روزنامه خوب شماره 234 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه خوب شماره 234

صفحه بعد

روزنامه خوب شماره 234

روزنامه خوب شماره 234

‫رییس جمهوری‪:‬‬ ‫خطیبموقتنماز جمعهتهران‪:‬‬ ‫امیدواریم انتخابات ‪1400‬‬ ‫الکترونیکیبرگزار شود‬ ‫‪3‬‬ ‫پایان انتخابات اغاز رفاقت‬ ‫میان کاندیداهاست‬ ‫‪3‬‬ ‫شنبه ‪ 3‬اسفند ‪ | 1398‬سال دو | شماره ‪8 | 234‬صفحه | قیمت ‪ 2500‬تومان | ‪ 27‬جمادی الثانی‪ 22 | 1441‬فوریه ‪2020‬‬ ‫ماجرای ترخیص ‪ ۷۰‬میلیون یورو کاالهای پرحاشیه‬ ‫یادداشت یک‬ ‫علی احمدی‬ ‫از «ژ ل های تزریقی»‬ ‫‪2‬‬ ‫و «اسباب بازی» تا «پیانو»‬ ‫و «ویولن»‬ ‫ایران را دریابیم!‬ ‫روان شناس و پژوهشگر روان شناسی اجتماعی‬ ‫‪ -1‬عجیب اما واقعی اســت که‬ ‫نهاد خانواده به عنوان شاخصه‬ ‫فرهنــگ ایرانــی و اســامی‬ ‫سال هاســت مورد بی توجهی‬ ‫و غفلت قــرار گرفته و مدیران‬ ‫نظــام اجتماعی ایــران به این‬ ‫نهاد و ستون نگه دارنده قوام جامعه ایرانی بی مهری‬ ‫می کننــد‪ .‬به خاطر ندارم خطابــه و نگرانی یا تالش‬ ‫موثر نماینده محترمی را نسبت به این مهم‪ ،‬وقتی که‬ ‫می خواهند درمورد حقوق شهروندی‪ ،‬قوانین موضوع‬ ‫روابط بین فردی و اقتصادی یا مسکن و نظام اعتبارات‬ ‫و حقوق و دســتمزد یا اموزش و بهداشت یا سیاست‬ ‫و فرهنگ و جامعه‪ ،‬قانونی بنویســند‪ .‬لزوم و ضرورت‬ ‫پیوســت برنامه حفظ و تقویت «نظام خانواده»‪ ،‬که‬ ‫بی توجهــی به ان از بزرگترین خطرات تهدید کننده‬ ‫هویت جامعه ایرانی است؛ ابرامی مقدس است‪.‬‬ ‫‪ -2‬متاســفانه هــوش و حــواس نماینده های تهران‬ ‫عمدتا‪ ،‬پرت پاســتور بوده است و به دلیل حضور در‬ ‫کانون قدرت سیاســی و اقتصادی پایتخت و حشر و‬ ‫نشــر و همســایگی با دولت ها و وزرای دست و دل‬ ‫بازشــان‪ ،‬خود را خواســته و ناخواسته وکیل الملک‬ ‫می پندارند‪ .‬لذا هوش و حواسی برایشان نمی ماند تا از‬ ‫مردم شهرشان یاد و خاطری کنند‪.‬‬ ‫ادامه در صفحه ‪5‬‬ ‫لزوم نظارت بر تسهیالت پرداختی‬ ‫‪ 2‬خرید «بنز ‪ »۶۰۰‬و ویالهای‬ ‫الکچری در اروپا با پول بانکها!‬ ‫‪ FATF‬ایران را‬ ‫‪2‬‬ ‫در «لیست سیاه» قرار داد!‬ ‫یازدهمین دوره‬ ‫انتخاباتمجلس‬ ‫شورای اسالمی‬ ‫برگزار شد؛‬ ‫به تبعیت از رهبر‬ ‫و به عشق حاج قاسم!‬ ‫تصویبالیحهحذف‬ ‫‪ 4‬چهار صفر از پول ملی در‬ ‫کمیسیوناقتصادیمجلس‬ ‫اختتامیهجشنوارهموسیقی‬ ‫‪5‬‬ ‫فجر برگزار شد‬ ‫صفحه ‪5‬‬ ‫مدارس کل استان تهران‬ ‫‪7‬‬ ‫امروز شنبه تعطیل است‬ ‫اقتصاد‬ ‫نرخ تورم بهمن به ‪ ۳۷‬درصد کاهش یافت‬ ‫‪2‬‬ ‫شنبه‪ 3‬اسفند‪ 1398‬سال دوم شماره‪234‬‬ ‫خبر‬ ‫برندهایایرانی‬ ‫جای کره ای ها را می گیرند‬ ‫یک فعال صنعت لوازم خانگی معتقد است در شرایطی که‬ ‫برندهای کره ای از بازار ایران خارج می شــوند‪ ،‬وزارت صمت‬ ‫باید صدای تولیدکنندگان را بشنود و پیگیر خواسته های انها‬ ‫باشــد‪ .‬اما ایا خروج ال جی و سامسونگ به فرصت طالیی‬ ‫تولیدکنندگان داخلی تبدیل می شود؟ ال جی و سامسونگ‬ ‫نام های اشنایی در بازار لوازم خانگی ایران هستند‪ .‬گلدیران و‬ ‫سام سرویس هم به اندازه این دو برند کره ای در ایران شناخته‬ ‫شده اند؛ شرکت هایی که ابتدا کار خود را با واردات و نمایندگی‬ ‫محصوالت کره ای در ایران اغاز کردند و خدمات پس از فروش‬ ‫و پشــتیبانی محصوالت انها را بر عهده گرفتند‪ .‬گلدیران و‬ ‫سام سرویس پس از مدتی توانستند به جای واردات محصول‬ ‫نهایی‪ ،‬قطعات مورد نیاز برای ســاخت انواع لوازم خانگی را‬ ‫به کشــور وارد کنند و مونتاژ محصوالت را در داخل کشور‬ ‫انجام دهند‪ .‬این همکاری ها تا جایی ادامه یافت که خط تولید‬ ‫برخی محصوالت این شرکت ها در ایران افتتاح شد و به نوعی‪،‬‬ ‫دانش فنی و تکنولوژی ساخت لوازم خانگی به کشور وارد شد‪.‬‬ ‫واردات‪ ،‬مونتاژ و تولید محصوالت این دو برند کره ای در کشور‬ ‫ادامه داشت‪ ،‬اما تحریم ها و محدودیت در تراکنش های بانکی‬ ‫موجب شد روند خرید قطعات با روال سابق امکان پذیر نباشد‪.‬‬ ‫دانش ساخت لوازم خانگی که طی این سال ها در گلدیران و‬ ‫ِ‬ ‫ســام سرویس ایجاد شده بود موجب شد تا این دو شرکت‬ ‫ایرانی برای پاسخ به نیاز بازار لوازم خانگی کشور‪ ،‬با معرفی‬ ‫دو برند جدید به نام های جی پالس و سام‪ ،‬تولید محصوالت‬ ‫داخلی را اغاز کنند‪ .‬بخشی از قطعات مورد نیاز این برندهای‬ ‫ایرانی در داخل و بخشی دیگر با واردات تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫اغاز تولید محصوالت این دو برنــد ایرانی در مرداد ماه و با‬ ‫معرفی تلویزیون های جی پالس اغاز شد‪ .‬فعالیت این دو برند‬ ‫به عنوان جایگزین برندهای کره ای به صورت رسمی در اواخر‬ ‫ابان ماه اعالم شــد‪ .‬در نهایت‪ ،‬در روزهای اخیر‪ ،‬تحریم های‬ ‫بانکی خود را در مراکز خرید لوازم خانگی نشان دادند‪ .‬انتشار‬ ‫تصاویری از جایگزینی تابلوهای دو برند کره ای لوازم خانگی‬ ‫یعنی ال جی و سامسونگ با برندهای ایرانی خبرساز شد؛ دو‬ ‫برند کره ای که با وجود کاهش تبلیغات محیطی انها در سطح‬ ‫شــهر‪ ،‬هنوز هم اما و اگرهایی درباره ادامه فعالیت یا خروج‬ ‫کاملشان از ایران شنیده می شود‪ .‬این تغییرات در بازار لوازم‬ ‫خانگی‪ ،‬همان طور که نگرانی هایی را بابت انحصار در تولید و‬ ‫کیفیت لوازم خانگی داخلی ایجاد کرده‪ ،‬امیدهایی را برای‬ ‫رونق دوباره تولید صنایع لوازم خانگی داخلی با خود به همراه‬ ‫داشته است‪ .‬عباس دمرچلی‪ ،‬دبیر کل انجمن صنایع لوازم‬ ‫خانگی ایران ضمن تاکید بر اینکه با خروج برندهای خارجی و‬ ‫ممنوعیتواردات‪،‬فرصتطالییبرایتولیدکنندگانصنعت‬ ‫لــوازم خانگی ایران به وجود امده‪ ،‬گفت‪ :‬برندســازی برای‬ ‫تولیدکنندگانصنعتیدرگروبرنامه ریزیهوشمنددرجهت‬ ‫جلب اعتماد مردم و افزایش کیفیت محصوالت و همکاری‬ ‫دســتگاه های مربوط از جمله وزارت صمت در راستای رفع‬ ‫موانع تولید انبوه است‪.‬‬ ‫فرصت طالیی برای برندسازی داخلی‬ ‫دمرچلی با اشاره به تاثیر خروج دو برند سامسونگ و ال جی از‬ ‫بازار صنعت لوازم خانگی ایران گفت‪ :‬ظرفیت و توان تولیدی‬ ‫طبق پروانه های قانونی صادره از وزارت صمت پاســخگوی‬ ‫نیاز مصرف کنندگان است و از این بابت هیچ نگرانی وجود‬ ‫ندارد‪ .‬با این حال‪ ،‬برای اینکه تولیدکنندگان با همه توان در‬ ‫عرصه تولید حاضر شوند‪ ،‬دستگاه های دولتی از جمله وزارت‬ ‫صمت باید محدودیت های ارزی را کاهش و با تدوین سازوکار‬ ‫مناسب‪ ،‬فرایند تامین مواد اولیه مورد نیاز تولیدکنندگان را‬ ‫تسهیل کند و با جدیت فرایند اجرایی ان را پیگیری نماید‪.‬‬ ‫در حقیقت اگر در این برهه حساس از صنعت لوازم خانگی‬ ‫حمایت شود‪ ،‬فرصت طالیی برندسازی صنعت لوازم خانگی‬ ‫به ثمر خواهد نشست‪.‬‬ ‫وزارت صمت صدای تولیدکنندگان را بشنود‬ ‫به گفته دبیر کل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران در شرایط‬ ‫خروج برندهای کره ای از ایــران‪ ،‬وزارت صمت باید صدای‬ ‫تولیدکنندگانراشنیدهوقاطعانهخواسته هایانهاراپیگیری‬ ‫کندوتولیدکنندگاننیزبایدباارتقایکیفیتمحصوالت‪،‬نظر‬ ‫مردم را به خود جلب کنند‪ .‬وی با تاکید بر اینکه کمک دولت‬ ‫باورمندی به صنعت لوازم خانگی را در اذهان مردم نهادینه‬ ‫می کند‪ ،‬گفت‪ :‬برندها با جلب اعتماد عمومی‪ ،‬فرصت انتخاب‬ ‫مردم را کوتاه می کنند‪ ،‬زیرا مخاطبان محصول‪ ،‬رای خود را به‬ ‫برند صادر کرده اند‪ .‬یک برند هرگز مشتریان خود را از دست‬ ‫نمی دهد‪ ،‬زیرا برندها با نشانه گذاری های خاص و به مرور زمان‬ ‫مشتری های بازار را به دست می اورند‪.‬‬ ‫نرخ تورم ســاالنه بهمن ماه ‪ ۱۳۹۸‬به ‪ ۳۷‬درصد رسیده که در مقایسه با ماه قبل‪ ۱.۶ ،‬واحد درصد کاهش نشان می دهد‪ .‬مرکز امار اعالم کرد نرخ تورم نقطه ای بهمن ماه ‪1398‬‬ ‫در مقایسه با ماه قبل ‪ 1.3‬واحد درصد کاهش یافته است‪ .‬نرخ تورم نقطه ای گروه عمده «خوراکی ها‪ ،‬اشامیدنی ها و دخانیات» با کاهش ‪ 4.3‬واحد درصدی به ‪ 19.7‬درصد و گروه‬ ‫«کاال های غیرخوراکی و خدمات» با افزایش ‪ 0.1‬واحد درصدی به ‪ 27.5‬درصد رسیده است‪ .‬منظور از نرخ تورم نقطه ای‪ ،‬درصد تغییر عدد شاخص قیمت‪ ،‬نسبت به ماه مشابه سال‬ ‫قبل است‪ .‬نرخ تورم نقطه ای در بهمن ماه ‪ 1398‬به عدد ‪ 25‬درصد رسیده است؛ یعنی خانوار های کشور به طور میانگین ‪ 25‬درصد بیشتر از بهمن ‪ 1397‬برای خرید یک «مجموعه‬ ‫کاال ها وخدمات یکسان» هزینه کرده اند‪ .‬نرخ تورم نقطه ای بهمن ماه ‪ 1398‬در مقایسه با ماه قبل ‪ 1.3‬واحد درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫ماجرای ترخیص‪ ۷۰‬میلیون یورو کاالهای پرحاشیه‬ ‫از «ژل های تزریقی» و «اسباب بازی» تا «پیانو« و «ویولن»‬ ‫سرانجام در جریان تصمیم هیات دولت برای تعیین تکلیف و ترخیص‬ ‫برخی اقالم رســوب کرده در گمرک کاالهای گروه ‪ ۴‬که عمدتا غیر‬ ‫ضرور و مصرفی بوده و حواشــی بســیاری نیز در رابطه با انها وجود‬ ‫داشــت ترخیص می شوند‪ .‬کاالهایی که گمرک تاکید دارد کلیه انها‬ ‫قبل از ممنوعیت وارد شده و به دالیل مختلف صاحبان کاال نتوانستند‬ ‫ان را در مهلت هــای قانونی ترخیص کننــد‪ .‬گروه ‪ ۴‬مجموعه ای از‬ ‫کاالهایی هســتند که در چند سال اخیر ترخیص انها از گمرکات و‬ ‫بنادر با مشکالتی مواجه بود ولی به هر حال با دستور رئیس جمهور‬ ‫در سال جاری برای حل و فصل مشکالت مربوط به کاالهای رسوب‬ ‫کرده در گمرک این گروه کاالیی نیز در جریان بررسی قرار گرفت‪ ،‬اما‬ ‫اینگونه نبود که در مورد انها نیز مانند سایر کاالها تصمیم گیری شود‪.‬‬ ‫به هر صورت کاالهای گروه ‪ ۴‬نیز مانند خودروهای دپو شده جریان‬ ‫خاص خود را داشته و جدا از سایر کاالها در مورد انها تصمیم گیری‬ ‫شــد‪ .‬چندی پیش بود که وزیر اقتصاد بعد از بازدیدی که از گمرک‬ ‫خرمشهر داشت در کنار پیشنهادی که برای تعیین تکلیف خودروهای‬ ‫مانده در گمرک مطرح کرد پیشنهادی را نیز در راستای تعیین تکلیف‬ ‫و ترخیص کاالهای گروه ‪ ۴‬به هیات دولت ارائه کرده بود تا اینکه در‬ ‫جلســه ‪ ۱۶‬بهمن ماه هیات وزیران در رابطه با خودروهای دپو شده‬ ‫و البته کاالهای گروه ‪ ۴‬به اســتناد اصل ‪ ۱۳۸‬قانون اساسی تصمیم‬ ‫گیری کرد‪ .‬با توجه به اقالمی که در گروه ‪ ۴‬وجود داشــت در رابطه‬ ‫با ترخیص انها حواشــی زیادی ایجاد شــده و مطرح بود که دولت‬ ‫نسبت به ترخیص کاالهای ممنوعه و یا انهایی که کاالهای لوکس و‬ ‫غیرضروری هستند در شرایط ارزی موجود اقدام می کند‪ .‬در بین این‬ ‫کاالها انواع مختلف از جمله پوشاک‪ ،‬االت موسیقی‪ ،‬ژل های تزریقی‪،‬‬ ‫غذای حیوانات و حتی قطعات و کاالهای اولیه کارخانجات صنعتی‬ ‫دیده می شد که مجموع ارزش ان به حدود ‪ ۷۰‬میلیون یورو میرسد‪.‬‬ ‫اما تازه ترین توضیحاتی که ارونقی ‪-‬معاون فنی و امور گمرکی ایران‬ ‫در رابطه با ترخیص کاالهای گروه ‪ ۴‬ارائه کرده از این حکایت دارد‬‫که کلیه این اقالم قبل از ممنوعیت وارد بنادر و گمرکات شــده و به‬ ‫دالیل مختلف صاحبان کاال نتوانســته اند در مهلت های قانونی قبلی‬ ‫نســبت به ترخیص این کاالها اقدام کنند و پیشنهاداتی که تصویب‬ ‫شده در راستای تعیین تکلیف کاالهای رسوب شده در بنادر و گمرک‬ ‫با رعایت حقوق مکتسب ه ای بوده که برای صاحبان این کاالها ایجاد‬ ‫شده است و چنانچه اقالمی مشمول شرایط مندرج در مصوبه ابالغی‬ ‫از نظر تاریخ ثبت سفارش‪ ،‬تاریخ قبض انبار یا تاریخ بارنامه نشود‪ ،‬به‬ ‫هیچ عنوان قابلیــت ترخیص ندارد و باید با توجه به قوانین مربوطه‬ ‫نسبت به اعاده انها به خارج از کشور اقدام شود‪.‬‬ ‫‪ ۲۷‬هزار یورو اسباب بازی و ‪ ۲۰۶‬هزار یورو پیانو و ویالون‬ ‫اما در بین کاالهای گروه ‪ ۴‬حدود ‪ ۲۷‬هزار یورو اسباب بازی بوده که‬ ‫در ســه ماهه اول سال ‪ ۱۳۹۷‬و زمانی که ممنوعیتی برای کاال اعالم‬ ‫نشده بود وارد و در یکی از گمرکات دپو شده است‪ .‬حدود ‪ ۲۰۶‬هزار‬ ‫یورو از این کاالها پیانو و ویالون است که طی سه فقره ثبت سفارش‬ ‫در سال ‪ ،۱۳۹۶‬به یکی از گمرکات رسیده و در یکی از بنادر دپو شده‬ ‫و علیرغم تمدید ثبت ســفارش در یک مرحله‪ ،‬نماینده صاحب کاال‬ ‫موفق به اظهار کاال به گمرک در مهلت یک ماهه اعطائی طی مصوبات‬ ‫قبلی جهت ترخیص کاال نشده است‪ .‬همچنین حدود ‪ ۱۱‬میلیون و‬ ‫‪ ۴۲۵‬هزار یورو از این کاالها‪ ،‬پوشاک در انواع مختلف بوده که علیرغم‬ ‫صدور ثبت سفارش‪ ،‬بدلیل عدم تایید منشا ارز توسط مرجع ذیربط‬ ‫و عدم اظهار کاال به گمرک و اخطارهای صورت پذیرفته درخصوص‬ ‫پایان مهلت ماندگاری کاال‪ ،‬صاحب کاال نسبت به مرجوع کردن این‬ ‫کاالها که موضوع ‪ ۱۱‬فقره ثبت سفارش را شامل میشود اقدام نموده‬ ‫و میتوان گفت هیچ پوشاکی درحال حاضر در گمرکات و بنادر وجود‬ ‫ندارد که مشمول این مصوبه شود‪.‬‬ ‫تکلیف ژل های تزریقی‬ ‫اما ژل های تزریقی که از پرحاشیه های گروه ‪ ۴‬هستند طبق توضیح‬ ‫معاون فنی گمرک تمامی ژل های تزریقی موجود در گمرک فرودگاه‬ ‫امام خمینی (ره) که ارزش انها پنج میلیون و ‪ ۸۰۰‬هزارو ‪ ۹۱۵‬یورو‬ ‫براورد شده دارای ثبت سفارش بانکی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫بوده و حتی دارای کد رهگیری بانک نیز هســتند‪ .‬موضوع این ژل ها‬ ‫به این صورت اســت که این کاالها در فصل ‪ ۳۰‬جدول تعرفه ثبت‬ ‫ســفارش شده اند که در گروه کاالیی قرار دارد و با این وضعیت‪ ،‬هم‬ ‫ثبت سفارش انها مورد تایید قرار گرفته و هم منشا ارز انها تایید شده‬ ‫است لیکن براساس اعالم نظر سازمان جهانی گمرک درخصوص این‬ ‫کاال (ژل های تزریقی)‪ ،‬گمرک فصل ‪ ۳۳‬جدول تعرفه را برای طبقه‬ ‫بندی این کاالها صحیح اعالم کرده که ردیف تعرفه اســتنباطی در‬ ‫گروه ‪ ۴‬کاالیی قرار گرفته و از ترخیص این کاال جلوگیری شده است‪.‬‬ ‫قطعات صنعتی هم ترخیص می شود‬ ‫انطور که معاون فنی گمرک اعالم کرده است تعداد زیادی کاالهای‬ ‫صنعتی‪ ،‬از جمله شیراالت صنعتی مربوط به شرکت ها و پروژه های‬ ‫تولیدی در میان این کاالها وجود دارد که براساس عدم ایجاد ردیف‬ ‫تعرفه مجزا برای این اقالم صنعتــی ‪ -‬با وجود عدم تولید در داخل‬ ‫کشــور‪ -‬در گروه ‪ ۴‬کاالیی قــرار گرفته و امکان ترخیص انها فراهم‬ ‫نشــده است که با اجرای این مصوبه مشکل انها و برخی اقالم دیگر‬ ‫برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫امــا از کل اقالم گروه ‪ ۴‬کــه طی مصوبه هیات دولت تعیین تکلیف‬ ‫میشود ســه محموله غذای حیوانات و پرندگان به ارزش ‪ ۶۱۷‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۹۱‬یورو وجود دارد یعنی دوفقره ثبت ســفارش سیستم بانکی و‬ ‫یک فقره ثبت ســفارش ارز متقاضی به این کاالها اختصاص یافته و‬ ‫این کاالها قبل از ممنوعیت اعالمی و در نیمه دوم سال ‪ ۱۳۹۷‬به سه‬ ‫گمرک رسیده دپو شده اند که صاحبان انها به دالیل مختلف امکان‬ ‫انجام تشریفات گمرکی را نداشته اند‪.‬‬ ‫‪ FATF‬ایران را در «لیست سیاه» قرار داد!‬ ‫کارگروه ویژه اقدام مالی امروز جمعه ایران را در فهرست سیاه خود قرار داد‪ .‬به گزارش گروه بین الملل خبرگزاری‬ ‫فارس‪« ،‬کارگروه ویژه اقدام مالی»‪ ،‬معروف به «‪ »FATF‬که خودش را نهادی برای مبارزه با پولشویی و «تامین‬ ‫مالی تروریســم» معرفی می کند امروز جمعه ایران را در فهرست سیاه خود قرار داد‪ .‬برگزاری رویترز نوشته‬ ‫‪ FATF‬علی رغم این در بخشی از بیانیه اش تالش کرده تا حدی درها را برای ایران باز نگاه دارد‪ .‬در این بخش از‬ ‫بیانیه کارگروه ویژه اقدام مالی که رویترز به ان اشاره کرده امده است‪« :‬کشورها باید قادر باشند خودشان اقدامات‬ ‫تقابلی را مستقل از هر گونه درخواست از سوی ‪ FATF‬اجرا کنند‪ ».‬خبرگزاری رویترز به نقل از دو دیپلمات و‬ ‫یک مقام اروپایی از وجود چنین بخشی در بیانی ه کارگروه اقدام مالی خبر داده و نوشته بود ‪ FATF‬از کشورها‬ ‫خواهد خواست اقدامات تقابلی را با توجه به مسائل اقتصادی کشورهای خودشان اجرا کنند و بنابراین‪ ،‬انها از‬ ‫این لحاظ که چه چیزی را اجرا کنند از حق انتخاب برخوردار خواهند بود‪ .