روزنامه خوب شماره 166 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه خوب شماره 166

صفحه بعد

روزنامه خوب شماره 166

روزنامه خوب شماره 166

‫سالروز شهادت امام حسن عسگری(ع) تسلیت باد‪.‬‬ ‫تلخی هایموقت«جراحیقضایی» بهشیرینیتبدیلمی شود‬ ‫ایت اهلل سیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با تسلیت ایام شهادت امام حسن عسکری(ع)‪ 13 ،‬ابان را نماد هویت و اصالت استکبارستیزی‬ ‫انقالب اسالمی دانست و تصریح کرد‪ :‬چهار دهه است که جمهوری اسالمی‪ ،‬پرچم استکبارستیزی را به دوش دارد و به رغم همه فتنه ها و توطئه های دشمنان به ویژه‬ ‫ان جبهه انقالب اسالمی است‪ .‬رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه فهرست خباثت های امریکا در منطقه و جهان‪ ،‬طوماری بلندباال‬ ‫امریکا‪ ،‬امروز دست تفوق و برتری از ِ‬ ‫است‪ ،‬ادامه داد‪ 13 :‬ابان‪ ،‬نماد و نمود استکبارستیزی امت اسالمی و نشان دهنده ماندگاری این پرچم در همه نسلها و عصرهاست؛ چنان که امروز دانش اموزان‪،‬‬ ‫دانشجویان و نسل های سوم‪ ،‬چهارم و پنجم انقالب روز به روز با این فرهنگ اشناتر می شوند تا ان شاءاهلل در مواقع الزم‪ ،‬با زمان شناسی خود‪ ،‬عکس العمل های‬ ‫درخور نشــان دهند و در صحنه حضور یابند‪ .‬رئیسی‪ ،‬جمهوری اسالمی را الگویی موفق از چهل سال حکومت داری و سیاست ورزی بدون امریکا برای مردم و‬ ‫دولتهای منطقه و جهان توصیف کرد و یاداور شد‪ :‬امروز علی رغم جنگ سنگین اقتصادی‪ ،‬سیاسی‪ ،‬روانی و اقتصادی دشمن علیه ملت ایران‪ ،‬به لطف خدا جمهوری‬ ‫اسالمی با ابتنا به ارزشهای اسالمی‪ ،‬خواست مردم و رهبری های حکیمانه رهبر معظم انقالب در مسیر تعالی و پیشرفت خود به پیش می رود‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 14‬ابان ‪ | 1398‬سال دو | شماره ‪8 | 166‬صفحه | قیمت ‪ 2000‬تومان | ‪ 7‬ربیع االول ‪ 5 | 1441‬نوامبر ‪2019‬‬ ‫‪7‬‬ ‫صفحه ‪7‬‬ ‫ربیعیدر نشستخبریهفتگیباخبرنگاران‪:‬‬ ‫هیچ ذرت الوده ای‬ ‫وارد کشور نشده است‬ ‫‪4‬‬ ‫درامد تایلند از طریق‬ ‫«صادرات زالو» معادل درامد‬ ‫صادرات نفت ایران!‬ ‫‪ 5‬طرح رفع انحصار زبان انگلیسی‬ ‫در نظام اموزشی رد شد‬ ‫‪6‬‬ ‫جهانگیریدر اییننکوداشتروز ملیبیمهسالمت؛‬ ‫پرونده ای درباره حواشی غیرشفاف فیلم کیانوش عیاری‬ ‫بیمه سالمت‪ ،‬کانون اصلی‬ ‫عدالت طلبیهرجامعهاست‬ ‫‪ 6‬کاهش چراغ خاموش نرخ‬ ‫سود سپرده در برخی بانک ها‬ ‫صفحه ‪5‬‬ ‫خانه پدری تاریخ انقضا ندارد‬ ‫اقتصاد‬ ‫نانوایی ها نرخ مصوب را در معرض دید عموم مردم قرار دهند‬ ‫‪2‬‬ ‫سه شنبه ‪ 14‬ابان ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪166‬‬ ‫اخبار‬ ‫چرا قیمت ها در بازار افزایش یافت؟‬ ‫افزایــش قیمت خودرو بــا توجه به رکود بــازار‪ ،‬این روزها‬ ‫بســیاری از دســت اندرکاران خودرو و همچنین مشتریان‬ ‫را ســردرگم کرده اســت‪ .‬در این بین خودروسازان از روال‬ ‫عــادی عرضه می گویند حــال انکه برخــی از فعاالن بازار‬ ‫تولید کننــدگان را متهم به مدیریت بــازار می کنند‪ .‬انچه‬ ‫مشخص است افزایش قیمت‪ ،‬بیشتر در محصوالت زیر ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیــون تومان بــازار رخ داده که در ایــن بین نمی توان از‬ ‫روند صعــودی قیمت دو خودرو پراید و ‪ ۴۰۵‬گذشــت‪ .‬بر‬ ‫این اســاس برخی از فعاالن بازار معتقدند که این دو خودرو‬ ‫به تبعیت از اعالم خبر توقف خطوط تولیدشــان با افزایش‬ ‫قیمت همراه شدند‪ .‬البته این مساله از سوی سعید موتمنی‪،‬‬ ‫رئیس اتحادیه نمایشــگاهداران تهران رد می شود‪ .‬این مقام‬ ‫صنفی روز گذشــته در گفت وگو با خبرگزاری تسنیم گفته‬ ‫اســت‪ :‬زمانی که یک خودرو از رده خارج می شــود ارزش‬ ‫قیمتی ان هم کاهش خواهد یافت‪ ،‬زیرا با معرفی خودروی‬ ‫جایگزیــن مردم هــم به دنبال محصوالت به روز هســتند‪،‬‬ ‫نــه خرید خودروهای از رده خــارج‪ .‬موتمنی همچنین در‬ ‫بخش دیگری از اظهارات خود با اشــاره به وضعیت حاکم بر‬ ‫بازار خودروهای زیــر ‪ ۱۰۰‬میلیون تومانی و تاکید بر اینکه‬ ‫شــرکت های خودروساز نیاز بازار را تامین نمی کنند‪ ،‬افزوده‬ ‫است ایران خودرو و سایپا نیاز بازار را در خودروهای پرتیراژ‬ ‫تامین می کنند که با اختالل در این موضوع رشــد قیمت ها‬ ‫به وجود امده است‪.‬‬ ‫در حالی که رئیس اتحادیه نمایشــگاهداران خودرو تهران‬ ‫اختالل در وضعیت عرضه شــرکت های خودروساز را عامل‬ ‫افزایــش قیمت می داند‪ ،‬احمد نعمــت بخش رئیس انجمن‬ ‫خودروسازان در گفت وگو با «ایسنا» این مساله را رد می کند‪.‬‬ ‫این مقام صنفی برخالف موتمنی افزایش قیمت محصوالت‬ ‫خانواده پراید را در بازار ناشی از اخبار منتشر شده در ارتباط‬ ‫با برنامه زمان بندی خروج این خودرو می داند‪ .‬نعمت بخش‬ ‫با مقایســه شرایط فعلی پراید با پیکان در زمان توقف تولید‬ ‫می گوید در بازار کشــور ما معموال خودروهایی که با توقف‬ ‫تولید مواجه می شــوند‪ ،‬در بدو امر افزایش قیمت را تجربه‬ ‫می کننــد اما به تدریج و با فروکش کردن این التهاب روانی‪،‬‬ ‫بازار به تعادل بازمی گردد‪ .‬این مساله در زمان خروج پیکان‬ ‫از خطوط تولید ایزان خــودرو نیز اتفاق افتاد‪ .‬دبیر انجمن‬ ‫خودروسازان به سابقه عرضه خودرو پراید به بازار هم اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬در دو ماه گذشــته فروش اینترنتی محصوالت‬ ‫خانواده پراید توسط ســایپا انجام شده و در اخرین عرضه‪،‬‬ ‫فروش نقدی و اعتباری پراید ‪ ۱۳۱‬به مدت ‪ ۱۰‬شــبانه روز‬ ‫روی سایت اینترنتی سایپا فعال بود‪ .‬بنابراین بحث «عرضه‬ ‫کم» از ســوی خودروســاز و تاثیرپذیری قیمت این خودرو‬ ‫از این مساله و افزایشی شــدن ان نمی تواند منطقی باشد‪.‬‬ ‫همچنین احمد نعمت بخش در گفت وگو با «دنیای اقتصاد»‬ ‫در پاسخ به این سوال که افزایش قیمت تنها در محصوالت‬ ‫خانــواده پراید اتفاق نیفتاده و شــاهد هســتیم که قیمت‬ ‫ســایر محصوالت زیر ‪ ۱۰۰‬میلیون تومانی سایپا و نیز ایران‬ ‫خودرو افزایشی شــده اند می گوید‪ :‬دلیل این مساله را باید‬ ‫در بازگشــت دالل ها به بازار خودرو جست و جو کرد‪ .‬این‬ ‫مقام صنفی تنها مســیری را که می تواند ســد راه داللی و‬ ‫واســطه گری در بازار شود‪ ،‬فروش محصوالت خودروسازان‬ ‫در حاشیه بازار عنوان می کند‪.‬‬ ‫وی ادامه می دهد که ســرکوب قیمتی و در کنار ان ایجاد‬ ‫مانع برای حضور دالالن در طرح های فروش خودروســازان‬ ‫دو مســیری است که از سوی سیاســت گذار کالن خودرو‬ ‫بــه منظور رســاندن خودرو با قیمت مناســب به دســت‬ ‫مصرف کننده واقعی دنبال می شــود‪ .‬نعمت بخش با اشــاره‬ ‫به اینکه این دو مســیر نتوانســته منویات مدیریت ارشــد‬ ‫وزارت صمــت را محقق کند ادامه می دهد که در این میان‬ ‫تنها اتفاقی که افتاده این اســت که شرکت های خودروساز‬ ‫بــا ضرر محصوالت خود را به فروش می رســانند و از طرف‬ ‫دیگر مصرف کننده واقعی به دلیل کوتاه ماندن دســتش از‬ ‫طرح های فروش خودروســازان مجبور اســت به بازار ورود‬ ‫کنــد و محصول مورد نیاز خود را گران تر از قیمت کارخانه‬ ‫خریداری کند‪ .‬رئیس انجمن خودروســازان تاکید می کند‬ ‫که برنده سیاســت های تکلیفی تنها دالالن و واسطه گرانی‬ ‫هستند که با پیدا کردن راهکارهایی‪ ،‬محدودیت های اعمال‬ ‫شــده در طرح های فروش خودروسازان را دور می زنند و از‬ ‫این طریق سودی که باید در اختیار خودروساز قرار گیرد را‬ ‫تصاحب می کنند‪.‬‬ ‫تخفیف ویژه هنرمندان‬ ‫سیدداود موسوی معاون سازمان حمایت گفت‪ :‬براساس مفاد ابالغیه نرخنامه متحدالشکل تهیه شده توسط اتحادیه نانوایان‪ ،‬اولویت پخت و عرضه با نان ساده بوده و پخت نان با افزودنی ها و‬ ‫یا وزن متفاوت فقط با تقاضای مشتری انجام خواهد شد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬واحدهای نانوایی مکلف به نصب این نرخنامه در معرض دید عموم بوده و از روز یکشنبه مورخ ‪ 12‬ابان ماه هرگونه عدول‬ ‫از وزن چانه‪ ،‬قیمت های مصوب و عدم نصب نرخنامه‪ ،‬تخلف محسوب شده‪ ،‬با متخلفان برخورد قانونی می شود و ضمن قطع سهمیه ارد واحدهای متخلف‪ ،‬پرونده تخلف گرانفروشی جهت‬ ‫اعمال قانون به سازمان تعزیرات حکومتی ارسال خواهد شد‪ .‬معاون سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بیان داشت‪ :‬برابر اخرین اطالعات واصله از ناحیه سازمان صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت استان تهران‪ ،‬در قالب طرح ویژه بازرسی و نظارت بر عملکرد واحدهای خبازی با همکاری بازرسان اتاق اصناف در حدود ‪4‬هزار بازرسی انجام گرفته و پرونده واحدهای متخلف تنظیم‬ ‫و اقدامات نظارتی در قالب بازرسی های مشترک به صورت روزانه ادامه داشته و گشت های مشترک بازرسی با حضور سایر دستگاه های مرتبط کماکان در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫پیش بینی فروش خودروسازان تا پایان‪۹۸‬‬ ‫براورد خودروسازان بزرگ کشور نشان می دهد انها تا پایان امسال چیزی‬ ‫حدود ‪ ۹۵۰‬هزار دســتگاه انواع محصول ســواری را بــه فروش خواهند‬ ‫رســاند‪ ،‬رقمی که در مقایسه با ســال ‪ ۹۷‬افزایش حدودا ‪ ۱۹‬درصدی را‬ ‫نشــان می دهد‪ .‬این امار از صورت های مالی ارائه شــده به بورس توسط‬ ‫ایران خودرو و گروه خودروسازی سایپا‪ ،‬استخراج شده و بیانگر رشد فروش‬ ‫در نیمه دوم امســال نسبت به شش ماه ابتدایی نیز است‪ .‬بر این اساس‪،‬‬ ‫خودروســازان در نیمه ابتدایی ‪ ،۹۸‬حدود ‪ ۳۷۲‬هزار دستگاه محصول را‬ ‫به فروش رسانده اند و این در حالی است که رقم فروش انها در نیمه دوم‬ ‫ســال به مرز ‪ ۵۷۶‬هزار دستگاه نزدیک خواهد شد‪ .‬با این حساب‪ ،‬فروش‬ ‫ایران خودرو و گروه خودروســازی ســایپا در نیمه دوم سال و نسبت به‬ ‫شش ماه نخســت‪ ۵۵ /۲ ،‬درصد رشد را تجربه خواهد کرد‪ .‬در این بین‪،‬‬ ‫ایران خودرویی ها قرار اســت تا پایان امســال ‪ ۴۳۱‬هزار و ‪ ۲۷۸‬دستگاه‬ ‫انواع محصول را به فروش برســانند‪ ،‬حال انکه طی سال گذشته‪ ،‬فروش‬ ‫ان ‪ ۳۶۰‬هزار و ‪ ۷۶۶‬دســتگاه بوده است‪ .‬با این حساب‪ ،‬ایران خودرویی ها‬ ‫می خواهند در سال جاری فروش خود را ‪ ۷۰‬هزار و ‪ ۵۱۲‬دستگاه افزایش‬ ‫دهند‪.‬بنابراین فروش ایران خودرو در ســال ‪ ۹۸‬و نســبت به ‪ ،۹۷‬حدود‬ ‫‪ ۲۰‬درصــد باال خواهد رفت‪ .‬همچنین فروش ابی های جاده مخصوص در‬ ‫نیمه دوم سال و نسبت به شــش ماه ابتدایی‪ ۱۲۰ ،‬هزار و ‪ ۲۲۸‬دستگاه‬ ‫افزایش خواهد یافت که رشــدی حدودا ‪ ۷۸‬درصدی را نشان می دهد‪ .‬در‬ ‫حالت تفکیکی اما بیشترین سهم فروش در بین محصوالت ایران خودرو به‬ ‫گروه پژو اختصاص یافته و کمترین نیز نصیب ســوزوکی گرندویتارا شده‬ ‫اســت‪ .‬بر این اساس‪ ،‬براورد فروش محصوالت پژویی ایران خودرو تا پایان‬ ‫ســال جاری‪ ۲۸۸ ،‬هزار و ‪ ۵۳۲‬دستگاه اســت که شامل مدل های ‪،۲۰۶‬‬ ‫‪ ۴۰۵ ،۲۰۷‬و پارس می شود‪ .‬با توجه به پیش بینی موجود‪ ،‬فروش پژوهای‬ ‫ایران خودرو در مقایسه با سال ‪ ۹۷‬حدود ‪ ۲۶‬درصد رشد خواهد کرد‪ .‬پس‬ ‫از خانواده پژو‪ ،‬سمند بیشترین فروش را طی سال جاری به خود اختصاص‬ ‫خواهد داد‪ ،‬چه انکه ایران خودرویی ها پیش بینی کرده اند تا پایان امســال‬ ‫‪ ۵۵‬هزار و ‪ ۱۷۱‬دستگاه از این محصول را بفروشند‪ .‬فروش سمند در سال‬ ‫گذشته ‪ ۴۴‬هزار و ‪ ۶۰۸‬دستگاه بوده‪ ،‬بنابراین طبق براورد صورت گرفته‪،‬‬ ‫امسال حدود ‪ ۲۴‬درصد افزایش خواهد یافت‪ .‬براورد فروش ایران خودرو‬ ‫در مورد دیگر محصولش به نام دنا نیز از رشد نسبت به سال ‪ ۹۷‬حکایت‬ ‫دارد‪ .‬قرار اســت تا پایان امســال ‪ ۴۱‬هزار و ‪ ۶۰۳‬دستگاه دنا توسط ایران‬ ‫خودرو در بازار داخل به فروش برســد که معنای ان‪ ،‬رشد ‪۴۰‬درصدی در‬ ‫مقایســه با سال گذشته است‪ .‬ایران خودرویی ها در سال گذشته کمتر از‬ ‫‪ ۳۰‬هزار دستگاه دنا فروخته بودند‪ .‬طبق پیش بینی ایران خودرو اما تا پایان‬ ‫امسال ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۹۵۲‬دستگاه رانا به فروش خواهد رفت و این یعنی در‬ ‫مقایسه با سال گذشته بیش از ‪ ۲۲۷‬درصد رشد فروش نصیب رانا می شود‪.‬‬ ‫ایران خودرویی ها در ســال ‪ ۹۷‬تنها سه هزار و ‪ ۶۶۰‬دستگاه رانا فروخته‬ ‫بودند‪ .‬این محصول طی امســال با رشــد تیراژ مواجه شده و از همین رو‬ ‫فروش ان نیز باال رفته است‪ .‬ایران خودرو اما برای دو محصول چینی خود‬ ‫یعنی هایما و دانگ فنگ پیش بینی متفاوتی از فروش طی ســال جاری و‬ ‫در مقایسه با سال ‪ ۹۷‬ارائه کرده است‪.‬‬ ‫بر این اســاس‪ ،‬این شرکت قرار است ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۷۰۰‬دستگاه هایما را تا‬ ‫پایان امســال به فروش برساند که نشان از کاهش ‪ ۵۸۴‬دستگاهی معادل‬ ‫‪ ۴ /۵‬درصدی نســبت به سال ‪ ۹۷‬دارد‪ .‬ابی های جاده مخصوص در سال‬ ‫گذشته ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۲۸۴‬دستگاه هایما را به فروش رسانده بودند‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر اما فروش دانگ فنگ نیز طی امســال و در مقایســه با ‪ ۹۷‬ریزش‬ ‫قابل توجهی خواهد داشت‪ .‬ایران خودرو در سال گذشته ‪ ۱۷‬هزار و ‪۸۷۳‬‬ ‫دســتگاه دانگ فنگ را به فروش رسانده بود‪ ،‬حال انکه طی سال جاری‬ ‫تعداد فروش این محصول به ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۱۰۰‬دســتگاه خواهد رسید‪ .‬این‬ ‫کاهش هفت هزار و ‪ ۷۷۳‬دســتگاهی‪ ،‬افت حــدودا ‪ ۴۴‬درصدی را برای‬ ‫فروش دانگ فنگ به دنبال خواهد داشت‪ .‬ایران خودرو طی ماه های شهریور‬ ‫و مهر حتی یک دســتگاه دانگ فنگ را نیز تولید نکرده و باید منتظر ماند‬ ‫و دیــد ایا این موضوع به معنای توقــف تولید کامل این خودروی چینی‬ ‫اســت یا دانگ فنگ دوباره باز خواهد گشــت‪ .‬ایران خودرویی ها اما برای‬ ‫دو محصول دیگر خود یعنی ســوزوکی گرندویتارا و تندر‪ ۹۰-‬پیش بینی‬ ‫فروش بسیار اندکی داشته اند‪ .‬طبق امارهای منتشره‪ ،‬تولید تندر‪ ۹۰-‬در‬ ‫ایران خودرو رو به اتمام اســت و مونتاژ سوزوکی گرندویتارا نیز صفر شده‬ ‫است‪ ،‬با این حال ابی های جاده مخصوص برای این دو محصول طی نیمه‬ ‫دوم ســال‪ ،‬فروشی اندک را لحاظ کرده اند‪ .‬بر این اساس‪ ،‬قرار است شش‬ ‫دســتگاه سوزوکی گرندویتارا و ‪ ۹۴‬دستگاه تندر‪ ۹۰-‬توسط ایران خودرو‬ ‫طی نیمه دوم امسال به فروش برسد‪ .‬ایران خودرو در سال گذشته ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۴۳۱‬دســتگاه تندر‪ ۹۰-‬را به فروش رسانده بود‪ ،‬اما فروش سال جاری‬ ‫این شــرکت به هزار و ‪ ۷۰۰‬دستگاه خواهد رسید‪ .‬با این حساب‪ ،‬فروش‬ ‫تندر‪ ۹۰-‬در ایران خودرو طی ســال ‪ ۹۸‬و در مقایسه با ‪ ،۹۷‬بیش از ‪۸۶‬‬ ‫درصد نزول خواهد کرد‪ .‬ابی های جاده مخصوص همچنین تا پایان امسال‬ ‫‪ ۱۲۰‬دستگاه ســوزوکی گرندویتارا خواهند فروخت و این به معنای افت‬ ‫بیش از ‪ ۹۶‬درصدی فروش این شاسی بلند ژاپنی در سال جاری و نسبت‬ ‫به ‪ ۹۷‬است‪ .‬اما به سایپا برویم و ببینیم براورد فروش این شرکت در سال‬ ‫‪ ۹۸‬چند دستگاه از انواع محصوالتش است‪ .‬سایپایی ها قرار است تا پایان‬ ‫امســال ‪ ۵۱۵‬هزار و ‪ ۶۱۴‬دستگاه انواع محصول را به فروش برسانند که‬ ‫این رقم نسبت به سال گذشته افزایشی ‪ ۷۹‬هزار و ‪ ۱۹۰‬دستگاهی معادل‬ ‫حدودا ‪ ۱۸ /۲‬درصد را نشــان می دهد‪ .‬ســایپایی ها برای محصول جدید‬ ‫خود یعنی رهام‪ ،‬پیش بینی فروش ارائــه نداده اند و بنابراین احتماال این‬ ‫محصول طی سال جاری روانه بازار نخواهد شد‪ .‬در بین محصوالت سایپا‬ ‫اما پراید بیشترین تعداد فروش را طی امسال خواهد داشت‪ ،‬خودرویی که‬ ‫قرار است تا پایان تیر سال اینده از رده تولید خارج شود‪ .‬طبق پیش بینی‬ ‫سایپا‪ ۲۹۲ ،‬هزار و ‪ ۱۱۰‬دستگاه پراید به فروش خواهد رفت که نسبت به‬ ‫ســال گذشته‪ ،‬بیش از ‪۵۶‬درصد رشد می کند‪ .‬دیگر محصول سایپا یعنی‬ ‫تیبا نیز امسال با رشــد فروش در مقایسه با سال ‪ ۹۷‬مواجه خواهد شد‪.‬‬ ‫براورد ســایپایی ها این است که امســال ‪ ۲۱۰‬هزار و ‪ ۸۲۷‬دستگاه تیبا‬ ‫می فروشند که در مقایسه با سال گذشته بیش از ‪ ۵۴‬درصد رشد حاصل‬ ‫خواهد کرد‪ .‬ســال گذشته ‪ ۱۳۶‬هزار و ‪ ۹۳۹‬دستگاه تیبا توسط سایپا در‬ ‫بازار داخل فروخته شد‪.‬‬ ‫سایپا اما چند محصول مونتاژی را نیز در خطوط تولید خود دارد که براورد‬ ‫این شرکت نشــان می دهد فروش انها در مقایسه با سال گذشته کاهشی‬ ‫خواهد بود‪ .‬در این بین‪ ،‬قرار است تا پایان امسال تنها دو هزار و ‪ ۱۵‬دستگاه‬ ‫سراتو توسط سایپا فروخته شود‪ .‬این عدد نشان می دهد فروش این مونتاژی‬ ‫کره ای ســایپا که البته تولید ان متوقف شــده‪ ،‬در مقایسه با سال ‪ ۹۷‬افت‬ ‫خواهد کرد‪ .‬نارنجی های جاده مخصوص در ســال گذشــته ‪ ۱۵‬هزار و ‪۱۴‬‬ ‫دســتگاه سراتو را فروخته بودند‪ ،‬بنابراین فروش این محصول طی امسال و‬ ‫نســبت به ‪ ،۹۷‬حدود ‪ ۸۷‬درصد ریزش خواهد داشت‪ .