روزنامه خوب شماره 145 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه خوب شماره 145

صفحه بعد

روزنامه خوب شماره 145

روزنامه خوب شماره 145

‫دونالد ترامپ در استانه استیضا ح!‬ ‫یکشنبه ‪ 7‬مهر ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪145‬‬ ‫احتمال دارد که رئیس جمهور امریکا به دلیل سوء استفاده از قدرت در موضوعی مرتبط با انتخابات سال اینده استیضاح شود‪ .‬گفته می شود که او از قدرت‬ ‫خود برای کسب اطالعات بر علیه جو بایدن‪ ،‬رقیب انتخاباتی اش‪ ،‬رئیس جمهور اوکراین را تحت فشار قرار داده است‪ .‬دونالد ترامپ از همان ابتدای اغاز به کار‬ ‫به عنوان رئیس جمهور امریکا در معرض استیضاح بوده است‪ ،‬در نخستین روزهای اغاز به کار چهل و پنجمین رئیس جمهور ایاالت متحده‪ ،‬خبرهای مربوط‬ ‫به پرونده ای ‪ ۳۵‬صفحه ای از ارتباط تنگاتنگ میان کمپین انتخاباتی ترامپ و کرملین منتشر شد و از همان زمان تحقیقات اغاز شد و بارها موضوع استیضاح‬ ‫ترامپ مطرح شد‪ .‬اکنون بار دیگر موضوع جدیدی زمینه ساز طرح استیضاح دونالد ترامپ در امریکا شده است؛ روز چهارشنبه اعالم شد که نانسی پلوسی‪،‬‬ ‫رئیس مجلس نمایندگان امریکا‪ ،‬دســتور به انجام تحقیقات رسمی در ارتباط با اغاز فرایند استیضاح رئیس جمهور ایاالت متحده‪ ،‬دونالد ترامپ‪ ،‬داده است‪.‬‬ ‫کنگره امریکا بر اساس قانون اساسی این کشور اجازه دارد که رئیس جمهور را پیش از به پایان رسیدن دوران چهار ساله از کار برکنار کند به شرطی که به‬ ‫اعضای کنگره ثابت شود رئیس جمهور یکی از سه اتهام زیر را دارد؛ خیانت کرده‪ ،‬رشوه گرفته یا از قدرت سوء استفاده کرده است‪.‬در بین این سه مورد اتهامی‬ ‫دونالد ترامپ متهم به سوء استفاده از قدرت است‪.‬‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫یکشنبه ‪ 7‬مهر ‪ | 1398‬سال دو | شماره ‪8 | 145‬صفحه | قیمت ‪ 2000‬تومان | ‪ 29‬محرم ‪ 29 | 1441‬سپتامبر ‪2019‬‬ ‫خبرخوب‬ ‫شاخ‬ ‫ص‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫س‬ ‫به قل‬ ‫ه‬ ‫پ‬ ‫ی‬ ‫ ‬ ‫ش‬ ‫بین ‬ ‫یها‬ ‫رسید‬ ‫تخلفات پزشکان برای دورزدن‬ ‫«کارتخوان» را به ‪ ۱۵۲۶‬اعالم کنید؛‬ ‫انالین‬ ‫پرداختکنید!‬ ‫‪8‬‬ ‫مقاممعظمرهبریدر دیدار نمایندگانمجلسخبرگان‪:‬‬ ‫‪3‬‬ ‫رئیسقوهقضائیه‪:‬‬ ‫‪6‬‬ ‫زور امریکا‬ ‫به اقتصاد ایران نرسید‬ ‫ازادی و نگاه عادالنه برای‬ ‫همه مردم باید یکسان باشد‬ ‫نام شهید در هر کوی و برزن‬ ‫پرچمی از ارزش های الهی است‬ ‫‪ 7‬اقای روحانی به نمایندگان‬ ‫خود در استان ها نحوه صحبت‬ ‫کردن را یاد دهد!‬ ‫‪7‬‬ ‫صفحه ‪7‬‬ ‫هشدار به زائران اربعین‪:‬‬ ‫فقطثبت نام کنندگان‬ ‫در سماح بیمه می شوند‬ ‫اقتصاد‬ ‫اغازتغییر در مدیران عامل بانکهای ادغامی‬ ‫‪2‬‬ ‫خبر‬ ‫یکشنبه ‪ 7‬مهر ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪145‬‬ ‫مرحله جدید در روند ادغام بانکها با تغییر مدیران عامل دو بانک ادغامی در بانک ســپه‪ ،‬اغاز شده و تابلوهای واحدی نیز بر سر در شعب نصب شده است‪ .‬مدیران عامل سه بانک‬ ‫ادغامی در بانک سپه تغییر کردند‪ .‬بر این اساس‪ ،‬پیرو برگزاری مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده بانک قوامین (وابسته به بانک سپه)‪ ،‬علی ابدالی به عنوان مدیرعامل جدید بانک‬ ‫قوامین معرفی و منصوب شد‪ .‬پیش از این غالمحسن تقی نتاج‪ ،‬سکان این بانک را به دست داشت که بعد از ادغام با بانک سپه‪ ،‬وی اکنون سکان بانک مهر اقتصاد را در دست گرفته‬ ‫است‪ .‬پیش از این‪ ،‬سیدضیاء ایمانی‪ ،‬مدیرعامل بانک مهر اقتصاد بود که اکنون جای خود را به نتاج داده است‪ .‬ادغام بانکهای مرتبط با نیروهای مسلح در بانک سپه‪ ،‬یکی از تصمیمات‬ ‫جلسات سران قوا بوده که در چند فاز عملیاتی شده است‪ .‬اکنون بر روی ورودی بانکهای ادغامی نیز‪ ،‬برچسب هایی نصب شده که لوگوی بانک سپه بر ان قرار دارد و ادغامی بودن‬ ‫بانک را مورد تاکید قرار می دهد‪ .‬همچنین در سطح شهر نیز‪ ،‬تابلوهای واحدی برای شعب بانکهای ادغامی در حال نصب است‪.‬‬ ‫دولت خودروسازهای خصوصی را حمایت می کند؟‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی‪:‬‬ ‫واردات ‪۱۹‬میلیارد دالر کاالی اساسی‬ ‫و حساس در ‪۶‬ماه اخیر‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی گفت‪ :‬در نیمه نخســت سال جاری‬ ‫علی رغم تحریم های بی ســابقه دشمنان‪ ،‬بیش از ‪۱۹‬میلیارد‬ ‫دالر به منظــور واردات کاالهای اساســی و ضروری تولید و‬ ‫مصرف تامین ارز انجام شــده اســت‪ .‬عبدالناصر همتی در‬ ‫نشســت با فعاالن اقتصادی منطقه ازاد کیش با اشــاره به‬ ‫کاهــش درامدهای ارزی ناشــی از فروش نفت کشــور در‬ ‫شرایط تحریم گفت‪ :‬خوشــبختانه دشمنان به هدف اصلی‬ ‫خود یعنی فروپاشی اقتصادی کشور نرسیدند‪ .‬وی افزود‪ :‬در‬ ‫حال حاضر ثبات بر اقتصاد کشور حاکم و امکان برنامه ریزی‬ ‫برای بهبود شــرایط و رشد و توســعه اقتصادی فراهم شده‬ ‫است‪ .‬همتی تصریح کرد‪ :‬در نیمه اول سال علی رغم کاهش‬ ‫درامدهای نفتی‪ ،‬به منظور واردات کاالها به کشــور‪ ،‬بیش از‬ ‫‪ 19‬میلیارد دالر تامین ارز انجام شده که از این میزان حدود‬ ‫‪ 11‬میلیارد دالر مربوط به صادرات غیرنفتی اســت‪ .‬رئیس‬ ‫کل بانک مرکزی افزود‪ :‬همچنین حدود ‪ 8‬میلیارد دالر نیز‬ ‫برای واردات دارو و کاالهای اساســی توســط بانک مرکزی‬ ‫تامین شــده است‪ .‬همتی با اشــاره به مشکالت ایجادشده‬ ‫برای طبقات متوســط و ضعیف جامعه بر اثر تحریم گفت‪:‬‬ ‫بانــک مرکزی به دنبــال ثبات و برنامه ریــزی برای افزایش‬ ‫رفاه مردم اســت‪ .‬همتی ادامه داد‪ :‬با توجه به حساســیت‬ ‫نرخ ارز در کشــور اگر نرخ ارز کنترل نشــود اقتصاد کشور‬ ‫نامتعادل می شــود‪ .‬رئیس شــورای پول و اعتبار با اشاره به‬ ‫بازدید خود از واحدهای تولیــدی منطقه ازاد کیش گفت‪:‬‬ ‫فعالیت حدود ‪ 300‬واحد تولیدی در این منطقه نشان دهنده‬ ‫زحمات صنعتگران و تولیدکنندگان منطقه است و بحمداهلل‬ ‫نســبت به گذشته تحوالت مثبت زیادی در کیش رخ داده‬ ‫اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬تــا انجا که در توان بانک مرکزی اســت‬ ‫از فعالیت هــای تولیدی‪ ،‬صنعتی و تجــاری در مناطق ازاد‬ ‫حمایت و تالش می کنیم در نیمه دوم امســال ارز مورد نیاز‬ ‫واحدهــای تولیدی تجاری مناطــق را تامین کنیم‪ .‬همتی‬ ‫گفت‪ :‬پذیرش پروانه های کســب وکار مناطق ازاد توســط‬ ‫بانک هــا‪ ،‬تامین ارز گروه های کاالیی ‪ 1‬و ‪ 2‬براســاس ثبت‬ ‫ســفارش و هماهنگی انجام شده توســط دبیرخانه مناطق‬ ‫ازاد‪ ،‬تسهیل نحوه رفع تعهد ارزی مناطق ازاد‪ ،‬حل مشکل‬ ‫ترانزیــت بین مناطق ازاد و ایجاد واحد مختص مناطق ازاد‬ ‫به منظور پیگیری مشکالت فعاالن اقتصادی این مناطق در‬ ‫معاونت ارزی بانک مرکزی با هدف حمایت از توسعه مناطق‬ ‫ازاد در دستور کار بانک مرکزی قرار دارد‪ .‬وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫همه هدف ما حمایت از تولید و تســهیل تجارت در مناطق‬ ‫ازاد است و در این مسیر با توجه به شرایط اقتصادی کشور‬ ‫و محدودیت های موجود تمام تالش خود را انجام می دهیم‪.‬‬ ‫همتی در پایان ضمن تشکر از همه فعالین اقتصادی و تجار‬ ‫مناطق ازاد تجاری تصریح کرد‪ :‬دلیل تاخیر من در خصوص‬ ‫سفر فعلی‪ ،‬این بود که با اطمینان از مسائل دیگر اقتصادی‪،‬‬ ‫با دقت نظر کافی به مسائل مناطق ازاد رسیدگی کنم‪.‬‬ ‫پیشنهاد ادغام خودروسازان خصوصی!‬ ‫گویا دولت تصمیم خود را برای کمک به خودروسازان بخش خصوصی‬ ‫کشور گرفته است؛ این موضوع از حضور وزیر صنعت‪،‬معدن و تجارت در‬ ‫خطوط تولید خصوصی ها و همچنین اظهارات مســووالن استان کرمان‬ ‫(قطب خودروســازی خصوصی کشــور) مبنی بر کمک دولت به بخش‬ ‫خصوصی صنعت خودرو قابل اســتنباط است‪ .‬حدودا یک ماه پیش بود‬ ‫که گزارشــی در همین صفحه به چاپ رســید و در ان اعالم شد تیراژ‬ ‫خودروسازان بخش خصوصی در چهار ماه امسال نسبت به مدت مشابه‬ ‫سال گذشته بیش از ‪ ۸۱‬درصد افت کرده است‪.‬‬ ‫مارها نشان می داد چند شرکت بخش خصوصی نیز عمال با توقف تولید‬ ‫و تعطیلی روبه رو شده اند‪ ،‬که این موضوع از قطع ارتباط شرکای خارجی‬ ‫و همچنین بروز مشــکالت مالی ناشی می شد‪ .‬نکته دیگر اینجا بود که‬ ‫خودروســازان خصوصی کلی تعهدات معوق داشتند و با توجه به توقف‬ ‫یا افت شــدید تولید‪ ،‬انها را باید رفع می کردند‪ .‬اوضاع در خودروسازی‬ ‫خصوصی کشــور به حدی بحرانی شد که مدیرعامل یکی از شرکت های‬ ‫بزرگ این بخش‪ ،‬در گفت وگو با رسانه ها هشدار تعطیلی داد‪.‬‬ ‫وی تاکید کــرد که اگر دولت به خودروســازان خصوصی کمک های‬ ‫مالی و معنوی نکند‪ ،‬تا اواســط پاییز امســال کرکره انها پایین خواهد‬ ‫امد‪ .‬اظهارات وی اما با واکنش های متفاوتی مواجه شد‪ ،‬چه انکه برخی‬ ‫کارشناســان و تصمیم ســازان تاکید کردند دولت نباید به خصوصی ها‬ ‫کمک مالی کند و برخی دیگر موافق امدادرسانی به خصوصی ها بودند‪.‬‬ ‫اســتدالل مخالفان ایــن بود که خودروســازی خصوصی همان طور‬ ‫کــه از نامش برمــی اید‪ ،‬امتیاز خاصی به دولت نــداده و در حوزه های‬ ‫فروش و قیمت گذاری و‪ ...‬مســتقل از دولتی ها (ایران خودرو و ســایپا)‬ ‫عمل کرده اســت‪ ،‬بنابراین نباید انتظار کمک داشــته باشد‪ .‬از ان سو‬ ‫اما موافقان تاکید کردند بهتر اســت دولت در راســتای توسعه صنعت‬ ‫خودرو (که جزو اهداف و اســتراتژی کشور است)‪ ،‬به شرکت های بخش‬ ‫خصوصی نیز کمک کرده و انها را از بحران نجات دهد‪ .‬این واکنش های‬ ‫متفاوت در حالی بود که برخی کارشناســان نیــز تاکید می کردند ابتدا‬ ‫باید ریشه مشکالت خودروســازان خصوصی مشخص شود و سپس در‬ ‫مورد کمک کردن یا نکــردن دولت به این بخش تصمیم گیری کرد‪ .‬به‬ ‫گفته انها‪ ،‬اگر مشــکل خصوصی ها فقط نقدینگی و بحران مالی باشــد‪،‬‬ ‫کمک دولت به انها می تواند چراغ تولیدشــان را روشن نگه دارد‪ ،‬اما اگر‬ ‫مشــکل بزرگ تری ایجاد شــده‪ ،‬با تزریق نقدینگی نمی توان این بخش‬ ‫از خودروســازی کشــور را نجات داد‪ .‬منظور انها از «مشکل بزرگ تر»‪،‬‬ ‫قطع ارتباط شــرکای خارجی با خودروسازان خصوصی به دلیل تحریم‬ ‫است‪ .‬به اعتقاد کارشناسان‪ ،‬اگر شرکای خارجی که اغلب چینی هستند‪،‬‬ ‫ارتباط خود را با بخش خصوصی صنعت خودرو قطع کرده باشند‪ ،‬دیگر‬ ‫کاری از دست دولت نیز بر نمی اید‪ ،‬چون قطعه ای نیست که بشود با ان‬ ‫تولید را ادامه داد‪ .‬اتفاقا ایراد بزرگی که به خودروسازان خصوصی گرفته‬ ‫می شود‪ ،‬همین وابســتگی زیاد انها به شرکای خارجی شان است‪ .‬اکثر‬ ‫قریب به اتفاق شرکای خودروسازان بخش خصوصی را چینی ها تشکیل‬ ‫می دهنــد‪ ،‬چینی هایی که به عکس تحریم های قبلی‪ ،‬این بار خیلی زود‬ ‫ارتباط با ایرانی ها را کاهش داده و حتی در مواردی به صفر رســاندند تا‬ ‫از جریمه امریکایی ها در امان باشند‪.‬‬ ‫ازانجاکه نه خودروســازان خصوصی و نــه چینی ها‪ ،‬هیچ کدام میلی‬ ‫به داخلی ســازی نشــان نداده یا حداقل تالشــی در این مورد نکردند‪،‬‬ ‫تحریم هــا خیلی زود خصوصی ها را زمیــن زد‪ ،‬به عکس ایران خودرو و‬ ‫سایپا که تولید بیشتر محصوالت شان (اگرچه با تیراژی پایین تر نسبت‬ ‫به گذشــته)‪ ،‬ادامه دارد‪ .‬خودروسازان خصوصی در این سال ها خواسته‬ ‫یا ناخواسته گام های بلندی در مسیر داخلی سازی قطعات بر نداشتند و‬ ‫بنابراین شرکت هایی وابسته باقی ماندند‪ .‬قطعا ارتباط چینی ها با بخش‬ ‫خصوصی صنعت خودرو در شرایطی که درصد داخلی سازی محصوالت‬ ‫مونتــاژی انها در ایران از ‪ ۴۰‬درصد نیز تجاوز نمی کند‪ ،‬ســبب شــده‬ ‫برخی شرکت ها عمال تعطیل و برخی دیگر در استانه توقف کامل تولید‬ ‫قرار گیرند‪ .‬طبعا اگر خصوصی ها در دوران خوشــی توجه بیشــتری به‬ ‫داخلی سازی می کردند و به هر قیمتی و بی انکه داخلی سازی تدریجی‬ ‫را شرط همکاری قرار دهند‪ ،‬وارد مشارکت با شرکای خارجی نمی شدند‪،‬‬ ‫شاید حاال با این روزهای سخت مواجه نبودند‪.‬‬ ‫هرچند در خودروسازی دولتی نیز وابستگی هایی به خارج وجود دارد‬ ‫و این موضوع خود را در ماجرای تحریم به وضوح نشــان داد‪ ،‬اما تحریم‬ ‫به تعطیلی انها منجر نشــد‪ .‬این در حالی است که مونتاژکاری صرف و‬ ‫وابستگی شدید خصوصی ها به شرکای خارجی‪ ،‬منجر به ان شد که انها‬ ‫به میل شــرکای چشم بادامی حرکت کنند‪ .‬نکته دیگر اینجاست که در‬ ‫این ســال ها مجوزهای زیادی برای ایجاد خودروســازی خصوصی اعطا‬ ‫شــد و در نتیجه‪ ،‬شرکت هایی ســر براوردند که تیراژ انها به هیچ وجه‬ ‫اقتصادی نبود و اقتصادی نشد‪.‬‬ ‫در حال حاضر خودروسازی خصوصی ایران به بخشی چند پاره تبدیل‬ ‫شــده که حتی بزرگان ان نیــز نمی توانند گلیم خــود را از اب بیرون‬ ‫بکشــند‪ ،‬چه رسد به کوچک ترها‪ .‬به اعتقاد کارشناسان‪ ،‬پراکندگی زیاد‬ ‫در خودروسازی خصوصی سبب شده این بخش از صنعت خودرو نتواند‬ ‫در مذاکرات و مراودات خود با خارجی ها دســت باال را داشــته باشد و‬ ‫همین اســت که حتی چینی ها نیــز به راحتی ارتباط بــا انها را قطع‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫کمک احتمالی دولت به خصوصی ها‬ ‫هرچه هست اما خودروسازی خصوصی کشور این روزها احوال خوشی‬ ‫نــدارد و بیماری روبه موت اســت که اگر تحــت مراقبت های ویژه قرار‬ ‫نگیرد‪ ،‬مرگش دور از ذهن نخواهد بود‪ .‬در این شــرایط‪ ،‬گویا دولت در‬ ‫نهایت تصمیم گرفته از خصوصی هــا حمایت کند‪ ،‬چه انکه هم وزارت‬ ‫صنعتی هــا به دیــدار انها رفته انــد و هم ظاهرا دولــت قول هایی بابت‬ ‫امدادرسانی داده است‪.‬‬ ‫اواخر هفته گذشــته‪ ،‬رضــا رحمانی وزیر صنعت‪،‬معــدن و تجارت به‬ ‫منطقه ویژه اقتصادی ارگ بم رفت و از خطوط تولید خودروســازان این‬ ‫منطقه دیدار کرد تا مشخص شود دولت نسبت به حیات خصوصی ها در‬ ‫صنعت خودرو نیز حساس اســت‪ .‬وی هرچند به طور مستقیم حرفی از‬ ‫کمک دولت به خودروسازان خصوصی نزده‪ ،‬اما تاکید کرده که مشکالت‬ ‫خصوصی ها جهت پیگیری و رســیدگی‪ ،‬جمع بندی می شود و در جهت‬ ‫به حداکثر رساندن ظرفیت تولید انها بیشترین تالش انجام خواهد شد‪.‬‬ ‫از ســوی دیگر اما مسووالن استان کرمان که بیشــترین و بزرگ ترین‬ ‫خودروســازان خصوصی را در خود جــای داده نیز تاکید کرده اند دولت‬ ‫نمی گذارد خصوصی ها تعطیل شوند‪.‬‬ ‫در این مورد‪ ،‬اســتاندار کرمان با بیان اینکه دولت و نظام نمی گذارند‬ ‫صنایع خودروســازی کرمان تعطیل بماند‪ ،‬گفته که «عقب افتادگی ها را‬ ‫با راهکارهای جدید جبران خواهیم کرد‪ ».‬محمدجواد فدائی در جلســه‬ ‫کارگروه تســهیل و رفع موانع تولید شهرســتان بم به دو تصمیم مهم‬ ‫دولت در کمک به بخش خصوصی اشــاره و تاکید کرده که «مقرر شد‬ ‫ایران خودرو و ســایپا برای تامین قطعات خود با قطعه سازان بم قرارداد‬ ‫منعقد کنند و این موضوع سبب رونق فعالیت صنعتی این منطقه خواهد‬ ‫شد‪».‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬تصمیم بعدی نداشــتن ســقف برای دریافت تسهیالت‬ ‫از محل تبصره ‪ ۱۸‬اســت که نیاز مالی واحدهای تولیدی و مشــکالت‬ ‫نقدینگی به واســطه اعتبارات از این ناحیه‪ ،‬رفع می شود‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫فرمانــدار بم نیز تاکیــد کرده «‪ ۶‬واحد تولیدی خودرو طی ســال های‬ ‫گذشــته فعال بودند که چهار شــرکت به تازگی غیرفعال شده و اوضاع‬ ‫دو شــرکت دیگر نیز نگران کننده است‪».‬هادی شهسوارپور گفته زیربنا‬ ‫و امکان بومی ســازی قطعات در منطقه ارگ جدید بم فراهم شده و در‬ ‫این مورد‪ ،‬قطعه سازان این شهرستان باید با خودروسازان بزرگ قرارداد‬ ‫امضا کنند‪.‬‬ ‫فرماندار بم ادامه داده که «سرســیلندر‪ ،‬شاتون و پیستون در منطقه‬ ‫ارگ جدید می تواند برای خودروســازان بزرگ کشــور تولید شود‪ ».‬به‬ ‫گفته فرماندار بم‪ ،‬تولید و اشــتغال خودروسازی منطقه ارگ جدید پس‬ ‫از برجام رشــد کرد و ســال ‪ ۹۶‬تعداد ‪ ۱۱۴‬هزار دستگاه خودرو در این‬ ‫منطقه تولید شــد‪ ،‬اما با امدن تحریم ها‪ ،‬تیراژ در ســال ‪ ۹۷‬به ‪ ۸۰‬هزار‬ ‫دستگاه رسید و امسال نیز اوضاع تولید بحرانی است‪ .‬شهسوارپور تاکید‬ ‫کرده که میزان اشــتغال در خودروسازی این منطقه از ‪ ۱۰‬هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫نفر به ‪ ۶‬هزار و ‪ ۷۲‬نفر رسیده است‪ .‬وی در ادامه به کاهش درامد دولت‬ ‫از ناحیه حقوق گمرکی محصوالت خودروسازی این منطقه اشاره کرده‬ ‫و گفتــه که از این محل‪ ۴۷۷،‬میلیارد تومان طی ســال جاری به خزانه‬ ‫دولت واریز شــده که نشان از افت ‪ ۲۶۶‬درصدی نسبت به سال گذشته‬ ‫دارد‪ .