روزنامه خوب شماره 898 - مگ لند
0

روزنامه خوب شماره 898

روزنامه خوب شماره 898

روزنامه خوب شماره 898

‫‪6‬‬ ‫اخبار خوب و امیدبخش را مخابره کنید‪.‬‬ ‫قیمت نفت‬ ‫سال اینده‬ ‫به ‪ 110‬دالر‬ ‫در هر بشکه‬ ‫می رسد‬ ‫سخنگویقوهقضاییه؛‬ ‫تروریست هابهزودی‬ ‫به سزای عمل خود می رسند‬ ‫‪4‬‬ ‫«مقام معظم رهبری»‬ ‫چهارشنبه‪ 2‬اذر ماه‪ | 1401‬سال سوم | شماره‪ | 898‬قیمت ‪ 3000‬تومان |‪ 28‬ربیع الثانی‪ 23 |1444‬نوامبر‪2022‬‬ ‫دولت‬ ‫برنامه ای‬ ‫برای‬ ‫افزایش‬ ‫قیمت بنزین‬ ‫ندارد‬ ‫مدیر شرکت مادر تخصصی برق حرارتی‪:‬‬ ‫کمتر از‪ 10‬درصد نیروگاه های‬ ‫کشور از سوخت مازوت‬ ‫استفادهمیکنند‬ ‫سید احسان خاندوزی‪ ،‬سخنگوی اقتصادی دولت‪:‬‬ ‫ارز دارو تامین شد‬ ‫در نشست مشترک رئیس کل و معاونین دادگستری‬ ‫استان تهران با شهردار تهران مطرح شد‪:‬‬ ‫بهرام عین اللهی‪ ،‬وزیر بهداشت‪،‬‬ ‫درمان و اموزش پزشکی‪:‬‬ ‫رشدنرختورم‪،‬نقدینگی‬ ‫وپایهپولیدرمهرماهکاهشیافت‬ ‫‪4‬‬ ‫سقفتراکنش‬ ‫خرید روزانه بانک‬ ‫به‪ 100‬میلیون تومان رسید‬ ‫‪6‬‬ ‫اجرای طرح پزشک خانواده‬ ‫برای ‪ 25‬میلیون ایرانی‬ ‫‪ 40‬هزار خانه روستایی‬ ‫برای مددجویان ساخته می شود‬ ‫خداحافظیمددجویان‬ ‫کمیته امداد با اجاره نشینی‬ ‫عکس‪ :‬مرضیه سلیمانی‬ ‫‪2‬‬ ‫قیمت زمین و مسکن‬ ‫پیشران فشار اقتصادی به مردم‬ ‫نش شخ‬ ‫صی‬ ‫ر ت‬ ‫نشر‬ ‫اف کاراتن‬ ‫را هب ما بسپارید‪.‬‬ ‫تلفن تماس‪77851725:‬‬ ‫کانون اگهی و تبلیغاتی‬ ‫شماره تماس‪77851725 :‬‬ ‫روزنامه «خوب» در کلیه استانها و شهرستانها‬ ‫نماینده فعال می پذیرد‬ ‫لتفنتماس‪:‬‬ ‫باید زمینه ساخت و ساز‬ ‫غیرمجاز در تهران از بین رود‬ ‫رفع کمبود‬ ‫انتی بیوتیک‬ ‫در کشور‬ ‫بانک مرکزی اعالم کرد‪:‬‬ ‫‪09124303091‬‬ ‫‪3‬‬ ‫نشست مشــترک رئیس کل و معاونین دادگستری‬ ‫استان تهران با شــهردار و مدیریت شهری پایتخت در‬ ‫راســتای تعامل‪ ،‬هم فکری و هم افزایی در سالن والیت‬ ‫مجتمع قضایی امام خمینی(ره) برگزار شد‪ .‬علی القاصی‪،‬‬ ‫رئیس کل دادگستری ضمن خیرمقدم گویی به شهردار‬ ‫تهران و معاونان وی با بیان اینکه شهرداری پایتخت و‬ ‫دادگستری کل اســتان تهران به لحاظ نوع ماموریت ها‬ ‫و وظایف دستگاه قضایی و شهرداری ارتباط تنگاتنگی‬ ‫بــا یک دیگر دارنــد‪ ،‬گفت‪ :‬ارتباط مدیریت شــهری و‬ ‫دادگستری کل استان تهران به جهت پرونده هایی که از‬ ‫این رهگذر تشکیل می شود‪ ،‬بسیار وسیع و در عین حال‬ ‫دارای اهمیت است‪ .‬رئیس کل دادگستری استان تهران‬ ‫با بیان اینکه شــهرداری تهران به لحاظ پیچیدگی های‬ ‫موجود در ابعاد مختلف مدیریت و نظارت از گستردگی ها‬ ‫و ویژگی های منحصر به فردی برخوردار اســت‪ ،‬اذعان‬ ‫کرد‪ :‬باید توجه داشــت که مدیریت شــهری تهران را‬ ‫نمی توان با سایر کالنشــهرها مقایسه کرد و اقتضائات‬ ‫پایتخت به عنوان ام القرای جهان اســام و تنوع و تکثر‬ ‫مسائل ان قابل قیاس با سایر کالنشهرها نیست‪ .‬وی در‬ ‫ادامه با تاکید بر این گزاره که هر چه نظارت ها هدفمند‪،‬‬ ‫قانونمند و هوشــمند باشد‪ ،‬سالمت مجموعه بیشتر و‬ ‫متعاقب ان ورودی پرونده به دستگاه قضایی‪...‬‬ ‫ادامه در صفحه اخر‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫تخلف در صدور مجوز تاسیس در صدر شکایتها از درگاه ملی مجوز‬ ‫‪2‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 2‬اذرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪898‬‬ ‫گزارش‬ ‫قیمت زمین و مسکن پیشران‬ ‫فشار اقتصادی به مردم‬ ‫بر اســاس اطالعات مرکز امار‪ ،‬قیمت زمین و مســکن‬ ‫طی سال های ‪ 1393‬تا ســال ‪ 1400‬از نرخ تورم پیشی‬ ‫گرفته و این حوزه به پیشرانی برای افزایش فشار معیشتی‬ ‫به خانواده ها بدل شده اســت‪ .‬بخش مسکن را از جمله‬ ‫مهم ترین بخش ها در برنام ه توسعه یک کشور به حساب‬ ‫می اید و دارای ابعاد اجتماعی‪ ،‬اقتصادی و فرهنگی قابل‬ ‫توجه است‪ .‬در این رابطه به واسطه تورم های مزمن و باال و‬ ‫درنتیجه افزایش قیمت مسکن‪ ،‬بعد اقتصادی این کاالی‬ ‫اساســی در حال حاضر پررنگ تر از گذشته شده است‪ .‬بر‬ ‫اساس امار منتشر شــده از سوی مرکز امار ایران‪ ،‬هزینه‬ ‫مسکن بزرگ ترین هزینه ی خانوار در طول زندگی تلقی‬ ‫می شــود‪ .‬در حال حاضر سهم مســکن در سبد هزینه‬ ‫خانواده در برخی شهرها به باالی ‪ ۶۰‬درصد رسیده است‪.‬‬ ‫شواهد عینی افزایش قیمت اجاره بها و کاهش قدرت خرید‬ ‫مسکن نیز این موضوع را ثابت می ­کند‪ .‬سهم باالی مسکن‬ ‫در ســبد هزینه خانواده باعث شده اســت حتی تغییرات‬ ‫کوچک قیمت مسکن و اجاره‪ ،‬تاثیری بزرگ بر هزینه ها‬ ‫داشــته باشد‪ .‬از طرف دیگر سهم ‪ ۳۰‬درصدی مسکن در‬ ‫محاسبه ی تورم عمومی‪ ،‬ان را به عاملی تبدیل کرده که‬ ‫افزایــش قیمت ان باعث افزایش تورم شــده و در صورت‬ ‫کاهش قیمت می تواند به عنوان لنگر تورمی عمل­کند‪.‬‬ ‫افزایش سهم مسکن در سبد هزینه خانوارها‬ ‫در همین رابطه‪ ،‬علی نادری شــاهی‪ ،‬کارشناس حوزه‬ ‫اقتصادی در بیان اینکه‪ ،‬روند سهم مسکن در سبد مصرفی‬ ‫خانواده شهری ایران به دلیل افزایش قیمت زمین و مسکن‬ ‫افزایش یافته اســت‪ ،‬گفت‪ :‬در سال ‪ 1397‬نسبت هزینه‬ ‫خالص مسکن به کل هزینه­های خانوار یا نسبت اجاره بها‬ ‫به کل هزینه خانوار های شهری معادل ‪ 35.52‬درصد بوده‬ ‫اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬به عبارت دیگر ‪ 35.52‬درصد از مخارج‬ ‫خانوار مربوط به بخش مســکن بوده اما براساس گفته ی‬ ‫رئیس مرکز پژوهش های مجلــس در همایش الزامات و‬ ‫ســاز و کارهای فنی اجتماعی و اقتصادی تحقق نهضت‬ ‫ملی مســکن‪ ،‬در سال ‪ 1400‬ســهم این بخش در سبد‬ ‫مصرفی خانواده شهری ایران به ‪ 60‬تا ‪ 70‬درصد افزایش‬ ‫یافته است‪ .‬این کارشــناس اقتصادی تاکید کرد‪ :‬این امر‬ ‫بیانگر کاهش سهم سایر بخش های مصرفی و کاهش رفاه‬ ‫خانوار به حساب می اید‪ .‬نادری شاهی اضافه کرد‪ :‬از طرفی‬ ‫میانگین شاخص ســهم هزینه مسکن در سبد خانوار در‬ ‫جهان ‪18‬درصد است و دامنه نوسانات ان به طور تقریبی‬ ‫بین ‪ 15‬تا ‪ 25‬درصد اســت‪ ،‬ایــن امار بیانگر وضعیت نا‬ ‫بسامان مسکن در ایران می باشد که عالوه بر بعد اقتصادی‬ ‫بر بعد اجتماعی نیز اثرات منفی خواهد داشت ‪.‬‬ ‫زمین و مسکن پیشران رشد تورم در کشور‬ ‫بر اساس نمودار سهم هزینه بخش مسکن در سبد مصرفی‬ ‫خانوار شــهری ایران را در مقایسه با شاخص جهانی طی‬ ‫بازه زمانی ‪ 1373‬تا ‪ 1400‬در اکثر سال­ها روند رشد قیمت‬ ‫زمین و روند رشد قیمت مسکن از نرخ تورم باالتر است‪ .‬به‬ ‫طوری که از سال ‪ 1375‬تا ‪ 1388 ،1386‬و از سال ‪1393‬‬ ‫تا ‪ 1400‬رشد قیمت زمین و مسکن بیشتر از نرخ تورم بوده‬ ‫است‪ .‬تورم مسکن همواره باالتر از تورم عمومی بود ه و تورم‬ ‫مسکن نقش پیشران در تورم عمومی داشته است‪ .‬البته جز‬ ‫در سال هایی که طرح مسکن مهر با افزایش عرضه مسکن‪،‬‬ ‫تورم این بخش را کنترل کرد‪ .‬بودن تورم مسکن نسبت به‬ ‫تورم عمومی به معنای افزایش بیش تر هزینه مسکن نسبت‬ ‫به سایر هزینه هاست؛ این موضوع به معنای کاهش سهم‬ ‫سایر کاالها به خصوص مواد مفید خوراکی در سبد خانواده‬ ‫اســت و باعث کاهش رفاه خانواده می شود‪ .‬افزایش بهای‬ ‫مسکن و افزایش اجاره بها سبب بروز مشکالت اجتماعی‬ ‫از جمله حاشیه نشینی بد سکنی و سکونت گاههای غیر‬ ‫رسمی و مشکالت فرهنگی ازجمله باال رفتن سن ازدواج‬ ‫کاهش بعد خانواده و پیری جمعیت شده است‪ .‬با توجه به‬ ‫اینکه هزینه مسکن در ایران باال تر از میانگین جهانی است‬ ‫بنابراین دولت باید در بازار مسکن مداخله نماید‪.‬‬ ‫مسکنچگونهازتهدیدبهفرصتتبدیلمی شود‬ ‫با توجه به اظهار نظر کارشناســان حوزه اقتصاد و مسکن‪،‬‬ ‫استفاده از مسکن به عنوان یک لنگر تورمی و تبدیل تهدید‬ ‫ان برای جامعه به فرصت کاهش تورم در قالب‪ 3‬دسته راهکار‬ ‫ت «کنترل قیمت مسکن با حذف‬ ‫امکان پذیر اســت‪ .‬نخس ‬ ‫قیمت زمین و عرضه ان توســط دولت» اســت‪ ،‬زیرا زمین‬ ‫بیشترین سهم را در قیمت تمام شده مسکن دارد‪ .‬عامل بعدی‬ ‫«جلو گیری از سوداگری در بازار مسکن» است که از طریق ‬ ‫اجرای مالیات های این بخش از جمله مالیات بر عایدی سرمایه‬ ‫(‪ )CGT‬محقق می شود‪ .‬سومین مسئله‪ ،‬موضوع «ساخت‬ ‫مســکن یک طبقه به روش تدریجی» در راستای کاهش‬ ‫هزینه ساخت و افزایش استطاعت مالی متقاضیان است‪ .‬به‬ ‫نظر می رسد اجرای این راهکار ا از جمله مهم ترین ان که حذف‬ ‫قیمت زمین توسط دولت است‪ ،‬با عرضه زمین های دولتی و‬ ‫غیردولتی قابل حل است و می­ توان افزایش قیمت این حوزه را‬ ‫کنترل کرد و با کاهش تورم ان‪ ،‬عامل لنگر تورمی را در مسکن‬ ‫ایجاد کرده و رفاه عمومی را افزایش داد‪.‬‬ ‫درگاه ملی مجوزها به سامانه شکایت مجهز شده و متقاضی در صورت تاخیر یا مطالبه شروط یا مدارک غیر از موارد مصرح‪ ،‬می تواند بطور غیرحضوری شکایت را مطرح کند که در‬ ‫صورت ذی حق بودن‪ ،‬مجوز صادر می شود‪ .‬در ابان ماه جاری ‪ ۲۷۴‬مورد شکایت مربوط به ‪ ۱۱۳‬عنوان مجوز کسب و کار از دستگاه های صادر کننده مجوز به ثبت رسیده است‪ .‬صدور‬ ‫مجوز تاسیس واحد تولیدی و صنعتی از سوی وزارت صمت در این ماه با ‪ ۲۶‬مورد شکایت‪ ،‬بیشترین میزان شکایات متقاضیان را به همراه داشته و بعد از ان صدور پروانه اشتغال به کار‬ ‫مهندسی شخص حقیقی از سوی وزارت راه و شهرسازی با ‪ ۱۸‬مورد شکایت‪ ،‬صدور مجوز تاسیس مرکز اموزشی خصوصی (زبان‪ ،‬علمی و کنکور) از سوی وزارت اموزش و پرورش با ‪۱۴‬‬ ‫شکایت‪ ،‬احداث جایگاه های سوخت مایع و ‪ CNG‬از سوی وزارت نفت با ‪ ۱۳‬شکایت را به همراه داشته اند‪.‬‬ ‫خاندوزی سخنگوی اقتصادی دولت‪:‬‬ ‫اجرای ازمایشی طرح کاالبرگ الکترونیکی‬ ‫در یکی از استان ها این هفته اغاز می شود‬ ‫ســخنگوی اقتصادی دولــت اعالم کرد‪ :‬اجــرای طرح کاالبرگ‬ ‫الکترونیکــی طی روزهــای اینده بــه طور ازمایشــی در یکی از‬ ‫استان های جنوبی کشــور اغاز می شود‪ .‬سید احسان خاندوزی روز‬ ‫سه شــنبه در نشست خبری ماهانه افزود‪ :‬به محض اینکه این طرح‬ ‫به طور ازمایشــی برای کل مردم این استان با موفقیت اجرا شود‪،‬‬ ‫می توان برای کل کشور نیز ان را تعمیم داد‪ .‬خاندوزی با تاکید بر‬ ‫اینکه این طرح مشکلی از نظر تامین منابع ندارد‪ ،‬خاطر نشان کرد‪:‬‬ ‫منابــع ان از طریق نظام یارانه که ماهانــه ‪ ۲۸‬هزار میلیارد تومان‬ ‫است‪ ،‬تامین مالی می شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬نظام کاالبرگ الکترونیکی‬ ‫مشــکلی در زمینه تامین مالی ندارد اما چون نظام پرداخت یارانه‬ ‫بــرای جمعیت زیادی از مردم متاثر می کند‪ ،‬الزم بود دولت درباره‬ ‫امده بودن زیرســاخت فنی ان مطمئن شود که تغییر مدیریت در‬ ‫وزارت کار قدری در بهره برداری این پروژه تاخیر انداخت‪.‬‬ ‫تخصیص سه میلیارد دالر ارز برای واردات دارو‬ ‫سخنگوی اقتصادی دولت از تخصیص بیش از سه میلیارد دالر ارز‬ ‫بــرای واردات مواد اولیه دارو و برخی داروها خبر داد و گفت‪ :‬عالوه‬ ‫بر تخصیص ارز برای رفع فوری مشکالت صنعت دارو‪ ،‬ثبت سفارش‬ ‫اقالم مرتبط با ان نیز با فوریت و ظرف ‪ ۲۴‬ســاعت انجام و تعیین‬ ‫تکلیف می شــود‪ .‬وی با اشاره با مشکالت اخیر در حوزه تخصیص‬ ‫ارز برای دارو گفت‪ :‬اقدامات خوبی در این زمینه انجام شد و رییس‬ ‫بانک مرکزی اعالم کرد که بیش از ســه میلیارد دالر برای واردات‬ ‫مواد اولیه دارو تامین شده است‪.‬‬ ‫کاهش تورم تولید در بخش صنعت‬ ‫و افزایش تولیدات صنعتی و معدنی‬ ‫وی در ادامه با ارایه گزارشــی از شــاخص های اقتصادی کشــور‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬تورم فصلی بخش صنعت در تابســتان ‪ ۱۴.۸‬درصد‬ ‫کاهش یافته و به منفی ‪ ۲.۳‬درصد رسیده است که نشان دهنده نه‬ ‫تنها ثبات بلکه کاهش در قیمت کاالهای صنعتی اســت‪ .‬خاندوزی‬ ‫با یــاداوری اینکه تورم تولید کننده در حــوزه صنعت و معدن در‬ ‫فصل تابســتان نسبت به بهار امســال بهبود یافته است‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫تورم نقطه به نقطه بخش صنعت تابســتان نیز نســبت به تابستان‬ ‫پارسال ‪ ۱۶.۲‬درصد و تورم ســاالنه بخش صنعت در تابستان ‪۷.۶‬‬ ‫درصد کاهش یافته اســت‪ .‬وزیر اقتصاد تاکید کرد‪ :‬در حوزه معدن‬ ‫نیز تورم فصلــی تولیدکنندگان در بخش معدن ‪ ۹.۴‬درصد کاهش‬ ‫یافته و تورم نقطه به نقطه این بخش ‪ ۱۴‬درصد و تورم ساالنه ‪۲۱.۷‬‬ ‫درصد کاهش پیدا کرده است‪ .‬وی افزود‪ :‬این امر نشان می دهد در‬ ‫ســمت تولیدکنندگان حوزه صنعت و معدن شاهد کاهش هستیم‬ ‫که امیدبخش هســت که در فصول پاییز و زمســتان شاهد کاهش‬ ‫قیمت ها خواهیم بود‪.‬‬ ‫خاندوزی در عین حال تورم فصلی در بخش خدمات را افزایشی‬ ‫دانســت و اظهار داشت‪ :‬این شاخص از ‪ ۲.۴‬درصد در بهار به ‪۱۶.۲‬‬ ‫درصد در تابســتان افزایش پیدا کرده اســت‪ .‬وی خاطر نشان کرد‪:‬‬ ‫زمانی که این شــاخص ها منتشر شــد برخی صاحب نظران ان را‬ ‫نوعی رکود در بخش صنعت و معدن دانستند اما شاخص های رکود‬ ‫و رونق با کاهش تورم متفاوت اســت و گزارش های تولید کاالهای‬ ‫صنعتی و معدنی نشان می دهد که در نیمه نخست امسال شرکت‬ ‫های معدنی بزرگ ‪ ۱۲.۷‬درصد و شــرکت های صنعتی بزرگ ‪۵.۳‬‬ ‫درصد افزایش تولید داشته اند و میزان فروش انها نیز در هفت ماهه‬ ‫امسال ‪ ۹.۹‬درصد بیشــتر شده است‪ .‬وی در عین حال یاداور شد‪:‬‬ ‫کنترل تورمــی روند تدریجی دارد و اگر بخواهیم در مدت کوتاهی‬ ‫تــورم را به میزان قابل توجهی کاهــش دهیم و تک رقمی کنیم ‪،‬‬ ‫تولید با چالش و رکود مواجه خواهد شد‪ .‬سخنگوی اقتصادی دولت‬ ‫با اشــاره به اینکه تورم تولیدکننده بخش صنعت از ‪ ۴۶.۳‬درصد در‬ ‫فصل بهار به ‪ ۳۰.۱‬درصد در تابســتان رسیده است‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫درصد تغییرات شــاخص قیمت تولیدکننده بخش صنعت در چهار‬ ‫فصل منتهی به این فصل تابســتان نسبت به دوره مشابه سال قبل‬ ‫‪ ۴۰.۴‬درصد است که ‪ ۷.۶‬درصد نسبت کاهش نشان می دهد‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۶۸۰‬درصدی فروش کاالهای متروکه‬ ‫خاندوزی درباره اقدامات انجام شده تعیین تکلیف اموال تملیکی‬ ‫اظهار داشت‪ :‬در هفت ماهه امسال انهدام کاالی قاچاق ‪ ۴۷۰‬درصد‬ ‫و فروش کاالهای متروکه ‪ ۶۸۰‬درصد نســبت به مدت مشابه سال‬ ‫قبل افزایش داشته است‪.‬‬ ‫سخنگوی اقتصادی دولت گفت‪ :‬تالش ویژه ای که اموال تملیکی‬ ‫و سایر دستگاه های مرتبط در حوزه های قضایی انجام دادند موجب‬ ‫شده اســت که در هفت ماه اول امسال نسبت به مدت مشابه سال‬ ‫گذشــته ‪ ۴۷۰‬درصد افزایش انهدام رشــد کاالهای قاچاق داشته‬ ‫باشیم ضمن انکه در حوزه افزایش فروش کاالهای متروکه و اموال‬ ‫تملیکی با رشــد مواجه ایم که رشد ‪ ۶۸۰‬درصدی را شاهدیم‪ .‬وی‬ ‫این رشد را جهش خیلی بزرگ توصیف کرد و بیان داشت‪ :‬این رشد‬ ‫و فعالیــت پس از بازدید رئیس جمهور از انبارهای تملیکی در مهر‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬و دستور ایشــان مبنی بر تغییر ساختار سازمان جمع‬ ‫اوری و فروش اموال تملیکی رخ داد‪ .‬خاندوزی تغییر ســاختار در‬ ‫حوزه انبارها و اموال تملیکی را موجب چاالکی و خالی شدن انبارها‬ ‫در راســتای تعیین تکلیف کاالها برشمرد و گفت‪ :‬تولیدکنندگان و‬ ‫افرادی که در مسیر کاالهای متروکه و رسوبی قرار داشتند؛ سریعتر‬ ‫تعیین تکلیف شدند که این حرکت با سرعت باال‪ ،‬در این حوزه کم‬ ‫سابقه است‪.‬‬ ‫بودجه عمرانی صرف هزینه های جاری نمی شود‬ ‫وزیر اقتصاد با بیان اینکه از محل بودجه عمرانی برای هزینه های‬ ‫جاری اســتفاده نمی شــود‪ ،‬ادعای اختصاص بودجه عمرانی برای‬ ‫افزایش حقوق کارکنان دولت را رد کرد و گفت‪ ۲۶۰ :‬هزار میلیارد‬ ‫تومان کل بودجه عمرانی ‪ ۱۴۰۱‬است که ‪ ۴۰‬هزارمیلیارد تومان در‬ ‫‪ ۶‬ماه نخست و ‪ ۴۰‬هزار میلیارد تومان هم در دوماه اخیر اختصاص‬ ‫یافت ‪ .‬تفکیک حســاب های شــخصی از غیرشخصی هم از شهریور‬ ‫شروع شد و قدم به قدم ادامه دارد‪ .‬وی درباره گالیه های پیمانکاران‬ ‫و فعاالن اقتصادی در خصوص تخصیص پروژه های عمرانی‪ ،‬اظهار‬ ‫داشــت‪۴۰ :‬هزار میلیــارد تومان کل تخصیص بود کــه در دو ماه‬ ‫گذشته ‪ ۴۰‬هزار میلیارد تومان دیگر هم اختصاص یافت‪ .‬خاندوزی‬ ‫درباره صدور مجوز الکترونیکی و چگونگی برخورد با متخلفان گفت‪:‬‬ ‫این قانون مصوب مجلس است اگر دستگاهها در ثبت صدور مجوزها‬ ‫کوتاهی کنند خود درگاه ملی بایــد این اقدام را انجام دهند و اذر‬ ‫ماه یعنی در همین درماه درگاه ملی این کار را انجام خواهد داد‪.‬‬ ‫افزایش بودجه اشتغال به ‪ ۴۶‬هزار میلیارد تومان در سال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫به گفته خاندوزی‪ ،‬بودجه اشــتغال از یک هــزار و ‪ ۳۰۰‬میلیارد‬ ‫تومان بودجه اشــتغال در سال ‪ ۱۳۹۹‬به ‪۴۶‬هزار میلیارد تومان در‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۱‬افزایش یافته است‪ .‬وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور‬ ‫درباره اینکه ایا قرار اســت اصالحات اقتصادی و سیاسی در جامعه‬ ‫انجام شــود‪ ،‬گفت‪ :‬درباره تحوالت سیاسی سخنگوی دولت توضیح‬ ‫خواهد داد اما در حوزه اقتصادی‪ ،‬اساسا سند تحول دولت را با فصل‬ ‫چرخــش های تحول افرین اغاز کردیم که این اقدامات مشــخص‬ ‫نفطه عطفی اســت که دولت بر اســاس ان می گوید در ‪ ۴‬ســال‬ ‫خدمت چه اقداماتی انجام داده اســت‪ .‬وی با اشاره به تدوین سند‬ ‫برنامه هفتم توسعه‪ ،‬اعالم کرد که ابعاد تحوالت اقتصادی با تدوین‬ ‫این برنامه و الیحه بودجه ‪ ۱۴۰۲‬تشــریح خواهد شــد‪ .‬سخنگوی‬ ‫اقتصادی دولت در پاســخ به اینکه چرا مالیات بر عایدی سرمایه و‬ ‫مجموع درامد انجام نمی شود و چگونگی پیگیری دولت و مجلس‬ ‫در این زمینه تصریح کرد‪ :‬طرح مالیات بر عایدی سرمایه که مالیات‬ ‫بر سوداگری و داللی است‪ ،‬جزو طرح هایی است که موجب کاهش‬ ‫انگیزه برای نقدینگی های غیرمولد و سفته بازی در کشور می شود‪.‬‬ ‫وی با یاداوری اینکه ‪ ۱۶۰‬کشور دنیا این قانون را مصوب کردند و ما‬ ‫هم باید از تولیدکنندگان حمایت کنیم‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬جزئیات این‬ ‫طرح امسال در کمیســیون اقتصادی دولت نهایی شد و در دستور‬ ‫کار مجلس نیز قــرار دارد و به محض تصویب‪ ،‬دولت ان را اجرایی‬ ‫خواهد کرد‪ .‬خاندوزی ادامه داد‪ :‬خرداد امســال طرحی به نام قانون‬ ‫مالیات های مســتقیم در وزارت اقتصاد تهیه شده و اماده ارسال به‬ ‫کمیســیون اقتصادی دولت است‪ .