روزنامه خوب شماره 191 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه خوب شماره 191

صفحه بعد

روزنامه خوب شماره 191

روزنامه خوب شماره 191

‫تاکید و ابالغ معاون اول رییس جمهور به تمامی دستگاه های اجرایی‪:‬‬ ‫گلوگاه هایفسادخیزراشناساییونسبتبهرفعانها کوشاباشید‬ ‫معاون اول رییس جمهور با تاکید بر پیشگیری از فساد‪ ،‬گفت‪ :‬برخورد با فساد و مفسدین به تنهایی کافی نیست شناسایی و رفع گلوگاه های فسادزا‬ ‫نقش مهمی در پیشگیری از فساد دارد که در همین راستا به تمامی دستگاه های اجرایی ابالغ شده است که گلوگاه های فسادخیز را شناسایی و نسبت‬ ‫به رفع انها کوشا باشند‪ .‬اسحاق جهانگیری در جلسه هم اندیشی جمعیت ها و تشکل های مردم نهاد در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی و ارتقاء سالمت‬ ‫اداری شب گذشته‪ ،‬با اشاره به اینکه حساسیت افکار عمومی جامعه نسبت به فساد و نیز وجود اراده جدی برای مقابله با فساد در راس نظام اظهار‬ ‫داشت‪ :‬بایدبا همراهی و همکاری قوای سه گانه‪ ،‬نهادها و تشکل های مردمی کاری کنیم که هزینه فساد را در کشور باال ببریم تا سوء استفاده و تخلف‬ ‫برای مفسدین پرهزینه باشد‪ .‬وی با گرامیداشت روز جهانی مبارزه با فساد و با اشاره به فرمان هشت ماده ای سال ‪ ۱۳۸۰‬مقام معظم رهبری به سران‬ ‫قوا درخصوص مبارزه همه جانبه و سازمان یافته با مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد‪ :‬زمانی که این فرمان صادر شد‪ ،‬بی تردید دامنه فساد به اندازه امروز‬ ‫گسترده نبود اما یکی از دغدغه های اصلی رهبر معظم انقالب این بود که با مصادیق فساد هر چند هم که مقدار ان کم باشد باید مبارزه کرد‪.‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫چهار شنبه ‪ 20‬اذر ‪ | 1398‬سال دو | شماره ‪8 | 191‬صفحه | قیمت ‪ 2500‬تومان | ‪ 14‬ربیع الثانی ‪ 14 | 1441‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫تحلیلیدرباره افزایشقیمت بنزین‬ ‫وتبعات ناخوشایندان‬ ‫از مصلحت‬ ‫تا مسئولیت‬ ‫سردار جعفریمسئولقرارگاهفرهنگیاجتماعیبقیهاهلل(عج)‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫جوانگرایی نباید رانتی‬ ‫و سفارشی باشد‬ ‫ضرب االجل یک ماهه وزارت رفاه تمام شد‬ ‫‪4‬‬ ‫بیمه اجباری سالمت‬ ‫در بایکوت‬ ‫رئیس شورای فرهنگ عمومی کشور تاکید کرد‪:‬‬ ‫خبرخوب‬ ‫صفحه‪5‬‬ ‫جایگزینی ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫خودرو ون گازسوز‬ ‫به جای بنزینی‬ ‫فرهنگ سازی برای حفاظت از‬ ‫‪5‬‬ ‫محیط زیست سرلوحه امور باشد‬ ‫تفاوت اشترا کات اخالق و اقتصاد در سطح فردی و کالن چیست؟‬ ‫‪8‬‬ ‫کدام نظام اقتصادی‬ ‫اخالقی تر است؟‬ ‫اقتصاد‬ ‫جایگزینی ‪ ۱۰‬هزار خودرو ون گازسوز به جای بنزینی‬ ‫‪2‬‬ ‫چهارشنبه‪ 20‬اذر ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪191‬‬ ‫خبر‬ ‫فروش جهانی خودرو افت کرد‬ ‫بسیاری از پیش بینی ها حکایت از افت فروش جهانی‬ ‫خودرو در ســال ‪ ۲۰۱۹‬نسبت به ســال گذشته دارد‪.‬‬ ‫پیش از این موسسه اعتبار سنجی فیچ در گزارشی افت‬ ‫حــدود ‪ ۴‬درصدی را برای فــروش جهانی پیش بینی‬ ‫کرده بود که این رقم بیشــترین کاهش فروش صنعت‬ ‫خودرو از زمان رکود اقتصادی ســال ‪ ۲۰۰۸‬اســت‪ .‬بر‬ ‫اســاس امار گرداوری شده توسط این موسسه فروش‬ ‫جهانی خودروهای سواری از ‪ ۸۱ /۸‬میلیون دستگاه در‬ ‫ســال ‪ ۲۰۱۷‬به ‪ ۸۰ /۶‬میلیون دستگاه در سال ‪۲۰۱۸‬‬ ‫رســید و اولین افول شــدید به ثبت رســید‪ .‬تا پایان‬ ‫ســال ‪ ۲۰۱۹‬هم چیزی باقی نمانــده و پیش بینی ها‬ ‫نشــان می دهد که فــروش ‪ ۲۰۱۹‬نســبت به ‪۲۰۱۸‬‬ ‫حــدود ‪ ۴‬درصد دیگر نیز کاهــش می یابد و به حدود‬ ‫‪ ۷۷ /۵‬میلیون دســتگاه می رســد‪.‬در مورد دالیل افت‬ ‫فروش خودرو نظریات مختلفی عنوان می شود این در‬ ‫شرایطی است که روند کاهشــی تقاضا در بزرگ ترین‬ ‫بازار خودروی دنیا یعنی چین به عنوان مهم ترین عامل‬ ‫افول شــدید فروش خودروی جهانی خوانده می شود‪.‬‬ ‫همچنین مسائل دیگری همچون احتمال تداوم جنگ‬ ‫تجاری امریکا بــا چین و اروپــا و افزایش تعرفه های‬ ‫گمرکــی کــه در نهایت منجر به افزایــش هزینه های‬ ‫خودروسازان و رشــد قیمت خودرو در جهان می شود‬ ‫نیــز دلیل دیگر افت فروش خودرو عنوان می شــود‪ .‬با‬ ‫ایــن حال در کنار چین بســیاری از کشــورها نیز در‬ ‫میزان فروش خودرو با رشــد منفــی همراه بودند‪ .‬در‬ ‫این زمینه روز گذشــته خبرگزاری «ایسنا» به نقل از‬ ‫امار و گزارش های منتشــر شده در وب سایت ‪best-‬‬ ‫‪ ،selling-cars‬میــزان فــروش خــودرو در بــازار‬ ‫کشــورهای مختلف را در ســال ‪ ۲۰۱۹‬نسبت به سال‬ ‫مشابه مقایسه کرده است‪ .‬در جدولی که به نقل از این‬ ‫وب سایت تهیه شده میزان فروش خودرو در بازار اروپا‬ ‫در ‪ ۹‬ماه سال جاری میالدی‪ ۱۲ ،‬میلیون و ‪ ۱۱۵‬هزار‬ ‫و ‪ ۹۰۰‬دســتگاه بوده و این در حالی است که این رقم‬ ‫در مدت مشــابه سال گذشته ‪ ۱۲‬میلیون و ‪ ۳۰۴‬هزار‬ ‫و ‪ ۷۰۰‬دســتگاه ثبت شده اســت‪ .‬این به ان معناست‬ ‫که میزان فروش خودرو در بازار کشــورهای اروپایی از‬ ‫ابتدای ســال ‪ ۲۰۱۹‬میالدی تا پایان فصل ســوم ان‪،‬‬ ‫با کاهش ‪ ۱ /۶‬درصدی روبه رو شــده است‪ .‬همچنین‬ ‫میزان فروش خودرو در بازار روسیه در بازه زمانی ‪۹‬ماه‬ ‫ســال جاری میالدی‪ ،‬یک میلیون و ‪ ۲۷۱‬هزار و ‪۴۰۰‬‬ ‫دســتگاه بوده در حالی که این رقم در مدت مشــابه‬ ‫ســال قبل‪ ،‬یک میلیون و ‪ ۲۹۷‬هزار و ‪ ۴۰۰‬دســتگاه‬ ‫بوده اســت‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬بازار خودروی روســیه با‬ ‫افت ‪ ۲‬درصدی در این بازه زمانی مواجه شــده است‪.‬‬ ‫در بازار ایــاالت متحده امریکا نیز بــا یک کاهش ‪/۱‬‬ ‫‪ ۱‬درصدی نســبت به مدت مشابه سال ‪ ،۲۰۱۸‬از ‪۱۲‬‬ ‫میلیون و ‪ ۷۰۹‬هزار و ‪ ۱۰۰‬دســتگاه به ‪ ۱۲‬میلیون و‬ ‫‪ ۸۴۱‬هزار و ‪ ۷۰۰‬دســتگاه رسیده است‪ .‬اما بازار ژاپن‪،‬‬ ‫شرایط متفاوت تری نسبت به دیگر بازارها داشته‪ ،‬چرا‬ ‫که در این کشور ‪ ۳‬میلیون و ‪ ۴۴۱‬هزار و ‪ ۲۰۰‬دستگاه‬ ‫در بازه زمانی مذکور خودرو به فروش رفته اســت که‬ ‫نســبت به ‪ ۹‬ماه سال گذشــته که معادل ‪ ۳‬میلیون و‬ ‫‪ ۳۶۷‬هزار و ‪ ۳۰۰‬دســتگاه بوده‪ ۲ /۲ ،‬درصد رشــد و‬ ‫افزایش پیدا کرده اســت‪ .‬برزیل نیز وضعیت مشابهی‬ ‫نسبت به ژاپن داشــته و میزبان بیشترین افزایش در‬ ‫میان بازار کشــورهای مهم بوده اســت به گونه ای که‬ ‫میــزان فروش خــودرو در این کشــور از یک میلیون‬ ‫و ‪ ۷۸۳‬هزار دســتگاه به یک میلیــون و ‪ ۹۴۰‬هزار و‬ ‫‪ ۲۰۰‬دستگاه رسیده و رشدی معادل ‪ ۸ /۸‬درصدی را‬ ‫برای خود به ثبت رسانده است‪ .‬این در حالی است که‬ ‫هند و چین در بازه زمانی ‪ ۹‬ماه ســال ‪ ۲۰۱۹‬میالدی‪،‬‬ ‫شاهد بیشترین افت و کاهش در میزان فروش خودرو‬ ‫بوده اند‪.‬میزان فروش خودرو در بازار هند از ‪ ۲‬میلیون‬ ‫و ‪ ۶۰۵‬هزار و ‪ ۸۰۰‬دســتگاه به ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۱۷۷‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۰۰‬دســتگاه رســیده و ‪ ۱۶ /۴‬درصد کاهش یافته‬ ‫است‪.‬میزان فروش خودرو در چین نیز با یک کاهش ‪/۶‬‬ ‫‪۱۱‬درصدی‪ ،‬از ‪ ۱۶‬میلیون و ‪ ۹۲۲‬هزار و ‪ ۶۰۰‬دستگاه‬ ‫به ‪ ۱۴‬میلیون و ‪ ۹۶۳‬هزار دســتگاه رســیده است‪ .‬به‬ ‫این ترتیب در شــرایطی بیشــتر بازارهای پراهمیت با‬ ‫افت فروش مواجه شــدند کــه پیش بینی کنندگان در‬ ‫موسسه فیچ برای ســال ‪ ۲۰۲۰‬هم امکان بازگشت و‬ ‫بهبــود فروش را پیش بینــی نکرده اند‪ .‬با این حال این‬ ‫موسســه اعتبارســنجی در ادامه تاکید کرده که افول‬ ‫شدیدتر نخواهد شد‪.‬‬ ‫قائم مقام شرکت ایران خودرو دیزل گفت‪ :‬اکنون ‪ ۱۰‬هزار خودرو ون پایه گاز سوز شده که می تواند برای کشور سود داشته باشد‪ .‬رجبعلی در حاشیه مراسم امضای تفاهم نامه ایران خودرو و شرکت پاالیش و‬ ‫پخشفراورده هاینفتیاظهارداشت‪:‬براینقشافرینیمحصوالتایرانخودرودرکاهشمصرفسوختطرح هایمتفاوتیطراحیشدهاستتابهکاهشمصرفانرژیکمککند‪.‬ویافزود‪:‬بحثفرسودگی‬ ‫ون ها مطرح شده که تالش شده محصول جدید جایگزین ان شود‪ ،‬از این رو ایران خودرو ون هایی بر پایه گاز طراحی کرده است‪ .‬رجبعلی افزود‪ :‬اکنون‪۱۰‬هزار خودرو ون پایه گاز سوز می تواند در زمینه کاهش‬ ‫مصرف نفت موثر باشد‪ .‬در این راستا سیستم سوخت رسانی را به صورت دوگانه سوز طراحی خواهیم کرد که پایه گازسوز است و به کاهش مصرف کمک خواهد کرد و راندمان موتور باالیی خواهد داشت‪ .‬قائم‬ ‫مقام شرکت ایران خودرو دیزل ادامه داد‪ :‬در این خودرو از موتور داخلی خودمان یعنی یورو ‪ ۵‬استفاده شده است که قدرت موتور باالیی نسبت به بنزین دارد و صرفه اقتصادی مناسبی برای مصرف کننده و‬ ‫همچنینکاهشارزبریخواهدداشت‪.‬‬ ‫تاکید و ابالغ معاون اول رییس جمهور به تمامی دستگاه های اجرایی‪:‬‬ ‫گلوگاه هایفسادخیزراشناسایی‬ ‫ونسبتبهرفعانهاکوشاباشید‬ ‫معاون اول رییس جمهور با تاکید بر پیشگیری از فساد‪ ،‬گفت‪ :‬برخورد‬ ‫با فساد و مفســدین به تنهایی کافی نیست شناسایی و رفع گلوگاه های‬ ‫فســادزا نقش مهمی در پیشگیری از فســاد دارد که در همین راستا به‬ ‫تمامی دســتگاه های اجرایی ابالغ شده است که گلوگاه های فسادخیز را‬ ‫شناسایی و نسبت به رفع انها کوشا باشند‪ .‬اسحاق جهانگیری در جلسه‬ ‫هم اندیشی جمعیت ها و تشکل های مردم نهاد در حوزه مبارزه با مفاسد‬ ‫اقتصادی و ارتقاء سالمت اداری شب گذشته‪ ،‬با اشاره به اینکه حساسیت‬ ‫افکار عمومی جامعه نســبت به فساد و نیز وجود اراده جدی برای مقابله‬ ‫با فســاد در راس نظام اظهار داشــت‪ :‬بایدبا همراهــی و همکاری قوای‬ ‫سه گانه‪ ،‬نهادها و تشــکل های مردمی کاری کنیم که هزینه فساد را در‬ ‫کشور باال ببریم تا سوء اســتفاده و تخلف برای مفسدین پرهزینه باشد‪.‬‬ ‫وی با گرامیداشــت روز جهانی مبارزه با فساد و با اشاره به فرمان هشت‬ ‫ماده ای ســال ‪ ۱۳۸۰‬مقام معظم رهبری به سران قوا درخصوص مبارزه‬ ‫همه جانبه و سازمان یافته با مفاسد اقتصادی خاطرنشان کرد‪ :‬زمانی که‬ ‫این فرمان صادر شــد‪ ،‬بی تردید دامنه فساد به اندازه امروز گسترده نبود‬ ‫اما یکــی از دغدغه های اصلی رهبر معظم انقالب این بود که با مصادیق‬ ‫فســاد هر چند هم که مقدار ان کم باشــد باید مبارزه کرد‪ .‬معاون اول‬ ‫رییس جمهوری با اشــاره به اینکه امروز پس از گذشت ‪ ۱۸‬سال از صدور‬ ‫فرمان هشــت ماده ای مقام معظم رهبری‪ ،‬فســاد در کشور گسترده تر و‬ ‫شیوه ها و روش های ان متنوع تر شده است‪ ،‬بر لزوم اسیب شناسی دقیق‬ ‫برای عدم تحقق اهداف موردنظر تاکید کرد و افزود‪ :‬شاید یکی از دالیل‬ ‫عدم توفیق در مبارزه با فســاد این است که از ظرفیت مردم و تشکل ها‬ ‫در امر مبارزه با فســاد انگونه که باید اســتفاده نشده است‪ .‬جهانگیری‬ ‫همچنین با اشــاره به رویکرد دولت تدبیر و امید در بهره گیری از نظرات‬ ‫و دیدگاه های تشــکل های بخش خصوصی و سمن ها در تصمیم گیری ها‬ ‫و سیاست گذاری ها تصریح کرد‪ :‬اهمیت این موضوع برای دولت تا حدی‬ ‫اســت که به تمام دســتگاه های اجرایی و کمیســیون های دولت ابالغ‬ ‫کرده ام که پیش از طرح موضوعات و پیشــنهادات مختلف در جلســات‬ ‫هیات دولت‪ ،‬حتماً باید نظرات و مالحظات تشکل های بخش خصوصی‬ ‫مرتبط با هر موضوع اخذ شود‪ .‬معاون اول رییس جمهوری اظهار داشت‪:‬‬ ‫دولت از فعالیت و مشــارکت ســمن ها و تشکل های بخش خصوصی در‬ ‫مبارزه با مفاســد اقتصادی استقبال می کند و معتقد است که این گروه‬ ‫ها بدون چشمداشــت مالی و با هدف اصالح جامعه و پیشــرفت کشور‪،‬‬ ‫دلسوزانه در زمینه مبارزه با فساد گام برمی دارند‪ .‬جهانگیری با بیان اینکه‬ ‫تا زمانی که درباره مســایل مهم و موضوعات پراهمیت کشــور به تفاهم‬ ‫مشــترک و اجماع نظر در تعریف مســاله و راهکارها دست پیدا نکنیم‬ ‫موفق به حل مسائل نخواهیم شد‪ ،‬گفت‪ :‬برای مبارزه منسجم با فساد نیز‬ ‫باید در تعاریف مرتبط با فساد به تفاهم و راهکارهای مشترک دست پیدا‬ ‫کنیــم‪ .‬معاون اول رییس جمهوری ادامــه داد‪ :‬پس از ان که در تعاریف‬ ‫و راهکارها به تفاهم و اجماع نظر رســیدیم‪ ،‬نباید هیچ گونه تبعیضی در‬ ‫برخورد با متخلفین و مفسدین وجود داشته باشد و باید با جدیت با موارد‬ ‫فساد برخورد شود و پس از اتمام هر پرونده فساد‪ ،‬با اسیب شناسی دقیق‪،‬‬ ‫فرایندهای غلط و خالء های قانونی که زمینه سوءاستفاده را فراهم کرده‬ ‫است‪ ،‬احصاء و اصالح کنیم‪.‬‬ ‫جهانگیری با تاکید بر اینکه برخورد با فســاد و مفســدین به تنهایی‬ ‫کافــی نیســت و حتماً باید در زمینه پیشــگیری از فســاد نیز حرکت‬ ‫کنیم تصریح کرد‪ :‬شناســایی و رفع گلوگاه های فساد زا نقش مهمی در‬ ‫پیشگیری از فساد دارد که در همین راستا به تمامی دستگاه های اجرایی‬ ‫ابالغ شده اســت که با تشکیل کارگروهی متشکل از نیروهای حراستی‬ ‫و نظارتی زیرنظر رییس هر دستگاه گلوگاه های فسادخیز را شناسایی و‬ ‫نســبت به رفع انها کوشا باشند‪ .‬معاون اول رییس جمهوری با اشاره به‬ ‫تشکیل مستمر جلسات ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت‪:‬‬ ‫در ابتــدای کار دولت تدبیر و امید اطالع پیدا کردیم که جلســات این‬ ‫ســتاد به دلیل وجود برخی اختالفات بدون حضور نمایندگان دستگاه‬ ‫قضایی برگزار می شــود اما خوشــبختانه با تعامل خوب دولت تدبیر و‬ ‫امید با ســایر قوا‪ ،‬این جلسات به شکل مستمر و با حضور همه اعضا از‬ ‫قوای سه گانه برگزار می شــود و بحمداهلل همکاری و تعامل مناسبی در‬ ‫این زمینه وجود دارد‪ .‬جهانگیری به نقش ســامانه ها در ایجاد شفافیت‬ ‫و پیشــگیری از بروز فســاد نیز اشاره و خاطرنشــان کرد‪ :‬سامانه جامع‬ ‫تجــارت که با اتصــال و ارتباط تعداد زیادی از ســامانه های نظارتی در‬ ‫دست طراحی است از پیشرفت خوبی برخوردار است و نقش موثری در‬ ‫ایجاد شفافیت و پیشگیری از فساد خواهد داشت و اهمیت ان تا حدی‬ ‫اســت که مقام معظم رهبری پس از قرائت گزارش مرتبط با این سامانه‬ ‫پی نوشت فرمودند که اگر دستگاهی همکاری های الزم را برای تکمیل و‬ ‫اجرای این سامانه انجام ندهد باید مورد برخورد قرار گرفته و به دستگاه‬ ‫قضایی معرفی شود‪.‬‬ ‫ادراک جامعه از فساد فراتر از چیزی است که به عنوان فساد وجود دارد‬ ‫اذری جهرمــی وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات نیز در این جلســه‬ ‫با تاکید بر اینکه مبارزه و پیشــگیری از فساد نیازمند بازنگری و اعمال‬ ‫اصالحــات در فرایندها اســت‪ ،‬به تالش های ایــن وزارتخانه در جهت‬ ‫تکمیل برنامه های دولت الکترونیک اشــاره و خاطرنشــان کرد‪ :‬اصالح‬ ‫فرایندها و الکترونیکی شــدن امور عزم جــدی می طلبد که امیدوارم تا‬ ‫پایان دولت بتوانیم گام های مهمی در این زمینه برداریم‪ .‬مجید انصاری‬ ‫رییس ســازمان امور اداری و اســتخدامی کشــور هم در این نشســت‬ ‫گزارشــی از نظرسنجی انجام شده از جامعه در خصوص فساد ارائه کرد‬ ‫و گفت‪ :‬ادراک جامعه از فســاد فراتر از چیزی اســت که به عنوان فساد‬ ‫در کشــور وجود دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬اگر بخواهیم در زمینه مبارزه با فساد‬ ‫به اهداف مورد نظر دســت پیدا کنیم باید توجه داشته باشیم که مبارزه‬ ‫با فســاد نباید به منظور حذف رقبای سیاســی انجام شود چرا که اگر‬ ‫مبارزه با فســاد به این سمت ســوق پیدا کند به نتیجه نخواهیم رسید‪.