‬وی در نهایت تاکید کرده که دو خودروساز بزرگ بخش خصوصی‬ ‫(کرمان موتــور و مدیران خودرو)‪ ،‬هر کدام نیاز به هــزار میلیارد تومان‬ ‫تسهیالت برای ادامه حیات دارند‪.‬‬ ‫پیشنهاد ادغام خودروسازان خصوصی‬ ‫کمک احتمالی دولت به خودروســازان خصوصی اما در شرایطی است‬ ‫که برخی کارشناســان معتقدند راه نجات این بخش از صنعت خودروی‬ ‫کشور‪ ،‬ادغام است‪.‬‬ ‫در این مورد‪ ،‬مرتضی شــفیعی کارشناس خودروی کشور در گفت وگو‬ ‫با شــبکه اینترنتی اقتصاد ایران (اکو ایران) گفت‪:‬خودروســازان بخش‬ ‫خصوصی از چابکی بیشــتری در مواجهه با تحریم هــا به ویژه در زمان‬ ‫افزایش نرخ ارز برخوردار بوده اند و افت تولیدشــان طبیعی و مشــکلی‬ ‫اســت که در همه حوزه ها اتفاق افتاده اســت‪ .‬وی بــا تاکید بر حمایت‬ ‫هدفمنــد از صنعت خودرو‪ ،‬افزود‪ :‬زنــده ماندن بخش خصوصی صنعت‬ ‫خودرو‪ ،‬فقط به تزریق نقدینگی بســتگی ندارد؛ در این ســال ها با شعار‬ ‫بی پایه انحصار خودروسازی‪ ،‬شــرکت های زیادی را در بخش خصوصی‬ ‫ایجاد کردیم‪ ،‬در حالی که در بیشــتر کشورها یکی دو خودروساز بیشتر‬ ‫وجــود ندارد و تازه برخی از انهــا نیز در قالب ائتالف و ادغام با یکدیگر‬ ‫فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در ایران بین ‪ ۲۰‬تا ‪ ۳۰‬خودروساز وجود دارد‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪:‬این تعدد خودروســازی نشــان می دهد تک تک انها ضعیف عمل‬ ‫می کنند و با هر بادی‪ ،‬می لرزند و حتی از بین می روند‪.‬‬ ‫شــفیعی ادامه داد‪ :‬در واقع وقتی شــرکت ها کوچک باشند و هرکدام‬ ‫به سراغ یک شــریک خارجی بروند و مونتاژکاری کنند‪ ،‬به محض انکه‬ ‫طرف خارجی بگوید قطعه نمی دهم‪ ،‬دیگر کاری از دست انها برنمی اید‪.‬‬ ‫این کارشناس با بیان اینکه شرکت های کوچک بخش خصوصی‪ ،‬خارج‬ ‫از محدوده اقتصــادی تیراژ‪ ،‬فعالیت می کنند‪ ،‬تاکید کرد‪:‬تیراژ اقتصادی‬ ‫در صنعت خودرو حداقل یک میلیون دســتگاه اســت که می تواند بین‬ ‫‪ ۷۰۰‬هزار تا یک میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار دســتگاه باشــد و در این شرایط‪،‬‬ ‫مفاهیمی مانند مرکز طراحی‪ ،‬مرکز تســت و تحقیق و ســرمایه گذاری‬ ‫خود را نشــان می دهند و طبعا شــرکت ها در برابــر تهدیدات خارجی‬ ‫مقاومت بیشتری پیدا می کنند‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این پرسش که ایا دولت باید از خودروسازی خصوصی‬ ‫حمایت کند یا نه‪ ،‬گفت‪:‬حمایت از خودروسازی خصوصی باید به نحوی‬ ‫باشد که سبب ساماندهی این بخش در راستای ادغام برخی شرکت های‬ ‫فعال ان شــود؛ در واقع حمایت ها باید هدفمند صــورت بگیرد‪ ،‬مانند‬ ‫اتفاقــی که در امریکا طــی بحران اقتصادی چند ســال پیش رخ داد‪.‬‬ ‫شــفیعی در نهایت تاکید کرد‪:‬اگر تحریم ها لغو شــوند‪ ،‬شرکای بخش‬ ‫خصوصی بدون شــک به ایران بازخواهند گشت و اگر این بار نیز رفتند‪،‬‬ ‫به دلیل تهدیدات امریکایی ها بود‪.‬‬ ‫سرنوشتتوزیعفصلی‪ ۴‬بستهحمایتیچهشد؟‬ ‫سال گذشته زمانی که معیشــت مردم به دلیل نوسانات ارزی و به تبع‬ ‫ان‪ ،‬افزایش نرخ تورم با مشــکل مواجه شد‪ ،‬مباحث زیادی در رابطه با‬ ‫افزایش حقوق کارکنان و بازنشســتگان در نیمه دوم سال جهت بهبود‬ ‫حداقلی اوضاع اقتصادی مردم مطرح شد که البته این موضوع‪ ،‬مخالفت‬ ‫دولت را به دلیل انچه که شرایط سخت اقتصادی و افزایش تورم عنوان‬ ‫شد‪ ،‬به دنبال داشت‪ .‬در همین راستا در پاییز سال ‪ ۹۷‬دولت اعالم کرد‬ ‫که قصد دارد با اســتفاده از درامد ناشی از مابه التفاوت ارز پتروشیمی ها‬ ‫(‪ ۴۲۰۰‬تــا حدود ‪ ۸‬هزار تومانی ســامانه نیمــا) در قالبی تحت عنوان‬ ‫بســته حمایتی‪ ،‬زیان وارده به اقشــار مختلف را جبران کند که پس از‬ ‫بررســی های انجام شده‪ ،‬قرار شــد از ابان ماه توزیع بسته های حمایتی‬ ‫‪ ۱۰۰‬تا ‪ ۳۰۰‬هزار تومانــی بین گروه های هدف (برای خانوارهای تحت‬ ‫پوشش کمیته امداد سازمان بهزیستی و افرادی که در حال پیوستن به‬ ‫این ســازمان ها هستند) طی سه مرحله و متناسب با وضعیت خانوارها‪،‬‬ ‫اغاز شود‪ .‬همچنین مقرر شد برای کارکنان (شاغل و بازنشسته) با حقوق‬ ‫زیر سه میلیون تومان نیز‪ ،‬بسته ای به مبلغ ‪ ۲۰۰‬هزار تومان توزیع شود‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬روند پرداخت بسته حمایتی مرحله اول‪ ،‬تا پایان سال ‪ ۹۷‬به‬ ‫طول انجامید و نتوانســت ان گونه که از سوی دولتمردان گفته می شد‪،‬‬ ‫چندان تاثیری در بهبود وضعیت معیشــت مردم بگذارد؛ از سوی دیگر‪،‬‬ ‫عدم تعیین تکلیف دقیق بسته حمایتی مرحله اول‪ ،‬موضوع زمان واریز‬ ‫دو مرحلــه دیگر بســته حمایتی را نیز در هاله ای از ابهــام قرار داد؛ تا‬ ‫جایی که نوبخت رئیس ســازمان برنامه و بودجه در فروردین ماه سال‬ ‫جاری توزیع حمایتی دوم مربوط به ســال ‪ ۹۷‬را منوط به تامین اعتبار‬ ‫ما به التفاوت ارز پتروشــیمی ها اعالم کــرد‪ .‬در این میان‪ ،‬در تاریخ ‪۲۱‬‬ ‫فروردین ماه امسال هیات وزیران در مصوبه ای نحوه‪ ،‬افراد واجد شرایط‬ ‫و میــزان پرداخت را به وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬وزارت امور‬ ‫اقتصــادی و دارایی‪ ،‬وزارت نفت‪ ،‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬وزارت‬ ‫جهاد کشاورزی‪ ،‬سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی ابالغ کرد‬ ‫که البته اصالحات زیادی نســبت به مصوبه ابان ماه ســال ‪ ۹۷‬داشت‪.‬‬ ‫همچنین در تاریخ پنجم تیر ماه نوبخت در حاشــیه جلسه هیات دولت‬ ‫از اجرای مصوبه مذکور و پرداخت ‪ ۴‬بســته حمایتی تا پایان ســال ‪۹۸‬‬ ‫خبر داد و اعالم کرد که تا پایان ســال جاری دولت چهار بسته حمایتی‬ ‫برای هر فصل به اقشــار تعریف شده و طبق سنوات گذشته به ازای کاال‬ ‫به حساب افراد واریز خواهد کرد‪ .‬با این حال دو فصل بهار و تابستان به‬ ‫اتمام رسید و هم اکنون در نیمه دوم و در فصل سوم سال قرار داریم و‬ ‫تا امروز خبری از بسته های مذکور نبوده است؛ اگر مقرر شده که دولت‬ ‫برای هر فصل‪ ،‬بسته حمایتی اختصاص دهد اوالً باید منبع دقیق تامین‬ ‫اعتبار برای پرداخت این بســته ها را مشــخص کند و از سویی دیگر به‬ ‫صورت منظم و دقیق بســته مذکور را به اقشار مختلف پرداخت کند تا‬ ‫حداقل کمکی هرچند جزئی به مردم کند نه اینکه همچون سال گذشته‬ ‫پرداخت یک بســته ‪ ۲۰۰‬هزارتومانی ‪ ۵‬ماه طول بکشد و شفافیتی در‬ ‫نحوه و میزان واریز وجود نداشــته باشد؛ البته به نظر می رسد ماجرای‬ ‫سال گذشته در سال جاری هم تکرار خواهد شد‪.‬‬ ‫سیداسماعیل موسوی در جریان برگزاری چهارمین دوره اموزشی مجریان و دست اندرکاران انتخابات در مشهد مقدس اظهار داشت‪ :‬دشمنان جمهوری اسالمی در استانه برگزاری انتخابات‬ ‫دهمین دوره مجلس شورای اسالمی‪ ،‬به دنبال ایجاد شبهه و دلسرد کردن مردم هستند؛ ولی نقشه انان نقش بر اب خواهد شد چرا که مردم همانند گذشته بسیار هوشیارانه عمل خواهند کرد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬از ابتدای پیروزی انقالب اسالمی و در شرایط جنگ تحمیلی‪ ،‬انتخابات هیچ گاه تعطیل بردار نبوده و در ان زمان‪ ۱۱‬بار به ارای عمومی رجوع شده است که این موضوع گویای باور نظام اسالمی‬ ‫به مشارکت مردم در تعیین سرنوشت خودشان است‪ .‬درحقیقت‪ ،‬پویایی نظام اسالمی‪ ,‬ناشی از برگزاری انتخابات های متعدد و مشارکت معنادار مردم در عرصه های مختلف سیاسی و اجتماعی‬ ‫است‪ .‬مدیرکل انتخابات وزارت کشور با بیان این که تالش ما بر این بوده که اموزش های انتخابات‪ ،‬جامع و کامل باشد‪ ,‬گفت‪ :‬در چهارمین دوره از دوره های دهگانه اموزش انتخابات‪ ,‬اعضای ستاد‬ ‫انتخابات و فرمانداران استان های تهران‪ ،‬قم و مازندران شرکت داشتند‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫رجوع به ارای مردم نشانه ای اشکار از پویایی نظام اسالمی است‬ ‫یکشنبه ‪ 7‬مهر ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪145‬‬ ‫خبر‬ ‫‪3‬‬ ‫رئیس قوه قضائیه‪:‬‬ ‫نام شهید در هر کوی و برزن پرچمی‬ ‫از ارزش های الهی است‬ ‫دونالد ترامپ‬ ‫دراستانه‬ ‫استیضا ح!‬ ‫احتمال دارد که رئیس جمهور امریکا به دلیل ســوء استفاده از قدرت در‬ ‫موضوعی مرتبط با انتخابات سال اینده استیضاح شود‪ .‬گفته می شود که او‬ ‫از قدرت خود برای کسب اطالعات بر علیه جو بایدن‪ ،‬رقیب انتخاباتی اش‪،‬‬ ‫رئیس جمهور اوکراین را تحت فشــار قرار داده است‪ .‬دونالد ترامپ از همان‬ ‫ابتدای اغاز به کار به عنوان رئیس جمهور امریکا در معرض استیضاح بوده‬ ‫است‪ ،‬در نخستین روزهای اغاز به کار چهل و پنجمین رئیس جمهور ایاالت‬ ‫متحده‪ ،‬خبرهای مربوط به پرونده ای ‪ ۳۵‬صفحه ای از ارتباط تنگاتنگ میان‬ ‫کمپین انتخاباتی ترامپ و کرملین منتشــر شد و از همان زمان تحقیقات‬ ‫اغاز شد و بارها موضوع استیضاح ترامپ مطرح شد‪ .‬اکنون بار دیگر موضوع‬ ‫جدیدی زمینه ســاز طرح اســتیضاح دونالد ترامپ در امریکا شده است؛‬ ‫روز چهارشــنبه اعالم شد که نانسی پلوســی‪ ،‬رئیس مجلس نمایندگان‬ ‫امریکا‪ ،‬دستور به انجام تحقیقات رسمی در ارتباط با اغاز فرایند استیضاح‬ ‫رئیس جمهور ایاالت متحده‪ ،‬دونالد ترامپ‪ ،‬داده است‪ .‬کنگره امریکا بر اساس‬ ‫قانون اساسی این کشــور اجازه دارد که رئیس جمهور را پیش از به پایان‬ ‫رسیدن دوران چهار ساله از کار برکنار کند به شرطی که به اعضای کنگره‬ ‫ثابت شــود رئیس جمهور یکی از سه اتهام زیر را دارد؛ خیانت کرده‪ ،‬رشوه‬ ‫گرفته یا از قدرت سوء استفاده کرده است‪.‬در بین این سه مورد اتهامی دونالد‬ ‫ترامپ متهم به سوء استفاده از قدرت است‪ .‬اعضای دموکرات کنگره امریکا‬ ‫ترامپ‪ ،‬را متهم کرده اند که با سوء استفاده از قدرت خود برای کسب اطالعات‬ ‫برعلیه جو بایدن‪ ،‬رقیب انتخاباتی اش‪ ،‬رئیس جمهور اوکراین را تحت فشار‬ ‫قرار داده اســت و در واقع یک رئیس جمهور خارجی را وارد روند انتخاباتی‬ ‫امریکا کرده است‪ .‬یکی از نکات مهم این پرونده این است که ترامپ کمک‬ ‫دولتی به اوکراین را معلق نگه داشته است‪ .‬دونالد ترامپ روز پنجشنبه در‬ ‫پیامی توئیتری در واکنش به اقدامات مجلس نمایندگان کشــورش برای‬ ‫استیضاح‪ ،‬تالش کرد که منافع خود را به حزب جمهوری خواه پیوند دهد و‬ ‫با متهم کردن دموکرات ها ترس خود را پنهان کند‪ .‬او در این توییت نوشت‪:‬‬ ‫«دموکــرات ها در تالش برای نابود کردن حــزب جمهوریخواه و همه ان‬ ‫چیزی هستند که این حزب برای رسیدن به انها تالش میکند‪».‬‬ ‫استعفای نماینده ویژه امریکا در اوکراین‬ ‫پس از انتشار خبر توقف کمک های نظامی امریکا به اوکراین با تصمیم دونالد‬ ‫ترامپ‪ ،‬رسانه های امریکایی از استعفای کرت ولکر‪ ،‬نماینده ویژه امریکا در‬ ‫اوکراین‪ ،‬خبر دادند‪ .‬در گزارش هایی که از تصمیم دونالد ترامپ برای توقف‬ ‫کمک های نظامی به اوکراین منتشر شده بود‪ ،‬نام ولکر وجود دارد‪ .‬اوکراین‬ ‫از سال ‪ ۲۰۱۴‬با جدایی طلبان مورد حمایت روسیه در شرق این کشور در‬ ‫جنگ اســت و به همین دلیل اقدام ترامپ نگرانی هایی را در کنگره امریکا‬ ‫به همراه داشته است‪.‬‬ ‫پیــش از این گزارش‪ ،‬مجلس نمایندگان امریــکا احضاریه ای برای مایک‬ ‫پومپئو‪ ،‬وزیر خارجه این کشــور صادر کرده بود تا مدارک مربوط به تماس‬ ‫تلفنی ترامپ با رئیس جمهوری اوکراین را تحویل دهد‪ ،‬امری که در راستای‬ ‫استیضاح رئیس جمهور ایاالت متحده محسوب می شود‪ .‬مجلس نمایندگان‬ ‫همچنین اعالم کرد که خواستار گفت وگو با پنج نفر از مقامات ارشد وزارت‬ ‫خارجه این کشور از جمله کرت ولکر است‪ .‬مجلس نمایندگان قرار است با‬ ‫ماشــا یووانوویچ‪ ،‬سفیر سابق ایاالت متحده در اوکراین‪ ،‬نیز گفت وگو کند‪.‬‬ ‫یووانوویچ اوایل سال جاری پس از بحث با مقامات دولت دونالد ترامپ بر سر‬ ‫سیاست واشینگتن در قبال اوکراین استعفا کرده بود‪ .‬ولکر با رودی جولیانی‪،‬‬ ‫وکیل خصوصی ترامپ که تایید کرده پشت این تماس ها با مقامات اوکراین‬ ‫قرار داشته است‪ ،‬در ارتباط بوده است‪ .‬ترامپ و جولیانی تاکید دارند که هیچ‬ ‫اقدام خطایی در این زمینه انجام نداده اند‪.‬‬ ‫دالیل و روند استیضاح‬ ‫دموکرات ها که اکثریت مجلس نمایندگان را در دســت دارند‪ ،‬معتقدند که‬ ‫ترامپ در گفت و گوی تلفنی خود با رئیس جمهور اوکراین که اواخر تیرماه‬ ‫گذشته صورت گرفت‪ ،‬از او خواسته درباره هانتر بایدن‪ ،‬پسر جو بایدن‪ ،‬معاون‬ ‫رئیس جمهوری در دوران بــاراک اوباما‪ ،‬و یکی از مطرح ترین کاندیداهای‬ ‫ریاســت جمهوری انتخابات اینده تحقیق کند‪ .‬درخواســتی که می تواند‬ ‫سوء استفاده از مقام ریاســت جمهوری با هدف رسیدن به اهداف سیاسی‬ ‫در انتخابات ســال اینده امریکا ارزیابی شود‪ .‬اگر ‪ ۶‬کمیت ه قضایی مجلس‬ ‫نمایندگان امریکا که از تیرماه تحقیقــات در مورد غیرقانونی یا فراقانونی‬ ‫بودن اقدامات ترامپ را اغاز کرده اند درباره این اقدام رئیس جمهوری امریکا‬ ‫به این نتیجه برسند که متوقف کردن کمک مالی امریکا به اوکراین با گفت‬ ‫و گوی تلفنی ترامپ و درخواســت او از همتای اوکراینی اش برای تحقیق‬ ‫درباره جو بایدن مرتبط بوده‪ ،‬ان گاه شــاید برای طرح اتهام سوء استفاده از‬ ‫قدرت و خود را مافوق قانون دانستن علیه ترامپ دالیل کافی به دست بیاید‬ ‫و مقدمه برای بردن طرح استیضاح به صحن علنی مجلس نمایندگان فراهم‬ ‫شــود‪ .‬دموکرات های مجلس نمایندگان امریکا معتقدند که داخل کردن‬ ‫یک دولت خارجی و معلق نگاه داشتن کمک نظامی امریکا به عنوان برگ‬ ‫برنده ای برای زدن رقیب سیاسی از سوی او‪ ،‬می تواند شاهدی بر عدم کفایت‬ ‫ترامپ باشد‪ .‬روند استیضاح اینگونه است که ابتدا طرح استیضاح در مجلس‬ ‫نمایندگان به رای گذاشــته خواهد شد در صورتی که مجلس نمایندگان‬ ‫اتهامات را وارد بدانند‪ ،‬سپس مجلس سنا جلساتی را برای رسیدگی به این‬ ‫اتهامات برگزار می کند و تصمیم می گیرد که ایا الزم است رئیس جمهور از‬ ‫شغل خود برکنار شود؟ دو سوم ارای نمایندگان مجلس سنا برای رای موافق‬ ‫به استیضاح ضروری است‪.‬‬ ‫تفاوت این استیضاح با ماجرای روسیه‬ ‫تفاوت این ماجرا با تحقیقات در مورد ارتباط با روسیه این است که فردی‬ ‫افشــاگر در پرونده فعلی وجود دارد که می تواند یک شاهد محسوب شود‪.‬‬ ‫از ســوی دیگر متن مکتوب مذاکرات تلفنی میان ترامپ و رئیس جمهور‬ ‫اوکراین موجود است‪ .‬عالوه بر این تعدادی از مقامات رسمی دریافته اند که‬ ‫اتفاقی غیرعادی در موضوع اوکراین رخ داده است‪ .‬روزنامه واشنگتن پست‬ ‫بــه نقل از مقامات عالیرتبه گزارش کرده اســت که در روزهای منتهی به‬ ‫تماس تلفنی ‪ ۲۵‬ژوئیه‪ ،‬جلسات فشرده ای میان اعضای امنیت ملی دولت‬ ‫انجام شده است و نهایتا اینکه مورد روسیه مربوط به انتخابات گذشته بود‪.‬‬ ‫اما مورد اوکراین مربوط به انتخابات پیش رو است‪ .‬یک مقام نزدیک به کاخ‬ ‫ســفید به تلویزیون سی ان ان گفته است که ترامپ نگران است در فاصله‬ ‫یک ســال مانده به پایان دوره ریاست جمهوری از این مقام خلع شود‪ .‬به‬ ‫همین دلیل تمام تالشش را خواهد کرد تا طرح را با شکست روبرو سازد‪.‬‬ ‫هیالری کلینتون وزیر امور خارجه سابق و نامزد پیشین انتخابات ریاست‬ ‫جمهــوری امریکا در پیامی توئیتری در واکنش به انتشــار متن گفتگوی‬ ‫تلفنی دونالد ترامپ رئیس جمهوری کشــورش بــا همتای اوکراینی اش‬ ‫نوشــت‪ :‬رئیس جمهور امریکا به کشــور ما خیانت کرده است‪ .‬این‪ ،‬یک‬ ‫بیانیه سیاسی نیســت؛ بلکه واقعیتی تلخ اســت و ما باید اقدام کنیم‪ .‬او‬ ‫خطری اشــکار برای چیزهایی است که ما را قدرتمند و ازاد نگه می دارد‪.‬‬ ‫از اســتیضاح ترامپ حمایت می کنم‪ .‬وزارت دادگستری امریکا نیز متن‬ ‫مکالمه تلفنی دونالد ترامپ با همتای اوکراینی خود را منتشر کرده است‪.‬‬ ‫وزارت دادگســتری امریــکا در این باره اعالم کــرد که متن ‪ ۵‬صفحه ای‬ ‫نوشــتاری این گفتگوی تلفنی را از طبقه بندی اطالعاتی خارج کرده در‬ ‫وبگاه کاخ ســفید نیز منتشر کرده است‪ .‬در صورت برکناری دونالد ترامپ‬ ‫از قدرت‪ ،‬تا پایان دوره چهار ســاله او (‪ ۲۰‬ژانویه ‪ ،)۲۰۲۱‬معاون او‪ ،‬مایک‬ ‫پنس‪ ،‬رئیس جمهور امریکا خواهد بود‪ .‬این که این پرونده چه ضربه ای به‬ ‫اعتبار چهل و پنجمین رئیس جمهور ایاالت متحده وارد می کند بستگی‬ ‫به پیگیری رســانه های خبری دارد و اینکه کنگره تا چه حد این موضوع‬ ‫را دنبال کند باید به یاد داشــته باشیم که برخی از سناتورهای جمهوری‬ ‫خواه کنگره مخالف ترامپ هســتند و این احتمال وجود دارد که اجماعی‬ ‫علیه ترامپ در کنگره ایجاد شــود چرا کــه ترامپ در طول این مدت انها‬ ‫را به شــدت از خود رانده اســت‪ .