‬مونتاژی دیگر سایپا‬ ‫به نام اریو نیز فروشــی دو هزار و ‪ ۳۲۸‬دســتگاهی طی سال جاری خواهد‬ ‫داشت که نســبت به سال گذشته افت می کند‪ .‬سایپا طی سال ‪ ۹۷‬حدود‬ ‫‪۹‬هزار دســتگاه اریو فروخته بود‪ ،‬بنابراین فروش این محصول چینی طی‬ ‫سال جاری ‪ ۷۵‬درصد افت را تجربه می کند‪ .‬سایپایی ها طی مهر ماه امسال‬ ‫مونتاژ اریو را از سر گرفته اند‪ ،‬هرچند مشخص نیست این محصول چینی‬ ‫ماندگار خواهد شــد یا دوباره تولیدش متوقف می شود‪ .‬در نهایت اما سایپا‬ ‫پیش بینی کرده که تا پایان امسال فقط چهار هزار و ‪ ۵۱۸‬دستگاه چانگان را‬ ‫به فروش خواهد رساند‪ .‬بر این اساس‪ ،‬فروش این محصول چینی نسبت به‬ ‫سال گذشته حدود ‪ ۶۱‬درصد افت می کند‪ .‬سایپایی ها طی سال ‪ ۹۷‬حدود‬ ‫‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۴۰۰‬دســتگاه از این محصول چینی را به فروش رسانده بودند‪.‬‬ ‫چانگان فعال در خطوط تولید ســایپا حضور دارد‪ ،‬اما مشخص نیست تولید‬ ‫ان ادامه خواهد داشــت یا این محصول نیز به دلیل تحریم و نبود قطعات‪،‬‬ ‫حذف می شــود‪ .‬اما براورد فروش پارس خودرو طی سال جاری در مورد رنو‬ ‫و برلیانس‪ ،‬عدد صفر را نشان می دهد‪ .‬در این بین‪ ،‬برلیانس پس از وقفه ای‬ ‫نسبتا طوالنی‪ ،‬دوباره میهمان پارس خودرو شده‪ ،‬هرچند مشخص نیست‬ ‫مونتاژ ان ادامه خواهد یافت یا این محصول نیز به سرنوشت حذفی های بعد‬ ‫از تحریم دچار می شود‪ .‬این در حالی است که محصوالت رنو به طور قطعی با‬ ‫پارس خودرو وداع کرده و تا وقتی تحریم ها برقرار باشند‪ ،‬امیدی به بازگشت‬ ‫انها نیست‪.‬‬ ‫«گرانی» خرید شیرینی را ‪ ۴۰‬درصد کم کرد‬ ‫رئیس اتحادیــه قنادان تهران با اشــاره به کاهش‬ ‫حداقــل ‪ ۴۰‬درصدی فروش شــیرینی با باالرفتن‬ ‫قیمت هــا‪ ،‬گفت‪ :‬در طول این مــدت تعداد زیادی‬ ‫از قنادی های تهران بســته شــده اند‪ .‬علی بهره مند‬ ‫در واکنش به تاثیر گران شــدن قیمت شــیرینی‬ ‫بر میــزان فروش قنادی های پایتخــت اظهار کرد‪:‬‬ ‫با توجه بــه اینکه با گران شــدن قیمت ها‪ ،‬قدرت‬ ‫خریــد مردم کاهش می یافت‪ ،‬ما در اتحادیه قنادان‬ ‫تهران تــاش کردیم‪ ،‬قیمت ها را به گونه ای تعدیل‬ ‫تهران ‪ ۲۰۰۰‬قنادی مازاد دارد‬ ‫کنیم که قدرت خرید شــیرینی برای مردم کاهش‬ ‫نیابد و این در شــرایطی بود کــه برخی از اعضای‬ ‫مــا خواســتار قیمت هایی باالتــر از نرخ های فعلی‬ ‫بودنــد‪ .‬رئیس اتحادیه قنادان تهــران ادامه داد‪ :‬ما‬ ‫در چنین شــرایطی در تعامل با سازمان حمایت و‬ ‫با در نظر گرفتن شــرایط اقتصادی مردم‪ ،‬تصمیم‬ ‫گرفتیــم قیمت ها را به گونــه ای افزایش دهیم که‬ ‫فشــار کمتری به مشتریان وارد شــود‪ ،‬ولی با این‬ ‫وجود فروش نسبت به ســال های قبل حداقل ‪40‬‬ ‫درصد کاهش داشــته است‪ .‬وی گفت‪ :‬همچنین در‬ ‫طول این مدت تعداد زیــادی از قنادی های تهران‬ ‫بسته شده اند و این در حالی است که تعداد افرادی‬ ‫که از صنف ما می روند بیشتر از تعدادی ورودی های‬ ‫صنف شــده و این یعنی صنــف قنادی ها در حال‬ ‫کوچک تر شدن است‪.‬‬ ‫بهره مند بــا انتقاد از بی توجهی بــه حریم صنفی‬ ‫در قوانین فعلی گفت‪ :‬متاســفانه عدم رعایت حریم‬ ‫صنفی خســارت های جبران ناپذیــری به صنف ما‬ ‫وارد کرده و با توجه بــه اینکه قانون صراحتاً اعالم‬ ‫کرده که حریم صنفی مطرح نیســت‪ ،‬گاهاً در یک‬ ‫خیابان مشاهده می کنیم که چندین قنادی در کنار‬ ‫هم مشغول فعالیتند و همین امر باعث شده تا این‬ ‫واحدها با مشکالت متعددی برای تامین هزینه های‬ ‫خود مواجه شــوند‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬در صورت‬ ‫رعایت حریم صنفی‪ ،‬تهران حــدود ‪ 1000‬قنادی‬ ‫نیاز دارد و تقریبــاً ‪ 2000‬قنادی‪ ،‬اضافه بر نیاز در‬ ‫تهران مشغول فعالیت هستند‪.‬‬ ‫شرکت جاویدان‬ ‫اریا‬ ‫نایم جاوید در صنعت حمل نقل گشت‬ ‫بابیش از بیست سال تجربه‬ ‫مجری تورهای گردیش درایران و تورهای خارجی‬ ‫عضو رسیم ودرجه یک اتحادیه صنف مسافربری تهران‬ ‫اماده قرارداد با نهادها و اورگانهای دولیت ومدارس‬ ‫و جهت امور سرویس ایاب ذهاب کارکنان‬ ‫تلفن‪۷۷۶۱۴۳۵۲ :‬‬ ‫فاکس‪۷۷۶۵۴۳۵۰ :‬‬ ‫دفتر مرکزی‪۷۷۶۵۴۳۳۴-۶ :‬‬ ‫غالمرضا کاتب در نشست علنی (دوشنبه‪ 13‬ابان ماه) در نطق میان دستور خود با تبریک روز ملی مبارزه با استکبار جهانی‪ ،‬تسخیر النه جاسوسی‪ ،‬روز دانش اموز و دانشجو‪ ،‬گفت‪ :‬امریکای جنایت کار باید‬ ‫بداند تا زمانی که دست از شیطنت و دسیسه علیه ملت ایران بر ندارد همچنان مورد تنفر ملت ایران است و امروز مسئوالن در سایه وحدت و تصمیمات عقالنی و تصمیمات جهانی عزت ایران اسالمی را رقم‬ ‫خواهند زد‪ .‬غالمرضا کاتب نماینده گرمسار در مجلس شورای اسالمی ادامه داد‪ :‬قانونگذاری مانند دیگر فرایندهای جامعه نیازمند ارتقاء و بهبود مستمر است لذا در این راستا با عنایت خواسته رهبر انقالب‪،‬‬ ‫سیاست های کلی نظام مبنی بر قانون گذاری برای رفع نارسایی ها‪ ،‬ابالغ شده است لذا قوای سه گانه باید در این راه گامی استوار بردارند و مجلس را در راس امور حفظ کنند‪ .‬رویکرد اساسی مقام معظم رهبری‬ ‫در ابالغ این سیاست ها توجه به تعیین اولویت های قانون گذاری با محوریت در گره گشایی از امور اجرایی کشور است‪ .‬این نماینده مجلس با تشکر از اطالعات سپاه برای دستگیری روح اهلل زم که در تخریب‬ ‫چهره های نظام تالش می کرد‪ ،‬افزود‪ :‬امروز از قوه قضاییه تقاضا داریم نسبت به شناسایی افراد معاند مرتبط با زم که اطالعات غلط در اختیار او می گذاشتند را شناسایی کرده و برابر قانون ان ها برخورد شود‪.‬‬ ‫سرلشکر موسوی فرمانده ارتش‪:‬‬ ‫ایران برای پاسخ به فشارها اراده و اجماع الزم را دارد‬ ‫سرلشــکر موســوی گفت‪ :‬اتّخاذ راهبرد مقاومت فعــال باعث تغییر در‬ ‫محاســبات و رفتار نظام استکبار شــده و انها این پیام را درک کرده اند‬ ‫که ایران برای پاسخ به فشارها‪ ،‬اراده و اجما ِع الزم را دارد‪ .‬امیر سرلشکر‬ ‫ســید عبدالرحیم موسوی‪ ،‬فرمانده کل ارتش جمهوری اسالمی ایران در‬ ‫ســخنرانی یوم اهلل ‪ 13‬ابان مقابل النه جاسوسی ســابق امریکا‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫سیزدهم ابان‪ ،‬نمادی از ســه رویداد تاریخی در سالهای ‪ 57 ،43‬و ‪58‬‬ ‫است که در هر سه حادثه‪ ،‬در یک طرف بازیگر اصلی و کارگردان یعنی‬ ‫امریکاســت و مقابــل ان رویکرد دینی و ملّی جوانــان انقالبی‪ ،‬که در‬ ‫هر ســه مقطع‪ ،‬همگرایی با رهبری واحد و همســویی با گفتمان دینی‬ ‫به محوریت حضرت امام(ره) مشهود است‪ .‬فرمانده کل ارتش یاداور شد‪:‬‬ ‫هر سه رخداد‪ ،‬پیام و هدف مشترک استقالل خواهی و مبارزه با استکبار‬ ‫و نظام ســلطه را تعقیب کرده است‪ .‬تســخیر النه جاسوسی امریکا‪ ،‬با‬ ‫توجه به ابعاد و پیامدها و همچنین گستره ملّی و جهانی ان‪ ،‬از اهمیت‬ ‫و جایگاه ویژه ای در تاریخ انقالب اسالمی برخوردار است‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫این اقدام یکی از مهم ترین حرکت های خودجوش در تاریخ انقالب های‬ ‫اصیل و مردمی جهان بود که از یک طرف ابهت پوشــالی امپریالیســم‬ ‫امریکا را در هم شکســت و خفت و زبونی او را به جهانیان نشــان داد و‬ ‫از سوی دیگر فریاد مظلومیت و ازادگی مردم مسلمان ایران را در پهنه‬ ‫گیتی طنین انداز کرد‪ .‬امیر سرلشــکر موسوی خاطرنشان کرد‪ 13 :‬ابان‬ ‫روزی اســت که مردم این مرز و بوم به دنیا و تاریخ نشــان دادند که با‬ ‫توکل به خــدا و قدرت ایمان می توان در برابر هر قدرت اســتکباری و‬ ‫غیرخدایی ایستاد و پیروز شد‪.‬‬ ‫فرمانده کل ارتش ابراز داشت‪ :‬انچه باعث اقدام شجاعانه جوانان انقالبی‬ ‫در تسخیر النه جاسوسی شد‪ ،‬ا ّوالً عقبه ذهنی جامعه ایرانی از رفتارهای‬ ‫تحقیرامیز و ضدمردمــی امریکا در وقایع تاریخی قبل از انقالب‪ ،‬مانند‬ ‫کودتای ‪ 28‬مرداد‪ ،‬حمایت از رژیم منحوس پهلوی و چپاول منابع ملّی‬ ‫ایران‪ ،‬ادامه دشــمنی ها با انقالب اسالمی و ثانیاً بررسی رفتار امریکا در‬ ‫کشورهای مختلف در طول ‪ 100‬سال گذشته بود‪ .‬وی یاداور شد‪ :‬امریکا‬ ‫در بیــش از ‪ 60‬کودتا و جنگ داخلی نقش داشــته و ادامه فعالیت های‬ ‫مخرب و توطئه های ان ها در النه جاسوســی به احتمال زیاد سرنوشتی‬ ‫شبیه ‪ 60‬کشور دیگر را برای ما رقم می زد‪ .‬امیر سرلشکر موسوی گفت‪:‬‬ ‫امریکا که حامی و پشتیبان اصلی رژیم منحوس پهلوی بود و تمام توان‬ ‫و تالش خود را برای جلوگیری از پیروزی انقالب اســامی به کار گرفته‬ ‫و ناکام شده بود؛ ســفارتخانه خود را به پایگاهی برای طراحی و اجرای‬ ‫توطئه هــای گوناگون علیه انقالب اســامی تبدیل کرد‪ ،‬تا از این طریق‬ ‫اســامی مردم ایران را به شکست یا انحراف بکشاند‪ ،‬این‬ ‫بتواند انقالب‬ ‫ِ‬ ‫بود که جوانان انقالبی ما رفتند و مرکز توطئه را تعطیل کردند‪.‬‬ ‫فرمانــده کل ارتش تاکید کــرد‪ :‬پیام ‪ 13‬ابــان‪ ،‬ازادی و ازادگی ملّتی‬ ‫ســرافراز و غیرتمند‪ ،‬در برابر قدرت های پوشــالی و اوج امریکا ستیزی‬ ‫و نفرت نســبت به سیاســت ها و جنایت های ضدبشری امریکا در ایران‬ ‫و جهان اســت‪ .‬وی ادامه داد‪ 13 :‬ابان به مستضعفان و مسلمانان عالم‬ ‫نشــان داد که می توانند در برابر غارتگــران و چپاول گران و زورگویان‬ ‫متفرعن و زیاده طلب‪ ،‬راه مقاومت و ایســتادگی را برگزینند و در این راه‬ ‫پیروز شوند‪ .‬امیر سرلشکر موســوی خاطرنشان کرد‪ 13 :‬ابان یاداوری‬ ‫می کند که تســلیم فقط مختص ذات اقدس الهی است و هرگز نباید در‬ ‫برابر مستکبران و نظام سلطه سر تسلیم فرود اورد‪ .‬مردم سرافراز ایران‬ ‫در ‪ 13‬ابان به جهان نشــان دادند که دیوار ظلم و ستم‪ ،‬هرچند به ظاهر‬ ‫محکم باشــد‪ ،‬شکستنی و فروریختنی اســت و با مقاومت و ایستادگی‬ ‫در راه حق می توان در مبارزه با ســتمکاران پیروز شد و به اهداف عالی‬ ‫انسانی دست یافت‪.‬‬ ‫فرمانده کل ارتش یاداور شد‪ :‬کارنامه سیاه دولت امریکا پر است از ظلم‬ ‫و ســتم و جنایت و نفرت در همه جای جهان؛ در مورد کشــور عزی ِز ما‬ ‫ایران‪ ،‬جنایات بیشماری را مرتکب شده اند که احصاء انها از حوصله این‬ ‫زمان خارج اســت‪ .‬وی گفت‪ :‬پس از پیروزی انقالب‪ ،‬دشمنی امریکا با‬ ‫ِ‬ ‫حمایت گروههای سیاسی مخالف‪،‬‬ ‫ملّت ایران ادامه پیدا کرده اســت؛ از‬ ‫حمله نظامی مســتقیم‪ ،‬ســازماندهی گروههای تروریســتی‪ ،‬تحریک‬ ‫و حمایــت رژیم بعثی‪ ،‬حمله بــه نفتکش ها و ســکوهای نفتی‪ ،‬هدف‬ ‫قراردادن هواپیمای مســافربری‪ ،‬تا اعمال تحریم های ظالمانه علیه ملّت‬ ‫ایران‪ ،‬مسدود کردن دارایی های ایران‪ ،‬راه اندازی جنگ نرم علیه ایران تا‬ ‫طراحــی و اجرای جنگ های نیابتی و دهها اقدام خبیثانه و جنایتکارانه‬ ‫دیگر علیه مردم ایران‪ .‬امیر سرلشکر موسوی تصریح کرد‪ :‬سرکرده نظام‬ ‫سلطه یعنی امریکای جهانخوار از هیچ اقدامی علیه ملّت ایران فروگذار‬ ‫نکرده اســت‪ ،‬ا ّما به حــول و قوه الهی و در پرتــو رهبری های حکیمانه‬ ‫حضرت امام(ره) و رهبر معظم انقالب اســامی و بصیرت و اگاهی ملّت‬ ‫قهرمان ایران‪ ،‬همه توطئه ها با شکســت مواجه شــده و ایران ســربلن ِد‬ ‫اســامی به مســیر خود ادامه می دهد‪ .‬فرمانده کل ارتش ابراز داشــت‪:‬‬ ‫بحمــداهلل نهال انقالب‪ ،‬امروز به شــجره طیبه تنومند و پرثمری تبدیل‬ ‫شــده که سایه ان کل منطقه غرب اســیا را دربرگرفته و اثار و برکات‬ ‫این انقالب برای کشور؛ ع ّزت‪ ،‬پیشرفت‪ ،‬امنیت و ارامش به ارمغان اورده‬ ‫و برای منطقه الهام بخش و امید افرین بوده اســت‪ .‬وی همچنین گفت‪:‬‬ ‫امروز انقالب اسالمی و فریاد حق طلبی و عدالت خواهی ملّت بزرگ ایران‬ ‫در برابر استکبار جهانی‪ ،‬به برکت خون شهیدان و مجاهدت دلیرمردان و‬ ‫شیر زنان‪ ،‬از مرزهای جغرافیایی ایران فراتر رفته و ملّت های مستضعف و‬ ‫مسلمان را متوجه خود کرده است‪.‬‬ ‫امیر سرلشکر موســوی گفت‪ :‬انقالب اســامی ایران به رغم خواست و‬ ‫باور دشــمنان و مستکبران‪ ،‬چهل سالگی را پشت س ر گذاشته و با سرعت‬ ‫گردنه های خطرناک را درنوردیده و مســیر پیشــرفت و بالندگی را طی‬ ‫می کند‪ .‬امروز انقالب شــکوهمند اسالمی مردم ایران به بلندای اقتدار و‬ ‫عظمت دست یافته و در جایگاه تعیین کننده قرار گرفته است‪.‬‬ ‫فرمانده کل ارتش تاکید کرد‪ :‬در پرتو الهام بخشــی‪ ،‬استکبارســتیزی و‬ ‫مقاومت اســامی‪ ،‬شــیطان رانده شــده از منطقه‪ ،‬طعم تلخ شکست و‬ ‫ســرخوردگی را چشیده و جایگاه خود را از دست داده و در مسیر افول‬ ‫با ســردمداری ترامپ با سرعت بیشتری به سقوط نزدیک می شود‪ .‬وی‬ ‫یاداور شــد‪ :‬انقالب اســامی یک چلّه پرچالش ا ّما پرافتخار را پشت سر‬ ‫گذاشــته‪ ،‬به صورت اعجاب اور و بی ســابقه ای از مجموعه ای از موانع و‬ ‫دشواری ها و مشکالت‪ ،‬که هر نظامی را از پا درمی اورد‪ ،‬با وفاداری کامل‬ ‫توضیحسخنگویوزارتخارجه‬ ‫در مورد رفتار ظریف در مجلس‬ ‫ســخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص رفتار‬ ‫امــروز وزیــر امور خارجــه در مجلس شــورای‬ ‫اسالمی توضیحاتی ارائه کرد‪ .‬سید عباس موسوی‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه در خصوص حواشی‬ ‫حضور امروز وزیر امور خارجه در مجلس شــورای‬ ‫اسالمی با بیان اینکه اهتمام و احترام جناب اقای‬ ‫دکتر ظریف به قوه مقننــه و نمایندگان ملت در‬ ‫تاریخ وزارت خارجه کشور بی سابقه است‪ ،‬خاطر‬ ‫نشــان کرد‪ :‬دیروز به وزارت خارجه ابالغ شد که‬ ‫جلســه شــورای عالی امنیت ملی به ساعت ‪۱۵‬‬ ‫امروز یکشنبه منتقل شده است‪ .‬از انجا که حضور‬ ‫وزیر امور خارجه در جلســه شورا ضروری بود از‬ ‫هیات رئیســه مجلس خواسته شد طرح سواالت‬ ‫از ایشــان را به دلیل تداخل جلســات به تعویق‬ ‫بیندازند تا به این جلســه مهم برسند که موافقت‬ ‫نشــد؛ اما گفتند ایشان از ســاعت ‪ ۱۴‬تا ‪۱۴:۴۰‬‬ ‫به مجلس بیایند و بعد تشــریف ببرند‪ .‬ایشان هم‬ ‫راس ســاعت ‪ ۱۴‬در صحن علنی حاضر شــدند و‬ ‫جلســه هم ساعت ‪ ۱۴:۲۵‬دقیقه شروع شد‪ .‬دکتر‬ ‫ظریف تا ساعت ‪ ۱۴:۵۵‬دقیقه (‪ ۱۵‬دقیقه بیشتر‬ ‫از قــرار قبلی) در مجلس ماندنــد و دو دور نوبت‬ ‫شــان را صحبت کردند‪ .‬بعد از ان بر اساس ائین‬ ‫نامه مجلس ایشان دیگر فرصت صحبت نداشتند‪.‬‬ ‫لــذا با توضیح وضعیت و عذرخواهی از نمایندگان‬ ‫محتــرم گفتند که با اجازه به جلســه بعدی می‬ ‫روند و سخنان اقای ابطحی را از رادیو می شنوند‪.‬‬ ‫لذا اصوال این ادعا که ایشــان بایــد می ماندند و‬ ‫پاسخ می دادند بال وجه است؛ چون براساس ایین‬ ‫نامه داخلی مجلس ایشان بعد از سخنرانی جناب‬ ‫ابطحی حتی حق پاســخگویی هم نداشتند‪ .‬سید‬ ‫عباس موســوی افزود‪ :‬این ســومین حضور وزیر‬ ‫امــور خارجه در صحن علنــی عالوه بر حضور در‬ ‫کمیســیون ها در ‪ ۳‬ماه گذشته برای پاسخ به ‪۸‬‬ ‫سوال است‪ .‬موسوی تاکید کرد‪ :‬هیچ وزیر خارجه‬ ‫ای در تاریــخ ایران به انــدازه دکتر محمد جواد‬ ‫ظریف برای پاسخگویی به مجلس نرفته است‪.‬‬ ‫به ارمانها و ارزش ها و مقاومت در برابر دشمنان با موفقیت عبور کرده و‬ ‫اینک وارد دومین گام برای ســاخت تمدن نوین اسالمی و امادگی برای‬ ‫طلوع خورشید والیت عظمی شده است‪.‬‬ ‫امیر سرلشکر موسوی گفت‪ :‬در اغاز فصل جدیدی از حیات طیبه انقالب‬ ‫اســامی و طلیعه گام دوم انقالب‪ ،‬بر همــگان به ویژه جوانان عزیز الزم‬ ‫است فراز و فرودهای گذشته را دقیق بشناسند و از رویدادهای گذشته‬ ‫درس بگیرند و با شــناخت درست از ارمان ها و در مقابل ان دشمنی ها‪،‬‬ ‫گام های ع ّزت و پیشــرفت را محکم تر و ســریع تر بردارند‪ ،‬زیرا دشمن‬ ‫با جدیــت به دنبال تحریف واقعیات و حقایق اســت و از همه ابزارهای‬ ‫شیطانی برای انحراف در مسیر انقالب بهره می گیرد‪ .‬فرمانده کل ارتش‬ ‫تصریــح کرد‪ :‬ملّت ایــران فتنه های زیادی را خنثی کرده و پشت ســر‬ ‫گذاشــته که بعضاً با خسارت هایی هم همراه بوده‪ ،‬دشمن دست از فتنه‬ ‫برنداشته اســت‪ ،‬از مقابله نظامی تقریباً ناامید شده‪ ،‬در جنگ اقتصادی‬ ‫به یاس رسیده و در استانه شکست است‪ ،‬ا ّما از فتنه ناامید نیست‪ ،‬قطعاً‬ ‫بدانید فتنه ها در راه است‪.‬‬ ‫امیر سرلشــکر موســوی گفت‪ :‬ملّت ایران؛ جوانان عزیز؛ به خاطر داشته‬ ‫باشــید که شــیطان یک چهره ندارد‪ ،‬شــیطان با لبــاس هفت رنگ و‬ ‫هفت وصله اغواگری می کند‪ .‬وی تاکیــد کرد‪ :‬خواهران و برادران عزیز؛‬ ‫دشــمنی و عداوت امریکا با ملّت ایــران‪ ،‬نه به موضوع به خصوصی مثل‬ ‫موضوع هسته ای منحصر و نه قائم به شخص است‪ ،‬تضاد غرب و امریکا‬ ‫با ایران یک تضاد راهبردی است نه تاکتیکی‪ ،‬اختالف بین نظام استکبار‬ ‫و جمهوری اسالمی ماهوی و محتوایی و ریشه ای است‪.