روزنامه خوب شماره 186 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه خوب شماره 186

صفحه بعد

روزنامه خوب شماره 186

روزنامه خوب شماره 186

‫غالمحسیناسماعیلیسخنگویقوهقضاییه‪:‬‬ ‫اعتراض گران را اغتشاشگر و اوباش نمی دانیم‬ ‫ما به عنوان قوه قضاییه به هیچ وجه کسانی را که در مقام اعتراض به خیابان امدند علی رغم اینکه این تجمعات خیابانی فاقد مجوز بود اما فقط فریاد‬ ‫اعتراض داشتند‪ ،‬اغتشاشگر و اوباش نمی دانیم‪ .‬غالمحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در پانزدهمین نشست خبری خود با خبرنگاران گفت‪:‬‬ ‫از مردم بصیر و انقالبی جهت برگزاری راهپیمایی های مردمی که موجبات ناامیدی دشمن را فراهم کرد تشکر می کنم‪ .‬وی افزود‪ :‬تشکر دیگری از‬ ‫مردم بابت جدا کردن صف مردم از اغتشــاش گران دارم‪ .‬در منظر دستگاه قضا و قوه قضاییه صف معترضان و کسانی که به گرانی بنزین اعتراض‬ ‫داشته و یا نگران اینده بودند که ممکن است افزایش بهای سوخت در افزایش قیمت سایر کاالها تاثیر داشته باشد از اغتشاش گران جدا کردند‬ ‫تشــکر می کنم‪ .‬اسماعیلی ادامه داد‪ :‬اگرچه برخی از راهپیمایی ها مجوز نداشت اما انها را اغتشاش نمی دانیم‪ .‬وی با اشاره به شهادت برخی از‬ ‫نیروهای مدافع امنیت گفت‪ :‬اینها کار تعدادی از اغتشاش گران بود که وابستگی انها به برخی خارج نشین ها بود‪ .‬به طور طبیعی در فرایند مهار و‬ ‫کنترل این اشوب ها و در جنگ و گریز خرابکاران گروه های از افراد‪....‬‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 13‬اذر ‪ | 1398‬سال دو | شماره ‪8 | 186‬صفحه | قیمت ‪ 2500‬تومان | ‪ 7‬ربیع الثانی ‪ 7 | 1441‬دسامبر ‪2019‬‬ ‫باحضور عالء الدینختاییمدیرعاملبازار تهاترایرانیان‪:‬‬ ‫‪4‬‬ ‫تهاتر کارت ثمین شهر‬ ‫رونمایی شد‬ ‫اماوا گرهایبذلوبخششمعافیتمالیاتیاهالیفرهنگوهنر‬ ‫‪ 5‬خبری که در نهایت بدسلیقگی‬ ‫منتشر شد!‬ ‫درالیحهبودجهسال‪ ۹۹‬تداومتوزیعدالر‪ ۴۲۰۰‬تومانیپیش بینیشدهاست‪،‬‬ ‫رانتی که دولت از ان کوتاه نیامد؛‬ ‫ به نام مردم به کام ‪....‬‬ ‫‪5‬‬ ‫فیلم «کالس رانندگی»‬ ‫واجد شرایط رقابت ‬ ‫در اسکار ‪ 2020‬شد‬ ‫رئیس جمهور در دیدار جمعی از معلوالن کشور‪:‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫هیچگونه محدویت اجتماعی ‬ ‫‪ 7‬نباید برای معلوالن وجود‬ ‫داشته باشد‬ ‫اقتصاد‬ ‫‪ 20‬اذر؛ مهلت مراجعه به سایت «بسته معیشتی»‬ ‫‪2‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 13‬اذر ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪186‬‬ ‫خبر‬ ‫لزوم افزایش مالیات بر سیگار‬ ‫در بودجه ‪99‬‬ ‫رییس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت‬ ‫با اشاره به ضرر ساالنه محصوالت دخانی بویژه به بخش سالمت‪،‬‬ ‫تاکیــد کرد‪ :‬در صورتی که وضع مالیات بر محصوالت دخانی به‬ ‫ش رود‪ ،‬ساالنه ‪۲۰‬‬ ‫شــکل منطقی و طبق اســتاندارد جهانی پی ‬ ‫هزار میلیارد تومان درامد به دنبال خواهد داشت‪ .‬هفته گذشته‬ ‫دکتر علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزیر بهداشت ضمن انتقاد‬ ‫از انچــه که عملکرد مافیای دخانیات برای جلوگیری از افزایش‬ ‫مالیات بر مواد دخانی خواند‪ ،‬گفت‪ :‬مالیات بر ســیگار به تنهایی‬ ‫می توانست ساالنه ‪ ۲۰‬هزار میلیارد تومان درامد به دنبال داشته‬ ‫باشــد‪ .‬پس از طرح این موضوع محمدرضا تاجدار‪ ،‬ئیس انجمن‬ ‫تولیدکنندگان‪ ،‬واردکنندگان و صادرکنندگان محصوالت دخانی‬ ‫با رد این صحبت های معاون وزیر بهداشت‪ ،‬ارائه برخی امار و ارقام‬ ‫این چنینی از سوی وزارت بهداشت و دیگر سازمان ها و نهادهای‬ ‫مبارزه با مصــرف دخانیات را «غیرواقعی» و «بدون پشــتوانه‬ ‫کارشناسی» توصیف کرد‪.‬‬ ‫مالیاتبردخانیات‬ ‫در ایران چقدر است و چقدر باید باشد؟‬ ‫در این راستا‪ ،‬مهندس بهزاد ولی زاده‪،‬رییس دبیرخانه ستاد کشوری‬ ‫کنترل دخانیات وزارت بهداشــت ضمن بیان اینکه در حال حاضر‬ ‫مالیات بر خرده فروشی محصوالت دخانی ‪ ۲۰‬درصد است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫با توجه به این که این عدد باید به ‪ ۷۵‬درصد قیمت خرده فروشــی‬ ‫محصوالت دخانی برسد تا شکل استاندارد جهانی به خود بگیرد‪،‬‬ ‫می بینیم که اکنون ‪ ۵۵‬درصد بــا ان فاصله داریم‪ .‬در صورتی که‬ ‫مالیات بر محصــوالت دخانی به عدد واقعی خود نزدیک شــود‪،‬‬ ‫می توانیم درامدهای بیشتری از ان کسب کنیم‪.‬‬ ‫تولید ساالنه‪ ۵۵‬میلیارد نخ سیگار در کشور‬ ‫وی با اشــاره به اینکه ساالنه ‪ ۵۵‬میلیارد نخ سیگار در کشور تولید‬ ‫می شود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در صورتی که بر هر نخ سیگار ‪ ۲۰۰‬تک تومان‬ ‫مالیات وضع شود‪ ،‬به ازای هر پاکت چهار هزارتومان ایجاد درامد از‬ ‫طریق مالیات خواهد کرد که در نهایت با توجه به حجم تولید هر‬ ‫نخ سیگار در کشور درامد ‪۱۱‬هزار میلیاردی به ارمغان خواهد اورد‪.‬‬ ‫در نظر بگیرید که همین میزان مالیات اگر به ‪ ۴۰۰‬تک تومان برسد‬ ‫درامد‪۲۴‬هزار میلیاردی به دنبال خواهد داشت که البته این رقم تنها‬ ‫شامل حال سیگار می شود و این ارقام ذکر شده جدای از مالیات بر‬ ‫توتون و تنباکو است‪.‬‬ ‫مصرف ساالنه‪۱۰‬هزار تن تنباکوی قلیان در کشور‬ ‫وی افزود‪ :‬ســاالنه ‪ ۱۰‬هزار تن تنباکوی قلیان در کشــور مصرف‬ ‫می شود که اگر به ازای هر بسته تنباکو پنج هزار تومان به مالیاتی که‬ ‫از ان اخذ می شود بیفزاییم‪ ،‬در این بخش نیر به درامد هزار میلیارد‬ ‫تومانی دست خواهیم یافت‪ .‬تمام این نکات در حالی است که مجموع‬ ‫مالیات وضع شده از سیگار و تنباکوی قلیان حتی به سقف ‪۲۵۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان نمی رســد‪ .‬وی با انتقاد از این نحوه وضع مالیات بر‬ ‫محصوالت دخانی‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬تنها در صورتی می توانیم مصرف‬ ‫این کاالی اسیب رسان به سالمت را کاهش دهیم که با وضع مالیات‬ ‫استاندارد بر ان که ‪ ۷۵‬درصد رقم خرده فروشی سیگار است‪ ،‬مصرف‬ ‫ِ‬ ‫مباحث درامدی ندارد‬ ‫سیگار را کاهش دهیم‪ .‬حوزه سالمت‪ ،‬کاری به‬ ‫و تنها به فکر حفظ سالمت مردم جامعه است‪.‬‬ ‫قاچاق معکوس محصوالت دخانی به دلیل پایین بودن‬ ‫مالیاتبردخانیات‬ ‫ولی زاده با بیان اینکه پایین بودن نرخ مالیات بر دخانیات در کشور‬ ‫موجب قاچاق معکوس این محصوالت شده اســت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬از‬ ‫ن تر از‬ ‫انجایی که قیمت محصوالت دخانی در کشور ما بسیار پایی ‬ ‫سایر کشورها است‪ ،‬محصوالت دخانی تولید شده در داخل کشور به‬ ‫خارج از کشور قاچاق شده و با قیمت باالتر به فروش می رسد‪ .‬یکی‬ ‫از سیاست هایی که وزارت صمت برای صنایع خارجی جهت تولید‬ ‫در داخل وضع کرده است‪ ،‬سیاست هایی بود که تولید کنندگانی که‬ ‫برای تولید محصول به داخل کشور امدند باید نسبت به قاچاق برند‬ ‫خود پاسخگو باشند؛ یعنی اگر یک برندی از این تولید کنندگان به‬ ‫صورت قاچاق کشــف شود‪ ،‬کارخانه ای که اقدام به تولید محصول‬ ‫برند در کشور می کند باید ‪ ۳۳‬برابر ارزش محصول جریمه پرداخت‬ ‫کند‪ .‬رییس دبیرخانه ستاد کشوری کنترل دخانیات وزارت بهداشت‬ ‫این سیاســت را توجیهی جهت جلب رضایت سیاست گذاران در‬ ‫ســطوح عالی دولت خواند و افزود‪ :‬این سیاســت توجیهی بود که‬ ‫سیاست گذاران سطوح عالی دولت برای مجوز تولید صنایع دخانی‬ ‫در داخل کشور‪ ،‬موافقت خود را اعالم کنند تا جلوی قاچاق برندها‬ ‫به کشور گرفته شود‪.‬‬ ‫بزرگنمایی برخی افراد در میزان تقاضای سیگار در کشور‬ ‫وی ضمن بیان انکه ‪ ۵۵‬میلیارد نخ سیگاری که سالیانه در کشور‬ ‫تولید می شــود بسیار بیشتر از میزان مورد نیاز کشور است‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫طبق تحقیقات میدانی و امارهای وزارت بهداشت‪ ،‬تقاضای داخلی‬ ‫سیگار در کشور سالی ‪ ۴۴‬میلیارد نخ براورد می شود‪ .‬برخی افراد و‬ ‫انجمن ها با بزرگنمایی در میزان تقاضای سیگار در کشور به دنبال‬ ‫توسعهصنعتخودهستندوتوصیهمی کننددراینشرایطاقتصادی‬ ‫که دولت به دنبال کاهش یا ثبات قیمت کاالها است‪ ،‬قیمت سیگار‬ ‫نیز ثابت بماند؛ در حالی که این فرایند برای تمام کاالها بویژه کاالهای‬ ‫اسیب رسان به سالمت درست نیست‪.‬‬ ‫جایگاهانجمنمحصوالتدخانیرارسمینمی دانیم‬ ‫ولی زاده ضمن ابراز تاســف از این که این کاال قصد کشتن مصرف‬ ‫کننــدگان خود را دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬طبق معاهده کنترل دخانیات‪،‬‬ ‫دولت نباید به صنایع دخانی اجازه دخالت در سیاست های سالمت را‬ ‫بدهد‪.‬ماجایگاهانجمنتولیدکنندگان‪،‬واردکنندگانوصادرکنندگان‬ ‫محصوالت دخانی را رســمی نمی دانیم‪ .‬انجمنی که سیاست های‬ ‫سالمت را زیر سوال ببرد هویت خودش هم زیر سوال خواهد رفت و‬ ‫قطعا اکنون که قصد زیر سوال بردن سیاست های ما در حوزه سالمت‬ ‫را دارند از طریق وزارت کشور موضوع را پیگیر خواهیم بود‪.‬‬ ‫بنابر اعالم ســتاد شناسایی مشموالن بسته حمایت معیشتی دولت مســتقر در وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی؛ تعداد زیادی از سرپرستان خانوار برای دریافت بسته حمایت‬ ‫معیشتی کد رهگیری دریافت کرده اند‪ ،‬اما ان دسته از افرادی که کد رهگیری دریافت نکرده اند‪ ،‬ظرف امروز و فردا این کد را دریافت خواهند کرد و در این مورد جای هیچ گونه‬ ‫نگرانی نیســت‪ .‬همچنین هموطنان می توانند تا تاریخ ‪ ۲۰‬اذرسال جاری برای ثبت درخواست رسیدگی به سایت ‪ Hemayat.mcls.gov.ir‬مراجعه کنند‪ .‬گفتنی است با توجه‬ ‫به اینکه شــماره گیری با کد دستوری ‪ *۶۳۶۹#‬نیز به حداقل رسیده اســت‪ ،‬طبق اعالم قبلی‪ ،‬امروز سه شنبه (‪ ۱۲‬اذر) اخرین فرصت شماره گیری با این کد دستوری است و‬ ‫درصورت نیاز و ایجاد تقاضا‪ ،‬هفته اینده نیز فرصتی برای سرپرستان خانواری که از این کد دستوری استفاده نکرده اند فراهم می شود‪.‬‬ ‫در الیحه بودجه سال ‪ ۹۹‬تداوم توزیع دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی پیش بینی شده است‪ ،‬رانتی که دولت از ان کوتاه نیامد؛‬ ‫به نام مردم به کام ‪....‬‬ ‫در حالی که پرونده های متعدد فساد ناشی از دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی در‬ ‫مراجع قضائی مفتوح و در حال رسیدگی است‪ ،‬دولت در الیحه بودجه‬ ‫ســال ‪ ۹۹‬تداوم توزیع این رانت گسترده را پیش بینی کرده است‪ .‬به‬ ‫گزارش مهر‪ :‬در حالی که پرونده های متعدد فساد ناشی از دالر ‪۴۲۰۰‬‬ ‫تومانی در مراجع قضائی مفتوح و در حال رسیدگی است و به اذعان‬ ‫کارشناسان و دست اندرکاران امر‪ ،‬یارانه ارز دولتی طی یکسال و نیم‬ ‫گذشته به سفره مردم نرسیده است‪ ،‬دولت در الیحه بودجه سال ‪۹۹‬‬ ‫تداوم توزیع این رانت گسترده را پیش بینی کرده است و قصد ندارد‬ ‫سیاست های غلط و مخرب خود را اصالح کند‪ .‬این در حالی است که‬ ‫دولت در سال جاری مکلف بود ساختار بودجه کل کشور را متناسب‬ ‫با شرایط خاص تحریمی کشور در جهت بهینه سازی منابع و کاهش‬ ‫هزینه ها و هدفمند کردن حمایت ها از مردم اصالح کند اما رسیدن‬ ‫به فصل تدوین الیحه بودجه ســال ‪ ۹۹‬کل کشور موید ان است که‬ ‫دولت ‪ ۸‬ماه گذشته از سال جاری را عمال فرصت سوزی کرده و هیچ‬ ‫تدبیری برای انجام اقدامات ساختاری در بودجه در نظر نگرفته است؛‬ ‫چرا که انتظار کارشناســان این بود حذف دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومان بعنوان‬ ‫یکی از مهمترین اقدامات اصالحی در الیحه بودجه ســال اینده کل‬ ‫کشور صورت پذیرد‪.‬‬ ‫حدود دو سالی از تصمیم دولت برای اختصاص دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به‬ ‫واردکنندگان می گذرد‪ .‬فروردین سال ‪ ۹۷‬بود که به دلیل تالطم های‬ ‫ارزی‪ ،‬باز هم در یک تصمیم شــبانه‪ ،‬یکی از اعضای کابینه حســن‬ ‫روحانی در رســانه ملی حاضر شد و از تعیین نرخی برای دالر خبر‬ ‫داد که اگرچه در ظاهر نشان می داد دولت توانایی تامین ارز مورد نیاز‬ ‫کشور را در تالطمات ارزی اغاز سال ‪ ۹۷‬که نشانه های ان از ماه های‬ ‫پایانی سال ‪ ۹۶‬پدیدار شده بود را دارد؛ اما در عمل چوب حراجی بر‬ ‫منابعی از دولت زد که ان هم در شــرایط جنگ اقتصادی‪ ،‬هیچ گونه‬ ‫توجیهی برای ان نمی توان پیدا کرد‪.‬‬ ‫انگونه که مقایسه نرخ ‪ ۴۲۰۰‬تومانی دالر با قیمت بازار ازاد در زمان‬ ‫مداخله سنتی دولت ها در بازار ارز و به خصوص کارنامه اختصاص دالر‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی در سال ‪ ۹۸‬به عنوان یکی از ارزان ترین ارزهای توزیع‬ ‫شده در طول سال های پس از انقالب نشان می دهد‪ ،‬همان روزهایی‬ ‫کــه دولت تصمیم گرفت نرخ دالر را ‪ ۴۲۰۰‬تومان اعالم کند‪ ،‬فاصله‬ ‫قیمتی در بازار ازاد به اندازه ای باال بود که اماتورترین اقتصاددان ها هم‬ ‫به خوبی می دانستند که توزیع دالر با این قیمت‪ ،‬ثمره ای جز توزیع‬ ‫رانت نخواهد داشت‪.‬‬ ‫تداوم چانه زنی برخی اعضای کابینه‬ ‫برای توزیع دالرهای رانتی‬ ‫درواقع فرصت هایی که اعالم نرخ ‪ ۴۲۰۰‬تومانی برای دالر در اختیار‬ ‫ســوداگران و سوءاستفاده کنندگان از بازار قرار داد‪ ،‬فرصتی بی سابقه‬ ‫را برای شکل گیری اربیتراژ در بازار ارز فراهم اورد که در نهایت تنها‬ ‫جیب عده ای خاص و افرادی را پر کرد تا بتوانند عالوه بر دسترسی به‬ ‫امضاهای طالیی‪ ،‬با اشراف بر جزئیات این سیاست اشتباه و تکراری‬ ‫دولت‪ ،‬مســیر را به سمت باال بردن ســود خود از این محل هموار‬ ‫کنند‪ .‬این در حالی بود که این سیاست بارها و بارها از سوی فعاالن‬ ‫اقتصادی‪ ،‬اقتصاددان ها‪ ،‬نخبگان و دلســوزان نظام مورد انتقاد واقع‬ ‫شــد و اگرچه هر روز اجرای ان‪ ،‬ضرر و زیان بی سابقه ای را به کشور‬ ‫تزریق کرد‪ ،‬اما دولت همچنان با گذشــت بیش از ‪ ۱۸‬ماه بر اجرای‬ ‫ان اصرار دارد‪.‬‬ ‫ان گونه که در مصوبات هیات دولت در پیش نویس الیحه بودجه سال‬ ‫‪ ۹۹‬کل کشور امده است‪ ،‬دولت همچنان اجرای سیاست تخصیص‬ ‫دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به واردات کاالها را در دســتور کار دارد و اگرچه‬ ‫در برخی موارد طی ماه های گذشــته‪ ،‬دامنــه دریافت کنندگان این‬ ‫دالرها را محدود کرده؛ اما همچنان هســتند برخی وزرایی که برای‬ ‫برخورداری هر چه بیشتر ذی نفعان خود در وزارتخان ه متبوعشان‪ ،‬با‬ ‫دولت چانه زنی می کنند‪.‬‬ ‫البته در این میان یک نگرانی هم نسبت به حذف دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫در میان دولتمردان وجود دارد و ان اینکه چنانچه ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی از‬ ‫روی واردات برخی کاالها به خصوص کاالهای اساسی و دارو برداشته‬ ‫شــود‪ ،‬ممکن است مردم در تهیه اقالم مورد نیاز خود‪ ،‬با چالش های‬ ‫بیشــتری مواجه شوند؛ در حالیکه حتی اگر این استدالل دولت هم‬ ‫پذیرفته شــده باشد‪ ،‬توزیع دالر رانتی با تفاوت قیمت تقریبا ‪ ۸‬هزار‬ ‫تومانی برای هر کسی جذاب است که حتی دالری ‪ ۴‬هزار تومان هم‬ ‫خرج کند و ‪ ۴‬هزار تومان دیگر را بدون هیچ زحمتی‪ ،‬روانه جیب خود‬ ‫نماید؛ پس مراقبت ها در این حوزه‪ ،‬به طور قطع باید تمام و کمال رخ‬ ‫دهد تا بتوان شرایط را برای پیشبرد اهداف حمایت از سفره خانوار در‬ ‫اختصاص دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی به واردات کاالهای اساسی را فراهم کرد‪.‬‬ ‫اتفاقی که تا ماههای ابتدایی سال ‪ ۹۸‬هم‪ ،‬حداقل رخ نداده و کاالهایی‬ ‫که با دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی وارد کشــور شدند‪ ،‬نتوانستند قدرت خرید‬ ‫مردم را ناشی از افزایش نرخ ارز‪ ،‬حفظ نمایند‪ .‬نتیجه ان که‪ ،‬علیرغم‬ ‫توزیع میلیاردها دالر ارز ارزان‪ ،‬قدرت خرید مردم هم به شدت کاهش‬ ‫یافته و حتی برخی خانوارها‪ ،‬برخی اقالم را هم از سبد مصرفی خود‪،‬‬ ‫حذف کرده اند‪.‬‬ ‫دو دستگی در دولت برای ماندن یا رفتن دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫بر این اساس حتی اگر قرار بر این باشد که دولت سیاست ارایه دالر‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی را در قالب بودجه ســال ‪ ۹۹‬کل کشور هم ادامه دهد‬ ‫که باز هم به هیچ عنوان توصیه ای نســبت به ان وجود ندارد‪ ،‬اما به‬ ‫هر حال راهکارهایی وجود دارد که ارزهایی که برای کاالهای اساسی‬ ‫با نرخ ارزان ارایه می شوند‪ ،‬در همان مسیری مصرف شوند که دقیقا‬ ‫بــرای ان بخش ارز طلب شــده و البته کاالهای ان هم‪ ،‬تحت کلید‬ ‫دولــت قرار بگیرد‪ .‬پس در این زمینه راهکارهایی برای نظارت دقیق‬ ‫بر این حوزه هم وجود دارد‪ .‬در این میان‪ ،‬از همان ابتدای کار‪ ،‬برخی‬ ‫از اعضــای کابینه به صراحت مخالفت خود را بــا تداوم توزیع دالر‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی اعالم کرده اند که شاخص ترین انها عبدالناصر همتی‪،‬‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی اســت که در جلسه اخیر هیئت نمایندگان‬ ‫اتاق بازرگانی‪ ،‬صنایع‪ ،‬معادن و کشــاورزی ایران به صراحت نسبت‬ ‫به تداوم مخالفت با توزیع این ارز ارزان‪ ،‬اعالم موضع کرده اســت‪ .