روزنامه خوب شماره 193 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه خوب شماره 193

صفحه بعد

روزنامه خوب شماره 193

روزنامه خوب شماره 193

‫سعید محمد فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا‬ ‫(ص)‬ ‫ثروت ایران برای همه مشکالت اقتصادی راهکار دارد‬ ‫فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا(ص) گفت‪ :‬ایران کشور ثروتمندیست و برای همه مشکالت اقتصادی راهکار وجود دارد و باید مقاومت انفعالی اقتصادی را به‬ ‫اقتصاد مقاومتی تبدیل کنیم‪ .‬سعید محمد فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا(ص) در نشست خبری که به مناسبت سی امین سالگرد تاسیس قرارگاه‬ ‫برگزار شد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬قرارگاه در سال ‪ 1368‬و در روز ‪ 23‬اذرماه براساس اصل ‪ 147‬قانون اساسی که به نیروهای مسلح اجازه می دهد در دوران صلح‬ ‫از توان و تخصص خودشان در احداث زیرساخت های کشور استفاده کنند‪ ،‬تاسیس شد‪ .‬وی افزود‪ :‬بعد از جنگ تحمیلی و تخریب هایی که جنگ برای‬ ‫کشور به دنبال داشت‪ ،‬بر ای سازندگی یا باید به سمت اتکا به خارجی ها می رفتیم و یا به توان داخلی اعتماد کرده و کشور را با توان داخلی می ساختیم و‬ ‫از انجایی که در دوران جنگ در زمینه مهندسی تجربه های خوبی به دست اورده بودیم‪ ،‬قرارگاه با استفاده از تجربیات خود در پروژه های مختلف ورود‬ ‫کرد و خوش درخشید و از ان زمان تاکنون در همه دولت ها بدون توجه به سالیق سیاسی‪ ،‬از توان قرارگاه استفاده شده و در واقع مشتری ما همواره‬ ‫دولت ها بودند و هیچ گاه در سی سال گذشته به این صورت نبوده که قرارگاه بخواهد برای گرفتن پروژه ای فشار بیاورد‪...‬‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫یکشنبه ‪ 24‬اذر ‪ | 1398‬سال دو | شماره ‪8 | 193‬صفحه | قیمت ‪ 2500‬تومان | ‪ 18‬ربیع الثانی ‪ 15 | 1441‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫خبرخوب‬ ‫سفرهای غیرضروری‬ ‫شرکت های دولتی‬ ‫ممنوع شد‬ ‫اهدای پیراهن علیرضا بیرانوند‬ ‫‪ 5‬به بنیاد برکت جهت استفاده‬ ‫در مناطق محروم استان لرستان‬ ‫پیوند‬ ‫سلولبنیادی‬ ‫تحتپوشش‬ ‫بیمهقرارمی گیرد‬ ‫صادرات سلول های‬ ‫بنیادی با برند ایرانی‬ ‫اختصاص یارانه ‪ 60‬میلیونی برای‬ ‫‪ 2‬شرکت های دانش بنیان و خالق‬ ‫موافقت بانک مرکزی‬ ‫‪4‬‬ ‫با افزایش سقف وام مسکن‬ ‫اعتبار ‪ 100‬میلیون یورویی‬ ‫‪6‬‬ ‫برای مقابله با گردوغبار‬ ‫صفحه‪7‬‬ ‫پالسکو تا نیمه دوم سال ‪۹۹‬‬ ‫‪8‬‬ ‫ساخته می شود‬ ‫اقتصاد‬ ‫سفرهای غیرضروری شرکت های دولتی ممنوع شد‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه‪ 24‬اذر ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪193‬‬ ‫اخبار‬ ‫اغاز ثبت نام مسکن ملی‬ ‫در ‪ ۶‬استان جدید‬ ‫بر اساس اطالعیه جدید وزارت راه و شهرسازی ثبت نام متقاضیان‬ ‫در سامانه طرح اقدام ملی مسکن در شهرهای ‪ ۶‬استان اصفهان‪،‬‬ ‫زنجان‪ ،‬گیالن‪ ،‬هرمزگان‪ ،‬مازندران و لرستان از ساعت ‪ ۱۰‬صبح‬ ‫دیروز اغاز شده است‪ .‬ثبت نام متقضایان براساس ظرفیت های‬ ‫مشخص شده از ساعت ‪ ۱۰‬صبح شنبه ‪ ۲۳‬اذر اغاز و تا ساعت‬ ‫‪ ۲۴‬روز دوشنبه (‪ ۲۵‬اذر) در سامانه ‪https://tem.mrud.‬‬ ‫‪ /ir‬پایان می پذیرد‪ .‬برای متقاضیان شــهرهای شهرستان های‬ ‫اصفهان‪ ،‬لنجان‪ ،‬نجف اباد‪ ،‬فالورجان و خمینی شــهر عالوه بر‬ ‫شــهر خودشــان(در صورت وجود ظرفیت)‪ ،‬امکان ثبت نام در‬ ‫شهر جدید فوالدشهر نیز وجود دارد‪ .‬برای متقاضیان شهرهای‬ ‫شهرستان های اصفهان عالوه بر شهر خودشان(درصورت وجود‬ ‫ظرفیت)‪ ،‬امکان ثبت نام در شهر جدید بهارستان نیز وجود دارد‪.‬‬ ‫همچنینبرایمتقاضیانتمامیشهرهایاستاناصفهانعالوهبر‬ ‫شهر خودشان(درصورت وجود ظرفیت)‪ ،‬امکان ثبت نام در شهر‬ ‫جدید مجلسی نیز وجود دارد‪ .‬برای متقاضیان شهر فومن فقط‬ ‫امکان ثبت نام در شهر شفت وجود دارد و برای متقاضیان شهرهای‬ ‫رودبار و مجیل فقط امکان ثبت نام در شــهر لوشان وجود دارد‪.‬‬ ‫در ســه روز گذشته ثبت نام متقاضیان در استان سمنان‪ ،‬ایالم‪،‬‬ ‫جنوب سیستان و بلوچستان‪ ،‬اذربایجان غربی و خراسان رضوی‬ ‫انجام شد و ثبت نام از مردم استان های تهران‪ ،‬البرز‪ ،‬قزوین‪ ،‬جنوب‬ ‫کرمان و کرمان نیز ‪ ۳۰‬اذرماه اغاز می شود و به مدت سه روز ادامه‬ ‫خواهد یافت‪ .‬در طرح اقدام ملی مسکن قرار است ‪ ۴۰۰‬هزار واحد‬ ‫مسکونی شامل ‪ ۲۰۰‬هزار واحد در شهرهای جدید‪ ۱۰۰ ،‬هزار‬ ‫واحد در شهرهای زیر ‪ ۵۰‬هزار نفر از سوی بنیاد مسکن و ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار واحد در بافت های فرسوده احداث شود‪ .‬متقاضیان ثبت نام‬ ‫در طرح اقدام ملی و افراد تحت تکفل باید فاقد زمین مسکونی‬ ‫یا واحد مسکونی از روز اول فروردین ماه ‪ ۸۴‬به بعد باشند و پس‬ ‫از انقالب اسالمی از امکانات نهادهای عمومی غیردولتی مربوط به‬ ‫تامین مسکن شامل زمین‪ ،‬واحد مسکونی و یا تسهیالت یارانه ای‬ ‫خرید و یا ساخت واحد مسکونی استفاده نکرده باشد‪ .‬به عبارتی‬ ‫فرم ‹‹ج›› در استعالم از سامانه مربوطه باید سبز باشد‪ .‬شرط دیگر‬ ‫متاهل یا سرپرست خانوار بودن است‪ .‬البته زنان خودسرپرست‬ ‫مشروط به داشتن حداقل ‪ ۳۵‬سال سن می توانند در این طرح‬ ‫نام نویسی کنند‪ .‬داشتن حداقل پنج سال سابقه سکونت در پنج‬ ‫سال اخیر در شهر مورد تقاضا از دیگر الزامات است‪ .‬سابقه سکونت‬ ‫در شهر جدید مورد تقاضا یا در شهر مادر حداقل پنج سال خواهد‬ ‫بود‪ .‬نداشتن منع قانونی برای دریافت تسهیالت بانکی نظیر چک‬ ‫برگشتی‪ ،‬تسهیالت معوقه و غیره‪ ،‬توانایی تامین هزینه ساخت‬ ‫مسکن مازاد بر تسهیالت بانکی و امکان سپرده گذاری حداقل‬ ‫‪ ۳۰‬درصد هزینه ساخت مازاد بر تسهیالت بانکی از جمله دیگر‬ ‫شروط اعالم شده است‪.‬‬ ‫اختصاص یارانه ‪ 60‬میلیون تومانی‬ ‫برای شرکت های دانش بنیان و خالق‬ ‫یکی از مشــکالت اصلی شــرکت های دانش بنیان سود باالی‬ ‫تســهیالتی است که دریافت می کنند‪ ،‬به همین دلیل معاونت‬ ‫علمی ریاست جمهوری قصد دارد برای سود این تسهیالت یارانه‬ ‫جداگانه ای تا ســقف ‪ ۶۰‬میلیون تومان پرداخت کند‪ .‬معاونت‬ ‫علمی و فناوری ریاســت جمهوری سعی دارد در حد توان برای‬ ‫جزئی ترین مشکالت شرکت های دانش بنیان و خالق نیز برنامه‬ ‫و نقشه راه ترسیم کند‪ .‬با توجه گالیه های برخی از فعاالن عرصه‬ ‫دانش و فناوری از سود باالی تسهیالت بانکی‪ ،‬معاونت علمی و‬ ‫فناوری ریاست جمهوری برای نخستین بار در کشور طرحی را‬ ‫به اجرا گذاشته است که بر اساس ان به سود تسهیالت پرداختی‬ ‫به این شرکت ها‪ ،‬یارانه تعلق می گیرد‪ .‬در واقع به منظور دستیابی‬ ‫به اهداف صادراتی معاونت علمی و فناوری ریاســت جمهوری‬ ‫در توســعه صادرات محصوالت و خدمات دانش بنیان و خالق‬ ‫به شــرکت های دانش بنیان و خالق‪ ،‬یارانه سود تسهیالت اعطا‬ ‫می شــود‪ .‬این یارانه از طریق صندوق هــای پژوهش و فناوری‬ ‫منتخب پرداخت شده و به تسهیالت دریافتی با موضوع صادرات‬ ‫و انتقال فناوری تعلق می گیرد‪ .‬یارانه سود تسهیالت‪ ،‬مبلغی است‬ ‫تا سقف ‪ 60‬میلیون تومان است که در صورت دریافت تسهیالت‬ ‫صادراتی یا انتقال فناوری از بانک ها‪ ،‬صندوق ها و نهادهای مالی و‬ ‫رعایت شرایط مندرج در مصوبه یارانه تسهیالت‪ ،‬شرکت مشمول‬ ‫استفاده از ان یارانه خواهد شد‪ .‬معاونت علمی و فناوری ریاست‬ ‫جمهوری از معدود نهادهایی است که برای سود تسهیالت بانکی‬ ‫اعطاء شده به محصوالت نواور‪ ،‬یارانه تخصیص می دهد‪ .‬بسیاری‬ ‫از تولید کنندگان معموالً از میزان باالی سود تسهیالت بانکی و‬ ‫جرائم دیرکرد گله مند هستند برخی نوسانات در جریان فروش‬ ‫و بازگشــت ارز حاصل از صادرات و یا هر مشکل دیگری ممکن‬ ‫است جریان نقدینگی یک بنگاه اقتصادی را با چالش مواجه سازد‪.‬‬ ‫این مسئله باعث می شود که پرداخت اقساط تسهیالت دریافتی‬ ‫با تاخیر مواجه شود‪.‬معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‪،‬‬ ‫برنامه ای را طراحی کرده است که بر اساس ان شرکت های دانش‬ ‫بنیان و خالق می توانند از یارانه ســود تســهیالت تا سقف ‪60‬‬ ‫میلیون تومان برخوردار شوند‪ .‬بر اساس این طرح شرکت های برتر‬ ‫صادراتی که ساالنه بیش از ‪ 1‬میلیون دالر صادرات داشته باشند‬ ‫از یارانه بیشتری برخوردار خواهند بود‪ .‬همچنین برابر قانون‪ ،‬یارانه‬ ‫به تسهیالتی تعلق می گیرد که سود انها معادل و یا حداکثر ‪0.5‬‬ ‫درصد بیشتر از مصوبه شورای پول و اعتبار باشد‪.‬‬ ‫معاوناولرئیسجمهورباصدوربخشنامهایاعالمکرد‪:‬انجامهرگونههزینه هایزائد‪،‬تشریفاتیوغیرضرورازجملهسفرهایغیرضروریازمحلاعتباراتشرکت هایدولتیممنوعاست‪.‬اسحاقجهانگیری‬ ‫معاون اول رئیس جمهور در بخشنامه ای از کاهش هزینه های غیرضرور در شرکت های دولتی خبر داد‪ .‬در این نامه مورخ‪ 19‬اذر ماه امده است‪ :‬به منظور صرفه جویی و انضباط مالی بیشتر و در راستای بند (‪)16‬‬ ‫سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و بند (‪ )21‬سیاست های کلی نظام اداری مبنی بر صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور از طریق حذف هزینه های زائد و در اجرای قانون نحوه اعمال نظارت بر کاهش‬ ‫هزینه های غیرضرور و جلوگیری از تجمل گرایی مصوب‪ ،1370‬انجام هرگونه هزینه های زائد‪ ،‬تشریفاتی و غیر ضرور از جمله سفرهای غیرضروری از محل اعتبارات شرکت های دولتی ممنوع بوده و تخلف از‬ ‫ان به موجب ماده (‪ )3‬قانون مذکور‪ ،‬در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب و طبق قوانین و مقررات مربوط رسیدگی خواهد شد‪.‬‬ ‫رییس اتحادیه مشاوران امالک‪:‬‬ ‫قیمتپیشنهادیمالکانمسکن‪ ۴۰‬درصدپایینامد‬ ‫رییس اتحادیه مشاوران امالک گفت‪ :‬اکنون کسی نمی تواند قیمت‬ ‫نجومــی برای واحد خود تعیین کند؛ قیمت های قطعی حدود هفت‬ ‫درصد و قیمت های پیشــنهادی حدود ‪ ۴۰‬درصد کاهش یافته است‬ ‫و عمده همکاران ما از کار کردن بر روی فایل های نجومی خودداری‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫ی قلی خســروی» با بیان اینکه توهم های قیمتی فروکش‬ ‫«مصطف ‬ ‫کرده است‪ ،‬گفت‪ :‬بازار مسکن ظرفیت مشخصی دارد؛ جهش حدود‬ ‫‪ ۲۰۰‬درصدی قیمت ها در دو ســال گذشته توان متقاضیان را پایین‬ ‫اورده و به همین دلیل متغیرهایی که اخیرا در اقتصاد کشــور پدید‬ ‫امده نتوانسته بر بازار مسکن تاثیر بگذارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بــا کاهش فایل هــای نجومی در دفاتر امالک شــاهد‬ ‫گرم شــدن بازار هســتیم؛ به طوری که در نیمه اول اذر ماه تعداد‬ ‫قراردادهای شــهر تهران حدود سه برابر شده و با توجه به پیشران‬ ‫بودن بخش مســکن در رونق دهی به اقتصاد‪ ،‬این خبر خوبی برای‬ ‫کشور محســوب می شود‪ .‬رئیس اتحادیه مشــاوران امالک تهران‬ ‫گفــت‪ :‬در ‪ ۱۷‬روز ابتدای اذرماه ‪ ۹۸‬بیــش از ‪ ۵‬هزار و ‪ ۵۰۸‬فقره‬ ‫قرارداد خرید و فروش ملک در شهر تهران منعقد شده که نسبت به‬ ‫‪ ۱۷‬روز ابتدای ابان ماه امسال ‪ ۱۸۱‬درصد و نسبت به زمان مشابه‬ ‫پارسال ‪ ۸‬درصد رشد یافته است‪.‬‬ ‫قلی خســروی اظهار داشــت‪ :‬در بخش اجاره نیز در ‪ ۱۷‬روز ابتدای‬ ‫اذرمــاه ‪ ۹۸‬تعداد ‪ ۶‬هزار و ‪ ۸۲۶‬اجاره نامه در شــهر تهران به امضا‬ ‫رســیده که نسبت به زمان مشابه ماه قبل و سال قبل به ترتیب ‪۲۷‬‬ ‫درصد و یک درصد افزایش نشان می دهد‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۷۲‬درصدی ماهیانه معامالت در کشور‬ ‫رییــس اتحادیه مشــاوران امالک تهران تصریح کــرد‪ :‬به دنبال‬ ‫افزایش قراردادهای خرید و فروش مســکن که در دو ماه اخیر در‬ ‫شــهر تهران منعقد شده است‪ ،‬معامالت در کل کشور نیز افزایش‬ ‫یافت؛ به طوری که در ‪ ۱۷‬روز ابتدای اذرماه ‪ ۹۸‬بیش از ‪ ۲۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۶۵‬قرارداد خرید و فروش ملک در کل کشــور به امضا رسیده‬ ‫که نســبت به همین زمان در ماه قبل ‪ ۷۲‬درصد افزایش و نسبت‬ ‫به زمان مشــابه سال گذشــته ‪ ۱۰‬درصد کاهش یافته است‪ .‬وی‬ ‫گفــت‪ :‬در ‪ ۱۷‬روز ابتدایی اذرمــاه‪ ۲۶ ،‬هزار و ‪ ۱۸۸‬اجاره نامه در‬ ‫کل کشور امضا شــده که نسبت به ‪ ۱۷‬روز ابتدای ماه قبل و ماه‬ ‫مشابه سال قبل به ترتیب ‪ ۳۲‬درصد و ‪ ۱۷‬درصد رشد یافته است‪.‬‬ ‫افزایش نرخ بنزین بر قیمت نهایی مسکن تاثیرگذار نیست‬ ‫رییس اتحادیه مشاوران امالک درباره تاثیر تغییر نرخ بنزین بر بازار‬ ‫ملک گفت‪ :‬قیمت مســکن متاثر از نرخ ارز و شــرایط اقتصاد کالن‬ ‫در ســال ‪ ۹۷‬دچار رشد قابل توجهی شده و افزایش مجدد قیمت ها‬ ‫امکان پذیر نیست‪ .‬وی گفت‪ :‬با وجود اینکه تغییر نرخ بنزین بر قیمت‬ ‫تمام شده اهن االت و دستمزد اثر گذاشت‪ ،‬اما بر قیمت نهایی مسکن‬ ‫تاثیرگذار نبود‪ .‬به گفته قلی خســروی‪ ،‬مالکانی که تصور می کنند با‬ ‫افزایــش نرخ بنزین می توانند خانه های خود را باالتر از عرف منطقه‬ ‫به فروش برسانند در اشتباه هستند‪ .‬رییس اتحادیه مشاوران امالک‬ ‫تهران ضمن توصیه به متقاضیان واقعی برای نهایی کردن خرید خود‬ ‫تا قبل از ماه های پایانی سال گفت‪ :‬به هر حال اقتصاد کشور معموال‬ ‫با تغییر ســال دچار تورم می شود و بازار مســکن هم از این قاعده‬ ‫مستثنی نیست‪ .‬لذا ممکن است در ســال اینده افزایش قیمت در‬ ‫حد شاخص تورم را در بخش امالک داشته باشیم که این مقدار سود‬ ‫برای فعالیت های سوداگرانه مناسب نیست اما خریدارانی که مسکن‬ ‫را به قصد سکونت خریداری می کنند خرید خود را انجام دهند‪ .‬البته‬ ‫مجددا تاکید می کنم که در اینده نزدیک رشد افسارگسیخته قیمت ها‬ ‫را در بازار مسکن متصور نیستیم‪.‬‬ ‫دلیل قاچاق شمش طال در معادن کشور چیست؟‬ ‫بنا بر اظهارات یک مقام مســئول در ســتاد‬ ‫مبارزه با قاچاق کاال و ارز‪ ،‬برخی از معدنکاران‬ ‫ترجیح می دهند شــمش طالی اســتحصال‬ ‫شده را قاچاق کنند و به تولیدکنندگان طال‬ ‫نفروشند‪ .‬امیرمحمد پرهام فر مدیرکل مبارزه‬ ‫با قاچاق طال‪ ،‬ارز و پولشــویی ستاد مبارزه با‬ ‫قاچاق کاال و ارز درباره قاچاق طال اعالم کرد‬ ‫کــه «برخی از معدنــکاران ترجیح می دهند‬ ‫شمش استحصال شــده را قاچاق کنند و به‬ ‫تولیدکنندگان طال نفروشند‪.‬‬ ‫به اعتقاد ما از وقتــی ‪ ۹‬درصد ارزش افزوده‬ ‫برای شمش استحصال شــده در نظر گرفته‬ ‫شد‪ ،‬قاچاق طالی خام افزایش پیدا کرد‪.‬‬ ‫« مدیرکل مبارزه با قاچاق طال‪ ،‬ارز و پولشویی‬ ‫ســتاد مبارزه با قاچــاق کاال و ارز می گوید‪:‬‬ ‫«اگر ارزش افزوده از روی طالی اســتحصال‬ ‫شــده در معادن برداشته شــود‪ ،‬قاچاق طال‬ ‫اتفــاق نخواهد افتاد‪ .‬در حال حاضر شــمش‬ ‫استحصال شــده‪ ،‬بدون هیچ ارزش افزوده ای‬ ‫(بدون اینکــه روی ان فراوری صورت گیرد‬ ‫با قیمت پایین) از کشــور خارج می شــود و‬ ‫این گویای ان اســت که دولت باید سازوکار‬ ‫دریافت مالیات ارزش افزوده را از معدنکاران‬ ‫تغییر دهد‪.‬‬ ‫«به گفته پرهام فر‪« ،‬شکل دیگری که طال از‬ ‫کشور خارج می شود‪ ،‬مربوط به طالهای اب‬ ‫شده است‪ ،‬برخی از افراد برای اینکه سرمایه‬ ‫خود را از کشــور خارج کنند‪ ،‬ســراغ طالی‬ ‫اب شــده می روند و ســرمایه خود را خارج‬ ‫می کننــد‪ .‬البته برخی دیگــر هم طالی اب‬ ‫شــده را با هدف کسب سود قاچاق می کنند‪.‬‬ ‫البتــه خروج طالی اب شــده به جهت انکه‬ ‫اجرت ندارد‪ ،‬برای فرد سوداور است‪.‬‬ ‫« مدیــرکل مبــارزه بــا قاچاق طــا‪ ،‬ارز و‬ ‫پولشــویی ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز‬ ‫با اشــاره به اینکه خروج طالی اب شــده از‬ ‫کشــور برای ما حکــم قاچــاق دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫طبق قانون طالهای ســاخته شده و ان هم‬ ‫به صــورت محدود امکان خروج از کشــور را‬ ‫دارد‪ .‬در همین زمینه برای اینکه قاچاق طال‬ ‫کاهــش پیدا کند‪ ،‬مهم تریــن کاری که باید‬ ‫صورت گیرد‪ ،‬این است که قیمت جهانی طال‬ ‫و داخلی بهم نزدیک شــود‪ ،‬در این صورت تا‬ ‫حد زیادی قاچاق طــا بخصوص طالی اب‬ ‫شده صرفه اقتصادی ندارد‪.‬‬ ‫محمــد رضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران‬ ‫در همین ارتباط می گویــد‪ ۹ :‬درصد ارزش‬ ‫افزوده برای شمش اســتحصال شده توسط‬ ‫تولیدکنندگان رقم بسیار باالیی است و اص ً‬ ‫ال‬ ‫توجیح اقتصادی ندارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه نامه نگاری متعددی با بانک‬ ‫مرکزی برای لغو و یا کاهش این میزان ارزش‬ ‫افزوده انجام داده ایم‪ ،‬افزود‪ :‬متاســفانه هنوز‬ ‫بــرای جلب موافقت بانــک مرکزی و وزارت‬ ‫اقتصاد بــرای تغییر میــزان دریافت ارزش‬ ‫افزوده از تولیدکنندگان طال موفقیتی نداشته‬ ‫ایــم‪ .