‬وزیر اقتصاد اظهار داشت‪ :‬درباره‬ ‫اینمــاد و وجود تعارض در ان گفت‪ :‬اختالف نظر یا تعارضی در این‬ ‫زمینه وجود ندارد‪.‬‬ ‫برنامه دولت برای پایش نقدینگی و کنترل تورم‬ ‫سخنگوی اقتصادی دولت درباره اینکه با توجه به اینکه پرداختها‬ ‫در ماههای پایانی سال بیشتر می شود‪ ،‬برنامه دولت برای جلوگیری‬ ‫از افزایش تورم در ماههای پایانی ســال چیســت‪ ،‬گفت‪ :‬کمیته و‬ ‫کارگروهــی که با دســتور رییس جمهــور در پایش تــورم ایجاد‬ ‫شــد با حضور معاون اول جلساتی تشــکیل می شود و دستگاهها‬ ‫گزارش عملکرد خود را ارائه می دهند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بانک مرکزی‬ ‫هدف گذاری رشد نقدینگی خود را مشخص کرده که به بانکها ابالغ‬ ‫می شــود و بانک مرکزی در این جلسات از پایش نقدینگی گزارش‬ ‫می دهد‪ .‬برخی دستگاهها در زمینه مصوبات عقب ماندگی داشتند‬ ‫و این انحراف به انان تذکر اده شــده که ‪ ۱۵‬روز بعد در جلسه باید‬ ‫انحرافات و عقب ماندگی را جبران کنند که این اقدامات در ماههای‬ ‫اینده تاثیر خود نشان می دهد‪.‬‬ ‫درخواست از مجلس درباره اصالح روند بررسی بودجه‬ ‫خاندوزی در پاســخ به این ســوال ایرنا که نظر دولت نســبت به‬ ‫طرح تفکیک بررســی احکام و بودجه الیحه بودجه و دومرحله ای‬ ‫شــدن ان‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬سازمان برنامه و بودجه در ساختار بودجه‬ ‫اصالحاتی وارد کرد و درخواســتم این اســت انانی که در طراحی‬ ‫این طرح نقش دارند‪ ،‬در مســیر همین کمیسیون و سازمان برنامه‬ ‫و بودجه باشــد‪ .‬وی در عین حال خاطرنشان کرد‪ :‬اما درمجموع از‬ ‫هر اقدامی که باعث شفافیت مالی باشد و به واقعی تر شدن بودجه‬ ‫کمک کند حمایت می کنیم‪.‬‬ ‫تزریق صرف ‪ ۲‬درصد بازپرداخت تسهیالت مسکن مهر به صندوق ملی؛‬ ‫اختالف دو وزارتخانه چگونه حل خواهد شد؟‬ ‫در قانون جهش تولید مســکن پیش بینی شد تا صندوق ملی‬ ‫مســکن تشکیل شود تا این صندوق با تزریق منابع مالی مختلف‬ ‫به بخش مسکن به خصوص طرح نهضت ملی مسکن کمک کند‪.‬‬ ‫با توجه به محدودیت منابع بانک ها نمی توان انتظار داشــت کل‬ ‫منابع مورد نیاز بخش مســکن از این طریق تامین شود‪ ،‬بنابراین‬ ‫صندوق توســعه ملی مســکن به نوعی ابزاری برای تامین مالی‬ ‫بخشی از منابع مسکن بود‪ .‬حل مسئله مسکن از دو کانال عرضه‬ ‫و تقاضا موضوعی است که کارشناسان افتصاد مسکن بارها و بارها‬ ‫اعالم کرده اند بدون حل یکی از ان ها مشــکل مسکن حل نمی‬ ‫شــود‪ .‬به همین دلیل بود که دولت در طرح جهش تولید مسکن‬ ‫به مســئله اصلی که همانا موضوع تامین مالی و تجهیز منابع بود‬ ‫توجه ویژه ای کــرده و صندوق ملی مســکن را راه اندازی کرد‬ ‫و همانطــور که رهنما رییس هیات عامل صندوق ملی مســکن‬ ‫اخیرا اعالم کرده اســت ‪ ۶‬هزار و ‪ ۶۰۰‬میلیــارد تومان منابع به‬ ‫حساب صندوق از خزانه دولت و بازپرداخت تسهیالت مسکن مهر‬ ‫تخصیص یافته است‪ .‬اما رییس هیات عامل صندوق ملی مسکن‬ ‫اعالم نکرده اســت که بر اســاس قانون چه میــزان باید از محل‬ ‫بازپرداخت تسهیالت مسکن مهر به صندوق ملی مسکن واریز و‬ ‫تزریق شود‪ .‬انچه که مسئله حل مسکن را بازدارنده و مبهم الود‬ ‫کرده است‪ ،‬موضوع تامین مالی و تجهیز منابع است که با توجه به‬ ‫محدودیت منابع بانک ها نمی توان انتظار داشت منابع مورد نیاز‬ ‫بخش مســکن از این طریق تامین شود‪ ،‬بنابراین صندوق توسعه‬ ‫ملی مســکن به نوعی ابزاری برای تامین مالی بخشــی از منابع‬ ‫مســکن خواهد بود‪ .‬انطور که پیش بینی شده بود قرار بود منابع‬ ‫بازگشتی تسهیالت مسکن مهر به صندوق ملی مسکن واریز شود‬ ‫کــه از این محل مردم تاکنون ‪ ۴۰‬هــزار میلیارد تومان پرداخت‬ ‫کردند‪ ،‬اما متاسفانه تنها ‪ ۲‬هزار میلیارد تومان ان به صندوق ملی‬ ‫مســکن واریز شده است انطور که امارها نشان می دهند یکی از‬ ‫منابعی که می توانســت به صندوق ملی مســکن کمک ویژه ای‬ ‫کند همانا منابع بازگشــتی تسهیالت مسکن مهر بود‪ .‬انطور که‬ ‫پیش بینی شده بود قرار بود منابع بازگشتی تسهیالت مسکن مهر‬ ‫به صندوق ملی مســکن واریز شود که از این محل مردم تاکنون‬ ‫‪ ۴۰‬هزار میلیارد تومان پرداخت کردند‪ ،‬اما متاسفانه تنها ‪ ۲‬هزار‬ ‫میلیارد تومان ان به صندوق ملی مســکن واریز شده است‪ .‬این‬ ‫امار نشان می دهد که بی جهت نبود که در روزهای نخست میان‬ ‫وزارت راه و شهرســازی و وزارت امور اقتصــاد و دارایی اختالف‬ ‫نظرهایی در خصوص ایجاد صندوق ملی مســکن وجود داشت‪.‬‬ ‫البته اذعان دولتی ها به نحوه تامین منابع مالی این صندوق نشان‬ ‫می داد که یک روزی باید منتظر چنان مشکالتی باشیم‪ .‬حاال با‬ ‫توجه به اینکه از محل بازگشت اقساط مسکن مهر حدود ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان بازگشت شده است تنها ‪ ۲‬هزار میلیارد تومان ان‬ ‫به صندوق ملی مســکن واریز شده است و هنوز از مابقی واریزی‬ ‫ها خبری نیست‪ .‬در بودجه سال جاری پیش بینی شده ‪ ۳۰‬هزار‬ ‫میلیارد تومان از محل تبصره ‪ ۱۸‬به صندوق ملی مســکن واریز‬ ‫شــود که این موضوع تاکنون محقق نشده است انطور که محمد‬ ‫رضا رضایی کوچی رئیس کمیســیون عمران مجلس گفته است‬ ‫در بودجه سال جاری پیش بینی شده ‪ ۳۰‬هزار میلیارد تومان از‬ ‫محل تبصره ‪ ۱۸‬به صندوق ملی مسکن واریز شود که این موضوع‬ ‫تاکنون محقق نشــده است‪ .‬وی با اشاره به عدم همکاری بانک ها‬ ‫در پرداخت تسهیالت طرح نهضت ملی مسکن افزود‪ :‬از ‪ ۳۶۰‬هزار‬ ‫میلیاردی که بانک ها موظف شدند برای ساخت مسکن تسهیالت‬ ‫پرداخت کنند‪ ،‬تنها ‪ ۱۸‬هزار میلیارد تومان ان پرداخت شــده و‬ ‫عمده بانک ها در این حوزه همکاری نکردند‪ ،‬بی تردید اگر بانک ها‬ ‫در پرداخت تسهیالت همکاری الزم را نداشته باشند‪ ،‬مردم توان‬ ‫پرداخت تمام مبلغ مسکن های ساخته شده را ندارند‪ .‬ضمن اینکه‬ ‫پرداخت تســهیالت با سود ‪ ۱۸‬درصد و اقساط ‪ ۶‬میلیون تومانی‬ ‫برای کارمندی که دریافتی اش ‪ ۸‬میلیون تومان بوده بسیار دشوار‬ ‫اســت‪ .‬در حالی که باید از منابع موجود در صندوق ملی مسکن‬ ‫نرخ سود تسهیالت کاهش پیدا کند که امر هم محقق نشده است‪.‬‬ صفحه 2 ‫مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران گفت‪ :‬امادگی داریم تا در زمینه انجام ‪ ۱۰‬هزار مگاوات تعمیرات نیروگاهی در این کشور فعالیت کرده و برای تعمیرات اقدام کنیم‪« .‬مسعود مرادی» در‬ ‫نشست خبری در حاشیه بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت برق ایران افزود‪ :‬کشور ونزوئال اعالم نیاز برای تعمیر ‪ ۱۰‬هزار مگاوات نیروگاه داشته که تفاهم نامه ای هم در این زمینه منعقد‬ ‫شده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬تالش می شود این موضوع در سفر رئیس مجلس به این کشور پیگیری شده تا اجرایی شود‪ .‬مدیرعامل شرکت تعمیرات نیروگاهی گفت‪ :‬توانایی داریم این ‪ ۱۰‬هزار مگاوات‬ ‫نیاز تعمیرات ونزوئال را به طور کامل انجام دهیم‪ .‬مرادی شرکت تعمیرات نیروگاهی ایران را بزرگ ترین شرکت در زمینه تعمیرات نیروگاهی دانست که از دهه ‪ ۶۰‬فعالیت خود را اغاز کرده است‪ .‬وی‬ ‫ادامه داد‪ :‬ابتدای کار دانش فنی تعمیرات نیروگاهی در اختیار خارجی ها بود که با تالش متخصصان داخلی سازی شد‪.‬‬ ‫مدیر شرکت مادر تخصصی برق حرارتی‪:‬‬ ‫کمتر از‪ ۱۰‬درصد نیروگاه های کشور از سوخت مازوت استفاده می کنند‬ ‫پیشاهنگ گفت‪ :‬از ‪ ۱۳۲‬نیروگاه موجود در کشور تنها ‪ ۱۴‬نیروگاه‬ ‫از ســوخت مازوت اســتفاده می کنند که این ‪ ۱۰‬درصد از نیروگاه‬ ‫های کشور است‪ .‬پیشاهنگ مدیر شرکت مادر تخصصی برق حرارتی‬ ‫امروز در حاشیه بیست و دومین نمایشگاه بین المللی صنعت برق در‬ ‫نشســتی خبری گفت‪ :‬ما در تابستان ‪ ۶۹‬هزار مگاوات نیاز مصرف‬ ‫داریم‪ ،‬اما در زمســتان این مقدار به ‪ ۳۰‬هزار مگاوات می رسد زیرا‬ ‫مقداری از ان ظرفیت کولینگ اســت و از ابتدای مهر ماه تا پایان‬ ‫اردیبهشت ماه نیروگاه های فرسوده و نیروگاه های راندمان پایین از‬ ‫مدار خارج می شوند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این زمان به تعمیر نیروگاه های‬ ‫فرسوده می شــود‪ .‬پیشــاهنگ اضافه کرد‪ :‬اکنون مساله مورد نظر‬ ‫برنامه کوتاه مدت زمســتان پیش رو است‪ .‬خوشبختانه تعاملی که‬ ‫که با وزارت نفت وجود دارد ســو خت معادل که در تابستان ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیون متر مکعب اســت در زمســتان به ‪ ۲۰۰‬میلیون متر مکعب‬ ‫رســیده و مورد استفاده قرار می گیرد‪ .‬وی با اشاره به اینکه ترجیح‬ ‫ما استفاده از سوخت مایع است‪ ،‬در این زمینه توضیح داد‪ :‬از ‪۱۳۲‬‬ ‫نیروگاه تنها ‪ ۱۴‬نیروگاه از سوخت مازوت استفاده می کنند و سایر‬ ‫نیروگاه ها از گازوئیل اســتفاده می کننــد یعنی کمتر از ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫نیروگاه های کشور‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت مادر تخصصی برق حرارتی اضافه کرد‪ :‬تهران از‬ ‫سال ‪ ۸۸‬تا کنون مصرف مازوت نداشته و سوخت دوم در نیروگاه های‬ ‫تهران گازوئیل اســت‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬اگرچه امکان مازوت برای ما‬ ‫وجود دارد اما اســتفاده از گاز تعمیرات را کاهش می دهد ولی باید‬ ‫شــرایط چنین اقدامی وجود داشته باشــد‪ .‬وی در پاسخ به سوالی‬ ‫مبنی بر راندمان نیروگاه های ایران بین ‪ ۳۴‬تا ‪ ۳۹‬درصد اســت در‬ ‫حالی که در کشورهای پیشرفته به ‪ ۶۰‬درصد می رسد‪ ،‬برای افزایش‬ ‫راندمان چه برنامه ای در دســت اقدام اســت‪ ،‬گفت‪ :‬در امریکا هم‬ ‫راندمان نیروگاه ها ‪ ۳۸‬درصد است‪ ،‬اما واحدهای ساخته شده که ‪۶۰‬‬ ‫درصد راندمان دارند‪ .‬اکنون راندمان نیروگاه ها ‪ ۳۹.۶‬درصد اســت‬ ‫که با نیروگاه های ســیکل ترکیبی به ‪ ۴۰‬درصد هم خواهد رســید‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬یک برنامه ‪ ۴‬ســاله وجود دارد که ‪ ۲۵‬هزار مگاوات‬ ‫طی این ســال ها به بهره برداری برســد‪ .‬وی با بیان این که در این‬ ‫منطقه‪ ،‬تنها نیروگاه بعث قابلیت اســتفاده از مازوت را دارد که ان‬ ‫هم از سال ‪ ۱۳۸۸‬تاکنون هیچ گونه مازوتی را استفاده نکرده است‬ ‫تصریح کــرد‪ :‬زمانی که نیروگاه ها از گاز اســتفاده می کنند ضمن‬ ‫این که مشــکل الودگی انها کمتر می شود هزینه تعمیر و نگهداری‬ ‫نیروگاه کاهش می یابد به همین دلیل تمایل بخش برق استفاده از‬ ‫گاز است‪ .‬مدیرعامل شــرکت مادر تخصصی برق حرارتی با تاکید‬ ‫بر این که اکنون نســبت به سال گذشــته مقدار گازی که تحویل‬ ‫نیروگاه می شــود بیشتر اســت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در سال ‪ ۹۰‬درصد گاز و‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬درصد سوخت مایع به نیروگاه ها به طور میانگین تحویل‬ ‫داده می شود‪ .‬مدیر عامل شرکت برق حرارتی گفت‪ :‬در کشور ‪۱۳۲‬‬ ‫نیروگاه و ‪ ۶۴۰‬واحد نیروگاهی داریم که ‪ ۶۸‬درصد مالک خصوصی‬ ‫و ‪ ۳۲‬درصد مالک دولتی دارند‪ ،‬در ســال جاری ‪ ۱۰۷‬هزار مگاوات‬ ‫در دســت تعمیرات است که از این میزان ‪ ٣٣‬هزار و ‪ ٥٠٠‬واحد به‬ ‫تعمیرات رفته و تا پایان اردیبهشــت تعمیرات ان تمام می شــود و‬ ‫واحدها در تابستان در مدار خواهند بود‪.‬‬ ‫تعمیرات نیروگاه ها تا اردیبهشت ماه‬ ‫مدیر عامل شــرکت برق حرارتی گفت‪ :‬در کشور ‪ ۱۳۲‬نیروگاه و‬ ‫‪ ۶۴۰‬واحــد نیروگاهی داریم کــه ‪ ۶۸‬درصد مالک خصوصی و ‪۳۲‬‬ ‫درصد مالک دولتی دارند‪ ،‬در ســال جــاری ‪ ۱۰۷‬هزار مگاوات در‬ ‫دســت تعمیرات اســت که از این میزان ‪ ٣٣‬هزار و ‪ ٥٠٠‬واحد به‬ ‫تعمیرات رفته و تا پایان اردیبهشــت تعمیرات ان تمام می شــود و‬ ‫واحدها در تابستان در مدار خواهند بود‪ .‬پیشاهنگ تاکید کرد‪ :‬سال‬ ‫گذشــته چهار رکورد در صنعت برق ثبت شده است‪ ،‬نیروگاه ها ‪۹۸‬‬ ‫درصــد امادگی را با تعمیرات ‪ ۹۴‬هــزار مگاوات ثبت کردند که در‬ ‫این راســتا ‪ ۷۲‬پارامتر پایشی وجود دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬برای اولین بار‬ ‫توانستیم یک واحد را ظرف ‪ ۸‬ماه نصب و راه اندازی کنیم و این در‬ ‫حالی اســت که این زمان در گذشته ‪ ۳۶‬تا ‪ ۴۰‬ماه بوده است‪ .‬مدیر‬ ‫عامل شرکت برق حرارتی ادامه داد‪ :‬رکورد دیگر اضافه شدن ‪۴۴۰۰‬‬ ‫مــگاوات به ظرفیت تولید برق کشــور بوده و عــاوه بر ان ‪۱۰۳۵‬‬ ‫مــگاوات واحدهای جدید را ارتقا دادیــم در نتیجه ‪ ۵۵۰۰‬مگاوات‬ ‫به ظرفیت اضافه شــد که با تولید پراکنده و تجدیدپذیر به ‪٦٠٠٠‬‬ ‫مگاوات رسید‪.‬‬ ‫راه اندازی یک نیروگاه زمین گرمایی تا پایان سال‬ ‫پیش اهنگ رابطه با اخرین وضعیــت نیروگاه های زمین گرمایی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬تا پایان امسال یک نیروگاه زمین گرمایی در مشکین شهر‬ ‫به ظرفیت پنج مگاوات نصب و راه اندازی می شود‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫مــادر تخصصی برق حرارتی در خصوص از رده خارج کردن ‪۳۰۰۰‬‬ ‫مگاوات نیروگاه در کشور اظهار کرد‪ :‬نیاز مصرف با تولید همخوانی‬ ‫ندارد و ما همیشه دنبال نیاز مصرف هستیم‪ .‬زمانی رشد نیاز مصرف‬ ‫پنج درصد بود اما در ســالی که خاموشی اتفاق افتاد شاهد ناترازی‬ ‫‪ ۲۰‬هزار مگاواتی در کشــور بودیم‪ .‬با توجه به این که قیمت برق در‬ ‫دنیا حدود هفت سنت است و خاموشی ‪ ۱.۵‬دالر خسارت را تحمیل‬ ‫می کند در این شــرایط برای عبور بحران تابستان که ‪ ۳۰۰‬ساعت‬ ‫است باید تمام واحدهای فرسوده و راندمان پایین را وارد مدار کنیم‬ ‫و برای این موضوع برنامه ریزی کرده ایم که بودجه ســاالنه ان نیز‬ ‫تخصیص می یابد تا به مرور این مساله انجام شود‪.‬‬ ‫احداث یک نیروگاه ‪ ۵۰۰‬مگاواتی در کنار نیروگاه ری‬ ‫پیش اهنگ با بیان این که مقرر شــده که کنــار نیروگاه ری یک‬ ‫نیروگاه ‪ ۵۰۰‬مگاواتی نصب شود و این نیروگاه از مدار تولید خارج‬ ‫شــود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ظرفیت کنونی نیروگاه ری ‪ ۴۸۰‬مگاوات اســت و‬ ‫ایــن طرح را برای نیروگاه بعثت نیز در دســتور کار داریم‪ .‬به گفته‬ ‫مدیرعامل شرکت مادر تخصصی برق حرارتی برای افزایش راندمان‬ ‫نیروگاه برنامه ریزی های متعددی صورت گرفته و مقرر شــده که‬ ‫ساالنه ‪ ۰.۷‬درصد افزایش پیدا کند‪ .‬مدیرعامل شرکت مادر تخصصی‬ ‫برق حرارتی با بیان این که سال گذشته موفق شدیم ‪ ۱۰۳۵‬مگاوات‬ ‫واحدهــای موجود را ارتقــا دهیم تصریح کــرد‪ :‬از ‪ ۱۳۲‬نیروگاه و‬ ‫‪ ۶۴۰‬واحد نیروگاهی در کشــور ‪ ۶۸‬درصد مالکیت خصوصی و ‪۳۲‬‬ ‫درصد مالکیت دولتی دارند که با همکاری های صورت گرفته موفق‬ ‫شدیم تابســتان را به خوبی پشت سر بگذاریم‪ .‬پیش اهنگ با بیان‬ ‫این که ســال قبل ‪ ۹۴‬هزار مگاوات تعمیرات در کشــور انجام شد‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬ســال جاری ‪ ۱۰۷‬هزار مگاوات تعمیرات صورت خواهد‬ ‫گرفت که اکنون در حال اجرا اســت و براســاس برنامه ریزی های‬ ‫صورت گرفته تا پایان اردیبهشت ماه این تعمیرات به اتمام می رسد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت مادر تخصصی برق حرارتی اضافه کرد‪ :‬تاکنون‬ ‫‪ ۳۳‬هزار مگاوات را وارد دوره تعمیرات کرده ایم و امیدواریم بتوانیم‬ ‫این واحدها را برای ســال اینده در مدار داشــته باشیم‪ .‬همچنین‬ ‫برنامــه ریزی برای احداث نیروگاه های جدیــد صورت گرفته و در‬ ‫سال اینده ‪ ۳۰۲۵‬مگاوات نیروگاه جدید وارد مدار می شود‪۱۴۰۰ .‬‬ ‫واحد نیروگاهی نیز براساس تفاهم نامه ای که با بخش صنعت داریم‬ ‫وارد مدار خواهیم کرد و مابقی ‪ ۶۰۰۰‬مگاوات را انرژی های تجدید‬ ‫پذیر‪ ،‬تولید پراکنده و نیروگاه های ‪ DG‬به خود اختصاص می دهند‪.‬‬ ‫وی با بیان این که در حال حاضر عمر برخی از نیروگاه ها به ‪ ۶۶‬سال‬ ‫می رســد‪ ،‬گفت‪ :‬اما تمام این نیروگاه ها با ظرفیت نامی همان ابتدا‬ ‫کار می کنند‪ .‬پیش اهنگ با بیان این که یک برنامه برای جایگزینی‬ ‫نیروگاه ها با راندمان کم با نیروگاه های راندمان های باال در دســتور‬ ‫کار داریم‪ ،‬گفت‪ :‬در بندرعباس نیــروگاه دو کوهه و زرند کرمان و‬ ‫نیروگاه سهند این طرح را در دستور کار داریم‪.‬‬ ‫دریافت تکنولوژی از کشور خارجی برای نیروگاه زغال سنگ‬ ‫مدیرعامل شــرکت مــادر تخصصی برق حرارتی بــا بیان این که‬ ‫براساس برنامه ریزی های صورت گرفته احداث نیروگاه زغال سنگ‬ ‫ســوز طبس در دســتور کار قرار گرفته و مطالعات روی بحث های‬ ‫تکنولوژی در دستور کار اســت و در حال حاضر بویلر این نیروگاه‬ ‫را به یک کشــور خارجی ســفارش داده ایم تا بتوانیم با تکنولوژی‬ ‫باالتری کار را پیــش ببریم و از این طریق الودگی این نیروگاه نیز‬ ‫کاهش می یابد‪ .‬وی با اشاره به اقدامات صورت گرفته برای صادرات‬ ‫تجهیزات به کشــورهای دیگر اظهار کرد‪ :‬تاکنون به کشــور عراق‪،‬‬ ‫ســوریه‪ ،‬مالزی و اخیرا ً روسیه تجهیزاتی را صادر کرده ایم و در این‬ ‫زمینه نیز شرکت مپنا اقدامات خوبی را انجام داده است‪.‬‬ ‫راندمان پایین نیروگاهی هدر رفت ثروت ملی‬ ‫راندمــان نیروگاه های بــرق ایران‪ ۳۴‬تا ‪ ۳۹‬درصد اســت‪،‬این عدد‬ ‫درکشورهای پیشــرفته حدود ‪ ۶۰‬درصد است که با بهبود‪،‬نیم درصد‬ ‫راندمان نیروگاهی کشــور‪ ،‬می توان ساالنه ‪ ۸۴۶‬میلیون مترمکعب‬ ‫ســوخت صرفه جویی کرد‪ .‬نا ترازی گاز در کشور ما مساله جدیدی‬ ‫نیســت برای اولین بار در ماه های سرد سال ‪ ۱۳۹۹‬با قطعی گسترده‬ ‫و مکرر برق ناشــی از کمبود سوخت مواجه بودیم برای همین است‬ ‫انتقاداتی را به دنبال داشته است‪ ،‬البته با چنین معضلی صادرات برق‬ ‫همچنان پا برجاســت‪ .‬ارش کردی مدیر عامل توانیر در رابطه با این‬ ‫موضوع می گوید‪« :‬صادرات و واردات مطابق یکســری از قراردادها که‬ ‫حداقل ها و حد اکثر هایی دارد که برای ان تدابیری در نظر گرفته شده‬ ‫است و چنین مساله ای از دید ما پنهان نمانده و ان را رعایت می کنیم‪.‬‬ ‫به عبارتی تعادلی ایجاد می شــود تا متضرر نشویم و تعادل اقتصادی‬ ‫ایجاد کرده باشیم‪ .‬صادرات برق بر اساس نیاز کشورها شکل می گیرد و‬ ‫منطق اقتصادی برای ان وجود دارد که بین دو کشور شکل می گیرد و‬ ‫کشورهای دریافت کننده برق این منطق را رعایت می کنند‪.‬‬ ‫ناترازیگازپتروشیمی هارابهتعطیلیمی کشاند؟‬ ‫با این وجود به نظر نمی رســد که ناترازی گاز از بین رفته باشد چرا‬ ‫که چندی پیش وزیر نفت در ‪ ۲۶‬مهر ماه به مجلس شورای اسالمی‬ ‫فراخوانده شد تا به تشــریح ابعاد مختلف وضعیت تراز گازی کشور‬ ‫بپردازد‪ .