‬یکی از این دیپلمات ها به رویترز‬ ‫گفته بود‪« :‬این یک راه حل میانه است و انها می خواهند قضیه را طوری سرهم بندی کنند که درها را پیش روی‬ ‫ایرانی ها باز بگذارند‪ ».‬روزنامه وال استریت ژورنال هم در خبری بامداد امروز‪ ،‬جمعه از احتمال قرار گرفتن ایران‬ ‫در فهرست سیاه کارگروه اقدام مالی خبر داده بود‪ .‬این روزنامه نوشت تصمیم این نهاد مستقر در پاریس بعد از‬ ‫چراغ سبز کشورهای اروپایی و تصمیم انها برای پیوستن به کارزار فشار امریکا علیه ایران صورت گرفته است‪.‬‬ ‫منابع مورد استناد وال استریت ژورنال گفته اند مقام های کشورهای اروپایی طی هفته های گذشته به اطالع وزارت‬ ‫خارجه امریکا رسانده اند دولت های متبوع انها از اتخاذ تدابیر سخت گیرانه جدید توسط این کارگروه علیه نظام‬ ‫مالی ایران حمایت می کنند‪ .‬وال استریت ژورنال مدعی شده بود تصمیم ‪ FATF‬تراکنش های مالی با ایران را‬ ‫زیر ذره بین بیشتر قرار خواهد داد و فشارها را بر بانک ها و شرکت های انگشت شماری که هنوز در حال همکاری‬ ‫با ایران هستند افزایش خواهد داد‪ .‬اکثر بانک های کشورهای غربی در ماه های گذشته که نام تهران در فهرست‬ ‫سیاه این کار گروه قرار نداشت هم از انجام تراکنش های مربوط به ایران خودداری کرده اند‪.‬‬ ‫لزوم نظارت بر تسهیالت پرداختی‬ ‫خرید «بنز ‪ »۶۰۰‬و ویالهای الکچری در اروپا با پول بانکها!‬ ‫مدیرعامل بانک پاســارگاد با تقدیر از نگاه جدید بانک مرکزی به‬ ‫اقتصاد‪ ،‬گفت‪ :‬در برخی موارد‪ ،‬پول های دریافتی از بانک ها تبدیل‬ ‫به بنز ‪ ۶۰۰‬و ویالهای لوکس در ایتالیا و فرانسه شده است‪ .‬مجید‬ ‫قاسمی در ششمین همایش اقتصاد مقاومتی با محور نظام بانکی‬ ‫در خدمت تولیــد از نگاه جدید بانک مرکزی با مدیریت همتی به‬ ‫اقتصاد کشور تقدیر کرد و گفت‪ :‬قبل از تغییر مدیریت بانک مرکزی‬ ‫عده ای در وزارت صنعت مشمول ارز رقابتی می شدند ولی در بانک‬ ‫مرکزی به انها ارز متقاضی تعلق می گرفت‪ .‬بدون انکه توجیه منطقی‬ ‫برای پرداخت ارز متقاضی به این افراد وجود داشته باشد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫در همان دوره عده ای از شــمال شهر نشین ها برای واردات جکوزی‬ ‫دالر ‪140‬هزار تومان پرداخت می کردند‪ ،‬یعنی دالر ‪140‬هزار تومانی‬ ‫هم برایشــان توجیه داشــت‪ .‬هرچند االن هم خانه هایی در همان‬ ‫مناطق هستند که ارز بسیاری برای تجمالت خود پرداخت می کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک پاســارگاد در ادامه به بیان سخنانی درباره چرایی‬ ‫بنگاه داری بانک ها پرداخت و گفــت‪ :‬طبق ماده ‪ 8‬قانون بانکداری‬ ‫بدون ربا بانکها می توانند ســرمایه گذاری کنند‪ .‬اما نه در کارهای‬ ‫لوکــس و غیرضروری البته باید دولت این امور را در برنامه خود به‬ ‫مجلس ارائه دهد و در فواصل مختلف گزارش ان را به مجلس بدهد‪.‬‬ ‫قاســمی افزود‪ :‬اما عده ای بی توجه به این ماده قانونی تاکید بر نهی‬ ‫سرمایه گذاری بانک ها می کنند و می گویند بانک ها واسطه وجود‬ ‫باشــند‪ ،‬بله بانک وکیل سپرده گذار است و سپرده جذب و منابع را‬ ‫تخصیص می دهد اما چون بانک وکیل است باید به بهترین شکل‬ ‫از منافع ســپرده گذاران حفاظت کند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬برخی با نفی‬ ‫ســرمایه گذاری مستقیم در قانون بانکداری بدون ربا می گویند که‬ ‫بانک باید تسهیالت پرداخت کند‪ ،‬برهمین اساس تسهیالت در قالب‬ ‫سرمایه در گردش پرداخت می شود اما هیچ نظارتی روی ان صورت‬ ‫نمی گیرد‪ .‬مدیرعامل بانک پاسارگاد گفت‪ :‬حتی اجازه حسابرسی از‬ ‫بدهکاران را به بانکها نمی دهند تا ببینم چه اتفاقی برای ان واحد‬ ‫افتاده تا ضرر کرده است وقتی دنبال رد پول می گیریم به سندهایی‬ ‫می رسیم که نشان می دهد پول های دریافتی از بانک تبدیل به بنز‬ ‫‪ 600‬و ویالهای لوکس در ایتالیا و فرانسه شده که در اختیار مدیران‬ ‫ان شرکت قرار گرفته اســت‪ .‬به گفته قاسمی هیچ بانکی در دنیا‬ ‫نیست که قدرت مالکیتی برای شرکت هایی که به انها وام می دهد‬ ‫نداشته باشد؛ بانک ها حتماً باید در این شرکت ها مدیریت مالکیتی‬ ‫داشته باشند‪ .‬وی با بیان اینکه نحوه بنگاه داری بانک ها امر گمشده‬ ‫ایست که هیچ مبانی تئوری و عملی ندارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬بانکها باید‬ ‫بتوانند منابعی که تخصیص می دهند مدیریت کرده و بر ان نظارت‬ ‫کنند‪ .‬بانک حتماً باید اختیار مدیریتی داشته باشد‪ .‬مدیرعامل بانک‬ ‫پاســارگاد با تاکید بر اینکه در دنیا به همین شکل عمل می شود‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬اقتصاددان های مطرح جهان از سرمایه گذاری بانک ها حمایت‬ ‫کرده و معتقدند بحران های مالی بزرگ معموالً با کمک بانک ها حل‬ ‫و فصل شده است‪ .‬قاسمی به وضعیت بازار سرمایه اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫امریکایی ها سال ‪ 45‬برای تقویت بازار سرمایه قانون بازار سرمایه خود‬ ‫را تغییر دادند ولی نکته اینجاست دقیقا همان سال ما همان قانونی‬ ‫که امریکا تغییر داده بود را به عنوان قانون بازار ســرمایه خودمان‬ ‫تصویب کردیم و براساس همان تا سال ‪ 82‬جلو رفتیم‪ ،‬هرچند سال‬ ‫‪ 82‬قانون بورس تغییر کرد ولی هنوز ‪ 90‬درصد تامین سرمایه در‬ ‫بانک ها انجام می شود‪ .‬وی با اشاره به تحریم و مشکالت دولت برای‬ ‫ســرمایه گذاری ها گفت‪ :‬سرمایه گذاری در کشور منفی شده است‪،‬‬ ‫بنابراین اقتصادی که منقبض شده چطور می تواند اشتغالزایی و با‬ ‫تورم مبارزه کند؛ باید نگاه به مدیریت اقتصادی تغییر کند‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای صبح روز جمعه پس از شرکت در یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه شرکت در انتخابات یک تکلیف شرعی است‪ ،‬تصریح کردند‪ :‬انتخابات متضمن‬ ‫منافع ملی کشور است و هر کس به منافع ملی کشور عالقه مند است در انتخابات شرکت کند‪ .‬رهبر معظم انقالب با تاکید بر اینکه روز برگزاری انتخابات‪ ،‬روز جشن ملی است و اینکه این جشن را به همه‬ ‫هموطنان عزیز در سراسر کشور تبریک می گویم‪ ،‬افزودند‪ :‬انتخابات روز احقاق حقوق مدنی ملت ایران است‪ ،‬مردمی که می خواهند با شرکت در انتخابات در اداره امور کشور که یک حق برای انها است‪،‬‬ ‫مشارکت کنند‪ .‬ایشان همچنین با تاکید بر اینکه شرکت در انتخابات یک تکلیف شرعی است‪ ،‬تصریح کردند ‪ :‬حقیقت این است که انتخابات متضمن منافع ملی کشور است و هر کس به منافع ملی کشور‬ ‫عالقه منداستبایددرانتخاباتشرکتکند‪.‬رهبرمعظمانقالباسالمیخاطرنشانکردند‪:‬توصیهماایناستکههمهباهمتدراینمسیرحرکتکنندوبهاشخاصموردنظرخود‪،‬رایبدهند‪.‬رهبرمعظم‬ ‫انقالب اسالمی به مردم توصیه کردند که شرکت در انتخابات را به پایان روز موکول نکنند و در همان ساعات اولیه روز برای حضور در انتخابات در پای صندوق های رای حضور پیدا کنند ‪.‬‬ ‫خطیب موقت نماز جمعه تهران‪:‬‬ ‫پایان انتخابات اغاز رفاقت میان کاندیداهاست‬ ‫خطیب موقت نماز جمعه تهران گفت‪ :‬به بزرگان حوزه های انتخابیه توصیه می کنم بعد از انتخابات همایش‬ ‫وحدت برگزار کنند و پیمان وحدت ببندند و دست در دست هم تالش کنند‪ .‬ایت اهلل سیداحمد خاتمی‬ ‫خطیب موقت نماز جمعه تهران در خطبه های نماز جمعه این هفته که در مصلی تهران برگزار شــد‪ ،‬در‬ ‫خصوص وصیت نامه شهید سردار سلیمانی گفت‪ :‬این وصیت نامه ای است که انسانی جز با عنصر اخالص‬ ‫توان نوشتن ان را ندارد‪ .‬راه تکریم سردار سلیمانی در دنباله روی از راه او است و راه شهید سلیمانی در این‬ ‫وصیت نامه بیان شده که عمده ترین بخش ان تاکید بر والیت مداری است‪ .‬ایت اهلل خاتمی گفت‪ :‬کسانی‬ ‫که از کاندیداها شناخت ندارند از روی راهنمایی ها لیست را پر کنند‪ ،‬براساس فرموده مقام معظم رهبری‬ ‫«انتخابات و رای دادن وظیفه شــرعی‪ ،‬ملی و انقالبی و احقاق حق احاد مردم برای دخالت در سرنوشت‬ ‫کشورشان است»‪ .‬بنابراین از انجا که حفظ نظام از اوجب واجبات است و این حضورها مقدمه واجب است‬ ‫و مقدمه واجب‪ ،‬هم واجب اســت‪ ،‬لذا حضور در انتخابات واجب اســت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬حضور مردم در‬ ‫انتخابات عمل صالح است و دشمن را به خشم می اورد‪ ،‬اگر کسی می خواهد ببیند حضور در این انتخابات‬ ‫چه تاثیری بر دشمنان دارد‪ ،‬به شیطنت های فوق العاده دشمنان این ملت مبنی بر عدم حضور در انتخابات‬ ‫نگاه کند‪ .‬ان شاء اهلل در باقی مانده روز عزیزان در پای صندوق های رای حضور یافته و به این واجب عمل‬ ‫کنند‪ .‬امام جمعه موقت تهران ادامه داد‪ :‬اگر کسی می خواهد ببیند این انتخابات چه نقشی دارد به شیطنت‬ ‫دشمنان قسم خورده این ملت مبنی بر تالش برای عدم حضور مردم در انتخابات نگاه کند در این ساعات‬ ‫اخر ملتمســانه از ملت ایران می خواستند از حضور خودداری کنند‪ ،‬ولیکن بصیرت مردم نشان داد برای‬ ‫کوری چشم دشمنان با حضورشان عم ً‬ ‫ال شعار مرگ بر امریکا را تحقق بخشیدند‪.‬‬ ‫مشارکت مردم در انتخابات موجب سرافکندگی دشمنان خواهد شد‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬مشارکت مردم در انتخابات موجب سرافکندگی دشمنان و سربلندی ملت ایران خواهد‬ ‫شد‪ .‬خاتمی گفت‪ :‬از همه کاندیداها و هواداران شان درخواست داریم که پایان رقابت ها را پایان روز رای‬ ‫گیری قرار دهند و امروز را پایان رقابت ها و اغاز رفاقت ها ببینند؛ نباید فضای رقابتی و دعواهای انتخاباتی‬ ‫را کش بدهند و جامعه را اکنده از تفرقه کنند زیرا این حرکت حرکتی ضدانقالبی است‪ .‬خطیب موقت‬ ‫نماز جمعه تهران خطاب به کســانی که حائز رای اکثریت شده اند‪ ،‬گفت‪ :‬مغرور نشوید و با رقبای خود‬ ‫کینه توزانه و بی مهرانه برخورد نکنید‪ .‬این رقبا به شما خدمت کرده اند و موجب گرمی فضای انتخابات‬ ‫شده اند و مردم را پای صندوق های رای کشاندند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اینکه بعد از انتخابات فالن وزیر را ببینند‬ ‫و بگویند فالن مسئول به خاطر اینکه در انتخابات هوادار من نبوده باید برکنار شود‪ ،‬کار درستی نیست‪.‬‬ ‫اوالً از وزرای محترمــی کــه این افراد به انها رو می زنند تقاضا می کند در عزل و نصب ها دقت کنند و بر‬ ‫قانون تاکید کنند؛ ثانیــاً به نمایندگانی که این چنین عمل می کنند به صراحت می گویم این عملکرد‬ ‫نشان دهنده این است که برای خدا در انتخابات شرکت نکرده اید‪ .‬اگر برای خدا در انتخابات شرکت کرده‬ ‫بودید اینگونه رفتار نمی کردید‪ .‬خاتمی گفت‪ :‬از افرادی که نتوانستند اکثریت ارا را به دست اورند‪ ،‬انتظار‬ ‫داریم که با نظام قهر نکنند این کار معنا ندارد‪ ،‬شما ایده هایی داشته اید که اگر به مجلس می رفتید این‬ ‫ایده ها را عملی می کردید‪ .‬ایده های خود را به منتخب مردم ارائه دهید تا عمل کند‪ .‬خطیب موقت تهران‬ ‫اظهارداشت‪ :‬حدود سه ماه از عمر مجلس دهم باقی مانده است‪ .‬از همه نمایندگان محترم چه افرادی که‬ ‫در مجلس یازدهم حضور خواهند داشت و چه افرادی که در مجلس یازدهم حضور ندارند‪ ،‬انتظار می رود‬ ‫بر اساس سوگندی که خورده اند تا اخرین لحظات به خوبی و با نشاط وظیفه خود را اجرا کنند و کارها‬ ‫را معطل نگذارند‪.‬‬ ‫به بزرگان حوزه های انتخابیه توصیه می کنم بعد از انتخابات همایش وحدت برگزار کنند‬ ‫ایت اهلل خاتمی اظهار داشت‪ :‬به بزرگان حوزه های انتخابیه توصیه می کنم بعد از انتخابات همایش وحدت‬ ‫برگزار کنند و در همایش وحدت همه کاندیداها را دعوت کرده و پیمان وحدت ببندند و دست در دست‬ ‫هم تالش کنند‪ .‬امام جمعه موقت تهران تصریح کرد‪ :‬از مردم تقاضا داریم در این عرصه فرهنگ سازی کنند‬ ‫و عمــ ً‬ ‫ا به کاندیداهایی که دعواهای انتخاباتی را مطرح می کنند و رقابت های انتخاباتی را کش می دهند‬ ‫بفهمانند که مردم از این حرف ها استقبال نمی کنند‪ .‬ایام رقابت های انتخاباتی گذشته است و مردم خواهان‬ ‫وحدت و همدلی هســتند‪ .‬شما مردم توان این فرهنگسازی را دارید‪ .‬وی در بخش دیگری از خطبه های‬ ‫نماز جمعه این هفته تهران در مورد مسائل بین المللی گفت‪ :‬طی هفته هایی که گذشت در منطقه شاهد‬ ‫خبرهای خوش بودیم‪ ،‬امریکا به دنبال منطقه ای به هم ریخته‪ ،‬لبنان و عراق پراغتشاش است‪ .‬خاتمی افزود‪:‬‬ ‫به حمداهلل انچه انجام شد برخالف خواست امریکا بود‪ ،‬امریکا به دنبال لبنان به هم ریخته و بدون نخست‬ ‫وزیر بود تا مدتی این کشور سامان نداشته باشد اما خدا را شکر نخست وزیر لبنان انتخاب شد و مشغول‬ ‫تکمیل کابینه خود است‪ .‬این امر به معنای ناکامی امریکا برای شیطنت در لبنان است‪.‬‬ ‫خطیب موقت نماز جمعه تهران با بیان اینکه خبرهای خوشــی از عراق به گوش می رســد تصریح‬ ‫کرد‪ :‬مجلس عراق نخســت وزیر این کشــور را انتخاب کرد و نخســت وزیر در حال تکمیل کابینه‬ ‫اســت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬چند خبر دیگر نیز در عراق مایه خوشحالی شد‪ ،‬اول راهپیمایی ضدامریکایی‬ ‫عراقی ها بود که نشان دهنده بصیرت ملت عراق است‪ ،‬مردم عراق دشمنان خود را شناخته اند و به‬ ‫دنیا اعالم کرده اند تا زمانی که امریکایی ها هســتند منطقه روی خوش نخواهد دید‪ .‬خاتمی بدرقه‬ ‫شهید سلیمانی در بغداد‪ ،‬نجف‪ ،‬کربال را ستودنی خواند و گفت‪ :‬این بدرقه مرگ بر امریکای بلندی‬ ‫بود که مردم عراق گفتند‪.‬‬ ‫مقاومت سبب شد معامله قرن ترامپ قاتل شکست بخورد‬ ‫خطیــب موقت نماز جمعه تهران مصوبه مجلس عــراق مبنی بر اخراج امریکایی ها از عراق را گامی مهم‬ ‫خواند‪ .‬وی در خصوص تحوالت ســوریه گفت‪ :‬پیروزی جبهه مقاومت در سوریه و عقب راندن تکفیری ها‬ ‫از حومه حلب که دومین شــهر بزرگ دمشق است خبر بســیار خوبی بود‪ .‬بعد از هشت سال هواپیمای‬ ‫مسافربری در فرودگاه حلب نشست که موفقیت بزرگی است که امیدوارم روزی برسد که از همین تریبون‬ ‫خبر بدهیم حتی یک وجب خاک سوریه در دست تکفیری ها نیست؛ ان شا اهلل به زودی این خبر را خواهیم‬ ‫شنید‪ .‬خاتمی ادامه داد‪ :‬انچه قابل اهمیت است این است که این پیروزی های مقاومت بعد از شهادت حاج‬ ‫قاسم سلیمانی به دست امد دشمن فکر می کرد با شهادت حاج قاسم سلیمانی فتیله مقاومت پایین کشیده‬ ‫خواهد شد غافل از اینکه این فتیله پایین کشیدنی نیست و به یاری خداوند تا اخراج اخرین امریکایی از‬ ‫منطقه و نابودی رژیم صهیونیستی ادامه خواهد داشت‪ .‬خطیب موقت نماز جمعه تهران گفت‪ :‬ادبیات مورد‬ ‫قبول حاج قاســم سلیمانی در منطقه این بود که تنها مقاومت است که جواب می دهد‪ ،‬مذاکره ها جواب‬ ‫نداده‪ ،‬نمی دهد و نخواهد داد‪ .‬این حرف جدی است‪ .‬حدود ‪ ۷۰‬سال سرزمین فلسطین اشغال شده است‪،‬‬ ‫در این ‪ ۷۰‬سال با مذاکرات ابی گرم نشده است و هر چه موفقیت بود به برکت انتفاضه های قهرمانانه به‬ ‫دست امد‪ .‬از این پس راه‪ ،‬مقاومت است؛ همین مقاومت سبب شد معامله قرن ترامپ قاتل شکست بخورد‪.‬‬ ‫این طفل متولد نشده و نخواهد شد و طرح کام ً‬ ‫ال شکست خواهد خورد‪ ،‬امریکایی ها و صهیونیست ها روی‬ ‫ارامش را نخواهند دید‪.‬‬ ‫ظریف‪:‬انتخاباتبهترینراهبرایقویشدنکشوراست‬ ‫وزیر امــور خارجه گفــت‪ :‬انتخابات با همه تفاوت هــا و با همه‬ ‫ترجیح هایی که ممکن اســت داشــته باشــیم‪ ،‬هنوز بهترین راه‬ ‫اســت برای اینکه کشــور را قوی کرده و به کشور امکان بدهیم‬ ‫که در سطح بین المللی ســربلند‪ ،‬مقاوم‪ ،‬دالورانه بایستد و ایران‬ ‫زیباتری داشته باشیم‪ .