‬بهرامن با اعالم اینکــه در صورت عدم‬ ‫پرداخت ارزش افــزوده تولیدکننده جریمه‬ ‫خواهد شــد‪ ،‬گفت‪ :‬واردات شــمش توسط‬ ‫بانک مرکزی مشمول ارزش افزوده نیست اما‬ ‫تولیدکننــده داخلی باید این ارزش افزوده را‬ ‫پرداخت کند که این عادالنه نیست‪.‬‬ ‫وی با اعالم اینکه تولیدکننده در این شرایط‬ ‫یا باید متمرکز بر صادرات باشــد یا محصول‬ ‫خود را بــا پرداخت ارزش افزوده باال بفروش‬ ‫برســاند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در ایــن بین افرادی‬ ‫هستند که به صورت غیر رسمی با شگردهای‬ ‫خاص خود اقدام به فروش طال بدون پرداخت‬ ‫ارزش افزوده می کنند‪ .‬به گفته بهرامن‪ ،‬حل‬ ‫این مشکل نیازمند تصمیم مناسبی است تا با‬ ‫اعمال شفافیت در امر تولید‪ ،‬موانع پیش روی‬ ‫تولیدکننــدگان برطرف شــود‪ .‬چراکه امروز‬ ‫تولیدکننده نیازمند نقدینگی اســت تا بتواند‬ ‫فعالیت خود را انجام و حتی توسعه دهد‪.‬‬ ‫ی شهری‪:‬‬ ‫مدیرعامل اتحادیه تاکسیران ‬ ‫کارت سوخت تاکسی ون ها امروز تحویل داده می شود‬ ‫مدیرعامل اتحادیه تاکســیرانی های شهری کشــور گفت‪ :‬به دنبال‬ ‫اجرای طرح ســهمیه بنــدی ســوخت‪ ،‬کارت های ســوخت جدید‬ ‫تاکســی های ون با ‪ ۶۰۰‬لیتر ســهمیه از امروز یکشــنبه ‪ ۲۴‬اذر ماه‬ ‫تحویل داده می شود‪.‬‬ ‫اتحادیه تاکســی رانی های شهری کشــور‪ ،‬مرتضی ضامنی افزود‪ :‬در‬ ‫تهران‪ ،‬برای ان دســته از رانندگان تاکسی های ون که پروانه فعالیت‬ ‫انها دارای اعتبار است‪ ،‬پیامک ارسال خواهد شد و انها باید با مراجعه‬ ‫به محل اعالمی نسبت به دریافت کارت سوخت خود اقدام کنند‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬ان دســته از رانندگانی هم که پروانه فعالیت انها منقضی شده‬ ‫اســت‪ ،‬باید با مراجعه به سازمان تاکســیرانی تهران نسبت به تمدید‬ ‫پروانه خود اقدام کنند تا کارت سوخت برای انها صادر شود‪.‬‬ ‫ضامنی خاطرنشــان کرد‪ :‬در ســایر شهرهای کشــور نیز رانندگان‬ ‫تاکســی های ون می توانند از روز دوشــنبه ‪ ۲۵‬اذر ماه برای دریافت‬ ‫کارت ســوخت جدید خود به سازمان های تاکسیرانی مراجعه و کارت‬ ‫خــود را تحویل بگیرند‪ .‬مدیرعامل اتحادیه تاکســیرانی های شــهری‬ ‫کشــور افزود‪ :‬با توجه به زمان کم باقی مانده تا پایان اذر و به منظور‬ ‫اســتفاده کامل رانندگان از این ســهمیه‪ ،‬مابه التفــاوت ‪ ۲۰۰‬لیتری‬ ‫سهمیه سوخت اذرماه رانندگان‪ ،‬بر اساس هماهنگی هایی که با وزارت‬ ‫کشــور و شــرکت نفت صورت گرفته است‪ ،‬در ســهمیه دی ماه انها‬ ‫لحاظ می شــود و کارت سوخت تاکسی های ون در دی ماه ‪ ۸۰۰‬لیتر‬ ‫شارژ خواهد شــد اما از بهمن ماه به صورت ماهانه کارت سوخت این‬ ‫خودروها ‪ ۶۰۰‬لیتر شارژ می شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل اتحادیه تاکســیرانی های شهری کشور گفت‪ :‬کارت های‬ ‫ســوخت قدیمی ون ها تا پایان اذرماه فعال اســت و تاکسیرانان می‬ ‫تواننــد از باقیمانده ســهمیه ان تا پایان ماه جاری اســتفاده کنند و‬ ‫مــدارک الزم برای تحویل کارت ســوخت‪ ،‬اصل و کپی کارت خودرو‬ ‫و کارت ملی اســت‪ .‬بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی‬ ‫سران قوا از بامداد جمعه ‪ ۲۴‬ابان بنزین برای همه وسایل نقلیه بنزین‬ ‫سوز سهمیه بندی شد‪ .‬طبق اطالعیه شرکت ملی پخش فراورده های‬ ‫نفتی‪ ،‬قیمت بنزین معمولی ســهمیه ای هر لیتر هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان و‬ ‫قیمت بنزین معمولی غیرســهمیه ای به ازای هر لیتر سه هزار تومان‬ ‫و همچنین قیمت بنزین ســوپر هر لیتر سه هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان تعیین‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫در حالی که چندی قبل رئیس سازمان مالیاتی گزارشی اولیه از روند تکمیل برنامه مالیاتی دولت را به شورای هماهنگی سران قوا ارائه کرده بود‪ ،‬ظاهرا با طرح برخی ایرادات برنامه جدید به این شورا ارائه‬ ‫خواهد شد‪ .‬در روزهای اخیر رئیس سازمان مالیاتی کشور گزارشی اولیه از طرحهای مالیاتی مد نظر دولت برای افزایش پایه های مالیاتی و کاهش برخی معافیتهای مالیاتی را به شورای هماهنگی سران‬ ‫قوا ارائه کرده است‪ .‬در این جلسه سیاست های اصالح ساختار نظام مالیاتی مبتنی بر افزایش پایه مالیاتی و نسبت ان با درامد ناخالص ملی و تامین منابع پایدار و جهت گیری های مالیاتی در حمایت از‬ ‫افزایش تولید و حمایت از اقشار کم درامد‪ ،‬مورد بحث و بررسی قرار گرفت‪ .‬گفتنی است‪ ،‬بعد از ارائه گزارش مربوطه در جلسه شورای هماهنگی سران قوا ظاهرا ایرادهای به طرحهای مذکور وارد شده و‬ ‫رئیس سازمان مالیاتی نیز ماموریت گرفته تا برنامه اصالح شده را مجددا به این شورا ارائه کند‪ .‬نکته جالب توجه اینکه در الیحه بودجه سال‪ 99‬نیز موارد مربوط به معافیتهای مالیاتی حذف شده بود‪ ،‬بر‬ ‫این اساس به نظر میرسد برنامه اصلی دولت سامان دهی معافیتهای مالیاتی و برقراری پایه های جدید مالیاتی از طریق اصالح قانون مالیاتهای مستقیم است‪.‬‬ ‫سعیدمحمدفرماندهقرارگاهسازندگیخاتماالنبیا(ص)‬ ‫ثروت ایران‬ ‫برایهمهمشکالتاقتصادیراهکاردارد‬ ‫وکاهش سود بانکها و تعیین سود مناسب برای پروژه ها اقدام به انتشار اوراق و تزریق سرمایه های مردمی به پروژه ها کرد و بهتر‬ ‫است حتی در برخی پروژه های مهم زیرساختی‪ ،‬دولت در زمینه دادن سود بیشتر به سرمایه های مردمی‪ ،‬سوبسید دهد‪ .‬وی‬ ‫در خصوص پروژه کنارگذر جنوبی تهران‪ ،‬گفت‪ :‬این کنارگذر که از ابیک قزوین تا گرمسار را تحت پشش قرار می دهد تاثیر‬ ‫بسیار زیادی در بحث پدافندی و کاهش ترافیک خواهد داشت که اکنون با مشارکت‪ 30‬درصدی دولت و‪ 70‬درصدی قرارگاه‬ ‫در حال انجام است و امسال بخشی از ان تکمیل شده و در سال اینده نیز بخش دیگری تکمیل می شود‪ .‬فرمانده قرارگاه‬ ‫سازندگی خاتم االنبیا(ص) با بیان اینکه قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا به محرومیت زدایی از مناطق محروم توجهی ویژه دارد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬عالوه براینکه در شعاع ‪ 70‬کیلومتری پروژه ها‪ ،‬روستاها را شناسایی و اقدام به تعریف پروژه های اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫فرهنگی به منظور محرومیت زدایی می کنیم‪ ،‬در حوادث طبیعی نیز معموال اولین مجموعه ای که با تمام توان خود حضور‬ ‫می یابد قرارگاه است و این محرومیت زدایی و خدمت به محرومان را جزو افتخارات قرارگاه می دانیم‪.‬‬ ‫محمد در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬قرارگاه به دنبال شفافیت در حوزه اقتصادی است که با رعایت قوانین و ضوابط مربوطه به‬ ‫صورت ویژه روی این مسئله برنامه ریزی می کنیم‪ .‬وی با بیان اینکه در حوزه حمل و نقل شهری هم در پروژه های مربوط‬ ‫به مترو و هم در پل سازی و تقاطع ها فعالیت گسترده ای داریم‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر به صورت مجموع ‪ 280‬کیلومتر طول‬ ‫پروژه های متروی قرارگاه در کالنشهرهای تهران‪ ،‬تبریز‪ ،‬شیراز‪ ،‬قم و ‪ ...‬است که در دست اقدام داریم‪.‬‬ ‫فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا(ص) با اشاره به در دست اجرا بودن پروژه استراتژیک راه اهن چابهار به زاهدان‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این پروژه مهم جزو طرح یک کمربند یک جاده چین است که در شانگهای نیز جلساتی برای تامین منابع مالی پروژه هایی که‬ ‫در این طرح واقع شده برگزار کردند اما متاسفانه شاهد این هستیم که از بندر گواتر پاکستان به شمال شرق این کشور خط‬ ‫جدیدی را شروع کرده اند و برخی کشورها نیز روی ان سرمایه گذاری کردند که ما باید هرچه زودتر پروژه چابهار به زاهدان‬ ‫را تکمیل کنیم و اینضرورت را با گردش مالی مربوطه خدمت مقام معظم رهبری ارائه کرده ایم و ایشان نیز با اختصاص ‪300‬‬ ‫میلیون یورو به این پروژه موافقت کردند که در صورت تزریق به موقع منابع مالی در سال ‪ 1400‬امکان تکمیل این پروژه‬ ‫فرمانده قرارگاه خاتم االنبیا(ص) گفت‪ :‬ایران کشور ثروتمندیست و برای همه مشکالت اقتصادی راهکار وجود دارد و باید‬ ‫وجود دارد‪ .‬محمد در خصوص پروژه حرم تا حرم‪ ،‬اذعان داشت‪ :‬از حرم مطهر حضرت معصومه تا گرمسار افتتاح شده و از‬ ‫مقاومت انفعالی اقتصادی را به اقتصاد مقاومتی تبدیل کنیم‪ .‬سعید محمد فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا(ص) در‬ ‫گرمسار تا مشهد در بخشهای مختلفا ولویت بندی شده ولی از انجایی که قرار بود منابع مالی این پروژه از بخش مطالبات‬ ‫نشست خبری که به مناسبت سی امین سالگرد تاسیس قرارگاه برگزار شد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬قرارگاه در سال ‪ 1368‬و در روز ‪23‬‬ ‫قرارگاه تامین شود که این کار صورت نگرفت‪ ،‬دنبال این هستیم که از محل فروش اوراق منفعت برای این پروژه تامین مالی‬ ‫اذرماه براساس اصل ‪ 147‬قانون اساسی که به نیروهای مسلح اجازه می دهد در دوران صلح از توان و تخصص خودشان در‬ ‫کنیم‪ .‬وی در پاسخ به سوالی در خصوص نحوه تامین مالی پروژه ها و درامدهای قرارگاه‪ ،‬گفت‪ :‬قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا‬ ‫احداث زیرساخت های کشور استفاده کنند‪ ،‬تاسیس شد‪ .‬وی افزود‪ :‬بعد از جنگ تحمیلی و تخریب هایی که جنگ برای کشور‬ ‫عموما در پروژه ها خود‪ ،‬پیمانکار دولت است اما برخی پروژه های مالکیتی نیز دارد؛ همچنین در الیحه بودجه نیز هر ساله‬ ‫به دنبال داشت‪ ،‬برای سازندگی یا باید به سمت اتکا به خارجی ها می رفتیم و یا به توان داخلی اعتماد کرده‬ ‫بودجه ای به قرارگاه تخصیص داده می شود که این بودجه اکنون حدود ‪ 9‬هزار و ‪ 700‬میلیارد تومان است‬ ‫و کشور را با توان داخلی می ساختیم و از انجایی که در دوران جنگ در زمینه مهندسی تجربه های خوبی یکی از مسائلی که و همه دریافتی ما از ردیف اختصاصی خزانه دریافت می شود و تمام این منابع را با نظارت دولت و با حضور‬ ‫ذی حساب وزارت اقتصاد و دارایی هزینه می کنیم‪ .‬فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا(ص) افزود‪ :‬قرارگاه‬ ‫به دست اورده بودیم‪ ،‬قرارگاه با استفاده از تجربیات خود در پروژه های مختلف ورود کرد و خوش درخشید و از می تواند کشور را‬ ‫ان زمان تاکنون در همه دولت ها بدون توجه به سالیق سیاسی‪ ،‬از توان قرارگاه استفاده شده و در واقع مشتری‬ ‫همچنین در بحث تهاترها با دولت اقدامات خوبی انجام می دهد و در بسیاری از بخشها با تهاتر امالک و‬ ‫ما همواره دولت ها بودند و هیچ گاه در سی سال گذشته به این صورت نبوده که قرارگاه بخواهد برای گرفتن در شرایط مختلف‬ ‫حتی سهام شرکتها و حتی گرفتن تسهیالت و همچنین اوراقی که دولت برای جبران کسری بودجه خود‬ ‫بیمه کند ارتباط‬ ‫پروژه ای فشار بیاورد بلکه همواره دولت ها به دنبال استفاده از توان قرارگاه بوده اند‪ .‬فرمانده قرارگاه سازندگی‬ ‫منتشر می کند‪ ،‬تامین مالی می کنیم‪ .‬محمد ادامه داد‪ :‬گاهی اوقات نیز حتی نیاز می شود ساختمان های‬ ‫خاتم االنبیا(ص) با ابراز اینکه “‪ 4‬دوره بازسازی‪ ،‬سازندگی‪ ،‬انحصارشکنی و الگوافرینی در حوزه سازندگی و موثر با همسایگان قرارگاه را برای تامین مالی پروژه ای به فروش برسانیم که شب عید سال گذشته چنین اتفاقی افتاد و یک‬ ‫اقتصاد مقاومتی کشور را داشته ایم”‪ ،‬گفت‪ :‬مهمترین دستاورد‪ 30‬سال فعالیت قرارگاه‪ ،‬خودکفایی در ساخت‬ ‫سری از ساختمان ها را فروختیم و منابع مالی ان را به پروژه ها تزریق کردیم‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬از اولویت های‬ ‫است که امروز‬ ‫داخل و خودباوری بوده است و امروز برنامه ریزی کرده ایم که در بیانیه گام دوم انقالب‪ ،‬در بخش های مختلف‬ ‫قرارگاه همواره این است که هیچ پروژه ای تعطیل نشود و قرارگاه امروز به صورت مستقیم و غیرمستقیم‬ ‫شاهد هستیم با‬ ‫به گونه ای برنامه ریزی و ورود کنیم که قرارگاه در اجرای بیانیه گام دوم سرامد باشد‪ .‬محمد تصریح کرد‪ :‬امروز‬ ‫با احتساب شرکت های پیمانکاری در حال کار در پروژه ها حدود ‪ 200‬هزار نفر پرسنل فعال دارد‪ .‬فرمانده‬ ‫عمده فشارهایی که دشمن به کشور وارد می کند از عدم اجرای مبانی اقتصاد مقاومتی است و اکنون همه‬ ‫قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا(ص) از ارائه طرحی به منظور جلوگیری از خام فروشی به وزارت نفت خبر داد‬ ‫وجود خط لوله‬ ‫دارند تالش می کنند تا نهایتاً بتوانیم به مقاومت اقتصادی برسیم که این مقاومت اقتصادی به معنای ان است‬ ‫و گفت‪ :‬برای جلوگیری از خام فروشی طرحی را از طریق ستادکل نیروهای مسلح به ریاست جمهوری و از‬ ‫که ببینیم دشمن به کدام بخش فشار می اورد و بعد ما برویم و در ان بخش بخواهیم خالها را برطرف کنیم گاز ایران به عراق‪،‬‬ ‫طریق ریاست جمهوری به وزارت نفت ارائه دادیم و این طرح به صورت قانون در مجلس مطرح شد و پس‬ ‫هرچقدر امریکا‬ ‫اما اقتصاد مقاومتی به معنای ان است که از قبل پیش بینی کنیم که کدام نقاط دارای مشکل است و برویم‬ ‫از تصویب ابالغ شد که بحث پترو پاالیشگاه ها بوده و قرارگاه در طرحی که به صورت مفصل ارائه داد اعالم‬ ‫برنامه ریزی کنیم به گونه ای که دشمن نتواند حتی به فکر وارد کردن مشکل از ان نقاط به کشور بیفتد‪ .‬وی به این کشور فشار کرد که در بحث پتروپاالیشگاهی محصوالتی تولید می شود که این محصوالت استراتژیک بوده و فروش‬ ‫افزود‪ :‬اگر ما امروز سدسازی و تونل سازی بلد نبودیم دشمن سدسازی و تونل سازی ما را هم تحریم می کرد‬ ‫ان همواره حتی در دوران تحریم انجام می شود و اگر ما نفت خام و میعانات گازی را تبدیل به محصوالت‬ ‫باز‬ ‫عراق‬ ‫بیاورد‪،‬‬ ‫و شاهد این بودیم که در موضوع بنزین‪ ،‬تهدیدهای خطرناکی برای کشور برنامه ریزی شده بود و دشمن‬ ‫پتروپاالیشگاهی کنیم‪ ،‬یکی از خالهای مهم را در اقتصاد کشور رفع کرده ایم‪ .‬محمد ادامه داد‪ :‬در این زمینه‬ ‫هم مسرانه به‬ ‫می دانست که اگر از بحث بنزین و تحریم ان ورود کند کشور تاب نمی اورد اما پس از انکه سال های سال‬ ‫پیشنهاد کردیم که‪ 10‬پتروپاالیشگاه در نقاط مختلف کشور طراحی و اجرا شود که برای تامین مالی تعدادی‬ ‫کردند‬ ‫شرکت های خارجی برای پروژه مهم ستاره خلیج فارس امدند و با یک اشاره غرب‪ ،‬این پروژه را ترک‬ ‫از انها اعالم امادگی کردیم و برای تامین مالی بقیه نیز روشهایی اجرایی را به وزارت نفت پیشنهاد دادیم که‬ ‫دنبال گاز ایران‬ ‫باالخره به توان داخلی اعتماد شد و قرارگاه خاتم به جای شرکت های بزرگی چون استند پروجتی نشست و‬ ‫این پیشنهادات اکنون روی میز وزارت نفت است و امیدواریم زودتر تعیین و تکلیف شود‪ .‬وی در پاسخ به‬ ‫است تا نیروگاه‬ ‫توانست چتر حمایتی را باالی سر سازندگان داخلی ایجاد کند و نتیجه ان این شد که پروژه مهم پاالیشگاه‬ ‫سوالی در خصوص خط انتقال گاز به عمان گفت‪ :‬یکی از مسائلی که می تواند کشور را در شرایط مختلف‬ ‫ستاره خلیج فارس با بیش از ‪ 70‬درصد داخلی سازی تکمیل شد و کشور را از منظر بنزین خودکفا کرد و های خود را تغذیه بیمه کند ارتباط موثر با همسایگان است که امروز شاهد هستیم با وجود خط لوله گاز ایران به عراق‪ ،‬هرچقدر‬ ‫اگر امروز بخواهیم دوباره پاالیشگاه ستاره خلیج فارس را از نو بسازیم این توان را داریم که ‪ 100‬درصد ان را‬ ‫امریکا به این کشور فشار بیاورد‪ ،‬عراق باز هم مسرانه به دنبال گاز ایران است تا نیروگاه های خود را تغذیه‬ ‫کند و ما باید با‬ ‫داخلی سازی کنیم‪ .‬فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا(ص) ادامه داد‪ :‬همینطور در‪ 6‬فاز پارس جنوبی که‬ ‫کند و ما باید با تمامی کشورهای همسایه به طرق مختلف این ارتباط موثر را برقرار و حفظ کنیم که خط‬ ‫اجرا ی ان در دست قرارگاه بود‪ 70 ،‬درصد ایرانی سازی شد و اگر بخواهیم همان پروژه ها را امروز انجام دهیم تمامی کشورهای‬ ‫لوله انتقال گاز به عمان نیز می تواند از همین دست باشد اما هنوز تصمیمی درباره این پروژه گرفته نشده‬ ‫همسایه به طرق‬ ‫قابلیت‪ 100‬درصد ایرانی سازی را داریم‪ .‬محمد با بیان اینکه قرارگاه همواره به دنبال این است که فضا را برای‬ ‫است‪ .