‬‬ ‫امیر سرلشــکر موســوی افــزود‪ :‬امریکا خــود را در تقابل با اســا ِم‬ ‫ضداســتکباری تعریف کرده و تقابل و حتّی به ظاهر تعاملشــان با نظام‬ ‫در همه دوره های گذشته و حال و اینده به جهت خنثی سازی‪ ،‬براندازی‬ ‫ون یُقَات ِ ُلون َُکم َحتَّی یَ ُر ُّدو ُکم َع ْن دِین ُِکم ا ِ ِن‬ ‫یا انحراف نظام اســت‪َ .‬والیَ َزال ُ َ‬ ‫اســت ََطا ُعوا ْ (انها به دشمنی با ما ادامه خواهند داد‪ ،‬عقرب جراره ای که‬ ‫ْ‬ ‫اقتضای طبیعتش همراه با نیش زهراگین کینه است تا زیر پا له نشود و‬ ‫یا نیشش قیچی نشود از ازار دست بر نخواهد داشت)‪ .‬فرمانده کل ارتش‬ ‫گفت‪ :‬بدون تردیــد یکی از مهم ترین رموز پیروزی انقالب اســامی و‬ ‫موفقیت در صحنه های مختلف‪ ،‬وجه استکبارستیزی‪ ،‬مبتنی بر بصیرت‬ ‫و انقالبی گری بوده اســت و قطعاً برای ادامه مسیر و پیروزی نهایی‪ ،‬این‬ ‫ویژگی می بایســت حفظ و تقویت شود و شــما جوانان عزیز در این راه‬ ‫نقش مهمی به عهده دارید‪ .‬وی خاطرنشــان کرد‪ :‬اموزه های دین مبین‬ ‫اسالم و تجربیات سال های گذشــته نشان داده هرگز زانو زدن در برابر‬ ‫ِ‬ ‫گرگ خونخوار‪ ،‬برای‬ ‫دشمن بی رحم و ناجوانمرد و بوســه زدن بر پنجه‬ ‫انقالب و مردم دســتاوردی نخواهد داشــت و تنها راه تعالی‪ ،‬پیشرفت‪،‬‬ ‫ع ّزت و اســتقالل؛ حفظ روحیه انقالبی و دفــاع از نظام انقالبی‪ ،‬مبتنی‬ ‫بر بصیرت و اطاعت از رهبری اســت‪ .‬امیر سرلشکر موسوی ابراز داشت‪:‬‬ ‫نظام سلطه برای ادامه استیالی شیطانی خود‪ ،‬تالش می کند که گفتمان‬ ‫سازش را در قالب واژه های خاکســتری به ملّت ازاده و حق طلب ایران‬ ‫تحمیل کند‪ ،‬ا ّما با پایداری و ایستادگی ملّت بزرگ ایران‪ ،‬امروز گفتمان‬ ‫مقاومت در سراسر منطقه گســترش یافته و به الگویی کارامد در برابر‬ ‫نظام سلطه تبدیل شده است‪ .‬فرمانده کل ارتش تاکید کرد‪ :‬تغییر رفتار‬ ‫ایران از اردیبهشــت ‪ 98‬و اتّخاذ راهبرد مقاومــت فعال باعث تغییر در‬ ‫محاســبات و رفتار نظام استکبار گردیده و عقالی انها این پیام را درک‬ ‫کرده اند که دوران فشار با هزینه صفر به پایان رسیده و ایران برای پاسخ‬ ‫به فشارها‪ ،‬امکانات‪ ،‬اراده و اجما ِع الزم را دارد‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬پیام این‬ ‫اجتماع‪ ،‬امروز در یک هزار نقطه کشــور برای دشمن این است که ملّت‬ ‫ایران راهی را که امده با قدرت ادامه خواهد داد‪ .‬امیر سرلشــکر موسوی‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬دشمن بداند نســل جوان ایران هیچ گاه از ارمان ها و‬ ‫ارزش های خود دست بر نخواهد داشت و تا اخر ایستاده اند‪.‬‬ ‫فرمانده کل ارتش یاداور شــد‪ :‬دشــمن بداند که تحریم ها و تهدیدها و‬ ‫تزویرها و فتنه هــا در اراده پوالدین ملّت خلل ایجاد نخواهد کرد و این‬ ‫ملّت هرگز تســلیم زیاده خواهی ها و زورگویی ها نخواهد شد‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬ســردمداران شیطان صفت و جنایت پیشــه مذبوحانه به دنبال فرار‬ ‫از شکست نباشــند‪ ،‬این سنت الهی اســت‪ ،‬راهی است که فرعون ها و‬ ‫نمرودها و یزیدها و صدام ها رفته اند و ســردمداران کاخ ســیاه و رژیم‬ ‫صهیونیستی به زودی به اسالف خود خواهند پیوست‪.‬‬ ‫امیر سرلشکر موسوی گفت‪ :‬برخی از اندیشمندان غربی با ارائه شواهد‬ ‫و قرائن افول امریکا را پیش بینی کرده اند و مقایســه ‪ 20‬ســال پیش‬ ‫امریکا با ‪ 10‬ســال پیش و امروز در عرصه های سیاســی‪ ،‬اقتصادی و‬ ‫نظامی موید این پیش بینی اســت‪ ،‬ا ّما تکیه گاه و اســتدالل محکم ما‬ ‫وعده های الهی است‪ ،‬این وعده تخلف ناپذیر الهی است که قطعاً جبهه‬ ‫حق بر باطل پیروز می شــود و بندگان صالح خداوند در سراسر زمین‬ ‫حاکم خواهند شد‪.‬‬ ‫نایب رئیس مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫مردم ایران در برابر قلدری امریکا کوتاه نمی ایند‬ ‫نایب رئیس مجلس شــورای اســامی با بیان‬ ‫اینکه امریــکا می خواهــد در برابر ملت های‬ ‫جهان و ملت ایران قلدری کند اما خیال خامی‬ ‫دارد‪،‬گفت‪ :‬ملت ایران به راحتی کوتاه نمی اید‪.‬‬ ‫مســعود پزشــکیان نایب رئیــس مجلس که‬ ‫ریاست جلســه امروز مجلس را بر عهده داشت‬ ‫در جریان بررســی کلیات طرح الزام دولت در‬ ‫تعیین سرفصل جنایات امریکا در کتب درسی‬ ‫مدارس و دانشــگاه ها‪ ،‬گفت‪ :‬ملــت ایران در‬ ‫مقابل زور‪ ،‬ظلم و ســتم ســر خم نمی کنند‪.‬‬ ‫امریکا می خواهــد در برابر ملت های جهان و‬ ‫ملت ایران قلدری کند امــا خیال خامی دارد‪.‬‬ ‫ملت ایران به راحتی کوتاه نمی اید‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کرد‪ :‬امریکا چهــره واقعی خود را‬ ‫نمایان کرده و یکطرفه تمام تعهدات بین المللی‬ ‫را زیر پا گذاشــته اســت‪ .‬نایب رئیس مجلس‬ ‫شورای اســامی تصریح کرد‪ :‬امریکا خواستار‬ ‫مذاکره مجدد با جمهوری اســامی است این‬ ‫در حالــی که ایران یک بــار مذاکره کرده و به‬ ‫تعهدات خود عمل کرده اســت‪ .‬از کجا معلوم‬ ‫که دوباره مذاکره ای انجام شود و امریکا به ان‬ ‫پایبند بماند‪.‬‬ ‫پزشــکیان گفت‪ :‬ملت ایران و ملت های ازاده‬ ‫جهــان قاطعانه در برابر ظلم و ســتم خواهند‬ ‫ایستاد و سر خم نخواهند کرد‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫قوه قضائیه افراد مرتبط با «روح اهلل زم» را دستگیر کند‬ ‫سه شنبه ‪ 14‬ابان ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪166‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اخبار‬ ‫رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی‪:‬‬ ‫دولت ها از تجربه برجام‬ ‫برای مذاکره با امریکا درس بگیرند‬ ‫رئیس کمیســیون امنیــت ملی مجلس با تاکیــد بر اینکه‬ ‫مذاکره‪ ،‬مشــکالت کشور را حل نمی کند‪ ،‬گفت‪ :‬هم این دولت‬ ‫و از طرف دیگر‪ ،‬همه دولت ها می بایســت از تجربه برجام برای‬ ‫مواجهه با امریکا درس بگیرند‪ .‬حجت االســام مجتبی ذوالنور‬ ‫رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای‬ ‫اسالمی با اشاره به فرمایشات امروز رهبر معظم انقالب اسالمی‬ ‫در جمع دانش اموزان و دانشــجویان که به مناسبت یوم اهلل ‪13‬‬ ‫ابان برگزار شــد‪ ،‬گفت‪ :‬رهبر معظم انقالب اســامی بار دیگر‬ ‫هرگونه مذاکره با امریکایی ها را رد کردند‪ ،‬این ســخنان باید از‬ ‫ســوی دولتمردان و مسئوالن دستگاه سیاست خارجی کشور‬ ‫اجرایی شود‪ .‬وی با بیان اینکه مذاکره با امریکایی ها به معنی فرو‬ ‫اوردن س ِر تسلیم در برابر انهاست‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬اگر دولتمردان‬ ‫به ظرفیت های داخلی برای پیشرفت کشور بهره بگیرند‪ ،‬قطعا‬ ‫تحریم ها تاثیری بر ملت ایران نخواهد داشت‪ .‬رئیس کمیسیون‬ ‫امنیت ملی مجلس با اشاره به بخش دیگری از فرمایشات رهبر‬ ‫انقــاب مبنی بر هدف امریکایی ها از اصرار بر مذاکره با امریکا‬ ‫برای به زانو دراوردن ملت ایران‪ ،‬گفت‪ :‬باید با توجه به فرمایشات‬ ‫رهبر حکیــم انقالب مبنی بر مذاکره نکردن با امریکایی هایی‪،‬‬ ‫ســرلوحه کار دولت ها قرار گیرد‪ .‬حجت االسالم ذوالنور تصریح‬ ‫کرد‪ :‬معتقدم باید خســارات امریکایی ها و کارشکنی های شان‬ ‫علیه ملت ایران برای همه نســل های کشور‪ ،‬به خصوص نسل‬ ‫جوان و نوجوان معرفی شــود‪ ،‬هم ایــن دولت و از طرف دیگر‪،‬‬ ‫همه دولت ها می بایست از تجربه برجام برای مواجهه با امریکا‬ ‫درس بگیرند‪ .‬وی افــزود‪ :‬ما مذاکره با اهل مذاکره را که دارای‬ ‫اهل منطق باشند‪ ،‬رد نمی کنیم‪ ،‬اما وقتی می دانیم امریکایی ها‬ ‫اهل مذاکره نیســتند و ماحصل ان‪ ،‬تحریم های بیشتر خواهد‬ ‫بــود‪ ،‬قطعاً این نوع مذاکــره را نخواهیم پذیرفــت‪ ،‬مذاکره با‬ ‫امریکایی ها بیهوده اســت و دولتمردان این کشور اصال منطق‬ ‫ندارند‪ .‬رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با تاکید بر اینکه‬ ‫مذاکره‪ ،‬مشکالت کشور را حل نمی کند‪ ،‬گفت‪ :‬حل مشکالت‬ ‫کشــور باید با نگا ه به ظرفیت های درونی باشــد‪ ،‬سیاست های‬ ‫اقتصاد مقاومتی چند سالی است که به دستگ اه های اجرایی ابالغ‬ ‫شده‪ ،‬اما مشخص نیست که چرا تجرا نمی شود‪ .‬حجت االسالم‬ ‫ذوالنور‪ ،‬مذاکره با امریکایی ها را خسارت بار دانست و تصریح کرد‪:‬‬ ‫مذاکره و گفت وگو با مقامات امریکایی جزو خط قرمز جمهوری‬ ‫اسالمی است و ما امریکایی ها را قابل مذاکره نمی دانیم‪ .‬رئیس‬ ‫کمیســیون امنیت ملی مجلس در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬در‬ ‫برجــام به صراحت به امریکایی ها اعالم کردیم که به هیچ وجه‬ ‫با انها وارد مذاکره نخواهیم شد‪.‬‬ ‫خبر درخواست ایران برای ایجاد بخش‬ ‫کنسولی امریکا در تهران تکذیب شد‬ ‫سخنگوی وزارت امور خارجه ادعای منتشره در روزنامه وال‬ ‫استریت ژورنال را تکذیب کرد‪ .‬سیدعباس موسوی سخنگوی‬ ‫وزارت امور خارجه ادعای منتشــره در روزنامه وال استریت‬ ‫ژورنــال به نقل از یک مقام امریکایــی مبنی بر اینکه ایران‬ ‫خواستار ایجاد یک بخش خدمات کنسولی امریکا در سفارت‬ ‫سوئیس در تهران شده است را به شدت تکذیب کرد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور قانون تشدید مجازات‬ ‫اسید پاشی را ابالغ کرد‬ ‫رئیس جمهور «قانون تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از‬ ‫بزه دیدگان ناشــی از ان» را برای اجرا به وزارت دادگستری‬ ‫ابالغ ‪ ‬کرد‪ .‬حجت االســام حســن روحانی رئیس جمهور‪،‬‬ ‫«قانون تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان‬ ‫ناشــی از ان» را برای اجرا به وزارت دادگســتری ابالغ کرد‪.‬‬ ‫براین اســاس‪ ،‬در اجرای اصل یکصد و بیســت و سوم قانون‬ ‫اساســی جمهوری اســامی ایران‪ ،‬رئیس جمهور این قانون‬ ‫مصوب مجلس را برای اجرا به وزارت دادگستری ابالغ کرد‪ .‬‬ ‫طب ایرانی‪ -‬اسالمی‬ ‫درامد تایلند از طریق «صادرات زالو» معادل درامد صادرات نفت ایران!‬ ‫‪4‬‬ ‫سه شنبه ‪ 14‬ابان ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪166‬‬ ‫اخبار‬ ‫علت «نارسایی قلب»‬ ‫از نظر طب سنتی چیست‬ ‫در طب نوین برای قوت بخشیدن به قلب از طریق نصب باطری‬ ‫و روش های جراحی اســتفاده می کنند اما در طب ســنتی از‬ ‫طریق ‪ ...‬نارسایی قلب بدین معنی است که قلب کارایی کافی‬ ‫را ندارد یا به عبارت دیگر قدرت پمپاژ مســاوی نیست که این‬ ‫بیماری در بزرگساالن و کودکان مشترک است‪ .‬نارسایی قلب‬ ‫در بزرگسالی منجر به شلی دریچه قلب می شود و نیاز به باطری‬ ‫پیدا می کند؛ در خردسالی و در زمان جنینی‪ ،‬قلب کامل شکل‬ ‫نمی گیرد و نوزاد متولدشده دارای نارسایی قلبی است‪.‬‬ ‫علت نارسایی قلب از منظر طب سنتی‬ ‫نارسایی قلب به دلیل کافی نبودن «صفرا» در خون است؛ حال‬ ‫هر میزان‪ ،‬صفرای موجود در خونی که در قلب و بدن منتشــر‬ ‫می شود‪ ،‬بیشتر باشد‪ ،‬شتاب شــکل گیری قلب (کامل شدن‬ ‫قلب) در جنین بیشتر و قدرت قلب ان نیز بیشتر می شود که‬ ‫عدم نارسایی قلب در کهنسالی از نتایج ان است‪.‬‬ ‫درمان نارسایی قلب‬ ‫در طب نوین برای قوت بخشــیدن بــه قلب از طریق نصب‬ ‫باطــری و روش های جراحی اســتفاده می کنند اما در طب‬ ‫ســنتی از طریق «افزایش سطح صفرای خون» این قوت را‬ ‫به قلب می بخشند‪ .‬مصرف «عسل» به صورت ناشتا می تواند‬ ‫برای درمان نارســایی قلب بسیار مفید باشد؛ شربت عسل و‬ ‫زنجبیل نیز مفید است چون خشکی زنجبیل باعث می شود‬ ‫با سرعت بیشــتری رطوبت قلب را کاهش دهد‪ .‬استفاده از‬ ‫زیتون یا روغن زیتون و انجیر نیز مفید اســت‪ .‬برای درمان‬ ‫از طریق غذا می توان به ارده با شــیره انگور اشــاره کرد که‬ ‫به صورت هفته ای ‪ 5‬وعده باید میل شود؛ ‪ 2‬وعده باقی مانده‬ ‫برای اســتراحت به تن‪ ،‬کم شده است چرا که با میل کردن‬ ‫غذای تکراری اعم از سردی و گرمی‪ ،‬جذب شدن ان در بدن‬ ‫کاهش می یابد‪ .‬برای ســرعت بخشیدن به درمان می توان از‬ ‫شربت عسل و زعفران بهره جست؛ شربت عسل محلول در‬ ‫عرق بهارنارنج نیز برای درمان و نشــاط دهی مناسب است‪.‬‬ ‫به صورت کلی تمام گرمی ها به ویژه گرم و خشــکی ها برای‬ ‫درمان مناســب هســتند که می توان این گرمی ها را برای‬ ‫افزایش شــتاب درمان با عســل طبیعی و یا عسل گیاهی‬ ‫(شیره انگور) میل کرد‪ .‬برای درمان از طریق حجامت به این‬ ‫نکته توجه داشته باشــید که حجامت تر توصیه نمی شود؛‬ ‫منظــور از حجامت تر‪ ،‬حجامت خونگیری اســت؛ حال اگر‬ ‫عالوه بر نارســایی قلبی با تشخیص مزاج شناس‪ ،‬سودای از‬ ‫بلغم امده نیز داشــته باشد‪ ،‬این حجامت توصیه می شود اما‬ ‫حجامت گرم‪ ،‬مفید و مناسب است و منظور از حجامت گرم‬ ‫همان بادکش به ویژه بادکش کتف است‪.‬‬ ‫«نوشیدن اب» در این مواقع شما را‬ ‫بیمار می کند!‬ ‫در صــورت نوشــیدن اب در زمان های نامناســب‪ ،‬همین‬ ‫اب خــوردن می تواند زمینه ابتالی شــما به انواع بیماری ها‬ ‫از جملــه بیماری های گوارشــی‪ ،‬قلبی و کلیــوی را فراهم‬ ‫کند! برای نحوه نوشــیدن اب‪ ،‬میزان و زمان مصرف ان در‬ ‫منابع طب ســنتی و منابع روایی‪ ،‬دســتورات موکدی امده‬ ‫اســت؛ با وجود اینکه مصرف به اندازه اب اشــامیدنی سالم‬ ‫برای ســامت انسان الزم است اما در صورت نوشیدن بیش‬ ‫از حد اب یا نوشــیدن اب در زمان های نامناســب‪ ،‬همین‬ ‫اب خوردن می تواند زمینه ابتالی شــما به انواع بیماری ها‬ ‫از جمله بیماری های گوارشی‪ ،‬قلبی و کلیوی را فراهم کند!‬ ‫در ادامه به «زمان های ممنوع برای نوشــیدن اب» اشــاره‬ ‫شده است‪:‬‬ ‫ــ بین غذا خوردن و تا یک ساعت پیش و بعد از ان‬ ‫ــ در حالت خالی بودن معده (صبح ناشتا)‬ ‫ــ نوشیدن اب سرد به مقدار زیاد‬ ‫ــ نوشیدن اب یخ در هوای بسیار گرم‬ ‫ــ بعد از حرکات ورزشی شدید‬ ‫ــ بعد از نزدیکی جنسی‬ ‫ــ در داخل حمام و بعد از استحمام‬ ‫ــ بین خواب و بعد از خواب‬ ‫ــ نوشیدن اب گرم بعد از غذای شور‬ ‫ــ نوشیدن اب سرد بعد از خوردن غذای شیرین‬ ‫ــ بعد از خوردن میوه مخصوصاً میوه های مرطوب‪.‬‬ ‫در حال حاضر کشور تایلند فقط از طریق “صادرات زالو” درامدی معادل صادرات نفت ایران از ان خود کرده است! امروزه استفاده از “زالو” در حوزه های درمان‪ ،‬پیشگیری و زیبایی در سطح جهان‪،‬‬ ‫رشدی بسیار چشمگیر داشته است به گونه ای که در حال حاضر کشورهایی مانند امریکا یا فرانسه‪ ،‬سالیان سال است که کلینیک های رسمی “زالودرمانی” تاسیس کرده اند و در حوزه های مختلف از‬ ‫جمله در درمان زخم های بدخیم از زالودرمانی برای بیماران خود بهره می برند‪ .‬متاسفانه در کشورمان با وجود برخورداری از مکتب طبی مستقل و توانمند طب ایرانی ـ اسالمی و عقبه تاریخی طوالنی‬ ‫در استفاده از زالو در درمان بیماری های مختلف اما طی یک قرن اخیر‪ ،‬توانمندی های کشورمان در این حوزه به دست فراموشی سپرده شده و ایران در این عرصه از کشورهای مختلف دنیا عقب افتاده‬ ‫است‪ .‬از سویی با وجود اینکه ظرفیت های بسیار گسترده ای در کشورمان برای پرورش زالو وجود دارد و ایران می تواند از طریق پرورش و صادرات زالو‪ ،‬از درامد سرشار و هنگفت ارزی ان بهره مند شود‬ ‫اما متاسفانه به دلیل عدم سیاست گذاری صحیح در این حوزه و عدم ارائه برنامه ای مدون از سوی نهادهای مسئول این حوزه‪ ،‬کشورمان در حوزه صادرات این محصول نیز به شدت عقب افتاده است‪.‬‬ ‫درمان هایخانگیتاالسمی‬ ‫و‪ 10‬غذایی که باید از انها دوری کنید‬ ‫تاالسمی یک مشکل خونی است که به بدن شما اجازه‬ ‫تولید هموگلوبین و سلول های قرمز خونی را به اندازه کافی‬ ‫نمی دهد‪ .‬بنابراین اگر کسی از این مشکل خونی رنج ببرد‪،‬‬ ‫ممکن است تعداد ســلول های خونی اش به حد طبیعی‬ ‫نرســد و هموگلوبین کمی داشته باشد‪ .‬سلول های خونی‬ ‫قرمز و کوچک هستند و نبود ان باعث می شود که سالمت‬ ‫فرد تهدید شــود‪ .‬این بیماری در کودکان تازه متولد شده‪،‬‬ ‫مخصوصا در کشورهای اسیای جنوبی بسیار شایع است‪.‬‬ ‫علتبیماریتاالسمیچیست؟‬ ‫اگربخواهیمسادهبگوییم‪،‬مغزاستخوانشماهموگلوبینو‬ ‫سلول های خونی کافی را تولید نمی کند که باعث کم خونی‬ ‫و خستگی فرد می شود‪ .‬اگرچه این بیماری خونی مراحل‬ ‫مختلفی دارد که میزان شــدت ان در هر کدام از مراحل‬ ‫متفاوت است‪ .‬عموما مردم از انواع خفیف تر تاالسمی رنج‬ ‫می برند که نیازی به درمان ندارد‪ .‬اما انواع شدیدتر ان می تواند‬ ‫زندگی فرد و بیمار را تهدید کند و فرد به درمان سریع نیاز‬ ‫داشتهباشد‪.‬‬ ‫حقایقیدرموردتاالسمی‬ ‫این مشکل خونی وضعیتی است که در حالت شدید خود‬ ‫می تواند تهدید کننده حیات باشــد‪ .‬در این قسمت نکاتی‬ ‫وجود دارد که شما می توانید به وسیله ان میزان خطر این‬ ‫بیماری خونی را تشخیص دهید‪ .‬امید به زندگی شخصی که‬ ‫این بیماری را دارد بســتگی به زمانی که مبتال به ان شده‬ ‫می باشد‪ .