روزنامه خوب شماره 188 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه خوب شماره 188

صفحه بعد

روزنامه خوب شماره 188

روزنامه خوب شماره 188

‫فرار مالیاتی پزشکان و وکال معادل نیمی از یارانه نقدی‬ ‫مقدار فرار مالیاتیدر بخشمشاغلکشور چقدر است؟‬ ‫تاکنون درباره رقم فرار مالیاتی در ایران اظهارنظرهای متفاوتی انجام شده است‪ .‬اختالف نظر مسئولین در مقدار فرار مالیاتی ناشی از شفاف نبودن‬ ‫فعالیت های اقتصادی در کشور است‪ .‬در واقع برخالف کشورهای پیشرفته دنیا در ایران سازوکار مشخصی برای رصد جریان پول و کاال وجود ندارد‬ ‫و همین امر باعث می شود که نتوان مقدار واقعی مالیات را مشخص کرده و از مودیان مالیاتی اخذ کرد‪ .‬در ادامه با بررسی برخی گزاره های اقتصادی‬ ‫سعی می شود رقم واقعی فرار مالیاتی در کشور در بخش مشاغل تخمین زده شود‪ .‬به طور کلی‪ ،‬درامدهای مالیاتی چند دسته است که شامل مالیات‬ ‫از اشــخاص حقوقی (شامل شرکت ها‪ ،‬بنیادها و نهادها)‪ ،‬مالیات بر درامد(کارکنان دولتی و خصوصی‪ ،‬اصناف) و سایر مالیات ها تقسیم می شود‪.‬‬ ‫درامدهای مالیاتی شامل مالیات و گمرک در قانون بودجه ‪ 172 ،98‬هزار میلیارد تومان است که ‪ 32‬هزار میلیارد تومان ان متعلق به گمرک است و‬ ‫مابقی (‪ 140‬هزار میلیارد تومان) خالص درامدهای مالیاتی است‪ .‬از این ‪ 140‬هزار میلیارد تومان نیز ‪ 13‬هزار میلیارد تومان ان مربوط به مالیات گروه‬ ‫حقوق و دستمزدی ها و ‪ 10‬هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات گروه مشاغل است‪.‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬اذر ‪ | 1398‬سال دو | شماره ‪8 | 188‬صفحه | قیمت ‪ 2500‬تومان | ‪ 11‬ربیع الثانی ‪ 11 | 1441‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫پیش بینیفعاالنبازارازوضعیتقیمتخودروتا‪ ۳‬ماهاینده‬ ‫ماشیــــن‬ ‫بخریم یا نخریم؟!‬ ‫منصور غالمی وزیر علوم‪:‬‬ ‫‪ 4‬هزار شرکت دانش بنیان‬ ‫‪8‬‬ ‫طی ‪ ۱۵‬سال فعال شدند‬ ‫نقاط توریستی شهر و روستای خود را معرفی کنید‬ ‫‪5‬‬ ‫فراخوان عمومی‬ ‫در بازار گردشگری‬ ‫در مواجهه با انفلوانزا‬ ‫‪6‬‬ ‫بهداشت تنفسی را جدی بگیرید‬ ‫خبرخوب‬ ‫ت مسکن‬ ‫قیم ‬ ‫پایین می اید!‬ ‫صفحه ‪7‬‬ ‫سوال هایی که پیش از ازدواج‬ ‫‪ 7‬باید از همسر اینده تان‬ ‫بپرسید!‬ ‫اقتصاد‬ ‫دالر ‪ ۴۵۰۰‬تومانی برای کاالهای اساسی تکذیب شد‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬اذر ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪188‬‬ ‫خبر‬ ‫وعده جداشدن بودجه جاری از نفت محقق نشد‬ ‫افزایش ‪ 24‬درصدی سقف بودجه ‪99‬‬ ‫علی ربیعی سخنگوی دولت سقف منابع عمومی بودجه را ‪480‬‬ ‫هزار میلیارد تومان اعالم کرده و نوبخت هم پیش تر گفته بود‬ ‫منابــع نفتی صرف امور جاری نخواهد شــد و برای طرح های‬ ‫عمرانی و زیرســاخت ها هزینه می شود‪ .‬برای ارائه تصویر بهتر‬ ‫برخی ارقام کالن بودجه را بررســی می کنیم‪ :‬ســقف بودجه‬ ‫عمومی سال ‪ 98‬در مجلس با درنظر گرفتن صادرات نفت ‪1.5‬‬ ‫میلیون بشکه ای‪ 448‬هزار میلیارد تومان بسته شد ولی به علت‬ ‫کاهش چشمگیر صادرات نفت و کسری قابل توجه بودجه‪ ،‬سقف‬ ‫بودجه با تامین ‪ 76‬هزار میلیارد تومان از محل های غیر از منابع‬ ‫عمومی (بخصوص برداشت از صندوق توسعه ملی)‪ ،‬در جلسه‬ ‫ســران قوا به ‪ 386‬هزار میلیارد تومان رسید‪ .‬در نتیجه‪ ،‬الیحه‬ ‫بودجه سال اینده نسبت به دو رقم یاد شده به ترتیب ‪ 7.1‬درصد‬ ‫و ‪ 24.3‬درصد رشد دارد‪.‬در پیشنهادهای کارشناسان سازمان‬ ‫برنامه و بودجه قرار بود سقف منابع ‪ 420‬هزار میلیارد تومان در‬ ‫نظر گرفته شود که به دالیلی انجام نشد‪ .‬گرچه فرهاد دژپسند‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی مالیات ها برای ســال اینده را ‪160‬‬ ‫هزار میلیارد تومان عنوان کرد اما تحلیل ها نشــان می دهد در‬ ‫چکش کاری الیحه رقمی بین ‪ 170‬تا ‪ 180‬هزار میلیارد تومان‬ ‫پیش بینی شده است هرچند این رقم نیز نسبت به اهداف برنامه‬ ‫ششــم یعنی ‪ 258‬هزار میلیارد تومان عقب ماندگی ‪ 88‬هزار‬ ‫میلیارد تومانی دارد‪ .‬تصور اقتصاددانان بر این اســت سال ‪99‬‬ ‫از محل ساماندهی معافیت ها و توسعه پایه های مالیاتی درامد‬ ‫بیشــتری برای این بخش متصور شد اما همچنان الیحه ای از‬ ‫دل وزارت اقتصاد بیرون نیامده؛ عالوه بر ان تکمیل و توســعه‬ ‫پایگاه های اطالعاتی برابر مــاده ‪ 169‬مکرر قانون مالیات های‬ ‫مستقیم می تواند مانع از فرار مالیاتی تا ‪ 250‬هزار میلیارد تومان‬ ‫شود‪ .‬وزیر اقتصاد معتقد است به دلیل رکود‪ ،‬تحریم و شرایط‬ ‫تولید افزایش درامدها کشش ندارد‪ .‬با فرض تایید این موضوع‬ ‫تصور کارشناســان افزایش درامد مالیات از محل مبارزه با فرار‬ ‫مالیاتی‪ ،‬حذف معافیت ها و توسعه پایه های مالیاتی است و نه‬ ‫فشار به بنگاه های تولیدی و شفاف اقتصادی‪ .‬طبق گفته ربیعی‬ ‫ســخنگوی دولت نرخ محاسباتی ارز برای کاالهای اساسی در‬ ‫الیحه ‪ 4200‬تومان و احتماال برای مازاد دالرهای نفتی در منابع‬ ‫عمومــی رقم ‪ 11‬هزار میلیارد تومان در نظر گرفته که محمد‬ ‫حسینی عضو کمیسیون برنامه و بودجه نیز ان را تایید کرده‬ ‫است‪ .‬قیمت هر بشکه نفت خام ‪ 50‬دالر و میزان صادرات در‬ ‫اقدامی عجیب حدود یک میلیون بشکه در روز مدنظر قرار گرفته‬ ‫است‪ .‬این اقدام در حالی رخ می دهد که پیشنهاد دولت مبنی بر‬ ‫اصالح سقف بودجه با کاهش ‪ 1.5‬میلیون بشکه نفت به ‪300‬‬ ‫هزار بشکه نفت‪ ،‬اوایل امسال به تصویب سران قوا رسید‪ .‬با این‬ ‫مفروضات ‪ 1‬میلیون بشکه در روز ضربدر ‪ 365‬روز ضربدر ‪50‬‬ ‫دالر ضرب ‪ 65.5‬درصد سهم دولت (‪ 20‬درصد سهم صندوق‬ ‫و ‪ 14.5‬درصد سهم شرکت ملی نفت است) حدود ‪ 12‬میلیارد‬ ‫دالر می شود‪ .‬با احتساب در نظر گرفتن ‪ 10.5‬میلیارد دالر برای‬ ‫واردات کاالهای اساسی با نرخ محاسباتی ‪ 4200‬تومان که از این‬ ‫محل تامین می شود رقمی بالغ ‪ 44100‬میلیارد تومان خواهد‬ ‫بود‪ .‬مابقی ‪ 1.5‬میلیارد دالر نیز با نرخ محاسباتی ‪ 11‬هزار تومان‬ ‫‪ 16500‬میلیارد تومان می شود که قاعدتا در کنار درامد صادرات‬ ‫گاز(‪ 45‬هزار میلیارد تومان) در مجمــوع حدود ‪ 61500‬هزار‬ ‫میلیارد تومان برای طرح های عمرانی هزینه خواهد شد‪ .‬قرائن‬ ‫نشان می دهد که در نظر گرفتن برخی ارقام نفتی بیشتر کارکرد‬ ‫تراز بودجه ســال ‪ 99‬را داشته و تحقق ان با ابهام روبرو است و‬ ‫با این دست فرمان احتمال تغییر ارقام بودجه در جلسات سران‬ ‫قوا مانند بودجه سال ‪ 98‬وجود دارد‪ .‬براساس گفته نوبخت قرار‬ ‫بود در بودجه سال اینده درامدهای نفتی از بودجه جاری جدا‬ ‫شود اما جزئیات مصارف درامدهای نفتی در الیحه بودجه ‪99‬‬ ‫نشان می دهد واردات کاالهای اساسی همچنان با ارزهای نفتی‬ ‫خریداری خواهد شد که جزء بودجه جاری محسوب می شود‪.‬‬ ‫مســئوالن همانند سال گذشته در الیحه بودجه ‪ 99‬پیشنهاد‬ ‫صفر شدن سهم صندوق توسعه ملی را به مقام معظم رهبری‬ ‫ارائه کردند که با مخالفت ایشان کف ‪ 20‬درصدی طبق قانون‬ ‫برنامه ششم تایید شد‪ .‬در شرایط عادی سهم سالا ینده صندوق‬ ‫توســعه ملی از ارزهای نفتی باید ‪ 36‬درصد باشد تا به تدریج‬ ‫درامدهای نفتی از بودجه جاری جدا شود‪ .‬اینکه چقدر صادرات‬ ‫یک میلیون بشکه نفت منطقی است جای تامل دارد‪ .‬براساس‬ ‫عملکرد بودجه در هفت ماهه امســال حدود ‪ 25‬هزار میلیارد‬ ‫تومان درامد نفتی حاصل شــده که میانگین فروش صادرات‬ ‫حدود ‪ 300‬هزار بشکه نفت را نشان می دهد‪ .‬رقم مصوب سران‬ ‫قوا ‪ 55600‬میلیارد تومان است‪ .‬طبق پیش بینی ها در بودجه‬ ‫سال اینده برای اولین بار ارزهای صادرات گاز از نفت جدا شد‪.‬‬ ‫سازمان برنامه و بودجه صادرات این فراورده را ‪ 45‬هزار میلیارد‬ ‫تومــان معادل ‪ 3‬تا ‪ 4‬میلیارد دالر در جدول تبصره ‪ 14‬مربوط‬ ‫به هدفمندسازی یارانه ها گنجانده بود که با مخالفت زنگنه وزیر‬ ‫نفت این درامد به بودجه جاری اضافه شد؛ بنابراین یکی از عوامل‬ ‫باال رفتن ســقف بودجه همین موضوع است‪ .‬طبق گفته علی‬ ‫ربیعی سخنگوی دولت طرح های عمرانی که تحت عنوان تملک‬ ‫دارایی های سرمایه ای شناخته می شود‪ 60 .‬هزار میلیارد تومان‬ ‫پیش بینی شد که طبق مصوبه سران ‪ 43‬هزار میلیارد تومان‬ ‫تعیین شده بود‪ .‬عملکرد هفت ماهه این بخش در سال جاری‬ ‫‪ 30‬هزار میلیارد تومان است که عمده ان از محل فروش اوراق‬ ‫مالی تامین شده است‪.‬‬ ‫با وجود انتشــار اخباری مبنی بر افزایش نرخ ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به ‪ ۴۵۰۰‬تومان برای تامین کاالهای اساســی‪ ،‬این نرخ تکذیب شد‪ .‬اخیرا سخنگوی دولت در اظهارات خود اعالم‬ ‫کرده بود که نرخ ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی برای تامین کاالهای اساسی به ‪ ۴۵۰۰‬تومان افزایش یافته است‪ .‬این درحالی است که پیش از این بارها از سوی دولت و به ویژه نوبخت ‪ -‬رییس‬ ‫ســازمان برنامه و بودجه ‪ -‬تاکید شــده بود که نرخ تامین ارز با دستور رییس جمهور همان ‪ ۴۲۰۰‬تومان است‪ .‬به دنبال انتشــار این خبر‪ ،‬پرس وجوی ایسنا از منابع مطلع با این‬ ‫توضیح همراه شد که نرخ ارز برای تامین کاالهای اساسی به طور حتم ‪ ۴۲۰۰‬تومان است و اعالم ‪ ۴۵۰۰‬تومان اشتباه بیان شده است‪ .‬براین اساس تامین کاالهای اساسی در سال‬ ‫اینده نیز همچون روال امسال با نرخ ‪ ۴۲۰۰‬تومان انجام می شود که طبق اعالم دولت‪ ،‬میزان منابع برای تامین کاالی اساسی در سال اینده ‪ ۱۰.۵‬میلیارد دالر تعیین شده است‪.‬‬ ‫فرار مالیاتی پزشکان و وکال معادل نیمی از یارانه نقدی‬ ‫مقدارفرارمالیاتیدربخشمشاغلکشورچقدراست؟‬ ‫مجموع مالیات پرداختی گروه مشاغل حتی از مالیات کارمندان دولت که‬ ‫ذیل دسته حقوق و دستمزدی ها قرار میگیرند نیز کمتر است و براوردها‬ ‫حاکی از ان است که مجموع فرار مالیاتی پزشکان و وکال به حدود ‪19‬‬ ‫هزار میلیارد تومان می رســد‪ .‬تاکنون درباره رقم فرار مالیاتی در ایران‬ ‫اظهارنظرهای متفاوتی انجام شده است‪ .‬اختالف نظر مسئولین در مقدار‬ ‫فرار مالیاتی ناشی از شفاف نبودن فعالیت های اقتصادی در کشور است‪.‬‬ ‫در واقع برخالف کشورهای پیشرفته دنیا در ایران سازوکار مشخصی برای‬ ‫رصد جریان پول و کاال وجود ندارد و همین امر باعث می شود که نتوان‬ ‫مقدار واقعی مالیات را مشخص کرده و از مودیان مالیاتی اخذ کرد‪ .‬در ادامه‬ ‫با بررسی برخی گزاره های اقتصادی سعی می شود رقم واقعی فرار مالیاتی‬ ‫در کشــور در بخش مشاغل تخمین زده شود‪ .‬به طور کلی‪ ،‬درامدهای‬ ‫مالیاتی چند دســته است که شامل مالیات از اشخاص حقوقی (شامل‬ ‫شرکت ها‪ ،‬بنیادها و نهادها)‪ ،‬مالیات بر درامد(کارکنان دولتی و خصوصی‪،‬‬ ‫اصناف)وسایرمالیاتهاتقسیممی شود‪.‬درامدهایمالیاتیشاملمالیات‬ ‫و گمرک در قانون بودجه ‪ 172 ،98‬هزار میلیارد تومان است که ‪ 32‬هزار‬ ‫میلیارد تومان ان متعلق به گمرک اســت و مابقی (‪ 140‬هزار میلیارد‬ ‫تومان) خالص درامدهای مالیاتی است‪ .‬از این‪ 140‬هزار میلیارد تومان نیز‬ ‫‪ 13‬هزار میلیارد تومان ان مربوط به مالیات گروه حقوق و دستمزدی ها و‬ ‫‪ 10‬هزار میلیارد تومان مربوط به مالیات گروه مشاغل است‪ .‬مقایسه اعداد‬ ‫و ارقام ذکر شــده نشان میدهد؛ گروه مشاغل که شامل پزشکان‪ ،‬وکال‪،‬‬ ‫طالفروشان‪ ،‬اهن فروشان‪ ،‬رستوران ها‪ ،‬هتل ها و ‪ ....‬می شود و درامد بسیار‬ ‫باالیی نیز دارند مالیات بسیار کمی پرداخت می کنند‪ .‬به طوریکه مجموع‬ ‫مالیات پرداختی انها حتی از مالیات کارمندان دولت که ذیل دسته حقوق‬ ‫و دستمزدی ها قرار میگیرند نیز کمتر است‪ .‬طبق گزارش مرکز امار‪ ،‬سهم‬ ‫گروه مشاغل از کل تولید ناخالص (مجموع گردش مالی در اقتصاد ایران)‬ ‫حدود ‪ 36‬درصد است‪ .‬در نتیجه سهم مالیاتی این گروه نیز از کل مالیات‬ ‫باید حدود ‪ 36‬درصد باشد‪ .‬اما طبق قانون بودجه ‪ 98‬تنها ‪ 7‬درصد از کل‬ ‫مالیات (‪ 10‬هزار میلیارد تومان) از گروه مشاغل اخذ می شود‪ .‬در نتیجه‬ ‫اگر با یک جدول تناسب مقدار ‪ 8‬درصد را به ‪ 36‬درصد رسانده شود مقدار‬ ‫واقعی فرار مالیاتی گروه مشاغل مشخص می شود‪ .‬این مقدار حدود ‪40‬‬ ‫هزار میلیارد تومان است‪ .‬رقم ‪ 40‬هزار میلیارد تومانی فرار مالیاتی گروه‬ ‫مشاغل در صورتی محاسبه شده که سهم این گروه از کل تولید ناخالص‬ ‫ملی‪ 36‬درصد باشد نه بیشتر زیرا بسیاری از گردش مالی در حوزه مشاغل‬ ‫نیز شفاف نبوده و به اصطالح اقتصاد زیرزمینی است و در تولید ناخالص‬ ‫محاسبه نمی شود‪ .‬در نتیجه‪ ،‬حتی رقم فرار مالیاتی مشاغل از ‪ 40‬هزار‬ ‫میلیارد تومان نیز بیشتر بوده و عدد ذکر شده حداقلی ترین میزان فرار‬ ‫مالیاتی در تنها یکی از گروه های ذکر شده است‪ .‬در این گزارش به بررسی‬ ‫میزان فرار مالیاتی دو گروه مهم زیرمجموعه گروه مشاغل یعنی پزشکان‬ ‫و وکال می پردازیم‪:‬‬ ‫فرار مالیاتی پزشکان «واقعا» چقدر است؟‬ ‫مردادماه پارسال بود که اظهارات یک کارشناس اقتصادی در برنامه پایش‬ ‫درباره فرار مالیاتی ‪ 7‬هزار میلیارد تومانی پزشکان موجب شد این موضوع‬ ‫مورد توجه کارشناسان و رســانه ها قرار بگیرد‪ .‬مسئوالن سازمان امور‬ ‫مالیاتی پس از این قضیه‪ ،‬میزان مالیات پرداخت شده توسط پزشکان را‬ ‫‪ 150‬میلیارد تومان اعالم کردند‪ .‬نهایتا مرکز پژوهش های مجلس شورای‬ ‫اسالمی در دی ماه ‪ ،97‬میزان مالیاتی که باید توسط پزشکان پرداخت‬ ‫شود را حدود ‪ 6700‬میلیارد تومان براورد کرد‪ .‬این گزارش در کنار فشار‬ ‫افکار عمومی برای ضرورت مبارزه با فرار مالیاتی پزشکان نهایتا منجر به‬ ‫تصویب جزء «ی» تبصره ‪ 6‬قانون بودجه ‪ 98‬و اجباری شدن استفاده از‬ ‫کارتخوان توسط پزشکان شد‪ .‬در این قانون امده است‪« :‬کلیه صاحبان‬ ‫حرف و مشاغل پزشکی‪ ،‬پیراپزشکی‪ ،‬داروسازی و دامپزشکی که مجوز‬ ‫فعالیت انها توسط وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‪ ،‬سازمان نظام‬ ‫پزشــکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران‬ ‫صادر می شــود‪ ،‬مکلفند در چهارچوب ایین ­نامه تبصره(‪ )۲‬ماده(‪)۱۶۹‬‬ ‫قانون مالیات های مستقیم مصوب ‪ ۴/۱۲/۱۳۶۶‬و اصالحات و الحاقات‬ ‫بعدی ان از ابتدای ســال ‪ ۱۳۹۸‬از پایانه فروشــگاهی استفاده کنند»‪.‬‬ ‫جزء «ک» تبصره ‪ 6‬قانون بودجه ‪ 98‬مبنی بر پرداخت ‪ 10‬درصد حق‬ ‫الزحمه پزشکان به عنوان مالیات علی الحساب و جزء «الف» این تبصره‬ ‫مبنی بر مشمول مالیات پلکانی شدن کارانه پزشکان‪ ،‬از دیگر مصوبات‬ ‫مجلس درباره مبارزه با فرار مالیاتی پزشکان بود‪ .‬پزشکان دانشگاه های‬ ‫علوم پزشکی عالوه بر دریافت حقوق خود که ماهانه به حساب انها واریز‬ ‫می شود‪ ،‬مبلغی را نیز تحت عنوان «کارانه» دریافت می کنند‪ .‬محاسبات‬ ‫نشان میدهد که درامد اصلی پزشکان همان کارانه هایی است که دریافت‬ ‫می کنند و معموال مبلغ کارانه چند برابر میزان حقوقی است که می گیرند‪.