‬بی جهت نیست که دونالد ترامپ از این‬ ‫استیضاح هراس دارد‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه نام شهید در هر کوی و برزن‪ ،‬پرچمی‬ ‫از ارزش های الهی است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در هر کارخانه‪ ،‬اداره‪ ،‬سازمان‪،‬‬ ‫دانشگاه و حوزه‪ ،‬نشان شهید یک عالمت برای حفظ ارزش های‬ ‫انقالب است‪ .‬ایت اهلل سیدابراهیم رئیسی‪ ،‬در جمع دانشجویان و‬ ‫اساتید دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری‪ ،‬با تبریک اغاز سال‬ ‫تحصیلی از تالش های مســئوالن این دانشگاه از گذشته تا امروز‬ ‫قدردانی کرد و گفت‪ :‬دانش اموختگان دانشــگاه علوم قضائی به‬ ‫حمداهللدرجایگاه هایمختلفقوهقضائیهنیروهایموثریهستند‬ ‫که به انها افتخار می کنیم‪ .‬وی با بیان اینکه تحول در دستگاه قضائی‬ ‫بدون تحول در دانشــگاه علوم قضائی‪ ،‬بخش های تربیت نیروی‬ ‫انســانی و حوزه های اموزش و پژوهش امکان پذیر نیست‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬بی تردید‪ ،‬تربیت نیروی انســانی در این دوره باید با دوره های‬ ‫قبل‪ ،‬متفاوت باشد و ضمن استفاده از تجربیات پیشینیان باید با‬ ‫اتقان علمی و نه حرکت سلیقه ای‪ ،‬طرحی نو در انداخت‪ .‬ایت اهلل‬ ‫رئیسی با تاکید بر ضرورت هم اندیشی اساتید و فرهیختگان در قالب‬ ‫هسته های علمی افزود‪ :‬باید در این زمینه بحث و تبادل نظر کرد‬ ‫که چه کنیم دانشگاه علوم قضایی‪ ،‬نیروی انسانی برتر در سه حوزه‬ ‫علم‪ ،‬اخالق و کار حرفه ای در امر قضا تربیت کند‪ .‬رئیس قوه قضائیه‬ ‫با تاکید بر لزوم دارا بودن مزیت نســبی در دانشگاه علوم قضایی‪،‬‬ ‫تشکیل شورای تحول در این دانشگاه را امری بسیار مبارک دانست‬ ‫و با بیان اینکه دانشجویان حال حاضر و دانش اموختگان گذشته‬ ‫این دانشــگاه و همچنین قضات با تجربه می توانند در این عرصه‬ ‫نقش افرینی کنند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬امروز‪ ،‬اشنایی قضات با موضوعات‬ ‫میان رشته ای بسیار مهم است‪ .‬توجه به ‪ IT‬موضوع بسیار مهمی‬ ‫است که هر دانشجو به میزانی که ضرورت دارد باید اشنایی الزم‬ ‫را در این زمینه داشته باشد‪ .‬همچنین قضات باید اجماال به مسائل‬ ‫اقتصادی اشــنایی داشته باشــند و تشکیل شعب و بخش های‬ ‫تخصصی در قوه قضاییه می طلبد که در دانشگاه علوم قضایی نیز‬ ‫کارهای میان رشته ای صورت گیرد‪ .‬ایت اهلل رئیسی با تاکید بر لزوم‬ ‫اشنایی قضات با حقوق و اقتصاد‪ ،‬حقوق و جامعه شناسی و حقوق‬ ‫و روانشناسی گفت‪ :‬مرحوم محقق در شرایع در اداب القضا اورده‬ ‫که قاضی باید نسبت به شهری که می خواهد در انجا قضاوت کند‬ ‫معرفت داشته باشد‪ .‬این همان جامعه شناسی است که امروز از ان‬ ‫سخن می گوییم‪ .‬اگر قرار بود فقط قانون باشد‪ ،‬این کار را سیستم‬ ‫و دستگاه ماشینی هم می توانست انجام دهد و نیازی به شخص‬ ‫نداشت‪ .‬قاضی باید شخصیت متهم را احراز کند و بعد حکم صادر‬ ‫کند‪ .‬باید کامال مشخص و احراز شود که فرد با چه انگیزه‪ ،‬اندیشه و‬ ‫سابقه ای مرتکب خطا شده است و چه شخصیتی دارد‪ .‬وی‪ ،‬در کنار‬ ‫دانش‪ ،‬تقوای الهی‪ ،‬نفوذناپذیری و اندیشه انقالبی را الزمه امر قضا‬ ‫دانست و تصریح کرد‪ :‬سیاسی بودن دانشجو و طلبه بنا به فرموده‬ ‫مقام معظم رهبری‪ ،‬عضویت در یک جریان‪ ،‬حزب و گروه سیاسی‬ ‫نیست بلکه سیاسی بودن به معنای شناخت جامعه و نیازهای ان و‬ ‫ایفای نقش برای رفع نیازهای جامعه است‪ .‬با این تعریف‪ ،‬شهدای‬ ‫عالیقدر و سرداران رشید اسالم که امروز به انها افتخار می کنیم و‬ ‫نام شــهید‪ ،‬فرزند شهید‪ ،‬خانواده شهید‪ ،‬خانه شهید‪ ،‬اثر شهید و‬ ‫کوچه شهید را پرچم هایی برافراشته در هر کوی و برزن می دانیم‪،‬‬ ‫سیاسی ترین افراد بوده اند که ارزش های انقالب‪ ،‬پیام امام و انقالبی‬ ‫اندیشــیدن و عمل کردن را به همه ما اموختند‪ .‬ایت اهلل رئیسی‬ ‫در ادامه با بیان اینکه نام شــهید در هر کوی و برزن‪ ،‬پرچمی از‬ ‫ارزش های الهی است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در هر کارخانه‪ ،‬اداره‪ ،‬سازمان‪،‬‬ ‫دانشــگاه و حوزه‪ ،‬نشان شــهید یک عالمت و نشانه برای حفظ‬ ‫ارزش های انقالب اسالمی است‪ .‬رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری‬ ‫از سخنان خود با بیان اینکه فقیه کسی است که فقه در جان او‬ ‫نشسته باشد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر فقه در جان کسی بنشیند‪ ،‬تمام فعل و‬ ‫ترک فعل او جلوه فقه است‪ .‬بنا به فرموده حضرت امام صادق (ع)‪،‬‬ ‫حقیقت علم در عبودیت نهفته است و حقیقت عبودیت ان است‬ ‫که انســان بداند عالم همه مِلک و ُملک خداست و در همه ذرات‬ ‫وجودی عالم‪ ،‬اراده حق جاری اســت و عالم همه جنوداهلل است‪.‬‬ ‫ایت اهلل رئیسی خطاب به اساتید و دانشجویان گفت‪ :‬خروجی این‬ ‫دانشگاه باید دانشجوی متدین واجد شرایط باشد و فراگیری علم و‬ ‫اخالق در ان باید به ان بینجامد که یک قاضی عالم اخالقی انقالبی‬ ‫از این دانشگاه بیرون بیاید‪ .‬وی با بیان اینکه جدایی اخالق از علم در‬ ‫دنیا موجب شده است که علم به ابزاری علیه انسان ها تبدیل شود‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬علم و دانش بدون اخالق‪ ،‬به جای انکه گره گشا‬ ‫باشــد‪ ،‬گره های فراوانی را ایجاد می کند‪ .‬ایت اهلل رئیسی بر لزوم‬ ‫اطالع یافتن دانشجویان دانشگاه علوم قضائی از مشکالت و نیازهای‬ ‫قوه قضاییه تاکید کرد و افزود‪ :‬دانشجویان دانشگاه علوم قضایی باید‬ ‫در حوزه های گوناگون‪ ،‬اطالعات به روز داشته باشند و کمک کنند‬ ‫که تحول در دستگاه قضا با یک جزمیت علمی همراه باشد‪ .‬رئیس‬ ‫قوه قضائیه با بیان اینکه نتیجه همه این تالش ها باید به احساس‬ ‫عدالت در مردم منجر شود‪ ،‬یاداور شد‪ :‬مردم باید حس کنند که‬ ‫قاضی هم مهربان است‪ ،‬هم مقتدر و هم نفوذ ناپذیر و مسائل را با‬ ‫تدبیر دنبال می کند‪ .‬قضات باید تالش کنند که قوه قضائیه براساس‬ ‫انچه در بیان نورانی امام راحل و مقام معظم رهبری امده است‪ ،‬واقعا‬ ‫ملجاء و پناهگاه باشد و این امر نیز با دستور و بخشنامه امکان پذیر‬ ‫نیست بلکه مردم باید با تمام وجود احساس کنند که این دستگاه‬ ‫همچون پدری مهربان است که اگر به انها ظلم شد می توانند نزد او‬ ‫بروند تا از انها رفع ظلم شود‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫جایزه ‪ ۳۲‬هزار پوندی برای ستاره اسنوکر ایران‬ ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه ‪ 7‬مهر ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪145‬‬ ‫حسین وفایی در مرحله نیمه نهایی مسابقات اسنوکر چین به مارک ویلیامز باخت و به فینال نرسید‪ .‬در مرحله نیمه نهایی مسابقات معتبر اسنوکر چین (‪ ،)China Championship‬حسین‬ ‫وفایی بازیکن شاخص ایران در مرحله نیمه نهایی به مصاف مارک ویلیامز نفر سوم رنکینگ حرفه ای های جهان از ولز رفت که در یک بازی حساس و نزدیک با نتیجه ‪ ۶‬بر ‪ ۵‬شکست خورد و‬ ‫از راه یابی به فینال بازماند‪ .‬وفایی با حضور در این مرحله جایزه ‪ ۳۲‬هزار پوندی را به خود اختصاص داد‪ .‬مسابقات ‪ China Championship‬که بهترین های اسنوکر حرفه ای جهان در ان‬ ‫حضور دارند از نظر سطح برگزاری مسابقات‪ ،‬بسیار معتبر بوده و چهره های شاخص حرفه ای جهان در این مسابقات حاضر می شوند‪ .‬مسابقات امسال نیز ‪ ۷۵۱‬هزا پوند جایزه دارد که جایزه‬ ‫قهرمان ‪ ۱۵۰‬هزار پوند‪ ،‬نایب قهرمان ‪ ۷۵‬هزار پوند و نفرات راه یافته به نیمه نهایی ‪ ۳۲‬هزار پوند است‪.‬‬ ‫زنگ خطر برای توکیو به صدا درامد‬ ‫ناکامی بزرگ وزنه برداری ایران‬ ‫در اوزان المپیکی‬ ‫اخبار‬ ‫رضا فتاحی‪ ،‬سرپرست تیم فوتبال سپاهان‪:‬‬ ‫مابایدازداورشکایتکنیمنهپرسپولیس‬ ‫سرپرست تیم فوتبال ســپاهان می گوید صرف نظر از حضور‬ ‫قلعه نویی در استقالل و سپاهان‪ ،‬هواداران پرسپولیس به احترام‬ ‫مربیگری او در تیم ملی نباید علیه او شعار می دادند‪ .‬رضا فتاحی‪،‬‬ ‫سرپرست تیم فوتبال سپاهان درباره بازی با پر سپولیس اظهار‬ ‫کرد‪ :‬بعد از تساوی با نفت مسجد سلیمان‪ ،‬اقای قلعه نویی تیم‬ ‫را از لحاظ روحی اماده این مسابقه کرد و با روحیه ای خوب در‬ ‫این مسابقه شرکت کردیم‪ .‬او درباره شعار هواداران پرسپولیس‬ ‫علیه قلعه نویی هم بیان کرد‪ :‬من اصــا کاری ندارم که اقای‬ ‫قلعه نویی سرمربی سپاهان و استقالل بوده‪ .‬می خواهم بگویم او‬ ‫روزی سرمربی تیم ملی ایران بوده؛ تیمی که فراتر از هر رنگی‬ ‫است‪ .‬رتبه تیم ملی در اسیا در زمان قلعه نویی اول بود ان هم‬ ‫در شــرایطی که فوتبال ایران تعلیق شده بود‪ .‬او برای فوتبال‬ ‫ملی ما زحمت کشیده است و نباید به ایشان فحاشی می شد‪.‬‬ ‫ایشان یک انسان است و از دقیقه یک تا ‪ ۹۰‬و حتی زمان گرم‬ ‫کردن تیم ها علیه او فحاشی کردند‪ .‬فتاحی ادامه داد‪ :‬در بحث‬ ‫هواداران ما حتی یک مشکل هم نداشتیم چون بعد از بازی با‬ ‫پرسپولیس در جام حذفی یک کارگروه فرهنگی تشکیل دادیم‬ ‫و در این چند ماهه اعضای این کارگروه خیلی زحمت کشیدند‪.‬‬ ‫در جلســه قبل از بازی هم قول دادیم که مشــکلی از جانب‬ ‫هواداران ســپاهان رخ نمی دهد و همین طور هم شد‪ .‬او درباره‬ ‫جلسه ای که بین لیدرهای دو تیم پیش از بازی برگزار شد هم‬ ‫توضیح داد‪ :‬بله من هم شنیدم‪ .‬جلسه بسیار خوبی بوده و گل و‬ ‫شیرینی هم رد و بدل کرده اند‪ .‬باشگاه ما در این زمینه در این‬ ‫چند ماه خیلی زحمت کشیده است‪ .‬سرپرست سپاهان اضافه‬ ‫کرد‪ :‬خوشــحالیم بعد از حدود ‪ ۴۰‬سال بانوان ما می توانند در‬ ‫بازی تیم ملی با کامبوج به ورزشــگاه بروند‪ .‬امیدوارم به از بین‬ ‫رفتن فرهنگ ناســزاگویی در ورزشگاه ها‪ ،‬مسئوالن برای ورود‬ ‫زنان به ورزشگاه شرایط را مساعدتر ببینند‪ .‬او درباره درخواست‬ ‫باشگاه پرسپولیس از سپاهان مبنی از عذرخواهی و همچنین‬ ‫شکایت پرسپولیس از داور هم هم بیان کرد‪ :‬عذرخواهی برای‬ ‫چه؟ شــکایت از چه کســی؟ داور؟ به گواه کارشناسان داوری‬ ‫کنعانی زادگان باید اخراج می شد‪ .‬ما باید از داور شکایت کنیم‪.‬‬ ‫البته داوران قشر زحمت کشی هستند و همانند بقیه افراد در‬ ‫زمین فوتبال اشتباه می کنند که این اشتباهات سهوی است‪.‬‬ ‫فتاحی ادامه داد‪ :‬ما امروز شــکایتمان را به فدراســیون ارسال‬ ‫می کنیم و می خواهیم کمیته اخــاق و انضباطی به ماجرای‬ ‫فحاشــی علیه سرمربی سپاهان وارد شوند‪ .‬سرپرست سپاهان‬ ‫در پایــان اظهار کرد‪ :‬تشــکر خیلی ویــژه ای می کنم از همه‬ ‫اعضای تیم اعم از تدارکات‪ ،‬کادر پزشکی و فنی و بازیکنان‪ .‬از‬ ‫کارکنان باشگاه و کارگران کارخانه که این همه تالش می کنند‬ ‫هم تشــکر می کنم‪ .‬همچنین متشکر از اقای عظیمیان که از‬ ‫باشگاه حمایت می کنند و همچنین اقایان نیکفر و تابش بابت‬ ‫تالش هایشان‪ .‬تشکر ویژه ای هم می کنم از هوادارانمان که هم‬ ‫در اصفهان و هم در تهران از ما حمایت کردند‪.‬‬ ‫دلیل کنار گذاشتن کاپیتان‬ ‫پرسپولیس از دیدار با سپاهان‬ ‫مشخص شد‬ ‫سرمربیپرسپولیسبرایافزایشروحیهجنگندگیامیدعالیشاهاو‬ ‫را از لیست تیم برای بازی با سپاهان کنار گذاشته بود! تیم فوتبال‬ ‫پرسپولیس در حالی با نتیجه دو بر صفر از سپاهان اصفهان شکست‬ ‫خورد که چند ســاعت مانده به اغاز این دیدار تصمیم عجیبی از‬ ‫سوی گابریل کالدرون برای لیست‪ ۱۸‬نفره سرخپوشان گرفته شد‪.‬‬ ‫سرمربی ارژانتینی پرسپولیس ظهر روز بازی از رفتار امید عالیشاه‬ ‫که قرار بود بار دیگر روی نیمکت تیم بنشیند ناراحت شد تا همین‬ ‫موضوع باعث جایگزینی حسین ماهینی که در منزلش بود به جای‬ ‫هافبک تیمش شود‪ .‬کنار گذاشتن عالیشاه باعث تعجب مسئوالن‬ ‫باشــگاه پرسپولیس می شود تا موضوع را از کالدرون پرس و جو‬ ‫کنند‪ .‬از قرار معلوم نحوه رفتار عالیشاه به نیمکت نشینی اش تنها‬ ‫دلیل بیرون کردن این بازیکن از اردوی تیم بوده است و کالدرون‬ ‫اعــام کرده که با این روش خواســته تا به او تلنگر زده و روحیه‬ ‫جنگندگی این بازیکن را باال ببرد‪ .‬عالیشاه قرار است بدون اینکه‬ ‫محرومیتی را از حضور در جمع هم تیمی هایش پشت سر بگذارد‬ ‫بار دیگر در تمرینات گروهی پرسپولیس حاضر شود و خودش را‬ ‫برای دیدار با ماشین سازی تبریز اماده کند‪ .‬تیم فوتبال پرسپولیس‬ ‫ساعت ‪ ۱۵:۳۰‬دوشنبه هفته جاری در مرحله یک شانزدهم نهایی‬ ‫جام حذفی به مصاف ماشین سازی تبریز می رود‪.‬‬ ‫وزنه برداری ایران در مسابقات جهانی ‪ ۲۰۱۹‬نمایش خوبی در اوزان المپیکی نداشت و براورده‬ ‫نشدن انتظارات نگرانی ها را برای المپیک ‪ ۲۰۲۰‬دو چندان کرده است‪ .‬مسابقات وزنه برداری‬ ‫قهرمانی جهان ‪ ۲۰۱۹‬برای وزنه برداری ایران خوب به پایان نرسید و مهمتر از ان نباید به سادگی‬ ‫از کنار نتیجه نگرفتن در اوزان المپیکی گذشت و به نوعی در پشت مدال های اوزان غیر المپیکی‬ ‫پنهان شد چرا که ایران سال اینده باید در المپیک توکیو شرکت کند و در اوزان المپیکی مسابقه‬ ‫دهد‪ .‬انچه مشخص است ملی پوشان ایران در سال قبل از المپیک و درسه وزن ‪ ۱۰۹ ،۹۶‬و ‪+۱۰۹‬‬ ‫کیلوگرم موفق نشدند انتظارات را براورده کنند و مدالهای مجموع ما در این مسابقات حاصل تالش‬ ‫در اوزان غیر المپیکی بود‪.‬‬ ‫مدال اور در اوزان غیر المپیکی‬ ‫ایران در دسته های ‪ ۸۹ ،۵۵‬و ‪ ۱۰۲‬که در المپیک حضور ندارند‪ ۵ ،‬نماینده اعزام کرد که حاصل‬ ‫کارشــان یک طال‪ ۲ ،‬نقره و ‪ ۲‬برنز بود‪ .‬در واقع این پنج نماینده بار مدال اوری تیم را بر دوش‬ ‫کشیدند و تا حدود زیادی هم موفق بودند‪ .‬در ‪ ۵۵‬کیلوگرم‪ ،‬حافظ قشقایی توانست بعد از ‪ ۴۲‬سال‬ ‫ایران را صاحب مدال سبک وزن کند و او مدال نقره دوضرب را گرفت و البته موفق به کسب مدال‬ ‫مجموع نشد؛ با این حال شروع خوبی برای عملکرد ایران در سبک وزن جهان بود‪ .‬در‪ ۸۹‬کیلوگرم‪،‬‬ ‫علی میری و محمد زارعی نمایندگان ایران بودند که میری نقره مجموع و برنز دو ضرب را گرفت‬ ‫اما زارعی نهم جهان شد‪ .‬در ‪ ۱۰۲‬کیلوگرم‪ ،‬برخالف انتظار رضا بیرالوند موفق نشد همانند سال‬ ‫گذشته روی سکو برود و هفتم جهان شد‪ .‬اما رضا دهدار عملکرد خوبی از خود به نمایش گذاشت‬ ‫و توانست طالی دوضرب و برنز مجموع را بگیرد‪.‬‬ ‫یک برنز‪ ،‬حاصل تالش پنج وزنه بردار در اوزان المپیکی‬ ‫اما نکته مهمی که باید به ان توجه شود‪ ،‬نتایج اوزان المپیکی است‪ .‬ما سال اینده المپیک ‪۲۰۲۰‬‬ ‫را پیش رو داریم و سه دسته ‪ ۱۰۹ ،۹۶‬و ‪ +۱۰۹‬گزینه های ایران برای اعزام دو وزنه بردار هستند‪.‬‬ ‫ایران در سه وزن ‪ ۱۰۹ ،۹۶‬و فوق سنگین ‪۵‬نماینده اعزام کرد اما حاصل کارشان تنها یک تک‬ ‫مدال برنز دوضرب بود که این موضوع نگرانی ها را دوچندان می کند‪ .‬در مسابقات جهانی تایلند‬ ‫طبق انتظار رقابت در این سه وزن بسیار سنگین بود و قطعا در المپیک کار هم برای دو نماینده‬ ‫ایران بسیار سخت تر هم خواهد بود اما در سال قبل از المپیک ایران نمایش خوبی در این سه‬ ‫وزن نداشــت‪ .‬در دسته ‪ ۹۶‬کیلوگرم‪ ،‬کیانوش رستمی که در همان یک ضرب اوت شد و یک‬ ‫ناکامی دیگر به نام خود ثبت کرد‪ .‬ایوب موسوی هم در یک ضرب چندان خوب ظاهر نشد و در‬ ‫دوضرب توانست یک برنز دوضرب بگیرد و در نهایت پنجم شد‪( .‬در المپیک تنها مدال مجموع‬ ‫داده می شود‪ ).‬در دسته ‪ ۱۰۹‬کیلوگرم‪ ،‬علی هاشمی مانند سالهای قبل نتوانست با جنگندگی‬ ‫همیشگی روی تخته مسابقات حاضر شود که البته این مسئله قابل پیش بینی بود چراکه او مدت‬ ‫ها با مصدومیت دست و پنجه نرم می کرد و امسال به عنوان هفتمی اکتفا کرد‪ .‬البته رقابت در‬ ‫دسته ‪ ۱۰۹‬کیلوگرم بسیار سنگین بود و وقتی رکورد جهان سه مرتبه پشت سر هم شکسته‬ ‫می شود خود گواه بر این موضوع است‪ .‬در دسته ‪+۱۰۹‬کیلوگرم‪ ،‬از ابتدا طال برای تاالخادزه کنار‬ ‫گذاشته شده بود و رقابت برای نقره و برنز بود‪ .‬محسن دادرس که برای کسب امتیاز روی اوحساب‬ ‫کرده بودند‪ ،‬متاسفانه با اوت شدن در دوضرب موفق نشد از پس این مسئولیت براید‪ .‬علی داودی‬ ‫هم که امید زیادی به او بود تا عملکرد بسیار خوبی داشته باشد اما نمایش ضعیفی از خود نشان‬ ‫داد و حتی نسبت به مسابقات جهانی عشق اباد‪ ۴ ،‬کیلوگرم کمتر وزنه زد و دهم جهان شد‪.‬‬ ‫دهدار تنها وزنه بردار ایران با شش حرکت صحیح‬ ‫اتفاق مهم در این مسابقات وزنه های زیادی بود که نمایندگان ایران می انداختند و از ‪ ۱۰‬نفر‬ ‫اعزامی در بخش مردان تنها رضا دهدار توانست شش حرکت صحیح انجام دهد‪ ۱۰ .‬نماینده مرد‬ ‫ایران ‪ ۶۰‬حرکت داشتند که تنها ‪ ۲۷‬حرکت صحیح برایشان به ثبت رسید و این اتفاق نگران‬ ‫کننده نیاز به بررسی دارد‪ .