویروس کرونا در‬ ‫صورت رعایت مسائل بهداشتی کامال بی مورد است‪ .‬همچنین مصرف الکل صنعتی و غیر خوراکی در البرز نیز بنا‬ ‫بر اعالم معاون دادستان عمومی و انقالب کرج جان هفت نفر را در این استان گرفته است‪ .‬محمد اقایاری اعالم‬ ‫کرده است که این افراد با فریب محتواهای فضای مجازی و به گمان مقابله با کرونا یا درمان ان‪ ،‬اقدام به مصرف‬ ‫الکل متانول کرده بودند که پس از مسمومیت جان خود را از دست دادند‪ .‬عالوه بر این به دلیل مصرف مواد الکلی‬ ‫و مسمومیت‪ ۲ ،‬نفر در شهرستان ساوه جان خود را از دست دادند که احتمال می رود انها با باور غلط مبتال نشدن‬ ‫به کرونا در صورت مصرف الکل دست به چنین اقدامی زده باشند یا شاید به جای اتانول‪ ،‬الکل متانول مصرف‬ ‫کرده باشند و سه نفر هم تحت مراقبت هستند‪ .‬این در حالی است که کرونا در ساوه تاکنون جان ‪ ۶‬تن را گرفته‬ ‫و طبق اخرین امارها ‪ ۵۳‬فرد مبتال با عالئم مثبت در بیمارستان های این شهر تحت مراقبت و قرنطینه هستند‪.‬‬ ‫عالوه بر این به گفته مدیرعامل مرکز اموزشی درمانی امام خمینی (ره) کرمانشاه در روزهای اخیر یک نفر بر اثر‬ ‫مسمومیت با الکل در این استان جان خود را از دست داده است‪ .‬جواد امینی سامان اظهار داشته است ‪ :‬از ‪۱۶‬‬ ‫اسفند تا کنون ‪ ۱۶‬نفر بر اثر مسمومیت با الکل در استان به بیمارستان امام خمینی(ره) کرمانشاه مراجعه کرده‬ ‫اند و با جان باختن یک نفر‪ ،‬اکنون ‪ ۱۱‬نفر دیگر نیز در بخش مسمومیت بستری هستند‪ .‬ترس از مبتال نشدن به‬ ‫بیماری کرونا در حالی است که بر اساس اعالم دانشگاه علوم پزشکی استان کرمانشاه تا عصر یکشنبه شانزدهم‬ ‫اسفند ماه ‪ ۸۲‬بیمار مشکوک به کرونا در بیمارستانهای استان بستری هستند که تاکنون ازمایش کرونا ‪ ۴۴‬نفر از‬ ‫انان مثبت اعالم شده است و پنج نفر از مبتالیان نیز جان خود را از دست داده اند‪ .‬البته مسووالن دستگاه قضا به‬ ‫دنبال این اتفاقات وارد عمل شده و هفت عامل توزیع کننده مشروبات الکلی دست ها را در اهواز دستگیر کردند‬ ‫اما باید توجه داشت که این موارد نمی تواند بازدارنده باشد و مردم باید با افزایش سطح اگاهی و کنار گذاشتن‬ ‫باورهای غلط‪ ،‬سالمت خود را به خطر نیندازند‪.‬‬ ‫انجمن‬ ‫اهدایعضوایرانیان‬ ‫ انجمن اهدای عضو ایرانیان یک تشکل غیر دولتی و یک سازمان مردم نهاد است که تالش دارد با ترویج فرهنگ‬‫اهدای عضو‪ ،‬جان بیماران بیشتری را در سراسر میهنمان نجات دهد‪.‬‬ ‫ در این راســتا هنرمندان در قالب کمیته ها و شوراهایی تحت حمایت انجمن اهدای عضو‪ ،‬در این مسیر انسان‬‫دوستانه یار و همراه انجمن هستند تا در اعتالی فرهنگ اهدای عضو سهیم باشند‪.‬‬ ‫کمیته ادبی انجمن اهدای عضو ایرانیان‬ ‫کمیته ادبی انجمن اهدای عضو ایرانیان در ابتدا با حضور زنده یاد دکتر افشین یداللهی فعالیت خود را اغاز کرد و‬ ‫هنرمندانی چون عبدالجبار کاکایی‪ ،‬صابر قدیمی و شاعران دیگر‪ ،‬انجمن را در این مسیر همراهی کردند‪.‬‬ ‫با فقدان دکتر یداللهی‪ ،‬وقفه ای در فعالیت کمیته ادبی بوجود امد تا اینکه در سال ‪ ۹۷‬کمیته ادبی‪ ،‬فعالیت خود را‬ ‫از سر گرفت و دکتر اسماعیل امینی‪ ،‬دکتر چیستا یثربی‪ ،‬روزبه بمانی‪ ،‬حمیدرضا امیرافضلی‪ ،‬علیرضا بدیع‪ ،‬عمران‬ ‫میری و مژده لواسانی به عنوان اعضای هیئت مدیره کمیته ادبی و شورای سیاستگذاری ادبی انجمن اهدای عضو‬ ‫ایرانیان انتخاب و معرفی شدند و در جلسه مشترک هیئت مدیره با مسئوالن انجمن‪ ،‬دکتر اسماعیل امینی به عنوان‬ ‫رئیس و حمیدرضا امیرافضلی به عنوان دبیر کمیته ادبی انتخاب شدند‪.‬‬ ‫کانون ادبی نفس‬ ‫ در اولین جلســه هیئت مدیره‪ ،‬ایده تشکیل «کانون ادبی نفس» توسط حمیدرضا امیرافضلی دبیر کمیته ادبی‬‫مطرح شد که مورد تایید اعضای هیئت مدیره قرار گرفت و دکتر کتایون نجفی زاده مدیرعامل انجمن اهدای عضو‬ ‫ایرانیان و دکتر امید قبادی نایب رئیس انجمن اهدای عضو ایرانیان از این طرح حمایت کردند‪.‬‬ ‫ کانون ادبی نفس که با حمایت انجمن اهدای عضو ایرانیان و با هدف اعتالی فرهنگ اهدای عضو با اســتفاده از‬‫ظرفیت های ادبی و هنری کشور تشکیل شده‪ ،‬با توجه به گستردگی فعالیت در سراسر کشور‪ ،‬بزرگترین محفل‬ ‫ادبی ایران است که حول فرهنگ مهربانی گرد امده است‪.