‬‬ ‫رییس کل بانک مرکزی نیز در این جلسه نقش پررنگ دولت در اقتصاد‬ ‫کشــور را از جمله دالیل ایجاد رانت و بروز فســاد ارزیابی کرد و با بیان‬ ‫اینکه باید روال ناعادالنه توزیع منابع مالی در جامعه اصالح شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫سامانه های مختلف بانک مرکزی نظیر ســامانه رفع تعهد ارز در مقوله‬ ‫واردات و ســامانه مقابله با پولشویی توانسته نقش موثر و سازنده ای در‬ ‫مبارزه با فســاد ایفا کند‪ .‬در این جلسه که وزیر امور اقتصادی و دارایی‪،‬‬ ‫معاون حقوقی رییس جمهوری و ســخنگوی دولت نیز حضور داشتند‪،‬‬ ‫کاظم پالیزدار دبیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی گزارشی از‬ ‫برگزاری جلسات با تشکل های خصوصی مردم نهاد فعال در حوزه مبارزه‬ ‫با مفاسد اقتصادی و ارتقاء سالمت اداری در راستای جلب مشارکت انها‬ ‫در این حوزه ارائه کرد و گفت‪ :‬رویکردی که در دنیا مورد توجه است اما‬ ‫در ایــران انطور که باید مورد توجه قرار نگرفته نقش بخش خصوصی و‬ ‫تشکل ها در مبارزه با مفاسد اقتصادی و نظارت است که از ان به نظارت‬ ‫همگانی یا مردمی تعبیر می شود‪ .‬وی از برنامه دبیرخانه این ستاد برای‬ ‫استمرار جلسات با تشکل های خصوصی مردم نهاد فعال در حوزه مبارزه‬ ‫با مفاســد اقتصادی خبر داد و افزود‪ :‬چند کارگروه ذیل این تشــکل ها‬ ‫تشــکیل شده و جلساتی با موضوعات مشخص در این کارگروه ها برگزار‬ ‫و پیگیری می شــود‪ .‬در این جلسه نمایندگان تشکل های مردم نهاد در‬ ‫حــوزه مبارزه با مفاســد اقتصادی و ارتقاء ســامت اداری نیز هر کدام‬ ‫در ســخنانی به بیان مهمترین دغدغه ها در مبارزه با مفاســد اقتصادی‬ ‫پرداختند و پیشــنهادات و دیدگاه های خود را برای پیشــگیری از بروز‬ ‫فساد و مبارزه قاطع با این موضوع مطرح کردند‪.‬‬ ‫عابد جعفری مدیرعامل مرکز غیردولتی سالمت اداری و انجمن علمی‬ ‫مدیریت رفتارهای سازمانی با تاکید بر ضرورت وجود برنامه مدون برای‬ ‫مبارزه با فساد‪ ،‬بر لزوم تدوین سند ملی مبارزه با فساد تاکید کرد و گفت‪:‬‬ ‫این ســند ملی امری ضروری به عنوان بستر و زیرساخت برای مبارزه با‬ ‫فساد محسوب می شود‪.‬‬ ‫لزوم مبارزه بدون تبعیض با فساد‬ ‫احمد توکلی رییس هیات مدیره موسسه دیدبان شفافیت و عدالت نیز‬ ‫از معاون اول رییس جمهور به خاطر صدور دســتور پیگیری به دستگاه‬ ‫ها در خصوص مکاتبات این موسســه قدردانــی کرد و با تاکید بر اینکه‬ ‫باید به صورت توامان با فســاد و مفسد مبارزه شود گفت‪ :‬باید مبارزه با‬ ‫فساد بدون تبعیض انجام شود‪ ،‬اگر دولت به دنبال رفع اشکاالت و نواقص‬ ‫باشــد‪ ،‬سمن ها و تشکل های خصوصی روحیه ای دو چندان می گیرند‬ ‫و با قدرت بیشــتر به ارتقاء ســامت جامعه کمک مــی کنند‪ .‬گودرزی‬ ‫دبیر قرارگاه مبارزه با مفاسد اقتصادی سازمان بسیج هم در این نشست‬ ‫فقدان امار صحیح برای برخورد با متخلفین را یکی از دالیل عدم توفیق‬ ‫کامل در مبارزه با مفاســد اقتصادی برشــمرد و گفت‪ :‬باید ضمن مبارزه‬ ‫با مفســدین‪ ،‬تمرکز اصلی خود را بر پیشــگیری از فساد معطوف کنیم‪.‬‬ ‫حسینی مدیرعامل جمعیت هم اندیشان دادخواه نیز بر ضرورت شناسایی‬ ‫و اصالح مقررات و قوانین فســادزا در کشور تاکید کرد و گفت‪ :‬مقرراتی‬ ‫که برای عده ای مصونیت و حاشــیه امن ایجاد می کند می تواند به ترویج‬ ‫فســاد در جامعه کمک کند که باید اصالح یا لغو شــوند‪ .‬ثنایی رییس‬ ‫موسسه پیشــگامان شفافیت و پیشرفت نیز با اشــاره به اینکه در حال‬ ‫حاضر در تکمیل زیرســاخت های مبارزه با فساد در ابتدای راه قرار داریم‬ ‫بر لزوم استفاده از مطالعات و تجارب کشورهای موفق در مبارزه با مفاسد‬ ‫اقتصادی تاکید کرد‪ .‬امیری دبیر هســته پژوهشــی دانشــکده مدیریت‬ ‫دانشــگاه تهران هم در این نشســت نبود معیار سنجش فساد را یکی از‬ ‫عوامل عدم توفیق در مقابله با متخلفین دانســت و خواستار شناسایی و‬ ‫رفع کانون های فسادخیز در کشور شد‪.‬‬ ‫نوایی مدیرعامل موسســه فرهنگی هنری سفیر صبح پارسیان نیز در‬ ‫این جلسه نظارت بر رعایت شفافیت در دولت‪ ،‬رتبه بندی دستگاه ها بر‬ ‫اســاس مبارزه با فساد و حمایت از افشاکنندگان فساد را از ضرورت های‬ ‫الزم برای رســیدن به اهــداف مورد نظر در مبارزه با مفاســد اقتصادی‬ ‫عنوان کرد‪.‬‬ ‫فروزان فرد رییس کمیســیون حمایت قضایی اتاق بازرگانی تهران نیز‬ ‫با اشــاره به اینکه امسال پنجمین سالی است که اتاق روز جهانی مبارزه‬ ‫فســاد را گرامی داشته و نســبت به برگزاری همایش کشوری اقدام می‬ ‫کند‪ ،‬بر لزوم توجه هرچه بیشــتر و همکاری با کنوانسیون مبارزه جهانی‬ ‫با فساد تاکید کرد‪.‬‬ ‫جعفری رییس پژوهشــکده تدبیر اســتمرار اینگونه جلسات را گامی‬ ‫مثبت در جهت استفاده دولت از ظرفیت علمی پژوهشی در عرصه مبارزه‬ ‫با فساد دانســت و گفت‪ :‬دولت خود باید کارامدی را در دستور کار قرار‬ ‫دهد و مدیرانی که کارامدی کافی ندارند بهتر اســت توسط دولت عزل‬ ‫شوند تا اعتماد عمومی جامعه افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫محمدی عضو هیات مدیره تشکل مردمی پیشگیری از فساد نیز با بیان‬ ‫اینکه تشــکل های مردمی پیشران مطالبات مردم هستند‪ ،‬بر لزوم توجه‬ ‫هرچه بیشتر به حمایت از این تشکل ها تاکید کرد‪.‬‬ ‫پرتوی رییس انجمن حســابداری ایران هم در این جلسه ضمن طرح‬ ‫درخواســت ایجاد پژوهشکده برای مبارزه با فســاد‪ ،‬خواستار تسریع در‬ ‫صدور مجوز تاســیس تشکل ها شد و افزود‪ :‬حضور برخی از تشکل ها در‬ ‫کمیته ها و کارگروه های مبارزه با فســاد و پولشویی می تواند به اثربخش‬ ‫بودن نتایج این کارگروه ها کمک کند‪.‬‬ ‫سخنگوی فراکسیون امید جزئیات نشست مشترک این فراکسیون با بیژن زنگنه وزیر نفت را تشریح کرد‪ .‬فاطمه سعیدی سخنگوی فراکسیون امید از حضور بیژن زنگنه‬ ‫وزیر نفت در جلسه صبح دیروز (سه شنبه ‪ 18‬اذر) این فراکسیون خبر داد‪ .‬وی افزود‪ :‬اقای زنگنه در این جلسه گزارشی درباره سهمیه بندی بنزین‪ ،‬کارت سوخت‪ ،‬افزایش‬ ‫قیمت بنزین و همچنین تحریم ها و فروش نفت به اعضای فراکسیون امید ارائه کرد‪ .‬سخنگوی فراکسیون امید اظهار داشت‪ :‬وزیر نفت در جلسه مشترک با اعضای فراکسیون‬ ‫امید توضیح داد که کارت ســوخت هرگز حذف نشده اســت و در دولت یازدهم و دوازدهم که برخی مدعی حذف کارت سوخت هستند بیش از ‪16‬میلیون و ‪700‬هزار کارت‬ ‫سوخت صادر شده است‪ .‬به گفته سعیدی پیش از توضیحات اقای زنگنه‪ ،‬جالل میرزایی نماینده ایالم و رئیس کمیته سیاسی فراکسیون امید نیز گزارشی از روند استیضاح‬ ‫وزیر نفت در کمیسیون انرژی به اعضای فراکسیون ارائه کرد‪.‬‬ ‫سردارجعفریمسئولقرارگاهفرهنگیاجتماعیبقیهاهلل(عج)‪:‬‬ ‫جوانگرایینبایدرانتیوسفارشیباشد‬ ‫مســئول قرارگاه فرهنگی اجتماعی بقیهاهلل(عج) گفــت‪ :‬دقیقاً در‬ ‫زمانی که اســام در حاکمیت قرار می گیرد مردم باید برای برقراری‬ ‫عدالت اجتماعی حرکت کنند‪ .‬برنامه دوشنبه شب جهان ارا با حضور‬ ‫سردار محمدعلی جعفری مسئول قرارگاه فرهنگی اجتماعی حضرت‬ ‫بقیه اهلل(عج) روی انتن رفت‪ .‬در ابتدای این برنامه سردار جعفری طی‬ ‫سخنانی اظهار داشت‪ :‬در دهه دوم انقالب ماهیت تهدیدات تغییر کرد‬ ‫و با توجه به حماســه بزرگی که در جنگ افریده شد و درس بزرگی‬ ‫که به دشمن داده شد و مرزهای کشور در برابر تجاوز بیگانگان امن‬ ‫شد دشمن فهمید باید روش خود را عوض کند‪ .‬سردار جعفری ادامه‬ ‫داد‪ :‬شاید قب ً‬ ‫ال این موضوع (امنیت) حس نمی شد اما اتفاقاتی که در‬ ‫سال ‪ 98‬افتاد نشان داد که ما از چه قدرت دفاعی برخوردار هستیم‪.‬‬ ‫امروز فناوری همــراه با کمک مردم یک قدرت بازدارندگی باالیی را‬ ‫برای کشور ایجاد کرده است‪ .‬فرمانده کل سابق سپاه پاسداران انقالب‬ ‫اسالمی تصریح کرد‪ :‬از دهه دوم انقالب‪ ،‬امریکاییها متوجه شدند که‬ ‫باید از طریق جنگ نرم و شــبیخون فرهنگی با هدف سست کردن‬ ‫باورهای مردم کار خود را شروع کنند‪ .‬بعد از ان تهدیدات سیاسی هم‬ ‫از ناحیه مخالفان داخلی انقالب شروع شد‪ .‬در دهه دوم انقالب انهایی‬ ‫که با اســتمرار انقالب اسالمی مخالف بودند توقف انقالب اسالمی را‬ ‫هم مطرح کردند که از ســوی رئیس جمهور وقت به انها تذکر داده‬ ‫شد که «این قدر تندروی نکنید و همه چیز را لو ندهید‪ ،».‬در حالی‬ ‫که ماهیت انقالب اســامی فقط پیروزی نبود بلکه این حرکت باید‬ ‫به سمت اهداف انقالب اسالمی استمرار داشته باشد‪ .‬مسئول قرارگاه‬ ‫بقیهاهلل عنوان کرد‪ :‬دیدگاه های انحرافی چنین نگرشی دارند وگرنه‬ ‫حضرت امام بارها اشاره کردند که هدف‪ ،‬استقرار ارزش های اسالمی‬ ‫اســت که اولین انها عدالت اجتماعی است‪ .‬اما حفظ استقالل کشور‬ ‫و پیاده سازی احکام اســامی مواردی است که باید در روند انقالب‬ ‫اسالمی تحقق پیدا کند‪ .‬وی گفت‪ :‬ما حتی به دلیل برخی دیدگاه های‬ ‫غلط دولتمردان وقت به دلیل پیروی از سیاست های اقتصادی غربی‬ ‫به همراه نگاه هــای لیبرالی و بی توجهی به مردم و نقش انها در حل‬ ‫مشــکالت اقتصادی بــا تهدیدات اقتصادی مواجه شــدیم تا جایی‬ ‫که دشــمنان تحریم اقتصادی را از هشــت سال قبل به بهانه انرژی‬ ‫هسته ای اغاز کردند و تهدیدات علیه ما همه جانبه شد و یک مجموعه‬ ‫از جنگ نرم علیه انقالب اسالمی اغاز شد‪ .‬این تغییر ماهیت تهدیدات‬ ‫مســئله ای بود که در ذهن رهبر انقالب بود و از اوایل ســال ‪ 80‬این‬ ‫بیان شد و می خواستند سپاه ماموریت اصلی اش یعنی حفظ انقالب‬ ‫اسالمی را فراموش نکند‪.‬‬ ‫سردار جعفری بیان داشت‪ :‬زمانی که من در سپاه مسئولیت را به عهده‬ ‫گرفتم با همین نگاه‪ ،‬تحوالتی در ســپاه انجام شــد تا امادگی سپاه‬ ‫همه جانبه شود‪ .‬از سال ‪ 86‬مقابله با جنگ نرم به سپاه ابالغ شد و در‬ ‫همین راستا تشکیل سپاه های استانی با ماموریت مقابله با جنگ نرم‬ ‫اغاز شد‪ .‬بعد ما ساختار مناسبی برای این کار تدوین کردیم تا اینکه‬ ‫در پایان ســال ‪ 97‬به این اطمینان رسیدیم که اگر تهدید نظامی و‬ ‫امنیتی پیش اید قدرت ما به حدی رسیده است که می تواند به راحتی‬ ‫با دشــمن مقابله کند‪ .‬در عرصه امنیتی هم در این فتنه ای که اخیرا ً‬ ‫پیش امد علی رغم امادگی دشــمن‪ ،‬ظرف دو ســه روز حل شد‪ .‬اما‬ ‫انچه نگران کننده بــود همین تهدیدات نرم بود که به میدان اوردن‬ ‫مردم برای نقش افرینی موثر در جنگ نرم سازوکاری می خواست که‬ ‫مــا باید در قرارگاه فرهنگی اجتماعی بقیهاهلل ان را دنبال کنیم‪ .‬وی‬ ‫درباره موضوع جوانگرایی اظهار داشت‪ :‬از ابتدای سال ‪ 97‬رهبر انقالب‬ ‫انتظاراتی را از جوانان بیان کردند و خواســتند انها پیشتازی کنند‪.‬‬ ‫در اخرین صحبتی که کردند بر پیاده ســازی بیانیه گام دوم تاکید‬ ‫کردند و این یعنی ایجاد جامعه اســامی و حرکت به ســمت تمدن‬ ‫اسالمی‪ .‬در گام اول انقالب‪ ،‬مردم انقالب کرده و انقالب را انچنان در‬ ‫برابر دشمنان تثبیت کردند که هیچ تهدیدی نمی تواند با ان مقابله‬ ‫کند و در برابر دشــمنی فیزیکی مصون شده است‪ .‬در گام دوم باید‬ ‫به سمت حرکت های ایجابی و در حقیقت جامعه سازی رفت‪ .‬خواست‬ ‫رهبر انقالب حرکت عمومی جامعه به سمت اسالمی شدن جامعه و‬ ‫دستگاه های نظام است‪ .‬مسئول قرارگاه بقیهاهلل ادامه داد‪ :‬برای اینکه‬ ‫از این مشــکالت که امروز در اوج ان هستیم عبور کنیم نیاز به یک‬ ‫حرکت نهضت گونه است که رهبر انقالب از ان به عنوان حرکت اتش‬ ‫به اختیار از جوانان خواستند‪ .‬این حرکت احتیاج به برنامه ریزی و انتقال‬ ‫تجربه و مجموعه سازی دارد که این حرکت عظیم با محوریت جوانان‬ ‫متعهد ان شــاءاهلل پیش برود‪ ،‬این کاری اســت که در قرارگاه دنبال‬ ‫می کنیم‪.‬وی با بیان اینکه شــرایط انقالب کام ً‬ ‫ال روشن است گفت‪:‬‬ ‫ابهام برخی ناشی از جنگ روانی دشمن و سوء مدیریت های داخلی‬ ‫است‪ .‬امروز مشکالت روی مسائل داخلی و اقتصادی و معشیتی مردم‬ ‫تمرکز دارد‪ .‬بعد از این بحث دیگری تحت عنوان فســاد و تبعیض و‬ ‫بی عدالتی مطرح می شــود که باز هم ذیل مشــکالت اقتصادی قرار‬ ‫دارد‪ ،‬بقیه مسائل هم همان طور که مبارزه با فساد با یک اراده جدید‬ ‫شروع شده است و ان شاءاهلل ادامه پیدا کند قابل حل هستند‪ .‬سردار‬ ‫جعفری با اشاره به اینکه در چهل سال اول انقالب کار بزرگی انجام‬ ‫شده است تاکید کرد‪ :‬ماندگاری انقالب کار بزرگی است و همچنین‬ ‫عظمت راه طی شــده و کارکرد انقالب تا امروز هم کار بزرگی است‪.‬‬ ‫عظمت چشم اندازی که باید به ان برسیم و نقش نیروی جوان متعهد‬ ‫هم از موضوعات مهمی است که باید به ان توجه کرد‪ .‬در چهل سال‬ ‫اول ما با دشمنی دشــمنان انقالب مقابله می کردیم و در نتیجه در‬ ‫منطقه تقریباً امریکایی ها به هیچ هدفی نرسیدند‪ .‬از شهریور سال ‪80‬‬ ‫که امریکایی ها به منطقه لشکرکشی کردند‪ ،‬همه هدف انها این بود‬ ‫کــه بتوانند با برهم زدن اوضاع داخلی‪ ،‬ایران را کنترل کنند اما همه‬ ‫اینها شکست خورده و به عکس شده است‪.‬‬ ‫مسئول قرارگاه فرهنگی اجتماعی بقیهاهلل تصریح کرد‪ :‬امروز در عراق‬ ‫دولتی هماهنگ با اهداف انقالب روی کار امده اســت و در عراق و‬ ‫ســوریه هم داعش را ایجاد کردند که نتیجه ان به ضرر انها شد‪ .‬در‬ ‫ادامه اســرائیل به جنوب لبنان حمله کرد تا گسترش پیدا کند که‬ ‫نه تنها شکست خورد بلکه درون فلسطین اشغالی هم مشکل دارند‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬برد حرف جمهوری اســامی تا اروپا و امریکا رفته و‬ ‫این کار بزرگی است‪ .‬در برابر همه اینها مشکل اقتصاد و معیشت در‬ ‫داخل کشور اساسی است‪ .‬همه اقتدار و عظمت انقالب در بعد مسائل‬ ‫تهدیدات دفاعی و امنیتی است و انقالب در مقابل تهدیدات دفاعی و‬ ‫امنیتی تثبیت صددرصدی شده است‪ .‬انچه همه به ان اذعان دارند‬ ‫نقش نیروی جوان متعهد انقالب در عرصه دفاعی و امنیتی است‪ .‬در‬ ‫هر عرصه ای نگاه کنید نقش نیروهای جوان مشــخص است‪ .‬نوعی‬ ‫تفکر پشــت این حرکت ها خوابیده اســت که به ان تفکر جهادی و‬ ‫اسالمی می گوییم‪ ،‬در برابر ان تفکر غیرانقالبی و لیبرالی قرار دارد‪.‬‬ ‫فرمانده کل سابق سپاه اضافه کرد‪ :‬این اختالف دیدگاه در کشور در‬ ‫دفاع مقدس هم بود‪ .‬یک ســال اول جنگ بنی صدر مخالف حضور‬ ‫نیروهــای جوان بود‪ .‬بعد از فرار بنی صدر با ‪ 4‬عملیات بزرگ ظرف ‪8‬‬ ‫ماه خرمشهر ازاد شد‪ .‬برای ازادی خرمشهر‪ ،‬تغییر در تفکر و مدیریت‬ ‫صحنــه نبرد انجام گرفــت‪ ،‬اما این اتفاق چرا در باقی نقاط کشــور‬ ‫نیفتاده اســت؟! اگر این اتفاق در کشور بیفتد تمام مشکالت کشور‬ ‫قابل حل است‪ .‬وی با یاداوری اینکه «عامل اصلی پیروزی ما در دفاع‬ ‫مقدس که محور اصلی حرکت انقالب شده است نقش افرینی مردم‬ ‫و مدیریت و رهبری جنگ بوده اســت» گفت‪ :‬ما باید به این مبانی‬ ‫توجه کنیم‪ .‬مشکل امروز ما مباحث مدیریتی است‪ .‬مشکالت انقالب‬ ‫اسالمی برای حل مســائل اقتصادی با تغییر در رویکرد مدیریتی از‬ ‫جنس تغییر تفکر غیرانقالبی به رویکرد انقالب قابل حل است‪ .‬سردار‬ ‫جعفری افزود‪ :‬در یک دولت چشــمه هایی از این را مردم دیدند اما‬ ‫کامل و جامع نبود‪ .‬مدیریت کشور باید با همان نگاه رهبری که نگاه‬ ‫اسالم ناب است هماهنگ شود‪ .‬اگر کسی در این مبانی اشکال داشته‬ ‫باشــد‪ ،‬سنجش ان‪ ،‬وظیفه سنگین شــورای نگهبان است‪ ،‬که فکر‬ ‫نمی کنم شــورای نگهبان با این دقت نگاه کنند و روی مبانی فکری‬ ‫افراد برای تایید صالحیت تمرکز کنند‪ .‬االن در همین کشورهایی که‬ ‫مهد دموکراسی هم هستند باید نگاه فرد با نگاه حکومت بخواند‪ ،‬اما‬ ‫اقایانی که اینجا روی کار می ایند ابایی ندارند که بگویند «دیدگاه ما‬ ‫با رهبری اختالف دارد‪ ،».