‬او‬ ‫می گوید که از ابتدا با تخصیص دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی موافق نبوده است‬ ‫اما به هر حال به دلیل برخی مصالح کشور‪ ،‬دولت اصرار دارد که این‬ ‫نرخ را همچنان مالک واردات برخی کاالها در کشــور قرار دهد‪ .‬در‬ ‫این میان پرونده اختصاص دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی رانتی به بســیاری از‬ ‫کاالهای لوکس همچنان مبهم است و تاکنون گزارش جامعی حتی‬ ‫از سوی نهادهای نظارتی برای این موضوع اعالم عمومی نشده است؛‬ ‫به این معنا که ســرانجام پرونده رســیدگی به تخلفات ان دسته از‬ ‫واردکنندگانی که با سوءاستفاده از بازار‪ ،‬در حد و اندازه خود اقدام به‬ ‫دریافت دالر ‪ ۴۲۰۰‬تومانی کرده و حتی کاالهای وارداتی را به درون‬ ‫کشور نیاوردند‪ ،‬مشخص نیست‪.‬‬ ‫ایــن تخلف را باید در کنار مواردی همچون فروش کاال با اعمال نرخ‬ ‫دالر بازار ازاد در مبادی عرضه اضافه کرد؛ همانطور که بســیاری از‬ ‫مردم خاطرات تلخ دسترســی به کاالها در سال گذشته را فراموش‬ ‫نکرده اند‪ .‬به این معنا که علی رغم اینکه حتی دولت مدعی بود که دالر‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی را در اختیار تمامی متقاضیان قرار داده؛ اما ان دسته‬ ‫از واردکنندگان کاالهای خود را به موقع توزیع نکرده یا با قیمت هایی‬ ‫سرســام اور روانه بازار کرده اند که در نهایت قدرت خرید مردم را به‬ ‫شدت کاهش داده است و حتی روز گذشته هم‪ ،‬اسحاق جهانگیری‪،‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهور در مراســم روز ملی صادرات نیز به کاهش‬ ‫این قدرت خرید طی یک سال و نیم گذشته به صراحت اشاره کرد‪.‬‬ ‫تمامی تخلفاتی که از ســوی واردکنندگان در پروســه دریافت دالر‬ ‫‪ ۴۲۰۰‬تومانی رخ داده‪ ،‬در کنار برخی اشــتباهات عمد و غیرعمدی‬ ‫که در سطوح مختلف دولتی با توزیع دالرهای ارزان به وقوع پیوست‪،‬‬ ‫سبب شــده که اکنون در کنار هزینه کالنی که برای اختصاص ارز‬ ‫ارزان صورت می گیرد‪ ،‬اما تخلفاتی هم که در این حوزه شکل گرفته‪،‬‬ ‫باز هم در نوع خود بی نظیر باشد‪.‬‬ ‫واردکنندگان از اثار دالرهای رانتی می گویند‬ ‫نکته حائز اهمیت ان اســت که اکنون که پروسه تائید ثبت سفارش‬ ‫و تخصیص ارز از وزارت جهاد کشــاورزی به وزارت صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت منتقل شــده و برخی واردکنندگان از یک وزارتخانه دیگر با‬ ‫بخش تخصیص ارز وزارت صنعت هدایت شده اند‪ ،‬از برخی تخلفاتی‬ ‫که تا پیش از این در پروسه دریافت ارز ‪ ٤٢٠٠‬تومانی با حتی نیمایی‪،‬‬ ‫با ان روبرو شده بودند پرده برمی دارند‪ .‬یکی از واردکنندگان می گوید‪:‬‬ ‫برای دریافت ارز پروســه مشــخصی در وزارتخانه ها وجود نداشت و‬ ‫بسیاری از واردکنندگان نمی توانستند به روال عادی خدمات دریافت‬ ‫کنند؛ بنابراین مجبور به اســتفاده از راهکارهایی برای دسترسی به‬ ‫امضای طالیی می شدند که مسیر کارشان را هموار کند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه بسیاری از واردکنندگان شناسنامه دار‪ ،‬به دلیل سایه‬ ‫سنگین دالرهای رانتی‪ ،‬دست از کار کشیدند‪ ،‬می افزاید‪ :‬این موارد در‬ ‫شرایطی است که گاهی برخی واردکنندگان نسبت به جابجایی نوع‬ ‫ارز مصوب هم با اســتفاده از کانال های خود اقدام می کردند که این‬ ‫امر هم عالوه بر اینکه رانت ارزی را برایشــان به دنبال داشت؛ زمینه‬ ‫را برای کسب سود مناسب از قِبل دسترسی به ارز مرغوب هم فراهم‬ ‫می کرد‪ .‬این واردکننده ادامه داد‪ :‬اکنون این مسیرها مسدود شده و‬ ‫اگرچه دامنه تخصیص ارز ‪ ٤٢٠٠‬تومانی هم محدود شــده است؛ اما‬ ‫بــه هر حال همچنان دولت اصرار دارد این ارز را تخصیص بدهد؛ در‬ ‫حالیکه دالری از این ارزهای رانتی به جیب واردکنندگان شناسنامه‬ ‫دار نمی رود‪.‬‬ ‫این واردکننده ادامه داد‪ :‬چند ماهی اســت که فرایند تخصیص ارز و‬ ‫بررسی پرونده ها در وزارت صنعت سیستمی و مکانیزه شده و این امر‬ ‫زمینه را برای تخلفات تا حدود زیادی ارایه کرده اســت‪ .‬به هر حال‬ ‫باید دید که در مجلس‪ ،‬نمایندگان چه تصمیمی را برای دالر رانتی‬ ‫در بودجه سال ‪ ٩٩‬کل کشور خواهند گرفت‪.‬‬ ‫رئیسسازمانمالیاتی‪:‬مخالفم!‬ ‫رئیــس ســازمان امور مالیاتــی تاکید کرد که این ســازمان با‬ ‫معافیــت مالیاتی در مناطق ازاد و ویــژه اقتصادی برای مقاصد‬ ‫غیر صادراتی مخالف است‪.‬‬ ‫در جریان اصالح مالیات های مســتقیم و الیحه ای که اکنون در‬ ‫این رابطه در مجلس در حال بررســی اســت‪ ،‬پیشنهاد اصالح‬ ‫معافیت های مالیاتی در مناطــق ازاد و ویژه اقتصادی نیز مورد‬ ‫توجه قرار دارد‪ .‬به هر حال این مناطق طبق قانون‪ ،‬معافیت ‪۲۰‬‬ ‫ســاله مالیاتی دارند و از مالیات بر ارزش افزوده نیز مســتثنی‬ ‫هســتند‪ .‬با طرح این موضوع در مدت اخیر بارها مســئوالن در‬ ‫شــواری عالی مناطق ازاد و هر یــک از مناطق مخالفت خود را‬ ‫اعالم کــرده و تاکید کردند که نبایــد اقدامی در جهت حذف‬ ‫مشوق های ســرمایه گذاری و جذب ســرمایه در مناطق انجام‬ ‫شود‪ .‬این در حالی است که مسئوالن مالیاتی نظر دیگری دارند‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان مالیاتی در این رابطه گفته که این ســازمان به‬ ‫طــور حتم با معافیت مالیاتی در مناطــق ازاد و ویژه اقتصادی‬ ‫برای مقاصد غیر صادراتی مخالف است‪.‬‬ ‫امیدعلی پارسا با اشاره به اینکه الیحه اصالح مالیاتی در مجلس‬ ‫در دســتور کار قرار دارد‪ ،‬به ایســنا گفت‪ :‬احتماال در یکی ‪ -‬دو‬ ‫هفته اینده در مورد این موضوع تصمیم گیری می شود که حتما‬ ‫مخالفت هــا و موافقت های خاص خــود را دارد‪ ،‬اما به هر حال‬ ‫مجلس در این مورد تصمیم می گیرد‪.‬‬ ‫وی توضیــح داد که هدف مالیات بر ارزش افزوده‪ ،‬تولید کننده‬ ‫و توزیــع کننده و منطقه جغرافیای خاصی نیســت‪ ،‬بلکه هدف‬ ‫این اســت که کاال و خدمات خاصی مشمول مالیات شوند یا نه؛‬ ‫بنابراین هدف‪ ،‬منطقه خاصی از جمله مناطق ازاد نخواهد بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از نظر ســازمان امور مالیاتی در بحث صادرات و هر‬ ‫موضوعی که به صادرات واقعی کشــور کمک کند‪ ،‬باید معاف از‬ ‫مالیات باشد و معاف نیز هستند و مالیات پرداختی انها برگشت‬ ‫داده می شــود؛ از این رو هیچ مشکلی در این باره وجود ندارد و‬ ‫مورد تایید ماست‪.‬‬ ‫رئیس ســازمان امور مالیاتی در این باره که معافیت های مالیاتی‬ ‫جزو مشــوق های سرمایه گذاری و جذب سرمایه در مناطق ازاد‬ ‫ی‬ ‫بوده و حذف ان در شرایط موجود می تواند موجب ایجاد موانع ‬ ‫در این رابطه شــود‪ ،‬گفت‪ :‬نباید بحث ها با یکدیگر خلط شــود‪.‬‬ ‫مناطق ازاد قرار اســت ســکوی صادرات و محلــی برای تولید‬ ‫اقتصادی و ســایر منافعی که به همراه دارند باشند‪ ،‬ولی مالیات‬ ‫بر ارزش افزوده اصال موضوع تولیدکننده و صادرکننده نیســت‪،‬‬ ‫بلکــه بحث مصرف کننده اســت و باید در تمام کشــور با ان‬ ‫برخورد یکسانی شود‪.‬‬ ‫گفتنی اســت‪ ،‬با توجه به الزام تغییر رویکرد درامدی دولت با‬ ‫توجه به کاهش منابع نفتی و اصالح ساختار بودجه‪ ،‬درامدهای‬ ‫مالیاتــی و ایجاد منابع جدید از این محل مورد توجه دولت قرار‬ ‫دارد که در این بین در کنــار ایجاد پایه های جدید‪ ،‬ممانعت از‬ ‫فرارهــای مالیاتی و اصالح معافیت های موجود در دســتور کار‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫سرلشکر محمد باقری رئیس ستادکل نیروهای مسلح (سه شنبه) در دیدار با سپهبد شائو یوئان مینگ معاون روابط بین الملل ارتش چین و رئیس کمیسیون مشترک نظامی ایران و چین با بیان اینکه‬ ‫روابط دو کشور ایران و چین رو به توسعه است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬رهبر معظم انقالب روابط ایران و چین را راهبردی می دانند و رئیس جمهور چین هم چنین نگرشی را به این روابط دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬سند‬ ‫مهمی در جمهوری اسالمی ایران درباره راهبرد روابط‪ ۲۵‬ساله دو کشور تدوین شده است که به مقامات چین نیز ارائه شد‪ ،‬این سند در عالی ترین سطوح کشور ما تهیه شده و مورد تایید رهبری جمهوری‬ ‫اسالمی ایران است‪ .‬رئیس ستاد کل نیروهای مسلح با تاکید بر اینکه اراده دائمی دو کشور بر توسعه روابط است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬نگاه دیگر کشورها و دشمنی هایی که وجود دارد تاثیری در روابط ما نخواهد‬ ‫داشتوامیدوارمنگاهیکهمقاماتچینبهاینسنددرتنظیم روابطدارندوپاسخیکهبهاینپیشنهاد راهبردیمامی دهند‪،‬باعثادامهمسیرتوسعه ای روابطباشد‪.‬سرلشکرباقری ادامهداد‪ :‬زمینه های‬ ‫همکاری بسیار متنوعی برای همکاری نیروهای مسلح دو کشور وجود دارد و امیدوارم با تالش جنابعالی بعنوان رئیس چینی کمیسیون مشترک دو کشور‪ ،‬در همه زمینه ها بتوانیم روابط را توسعه دهیم‪.‬‬ ‫غالمحسیناسماعیلیسخنگویقوهقضاییه‪:‬‬ ‫اعتراض گران را اغتشاشگر و اوباش نمی دانیم‬ ‫ما به عنوان قوه قضاییه به هیچ وجه کســانی را که در مقام اعتراض‬ ‫به خیابان امدند علی رغــم اینکه این تجمعات خیابانی فاقد مجوز‬ ‫بود اما فقط فریاد اعتراض داشــتند‪ ،‬اغتشاشگر و اوباش نمی دانیم‪.‬‬ ‫غالمحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضائیه در پانزدهمین نشست‬ ‫خبــری خود با خبرنــگاران گفت‪ :‬از مردم بصیــر و انقالبی جهت‬ ‫برگــزاری راهپیمایی های مردمی که موجبات ناامیدی دشــمن را‬ ‫فراهم کرد تشــکر می کنم‪ .‬وی افزود‪ :‬تشــکر دیگری از مردم بابت‬ ‫جدا کردن صف مردم از اغتشــاش گران دارم‪ .‬در منظر دســتگاه‬ ‫قضا و قوه قضاییه صف معترضان و کســانی کــه به گرانی بنزین‬ ‫اعتراض داشته و یا نگران اینده بودند که ممکن است افزایش بهای‬ ‫سوخت در افزایش قیمت سایر کاالها تاثیر داشته باشد از اغتشاش‬ ‫گران جدا کردند تشکر می کنم‪ .‬اسماعیلی ادامه داد‪ :‬اگرچه برخی‬ ‫از راهپیمایی ها مجوز نداشــت اما انها را اغتشاش نمی دانیم‪ .‬وی‬ ‫با اشــاره به شــهادت برخی از نیروهای مدافع امنیت گفت‪ :‬اینها‬ ‫کار تعدادی از اغتشــاش گــران بود که وابســتگی انها به برخی‬ ‫خارج نشــین ها بود‪ .‬به طور طبیعــی در فرایند مهار و کنترل این‬ ‫اشــوب ها و در جنگ و گریز خرابکاران گروه های از افراد‪ .‬حاضر در‬ ‫تجمعات بازداشت شــدند از همان ابتدا ریاست قوه قضائیه دستور‬ ‫دادند اقدامات عاجلی از ناحیه مسیوالن در جهت تفکیک و تعیین‬ ‫تکلیف بازداشت شــدگان انجام شود‪ .‬در راستای تحقق این امریه‪،‬‬ ‫مسئوالن قضایی در محل حضور بازداشت این افراد حاضر و گفتگو‬ ‫کردند‪ .‬اســماعیلی ادامه داد‪ :‬با اجرای این برنامه ها اکثر بازداشت‬ ‫شدگان حوادث اخیر ازاد شــدند و امروز عدد بازداشتی های ما از‬ ‫روزهای اغتشاشــات به حداقل رسیده است‪ .‬در استان تهران تعداد‬ ‫بازداشتی های روز های اغتشاش که هنوز بازداشت هستند ‪ ۳۰۰‬نفر‬ ‫هستند‪ .‬اسماعیلی در ادامه به بازدید های سرزده ریاست قوه قضائیه‬ ‫اشــاره و تصریح کرد‪ :‬بازدید ها اثار و برکات فراوانی داشته است در‬ ‫مدت ‪ ۱۰‬ماه رییس قوه قضاییه ‪ ۱۰‬بازدید ســرزده داشت و تالش‬ ‫شده این موضوع به یک فرهنگ تبدیل شود‪.‬‬ ‫تعداد دانشجویان بازداشتی‬ ‫کمتر از انگشتان یک دست است‬ ‫وی در خصــوص وضعیــت دانشــجویان بازداشــتی در حوادث‬ ‫اخیر گفت‪ :‬بازداشــتی هایی از حوادث اخیر داشــتیم و تعدادی از‬ ‫دانشــجویی هایی که در زمره بازداشتی ها بودند انها را از اشرار جدا‬ ‫می کنیم و با توجه به نگاهی که ریاست قوه قضاییه دارد قرار شده‬ ‫است این پرونده ها ویژه تر رسیدگی شود‪ .‬امروز جمعی از سیاسیون‬ ‫ما از سفره دانشجویان ارتزاق می کنند و خواسته انها این است که‬ ‫بازداشــتی در میان دانشجویان داشته باشــیم تا از این کاله برای‬ ‫خود نمد درست کنند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬تعداد دانشجویان بازداشتی‬ ‫کمتر از انگشتان یک دست است‪ .‬اسماعیلی در پاسخ به این سوال‬ ‫که حمایت امریکا از اغتشــاش گران اخیر نقض حقوق بین المللی‬ ‫است دســتگاه قضا در این رابطه چه رویکردی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬یادمان‬ ‫نرفته اســت که اینها به ما گفتند شما داعش را ساختید اما ادعای‬ ‫حقوق بشری و ضد خشونت و دفاع از مظلوم انها هم گوش فلک را‬ ‫کر کرده است‪ .‬در برابر جنایاتی که امریکا انجام داده مدعی هستیم‬ ‫و بر اســاس شــکایت مردم و نه دولت‪ ،‬در رابطه با شهروندانی که‬ ‫از اقدامات امریکا اســیب دیدند‪ ،‬بیش از ‪ ۳۶۰‬پرونده علیه دولت‬ ‫امریکا را بررســی و بیش از ‪ ۱۳۰‬میلیــون دالر رای بر محکومیت‬ ‫امریکا صادر شده است‪ .‬از دولت تقاضا می کنم به اجرای این احکام‬ ‫کمک کنند‪ .‬وی در خصوص اخرین وضعیت بازداشــت عبدالرضا‬ ‫داوری و ارتباط این فرد با امد نیوز گفت‪ :‬بازداشت این فرد را تایید‬ ‫می کنیم‪ .‬این فرد اتهامات مختلفی دارد و از بیان جزییات اتهامات‬ ‫معذوریم‪ .‬البته در این پرونده ارتباط با این شــبکه مطرح است اما‬ ‫پرونده در مرحله تحقیقات است‪.‬‬ ‫اخرین وضعیت پرونده پولشویی در گلستان‬ ‫اسماعیلی در خصوص اخرین وضعیت پرونده پولشویی در گلستان‬ ‫گفت ‪ ۹ :‬نفر به عنوان اعضای اصلی باند بازداشت هستند ‪ .‬این باند‬ ‫‪ ۳۰۰‬عضو دارد و مبلغ مطرح شــده بیش از ‪ ۵‬هزار میلیارد تومان‬ ‫رقم فعالیت مجرمانه این گروه مطرح شــده است‪ ۱۵۳ .‬نفر ممنوع‬ ‫الخروج شــدند و ‪ ۳۰‬کیلو شــمش و چهار خودروی لوکس و ‪۱۰‬‬ ‫ملک و یه زمین کشاورزی را از اعضا توقیف کردیم‪ .‬امالکی هم در‬ ‫افغانستان و قبرس از اعضا شناسایی شدند‪.‬‬ ‫اخرین وضعیت پرونده پرهام ازاد شهر‬ ‫اسماعیلی در خصوص اخرین وضعیت پرونده پرهام ازاد شهر گفت‪:‬‬ ‫رای این پرونده صادر و در شــعبه ویژه مفاســد اقتصادی گلستان‬ ‫رسیدگی شد‪ .‬این شرکت یک شرکت خودرویی بود و تخت عنوان‬ ‫پیش فروش خودرو در استان های مختلف اموال جمع زیادی از مردم‬ ‫شاکی بودند‪ .‬در این پرونده سید احمد میر محمدی فرزند حسن به‬ ‫‪ ۲۰‬سال حبس ‪ ۷۴‬ضربه شالق و انفصال از خدمات دولتی و رد مال‬ ‫محکوم شده است‪ .‬مهدی قوانلو به عنوان مشارکت در اخالل در نظام‬ ‫اقتصادی به بیست سال حبس و ‪ ۷۴‬ضربه شالق و انفصال از خدمات‬ ‫دولتی وضبط اموال محکوم شده است‪ .‬نادر قوانلو عالوه بر رد مال به‬ ‫ده سال حبس و ده ضربه شالق و انفصال از خدمات دولتی محکوم‬ ‫شده است‪۲ .‬هزار و ‪ ۹۱۸‬شاکی و مالباخته داشتیم‪.‬‬ ‫راستایی ازمایی گزارشات دولت درباره طرح معیشتی‬ ‫ســخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به ســوال خبرنگار مهر مبنی بر‬ ‫اینکه در دســتور اخیر ایت اهلل رئیســی در رابطــه با طرح اصالح‬ ‫افزایش قیمت بنزین‪ ،‬در یک بند به وظیفه ســازمان بازرسی کل‬ ‫کشــور پیرامون نظارت دقیق بر محل هزینه کرد درامدهای ناشی‬ ‫از افزایــش قیمت بنزین و ایفای وظایف دولت در جهت جلوگیری‬ ‫از افزایش قیمت ها و همچنین اجرای کامل تعهدات دولت در برابر‬ ‫مردم از جمله پرداخت به موقع یارانه ها اشــاره شــده اســت‪ ،‬یک‬ ‫مرحله از طرح معیشتی اجرا شده است و بسیاری از افراد دریافتی‬ ‫نداشتند‪ ،‬ایا سازمان بازرســی به این موضوعات ورود کرده است؟‬ ‫گفت‪ :‬تکلیفی که به بازرســی کل کشور شــد این بود که نظارت‬ ‫کند‪ .‬رقمی که در جلســه ســران قوا تصویب شده در امد افزایش‬ ‫ناشــی از ســوخت به دهک های نیازمند پرداخت شود‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫در جهت تحقق این امر کارگروهی در بازرســی کل کشور تشکیل‬ ‫شــده و محاسبه شده درامد روزانه ناشی از افزایش سوخت به چه‬ ‫میزان بوده و گزارش گیری از دولت و راستایی ازمایی گزارشات در‬ ‫رابطه با طرح معیشتی و حمایتی انجام می شود‪ .‬سخنگوی دستگاه‬ ‫قضا تصریح کرد‪ :‬اینکه فردی انتقاد داشته باشد در این چرخه قرار‬ ‫نگرفته اســت‪ .‬اقدام ما مربوط به میزان درامد ناشی از این افزایش‬ ‫است که سازمان بازرسی به ان ورود کرده است‪.‬‬ ‫درباره تعداد مجروحان و کشته شدگان حوادث اخیر‬ ‫رسانه ها و دشمنان امارسازی می کنند‬ ‫وی در خصوص تعداد مجروحان و کشته شدگان حوادث اخیر گفت‪:‬‬ ‫اســامی و امار غیر واقعی در این رابطه از ســوی برخی رسانه های‬ ‫خارجی مطرح شده اســت و در فتنه ‪ ۸۸‬هم کشته سازی صورت‬ ‫گرفــت؛ به عنوان مثال برای ســعیده پوراقایی هم مجلس ترحیم‬ ‫گرفتنــد در حالی که این فرد زنده بــود‪ .‬در این حوادث اخیر هم‬ ‫شاهد بودیم فردی که مسموم شده بود در بین کشته شدگان بود‪.‬‬ ‫بخش زیادی از کشته شدگان از سوی اراذل و اوباش جان باختند‪.