‬فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا(ص) با بیان اینکه قرار بود قرارگاه فاز چهارم پاالیشگاه ستاره‬ ‫سازندگان داخلی باز کند‪ ،‬گفت‪ :‬در بحث اقتصاد مقاومتی یکی از مواردی که مغفول مانده کاهش و جلوگیری مختلف این ارتباط خلیج فارس را با ظرفیت ‪ 120‬هزار بشکه در روز احداث کند‪ ،‬گفت‪ :‬این پروژه به قرارگاه ابالغ شده بود و ‪20‬‬ ‫از خام فروشی است که اگر ما به این مهم در سالهای گذشته توجه می کردیم و اگر نفت را تبدیل به فراورده‬ ‫درصد هم پیشرفت فیزیکی داشت اما به یک باره به ما اعالم کردند کار را متوقف کنید و بحث پاالیشگاه های‬ ‫موثر را برقرار و‬ ‫می کردیم‪ ،‬این محصوالت به راحتی حتی در دوره تحریم قابل فروش بود و مشکالتی که امروز در تحریم‬ ‫سیراف را مطرح کردند‪ .‬محمد افزود‪ :‬در حالی که میعانات گازی کشور برای فروش دچار مشکل است و ما‬ ‫نفت داشتیم را به اینگونه شاهد نبودیم‪ .‬وی افزود‪ :‬در حال حاضر نیز ان بخشی از فراورده های نفتی که صادر حفظ کنیم که خط می توانیم فاز چهارم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس را در زمانی ‪ 18‬ماهه به مدار بهره برداری بیاوریم و برای‬ ‫این پروژه تنها‪ 400‬میلیون یورو سرمایه نیاز است که قرارگاه به دولت اعالم کرده اماده است تمامی این‪400‬‬ ‫می کنیم قادر به دریافت پول ان نیز هستیم و صادرات فراورده های نفتی در حال انجام است‪ .‬فرمانده قرارگاه لوله انتقال گاز به‬ ‫سازندگی خاتم االنبیا(ص) با اشاره به اینکه ایران با دارا بودن حدود یک درصد از جمعیت جهان دارای ‪7‬‬ ‫میلیون یورو را تامین مالی کند و تمامی زیرساخت های الزم برای تکمیل این پروژه از جمله زیرساخت های‬ ‫درصد از ذخایر معدنی دنیا است‪ ،‬گفت‪ :‬با وجود اینکه در جهان تا عمق‪ 900‬متری زمین را برای دستیابی به عمان نیز می تواند‬ ‫یوتیلیتی شامل اب‪ ،‬برق و بخار فراهم است اما این پروژه متوقف شده و در حالیکه بخواهیم همین ظرفیت‬ ‫از همین دست‬ ‫ذخایر معدنی و شناسایی ان کاوش می کنند و ما در ایران تنها با عمق یکصد متری را شناسایی کرده ایم در‬ ‫‪ 120‬هزار بشکه ای را در طرح سیراف ایجاد کنیم به جای ‪ 400‬میلیون یورو باید یک میلیارد دالر هزینه‬ ‫حال حاضر ‪ 57‬میلیارد تن ذخایر معدنی در کشور داریم اما کل برداشت ما از این همه نعمت خدادادی تنها‬ ‫کنیم؛ در این صورت فاز چهارم پاالیشگاه ستاره خلیج فارس نسبت به طرح سیراف دارای اولویت است‪ .‬وی‬ ‫باشد اما هنوز‬ ‫سه دهم درصد است‪ .‬محمد ادامه داد‪ :‬ما کشور بسیار ثروتمندی هستیم و برای تمامی مشکالت اقتصادی‬ ‫با بیان اینکه تا امروز قرارگاه هیچ ورودی به پروژه های مسکن مهر نداشته است گفت‪ :‬در مورد پروژه های‬ ‫تصمیمی درباره‬ ‫راهکار وجود دارد اما به لحاظ انکه برنامه ریزی دقیقی صورت نگرفته‪ ،‬کشــور در اکثر حوزه ها دچار خال‬ ‫مسکن اقدام ملی با وزیر راه و شهرسازی اخیرا صحبتهایی شده است و قرار است در اینده ای نزدیک جلسه‬ ‫این پروژه گرفته‬ ‫است که یکی از مهمترین خالهای موجود عدم تکمیل زنجیره ارزش است‪ .‬وی افزود‪ :‬مثال در حوزه فوالد‬ ‫مشترکی بگذاریم و راهکارها را بررسی کنیم‪ .‬فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا(ص) در پاسخ به سوالی‬ ‫در بخش های مختلفی توانمندی بسیاری بدست اورده ایم اما در یک نوع قلم الکترودی که تکنولوژی ان را‬ ‫در خصوص اقدامات محرومیت زدایی قرارگاه گفت‪ :‬تا امروز سه هزار و ‪ 500‬میلیارد ریال در قالب ‪ 15‬هزار‬ ‫نشده است‬ ‫نداریم تحت تحریم قرار گرفته ایم و در صنعت الومینیوم نیز در بخش پودر الومینا دچار مشکل و تحریم‬ ‫برنامه عمرانی‪ ،‬فرهنگی و اجتماعی در توسعه زیرساختهای روستایی از منابع مالی خود قرارگاه هزینه کرده‬ ‫هستیم‪ ،‬درحالی که تکمیل این زنجیره ارزش دور از دسترس نیست و می توانیم با تکیه بر توان جوانان ایران‬ ‫ایم‪ .‬محمد افزود‪ :‬قراردادی با وزارت جهاد کشاورزی داریم که طبق ان ‪ 500‬هزار هکتار اراضی منابع طبیعی‬ ‫به این عرصه ها ورود کنیم‪ .‬فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا(ص) خاطرنشان کرد‪ :‬ما باید از مقاومت انفعالی اقتصادی‬ ‫شناسایی شود و پس از تصتیح زمین ها و تامین و شناسایی اب ان‪ ،‬سه سال کشت موفق روی این زمین ها انجام دهیم و‬ ‫خارج شویم و به دوره اقتصاد مقاومتی برسیم که در این صورت شاهد خواهیم بود که کشور از مشکالت رها می شود‪ .‬محمد‬ ‫سپس زمین های اماده را در قالب شرکتهای تعاونی به مردم واگذار کنیم که تا امروز از این رقم ‪ 150‬هزار هکتار شناسایی‬ ‫افزود‪ :‬ما مواد خام را به ثمن بخس می فروشیم و غربی ها با تکنولوژی های نوینی که ان را هم با استفاده از مغزهای جوانان‬ ‫شده و از این ‪150‬هزار هکتار که در حال کار بر روی ان هستیم ‪ 50‬هزار هکتار در قالب ‪ 120‬شرکت تعاونی واگذار شده و‬ ‫جهان سوم بدست اورده اند این مواد خام را به ارزش افزوده بیشتر تبدیل کرده و محصوالت را دوباره به خودمان بازمی گردانند‬ ‫این طرح در صورت تکمیل و همچنین ادامه یافتن می تواند اشتغال پایداری در مناطق محروم و ورستایی کشور بوجود اورد‬ ‫و درو اقع ما در استثمار کامل و دوران برده داری نوین به سر می بریم و هرکاری می کنیم پولش را در جیب غربی ها می ریزیم‬ ‫که نتیجه مستقیم ان محرومیت زدایی و رونق اقتصادی است‪ .‬وی در پاسخ به سوالی در خصوص سرنوشت پروژه انتقال اب‬ ‫درحالی که می توانیم با پیاده سازی مبانی اقتصاد مقاومتی‪ ،‬اینده روشنی داشته باشیم‪ .‬وی با بیان اینکه قرارگاه برای رصد‬ ‫الر گفت‪ :‬این پروژه با بی مهری در تامین منابع مالی مواجه شده و سرعت کار مطلوب نیست که جلساتی با همکارانمان در‬ ‫گلوگاه های مختلف و ورود به عرصه های دارای اشکال برنامه ریزی کرده‪ ،‬گفت‪ :‬ارتباط نزدیکی با دولت محترم داریم و تالش‬ ‫وزارت نیرو داشتیم و درخواست کردیم برای سال ‪ 99‬بودجه ای مناسب برای تکمیل ان تخصیص داده شود و در صورت‬ ‫می کنیم به تصمیم گیری برای حوزه های مختلف کمک کنیم؛ یکی از مشکالت دولت نبود منابع مالی کافی است که قرارگاه‬ ‫تامین منابع مالی امکان تکمیل این پروژه تا انتهای سال اینده وجود دارد‪ .‬فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم االنبیا(ص) با تاکید‬ ‫پیشنهاداتی را در زمینه استفاده از اموال غیرمولد دولت و همینطور نقدینگی سرگردان در دست مردم به منظور تامین مالی‬ ‫براینکه قرارگاه خاتم مالیات خود را طبق قانون به صورت کامل پرداخت می کند‪ ،‬گفت‪ :‬قرارگاه تا پایان سال ‪ 94‬در زمینه‬ ‫پروژه ها داده که این پیشنهادات کامال اجرایی بوده و می توان مشکل تامین منابع مالی را تاحد زیادی رفع کرد‪ .‬فرمانده قرارگاه‬ ‫پرداخت کامل مالیات های خود مفاساحساب دریافت کرده و در خصوص سال های ‪ 95‬و ‪ 96‬نیز با توافقاتی که با دولت در این‬ ‫سازندگی خاتم االنبیا(ص) افزود‪ :‬مثال وزارت نیرو در اکثر شهرهای کشور دارای زمین های بزرگی است که از گذشته که زمین‬ ‫زمینه داشته ایم قسط بندی شده و در حال پرداخت هستیم؛ این درحالیست که قرارگاه بیش از پرداخت های مالیاتی خود‪،‬‬ ‫در کالنشهرها ارزش چندانی نداشته این زمین ها را به منظور احداث مخازن اب خریداری کرده و در حالیکه بخش کوچکی‬ ‫مطالبات از دولت دارد و در بودجه سال ‪ 98‬در خصوص اوراق تسویه خزانه بابت تهاتر دیون و بدهی ها بندی امده بود که‬ ‫از این زمین ها مورد استفاده قرار گرفته‪ ،‬بقیه ان به صورت یک دارایی غیرمولد وجود دارد که در شهر تهران نیز در چندین‬ ‫متاسفانه اجرایی نشد درحالیکه می توان با استفاده از این اوراق دولت بدهی هایش را بابت دیون از پیمانکاران شامل مواردی‬ ‫بخش چنین زمین هایی در مالکیت وزارت نیرو است که می توان با همکاری شهرداری ها و دولت چنین ملک های غیرمولدی‬ ‫چون مالیات و بیمه تهاتر کند‪ .‬محمد افزود‪ :‬شرکتهای زیرمجموعه قرارگاه از بدو تاسیس تمامی مالیاتهای خود را پرداخت‬ ‫را به بحث فروش و ساخت و ساز تخصیص داد تا هم بازار ساخت و ساز رونق یابد وهم از محل درامدهای ان پروژه های‬ ‫کرده است و موسسات وابسته به قرارگاه تا سال ‪ 91‬معاف از مالیات بودند که بعد از ان مالیاتهای خود را پرداخت می کنند‬ ‫وزارتخانه مربوطه تامین مالی شود‪ .‬محمد ادامه داد‪ :‬برای استفاده از نقدینگی مردم نیز به دلیل برخی مشکالتی که در برخی‬ ‫و مالیاتهای تکلیفی نیز از ابتدای فعالیت قرارگاه پرداخت شده و همچنین مالیات ارزش افزوده نیز از ابتدای اجرای این قانون‬ ‫پروژه ها در گذشته برای سهامداران بوجود امد‪ ،‬اعتماد مردم کم شده که باید در زمینه اعتماد سازی اقدام کرد و با تنظیم‬ ‫توسط قرارگاه پرداخت شده است‪ .‬به طور مثال در سال گذشته ‪ 400‬میلیارد تومان مالیات پرداخت کرده ایم‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫در جلسه شورای هماهنگی سران قوا درباره بسته مالیاتی دولت چه گذشت؟‬ ‫یکشنبه‪ 24‬اذر ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪193‬‬ ‫خبر‬ ‫‪3‬‬ ‫سخنگوی وزارت خارجه‪:‬‬ ‫گسترش روابط بین ایران و ژاپن‬ ‫از اهداف اصلی سفر روحانی‬ ‫به توکیو است‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه با اعالم اینکه گسترش روابط بین‬ ‫ایران و ژاپن از اهداف اصلی سفر روحانی به توکیو است گفت‪:‬‬ ‫ژاپن پیشنهاداتی برای کاهش تنش در منطقه داده که از روی‬ ‫حسن نیت بوده و امید است در سفر ریاست جمهوری برخی‬ ‫اقدامات رو به جلو باشد تا به نتیجه مطلوب برسیم‪ .‬سیدعباس‬ ‫موسوی سفر رئیس جمهوری به ژاپن را مهم دانست و اظهار کرد‪:‬‬ ‫هرگونه سفر خارجی که طراحی می شود‪ ،‬امیدواریم ثمربخش‬ ‫باشد زیرا اگر احساس کنیم سفری ثمر ندارد به طور قطع ان‬ ‫سفر طراحی نخواهد شد‪ .‬وی گسترش روابط با ژاپن را از اهداف‬ ‫اصلی این سفر برشمرد و گفت ‪ :‬ژاپن کشور مهمی در غرب اسیا‬ ‫است و ما مراودات زیادی با انها داریم‪ .‬موسوی با بیان اینکه ژاپن‬ ‫به عنوان کشور دوستی است که با حسن نیت پیشنهاد می دهد‬ ‫تا منافع همه در منطقه تضمین شود‪ ،‬گفت‪ :‬ژاپن پیشنهاداتی‬ ‫برای کاهش تنش در منطقه داده که از روی حســن نیت بوده‬ ‫و امید است در سفر ریاست جمهوری برخی اقدامات رو به جلو‬ ‫باشد تا به نتیجه مطلوب برسیم‪.‬‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به تبادل زندانی بین ایران‬ ‫و امریکا در هفته گذشــته و احتمال تداوم ان در اینده گفت‪:‬‬ ‫بعد از ازادی زندانی ایرانی در امریکا‪ ،‬اقای ظریف پیشنهاد نقل‬ ‫و انتقال به صورت بسته را در توئیت خود مطرح کردند و اکنون‬ ‫هم بعد از مبادله ما اماده هستیم تا همه گروگان هایی که ما در‬ ‫امریکا داریم مبادله کنیم و توپ در زمین امریکاست‪ .‬موسوی‬ ‫افزود‪ :‬امریکا همیشه از ترفند فشار استفاده کرده ولی این ما‬ ‫هستیم که باید مصون سازی در مقابل فشارها را داشته باشیم و‬ ‫روند وزارت امور خارجه نیز بر همین مبناست و البته به برخی‬ ‫کشورها اعالم کرده ایم که استقالل خود را حفظ کرده و درگیر‬ ‫فشار و موضوعات بیهوده نشوند‪ .‬سخنگوی وزارت امور خارجه در‬ ‫مورد گسترش روابط با کشورهای همسایه و از جمله لغو روادید‬ ‫بین ایران و جمهــوری اذربایجان با تاکید بر اینکه جمهوری‬ ‫اذربایجان یک کشور مهم در معادالت منطقه ای بوده و از جمله‬ ‫کشورهای دوست ایران است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬یکی از راه های‬ ‫گسترش ارتباطات‪ ،‬کاهش موانع در سفر اتباع به دو کشور است‬ ‫و ما هم سعی کردیم تا از طرف خودمان این حسن نیت را نشان‬ ‫دهیم و تاکنون با جمهوری نخجوان لغو روادید را داشــتیم و‬ ‫مذاکرات در رابطه با اینکه این موضوع به کشورهای همسایه‬ ‫دیگر گسترش یابد‪ ،‬ادامه دارد‪ .‬موسوی در مورد ازمایش اخیر‬ ‫موشکی امریکا با محکوم کردن این ازمایش موشکی گفت‪ :‬از‬ ‫ازمایش جدید موشکی امریکا ابراز نگرانی می کنیم و اعالم می‬ ‫کنیم که خروج یکجانبه امریکا از پیمان منع موشکی ای اف ان‬ ‫باعث بی ثباتی جهان خواهد شد‪ .‬سخنگوی وزارت امور خارجه‬ ‫با بیان اینکه تبریز از یک موقعیت استراتژیک برخوردار است‬ ‫و می تواند ب ه عنوان قطب در مراودات با کشــورهای همسایه‬ ‫نقش افرینی کند‪ ،‬خاطرنشــان کرد‪ :‬دستور کارهای متعددی‬ ‫برای این استان های مرزی به ویژه اذربایجان ها در نظر گرفته‬ ‫شده است که گسترش صادرات و واردات جزو برنامه های اصلی‬ ‫ما با کشورهای همسایه است و یکسری راهکارهای دوجانبه با‬ ‫کشورهای منطقه اتخاذ کرده ایم که در حال انجام است‪ .‬وی در‬ ‫رابطه با انتخابات اخیر کشور انگلستان اظهار کرد‪ :‬مسائل داخلی‬ ‫کشورها خیلی به ما ارتباط ندارد و ما مداخله ای نداریم زیرا انها‬ ‫یک فرایند با اتفاقات رخ داده شده داشتند که تصمیم گرفتند‬ ‫انتخابات صورت گیرد و در نهایت حزب محافظه کار پیروز شد‬ ‫و امیدواریم انگلستان به حداقل تعهدات خود در قبال با ایران‬ ‫در قالب برجام عمل کند‪ .‬موســوی افزود‪ :‬بعد از اینکه ترامپ‬ ‫سر کار امد‪ ،‬امریکا از بسیاری معاهدات بین المللی خارج شد‬ ‫و به گونه ای رفتار کرد که گویا انقالب اتفاق افتاده است‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به نتایج انتخابات اخیر در انگلستان و با بیان اینکه این امر‬ ‫مسئله داخلی بوده و ما مداخله نمی کنیم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬امیدواریم‬ ‫دولت انگلیس با توجه به شرایطی که دارد همراه با اتحادیه اروپا‪،‬‬ ‫فرانســه‪ ،‬المان‪ ،‬روسیه و چین بر تعهدات خود پایبند بماند و‬ ‫اقدامات عملی برای بازگشت به برجام را انجام دهد‪.‬‬ ‫ســخنگوی وزارت امور خارجه ایران با اشاره به تنش میان‬ ‫ارمنســتان و جمهوری اذربایجان بر سر قره باغ اظهار کرد‪:‬‬ ‫مواضع ایران در خصوص قره باغ مشــخص است و ما اماده‬ ‫تعامل و همکاری با جمهوری اذربایجان و ارمنســتان برای‬ ‫حل مســالمت امیز اختالفات هســتیم‪ .‬وی گفــت‪ :‬ما در‬ ‫چارچوب قوانین بین المللــی و قطعنامه های موجود بارها‬ ‫اعالم موضع کرده ایم و همواره امادگی خود را برای کاهش‬ ‫تنش بین دو کشــور به دو طرف یاداور شــده ایم‪ .‬موسوی‬ ‫همچنین در مورد مسایل زیست محیطی از جمله الودگی‬ ‫رود ارس از طرف ارمنســتان گفت‪ :‬موضوع زیست محیطی‬ ‫رودخانــه ارس از اهمیت ویژه ای برای ما برخوردار اســت و‬ ‫وزارت امور خارجه پیگیر الودگی رودخانه ارس بوده و نتیجه‬ ‫به افکار عمومی اعالم خواهد شد‪ .‬وی در مورد ادعای ایاالت‬ ‫متحــده امریکا مبنی بر عدم تحریــم دارو و غذا برای ایران‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬این ادعا که دارو و غذا جزو موارد تحریمی‬ ‫امریکا نیست‪ ،‬کذب است و تحریم های امریکا مصداق بارز‬ ‫جنایت علیه بشریت و تروریسم اقتصادی است‪.‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫موافقت بانک مرکزی با افزایش سقف وام مسکن‬ ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه‪ 24‬اذر ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪193‬‬ ‫مدیر عامل بانک مسکن از موافقت بانک مرکزی با افزایش سقف وام مسکن از محل اوراق تسهیالت خبر داد‪« .‬ابوالقاسم رحیمی انارکی» به سیاست های این بانک برای رونق بخشیدن به بازار مسکن اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬بانک برای تحرک بخشیدن به بازار خرید و فروش مسکن با افزایش قدمت ساختمان های مشمول دریافت تسهیالت مسکن از‪ ۲۵‬سال به‪ ۳۰‬سال ساخت موافقت کرد که خوشبختانه اثار مثبت این‬ ‫سیاست در امار ماه گذشته مشهود بوده و باعث افزایش چند درصدی تسهیالت پرداخت شده خرید مسکن شده است‪ .‬رحیمی انارکی از پیشنهاد بانک مسکن برای افزایش سقف تسهیالت مسکن از محل‬ ‫اوراق حق تقدم استفاده از تسهیالت به بانک مرکزی خبر داد و اضافه کرد‪ :‬بانک پیشنهاد افزایش سقف تسهیالت مسکن از محل اوراق را به بانک مرکزی داده که با نظر مساعد ان بانک همراه بوده است‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬همچنین طرح بانک برای افزایش دوبرابری سقف تسهیالت جعاله مورد موافقت بانک مرکزی واقع شده است و در اخرین جلسه هیات مدیره مصوب شد که در مشارکت مدنی تا‪ ۸۰‬درصد هزینه باقیمانده‬ ‫اجرای پروژه از محل اوراق حق تقدم‪ ،‬تسهیالت ساخت مسکن پرداخت شود که این موضوع می تواند به افزایش توان مالی سازندگان و رونق بخش مسکن منجر شود‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫افزایش شمار کارتخوان های‬ ‫فعال به ‪ 7/8‬میلیون دستگاه‬ ‫شــمار کارت خوان های فعال و دارای تراکنش در ابان ماه‬ ‫با رشــد بیش از یک درصدی نسبت به مهرماه به هفت‬ ‫میلیون و ‪ ۸۳۰‬هزار دســتگاه رســید‪ .