‬خوب‪ ،‬اگر دیدگاهت اختالف دارد برای چی‬ ‫امدی؟ مسئول قرارگاه بقیهاهلل خاطرنشان کرد‪ :‬اگر صحبت از دیدگاه‬ ‫جهادی می کنیم باید با دیدگاه اسالم و رهبری تطبیق کند‪ .‬خیلی ها‬ ‫ادعای انقالبی بودن کردند و می کنند‪ ،‬مهم این اســت که چه کسی‬ ‫دیدگاه هایش به صورت واقعی منطبق بر اســام ناب باشد‪ ،‬این را در‬ ‫دستگاه های اجرایی کمتر داشته ایم‪ .‬فرمانده کل سابق سپاه عنوان کرد‪:‬‬ ‫این که صرفاً هر کسی می گوید «در چارچوب هستم» کافی نیست‪ .‬در‬ ‫همه کشورها این طور است که عقبه فکری افراد را بررسی می کنند‪.‬‬ ‫از اول انقالب تا امروز مشکل ما در اداره کشور با تفکراتی است که به‬ ‫اسم تفکر انقالبی اما در حقیقت تفکر لیبرالی بوده اند‪ .‬برای حل این‬ ‫معضل یا عبور از این مشــکل باید کسانی که در چارچوب این نظام‬ ‫هستند پای کار بیایند‪ .‬مبنای این جمهوری اسالم ناب است‪ .‬اسالم‬ ‫ناب را رهبری تعریف می کنند و کسانی می توانند اسالم ناب را پیاده‬ ‫کنند که مبانی افکارشان گرایش به علوم انسانی غربی نداشته باشد‪.‬‬ ‫وی در تبیین نقش مردم در پیشــبرد اهداف انقالب گفت‪ :‬متاسفانه‬ ‫انچه از نقش مردم در ذهن ما اســت حضور مردم در راهپیمایی ها و‬ ‫پای صندوق های رای اســت‪ .‬البته یکی از رمزهای ماندگاری انقالب‬ ‫همین حضور مردم در صحنه بوده است‪ .‬اما نکته اساسی این است که‬ ‫نباید حضور موثر مردم را صرفاً حضور در راهپیمایی دانست‪ .‬خیلی‬ ‫از کشورهای اروپایی بیش از ما مردمشان را در حل مشکالت کشور‬ ‫دخالت می دهند‪.‬‬ ‫مســئول قرارگاه فرهنگی اجتماعی بقیهاهلل ادامه داد‪ :‬در جنگ هم‬ ‫تفکر لیبرالی بنی صدر اعتقادی به حضور مردم در جنگ نداشت‪ .‬در‬ ‫مســائل امنیتی همین طور در ناامنی های جنوب شرق و شمال غرب‬ ‫که امروز بسیجیان بومی در انجا مشغول به خدمت هستند و حضور‬ ‫گردانهای بسیج برای مقابله با ناامنی ها و مسائل داخلی تعیین کننده‬ ‫بوده است‪ .‬ممکن است باز هم این اشتباه رخ دهد که فکر کنند نقش‬ ‫مردم فقط حضور فیزیکی اســت‪ .‬نقش مردم باید در حل مشکالت‬ ‫سیاسی اقتصادی اجتماعی و فرهنگی تعریف شود‪.‬‬ ‫سردار جعفری با طرح ســوالی درباره چگونگی نقش افرینی مردم‬ ‫تاکید کرد‪ :‬خواست رهبر انقالب ایجاد هسته های خودجوش مردمی‬ ‫با محوریت جوانان متعهد برای حل مشــکالت اســت که البته این‬ ‫حرکت شــروع شده اســت‪ .‬این کار نیاز به تمرکز و پیگیری دارد و‬ ‫نیازمند هدایت و برنامه ریزی است که این به عهده حلقه های میانی و‬ ‫خود مردم است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬در کشور ما مردم باید بدانند عدالت اجتماعی بدون حرکت‬ ‫کــردن انها امکان ندارد اتفاق بیفتد‪ .‬دقیقاً در زمانی که اســام در‬ ‫حاکمیــت قرار می گیرد مردم باید برای برقــراری عدالت اجتماعی‬ ‫حرکت کنند‪ .‬این حرکت مردمی اولین اسمش جهاد است‪ .‬جهاد که‬ ‫فقط جنگ نظامی نیست‪ .‬عمده کار‪ ،‬جهاد فرهنگی اجتماعی است‬ ‫و امروز این اولویت دارد‪ .‬جنگیدن با سیستم های فساد و بی عدالتی و‬ ‫سوء مدیریت ها خودش جهاد است‪ .‬این که بگوییم «چون مسئوالن‬ ‫در صحنه نیستند ما هم کار نکنیم» درست نیست‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به نگرانی برخی از بی تجربگــی جوانان عنوان کرد‪ :‬در‬ ‫جنگ این مشکل نبود چون ان جوانی که به جبهه می امد هرلحظه‬ ‫امکان شهید شدن او وجود داشت‪ .‬اینجا برای مقام و پست این خطر‬ ‫کام ً‬ ‫ال جدی است‪ .‬جوانگرایی نباید رانتی و سفارشی باشد‪ .‬جوانگرایی‬ ‫باید جوانگرایی واقعی باشد و سیلی خورده ها و کسانی که تفکر انها با‬ ‫رهبری همگرا است باید میدان پیدا کنند‪.‬‬ ‫ســردار جعفری راجع به تغییرات مورد انتظــار مردم گفت‪ :‬مردم از‬ ‫گرایشات مختلف خســته شده اند و کســانی که قب ً‬ ‫ال مردم تجربه‬ ‫کرده اند امتحان خوبی پس نداده اند‪ .‬مردم می دانند در همین شرایط‬ ‫اگر به توصیه های رهبر انقالب دربــاره اقتصاد مقاومتی گوش داده‬ ‫می شد بسیاری از این مشکالت نبود‪.‬‬ ‫مسئول قرارگاه بقیهاهلل تصریح کرد‪ :‬به نظر من خواست رهبر انقالب‬ ‫این اســت که جوانگرایی تنها راه برون رفت از این مشــکالت است‪.‬‬ ‫تنهــا راهی که مردم را از این بن بســت خارج می کند تغییر رویکرد‬ ‫مردم در انتخاب هایشان اســت‪ .‬مردم هیچ چاره ای ندارند جز اینکه‬ ‫به ســمت نیروی جوان مســلمان انقالبی مجاهد بروند که پشت سر‬ ‫رهبری مشــکالت مردم را یکی پس از دیگری حل کنند‪ .‬وی با ابراز‬ ‫اینکه «مشکل اصلی ما ساختار نیست»‪ ،‬افزود‪ :‬سیستم ها و روش های‬ ‫اداره کشور مشکل دارد اما این مشکل ساختاری نیست‪ .‬سیستم ها یا‬ ‫ایین نامه های اداری باید تغییر کنند‪ .‬اولین اتفاقی که باید بیفتد همین‬ ‫تغییر روش ها و بوروکراسی است‪.‬‬ ‫با نیروی جوان انقالبی که مبانی فکری اش با انقالب هماهنگ باشد‬ ‫این مشکالت حل می شود‪ .‬جوانگرایی باید همیشه در مسئولین کشور‬ ‫باشد و همیشه باید نیروی جوان تازه نفس در راس باشد‪ .‬در سپاه تا‬ ‫حدی این جوانگرایی انجام شده است‪ ،‬و در چند سال اینده نیروهای‬ ‫جوانی که در سپاه وارد شده اند می توانند امورات را به عهده بگیرند‪.‬‬ ‫فرمانده کل سابق سپاه ادامه داد‪ :‬همه دنیا می داند جمهوری اسالمی‬ ‫در عرصه دفاع و امنیت وضعیتش عالی است؛ موشک های باالی هزار‬ ‫کیلومتر ما نقطه زن شــدند و دشمن در قلعه ای در اتاقی جلسه دارد‬ ‫و موشــک به همان اتاق اصابت می کند که نتیجه کار جوانان است‪.‬‬ ‫من به شهید طهرانی مقدم گفتم «چرا نمی توانیم موشکی را بسازیم‬ ‫که در ارتفاع باال هدف بزند؟»‪ ،‬گفت‪« :‬می توانیم‪ ،».‬و االن موشــکی‬ ‫داریم که این کار را می کند‪ .‬انچه باید در کشور اتفاق بیفتد ضرورت‬ ‫ایجاد یک حرکت اجتماعی است که به دعوت رهبری باید انجام شود‪.‬‬ ‫اول جوانان باید این برنامه ریزی را انجام دهند و بعد هم مردم انها را‬ ‫همراهی کنند تا بسیاری از این مشکالت که توسط خود مردم قابل‬ ‫حل است مرتفع شــود‪ .‬در گام دوم انقالب باید مدیریت جهادی از‬ ‫جنس اسالم ناب مقابل مدیریت لیبرال قد علم کند‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫توضیحات «زنگنه» درباره صدور کارت سوخت در فراکسیون امید مجلس‬ ‫چهارشنبه‪ 20‬اذر ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪191‬‬ ‫‪3‬‬ ‫خبر‬ ‫الریجانی رئیس مجلس شورای اسالمی‬ ‫عده ای با منفی بافی‬ ‫ دل مردم را خالی می کنند ‬ ‫رئیس مجلس شــورای اســامی گفت‪ :‬عــده ای تنها‬ ‫منفی بافی می کنند و دل مــردم را خالی می کنند اما‬ ‫ملت ما در بدترین شرایط نیز عزم دشمن را شکستند‬ ‫بنابرایــن به جای منفی بافی وفاق را گســترش دهیم‪.‬‬ ‫علی الریجانی در مراســم بهره برداری از ابرســانی به‬ ‫‪ 55‬روســتای استان کرمانشــاه اظهار داشت‪ :‬یکی از‬ ‫دغدغه های مهم در کشــور ابادانی روستاهاســت که‬ ‫در این فضای کشــمکش های سیاسی همچنان ادامه‬ ‫داشته و از ابتدای انقالب نیز که امام راحل(ره) دستور‬ ‫راه انــدازی جهاد ســازندگی را دادند فلســفه ان رفع‬ ‫محرومیت موجود در رژیم گذشته بود‪.‬‬ ‫الریجانــی گفت‪ :‬در رژیم پهلوی چند شــهر اباد در‬ ‫کشور وجود داشــت و مابقی شــهرها و روستاها رها‬ ‫شده بودند و با وجود اینکه منابع نفتی بسیاری وجود‬ ‫داشــت اما ابادانی وجود نداشــت‪ .‬وی افــزود‪ :‬بعد از‬ ‫انقالب راه سازی‪ ،‬ابرســانی و ایجاد شبکه بهداشت در‬ ‫دستور کار قرار گرفت و این در زمانی که جنگ را بر ما‬ ‫تحمیل کردند و تحریم هایی اعمال شد کار بزرگی بود‪.‬‬ ‫الریجانی با اشــاره به اینکه این اقدامات در شــرایط‬ ‫ســخت انجام شــده و وضعیت تحریم ها جدی است‬ ‫بیان کرد‪ :‬در چند ســال اخیر در زمان بودجه منابعی‬ ‫تنها برای ابرســانی به روستاها تخصیص داده می شود‬ ‫و همین مجلس در چند ســال اخیــر بودجه ای برای‬ ‫ابرســانی به روســتاها در نظر گرفت و از مقام معظم‬ ‫رهبری درخواســت کردیم که اجازه دادند از صندوق‬ ‫برداشت شود و این کار مجلس بود‪.‬‬ ‫رئیس مجلــس با ابراز اینکه تا قبل از ســال ‪ 92‬تنها‬ ‫‪ 900‬هزار نفر از اب شرب استفاده می کردند و اکنون‬ ‫به برکت تصمیم مجلس این تعداد بسیار افزایش یافته‬ ‫اســت افزود‪ :‬از این ســری تصمیمــات در فضایی که‬ ‫شرایط ســخت بود نمایندگان مردم اتخاذ کردند و در‬ ‫زمینه گازرسانی‪ ،‬توسعه مســائل بهداشت و درمان و‬ ‫ســایر خدمات نیز اقداماتی انجام شده است‪ .‬الریجانی‬ ‫با تاکید به اینکه مشــکالت باید با سازگاری بیشتری‬ ‫رفع و نیروهــای خالق و فعال حمایت شــوند گفت‪:‬‬ ‫منفی بافی برای کشور سم مهلکی است و مردان کاری‬ ‫کســانی هستند که در شرایط ســخت کار کنند‪ .‬وی‬ ‫اضافه کرد‪ :‬عده ای تنها منفی بافی می کنند و دل مردم‬ ‫را خالی می کنند اما ملت ما در بدترین شرایط نیز عزم‬ ‫دشمن را شکستند بنابراین به جای منفی بافی وفاق را‬ ‫گسترش دهیم‪.‬‬ ‫رئیــس مجلس گفت‪ :‬وقتی ملت ایــران در مقابل این‬ ‫ستم بین المللی موفق می شود که وحدت داشته باشند‬ ‫و یکدیگر و نهادهای مهم کشــور را تخریب نکنند‪ .‬وی‬ ‫با تصریح به اینکه برای هر انتخابات نباید دستگاه های‬ ‫زحمت کش تخریب شــوند بیان کرد‪ :‬انتخابات مبارک‬ ‫است اما ادب انتخاباتی باید رعایت و برادرانه رفتار شود‬ ‫و تخریب نکنند‪.‬‬ ‫الریجانی با بیــان اینکه «همه باید با هم به فکر مردم‬ ‫باشــیم و مســئوالن به مکان هایی بروند که مشکالت‬ ‫مردم بیشتر اســت» گفت‪ :‬نظام جمهوری اسالمی در‬ ‫این شــرایط سخت هم به خوبی کار می کند و رسانه ها‬ ‫این گونــه اقدامات را باید انعــکاس دهند‪ .‬وی با اظهار‬ ‫اینکه نمایندگان خوبی در استان کرمانشاه وجود دارد‬ ‫که همه افرادی پرتحرک و فعالی هســتند گفت‪ :‬امید‬ ‫داریــم با تالش ان ها و کمک مجلس در بودجه ‪ 99‬در‬ ‫این دولت برخی از مشکالت استان برطرف شود‪.‬‬ ‫شرکت جاویدان‬ ‫اریا‬ ‫نایم جاوید در صنعت حمل نقل گشت‬ ‫بابیش از بیست سال تجربه‬ ‫مجری تورهای گردیش درایران و تورهای خارجی‬ ‫عضو رسیم ودرجه یک اتحادیه صنف مسافربری تهران‬ ‫اماده قرارداد با نهادها و اورگانهای دولیت ومدارس‬ ‫و جهت امور سرویس ایاب ذهاب کارکنان‬ ‫تلفن‪۷۷۶۱۴۳۵۲ :‬‬ ‫فاکس‪۷۷۶۵۴۳۵۰ :‬‬ ‫دفتر مرکزی‪۷۷۶۵۴۳۳۴-۶ :‬‬ ‫تخفیف ویژه هنرمندان‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫امروز؛ پایان مهلت ثبت نام در سایت بسته معیشتی‬ ‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه‪ 20‬اذر ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪191‬‬ ‫خبر‬ ‫تاثیر افزایش قیمت بنزین در بازار ارز؛‬ ‫چرا دالر گران شد؟‬ ‫یک کارشــناس اقتصادی با تاکید بــر اینکه افزایش‬ ‫قیمت دالر ریشــه سیاســی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬تورم افزایش‬ ‫قیمت بنزین اثر خود را در بخش های مختلف گذاشته‬ ‫و رشد قیمت دالر نیز به خاطر افزایش ‪۳‬برابری قیمت‬ ‫بنزین است‪.‬‬ ‫ســید بهاءالدین حسینی هاشــمی در خصوص دالیل‬ ‫افزایش قیمت ارز در بازار ازاد‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬بازار ارز‬ ‫تابع عرضه و تقاضاست و هر زمان یکی از این متغیرها‬ ‫تغییــر کند‪ ،‬قیمت ارز نیز تحــت تاثیر قرار می گیرد‪،‬‬ ‫هرچند افزایش قیمــت دالر در هفته های اخیر دلیل‬ ‫اقتصادی و علمی ندارد و بیشــتر ریشه سیاسی دارد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر مشخص بودن منابع ارزی ایران‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫بازیگران ارزی نیز در بازار شناخته شده اند؛ ضمن انکه‬ ‫بــازار ارز از وقایع داخلی و خارجــی تاثیر می پذیرد‪،‬‬ ‫بنابراین زمانی که دولتی ها رســماً اعالم می کنند که‬ ‫«اداره کشور مشکل است و بدون نفت نمی توانیم اداره‬ ‫کنیم»‪ ،‬به بازار سیگنال منفی داده می شود‪.‬‬ ‫ایــن کارشــناس اقتصادی ضمن اشــاره بــه اینکه‬ ‫محدودیت هــا برای نقــل و انتقال ارز نیز در نوســان‬ ‫قیمتی دالر مهم اســت‪ ،‬گفت‪ :‬بــازار نیما در ماه های‬ ‫اخیر درحال تقویت بود ولی بعد از تغییر شرایط برای‬ ‫عرضه ارز در این بازار‪ ،‬اســتقبال کــم و بعد از ان در‬ ‫مقطعی قیمت های بازار ازاد از نیما ارزانتر شد‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکــه تقاضاهای نیمایــی در هفته های‬ ‫اخیر به ســمت بازار ازاد رفت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬همچنین‬ ‫مشخص شــدن درامدهای ارزی در بودجه ‪ ،99‬پایان‬ ‫ســال میالدی‪ ،‬زمان واریز شهریه های دانشگاهی برای‬ ‫ترم جدید‪ ،‬مسافرت های نوروزی‪ ،‬دورنمای منابع ارزی‪،‬‬ ‫صادرات نفــت و البته افزایش قیمــت بنزین از دیگر‬ ‫دالیل افزایش قیمت دالر در هفته های اخیر است‪.‬‬ ‫حســینی هاشــمی راجع به اهمیــت افزایش قیمت‬ ‫بنزین در تشدید نوســانات ارزی گفت‪ :‬افزایش قیمت‬ ‫بنزیــن تاثیر زیادی روی ســایر قیمت ها دارد هرچند‬ ‫دولــت تالش دارد از طریق ســرکوب قیمت ها مانع از‬ ‫افزایــش قیمت کاال و خدمات بعــد از افزایش قیمت‬ ‫بنزین شود ولی در این زمینه چندان موفق نبوده است‪.‬‬ ‫ایــن فعال اقتصادی با تصریح بــه تورم ‪8‬ــ‪9‬درصدی‬ ‫افزایش قیمت بنزین در ســایر کاالها و خدمات‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬هرچند اعالم شــده بعد از افزایش قیمت بنزین‪،‬‬ ‫صرفه جویی ‪20‬ــ‪ 30‬میلیون لیتری در مصرف بنزین‬ ‫داشتیم‪ ،‬بنابراین دولت می تواند تدابیری برای افزایش‬ ‫صادرات بنزین به کشورهای همسایه و ورود درامدهای‬ ‫ارزی جدید به کشــور داشته باشد تا از این طریق بازار‬ ‫ارز هم به ارامش برسد‪.‬‬ ‫وی ضمــن تاکیــد بر اینکــه اقتصاد به شــدت تحت‬ ‫تاثیر ارامش سیاسی اســت‪ ،‬افزود‪ :‬چالش های داخلی‬ ‫تاثیر مســتقیم در بازار ارز دارد‪ ،‬بنابراین اتفاقاتی که‬ ‫در هفته هــای اخیر رخ داد بی تاثیــر در رفتار مردم و‬ ‫نگرانی ها در خصوص اینده قیمت ها نبوده است‪.‬‬ ‫مهلت مراجعه به سایت «بسته معیشتی» که از ششم اذرماه برای ثبت درخواست بررسی مجدد فعال شده است‪ ،‬امروز چهارشنبه (بیستم اذرماه) به پایان می رسد‪ .‬طبق اعالم قبلی ستاد شناسایی‬ ‫مشموالن بسته حمایت معیشتی دولت مستقر در وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ ۲۰‬اذر ماه پایان مهلت مراجعه به سایت «بسته معیشتی» به نشانی ‪ Hemayat.mcls.gov.ir‬است‪ .‬پس از واریز‬ ‫نوبت سوم بسته معیشتی در دوم اذرماه‪ ،‬وزارت رفاه کد دستوری ‪ *۶۳۶۹#‬را اعالم کرد تا کسانی که بسته معیشتی دریافت نکرده اند و خود را مستحق دریافت ان می دانسته اند درخواست خود‬ ‫را از این طریق ثبت کنند‪ .‬سایت ‪ Hemayat.mcls.gov.ir‬نیز به منظور ثبت درخواست بررسی مجدد بسته حمایتی از ششم اذرماه فعال شد تا کسانی که پس از ‪ ۴۸‬ساعت کدرهگیری دریافت‬ ‫کرده اند بتوانند با وارد کردن کدملی‪ ،‬کدرهگیری یا شماره حساب یارانه و کدامنیتی درخواست خود را برای طی مراحل بررسی مجدد ثبت کنند‪.‬‬ ‫ضرب االجل یک ماهه وزارت رفاه تمام شد‬ ‫بیمهاجباریسالمتدربایکوت‬ ‫طرح بیمه اجباری سالمت که از ‪ ۱۳‬ابان ‪ ۹۸‬کلید خورد‪ ،‬در هاله ای‬ ‫از ابهــام قرار دارد و متقاضیان ثبت نام کننده در انتظار اعالم نظر‬ ‫وزارت رفاه به ســر می برند‪ .‬به دنبال مشخص شدن وضعیت افراد‬ ‫فاقد بیمه پایه در کشــور‪ ،‬ســازمان بیمه ســامت ایران موظف‬ ‫شــد نسبت به پوشــش بیمه اجباری جمعیتی در حدود ‪ ۸‬تا ‪۱۰‬‬ ‫میلیون نفر در کشــور اقدام کنــد‪ .