‬ما سال اینده المپیک را داریم و از دست رفتن حتی یک حرکت می‬ ‫تواند به منزله از دست رفتن مدال المپیک باشد از این رو امیدواریم فدراسیون به سادگی از کنار‬ ‫این اتفاق نگذرد و ان را ریشه یابی کند‪.‬‬ ‫دوئلغیرمستقیمدودروازه بانورکوردعجیباستقالل‬ ‫هفته پنجم رقابتهای لیگ برتر با انجام ‪ ۸‬بازی و صدرنشینی تیم سپاهان به پایان رسید‪ .‬در این هفته اتفاقات‬ ‫جالبی رقم خورد که بخش عمده انها به دو تیم استقالل و پرسپولیس برمی گردد‪ .‬هفته پنجم لیگ برتر با ‪۸‬‬ ‫بازی در روزهای چهارشــنبه و پنجشنبه برگزار شد و ماحصل بازیهای این هفته صدرنشینی سپاهان و ادامه‬ ‫قعرنشــینی شاهین بوشهر بود‪ .‬در هفته پنجم تیم پرسپولیس نه تنها در دیداری خانگی با نتیجه ‪ ۲‬بر صفر‬ ‫مغلوب سپاهان شد‪ ،‬بلکه با دریافت ‪ ۷‬کارت زرد خشن ترین تیم هفته شد‪ .‬ابی پوشان که در مجموع خشن‬ ‫ترین تیم فصل هســتند‪ ،‬در هفته پنجم در زمین شب ارامی از نظر انضباطی پشت سر گذاشتند و بازیکنان‬ ‫ایــن تیم تنها یک اخطار گرفتند‪ .‬اما مربی انها با دریافت کارت قرمز در کنار زمین روند دریافت کارت های‬ ‫قرمــز در ایــن فصل را تکمیل کرد‪ .‬در هفته پنجم تنها دو ضربه پنالتی اعالم شــد که هر دو پنالتی در یک‬ ‫بازی و برای یک تیم بود‪ .‬احمد زنده روح بازیکن تیم ماشین سازی هر دو ضربه پنالتی را وارد دروازه شاهین‬ ‫بوشهر کرد تا بهترین گلزن پرگل ترین بازی هفته باشد و بیشترین نقش را در پیروزی ‪ ۴‬بر ‪ ۲‬تیمش مقابل‬ ‫شــاهین بوشهر داشته باشد‪ .‬اســتقاللی ها که در این هفته بازی قابل قبول و با سرعتی باال را در اصفهان به‬ ‫نمایش گذاشــتند‪ ،‬باز هم اســیر گل های خورده در اوقات تلف شده بازی شدند تا یک پیروزی دیگر را هم‬ ‫به همین دلیل از دســت بدهند‪ .‬تنها تیم برنده در خانه در این هفته‪ ،‬ماشــین سازی بود که با نتیجه ‪ ۴‬بر ‪۲‬‬ ‫از ســد شاهین قعرنشین عبور کرد‪ .‬به جز ماشین ســازی‪ ،‬هیچ میزبان دیگری پیروز نشد و در بازیهایی که‬ ‫برنده بازنده داشــت‪ ،‬امتیازات کامل به تیم های میهمان رسید‪ .‬ســپاهان‪ ،‬تراکتور و صنعت نفت میهمانانی‬ ‫بودند که به ترتیب پرســپولیس‪ ،‬ســایپا و گل گهر را خارج از خانه مغلوب کردند‪ .‬در هفته نسبتا پرگلی که‬ ‫جمعا در ‪ ۸‬بازی ‪ ۲۲‬گل رد و بدل شد‪ ،‬تنها یک بازی بدون گل داشتیم و در ان بازی فوالد مقابل پیکان با‬ ‫نتیجه صفر ‪ -‬صفر متوقف شــد‪ .‬در پایان هفته پنجم دروازه تیم های سپاهان و تراکتورسازی هنوز باز نشده‬ ‫و رقابت جالبی بین پیام نیازمند و رشــید مظاهری برای ثبت یک رکورد کلین شیت در گرفته است‪ .‬این در‬ ‫حالی است که استقاللی ها به جز این که هنوز طعم پیروزی را در این فصل نچشیده اند‪ ،‬در ثبت کلین شیت‬ ‫هم ناکام مانده اند‪ .‬شاگردان استراماچونی در ‪ ۵‬بازی ‪ ۶‬گل خورده اند تا تعداد گلهای خورده این تیم از تعداد‬ ‫بازی ها و امتیازات ان بیشتر باشد‪.‬‬ ‫اقایان دنبال مربی ای هستند که برایشان ارزوی قهرمانی کند‬ ‫سرمربی تیم فوتبال سپاهان با اشاره به اتفاقات بازی با پرسپولیس و شعار هواداران علیه‬ ‫وی‪ ،‬گفت‪ :‬شاید اقایان نمی توانند این را تحمل کنند و دنبال مربی ای هستند که برایشان‬ ‫ارزوی قهرمانی کند! امیر قلعه نویی دو روز بعد از بازی پرســپولیس و سپاهان با اشاره‬ ‫به یکسری اتفاقات این مسابقه و شعار هواداران پرسپولیس علیه وی‪ ،‬درباره شرایط کار‬ ‫مربیان ایرانی در تیم ملی صحبت کرد‪.‬‬ ‫نمی خواستم سرمربی تیم ملی شوم!‬ ‫امیر قلعه نویی با اشاره به اتفاقاتی که زمان سرمربیگری اش در تیم ملی فوتبال افتاد‪ ،‬گفت‪ :‬یک روز‬ ‫کیومرث هاشمی هفت صبح تماس گرفت و گفت شما سرمربی تیم ملی شوید‪ .‬گفتم خیر؛ من با استقالل‬ ‫بعد از سه سال قهرمان شدم و دوست دارم با این تیم به جام باشگاه های اسیا بروم‪ .‬اقای هاشمی گفت‬ ‫که بنده به تیم ملی کمک کنم که من هم گفتم کمک کردن با برنامه محور بودن فرق می کند‪ .‬یک‬ ‫مربی تیم ملی در شرایط عادی از یک جام جهانی تا جام جهانی فرصت می خواهد تیمش را بسازد‪.‬‬ ‫دو گروه سیاسی زمان سرمربیگری من به جان هم افتادند‬ ‫وی افزود‪ :‬زمانی که من سرمربی تیم ملی بودم دو گروه سیاسی به جان هم افتادند‪ ،‬فوتبال تعلیق شد‬ ‫و اتفاقاتی از این دست‪ .‬با این حال تیم ما در رنکینگ اسیا اول بود و در تاریخ هم جزو تیم هایی بودیم‬ ‫که بیشترین گل زده را داشت و در نهایت با پنالتی به کره جنوبی در جام ملت ها باخت‪.‬‬ ‫تیم ملی را با قرارداد انچنانی به مربی خارجی دادند!‬ ‫سرمربی تیم سپاهان ادامه داد‪ :‬بعد فضا را با هشت سال زمان در اختیار یک مربی خارجی قرار دادند‬ ‫که اتفاقا ما موافق این هستیم و باید همینطور باشد؛ با قراردادهای انچنانی‪ .‬این چه نگاهی است به‬ ‫مربی ایرانی؟ مربی ایرانی استقالل را قهرمان ایران و پنجاهم جهان کرده است‪.‬‬ ‫مربیان ایرانی را دادگاهی کردند‬ ‫قلعه نویی یاداور شد‪ :‬اگر همان زمان حق و حقوقم را می دادند می شد ‪ ۵۰۰‬هزار دالر بود ولی االن‬ ‫‪ ۷۰‬هزار دالر شده است‪ .‬برای مربیان دیگر مثل حسین فرکی‪ ،‬علی دایی‪ ،‬مجید جاللی و یحیی گل‬ ‫محمدی هم بستر فراهم نبوده است‪ .‬یکسری ادم ها ‪ ۱۰‬سال پدر مربی ایرانی را دراوردند و مربیان‬ ‫را دادگاهی کردند‪.‬‬ ‫ماجرای گالیه مهدوی کیا از پاداش تیم ملی‬ ‫سرمربی پیشین تیم ملی خاطرنشان کرد‪ :‬وقتی در سئول با تیم کره جنوبی مساوی کردیم مبلغی‬ ‫را دادم که بعنوان پاداش بین بازیکنان تقســیم کنند‪ .‬مهدوی کیا کاپیتان تیم ملی گفت وقتی‬ ‫به کره جنوبی باختیم ‪ 5‬هزار دالر پاداش گرفتیم ولی برای این مســاوی اینقدر پول می دهید؟‬ ‫شــرایط فدراسیون را برای مهدوی کیا توضیح دادم و اینکه دو گروه به جان هم افتاده بودند که‬ ‫قلعه نویی سرمربی باشد یا نباشد‪ .‬اسم خودم را هم در لیست پاداش قرار نداده بودم‪ .‬باید نگاهمان‬ ‫عدالت محور باشد‪.‬‬ ‫بگویم ارزویم قهرمانی فالن تیم است توهین نمی شنوم!‬ ‫وی که با برنامه «سالم صبح بخیر» گفتگو می کرد‪ ،‬درباره اینکه به نظر می رسد شعار هواداران‬ ‫در ورزشگاه علیه او تبدیل به یک شوخی شده است‪ ،‬گفت‪ :‬اگر یک مربی بخواهد فوتبال بازی‬ ‫کند این حرفها را می زنند‪ .‬ما گل اول را با فوتبال خوب و کالسیک زدیم‪ .‬سرعت بازی هم به‬ ‫نظرم خوب بود‪ .‬حتی می توانســتیم گل سوم را هم بزنیم‪ .‬چرا باید یک مربی توهین بشنود؟‬ ‫حتما باید در ‪ ۶‬بازی ‪ ۱۸‬امتیاز بدهم و بگوید ارزویم این است فالن تیم قهرمان شود؟ ایا یک‬ ‫مربی حق دارد وقتی جایی مســئولیت دارد برای تیم دیگری ارزوی قهرمانی کند؟ این کجای‬ ‫فوتبال اســت؟ وقتی من مربی تیم های دیگر بودم دوبار قهرمانی را از اســتقالل گرفتم‪ .‬این‬ ‫شرف فوتبال است‪.‬‬ ‫در هر تیمی بودم‪ ،‬مطرح و مدعی بوده‬ ‫سرمربی سپاهان با بیان اینکه در بازی با پرسپولیس حتی یک سوت ‪ ۵۰ - ۵۰‬هم به نفع سپاهان‬ ‫زده نشد‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬باید دنبال قشنگی های فوتبال باشیم‪ .‬برد و باخت تمام می شود‪ .‬نمی دانم‬ ‫این حرفها از کجا در می اید‪ .‬خوشــحالم در هر تیمی بوده ام در جدول مطرح بوده و بیشترین گل‬ ‫زده و اقای گل داشته است‪ .‬شاید اقایان نمی توانند این را تحمل کنند و دنبال مربی ای هستند که‬ ‫برایشان ارزوی قهرمانی کند!‬ ‫نادری را من از مقاومت تهران اوردم‬ ‫قلعه نویی تاکید کرد‪ :‬شش‪ ،‬هفت بازیکن پرسپولیس شاگرد خودم بوده اند‪ .‬از سید جالل گرفته‬ ‫تا کنعانی زادگان کمال کامیابی نیا را در مس بازی دادم‪ .‬انصاری‪ .‬همینطور علی علیپور‪ ،‬سروش‬ ‫رفیعی‪ ،‬احمد نوراللهی با من کار کرده اند‪ .‬محمد نادری را خودم از مقاومت تهران اوردم‪ .‬نرویم‬ ‫دنبال این حرفها‪.‬‬ ‫گروه المانی شیلر به سرپرستی کریستوفر فون دیلن قصد دارد تا درابان ماه امسال با اجرای قطعات البوم جدید خود با نام صبحدم در سالن وزارت کشور در دو شب روی صحنه خواهد رفت‪ .‬این گروه در‬ ‫تازه ترین اجرای خود در تهران‪ ،‬منتخبی از قطعات مطرح و البوم جدید خود را در کنسرت اجرا خواهد کرد‪ .‬این هنرمند المانی قطعه «برلین – تهران» را بواسطه عالقه خود به ایران ساخته بود و این اثر را‬ ‫برای نخستین بار در اسفند ماه سال ‪ ۹۶‬طی سه شب در ایران اجرا کرد‪ .‬در این سفر کریستوفر فون دیلن را عالوه بر یک تیم حرفه ای صدابرداری و نورپردازی و صحنه ارایی همراهیی خواهد کرد‪ .‬شیلر‬ ‫‪ )Schiller (band‬نام پروژه مهم موسیقیدان المانی‪ ،‬کریستوفر ون دیلن (‪ )Christopher Von Deylen‬است که کارهایی را در سبک الکترونیک منتشر کرده است ‪.‬او از سال ‪ ۱۹۹۸‬با انتشار نخستین‬ ‫البوم توانست وارد عرصه حرفه ای بازار موسیقی دنیا شد و تاکنون چیزی حدود‪ ۷‬میلیون نسخه از اثار خود را در سراسر جهان به فروش رسانده است‪ .‬کنسرت گروه شیلردر اذر ماه سال‪ ۱۳۹۶‬طی‪ ۶‬شب‬ ‫در تاالر وزارت کشور برگزار شد و‪ ۱۵‬هزار نفر به تماشای اجرای موسیقی بی کالم این گروه نشستند‪.‬این برای اولین بار بود که یک گروه موسیقی معروف المانی در ایران کنسرت برپا می کرد‪.‬‬ ‫فرهنگوهنر‬ ‫صبحدم المانی در تهران طنین انداز می شود‬ ‫یکشنبه ‪ 7‬مهر ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪145‬‬ ‫‪5‬‬ ‫خبر‬ ‫ردپای مدیران دولتی در پشت پرده‬ ‫تولید نمایش های توقیفی‬ ‫چرامادرایرانسینمایاقتباسینداریم؟‬ ‫محمد رجائی| هشــتمین قسمت از سلســله نشست های «فیلمنامه‬ ‫فیلــم» حوزه هنری‪ ،‬بــا نقد و بررســی فیلم ســینمایی دزد کتاب به‬ ‫کارگردانی برایان پرسیوال و نویســندگی مایکل پترونی در سالن اوستا‬ ‫حــوزه هنری برگزار و همزمان با اکران فیلم‪ ،‬ســیدرضا اورنگ مدرس و‬ ‫منتقد سینما‪ ،‬به نقد و بررســی این فیلمنامه پرداخت‪ .‬فیلم دزد کتاب‬ ‫که بر اســاس رمانی پرفروش و موفق به همین نام اثر مارکوس زوساک‬ ‫نویسنده استرالیایی ساخته شده است دومین اثر هالیوودی است‪ .‬اورنگ‬ ‫در مورد این فیلم گفت‪ :‬دزد کتاب فیلمی بســیار جذاب و دلنشین است‬ ‫و شخصیت به یادماندنی را به تصویر کشیده است‪ .‬مرگ به عنوان راوی‪،‬‬ ‫قصه را تعریف می کند‪ .‬ما در ادبیات واژه ای به نام برائت اســتدالل داریم‬ ‫کــه در هنر به معنای تعریفی از قصه اســت و مخاطب را برای انچه که‬ ‫قرار اســت اتفاق افتد اماده می کند‪ .‬برای مثال در شاهنامه فردوسی در‬ ‫داســتان رستم و سهراب با یک تراژدی ناراحت کننده روبرو هستیم‪ .‬در‬ ‫این قصه ما با مرگ اماده اتفاق جدیدی هستیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬فیلمنامه نویس باید به جزئیات دقت بسیار کند در این فیلم‬ ‫هم جزئیات بســیار مهم بوده و سینما را با جزئیات به اوج می رساند‪ .‬در‬ ‫واقع کلیات جایگاهی در این عرصه ندارد و جذابیت ان به بیان شــرح و‬ ‫حال زندگی است‪ .‬در سینما و فیلمنامه نویسی ایران کمتر به شخصیت‬ ‫پردازی پرداخته می شود چرا که اگر اصولی انجام شود فیلم بسیار جذاب‬ ‫می شود‪ .‬اورنگ خاطرنشان کرد‪ :‬قصه از رفتار و زبان شخصیت ها باورپذیر‬ ‫می شود‪ .‬اگر این شخصیت ها نباشــند جذابیتی برای فیلم نمی ماند‪ .‬در‬ ‫واقع اتفاقاتی رقم می خورد که ما دوســت داریم‪ .‬مثل فردی مهربان که‬ ‫به یک بچه کمک می کند‪ .‬برخی فکر می کنند برای به دست اوردن یک‬ ‫شــخصیت جذاب باید خیلی تالش کرد اما اصال اینگونه نیست‪ .‬شما اگر‬ ‫برخورد اول فرانس را با این دختر دیده باشــید که با مهربانی او را اعلی‬ ‫حضرت صدا می کند ناخوداگاه از فرانس خوشتان می اید؛ فرانس برای ما‬ ‫یک شخصیت جذاب می شود یا رزا را یک شخصیت بی رحم می بینم که‬ ‫در طول داستان تغییر می کند‪.‬‬ ‫وی عنوان کرد‪ :‬شــما محبت رزا را نســبت به هانس وقتی او به جنگ‬ ‫می رود‪ ،‬می بینید‪ .‬بنابراین ما باید با تصویر همه چیز را نشان دهیم‪ ،‬اینجا‬ ‫دو صحنه به شــما نشــان می دهد که عمق محبت رزا به هانس را درک‬ ‫می کنید‪ ،‬ایا این اتفاق از دیالوگ قابل اقتباس اســت؟ وظیفه فیلمنامه‬ ‫نویس این اســت چیزی که به تصویر کشیده می شــود را بنویسد‪ ،‬مگر‬ ‫می شــود بدون تصویر عمق محبت رزا را به هانس نشان داد در حالی که‬ ‫اینها در تصویر درامده است‪ .‬این منتقد سینما اظهار داشت‪ :‬در فیلمنامه‬ ‫شخصیت و شــخصیت پردازی خیلی مهم است و اگر شخصیت نداشته‬ ‫باشــید نمی توانید قصه را تعریف کنید‪ .‬شخصیت ها مثل خود ما سه بعد‬ ‫ظاهری‪ ،‬درونی یا عاطفی و اجتماعی دارند و شما هر سه بعد فرانس را به‬ ‫راحتی در فیلم دیدید‪ ،‬اول قصه وقتی نشان می دهد کتابی را بر می دارد‬ ‫نشــان می دهد که این دختر به کتاب عالقه دارد در حالی که بی ســواد‬ ‫است و حتی نمی داند کتاب دســتورالعمل دفن مردگان است‪ .‬حتی در‬ ‫ایران خودمان هــم خیلی ها را دیدیم که کتاب ها را در خانه شــان نگه‬ ‫می دارند و گاهی سواد هم ندارند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در برخی از فیلمنامه های‬ ‫ایرانی دیده ام که نوشــته شده «سعید در را باز می کند و وارد می شود»‪،‬‬ ‫این سعید کیست؟ چه شکلی اســت ؟چطور راه می رود؟ نمی توان همه‬ ‫چیز را به عهده کارگردان گذاشــت‪ ،‬دنیای کارگردان با فیلمنامه نویس‬ ‫متفاوت است‪ .‬تعدادی از کارگردانان که فیلمنامه می نویسند چون قصه‬ ‫نویس نیســتند پالن ها پراکنده است که حتی در ایران هم داریم‪ ،‬خیلی‬ ‫جاها اشــتباه می کنند که هر کارگردانی می تواند فیلمنامه نویس خوبی‬ ‫هم باشــد‪ ،‬هیچ وقت یک کارگردان تخیل یک فیلمنامه نویس را ندارد‪.‬‬ ‫تمام شــخصیت ها در این فیلم بر اســاس یک کتاب است اما فیلمنامه‬ ‫نویس تمام انها را به تصویر کشیده و صحنه هایی را خلق کرده که ما از‬ ‫دیدن ان لذت می بریم‪.‬‬ ‫اورنگ شــخصیت پردازی در فیلمنامه را بســیار مهم دانست و افزود‪:‬‬ ‫شــخصیت پردازی دارای ســه بعد عاطفی و احساســی و درونی است‪.‬‬ ‫موضوع فیلم دزد کتاب در واقع عشــق شخصیت دختر داستان به کتاب‬ ‫اســت‪ .‬براین اساس برای جذاب کردن شخصیت های فیلم باید به دنبال‬ ‫اقدامــی موثر بود که با فیلمنامه ممکن می شــود‪ .‬این در حالی اســت‬ ‫کارگردان فیلم‪ ،‬تفسیرکننده فیلمنامه است و دنیای او با فیلمنامه نویس‬ ‫کامال متفاوت است‪ .‬در واقع کارگردان فاقد تخیالت فیلمنامه نویس بوده‬ ‫و قــادر به احیای صحنه های جذاب فارغ از فیلمنامه نیســت چرا که در‬ ‫قصه ادم ها طراحی می شوند ولی در فیلمنامه خلق می شوند‪ .‬این منتقد‬ ‫ســینما که اقتباس کردن را به معنای برگرداندن نعل به نعل نمی داند‪،‬‬ ‫عنوان کرد‪ :‬در اقتباس اختیار کم کردن شــخصیت ها و کاراکترها وجود‬ ‫دارد ولی حق نداریم به محتوا دست بزنیم‪.‬‬ ‫در شــخصیت های فیلم هم نســبت به پایداری محتوا اقدام شــده و‬ ‫اشــنایی ها توسط کتاب صورت می گیرد در اصل جنگ در فیلم بهانه ای‬ ‫برای بیان قصه ادم ها اســت تا نهایتا به داستان پردازی کتاب ها بپردازد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این فیلــم در بیان عالقه مردم به کتابخوانی موفق بوده و‬ ‫منجر به کاهش ترس ها در شــخصیت ها می شود‪ .‬اگر فیلمنامه نویس به‬ ‫بیان سه بعد شخصیت نمی پرداخت داستان و مفهوم قصه نابود می شد‪.‬‬ ‫در این میان بازیگر و پرداخت به شخصیت بسیار مهم است تصور برخی‬ ‫افراد سینمایی در خصوص عدم توصیف شخصیت ها در فیلمنامه بسیار‬ ‫تاســف اور است‪ .‬من معتقدم شــخصیت پردازی در فیلمنامه مهمترین‬ ‫بخــش فیلمنامه بوده و اگر شــخصیت ها نباشــند فیلمنامه بی اهمیت‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫کارگردان نمی تواند فارغ از فیلمنامه به بیان شخصیت ها بپردازد بلکه با‬ ‫توصیفات افراد و چک کردن بازیگران قادر اســت داستان موفقی را خلق‬ ‫کنــد‪ .‬بنابراین امکان نادیده گرفتن شــخصیت های یک فیلمنامه وجود‬ ‫ندارد‪ .‬نویســنده به دنبال نشان دادن تفکرات ادم ها فارغ از رنگ پوست‬ ‫است‪ .‬وی اذعان داشــت‪ :‬دوربین براساس ساختار انسان ها ساخته شده‬ ‫اســت پس قادر به درک حاالت از این طریق هستیم این در حالی است‬ ‫که از تمام خاصیت های انسان در سینما استفاده شده است‪ .‬زمان درونی‬ ‫و بیرونی فیلم با هم متفاوت بوده و در فیلمنامه هر شــخصیت داستان‬ ‫خاص خــود را دارد در حالی که برخی فیلم ها شــخصیت را به راحتی‬ ‫حذف می کند‪ .‬در فیلم «دزد کتاب» مرگ تعاریف مختلف و جذابی دارد‪.‬‬ ‫و به دلیل جذابیت پیچیده انســان مرگ موضوع مناسبی برای مخاطب‬ ‫محسوب می شود‪.‬‬ ‫این منتقد ســینما دیالوگ را هنر دانست و ادامه داد‪ :‬حرف زدن هنر‬ ‫نیست‪ .‬دیالوگ دادن اطالعات‪ ،‬افشای درونی شخصیت ها و بیان حاالت‬ ‫است‪ .‬صحنه های حضور نازیسم به راحتی درک می شود و قصه به دنبال‬ ‫پرداختن به دنیای جنگ نیســت چرا که به دنبال داستان سرایی است‪.