‬اگر شخصی قبل از‪ 30‬سالگی به این بیماری مبتال‬ ‫شــود‪ ،‬به معنی مرگ سریع تر است‪ .‬بنابراین‪ ،‬این بیماری‬ ‫بســتگی به سن شــخص دارد‪ .‬فردی که از تاالسمی رنج‬ ‫می برد‪ ،‬می تواند ازدواج کند و مثل همه انسان های معمولی‬ ‫بچه دار شود‪ .‬ممکن است در صورت اینکه این بیماری در‬ ‫شدیدترین حالت خودش باشد‪ ،‬فرد جان خود را از دست‬ ‫بدهد‪.‬‬ ‫‪ 10000‬کودک تازه متولد شــده در هند به این بیماری‬ ‫مبتال هستند و هند بیشترین مبتالیان را دارد‪ .‬بیش از ‪50‬‬ ‫درصد انها تا ســن ‪ 20‬سالگی زنده می مانند‪ ،‬بنابراین این‬ ‫بیماری خطرناک است‪ .‬نشانه های این بیماری تا قبل از ‪6‬‬ ‫ماهگی خود را نشان نمی دهد‪ .‬بعضی از این نشانه ها شامل‬ ‫ســرگیجه‪ ،‬خواب الودگی‪ ،‬درد سینه‪ ،‬تنگی نفس‪ ،‬زردی‪،‬‬ ‫ضربان قلب تند‪ ،‬سردرد و سرگیجه مداوم می شود‪.‬‬ ‫‪ 10‬غذای خطرناک برای این بیماری‬ ‫افرادی که از مشــکالت خونی رنج می برند‪ ،‬ممکن است‬ ‫مجبور شوند که سبک زندگی خود را تغییر دهند‪ ،‬به این‬ ‫معنا که باید رژیم غذایی خود را عوض کنند‪ .‬غذاهایی هستند‬ ‫که در هنگام تاالسمی باید از انها دوری کنید‪ .‬توصیه می شود‬ ‫که افرادی که مبتال به تاالسمی هستند‪ ،‬رژیم غذایی انتخاب‬ ‫کنند که اهن پایینی داشته باشد‪.‬‬ ‫سبریجاتسبزبرگ‬ ‫اینسبزیجاتشاملاسفناج‪،‬بروکلیوکلمپیچهستندکه‬ ‫دارای مقادیر باالی اهن بوده و برای افرادی که از تاالسمی‬ ‫رنج می برند‪ ،‬خطرناک است ‪ .‬این سبزی ها به سوپرسالم ها‬ ‫معروفند که سرشار از ویتامین و مواد معدنی هستند و کالری‬ ‫کمی دارند‪ ،‬اگرچه به افرادی که مشکل خونی این چنینی‬ ‫دارند‪ ،‬توصیه نمی شوند‪ .‬پیشنهاد ما این است که قبل از اضافه‬ ‫کردن این غذاها به رژیمتان با دکتر خود صحبت کنید‪.‬‬ ‫خرما‪ :‬خرماها میزان هموگلوبین و اهن را افزایش می دهد‬ ‫و فردی که مشکل خونی دارد‪ ،‬باید مراقب اضافه کردن این‬ ‫مواد غذایی به رژیم روزانه خود باشد ‪ .‬البته اگر از تاالسمی‬ ‫رنج می برید‪ ،‬مصرف این غذا را توصیه نمی کنیم‪ .‬حتما قبل‬ ‫از اضافه کردن این ماده بــه رژیم غذایی تان با دکتر خود‬ ‫مشورتکنید‪.‬‬ ‫کشمش‪ :‬کشمش حاوی مقدار زیادی اهن و مقدار کمی‬ ‫ویتامین ‪C‬اســت و نباید برای بیماران مبتال به تاالسمی‬ ‫استفادهشود‪.‬مصرفکشمشممکناستمشکالتپزشکی‬ ‫را برای فرد ایجاد کند که تهدیدی برای سالمت فرد است‪.‬‬ ‫بنابراین قبل از مصرف ان‪ ،‬پیشنهاد می شود که هرچه زودتر‬ ‫با پزشک خود مشورت کنید‪.‬‬ ‫گوشت قرمز‪:‬گوشــت قرمز از جنبه های مختلف برای‬ ‫سالمت فرد مفید است اما در صورت مصرف زیاد می تواند‬ ‫مشکل ساز باشد‪ .‬از طرفی اهن موجود در گوشت گاو راحت‬ ‫تر از اهن سبزیجات جذب بدن می شود‪ .‬بنابراین پیشنهاد‬ ‫می شود که در صورت ابتال به تاالسمی‪ ،‬گوشت قرمز مثل‬ ‫گوشت بره‪ ،‬گوشت گوسفند و گوشت گاو مصرف نکنید‪.‬‬ ‫هندوانه‪ :‬هندوانه یک میوه تابســتانی است که بدن را‬ ‫ک می کند‪ .‬اما شامل سطوح باالیی از ویتامین ‪ C‬است‬ ‫خن ‬ ‫که می تواند برای افرادی که از مشــکل خونی رنج می برند‪،‬‬ ‫مناسب باشد‪ .‬این میوه خواص زیادی برای سالمت فرد دارد‪.‬‬ ‫اما به افرادی که از تاالسمی رنج می برند‪ ،‬توصیه نمی شود‪.‬‬ ‫توجه‪ :‬باید از مصرف تمام موارد ذکرشده در لیست باال‬ ‫برایجلوگیریازمشکالتپزشکیخودداریکرد‪.‬همچنین‬ ‫با دکتر خود مشورت کنید و از او بخواهید که برای جلوگیری‬ ‫از افزایش شدت بیماری تان‪ ،‬رژی م مناسبی را برایتان در نظر‬ ‫بگیرد‪.‬‬ ‫درمان هایخانگیبرایبیمارانتاالسمی‬ ‫اگر از تاالسمی رنج می برید‪ ،‬نگران نباشید‪ .‬در این قسمت‬ ‫مراقبت های خانگی وجــود دارد که می توانــد از ابتال به‬ ‫تاالسمیماژورجلوگیریکنید ‪.‬اینمراقبت هایخانگیشما‬ ‫را از مشکالت پزشکی مصون می دارد‪.‬‬ ‫‪ .1‬مصرف غذاهای سرشار از کلسیم‪ :‬از انجایی که‬ ‫بیشتر بیماران مبتال به تاالسمی‪ ،‬از استخوان های ضعیف‬ ‫رنج می برند‪ ،‬مصرف غذاهای سرشــار از کلسیم مثل تخم‬ ‫مرغ‪ ،‬شیر و اسفناج برایشان مفید است ‪ .‬همچنین ویتامین‬ ‫‪ D‬می تواند شما را از تاالسمی مصون بدارد‪ .‬جهت دریافت‬ ‫ویتامین‪ D‬می توانید هر روز یک حمام افتاب ده دقیقه در‬ ‫صبح زود داشته باشید که برایتان کافی می باشد‪.‬‬ ‫‪ .2‬گنجاندن موز به رژیم غذایی‪ :‬مصرف موز‪ ،‬ســیب‬ ‫زمینی شــیرین‪ ،‬عدس و چغندر عالمت های تاالسمی را‬ ‫کاهش می دهند‪ .‬وجود فولیک اســید در این مواد غذایی‬ ‫گلبول های قرمز خونی را افزایش می دهد‪ .‬تمام چیزی که‬ ‫باید رعایت کنید این است که روزانه دو موز بزرگ مصرف‬ ‫کنید‪ .‬همچنین از دکتر خود تقاضای یک رژی م مناســب‬ ‫داشتهباشید‪.‬‬ ‫‪ .3‬مصرف اب تولسی‪ :‬تولسی یک نوع ریحان است که‬ ‫اثرات چندگانه بر بدن فرد دارد‪ .‬این گیاه برای سالمت فرد و‬ ‫همچنینبیماری هایی مثلدیابت مفیداستوباعثکاهش‬ ‫استرس‪ ،‬افسردگی و اضطراب می شود‪ .‬اگر از تاالسمی رنج‬ ‫می برید‪ ،‬بهتر است از اب تولسی استفاده کنید‪ .‬حال مراحلی‬ ‫که برای تهیه این شــربت باید انجام شود را در زیر مطالعه‬ ‫کنید‪:‬‬ ‫مرحله ‪ :1‬اول از همه باید تولسی را بشویید‪.‬‬ ‫مرحله‪ :2‬سپس تولسی ها را در اب بیاندازید و با میکسر تا‬ ‫خمیر شدن کامل ان را له کنید‪.‬‬ ‫مرحله ‪ :3‬ســپس خمیر را انقدر فشار دهید تا اب ان‬ ‫کامل بیرون کشیده شود‪ .‬اکنون اب تولسی اماده مصرف‬ ‫است‪.‬‬ ‫‪ .4‬نوشیدن اب علف گندم‪ :‬شاید از شنیدن نام علف‬ ‫گنــدم تعجب کنید‪ .‬علف گندم علفی اســت که از گندم ‬ ‫می روید‪ .‬می توانید این گیاه را در خانه تان پرورش دهید و‬ ‫از اب ان استفاده کنید‪ .‬حال اب علف گندم را چگونه تهیه‬ ‫کنیم؟ مراحل زیر را پیش بگیرید‪:‬‬ ‫مرحله ‪ :1‬اول از همه باید علف گندم را بشویید‪.‬‬ ‫مرحله ‪ :2‬سپس مقداری اب به ان اضافه کنید و انها را‬ ‫داخلمیکسربیاندازید‪.‬‬ ‫مرحله ‪ :3‬اکنون ماده له شده در میکسر را فشار دهید‬ ‫تا اب ان به خوبی گرفته شود ‪ .‬اکنون اب علف گندم اماده‬ ‫نوشیدناست‪.‬‬ ‫توجه‪ :‬این شربت را باید معموال در شب و با شکم خالی‬ ‫بخورید‪ .‬به راحتی می توانید با کاشت علف گندم در گلدان‪،‬‬ ‫از اب ان استفاده کنید‪ .‬بعد از یک هفته کاشت ان شاهد‬ ‫رشدش خواهید بود‪ .‬همچنین یادتان باشد که بالفاصله بعد‬ ‫از انکه اب علف را گرفتید‪ ،‬باید ان را استفاده کنید‪.‬‬ ‫چگونه«مزاج»خودرابشناسیم؟‬ ‫متاسفانه امروزه اکثر مردم کشــورمان به دلیل عدم شناخت «مزاج» خود‪،‬‬ ‫به صورت روزانه از غذاها و نوشیدنی هایی استفاده می کنند که هیچ سازگاری‬ ‫با مزاج انها ندارد و همین امر باعث شده این دسته از افراد یا در معرض ابتال‬ ‫به انواع و اقسام بیماریها ‪ ...‬اساس پیشگیری و درمان در طب سنتی بر اساس‬ ‫شناخت «مزاج های چهارگانه» است و در واقع هر فردی برای حفظ تندرستی‬ ‫خود همچنین برای درمان خود باید مزاج پایه و مزاج عارضی خود را بشناسد‬ ‫تا بتواند تغذیه و سبک زندگی خود را بر اساس ان تنظیم کند‪ .‬متاسفانه امروزه‬ ‫اکثر مردم کشورمان به دلیل عدم شناخت مزاج خود‪ ،‬به صورت روزانه از مواد‬ ‫غذایی و نوشیدنی هایی استفاده می کنند که هیچ سازگاری با مزاج انها ندارد‬ ‫و همین امر باعث شده این دسته از افراد یا در معرض ابتال به انواع و اقسام‬ ‫بیماریها قرار داشته باشند یا به بیماری های مختلفی مبتال شوند؛ به طور مثال‬ ‫امروزه به دلیل تبلیغات متعدد و ناصحیحی که درباره لزوم مصرف «ماهی»‬ ‫شده‪ ،‬اکثریت مردم تصور می کنند که اگر در هر هفته چند وعده از غذای خود‬ ‫را به ماهی اختصاص دهند‪ ،‬این امر باعث تضمین سالمت انها می شود! این‬ ‫در حالیست که افراد برای مصرف گوشت ماهی باید به شرایط مزاجی‪ ،‬سنی‪،‬‬ ‫جنسی‪ ،‬زمان مصرف ان‪ ،‬گونه ماهی مصرفی و نوع پخت ان و‪ ...‬توجه داشته‬ ‫باشند‪ .‬مث ً‬ ‫ال ممکن است مصرف ماهی دریای شمال توسط یک خانم مسن با‬ ‫مزاج پایه بلغم در وعده شام نه تنها هیچ سودی برای او نداشته باشد بلکه باعث‬ ‫ابتال یا تشدید بیماری هایی با منشا «سردی» در این فرد شود! مواردی از این‬ ‫دست‪ ،‬اهمیت فراگیری و شناخت مزاج را گوشزد می کند؛ در ادامه به معرفی‬ ‫مختصر هر یک از مزاج های چهارگانه دم‪ ،‬صفرا‪ ،‬بلغم و سودا پرداخته ایم‪.‬‬ ‫افراد دارای مزاج گرم و خشک؛ صفراوی‬ ‫این افراد الغر اندام بوده و رنگ چهره متمایل به زردی دارند‪ ،‬تحمل گرما را‬ ‫نداشته و خواب کمی دارند‪ ،‬عطش زیاد و دهانی خشک دارند‪ ،‬زود عصبانی‬ ‫شده و زود ارام می شوند‪ ،‬افرادی پرجنب وجوش و پرانرژی هستند‪.‬‬ ‫افراد دارای مزاج گرم و تر؛ دموی‬ ‫افرادی هستند درشت اندام‪ ،‬دارای پوستی سرخ و سفید و موهایی پرپشت‪،‬‬ ‫تحمل گرما و سرمای زیاد را ندارند اما در کل تحمل سرما برایشان راحت تر‬ ‫است‪ ،‬انسان هایی شجاع و جسور و مهربان بوده و معموالً پیشرو و رهبر گروه‬ ‫هستن ‪.‬د‬ ‫افراد دارای مزاج سرد و تر؛ بلغمی‬ ‫افراد چاق با پوست سفید و موهایی کم پشت هستند‪ ،‬کمتر تشنه می شوند و‬ ‫دهان مرطوبی دارند‪ ،‬افراد کم انرژی‪ ،‬صبور و ارام هستند‪.‬‬ ‫افراد با مزاج سرد و خشک؛ سوداوی‬ ‫افرادی الغر اندام و کم خواب‪ ،‬معموالً با پوست تیره و خشک هستند‪ ،‬دقیق‪،‬‬ ‫منظم و محاسبه گر هستند‪ .‬البته این خصوصیات کلی است و برای تشخیص‬ ‫دقیق تر حتماً در شهر محل سکونت خود به متخصص حاذق طب سنتی‬ ‫مراجعهکنید‪.‬‬ ‫«کلسترول‏‪ »LDL‬خون خود را با مصرف این دانه کاهش دهید‬ ‫خوردن حدود نصف لیوان متوسط از این دانه در روز که پس از پخته شدن‬ ‫یک کاسه بزرگ مى‏ شود‪ ،‬به سرعت جزء مضر کلسترول خون یعنى‏‪LDL‬‬ ‫را به‏ طور متوسط ‪۲۰‬درصد کاهش مى‏ دهد و در مقابل جزء مفید کلسترول‬ ‫ید هد‪ .‬در‬ ‫یعنى‏‪ HDL‬را در مدت مناســبى در حدود ‪۱۵‬درصد افزایش م ‬ ‫این مطلب سوال یکی از مخاطبان درباره خواص درمانی و موارد مصرف «جو‬ ‫دوسر» امده است‪ .‬ســوال‪« :‬لطفاً درباره خواص جو دوسر توضیح بدهید؟‬ ‫چگونه باید ان را مصرف کنیم و ایا مصرف ان برای کودکان خردسال ضرر‬ ‫ندارد؟»‪ .‬پاسخ‪« :‬جو دوســر» یا یوالف در کتاب مخزن االدویه که از منابع‬ ‫معتبر طب سنتى است با نام «هرطمان» امده است که از نظر طبیعت‪ ،‬نه‬ ‫گرم و نه سرد بلکه معتدل است اما مایل به خشکى است و مقوى اعصاب‪،‬‬ ‫ملین و ضدعفونى‏ کننده اســت‪ .‬در کتاب معارف گیاهی دکتر میرحیدر در‬ ‫ّ‬ ‫مورد جو دوسر امده است‪ :‬اگر از جو دوسر با پوسته خارجى ان به مقدار ‪20‬‬ ‫گرم در یک لیتر اب‪ ،‬جوشــانده تهیه شود‪ ،‬این جوشانده مدر است و براى‬ ‫دفع ســنگ کلیه‪ ،‬رفع استسقاء‪ ،‬تسکین درد کلیه و مثانه‪ ،‬رفع بى‏ خوابى‪،‬‬ ‫تسکین سرفه‪ ،‬ورم حلق و حنجره نافع است‪ .‬خوردن پخته ان در روغن براى‬ ‫نرم کردن ســینه و تسکین سرفه مفید است و اگر بدون روغن پخته شود‪،‬‬ ‫شکم را بند مى‏ اورد؛ ثقیل الهضم و نفاخ است؛ براى رفع نفخ و هضم ان باید‬ ‫از سرکه و زیره استفاده کرد و زمان زیادى با روغن پخته شود‪ .‬دانه ان اگر در‬ ‫شیر یا گوشت چرب پخته شود‪ ،‬غذایى خوب و مقوى است و براى اطفالی‬ ‫که احتیاج به تقویت دارند‪ ،‬مفید است‪ .‬اگر جوشانده جو دوسر را در مواقع‬ ‫درد روماتیســمى و درد کلیه در موضع درد کمپرس کنند‪ ،‬به تسکین درد‬ ‫کمک مى‏ کند‪ .‬ارد جو دوسر بدون اینکه سبوس ان گرفته شده باشد‪ ،‬داروی‬ ‫نیرومندى در کاهش کلســترول است؛ خوردن حدود نصف لیوان متوسط‬ ‫جو دوسر که پس از پخته شدن یک کاسه بزرگ مى‏ شود در روز‪ ،‬به سرعت‬ ‫جزء مضر کلسترول خون یعنى‏‪ LDL‬را به‏ طور متوسط ‪ 20‬درصد کاهش‬ ‫مى‏ دهد و در مقابل جزء مفید کلسترول یعنى‏‪ HDL‬را در مدت مناسبى‬ ‫ن و الغر کننده است؛ ارد‬ ‫ملی ‏‬ ‫در حدود ‪ 15‬درصد افزایش مى‏ دهد‪ .‬جو دوسر ّ‬ ‫و سبوس ان هر دو در افزایش حجم مدفوع و به سالمت روده بزرگ کمک‬ ‫مى‏ کند و براى رفع یبوست موثر است مث ً‬ ‫ال در یک تحقیق جدید در فرانسه‬ ‫به ‪ 50‬نفر اشخاص سالخورده که براى درمان یبوست مراجعه کرده بودند‪،‬‬ ‫تجویز شده است که هر روز چند عدد بیسکویت ساخته‏ شده با ارد جو دوسر‬ ‫بدون سبوس بخورند؛ پس از ‪ 12‬هفته‪ ،‬یبوست انها به کلى رفع شده و تعداد‬ ‫دفعات تخلیه و میزان دفع اصالح شده به حال عادى بازگشت؛ در ضمن در‬ ‫این رژیم‪ ،‬وزن انها کاســته شده که خیلى مورد عالقه انها بوده است‪ .‬جو‬ ‫دوسر و امراض پوستی؛ جو دوسر داراى خاصیت ضدالتهاب براى انواعى از‬ ‫بیمارى‏هاى پوستى مانند انواعى‏از اگزما است؛ به همین دلیل است که از‬ ‫روزگاران کهن مرســوم بوده همیشه از کیسه‏ هاى پر از جو دوسر براى رفع‬ ‫التهاب پوست استفاده مى‏ کردند‪.‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫سینماها در سالروز شهادت امام حسن عسگری (ع) تعطیل است‬ ‫سینماهای سرتاسر کشور روز چهارشنبه به مناسبت سالروز شهادت امام حسن عسگری (ع) تعطیل است‪ .‬به گفته سخنگوی شورای صنفی نمایش روز چهارشنبه سینماهای‬ ‫سرتاسر کشور به مناسبت شهادت امام حسن عسگری (ع) از صبح تا ساعت ‪ 17‬تعطیل است‪ .‬همچنین الزم بذکر است که فیلم های سینمایی «چشم و گوش بسته» به کارگردانی‬ ‫«فرزاد موتمن» «منطقه پروازممنوع» به کارگردانی «امیر داساگر» «سمفونی نهم» «محمدرضا هنرمند» «تورنادو» «سیدجواد هاشمی» و انیمیشن «بنیامین» «محسن عنایتی»‬ ‫از چهارشنبه اکران می شوند‪.‬‬ ‫سه شنبه ‪ 14‬ابان ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪166‬‬ ‫پرونده ای درباره حواشی غیرشفاف فیلم کیانوش عیاری‬ ‫خانه پدری تاریخ انقضا ندارد‬ ‫افشین علیار| فیلم خانه پدری بعد از شرکت در سی و دومین جشنواره فیلم‬ ‫فجرالبته خارج از مســابقه در دیماه سال نود و سه بعد بیست و چهارساعت‬ ‫نمایش در گروه هنروتجربه‪ ،‬توقیف شد و بعد از کشمکش های متفاوت این فیلم‬ ‫یکم ابان ماه سال جاری اکران عمومی شد اما با توجه به اینکه خانه پدری از‬ ‫سوی وزارت ارشاد پروانه نمایش کسب کرده بود اما این بار با دستور مستقیم‬ ‫دادستانی توقیف شد‪.‬‬ ‫قطعا این یادداشــت نقد فیلم نیست بلکه نگارنده ســعی دارد درباره مسائل‬ ‫فرامتنی این فیلم بنویسد‪:‬‬ ‫‪ .1‬از زمــان اعالم اکران خانه پدری تا توقیف ان همکاران منتقد‪ ،‬روزنامه نگار‬ ‫و خبرنگار از هر طریقی خوشحالی و ناراحتی شان را ابراز کردند‪ ،‬معتقدم که‬ ‫در وهله اول خانه پدری از ابراز خوشــحالی ها اسیب دید فیلمساز و بازیگر و‬ ‫تمامی عوامل سینما جمله های مختلفی درباره اکران شدن این فیلم در صفحات‬ ‫مجازی نوشتند که همین ابراز خوشحالی باعث شد وزارت ارشاد یا قوه قضاییه‬ ‫نسبت به نمایش این فیلم حساس شوند البته که حرف و حدیث های اصولگراها‬ ‫در مجلــس هم در توقیف این فیلم بی تاثیر نبود ســاالنه باالی صد فیلم در‬ ‫ســینمای ایران اکران می شود اما برای هیچ کدام از این فیلم ها به این شدت‬ ‫موج خوشحالی راه نمی افتد‪ ،‬فیلم عصبانی نیستم یا اشغال های دوست داشتنی‬ ‫بعد از توقیف های چند ســاله اکران شدند چه اتفاقی برای ان ها افتاد؟ هیچ‪،‬‬ ‫اساسا برای خانه پدری شو های غیرمعقولی رخ داد که دلیل ان مشخص نیست‬ ‫این شوها باعث شد تا فیلمی که پروانه نمایش دارد از سوی دادستانی توقیف‬ ‫شود قطعا اگر خبرگزاری ها و سایت ها و پیج های شخصی نسبت به اکران این‬ ‫فیلم بی اهمیت بودند خانه پدری هیچ وقت توقیف نمی شد‪ ،‬باعث و بانی این‬ ‫میزان از حساسیت که برای قوه قضاییه ایجاد شده که به شدت غیر منطقی‬ ‫است خو ِد مردم هستند اساسا جامعه ما به علت احساس گرایی بیش از حد و‬ ‫کنترل نکردن هیجان چگونگی ابراز کردن را بلد نیستند‪ ،‬و این باعث می شود‬ ‫که نتیجه برعکس شود‪.‬‬ ‫‪ .2‬با توقیف شدن خانه پدری توسط دادستانی کل کشور مشخص شد وزارت‬ ‫ارشاد و معاونت سینمایی کارکرد الزم را در سطح یک وزارت خانه و اداره دولتی‬ ‫را ندارند زمانی که ارشاد به فیلمی پروانه نمایش می دهد چرا ان فیلم باید توسط‬ ‫ارگان دیگری توقیف شود؟ ارشاد باید فیلم هایی که حساسیت برانگیز هستند‬ ‫را قبل از اکران عمومی در ارگان های دیگر نمایش بدهد تا معلوم شود که ایا‬ ‫فیلم مورد نظر شرایط اکران را دارد یا نه؟ از سوی دیگر امسال این دومین بار‬ ‫است که معاونت سینمایی یا ارشاد مرتکب اشتباه می شوند فیلم رحمان ‪1400‬‬ ‫بیست و چند روز اکران می شود و بیست و دومیلیارد می فروشد و دوستان تازه‬ ‫متوجه می شوند که این فیلم سانسورهای الزم را انجام نداده این اتفاق درباره‬ ‫خانه پدری هم رخ داده انگار قرار بوده که فیلم کوتاه شود یا ان سکانس مورد‬ ‫بحث از فیلم کم شود که انجام نشده‪ ،‬اما اینکه چرا ارشاد بازرس برای نظارت در‬ ‫سالن های سینما ندارد هم باز جای سوال دارد!