‬‬ ‫در راستای اجرای قوانین فوق‪ ،‬سازمان امور مالیاتی از مردادماه امسال با‬ ‫صدور اطالعیه هایی‪ ،‬پزشــکان را دعوت به ثبت دستگاه کارتخوان در‬ ‫سامانه این سازمان کرد و طبق اخرین امارها‪ ،‬حدود ‪ 40‬درصد پزشکان‬ ‫این موضوع را اجرایی کردند‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬شنیده ها حاکی از ان است‬ ‫که اخذ مالیات پلکانی از کارانه پزشکان در سال جاری همچنان اجرایی‬ ‫نشده است‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬نهاد صنفی جامعه پزشکی یعنی سازمان نظام‬ ‫پزشکی در اواسط امسال تالش کرد تا با استفاده از ظرفیت شورای عالی‬ ‫هماهنگی اقتصادی برای سال اینده مجددا پزشکان را از پرداخت مالیات‬ ‫پلکانی از کارانه معاف کند‪ ،‬تالشی که خوشبختانه تاکنون ناکام مانده‬ ‫است‪ .‬با این وجود‪ ،‬سازمان نظام پزشکی به عنوان نهاد صنفی پزشکان‬ ‫و برخی نمایندگان مجلس (به خصوص اعضای کمیسیون بهداشت و‬ ‫درمان مجلس که عموما پزشک هستند) در یک سال اخیر‪ ،‬تالش زیادی‬ ‫کرده اند که رقم فرار مالیاتی حدود ‪ 7‬هزار میلیارد تومانی پزشــکان را‬ ‫زیر سوال ببرند‪ .‬در این بخش گزارش به این سوال پاسخ می دهیم که‬ ‫این رقم واقعا چقدر است؟ مهمترین سوال برای محاسبه میزان واقعی‬ ‫مالیات پزشکان‪ ،‬میزان درامد انهاست‪ .‬علیرضا عبداهلل زاده اقتصاددان و‬ ‫دانش اموخته دانشگاه هاروارد درباره این موضوع گفت‪« :‬ما با چند روش‬ ‫حساب کردیم‪،‬یکی روش درامدی ودیگری روش هزینه ای‪ ،‬این روش‬ ‫هزینه ای اســت یعنی در جاهای مختلف هزینه هایی که برای درمان‬ ‫سرپایی یا بستری کرده اند و ما امده ایم در اینها نسبت دولتی به خصوصی‪،‬‬ ‫حق العالج و سهم پزشکان را حساب کرده ایم و این اماری است که وزارت‬ ‫بهداشت در سال ‪ ۹۵‬داده است که براساس اینها مجموع درامد پزشکان‬ ‫‪ ۳۱‬هــزار و ‪ ۷۰۰‬میلیارد تومان‪...‬به جز این دو روش درامدی و هزینه ای‬ ‫از یک منبع کامال مستقل دیگر هم چک کردیم و دقیقا به همین عدد‬ ‫رسیدیم یعنی از سه روش به همین عدد رسیدیم؛ حساب ملی سالمت‬ ‫یک منبع است‪ ،‬یک منبع دیگر هم که اسمش را نمی برم هم نگاه کردیم‬ ‫و ان هم همین بود؛ نزدیک به ‪ ۳۲‬هزار میلیارد تومان»‪ .‬با توجه به این رقم‬ ‫و با درنظر گرفتن تورم‪ ،‬مجموع درامد (خالص دریافتی) پزشکان در سال‬ ‫‪ 97‬حدود ‪ 40‬هزار میلیارد تومان براورد می شود که مالیات ان حدود‬ ‫‪ 7‬هزار میلیارد تومان خواهد بود‪ .‬جزئیات درامد پزشکان شامل ارقام زیر‬ ‫است‪ :‬الف‪ 10 -‬هزار میلیارد کارانه پزشکان بخش دولتی‪ ،‬ب‪15 -‬هزار‬ ‫میلیارد کارانه پزشکان بخش خصوصی و ج‪ 15 -‬هزار میلیارد ویزیت‬ ‫سرپایی (مطب و درمانگاه)‪ .‬نگاهی به وضعیت مالیاتی پزشکان در سال‬ ‫های ‪ 88‬تا ‪ 93‬مطابق با گزارش سازمان امور مالیاتی هم جالب قابل توجه‬ ‫است و موید نکات باال درباره میزان فرار مالیاتی انهاست‪:‬‬ ‫فرار مالیاتی پزشکان «وکال» چقدر است؟‬ ‫یکی دیگر از گروه هایی که اخیرا میــزان فرار مالیاتی انها مورد توجه‬ ‫کارشناســان و رسانه ها قرار گرفته است‪ ،‬وکال هستند‪ .‬اخیرا مسئوالن‬ ‫سازمان امور مالیاتی هم اعالم کرده اند‪ 3‬هزار وکیل پرونده مالیاتی ندارند‪.‬‬ ‫در ماه های اخیر‪ ،‬برخی کارشناســان و نمایندگان مجلس میزان فرار‬ ‫مالیاتی وکال را حدود ‪ 6‬تا ‪ 12‬هزار میلیارد تومان تخمین زده اند‪ .‬بررسی‬ ‫های صورت گرفته نشان می دهد که رقم ‪ 12‬هزار میلیارد تومان احتماال‬ ‫به واقعیت نزدیکتر باشد‪ .‬سید حسن موسوی فرد کارشناس اقتصادی که‬ ‫اخیرا در برنامه تلویزیونی «پایش» توضیحاتی درباره این موضوع داده بود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬شیو­ه محاسب ­ه فرار مالیاتی وکال شیو­ه بسیار ساده ­ای است‪ .‬ببینید‬ ‫ما ‪ 15‬میلیون پرونده قضایی داریم که در این ‪ 15‬میلیون پروند­ه قضایی‬ ‫به ادعای خــود کانون وکال فقط ‪ 10‬درصد پرونده ­ها با وکیل به دادگاه‬ ‫می ­رود‪ .‬ما حتی اگر این ‪ 10‬درصد را بپذیریم یک و نیم میلیون پرونده‬ ‫خواهد شد‪ .‬با توجه به اینکه در هر پرونده­ای دو طرف وجود دارد ما به‬ ‫‪ 3‬میلیون قرارداد وکالت مواجه هستیم‪ .‬موسوی فرد افزود‪ :‬اگر شما سری‬ ‫به بازار وکالت بزنید‪ ،‬اکثر وکال به بسیاری از پرونده ­ها بخاطر اینکه رقم‬ ‫حق الوکاله های انها اندک است‪ ،‬ورود پیدا نمی کنند‪ .‬کمترین رقمی که‬ ‫به نظرم نمی ­اید حتی این رقم هم خیلی از وکال قبول بکنند‪ ،‬مث ً‬ ‫ال ‪20‬‬ ‫میلیون تومان برای هر پرونده است‪ .‬اگر در نظر بگیریم ‪ 3‬میلیون پرونده‬ ‫اســت یعنی ‪ 3‬میلیون قرارداد است که ‪ 3‬میلیون قرارداد ضرب در حق‬ ‫الوکاله ‪ 20‬میلیونی می­ شود ‪ 60‬هزار میلیارد تومان‪ .‬یعنی درامد وکال از‬ ‫محل پرونده ­هایی که پذیرفته ­اند حدود ‪ 60‬هزار میلیارد تومان خواهد‬ ‫بود‪ .‬از ســوی دیگر‪ ،‬ما حدود ‪ 70‬هــزار وکیل داریم و در نتیجه‪ ،‬درامد‬ ‫متوسط ساالنه هر وکیل حدود ‪ 1‬میلیارد تومان است‪ .‬مطابق با قوانین‬ ‫مالیاتی کشور‪ ،‬وکال باید ‪ 20‬درصد درامدشان را مالیات پرداخت کنند‪.‬‬ ‫بنابرایــن ما به عددی حدود ‪ 12‬هزار میلیارد تومان برای میزان مالیات‬ ‫پرداختی توســط وکال می رسیم‪ .‬مجموع فرار مالیاتی پزشکان و وکال‬ ‫حدود ‪ 19‬هزار میلیارد تومان است‪ .‬این در حالی است که مجموع یارانه‬ ‫نقدی‪ 45500‬تومانی که ساالنه به حدود‪ 78‬میلیون نفر از مردم پرداخت‬ ‫می شود‪ ،‬حدود ‪ 42‬هزار میلیارد تومان بوده است‪ .‬به عبارت دیگر‪ ،‬میزان‬ ‫فرار مالیاتی پزشــکان و وکال معادل ‪ 45‬درصد یارانه نقدی پرداختی به‬ ‫مردم است‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬مجموع یارانه بنزینی که ساالنه به حدود ‪60‬‬ ‫میلیون نفر از مردم پرداخت می شود‪ ،‬حدود ‪ 30‬هزار میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر‪ ،‬میزان فرار مالیاتی پزشکان و وکال معادل ‪ 63‬درصد یارانه‬ ‫بنزینی پرداختی به مردم است‪.‬‬ ‫تغییر رفتار مردم در سرمایه گذاری‬ ‫پیش بینیقیمت هادربورس‬ ‫بازار سرمایه در نیمه اول ســال گوی سبقت را از بازارهای موازی‬ ‫خود ربود و با ‪ ۶۰‬درصد رشد‪ ،‬بیشترین میزان بازدهی را نشان داد؛‬ ‫رشــدی که گرچه طی روزهای اخیر از شدت ان کاسته شده‪ ،‬اما‬ ‫طبق پیش بینی کارشناسی افزایش قیمت سهم ها همچنان ادامه‬ ‫خواهد داشــت‪ .‬در نیمه نخست ســال جاری‪ ،‬شاخص کل بورس‬ ‫رشــدی بیش از ‪ ۶۰‬درصد را ثبت کرده اســت که در مقایســه با‬ ‫بازارهای موازی‪ ،‬بهترین بازدهی را نشــان می دهد؛ از سوی دیگر‬ ‫شاخص کل هم وزن نیز رشد بی سابقه حدودا ‪ ۱۳۲‬درصدی را طی‬ ‫مدت مذکور به ثبت رساند که حاکی از بازدهی باالتر شرکت های‬ ‫فعال در صنایع کوچکتر بازار است‪ .‬در این میان کارشناسان عوامل‬ ‫مختلفی را محرک رشد بازار سرمایه می دانند که یکی از مهم ترین‬ ‫محرک ها در بازار‪ ،‬دالر نیمایی بود که قیمت ان به دالر ازاد نزدیک‬ ‫شــد‪ .‬کارشناسان همچنین قانون رفع موانع تولید را دیگر محرک‬ ‫بازار می دانند و بر این باورنــد که ارزش بازار بورس و فرابورس در‬ ‫ابتدای ســال حدود ‪ ۴۰۰‬هزار میلیارد تومان بود که پس از رشد‬ ‫نقدینگی‪ ،‬شــاهد روند صعودی ‪ ۸۵‬درصــدی ارزش بازار بورس و‬ ‫فرابورس بودیم‪.‬‬ ‫در این راســتا‪ ،‬عباس هشــی ‪ -‬کارشناس بازار ســرمایه با بیان‬ ‫اینکه مردم پیش از این پول خود را به عنوان ســپرده نزد بانک ها‬ ‫می گذاشــتند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بانک ها در ان شرایط این پول را به زیر‬ ‫مجموعه های خودشان قرض می دادند و از ارزش افزوده ان استفاده‬ ‫می کردنــد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در پی تغییــر نرخ ارز و تغییر قیمت ها‪،‬‬ ‫شــرکت ها هم قیمت فروش خــود را باال بردند‪ .‬در این شــرایط‬ ‫پیش بینی ســود یک امر عادی است‪ .‬به همین دلیل مردم به بازار‬ ‫ســرمایه حجوم بردند و خریدار شدند‪ .‬این کارشناس بازار سرمایه‬ ‫گفت‪ :‬این موضوع باعث شد شاخص به صورت اتوماتیک باال رود اما‬ ‫در این سوی ماجرا ارزش پولی که مردم در سپرده گذاشته بودند‪،‬‬ ‫کاهش یافت‪ .‬بنابراین مردم پول خود را از سپرده خارج و وارد بازار‬ ‫ســرمایه کردند‪ .‬وی با بیان اینکه با افزایش تقاضا‪ ،‬قیمت هم باال‬ ‫می رود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در مقطعی تقاضا برای ســهام شرکت هایی که‬ ‫زیان شان بیشتر از سودشــان بود نیز ایجاد شد‪ .‬هشی در ادامه با‬ ‫تاکید بر اینکه قیمت سهام همیشه اخر سال مالی افزایش می یابد‪،‬‬ ‫توضیح داد‪ :‬شرکت هایی که سهامشان در بورس است‪ ،‬مایل هستند‬ ‫که زمان ارزیابی‪ ،‬قیمت باال باشد که سود را شناسایی کنند؛ بنابراین‬ ‫همیشه در مقاطع ‪ ۲۹‬اســفند‪ ۳۱ ،‬خرداد‪ ۳۱ ،‬شهریور و ‪ ۳۰‬اذر‬ ‫شاهد رشد قیمت سهام هستیم‪.‬‬ ‫محمد تقی زاده رئیس هیئت بازرسی ستاد انتخابات استان تهران صبح دیروز (‪ 16‬اذر) با حضور در محل ثبت نام از داوطلبان یازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی در حوزه انتخابیه تهران‪،‬‬ ‫ضمن بازدید از روند ثبت نام از داوطلبان این دوره از انتخابات مجلس‪ ،‬گفت‪ :‬استقبال کاندیداها در مجلس شورای اسالمی بیانگر مشارکت معنادار و حضور موثر مردم در انتخابات اسفند ماه است‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬تا امروز ‪ 2500‬نفر در حوزه انتخابیه تهران ثبت نام کرده اند که نسبت به دوره مشابه قبل افزایش داشته است‪ .‬رئیس هیئت بازرسی ستاد انتخابات استان تهران‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در فرایند برگزاری‬ ‫انتخابات با برنامه ریزی دقیق ستاد انتخابات تهران‪ ،‬شرایط به نحوی هدایت خواهد شد که انتخابات در فضای سالم و با مشارکت باال محقق شود تا نامزدها و شرکت کنندگان در انتخابات بتوانند از ابتدا‬ ‫تا انتها مشارکت داشته باشند‪ .‬تقی زاده افزود‪ :‬یکی از شاخصه های تجلی اعتماد عمومی مردم به نظام‪ ،‬در انتخابات مشاهده می شود‪ .‬چه داوطلبان‪ ،‬چه شرکت کنندگان‪ ،‬چه هیئت های بازرسی وظیفه‬ ‫دارند که شرایط را برای برقراری انتخابات سالم فراهم کنند‪ ،‬این اقدام برای هیئت های بازرسی خطیرتر است‪.‬‬ ‫شورای نگهبان کار ناتمام مجلس را تمام کند؛‬ ‫مطالبهشفاف سازیهزینه هایانتخاباتازنامزدها‬ ‫شــورای نگهبان می تواند‪ ،‬علیرغم اینکه شفافیت هزینه تبلیغات انتخاباتی محمل قانونی پیدا نکرده‪ ،‬اما‬ ‫حسب سیاست های کلی انتخابات‪ ،‬موضوع شفاف سازی هزینه ها را از نامزدها مطالبه کند‪.‬‬ ‫چهار سال پیش و دقیقا در ایام نزدیک به انتخابات مجلس‪ ،‬ورود پول های کثیف به انتخابات توسط وزیر‬ ‫کشور مطرح شده و واکنش های فراوانی را از سوی نمایندگان مجلس برانگیخت‪ .‬این موضوع که بشدت‬ ‫از سوی نمایندگان تکذیب شد‪ ،‬هرگز به سرانجام مشخصی نرسیده و منجر به تصویب هیچ قانونی نشد‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب در سال ‪ 95‬ضمن ابالغ سیاست های کلی انتخابات موارد متعددی را در این حوزه مورد‬ ‫اشاره قرار دادند که شفاف سازی منابع و هزینه های انتخاباتی و همچنین ممنوعیت فریب و وعده های خارج‬ ‫از اختیارات قانونی از مهمترین ان ها بود‪.‬‬ ‫ت شفاف سازی هزینه ها بدین شکل در سیاست های کلی انتخابات امده است‪:‬‬ ‫سیاس ‬ ‫تعیین حدود و نوع هزینه ها و منابع مجاز و غیرمجاز انتخاباتی‪ ،‬شفاف سازی منابع و هزینه های انتخاباتی‬ ‫داوطلبان و تشــکل های سیاسی و اعالم به مراجع ذی صالح و اعمال نظارت دقیق بر ان و تعیین شیوه و‬ ‫چگونگی برخورد با تخلفات مالی‪.‬‬ ‫شــفاف سازی منابع و هزینه های انتخاباتی داوطلبان از مواردی بود که پس از ابالغ این سیاست ها مورد‬ ‫توجه رســانه ها قرار گرفت و تعداد زیادی از نمایندگان ضمن اعالم حمایت از این موضوع‪ ،‬بر شــفافیت‬ ‫هزینه های انتخاباتی برای شــکل گیری فضای انتخاباتی سالم تاکید کردند و در این راستا مصاحبه های‬ ‫زیادی انجام شد‪.‬‬ ‫شفافیت هزینه های انتخاباتی عالوه بر روشن کردن منابع و مصارف هزینه ها‪ ،‬منجر به ایجاد رقابت در‬ ‫راســتای کاهش هزینه ها خواهد شد و طبعا هرچقدر هزینه های تبلیغات کمتر باشد‪ ،‬نماینده منتخب‬ ‫کمتر وامدار اصحاب ثروت خواهد بود‪ .‬مقام معظم رهبری در این زمینه بیان می دارند‪« :‬اگر نماینده ای‬ ‫بر سرکار اید که قبل از ورود به مجلس‪ ،‬خود را وامدار دیگران کرده و مجبور باشد در مجلس وام ان ها‬ ‫را ادا کند‪ ،‬نان هایی به قرض گرفته باشــد و بخواهد به مجلس که رفت‪ ،‬قرض خود را ادا کند‪ ،‬به درد‬ ‫نمی خورد‪.)74/11/20 ( ».‬‬ ‫متاسفانه با وجود گذشت بیش از سه سال از ابالغ سیاست های کلی انتخابات مجلس و دولت اقدام قابل‬ ‫توجهی در راستای اجرای بندهای مختلف این سیاست ها انجام نداده اند‪ .‬هرچند الیحه دولت اواخر سال‬ ‫گذشته تقدیم مجلس شده است اما بررسی ان در مجلس عمال متوقف شده و طرح اصالح قانون انتخابات‬ ‫مجلس نیز پس از رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان هنوز به سرانجام مشخصی نرسیده است و‬ ‫گویی بهارستان نشینان بدشان نمی اید که طرح و الیحه مذکور به انتخابات پیش رو نرسد! با این توضیح‬ ‫می توان از شورای نگبهان انتظار داشت علیرغم اینکه این ضرورت هنوز محمل قانونی پیدا نکرده است‪ ،‬اما‬ ‫حسب سیاست های کلی انتخابات‪ ،‬موضوع شفاف سازی هزینه ها را از نامزدها مطالبه کنند تا میزان هزینه‬ ‫و منابع مالی تبلیغاتی شان را برای مردم شفاف کنند‪.‬‬ ‫عضو ستاد مبارزه با مفاسد‪ :‬تایید صالحیت نهایی افراد منوط به شفافیت هزینه تبلیغات‬ ‫انتخاباتی شود‬ ‫در همین زمینه‪ ،‬عزت اهلل یوسفیان مال سخنگوی کمیسیون تدوین ایین نامه داخلی مجلس و عضو ستاد‬ ‫مبارزه با مفاسد اقتصادی با تاکید بر اینکه برای بحث شفافیت هزینه های تبلیغات کاندیداهای انتخابات‬ ‫ن قاطع و محکمی تصویب شود‪ ،‬اظهار داشت ‪ :‬مقام معظم رهبری هم بر این نکته تاکید داشتند‬ ‫باید قانو ‬ ‫که باید در این زمینه قانون جدی داشته باشیم‪ .‬وی با اشاره به هزینه های باالی تبلیغات انتخاباتی‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬باید مشــخص شود یک کاندیدا چه رقم هایی در انتخابات هزینه می کند تا اگر با رای مردم نماینده‬ ‫مجلس شد‪ ،‬شفافیت جلوی وام دار شدنش را بگیرد‪ .‬نماینده مردم امل در مجلس با بیان اینکه راهکارهایی‬ ‫وجود دارد تا قبل از تصویب قانون بتوانیم اقداماتی را برای شــفافیت هزینه های تبلیغات انتخاباتی انجام‬ ‫دهیم‪ ،‬گفت‪ :‬می توان بحث شفافیت را منوط به اعتبارنامه نمایندگان کرد؛ البته بحث تصویب اعتبارنامه‬ ‫توسط نمایندگان صورت می گیرد اما اعتراض به ان می تواند در این قضیه موثر باشد‪ .