روزنامه خوب شماره 849 - مگ لند

روزنامه خوب شماره 849

روزنامه خوب شماره 849

روزنامه خوب شماره 849

‫‪2‬‬ ‫‪2‬‬ ‫اخبار خوب‪ ،‬مفید و امیدبخش را مخابره کنید‪.‬‬ ‫«مقام معظم رهبری»‬ ‫فاطمی امین در صحن علنی مجلس‪:‬‬ ‫ر ییس سازمان امور مالیاتی خبر داد‪:‬‬ ‫افزایش معافیت مالیات‬ ‫حقوق بگیران با تداوم برخورد‬ ‫قاطع با فرار مالیاتی‬ ‫ارائه تسهیالت برای اسقاط‬ ‫خودروهای فرسوده کمک‬ ‫به تولید است‬ ‫چهارشنبه‪ 30‬شهریورماه‪ | 1401‬سال سوم | شماره‪ | 849‬قیمت ‪ 3000‬تومان |‪ 24‬صفر‪ 21 |1444‬سپتامبر‪2022‬‬ ‫‪5‬‬ ‫ق‬ ‫خ‬ ‫بر‬ ‫خوب‬ ‫‪8‬‬ ‫رارگیر‬ ‫ی‬ ‫ح‬ ‫د‬ ‫ود ‪00‬‬ ‫داروی ضرو ‪ 4‬قلم‬ ‫ری‬ ‫در لیس‬ ‫ت‬ ‫ب‬ ‫ی‬ ‫م های‬ ‫معاون گردشگری وز یر میراث فرهنگی‪:‬‬ ‫رئیس صندوق توسعه ملی‪:‬‬ ‫ایستگاه های مترو فرصتی‬ ‫برای تبلیغ گردشگری است‬ ‫صندوق توسعه ملی‪،‬‬ ‫صندوق تولیدکنندگان نیست‬ ‫‪3‬‬ ‫‪3‬‬ ‫موضع گیری قاطع مجلس در مورد اشوب ها؛‬ ‫مدیرکل دفتر مدیریت طر ح های تجدیدپذیر ساتبا اعالم کرد‪:‬‬ ‫استقبال شرکت های خارجی‬ ‫برای سرمایه گذاری در‬ ‫انرژ ی های تجدیدپذیر ایران‬ ‫قالیباف‪:‬دشمندنبالموج سواری‬ ‫و ایجاد اشوب است‬ ‫کانون اگهی و تبلیغاتی‬ ‫خط ویژه‪77851725 :‬‬ ‫نش شخ‬ ‫ص‬ ‫ی‬ ‫ر ت‬ ‫نش‬ ‫ر‬ ‫اف کاراتن‬ ‫را هب ما بسپارید‪.‬‬ ‫تلفن تماس‪77851725:‬‬ ‫روزنامه «خوب»‬ ‫در کلیه استانها و شهرستانها‬ ‫نماینده فعال می پذیرد‬ ‫لتفنتماس‪:‬‬ ‫‪09932045164‬‬ ‫‪77851725‬‬ ‫معاون بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران‪:‬‬ ‫کشفقیمت برق‬ ‫براساس رقابت سالم‬ ‫و بر پایه عرضه و تقاضا‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫بازتعریف دیپلماسی اقتصادی با اعتقاد به بخش خصوصی‬ ‫‪2‬‬ ‫اخبار‬ ‫چهارشنبه‪ 30‬شهریورماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪849‬‬ ‫عضوهیاتمدیرهاتاقبازرگانیمشترکایرانواماراتنوشت‪:‬هیچاقتصادیبدونحضوربخشخصوصیواقعیبهشکوفایینمی رسد؛هرچهزمینهبرایحضوربین المللیبخشخصوصیبیشتر‬ ‫فراهم شود‪ ،‬رشد اقتصادی‪ ،‬توسعه و اشتغال زایی عملی تر خواهد بود‪ .‬اتاق بازرگانی ایران‪« ،‬سادینا ابایی» در یادداشتی نوشت‪ :‬سهم ایران در تجارت جهانی از‪ ۳‬دهم درصد در سال‪ ۱۳۹۵‬به‪ ۲‬دهم‬ ‫درصد رسیده و براساس گزارش مرکز پژوهش های اتاق ایران‪ ،‬سهم محیط همسایگی ایران در اقتصاد دنیا‪ ۵‬درصد است؛ این سهم در‪ ۷۰‬سال گذشته بدون تغییر باقی مانده است‪ .‬بر همین اساس‬ ‫به نظر می رسد همسایگان ما حداقل در چشم انداز بلندمدت‪ ،‬تعامل با ایران و یا منطقه را در اولویت قرار نداده اند‪ ،‬بلکه به افزایش سهم خود در تجارت جهانی می اندیشند و این در شرایطی است که‬ ‫دولت ها در ایران و به طور مشخص دولت سیزدهم برای افزایش مراودات تجاری با همسایگان و پیوستن به پیمان های دوجانبه با انها و چندجانبه با کشورهای منطقه در تکاپوی روز افزون هستند‪.