‬‬ ‫خیلی از تیر خوردگان در بیمارســتان ها اکنون تایید می کنند که‬ ‫از ناحیه اشــرار تیر خوردند‪ .‬ما امروز مدعی هستیم که تعدادی از‬ ‫کشته شدگان از ســوی اشرار کشته شدگان و رسانه ها و دشمنان‬ ‫اکنون امارسازی می کنند‪ .‬وی در پاسخ به این سوال که ایا اقدامات‬ ‫اخیر برخی از افراد در حوادث اخیر مصداق محاربه اســت؟ گفت‪:‬‬ ‫اعمال مجرمانه منتسب به هر فرد را ابتدا رکن مادی ان را بررسی‬ ‫می کنیم و ببینیم عمل به فرد منتســب هســت یا خیر‪ .‬بر اساس‬ ‫اسناد پرونده و مدارک نتیجه می گیریم و در رابطه با اتهام انها پیش‬ ‫داوری نمی کنیم و این قاضی است که رسیدگی می کند‪.‬‬ ‫توضیح درباره بازداشت ابر بدهکار جدید بانکی‬ ‫سخنگوی دستگاه قضا در رابطه با بازداشت ابر بدهکار جدید بانکی‬ ‫و نحوه رســیدگی به پرونده وی گفت‪ :‬یکی از اقدامات ما این است‬ ‫به سراغ بدهکاران بزرگ بانکی رفتیم‪ .‬این متهم از مشتریان بانک‬ ‫اقتصاد نوین است که اکنون بازداشت است‪ .‬این فرد ‪ ۳۲۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان بدهکار بوده که البته تا امروز ‪ ۲۵۰۰‬میلیارد تومان از بدهی‬ ‫خود را تسویه کرده و مقدماتی فراهم شده که تسویه کامل صورت‬ ‫بگیرد‪ .‬اســماعیلی در خصــوص ادامه دار بــودن اعتراضات گفت‪:‬‬ ‫اعتراضات به پایان رســیده است و حتی از همان ابتدا در برخی از‬ ‫شهرها اعتراضی وجود نداشت‪ .‬از شورای عالی امنیت ملی خواسته‬ ‫شده که بررســی های الزم صورت گیرد‪ .‬در ارتباط با خسارت های‬ ‫وارده به شــهروندان و اماکن دولتی در وهله اول مدعی خرابکاران‬ ‫هســتیم چه کســانی که در صحنه حضور داشتند چه کسانی که‬ ‫حمایت کردند‪ .‬تاکید کردیم دولت و بخشهای مربوطه از جمله بیمه‬ ‫برای جبران خسارات مساعدت هایی را پیش بینی کنیم‪.‬‬ ‫اخرین وضعیت پرونده دو نماینده زنجان‬ ‫ســخنگوی دســتگاه قضا در خصوص اخرین وضعیت پرونده دو‬ ‫نماینده زنجان گفت‪ :‬جلســاتی برگزار شــد اما تشــخیص دادگاه‬ ‫این بود در بخشــهایی از این پرونده نیاز بــه تحقیقات تکمیلی و‬ ‫کارشناســی اســت چرا که پرونده فقط ناظر به این دو فرد نبود ‪.‬‬ ‫پرونده به کارشــناس ارجاع شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬طبیعی است در‬ ‫این قبیل پرونده ها کارشناسی ها زمانبر باشد‪ .‬در یکی از پرونده های‬ ‫مشــابه پرونده ای مربوط بــه وارد کننــدگان خودروهای خارجی‬ ‫داشتیم که پرونده مربوط به واردات بیش از ‪۴۰۰‬خودروهای شاسی‬ ‫بلند خارجی بود‪ .‬پرونده به کارشناســی رفت و به این نتیجه رسید‬ ‫که ‪۵۴‬هزار خودروی شاســی بلند به کشور وارد کرده و پرداختی‬ ‫نداشته است‪ .‬این نتیجه کار کارشناسی دقیق است‪.‬‬ ‫تحقیق از برخی وزرا در حال رسیدگی است‬ ‫اســماعیلی در پاسخ به این ســوال که از برخی از وزرا و مسئوالن‬ ‫دولت ســابق که اکنون سمت دارند تحقیقات انجام شده است این‬ ‫پرونده به کجا رســید‪ ،‬گفت‪ :‬تحقیق از برخی وزرا انجام شده است‬ ‫و اصــل ان هم به موضوع نفت و بحث دور زدن تحریم ها در دولت‬ ‫سابق برمی گشــت‪ .‬برای وزرا کیفرخواست صادر نشده است‪ .‬این‬ ‫موضوع به پرونده بابک زنجانی ارتباط دارد ‪ .‬بخشــی از پرونده هم‬ ‫مربوط به به اصطالح جعبه سیاه بابک زنجانی بود بنا براین پرونده‬ ‫بسیار وسیع است که بخشی از ان در حال رسیدگی است و بخشی‬ ‫هم رسیدگی شده است‪.‬‬ ‫سخنگوی قوه قضاییه درخصوص نتیجه رسیدگی به پرونده مشهور‬ ‫به پرونده امدنیوز گفت‪ :‬این پرونده گســتردگی زیادی دارد البته‬ ‫اطالعات خوبی بدســت امده اســت‪ .‬در دسترسی به متهم پرونده‬ ‫اقدام بی نظیری رخ داد و در جمع اوری اطالعات هم کار بزرگی در‬ ‫حال انجام است‪ .‬انبوهی از اطالعات در اختیارمان است و اطالعات‬ ‫ســپاه که کاشف پرونده است مشغول بررسی انها است‪ .‬اسماعیلی‬ ‫در خصوص پاداش هنگفت به هیات مدیره بانک کشاورزی گفت‪ :‬در‬ ‫حال بررسی این موضوع هستیم ببینیم انطور که می گویند اشتباه‬ ‫تایپی اســت یا خیر‪ .‬سخنگوی دســتگاه قضا در خصوص تخلفات‬ ‫ســایت دیوار از جمله فروش مشروبات الکلی و اعالم پلیس مبنی‬ ‫بر اینکه پرونده به شــوراهای حل اختالف ارسال شده است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫خرید و فروش مشــروبات الکلی اسلحه و غیره در سایت ها ممنوع‬ ‫و وصف مجرمانه دارد ‪ .‬موضوغ در صالحیت شوراهای حل اختالف‬ ‫نیســت و در صالحیت دادسرا است ‪ .‬گاها موردی پرونده ها به شورا‬ ‫می رود و سپس به مرجع مربوطه می رود اما اصل ادعای ارسال جای‬ ‫بررسی دارد ‪ .‬قویا اعالم می کنیم این مسایل جرم است‪.‬‬ ‫تایید بازداشت پسر یکی از وزرای سابق به اتهام مالی‬ ‫غالمحسین اســماعیلی در خصوص اخرین وضعیت پرونده پسر‬ ‫یکی از وزاری ســابق و مستعفی گفت‪ :‬اصل خبر را تایید می کنیم‬ ‫که این بازداشت انجام شده است‪ .‬اسماعیلی تصریح کرد‪ :‬اینفرد تنها‬ ‫نیســت و چهار نفر دیگر مرتبط با این پرونده در بازداشت هستند‬ ‫و کار رســیدگی به این پرونده در حال انجام است‪ .‬اسماعیلی ادامه‬ ‫داد‪ :‬از بیــان جزییات موارد اتهامی معــذورم‪ .‬کلی می گویم راجع‬ ‫به مســایل اقتصادی و مالی است‪ .‬اســماعیلی در پاسخ به سوالی‬ ‫درباره اینکه گفته شــده فرماندار شــهر قدس به دلیل اظهاراتش‬ ‫مبنی بر اینکه دســتور تیراندازی را داده بازداشــت شده است‪ .‬ایا‬ ‫خبر بازداشت صحت دارد؟ به چه اتهامی بازداشت شده؟ ایا او حق‬ ‫داشته که دستور تیراندازی بدهد؟ گفت‪ :‬بازداشت او صحت ندارد‪.‬‬ ‫اینکه چنین حرفی را زده را نمی دانم از مقامات مربوطه بپرســید‪.‬‬ ‫سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درباره مطرح شدن‬ ‫نقش داماد وزیر اطالعات در دادگاه علی دیواندری گفت‪ :‬فعال این‬ ‫پرونده را رسیدگی می کنیم و قضاوت و داوری ما در پایان این پروند‬ ‫مشــخص خواهد شد‪ .‬در این پرونده دادگاه علنی برگزار می شود و‬ ‫درباره افرادی که نام بردید فعال کیفرخواســتی صادر نشده است و‬ ‫اینکه خارج از این پرونده‪ ،‬پرونده ای در دادسرا دارند یا خیر‪ ،‬اطالع‬ ‫ندارم‪ .‬ســخنگوی قوه قضاییه در خصــوص محیط بان کرمانی که‬ ‫حکم قصاصش اخیرا ً اجرا شــده است نیز گفت‪ :‬بازداشت این فرد‬ ‫ارتباطی با حوزه مســتقیم فعالیت وی نداشته است‪ .‬محیط بانان‬ ‫مورد حمایت دســتگاه قضا هســتند اما این فرد محیط بان بود و‬ ‫مشــکوک شده بود به کسی که در محیط زیست اقدامات مجرمانه‬ ‫کرده است‪ .‬اســماعیلی گفت‪ :‬این فرد سپس با ان فردی که به او‬ ‫مشکوک شده بود مشاجره کرده و اسلحه سازمانی خود را استفاده‬ ‫و با اصابت یک تیر باعث کشته شدن فرد شده است‪.‬پس از تشکیل‬ ‫پرونده قتل عمد محرز شــد و محیط بان محکوم به قصاص شد و‬ ‫چاره ای جز اجرای قانون و حکم صادر شده نداشتیم‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫سند راهبرد روابط ‪ ۲۵‬ساله ایران و چین مورد تایید رهبر انقالب است‬ ‫چهارشنبه ‪ 13‬اذر ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪186‬‬ ‫خبر‬ ‫‪3‬‬ ‫استاندار تهران‪:‬‬ ‫خسارت های وارد شده به مردم‬ ‫پس از بررسی جبران خواهد شد‬ ‫انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران (سه شنبه‪12 ،‬‬ ‫اذر) و در ســومین روز از ثبت نــام از داوطلبان یازدهمین‬ ‫دوره انتخابات مجلس شورای اسالمی‪ ،‬در محل ثبت نام از‬ ‫داوطلبان این دوره از انتخابات مجلس حضور یافت‪ .‬وی در‬ ‫جمع خبرنگاران‪ ،‬گفت‪ :‬تا ساعت ‪ 10‬صبح امروز حدود ‪480‬‬ ‫نفر ثبت نام کننده داریم که از این تعداد‪ ،‬حدود ‪ 18‬درصد‬ ‫خانم و ‪ 82‬درصد اقا هستند و از اقلیت های دینی هم ‪ 4‬تا‬ ‫االن ‪ 4‬نفر ثبت نام کرده اند‪ .‬وی افزود‪ :‬تالش هیئت اجرایی‬ ‫انتخابات در اســتان تهران این است که انتخابات در وهله‬ ‫اول با شــکوه بسیار زیاد و با شفافیت و با رعایت امانتداری‬ ‫برگزار شود‪ ،‬زیرا ما امانتدار رای مردم هستیم‪ .‬استاندار تهران‬ ‫تاکید کرد‪ :‬امیدوارم بتوانیم شرایط را برای مشارکت همه‬ ‫کسانی که در چارچوب قانون اساسی فعالیت های مختلف‬ ‫را در نظام مقدس جمهوری اسالمی ایران داشته باشند را‬ ‫فراهم کنیم‪ .‬استاندار تهران در پاسخ به سوالی درباره میزان‬ ‫خسارات وارده به اموال عمومی و خصوصی در استان تهران‬ ‫در جریان اغتشاشات اخیر‪ ،‬گفت‪ :‬همانطور که رئیس محترم‬ ‫قوه قضاییه اعالم کرده‪ ،‬اگر خسارت هایی به مردم وارد شده‬ ‫باشــد‪ ،‬پس از بررسی جبران خواهد شد‪ .‬وی افزود‪ :‬نیت و‬ ‫هدف مان این است که در اغتشاشات اخیر اگر خسارت دیده‬ ‫خودش اغتشــاش نکرده باشــد‪ ،‬حتما بررسی می کنیم و‬ ‫ت وارده را جبران خواهیم کرد‪ .‬بندپی اظهار داشت‪ :‬در‬ ‫خسار ‬ ‫جریان اغتشاشات اخیر‪ ،‬در استان تهران ‪ 29‬جایگاه سوخت‬ ‫دچار حریق شــدند‪ ،‬بیش از ‪ 140‬شعبه بانک اسیب های‬ ‫جدی دیدند‪ ،‬همچنین ساختمان های فرمانداری در برخی از‬ ‫شهرستان ها بین ‪ 10‬تا ‪ 15‬درصد دچار خسارت شدند و ‪47‬‬ ‫فروشگاه زنجیره ای در استان تهران بعضا دچار حریق شده اند‬ ‫یا از اقالمی که در فروشگاه وجود داشته‪ ،‬برداشته شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬تمام تالش ما بر این اســت که عادی سازی‬ ‫فعالیت ها را اغاز کنیم و برای تمام فرمانداری ها و شهرداری ها‬ ‫این تکلیف را قرار داده ایم که منظر عمومی شهر را به حالت‬ ‫اولیه بازگردانند؛ همچنین از بانک مرکزی خواستیم در مورد‬ ‫بانک های اسیب دیده خیلی به دنبال مسائل مربوط به بیمه‬ ‫نباشد‪ ،‬بلکه سریعا انها را تجهیز کنند تا مردم از خدمات انها‬ ‫بهره مند شوند‪ .‬وی با بیان اینکه تاکنون ‪ 20‬جایگاه سوخت‬ ‫به مدار بازگشته و امروز نیز ‪ 3‬جایگاه دیگر وارد مدار می شود‪،‬‬ ‫گفت‪ 6 :‬جایگاه باقی مانده تا دو روز دیگر وارد چرخه خدمت‬ ‫رســانی می شوند‪ .‬وی همچنین به تعداد بازداشت شدگان‬ ‫در جریان اغتشاشــات اخیر اشــاره کرد و گفت‪ :‬بر اساس‬ ‫امارهای اولیه‪ 2021 ،‬نفر در جریان اعتراضات اخیر بازداشت‬ ‫شده بودند که بسیاری از انها بالفاصله با یک بازجویی و به‬ ‫دستور محاکم قضایی اگر به صورت احساسی و به دلیل عدم‬ ‫اگاهی وارد جریانات شده باشند و این کار برای نخسیتن بار‬ ‫بوده‪ ،‬بالفاصله بعد از دســتگیری ازاد شدند‪ ،‬اما انهایی که‬ ‫دســتور گرفته بودند و برای ایجاد مشکل در نظم و امنیت‬ ‫و ارامش مردم به خیابان ها امده بودند و همچنین سوابقی‬ ‫نیز در پرونده شان وجود داشت هنوز در مرحله بازجویی قرار‬ ‫دارند‪ .‬بندپی ادامه داد‪ :‬در جریانات اخیر در اســتان تهران‬ ‫ما دو شهید تقدیم کردیم و همچنین زخمی های نیروهای‬ ‫انتظامی بیشتر از زخمی های اغتشاشگران بوده است‪ .‬وی‬ ‫همچنین درباره اظهارات فرماندار شهر قدس که گفته بود‬ ‫دستور شلیک به معترضان را صادر کرده بود‪ ،‬گفت‪ :‬منظور‬ ‫ایشان این بوده که هر کسی وارد فرمانداری شد با استفاده‬ ‫از ابزار فیزیکی با انها مقابله کنند‪ .‬در فرمانداری هیچگونه‬ ‫اسلحه ای وجود ندارد که بخواهند از ان استفاده کنند‪،‬ایشان‬ ‫بــه زودی توضیحاتی در این خصوص ارائــه خواهند داد‪.‬‬ ‫استاندار تهران همچنین در پاسخ به سوالی درباره انتشار بوی‬ ‫نامطبوع عصر روز گذشته در تهران‪ ،‬گفت‪ :‬این بوی نامطبوع‬ ‫که قسمتی از مناطق تهران راور بر گرفته بود‪ ،‬با وزش باد و‬ ‫باران برطرف شده و اکنون شاخص الودگی هوا کمتر از ‪80‬‬ ‫است که عدد قابل قبولی محسوب می شود‪ .‬استاندار تهران‬ ‫ادامه داد‪ :‬کارشناســان محیط زیست با استفاده از دستگاه‬ ‫ســنجش میزان اکسید کربن و اکسید ازت بررسی کردند‬ ‫که همه انها در حد نرمال بوده است‪ ،‬طبق بررسی هایی که‬ ‫صورت گرفته احتماال منشا بو از جنوب تهران بوده زیرا در‬ ‫ان موقع ما دو ساعت وزش باد از سمت جنوب را داشتیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ 27 :‬کانــون بو در جنوب و جنوب غربی یعنی از‬ ‫شهرری تا فرودگاه امام را شناسایی کردیم که مهمترین انها‬ ‫ارادکوه اســت که در این منطقه روزانه ‪ 7000‬تن پسماند‬ ‫خانگی انباشت می شود که از این پسماندها بوی نامطبوعی‬ ‫به وجود می اید و هنوز ما نتوانستیم انجا را طبق اصول علمی‬ ‫ساماندهی کنیم‪ .‬بندپی تاکید کرد‪ :‬شهرداری تهران موظف‬ ‫شده که طرح پسماند را تدوین کند و هم اکنون با کارشناسان‬ ‫خارجی در حال مشورت است‪ ،‬ضمن انکه قرار است محل‬ ‫ان نیز که اکنون در نزدیکی تهران است‪ ،‬به نقطه دیگری‬ ‫منتقل شود‪ .‬استاندار تهران در پایان درباره زمان راه اندازی‬ ‫متروی پرند‪ ،‬خاطر نشان کرد‪ :‬با هماهنگی هایی که با وزارت‬ ‫راه و شهرسازی و راه اهن جمهوری اسالمی به عمل امده‪،‬‬ ‫در اذر ماه امسال شاهد راه اندازی این خط ریلی خواهیم بود‪.‬‬ ‫بانکوبیمه‬ ‫اغاز عقب نشینی قیمت ها در بازار طال و سکه‬ ‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 13‬اذر ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪186‬‬ ‫خبر‬ ‫همه انچه باید درباره‬ ‫رمز پویا بدانید‬ ‫طبق اعالم بانک مرکزی و ابالغ به شبکه بانکی از اول دی ماه‬ ‫استفاده از رمز دوم یکبار مصرف (رمز پویا) اجباری خواهد‬ ‫شد‪ ،‬بنابراین به مردم توصیه می شود هر چه سریعتر نسبت‬ ‫به فعالسازی رمز دوم پویا برای کارت های بانکی خود اقدام‬ ‫فرمایید‪ .‬گفتنی است که این سیاست در راستای ارتقاء امنیت‬ ‫و محافظت از حســاب های بانکی مردم در برابر فعالیت های‬ ‫کالهبردارانه و متقلبانه‪،‬اتخاذ شده است‪ .‬بانک مرکزی اعالم‬ ‫کرده است‪ :‬با عنایت به اینکه کالهبرداران از هر فرصتی برای‬ ‫سوء استفاده بهره می گیرند الزم است دارندگان کارت ضمن‬ ‫حفظ هوشیاری‪ ،‬مراقب وب سایت ها و پیامک های جعلی با‬ ‫عناوین فرینده ای مانند پویا سازی رایگان رمز های دوم بوده‬ ‫و تنها از روش های اعالم شده توسط بانک خود‪ ،‬برای فعال‬ ‫سازی و دریافت رمز دوم پویا استفاده نمایید‪ .‬شایان ذکر است‬ ‫هیچ گونه فعال سازی رمز پویا در وب سایت بانک مرکزی انجام‬ ‫نمی شود‪.‬همچنیناگاهباشیدکهبانک هاو موسساتاعتباری‬ ‫به هیچ عنوان برای فعالسازی رمز دوم پویا‪ ،‬اطالعات حساس‬ ‫کارت های بانکی مانند رمز دوم و کد اعتبار سنجی (‪)CVV2‬‬ ‫کارت شما را مطالبه نخواهند کرد‪ .‬در صورت برخورد با موارد‬ ‫مشکوک‪ ،‬فورا ًبانک خود را از این موضوع مطلع نموده و در این‬ ‫خصوص از بانک کمک بگیرید‪ .‬همه مواردی که باید در مورد‬ ‫رمز پویا بدانید را می توانید در این گزارش بخوانید؛‬ ‫***‬ ‫فعال ســازی رمز دوم پویا چگونه از دارندگان‬ ‫کارت های بانکی محافظت می کند؟‬ ‫ثابت بودن رمز دوم کارت های بانکی و پیشرفت چشم گیر و پیچیدگی‬ ‫روز افزون شگردهای سارقین در فضای مجازی‪ ،‬لو رفتن یا سرقت این‬ ‫رمزها را به راحتی امکان پذیر نموده است‪ .‬به بیان دیگر سودجویان‬ ‫می توانند با سوء استفاده از غفلت دارندگان کارت های بانکی‪ ،‬اطالعات‬ ‫این کارت ها را (مانند تاریخ انقضا‪ ،‬کد اعتبارسنجی (‪ )CVV2‬و رمز‬ ‫دوم) از طریــق درگاه های پرداخت یــا برنامک های همراه جعلی به‬ ‫ســرقت برده و با برداشــت غیر مجاز از این کارت ها‪ ،‬خسارات مالی‬ ‫قابل توجهی را به هموطنانی که رمز دوم کارت خود را فعال کرده اند‪،‬‬ ‫تحمیل نمایند‪ .‬عالوه بر این سارقان از کارت هایی که رمز دوم انها به‬ ‫سرقت رفته برای انتقال پیاپی وجوه حاصل از فعالیت های غیر قانونی و‬ ‫نامشروع خود بهره جویی کرده که این امر نیز می تواند دارنده کارت را با‬ ‫تبعات حقوقی جدی روبرو کند‪.‬‬ ‫تفاوت های رمز دوم ثابت و رمز دوم پویا چیست؟‬ ‫با پویاســازی رمزهای دوم کارت های بانکی احتمال این گونه ســوء‬ ‫اســتفاده ها به شــدت کاهش می یابد و دارندگان کارت های بانکی‬ ‫می توانند به جای استفاده از یک رمز دوم ثابت (ایستا)‪ ،‬در هر بار خرید‬ ‫اینترنتی یا پرداخت های نیازمند رمز دوم‪ ،‬از رمزهای متفاوتی (پویا) که‬ ‫بانک در اختیارشان قرار می دهد‪ ،‬استفاده نمایند‪ .‬شایان ذکر است این‬ ‫رمزها طول عمر محدودی (حداکثر ‪ 1‬دقیقه) داشته و یکبار مصرف‬ ‫هستند به این معنا که صرفاً برای یک تراکنش قابل استفاده اند‪.‬‬ ‫چه افرادی باید نســبت به فعال سازی رمز دوم‬ ‫پویای کارت های خود اقدام کنند؟‬ ‫تنها مشتریانی باید نسبت به فعال سازی رمز دوم پویای کارت های خود‬ ‫اقــدام کنند که از کارت بانکی خود برای انجام خرید های اینترنتی یا‬ ‫پرداخت های نیازمند رمز دوم استفاده می نمایند‪ .‬بنابراین مشتریانی که‬ ‫کارت خود را صرفاً برای انجام خریدهای فروشگاهی یا استفاده از خدمات‬ ‫خودپردازها به کار می گیرند‪ ،‬نیازی به فعال سازی رمز دوم پویا ندارند‪.‬‬ ‫چگونه می توان نســبت به فعال سازی رمز دوم‬ ‫پویای کارت های بانکی اقدام نمود؟‬ ‫پویا سازی رمز دوم کارت های بانکی فقط و فقط توسط بانک های صادر‬ ‫کننــده کارت صورت می پذیرد؛ لذا برای اطالع از روش های مختلف‬ ‫فعالسازی می توانید از طریق مراجعه حضوری به شعب‪ ،‬مراجعه به وب‬ ‫سایت بانک صادر کننده کارت و یا تماس با مرکز امداد مشتریان بانک‬ ‫خود‪ ،‬اقدام نمائید‪.