‬از همین رو‪ ،‬به دنبال ابالغیه و‬ ‫دســتورالعمل هیات وزیران به سازمان بیمه سالمت‪ ،‬طرح اجباری‬ ‫بیمه ســامت با ثبت نام از متقاضیان‪ ،‬از ‪ ۱۳‬ابان ‪ ۹۸‬در کشــور‬ ‫کلید خورد‪ .‬بر اســاس انچه که هیئت وزیران در جلسه ‪ ۲۷‬مرداد‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬به پیشنهاد مشــترک وزارتخانه های بهداشت و تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفاه اجتماعی و تایید ســازمان برنامه و بودجه کشور و به استناد‬ ‫بند (الف ماده ‪ )۷۰‬قانون برنامه پنج ســاله ششم توسعه‪ ،‬ایین نامه‬ ‫اجرایی بیمه پایه اجباری ســامت و ارزیابی وسع را تصویب کرد‪.‬‬ ‫بر این اســاس‪ ،‬دولت مکلف اســت به منظور تحقق سیاست های‬ ‫کلی سالمت‪ ،‬تامین منابع مالی پایدار برای بخش سالمت‪ ،‬توسعه‬ ‫کمی و کیفی بیمه های ســامت و مدیریت منابع سالمت از طریق‬ ‫نظام بیمه با محوریت وزارت بهداشت‪ ،‬اقدامات الزم را انجام دهد‪.‬‬ ‫همچنین مطابق قانون برنامه‪ ،‬پوشــش بیمه سالمت برای تمامی‬ ‫احاد جمعیت کشــور اجباری بوده و برخــورداری از یارانه دولت‬ ‫جهت حق ســرانه بیمه از طریق ارزیابی وســع و سایر ضوابط‪ ،‬بر‬ ‫اســاس ایین نامه ای اســت که به تصویب دولت می رسد‪ .‬به دنبال‬ ‫این مصوبه‪ ،‬شــیوه نامه اجرایی بیمه اجباری نیز ابالغ شــد که بر‬ ‫همین اســاس‪ ،‬افرادی که در سایت اعالم شده برای بیمه اجباری‬ ‫ثبت نام می کنند همزمان از ســوی وزارت رفاه نیز ازمون وســع‬ ‫برای انها انجام می شــود و یک ماه برای اعالم نتایج ازمون و اینکه‬ ‫ثبت نام کنندگان در چه دهکی قرار گرفته اند زمان در نظر گرفته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫پــس از اعالم دهک های ثبت نام کننــدگان بیمه اجباری میزان‬ ‫حق بیمه پرداختی انها نیز مشــخص می شــود و افراد می توانند‬ ‫حق بیمه خود و افراد تحت تکفل را پرداخت کنند‪ .‬براســاس این‬ ‫ایین نامــه تمامی خانوارهای فاقد پوشــش بیمه ای مکلفند برای‬ ‫برخورداری از مزایای پوشش بیمه ای و یارانه دولت بابت حق بیمه‪،‬‬ ‫ظرف ‪ ۶‬ماه نســبت به ثبت نام و تقاضا برابر این شــیوه نامه اقدام‬ ‫کنند‪ .‬خانوارهای فاقد پوشش بیمه‪ ،‬در چارچوب ضوابط ائین نامه‬ ‫اجرایی و این شــیوه نامه مورد ارزیابی وسع قرار گرفته و براساس‬ ‫نتایج حاصل‪ ،‬حق برخورداری از یارانه و میزان ان (‪ ۵۰‬درصد حق‬ ‫بیمه یا ‪ ۱۰۰‬درصد ان) مشخص می شود‪.‬‬ ‫در همین ارتباط‪ ،‬کوروش فرزین معاون ســازمان بیمه ســامت‪،‬‬ ‫عنوان داشــته بود که فقط افرادی می توانند در سایتی که سازمان‬ ‫بیمه ســامت راه اندازی کرده ثبت نام کنند که تاکنون هیچ نوع‬ ‫ســابقه بیمه ای نداشــته باشــند‪ .‬این افراد باید مشخصات تمامی‬ ‫افرادی تحت تکفل زیر ‪ ۱۸‬ســال خود را در سامانه وارد کنند که‬ ‫اجباری اســت‪ .‬وی‪ ،‬در عین حــال از فرصت یک ماهه وزارت رفاه‬ ‫برای ارزیابی وســع متقاضیان بیمه اجباری خبر داده و گفته بود‬ ‫که بر اساس ایین نامه اجرایی بیمه رایگان افرادی که کمتر از ‪۴۰‬‬ ‫درصد حقوق و دســتمزد مصوب دریافت می کنند و در دهک های‬ ‫یک‪ ،‬دو و ســه قرار دارند پس از تایید وزارت رفاه تمام حق بیمه‬ ‫انها از سوی دولت پرداخت می شود و انهایی که ‪ ۴۰‬تا ‪ ۱۰۰‬درصد‬ ‫حداقــل حقوق را دریافت و در دهک چهارم هســتند‪ ۵۰ ،‬درصد‬ ‫حق بیمه انها را دولت پرداخت می کند و مابقی را خودشــان باید‬ ‫بپردازند‪ .‬در نهایت افرادی که در دهک های ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬قرار دارند باید‬ ‫تمامی حق بیمه خود را پرداخت کنند‪.‬‬ ‫در همین حال‪ ،‬طاهر موهبتی مدیرعامل سازمان بیمه سالمت‪ ،‬در‬ ‫خصوص اخرین وضعیت ثبت نام کنندگان متقاضی بیمه اجباری‬ ‫سالمت اظهار داشت‪ :‬بیش از ‪ ۸۰۰‬هزار نفر در سامانه بیمه اجباری‬ ‫سازمان بیمه سالمت ثبت نام کرده اند که از این تعداد حدود ‪۵۰۰‬‬ ‫هزار نفر درخواســت ارزیابی وسع داشــته اند‪ .‬وی گفت‪ :‬براساس‬ ‫قانون ‪ ،‬وزارت رفاه مکلف شــده یک ماه پس از اغاز ثبت نام بیمه‬ ‫اجباری ‪ ،‬نتایج ازمون وسع را اعالم کند‪.‬‬ ‫این در حالی اســت که فرصت یک ماهه وزارت رفاه برای ارزیابی‬ ‫وسع‪ ،‬به پایان رسیده و هنوز جواب این استعالم ها به بیمه سالمت‬ ‫ارسال نشده اســت‪ .‬حاال وضعیت طرح بیمه اجباری سالمت برای‬ ‫ان تعداد از کســانی که تاکنون در سایت ســازمان بیمه سالمت‬ ‫ثبت نام کرده و درخواســت ارزیابی وســع انها بدون پاسخ مانده‬ ‫است‪ ،‬در هاله ای از ابهام قرار دارد و مشخص نیست چرا وزارت رفاه‬ ‫دســت روی دست گذاشته و به تکلیف قانونی خود عمل نمی کند‬ ‫چــرا که در صورت عدم اعالم نتایــج و طبقه بندی خانوارها برای‬ ‫پرداخت و یا عدم پرداخت حق بیمه ســازمان بیمه ســامت نمی‬ ‫تواند نسبت به اجرای بیمه افراد فاقد بیمه اقدام کند‪ .‬البته به نظر‬ ‫می رسد سازمان بیمه سالمت به عنوان سازمان متولی اجرای طرح‬ ‫بیمه اجباری باید از وزارت رفاه که مسئول تعیین تکلیف وضعیت‬ ‫متقاضیان بیمه اجباری اســت‪ ،‬بخواهد تا هرچه سریعتر نسبت به‬ ‫اعالم نتایج ازمون وســع ثبت نام کننــدگان اقدام کند چرا که در‬ ‫غیر اینصورت امکان اجرا وجود ندارد و این طرح که می توانســت‬ ‫باعث دلگرمی خانواده ها شود زیر سوال رفته و به جرگه طرحهای‬ ‫شعاری دولت می پیوندد‪.‬‬ ‫روش های افزایش امنیت کارت های بانکی‬ ‫با افزایش میزان سوءاستفاده از کارت های بانکی‪ ،‬مشتریان‬ ‫می تواننــد با اقدامات امنیتی‪ ،‬از احتمال قربانی شــدن در‬ ‫این حمالت بکاهند‪ .‬سوءاستفاده از حساب های بانکی یکی‬ ‫از چالش هایی اســت که نظام بانکداری کشــور این روزها‬ ‫بیش از هر موقع دیگری با ان دســت و پنجه نرم می کند و‬ ‫راهکارهای موجود برای کاهش این سوءاســتفاده ها را مورد‬ ‫بررســی قرار می دهد‪ .‬در این میان‪ ،‬بسیاری از کارشناسان‬ ‫حوزه فناوری اطالعــات بانکی بر این باورند که نقش مردم‬ ‫در کاهش میزان سوءاســتفاده های بانکی بسیار مهم است‬ ‫و افــراد می توانند با رعایت مســائل امنیتی‪ ،‬از بروز چنین‬ ‫مشــکالتی جلوگیری کنند‪ .‬الزامی شــدن اســتفاده از رمز‬ ‫دوم پویــا یا یک بــار مصرف از ابتدای دی امســال یکی از‬ ‫طرح هایی اســت که بانک مرکزی با اجــرای ان به دنبال‬ ‫کاهش سوءاستفاده ها از حســاب های بانکی افراد و کاهش‬ ‫حمالت فیشینگ است‪.‬‬ ‫تلفن همراه خود را تنظیم کنید‬ ‫برای استفاده از رمز دوم پویا دو راه پیامک و اپلیکیشن های‬ ‫بانکی وجود دارد‪ ،‬اما با توجه به امنیت بیشتر اپ های بانکی‪،‬‬ ‫پیشنهاد می شود تا جایی که ممکن است‪ ،‬از سیستم پیامک‬ ‫این سرویس استفاده نکنید‪ .‬عالوه بر این موضوع الزم است‬ ‫گوشــی خود را به صورتی تنظیم کنید که محتوای پیامک‬ ‫و ســایر اعالن ها در حالت قفل صفحه نمایش‪ ،‬قابل رویت‬ ‫نباشد‪.‬‬ ‫کارت تراکنش های اینترنتی را از سایر کارت ها جدا کنید‬ ‫عالوه بر این به مشــتریان بانک ها توصیه می شود که کارت‬ ‫بانکی خریدهای اینترنتی خود را از سایر کارت ها جدا کرده‬ ‫و مبالغ کمتری در کارت هــای بانکی که از ان برای خرید‬ ‫اینترنتی استفاده می کنند‪ ،‬داشته باشند‪ .‬در واقع مشتریان‬ ‫بانکی بهتر اســت یکی از کارت های خود را به تراکنش های‬ ‫بــدون حضور کارت اختصاص داده و میزان مبلغی که برای‬ ‫این تراکنش ها نیاز دارند را به این کارت واریز کنند‬ ‫از اصالت درگاه های پرداخت اطمینان حاصل کنید‬ ‫بسیاری از افراد برای پرداخت های اینترنتی خود به ادرس و‬ ‫نشانه های درگاه پرداخت خود دقت نمی کنند و سودجویان‬ ‫از ایــن طریق با ایجــاد درگاه های جعلی اقدام به ســرقت‬ ‫اطالعات کاربر می کنند‪ .‬به همین دلیل الزم است که افراد‬ ‫برای اســتفاده از درگاه های پرداخــت اینترنتی به ادرس‬ ‫دقیق این درگاه ها و نشانه های اصل بودن ان دقت کنند‪.‬‬ ‫از کیبورد هوشمند استفاده کنید‬ ‫کیبوردهای هوشمندی که در درگاه های پرداخت اینترنتی‬ ‫ایجاد شده‪ ،‬نقش موثری در کاهش احتمال سرقت اطالعات‬ ‫بانکی افراد را ایفا می کنند‪ ،‬بنابراین به مشــتریان بانکی که‬ ‫قصد پرداخت از طریق درگاه های اینترنتی را دارند‪ ،‬توصیه‬ ‫می شــود که در زمان اســتفاده از این درگاه هــا از کیبورد‬ ‫هوشمند استفاده کنند‪.‬‬ ‫اطالعات خود را در اختیار سایرین قرار ندهید‬ ‫برخــی افراد برای انجام تراکنش هــای بدون حضور کارت‪،‬‬ ‫اطالعات کارت بانکی و رمزهای خود را در اختیار افراد دیگر‬ ‫قرار می دهند تا ان ها این تراکنش را برای شان انجام دهند‪.‬‬ ‫بــا توجه به اینکه این گونــه تراکنش ها‪ ،‬نیازی به در اختیار‬ ‫داشتن کارت ندارد‪ ،‬سودجویان می توانند فقط با در اختیار‬ ‫داشتن اطالعات کارت‪ ،‬اقدام به سواستفاده از ان ها کنند‪.‬‬ ‫گرفتار پیامک های جعلی نشوید‬ ‫هیچ یــک از بانک ها و بانک مرکزی به هیچ عنوان نیازی به‬ ‫اطالعات حســاب بانکی شما ندارند‪ ،‬بنابراین هیچ گاه بانکی‬ ‫از شما درخواست ارسال اطالعات حساب بانکی را نمی کند‪.‬‬ ‫در صــورت دریافت تماس یا پیامک هایــی با این مضمون‬ ‫عالوه بر در جریان قرار دادن پلیس فتا‪ ،‬از ارســال هرگونه‬ ‫اطالعات بانکی خود به این افراد خودداری کنید‬ ‫رمز کارت را خودتان وارد کنید‬ ‫بــرای اســتفاده از دســتگاه های کارت خــوان موجود در‬ ‫فروشــگاه ها‪ ،‬طبق قانــون بانک مرکــزی ورود رمز کارت‬ ‫بانکی الزاما باید توســط مشتری انجام شــود‪ ،‬بنابراین اگر‬ ‫فروشنده ای از شما تقاضای رمز کارت را کرد‪ ،‬از او بخواهید‬ ‫که دســتگاه ها را در اختیار شما قرار داده تا رمزتان را وارد‬ ‫کنید‪.‬‬ ‫ربیعی در پاسخ به اظهاراتی در خصوص معافیت سلبریتی ها از مالیات افزود‪ :‬ببینید اصال چنین تصمیمی در دولت گرفته نشده است‪ ،‬این الیحه برای تصویب باید به مجلس‬ ‫می رفت و این پیشــنهادی از کارشناسان سازمان برنامه است که ان هم نه ســلیبریتی بلکه بخش فرهنگ بحث اهل قلم بوده و نه سلبریتی‪ .‬این از ان بحث هایی است که‬ ‫یک بخش را می گیرند و می خواهند بحث را به جایی ببرند و به ان نظریه بازنمایی می گوییم‪ .‬ســخنگوی دولت گفت‪ :‬موضوع را روی چند ســلیبریتی می برند که با پول نفت‬ ‫می خواهد به خارج برود‪ ،‬این به دولت نیامده به مجلس نرفته و رای نیاورده اســت و اصال چنین موردی پایه و اساس ندارد‪ .‬وی افزود‪ :‬درباره قانون مالیات اقای دژپسند هم‬ ‫صحبت کردند و مفاد ان را تازه می اورند که باید بحث شود و بعد به مجلس برود بنابراین به موقع و در زمان طرح این موضوع من هم نظراتم را در این باره اعمال خواهم کرد‪.‬‬ ‫روحانی در تقاطع مسئولیت و مصلحت‬ ‫ماجرای افزایش قیمت بنزین‪ ،‬تبعات ان همچون قطع شدن اینترنت و برخی مواضع مسئوالن سبب شد‬ ‫تا «حســن روحانی» رئیس جمهوری با حجم وســیعی از انتقادات مواجه شود‪ .‬برخی با استناد و یاداوری‬ ‫گفته های رئیس جمهوری در زمینه مفساد و زیان های دو و چند نرخی شدن کاال و خدمات به ویژه بنزین‪،‬‬ ‫اجتناب دولت از قطع اینترنت‪ ،‬تامین حقوق شهروندی‪ ،‬بهبود اوضاع اقتصاد‪ ،‬گشایش فضای سیاسی‪ ،‬ازادی‬ ‫بیان و توجه به مطالبات عمومی و نیز جلوگیری از امنیتی شدن عرص ه و حوزه های مختلف‪ ،‬روحانی را به‬ ‫عقب نشینی و فراموشی همه وعده هایی متهم کردند که با ان حمایت و ارای مردم را به دست اورده بود‪.‬‬ ‫امواج ضدروحانی عالوه بر اینکه در سطح جامعه و شبکه های اجتماعی به واسطه رخدادهای اخیر تقویت‬ ‫می شد از سوی طیف هایی از سیاسیون و رقبا نیز مورد استفاده قرار می گرفت‪ .‬تصمیم برای افزایش نرخ و‬ ‫سهمیه بندی بنزین همچنان که اعالم شد نتیجه کنکاش روسای قوا بود که در نهایت مورد تایید رهبری‬ ‫نیز قرار گرفت‪ .‬با این حال‪ ،‬در جریان اعتراضات و به موازات بیان ناخرسندی ها و انتقادات از مجموعه نظام‪،‬‬ ‫روحانــی و دولت او خود به طور ویژه هدف مواخــذه و انتقادهای مختلف قرار گرفتند‪ .‬در مقابل‪ ،‬روحانی‬ ‫کوشید تا در فرصت ها و مقاطع مختلف به انتقادات و پرسش ها پاسخ گوید‪ ،‬به نارضایتی ها رسیدگی کند‬ ‫ی و تشــویش ها را در جامعه فرونشاند‪ .‬روحانی دیروز در جمع دانشجویان ضمن تکرار اینکه هنوز‬ ‫و نگران ‬ ‫دونرخی شــدن اقالمی چون بنزین را فسادزا می داند به شرایط «اضطراری» کشور اشاره کرد و گفت باید‬ ‫در دوران ســختی قبول کنیم و همه باید در کنار هم باشیم‪ .‬رئیس جمهوری اصلی ترین بخش توضیحات‬ ‫خود را در جلســه هیات دولت بیان داشــت که ‪ ۲۶‬ابان یعنی دو روز پس از اعالم سهمیه بندی بنزین و‬ ‫شروع اعتراضات برگزار شد‪ .‬وی با اشاره به گزینه هایی که پیش روی دستگاه اجرایی برای تداوم وضعیت‬ ‫پیشــین و بنزین هزار تومانی قرار داشت؛ یعنی افزایش فروش نفت‪ ،‬افزایش مالیات یا کاهش یارانه ها‪ ،‬به‬ ‫الزامات و چالش های پیش روی هر ســه گزینه پرداخت و همچنین شــرایط ناعادالنه پرداخت یارانه های‬ ‫دولتی برای تامین بنزین ارزان و مشکالت زیست محیطی ان را یاداور شد‪ .‬روحانی تصریح کرد «اطمینان‬ ‫می دهــم به عنوان امین و منتخب مردم در این طرح هیچ پولی نخواهد بود جز انکه به مردم داده خواهد‬ ‫شد» تشریح دالیل اجرای طرح سهمیه بندی سوخت و افزایش قیمت بنزین و همچنین جزییات کمک های‬ ‫معیشتی دولت به اقشار نیازمند در حالی صورت گرفت که انتقادات از روحانی و دولت همچنان پابرجا بود‪.‬‬ ‫در این فضا‪ ،‬ســخنان رئیس جمهوری در هیات دولت در زمینه مونیتورینگ و استفاده از امکانات نظارتی‬ ‫برای برخورد با اخاللگران یا حتی اظهار بی اطالعی از زمان دقیق ســهمیه بندی (در جلسه شورای اداری‬ ‫استان اذربایجان شرقی) به محل انتقاد و بحث و نظرهای مختلف تبدیل شد‪ .‬گوناگونی و فراوانی اعتراض‬ ‫و انتقادات ســبب شده تا روحانی و دولت وی از هر کرانه ای با تیرهای معترضانه یا خصمانه مواجه شود و‬ ‫در مقابل مسئوالن دولتی می کوشند تا حد ممکن در زمینه سیاست ها و مواضع رئیس جمهوری و مواضع‬ ‫دولت شفاف سازی کنند‪ .‬پس از گمانه پردازی و فضاسازی های ضددولتی‪« ،‬علی ربیعی» سخنگوی دولت‬ ‫در پاسخ به پرسش خبرنگاران به ابهامات مختلف پاسخ گفت و به مواردی اشاره کرد از جمله اینکه رئیس‬ ‫جمهوری مخالف پخش اعترافات تلویزیونی دستگیرشــدگان حوادث اخیر است یا اینکه برنام ه و قصدی‬ ‫برای قطع اینترنت جهانی از ســوی دولت وجود ندارد‪ .‬دولت ضمن تشــریح سیاســت های خود و تالش‬ ‫برای بازگرداندن امنیت و ارامش به سطح جامعه و روان شهروندان و نیز تالش برای کاهش االم عمومی‬ ‫و فشــارهای شدید معیشتی‪ ،‬دیگر وظایف و مسئولیت های خود را کنار نگذاشته است‪ .‬همزمان با فرمان‬ ‫رهبری برای دلجویی و حمایت از اسیب دیدگان و خانواده قربانیان حوادث اخیر و مبنا قرار گرفتن «رافت»‬ ‫در پرونده ها مرتبط‪ ،‬رئیس جمهوری نیز روز چهارشنبه هفته گذشته در همین زمینه سخن گفت‪ .‬روحانی‬ ‫با تقسیم بندی دستگیرشــدگان وقایع اخیر‪ ،‬خواستار ازادی ان دسته از افرادی شد که بی گناه بودند یا‬ ‫تخلف ناچیزی داشــتند‪ .‬رئیس جمهوری در همایش ملی بیمه و توســعه در برج میالد تهران با اشاره به‬ ‫حوادث اخیر در کشــور گفت‪ :‬همه افرادی که دستگیر شدند‪ ،‬عد ه‪‎‬ای از انها بی گناهند و باید ازاد شوند‪.‬‬ ‫همین طوری دستگیر شدند‪ .‬مثال اگر کسی تخلفی کرده الستیکی اتش زده از نظر من جرمی نیست اگر‬ ‫چه کارش درست نبوده ولی نباید انها را نگه داریم‪ .‬جوانی بوده امده دادی زده و شعاری داده‪ ،‬نباید سخت‬ ‫گیری شود‪ .‬روحانی افزود‪ :‬اما کسی با سالح گرم امده ان حساب دیگری دارد یا با سالح سرد امده حساب‬ ‫دیگری دارد‪ ،‬یکی با قمه حمله کرده یکی امده فروشــگاه را تاراج کرده و اتش زده اینها با یکدیگر فرق‬ ‫می کند من خواهش می کنم این گونه موارد تفکیک شود‪ .