‬جــواد اوجی‪ ،‬وزیر نفت اعالم کرد «بیش از ‪ ۷۰‬درصد انرژی‬ ‫کشور با گاز طبیعی تامین می شود‪.‬‬ ‫مصرف انرژی در ایران بیش از میانگین جهانی است‪ .‬همچنین در‬ ‫فصل سرد ســال حدود ‪ ۲۴۰‬میلیون مترمکعب در روز ناترازی گاز‬ ‫طبیعی داریم‪ .‬طی ‪ ۸‬ســال اینده ‪ ۸۰‬میلیارد دالر سرمایه گذاری در‬ ‫باالدســت و پایین دست نیاز است که اگر ســرمایه گذاری های الزم‬ ‫صورت پذیرد‪ ،‬به تدریج ظرف ‪ ۳‬تا ‪ ۴‬سال اینده ناترازی گاز نخواهیم‬ ‫داشت‪ ».‬البته موضوع به همین جا ختم نمی شود و و نا ترازی تولید‬ ‫و مصرف گاز گمانه زنی هایی مبنی بر قطع گاز پتروشــیمی ها را به‬ ‫دنبال داشته به طوری که به تازگی دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی‬ ‫صنعت پتروشیمی اعالم کرد که گاز صرفه جویی شده مشترکان را با‬ ‫قیمت خوب از طریق وزارت نفت خریداری می کنیم‪ .‬البته نباید از این‬ ‫موضوع غافل شد که روزهای گذشته میزان مصرف بخش خانگی و‬ ‫تجاری افزایش ‪ ۱.۵‬برابری داشته است و محمد رضا جوالیی‪ ،‬مدیر‬ ‫دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران در رابطه با این موضوع گفته بود‪:‬‬ ‫«درحال حاضر اعمال محدودیت برای صنایع فوالد و پتروشیمی در‬ ‫اولویت اســت و به غیر از این دو مواردی نیــز وجود دارد که پس از‬ ‫هماهنگی با وزارت صمت اگر الزم باشد اعمال خواهد شد‪ ».‬به گفته‬ ‫جوالیی‪ ،‬میزان اعمال محدودیت بستگی به افزایش مصرف خانگی و‬ ‫تجاری دارد‪ ،‬پیش بینی ها نیز حکایت از این دارد که طی یک هفته‬ ‫اینده هوا سردتر شود در قبال این سرد شدن اگر مصرف افزایشی باشد‬ ‫شروع محدودیت ها استارت می خورد‪.‬‬ ‫صادرات گاز سوداوری بیشتری دارد؟‬ ‫با وجود تمامی مقوالتی که گفته شد برخی از کارشناسان بر این باورند‬ ‫که صادرات برق ســود دهی چندانی ندارد‪ ،‬و عده ای دیگر ان را الزمه‬ ‫بقای روابط بین المللی می دانند اکنون این سوال وجود دارد که چرا با‬ ‫تاکید هایی که از سوی مجلس و نهادهای مربوطه برای سرمایه گذاری‬ ‫در این حوزه وجود دارد صادرات گاز جایگزین برق نمی شود؟‬ ‫نرسی قربان کارشناس انرژی در رابطه با این موضوع می گوید‪ :‬این‬ ‫موضوع مساله جدیدی نیست و از دیرباز تا کنون دو گروه در رابطه با‬ ‫این موضوع بحث می کنند‪ .‬عده ای معتقدند به جای لوله های گاز که‬ ‫بسیار پر خرج است انتقال برق امری مقرون به صرفه است‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬گروه دیگر هم بر این باورند با وجود سیستم انتقال لوله های گاز در‬ ‫سراسر کشور پخش هستند و می توانیم انتقال گاز داشته باشیم‪ .‬این‬ ‫کارشناس انرژی افزود‪ :‬البته باید در نظر داشت که این بحث مرتباً در‬ ‫حال تغییر است‪ .‬زیرا نه قیمت برق را بر مبنای معیارهای تولیدو مصرف‬ ‫است و نه قیمت گاز‪ .‬اما اینکه کدام یک بهتر است‪ ،‬کسی به درستی از‬ ‫ان اطالع ندارد‪ .‬نرسی قربان اضافه کرد‪ :‬این نکته را نباید فراموش کرد‬ ‫که به ازای چه میزان صادرات گاز چه مبلغی دریافت می شود و از چند‬ ‫کیلو متر مکعب چه میزان برق تولید می شود و برق تولید شده نسبت‬ ‫به متراژی که گاز مصرف می شود ارزان تر می شود‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اگر در‬ ‫شرایطی فعلی گاز گران تر است به دلیل شرایط جهانی است که روسیه‬ ‫و اروپا شدیدا ً قیمت گاز را تغییر داده اند در حالی که همیشه شرایط به‬ ‫این منوال نبوده و نخواهد بود‪.‬‬ ‫سرمایه گذاری شرط اول صادرات گاز‬ ‫وی در پاســخ به این سوال که ایا بهتر نیست به جای صادرات برق‬ ‫صادرات گاز داشته باشیم گفت‪ :‬چه کسی می گوید ما ظرفیت صادرات‬ ‫گاز را دارا هستیم! اکنون ما با کمبود و نا ترازی گاز روبرو هستیم زیرا‬ ‫افت تولید داشــته ایم‪ ،‬اما از لحاظ ذخایر گازی ذخایر عظیمی را دارا‬ ‫هســتیم و در صورتی که سرمایه گذاری در این زمینه صورت بگیرد‬ ‫می توانیم از طریق صادرات گاز سود بیشتری به دست اوریم‪.‬‬ ‫این کارشناس انرژی تصریح کرد‪ :‬گاز از دو طریق صادر می شود؛ یکی‬ ‫خطوط لوله و دیگری ‪ LNG‬که هر دو مستلزم سرمایه گذاری های‬ ‫سنگین و چندین و چند سال زمان برای توسعه انها‪ .‬به عبارتی اگر‬ ‫بخواهیم انرژی را جلو ببریم و در این زمینه اقدامی در خور انجام دهیم‬ ‫به ‪ ۵-۴‬سال زمان نیاز دارد‪ .‬وی با اشاره به اینکه سابقه سرمایه گذاری‬ ‫در صنعت گاز مربوط به ‪ ۵۰‬سال گذشته است در این زمینه توضیح‬ ‫داد‪ :‬در صورتی که شر کت های بزرگی سرمایه گذاری نکنند‪ ،‬ممکن‬ ‫اســت ما با مشکل تکنولوژی نیز مواجه شــویم‪ ،‬زیرا ما در ‪ ۲۰‬سال‬ ‫گذشته سعی بر به دست اوردن ‪ LNG‬بوده ایم ‪ ۵۰ .‬سال گذشته و‬ ‫حتی قبل از انقالب در رابطه با ‪ LNG‬فکر شده بود و شرکتی با نام‬ ‫کارینگاس قرار بود گاز مایع تولید کند که چنین اتفاقی محقق نشد‪.‬‬ ‫نرسی قربان در خاتمه اضافه کرد‪ :‬پس از انقالب هم چندین شرکت‬ ‫از جمله شــل بر روی چندین گروژه ال ان جی کار کردند که باز هم‬ ‫هیچیک از انها به نتیجه نرســید‪ .‬بنابر این چنین پروژه هایی از قبل‬ ‫راجع انها فکر شده است‪.‬‬ ‫البته نباید از شرایط زمانی و مکانی نیز غافل شد زیرا ممکن است‬ ‫در ان بــازه از زمان ما حاضر به فروش گاز به قیمت گایین نبوده ایم‬ ‫و برخی از شــرکت ها حاضر به خرید با قیمت باال و سرمایه گذاری‬ ‫نبوده اند‪ .‬اکنون ممکن است شرایط دستخوش تغییر قرار گرفته باشد و‬ ‫باید سرمایه گذاری های بسیار و از سمت بخش خصوصی به خصوصی‬ ‫بخش خارجی انجام پذیرد مانند قطر که مستلزم ان رفع تحریم ها و‬ ‫بازگشت ایران به بازار جهانی است‪.‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫اعالم امادگی ایران برای انجام تعمیرات نیروگاهی در ونزوئال‬ ‫چهارشنبه ‪ 2‬اذرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪898‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اخبار‬ ‫ثبت باالترین رکورد صادرات‬ ‫نفت و محصوالت پتروشیمی‬ ‫ایران در ابان ماه‬ ‫جواد اوجی ظهر (سه شنبه‪ ،‬یکم اذرماه) در ایین صبحگاه‬ ‫مشترک بسیجیان صنعت نفت با سالم و درود به استان‬ ‫شهیدان دفاع مقدس‪ ،‬امام خمینی (ره)‪ ،‬شهید سردار حاج‬ ‫قاسم سلیمانی و بسیجیان حاضر در این ایین اظهار کرد‪:‬‬ ‫خدا را شاکرم به بنده توفیق داد امروز در جمع بسیجیان‬ ‫بی ادعای صنعت نفت حاضر باشم‪ .‬وی با درود به روان پاک‬ ‫امام خمینی (ره) به دلیل کار ابتکاری سامان دهی سازمان‬ ‫بسیج مستضعفین بعد از انقالب اسالمی گفت‪ :‬این کار با‬ ‫هدف استفاده حداکثری از ظرفیت مردمی برای پیشبرد‬ ‫اهداف نظام به خوبی شکل گرفت‪ .‬همان طور که می دانید‬ ‫در جنگ تحمیلی ‪۸‬ساله حضور پررنگ اقشار مختلف مردم‬ ‫در قالب همین بسیج سبب شد دشمن نتواند یک قدم از‬ ‫خاک کشور را تصرف کند‪ .‬وزیر نفت افزود‪ :‬بعد از انقالب و‬ ‫جنگ تحمیلی در دوران سازندگی تفکر بسیجی در ایران‬ ‫همچنان نقش افرین بود و در همه عرصه ها سبب شکوفایی‬ ‫شده‪ ،‬امروز این تفکر در میان کشورهای ازاده نیز گسترش‬ ‫یافته است‪ .‬وزیر نفت افزود‪ :‬صنعت نفت ایران هم اکنون در‬ ‫خط مقدم جنگ اقتصادی قرار دارد و باالترین تحریم ها بر‬ ‫این صنعت اعمال شده است‪.‬‬ ‫قیمت نفت سال اینده‬ ‫به ‪ 110‬دالر در هر بشکه می رسد‬ ‫گلدمن ساکس پیش بینی خود از میانگین قیمت نفت‬ ‫برنت در هر بشکه ‪ ۱۰‬دالر برای سه ماهه چهارم سال جاری‬ ‫کاهش داد‪ .‬گلدمن ساکس این کاهش را ناشی از کاهش‬ ‫تقاضا به دلیل تعطیلی در چین ناشی از همه گیری کرونا‬ ‫دانســت‪ .‬این بانک پیش بینی خود را برای میانگین نفت‬ ‫برنت برای ســال ‪ ۲۰۲۳‬در ‪ ۱۱۰‬دالر در هر بشکه حفظ‬ ‫کرد‪ .‬گلدمن ساکس انتظار داشت تولید روسیه حدود ‪۶۰۰‬‬ ‫هزار بشــکه در روز کاهش یابد و هشدار داد که اگر اوپک‬ ‫پالس سهمیه های تولید فعلی خود را حفظ کند‪ ،‬ممکن‬ ‫است در نیمه اول سال ‪ ۲۰۲۳‬دوباره ذخایر تمام شود‪ .‬فیچ‬ ‫سولوشن انتظار داشت میانگین قیمت نفت برنت در سال‬ ‫جاری به ‪ ۱۰۲‬دالر برسد‪ ،‬ســپس در سال ‪ ۲۰۲۳‬به ‪۹۵‬‬ ‫دالر و ســپس در سال ‪ ۲۰۲۶‬به ‪ ۸۵‬دالر کاهش یابد‪ .‬این‬ ‫اژانس اضافه کرد که تجدید نظر نزولی در پیش بینی خود‬ ‫برای میانگین قیمت نفت خام برنت در سال جاری به جای‬ ‫براورد قبلی ‪ ۱۰۵‬دالر در هر بشکه منعکس کننده کاهش‬ ‫قیمت ها در ماه های اخیر‪ ،‬کاهش جو بازار و بدتر شــدن‬ ‫فضای اقتصاد کالن است‪.‬‬ ‫دولت برنامه ای برای‬ ‫افزایش قیمت بنزین ندارد‬ ‫سازمان برنامه و بودجه اعالم کرد‪ :‬دولت به صورت متداوم‬ ‫هرگونه افزایــش قیمت بنزین را تکذیب کرده اســت و‬ ‫برنامه ای برای اصالح قیمت بنزین ندارد‪.‬‬ ‫ســازمان برنامه و بودجه در پاسخ به گزارش روزنامه‬ ‫تعادل با عنــوان «اکران نمایش افزایش قیمت بنزین»‬ ‫اعالم کرد‪ :‬به استناد ماده ‪ ۳۹‬قانون برنامه ششم توسعه‪،‬‬ ‫قانون هدفمند کردن یارانه ها‪ ،‬تبصره (‪ )۱۴‬قانون بودجه‬ ‫ســال ‪ ۱۴۰۱‬کل کشور و قوانین بودجه سنواتی‪ ،‬منابع‬ ‫حاصل از فــروش داخلی فراورده هــای نفتی از جمله‬ ‫بنزین جزو منابع ســازمان هدفمندسازی یارانه ها بوده‬ ‫و ارتباطی با بودجه عمومی دولت ندارد‪ .‬در این راســتا‬ ‫تمامی منابع حاصل از فروش داخلی فراورده های نفتی‬ ‫به حساب ســازمان هدفمندســازی یارانه ها نزد خزانه‬ ‫واریز و بر اســاس ردیف های مصــوب مصارف جدول‬ ‫تبصره (‪ )۱۴‬قوانین بودجه ســنواتی توســط سازمان‬ ‫برنامه و بودجه کشور برای پرداخت یارانه نقدی و سایر‬ ‫ردیف های قانونی تبصره مذکور تخصیص داده می شود‪.‬‬ ‫علت سقوط ازاد‬ ‫قیمت نفت چه بود؟‬ ‫قیمت نفــت در بازار جهانی بعد از ســقوط ازاد در روز‬ ‫گذشــته امروز توانست به ســرعت صعودی شود‪ .‬دیروز‬ ‫شــایعاتی مبنی بر کاهش عرضه ‪ ۵۰۰‬هزار بشکه ای نفت‬ ‫از طرف عربستان سعودی در بازار نفت منتشر شده و این‬ ‫موضوع باعث شده که قیمت نفت در عصر روز گذشته در‬ ‫واکنش به این خبر با افت جدی مواجه شود‪ ،‬البته این خبر‬ ‫توسط وزیر نفت عربستان تکذیب شد‪ .‬هم اکنون قیمت‬ ‫نفت خام در بازار وســت تگزاس اینترمدیت به قیمت ‪۸۰‬‬ ‫دالر و ‪ ۴۶‬ســنت رسیده و قیمت نفت برنت به ‪ ۸۷‬دالر و‬ ‫‪ ۵۷‬سنت رسید‪.‬‬ صفحه 3 ‫سیاسی و اجتماعی‬ ‫نرخ دالر و یورو در صرافی های بانکی افزایش یافت‬ ‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 2‬اذرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪898‬‬ ‫اخبار‬ ‫سقف تراکنش خرید روزانه بانک‬ ‫به ‪ 100‬میلیون تومان رسید‬ ‫هر دالر امریکا (سه شنبه‪ ،‬یکم اذر ماه ‪ )۱۴۰۱‬در صرافی های بانکی با ‪ ۱۰۰‬تومان افزایش قیمت نسبت به روز گذشته با نرخ ‪ ۳۰‬هزار و ‪ ۸۵۳‬تومان معامله شد‪ .‬هر یورو در صرافی های بانکی‬ ‫با ‪ ۵۶۳‬تومان قیمت نسبت به روز گذشته با نرخ ‪ ۳۱‬هزار و ‪ ۵۵۷‬تومان به فروش رسید‪ .‬قیمت خرید هر دالر توسط صرافی های بانکی امروز ‪ ۳۰‬هزار ‪ ۵۴۶‬تومان و نرخ خرید هر یورو نیز ‪۳۱‬‬ ‫هزار و ‪ ۲۴۳‬تومان اعالم شــد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬نرخ خرید اســکناس دالر در بازار متشکل ارزی ‪ ۲۸‬هزار و ‪ ۷۹۰‬تومان و نرخ فروش ان ‪ ۲۹‬هزار و ‪ ۵۲‬تومان اعالم شد‪ .‬نرخ خرید یورو ‪ ۲۹‬هزار و‬ ‫‪ ۴۶۶‬تومان و نرخ فروش ان ‪ ۲۹‬هزار و ‪ ۷۳۴‬تومان اعالم شد‪ .‬همچنین در سامانه نیما در معامالت امروز‪ ،‬حواله یورو به قیمت ‪ ۲۸‬هزار و ‪ ۵۹۰‬تومان فروخته و حواله دالر به بهای ‪ ۲۷‬هزار و‬ ‫‪ ۹۳۴‬تومان معامله شد‪.‬‬ ‫بانک مرکزی اعالم کرد‪:‬‬ ‫رشد نرخ تورم‪ ،‬نقدینگی و پایه پولی در مهرماه کاهش یافت‬ ‫بــا توجه بــه ســی و یکمیــن صورتجلســه مورخ‬ ‫‪ ۲۳/۰۷/۱۴۰۱‬هیئــت عامل بانک مرکزی در خصوص‬ ‫موضوع ماده ‪ ۱۲‬دستورالعمل شفاف سازی تراکنش های‬ ‫بانکی اشخاص موضوع بخشنامه مورخ ‪،)۱۱/۱۱/۱۴۰۰‬‬ ‫حداکثــر تراکنش خرید روزانه از هــر کارت متعلق به‬ ‫مشتری حقیقی مبلغ یک میلیارد ریال تعیین شد‪.‬‬ ‫رحیم طاهری به عنوان قائم مقام‬ ‫مدیرعامل بانک شهر منصوب شد‬ ‫طی حکمی از ســوی دکتر احمدی مدیرعامل بانک‬ ‫شهر‪ ،‬دکتر رحیم طاهری به عنوان قائم مقام مدیرعامل‬ ‫این بانک منصوب شد‪ .‬دکتر رحیم طاهری از مدیران با‬ ‫سابقه نظام بانکی و دارای تحصیالت مدیریت بانکداری‬ ‫اســت که ســوابقی همچون عضویت در هیات مدیره و‬ ‫هیــات عامل بانک شــهر‪ ،‬عضویت در هیــات مدیره و‬ ‫هیــات عامل بانــک دی‪ ،‬عضویت در هیــات عامل و‬ ‫معــاون مدیرعامل بانک ملت‪ ،‬مدیر امور شــعب بانک‬ ‫ملت‪ ،‬مدیرکل برنامه ریزی و نظارت اعتباری بانک ملت‪،‬‬ ‫مدیرامور شــعب مناطق تهران بانــک ملت و مدیرامور‬ ‫شعب استان البرز بانک ملت را در کارنامه خود دارد‪.‬‬ ‫اغاز معامالت توافقی ارز در‬ ‫کانال ‪ 33‬هزار تومان‬ ‫معامــات توافقی دالر در بازار ارز دیروز (سه شــنبه ‪،‬‬ ‫یکــم اذرماه) با بهای ‪ ۳۳‬هــزار و ‪ ۴۵۰‬تومان کار خود‬ ‫را اغاز کــرد‪ .‬از اواخر خردادماه امســال بانک مرکزی‬ ‫برای ساماندهی بازار ارز و در تعامل با کانون صرافی ها‪،‬‬ ‫صرافی های معتبر و صادرکنندگان‪ ،‬بازار توافقی عرضه‬ ‫و تقاضا را راه اندازی کرد‪ .‬سپس امکان معامالت توافقی‬ ‫ارز در صرافی ها و بازار متشکل ارزی نیز فراهم شد‪ .‬این‬ ‫بازار در ماه های اخیر سبب تامین تقاضاهای ُخرد مردم‬ ‫شده و به معیار قیمت گذاری ارز تبدیل شده است‪ .‬دیروز‬ ‫در اغاز به کار فعالیت بازار توافقی ارز‪ ،‬دالر با قیمت ‪۳۳‬‬ ‫هزار و ‪ ۲۰۰‬تومان و با حجم ‪ ۶‬هزار و ‪ ۵۰۰‬معامله شد‪.‬‬ ‫دور زدن قیمت گذاری دستوری با اهرم بورس‬ ‫خودروساز چقدر سود کرد؟‬ ‫قیمت دستوری پژو ‪ ۲۰۷‬دستی در کارخانه حدود ‪۲۱۰‬‬ ‫میلیون تومان است اما دیروز در بورس حدود ‪ ۳۴۳‬میلون‬ ‫تومان فروخته شد که یعنی خودروساز حدود ‪ ۱۳۳‬میلیون‬ ‫تومان روی هر دستگاه سود کرد‪ ۱۵ .‬ابان ماه سال جاری‬ ‫اعالم شــد که خودروی پژو ‪ ۲۰۷‬دستی به عنوان اولین‬ ‫خودروی پرتیــراژ برای عرضه از طریق ســاز و کار بازار‬ ‫سرمایه‪ ،‬در بورس کاال پذیرش شده است‪ .‬در همین راستا‬ ‫دیروز صبح عرضه هزار دستگاه از این خودرو با قیمت پایه‬ ‫‪ ۱۸۷‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬هزار تومان اغاز شــد که در نهایت با‬ ‫ثبت ‪ ۵‬هزار و ‪ ۹۳۳‬درخواســت و قیمت ‪ ۳۴۲‬میلیون و‬ ‫‪ ۸۴۲‬هزار و ‪ ۴۰۰‬تومان به فروش رسید‪.‬‬ ‫نکته مهم در عرضه این خــودرو این بود که قیمت پژو‬ ‫‪ ۲۰۷‬دستی در کارخانه ‪ ۲۰۹‬میلیون و ‪ ۳۲۲‬هزار تومان‬ ‫است که این نرخ به صورت دستوری از سوی ستاد تنظیم‬ ‫بازار (در سال ‪ )۱۴۰۰‬تعیین شده بود که امروز با فروش‬ ‫هر دستگاه به قیمت حدود ‪ ۳۴۳‬میلیون تومان‪ ،‬به نوعی‬ ‫قیمت گذاری دســتوری از روی این خودرو برداشــته و‬ ‫خودروی مذکور با ‪ ۸۳‬درصد افزایش قیمت نســبت به‬ ‫قیمت کارخانه فروخته شــد‪ .‬از سویی دیگر نیز با توجه‬ ‫به اینکه فاصله قیمتی کارخانه و بازار خودروهای تولیدی‬ ‫در اغلب محصوالت باالی ‪ ۱۰۰‬درصد است‪ ،‬این خودرو‬ ‫در بازار میانگین ‪ ۴۴۰‬میلیون تومان به فروش می رسد؛‬ ‫بنابراین بــا عرضه ای که امروز صــورت گرفت پژو ‪۲۰۷‬‬ ‫دســتی تقریباً ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان کمتر از قیمت بازار و‬ ‫‪ ۱۳۰‬میلیون تومان بیشــتر از قیمت کارخانه به فروش‬ ‫رسید‪ .‬البته روی قیمت خرید‪ ،‬هزینه های مربوط به بیمه‬ ‫و شــماره گذاری و هزینه ثابت جمعاً به مبلغ ‪ ۴‬میلیون‬ ‫و ‪ ۳۷۱‬هزار و ‪ ۳۱۰‬تومان اضافه می شــود؛ همچنین ‪۱۳‬‬ ‫درصد بابت مالیات و عوارض قانونی که بر اســاس مبلغ‬ ‫معامله محاسبه و توســط خریدار باید پرداخت شود که‬ ‫این مبلغ ‪ ۴۴‬میلیون و ‪ ۵۹۰‬هزار تومان می شود‪ .‬به این‬ ‫ترتیب‪ ،‬مشتری برای دریافت خودروی پژو ‪ ۲۰۷‬دستی‬ ‫خریداری شــده از بورس کاال بایــد مبلغ ‪ ۳۹۱‬ملیون و‬ ‫‪ ۷۸۳‬هزار تومان بپردازد‪ .‬بنابراین‪ ،‬شرکت ایران خودرو با‬ ‫فروش خودروی مذکور در بورس (بر اساس قیمت کشف‬ ‫شــده حدود ‪ ۳۴۳‬ملیون تومان) توانست به جای کسب‬ ‫درامد ‪ ۲۱۰‬میلیارد تومانی‪ ۳۴۳ ،‬میلیارد تومان نقدینگی‬ ‫جذب کند؛ یعنی با دور زدن قیمت گذاری دستوری ‪۱۳۳‬‬ ‫میلیارد تومان سود به دست اورد‪.‬‬ ‫بانــک مرکزی با انتشــار گزارش تحلیل تحــوالت اقتصاد کالن و‬ ‫اقدامــات ایــن بانک در مهرماه ‪ ،۱۴۰۱‬اعالم کرد‪ :‬رشــد ســاالنه‬ ‫نقدینگــی از ‪ ۴۲٫۸‬درصد در پایان مهرماه ‪ ۱۴۰۰‬به ‪ ۳۴٫۳‬درصد‬ ‫در مهرماه ‪ ۱۴۰۱‬کاهش یافت اجرای رویکرد جدید سیاست گذاری‬ ‫پولی و مدیریت انتظارات تورمی از سوی بانک مرکزی‪ ،‬مستلزم ارائه‬ ‫اطالعات درست و به هنگام از مجموعه تحوالت اقتصاد کالن است؛‬ ‫چراکه در عمل‪ ،‬شکل گیری صحیح انتظارات در فعاالن اقتصادی و‬ ‫ایجاد شرایط بهتر برای بانک مرکزی در جهت نیل به اهداف حفظ‬ ‫ارزش پول ملی (کنترل تورم) و مساعدت به رشد اقتصادی‪ ،‬در گرو‬ ‫ارائه و استفاده به هنگام از اطالعات وضعیت موجود اقتصاد خواهد‬ ‫بود‪ .‬بر این اســاس‪ ،‬خالصه ای از مجموعه تحوالت اقتصاد کالن و‬ ‫اقدامات بانک مرکزی در راستای دستیابی به اهداف و ماموریت های‬ ‫خود در مهر ماه ‪ ۱۴۰۱‬به شرح ذیل ارائه می شود‪.‬‬ ‫تحوالت اقتصاد کالن‬ ‫بررســی تحوالت تورم ماهانه شاخص کل کاالها و خدمات مصرفی‬ ‫در سال جاری نشان می دهد تورم ماهانه شاخص کل مصرف کننده‬ ‫در مهرماه ســال جاری با ‪ ۰.۳‬واحد درصد افزایش نســبت به ماه‬ ‫قبــل (‪ ۲.۶‬درصد) به ‪ ۲.۹‬درصد رســید‪ .‬تورم های نقطه به نقطه و‬ ‫دوازده ماهه شــاخص کل بهای کاالها و خدمات مصرفی در مهرماه‬ ‫سال جاری نیز به ترتیب ارقام ‪ ۴۴.۷‬و ‪ ۳۹.۶‬درصد را ثبت کرد که‬ ‫نســبت به شهریورماه سال جاری به ترتیب معادل ‪ ۰.۲‬و ‪ ۰.۱‬واحد‬ ‫درصد کاهش نشان می دهد‪.‬‬ ‫بررســی تورم ماهانه شــاخص بهای کاالها و خدمــات مصرفی به‬ ‫تفکیک گروه های اختصاصی «کاال» و «خدمت» در مهرماه نشــان‬ ‫می دهد تــورم ماهانه گروه اختصاصــی «کاال» با ‪ ۰.۳‬واحد درصد‬ ‫کاهش نســبت به ماه گذشــته به ‪ ۱.۶‬درصد رسید‪ .‬در مقابل تورم‬ ‫ماهانه گروه اختصاصی «خدمت» در این مقطع با ‪ ۱.۴‬واحد درصد‬ ‫افزایش نسبت به ماه گذشته به رقم ‪ ۵.۲‬درصد رسید‪.‬‬ ‫بررســی تحوالت تورم ماهانه گروه کاال به تفکیک «خوراکی ها» و‬ ‫«غیرخوراکی ها» موید کاهش تورم ماهانه اقالم خوراکی در مهرماه‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬نســبت به ماه قبل از ان است‪ .‬به طوری که شاخص بهای‬ ‫خوراکی ها و اشــامیدنی ها (با ضریــب اهمیت ‪ ۲۵.۵‬درصد) با ‪۰.۹‬‬ ‫واحد درصد کاهش نســبت به شــهریور و ثبت تــورم ماهانه ‪۱.۲‬‬ ‫درصدی‪ ،‬ســهمی معادل ‪ ۰.