‬‬ ‫ایا فعال ســازی رمز دوم پویا بــرای دارندگان‬ ‫کارت های بانکی هزینه ای به همراه دارد؟‬ ‫فعالسازی رمز دوم پویا هیچگونه هزینه ای برای مشتریان در بر نداشته‬ ‫و این خدمت توسط بانک ها و موسسات اعتباری کشور‪ ،‬هم راستا با‬ ‫تجربیات جهانی و با هدف صیانت از دارایی های مشتریان بانکی در‬ ‫مقابل فعالیت های کالهبردارانه‪ ،‬فراهم شده است‪.‬‬ ‫پس از فعال ســازی‪ ،‬دارنــدگان کارت به چه‬ ‫روش هایی رمــز دوم پویا خــود را دریافت‬ ‫خواهند کرد؟‬ ‫بانک ها و موسسات اعتباری متناسب با نیازمندی های مشتریان خود‪،‬‬ ‫سازوکارهای متنوعی برای ارائه رمز دوم پویا فراهم نموده اند‪ .‬دارندگان‬ ‫گوشــی های هوشــمند می توانند از برنامک های تولید رمز بر روی‬ ‫گوشی های تلفن همراه خود استفاده نمایند‪ .‬توجه داشته باشید که‬ ‫این برنامک توسط بانک صادر کننده کارت ارایه شده و باید از طریق‬ ‫وب سایت رسمی بانک دریافت شوند‪ .‬همچنین دریافت رمز دوم پویا‬ ‫از طریق پیامک و یا راهکارهای مبتنی بر کدهای دستوری (‪)USSD‬‬ ‫از دیگر روش های فراهم شده برای ارایه رمز پویا به مشتریان هستند‪.‬‬ ‫برای دریافــت رمز دوم پویا از طریق پیامک‬ ‫چگونه باید اقدام کرد؟‬ ‫بــرای دریافت رمــز دوم پویا از طریق پیامک الزم اســت دارندگان‬ ‫کارت های بانکی با مراجعه به شــعب بانک صادر کننده کارت یا از‬ ‫روش های تایید شماره تلفن همراهی که بانک صادر کننده کارت در‬ ‫اختیار شــما قرار می دهد نظیر مراجعه به ‪ ATM‬یا اینترنت بانک‪،‬‬ ‫شماره تلفن همراه خود را معرفی و در اختیار داشتن ان را تائید نمایند‪.‬‬ ‫با عنایت به اینکه رمز دوم پویا به شماره تلفن مشتریان پیامک خواهد‬ ‫شد‪ ،‬لذا ارایه رضایت صریح وی به دریافت پیامک حاوی رمز دوم پویا از‬ ‫طریق شماره تلفن همراه ثبت شده نزد بانک‪ ،‬ضروری است و از دی ماه‬ ‫سال ‪ ،1398‬رمز های دوم ثابت از کارت های بانکی حذف خواهند شد ‪.‬‬ ‫سکه از پس چند روز پیشروی در بازار و رسیدن به مرز ‪ 4‬میلیون و ‪ 500‬هزار تومان‪ ،‬بار دیگر کاهش قیمت را همزمان با قیمت ارز در بازار اغاز کرده است ‪ .‬دیروز صرافان و فعاالن‬ ‫بازار طال با وجود افزایش قابل توجه قیمت طال و سکه به فروشنده تبدیل شدند و از خرید سکه و طال امتناع می کردند ‪ .‬همین اتفاق احتمال ریزش قیمت ها در بازار را تقویت کرد‪.‬‬ ‫امروز در بازار طالی تهران هر قطعه سکه تمام بهار ازادی چهار میلیون و ‪ ۴۰۶‬هزار تومان تعیین شد‪ .‬این در حالی است که سکه طرح قدیم بهار ازادی نیز چهار میلیون و ‪ ۳۲۰‬هزار‬ ‫تومان خرید فروش شــد‪ .‬این مهم به معنای ان است که قیمت سکه طرح جدید ‪ ۱۱‬هزار تومان و طرح قدیم ‪ ۳۰‬هزار تومان نسبت به روز گذشته ارزان تر شده است‪ .‬همچنین نرخ‬ ‫نیم ســکه و ربع سکه به ترتیب دو میلیون و ‪ ۳۳۸‬هزار تومان و هر ربع سکه یک میلیون و ‪ ۵۰۹‬هزار تومان ارزش گذاری شدند‪ .‬براین اساس نرخ نیم سکه سه هزار تومان افزایش‬ ‫یافت ولی ربع سکه ‪ ۶‬هزار تومان ارزان شد‪ .‬این میان قیمت هر گرم طالی ‪ ۱۸‬عیار ‪ ۴۴۱‬هزار و ‪ ۴۰۰‬تومان تعیین شد‪.‬‬ ‫با حضور عالء الدین ختایی مدیرعامل بازار تهاتر ایرانیان‪:‬‬ ‫تهاترکارت ثمین شهر رونمایی شد‬ ‫تهاتر روش قابل گســترش به همه کاالها و خدمات اســت‪ .‬در شبکه تهاتر کاال‬ ‫هرگونه تهاتر برپایه اعتباراتی اســت که قابلیت انتقال به دیگران را دارد و به این‬ ‫منظور تهاتر کارت هایی پیش بینی شده است که ضمانت اعتبار معامالت در این‬ ‫بازار است‪.‬‬ ‫عالء الدین ختایی‪ ،‬مدیرعامل بازار تهاتر ایرانیان در مراسم رونمایی از تهاتر کارت‬ ‫ثمین شــهر که در محل مرکز همایش های بین المللی صدا و ســیما برگزار شد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بازار تهاتر براســاس فعالیت اقتصادی که در ســه دهه گذشته انجام شده‬ ‫اســت‪ ،‬ساماندهی شده اســت‪ .‬روش های تهاتر به روش های سنتی در ‪ 35‬سال‬ ‫گذشته نیز انجام شده اســت به طور مثال از کارخانجات کاال دریافت و امالکی‬ ‫با انها تهاتر می شد‪.‬‬ ‫ختایی گفت‪ :‬تهاتر روش قابل گسترش به همه کاالها و خدمات است‪ .‬در شبکه‬ ‫تهاتر کاال هرگونه تهاتر برپایه اعتباراتی است که قابلیت انتقال به دیگران را دارد‪.‬‬ ‫سند تجاری فراموش شده کشــور که همان برات است نیز دوباره مورد استفاده‬ ‫قرار گرفته بود و با ظهرنویســی معوض مورد استفاده قرار می گرفت‪ .‬مدیرعامل‬ ‫بازار تهاتر ایرانیان با اشــاره به اینکه بحث تهاتر کاال ســال های زیادی است که‬ ‫پیگیری شده است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬بانک ها در یک برهه زمانی برات را تنها برای‬ ‫ما چاپ می کردند و برات کارت های اقتصادی نیز به اعضا داده می شد‪ .‬بازار تهاتر‬ ‫خاورمیانه نیز در امارات ثبت شــد و سوئیســی ها نیز اعالم کردند که می توانند‬ ‫کاالیی را در این بازار ارایه دهند که البته در ان زمان محدود به پالتوهای پوست‬ ‫بود که مناسب شرایط اب و هوایی ایران نیست و همکاری این کشور با این بازار‬ ‫در صورتی موثر است که شامل بخش عمده ای از کاالها شود‪ .‬وی با بیان اینکه به‬ ‫دنبال ایجاد نمایندگی های استانی در تمامی شهرهای کشور هستیم‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬‬ ‫کار نمایندگی های استانی این است که معوض هایی پیدا کنند که برای ان تقاضا‬ ‫وجود دارد‪ .‬با تهاتر کارت فرد می تواند کاالی مورد نیاز خود را از هر اســتانی که‬ ‫خود مدنظر داشته باشد تامین کند‪.‬‬ ‫ختایی گفت‪ :‬تهاتر کارت نقش برات کارت را دارد و اعتباری اســت که از فردی‬ ‫به فرد دیگر قابل انتقال اســت‪ .‬در تفاهمی که با بانک شــهر منعقد شده است‬ ‫ضمانت کارت ها و اعتبارسنجی ان انجام می شود و معامالت در بازار تهاتر ایرانیان‬ ‫صورت می گیرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بازار تهاتر ایرانیان تصریح کرد‪ :‬تهاتر کارت تنها در شبکه بازار تهاتری‬ ‫قابلیــت کاربرد دارد و این کارت قابلیت شــارژ اینترنتی دارد‪ .‬وی با اشــاره به‬ ‫تغییراتی که در عرصه معامالت و مبادالت جهانی در حال انجام اســت‪ ،‬گفت‪« :‬‬ ‫حدود ‪ 18‬ســال پیش به تدریج پول از چرخه معامالت حذف شــد و کارت های‬ ‫اعتباری جایگزین معامالت و خریدها شد‪ .‬این موضوع نیاز به نقدینگی را کاهش‬ ‫داد و اکنون حدود ‪ 5‬ســال است که کارت ها نیز حذف شده اند و اپلیکیشن ها و‬ ‫اینترنت راهکاری برای جایگزینی پول شده است‪.‬‬ ‫کاهش هزینه تامین اعتبار در بازار تهاتر‬ ‫ختایــی گفت‪ :‬در معامله یا ابتدا خرید انجام می شــود بعــد کاالی فرد فروخته‬ ‫می شــود یا بالعکس‪ .‬افراد می توانند با ســپرده گذاری در بانک شــهر و از محل‬ ‫سپرده اعتبار کسب کنند و کارت خود را شارژ کنند تا بتوانند خریدهای خود را‬ ‫انجام دهند‪ .‬مهمترین تفاوت تهاتر با سیستم های دیگر تامین منابع این است که‬ ‫هزینه تامین اعتبار بســیار پایین است‪ .‬اکنون تامین نقدینگی در سیستم بانکی‬ ‫حدود ‪ 22‬تا ‪ 35‬درصد است‪.‬‬ ‫مدیرعامل بازار تهاتر ایرانیان گفت‪ « :‬هر شــخص حقیقی و حقوقی می تواند با‬ ‫ورود به ســایت یا اپلیکیشــن مراحل ثبت نام خود را تکمیل کند و پس از ثبت‬ ‫نام و اختصاص کد عضویت محصول خود شــامل انواع کاال‪ ،‬خدمات و امالک را‬ ‫که امادگی دارد به صورت تهاتری در سایت بارگذاری نماید‪ ».‬وی ادامه داد‪ :‬بعد‬ ‫از تکمیل ثبت نام تهاتر کارت ثمین شــهر با اعتبار صفر ریال با حساب مجازی‬ ‫متصل به ان برای عضو صادر می شــود و در شــبکه بازار تهاتر ایرانیان عضو هم‬ ‫خریدار است و هم فروشنده‪ .‬فروشنده معادل ریالی محصولی که به عضو خریدار‬ ‫بفروشــند اعتبار کسب می کند و تهاتر کارت ثمین شهر عضو فروشنده شارژ می‬ ‫شــود و می تواند در یک یا چندین مرحله معادل اعتبار خود از عضو دیگر خرید‬ ‫کند‪ .‬ختایی تاکید کرد‪ :‬اعتبار داخل تهاتر کارت ثمین شــهر فقط داخل شبکه‬ ‫بازار تهاتر ایرانیان قابلیت جابه جایی دارد و به شــبکه شــتاب متصل نیست و‬ ‫اعتبار ان نیز قابلیت نقدشــدن ندارد‪ .‬وی افزود‪ :‬هنگام معامله ‪ 2.75‬درصد بابت‬ ‫فعالیت نمایندگی ها از فروشــنده اخذ می شــود و یکی از مهمترین مزایای این‬ ‫روش این است که با اعتبار حاصل از فروش می توان خریدهای خود را انجام داد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بازار تهاتر ایرانیان خاطرنشــان کرد ‪ :‬بخش عمده ای از تولیدکنندگان‬ ‫اکنون تنها با یک ســوم ظرفیت تولید خود در حال فعالیت هســتند و یکی از‬ ‫دالیل کاهش ظرفیت نبود نقدینگی برای تامین مواد اولیه تولید اســت‪ .‬ظرفیت‬ ‫خالی زیــادی در بخش عمران کشــور وجود دارد به گونــه ای که می توان کل‬ ‫خاورمیانه را شخم زد و از نو ساخت‪.‬‬ ‫امکان تهاتر کاال با ‪ 17‬کشور دنیا‬ ‫وی درباره وجه بین المللی تهاتر کارت نیز گفت‪ :‬بازار تهاتر جهانی کاال در کشور‬ ‫کانادا به ثبت رسیده است و امکان تهاتر کاال با ‪ 17‬کشور جهان فراهم شده است‪.‬‬ ‫ائین نامه این اقدام تهیه و به کمیته ضدتحریم وزارت اقتصاد داده شده است که‬ ‫البته به دلیل تحریم نمی توان جزئیات بیشتری از ان را اطالع رسانی کرد‪.‬‬ ‫ختایی با اشاره به برنامه گسترش معامالت در اقتصاد خرد عنوان کرد‪ « :‬سایت‬ ‫و اپلیکیشــنی ایجاد شده است و امکانی را برای مردم عادی فراهم کرده است تا‬ ‫سپرده ای را در بانک شــهر انجام دهند و با اخذ اعتبار خرید یا فروش های خود‬ ‫را انجام دهند‪.‬‬ ‫کواکبیان ‪ :‬تالش برای اصالح قوانین به نفع تولید و تجارت‬ ‫در ادامه این مراســم مصطفی کواکبیان‪ ،‬عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست‬ ‫خارجــی مجلس گفت ‪ « :‬اصــاح مالیات برارزش افــزده در مجلس به گونه ای‬ ‫درحال انجام اســت تا به نفع تولیدکنندگان باشد و در قانون تجارت نیز که یک‬ ‫قانون ‪ 1000‬ماده ای اســت و ‪ 30‬ســال در مجلس و دولت ها خاک خورده است‬ ‫بهبود وضع تجارت مدنظر است‪ .‬البته این الیحه خالی از ایراد نیز نمی تواند باشد‬ ‫اما تالش مجلس این اســت که قوانینی که از ان خارج می شوند به نفع تولید و‬ ‫تجارت در کشور باشند‪.‬‬ ‫کواکبیان با اشــاره به نقش کنترلی تهارت کارت در نقدینگی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫« در دولــت احمدی نژاد میزان نقدینگی ‪ 600‬هزار میلیارد تومان بود که اکنون‬ ‫به ‪ 1800‬میلیاردتومان رســیده اســت و تهاتر می تواند راهی برای جلوگیری از‬ ‫گسترش نقدینگی باشد‪ ».‬وی با بیان اینکه ایران ‪ 15‬کشور همسایه دارد‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ « :‬این همســایگان ‪ 400‬میلیون نفر جمعیت دارند که بازاری مناسب برای‬ ‫کشور است و باید با فعال شــدن دیپلماسی اقتصادی از این ظرفیت برای کشور‬ ‫استفاده کرد‪».‬‬ ‫در ادامه این مراســم جواد عطاران‪ ،‬معاون فناوری اطالعات بانک شــهر اظهار‬ ‫کرد‪ « :‬بانک ها جزو تنها موسســاتی هســتند که ترازنامه ان دو وجهی اســت‪.‬‬ ‫بانک ها اعتبار خلق می کنند و با خلق ضمانت به کسب و کارها رونق می بخشند‪.‬‬ ‫یکی از موضوع های مطرح در تجارت امروز جهان تهاتر اســت‪ .‬در کمیته نواوری‬ ‫بانک شــهر این مدل مورد بررسی قرار گرفت که می تواند خلق ارزش کند‪ ».‬وی‬ ‫ادامه داد ‪« :‬در اردیبهشــت سال ‪ 98‬موافقت اصولی با این کار صادر شد و تمامی‬ ‫ریســک های ان مورد مطالعه قرار گرفت‪ .‬در تیر امسال قراردادی به این منظور‬ ‫منعقد شد و دستورالعمل ان در شــهریور صادر شد‪ .‬اکنون تمامی همکاران در‬ ‫شعب بانک شهر توجیه شده اند و فرم ها و نمونه کارت های ثمین برای تهاتر کاال‬ ‫و معامالت در بازار تهاتر ایرانیان اماده شــده است‪ ».‬عطاران با بیان اینکه مرکز‬ ‫شتابدهی برای حمایت از ایده های جدید در بانک شهر وجود دارد‪ ،‬تصریح کرد ‪:‬‬ ‫» صاحبــان ایده های جدید می توانند نواوری های خود را مطرح کنند‪ .‬با حمایت‬ ‫از طرح تهاتر بانک شــهر امیدوار است که به رونق کسب وکارها در کشور کمک‬ ‫کند‪».‬‬ ‫همچنین در ادامه این مراســم‪ ،‬صنوبری‪ ،‬مدیرعامل یادمان سازه که سازنده برج‬ ‫میالد تهران اســت‪ ،‬گفــت‪ « :‬دو طرح مهم تله کابین امــام زاده داود به فرحزاد‬ ‫و محــور نیلوفری در محدوده راه اهن پروژه دیگری اســت کــه در مرحله کار‬ ‫کارشناســی اســت و با جذب ســرمایه گذار از داخل و خارج به مراحل اجرایی‬ ‫نزدیک می شــود‪ ».‬در ادامه این مراسم از تهاتر کارت ثمین شهر رونمایی شد و‬ ‫با اظهار امیدواری دست اندرکاران برای استقبال تولیدکنندگان و عرضه کنندگان‬ ‫کاال و خدمات برای اســتفاده از روش تهاتر در معامالت و مبادالت اقتصادی به‬ ‫کار خود پایان داد‪.‬‬ ‫عالء الدین ختایی‪،‬‬ ‫مدیرعامل بازار تهاتر‬ ‫ایرانیان در مراسم‬ ‫رونمایی از تهاتر‬ ‫کارت ثمین شهر‪ :‬‬ ‫تهاتر روش قابل‬ ‫گسترش به همه‬ ‫کاالها و خدمات است‪.‬‬ ‫در شبکه تهاتر کاال‬ ‫هرگونه تهاتر برپایه‬ ‫اعتباراتی است که‬ ‫قابلیت انتقال به‬ ‫دیگران را دارد‪ .‬سند‬ ‫تجاری فراموش شده‬ ‫کشور که همان برات‬ ‫است نیز دوباره مورد‬ ‫استفاده قرار گرفته‬ ‫بود و با ظهرنویسی‬ ‫معوض مورد استفاده‬ ‫قرار می گرفت‪ .‬بازار‬ ‫تهاتر خاورمیانه نیز‬ ‫در امارات ثبت شد و‬ ‫سوئیسی ها نیز اعالم‬ ‫کردند که می توانند‬ ‫کاالیی را در این بازار‬ ‫ارایه دهند که البته‬ ‫در ان زمان محدود به‬ ‫پالتوهای پوست بود‬ ‫که مناسب شرایط اب‬ ‫و هوایی ایران نیست‬ ‫و همکاری این کشور‬ ‫با این بازار در صورتی‬ ‫موثر است که شامل‬ ‫بخش عمده ای از‬ ‫کاالها شود‬ ‫همزمان با فرا رســیدن ســالروز وفات حضرت معصومه (س) تمامی نمایش های به صحنه رفته در تاالر های مختلف مجموعه تئاتر شهر جمعه ‪ 15‬اذر ماه اجرا نمی شوند‪.‬‬ ‫همزمان با فرا رسیدن سالروز وفات حضرت معصومه (س) تمامی نمایش های به صحنه رفته در تاالرهای مختلف مجموعه تئاتر شهر جمعه ‪ 15‬اذر ماه اجرا نمی شوند‪ .‬هم اکنون‬ ‫نمایش های “فرانکنشــتاین” به کارگردانی ایمان افشــاریان در تاالر اصلی‪“ ،‬خاک و تاج” به کارگردانی زهرا صبری در تاالر قشقایی‪“ ،‬دست های الوده” به کارگردانی مسعود‬ ‫موســوی در تاالر قشقایی‪“ ،‬سگدو” به کارگردانی عباس غفاری در تاالر سایه‪“ ،‬پارتی” به کارگردانی ارش عباسی در تاالر سایه‪“ ،‬اسانسور نداره” به کارگردانی لبخند بدیعی‬ ‫در کارگاه نمایش تئاتر شــهر روی صحنه هستند‪ .‬برای کسب اخرین اطالعات و اخبار تئاتر شهر به سایت این مجموعه به ادرس ‪ www.teatreshahr.com‬و کانال تلگرام‬ ‫‪ @Tehran_city_theater‬مراجعه کنید‪.‬‬ ‫اما و اگرهای بذل و بخشش معافیت مالیاتی اهالی فرهنگ و هنر‬ ‫خبریکهدرنهایتبدسلیقگیمنتشرشد!‬ ‫انتقادهای مطرح شده نسبت به اعمال صددرصدی معافیت مالیاتی‬ ‫خانواده فرهنگ و هنر کشــور به دلیل عدم اشــنایی منتقدان به‬ ‫نــص صریح قانون اســت؛ چرا کــه مطابق قانون تنها بخشــی از‬ ‫درامــد خانواده فعاالن فرهنگ و هنر که نهــاد‪ ،‬انجمن‪ ،‬صنف یا‬ ‫موسســه ای را با مجوز وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی دایر کرده‬ ‫باشند‪ ،‬مشمول معافیت مالیاتی اســت و هر فعالیت ورای قوانین‬ ‫ان صنف مشــمول دریافت مالیات خواهد بود‪ .‬مالیات بر حســب‬ ‫تعریف سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (‪ )OECD‬پرداختی‬ ‫الزامی و بالعوض اســت‪ .‬مالیات ممکن است به شخص‪ ،‬موسسه‪،‬‬ ‫دارایی و غیره تعلق گیرد‪ .‬این ساده ترین تعریف مبحث مالیات در‬ ‫جهان شــناخته می شود و تردیدی وجود ندارد که تمامی کشورها‬ ‫بخشــی از درامد خود را بر پایه مالیات استوار کردند تا به واسطه‬ ‫ان عالوه بر توسعه زیرســاخت ها در راستای رفاه و معیشت افراد‬ ‫جامعه این دست از درامدها را هزینه کنند‪ .‬انچه که طی چند روز‬ ‫اخیر فضای فرهنگ و هنر کشور را متاثر خود کرد به مساله حذف‬ ‫معافیت مالیاتی هنرمندان بازمی گشت‪ .‬این بزنگاه از پیش نویس‬ ‫اصالح و ســاماندهی معافیت هــای مالیاتی به قلم ســازمان امور‬ ‫مالیاتی پیشنهاد شــده بود اغاز شد‪ .‬بعد از ان‪ ،‬خانواده فرهنگ و‬ ‫هنر کشور در تمامی زیر شاخه های خود اعم از هنرهای تجسمی‪،‬‬ ‫سینما‪ ،‬تئاتر‪ ،‬موســیقی و فعاالن فرهنگی و رسانه ای با استناد به‬ ‫اقتصاد ُخرد حوزه فرهنگ و هنر در کشورمان نسبت به این مسئله‬ ‫واکنش نشــان دادند‪ .‬واکنش انها به بنــد ‪ ۷۹‬پیش نویس الیحه‬ ‫اصالح قوانین و مقــررات مالیاتی بود که در حال حاضر در وزارت‬ ‫اقتصاد در حال بررســی است‪ .‬طبق ان بند مسئوالن سازمان امور‬ ‫مالیاتی خواســتار حذف معافیت مالیاتی هنرمندان یعنی بند الم‬ ‫ماده ‪ ۳۹‬قانون مالیات های مستقیم شده بودند‪ .