‬محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه پس‬ ‫از انداختن رای خود در حســینیه جمــاران در جمع خبرنگاران‬ ‫گفت‪ :‬مردم ما پشــتوانه اصلی انقالب هســتند و برای بنده که‬ ‫مســئولیت خدمت در حوزه سیاست خارجه و دیپلماسی را دارم‬ ‫پشتوانه اصلی دیپلماســی ما هستند‪ ،‬حضور مردم با سلیقه های‬ ‫مختلــف و با گرایش های مختلف علیرغــم برخی دلخوری هایی‬ ‫که داریــم‪ ،‬علیرغم برخــی گفتگوهای خانوادگــی که داریم‪،‬‬ ‫برای جامعه بین المللی نشــانه مهمی از این که این مردم با همه‬ ‫تفاوت هایشان می خواهند خودشان سرنوشت خودشان را تعیین‬ ‫کنند ممکن است ممکن است برخی گالیه هایی داشته باشند اما‬ ‫کماکان سرنوشت خودشان را می خواهند خودشان تعیین کنند‬ ‫نمی گذارند یک نفر در واشنگتن بنشیند و برای انها تصمیم بگیرد‬ ‫ان هم یک نفری که دســتش به خون یک بزرگی مثل ســردار‬ ‫سلیمانی اغشته است‪ .‬وی افزود‪ :‬مردم در رفراندوم تشییع جنازه‬ ‫سردار سلیمانی نشان دادند که با همه دیدگاه های متفاوتشان در‬ ‫برابر قلدری و زور و تروریسم دولتی ایستادگی می کنند‪ ،‬بنابراین‬ ‫انتخابات با همه تفاوت ها و با همه ترجیح هایی که ممکن اســت‬ ‫داشــته باشیم‪ ،‬هنوز بهترین راه اســت برای اینکه کشور را قوی‬ ‫کرده و به کشــور امکان بدهیم که در سطح بین المللی سربلند‪،‬‬ ‫مقاوم‪ ،‬دالورانه بایســتد و ایران زیباتری داشته باشیم‪ .‬وزیر امور‬ ‫خارجــه نصریح کرد‪ :‬اکثریت قریب به اتفاق ســخنرانانی که در‬ ‫طول چند روز اظهار نظر کردند در این جهت اظهار نظر کردند اما‬ ‫‪ 2‬کشــور و ‪ 1‬رژیم حامی تروریسم و خودشان تروریسم کشوری‬ ‫که با جنایت علیه ســردار سلیمانی تروریسم دولتی اش را نشان‬ ‫اسحاقجهانگیری‪:‬‬ ‫حضور مردم در انتخابات خوب و معنادار است‬ ‫معــاون اول رئیس جمهــور با بیان اینکه‬ ‫مردم حرف خــود را پای صنــدوق رای‬ ‫می زنند‪ ،‬گفت‪ :‬در ســاعات اولیه انتخابات‬ ‫حضور مردم خوب و معنادار است‪ .‬اسحاق‬ ‫جهانگیری در ســتاد انتخابات کشور در‬ ‫جمع خبرنگاران اظهار کرد‪ :‬خوشبختانه بر‬ ‫اساس خبرهایی که از سراسر کشور داریم‬ ‫حضور مردم در انتخابات در ساعات اولیه‬ ‫رای گیری مشابه انتخابات گذشته خوب‬ ‫و معنادار است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬مجلس یکی‬ ‫از نهادهای مهم و موثر کشــور است که‬ ‫نقش تعیین کننده در حل مشکالت مردم‬ ‫دارد‪ .‬دولت و مجلس با همکاری یکدیگر‬ ‫می توانند در این زمینــه قدم های بزرگ‬ ‫بردارنــد‪ .‬امیدوارم نمایندگان با رای قاطع‬ ‫مردم انتخاب شوند و مجلس اینده بتواند‬ ‫گره های اقتصادی و معیشــتی‪ ،‬سیاست‬ ‫خارجی و مســائل فرهنگی را باز کنند‪ .‬ما‬ ‫در دولت با همکاری مجلس امیدواریم در‬ ‫این زمینه ها به راهکارهای خوبی برسیم‪.‬‬ ‫جهانگیری همچنین با بیان اینکه امریکا‬ ‫در ‪ 41‬سال گذشته هر کاری می توانسته‬ ‫علیه ملت ما انجام داده است‪ ،‬گفت‪ :‬اخرین‬ ‫نمونه اقدام امریکا ترور سردار سلیمانی بود‪،‬‬ ‫با این حال ملت ایران به چنین دشــمنی‬ ‫بی رحمی توجه نمی کننــد و راه خود را‬ ‫می شناسند‪ .‬من معتقدم حتی سیاسیون‬ ‫داخل کشور مردم را خوب نمی شناسند‪.‬‬ ‫همیشــه نظر و رای مردم تعیین کننده‬ ‫بوده اســت و مردم پای صندوق رای هم‬ ‫به داخلی هــا و هم خارجی ها حرف خود‬ ‫را زده انــد‪ .‬ما هم باید پیام مردم را خوب‬ ‫بگیریم؛ زیرا انحراف در درک پیام مردم به‬ ‫مصلحت کشور نیست‪.‬‬ ‫داد‪ ،‬با تحریم ها تروریسم اقتصادی اش را نشان داده عربستان که‬ ‫دیگر نمونه خاص و عام است برای حمایت از تروریسم ها و رژیم‬ ‫اسرائیل که تروریسم دولتی به نام این رژیم ثبت شده اینها مانع‬ ‫شدند باید ببینیم نتیجه امروز چه می شود‪.‬‬ ‫محمدرضا عارف‪:‬‬ ‫ایران مردمی ترین حکومت را دارد‬ ‫رییس فراکســیون امید مجلس شــورای اسالمی با بیان‬ ‫اینکه ایران مردمی ترین حکومت را دارد‪ ،‬بر اهمیت نقش‬ ‫حضور مــردم در انتخابات تاکید کرد‪ .‬محمدرضا عارف با‬ ‫حضور در حسینیه جماران و شرکت در انتخابات مجلس‬ ‫شورای اســامی و مجلس خبرگان در جمع خبرنگاران‬ ‫گفت‪ :‬ما بر این باور هســتیم که کشــور ما مردمی ترین‬ ‫حکومت را دارد و همه امور و سرنوشــت کشور را مردم یا‬ ‫به صورت مستقیم و یا به صورت غیرمستقیم تعیین می‬ ‫کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬اهمیت و نقش حضور مردم در انتخابات‬ ‫مشخص اســت و ما در جای جای مختلف قانون اساسی‬ ‫این وضعیت را می بینیم‪ .‬من نیز به عنوان یک شــهروند‬ ‫وظیفه خود دانستم که پای صندوقهای رای حاضر شده و‬ ‫حق شرعی و قانونی خود را بجا بیاوریم و ان شاءاهلل مردم‬ ‫حضور پرشوری را در این حماسه ملی خواهند داشت‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫مقام معظم رهبری‪ :‬انتخابات روز احقاق حقوق مدنی ملت ایران است‬ ‫شنبه‪ 3‬اسفند‪ 1398‬سال دوم شماره‪234‬‬ ‫خبر‬ ‫‪3‬‬ ‫رییس جمهوری‪:‬‬ ‫امیدواریم انتخابات ‪1400‬‬ ‫الکترونیکی برگزار شود‬ ‫رییس جمهوری با بیان اینکه در انتخابات امروز تشخیص‬ ‫هویت الکترونیکی است‪ ،‬گفت‪ :‬امیدواریم وزیر کشور تالش‬ ‫خود را دوچندان کند و در سال ‪ ۱۴۰۰‬مردم شاهد رای گیری‬ ‫دیجیتال کامل باشــند‪ .‬حجت االسالم والمسملین حسن‬ ‫روحانی پیش از ظهر امروز پس از بازدید از ســتاد انتخابات‬ ‫کشــور در جمع خبرنگاران گفت‪ :‬امروز سالروز افتخارامیز‬ ‫دیگری در تاریخ کشــور و انقالب ما به ثبت می رسد‪ .‬ما در‬ ‫جدول صندوق های سایر کشور که در صحنه مشخص بود‪،‬‬ ‫ارتباط مستقیمی بین ستاد انتخابات در وزارت کشور با همه‬ ‫حوزه ها به صورت انالین برقرار است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در برخی بخش ها ‪ ۱۰۰‬درصد و در برخی ‪۹۹‬‬ ‫درصد و برخی شعب هم ‪ ۹۸‬درصد اتصال دارند‪ .‬در کل‪۹۸ ،‬‬ ‫درصد صندوق ها به صورت انالین متصل به ستاد انتخابات‬ ‫هستند و مشخص است چند نفر در تهران‪ ،‬شهرستان های‬ ‫تهران و‪ ...‬دادند و رای می دهند‪ .‬تشخیص هویت الکترونیکی‬ ‫است و امیدواریم وزیر کشور تالش خود را دوچندان کند و‬ ‫در سال ‪ ۱۴۰۰‬مردم شاهد رای گیری دیجیتال کامل باشند‪.‬‬ ‫رییس شورای امنیت ملی با اشاره به برگزاری نخستین دوره‬ ‫انتخابات مجلس شورای اســامی در ابتدای انقالب اظهار‬ ‫داشت‪ :‬یاد می کنم از ‪ ۴۰‬سال پیش یعنی اسفند سال ‪ ۵۸‬که‬ ‫اولین انتخابات مجلس ‪ -‬که نامش ان زمان مجلس شورای‬ ‫ملی بود که در اصالح قانون اساسی به مجلس شورای اسالمی‬ ‫تغییر نام داد ‪ -‬برگزار شد‪.‬‬ ‫روحانی افزود‪ :‬اولین انتخابات مجلس در اسفند‪ ۵۸‬برگزار شد‬ ‫که پنجمین انتخابات از ابتدای انقالب بود‪ .‬اولین انتخابات‪،‬‬ ‫همه پرسی بود‪ ،‬سپس انتخابات نمایندگان مجلس خبرگان‬ ‫قانون اساسی‪ ،‬سپس انتخابات تائید قانون اساسی و سپس‬ ‫ریاست جمهوری و پنجمین ان انتخابات مجلس بود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ‪ ۴۰‬ســال از نخســتین انتخابات مجلس‬ ‫می گذرد و با وجود شرایط جنگ و سختی ها‪ ،‬انتخابات ها در‬ ‫سر موقع خود برگزار شده اند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬امام همیشه‬ ‫تاکید می کردند انتخابات به موقع برگزار شود و فاصله ایجاد‬ ‫نشود‪ .‬در ‪ ۱۰‬مجلس قبلی هم تاکنون هیچ فاصله ای وجود‬ ‫نداشته است که در تاریخ دموکراسی نظیر ندارد و در تاریخ‬ ‫ایران هم چنین چیزی وجود نداشته است‪.‬‬ ‫رییس جمهوری گفت‪ :‬در تمام دوره های مجالس‪ ،‬مجلس‬ ‫از روز اول تــا روز اخر از تمام چهار ســال خود اســتفاده و‬ ‫بهره برداری کرده است و مجلس بالفاصله تشکیل شده است‪.‬‬ ‫روحانیازبرگزاریانتخاباتنمایندگانمجلسیازدهمتوسط‬ ‫مردم ابراز خرسندی کرد و گفت‪ :‬این مجلس با رای بسیار‬ ‫ارزشمند مردم توانگر درحال تشکیل است و مردم ایران امروز‬ ‫مجلس اینده کشور را با سلیقه و ارا خود تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬امیدواریم بهترین ها به دوره یازدهم مجلس راه پیدا‬ ‫کنند و انچه خواست مردم است‪ ،‬مجلسی فعال تر و پرشورتر‬ ‫که مردم شــاهد باشند مشــکالت زندگی انها را بهتر حل‬ ‫می کند و قوانینی ضروری را به سرعت تصویب کرده و نظارت‬ ‫خود را انجام‪ ،‬و نســبت به نظــارت واجرای قانون به قانون‬ ‫اساسی و ایین نامه ها مقید است‪ ،‬تشکیل شود‪.‬‬ ‫روحانی با ابراز امیدواری از این که شاهد یک مجلس خوب‬ ‫در دوره یازدهم خواهیم بود‪ ،‬گفت‪ :‬همه ادوار مجالس ما فراز‬ ‫ونشیب داشته ولی از مجلس اول که به اعتقاد من بهترین‬ ‫دوره مجلس تا امروز بوده‪ ،‬تمام ادوار‪ ،‬مجالس شورای اسالمی‬ ‫خوبی بوده اند وامیدواریم مجلس یازدهم هم مورد رضایت‬ ‫خداوند و هم مورد رضایت مردم باشد‪.‬‬ ‫وی با تشکر و خسته نباشــید به دست اندرکاران برگزاری‬ ‫انتخابات و ستادهای سراسر کشور گفت‪ :‬از تمام مجریان و‬ ‫ناظران انتخابات در پای صندوق های رای وتمام افرادی که‬ ‫مراحل بعدی انتخابات را در یکی دو روز اینده تا کسب نتایج‬ ‫ارا انجام می دهند‪ ،‬تشکر می کنم‪.‬‬ ‫رییس جمهوری همچنین از افرادی که امنیت صندوق ها را‬ ‫در سراسر کشور تامین می کنند تشکر کرد و افزود‪ :‬از تمام‬ ‫رسانه ها نیز که در این مدت تالش کردند و مردم را به حضور‬ ‫در انتخابات و امدن پای صندوق رای دعوت کردند که کار‬ ‫بزرگی انجام دادند‪ ،‬قدردانی می کنم‪.‬‬ ‫روحانی افــزود‪ :‬از ملت بزرگ و عزیز ایران که تا این لحظه‬ ‫رای دادند تشکر می کنم و خسته نباشید می گویم و برای‬ ‫سایر مردم نیز که تا پایان ساعت قانونی انتخابات پای صندوق‬ ‫رای می روند ارزوی موفقیت دارم‪ .‬ان شااهلل افتخار جدیدی را‬ ‫ملت ایران خواهد افرید و دشمنان ما بیش از گذشته مایوس‬ ‫خواهندشد‪.‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تصویب الیحه حذف چهار صفر از پول ملی در کمیسیون اقتصادی مجلس‬ ‫‪4‬‬ ‫شنبه‪ 3‬اسفند‪ 1398‬سال دوم شماره‪234‬‬ ‫خبر‬ ‫تاثیر مالیات بر عایدی امالک‬ ‫در بازار مسکن‬ ‫مالیات برعایدی امــاک‪ ،‬مابه التفاوت ارزش روز زمان‬ ‫واگذاری امالک و حق واگذاری محل نســبت به ارزش‬ ‫زمان تملک یا قیمت تمام شــده ان اســت‪ .‬به عقیده‬ ‫یک اقتصاددان‪ ،‬تعیین این نوع مالیات در الیحه اصالح‬ ‫مالیات های مســتقیم می تواند ســد بزرگی بر حضور‬ ‫دالالن و اقدامات سفته بازانه ان ها در بازار مسکن باشد‬ ‫که موجب حذف ســودهای باد اورده در بخش امالک‬ ‫و مستغالت‪ ،‬کاهش قیمت مسکن‪ ،‬افزایش درامدهای‬ ‫مالیاتی دولت که در بخش امالک صفر بوده و محدود‬ ‫کردن فرار مالیاتی در این بخش باشــد‪ .‬الیحه اصالح‬ ‫مالیات های مستقیم با سه محور ساماندهی معافیت ها‬ ‫و مشوق های مالیاتی‪ ،‬اجرای سیستم مالیات بر مجموع‬ ‫درامد اشــخاص حقیقی و برقــراری مالیات بر دارایی‬ ‫برای بررسی و تصویب به دولت ارسال شده که یکی از‬ ‫پایه های مالیاتی جدید در ان مالیات بر عایدی امالک‬ ‫اســت و این نوع مالیات عبــارت از مابه التفاوت ارزش‬ ‫روز زمان واگذاری امالک و حق واگذاری محل نسبت‬ ‫به ارزش زمان تملک یا قیمت تمام شــده ان اســت‪.‬‬ ‫نرخ های مالیاتی درنظر گرفته شــده طبق مدت تملک‬ ‫برای این نوع مالیات شــامل‪ ،‬یک سال و کمتر معادل‬ ‫‪ ۲۵‬درصد‪ ،‬بیش از یک تا شــش سال به ازای هر سال‬ ‫معادل ‪ ۲.۵‬واحد درصــد نرخ مذکرو کاهش می یابد و‬ ‫مدت تملک هفت سال و بیشتر معادل ‪ ۱۰‬درصد است‪.‬‬ ‫در این زمینه علی بخشــی ‪ -‬یکی کارشناس اقتصادی‬ ‫ در گفت وگو با ایســنا‪ ،‬با بیان اینکه سیستم مالیاتی‬‫کشور نســبت به دنیا عقب مانده و باید اقداماتی برای‬ ‫نزدیک تر شــدن نظام مالیاتی به الگوهای روز مالیاتی‬ ‫دنیا انجام شــود‪ ،‬گفت‪ :‬این الیحه اقدام بسیار درستی‬ ‫در جهت ارتقا و به ورز کردن نظام مالیاتی کشور است‪.‬‬ ‫کاهــش مالیات شــرکت ها از ‪ ۲۵‬درصد به ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫در این الیحه اقدام درســتی اســت‪ ،‬زیرا در تمام دنیا‬ ‫شرکت ها مشمول مالیات نیســتند و فقط سهامداران‬ ‫شــرکت ها مشــمول مالیات هســتند که این امر به‬ ‫شــرکت ها کمک می کند تا بتوانند سیستم های مالی‬ ‫خود را بهتر جمع بندی کنند‪.‬‬ ‫تاثیرات مالیات بر عایدی امالک بر بازار مسکن‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در کشــورهای غربــی مالیات برعایدی‬ ‫امــاک یکی از مقوله های اصلــی درامدهای مالیاتی‬ ‫است که تصویب در کشــور ما می تواند سد بزرگی در‬ ‫مقابل نرخ تورمی باشــد‪ .‬حضور خریداران برای انجام‬ ‫بازی های ســفته بازانه در بازار مسکن‪ ،‬باعث می شد تا‬ ‫خریداران واقعی مســکن قادر به خرید مسکن در اثر‬ ‫افزایش قیمت نباشند‪ .‬حال در صورت تصویب مالیات‬ ‫بــر عایدی امالک می تواند مانعــی بر حضور دالالن و‬ ‫اقدامات ســفته بازانه در بازار مســکن شــود‪ .‬بخشی‬ ‫بــا بیان اینکه این نوع مالیات می تواند ســودهای باد‬ ‫اورده را در بخــش امالک و مســتغالت را حذف کند‬ ‫و اظهــار کرد‪ :‬این نوع مالیات در بازار مســکن قطعا‬ ‫می تواند اثر کاهشــی در قیمت مســکن داشته باشد‬ ‫و کســانی وارد بازار مسکن شــوند که نیازمند واقعی‬ ‫مسکن باشند‪ .‬در نتیجه‪ ،‬در اثر عملیاتی شدن این نوع‬ ‫مالیات‪ ،‬اینکه ملکی خریده شــود و در یک زمان دیگر‬ ‫ان دو برابر فروخته شود‪ ،‬دیده نخواهد شد که این امر‬ ‫به نفع قشــری است که خانه را برای استفاده شخصی‬ ‫می خواهد‪ ،‬نه برای سفته بازی و اقدامات سودجویانه‪.‬‬ ‫افزایش درامدهای مالیاتی در بخش مسکن‬ ‫با مالیات بر عایدی امالک‬ ‫این اقتصاددان افزود‪ :‬مالیات بر عایدی امالک می تواند‬ ‫اثر بســیار مثبتی بر درامدهای مالیاتی داشته باشد‪ .‬با‬ ‫این نوع مالیات‪ ،‬درامدهای مالیاتی دولت که در بخش‬ ‫امالک صفر بــوده افزایش پیدا می کنــد‪ .‬درامدهای‬ ‫حاصل از امالک یکی از مســیرهای فرار مالیاتی بوده‬ ‫که با این نوع مالیات‪ ،‬فرار مالیاتی در این بخش بسیار‬ ‫محدودتر می شــود‪ .‬او در پایان خاطر نشــان کرد که‬ ‫اینکه مالیات بر عایدی امالک چه تاثیری بر اینده بازار‬ ‫مســکن خواهد داشت‪ ،‬در طول زمان مشخص خواهد‬ ‫شد و در این مورد امیداورم که مجلس با دولت در این‬ ‫زمینه برای تصویب این نوع مالیات و به خصوص الیحه‬ ‫اصالح قانون مالیات های مستقیم همکاری کند‪.‬‬ ‫الیحه اصالح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور (حذف چهار صفر از واحد پول ملی) در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی تصویب شد‪ .‬در طول چند سال گذشته اقدامات مناسبی در خصوص‬ ‫توسعه ک ّمی و کیفی نظام های پرداخت الکترونیکی و افزایش اعتبار نظام پردازش چک صورت پذیرفته است؛ اما در خصوص نظام پرداخت نقدی به دلیل وجود نرخ های تورم باال در دهه های گذشته و عدم‬ ‫بازبینی در ساختار پولی کشور‪ ،‬تناسب میان قطع های مختلف اسکناس و مسکوک و ارزش مبادالت مالی روزانه افراد به طور ملموسی از میان رفته است‪ .‬تداوم این وضعیت عالوه بر افزایش قابل مالحظه‬ ‫حجم اسکناس در گردش (حدود‪ 8‬میلیارد قطعه) و به تبع ان تحمیل هزینه های باالی چاپ‪ ،‬توزیع‪ ،‬جمع اوری و امحاء اسکناس‪ ،‬زمینه ساز افت حیثیت ظاهری واحد پول ملی در مقابل سایر ارز ها و همچنین‬ ‫عدم کارایی مسکوکات در مبادالت روزمره بوده است‪ .‬بر همین اساس‪ ،‬بانک مرکزی بر پایه مطالعات بنیادین و بررسی تجربیات کشور های مختلف‪ ،‬موضوع حذف چهار صفر از پول ملی را در قالب الیحه‬ ‫اصالح ماده یک قانون پولی و بانکی کشور تدوین و در تاریخ ‪ 15‬دی ‪ 1397‬جهت بررسی و تصویب به هیئت وزیران ارائه داد‪.‬‬ ‫قائم مقام وزیر صمت‪:‬‬ ‫ت اقتصاد ایران است‬ ‫سال‪ ۹۹‬سال موفقی ‬ ‫قائم مقام وزیر صمت با بیان این که سال ‪ ،۹۹‬سال موفقیت امیزی برای کشور خواهد بود گفت‪ :‬همه‬ ‫به این نتیجه رســیده اند که تحریم بیشتر از انکه اثر فیزیکی بر اقتصاد ایران باقی بگذارد‪ ،‬یک شوی‬ ‫سیاسی اســت‪ .