‬‬ ‫‪@Kanoone_Nafas‬‬ ‫جامعه‬ ‫عدم الزام ثبت اثر انگشت در قوه قضائیه تمدید شد‬ ‫معاون منابع انســانی قوه قضاییه طی بخشــنامه ای تمدید«الزامی نبودن ثبت اثر انگشت» را ابالغ کرد‪ .‬در بخشــنامه ابالغی از سوی حجت االسالم والمسلمین علیرضا‬ ‫امینی معاون منابع انســانی قوه قضائیه‪ ،‬عدم الزام ثبت اثر انگشت تمدید شد‪ .‬در این بخشنامه امده است‪ :‬به منظور پیشگیری از هرگونه مشکالت احتمالی ناشی از شیوع‬ ‫بیماری های واگیردار‪ ،‬تا اطالع ثانوی ثبت اثر انگشت الزامی نبوده و همکاران محترم می توانند از طریق فرایند اصالح تردد در سامانه راهکار سازمانی ورود و خروج خود را‬ ‫ثبت نمایند‪ .‬بر اســاس این گزارش‪ ،‬ششم اسفندماه در بخشنامه ابالغی از سوی حجت االسالم والمسلمین علیرضا امینی اشاره شده بود که به منظور پیشگیری از هرگونه‬ ‫مشکالت احتمالی ناشی از شیوع بیماری های واگیردار‪ ،‬به مدت دو هفته تا تاریخ ‪ 1398/۱۲/17‬ثبت اثر انگشت الزامی نیست که این تاریخ مجددا ً تمدید شد‪.‬‬ ‫چهارشنبه‪ 21‬اسفند‪ 1398‬سال دوم شماره‪244‬‬ ‫موافقت رهبر انقالب با «شهید خدمت» خواندن مدافعان سالمت‬ ‫رهبر معظم انقالب با شــهید خدمــت خواندن جانباختگان کادر‬ ‫پزشکی‪ ،‬پرســتاری‪ ،‬بهداشــتی و خدماتی در خدمت رسانی به‬ ‫بیماران مبتال به ویروس کرونــا‪ ،‬موافقت فرمودند‪ .‬پیرو نامه وزیر‬ ‫بهداشت به مقام معظم رهبری‪ ،‬ایشان با پیشنهاد دکتر نمکی مبنی‬ ‫بر شــهید خدمت خواندن جانباختگان کادر پزشکی‪ ،‬پرستاری‪،‬‬ ‫بهداشتی و خدماتی در خدمت رسانی به بیماران مبتال به ویروس‬ ‫کرونا موافقت فرمودند‪ .‬متن نامه دکتر سعید نمکی‪ ،‬وزیر بهداشت‪،‬‬ ‫درمان و اموزش پزشکی به رهبر معظم انقالب‪ ،‬به این شرح است‪:‬‬ ‫حضرت ایت اهلل العظمی خامن ه ای‬ ‫مقام معظم رهبری (مدظله العالی)‬ ‫سالم علیکم؛‬ ‫با احترام‪ ،‬همانگونه که مســتحضرید‪ ،‬در گرفتاری اخیر کشــور‬ ‫متعاقــب ابتال ناگهانی تعدادی از هموطنــان عزیزمان به بیماری‬ ‫کرونا‪ ،‬پزشــکان و پرستاران و کادر بهداشــتی و خدماتی مراکز‬ ‫مختلف ب ه عنوان مدافعان سالمت دل به دریا زدند و پروانه وار گرد‬ ‫بیماران گشتند‪ .‬خانه و زندگی را ترک نمودند و از عزیزان و خانواده‬ ‫دور ماندنــد و بعضاً به دلیل الودگی به ویروس‪ ،‬جان خویش را در‬ ‫راه خدمت صادقانه از دست دادند‪.‬‬ ‫از انجا که این عزیزان جان برکف همچون مدافعان حرم در دفاع از‬ ‫حریم سالمت مردم جانفشانی کردند‪ ،‬از حضرت عالی تقاضا دارم‪،‬‬ ‫موافقت فرمایید جان باختگان تیم پرستاری‪ ،‬پزشکی و خدماتی‬ ‫بخش های مراقبت از بیماران کرونایی به عنوان شــهید محسوب‬ ‫گردند‪ .‬این عنایت حضرت عالی کما فی الســابق موجبات دلگرمی‬ ‫بیشتر این قشر خدمتگذار به مردم شریف را فراهم خواهد نمود‪ .‬از‬ ‫بذل عنایت و لطف بیکرانتان سپاسگزارم‪.‬‬ ‫پیام قدردانی وزیر بهداشت از مقام معظم رهبری (مدظله العالی)‬ ‫در ادامه‪ ،‬وزیر بهداشت طی نامه ای از مقام معظم رهبری قدردانی‬ ‫کرد‪ .‬وی در این نامه نوشت‪ :‬چند روز قبل با داغی که در از دست‬ ‫دادن عزیزان پزشک‪ ،‬پرســتار‪ ،‬کادر بهداشتی و خدماتی که در‬ ‫مراکز درمانی بیمــاران مبتال به ویروس کرونا ( ‪)19-COVID‬‬ ‫جانشــان را نثار خدمت به بیماران کرده بودند‪ ،‬در سینه داشتم‪،‬‬ ‫عریضه ای تقدیم مقام معظم رهبری نمودم که موافقت فرمایند‬ ‫این برباد رفتگان در یاد مانده به عنوان شهدای خدمت محسوب‬ ‫شوند‪ .‬وی افزود‪ :‬گرچه سوز جانگداز شهادت این عزیزان همواره‬ ‫مغز استخوانم را خواهد گداخت‪ ،‬مع الوصف موافقت محبت امیز‬ ‫ایشان که مدافعان ســامت همچون مدافعان حریم مرزهایمان‬ ‫در دفــاع مقدس و مدافعان حرم ســتارگان تابناک اســمان و‬ ‫شــهادت می مانند و می درخشــند‪ ،‬افتخاری است برای جامعه‬ ‫بهداشــت و درمان کشور که شبانه روز در دفاع از حریم سالمت‬ ‫مردم سرزمینشــان جانفشانی می کنند‪.‬نمکی نوشت‪ :‬امید است‬ ‫روح بلند این عزیزان همنشــین ساالر شهیدان حضرت اباعبداهلل‬ ‫الحسین (ع) باشد‪ .‬این ابراز لطف و قدرشناسی محبت امیز رهبر‬ ‫فرزانه انقالب‪ ،‬خدمتگزاران صدیق نظام سالمت را بیش از پیش‬ ‫و دلسوزانه در عرصه خدمت نگاه خواهد داشت‪ .‬برای این عزیزان‬ ‫علو درجات و برای همکاران ارجمندم در سراسر کشور تندرستی‬ ‫و بهروزی مسئلت دارم‪.