‬در ماه های اخیر‪،‬‬ ‫ساماندهی کارتخوان ها توسط نهادهای ذیربط اغاز شده‬ ‫و برخی مشــاغل مانند پزشکان و وکال نیز ملزم به نصب‬ ‫کارتخوان شده اند‪ .‬با وجود افزایش شمار کارتخوان های‬ ‫نصب شــده‪ ،‬بررسی ها نشــان می دهد که سهم انها از‬ ‫بازار ابزارهای پرداخت در مقایســه با ابزارهای اینترنتی‬ ‫و تلفن همراه‪ ،‬روندی کاهشی دارد‪ .‬تازه ترین امار شبکه‬ ‫الکترونیکی پرداخت کارت (شاپرک) نشان می دهد که‬ ‫در ابان ماه‪ ،‬تعداد ابزارهای فعال سیستمی نسبت به مهر‬ ‫امسال رشد داشته اســت‪ .‬بر این اساس‪ ،‬تعداد ابزارهای‬ ‫پذیرش اینترنتی در ابان ماه نسبت به مهر ماه ‪ ۲.۲‬درصد‬ ‫و ابزارهای تلفن همراه ‪ ۱.۴‬درصد رشد کرده است‪ .‬میزان‬ ‫افزایش تعداد کارتخوان های فعال سیســتمی نیز ‪۱.۰۸‬‬ ‫درصد بوده که نشــان دهنده ادامه روند گسترش توسعه‬ ‫زیرســاخت ابزار پذیرش کارتخوان فروشگاهی در شبکه‬ ‫پرداخت الکترونیک کشور است‪ .‬البته با توجه به افزایش‬ ‫هزینه ســرمایه گذاری در بخش کارتخوان فروشگاهی و‬ ‫حرکت به سوی تراکنش های اینترنتی و موبایلی‪ ،‬انتظار‬ ‫می رود میزان رشد کارتخوان های فعال در اینده با رشد‬ ‫محدودتری روبرو باشد‪ .‬تعداد کارتخوان های فروشگاهی‬ ‫فعال سیستمی در ابان ماه در شبکه پرداخت الکترونیک‬ ‫بــا افزایــش ‪ ۱.۰۸‬درصدی به تعــداد ‪ ۷‬میلیون و ‪۸۳۰‬‬ ‫هزار دســتگاه رسیده است‪ .‬همچنین تعداد ابزار پذیرش‬ ‫اینترنتــی فعال به یک میلیــون و ‪ ۹۳‬هزار ابزار و تعداد‬ ‫ابزار پذیرش موبایلی فعال به یک میلیون و ‪ ۲۶۰‬هزار ابزار‬ ‫پذیرش افزایش داشته است‪ .‬بررسی سهم تعداد هر یک از‬ ‫ابرازهای پذیرش فعال سیستمی از تمام ابزارهای پذیرش‬ ‫در ابان ماه حاکی از افزایش سهم ابزار پذیرش اینترنتی و‬ ‫تلفن همراه و کاهش سهم کارتخوان است‪ .‬کارتخوان های‬ ‫فروشگاهی در ابان ماه ســهم ‪ ۷۶.۹‬درصدی از مجموع‬ ‫ابرازهــای پذیرش فعال سیســتمی را به خود اختصاص‬ ‫داده بودند؛ سهم بازار ابزار پذیرش اینترنتی و موبایلی از‬ ‫تمام ابزارهای فعال در شــبکه پرداخت ابان نیز حدود بر‬ ‫‪ ۱۰.۷۴‬و ‪ ۱۲.۳۷‬درصد بوده است‪ .‬تعداد ابزارهای پذیرش‬ ‫در شــبکه پرداخت الکترونیک در ابان ماه نسبت به مهر‬ ‫ماه ســال جاری ‪ ۱.۲۵‬درصد رشد داشته و به بالغ بر ‪۱۰‬‬ ‫میلیون و ‪ ۱۸۴‬هزار ابزار فعال سیستمی رسیده است‪.‬‬ ‫کاهش نرخ رسمی یورو‬ ‫و ‪ 13‬ارز دیگر‬ ‫بانک مرکزی جمهوری اســامی ایران شنبه قیمت ‪۴۷‬‬ ‫ارز را اعالم کرد که بر اســاس ان نرخ ‪ ۱۴‬ارز کاهش‪۲۴ ،‬‬ ‫واحد پول خارجی افزایش و نرخ بقیه ارزها نسبت به روز‬ ‫معامالتی پنجشــنبه ‪ ۲۱‬اذر ثابت ماند‪ .‬نرخ دالر امریکا‬ ‫همچنان بدون تغییر‪ ۴۲ ،‬هــزار ریال‪ ،‬بهای هر یورو ‪۴۶‬‬ ‫هزار و ‪ ۷۰۵‬ریال و پونــد انگلیس ‪ ۵۵‬هزار و ‪ ۹۹۸‬ریال‬ ‫اســت‪ .‬بانک مرکزی اعالم کرد‪ :‬هر فرانک سوییس ‪۴۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۶۷۶‬ریال‪ ،‬کرون ســوئد چهار هزار و ‪ ۴۷۱‬ریال‪،‬‬ ‫کرون نروژ چهار هزار و ‪ ۶۵۱‬ریال‪ ،‬کرون دانمارک ‪ ۶‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۵۰‬ریال‪ ،‬روپیه هند ‪ ۵۹۵‬ریال‪ ،‬درهم امارات متحده‬ ‫عربی ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۴۳۷‬ریال‪ ،‬دینار کویت ‪ ۱۳۸‬هزار و ‪۴۲۳‬‬ ‫ریال‪ ،‬یکصد روپیه پاکستان ‪ ۲۷‬هزار و ‪ ۷۰۱‬ریال‪ ،‬یکصد‬ ‫ین ژاپن ‪ ۳۸‬هزار و ‪ ۳۵۷‬ریال‪ ،‬دالر هنگ کنگ پنج هزار‬ ‫و ‪ ۳۸۵‬ریال‪ ،‬ریال عمــان ‪ ۱۰۹‬هزار و ‪ ۲۳۷‬ریال و دالر‬ ‫کانادا ‪ ۳۱‬هزار ‪ ۸۹۳‬ریال ارزش گذاری شد‪ .‬دالر نیوزلند‬ ‫‪ ۲۷‬هزار و ‪ ۷۰۱‬ریال‪ ،‬راند افریقای جنوبی دو هزار و ‪۸۹۳‬‬ ‫ریال‪ ،‬لیر ترکیه ‪ ۷‬هزار و ‪ ۲۳۱‬ریال‪ ،‬روبل روســیه ‪۶۶۹‬‬ ‫ریال‪ ،‬ریال قطر ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۵۳۹‬ریال‪ ،‬یکصد دینار عراق‬ ‫ســه هزار و ‪ ۵۲۹‬ریال‪ ،‬لیر سوریه ‪ ۸۲‬ریال‪ ،‬دالر استرالیا‬ ‫‪ ۲۸‬هزار و ‪ ۸۸۱‬ریال‪ ،‬ریال سعودی ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۲۰۱‬ریال‪،‬‬ ‫دینار بحرین ‪ ۱۱۱‬هزار و ‪ ۷۰۶‬ریال‪ ،‬دالر ســنگاپور ‪۳۱‬‬ ‫هزار و ‪ ۲۵‬ریال‪ ،‬یکصد تاکای بنگالدش ‪ ۴۹‬هزار و ‪۵۶۲‬‬ ‫ریال‪ ۱۰ ،‬روپیه ســریالنکا دو هــزار و ‪ ۳۲۵‬ریال‪ ،‬کیات‬ ‫میانمار ‪ ۲۸‬ریال و یکصد روپیه نپال ‪ ۳۶‬هزار و ‪ ۹۶۴‬ریال‬ ‫نرخ گذاری شد‪ .‬یکصد درام ارمنستان هشت هزار و ‪۷۹۶‬‬ ‫ریــال‪ ،‬دینار لیبی ‪ ۳۰‬هزار و ‪ ۹‬ریال‪ ،‬یوان چین ‪ ۶‬هزار و‬ ‫‪۲۴‬ریال‪ ،‬یکصد بات تایلند ‪ ۱۳۹‬هزار و ‪ ۱۰‬ریال‪ ،‬رینگیت‬ ‫مالزی ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۱۴۹‬ریال‪ ،‬یک هزار وون کره ‪ ۳۵‬هزار‬ ‫و ‪ ۷۶۴‬ریــال‪ ،‬دینار اردن ‪ ۵۹‬هــزار و ‪ ۲۴۰‬ریال‪ ،‬یکصد‬ ‫تنگه قزاقســتان ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۹۲۲‬ریال‪ ،‬الری گرجستان‬ ‫‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۷۱۳‬ریال و یک هزار روپیه اندونزی ‪ ۲‬هزار و‬ ‫‪ ۹۹۷‬ریال تعیین قیمت شد‪ .‬افغانی افغانستان ‪ ۵۳۴‬ریال‪،‬‬ ‫روبل جدید بالروس ‪۱۹‬هزار و ‪ ۹۹۵‬ریال‪ ،‬منات اذربایجان‬ ‫‪ ۲۴‬هــزار و ‪ ۷۰۷‬ریال‪ ،‬یکصد پزوی فیلیپین ‪ ۸۲‬هزار و‬ ‫‪ ۹۷۹‬ریال‪ ،‬ســامانی تاجیکستان چهار هزار و ‪ ۳۳۹‬ریال‪،‬‬ ‫بولیوار جدید ونزوئال چهار هزار و ‪ ۲۰۶‬ریال و منات جدید‬ ‫ترکمنستان ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۹۶۷‬ریال ارزش گذاری شد‪.‬‬ ‫‪ 18‬هزارمیلیاردتوماندرامدمالیاتی‬ ‫که دولت از بودجه‪ 99‬حذف کرد‬ ‫در پیش نویــس الیحه بودجه ‪ 99‬حدود ‪ 18‬هــزار میلیارد تومان‬ ‫درامد ناشــی از حذف معافیت های مالیاتی از جمله ســلبریتی ها‬ ‫و مناطق ازاد در نظر گرفته شــده بود که تمامی این پیشــنهادها‬ ‫توســط رئیس ســازمان برنامه و بودجه و هیات وزیران از دستور‬ ‫کار خارج شــد‪ .‬یکی از ارکان اصالح ســاختار بودجه‪ ،‬ساماندهی‬ ‫معافیت هــا و ایجاد و توســعه پایه های مالیاتی بــه عنوان درامد‬ ‫ت الک پشتی برای تحقق ساماندهی‬ ‫پایدار در بودجه اســت‪ .‬حرک ‬ ‫و هدفمند کردن معافیت های در دســتگاه های متولی شروع شده‬ ‫و البته هنوز خروجی نداشــته است‪ .‬قرار بود در الیحه بودجه سال‬ ‫‪ 99‬بخشی از این معافیت ها ساماندهی و حذف شوند که در نهایت‬ ‫بخشــی از ان توسط رئیس سازمان برنامه و بودجه و قسمت دیگر‬ ‫ان در هیات دولت از دور خارج شــد‪ .‬یکــی از این معافیت ها که‬ ‫چالش زیــادی در جامعه ایجاد کرد مربوط به هنرمندان و قشــر‬ ‫خاصی از انها یعنی سلبریتی ها بود که از سوی محمدباقر نوبخت‬ ‫رئیس سازمان برنامه و بودجه کشــور از دستور کار الیحه بودجه‬ ‫کنار گذاشــته شــد‪ .‬بعدا نوبخت با این توجیه که اکثر هنرمندان‬ ‫کمتر از ‪ 2.5‬میلیون تومان حقوق دریافت می کنند گفته بود نباید‬ ‫همه این قشــر پای ‪ 10‬تا ‪ 20‬نفر که وضعشان خوب است نوشت‪.‬‬ ‫البته که این ســخن اقای نوبخت شایســته است و دقیقا به خاطر‬ ‫همان افرادی که حقوق کمی دریافت می کنند‪ ،‬باید از هنرمندانی‬ ‫با درامدهای کالن و نجومی‪ ،‬مالیات گرفت تا عدالت مالیاتی برقرار‬ ‫می شــد‪ .‬در واقع‪ ،‬اخذ مالیات از سلبریتی های پردرامد و پرمدعا‪،‬‬ ‫اقدامی در راســتای شفافیت و عدالت مالیاتی خواهد بود و چه بسا‬ ‫می توان پیشــنهاد داد مالیات اخذ شده در بخش فرهنگ و هنر و‬ ‫برای تقویت بنیه این بخش هزینه شود‪.‬‬ ‫براســاس نظر کارشناسان از هر بند حذف معافیت های مالیاتی که‬ ‫در الیحه بودجه ســال ‪ 99‬کنار گذاشته شــد حدود ‪ 2‬تا ‪ 3‬هزار‬ ‫میلیــارد تومان درامــد مالیاتی قابل وصول بود کــه با نظر هیات‬ ‫وزیران به بن بســت رسید‪ .‬در مجموع‪ ،‬از محل حذف این معافیت‬ ‫های مالیاتی حدود ‪ 18‬هزار میلیارد تومان درامد در بودجه جدید‬ ‫متصور بود‪.‬فهرست پیشنهادات حذف معافیت مالیاتی که از الیحه‬ ‫بودجه حذف شد‬ ‫این پیشنهادات در پیش نویس الیحه بودجه ‪ 99‬بدین شرح بود‪ :‬‬ ‫‪ -1‬نرخ های موضوع ماده ‪ 59‬قانون مالیات های مستقیم برای نقل و انتقال‬ ‫قطعی امالک و انتقال حق واگذاری محل در سال ‪ 1399‬به ترتیب از ‪5‬‬ ‫درصد و ‪ 2‬درصد به ‪ 10‬درصد و ‪ 4‬درصد افزایش می یابد‪( .‬حذف شد)‬ ‫‪ -2‬کلیه فعالیت های انتشــاراتی و مطبوعاتــی‪ ،‬فرهنگی و هنری‬ ‫دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی مشمول ‪ 50‬درصد‬ ‫معافیت مالیاتی می باشند‪( .‬حذف شد)‬ ‫‪ -3‬مناطــق ازاد تجاری ‪ -‬صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی همانند‬ ‫سرزمین اصلی مشــمول مالیات و عوارض قانون مالیات بر ارزش‬ ‫افزوده می باشند‪ .‬معادل سهم شهرداری ها و دهیاری ها و روستاهای‬ ‫فاقــد دهیاری ها از اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده در مناطق‬ ‫ازاد تجــاری ‪ -‬صنعتی در اختیــار مدیریت هر یک از مناطق قرار‬ ‫می گیرد تا انحصارا ً برای توسعه زیرساخت ها و ارائه کمک های فنی‬ ‫و اعتباری برای واحدهای تولیدی همان منطقه به مصرف برســد‪.‬‬ ‫(حذف شد)‬ ‫‪ -4‬در راســتای ســاماندهی معافیت های مالیاتــی و رفع تبعیض‬ ‫مالیاتی و افزایش درامدهای عدالت محور مالیاتی‪ ،‬احکام ذیل برای‬ ‫عملکرد سال ‪ 1399‬اصالح می شود‪(:‬حذف شد‬ ‫‪ -1‬حکم تبصره های (‪ 6‬و ‪ )7‬ماده ‪ 105‬قانون مالیات های مستقیم‬ ‫مصوبه ‪.1394‬‬ ‫‪ -2‬حکم تبصره ماده ‪ 131‬قانون مالیات های مستقیم مصوب ‪.1394‬‬ ‫‪ -3‬احکام بخشودگی مالیاتی موضوع ماده ‪ 143‬قانون مالیات های‬ ‫مستقیم مصوب ‪.1394‬‬ ‫‪ -4‬مفاد ماده ‪ 138‬مکرر قانون مالیات های مســتقیم موضوع ماده‬ ‫‪ 30‬قانــون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقاء نظام مالی کشــور‬ ‫مصوب ‪.1394‬‬ ‫‪ -5‬حکم تبصره ‪ 11‬ماده ‪ 53‬قانون مالیات های مستقیم مصوب ‪1394‬‬ ‫‪ -6‬احکام جزء ‪ 3‬بند (پ) ماده ‪ 32‬و بند (ب) ماده ‪ 45‬قانون احکام‬ ‫دائمی برنامه های توسعه کشور‬ ‫‪ 50 -7‬درصــد معافیت هــای مالیاتــی حکم مــاده ‪ 133‬قانون‬ ‫مالیات های مستقیم مصوب ‪.1394‬‬ ‫‪ -5‬در اجــرای تبصره بند (الــف) ماده ‪ 23‬قانــون احکام دائمی‬ ‫برنامه های توســعه به دولت اجازه داده می شــود معافیت مالیات‬ ‫عملکرد و مالیات بر ارزش افزوده کاالهای صادراتی دارای پردازش‬ ‫کمتر مشتمل بر صنایع اولیه پتروشیمی‪ ،‬مواد معدنی فلزی اهنی‬ ‫و غیراهنی تا مرحله تولید شــمش (اعــم از الیاژی یا غیر ان) را‬ ‫مشروط به ایفای تعهدات بازگشت ارز‪ ،‬در سال ‪ 1399‬به میزان ‪50‬‬ ‫درصد اعمال نماید‪ .‬ایین نامه این ماده مشتمل بر کد ‪ HS‬کاالهای‬ ‫مشمول به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه کشور‪ ،‬وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و وزارت امور اقتصادی و دارایی به تصویب‬ ‫هیات وزیران می رسد‪( .‬حذف شد ‪ -‬االن عوارض می گیرند)‬ ‫‪ -6‬در معامالت پیمانکاری که کارفرما یکی از دستگاه های اجرایی‬ ‫موضوع ماده ‪ 5‬قانون مدیریت خدمات کشــوری اســت‪ ،‬کارفرما‬ ‫موظف است همزمان با هر پرداخت‪ ،‬مالیات ارزش افزوده متناسب‬ ‫بــا ان را به پیمانکار پرداخت کند تــا زمانی که کارفرما مالیات بر‬ ‫ارزش افزوده را به پیمانکار پرداخت نکرده باشــد‪ ،‬ســازمان امور‬ ‫مالیاتی کشور حق مطالبه ان را از پیمانکار یا اخذ جریمه دیرکرد‬ ‫از وی نخواهد داشت‪(.‬حذف شد)‬ ‫رضا اردکانیان وزیر نیرو‪:‬‬ ‫پیش شرط دریافت برق برای استخراج ارز مجازی‬ ‫تهران‪-‬ایرنا‪ -‬وزیر نیرو گفت‪ :‬کسانی که مراحل قانونی الزم برای‬ ‫اســتخراج ارز مجازی را طی کرده و مجوزهــای الزم را دریافت‬ ‫کرده باشــند‪ ،‬می تواننــد از خدمات برق اســتفاده کنند‪« .‬رضا‬ ‫اردکانیان» با بیان اینکه دولــت تصویب نامه ای درباره چگونگی‬ ‫کار برای اســتخراج ارزهای مجازی داشته‪ ،‬ادامه داد‪ :‬وزارت نیرو‬ ‫دستورالعملی به تفصیل با توجه به تصویب نامه دولت تهیه کرده‬ ‫اســت‪ .‬وزیر نیرو افزود‪ :‬بر این اساس کسانی که متقاضی فعالیت‬ ‫در زمینه استخراج ارزهای مجازی هستند باید به وزارت صنعت‪،‬‬ ‫معدن و تجــارت مراجعه کرده و برای دریافت مجوز اقدام کنند‪.‬‬ ‫به گفته اردکانیان کســانی که مجوز قانونی داشــته باشند‪ ،‬برابر‬ ‫مصوبه دولت و تصویب نامه شــرکت توانیر به انها خدمات داده‬ ‫خواهد شــد‪ .‬وی با اشاره به اینکه تکلیف روشن شده و هر کس‬ ‫روال را طــی کند می تواند طبق ضوابط و مقررات درســاعات و‬ ‫ایامی که مجاز است از انرژی برق برای اینکار استفاده کند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫افــرادی نیز که روال قانونی را ســپری نکند‪ ،‬برابــر قانون با انها‬ ‫برخورد خواهد شــد‪ .‬چندی پیش «مصطفی رجبی مشــهدی»‬ ‫معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی توانیر و سخنگوی صنعت برق‬ ‫از نهایی شــدن مقررات تامین برق مراکز استخراج رمز ارز خبر‬ ‫وزارت صنعت‪:‬‬ ‫داده بود‪ .‬ســخنگوی صنعت برق همچنین به تعیین قیمت برق‬ ‫برای انها اشاره کرده و گفته بود که قیمت برق این مراکز معادل‬ ‫متوسط نرخ برق صادراتی خواهد بود‪ ،‬که براین اساس این میزان‬ ‫‪ ۹۶۵‬تومان به ازای هر کیلووات ساعت تعیین شده است‪ .‬بر این‬ ‫اساس‪ ،‬این نرخ در ‪ ۸‬ماه غیر گرم سال معادل ‪ ۵۰‬درصد متوسط‬ ‫نرخ بــرق صادراتی یعنی ‪ ۴۸۰‬تومان خواهد بود و در ‪ ۴‬ماه گرم‬ ‫ســال یعنی از خرداد تا شهریور دو برابر متوسط قیمت صادراتی‬ ‫برق محاسبه می شود اما استخراج کنندگان ارز مجازی این قیمت‬ ‫را غیر رقابتی دانسته و خواستار اصالح ان شدند‪ ،‬برخی معتقدند‬ ‫که تعیین این قیمت بــه افزایش فعالیت غیرمجاز منجر خواهد‬ ‫شد‪ .‬تا پیش از این نیز استخراج ارزهای مجازی در مزرعه ها و یا‬ ‫مکان های کشاورزی و با استفاده از برق کشاورزی انجام می شد‪.‬‬ ‫افزایش استراخ ارزهای مجازی باعث فشار بر شبکه برق کشور شد‬ ‫و این موضوع زمینه را برای تهیه دستورالعملی از سوی دولت در‬ ‫این خصوص ایجاد کرد‪.‬‬ ‫بیش از‪ ۷۲‬درصد تسهیالت اعطایی صرف سرمایه در گردش شد‬ ‫براســاس امار وزارت صنعت‪،‬معدن و تجارت‪ ،‬در هفت ماهه امســال ‪ ۷۲.۴‬درصد از تســهیالت‬ ‫پرداخت شــده به بخش صنعت و معدن در زمینه تامین ســرمایه در گردش بود که ‪ ۹۹‬هزار و‬ ‫‪ ۳۰۰‬میلیــارد تومان از مجموع ‪ ۱۳۷‬هزار و ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومــان را جذب کرد‪ .‬برپایه اطالعات‬ ‫وزارتخانه یاد شده‪ ،‬تسهیالت اختصاصی به بخش صنعت ومعدن برای ایجاد (واحدهای تولیدی)‬ ‫در هفت ماهه امســال ‪ ۱۴‬هزار و ‪ ۶۰۰‬میلیارد تومان بود که ‪ ۱۰.۶‬درصد از مجموع تسهیالت را‬ ‫از ان خود ساخت‪ .‬همچنین برای تعمیر واحد های صنعتی ‪ -‬معدنی ‪ ۶۰۰‬میلیارد تومان با سهم‬ ‫‪ ۰.۴‬درصدی از مجموع کل در دوره هفت ماهه امســال تخصیــص یافت‪ .‬عالوه براین به منظور‬ ‫توســعه واحد های مزبور در دوره این گزارش ‪ ۱۷‬هزار و ‪ ۶۰۰‬میلیارد تومان صرف شد که ‪۱۲.۸‬‬ ‫درصد از مجموع تسهیالت را جذب کرد که این رقم بعد از سرمایه درگردش‪ ،‬رتبه دوم را از نظر‬ ‫جذب منابع از ان خود ساخت‪.‬براســاس امار مورد بررسی در هفت ماهه ‪ ۹۸‬برای خرید کاالی‬ ‫شــخصی واحد های صنعتی و معدنی سه هزار و ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان اختصاص یافت که این رقم‬ ‫‪ ۲.۵‬درصد از مجموع تسهیالت پرداختی را دربر می گیرد‪ .‬تسهیالت پرداختی برای خرید مسکن‬ ‫در بخــش صنعت و معدن در دوره این گزارش ‪ ۶۰۰‬میلیارد تومان بود که ‪ ۰.۴‬درصد از مجموع‬ ‫منابع تخصیصی را شــامل شد‪ .‬ســایر بخش های صنعت و معدن هم یک هزار میلیارد تومان از‬ ‫تسهیالت اختصاصی در هفت ماهه امسال را جذب کردند که ‪ ۰.۷‬درصد از کل را در برگرفت‪.‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫اهدای پیراهن علیرضا بیرانوند به بنیاد برکت جهت استفاده در مناطق محروم استان لرستان‬ ‫علیرضا بیرانوند هم به نهضت ســتاد اجرایی فرمان امام برای احیای کارخانه های تعطیل شده پیوست‪ .‬علیرضا بیرانوند هم به نهضت ستاد اجرایی فرمان امام برای احیای‬ ‫کارخانه های تعطیل شــده پیوست‪ .‬بیرانوند دروازه بان تیم ملی فوتبال و پرسپولیس تهران‪ ،‬پیراهن خود دردیدار جام جهانی ایران و پرتغال را به بنیاد برکت ستاد اجرایی‬ ‫فرمان امام اهدا کرد تا برای احیای کارخانه های تعطیل ونیمه تعطیل لرستان از ان استفاده کند‪ .‬بنیادبرکت هم اعالم کرد تا ‪ ۲‬برابر قیمت فروش این پیراهن را به ان اضافه‬ ‫و برای احیای کارخانه ای در لرستان هزینه خواهد کرد‪.