‬رئیس جمهوری بیان داشت‪ :‬قوه قضاییه در این‬ ‫زمینه باید تالش بیشتری بکند انهایی که مجرم هستند طبق قانون با انها برخورد شود انهایی هم که جرم‬ ‫کوچکی داشتند با رافت اسالمی با انها برخورد شود‪ .‬مجموع وقایع و موضع گیری های مرتبط با تحوالت‬ ‫اخیر‪ ،‬سبب شد تا برنامه ای که برای سامان وضعیت مصرف سوخت و مدیریت و هدایت یارانه های سنگین‬ ‫سوخت به سمت اقشار نیازمند مورد توافق سران سه قوه قرار گرفت‪ ،‬موقعیتی چالش ساز را برای مسئوالن‬ ‫و نهادهای مختلف به ویژه دستگاه اجرایی و راس ان به وجود اورد‪ .‬رئیس جمهوری در جایگاه رئیس شورای‬ ‫عالی امنیت ملی هم با ضرورت تامین امنیت در کشور و فرونشاندن التهاب و ناارامی ها مواجه بود و هم در‬ ‫خصوص تحقق وعد ه و شــعارها و پاسخ به مطالبات عمومی مخاطب بسیاری از مردم قرار گرفت‪ .‬روحانی‬ ‫که بر اساس اصل ‪ ۱۲۱‬قانون اساسی سوگند حراست از کشور را یادکرده‪ ،‬بر اساس همین اصل موظف به‬ ‫تامین عدالت شــده است‪ .‬رئیس جمهوری و دولت که بر اساس اصل سوم قانون اساسی‪ ،‬در زمینه تامین‬ ‫ازادی های سیاســی و اجتماعی‪ ،‬مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی‪ ،‬اقتصادی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫فرهنگی خویش‪ ،‬رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادالنه برای همه در تمام زمینه های مادی و معنوی‬ ‫و نیز پی ریزی اقتصاد صحیح و عادالنه جهت ایجاد رفاه و رفع فقر مسئولیت می یابند بر مبنای همین اصلی‬ ‫تامین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضائی عادالنه برای همه و تساوی عموم در برابر‬ ‫قانون را در زمره بایسته های پیش روی خود می بینند‪ .‬از این رو است که خواسته روحانی برای حرکت بر‬ ‫مدار رافت اسالمی و تاکید بر حقوق شهروندی را که در ادامه چاره جویی های سیاسی‪ ،‬اقتصادی و امنیتی‬ ‫در ماوقع ســهمیه بندی بنزین صورت گرفت‪ ،‬می توان به نوعی قرارگرفتن وی در تقاطع مصلحت کشور و‬ ‫مسئولیت های قانونی تعبیر کرد‪.‬‬ ‫رئیس شورای فرهنگ عمومی کشور تاکید کرد‪:‬‬ ‫فرهنگ سازی برای حفاظت از محیط زیست سرلوحه امور باشد‬ ‫رئیس شورای فرهنگ عمومی کشــور‪ ،‬فرهنگ سازی توسط این‬ ‫شورا در سراسر کشور برای حفاظت محیط زیست را امری ضروری‬ ‫دانست و برتوجه به اگاهی و مشارکت های مردمی در حفاظت ان‬ ‫تاکید کرد‪ .‬ســید عباس صالحی روز سه شنبه درهفتصد و سی و‬ ‫پنجمین نشست شورای فرهنگ عمومی کشور با دستور کار بررسی‬ ‫برنامه ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست‪ ،‬گفت‪ :‬فرهنگ نقش‬ ‫بسزایی در بسیاری امور دارد و تاکیدات رهبر معظم انقالب اسالمی‬ ‫و اسناد باالدستی بر فرهنگ به ویژه در موضوع محیط زیست نشان‬ ‫از اهمیت و جایگاه ان دارد‪ .‬وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی ادامه‬ ‫داد‪ :‬هر چقدر حوزه اگاهی ه ا و مشــارکت ها ی مردمی را به حوزه‬ ‫حفاظت از محیط زیســت نزدیک تر کنیم موفق تر عمل کرده ایم‬ ‫و شــورای فرهنگ عمومی چه در ستاد و چه در استان ها ی کشور‬ ‫نیز با توجه به نقش فرهنگ‪ ،‬نقش موثری در فرهنگ سازی در این‬ ‫زمینه می تواند داشته باشد‪ .‬صالحی تصریح کرد‪ :‬اموزش‪ ،‬تبلیغات‪،‬‬ ‫اطالع رسانی و همکاری و هم افزایی نهادهای رسمی و غیر رسمی‬ ‫در حوزه حفاظت از محیط زیست از اهمیت زیادی برخوردار است‬ ‫و نهادها و وزارتخانه ها ی مختلف ظرفیت ها ی زیادی در این زمینه‬ ‫دارند که باید از این ظرفیت ه ا با هدف حفاظت از محیط زیســت‬ ‫بهره کافی برد‪ .‬وی افزود‪ :‬دبیرخانه شورای فرهنگ عمومی گفت و‬ ‫گوهایی را در زمینه حفاظت از محیط زیست داشته و جمع حاضر‬ ‫هم اگر با توجه به وظایف فرهنگی خود در بخش ها ی رسمی و غیر‬ ‫رسمی این موضوع را دنبال کند به طور قطع به نتایج ثمر بخشی‬ ‫در این زمینه خواهد رسید‪ .‬رئیس شورای فرهنگ عمومی کشور در‬ ‫ادامه بر افزایش اگاهی ه ا و حساسیت ها ی مردمی در حوزه حفاظت‬ ‫از محیط زیست و مدیریت شهری تاکید کرد‪.‬‬ ‫دبیر شورای فرهنگ عمومی کشور نیز در این نشست با اشاره به روز‬ ‫شمار تقویم‪ ،‬گفت‪ :‬هفتم اذر روز نیروی دریایی است‪ .‬تالشگران این‬ ‫حوزه با توان رزمی و دفاعی باالی خود مانند سایر بخش ها ی نظامی‬ ‫کشور با شــجاعت و دلیری از مرزهای دریایی کشورمان حفاظت‬ ‫می کنند‪ .‬ســید محمدرضا موالی زاده به دستور این جلسه مبنی‬ ‫بر بررســی برنامه ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیســت اشاره‬ ‫وافزود‪ :‬موضوعات محیط زیســت بسیار متنوع است و یکی از این‬ ‫موضوعات الودگی هوا و مدیریت پسماند شهری است‪ .‬برای کاهش‬ ‫پسماندهای شهری نیاز به هم افزایی و بهره گیری از ظرفیت همه‬ ‫دستگاه ه ا از جمله رسمی و غیر رسمی داریم‪ .‬در ادامه این جلسه‬ ‫مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شــهرداری تهران گزارشی از‬ ‫مجموعه اقدامات این سازمان در حوزه مدیریت پسماند شهری ارائه‬ ‫کرد‪ .‬صدرالدین علیپور گفت‪ :‬در این ســازمان از طریق طرح کاپ‬ ‫(کاهش پسماند) به مجموعه اقداماتی که از شروع تا پایان مدیریت‬ ‫پسماند باید صورت بگیرد‪ ،‬پرداخته می شود‪ .‬وی با اشاره به نقش‬ ‫سازمان ها ی مختلف در تبیین و فرهنگ سازی مدیریت پسماند به‬ ‫ویژه در اگاهی و مشارکت ها ی مردمی بر مشارکت سازمان صدا و‬ ‫ســیما در این زمینه تاکید کرد‪ .‬او در ادامه پویش زنان خانه دار‪،‬‬ ‫پورتال ذره بین پسماند‪ ،‬دریافت ایده ها ی دانش اموزی و دانشجویی‬ ‫در قالب برگزاری استارتاپ ها ‪ ،‬پاکسازی کوهستان ه ا از پسماندها‬ ‫به مناســبت ها ی مختلف و ‪ ...‬را از دیگر اقدامات سازمان مدیریت‬ ‫پسماند شهرداری تهران برشمرد‪ .‬در ادامه مدیرکل مدیریت پسماند‬ ‫سازمان حفاظت از محیط زیست گزارشی با عنوان ترویج فرهنگ‬ ‫حفاظت محیط زیست در زمینه مدیریت پسماندها ارائه کرد‪ .‬حسن‬ ‫پســندیده در این گزارش بر نقش مشــارکت مردمی و مسئولیت‬ ‫اجتماعی و اموزش در حوزه حفاظت از محیط زیست تاکید کرد‪.‬‬ ‫در بخش دیگری از این جلسه معاون فنی شرکت کنترل کیفیت‬ ‫هوای شــهردای تهران گزارشــی با موضوع برنامه ترویج فرهنگ‬ ‫حفاظت از محیط زیست با تاکید بر الودگی هوا ارائه کرد‪ .‬حسین‬ ‫شهبازی گفت‪ :‬برای کنترل الودگی از مبداء‪ ،‬قوانین مختلفی وجود‬ ‫دارد که مصوبه جامع کاهش الودگی هوای کالن شــهرها و قانون‬ ‫هوای پاک و ایین نامه ها ی اجرایی از جمله این قوانین اســت‪ .‬وی‬ ‫با تاکید بر نقش مشارکت مردمی در کاهش الودگی هوا و مدیریت‬ ‫پســماند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مشــارکت مردم در کاهش الودگی هوا را در‬ ‫دو بخش مطالبه گری در راســتای اجرای هر چه بهتر و سریعتر‬ ‫قوانین و مقررات و مشارکت در راستای کاهش الودگی هوا و انجام‬ ‫وظایف شهروندی نیازمندیم‪ .‬براساس اعالم وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی در ادامه این جلسه برخی از اعضای حاضر به ارائه نظرات و‬ ‫پیشنهادهای خود در زمینه چگونگی اقدامات و فعالیت ه ا در کاهش‬ ‫الودگی هوا و مدیریت پسماند پرداختند‪.‬‬ ‫همراه با شورای فرهنگ عمومی کشور‬ ‫اعضای شورای فرهنگ عمومی کشور در هفتصد و سی و چهارمین‬ ‫نشســت این شورا به ریاست ســید عباس صالحی وزیر فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی موضوع «بررســی برنامه ترویج فرهنگ حفاظت از‬ ‫محیط زیست» را در دستور کار خود داشت و پس بررسی و بحث و‬ ‫تبادل نظر اعضای ادامه بررسی به جلسه بعدی (امروز) موکول شد‬ ‫و تصمیمات و مصوبات در این خصوص نهایی شد‪ .‬شورای فرهنگ‬ ‫عمومی به عنوان یکی از شــوراهای اقماری شــورای عالی انقالب‬ ‫فرهنگی به ریاست وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در مجموعه وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اســامی فعالیت دارد‪ .‬براساس ایین نامه مصوب‬ ‫شــورای عالی انقالب فرهنگی‪ ،‬این شــورا دارای ‪ ۳۳‬عضو است و‬ ‫هر دو هفته یک بار‪ ،‬به صورت مستمر تشکیل جلسه می دهد‪ .‬در‬ ‫استانها نماینده ولیفقیه در استان و امام جمعه مرکز استان به عنوان‬ ‫رییس شورا‪ ،‬استاندار نایب رییس شورا و مدیر کل فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی دبیر ان میباشد در شهرستانها امام جمعه رییس‪ ،‬فرماندار‬ ‫نایــب رییس و رییس اداره فرهنگ و ارشــاد اســامی دبیر می ­‬ ‫باشد‪ .‬بررسی کارشناسی درباره تجزیه و تحلیل شرایط و جریانات‬ ‫فرهنگی جهان و تبیین تاثیر کانون ها و ابزارهای مهم در این زمینه‬ ‫و اتخاذ تدابیر مناسب و ارائه گزارش تحلیلی جامع به شورای عالی‪،‬‬ ‫بررسی و تحلیل شرایط و جریانات فرهنگی کشور و سنجش نظام‬ ‫ارزشی جامعه به منظور تعیین نقاط قوت و ضعف فرهنگی و ارائه‬ ‫راه حل های مناسب‪ ،‬برنامه ریزی و هدایت فرهنگ عمومی به منظور‬ ‫تحقق اهداف و اجرای سیاست ها ی فرهنگی کشور‪ ،‬مصوب شورای‬ ‫عالی انقالب فرهنگی‪ ،‬تهیه و تدوین طرح هایی برای هماهنگ کردن‬ ‫کوشش های فرهنگی و هنری و تبلیغی در سازمان ها و مراکز رسمی‬ ‫فرهنگی و هنری در جهت اعتالی فرهنگ و هنر و بهبود کیفیت‬ ‫انها و پیشنهاد طرح ها به شورای عالی انقالب فرهنگی و نیز تهیه‬ ‫و پیشــنهاد موضوعات و طرح هایی راجع بــه ان بخش از وظایف‬ ‫شورای عالی که به شورای فرهنگ عمومی مربوط است‪ ،‬بررسی اثار‬ ‫فرهنگی مترتب بر سیاست ها و اجرای طرح ها و برنامه های اقتصادی‬ ‫و اجتماعی به منظور اطمینان از همســویی و عدم مغایرت انها با‬ ‫اصول سیاست فرهنگی کشور و ابالغ نتیجه به دستگاه های اجرایی‬ ‫و نیز ارائه راه حل های اصالحی مورد نیاز‪ ،‬تصویب روش های اجرایی‬ ‫تشویقی به منظور شکوفایی فرهنگ عمومی در ابعاد مختلف ان و‬ ‫تهیه و پیشنهاد طرح ها ی گسترش و بهبود تبلیغات دینی و عمران‬ ‫و احیای مساجد و مجامع مذهبی از وظایف شورای فرهنگ عمومی‬ ‫کشور محسوب می شود‪.‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫معافیت مالیاتی برای فرهنگیان پیشنهاد شده است نه برای سلبریتی ها‬ ‫چهارشنبه‪ 20‬اذر ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪191‬‬ ‫‪5‬‬ ‫خبر‬ ‫معاون توسعه مدیریت وزارت میراث فرهنگی مطرح کرد؛‬ ‫تغییراتسازمانی‬ ‫در وزارت میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی‬ ‫معاون توسعه مدیریت وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و‬ ‫صنایع دستی‪ ،‬با اشاره به تغییرات در چارچوب سازمانی این‬ ‫وزارت خانه گفت‪ :‬بعد از تبدیل شــدن سازمان به وزارتخانه‬ ‫باید ظرف یک سال چارچوب سازمانی جدید خود را تبیین‬ ‫و اعــام کند‪ .‬محمد خیاطیان‪ ،‬با اشــاره به برنامه ریزی ها‬ ‫برای تغییراتــی در بخش هایی از چارت ســازمانی وزارت‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی گفت‪ :‬از این رو بر‬ ‫اساسبرنامه ریزی هایجدید‪،‬موضوعتغییراتدربخش هایی‬ ‫از چارچوب ســازمانی وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و‬ ‫صنایع دستی اغاز شده که امیدواریم نتایج مثبتی برای این‬ ‫وزارتخانه داشــته باشد‪ .‬در اولین قدم لزوم تشکیل اداره کل‬ ‫برنامه ریزی‪ ،‬ذیل معاونت سرمایه گذاری و امور مجلس اغاز‬ ‫شده اســت‪ .‬خیاطیان ادامه داد‪ :‬یکی از موضوعاتی که در‬ ‫تبیین چارت جدید وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و‬ ‫صنایع دستی باید به ان توجه داشته باشیم‪ ،‬حذف اقدامات و‬ ‫فعالیت های موازی در این وزارتخانه است که در این خصوص‬ ‫نیز ادغام اداره کل امور مجامع و تشکل های مردم نهاد و اداره کل‬ ‫همکاری و توافق های ملی گردشگری را در دستور کار قرار‬ ‫داده ایــم و این دو اداره کل بــا یکدیگر ادغام و ذیل معاونت‬ ‫گردشگری در قالب یک اداره کل جدید فعالیت خواهند کرد‪.‬‬ ‫معاون توسعه مدیریت وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و‬ ‫صنایع دستی با اشــاره به برخی از اخبار منتشرشده درباره‬ ‫حذف اداره کل امور مجامع و تشکل های مردم نهاد‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬این اداره کل حذف نمی شود بلکه با اداره کل همکاری و‬ ‫توافق های ملی گردشگری ادغام می شود و با توجه به اهمیت‬ ‫فعالیت این حوزه‪ ،‬یک نفر نیز به عنوان مشاور وزیر در امور‬ ‫تشکل های مردم نهاد منصوب خواهد شد‪ .‬خیاطیان در ادامه‬ ‫به موضوع تغییرات صورت گرفته در معاونت توسعه مدیریت‬ ‫و معاونت سرمایه گذاری و امور مجلس این وزارتخانه پرداخت‬ ‫و گفت‪ :‬اداره کل حقوقــی و امالک با توجه به ماموریت و‬ ‫فعالیتیکهدارد‪،‬بهمعاونتتوسعهمدیریتمنتقلخواهدشد‬ ‫و اداره کل برنامه ریزی و بودجه نیز ذیل معاونت سرمایه گذاری‬ ‫و امور مجلس فعالیت خواهد کرد‪ .‬تمام این تغییرات منوط‬ ‫به تایید سازمان اداری و استخدامی است و در صورت تایید‬ ‫این سازمان اعمال خواهد شد‪ .‬بیش از ‪ ۸‬سال بود که موضوع‬ ‫تبدیل ســازمان به وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و‬ ‫گردشگری مطرح شده و همواره مخالفان و موافقی در مورد‬ ‫ان اظهار نظر کرده اند‪ .‬سرانجام نیز نمایندگان مجلس شورای‬ ‫اسالمی طرح یک فوریتی تشکیل وزارت میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫صنایع دستی و گردشگری را تصویب کردند که پس از تایید‬ ‫شــورای نگهبان در تاریخ ‪ ۲۶‬مرداد از سوی علی الریجانی‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی به رئیس جمهوری ابالغ شد‪.‬‬ ‫رئیس جمهوری ‪ ۲‬روز بعد (‪ ۲۸‬مرداد ‪ )۱۳۹۸‬در اجرای اصل‬ ‫‪ ۱۲۳‬قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬قانون تشکیل‬ ‫«وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی» را برای‬ ‫اجرا به نهاد ریاست جمهوری و سازمان اداری و استخدامی‬ ‫کشور ابالغ کرد‪ .‬حجت االسالم و المسلمین حسن روحانی‬ ‫همچنین در حکمی علی اصغر مونسان را به سرپرستی این‬ ‫وزارت تازه تاسیس منصوب کرد‪ .‬وی با ‪ ۱۶۳‬رای موافق‪۸۷ ،‬‬ ‫رای مخالف‪ ۵ ،‬رای ممتنع از مجموع ‪ ۲۵۵‬نماینده حاضر در‬ ‫جلسه مجلس شورای اسالمی (سه شنبه دوازدهم شهریور)‪،‬‬ ‫وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع دستی و گردشگری شد‪.‬‬ ‫طب ایرانی‪ -‬اسالمی‬ ‫افزایش میزان کالری مصرفی در جهان‬ ‫‪6‬‬ ‫چهارشنبه‪ 20‬اذر ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪191‬‬ ‫افزایش میزان کالری مورد نیاز در جهان بین سال های‪ ۲۰۱۰‬و‪ ۲۱۰۰‬حدود یک سوم بیشتر خواهد بود و در مجموع با افزایش‪ ۸۰‬درصدی مواجه می شود‪ .‬به گفته محققان المانی‪ ،‬باال رفتن شاخص توده بدنی‬ ‫(‪ )BMI‬و افزایش قد از عوامل اصلی رشد میزان کالری مورد نیاز در سطح جهان است‪ .‬در بیشتر کشورها‪ ،‬میانگین قد و سایز بدن رو به افزایش است‪ .‬همچنین درصورتیکه شاخص توده بدنی و قد ثابت باقی‬ ‫بماند میزان کالری مورد نیاز در جهان تا سال ‪ ۲۱۰۰‬بیش از ‪ ۶۰‬درصد بیشتر می شود که رشد جمعیت از جمله فاکتورهای تاثیرگذار است‪ .‬محققان المانی در تحقیقات خود به بررسی چگونگی رشد میزان‬ ‫کالری مصرفی در فاصله سال های‪ ۲۰۱۰‬و‪ ۲۱۰۰‬پرداختند‪ .‬همچنین تغییرات بوجود امده در هلند و مکزیک را به عنوان معیار بررسی های خود قرار دادند‪ .‬بررسی ها نشان داد که باال رفتن شاخص توده بدنی‬ ‫در مکزیک و افزایش قد در هلند با افزایش ‪ ۱۸‬درصدی میزان کالری مصرفی همراه بود ه است‪ .‬در واقع افزایش میزان کالری مصرفی در جهان در فاصله سال های ‪ ۲۰۱۰‬و ‪ ۲۱۰۰‬حدود یک سوم بیشتر خواهد‬ ‫بود و به‪ ۸۰‬درصد می رسد‪ .