‬‬ ‫خودروهایی که می توانید با نصف قیمت بخرید‬ ‫فعال با این وضعی که بر بازار خودرو کشور حاکم است‪ ،‬به جای خرید‬ ‫خودروهای گران قیمت و صفر کیلومتر‪ ،‬بهتر اســت سراغ نسخه های‬ ‫کارکرده موجود در بازار بروید که با ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان قابل خریدند‪.‬‬ ‫ارزیابی بازار خودرو نشــان می دهد از فروردین تا اســفند ماه امسال‪،‬‬ ‫قیمــت خودرو به طور میانگین بین ‪ ۴۰‬تا ‪ ۷۰‬درصد افزایش داشــته‬ ‫است‪ .‬به طور مثال مزدا ‪ ۳‬نیوفیس فول که اکنون قیمتی باالی ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیون تومــان دارد‪ ،‬فروردین در محدوده ‪ ۳۲۰‬میلیون تومان خرید‬ ‫و فروش می شــد‪ .‬پژو ‪ ۲۰۰۸‬در ان روزها ‪ ۲۹۰‬میلیون تومان بود اما‬ ‫االن بــاالی ‪ ۴۵۰‬میلیون تومان قیمت دارد‪ .‬حتی پراید که زمانی ‪۴۴‬‬ ‫تا ‪ ۴۶‬میلیون تومان قیمت داشت‪ ،‬لحظه ای کانال قیمتی ‪ ۶۰‬میلیون‬ ‫تومان را رها نمی کند‪ .‬با این حســاب‪ ،‬بیانکه اتفاق خاصی در بازار رخ‬ ‫داده باشد‪ ،‬تنها بهدلیل کاهش عرضه خودرو و ترس از اینده‪ ،‬قیمت‬ ‫اغلب محصوالت شدیدا افزایش یافته است‪ .‬ما هم پیشنهاد می کنیم‬ ‫به جای پرداخت ‪ ۵۰۰‬میلیون بابت چریتیگو ‪ ،۷‬بروید و ام جی ‪۵۵۰‬‬ ‫را بخریــد یا به گزینههای دیگر این گزارش نگاهی بیندازید‪ .‬در ادامه‬ ‫با چند ماشین کارکرده درست و درمان که در محدوده ‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫تومان خرید و فروش میشوند اشنا میشوید‬ ‫مرسدس بنز‪180 C‬‬ ‫همین اول کار ســوپرایز شدید؟ این خودرو واقعا از الی زرورق بیرون‬ ‫امده و ضمن ســامت کامل بدنه و موتور‪ ،‬بــه خوبی از ان مواظبت‬ ‫شده است‪ .‬در کنار اینها موتور سرحالی دارد‪ ،‬مصرفش مناسب است‪،‬‬ ‫سواریاش از بهترینهای لیســت امروز خودروهای این گزارش است و‬ ‫ست کمی از انها دارد‪ .‬بهرغم برخی مشکالت در زمینه کمیابی قطعات‬ ‫مصرفی‪ ،‬استهالکش هم مناسب است‪ .‬ضمنا اسایشی که در اتاق این‬ ‫ســری از بنز ‪ С‬کالس هست را تنها در خودروهای بسیار گرانقیمت‬ ‫میتوانید تجربه کنید‪ .‬قدرت موتور این خودرو ‪ ۱۲۲‬اسب بخار است و‬ ‫نوع موتور ان ‪ ۱۸۰۰СС‬است‪ .‬مصرف سوخت ‪ ۹.۹‬لیتری دارد و در‬ ‫بازار هم با قیمتی حدود ‪ ۱۷۵‬میلیون تومان خرید و فروش میشود‪.‬‬ ‫پژو ‪ -۴۰۷‬مدل های ‪۲۰۱۰‬‬ ‫با مبلغی که بیش از سه برابر خواهد بود‪ ،‬میتوانید پژو ‪ ۵۰۸‬را بخرید و‬ ‫در عین حال مختارید با یک سوم ان پرداخت‪ ،‬سری به یادماندنی ‪۴۰۷‬‬ ‫را خریداری کنید که از هر نظر محصول اســتانداردی است‪ .‬به غیر از‬ ‫سطح ایمنی مناسب و کیفیت ساخت قابل قبول‪ ،‬طراحی خودرو بسیار‬ ‫متفاوت و دلچسب است و همه جا شما را متفاوت میسازد‪ .‬امکانات اتاق‬ ‫هم با اینکه زیاد نیستند اما بد هم نیستند و نیازهای معمول یک رانندگی‬ ‫اقتصادی و شهری را هم پوشش میدهند‪ .‬میماند هندلینگ و شتاب که‬ ‫‪ ۴۰۷‬در شــهر ان را به شما میدهد و در جاده با کمی تاخیر شما را به‬ ‫مقصد میرساند‪ .‬قدرت موتور این خودرو ‪ ۱۴۲‬اسب بخار است و مصرف‬ ‫سوختی برابر با ‪ ۹.۱‬لیتر دارد‪ .‬نوع موتورش هم ‪ сс۲۰۰۰‬دارد‪ .‬مدلهای‬ ‫‪ ۲۰۱۰‬پژو ‪ ۴۰۷‬هماکنون قیمتی حدود ‪ ۱۸۰‬میلیون تومان دارد‪.‬‬ ‫ام جی ‪ -۵۵۰‬مدل ‪۲۰۱۲‬‬ ‫با ان طرح بدنه مدرن و پویا‪ ،‬یک جلو پنجره کالسیک و شکیل و البته‬ ‫اتاقی مجهز و بزرگ‪ ۵۵۰ ،‬برای شما یک سدان ایدهال خواهد بود که‬ ‫واقعا اذیت نمیکند و مثل بچه های حرف شنو فقط مسیری که دلخواه‬ ‫شماست را طی میکند‪ .‬البته ایراداتی در شیوه طراحی چه در کابین‬ ‫و چه در بدنه ان وارد اســت اما با مشاهده این میزان پرداخت‪ ،‬موتور‬ ‫توربو و قدرتمند در کنار مصرف سوخت مناسب و دامنه قابل قبولی‬ ‫از امکانات‪ ۱۹۵ ،‬میلیون پول زیادی برای این ســدان چینی نیست‪.‬‬ ‫خوشبختانه وضعیت ایمنی این سدان هم بد نیست و ست کامل ایربگ‬ ‫و انواع ترمزها در شرایط سخت به داد سرنشینان می ایند‪.‬‬ ‫ام وی ام ‪ -X۲۲‬مدل ‪۱۳۹۶‬‬ ‫با کمتر از ‪ ۱۸۵‬میلیون تومان میتوانید نســخه فول اپشن هاچبک‬ ‫کراس اقتصادی و پرفروش چری در ایران را در تریم اسپورت اکسلنت‬ ‫بخرید و از مصرف مناســب و طراحی خوبش لذت ببرید‪ .