‬ ‫‪ .3‬می گویند خانه پدری به دلیل موضوعیت ان توقیف شده است‪ ،‬می گویند‬ ‫فیلم ضد خانواده است و ان سکانس معروف فیلم خشونت خانوادگی را نشان‬ ‫می دهد در این چند روزی که از توقیف شدن فیلم می گذرد جایی نخواندم که‬ ‫کسی خانه پدری را با فیلم مغزهای کوچک زنگ زده مقایسه کند اگر می گویید‬ ‫که خانه پدری دخترکشی را نمایش می دهد اوال که موضوع فیلم روایت تاریخی‬ ‫دارد و اینکه در ان ســال ها دختری به دلیل بی ابرویی توسط برادر یا پدرش‬ ‫کشته شود کامال مرسوم بوده واین اتفاق درست یا غلط رخ می داده کیانوش‬ ‫عیاری این فیلم را بر اساس روایت تاریخی ساخته اساسا نمی تواند ایراد محتوایی‬ ‫این فیلم باشــد اما در فیلم مغزهای کوچک زنگ زده که روایت ان در دوره‬ ‫معاصر است خواهرکشی رخ می دهد ان هم توسط برادر نابالغ‪ ،‬اتفاقا چگالی‬ ‫خشونت خواهر کشی در مغزهای کوچک زنگ زده به مراتب از دخترکشی خانه‬ ‫پدری بیشتر است اگر خانه پدری یک سکانس خشونت امیز دارد فضای فیلم‬ ‫مغزهای کوچک زنگ زده بشدت خشن و کثیف است‪ ،‬اما مشخص نیست چرا‬ ‫باید فیلم هومن سیدی اکران عمومی شود و فیلم عیاری توقیف چند باره! در‬ ‫سینمای ایران فیلم های بسیاری وجود دارد که بعضی از صحنه های ان خشونت‬ ‫امیز است حتی در تلویزیون هم این اتفاق رخ می دهد‪ ،‬در قسمت اخر سریال‬ ‫ســتایش پدر دخترش را می کشد و این قسمت از سریال شش بار بازپخش‬ ‫می شود ایا این خشونت خانوادگی نیست؟ فیلم هزارتو که همزمان با فیلم خانه‬ ‫پدری اکران شد اساسا یک اثر سخیف است که بی بند و باری عاطفی را نمایش‬ ‫می دهد ایا این فیلم برای خانواده مخرب نیســت؟ ایا فیلمی مثل هزارتو تابو‬ ‫شکنیرفتارینمی کند؟‬ ‫‪ .4‬فیلم خانه پدری با توجه به موضوعیت که دارد هیچ وقت تاریخ انقضایش‬ ‫تمام نمی شود اگر این فیلم بیست سال دیگر هم اکران شود باز هم موضوع‬ ‫فیلم تازه اســت‪ ،‬عیاری در این فیلم به درستی نشان می دهد که یک کار‬ ‫اشــتباه یک قضاوت سریع چگونه تاوانش نسل به نســل ادامه دارد‪ ،‬خانه‬ ‫پدری یک اثر چند سویه است فیلمی که فیلمسازش دغدغه انسانی دارد و‬ ‫اساسا نگاه بی طرفی به موضوع دارد اما این محتوا است که به فیلم و نگرش‬ ‫فیلمساز اهمیت می بخشد‪.‬‬ ‫‪ .5‬زمانی که یک فیلم پروانه نمایش می گیرد حتی با اصالحیه ان فیلم نمی تواند‬ ‫توقیف شــود اگر حساسیتی در مورد این فیلم ایجاد نمی شد همان سال ‪93‬‬ ‫می توانست مخاطبان محدودی داشته باشد چرا که این فیلم پتانسیل مخاطب‬ ‫انبوه را ندارد اما حاال قضیه فرق کرده است و اگر این فیلم بصورت قاچاق یا با‬ ‫سانسور به شبکه خانگی بیاید حتما مخاطبانی هم که سال هاست فیلم ایرانی‬ ‫ندیده اند دوست دارند خانه پدری را تماشا کنند‪.‬‬ ‫‪ .6‬زمانی که شرایط ســنی برای فیلم ها ایجاد می شود بهتر است معاونت‬ ‫سینمایی در نحوه فروش بلیت سینما نظارت داشته باشد در سالن نمایش‬ ‫فیلم خانه پدری دختران و پسرانی دیده می شدند که حتی به سن قانونی‬ ‫نرسیده بودند اما هنگام ان سکانس معروف پاپ کورن و چیپس می خوردند‬ ‫با این شــرایط اساسا شرایط رده بندی سنی برای فیلم ها یک تصمیم بی‬ ‫فایده است‪.‬‬ ‫پیام وزیر ارشاد به دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران‬ ‫ســید عباس صالحی به دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران‬ ‫پیــام داد‪ .‬در متن پیام ســید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشــاد‬ ‫اســامی چنین امده اســت‪« :‬بســم اهلل الرحمن الرحیم‪ /‬موسیقی‬ ‫نواحی روایتگر تاریخ و جغرافیای فرهنگی‪ ،‬اجتماعی و انســانی ایران‬ ‫اســت‪ .‬گنجینه ای از نواها و اواهایی که تجلی اصالت و معرفت است‬ ‫و با باورهای مردمان این ســرزمین پیوندی وثیــق دارد‪ .‬روایت ها و‬ ‫قصه های فراوانی با این موســیقی از مسیر تاریخ گذر کرده و تا امروز‬ ‫راه پیموده است‪ .‬موسیقی نواحی برخاسته از فرهنگ‪ ،‬اقلیم و هویت‬ ‫قومی مناطق مختلف ایران نسل به نسل حفظ شده و جلوه ای از تنوع‬ ‫فرهنگ هــای بومی و قومی در ایینه زالل ان هویداســت‪ .‬در روزگار‬ ‫اهنگساز و رهبر ارکستر از انتشار جهانی البوم دوم‬ ‫«مــادرم ایران» با صدای محمــد معتمدی و تقدیم‬ ‫ان به تعدادی از اهنگسازان شناخته شده موسیقی‬ ‫کشــورمان خبر داد‪ .‬علی رهبری اهنگســاز و رهبر‬ ‫ارکســتر گفت‪ :‬طبق برنامه ریزی های به عمل امده‬ ‫کمپانی «ناکســوس» از کمپانی های معتبر پخش و‬ ‫نشر اثار موسیقایی المانی البوم دوم از پروژه «مادرم‬ ‫ایران» را با صــدای محمد معتمدی در بازار جهانی‬ ‫منتشر کرده اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬این البوم با ارکستر‬ ‫سمفونیک دولتی انتالیا به صورت زنده در کنسرت‬ ‫ضبط شده که اغاز ان با اجرای قطعه «دنیای بدون‬ ‫جنگ» اســت و من ان را به استادم حسین دهلوی‬ ‫تقدیم کردم‪ .‬این اثــر دربرگیرنده یک فضای کامال‬ ‫ایرانی اســت که بنده ان را ســال ‪ ۹۶‬بر شعری از‬ ‫محمدفرید ناصــری به اتمام رســاندم‪ .‬رهبری که‬ ‫هم اکنون در کشــورهای مختلف از جمله ترکیه و‬ ‫اتریش به فعالیت در ارکســترهای این ‪ ۲‬کشــور در‬ ‫قالب رهبر ارکســتر یا مدیرهنری مشغول است در‬ ‫ادامه صحبت های خود با اشاره به قطعات دیگر این‬ ‫البوم بیان کرد‪« :‬عاشــقم بر همه عالم» با شعری از‬ ‫ما موســیقی نواحی فرصتی اســت برای بیان فرهنگ و هنر بومی و‬ ‫نوجوانان و جوانانی که دل درگرو این موســیقی دارند و راه استادان‬ ‫و هنرمندان را ادامه می دهند‪ .‬جشــنواره موسیقی نواحی جلوه هایی‬ ‫از این موســیقی را چون منشــوری از نقش هــا و رنگ ها به نمایش‬ ‫می گــذارد‪ ،‬اما بیش از ان رویدادی برای بازخوانی و یاداوری اهمیت‬ ‫و ضرورت موسیقی نواحی در زمان حاضر و اندیشه و گفت وگو درباره‬ ‫داشــته ها‪ ،‬نیازها و فردای موسیقی نواحی اســت‪ .‬حضور هنرمندان‬ ‫گران قدر موسیقی نواحی را در دوازدهمین جشنواره موسیقی نواحی‬ ‫ایران درکرمان ارج می نهم و از تالش خالصانه دســت اندرکاران این‬ ‫رویداد سپاسگزارم‪».‬‬ ‫البوم دوم «مادرم ایران» منتشر شد‬ ‫ســعدی و تقدیم به روح اهلل خالقی‪« ،‬ســرود مادرم‬ ‫ایران» روی شعر فرید ناصری و تقدیم به محمدرضا‬ ‫شجریان‪« ،‬عربیزیشــن» با تقدیم به مصطفی کمال‬ ‫پورتراب قطعاتی دیگری هســتند کــه برای البوم‬ ‫دوم پروژه «مادرم ایران» در نظر گرفته شــده است‪.‬‬ ‫رهبری یاداور شد‪ :‬یکی از ویژگی های پروژه «مادرم‬ ‫ایران» در این اســت که این اثــار فقط یک بار در‬ ‫کنسرت با ارکستر ســمفونیک دولتی انتالیا اجرا و‬ ‫زنده ضبط شــده و هیچکدام ضبط اســتودیو نبوده‬ ‫است‪ .‬البته طبق برنامه ریزی هایی که انجام گرفته‬ ‫البوم سوم پروژه «مادرم ایران» در حال اتمام است‬ ‫و تــا بهار اینده در دســترس مخاطبان قرار خواهد‬ ‫گرفــت‪ .‬این رهبر ارکســتر در بخش پایانی صحبت‬ ‫های خــود توضیح داد‪ :‬البوم اول «مادرم ایران» که‬ ‫در خردادماه انتشــار یافت مورد استقبال مخاطبان‬ ‫کشــورهای مختلف قرار گرفته که خوشــبختانه در‬ ‫اولین عکس العمل‪ ،‬اقــای داوید دنتون از منتقدان‬ ‫مشــهور موسیقی کالســیک در لندن‪ ،‬در مقاله ای‬ ‫به ســتایش این اثر پرداخت‪ .‬علــی رهبری رهبر و‬ ‫مدیر هنری سابق ارکستر های سمفونیک شهرهای‪،‬‬ ‫بروکســل‪ ،‬پراگ‪ ،‬زاگرب‪ ،‬ماالگا و تهران طی ســال‬ ‫های اخیر با هدف ارتقای کیفیت ارکستر سمفونیک‬ ‫دولتــی انتالیا از طرف بنیاد فرهنگی و هنری انتالیا‬ ‫به این ارکستر دعوت شده بود‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اخبار‬ ‫حذف مدارس «سمپاد»‬ ‫مغایر اصل ‪ ۵۷‬قانون اساسی‬ ‫نظر شــورای نگهبان درباره طرح تنظیم بخشی از مقررات مالی‪،‬‬ ‫اداری و پشتیبانی وزارت اموزش و پرورش مصوب جلسه ‪ 21‬مهر‬ ‫ماه مجلس شورای اسالمی اعالم و ایراداتی مطرح شده است‪ .‬نظر‬ ‫شورای نگهبان به شرح ذیل است‪:‬‬ ‫‪ .1‬در ماده یک‪ :‬اختصاص یک درصد از درامد شرکت ها و بانک های‬ ‫دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت در قانون بودجه سنواتی‬ ‫به موارد مذکور در این ماده به جهت تحدید صالحیت دولت در‬ ‫تهیه و تدوین الیحه بودجه مغایرت اصل‪ 52‬قانون اساسی شناخته‬ ‫شــد‪ 2.1 .‬اختصاص میزان مذکور از درامد شرکت ها و بانک های‬ ‫دولتی و موسسات انتفاعی وابسته به دولت از جهت ایجاد تبعیض‬ ‫میانسهامدارانخصوصیشرکت هاوبانک هایدولتیوسهامداران‬ ‫شرکت ها و بانک های خصوصی مغایر بند ‪ 9‬اصل ‪ 3‬قانون اساسی‬ ‫شناخته شد‪ .2 .‬در ماده ‪ 2‬از انجا که به موجب جزء یک بند الف‬ ‫سیاست های کلی اصل ‪ 44‬قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران‬ ‫ابالغی رهبر معظم انقالب دولت حق فعالیت اقتصادی جدید خارج‬ ‫از موارد صدر اصل ‪ 44‬را ندارد اطالق این ماده در خصوص تکلیف‬ ‫وزارت اموزش و پرورش مبنی بر احداث بناهای تجاری و خدماتی‬ ‫و واگذاری و اجاره انها در مواردی که منجر به فعالیت های اقتصادی‬ ‫شود برخالف سیاست های کلی مذکور بوده و در نتیجه مغایر بند‬ ‫یک اصل ‪ 110‬قانون اساسی شناخته شد‪ 2.2 .‬اطالق فراز دوم ماده‬ ‫در دادن اجازه به واحدهای اموزشی برای اجاره فضای اموزشی خود‬ ‫به بخش های خصوصی و تعاونی جهت انجام فعالیت های اموزشی‬ ‫و فرهنگی بدون بیان هیچ گونه قید و شــرط و ضابطه مغایر بند‬ ‫یک اصل ‪ 3‬قانون اساسی شناخته شد‪ 2.3 .‬ذیل فراز اول تبصره‬ ‫یک‪ ،‬مصوب تلقی کردن پیشنهادات ارائه شده به کمیسیون ماده ‪5‬‬ ‫قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران بدون رعایت‬ ‫تکالیف قانونی دیگر مغایر نظام اداری صحیح موضوع بند ‪ 10‬اصل‬ ‫‪ 3‬قانون اساسی شناخته شد‪ 2.4 .‬فراز دوم تبصره ‪ 1‬به علت کاهش‬ ‫درامدهای دولت به جهت معافیت این موارد از پرداخت هرگونه‬ ‫عوارض مغایر اصل ‪ 75‬قانون اساسی شناخته شد‪ 2.5 .‬حکم صدر‬ ‫فراز اول تبصره ‪ 3‬در مورد واریز و منابع حاصل از جهت اجرای این‬ ‫ماده به حســاب خزانه معین استان با اصل ‪ 53‬قانون اساسی که‬ ‫بر تمرکز کلیه دریافت های دولت در حساب های خزانه داری کل‬ ‫تاکید کرده است مغایر شناخته شد‪ 2.6 .‬ذیل فراز اول تبصره ‪ 3‬در‬ ‫خصوص صرف درامدهای حاصل از اجرای این ماده در طرح های‬ ‫تملک دارایی های سرمایه ای اموزش و پرورش با تصویب شورای‬ ‫اموزش و پرورش مغایر اصل ‪ 52‬قانون اساسی شناخته شد‪2.7 .‬‬ ‫فراز اخر تبصره ‪ 3‬نیز عیناً بر ایراد قبل از جهت تحدید صالحیت‬ ‫دولت و بودجه و نحوه هزینه کرد منابع کشور مغایر اصل ‪ 52‬قانون‬ ‫اساسیشناختهشد‪.‬‬ ‫طرح رفع انحصار زبان انگلیسی‬ ‫در نظام اموزشی رد شد‬ ‫سخنگوی کمیسیون اموزش و تحقیقات مجلس از رد طرح رفع‬ ‫انحصار زبان انگلیسی در نظام اموزشی در کمیسیون متبوعش با‬ ‫اکثریت ارا خبر داد‪ .‬سید حمایت میرزاده با اشاره به بررسی طرح‬ ‫رفع انحصار زبان انگلیسی در نظام اموزش همگانی کشور‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫این طرح با اکثریت ارا اعضا کمیسیون رد شد‪ .‬وی افزود‪ :‬همچنین‬ ‫طرح الزام دولت به تعیین سرفصل جنایات امریکا در کتب درسی‬ ‫و دانشگاه ها که کلیات ان در صحن علنی مجلس به تصویب رسید‬ ‫برای اعمال پیشنهادات در دستور کار کمیسیون قرار گرفت که بر‬ ‫این اساس مهلتی سه ماهه به دولت برای تدوین ایین نامه اجرایی‬ ‫این طرح اعطا شد‪ .‬سخنگوی کمیســیون اموزش و تحقیقات‬ ‫مجلس تاکید کرد‪ :‬افزون بر وزارتخانه های ســه گانه نام برده در‬ ‫قانون یعنی وزارتخانه های «اموزش و پرورش»‪« ،‬علوم‪ ،‬تحقیقات‬ ‫و فناروی» و «بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی» تمامی مراکز‬ ‫اموزشی و موسسات علمی هم مکلف به تعیین این سر فصل ها‬ ‫شــدند‪ .‬میرزاده اظهار داشت‪ :‬همچنین در متن طرح تاکید شد‬ ‫که اســناد النه جاسوسی برای تدوین سرفصل های متون درسی‬ ‫در اولویت قرار داشــته باشد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬طرح «الزام دولت به‬ ‫حمایت از مراکز علمی ‪ -‬تحقیقاتی ضد استکباری» نیز با طرح‬ ‫«الزام دولت به حمایت همه جانبه از افراد و موسســات ایرانی که‬ ‫از اقدامات امریکا متضرر شدند» ادغام شد و این طرح به تصویب‬ ‫رســید‪ .‬سخنگوی کمیسیون اموزش و تحقیقات مجلس گفت‪:‬‬ ‫همچنین اعضای کمیته اعمال ماده‪ ۲۳۴‬ائین نامه داخلی مجلس‬ ‫شورای اسالمی در خصوص اجرای ناقص قوانین مربوط به اموزش‬ ‫و پرورش و عدم تحقق عدالت اموزشــی در اســتان سیستان و‬ ‫بلوچستاننیزتعیینشدند‪.‬‬ ‫بانکوبیمه‬ ‫افزایش ‪ 34‬درصدی تعداد شعب بانکی در ‪ 14‬سال اخیر‬ ‫‪6‬‬ ‫خبر‬ ‫سه شنبه ‪ 14‬ابان ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪166‬‬ ‫در سال های اخیر‪ ،‬دارایی منجمد بانک ها رو به افزایش است و شعب بانکی یک نمونه از این دارایی ها است که طی ‪ 14‬سال اخیر ‪ 34‬درصد افزایش داشته است‪ .‬با توجه به افزایش خدمات‬ ‫بانکداری الکترونیک در یک دهه اخیر و کاهش مراجعه مستقیم مردم برای انجام فعالیت های بانکی‪ ،‬کاهش شعب بانکی یکی از دغدغه های مسئولین شده است‪ .‬اما انچه بانک جهانی از تعداد‬ ‫شعب بانکی در ایران از سال ‪ 2004‬تا ‪ 2018‬ثبت کرده است نشان دهنده تداوم روند افزایشی تعداد شعب بانکی در ایران است‪ .‬همان طور که نمودار فوق مشخص است از سال ‪ 2004‬تا ‪34 ،2018‬‬ ‫درصد به تعداد شعب بانکی افزوده شده است که این عدد معادل ‪ 4817‬شعبه جدید است‪ .‬البته در بعضی از سال ها همچون سال های ‪ 2009‬و ‪ 2016‬نمودار کاهش شعب را نشان می دهد که در‬ ‫ادامه با افزایش شعب‪ ،‬بانک ها بازهم به روند قبلی خود بازگشته اند‪.‬‬ ‫جهانگیری در ایین نکوداشت روز ملی بیمه سالمت؛‬ ‫پای بخشنامه جدید در میان است؟‬ ‫کاهش چراغ خاموش‬ ‫نرخ سود سپرده در برخی بانک ها‬ ‫برخی از بانک های دولتی و خصوصی درحالی نسبت به کاهش‬ ‫نرخ سود سپرده بانکی اقدام کرده اند که پیش از این سود ‪۲۰‬‬ ‫درصدی به سپرده گذاران خود می پرداختند؛ نرخ سود سپرده‬ ‫در بانک هــای دولتی از ‪ ۱۸‬به ‪ ۱۵‬درصد کاهش یافته اســت‪.‬‬ ‫نرخ سود سپرده در بانک های خصوصی و بعضاً دولتی هرچند‬ ‫طبق مصوبه شورای پول و اعتبار حداکثر باید ‪ 15‬درصد باشد‬ ‫ولی از ســال قبل رســماً و علناً بانک ها از این مصوبه تخطی‬ ‫کرده نرخ سود را به ‪ 20‬درصد افزایش دادند‪ .‬سود ‪20‬درصدی‬ ‫به سپرده مشــتریان بانکی هم اکنون نیز در برخی از بانک ها‬ ‫پرداخت می شــود اما نکته مهم اینجاســت که از چند هفته‬ ‫قبل‪ ،‬برخی بانک ها از ســود ‪20‬درصدی عقب نشینی و نسبت‬ ‫به کاهش نرخ سود سپرده اقدام کرده اند‪ .‬مراجعات میدانی به‬ ‫شعب بانک های دولتی و خصوصی نشان می دهد که برخی از‬ ‫بانک های خصوصی کماکان سود ‪20‬درصدی به سپرده گذاران‬ ‫خود می پردازند ولی دیگر خبری از صندوق های سرمایه گذاری‬ ‫با ســودهای باال در این بانک ها نیســت‪ .‬صندوق های سرمایه‬ ‫گذاری که معموالً ســودهای جذاب تری به ســپرده گذاران‬ ‫می پردازند در اکثر بانک ها تکمیل اســت و دیگر سپرده گذار‬ ‫جدید نمی تواند به عضویت ایــن صندوق ها در بیاید‪ .‬در عین‬ ‫حال‪ ،‬برخی از بانک های خصوصی که پیش از این نرخ ســود‬ ‫‪20‬درصدی به ســپرده گذاران پرداخت می کردند از بخشنامه‬ ‫جدیدی می گوینــد که یکی دو هفته اســت از اداره مرکزی‬ ‫دریافــت کرده و طبق ان دیگر نمی توانند ســود ‪20‬درصدی‬ ‫پرداخت کنند‪.‬‬ ‫این بانک های خصوصی نرخ ســود را از ‪ 20‬درصد به ‪ 19‬و ‪18‬‬ ‫درصد کاهش داده اند علت را هم دستور از مرکز اعالم می کنند؛‬ ‫مســئول شعبه یکی از این بانک های خصوصی تاکید دارد که‬ ‫اگر فردی به تازگی قصد افتتاح حساب را داشته باشد مشمول‬ ‫نرخ های جدید می شود‪ .‬در این بانک خصوصی‪ ،‬برای سپرده های‬ ‫باالی ‪ 100‬میلیون تومان سود ‪19‬درصدی و زیر ‪ 100‬میلیون‬ ‫تومان سود ‪18‬درصدی لحاظ می شود‪ .‬یکی دیگر از بانک هایی‬ ‫که نرخ سود را کاهش داده‪ ،‬در جرگه دولتی هاست؛ این بانک‬ ‫دولتی که پیش از این ســود ‪20‬درصدی به سپرده های باالی‬ ‫‪ 100‬میلیون تومان پرداخت می کرد از ابتدای مهر ماه نرخ سود‬ ‫را به ‪ 18‬درصد کاهش داده است؛ ضمن اینکه سود سپرده های‬ ‫زیر ‪ 100‬میلیون تومان ‪ 15‬درصد است‪ .‬استارت تخلف بانک ها‬ ‫از مصوبه سودی شورای پول و اعتبار بعد از تشدید تالطم های‬ ‫ارزی در بازار زده شد و زمانی شدت گرفت که بانک مرکزی در‬ ‫بسته مدیریت بازار ارز مجوز انتشار اوراق گواهی ‪20‬درصدی را‬ ‫برای دوره چندروزه به بانک ها داد‪.‬‬ ‫‪ 28‬بهمن ماه سال ‪ ،96‬بسته سیاستی بانک مرکزی برای کنترل‬ ‫بازار ارز در قالب ســه طرح به اجرا در امد که در مهم ترین ان‬ ‫انتشــار اوراق گواهی سپرده با سود ‪ 20‬درصد قرار داشت‪ .‬این‬ ‫اوراق در عمل تفاوتی با حســاب ســپرده ‪ 15‬درصد نداشته و‬ ‫حتی سود ان پنج درصد هم باالتر بود‪ .‬بانک مرکزی این نرخ‬ ‫را برای ایجاد جذابیت و کشاندن نقدینگی به سمت شبکه بانکی‬ ‫تعیین کرده بود تا بتواند تا حدی بازار ارز را کنترل کند‪ .