۴‬واحد درصد را از تورم ماهانه شاخص‬ ‫کل (‪ ۲.۹‬درصد) در مهرماه سال جاری به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫بررسی بیشتر تحوالت شــاخص خدمت نیز حاکی از ان است که‬ ‫افزایش تورم ماهانه این گروه عمدتاً متاثر از تحوالت شــاخص های‬ ‫خدمت در گروه» مسکن و خدمات ساختمانی» و «تحصیل» بوده‬ ‫اســت؛ به طوری که ســهم این دو گروه از تورم ماهیانه خدمت در‬ ‫مهرماه ســال جاری (‪ ۵.۲‬درصد) به ترتیب ‪ ۴.۴‬و ‪ ۰.۶‬واحد درصد‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫در حوزه تجارت خارجی با توجه به اخبار منتشــره از سوی گمرک‬ ‫ج‪.‬ا‪.‬ایران‪ ،‬طی هفت ماهه سال ‪ ۱۴۰۱‬ارزش صادرات گمرکی برابر با‬ ‫‪ ۲۸.۴‬میلیارد دالر بود که حاکی از افزایش حدودا ً ‪ ۵.۶‬درصدی ان‬ ‫در مقایسه با مدت مشابه سال ‪ ۱۴۰۰‬است‪ .‬ارزش واردات گمرکی‬ ‫نیز در این دوره معادل ‪ ۳۱.۷‬میلیارد دالر گزارش شــده اســت که‬ ‫موید افزایش حدودا ً ‪ ۱۴.۴‬درصدی ان نســبت به دوره مشابه سال‬ ‫قبل است‪.‬‬ ‫مطابــق با اطالعات مندرج در ســامانه معامــات الکترونیکی ارز‪،‬‬ ‫بررســی تحوالت بازار ارز حاکی از ان است که در مهر ماه متوسط‬ ‫نــرخ فــروش دالر در بازار حواله حدود ‪ ۲۷۱.۹‬هــزار ریال بود که‬ ‫نســبت به شــهریور ماه معادل ‪ ۱.۳‬درصد افزایش نشان می دهد‪.‬‬ ‫در بخش اسکناس نیز متوســط نرخ فروش دالر در این ماه حدود‬ ‫‪ ۲۸۷.۳‬هزار ریــال بود که حاکی از افزایــش ‪ ۱.۳‬درصدی ان در‬ ‫مقایسه با شهریور ماه است‪.‬‬ ‫در بازار مسکن و بر اساس اطالعات اخذ شده از سامانه ثبت معامالت‬ ‫امالک و مســتغالت کشور‪ ،‬متوسط قیمت خرید و فروش یک متر‬ ‫مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران طی مهرماه‬ ‫‪ ۱۴۰۱‬نسبت به ماه قبل ‪۱.۲‬درصد و نسبت به ماه مشابه سال قبل‬ ‫نیز ‪ ۳۸.۲‬درصد افزایش را تجربه کرد‪ .‬در بازار سهام نیز شاخص کل‬ ‫بورس اوراق بهادار در روز پایانی مهرماه ‪ ۳.۴‬درصد نســبت به روز‬ ‫پایانی ماه قبل کاهش یافت‪ .‬الزم به ذکر است سیاست گذار پولی با‬ ‫رصد مســتمر تحوالت قیمت دارایی ها و توجه به داللت های ان بر‬ ‫تغییر سطح انتظارات تورمی‪ ،‬عنداللزوم اقدامات سیاستی مناسب را‬ ‫در دستور کار قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫بررســی تحوالت بازار بین بانکی در مهرماه نشــانگر کاهشی نسبی‬ ‫در حجم معامالت به دلیل کاهش وجوه در دســترس بانک ها بود‬ ‫کــه از جمله دالیــل ان می توان به تداوم فــروش اوراق دولتی به‬ ‫بانک ها اشاره کرد‪ .‬این در حالی است که بررسی تغییرات نرخ سود‬ ‫بازار بین بانکی گویای تداوم ثبات نرخ مذکور و قرار داشــتن ان در‬ ‫محدوده داالن از پیش تعیین شــده است‪ .‬در مهرماه سال ‪،۱۴۰۱‬‬ ‫متوســط ماهانه نرخ بازده اوراق مالی اســامی دولتی با سررسید‬ ‫یک‪ ،‬دو و سه ســاله به ترتیب با ‪ ۰.۷۵ ، ۱.۰۷‬و ‪ ۱.۱۳‬واحد درصد‬ ‫افزایش نســبت به مــاه قبل بــه ‪ ۲۳.۲۵ ، ۲۲.۶۳‬و ‪ ۲۳.۵۰‬درصد‬ ‫رســیده است‪ .‬همچنین شیب منحنی بازده اوراق خزانه در مهرماه‬ ‫نسبت به شــهریورماه و مرداد ماه تندتر شده و این منحنی نسبت‬ ‫به دو ماه گذشــته در مهرماه سال ‪ ،۱۴۰۱‬متوسط ماهانه نرخ بازده‬ ‫اوراق مالی اســامی دولتی با سررسید یک‪ ،‬دو و سه ساله به ترتیب‬ ‫بــا ‪ ۰.۷۵ ، ۱.۰۷‬و ‪ ۱.۱۳‬واحــد درصد افزایش نســبت به ماه قبل‬ ‫به ‪ ۲۳.۲۵ ، ۲۲.۶۳‬و ‪ ۲۳.۵۰‬درصد رســیده است‪ .‬همچنین شیب‬ ‫منحنی بازده اوراق خزانه در مهرماه نســبت به شهریورماه و مرداد‬ ‫ماه تندتر شــده و این منحنی نســبت به دو ماه گذشته در سطح‬ ‫باالتری قرار گرفته است‪.‬‬ ‫حجم نقدینگی در پایان مهرماه سال ‪ ۱۴۰۱‬معادل ‪ ۵۶۷۶۹.۷‬هزار‬ ‫میلیارد ریال بوده اســت که به ترتیب ‪ ۱۷.۵‬و ‪ ۳۴.۳‬درصد نسبت‬ ‫به پایان سال و پایان مهر ماه سال ‪ ۱۴۰۰‬افزایش یافته است‪ .‬رشد‬ ‫متغیر مذکور در هفت ماهه نخست سال قبل و دوازده ماهه منتهی‬ ‫به مهر ماه ســال ‪ ۱۴۰۰‬به ترتیب معادل ‪ ۲۱.۶‬و ‪ ۴۲.۸‬درصد بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اســت که بخشــی از رشــد نقدینگی در مهر ماه سال‬ ‫‪( ۱۴۰۰‬معادل ‪ ۲.۳‬واحد درصد از رشــد هفــت ماهه و ‪ ۲.۷‬واحد‬ ‫درصد از رشد دوازده ماهه) مربوط به اضافه شدن اطالعات خالصه‬ ‫دفتر کل دارایی ها و بدهی های بانک مهراقتصاد به اطالعات خالصه‬ ‫دفتر کل دارایی ها و بدهی های بانک ســپه (بواســطه ادغام) بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫حجم پایه پولی در پایان مهرماه سال ‪( ۱۴۰۱‬معادل ‪ ۷۱۲۹.۳‬هزار‬ ‫میلیارد ریال) نســبت به پایان ســال ‪ ،۱۴۰۰‬رشدی معادل ‪۱۸.۰‬‬ ‫درصد داشــته است‪ .‬همچنین‪ ،‬نرخ رشــد دوازده ماهه پایه پولی با‬ ‫‪ ۱.۹‬واحد درصد کاهش نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل (‪۳۶.۴‬‬ ‫درصد) به ‪ ۳۴.۵‬درصد در پایان مهرماه سال ‪ ۱۴۰۱‬رسید‪.‬‬ ‫اقدامات بانک مرکزی‬ ‫در مهرمــاه ‪ ۱۴۰۱‬با هدف مدیریت نقدینگی بازار بین بانکی ریالی‪،‬‬ ‫بانک مرکزی در تعامل با بانک ها اقدامات اعتباری زیر را انجام داد‪:‬‬ ‫انجام عملیات بازار باز با موضع توافق بازخرید طی چهار مرتبه حراج‬ ‫به ترتیب به ارزش ‪ ۶۸۵ ،۶۷۴.۰ ،۶۷۳.۷‬و ‪ ۶۸۴.۹‬هزار میلیارد ریال‬ ‫مجموعــاً به ارزش معامالتی ‪ ۲۷۱۷.۶‬هــزار میلیارد ریال در قالب‬ ‫توافق بازخرید با سررســید ‪ ۷‬روزه (مانــده توافق بازخرید از محل‬ ‫عملیــات بازار باز در پایان مهرماه معادل ‪ ۶۸۴.۹‬هزار میلیارد ریال‬ ‫بوده است)‪ .‬استفاده بانک ها از اعتبارگیری قاعده مند در نرخ سقف‬ ‫داالن برای رفع نیازهای نقدینگی طی ‪ ۱۷‬روز کاری جمعاً به ارزش‬ ‫معامالتی ‪ ۳۲۵.۲‬هزار میلیارد ریال (مانده اعتبارگیری قاعده مند در‬ ‫پایان مهرماه ‪ ۵۹.۳‬هزار میلیارد ریال بوده است)‪.‬‬ ‫در مهرماه ســال جــاری‪ ،‬طی برگزاری چهــار مرحله حراج و یک‬ ‫مرحله پذیره نویســی اوراق مالی اسالمی دولتی‪ ،‬جمعاً مبلغ ‪۲۷.۶‬‬ ‫هزار میلیارد ریال اوراق توســط ایســتگاه معامالتی بانک مرکزی‬ ‫به فروش رســید که از ایــن مبلغ‪ ۲۳ ،‬هزار میلیــارد ریال ان در‬ ‫پذیره نویســی و ‪ ۴.۶‬هزار میلیارد ان در حراج تماماً توســط سایر‬ ‫سرمایه گذاران خریداری شد‪.‬‬ ‫دلایل تامین اسان اسکناس دلار در سررسید اوراق ارزی‬ ‫رصد هوشــمندانه و کنترل تغییرات بازار ارز همواره در دستور‬ ‫کار بانک مرکزی به عنوان سیاســت گذار ارزی بوده اســت‪ .‬این‬ ‫رویکرد بازارســاز در هفته های اخیر هم زمان با نوسانات شاخص‬ ‫ارزی‪ ،‬با قوت بیشتری همراه شد‪ .‬تا جاییکه بانک مرکزی در کنار‬ ‫فراهم کردن امکان درخواســت ارز به صورت انالین و همچنین‬ ‫خرید از ‪ ۴۰‬شــعبه ارزی بانکی برای کنتــرل و کاهش تقاضای‬ ‫کاذب و صف های طوالنی مقابل صرافی ها؛ در راســتای مدیریت‬ ‫بازار ارز و همچنین بازار سکه‪ ،‬تصمیم به انتشار اوراق گواهی سکه‬ ‫و همچنین انتشــار اوراق ارزی گرفت‪ .‬سیاست انتشار اوراق ارزی‬ ‫در شرایطی اتخاذ شده است که بانک مرکزی تالش دارد تا ضمن‬ ‫مدیریت نوسانات بازار ارز‪ ،‬انتظارات تورمی را نیز کنترل کند‪ .‬اما‬ ‫در این میان‪ ،‬برخی رســانه ها با اهداف خاص به دنبال زیرسوال‬ ‫بردن این راهکار سیاســت گذار هســتند‪ .‬به گونه ای که بر عدم‬ ‫کارایی و عدم امکان تامین اســکناس ارز در زمان سررسید این‬ ‫اوراق تاکید دارند‪ .‬این رسانه ها در گزارش های خود مدام بر این‬ ‫نکته پافشــاری دارند که دلیلی برای استقبال از این اوراق وجود‬ ‫ندارد‪ .‬اما این نگاه منفی و با اهداف مغرضانه کامال سطحی و بدون‬ ‫بررسی کارشناسی و فنی است‪.‬‬ ‫جزئیات فروش اوراق گواهی ارزی بانک مرکزی‬ ‫از ابتــدای هفته (شــنبه ‪ ۲۸‬ابان ‪ )۱۴۰۱‬بانــک ملی ایران به‬ ‫نیابت از بانک مرکزی نسبت به عرضه «اوراق گواهی ارزی بانک‬ ‫مرکزی» اقدام کرد‪ .‬انتشــار این اوراق به گونه ای است که «هر‬ ‫شــخص حقیقی باالی ‪ ۱۸‬سال حداقل می تواند به اندازه معادل‬ ‫ریالی ‪ ۱۰۰۰‬دالر و حداکثر ‪ ۴۰۰۰‬دالر اوراق ارزی بخرد‪ .‬مبنای‬ ‫محاسبه نرخ این اوراق نیز در زمان انتشار و سررسید اوراق‪ ،‬نرخ‬ ‫پایانی روز قبل دالر توافقی اســت‪ .‬ضمنــاً با توجه به محدودیت‬ ‫عرضه اســکناس کمتر از ‪ ۱۰۰‬دالر‪ ،‬مبالــغ گواهی های مزبور‬ ‫مضاربــی از معادل ریالی ‪ ۱۰۰‬دالر قابل عرضه و بازخرید خواهد‬ ‫بود‪».‬‬ ‫مزایای اوراق ارزی‬ ‫اطمینان در خرید و سرمایه گذاری‪ :‬همواره یکی از دغدغه های‬ ‫مهم خریداران ارز کالهبــرداری و فروش ارزهای تقلبی در بازار‬ ‫غیررســمی بوده اســت که در این بــاره برخی افــراد نیز به دام‬ ‫کالهبرداران افتاده اند و بســیار متضرر شده اند و به دلیل اینکه‬ ‫از بازار غیررســمی که خرید و فروش در ان غیرقانونی است‪ ،‬ارز‬ ‫خود را خریداری کرده اند امکان پیگیری قضایی ان نیز به سختی‬ ‫امکان پذیر است و با دردســرهای همراه است‪ .‬به همین منظور‬ ‫ابزاری مثل اوراق ارزی که در واقع با پشتوانه بانک مرکزی منتشر‬ ‫می شــوند‪ ،‬این اطمینان را به خریــداران می دهد که هیچ گونه‬ ‫احتمال و خطر کالهبرداری و پرداخت اســکناس تقلبی در ان‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫یکی دیگــر از مزایای این اوراق امکان تحویل فیزیکی در زمان‬ ‫سررسید است‪ .‬بنا بر اعالم بانک مرکزی در زمان سررسید امکان‬ ‫تحویل فیزیکی ارز نیز وجود دارد و دارنده اوراق ارزی می تواند با‬ ‫پرداخت حق الوکاله ‪ ۷‬درصدی به بانک مرکزی نســبت به تحویل‬ ‫کاال در زمان سررســید اقدام کند‪ .‬البته امــکان دیگری نیز که‬ ‫غیر از تحویل فیزیکی وجــود دارد نیز برای خریداران این اوراق‬ ‫جذابیت هــای خاص خود را دارد‪ .‬چرا کــه دارندگان اوراق ارزی‬ ‫می توانند بدون پرداخت حق الوکاله در زمان سررســید تســویه‬ ‫نقدی ریالی را انتخاب کنند و در زمان سررســید به میزان اوراق‬ ‫ارزی که در اختیار دارند با نرخ پایانی روز قبل دالر توافقی معادل‬ ‫ریالی ان را دریافت کنند‪.‬‬ ‫امکان تحویل اســکناس ارز در سررســید اوراق ارزی‪ :‬با وجود‬ ‫وعده بانک مرکزی مبنی بر تحویل فیزیکی ارز در زمان سررسید‬ ‫اوراق‪ ،‬برخی رسانه ها تالش دارند تا بگویند «این اتفاق در شرایط‬ ‫کمبود منابع ارزی‪ ،‬ریســک بزرگی برای بانک مرکزی محسوب‬ ‫می شــود‪ ».‬اما این ادعا بدون اطالع از ذخایر اسکناس ارز توسط‬ ‫بانک مرکزی و برنامه های بازارســاز‪ ،‬کامال مردود اســت‪ .‬چراکه‬ ‫به گفته رئیس کل بانک مرکزی‪ ،‬ذخایر اســکناس ارز این بانک‬ ‫در بهترین شــرایط تاریخی قرار دارد و از ســوی دیگر بررسی ها‬ ‫نشان می دهد در زمان اجرای طرح مذکور‪ ،‬بانک مرکزی برنامه‬ ‫ریزی هایــی دارد تا در همان روزی کــه اوراق در بانک ملی به‬ ‫متقاضی ارائه می شــود‪ ،‬معادل ارزی اوراق فروخته شــده را به‬ ‫صورت اسکناس ارز از طریق بازار تامین و نگه داری کند‪.‬‬ ‫براین اساس شرایط ذخایر اسکناس ارزی بانک مرکزی با توجه‬ ‫به صحبت های رئیس کل این بانک و همچنین برنامه ریزی کفته‬ ‫شــده‪ ،‬در سطح مطلوبی است و نگرانی از بابت ارائه اسکناس ارز‬ ‫در زمان سررسید اوراق ارزی‪ ،‬وجود ندارد‪ .‬از سوی دیگر بایستی‬ ‫به عمق و توســعه بازار توافقی ارز در ماه های اخیر اشاره داشت‬ ‫که توانسته اســت با برنامه ریزی و اقدامات موثر سیاست گذار‪،‬‬ ‫روزانــه به طور میانگین بین ‪ ۱۵‬تا ‪ ۲۰‬میلیون دالر معامله انجام‬ ‫شود‪ .‬بنابراین مشکلی در تامین اسکناس ارز در کشور وجود ندارد‬ ‫و حتی مــازاد عرضه بر تقاضای واقعی نیز وجــود دارد‪« .‬ایزاک‬ ‫ســعیدیان» کارشناس مســائل اقتصادی در این خصوص اظهار‬ ‫داشت‪“ :‬خوشــبختانه با توجه به امارها‪ ،‬در طی ‪ ۱۸‬ماه گذشته‪،‬‬ ‫کشورمان نفت را به خوبی به فروش رسانده و وجه ان را به صورت‬ ‫نقد دریافت کرده است‪ ،‬همچنین تراز حساب جاری طبق گزارش‬ ‫صندوق بین المللی پول از منفی ‪ ۷۰۰‬میلیون دالر در پایان دولت‬ ‫دوازدهم به مثبت ‪ ۱۱‬میلیارد دالر رسیده است‪ ”.‬بنابراین با توجه‬ ‫به ســه مولفه مهم از جمله تاکید رئیس کل بانک مرکزی بر بی‬ ‫سابقه بودن ذخایر اسکناس ارز‪ ،‬عمق و توسعه بازار توافقی ارز و‬ ‫تقویت صادرات نفــت و دریافت وجه فروش ارز حاصل از فروش‬ ‫نفت‪ ،‬مشــکلی از ناحیه ارائه اسکناس ارز در زمان سررسید اوراق‬ ‫وجود نخواهد داشت‪.‬‬ ‫حساب یارانه بگیران‪ ،‬بدون تغییر خواهد بود‬ ‫در هفته های اخیر‪ ،‬معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه‬ ‫با ارســال پیامکی به مردم و کســانی که کارت ملی خود را برای‬ ‫خرید ‪ ۲۰۰۰‬دالر ســهمیه ای به دیگران اجاره می دهند‪ ،‬هشدار‬ ‫داد که بدیهی اســت اطالعات هویتی خریداران برای ســازمان‬ ‫هدفمندی یارانه ها و ســازمان امور مالیاتی ارســال می شود‪ .‬این‬ ‫هشــدار از این جهب بود که احتماال یارانه نقدی افرادی که اقدام‬ ‫به خرید دو هزار دالر ســهمیه ای کنند قطع خواهد شد‪ .‬اقدامی‬ ‫که بسیاری را از خرید ارز سهمیه از صرافی ها منصرف کرد‪.‬‬ صفحه 4 ‫حسین جعفری‪ ،‬توحید معصومی و سعید نجفی به عنوان هیات داوران بخش مسابقه بیست و هفتمین جشنواره تئاتر استان تهران معرفی شدند‪ .‬حسین جعفری عالوه بر مدیریت هنری‬ ‫در مقام کارگردانی و نمایشنامه نویسی فعالیت کرده است‪ .‬وی در طول سال ها به عنوان مدیر حوزه هنری فارس‪ ،‬مدیر اداره هنرهای نمایشی حوزه هنری تهران‪ ،‬رئیس دانشگاه سوره شیراز‪،‬‬ ‫مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسالمی فارس‪ ،‬مدیرکل فرهنگ و اموزش عالی هرمزگان‪ ،‬معاون هنری مرکزهنرهای نمایشی تهران‪ ،‬معاون هنری سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران فعالیت‬ ‫کرده است‪ .‬توحید معصومی کارشناس بازیگری و کارشناس ارشد کارگردانی است‪ .‬وی عالوه بر فعالیت در حوزه مدیریت هنری از جمله مدیر هنری تماشاخانه ایرانشهر‪ ،‬کارگردانی بیش از سی‬ ‫نمایش صحنه ای و تئاتر تلویزیونی را نیز برعهده داشته و در رویدادهای هنری چون جشنوار ه تئاتر فجر‪ ،‬جشنواره تئاتر مقاومت‪ ،‬جشنواره تئاتر ماه‪ ،‬جشنواره تئاتر سوره حضور داشته است‪.‬‬ ‫لزوم توجه صداوسیما به موسیقی نواحی‬ ‫‪ ۱۵‬دوره از برگزاری جشنواره موسیقی نواحی می گذرد؛ جشنواره ای که‬ ‫هدف ان حمایت از موســیقی قومی ایران زمین‪ ،‬هنرمندان این حوزه‬ ‫و در نهایت ارتقاء فرهنگ عمومی در جامعه تعریف شــده است‪ .‬ولی‬ ‫مســئله ای که به موازات اهداف برگزاری این جشنواره به ذهن متبادر‬ ‫می شــود‪ ،‬این است که ایا حمایت از فرهنگ و هنرمندان نواحی طی‬ ‫یک سال‪ ،‬تنها با برگزاری یک یا نهایتا دو دوره جشنواره کافی است؟‬ ‫در شرایط فعلی جز دو جشنواره ساالنه در حوزه موسیقی قومی ایران‬ ‫ـ موســیقی نواحی و اینه دار ـ و البته کنسرت های گاه و بیگاهی که‬ ‫عایدی چندانی هم برای هنرمند ندارد‪ ،‬راه درامد جدی دیگری را برای‬ ‫هنرمند موسیقی نواحی نمی توان متصور بود و این در حالی است که‬ ‫بســیاری از انها به علت کهولت سن دیگر نمی توانند شغل دیگری را‬ ‫در کنار فعالیت موســیقایی برای خود اختیار کنند و بسیاری از انها‬ ‫بی انکه هنرشان را به دیگری منتقل کنند متاسفانه از دنیا می روند‪.‬‬ ‫پس راه چاره چیســت؟ در این میان نــوک یکی از فلش های اصلی‪،‬‬ ‫صداوسیما و برنامه سازانش را نشانه می گیرد‪ .‬رسانه ملی همان طور‬ ‫که از نامش برمی اید‪ ،‬می تواند به جای پرداختن بی رویه به موسیقی‬ ‫پاپ و خواننده های نوپایی که به هر بهانه ای مقابل دوربین می ایند و‬ ‫به صورت پلی بک اجرا می کنند‪ ،‬به این امید که شناخته شوند و فردا‬ ‫روزی ســالن های کنسرت هایشان را پر کنند‪ ،‬کمی هم از انتن خود‬ ‫را نثار هنرمندان موسیقی نواحی کند تا شاید انچه این هنرمندان در‬ ‫ســینه دارند و بخش عمده ای از ان ثبت و ضبط نشــده است به این‬ ‫روش به ایرانیان منتقل شود‪ .‬البته برخی از محققان در جریان همین‬ ‫جشنواره های محدود‪ ،‬فایل هایی از هنرمندان نواحی و هنرشان‪ ،‬ثبت‬ ‫و ضبط کرده اند‪ ،‬اما مسئله اینجا است که همین فایل ها تا چه حد در‬ ‫اختیار مردم یا حداقل دوستداران موسیقی قرار گرفته است و اگر هم‬ ‫دسترســی به انها راحت است‪ ،‬چقدر در این زمینه اطالع رسانی شده‬ ‫است؟ به هر حال همگان بر این اصل توافق داریم که موسیقی نواحی‪،‬‬ ‫ان بخش از میراث ملی ماســت که بــه حمایت جدی نیاز دارد؛ حال‬ ‫چــه فعاالن این حوزه را هنرمند بنامیــم یا خیر‪ ،‬حمایت از انها برای‬ ‫حفــظ برگی طالیی از میراثمان امری حیاتی اســت و این حمایت از‬ ‫طرق مختلف مانند نمایش اجراهای انها از طریق صداوسیما‪ ،‬برگزاری‬ ‫کنسرت و جشنواره و فرستادن انها به فستیوال های خارجی می تواند‬ ‫صورت گیرد ‪ .‬با این همه از دیرباز تاکنون همواره متولیان موسیقی به‬ ‫شیوه رفع تکلیف‪ ،‬تنها به برگزاری یک جشنواره در این حوزه بسنده‬ ‫کرده اند تا در انتها با ارائه بیالن کاری خود را دغدغه مند موســیقی‬ ‫قومیت ها نشــان دهند‪ .‬هرچند که به همین جشنواره ها هم از دیرباز‬ ‫نقدهایی وارد بوده و تاکنون تالش چندانی برای رفع مشکالت و ارائه‬ ‫خالقیت های جدید‪ ،‬صورت نگرفته است‪.‬‬ ‫خودشان هم نمی دانند استعداد دارند!‬ ‫در ابتدا صحبتی داشــتیم با محمود صادقی‪ ،‬نوازنده دو تار خراســان‬ ‫شمالی که ‪ ۳۷‬سال اســت دوتار می نوازد و بعدتر هم سه تار اموخته‬ ‫است‪ .‬این هنرمند می گوید که برایش غنیمت است بتواند در حد توان‬ ‫موجب حفظ و نشر موسیقی و فرهنگ منطقه خود شود‪.‬‬ ‫او درباره برگزاری جشــنواره ای درخور برای موسیقی نواحی می گوید‪:‬‬ ‫یکی از اقداماتی که باید در جشــنواره ای برای موسیقی نواحی صورت‬ ‫بگیرد‪ ،‬کشــف استعدادها است‪ .‬ولی کشــف پدیده های موسیقی کار‬ ‫راحتی نیست؛ زیرا باید افرادی را پیدا کرد که خودشان هم نمی دانند‬ ‫چنین اســتعدادی دارند‪ .‬همچنین برگزاری هر دوره از جشنواره باید‬ ‫بهتر از دوره قبل باشد و هر بار در ان پیشرفت حاصل شود وگرنه اینکه‬ ‫در هر دوره به عده ای جایزه بدهند که اســاس همه جشنواره ها است‪،‬‬ ‫رشدی در ان نیســت‪ .‬این هنرمند ادامه می دهد‪ :‬جشنواره موسیقی‬ ‫نواحی نباید صرفا اینگونه باشد که هنرمندان با حضور در ان‪ ،‬انچه را‬ ‫که از گذشتگان اموخته اند تکرار کنند بدون اینکه خالقیت و تکنیکی‬ ‫در ان اعمال شود؛ زیرا صرفا یک یاداوری از گذشتگان خسته کننده‬ ‫خواهد بود و چندان موجب پیشرفت هنرمندان نخواهد بود‪ .‬جشنواره‬ ‫باید بســتری باشد برای پیاده کردن خالقیت و تکنیک در چهارچوب‬ ‫ل تا بدین گونه اثری اجرا شود که بیشتر مورد پذیرش باشد‪.