‬حسین مدرس خیابانی در دیدار با مدیران و معاونان سازمان توسعه تجارت ایران‪ ،‬با‬ ‫اشاره به نقش پررنگ این سازمان در فرماندهی صادرات غیرنفتی اظهار داشت‪ :‬در حال حاضر بخش‬ ‫بازرگانی داخلی توانسته با تعریفی از نقشه راه خود‪ ،‬نقش افرینی در حوزه بازار داخلی داشته باشد و‬ ‫علی رغم انکه همچون گذشــته از ابزارهای زیادی در حوزه تنظیم بازار برخوردار نیست‪ ،‬اما به خوبی‬ ‫وظایف حاکمیتی خود را اجرایی می کند؛ بنابراین باید به موازات نقشــی که در حوزه تجارت داخلی‬ ‫ش داشته باشد‪.‬‬ ‫ایفا می شــود‪ ،‬سیاستگذاران حوزه تجارت خارجی نیز باید در اقتصاد کشور ایفای نق ‬ ‫قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در امور بازرگانی افزود‪ :‬در تمامی جلسات کارگروه تنظیم بازار‪،‬‬ ‫دستگاه ها مکلف می شوند تا نقش خود را به خوبی ایفا کنند و به همین دلیل سازمان توسعه تجارت‬ ‫ایران نیز باید در ســایه راه اندازی کارگروه توســعه صادرات بتواند چنین نقشــی را به عهده گرفته و‬ ‫م گیری های به موقع فعال نماید‪ .‬اگرچه‬ ‫تمامی دستگاه های دخیل در امر صادرات را به منظور تصمی ‬ ‫این سازمان باید یکسری اختیارات را نیز داشته باشد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬مهمترین نقشی که در شرایط کنونی سازمان توسعه تجارت ایران می تواند ایفا کند‪،‬‬ ‫ان اســت که بازتعریفی از ســازمان توسعه تجارت داشته باشــد‪ .‬این در حالی است که طی ماه های‬ ‫گذشــته این ادبیات مشترک میان مدیران این سازمان و حوزه های مختلف تجارت خارجی‪ ،‬ایجاد و‬ ‫یک منفعت عمومی در نظر گرفته شــده که ان تقویت صادرات به عنوان تنها راه نجات کشور است‪.‬‬ ‫به گفته مدرس خیابانی‪ ،‬امروز کشــور در مرحله ای قرار دارد که صادرات نقش مهمی را ایفا می کند‬ ‫و تمامی ارکان کشور به این نتیجه رسیده اند که صادرات راه نجات اقتصاد کشور است چرا که بخش‬ ‫عمده ای از درامدهای نفتی دچار اسیب شده و هم اکنون ارز مورد نیاز برای واردات از محل صادرات‬ ‫تامین می شود‪.‬‬ ‫این مقام مســئول در وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت خاطرنشــان کرد‪ :‬در ســایه توســعه صادرات‬ ‫می تــوان زنجیره های تولید را نیز تکمیل نمود و هم اکنون که صادرات در بهترین دوره خود به لحاظ‬ ‫توجه ارکان مختلف قرار گرفته اســت‪ ،‬باید ســکانداران صادرات در سازمان توسعه تجارت بتوانند با‬ ‫تصمیم گیری های منســجم و منطبق بر منافع ملی‪ ،‬این بخش از اقتصاد را تقویت کنند‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به برخی تعابیری که ســال ‪ 99‬را سال سختی برای اقتصاد ایران می داند‪ ،‬گفت‪ :‬به نظر می رسد سال‬ ‫‪ ،99‬ســال موفقیت امیزی برای کشــور خواهد بود همانطور که برخی سال جاری را بدتر از سال ‪97‬‬ ‫ی که هم اکنون کشور در ارامش بیشــتری به سر برده و تمام ظرفیت های خود‬ ‫می دانســتند درحال ‬ ‫را به کار گرفته اســت تا بتواند در این جنگ تمام عیار اقتصادی به خوبی عمل نموده و فاتح باشــد‪.‬‬ ‫مدرس خیابانی ادامه داد‪ :‬همانند زمانی که در ابتدای جنگ‪ ،‬فرماندهی ها و سیاســتگذاری ها اندکی‬ ‫زمانبر و دارای خطا است‪ ،‬سال گذشته نیز چنین شرایطی را تجربه کرده ایم به این معنا که به محض‬ ‫اعالم یک تحریم جدید‪ ،‬برخی بازارها واکنش نشــان می دادند اما اکنون همه به این نتیجه رسیده اند‬ ‫که تحریم بیشــتر از انکه اثر فیزیکی بر اقتصاد ایران باقی بگذارد‪ ،‬یک شوی سیاسی است البته این‬ ‫مفهوم ان نیســت که اقتصاد ایران دچار اسیب نمی شــود چرا که به هر حال تحریم روند توسعه را‬ ‫ُکند کرده و به معیشــت مردم فشار اورده است‪ .‬واقعاً اگر فردی تحریم را بی اثر بداند‪ ،‬تحلیل واقعی‬ ‫ارائه نداده است‪.‬‬ ‫قائــم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در امور بازرگانی بیان کرد‪ :‬تحریم ما را به ان واداشــته که‬ ‫داشــته های خود را بیش از گذشــته مورد توجه قرار داده و از ظرفیت های خالی به منظور توســعه‬ ‫اقتصادی بهره بگیریم همانطور که هم اکنون در حوزه صادرات غیرنفتی نســبت به سال گذشته رشد‬ ‫را تجربه می کنیم و در ‪ 11‬ماهه معادل ‪ 39‬میلیارد دالر کاال و ‪ 11‬میلیارد دالر خدمات صادر شــده‬ ‫اســت که این خود نشــان می دهد که تحریم ها در برابر صادرات ایران کارســاز نبوده است بنابراین‬ ‫سال ‪ ،99‬ســال موفقیت امیزی برای اقتصاد ایران پیش بینی می شود چرا که اهرم تحریم ها کم اثرتر‬ ‫شــده است‪ .‬وی با بیان اینکه فشار تحریم همچنان ادامه داشته و کمتر نشده است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫تاب اوری اقتصاد ایران باالتر رفته و ما به مسیرهای میان بری دست پیدا کرده ایم که اقتصاد ایران را‬ ‫به ســمت ارامش بیشتر هدایت می کند البته باید توجه داشت که صادرات یکی از اهرم های موثر در‬ ‫حوزه این موفقیت بوده اســت چرا که عالوه بر تامین مایحتاج ارزی کشور در حوزه واردات‪ ،‬توانسته‬ ‫چرخ تولید را نیز به حرکت دراورد‪ .‬مدرس خیابانی از ارائه پیشــنهاد نامگذاری سال اینده به عنوان‬ ‫«رونق صادرات» از سوی معاون اقتصادی وزارت امور خارجه گفت‪ :‬توسعه صادرات عضو جدایی ناپذیر‬ ‫رونق تولید است به این مفهوم که چنانچه صادرات از رونق مناسب برخوردار باشد‪ ،‬به طور حتم چرخ‬ ‫تولید نیز به حرکت درخواهد امد بنابراین ســازمان توسعه تجارت ایران باید با جدیت به عنوان یک‬ ‫سازمان حاکمیتی‪ ،‬فرماندهی صادرات کشور را به عهده بگیرد و از تمامی ابزارها برای تقویت اجرای‬ ‫دســتورات خود اســتفاده کند‪ .‬قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در امور بازرگانی تاکید کرد‪:‬‬ ‫توســعه ارتباط با تشکل های ملی صادراتی باید یکی از دســتور کارهای مهم سازمان توسعه تجارت‬ ‫ایران باشد؛ به این معنا که فرماندهان و ذی نفعان دست به دست هم داده و صادرات کشور را بیش از‬ ‫گذشته تقویم کنند‪ .‬این در شرایطی است که اطالع رسانی دقیق‪ ،‬شفاف و سریع به صادرکنندگان در‬ ‫تمامی کشور باید در دستور کار سازمان توسعه تجارت ایران باشد چرا که هر چقدر تصمیمات خوب‬ ‫اتخاذ شــده اما به گوش ذی نفعان نرسد‪ ،‬ثمره ای در اقتصاد نخواهد داشت بنابراین تمامی تصمیمات‬ ‫ســازمان توســعه تجارت عالوه بر اینکه باید برش های ملی و استانی داشته باشد‪ ،‬باید با ابالغ به ‪31‬‬ ‫استان کشور‪ ،‬به اطالع تمامی ذی نفعان برسد‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از سخنان خود‪ ،‬وضعیت کنونی و توجه تمامی بخش های مختلف اقتصادی به‬ ‫موضوع صادرات را یک فرصت کم نظیر برای سازمان توسعه تجارت ایران‪ ،‬ذکر و تصریح کرد‪ :‬محیط‬ ‫پیرامونی اکنون پذیرفته که صادرات مهم است بنابراین نقش سازمان توسعه تجارت نیز در این راستا‬ ‫پذیرفته شده و باید تقویت گردد‪ .‬وحدت فرماندهی در سازمان توسعه تجارت ایران به عنوان متولی‬ ‫اصلی تجارت خارجی‪ ،‬باید روز به روز بیشتر شود‪.‬‬ ‫مدرس خیابانی گفت‪ :‬علی رغم انکه باید تمامی مســیرهای بازگشت ارز برای صادرکنندگان تقویت‬ ‫شــود‪ ،‬باید زمینه ای را فراهم کرد کــه مطمئن بود ارز صادراتی به کشــور برمی گردد چرا که عدم‬ ‫بازگشت ارز حاصل از صادرات به مفهوم خروج سرمایه بوده و ثمره ای برای کشور ندارد‪.‬‬ ‫قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در امور بازرگانی تاکید کرد‪ :‬وضع عوارض صادراتی از ســوی‬ ‫دولــت به عنوان یک راهبرد ملی اگرچه ممکن اســت منافع برخی را به خطر بیندازد‪ ،‬اما باید توجه‬ ‫داشــت که دولت به عنوان نــگاه حاکمیتی همواره در تمامی دنیا تــاش دارد تا با وضع عوارض بر‬ ‫روی صادرات کاالها‪ ،‬زمینه را برای رونق صادرات کاالهای با ارزش افزوده باالتر فراهم نماید‪ .‬این در‬ ‫شرایطی است که باید به طرق دیگر بتوان از صادرات باارزش افزوده باالتر حمایت کرد چرا که امروز‬ ‫صادرکنندگان‪ ،‬خط مقدم جبهه جنگ اقتصادی هستند و فرماندهان قرارگاه عملیاتی انها در سازمان‬ ‫توســعه تجارت تالش می کند تا مسیرها را برای انها هموار نماید‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬اپلیکیشن راهنمای‬ ‫تجارت باید بتواند نیازهای صادرکنندگان را در بخش های مختلف اطالعاتی براورده ســازد و در عین‬ ‫حال‪ ،‬اطالعات را برای انها به اشتراک گذارد تا بتوان شرایط را به گونه ای پیش برد که صادرکنندگان‬ ‫از اطالعات کافی برخوردار باشند‪.‬‬ ‫مدرس خیابانی با بیان اینکه امروز قدرتی در مقابل ایران ایستاده که عالوه بر انکه تحریم را بر روی‬ ‫کاالها اعمال می کند‪ ،‬شرکت ها و افراد دخیل در حوزه صادرات را هم تحت شدیدترین تحریم ها قرار‬ ‫می دهد تا بتواند فشــار زیادی به کشــور وارد نماید‪ .‬این در شرایطی است که در بخش های مختلفی‬ ‫همچون بازرگانی داخلی و تنظیم بازار‪ ،‬عالوه بر انکه زمینه برای تنش های کاالیی بعد از رویدادهای‬ ‫مهمی همچون افزایش قیمت بنزین از بین رفته‪ ،‬بلکه در همان کاالهایی که تحریم اعمال شده است‪،‬‬ ‫توانسته ایم صادرات بسیار مناسبی را رقم بزنیم؛ نمونه ان فوالد است که در ‪ 9‬ماهه امسال بالغ بر ‪45‬‬ ‫میلیون تن صادرات را تجربه کرده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در حال حاضر وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪،‬‬ ‫سیاست ترکیبی ممنوعیت واردات برای حمایت از تولید داخلی و رونق صادرات را در نظر گرفته که‬ ‫بر اســاس ان‪ ،‬واردات ‪ 1600‬قلم کاال ممنوع شــده اما در مقابل بالغ بر ‪ 150‬میلیون تن کاال صادر‬ ‫شده است بنابراین این سیاست ترکیبی توانسته به خوبی جواب داده و عالوه بر رونق تولید‪ ،‬صادرات‬ ‫را هم حمایت کند و افزایش دهد‪ .‬قائم مقام وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در امور بازرگانی‪ ،‬خواستار‬ ‫تداوم موثر اجرای سیاســت هایی همچون میزهای کاالیی و کشوری برای رونق صادرات شد و گفت‪:‬‬ ‫سازمان توسعه تجارت باید با قدرت از تمامی ابزارها برای رشد صادرات غیرنفتی بهره برداری کند‪.‬‬ ‫چرا قدرت خرید کارگران هر سال کمتر از سال قبل می شود؟‬ ‫بازرس مجمع عالــی نمایندگان کارگران گفت‪:‬از دالیل کاهش‬ ‫قدرت خرید و افزایش عقب ماندگی حقوق کارگران ‪ ،‬استناد به‬ ‫نرخ تورم و ســطح معیشت تاریخی(گذشته) و تعمیم امارهای‬ ‫اینچنینی برای ‪ ۱۲‬ماهه سال اینده می باشد که به خودی خود‬ ‫از عوامل موثر این چالش است‪.‬‬ ‫حمید رضــا امام قلی تبار‪ ،‬بــازرس مجمع عالــی نمایندگان‬ ‫کارگران درباره دســتمزد کارگران گفت‪ :‬موضوع تعیین حقوق‬ ‫و دســتمزد هرساله ی کارگران در شورای عالی کار‪ ،‬از مباحث‬ ‫داغ و با اهمیت ماههای پایانی ســال است که از سوی ذینفعان‬ ‫ان بطور جدی پیگیری و رصد میشــود‪ .‬در حقیقت ذینفعان‬ ‫این موضوع کارگران ‪ ،‬کارفرمایان و خانواده های انان و دولت(‬ ‫بزرگترین کارفرما)را شامل میشود‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪:‬در چندســاله اخیر این فراینــد با چانه زنی‬ ‫های بســیاری مابین دولت و شــرکای اجتماعی ان در حول‬ ‫و حوش ماده ‪ 41‬قانون کار که بر نرخ تورم و ســطح معیشت‬ ‫تاکید دارد صورت می پذیرد‪ .‬اگرچه طی دو ســه سال اخیر‬ ‫به دلیل توانمندی نمایندگان کارگران در شــورای عالی کار‬ ‫مسیر جلسات به ســمت مستند سازی و روشن شدن اذهان‬ ‫دیگر طرفین شورای عالی کار سوق داده شد‪،‬اما با این وجود‬ ‫جبــران عقب ماندگی مزدی کارگران و افزایش قدرت خرید‬ ‫انان جهت ســربه سر شدن درامد و مخارج این قشر تاکنون‬ ‫میسر نگردیده است‪.‬‬ ‫امام قلی تبار بیان کرد‪:‬به همین جهت این قشر هر ساله نه تنها‬ ‫به دهک های باال سوق داده نمی شوند بلکه به واسطه سونامی‬ ‫های غیر قابل انکار افزایش تورم که هر چند ســال گریبانگیر‬ ‫جامعه را می گرد بــه پایین تر از خط فقر کوچ اجباری نموده‬ ‫انــد‪ .‬بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران بیان کرد‪:‬از جمله‬ ‫دالیلی که باعث این عقب ماندگی مزدی در قشــر کارگر شده‬ ‫اســت ترکیب نا عادالنه شــورای عالی کار می باشد‪ .‬از جهت‬ ‫ترکیب شــورا باید به این نکته اســتناد نمود که دولت با یک‬ ‫سوم (‪3‬نفر)حق رای میبایستی بعنوان میانجی در این جلسات‬ ‫حضور پیدا نماید اما بدلیل کارفرما بودن همراه گروه کارفرمایی‬ ‫که یک ســوم (‪3‬نفر)دیگر اراء از ان انهاســت ‪ ،‬این کارگران‬ ‫هستند که همواره در پی تعیین حقوق و دستمزد حداکثری به‬ ‫ناچار به سمت اجماع رفته و تا حدود زیادی فضای دفاع ازادانه‬ ‫ی انها با محدودیت مواجه خواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از دالیل دیگــر کاهش قدرت خرید و افزایش عقب‬ ‫ماندگی حقوق کارگران ‪ ،‬استناد به نرخ تورم و سطح معیشت‬ ‫تاریخی(گذشــته) و تعمیم امارهای اینچنینی برای ‪ 12‬ماهه‬ ‫ســال اینده می باشــد که به خودی خــود از عوامل موثر این‬ ‫چالش تلقی می شــود‪ .‬بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران‬ ‫گفت‪:‬دلیل دیگر این موضوع اتکاء به نرخ تورم و امارهای مراجع‬ ‫رسمی به اصطالح مستقل دولتی است که بعضاً با واقعیت های‬ ‫میدانی با تردید همراه اســت و در خوشبینانه ترین حالت هم‬ ‫به دلیل بررسی کل کاالهای موجود در سبد تورمی به نیازهای‬ ‫حداقلی و ضروری خانوارها که شامل مسکن‪،‬خوراک‪،‬پوشاک و‬ ‫اموزش و درمان میباشد توجهی ویژه ندارد و این ایتم ها را به‬ ‫همراه هزینه های غیر ضروری موجود در سبد تورم در یک وزن‬ ‫براورد می نماید‪.‬در صورتیکه ایتم های ضروری یاد شــده کل‬ ‫درامــد کارگران را به خود اختصاص میدهد‪ .‬وی گفت‪:‬با توجه‬ ‫به چالش های یاد شــده و پیگیری این موارد جهت برون رفت‬ ‫از محدودیت های فوق امید می رود که در جلسات پیش روی‬ ‫شــورای عالی کار و تسلطی که نمایندگان کارگران به وضیعت‬ ‫کارگران کشورمان دارند مبلغ واقعه بینانه تری بعنوان حقوق و‬ ‫دستمزد این قشر برای سال ‪ 99‬تعیین گردد‪.‬‬ ‫در هفته اخر بهمن ماه‪ ۱۳۹۸‬مجموع فروش فیلم ها به نسبت هفته قبل از ان‪ ،‬یک میلیارد تومان کاهش داشت‪ .‬براساس امار و اطالعات ارائه شده در سامانه فروش سینمای ایران‪ ،‬در هفته ای که گذشت‬ ‫(‪ ۲۵‬بهمن تا یکم اسفندماه‪ )۱۳۹۸‬همچون دو هفته اخیر شاهد کاهش فروش بلیت های سینما و کم رونقی گیشه ها بودیم‪ .‬بر اساس این گزارش‪ ،‬دو هفته پیش و در بازه زمانی پنجشنبه هفدهم بهمن تا‬ ‫پنجشنبه بیست و چهارم بهمن ماه مجموع فروش سینماهای کشور به رقم‪ ۴‬میلیارد و‪ ۴۱۱‬میلیون تومان رسید‪ .‬این میزان فروش حاصل حضور‪۳۵۷‬هزار مخاطب در سالن های سینما بود‪ .‬اما در هفته ای‬ ‫که پشت سر گذاشتیم و در فاصله دو پنجشنبه (از بیست و چهارم بهمن تا یکم اسفندماه) میزان فروش فیلم های در حال اکران به‪ ۳‬میلیارد و‪ ۳۲۰‬میلیون تومان کاهش یافت‪.‬امار مخاطبان سینما در این‬ ‫هفته نیز با‪ ۶۰‬هزارنفر کاهش به‪ ۲۹۷‬هزار نفر رسید‪ .‬در هفته گذشته فیلم «جهان با من برقص» به کارگردانی سروش صحت با‪ ۶۴۰‬میلیون تومان پرفروش ترین فیلم بود‪.‬در هفته گذشته فیلم «جهان با‬ ‫من برقص» به کارگردانی سروش صحت با‪ ۶۴۰‬میلیون تومان پرفروش ترین فیلم بود‪.‬‬ ‫اختتامیه جشنواره موسیقی فجر برگزار شد‬ ‫مراســم اختتامیه سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر با تجلیل‬ ‫از چهار پیشکســوت عرصه موسیقی و با معرفی بزگزیدگان عرصه‬ ‫رسانه و ترانه برگزار شد‪.‬‬ ‫مراسم اختتامیه ی ســی وپنجمین جشنواره موســیقی فجر یکم‬ ‫اســفند ‪ 1398‬در تاالر وحدت برگزار شــد‪ .‬در ابتدای این برنامه‬ ‫ارکســتر ســمفونیک تهران روی صحنه امد و ســرود جمهوری‬ ‫اسالمی ایران را نواخت؛ این اثر از ساخته های حسن ریاحی است‪.‬‬ ‫همچنین ارکستر ســمفونیک تهران قطعه های پیروزی ساخته ی‬ ‫همایون رحیمیان و قطعه ی ‪ 176‬را اجرا کرد‪ 176 .‬عنوان قطعه ای‬ ‫اســت ســاخته ی بهزاد عبدی که به درگذشــتگان حادثه سقوط‬ ‫هواپیمای اوکراینی تقدیم شد‪.