‬گفتنی‬ ‫است بانک مرکزی در زمان ابالغ مصوبه سودی شورای پول و‬ ‫اعتبار به نظام بانکی بر اجرای سودهای مصوب از ‪ 11‬شهریورماه‬ ‫سال ‪ 96‬تاکید کرد و حتی در اطالعیه ای از مردم خواست که‬ ‫تخلف های بانک ها در این زمینه را به این بانک گزارش دهند‪.‬‬ ‫بانک مرکزی قب ً‬ ‫ال اعالم کرده بود «که در سال های اخیر ‪ ،‬زمینه‬ ‫الزم برای تحقق کاهش نرخ سود بانکی فراهم شده است‪ ،‬چرا‬ ‫که نرخ تورم‪ ،‬کنترل [شده] و در استانه تک رقمی قرار گرفته‬ ‫است و موسسات غیرمجاز فعال در بازار غیرمتشکل پولی نیز که‬ ‫همواره عامل اخالل در اجرای سیاست های پولی و بانکی بودند‪،‬‬ ‫به واسطه اقدام ها و تدابیر بانک مرکزی و سایر نهادهای نظارتی‬ ‫تعیین تکلیف شدند‪.‬‬ ‫همچنین یکی از اولویت ها و برنامه های اصلی دولت دوازدهم‬ ‫حمایت از تولید ملی‪ ،‬افزایش اشــتغال و اجرای سیاست های‬ ‫اقتصاد مقاومتی اســت‪ ،‬بر این اساس همچنان از شبکه بانکی‬ ‫کشــور انتظار می رود با اجرای دقیق سیاست های پولی کشور‬ ‫مجدانه بــه ان ها‪ ،‬زمینه رونق تولید و‬ ‫و پایبندی متعهدانه و ّ‬ ‫ایجاد اشــتغال را در کشور بیش از پیش فراهم کنند‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬از هموطنان محترم نیز تقاضا می شود در این مسیر یار‬ ‫و همراه بانک مرکزی بوده و هرگونه تخلف بانک ها و موسسات‬ ‫اعتباری را در اجرای بخشــنامه مربوط به نرخ سود‪ ،‬از طریق‬ ‫شماره تماس ‪ 021-29954855‬به بانک مرکزی اعالم کنند‪.‬‬ ‫بدیهی است بازرســان بانک مرکزی نیز به صورت نظام یافته و‬ ‫موثر نســبت به نظارت بر اجرای دقیق بخشنامه اخیر اهتمام‬ ‫الزم را خواهند داشت»‪.‬‬ ‫بیمهسالمت‪،‬کانوناصلیعدالت طلبیهرجامعهاست‬ ‫معــاون اول رییس جمهور با اشــاره به شــرایط و تگنا های بودجه ای‬ ‫کشــور‪ ،‬گفت‪ :‬با وجود همه مشــکالت موضوع درمان و سالمت مردم از‬ ‫دغدغه های اصلی دولت است و به هیچ عنوان از اولویت کار کشور خارج‬ ‫نخواهد شــد‪ .‬دکتر اســحاق جهانگیری پیش از ظهر دوشنبه در ایین‬ ‫نکوداشت روز ملی بیمه سالمت اظهار داشت‪ :‬به مردم اطمینان می دهم‬ ‫که موضوع درمان و سالمت انها همواره یکی از دغدغه های اصلی دولت‬ ‫اســت و دولت همه تالش خود را به کار خواهد گرفت تا اســتمرار طرح‬ ‫تحول سالمت به خوبی ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫معــاون اول رییس جمهور در ادامه با اشــاره به اغاز اجرا و رونمایی از‬ ‫طرح پوشــش اجباری بیمه همگانی سالمت تصریح کرد‪ :‬اغاز این طرح‬ ‫اتفاق مهمی اســت که همه دســتگاه های اجرایی و به خصوص وزارت‬ ‫بهداشت باید ان را با جدیت پیگیری کند‪ .‬وی افزود‪ :‬این طرح جدید که‬ ‫با همکاری وزارت بهداشت‪ ،‬وزارت تعاون‪ ،‬بیمه سالمت و سازمان تامین‬ ‫اجتماعی ایجاد شــده باید با کمک رســانه ها بویژه رسانه ملی به خوبی‬ ‫برای مردم اطالع رســانی شود و همه دستگاه های ذیربط نیز باید برای‬ ‫اجرای این طرح به نحو مطلوب همراهی و مشــارکت کنند‪ .‬وی با بیان‬ ‫اینکه یکی از مهمترین رسالت های انبیاء‪ ،‬اولیاء‪ ،‬ائمه اطهار و نیز ارمان‬ ‫های انقالب اسالمی‪ ،‬امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری که استقرار‬ ‫عدالت در جامعه اســت‪ ،‬خاطر نشان کرد‪ :‬اگر به دنبال تحقق ارمان ها‬ ‫هســتیم باید بدانیم که هیچ ارمانی مهمتر از استقرار عدالت نیست چرا‬ ‫که توسعه بدون استقرار عدالت به پیشرفت واقعی منجر نخواهد شد‪.‬‬ ‫دکتر جهانگیری افزود‪ :‬توسعه فیزیکی و اقتصادی بدون توجه به عدالت‬ ‫نمی تواند به پیشــرفت واقعی منتج شود و توسعه بدون توجه به عدالت‬ ‫توسعه ای ناکام خواهد بود‪.‬‬ ‫معاون اول رییس جمهور با اشــاره به اینکه معنای اصلی عدالت ایجاد‬ ‫فرصــت های برابر در زمینه های مختلف برای همه احاد جامعه اســت‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬فرصت برابر در اموزش یعنی همه افراد در اقصی نقاط کشور حتی‬ ‫در مناطق مرزی از فرصت اموزش برابر برخوردار باشند و بتوانند در هر‬ ‫سطحی که می خواهند اموزش ببینند و احساس نکنند که شرایط انها‬ ‫با دیگری متفاوت است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬فرصت برابر در بحث سیاست نیز‬ ‫یعنی همه از حقوق یکسان برخوردار باشند و به گونه ای نباشد که عده‬ ‫ای پشت درها مانده و عده ای دیگر به سادگی از تمام فیلترها عبور کنند‪.‬‬ ‫نباید عده ای با وجود شایســتگی های مختلف از دســتیابی به مناصب‬ ‫های سیاســی و مدیریتــی دور مانده و عده ای دیگر بدون شایســتگی‬ ‫همه مــدارج را طی کنند‪ .‬دکتر جهانگیری اضافه کرد‪ :‬باید فرصت های‬ ‫سیاسی به صورت برابر برای همه احاد جامعه البته به صورت قانونمند و‬ ‫در چارچوب مقررات فراهم باشد‪.‬‬ ‫معــاون اول رییس جمهور یکی از مولفه هــای فرصت برابر در حوزه‬ ‫اجتماعی را برخورداری همه احاد جامعه از امکانات بهداشــت و سالمت‬ ‫برشمرد و گفت‪ :‬باید شرایطی ایجاد شود که مردم دغدغه ای تحت عنوان‬ ‫ســامت نداشته باشند و مطمئن باشــند که راهکارهایی برای روزهای‬ ‫سخت بیماری انها پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫وی از استقرار نظام بیمه ای به عنوان یک تجربه موفق جهانی در بخش‬ ‫ســامت یاد کرد و افزود‪ :‬نظام بیمه ای در شرایط سخت نظیر بیماری‪،‬‬ ‫سیل‪ ،‬زلزله‪ ،‬اتش ســوزی و تصادف تجربه ای موفق است که به کمک‬ ‫مردم و افراد تحت پوشش بیمه می اید‪.‬‬ ‫دکتر جهانگیری افزود‪ :‬به دلیل اهمیتی که بخش سالمت دارد‪ ،‬رکن و‬ ‫مرکز اصلی نظام بیمه ای در دنیا مربوط به بخش ســامت است و بیمه‬ ‫درمانی کانون اصلی رویکرد عدالت در جامعه است‪.‬‬ ‫معــاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکــه جامعه نمی تواند ادعای‬ ‫عدالت داشــته باشد اما برای روزهای ســخت مردم فکری نکند‪ ،‬اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬بیمه ســامت در کشور با این نگاه شــکل گرفت که هیچ فرد‬ ‫ایرانی در کشــور نباشد که یک پوشــش حداقلی مطمئن برای سالمت‬ ‫و درمان نداشــته باشد‪ .‬وی با بیان اینکه دولت تدبیر و امید از نخستین‬ ‫روزهای اغاز فعالیت خود موضوع سالمت را به عنوان یکی از اصلی ترین‬ ‫موضوعات در دستور کار خود قرار داد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬دولت در سال ‪ 92‬در‬ ‫شــرایطی کار خود را اغاز کرد که به تحریم های شورای امنیت و امریکا‬ ‫فقط مجوز فروش یک میلیون بشــکه نفت را داشتیم و با وجود کمبود‬ ‫منابع‪ ،‬دولت طرح تحول نظام سالمت را در دستور کار خود قرار داد‪.‬‬ ‫دکتر جهانگیری با ذکر خاطره ای از حضور خود در یکی از بیمارستان‬ ‫های اســتان کرمان برای بازدید و عیادت از بیماران در نوروز ســال ‪93‬‬ ‫افزود‪ :‬در مراجعه به بیمارســتان با ازدحام جمعیــت و گالیه همراهان‬ ‫بیماران مواجه شدند که هزینه های درمان و خرید تجهیزات پزشکی انها‬ ‫را ازار می داد‪ .‬اما پس از ان که در سال ‪ 93‬طرح تحول سالمت به اجرا‬ ‫درامد‪ ،‬در بازدیدی که سال ‪ 94‬از همان بیمارستان داشتم حتی یک نفر‬ ‫از هزینه های درمان و تامین تجهیزات پزشکی گالیه نکرد‪.‬‬ ‫معاون اول رییس جمهور تصریح کرد‪ :‬طرح تحول سالمت اقدام بسیار‬ ‫بزرگــی بود که دولت تدبیر و امید در ســخت ترین شــرایط و با وجود‬ ‫کاهش قیمت نفت ان را اجرا کرد و پذیرش افزایش یک درصد به مالیات‬ ‫بر ارزش افزوده نیز برای تامین هزینه های طرح تحول سالمت انجام شد‪.‬‬ ‫وی با قدردانی از زحمات وزیر ســابق بهداشت دکتر قاضی زاده هاشمی‬ ‫برای اجرای طرح تحول ســامت ‪ ،‬خاطر نشــان کرد‪ :‬یکی از موضوعات‬ ‫مورد بحث در طرح تحول ســامت اصالح هزینه ها بود که باید در این‬ ‫راســتا اقداماتی انجام می شد تا بتوانیم هزینه های اجرای طرح را قابل‬ ‫تحمل کنیم‪.‬‬ ‫دکتر جهانگیری خاطر نشان کرد‪ :‬خوشبختانه دکتر نمکی وزیر دلسوز‬ ‫و دانشــمند وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی نسبت به تغییر و‬ ‫تحول نظام ســامت باور جدی دارد و همه مســئولین و مدیران بخش‬ ‫بیمه کشــور نیز پای کار امده اند تا طرح تحول سالمت به نحو مطلوب‬ ‫استمرار پیدا کند‪.‬‬ ‫معاون اول رییس جمهور در ادامه با اشــاره به اینکه هدف امریکا این‬ ‫بود که تا یک ســال پــس از اعمال تحریم های شــدید اقتصاد ایران را‬ ‫با فروپاشــی مواجه کند‪ ،‬گفت‪ :‬خوشــبختانه امروز اقتصاد کشــور قابل‬ ‫مقایسه با سال گذشته نیست و جهت تورم روند کاهشی پیدا کرده‪ ،‬رشد‬ ‫اقتصادی به ســمت مثبت حرکت می کند و اشتغال زایی در کشور نیز‬ ‫روند خوبی را در پیش دارد به نحوی که ‪ 840‬هزار فرصت شغلی جدید‬ ‫تا تابستان ایجاد شد که بیانگر پویایی و قدرت اقتصاد کشور است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اقتصاد کشــور به ســمت ثبات در حرکت اســت البته‬ ‫وضعیت معیشــتی مردم وضعیت سختی است که حل این مسائل نیز از‬ ‫دغدغه های اصلی دولت است‪.‬‬ ‫رییس شــورای اقتصاد تصریح کرد‪ :‬امروز برای تامین کســری بودجه‬ ‫بایــد منابع جدیدی تعریف کنیم و در هزینه های دســتگاه های دولتی‬ ‫نیز باید به شدت صرفه جویی شود چرا که کاهش درامدهای نفتی تاثیر‬ ‫مستقیمی بر بودجه دولت دارد‪.‬‬ ‫دکتر جهانگیری با یاداوری این که سال ‪ 93‬نیز در طرح بیمه همگانی‬ ‫حدود ‪ 10‬میلیون نفــر ثبت نام کردند گفت‪ :‬از این تعداد برخی افراد با‬ ‫بیمه های دیگر همپوشــانی داشتند و عده ای نیز با وجود ان که تمکن‬ ‫مالی خوبی داشــتند اما به دلیل رایگان بودن طــرح بیمه همگانی‪ ،‬در‬ ‫این طرح ثبت نام کرده بودند که خوشــبختانه امروز این همپوشانی ها‬ ‫حذف شده و طرح پوشش اجباری بیمه همگانی سالمت مختص طبقات‬ ‫ضعیف جامعه اســت‪ .‬وی یکی از موفقیت های طرح تحول ســامت را‬ ‫ایجاد پرونده الکترونیک ســامت افراد توصیــف کرد و افزود‪ :‬در تحقق‬ ‫دولت الکترونیــک این گام از مهمترین و اولیــن اقدامات بود که ادامه‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬ ‫معاون اول رییس جمهور با تاکید بر اینکه ایران امروز به اعتبار پزشکان‬ ‫خود در بخش بهداشت و درمان در سطح منطقه سرامد است و بسیاری‬ ‫از بیماران خارجی برای معالجه به ایران می ایند‪ ،‬گفت‪ :‬جامعه پزشــکی‬ ‫ایران از بزرگترین سرمایه های کشور است و اگر گاهی در مواردی اشکال‬ ‫و تخلفــی صورت می گیرد نباید به خاطر اشــتباه چند نفر به گونه ای‬ ‫برخورد شــود که جامعه پزشکی احســاس کند احترام انها خدشه دار‬ ‫شده اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬در نظر سنجی ها اعالم شده است که پزشکان و‬ ‫فرهنگیان از باالترین اعتماد در میان مردم برخوردار هستند و جزو گروه‬ ‫های مرجع مورد احترام مردم به شمار می روند‪ .‬پزشکان کشور قانونمند‬ ‫هستند و با سیاست های دولت در حوزه مالیات همراهی می کنند‪.‬‬ ‫دکتر جهانگیری همچنین با تقدیر از دست اندرکاران بخش دارو گفت‪:‬‬ ‫خوشبختانه ‪ 97‬درصد داروی مورد نیاز کشور در داخل تامین می شود و‬ ‫با وجود محدودیت ارزی‪ ،‬به مردم اطمینان داده ایم که در بدترین شرایط‬ ‫نیز خللی در تامین دارو اتفاق نخواهد افتاد‪.‬‬ ‫معاون اول رییس جمهور با اشاره به برخی انتقادها نسبت به تخصیص‬ ‫ارز برای واردات برخی کاالها و مواد اولیه گفت‪ :‬اتفاقاً تخصیص ارز برای‬ ‫واردات این گونه اقالم هنر مدیریت کشــور و نگاه دوراندیشانه بوده است‬ ‫چرا که با اعالم امریکا برای تحریم کشور‪ ،‬اینده نگری و تجربه مدیریتی‬ ‫حکم می کرد که دولت با تخصیص ارز مناسب مواد اولیه مورد نیاز برای‬ ‫بیش از یک ســال کاالهای اساســی و برخی تولیدات مهم نظیر دارو را‬ ‫تامین کرد‪ .‬وی در بخش دیگری از ســخنان خود با گرامیداشت سالروز‬ ‫‪ 13‬ابــان گفت‪ 13 :‬ابان برای ملت بزرگ ایران روزی مهم و سرنوشــت‬ ‫ســاز و تاثیرگذار است که سه حادثه تاریخی در این روز رخ داد که یکی‬ ‫تبعید امام خمینی (ره) پس از ســخنرانی درباره الیحه کاپیتوالسیون و‬ ‫دیگری کشتار دانش اموزان در اوج روزهای انقالب اسالمی و مورد دیگر‬ ‫تســخیر النه جاسوسی توسط دانشجویان بود که بر اساس اسناد بدست‬ ‫امده هر سه به دستور امریکاییها انجام شد‪.‬‬ ‫دکتر جهانگیری همچنین با اشاره به تشدید تحریم های امریکا در روز‬ ‫‪ 13‬ابان سال ‪ 97‬گفت‪ :‬بازگشت این تحریم ها علیه ملت ایران که امروز‬ ‫یک ســال از ان می گذرد نیز نشان می دهد که روز ‪ 13‬ابان برای انها‬ ‫مهم بوده برای همین تحریم های جدید خود را در این روز اعمال کردند‪.‬‬ ‫معاون اول رییس جمهور با اشــاره به اینکه مجلس شــورای اسالمی به‬ ‫دلیل وقایع مهم روز ‪ 13‬ابان این روز را روز ملی مبارزه با استکبار اعالم‬ ‫کرد‪ ،‬گفت‪ :‬این روز یاداور اســتقالل طلبی ملت ایران است و نشان می‬ ‫دهد که ملت ایران در یک قرن گذشــته به دنبال استقالل‪ ،‬ازادی‪ ،‬توسعه‬ ‫و پیشرفت بوده است‪.‬‬ ‫در این مراســم با حضــور معاون اول رییس جمهــور از خانواده دکتر‬ ‫نوربخش رییس فقید ســازمان تامین اجتماعــی و نیز برگزیدگان حوزه‬ ‫بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی و داروسازی قدردانی و از طرح پوشش‬ ‫اجباری بیمه ســامت همگانی رونمایی شــد‪ .‬همچنین لوح تقدیری از‬ ‫ســوی وزارت بهداشــت و درمان و اموزش پزشکی به معاون اول رییس‬ ‫جمهــور به دلیل حمایت از طرح های مربوط به بیمه ســامت همگانی‬ ‫اهدا شد‪.‬‬ ‫دکتر نمکی وزیر بهداشــت نیز در این مراســم با بیــان اینکه یکی از‬ ‫دوره های طالیی در بخش سالمت دوره دولت تدبیر و امید است گفت‪:‬‬ ‫توجهی که این دولت به بخش ســامت داشته بسیار گسترده بوده و با‬ ‫اقداماتی که در راستای تامین تجهیزات و مواد اولیه بخش سالمت انجام‬ ‫شــده هیچ کارخانه دارویی تا تیر ماه ســال اینده به خاطر کمبود مواد‬ ‫اولیه خط تولیــدش از کار نخواهد افتاد و هیچ اتاق عملی به دلیل نبود‬ ‫تجهیزات متوقف نخواهد شــد‪ .‬وی گزارشی از تالش وزارتخانه متبوعش‬ ‫برای تولید دارو در کشــور ارایه کرد و گفت‪ :‬با تالش شرکت های دانش‬ ‫بنیان و بخش های تحقیقاتی شرکت های داروسازی تالش خواهیم کرد‬ ‫نیاز کشــور به واردات دارو را به حداقل رســانده و در مصرف ارز صرفه‬ ‫جویی کنیم‪.‬‬ ‫در این مراسم مدیرعامل سازمان بیمه سالمت نیز گزارشی از اقدامات‬ ‫انجام شــده برای اجرای طرح پوشش اجباری بیمه همگانی ارائه کرد و‬ ‫گفت‪ :‬با ایجاد ســازمان الکترونیکی بیمه‪ ،‬نسخه نویسی الکترونیکی در‬ ‫‪ 235‬شهر کشــور در حال اجرا اســت و تا پایان ابان زیرساخت نسخه‬ ‫الکترونیکی در همه داروخانه های کشور فراهم خواهد شد‪.‬‬ ‫جامعه‬ ‫ترویج‪‎‬چندهمسری نتیجه ای جز احساس ناامنی زنان و ترس از ازدواج ندارد‬ ‫عضو کمیســیون فرهنگی اجتماعی شورای شهر تهران در توییتی باانتقاد از برخی اقدامات در ترویج چندهمسری گفت‪ :‬ترویج‪‎‬چند همسری نتیجه ای جز ایجاد احساس‬ ‫ناامنی برای زنان در خانواده و ترس از ازدواج و تشکیل خانواده ندارد‪ .‬حجت نظری در توئیتر نوشت‪« :‬ترویج‪‎‬چند همسری برداشتی نادرست از قوانین اسالمی و در تضاد با‬ ‫فرهنگ ایرانی ماست که پرداختن به ان‪ ،‬نتیجه ای جز ایجاد احساس ناامنی برای زنان در خانواده و ترس از ازدواج و تشکیل خانواده ندارد‪ .‬همه‪ ،‬به خصوص‪‎‬زنان به ارامش‬ ‫نیاز دارند و امیدوارم نااگاهان این مساله را بفهمند‪».‬‬ ‫سه شنبه ‪ 14‬ابان ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪166‬‬ ‫ربیعی در نشست خبری هفتگی با خبرنگاران‪:‬‬ ‫هیچ ذرت الوده ای وارد کشور نشده است‬ ‫علی ربیعی در اغاز نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران با یاداوری اینکه‬ ‫‪ 13‬ابان از چند جهت برای ما و برای امروز و نسل اینده اهمیتی تاریخی دارد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬مناسبت های تاریخی در طول زمان معنای عمیق تری را به نمایش می‬ ‫گذارند‪ .‬این یک رخدادی است که عقبه معین در تاریخ ما دارد‪ .‬ما یک ‪ 13‬ابان‬ ‫در تاریخ معاصرمان نداریم‪ .‬ما ‪ 13‬ابان ها داریم‪.‬‬ ‫تحریم های امریکا کاپیتوالسیون جدید و مدرن است‬ ‫وی با اشــاره به اینکه ‪ 13‬ابان تاریخی ما از ســخنرانی استکبار ستیزانه امام‬ ‫خمینی علیه کاپیتوالسیون و برای استقالل و غرور ایرانی اغاز می شود ‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ 13 :‬ابان در دوران مدرن به دور جدید فشــارهای امریکا علیه ملت ایران‬ ‫بــاز می گردد که این بار هم در ‪ 13‬ابان ‪ 96‬ما را تحریم کرد و این تحریم ها‬ ‫کاپیتوالسیون جدید و مدرن است‪ .‬سخنگوی دولت همچنین خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫حجت ما برای روز ‪ 13‬ابان‪ ،‬که روز مبارزه با استکبار است‪ ،‬کودتای ‪ 28‬مرداد‬ ‫اســت‪ ،‬جنبش دانش اموزی و جنبش دانشجویی است‪ .