‬این خودرو‬ ‫که در نســخه صفر کیلومتر حدود ‪ ۲۵۰‬میلیون تومان قیمت دارد‪،‬‬ ‫استهالکش مناسب است و حتی در کارکرد ‪ ۶۰‬هزار کیلومتر هم فرق‬ ‫زیادی با مدل صفر نخواهد داشــت‪ .‬امکانات به نسبت خوب اتاق در‬ ‫کنار قدرت نقدشونگی مناسب و قطعات فراوان از این سری محصولی‬ ‫فراگیر ساخته که ظرف ســه سال بیش از ‪ ۳۰‬هزار دستگاه از ان در‬ ‫ایران به فروش رفته و رضایت خاطر خریداران را هم جلب کرده است‪.‬‬ ‫مدل ‪ ۱۳۹۶‬این خودرو قیمت برابر با ‪ ۱۸۵‬میلیون تومان دارد‪.‬‬ ‫کیا سراتو‪ -‬مدل ‪۲۰۰۸‬‬ ‫نســل اول سراتو وقتی به ایران پا گذاشــت که مزدا ‪ ۳‬و رنو مگان به‬ ‫لطف مونتاژ گسترده شرکت های بهمن و پارس خودرو در حال جوالن‬ ‫بودند و تویوتا کوروال نیز به شــکل وارداتی بخشی از بازار را در اختیار‬ ‫داشــت‪ .‬این خودرو که تقلیدی اشــکار از محصول تویوتا بود‪ ،‬موتور‬ ‫خوب‪ ،‬امکانات معمول و ســواری پایداری دارد و مصرف سوختش در‬ ‫حد میانگین گروه است‪ .‬با اینکه یک دهه از عمر این محصول میگذرد‬ ‫ولی کیفیت ســاختش نزول نکرده و ظاهرش چیزی بین خمودگی‬ ‫تویوتا کوروال و مدرنیته محصوالت جدید کیا است‪ .‬دست اخر اینکه‪،‬‬ ‫سراتو نســل اول را از ان جهت پیشنهاد کردیم که دوامش باالست‪.‬‬ ‫قیمت این خودرو مدل ‪ ،۲۰۰۸‬حدود ‪ ۱۹۷‬میلیون تومان است‪.‬‬ ‫رنو تندر پالس اتومات‪ -‬مدل ‪۱۳۹۷‬‬ ‫خودرو بسیار خوبی است و هزینه نگهداریاش یک برگ زرین در تاریخ‬ ‫محصوالت رنو به شــمار میرود‪ .‬از انجا که ابــدا خریدارانش را اذیت‬ ‫نمیکند‪ ،‬پیدا کردن مدلهای کارکرده ان در بازار سخت است ولی خب‬ ‫ارزش صبر کردن و گشتن را دارد‪ .‬تندر پالس که فرم ظاهری بهتری‬ ‫در مقایسه با نسخه معمولی تندر ‪ ۹۰‬دارد‪ ،‬در بخش کابین هم بهتر‬ ‫از قبل طراحی شــده و کسالت کمتری حین مسافرت به سرنشینان‬ ‫منتقل میکند‪ .‬این خودرو رانندگی ســادهای دارد‪ ،‬گنجایشش باال و‬ ‫صندوق بارش بزرگ اســت و در هــر ‪ ۱۰۰‬کیلومتر یکی از کمترین‬ ‫نرخهــای مصرف را به مالک خود تحمیل میکند‪ .‬تندر پالس اتومات‬ ‫مدل ‪ ،۱۳۹۷‬قیمت حدود ‪ ۱۸۵‬میلیون تومان دارد‪.‬‬ ‫تعویض پالک خودروها از فردا زوج و فرد شد‬ ‫رئیس مرکز شماره شماره گذاری پلیس راهور ناجا‪ ،‬در خصوص مراکز تعویض پالک سراسر کشور‬ ‫توضیحاتی ارائه داد‪ .‬ســرهنگ علی محمدی‪ ،‬در خصوص مراکز تعویض پالک سراسر کشور‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در ماه های پایانی ســال خصوصاً اســفند هر ســال خریدوفروش و نقل و انتقال خودرو در کشــور‬ ‫افزایش چشــمگیری دارد و این افزایش باعث حضور و ازدحام بیشــتر شهروندان در مراکز تعویض‬ ‫پالک می گردد‪ .‬لذا تمهیدات بهداشتی و پیشگیرانه ای توسط پلیس راهور ناجا برای کاهش ازدحام‬ ‫جمعیت و کاهش احتمالی انتشــار ویروس کرونا در مراکز شــماره گذاری و تعویض پالک سراسر‬ ‫کشور ابالغ شده است که برخی از انها به شرح ذیل می باشد‪:‬‬ ‫‪ -۱‬از روز ســه شنبه ‪ ۲۰‬اسفند ماه تعویض پالک و خدمات شماره گذاری در روزهای زوج فقط به‬ ‫وسایل نقلیه پالک زوج و روزهای فرد صرفاً به وسایل نقلیه با پالک فرد ارائه شد‪ .‬لذا از شهروندان‬ ‫تقاضا داریم در غیر از روزهای مذکور به مراکز تعویض پالک مراجعه نکنند‪.‬‬ ‫‪ -۲‬درب مراکز تعویض پالک تا پایان ســال جاری از ســاعت ‪ ۰۷۰۰‬تا ‪ ۱۸۰۰‬باز بوده و خدمات‬ ‫ارائه می نمتیند‪ .‬لذا شهروندان می توانند با مدیریت زمان حضور در مراکز تعویض پالک در صبح و‬ ‫بعدازظهر با ازدحام و زمان کمتری خدمات دریافت نمایند‪.‬‬ ‫‪ -۳‬تمهیدات بهداشتی الزم همانند ضدعفونی مراکز بصورت روزانه و استفاده از ماسک و دستکش‬ ‫و محلول ضدعفونی کننده توسط کارکنان شاغل در مراکز انجام می پذیرد‪.‬‬ ‫‪ -۴‬بــه عموم هم وطنان نیز توصیه می کنیــم در صورتی که ضرورتی برای نقل و انتقال خودرو در‬ ‫ســال جاری ندارند‪ ،‬حتی االمکان به سال اینده موکول نمایند و در صورت حضور در مراکز فاصله‬ ‫الزم با سایر شهروندان را رعایت نمایند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اخبار‬ ‫اعطای مرخصی به ‪ 70‬هزار‬ ‫زندانی‬ ‫رئیس ســازمان زندان ها از اعطای مرخصی به ‪ ۷۰‬هزار‬ ‫زندانی خبر داد‪ .