‬‬ ‫یکشنبه‪ 24‬اذر ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪193‬‬ ‫حسینی معاون وزارت فرهنگ‪:‬‬ ‫گالری های تهران پاسخگوی نیاز هنرمندان نیست‬ ‫معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی گفت‪ :‬با این که در سال های اخیر به تعداد گالری های تهران افزوده شده اما‬ ‫این تعداد گالری هنوز پاسخگوی نیازهنرمنداننیستند و گاه یکهنرمند برای نمایش اثارش چند سالی انتظار می کشد‪.‬‬ ‫سید مجتبی حسینی در ایین گشایش نمایشگاه اثار نقاشی و حجم در گالری فریا گفت‪ :‬در چند دهه اخیر با رشد بی‬ ‫سابقه منابع انسانی روبرو بوده ایم اما متاسفانه با توجه به توسعه منابع انسانی در زمینه زیرساخت ها به توسعه دست‬ ‫نیافته ایم‪ .‬او افزود‪ :‬از این رو راه اندازی هر فضای جدیدی که به زیرساخت های حوزه هنر کمک کند‪ ،‬ارزشمند است‪.‬‬ ‫با این که در سال های اخیر به تعداد گالری های تهران افزوده شده اما این تعداد گالری هنوز پاسخگوی نیازهنرمندان‬ ‫نیستند و گاه یک هنرمندان برای نمایش اثارش چند سالی انتظار می کشد‪ .‬حسینی ادامه داد‪ :‬گالری فریا از امکانات‬ ‫خوبی برای نمایش اثار تجسمی برخوردار است و جای خوشحالی دارد که این گالری با اختصاص نخستین نمایشگاهش‬ ‫به جوانان‪ ،‬فضای مناسبی را دراختیار انان گذاشته است‪ .‬هادی مظفری مدیر کل مرکز هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ‬ ‫و ارشاد اسالمی نیز در این ایین گفت‪ :‬به نظر من فارغ از امکانات و مساحت‪ ،‬خط مشی گالری ها ادامه حیات ان ها را‬ ‫مشخص می کند ‪ ،‬گالری ها از منظر توجه هنرمندان به چند دسته تقسیم می شوند و بسیار ارزشمند است که در گام‬ ‫نخست تمرکز را بر روی هنر جوانان قرارداد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬باید شرایطی فراهم شود که در تمام مناطق تهران شاهد برپایی‬ ‫گالری های تخصصی باشیم تا بتوانیم پاسخگوی نیاز هنرمندان و شهروندان نیز باشیم ‪ .‬گالری فریا با توجه به قابلیتی که‬ ‫دارد باید تالش کند که در جذب گردشگران خارجی نیز موفق عمل کند و بازار جدی و جدیدی برای هنرهای تجسمی‬ ‫بوجود اورد‪ .‬عبدالرحیم سیاهکارزاده رئیس مرکز توسعه هنرهای تجسمی با توجه به اهمیت و ضرورت جوان گرایی‬ ‫گالری ها گفت‪ :‬یکی از اهداف وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی در بخش هنرهای تجسمی جوان گرایی و حمایت از هنر‬ ‫معاصر است برهمین اساس سه دوره جشنواره تجسمی فجر با این رویکرد شکل گرفت‪ .‬او افزود‪ :‬دو دوساالنه مجسمه‬ ‫سازی ششم و هفتم نیز با رویکرد معاصر شکل گرفته است و با انتخاب چنین رویکردی درواقع تالش شده تا مردم بهتر‬ ‫بتوانند با اثار تجسمی ارتباط برقرار کنند‪ .‬رئیس مرکز توسعه هنرهای تجسمی با اشاره با اهمیت راه اندازی گالری در‬ ‫هتل ها گفت‪ :‬من همواره به بانک ها و هتل ها پیشنهاد راه اندازی گالری داده ام‪ .‬با راه اندازی گالری در هتل ها می توانیم‬ ‫ضمن ارائه امکانات فرهنگی و هنری به گردشگران داخلی و خارجی از ظرفیت مالی ان ها برای بازار های تجسمی‬ ‫نیز بهره بگیریم‪ .‬احسان اقائی مدیر موزه هنرهای معاصر تهران هم گفت‪ :‬با همه احترامی که برای مدیران گالری های‬ ‫قدیمی ایران دارم؛ اما باید با این نکته توجه کرد که این گالری ها دیگر پاسخگوی نیاز هنرمندان امروز نیستند و وسعت‬ ‫و امکانات محدود گالری ها برای نمایش اثار هنرمندان جوان محدودیت بوجود می اورد‪ .‬او افزود‪ :‬اما باید به این نکته هم‬ ‫توجه کرد تنها امکانات زیر ساختی برای نمایش اثار مهم نیست و باید گالری ها نمایشگاه گردان داشته باشند و صرفا‬ ‫نمایش اثار در کنار هم اهمیت ندارد‪ ،‬بلکه اثار باید براساس مفهوم خاصی گرداوری و نمایش داده شوند‪ .‬امیدوارم که‬ ‫مدیر گالری فریا اسپیناس به این موضوع توجه کند‪ .‬فرزاد صادقی مدیر گالری فریا نیز گفت‪ :‬گالری اسپیناس یک گالری‬ ‫خصوصی است که با مساحت ‪ ۷۰۰‬متر مربع در دو طبقه با همکاری هتل اسپیناس راه اندازی شده و هدفش در گام‬ ‫نخست شناسایی هنرمندان جوان است‪ .‬از این رو در گام نخست با انتشار فراخوان مسابقه از عموم هنرمندان زیر ‪۴۰‬‬ ‫سال دعوت کردیم تا دراین رویداد شرکت کنند و پس از داوری‪ ،‬اثار منتخب به نخستین نمایشگاه گالری راه یافتند‪.‬‬ ‫او افزود‪ ،‬با توجه به شرایط ویژه ای که این مسابقه داشت و شرکت کنندگان ملزم به پرداخت ورودیه نبودند‪ ،‬استقبال‬ ‫خوبی شد و تصویر بیش از دو هزار و ‪ ۵۰۰‬اثر از ‪ ۳۰۰‬هنرمند به دفتر گالری ارسال شد‪ .‬پس از داوری ‪ ۶۵‬اثر از ‪۳۷‬‬ ‫هنرمند به نمایشگاه راه پیدا کردند‪ .‬صادقی با اشاره به هدف گالری فریا مبنی برحمایت از هنرمندان جوان گفت‪ :‬برهمین‬ ‫اساس با وجود این که تمام اثار منتخب به نمایشگاه راه پیدا کردند از سه اثر برگزیده نمایشگاه نیز تقدیر خواهد ‪.‬اسامی‬ ‫برگزیدگان بزودی از سوی گالری اعالم خواهد شد و اثار راه یافته به نمایشگاه به مدت یک ماه در معرض دید مخاطبان‬ ‫خواهد بود‪ .‬مدیر گالری فریا ادامه داد‪ :‬در سال نخست قصد داریم ضمن کشف هنرمندان جوان شرایطی را برای نمایش‬ ‫اثار ان ها در داخل و خارج از کشور فراهم کنیم و فعالیت های گالری تنها در سطح ملی نخواهد بود و امیدواریم بتوانیم‬ ‫حضور پررنگی در عرصه بین المللی داشته باشیم‪.‬‬ ‫نمایشگاه اثار نقاشی و حجم با رویکرد بررسی تحول هنر معاصر تا ‪ ۲۲‬دی ماه در گالری فریا میزبان عالقه مندان خواهد‬ ‫بود‪ .‬گالری فریا اسپیناس در سعادت اباد‪ ،‬میدان بهرود‪ ،‬هتل اسپناس پالس‪ ،‬ورودی دوم واقع شده است‪.‬‬ ‫هنری که بیش از هشت هزار قدمت دارد‬ ‫الک تراشی؛ هنر زندگی با جنگل در مازندران‬ ‫الک تراشــی از مهم ترین و زیباترین صنایع دستی بومی استان مازندران‬ ‫محسوب می شود که در کنار تنوع فراوان‪ ،‬دارای سرگذشت پر پیچ و خم‬ ‫است‪ .‬الک تراشی یا به زبان مازنی چو تراشی(تراشیدن چوب درخت) به‬ ‫معنای تراشکاری و شکل دادن چوب است برای رفع نیاز روزمره از هنرهای‬ ‫اصلی مردم مازندران محسوب می شود‪ .‬قدمت این هنر که با گوشت وخون‬ ‫مردم مازندران عجین شده و از گذشته تاکنون زینت بخش خانه های این‬ ‫دیار بوده است‪ ،‬به اعتقاد برخی از کارشناسان به بیش از هشت هزار سال‬ ‫پیش باز می گردد و برخی نیز به قدمت ‪ 11‬هزار ساله ان تکیه می کنند‪ .‬در‬ ‫گذشته الک تراشی یکی از شغل های عمده در روستاهای مازندران بوده‬ ‫اســت حتی در بخش هایی از مازندران روستاها و ابادی هایی نام « الک‬ ‫تراش « یا « الک تراشــان « بر خود داشتند که امروز فقط یک روستا در‬ ‫شهرستان نکاء در شرق استان با همین نام باقی مانده است ‪ .‬الک تراشی‬ ‫بر خالف روزگاری کنونی‪ ،‬در گذشته جنبه صنایع دستی نداشت و یکی‬ ‫از تولیدات مصرفی روزانه مردم محسوب می شد که بیشترین کاربرد ان‬ ‫در اشپزخانه ها بود و افراد بسیاری در این حرفه مشغول بودند‪ ،‬اما امروزه‬ ‫با ورود وسائل صنعتی اشپزخانه و استفاده مردن از ابزارهای پالستیکی و‬ ‫فلزی‪ ،‬الک تراشی به یک محصول تزئینی تبدیل شده است‪ .‬به زبان ساده‬ ‫تر تغییر شکل و سبک زندگی الک تراشی ارام ارام به حاشیه رانده شد و‬ ‫فقط در ویترین خانه ها دیده می شود‪ .‬الک تراشی برخالف دیگر هنرهای‬ ‫دست‪ ،‬چه از لحاظ شکل و ظاهر و چه از لحاظ ماهیت ارتباط تنگاتنگی‬ ‫با طبیعت پیرامون خود دارد و با توجه به اینکه الک تراشــی هنر چوب‬ ‫محسوب می شود و مازندران نیز به واسطه جنگل های انبوه دارای منابع‬ ‫غنی چوب است‪ ،‬بهتر می توان ارتباط الک تراشی با طبیعت مازندران را‬ ‫درک کرد‪ .‬الک تراشی شامل ساخت مصنوعات چوبی با نقش های الهام‬ ‫گرفته از طبیعت است‪ .‬محصوالتی که ساخته هنر الک تراشی است شامل‬ ‫ظروفی همچون کچه (قاشق چوبی)‪ ،‬جوله (وسیله ای شبیه پارچ چوبی)‪،‬‬ ‫برنج شور (کاسه ای گود و بزرگ)‪ ،‬قند چوله‪ ،‬کترا( کف گیر)‪ ،‬پالکر‪ ،‬دونه‬ ‫پاج( دیس گرد چوبی برای تمیز کردن برنج )‪ ،‬کلز (مالقه)و‪ ...‬می باشد که‬ ‫بیشتر در طبخ‪ ،‬سرو غذا و تقریبا تمامی فعالیت های اشپزی کاربرد دارد‪ .‬در‬ ‫پایین به چند نمونه الک تراشی اشاره می کنیم‪:‬‬ ‫الک (خردخار) ‪ :‬به ظرف بزرگی گفته می شــود که دور ان رو به داخل‬ ‫جمع شــده که در زبان محلی مازندرانی بــه ان «خردخار» می گویند و‬ ‫بیشترین استفاده ی ان برای خوردن غذا بخصوص گرماس پال بود‪.‬‬ ‫جاله یا جوله ‪ :‬این وسیله شبیه پارچ است که در اندازه های متفاوت ساخته‬ ‫می شود‪ .‬کاربرد اصلی ان برای دوشیدن شیر و نگه داشتن انواع مواد لبنی‬ ‫بود و با نقشه های مارپیچ و زنجیره ای طراحی می شود‪.‬‬ ‫کچه و کترا‪ :‬همان قاشق است و از ساقه یا شاخه شمشاد ساخته می شود‬ ‫که در کنار وسایل امروزی همچنان کاربرد دارد‪ .‬کچه در اندازه کوچکتر برای‬ ‫خوردن غذا یا اش استفاده می شود که از مهمترین مزیت های ان این است‬ ‫که در هنگام خوردن اش یا غذای گرم موجب سوختگی دهان نمی شود‪.‬‬ ‫کِتــرا شبیه به همان کچه است اما در اندازه بزرگتر که داخل ان گودی‬ ‫بیشتری دارد و برای هم زدن اش بکار برده می شود‪.‬‬ ‫َکلــِز ‪ :‬از این وسیله چوبی گاهی به جای مالقه برای هم زدن شیر و‬ ‫سرد کردن شیر استفاده می شود که در مناطق مختلف مازندران نام های‬ ‫گوناگونی دارد‪ .‬موارد گفته شــده از مهم ترین تولیدات الک تراشــی‬ ‫محسوب می شوند و بیشترین کاربرد را نیز دارند‪ .‬ابزار الک تراشی نیز‬ ‫همانند این هنر شــامل ابزاری می شــود که کاربرد متداول در زندگی‬ ‫جنگل نشینان دارد‪ .‬کاربرد ابزار الک تراشی وسائلی کاربردی در زندگی‬ ‫روزمره هســتند که از پیچیدگی های صنعتی دور بوده و برخی نیز در‬ ‫کشاورزی و دامداری استفاده می شوند‪ .‬این ابزار شامل وسائلی ساده ای‬ ‫شامل تبر‪ ،‬تیشه‪ ،‬اره‪ ،‬سوهان‪ ،‬چوبساب‪ ،‬مغار‪ ،‬اسکنه‪ ،‬رنده‪ ،‬رخ درشت یا‬ ‫دارکن‪ ،‬دله گیر و چکش چوبی هستند‪.‬‬ ‫الک تراشی صنعتی کامل چوبی است و به غیر چوب هیچ ماده دیگر در ان‬ ‫استفاده نمی شود‪ .‬تقربا تمامی تولیدات الک تراشی از چوب های ریشه و تنه‬ ‫درختان پهن برگ جنگلی همچون افرا و شمشاد ساخته می شوند‪.‬‬ ‫دلیل این انتخاب نرمی و دوام چوب درختان پهن برگ است که به‬ ‫راحتی می توان بر روی انان کار کرده و فرم و شکل دلخواه را ایجاد‬ ‫کرد‪ .‬همچنین این گونه از درختان در برابر خشکی و رطوبت عکس‬ ‫العمل ناچیزی از خود نشــان می دهنــد و در مقابل پیچیدگی‪ ،‬کج‬ ‫شدن و ترک خوردن مقاوم هستند‪.‬‬ ‫همچنین ظروف چوبی که از ریشه درختان تهیه می شود سبک تر و در‬ ‫مقابل سرما و گرما مقاوم تر هستند و بنابراین ترک بردار نبوده و در اثر‬ ‫ضربه به سادگی نمی شکند‪.‬‬ ‫درازای عمر محصوالت چوبی نیز از دیگر دالیل استفاده از چوب به عنوان‬ ‫ماده اصلی الکتراشی است‪ .‬عمر محصوالت الک تراشی گاهی بیش از‪100‬‬ ‫سال بوده که البته بستگی به نوع چوب دارد‪.‬‬ ‫برای برخی لوازم ضروری منزل‪ ،‬از ریشــه متصل به ساقه که با شیب‬ ‫مالیمی در خاک نفوذ کرده است استفاده می کنند زیرا این نوع ریشه ها‬ ‫کمتر در معرض برف و باران قرار دارند و در مواجهه با شــرایط اب و‬ ‫هوایی کمتر اسیب پذیر هستند‪.‬‬ ‫ساخته های الک تراشی بعد از برش کاری و شکل دهی وارد مرحله پرداخت‬ ‫می شوند که در طی این مرحله ابتدا ظرف را بر روی اتش گرم می کنند‬ ‫سپس مخلوطی از خاک زغال و ماست را بر روی بدنه ظرف مالیده و مجددا ً‬ ‫بر روی حرارت می گردانند‪ .‬این کار نه تنها استقامت چوب را باال می برد‪،‬‬ ‫بلکه منجر به رنگ امیزی چوب می شود و رنگی قرمز متمایل به سیاه را به‬ ‫ان می دهد‪ .‬همانطور که گفته شد تمامی عناصر به کار رفته در الک تراشی‬ ‫طبیعی است و رنگ امیزی ان نیز با مواد بومی و طبیعی انجام می شود‪.‬‬ ‫الک تراشی از انزوا تا احیا‬ ‫با وجود اینکه الکتراشــی در هزاره های متعدد در میان خانه مردم‬ ‫مازندران جا خوش کرده بود و مصرف می شد‪ ،‬اما در چند دهه اخیر‬ ‫با ورود ابزار اشــپزخانه مدرن به حاشیه رانده و در پستو خانه های‬ ‫قدیمی به فراموشی سپرده شد‪.‬‬ ‫حمله ظروف سفالی به اصطالح چینی‪ ،‬ظروف شیشه ای با اصطالح عامه‬ ‫پیرکس و قاشــق و چنگال های فلزی به سفره و طبقات اشپزخانه مردم‬ ‫مازندران محصوال چوبی را به قول معروف از رده خارج کرد‪ .‬البته در این‬ ‫میان ممنوعیت استفادهاز چوب جنگلی و قیمت های سر به فلک کشیده‬ ‫دست سخته های چوبی در مقابل با صرفه بودن ابزارهای صنعتی نیز در‬ ‫حاشیه راندن الک تراشی بی تاثیر نبوده و عمال این کاال را به یک محصول‬ ‫لوکس برای ویترین خانه ها تبدیل کرده است‪.‬‬ ‫متاسفانه با وجود اینکه تالش هایی زیادی برای زنده نگه داشتن این هنر‬ ‫شده از جمله نگارش کتابی با عنوان هنر الک تراشی در مازندران که در‬ ‫سال ‪ 96‬به رشته تحریر در امده و همچنین ثبت این اثر در طی سالیان‬ ‫گذشته به عنوان ثبت میراث اثار ملی و چندی پیش نیز این هنر توانست‬ ‫مهر اصالت را به دست اورد‪ ،‬ولی متاسفانه این هنر با قدمتی کهن در حال‬ ‫فراموشی و پیوستن به خاطره هاست‪.‬‬ ‫شــاید بتوان عمده دلیل فراموشی این هنر را تغییر ذائقه مردم در سبک‬ ‫زندگی و تمایل در اســتفاده از وســایل مدرن دانســت ولی نبود رشته‬ ‫دانشگاهی برای این هنر ملی و عدم اموزشش انبه جوانان و پیوند زدن ان‬ ‫با مدرینته نیز می توان نقش پررنگی در فراموشی این هنر نقش پر رنگی‬ ‫داشته باشد‪ .‬البته به گفته مسئوالن میراث فرهنگی دریافت مهر اصالت‬ ‫ملی‪،‬ورودانبهنمایشگاه هاینایعدستیبینالمللیوهمچنینتبلیغاتتا‬ ‫حدودی توانسته به حیات الک تراشی کمک موثری کند‪ .‬البته نا گفته نماند‬ ‫در سالهای اخیر شاهد موج خوبی از حمایت مردم مازندران و گردشگران‬ ‫برای خرید محصوالت الکتراشی به عنوان تزیئینات خانگی توانسته قدرت‬ ‫اقتصادی و انگیزه برای احیای این صنعت را ایجاد کند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫خبر‬ ‫اسباب بازی بر شکل گیری رفتار‬ ‫کودکان موثر است‬ ‫داور پنجمین جشنوار ه ملی اسباب بازی گفت‪ :‬اسباب بازی ها‬ ‫در ســاخت تفکر و نگاه کودک و به دنبال ان در ساخت و‬ ‫شکل گیری رفتار و کردار او موثر هستند علی درستکار معتقد‬ ‫است‪ :‬بسته به نوع طراحی و حتی زمان طراحی و متناسب‬ ‫با نیاز جامعه اسباب بازی می تواند بر روند تربیتی و اموزشی‬ ‫کودکان و در نتیجه‪ ،‬اموزش پذیری ان ها در بزرگسالی تاثیر‬ ‫بسیاری داشته باشد‪ .‬وی در تحلیل اسباب بازی به عنوان نوعی‬ ‫رسان ه فرهنگی و ابزار تاثیرگذار بر روند تربیت تصریح کرد‪:‬‬ ‫برای هر کسی که در فضای فرهنگی و رفتارسازی فرهنگی‬ ‫فعالیت و یا مطالعه داشته باشد‪ ،‬روشن است که اسباب بازی ها‬ ‫در ســاخت تفکر و نگاه کودک و به دنبال ان در ساخت و‬ ‫شکل گیری رفتار و کردار او موثر هستند و نقش پررنگی در‬ ‫تعامل با دیگران و خود کودکان دارند‪ .‬او افزود‪ :‬توجه به مسائل‬ ‫فنی و جزیی ساخت اسباب بازی از سوی طراحان و سازندگان‬ ‫ان‪ ،‬مهم ترین نکته ای اســت که به زعم این فعال فرهنگی‪،‬‬ ‫می تواند اسباب بازی را در رساندن پیام نهفته به مخاطب در‬ ‫کنار کیفیت و سالمت یاری کند‪ .‬درستکار در حاشی ه این‬ ‫رویداد ملی با اشاره به نقش اقتصادی اسباب بازی ها بر رونق‬ ‫تولید ملی تاکید کرد‪ :‬سال هاست که اسباب بازی به یکی از‬ ‫منابع مهم درامد کشــورها تبدیل شده است و با توجه به‬ ‫میزان عرضه و تقاضا توانســته است جای خود را در چرخه ‬ ‫اقتصادی کشورها و همچنین واردات و صادرات ان ها پیدا‬ ‫کند؛ اما این که در کشور ما این صنعت به این جایگاه رسیده‬ ‫یا خیر در حال حاضر جواب ان خیر اســت؛ چرا که سهم‬ ‫اندکی در درامدزایی کشور ما دارد‪ .‬علی درستکار تاکید کرد‪،‬‬ ‫زمین ه بزرگ تر شدن صنعت اسباب بازی ایران فراهم است؛‬ ‫به ویژه که فعاالن صنعت اسباب بازی در کشور ما کم نیستند‪،‬‬ ‫اما بازار اسباب بازی در ایران بازاری است که از یک خال بزرگ‬ ‫رنج می برد و ضروری است تا اسباب بازی در میان خانواده و به‬ ‫خانه های کودکان راه پیدا کند‪.‬‬ ‫داور پنجمین جشنواره ملی اسباب بازی با اشاره به این که‬ ‫درخواست توسع ه بازار به مرحل ه اجرا نرسیده است و همچنان‬ ‫نیاز به ایجاد تنوع در محصول به شــدت احساس می شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در صورتی که مدیران فرهنگی و اقتصادی بیش از این‬ ‫با فعاالن اســباب بازی (طراحان‪ ،‬سازندگان‪ ،‬فروشندگان و‬ ‫تولیدکنندگان)همراهیکنند‪،‬بهیقیناینبازاررونقبیشتری‬ ‫در داخل و خارج خواهد یافت و به سهم خود در تامین ثروت‬ ‫کشور از مبدا ارزی دست خواهد یافت‪ .