‬سال ها کمک های‬ ‫نظامی به صدام در هشت سال جنگ تحمیلی است‪ ،‬در ساقط کردن هواپیمای‬ ‫مسافربری ما و کشتار مردم بیگناه اســت‪ ،‬در کارشکنی و اعمال فشار های‬ ‫غیرانسانی و غیربشــری به ملت ایران است‪ .‬وی افرود‪ 13:‬ابان نمادی از ده ها‬ ‫سال ظلم و جنایت یک دولت زورگو بر ملتی حق طلب و با عزت است‪ .‬عزتی‬ ‫که امریکایی ها می خواستند با کاپیتوالسیون ان را له کنند و همین سبب‬ ‫شد تا اولین فریادهای استکبار ستیزی از سوی امام خمینی علیه واشنگتن و‬ ‫رژیم وابسته به ان در ایران بلند شود‪ .‬تصور امریکایی ها در ان روز این بود که‬ ‫یک ملت استثنایی هستند و این حق را دارند که درهر جایی از دنیا دستم به‬ ‫ظلم و ستم بزنند و هیچ سیستم قضایی جز کشور خودشان هم حق محاکمه‬ ‫انها را نداشته باشد‪.‬‬ ‫مشکلاصلیامریکاحساستثناپنداریامریکاییاست‬ ‫ربیعی با بیان اینکه مشکل اصلی امریکا هنوز هم همین حس استثناپنداری‪،‬‬ ‫خودبرتربینی مســتکبرانه و خودستایانه امریکایی است که تا امروز هم ادامه‬ ‫داشته است‪،‬گفت‪ :‬امروز شکل دیگری از همان کاپیتوالسیون را شاهد هستیم‪.‬‬ ‫عمده اقدامات اخیر واشنگتن در خروج از توافقات بین المللی از جمله برجام‬ ‫و زیرپا گذشــتن حقوق ملت ها و دولت های جهان ناشی از همین احساس‬ ‫است که تا به امروز ادامه داشته و به طرز حیرت انگیزی دولت امریکا به خود‬ ‫اجازه می دهد قوانین بین الملل را زیر پا بگذارد و بدترین جنایت ها را علیه‬ ‫ملت ها بدون بیم از پیگرد بین المللی مرتکب شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬همه اقشار‬ ‫کشور و خصوصا جنبش دانشجویی ایرانی زخم خورده و رنجور از همین خوی‬ ‫استکباری امریکا بود که احساسات انقالبی خود را در ‪ 13‬ابان ‪ 58‬بروز داد و‬ ‫انچه در ان روزها گذشته هنوز مورد استناد انها است اما هرگز به جامعه و افکار‬ ‫عمومی خود توضیح نمی دهد که علل و ریشه های این اقدام در رفتارهای خود‬ ‫امریکا بوده است‪.‬‬ ‫سخنگوی دولت با بیان اینکه امریکا در استانه ‪ ۱۳‬ابان مدعی شده است که‬ ‫«چهلمین سالگرد ‪ ۱۳‬ابان یاداور رفتار بدخواهانه رژیم ایران است» به طرح این‬ ‫سوال که به واقع چه کسی رفتار بدخواهانه دارد؟ پرداخت و اظهارکرد‪ :‬ان که‬ ‫تحریم غذایی و دارویی و محدود سازی حق زندگی و حق معطوف به سالمت‬ ‫شهروندان ایرانی را به یک ابزار جنگی و تروریستی به منظور شوراندن ملت و‬ ‫کشاندن تحریم زدگان به براندازی تبدیل کرده رفتار بدخواهانه دارد یا ان ملت‬ ‫که به دفاع از حق زندگی و حق صلح مقاومت ملی خود را به پیش می برد؟‬ ‫ربیعی خاطرنشان کرد‪ 13 :‬ابان ‪ 57‬مرحله نوینی در اعتالی انقالب اسالمی ما‬ ‫بود‪ .‬در چنین روزی رژیم دیکتاتوری شاه با گشودن اتش به روی تظاهرکنندگان‬ ‫که عمدتا دارای ترکیب جوان و دانش اموزی بودند یک بار ماهیت خود را اشکار‬ ‫کرد‪ .‬در ان ایام ‪ ،‬جنبش انقالبی و اسالمی مردم ایران در مرحله پیشرفت خود‬ ‫بخشی از اقشار جامعه را وارد گردونه خود کرد‪ .‬دانش اموزی شدن ‪ 57‬به طور‬ ‫نمادین حکایت از فراگیر شدن انقالب از یک سو‪ ،‬و اینده داری انقالب از سوی‬ ‫دیگر داشت‪.‬‬ ‫در انتقال حافظه تاریخی به نسل های جدید‬ ‫چالش های فراوانی داریم‬ ‫وی با بیان اینکه متاسفانه ما امروز در انتقال حافظه تاریخی به نسل های جدید‬ ‫دچار چالش های فراوانی هستیم‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬مسئله ضرورت مقاومت در مقابل‬ ‫زورگویی ها و قلدری ها امریکا به طور صحیح و مستدل به نسل های جدید‬ ‫منتقل نشده است‪ .‬شما مالحظه فرمودید که رهبر معظم انقالب دیروز با چه‬ ‫دقتی سعی داشتند مستدل بودن موضع مقاومت بر ضد زورگویی های امریکا‬ ‫را برای نسل جدید توضیح دهند‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬اری‪ ،‬قضیه ‪ 13‬ابان از ‪13‬‬ ‫ابان ‪ 57‬یا ‪ 58‬شروع نشده از ‪ 28‬مرداد سال ‪ 1321‬و از زمان سرنگونی مرحوم‬ ‫دکتر محمد مصدق به مثابه تنها دولت منتخب و دموکراتیک در دوران پس از‬ ‫مشروطه شروع شده است‪ .‬امروز اسناد تازه منتشر شده ان کودتای ننگین ابعاد‬ ‫جدیدی از ان جنایت تاریخی بر ضد ارمان های مشروطه خواهی ملت ایران‬ ‫را به اثبات می رساند‪.‬‬ ‫امریکا برای هیچ کشوری دموکراسی نیاورده است‬ ‫ربیعی با یاداوری اینکه کارنامه عملکرد امریکا در منطقه ما نشــان می دهد‬ ‫که امریکا برای هیچ کشــوری دموکراسی نیاورده است‪ ،‬با طرح این سوال که‬ ‫‪ 13‬ابان برای ما چه چیزی مانده است؟ تاکید کرد‪:‬ما باید در هر دوران به این‬ ‫پرسش پاسخ جدید بدهیم‪ .‬ما نباید ‪ 13‬ابان را تبدیل به یک مناسک کنیم‪.‬‬ ‫ما نباید برچسب «امریکایی» را برای طرد و حذف دیگری به کار ببریم که اگر‬ ‫چنین کنیم در حق نسل های جدید جفا کرده ایم‪ .‬و یک خیانت بزرگ برای‬ ‫انتقال تجربه و حافظه تاریخی به نسل جدید کرده ایم‪.‬‬ ‫همه پای کار مبارزه با تحریم های ظالمانه امریکا بیایند‬ ‫وی افزود‪ :‬ان هاکه شور انقالبی ان سال های حماسی را به خاطر می اورند‪ ،‬می‬ ‫توانند گواهی بدهند که این مقاومت بزرگ ملی یک مبارزه فراگیر بود و همه‬ ‫اقشار با همه سالیق و با همه گرایش ها و مکتب های فکری را شامل می شد‪.‬‬ ‫امروز برای مقابله با دور جدید تحریم های امریکا علیه ملت در ‪ 13‬ابان ‪96‬که‬ ‫ان را به تسلیم شدن ایران تعبیر می کنند و همان کاپیتوالسیون مدرن است‪،‬‬ ‫همه اقشار جامعه پای کار مبارزه با تحریم های ظالمانه امریکا علیه ملت ایران‬ ‫بیایند و پایمردی کنند‪ .‬ربیعی تصریح کرد‪ :‬امروز مقاومت در مقابل زورگویی‬ ‫امریکا یعنی تالش « همه با هم و عموم ملی برای شکستن تحریم و به گوشه‬ ‫رینگ بردن امریکا‪ ،‬یعنی دفاع از زندگی مردم یعنی افزایش سطح تاب اوری‬ ‫جامعه در مقابل تحریم‪ .‬امروز هم به ان ظرفیت عظیم نیاز داریم و باید در این‬ ‫مسیر ایجاد هم افزایی و همگرایی کنیم نه واگرایی‪ .‬روز ‪ 13‬ابان باید به مثابه روز‬ ‫وحدت ملی درمقابله با زورگویی ها و یکجانبه گرایی ها و روز وحدت کلمه همه‬ ‫احاد جامعه در «نه» گفتن به خواسته های نامشروع امریکا از ملت ایران باشد و‬ ‫در این مسیر همه ملت ایران و مسئولین با یکدیگر هم قول و هم نظر هستند‪.‬‬ ‫رییس جمهور اقدامات ایران در گام چهارم کاهش تعهدات‬ ‫برجامی را اعالم می کند‬ ‫ربیعی در ادامه این نشست خبری در پاسخ به این پرسش که در گام چهارم‬ ‫کاهش تعهدات برجامی چه کارهایی انجام می شــود‪ ،‬گفت‪ :‬این را خود اقای‬ ‫روحانی در روز و ساعت مقرر اعالم می کنند و اجازه دهید که تا ان روز صبر‬ ‫کنیم و پیش اعالم در این زمینه نداشته باشیم‪ .‬ما برای ملت و افکار عمومی‬ ‫خود این موضوع را مشخص کردیم که نمی خواستیم چنین وضعیتی باشد‪ ،‬اما‬ ‫این زورگویی امریکا است‪.‬‬ ‫به واردات گندم برای مصرف روزانه مردم باز نخواهیم گشت‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که ایا تولید گندم در وضعیت فعلی میزان مناسبی‬ ‫دارد یا خیر‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ما چهارده و نیم میلیون تن تولید گندم داشتیم و مصرف‬ ‫کل ما سیزده و نیم میلیون تن است که خوشبختانه در برنج هم تولیدات رو به‬ ‫افزایش داشته ایم و قطعا به واردات گندم برای مصرف روزانه مردم باز نخواهیم‬ ‫گشت‪ .‬اگر وزارتخانه ها اجازه یافتند که وارداتی در این زمینه داشته باشند برای‬ ‫تامین ذخایر استراتژیک ماست‪ .‬ربیعی در پاسخ به این پرسش که اخیرا ً نسبت‬ ‫به وضعیت صادرات و واردات دولت مسائلی مطرح شده و موضع دولت در برابر‬ ‫این مســائل چیست اظهار کرد‪ :‬در امر صادرات و واردات ما بازارهای خوبی به‬ ‫دســت اوردیم و ما کاالهایی که تاکنون وارد می کردیم را هر کدام که امکان‬ ‫تولید ان در کشور وجود داشت را به شرکت های دانش بنیان سپردیم‪ .‬ما در‬ ‫سال ‪ 96‬تکانه ای داشتیم اما در سالهای بعد وضعیت بهتر شد و مثبت بود که‬ ‫همین نشان می دهد دولت ایستاده است تا مشکالت مردم را حل کند‪.‬‬ ‫فشارهای تحریمی بی سابقه بوده است‬ ‫سخنگوی دولت با بیان اینکه اتفاقاتی که بعد از فشارهای تحریمی بی سابقه‬ ‫بوده اســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ما در شرایط فعلی تورم ناشی از تحریم را کاهش می‬ ‫دهیم و در چنین شرایطی در تولید گندم خودکفا شده ایم و کسانی که امروز‬ ‫ادعا دارند‪ ،‬اگر در مســند بودند وضع از این بدتر بود‪ .‬تحریم شکنی به گوشه‬ ‫رینگ بردن امریکاست و خود تحریم هم هزینه عزت ایران و ایرانی است‪.‬‬ ‫تا امروز تصمیم قطعی درباره سهمیه بندی بنزین‬ ‫گرفته نشده است‬ ‫ربیعی در پاسخ به پرسشی درباره سهمیه بندی بنزین اظهار کرد‪ :‬ما سعی‬ ‫کردیم که در سناریوهای مختلف این کار نیز جامعه شناسان‪ ،‬اقتصاد دانان‬ ‫و کارشناسان را بگیریم و از بهره ببریم‪ .‬چند سناریو برای این موضوع مطرح‬ ‫شــده که هنوز هیچ کدام انتخاب نشده است‪ .‬هیچ بخش از درامدها برای‬ ‫بودجه و مصارف دولتی نمی رود و انچه که از این بخش به دســت می اید‬ ‫به کسانی که نیازمند هستند مانند کارگران‪ ،‬اقشار کم برخوردار‪ ،‬افراد دارای‬ ‫حقوق ثابــت و امثال انان تعلق می گیرد‪ .‬اما تا امروز تصمیم قطعی در این‬ ‫زمینه گرفته نشده است‪.‬‬ ‫امریکاورژیمصهیونیستی‬ ‫روی موج خواسته های به حق مردم سوار شده اند‬ ‫سخنگوی دولت در پاسخ به پرسش ایسنا مبنی بر موضع جمهوری اسالمی در‬ ‫قبال حمله به کنسولگری ایران در کربال گفت‪ :‬جالب این است که ترامپ انقدر‬ ‫زود توییت می کند و تا عکسی می بیند ذوق می کند و توییت می زند‪ .‬بحث‬ ‫عراق برای ما از جنبه های مختلف حایز اهمیت است‪ .‬عراق همسایه ماست و‬ ‫سرنوشت دو کشور از گذشته به هم مرتبط بوده است‪ .‬وی افزود‪ :‬مردم عراق‬ ‫اعتراضات به حقی داشتند و دولت عراق هم پاسخ های مناسبی را به درخواست‬ ‫های مشروع مردمی داده و صدای انان را شنیده اند‪ .‬مطمئن هستیم خواسته‬ ‫های مشروع مردم عراق میان همه اقشار و مذاهب قابل توجه است‪ .‬ربیعی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬در این میان شواهد اطالعاتی و توییت عجوالنه ترامپ و رفتار رژیم اسرائیل‬ ‫نشان می دهد که انان روی موج خواسته های به حق مردم سوار شده و عملیات‬ ‫روانی انجام می دهند‪.‬‬ ‫وظیفه همسایگان است که در سیاست داخلی عراق دخالت نشود‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬قطعاً عده ای هم تحریک می شــوند و به انان نشانه های غلط‬ ‫داده می شود اما از اربعین و راهپیمایی ان زمان زیادی نگذشته است‪ .‬از حضور‬ ‫ایرانیان در خانه های مردم کربال چندان نگذشته است و ما وظیفه همسایگان‬ ‫را در این می دانیم که در سیاست داخلی عراق دخالت نشود و با تعامالت میان‬ ‫ملت و دولت عراق رفاه و امنیت مردم عراق به دست می اید‪.‬‬ ‫نامه رئیس جمهور به سران عربستان و بحرین‬ ‫ربیعی در پاسخ به سوالی در خصوص نامه رئیس جمهور به سران دو کشور‬ ‫عربستان و بحرین و واکنش ها به ان‪ ،‬گفت‪ :‬رئیس جمهور محترم نامه هایی‬ ‫را ارســال کرده اند و اســاس این نامه ها صلح و ثبات منطقه است‪ .‬معتقد‬ ‫هستیم دوجانبه های متعددی می تواند در منطقه شکل بگیرد و فشارهای‬ ‫امریکا نباید باعث دوری کشورهای خاورمیانه از هم شود‪ .‬اگر منافع امریکا‬ ‫ایجــاب نکند حتی مردم کرد را به کار گرفته و بعد رها می کند اما ما در‬ ‫این منطقه هستیم‪.‬‬ ‫اخرین وضعیت طرح مسکن کارمندان‬ ‫وی در خصوص طرح مسکن کارمندان نیز گفت‪ ٥ :‬وزارتخانه و سازمان در این‬ ‫رابطه تفاهم نامه امضا کردند و روز ‪ ١٥‬ابان روز رونمایی از ثبت نام این مسکن‬ ‫خواهد بود و ‪ ١٠‬استان برای اغاز انتخاب شده اند‪ .‬دهک های یک و دو توسط‬ ‫سازمان های حمایتی موضوع مسکن انها دنبال می شود‪ .‬برای دهک های دیگر‬ ‫هم نرخ تسهیالت پایین است و تسهیالت بافت فرسوده هم شامل ‪ ٥٠‬درصد‬ ‫یارانه خواهد بود‪.‬‬ ‫ســخنگوی دولت در خصوص قانون مصوب مبارزه با پولشــویی و فهرست‬ ‫تحریمی اورده شده در ان و بحث تحفظ ایران در خصوص سازمان های ازادی‬ ‫بخش گفت‪ :‬به طور مشروح در هفته گذشته به این سوال پاسخ دادم‪ .‬قطعنامه‬ ‫‪ ٢٦٨‬قطعنامه های مرتبط با ‪ ٢٦٨‬است و شمول ان طالبان‪ ،‬القاعده و داعش‬ ‫اســت‪ .‬قبال توضیحی یک صفحه ای در این رابطه ارائه کرده ام‪ .‬مساله امروز ما‬ ‫لوایح خودمان است‪.‬‬ ‫هیچ ذرت الوده ای وارد کشور نشده است‬ ‫وی در خصوص واردات ذرت الوده به کشور گفت‪ :‬بار سوم است که به چنین‬ ‫سوالی جواب می دهم اما مجددا دوستان روایت های مختلفی مطرح می کنند‬ ‫و می خواهم این مباحث باعث ناارامی فضای روانی جامعه نشــود‪ .‬هیچ ذرت‬ ‫الوده ای وارد کشــور نشده اســت‪ .‬برخی غیر از دولت میزانی ذرت وارد کرده‬ ‫بودند که یا امحا و بازگشت داده شد‪ .‬رئیس سازمان استاندارد هم این موضوع‬ ‫را تایید کرده اند‪.‬‬ ‫سیاست دولت خام فروشی نیست‬ ‫سخنگوی دولت در پاسخ به پرسشی درباره مستند صدا و سیما در زمینه انجام‬ ‫خام فروشی گفت‪ :‬یکی از دالیل این اقدام تفاوت قیمت گازوئیل است و شرایط‬ ‫را برای چنین اقداماتی پدید می اورد‪ .‬برای کنترل این اقدام وزارت نفت اقدامات‬ ‫قابل توجهی انجام داده و سیاست دولت خام فروشی نیست‪ .‬در معادن هم به‬ ‫همین سمت حرکت می کنیم و یکی از اهداف ما برای افزایش شغل در شرایط‬ ‫تحریم همین جلوگیری از خام فروشی است‪.‬‬ ‫تشخیصاتش سوزیپیشازشعله ورشدن!‬ ‫محققان اروپایی سیســتمی طراحــی کرده اند که‬ ‫با اســتفاده از لیزر می تواند اتش سوزی را پیش از‬ ‫اینکه شعله ها مشخص شوند را تشخیص دهد؛ این‬ ‫فناوری برای اتش ســوزی در مکان های خاص قابل‬ ‫اســتفاده اســت‪ ،‬در واقع برای مواقعی که اتش به‬ ‫دلیل احتراق با موادی شــکل می گیرد که شــعله‬ ‫مشخصی به همراه ندارد‪.‬‬ ‫سیســتم مذکور برای تشــخیص اتش‪ ،‬نورسنجی‬ ‫نمی کنــد و تمرکز ان بر چگونگــی تغییر ضریب‬ ‫شکست ناشــی از انتقال گرما به خاطر اتش سوزی‬ ‫است که با این روش حتی اگر اتش‪ ،‬شعل ه مشخصی‬ ‫نداشــته باشــد از راه دور قابل تشخیص است‪ .‬این‬ ‫تکنولوژی می تواند تغییر دما را به وسیله المان هایی‬ ‫که طرح اســپکلی را تولید کــرده و تغییرات ان را‬ ‫اشکارسازی می کنند تشخیص دهد؛ طرح اسپکلی‬ ‫الگویی اســت که با تابش نور به ســطح زبر تولید‬ ‫می شــود و با تغییر ضریب شکست دچار تغییرات‬ ‫الگویی می شود‪.‬‬ ‫این سیستم ساخته شــده یک لیزر ‪ 650‬نانومتر‪،‬‬ ‫فوتودتکتور نوع ‪ PIN‬و سیســتم ‪Red Pitaya‬‬ ‫بــر پایه لینوکس دارد و هر ســه ثانیه داده برداری‬ ‫می کند‪ .‬برای ارزیابی دقت این دســتگاه‪ ،‬ازمایشی‬ ‫در محل انباشت زباله ای در دانمارک صورت گرفت‬ ‫و دقت ارزیابی ‪ 91‬درصد براورد شــد؛ این سیستم‬ ‫قادر به تشخیص اتش سوزی در فواصل دور خواهد‬ ‫بود در مرحله اول فاصله ‪ 500‬تا ‪ 600‬متر امتحان‬ ‫شــد و در مرحله بعد این فاصله بــه یک کیلومتر‬ ‫افزایش پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫خبر‬ ‫تلخی های موقت «جراحی قضایی»‬ ‫به شیرینی تبدیل می شود‬ ‫ایت اهلل ســیدابراهیم رئیسی در جلسه شورای عالی قوه قضاییه با‬ ‫تسلیت ایام شهادت امام حسن عسکری(ع)‪ 13 ،‬ابان را نماد هویت‬ ‫و اصالت استکبارستیزی انقالب اسالمی دانست و تصریح کرد‪ :‬چهار‬ ‫دهه است که جمهوری اسالمی‪ ،‬پرچم استکبارستیزی را به دوش‬ ‫دارد و به رغم همه فتنه ها و توطئه های دشمنان به ویژه امریکا‪ ،‬امروز‬ ‫ان جبهه انقالب اسالمی است‪ .‬رئیس قوه‬ ‫دســت تفوق و برتری از ِ‬ ‫قضاییه با بیان اینکه فهرست خباثت های امریکا در منطقه و جهان‪،‬‬ ‫طوماری بلندباال است‪ ،‬ادامه داد‪ 13:‬ابان‪ ،‬نماد و نمود استکبارستیزی‬ ‫امت اسالمی و نشــان دهنده ماندگاری این پرچم در همه نسلها و‬ ‫عصرهاســت؛ چنان که امروز دانش اموزان‪ ،‬دانشجویان و نسل های‬ ‫سوم‪ ،‬چهارم و پنجم انقالب روز به روز با این فرهنگ اشناتر می شوند‬ ‫تا ان شــاءاهلل در مواقع الزم‪ ،‬با زمان شناسی خود‪ ،‬عکس العمل های‬ ‫درخور نشــان دهند و در صحنه حضور یابند‪ .‬رئیســی‪ ،‬جمهوری‬ ‫اسالمی را الگویی موفق از چهل سال حکومت داری و سیاست ورزی‬ ‫بــدون امریکا برای مردم و دولتهای منطقه و جهان توصیف کرد و‬ ‫یاداور شد‪ :‬امروز علی رغم جنگ سنگین اقتصادی‪ ،‬سیاسی‪ ،‬روانی‬ ‫و اقتصادی دشمن علیه ملت ایران‪ ،‬به لطف خدا جمهوری اسالمی‬ ‫با ابتنا به ارزشهای اسالمی‪ ،‬خواست مردم و رهبری های حکیمانه‬ ‫رهبر معظم انقالب در مسیر تعالی و پیشرفت خود به پیش می رود‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به انتشار‬ ‫گزارش گزارشــگر حقوق بشــر ایران‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬ما در چهار دهه‬ ‫گذشته بارها اعالم کرده ایم که حکومتمان مبتنی بر شریعت است‬ ‫و در خصــوص انچه مربوط به اجرای احکام الهی در بحث کیفرها‬ ‫و مجازاتهاســت‪ ،‬با هیچ فرد و نهادی سخن و بحث نداریم‪ .