‬بند الم ماده ‪۱۳۹‬‬ ‫قانون مالیات های مستقیم صراحت دارد‪ :‬فعالیت های انتشاراتی و‬ ‫مطبوعاتی و قرانی دارای مجوز از وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی‬ ‫و دستگاه های ذیربط فرهنگی و هنری که به موجب مجوز وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشــاد اسالمی انجام می شوند از پرداخت مالیات معاف‬ ‫هســتند‪ .‬اصحاب و خانواده فرهنگ و هنر کشور با استناد به این‬ ‫بند به عنوان یکی از بندهای قانون مالیات های مســتقیم‪ ،‬با اشاره‬ ‫به اقتصاد بدنه نحیف فرهنگ و هنر در مقایسه با الگوهای اقتصاد‬ ‫کالن بنگاه هــای تجاری فعال و با تاکید بر وابســتگی بخش های‬ ‫متعــددی از فعالیت های فرهنگی و هنری به کمک ها و یارانه های‬ ‫دولتی‪ ،‬نسبت به بند ‪ ۷۹‬پیش نویس الیحه اصالح قوانین و مقررات‬ ‫مالیاتی واکنش نشان دادند‪.‬‬ ‫با تشــدید واکنش جامعه هنرمندان و گمانه زنی های انها در مورد‬ ‫حذف معافیت های مالیاتی و اثار مخربی که می توانست بر فعالیت‬ ‫این جامعه و محصوالت و تولیدات فرهنگ و هنر کشور داشته باشد؛‬ ‫دکتر ســیدعباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی در نامه ای‬ ‫به ســه مقام مســئول دولتی معاون اول رئیس جمهوری (اسحاق‬ ‫جهانگیری)‪ ،‬رئیس دفتــر رئیس جمهوری (محمود واعظی) و نهاد‬ ‫متولــی اصالح معافیت ها یعنی وزیر امــور اقتصاد و دارایی (فرهاد‬ ‫دژپسند) نگرانی خود را نسبت به اعمال این بند ابراز داشت‪ .‬با توجه‬ ‫بــه اولی بودن فرهنگ و هنر در برنامه ریزی ها‪ ،‬پیشــبرد و اهداف‬ ‫کالن نظام مقدس جمهوری اســامی ایــران و اهمیت بدنه دولت‬ ‫بــه فعاالن عرصــه فرهنگ و هنر روز یکشــنبه ‪ ۱۰‬اذر ماه‪ ،‬دکتر‬ ‫محمدباقر نوبخت معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و‬ ‫بودجه با صدور دستوری فوری‪ ،‬مخالفت دولت و مسئوالن دولتی را‬ ‫با کاهش معافیت مالیاتی هنرمندان در الیحه بودجه ‪ ۹۹‬اعالم کرد‪.‬‬ ‫مطابق دستور فوری معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه‬ ‫و بودجه کشــور در خصوص پیش نویس یکی از تبصره های الیحه‬ ‫بودجه ‪ ۹۹‬که بر اســاس یکی از بندهــای ان تمامی فعالیت های‬ ‫انتشــاراتی و مطبوعاتی‪ ،‬فرهنگی و هنــری دارای مجوز از وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی مشمول ‪ ۵۰‬درصد معافیت مالیاتی بودند؛‬ ‫ایــن بند حذف و فعالیت های مزبــور مطابق قبل از معافیت ‪۱۰۰‬‬ ‫درصــدی مالیاتی برخــوردار خواهند بود‪ .‬پرواضح اســت که این‬ ‫تصمیم در راستای حمایت از جامعه و خانواده هنرمندان و فعاالن‬ ‫فرهنگی و تالش برای یاری رساندن به بهبود تولیدات و محصوالت‬ ‫فرهنگی از یک ســو و از ســوی دیگر تقویت مشاغل عرصه هنر‬ ‫و فرهنگ کشــورمان اتخاذ شده اســت‪ .‬همچنان که اعمال ‪۱۰۰‬‬ ‫درصــدی معافیت مالیاتی بدنه فرهنگ و هنر کشــورمان با توجه‬ ‫به موج ایجاد شــده اخیر‪ ،‬تاثیری مهم بر ســرانه مصرف کاالها و‬ ‫محصوالت فرهنگی خواهد داشــت و اقدام دولــت در تغییر این‬ ‫سیاست خود امر و دستاوردی بســیار بزرگ در شرایط اقتصادی‬ ‫فعلی حاکم بر جامعه شــناخته می شود‪ .‬اما نکته ای که عجیب به‬ ‫نظر می رسد ان است که از روز یکشنبه و پس از اظهارنظر معاون‬ ‫رئیس جمهــوری‪ ،‬عده ای از منتقدان با هدف گرفتن درامد باالی‬ ‫تعــداد محدود و معدودی از جامعــه هنرمندان که در اصطالح از‬ ‫انها به نام ســلبریتی یاد می شــوند تالش کردند تا تمام دستاور‬ ‫بزرگ دولت در راســتای حمایت همــه جانبه از جامعه فرهنگ و‬ ‫هنر سراسر کشور را زیر سوال ببرند!‬ ‫ایا می توان تالش وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی‪ ،‬وزیر امور اقتصاد‬ ‫و دارایــی‪ ،‬معاون اول رئیس جمهوری و مدیــر برنامه و بودجه از‬ ‫یک ســو و از ســوی دیگر حمیت و اراده بدنه دولت در راســتای‬ ‫حمایت همه جانبه از هنرمندان و تاکید بر معافیت ‪ ۱۰۰‬درصدی‬ ‫فعاالن عرصه فرهنگ هنر و رسانه کشورمان از پرداخت مالیات را‬ ‫دستاوردی بزرگ و عظیم نشناخت و شمار نیاورد؟‬ ‫این اقدام در گام نخست کمک و همراهی به خانواده فرهنگ‪ ،‬هنر‬ ‫و رسانه کشور شناخته می شد و در گام های بعدی کمک به توسعه‬ ‫و تعالــی فرهنگ به عنوان یکــی از مهمترین منویات مقام معظم‬ ‫رهبری که همواره در فرمایشات خود به ان اشاره داشته اند‪.‬با توجه‬ ‫بر اصالح ساختار بودجه و توسعه پایه های مالیاتی بر مبنای اسناد‬ ‫باالدستی اعم از برنامه ششم توسعه‪ ،‬سیاست های اقتصاد مقاومتی‬ ‫مدنظر مقام معظم رهبری و سایر قوانین مربوط به ان در راستای‬ ‫گفته مســئوالن اقتصادی کشور و کارشناســان بیش از ‪ ۵۰‬هزار‬ ‫میلیــارد تومان معافیت مالیاتــی در بخش های مختلف اقتصادی‬ ‫کشور گسترده شــده است که ســهم مالیات بدنه جامعه فعاالن‬ ‫فرهنگ و هنر کشورمان تنها عدد ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫مسلم اســت که قرار گرفتن عدد ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان در برابر ‪۵۰‬‬ ‫هزار میلیارد تومان‪ ،‬بســیار ناچیز به نظر می رســد و خود گواه بر‬ ‫اقتصاد نحیف فعالیت های فرهنگی‪ ،‬هنری و رسانه ای در کل کشور‬ ‫به شــمار می رود‪ .‬به زبان ســاده تر اگر بنا بود تــا قانون معافیت‬ ‫مالیاتی فعاالن فرهنگی و هنری حذف شود انچه که بر درامدهای‬ ‫دولت می افزود ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان بود‪ .‬در حالی که سبد حمایتی‬ ‫دولتــی در کلیه بخش هــای فرهنگی‪ ،‬هنری‪ ،‬قرانی و رســانه ای‬ ‫کشــورمان ان گونه که در قانون بودجه ترسیم شده است عددی‬ ‫بسیار باالتر از ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان را شامل می شود‪.‬‬ ‫بر حسب امار موجود‪ ،‬خانواده فرهنگ و هنر کشورمان خانواده ای‬ ‫‪ ۲۰۰‬هــزار نفره متشــکل از چهار هزار ناشــر‪ ،‬یک هــزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫کتابفروشــی‪ ،‬سه هزار و ‪ ۵۰۰‬موسسه قرانی‪ ۸۰ ،‬هزار فعال قرانی‪،‬‬ ‫‪۲‬هزار گروه هنری و تجســمی و تاتر در کشــور و پنج هزار رسانه‬ ‫مکتوب و مجازی است‪ .‬شــاید تعداد افراد این خانواده به کسری‬ ‫کوچک از جمعیت ‪ ۸۰‬میلیونی کشــورمان برسد اما دامنه فعالیت‬ ‫و اثربخشــی محصوالت و تولیــدات انها در تمامــی عرصه های‬ ‫هنری‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬رســانه ای و قرانی یکی از مهم ترین استوانه های‬ ‫توســعه کشــور بدنه فرهنگ را مد نظر قرار می دهد‪ .‬اســتوانه ای‬ ‫که نه تنها یکی از مهمترین اولویت های نظام جمهوری اســامی‬ ‫ایران در تمامی سطوح به شــمار می رود که تاثیرگذاری‪ ،‬خوراک‬ ‫و محصوالت پدیداورندگان این اثار در رســیدن ارامش‪ ،‬اسایش‪،‬‬ ‫امنیــت‪ ،‬اعتماد به نفــس و در یک کالم توســعه فرهنگی احاد‬ ‫مردم جامعه نقشــی غیر قابل انکار ایفا می کند‪ .‬با وجود تمام این‬ ‫مستندات هنوز مشخص نیســت که دالیل نقد برخی از منتقدان‬ ‫نسبت به اعمال حذف معافیت های مالیاتی از بدنه فعاالن فرهنگ‪،‬‬ ‫هنر و رســانه کشورمان صرفاً به واسطه تاکید انها بر تفاوت درامد‬ ‫سلبریتی ها نســبت به فعاالن زحمتکش‪ ،‬عاشق و دلسوز زیر چتر‬ ‫خانواده فرهنگ هنر و رسانه مشغول فعالیت‪ ،‬بر چه استوار است؟‬ ‫دکتر ســیدعباس حسینی نیک کارشــناس حقوق‪ ،‬مدیر مسئول‬ ‫انجمن ناشران دانشگاهی و مدیر انتشارات مجد با مدرک دکترای‬ ‫حقوق سال ها به عنوان بازرس اتحادیه ناشران از یک سو و از سوی‬ ‫دیگر استاد مبانی حقوق‪ ،‬فعالیت و ارتباطی مستقیم با بدنه وزارت‬ ‫فرهنگ و ارشاد اسالمی‪ ،‬معاونت فرهنگی این وزارتخانه‪ ،‬خانه کتاب‬ ‫و عموم ناشران سراسر کشور داشته است درباره دستور دولت مبنی‬ ‫بر حذف معافیت مالیاتی هنرمندان در قانون الیحه بودجه ســال‬ ‫‪ ۹۹‬گفــت‪ :‬تردیدی وجود ندارد که یکی از دلســوزترین و از خود‬ ‫گذشــته ترین افراد جامعه در بین فعــاالن و بنگاه‪‎‬های اقتصادی‪،‬‬ ‫خانواده فرهنگ‪ ،‬هنر و رســانه کشور است‪ .‬وی با تاکید بر اقتصاد‬ ‫ُخرد فعالیت های فرهنگی و هنری‪ ،‬محصوالت فعاالن این عرصه به‬ ‫مخاطبان که جامعیت افراد جامعه کشــور را در بر می گیرند یاداور‬ ‫شــد‪ :‬حمایت دولت از بدنه فعالیت های فرهنگی در قبال پرداخت‬ ‫یارانه های مســتقیم از یک سو و از ســوی دیگر حذف مالیات به‬ ‫عنوان یکی از مهمترین ابزارهای حمایتی و تشــویقی دولت ها در‬ ‫تمامی ســال های بعد از انقالب شکوهمند اسالمی بر فعالیت های‬ ‫فرهنگی هنری کشــورمان جاری و ساری بوده است‪ .‬بر این اساس‬ ‫مشخص نیســت که با موج ایجاد شــده‪ ،‬دامنه انتقاد منتقدان به‬ ‫معافیت مالیاتی بدنه هنرمندان بر چه مسئله ای استوار است‪.‬‬ ‫نص صریح قانون در حوزه معاف شدن خانواده و فعاالن فرهنگ و هنر‬ ‫از پرداخت مالیات صرفاً به شــرایطی باز می گردد که افراد؛ موسسه‬ ‫و یا بنگاه اقتصادی برای فعالیت های خود با مجوز وزارت فرهنگ و‬ ‫ارشاد اسالمی دایر کرده باشند‪ .‬در حقیقت معافیت بر دریافت مالیات‬ ‫نسبت به فعالیت موسسه و نهادی که این افراد مجوز وزارت فرهنگ‬ ‫و ارشاد اسالمی را برای ان دریافت کرده باشند اعمال خواهد شد و‬ ‫دیگر درامدهای این مجموعه‪ ،‬همچون درامد سلبریتی ها که خارج‬ ‫از عرف درامد حاصل از بدنه فعالیت های فرهنگی‪ ،‬هنری در کشور‬ ‫به شمار می رود را شامل نمی شود و به دلیل خروج از قوانین نحوه‬ ‫درامد‪ ،‬مشمول دریافت مالیات خواهد شد‪.‬‬ ‫به گفته حسینی نیک این مساله تنها به بدنه فرهنگ و هنر مربوط‬ ‫نیست‪ .‬به عنوان مثال در ورزش های حرفه ای و پردرامد مانند حوزه‬ ‫فوتبال‪ ،‬تمامی باشــگاه های ورزشی‪ ،‬پیشوند فرهنگی ‪ -‬ورزشی را‬ ‫یدک می کشند‪ .‬اما با توجه به درامدهای باالی بازیکنان فوتبال که‬ ‫خارج از سقف تعرفه مشخص و میانگین درامدی اصناف‪ ،‬انجمن ها‬ ‫و گروه های فعال در بنگاه های اقتصادی کشــورمان را شامل است‪،‬‬ ‫درامد مازاد بر درامد مشــخص و مورد تایید انجمن و اصناف انها‬ ‫مشمول دریافت مالیات می شود‪.‬‬ ‫از صحبت های دکتر ســیدعباس حســینی نیک می توان اینگونه‬ ‫نتیجه گرفت که انتقادهای مطرح شــده عده از منتقدان نســبت‬ ‫بــه معافیت های مالیاتــی از بدنه فرهنگ و هنر کشــور محلی از‬ ‫اعــراب ندارد! چرا که مطابق نص صریح قانون؛ انجمن ها و اصناف‬ ‫هســتند که میزان درامد مشــخص از فعالیت های فرهنگی را به‬ ‫شــکلی عادالنه مشخص کرده اند و هر انچه ورای این مسئله باشد‬ ‫مشمول دریافت مالیات می شود‪ .‬از سوی دیگر افراد یا چهره هایی‬ ‫که از انها به عنوان سلبریتی یاد می شود تنها در بخشی از مالیات‪،‬‬ ‫معاف خواهند شــد که بنگاه‪ ،‬موسســه و یا انجمنی تحت مجوز‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی به نام انها صادر شده باشد به این‬ ‫ترتیب تنها فعالیت های ان بنگاه فرهنگی مشمول معافیت مالیاتی‬ ‫خواهد شد‪ .‬البته با وجود تمام این موارد مطرح کردن عدم معافیت‬ ‫مالیاتی با وجود ابهامات فراوان و ضرورت مالیات ســتانی از درامد‬ ‫بخش های سوداور و مشکوک به رانت حوزه هنر‪ ،‬وزارت اقتصاد به‬ ‫عنوان متولی درباره تعیین تکلیف معافیتها ســکوت کرده است و‬ ‫چند هفته بعد پس گرفتن حرفشان در این شرایط به لحاظ روانی‬ ‫بعد خوبی ندارد درست مثل قیمت بنزین به سبک انتحاری انجام‬ ‫شــد‪ ،‬که در همین خصوص منیژه حکمت کارگردان و تهیه کننده‬ ‫سینما در یادداشتی‪ ،‬نســبت به طرح موضوع بخشودگی مالیاتی‬ ‫هنرمندان از ســوی معاون رئیس جمهور واکنش نشــان داد‪ .‬در‬ ‫متن این یادداشت امده است‪« :‬بخشــودن مالیات هنرمندان اگر‬ ‫باج انتخاباتی به یکی از گروه های مرجع جامعه نباشــد‪ ،‬مســلما‬ ‫نشانه سردرگمی و عدم شــناخت از هدف و کارکرد مالیات است‬ ‫و اعالم ان در این زمان و در این شــرایط وخیم اقتصادی‪ ،‬نهایت‬ ‫بدسلیقگی اســت‪ .‬ظاهرا جناب نوبخت مثل بقیه همفکرانشان در‬ ‫دولت‪ ،‬وقت و حوصله فکر کردن به عواقب راه حل های خلق الساعه‬ ‫و نبوغ امیزشــان را ندارند و ساده ترین راه را برگزیده اند‪ ،‬یعنی یک‬ ‫کاســه کردن درامدهای به شــدت ناهمگون و حکم واحد بر انان‬ ‫راندن! در حالی که ناگفته پیداســت که این چنین بذل و بخشش‬ ‫در شــرایط امروز ما نتیجه ای جز افزایش شکاف طبقاتی و فقیرتر‬ ‫شدن اقشار کم درامد عرصه هنر ندارد و سود هنگفتش مستقیماً‬ ‫به جیب همان صاحبان دســتمزدهای میلیاردی و ســرمایه های‬ ‫ناســالم موجود در این حوزه خواهد رفت‪ .‬بعید می دانم درک این‬ ‫موضوع نیاز به هوش زیادی داشــته باشد‪ ،‬مگر انکه نیت دیگری‬ ‫پشت ماجرا باشــد که قرار است هنرمندان وجه المصالحه ان قرار‬ ‫گیرند‪ .‬اقای نوبخت همه ما شــرایط ســختی را می گذرانیم ان را‬ ‫با این تصمیم های ناپخته دشــوارتر نکنید‪ .‬مثل همه ممالک دنیا‬ ‫مالیاتتان را درســت بگیرید و با تدبیر به کار زنید‪ ،‬البته اگر هنوز‬ ‫تدبیری باقی مانده باشد!‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫تعطیلی نمایش های تئاترشهر همزمان با سالروز وفات حضرت معصومه (س)‬ ‫چهارشنبه ‪ 13‬اذر ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪186‬‬ ‫‪5‬‬ ‫خبر‬ ‫«کالس رانندگی» واجد شرایط‬ ‫رقابت در اسکار ‪ 2020‬شد‬ ‫فیلم کوتــاه «کالس رانندگی» بــه کارگردانی مرضیه‬ ‫ریاحی واجد شــرایط رقابت در بخش فیلم کوتاه نود و‬ ‫دومین دوره اکادمی علوم و هنرهای ســینمایی اسکار‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬شــد‪ .‬فیلم کوتاه «کالس رانندگی» با یک هفته‬ ‫اکران عمومی در ســینمای ‪Arena Cinelounge‬‬ ‫‪ Sunset‬لس انجلس واجد شــرایط اسکار ‪ 2020‬شد‪.‬‬ ‫در بخش فیلم کوتاه فیلم ها از ســه مسیر واجد شرایط‬ ‫رقابت در اســکار می شــوند‪ .‬اکادمی اســکار هرسال‬ ‫فهرستی از جشنواره های سینمایی را منتشر می کند که‬ ‫فیلم های متقاضی باید به ان جشنواره ها راه یافته و همان‬ ‫عنوان جایزه که ســایت رسمی اکادمی اعالم کرده را به‬ ‫دســت بیاورند‪ .‬اکران در سینماهای لس انجلس در بازه ‬ ‫زمانی مشخصی از ســال و برنده شدن در رقابت اسکار‬ ‫دانشجویی‪ ،‬دیگر راه های ورود به این رقابت است‪ .‬فیلم‬ ‫کوتاه «کالس رانندگی» بــه کارگردانی مرضیه ریاحی‬ ‫از ‪ 20‬تا ‪ 26‬ســپتامبر به مدت یک هفته در ســینمای‬ ‫‪ Arena Cinelounge Sunset‬لس انجلس اکران‬ ‫عمومی شــده و از این طریق جواز ورود به رقابت اسکار‬ ‫‪ 2020‬را به دســت اورد‪ .‬عوامــل «کالس رانندگی»‬ ‫عبارتنــد از‪ :‬کارگردان‪ :‬مرضیه ریاحی‪ ،‬فیلمنامه‪ :‬مرجان‬ ‫ریاحــی‪ ،‬بازیگران‪ :‬لیندا کیانی‪ ،‬علیرضا ثانی فر‪ ،‬ســاالر‬ ‫خمسه‪ ،‬ساناز مصباح‪ ،‬مدیر فیلمبرداری‪ :‬مجید گرجیان‪،‬‬ ‫مدیر صدابرداری‪ :‬محمود کاشــانی‪ ،‬طــراح صدا‪ :‬یونس‬ ‫اســکندری‪ ،‬جلوه های بصری و اصالح رنگ و نور‪ :‬محمد‬ ‫اهنگر‪ ،‬تدوین‪ :‬حسین نشــاطی‪ ،‬دستیار اول کارگردان‪:‬‬ ‫درنا مدنی‪ ،‬دستیار دوم کارگردان‪ :‬عارف ابراهیمی‪ ،‬طراح‬ ‫گریم‪ :‬حمید پورســیفی‪ ،‬مجریان گریم‪ :‬میثم رستمی‪،‬‬ ‫نیلوفر مرادی‪ ،‬عکاس‪ :‬احسان مجد‪ ،‬مترجم‪ :‬بونا الخاص‪،‬‬ ‫گــروه تصویر‪ :‬داریوش رجایی‪ ،‬داریوش معصومی‪ ،‬فرهاد‬ ‫شکری‪ ،‬مهرداد کاظمی‪ ،‬دستیار صدا‪ :‬حسام مژدهی نیا‪،‬‬ ‫دستیار صحنه‪ :‬میثم کرمی‪ ،‬تدارکات‪ :‬علیرضا حکیم زاده‪،‬‬ ‫فیلمبردار پشــت صحنه‪ :‬فائزه حسینی‪ ،‬منشی صحنه‪:‬‬ ‫بنفشــه ابراهیمی‪ ،‬طراح پوستر‪ :‬محسن نوربخش‪ ،‬تهیه‬ ‫کننده اجرایی‪ :‬پوریا عقیلی‪ ،‬تهیه کنندگان‪ :‬بابک رضایی‬ ‫و مرضیه ریاحی‪ .‬مراسم اعطای جوایز نود و دومین دوره‬ ‫اکادمی علوم و هنرهای سینمایی اسکار ‪ ۲۰۲۰‬در تاریخ‬ ‫‪ ۹‬فوریه (بامداد دوشنبه ‪ ۲۱‬بهمن) برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫شرکت جاویدان‬ ‫اریا‬ ‫نایم جاوید در صنعت حمل نقل گشت‬ ‫بابیش از بیست سال تجربه‬ ‫مجری تورهای گردیش درایران و تورهای خارجی‬ ‫عضو رسیم ودرجه یک اتحادیه صنف مسافربری تهران‬ ‫اماده قرارداد با نهادها و اورگانهای دولیت ومدارس‬ ‫و جهت امور سرویس ایاب ذهاب کارکنان‬ ‫تلفن‪۷۷۶۱۴۳۵۲ :‬‬ ‫فاکس‪۷۷۶۵۴۳۵۰ :‬‬ ‫دفتر مرکزی‪۷۷۶۵۴۳۳۴-۶ :‬‬ ‫تخفیف ویژه هنرمندان‬ ‫طب ایرانی‪ -‬اسالمی‬ ‫احتمال انتقال ویروس سرماخوردگی از مادر به جنین‬ ‫‪6‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 13‬اذر ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪186‬‬ ‫محققان در بررسی های خود نشان دادند ویروس سرماخوردگی معمولی می تواند سلول های گرفته شده از جفت انسان را الوده کند‪ .‬به این ترتیب امکان انتقال عفونت از مادر باردار به جنین وجود خواهد‬ ‫داشت‪.‬محققانامریکاییاظهارداشتند‪:‬ایناولینشواهدیاستکهنشانمی دهدویروسسرماخوردگیمعمولیمی تواندجفتانسانراالودهکند‪.‬یافتهبدستامدهاینفرضیهراتاییدمی کندکهوقتی‬ ‫مادر در دوران بارداری به سرماخوردگی مبتال شود‪ ،‬ویروس موجب می شود عفونت موجود در بدن مادر به جنین منتقل شود‪ .