‬یوسفیان مال همچنین‬ ‫تاکید کرد‪ :‬راهکار دیگر این است که شورای نگهبان تایید صالحیت نمایندگان را ‪ 2‬مرحله ای کند‪ ،‬یعنی‬ ‫در مرحله اول پس از بررســی های الزم نظر شورا درباره صالحیت فرد اعالم شود اما این تایید صالحیت‬ ‫موقتی باشد و اصل تایید منوط به شفافیت هزینه های تبلیغات انتخاباتی و اطالع ان به عموم مردم شود‪.‬‬ ‫رییس جمهوری امروز الیحه بودجه سال ‪۹۹‬‬ ‫را تقدیم مجلس می کند‬ ‫تهــران‪ -‬ایرنا‪ -‬حجت االســام و المســلمین‬ ‫حســن روحانی رییس جمهوری فردا یکشنبه‬ ‫نماینــده ســابق تهــران در مجلــس پس از‬ ‫ثبــت نــام در انتخابات اتــی مجلس گفت‪:‬‬ ‫عذرخواهی های رئیس جمهو ر را شنیدم فقط‬ ‫خدا خدا کردم نگوید که این هایی که در این‬ ‫اعتراض ها کشــته شدند خانواده هایشان بیمه‬ ‫هســتند‪ ،‬چون سابقه داشته مدیران دولتی از ‬ ‫ن ادبیات استفاده کنند‪.‬‬ ‫ای ‬ ‫الیاس نادران نماینده سابق تهران در مجلس‬ ‫پس از ثبت نــام در یازدهمین دوره انتخابات‬ ‫مجلــس در جمــع خبرنگاران گفــت‪ :‬برای‬ ‫سامان بخشی به این بلبشوها و بی تدبیری ها ی‬ ‫مستمر تصمیم گرفتم از ظرفیت خودم برای‬ ‫الیحه بودجه ســال ‪ ۱۳۹۹‬کل کشور را تقدیم‬ ‫مجلس شــورای اسالمی می کند‪ .‬رییس دولت‬ ‫دوازدهم در جلســه علنی امروز ‪ -‬یکشــنبه ‪-‬‬ ‫مجلس شــورای اســامی حضور خواهد یافت‬ ‫و ویژگی هــای الیحــه بودجه ســال اینده را‬ ‫تشریح و سپس ان را به علی الریجانی رییس‬ ‫مجلس شورای اســامی تقدیم میکند‪ .‬محمد‬ ‫باقر نوبخت معاون رییــس جمهوری و رییس‬ ‫ســازمان برنامه و بودجه نیز امروز اعالم کرد‪:‬‬ ‫رییــس جمهوری فردا الیحه بودجه ‪ ۴۸۴‬هزار‬ ‫میلیارد تومانی را با ‪ ۱۹‬جلد پیوست به مجلس‬ ‫شورای اســامی تقدیم می کند‪ .‬بر اساس ماده‬ ‫‪ ۲۱۶‬ایین نامه داخلی مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫الیحه بودجه ســال ‪ ۹۹‬کل کشور پس از ارائه‬ ‫به مجلس‪ ،‬چــاپ و بین نماینــدگان مجلس‬ ‫توزیع می شــود‪ ،‬پس از ان نمایندگان تا ‪۱۰‬‬ ‫روز فرصــت دارند که پیشــنهادها خود را در‬ ‫مــورد الیحه بودجه ســال ‪ ۹۹‬کل کشــور به‬ ‫کمیســیون های تخصصی مربوطه ارائه کنند‪.‬‬ ‫کمیســیون های تخصصی موظفند حداکثر تا‬ ‫‪ ۱۵‬روز پس از چــاپ و توزیع الیحه‪ ،‬گزارش‬ ‫خود را به کمیســیون تلفیــق تقدیم کنند و‬ ‫کمیسیون تلفیق نیز موظف است حداکثر ظرف‬ ‫‪ ۱۵‬روز پس از پایان مهلت گزارش کمیسیون‬ ‫تخصصی‪ ،‬ضمن رسیدگی به گزارش کمیسیون ‬ ‫های تخصصی‪ ،‬گزارش نهایی خود را تنظیم و‬ ‫به مجلس شــورای اسالمی تقدیم کند‪ ،‬مهلت‬ ‫رسیدگی کمیســیون تلفیق حداکثر تا پانزده‬ ‫روز با موافقت هیات رییســه قابل تمدید است‪.‬‬ ‫بر اســاس این ماده‪ ،‬نهایتا نمایندگان مجلس‬ ‫در جلســه علنی‪ ،‬بعد از رســیدگی به کلیات‬ ‫بودجه و تصویب ان‪ ،‬به پیشــنهادهای مربوط‬ ‫به درامدها و ســایر منابع تامین اعتبار بودجه‬ ‫عمومی دولت رسیدگی و سقف ان به تصویب‬ ‫خواهد رســید‪ ،‬پس از ان پیشنهادهای مربوط‬ ‫به تبصره ها و ردیف ها رسیدگی می شود‪.‬‬ ‫مجلس در جریان بسیاری از امور نیست‬ ‫ادای دین به مردم در صحنه حاضر شــوم و با‬ ‫ل به حضر حــق فرصت خدمت گذاری را‬ ‫توک ‬ ‫پیدا کنم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مجلس جایگاه واقعی خود را ندارد‬ ‫و در نظــام حاکمیتی نه تنهــا در راس امور‬ ‫ نیســت بلکه در جریان بســیاری از امور هم‬ ‫ نیســت‪ .‬نادران گفت‪ :‬مجلس خیلی به بازی ‬ ‫گرفته نشــده و مقصر اصلی ریاســت مجلس‬ ‫اســت که مجلس را برای دفاع از حقوق مردم‬ ‫فعال نکرد‪ .‬نماینده ســابق تهران در مجلس‬ ‫گفت‪ :‬در فاجعــه بنزین بــه نظر من مجلس‬ ‫بیشتر از دولت‪ ،‬و ریاســت مجلس بیشتر از‬ ‫ریاســت جمهور مقصر بوده و باید پاســخگ و‬ ‫باشــد‪ .‬اگر ریل گذاری مناسبی می شد حتما‬ ‫شاهد این فجایع نمی شدیم‪ .‬عذرخواهی های‬ ‫رئیس جمهو ر را شــنیدم فقط خدا خدا کرد م‬ ‫نگویــد کــه این هایی که در ایــن اعتراض ها‬ ‫کشته شــدند خانواده هایشــان بیمه هستند‪،‬‬ ‫ن ادبیات‬ ‫چون سابقه داشته مدیران دولتی از ای ‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫نادران در پاســخ به این سوال که اگر شما به‬ ‫قدرت بازگردید به دنبال خروج ایران از برجام‬ ‫ خواهید بود؟ اظهار داشت‪ :‬اقای روحانی اخیرا‬ ‫گفتند کــه اجازه نخواهیــم داد امریکا کاله‬ ‫ســرمان بگذارد‪ ،‬ما در مجلس نهم تالشمان‬ ‫این بوده کاله سر دولت نروند و بعد از این هم‬ ‫تالشــمان این خواهد بود که کاله سر دولت‬ ‫نرود و منافع ملی را حفظ کنیم‪ .‬ما معتقد به‬ ‫تعامل با دولت هســتیم مذاکره افراد توانمند‬ ‫و اگاه و توانمنــد داخلــی می خواهد‪ .‬وی در‬ ‫پاسخ به این ســوال که ایا اصولگراها با هدف‬ ‫اســتیضاح برخی وزرایی که عملکرد مناسبی‬ ‫نداشتند وارد مجلس می شود گفت‪ :‬ما با هدف‬ ‫تعامل و کمک به وزرا وارد مجلس می شویم اما‬ ‫اگر عملکردها ضعیف باشد استیضاح همچین‬ ‫کار شق القمری نیست‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫ثبت نام ‪ ۲۵۰۰‬نفر از حوزه انتخابیه تهران‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬اذر ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪188‬‬ ‫‪3‬‬ ‫خبر‬ ‫فاطمه ذوالقدر نماینده مردم تهران در مجلس‪:‬‬ ‫کسی که با پول وارد مجلس‬ ‫می شود‪ ،‬نماینده مردم نیست‬ ‫نماینــده مردم تهران در مجلس گفت‪ :‬طعاً کســی که‬ ‫بــا پول وارد مجلس می شــود‪ ،‬نماینده مردم نیســت‪،‬‬ ‫بلکه نماینده گروهی می شــود که برایش هزینه و از او‬ ‫حمایــت کردند‪ .‬فاطمه ذوالقــدر نماینده اصالح طلب‬ ‫مجلس شورای اســامی‪ ،‬پس از ثبت نام در یازدهمین‬ ‫دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی در حوزه انتخابیه‬ ‫تهــران در گفت وگو بــا خبرنگار پارلمانــی خبرگزاری‬ ‫تسنیم با اشــاره به شفافیت مالی کاندیداهای انتخابات‬ ‫مجلس‪ ،‬گفــت‪ :‬قطعاً این طور اســت منابــع و میزان‬ ‫هزینه کرد تبلیغات انتخابات کاندیداهای مجلس باید به‬ ‫طور شــفاف مشخص شود‪ .‬وی افزود‪ :‬تاکید ما هم روی‬ ‫شفاف سازی در همه مسائل است! ما هم موافق نیستیم‬ ‫که کاندیداهای انتخابات مجلس با وعده وعیدهای واهی‬ ‫وارد مجلس شوند و پول های زیادی خرج کنند‪ .‬نماینده‬ ‫مردم تهران در مجلس اضافه کرد‪ :‬معتقدم هر کسی که‬ ‫قصد کاندیداتوری در انتخابــات مجلس را دارد‪ ،‬منابع‬ ‫هزینه هایش به طور شــفاف مشخص شــود‪ .‬ذوالقدر‪،‬‬ ‫شفافســازی در میزان هزینه های انتخاباتی را ضروری‬ ‫دانســت و اظهار داشــت‪ :‬تعجب می کنم که چرا برخی‬ ‫کاندیداها برای نشســتن بر کرســی نمایندگی مجلس‬ ‫هزینه هــای میلیاردی می کنند‪ .‬وی بــا تاکید بر اینکه‬ ‫امیدوارم مجلسی با هزینه های تبلیغاتی معقول تشکیل‬ ‫شود‪ ،‬گفت‪ :‬البته مردم نیز خودشان باید بصیرت داشته‬ ‫باشــند‪ ،‬قطعاً کســی که با پول وارد مجلس می شود‪،‬‬ ‫نماینده مردم نیســت‪ ،‬بلکه نماینده گروهی می شــود‬ ‫که برایــش هزینه و از او حمایت کردند‪ .‬نماینده مردم‬ ‫تهران در مجلس در پاسخ به این سوال که ایا حاضرید‬ ‫هزینه های تبلیغات انتخاباتی خــود را به مردم به طور‬ ‫شــفاف اعالم کنید؟ گفت‪ :‬ما حاضریم هزینه های خود‬ ‫را اعالم کنیم‪ ،‬در دوره دهم مجلس هم از طریق لیست‬ ‫وارد عرصه انتخابات مجلس شــدیم و در ان زمان هم‬ ‫بیشتر از ‪ 40 ،30‬میلیون تومان هزینه نکردیم‪ ،‬همه چیز‬ ‫گروهی و دســته جمعی است و قطعا هزینه های زیادی‬ ‫نخواهیم داشــت‪ .‬عضو فراکسیون امید مجلس در پایان‬ ‫درباره کاندیداتوری محمــد رضا عارف برای نمایندگی‬ ‫مجلس در دوره یازدهم‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬بنده از تصمیم‬ ‫اقای عارف بــرای کاندیداتــوری در انتخابات مجلس‬ ‫یازدهم اطالعی ندارم‪ ،‬بنده نیز به احتمال زیاد در قالب‬ ‫لیست در انتخابات مجلس شرکت میکنم‪.‬‬ ‫بانکوبیمه‬ ‫بیستم اذر ماه یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود‬ ‫‪4‬‬ ‫یکصد و ششمین مرحله یارانه نقدی اذر ماه‪ ،‬بیستم این ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود‪ .‬یکصد و ششمین مرحله یارانه نقدی اذر ماه‪ ،‬بیستم این ماه به حساب سرپرستان خانوار واریز می شود‪.‬‬ ‫اکبر ایزدی مدیرعامل سازمان هدفمندی سازی یارانه ها اعالم کرد ‪ :‬یارانه ‪ ۴۵۵۰۰‬تومانی هر نفر به همراه حداقل مستمری خانوارهای مددجویان تحت حمایت کمیته امداد و سازمان بهزیستی ساعت ‪ ۲۴‬روز‬ ‫چهارشنبه‪ ۲۰‬اذرماه به حساب سرپرستان خانوار واریز خواهد شد‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬اذر ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪188‬‬ ‫خبر‬ ‫رکورد جدید در بازار دالر‬ ‫قیمت دالر شنبه ‪ 16‬اذر ماه در صرافی های بانکی بدون‬ ‫تغییر نسبت به اخرین روز کاری هفته گذشته در مرز ‪۱۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۷۰۰‬تومان ایستاد‪.‬‬ ‫در اخرین روز هفته گذشته‪ ،‬دالر دومین افزایش متوالی را‬ ‫تجربه کرد و مرز ‪۱۳‬هزار تومانی را شکست‪ .‬روز پنج شنبه‬ ‫شاخص ارزی ‪ ۲۰۰‬تومان افزایش را تجربه کرد و به بهای‬ ‫‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۱۲۰‬تومان رســید‪ .‬این عدد قله قیمتی دالر‬ ‫از ‪ ۱۶‬تیرماه بود و موجب شد بار دیگر انتظارات افزایشی‬ ‫به خصوص در میان معامله گران فردایی تقویت شود‪ .‬به رغم‬ ‫رشــد روز اخر و شکست کانال ‪ ۱۳‬هزار تومانی‪ ،‬سکه در‬ ‫هفته گذشته نسبت به دالر رشد بیشتری را تجربه کرد‪.‬‬ ‫دالر در هفته گذشــته بازدهی ‪ ۴ /۵‬درصدی را به ثبت‬ ‫رســاند‪ ،‬حال انکه فلز گرانبهای داخلی توانست حدود ‪۵‬‬ ‫درصد طی یک هفته افزایش ارزش را تجربه کند‪ .‬ســکه‬ ‫روز پنج شنبه نیز ‪ ۶۰‬هزار تومان افزایش را تجربه کرد و‬ ‫به بهای ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۵۸۰‬هزارتومان رســید‪ .‬این قیمت‬ ‫‪ ۲۲۰‬هزار تومان بیشــتر از نرخ بسته شده پنج شنبه دو‬ ‫هفته قبل بود‪ .‬انچه باعث شد سکه در هفته گذشته حتی‬ ‫بیشــتر از دالر رشد کند‪ ،‬باال رفتن بهای طالی جهانی و‬ ‫عبور از محدوده هــزار و ‪ ۴۷۰‬دالری بود؛ طبیعتا دلیل‬ ‫اصلی رشــد سکه همان افزایش قیمت دالر بود‪ .‬در مورد‬ ‫دالیل افزایشی شدن بازارها در روزهای اخیر صحبت های‬ ‫زیادی شده است و رکوردهای جدید سکه و دالر بار دیگر‬ ‫ذهن افراد عادی و فعاالن اقتصادی را به خود درگیر کرده‬ ‫است‪ .‬اما انچه مسلم است میزان تقاضا در اذرماه باال رفته‬ ‫و به نظر می رسد این میزان افزایش کمی بیش از انتظار‬ ‫بازارساز بوده است‪.‬‬ ‫رئیــس کل بانک مرکزی نیز در اخرین یادداشــت خود‬ ‫می پذیرد که بخشی از افزایش فعلی قیمت ها ناشی از رشد‬ ‫قیمت بنزین و انتظارات تورمی ناشی از ان است‪ .‬البته وی‬ ‫همزمان به افراد عادی برای سرمایه گذاری در بازار هشدار‬ ‫می دهد‪ .‬با این حال‪ ،‬انچه اهمیت دارد این است که رئیس‬ ‫کل به نوعی ورود تقاضای احتیاطی و حتی سفته بازی به‬ ‫بازار را پذیرفته است‪ .‬پیش از اینکه سومین ماه پاییز اغاز‬ ‫شود‪ ،‬بسیاری از فعاالن عنوان می کردند که انتظار دارند‬ ‫به طور ســنتی میزان تقاضا در بازار زیاد شود‪ .‬انها رشد‬ ‫تقاضای تجاری و تســویه شرکت های تجاری در استانه‬ ‫پایان سال میالدی را از عوامل سنتی افزایش تقاضا عنوان‬ ‫می کردند و باور داشــتند با نزدیک شــدن به تعطیالت‬ ‫ژانویه میزان تقاضای مسافرتی نیز افزایش پیدا می کند‪.‬‬ ‫در واقع یک ظرفیت انتظاری افزایشی پیش از اذرماه در‬ ‫میان معامله گران وجود داشت و مسلما بانک مرکزی نیز‬ ‫اگاه بوده است‪ .‬افزایش قیمت دالر در هفته های انتهایی‬ ‫ابان نیز عمدتا به جز دو روز بســیار کنترل شده صورت‬ ‫می گرفت و انتظار می رفت در صورتی که رشدی در اذرماه‬ ‫در بازارها صورت بگیرد‪ ،‬ارام باشــد‪ .‬با این حال‪ ،‬به نظر‬ ‫می رسد شوک بنزینی و اتفاقات پیرامون ان موجب ورود‬ ‫تقاضای احتیاطی به بازار شــده و همین موضوع موجب‬ ‫شده است که سرعت رشــد قیمت دالر نیز در دو هفته‬ ‫جاری کمی بیشتر شود‪.‬‬ ‫دو هفته قبل دالر بــاالی ‪ ۵‬درصد افزایش یافت و هفته‬ ‫گذشــته حدود ‪ ۴ /۵‬درصد‪ .‬یکی از فعاالن باتجربه بازار‬ ‫می گوید‪ ،‬طبیعی است که هرگونه احساس ناامنی‪ ،‬برخی‬ ‫افــراد را نگران می کند و نگرانی افراد را در موقعیتی قرار‬ ‫می دهد که تصمیم به تبدیل بخشی از دارایی ریالی خود‬ ‫بــه ارز و طال بگیرند‪ .‬از نظر این فعال بازار‪ ،‬انچه می تواند‬ ‫شرایط معامالت را ارام تر و نوســانات را محدودتر کند‪،‬‬ ‫سیگنال عادی شدن شرایط و تغییر انتظارات معامله گران‬ ‫است‪ .‬البته برخی معامله گران نیز عنوان می کنند‪ ،‬بازار با‬ ‫گذر از تقاضای فصلی کم کم به ارامش خواهد رســید و‬ ‫افزایش روزهای اخیر جبران خواهد شــد‪ .‬این در حالی‬ ‫است که همچنان برخی از تحلیلگران معتقدند بازارساز‬ ‫اوضاع بازار را در دست دارد و تنها می خواهد با فروش در‬ ‫قیمت های باال نوسان گیران را دچار ضرر کند و قدرت انها‬ ‫را کاهش دهد‪ .‬در این میان‪ ،‬هفته جاری برای بسیاری از‬ ‫معامله گران از اهمیت زیادی برخوردار است؛ کمتر کسی‬ ‫تصــور می کرد که قیمت دالر با این ســرعت به مرز ‪۱۳‬‬ ‫هزار تومانی برســد و حاال سوال مهم پیش روی بازار این‬ ‫اســت که ایا رشد قیمت بیشتر از این ادامه خواهد یافت‬ ‫یا بازارساز روز شنبه (امروز) قیمت ها را در جهت کاهشی‬ ‫قرار خواهد داد و اجازه عبور ان از نقطه مقاومتی ‪ ۱۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬تومانی را نخواهد داد‪.‬‬ ‫اطالعیه جدید بانک مرکزی در مورد «رمز دوم پویا»‬ ‫چه افرادی باید نسبت به فعال سازی‬ ‫رمز دوم پویای کارت های خود اقدام کنند؟‬ ‫در پی اطالع رســانی بانک ها و موسســات اعتباری به مشتریان‬ ‫خود مبنی بر فعال ســازی رمز دوم پویــا‪ ،‬روابط عمومی بانک‬ ‫مرکزی جمهوری اســامی ایران به اطالع هموطنان می رساند‬ ‫مهمترین هدف این طرح‪ ،‬افزایش ســطح امنیت در پرداخت ها‬ ‫و خریدهــای اینترنتی بدون کارت اســت‪.‬با توجــه به افزایش‬ ‫قابل توجه کالهبرداری های اینترنتی یا همان فیشــینگ و بروز‬ ‫اتفاقات ناخوشایند برای مردم‪ ،‬قطع رمز دوم فعلی و جایگزینی‬ ‫رمز دوم پویا یا همان یکبارمصرف‪ ،‬امن ترین روش می باشــد که‬ ‫در کشورهای مختلف نیز استفاده می شود‪ .‬به همین منظور و با‬ ‫توجه به عملیاتی شدن این طرح از ابتدای دی ماه‪ ،‬مجددا توصیه‬ ‫می شود مشتریان محترم شبکه بانکی با مراجعه به سایت بانک‬ ‫خود از نحوه فعال سازی اگاه و اقدامات الزم را حداکثر تا پایان‬ ‫اذرماه جاری انجام دهند‪.‬‬ ‫الزم بــه توضیح اســت پیش از این نیز اطالعیــه ای خطاب به‬ ‫دارندگان کارت های بانکی صادر و در ان تاکید شده بود ‪:‬چنانچه‬ ‫هنــوز از رمز دوم (رمز اینترنتی) ثابت بــرای کارت های بانکی‬ ‫خود اســتفاده می نمایید‪ ،‬ضروری است به منظور ارتقاء امنیت‬ ‫و محافظــت از حســاب های بانکی خود در برابــر فعالیت های‬ ‫کالهبردارانه و متقلبانه‪ ،‬هر چه ســریعتر نســبت به فعالسازی‬ ‫رمز دوم پویا برای کارت های بانکی خود اقدام فرمایید‪ .