‬کارشناسان می گویند‪ :‬درصورتیکه تولید جهانی غذا افزایش تقاضا را تامین نکند‪ ،‬با کاهش شاخص توده بدنی این مشکل برطرف نمی شود‪.‬‬ ‫تنهاراهتشخیصکمبودویتامین‪،D‬ازمایشخوناست؛‬ ‫را ههای تامین ویتامین‪ D‬کدام است؟‬ ‫خبر‬ ‫اهمیتزمان بندی‬ ‫برای کاهش وزن‬ ‫علــم تغذیه نشــان داده اســت که عالوه بــر میزان‬ ‫کالــری دریافتی‪ ،‬زمان دریافــت ان نیز اهمیت دارد‬ ‫به گونه ای کــه دریافت کالری های بیشــتر در صبح‬ ‫و دریافت کالری های کمتــر در عصر به کاهش وزن‬ ‫کمک می کند‪ .‬بســیاری از افراد در عصرها شروع به‬ ‫خوردن هله وهوله های مختلف می کنند‪ .‬علت این کار‬ ‫می تواند خســتگی افراد‪ ،‬نداشــتن تمرکز کافی برای‬ ‫انجام کارهای مختلف خــود و بی حوصله بودن ان ها‬ ‫باشــد که منجر به روی اوردن به خــوردن غذاهای‬ ‫پرچرب و شیرین می شود‪.‬‬ ‫تحقیقات بســیاری نشــان داده که بدن ما در مقابل‬ ‫کالری های دریافتــی چگونه در ســاعات صبحگاهی‬ ‫نســبت به ســاعات عصرگاهی واکنش نشان می دهد‪.‬‬ ‫علت این امر مربوط به علم پیچیده ریتم های شــبانه‬ ‫روزی است‪ .‬این ریتم ها شامل تغییرات جسمی‪ ،‬روانی‬ ‫و رفتاری در بدن است که یک چرخه تقریباً ‪ ۲۴‬ساعته‬ ‫را دنبال می کنند‪.‬‬ ‫این ریتم ها توسط یک ساعت بیولوژیکی در مغز هدایت‬ ‫می شوند که در درجه اول تحت تاثیر نور است و به سایر‬ ‫ساعت های «محیطی» در عضالت و اندام ها‪ ،‬ساعت روز‬ ‫را اعالم می کند‪ .‬از انجا که ریتم های شــبانه روزی بر‬ ‫چگونگی متابولیزه شــدن کالری ها‪ ،‬کربوهیدرات ها و‬ ‫چربی ها طی یک دوره ‪ ۲۴‬ساعته تاثیر می گذارند‪ ،‬این‬ ‫عامل می تواند چرایی کاهش ســرعت کم کردن وزن‬ ‫با دریافت کالری های بیشــتر در ساعات عصرگاهی را‬ ‫توضیح دهد‪.‬‬ ‫یک مطالعه علت این امر را کشــف کرده اســت‪ .‬این‬ ‫مطالعــه شــامل ‪ ۴۲۰‬شــرکت کننــده دارای اضافه‬ ‫وزن و چــاق بوده که به دو گــروه افرادی که زود غذا‬ ‫می خوردند و افرادی که دیر غذا می خوردند‪ ،‬تقســیم‬ ‫شــده بودند‪ .‬افرادی که زود غــذا می خوردند پیش از‬ ‫ســاعت ‪ ۳‬بعدازظهر و افرادی که دیر غذا می خوردند‬ ‫پس از ساعت ‪ ۳‬بعدازظهر ناهار می خوردند‪.‬‬ ‫افرادی کــه دیر غذا می خوردند هم چنین به نســبت‬ ‫افــرادی کــه زود غــذا می خوردنــد صبحانه هــای‬ ‫کم کالری تری خورده یا بیشتر از خوردن صبحانه صرف‬ ‫نظر می کردند‪ .‬در اواخــر دوره ‪ ۲۰‬هفته ای مطالعه با‬ ‫وجود این که هر دو گروه تقریباً روزانه ‪ ۱۴۰۰‬کالری و‬ ‫با میزان مشابه چربی‪ ،‬پروتئین و کربوهیدرات دریافت‬ ‫می کردنــد‪ ،‬افرادی که دیر غذا می خوردند نســبت به‬ ‫افرادی که زود غذا می خوردند وزن کمتری از دســت‬ ‫داده و در عین حال با ســرعت کمتری این میزان وزن‬ ‫را از دست می دادند‪.‬‬ ‫این تحقیقات نشــان می دهد کالــری که ما در نتیجه‬ ‫هضم ‪ ،‬جــذب و متابولیســم ریزمغذی های موجود در‬ ‫مــواد غذایی مصرفی مــان می ســوزانیم‪ ،‬تحت تاثیر‬ ‫سیستم شــبانه روزی بدنمان است و این سیستم در‬ ‫ساعت ‪ ۸‬شب کمتر از ساعت ‪ ۸‬صبح فعالیت دارد‪ .‬در‬ ‫نتیجه اگر قصد کاهش وزن دارید ســعی کنید تا حد‬ ‫ممکــن کالری مورد نیاز خود را در ســاعات اولیه روز‬ ‫دریافت کنید‪ .‬وعده صبحانه را از دست ندهید و به ان‬ ‫چه که برای ناهار و شام می خورید توجه داشته باشید‪.‬‬ ‫مصرف ماهی و مرغ و ســبزیجات را بیشتر کنید‪ .‬برای‬ ‫وعده شــام میزان غذای خود را نصف کنید یا از میزان‬ ‫کربوهیدرات در این وعده بکاهید‪.‬‬ ‫کارگران شیفت شب نیز می توانند تغذیه خود را با ریتم‬ ‫شبانه روزی خود هماهنگ کنند‪ .‬ان ها می توانند زمان‬ ‫خــوردن وعده های غذایی را با خوردن ســنگین ترین‬ ‫وعده غذایی هنگام بیدار شــدن در حدود ‪ ۳‬یا ‪ ۴‬بعد‬ ‫از ظهر و خوردن یک «صبحانه» ســبک در پایان روز‬ ‫کاری خود در ساعت ‪ ۷‬یا ‪ ۸‬صبح تغییر دهند‪.‬‬ ‫بنا بر گــزارش خبرگزاری ســی ان ان‪ ،‬در صورتی که‬ ‫هله هوله خوری برای شما مشکلی ایجاد کرد می توانید‬ ‫به این روش روی بیاورید که اشــپزخانه را هر روز در‬ ‫ســاعت مشــخصی از عصر تعطیل کنید‪ .‬می توانید از‬ ‫تلفن هوشــمند خود برای هشدار دادن به شما جهت‬ ‫انجام این کار اســتفاده کنید‪ .‬ســپس در این زمان به‬ ‫جایی بروید که یخچال در دید شــما نباشد و سر خود‬ ‫را با کارهای مختلف گرم کنید‪.‬‬ ‫راه های تامین ویتامین ‪ D‬برای بدن شامل نور خورشید‪ ،‬منابع غذایی‬ ‫و مکمل ویتامین ‪ D‬اســت که با توجه به محدود بودن منابع غذایی‬ ‫این ویتامین‪ ،‬بهترین راه برای دریافت ان قرار گرفتن در معرض نور‬ ‫افتاب است‪ .‬بیشترین مقدار ویتامین ‪ D‬در میانه روز (ظهر) در بدن‬ ‫ساخته می شــود به شرطی که حداقل صورت و دست ها بدون هیچ‬ ‫الیه محافظی (مانند کرم های ضد افتاب) در معرض نور خورشید قرار‬ ‫بگیرند‪ .‬ارتباط ویتامین ‪ D‬یا به اصطالح “ویتامین افتاب”‪ ،‬با سالمت‬ ‫اســتخوان ها‪ ،‬برای همگان ثابت شده و محرز است‪ ،‬اما امروزه عالقه‬ ‫مندی فراوانی به این ویتامین به دلیل ارتباط با بیماری های مختلفی‬ ‫از جمله ام اس‪ ،‬انواع ســرطان‪ ،‬بیماری های قلبی‪ -‬عروقی و دیابت‬ ‫ایجاد شــده است‪ .‬طی ســال های اخیر‪ ،‬محققان پیشنهاد کرده اند‬ ‫که ویتامین ‪ D‬می تواند نقشی حیاتی در تنظیم گلوکز (قند خون)‪،‬‬ ‫انسولین و التهاب داشته باشــد که این یافته‪ ،‬می تواند به نوبه خود‬ ‫یک هشــدار مهم برای پیشــگیری از بیماری های قلبی‪ -‬عروقی و‬ ‫دیابت باشــد‪ .‬بدن جهت حفظ عملکرد صحیح و سالمت خود نیاز‬ ‫به ویتامین ها دارد‪ .‬ویتامین ها به دو گروه اصلی تقســیم می شــوند‪:‬‬ ‫ویتامین های محلول در اب و ویتامین های محلول در چربی‪ .‬ویتامین‬ ‫‪ D‬از دسته ویتامین های محلول در چربی است (ویتامین های محلول‬ ‫در چربی شامل ویتامین های ‪ A، D، K‬و ‪ E‬و ویتامین های محلول‬ ‫در اب شامل ویتامین های گروه ‪ B‬و ویتامین ‪ C‬است)‪ .‬ویتامین ‪D‬‬ ‫مانند سایر ویتامین های محلول در چربی در کبد و بافت های چربی‬ ‫ذخیره می شود و همانطوری که مقادیر اضافه ان می تواند سمی باشد‪،‬‬ ‫کمبود ان در بدن نیز با بروز بیماری های مختلف جســمی و روحی‬ ‫ارتباط دارد‪ .‬ویتامین ‪ D‬برخالف سایر ویتامین ها می تواند در بدن از‬ ‫نور خورشید نیز ساخته شود‪ ،‬درحالی که بیشتر ویتامین ها فقط باید‬ ‫از طریق غذا تامین شوند‪ .‬برخی عوامل بر امکان تولید ویتامین ‪ D‬در‬ ‫اثر تابش نور خورشید تاثیر گذارند‪ .‬افرادی که پوست تیره ای دارند‪ ،‬یا‬ ‫در مناطقی دور از خط استوا زندگی می کنند‪ ،‬افرادی که دارای اضافه‬ ‫وزن یا چاقی هســتند یا پوشــش کامل در برابر نور خورشید دارند‬ ‫(استفاده از ضد افتاب‪ ،‬لباس های پوشیده‪ ،‬دستکش‪ ،‬کاله و غیره) و‬ ‫افراد مسن‪ ،‬نمی توانند به مقدار کافی ویتامین ‪ D‬از طریق نور افتاب‬ ‫به دســت بیاورند‪ .‬بنابراین برای این دسته از افراد‪ ،‬استفاده از مکمل‬ ‫ویتامین ‪ D‬ضروری است‪.‬‬ ‫همچنین الودگی هوا از جمله عواملی است که مانع سنتز ویتامین ‪D‬‬ ‫توسط نور خورشید در بدن می شود‪ .‬بنابراین در مورد افراد ساکن در‬ ‫کالن شهرها که عموما” هوای الوده ای دارند هم باید به امکان وجود‬ ‫کمبود ویتامین ‪ D‬توجه شود‪.‬‬ ‫غنی ترین منابع غذایی ویتامین ‪ D‬شامل روغن کبد ماهی‪ ،‬ماهی های‬ ‫چرب مانند ماهی سالمون‪ ،‬لبنیات و تخم مرغ هستند‪ .‬از انجا که این‬ ‫ویتامین به مقدار فراوان در منابع غذایی وجود ندارد‪ ،‬دریافت مکمل‬ ‫ان‪ ،‬بــا در نظر گرفتن میزان مواجهه مفید فرد با نور خورشــید‪ ،‬در‬ ‫صورت تجویز از سوی پزشک یا متخصص تغذیه‪ ،‬توصیه می شود‪.‬‬ ‫تنها راه تشــخیص کمبود ویتامین ‪ ،D‬ازمایش خون است‪ .‬اگرچه‬ ‫عالئمی همچون مشکالت گوارشی‪ ،‬تعریق در ناحیه پوست جمجمه‪،‬‬ ‫اســتخوان درد‪ ،‬افزایش وزن و بی حوصلگــی می توانند تا حدودی‬ ‫نشانگر کمبود ویتامین ‪ D‬در بدن باشند‪.‬‬ ‫با وجودی که ایران کشوری افتابی است بررسی ها نشان می دهند که‬ ‫ما در بیشتر مناطق کشــور در حدود ‪ ۸۰‬درصد کمبود ویتامین ‪D‬‬ ‫داریم‪ .‬نوع لباس‪ ،‬گرد و غبار‪ ،‬شیشه پنجره ها‪ ،‬هوای ابری‪ ،‬هوای الوده‬ ‫و کرم های ضد افتاب می توانند مانع رسیدن اشعه ماوراءبنفش به بدن‬ ‫و ساخته شــدن ویتامین ‪ D‬مورد نیاز در بدن فرد شوند‪ .‬همچنین‬ ‫منابع غذایی ویتامین ‪ D‬بســیار محدود هستند و غنی سازی مواد‬ ‫غذایی با ویتامین ‪ D‬در ایران به شکل گسترده انجام نمی شود‪.‬‬ ‫گیرنده های ویتامین ‪ D‬تقریبا در تمام ســلول های بدن وجود دارند‬ ‫که این نشان دهنده نقش مهم ویتامین ‪ D‬در فرایندهای شیمیایی‬ ‫بدن اســت‪ .‬اما ایــن ویتامین نقش قابل توجــه و مهمی در تنظیم‬ ‫عملکرد سلول های بتای پانکراس (سلول های ترشح کننده انسولین‬ ‫در پانکراس یا همان لوزالمعده) دارد‪.‬‬ ‫در دیابت نوع ‪ ۱‬که ترشح انسولین در ان مختل می شود‪ ،‬سلول های‬ ‫بتای پانکراس توسط سیستم ایمنی بدن تخریب میشوند و در دیابت‬ ‫نوع ‪ ،۲‬سلول های بتا تالش می کنند تا انسولین بیشتری تولید کنند‬ ‫چون در ســایر بافت های بدن مقاومت به انسولین وجود دارد و این‬ ‫هورمون نمی تواند عملکرد الزم را داشــته باشد‪ .‬از جمله مهمترین‬ ‫عواملی که باعث مقاومت به انسولین می شوند؛ اضافه وزن‪ ،‬نداشتن‬ ‫فعالیت فیزیکی‪ ،‬چربی شکمی زیاد و زمینه ژنتیکی است‪.‬‬ ‫مطالعات نشان داده اند که ویتامین ‪ D‬در سلول های بتا پانکراس بر‬ ‫تولید و ترشح انسولین اثر می گذارد‪ .‬ترشح انسولین وابسته به کلسیم‬ ‫است و جذب کلسیم نیز تحت تاثیر ویتامین ‪ D‬قرار می گیرد‪ .‬برخی‬ ‫از مطالعات حیوانی نشــان داده اند که کمبود ویتامین ‪ D‬منجر به‬ ‫کاهش تولید انسولین می شود‪ .‬همچنین محققان نشان داده اند که‬ ‫کمبود ویتامین ‪ D‬باعث کاهش حساسیت بافت ها به انسولین و در‬ ‫نتیجه بروز دیابت نوع ‪ ۲‬میشود‪.‬‬ ‫ویتامین ‪ D‬جزء ان دسته از ویتامین های محلول در چربی است که‬ ‫قابلیت ذخیره شــدن در بدن را دارد‪ .‬در صورت مصرف بیش از حد‬ ‫مجاز‪ ،‬می تواند باعث عوارضی از قبیل رسوب کلسیم در کلیه ها‪ ،‬ریه ها‪،‬‬ ‫قلب‪ ،‬گوش‪ ،‬دردهای استخوانی‪ ،‬از دست دادن اشتها و تهوع‪ ،‬افزایش‬ ‫حجم ادرار‪ ،‬یبوست‪ ،‬اختالالت کلیوی و موجب مسمومیت شود‪.‬‬ ‫کمبود ویتامین ‪ D‬با افزایش نمایه توده بدنی‪ ،‬فشار خون باالتر‪ ،‬تری‬ ‫گلیسرید باال و مقاومت به انسولین که همگی از عوامل مستعد کننده‬ ‫فرد به بروز دیابت نوع ‪ ۲‬هستند‪ ،‬ارتباط دارد‪ .‬اما‪ ،‬نکته حائز اهمیت‬ ‫این است که دریافت مقادیر مطلوبی از ویتامین ‪ D‬در پیشگیری یا‬ ‫کنترل دیابت موثر اســت و مصرف بیش از حد ان همراه با عوارض‬ ‫جدی اســت‪ .‬بنابراین‪ ،‬مصرف ویتامین ‪ D‬از طریق مکمل‪ ،‬نیازمند‬ ‫بررســی های پزشکی و تحت نظر پزشــک یا متخصص تغذیه باید‬ ‫صورت گیرد و الزم اســت که از مصرف خودســرانه ان پرهیز شود‪.‬‬ ‫همچنین توصیه می شود با توجه به شیوع باالی کمبود ویتامین ‪D‬‬ ‫در ایران وضعیت ویتامین ‪ D‬خون در همه افراد بخصوص افرادی که‬ ‫در مرحله پیش دیابت قرار دارند‪ ،‬مورد بررسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫بین ویروس ‪ HIV‬با ایدز‪ ۲۰ ،‬سال فاصله است!‬ ‫مسوول مرکز مشــاوره بیماری های رفتاری کرمان با بیان اینکه‬ ‫‪ HIV‬با ایدز ‪ ۲۰‬ســال فاصله دارد‪ ،‬در صورتی که زود تشخیص‬ ‫داده شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬فاز پیشرفته ویروس ‪ ،HIV‬ایدز است و‬ ‫می توانیم با درمان این ســیکل را قطع کنیم و هیچوقت ‪HIV‬‬ ‫تبدیل به ایدز نشود و فرد مبتال می تواند زندگی طبیعی و عادی‬ ‫داشته باشــد‪ .‬دکتر»ابراهیم رنجبر» دیروز ‪ ۱۹‬اذرماه در بازدید‬ ‫جمعی از خبرنگاران از مرکز مشاوره بیماری های رفتاری کرمان‬ ‫اظهار کرد‪ :‬هر دانشــگاه علوم پزشکی یک مرکز مشاوره بیماری‬ ‫های رفتاری دارد و در شــهرهای کوچک نیز یک پایگاه در این‬ ‫زمینــه در مراکز بهداشــت یا مراکز جامع ســامت وجود دارد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه خدمات مرکز داوطلبانه و رایگان اســت و همه‬ ‫اطالعات و اقداماتی که برای افراد انجام می شود‪ ،‬محرمانه است‬ ‫و محدودیــت جمعیتی نداریم و هرکــس از هر جایی بیاید‪ ،‬می‬ ‫پذیریــم تصریح کرد‪ :‬مراجعان برخی دواطلبانه به ما مراجعه می‬ ‫کنند‪ ،‬برخی از انتقــال خون‪ ،‬مراکز درمانی دولتی و خصوصی و‬ ‫برخی مراکز ترک اعتیاد به ما معرفی می شوند‪ .‬پزشک درمانگر‬ ‫ایدز مرکز بهداشت شهرستان کرمان با بیان اینکه مرکز مشاوره‬ ‫بیماری های رفتاری از سال ‪ ۹۲‬در کرمان اغاز به کار کرده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در حــال حاضر ‪ ۲۱۷‬نفر بیمار زنده داریم کــه ‪ ۱۸۵‬نفر از انها‬ ‫دیر غذا خوردن‬ ‫برای ِ‬ ‫قلب زنان‬ ‫خطرناکاست‬ ‫فعال هستند(یعنی هر سه ماه مراجعه دارند) و برخی غیرفعال و‬ ‫تعدادی زندانی هستند که انجا مراقبت دارند‪ .‬وی با اشاره به روند‬ ‫ابتــا به ‪ HIV‬در بین اقایان و بانوان افزود‪ :‬از ابتدای اپیدمی تا‬ ‫سال های اخیر ‪ ۹۰‬درصد مبتالیان را اقایان تشکیل می دادند اما‬ ‫در پنج سال اخیر ابتالی بانوان بیشتر شده زیرا راه انتقال عوض‬ ‫شده است؛ در گذشته اکثر مبتالیان با تزریق از سرنگ مشترک‬ ‫مبتال می شدند اما امروزه از طریق روابط جنسی پرخطر‪ .‬رنجبر‬ ‫با اشــاره به اینکه در سال جاری بیشتر امار مبتالیان معادل ‪۶۰‬‬ ‫درصد مربوط به اقایان است‪ ،‬گفت‪ :‬ویروس ‪ HIV‬هیچ عالمتی‬ ‫ندارد و شــاید تا ‪ ۲۰‬یا ‪ ۳۰‬سال عالمتی از خود نشان ندهد و در‬ ‫مرحله پیشــرفته بیماری یعنی ایدز‪ ،‬بروز عفونت ها را دارد‪ .‬وی‬ ‫در بخش دیگری از ســخنانش درباره لزوم اطالع رسانی درست‬ ‫دربــاره این بیمــاری گفت‪ HIV :‬از ابتدا بد معرفی شــده و به‬ ‫همیــن دلیل و برای فرار از اَنگ بیمــاری‪ ،‬افراد مبتال از مراجعه‬ ‫خودداری می کنند‪ .‬مســوول مرکز مشاوره بیماری های رفتاری‬ ‫کرمان گفت‪ :‬ما در جاهای مختلف برای اموزش و اطالع رســانی‬ ‫‪ HIV‬کار مــی کنیم‪ .‬وی با بیان اینکه ‪ HIV‬با ایدز ‪ ۲۰‬ســال‬ ‫فاصله دارد‪ ،‬در صورتی که زود تشخیص داده شود‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫فاز پیشــرفته‪ ،‬ایدز است و می توانیم با درمان این سیکل را قطع‬ ‫کنیــم و هیچوقت ‪ HIV‬تبدیل به ایدز نشــود و فرد مبتال می‬ ‫تواند زندگی طبیعی و عادی داشــته باشد‪ .‬پزشک درمانگر ایدز‬ ‫مرکز بهداشت شهرستان کرمان با بیان اینکه یکی از موارد مطرح‬ ‫شده درباره انتقال ویروس استفاده از سرنگ و سرسوزن مشترک‬ ‫عنوان می شــود که این می تواند نماد هرگونه وسایل نوک تیز و‬ ‫برنده مشــترک از جمله در تتو‪ ،‬خالکوبی‪ ،‬دندانپزشکی و ‪ ...‬باشد‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با درمان فرد مبتال به ‪ ،HIV‬تعداد ویروس کم و راه‬ ‫انتقــال کاهش یافته و می تواند با مراقبــت‪ ،‬در کنار دیگر افراد‬ ‫زندگی عادی داشته باشد‪.‬‬ ‫نتایج یک مطالعه تازه نشان می دهد که وعده های غذایی سنگین هنگام غروب و «دیر شام خوردن» به سالمت قلب زنان اسیب وارد می کند‪.‬‬ ‫مصرفی روزانه را هنگام غروب دریافت می کنند‬ ‫متخصصان علوم پزشکی دانشگاه کلمبیا در نیویورک اظهار داشتند‪ :‬زنانی که بیشترین کالری‬ ‫ِ‬ ‫بیشتر در معرض ابتال به بیماری قلبی هستند‪ .‬به گفته محققان مکانیزمی که برای سوخت و ساز‪ ،‬ساعت زیستی و چرخه انسولین‪/‬کورتیزول‬ ‫عمل می کند ممکن است وعده های غذایی سنگین در هنگام غروب را حمایت نکند‪ .