‬هنگام بارداری جفت همچون دروازه بانی عمل می کند که مواد مغذی اصلی‬ ‫از مادر به جنین در حال رشد منتقل و مانع از نفوذ پاتوژن های احتمالی شود‪ .‬به گفته محققان این مانع ان طور که در گذشته تصور می شد غیرقابل نفوذ نیست‪ .‬به گزارش ساینمگ‪ ،‬محققان امریکایی سه‬ ‫نوع سلول اصلی موجود در جفت های اهدا شده‪ -‬سیتوتروفوبالست‪ ،‬فیبروبالست و سلول های‪ -Hofbauer‬بررسی کرده و ان ها را در معرض ویروس سنسیشیال تنفسی (‪ )RSV‬قرار دادند که موجب‬ ‫سرماخوردگیمعمولیمی شود‪.‬بهگفتهمحققاندوسلولفیبروبالستو‪ Hofbauer‬دربرابرعفونتبیشتراسیب پذیرند‪.‬‬ ‫اخبار‬ ‫ایا واکسن انفلوانزا‬ ‫عوارضی جانبی دارد؟‬ ‫اســتاد دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به شیوع زودرس‬ ‫بیماری انفلوانزا در پاییز امسال اشاره کرد و با اشاره به همه گیری‬ ‫بیماریانفلوانزادرمناطقمختلفکشور‪،‬دربارهعوارضاحتمالی‬ ‫تزریق واکسن این بیماری توضیح داد‪ .‬دکتر مسعود مردانی افزود‪:‬‬ ‫وزارت بهداشت همه گیری بیماری انفلوانزا را در کشور اعالم و از‬ ‫افراد در معرض خطر درخواست کرد که در صورت در دسترس‬ ‫بودن واکسن نسبت به تزریق ان اقدام کنند و همچنین با رعایت‬ ‫اصول بهداشتی از ابتال به بیماری جلوگیری کنند‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫اینکه تاکنون تعداد قابل توجهی در کشور به این بیماری مبتال‬ ‫شدند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬از ابتدای همه گیری بیماری انفلوانزا تاکنون‬ ‫حدود ‪ ۵۶‬نفر براثر ابتال این بیماری جان خود را از دست داده اند‪.‬‬ ‫وی در پاســخ به سوال که ایا واکسن عوارضی برای افراد دارد؟‬ ‫گفت‪ :‬اصوال واکسن بدون عارضه در دنیا وجود ندارد‪ ،‬اما عوارض‬ ‫واکسن انفوالنزا بسیار اندک بود و در حد تب مختصر‪ ،‬قرمزی‬ ‫دست یا درد در محل تزریق است‪ .‬استاد دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫شهید بهشتی ادامه داد‪ :‬عوارض بسیار اندک این واکسن در مقابل‬ ‫مزایایی فراوان ان چیزی نیســت و تزریق واکسن این بیماری‬ ‫نباید تحت الشعاع این موضوع قرار گیرد‪ .‬وی درباره برخی ادعاها‬ ‫مبنی بر اینکه این واکسن می تواند سندرم گیلن باره برای افراد‬ ‫ایجاد کند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این احتمال بسیار ناچیز بوده اما در صورت‬ ‫ابتال به انفلوانزا‪ ،‬عالوه بر اسیب های دیگر‪ ،‬با درصد باالتری در‬ ‫معرض این بیماری قرار می گیرند‪.‬‬ ‫انفلوانزاباترزیقواکسنقابلپیشگیریاست‬ ‫اینمتخصصبیماری هایعفونیبااشارهبهاینکهبیماریانفلونزا‬ ‫با تزریق واکســن قابل پیشگیری است‪ ،‬گفت‪ :‬اگر فرد بیماری‬ ‫زمینه ای یا کاهش دهنده سیستم ایمنی بدن نداشته و واکسن‬ ‫خود را تزریق کرده باشــد و مراقبت های بهداشتی را به عمل‬ ‫اورد‪ ،‬دچار عوارض این بیماری نخواهد شد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬هرچند‬ ‫بروز انفلوانزا و عوارض ان اجتناب ناپذیر است اما با اقداماتی نظیر‬ ‫تزریق واکسن و رعایت بهداشت می توان از ابتال به ان جلوگیری‬ ‫یا از شــدت بیماری کم کرد‪ ،‬با رعایت این موارد سالمت افراد‬ ‫تهدیدجدینمی شود‪.‬‬ ‫افراد در معرص خطر واکسن انفلوانزا بزنند‬ ‫این متخصص بیماری های عفونی تاکید کرد که افراد در معرض‬ ‫خطر در صورت دسترس بودن واکسن انفلوانزا‪ ،‬حتما نسبت به‬ ‫تزریق ان اقدام کنند‪ .‬وی گفت‪ :‬افراد باالی ‪ ۶۵‬ســال‪ ،‬کودکان‬ ‫شــش ماه تا شش ســال‪ ،‬مادران باردار‪ ،‬بیماران قلبی‪ ،‬ریوی‪،‬‬ ‫کلیوی‪ ،‬مبتالیان به ایدز‪ ،‬دیابت‪ ،‬ســرطان‪ ،‬اســم‪ ،‬فشارخون‪،‬‬ ‫افراد پیوندی‪ ،‬مبتالیان به همودیالیز‪ ،‬کادر پزشکی یا کسانی‬ ‫که داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی مصرف می کنند از‬ ‫جمله افراد در معرض خطر این بیماری هستند که باید واکسن‬ ‫بزنند‪ .‬مردانی ادامه داد‪ :‬هرچند توصیه متخصصان به مردم تزریق‬ ‫واکسن در ماه های مهر و ابان است اما افراد در معرض خطری‬ ‫تابه حال واکسن را نزدند‪ ،‬در صورت دسترس بودن واکسن‪ ،‬حتما‬ ‫نسبت به این کار اقدام کنند‪.‬‬ ‫فضایمجازیمعموالاطالعاتنادرست‬ ‫در اختیار مردم قرار می دهد‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در فضای مجازی معموال اطالعات نادرست در مورد‬ ‫این واکسن منتشر می شود که سبب گمراهی مردم شده است‪،‬‬ ‫برخی افراد در فضای مجازی بر علیه واکسن صحبت هایی کردند‬ ‫که اصال پایه و اساس علمی ندارد‪ .‬استاد دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫شهید بهشتی ادامه داد‪ :‬اگر اطالعات صحیح به مردم داده شود‬ ‫و به عبارتی راه درست را به مردم نشان بدهیم‪ ،‬مطمئنا مردم‬ ‫به جای چاه‪ ،‬راه را انتخاب خواهند کرد‪ .‬وی به نقش رســانه ها‬ ‫در اطالع رســانی صحیح و به موقع اشاره کرد و گفت‪ :‬اصحاب‬ ‫رسانه‪ ،‬استادان دانشگاه‪ ،‬پزشکان و پرستاران‪ ،‬روحانیون و والدین‬ ‫می توانند در این زمینه راهگشا باشند‪ .‬مردانی افزود‪ :‬امسال سرما‬ ‫مقداری زودتر اغاز شــده و ما انتظار وقوع بیماری های عفونی‬ ‫دستگاه تنفسی فوقانی و انفلوانزا را در اوایل زمستان یا اوسط‬ ‫پاییز داشتیم اما اوایل پاییز با کاهش دما با شیوع غیرمنتظره‬ ‫بیماری انفلوانزا مواجه شدیم‪ .‬وی افزود‪ :‬با این وضعیت که رخ‬ ‫داد‪ ،‬موارد جدید بیماری رو به افزایش است و به طریقی که از‬ ‫حد معمول و انتظار ما باالتر رفت‪ ،‬هم زمان موارد بستری به علت‬ ‫عفونت دستگاه های تنفسی مانند ریه و پنومونی (سینه پهلو)‬ ‫در بیمارستان افزایش یافته است‪ .‬این متخصص عفونی بیان‬ ‫داشت‪ :‬مراجعات مردم به کیلنیک ها‪ ،‬درمانگاه ها و مطب ها برای‬ ‫مداوایبیماری هایعفونیدستگاهتنفسیفوقانیمانندانفلوانزا‪،‬‬ ‫سرماخوردگی و گلودرد افزایش یافته و عده ای هم به دلیل شدت‬ ‫بیماری در بیمارستان بستری شدند‪ .‬وی به عالئم این بیماری‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬شروع ناگهانی تب (باالی ‪ ۳۹‬درجه) و همراه‬ ‫شدن با بدن درد از جمله عالئم انفلوانزا است که مردم در صورت‬ ‫مشاهدهانهابهبیمارستان هامراجعهکنند‪.‬‬ ‫پیشگیری از بروز معلولیت ها با روش های نوین ژنتیکی‬ ‫خطرتولدفرزندمعلول‬ ‫در ازدواج های خویشاوندی چقدر است؟‬ ‫در سال ‪ ۱۹۹۲‬مجمع عمومی سازمان ملل متحد سوم دسامبر را روز معلوالن‬ ‫نام گذاری کرد و هدف از این نام گذاری تالش برای ارتقای کیفیت زندگی معلوالن‬ ‫و دسترســی انان به حقوق و امکانات برابر با شــهروندان عادی بود‪ .‬اما در کنار‬ ‫تالش برای توانمندســازی معلوالن‪ ،‬کمک بــه خانواده های انها و فراهم کردن‬ ‫فرصت های عادالنه و امکانات الزم برای رشد و پیشرفت انها‪ ،‬نباید از امکاناتی که‬ ‫علوم و فناوری های نوین برای پیشگیری از بروز معلولیت ها در اختیار بشر امروز‬ ‫قرار می دهند‪ ،‬غافل شد‪ .‬دکتر مریم رفعتی متخصص ژنتیک و عضو تیم تخصصی‬ ‫مرکز درمان ناباروری ابن سینا‪ ،‬با اشاره به پیشرفت های شگفت انگیز علم ژنتیک در‬ ‫دو دهه اخیر‪ ،‬گفت‪ :‬تا پیش از دو دهه قبل به نظر می رسید که از تکرار بیماری ها‬ ‫و معلولیت ها در نسل های مختلف گریزی نیست و افراد و خانواده های بسیاری با‬ ‫انواع معلولیت ها و پیامدهای ان دست به گریبان بودند‪ .‬اما با پیشرفت علم ژنتیک‬ ‫به تدریجمشخصشدکهبیشاز‪ 70‬درصدناهنجاری هاومعلولیت هاعلتژنتیکی‬ ‫دارند‪ .‬شناخت جهش های ژنتیکی مرتبط با این بیماری ها زمینه ساز تحولی بزرگ‬ ‫در پیشــگیری از بروز معلولیت در نسل های اتی بود‪ .‬وی با اشاره به یک تحول‬ ‫بزرگ دیگر در چند سال اخیر‪ ،‬افزود‪ :‬تا همین چند سال قبل ما با محدودیت و‬ ‫نقطه ای بودن تکنیک ها مواجه بودیم‪ .‬یعنی با ازمایش ژنتیکی تنها می شد یک‬ ‫یا دو قطعه از ژن را بررسی و تعیین توالی کرد‪ .‬به همین دلیل باید برای بررسی‬ ‫بیماری های مختلف ازمایشات متعدد انجام می شد که بسیار زمان بر و پرهزینه بود‪.‬‬ ‫برای نمونه‪ ،‬در گذشته بررسی بیماری تاالسمی به دلیل تک ژنی بودن ساده بود‪،‬‬ ‫اما در ناشنوایی بیش از ‪ ۲۰۰‬ژن‪ ،‬در نابینایی بیش از ‪ ۳۰۰‬ژن و در معلولیت های‬ ‫ذهنی بیش از هزاران ژن شناخته شده وجود دارند که در گذشته بررسی این تعداد‬ ‫ژن در عمل ناممکن بود‪ .‬اما در چند سال اخیر با شکل گیری تکنیک نسل جدید‬ ‫توالی یابی یا «‪ »NGS‬تحولی بزرگ در این عرصه رخ داده است‪.‬‬ ‫این متخصص ژنتیک درباره تکنیک نســل جدید توالی یابی توضیح داد‪ :‬این‬ ‫تکنیک این امکان را در اختیار ما قرار داده است که با یک ازمایش حدود ‪ 20‬هزار‬ ‫ژن شناخته شده انسان را بررسی کنیم‪ .‬از حدود ‪ 20‬هزار ژن شناخته شده‪ ،‬حدود‬ ‫پنج تا هفت هزار ژن تاکنون شناخته شده اند که جهش در انها با بروز بیماری و‬ ‫معلولیت ارتباط دارد‪ .‬با تکنیک «‪ »NGS‬می توان ظرف چند روز تمام ژن ها را‬ ‫بررسی کرد‪ .‬وی ایران را یکی از پیشگامان منطقه در زمینه علوم و فناوری های‬ ‫ک روز دنیا که با فاصله کوتاهی از مراکز معتبر‬ ‫ژنتیکی دانست و گفت‪ :‬این تکنی ‬ ‫جهانی حدود پنج سال پیش توسط تیم ما به سرپرستی استاد پیشکسوت ژنتیک‬ ‫دکتر غفاری در ایران راه اندازی شد‪ ،‬ظرف مدت کوتاهی توانست با تشخیص علل‬ ‫معلولیت ها بسیاری از خانواده های در معرض خطر بروز معلولیت را از نعمت فرزند‬ ‫سالمبهره مندکند‪.‬‬ ‫رفعتی با اشاره به کاربردهای تکنیک های نوین ژنتیکی‪ ،‬افزود‪ :‬یکی از کاربردهای‬ ‫مهم ژنتیک در پیشگیری از معلولیت ها مربوط به ازدواج های خویشاوندی است‪.‬‬ ‫امارها نشــان می دهد که به طور میانگین‪ ،‬حدود ‪ 40‬درصد از ازدواج ها در ایران‬ ‫ازدواج فامیلی است و حتی در برخی مناطق‪ ،‬به حدود ‪ 80‬درصد می رسد‪ .‬نگرانی‬ ‫زیادی در خصوص فرزندان حاصل از ازدواج های فامیلی وجود دارد اما‪ ،‬باید یاداور‬ ‫شد که خطر بروز معلولیت در فرزندان حاصل از ازدواج خویشاوندی‪ ،‬تنها دو برابر‬ ‫ازدواج های دیگر است‪ .‬در ازدواج های غیرخویشاوندی خطر بروز ناهنجاری های‬ ‫ژنتیکی در فرزند حدود ‪ 2.5‬تا سه درصد و در ازدواج های خویشاوندی حدود پنج‬ ‫تا شش درصد است ‪ .‬اما همین میزان خطر را نیز می توان با مشاوره ژنتیک‪ ،‬انجام‬ ‫ازمایش توالی یابی و مقایسه نتایج توالی یابی زن و شوهر کاهش داد‪.‬‬ ‫این متخصص ژنتیک خاطرنشان کرد‪ :‬گاهی در ازدواج های خویشاوندی فقط‬ ‫زوج هایی مراجعه می کنند که در خانواده ســابقه معلولیت دارند‪ .‬در حالی که‬ ‫خودشان سالم هستند‪ .‬برای نمونه‪ ،‬زن و شوهر هر دو ناقل ژن نابینایی باشند و در‬ ‫نتیجه فرزندشان نابینا شود‪ .‬در چنین مواردی با بررسی و شناسایی ژن ها می توان‬ ‫از تولد فرزند نابینا جلوگیری کرد‪ .‬وی با تاکید بر اینکه بررســی های ژنتیکی‬ ‫مختص ازدواج های خویشاوندی نیست‪ ،‬توضیح داد‪ :‬گاهی زوج ها تصور می کنند‬ ‫که چون با هم خویشــاوند نیستند‪ ،‬نیازی به مشاوره و بررسی ژنتیکی ندارند‪.‬‬ ‫در حالی که وجود سابقه بیماری یا معلولیت در خانواده نیز می تواند نشانه ای از‬ ‫خطر احتمال بروز معلولیت در فرزندشان باشد‪ .‬توجه به این نکته ضروری است‬ ‫که منظور از خانواده فقط خویشاوندان درجه یک نیست‪ .‬گاهی وجود معلولیت‬ ‫در دیگر اقوام خونی‪ ،‬مثل دخترخاله یا پسرعمو نیز می تواند یک عالمت باشد‪،‬‬ ‫زیرا ما با این اقوام نیز اشــتراکات ژنتیکی داریم‪ .‬همچنین‪ ،‬گاهی خانواده ها به‬ ‫تکرار بیماری ها و معلولیت ها در خانواده توجه ندارند و ان را ناشــی از اتفاق و‬ ‫علل گوناگون می دانند؛ در حالی که اگر بیماری ای در خانواده تکرار شد‪ ،‬حتماً‬ ‫باید به علت ژنتیکی شــک کرد و برای پیشگیری از تکرار ان بررسی های الزم‬ ‫را انجام داد‪ .‬عضو تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابن سینا نخستین حلقه در‬ ‫مسیر تشخیص و پیشگیری از بروز معلولیت ها را مشاوره ژنتیک دانست و گفت‪:‬‬ ‫همه زوج ها به انجام ازمایش های خاص ژنتیکی نیازی ندارند و اینکه ایا زوج در‬ ‫معرض خطر بروز معلولیت در فرزند قرار دارند یا خیر‪ ،‬در مشاوره ژنتیک مشخص‬ ‫می شود‪ .‬بنابراین‪ ،‬نخستین گام‪ ،‬انجام یک مشاوره دقیق و حرفه ای است‪ .‬در این‬ ‫مشاوره‪ ،‬یک مشاور ژنتیک کارازموده و ماهر با گرفتن شرح حال و اطالعات الزم‬ ‫و رسم دقیق شجره نامه زوج می تواند تشخیص دهد که ایا الزم است ازمایش‬ ‫ژنتیک انجام شود و بر اساس یافته ها می تواند به طور هدفمند ازمایشات الزم را‬ ‫برای بررسی خطر بروز بیماری هایی که ممکن است فرزند ان زوج به انها مبتال‬ ‫شود‪ ،‬درخواست کند‪ .‬کلینیک ژنتیک مرکز درمان ناباروری ابن سینا در هفت‬ ‫ســا ل گذشته مرجع کشوری دوره های اموزشی مشاوره ژنتیک بوده و در طی‬ ‫این دوره ها که با همکاری وزارت بهداشت انجام شده اند عالوه بر تربیت چند صد‬ ‫مشاور ژنتیک‪ ،‬استانداردهای الزم نیز تهیه و تدوین شده اند‪ .‬وی درباره روش های‬ ‫موجود پیشگیری از بروز معلولیت ها توضیح داد‪ :‬به طور کلی ما توصیه می کنیم‬ ‫که مشاوره ژنتیک پیش از ازدواج انجام شود‪ .‬اگر پیش از ازدواج انجام نشد‪ ،‬پیش‬ ‫از اقدام به بارداری و اگر باز هم انجام نشده باشد‪ ،‬حتماً حین بارداری انجام شود‪.‬‬ ‫دو روش پیشگیری از بروز معلولیت ها با استفاده از تکنیک های ژنتیکی امکان پذیر‬ ‫اســت؛ یکی پیش از بارداری به روش «‪ »PGD‬و دیگری در دوران بارداری با‬ ‫نمونه گیری از جنین و بررسی ژنتیکی نمونه‪.‬‬ ‫رفعتی افزود‪ :‬انجام روش «‪ »PGD‬یا تشخیص ژنتیکی پیش از النه گزینی‬ ‫مســتلزم انجام لقاح ازمایشگاهی یا «‪ »IVF‬اســت‪ .‬یعنی جنین ها باید در‬ ‫ازمایشگاه تشکیل شوند‪ ،‬یک سلول از هر جنین برداشته و بررسی ژنتیکی شود‬ ‫و در انتها جنین های سالم و بدون جهش به رحم خانم منتقل شوند‪ .‬بنابراین‪ ،‬این‬ ‫روش محدودیت هایی مثل ضرورت انجام لقاح ازمایشگاهی و صرف وقت و هزینه‬ ‫دارد‪ ،‬اما این حسن را دارد که دیگر خطر بروز معلولیت ها در جنین وجود ندارد‪.‬‬ ‫بنابر اعالم مرکز درمان ناباروری ابن سینا‪ ،‬وی روش دیگر را پیشگیری در دوران‬ ‫بارداری معرفی کرده و تصریح کرد‪ :‬در این روش‪ ،‬زوجی که قب ً‬ ‫ال مشاوره ژنتیک‬ ‫انجام داده اند و خطر بروز بیماری یا بیماری هایی در فرزند انها مطرح شده است‪،‬‬ ‫به صورت طبیعی باردار می شوند و در اوایل بارداری‪ ،‬یعنی هفته یازدهم یا دوازدهم‬ ‫برای انجام ازمایش ژنتیکی مراجعه می کنند‪ .‬از جنین نمونه برداری می شود و‬ ‫پس از بررسی جهش شناخته شده در خانواده‪ ،‬اگر جنین سالم تشخیص داده‬ ‫شــد‪ ،‬بارداری ادامه می یابد و اگر نه‪ ،‬بر اساس مقررات موجود کشور در زمینه‬ ‫سقط جنین درمانی‪ ،‬اقدام خواهد شد‪ .‬البته این روش هم محدودیت هایی دارد‪.‬‬ ‫برای نمونه‪ ،‬ممکن اســت برخی به لحاظ اخالقی و اعتقــادی ختم بارداری را‬ ‫نادرست بدانند و همچنین‪ ،‬برخی از بیماری ها در زمره اندیکاسیون های سقط‬ ‫درمانی نیستند و بنابراین‪ ،‬نمی توان نسبت به ختم بارداری اقدام کرد‪ .‬در چنین‬ ‫مواردی بهتر است از روش اول‪ ،‬یعنی تشخیص ژنتیکی پیش از النه گزینی جنین‬ ‫استفاده شود‪ .‬عضو تیم تخصصی مرکز درمان ناباروری ابن سینا با اشاره به امکانات‬ ‫موجود در کشور‪ ،‬گفت‪ :‬خوشبختانه امروزه این تکنیک های پیشرفته در کشور در‬ ‫دسترس است و ما دیگر نیازی نداریم که مثل چند سال قبل نمونه ها را برای‬ ‫بررسی به خارج از کشور بفرستیم و هزینه های زیادی به خانواده ها تحمیل کنیم‪.‬‬ ‫تقریباً تمام بیماری هایی که جهش ژنتیکی انها شناخته شده است‪ ،‬امروزه در‬ ‫کشور ما قابل بررسی و پیشگیری است‪ .‬اما باید در این زمینه اطالع رسانی کافی‬ ‫انجام شود تا زوج ها به موقع برای مشاوره ژنتیک مراجعه کنند و حتی اگر در دوران‬ ‫بارداری مراجعه می کنند‪ ،‬در همان سه ماه نخست باشد که بتوان در صورت بروز‬ ‫بیماری در جنین‪ ،‬از تولد نوزاد مبتال به معلولیت پیشگیری کرد‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫خانگیسرماخوردگی‬ ‫درمان های‬ ‫ســرماخوردگی از جمله بیماری های شایع در فصل سرد سال است‬ ‫که عالئم ان از احتقان بینی گرفته تا احســاس خستگی و بدن درد‪،‬‬ ‫ازاردهنده و مختل کننده روند عادی زندگی هستند‪.‬‬ ‫در کنار اهمیت مراجعه به پزشک و اقدام برای درمان صحیح به ویژه‬ ‫در موارد شــدید بیماری‪ ،‬درمان های خانگی نیز برای تسکین عالئم‬ ‫ســرماخوردگی وجود دارند که به خواب بهتر و کوتاهتر شدن دوره‬ ‫بیماریکمکمی کنند‪.‬‬ ‫در این باره سایت ‪ ،firstpost‬به برخی از این راهکارهای خانگی اشاره‬ ‫کرد ه که به شرح زیر است‪:‬‬ ‫ استفاده از دستگاه رطوبت ساز در فضای اتاق‪ :‬در فصل زمستان و با‬‫خشک شدن هوا شرایط برای رشد ویروسها فراهم می شود و به همین‬ ‫دلیل احتمال ابتال به سرماخوردگی افزایش می یابد‪ .‬استفاده از دستگاه‬ ‫رطوبت ســاز حدود ‪ ۳۰‬تا ‪ ۵۰‬درصد به از بین رفتن میکروبها در هوا‬ ‫کمک می کند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬هوای مرطوب میزان احتقان و گرفتگی‬ ‫بینی و دیگر عالئم سرماخوردگی را بهبود می دهد‪.