‬در ادامه‬ ‫نکات مهــم در خصوص رمزهای دوم پویا برای اطالع دارندگان‬ ‫محترم کارت های بانکی ارائه شده است‪:‬‬ ‫فعال سازی رمز دوم پویا چگونه از دارندگان کارت های‬ ‫بانکی محافظت می کند؟‬ ‫ثابت بودن رمز دوم کارت های بانکی و پیشــرفت چشــم گیر و‬ ‫پیچیدگی روز افزون شــگردهای سارقین در فضای مجازی‪ ،‬لو‬ ‫رفتن یا ســرقت این رمزها را به راحتی امکان پذیر نموده است‪.‬‬ ‫به بیان دیگر ســودجویان می توانند با ســوء استفاده از غفلت‬ ‫دارنــدگان کارت هــای بانکی‪ ،‬اطالعات ایــن کارت ها را (مانند‬ ‫تاریخ انقضا‪ ،‬کد اعتبارســنجی (‪ )CVV۲‬و رمز دوم) از طریق‬ ‫درگاه های پرداخت یا برنامک های همراه جعلی به سرقت برده و‬ ‫با برداشت غیر مجاز از این کارت ها‪ ،‬خسارات مالی قابل توجهی‬ ‫را به هموطنانی که رمز دوم کارت خود را فعال کرده اند‪ ،‬تحمیل‬ ‫نمایند‪ .‬عالوه بر این ســارقان از کارت هایی که رمز دوم انها به‬ ‫ســرقت رفته برای انتقال پیاپی وجوه حاصل از فعالیت های غیر‬ ‫قانونی و نامشروع خود بهره جویی کرده که این امر نیز می تواند‬ ‫دارنده کارت را با تبعات حقوقی جدی روبرو کند‪.‬‬ ‫تفاوت های رمز دوم ثابت و رمز دوم پویا چیست؟‬ ‫با پویاســازی رمزهای دوم کارت هــای بانکی احتمال این گونه‬ ‫سوء اســتفاده ها به شدت کاهش می یابد و دارندگان کارت های‬ ‫بانکی می توانند به جای اســتفاده از یک رمز دوم ثابت (ایستا)‪،‬‬ ‫در هــر بار خرید اینترنتی یــا پرداخت های نیازمند رمز دوم‪ ،‬از‬ ‫رمزهای متفاوتی (پویا) که بانک در اختیارشــان قرار می دهد‪،‬‬ ‫استفاده نمایند‪ .‬شایان ذکر است این رمزها طول عمر محدودی‬ ‫(حداکثر ‪ ۱‬دقیقه) داشته و یکبار مصرف هستند به این معنا که‬ ‫صرفاً برای یک تراکنش قابل استفاده اند‪.‬‬ ‫چه افرادی باید نسبت به فعال سازی رمز دوم پویای‬ ‫کارت های خود اقدام کنند؟‬ ‫تنها مشــتریانی باید نســبت به فعال ســازی رمز دوم پویای‬ ‫کارت های خود اقــدام کنند که از کارت بانکی خود برای انجام‬ ‫خرید های اینترنتی یا پرداخت های نیازمند رمز دوم اســتفاده‬ ‫می نمایند‪ .‬بنابراین مشتریانی که کارت خود را صرفاً برای انجام‬ ‫خریدهای فروشــگاهی یا استفاده از خدمات خودپردازها به کار‬ ‫می گیرند‪ ،‬نیازی به فعال سازی رمز دوم پویا ندارند‪.‬‬ ‫چگونه می توان نسبت به فعال سازی رمز دوم پویای‬ ‫کارت های بانکی اقدام نمود؟‬ ‫پویا سازی رمز دوم کارت های بانکی فقط و فقط توسط بانک های‬ ‫صادر کننده کارت صورت می پذیرد؛ لذا برای اطالع از روش های‬ ‫مختلف فعالسازی می توانید از طریق مراجعه حضوری به شعب‪،‬‬ ‫مراجعه به وب سایت بانک صادر کننده کارت و یا تماس با مرکز‬ ‫امداد مشتریان بانک خود‪ ،‬اقدام نمائید‪.‬‬ ‫ایا فعال سازی رمز دوم پویا برای دارندگان کارت های‬ ‫بانکی هزینه ای به همراه دارد؟‬ ‫فعالسازی رمز دوم پویا هیچگونه هزینه ای برای مشتریان در بر‬ ‫نداشته و این خدمت توسط بانک ها و موسسات اعتباری کشور‪،‬‬ ‫هم راســتا با تجربیات جهانی و با هــدف صیانت از دارایی های‬ ‫مشتریان بانکی در مقابل فعالیت های کالهبردارانه‪ ،‬فراهم شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫پس از فعال سازی‪ ،‬دارندگان کارت به چه روش هایی‬ ‫رمز دوم پویا خود را دریافت خواهند کرد؟‬ ‫بانک هــا و موسســات اعتبــاری متناســب بــا نیازمندی های‬ ‫مشــتریان خود‪ ،‬ســازوکارهای متنوعی برای ارائه رمز دوم پویا‬ ‫فراهم نموده اند‪ .‬دارندگان گوشــی های هوشــمند می توانند از‬ ‫برنامک هــای تولید رمز بر روی گوشــی های تلفن همراه خود‬ ‫استفاده نمایند‪ .‬توجه داشته باشید که این برنامک توسط بانک‬ ‫صادر کننده کارت ارایه شــده و باید از طریق وب سایت رسمی‬ ‫بانک دریافت شــوند‪ .‬همچنین دریافــت رمز دوم پویا از طریق‬ ‫پیامک و یا راهکارهای مبتنی بر کدهای دســتوری (‪)USSD‬‬ ‫از دیگر روش های فراهم شــده برای ارایه رمز پویا به مشتریان‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫برای دریافت رمز دوم پویا از طریق پیامک‬ ‫چگونه باید اقدام کرد؟‬ ‫برای دریافت رمز دوم پویا از طریق پیامک الزم است دارندگان‬ ‫کارت های بانکی با مراجعه به شعب بانک صادر کننده کارت یا‬ ‫اخرین وضعیت بانک های ادغامی‬ ‫معــاون نظارتــی بانک مرکــزی اخریــن وضعیت‬ ‫بانک های ادغامی را تشــریح کرد و گفت‪ :‬براســاس‬ ‫تفاهم اولیه کاهش ‪ ۱۰‬درصدی تعداد شــعب هریک‬ ‫از این بانک های مشمول ادغام در دستور کار بوده که‬ ‫در حال انجام است‪.‬‬ ‫فرهاد حنیفی درباره اخرین وضعیت ‪ ۵‬بانک ادغامی‬ ‫قوامین‪ ،‬انصار‪ ،‬حکمت ایرانیان‪ ،‬مهر اقتصاد و موسسه‬ ‫کوثر‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬طبــق مصوبات کمیته راهبری در‬ ‫حال حاضر بین ‪ ۶۰‬تا بیش از ‪ ۹۵‬درصد از سهام این‬ ‫بانک ها از طریق ســازمان بورس اوراق بهادار به بانک‬ ‫سپه منتقل شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬همچنین در چند ماه اخیر زمینه انتخابات‬ ‫هیات مدیــره فراهم و ایــن انتخابات برگزار شــد و‬ ‫هیات مدیره ای که در این بانک ها مســتقر شــدند با‬ ‫هماهنگی بانک ســپه و مراجع ذی صالح و براساس‬ ‫فرایندی که برای ســایر بانک ها بود‪ ،‬انتخاب شدند‪.‬‬ ‫معاون نظارتی بانک مرکزی ادامه داد‪ :‬از نظر اقداماتی‬ ‫که در حال انجام است‪ ،‬بیش از ‪ ۹۰‬درصد دارایی های‬ ‫غیرپولی نظیر امالک‪ ،‬ســاختمان ها و‪ ...‬قیمت گذاری‬ ‫شــده و در بخش دارایی های پولی نیز اقدامات اولیه‬ ‫انجام شده و منتظر صورت های مالی حسابرسی شده‬ ‫هســتند و از نظر صحت عملیات هم محاسبات این‬ ‫عملیات درحال انجام است‪.‬‬ ‫بــه گفته حنیفی‪ ،‬با توجه به اینکــه هر کدام از این‬ ‫بانک ها نیروهای خاص خود را دارند و بحث ادامه کار‬ ‫این نیروها و محرمانگی اطالعات اهمیت زیادی دارد‪،‬‬ ‫این موضوع هم در حال طراحی است و هماهنگی های‬ ‫مربوط به تدوین شیوه نامه انجام شده است‪.‬‬ ‫وی دربــاره رونــد کاهش تعداد شــعب این بانک ها‬ ‫توضیــح داد که براســاس تفاهم اولیــه کاهش ‪۱۰‬‬ ‫درصدی تعداد شعب هریک از این بانک های مشمول‬ ‫ادغام در دســتور کار بوده که در حال انجام اســت‬ ‫و انتظار می رود این بانک ها تا پیش از نهایی شــدن‬ ‫ادغام اقدامات الزم را انجام دهند‪.‬‬ ‫معــاون نظارتی بانک مرکزی گفــت‪ :‬همچنین قرار‬ ‫است پس از تکمیل کار کارشناسی‪ ،‬قیمت سهام این‬ ‫بانک ها مشــخص و مبنای تسویه حساب قرار گیرد‪،‬‬ ‫البته برای اخرین گروه باقی مانده و سهامداران عمده‬ ‫می توانیم تا پایان ســال شــاهد تحقق این موضوع‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫از روش های تایید شــماره تلفن همراهی که بانک صادر کننده‬ ‫کارت در اختیار شــما قرار می دهد نظیر مراجعه به ‪ ATM‬یا‬ ‫اینترنت بانک‪ ،‬شــماره تلفن همــراه خود را معرفی و در اختیار‬ ‫داشــتن ان را تائید نمایند‪ .‬با عنایت بــه اینکه رمز دوم پویا به‬ ‫شماره تلفن مشتریان پیامک خواهد شد‪ ،‬لذا ارایه رضایت صریح‬ ‫وی به دریافت پیامک حاوی رمز دوم پویا از طریق شماره تلفن‬ ‫همراه ثبت شده نزد بانک‪ ،‬ضروری است‪.‬‬ ‫اخرین مهلت استفاده از رمزهای دوم ثابت‬ ‫چه زمانی است؟‬ ‫از دی ماه ســال ‪ ،۱۳۹۸‬رمز های دوم ثابت از کارت های بانکی‬ ‫حذف خواهند شــد و از این تاریخ به بعد خرید های اینترنتی و‬ ‫پرداخت های نیازمند رمز دوم‪ ،‬با استفاده از رمز دوم ثابت امکان‬ ‫پذیــر نخواهند بود‪ .‬بنابراین بــا توجه به حجم باالی کارت های‬ ‫صادر شده در شبکه بانکی‪ ،‬از هموطنان ارجمند تقاضا می شود‬ ‫پویا ســازی رمزهای دوم کارت های بانکــی خود را به روزهای‬ ‫پایانی مهلت تعیین شده موکول نکنند و هر چه سریعتر نسبت‬ ‫به فعال سازی ان اقدام نمایند‪.‬مراقب وب سایت ها و پیامک های‬ ‫جعلی بــا عناوین فرینده ای مانند پویا ســازی رایگان رمز دوم‬ ‫باشــید‪ .‬با عنایت به اینکه کالهبرداران از هر فرصتی برای سوء‬ ‫اســتفاده بهره می گیرند الزم است دارندگان کارت ضمن حفظ‬ ‫هوشیاری‪ ،‬مراقب وب ســایت ها و پیامک های جعلی با عناوین‬ ‫فرینده ای مانند پویا ســازی رایگان رمز های دوم بوده و تنها از‬ ‫روش های اعالم شــده توســط بانک خود‪ ،‬برای فعال سازی و‬ ‫دریافت رمز دوم پویا استفاده نمایید‪ .‬شایان ذکر است هیچ گونه‬ ‫فعال سازی رمز پویا در وب سایت بانک مرکزی انجام نمی شود‪.‬‬ ‫همچنین اگاه باشــید که بانک ها و موسســات اعتباری به هیچ‬ ‫عنوان برای فعالسازی رمز دوم پویا‪ ،‬اطالعات حساس کارت های‬ ‫بانکی مانند رمز دوم و کد اعتبار سنجی (‪ )CVV۲‬کارت شما‬ ‫را مطالبه نخواهند کرد‪ .‬در صورت برخورد با موارد مشــکوک‪،‬‬ ‫فــورا ً بانک خود را از این موضوع مطلع نموده و در این خصوص‬ ‫از بانک کمک بگیرید‪.‬‬ ‫حجم مبادالت در سامانه نیما‬ ‫مدیــر اداره صادرات بانک مرکزی می گوید‪ :‬بازار ارز کشــور با توجه به تامین‬ ‫به موقع نیازهای ارزی کاالهای اساسی و دارو و مواد اولیه‪ ،‬کاالهای واسطه ای‪،‬‬ ‫ســرمایه ای و مصرفی نهایی از یک سو و بهبود شاخص های عملکرد بازگشت‬ ‫ارز حاصل از صادرات از ســوی دیگر از ثبات نســبی پایدار ناشــی از تعادل‬ ‫عرضه و تقاضای ارز برخوردار اســت‪ .‬صمد کریمی‪ ،‬افزود‪ :‬فقط طی دو هفته‬ ‫اخیر حدود یک میلیارد دالر در ســامانه نیما به فروش رسیده و معادل ‪۸۰۰‬‬ ‫میلیون دالر حواله ارزی توسط واردکنندگان برای واردات کاال خریداری شده‬ ‫اســت‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬صرافی های مجاز کشور در کنار بانک های عامل‪ ،‬نقش‬ ‫پررنگی در ایجاد تعادل در بازار ارز کشــور با انجام و تســهیل نقل و انتقاالت‬ ‫و تبدیــات ارزی‪ ،‬خرید به موقع ارز صادرکننــدگان و متعاقبا تامین نیازهای‬ ‫ارزی واردکنندگان و همچنین پوشش تقاضای ارز به صورت اسکناس‪ ،‬به ویژه‬ ‫تقاضای ارزخدماتی شامل ارز مسافرتی داشته اند‪.‬‬ ‫کریمی با اشــاره به نقش صرافی های مجاز و بانک های عامل در تعادل بازار‬ ‫ارز گفت‪ :‬این موارد حاکی از ان اســت که مدیریت و تنظیم بازار ارز کشــور‬ ‫باوجــود تحریم های بین المللی عمدتا به پشــتوانه منابع ارزی صادرکنندگان‬ ‫غیرنفتی با هدف ایجاد ثبات در بخش های واقعی و مالی اقتصاد توســط این‬ ‫بانک در حال انجام است و تکانه های غیرمتعارف مقطعی بازار غیررسمی ارز‪،‬‬ ‫از پایــداری الزم با عنایت به عوامل بنیادین موثر بر نرخ ارز‪ ،‬عمق باالی بازار‬ ‫ارز رســمی و افزایش فروش ارز توسط صادرکنندگان در ماه های پایانی سال‬ ‫برخوردار نخواهد بود‪.‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫«کتاب یعنی زندگی» شعار نمایشگاه کتاب تهران‬ ‫شورای سیاست گذاری سی و سومین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران شعار این نمایشگاه را انتخاب کرد‪ .‬اعضای شورای سیاست گذاری سی و سومین نمایشگاه بین‪ ‎‬المللی‬ ‫کتاب تهران «کتاب یعنی زندگی» را به عنوان شــعار این دوره از نمایشــگاه انتخاب کردند‪ .‬ســی و سومین نمایشــگاه بین المللی کتاب تهران از تاریخ ‪ ۲۶‬فرودین تا ‪۵‬‬ ‫اردیبهشت ماه سال اتی برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬اذر ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪188‬‬ ‫نقاطتوریستیشهروروستایخودرامعرفیکنید‬ ‫فراخوان عمومی در بازار گردشگری‬ ‫هر شــهروند ایرانی در هر نقطه از کشــور بــا اعالم یک فراخوان‬ ‫عمومی در بازار گردشگری به یک «راهنمای افتخاری برای جذب‬ ‫گردشــگر» در شهر یا روســتای خود تبدیل می شود و با معرفی‬ ‫جاذبه های طبیعی‪ ،‬تاریخی‪ ،‬فرهنگی شــهر یا روســتای خود در‬ ‫شناســاندن منطقه خود و جذب گردشــگران داخلی و خارجی‬ ‫ایفای نقش می کند‪.‬‬ ‫اسیب شناسی بازار سفر در بین خانواده های ایرانی نشان می دهد‪،‬‬ ‫این بازار دســت کم به ســه علت با رکود مواجه است به طوری که‬ ‫ایرانی هــا به رغم تمایل و عالقه باال بــرای ایرانگردی و خروج از‬ ‫محل سکونت شان به شهرها و روستاهای کشور‪ ،‬با موانعی همچون‬ ‫«خال تعطیالت منظم از نوع تعطیلی مناسب سفر»‪« ،‬بی اطالعی‬ ‫از نقاط مناسب گردش از نوع مناطق در استطاعت گردشگران» و‬ ‫همچنین «نااگاهی از مراکز اقامتی ارزان در مقاصد سفر» روبه رو‬ ‫هســتند‪ .‬ســفرهای داخلی ایرانی ها طی ماه های اخیر به دالیلی‬ ‫همچون مشکالت معیشتی خانواده ها‪ ،‬کاهش سطح درامد‪ ،‬گرانی‬ ‫محصوالت ســفر و نااگاهی از مناطق مختلف گردشــگری و در‬ ‫فصل های پاییز و زمســتان به دلیل سردی هوا و کمی تعطیالت‬ ‫به شــدت کاهش پیدا کرده اســت‪ .‬وزارت گردشگری هیچ امار‬ ‫مشــخص و منظمی از روند افت و خیز جریان ســفرهای داخلی‬ ‫گردشگران ایرانی منتشر نمی کند اما تحقیقات میدانی و پرسش از‬ ‫خانوارها‪ ،‬ابعاد این رکود را به خوبی مشخص می کند‪ .‬در این میان‬ ‫تجربه های جهانی نشان داده است «افزایش اطالعات جغرافیایی‬ ‫گردشگران درباره نقاط توریستی کشورشان و همچنین اطالع از‬ ‫ویژگی های تفریحی‪ ،‬اقامتی و هزینه ای ان نقاط» اثر مستقیم بر‬ ‫تقویت نبض گردشگری داخلی در ان کشور دارد‪ .‬هر چقدر حجم‬ ‫این اطالعات در فضای عمومی برای طبقات مختلف اجتماعی در‬ ‫سراسر کشــور افزایش پیدا کند‪ ،‬دامنه انتخاب مقاصد سفر برای‬ ‫گروه های مختلف ‪-‬دهک های کم درامد‪ ،‬دهک های متوســط و در‬ ‫عین حال پردرامدها‪ -‬ابعاد بیشتری می گیرد و در نتیجه احتمال‬ ‫رونق سفرهای داخلی در طول سال تقویت می شود‪.‬‬ ‫در کشــورهای پیشرو گردشگری جهان همچون فرانسه‪ ،‬اسپانیا‬ ‫و ترکیه تبلیغات و معرفی جاذبه های گردشگری مناطق مختلف‬ ‫کشورشــان توسط افراد بومی و عرضه محصوالت گردشگری ان‬ ‫به تمامی نقاط کشــور و جهان منجر به جذب توریسم از تمامی‬ ‫نقاط جهان به ان مناطق شــده اســت و در نتیجه در توســعه‬ ‫و رونق ان شــهر و روســتا تاثیرگذار بوده و اکنــون به یکی از‬ ‫جاذبه های گردشگری ان کشــور تبدیل شده اند‪ .‬ایران کشوری‬ ‫چهار فصل‪ ،‬با جاذبه های طبیعــی‪ ،‬تاریخی‪ ،‬فرهنگی و مذهبی‬ ‫فراوان یکی از بهترین مناطق گردشگری جهان به شمار می رود‬ ‫که با ثبت ‪ ۲۴‬اثر میراثی در رتبه دهم جاذبه های تاریخی و رتبه‬ ‫پنجم جاذبه های طبیعی در جهان قرار گرفته اســت‪ .‬با توجه به‬ ‫پراکندگی جاذبه های گردشگری و وجود ظرفیت های گوناگون در‬ ‫انواع گردشگری طبیعی‪ ،‬تاریخی‪ ،‬مذهبی‪ ،‬درمانی‪ ،‬تجاری‪ ،‬تنوع‬ ‫زیست محیطی و مستعد بودن کشــور برای استفاده تفریحی از‬ ‫منابع طبیعی به منظور دستیابی به منبع پایدار حوزه گردشگری‬ ‫و همچنین توســعه و رونق گردشگری‪ ،‬باید به شناخت مناطقی‬ ‫پرداخت که از جاذبه های بســیاری برخــوردار بوده اما به جهت‬ ‫مجهــول ماندن ان مناطق یا عــدم معرفی صحیح ظرفیت های‬ ‫گردشــگری ان مغفول مانده اســت‪ .