‬اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان های‬ ‫کشور از اعطای مرخصی به حدود ‪ ۷۰‬هزار نفر از زندانیان‬ ‫سراسر کشور در اجرای بخشنامه رئیس قوه قضائیه برای‬ ‫پیشگیری و مقابله با شیوع ویروس کرونا و تامین سالمت‬ ‫زندانیان خبر داد و تاکید کرد که فرایند اعطای مرخصی‬ ‫به زندانیان با لحاظ شــرایط قانونی مندرج در بخشنامه‬ ‫ریاســت قوه قضائیه ادامه دارد‪ .‬رئیس ســازمان زندان ها‬ ‫همچنین از جداســازی زندانیان باســابقه بیماری های‬ ‫زمینه‪‎‬ای همچون دیابت و اســم برای مراقبت بیشتر و‬ ‫جلوگیــری از ابتالی انها به کرونا خبر داد و اعالم کرد با‬ ‫ت گرفته در ماه گذشته در سطح‬ ‫توجه به تمهیدات صور ‪‎‬‬ ‫زندان ها‪ ،‬شرایط بهداشتی زندانیان تحت کنترل کامل قرار‬ ‫گرفته است‪.‬‬ ‫ممنوعیت پذیرش دادخواست‬ ‫طالق توافقی قبل از مشاوره‬ ‫پابرجاست‬ ‫دیوان عدالت اداری مصوبه دادگســتری کل استان تهران‬ ‫در رابطه با تعیین و تصویب الزام مراجعه متقاضیان طالق‬ ‫توافقی به مراکز مشاوره را مغایر با قانون حمایت از خانواده‬ ‫ندانست‪ .‬در رابطه با رسیدگی به پرونده شکایت ابطال مصوبه‬ ‫مورخ ‪/۰۱‬‏‪/۰۹‬‏‪ ‬۹۷‬پیرامون ارجاع درخواست طالق توافقی‬ ‫به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی‪ ،‬شــاکی دادخواستی‬ ‫به طرفیت دادگستری کل استان تهران به خواسته ابطال‬ ‫مصوبه مذکور به دیوان عدالــت اداری تقدیم کرده که به‬ ‫هیات عمومی ارجاع شده است‪ .‬در متن این شکایت امده‬ ‫است‪« :‬پیرو مذاکره به عمل امده در خصوص اجرای ماده‬ ‫‪ ۲۵‬قانون حمایت خانواده و لزوم مراجعه متقاضیان طالق‬ ‫توافقی به مراکز مشــاوره خانواده و ثبت دادخواست طالق‬ ‫توافقی توســط دفاتر خدمات الکترونیک قضایی متعاقب‬ ‫صدور گواهی عدم انصراف زوجین از درخواست طالق توسط‬ ‫مراکز مذکور‪ ،‬به اســتحضار می رساند با توجه به برگزاری‬ ‫جلسات متعدد با مسوولین محترم بهزیستی استان تهران‬ ‫و اعالم امادگی ان نهاد و اذعان به تشکیل مراکز غربالگری‬ ‫و ایجاد مراکز مشاوره خانواده به تعداد الزم در سطح شهر‬ ‫تهران و شهرستان های تابعه استان‪ ،‬مقتضی است دستور‬ ‫فرمایید دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مستقر در سطح‬ ‫اســتان از تاریخ ‪/۰۱‬‏‪/۰۹‬‏‪ ‬۹۷‬از پذیرش دادخواســت طالق‬ ‫توافقی قبل از مراجعه متقاضیان به مراکز مشاوره خانواده و‬ ‫ارائه گواهی مربوط توسط ان مرکز خودداری نمایند‪ .‬الزم به‬ ‫توضیح است در خصوص نحوه و چگونگی مراجعه متقاضیان‬ ‫به مراکز غربالگری و مشــاوره مقرر گردید با نصب بنر در‬ ‫کلیه واحدهای قضایی و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و‬ ‫سایر طرق ممکن قبل از اجرای طرح مذکور اطالع رسانی‬ ‫به عمل اید‪».‬‬ ‫دالیل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت‪:‬‬ ‫تصمیم مورخ ‪/۰۱‬‏‪/۰۹‬‏‪ ‬۹۷‬دادگستری کل استان تهران مبنی‬ ‫بر تعیین و تصویب الزام مراجعه متقاضیان طالق توافقی به‬ ‫مراکز مشــاوره و انجام چند جلسه مشاوره پیش از مراجعه‬ ‫به دادگستری متضمن ایجاد مانع در حق مراجعه ازاد افراد‬ ‫به محاکم دادگســتری و برخالف اصل ‪ ۳۴‬قانون اساسی و‬ ‫مواد ‪ ۳ ،۲‬و ‪ ۴‬قانون ایین دادرسی مدنی و اختیارات محصور‬ ‫تفویضی به دادگاه ها و طرفین دعوا (موضوع مواد ‪ ۱۸‬و ‪۲۵‬‬ ‫قانون حمایت خانواده مصوب‪ )۱۳۹۱‬می باشد لذا مستندا ًبه‬ ‫اصل ‪ ۱۷۰‬و اصل ‪ ۱۷۳‬قانون اساسی و مواد ‪ ۱۲‬و ‪ ۸۰‬قانون‬ ‫تشــکیالت و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ‪۹۲‬‬ ‫درخواست رسیدگی و ابطال مصوبه مذکور مطرح می شود‪.‬‬ ‫رای هیات تخصصی اداری و امور عمومی‪:‬‬ ‫بخشنامه صادره از رییس کل دادگستری استان تهران به‬ ‫شــماره ‪ ۱۳۹۷/۸/۲۸ – ۹۰۰۱/۱۷۱۲/۱۰‬کــه حکایت از‬ ‫ممنوعیت پذیرش دادخواست طالق توافقی توسط دفاتر‬ ‫خدمات الکترونیک قضایی مستقر در سطح استان تهران از‬ ‫تاریخ ‪/۰۱‬‏‪/۰۹‬‏‪ ۹‬ ۷‬قبل از مراجعه متقاضیان به مراکز مشاوره‬ ‫دارد از حیث اینکه وضع مقرره و ایجاد قاعده نموده اســت‬ ‫به نظر اکثریت بیش از سه چهارم اعضای حاضر قابل طرح‬ ‫در هیات عمومی بــوده و از حیث ماهوی نظر بر اینکه در‬ ‫راســتای تحقق اهداف مذکور در ماده ‪ ۱۶‬قانون حمایت‬ ‫خانواده مصوب ‪ ۱۳۹۱/۱۲/۱‬مبنی بر تحکیم مبانی خانواده‬ ‫و جلوگیری از افزایش اختالفات خانوادگی و طالق و سعی‬ ‫در ایجاد صلح و سازش بوده و منطبق با ماده ‪ ۲۵‬قانون یاد‬ ‫شده بوده و در جهت تسهیل اجرای تکلیف دادگاه در الزام به‬ ‫ارجاع موضوع طالق توافقی به مراکز مشاوره صادر گردیده‬ ‫است علیهذا خارج از حدود اختیارات قانونی نبوده و با قوانین‬ ‫موضوعه مغایرت ندارد قابل ابطال نیست لذا مستندا ً به بند‬ ‫(ب) ماده ‪ ۸۴‬قانون تشکیالت و ایین دادرسی دیوان عدالت‬ ‫اداری مصوب ‪ ۱۳۹۲‬رای به رد شکایت صادر می گردد‪.