‬‬ ‫اصو ‬ ‫کافی است موسیقی نواحی در صداوسیما دیده و شنیده شود‬ ‫در ادامه هم صحبتی داشتیم با محمد نعیمی‪ ،‬سرپرست گروه رامیان‬ ‫قزلباش‪ .‬در ابتدا از او درباره تعدد برگزاری جشنواره های مختلف مختص‬ ‫موسیقی نواحی سوال کردیم‪ .‬پاسخ می دهد‪ :‬اینکه تعداد جشنواره ها‬ ‫بیشتر شود خوب است ولی اینکه یک جشنواره در طول یک سال هر‬ ‫ماه در استان های مختلف برگزار شود خیلی امر جالبی نیست و از ارزش‬ ‫ان می کاهد‪ .‬مهم این است که حمایت از هنرمندان و نوازندگان بیشتر‬ ‫شود تا سطح و کیفیت ان باالتر برود نه کمیت‪ .‬او ادامه می دهد‪ :‬مردم‬ ‫به هر حال موسیقی نواحی را می بینند و می شنوند ولی اگر انعکاس ان‬ ‫از طریق صدا و سیما انجام شود مخصوصا سیما‪ ،‬حتی اگر جشنواره ها‬ ‫دو ســال یک بار هم برگزار شود‪ ،‬ان چیزی که باید دیده شود‪ ،‬دیده‬ ‫خواهد شد‪ .‬از نعیمی سوال می کنیم که جشنواره موسیقی نواحی چه‬ ‫کند که در ابعاد مناسب برگزار شود؟ پاسخ می دهد‪ :‬این جشنواره قطعا‬ ‫جای پیشرفت دارد ولی الزمه ان برنامه ریزی مناسب‪ ،‬دعوت از اساتید‬ ‫ناشناخته و شناساندن انها به نواحی دیگر است‪ .‬چیزی که این رویداد‬ ‫کم دارد این اســت که این تشکیالت باید در طول سال برنامه ریزی‬ ‫شود‪ ،‬دبیرخانه ای داشته باشد که پس از پایان هر دوره تیمی حرفه ای‬ ‫در هر استان داشته باشد که به انها ماموریت دهد تا استعدادهای نهفته‬ ‫و اســتعدادهای ناشناخته را کشف کنند‪ .‬در پایان از او سوال می کنیم‬ ‫که بهتر نیست برای شناساندن موسیقی نواحی‪ ،‬کنسرت برگزار کنیم؟‬ ‫می گوید‪ :‬کنسرت ارزوی همه اهالی موسیقی است و اگر شرایط فراهم‬ ‫شود که اینها برای کسب مجوز و گرفتن سالن دغدغه نداشته باشند‪،‬‬ ‫قطعا اجرای کنســرت بهترین روش برای جذب مخاطب و شــنیدن‬ ‫قسمت بیشتری از موسیقی یک قوم و منطقه است؛ زیرا در جشنواره ها‬ ‫تنها می توان ‪ ۱۵‬دقیقه اجرا داشــت ولی در یک اجرای ‪ ۶۰‬دقیقه ای‬ ‫حالت های مختلفی از موسیقی را می توانیم ارائه دهیم‪.‬‬ ‫اکبر نبوی‪ ،‬عضو شورای سیاست گذاری پنجمین دوره جایزه پژوهش سال سینمای ایران؛‬ ‫سینما هنر‪-‬رسانه ای چند ساحتی‪ ،‬پیچیده‪ ،‬ظریف و چندالیه است‬ ‫عضو شــورای سیاســت گذاری پنجمین دوره جایزه پژوهش سال‬ ‫سینمای ایران گفت‪ :‬رویکرد این جایزه باید هم پژوهش هایی درباره‬ ‫ســینما و هم پژوهش هایی برای سینما را دربربگیرد چراکه سینما‬ ‫هنر‪-‬رسانه ای چند ساحتی‪ ،‬پیچیده‪ ،‬ظریف و چندالیه است‪.‬‬ ‫اکبر نبوی در پاسخ به این پرسش که ضرورت برگزاری جایزه پژوهش‬ ‫سال سینما در چیست‪ ،‬گفت‪ :‬هر فعالیت جمعی به ویژه فعالیت هایی‬ ‫که یک پیوند محکم‪ ،‬معنادار و هدف مند با منافع ملی و عموم مردم‬ ‫دارند مانند تولید یک اثر سینمایی که کاری جمعی است‪ ،‬طبیعتا و‬ ‫منطقا هر اندازه برای ان پژوهش و تحقیق صورت بگیرد‪ ،‬هم بنیادها‬ ‫و ساختارهای ان رو به تعالی می روند و هم بر تولید اثار تاثیر مثبت‬ ‫می گذارد؛ به ویژه برای موضوعات اجتماعی‪ ،‬تاریخی‪ ،‬سیاسی‪ ،‬دفاع‬ ‫مقدس و تربیتی که قرار است دستمایه کنشگری داستان و سپس‬ ‫تبدیل ان به فیلمنامه قرار بگیرند‪ ،‬بسیار اهمیت پیدا می کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در حقیقت تحقیق و پژوهش باید بنیاد کار سینمایی‬ ‫تلقی شود‪ .‬زمانی که با چنین ضرورت انکارناپذیری روبه رو می شویم‪،‬‬ ‫طبیعتا مســئوالن برای پژوهش در حوزه سینما باید یک جایگاه‬ ‫خاصی را ایجاد و به ان توجه ویژه کنند‪ .‬به همان اندازه که در طول‬ ‫سال برای تولید یک اثر سینمایی یا مجموعه ای از اثار وقت و انرژی‬ ‫می گذارند و هزینه های مادی و معنوی صرف می کنند‪ ،‬باید پژوهش‬ ‫را نیز در چنین جایگاهی قرار دهند‪.‬‬ ‫عضو شــورای سیاســت گذاری پنجمین دوره جایزه پژوهش سال‬ ‫ســینمای ایران تاکید کرد‪ :‬ســینما به عنوان یک رســانه در کنار‬ ‫رســانه های دیگر به جز کارکردهای تفریحی اعم از پُر کردن اوقات‬ ‫فراغت‪ ،‬همســایگی و همنشینی وســیع و غیرقابل انکار با منافع‬ ‫توده هــای مردم و اینده فرهنگ و ادبیات کشــور دارد‪ .‬متاســفانه‬ ‫مسئوالن سینمایی و خانواده سینما که من هم عضوی از این خانواده‬ ‫هستم‪ ،‬به این جایگاه توجه نمی کنیم و سینما را امری بسیار پیش‬ ‫پا افتاده می بینیم‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به اینکه تاثیر برگزاری جایزه پژوهش سال سینما به‬ ‫گونه ای که در چهار دوره پیشین برگزار شده است شاید به ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫هم نرسد‪ ،‬مطرح کرد‪ :‬اگر هم سخنی‪ ،‬هم افقی‪ ،‬هم زبانی و اشتراک‬ ‫معنا میان سه صنف اصلی خانه سینما یعنی صنوف تهیه کنندگان‪،‬‬ ‫کارگردانان و فیلمنامه نویسان با مسئوالن سینمای کشور‪ ،‬مسئوالن‬ ‫دولتی و نهادهای عمومی مانند حوزه هنری و شهرداری که در حوزه‬ ‫سینما به اشکال مختلف حضور دارند و حتی صداوسیما حاصل شود‪،‬‬ ‫در طول سال همیشه و پیوسته متوجه اهمیت پژوهش هستیم‪.‬‬ ‫این منتقد ســینما با تاکید بر این نکته که پژوهش بسیار اهمیت‬ ‫دارد و باید تبدیل به ملکه درونی شــود‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬من اگر بخواهم‬ ‫فیلمنامه بنویسم صرفا نباید به تخیل و مالحظات فردی خود اکتفا‬ ‫کنم بلکه باید مطالعات میدانی و کتابخانه ای داشته باشم‪ ،‬پژوهش‬ ‫و تحقیق کنم و نتیجــه ان را در قالب فیلمنامه خوب عرضه کنم‬ ‫تا تهیه کننده ای هم که می خواهد ان اثر را بســازد‪ ،‬مطمئن باشد‬ ‫که فیلمنامه نویس ابعاد مختلف موضوع و مساله ای را که درباره ان‬ ‫فیلمنامه نوشته‪ ،‬به دقت و شایستگی کاویده است‪.‬‬ ‫نبوی یاداور شد‪ :‬اگر این اتفاق رخ بدهد؛ نقش‪ ،‬ارزش و تاثیر جایزه‬ ‫پژوهش ســال سینما حتما افزایش پیدا می کند‪ .‬ناگفته نماند یک‬ ‫ضلع دیگر در ارتباط با پژوهش‪ ،‬دانشکده های سینمایی هستند که‬ ‫نسبت به این موضوع کم کاری داشته اند‪ .‬نهادهای دولتی و عمومی‬ ‫سینما‪ ،‬دانشکده های سینمایی و خانواده سینما سه ضلعی را تشکیل‬ ‫می دهند که اگر اهمیت و ارزش پژوهش به نیاز و ملکه درونی انها‬ ‫شــود‪ ،‬ان زمان می توانیم بگوییم سینما در یک مسیر درست برای‬ ‫تولیدات سینمایی قدم برمی دارد‪ .‬در غیر این صورت هزار بار جایزه‬ ‫پژوهش سال سینما هم برگزار کنیم‪ ،‬اتفاقی رخ نمی دهد و چندان‬ ‫قابل توجه و اهمیت نخواهد بود‪.‬‬ ‫وی در بخش دیگری از صحبت های خود با بیان اینکه جایزه پژوهش‬ ‫سال ســینمای ایران باتوجه به شرایطی که سینمای کشور دارد و‬ ‫در وضعیتی که تولیدات سینمایی قرار دارند‪ ،‬باید هم درباره سینما‬ ‫و هم برای ســینما باشــد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬منطقا رویکرد این جایزه باید‬ ‫هم پژوهش هایی درباره ســینما و هم پژوهش های برای سینما را‬ ‫دربربگیرد‪ .‬چون سینما هنر‪ /‬رسانه ای چند ساحتی‪ ،‬پیچیده‪ ،‬ظریف و‬ ‫چندالیه است‪ .‬چنین موقعیت ممتاز و ویژه ای‪ ،‬نیازهای سینما را نیز‬ ‫از نظر پژوهش‪ ،‬متکثر و متنوع می کند‪.‬‬ ‫این منتقد سینما افزود‪ :‬متاســفانه چون سینما هنر جلوه است و‬ ‫کســانی که در حوزه ســینما فعالیت می کنند (اعم از هنرمندان‬ ‫شاخه های مختلف و تکنسین های سینما) برخالف هنرمندان نقاش‪،‬‬ ‫خوشنویس‪ ،‬مجسمه ساز و حتی نویسنده یک رمان و شاعر‪ ،‬به سرعت‬ ‫به یک شهرت اجتماعی می رســند و چون این شهرت را در زمانی‬ ‫کوتاه کسب می کنند‪ ،‬حس همه چیزدانی به ان ها دست می دهد و‬ ‫شوق برای خواندن و اموختن در ان ها رو به نزول می گذارد‪.‬‬ ‫نبوی تاکید کرد‪ :‬یک رمان نویس حتما باید بسیار خون دل بخورد تا‬ ‫یک اثر خوب عرضه کند و تفاوتی هم ندارد که اثرش تاریخی باشد‬ ‫یا ملودرام و عاشقانه‪ .‬اگر رمان ش واجد ارزش های تکنیک داستانی‬ ‫و اصول دراماتیک نباشــد که مردم به ان توجه نشان می دهند‪ ،‬هر‬ ‫ناشــری قبول نمی کند اثرش را منتشر کند اما در سینما متاسفانه‬ ‫اینگونه نیســت‪ .‬ما در این حوزه کســانی را داریم که اثار ضعیفی‬ ‫تولید می کنند‪ ،‬اثارشــان فروش خوبی ندارد ولی متاسفانه‪ ،‬چرخه‬ ‫فیلمسازی ضعیف شان به شکل پیوسته ادامه دارد‪.‬‬ ‫عضو شــورای سیاســت گذاری پنجمین دوره جایزه پژوهش سال‬ ‫سینمای ایران در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬البته من معتقد نیستم که‬ ‫اگر فیلمی پُرفروش بود‪ ،‬الزاما واجد ارزش های فرهنگی و هنری است‪.‬‬ ‫از سوی دیگر بر این باورم که ارزش افزوده فرهنگی و هنری یک اثر‬ ‫سینمایی شایسته‪ ،‬نه در زمان کوتاه‪ ،‬بلکه در یک فرایند قابل توجه‪،‬‬ ‫خود را نمایان می کند‪ .‬و من اثاری را که دســتاوردهای فرهنگی و‬ ‫هنری برای کشور دارند‪ ،‬حتی اگر فروش هم نکنند به شدت واجد‬ ‫ارزش می دانم‪ .‬در نتیجه جایزه پژوهش سال سینما حتما باید درباره‬ ‫سینما هم باشد‪.‬‬ ‫جام جهانی فوتبال قطر همراه با اثار هنری و یک میلیون بازدیدکننده‬ ‫قطر گنجینه هنر عمومی خود را به نمایش گذاشته و اثار جدیدی‬ ‫را پیش از جام جهانی ‪ ۲۰۲۲‬معرفی کرده است‪ .‬همزمان با جام‬ ‫جهانــی فوتبال قطر ‪ ،۲۰۲۲‬موزه های قطــر (‪ )QM‬یک برنامه‬ ‫هنری عمومی و گسترده در نظر گرفته اند که نه تنها در پایتخت‪،‬‬ ‫بلکه در سراســر کشور اجرا می شــود‪ .‬همانطور که توسط ‪QM‬‬ ‫پیش بینی شده است‪ ،‬فضا های عمومی کشور ‪ -‬پارک ها‪ ،‬مناطق‬ ‫خرید‪ ،‬ایستگاه های راه اهن‪ ،‬هتل ها‪ ،‬موسسات فرهنگی‪ ،‬فرودگاه‬ ‫بین المللی حمد و البته هشت استادیوم میزبان جام جهانی ‪۲۰۲۲‬‬ ‫‪ -‬به یک «موزه هنری در فضای باز وســیع» تبدیل می شوند که‬ ‫پیش بینی می شود بیش از یک میلیون بازدیدکننده را جذب کند‪.‬‬ ‫راه انــدازی برنامه هنر عمومی تنها چند مــاه پس از ان صورت‬ ‫می گیرد که ‪ QM‬ســه موزه اینده را برای دوحه اعالم کرد‪ :‬یک‬ ‫پردیس هنر معاصر که توسط الخاندرو اراونا طراحی شده است‪،‬‬ ‫یک موزه هنر شرق شناسی طراحی شــده توسط هرتزوگ و دو‬ ‫مورون‪ ،‬و موزه خودرو قطر‪ .‬این موزه هنری فضای باز متشکل از‬ ‫بیــش از ‪ ۱۰۰‬اثر هنری اســت و در این میان ‪ ۴۰‬قطعه جدید و‬ ‫سفارشی نیز وجود دارد که به مجموعه ای از مجسمه های یادبود‪،‬‬ ‫چیدمان های نورانی و‪ ...‬که قب ً‬ ‫ال در عرصه عمومی در سراسر دوحه‬ ‫دیده می شــد‪ ،‬می پیوندند‪ .‬قطر یکی از اولین کشور های حاشیه‬ ‫خلیج فارس بود که یک برنامه هنری عمومی را تاســیس کرد و‬ ‫در اســتانه جام جهانی نیز اثار جدیدی از هنرمندان بین المللی‬ ‫رونمایی شــد‪ .‬در حال حاضر اثاری از ریچارد ســرا‪ ،‬تام کالسن‪،‬‬ ‫بروس نائومان‪ ،‬لوئیز بورژوا‪ ،‬اورس فیشر‪ ،‬سوبود گوپتا‪ ،‬جف کونز‪،‬‬ ‫یایو کوساما‪ ،KAWS ،‬دیمن هرســت‪ ،‬رشید جانسون‪ ،‬ارنستو‬ ‫نتو‪ ،‬الرنس وینر‪ ،‬فای توگود‪ ،‬کاترینا فریچ‪ ،‬اوالفور الیسون و‪ ...‬به‬ ‫همراه اثارهنرمندانی از قطر و سراسر خاورمیانه در منظر عموم به‬ ‫نمایش درامده است‪.‬‬ ‫فرهنگوهنر‬ ‫هیات داوران بخش مسابقه جشنواره تئاتر استان تهران معرفی شدند‬ ‫چهارشنبه ‪ 2‬اذرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪898‬‬ ‫اخبار‬ ‫‪5‬‬ ‫«دروغ های زیبا»‬ ‫مجوز ساخت گرفت‬ ‫«مرتضی اتش زمزم» در جدیدترین فعالیت سینمایی‬ ‫خود‪ ،‬فیلم «دروغ های زیبــا» را جلوی دوربین می برد‪.‬‬ ‫مرتضــی اتش زمزم که در این ســال ها‪ ،‬یکی از فعاالن‬ ‫ســینمای کودک و نوجوان بوده اســت‪ ،‬در جدیدترین‬ ‫تالش ســینمایی خود‪ ،‬موفق به دریافت پروانه ساخت‬ ‫بــرای فیلم جدیــدش‪ ،‬دروغ های زیبا شــد‪ .‬اتش زمزم‬ ‫همچنین فیلم سیمین که در سال ‪ ۹۷‬ساخته بود و در‬ ‫جشنواره کودک و نوجوان اصفهان مورد تقدیر قرار گرفته‬ ‫را اماده نمایش دارد‪ .‬این کارگردان جوان تاکنون اثاری‬ ‫چون بن بست‪ ،‬مرگ سپید و مالیخولیا را در کارنامه دارد‪.‬‬ ‫اتش زمزم در این فیلم به عنوان نویســنده‪ ،‬تهیه کننده و‬ ‫کارگردان حضور دارد‪.‬‬ ‫تمدید مهلت ارسال اثر به‬ ‫جشنواره مردمی فیلم عمار‬ ‫مهلت فراخوان سیزدهمین جشنواره مردمی فیلم عمار‬ ‫تا تاریخ ‪ ۱۰‬اذرماه تمدید شــد‪ .‬فراخوان «سیزدهمین»‬ ‫دوره این رویداد سینمایی را در پنج بخش «رقابت اصلی‬ ‫جشنواره»‪« ،‬جوایز مردمی»‪« ،‬فیلم ما»‪« ،‬اکران مردمی»‬ ‫و «قصه ما» اعالم کرد‪ .‬در بخش «رقابت اصلی جشنواره»‬ ‫اثار دریافتی با قالب های داســتانی‪ ،‬مستند‪ ،‬پویانمایی‪،‬‬ ‫نماهنگ‪ ،‬تولیدات تلویزیونی‪ ،‬فیلــم ما و فیلم نامه و در‬ ‫موضوعــات «رویای ایرانــی»‪« ،‬نقــد درون گفتمانی»‬ ‫«حافظه ملی»‪«،‬جنگ اقتصادی»‪« ،‬جنگ نرم»‪« ،‬ملت‬ ‫قهرمان»‪« ،‬نهضت جهانی مستضعفین» و «فتنه‪ »۸۸‬با‬ ‫هم به رقابت می پردازند‪ .‬براساس این فراخوان‪ ،‬هنرمندان‬ ‫تا ‪ ۱۰‬اذرماه فرصت دارند نســبت به ثبت نام اثر خود در‬ ‫پایگاه جشنواره به نشانی ‪Fanoos.AmmarFilm.ir‬‬ ‫و تحویل اثرشان به دبیرخانه جشنواره اقدام کنند‪.‬‬ ‫پروانه نمایش ‪ 14‬فیلم صادر شد‬ ‫پروانه نمایش انیمیشن کوتاه «ماجراهای حنجره طال» به‬ ‫تهیه کنندگی امیر مومنی اصل‪ ،‬نویسندگی سعید قنبری‬ ‫حسن کیاده و کارگردانی محمود صادق ناطری‪ ،‬فیلم کوتاه‬ ‫داستانی «برای یلدا» به تهیه کنندگی ملیحه حسینی و‬ ‫نویسندگی و کارگردانی محمد اقامحمدی‪ ،‬سه فیلم بلند‬ ‫غیرســینمایی «ناچاری» به نویســندگی سعیدی افشار‬ ‫و تهیه کنندگی و کارگردانی محمدرضا یکانی‪« ،‬ســایه»‬ ‫به تهیه کنندگی امین خدام و نویســندگی و کارگردانی‬ ‫رضا اصغری نســب و «طبل» به تهیه کنندگی مرتضی‬ ‫ذوالفقاری نســب و نویسندگی و کارگردانی کبری غروی‬ ‫و فیلم های اموزشی «خانم معلم و فرفرو – قسمت اول‪،‬‬ ‫معارفه و اشنایی با کالس وشخصیت ها»‪« ،‬خانم معلم و‬ ‫فرفرو – قســمت سوم‪ ،‬اواشناسی»‪« ،‬خانم معلم و فرفرو‬ ‫بــــــری»‪،‬‬ ‫ قسمت چهارم‪ ،‬امادگی برای نوشتن وخط َ‬‫«خانم معلم و فرفرو ‪ -‬قســمت پنجم‪ ،‬اموزش لوحه ها»‪،‬‬ ‫«خانم معلم و فرفرو ‪ -‬قسمت ششم‪ ،‬تدریس ا ا»‪« ،‬خانم‬ ‫معلم و فرفرو ‪ -‬قســمت هفتم‪ ،‬تدریــس بـ ب و ترکیب‬ ‫با»‪« ،‬خانم معلم و فرفرو ‪ -‬قســمت هشتم‪ ،‬تدریس ا َ ــ َ‬ ‫و ترکیب َبـ»‪« ،‬خانم معلم و فرفرو ‪ -‬قسمت نهم‪ ،‬تدریس‬ ‫د»‪« ،‬خانم معلم و فرفرو ‪ -‬قسمت دهم‪ ،‬تدریس مـ م» به‬ ‫تهیه کنندگی امیرحسین فرج تبریزی‪ ،‬نویسندگی فاطمه‬ ‫اکبرزاده جمال و کارگردانی امیرعباس علیرضائی علویجه‬ ‫‪ ۲۹‬ابان صادر شد و تا تاریخ ‪ ۳۰‬ابان ‪ ۱۴۰۳‬اعتبار دارد‪.‬‬ ‫«اسپیلبرگ» خرس طالی افتخاری‬ ‫برلین را می گیرد‬ ‫«استیون اســپیلبرگ» در هفتاد و ســومین جشنواره‬ ‫بین المللی فیلم برلین با دریافــت جایزه افتخاری خرس‬ ‫طالیی جشنواره‪ ،‬برای یک عمر دستاورد افتخاری‪ ،‬تقدیر‬ ‫می شود‪ .‬جدیدترین فیلم اسپیلبرگ با عنوان «فبلمنز» که‬ ‫نگاهی به زندگی و به بزرگ شدن او به عنوان یک نوجوان‬ ‫شیفته سینما در اریزونا و کالیفرنیای شمالی دارد‪،‬نیز در‬ ‫جشــنواره برلین به نمایش گذاشته می شود که هفتاد و‬ ‫ســومین دوره ان از ‪ ۱۶‬تا ‪ ۲۶‬فوریه ‪ ۲۷( ۲۰۲۳‬بهمن تا‬ ‫‪ ۷‬اسفند) در المان برگزار می شود‪« .‬ماریت ریسنبیک» و‬ ‫«کارلو شاتریان» مدیران برلیناله در بیانیه ای اعالم کردند‪:‬‬ ‫«استیون اسپیلبرگ با حرفه ای باورنکردنی‪ ،‬نه تنها نسل های‬ ‫مخاطبان را در سراســر جهان مسحور کرد‪ ،‬بلکه معنای‬ ‫جدیدی به سینما به عنوان کارخانه رویاها بخشیده است‪.‬‬ ‫چه در دنیای جــادوی و ابدی نوجوانان و چه در واقعیتی‬ ‫که تاریخ برای همیشه حک کرده است‪ ،‬فیلم های او ما را‬ ‫به سطحی متفاوت می برد‪ ،‬جایی که صفحه نمایش بزرگ‬ ‫به سطح کافی برای تحقق احساسات مان تبدیل می شود‪.‬‬ صفحه 5 ‫سیاسی و اجتماعی‬ ‫افندی زاده سرپرست وزارت راه شد‬ ‫‪6‬‬ ‫رئیس جمهور ضمن موافقت با استعفای رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی‪ ،‬شهریار افندی زاده را به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد‪ .‬ایت اهلل سید ابراهیم رئیسی‬ ‫رئیس جمهور‪ ،‬ضمن تقدیر از تالش های رســتم قاسمی در دوران مسئولیتش در وزارت راه و شهرسازی و ارزوی سالمتی‪ ،‬با استعفای وی در پی تشدید بیماری‪ ،‬موافقت کرد و‬ ‫ابراز امیدواری نمود بتوان از توانمندی های او پس از بهبود کامل استفاده شود‪ .‬در پی قبول استعفای قاسمی از وزارت راه و شهرسازی‪ ،‬رئیس جمهور «شهریار افندی زاده» معاون‬ ‫حمل و نقل وزارت راه و شهرسازی را با حفظ سمت به عنوان سرپرست این وزارتخانه منصوب کرد‪.‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 2‬اذرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪898‬‬ ‫گزارش‬ ‫‪ 40‬هزار خانه روستایی‬ ‫برای مددجویان ساخته می شود‬ ‫خداحافظی مددجویان کمیته‬ ‫امداد با اجاره نشینی‬ ‫مدیرکل دفتر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان‬ ‫کمیتــه امداد گفــت‪ :‬تفاهم نامه ای ‪۵‬جانبــه به امضا‬ ‫رسانده ایم و قرار اســت برای احداث ‪ ۴۰‬هزار مسکن‬ ‫مددجویی در روســتاها اقدام کنیــم‪ .‬ترمیم و صاحب‬ ‫خانه شــدن مددجویان کمیته امداد امام خمینی(ره)‬ ‫موضوعی است که در طول سال های اخیر به ان توجه‬ ‫ویژه ای شده اســت‪ ،‬از این امروز ما به منظور بررسی‬ ‫اخرین اقدامــات این نهاد مردمی بــا محمود توکلی‪،‬‬ ‫مدیرکل دفتر تامین مسکن و امور مهندسی ساختمان‬ ‫کمیته امداد امــام خمینی(ره) درباره اخرین جزییات‬ ‫ســاخت و ترمیم بافت های فرسوده روستایی و شهری‬ ‫مددجویان کمیته امداد به گفت وگو نشستیم‪.‬‬ ‫احداث خانه های روستایی‬ ‫برای مددجویان کمیته امداد‬ ‫ما در ایــن رابطه تفاهــم نامه ای ‪۵‬جانبــه با هدف‬ ‫همکاری تامین مســکن برای مددجویان کمیته امداد‬ ‫امام خمینی(ره) با ‪ ۴‬دستگاه و نهاد به امضا رسانده ایم‪،‬‬ ‫در این تفاهم نامه ســپاه پاسداران‪،‬کمیته امداد‪ ،‬بنیاد‬ ‫مســتضعفان‪ ،‬بنیاد مســکن انقالب اســامی و ستاد‬ ‫اجرایی فرمان امام(ره) فعالیت دارند و قرار اســت هر‬ ‫کدام از این نهادها ظرفیت های خود را برای احداث ‪۴۰‬‬ ‫هزار مسکن مددجویی روستایی به کار گرفته و تجمیع‬ ‫کنند و قرار اســت خانه های روســتایی با متراژهای‬ ‫حداقلی بین ‪ ۵۰‬تا ‪ ۵۵‬متر مربعی در روستاها ساخته‬ ‫شود‪ .‬برای اجرای محورهای این تفاهم نامه‪ ،‬الزم بود‬ ‫مدل مالی برای تامین منابع طراحی شــود تا بخشــی‬ ‫از کمــک بالعوض را کمیته امــداد پرداخت کند‪ ،‬چرا‬ ‫که مددجویان‪ ،‬جامعه هدف این نهاد مردمی هســتند‬ ‫و بنیاد مســکن نیز این مددجویــان را برای دریافت‬ ‫تســهیالت بهسازی و مقاوم ســازی روستایی به بانک‬ ‫هــای عامل معرفی می کنــد و ســتاد اجرایی فرمان‬ ‫امام(ره) نیز کمک هــای مالی خود را به کمیته امداد‬ ‫دارد و بنیاد مســتعضفان هم در قالب تامین ســیمان‬ ‫اجــرای این پــروژه را همراهی خواهد کــرد‪ .