‬به دلیل برخورداری ایران‬ ‫از تنوع اقلیمی امکان ســفر در تمامی فصــول به نقاط مختلف‬ ‫کشور فراهم است و می توان از تمامی جاذبه های گردشگری ان‬ ‫بهره مند شد‪.‬‬ ‫گروه گردشگری روزنامه «دنیای اقتصاد» که طی چند سال اخیر‬ ‫سعی در بررسی تمامی ابعاد حوزه گردشگری در همه بخش های‬ ‫محلی‪ ،‬ملی‪ ،‬منطقه ای و بین المللی داشــته اینک بران است‪ ،‬در‬ ‫راستای دســتیابی به رونق بازار گردشگری کشــور و استفاده از‬ ‫تمامی ظرفیت ها و پتانسیل های موجود در کشور و تحقق اهداف‬ ‫کالن اقتصادی‪ ،‬شناســایی بازارهای گردشگری بکر و معرفی انها‬ ‫در جهت رونق گردشــگری خانواده ایرانی‪ ،‬اشتغال زایی و استفاده‬ ‫از ظرفیت هــای بومی و شــهری و روســتایی‪ ،‬از عالقه مندان به‬ ‫گردشگری و اشنا به محیط دعوت به عمل اورد نسبت به معرفی‬ ‫عمومی مناطق مختلف ایران برای جذب گردشــگران اقدام شود‪.‬‬ ‫«دنیای اقتصــاد» با هدف پایان دادن به رکود ســفرهای داخلی‬ ‫و ســاماندهی بازار گردشگری‪ ،‬با انتشــار یک فراخوان سراسری‬ ‫خطاب به ســاکنان نقاط مختلف کشــور به خصوص شــهرها و‬ ‫روستاهای مستعد جذب توریست که جاذبه های گردشگری ان به‬ ‫دلیل ناشناخته بودن مورد غفلت گردشگران قرار گرفته؛ به دنبال‬ ‫دریافت اطالعات مناسب برای «راهنمایی موثر» گردشگران است‪.‬‬ ‫این فراخوان‪ ،‬گروهی از افراد ســاکن در نقاط مختلف کشــور را‬ ‫مخاطب قرار می دهد که از دو ویژگی برخوردار باشند‪.‬‬ ‫کســانی که در پاســخ به فراخوان «دنیای اقتصاد» قصد معرفی‬ ‫شــهر یا روســتای محل سکونت خود برای گردشــگران را دارند‬ ‫باید «شــناخت کامل به همه مختصات بازار گردشــگری منطقه‬ ‫خود» داشته و در عین حال از «توانایی شرح و روایت ویژگی های‬ ‫توریستی منطقه» برخوردار باشند‪.‬‬ ‫ت به یک نقطه از کشور به شکل طبیعی باعث افزایش‬ ‫ورود توریس ‬ ‫درامد شــغل های مختلف در ان نقطه می شود که مهم ترین انها‪،‬‬ ‫فعالیت های مرتبط با تولیدات بومی‪ ،‬صنایع دســتی‪ ،‬اثار هنری‪،‬‬ ‫سوغاتی ها و البته «خوراک و غذاهای محلی و میوه ها و محصوالت‬ ‫کشــاورزی» ان منطقه است‪ .‬در قالب این فراخوان‪ ،‬هر ایرانی به‬ ‫یک «راهنمای افتخاری» در بازار گردشــگری تبدیل می شود که‬ ‫می تواند در رشــد و رونق بازار گردشگری کشور تاثیرگذار باشد و‬ ‫همچنین با جذب گردشگران از نقاط مختلف کشور و حتی جهان‬ ‫در ایجاد اشــتغال و کسب درامد در منطقه خود موثر باشند و در‬ ‫سطح کالن به رونق بازار گردشگری کشور و باال بردن وجهه حوزه‬ ‫گردشگری کشور در سطح جهانی منجر شوند‪.‬‬ ‫ســاکنان مناطق مختلف کشور به خصوص شــهرها و روستاهای‬ ‫مســتعد جذب گردشــگر می توانند ضمن معرفی کامل مقصد و‬ ‫تشــریح تمامی ظرفیت های محیطی به بررســی زیرســاخت ها‪،‬‬ ‫نحوه خدمات دهی عرضه کنندگان‪ ،‬انــواع مراکز تجاری‪ ،‬اقامتی‪،‬‬ ‫سیاحتی‪ ،‬مذهبی و همچنین معرفی صنایع دستی‪ ،‬غذاهای محلی‬ ‫و ســوغاتی های ان منطقه بپردازند و منجر به جذب گردشگران‬ ‫از تمامی نقاط کشــور در شهر یا روستای خود شوند‪ .‬همچنین با‬ ‫توصیف کامل جاذبه های منطقه نظیر جاده ها و طبیعت رودهای‬ ‫شهر یا روستای خود تصویر روشنی از منطقه را در ذهن خواننده‬ ‫ایجاد کنند‪.‬‬ ‫ایــن امر عالوه بر شناســایی منطقه مورد نظر با اشــتغال زایی و‬ ‫رونق اقتصادی می تواند سهمی در بازار گردشگری داشته باشد و‬ ‫به عنوان یکی از جاذبه های گردشگری ایران به ایفای نقش بپردازد‪.‬‬ ‫عالقه مندان می توانند ضمن بررســی تمامی نکات مطرح شده با‬ ‫توصیفی شــیوا و قلمی روان‪ ،‬به معرفــی ظرفیت ها و جاذبه های‬ ‫گردشــگری شــهر و روســتای خود بپردازند و به نشانی پستی‬ ‫‪ tourism.economicnews@gmail.com‬ارسال کنند‪.‬‬ ‫همچنین نگارندگان با ذکر کامل نام و نام خانوادگی شماره تماس‬ ‫خود را نیز ذکر کنند‪.‬‬ ‫علی نعمتی نوازنده کم شنوا راوی یلدا می شود‬ ‫ساختموزیکویدیویبرنامه«ماهعسل»‬ ‫علی نعمتی نوازنده کم شــنوا و چیره دســت‬ ‫ویلن درحالی از انتشــار قطعه ای ریتمیک در‬ ‫شــب یلدا و ســاخت موزیک ویدیو قطعه ماه‬ ‫عســل با حضور بازیگران شناخته شده کشور‬ ‫خبر داد که درحال مذاکــره برای همکاری با‬ ‫یک موزیسین بین المللی است‪ .‬علی نعمتی از‬ ‫شاگران اســتادان اسداهلل ملک و پرویز یاحقی‬ ‫درباره فعالیت تازه خود در عرصه موسیقی یک‬ ‫قطعه برای شب یلدا منتشر می کند‪ .‬نعمتی در‬ ‫مــورد این قطعه گفت‪ :‬یکی از کارهای قدیمی‬ ‫و خاطــره انگیز از اثــار جهانبخش پازوکی با‬ ‫نام «مســت» که فضایی شاد و ریتمیک دارد‬ ‫را برای شــب یلــدا اماده کرده ام که توســط‬ ‫ســید بهنام ابطحی تنظیم مجدد شــده است‬ ‫و نوازندگانی همچون میثم مروســتی‪ ،‬پدرام‬ ‫فریوسفی‪ ،‬نیلوفر محبی‪ ،‬مسعود خادم‪ ،‬مرتضی‬ ‫عابــدی و ‪ ...‬در ان به هنرنمایی پرداخته اند و‬ ‫من ســلوی ویولــن را در این اثــر نواخته ام‪.‬‬ ‫این نوازنــده ویولن همچنیــن از همکاری با‬ ‫خوانندگان عرصه موسیقی خبر داد و افزود‪ :‬به‬ ‫شخصه کم پیش می اید با خوانندگان به عنوان‬ ‫نوازنده همکاری داشته باشم اما بنا بر دوستی‬ ‫بــا برخی از این عزیزان همــکاری کرده ام که‬ ‫قطعه «به جز خودت» با صدای علی خدابنده لو‬ ‫با نوازندگی ویلن من منتشــر شــد‪ .‬همچنین‬ ‫همکاری با سینا سرلک به عنوان نوازنده ویولن‬ ‫در قطعه «ســراب» داشــته ام که به زودی در‬ ‫فضای رسمی موسیقی کشور به انتشار خواهد‬ ‫رســید‪ .‬نعمتی همچنین درباره تولید و انتشار‬ ‫موزیک ویدیو قطعه «ماه عسل» خود توضیح‬ ‫داد‪ :‬قطعه «ماه عســل» کــه پیش تر در قالب‬ ‫موســیقی متن برنامه پرطرفدار ماه عســل و‬ ‫برنامه ســال تحویل «سه ســتاره» با اجرای‬ ‫احســان علیخانی به گوش مخاطبان رسیده و‬ ‫در البوم شــخصی من با نام «جادوی نقره ای»‬ ‫قرار گرفته بود‪ ،‬قرار اســت به صورت موزیک‬ ‫ویدیو با حضور بازیگران شــناخته شده ایران‬ ‫منتشر شود که اکنون درحال تولید ان هستیم‬ ‫و با ساختار داستانی به تصویر کشیده خواهد‬ ‫شد‪ .‬وی در ادامه از همکاری خود با چند پروژه‬ ‫ســینمایی خبر داد و بیان کرد‪ :‬در چند پروژه‬ ‫سینمایی به عنوان سولیست ویولن در موسیقی‬ ‫متن فیلم و تیتراژ پایانی همکاری کرده ام که‬ ‫این فیلم ها قرار اســت در جشنواره فیلم فجر‬ ‫اکران شــود‪ .‬نعمتی درپایــان درباره مذاکره و‬ ‫همکاری با موزیســین های بین المللی گفت‪:‬‬ ‫از طریق مدیربرنامه هایم با چند موزیســین و‬ ‫دی جی بین المللی مذاکره کرده ام و قرار است‬ ‫کارهایــی تمام الکترونیک با تمپویی باال تولید‬ ‫کنیم که ســولوی ویلون بــار کالم را بر دوش‬ ‫می کشد و این همکاری در قالب تک اهنگ و‬ ‫موزیک ویدیو منتشر می شود‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اخبار‬ ‫هفته پیش رو‬ ‫با ‪ 20‬کنسرت همراه است‬ ‫در هفته اینده تنها دو اجرا برای بانوان به روی صحنه‬ ‫خواهد رفت و کنســرت های بخش سنتی‪ ،‬کالسیک و‬ ‫تلفیقی نیز به ‪ ۱۰‬اجرا نمی رسد‪.‬‬ ‫ســالن میالد نمایشگاه میزبان کنسرت های بهنام بانی‬ ‫‪ ۱۷‬و ‪ ۱۸‬اذر‪ ،‬میثــم ابراهیمی ‪ ۱۹‬اذر‪ ،‬مهدی جهانی‬ ‫‪ ۲۰‬اذر‪ ،‬گروه پازل ‪ ۲۱‬اذر و گروه لیان ‪ ۲۲‬اذر خواهد‬ ‫بود‪ .‬در روز ‪ ۲۱‬اذر ســه کنسرت دیگر از جمله حجت‬ ‫اشرف زاده در برج میالد‪ ،‬ارش و مسیح در سالن وزارت‬ ‫کشور و کنســرت اذربایجانی گروه ائلشــن در ایوان‬ ‫شمس برگزار خواهد شد‪ .‬ســهم اجرای بانوان نیز دو‬ ‫کنســرت گروه مهرعاطفه ‪ ۱۸‬اذر و گروه دلیار در ‪۱۹‬‬ ‫اذر در فرهنگسرای نیاوران است‪.‬‬ ‫در بخش ســنتی‪ ،‬کالســیک و تلفیقی کنسرت های‬ ‫ارکســتر نیلپر (ســفر به گذشــته ) ‪ ۱۸‬اذر و گروه‬ ‫موسیقی ُگدار یکشنبه ‪ ۱۷‬اذر در تاالر رودکی‪ ،‬کنسرت‬ ‫اذربایجانی گروه اســتاد شهریار ‪ ۲۰‬اذر در سالن برج‬ ‫ازادی و کنســرت گیتار فالمنکو توســط بهروز اقایی‬ ‫‪ ۲۱‬اذر در فرهنگسرای نیاوران به روی صحنه خواهند‬ ‫رفت‪ .‬همچنین کنســرت بهار ‪ ...‬انســوی دیوار (گروه‬ ‫قمر و کوارتت خلیج فارس) ‪ ۲۲‬اذر در فرهنگســرای‬ ‫ارسباران‪ ،‬گروه انســو ‪ ۲۰‬اذر در فرهنگسرای نیاوران‬ ‫و کنسرت موسیقی عرفانی شرق ‪ ۲۱‬اذر ماه در حوزه‬ ‫هنری برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫«پنجاه و سه» عاشقانه ای‬ ‫در شبکه نمایش خانگی‬ ‫حامد عنقا بالفاصله بعد از «اقازاده» ســریال عاشقانه‬ ‫ای به نام «پنجاه و ســه» (توبه از عشق) را برای شبکه‬ ‫نمایــش خانگی طراحی‪ ،‬نویســندگی و تهیه می کند‪.‬‬ ‫نگارش فیلمنامه این سریال بلند مدتی است اغاز شده‬ ‫و «پنجاه و ســه» در ‪ 100‬قســمت تولید خواهد شد‪.‬‬ ‫بنــا بر این گزارش‪ ،‬در حال حاضر حامد عنقا به همراه‬ ‫دو تن از همکارانش مشــغول امــاده کردن متن اولیه‬ ‫کار هستند و تاکنون حضور دو تن از ستارگان سینما‬ ‫نیز در این اثر قطعی شــده است‪ .‬با اتمام فیلمبرداری‬ ‫«اقازاده» در دی ماه‪ ،‬اولین ســریال طوالنی شــبکه‬ ‫نمایش خانگی توســط طراح و نویسنده «قلب یخی»‬ ‫وارد مرحله پیش تولید خواهد شد‪.‬‬ ‫این ســریال با نام موقت «پنجاه و سه» (توبه از عشق)‬ ‫بــرای پخش در پاییز ســال اینده در شــبکه نمایش‬ ‫خانگی تولید می شود و حامد عنقا از هیچکدام از ‪vod‬‬ ‫های حال حاضر متولی پخش برای انتشــار ســریال‬ ‫اینده اش اســتفاده نخواهد کرد و بناست این کار را در‬ ‫رسانه جدیدی که به زودی به عنوان رقیب ‪ vod‬های‬ ‫حال حاضر به بازار خواهد امد‪ ،‬عرضه کند‪.‬‬ ‫«اقازاده» عنقــا نیز که این روزها با حضور چهره هایی‬ ‫چون امیر اقایی‪ ،‬کامبیــز دیرباز‪ ،‬امین حیایی و نیکی‬ ‫کریمــی در مرحله تولید به ســر می بــرد از جلمه پر‬ ‫بازیگرتریــن و جدی تریــن اثار حوزه شــبکه نمایش‬ ‫خانگی به شــمار می رود‪ .‬همچنین در حالی که مدیر‬ ‫شبکه دو اخیرا از ســاخت سومین قسمت از سه گانه‬ ‫عنقا و توفیقی بعد از «تنهایی لیال» و «پدر» خبر داده‬ ‫بود‪ ،‬مشــخص نیست عنقا با وجود ساخت ‪ 2‬اثر پیاپی‬ ‫در شبکه نمایش خانگی چه زمانی دوباره به تلویزیون‬ ‫بازخواهد گشت‪.‬‬ ‫طب ایرانی‪ -‬اسالمی‬ ‫تاثیر فوری بهبود کیفیت هوا بر سالمتی‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬اذر ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪188‬‬ ‫اخبار‬ ‫چطور طول دوره انفلوانزا را‬ ‫کوتاه کنیم؟‬ ‫انفلونزا از ان جمله بیماری هایی اســت که درمانی قطعی‬ ‫برای ان وجود ندارد اما با پیروی از یک سری دستورالعمل ها‬ ‫می توانید طول دوره ان را کوتاه و از عوارض خطرناکش در‬ ‫امان باشید‪ .‬ســایت تخصصی «وب ام دی» (‪)WebMd‬‬ ‫ش برای کوتاه‬ ‫در مطلبی در این باره اورده است‪ :‬بهترین رو ‬ ‫کردن دوره این بیماری استراحت و ماندن در خانه است‪ .‬اگر‬ ‫عالئم بسیار خفیف از قبیل سردرد ناگهانی‪ ،‬درد ماهیچه‪ ،‬تب‬ ‫و ضعف و بی حالی دارید‪ ،‬از خانه بیرون نیایید و تا می توانید‬ ‫اســتراحت کنید‪ .‬مقادیر زیادی مایعات بنوشید‪ .‬عالوه بر‬ ‫اب‪ ،‬اب میوه ها و غذاهای ســوپ مانند به خصوص سوپ‬ ‫رشته فرنگی همراه با مرغ‪ ،‬بدن را از کم ابی نجات می دهد‪.‬‬ ‫تب و درد خود را با داروهای بدون نسخه مانند استامینوفن‪،‬‬ ‫ایبوپروفن‪ ،‬ناپروکسن کنترل کنید‪ .‬هرگز به افراد جوان تر‬ ‫از ‪ ۱۹‬سال اسپرین ندهید‪ .‬داروهای ضدسرفه را نیز بدون‬ ‫نسخه پزشک به کودکان زیر چهار سال ندهید‪ .‬حمام بخار‬ ‫بگیرید‪ .‬در غیر این صورت از دســتگاه های مرطوب کننده‬ ‫هوا در خانه اســتفاده کنید تا احتقان بینی و ســرفه شما‬ ‫کاهش یابد‪ .‬دســتگاه های مرطوب کننده با رطوبت گرم‬ ‫توصیه نمی شوند زیرا این نوع رطوبت باعث رشد باکتری ها‬ ‫می شود‪ .‬همچنین مصرف ماست‪ ،‬سیر‪ ،‬سبزیجات برگدار‪،‬‬ ‫کلم بروکلی‪ ،‬زنجبیل‪ ،‬چای عسل و لیمو را فراموش نکنید‪.‬‬ ‫برای افراد در معرض خطرات بیشتر‪ ،‬به خصوص کسانی که‬ ‫زیر دو سال یا باالی ‪ ۶۵‬سال سن دارند‪ ،‬پزشک ممکن است‬ ‫داروهای ضد ویروس تجویز کند‪ .‬این داروها در ‪ ۴۸‬ساعت‬ ‫اول پس از شــروع عالئم انفلوانزا‪ ،‬بهتر عمل می کنند‪ .‬به‬ ‫هیچ وجه از پزشک درخواست انتی بیوتیک نکنید‪ .‬این داروها‬ ‫فقط در برابر عفونت های ناشی از باکتری ها عمل می کنند و‬ ‫انفلوانزا یک عفونت ویروسی است‪ .‬به گزارش دویچه وله‪ ،‬در‬ ‫صورت بروز هر یک از عالئمی چون‪ ،‬درد شدید گوش‪ ،‬تب‬ ‫‪ ۳۷.۸‬درجه ســانتی گراد یا باالتر‪ ،‬گلودرد و سرفه ای که از‬ ‫بین نمی رود‪ ،‬خس خس سینه‪ ،‬استفراغ‪ ،‬تنگی نفس‪ ،‬درد در‬ ‫قفسه سینه و گیجی با پزشک تماس بگیرید‪.‬‬ ‫گوگل پزشک نیست!‬ ‫بررســی جدید پژوهشگران امریکایی نشــان می دهد که‬ ‫جستجوی نشانه های بیماری در گوگل‪ ،‬در بسیاری از موارد‬ ‫به تشخیص نادرســت و نگرانی منجر می شود‪ .‬بررسی های‬ ‫پژوهشگران امریکایی نشان می دهند که از هر پنج نفر‪ ،‬دو نفر‬ ‫پس از مراجعه به گوگل‪ ،‬خود را مبتال به بیماری های وخیم‬ ‫می پندارند‪.‬اینبررسیکهرویدوهزارنفرامریکاییانجامشده‬ ‫نشان می دهد که‪ ۴۳‬درصد داوطلبان‪ ،‬با جستجوی نشانه های‬ ‫بیماری در گوگل‪ ،‬به این باور می رسند که به بیماری جدی‬ ‫و خطرناکی مبتال هستند‪ .‬در این بررسی مشخص شد که‬ ‫‪ ۶۵‬نفر از داوطلبان‪ ،‬از اینترنت برای تشخیص بیماری استفاده‬ ‫می کنند؛ در حالی که ممکن است اینترنت‪ ،‬نتایجی متفاوت با‬ ‫مشکل انها نشان دهد که حادتر و خطرناک تر نیز باشند‪۷۴ .‬‬ ‫درصد کسانی که به جست و جو در اینترنت پرداخته بودند‪،‬‬ ‫اظهار داشتند که جستجو در مورد نشانه های بیماری‪ ،‬بیش‬ ‫از اینکه به کنترل اضطراب کمک کند‪ ،‬انها را درباره سالمتی‬ ‫خودنگرانکردهاست‪.‬دلیلایننگرانی‪،‬پاسخ هاییاستکهدر‬ ‫حوزه پزشکی از سوی گوگل عنوان می شوند و در بیشتر مواقع‪،‬‬ ‫کمتراز‪ ۴۰‬درصدمورداطمینانهستند‪.‬پژوهشگراندریافتند‬ ‫کهجستجودراینترنت‪،‬نخستینانتخابهمهداوطلباننیست‬ ‫و نیمی از انها ترجیح می دهند که ابتدا به پزشــک مراجعه‬ ‫کنند اما حدود‪ ۲۶‬درصد داوطلبان که با توصیه های اینترنتی‬ ‫نجات یافته اند‪ ،‬از دیدن پزشک خودداری می کنند‪ .‬بخشی از‬ ‫این خودداری‪ ،‬به خاطر هزینه درمان‪ ،‬بخشــی به خاطر باور‬ ‫نداشتن به پزشکان و بخش دیگری نیز به خاطر نداشتن زمان‬ ‫کافی است‪ .‬پژوهشگران در این بررسی‪ ،‬عوامل دیگری را نیز‬ ‫برای خودداری از مراجعه به پزشک مشخص کردند که توضیح‬ ‫بهتر‪ ،‬هزینه کمتر و برنامه ریزی بهتر را در بر می گیرد‪ .‬دکتر‬ ‫«رابرت موردکین»(‪ ،)Robert Mordkin‬از پژوهشگران‬ ‫این پروژه گفت‪ :‬این بررسی نشان می دهد که شمار باالیی از‬ ‫مردم‪ ،‬با نشانه های منفی زندگی می کنند که درک درستی از‬ ‫انها ندارند‪ .‬بسیاری از این نشانه ها‪ ،‬مربوط به بیماری تیروئید‬ ‫هستند‪ .