‬‬ ‫ حمام اب گرم‪ :‬بخار حمام اب گرم گرفتگی بینی و گلو را از بین برده‬‫و ماهیچه ها را ارام می سازد‬ ‫ نوشیدن چای گرم‪ :‬نوشیدنی چای گرم همچون مرهمی در گلو عمل‬‫می کند و از خشکی ناشی از سرماخوردگی می کاهد‪ .‬مصرف چای سیاه‬ ‫یا سبز همراه با زنجبیل و عسل توصیه می شود‪.‬‬ ‫ غرغــره اب نمک‪ :‬غرغره اب نمــک از روش های قدیمی و موثر در‬‫ضداحتقان غیرنسخه ای‬ ‫کاهش التهاب گلو است‪ .‬همچنین از داروهای‬ ‫ِ‬ ‫برای باز کردن مجاری تنفسی و شست وشو با اب نمک برای کاهش‬ ‫خارش گلو می توان استفاده کرد‪.‬‬ ‫ استفاده از تصفیه کننده هوا هنگام شب‪ :‬دستگاه تصفیه کننده هوا‬‫ذرات گــرد و غبار را از فضای اتاق پاک می کند‪ .‬این دســتگاه مانع از‬ ‫سرماخوردگی نمی شود اما میتواند به خواب بهتر هنگام بیماری کمک‬ ‫کند‪ .‬تنفس در هوای پاک به این مفهوم است که عالئم بیماری تشدید‬ ‫نمی شود‪.‬‬ ‫ مصرف مکمل های ویتامین ث‪ :‬بررســی ها نشان می دهد مصرف‬‫ویتامین ث به هنگام سرماخوردگی اثربخشی چندانی ندارد اما مصرف‬ ‫ان در پیشگیری از سرماخوردگی موثر است‪.‬‬ ‫مسکن غیرنسخه ای» در کاهش‬ ‫ مصرف داروهای ُمسکن‪« :‬داروهای‬‫ِ‬ ‫تب خفیف و بدن درد موثر هستند و همچنین به خواب پیوسته در‬ ‫بیمار که برای بهبودی امری ضروریست‪ ،‬کمک می کنند‪.‬‬ ‫مصرف«روغن هایمایع»باعثایجادتومورهایسرطانی؟‬ ‫در حال حاضر بخش عمده «روغن های مایع» موجود در بازار کشورمان‬ ‫«تراریخته» است که در درازمدت می تواند باعث بروز جهش های ژنتیکی‬ ‫در انســان و پس از ان افزایش تومورهای ســرطانی و حتی ناباروری در‬ ‫جامعه شــود‪ .‬این روزها کافی است ســری به بازار فروش مواد غذایی و‬ ‫فروشــگاه های سطح شــهر بزنید تا متوجه شــوید «روغن های مایع»‬ ‫توزیع شده در بازار کشورمان‪ ،‬بنا به قولی اکثراً‪ ،‬از مواد اولیه تراریخته تولید‬ ‫شده اند! این خوشبینانه ترین حالتی است که می توان برای این دسته از‬ ‫مواد غذایی متصور بود و امیدوار بود که هیچ محصول تراریخته ای غیر از‬ ‫روغن های مایع در سبد غذایی ایرانیان جای گذاری نشده باشد! در حال‬ ‫حاضر بخش عمده روغن های مصرفــی خانوارهای ایرانی را «روغن های‬ ‫مایع» تشکیل می دهند و تقریباً بیش از ‪ 90‬درصد روغن های مایع موجود‬ ‫در بازار کشورمان از «مواد اولیه تراریخته» مانند ذرت و سویای تراریخته‬ ‫(‪ )GMO‬تهیه می شوند‪ .‬جالب اینکه بدانید بسیاری از کشورهای اروپایی‬ ‫به دلیل مضرات مصرف محصوالت تراریخته و مواد غذایی تهیه شــده از‬ ‫اقالم تراریخته مانند روغن های تراریخته‪ ،‬قوانین و محدودیت های سختی‬ ‫را در کشــورهای خود برای تولید و مصرف این محصوالت وضع کرده اند‬ ‫و در صــورت عرضه محدود محصوالت تراریخته در بازار این کشــورها‪،‬‬ ‫الزاماً باید عبارت ‪ GMO‬به روی برچســب این محصوالت درج شود تا‬ ‫مصرف کنندگان به هنگام خرید متوجه ماهیت تراریختگی و مخاطرات ان‬ ‫باشند! اما متاسفانه در کشورمان با وجود صراحت قانون در الزامی بودن‬ ‫درج عبارت «تراریخته» یا همان ‪ GMO‬در محصوالتی که در تهیه انها‬ ‫از مواد اولیه تراریخته استفاده شده‪ ،‬تا به امروز جز در موارد بسیار محدود‪،‬‬ ‫این قانون‪ ،‬اجرا نمی شود؛ این امر باعث شده تا خانواده های ایرانی به هنگام‬ ‫خرید مواد غذایی مانند روغن های خوراکی از فروشگاه های سطح شهر و‬ ‫روستا‪ ،‬از ماهیت تراریخته بودن ان و مضرات مختلف ان برای سالمتی‬ ‫خود مطلع نشوند! پیش از این‪ ،‬رئیس اداره بهبود تغذیه وزارت بهداشت‬ ‫با اشــاره به تحقیقات کوتاه مدت صورت گرفته بــه روی عوارض مصرف‬ ‫محصوالت تراریخته و مشــتقات ان متذکر شده بود‪« :‬مطالعات باید در‬ ‫درازمدت صورت گیرد تا مشخص شود که ایا محصوالت تراریخته برای‬ ‫سالمت انسان ها مشکل ایجاد خواهد کرد؛ به همین منظور مصرف این‬ ‫خوراکی ها باید کنترل شده و محدود باشدچرا که ممکن است در درازمدت‬ ‫باعث بروز جهش های ژنتیکی در انســان و پس از ان افزایش تومورهای‬ ‫سرطانی و حتی ناباروری در جامعه شود‪».‬‬ ‫جامعه‬ ‫رئیس جمعیت هالل احمر استعفا داد‬ ‫ی نوبخت با تایید خبر استعفای علی اصغر پیوندی رئیس جمعیت هالل احمر‬ ‫علی اصغر پیوندی رئیس جمعیت هالل احمر از ســمت خود در این ســازمان استعفا داد‪ .‬عل ‬ ‫گفت‪ :‬نامه اســتعفای وی در اختیار شورایعالی هالل احمر قرار گرفته اســت‪ .‬نماینده رئیس جمهور در هالل احمر‪ ،‬در پاسخ به این پرسش که ایا رئیس جمهور با استعفای‬ ‫پیوندی موافقت می کند یا خیر گفت‪ :‬تالش های شــورایعالی هالل احمر در نهایت موجب شد پیوندی از سمت خود استعفا دهد و اینکه رئیس جمهور با این استعفا موافقت‬ ‫می کند یا خیر‪ ،‬عصر امروز مشخص می شود‪ .‬پیوندی دلیل استعفای خود را از ادامه کار در هالل احمر مشکالت شخصی مطرح کرده است‪.‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 13‬اذر ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪186‬‬ ‫رئیس جمهور در دیدار جمعی از معلوالن کشور‪:‬‬ ‫هیچگونهمحدویتاجتماعی‪،‬شغلیوفعالیتعلمی‬ ‫نباید برای معلوالن وجود داشته باشد‬ ‫رئیس جمهور‪ ،‬کار و خدمت به افراد دارای معلولیت را موجب افتخار دانست و‬ ‫تاکید کرد‪ :‬وظیفه ما مهارت اموزی و توانمندسازی افراد دارای معلولیت‪ ،‬ایجاد‬ ‫فرصت برابر برای انان و مهیا کردن فضایی است که این عزیزان بدون دغدغه‬ ‫و با ارامش به زندگی و فعالیت های اجتماعی خود ادامه دهند‪ .‬حجت االسالم‬ ‫والسملین دکتر حسن روحانی روز سه شنبه و همزمان با روز جهانی افراد‬ ‫دارای معلولیت در دیدار صمیمی با جمعی از افراد دارای معلولیت‪ ،‬نخبگان‬ ‫معلول و نمایندگان تشکل های فعال در حوزه معلوالن‪ ،‬این دیدار را فرصتی‬ ‫ارزشمند توصیف کرد و اظهارداشت‪ :‬مهمترین مسئله در این زمینه نگاه مردم‬ ‫و مسئوالن به این قشر از جامعه است‪ .‬رئیس جمهور با بیان اینکه افراد دارای‬ ‫معلولیت حدود ‪ 10‬درصد از مردم جامعه را تشکیل می دهند‪ ،‬گفت‪ :‬نگاه ما‬ ‫نسبت به این بخش از جامعه باید نگاه انسان های واال و فرهیخته ای باشد‬ ‫که با مشکالت بیشتری زندگی را می گذرانند‪ .‬دکتر روحانی با تاکید بر اینکه‬ ‫مقام و جایگاه معلوالن عزیز از نگاه انسانی ‪ ،‬اسالمی و اجتماعی با سایر افراد‬ ‫متفاوت نیست‪ ،‬افزود‪ :‬تفاوت بین افراد دارای معلولیت با سایر اقشار جامعه این‬ ‫است که انها با سختی و فشار بیشتری زندگی خود را می گذرانند و ممکن‬ ‫است محدودیت های بیشتری در فعالیت های خود داشته باشند‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با بیان اینکه هیچگونه محدویتی از لحاظ اجتماعی‪ ،‬شغلی و‬ ‫فعالیت علمی نباید برای این عزیزان وجود داشته باشد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬اگر وزارت‬ ‫خانه یا دستگاهی برای این قشر از جامعه محدودیتی قائل شده که دقیق نبوده‬ ‫و ناصواب است‪ ،‬از وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی می خواهم بررسی کرده و‬ ‫این نواقص را برطرف کند‪.‬‬ ‫دکتر روحانی افزود‪ :‬ممکن است در دستور العمل های اجرایی نواقضی وجود‬ ‫داشته باشد که باید برطرف کنیم تا برای افراد دارای معلولیت مشکلی ایجاد‬ ‫نشود‪ .‬رئیس جمهو موفقیت ‪ 14‬نفر از دانش اموزان معلول در کسب رتبه‬ ‫دو رقمی ازمون سراسری دانشگاهها در سال جاری را بسیار مهم و ارزشمند‬ ‫دانست و افزود‪ :‬برای دولت افتخار است که بتواند برای همه مردم مخصوصا‬ ‫کسانی که دارای محدودیتی هستند‪ ،‬کار و تالش کند‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با اشــاره به اینکه دولت های یازدهم و دوازدهم نســبت به‬ ‫جامعه معلوالن با حساسیت برخورد و تالش کرده در حد توان خود خدمت‬ ‫بیشتری به این قشر از جامعه انجام دهد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬البته بدالیل مختلف‬ ‫نتوانستیم همه اهداف خود را اجرایی و عملیاتی کنیم‪.‬‬ ‫دکتر روحانی در تشــریح مشــکالت پیش روی دولت یازدهم و دوازدهم‪،‬‬ ‫اظهارداشت‪ :‬در دو سال اول دولت یازدهم در تحریم قرار داشتیم‪ ،‬بعد از ان‬ ‫با کاهش شدید قیمت نفت مواجه شدیم به طوری که قیمت نفت به طور‬ ‫میانگین از ‪ 112‬دالر در هر بشکه به کمتر از ‪ 30‬دالر رسید و فشار اقتصادی‬ ‫زیادی به دولت وارد شد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور گفت‪ :‬البته اواخر سال ‪ 94‬و در سال ‪ 95‬با اجرایی شدن توافق‬ ‫برجام توانستیم نفت بفروشیم و روابط بانکی و تجاری با کشورها داشته باشیم‬ ‫و سرمایه گذاران خارجی و داخلی موفق به سرمایه گذاری در کشور شدند و‬ ‫شرایط بهتر شد اما دوباره با خروج غیرقانونی امریکا از برجام با مشکل تحریم‬ ‫و فشار اقتصادی بی سابقه ای مواجه شدیم‪ .‬دکتر روحانی در ادامه با اشاره به‬ ‫وقوع حوادث و بالیای طبیعی همچون زلزله کرمانشاه و سرپل ذهاب در سال‬ ‫‪ 97‬و ســیل گسترده اوایل سال جاری که ‪ 25‬استان کشور را در برگرفت و‬ ‫خسارت های فراوانی ایجاد کرد‪ ،‬افزود‪ :‬همه تالش دولت در سال های اخیر‬ ‫این بوده که برغم مشکالت اقتصادی خسارت های عظیم زلزله و سیل در‬ ‫کشور را جبران کند‪ .‬رئیس جمهور در این همین رابطه به گزارش ارائه شده از‬ ‫سوی رئیس بنیاد مسکن انقالب اسالمی درمورد بازسازی و ساخت واحدهای‬ ‫مسکونی ویران شده بر اثر زلزله اشاره کرد و اظهارداشت‪ :‬با تالش ها و اقدامات‬ ‫انجام شده تاکنون ‪ 70‬هزار واحد مسکونی بازسازی شده و از ‪ 66‬هزار واحد‬ ‫احداثی نیز حدود ‪ 55‬هزار واحد مسکونی تکمیل شده و واحدهای باقیمانده‬ ‫نیز به زودی اماده و تحویل داده خواهد شد‪.‬‬ ‫دکتر روحانی در ادامه به تحریم بی سابقه امریکا علیه ملت ایران با خروج از‬ ‫برجام و اعمال فشار اقتصادی سنگین به ملت اشاره کرد و افزود‪ :‬این تحریم‬ ‫های بی سابقه که به گفته خودشان سخت ترین فشار اقتصادی بوده است با‬ ‫این هدف انجام شد که به خیال خودشان تا پایان سال ‪ 98‬ما را به زانو دراورند‬ ‫و نه تنها امریکا که کشور جانی و تروریست است‪ ،‬سایر کشورها نیز فکر می‬ ‫کردند این اتفاق در مورد ایران خواهد افتاد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور افزود‪ :‬برغم همه این فشارهای اقتصادی سنگین و تحریم های‬ ‫ناعادالنه‪ ،‬مردم ایران عزت خود را حفظ کردند و با مقاومت و تحمل سختی‬ ‫ها‪ ،‬از شرایط سخت ایجاد شده عبور کرده و پیروز شدند و نشان دادند که با‬ ‫ایستادگی و مقاومت خود اجازه نخواهند داد دشمن به اهدافش دست یابد‪.‬‬ ‫دکتر روحانی با بیان اینکه با مقاومت ملت ‪ ،‬امروز شرایط به گونه ای است که‬ ‫انها خودشان بدنبال گفت و گو و مذاکره هستند و پیام های خصوصی می‬ ‫فرستند‪ ،‬گفت‪ :‬پیام ها و درخواست هایی که به صورت خصوصی برای مذاکره‬ ‫می فرستند برخالف شعارهایی است که به صورت عمومی مطرح می کنند و‬ ‫اروپایی ها که واسطه هستند نیز این را می دانند‪.‬‬ ‫رئیس جمهوربا تاکید بر اینکه همه تالش ما این اســت که فشار را بر قشر‬ ‫اسیب پذیر کاهش دهیم‪ ،‬گفت‪ :‬علت اجرای طرح اصالح قیمت بنزین این‬ ‫بود که با افزایش بی رویه مصرف‪ ،‬در شرایط تحریم نیازمند واردات بنزین‬ ‫نشویم‪ .‬دکتر روحانی با بیان اینکه با ادامه روند افزایش مصرف بنزین‪ ،‬در سال‬ ‫‪ 1400‬دوباره به وارد کننده بنزین تبدیل می شدیم‪ ،‬افزود‪ :‬برای اینکه بتوانیم‬ ‫خودکفا باشیم و مصرف بنزین را کنترل کنیم‪ ،‬طرح سهمیه بندی و اصالح‬ ‫قیمت بنزین اجرا شد و درامد حاصل از این طرح که حدود ‪ 31‬هزار میلیارد‬ ‫تومان است نیز به طور کامل در اختیار اقشار اسیب پذیر جامعه قرار می گیرد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با اشاره به اینکه همه تالش ما این است که در مقابل فشار‬ ‫دشــمنان بایستیم‪ ،‬گفت‪ :‬اما در عین حال روند توسعه و پیشرفت کشور را‬ ‫فراموش نکرده ایم و افتتاح راه اهن میانه ‪ -‬بستان اباد که در روزهای گذشته‬ ‫انجام شد و اتصال‪ 5‬استان کشور به راه اهن سراسری‪ ،‬افتتاح طرح های بزرگ‬ ‫زیر ساختی در استان های مختلف کشور دلیل ان است‪ .‬دکتر روحانی با بیان‬ ‫اینکه قبول داریم بدلیل فشارهای بیش سابقه دشمنان‪ ،‬حرکت توسعه کند‬ ‫شده است‪ ،‬گفت‪ :‬برغم همه مشکالت این حرکت متوقف نشده و ما دنبال‬ ‫توسعه راه اهن چابهار به زاهدان هستیم و سعی خواهیم کرد تا اخر دولت‬ ‫این طرح افتتاح شود رئیس جمهور افزود‪ :‬این دولت در همین شرایط سخت‬ ‫گاز را به زاهدان رساند و در همین شرایط سخت بود که خط ترانزیت ریلی‬ ‫از جمهوری اذربایجان و روسیه تا رشت و بندرعباس و در اینده چابهار ادامه‬ ‫می یابد دکتر روحانی با بیان اینکه باید بیشتر به فکر اقشاری که در سختی‬ ‫و مشکالت هستند باشیم‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه بر اثر حوادث طبیعی و غیرطبیعی‬ ‫گوناگون از جمله تصادفات‪ ،‬سیل و زلزله و بیماری های ژنتیکی و غیر ژنتیکی‬ ‫که جامعه با ان درگیر است معلولیت ها رخ می دهد پس ما باید کاری کنیم‬ ‫که این علت ها کاهش یابد و با قوانین کارامد مانع از بروز معلولیت های جدید‬ ‫شویم‪ .‬رئیس جمهور از انجام غربالگری توسط سازمان بهزیستی به عنوان یک‬ ‫کار مهم و ارزشمند که می تواند از بروز معلولیت پیشگیری و جلوگیری کند‬ ‫نام برد و افزود‪ :‬درمان‪ ،‬خدمات اورژانس و ارائه خدمات بهداشتی و پزشکی‬ ‫همگی برای جلوگیری از معلولیت تاثیرگذار است‪ .‬دکتر روحانی دربخش‬ ‫اقدامات دولت برای افراد دارای معلولیت به تصویب قانون حمایت از معلوالن‬ ‫در این دولت اشــاره کرد و افزود‪ :‬درمورد این قانون اصرار ما این بود که به‬ ‫عنوان وظیفه کار کنیم زیرا اعتقاد داریم معلوالن سرور و عزیز ما هستند و ما‬ ‫خدمتگزار و خادم انها هستیم‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با بیان اینکه برای معلوالن عزیز هر کاری انجام دهیم وظیفه‬ ‫قانونی‪ ،‬انسانی و شرعی ما است‪ ،‬گفت‪ :‬البته بخش بزرگی از کار در اجرا و عمل‬ ‫توسط خانواده معلوالن‪ ،‬سازمان ها و گروههای مردم نهاد فعال در این حوزه‬ ‫انجام می شود که بسیار ارزشمند است‪.‬‬ ‫دکتر روحانی با اشاره به اینکه از لحاظ دینی و فهم اسالمی انجام هرعملی‬ ‫که سخت تر است‪ ،‬اجر و پاداش بیشتری نزد خداوند دارد‪ ،‬گفت‪ :‬جای هیچ‬ ‫تردیدی نیست که فعالیت معلوالن که با سختی فراوانی انجام می شود‪ ،‬اجر و‬ ‫پاداش بیشتری نزد خداوند دارد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با تاکید بر اینکه همه دستگاه ها برای فراهم کردن امکانات و‬ ‫شرایط برای افراد دارای معلولیت وظیفه دارند‪ ،‬افزود‪ :‬ما باید در همه بخش ها‬ ‫امکانات اسایش معلوالن عزیز را فراهم کنیم و با همین هدف الیحه جامعی‬ ‫برای حمایت از معلوالن در دولت تهیه‪ ،‬تصویب و به مجلس تقدیم شد‪.‬‬ ‫دکتر روحانی با بیان اینکه قانون مصوب حمایت از ایثارگران نیز سال ها بعد‬ ‫از تصویب و اجرایی نشدن در دولت گذشته‪ ،‬توسط دولت یازدهم و در اغاز‬ ‫به کار این دولت اجرا شد‪ ،‬افزود‪ :‬قانون حمایت از معلوالن را نیز عملیاتی و‬ ‫اجرایی می کنیم و در همین سال سخت‪ 1000 ،‬میلیارد تومان برای اجرای‬ ‫ان اختصاص دادیم تا اجرایی شود و سال اینده نیز با اختصاص اعتبار الزم‪،‬‬ ‫گام بعدی را بر می داریم‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با بیان اینکه معلوالن عزیز کارهای بسیار بزرگی در جامعه انجام‬ ‫داده اند و در صحنه های مختلف اجتماعی علمی‪ ،‬ورزشی افتخار افریده اند و‬ ‫در شرکت های دانش بنیان نیز فرصت خوبی برای حضور این قشر فراهم شده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬وظیفه ما توانمند سازی معلوالن و دادن فرصت برابر است که در‬ ‫این صورت خود این عزیزان مشکالتشان را حل خواهند کرد‪ .‬دکتر روحانی‬ ‫با اشاره به اقدام خوب انتخاب برخی از مدیران سازمان بهزیستی از جامعه‬ ‫معلوالن کشور‪ ،‬گفت‪ :‬امیدوارم تا پایان دولت تدبیر وامید بتوانیم خدمات‬ ‫بیشتری به عزیزان دارای معلولیت داشته باشیم‪.‬‬ ‫پیش از سخنان رئیس جمهور‪ ،‬دکتر وحید قبادی دانا معاون وزیر تعاون‪ ،‬کار‬ ‫و رفاه اجتماعی و رئیس سازمان بهزیستی طی سخنانی به تشریح اقدامات‬ ‫انجام شده از سوی این سازمان در حمایت و رسیدگی به وضعیت افراد دارای‬ ‫معلولیت و حل مشکالت این قشر از جامعه‪ ،‬تصویب قانون حمایت از معلوالن‬ ‫و اختصاص اولین بودجه برای اجرای این قانون در هفته گذشته را نشان از‬ ‫توجه ویژه دولت تدبیر و امید به معلوالن دانست‪ .‬وی افزود‪ :‬مستمری معلوالن‬ ‫مددجو در دولت تدبیر و امید ‪ 3‬تا ‪ 5‬برابر شده است و از ‪ 116‬هزار مسکن‬ ‫تهیه شده از ابتدای تاسیس سازمان بهزیستی تا کنون برای معلوالن نیازمند‪،‬‬ ‫نزدیک به ‪ 80‬هزار واحد در دولت های یازدهم و دوازدهم ساخته شده است‪.