‬‬ ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫شاعرانه‬ ‫زهی خجسته زمانی که یار بازاید‬ ‫به کام غمزدگان غمگسار بازاید‬ ‫به پیش خیل خیالش کشیدم ابلق چشم‬ ‫بدان امید که ان شهسوار بازاید‬ ‫اگر نه در خم چوگان او رود سر من‬ ‫ز سر نگویم و سر خود چه کار بازاید‬ ‫مقیم بر سر راهش نشسته ام چون گرد‬ ‫بدان هوس که بدین رهگذار بازاید‬ ‫دلی که با سر زلفین او قراری داد‬ ‫گمان مبر که بدان دل قرار بازاید‬ ‫چه جورها که کشیدند بلبالن از دی‬ ‫به بوی ان که دگر نوبهار بازاید‬ ‫ز نقش بند قضا هست امید ان حافظ‬ ‫که همچو سرو به دستم نگار بازاید‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫چهارشنبه‪ 21‬اسفند‪ 1398‬سال دوم شماره‪244‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬شرکت جهان سبز‬ ‫مدیر عامل‪ :‬حسین احمدی‬ ‫م د یر مسئول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫ زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫ا د رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان مطهری‬ ‫ خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪43‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شاخه سبز‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫قطعه سازان خواستار تسریع پرداخت مطالبات خود شدند‬ ‫هشدار با ابزار تولید‬ ‫روند رو به رشــد تولید خودرو در کشور پس از یک دوره طالیی سه ماهه‬ ‫متوقف شد‪ ،‬توقفی که فعاالن خودروسازی می گویند ریشه در عدم پرداخت‬ ‫تســهیالت دارد‪ .‬امارها نشان می دهند تولید خودرو در کشور از ابان تا دی‬ ‫روندی صعودی داشــته‪ ،‬اما در بهمن ماه متوقف و حتی نزولی شــده است‪.‬‬ ‫هرچند خودروســازان بزرگ کشور موفق شــدند در پایان بهمن امسال‪ ،‬از‬ ‫تولید ‪ ۱۱‬ماه ســال گذشته خود عبور کرده و افزایش حدودا چهار درصدی‬ ‫را تجربــه کنند‪ ،‬اما افت روند تولید ماهانه نشــان داد روند تیراژ دوباره در‬ ‫مســیر نزول قرار گرفته است‪ .‬با توجه به این روند که ظاهرا هنوز هم ادامه‬ ‫دارد‪ ،‬احتماال خودروســازان نتوانند طی سال ‪ ۹۸‬از تیراژ سال گذشته خود‬ ‫عبور کنند‪.‬‬ ‫ان طور که از اظهارات فعاالن صنعت خودرو به ویژه قطعه سازان مشخص‬ ‫اســت‪ ،‬تامین قطعات از داخل و خارج به مشکل خورده و این موضوع جدا‬ ‫از مساله اصلی (کمبود نقدینگی) ریشه در بحران ویروس کرونا نیز دارد‪ .‬به‬ ‫هر حال شــیوع این ویروس سبب اختالل در زنجیره تامین قطعات خارجی‬ ‫شــده‪ ،‬چه انکه گفته می شود پروازهای مربوط به حمل قطعات از خارج به‬ ‫ویژه چین‪ ،‬فعال متوقف است‪ .‬هرچند نمی توان از تاثیر منفی کرونا بر تامین‬ ‫قطعات و به تبع ان‪ ،‬تولید غافل شــد‪ ،‬با این حال فعال مساله اصلی‪ ،‬کمبود‬ ‫نقدینگی و پرداخت نشدن تســهیالت جدید به زنجیره خودروسازی است‪.‬‬ ‫منظور از این تســهیالت‪ ،‬همان پنج هزار میلیارد تومانی است که با مصوبه‬ ‫شــورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش سقف اعتباری خودروسازان‪ ،‬قرار بود‬ ‫در بهمن ماه به حساب ایران خودرو و سایپا واریز شود‪.‬‬ ‫شــورای پول و اعتبار اذرماه امسال با افزایش سقف اعتباری خودروسازان‬ ‫تا ‪۱۰‬هزار میلیارد تومان موافقت کرد تا مانع اصلی پرداخت تســهیالت به‬ ‫شرکت های خودروساز برداشته شود‪ .‬بر این اساس‪ ،‬خودروسازان مجاز شدند‬ ‫تا ســقف پنج هزار میلیارد تومان تسهیالت از سیستم بانکی دریافت کنند‬ ‫که ســهم هر یک از دو شرکت ایران خودرو و سایپا‪ ۲ ،‬هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان اعالم شد‪.‬‬ ‫خودروســازان البته برای دریافت این تسهیالت باید از شمول ماده ‪۱۴۱‬‬ ‫قانون تجارت (ورشکســتگی) نیز خارج می شــدند‪ ،‬از همین رو نســبت به‬ ‫تجدید ارزیابی اموال و دارایی خود اقدام کردند‪ .