‬‬ ‫وی یاداور شــد‪ :‬ما عادت داریم برای اذیت ادم ها به بیان ماجراهای تلخ‬ ‫بپردازیم‪ ،‬اما با طراحی درســت در این فیلم بــه دنبال راحتی مخاطب‬ ‫بوده ایم‪ .‬مرگ دست خداست‪ .‬شخصیت مکس نقطه عطفی برای شکل‬ ‫گیری دیزل است ‪.‬وقتی فیلمنامه نوشته می شود باید در طول فیلمنامه‬ ‫همه چیز رعایت شــود‪ .‬ساختار جز اصلی فیلمنامه است که با رعایت ان‬ ‫در فیلم همه شــخصیت ها منتهی به مرگ نشدند‪ .‬وی افزود‪ :‬جانبداری‬ ‫فیلمنامه از یک عقیده ارزش ان را کاهش نمی دهد‪ .‬بحث کمونیسم است‬ ‫و نه عقیده چرا که سیاهپوستان را نیز درگیر کرده است‪ .‬این ها نمونه ای‬ ‫از عقاید است و طرز فکر و اندیشه خاصی را نشان نمی دهد‪.‬‬ ‫داســتان های اقتباسی وجود دارد اما محدود است‪ .‬کشورهای دیگر یاد‬ ‫گرفته اند مردم به دنبال تصویر هستند که ‪ ٨٠‬درصد فیلم های هالیوودی‬ ‫اقتباس است و شخصیت ها توصیف می شود‪ .‬در قصه باید توصیفات برای‬ ‫خواننــده تداعی شــود ولی در فیلمنامه باید عکــس العمل ها به تصویر‬ ‫کشیده شود‪ .‬دربیشتر فیلم ها هالیوودی چند نویسنده به بیان جزئیات‬ ‫می پردازند اما در ایران این اتفاق نمی افتد‪.‬‬ ‫ما در ســینما به دنبال اتفاق هســتیم که متاسفانه کمتر رخ می دهد‪.‬‬ ‫وقتی قصه و شــخصیت ها‪ .‬جذاب باشد به مابقی جزئیات فکر نمی شود‪.‬‬ ‫برنامه ســینماپاتوق حوزه هنری به منظور توســعه تعامل سینماگران‪،‬‬ ‫حمایت از فیلمســازان جوان و گســترش مراودات بین اهالی رســانه و‬ ‫هنرمندان و بسترسازی برای معرفی بهتر محصوالت سینمای ایران زیر‬ ‫نظر روابط عمومی و امور محافل ســازمان سینمایی حوزه هنری برگزار‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫تالش برای حضور زنان در ورزشگاه ها با رعایت مسایل شرعی‬ ‫معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده در پاسخ به مخالفان حضور‬ ‫زنان در ورزشــگاه ها با این توجیه که رفتن به ورزشــگاه مطالبه اصلی‬ ‫زنان نیســت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬زنان مطالبات زیادی دارند و کسی هم نگفته‬ ‫که رفتن به ورزشگاه تنها مطالبه زنان است‪.‬‬ ‫یکی از مطالبات زنان‪ ،‬حضور در ورزشگاه هاســت و باید به این مطالبه‬ ‫در کنار سایر مطالبات توجه کرد‪ .‬معصومه ابتکار در ادامه افزود‪ :‬دولت‬ ‫یازدهــم و دوازدهم همه مطالبات زنان را پیگیری و برای براوردن انها‬ ‫برنامه ریزی کرده اســت‪ .‬اخیرا نشســت تخصصی با حضور معاون اول‬ ‫رئیس جمهور و وزرای صمت‪ ،‬کشــاورزی و رفــاه و زنان کارافرین در‬ ‫حوزه صنعت‪ ،‬کشــاورزی‪ ،‬صنایع دستی و استارت اپ ها برگزار شد‪ .‬در‬ ‫این جلســه زنان هم از موفقیت ها و هم از مشکالت خود گفتند و قرار‬ ‫اســت این سلسله نشســت ها با محوریت حل مشکالت زنان کارافرین‬ ‫ادامه یابد‪ .‬معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده با اشاره به اینکه‬ ‫یکی از مطالبات زنان اصالح قوانین مربوط به زنان اســت‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫دولت در این زمینه نیز فعالیت داشــته است‪ .‬اکنون پنج الیحه در این‬ ‫زمینه در کمیســیون لوایح دولت در حال بررسی است‪ .‬الیحه حمایت‬ ‫از کودکان و نوجوانان که در مجلس شورای اسالمی است‪ ،‬برای دولت‬ ‫اهمیت زیادی دارد‪.‬‬ ‫الیحه تامین امنیت زنان در برابر خشونت نیز توسط رئیس قوه قضاییه‬ ‫برگردانده شــد و اکنون در دستور کار کمیســیون لوایح دولت است‪.‬‬ ‫برنامه اقدام و عمل فرابخشی توانمندسازی زنان سرپرست خانوار نیز به‬ ‫دستگاه های اجرایی ابالغ شده و این دستگاه ها مشغول بوده و گزارش‬ ‫عملکرد خود را به زودی ارائه می کنند‪.‬‬ ‫ابتــکار در پایان با تاکید بر اینکه مســائل مربوط بــه حوزه زنان برای‬ ‫دولت یازدهــم و دوازدهم اهمیت زیادی دارد‪ ،‬گفت‪ :‬نســبت مدیران‬ ‫زن در دولــت از ‪ ۶/۱۳‬درصد به ‪ ۶/۱۸‬رســیده اســت‪ .‬ما همه تالش‬ ‫خــود را برای براورده کــردن مطالبات زنان ادامه مــی دهیم اما این‬ ‫مطالبات دلیل نمی شــود که انکار کنیم‪ .‬یکی از مطالبات زنان‪ ،‬حضور‬ ‫در ورزشگاه هاست؛ ما تالش می کنیم این مطالبه زنان با رعایت مسائل‬ ‫شرعی محقق شود‪.‬‬ ‫هر ســه نمایش مهمی که در شش ماه نخست توسط اداره کل‬ ‫هنرهای نمایشــی توقیف شده اند به نوعی محصول هنری یکی‬ ‫از مدیران فرهنگی شــاخص کشور بوده اند‪ .‬در شش ماه گذشته‬ ‫وضعیت توقیف و کنسل شدن اجراها نسبت به سال مشابه نرخ‬ ‫کمتری داشــته است‪ .‬برخالف سال گذشته که نمایش ها درگیر‬ ‫پرونده های قضایی می شــدند؛ به نظر می رسد امسال با توجه به‬ ‫تمهیدات دولت در اجرایی کردن نمایش‪ ،‬کمتر خبر توقیف اجرایی‬ ‫می شــنویم‪ .‬دولت در سال گذشته به واسطه رویدادهای متعدد‪،‬‬ ‫مسئولیت اولیه نمایش ها را به سالن دارها محول کرد تا بخشی‬ ‫از سخت گیری از اجرا اغاز شود‪ .‬به نظر می رسد این رویه منجر به‬ ‫کاهش تذکرها شده است؛ اما در شش ماه گذشته سه نمایش بیش‬ ‫از هر نمایش در مرکز توجه توقیفات بوده و از قضا هر سه نمایش در‬ ‫انقیاد مدیران فرهنگی دولتی بوده است‪ .‬در اولین اتفاق مهم حسین‬ ‫پارسایی و نمایش «مولن روژ» او به گفته فخر موسوی‪ ،‬مدیر شورای‬ ‫نظارتوارزشیابیدرگیرتوقیفمی شود‪.‬نمایشیکهبهگفتهبرخی‬ ‫حاوی مسائل غیراخالقی بوده است‪ ،‬برخالف برنامه اجرایش کنسل‬ ‫می شــود و گروه در بیانیه ای ان را به برنامه ریزی ها و اکران فیلم‬ ‫«قسم» ربط می دهند‪ .‬در حالی که مدیر شورای نظارت از توقیف‬ ‫نمایش گفته بود‪ .‬حسین پارسایی سابقه مدیریت اداره کل هنرهای‬ ‫نمایشی و عضویت در شورای مرکزی نظارت و ارزشیابی را دارد‪.‬‬ ‫دومیننمایش«عاشقانه هایخیابان»شهرامگیل ابادی‪،‬مدیرعامل‬ ‫خانهتئاتربهواسطهمحتوایضداخالقیتوقیفمی شود‪.‬اینتوقیف‬ ‫برخالف رویه پارسایی با هیاهو همراه است؛ تا جایی که گروه اقدام‬ ‫به کشــیدن گرافیتی هایی با موضوع توقیــف نمایش در اطراف‬ ‫تئاتر شهر می کنند‪.‬رفتارهای گیل ابادی در فضای مجازی و البته‬ ‫برخی گفتگوهایش نشان می دهد که او چندان به مفهوم نظارت‬ ‫و ارزشــیابی برای نمایش خود باوری ندارد‪ .‬در تازه ترین رویداد‪،‬‬ ‫نمایش «امشــب اینجا» ساخته مژگان خالقی به سبب داستانی‬ ‫که روایت می شود‪ ،‬دستخوش توقیف شده است‪ .‬این توقیف زمانی‬ ‫رخ می دهد که یکی رسانه اصولگرا در یادداشتی نمایش را مرتبط‬ ‫به ترویج بی بندوباری می کند‪ .‬هر چند گروه نمایشــی درباره این‬ ‫اتفاق اظهارنظری نکرده اند؛ اما به نظر می رسد شورای نظارت پس‬ ‫از حساسیت ها اقدام به بررسی نمایش کرده است‪ .‬نمایش «امشب‬ ‫اینجا» توسط محمد طباطبایی‪ ،‬یکی از مسئوالن شناخته شده‬ ‫ارشاد تولید شده است‪ .‬وجه مشترک هر سه اثر توقیفی حضور یک‬ ‫مدیر عالی رتبه فرهنگی در راس کار است‪ .‬این نکته را باید در نظر‬ ‫گرفت یک نمایش از نسخه بازبینی شده به سختی می تواند بدل به‬ ‫نسخه ایدیگرشود‪.‬بهعبارتینسخه هایتوقیفشدهایننمایش ها‬ ‫تفاوت چندانی با نسخه های ارزیابی شده نبوده اند‪ .‬به خصوص که‬ ‫هر ســه نمایش در روایت و داستان مورد توجه قرار گرفته اند؛ نه‬ ‫انچه بر پایه بدیهات بوده است‪ .‬در اینجا این اتهام به شورای نظارت‬ ‫وارد می شود که این نهاد برای اشنایان خود امتیاز ویژه ای قائل شده‬ ‫است و از بسیاری موارد چشم پوشی می کند‪ .‬این در حالی است که‬ ‫نمایش یک گروه جوان با سخت گیری های عجیب و غریبی مواجه‬ ‫می شــود‪ .‬برای مثال نمایشی برای اجرایی شدن مجبور می شود‬ ‫لباس هایش را تغییر دهد تا فقط ‪ -‬دقت شــود ‪ -‬فقط اشاره اش‬ ‫از یک دوره تاریخی به دوره دیگری ســوق یابد‪ .‬یا نمایشی پیش‬ ‫از اجرا‪ ،‬به سبب مبهم بودن متن رد می شود‪ .‬در حالی که محمد‬ ‫طباطبایی‪ ،‬دبیر شورای ارزشیابی هنرمندان و از مشاوران وزیر ارشاد‬ ‫حاضر به پاسخ گویی درمورد این توقیف نشده است‪ ،‬تنها می شود‬ ‫استنباط کرد که در شورای نظارت امتیازی به نام رفاقت وجود دارد‪.‬‬ ‫رفاقتی که ناشی از نزدیکی مدیران فرهنگی و مراودات گرم میان‬ ‫انان است که نتیجه ان اجرا رفتن نمایشی بدون رعایت اصول و‬ ‫مهمتر از همه زیر پا نهادن عدالت است‪ .‬عدالتی که نمایشی را به‬ ‫سبب نداشتن روابط گرم به نیستی می کشاند و نمایشی را به سبب‬ ‫گره های اشنایی با تمام ایرادهایش روی صحنه می کشاند‪.‬‬ ‫بانکوبیمه‬ ‫نرخ ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۴۵۰‬تومانی دالر در صرافی های بانکی‬ ‫‪6‬‬ ‫اخبار‬ ‫دالر در صرافی های بانکی (شــنبه) با افزایش ‪ ۱۰۰‬تومانی قیمت نسبت به روز پنجشنبه به بهای ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۴۵۰‬تومان فروخته شد‪ .‬قیمت خرید دالر در صرافی های بانکی در‬ ‫ساعت ‪ ۱۳‬امروز ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۳۵۰‬تومان و نرخ فروش ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۴۵۰‬تومان بود‪ .‬نرخ خرید هر یورو نیز ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۶۰۰‬تومان و فروش ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۷۰۰‬تومان بود‪ .‬میانگین بهای هر‬ ‫یورو دیروز در ســامانه سنا ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۴۹۲‬تومان و هر دالر ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۳۴۴‬تومان بود‪ .‬همچنین نرخ فروش هر حواله یورو در سامانه نیما به ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۱۵۶‬تومان رسید‪ ،‬حواله‬ ‫هر دالر نیز ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۵۷۱‬تومان فروخته شد‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 7‬مهر ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪145‬‬ ‫اختالل در بازار «ریپو» خبر از مشکالت شدید می دهد‬ ‫جزئیات تازه از حذف یارانه ‬ ‫پیش بینی ‪۷‬هزار میلیارد تومان‬ ‫صرفه جویی‬ ‫سخنگوی ستاد حذف یارانه با تشریح نحوه راه اندازی این ستاد گفت‪:‬‬ ‫ســتاد تبصره ‪ ۱۴‬رئیس نداشته اما دستگاهها به صورت هماهنگ‬ ‫وظایف خود را ایفا می کنند‪ ،‬همچنین بعد از حذف مرحله اول تعدادی‬ ‫از یارانه بگیران‪ ،‬نرخ اعتراض در دفاتر پیشخوان کمتر از‪۱۰‬درصد بوده‬ ‫است‪ .‬حسین میرزایی با بیان اینکه‪ ،‬یک مطالبه ملی برای حذف یارانه‬ ‫نقدی افراد ثروتمند شکل گرفته و تکلیف قانونی نیز برای این موضوع‬ ‫در تبصره‪ 14‬قانون بودجه گنجانده شده‪ ،‬گفت‪ :‬بعد از تصویب تبصره‬ ‫‪ 14‬قانون بودجه در مجلس‪ ،‬ایین نامه اجرایی ان در دولت مصوب‬ ‫شده و نقش دستگاه های مختلف برای حذف یارانه نقدی ثروتمندان‬ ‫مشخص شده است‪ .‬به گفته میرزایی‪ ،‬وظایف دستگاههای مختلف از‬ ‫جمله سازمان هدفمندی یارانه ها و وزارت کار در این ستاد مشخص‬ ‫شده است‪ ،‬بر این اساس‪ ،‬فرایند شناسایی خانوارهای ثروتمند با وزارت‬ ‫کار‪ ،‬اطالع رسانی به عهده وزارت ارتباطات‪ ،‬ساماندهی مراجعات مردم‬ ‫با وزارت کشــور و دفاتر پیشخوان دولتی و در نهایت واریز‪ ،‬قطع یا‬ ‫برقراری مجدد یارانه نقدی به عهده سازمان هدفمندی یارانه ها خواهد‬ ‫بود‪ .‬این مقام مسئول در پاسخ به سوالی درباره نحوه تشکیل ستاد‬ ‫تبصره‪ 14‬و ابهامات مطرح شده‪ ،‬گفت‪ :‬نمایندگان دستگاه ها از جمله‬ ‫سازمان هدفمندی در جلسات این ستاد حاضر شده اند‪ .‬میرزایی ادامه‬ ‫داد‪ ،‬سخنگوی ستاد نیز طی هماهنگی صورت گرفته بین شورای‬ ‫اطالع رسانی دولت و وزارت کار انتخاب شده است‪ .‬وی افزود‪ ،‬ستاد‬ ‫تبصره ‪ 14‬قانون بودجه با هدف هماهنگی بین دستگاههای مورد‬ ‫اشاره تشکیل شده و در حال حاضر در این ستاد فردی به عنوان رئیس‬ ‫حضور ندارد‪ .‬این مقام مسئول با بیان اینکه «در یک روز با چند هزار‬ ‫تماس مردمی برای شفاف سازی طرح حذف یارانه ها مواجه بوده ایم»‪ ،‬‬ ‫گفت‪ :‬بعد از قطع دور اول یارانه افراد متمول‪ ،‬یک ســری اشکال و‬ ‫اختالل در سازمان هدفمندی یارانه ها ایجاد شده بود که با همراهی‬ ‫این سازمان مجددا ًپیامک به تعدادی از خانوارها ارسال شد‪ .‬وی با ابراز‬ ‫اینکه ستاد تبصره‪ 14‬رئیسنداشته اما دستگاههابه صورتهماهنگ‬ ‫وظایف خود را ایفا می کنند‪ ،‬گفت که همچنین بعد از حذف مرحله‬ ‫اول تعدادی از یارانه بگیران‪ ،‬نرخ اعتراض در دفاتر پیشخوان کمتر از‬ ‫‪ 10‬درصد بوده است‪ .‬میرزایی با اعالم اینکه هم اکنون سه تیم پایش‬ ‫و نظارت برای اجرای حذف یارانه ثروتمندان و پاسخگویی به مردم در‬ ‫ستاد تشکیل شده است‪ ،‬گفت‪ :‬در موضوع سازمان هدفمندی نیز یک‬ ‫مشکل فنی ایجاد شده بود و سازمان هدفمندی یارانه ها نیز همکاری‬ ‫الزم را در این خصوص اعمال کرد تا از این مرحله نیز عبور کنیم‪ .‬این‬ ‫مقام مسئول تاکید کرد که در صورتی که این طرح به همین سرعت‬ ‫پیش برود در پایان سال حداقل ‪ 7‬هزار میلیارد تومان در منابع در‬ ‫نظر گرفته شده برای پرداخت یارانه نقدی صرفه جویی خواهد شد‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬به دنبال ان هستیم تا مبالغی که از محل قطع یارانه نقدی برای‬ ‫دولت ایجاد می شود‪ ،‬شناسنامه دار شود و به صورت «بدون حساب‬ ‫و کتاب» توزیع و مصرف نشود‪ .‬میرزایی با تصریح به اینکه در حال‬ ‫حاضر در ستاد تبصره ‪ 14‬اختالفی بین دستگاههای مجری ایجاد‬ ‫نشده است ‪ ،‬تاکید کرد‪ ،‬تیمهای مختلفی برای پاسخگویی و پایش از‬ ‫جمله تیم کارشناسی و شناسایی‪ ،‬تیم پاسخگویی در سامانه به مردم‬ ‫و تیم پایش عملکرد دفاتر پیشخوان دولت تشکیل شده است‪.‬‬ ‫شاخصبورسبهقلهپیش بینی هارسید‬ ‫شــاخص کل در بازار بورس (شنبه) پنج هزار و ‪ ۶۱۴‬واحد افزایش‬ ‫داشت که در نهایت این شاخص به رقم ‪ ۳۲۰‬هزار و ‪ ۲۳‬واحد رسید‪.‬‬ ‫درست زمانی که شاخص بورس در مسیر افزایشی قرار گرفت‪ ،‬پیش‬ ‫بینی نخست کارشناسان بورس برای شاخص کانال ‪ ۳۰۰‬هزار واحد‬ ‫بود که در چند روز گذشته بورس قادر به فتح قله نخست پیش بینی ها‬ ‫شــد‪ .‬بعد از عبور شاخص بورس از کانال ‪ ۳۰۰‬هزار واحد‪ ،‬مقاومت‬ ‫بعدی شــاخص‪ ،‬کانال ‪ ۳۲۰‬هزار واحد اعالم شد که امروز بازار بعد‬ ‫از گذشــت چند روز باز هم به قله دیگر پیش بینی ها دست یافت‪.‬‬ ‫براساس معامالت امروز بیش از چهار میلیارد و ‪ ۷۷۹‬میلیون سهم‪،‬‬ ‫حق تقــدم و اوراق بهادار به ارزش ‪ ۲۲‬هزار و ‪ ۲۱۰‬میلیارد ریال در‬ ‫‪ ۵۱۱‬هزار نوبت داد و ستد شد‪ .‬همچنین شاخص کل (هم وزن) با دو‬ ‫هزار و ‪ ۴۱۳‬واحد افزایش به ‪ ۹۳‬هزار و ‪ ۹۶۴‬واحد و شاخص قیمت‬ ‫(هــم وزن) با یک هزار و ‪ ۶۱۵‬واحد رشــد به ‪ ۶۲‬هزار و ‪ ۸۹۹‬واحد‬ ‫رسیدند‪ .‬شاخص ازاد شناور نیز هفت هزار و ‪ ۸۷۷‬واحد افزایش به‬ ‫رقم ‪ ۳۷۱‬هزار و ‪ ۹۱‬واحد رسید‪ ،‬شاخص بازار اول چهار هزار و ‪۲۰۲‬‬ ‫واحد و شاخص بازار دوم ‪۱۰‬هزار و ‪ ۸۷۱‬واحد افزایش داشتند‪ .‬عالوه‬ ‫بر این در بین همه نمادها‪ ،‬فوالد مبارکه اصفهان (فوالد) با‪ ۷۴۳‬واحد‪،‬‬ ‫مخابرات ایران (اخابر) با ‪ ۲۶۵‬واحد‪ ،‬توسعه معادن و فلزات (ومعادن)‬ ‫با ‪ ۲۴۳‬واحد‪ ،‬معدنی و صنعتی گل گهر (کگل) با ‪ ۲۲۱‬واحد‪ ،‬بانک‬ ‫پاســارگاد (وپاسار) با ‪ ۱۵۸‬واحد‪ ،‬س‪ .‬نفت و گاز پتروشیمی تامین‬ ‫(تاپیکو) با‪ ۱۴۹‬واحد و کشتیرانی جمهوری اسالمی ایران (حکشتی)‬ ‫با‪ ۱۴۸‬واحد بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص کل داشتند‪ .‬در مقابل‬ ‫پاالیش نفت بندرعباس (شبندر) با ‪ ۱۱۰‬واحد‪ ،‬پاالیش نفت اصفهان‬ ‫(شپنا) با‪ ۸۰‬واحد‪ ،‬پتروشیمی شیراز (پارس) با‪ ۳۴‬واحد و پتروشیمی‬ ‫خارک (خارک) با ‪ ۳۱‬واحد از جمله گروه هایی بودند که افت شاخص‬ ‫بورس را رقم زدند‪ .‬برپایه این گزارش‪ ،‬در بین نمادهای امروز نماد بانک‬ ‫تجارت‪ ،‬سایپا‪ ،‬بانک اقتصاد نوین‪ ،‬داروسازی زهراوی‪ ،‬بانک صادرات‬ ‫ایران‪ ،‬بانک پاسارگاد و ایران خودرو در گروه نمادهای پربیننده قرار‬ ‫داشتند‪ .‬گروه خودرو در معامالت امروز صدرنشین برترین گروه های‬ ‫صنعت شــد و در این گروه ‪ ۶۵۰‬میلیون و ‪ ۲۵۵‬هزار برگه سهم به‬ ‫ارزش یک هزار و ‪ ۹۵۴‬میلیارد ریال داد و ستد شد‪ .‬شاخص فرابورس‬ ‫نیز امروز نزدیک به ‪ ۸۰‬واحد رشد داشت و بر روی کانال چهار هزار‬ ‫و ‪ ۲۴۷‬واحــد ثابت ماند‪ .‬همچنین در این بازار یک میلیارد و ‪۴۶۰‬‬ ‫میلیون برگه سهم به ارزش بیش از ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۱۲۱‬میلیارد ریال داد‬ ‫و ستد شد‪ .‬در بین همه نمادها‪ ،‬پتروشیمی مارون (مارون)‪ ،‬سهامی‬ ‫ذوب اهن اصفهان (ذوب)‪ ،‬فوالد هرمزگان جنوب (هرمز)‪ ،‬قاسم ایران‬ ‫(قاسم)‪ ،‬تولید نیروی برق دماوند (دماوند) و توسعه مولد نیروگاهی‬ ‫جهرم (بجهرم) بیشترین تاثیر مثبت را بر شاخص این بازار داشتند‪.