‬وی افزود‪ :‬بسیار مهم‬ ‫است که این موضوع مورد توجه خاص مسئوالن قرار بگیرد و با‬ ‫ارائ ه تسهیالت و راهکارها‪ ،‬فعاالن این صنعت را همراهی کنند‬ ‫تا نتیجه ای که مورد نیاز بازار و نیاز خانواده هاست‪ ،‬تامین شود‪.‬‬ ‫او با بیان بخشی از محدودیت های فرسایشی در این صنعت‬ ‫گفت‪ :‬ظرفیت های صنعت اسباب بازی این قدرت را دارد که‬ ‫با توجه بیشتر‪ ،‬تبدیل به یکی از چرخه های درامدزایی برای‬ ‫داخل و همچنین ارزاوری و گردش مالی در خارج از کشور‬ ‫شود و از گذر بازار اسباب بازی‪ ،‬بهره اقتصادی بیشتری ببریم‬ ‫که برای رسیدن به این نقطه باید از محدودیت های موجود‬ ‫کاست‪ .‬به عقید ه درستکار‪ ،‬جا دارد که بهر ه اجتماعی ما از این‬ ‫حوزه بیش از این ها باشد؛ چراکه جوانان خوش فکر و فعال‬ ‫می توانند در کنار پیش کسوتان خالق‪ ،‬رویداد بزرگی را در این‬ ‫عرصه رقم بزنند‪ .‬وی با بیان شعار محوری پنجمین جشنواره ‬ ‫ملی اسباب بازی و تاکید بر ساخت اینده از طریق «تمرین‬ ‫زندگی»‪ ،‬تحقق ان را وابســته به عوامل و شرایط مختلفی‬ ‫دانست و گفت‪ :‬این طور نیست که فقط کودکان در تحقق این‬ ‫شعار دخیل باشند‪ ،‬توجه کودک به اسباب بازی و ابزار بازی‬ ‫و روی اوردن به ان موضوعی است که باید در تربیت درون‬ ‫خانه ای اتفاق بیفتد وتقویت توجه کودک باید از طریق والدین‬ ‫انجام شود‪ .‬عضو کمیسیون ثبت طرح و صدور مجوز شورای‬ ‫نظارت بر اسباب بازی درباره نقش والدین در عالقه مندکردن‬ ‫کودکان به اسباب بازی گفت‪ :‬والدین و مربیان باید این همت‬ ‫را داشته باشــند که این نیاز در مسیر درست قرار گرفته و‬ ‫در مسیر زندگی کودک همیشه باقی بماند‪ .‬از ان جایی که‬ ‫اســباب بازی در سنین مختلف برای کودک و یا حتی فرد‬ ‫موضوعیت دارد‪ ،‬می تواند تبدیل به یک ابزار برای اینده سازی‬ ‫و رفتارســازی کودک شود و به دنبال ان راهنمایی کودک‬ ‫به سمت عالقه مندی ها انجام پذیرد‪ .‬کانون پرورش فکری‬ ‫کودکان و نوجوانان پنجمین جشنواره ملی اسباب بازی را با‬ ‫شعار «تمرین زندگی» از ‪ ۷‬تا ‪ ۱۳‬دی سا ل ‪ ۱۳۹۸‬در مرکز‬ ‫افرینش های فرهنگی هنری کانون با همکاری معاونت علمی‬ ‫وفناوریریاست جمهوری‪،‬انجمنتولیدکنندگاناسباب بازی‬ ‫و شورای نظارت بر اسباب بازی برگزار می کند‪.‬‬ ‫طب ایرانی‪ -‬اسالمی‬ ‫«الودگی هوا» ششمین عامل مرگ و میر در دنیا‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه‪ 24‬اذر ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪193‬‬ ‫اخبار‬ ‫یک فوق تخصص جراحی قلب و عروق عنوان کرد‬ ‫التهاب عضله قلب با قرص های الغری‬ ‫یک فوق تخصص جراحی قلب و عروق ضمن بیان عوارض‬ ‫الودگی هوا بر قلب و کارکرد ان‪ ،‬ســایر بیماری های قلبی‪-‬‬ ‫عروقی و راه پیشــگیری از ابتال به ان ها را تشریح کرد‪ .‬دکتر‬ ‫محمد کزازی با بیان اینکه الودگی هوا در تشــدید بیماری‬ ‫قلبی افراد پر ریســک می تواند نقش داشته باشد ‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫بیمارانی که تنگی عروق قلبی دارند ‪ ،‬الودگی هوا تاثیر بسزایی‬ ‫ی خواهد داشت؛ از این رو کسانی که‬ ‫در تشدید عوامل بیمار ‬ ‫دارای مشکالت زمینه ای قلبی‪-‬عروقی هستند بهتر است در‬ ‫شرایط الودگی هوا کمتر از منزل خارج شوند‪ .‬وی در ادامه با‬ ‫اشاره به اینکه یکی از شایع ترین بیماری های قلبی‪-‬عروقی در‬ ‫افراد‪ ،‬بیماری های عروق کرنر است ‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تنگی عروق‬ ‫کرنر به معنای تنگی رگ های تغذیه کنند قلب است‪ .‬ایجاد‬ ‫تنگی در عروق کرنری به مرور زمان ایجاد شده و در نهایت‬ ‫منجر به کم خونی قلب می شود که در طول زمان قلب را دچار‬ ‫عوارض جدی خواهد کرد‪ .‬مهم ترین عارضه تنگی عروق کرنر‪،‬‬ ‫سکته های قلبی هستند که سن بروز ان نیز در کشور کاهش‬ ‫داشته اســت و جوانان به شکل ناگهانی و حاد دچار انسداد‬ ‫عروق تغذیه کننده قلب و به دنبال ان سکته قلبی می شود‪.‬‬ ‫ایــن فوق تخصص جراحی قلب و عروق با تاکید بر اهمیت‬ ‫مباحث پیشــگیری کننده از بروز مشکالت قلبی‪-‬عروقی‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬بررسی میزان و تعداد بیماران قلبی در کشور برای‬ ‫برنامه ریزی جهت رفع مشکالت انها پر اهمیت است‪ .‬در این‬ ‫بین شناسایی افراد دارای سابقه خانوادگی‪ ،‬افراد دارای زمینه‬ ‫ژنتیکی‪ ،‬بیماران دیابتی بویژه کسانی که دیابت کنترل نشده‬ ‫دارند و ‪ ...‬همچنین کاهش استرس ‪ ،‬دوری از الودگی هوا و‪...‬‬ ‫در کاهش موارد بروز بیماری بسیار موثر خواهد بود‪ .‬وی در‬ ‫ادامه به بیماری فشارخون باال اشاره کرد و گفت‪ :‬بیش از ‪۹۰‬‬ ‫درصدفشارخون ها ‪،‬فشارخوناولیهاست؛یعنیفشارخونیکه‬ ‫هیچ عاملی برای ان پیدا نمی کنیم و بیماری خاص زمینه ای‬ ‫نیز وجود ندارد‪ .‬این نوع از فشــارخون معموال در دهه سوم‬ ‫زندگی پدیدار می شود‪ .‬به همین دلیل کاهش مصرف نمک و‬ ‫چربی‪ ،‬مراجعه به پزشک و مصرف دارو‪ ،‬پیشگیری از چاقی‪،‬‬ ‫تالش برای کاهش وزن و‪ ...‬در کاهش فشارخون موثر خواهد‬ ‫بود‪ .‬کزازی افزود‪ ۱۰ :‬درصد از فشارخون ها نیز به علت بیماری‬ ‫زمینه ای مانند بیماری های تنگی شریان های کلیه بروز پیدا‬ ‫می کند‪ .‬این دســته از ابتال به فشارخون باال نیز معموال در‬ ‫سنین پایین تر اتفاق می افتد‪ .‬وی ضمن اشاره به افزایش عادت‬ ‫غلط مصرف قرص های الغری به توصیه افراد غیر متخصص‪،‬‬ ‫در عین حال نسبت به عوارض این قرص ها هشدار داد و تاکید‬ ‫کرد‪ :‬مصرف قرص های الغری بدون تجویز متخصص قطعا‬ ‫عوارض زیانباری به دنبال خواهد داشت تا جایی که التهاب‬ ‫عضله ای قلب ایجاد کرده و منجر به نارسایی قلب می شود‪ .‬از‬ ‫این رو از افرادی که قصد الغری دارند می خواهیم به متخصص‬ ‫مراجعه کرده و سعی کنند وزن خود را با ورزش و رژیم مناسب‬ ‫کاهش دهند‪ .‬وی گفت‪ :‬در این بین اما کسانی که به چاقی‬ ‫شدید دچار هستند با تشخیص پزشک می توانند از عمل های‬ ‫جراحی استفاده کنند؛ چراکه عوارض ان به مراتب کمتر از‬ ‫قرص های الغری خواهد بود‪ .‬بهترین راه اما کنترل تغذیه افراد‬ ‫از کودکی و انجام فعالیت های بدنی منظم است‪.‬‬ ‫معاونوزیربهداشت‪،‬الودگیهواراششمینعاملمرگومیرودومینعلتمرگدربیماری هایغیرواگیردنیااعالمکرد‪.‬علیرضارئیسیمعاونبهداشتوزارتبهداشت‪،‬درمانواموزشپزشکیالودگی‬ ‫هوا را ششمین عامل مرگ ومیر و دومین علت مرگ در بیماری های غیرواگیر در دنیا اعالم کرد و گفت‪ :‬طبق امار سازمان بهداشت جهانی ساالنه‪ ۷‬میلیون انسان بر اثر الودگی هوا در دنیا می میرند که این‬ ‫ن است ‪ .‬وی افزود‪ :‬نگرانی شدید سازمان بهداشت جهانی اثر الودگی هوا بر کودکان به عنوان اینده سازان و مولدان جامعه فرداست‪.‬‬ ‫امر نشان دهنده وسعت درگیری کشورها با این موضوع و اهمیت توجه به ا ‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬عوارض کاهش وزن نوزادی‪ ،‬کاهش وزن زمان تولد‪ ،‬بیش فعالی‪ ،‬اوتیسم‪ ،‬کاهش رشد مغزی‪ ،‬عفونت دستگاه تحتانی تنفس‪ ،‬اسم و سرطان خون بر کودکان بر اثر الودگی ثابت شده است‪ .‬معاون‬ ‫بهداشت وزارت بهداشت با اشاره به مرگ ساالنه ‪ ۶۰۰‬هزار کودک زیر ‪ ۵‬سال ناشی از الودگی هوا در جهان‪ ،‬گفت‪ ۳۶ :‬درصد علت مرگ های مرتبط با ریه‪ ۳۴ ،‬درصد سکته های مغزی و ‪ ۲۵‬درصد سکته های‬ ‫قلبی در افراد ناشی از الودگی هواست‪ .‬رئیسی افزود‪ :‬الودگی هوا بیماری های زیاد و بار بیماری های گسترده ای به کشورها تحمیل می کند‪ ،‬لذا نیازمند توجه ویژه است‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت‪:‬‬ ‫زالودرمانی و حجامت مورد تایید وزارت بهداشت است‬ ‫مدیرکل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‬ ‫گفت‪ :‬زالودرمانی‪ ،‬حجامت و فصد از جنبه درمانی مورد تایید وزارت‬ ‫بهداشت است و در کتاب تعرفه های خدمات پزشکی نیز درج شده‬ ‫است‪ .‬محمدرضا شمس اردکانی افزود‪ :‬این خدمات مورد تایید وزارت‬ ‫بهداشت هستند البته تایید این خدمات در وزارت بهداشت به معنای‬ ‫پوشش بیمه ای انها نیست با این حال خدماتی که مورد تایید وزارت‬ ‫بهداشــت باشند‪ ،‬باید تحت پوشش بیمه نیز قرار بگیرند‪ .‬وی افزود‪ :‬‬ ‫به طور کلی تایید یک خدمت به معنای پوشش بیمه ای نیست؛ به‬ ‫عنوان مثال زالودرمانی یا حجامت که مورد تایید وزارت بهداشــت‬ ‫هستند باید برای پوشش بیمه ای از سوی وزارت بهداشت به شورای‬ ‫عالی بیمه پیشــنهاد داده شوند و در صورت تصویب در این شورا و‬ ‫تایید دولت‪ ،‬پوشــش بیمه ای خواهند داشت‪ .‬شمس اردکانی ادامه‬ ‫داد‪ :‬جنبــه درمانی این خدمات‪ ،‬یک بحث علمی اســت اما از نظر‬ ‫اجرایی وزارت بهداشت اقداماتی مانند زالودرمانی و حجامت را تایید‬ ‫معاون کل وزارت بهداشت اعالم کرد‬ ‫استان های رکورددار افراد فاقد بیمه‬ ‫معاون کل وزارت بهداشــت با بیان اینکه بیشــترین افراد فاقد‬ ‫بیمه در اســتان تهران زندگی می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬حدود ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫از مردم پایتخت فاقد بیمه هستند و استان های خراسان شمالی‪،‬‬ ‫اصفهان و استان خوزستان در رتبه های دوم و چهارم قرار دارند‪.‬‬ ‫دکتر ایرج حریرچی در نشست خبری گرامیداشت هفته پژوهش‬ ‫با اشــاره به اینکه همه اهداف نظام سالمت تعیین شده از سوی‬ ‫بهداشــت جهانی و سازمان ملل در پوشــش همگانی خدمات‬ ‫درمانی در حوزه بیمه خالصه می شود‪ ،‬گفت‪ :‬اگر کشوری بدون‬ ‫نظــر گرفتن هر گونه تبعیضی بخواهد نســبت به ارائه خدمات‬ ‫بهداشــتی اقدامات کند باید در پنج ســطح ارتقای ســامت‪،‬‬ ‫پیشگیری‪ ،‬درمان‪ ،‬توانبخشی و زندگی قبل از مرگ خدماتی را‬ ‫به مردم ارایه دهد و از ســختی های مالی مردم جلوگیری کند‪.‬‬ ‫در این صورت اســت که میزان رشد کشورها در حوزه سالمت‬ ‫سنجیده می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬افزایش پوشــش خدمات در هر کشوری می تواند‬ ‫منجر به کاهش هزینه های مالی برای مردم شود‪ .‬طبق مطالعات‬ ‫انجام شــده از سوی سازمان بهداشــت جهانی خدماتی که در‬ ‫کشــور ایران ارایه می شود از سطح متوســط باالتر است و این‬ ‫خدمات تا سال ‪ ۲۰۲۳‬ادامه خواهد داشت اما نباید از این نکته‬ ‫غافل شــد که در میزان کاتاسترف جزو بدترین کشورها در دنیا‬ ‫هســتیم و براساس این مطالعه تا پنج سال اینده هیچ بهبودی‬ ‫در این اوضاع نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫معاون وزیر بهداشــت افزود‪ :‬بنا به پــروژه ‪ ۲۰۵۰‬هر هفته ‪۵۰‬‬ ‫پروژه بهداشــتی در سطح کشور افتتاح می شود که تا ‪ ۲۰‬هفته‬ ‫اینده به ‪ ۱۰۰۰‬پروژه خواهد رسید‪ .‬وی در ادامه گفت‪ :‬برخالف‬ ‫تصور موجود که بیمه سالمت بیشتر بیمه کارکنان دولت است‪،‬‬ ‫این بیمه بیشــتر فقرا را پوشــش می دهد و در شــرایط کنونی‬ ‫کشــور که فقر حتی مردم را در تامین غذا دچار مشــکل کرده‬ ‫است باید نسبت به نوع بیمه و پوشش خدمات اهتمام بیشتری‬ ‫بورزیم‪.‬‬ ‫حریرچــی در این زمینه با بیان اینکه در ســال ‪ ۹۵‬حدود ‪۹۱‬‬ ‫درصد مردم بیمه شده بودند‪،‬اظهار کرد‪ :‬از این میزان ‪ ۹۴‬درصد‬ ‫را فقرا و ‪ ۵/۹۹‬درصد را افراد ثروتمند تشکیل می دادند‪.‬‬ ‫در این میان بدترین حالت متوجه افراد قشر متوسط در کشور‬ ‫بود که تنها ‪ ۱/۸۸‬درصد بیمه شــده بودند‪ .‬این نشــان می دهد‬ ‫که پیام ما به قشر متوسط به درستی منتقل نشده است‪ .‬وی در‬ ‫خصوص رده ســنی افراد فاقد بیمه گفت‪ ۵۴ :‬درصد افراد بین‬ ‫‪ ۲۰‬تا ‪ ۴۰‬ســال فاقد بیمه هستند که این نشان می دهد افراد با‬ ‫تصور اینکه همیشه ســالم هستند نسبت به بیمه شدن در این‬ ‫سن کوتاهی می کنند در حالی که بروز برخی از بیماری ها مانند‬ ‫ســکته های قلبی و مغزی در این سن اتفاق می افتد‪ .‬حریرچی‬ ‫در خاتمه مهم ترین اقدام وزارت بهداشــت را در زمینه بیمه ای‬ ‫افزایش پوشش خدمات ذکر و اظهارکرد‪ :‬عالوه بر ان مهم ترین‬ ‫اولویت ما حفاظت مالی از مردم است‪.‬‬ ‫خواب زیاد موجب سکته مغزی می شود‬ ‫نتایج یک بررسی نشان می دهد‪ :‬خواب بیش از ‪ ۹‬ساعت ممکن است خطر سکته مغزی را افزایش دهد‪ .‬در این‬ ‫بررسی امد ه است‪ :‬زیاده روی در خواب می تواند خطر سکته مغزی را بیشتر کند‪ .‬گروهی از محققان چینی به‬ ‫مطالعه روی ‪ ۳۱‬هزار و ‪ ۷۵۰‬زن و مرد با میانگین سنی ‪ ۶۲‬سال پرداخته و مدت زمان شش سال انان را تحت‬ ‫کنترل قرار دادند‪ .‬همچنین وضعیت جسمی این افراد و مدت زمان خواب انان مورد بررسی قرار گرفت‪ .‬محققان‬ ‫دریافتند‪ :‬در مقایسه با مدت هفت تا هشت ساعت خواب در شبانه روز خوابیدن بیش از ‪ ۹‬ساعت می تواند خطر‬ ‫سکته مغزی را حدود ‪ ۲۳‬درصد افزایش دهد‪ .‬همچنین خواب کمتر از شش ساعت تاثیری بر احتمال بروز سکته‬ ‫مغزی ندارد‪ .‬همچنین در این مطالعه مشخص شد‪ :‬چرت زدن بیش از ‪ ۹۰‬دقیقه در طول روز ممکن است خطر‬ ‫سکته مغزی را حدود ‪ ۲۵‬درصد افزایش دهد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬افرادی که در طول شب بیش از ‪ ۹‬ساعت می خوابند‬ ‫و در طول روز بیش از ‪ ۹۰‬دقیقه چرت می زنند با خطر ‪ ۸۵‬درصدی ابتال به سکته مغزی روبرو هستند‪ .‬محققان‬ ‫چینی با در نظر گرفتن فاکتورهایی از قبیل اســتعمال سیگار‪ ،‬مصرف مواد الکلی‪ ،‬میزان فعالیت بدنی‪ ،‬سابقه‬ ‫خانوادگی سکته مغزی‪ ،‬شاخص توده بدنی و دیگر فاکتورهای موثر بر سالمت نسبت به تاثیر میزان خواب بر‬ ‫خطر بروز سکته مغزی نتیجه گیری کردند‪ .‬دلیل تاثیر خواب زیاد بر سکته مغزی مشخص نیست‪ ،‬اما به گفته‬ ‫محققان مدت زمان خواب طوالنی با افزایش التهاب مرتبط است‪.‬‬ ‫نظارت بر بازار محصوالت‬ ‫خوراکی تشدید شد‬ ‫مدیر نظارت و بازرسی اتاق اصناف ایران از اغاز طرح تشدید‬ ‫نظارت بــر زنجیره تولید و فروش محصــوالت خوراکی و‬ ‫اشــامیدنی در کشور خبر داد‪ .‬بهنام نیک منش اظهار کرد‪:‬‬ ‫علی رغم اینکه وزارت بهداشــت متولی بحث بهداشــتی و‬ ‫درمانی است با همکاری صورت گرفته در سطح بازار نظارتمان‬ ‫را تشدید کرده ایم و با ابالغیه ای به اتاق های اصناف سراسر‬ ‫کشور‪،‬طرحتشدیدنظارتبرزنجیرهتولیدوتوزیعمحصوالت‬ ‫خوراکی و نوشیدنی اغاز شده است‪ .‬وی با بیان اینکه در این‬ ‫طرح از مبادی تولید تا خرده فروشی محصوالت خوراکی و‬ ‫اشامیدنی تحت نظارت و تشــدید بازرسی قرار می گیرند‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬بازرسان اتاق های اصناف با همکاری وزارت‬ ‫بهداشت‪ ،‬ســازمان های صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استانها و‬ ‫تعزیرات با گشت های مشترک رصد‪ ،‬کنترل و نظارت بر اقالم‬ ‫مواد خوراکی و اشــامیدنی را انجام می دهند‪ .‬مدیر نظارت‬ ‫و بازرســی اتاق اصناف ایران تصریح کرد‪ :‬در ابالغی ه صورت‬ ‫گرفته به اتاق های اصناف سراسر کشور قید شده که به تمام‬ ‫اتحادیه ها و صنوف تاکید کنند که اقالم عرضه شده به ویژه‬ ‫محصوالت خوراکی و اشامیدنی را باید حتما از شرکت های‬ ‫پخش معتبر‪ ،‬رسمی و نام و نشان دار تهیه کنند‪.‬‬ ‫و معاونت درمان وزارت بهداشت نیز انها را در دفتر خدمات پزشکی‬ ‫ثبت کرده و در کتاب تعرفه نیز قرار گرفته است‪ .‬مشاور وزیر بهداشت‬ ‫در امور طب سنتی درباره پوشش بیمه ای ویزیت متخصصان طب‬ ‫سنتی نیز گفت‪ :‬پیشنهاد پوشش بیمه ای ویزیت متخصصان طب‬ ‫ســنتی به شورای عالی بیمه رفته است و در صورت تصویب در این‬ ‫شورا از سال اینده تحت پوشش بیمه قرار می گیرد‪ .‬شمس اردکانی‬ ‫گفت‪ :‬مصوبه شــورای عالی بیمه این است که کارهایی مثل ویزیت‬ ‫در طب سنتی را احصا کنیم به این شورا اعالم کنیم به همین علت‬ ‫جلسه ای با حضور نماینده معاونت درمان وزارت بهداشت و نماینده‬ ‫شورای عالی بیمه تشکیل شد و به دنبال این هستیم که این مشکل‬ ‫را بر طرف کنیم تا از ابتدای سال ‪ ۹۹‬ویزیت پزشکان متخصص طب‬ ‫سنتی تحت پوشش بیمه قرار بگیرد‪ .‬مدیرکل دفتر طب ایرانی وزارت‬ ‫بهداشت گفت‪ :‬نرخ ویزیت متخصصان طب سنتی و میزان پوشش‬ ‫بیمه ای ان را توســط شــورای عالی بیمه مشخص می کند و دفتر‬ ‫طب ایرانی وزارت بهداشت نقشی در تعیین نرخ ویزیت ندارد بعد از‬ ‫بررسی کارشناسی در این شورا و ارائه پیشنهاد به دولت تعرفه ویزیت‬ ‫‪ phd‬های رشــته های مختلف پزشــکی در هیات دولت مشخص‬ ‫می شود و به نظر می رسد نرخ ویزیت متخصصان طب سنتی نزدیک‬ ‫به تعرفه ویزیت متخصصان داخلی اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬پزشکانی که‬ ‫تخصص طب سنتی را از دانشگاه های علوم پزشکی اخذ نکرده اند‬ ‫فعال تحت پوشش این نرخ گذاری و پوشش بیمه ای نیستند اما باید‬ ‫وضعیت انها مشــخص شــود‪ .