‬‬ ‫در این مراســم چهره های سرشناســی از اهالی موســیقی حضور‬ ‫داشــتند که برخی از انان عبارتند از‪ :‬افلیا پرتو(پیانیست)‪ ،‬محمد‬ ‫سریر (اهنگساز)‪ ،‬شــاهین فرهت(دبیر جشنواره)‪ ،‬علی ثابت نیا (‬ ‫رئیس انجمن موســیقی)‪ ،‬نادر مشــایخی (رهبر ارکستر)‪ ،‬عاشیق‬ ‫حســن اســکندری‪ ،‬رازمیک اوحانیان (رهبر ارکستر)‪ ،‬پری ملکی‬ ‫(خواننــده)‪ ،‬محمــد جلیل اندلیبی (اهنگســاز)‪ ،‬حســن ریاحی‬ ‫(اهنگســاز)‪ ،‬صدیق تعریف (خواننــده)‪ ،‬داوود گنجه ای (نوازنده)‪،‬‬ ‫اســماعیل کوثــری (اســتاد مطبوعــات)‪ ،‬علیرضــا میرعلی نقی‬ ‫(پژوهشگر موســیقی)‪ ،‬فاضل جمشــیدی (خواننده)‪ ،‬قاسم افشار‬ ‫(خواننده)‪ ،‬سیدعباس صالحی (ویز فرهنگ و ارشاد)‪ ،‬حمید قبادی‬ ‫(دبیر کار گروه ســاماندهی مد و لباس)‪ ،‬ســید مجتبی حســینی‬ ‫(معاون هنری)‪ ،‬هادی اذرپیرا (ســازنده ساز و نوازنده)‪ ،‬محمدعلی‬ ‫بهمنی (ترانه سرا)‪.‬‬ ‫نخســتین اجرای زنــده ی این بخــش به گروهی از سیســتان و‬ ‫بلوچستان اختصاص داشت‪.‬‬ ‫اختتامیه سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر با تجلیل از چهار استاد‬ ‫پیشکسوت موســیقی همراه بود؛ هوشنگ ظریف‪ ،‬افلیا پرتو‪ ،‬عاشیق‬ ‫حسن اسکندری و نادر مشایخی چهره هایی بودند که تقدیر شدند‪.‬‬ ‫موسیقی جایگاه مهمی در ارتباط بین ملت ها دارد‬ ‫ســیدعباس صالحی وزیر ارشاد تنها ســخنران این مراسم بود‪ .‬او‬ ‫گفت‪ :‬موسیقی در همه جوامع جایگاه خاصی به عنوان سند هویت‬ ‫ملت ها دارد‪ .‬موســیقی نقش مهمــی در ارتباط میان ملت ها دارد‪.‬‬ ‫موســیقی برا ما ایرانیان از یک ســو با اقلیم های چندگانه مواجه‬ ‫اســت که بخش قابل توجهی از این ارتبــاط فرهنگی میان مردم‬ ‫ایران با زبان موســیقی اســت‪ .‬ما با این نگاه موسیقی را در تاریخ‬ ‫چندهزارســاله مان می شناسیم‪ .‬موسیقی در تاریخ ما حافظ ادبیات‬ ‫کهن ماســت‪ .‬بخش قابل توجهی از ادبیــات کهن ایران در فضای‬ ‫موسیقی شکل گرفته و با موسیقی پیوند یافته است‪.‬‬ ‫امروز با زبان موســیقی بخشــی از زندگی روزمره را می گذرانیم‪.‬‬ ‫اخرین امار در وزارت ارشــاد نشــان می دهد که ‪ 92‬درصد مردم‬ ‫ایران موســیقی گوش می کننــد‪ .‬تقریبا تمام نســل های جامعه‬ ‫موسیقی می شــنوند و هر روز این امار بیشــتر و بیشتر می شود‪.‬‬ ‫مصرف موسیقی در متن زندگی ملت ماست‪.‬‬ ‫جشــنواره موسیقی فجر فرصتی است تا این رویداد را عطف توجه‬ ‫کنیم و هر ســال بهتر از سال های گذشــته به ان بپردازیم‪ .‬میان‬ ‫راهی که رفتیم و راهی که باید برویم فاصله بســیار است؛ با همت‬ ‫و یاری شما جوانان و بزرگان موسیقی این راه را خواهیم پیمود‪.‬‬ ‫اهدای جوایز برگزیدگان جایزه ترانه و جایزه‪ ،‬موســیقی و رسانه‬ ‫و اجرای گروه های موســیقی از دیگر برنامه های اختتامیه ســی و‬ ‫پنجمین جشنواره موسیقی فجر است‪.‬‬ ‫برگزیــدگان بخش ترانــه بنیامین دیلم کتولی‪ ،‬امیــد صباغ نو و‬ ‫حسین غیاثی بودند‪.‬‬ ‫اجرای کوارتت تار بخش دیگری از این مراسم بود‪.‬‬ ‫اسامی برگزیدگان جایزه موسیقی و رسانه‬ ‫بخش گفتگو‬ ‫برگزیده‪ :‬ندا ســیجانی برای گفتگوهای «ســرپنجه های عشق بر‬ ‫پیکرهای بی جان» و «به نام نامی پدر» منتشــر شــده در روزنامه‬ ‫ایران‬ ‫تقدیر‪ :‬مینا اتشی برای گفتگوی «موسیقی راک فقط تیپ عجیب‬ ‫و غریب و گیتار الکتریک نیســت» منتشــر شــده در خبرگزاری‬ ‫هنرانالین‬ ‫بخش گزارش‬ ‫برگزیده‪ :‬علیرضا ســعیدی بــرای گزارش «شــجریان‪ ،‬قربانی‪،‬‬ ‫ایران مال و چند داستان دیگر» منتشر شده در خبرگزاری مهر‬ ‫تقدیر‪ :‬کبریاسادات حســین زاده برای گزارش «تابوشکنی دو زن‬ ‫بلوچ» منتشرشده در خبرگزاری ایسنا‬ ‫دیپلم افتخار‪ :‬نســرین ســوار شــاهمرس برای گزارش «ســاز‬ ‫المانی که در تبریک کوک می شــود» منتشرشــده در خبرگزاری‬ ‫ایسنا(اذربایجان شرقی)‬ ‫بخش نقد‬ ‫برگزیده‪ :‬یاســر یگانه بــرای مطلب «نگاهی به البوم مشــترک‬ ‫شــجریان و قربانــی؛ دور از انتظار‪ ،‬یکســان و گاهــی مالل اور»‬ ‫منتشرشده در خبرگزاری تسنیم‬ ‫تقدیر‪ :‬همایون خشندیش برای مطلب «موسیقی تلفیقی گفتمانی‬ ‫نو» منتشرشده در سایت جامعه شناسان جوان‬ ‫بخش یادداشت‬ ‫برگزیده‪ :‬علی رســتگار برای یادداشت «قصه های مجید‪ ،‬کارنامه‬ ‫پربار مجید انتظامی» منتشر شده در روزنامه جام جم‬ ‫تقدیر‪ :‬علی نامجو برای یادداشت «چند می گیری توییت کنی؟»‬ ‫منتشرشده در روزنامه سازندگی‬ ‫بخش مقاله‬ ‫برگزیده‪ :‬محمدجواد صحافی از زنجان برای مقاله «مرد ســربلند‬ ‫رسانه ها» منتشر شده در ماهنامه «هنرموسیقی»‬ ‫مالتی مدیا‬ ‫تقدیر‪ :‬سعید و مسعود برزی از رسانه هفدانگ‬ ‫در اخرین شــب سی و پنجمین جشنواره موسیقی فجر بهنام بانی‬ ‫طی دو ســانس در ساعت ها ‪ 18‬و ‪ 30‬دقیقه و ‪ 21‬و ‪ 30‬دقیقه در‬ ‫سالن میالد نمایشگاه بین المللی تهران روی صحنه رفت‪.‬‬ ‫به تبعیت از رهبر و به عشق حاج قاسم!‬ ‫دوم اسفند ســال ‪ ۱۳۹۸‬روزی که انتخابات یازدهمین دوره مجلس شــورای اسالمی و میاندوره ای‬ ‫پنجمین مجلس خبرگان رهبری رقم خورد و مردم از ساعات اولیه روز در شعبه های اخذ رای حضور‬ ‫پیدا کردند بعضی ها علت حضورشــان را عشق و ارادت به ســردار دل ها و ادامه راه ایشان می دانند‪،‬‬ ‫بعضی دیگر به خاطر تبعیت از رهبر معظم انقالب اســامی‪ ،‬بعضی برای اقتدار و عزت کشورشــان‬ ‫عنوان می کنند و هر کسی با هدفی امده است‪ .‬زن و مرد‪ ،‬پیر و جوان با شور و اشتیاق امده اند تا بار‬ ‫دیگر حماسه حضورشان را در یادها ملت های ازاده و ازادی خواه ماندگار کرده و با انتخاب اگاهانه به‬ ‫نمایندگان خود‪ ،‬اعتماد کرده و انان را بهارستان نشین کنند‪ .‬اینجا مسجد النبی از محله نارنک واقع‬ ‫در شرق تهران است‪ ،‬ابتدای صف شرکت کنندگان در این انتخابات داخل مسجد و انتهای ان بیرون از‬ ‫مسجد و تا ورودی مغازه هاست‪ .‬امروز همه امده اند تا گوشه ای کوچک از حضور انقالبیشان را بار دیگر‬ ‫به نمایش بگذارند‪ .‬مردمانی که همیشه در صحنه بودند و تبلیغات و داستان های تکراری فضای مجازی‬ ‫نتوانسته است از حضور اگاهانه انان در صحنه های اجتماعی و سیاسی کم کند بلکه با قدرت بیشتری‬ ‫امده اند تا به یاوه گویی های غربی ها پاسخ بگویند تصاویری از پرچم سه رنگ ایران و پوسترهایی با‬ ‫عنوان «رای من هدیه به حاج قاسم»‪« ،‬راه شهید سلیمانی متوقف نخواهد ماند» از زیباترین جلوه های‬ ‫این دوره از انتخابات است‪ .‬افرادی که با عرق ملی‪ ،‬برگه های رای را در دست گرفته و به داخل صندوق‬ ‫می اندازد و با امید از اینده کشورشــان می گویند‪ ،‬در این میان نیز هســتند کسانی که با سختی ها و‬ ‫مشکالت دست و پنجه نرم می کنند اما می گویند‪ :‬اولین بار نیست که رای می دهیم با همه دغدغه ها‬ ‫و مشکالتی که هست این بار به عشق سردار مهربانی ها امده ایم تا با انگشت های جوهری مان بگوییم‬ ‫هیچ چیزی نمی تواند ما را از ارمان های نظام و راه شهدا باز دارد‪ .‬الگوی ما سرداری است که با صداقت‬ ‫در گفتار و رفتارش‪ ،‬جانش را فدای امنیت و اقتدار سرزمینش کرد‪ .‬زنی حدودا ‪ ۳۵‬ساله که کودکی‬ ‫دو ســاله در اغوش دارد گفت‪ :‬از شهادت سردار قاسم سلیمانی تا امروز لحظه شماری می کردم تا به‬ ‫کسانی که تبلیغاتی علیه ایشان و نظاممان می کردند نشان دهم که ما با حضورمان ارزوهایشان را به‬ ‫باد خواهیم داد و همچون سردار با اقتدار در صحنه ها حضور پیدا خواهیم کرد‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬امروز‬ ‫کودکم را با خودم همراه کرده ام تا از االن به او یاد دهم که همراه با مردم در اجتماع حضور پیدا کند‬ ‫و از ارمان های نظام و امنیت کشورمان دفاع کند‪ ،‬ما امروز به کوری دشمنان‪ ،‬سلیمانی های بیشتری‬ ‫تربیت و فدای کشــورمان خواهیم کرد‪ .‬مردی که به گفته خودش ‪ ٤٥‬ساله بود و تصاویری از شهید‬ ‫ســردار سلیمانی را در دست داشت که بر روی ان نوشته شده بود «رای من هدیه به حاج قاسم» در‬ ‫این باره گفت‪ :‬امســال مساله ای که مرا ترغیب به رای دادن کرد عشق و عالقه ام به شهید سلیمانی‬ ‫بود‪ .‬وی گفت‪ :‬ما نمایندگان را بر اساس اطالعاتی که کسب کرده ایم و یا در وعده های انتخاباتی ارائه‬ ‫کردند می شناسیم فقط امیدواریم که این نمایندگان از راه و روش سردار سلیمانی الگو بگیرند و واقعا‬ ‫به نفع ملت و کشــورمان کار کنند‪ .‬این شخص که دوست نداشت نامش منتشر شود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در‬ ‫برخی از خبرها و یا فضای مجازی شاهد هستیم که تخلف هایی از نمایندگان از جمله اختالس‪ ،‬رشوه‪،‬‬ ‫کم کاری و سایر موارد دیده می شود این در حالی که باید نمایندگان اولویت های مردم را در مجلس‬ ‫پیگیری کنند و منافع جمعی را به شخصی ترجیه دهند‪ .‬وی گفت‪ :‬همانگونه که ما به وظیفه انسانی و‬ ‫شرعی خودمان عمل کردیم و به پای صندوق های رای امده ایم از نمایندگان درخواست داریم تا واقعا‬ ‫به وظایف قانونی خود توجه کنند و از مجلس برای صعود به قدرت طلبی استفاده نکنند‪ .‬در گوشه دیگر‬ ‫این مسجد مردی که پوستر سردار سلیمانی در کنار رهبر معظم انقالب اسالمی را داشت که بر روی‬ ‫ان نوشته شده بود «راه شهید سلیمانی متوقف نخواهد ماند» با در دست داشتن شناسنامه امده بود تا‬ ‫رای به صندوق بیاندازد‪ .‬وی گفت‪ :‬فقط به عشق سردار سلیمانی و رهبرم امده ام‪ .‬دختری که خودش‬ ‫را رای اولی معرفی می کرد گفت‪ :‬امسال خیلی خوشحال هستم که می تونم در این انتخابات شرکت‬ ‫کنم چرا که هر یک رای در سرنوشت و انتخاب نمایندگان تاثیر بسزایی داره و به اینده شهرمان کمک‬ ‫می کند‪ .‬وی افزود‪ :‬امروز من با دوستانم در این مسجد حضور یافتیم تا ازادی انتخابمان از نمایندگان‬ ‫را نشــان دهیم ضمن اینکه نمایندگان جوانی را انتخاب خواهیم کرد تا نیازهای قشر ما را در اولویت‬ ‫قرار دهند‪ .‬این دختر جوان‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬مجلس یازدهم باید توجه بیشتری به نیازهای جوانان از جمله‬ ‫مســکن‪ ،‬ازدواج‪ ،‬اشتغال و حضور بانوان در عرصه های مختلف شود‪ .‬مردی که با دختر و پدرش برای‬ ‫دادن رای به مسجدالنبی امده بود گفت‪ :‬امروز امده ام نمایندگانی انتخاب کنم که مدافع خون شهدا‬ ‫و تابع ولی فقیه باشند و بتوانند تصمیم هوشمندانه و عاقالنه بگیرند‪ .‬وی که حدوده ‪ ٣٨‬سال داشت‬ ‫ادامه داد‪ :‬نمایندگان باید اگاه به مســایل روز باشند و مسایل معیشتی و فرهنگی را در جامعه مورد‬ ‫توجه قرار دهند و به این رای های مردم احترام بگذارند‪ .‬اینها بخش کوچکی از نگاه شرکت کنندگان‬ ‫در یازدهمین دوره انتخابات مجلس است هر شخصی از دید نگاه خود نماینده اش را انتخاب می کند‬ ‫تا اینده نه چندان دورش را زیبا ترسیم کند‪ .‬بر اساس امارها‪ ،‬استان تهران در مجموع ‪ ۳۵‬نماینده در‬ ‫مجلس دارد که ‪ ۳۰‬نفر از انان را نمایندگان حوزه انتخابیه تهران‪ ،‬ری‪ ،‬اسالمشهر و شمیرانات تشکیل‬ ‫می دهند‪ .‬انتخابات یازدهمین دوره مجلس شــورای اسالمی و میاندوره ای پنجمین مجلس خبرگان‬ ‫رهبری به طور همزمان روز جمعه دوم اسفند در سراسر کشور برگزار می شود‪.‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫کاهش یک میلیاردتومانی فروش فیلم ها در هفته گذشته‬ ‫شنبه‪ 3‬اسفند‪ 1398‬سال دوم شماره‪234‬‬ ‫‪5‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ایران را دریابیم!‬ ‫ادامه از صفحه اول‬ ‫الزم اســت ســطح نمایندگی تهران از وکیــل المله و‬ ‫وکیل الدوله غیرپاســخگو‪ ،‬به جایگاه حقیقی و مشخص‬ ‫نمایندگی وکالت مردم شــریف تهران در مجلس شورای‬ ‫اسالمی ارتقا یابد‪ .‬لذا تمرکز بر حل مسایل شهروندان در‬ ‫تدوین یا اصالح قوانین و نظارت بی تعارف بر اجرای قوانین‬ ‫از ضرورت های تصور ســال های پیش روست و الزمه ان‬ ‫همراهی‪ ،‬همدلی و همفکری با مدیران شــهری‪ ،‬شورای‬ ‫شهر‪ ،‬شــورا یاری ها‪ ،‬شورای عالی استان ها و تالش برای‬ ‫مشارکت هرچه بیشــتر شهروندان است‪ .‬تهران امروز در‬ ‫تنگه ای از منابع مختلف الودگی های زیســت محیطی‪،‬‬ ‫صوتی و نــوری‪ ،‬بصری یا مغناطیســی‪ ،‬در تبعید و در‬ ‫تنگناست و خیلی اوقات تمام دوازده ماه سال را نای نفس‬ ‫کشیدن ندارد‪ .‬اینها همه‪ ،‬سالمت و بهداشت «روان تنی»‬ ‫شــهروندان «پایتخت» را تهدید و درگیر کرده است‪ .‬از‬ ‫طرفی گفتن از ضرورت تقویت امر مغفول مانده «هویت‬ ‫شهروندی» و توجه به تقویت و افزایش «سرمایه اجتماعی‬ ‫تهرانشهر» و «پایتخت ایران زمین»‪ ،‬در این شلوغی و بلوا‪،‬‬ ‫شــوخی بی مزه و یا از سر سرخوشی می نماید‪ ،‬در حالی‬ ‫که این ها همه دو روی یک ســکه اند و بی توجهی به هر‬ ‫کدامشــان بال پرواز ان یکی را هم خم می کند‪ .‬ایران و‬ ‫تهران نیازمند تدوین فوری و تقنین و سیاســت گذاری‬ ‫برنامه پروژه نجات‪ ،‬توسط اندیشه های نو و شاداب و ارا و‬ ‫نظرات شفاف و بلند نظری است‪ .‬ارایه گزارشات منظم و‬ ‫دقیق عملکردها از سوی همه نمایندگان و مقامات مسوول‬ ‫قوای ســه گانه به رسانه های رسمی کشور به عنوان یک‬ ‫مطالبه جدی و مالت اجرچینی دوباره دیوار اعتمادی که‬ ‫فروریخته و شروع بازسازی سرمایه از دست رفته اجتماعی‬ ‫کشور اســت که به هر ترتیب و به سهو یا عمد‪ ،‬به تاراج‬ ‫لشگر غفلتها و خطاها رفته است‪.‬‬ ‫‪ -3‬ترجیــح روش «نوچــه پــروری» و «قبیلــه گرایی‬ ‫سیاسی» توسط برخی حجره داران و حاجی بازاری های‬ ‫راسته سیاســت و در برهه ها و دهه های گذشته؛ شعبان‬ ‫جعفری ها و فاطی بلنده های سلبریتی عجیب و غریبی را‬ ‫تقدیم تاریخ تحوالت سیاسی اجتماعی امروز ایران کرده‬ ‫و بیش از این خواهد کرد؛ اگر این تهدید بســیار جدی‬ ‫و اســتخوان خردکن را تعارف و از جنس حاشــیه و بده‬ ‫بستان های معمول این بازار مکاره فرض کنیم‪.‬‬ ‫‪ -4‬بالتکلیفی و مشخص نبودن دامنه و حدود گزینه های‬ ‫متنوع موضوع امنیت ملی‪ ،‬که متاسفانه هر روز به تعداد‬ ‫ان ها اضافه می شــود و از هر ســاحتی؛ هنر و سینما و‬ ‫موسیقی و بازار و ســامت و ورزش و دانشگاه تا شعر و‬ ‫ادبیات‪ ،‬یارگیری می کند‪ ،‬خود این روزها‪ ،‬ازعوامل تهدید‬ ‫کننده اصلی و جدی امنیت ملی کشورمان شده است و‬ ‫با کوچک ترین بهانه ای‪ ،‬فضای اجتماعی ‪ -‬سیاسی مان‬ ‫را اشفته می کند‪.‬‬ ‫سال هاســت که اهالی رســانه به اقتضای حرفه شان‪ ،‬به‬ ‫خصوص به دلیل سروکار داشتن با عناصر خبری سیاست‬ ‫و جامعه‪ ،‬ســردرگمند؛ که این عکس و طرح یا شخص و‬ ‫مطلب از ممنوعه های این پهن پیکراست یا خیر! و دست‬ ‫به عصا و نگران و مراقبند که نکند پا روی دم و اشکمش‬ ‫گذارند و کارشــان زار شــود! از طرفی‪ ،‬متاسفانه اهالی و‬ ‫جامعه محترم رســانه در برهه هــا و بزنگاه های مختلف‪،‬‬ ‫همچون مردم‪ ،‬مورد بی مهری و بی اعتمادی های فراوانی‬ ‫قرار گرفته اند‪ .‬اتخاذ برنامه مدون و استراتژیک بازگرداندن‬ ‫مرجعیت رسانه ای به داخل محدوده و مرزهای سرزمینی‬ ‫و رســانه ای کشور‪ ،‬از طریق و مسیر سیاست گذاری های‬ ‫کالن و تغییر و بازنگری شــیوه ها‪ ،‬تغییر رفتار رسانه ای‬ ‫مســوالن و مدیران ارشــد کشــور و اموزش های دانش‬ ‫رســانه ای عمومی؛ و با وجود کیمیای همراهی و همدلی‬ ‫(بهرمندی از هوش هیجانی مطلوب) باالیی که در مدیران‬ ‫با تجربه و برجسته و صاحب سبک و مکتب حوزه رسانه و‬ ‫همکاران و دوستان کاربلد خبرنگار و روزنامه نگار کشورم‬ ‫و نیروی انسانی بسیار خبره و حرفه ای فعال در این حوزه‬ ‫ســراغ دارم و از نزدیک می شناسم‪ ،‬حتما میسر و بسیار‬ ‫ضروری است‪.