‬‬ ‫در مقابل پتروشیمی زاگرس (زاگرس)‪ ،‬س‪ .‬توسعه و عمران استان‬ ‫کرمان (کرمان) و هتل پارسیان کوثر اصفهان (گکوثر) مانع از رشد‬ ‫بیشتر این شاخص شدند‪.‬‬ ‫اژیرنقدینگیدراقتصادامریکا‬ ‫فشار وارد بر بازار ریپو امریکا توجه بانکداران جهانی را به خود جلب‬ ‫کرده است‪ .‬نوسان شدید در این بازار بازپرداخت‪ ،‬به کمبود نقدینگی‬ ‫برای اســتقراض کوتاه مدت و افزایش تقاضا برای تامین مالی منجر‬ ‫شده اســت‪ .‬کاهش ذخایر اضافی بانک ها و جذاب نبودن شرکت در‬ ‫عملیات شــبانه ریپو برای انها‪ ،‬کمبود عرضه را تشدید کرد تا جایی‬ ‫که هفته گذشته نرخ بهره ریپو به ‪ ۱۰‬درصد رسید‪ .‬فدرال رزرو شعبه‬ ‫نیویورک از ان روز چند ‪ ۱۰۰‬میلیارد دالر به سیســتم مالی تزریق‬ ‫کــرده تا ارامش به فضای پولی امریــکا برگردد‪ .‬همه نگاه ها به بازار‬ ‫ریپو ایاالت متحده متمرکز شده است‪ -‬خون احیاگری که به بسیاری‬ ‫از سرمایه گذاران کمک می کند نقدینگی خود را تامین کنند‪ -‬که در‬ ‫هفته گذشته مورد استرس شدیدی قرار گرفته بود‪.‬‬ ‫در بازار بازپرداخت یا ریپو‪ ،‬موسسه ها از جمله بانک ها‪ ،‬صندوق های‬ ‫مشــترک‪ ،‬صندوق های اهرمی و‪ ...‬شرکت می کنند‪ .‬انها برای تامین‬ ‫نیازهای کوتاه مدت خود در بازارهای مالی اقدام به درخواســت وام‬ ‫شــبانه می کنند‪ .‬زمانی که تقاضا از عرضه پیشی می گیرد و بانک ها‬ ‫از مشــارکت در بازار امتنــاع می ورزند‪ ،‬نرخ ریپــو جهش می کند؛‬ ‫همان طور که هفته گذشته به ‪ ۱۰‬درصد رسید‪.‬‬ ‫در فرایند ســاده شــده عملیات ریپو بین دو موسسه‪ ،‬یکی با وثایق‬ ‫معتبر خود از دیگری درخواســت وام کوتاه مدت می کند که معموال‬ ‫یک روز پس از ان قرارداد بازپرداخت اجرا شــده و با سود مشخصی‬ ‫اوراق با نقدینگی مبادله می شــوند‪ .‬از دالیــل این اتفاق می توان به‬ ‫مولفه هایی مانند فرارســیدن موعد پرداخت مالیات های فصل سوم‬ ‫شرکت ها و ســازش موسسات برای مزایده های اوراق خزانه داری که‬ ‫باعث تخلیه پول از بخش خصوصی شد‪ ،‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫اگرچه این توضیحات از نظر فنی صحیح هستند‪ ،‬اما نکته بزرگ تر را‬ ‫پنهان می کنند‪ .‬مشکل کمبود نقدینگی نیست؛ بلکه توزیع ان است‪.‬‬ ‫فدرال رزرو در جریان اجرای برنامه نامتعارف پولی«تسهیل مقداری»‬ ‫(‪ )QE‬که در ســال ‪ ۲۰۰۹‬تا پایان سال ‪ ۲۰۱۵‬ادامه یافت‪ ،‬ترازنامه‬ ‫خــود را از حدود ‪ ۸۷۰‬میلیارد دالر بــه ‪ ۴۵۰۰‬میلیارد دالر افزایش‬ ‫داد‪ .‬سپس در مرحله تعدیل ترازنامه که از سال ‪ ۲۰۱۵‬تاکنون ادامه‬ ‫داشته‪ ،‬حجم ترازنامه به ‪ ۳۸۰۰‬میلیارد دالر کاهش یافته است‪.‬‬ ‫بیشــتر باال و پایین شــدن نقدینگی بانک مرکزی مربوط به ذخایر‬ ‫اضافی بانک های امریکا اســت که تقریبا از سطح صفر قبل از بحران‬ ‫مالی ‪ ۲۰۰۸‬به حداکثر ‪ ۲۷۰۰‬میلیارد دالر در اواســط سال ‪۲۰۱۴‬‬ ‫رســیده و در حال حاضر تا ‪ ۱۴۰۰‬میلیارد دالر کاهش یافته اســت‪.‬‬ ‫در حال حاضر این میزان نســبت به دوره اوج پیشــین کمتر است‪،‬‬ ‫اما هنوز هم بسیار بیشــتر از ان چیزی است که بانک ها نیاز دارند‪.‬‬ ‫ذخایر اضافی که نزد بانک مرکزی امریکا نگهداری می شــوند شامل‬ ‫ســود مشخصی می شــوند و بانک ها در دوران پسارکود میل زیادی‬ ‫به افزایش ذخایر اضافه خود نزد بانک مرکزی داشــتند‪ .‬اما بانک ها‬ ‫اولویت مشــخصی برای ذخایر اضافی دارند‪ ،‬زیرا انها در باالی دامنه‬ ‫هدف خود (ابزار تکمیلی موسوم به ‪ ،)IOER‬سودهای پرداختی را‬ ‫از صندوق فدرال دریافت می کنند‪ .‬انها با کارمزد‪ ،‬افزایش ســرمایه‬ ‫و نقدینگی در هرگونه وام دهی کوتاه مدت تحت قانون بازل‪ ۳‬مواجه‬ ‫می شــوند‪ .‬پس از بحران مالی و اعتباری جهان که در ابتدا از بخش‬ ‫بانکی امریکا اغاز شــد‪ ،‬کمیته بازل در ســوئیس با هدف جلوگیری‬ ‫از بــروز بحرانی دیگر‪ ،‬مجموعه ای از مقــررات بانکی جدید را تحت‬ ‫عنوان بازل ‪ ۳‬تنظیم و معرفی کرد‪ .‬این مقررات که سخت گیری های‬ ‫بیشــتری را در زمینه ذخیره گیری بانک ها و کفایت سرمایه اعمال‬ ‫می کند‪ ،‬ســعی دارد در جهت کاهش ریســک بانک ها راهبردهای‬ ‫مختلفی را به کار گیرد‪ .‬این مقررات به واسطه درنظر نگرفتن ریسک‬ ‫ابزارهای تامین مالی تجاری به هنگام ذخیره گیری‪ ،‬از یکســو باعث‬ ‫گران تر شــدن این ابزارها شده که این امر درنهایت منجر به اسیب‬ ‫رســاندن به تامین مالی و معامالت تجاری بین المللی خواهد شد و‬ ‫ازسوی دیگر قفل شــدن بخش قابل توجهی از سرمایه بانک ها را در‬ ‫پی خواهد داشــت‪ .‬همچنین به دلیل نادیده گرفتن نقش موسسات‬ ‫بیمه اعتبار صادراتی در پوشش ریسک تامین مالی‪ ،‬فعالیت و میزان‬ ‫اثرگذاری این موسســات بر تامین مالی تجاری را خدشــه دار کرده‬ ‫است‪ .‬در این مطالعه تالش شده تا پس از ارائه دیدگاه کلی در مورد‬ ‫مقررات بازل به ویژه بازل ‪ ،۳‬تاثیر این مقررات بر تامین مالی تجاری‬ ‫بین المللی و بیمه های اعتباری مورد بررسی قرار گیرد‪.‬‬ ‫در پایان نیز اعتراضــات نهادهای مختلف مالی و بانکی در جهان به‬ ‫این مقررات‪ ،‬گنجانده شده و پیشــنهادهایی نیز در این زمینه ارائه‬ ‫شده است‪ .‬در واقع‪ ،‬سهم عملکرد بانک ها در بازار ریپو از زمان بحران‬ ‫مالی دهه قبل کاهش یافته اســت‪ .‬این امر به کاهش در اندازه بازار‬ ‫ریپو منجر شــده به طوری که از ‪ ۴۳۰۰‬میلیــارد دالر قبل از وقوع‬ ‫بحران پیشــین هم اکنون به ‪ ۲۲۰۰‬میلیارد دالر رســیده است‪ .‬در‬ ‫مقابل‪ ،‬سایر شــرکت کنندگان غیربانکی مانند شرکت های فعال در‬ ‫اوراق بهادار یا کارگزاران‪ ،‬صندوق های ســرمایه گذاری و‪ ...‬به شدت‬ ‫به بازار ریپو متکی هســتند تا به تامین مالــی اوراق بهادار در حال‬ ‫رشــد انها به ویژه اوراق بهادار شــرکتی کمک کنــد‪ .‬تا به امروز‪ ،‬با‬ ‫تامین بودجه سایر موسســات غیربانکی‪ ،‬نیازهای مالی انها براورده‬ ‫شــده اســت‪ .‬اما تراز عرضه و تقاضا در مقابل هرگونــه وقایع پولی‬ ‫اشــکار مانند معافیت مالیاتی شرکت ها‪ ،‬اسیب پذیر است‪ .‬در چنین‬ ‫شــرایطی‪ ،‬درخواســت از فدرال رزرو برای دور دیگری از ‪ QE‬برای‬ ‫اضافه کردن نقدینگی به سیســتم مالی‪ ،‬مشکل را برطرف نمی کند‪.‬‬ ‫‪ QE‬فقط برای افزایش ذخایر اضافی بانک ها‪ ،‬بدون تحویل نقدینگی‬ ‫اضافی به بازار ریپو طراحی شده بود‪.‬‬ ‫اگر فدرال رزرو سیســتم دائمی را همان طور که از سوی فدرال رزرو‬ ‫شعبه سنت لوئیس پیشنهاد شده بود به اجرا در بیاورد‪ ،‬می تواند این‬ ‫مشــکل را برطرف کند‪ .‬با این حال‪ ،‬اگر چنین طرحی ادامه داشته‬ ‫باشــد‪ ،‬احتماال وظیفه فدرال رزرو را پیچیده تر می کند‪ ،‬زیرا در این‬ ‫صورت ســعی خواهد کرد تصمیمات سیاست پولی خود را دو سویه‬ ‫تعیین کنــد (از طریق نرخ هدف فــدرال رزرو و ‪ .)IOER‬این امر‬ ‫نگرانی های مربوط به پایداری بدهی را افزایش می دهد‪ .‬سطح بدهی‬ ‫شــرکت های امریکایی قبال به ‪ ۷۴‬درصــد از تولید ناخالص داخلی‬ ‫رســیده‪ ،‬در حالی که بدهی دولت از ‪ ۱۰۰‬درصد فراتر رفته است‪ .‬با‬ ‫توجه به چشم انداز کسری فدرال که حداقل هزار میلیارد دالر است‬ ‫و احتماال در اوایل ســال مالی این رقم حتی بیشتر نیز خواهد شد‪،‬‬ ‫تصویر روشنی از اینده بلندمدت اقتصاد امریکا ارائه نمی دهد‪.‬‬ ‫معضــل فدرال رزرو در اســتقرار تاسیســات ریپو‪ ،‬از یکســو ابزاری‬ ‫ضروری برای ارام کردن بازار ریپو اســت و از طرفی منعکس کننده‬ ‫یک درگیری اساســی در تطبیق سیاست های پولی در این وضعیت‪.‬‬ ‫همان طور که نیاز به حمایت از بازارهای اقتصادی و مالی وجود دارد‪،‬‬ ‫اما می تواند ثبات سیســتم مالی را به خطر اندازد‪ .‬در کل‪ ،‬راه اسانی‬ ‫پیش پای فدرال رزرو وجود ندارد‪.‬‬ ‫زور امریکا به اقتصاد ایران نرسید‬ ‫مراودات مالی و تجاری غیردالری ایران با سایر کشورها تاثیرپذیری‬ ‫اقتصاد ایــران از تحریم ها را به حداقل رســانده و ارزش پول ملی‬ ‫را افزایش داده اســت‪ .‬هرچند که تحریم هــای امریکا علیه ایران‬ ‫نتوانســته اقتصاد ایــران را از پا دربیاورد‪ ،‬اما مشــکالتی در زمینه‬ ‫تجارت خارجی ایران و تبادل کاال و ارز با سایر کشورها برای ایران‬ ‫ایجاد کرده اســت‪ .‬امریکا کوشیده تا با اعمال شدیدترین تحریم ها‬ ‫علیه ایران‪ ،‬ارتباط کشورمان را با اقتصاد جهانی به حداقل برساند‪،‬‬ ‫اما در این بین مذاکرات ایران با متحدانش سبب شده امریکا تا حد‬ ‫زیادی در این موضوع ناکام بماند‪ .‬با توجه به خروج یک باره امریکا‬ ‫از برجام و بازگشــت تحریم ها‪ ،‬اقتصاد ایران تا مدتی دســت خوش‬ ‫ایــن تغییرات قرار گرفت و ارزش پول ملی کاهش یافت‪ ،‬اما اکنون‬ ‫با برقراری روابط تجاری با کشورهای دوست سبب شده تا بازار بار‬ ‫دیگر به ارامش برسد‪.‬‬ ‫یکــی از مهم تریــن اقدامات ایران در این زمینــه‪ ،‬برقراری روابط‬ ‫تجاری با ســایر کشــورها از طریق پول ملی دو کشــور و در واقع‬ ‫کنار گذاشــتن دالر از معامالت تجاری بوده که تاثیرپذیری تجارت‬ ‫خارجی ایران از تحریم های امریکا را به حداقل رســانده است‪ .‬در‬ ‫حال حاضر‪ ،‬سوئیفت دسترســی بانک های ایرانی به این سامانه را‬ ‫قطع کرده و بانک های ایرانــی نمی توانند مبادالت تجاری خود بر‬ ‫پایه دالر را با بانک های ســایر کشورها انجام دهند‪ ،‬در همین راستا‬ ‫مســئوالن بانک مرکزی تالش کرده اند تا با ایجاد روابط تجاری از‬ ‫طریق پول ملی‪ ،‬این مشکل را تا حدودی حل کنند‪.‬‬ ‫یکی از مهم ترین اقدامات در این زمینه‪ ،‬تجارت خارجی با کشــور‬ ‫روســیه از طریق پول ملی دو کشــور اســت‪ ،‬در واقع روسیه برای‬ ‫برقراری ارتباط تجاری با ایران که در صورت عدم تحریم‪ ،‬مشتریان‬ ‫زیادی دارد‪ ،‬سوئیفت را کنار گذاشته و از طریق پول ملی دو کشور‬ ‫این کار را انجام می دهد‪ .‬این امر ســبب شــده تا با رفع بسیاری از‬ ‫مشــکالت‪ ،‬زمینه واردات مواد اولیه و موارد ضروری را فراهم شده‬ ‫و ارزش پول ملی ایران در این مبادالت افزایش یابد‪ .‬کارشناســان‬ ‫معتقدند که با برقراری روابط تجاری با سایر کشورها از این طریق‪،‬‬ ‫ارزش پــول ملی بازهــم افزایش خواهد یافت و ایــن کار می تواند‬ ‫پــول ملی ایران را بــه ارزش واقعی خود برســاند‪ .‬در حال حاضر‪،‬‬ ‫عالوه بر روســیه‪ ،‬ترکیــه نیز تاکید کرده که بــه رغم تحریم های‬ ‫امریــکا‪ ،‬واردات نفت و گاز خود از ایــران را متوقف نخواهد کرد‪.‬‬ ‫همچنین برخی کشــورهای دیگر نیز به طور رسمی و غیررسمی با‬ ‫ایران مبادالت تجاری دارند که گســترش این کار در طوالنی مدت‬ ‫می تواند تحریم پذیری اقتصاد ایران از تحریم ها و نوســانات قیمت‬ ‫دالر را کاهش دهد‪ .‬در طی روزهای اخیر بســیاری از مســئوالن‬ ‫کشــور نیز تاکید کرده اند که اکنون ایران در مقابل تحریم ها مقاوم‬ ‫شده و تبدیل به کشوری تحریم ناپذیر شده است‪ .‬البته با این حال‬ ‫نمی توان تاثیر تحریم های امریکا بر اقتصاد ایران را نادیده انگاشت‪،‬‬ ‫اما در حالی که امریکا می کوشــد تا اقتصاد ایران را از کار افتاده و‬ ‫در مرحله پایانی خود نشان دهد‪ ،‬بررسی امارهای اقتصادی حاکی‬ ‫از ان اســت که اوضاع اقتصادی ایران رو به بهبود اســت‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر‪ ،‬امریکا شــدیدترین تحریم هایی را که می توانسته علیه ایران‬ ‫اعمال کــرده و عمال مهره دیگری برای بازی نــدارد‪ ،‬اما ایران نیز‬ ‫نشــان داده که در مقابل شدیدترین تحریم ها نیز به مقاومت نسبی‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫معاون اموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه فرهنگیان درباره تکمیل ظرفیت این دانشگاه برای دوره کارشناسی گفت‪ :‬طبق گزارش های دریافتی‪ ،‬استقبال از دانشگاه فرهنگیان در کنکور‪ ۹۸‬باال‬ ‫بود و بعید است تکمیل ظرفیت داشته باشیم‪ .‬طاهر روشندلدر پاسخ به این پرسش که ایا دانشگاه فرهنگیان برای دوره کارشناسی کنکور ‪ 98‬مرحله تکمیل ظرفیت هم دارد؟ اظهار کرد‪ :‬براساس‬ ‫گزارش های دریافتی ما تا این لحظه‪ ،‬استقبال از دانشگاه باال بوده است و تمام افرادی که پذیرفته شدند‪ ،‬ثبت نام کرده اند و احتماالً تعداد ریزش ها بسیار کم باشد‪ .‬وی افزود‪ :‬سال گذشته از ‪ 24‬هزار‬ ‫ظرفیتی که در اختیار داشتیم‪ 19 ،‬هزار و ‪ 300‬نفر ثبت نام کردند و بیش از ‪ 4‬هزار ظرفیت خالی مانده بود بنابراین درخواست تکمیل ظرفیت دادیم چون کمبود معلم داریم اما امسال بعید می دانم که‬ ‫چنین اتفاقی بیفتد‪ .‬معاون اموزشی و تحصیالت تکمیلی دانشگاه فرهنگیان گفت‪ :‬شواهد حاکی از ان است که نیاز به تکمیل ظرفیت نیست و از ‪ 24‬هزار نفر ظرفیتی که اعالم کرده بودیم تعداد‪23‬‬ ‫هزار و‪ 392‬نفر ثبت نام کرده اند و بعید است که ظرفیت خالی داشته باشیم‪.‬‬ ‫تخلفات پزشکان برای دورزدن «کارتخوان» را به ‪ ۱۵۲۶‬اعالم کنید؛‬ ‫انالین پرداخت کنید!‬ ‫از نصــب خودپرداز در مطب و دادن شماره حســاب به بهانه نوبت دهی های‬ ‫طالیی تا اخذ وجوه باالتر از بیمارانی که می خواهند از طریق کارتخوان حق‬ ‫ویزیت بپردازند؛ این ها بخشی از ترفندهایی است که معدودی از پزشکان برای‬ ‫دور زدن قانون نصب کارتخوان پیش گرفته اند‪ ...‬به گزارش ایســنا‪ :‬بر اساس‬ ‫قانون مجلسی ها پزشکان در سال ‪ ۱۳۹۸‬ملزم شدند که در مطب هایشان از‬ ‫پایانه فروشگاهی یا همان کارتخوان استفاده کنند‪ .‬قانونی که از همان ابتدا اما‬ ‫و اگرهای زیادی را به دنبال داشت؛ به طوریکه برخی وضع این قانون را سدی‬ ‫در برابر گریزگاه های مالیاتی پزشــکان دانسته و معتقد بودند که پزشکانی‬ ‫هرچند معدود با درامدهای میلیاردی‪ ،‬فرار مالیاتی کالن دارند که باید از ان‬ ‫جلوگیری شود‪ .‬طرح همین مسائل نیز دستمایه تشکیل کمپینی با هشتگ‬ ‫«پزشک ‪-‬فراری‪ -‬از ‪-‬مالیات ‪-‬و ‪ ...‬کارتخوان» در فضای مجازی شد‪ .‬از طرفی‬ ‫اما مخالفان این قانون که ان را تبعیضی برای جامعه پزشکی عنوان می کردند‪،‬‬ ‫اعتقاد داشتند که این قانون به نوعی فرار رو به جلو در برابر مطالبات معوق‬ ‫پزشــکان بوده و نوعی هجمه به قشــر فرهیخته پزشــکی است‪ .‬انها اعالم‬ ‫می کردند که اگر قرار اســت شفافیتی در زمینه درامدها و پرداخت مالیات‬ ‫در کشور ایجاد شود‪ ،‬باید این کار برای تمام اقشار و اصناف پردرامد از جمله‬ ‫طالفروشان و ‪ ...‬باشد‪ ،‬نه فقط پزشکان‪ .‬هرچند که در پاسخ به این انتقاد اعالم‬ ‫شد که نصب کارتخوان برای همه صنوف الزامی است‪ ،‬اما از انجایی که الزام‬ ‫ان در صنف پزشکان حواشی را به دنبال داشت‪ ،‬مساله پررنگ تر شد‪ .‬به هر‬ ‫حال با وجود همه اما و اگرها و حواشی ایجاد شده‪ ،‬به پزشکان تا اول مهر ماه‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۸‬فرصت داده شد تا اقدام به نصب کارتخوان در مطب هایشان کنند‬ ‫و سازمان امور مالیاتی هم اعالم کرد که در صورت عدم اجرای قانون از سوی‬ ‫پزشکان‪ ،‬مجازات هایی را در نظر گرفته است؛ به طوری که علی رستم پور مدیر‬ ‫کل دفتر تنظیم مقررات و برون ســپاری سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه‬ ‫طبق قانون با پزشکانی که به قوانین مالیاتی تمکین نکنند برخورد می شود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بر اســاس قانون‪ ،‬کســانی که مکلف به نصب پایانه فروش یا صندوق‬ ‫مکانیزه فروش هستند‪ ،‬اگر این کار را انجام ندهند دو درصد از مجموع وجوه‬ ‫ی انها مشمول جریمه می شود‪.‬‬ ‫دریافت ‬ ‫‪ ۷۰‬درصد پزشکان برای نصب کارتخوان اقدام نکرده اند‬ ‫البته این اظهارات در حالی مطرح می شود که ضرب االجل سازمان امور مالیاتی‬ ‫برای نصب کارتخوان در مطب پزشکان به پایان رسیده و طبق گفته مسئوالن‬ ‫سازمان امور مالیاتی تنها ‪ ۳۰‬درصد از پزشکان مشمول در این طرح ثبت نام‬ ‫کرده اند و ‪ ۷۰‬درصدشان از قانون تمکین نکرده اند‪ .‬با این حال در روزهای اخر‬ ‫شهریور ماه نشستی در سازمان نظام پزشکی با حضور رییس کل سازمان امور‬ ‫مالیاتی و معاونین‪ ،‬رییس کل سازمان نظام پزشکی‪ ،‬معاون نظارت و برنامه ریزی‬ ‫سازمان نظام پزشکی‪ ،‬معاون کل وزارت بهداشت‪ ،‬رییس کمیسیون بهداشت‬ ‫و درمان مجلس شــورای اسالمی‪ ،‬رییس شورای عالی نظام پزشکی و رییس‬ ‫مجمع انجمن های علمی گروه پزشــکی ایران و جامعه جراحان کشور برای‬ ‫بررسی اخرین وضعیت نصب کارتخوان در مطب پزشکان برگزار شد و طرفین‬ ‫ماجرا توافق کردند که در کمیته ای مشترک و با حضور نمایندگان تام االختیار‪،‬‬ ‫راهکارهای مناسب درباره بحث نصب کارتخوان و مالیات پزشکان بررسی شده‬ ‫و درباره حل مشکالت مالیاتی جامعه پزشکی‪ ،‬در فضایی کارشناسانه‪ ،‬بدون‬ ‫تنش‪ ،‬تهدید و با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور بحث و اطالع رسانی‬ ‫شــود‪ .