‬ایران خودرو و سایپا هر کدام‬ ‫با ثبت زیان انباشــته ای هنگفت تا پایان شهریور امسال‪ ،‬مشمول ماده ‪۱۴۱‬‬ ‫قانون تجارت شــده و عمال ورشکسته به حســاب می امدند؛ بنابراین امکان‬ ‫پرداخت تسهیالت به انها نبود‪ .‬این دو شرکت اما اخیرا تجدید ارزیابی کرده‬ ‫و با به روز کردن ارزش خود و افزایش ســرمایه‪ ،‬عمال از شمول ماده قانونی‬ ‫موردنظر خارج شدند تا مانعی برای پرداخت تسهیالت به انها وجود نداشته‬ ‫باشــد‪ .‬با این حال اما ان طور که فعــاالن صنعت خودرو می گویند‪ ،‬با وجود‬ ‫مصوبه شــورای پول و اعتبار مبنی بر افزایش ســقف اعتباری خودروسازان‬ ‫و همچنین خروج انها از ورشکســتگی‪ ،‬تســهیالت پنــج هزار میلیارد‬ ‫تومانی وعده داده شده‪ ،‬به طور کامل در اختیار انها قرار نگرفته است‪ .‬در‬ ‫نامه ای که اخیرا برخی از قطعه سازان به حسن روحانی رئیس جمهوری‬ ‫نوشته اند‪ ،‬عنوان شــده تنها ‪ ۱۵‬درصد از تسهیالت موردنظر در اختیار‬ ‫زنجیره خودروسازی کشــور قرار گرفته است‪ .‬انها در این نامه به نوعی‬ ‫هشــدار داده اند که در صورت عدم پرداخت باقی مانده تســهیالت پنج‬ ‫هزار میلیارد تومانی‪ ،‬نه تنها تولید متوقف خواهد شــد‪ ،‬بلکه ‪ ۵۵۰‬هزار‬ ‫نفر از نیروی انسانی شــاغل در قطعه سازی نیز در معرض بیکاری قرار‬ ‫می گیرند‪.‬‬ ‫احتمال توقف دو ماهه تولید‬ ‫هنوز هیچ خبری مبنی بر واکنش رئیس جمهوری یا دیگر مســووالن‬ ‫دولت به هشدار قطعه سازان منتشــر نشده و مشخص نیست ایا دولت‬ ‫اصال این هشــدار را (که البته تازگی ندارد) جدی گرفته یا وقعی به ان‬ ‫نگذاشــته است‪ .‬این در حالی اســت که قطعه سازان به تازگی باز هم از‬ ‫خطر توقف تولیــد و بیکاری کارگران صحبت به میان اورده و به نوعی‬ ‫تهدیدی نرم را متوجه دولت کرده اند‪.‬‬ ‫ان طور که دبیــر انجمن صنایع همگن قطعه ســازی در گفت وگو با‬ ‫صدا و ســیما عنوان کرده‪ ،‬روند تامین قطعات موردنیاز خودروســازان‪،‬‬ ‫تنها با پرداخت مطالبات شــرکت های قطعه ســاز ادامــه خواهد یافت‪.‬‬ ‫ارش محبی نــژاد با اشــاره به توقعات وزارت صنعــت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫از شــرکت های قطعه ســاز مبنی بر «کمک به رشــد تولیــد خودرو»‪،‬‬ ‫«تجاری ســازی خودروهای ناقص» و «شــروع نهضت ساخت داخل»‪،‬‬ ‫گفته که «در مقابل وزارت صمت و خودروسازان هم قول دادند مطالبات‬ ‫معوق قطعه سازان را به موقع پرداخت کنند و حتی هیات دولت نیز ‪۱۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومان تسهیالت برای خودروسازان در نظر گرفت تا صرف‬ ‫تسویه حساب بخشی از طلب شرکت های قطعه ساز شود‪».‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه بهبود روند تولید قطعه ســازان سبب شد ضمن‬ ‫تجاری ســازی تمام خودروهای ناقص‪ ،‬رشــد تولید خودرو نیز حاصل‬ ‫شــود‪ ،‬تاکید کرده «جامعه قطعه ســازی به تعهدات خود عمل کرد‪ ،‬اما‬ ‫تســهیالتی که قرار بود پرداخت شود‪ ،‬نه تنها کاهش یافت‪ ،‬بلکه از پنج‬ ‫هــزار میلیارد موردنظر نیز فقط ‪ ۱۵‬درصد در اختیار قطعه ســازان قرار‬ ‫منابع (برای پرداخت تسهیالت پنج هزار میلیارد تومانی) نداریم‪ .‬وی در‬ ‫نهایت عنوان کرده که کل مطالبات قطعه سازان از خودروسازها ‪۳۱‬هزار‬ ‫میلیارد تومان است و ‪ ۱۴‬هزار میلیارد تومان ان معوق به شمار می رود‪.‬‬ ‫هشدار با ابزار تولید‬ ‫انچــه از نامه ارســالی قطعه ســازان به رئیس جمهــوری و همچنین‬ ‫اظهارات دبیر انجمن صنایع همگن قطعه ســازی برمی اید‪ ،‬هشدار انها‬ ‫نسبت توقف تولید در صورت عدم پرداخت تسهیالت پنج هزار میلیارد‬ ‫تومانی اســت‪ .‬در واقع قطعه سازان برای دریافت مطالبات خود به نوعی‬ ‫مجبور به گروکشی شده و دست روی نقاطی حساس شامل «تولید» و‬ ‫«اشتغال» گذاشته اند‪.‬‬ ‫به نظر می رســد قطعه ســازان با توجه به فرارســیدن روزهای پایانی‬ ‫ســال که طبعا باید نســبت به پرداخت هرچه زودتــر حقوق و مزایا و‬ ‫عیدی کارکنان خود اقدام کنند‪ ،‬چاره را در هشــدار دیده و صحبت از‬ ‫توقــف احتمالی تولید به میان اورده اند‪ .‬به هر حال قطعه ســازان خوب‬ ‫می دانند خودروســازی تا چه اندازه برای دولت مهم اســت و در دوران‬ ‫فعلی (تحریم و مشــکالت اقتصادی) تداوم تولید در این صنعت تا چه‬ ‫انــدازه اهمیــت دارد‪ ،‬بنابراین به نوعی دســت روی نقطه ضعف اصلی‬ ‫گذاشته اند تا مطالبات معوق شان را دریافت کنند‪ .