‬بدن انسان نه تنها وعده های غذایی که دیروقت مصرف شود‪،‬‬ ‫هضم نمی کند بلکه میزان تحرک در طول شب کمتر است و در نتیجه کالری مصرفی به عنوان انرژی مصرف نمی شود‪ .‬در این مطالعه اطالعات‬ ‫‪ ۱۱۲‬زن با میانگین سنی ‪ ۳۳‬مورد ارزیابی قرار گرفت که وضعیت سالمت قلب انان در شروع مطالعه و یک سال بعد مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫نوع مواد غذایی مصرفی این افراد برای مدت یک هفته در شروع مطالعه و برای مدت یک هفته ‪ ۱۲‬ماه بعد ثبت شد‪ .‬محققان با بیان اینکه بیشتر‬ ‫زنان پس از ساعت ‪ ۱۸‬اقدام به خوردن غذا می کردند‪ ،‬تاکید کردند‪ :‬وضعیت سالمت قلب افرادی که بیشترین میزان کالری دریافتی در طول روز‬ ‫را هنگام عصر دریافت کرده اند نامطلوب بود ه است‪ .‬به گزارش هلث دی نیوز‪ ،‬به گفته محققان به ازای هر یک درصد افزایش کالری دریافتی پس‬ ‫از ساعت ‪ ۱۸‬سالمت قلب تحلیل می رود‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی گفت‪ :‬بودجه این وزارتخانه در سال اینده نسبت به امسال ‪۱۵‬درصد رشد داشته که در زمینه های توسعه ای و خدمتگزاری هزینه خواهد شد‪ .‬سعید نمکی‬ ‫شامگاه دوشنبه در جمع خبرنگاران شهرستان سبزوار اظهار داشت‪ :‬در حال حاضر یک هزار پروژه اماده بهره برداری داریم و براساس برنامه ریزی تا‪ 20‬هفته‪ ،‬هر هفته‪ 50‬پروژه افتتاح خواهیم کرد‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه “در حال حاضر در سال های جنگ اقتصادی هستیم و شرایط مملکت بسیار سخت است و دشمنان ما درصدد هستند که ما را به شدت دچار بحران کنند”‪ ،‬افزود‪ :‬تاکنون در عرصه دارو و‬ ‫درمانکمبودمهمیرانداشته ایموکمبودداروییماامروزیک سوممدتمشابهسالگذشتهاست‪.‬وزیربهداشت‪،‬درمانواموزشپزشکیتاکیدکرد‪:‬گامدومطرحتحولسالمترابااولویتپیشگیری‬ ‫بر درمان و اولویت درمان سرپایی بر بستری اغاز کرده ایم‪ .‬نمکی ادامه داد‪ :‬کاهش پرداخت از جیب مردم‪ ،‬ماندگاری کادر پزشکی در نقاط محروم‪ ،‬توسعه زیرساخت ها در نقاط کمترتوسعه یافته و‬ ‫رسیدگی به بیماران صعب العالج و بیماران خاص از اولویت ها است که طرح کنترل فشار خون و دیابت و طرح هر خانه یک پایگاه سالمت به عنوان طرح ملی کنار بسته های قبلی را ادامه خواهیم داد‪.‬‬ ‫الیحه بودجه سال‪99‬‬ ‫از تسهیالت‪ ۲‬میلیارد دالری توسعه مترو‬ ‫تا اعتبار‪۱۰۰‬میلیارد تومانی اجرای‪LEZ‬‬ ‫الیحه بودجه ‪ ۹۹‬در حالی در کمیسیون های تخصصی مجلس مورد‬ ‫بررسی قرار گرفته که در این الیحه دریافت تسهیالت خارجی برای‬ ‫ســاخت قطار شهری‪ ،‬اعطای تسهیالت ارزی به توسعه حمل و نقل‬ ‫درون شــهری‪ ،‬اجرای طرح ال ای زد و‪ ...‬ردیف هایی در نظر گرفته‬ ‫شده است‪ .‬الیحه پیشــنهادی بودجه ‪ ۹۹‬کشور روز گذشته تقدیم‬ ‫مجلس شــورای اسالمی شــد و در این الیحه در حوزه حمل و نقل‬ ‫عمومی‪ ،‬سهم شهرداری ها در حمل ونقل شهری و‪ ....‬دیده شده است‪،‬‬ ‫به گونه ای که در تبصره ســوم ماده واحده بودجه ســال ‪ ۹۹‬امده‬ ‫است که دولت مجاز است درصورت تامین ‪ ۱۵‬درصد سهم دستگاه‬ ‫توسط شهرداری ها و دستگاه های ذیربط و تعهد به بازپرداخت اصل‬ ‫و ســود توسط همان دســتگاه‪ ،‬حداقل ‪ ۲‬میلیارد دالر از تسهیالت‬ ‫مالی خارجی جهت ســاخت و بهره برداری از خطوط قطار شهری‬ ‫و طــرح های کاهش الودگی هوا اختصــاص دهد‪ .‬همچنین دولت‬ ‫موظف است با رعایت قانون حمایت از سامانه های حمل و نقل ریلی‬ ‫شهری و حومه نســبت به تضمین اصل و سود این تسهیالت اقدام‬ ‫کند‪ .‬همچنین در بند ب تبصره ‪ ۴‬الیحه پیشنهادی بودجه ‪ ۹۹‬امده‬ ‫است که به بانکهای عامل اجازه داده می شود در سال ‪ ١٣٩٩‬از محل‬ ‫منابع در اختیار نســبت به اعطای تسهیالت ارزی‪ -‬ریالی به سرمایه‬ ‫گذاران بخش های خصوصی‪ ،‬تعاونی و شهرداری ها برای طرح های‬ ‫توسعه ای سازمان های توسعه ای و نیز انواع مختلف حمل و نقل درون‬ ‫و برون شهری بدون انتقال مالکیت با معرفی سازمان های توسعه ای و‬ ‫وزارت راه و شهرسازی و تضمین سازمانها و شرکتهای تابعه و ذیربط‬ ‫این وزارتخانه و یا وزارت کشور با تضمین سازمان امور شهرداری ها‬ ‫و دهیاری های کشور در قبال اخذ حق دسترسی یا فروش خدمات‬ ‫به استفاده کنندگان تا استهالک اصل سرمایه و سود ان‪ ،‬اقدام کنند‪.‬‬ ‫همچنین در بند د تبصره ‪ ۵‬امده اســت که شهرداری های کشور و‬ ‫سازمان های وابسته به انها با تایید وزارت کشور اوراق مالی اسالمی‬ ‫ریالی تا سقف پنجاه هزار میلیارد ریال با تضمین خود و با بازپرداخت‬ ‫اصل و سود ان توسط همان شهرداری ها منتشر کنند؛ بگونه ای که‬ ‫حداقل پنجاه درصد از سقف اوراق موضوع این بند‪ ،‬به طرحهای قطار‬ ‫شهری و حمل و نقل شهری تعلق می یابد و تضمین بازپرداخت اصل‬ ‫و ســود این اوراق برای اجرای طرحهای قطار شهری و حمل و نقل‬ ‫شهری به نسبت پنجاه درصد دولت و پنجاه درصد شهرداری ها است‬ ‫و تضمین پنجاه درصد ســهم دولت برعهده سازمان برنامه و بودجه‬ ‫کشــور اســت‪ .‬اوراق فروش نرفته این بند در سقف مطالبات معوق‬ ‫طرح با تایید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بـــودجه کشـور‬ ‫قابــل واگذاری به طلبکاران ان طرح می باشــد‪ .‬همچنین در الیحه‬ ‫پیشنهادی بودجه امده است که عوارض ارزش افزوده براساس قانون‬ ‫برنامه ششم توســعه در شهرستان تهران به نسبت هشتاد و هشت‬ ‫درصد در نقطه شــهری شــهر تهران و ‪۱۲‬درصد در نقاط روستایی‬ ‫و عشایری توزیع می شــود‪ .‬در الیحه بودجه امده است که عوارض‬ ‫شــهرداری ها و دهیاری ها از فروش حامل های انرژی موضوع قانون‬ ‫مالیات بر ارزش افــزوده و جداول پرداختی ها (مصارف) این تبصره‪،‬‬ ‫پــس از وصول‪ ،‬ظرف مدت یک ماه به حســاب تمرکز وجوه وزارت‬ ‫کشور واریز می شود تا به شهرداریها و دهیاریها پرداخت شود‪.‬‬ ‫همچنیــن در تبصــره ‪۱۴‬بودجــه امده اســت در اجــرای قانون‬ ‫هدفمندکــردن یارانه ها و با هدف تحقق عدالت‪ ،‬کاهش فقر مطلق‬ ‫و توســعه بهداشــت و ســامت مردم و همچنین معطوف نمودن‬ ‫پرداخت یارانه به خانوارهای نیازمند و در اجرای قانون برنامه ششم‬ ‫توسعه‪ ،‬تمامی دریافتی ها(منابع) به استثنای عوارض شهرداری ها و‬ ‫دهیاری ها به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه ها نزد خزانه داری‬ ‫کل کشــور واریز می شود و پس از تخصیص سازمان برنامه و بودجه‬ ‫کشور‪ ،‬هزینه می شود که حق بیمه سهم دولت اقشار خاص از جمله‬ ‫رانندگان حمل و نقل درون و برون شــهری نیز در نظر گرفته شده‬ ‫است‪ .‬بررسی الیحه بودجه نشان داد که مبلغ ‪ ۴۴۰‬میلیارد تومان‬ ‫برای یارانه و کمک زیان حمل و نقل عمومی ریلی‪ ،‬قطارشــهری‬ ‫و ‪...‬در نظر گرفته شــده است و همچنین در جدول براورد اعتبارات‬ ‫بــرای اجرای طرح ناحیه کاهش الودگی هوا ‪ LEZ‬جهت کاهش‬ ‫الودگی هوا و توســعه حمل و نقل عمومی شهر تهران و شهرهای‬ ‫دارای الودگی هوا ‪ ۱۰۰‬میلیارد تومان پیش بینی شده و برای توسعه‬ ‫ناوگان حمل و نقل عمومی از محــل ‪۱۰‬درصد ارزش گمرکی(‪۶۰‬‬ ‫درصد سازمان شهرداریها و ‪ ۴۰‬درصد سازمان راهداری)‪ ۲۰۰ ،‬هزار‬ ‫میلیون ریال پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫همچنین در قســمت درامدها‪ ،‬واگذاری دارایی های ســرمایه ای‬ ‫و واگــذاری دارایی مالی نیز امده اســت که ‪۷‬صــدم درصداز‪۳‬‬ ‫درصدتعرفه مالیات برارزش افزوده شهرداری ها برای توسعه ورزش‬ ‫مدارس‪ ،‬ورزش همگانی ‪ ،‬ورزش روستایی وعشایری‪ ،‬ورزش بانوان‬ ‫و زیرســاخت های ورزشــی به ویژه درحوزه معلولیــن و جانبازان‬ ‫اختصاص می یابد و این در حالی اســت که ‪۱۰۰‬هزار میلیون ریال‬ ‫نیز منابع حاصل از فروش پادگان ها به شــهرداری ها در نظر گرفته‬ ‫شده است‪ .‬در قسمت اعتبارات هزینه ای (جاری) نیز دستگاه های‬ ‫مجری برای شــهرداری تهران ‪ ۱۱۷‬میلیارد و ‪ ۴۰۰‬میلیون تومان‬ ‫هزینه در نظر گرفته شده است‪ .‬همچنین در بخش اعتبار طرح های‬ ‫تملک سرمایه ای دستگاه های اجرایی مطالعه و احداث قطار شهری‬ ‫اتصال شــهر اسالمشهر به متروی تهران برای شهرداری اسالمشهر‬ ‫تکلیف شده است و این در حالی است که در بخش عمران شهری‬ ‫نیز احداث قطار حومه ای کالنشهر تهران به شهر جدید پرند نیز بر‬ ‫عهده شهرداری تهران گذاشته شده است‪.‬‬ ‫ایا حذف کارت سوخت منجر به افزایش قاچاق بنزین شد؟‬ ‫عده ای ادعا می کنند حذف کارت ســوخت منجــر به افزایش قاچاق‬ ‫سوخت و وارد شدن زیان به کشــور شده است‪ .‬اما موضوع این است‬ ‫که نه تنها کارت ســوخت هیچ گاه حذف نشد بلکه از سال ‪ ۱۳۹۲‬تا‬ ‫کنون حدود ‪ ۱۶.۷‬میلیون کارت ســوخت صادر شده است‪ .‬اگر چه به‬ ‫دلیل یکسان سازی قیمت سوخت‪ ،‬استفاده از کارت سوخت شخصی‬ ‫برای مدتی جای خود را به اســتفاده از کارت جایگاه داده بود‪« .‬حذف‬ ‫کارت ســوخت و راه ادنازی مجــدد ان» و همچنین «افزایش قاچاق‬ ‫سوخت» از جمله محورهای استیضاح «بیژن زنگنه» وزیر نفت اعالم‬ ‫شــده است؛ استیضاحی که تعدادی از نمایندگان مجلس در روزهای‬ ‫اخیر کلید زده اند و اکنون در کمیسیون انرژی مجلس در حال بررسی‬ ‫است‪ .‬عمده قاچاق سوخت از طریق استان های مرزی و به دلیل اختالف‬ ‫قیمت با کشور همسایه انجام می شود‪ .‬با توجه به افزایش قیمت بنزین‬ ‫کشور در سال های ‪ ۱۳۹۳‬و ‪ ۱۳۹۴‬این اختالف بسیار کم شده ولی در‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۶‬و به دلیل روند افزایشی نرخ ارز و قیمت نفت در بازارهای‬ ‫جهانی‪ ،‬اختالف قیمت بنزین کشور در مقایسه با کشورهای همسایه‬ ‫تفاوت محسوسی پیدا کرده است‪ .‬اگر چه اختالف قیمت بنزین در ایران‬ ‫و کشورهای همسایه بر افزایش قاچاق تاثیر مستقیم داشته ولی طی‬ ‫سال های ‪ ۱۳۹۶‬تا کنون با توجه به عدم مجوز مجلس در بودجه های‬ ‫سالیانه‪ ،‬دولت اجازه افزایش قیمت بنزین برای کاهش فاصله قیمتی با‬ ‫کشورهای همسایه را نداشته است‪ .‬که این امر را می توان به عنوان ریشه‬ ‫اصلی قاچاق سوخت دانست‪ ،‬چون با توجه به اختالف محسوس حتی‬ ‫اگر استفاده از کارت سوخت شخصی در این سال ها اجباری بود‪ ،‬قاچاق‬ ‫از طریق کارت جایگاه دار نیز اقتصادی بود‪.‬‬ ‫گام های وزارت نفت برای کنترل قاچاق سوخت‬ ‫اگر چه می توان گفت ریشه اصلی قاچاق را باید در سطح پایین اقتصادی‬ ‫مردم مناطق مرزنشــین و عدم نظارت جدی بر مرزها جستجو کرد و‬ ‫کنترل کامل ان مســتلزم همکاری گسترده در سطح ملی است ولی‬ ‫وزارت نفت در این سال ها از روش های موثری برای کنترل قاچاق سوخت‬ ‫استفاده کرده است‪ .‬سامانه تجارت اسان؛ سامانه کنترل پیمایش ناوگان‬ ‫حمل و نقل دیزلی‪ ،‬سامانه ‪( BSS‬فروش ما به التفاوت باک خودروها‬ ‫در مرزها)‪ ،‬سامانه گلوگاه های سیستان و بلوچستان‪ ،‬کدینگ خودروهای‬ ‫سیستان و بلوچستان‪ ،‬سامانه بارنامه برخط انبارها و سامانه رسید و ارسال‬ ‫نیروگاه ها از مهم ترین تمهیدات وزارت نفت بر کنترل مصرف سوخت‬ ‫بوده است که اثر قابل توجهی بر کنترل قاچاق سوخت در کشور داشته‬ ‫است‪ .‬سامانه تجارت اسان که هرگونه تقاضای سوخت از طریق متقاضی‬ ‫در این سامانه اینترنتی ثبت شده و متولیان خارج از نفت (وزارت صنعت‪،‬‬ ‫کشاورزی‪ ،‬کشور و غیره ) پس از تائید تقاضا ان را به وزارت نفت ارسال‬ ‫می کنند که مجددا مورد بررسی قرار می گیرد‪ .‬به عنوان مثال در سال‬ ‫‪ ۲.۷ ،۱۳۹۶‬میلیارد لیتر و در ‪ ۱۸‬ماهه گذشته ‪ ۱.۲‬میلیارد لیتر با راستی‬ ‫ازمایی های انجام شده توسط وزارت نفت لیتر کمتر از تائید متولی اول با‬ ‫بررسیکارشناسیتحویلبهمتقاضیتحویلشدهکههیچگونهاعتراضی‬ ‫در پی نداشته است‪ ( .‬به دلیل اضافه کردن کنترل های پیشگیرانه این‬ ‫مقدار در مقایســه با سال ‪ ۱۳۹۶‬با یک و نیم سال بعد‪ ،‬کمتر از نصف‬ ‫شــده است‪ ).‬در ضمن عطف به نامه شــماره ‪ ۱۴۸۹‬در تاریخ ‪ ۲۵‬ابان‬ ‫ماه ســال ‪ ۹۸‬وزارت اطالعات استفاده از سامانه مذکور موجب ‪۴۰۰۷‬‬ ‫میلیارد تومان صرفه جویی و کنترل مصرف انواع ســوخت شده است‪.‬‬ ‫سامانه کنترل پیمایش ناوگان حمل و نقل دیزلی؛ که بزرگترین دستاورد‬ ‫این سامانه با وجود رشد ناوگان‪ ،‬در سال جاری مصرف کل ناوگان مذکور‬ ‫معادل اواخر ســال ‪( ۱۳۹۴‬سال شروع بکار گیری این سامانه ) است‪.‬‬ ‫سامانه ‪( BSS‬فروش ما به التفاوت باک خودروها در مرزها)؛ با استفاده از‬ ‫این سامانه مابه التفاوت نرخ نفت گاز داخل باک ناوگان خروجی از کشور‬ ‫با نرخ تعادلی کشــورمقابل اخذ و به حساب خزانه واریز می شود که در‬ ‫هشت ماهه ابتدای امسال معادل چهار هزار میلیارد ریال است‪ .‬شایان‬ ‫ذکر است این سامانه از حدود چهار سال قبل راه اندازی شده ولی متمرکز‬ ‫شدن ان طی سال جاری بوده است‪ .‬سامانه رسید و ارسال نیروگاه ها؛ این‬ ‫سامانه طوری طراحی شده که تا زمانیکه نفتکش اعزامی از انبارهای نفت‬ ‫به سمت نیروگاه ها تائید سیستمی رسید فراورده به نیروگاه را اخذ نکند‬ ‫و قادر به بارگیری بار بعدی نیست‪ ،‬بنابراین از تخلف نفتکش ها جلوگیری‬ ‫می شود‪ .‬از ابتدای امسال تا کنون سه میلیارد و ‪ ۱۶۰‬میلیون لیتر نفتگاز‬ ‫و ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۳۸۰‬میلیون لیتر نفتکوره به نیروگاه ها ارسال شده است‬ ‫و این سامانه از سال ‪ ۹۵‬اجرایی شده است‪ .‬سامانه بارنامه برخط انبارها؛‬ ‫به این سامانه جهت شناسایی هرگونه نفتکش متخلف قبل از بارگیری‬ ‫در انبارهای نفت بوده که با اتصال سیستمی این سامانه صدور بارنامه‬ ‫وزارت راه و سامانه وزارت نفت نسبت به کنترل نفتکش ها اقدام می کند‬ ‫میانگین حمل فراورده ای نفتی روزانه با نفتکش حدود‪ ۲۰۰‬میلیون لیتر‬ ‫است و این سامانه از ابتدای سال ‪ ۹۷‬راه اندازی شد‪ .‬سامانه گلوگاه های‬ ‫سیستان و بلوچستان؛ جهت کنترل صحت تردد بارهای فراورده های‬ ‫نفتی شرکت ملی پخش که در این سامانه نفتکش های ورودی به استان‬ ‫با تهیه بستر الزم روی اینترنت و شبکه سامانه هوشمند سوخت و نصب‬ ‫تجهیزات مربوطه‪ ،‬بارنامه بــا بار و مقدار ان همچنین اصالت ان مورد‬ ‫کنترل قرار می گیرد‪ .‬که طی هشت ماهه سال جاری ‪ ۲۸۴‬تانکر با بارنامه‬ ‫جعلی شناسایی و این سامانه از سال قبل راه اندازی شده است‪ .‬کدینگ‬ ‫خودروهای سیستان و بلوچستان؛ خودرو های سیستان و بلوچستان با‬ ‫اجرای این طرح از ســوء استفاده از کارت های مهاجر و انحراف فراورده‬ ‫بنزین جلوگیری و موجب کاهش مصرف بنزین در استان شد‪.‬‬ ‫جامعه‬ ‫وزیر بهداشت‪ :‬هیچ گونه کمبود دارویی نداریم‬ ‫چهارشنبه‪ 20‬اذر ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪191‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اخبار‬ ‫جزئیات بازگشت به خدمت‬ ‫سربازان غائب‬ ‫دادستان نظامی تهران گفت‪ :‬سربازان غایت در صورت‬ ‫بازگشــت داوطلبانه به خدمت از طرح های اموزشــی‬ ‫و حمایتــی برخوردار می شــوند‪ .‬غالمعباس ترکی در‬ ‫حاشیه برگزاری دوره های اموزشی کارکنان حفاظت‬ ‫فرودگاه های اســتان هرمــزگان بــه میزبانی جزیره‬ ‫کیش گفت‪ :‬در طرح جدیدی که ســتاد کل نیروهای‬ ‫مســلح اعالم کرده بحــث حرفه اموزی ســربازان در‬ ‫دســتور کار قرار گرفته تا در حین خدمت سربازی‪ ،‬با‬ ‫همــکاری مراکز علمی و کاربردی اموزش و حرفه هم‬ ‫بیاموزند‪ .‬وی افزود‪ :‬ســازمان قضایی نیروهای مســلح‬ ‫هم ضمن اســتفاده از این فرصت برای سربازان غایبی‬ ‫که خودشــان به صورت داوطلبانه به خدمت سربازی‬ ‫مراجعه کنند‪ ،‬امتیازات ویژه ای را برای این دســته از‬ ‫ســربازان در نظر گرفته است‪ .