‬‬ ‫اقای محمد شــریعتمداری وزیر تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی نیز در سخنان‬ ‫کوتاهی با بیان اینکه وقت سخنرانی خود را به نمایندگان معلوالن داده است‪،‬‬ ‫ضمن تبریک روز جهانی معلوالن ‪ ،‬گفت‪ 33 :‬هزار معلول در دانشگاه های‬ ‫کشور مشغول تحصیل و تحقیق و پژوهش هستند و ‪ 14‬دانش اموز معلول‬ ‫در ازمون سراسری امسال رتبه دو رقمی کسب کرده اند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬برای‬ ‫خدمت به افراد دارای معلولیت افتخار می کند و همیشه اماده شنیدن حرف‬ ‫انان است‪.‬‬ ‫موتورسیکلت هایفرسوده؛بزرگتریناالیندههوایتهران!‬ ‫مدیــر ایمنی‪ ،‬بهداشــت‪ ،‬محیط زیســت و انــرژی (‪)HSEE‬‬ ‫سازمان صنایع کوچک و شــهرک های صنعتی ایران اظهار کرد‪:‬‬ ‫موتورسیکلت های فرسوده بیشترین ســهم را در الودگی هوای‬ ‫تهران دارند‪ .‬همایون توفیقی اظهار کــرد‪ :‬نتایج مطالعات انجام‬ ‫شده از سوی جایکا (انستیتوی تحقیقاتی ژاپن) در زمینه الودگی‬ ‫هوای تهران و چند کالن شــهر دیگر نشــان می دهد که ‪ ۷۵‬تا‬ ‫‪ ۸۵‬درصــد الودگی هوای تهران مربوط به منابع متحرک؛ یعنی‬ ‫خودروها‪ ،‬موتورسیکلت ها و سایر وسایل نقلیه است‪ .‬همچنین به‬ ‫گفته وی‪ ،‬موتورسیکلت های فرسوده بیشترین سهم را در الودگی‬ ‫هوای کالن شــهر تهران دارند‪ .‬مدیر ایمنی‪ ،‬بهداشــت‪ ،‬محیط‬ ‫زیســت و انرژی ســازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ایران در ادامه به ماده «‪ »۲‬قانون هوای پاک اشــاره کرد و گفت‬ ‫که طبق این قانون‪ ،‬موتورسیکلت ســازان موظف شده بودند که‬ ‫موتورسیکلت های فرسوده را اسقاط کنند‪ .‬طبق ماده ‪ ۱۱‬ائین نامه‬ ‫فنــی ماده ‪ ۲‬قانون هوای پاک‪« ،‬شــماره گذاری موتورســیکلت‬ ‫بنزینی منوط به اسقاط یک دســتگاه موتورسیکلت است‪ .‬البته‬ ‫موتورسیکلت های برقی از شرط اسقاط معاف هستند»‪ .‬با این حال‬ ‫در ماه پایانی سال گذشته‪ ،‬تعلیق قانون حذف موتورسیکلت های‬ ‫فرسوده‪ ،‬خبرساز و علت ان نبود زیرساخت های الزم برای اجرای‬ ‫این قانون اعالم شد‪ .‬اسفند ماه سال گذشته موتورسیکلت سازان‬ ‫با حمایت وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬پیشــنهاد حذف ماده‬ ‫مربوط به اســقاط موتورسیکلت های کاربراتوری را به دولت ارائه‬ ‫کردند که بعد از بررسی در هیئت دولت‪ ،‬در نهایت این درخواست‬ ‫مورد موافقت هیئت وزیران قرار گرفت و ماده مربوط به اســقاط‬ ‫موتورسیکلت های کاربراتوری به تعویق افتاد‪ .‬توفیقی در ادامه با‬ ‫بیان اینکــه ‪ ۱۵‬درصد الودگی هوا مربوط به منابع االینده ثابت‬ ‫است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این ‪ ۱۵‬درصد شامل گازهای گلخانه ای ناشی‬ ‫از نیروگاه ها و پاالیشگاه ها و سایر اکسیدهای کربن و متان ناشی‬ ‫از احتراق ها‪ ،‬کارخانه ها و تاسیسات صنعتی است‪ .‬وی اظهار کرد‪:‬‬ ‫صنایع در مجموع هفت درصد در الودگی هوای تهران سهم دارند‬ ‫که بیشــتر هم مربوط به صنایع بزرگ اســت که از سوخت های‬ ‫فســیلی استفاده می کنند‪ .‬به گفته وی صنایع کوچک و متوسط‬ ‫نقش کمتری در الودگی هوا دارند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫خبر‬ ‫پرونده ناتمام بوی مرموز پایتخت‬ ‫روز گذشــته بوی نامطبوعی بــار دیگر در برخی مناطق‬ ‫پایتخت از جمله مناطق ‪ ۱۱ ،۱۰ ،۹‬و بخشــی از منطقه‬ ‫‪ ۲‬تهران به مشــام رسید که همانند اتفاق مشابه در دی‬ ‫ماه ســال گذشــته مســووالن تاکنون اظهارنظر قطعی‬ ‫دربــاره منشــا ان نکرده اند‪ .‬مدیرعامل شــرکت کنترل‬ ‫کیفیت هوای تهران هم با اشــاره به تفاوت این بو با بوی‬ ‫به استشمام شــده در سال گذشته‪ ،‬احتمال می دهد که‬ ‫منشا ان خارج از شهر تهران باشد‪ .‬دی ماه سال گذشته‬ ‫بوی نامطبوعی بخش هایی از پایتخــت را فراگرفت‪ .‬ان‬ ‫زمان فرضیه های مختلفی از جمله شــیرابه های ارادکوه‪،‬‬ ‫فاضالب‪ ،‬ماده شــیمیایی مرکاپتان ‪ -‬که به گاز شهری ‬ ‫تزریق می شــود ‪ -‬به عنوان منشا بوی نامطبوع پایتخت‬ ‫مطرح شد اما هیچگاه منشا دقیق این بو اعالم نشد و این‬ ‫موضوع مســکوت ماند تا اینکه روز گذشته (‪ ۱۰‬اذرماه)‬ ‫دوباره بوی مرموزی بخش هایی از پایتخت را فرا گرفت و‬ ‫باعث شد که پرونده بوی نامطبوع پایتخت مجدد گشوده‬ ‫و گمانه زنی ها درباره منشــا ان اغاز شود‪ .‬از شب گذشته‬ ‫تاکنون مســئوالن مختلفی از تالش برای یافتن منشا بو‬ ‫خبر داده اند که انوشیروان محسنی بندپی ‪ ،‬استاندار تهران‬ ‫– یکی از انها بود‪ .‬او در این باره گفته بود‪ :‬در حال حاضر‬ ‫دستگاه های سنجش سازمان حفاظت محیط زیست در‬ ‫این مناطق مشغول ارزیابی هستند اما تاکنون به نتیجه ای‬ ‫نرســیده اند‪ .‬بی تردید به محض حصول نتیجه‪ ،‬نتایج به‬ ‫اطالع مردم خواهد رسید‪ .‬غالمحسین محمدی ‪ -‬رییس‬ ‫مرکز ارتباطات شــهرداری تهران _ از ماموریت سازمان‬ ‫مدیریت بحران و ســازمان اتش نشانی برای یافتن منشا‬ ‫بوی نامطبوع خبر داده بود‪ .‬محمد رســتگاری ‪ -‬معاون‬ ‫نظارت و پایش اداره کل محیط زیست استان تهران ‪ -‬نیز‬ ‫گفته بود‪ :‬در حال بررسی برای یافتن منشا این بو هستیم‪.‬‬ ‫قطعا اگر نوع الودگی را تشخیص دهیم در مورد مشخص‬ ‫کردن منشــا ان نیز می توانیم گام موثری برداریم‪ .‬یکی‬ ‫از گمانه زنی ها درباره منشا بوی مرموز پایتخت‪ ،‬فاضالب‬ ‫شــهر بود اما محمدرضا کرمی نژاد ‪ -‬معــاون نظارت بر‬ ‫بهره برداری شــرکت اب و فاضالب استان تهران – اعالم‬ ‫کرد که هیچ یک از سازه ها و تاسیسات این شرکت منبع‬ ‫انتشار این بو نیستند‪.‬‬ ‫از انجایی که بوی نامطبوع در تهران هم در سال گذشته‬ ‫و هم امســال همزمان با اوج الودگی هوا در این شــهر‬ ‫استشمام شــده است‪ ،‬شاید این پرســش را ایجاد کند‬ ‫که ارتباطی با االینده های هوا داشــته باشند اما حسین‬ ‫شــهیدزاده ‪ ،‬مدیر عامل شــرکت کنترل کیفیت هوای‬ ‫تهران می گوید‪ :‬بعید است که بوی نامطبوع تهران ناشی‬ ‫از تجمع االینده ها باشــد البته بایــد این نکته را در نظر‬ ‫داشت که بویی که دیروز در تهران استشمام شد متفاوت‬ ‫با بوی نامطبوع حس شده در سال گذشته بود‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شــرکت کنترل کیفیت هوای تهران ادامه می دهد‪ :‬سال‬ ‫گذشــته به محض انتشار بوی نامطبوع در نقاط مختلف‬ ‫شهر‪ ،‬غلظت دی اکســید گوگرد در بعضی ایستگاه های‬ ‫ســنجش کیفیت هوا افزایش پیدا کرد‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫این موضوع نشان می دهد که بوی نامطبوع سال گذشته‬ ‫در تهران سبب افزایش گاز دی اکسید گوگرد شده بود اما‬ ‫دیروز همزمان با پخش بوی نامطبوع شاهد افزایش غلظت‬ ‫دی اکسید گوگرد نبودیم‪ .‬به گفته شهیدزاده تنها مشابهت‬ ‫بوی امسال با سال گذشته این بود که در هر دو موقعیت‬ ‫باد از سمت جنوب و جنوب شرق به سمت تهران وزیده‬ ‫بود و این در حالی است که بادهای تهران عموما از سمت‬ ‫غرب و جنوب غرب می وزند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت کنترل کیفیت هوای تهــران ادامه‬ ‫می دهد‪ :‬به همین دلیل شاید بتوان گفت که منشا بوی‬ ‫نامطبوع تهران که هر از گاهی استشمام می شود از خارج‬ ‫از شــهر است‪ .‬وی با بیان اینکه نمی توان در حال حاضر‬ ‫گفت که این بو از سمت اراد کوه یا زمین های کشاورزی‬ ‫و دامداری های اطراف تهران است‪ ،‬می گوید‪ :‬دستگاه هایی‬ ‫وجود دارند که می توانند مواد اولیه این بو را تشــخیص‬ ‫دهند اما ما در شرکت کنترل کیفیت هوای تهران مجهز‬ ‫به این دستگاه ها نیستیم‪ .‬در حالی بوی نامطبوع در برخی‬ ‫از مناطق تهران طی روز گذشــته استشمام شد که سال‬ ‫گذشته تنها گمانه زنی دستگاه ها در این خصوص مطرح‬ ‫و مســووالن درباره منشا دقیق بو اظهارنظری نکرد‪ .‬امید‬ ‫می رود که امســال درباره علت این اتفاق اطالع رســانی‬ ‫دقیق صورت گیرد تا بار دیگر حتی به شوخی این موضوع‬ ‫امنیتی توصیف نشود‪.‬‬ ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫شاعرانه‬ ‫یاد باد ان که ز ما وقت سفر یاد نکرد‬ ‫به وداعی دل غمدیده ما شاد نکرد‬ ‫ان جوان بخت که می زد رقم خیر و قبول‬ ‫بنده پیر ندانم ز چه ازاد نکرد‬ ‫کاغذین جامه به خوناب بشویم که فلک‬ ‫رهنمونیم به پای علم داد نکرد‬ ‫دل به امید صدایی که مگر در تو رسد‬ ‫ناله ها کرد در این کوه که فرهاد نکرد‬ ‫سایه تا بازگرفتی ز چمن مرغ سحر‬ ‫اشیان در شکن طره شمشاد نکرد‬ ‫شاید ار پیک صبا از تو بیاموزد کار‬ ‫زان که چاالکتر از این حرکت باد نکرد‬ ‫کلک مشاطه صنعش نکشد نقش مراد‬ ‫هر که اقرار بدین حسن خداداد نکرد‬ ‫مطربا پرده بگردان و بزن راه عراق‬ ‫که بدین راه بشد یار و ز ما یاد نکرد‬ ‫غزلیات عراقیست سرود حافظ‬ ‫که شنید این ره دلسوز که فریاد نکرد‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 13‬اذر ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪186‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬شرکت جهان سبز‬ ‫مدیر عامل‪ :‬حسین احمدی‬ ‫مد یر مسئول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان مطهری‬ ‫خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪43‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬شاخه سبز‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫تصمیم قطع اینترنت را چه نهادی گرفت؟‬ ‫بــا توجه به اینکــه در روزهای اخیر رئیس جمهــوری و وزیر ارتباطات‬ ‫«شــورای امنیت کشور» را مسئول اجرای طرح افزایش قیمت بنزین و‬ ‫تصمیم گیری درباره قطع اینترنت عنوان کرده اند‪ ،‬بسیاری در پی انند که‬ ‫شورای امنیت کشور کجاست و ایا مصوبات ان الزم االجرا است؟‬ ‫چرا شورای امنیت کشور؟‬ ‫‪ ۲۷‬ابان ماه‪ ،‬محمدجــواد اذری جهرمی وزیر ارتباطات در گفت وگویی‬ ‫اعالم کرد‪ :‬اینترنت اختالل ندارد‪ ،‬بلکه به دســتور و تشخیص «شورای‬ ‫امنیت کشــور» با ابالغ به اپراتورها قطع شــده است‪ .‬او همچنین پنجم‬ ‫اذرماه که همچنان داده های تلفن های همراه قطع بود‪ ،‬در پاسخ به نامه‬ ‫نمایندگان مجلس اعالم کرد که «نهادهای امنیتی کشــور معتقدند در‬ ‫برقراری مجدد ارتباطات باید جانب احتیاط را رعایت کرد و بر این اساس‬ ‫تاکنون شورای امنیت کشور مجوز برقراری کامل ارتباطات را به اپراتورها‬ ‫ابالغ» نکرده است‪.‬‬ ‫‪ ۱۲‬روز بعد از افزایش قیمت بنزین و اعتراضات گســترده به این طرح‬ ‫و نحوه اطالع رســانی ان‪ ،‬حسن روحانی نیز بیان کرد‪ :‬من هم مثل شما‬ ‫صبح روز جمعه دیدم قیمت بنزین تغییر کرده برای اینکه موضوع را به‬ ‫شورای «امنیت کشور» واگذار کرده بودم‪.‬‬ ‫برخی تصور می کنند شــورای امنیت کشــور تنها بخشی از دولت و‬ ‫وزارت کشور اســت؛ در حالی که با وجود ریاست وزیر کشور بر این‬ ‫شورا‪ ،‬مقامات امنیتی قوای مختلف کشور در ان حضور دارند و ضمن‬ ‫ارائه نظرات خود‪ ،‬در تصمیم سازی مشارکت می کنند‪ .‬رییس جمهوری‬ ‫هم برای اتخاذ تصمیم ملی‪ ،‬فرایند تصمیم گیری و اجرا را به شورایی‬ ‫با دربرگیری قوای مختلف کشــور واگذار کرده است‪ .‬شورایی که «به‬ ‫منظور بررسی جریانات و پیش امدهای عمده و اساسی امنیت داخلی‬ ‫و اتخاذ تصمیمات و تدابیر هماهنگ در جهت پیشــگیری و مقابله با‬ ‫مسائل امنیتی» شکل گرفته است‪.‬‬ ‫نگاهی تاریخی و قانونی به شورای امنیت کشور‬ ‫پس از پیروزی انقالب اســامی دو شــورای دفاع و امنیت کشور وجود‬ ‫داشــت و انفجار هشتم شهریور در ســال ‪ ۱۳۶۰‬هم در جریان جلسه‬ ‫شــورای امنیت کشــور رخ داد و محمدجواد باهنر نخست وزیر وقت و‬ ‫محمدعلی رجایی رئیس جمهوری نیز طی جلسه این شورا‪ ،‬به شهادت‬ ‫رسیدند‪ .‬در ان دوره‪ ،‬این شورا زیر نظر نخست وزیر بود و جلسات ان نیز‬ ‫در دفتر نخست وزیری برگزار می شد‪.‬‬ ‫در دوره نخست وزیری میرحسین موسوی‪ ،‬علی اکبر ناطق نوری وزیر‬ ‫کشور وقت به او پیشنهاد داد که مسئولیت این شورا به وزارت کشور‪،‬‬ ‫منتقل شــود‪ .‬پس از تایید نخست وزیر‪ ،‬اساســنامه این شورا تهیه و‬ ‫به مجلس ارائه شد و در ســال ‪ ۱۳۶۲‬به تصویب مجلس شورای‬ ‫اسالمی رسید‪.‬‬ ‫در سال ‪ ۱۳۶۸‬و بعد از بازنگری در قانون اساسی‪ ،‬شورای عالی امنیت‬ ‫ملی از ادغام دو شورای امنیت کشور و شورای دفاع ایجاد شد و بر اساس‬ ‫اصل ‪ ۱۷۶‬قانون اساسی‪ ،‬شورای عالی امنیت ملی موظف شد شوراهای‬ ‫فرعی ازجمله شورای امنیت کشور و شورای دفاع را تشکیل دهد‪.‬‬ ‫بنابراین با تغییر قانون اساسی‪ ،‬شورای امنیت کشور در ذیل شورای‬ ‫عالی امنیت ملی قرار گرفت‪ .‬همچنین بر اســاس اصل ‪ ۱۷۶‬قانون‬ ‫اساسی‪ ،‬تعیین ریاســت هر یک از شوراها بر عهده رئیس جمهوری‬ ‫اســت که خود ریاست شورای عالی امنیت ملی را هم بر عهده دارد‪.‬‬ ‫حســن روحانی هم در اذرمــاه ‪ ،۱۳۹۲‬عبدالرضا رحمانی فضلی را‬ ‫به عنوان رئیس شورای امنیت کشور منصوب کرد‪.‬‬ ‫اعضای شورای امنیت کشور چه کسانی هستند؟‬ ‫بر اســاس قانون شورای امنیت کشور که در شهریورماه سال ‪۱۳۶۲‬‬ ‫تصویب شد‪ ،‬وزیر کشور به عنوان رئیس‪ ،‬نمایندگانی از وزارت اطالعات‪،‬‬ ‫سپاه پاسداران انقالب اسالمی‪ ،‬ارتش و نیروی انتظامی عضو این شورا‬ ‫هستند‪ .‬در قانون اولیه یکی از مشاوران مقام رهبری در شورای عالی‬ ‫دفاع به تعیین ان شورا نیز عضو این شورا دانسته شده که مشخص‬ ‫نیست اکنون که شورای عالی دفاع نیست‪ ،‬تکلیف این عضو چیست؟‬ ‫وزیر کشور همچنین می تواند یکی از اعضای کمیسیون های داخلی‬ ‫و شــوراهای مجلس شورای اســامی و دادستان کل کشور را برای‬ ‫شرکت در جلسات دعوت کند‪ .‬همچنین اگر موضوع جلسات شورا‬ ‫به یکی از دستگاه های اجرایی کشور ارتباط داشته باشد‪ ،‬دعوت از او‬ ‫برای شرکت در جلسه ضروری است‪ .‬حضور وزیر ارتباطات در جلسه‬ ‫شورای امنیت کشور نیز در همین راستا بوده است‪.‬‬ ‫طبق قانون مصوب سال ‪ ،۶۲‬مشخص نمودن سیاست های عام امنیت‬ ‫داخلی کشــور در چهارچوب قوانین مصوبه‪ ،‬تبیین حدود وظایف و‬ ‫اختیارات هر یک از ارگان ها و نهادها در رابطه با امنیت داخلی کشور‬ ‫در چهارچوب وظایف قانونی ان ها و هماهنگ نمودن موارد مشترک‬ ‫با شورای عالی دفاع ازجمله وظایف این شوراست‪.‬‬ ‫این شورا در جهت «بررسی جریانات و پیش امدهای عمده و اساسی‬ ‫امنیت داخلی‪ ،‬اتخاذ تصمیمات و تدابیر هماهنگ در جهت پیشگیری‬ ‫و مقابله با مسائل امنیتی» تشکیل می شود و البته مطابق قانون‪ ،‬وزیر‬ ‫کشــور می بایست هر دو هفته جلسات این شورا را تشکیل دهد‪ ،‬اما‬ ‫بر اســاس ماده ‪ ۳‬قانون شورای امنیت کشور‪« ،‬شورای امنیت صرفاً‬ ‫به منظور مشورت در امور امنیتی تشکیل می شود و تصمیم گیری در‬ ‫امور مذکور بر عهده وزیر کشور است‪».‬‬ ‫بنابراین به نظر می رسد که بر اساس قانون این شورا‪ ،‬اعتبار مصوبات‬ ‫شورای امنیت برمبنای اختیارات وزیر کشور است‪.‬‬ ‫اختیارات فرمانده کل قوا که می تواند‬ ‫به وزیر کشور تفویض شود‬ ‫نعمــت احمدی‪ ،‬وکیل دادگســتری دراین باره می گویــد‪ :‬هر نهاد‪،‬‬ ‫موسسه و مجموعه ای که تشکیل می شــود‪ ،‬نمی تواند با قانون و یا‬ ‫اساســنامه از چارچوب قانون اساسی خارج شود و قانون اساسی نیز‪،‬‬ ‫هرگونه قانون گذاری را در صالحیت قوه مقننه می داند‪ .‬احمدی ادامه‬ ‫می دهد‪ :‬بنابراین شوراهایی ازاین دست‪ ،‬نمی توانند کار قانون گذاری‬ ‫بکنند؛ یعنی تصمیماتی بگیرند که جنبه الزام اور داشته و واجد وصف‬ ‫قانون گذاری باشــد‪ .‬شورای امنیت کشــور هم جنبه مشورتی دارد‪.‬‬ ‫این وکیل دادگســتری معتقد است که بااین وجود ازانجاکه رهبری‪،‬‬ ‫فرمانده کل نیروهای مســلح هستند و نیروی انتظامی نیز زیر نظر‬ ‫ایشان است و همچنین در کالن ماجرا‪ ،‬شورای امنیت کشور و وزیر‬ ‫کشــور زیر نظر رهبری اداره می شود‪ ،‬رهبری می تواند اختیاراتش را‬ ‫به این شــورا تفویض کند‪ .‬البته در مواردی هم رهبری اختیاراتشان‬ ‫را به وزیر کشــور تفویض نکرده اند‪ ،‬ماننــد دوره اقای عبداهلل نوری‪.‬‬ ‫بااین وجود در حال حاضر اقای رحمانی فضلی که وزیر کشور هستند‪،‬‬ ‫اختیارات دارند‪.‬‬ ‫او همچنین بیان می کند که به لحاظ قانونی رهبر فرمانده کل قوای‬ ‫نظامی و انتظامی است‪ ،‬ازیک طرف ایشان می تواند اختیارات را به وزیر‬ ‫کشور تفویض کند و از طرف دیگر این شورا با توجه به اساسنامه ای‬ ‫که دارد‪ ،‬تصمیماتش جنبه مشورتی دارد‪ .‬اما این شورا با امنیت کشور‬ ‫سروکار دارد و نیروهای انتظامی نیز در این شورا حضور دارند که خود‬ ‫می توانند ان موارد را اعمال کنند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 325

روزنامه خوب 325

شماره : 325
تاریخ : 1399/05/25
روزنامه خوب 324

روزنامه خوب 324

شماره : 324
تاریخ : 1399/05/22
روزنامه خوب 323

روزنامه خوب 323

شماره : 323
تاریخ : 1399/05/21
روزنامه خوب 322

روزنامه خوب 322

شماره : 322
تاریخ : 1399/05/20
روزنامه خوب 321

روزنامه خوب 321

شماره : 321
تاریخ : 1399/05/15
روزنامه خوب 320

روزنامه خوب 320

شماره : 320
تاریخ : 1399/05/14
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!