‬‬ ‫کاش مسووالن ارشد کشور با تمرین و تقویت و توجه‬ ‫به این ویژگی و شــاخص الزم و اکتسابی فردی برای‬ ‫پذیرش مسولیت های کالن و ملی‪ ،‬اسیب پذیری کنش‬ ‫و واکنش های رسانه ای و رفتاریشان با رسانه ها را کمتر‬ ‫می کردند‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه عرض میکنم؛ می شــود قبل از انتشار‬ ‫اخبار و گزارشــات و مصاحبه ها در صفحات شــخصی‬ ‫شــان و در فضای مجــازی‪ ،‬اول بار با انتخاب رســانه‬ ‫رسمی مطلوبشــان از میان صدها رسانه موثر و متنوع‬ ‫کشــور و بعد از ارســال و درج در ان رسانه شناسنامه‬ ‫دار‪ ،‬اقدام به بازنشر ان‪ ،‬در صفحات شخصی و مجازی‬ ‫خود با قید منبع و لینــک و ادرس مرتبط مطلب‪ ،‬به‬ ‫عنوان یک پیوســت تکثیر کننده می کردند‪ ،‬به همین‬ ‫سادگی می شود حرفه ای و اصولی عمل کرد! و به مرور‬ ‫شــر ادمین های شیطان و گاه متاســفانه؛ نوکیسه بی‬ ‫هویت را از سر مردم و رسانه ها کوتاه کرد!‬ ‫طب ایرانی‪ -‬اسالمی‬ ‫کشف نتایج جدید از تاثیر منفی فلوراید بر دندان‬ ‫‪6‬‬ ‫شنبه‪ 3‬اسفند‪ 1398‬سال دوم شماره‪234‬‬ ‫خبر‬ ‫چگونه بیماران مبتال به کرونا‬ ‫را با سرعت شناسایی کنیم‬ ‫هرچقدر توانایی نهادهای ذی ربط و بیمارســتان ها و ارگان های‬ ‫پزشکی و بهداشتی برای شناسایی ویروس کرونا از جمله در کشور‬ ‫ما ایران باالتر باشــد‪ ،‬به همان نسبت می توان از شیوع گسترده‬ ‫تر ویروس جلوگیری کرد‪ .‬یکی از علت هایی که باعث شــد تا در‬ ‫روزهای نخست شمار بیماران مبتال به کرونا در شهر ووهان واقع در‬ ‫مرکز چین افزایش یابد‪ ،‬شناخت دیرهنگام این ویروس بود‪ .‬تجربه‬ ‫ای که می تواند برای جلوگیری از یک شیوع گسترده در ایران بسیار‬ ‫مفید باشد‪ .‬براوردهای اولیه نشان می دهد که بسیاری از بیماران‬ ‫در کانون شیوع این بیماری در مرکز چین برای مدتی پس از ‪۱۰‬‬ ‫روز تب و عالیم دیگر بیماری‪ ،‬در بیمارستان ها بستری شده و مورد‬ ‫ازمایش کرونا قرار گرفتند‪ .‬همین زمان کافی بود که هر فرد بیماری‬ ‫دهها نفر دیگر را نیز بیمار کند‪ .‬برای نمونه یکی از این مبتالیان‬ ‫یک کارمند شهر پکن بود که وقتی از ووهان به پایتخت بازگشت‬ ‫ابتدا دو عضو خانواده خود را الوده کرد‪ .‬او سپس به یک مهمانی‬ ‫رفت و در انجا نیز چند نفر دیگر مبتال شدند و پس از حاضر شدن‬ ‫در محل کار تعداد دیگری را الوده کرد و نهایتا همین فرد باعث‬ ‫ابتالی‪ ۱۱‬نفر دیگر به ویروس کرونا شد‪ .‬به همین سبب پزشکان و‬ ‫کارشناسان چینی تالش گسترده ای کرده اند تا راه های شناسایی‬ ‫بیماران را تســریع کنند‪ .‬در ابتدا از بیمارانی که پس از مدت با‬ ‫عالیم کرونا بستری شدند‪ ،‬ازمایش خون گرفته می شد و بین ‪۲‬‬ ‫تا ‪ ۳‬روز زمان الزم بود تا ابتالی انها تایید شود‪ .‬همین مساله هم‬ ‫یداد‪ ،‬هم جان بیمار را‬ ‫خطر ابتالی دیگران به کرونا را افزایش م ‬ ‫به خطر می انداخت و هم اینکه باعث می شد تا برای مدت طوالنی‬ ‫شمار بیماران افزایش یابد‪ .‬بیمارستان های ووهان در مرکز چین‬ ‫نهایتا اعتراف کردند که دیرشناسایی بیماران یکی از اصلی ترین‬ ‫موانع انها برای مهار کرونا در روزهای ابتدایی بوده است‪ .‬درست از‬ ‫‪ ۱۵‬روز قبل که روش های سریعی برای شناخت بیماران پیدا شد‪،‬‬ ‫شمار مبتالیان روز به روز کاهش یافته و روش های درمانی توام با‬ ‫داروهای سنتی و غربی نیز باعث افزایش ضریب معالجه شدگان‬ ‫شده است‪ .‬ســریعترین روشی که االن در بیمارستان های چین‬ ‫برای شناسایی بیماری بکار گرفته می شود‪ ،‬سی تی اسکن از بیمار‬ ‫است‪ .‬موضوع مهم اینجاست که فرد به محض اینکه سی تی اسکن‬ ‫می شود عالیم بیماری در او دیده می شود‪ .‬این مساله مشخصا به‬ ‫منزله این نیست که او به کرونا مبتال شده است بلکه سی تی اسکن‬ ‫همه افراد مبتال به انفلوانزا و ذات الریه را شناســایی می کند‪ .‬در‬ ‫همین ارتباط وقتی که فرد مشخصا بیمار تشخیص داده می شود و‬ ‫پس از ان فورا تحت قرنطینه قرار می گیرد تا ازمایش های دقیقتر‬ ‫و زمان بر تر برای شناسایی کرونا شروع می شود‪ .‬درواقع پزشکان‬ ‫چینی با این کار موجب شدند تا همه افراد بیمار از غیرمبتالیان‬ ‫جدا شوند‪ .‬همین باعث شد تا شمار کسانی که در ‪ ۱۵‬روز گذشته‬ ‫به کرونا مبتال شده اند بسرعت کاهش یابد و نهایتا االن به‪ ۳۹۴‬نفر‬ ‫رسیده است که فقط ‪ ۳۵‬نفر در خارج از کانون شیوع بوده است‪.‬‬ ‫جانگ شیایوچوان از پزشکان بیمارستان ووهان می گوید بیمارانی‬ ‫داشــتم که ‪ ۹‬روز تب داشتند ولی ازمایش خون انها پس از دو‬ ‫روز نتیجــه را اعالم می کرد‪ .‬او گفت ‪ :‬پس از مدتی به این نتیجه‬ ‫رسیدیم که بهتر است سرعت شناسایی بیماران مبتال به انفلوانزا‬ ‫و ذات الریه و ســرماخوردگی معمولی را افزایش دهیم‪ .‬پزشکان‬ ‫و کادرهای درمانی می گویند که تا قبل از انجام ســی تی اسکن‬ ‫بیماران مانند مار به دور بیمارستان های شهر ووهان حلقه زده بودند‬ ‫و از هر جایی صدای ســرفه های خشک به گوش می رسید‪ ،‬ولی‬ ‫به محض شناسایی سریع‪ ،‬شمار مبتالیان رو به کاهش گذاشت‪.‬‬ ‫او افزود که برای این کار به ســراغ سی تی اسکن رفتیم‪ .‬خیلی‬ ‫سریع هر فرد بیمار با عالیم کرونا شناسایی و بستری می شد و بعد‬ ‫ازمایش های تکمیلی انجام می شد و کسانی که بیماری معمول‬ ‫داشتند از مبتالیان به کرونا جدا می شدند تا موارد انتقال بیماری به‬ ‫حداقل برسد‪ .‬او می گوید که ما اقدامی فوق العاده را در زمانی فوق‬ ‫العاده انجام دادیم‪ .‬عامه مردم از این امر استقبال کردند و خیلی‬ ‫سریع بیماران واقعی مبتال به کرونا شناسایی شدند‪ .‬جانگ گفت‬ ‫که به همه پزشکان توصیه می کند که قبل از هر اقدامی بیمار را‬ ‫مورد سی تی اسکن قرار دهند تا معلوم شود چه وضعیتی دارد و‬ ‫شــاید به ذات الریه مبتال باشد و پس ازان به سراغ ازمایش های‬ ‫تکمیلی بروند‪ .‬این پزشک چینی که پیشنهاد سی تی اسکن را‬ ‫برای نخســتین بار به دولت و مردم داد و شــبکه های اجتماعی‬ ‫از او اســتقبال کردند‪ ،‬گفت ‪ :‬سی تی اسکن بسیار راحت است‬ ‫و ســریع جواب می دهد‪ .‬او افزود که کسانی که به ویروس کرونا‬ ‫الوده شده باشند عمدتا در دو ریه خود ضایعاتی دارند که در سی‬ ‫تی اسکن احتماال قابل مشاهده است‪ .‬دولت چین دقیقا پس از‬ ‫طرح این پیشنهاد اعالم کرد که همه بیمارستان های استان خوبی‬ ‫محل شیوع بیماری باید ابتدا سی تی اسکن بیمار را در بدو ورود‬ ‫به کلینیک و بیمارستان انجام دهند تا ابتدا نوع بیماری او معلوم‬ ‫شود و سپس از کیت های پزشکی برای ازمایش های قطعی برای‬ ‫تشخیصکرونااستفادهکنند‪.‬‬ ‫نتایج تحقیقی ازمایشگاهی در یک نشریه علمی تاثیر منفی فلوراید بر دندان را اثبات می کند‪ .‬نتایج یک تحقیق در نشریه علمی‪ Science Signaling‬منتشر شده که بر اساس ازمایش های محققان‬ ‫دانشگاه نیویورک از مضرات استفاده از فلوراید گفته است‪ .‬به گفته این محققان قرار گرفتن دندان در معرض فلوراید منجر به پوسیدگی مینای دندان بر اثر تغییر توصیف ژن ها می شود‪ .‬البته بخش دیگر این‬ ‫تحقیق استفاده اندک فلوراید را بی ضرر و تا اندازه ای مفید اعالم کرد ه است‪ .‬از دیگر مضرات استفاده زیاد از فلوراید تغییر رنگ و پیدایش عارضه های دندان است که به مرور مینای ان را هم از بین می برد‪.‬‬ ‫ازمایش های مذکور روی مینای دندان جوندگان صورت گرفته است و با قرار گرفتن دندان در معرض فلوراید زیاد از میزان ذخیره کلسیم ورودی به دندان کاسته شد ه است‪ ،‬یعنی میزان کلسیمی که به طور‬ ‫معمول باید در دندان ذخیره شود کاهش پیدا می کند‪ .‬این میزان از فلوراید همچنین باعث اختالل در میتوکندری می شود و انرژی الزم را در دندان تامین نمی کند‪.‬‬ ‫غذاهاییکهشمادربرابرانفلوانزا ایمنمی کند!‬ ‫اکثر افراد با استفاده از واکسن انفوالنزا‪ ،‬سعی می کنند از بروز این بیماری‬ ‫جلوگیری کنند‪ .‬اما زدن واکســن تنها راه ایمن کردن بدن نیست‪ .‬انفلوانزا‬ ‫بیماری ویروســی است که عالئم ان کمی متفاوت با سرماخوردگی است و‬ ‫شامل اسهال‪ ،‬تهوع‪ ،‬احساس ضعف و سرما نیز می شود‪ .‬اگرچه با پیشرفت‬ ‫علم پزشــکی‪ ،‬انفلوانزا دیگر بیماری صد در صد کشــنده ای نیست‪ ،‬اما در‬ ‫گروههای اسیب پذیر مثل کودکان‪ ،‬ســالمندان‪ ،‬زنان باردار‪ ،‬افراد مبتال به‬ ‫مشکالت تنفسی و بیماران با نقص ایمنی ممکن است همراه با خطراتی باشد‪.‬‬ ‫جدای از تزریق واکسن برای گروههای پرخطر‪ ،‬استفاده از ‪ ۷‬ماده غذایی‪ ،‬برای‬ ‫بهبود عالئم این بیماری و حتی پیشگیری از ابتال به ان میتواند موثر باشد‬ ‫سیر‪ :‬یک انتی بیوتیک طبیعی قدرتمند غنی از انتی اکسیدان ها مانند‬ ‫الیسین است‪ .‬سیر باعث تحریک سلول های سفید خون‪ ،‬و تقویت سیستم‬ ‫ایمنی بدن می شــود‪ .‬انتی اکســیدانهای موجود در سیر همچنین باعث‬ ‫جلوگیری از اسیبهای رادیکالهای ازاد به ساختار سلولی خواهد شد‪.‬‬ ‫ماستهای پروبیوتیک‪ :‬پروبیوتیکها باعث سالمت روده‪ ،‬پشتیبانی از‬ ‫سیســتم ایمنی ســالم و دفع عوامل بیماری زا‪ ،‬از جمله سرماخوردگی و‬ ‫انفلوانزا میشــوند‪ .‬عالوه بر افزایش فعالیت سیســتم ایمنی‪ ،‬پروبیوتیکها‬ ‫همچنین با تولید مواد ضد باکتری و کشتن و یا غیر فعال کردن باکتریها‪،‬‬ ‫بیماری را درمان می کنند‪.‬‬ ‫چای‪ :‬نوشــیدن ان طیف گستردهای از مزایای ســامتی را به همراه‬ ‫دارد کــه یکی از انها تقویت سیســتم ایمنی بدن بــه خاطر وجود انتی‬ ‫اکسیدانهای قوی در چای است‪ .‬اگر چای سبز را با عسل و لیمو بنوشید‪،‬‬ ‫همان خاصیت چای ســیاه را برای درمان دارد‪ ،‬اما برعکس چای سیاه‪ ،‬به‬ ‫خواب لطمه ای نمیزند و باعث میشــود خوابــی عمیق به درمان بیماری‬ ‫شما کمک کند‪.‬‬ ‫شکالت تیره‪ :‬شکالت سیاه سرشــار از فالوونوئیدها است‪ .‬این انتی‬ ‫اکســیدان که در بیشتر میوه ها و ســبزیجات نیز وجود دارد با بسیاری از‬ ‫بیماریها از راه تقویت سیســتم ایمنی بدن مقابله میکند‪ .‬در واقع به نظر‬ ‫می رســد که شکالت ســیاه بیشــتر از مواد غذایی دیگر حاوی این انتی‬ ‫اکسیدان ها است‬ ‫فلفل قرمز‪ :‬میزان ویتامین ث موجــود در این فلفل دو برابر مرکبات‬ ‫اســت و ثابت شــده که مصرف میــزان کافی ویتامیــن ث اگرچه نقش‬ ‫پیشگیری کننده ندارد اما طول دوره بیماری های ویروسی را کوتاه میکند‪.‬‬ ‫اجیل‪ :‬مقادیر زیادی ویتامین‪ E‬دارد که ثابت شــده این ویتامین یک‬ ‫انتی اکسیدان قوی و دارای اثرات ضد التهابی برای افزایش قدرت سیستم‬ ‫ایمنی بدن است‪.‬‬ ‫ماهی قزل اال‪ :‬یک منبع غنی از اسیدهای چرب امگا ‪ ۳‬است که خطر‬ ‫ابتال به بیماریهای قلبی و دیگر بیماریهای مزمن را از طریق کاهش فرایند‬ ‫التهابی در بدن کم میکند ضمن این که منجر به تقویت سیســتم ایمنی‬ ‫بدن نیز میشود‪.‬‬ ‫این ویتامین ها مقاوت بدن شما را دربرابر ویروس ها باال می برد‬ ‫در فصل زمستان نیاز بدن به انرژی افزایش می یابد‪ .‬در این فصل‪ ،‬سرما باعث ایجاد التهاب مفصل و درد می شود‬ ‫و از طرفی سرماخوردگی و انفلوانزا شیوع پیدا می کند‪ .‬بسیاری از این بیماریهای زمستانی به علت کمبود مواد‬ ‫معدنی یا ویتامین رخ میدهد از این رو با مصرف ویتامینها‪ ،‬میتوان انرژی مورد نیاز بدن را تامین و از بروز این‬ ‫بیماریهاپیشگیریکرد‪:‬‬ ‫ویتامینسی‪ :‬شروع زمستان همراه با عفونتهایی مانند سرماخوردگی‪ ،‬سرفه‪ ،‬تب و انفلوانزا است‪ .‬این در حالی‬ ‫است که مصرف ویتامین سی منجر به تقویت سیستم ایمنی بدن و کاهش طول دوره این بیماریها میشود‪.‬‬ ‫ویتامین ســی نوعی انتی اکسیدان است که باعث کاهش التهاب در بدن نیز میشود‪ .‬در زمستان میتوانید‬ ‫ویتامین سی مورد نیاز خود را از طریق مصرف مرکبات‪ ،‬سبزیجات تیره رنگ و مکملهای این ویتامین دریافت‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫ویتامین دی‪ :‬اگرچه مصرف ویتامین دی در تمام طول سال مورد نیاز است‪ ،‬اما در فصل زمستان و با مایل‬ ‫شدن نور خورشید‪ ،‬نیاز شما به این ویتامین بیشتر میشود‪ .‬در طول زمستان احتمال بروز دردهای استخوانی‬ ‫و مفصلی به دلیل عدم تابش کافی نور خورشید بیشتر است‪ .‬به گفته متخصصان تمام بزرگساالن زیر ‪۷۰‬‬ ‫سال باید روزانه ‪ ۶۰۰‬واحد بین المللی ویتامین دی مصرف کنند و حداقل ‪ ۳۰‬دقیقه در معرض نور مستقیم‬ ‫خورشیدباشند‪.‬‬ ‫ویتامین ای‪ :‬مصرف این ویتامین برای کمک به حفظ سالمت پوست ضروری است و از خشکی پوست در‬ ‫زمستان جلوگیری میکند‪ .‬گوشت و ماهی‪ ،‬اسفناج‪ ،‬بروکلی‪ ،‬بادام سرشار از این ویتامین هستند‪.‬‬ ‫ویتامین ب کمپلکس‪ :‬تمام ویتامین های گروه ب را در زمســتان به میزان کافی مصرف کنید‪ .‬این‬ ‫ویتامینها کربوهیدرات را به انرژی تبدیل میکند تا چربیها و پروتئینها برای ســوخت‪ ،‬مصرف شود‪ .‬به‬ ‫همین دلیل است که با مصرف ویتامین ب به ویژه ویتامین ب ‪ ۱۲‬افسردگی و اضطراب ناشی از کوتاه‬ ‫شدن روزها در زمستان را کاهش مییابد‪.‬‬ ‫امگا‪ :۳‬این یک ویتامین نیست اما نقش مهمی در فصل زمستان برای سالمت شما دارد‪ .‬اسیدهای چرب امگا‬ ‫‪ ۳‬سطح چربی خوب خون یا اچ دی ال را حفظ میکنند‪ .‬بسیاری از افراد در طول زمستان دچار بیماریهای‬ ‫مفصلی می شوند و این در حالی است که مصرف امگا ‪ ۳‬منجر به کاهش درد و سفتی مفصلی که از نشانه های‬ ‫ارتروز و ارتریت روماتوئید است می شود‪.‬‬ ‫مصرف ویتامین ‪ C‬و سبزیجات راهکاری‬ ‫برای پیشگیری از ابتال به کرونا‬ ‫وزارت بهداشــت با صــدور اطالعیه ای ضمن ارائــه راهکارهای‬ ‫پیشگیری از ابتال به ویروس کرونا اعالم کرد که مصرف ویتامین‬ ‫‪ ،C‬میوه و سبزی سبب تقویت سیستم ایمنی بدن می شود و فرد‬ ‫را در مقابل ابتال به ویروس کرونا مقاوم می کند‪.‬‬ ‫در این اطالعیه امده اســت‪ :‬دست کم ‪ ۲۰‬ثانیه برای شستشوی‬ ‫دســتان خود با اب و صابون‪ ،‬وقت بگذاریم و مرتب دستانمان را‬ ‫بشــوییم؛ می توانیم در صورت نبود دسترسی به اب و صابون‪ ،‬از‬ ‫محلول ضدعفونی کننده بر پایه الکل که دســت کم ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫الکل دارد‪ ،‬اســتفاده کنیم‪ .‬همچنین از تماس دست با چشمها‪،‬‬ ‫بینی و دهان خودداری کنیم‪ .‬ایــن اطالعیه می افزاید‪ :‬از تماس‬ ‫نزدیک با افراد بیمار پرهیز کنیم‪ .‬برای جلوگیری از ابتال به ویروس‬ ‫کرونا‪ ،‬به سرعت پس از ورود به خانه‪ ،‬دست های خود را بشوییم و‬ ‫ضدعفونی کنیم و این کار را از همه اعضای خانواده بخواهیم‪ .‬در‬ ‫این اطالعیه از شهروندان خواسته شده با دستمال کاغذی‪ ،‬هنگام‬ ‫ُسرفه یا عطسه جلوی دهان خود را بگیرند و سپس دستمال را در‬ ‫سطل زباله بیندازند‪.‬‬ ‫بر اساس توصیه گرفته گرفته‪ ،‬اشیاء و سطوحی را که مرتب لمس‬ ‫می کنیم مانند ریموت کنترل تلویزیون‪ ،‬دستگیره درها و گوشی‬ ‫همراه را تمیز و ضدعفونی کنیم‪ .‬همچنین رعایت فاصله دست کم‬ ‫یک متر با فرد بیماری که ســرفه می کند‪ ،‬در پیشگیری از ابتال‬ ‫به این بیماری موثر اســت و دست دادن و روبوسی را به کمترین‬ ‫اندازه ممکن برسانیم‪.‬‬ ‫این اطالعیه می افزاید‪ :‬استفاده از ماسک به هیچ وجه برای عموم‬ ‫مردم توصیه نمی شود و تنها افرادی که سرماخوردگی یا عفونت‬ ‫تنفســی دارند‪ ،‬بهتر اســت برای جلوگیری از انتقال بیماری به‬ ‫دیگران از ماسک استفاده کنند‪ .‬مصرف ویتامین ‪ ،C‬میوه و سبزی‬ ‫سبب تقویت سیستم ایمنی بدن می شود و فرد را در مقابل ابتال‬ ‫به ویروس کرونا مقاوم می کند‪.‬‬ ‫به کودکانتان باج ندهید‬ ‫دبیرکل خانه روان شناسان ایران به والدین دارای کودک زیر ‪ ۶‬سال توصیه کرد که داشتن تعامل سازنده با فرزندشان‬ ‫ی چون و چرای خواسته های کودک نیست‪ .‬انیس خوش لهجه در پاسخ به این سوال که‬ ‫به معنی باج دادن و پذیرفتن ب ‬ ‫چرا یک والد به جای ان که با فرزند خود دوست باشد‪ ،‬به یک فرد مستبد تبدیل می شود‪ ،‬گفت‪ :‬پدر و مادر برای پذیرش‬ ‫نقش والدگری هیچ گونه اموزشی نمی بینند‪ ،‬امادگی ندارند و هیچ متولی برای صدور مجوز والد شدن وجود‬ ‫ندارد‪ .‬مادر و پدر امروزی به همان چیزها و سبک تربیتی که از والدین خود به ارث برده اند اکتفا می کنند‪،‬‬ ‫درحالی که افراد در دنیای امروز اطالعات بسیار زیادی از شبکه های مختلف اجتماعی دریافت می کنند‬ ‫که گاهی درست نیستند‪ .