‬دادستان نظامی تهران‬ ‫در خصوص ایــن طرح های حمایتــی گفت‪ :‬در این‬ ‫طرح عالوه بر اینکه بســیاری از ســربازان از تعقیب‬ ‫کیفری معاف می شــوند‪ ،‬در مواردی هم اگر محکوم‬ ‫شوند‪ ،‬محکومیت انها به محکومیت های غیر حبس و‬ ‫حتی تعلیقی تبدیل می شــود‪ .‬ترکی تاکید کرد‪ :‬حرفه‬ ‫اموزی‪ ،‬فراگیری مهارت های کاربردی با هدف تامین‬ ‫زندگی در حین خدمت و همچنین در اینده از اهداف‬ ‫اجرای این طرح است‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۴‬برابری کودک همسری‬ ‫بدنبال افزایش وام ازدواج!‬ ‫معــاون امور جوانان وزارت ورزش و جوانان نســبت به‬ ‫افزایش ‪ ۴‬برابری کودک همسری در برخی نقاط کشور‬ ‫به دنبال افزایش وام ازدواج هشدار داد و گفت‪ :‬بررسی ها‬ ‫نشــان می دهد که در برخی از نقاط کشــور که با فقر‬ ‫فرهنگــی و اقتصــادی رو به رو هســتیم‪ ،‬از وام ازدواج‬ ‫برای معامله کودکان زیر ‪ ۱۵‬ســال اســتفاده می شود‪.‬‬ ‫محمدمهــدی تندگویان با بیان اینکه پیشــنهاد دولت‬ ‫برای تسهیالت ازدواج در الیحه بودجه سال اینده برای‬ ‫هر نفر ‪ ۳۰‬میلیون تومان و بدون تغییر نســبت به سال‬ ‫گذشته بوده است‪ ،‬گفت‪ :‬البته طی دو سال گذشته رقم‬ ‫وام ازدواج در مجلس بعد از مطرح شدن رقم پیشنهادی‬ ‫الیحه بوجه افزایش یافت‪ .‬وی با بیان اینکه «با افزایش‬ ‫وام ازدواج بــا شــرایط بازپرداخت کنونــی ان موافق‬ ‫نیســتم» اظهار کرد‪ :‬به نظر می رســد با شرایط کنونی‬ ‫افزایــش رقم وام ازدواج کمکی به افزایش میزان ازدواج‬ ‫در کشور نمی کند‪ ،‬بلکه ممکن است زمینه ساز مشکالت‬ ‫و اســیب های دیگری نیز شــود‪ .‬معاون امــور جوانان‬ ‫وزارت ورزش و جوانان ادامه داد‪ :‬مشــکل این است که‬ ‫جوانان باید بتوانند از پس بازپرداخت این وام بربیایند‪،‬‬ ‫بــه طوریکه همین االن هم بــا دریافت وام ‪ ۳۰‬میلیون‬ ‫تومانی‪ ،‬برخــی از جوانان اظهار می کنند که نمی توانند‬ ‫از پس بازپرداخت و اقســاط ایــن وام بربیایند‪ .‬هر زوج‬ ‫با دریافت ‪ ۶۰‬میلیــون وام ازدواج حدود یک میلیون و‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار تومان قسط ماهیانه پرداخت می کنند که رقم‬ ‫زیادی است‪ .‬تندگویان تاکید کرد‪ :‬اگر به جایی برسیم‬ ‫که نحوه بازپرداخت این وام تســهیل شود‪ ،‬برای مثال‬ ‫مدت زمان بیشــتری برای اقساط در نظر گرفته شود یا‬ ‫حتــی بین دریافت وام و اغاز بازپرداخت ان فرصتی در‬ ‫نظر گرفته شود‪ ،‬در این صورت افزایش ان می تواند برای‬ ‫جوانان موثر باشــد‪ .‬وی در ادامه نسبت به سوء استفاده‬ ‫از تسهیالت ازدواج نیز هشدار داد و گفت‪ :‬امارها نشان‬ ‫می دهــد که بعد از افزایــش وام مذکور موضوع کودک‬ ‫همســری نیز در برخی نقاط به شــدت افزایش یافته و‬ ‫حداقل نســبت به سال گذشــته این موضوع در برخی‬ ‫نقاط کشــور تا ‪ ۴‬برابر بیشتر شده اســت‪ .‬معاون امور‬ ‫جوانان توضیح داد‪ :‬بررسی ها نشان می دهد که در برخی‬ ‫از نقاط کشــور که با فقــر فرهنگی و اقتصادی رو به رو‬ ‫هستیم‪ ،‬از وام ازدواج برای معامله کودکان زیر ‪ ۱۵‬سال‬ ‫استفاده می شود‪ .‬به نظر می رسد که اگر قصد داریم برای‬ ‫وام ازدواج تمهیداتی بیندیشیم که جوانان بتوانند از پس‬ ‫بازپرداخت ان بریایند باید قواعدی هم در مورد سنینی‬ ‫که می توانند این وام را دریافت کنند نیز وضع شــود تا‬ ‫چنین اسیب هایی نیز به وجود نیاید‪.‬‬ ‫تندگویــان افزود‪ :‬امارهایی موجود اســت که کودکان‬ ‫زیر ‪ ۱۵‬ســال به ویژه دختران زیر این سنین از این وام‬ ‫اســتفاده کرده اند و این امار نســبت به سال گذشته ‪۴‬‬ ‫برابر شده است‪ .‬امارهایی هم به دست امده که عده ای‬ ‫با بیش از ‪ ۴۰‬تا ‪ ۴۵‬سال سن نسبت به دریافت این وام‬ ‫اقدام کرده اند‪ ،‬به همین دلیل فکر می کنم اگر قانونگذار‬ ‫قصد دارد این مبلغ را افزایش دهد باید نســبت به این‬ ‫موضوع هم فکر کند که هم پرداخت وام تسهیل شود و‬ ‫هم برخی قیود ســنی در مورد رعایت سن جوانان برای‬ ‫دریافت وام نیز لحاظ شود‪.‬‬ ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫شاعرانه‬ ‫رسید مژده که امد بهار و سبزه دمید‬ ‫وظیفه گر برسد مصرفش گل است و نبید‬ ‫صفیر مرغ برامد بط شراب کجاست‬ ‫فغان فتاد به بلبل نقاب گل که کشید‬ ‫ز میوه های بهشتی چه ذوق دریابد‬ ‫هر ان که سیب زنخدان شاهدی نگزید‬ ‫مکن ز غصه شکایت که در طریق طلب‬ ‫به راحتی نرسید ان که زحمتی نکشید‬ ‫ز روی ساقی مه وش گلی بچین امروز‬ ‫که گرد عارض بستان خط بنفشه دمید‬ ‫چنان کرشمه ساقی دلم ز دست ببرد‬ ‫که با کسی دگرم نیست برگ گفت و شنید‬ ‫من این مرقع رنگین چو گل بخواهم سوخت‬ ‫که پیر باده فروشش به جرعه ای نخرید‬ ‫بهار می گذرد دادگسترا دریاب‬ ‫که رفت موسم و حافظ هنوز می نچشید‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫چهارشنبه‪ 20‬اذر ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪191‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬شرکت جهان سبز‬ ‫مدیر عامل‪ :‬حسین احمدی‬ ‫مد یر مسئول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان مطهری‬ ‫خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪43‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شاخه سبز‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫تفاوت اشتراکات اخالق و اقتصاد در سطح فردی و کالن چیست؟‬ ‫کدام نظام اقتصادی اخالقی تر است؟‬ ‫اقتصاد و اخالق به عنوان دو حوزه مهم در علوم انسانی چه فصل مشترکی‬ ‫با هم دارند؟ تفاوت اشــتراکات اخالق و اقتصاد در سطح فردی و کالن‬ ‫چیســت؟ در طول تاریــخ مدافعان اقتصاد مبتنی بر بــازار و نظام های‬ ‫اقتصادی متمرکز یکدیگر را متهم به غیراخالقی بودن می کنند‪ .‬تجربه های‬ ‫تاریخی نشان داده است سیستم های اقتصادی که با سر دادن شعارهای‬ ‫اخالقی مانند برابری و عدالت بر سر کار امده اند‪ ،‬در نهایت تمام پایه های‬ ‫اخالقی جامعه را از بین برده اند‪ .‬به نظر می اید کلید حل سوءتفاهمات در‬ ‫بحث اخالق سیستم های اقتصادی کنکاش در مفهوم «ازادی» است‪ .‬با‬ ‫پیشرفت روزافزون علوم انسانی در دهه های اخیر‪ ،‬حوزه های بین رشته ای‬ ‫از اهمیت ویژه ای برخوردار شــده اند‪ .‬فلسفه اصلی ترکیب علوم مختلف‪،‬‬ ‫ناکافی بودن زاویه دید یک علم خاص در تفســیر جهان بوده اســت‪ .‬از‬ ‫این رو که هرکدام از علوم انســانی بخشی از حقیقت جهان پیرامون ما را‬ ‫نشان می دهد‪ ،‬رسیدن به تفاسیر جامع تر از اهداف محققان علوم مختلف‬ ‫اســت‪ .‬علم اقتصاد نیز از این گزاره مستثنی نیست و ملحقات زیادی از‬ ‫علوم دیگر به کمک تفســیرهای اقتصادی امده است‪ .‬به طور مشخص‬ ‫رابطه بین اقتصاد و اخالق در سطح فردی و اجتماعی چیست؟ اشتراکات‬ ‫امر اخالقی و امر اقتصادی چیست؟ در سطح کالن و در مورد نظام های‬ ‫مختلــف اقتصادی که همواره در طول تاریخ دچار بحث و جدل بوده اند‪،‬‬ ‫جایگاه امر اخالقی کجاست؟‬ ‫رابطه اخالق و اقتصاد‬ ‫قبــل از درک رابطه بین اقتصاد و اخالق تعریفی هر چند مختصر برای‬ ‫شناخت اشتراکات این دو حوزه ضروری است‪ .‬علم اقتصاد دانشی است‬ ‫که رفتار انسانی را در رابطه با اهدافی نهایی و ابزاری کمیاب که قابلیت‬ ‫اســتفاده های مختلفی دارد را مطالعه می کند‪ .‬در صورت بندی ساده تر‬ ‫ش و انتخاب های انســانی در بازار اســت‪ .‬اما اخالق‬ ‫اقتصاد مطالعه کن ‬ ‫چیست؟ اخالق را نیز به صورت حداقلی می توان شاخه ای از علوم انسانی‬ ‫دانست که درحال سر و کله زدن با «درست یا غلط» بودن اقدامات ادمی‬ ‫اســت‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬اخالق و اقتصاد در طبیعت خود دارای موضوعی‬ ‫مشترک هستند که عبارت است از کنش های انسانی‪ ،‬تصمیم گیری او و‬ ‫در نهایت انتخاب نهایی مردم‪ .‬بسیاری از تصمیمات اخالقی که انسان ها‬ ‫روزانه اتخاذ می کنند‪ ،‬در حقیقت تصمیماتی اقتصادی هستند‪ .‬یا از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬کیفیت تصمیمات بشری که درست یا غلط هستند‪ ،‬شکل دهنده‬ ‫زندگی اقتصادی انسان ها است‪ .‬این موضوع نشان می دهد که بحث اخالق‬ ‫و اقتصاد بیشتر از انچه که تصور می شود‪ ،‬درهم تنیده شده است و این‬ ‫دو شاخه از علوم انسانی به راحتی قابل تفکیک نیستند‪ .‬اما موضوعی‬ ‫که باید در نظر گرفت این است که در هم تنیده بودن این دو موضوع‬ ‫به معنای قابلیت جایگزینی انها با یکدیگر نیســت‪ .‬اگاهی به رابطه‬ ‫موجــود بین اقتصــاد و اخالق به معنای فرموله کــردن اقتصاد در‬ ‫فرم های اخالقی نیست‪ .‬اقتصاد عالوه بر اشتراکاتی که با حوزه اخالق‬ ‫دارد‪ ،‬مکانیزم های خاص خود مانند عرضه و تقاضا و مانند علوم دیگر‬ ‫قوانین مخصوص به خود را نیز دارا است‪ .‬تذکر این نکته ضروری است‬ ‫که این اختالفات به این معنی نیســت که هیچ ارتباطی بین این دو‬ ‫حوزه وجود ندارد‪ .‬برای روشــن تر کردن حد اشتراک و عدم اشتراک‬ ‫این دو حوزه باید دانست اخالق‪ ،‬اقتصاد و بازارها موضوعاتی هستند‬ ‫که بیشتر در حوزه شخصی در ارتباط هستند‪ .‬ارتباط دادن اخالق و‬ ‫اقتصاد در حوزه عمومی در طول تاریخ موجب سوءتفاهماتی بزرگ‪،‬‬ ‫در طول تاریخ شده است‪.‬‬ ‫متر مشترک اقتصاد و اخالق؛ ازادی‬ ‫چه تفاوتی بین اشتراکات اخالق و اقتصاد در حوزه شخصی و عمومی‬ ‫وجود دارد؟ این یک حقیقت اســت کــه هر دوی موضوعات اخالق‬ ‫و اقتصاد در مورد تصمیمات درســت یا غلط هســتند‪ .‬پژوهشگران‬ ‫حوزه اخالق در زمینه درســتی یا غلطی رفتارهای انســانی مطالعه‬ ‫می کنند و اقتصاددانان نیز دربــاره تصمیمات مردم در زمینه هایی‬ ‫مانند مبادله‪ ،‬تولید‪ ،‬فروش و خرید‪ .‬تا اینجا به نظر می رسد می توان با‬ ‫تعمیم گزاره های اخالقی‪ ،‬تصمیمات اقتصادی جهان شمولی را تعیین‬ ‫کرد تا انســان را به رستگاری برساند‪ .‬این سوءتفاهم در طول تاریخ‬ ‫سبب شــکل گیری نظام های اقتصادی متمرکز در طول تاریخ شده‬ ‫است‪ .‬سیستم هایی که در قرن بیســتم در کشورهایی بزرگ مانند‬ ‫اتحاد جماهیر شــوروی‪ ،‬چین و کوبا ظهور کرد و هرکدام از انها به‬ ‫سرنوشت های مختلفی دچار شدند‪ .‬سیستم هایی که به زعم خود برای‬ ‫رســاندن جامعه به هدفی بزرگ‪ ،‬اقتصادی را پایه گذاری کردند که‬ ‫مبتنی بر مداخله کامل دولت در اقتصاد بود و به زعم گردانندگان ان‬ ‫تصمیماتی مبتنی بر اقتصاد و اخالق را برای اشخاص تجویز می کردند‪.‬‬ ‫مشکل اخالقی نظام های اقتصادی متمرکز که از قضا در ابتدای امر با‬ ‫شعارهای اخالقی عدالت و برابری کار خود را اغاز کردند در کجاست؟‬ ‫موضوع اصلی این است که شخص به عنوان عامل تصمیم گیرنده چه‬ ‫در حوزه اقتصاد و چه در حوزه اخالق خود باید «تصمیم» بگیرد که‬ ‫چه امری درست و چه امری غلط است‪ .‬به عبارتی زمانی یک تصمیم‬ ‫اخالقی می تواند برچسب درست یا غلط را به خود بگیرد که «ازادانه»‬ ‫اتخاذ شود‪ .‬همچنین این موضوع در انتخاب های اقتصادی نیز صادق‬ ‫است‪ .‬نتیجه این بحث ان است که متر اندازه گیری تصمیمات اخالقی‬ ‫و اقتصادی ازادی اســت و از این لحاظ است که نظام های اقتصادی‬ ‫متمرکز به دلیــل عدم وجود ازادی امور اخالقــی را نقض می کنند‪.‬‬ ‫موضوعی که اخالقیات را اخالقــی و یک بازار را به بازار ازاد تبدیل‬ ‫می کند‪ ،‬مفهوم ازادی است‪ .‬در تصمیم گیری ازادانه است که انسان ها‬ ‫با اتخاذ تصمیم های اقتصادی‪-‬اخالقی در راستای نیازها‪ ،‬ایده ال ها و‬ ‫اهداف خود حرکت می کننــد و در نبود ازادی این تصمیم ها عمال‬ ‫محلی از اعراب ندارند‪.‬‬ ‫بازار ازاد؛ وضعیتی طبیعی یا برساخته ای اجتماعی‬ ‫در سوی دیگر تجربه بشری و در مقابل نظام های اقتصادی متمرکز‪،‬‬ ‫سیســتم اقتصاد مبتنی بر بازار یا انچه با نام بازار ازاد نیز شــناخته‬ ‫می شود‪ ،‬قرار دارد‪ .‬دو سوال مهم در اینجا باید پاسخ داده شود؟ اولین‬ ‫سوال اینکه ایا اقتصاد مبتنی بر بازار نیز نوعی سیستم اقتصادی مانند‬ ‫سیستم های متمرکز است و تنها مشخصه هایش با ان متفاوت است‬ ‫یا تفاوتی «ماهوی» بین این دو سیستم اقتصادی وجود دارد؟ سوال‬ ‫دوم نیز در مورد اخالقی یا غیراخالقی بودن این سیســتم اقتصادی‬ ‫است‪ .‬در جواب سوال اول باید گفت اقتصاد بازار ازاد توسط شخصی‬ ‫مانند ادام اســمیت «اختراع» نشده اســت‪ ،‬بلکه این نوع سیستم‬ ‫اقتصادی «کشــف» مجدد اوست‪ .‬تفاوت معنایی دو کلمه اختراع و‬ ‫کشف می تواند توضیح مناسبی برای تفاوت بین اقتصاد بازار با انچه‬ ‫سیستم های اقتصادی متمرکز نامیده می شــود‪ ،‬باشد‪ .‬در حقیقت‬ ‫سیســتم بازار ازاد توسط انسان طراحی نشده است‪ ،‬بلکه سیستمی‬ ‫است از کنش های ازادانه انسانی‪ .‬با این تعریف می توان ادعا کرد این‬ ‫سیســتم از ابتدای تاریخ کار خود را اغاز کرده است و محصول یک‬ ‫برنامه ریزی انســانی و اختراعی جدید نیست‪ .‬پس می توان مشاهده‬ ‫کرد که تفاوتی ماهوی بین تمام نظام های اقتصادی متمرکز و اقتصاد‬ ‫بازار وجود دارد‪.‬‬ ‫کدام سیستم اقتصادی اخالقی است؟‬ ‫سوال دوم در مورد اخالقی یا غیراخالقی بودن سیستم های اقتصادی‬ ‫اســت‪ .‬برای توضیح اخالقی بودن یک سیســتم اقتصادی باید به‬ ‫ش و انتخاب‬ ‫موضوع ازادی بازگشت‪ .‬اقتصاد بازار ازاد مبتنی بر کن ‬ ‫انســان ها در بازار است‪ .‬کنش هایی که با تصمیم تمام افراد موجود‬ ‫در بازار گرفته می شود و هر فرد مسوولیت تصمیم خود را بر عهده‬ ‫دارد‪ ،‬زیرا ازادانه اتخاذ شده است‪ .‬مداخله دولت در امر اقتصادی در‬ ‫حقیقت باعث می شود تصمیم هر فرد متعلق به خودش نباشد زیرا‬ ‫ازادی انتخاب افراد محدود می شــود‪ .‬زمانی یک تصمیم اقتصادی‪،‬‬ ‫تصمیمی اخالقی و ارزشمند است که به صورت ازادانه گرفته شود‪.‬‬ ‫نبود مداخله حاکمیت در امــر اقتصادی برای اتخاذ تصمیم ازادانه‬ ‫ضروری است‪ .‬در حقیقت اخالق نیاز دارد تا رفتار انسان ها جلوه گر‬ ‫تصمیم های ازادانه انها باشــد‪ .‬در نهایت می توان نتیجه گرفت در‬ ‫نظام های اقتصادی متمرکز بحث اخالقی با مشکالت بنیادین مواجه‬ ‫خواهد شــد‪ .‬اقتصاد مبتنی بر بازار که بر خالف نظام های اقتصادی‬ ‫متمرکز‪ ،‬داعیه اخالقی بودن ندارد‪ ،‬زمینه ای بســیار وسیع تر برای‬ ‫بروز امر اخالقی مهیا می کند‪ .‬سیســتم بازار ازاد مانند سیستم های‬ ‫اقتصادی متمرکز دارای دکترین اخالقی خاصی نیست و این گزاره‬ ‫به این معنی نیست که این نظام غیراخالقی یا از نظر اخالقی خنثی‬ ‫اســت‪ .‬در عوض بازار ازاد عامدانه بــا در نظر نگرفتن یک دکترین‬ ‫اخالقی خــاص‪ ،‬زمینه را برای بروز امر اخالقی اماده کرده اســت‪.‬‬ ‫درحالی که تجربه تاریخی نشــان داده است که نظام های اقتصادی‬ ‫متمرکز که با شــعارهایی مانند برقراری «عدالت» اعتماد مردم را‬ ‫جلب کردند‪ ،‬در نهایت با از بین بــردن ازادی افراد و اعمال قدرت‬ ‫مطلقه سیاسی به نفع عده ای خاص‪ ،‬به پدیده ای غیراخالقی تبدیل‬ ‫شــدند‪ .‬در نهایت ذکر این نکته مجددا ضروری است که پیچیدن‬ ‫یک نسخه واحد اخالقی برای اقتصاد در سطح کالن نه تنها به نتایج‬ ‫فاجعه باری منجر می شود‪ ،‬بلکه با از بین بردن مفهوم ازادی‪ ،‬جامعه‬ ‫را از هرگونه امر اخالقی تهی می کند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 325

روزنامه خوب 325

شماره : 325
تاریخ : 1399/05/25
روزنامه خوب 324

روزنامه خوب 324

شماره : 324
تاریخ : 1399/05/22
روزنامه خوب 323

روزنامه خوب 323

شماره : 323
تاریخ : 1399/05/21
روزنامه خوب 322

روزنامه خوب 322

شماره : 322
تاریخ : 1399/05/20
روزنامه خوب 321

روزنامه خوب 321

شماره : 321
تاریخ : 1399/05/15
روزنامه خوب 320

روزنامه خوب 320

شماره : 320
تاریخ : 1399/05/14
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!