‬افرادی که در این حوزه تجربه دارند‬ ‫باید تعیین تکلیف شــوند و وزارت بهداشت باید با راهکاری به انها‬ ‫مجوز فعالیت قانونی بدهد‪ .‬شمش اردکانی گفت‪ :‬هم اکنون حدود‬ ‫‪ ۲۵۰‬فارغ التحصیل طب ســنتی از دانشگاه های علوم پزشکی در‬ ‫کشــور داریم که در صورت تصویب شورای عالی بیمه می توانند از‬ ‫مزیت پوشش بیمه ای ویزیت از سال اینده برخوردار شوند‪ .‬در مورد‬ ‫کســانی که هنوز صالحیت انها تایید نشده است فعال نمی توان در‬ ‫مورد پوشــش بیمه ای خدمات ویزیت انها اظهار نظر کرد البته اگر‬ ‫پزشک عمومی باشند خدمات ویزیت انها نیز تعرفه گذاری خودش‬ ‫را دارد و تحت پوشش بیمه هم قرار دارد‪ .‬مدیرکل دفتر طب ایرانی‬ ‫وزارت بهداشت ادامه داد‪ :‬پوشش بیمه ای تعرفه ویزیت خدمات طب‬ ‫سنتی به کسانی تعلق می گیرد که صالحیت انها در وزارت بهداشت‬ ‫تایید شــده باشــد و فعالیت انها مجوز قانونی داشته باشد‪ .‬شمس‬ ‫اردکانی پیش از این گفته بود‪ :‬در حوزه خدمات سالمت به ویژه طب‬ ‫ســنتی به جز پزشکان‪ ،‬افراد دیگری هم هستند که دانش‪ ،‬تجربه و‬ ‫توانمندی دارند از این رو باید چارچوبی طراحی شود که به انان نیز‬ ‫مجوز بدهنــد‪ .‬وی افزود‪ :‬نه تنها در ایران بلکه در همه دنیا دخالت‬ ‫در هر امری منوط به داشــتن تخصص و مجوز الزم است‪ ،‬هر کس‬ ‫بدون مجوز و تخصص در هر کاری دخالت کند‪ ،‬باید پاسخگو باشد‪.‬‬ ‫البته در حوزه سالمت این مساله حساس تر است و هیچ کس حق‬ ‫ندارد بدون مجوزی که توسط مراجع ذی صالح صادر می شود در امر‬ ‫درمان و سالمت دخالت کند‪ .‬شمس اردکانی گفت‪ :‬به طور کلی در‬ ‫هر بخش سالمت تعاریفی وجود دارد که چه کسی می توانند دخالت‬ ‫داشته باشد اما در حوزه سالمت فقط پزشک نیست که حق دخالت‬ ‫دارد‪ ،‬در بسیاری جاها افراد دیگری هستند که حق دخالت دارند و‬ ‫معتقدم باید در اینده نزدیک یکی از دســتاوردهای وزارت بهداشت‬ ‫و متولیان نظام سالمت این باشد که به افراد دیگری غیر از پزشکان‬ ‫که الزم اســت مجوز داشته باشند و می توانند در حوزه طب سنتی‬ ‫فعالیت کنند مجوز داده شود و باید برای چارچوب صدور مجوز کار‬ ‫اساسی صورت گیرد‪ .‬مدیرکل دفتر طب ایرانی وزارت بهداشت افزود‪:‬‬ ‫به نظر می رسد صدور مجوز قانونی برای فعالیت غیرپزشکان توانمند‬ ‫در حوزه طب سنتی می تواند برخی چالش ها و بحث هایی ر ا که در‬ ‫این حوزه وجود دارد‪ ،‬ساماندهی کند‪.‬‬ ‫نقشموثرتغذیهدرپیشگیریودرمانبیماری هایزنان‬ ‫نایب رییس انجمن تغذیه ایران با بیان اینکه تغذیه سالم در پیشگیری از بروز‬ ‫برخی بیماری ها مانند پوکی استخوان‪ ،‬سرطان پستان و رحم نقش دارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫همچنین با تغذیه سالم می توان بروز عوارض سندروم پیش از قاعدگی و یائسگی‬ ‫در دوران میانسالی را کاهش داد‪ .‬همچنین تغذیه در پیشگیری و درمان دیابت‬ ‫و فشــار خون موثر است‪ .‬دکتر مجید حسن قمی با بیان اینکه زنان در زمینه‬ ‫بهداشت و سالمت خانواده نقش محوری و اساسی دارند‪ ،‬با تاکید بر تاثیر و اهمیت‬ ‫نوع تغذیه در سالمت زنان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬طبق گفته سازمان بهداشت جهانی زنان‬ ‫می توانند الگوی غذایی یک خانواده را تغییر داده و با افزایش دانش تغذیه ای کافی‬ ‫و الزم‪ ،‬سیســتم غذایی خانواده را مدیریت کنند‪ .‬وی با اشاره به اهمیت نقش‬ ‫تغذیه در ارتقای سالمت زنان‪ ،‬بیان کرد‪ :‬تغذیه صحیح در پیشگیری از کمبود‬ ‫ویتامین ها و مواد معدنی مانند کلسیم‪ ،‬منیزیم و اهن به عنوان مهم ترین عامل‬ ‫کم خونی در زنان نقش مهمی ایفا می کند‪ .‬این متخصص تغذیه و رژیم درمانی‬ ‫با تاکید بر اینکه نخوردن و حذف وعده غذایی کمکی به کاهش وزن نمی کند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬زنان باید با توجه به مکانیسم بدن و نیاز جسمی به نوع تغذیه خود توجه‬ ‫کنند و در سفره غذایی همه گروه های غذایی را بگنجانند‪ .‬وی با تاکید بر حذف‬ ‫غذاهای دارای ارزش غذایی پایین مانند غذاهای چرب و سرخ شده‪ ،‬چیپس و‬ ‫پفک‪ ،‬گفت‪ :‬همچنین در مصرف شکالت و ابنبات‪ ،‬غذاهای شور‪ ،‬چای و نسکافه‬ ‫حداقل تا دو ساعت بعد از وعده غذایی پرهیز کنند‪ .‬وی با اشاره به توصیه سازمان‬ ‫بهداشت جهانی در خصوص ورزش‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬همه افراد ‪ ۱۸‬تا ‪ ۶۴‬ساله باید‬ ‫پنج روز در هفته حداقل به مدت ‪ ۳۰‬دقیقه ورزش کنند و برای بچه ها این زمان‬ ‫‪ ۶۰‬دقیقه است‪ .‬قمی با بیان اینکه چاقی موضعی عالوه بر انکه اندام را تحت‬ ‫تاثیر قرار می دهد‪ ،‬مشکل روانی نیز برای فرد ایجاد می کند‪ ،‬گفت‪ :‬چاقی موضعی‬ ‫در مواردی باعث ایجاد سندروم تخمدان پلی کیستیک می شود که با دریافت‬ ‫رژیم مناسب‪ ،‬این مشکل برطرف خواهد شد‪ .‬وی با بیان اینکه رژیم غذایی باید‬ ‫زیر نظر متخصص تغذیه انجام شود‪ ،‬بر گسترش دانش تغذیه تاکید کرد و گفت‪:‬‬ ‫از قبل و بعد تولد‪ ،‬نوع تغذیه پدر و مادر در تشکیل جنین قوی تر و کودک سالم‬ ‫تاثیرگذار است‪ .‬این متخصص تغذیه در پایان با تاکید بر اهمیت بحث تغذیه برای‬ ‫تمامی افراد به خصوص زنان که بخش مولد جامعه‪ ،‬الهام بخش زندگی و ساختار‬ ‫مهم خانواده هستند‪ ،‬هشدار داد‪ :‬افراد از پذیرش رژیم های غذایی های نادرست‬ ‫توصیه و تجویز شده در باشگاه ها و ارایشگاه ها خودداری کنند‪.‬‬ ‫اراک یکی از کالن شهرهای ایران و از بزرگترین شهرهای مرکز ایران و مرکز استان مرکزی است که در اقدامی کم نظیر سالروز صدارت امیر کبیر‪ ۲۸،‬مهر ماه با هدف چشم اندازموثر برای توسعه این کالنشهر‬ ‫به عنوان روز اراک نامگذاری شده است‪ .‬با توجه به اینکه این امر گامی مهم در راستای گسترش فرهنگ در سطح کشور به شمار می رود‪ ،‬مراکز استان های کشور باید روزی را برای هر شهر نامگذاری کنند اما‪،‬‬ ‫تاکنون تعداد کمی این تکلیف را عملیاتی کرده اند‪ .‬امیرکبیر از شخصیت های بزرگ و اثرگذار کشور است که برای اقتدار و استقالل ایران فعالیت های ماندگاری انجام داد‪ .‬امیرکبیر مایه افتخار استان مرکزی‬ ‫و اراک است و باید از این شخصیت بزرگ تاریخی برای پیشرفت در بخش های مختلف الگوگیری کرد‪ .‬نامگذاری و ثبت این روز به دنبال برجسته نمودن داشته ها و هویت فرهنگی در پی تالش بزرگان‬ ‫فرهنگ‪ ،‬دوایر دولتی‪ ،‬اعضای شورای شهر حاصل شده است‪ .‬امید است دغدغه این شهر‪ ،‬هویت شهری و سرگذشت تاریخی ان تنها به ایین روز اراک محدود نشود‪ ،‬بلکه با تدوین برنامه منسجم و با زمان‬ ‫بندی ویژه برای حفاظت و احیای بافت تاریخی اقدام شود و با حمایت نهادهای فرهنگی و مذهبی شهر‪ ،‬شهروندان در کنار مدیریت شهری برای حفاظت از میراث فرهنگی و تاریخی شهر اراک همراه شوند‪.‬‬ ‫صادرات سلول های بنیادی با برند ایرانی‬ ‫پیوند سلول بنیادی تحت پوشش بیمه قرار می گیرد‬ ‫فاطمه سامعی| فقــط در سال گذشته نمونه های موفق متعددی‬ ‫از درمان کودکان مبتال به اوتیســم‪ ،‬انمی اپالستیک‪ ،‬فلج مغزی و‬ ‫ل بنیادی خون بند ناف در کشور ثبت شده است‪ .‬به‬ ‫‪ ALL‬با سلو ‬ ‫دلیل مزایای متعدد این دانش شرایط ذخیر ه نمونه برای خانواده ها‬ ‫بسیار تســهیل شده اســت‪ .‬این روزها پدر و مادرهایی که انتظار‬ ‫تولد نوزاد خود را می کشــند با یک انتخاب به نام «ذخیره سازی‬ ‫خون بند ناف» مواجه می شــوند‪ .‬تا چندی پیش‪ ،‬در عمل بیشتر‪،‬‬ ‫والدینی که برای تولد فرزند خود به بیمارستان های خصوصی رفت‬ ‫و امد داشــتند در معرض معرفی امکان ذخیره ســازی خون بند‬ ‫نــاف قرار می گرفتند و به دلیل همیــن جامعه مخاطبان محدود‪،‬‬ ‫با وجود اینکه عمر دانش ذخیره ســازی خون بند ناف در کشــور‬ ‫بیش از ‪ ۱۵‬ســال اســت‪ ،‬اما فراگیر شــدن این امــکان‪ ،‬مرهون‬ ‫سیاستی اســت که پای تبلیغات ذخیره سازی خون بند ناف را به‬ ‫مراکــز درمانی عمومی تر باز کرد و در معــرض دید عموم جامعه‬ ‫قرار داد‪ .‬قبال امکان ذخیره ســازی بانک خون بند ناف بیشــتر در‬ ‫بیمارستان های خصوصی معرفی می شد؛ زیرا اغلب مخاطبان این‬ ‫خدمت را مراجعان به این بیمارستان ها تشکیل می دادند؛ اما امروز‬ ‫اطالع رســانی درباره ذخیره ســازی خون بند ناف در اغلب مراکز‬ ‫درمانی دیده می شــود و همین تغییر سیاســت باعث تسریع در‬ ‫فراگیری این امکان حوزه پزشکی و سالمت شده است‬ ‫ماجرای یک زبال ه زایمانی که ارزشمند شد‬ ‫بندناف یکی از ضمائم زایمانی اســت که در گذشــته پس از تولد‬ ‫نــوزاد به عنوان زباله بیمارســتانی دور ریخته می شــد‪ .‬از خیلی‬ ‫سال پیش‪ ،‬محققان متوجه شــدند که خون موجود در بندناف و‬ ‫جفت سرشار از ســلول های بنیادی است‪ .‬سلول بنیادی دارای ‪۲‬‬ ‫توانایی مهم تکثیر یا تبدیل به انواع سلول های بدن است‪ ،‬چند نوع‬ ‫ســلول بنیادی وجود دارد؛ سلول بنیادی جنینی می تواند به تمام‬ ‫ســلول های بدن تبدیل شود و سلول بنیادی افراد بالغ می تواند به‬ ‫رده خاصی از ســلول های بدن از جمله سلول خونی‪ ،‬سلول قلبی‪،‬‬ ‫سلول عصبی و ســلول غضروفی تبدیل شود‪ .‬هنگام زایمان‪ ،‬فقط‬ ‫‪ ۱۰‬دقیقه زمان برای جمع اوری خون بند ناف وجود دارد و پس از‬ ‫ان خون لخته و غیرقابل استفاده می شود‪.‬‬ ‫سلول بنیادی‪ ،‬سلول از بین رفته در بافت اسیب دیده‬ ‫را ترمیم می کند‬ ‫ســلول های بنیادی خون بندناف به ‪ ۳‬نوع شامل گلبول های قرمز‬ ‫که اکســیژن را به تمام بدن حمل می کنند‪ ،‬گلبول های سفید که‬ ‫در سیســتم ایمنی فعاالنه شــرکت دارند و پالکت ها که به انعقاد‬ ‫خون کمک می کنند‪ ،‬تقسیم می شوند‪.‬‬ ‫ســلول های بنیــادی در بافت های مختلف بدن وجــود دارند و‬ ‫می توانند سلول های از بین رفته را در بافت های اسیب دیده بدن‬ ‫ترمیم کنند‪ .‬به دلیل این ویژگی های سلول بنیادی‪ ،‬خون بند ناف‬ ‫در درمان بیماری های با منشــاء خونــی‪ ،‬اختالل در فعالیت مغز‬ ‫اســتخوان و نقض سیستم ایمنی اســتفاده می شود‪ .‬در دسترس‬ ‫بــودن‪ ،‬کاهش احتمال رد پیوند‪ ،‬کاهش خطر الودگی و شــانس‬ ‫یافتن نمونه بــا تطابق ژنتیکی از مهمتریــن ویژگی های ذخیره‬ ‫سازی خون بند ناف است‪.‬‬ ‫پیوند سلول بنیادی خون بند ناف در درمان چه‬ ‫بیماری هایی موفق بوده است؟‬ ‫ارزش همه دســتاوردهای ازمایشــگاهی محققان زمانی احساس‬ ‫می شــود که نتایج عملی برای مردم داشته باشد‪ .‬امار پیوندهای‬ ‫موفقی که با اســتفاده از نمونه های ذخیره شــده خون بند ناف‬ ‫انجام شده اســت دلیلی بر موثر بودن این درمان است‪ .‬فقط در‬ ‫سال گذشــته نمونه های موفق متعددی از درمان کودکان مبتال‬ ‫به اوتیســم‪ ،‬انمی اپالســتیک‪ ،‬فلج مغزی و ‪ ALL‬با استفاده از‬ ‫سلول بنیادی خون بند ناف در کشور به ثبت رسیده است؛ به طور‬ ‫کلی ‪ ۵‬دسته بیماری شامل بیماری های خونی بدخیم‪ ،‬خونی غیر‬ ‫بدخیم‪ ،‬بیماری های نقص ایمنی‪ ،‬بیماری های متابولیک و برخی‬ ‫از تومورهای جامد با سلو ل های بنیادی درمان می شوند امیرعلی‬ ‫حمیدیــه فوق تخصص خون و ســرطان کــودکان (انکولوژی) و‬ ‫رئیس مرکز جامع پیوند ســلول های بنیادی مرکز طبی کودکان‬ ‫توضیــح می دهد که ‪ ۵‬گروه از بیماران العالج شــانس درمان با‬ ‫ســلول های بنیادی خون ســاز را دارند‪ .‬به گفته حمیدیه‪ ،‬حدود‬ ‫ی با ســل ول های بنیادی خون ســاز درمان‬ ‫‪ ۷۰‬تا ‪ ۸۰‬نوع از بیمار ‬ ‫می شوند‪ .‬این بیماری ها به ‪ ۵‬دسته کلی تقسیم می شوند‪ .‬نخست‬ ‫بیماری های خونی بدخیم؛ مانند سرطان های حاد‬ ‫و مزمن‪ ،‬دوم؛ بیماری های خونی غیر بدخیم؛ مانند‬ ‫تاالســمی ماژور‪ ،‬کم کاری مغز و اســتخوان‪ ،‬سوم؛‬ ‫بیماری هــای نقــص ایمنی ارثی و کشــنده که با‬ ‫پیوند ســلول های بنیادی درمان می شوند‪ .‬چهارم؛‬ ‫بیماری های متابولیک ارثی است که بسیار پرهزینه‬ ‫و کشنده هستند که قسمت اعظم این بیماران هم‬ ‫برای پیوند ســلول های بنیادی خون ساز مراجعه‬ ‫می کنند و پنجم؛ برخی از تومورهای جامد اســت‬ ‫که بــرای درمان نیاز به پیوند ســلول های بنیادی‬ ‫خون ساز دارند‪.‬‬ ‫نگهداری خصوصی و هزینه دار خون بند ناف‬ ‫یا ذخیره عمومی و رایگان؟‬ ‫در روش اول که رایج ترین روش نگهداری سلول های بنیادی خون‬ ‫بند ناف در ایران است پدر و مادر نوزاد‪ ،‬نگهداری نمونه را به صورت‬ ‫اختصاصــی در بانک خصوصی خون بند نــاف و با پرداخت هزینه‬ ‫درخواست می کند‪ .‬این نمونه با مالکیت خصوصی خانواده ذخیره‬ ‫می شود و هر زمان خانواده به ان نیاز داشت از ان استفاده می کند‪.‬‬ ‫در روش دوم‪ ،‬پــدر و مادر هنگام تولد نوزاد خون بند ناف نوزاد را‬ ‫به صورت رایگان هدیه می کنند‪ .‬این نمونه با مالکیت بانک خون‬ ‫بند ناف عمومی ذخیره می شــود و هر متقاضــی که نیاز به این‬ ‫نمونه داشته باشــد از ان استفاده خواهد کرد؛ حتی خود خانواده‬ ‫اهدا کننده هم در صورت نیاز می توانند از این نمونه استفاده کند‪.‬‬ ‫نمونه های ذخیره شده تا ‪ ۲۰‬سال قابل استفاده خواهند بود‪.‬‬ ‫ایران در حال حاضر ‪ ۱۲۰‬هزار نمونه خون بندناف جمع اوری کرده‬ ‫اســت که ‪ ۱۵‬هزار نمونه در بانک عمومی و باقی نمونه ها در بانک‬ ‫خصوصی نگهداری می شــوند‪ .‬در حال حاضر ایــران از نظر بانک ‬ ‫خــون بندناف در منطقه رتبــه اول را در اختیار دارد که البته این‬ ‫امار صرف نظر از دو کشــور هند و چین است که امار زادوولد در‬ ‫این کشورها با تمام کشــورهای دیگر دنیا قابل مقایسه نیست‪ .‬از‬ ‫ســوی دیگر دانش خون بندناف در ایران کامال بومی است‪ ،‬اما در‬ ‫اغلب کشــورهای منطقه این دانش توســط شرکت های اروپایی و‬ ‫امریکایی اداره می شود‪ .‬نه تنها در منطقه بلکه در نقشه بانک های‬ ‫خون بند ناف در دنیا‪ ،‬بانک خون بند ناف ایران یکی از بزرگ ترین‬ ‫بانک های خون جهانی به حســاب می اید‪ .‬در دنیا ‪ ۷‬میلیون نمونه‬ ‫خون بندناف جمع اوری شده است‪.‬‬ ‫برای ذخیره سازی یا اهدای سلول های بنیادی خون بند‬ ‫ناف چه کنیم؟‬ ‫برای نگهداری خون بند ناف در بانک خصوصی خون بند ناف‪ ،‬والدین‬ ‫باید قرارداد مربوط را امضا کنند‪ .‬زمان انجام ازمایش های الزم ماه‬ ‫نهم بارداری اســت و هزینه ایــن خدمت‪ ،‬با ازمایش ‪ HLA‬مبلغ‬ ‫‪ ۳۶،۷۰۰،۰۰۰‬ریــال و بدون ازمایش ‪ HLA‬مبلغ ‪۳۳،۳۰۰،۰۰۰‬‬ ‫ریال در تهران است‪ .‬ازمایش ‪ HLA‬ضروری است و شاخص ­های‬ ‫ن می کند که در زمان پیوند تطابق ‪HLA‬‬ ‫ژنتیک ســلول را تعیی ‬ ‫فرد دهنده و گیرنده ضروری اســت‪ .‬در هنگام زایمان‪ ،‬کارشناسان‬ ‫بخش خون گیری در اتاق زایمان حضور پیدا می کنند و پس از تولد‬ ‫نوزاد کار خون گیری از بند ناف را انجام می دهند‪.‬‬ ‫برای اهدا خون بند نــاف هم اهدا کننده پیش از زایمان‪ ،‬امادگی‬ ‫خود را برای اهدا اعالم می کند و پس از بررســی ســوابق پزشکی‬ ‫و ســامتی مادر و انجــام ازمایش های الزم‪ ،‬در هنــگام زایمان‪،‬‬ ‫کارشناسان بخش خون گیری در اتاق زایمان حضور پیدا می کنند‬ ‫ی دهند‪.‬‬ ‫و پــس از تولد نوزاد کار خون گیری از بند ناف را انجام م ­‬ ‫ایــن نمونه پس از جمع اوری به مالکیــت بانک عمومی خون بند‬ ‫ناف در می اید‪.‬‬ ‫درمان با سلول های بنیادی تحت پوشش بیمه ‬ ‫اگرچه خدمت پزشکی هنوز تا حدی جدید به نظر می رسد اما برای‬ ‫کمک به خانواده ها برای اســتفاده از این امکان‪ ،‬نگهداری خون بند‬ ‫ناف تحت پوشش بیمه قرار دارد؛ والدین می توانند سه هفته پس از‬ ‫تولد نوزاد‪ ،‬با اعــام نام بیمه مورد نظر‪ ،‬نامه خود را دریافت کنند و‬ ‫هزینه های قرارداد یا شارژ سالیانه را از بیمه طرف قرارداد خود بگیرند‪.‬‬ ‫همچنین در صورت بــروز بیماری‪ ،‬در حال حاضر هزینه ای بابت‬ ‫نمونه خون بند ناف در کشور اخذ نمی شود و عمل پیوند در ایران‬ ‫رایگان است؛ اما با این حال هنوز برخی خانواده ها عنوان می کنند‬ ‫که حتی هزینه های اولیه ذخیره ســازی خون بند ناف برایشــان‬ ‫ســنگین است چه برسد به دیگر هزینه های پیوند‪ ،‬این خانواده ها‬ ‫می گوینــد که از روی ناچاری قید ذخیره ســازی خون بند ناف را‬ ‫می زننــد‪ .‬در پیگیری این موضوع‪ ،‬مرتضی ضرابی مدیرعامل بانک‬ ‫خون بندناف از روش جدیدی بــرای تامین هزینه های پیوندهای‬ ‫ســلول های بنیادی از طریق بیمه ها خبر داد و اظهار داشــت‪ :‬در‬ ‫حال حاضر پیوند ســلول بنیادی در کشور رایگان است‪ ،‬اما ممکن‬ ‫اســت در درمان هایی ناگزیر به تهیه سلول مشابه از دیگر کشورها‬ ‫شــویم یا ممکن اســت افرادی نمونه خون بند ناف فرزند خود را ‬ ‫ذخیره کنند و اگر تقاضایی برای پیوند وجود داشــت مایل باشند‬ ‫کــه در ازای دریافــت هزینه های تامین ســلول‪ ،‬نمونه خود را به‬ ‫دیگری واگذار کنند‪ .