‬البته این اقدامات در شــرایطی است که متاســفانه برخی پزشکان‬ ‫ترفندهایی را برای دور زدن کارتخوان ها در پیش گرفته اند تا به لطایف الحیل‬ ‫زیر بار اســتفاده از کارتخوان نروند؛ از نصب خودپرداز در مطب گرفته تا اخذ‬ ‫وجوه باالتر از بیمارانی که می خواهند از طریق کارتخوان حق ویزیت پزشک‬ ‫را بپردازند‪ .‬ترفندهایی که نه تنها قانون را دور می زند‪ ،‬بلکه بیشتر سبب سلب‬ ‫اعتماد از بیماران می شود و انها را به زحمت می اندازد‪.‬‬ ‫درخواست ‪ ۲۰‬میلیون پول نقد‬ ‫فاطمه یکی از افرادی اســت که از برخورد یکی از پزشکانی که به او مراجعه‬ ‫کرده‪ ،‬گالیه دارد می گوید‪ :‬برای جراحی زیبایی بینی خواهرم به یک پزشک‬ ‫معروف مراجعه کردیم‪ .‬او قبل از عمل به ما گفت که باید تمام هزینه عمل‬ ‫را که حدود ‪ ۲۰‬میلیون تومان می شد‪ ،‬به صورت نقدی برایش به بیمارستان‬ ‫ببریم و در غیر این صورت جراحی را انجام نمی دهد‪ .‬او می افزاید‪ :‬از انجایی‬ ‫که کارش را قبول داشتیم و می خواستیم حتما جراحی را این پزشک انجام‬ ‫دهد‪ ،‬قبول کردیم و با هزار مکافات ‪ ۲۰‬میلیون تومان پول نقد را در ســاک‬ ‫گذاشــته و برای پزشک بردیم‪ .‬اما مگر اعمال جراحی‪ ،‬چه زیبایی باشد چه‬ ‫غیره‪ ،‬تعرفه مشــخص ندارد؟ چرا یک پزشــک باید از اعتماد بیمار و البته‬ ‫شهرت خود سوء استفاده کند و خارج از تعرفه مشخص پول بگیرد؟‬ ‫کارتخوان به نوبت!‬ ‫مژگان نیز که برای بیماری غدد خود به یک پزشک متخصص غدد مراجعه‬ ‫کرده می گوید‪ »:‬هر زمان که به مطب اقای پزشک می روم‪ ،‬منشی سه تا در‬ ‫میون اجــازه می دهد که بیماران حق ویزیت را با کارتخوان بپردازند‪ .‬زمانی‬ ‫هم که می گویم من می خواهم با کارتخوان هزینه را بدهم‪ ،‬منشی می گوید‬ ‫نوبت شما نیست که با کارتخوان هزینه را بپردازید‪ .‬یا نقدی پول دهید و یا‬ ‫به خودپرداز کنار مطب رفته و پول نقد بیاورید‪ « .‬ســولماز نیز می گوید که‬ ‫«منشــی فالن پزشک از بیمارانی که می خواهند با کارتخوان حق ویزیت را‬ ‫بپردازند‪ ،‬مبلغ باالتری می گیرد تا بیماران را ترغیب کند‪ ،‬نقدا حساب کنند‪.‬‬ ‫« برخی شــواهد نیز حاکی از ان اســت که حتی برخی پزشــکان تا جایی‬ ‫پیش رفته اند که به جای نصب کارتخوان‪ ،‬خودپرداز به مطب هایشان اورده اند‪.‬‬ ‫بسیاری از گزارش های مردمی ارسالی حاکی از ان است که برخی پزشکان در‬ ‫کنار مطب یا موسسه پزشکی خود خودپرداز اورده اند و به بیماران می گویند‬ ‫که کارتخوان ندارند‪ .‬در نتیجه بیمار مجبور می شود برای پرداخت هزینه های‬ ‫ویزیت به خودپرداز مراجعه کرده و پول نقد برای پزشک بیاورد‪.‬‬ ‫نوبت های طالیی‬ ‫برخی از پزشــکان هم پا را از این فراتر گذاشته و برای پرداخت هزینه ها از‬ ‫سوی منشی مطب شماره حســاب پزشک یا شخص دیگری به بیمار ارایه‬ ‫می شود‪ .‬سهیال یکی از افرادی که تجربه این اتفاق را داشته است و می گوید‪:‬‬ ‫«یکبار با مطب یک متخصص پوست و مو تماس گرفتم و درخواست نوبت‬ ‫مراجعه داشتم‪ .‬منشــی به من گفت شماره حسابی را به شما می دهم‪ .‬اول‬ ‫هزینه ویزیت را بپردازید تا بعد به شــما نوبت بدهیم‪ .‬تعجب کردم و منشی‬ ‫باز به من گفت اگر همین االن پول را واریز کنید‪ ،‬بهترین ســاعت به شــما‬ ‫نوبت می دهم‪« .‬معصومه یکی دیگر از افرادی اســت که تجربه اینچنینی را‬ ‫داشته و می گوید‪ :‬پدرم به دلیل مشکل قلبی اش باید عمل می شد و پزشک‬ ‫در کمال تعجب به ما گفت ابتدا پول عمل را به حســابم واریز کنید‪ .‬وقتی‬ ‫اعتراض کردیم‪ ،‬پزشــک گفت اگر همین امروز پول را واریز کنید‪ ،‬صبح اول‬ ‫وقت و اولین نفر پدر شــما را عمل می کنم‪ .‬البته قطعا چنین تخلفاتی فقط‬ ‫از تعداد معدودی از پزشــکان ســر می زند و انصافا اکثریت جامعه پزشکی‬ ‫کشور با تمام توان در راه خدمت رسانی به بیماران بدون ذره ای سوءاستفاده‬ ‫مالی یا مالیاتی کار می کنند‪ .‬بی تردید اذهان عموم ایثارگری های پزشــکان‬ ‫در جبهه های جنگ و همچنین اقدامات خیرخواهانه پزشــکان در بحران ها‬ ‫و حوادثی همچون ســیل و زلزله و یا پزشــکان جهادگری که با حضور در‬ ‫هشدار به زائران اربعین‪:‬‬ ‫فقطثبت نام کنندگاندرسماحبیمهمی شوند‬ ‫مدیرکل برنامه ریزی و نظارت عتبات ســازمان‬ ‫حج وزیارت با اشــاره به خدمــات بیمه ای برای‬ ‫ثبت نــام کنندگان در ســامانه ســماح گفت‪:‬‬ ‫خدمات بیمه ای فقط شامل زائرینی می شود که‬ ‫در سامانه سماح ثبت نام کرده باشند‪.‬‬ ‫حجت االســام صحبت اهلل رحمانــی درباره نام‬ ‫نویسی زائران اربعین در سامانه سماح و تعهدات‬ ‫بیمه ای برای انها اظهار کرد‪ :‬طبق مصوبه ستاد‬ ‫مرکزی اربعین حســینی‪ ،‬نام نویســی از زائران‬ ‫اربعین حســینی در ســامانه ســماح و زیر نظر‬ ‫کمیته ثبت نام و اعزام که به عهده سازمان حج‬ ‫وزیارت اســت‪ ،‬انجام می گیرد؛ در این ســامانه‬ ‫موضوع بیمــه و خدمات درمانی هالل احمر نیز‬ ‫وجود دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بیمه یکی از الزاماتی محسوب می شود‬ ‫که خدمات قابل توجهی برای بیمه شــدگان به‬ ‫دنبال دارد بنابراین ما نیــز توصیه می کنیم که‬ ‫تمامی زائران در زمان ثبت نام در ســماح ضمن‬ ‫تکمیل اطالعات‪ ،‬هزینه های بیمه ‪ 15‬هزار تومان‬ ‫و خدمــات درمانی ‪ 7‬هزارتومــان را واریز کنند‪.‬‬ ‫حجت االسالم رحمانی تصریح کرد ‪ :‬هزینه بیمه‬ ‫برای زائران اربعین نسبت به سال گذشته تغییری‬ ‫نکرده اما تعهدات بیمه افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به خدمات بیمــه ای برای زائران‬ ‫اربعین گفت‪ :‬خدمات بیمه ای فقط شامل زائرینی‬ ‫می شــود که در سامانه سماح ثبت نام کرده و با‬ ‫گذرنامه معتبر از مرزهای قانونی کشور به عراق‬ ‫عزیمت می کنند و به کشور باز می گردند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬معیار محاسبه مدت پوشش بیمه ای‪،‬‬ ‫مهر ورود و خروج اداره گذرنامه نیروی انتظامی‬ ‫کشور در مبادی خروجی و ورودی است و طبق‬ ‫تعهدات ذیل خدمات مناســبی از سوی شرکت‬ ‫بیمه گر صورت می پذیرد‪.‬‬ ‫مدیرکل برنامه ریزی و نظارت عتبات ســازمان‬ ‫یکشنبه ‪ 7‬مهر ‪ 1398‬سال دوم شماره ‪145‬‬ ‫‪7‬‬ ‫خبر‬ ‫اقای روحانی به نمایندگان خود‬ ‫در استان ها نحوه صحبت کردن را‬ ‫یاد دهد!‬ ‫اردوهای جهادی در مناطق محروم حضور می یابند را فراموش نخواهد کرد‪.‬‬ ‫اما در عین حال باید سازوکاری هم برای برخورد با معدود پزشکان متخلف در‬ ‫این حوزه تعریف شود که واقعا عملیاتی باشد‪ ،‬نه اینکه همچنان طبیبان واقعی‬ ‫قانون را اجرا کنند و برخی هم در حاشیه ای امن به تخلفات شان ادامه دهند‪.‬‬ ‫هدیه تولد نوزاد برای خانم دکتر‬ ‫حتی در برخی موارد با وجود تاکید وزارت بهداشتی ها بر جمع اوری زیرمیزی‬ ‫و برخودرهای شدید با پزشکان زیرمیزی بگیر‪ ،‬باز هم در برخی موارد شاهد‬ ‫زیرمیزی گرفتن ها با عناوین فریبنده ای همچون «هدیه تولد نوزاد به پزشک»‬ ‫و‪ ...‬هستیم؛ در همین راستا معصومه که در دوران بارداری اش به متخصص‬ ‫زنان و زایمان مراجعه کرده می گوید‪ :‬وقتی می خواستم برای اخرین معاینه‬ ‫قبل از زایمان‪ ،‬به پزشــکم مراجعه کنم‪ ،‬منشی با من تماس گرفت و گفت‬ ‫وقتی برای اخرین معاینه می ایید ‪ ۲.۵‬میلیون تومان پول نقد هم به همراه‬ ‫داشــته باشید‪ .‬وی اما زیر بار پرداخت این وجه نمی رود و زمانیکه به منشی‬ ‫اعتراض می کند‪ ،‬منشــی اعالم می کند که این وجه را باید به عنوان «هدیه‬ ‫تولد» به پزشک بپردازد‪ .‬هرچند که مادر مذکور باز هم زیر بار پرداخت این‬ ‫مبلغ نرفت و پزشکش را تغییر داد‪ ،‬اما هستند بیمارانی که مجبور می شوند‬ ‫چنین مبالغی را پرداخت کنند‪.‬‬ ‫تخلفات کارتخوانی را به ‪ ۱۵۲۶‬اعالم کنید‬ ‫در هر حال‪ ،‬هرچند که ســازمان امور مالیاتی اعالم کرده که مردم تخلفات‬ ‫کارتخوانی را به سامانه ‪ ۱۵۲۶‬اعالم کنند تا با متخلفین برخورد شود و وزارت‬ ‫بهداشت هم بارها و بارها اعالم کرده که مردم بویژه در بیمارستان ها و مراکز‬ ‫درمانی دولتی خارج از صورتحســاب بیمارستان‪ ،‬وجهی را پرداخت نکنند و‬ ‫در عین حال هم تخلفات تعرفه ای را به سامانه ‪ ۱۹۰‬اطالع دهند‪ ،‬اما برخی‬ ‫بیمــاران برای اطمینان از حصول نتیجه‪ ،‬ناچار تن به تخلف این پزشــکان‬ ‫می دهند‪ .‬بنابراین به نظر می رسد نظام سالمت با کمک نظام اقتصادی کشور‬ ‫ی دقیق تر را برای شناسایی متخلفین در نظر‬ ‫باید راهکاری اساسی تر و نظارت ‬ ‫بگیرد؛ ان هم زمانیکه برخی از این متخلفین پزشکان معروفی هستند که به‬ ‫هر دلیلی برای خود اسم و رسمی هم به هم زده اند‪.‬‬ ‫حــج و زیــارت به تعهــدات شــرکت بیمه گر‬ ‫برای ثبت نام کنندگان در ســماح اشــاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬پرداخــت هزینه های درمانی‪ ،‬بســتری‪،‬‬ ‫بیمارســتانی‪ ،‬اعمال جراحی به علت بیماری یا‬ ‫حادثه برای هر یک از بیمه شــدگان تا ســقف‬ ‫‪ 275‬میلیــون ریال معــادل ‪ 27‬میلیون و ‪500‬‬ ‫هــزار تومان خواهد بــود و پرداخت هزینه های‬ ‫درمانی ســرپایی و پاراکلینیکی هر یک از بیمه‬ ‫شــدگان نیز تا ســقف ‪ 27‬میلیون و ‪ 500‬هزار‬ ‫ریال معادل ‪ 2‬میلیون و ‪ 750‬هزار تومان تعیین‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬پرداخت غرامت فــوت به هر علت‬ ‫(عمر زمانی) هر یک از بیمه شــدگان به میزان‬ ‫‪ 400‬میلیــون ریال معــادل ‪ 40‬میلیون تومان‬ ‫انجام می گیرد‪ .‬رحمانی به پرداخت غرامت فوت‬ ‫ناشــی از حوادث اشــاره کرد و گفت‪ :‬پرداخت‬ ‫غرامت ناشی از فوت بر اثر حوادث نیز به میزان‬ ‫جامعه‬ ‫دانشگاه فرهنگیان برای کنکور ‪ ۹۸‬تکمیل ظرفیت هم دارد؟‬ ‫مبلغ ‪ 2‬میلیارد و ‪ 400‬میلیون ریال معادل ‪240‬‬ ‫میلیون تومان انجــام می گیرد‪.‬پرداخت غرامت‬ ‫نقــص عضو یا از کار افتادگی دائم کلی یا جزئی‬ ‫در اثر حوادث برای هر یک از بیمه شــدگان نیز‬ ‫تا ســقف ‪ 2‬میلیارد و ‪ 400‬میلیون ریال معادل‬ ‫‪ 240‬میلیون تومان در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬طبــق تعهــدات شــرکت بیمه ای‬ ‫پرداخت خسارت مســتلزم مدارک الزم خواهد‬ ‫بــود و در صورت ایجاد هرگونه خســارت برای‬ ‫هر یک از بیمه شدگان مربوط به حداکثر ظرف‬ ‫مــدت ‪ 90‬روز از تاریخ وقوع حادثه می بایســت‬ ‫به بیمه گر اعالم شــود و متعاقب ان مدارک و‬ ‫مستندات ارسال شــود‪ .‬مدیرکل برنامه ریزی و‬ ‫نظارت عتبات ســازمان حج و زیــارت در پایان‬ ‫توصیه کرد که زائران اربعین امســال ضمن نام‬ ‫نویسی در سماح از خدمات بیمه ای و درمانی با‬ ‫حداقل هزینه ها‪ ،‬بهره بگیرند‪.‬‬ ‫محمدجواد حق شناس در نشســت خبری که روز شنبه در‬ ‫باغ موزه دفاع مقدس برگزار شــد‪ ،‬دربــاره موضوع حذف نام‬ ‫شهدا از معابر پایتخت‪ ،‬خاطر نشان کرد‪ :‬شهیدان چشم و چراغ‬ ‫ملت اند؛ چهره نورانی ان ها در قلب همه ایرانیان حک شــده‬ ‫لذا هیچ کدام مجاز نیســتیم از نام شهیدان سواستفاده کنیم‪.‬‬ ‫رییس کمیســیون فرهنگی و اجتماعی شــورای شهر تهران‬ ‫افزود‪ :‬مگر می شــود کسی به خودش اجازه دهد که نام شهدا‬ ‫را حــذف کند؟ اگر بخواهیم در یک گزارش وحدت نظر کلی‬ ‫را در نظر بگیریم‪ ،‬قطعا واژه شــهید با فاصله بسیار از واژه های‬ ‫دیگر در صدر قرار می گیرد‪ .‬حق شناس ادامه داد‪ :‬امروز حتی‬ ‫براندازان نظام هم وقتی نام شــهیدان را می شنوند کاله از سر‬ ‫بــر می دارند‪ ،‬ان وقت چرا ما به خودمان اجازه می دهیم با نام‬ ‫شهدا این گونه برخورد کنیم؟ وی عنوان کرد‪ :‬ما ممکن است با‬ ‫مدیریت شهری و اعضای شورای چهارم اختالف نظراتی داشته‬ ‫باشــیم‪ ،‬اما هرگز برچسب حذف نام شهدا را به ان ها(چمران‬ ‫و قالیباف) نمی زنیم‪ .‬رییس کمیســیون فرهنگی و اجتماعی‬ ‫شورای شــهر تهران با بیان اینکه عملکرد این شورا و موضع‬ ‫شورا در این موضوع‪ ،‬مشــخص است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬رواج این‬ ‫ظلم در واقع خودزنی است و خوشبختانه مقام معظم رهبری‬ ‫در ایــن خصوص اخیرا فصل الخطــاب را مطرح کردند‪ .‬حق‬ ‫شــناس در ادامه گفت‪ :‬در این دو ســال اخیر‪ ،‬هیچ جلسه ای‬ ‫نبوده که در شورای نام گذاری پیشنهادی با موضوع نام شهدا‬ ‫بیاید و با ان مخالفت شــود‪ .‬وی در ادامه در پاسخ به سوالی‬ ‫درباره اخرین وضعیت نصب ســردیس قیصر امین پور اظهار‬ ‫داشت‪ :‬یکی از رویکردهایی که در دو سال گذشته در شورای‬ ‫شــهر پیگیر ان بوده ایم موضوع توجه به فضا و منظر شهری‬ ‫است و در این رابطه نشست هایی را با هنرمندان مختلف برگزار‬ ‫کردیم و همزمان در کمیســیون نام گذاری به نام هنرمندان‪،‬‬ ‫خیابان هایی نام گذاری شده است‪ .‬این عضو شورای شهر تهران‬ ‫ادامه داد ‪ :‬عالوه بر نام گذاری خیابان ها به اســم هنرمندان در‬ ‫برخی از معابر‪ ،‬مجسمه و سردیس این افراد بنام نصب شده و‬ ‫قیصر امین پور چهره ارزشمند ادبیات و شعر کشور بوده است‬ ‫و بر همین اساس معبری در خیابان سعادت اباد به نام ایشان‬ ‫نام گذاری شــد و سردیســی نیز به یاد ایشان در همان محل‬ ‫نصب شده بود‪ .‬رییس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای‬ ‫شــهر تهران با اشاره به پدیده سرقت مجسمه های شهری که‬ ‫در یک دهه اخیر رخ داده اســت عنوان کرد‪ :‬این پدیده ناگوار‬ ‫در دوره ای به اوج خود رســید و ‪ ۲۷‬مجســمه و سردیس از‬ ‫خیابان های شــهر تهران به سرقت رفت‪ ،‬این در حالی بود که‬ ‫وزن برخی از انها به ‪ ۱‬تن می رســید و امکان جابجایی ساده‬ ‫ان وجود نداشت و ســوال اینجاست در حالی که یک موتور‬ ‫دزد ســریعا دستگیر می شود چگونه بیست و چندی مجسمه‬ ‫دزدیده می شــود و سارقان پیدا نمی شوند‪ .‬وی در این باره به‬ ‫طرح سوالی پرداخت و گفت‪ :‬حاال باید این سوال را پرسید که‬ ‫چه کسی این مجســمه ها را به سرقت برده در حالی که انها‬ ‫جزو اموال مردم شهر تهران محسوب می شوند و یک مجسمه‪،‬‬ ‫شناسنامه هنرمندی است که ان را ساخته است‪ .‬حق شناس‬ ‫ادامه داد ‪ :‬تصمیم بر این شده تا مجسمه های برنزی در محفظه‬ ‫نگهداری شوند و مشــابه همان مجسمه ها از جنس سنگ یا‬ ‫گچ در خیابان نصب شــوند تا مبادا سارقان به صرافت بیفتند‬ ‫و مجســمه ای را به سرقت ببرند‪ .‬وی با بیان اینکه حفاظت از‬ ‫اثار هنری جزو وظایف شهرداری هم محسوب می شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تالش خواهد شد مجسمه ها در محلی نزدیک به دوربین های‬ ‫شهری نصب شوند‪ .‬حق شناس تاکید کرد‪ :‬در موضوع حفاظت‬ ‫از مجســمه ها‪ ،‬نباید وظایف شــهروندان را نادیده گفت‪ .‬حق‬ ‫شــناس در ادامه از سخنان و لحن اســتاندار تهران در انتقاد‬ ‫از واگــذاری مراکز بهاران گالیه کرد و گفت‪ :‬اقای روحانی به‬ ‫نماینــدگان خود نحوه صحبت کردن را یاد بدهد؛ چه شــده‬ ‫که نماینده دولت به خودش اجازه می دهد با نماینده مردم با‬ ‫این لحن سخن بگوید‪ .‬درباره اینکه استاندار تهران اعالم کرده‬ ‫که مراکز بهاران باید به بهزیســتی واگذار شود اظهار داشت‪:‬‬ ‫شورای شهر نماینده مردم اســت و اجازه دارد در مورد اموال‬ ‫مردم تصمیم بگیرد و هر برنامه در این زمینه توسط شهرداری‬ ‫نیازمند تصویب شــورای شهر است‪ .‬وی افزود‪ :‬بنابراین یا باید‬ ‫شهرداری الیحه ارسال کند و یا شورای شهر طرحی ارائه دهد‬ ‫تا در مورد اموال مردم تصمیم گیری شــود‪ .‬حق شــناس در‬ ‫ادامه لحن استاندار تهران را تهدید امیز توصیف کرد و خطاب‬ ‫به رییس جمهوری اظهار داشــت ‪ :‬جنــاب رییس جمهور به‬ ‫نمایندگان خود در استان ها یاد دهید که چگونه با نمایندگان‬ ‫مردم سخن بگویند‪ .‬عضو شورای شهر تهران ادامه داد ‪ :‬چه شده‬ ‫کــه نماینده دولت به خودش اجازه می دهد با چنین لحنی با‬ ‫نمایندگان مرم سخن بگوید؛ زبان کمک خواستن زبان تهدید‬ ‫نیست‪ .‬وی با بیان اینکه هرکجا به کمک شهرداری تهران نیاز‬ ‫بود‪ ،‬این نهاد خدمت رســانی کرده است‪ ،‬تاکید کرد ‪ :‬موضوع‬ ‫همکاری شهرداری تهران در حوادث سیل امسال و کمک این‬ ‫نهاد به دستگاه های اجرایی قابل مشاهده است‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫شهرداری تهران ده ها مجموعه بهاران را ه اندازی کرده ولی کجا‬ ‫گفته شده که زیرساخت های شهرداری را باید تحویل دستگاه‬ ‫دولتی بدهیم؛ دولت خودش به ُکر وصل اســت و پول نفت و‬ ‫مالیات را باید به این موضوعات اختصاص دهد‪ .‬عضو شــورای‬ ‫شــهر تهران با بیان اینکه استاندار تهران صدها مساله شهر را‬ ‫رها کرده و بر یک مســئولیت متمرکز شده است‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫اقای استاندار تهران هزاران مساله دارد و زبان شما مسئوالن‬ ‫باید براســاس گفت و گو‪ ،‬ضابطه و قانون باشــد‪ .