‬در این‬ ‫تفاهم نامه بسیج ســازندگی نیز به لحاظ پشتیبانی و‬ ‫در مواردی هم اجرای این پــروژه ها کمک می کند و‬ ‫انشاهلل با این طراحی ها می توانیم اجرای پروژه ساخت‬ ‫‪ ۴۰‬هزار مســکن روستایی در کشــور را به خط پایان‬ ‫نزدیک کنیم‪.‬‬ ‫ما طرح شناسایی برای سال جدید را ادامه می دهیم‪،‬‬ ‫از امروز شناسایی اغاز شده و در سال بعدی این طرح‬ ‫را ادامه دهیم تا انکه ســقف ‪ ۴۰‬هزار واحد شناسایی‬ ‫به اتمام برســد‪ .‬در ایــن طرح‪ ،‬کمیته امــداد به هر‬ ‫مددجــو اورده ای معادل ‪ ۶۰‬میلیون تومان به صورت‬ ‫بالعوض پرداخــت می کند‪ ،‬از طرفی هم تســهیالت‬ ‫بهســازی و مقاوم ســازی خانه های روستایی از ‪۱۰۰‬‬ ‫میلیــون به ‪ ۲۰۰‬میلیون افزایش یافته و این می تواند‬ ‫برای مددجویان خبر خوشــحال کننده باشــد‪ ،‬بنیاد‬ ‫مســتضعفان هم در ایــن طرح ســیمان را در اختیار‬ ‫مددجویان قرار می دهد و دستگاه های دیگر هم پای‬ ‫کار هستند تا انکه زنجیره ای تشکیل شود و بتواند این‬ ‫واحدهای مددجویان را بهره برداری و یا نوسازی کند‪.‬‬ ‫تعیین تکلیف مددجویان‬ ‫بی بضاعت بدون مسکن‬ ‫اگر در این بین واحدهایی وجود داشــته باشند که‬ ‫مددجو نتواند دریافت تســهیالت داشته باشد و یا به‬ ‫دالیــل تکانه های اقتصادی‪ ،‬مددجو بخواهد در تامین‬ ‫منابع ان معطل بماند‪ ،‬ســاز و کاری تعریف کرده ایم‬ ‫که همکاران ما در این گروه‪ ،‬موارد خاص اشــاره شده‬ ‫را به ما ارجاع می دهنــد‪ ،‬ما نیز در مرکز برای تامین‬ ‫منابع و تکمیل منابع پیشــنهادی به صورت اقتضایی‬ ‫عمل می کنیم‪.‬‬ ‫تحویل ‪ ۲۰‬هزار مسکن تا پایان ‪۱۴۰۱‬‬ ‫در مجموع بیش از ‪ ۱۰۰‬هزار واحد مسکونی فرسوده‬ ‫در روســتاها وجود دارد که باید تعمیر شــوند‪ .‬الزاماً‬ ‫این به ان معنا نیســت که همه انها در صف مســکن‬ ‫هستند‪ ،‬بخشی از سابقه حمایتی این مددجویان کمتر‬ ‫از یکسال است که براساس ضوابط ما به این افراد فعال‬ ‫نمی توانیم کمک کنیم‪ ،‬برخی از اینها توانمند شده اند‬ ‫و در برنامه تامین مسکن ما قرار ندارند یا برخی از انها‬ ‫تک نفره هستند که سیاست ما درباره تک نفره احداث‬ ‫یا خرید مســکن نیست و اینها را با اولویت هایی مانند‬ ‫تامین ودیعه مســکن و اجاره و اسکان در سایر اعضای‬ ‫خانواده تامین می کنیم‪.‬‬ ‫امسال براســاس تخمینی که روی برنامه زمانبندی‬ ‫داریم تالش می کنیم تا بتوانیم ‪ ۲۰‬هزار واحد مســکن‬ ‫مددجویــی را در پایان ســال ‪ ۱۴۰۱‬تحویل و تقدیم‬ ‫خانواده ها کنیم و به نظر بنده هم قابل تحقق است‪.‬‬ ‫سخنگوی قوه قضاییه؛‬ ‫تروریست ها به زودی به سزای عمل خود می رسند‬ ‫ســخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه تروریست ها به زودی به‬ ‫سزای عمل خود می رسند‪ ،‬گفت‪ :‬از خون شهدای امنیت نمی گذریم‪.‬‬ ‫نشســت خبری مسعود ستایشــی با خبرنگاران رسانه های داخلی‬ ‫اغاز شد‪ .‬در این نشســت قرار است سخنگوی قوه قضائیه اخرین‬ ‫وضعیت پرونده های مهم قضائی و دســتاوردهای اخیر قوه قضائیه‬ ‫را تشــریح کند‪ .‬مسعود ستایشی در ســیزدهمین نشست خبری‬ ‫خود با خبرنگاران ضمن تســلیت به خانواده های شــهدا و کشته‬ ‫شــدگان حوادث اخیر گفت‪ :‬صحنه هایی کــه در خیابان و میدان‬ ‫برخی شهرها رخ داد به خوبی عمق خواب های اشفته و برنامه های‬ ‫انان برای ایران یکپارچه را نشــان داد‪ .‬وی با بیان اینکه این افراد‬ ‫به دنبال مخدوش ســازی امنیت کشور هســتند گفت‪ :‬این افراد‬ ‫کسانی هستند که پشت رسانه های پر رنگ و لعاب تروریست های‬ ‫کف میدان را تجهیز می کنند‪ .‬دشــمن کشتار و اغتشاش را تجویز‬ ‫می کند و با ایجاد شــبه های پی در پی به دنبال اعتصاب بود که به‬ ‫شکســت منجر شد‪ .‬به رگبار بستن مردم و کشتن جوانان با سالح‬ ‫گرم‪ ،‬اســلحه و قمه و کشته ســازی ها نشان از نقشه شوم دشمن‬ ‫است‪.‬‬ ‫ستایشی با تاکید بر اینکه تروریست های رسانه ای صحنه ارایی را‬ ‫از ابتدا فراهم کردند‪ ،‬اظهارداشت‪ :‬این افراد خود دستور ترور مردم‬ ‫و زنــان و کودکان بی دفاع و مدافعــان مظلوم امنیت را می دهند‪.‬‬ ‫ســخنگوی قوه قضائیه ادامه داد مبارزه ما با تروریســت ها سخت‬ ‫خواهد بود‪.‬تروریست ها با این رفتار خود نشان می دهند که حاصر‬ ‫نیســتند هزینه رفتار خود را بدهند و دســت رنگین شده به خون‬ ‫خود را مخفی می کنند‪.‬ملت ایران ســابقه فعالیت منافقان و تجزیه‬ ‫طلبان را از یاد نبرده اســت و خوب اســت تروریست های امروز به‬ ‫عقبه فعالیت این گروهک ها بیاندازند‪.‬‬ ‫دشمن امروز چهره واقعی خود را نشان داده است‬ ‫ستایشــی با بیان اینکه دشــمن امروز چهره واقعی خود را نشان‬ ‫داده است گفت همین مسئله منجر به همبستگی ملت ایران شده‬ ‫است امروز حتی کسانی که از مسئوالن گالیه دارند اما درخواست‬ ‫برخورد قاطع با تروریســت ها را دارند نشــان از همین مهم است‪.‬‬ ‫تروریســت های امروز همان تروریســت های اقتصادی و رسانه ای‬ ‫هســتند‪ .‬وی افزود‪ :‬قوه قضائیه علم خون خواهی زنان و کودکان‬ ‫و مدافعان امنیت را در دســت گرفته و بر اساس تدابیر اتخاذ شده‬ ‫با دقت و ســرعت وظیفه خود را عملیاتی کرده و تروریست ها را به‬ ‫ســزای عمل خود می رســاند و به زودی زود بساط این شرارت ها‬ ‫جمع خواهد شد‪.‬‬ ‫قوه قضائیه از خون شهدای اخیر امنیت نمی گذرد‬ ‫ســخنگوی قوه قضائیه با اشــاره به اینکه دشمن به دنبال ایرانی‬ ‫متزلزل و بی هویت اســت گفت‪ :‬این ارزوی خام محکوم به ابطال‬ ‫اســت‪ .‬قوه قضائیه از خون شــهدای اخیر امنیت نمی گذرد و این‬ ‫خون ها پایمال نخواهد شــد‪ .‬وی در ادامه و با تبریک هفته بسیج‬ ‫گفــت‪ :‬نهال نوپایی که امام راحــل در اغازین روزها بنا نهاد امروز‬ ‫تبدیل به شجره مبارک تنومندی شده که حافظ استقالل و امنیت‬ ‫عمومی ملت بزرگوار ایران اسالمی است و هر روز کارامدی بسیج‬ ‫بیشتر می شود‬ ‫تشکیل قرارگاه پیگیری و اجرای‬ ‫فرامین و سیاست های ابالغی رهبری‬ ‫ستایشــی از تشــکیل قــرارگاه پیگیــری و اجــرای فرامین و‬ ‫سیاســت های ابالغی رهبــری خبر داد و گفت‪ :‬بــرای اجرای این‬ ‫فرامین قرارگاهی منســجم و پیگیر مســتقر کردیم که منویات و‬ ‫نگاه ایشان به قوه قضائیه اجرایی شود‪ .‬رهبری در فرمایشات شان‬ ‫در هفتم تیر ســال جاری دســتوراتی را جهت پیگیری و اجرا به‬ ‫مســئوالن قضائی ابالع کردند همچنین بر اســاس قانون تکالیفی‬ ‫متوجه قوه قضائیه است و در دستگاه قضائی به منطور اجرای این‬ ‫دســتورات قرارگاهی به ریاســت معاون اول قوه قضائیه تشکیل و‬ ‫هفته گذشــته دستورالعمل این قرارگاه از سوی رئیس قوه قضائیه‬ ‫تصویب شــد‪ .‬سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص‬ ‫اینکه چرا سامانه ارســال پرونده ها به کارشناسان رسمی هنوز به‬ ‫نتیجه نرسیده است گفت‪ :‬این سامانه یک نسخه ازمایشی دارد که‬ ‫نامش ارجاع هوشمند است که در سامانه مدیریت قضائی قرار دارد‬ ‫این اقدام در جهت ارجاع عادالنه کارشناسی به کارشناسان رسمی‬ ‫دادگســتری از ناحیه قضات است‪ .‬ســامانه دیگری به نام ‪۱۵۱۵‬‬ ‫داریم که مرکز وکال و کارشناســان دادگســتری و ‪ ۲۰۲۰‬متعلق‬ ‫به کانون وکالی دادگستری اســت و حسب نیاز ارجاعاتی صورت‬ ‫می پذیرد و تالش ما این است که سامانه موجود با ظرفیت های دو‬ ‫ســامانه مذکور ارتباط برقرار کرده تا توزیع عادالنه به بهترین نحو‬ ‫و به صورت خودکار انجام شود‪ .‬وی افزود‪ ۳ :‬ماه برای قطعی شدن‬ ‫این سامانه زمان نیاز است‪ ،‬ســامانه ارجاع هوشمند وظیفه ارجاع‬ ‫پرونده به شعب را هم دارد تا عدالت در ارجاع در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫تمهیدات قوه قضائیه برای حل مسئله دارو در کشور‬ ‫ســخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در خصوص تمهیدات‬ ‫قوه قضائیه برای حل مســئله دارو در کشور گفت‪ :‬موضوع فرایند‬ ‫دارو و موارد مرتبط و اقدام در جهت تولید و توزیع از نظر فرایندی‬ ‫اجرایی است و ارتباط مستقیمی با دستگاه قضائی ندارد اما همواره‬ ‫تاکید رئیس قوه قضائیه بر این بوده که مالک برای ما رفع مشکالت‬ ‫مردم است و هر اقدام و کمکی از ناحیه قوه قضائیه بر بیاید‪ ،‬دریغ‬ ‫نشــود‪ .‬اماده ایم که در حیطه قانونی و کاری خود مشــکالت این‬ ‫حوزه را رفع کنیم‪.‬‬ ‫برخورد قصایی با اخاللگران حوزه ارز و طال‬ ‫ستایشــی در پاســخ به ســوالی در خصوص برخورد قصایی با‬ ‫اخاللگــران حوزه ارز و طال گفت‪ :‬اهتمام ما این اســت که نداریم‬ ‫التهابات در شرایط کشور باعث سواستفاده دشمن شود و در همین‬ ‫رابطه همکاران ما در حوزه ضابطیب‪ ،‬خدمات و برنامه های موثری‬ ‫داشتند و اعالم می کنیم که در مجتمع ویژه جرایم اقتصادی در ماه‬ ‫جــاری ‪ ۲۱‬نفر به اتهام اخالل در نطام اقتصادی از طریق معامالت‬ ‫بدون مجوز تفهیم اتهام شدند و قرار قانونی متناسب با جرم صادر‬ ‫شده است و تاکید شــده افرادی که بی گناه بودند بال درنگ ازاد‬ ‫شود‪ .‬از این تعداد ‪ ۸‬نفر ازاد شدند و ‪ ۱۳‬نفر دیگر هم جرم به انها‬ ‫منتسب اســت با صدور قرار بازداشت موقت در زندان هستند‪ .‬در‬ ‫رابطه با ارز فردایی هم ‪ ۱۴‬نفر دســتگیر شده و تفهمیم اتهام شده‬ ‫و قرار تامین مناســب برای انها صــادر و یک نفر از انها یا وثیقه و‬ ‫تعدادی هم با قرار کفالت ازاد شــدند و به زودی زود این افراد در‬ ‫مرحله دادسرا تعیین تکلیف خواهند شد‪.‬‬ ‫جزئیاتی از حوادث خاش و زاهدان‬ ‫سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه در حوادث‬ ‫خاش و زاهدان چه پرونده هایی تشــکیل شده و اطالع رسانی این‬ ‫موضوع هم مثل دادگاه های اخیر خواهد بود؟ گفت‪ :‬نسبت به سفر‬ ‫نماینده رهبری باید گفت که این سفر‪ ،‬سفر موفقی ارزیابی شده و‬ ‫موثر بوده است‪ .‬این سفر برای بررسی اوضاع و احوال منطقه مورد‬ ‫بحث و تدقیق در مســائل منطقه و دیدار چهره به چهره با خانواده‬ ‫شــهدا و جان باختگان اخیر و اســتماع دغدغه هــای انان صورت‬ ‫گرفت‪ .‬وی بیان داشت‪ :‬این سفر با استقبال گسترده مردم منطقه‬ ‫و سران طوایف و علما مواجه شد و با تاسی به این توجه‪ ،‬بر اساس‬ ‫مصوبات ســفر نماینده رهبری و مصوبات شورای تامین استان و با‬ ‫تاکیدات مستمر رئیس قوه قضائیه نسبت به تعیین تکلیف قانونی‬ ‫و عاجل پرونده های مطروحه داشتند‪ ،‬اقداماتی صورت گرفته است‪.‬‬ ‫‪ ۴۲‬نفر از متهمان به لحاظ پشــیمانی‪ ،‬ازاد شــدند و بقیه تا ‪۱۰۰‬‬ ‫نفر قرار بود تعیین تکلیف شــوند که امروز محقق شده و ‪ ۱۰۰‬نفر‬ ‫دیگر هم ازاد شدند‪ .‬ازادی برخی از متهمین داللت بر اینکه تمام‬ ‫است نیست بلکه برخی ها با قرار تامین صادره ازاد شدند‪ .‬این افراد‬ ‫باید نشــان دهند که از کرده خود و حضور در اغتشاشات پشیمان‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫ستایشی گفت‪ :‬مطالبه عموم برخورد قاطع با متهمان و مجرمان‬ ‫بوده و همه در برابر قانون یکســان هســتند‪ .‬نسبت به مسائلی که‬ ‫انجا مطرح شــده و اینکه ممکن است کسی از مامورین خسارتی‬ ‫وارد کرده است باید گفت که دستگاه قضائی ملجا اسیب دیدگان‬ ‫است‪.‬‬ ‫جزئیاتی از پرونده الهام افکاری‬ ‫ستایشــی در پاسخ به ســوالی در خصوص پرونده الهام افکاری‬ ‫گفت‪ :‬بر اســاس گزارش هایی که داریم الهــام افکاری از نام برادر‬ ‫معدومش اســتفاده کرده و اقدام به تحریک عده ای از افراد مستعد‬ ‫و همراهــی انان در برخی تجمعات کرده و این فرد قصد خروج از‬ ‫کشــور را داشــته و حکم جلب وی صادر و هنگام خروج از کشور‬ ‫دستگیر شــده اســت‪ .‬اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت‬ ‫کشــور از طریق همراهی با معاندین نظام بــه عنوان اتهام به وی‬ ‫تفهیم شده است و ایشان در زندان به سر می برد‪ .‬مشارالیه ارتباط‬ ‫با عناصر فعال رســانه ای و شاخص برانداز داشته است و در تعامل‬ ‫با شبکه تروریستی ایران اینترنشنال اقدام به اعالم خبرهای کذب‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫دروغ پراکنی برخی سلبریتی ها در جریان تیراندازی ایذه‬ ‫سخنگوی قوه قضائیه در خصوص ادعاهای برخی سلبریتی ها در‬ ‫خصوص دروغ پراکنی این افــراد در جریان تیراندازی ایذه گفت‪:‬‬ ‫بارها ســوال شــده بود که چرا با این افراد به اصطالح شاخص در‬ ‫مجموعه های مختلف برخورد نمی شــود؟ نگاه دستگاه قضائی این‬ ‫نبود که افرادی که واجد شرایطی بوده‪ ،‬برخوردی صورت بگیرد اما‬ ‫ما تاکید می کنیم که همه در برابر قانون یکســان هستند و تذکر و‬ ‫ارشــاد یک میزانی دارد و کسانی که این افراد در ذهنشان مقبول‬ ‫بودنــد این را بر نمی تابند و برخورد قاطع می خواند در این راســتا‬ ‫کسانی احضار شده و به دلیل عدم حضور جلب شدند‪ .‬این افراد به‬ ‫ظاهر شاخص صحبت هایی می کنند که جامعه را تحریک می کنند‬ ‫تا عده ای که غفلت دارند به کف خیابان بیایند‪ .‬کســانی که سخن‬ ‫بیهوده و غیر مستندی بگویند‪ ،‬قطعاً دستگاه قضائی با انها برخورد‬ ‫می کند‪ .‬وی افزود قوه قضائیه بر اساس وظیفه قانونی خود در این‬ ‫رابطه حساســیت به حرج داده و جلوی شــایعه سازی و تهمت و‬ ‫دروغ پراکنــی را خواهد گرفت‪ .‬از ابتــدا هم اعالم کرده بودیم که‬ ‫فضای عمومی فضای بیان مطالب غیر واقع و ایجاد تنش و تشــنج‬ ‫نیســت‪ .‬همگان نسبت به اظهار نظر ازاد هستند و مطابق با قانون‬ ‫اساســی ازادی بیان دارند اما نه ان چیزی که هنجار شکنی باشد‬ ‫و مطالب خالف واقع بیان شــود‪ .‬این هنجار شکنی ها قابل بررسی‬ ‫است و بر اساس بررســی ها و یافته های متعدد‪ ،‬متاسفانه برخی از‬ ‫حوادث اخیر نشات گرفته از این حوادث است‪.‬‬ ‫سخنگوی دســتگاه قضائی در خصوص اجرای قانون هوای پاک‬ ‫گفت‪ :‬این موضوع در دادســتانی کل کشور و با نظارت دادستان و‬ ‫در حوزه امور حقوق عامه در دستور کارقرار گرفته و به صورت ویژه‬ ‫پیگیری شده و جلسات متعددی تشکیل شده است‪ .‬موضوع ترک‬ ‫فعل ها را باید گفت که ترک فعل ها به هیات های بازرســی مربوطه‬ ‫ارجاع داده شــده و کمیسیون اصل ‪ ۹۰‬مجلس و سازمان بازرسی‬ ‫گزارشــی داده که در شعبه ‪ ۲‬دادســرای ویژه کارکنان پرونده ای‬ ‫تشکیل و افرادی از مسئوالن دستگاه های اجرایی در راستای عدم‬ ‫اجرای قانون هوای پاک‪ ،‬احضار شــدند و امید داریم به زودی این‬ ‫موضوعات تعیین تکلیف شــود‪ .‬نتیجه ای هم ســازمان بازرسی از‬ ‫پیگیری ها داشــته و اقدامات خوبی انجام و دستگاه های ضعیف در‬ ‫اجرای قانون اعالم شــدند‪ .‬وی در پاســخ به سوالی مبنی براینکه‬ ‫ارای صادره در دادگاه های بدوی با سرعت صورت گرفته و ممکن‬ ‫است از کیفیت بکاهد نظر شما در این رابطه چیست گفت‪ :‬قضات‬ ‫در صدور ارا و اتخاذ تصمیمات قانونی به هیج وجه گرفتار حرف ها‬ ‫و شــرایط و هیجانات نمی شوند و بر اساس مقر قانون تکالیف خود‬ ‫را انجام می دهند در برخی مــوارد قاضی نمی تواند در صدور رای‬ ‫تعلل کند مگر در برخی شــرایط خاص از جمله اصالح ذات البین‪،‬‬ ‫گاهی هم برای رسیدن به واقعیت‪ ،‬باید موارد مختلفی مورد توجه‬ ‫قرار گیرد که این نیاز به صرف وقت بیشــتری دارد‪ .‬تمام تالش ما‬ ‫این است که بدون در نظر گرفتن مطالباتی که برخی برای سرعت‬ ‫بخشی و برخی برای تاخیر در رسیدگی داشتند‪ ،‬قانون را مبنا قرار‬ ‫داده و با دقت متضمن سرعت اقدام می کنیم‪.‬‬ ‫اخرین وضعیت پرونده حادثه اوین‬ ‫ستایشــی در خصوص اخرین وضعیت پرونده حادثه اوین گفت‪:‬‬ ‫در حــال تحقیقات از ‪ ۴۲‬متهم هســتیم و با توجه به شــلوغی و‬ ‫ترافیک رســیدگی در ان مجموعه این پرونــده با جدیت در حال‬ ‫رسیدگی اســت و واجد محرمانگی اســت‪ .‬پس از مشخص شدن‬ ‫ابعاد اطالع رسانی خواهیم کرد‪ .‬سخنگوی قوه قضائیه در خصوص‬ ‫اخرین وضعیت صدور کیفرخواســت های صادره برای اغتشاشات‬ ‫اخیر گفت‪ :‬تا کنون در شهر تهران ‪ ۱۱۱۸‬کیفرخواست صادر شده‬ ‫است ‪ ۲۴۳۲.‬محکومیت هم در سراسر کشور صادر شده داست‪.‬‬ ‫‪ ۴۰‬نفر از اتباع خارجی در اغتشاشات اخیر دستگیر‬ ‫شدند‬ ‫مسعود ستایشــی در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه‬ ‫برخورد قوه قضائیه با عناصر خارجی بازداشت شده در اغتشاشات‬ ‫اخیر به چه صورت اســت و چند نفر از دســتگاه اطالعاتی فرانسه‬ ‫بازداشت شــده اند؟ گفت‪ :‬انچه در حوزه اتباع فرانسوی مطرح بود‬ ‫این بود که قب ً‬ ‫ال دو نفر در اردیبهشت ماه به اتهام جاسوسی و اقدام‬ ‫علیه امنیت بازداشت شدند که پرونده در مرحله تصمیم است‪ .‬وی‬ ‫افزود‪ :‬نسبت به اتباع بیگانه در کشورهای مختلف تا کنون ‪ ۴۰‬نفر‬ ‫از اتباع خارجی در اغتشاشــات اخیــر دخیل بودند و برخی از انها‬ ‫کف میدان بودند‪.‬‬ ‫ستایشــی در خصوص کشــورهای ایــن اتباع گفت‪ :‬متاســفانه‬ ‫اسامی کشــورهایی که مدعی حقوق بشر بودند هم در این لیست‬ ‫دیده می شــود و بعضاً این افراد در کف خیابان حصور داشتند که‬ ‫بازداشــت شدند‪ .‬وی با بیان اینکه تحقیقات واجد محرمانگی است‬ ‫گفت‪ :‬مستحضر باشید افراد بازداشتی مطابق قوانین ایران بازداشت‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫فعالیت رسانه های فارسی زبان ضدایرانی‬ ‫مغایر ضوابط بین المللی است‬ ‫وی در ادامــه در خصوص طرح دعــوی در محاکم بین الملل به‬ ‫طرفیت رســانه هایی که در اتش اغتشاشــات می دمند‪ ،‬گفت‪ :‬این‬ ‫رســانه اقدام به جنگ روانی می کنند و بر اساس ان اقدام مجدانه‬ ‫و موثری در بحــث جمع اوری مســتندات از نهادهای ذی مدخل‬ ‫کرده است و به محض قطعی شدن جمع اوری مستندات‪ ،‬اقدامات‬ ‫قضائی الزم را انجام می دهیم‪ .‬معاونت حقوقی ریاست جمهوری و‬ ‫وزارت امور خارجه هم اقداماتی در این باره داشــته اند‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫معاون بین الملل قوه قضائیه اخیرا ً ســفری به نیویورک داشت و به‬ ‫صورت فردی و جمعی با نمایندگان ‪ ۱۰۰‬کشــور دیدار و گفت وگو‬ ‫کرده و نقش مخرب رسانه های معاند را تبیین کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬همچنین مصاحبه هایی انجام و اقدامات بی بی سی‬ ‫و ســعودی اینترنشنال در مصاحبه با عناصر جدایی طلب را مطرح‬ ‫کرد و ســکوت کشورهای غربی در خصوص حوادث تروریستی در‬ ‫شــاهچراغ و ایذه را مورد اشــاره قرار داد و اعالم کرد که فعالیت‬ ‫رسانه های فارســی زبان ضدایرانی مغایر ضوابط بین المللی است و‬ ‫انگلیس را مسئول ان می دانیم‪.