‬وی افزود‪ :‬اگرچه کسب اطالعات‪ ،‬کار درستی است اما‬ ‫باید به اهمیت ازمایش های واقعی نیز توجه داشت‪ .‬حقیقت‬ ‫این است که بیش از نیمی از بزرگساالن برای کسب اطالع‬ ‫در مورد نشانه هایی که در خود می بینند‪ ،‬به گوگل مراجعه‬ ‫می کنند؛ در حالی که مراجعه به پزشک با وجود نیاز به زمان و‬ ‫هزینه می تواند به بررسی و مدیریت بهتر سالمتی کمک کند‪.‬‬ ‫کارشناسان و متخصصان سالمت در امریکا معتقدند که کاهش الودگی هوا تنها در ظرف چند هفته از مرگ و میر پیشگیری می کند‪ .‬محققان امریکایی با تاکید بر اینکه کاهش الودگی هوا تنها در مدت‬ ‫چند هفته از مرگ و میر پیشگیری می کند‪ ،‬اظهار داشتند‪ :‬فوائد تنفس در هوای پاک برای سالمتی انی و قابل توجه است و در طوالنی مدت نیز ادامه پیدا می کند و موجب صرفه جویی میلیاردها دالر می شود‪.‬‬ ‫در این بررسی شواهدی مبنی بر کاهش موارد ابتال به بیماری ها پس از افت میزان الودگی هوا مورد ارزیابی قرار گرفت‪ .‬یافته های بدست امده حاکی از کاهش قابل توجه موارد ابتال به اسم‪ ،‬حمله قلبی و تولد‬ ‫نوزادان نارس و با وزن پایین در صورت بهبود کیفیت هواست‪ .‬یافته های بدست امده حاکی از تاثیرات انی و چشمگیر تاثیرات کاهش الودگی هوا بر سالمت و نشان دهنده ضرورت اعمال دستورالعمل های‬ ‫سازمان جهانی بهداشت برای کاهش هر چه سریع تر الودگی هواست‪ .‬به گزارش روزنامه گاردین‪ ،‬نتایج مطالعه جهانی که پیش از این انجام گرفت نشان داد الودگی هوا به تمامی اعضا و سلول های بدن اسیب‬ ‫می زند‪ .‬طبق اعالم سازمان جهانی بهداشت الودگی هوا در حال حاضر یک وضعیت اضطراری بهداشت عمومی است چرا که بیش از‪ ۹۰‬درصد مردم جهان در هوای الوده تنفس می کنند‪.‬‬ ‫در مواجهه با انفلوانزا بهداشت تنفسی را جدی بگیرید‬ ‫یک متخصص بیماری های عفونی در بیمارستان شهید مدرس ساوه‬ ‫به بیان تفاوت ســرماخوردگی با انفلوانزا پرداخت و رعایت بهداشت‬ ‫تنفســی را بهترین روش پیشــگیری از ابتالء به انفلوانزا دانســت‪.‬‬ ‫دکتر سیدحســن مظفر به تعریفی از بیمــاری انفلوانزا و تفاوت ان‬ ‫با ســرماخوردگی پرداخت و اظهار کرد‪ :‬بیمــاری انفلوانزا یک نوع‬ ‫سرماخوردگی ویروســی تلقی میشــود که عالئم ان تا حدودی با‬ ‫سرماخوردگی مشابه است‪ .‬البته از طریق معاینه بالینی نمی توان این‬ ‫دو بیماری را کامال افتراق داد‪ ،‬اما زمانی که فرد مبتال متوجه می شود‬ ‫که به طور ناگهانی دچار تب باال‪ ،‬لرز شدید و بدن درد بسیار زیاد شده‬ ‫است میتوان تا حدود زیادی به ابتالی او به بیماری انفلوانزا شک کرد‬ ‫و فرد باید هر چه سریعتر پزشک مراجعه کند‪ .‬وی به عالئم بیماری‬ ‫انفلوانزا اشاره کرد و افزود‪ :‬عالئم این بیماری هم تقریبا مشابه بیماری‬ ‫سرماخوردگی و شال تب‪ ،‬ســرفه‪ ،‬ابریزش بینی‪ ،‬بدن درد‪ ،‬قرمزی‬ ‫چشم و ‪ ...‬است و اختالف چندانی نمیتوان برای این دو بیماری قائل‬ ‫شد‪ ،‬اما انفلوانزا بدن دردهای شدیدی ایجاد می کند که ممکن است‬ ‫فرد مبتال را از پا بیندازد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬انفلوانزا در کسانی که دارای‬ ‫سیستم ایمنی قوی هستند مشکلی به وجود نمیاورد‪ ،‬اما معموال در‬ ‫افرادی که ما انها را افراد پر خطر به حســاب میاوریم ممکن اســت‬ ‫ایجاد عارضه کند‪ .‬افراد پر خطر شامل افراد سالمند‪ ،‬کودکان‪ ،‬افرادی‬ ‫که مشــکالت ریوی و قلبی زمینهای دارند‪ ،‬افرادی که دارای نقص‬ ‫ایمنی هستند مانند ‪ ،HIV‬بیمارانی که دچار سوء تغذیه هستند و‬ ‫همچنین بیماران عصبی و تشنجی می شوند که به این افراد پیشنهاد‬ ‫میشود حتما واکسن انفلوانزا را تزریق کنند‪ .‬دکتر مظفر در پاسخ به‬ ‫این پرسش که تزریق واکسن انفلوانزا برای چه کسانی مفید است و‬ ‫بهتر است در چه زمانی تزریق شود؟‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بهترین زمان تزریق‬ ‫واکســن اوایل فصل پاییز یعنی اواخر مهرماه و اوایل ابان ماه است‬ ‫که هنوز در این برهه زمانی انفلوانزا اپیدمی نشــده است‪ .‬از سن ‪۶‬‬ ‫ماهگی به بعد بهتر است تمامی افراد جهت پیشگیری از ابتال به این‬ ‫بیماری واکسن انفلوانزا را تزریق کنند‪ ،‬چراکه این واکسنها براساس‬ ‫سوشهایی که در سال گذشته کشف شده و احتمال میدهند که بتواند‬ ‫پوششــی برای ویروسهای سال جدید باشد‪ ،‬تهیه شدهاند‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬در پاسخ به این سوال که تزریق واکسن انفلوانزا برای چه افرادی‬ ‫الزم است‪ ،‬میتوان گفت که افراد پرخطر بهتر است که این واکسن را‬ ‫تزریق کنند‪ .‬در کنار این افراد‪ ،‬بانوان باردار در ســه ماهه دوم و سوم‬ ‫بارداری‪ ،‬سالمندان باالی ‪ ۶۵‬سال‪ ،‬افرادی که دچار بیماریهای خونی‬ ‫هســتند مانند بیماران تاالســمی‪ ،‬انمی‪ ،‬افرادی که از بیماری اسم‬ ‫رنج میبرند و بیماران ریوی مزمن‪ ،‬افراد ســیگاری‪ ،‬افرادی که دارای‬ ‫سابقه ناراحتی قلبی هستند‪ ،‬بویژه کسانی که نارسایی احتقانی قلب‬ ‫دارند‪ ،‬افرادی که تشنج میکنند به این علت که اگر تب کنند ممکن‬ ‫است دچار تشنج شدیدتری بشوند‪ ،‬بسیاری از افراد دیگر مانند عقب‬ ‫افتادههای ذهنی‪ ،‬کسانی که در سیستمهای مراقبتی کار می کنند‬ ‫مانند پرسنل بهداشت و درمان و در نهایت همه افرادی که نمیخواهند‬ ‫دچار این بیماری شوند الزم است که واکسن انفلوانزا را تزریق کنند‪.‬‬ ‫این متخصص بیماریهای عفونی افزود‪ :‬واکســن انفلوانزا را در طول‬ ‫ســال میتوان تزریق کرد‪ ،‬اما چون طول اثر واکسن انفوالنزا بین دو‬ ‫الی چهار ماه است‪ ،‬بهتر است که در اوایل پاییز تزریق شود تا اثر ان‬ ‫تا اخر فصل زمستان که اپیدمی انفلوانزاست در بدن فرد باقی بماند؛‬ ‫بنابراین تزریق واکسن برای کسانی که تا به حال به این بیماری مبتال‬ ‫نشدهاند در هر زمانی از فصل سرما منعی ندارد‪ .‬وی گفت‪ :‬معموال‬ ‫اولین افرادی که دچار اپیدمی انفلوانزا میشــوند کودکان دبستانی‬ ‫هستند که با عالئم تب و دیگر عالمت ها ی انفوالنزا مراجعه میکنند‬ ‫و تعداد انها با ســرایت بیماری به یکدیگر زیاد میشود‪ ،‬اما به طور‬ ‫کلی خطر انتقال بیمــاری در هر زمانی وجود دارد‪ .‬دکتر مظفر در‬ ‫پاســخ به این پرسش که ایا به طور کامل میتوان از انتقال انفلوانزا‬ ‫پیشــگیری کرد؟ گفت‪ :‬برای پیشــگیری از انفلوانزا بهترین روش‬ ‫رعایت بهداشــت تنفسی اســت به این صورت که فرد مبتال بهتر‬ ‫اســت در طول مدت درمان از منزل خارج نشــود و در منزل یک‬ ‫اتاق جداگانه به بیمار اختصاص داده شود‪ ،‬فرد بیمار باید در هنگام‬ ‫عطسه و سرفه با دستمال کاغذی جلوی دهان خود را بگیرد‪ ،‬باید از‬ ‫دست دادن و روبوسی کردن با دیگران پرهیز کند‪ ،‬وسایل شخصی‬ ‫فــرد بیمار مانند ظــرف غذا‪ ،‬حوله و ‪ ...‬باید جدا از دیگران باشــد‬ ‫چرا که این وســایل میتوانند از طریق قطرات تنفســی دیگران را‬ ‫نیز مبتال کنند‪ .‬وی با اشــاره به اینکه دو روش برای انتقال ویروس‬ ‫انفلوانزا وجود دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬یک روش مســتقیم اســت که از‬ ‫طریق صحبت کردن‪ ،‬عطسه و ‪ ...‬ویروس منتشر می شود و دیگری‬ ‫روش غیر مســتقیم که از طریق دست زدن به اشیای الوده مانند‬ ‫دستگیرههای درب‪ ،‬لوازم منزل و حتی پولی که داد و ستد میشود‪،‬‬ ‫منتقل می شود یعنی اگر موارد گفته شده به قطرات تنفسی الوده‬ ‫باشــند میتوانند ویروس را به دســت طرف مقابل منتقل کنند و‬ ‫دســت الوده فرد‪ ،‬قطرات الوده را به دهــان و بینی منتقل کند و‬ ‫فرد درگیر این بیماری شود‪ .‬افراد بیمار باید فاصله یک متری خود‬ ‫را بــا دیگران رعایت کنند و بنده اکیدا بر شســت و شــوی مرتب‬ ‫دستها با اب و صابون تاکید می کنم‪ .‬مظفر گفت‪ :‬هرزمان که شک‬ ‫کردیم به عالئم گفته شــده مبتال شدهایم بویژه در صورت تب باال‬ ‫و بدن درد شــدید‪ ،‬اگرچه ممکن اســت در شروع بیماری تب باال‬ ‫وجود نداشته باشد‪ ،‬اما با گذشت زمان شدت میگیرد و فرد متوجه‬ ‫می شود که بیماری در حال پیشرفت است‪ ،‬پس باید حتما باید به‬ ‫پزشــک مراجعه کرد چراکه داروی انفلوانزا در ‪ ۲۴‬الی ‪ ۴۸‬ساعت‬ ‫اول بیمــاری در بدن فرد بیمار جواب میدهد و هرچه زمان بگذرد‬ ‫پاسخ درمانی کمتر میشود‪ .‬بنابراین الزم است پزشکان عمومی که‬ ‫معموال اولین افرادی هســتند که بیمار را معاینه میکنند زمانی که‬ ‫متوجه شــدند از درمان نتیجهای نمیگیرند بیمار را به متخصصین‬ ‫ارجاع دهند‪ .‬وی به پیشنهادات تغذیهای برای افراد در قبل و بعد از‬ ‫ابتال به این بیماری اشاره کرد و گفت‪ :‬فرد بیمار و اطرافیان او باید‬ ‫تغذیه خوبی داشته باشند؛ مصرف ویتامین ‪ C‬و روی که معموال در‬ ‫میوهها و تنقالت بویژه در بادام بیشتر وجود دارد‪ ،‬در افزایش ایمنی‬ ‫بدن بسیار تاثیر گذار و ضروری است‪ .‬همچنین استفاده از پرتقال‪،‬‬ ‫ابلیموو لیمو شیرین به این علت که سرشار از ویتامین ‪ C‬هستند‬ ‫و خاصیت ضد التهابی دارند میتواند باعث افزایش مقاومت بدن در‬ ‫مقابل ویروس انفوالنزا شــود‪ .‬به گفته این متخصص بیماری های‬ ‫عفونی‪ ،‬درجه حرارت منزل باید متعادل باشد‪ ،‬از لیوان یکبار مصرف‬ ‫استفاده شــود و هرگز از ظروف مشترک و بطریهای اب مشترک‬ ‫استفاده نشود‪ ،‬استفاده از اسپند در منزل به این علت که یک عامل‬ ‫ضدعفونی کننده است‪ ،‬باز گذاشتن درب و پنجرهها برای چندین‬ ‫ساعت در طول ‪ ۲۴‬ســاعت به این علت که هم افتاب وارد شود و‬ ‫هم هوا در منزل رد و بدل شــود که ویروس از منزل خارج شــود‪،‬‬ ‫الزم است‪ .‬حمام کردن نیز منعی ندارد به این شرط که فرد دوباره‬ ‫در معرض سرما قرار نگیرد‪ .‬این موارد از جمله مواردی هستند که‬ ‫میتوانند در پیشــگیری و رفع بیماری کارســاز باشند‪ .‬وی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬تزریق واکسن در واقع یک روش پیشگیری است‪ .‬ما دو روش‬ ‫پیشــگیری داریم که یک روش با استفاده از داروست که واکسن را‬ ‫پیشنهاد میکنیم و البته داروی ضد انفلوانزا از دیگر راههای درمانی‬ ‫اســت یعنی اگر شخصی با فرد مشکوک به انفلوانزا برخورد کرد با‬ ‫مراجعه به پزشک و در صورت صالحدید پزشک میتواند از این دارو‬ ‫به عنوان عامل پیشگیری استفاده کند‪ ،‬دومین مورد نیز پیشگیری‬ ‫با رعایت بهداشت تنفسی است که پیش از این به ان اشاره شد‪.‬‬ ‫مقابله با چاقی و دیابت با محدود کردن روزانه زمان غذا خوردن‬ ‫نتایــج یک مطالعه نشــان می دهد که محدود‬ ‫کردن زمان غذا خوردن به یک بازه زمانی ‪۱۰‬‬ ‫ســاعته در روز می تواند به مبــارزه با چاقی و‬ ‫کنترل قند خون کمک کند‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه اینترنتی مدیکال اکسپرس‪،‬‬ ‫به افــراد مبتال به چاقی‪ ،‬فشــار خون باال و یا‬ ‫کلســترول باال اغلب توصیه می شود که کمتر‬ ‫غذا بخورند و بیشــتر تحرک داشته باشند اما‬ ‫اکنون نتایج یک مطالعه جدید نشان می دهد‬ ‫که ابزار ساده تر دیگری نیز برای مبارزه با این‬ ‫بیماری ها وجود دارد و ان محدود کردن مدت‬ ‫زمان غذا خوردن به یک بازه زمانی ‪ ۱۰‬ساعته‬ ‫در روز است‪.‬‬ ‫مطالعات انجام شــده بر موش ها و مگس های‬ ‫میوه نشــان داد که محدود کــردن زمان غذا‬ ‫خــوردن این جانداران به یــک بازه زمانی ‪۱۰‬‬ ‫ســاعته در روز مــی تواند از ابتــای انها به‬ ‫بیماری های سوخت و ســازی پیشگیری و یا‬ ‫حتی عالئــم این بیماری هــا را معکوس کند‪.‬‬ ‫بیماری های ســوخت و ســازی یــا متابولیک‬ ‫مجموعه ای از شرایط اســت که خطر ابتال به‬ ‫دیابت نوع ‪ ،۲‬بیماری قلبی و سکته را افزایش‬ ‫می دهد‪ .‬افراد زیادی در سراســر جهان به این‬ ‫بیماری ها مبتال هستند‪.‬‬ ‫در این مطالعه یک زیست شناس سلولی و یک‬ ‫متخصص قلب‪ ،‬به بررسی اثرات محدود کردن‬ ‫روزانه زمان غذا خوردن بر ســامت پرداختند‪.‬‬ ‫انها ابتدا مطالعه خود را بر موش ها و مگس های‬ ‫میوه انجــام دادند؛ نتایج ایــن مطالعه‪ ،‬انها و‬ ‫ســایر محققان را بر ان داشت تا ایده محدود‬ ‫کردن روزانه زمان غذا خوردن را در انســان ها‬ ‫نیز بررســی کنند‪ .‬در گام اول مطالعه بر روی‬ ‫انسان ها ‪ ،‬محققان ابتدا این موضوع را در مورد‬ ‫انسان های ســالم بررسی کردند؛ این مطالعات‬ ‫که بیش از یکســال به طول انجامید نشان داد‬ ‫که محدود کردن روزانه زمان غذا خوردن برای‬ ‫افراد سالم بی خطر بود‪.‬‬ ‫چندین مطالعه نشان دادند که محدود کردن‬ ‫روزانــه مدت زمــان غذا خــوردن یک گزینه‬ ‫شیوه زندگی است که افراد سالم با رعایت ان‬ ‫مــی توانند خطر ابتالی خــود به بیماری های‬ ‫متابولیک را در سال های بعدی زندگی کاهش‬ ‫دهند‪ .‬محققان در گام بعدی محدودیت روزانه‬ ‫مدت زمان غــذا خوردن را بــر روی بیماران‬ ‫مبتال به وضعیت هایی که به سندرم متابولیک‬ ‫(سوخت و ســازی) معروف است انجام دادند‪.‬‬ ‫محققان در صدد بودنــد تا دریابند که ایا این‬ ‫رویکرد که تاثیر عمیقی بر روی موش های چاق‬ ‫و دیابتی داشــت می تواند به میلیون ها انسان‬ ‫مبتال به عالئم اولیه دیابت‪ ،‬فشــار خون باال و‬ ‫میزان ناســالم کلسترول خون بودند نیز کمک‬ ‫کند یا خیر‪ .‬انها این موضوع را مورد بررســی‬ ‫قرار دادند کــه ایا در افراد مبتال به ســندرم‬ ‫متابولیــک که باید داروهایــی را برای کاهش‬ ‫فشار خون و یا کلسترول مصرف کنند‪ ،‬محدود‬ ‫کــردن مدت زمان غذا خوردن انها به یک بازه‬ ‫‪ ۱۰‬ســاعته در روز موجب تقویت سالمت این‬ ‫افراد می شــود یا خیر‪ .‬نتایــج این مطالعه که‬ ‫در نشریه ‪ Cell Metabolism‬منتشر شده‬ ‫است‪ ،‬بسیار حیرت انگیز بود‪.‬‬ ‫محققان متوجه شــدند که در بیشتر این افراد‬ ‫کاهش متوســطی در وزن بدن انهــا به ویژه‬ ‫در چربی های ناحیه شــکمی صــورت گرفت‪.‬‬ ‫همچنین ســطح قند خون افرادی که سطوح‬ ‫قند خون باالیی داشــتند‪ ،‬بــا محدود کردن‬ ‫روزانــه مدت زمــان غذا خوردنشــان کاهش‬ ‫یافت‪ .‬به طور مشــابه فشــار خون و کلسترول‬ ‫‪ LDL‬بیشتر بیماران کاهش یافت و تمام این‬ ‫تغییرات بدون هیچگونــه تغییری در فعالیت‬ ‫بدنی انها صورت گرفت‪.‬‬ ‫ابراهیم بعاجی عضو هیئت مدیره کانون جایگاه داران کشور با بیان اینکه توزیع بنزین سوپر در جایگاه ها کم شده است گفت‪ :‬با توجه به این که پس از اجرای طرح سهمیه بندی‪ ،‬قیمت بنزین‬ ‫سوپر به ‪ ۳۵۰۰‬تومان در هر لیتر افزایش یافته و این بنزین بدون سهمیه به مردم عرضه می شود‪ ،‬استقبال از این فراورده نفتی تاحد قابل توجهی کاهش یافته است‪ .‬وی افزود‪ :‬عرضه بنزین‬ ‫سوپر برای جایگاه داران نیز مقرون به صرفه نیست و اکنون اکثر جایگاه ها فاقد بنزین سوپر است‪ .‬بعاجی بابیان اینکه هزینه خرید هر تانکر ‪ ۳۰‬هزار لیتری بنزین سوپر بیش از ‪ ۱۰۰‬میلیون‬ ‫تومان است‪ ،‬گفت‪ :‬جایگاه داران با توجه به اینکه فروش بنزین سوپر نقدینگی باالیی نیاز دارد چندان عالقه ای به این کار ندارند‪ .