‬در فرایند ذخیره سازی خون بند ناف‪ ،‬والدین‬ ‫می توانند ســه هفته پس از تولد نــوزاد‪ ،‬با دریافت نامه برای بیمه‬ ‫مورد نظر خود‪ ،‬هزین ه قرارداد یا شــارژ سالیانه را از بیمه دریافت‬ ‫کننــد‪ .‬در فرایند درمان هم‪ ،‬عمل پیوند ســلول بنیادی در ایران‬ ‫رایگان اســت و اخیرا هم امکان خرید بیمه نام ه پیوند ســلول های‬ ‫بنیادی فراهم شــده اســت به گفته وی‪ ،‬در این زمینه از بیمه ها‬ ‫کمک خواسته ایم که خوشبختانه مورد موافقت بیمه ها واقع شده‬ ‫اســت؛ به این صورت که بیمه‪ ،‬بیمه نام ه پیوند سلول های بنیادی‬ ‫صــادر می کند و افراد می توانند ایــن بیمه نامه را تهیه کنند و هر‬ ‫زمان که نیاز به ســلول بنیادی داشتند بیمه هزینه پیوند و تامین‬ ‫ســلول را پرداخت می کند‪ .‬ضرابی تاکید کــرد‪ :‬این امکان جدید‬ ‫ظرفیت خوبی در کشــور ایجاد می کند که کســی به خاطر اینکه‬ ‫ســلول مناسب برایش پیدا نشــده در درمان بی جواب نماند‪ .‬وی‬ ‫خاطر نشان کرد‪ :‬البته با پیش بینی رویه های متعدد‪ ،‬تاکنون هیچ‬ ‫مورد بیماری نداشــته ایم که بدون براورده شدن نیازش از رویان‬ ‫رفته باشد‪ .‬در این سال ها تالش کرده ایم که هیچ خانواده نیازمند‬ ‫به دریافت خدمات بانک خون بند ناف به دلیل ناتوانی مالی از این‬ ‫خدمت محروم نشــود‪ .‬برای این منظور امکان تقسیط هزینه ها و‬ ‫امکان استفاده از تسهیالت بانک رسالت را فراهم کرده ایم و عالوه‬ ‫بر این‪ ،‬اگــر در خانواده ای یک فرد مبتال به بیماری بدخیم وجود‬ ‫داشته باشــد شــرایط ویژه ای برای معافیت بخشی از هزینه های‬ ‫درمان در نظر گرفته می شود‪.‬‬ ‫صادرات سلول های بنیادی با برند ایرانی‬ ‫ضرابی از مشتریان خارجی سلول های بنیادی ایرانی صحبت کرد‬ ‫و گفت‪ :‬در حال حاضر چند کشــور اســیایی درخواست دریافت‬ ‫محصوالت خونی از ایران را دارند‪ .‬فعال در حال مذاکره هستیم که‬ ‫با توجه به استاندارد کشورهای درخواست کننده‪ ،‬کشور هدف برای‬ ‫صادرات محصول را انتخاب کنیم‪.‬‬ ‫ذخیره سازی خون بندناف‪ ،‬اختیار یا الزام؟‬ ‫در حال حاضر فقط در درصد کمی از زایمان هایی که در کشور اتفاق‬ ‫می افتد خون بندناف ذخیره می شــود‪ .‬یعنی در نتیجه جمع اوری‬ ‫نمونه از حدود ‪ ۱.۵‬تا ‪ ۲‬درصد از کل زایمان های ســاالنه‪ ۲۰ ،‬هزار‬ ‫نمونه به دست می اید و این نمونه ها روی هم امار بانک خون ‪۱۲۰‬‬ ‫هزار نمونه ای خون بند ناف ایران را تشکیل داده اند‪ .‬ضمائم زایمانی‬ ‫که حتی امروز اغلب به عنوان زباله بیمارستانی دور ریخته می شوند‪،‬‬ ‫منبع ارزشمندی برای نسل اینده کشور هستند؛ امروز که اهمیت‬ ‫خون بند ناف احساس شده راه های فراگیر شدن ان در حال هموار‬ ‫شدن است‪ .‬جامعه مخاطبان وسیع تر شده‪ ،‬برای خانواده هایی که‬ ‫هنوز امکان ذخیره خصوصــی نمونه را ندارند‪ ،‬امکان اهدای نمونه‬ ‫فراهم شده است و پوشش بیمه ای برای تامین هزینه های نگهداری‬ ‫و درمان در حال افزایش اســت‪ .‬در نتیجه این احساس نیاز و علم‬ ‫به اثار بعدی این امکان در افزایش ســطح سالمت جامعه و کاهش‬ ‫هزینه های درمان در اینده‪ ،‬برخــی حتی معتقدند که جمع اوری‬ ‫خون بندناف یا دیگر ضمائم قابل اســتفاده زایمانی به عنوان یک‬ ‫الزام‪ ،‬اجباری شود‪ .‬البته این کار مستلزم فراهم شدن زیرساخت ها‬ ‫برای متناســب کردن عرضه و تقاضا است که در حال حاضر هنوز‬ ‫زیرســاخت کافی برای این اجرایی کردن این ایده وجود ندارد‪ ،‬اما‬ ‫شرایط اماده کردن زیرساخت فراهم است‪.‬‬ ‫جامعه‬ ‫نام‍ گذاری روز اراک چشم اندازی برای توسعه شهر‬ ‫یکشنبه‪ 24‬اذر ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪193‬‬ ‫‪7‬‬ ‫خبر‬ ‫اعتبار ‪ 100‬میلیون یورویی‬ ‫برای مقابله با گردوغبار‬ ‫دبیر ستاد ملی مقابله با گرد و غبار گفت‪ :‬در الیحه بودجه‬ ‫‪ ۹۹‬در قالــب ردیف ‪ ۳‬تبصــره ‪ ۴‬بند ه در بحث گرد و غبار‬ ‫مبلغ ‪ ۱۰۰‬میلیون یورو از محل صندوق توســعه ملی برای‬ ‫مقابله با گرد و غبار پیش بینی شــده که با توجه به اهمیت‬ ‫موضوع‪ ،‬امیدواریم تمام این مبلغ پیشــنهادی تصویب و به‬ ‫قانون تبدیل شود‪.‬‬ ‫علی محمد طهماســبی بیرگانی افزود‪ :‬در راســتای نظر‬ ‫مثبت مقام معظم رهبری برای اســتفاده از صندوق توسعه‬ ‫ملی با هدف مقابله با گرد و غبار‪ ،‬ســال گذشــته نیز مبلغ‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیون یورو برای این موضوع تصویب شــده بود که‬ ‫البته ‪ ۵۰‬درصد ان تخصیص یافت؛ امسال نیز همین مبلغ‬ ‫پیشنهاد شــد که امیدواریم مورد موافقت قرار گیرد‪ .‬وی با‬ ‫اشــاره به اینکه بودجه مقابله با گرد و غبار امسال نسبت به‬ ‫سال قبل افزایشــی از نظر مبلغ ارزی نداشته است‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬البته سال گذشته پیشنهاد ما ‪ ۱۵۰‬میلیون یورو بود‬ ‫که با ‪ ۱۰۰‬میلیون یورو موافقت شــد‪ .‬امســال همان ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیون یورو را پیشــنهاد دادیم‪ .‬دبیر ســتاد ملی مقابله با‬ ‫گرد و غبار دربــاره اقدامات صورت گرفتــه در این زمینه‬ ‫گفت‪ :‬طی ســه سال گذشته یک ســری اقدامات در حوزه‬ ‫پیشــگیرانه‪ ،‬اصالحی و احیایی انجام شد و عمده اقدامات‬ ‫مباحث مربوط به وزارت کشــاورزی‪ ،‬نیرو و محیط زیست‬ ‫بــود‪ .‬بخش هایی نیز به وزارت بهداشــت درمان و اموزش‬ ‫پزشکی‪ ،‬سازمان هواشناسی و زمین شناسی مربوط می شد‬ ‫که با توجه به اهمیت و گســتردگی موضوع اقدامات بسیار‬ ‫وسیع و متفاوت بوده است‪.‬‬ ‫مشــاور رییس ســازمان حفاظت محیط زیست افزود‪ :‬به‬ ‫عنوان مثال ‪ ۲۷‬استان درگیر گرد و غبار هستند که اقدامات‬ ‫وســیع و متنوعی در قالب کارهای پیشــگیری‪ ،‬سیســتم‬ ‫هشــدار‪ ،‬عملیاتــی و اجرایی از جمله نهالــکاری‪ ،‬مدیریت‬ ‫روان اب ها‪ ،‬پخش ســیالب‪ ،‬هدایت اب بــه تاالب هایی که‬ ‫در معرض خشــکی هســتند و احتماال گرد و غبار از ان ها‬ ‫بلند می شــود‪ ،‬تسهیل ورود اب برای احیای پوشش گیاهی‬ ‫مناطقی که اب به دشــت های سیالبی ان ها نرسیده است‪،‬‬ ‫بــذرکاری‪ ،‬بوته کاری‪ ،‬نهالکاری و امثال ان ها انجام شــده‬ ‫است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬ســال گذشته یک سری اقدامات برای‬ ‫ســازمان جنگل ها مراتع و ابخیزداری تعریف شــده بود که‬ ‫مراقبت‪ ،‬ابیاری‪ ،‬نهالــکاری و بوته کاری از جمله ان ها بود‬ ‫که نتایج خوبی هم به همراه داشــت اما یک ســری کارها‬ ‫مانند قرق و مدیریت چرای دام نیز انجام شــد که پروژه ای‬ ‫بسیار خوب و تاثیرگذار بود‪ ،‬زیرا هم به هزینه زیادی احتیاج‬ ‫نداشت اما بســیار اثربخش بود‪ .‬برای سال اینده نیز دنبال‬ ‫انجام کارهایی خواهیم بود که هم اثربخشی ان ها زیاد باشد‬ ‫و هم به هزینه کمتری نیاز داشته باشد مانند مدیریت چرای‬ ‫دام‪ ،‬قرق و کــم کردن دام از کانون هایی که با غبار خیزی‬ ‫مواجه هستند‪.‬‬ ‫طهماسبی بیرگانی درباره کانون های گرد و غبار در کشور‬ ‫گفت‪ :‬بر اســاس اخرین امار به دســت امده که به زودی‬ ‫منتشر می شــود ‪ ۳۴.۶‬میلیون هکتار کانون گرد و غبار در‬ ‫داخل شناســایی کردیم که بررسی ها نشان می دهد کشور‬ ‫ما نســبت به کانون های خارجی اطراف از شــدت کمتری‬ ‫برخوردار اســت‪ .‬اما با این حال بیــن ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬درصد این‬ ‫کانون ها از شدت خیلی زیاد و زیاد غبارخیزی برخوردارند‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۲۵‬درصد ان ها متوسط و بقیه که کمتر از ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫می شــود شــدت کمی دارند که قطعا باید روی کانون های‬ ‫با شــدت کم بحث های پیشگیرانه و هشــدار داشته باشیم‬ ‫تا شدیدتر نشــوند‪ .‬بر روی کانون های متوسط باید بیشتر‬ ‫کارهای پیشــگیری انجام دهیم اما بــر روی کانون های با‬ ‫شــدت زیاد باید اقدامات عملیاتی انجام شود‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫‪ ۳۴.۶‬میلیون هکتار از کانون های گرد و غبار در ‪ ۲۵‬استان‬ ‫کشــور پراکنده اند که میزان گستردگی ان در استان های‬ ‫مختلف متفاوت است مثال از حدود ‪ ۱۰‬هزار هکتار تا نزدیک‬ ‫به ‪ ۶‬میلیون هکتار کانون گرد و غبار در استان ها شناسایی‬ ‫شده اســت‪ .‬بنابراین با توجه به درصد شدت ها و پراکنشی‬ ‫که در این ‪ ۲۵‬استان وجود دارد در تالش برای تهیه برنامه‬ ‫عمل با هدف مقابله با گرد و غبار در این اســتان ها هستیم‬ ‫تا بر اســاس ان یک برنامه ‪ ۱۰‬ساله تدوین کنیم تا تکلیف‬ ‫در چشم انداز روشن باشــد و به صورت مقطعی کار نکنیم‪.‬‬ ‫طهماســبی درباره کانون های خارجی گفت‪ :‬بیشتر بر روی‬ ‫کانون هــای داخلــی کار می کنیم‪ ،‬البته از ابتدای امســال‬ ‫کاری را بــا همکاری پژوهشــکده هواشناســی اغاز کردیم‬ ‫که بر اســاس ان بحث منشــاءیابی خارجی گرد و غبار را‬ ‫دنبال می کنیم تا کانون های گرد و غباری اطراف کشــور را‬ ‫شناسایی کنیم که تا حد زیادی هم پیش رفته است‪ .‬زمانی‬ ‫که نتایج کار مشخص شد در مرحله بعدی در قالب مذاکرات‬ ‫دو و چند جانبه و اســتفاده از توان و رابطه دســتگاه های‬ ‫بین المللی مســتقر در ایران تــاش می کنیم تا اقداماتی را‬ ‫روی کانون های خارجی انجام دهیم‪.‬‬ ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫شاعرانه‬ ‫ساقی حدیث سرو و گل و الله می رود‬ ‫وین بحث با ثالثه غساله می رود‬ ‫می ده که نوعروس چمن حد حسن یافت‬ ‫کار این زمان ز صنعت دالله می رود‬ ‫شکرشکن شوند همه طوطیان هند‬ ‫زین قند پارسی که به بنگاله می رود‬ ‫طی مکان ببین و زمان در سلوک شعر‬ ‫کاین طفل یک شبه ره یک ساله می رود‬ ‫ان چشم جادوانه عابدفریب بین‬ ‫کش کاروان سحر ز دنباله می رود‬ ‫از ره مرو به عشوه دنیا که این عجوز‬ ‫مکاره می نشیند و محتاله می رود‬ ‫باد بهار می وزد از گلستان شاه‬ ‫وز ژاله باده در قدح الله می رود‬ ‫حافظ ز شوق مجلس سلطان غیاث دین‬ ‫غافل مشو که کار تو از ناله می رود‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫یکشنبه‪ 24‬اذر ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪193‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬شرکت جهان سبز‬ ‫مدیر عامل‪ :‬حسین احمدی‬ ‫مد یر مسئول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان مطهری‬ ‫خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪43‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شاخه سبز‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫پالسکو تا نیمه دوم سال ‪ ۹۹‬ساخته می شود‬ ‫شــهردار تهران و رئیس بنیاد مستضعفان بعد از جلسه مشترک خود‬ ‫درباره اخرین وضعیت احداث ساختمان جدید پالسکو وعده دادند که‬ ‫پالســکو تا نیمه دوم سال ‪ ۹۹‬طبق پروانه‪ ،‬طبق نقشه و طبق ضوابط‬ ‫شهرســازی و شهرداری ساخته خواهد شــد‪ .‬یک هفته پس از اینکه‬ ‫معاون شــهردار تهران از توقف احداث پالسکو به دلیل نداشتن پروانه‬ ‫ســاخت و ساز خبر داده بود‪ ،‬بنیاد مستضعفان از حل این مشکل و از‬ ‫سرگیری ساخت ساختمان پالسکو خبر می دهد‪« .‬عبدالرضا گلپایگانی»‬ ‫معاون شهردار تهران گفته بود تحکیم گود و سازه ای که برای پالسکو‬ ‫طراحی شده بسیار خوب است‪ ،‬اما این دلیلی بر صدور پروانه نیست‪.‬‬ ‫روابط عمومی بنیاد مستضعفان روز شنبه از جلسه مشترک شهرداری‬ ‫تهران و ریاســت بنیاد خبر داده و به نقل از «ســید پرویز فتاح» در‬ ‫خصوص اخرین توافقات صورت گرفته درباره ساختمان پالسکو اورده‬ ‫است‪ :‬ما به صورت مشترک این نوید را می دهیم که پالسکو با سرعت‬ ‫ساخته می شود و طبق قولی که ما دادیم‪ ،‬پالسکو تا نیمه دوم سال ‪۹۹‬‬ ‫طبق پروانه‪ ،‬طبق نقشه و طبق ضوابط شهرسازی و شهرداری ساخته‬ ‫خواهد شد‪ .‬رئیس بنیاد مستضعفان ادامه داد‪ :‬البته قبال این مراحل در‬ ‫کمیســیون ماده ‪ ۵‬و شورای عالی شهرسازی طی شده‪ ،‬ولی ما قطعا‬ ‫مراقب هســتیم که پالســکو طبق ضوابط فنی ساخته شود و این به‬ ‫نفع کسبه انجا و شهر تهران است‪ .‬وی با اشاره به برخی مسائل اخیر‬ ‫پیش امده نیز گفت‪ :‬ســرعت کار در پالسکو خوب است و حتی بعد‬ ‫از برخی مســائل پیش امده‪ ،‬شهرداری هم مانع ساخت پالسکو نشد‬ ‫و یک روز هم انجا تعطیل نبود‪ .‬ولی طبیعی است شهرداری مسائل و‬ ‫ضوابط خودشــان را دنبال کند‪ .‬فتاح در ادامه به صحبت های شهردار‬ ‫تهران اشــاره کرد و افزود‪ :‬حناچی هم فرمودند که مسائل انجا بعد از‬ ‫اخذ پروانه که به زودی صادر می شود در یک چهارچوب و تفاهم کلی‬ ‫حل می شــود و اصال جای نگرانی وجود نخواهد داشت‪ .‬رئیس بنیاد‬ ‫مســتضعفان در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬ما سعی می کنیم تا نیمه دوم‬ ‫سال اینده طبق زمان بندی موجود‪ ،‬به قولی که قبال دادیم عمل کنیم‪.‬‬ ‫پیروز حناچی شهردار تهران نیز در خصوص ساخت ساختمان پالسکو‬ ‫نیز گفت‪ :‬توافق ما این است که مسیر فنی به درستی طی شود و این‬ ‫یعنی پروانه پالسکو صادر خواهد شد‪ .‬شهردار پایتخت خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫در مورد مســائل مالی فی مابین نیــز عرصه فعالیت های اقتصادی ما‬ ‫انقدر وســیع است که این موضوع نیز در همان قالب‪ ،‬پیگیری و حل‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫ی جدید برای خیابان های پایتخت‬ ‫‪ 50‬نام گذار ‬ ‫رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای‬ ‫شهر تهران از نام گذاری جدید ‪ 50‬خیابان و‬ ‫معبر در پایتخت به نام شهدا و نام اوران خبر‬ ‫داد‪ .‬محمدجواد حق شناس رئیس کمیسیون‬ ‫فرهنگی و اجتماعی شــورای شــهر تهران‬ ‫درباره نام گذاری جدید معابر و خیابان ها در‬ ‫پایتخت‪ ،‬اظهار داشت‪ 6 :‬صورتجلسه در این‬ ‫زمینه تهیه شــده که در حال حاضر در صف‬ ‫طرح در شورای شهر معطل مانده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مصوبات این صورتجلسه ها مربوط‬ ‫بــه ‪ 3‬تا ‪ 4‬ماه پیش اســت و اکنون در حال‬ ‫انتظار هستیم که نوبت برای مطرح شدن این‬ ‫صورتجلســه ها فراهم شود‪ .‬حق شناس ادامه‬ ‫داد‪ :‬در هــر صورتجلســه ‪ 8‬تا ‪ 10‬نامگذاری‬ ‫مطرح است و با این حساب حدود ‪ 50‬مورد‬ ‫نام گذاری جدید در صــف داریم که اجرایی‬ ‫خواهد شــد‪ .‬رئیس کمیســیون فرهنگی و‬ ‫اجتماعی شورای شــهر تهران گفت‪ :‬اسامی‬ ‫نامگذاری ها بر اســاس پیشنهادات است که‬ ‫ترکیبی از اسامی شهدا و نامداران است البته‬ ‫بخش قابل توجهی از این نام ها در ارتباط با‬ ‫شهدا در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬همه این نام ها جدید‬ ‫اســت و هیچ کدام در موارد قبلی بررســی‬ ‫نشده‪ ،‬همچنین نامگذاری جدیدی در مورد‬ ‫اغتشاشــات اخیر و حوادث مرتبط با بنزین‬ ‫نداشــته ایم و همه نامگذاری ها مربوط به ‪،3‬‬ ‫‪ 4‬ماه گذشته است‪.‬‬ ‫به منظور نامگذاری و تغییر نام شــهرک ها‪،‬‬ ‫خیابان ها‪ ،‬کوی ها‪ ،‬میادین‪ ،‬بازارها‪ ،‬ســرا ها‪،‬‬ ‫بوســتان ها‪ ،‬کوچه ها‪ ،‬بن بســت ها و اماکن‬ ‫عمومــی در داخــل حــوزه شــهری تهران‬ ‫کمیسیون فرعی به نام کمیسیون نامگذاری‬ ‫و تغییر نام معابر و اماکن عمومی شهر تهران‬ ‫در کمیســیون فرهنگی‪ ،‬اجتماعی شــورای‬ ‫شــهر تهران با حضور ســه نفــر از اعضای‬ ‫کمیســیون و رئیس روابــط عمومی و امور‬ ‫بین الملل شــورای شــهر تهران و مدیرکل‬ ‫روابط عمومی و بین الملل شورای شهر تهران‬ ‫و مدیرکل روابط عمومــی و امور بین الملل‬ ‫شهرداری تهران و یک نفر نماینده منتخب‬ ‫از ســوی فرهنگســتان زبان و ادب فارسی‬ ‫تشکیل می شود‪.‬‬ ‫دبیرخانه این کمیســیون در اداره کل روابط‬ ‫عمومــی و امور بین الملل شــهرداری تهران‬ ‫و مدیرکل روابــط عمومی و امور بین الملل‬ ‫شــهرداری تهران به عنوان دبیر کمیسیون‬ ‫مزبور تعیین می شود‪ .‬البته اصالح ایین نامه‬ ‫نامگذاری معابر‪ ،‬یکشــنبه سوم اذر روی میز‬ ‫بررسی اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت‬ ‫و شورایاران بر اساس مصوبه شورای شهری ها‬ ‫به کمیته نام گذاری معابر افزوده شدند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 325

روزنامه خوب 325

شماره : 325
تاریخ : 1399/05/25
روزنامه خوب 324

روزنامه خوب 324

شماره : 324
تاریخ : 1399/05/22
روزنامه خوب 323

روزنامه خوب 323

شماره : 323
تاریخ : 1399/05/21
روزنامه خوب 322

روزنامه خوب 322

شماره : 322
تاریخ : 1399/05/20
روزنامه خوب 321

روزنامه خوب 321

شماره : 321
تاریخ : 1399/05/15
روزنامه خوب 320

روزنامه خوب 320

شماره : 320
تاریخ : 1399/05/14
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!