‬‬ ‫اخرین وضعیت پرونده به شهادت رساندن نادر بیرامی‬ ‫ســخنگوی دســتگاه قضا در رابطه با اخرین وضعیت پرونده به‬ ‫شــهادت رســاندن نادر بیرامی گفت‪ :‬ســالگرد درگذشت یکی از‬ ‫بزرگان منطقه کرمانشــاه بوده و عده ای از اغتشاش گران با حضور‬ ‫در محل سه نفر از ماموران را با سالح سرد مجروح و برادر عزیز ما‬ ‫بیرامی را شهید می کنند در این جریان ‪ ۵۲‬اغتشاش گر دستگیر و‬ ‫‪ ۳‬ضارب نیز شناسایی شدند که یک نفر ضمن اقرار در بازداشت به‬ ‫سر می برد‪ .‬وی در ادامه و با اشاره به حادثه ایذه گفت‪ :‬برای قضیه‬ ‫ایذه خیلی غصه خوردیم و پس از حوادث اخیر نســبت به حافظان‬ ‫امنیت و مردم عزیز حاصل شــد شــاهد خبر ناگوار ایذه بودیم‪ .‬در‬ ‫رابطــه با افرادی کــه خبر دروغ بدهند و روان مــردم را مختل و‬ ‫اعصاب انها را بهم بریزند دســتگاه قضائی برخورد قاطع داشته و از‬ ‫این موارد نمی گذرد‪ .‬اگر کســی مدعی است ابراز دالیل باید بکند‪.‬‬ ‫احضارها و تذکرات قانونی به عده ای از این افراد داده شــد و برخی‬ ‫هم توجه کرده و ابــراز ندامت کردند البته عده ای هم به احضارها‬ ‫بی توجه بوده که در نهایت بازداشت شدند‪.‬‬ صفحه 6 ‫سطح تولید محصوالت کشاورزی درقم بیش از ‪ ۸۰۰‬هزار ُتن است‬ ‫استان ها‬ ‫روزنامه خوب – اســتان قم‪ :‬رییس سازمان جهاد کشاورزی قم گفت‪ :‬در راستای تامین امنیت غذایی مردم و پایداری اقتصاد بخش کشاورزی استان‪ ،‬سطح تولید محصوالت کشاورزی‬ ‫بیش از ‪ ۸۰۰‬هزار تُن است‪ .‬محمد رضا حاجی رضا‪ ،‬بیان کرد‪ :‬ما بر اساس برنامهای راهبردی میزان تولید محصوالت کشاورزی در قم را برای پاسخ به نیازهای اینده و افزایش جمعیتی‬ ‫که خواهیم داشــت‪ ،‬ارتقا میدهیم اما این کار با نگاه به ظرفیتهای اقلیمی اســتان اجرایی خواهد شد‪ .‬وی توضیح داد‪ :‬کشاورزی در قم به دلیل قرار گرفتن بیشتر اراضی کشاورزی‬ ‫در مناطق گرم و خشک استان‪ ،‬با چالشهای جدی در بخشهایی همچون تامین منابع ابی و تغییرات شدید دمایی مواجه است‪ ،‬به همین دلیل هرگونه برنامهریزی برای افزایش سطح‬ ‫تولیدات باید با توجه به این موارد باشد‪.‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 2‬اذرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪898‬‬ ‫مدیر کل اموزش فنی و حرفه ای استان بوشهر‪:‬‬ ‫حلقهمفقودهصنعتواقتصاد؛نیرویانسانیماهرواچاربهدستاست‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬استان بوشهر‪ :‬مدیر کل اموزش فنی و‬ ‫حرفه ای استان بوشهر گفت‪ :‬حلقه مفقوده صنعت و اقتصاد‬ ‫منابع مالی یا فناوری و علم نیســت‪ ،‬بلکه نیروی انســانی‬ ‫مناســب و ماهر اســت که بتواند دانش‪ ،‬فناوری و سرمایه‬ ‫راترکیب کنــد‪ .‬عبدالمجید دراهکی در نشســت با رئیس‬ ‫دانشــگاه فنی و حرفه ای استان بوشهر ‪،‬اظهار داشت‪ :‬مهار‬ ‫تفکر مدرکگرایی و مهارتاموزی حلقه گمشــده و مقدمه‬ ‫ایجاد کسب و کار و مبارزه بابیکاری است و تحقق این مهم‬ ‫نیازمند همافزایی دســتگاههای اجرایی با یکدیگر و ترویج‬ ‫فرهنگ مهارتاموزی اســت‪ .‬وی با اشاره به مهارت اموزی‬ ‫‪ 450‬دانشــجو در نیمه نخست سال جاری در دانشگاه های‬ ‫استان بوشهر‪،‬افزود‪ :‬جریانســازی درحوزه مهارت اموزی‬ ‫با اجماع شــرکای اجتماعی مانند دانشگاه فنی و حرفه ای‬ ‫میتواند به ارتقــای وزن اجتماعی مهارت در جامعه منجر‬ ‫شــود‪ .‬دراهکی با بیان اینکه دانشــگاه ها باید به یک شهر‬ ‫بیــدار مهارت اموزی تبدیل شــوند‪ ،‬اضافه کــرد‪ :‬با ایجاد‬ ‫مراکز مشــاوره و هدایت شــغلی و راه اندازی این مراکز در‬ ‫دانشگاه های اســتان‪ ،‬زمینه هدایت شغلی فارغ التحصیالن‬ ‫بر موضع مهارت فراهم شده است‪ .‬مدیر کل اموزش فنی و‬ ‫حرفه ای بوشهر با اشاره به برگزاری ‪ 33‬حرفه مختلف برای‬ ‫مهارت اموزی دانشــجویان در دانشــگاه های استان‪،‬گفت‪:‬‬ ‫بــا برنامه ریزی صورت گرفته در ســال جاری بیش از ‪50‬‬ ‫حرفه مهارتی بــرای مهارت اموزی دانشــجویان ارایه می‬ ‫شود‪ .‬دراهکی با اشــاره به طرحهای مهارت اموزی کهاد و‬ ‫نخلستان در ســازمان اموزش فنی و حرفه ای اظهار کرد‪:‬‬ ‫در طرح کهاددانشجویان در کنار برنامه های اموزشی خود‬ ‫در دوره هــای مهارتافزایی متناســب با عالیق و اســتعداد‬ ‫خود منطبق با نیاز بازار کاربه مدت ‪ 540‬ســاعت شــرکت‬ ‫می کننــد و در انتهــای دوره تحصیلی عــالوه بر مدرک‬ ‫دانشــگاهی‪ ،‬گواهینامه مهارت نیز برای انها صادر می شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه طرح نخلســتان بــا همکاری پارک علم و‬ ‫فناوری برای مهارت اموزی فارغ التحصیالن دانشگاهی اجرا‬ ‫می شــود‪،‬افزود‪ :‬مهترین اهداف طرح کهاد ارتقای ظرفیت‬ ‫اشتغالپذیری دانشجویان از طریق اجرای دوره های اموزش‬ ‫فنی وحرفه ای دانش بنیان و مشاغل اینده‪ ،‬توسعه مهارت‬ ‫های کارافرینی دردانشــجویان از طریق تربیت کارافرینان‬ ‫خالق وهوشمند برای راهاندازی کسب وکارهای نوپا‪ ،‬کمک‬ ‫به تقویت اموزش های دانشــگاهی در مسیر ایجاد و توسعه‬ ‫کســب وکارهای نوپا در بخش خصوصی داســت‪ .‬دراهکی‬ ‫تصریح کــرد‪ :‬ایــن اداره کل امادگی اجــرای طرح کهاد‬ ‫واعطای مجوز مرکز مدیریت مهارت اموزی و مشاوره شغلی‬ ‫دانشــجویان در دانشگاه های فنی و حرفه ای استان بوشهر‬ ‫واجرای طرح نخلستان برای فارغ التحصیالن را دارا است‪.‬‬ ‫اموزشهای دانشگاه فنی و حرفهای مبتنی بر‬ ‫اشتغالزایی و مهارت اموزی است‬ ‫رئیس دانشــگاه فنی و حرفه ای بوشــهر گفت‪ :‬اموزشها‬ ‫در این دانشــگاه با تمرکز بر مهارتاموزی‪ ،‬اشــتغالزایی و‬ ‫تامین نیروی انســانی بازار کار اســت‪ .‬احسان بهمیاری به‬ ‫همکاری خوب دانشــگاه فنی و حرفــه ای و اموزش فنی و‬ ‫حرفه ای استان بوشهر در جهت مهارت اموزی دانشجویان‬ ‫اشاره کرد و افزود‪ :‬دانشگاههای فنی و حرفهای برای تحقق‬ ‫رویکــرد مهارت اموزی و اشــتغالزایی اقدامهای اساســی‬ ‫مهارت محوری را ســرلوحه کار خود قرار داده اســت‪ .‬وی‬ ‫با بیان اینکه ببش از ‪ ۶۰‬درصد اموزشها در دانشــگاههای‬ ‫فنی و حرفــه ای به صورت عملــی و در کارگاهها اموزش‬ ‫داده میشــود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬فارغ التحصیالن دانشــگاههای‬ ‫فنی وحرفهای در زمینه اشــتغال و بیکاری نسبت به دیگر‬ ‫فارغالتحصیالن کمترین مشکل را دارند و رمز موفقیت این‬ ‫افراد نیز مهارت اموزی در حین تحصیل است که این مهم‬ ‫با همکاری اموزش فنی و حرفه ای در استان بوشهر توسعه‬ ‫خواهد یافت‪.‬‬ ‫فعالیت‪ 3050‬نیروی انسانی برای اورهال پاالیشگاه اصفهان‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬استان اصفهان‪ :‬رئیس برنامهریزی‪،‬‬ ‫کنترل و تعمیرات شرکت پاالیش نفت اصفهان گفت‪:‬‬ ‫‪ ۳‬هزار و ‪ ۵۰‬نیروی رسمی و جذبی برای انجام اورهال‬ ‫پاالیشگاه اصفهان فعال شدند‪.‬‬ ‫مهدی نجمی با اشــاره به اجرای تعمیرات اساســی‬ ‫واحدهای تقطیر‪ ،‬گاز مایع و کاهش گرانروی شــماره‬ ‫‪ ۲‬پاالیشگاه اصفهان اظهار داشت‪ :‬این اقدام از ‪ ۸‬ابان‬ ‫ماه اغاز شده است‪ .‬وی با بیان اینکه برنامهریزی اولیه‬ ‫مــا برای اجرای این طرح ‪ ۳۰‬روزه بود‪ ،‬ابراز داشــت‪:‬‬ ‫اما به دلیل کاهش تولید ســوخت در کشــور و تاکید‬ ‫مدیرعامل در تســریع اجرای این پروژه زمان تکمیل‬ ‫ان را به ‪ ۲۰‬روز کاهش دادیم‪.‬‬ ‫رئیس برنامهریزی‪ ،‬کنترل و تعمیرات شرکت پاالیش‬ ‫نفــت اصفهان ادامه داد‪ :‬این امر بــا طراحی نرم افزار‬ ‫“جمــع اوری و پایــش انالین اطالعــات تعمیرات‬ ‫اساسی” محقق شد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ما امکان کاهش حجم کار را نداشتیم‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬از این رو با اســتفاده از این نرم افزار که‬ ‫برای اولین بار توســط نیروهای بومی شرکت پاالیش‬ ‫نفــت اصفهان طی ‪ ۲۰‬روز تولید شــده بود‪ ،‬وضعیت‬ ‫تعمیراتی تجهیزات و منابع و تجهیزات استفاده شده‬ ‫را ثبت میکند‪ ،‬دادههای ایــن نرم افزاد در اتاق فکر‬ ‫تحلیل میشود و نقاط قابل بهبود را شناسایی و فرمان‬ ‫مناســب برای اعمال تغییــرات در فرایند تعمیرات را‬ ‫صادر میکنــد‪ .‬نجمی با بیان اینکــه در کنار این نرم‬ ‫افزاد همکاری گروههای دیگر مانند فنی مهندســی‪،‬‬ ‫خدمــات عمومی و اجتماعی‪ ،‬بازرســی فنی‪،HSE ،‬‬ ‫بهره برداری‪ ،‬تعمیرات مکانیکی‪ ،‬برق و ابراز دقیق نیز‬ ‫باعث کاهش زمان اجرای این طرح بوده اســت‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬بر اســاس اعالم مهندسی پاالیش هر روز کاهش‬ ‫زمان اورهال به تامین ســوخت و افزایش سود کمک‬ ‫میکند‪.‬‬ ‫وی تصریــح کــرد‪ :‬برای اجــرای تعمیرات اساســی‬ ‫واحدهای تقطیر‪ ،‬گاز مایع و کاهش گرانروی شماره ‪۲‬‬ ‫عالوه بر یک هزار و ‪ ۴۰۰‬نیروی رسمی از یک هزار و‬ ‫‪ ۶۵۰‬نیروی جذبی نیز استفاده شده است‪.‬‬ ‫استاندار گیالن ‪:‬‬ ‫مدیران دستگاه های خدمات رسان موظفند برای رفاه حال مردم تالش کنند‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬استان گیالن‪ :‬استاندار گیالن در‬ ‫ادامه روند نظارت بر خدمات رســانی به مردم در بخش‬ ‫های مختلف‪ ،‬به صورت سرزده از اداره کل بنیاد مسکن‬ ‫استان و بیمارستان رسول اکرم (ص) رشت بازدید کرد‪.‬‬ ‫دکتر اسداهلل عباسی به صورت سرزده از اداره کل بنیاد‬ ‫مســکن گیالن و بیمارستان رســول اکرم (ص) تامین‬ ‫اجتماعی رشت بازدید و از نزدیک روند خدمات رسانی‬ ‫در این بخش ها را مورد ارزیابی قرار داد‪.‬‬ ‫دکتر عباســی در حاشــیه این بازدید به نشست هفته‬ ‫گذشته خود با کانون بازنشستگان استان و نگرانی های‬ ‫موجود به واســطه محدودیت های تامین اجتماعی در‬ ‫حوزه درمان اشاره و بیان کرد‪ :‬باید با اقدامات اثربخش‪،‬‬ ‫نسبت به حل مشکالت موجود و جلب رضایت عمومی‬ ‫تالش کرد‪.‬‬ ‫وی شمار باالی مراجعان به بیمارستان و مراکز درمانی‬ ‫تامیــن اجتماعی و بــه دنبال ان ازدحــام جمعیت را‬ ‫موجب نگرانی مردم خواند و افزود‪ :‬با افتتاح بیمارستان‬ ‫اغازبهکارازمایشگاهتحقیقاتمولکولی‬ ‫و ژنتیک سرطان موسسه خیریه مهر سهیال در کرج‬ ‫روزنامــه خوب‪ -‬اســتان البرز‪ :‬ازمایشــگاه‬ ‫تحقیقات مولکولی و ژنتیک سرطان موسسه خیریه‬ ‫مهر سهیال با حضور اصحاب رسانه استان البرز اغاز‬ ‫به کار کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامــل موسســه خیریه مهر ســهیال در این‬ ‫مراســم با تقدیر از حضور اصحاب رسانه گفت‪ :‬این‬ ‫ازمایشگاه تحقیقاتی به همت حامیان و نیکوکاران‬ ‫و بــا هدف انجام پروژه های تحقیقاتی در این مرکز‬ ‫تاسیس و راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫ناصرامینی بــه فعالیت های ایــن مرکز تحقیقاتی‬ ‫اشــاره کرد و افزود‪ :‬با توجه به اینکه در اساسنامه‬ ‫موسســه بر اموزش و پیشــگیری تاکید شده ‪،‬این‬ ‫موسسه هیال عالوه بر کمک های مادی و مددکاری‪،‬‬ ‫امــوزش را از ارکان اصلــی برنامه هــای خود در‬ ‫راستای حمایت از خانواده های درمانجویان تحت‬ ‫پوشش قرار داده است‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به برگزاری کالس هــا و کارگاه های‬ ‫اموزشی در حال برگزاری این مرکز گفت‪ :‬موسسه‬ ‫خیریه مهر ســهیال عالوه بر خیریه بودن درکمک‬ ‫به بیماران مبتال به سرطان و معیشت خانوده های‬ ‫این عزیزان برنامه های ورزشــی‪ ،‬هنری‪ ،‬موسیقی‪،‬‬ ‫خودشناســی‪ ،‬روانشناســی و همچنین برنامه های‬ ‫اگاهی رســانی از ســرطان را در دســتور کار خود‬ ‫قرار داده اســت‪ .‬امینی با بیان اینکه این مرکز در‬ ‫راستای رسالت پیشگیری و اموزش اقدام به تجهیز‬ ‫و راه اندازی ازمایشگاه تحقیقات مولکولی و ژنتیک‬ ‫ســرطان نموده که هم اکنون امــاده بهره برداری‬ ‫اســت و در خدمت دانشگاه و محققین قرار خواهد‬ ‫گرفت‪،‬اظهــار کرد‪ :‬ازمایشــگاه تحقیقات مولکولی‬ ‫و ژنتیک ســرطان مهرســهیال در ‪ 100‬متر فضای‬ ‫ازمایشگاهی ‪ -‬تحقیقاتی و ‪ 45‬متر فضای اموزشی‬ ‫مجزا برای برگزاری کارگاه ها و دوره های اموزشی‬ ‫راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫عضو هیات مدیره موسســه و هیات علمی دانشگاه‬ ‫علوم پزشــکی ایران نیز در این نشست گفت‪ :‬خدا‬ ‫را شاکریم که با همکاری و همدلی حامیان صنعتی‬ ‫و نیکوکاران توانســتیم یک ازمایشــگاه تحقیقات‬ ‫مولکولی و ژنتیک ســرطان را بــه صورت هدفمند‬ ‫برای انجام طرح های مولکولی و مخصوصاً ژنتیکی‬ ‫پیشــرفته‪ ،‬در خدمت محققین‪ ،‬پزشکان و دانشگاه‬ ‫در موسسه خیریه مهر سهیال ایجاد نمائیم‪.‬‬ ‫دکتــر نکوئیان با بیان اینکه این موسســه بنا دارد‬ ‫اســتفاده ابــزاری از همــه بخش هــا و تجهیزات‬ ‫ازمایشــگاه را در اختیار اســاتید و دانشگاه ها قرار‬ ‫دهــد تا قدمی هرچنــد کوچک برای شــناخت و‬ ‫تحقیقات ســرطان بــردارد‪ ،‬افــزود‪ :‬امیدواریم با‬ ‫همکاری دانشــگاه ها بتوانیم طرح های تحقیقاتی‬ ‫دانشــجویان و پروژه های محققین و همچنین در‬ ‫پایان نامه های دانشجویان دکترا همکاری نمائیم و‬ ‫هیات مدیره این موسســه نیز همه امکانات را برای‬ ‫تحقق این امر فراهم خواهد نمود‪.‬‬ ‫موسســه خیریه مهر ســهیال با مجوز رســمی از‬ ‫اســتانداری البرز از ســال ‪ ۹۳‬با هــدف حمایت از‬ ‫بیمــاران مبتال به ســرطان به صورت مــردم نهاد‪،‬‬ ‫غیر دولتی و غیر انتفاعی بــا حمایت صنعتگران و‬ ‫همچنین جامعه پزشکی شــروع به فعالیت نموده‬ ‫و این موسســه با هدف اموزش پیشــگیری درمان‬ ‫تاکنون توانســته به بیــش از ‪ ۱۵۰۰‬نفر از بیماران‬ ‫مبتال به سرطان خدمت رسانی نماید‪.‬‬ ‫تامین اجتماعی کومله شهرســتان لنگرود در دهه فجر‬ ‫امسال‪ ،‬ســرانه درمان اســتان افزایش می یابد و باید‬ ‫بــه منظور بهبود زمینه دسترســی عمومی به خدمات‬ ‫درمانی ارزان قیمت در دیگر نقاط استان نیز بسترهای‬ ‫الزم فراهم شود‪.‬‬ ‫نماینــده عالی دولــت در گیالن تصریح کــرد‪ :‬تامین‬ ‫اجتماعی و دانشــگاه علوم پزشکی اســتان باید با هم‬ ‫افزایی‪ ،‬نسبت به تسهیل گری در امر بهداشت و درمان‬ ‫همت کنند و با افزایش پزشــک در بیمارســتان ها و‬ ‫مراکز درمانی‪ ،‬تجهیز امکانات و اموزش نیروی انسانی‪،‬‬ ‫زمینه ارتقاء ســطح کیفی خدمات این بخش را فراهم‬ ‫اورند‪.‬‬ ‫دکتر عباسی تاســیس مراکز درمانی در نقاط مختلف‬ ‫اســتان را راهکاری مناسب برای دسترسی عموم مردم‬ ‫بــه نیازمندی های این بخش و جلوگیری از مراجعه به‬ ‫مرکز اســتان خواند و گفت‪ :‬بایــد در این بخش برنامه‬ ‫ریزی اصولی و منصفانه صورت گیرد‪.‬‬ ‫وی همچنین به بازدید خود از اداره کل بنیاد مســکن‬ ‫انقالب اسالمی اســتان اشــاره و بیان کرد‪ :‬در بازدید‬ ‫سرزده امروز با شــماری از مراجعان گفت و گو صورت‬ ‫گرفت و نحوه ارائه خدمات به انان بررسی شد ‪.‬‬ ‫اســتاندار گیالن به طوالنی شــدن روند بررسی برخی‬ ‫پرونده ها در بخش های اداری اشاره و تاکید کرد‪ :‬باید‬ ‫با استفاده از ابزارهای موجود و انسجام سازمانی‪ ،‬نسبت‬ ‫به حل مشکالت مردم در چارچوب قانون اقدام کرد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬مدیران دســتگاه های خدمات رســان‬ ‫موظفند بصورت شــبانه روزی بــرای رفاه حال مردم و‬ ‫ابادی ایران اسالمی و گیالن سرفراز تالش کنند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اخبار‬ ‫اقداماتگستردهذوباهنبرای‬ ‫برداشت حداقلی اب از زاینده رود‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬اســتان اصفهان‪ :‬خرید پســاب شهر های‬ ‫اطراف‪ ،‬احداث تصفیه خانه به روز و مجهز‪ ،‬بازچرخانی و تصفیه‬ ‫اب در سیکلهای گردشــی‪ ،‬تعویض برجهای خنک کننده با‬ ‫برجهــای هیبریــدی و تعویض برجهای حرارتــی به برجهای‬ ‫خشــک برای تولید برق از برنامههای ذوب اهن اصفهان برای‬ ‫کاهش مصرف اب اســت‪ .‬مهندس ایــرج رخصتی مدیرعامل‬ ‫ذوب اهن اصفهان در گفتگو با خبرنگار ما از کاهش وابســتگی‬ ‫این شــرکت به زاینده رود به حد اب شرب در سال های اتی‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫مهنــدس رخصتی بــا بیان این که ذوب اهــن اصفهان از بدو‬ ‫تاســیس مدیریت مصرف اب را در دســتور کار داشته است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬به ویژه در دو دهه اخیر پیشــرفت های خوبی در کاهش‬ ‫مصرف اب اتفاق افتاده است‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت افزود‪ :‬با اجــرای پروژه هــای مختلف و‬ ‫بازچرخانــی اب‪ ،‬هیچ گونه خروجی پســاب از کارخانه نداریم‬ ‫که خشک بودن الگن های شرق جاده فوالدشهر به زرین شهر‬ ‫گواه بر این امر است‪.‬‬ ‫وی بــا بیان این که مصرف ‪ ۲۰‬متر مکعب اب برای تولید یک‬ ‫تن چدن در این کارخانه به ‪ ۴‬متر مکعب کاهش یافته اســت‪،‬‬ ‫گفــت‪ :‬برای مدیریت بهینه مصــرف اب‪ ،‬تصفیه خانه مجهزی‬ ‫با به روزترین تجهیزات دنیا در دســت احداث است که با بهره‬ ‫برداری از ان در سال اینده‪ ،‬پساب شهر و روستاهای فالورجان‬ ‫تصفیه خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل ذوب اهن با تاکید بر تعامل حداکثری و همســویی‬ ‫با نیاز های جامعه و مدیریــت بهینه مصرف اب‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫ذوب اهن از سال ‪ ۱۳۴۴‬حق ابه تخصیص یافته ای دارد اما بر‬ ‫اســاس مسئولیت اجتماعی خود کمتر از ‪ ۴۰‬درصد از این حق‬ ‫ابه را استفاده کرده ایم و در چند سال اینده نیز برداشت اب از‬ ‫زاینده رود را به میزان اب شرب مورد نیاز کاهش خواهیم داد‪.‬‬ ‫علیرضا رضوانیان معاون برنامه ریزی و توســعه شــرکت نیز با‬ ‫بیــان این کــه ذوب اهن اصفهان برای جمــع اوری و تصفیه‬ ‫پســاب شهرهای اطراف بیش از دو هزار میلیارد تومان سرمایه‬ ‫گذاری کرده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬با این ســرمایه گذاری‪ ،‬پساب های‬ ‫منطقه پــس از جمع اوری به تصفیه خانــه فیزیکی و پس از‬ ‫ان نیز به تصفیه خانه بزرگ و مجهز در دســت احداث هدایت‬ ‫خواهد شــد که این مقدار پساب بیش از نیمی از اب مورد نیاز‬ ‫کارخانه را تامین خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی این مقدار اب را در بهره برداری از فاز اول این تصفیه خانه‬ ‫قابل تحقق دانســت و افزود‪ :‬با بهره بــرداری از فازهای بعدی‬ ‫تصفیه خانه بزرگ ذوب اهــن اصفهان‪ ،‬اب مورد نیاز کارخانه‬ ‫بدون وابستگی به زاینده رود تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫مهدی دانشمند مدیر ابرسانی شــرکت نیز‪ ،‬گفت‪ :‬بازچرخانی‬ ‫و تصفیه اب در ســیکلهای گردشی برای کاهش مصرف اب‬ ‫موثر اســت‪.