‬وی با بیان اینکه به ازای فروش هر لیتر بنزین سوپر‪ ۱۰۰‬تومان‬ ‫کارمزد به جایگاه داران پرداخت می شود‪ ،‬گفت‪ :‬در ازای فروش یک تانکر بنزین سوپر تنها‪ ۳‬میلیون تومان عاید جایگاه دارمی شود که این رقم با توجه به درگیر بودن نقدینگی جایگاه داران‬ ‫و هزینه های جاری‪ ،‬اصال مقرون به صرفه نیست‪.‬‬ ‫پیش بینی فعاالن بازار از وضعیت قیمت خودرو تا‪ ۳‬ماه اینده‬ ‫ماشینبخریمیانخریم؟!‬ ‫مریم فکری| گزارش های میدانی از بازار خودرو نشان می دهد که‬ ‫در حال حاضر هر فروشــنده ای قیمتی جداگانه برچسب محصول‬ ‫خود می کند و همین موضوع باعث شــده که حداقل در سه هفته‬ ‫اخیر قیمت خودروهای داخلی ‪ ۵۰۰‬هزار تا ‪ ۳‬میلیون تومان گران‬ ‫شود‪ .‬موتور افزایش قیمت خودرو چند هفته ای است روشن شده‬ ‫است‪ .‬دسته ای از عوامل متعدد همزمان با شرایط خاص در صنعت‬ ‫خودرو و کشور‪ ،‬باعث شده که حباب کاذبی در قیمت های خودرو‬ ‫ایجاد شود و روند ارامشی که در اوایل سال وجود داشت‪ ،‬تغییرات‬ ‫ملموســی پیدا کند‪ .‬به نظر می رســد قیمت خودرو تحت عوامل‬ ‫مختلف از جمله خریدهای بــه اصطالح هیجانی‪ ،‬کمبود عرضه و‬ ‫همچنین رواج داللی و ســفته بازی‪ ،‬روندی افزایشی داشته است‪.‬‬ ‫البتــه تحلیلگران بازار خودرو معتقدنــد افزایش قیمت بنزین هم‬ ‫تنور رشــد قیمت ها در بازار خودرو را گرم کرده است؛ هر چند به‬ ‫طور معمول با افزایش نرخ بنزین پیش بینی می شــود قیمت ها در‬ ‫بازار خودرو روندی کاهشــی به خود بگیرد‪ .‬تجربه نشــان داده به‬ ‫دنبال افزایش قیمت بنزیــن در دنیا‪ ،‬الگوی مصرف تغییر کرده و‬ ‫قیمــت محصوالت خودرویی به طور معمول کاهش می یابد‪ ،‬اما در‬ ‫ایران عکس این اتفاق رخ داد و همراه با رشــد قیمت گازسوزها و‬ ‫کم مصرف ها‪ ،‬پرمصرف ها نیز روند صعودی در قیمت ها داشتند‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۵۰۰‬هزار تا ‪ ۳‬میلیون تومانی قیمت خودرو‬ ‫ان طور کــه از گزارش هــای میدانی برمی اید‪ ،‬این اســت که در‬ ‫حال حاضر هر فروشنده ای قیمتی جداگانه برچسب محصول خود‬ ‫می کند‪ .‬همین موضوع باعث شــده که حداقل در سه هفته اخیر‪،‬‬ ‫قیمت خودروهای داخلی ‪ ۵۰۰‬هزار تا ‪ ۳‬ملیون تومان گران شود‪.‬‬ ‫طی ســه هفته اخیر پژو‪ ۲۰۶‬تیپ پنج ‪ ۲‬میلیون تومان‪ ،‬پژو‪۲۰۶‬‬ ‫تیپ دو ‪ ۲‬میلیون تومان‪ ،‬دنــا ‪ ۳‬میلیون تومان‪ ،‬تیبا یک میلیون‬ ‫تومان و ســاینا یک میلیون تومان افزایش قیمت داشــته اســت‪.‬‬ ‫همچنیــن قیمت پراید‪ ۱۳۱‬حدود ‪ ۱.۵‬میلیــون تومان‪ ،‬رانا ‪۵۰۰‬‬ ‫هزار تومان‪ ،‬ســمند ‪ EF۷‬یک میلیون تومان‪ ،‬ســاندرو استپ وی‬ ‫‪ ۲‬میلیون تومان‪ ،‬چانــگان ‪ ۳‬میلیون تومان‪ ،‬پژو‪ ۲۰۷‬اتومات یک‬ ‫میلیون تومان افزایش یافته است‪.‬‬ ‫در حال حاضــر پژو‪ ۲۰۶‬تیپ پنج در بــازار ‪ ۱۰۲‬میلیون تومان‪،‬‬ ‫پــژو‪ ۲۰۶‬تیپ دو ‪ ۸۸‬میلیون تومان‪ ،‬دنا ‪ ۱۱۴‬میلیون تومان‪ ،‬تیبا‬ ‫‪ ۵۶‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان‪ ،‬ساینا ‪ ۶۲‬میلیون تومان‪ ،‬پراید‪۱۳۱‬‬ ‫حــدود ‪ ۴۹‬میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان‪ ،‬رانا ‪ ۸۳‬و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان‪،‬‬ ‫ســمند ‪ EF۷‬حدود ‪ ۹۳‬میلیون تومان‪ ،‬ســاندرو استپ وی ‪۱۹۰‬‬ ‫میلیــون تومان‪ ،‬چانــگان ‪ ۱۹۰‬میلیون تومان‪ ،‬پــژو‪ ۲۰۷‬اتومات‬ ‫‪ ۱۷۳‬میلیون تومان قیمت دارد‪ .‬در شــرایط کنونی پرتقاضاترین‬ ‫خودروهای داخلی پراید‪ ،‬پژو ‪ ۴۰۵‬و البته انواع وانت ها‪ ،‬به خصوص‬ ‫وانت هایی با قیمت های پایین تر هســتند‪ .‬این وضعیت سبب شده‬ ‫اســت قیمت این دسته از خودروها چسبندگی باالیی داشته باشد‬ ‫و کمتر کسی احتمال ریزش شدید ان را در روزهای اینده بدهد‪.‬‬ ‫ارتباط افزایش قیمت خودرو با بنزین‬ ‫افزایش ‪ ۵۰۰‬هزار تا ‪ ۳‬میلیون تومانی قیمت خودرو بعد از افزایش‬ ‫قیمت بنزین نشــان می دهــد که هیچ دســت اندازی برای توقف‬ ‫افزایش قیمت ها در بازار خودرو وجود ندارد تا از ســرعت رشــد‬ ‫قیمت ها بکاهد‪ .‬اگرچه مسووالن عنوان کرده اند که روند صعودی‬ ‫قیمت ها در بازار خودرو ارتباطی به افزایش قیمت بنزین ندارد‪ .‬بنا‬ ‫به گفته وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪« ،‬تورم خودرو در بازار واقعی‬ ‫نبوده و متاثر از سهمیه بندی بنزین نیست‪ ،‬بلکه سوءاستفاده هایی‬ ‫در این بازار رخ داده است‪».‬‬ ‫عبــاس تایش‪ ،‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز اعتقاد دارد‬ ‫«با افزایش نرخ بنزین بایــد قیمت خودروها کاهش یابد و این که‬ ‫قیمت خودرو در این مدت گران شــده‪ ،‬به دالیل دیگری اســت و‬ ‫ربطــی به گرانــی بنزین ندارد‪ ».‬به گفتــه وی‪« ،‬هیچ تغییری در‬ ‫قیمت محصوالت خودروســازان داخلی اتفاق نیفتاده و اکنون به‬ ‫دلیل اغاز پیــک تقاضای خرید خودرو‪ ،‬برخی دالل ها به قیمت ها‬ ‫دامن می زنند و خودرو نیز از کاالی مصرفی به ســرمایه ای تغییر‬ ‫کرده است‪».‬‬ ‫افت دامنه دار تولید‬ ‫انچه مشخص اســت‪ ،‬از اوایل مهرماه ســال جاری روند صعودی‬ ‫قیمت ها اغاز شــد‪ .‬این در شرایطی است که در این مقطع ارامش‬ ‫در دیگــر بازارها حاکم و هنوز قیمت بنزین افزایش نیافته بود‪ .‬در‬ ‫این بین‪ ،‬بسیاری از فعاالن خودرو‪ ،‬عرضه نامناسب به بازار از سوی‬ ‫خودروسازان را تنها دلیل صعودی شدن قیمت ها عنوان می کردند؛‬ ‫هر چند که این دلیل‪ ،‬از ســوی تولیدکننــدگان مورد انتقاد قرار‬ ‫گرفت‪ .‬در هر صورت امارهای منتشــر شده از سوی خودروسازان‬ ‫در ســایت کدال نیز حکایت از افت تولید طی ماه های گذشته از‬ ‫پاییز دارد و مشــخص اســت که با نزول تولید‪ ،‬خودروسازان نیز‬ ‫نمی توانند عرضه مناســبی به بازار داشته باشند‪ .‬طبق امار وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز‪ ،‬وضعیت تولید شرکت های خودروساز‬ ‫کشــور در پایان هشتمین ماه از ســال گویای افت ‪ ۳۲.۳‬درصدی‬ ‫نســبت به مدت مشابه سال قبل اســت‪ .‬طبق همین امار تا پایان‬ ‫ابان ماه سال جاری ‪ ۴۸۷‬هزار و ‪ ۹۶‬دستگاه انواع خودرو در کشور‬ ‫تولید شده است‪ .‬در مدت یاد شده تولید انواع سواری ‪ ۴۴۵‬هزار و‬ ‫‪ ۷۷۴‬دستگاه بود که در مقایسه با امار تولید ‪ ۸‬ماهه سال گذشته‬ ‫کاهش ‪ ۳۲.۸‬درصدی را تجربه کرده اســت‪.‬تولید سواری در ایران‬ ‫خودرو طی ‪ ۸‬ماهه امســال با کاهش ‪ ۳۵.۲‬درصدی روبه رو شده و‬ ‫به ‪ ۲۰۰‬هزار و ‪ ۲۹۲‬دســتگاه رسیده است‪ .‬تولید سواری در سایپا‬ ‫نیز طی ‪ ۸‬ماهه امســال با افت ‪ ۲۱‬درصدی نسبت به ‪ ۸‬ماهه سال‬ ‫قبل به ‪ ۲۲۷‬هزار و ‪ ۴۲۲‬دستگاه رسیده است‪ .‬برخی کارشناسان‬ ‫معتقدند با توجه به این که دو خودروســاز ایرانی در ســال ‪۱۳۹۶‬‬ ‫بیش از یک میلیون و ‪ ۳۰۰‬هزار تولید خودرو داشته اند و از طرف‬ ‫دیگر صادرات به معنای واقعی خودرو هم در کشــور وجود ندارد و‬ ‫نزدیک به ‪ ۷۰‬هزار خودرو نیز در همان ســال به کشور وارد شده‬ ‫بود‪ ،‬این موضوع نشان می دهد میزان تقاضای بازار خودروی کشور‬ ‫نزدیک به یک میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار خودرو است‪ ،‬اما در حال حاضر‬ ‫در خوشبینانه ترین حالت بین ‪ ۸۰۰‬تا ‪ ۹۰۰‬هزار خودرو ساالنه در‬ ‫کشور تولید می شود که نزدیک به ‪ ۵۰۰‬هزار دستگاه کمبود عرضه‬ ‫وجود دارد‪ .‬امیرحسین کاکایی‪ ،‬کارشناس صنعت خودرو می گوید‪:‬‬ ‫«خودروسازی ها با تمام توان در حال تولید هستند و برای افزایش‬ ‫ظرفیت نیاز به ســرمایه گذاری دارند‪ ،‬اما سرمایه نیز وجود ندارد‪.‬‬ ‫همچنیــن باالی ‪ ۳۵‬هزار میلیارد تومان زیــان کردند و این بدان‬ ‫معنی است که نقدینگی نیست‪ .‬بنابراین بعید است که خودروساز‬ ‫بتواند تولیدی بیش از حال حاضر را داشته باشد‪».‬‬ ‫‪ ۱۹‬هزار میلیارد تومان نقدینگی در دست مردم‬ ‫در این میان‪ ،‬گروهی نیز وجود نقدینگی ســرگردان را عامل رشد‬ ‫قیمت ها در بازار می دانند‪ .‬عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس‬ ‫با اشاره به اینکه در شــرایط کنونی یکی از عوامل افزایش قیمت‬ ‫خودرو‪ ،‬وجود نقدینگی ســرگردان در بازار اســت‪ ،‬عنوان می کند‪:‬‬ ‫«‪ ۱۹‬هزار میلیارد تومان نقدینگی در دســت مردم وجود دارد که‬ ‫دولــت نمی تواند ان را به بخش هــای مولد جذب کند‪ .‬از این رو‬ ‫نقدینگی کنترل نشده هر سری موج گرانی را به بازارهای مختلف‬ ‫می برد‪ ».‬سید جواد حسینی کیا با ذکر این نکته که خودروسازان‬ ‫باید توان تولید خــود را افزایش دهند‪ ،‬می گوید‪« :‬به همین دلیل‬ ‫دولت باید افزایش نقدینگی برای تولید بیشــتر را در دســتور کار‬ ‫خود قرار دهد‪».‬‬ ‫گیجی بازار‬ ‫فعــاالن بازار می گوینــد قیمت ها در این بازار هــر چند افزایش‬ ‫یافته اســت‪ ،‬اما با این حال مشتری چندانی در بازار وجود ندارد‪.‬‬ ‫بازاری هــا از اصطالح گیجــی بازار برای توصیــف وضعیت بهره‬ ‫می برند‪ .‬فعاالن بــازار البته عنوان می کنند هنوز معلوم نیســت‬ ‫تعدیل قیمت ها در بازار چه زمانی اغاز شود‪ ،‬اما انچه مسلم است‪،‬‬ ‫این که رشــد قیمت ها بــازار را بیش از پیــش در رکود فرو برده‬ ‫اســت‪ .‬محمد موالیی‪ ،‬فعال بازار خــودرو می گوید‪« :‬امروز خرید‬ ‫و فروش خودرو در بازار راکد بود و با توجه به تاثیر رشــد قیمت‬ ‫بنزین بر قیمــت خودرو‪ ،‬خریداران فعال برای خرید دســت نگه‬ ‫داشته اند‪ ».‬وی عنوان می کند‪« :‬هر چند روی کاغذ‪ ،‬قیمت برخی‬ ‫خودروها در اثر رشــد نرخ ارز‪ ،‬کمی باال رفته‪ ،‬اما خرید و فروشی‬ ‫صــورت نمی گیرد و مردم منتظرند تا اثر قیمت جدید بنزین را بر‬ ‫نرخ خودروها مشــاهده کنند‪ ».‬در عین حال‪ ،‬فعاالن بازار خودرو‬ ‫معتقدند «در سال گذشته سرمایه گذاری در بخش خودرو تاحدی‬ ‫ســودده بود و همین امر عاملی شــد تا مردم با هجوم به سمت‬ ‫بازار و ثبت نام اینترنتی شــرکت های خودروساز‪ ،‬چندین محصول‬ ‫را خریــداری کنند‪ ،‬اما امروز ان خودروها را نمی توانند در بازار به‬ ‫فروش برسانند؛ به نوعی سرمایه گذاری درازمدت در بخش خودرو‬ ‫امروز سودده نیســت و حتی ضرر نیز دارد‪ ».‬در حال حاضر اکثر‬ ‫خریداران خــودرو که در یک ماه اخیر اقــدام به خرید محصول‬ ‫کرده اند‪ ،‬پشــیمان بوده و مشــتری برای خودروهای خود ندارند‬ ‫و همین امر عاملی شــده تا رکود در بازار تشــدید بیشتری پیدا‬ ‫کند‪ .‬کســی امروز ســراغ خرید خودرو نمی رود؛ چراکه قیمت ها‬ ‫غیرمعقول بوده و یا حجم زیاد خرید خودرو در یک سال گذشته‬ ‫باعث شده تا کسی نیاز به خرید نداشته باشد‪ .‬با این وجود‪ ،‬رییس‬ ‫اتحادیه نمایشــگاه داران خودرو اعتقــاد دارد «بازار تابع عرضه و‬ ‫تقاضا اســت و اگر کمی عرضه بیشتر باشــد‪ ،‬قیمت ها افت پیدا‬ ‫می کند‪ ».‬به گفته ســعید موتمنی‪« ،‬به طور کلی قیمت خودروها‬ ‫‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬میلیون تومان افزایش داشت‪ .‬این افزایش قیمت با شیب‬ ‫کند در ماه مهــر و ابان اتفاق افتاد‪ .‬زمانی که مشــتری مراجعه‬ ‫نکند‪ ،‬قیمت ها افت می کند‪ ».‬وی در عین حال تاکید دارد «تا ‪،۲‬‬ ‫‪ ۳‬ماه اینده قیمت ها افزایش نمی یابد‪».‬‬ ‫در ماه های اینده مشتری برای خرید مسکن کم می شود‬ ‫تمسکنپایینمی اید!‬ ‫قیم ‬ ‫تحقیقات میدانی از اخرین شــرایط بازار ســاخت وساز مسکن‬ ‫بر پایه اظهارات واســطه ها وفعاالن بازار مســکن نشان می دهد‬ ‫در شرایط فعلی ســازنده ها و بساز بفروش ها با یک خطای دید‬ ‫مواجهند و بــه همین دلیل این موضوع باعــث کاهش تمایل‬ ‫انها به پیش فروش مســکن شده اســت‪ .‬این در شرایطی است‬ ‫کــه مقطع زمانی فعلی در واقع اخرین فرصت ســازنده ها برای‬ ‫پیش فروش محســوب می شــود و بعــد از ان رفته رفته میزان‬ ‫تقاضا برای پیش خرید واحدهای نیمه تمام و در حال ســاخت‬ ‫محدودتر نیز می شود‪.‬‬ ‫این خطای دید باعث شــده اســت به رغم انکه همچنان سطح‬ ‫محــدودی از تقاضا برای پیش خرید مســکن وجــود دارد‪ ،‬اما‬ ‫ســازنده ها قادر به شناســایی این ظرفیت بازار مســکن برای‬ ‫بازاریابی امالک در دســت ســاخت خود نباشــند‪ .‬چشم انداز‬ ‫پیش روی بازار مســکن نشــان می دهد این ظرفیت محدود در‬ ‫حال تکمیل شــدن اســت و بعید به نظر می رســد با تحوالتی‬ ‫که برای اینده کوتاه مدت و میان مدت بازار مســکن پیش بینی‬ ‫می شــود در ماه های اینــده ظرفیت جدیــدی از بابت تمایل‬ ‫خریــداران به پیــش خرید مســکن وحتی خریــد واحدهای‬ ‫مسکونی که هم اکنون در حال ســاخت هستند اما در ماه های‬ ‫بعد تکمیل می شوند‪ ،‬ایجاد شود‪ .‬هم اکنون رکود موجود در بازار‬ ‫مسکن منجر به کاهش قیمت اسمی واحدهای مسکونی در بازار‬ ‫مسکن تهران برای سومین ماه نامتوالی شده است‪ .‬پیش بینی ها‬ ‫وشــواهد بازار نشــان از انتظار برای ادامه ریزش اسمی سطح‬ ‫قیمت واحدهای مســکونی در ماه هــای پیش رو و حتی کاهش‬ ‫قیمت واقعی واحدها‪-‬تفاضل قیمت اسمی از تورم عمومی دارد‪.‬‬ ‫از سوی دیگر جهش اخیر قیمت اپارتمان های مسکونی منجر‬ ‫به افت شدید قدرت خرید خانوارها در بازار مسکن و عقب نشینی‬ ‫اجباری انها از بازار تقاضای واحدهای مســکونی شــد‪ .‬این دو‬ ‫وضعیت یعنی انتظار از بابت اســتمرار کاهش قیمت مسکن در‬ ‫کنار نبود قدرت خرید در ســمت تقاضا برای ورود به بازار اول‬ ‫معامالت مســکن(بازارخرید وفروش واحدهای مسکونی اماده)‬ ‫موجب شده است رفته رفته به حجم فایل های عرضه شده برای‬ ‫فروش افزوده شــود‪ .‬این در حالی است که روند افزایش عرضه‬ ‫فایل به بازار در پی افزایش عمق رکود در بازار معامالت مسکن‬ ‫همچنان ادامه دارد‪.‬‬ ‫جامعه‬ ‫چرا بنزین سوپر ‪ ۳۵۰۰‬تومانی بدون مشتری ماند؟‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬اذر ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪188‬‬ ‫‪7‬‬ ‫خبر‬ ‫سوال هایی که پیش از ازدواج‬ ‫باید از همسر اینده تان بپرسید!‬ ‫«شــناخت پیش از ازدواج» به قدری اهمیت دارد که می تواند‬ ‫میزان موفقیت یا ناموفق بــودن ازدواج را تعیین کند؛ در واقع‬ ‫زوجین پیش از ازدواج و برای شــناخت از یکدیگر باید درباره‬ ‫زندگی اینده‪ ،‬تعامــات‪ ،‬عالیق‪ ،‬رفتار و دیگر مســائل مهم‬ ‫با یکدیگر صحبت کنند‪ ،‬اما انها چگونه باهم اشــنا شوند‪ ،‬چه‬ ‫بگویند و چگونه بگویند؟ چه بپرسند و چگونه بپرسند؟‪ .‬در این‬ ‫رابطه گوهریسنا انزانیبا بیان اینکه زوجین پیش از ازدواج طی دو‬ ‫مرحله می توانند نسبت به همسر اینده شان شناخت کافی پیدا‬ ‫کنند‪ ،‬افزود‪ :‬در مرحله اول زوجین باید با همراهی متخصصان‬ ‫تست های روانشناسی انجام دهند و در مرحله دوم نیز خود را‬ ‫افشــا( افراد خصوصیات خود را برای یکدیگر افشا می کنند و‬ ‫مذاکره ای دوطرفه و متقابل میان انها برقرار می شود) کنند‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه خودافشایی بهترین روش برای اشنایی در مرحله‬ ‫پیش از ازدواج محسوب می شود‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬در این روش افراد‬ ‫باید با موضوعات ساده معرفی خود را اغاز و با گذشت زمان و بعد‬ ‫از کسب اعتماد بیشتر‪ ،‬مسائل مشکل تر و پیچیده تر خود را برای‬ ‫یکدیگر مطرح کنند‪ .