‬حق شناس‬ ‫ادامه داد ‪ :‬ســاختمان هایی بهاران چرا باید به بهزیستی واگذار‬ ‫شــود و انان نیز ان را به سازمان های مردم نهاد واگذار کنند؛‬ ‫مگر شهرداری تهران خودش نمی تواند این کار را انجام دهد‪.‬‬ ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫‪r‬‬ ‫‪i‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪d‬‬ ‫‪o‬‬ ‫‪o‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪8‬‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫‪g‬‬ ‫‪.‬‬ ‫‪w‬‬ ‫‪w‬‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫راپورت‬ ‫شاعرانه‬ ‫‪w‬‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫یکشنبه‪ 7‬مهر‪ 1398‬سال دوم شماره‪145‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪:‬شرکت جهان سبز‬ ‫مدیر عامل‪ :‬حسین احمدی‬ ‫مد یر مسئول‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان مطهری‪ -‬بعد از سلیمان‬ ‫خاطر‪ -‬خیابان اورامان‪ -‬پالک‪ 43‬واحد‪2‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫مقام معظم رهبری در دیدار نمایندگان مجلس خبرگان‪:‬‬ ‫ازادی و نگاه عادالنه برای همه مردم باید یکسان باشد‬ ‫ای صبا نکهتی از خاک ره یار بیار‬ ‫ببر اندوه دل و مژده دلدار بیار‬ ‫نکته ای روح فزا از دهن دوست بگو‬ ‫نامه ای خوش خبر از عالم اسرار بیار‬ ‫تا معطر کنم از لطف نسیم تو مشام‬ ‫شمه ای از نفحات نفس یار بیار‬ ‫به وفای تو که خاک ره ان یار عزیز‬ ‫بی غباری که پدید اید از اغیار بیار‬ ‫گردی از رهگذر دوست به کوری رقیب‬ ‫بهر اسایش این دیده خونبار بیار‬ ‫خامی و ساده دلی شیوه جانبازان نیست‬ ‫خبری از بر ان دلبر عیار بیار‬ ‫شکر ان را که تو در عشرتی ای مرغ چمن‬ ‫به اسیران قفس مژده گلزار بیار‬ ‫کام جان تلخ شد از صبر که کردم بی دوست‬ ‫عشوه ای زان لب شیرین شکربار بیار‬ ‫روزگاریست که دل چهره مقصود ندید‬ ‫ساقیا ان قدح اینه کردار بیار‬ ‫دلق حافظ به چه ارزد به می اش رنگین کن‬ ‫وان گهش مست و خراب از سر بازار بیار‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای رهبر معظم انقالب اسالمی صبح روز پنج شنبه در‬ ‫دیدار منتخبان ملت در مجلس خبرگان ضمن ارائه تحلیل جامع از شــرایط‬ ‫کشور و گسترش شعارها و اقتدار انقالبی و سیاسی نظام جمهوری اسالمی و‬ ‫امتداد ان در منطقه‪ ،‬بهره گیری از درس های دوران دفاع مقدس و تعمیق ان را‬ ‫در جامعه بسیار ضروری و مهم خواندند و تاکید کردند‪ :‬الزمه و اساس استمرار‬ ‫پیشرفت کشــور‪« ،‬توکل بر خدا»‪« ،‬ایستادگی و مقاومت»‪« ،‬امید به اینده»‪،‬‬ ‫«اعتمــاد به جوانان به ویژه جوانان انقالبی»‪« ،‬وحدت و انســجام احاد مردم‬ ‫به خصــوص در میان نیروهای انقالب»‪« ،‬حمایــت واقعی از تولید داخلی» و‬ ‫«قطع امید کامل از بیگانگان» است‪ .‬رهبر انقالب اسالمی در ابتدای این دیدار‬ ‫با گرامیداشــت هفته دفاع مقدس و با اشاره به درس های این دوران درخشان‬ ‫و لزوم گســترش و تعمیق این درس هــا در جامعه افزودند‪ :‬توکل امام(ره) به‬ ‫خداوند متعال در زمان اغاز جنگ و در طول هشت سال دفاع مقدس‪ ،‬به رغم‬ ‫همه مشــکالت و کمبودها و فشارها‪ ،‬یک موضوع شگفت اور بود که باید این‬ ‫توکل امروز نیز در همه عرصه ها وجود داشــته باشــد‪ .‬ایشان گفتند‪ :‬برخی‬ ‫اوقات به دلیل برخی مشــکالت در جامعــه‪ ،‬برخی بزرگان و محترمین دچار‬ ‫دســتپاچگی می شــوند درحالی که باید به خدا توکل و با تالش ان مشکل را‬ ‫برطرف کرد‪ .‬رهبر انقالب اسالمی با اشاره به الطاف الهی در چهل سال گذشته‬ ‫و عبور نظام اســامی از گردنه های سخت خاطرنشان کردند‪ :‬عزت و اقتدار و‬ ‫اعتبار مادی و معنوی کشور در دنیا و خیل عظیم جوانان انقالبی اماده به کار‬ ‫و پیشرفت ها و جهش های کشــور غیرقابل مقایسه با ابتدای پیروزی انقالب‬ ‫اسالمی است و همه این موفقیت ها‪ ،‬مرهون لطف و عنایت الهی است‪ ،‬بنابراین‬ ‫توکل به خدا هیچ گاه نباید فراموش شود‪ .‬حضرت ایت اهلل خامنه ای «امید به‬ ‫اینده و اعتماد به جوانان» را از دیگر درس های دوران دفاع مقدس برشمردند‬ ‫و گفتنــد‪ :‬باید جوانان را وارد میدان کــرد و از نیروی انان غفلت نکرد‪ ،‬البته‬ ‫به کارگیری جوانان به معنای از صحنه خارج شدن افراد غیرجوان نیست زیرا‬ ‫هر فردی به تناسب تجربه و عملکرد خود جایگاهی دارد‪ .‬رهبر انقالب اسالمی‬ ‫با تاکید بر اینکه غفلت از نیروی جوان اشــتباه اســت و نیروهای جوان باید‬ ‫به کمک نیروهای غیرجوان بیایند‪ ،‬گفتند‪ :‬یکی از شــاخص های مهم دوران‬ ‫دفاع مقدس‪ ،‬حضور جوانان در مناصب فرماندهی و در بدنه عظیم بسیج و سپاه‬ ‫و ارتش بود و امروز نیز باید این فرصت را مغتنم شمرد و از جوانان در رده های‬ ‫مدیریتی باال و به ویژه میانی اســتفاده کرد‪ .‬حضرت ایت اهلل خامنه ای «عزم و‬ ‫اراده ملی» را درس دیگر دفاع مقدس دانســتند و تاکید کردند‪ :‬دشمن تالش‬ ‫زیادی برای سســت کردن عزم و اراده مردم و ناامید کردن انان به کار بسته‬ ‫است که باید در مقابل‪ ،‬عزم و اراده ملی تقویت شود و این مهم نیز‪ ،‬با دستور‬ ‫امکان پذیر نیست بلکه با استدالل های صحیح و با حضور به موقع صاحبان فکر‬ ‫در میان مردم محقق می شود‪ .‬ایشان با تاکید بر اینکه اساس همه امور کشور‬ ‫و الزمه موفقیت در عرصه های مختلف «ایســتادگی و مقاومت» اســت‪،‬‬ ‫افزودند‪ :‬برخی امور نیازمند ایســتادگی طوالنی مدت است‪ ،‬بنابراین نباید‬ ‫از گســتردگی جبهه دشمنان و قلدری ها ترسید بلکه باید همانند دوران‬ ‫دفاع مقدس‪ ،‬با مقاومت و ایســتادگی‪ ،‬ثابت کرد که «ما می توانیم‪ ».‬رهبر‬ ‫انقالب اسالمی با اشاره به تالش دشمن برای تاثیرگذاری بر فهم و ادراک‬ ‫تصمیم ســازان‪ ،‬تصمیم گیران و احاد مردم به منظور القای «نمی توانید»‬ ‫و «نمی شــود» گفتند‪ :‬برخالف تالش دشمن برای منحرف کردن فهم و‬ ‫ادراک مردم و مســووالن از واقعیت های کشــور و تعریف منافع و مصالح‬ ‫ملی براساس اهداف خود‪ ،‬ظرفیت ها و توانایی های کشور به گونه ای است‬ ‫که همه گره های اقتصادی و مشــکالت معیشتی با تدبیر و با پیگیری و‬ ‫مشورت درست‪ ،‬قابل حل شدن هستند‪.‬‬ ‫حضرت ایت اهلل خامنه ای به سخنان اخیر رئیس جمهور امریکا مبنی بر‬ ‫اینکه اگر ایران خواسته های امریکا را انجام دهد وضع مردم بهتر خواهد‬ ‫شد‪ ،‬اشــاره کردند و افزودند‪ :‬مقامات و رســانه های امریکایی و اروپایی‬ ‫به صورت مستمر با تکرار چنین مطالبی در تالش برای القای این موضوع‬ ‫هســتند که «شــما نمی توانید» اما مردم ایران به این تبلیغات و القائات‬ ‫توجهی نمی کنند‪ .‬ایشان گفتند‪ :‬یکی از نکات دیگری که تالش می شود‬ ‫اذهان و ادراک مردم و مسووالن را از ان منحرف کنند‪ ،‬موضوع پایبندی‬ ‫به شــعارهای انقالب است و اخیرا نیز برخی مقامات اروپایی گفته بودند‬ ‫که ایران باید دســت از شــعارهای انقالبی بردارد‪ .‬رهبر انقالب اسالمی‬ ‫علت بیــان و القای چنین مطالبی را ترس و واهمــه امریکا و اروپایی ها‬ ‫از شــعارهای انقالب و راه سومی که انقالب اسالمی به وجود اورده است‪،‬‬ ‫دانستند و تاکید کردند‪ :‬عالج مسائل و مشکالت کشور پافشاری بر شعارها‬ ‫و راه انقالبی اســت‪ .‬حضرت ایت اهلل خامنه ای با اشاره به جنگ احزاب و‬ ‫ایات مربوط به این جنگ‪ ،‬صف ارایی دشمنان و شیاطین اعم از امریکا و‬ ‫اروپای خبیث را نشانه حقانیت و قدرت نظام جمهوری اسالمی دانستند‬ ‫و گفتند‪ :‬کشــور عالوه بر حرکت رو به جلو‪ ،‬در مواردی جهش نیز داشته‬ ‫و دشــمن از این موضوع ناراحت و نگران است و علت اصلی تحریم ها هم‬ ‫جلوگیری از این جهش ها اســت اما به لطف خداوند در اینده نه چندان‬ ‫دور‪ ،‬در زمینه های مختلف شــاهد جهش هایی خواهیم بود‪ .‬ایشــان در‬ ‫ادامه ســخنان خود مطالبی را درخصوص اروپا بیان کردند‪ .‬رهبر انقالب‬ ‫اســامی با تاکید بر اینکه راه تعامل و مذاکره با هیچ کشــوری به غیر از‬ ‫امریکا و رژیم صهیونیستی بسته نیســت‪ ،‬افزودند‪ :‬اما به هیچ وجه نباید‬ ‫به کشــورهایی که پرچم دشمنی با نظام اســامی را در دست گرفته اند‬ ‫و در راس انها امریکا و این چند کشــور اروپایی‪ ،‬اعتماد شــود زیرا انها‬ ‫صریحا با ملت ایران دشمنی می کنند‪ .‬حضرت ایت اهلل خامنه ای با تاکید‬ ‫بر اینکه انگیزه های دشمنی اروپایی ها با جمهوری اسالمی تفاوت اصولی‬ ‫با دشمنی امریکا ندارد‪ ،‬گفتند‪ :‬اروپایی ها در ظاهر به عنوان میانجی وارد‬ ‫می شوند و حرف های طوالنی هم می زنند اما همه انها پوچ است‪ .‬ایشان‬ ‫با اشــاره به عملکرد اروپایی ها بعد از توافق هســته ای و عمل نکردن به‬ ‫وعده هــا و همچنین نحوه عملکرد اروپا بعــد از خروج امریکا از برجام و‬ ‫اعمال ظالمانه تحریم های ثانویه افزودند‪ :‬اروپایی ها به رغم وعده های خود‪،‬‬ ‫عمــا به تحریم های امریکا پایبند ماندنــد و هیچ اقدامی انجام ندادند و‬ ‫از این پس هم بعید اســت کاری برای جمهوری اســامی انجام دهند‪،‬‬ ‫بنابرایــن باید به کلی از اروپایی ها قطع امید کرد‪ .‬رهبر انقالب اســامی‬ ‫خاطرنشان کردند‪ :‬رفت وامد و بستن قرارداد اشکالی ندارد اما مطلقا نباید‬ ‫به انها امید داشــت و اعتماد کرد‪ .‬حضرت ایت اهلل خامنه ای با اشــاره به‬ ‫عمل نکردن اروپایی ها به تعهــدات یازدگانه خود افزودند‪ :‬همان افرادی‬ ‫که مذاکره کردند‪ ،‬اکنون می گویند اروپایی ها به هیچ یک از تعهدات خود‬ ‫عمــل نکرده اند و این موضوع‪ ،‬قوی ترین دلیل بر این اســت که در هیچ‬ ‫مســاله ای نباید به انها اعتماد کرد‪ .‬ایشان جریان امور را به رغم همه این‬ ‫دشــمنی ها‪ ،‬به نفع جمهوری اسالمی ارزیابی کردند و گفتند‪ :‬امروز نظام‬ ‫اســامی نه تنها قوی تر از چهل سال پیش اســت بلکه از ده سال پیش‬ ‫نیز قوی تر شــده و اقتدار انقالبی و سیاسی ان در منطقه گسترش یافته‬ ‫و ریشــه های انقالب عمیق تر شده اســت‪ .‬رهبر انقالب اسالمی با اشاره‬ ‫به پیشرفت های نظام اسالمی در عرصه های گوناگون خاطرنشان کردند‪:‬‬ ‫البته وظایف ســنگینی بر عهده همه اســت زیرا مشــکالت مختلفی در‬ ‫عرصه های فرهنگی و اقتصادی وجود دارد و دشمن نیز به شدت در زمینه‬ ‫نفوذ و اقدامات فرهنگی فعال اســت‪ ،‬اما اگر مسووالن مالک کار خود را‬ ‫عدم اعتماد به دشمن قرار دهند‪ ،‬قطعا می توان در مقابل توطئه ها ایستاد‬ ‫و انها را خنثی کرد‪ .‬حضرت ایت اهلل خامنه ای در ادامه به ارزیابی وضعیت‬ ‫اجتماعی‪ ،‬سیاسی و اقتصادی امریکا و اروپا پرداختند و گفتند‪ :‬امریکا که‬ ‫دشمن اصلی ما اســت‪ ،‬امروز منفورترین دولت در دنیا است و اروپایی ها‬ ‫نیز خودشان درحال اعتراف به ضعف ها و افول قدرتشان هستند‪ .‬ایشان با‬ ‫اشاره به سخنان یکی از سران اروپا در مجمع عمومی سازمان ملل متحد‬ ‫افزودند‪ :‬این مقام اروپایی صراحتا و با استدالل به افول تمدن غرب اذعان‬ ‫کرد‪ ،‬البته در همین شــرایط ضعف نیز خوی استکباری خود را فراموش‬ ‫نمی کنند‪ .‬رهبر انقالب اسالمی به امارهای مراکز بین المللی درخصوص‬ ‫بدهی های کشــورهای معروف اروپایی اشــاره کردند و گفتند‪ :‬مشکالت‬ ‫اقتصادی این کشــورها جدی اســت و گرفتاری های سیاسی انگلیس و‬ ‫فرانســه نیز در مقابل چشم همگان اســت‪ ،‬بنابراین باید از این موقعیت‬ ‫استفاده کرد‪ .‬حضرت ایت اهلل خامنه ای در جمع بندی سخنان خود‪ ،‬چند‬ ‫وظیفه مهم را برای تداوم راه پر افتخار انقالب و غلبه بر دشــمنی ها مورد‬ ‫تاکید قرار دادند‪« .‬اعتماد و اطمینــان به وعده الهی» اولین نکته ای بود‬ ‫که رهبر انقالب اســامی به ان اشــاره کردند و گفتند‪ :‬هدف ما تحقق‬ ‫دین خدا و پیاده شــدن شــریعت الهی در جامعه است‪ ،‬بنابراین خداوند‬ ‫طبــق وعده خود ما را یاری خواهد کــرد‪ ،‬همچنان که تاکنون نیز به این‬ ‫وعده عمل کرده و با وجود انبوه مشکالت‪ ،‬جمهوری اسالمی در قله عزت‬ ‫قرار دارد و مایه افتخار و مباهات برای اســام است‪ .‬ایشان همگان به ویژه‬ ‫مســووالن و مدیران را به «تقوا‪ ،‬صداقت و کار جهادی» توصیه کردند و‬ ‫با اشاره به وظیفه مهم دیگر یعنی «مبارزه جدی با فساد» افزودند‪ :‬البته‬ ‫در مبارزه با فساد‪ ،‬پیشگیری مقدم بر درمان است‪ ،‬یعنی باید زمینه های‬ ‫فساد را از بین برد‪ ،‬ضمن انکه مبارزه با فساد مخصوص قوه قضائیه نیست‬ ‫و همه قوای کشور باید در این خصوص احساس مسوولیت کنند‪ .‬حضرت‬ ‫ایت اهلل خامنه ای برخی از واگذاری ها را نمونه هایی از کارهای نســنجیده‬ ‫یا فســادالود دانستند و گفتند‪ :‬درحالی که از یک طرف عده ای از جوانان‬ ‫در تــاش پرانگیزه برای رونق تولید در کشــورند‪ ،‬در طرف دیگر برخی‬ ‫خرابکاری های ناشی از فساد تولید را نابود می کند که نباید اجازه داد این‬ ‫موارد و مشکالتی همچون قضایای کارخانه ها در اراک و خوزستان شکل‬ ‫بگیرد‪ .‬رهبر انقالب اسالمی‪« ،‬کمک به تولید» را وظیفه مسووالن و کلید‬ ‫حل مسائل کشور دانســتند و افزودند‪ :‬اگر تولید رونق بگیرد‪ ،‬بسیاری از‬ ‫مشکالت کشور از جمله سقوط ارزش پول ملی‪ ،‬تورم و قدرت خرید مردم‬ ‫حل خواهد شد‪ ،‬البته باید جلوی واردات بی رویه نیز گرفته شود‪« .‬تقویت‬ ‫نیروهای وفادار به انقالب» توصیه دیگر حضرت ایت اهلل خامنه ای بود‪.‬‬ ‫ایشــان نگاه نظام اسالمی به حقوق عمومی احاد مردم فارغ از مذهب‬ ‫و طایفه انان را یکسان خواندند و گفتند‪ :‬فارغ از اینکه یک فرد مسلمان‬ ‫است یا غیرمســلمان یا به نظام اســامی وفادار است یا نیست‪ ،‬حقوق‬ ‫عمومی ان باید محفوظ باشــد‪ ،‬مثال نباید در کشور ناامنی وجود داشته‬ ‫باشد و باید ازادی و نگاه عادالنه برای همه مردم یکسان باشد‪.‬‬ ‫رهبر انقالب اســامی با تاکید بر اینکــه در کنار این موضوع‪« ،‬حمایت‬ ‫از نیروهای وفادار به انقالب و معتقد به اســتقالل کشــور» ضروری است‬ ‫و نباید با برچســب هایی همچون تند و افراطی این نیروهای پرانگیزه را از‬ ‫میدان خارج کرد‪ ،‬افزودند‪ :‬نیروهای مومن و انقالبی که مجموعه عظیمی‬ ‫از مردم را دربرمی گیرند‪ ،‬باید در همه جا و در مقابل تعرض ها حمایت شوند‬ ‫و امکان حضور انها در مراکز حساس فراهم شود‪ ،‬چراکه انها همان کسانی‬ ‫هستند که در قضیه ‪ ۹‬دی ‪ ۸۸‬یا در قضایای سال ‪ ۹۶‬با ان حرکت عظیم‬ ‫وارد میدان شــدند و دشمنان را ناکام گذاشتند‪ .‬حضرت ایت اهلل خامنه ای‬ ‫توصیه مکرر خود به مســووالن درخصوص استفاده از نیروهای انقالبی را‬ ‫یاداور شدند و گفتند‪ :‬بنده به روسای جمهور در چند دوره گفته ام که برای‬ ‫پیشرفت کارتان از نیروهای وفادار به انقالب استفاده کنید‪ ،‬زیرا انها هستند‬ ‫که در هنگام خطر برای کمک به نظام‪ ،‬به صحنه می ایند‪ .‬ایشــان اتحاد‬ ‫مردم با یکدیگر را مورد تاکید قرار دادند و افزودند‪ :‬اتحاد نیروهای انقالب‬ ‫نیز بســیار مهم است و اختالف سالیق افراد با یکدیگر نباید به مخالفت و‬ ‫معارضه منجر شود‪.‬رهبر انقالب اسالمی در پایان با انتقاد از برخی افراد که‬ ‫در سخنان خود یا در فضای مجازی مردم را مایوس می کنند‪ ،‬گفتند‪ :‬پرهیز‬ ‫از ناامید کردن مردم از مهم ترین کارها اســت‪ ،‬چون اگر امید نباشد هیچ‬ ‫کار بزرگی انجام نمی شود‪ ،‬البته امید به اینده یک امید کاذب نیست‪ ،‬بلکه‬ ‫اینده کشور واقعا روشن و امیدوارکننده است‪ .‬پیش از سخنان رهبر انقالب‬ ‫اســامی‪ ،‬ایت اهلل جنتی رئیس مجلس خبرگان گزارشــی از فعالیت های‬ ‫کارگروه های هیات های اندیشه ورز این مجلس بیان کرد‪ .‬همچنین ایت اهلل‬ ‫موحدی کرمانی نایب رئیس مجلس خبرگان گزارشی از مهم ترین نکات و‬ ‫دغدغه های اعضای خبرگان که در نطق های اجالس بیان شــده بود‪ ،‬ارائه‬ ‫کرد و گفت‪ :‬نمایندگان مجلس خبرگان بر «امیدافرینی»‪« ،‬استکبارستیزی‬ ‫و نفی هرگونه مذاکره با امریکا»‪« ،‬هدایت نقدینگی انباشــته در کشور به‬ ‫ســمت تولید»‪« ،‬حمایت از قوه قضائیه در مبارزه با فساد»‪« ،‬اجرای کامل‬ ‫قوانین مربوط به حجاب و عفاف»‪« ،‬اصالح اشــکاالت ساختاری در نظام‬ ‫مالیاتی‪ ،‬نظام بانکی و خصوصی ســازی» و «دقت شورای نگهبان در احراز‬ ‫صالحیت نامزدهای انتخابات مجلس» تاکید کردند‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 216

روزنامه خوب 216

شماره : 216
تاریخ : 1398/11/01
روزنامه خوب 215

روزنامه خوب 215

شماره : 215
تاریخ : 1398/10/30
روزنامه خوب 214

روزنامه خوب 214

شماره : 214
تاریخ : 1398/10/29
روزنامه خوب 213

روزنامه خوب 213

شماره : 213
تاریخ : 1398/10/28
روزنامه خوب 212

روزنامه خوب 212

شماره : 212
تاریخ : 1398/10/24
روزنامه خوب 211

روزنامه خوب 211

شماره : 211
تاریخ : 1398/10/23
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!