‬تعویض برجهای خنک کننده با برجهای هیبریدی‬ ‫و تعویض برجهای حرارتی به برجهای خشــک برای تولید برق‬ ‫از برنامههای بلند مدت ذوب اهن اصفهان برای کاهش مصرف‬ ‫اب است‪.‬‬ ‫مدیر ابرســانی شرکت با بیان این که برای کاهش مصرف اب‪،‬‬ ‫ذوب اهن برای اولین بار ده ســال پیش پساب شهر زرین شهر‬ ‫را که ‪۶۰‬لیتر بر ثانیه اســت به شرکت انتقال داد گفت‪ :‬در طی‬ ‫قراردادی با شــرکت اب و فاضالب‪ ،‬پســاب حدود ‪۱۱‬روستای‬ ‫فالورجان به تصفیه خانه فوالدشهر انتقال یافته و پس از تصفیه‬ ‫به ذوب اهن منتقل خواهد شد‪.‬‬ ‫دانشــمند‪ ،‬گفت‪ ۸۵ :‬درصد فضای سبز کارخانه به صورت دیم‬ ‫اســت و ‪ ۱۵‬درصد دیگر نیز به صورت قطرهای با پساب ابیاری‬ ‫میشود و سعی شده گونههای سازگار با اب کم در فضای سبز‬ ‫ذوب اهن‪ ،‬جایگزین شود‪.‬‬ ‫ذخیره اب سد کوثر گچساران‬ ‫به ‪ 416‬میلیون مترمکعب رسید‬ ‫روزنامه خوب – استان کهگیلویه و بویراحمد‪ :‬مدیرعامل‬ ‫شــرکت اب منطقهای کهگیلویه و بویراحمد گفت‪:‬با ذخیره ‪۱۰‬‬ ‫میلیون متر مکعب حاصل از بارندگی های چهار سامانه اخیر‬ ‫میزان ذخیره این سد به ‪ ۴۱۶‬میلیون متر مکعب رسیده است‪.‬‬ ‫ارش مصلــح اظهار داشــت‪ :‬این ســد با وجــود تامین اب‬ ‫اشــامیدنی ‪ ۲‬میلیــون و ‪ ۵۰۰‬هزار نفر از مردم پنج اســتان‬ ‫جنوبی کشور دارای یکی از بیشترین میزان پرشدگی در میان‬ ‫سدهای کشور است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬میانگین بارندگی در کهگیلویه و بویراحمد تا امروز‬ ‫در سال جاری ‪ ۱۳۲.۵‬میلیمتر است در حالی که سال گذشته‬ ‫‪ ۲۳.۲‬میلیمتر و درازمدت ‪ ۵۰.۷‬میلیمتر بوده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب منطقهای کهگیلویه و بویراحمد تصریح‬ ‫کرد‪ :‬بیشــترین بارندگی مربوط به ســرفاریاب ‪ ۲۱۳‬میلیمتر‬ ‫بوده و در این بارش ها حدود ‪ ۱۰‬میلیون مترمکعب به میزان‬ ‫ذخیره سد کوثر افزوده شده است‪.‬‬ صفحه 7 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫گزارش‬ ‫در نشست مشترک رئیس کل و معاونین دادگستری‬ ‫استان تهران با شهردار تهران مطرح شد‪:‬‬ ‫باید زمینه ساخت و ساز غیرمجاز در‬ ‫تهران از بین رود‬ ‫نشست مشترک رئیس کل و معاونین دادگستری استان‬ ‫تهران با شــهردار و مدیریت شهری پایتخت در راستای‬ ‫تعامــل‪ ،‬هم فکری و هم افزایی در ســالن والیت مجتمع‬ ‫قضایی امام خمینی(ره) برگزار شد‪ .‬علی القاصی‪ ،‬رئیس‬ ‫کل دادگستری ضمن خیرمقدم گویی به شهردار تهران و‬ ‫معاونان وی با بیان اینکه شهرداری پایتخت و دادگستری‬ ‫کل استان تهران به لحاظ نوع ماموریت ها و وظایف دستگاه‬ ‫قضایی و شــهرداری ارتباط تنگاتنگی با یک دیگر دارند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ارتباط مدیریت شــهری و دادگستری کل استان‬ ‫تهــران به جهت پرونده هایی که از این رهگذر تشــکیل‬ ‫می شود‪ ،‬بسیار وسیع و در عین حال دارای اهمیت است‪.‬‬ ‫مدیریت شهری تهران را نمی توان با سایر‬ ‫کالنشهرها مقایسه کرد‬ ‫رئیس کل دادگســتری اســتان تهران بــا بیان اینکه‬ ‫شهرداری تهران به لحاظ پیچیدگی های موجود در ابعاد‬ ‫مختلف مدیریت و نظارت از گســتردگی ها و ویژگی های‬ ‫منحصر به فردی برخوردار اســت‪ ،‬اذعان کرد‪ :‬باید توجه‬ ‫داشــت که مدیریت شــهری تهران را نمی توان با سایر‬ ‫کالنشــهرها مقایســه کرد و اقتضائات پایتخت به عنوان‬ ‫ام القرای جهان اسالم و تنوع و تکثر مسائل ان قابل قیاس‬ ‫با سایر کالنشهرها نیســت‪ .‬وی در ادامه با تاکید بر این‬ ‫گزاره که هر چه نظارت ها هدفمند‪ ،‬قانونمند و هوشمند‬ ‫باشد‪ ،‬سالمت مجموعه بیشتر و متعاقب ان ورودی پرونده‬ ‫به دســتگاه قضایی کمتر خواهد بود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬هر چه‬ ‫بر حســن اجرای ضوابط‪ ،‬قوانین و مقررات بیشتر نظارت‬ ‫شود و پیشگیری به عمل اید‪ ،‬طبیعتا نتایج حاصله از ان‪،‬‬ ‫مدیریت ســالم‪ ،‬قانون مند و عاری از بسیاری از مسائل و‬ ‫مشکالت خواهد بود و در عین حال دستگاه قضایی نیز با‬ ‫مشکالت کمتری مواجه خواهد بود‪.‬‬ ‫پشتیبانی همه جانبه از شهرداری تهران در جهت‬ ‫صیانت از حقوق مردم و بیت المال‬ ‫رئیس کل دادگســتری اســتان تهــران در ادامه از‬ ‫پشــتیبانی همه جانبه شهرداری تهران از سوی دستگاه‬ ‫قضایــی در جهت برخــورد با تخلفــات و کج روی های‬ ‫احتمالــی صیانت از حقوق مردم و بیت المال خبر داد و‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در بدو امر مجموعه مدیریت شهری‪ ،‬خود در‬ ‫خط مقدم مبارزه با ناهنجاری ها و تخلفات قرار دارد و بر‬ ‫همین اساس ضرورت دارد تا با اعمال نظارت به موقع و‬ ‫دقیق از سوی مدیریت شهری از بروز هر گونه تخلف و‬ ‫کج روی پیشگیری به عمل اید‪.‬‬ ‫اختصاص مجتمع ها و شعب ویژه قضایی برای‬ ‫رسیدگی به پرونده های مرتبط با شهرداری‬ ‫وی در بخــش دیگری از ســخنان خــود از اختصاص‬ ‫مجتمع هــا و شــعب ویــژه قضایی برای رســیدگی به‬ ‫پرونده های مرتبط با شــهرداری خبــر داد و تاکید کرد‪:‬‬ ‫دســتگاه قضایی ضامن حقوق شهرداری تهران به عنوان‬ ‫یکی از مصادیق حقوق بیت المال خواهد بود و بر همین‬ ‫اساس پرونده های مرتبط با شهرداری با نگاه ویژه‪ ،‬سرعت‬ ‫و دقت الزم در این مجتمع ها و شــعب قضایی پیگیری‬ ‫و رسیدگی خواهند شــد‪ .‬رئیس کل دادگستری استان‬ ‫تهــران رویکرد مدیریت شــهری را «حق مدار» توصیف‬ ‫کرد و گفت‪ :‬توجه شهرداری تهران نسبت به حقوق شهر‪،‬‬ ‫شهروندان‪ ،‬سرمایه گذار و بیت المال نویدبخش است‪ .‬وی‬ ‫بر ضرورت استمرار این دست از جلسات تاکید کرد و در‬ ‫عین حال‪ ،‬حل مشکالت حریم شهر تهران را با تعامل و‬ ‫هم افزایی میان بخشی ممکن دانست‪.‬‬ ‫در جایی که به حقوق عمومی تعرض شده‪ ،‬اصل‬ ‫بر تخریب ساخت و ساز غیرمجاز است‬ ‫رئیس کل دادگســتری اســتان تهران با تاکید بر این‬ ‫گــزاره که در جایی که به حقوق عمومی تعرض شــده‪،‬‬ ‫اصل بر تخریب ساخت و ساز غیرمجاز است‪ ،‬اذعان کرد‪:‬‬ ‫در کنار این موضوع در مواردی که مساله حقوق جامعه‬ ‫مطرح نیســت‪ ،‬می توان از سایر ظرفیت ها استفاده کرد‪.‬‬ ‫وی در ادامه سخنان خود اهمیت مقوله حمایت از تولید‬ ‫و ســرمایه گذاری مشــروع را یاداور شد و در عین حال‬ ‫رونق ســاخت و ساز در شــهر تهران را یکی از مصادیق‬ ‫فعال کننده بخش تولید دانست و گفت‪ :‬تا زمانی که بخش‬ ‫تولید مســکن رونق نگیرد‪ ،‬تولید در سایر بخش ها نیز‬ ‫فعال نخواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس کل دادگســتری استان تهران در ادامه سخنان‬ ‫خود اجرای دقیق و صحیح قانون پیش فروش ساختمان را‬ ‫از سوی شهرداری تهران خواستار شد و گفت‪ :‬پرونده های‬ ‫زیادی ناظر بر این موضوع در محاکم تهران تشکیل شده‬ ‫که ناظر بر اختالفات با انبوه ســازان است‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫قانــون در این زمینه ظرفیت خوبی دارد و نقش نظارتی‬ ‫شهرداری در اعطای مجوزها و نظارت بر عملیات ساخت‬ ‫در این قانون به خوبی دیده شده و از جمله قوانینی است‬ ‫که اگر به صورت صحیح و دقیق عملیاتی شــود‪ ،‬حتما از‬ ‫بروز بسیاری از مشکالت و تخلفات پیشگیری خواهد شد‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪:‬‬ ‫مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 2‬اذرماه‪ 1401‬سال سوم شماره ‪898‬‬ ‫مدیر روابط عمومی وتوسعه بازار‪ :‬علی نجفی‬ ‫کد پستی‪1645661965 :‬‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ ،‬نارمک‪ ،‬خیابان جانبازان غربی‪،‬‬ ‫خیابان شهید مدنی‪ ،‬مجتمع پالمیرا واحد‪403‬‬ ‫پیامک‪09124303091 :‬‬ ‫تلفکس‪021-77851725 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪021-77851437 :‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی تهران‪:‬‬ ‫‪021- 88323817‬‬ ‫‪021-88326812‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی شهرستان ها‪09932045164 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشر گستر امروز‬ ‫بهرام عین اللهی‪ ،‬وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‪:‬‬ ‫کمبود انتی بیوتیک رفع شد‬ ‫وزیر بهداشــت بر اجرای دقیق طرح پزشک خانواده تاکید کرد‬ ‫و گفت‪ :‬پزشــک خانواده هم در شهر و هم در روستا اجرا می شود‪.‬‬ ‫بهرام عین اللهی‪ ،‬وزیر بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی با اشاره‬ ‫به حضور امروز ایت اهلل رئیسی‪ ،‬رئیس جمهور در وزارت‪ ،‬بهداشت‪،‬‬ ‫درمان و اموزش پزشکی‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در نشست با رئیس جمهور‬ ‫در وزارت بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشــکی گزارش کاملی از‬ ‫اقداماتی که در دولت ســیزدهم در حوزه بهداشت و درمان صورت‬ ‫گرفته خدمت ایت اهلل رئیســی ارائه شــد‪ .‬وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و‬ ‫اموزش پزشــکی خاطرنشان کرد‪ :‬انعکاس اقدامات ما باید در اینه‬ ‫رضایت خاطر مردم دیده شود و اگر مردم راضی باشند‪ ،‬انگاه قطعا‬ ‫توانسته ایم به وظیفه خود عمل کنیم‪.‬‬ ‫موفقیت ایران در تولید واکسن کرونا و صادرات ان‬ ‫عین اللهی با اشــاره بــه اقداماتی که دولت ســیزدهم در مهار و‬ ‫کنترل کرونا و همچنین واکسیناسیون عمومی صورت داده‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اوایل شــروع بکار دولت سیزدهم روزانه ‪ ۷۰۰‬مرگ و میر ناشی از‬ ‫کرونا در کشور وجود داشت و امار مراجعه کنندگان به بیمارستانها‬ ‫باالی ‪ ۵۰‬هزار نفر بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬واکسیناســیون عمومی یکی از اقداماتی بود که دولت‬ ‫ســیزدهم مجدانه ان را اجرا کرد و تا امروز با کمک مردم نزدیک‬ ‫به ‪ ۱۵۵‬میلیون دز واکسن تزریق کرده ایم و این سبب کاهش ابتال‬ ‫به کرونا شد‪ .‬وزیر بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی با اشاره به‬ ‫امار جانباختگان کرونا در کشــور‪ ،‬گفت‪ :‬از ابتدای شیوع کرونا در‬ ‫کشور تا اذر ‪ ۱۴۰۰‬متاسفاته نزدیک به ‪ ۱۲۲‬هزار نفر از هموطنان‬ ‫مــا به دلیل ابتال به این ویروس جان باختنــد اما از اذر ‪ ۱۴۰۰‬تا‬ ‫امروز امار جانباختگان کرونا ‪ ۱۲‬هزار نفر بوده است که این نشان‬ ‫از روند کاهش مرگ و میر ناشی از کرونا است‪.‬‬ ‫کرونا هنوز تمام نشده است‬ ‫عین اللهی با اشــاره به دســتاوردهای ایران در تولید واکســن‪،‬‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬ایــران اکنون نه تنها نیازهــای داخلی خود در‬ ‫امر واکســن کرونا را تامین کرده‪ ،‬بلکه به یک کشور صادرکننده‬ ‫واکسن کرونا تبدیل شده است و تاکنون این واکسن ها را به ونزوئال‬ ‫و برخی از کشورهای افریقایی صادر شده است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه جمهوری اســامی ایران یکی از کشــورهای‬ ‫موفق در مهار کروناســت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬حدود ‪ ۲‬ماه است که امار‬ ‫مبتالیان کرونا به شــدت کاهش یافته و امار مرگ و میر ناشی از‬ ‫کرونا نیز به زیر ‪ ۱۰‬نفر در روز رسیده در حالی که امار فوتی های‬ ‫کرونا در برخی از کشورهای اروپایی همچنان باالی ‪ ۱۰۰‬نفر است‪.‬‬ ‫وزیر بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی گفت‪ :‬کرونا هنوز تمام‬ ‫نشده اســت و باید مراقبت ها و پروتکل ها همچنان رعایت شود و‬ ‫تاکید ما این اســت که باید واکسن کرونا سالی یکبار حتما تزریق‬ ‫شود‪.‬‬ ‫عین اللهی درباره شــیوع انفلوانزا در کشور نیز گفت‪ :‬از سال‬ ‫‪ ۹۸‬بــه بعدانفلوانــزا در ایران به دلیل اســتفاده حداکثری از‬ ‫ماســک و تعطیلی مراکز اموزشی در کشــور وجود نداشت و‬ ‫امســال مجددا شــیوع یافت و بهترین زمان تزریق واکسن نیز‬ ‫شهریورماه و مهرماه بود‪.‬‬ ‫حمایت وزارت بهداشت از طب ایرانی‬ ‫وزیر بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی با اشاره به اقداماتی که‬ ‫این وزارتخانه در امر طب سنتی صورت داده‪ ،‬گفت‪ :‬ما طب سنتی‬ ‫را به عنوان یک درس دانشــگاهی در مقاطع کارشناســی ارشد و‬ ‫دکترا دایر کردیم و اکنــون نزدیک به ‪ ۴۰۰‬متخصص طب ایرانی‬ ‫دوره دیده دانشــگاهی در کشــور داریم‪ .‬عین اللهی با بیان اینکه‬ ‫درمانگاه های طب ایرانی در کشور دایر شده است‪ ،‬افزود‪ :‬حتما باید‬ ‫طب ایرانی دانشگاهی را از طب ایرانی تجربی جدا کنیم‬ ‫جبران کمبود انتی بیوتیک‬ ‫وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی در پاسخ به این پرسش که‬ ‫ایا مصرف انتی بیوتیک درانفلوانزا موثر است یا خیر‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬انتی بیوتیک برای عفونت های ثانوی انفلوانزا موثر اســت اما‬ ‫ما امروز شاهد مصرف نابجای انتی بیوتیک در کشور هستیم‪.‬‬ ‫عین اللهی در مورد سهم بازار انتی بیوتیک طی چند روز گذشته‬ ‫گفت‪ :‬میزان تولید انتی بیوتیک در این هفت ماه گذشته به اندازه‬ ‫کل ســال پیش بود اما برخی شــرکت ها که قــرار بود تولید انتی‬ ‫بیوتیــک را بــاال ببرند این کار را انجام ندادند و ما شــاهد کمبود‬ ‫مقطعی انتــی بیوتیک بودیم که با افزایــش تولید و واردات‪ ،‬این‬ ‫کمبود جبران شد‪.‬‬ ‫افزایش سطح نظارت ها بر اقالم دارویی‬ ‫وی بر افزایش ســطح نظارت ها بر اقالم دارویی خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫ما تصمیم گرفتیم عالوه بر ســامانه تی تک که مثل هر ابرسامانه‬ ‫دیگری دارای باگ هایی نیز هســت‪ ،‬نظارت ها را چند الیه کرده و‬ ‫نظارت میدانی نیز صورت گیرد‪ .‬وزیر بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزشــکی ادامه داد‪ :‬در عین حال تاکید می کنم که مصرف سرانه‬ ‫دارو در کشور بسیار باالســت و باید به پرونده الکترونیک وصل و‬ ‫تابع ضوابط باشد‪.‬‬ ‫دارویار و جلوگیری از قاچاق دارو‬ ‫وی همچنین در ادامه به اجرای طرح دارویار اشاره و تاکید کرد‪:‬‬ ‫این طرح ســبب جلوگیری از قاچاق دارو در کشور و سبب شد تا‬ ‫تولید کنندگان ســود خود را از محل فروش دارو و نه ما به تفاوت‬ ‫ارز ترجیحی و نیمایی به دست بیاورند‪.‬‬ ‫عین اللهــی با بیــان اینکه طرح دارویار بســیار موفق بود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫الزمه اجرای طرح دارویار نسخه الکترونیک بود که میزان پیشرفت‬ ‫این طرح از ‪ ۱۰‬درصد در ابتدای دولت به باالی ‪ ۹۰‬درصد رسیده‬ ‫است و بیماران تا ‪ ۲‬نوبت می توانند با استفاده از نسخه الکترونیک‬ ‫خود دارو دریافت کنند‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی با اشاره به بیمه همگانی‬ ‫در کشــور از بیمه شــدن حدود ‪ ۶‬میلیون خانوار که جزو ‪ ۳‬دهک‬ ‫پایین جامعه هســتند به صورت رایــگان خبر داد و تاکید کرد‪ :‬در‬ ‫تالش هســتیم که اگر شــهروندان ایرانی گرفتار بیماری شــدند‪،‬‬ ‫نگران درمان بیماری باشــند نه هزینه های درمان‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫بودجه مجلس برای تامین درمان بیماری های خاص از شروع بکار‬ ‫صندوق بیماری های خاص در کشــور خبــر داد و تاکید کرد که‬ ‫امیدواریم با در نظر گرفتن اعتبارات بهتر از سوی مجلس خدمات‬ ‫بیشتری به بیماران خاص در کشور ارائه دهیم‪.‬‬ ‫پزشک خانواده برای ‪ ۲۵‬میلیون نفر‬ ‫وزیر بهداشــت و درمان و اموزش پزشکی در مورد اجرای طرح‬ ‫پزشــک خانواده در کشــور نیز تاکید کرد‪ :‬زیرساخت های پزشک‬ ‫خانواده در کشــور ایجاد شــده و برای اجرای بهتــر ان نیازمند‬ ‫اعتباری بالغ بر ‪ ۳۵‬هزار میلیارد تومان هستیم‪.‬‬ ‫عین اللهی ادامه داد‪ :‬پزشک خانواده فقط مربوط به درمان خانوار‬ ‫نیســت؛ بلکه با بیماری یابی و بررسی های دقیق جنبه پیشگیری‬ ‫دارد و اکنون طرح پزشــک خانواده برای ‪ ۲۵‬میلیون نفر در حال‬ ‫اجرا اســت که با تامین اعتبارات در حوزه شهری نیز اغاز خواهد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫پذیرش بیش از ‪ ۴‬هزار دستیار‬ ‫وی با اشــاره به افزایش ظرفیت دانشجو در رشته های پزشکی و‬ ‫دندانپزشکی گفت که در کنکور امسال ‪ ۲۰‬درصد افزایش ظرفیت‬ ‫صورت گرفته و از هفت هزار دانشــجو به ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۶۰۰‬دانشجو‬ ‫رسیده است‪.‬‬ ‫وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی اضافه کرد‪ :‬برای اولین بار‬ ‫در طول تاریخ بیش از ‪ ۴‬هزار دستیار پذیرش کردیم که با تکمیل‬ ‫ظرفیت دانشــگاه ها این رقم بیشــتر نیز خواهد شد‪ .‬نکته مهم در‬ ‫افزایش طرفیت ها بحث بومی گزینی بوده است‪.‬‬ ‫عین اللهی با اشــاره به کنفرانس سالمت در قاهره با بیان اینکه‬ ‫شاخص های ســامت ایران با فاصله بسیار معناداری از کشورهای‬ ‫منطقه جلوتر بود‪ ،‬گفت‪ :‬این یک موفقیت بزرگ برای ایران اســت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه شــاخص مصرف سرانه سیگار ما وضعیت خوبی‬ ‫ندارد‪ ،‬گفت که بایــد در این زمینه تمهیدات جدی در نظر گرفته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫افزایش ‪ ۱۰‬هزار تخت بیمارستانی در مراکز درمانی‬ ‫وزیر بهداشــت با اشــاره به اقدامات مهم دیگری که از شــروع‬ ‫بــکار دولت ســیزدهم در امر درمان و ســامت صــورت گرفته‪،‬‬ ‫گفــت که افزایــش ‪ ۱۰‬هــزار تخــت در ‪ ۷۹‬مراکــز درمانی از‬ ‫جمله این اقدامات است‪ .‬عین اللهی افزود‪ :‬تعرفه پرستاری را که از‬ ‫ســال ‪ ۸۶‬مصوب و اجرا نشــده بود‪ ،‬در شورای عالی بیمه سالمت‬ ‫به تصویب رســاندیم و از ماه گذشته پرداخت تعرفه پرستاری اغاز‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وزیر بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشــکی از شروع ژن درمانی و‬ ‫پژوهش های موفق مربوط به ان در کشــور خبر داد و گســترش‬ ‫خانه های بهداشت در کشــور را از دستور کار های این وزارتخانه‬ ‫برشــمرد‪ .‬وی به چالش جمعیت اشــاره و تاکید کرد که ‪ ۷‬سال‬ ‫فرصت داریم مسئله جمعیت را ترمیم کنیم‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 1344

روزنامه خوب 1344

شماره : 1344
تاریخ : 1403/04/30
روزنامه خوب 1343

روزنامه خوب 1343

شماره : 1343
تاریخ : 1403/04/27
روزنامه خوب 1342

روزنامه خوب 1342

شماره : 1342
تاریخ : 1403/04/24
روزنامه خوب 1341

روزنامه خوب 1341

شماره : 1341
تاریخ : 1403/04/23
روزنامه خوب 1340

روزنامه خوب 1340

شماره : 1340
تاریخ : 1403/04/20
روزنامه خوب 1339

روزنامه خوب 1339

شماره : 1339
تاریخ : 1403/04/19
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!