‬‬ ‫فاطمی امین در صحن علنی مجلس‪:‬‬ ‫مرکز توسعه تجارت الکترونیکی‪:‬‬ ‫هشتمین مجوز مرکز صدور‬ ‫گواهی الکترونیکی میانی‬ ‫در کشور صادر شد‬ ‫مرکز توسعه تجارت الکترونیکی اعالم کرد‪ :‬یک شرکت‬ ‫خصوصی بــه عنوان هشــتمین مرکز صــدور گواهی‬ ‫الکترونیکی میانی در کشور مجوز گرفت‪.‬‬ ‫مرکز توســعه تجارت الکترونیکی (مرکز تتا)‪ ،‬هشتمین‬ ‫مجوز مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی در کشور به‬ ‫بخش خصوصی اعطا شد‪.‬‬ ‫به گفته رضا جوادی نیا‪ ،‬معاون زیرساخت کلید عمومی و‬ ‫امنیت اطالعات تجاری مرکز تتا‪ ،‬یک شرکت خصوصی‬ ‫شــد پس از طی مراحل احراز صالحیت و تدوین ســند‬ ‫دســتورالعمل اجرایی خود (‪ ،)CPS‬به عنوان چهارمین‬ ‫مرکز میانی خصوصی‪ ،‬مجوز خود را از مرکز ریشه کشور‬ ‫دریافت کند‪.‬‬ ‫جوادی نیا افزود‪ :‬پیش از این در کشور هفت مرکز میانی‪،‬‬ ‫مجوز خود را از شورای سیاستگذاری گواهی الکترونیکی‬ ‫کشــور دریافت کرده بودند که از این میان ســه مرکز از‬ ‫بخش خصوصی و چهار مرکز‪ ،‬دولتی بوده اند که اخرین‬ ‫ان ها مرکز میانی سالمت متعلق به وزارت بهداشت‪ ،‬درمان‬ ‫و اموزش پزشکی بوده است‪ .‬به جز مرکز میانی سالمت‪،‬‬ ‫مرکز میانی عام متعلق به وزارت صمت‪ ،‬مرکز میانی نفت‬ ‫متعلق به وزارت نفت و مرکز میانی بازار ســرمایه متعلق‬ ‫به سازمان بورس و اوراق بهادار‪ ،‬مجوز مرکز میانی صدور‬ ‫گواهی الکترونیکی را دریافت کرده بودند‪.‬‬ ‫معاون زیرساخت کلید عمومی و امنیت اطالعات تجاری‬ ‫مرکز خاطر نشان کرد‪ :‬با تالش های مرکز تتا در راستای‬ ‫گسترش زیرســاخت های صدور گواهی الکترونیکی در‬ ‫کشور‪ ،‬اقدامات خوبی با همکاری بخش خصوصی شروع‬ ‫شده و این مجوز اولین خروجی همین اقدامات مشترک‬ ‫اســت که در شهریورماه ‪ ۱۴۰۱‬به ثمر نشسته است‪ .‬این‬ ‫اقدام گام موثری در راستای تحقق سومین پروژه اولویت‬ ‫دار دولت الکترونیکی با عنوان «استقرار و کاربردی شدن‬ ‫امضای الکترونیکی در کلیه تبادالت و اسناد» است‪.‬‬ ‫جوادی نیا با اشــاره به اینکه کسب و کارها می توانند در‬ ‫تعامالت و تبادالت خود از امضای الکترونیکی اســتفاده‬ ‫کنند‪ ،‬افزود‪ :‬اساســاً هرجا که صحبت از اســتنادپذیری‬ ‫اسناد و انکارناپذیری ان ها باشد امضای الکترونیکی کاربرد‬ ‫دارد‪ .‬دستگاه های اجرایی می توانند با به کارگیری امضای‬ ‫الکترونیکی در ســامانه های خــود‪ ،‬مراجعات حضوری‬ ‫شهروندان به دستگاه ها را حذف یا به حداقل برسانند‪.‬‬ ‫اســتفاده از اسناد الکترونیکی که با اســتفاده از گواهی‬ ‫امضای الکترونیکی امضا شده ­اند سبب استنادپذیری این‬ ‫اسناد می شود و لذا ضرورت استفاده از نسخه های کاغذی‬ ‫انواع اســناد مانند قراردادها‪ ،‬صورت­هــای مالی و غیره را‬ ‫حذف کرده و از طریق کاهش مصرف کاغذ سبب کاهش‬ ‫ب و کارها و دستگاه های‬ ‫هزین ­ه های غیرضروری برای کس ­‬ ‫اجرایی می شود‪.