‬این استاد دانشگاه افزود‪ :‬در چنین شرایطی و با این حجم داده ها‪ ،‬گاهی خود‬ ‫والدین نیز دچار چند گانگی می شوند و درست و نادرست را تشخیص نمی دهند‪ ،‬به همین دلیل در‬ ‫سبک فرزندپروری به جای ان که والد مقتدری باشند و بتوانند با توجه به سطح توانایی فرزند قوانین‬ ‫و قواعد وضع کنند به یک والد مستبد که تنها سختگیرانه عمل می کند یا انقدر سهل گیر است که‬ ‫زندگی اش قاعده و قانونی ندارد‪ ،‬تبدیل می شوند‪ .‬خوش لهجه که در یک برنامه رادیویی صحبت‬ ‫می کرد‪ ،‬در خصوص نحوه رفتار والدین برای ایجاد تعامل سازنده با کودکان زیر ‪ ۶‬سال نیز تصریح‬ ‫کرد‪ :‬گرچه سنگ بنای دوستی والد با فرزند از کودکی گذاشته می شود‪ ،‬اما این موضوع به معنی‬ ‫باج دادن و پذیرفتن بی چون و چرای خواسته های کودک نیست‪ .‬اگر والدین رفتارهای درست‬ ‫کودک را تقویت کنند‪ ،‬این روش می تواند مبنا و اغاز خوبی برای دوستی دو طرفه انها باشد‪.‬‬ ‫البته این تقویت کننده نباید اغراق امیز باشد‪ ،‬باید متناسب و کالمی باشد و تبدیل به یک‬ ‫ابزار و وسیله برای شرطی سازی کودک نشود‪ .‬به گفته این روان شناس گاهی والدین‬ ‫سفیر چین در ایران‪:‬‬ ‫در مبارزه علیه کرونا‬ ‫کنار هم هستیم‬ ‫ســفیر چین در ایران در صفحه توییتر خود با اشاره به شیوع‬ ‫ویروس کرونا نوشت‪ :‬باید علیه ویروس کرونا بجنگیم‪ .‬ما در کنار‬ ‫هم هستیم‪ .‬چانگ هوا سفیر چین در ایران با انتشار تصاویری‬ ‫از پرچم های ایران و چین و نمایش پرچم دو کشــور بر روی‬ ‫برج ازادی تهران نوشت‪ :‬علیه ویروس «کوید‪ »19‬می جنگیم‪.‬‬ ‫ما در کنار یکدیگر هستیم‪ .‬در اخرین اخبار رسمی مسئوالن‬ ‫کشورمان ورود ویروس کرونای جدید به ایران را تایید و تا کنون‬ ‫مرگ ‪ 3‬نفر در اثر ابتال به این ویروس تایید شده است‪ .‬سعید‬ ‫نمکی وزیر بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی کشور با اعالم‬ ‫اینکه تاکنون ابتالی ‪ ۵‬نفر به ویــروس کرونا در ایران قطعی‬ ‫شده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه دو نفر از مبتالیان به کرونا فوت‬ ‫کرده اند و در حال حاضر دو نفر از مبتالیان به این بیماری در‬ ‫بیمارستان های قم و یک پزشک که از قم به اراک رفته بود‪ ،‬در‬ ‫بیمارستان این شهر در قرنطینه کامل به سر می برند‪.‬‬ ‫خستگی ها و درگیری های خود را به کودکان منتقل می کنند و کلمات خود را بی منطق و چند گانه به فرزندانشان انتقال‬ ‫می دهند که به صمیمیت انها ضربه می زند و امنیت و اعتماد کودک را خدشه دار می کند‪ .‬در واقع والدین باید یک قاعده‬ ‫درست داشته باشند و بر اساس ان از فرزند خود رفتاردرست را مطالبه کنند تا پس از اموزش صمیمیت بیشتری میان‬ ‫فرزند و والدین ایجاد شود‪ .‬فاطمه منتظری‪ ،‬مشاور خانواده و پژوهشگر حوزه مطالعات زنان نیز با اشاره به چگونگی‬ ‫ایجاد فضای رفاقت میان والدین و فرزندان‪ ،‬گفت‪ :‬والدین و به ویژه مادران به دلیل پرداختن به دغدغه های‬ ‫حاشیه ای و مایحتاج مادی‪ ،‬پرورش روح کودکان خود در ابتدای تولد را فراموش می کنند‪ .‬در واقع به همان‬ ‫اندازه که ابعاد مادی زندگی فرزند برای والدین اهمیت دارد‪ ،‬امنیت روانی کودک نیز باید مهم باشد و‬ ‫زمان برابری صرف این دو نیاز فرزند شود‪ .‬وی افزود‪ :‬ایجاد این شرایط همان اغاز رفاقت خواهد بود‪،‬‬ ‫چرا که ضمیر ناخوداگاه کودکان که مانند هوشیاری انها در ظاهر فعال است‪ ،‬از همان زمان شروع‬ ‫به تاثیرپذیری می کند و انچه که در نهاد کودکان ایجاد می شود تا اخر عمر با انها خواهد بود‪ .‬این‬ ‫روان شناس با بیان اینکه اگرچه بخش عملکردی مغز در دوران کودکی نسبت به سنین دیگر‬ ‫خاموش تر است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اما این موضوع به معنای نداشتن منطق در کودکان نیست‪.‬‬ ‫می توان گفت این سنین منطق خاص خود را دارد و ما برای شناخت چارچوب‬ ‫ذهنی و منطق کودک تالش نمی کنیم تا خود را در ان جای دهیم‪ .‬بنابراین‬ ‫اگر به زندگی ‪ ۶‬ساله کودک اگاه باشیم و در خصوص منطق فکری انها‬ ‫شناخت پیدا کنیم‪ ،‬می توانیم از نگاه انها عادات را شکل دهیم و این گونه‬ ‫به انها نزدیک خواهیم بود‪.‬‬ ‫یک مقام مســئول در نیروی انتظامی نسبت به فیلم منتشر شده در فضای مجازی مبنی بر اعزام نیروهای یگان ویژه به شهر قم و قرنطینه این شهر به دلیل ابتالی تعدادی‬ ‫به ویروس کرونا واکنش نشان داد‪ .‬یک مقام مسئول در نیروی انتظامی درباره فیلم منتشر شده مبنی بر ادعای اعزام نیروهای یگان ویژه به شهر قم‪ ،‬برای قرنطینه این شهر‪،‬‬ ‫ضمن تکذیب این ادعا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تاکنون هیچ دستوری مبنی بر قرنطینه کردن شهر قم به نیروی انتظامی ابالغ نشده است‪ .‬این مقام مسئول با بیان اینکه وضعیت شهر قم‪،‬‬ ‫به هیچ وجه حاد نیست‪ ،‬گفت‪ :‬جابه جایی نیرو از تهران به قم یا به سایر شهرها‪ ،‬به دلیل پوشش امنیت بهتر حوزه انتخاباتی ان استان است‪ .‬وی متذکر شد‪ :‬اعزام نیروهای‬ ‫پلیس به قم نیز پیش از بحث مطرح شده مبنی بر ابتالی تعدادی به ویروس کرونا در قم نیز وجود داشته است‪.‬‬ ‫تورم مسکن‪ ۹۹‬کمتر از تورم عمومی خواهد بود‬ ‫یک کارشناس اقتصاد مسکن با بیان این که احتماال رشد قیمت مسکن شهر تهران در سال اینده مقداری پایین تر از‬ ‫نرخ تورم خواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬سال اینده شهرهایی که از روند افزایش قیمت مسکن تهران جا مانده اند این عقب ماندگی‬ ‫را جبران می کنند‪ .‬مهدی روانشادنیا اظهار کرد‪ :‬اگر سیکل های گذشته را مالک قرار می دادیم باید سال ‪ ۱۳۹۸‬بازار‬ ‫مسکن شهر تهران بازار به یک ثبات قیمتی می رسید که البته از تیرماه تا اذرماه قیمت ها یا پایین می امد یا افزایش‬ ‫ناچیزی داشت‪ .‬اما چند پارامتر خارج از بازار و چند پارامتر داخل بازار مسکن‪ ،‬این بخش را دچار تغییر مسیر کرد‪.‬‬ ‫تغییر قیمت بنزین‪ ،‬افزایش نسبی نرخ ارز‪ ،‬اتفاقات سیاسی و اقتصادی از عوامل بیرونی بود‪ .‬وی افزود‪ :‬در داخل‬ ‫بازار مسکن نیز‪ ،‬دولت سقف تسهیالت را به ‪ ۲۴۰‬میلیون تومان افزایش داد‪ .‬از طرف دیگر مصالح ساختمانی از‬ ‫جمله اهن االت و میلگرد رشد داشتند‪ .‬در نتیجه برخالف پیش بینی ها در اذرماه با نقطه عطف جدیدی در بازار‬ ‫مسکن مواجه بودیم‪ .‬اما عامل کنترل کننده که همان نبود ظرفیت در طرف تقاضا بود‪ ،‬افزایش نرخ ها را کنترل‬ ‫کرد؛ به طوری که از رشد حدود ‪ ۸‬درصد ماهیانه به ‪ ۲‬درصد رسید‪ .‬این کارشناس بازار مسکن با بیان این که قدرت‬ ‫متقاضیان با رشد قیمت در سال های ‪ ۱۳۹۶‬و ‪ ۱۳۹۷‬هنوز تطبیق نشده است گفت‪ :‬شواهد گویای ان است که‬ ‫شوک متغیرهای داخلی و خارجی بر بازار مسکن از بین رفته و تا پایان سال ثبات نسبی بر این بازار حاکم خواهد‬ ‫بود‪ .‬روانشادنیا‪ ،‬رکود معامالت امالک تهران در شهریورماه را طی سه دهه ی اخیر بی سابقه دانست و گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به تقاضای زیر پوست بازار‪ ،‬رکود قابل تداوم نبود و دیدیم که در اذرماه تعداد معامالت تا بیش از سه برابر نسبت به‬ ‫شهریورماه افزایش پیدا کرد‪ .‬همین روند تا اخر سال نیز ادامه دارد و به نظرم میانگین ‪ ۱۰‬هزار معامله در تهران تا‬ ‫پایان سال را خواهیم داشت‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬با توجه به وضع عمومی اقتصاد کشور‪ ،‬پارامترهای داخل بازار مسکن‬ ‫در سرنوشت قیمت و تعداد معامالت‪ ،‬تعیین کننده نیستند و طبیعتا رفتار بازار در سال ‪ ۱۳۹۹‬تابع بازارهای موازی‬ ‫است‪ .‬نرخ ارز در براورد مردم از ارزش امالک و قیمت فروش واحدها تاثیرگذار است‪ .‬به عبارت دیگر ارزش ریال‬ ‫می تواند در تحوالت بازار مسکن تاثیرگذار باشد‪ .‬این کارشناس با اشاره به ماهیت ناهمگن بودن مسکن گفت‪ :‬این‬ ‫قابلیت در اختالف تورم مناطق و شهرهای مختلف تاثیرگذار است‪ .‬اما به طور کلی می توان گفت ظرفیت و توان‬ ‫خرید متقاضیان به سقف خود رسیده و پیش بینی من این است که تورم مسکن در سال اینده مقداری کمتر از تورم‬ ‫عمومی کشور خواهد بود‪ .‬به گفته روانشادنیا‪ ،‬سال ‪ ۱۳۹۸‬یک همبستگی سریع بین روند قیمت و تعداد معامالت‬ ‫شهرستان ها با تهران اتفاق افتاد‪ .‬این اتفاق در سیکل های گذشته با فاصله زمانی بود‪ .‬به عبارتی در تهران از نیمه‬ ‫دوم سال ‪ ۱۳۹۶‬تا پایان سال ‪ ۱۳۹۷‬حدود ‪ ۱.۵‬سال افزایش مداوم قیمت داشتیم ولی با وجود افزایش قیمت در‬ ‫شهرستان ها طی سال ‪ ۱۳۹۸‬رشد قیمت ان جا متناسب با تهران نبودو در نتیجه احتماال افزایش قیمت در بعضی‬ ‫شهرها و بعضی مناطق تهران که از مناطق پیشتاز تورم در تهران جا ماندند بیش از میانگین رشد قیمت مسکن‬ ‫تهران باشد‪ .‬در دی ماه ‪ ۱۳۹۸‬مطابق اعالم بانک مرکزی‪ ،‬متوسط قیمت مسکن در شهر تهران ‪ ۱۳‬میلیون و ‪۸۱۰‬‬ ‫هزار تومان در هر متر مربع بود که نسبت به ماه قبل ‪ ۲.۱‬درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل ‪ ۴۰.۹‬درصد افزایش‬ ‫نشان می دهد‪ .‬در این ماه هم چنین تعداد معامالت اپارتمان های مسکونی شهر تهران به ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۷۰۰‬واحد‬ ‫مسکونی رسید که نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به ترتیب ‪ ۱۲‬و ‪ ۵۹‬درصد افزایش داشت‪.‬‬ ‫اعالمکردکهتمامیتولیدکنندگانوتشکل هایصنعتیلوازمخانگیتولید‬ ‫داخل تا ‪ ۱۵‬دی ماه فرصت داشتند که برای هشت گروه کاالیی خود فرایند‬ ‫ثبت و اخذ شناسه را انجام دهند و برای کاالهای خود شناسه دریافت کنند‬ ‫و بعد از این تاریخ هر کاالیی که در ســطح بازار شناسه کاال نداشته باشد‬ ‫کاالی قاچاق تلقی می شود‪ ،‬اما این مهلت تا ‪ ۱۵‬بهمن ماه تمدید شد و‬ ‫طبق اعالم انجمن صنایع لوازم خانگی طرح برخورد با لوازم خانگی بدون‬ ‫شناسه از چهارشنبه‪ ۱۶ ،‬بهمن ماه از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز‬ ‫اغاز شــد‪ .‬ائین نامه اجرایی شناسه های کاال و رهگیری کاال موضوع ماده‬ ‫(‪ )۱۳‬قانون مبارزه با قاچاق کاال و ارز اواخر شــهریور ماه ‪ ۱۳۹۵‬از ســوی‬ ‫اسحاق جهانگیری‪ ،‬معاون اول رئیس جمهوری‪ ،‬برای اجرا ابالغ شد‪ .‬ماده‬ ‫‪ ۲۰‬این ائین نامه مسئولیت اجرای ا ن را به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫محول کرده و طبق ماده ‪ ۱۲‬ان وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت (صمت)‬ ‫موظف است «امکان ثبت شناسه رهگیری و دریافت گواهی الکترونیکی را‬ ‫در سامانه جامع تجارت فراهم کند و یکتا بودن شناسه های رهگیری را در‬ ‫سطح تمامی کاالهای مشمول‪ ،‬تضمین کند»‪.‬‬ ‫روند اکنون کاهش چشمگیری دارد و به ندرت انجام می شود‪ .‬نمکی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬از کسانی که با بیماران فوتی مراوده داشتند نیز دعوت کردیم‬ ‫و از انها هم ازمایش گرفته شده‪ ،‬اما تا کنون موارد قطعی همان پنج‬ ‫نفر است‪ .‬وزیر بهداشت افزود‪ :‬وضعیت اکنون در قم پایدار است‪ ،‬اما هر‬ ‫فردی که مشکوک به کرونا باشد تحت نظر قرار می گیرد‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه جای نگرانی وجود ندارد ادامه داد‪ :‬شدت کشندگی ویروس کرونا‬ ‫از انفلوانزای ‪ H۱N۱‬که پاییز امسال ان را کنترل کردیم‪ ،‬کمتر است‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت گفت‪ :‬میزان کشندگی بیماری انفلوانزا در کشور ما مانند‬ ‫کشــورهای اروپای غربی بود و ویــروس کرونا نیز با همکاری مردم و‬ ‫همکاری بین بخشی به تعادل می رسد‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬با بررسی بیماران‬ ‫در قم مشخص شده است بیشتر انها انفلوانزا نوع ‪ B‬دارند که از دو هفته‬ ‫پیش در کشور گسترش یافته است‪ .‬وزیر بهداشت افزود‪ :‬ویروس کرونا‬ ‫بیشتربرایبیمارانتنفسیوبیماری هایمزمنماننددیابتی ها‪،‬بیماران‬ ‫قلبی‪ ،‬عفونی‪ ،‬و نقص ایمنی می تواند خطرناک باشد‪ .‬نمکی گفت‪ :‬مردم‬ ‫برای مقابله با ویروس کرونا دست ها را مداوم شستشو دهند و از ماسک‬ ‫هنگام بیماری استفاده کنند‪ .‬وی درباره تعطیلی مدارس شهر قم نیز‬ ‫گفت‪ :‬بر اســاس تصمیم ستاد پیشگیری و مقابله با کرونا مدارس قم‬ ‫شنبه تعطیل اعالم شده است‪ ،‬اما درباره روزهای بعد با توجه به شرایط و‬ ‫ضرورت تصمیم گیری می شود‪ .‬وزیر بهداشت گفت‪ :‬امارهایی که برخی‬ ‫در مورد تعداد مبتالیان و فوتی های ویروس کرونا اعالم می کنند درست‬ ‫نیست و وزارت بهداشت صادقانه هر موردی اثبات شود به مردم اعالم‬ ‫می کند‪ .‬نمکی با بیان اینکه نخستین جلسه ستاد پیشگیری و مقابله با‬ ‫ویروس کرونا با حضور تعدادی از وزرا‪ ،‬سازمان مدیریت بحران‪ ،‬سازمان‬ ‫پدافند غیر عامل و ستاد کل نیروهای مسلح تشکیل شد‪ .‬گفت‪ :‬پیام‬ ‫ما به مردم این است که نگران نباشند و همان طور که شیوع انفلوانزا را‬ ‫در پاییز امسال مهار کردیم این بیماری نیز کنترل می شود‪ .‬وی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬بزرگ ترین وظیفه رسانه ها نیز این است که اصول پیشگیری از این‬ ‫بیماری را به مردم اموزش دهند‪.‬‬ ‫ماهواره ناهید ‪ 2‬در سه ماهه دوم سال ‪ 99‬تکمیل می شود‬ ‫‪ ۲‬ورژن عملیاتی شــده ماهواره ناهید یک است‬ ‫که با طول عمر دو ســال و بــا امکانات به روز‬ ‫شــده به فضا ارسال خواهد شد‪ .‬وی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬برای ماهواره ناهید ‪ ۲‬از سامانه بومی بلوک‬ ‫انتقال مداری استفاده خواهیم کرد‪ .‬به گفته این‬ ‫مقام مسئول‪ ،‬کار نمونه مهندسی ماهواره ناهید‬ ‫‪ ۲‬و نمونــه کیفی ان به اتمام رســیده و پیش‬ ‫بینی می کنیم این ماهواره را در ســه ماهه دوم‬ ‫ســال ‪ ۹۹‬تحویل پرتابگر دهیم‪ .‬صمیمی افزود‪:‬‬ ‫معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت اموزش و پرورش تمهیدات‬ ‫این وزارتخانه برای پیشگیری از شیوع کرونا ویروس در مدارس‬ ‫کشور را تشــریح کرد‪ .‬مهرزاد حمیدی در خصوص تمهیدات‬ ‫وزارت امــوزش و پرورش برای جلوگیری از شــیوع کرونا در‬ ‫مدارس کشــور گفت‪ :‬زمانی که این بیماری در چین شناخته‬ ‫شد و وضعیت بیماری زایی و خطر ان را متوجه شدیم‪ ،‬پیش‬ ‫بینی های الزم را انجام دادیم و دستور العمل هایی را با هماهنگی‬ ‫کامل وزارت بهداشت تهیه کردیم‪ .‬این دستورالعمل ها هم اکنون‬ ‫در پورتال وزارت اموزش و پرورش قرار دارد و هم به همه مدارس‬ ‫و استان ها بخشنامه شده است تا افراد این اگاهی را کسب کنند‬ ‫که برای بیماری های حاد تنفسی از جمله کرونا چه اقداماتی را‬ ‫باید در حوزه بهداشتی انجام دهند‪ .‬وی با اشاره به اینکه دستور‬ ‫العمل ویژه ای هم هفته گذشته مجددا تهیه شده است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫در این خصوص وزارت بهداشــت ویدئو کنفرانس مشترکی را‬ ‫برای معاونین سالمت اموزش و پرورش در استان ها و معاونین‬ ‫بهداشتدانشگاه هایعلومپزشکیدرسراسرکشوربرگزارکردند‪.‬‬ ‫اقای دکتر رئیســی معاون وزیر بهداشت نیز در این کنفرانس‬ ‫حضور داشــتند و تمام جوانب این بیماری‪ ،‬تجارب کشورهای‬ ‫دیگر و مسائلی که باید برای امادگی در برابر بیماری کسب شود‬ ‫مورد بررســی قرار گرفت‪ .‬معاون تربیت بدنی و سالمت وزارت‬ ‫اموزش و پرورش ادامه داد‪ :‬در این خصوص هماهنگی کاملی با‬ ‫وزارت بهداشت صورت گرفته و در استان ها نیز معاونین سالمت‬ ‫اموزش و پرورش و معاونین بهداشت دانشگاه های علوم پزشکی‬ ‫نشست های مستمر و ویژه ای برگزار کردند‪ .‬حمیدی افزود‪ :‬حاال‬ ‫که نمونه هایی از این بیماری در ایران شــناخته شده است نیز‬ ‫جلسات ویژه ای در شورای تامین استان تشکیل شده و مدیرکل‬ ‫اموزش و پرورش در ان حضور داشته و هر تصمیمی که برای‬ ‫مســائل شهری و پیشگیری از شیوع این بیماری گرفته شود‪،‬‬ ‫اموزش و پرورش هم در همان راستا اقدام می کند‪. .‬‬ ‫تعیین تکلیف «تعطیلی مدارس‬ ‫در سوم اسفند»‬ ‫بیشتر بیماران تنفسی قم انفلوانزا دارند‬ ‫رئیس پژوهشــگاه فضایی ایران در مورد اخرین‬ ‫وضعیــت ماهواره های مخابراتــی ناهید ‪ ۱‬و ‪۲‬‬ ‫گفت‪ :‬ماهواره ناهید ‪ ۲‬که نمونه عملیاتی ماهواره‬ ‫ناهید یک اســت در ســه ماهه دوم ســال ‪۹۹‬‬ ‫تحویل پرتابگر می شود‪ .