‬البته در این روش الزم است زن و مرد در‬ ‫ابتدا شناخت کاملی از خود و میزان توقعات شان داشته باشند و‬ ‫سپس خصوصیات و توقعات خود را برای فرد مقابل بازگو کنند‪.‬‬ ‫اینروانشناسدرادامهمهم ترینموضوعاتیکهزوجینبایدپیش‬ ‫از ازدواج درباره ان با یکدیگر صحبت کنند را تشریح کرد و یاداور‬ ‫شــد‪ :‬سرگرمی ها و عالیق و نحوه مقابله با هیجانات مهم ترین‬ ‫مسئله ای است که در این زمینه باید میان زوجین مطرح شود؛‬ ‫اینکه سرگرمی های مورد عالقه هر یک از طرفین چیست؟ و‬ ‫برای مقابله با هیجانات و احساسات خود از چه روشی استفاده‬ ‫می کنند؟‪ .‬بیان این موضوعات باعث می شــود انها در زندگی‬ ‫مشترک بتوانند با ایجاد احساس خوب با هم‪ ،‬روزها و لحظات‬ ‫بهتر و شادتری را تجربه کنند‪ .‬انزانی همچنین بیان اندیشه ها‪،‬‬ ‫باورها و اصول دینی را نیز از موضوعات مهم دیگری عنوان کرد‬ ‫که باید پیش از ازدواج مطرح شود و گفت‪ :‬باورهای دینی مانند‬ ‫اعمال فعالیت های واجب و مستحب‪ ،‬اعتقادات دینی نسبت به‬ ‫گناهان کالمی (دروغ‪ ،‬غیبت‪ ،‬تهمت و‪ ،)...‬نوع نگاه به گناهانی‬ ‫مانند خوردن مال یتیم‪ ،‬اسراف و‪ ...‬می تواند موجب اشنایی بیشتر‬ ‫زوجین شود‪ .‬به گفته این روانشناس‪ ،‬زوجین باید درباره باورها‬ ‫و ارزش های فردی خود نســبت به دوست و رفاقت نیز گفتگو‬ ‫کنند؛ اینکه دوستان انها دارای چه خصوصیات اخالقی هستند‬ ‫و در چه شرایطی با دوستان شان قطع رابطه می کنند؟ میزان‬ ‫اعتماد به دوست و اهمیت دوستی و رابطه ای که از همسر اینده‬ ‫خود درباره دوستی دارند چیست؟ و رابطه با دوستانشان چقدر‬ ‫از زندگی مشترک شان را در برمی گیرد؟‪ .‬وی همچنین مطرح‬ ‫کردن اهداف‪ ،‬ارزش ها و الگوهای فردی را نیز از دیگر موضوعات‬ ‫مهم برشمرد و تصریح کرد‪ :‬زوجین پیش از ازدواج باید درباره‬ ‫اهداف و برنامه های خود در حوزه اقتصادی‪ ،‬تحصیلی‪ ،‬اجتماعی‪،‬‬ ‫شغلی و معنوی و میزان زمان و انرژی که قرار است برای رسیدن‬ ‫بــه ان صرف کنند و‪ ...‬با یکدیگر صحبت کنند‪ .‬در صورتی که‬ ‫انها با یکدیگر تفاهم نداشته باشند‪ ،‬در زندگی مشترک بیشترین‬ ‫میزان اسیب را تجربه می کنند‪ .‬همچنین در این راستا باید الگوها‬ ‫و ارزش های خانوادگی مانند میزان تحصیل ‪ ،‬مذهب ‪ ،‬حجاب‪،‬‬ ‫مسائل اقتصادی (میزان درامد‪ ،‬جهیزیه‪ ،‬مهریه‪ ،‬میزان پس انداز‪،‬‬ ‫قرض‪ ،‬وام‪ ،‬مسکن و شراکت)‪ ،‬شغل‪ ،‬ادب و ایین های خانوادگی‪ ،‬‬ ‫کیفیت روابط خانوادگی‪ ،‬میزان استقالل و وابستگی به اعضای‬ ‫خانواده‪ ،‬روش حل اختالف در خانواده‪ ،‬روابط و صمیمت میان‬ ‫اعضا‪ ،‬نحوه تصمیم گیری در خانواده ها و همچنین نگاه همسر‬ ‫اینده به خانواده خود و همسر اینده اش نیز مطرح شود‪ .‬به گفته‬ ‫این روانشــناس‪ ،‬در این مراحل اگر زوجین درباره مسئله فوق‬ ‫تفاهم داشته باشند ‪ ،‬باید محور گفت وگوی خود را به موضوعات‬ ‫خانوادگی متمایل کنند‪ .‬انها در این زمینه درباره خویشاوندان‪،‬‬ ‫ارزش ها و باورهایشان نســبت به روابط خویشاوندی صحبت‬ ‫می کننــد؛ در واقع کیفیت (میزان اهمیتی که برای افراد قائل‬ ‫می شویم) و کمیتی (زمانی که به انها اختصاص می دهیم) که‬ ‫برای خویشاوندان خود و همسر اینده مد نظر قرار دارد می تواند‬ ‫از مهمترین مباحث اختالفاتی میان زوجین در مراحل بعد از‬ ‫ازدواج باشد‪ .‬انزانی با بیان اینکه تفاوت در نوع روابط صمیمانه‬ ‫با همسر می تواند زمینه طالق عاطفی و درنهایت طالق رسمی‬ ‫را فراهم کند ‪ ،‬گفت‪ :‬نحوه بیا ن خواسته و توقعات و نشانه های‬ ‫کالمی از پایه های اصلی روابط زناشویی محسوب می شود‪ .‬اینکه‬ ‫همسر اینده نشانه های رفتاری صمیمیت را چه می داند؟ تا چه‬ ‫میزان به مناســبت های فردی و خانوادگی اهمیت می دهد؟ و‬ ‫مناسبت ‪ ،‬رازداری و از خودگذشتگی را چگونه معنی می کند؟‬ ‫از همسر اینده خود چه توقعاتی دارند؟ ایا می توانند نیازهای‬ ‫خود را صریح و بدون واسطه به یکدیگر منتقل کنند یا ترجیح‬ ‫می دهند مشــکالت خود را با سکوت‪ ،‬قهر و دعوا بیان کنند؟‬ ‫چنانچه زوجین در این زمینه نیز با هم تفاهم نداشته باشند در‬ ‫زندگیمشترکباقهر‪،‬افسردگی‪،‬خشم‪،‬پافشاری‪،‬طالقعاطفی‬ ‫و طالق رسمی مواجه خواهند شد‪ .‬وی معتقد است که در مرحله‬ ‫پایانی زوجین باید درباره وظایف زن و مرد و باورهای خود نسبت‬ ‫به وظایف یکدیگر‪ ،‬جایــگاه زن و مرد در خانواده و‪ ...‬به نتیجه‬ ‫برســند و چنانچه در موضوعات ذکر شده تفاهم داشتند ‪ ،‬باید‬ ‫درباره تمایالت‪ ،‬تعداد و جنسیت فرزندشان با یکدیگر صحبت‬ ‫کنند و اینکه اگر فرزنددار نشوند چه کار می کنند‪.‬‬ ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫شاعرانه‬ ‫ای پیک راستان خبر یار ما بگو‬ ‫احوال گل به بلبل دستان سرا بگو‬ ‫ما محرمان خلوت انسیم غم مخور‬ ‫با یار اشنا سخن اشنا بگو‬ ‫برهم چو می زد ان سر زلفین مشکبار‬ ‫با ما سر چه داشت ز بهر خدا بگو‬ ‫هر کس که گفت خاک در دوست توتیاست‬ ‫گو این سخن معاینه در چشم ما بگو‬ ‫ان کس که منع ما ز خرابات می کند‬ ‫گو در حضور پیر من این ماجرا بگو‬ ‫گر دیگرت بر ان در دولت گذر بود‬ ‫بعد از ادای خدمت و عرض دعا بگو‬ ‫هر چند ما بدیم تو ما را بدان مگیر‬ ‫شاهانه ماجرای گناه گدا بگو‬ ‫بر این فقیر نامه ان محتشم بخوان‬ ‫با این گدا حکایت ان پادشا بگو‬ ‫جان ها ز دام زلف چو بر خاک می فشاند‬ ‫بر ان غریب ما چه گذشت ای صبا بگو‬ ‫جان پرور است قصه ارباب معرفت‬ ‫رمزی برو بپرس حدیثی بیا بگو‬ ‫حافظ گرت به مجلس او راه می دهند‬ ‫می نوش و ترک زرق ز بهر خدا بگو‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫یکشنبه ‪ 17‬اذر ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪188‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬شرکت جهان سبز‬ ‫مدیر عامل‪ :‬حسین احمدی‬ ‫مد یر مسئول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان مطهری‬ ‫خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪43‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شاخه سبز‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫منصورغالمیوزیرعلوم‪:‬‬ ‫‪ 4‬هزار شرکت دانش بنیان طی ‪ ۱۵‬سال فعال شدند‬ ‫وزیر علوم با بیان اینکه یکی از سیاست های این وزارتخانه توسعه پارک های‬ ‫علم و فناوری و مراکز رشد است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬این وزارتخانه موفق شد طی‬ ‫‪ ۱۵‬سال اخیر افزون بر چهار هزار شرکت دانش بنیان را تحت پوشش خود‬ ‫قرار دهد‪ .‬منصور غالمی وزیر علوم در دیدار با جامعه دانشگاهی تربت حیدریه‬ ‫با بیان اینکه با ایجاد و توسعه مراکز رشد و پارک های علم و فناوری به سمت‬ ‫کاربردی کردن نتایج تحقیقات و پژوهش هستیم افزود‪ :‬بر این اساس هم‬ ‫اکنون ‪ ۱۹۷‬مرکز رشــد و ‪ ۴۲‬پارک علم و فناوری در کشور فعال هستند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اهمیت این موضوع زمانی بیشتر مشخص می شود که همگان‬ ‫بدانند در رژیم گذشته کشور توسط دانش اموختگان خارجی اداره می شد‬ ‫اما بعد از انقالب تربیت نیروی انســانی یکی از اهداف اصلی توسعه اموزش‬ ‫عالی کشور قرار گرفت و اکنون تمام مناصب به دانش اموختگان دانشگاه های‬ ‫خودمان واگذار می شود و اگر مسئولی هم دارای تحصیالت خارجی است پایه‬ ‫اصلی تحصیالتش‪ ،‬داخلی است‪ .‬وزیر علوم‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬امروز اگر مردم‬ ‫فرزندانشان را برای ادامه تحصیل به ما می سپارند به واسطه اعتمادی است‬ ‫که به ساختار اموزش عالی دارند و لذا این اعتماد برای ما مسئولیت شرعی و‬ ‫قانونی به همراه می اورد تا به وظایف خود به نحو مطلوب عمل کنیم‪ .‬در ادامه‬ ‫این سفر وزیر علوم از پژوهشکده زعفران تربت حیدریه و دستاوردهای مرکز‬ ‫رشد این شهرستان بازدید کرد‪.‬‬ ‫دانشگاه هابایددرمناطقخودتاثیرگذارباشند‬ ‫وزیرعلوم‪،‬تحقیقاتوفناوری‪،‬درحاشیهبازدیدازنمایشگاهدستاوردهایعلمی‬ ‫و پژوهشی دانشجویان مجتمع اموزش عالی گناباد‪ ،‬ساماندهی و کیفی سازی‬ ‫اموزش عالی‪ ،‬متناسب با نیازها و ظرفیت های منطقه ای را رویکرد مهم دولت‬ ‫دوازدهم و این وزارتخانه ذکر کرد‪ .‬غالمی با اشاره به اینکه در حوزه اموزش‬ ‫عالی گســترش کمی خوبی طی سنوات گذشته ایجاد شده است افزود‪ :‬بر‬ ‫اساس مصوبه شورای عالی انقالب فرهنگی که سال ‪ ۱۳۹۴‬به تصویب رسیده‬ ‫و در سال ‪ ۱۳۹۵‬ابالغ شده است ساماندهی این بخش مورد توجه قرار دارد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در هر استان یک شبکه علمی متشکل از مراکز علمی موجود‬ ‫شامل دانشگاه ها و مجتمع ها و مرکز اموزشی ظرفیتهای بالقوه و بالفعل ان‬ ‫مناطق را از نظر گسترش کمی و ماموریت گرا کردن اموزش عالی به صورت‬ ‫کارشناسی بررسی می کند و این مساله افق روشنی برای گسترش کیفی‬ ‫مراکز اموزش عالی و رشته های دانشگاهی ترسیم می کند و پتانسیل های‬ ‫منطقه ای و محلی مبنای مهمی برای گسترش این مراکز در اینده است‪.‬‬ ‫وزیر علوم تصریح کرد‪ :‬در مرحله نخست گسترش کمی اموزش های عالی که‬ ‫دولت هزینه های زیادی بابت انها داده و از نظر کیفی به جایگاه واقعی دست‬ ‫نیافتند تعدیل می شود و کیفی سازی دانشگاه ها و مراکز اموزش عالی بر‬ ‫اساس این راهبرد محقق می شود‪ .‬وی با اشاره به ظرفیتهای خوب علمی‬ ‫دانشجویان و مراکز اموزش عالی و طرح ها و پژوهش های خوبی که در‬ ‫این مراکز تهیه شده و یا در دست اجراست خواستار تحقق این ایده های‬ ‫نوین در مرحله اجرا از طریق ارتباط صنایع با دانشگاه ها شد‪.‬‬ ‫غالمی ادامه داد‪ :‬با افزایش ارتباط صنایع با دانشگاهها و مراکز اموزش‬ ‫عالی طرحهای خالقانه دانشجویی و دانشگاهی در بستر عمل به فعلیت و‬ ‫بالندگی می رسند و مشکالت صنایع هم کاهش می یابد‪ .‬وزیر علوم گفت‪:‬‬ ‫ایده های نو و فناوری های خالقانه دانشجویان و دانشگاهیان در مراکز رشد‬ ‫فناوری عرضه و اگر اینده خوبی داشته باشند در پارکهای فناوری حمایت‬ ‫می شــوند و بستر نقش افرینی انها در فرایند توسعه و رونق اقتصادی‬ ‫جامعه فراهم می شود‪ .‬وزیر علوم با بیان اینکه دانشگاه ها باید در مناطق‬ ‫خود تاثیرگذار باشند گفت‪ :‬دانشگاه ها و مراکز اموزش عالی باید در توسعه‬ ‫علمی و فرهنگی مناطق خود تاثیرگذار باشند و از همه ظرفیتهای موجود‬ ‫برای اموزش های کیفی به دانشجویان بهره بگیرند‪ .‬غالمی با گرامی داشت‬ ‫‪ ۱۶‬اذر و روز دانشــجو افزود‪ :‬فضای علمی کشور برای رشد و بالندگی‬ ‫همه دانشجویان فراهم است و با راهبردهای خوب دولت و وزارت علوم‪،‬‬ ‫تحقیقات و فناوری در هر زمینه ای که دانشجویان عالقه مند باشند با‬ ‫پرداختتسیهالتوحمایت هایالزمزمینهبهفعلیترسیدنظرفیتهای‬ ‫بالقوه انان فراهم می شود‪.‬‬ ‫همچنین با حضور وزیر علوم مسجد و مجتمع فرهنگی فاطمه زهرا (س)‬ ‫مجتمع اموزش عالی گناباد به بهره برداری رسید‪ .‬این طرح دارای ‪۷۵۰‬‬ ‫متر مربع زیربناست و برای احداث ان ‪ ۱۷‬میلیارد و ‪ ۵۰۰‬میلیون ریال‬ ‫اعتبار هزینه شده است‪.‬‬ ‫اموزش عالی در استان ها باید به شبکه علمی تبدیل شود‬ ‫وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری در نشست با اساتید و اعضای هیئت علمی‬ ‫مرکز اموزش عالی کاشمر گفت‪ :‬اموزش عالی کشور در استان ها باید به‬ ‫یک شــبکه علمی با واحدهای متعدد تبدیل شود‪ .‬غالمی افزود‪ :‬مراکز‬ ‫اموزش عالی جزء مراکزی است که در تمامی کشور و مناطق مختلف‬ ‫مورد اقبال و توجه ویژه قرار دارد و معموالً هر مرکز اموزش عالی جوان‬ ‫روزی رشــد و توسعه پیدا کرده و بزرگ می‪ ‎‬شود به همین خاطر باید‬ ‫اینده‪ ‎‬ای را برای خود پیش رو داشته باشد تا بتوانند به ان مراحل بزرگ تر‬ ‫هم برسند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬کثرت مراکز اموزش عالی در کشور موجب شده‬ ‫این فرایند نه تنها با کندی بلکه گاهی با تردید پیش برود و امار منتشر‬ ‫شده سال های گذشته در خصوص مراکز اموزش عالی کشور بسیاری‬ ‫مواقع نگران کننده بود و گفته می شد بیش از کشور چین در ایران مراکز‬ ‫اموزش عالی داریم‪ .‬وزیر علوم‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این امار باال موجب می شد در‬ ‫تصمیم‪ ‎‬گیری‪ ‎‬ها و برنامه‪ ‎‬ریزی‪ ‎‬ها تردید ایجاد شود و حتی در پایان‬ ‫سال ‪ ۹۴‬شورای عالی انقالب عالی فرهنگی مصوبه‪ ‎‬ای را تصویب و در‬ ‫سال بعد ان به عنوان مبنای ساماندهی اموزش عالی کشور ابالغ کرد‬ ‫که در ان از عبارت هایی مانند ادغام‪ ،‬تجمیع و انحالل اسم برده شد لذا‬ ‫در همین راستا طی دو سال گذشته تمام تالش خود را برای ساماندهی‬ ‫اموزش عالی کشور به کار گرفتیم‪.‬‬ ‫غالمی افزود‪ :‬احساس تبعیض ها و تعیین تکلیف کردن مراکز باید از بین‬ ‫برده شود و بپذیریم که به عنوان واحدهای متعدد از مراکز اموزش عالی‬ ‫باید با هم کار کنیم و تقسیم وظیفه شود و باتوجه به ظرفیت های هر‬ ‫منطقه این وظایف را پیش ببریم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اموزش هنوز هم محور‬ ‫اصلی فعالیت مراکز اموزش عالی است و نمی توان فقط به دنبال انجام‬ ‫کارهای پژوهشــی رفت لذا اموزش باید به عنوان بستری برای تربیت‬ ‫نیروی انسانی و حتی نسل بعد محققان و مدرسان و اساتید مورد توجه‬ ‫قرار بگیرد‪ .‬وزیر علوم‪ ،‬گفت‪ :‬بدنه کارشناسی کشور نیازمند نیروی انسانی‬ ‫تحصیل کرده اســت و همه نیازهای کارشناسی کشور از انواع رشته‪ ‎‬ها‬ ‫ص ها را دانشگاه تربیت می کند‪ .‬غالمی افزود‪ :‬تالش در افزایش‬ ‫و تخص ‪‎‬‬ ‫سطوح تحصیالت تکمیلی موجب شد جایگاه علمی کشور رشد پیدا کند‬ ‫و موقعیت بین المللی خوبی را در دنیا از نظر رشد علمی پیدا کنیم‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬اگر شبکه علمی در کشور را‏ه اندازی شود از ظرفیت‪ ‎‬های اساتید‬ ‫و امکانات و تجهیزات هم می‪ ‎‬شود استفاده کرد‪ .‬وزیر علوم‪ ،‬گفت‪ :‬با راه‬ ‫اندازی شبکه علمی کشور شاهد کیفی سازی خواهیم بود به طوری که هر‬ ‫دانشجویی که به مرکز اموزش عالی در هر شهری وارد شود باید به گون ‪‎‬ه‬ ‫ای اموزش ببیند که تفاوت معنا داری با دانشگاه های بزرگ نداشته باشد‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 324

روزنامه خوب 324

شماره : 324
تاریخ : 1399/05/22
روزنامه خوب 323

روزنامه خوب 323

شماره : 323
تاریخ : 1399/05/21
روزنامه خوب 322

روزنامه خوب 322

شماره : 322
تاریخ : 1399/05/20
روزنامه خوب 321

روزنامه خوب 321

شماره : 321
تاریخ : 1399/05/15
روزنامه خوب 320

روزنامه خوب 320

شماره : 320
تاریخ : 1399/05/14
روزنامه خوب 319

روزنامه خوب 319

شماره : 319
تاریخ : 1399/05/13
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!