‬نه اینکه قطعه سازی‬ ‫با مشــکل نقدینگی و تامین مواد اولیه و همچنین چالش تحریم مواجه‬ ‫نیست‪ ،‬اما به نظر می رسد قطعه سازان می خواهند با این روش‪ ،‬دولت و‬ ‫خودروسازان را مجاب به پرداخت مطالبات شان کنند‪.‬‬ ‫مشکالت مالی و تحریم‪ ،‬کم و بیش طی این سال ها وجود داشته‪ ،‬اما‬ ‫هیچ وقت تولید قطعه سازان برای مدت طوالنی متوقف نشده است‪ ،‬چه‬ ‫در مقاطعی که مطالبات انها پرداخت شده و چه وقتی پولی در کار نبوده‬ ‫است‪ .‬در واقع طی این سال ها از این دست تهدیدهای قطعه سازان‪ ،‬کم‬ ‫نبوده‪ ،‬به خصوص در هفته های پایانی ســال که هزینه انها باال می رود‪.‬‬ ‫این تهدیدها گاهی جواب داده و ســبب شده دولت نسبت به شارژ مالی‬ ‫خودروسازان بابت پرداخت مطالبات قطعه سازان اقدام کند و گاهی هم‬ ‫تهدیدها جدی گرفته نشده اند‪.‬‬ ‫اواخر سال گذشته دولت چهار هزار میلیارد تومان تسهیالت در اختیار‬ ‫خودروســازان قرار داد تا صرف پرداخت بخشی از مطالبات قطعه سازان‬ ‫گرفته اســت‪ ».‬دبیر انجمن صنایع همگن قطعه سازی در ادامه هشدار‬ ‫داده که «اگر مطالبات قطعه ســازان پرداخت نشود اتفاقات بدی (برای‬ ‫تولید و اشتغال) خواهد افتاد‪ ،‬به ویژه اینکه حقوق کارگران و کارمندان‬ ‫و عیدی انها قابل پرداخت نیســت‪ ».‬وی همچنین با اشاره به ماجرای‬ ‫شیوع ویروس کرونا و تاثیر ان بر تامین قطعات از خارج‪ ،‬تاکید کرده که‬ ‫«انبارها از مواد اولیه مورد نیاز قطعه ســازان خالی شده و اگر امروز این‬ ‫مطالبات پرداخت نشود و سفارش گذاری نکنیم‪ ،‬بعد از تعطیالت نوروز‬ ‫توقف حداقل دو ماهه در تولید رخ خواهد داد‪».‬‬ ‫محبی نــژاد در ادامه خواســتار پرداخت کامل تســهیالت پنج هزار‬ ‫میلیارد تومانی به زنجیره خودروسازی کشور در اسرع وقت و در راستای‬ ‫جلوگیری از توقف تولید پس از تعطیالت عید شــده اســت‪ .‬وی این را‬ ‫هم گفته که «اگر مسووالن به تعهدات خود (در قبال قطعه سازان) عمل‬ ‫نکرده و بدعهدی کنند‪ ،‬نمی تواننــد (در بحران های احتمالی بعدی) از‬ ‫قطعه سازی کشور انتظار داشته باشند‪».‬‬ ‫بــه گفته دبیر انجمــن صنایع همگن قطعه ســازی‪ ،‬موضوع پرداخت‬ ‫مطالبات قطعه سازان‪ ،‬بین بانک مرکزی‪ ،‬بانک های عامل‪ ،‬وزارت صمت و‬ ‫خودروسازان پاس کاری می شود و در این بین‪ ،‬بانک های عامل می گویند‬ ‫شــود‪ ،‬اما امســال گویا خبری از پول (به مقداری که قطعه سازان توقع‬ ‫دارند) نیست‪.‬‬ ‫حاال قطعه ســازان جدی تر از گذشته نسبت به عواقب پرداخت نشدن‬ ‫مطالبات شــان هشــدار می دهند و صحبــت از توقــف دو ماهه تولید‬ ‫می کنند‪ ،‬موضوعــی که خط قرمز دولت به حســاب می اید‪ .‬توقف دو‬ ‫ماهه تولیــد می تواند ضمن وارد اوردن زیانی هنگفت به صنایع خودرو‬ ‫و قطعه کشور و بیکاری موقت‪ ،‬مشــتریان را نیز به دردسر بیندازد‪ .‬در‬ ‫حال حاضر بسیاری از مشتریان موفق به دریافت خودروهای ثبت نامی‬ ‫خود نشــده اند‪ ،‬ان هم با وجود انکه چند ماه از موعد تحویل گذشــته‬ ‫اســت؛ بنابراین اگر واقعا تولید قطعه سازان (به تبع ان خودروسازی) دو‬ ‫ماه متوقف شود‪ ،‬مشتریان نیز متضرر خواهند شد‪.‬‬ ‫توقف تولید همچنین بازار خودرو را ملتهب تر از انچه بوده و هســت‪،‬‬ ‫خواهد کرد و هیچ بعید نیســت انفجار قیمتی جدیدی در ان رخ دهد‪.‬‬ ‫باید منتظر ماند و دید اوال تهدید قطعه سازان بابت توقف تولید دو ماهه‬ ‫تا چه اندازه عملی خواهد شــد و از ان ســو دولت این ماجرا را تا چه‬ ‫حد جدی تلقی می کند و ایا پرداخت تسهیالت به زنجیره خودروسازی‬ ‫تسریع خواهد شد؟‬

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 243

روزنامه خوب 243

شماره : 243
تاریخ : 1398/12/14
روزنامه خوب 242

روزنامه خوب 242

شماره : 242
تاریخ : 1398/12/13
روزنامه خوب 241

روزنامه خوب 241

شماره : 241
تاریخ : 1398/12/12
روزنامه خوب 240

روزنامه خوب 240

شماره : 240
تاریخ : 1398/12/11
روزنامه خوب 239

روزنامه خوب 239

شماره : 239
تاریخ : 1398/12/10
روزنامه خوب 238

روزنامه خوب 238

شماره : 238
تاریخ : 1398/12/07
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!