‬حسین صمیمی با بیان‬ ‫اینکه ماهواره ناهید یک‪ ،‬ماهواره ای تحقیقاتی‬ ‫با طول عمر دو ماه اســت‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬این‬ ‫ماهواره یک بستر ازمایشی محسوب می شود که‬ ‫یک سری فناوری هایی را در داخل خود توسعه‬ ‫مدارس کل استان تهران امروز‬ ‫شنبه تعطیل است‬ ‫هر تصمیمی برای کنترل کرونا‬ ‫در مدارس اتخاذ شود‬ ‫به ان عمل می کنیم‬ ‫داران تعهد می گیرد که خدمات پس از فروش کاالیی که می فروشــد را‬ ‫به عهده بگیرند‪ .‬بنابراین در صورتی که مشتریان کاالی شناسه دار خریده‬ ‫باشند جای نگرانی نیست‪ ،‬چراکه اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی متعهد‬ ‫شــده در چنین شرایطی تامین خدمات پس از فروش به عهده مغازه دار‬ ‫است‪ .‬به گفته رئیس هیئت مدیره اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی با تاکید‬ ‫بر اینکه ارائه خدمات پس از فروش برای محصوالتی که به صورت قاچاق‬ ‫و تقلبی وارد شده باشد مطلقا پذیرفته نمی شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ممکن است‬ ‫کاالیی به صورت قاچاق وارد شده باشد‪ ،‬اما مغازه دار به اتحادیه اعالم کرده‬ ‫و تعهد داده باشد که در چنین شرایطی کاال شناسه دریافت کرده و مشکلی‬ ‫وجود ندارد‪ .‬اما اگر کاالیی که به صورت قاچاق وارد شده‪ ،‬به اتحادیه اعالم‬ ‫نشده باشد و شناسه هم دریافت نکرده باشد خریداران را به دردسر خواهد‬ ‫انداخت‪ .‬میری در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬مردم حتما از فروشگاه هایی که‬ ‫کاالی ان ها شناسه دارد خرید کنند‪ .‬همچنین بهتر است خریداران برگ‬ ‫رسید کاال با مهر اتحادیه مبنی بر اینکه خدمات و گارانتی به عهده خود‬ ‫فروشگاه اســت را ببینند و بعد خرید کنند‪ .‬اوایل دی ماه وزارت صمت‬ ‫داده اســت‪ .‬از جمله این فناوری ها می توان به‬ ‫ارسال و دریافت در باند ‪ ،KU‬پنل خورشیدی‬ ‫بازشــونده و کنترل وضعیت ســه محوره اشاره‬ ‫کرد‪ .‬صمیمی تصریح کرد‪ :‬این فناوری ها توسط‬ ‫محققان پژوهشــگاه فضایی توســعه داده شده‬ ‫و روی این ماهواره در محیط عملیاتی‪ ،‬تســت‬ ‫می شــود‪ .‬بر این اســاس ماهــواره ناهید یک‪،‬‬ ‫ماهواره تحقیقاتی و مخابراتی خواهد بود‪ .‬رئیس‬ ‫پژوهشگاه فضایی ایران ادامه داد‪ :‬ماهواره ناهید‬ ‫اخبار‬ ‫معاون وزیر اموزش و پرورش‪:‬‬ ‫وزیر بهداشت‪:‬‬ ‫وزیر بهداشــت با اعــام اینکه حدود ‪ ۲۴‬نفر مشــکوک به کرونا در‬ ‫بیمارستان بستری هستند‪ ،‬گفت‪ :‬با بررسی بیماران در قم مشخص‬ ‫شده بیشتر انها انفلوانزا نوع ‪ B‬دارند‪ .‬سعید نمکی‪ ،‬پس از نشست ستاد‬ ‫پیشگیری و مقابله با ویرس کرونا که پنجشنبه شب با حضور اسحاق‬ ‫جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در وزارت بهداشت برگزار شد‪،‬‬ ‫در جمع خبرنگاران افزود‪ :‬حدود ‪ ۲۴‬نفر دیگر مشــکوک به کرونا در‬ ‫بیمارستان بستری هستند که بعد از مشخص شدن نتیجه ازمایش‪،‬‬ ‫وضع انها به مردم اعالم می شود‪ ،‬چون پیش بینی وزارت بهداشت این‬ ‫است که اکثر این بیماران به ویروس کرونا مبتال نیستند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬از نظر وزارت بهداشت افراد و بیماران تنفسی که سفر خارجی‬ ‫یا با اتباع خارجی مراوده نداشته اند‪ ،‬مشکوک به ابتالء به ویروس کرونا‬ ‫نیستند‪ ،‬اما از انها ازمایش گرفته می شود‪ .‬وزیر بهداشت افزود‪ :‬دو نفر‪،‬‬ ‫ســه روز پیش با عالئم شدید عفونت تنفسی در قم به مرکز درمانی‬ ‫مراجعه کردند که بالفاصله از انها ازمایش گرفته و مشخص شد که به‬ ‫ویروس کرونا مبتال هستند‪ ،‬اما سرعت پیشرفت بیماری انقدر سریع بود‬ ‫که جان خود را از دست دادند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه منشا بروز ویروس کرونا در قم نامشخص است‪ ،‬اما در‬ ‫حال بررسی ان هستیم ادامه داد‪ :‬پس از مشخص شدن وجود ویروس‬ ‫کرونا در قم جمعیت زیادی به مراکز درمانی مراجعه می کردند‪ ،‬اما این‬ ‫شنبه‪ 3‬اسفند‪ 1398‬سال دوم شماره‪234‬‬ ‫‪7‬‬ ‫سخنگوی استانداری تهران از تعطیلی مدارس کل استان‬ ‫تهران در روز شنبه خبر داد‪ .‬امین بابائی سخنگوی استانداری‬ ‫تهران در گفت وگو با خبرنگار فارس اظهار کرد‪ :‬مدارس کل‬ ‫اســتان تهران امروز شنبه تعطیل است‪ .‬وی افزود‪ :‬به دلیل‬ ‫برگزاری انتخابات در اکثر مدارس تهران و حضور تعدادی از‬ ‫فرهنگیان در امر برپایی انتخابات‪ ،‬تمام مدارس استان تهران‬ ‫امروز تعطیل اعالم شد‪.‬‬ ‫لوازم خانگی بدون شناسه نخرید تا به دردسر نیافتید!‬ ‫رئیس هیئت مدیره اتحادیه فروشــندگان لوازم خانگی با بیان اینکه بعد‬ ‫از اجرای طرح شناسه دار کردن کاالها این اتحادیه از فروشگاه داران تعهد‬ ‫می گیرد که خدمات پس از فروش کاالیی که می فروشند را به عهده بگیرند‪،‬‬ ‫از مردم خواســت لوازم خانگی بدون شناسه نخرند تا به دردسر نیافتند‪.‬‬ ‫ســید مرتضی میری اظهار کرد‪ :‬در پی شناسه دارکردن کاالها مقرر شده‬ ‫فروشــگاه ها تعداد کاالهای خود را کــه در حال حاضر در مغازه دارند‪ ،‬به‬ ‫اتحادیه اعالم کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬اتحادیه فروشندگان لوازم خانگی از فروشگاه‬ ‫جامعه‬ ‫دلیل اعزام یگان ویژه به قم چه بود؟‬ ‫فلسفه سامانه بلوک انتقال مداری این است که‬ ‫برد مداری ماهواره را افزایش می دهد‪ .‬به نحوی‬ ‫که پس از انکه ماهواره بــر ماهواره را تا ارتفاع‬ ‫‪ ۴۰۰‬کیلومتــر هدایت می کنــد از انجا به بعد‬ ‫بلوک انتقال مداری می تواند ماهواره را تا مدار ‪۷‬‬ ‫هزار کیلومتر از سطح زمین انتقال دهد‪ .‬بر این‬ ‫اساس این سامانه روی ماهواره مخابراتی ناهید‬ ‫دو تســت می شود که در مدارات با ارتفاع باالی‬ ‫زمین کاربرد خواهد داشت‪.‬‬ ‫ســخنگوی اموزش و پرورش شــهر تهران توضیحاتی درباره‬ ‫وضعیتتعطیلیمدارسدرفردایانتخابات«شنبهسوماسفند»‬ ‫ارائه داد‪ .‬مسعود ثقفی در پاسخ به این پرسش که ایا وضعیت‬ ‫تعطیلی مدارس در فردای انتخابات «روز شــنبه سوم اسفند»‬ ‫را امروز یا فــردا اعالم خواهید کرد‪ ،‬گفت‪ :‬برای اعالم وضعیت‬ ‫تعطیلی مدارس در روز شنبه سوم اسفند نیاز به بررسی وضعیت‬ ‫مدارسی داریم که پایگاه های اخذ رای هستند‪ .‬وی افزود ‪ :‬در یک‬ ‫هزار و ‪ 800‬مدرسه تهران حدود ‪ 2‬هزار صندوق رای برای برپایی‬ ‫انتخابات در حال اماده سازی است‪ ،‬ممکن است کار شمارش ارا‬ ‫در تعدادی از پایگاه های اخذ رای که از میان مدارس هستند در‬ ‫همان شب انتخابات به پایان برسد‪ .‬سخنگوی اموزش و پرورش‬ ‫شهر تهران گفت‪ :‬با این وجود اگر کار شمارش اراء طوالنی شود و‬ ‫نیاز به زمان بیشتری باشد مدارس روز شنبه سوم اسفند تعطیل‬ ‫خواهند شد و در غیراین صورت مدارس روز شنبه دایر خواهند‬ ‫بود‪ .‬ثقفی یاداور شد‪ :‬برای تصمیم گیری درباره تعطیلی روز شنبه‬ ‫نیاز به بررسی وضعیت مدارسی داریم که پایگاه های اخذ رای‬ ‫هستند و نتیجه نهایی بعدازظهر روز جمعه به مردم اطالع رسانی‬ ‫خواهد شد‪ .‬علیرضا کاظمی معاون پرورشی و فرهنگی وزارت‬ ‫اموزش وپرورش نیز با اشاره به اینکه این وزارتخانه در دو عرصه‬ ‫به وزارت کشور برای برگزاری انتخابات کمک می کند‪ ،‬نخست‬ ‫تامین نیروی انسانی برای برگزاری انتخابات‪ ،‬معلمان و مدارس‬ ‫در سراسر کشور یکی از ارکان مهم برگزاری انتخابات هستند‪،‬‬ ‫معلمان در اداره شــعبه های اخذ رای به عنوان عوامل اجرایی‬ ‫فعالیت می کنند و ‪ 70‬درصد فرهنگیان در این باره مشارکت‬ ‫دارند همچنین به شورای نگهبان در بحث نظارت بر انتخابات‬ ‫کمک می کنند و بیشترین همکاری در بحث نظارت بر انتخابات‬ ‫از ســوی فرهنگیان است‪ .‬کاظمی با اشاره به اینکه بخش دوم‬ ‫کمک اموزش و پرورش در برگــزاری انتخابات ارائه امکانات و‬ ‫تجهیزات است‪ ،‬متذکر شد‪ :‬از طریق در اختیار گذاشتن مدارس‬ ‫و تجهیزات بــرای برگزاری انتخابات به وزارت کشــور کمک‬ ‫می کنیم‪ .‬به گفته وی ‪ 60‬درصد مدارس شعب اخذ رای هستند‬ ‫که حدود ‪ 70‬هزار مدرسه در کل کشور می شود‪.‬‬ ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫شاعرانه‬ ‫چه لطف بود که ناگاه رشحه قلمت‬ ‫حقوق خدمت ما عرضه کرد بر کرمت‬ ‫به نوک خامه رقم کرده ای سالم مرا‬ ‫که کارخانه دوران مباد بی رقمت‬ ‫نگویم از من بی دل به سهو کردی یاد‬ ‫که در حساب خرد نیست سهو بر قلمت‬ ‫مرا ذلیل مگردان به شکر این نعمت‬ ‫که داشت دولت سرمد عزیز و محترمت‬ ‫بیا که با سر زلفت قرار خواهم کرد‬ ‫که گر سرم برود برندارم از قدمت‬ ‫ز حال ما دلت اگه شود مگر وقتی‬ ‫که الله بردمد از خاک کشتگان غمت‬ ‫روان تشنه ما را به جرعه ای دریاب‬ ‫چو می دهند زالل خضر ز جام جمت‬ ‫همیشه وقت تو ای عیسی صبا خوش باد‬ ‫که جان حافظ دلخسته زنده شد به دمت‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫شنبه‪ 3‬اسفند‪ 1398‬سال دوم شماره‪234‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬شرکت جهان سبز‬ ‫مدیر عامل‪ :‬حسین احمدی‬ ‫مد یر مسئول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان مطهری‬ ‫خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪43‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شاخه سبز‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫چرا کروناویروس از مردان بیشتر تلفات می گیرد؟‬ ‫بنا به گفته محققان براساس مشاهدات این چند وقت اخیر‪ ،‬کروناویروس بیشتر‪ ،‬از مردان تلفات می گیرد‪،‬‬ ‫اما دلیل ان چیست؟‬ ‫بیماری کروناویروس که از کشور چین نشات گرفته‪ ،‬موجب ترس و اضطراب در سراسر جهان شده است‪ .‬اما در حالی که‬ ‫این ویروس تا حد زیادی روی یک گروه اسیب پذیر یعنی کودکان تاثیر نمی گذارد‪ ،‬به نظر می رسد تهدید ویژه ای برای‬ ‫میانساالن و افراد مسن تر و سالمند و به ویژه مردان است‪.‬‬ ‫این هفته‪« ،‬مرکز کنترل و پیشگیری از بیماری های چین» بزرگترین تجزیه و تحلیل موارد کروناویروس را تا به امروز‬ ‫منتشر کرد‪ .‬اگرچه محققان دریافته اند که میزان ابتالی مردان و زنان تقریباً برابر بوده است‪ ،‬اما میزان مرگ و میر در‬ ‫مردان ‪ ۲.۸‬درصد است‪ ،‬در حالی که در زنان ‪ ۱.۷‬درصد است‪.‬‬ ‫مردان همچنین در زمان شــیوع بیماری های ســارس(‪ )SARS‬و مرس(‪ )MERS‬که در اثر ویروس های خانواده‬ ‫کروناویروس ایجاد شــده بودند‪ ،‬بیشتر از زنان تلفات دادند‪ .‬براســاس یک مطالعه ‪ ،‬زنان بیشتری در سال ‪ ۲۰۰۳‬در‬ ‫هنگ کنگ به سارس الوده شده بودند‪ ،‬اما میزان مرگ و میر در بین مردان ‪ ۵۰‬درصد بیشتر بود‪.‬‬ ‫همچنین حدود ‪ ۳۲‬درصد از مردان الوده به سندرم تنفسی در خاورمیانه‪ ،‬درگذشتند‪ ،‬در حالی که این میزان برای‬ ‫زنان ‪ ۲۵.۸‬درصد بود‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۱۹۱۸‬نیز در پی شیوع انفلوانزا مردان جوان بیشتر نسبت به زنان درگذشتند‪.‬‬ ‫دانشمندان می گویند اکنون در بیماری کروناویروس برخی از عوامل از جمله عوامل بیولوژیکی و برخی دیگر که ریشه در‬ ‫سبک زندگی دارند‪ ،‬ممکن است در تلفات گرفتن بیشتر از مردان دخیل باشد‪.‬‬ ‫به نظر می رســد هنگامی که حرف از واکنش سیســتم ایمنی بدن در برابر عفونت ها می شود‪ ،‬مردان جنس‬ ‫ضعیف تری دارند‪.‬‬ ‫«سابرا کلین» دانشمندی که در رابطه با تفاوت های جنسیتی در عفونت های ویروسی و واکنش های واکسیناسیون در‬ ‫دانشکده بهداشت عمومی جان هاپکینز تحقیق می کند‪ ،‬گفت‪ :‬این الگویی است که ما در بسیاری از عفونت های ویروسی‬ ‫مجاری تنفسی دیده ایم که طبق ان‪ ،‬مردان نتایج بدتری دارند‪ .‬ما این را در ویروس های دیگر نیز مشاهده کرده ایم‪ .‬زنان‬ ‫بهترباانهامی جنگند‪.‬‬ ‫زنان پس از واکسیناسیون‪ ،‬واکنش ایمنی قوی تری نشان می دهند و همچنین حافظه واکنش ایمنی تقویت شده تری‬ ‫دارند که باعث می شود بزرگساالن در برابر پاتوژن هایی که در کودکی در معرض انها قرار گرفته اند‪ ،‬محافظت شوند‪.‬‬ ‫دکتر «جنی کالیتون» مدیر دفتر تحقیقات بهداشت زنان در انستیتوی ملی بهداشت گفت‪ :‬چیزی در سیستم ایمنی‬ ‫زنان وجود دارد که نسبت به مردان پررنگ تر است‪ .‬اما این می تواند برای انها هزینه هم داشته باشد‪ ،‬چرا که زنان نسبت‬ ‫به بیماری های خود ایمنی مانند ارتریت روماتوئید و لوپوس که در انها سیستم ایمنی بدن بیش فعال می شود و به اندام ها‬ ‫و بافت های بدن حمله می کند‪ ،‬مستعدتر هستند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تقریباً ‪ ۸۰‬درصد بیماران مبتال به بیماری های خود ایمنی را زنان تشکیل می دهند‪.‬‬ ‫کارشناســان می گویند دالیل واکنش ایمنی قوی تر بانوان کام ً‬ ‫ال مشــخص نیست و تحقیقات در این زمینه‬ ‫هنوز در مراحل اولیه است‪.‬‬ ‫یک فرضیه این است که سیستم ایمنی قوی تر زنان‪ ،‬مزیت بقا را به فرزندانشان می دهد و انتی بادی های موجود در شیر‬ ‫مادر را تقویت می کنند و باعث می شود سیستم ایمنی نوزادان که در حال پیشرفت است‪ ،‬از بیماری جلوگیری کند‪.‬‬ ‫عوامل مهم بیولوژیکی از جمله هورمون جنسی زنانه استروژن که به نظر می رسد در ایمنی بدن نقش دارد‪ ،‬ممکن است‬ ‫در این موضوع نقش داشته باشند‪.‬‬ ‫همچنین این یک واقعیت است که زنان دارای دو کروموزوم ‪ X‬هستند و کروموزوم های ‪ X‬حاوی ژن های مرتبط با‬ ‫ایمنی هستند که مردان فقط یکی از انها را دارند‪.‬‬ ‫ازمایشاتی که روی موش ها انجام شد‪ ،‬نشان داد مردان نسبت به زنان بیشتر مستعد به ابتال به عفونت هستند و این‬ ‫نابرابری با افزایش سن افزایش می یابد‪.‬‬ ‫موش های نر در این ازمایش در مواجهه با ویروس‪ ،‬واکنش ایمنی کمتری داشتند و برای پاک کردن ویروس از بدنشان‬ ‫کندتر عمل کردند‪ .‬دکتر «استنلی پرلمن» استاد میکروب شناسی در دانشگاه ایووا گفت‪ :‬انها اسیب های ریوی بیشتری‬ ‫متحمل شدند و با سرعت بیشتری کشته شدند‪ .‬هنگامی که محققان استروژن را در موش های ماده الوده مسدود کردند‬ ‫یا تخمدان هایشان را جدا کردند‪ ،‬تلفاتشان بیشتر شد‪ ،‬اما مسدود کردن تستوسترون در موش های نر هیچ تفاوتی ایجاد‬ ‫نکرد‪ .‬این نشان می دهد که استروژن می تواند نقش محافظتی داشته باشد‪.‬‬ ‫دکتر «پرلمن» گفت‪ :‬این یک الگوی اغراق امیز از ان چیزی است که در انسان اتفاق می افتد‪ ،‬زیرا اختالفات بین زن و‬ ‫مرد ظریف است‪ ،‬اما در موش ها اینطور نیست‪.‬‬ ‫در یــک مطالعه روی ‪ ۴۰۲۱‬بیمار مبتال به کروناویروس‪ ،‬بر اهمیت تشــخیص زودرس‪ ،‬به ویژه در مردان‬ ‫مسن تاکید شده است‪.‬‬ ‫«اکیکو ایوازاکی» اســتاد ایمونولوژی در دانشگاه ییل در توضیح اینکه چرا برخی از ویروس ها بیشتر بر مردان تاثیر‬ ‫می گذارند‪ ،‬گفت‪ :‬اقایان ممکن است در این مورد‪ ،‬احساس امنیت کاذب داشته باشند‪ .‬این نشان می دهد که مردان‬ ‫نسبت به زنان کمتر از خود مراقبت می کنند و اقدامات الزم برای پیشگیری از ابتال به این بیماری ها را جدی نمی گیرند‪.‬‬ ‫به عنوان مثال‪ ،‬از زمان شروع شیوع بیماری کروناویروس‪ ،‬مسئوالن بهداشت عمومی بر اهمیت شستشوی دست ها به‬ ‫خوبی و به طور مکرر به منظور جلوگیری از ابتال به این بیماری تاکید کرده اند‪ .‬دکتر «کلین» می گوید مطالعات متعددی‬ ‫نشان داده اند که مردان ‪-‬حتی کارمندان بیمارستان ها‪ -‬کمتر از زنان دست خود را شسته و یا از صابون استفاده می کنند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 244

روزنامه خوب 244

شماره : 244
تاریخ : 1398/12/21
روزنامه خوب 243

روزنامه خوب 243

شماره : 243
تاریخ : 1398/12/14
روزنامه خوب 242

روزنامه خوب 242

شماره : 242
تاریخ : 1398/12/13
روزنامه خوب 241

روزنامه خوب 241

شماره : 241
تاریخ : 1398/12/12
روزنامه خوب 240

روزنامه خوب 240

شماره : 240
تاریخ : 1398/12/11
روزنامه خوب 239

روزنامه خوب 239

شماره : 239
تاریخ : 1398/12/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!