‬در قوه‬ ‫قضاییه نیز شرع انور‪ ،‬مبنای اصلی کار است و تعجب می کنم فردی‬ ‫که مسلمان است‪ ،‬بدون توجه به ایات‪ ،‬روایات و سنت نبوی(ص)‪،‬‬ ‫مطالبی را تدوین کرده و توجه ندارد که ما به هیچ عنوان از مبنای‬ ‫دینی خود دست برنمی داریم‪ .‬رئیسی افزود‪ :‬نکته دوم این است که‬ ‫بخش جدی این گزارش ها از منابع ناسالم و معاند با نظام جمهوری‬ ‫اسالمی دریافت شده است که گزارش هایی کام ً‬ ‫ال غلط و بی مبناست‪.‬‬ ‫چنین گزارش هایی باید براساس اطالعات معتبر و از منابع رسمی‬ ‫و مورد تایید باشد‪ .‬البته این گزارش مورد توجه نخواهد بود زیرا بر‬ ‫اساس حقد و کینه نسبت به جمهوری اسالمی تنظیم شده است اما‬ ‫به هر حال هر اطالعاتی برای تنظیم گزارش در زمینه حقوق بشر‬ ‫باید از ستاد حقوق بشر و منابع رسمی اخذ شود‪ ،‬نه گروه های معاند‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه در ادامه این جلسه‪ ،‬راهبرد جدی دستگاه قضایی‬ ‫را تعامل با قوا عنوان کرد و گفت‪ :‬امروز همکاری و تعامل را یکی از‬ ‫راهبردهای جدی و تنها راه برون رفت از مشکالت‪ ،‬رونق تولید‪ ،‬مبارزه‬ ‫با فساد و ساماندهی امور می دانیم‪ .‬رئیسی تصریح کرد‪ :‬همه اقدامات‬ ‫ما و جراحی های قضایی در جهت تداوم سالمت نظام اداری کشور‪،‬‬ ‫صیانت از دولتمردان و حمایت از خدمتگزاران به مردم است‪ .‬طبعاً‬ ‫ممکن است این اقدامات ابتدا مثل یک دارو در کام برخی افراد تلخ‬ ‫بیاید اما نهایتاً تبدیل به سالمت نظام اداری کشور می شود‪ ،‬بر همین‬ ‫مبنا‪ ،‬امروز دولت‪ ،‬مجلس‪ ،‬دستگاهها و همه دغدغه مندان ارزشهای‬ ‫انقالب و پیشرفت کشور را در مسیر مبارزه با فساد کنار خود می بینیم‬ ‫و تاکید می کنیم که مبارزه با فساد‪ ،‬اصالح امور و سالمت اداری در‬ ‫ذات انقالب اسالمی است‪ ،‬لذا هیچ گونه ناسالمتی و فساد‪ ،‬زیبنده نظام‬ ‫نیست و هیچ کس نباید ان را بپذیرد‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر اینکه‬ ‫هیچ پرونده ای جز مواردی که شان پرونده اقتضا می کند‪ ،‬در دستگاه‬ ‫قضایی نباید بدون تعیین زمان رسیدگی بماند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نباید به‬ ‫نتیجه رسیدن پرونده ها به گذشت زمان سپرده شود بلکه باید مدت‬ ‫زمان رسیدگی به یک پرونده و به سرانجام رسیدن ان تعیین شود و‬ ‫برای خود قاضی مشخص باشد‪ .‬این امر عالوه بر افزایش رضایتمندی‬ ‫مردم می تواند از اطاله دادرسی نیز جلوگیری کند‪.‬‬ ‫رئیســی در بخش دیگری از سخنان خود با اشــاره به نتایج یک‬ ‫نظرســنجی که از سوی رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه در جلسه‬ ‫مطرح شد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬یکی از موارد مهم در دستگاه قضایی‪،‬‬ ‫بازسازی سرمایه اجتماعی است و اماری که در حال حاضر در باب‬ ‫رضایتمندی مردم از رویکرد دستگاه قضایی به دست امده است‪ ،‬برای‬ ‫ما مسئولیت اور است‪ .‬این که نگاه عموم مردم مثبت شود‪ ،‬در گروی‬ ‫اقدامات ماست و اگر این اقدامات دنباله نداشته و مقطعی باشد‪ ،‬نظر‬ ‫مردم برمی گردد‪ ،‬لذا این نرخ ها قطعی نیست و همه چیز به تالش‬ ‫و پیگیری ما بســتگی دارد‪ ،‬از طرفی‪ ،‬نباید فراموش کنیم که بین‬ ‫رویکرد کلی قوه قضاییه و انچه در محاکم می گذرد‪ ،‬باید تفاوت قائل‬ ‫شد؛ یعنی ممکن است مردم از رویکرد دستگاه قضایی در مبارزه با‬ ‫فساد‪ ،‬رونق تولید و‪ ...‬رضایت داشته باشند اما مث ً‬ ‫ال از رفتار قضات یا‬ ‫کارکنان راضی نباشند؛ لذا باید به طور جدی در نشست هایی با قضات‬ ‫و کارکنان‪ ،‬توصیه های الزم صورت گیرد تا میزان رضایتمندی مردم از‬ ‫محاکم نیز افزایش یابد‪ .‬رئیس قوه قضاییه در خصوص تحوالت اخیر‬ ‫در عراق نیز تصریح کرد‪ :‬سیاست جمهوری اسالمی در این قضایا‪،‬‬ ‫حمایت از دیدگاه های مرجعیت دینی عراق است و برای ما مطالبات‬ ‫مردم به اندازه امنیت عراق اهمیت دارد‪.‬‬ ‫رئیســی با اشاره به طرح موضوع تقلیل مجازات حبس در مجلس‬ ‫شورای اسالمی‪ ،‬این امر را موجب تزلزل قانون مجازات اسالمی دانست‬ ‫و به نوعی مخالفت دستگاه قضایی با تصویب چنین طرحی را اعالم‬ ‫کرد‪ .‬رئیس قوه قضاییه راجع به امار ارائه شده از سوی رئیس سازمان‬ ‫پزشکی قانونی و همچنین گزارش یکی از پژوهشگران اجتماعی در‬ ‫نشستروزشنبهبافعاالنحوزهمطالعاتاسیب هایاجتماعی‪،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬سقط جنین‪ ،‬مادامی که با مجوز پزشک و در چارچوب رویکرد‬ ‫درمانی باشد‪ ،‬مانعی ندارد اما موارد غیرمجاز ان باید به عنوان حرام‬ ‫شرعی مسلم‪ ،‬قتل نفس محترمه و خالف نظامات اجتماعی مورد‬ ‫توجه قرار گیرد و بر همین اساس دادستانها باید به شدت با افرادی که‬ ‫برای سودجویی در مراکز زیرزمینی اقدام به این کار می کنند‪ ،‬برخورد‬ ‫کنند‪ ،‬در این زمینه الزم است نشست های مشترک با وزارت بهداشت‬ ‫و مسئوالن حوزه سالمت نیز داشته باشیم تا به یک راهکار صحیح در‬ ‫این خصوص دست یابیم‪ .‬رئیسی درباره مصوبات سفرهای استانی نیز‪،‬‬ ‫ظهور همه اثار این سفرها را در اجرای مصوبات دانست و بر ضرورت‬ ‫تسریع در اجرای مصوبات سفرهای استانی تاکید کرد‪.‬‬ ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫‪r‬‬ ‫‪8‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪d‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫‪g‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w‬‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫سه شنبه ‪ 14‬ابان ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪166‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬شرکت جهان سبز‬ ‫مدیر عامل‪ :‬حسین احمدی‬ ‫مد یر مسئول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان مطهری‬ ‫خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪43‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫باال گرفتن تب اموزش در میان کاربران ایرانی‬ ‫برنامه های کاربردی‪ ،‬پرطرفدارترین اپلیکیشن های اندروید‬ ‫شاعرانه‬ ‫گر من از سرزنش مدعیان اندیشم‬ ‫شیوه مستی و رندی نرود از پیشم‬ ‫زهد رندان نواموخته راهی بدهیست‬ ‫من که بدنام جهانم چه صالح اندیشم‬ ‫شاه شوریده سران خوان من بی سامان را‬ ‫زان که در کم خردی از همه عالم بیشم‬ ‫بر جبین نقش کن از خون دل من خالی‬ ‫تا بدانند که قربان تو کافرکیشم‬ ‫اعتقادی بنما و بگذر بهر خدا‬ ‫تا در این خرقه ندانی که چه نادرویشم‬ ‫شعر خونبار من ای باد بدان یار رسان‬ ‫که ز مژگان سیه بر رگ جان زد نیشم‬ ‫من اگر باده خورم ور نه چه کارم با کس‬ ‫حافظ راز خود و عارف وقت خویشم‬ ‫ندا لهردی| از زمانی که گوشی های موبایل تنها ابزار برای برقراری تماس از هر جا و‬ ‫در هر زمانی بودند و گاهی هم با بازی های ساده کاربرانشان را سرگرم می کردند‪ ،‬زمان‬ ‫زیادی گذشته است‪ .‬این زمان اما در دنیای تکنولوژی انقدر طوالنی به نظر می رسد‬ ‫که نتیجه ان ایجاد انقالبی در شیوه تعامل کاربران با ابزارهای ارتباطی مانند موبایل‬ ‫بوده است‪ .‬در واقع نفوذ اینترنت به ابزارهای دیجیتال شخصی و زندگی روزمره افراد را‬ ‫باید یکی از مهم ترین عوامل این تغییرات به حساب اورد که در نهایت به تغییر سبک‬ ‫زندگی کاربران در طول این سال ها هم منجر شده است‪ .‬حاال موبایل های هوشمند‬ ‫به ابزارهای کاربردی تبدیل شده اند که به کمک اپلیکیشن ها و نرم افزارهای مختلف‬ ‫توانسته اند انجام بسیاری از کارها را ساده تر‪ ،‬بهتر و سریع تر کنند؛ چیزی که در دنیای‬ ‫مدرن امروزی غنیمتی بزرگ به حساب می اید‪ ،‬تا جایی که زندگی بدون این ابزارها‬ ‫برای بســیاری از کاربرانشان سخت و حتی گاهی غیرممکن به نظر می رسد‪ .‬با این‬ ‫اوصاف است که بررسی الگوی استفاده از اپلیکیشن ها روی ابزارهایی مانند موبایل و‬ ‫تبلت می تواند دیدگاه کلی نسبت به سلیقه‪ ،‬نیاز و البته تغییراتی را شکل بدهد که در‬ ‫زندگی روزمره افراد ایجاد شده است‪ .‬برای این کار طبیعتا انتخاب کاربران موبایل های‬ ‫مبتنی بر سیستم عامل اندروید از ان جهت که تعداد و دربرگیری بیشتری در کشور‬ ‫ما و البته سراسر دنیا دارد‪ ،‬منطقی به نظر می رسد‪ .‬در واقع بررسی امار مربوط به خرید‬ ‫و نصب اپلیکیشن های اندرویدی‪ ،‬می تواند چشم انداز دقیق تری از صنعت نرم افزارهای‬ ‫کاربردی در ایران را پیش چشم ما ترسیم کند‪ .‬به این ترتیب گزارش فصلی که یکی‬ ‫از فروشگاه های اپلیکیشن های اندرویدی داخلی به تازگی منتشر کرده است‪ ،‬می تواند‬ ‫بهانه خوبی برای بررسی الگوی رفتاری کاربران موبایل های اندرویدی در ایران باشد‪.‬‬ ‫کاهشنصببازی ها‬ ‫امار و اطالعاتی که فروشگاه اپلیکیشن های اندرویدی کافه بازار از میزان خرید و نصب‬ ‫انواع برنامه ها و نوع رفتار کاربران در طول سه ماه فصل تابستان منتشر کرده است‪،‬‬ ‫نتایج جالب و گاهی نه چندان قابل پیش بینی را به دست می دهد‪ .‬براساس این امار تا‬ ‫پایان فصل تابستان ‪ ۱۲‬درصد از کاربران این فروشگاه‪ ،‬به اخرین نسخه ان دسترسی‬ ‫داشته اند و ‪ ۲۳‬درصد از کاربران ان در طول فصل تابستان با یک دستگاه اندرویدی‬ ‫از این فروشگاه اپلیکیشن خریده اند‪ .‬این بررسی ها همچنین نشان می دهد که کاربران‬ ‫انواع دستگاه های سامسونگ با ‪ ۶۳ /۱۸‬درصد‪ ،‬بیشترین تعداد کاربران این فروشگاه‬ ‫هســتند‪ .‬بعد از ان کاربران هواوی با ‪ ۲۱ /۸۹‬درصد‪ ،‬کاربران ســایر برندها با ‪۳ /۵۳‬‬ ‫درصد و کاربران ال جی با ‪ ۳ /۱۸‬درصد‪ ،‬بیشترین کاربران این فروشگاه بوده اند‪ .‬این امار‬ ‫می تواند اینه ای از تعداد کاربران دستگاه های اندرویدی در بازار ایران هم باشد‪ .‬در این‬ ‫بررسی ها مشخص شده است که به طور کلی تمایل کاربران به خرید و نصب بازی ها‬ ‫کاهش نسبی داشته و انها بیشتر متقاضی خرید و نصب انواع برنامه های کاربردی‬ ‫هســتند‪ .‬در این میان کاربران دستگاه های هواوی و ال جی بیشترین خرید و نصب‬ ‫فعال از برنامه های کاربردی را داشته اند و در مقابل بیش از نیمی از کاربران دستگاه های‬ ‫برند لنوو بازی ها را خریده و نصب کرده اند‪ .‬به طور کلی اما در دسته بازی ها‪ ،‬هم ان طور‬ ‫که انتظار می رود کاربران دستگاه های سامسونگ همچنان بیشترین سهم و کاربران‬ ‫دستگاه های شیائومی کمترین سهم را به خودشان اختصاص دا ده اند‪ .‬کاربران هواوی‪،‬‬ ‫ال جی‪ ،‬سونی و اچ تی سی تقریبا به شکل یکسانی به انواع بازی ها‪ ،‬کاربران سامسونگ به‬ ‫بازی های استراتژی‪ ،‬کاربران لنوو به بازی های ماجرایی و کاربران ایسوس به بازی های‬ ‫اموزشــی عالقه مند بوده اند‪ .‬رفتار کاربران خریدار در دسته برنامه ها هم تفاوت های‬ ‫جالبی دارد‪ .‬در این دسته اما کاربران ال جی و بعد از ان هواوی بیشترین سهم خرید و‬ ‫نصب را در اختیار دارند‪ .‬این بررسی ها نشان می دهد که کاربران دستگاه های برند سونی‬ ‫بو کار‪ ،‬کاربران هواوی بیشتر برنامه های شخصی سازی‪ ،‬کاربران‬ ‫بیشتر برنامه های کس ‬ ‫ال جی برنامه های اب وهوا‪ ،‬کاربران سامسونگ خبرها و نشریات و کاربران لنوو اشپزی‬ ‫و رستوران را خریده و نصب کرده اند‪ .‬جالب است بدانید که بر اساس این امارها‪ ،‬کاربران‬ ‫دستگاه های شیائومی‪ ،‬اچ تی سی و لنوو در فصل تابستان هیچ برنامه ای در زمینه اب و‬ ‫هوا نخریده اند‪ .‬از طرفی کاربران لنوو در این فصل هیچ برنامه مربوط به خبرها و نشریات‬ ‫را هم نصب نکرد ه و نخریده اند‪.‬‬ ‫رشدچشمگیرتعدادبرنامه هایخرید‬ ‫بررسی های اماری ارائه شده توسط کافه بازار نشان می دهد که الگوی خرید و نصب‬ ‫اپلیکیشن ها توسط کاربران در طول ساعات مختلف شبانه روز هم تفاوت های جالب‬ ‫و معناداری دارد‪ .‬بد نیســت بدانید که ساعت اوج خرید برنامه ها ‪ ۱۱‬ظهر و ساعت‬ ‫اوج خرید بازی ها ‪ ۱۰‬شب است‪ .‬با این اوصاف مشخص می شود که نیاز کاربران به‬ ‫اســتفاده از برنامه های کاربردی در طول روز بیشتر بوده و از طرفی کاربران ترجیح‬ ‫می دهند اخرین ساعات شب را به بازی و سرگرمی اختصاص بدهند‪ .‬این در حالی‬ ‫است که به شکل کامال طبیعی کمترین میزان نصب و خرید انواع برنامه و بازی در‬ ‫صبح زود و اولین ساعات روز است‪ .‬بنابراین هیچ تعجبی ندارد که میزان خرید برنامه ها‬ ‫در ساعت ‪ ۴‬صبح و میزان خرید بازی ها در ساعت ‪ ۵‬صبح صفر باشد‪ .‬همچنین در‬ ‫دسته برنامه ها به ترتیب برنامه های اموزشی‪ ،‬مذهبی‪ ،‬کتاب ها‪ ،‬کاربردی‪ ،‬سرگرمی‪،‬‬ ‫دارو و درمان‪ ،‬شخصی سازی‪ ،‬سبک زندگی‪ ،‬اشپزی و رستوران‪ ،‬ابزارها‪ ،‬ورزش و تغذیه‪،‬‬ ‫بو کار‪ ،‬امتیازی‪ ،‬خرید‪ ،‬ورزش‪ ،‬سیر و سفر‪ ،‬ویدئو و‬ ‫عکاسی‪ ،‬موسیقی و صدا‪ ،‬کســ ‬ ‫رســانه‪ ،‬شبکه های اجتماعی‪ ،‬امور مالی‪ ،‬پیام رسان ها‪ ،‬خبرها و نشریات‪ ،‬رفت و امد‬ ‫و اب و هوا‪ ،‬بیشترین سهم و تعداد را در اختیار دارند‪ .‬در دسته بازی ها اما به ترتیب‬ ‫بازی های تفننی‪ ،‬اکشــن‪ ،‬معمایی‪ ،‬اموزشی‪ ،‬رانندگی‪ ،‬ماجرایی‪ ،‬ورزشی‪ ،‬کلمات و‬ ‫دانستنی ها‪ ،‬خانوادگی‪ ،‬استراتژی و شبیه سازی بیشترین سهم را دارند‪ .‬در نهایت و‬ ‫به طور کلی برنامه های اموزشی با‪ ۱۸‬درصد بیشترین تعداد اپلیکیشن در این فروشگاه‬ ‫را به خودشان اختصاص داده اند‪ .‬بررسی این امار نشان می دهد که به طور میانگین‬ ‫تعداد برنامه های این فروشگاه در فصل تابستان رشد ‪ ۲‬درصدی داشته اند‪ .‬با این همه‬ ‫اما بیشترین رشد تعداد برنامه در دسته برنامه ها و با ‪ ۱۰‬درصد مربوط به برنامه های‬ ‫خرید بوده است و بعد از ان برنامه های مربوط به شبکه های اجتماعی با ‪ ۶‬درصد رشد‬ ‫در جایگاه بعدی قرار دارند‪ .‬بیشترین رشد تعداد برنامه در دسته بازی ها هم با ‪ ۵‬درصد‬ ‫مربوط به بازی های مربوط به کلمات و دانستنی ها بوده و بعد از ان بازی های خانوادگی‬ ‫با ‪ ۴‬درصد‪ ،‬بیشترین رشد را داشته است‪.‬‬ ‫برنامه هایخرید‪،‬همچنانپرطرفدارترین‬ ‫براساس این گزارش‪ ،‬بیشترین نصب فعال در دسته برنامه ها و مربوط به برنامه های‬ ‫کاربردی و بعد از ان پیام رسان ها بوده است‪ .‬در مقابل اما بیشترین نصب فعال در دسته‬ ‫بازی ها به بازی های امتیازی و بعد از ان کلمات و دانستنی ها تعلق داشته است‪ .‬این‬ ‫موضوعنشانمی دهدکهبرنامه هایکاربردی‪،‬پرطرفدارتریناپلیکیشن هایاندرویدی‬ ‫هستند و البته بازی های امتیازی همچنان بیشترین طرفداران را در اختیار دارند‪ .‬با‬ ‫این همه اما بیشترین تغییر مثبت نصب فعال به برنامه های اموزشی تعلق دارد و این‬ ‫نشان می دهد که کاربران دستگاه های اندرویدی در فصل تابستان بیشتر از برنامه های‬ ‫اموزشــی استفاده کرده اند‪ .‬در مقابل بیشترین تغییر منفی در نصب فعال در دسته‬ ‫بازی ها و مربوط به کلمات و دانستنی ها بوده است تا نشان دهد که احتماال بسیاری‬ ‫از کاربران دستگاه های اندرویدی یک بازی کلمات و دانستنی ها را نصب کرده اند؛ اما‬ ‫استفاده چندانی از ان نمی کنند‪ .‬از طرف دیگر در این بررسی ها مشخص شده است‬ ‫که رفتار کاربران در خرید اپلیکیشن های اندرویدی در فصل تابستان تغییر مهمی‬ ‫کرده است‪ .‬بر این اساس‪ ،‬میانگین خرید اپلیکیشن های اندرویدی در فروشگاه کافه بازار‬ ‫نسبت به فصل بهار‪ ،‬به طور میانگین تا‪ ۶‬درصد رشد کرده است‪ .‬با این حال اما بیشترین‬ ‫میزانخریداپلیکیشنبهبرنامه هایخریدوکمترینمیزانخریدبهبرنامه هایاشپزی‬ ‫و رستوران تعلق دارد‪ .‬همچنین این امار نشان می دهد که گیمرهای اندرویدی بیشتر‬ ‫تمایل به خرید بازی های تفننی دارند تا بازی های معمایی‪ .‬در این بررسی ها مشخص‬ ‫شده است که کاربران قدیمی این فروشگاه بیشتر به خرید برنامه های مربوط به خبر و‬ ‫نشریات و کمتر به خرید برنامه های مربوط به خرید تمایل دارند‪ .‬این رفتار در کاربران‬ ‫جدید این فروشگاه اپلیکیشن کامال متفاوت است؛ به این ترتیب کاربران جدید ترجیح‬ ‫می دهند که بیشتر برای خرید برنامه های مربوط به خرید هزینه کنند و در مقابل هیچ‬ ‫هزینه ایرابهخریدبرنامه هایمربوطبهخبرونشریاتاختصاصنمی دهند‪.‬همچنین‬ ‫جالب است بدانید که بیشترین عبارات جست وجو شده در این فروشگاه به ترتیب‬ ‫بازی‪ ،‬واتس اپ و اینستاگرام بوده و کمترین انها به ترتیب اپارات‪ ،‬ایمو و اپ بوده است‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 277

روزنامه خوب 277

شماره : 277
تاریخ : 1399/03/13
روزنامه خوب 276

روزنامه خوب 276

شماره : 276
تاریخ : 1399/03/12
روزنامه خوب 275

روزنامه خوب 275

شماره : 275
تاریخ : 1399/03/11
روزنامه خوب 274

روزنامه خوب 274

شماره : 274
تاریخ : 1399/02/31
روزنامه خوب 273

روزنامه خوب 273

شماره : 273
تاریخ : 1399/02/30
روزنامه خوب 272

روزنامه خوب 272

شماره : 272
تاریخ : 1399/02/29
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!