‬‬ ‫ارائه تسهیالت برای اسقاط خودروهای فرسوده کمک به تولید است‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت ارائه تسهیالت برای اسقاط خودروهای‬ ‫فرسوده را کمک به تولید دانست و گفت‪ :‬باید معادل مبلغی که برای‬ ‫گواهی اســقاط پرداخت می شود را از موتورسیکلت ساز و خودروساز‬ ‫دریافت کنیم و ان را برای تســهیالت موتورســیکلت های فرسوده‬ ‫اختصاص دهیم‪.‬‬ ‫سیدرضا فاطمی امین در جلسه علنی مجلس شورای اسالمی‪ ،‬بررسی‬ ‫تقاضای دوفوریــت در مورد طرح الزام دولت به اجرای دیپلماســی‬ ‫اقتصــادی با رویکرد تقویت حوزه هــای صنعتی‪ ،‬تولیدی و خدماتی‬ ‫گفت‪ :‬قانون ساماندهی خودرو در مجلس قبل مصوب شد و از انجا که‬ ‫در چند مورد این قانون بین مجلس و شورای نگهبان رفت و برگشت‬ ‫داشت‪ ،‬اوایل امسال این قانون ابالغ شد‪.‬‬ ‫وزیــر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت افزود‪ :‬در ماده ‪ ۱۰‬این قانون به تولید و‬ ‫اسقاط خودرو مربوط می شود و تاکید می کند به ازای هر ‪ ۴‬خودرو یا‬ ‫موتورسیکلت یا ‪ ۴‬کامیون که اسقاط می شود باید یک خودرو یا موتور‬ ‫سیکلت یا کامیون شماره گذاری شود‪ .‬این سبب می شود تا خودروها‪،‬‬ ‫اتوبوس ها و موتورهای فرسوده‪ ،‬از رده خارج شوند‪ .‬اما این قانون یک‬ ‫خالء دارد که این الیحه دو فوریتی ان را رفع خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬وقتی یک موتورســیکلت قرار است اسقاط شود نیاز به‬ ‫چند شرط دارد‪ .‬نخست اینکه از تردد ممانعت شود که این اتفاق رخ‬ ‫نمی دهد‪ .‬بر همین اســاس باید تسهیالتی در اختیار صاحبان موتور‬ ‫تجــارت ایران و چین در ‪ ۸‬ماهه نخســت ســال جاری‬ ‫میالدی ‪ ۱۹‬درصد رشــد کرد و بــه ‪ ۱۱‬میلیارد و ‪۱۶۰‬‬ ‫میلیون دالر رسید‪.‬‬ ‫جدیدترین امار منتشر شده از سوی گمرک چین نشان‬ ‫می دهد مبادالت تجاری این کشــور با ایران در ‪ ۸‬ماهه‬ ‫نخست سال جاری میالدی با رشد ‪ ۱۹‬درصدی نسبت به‬ ‫مدت مشابه سال قبل مواجه شده و به ‪ ۱۱‬میلیارد و ‪۱۶۰‬‬ ‫میلیون دالر رسیده است‪.‬‬ ‫ارزش مبادالت دو کشــور در ماه های ژانویه تا اوت سال‬ ‫قبل بالغ بر ‪ ۹‬میلیارد و ‪ ۳۴۴‬میلیون دالر اعالم شده بود‪.‬‬ ‫واردات چین از ایران در ‪ ۸‬ماهه نخســت ‪ ۲۰۲۲‬با رشد‬ ‫‪ ۱۴‬درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل مواجه شده‬ ‫و به ‪ ۴‬میلیارد و ‪ ۹۴۶‬میلیون دالر رسیده است‪ .‬چین در‬ ‫مدت مشابه سال قبل ‪ ۴‬میلیارد و ‪ ۳۴۴‬میلیون دالر کاال‬ ‫از ایران وارد کرده بود‪.‬‬ ‫صادرات چین به ایران در ماه های ژانویه تا اوت امسال نیز‬ ‫با رشد ‪ ۲۴‬درصدی مواجه شــده و به ‪ ۶‬میلیارد و ‪۲۱۴‬‬ ‫میلیون دالر رسیده است‪ .‬چین در ماه های ژانویه تا اوت‬ ‫سال قبل ‪ ۵‬میلیارد دالر کاال به ایران صادر کرده بود‪.‬‬ ‫بر این اساس تراز تجاری دو کشور در ‪ ۸‬ماهه نخست سال‬ ‫جاری میالدی به میزان ‪ ۱‬میلیارد و ‪ ۲۶۸‬میلیون دالر به‬ ‫نفع چین بوده اســت‪ .‬بر اساس این گزارش چین در ماه‬ ‫اوت سال جاری ‪ ۱‬میلیارد و ‪ ۱۴‬میلیون دالر کاال به ایران‬ ‫صادر و ‪ ۴۷۶‬میلیون دالر کاال از ایران وارد کرده اســت‪.‬‬ ‫صادرات چین به ایران در این ماه ‪ ۳۶‬درصد افزایش یافته‬ ‫اما واردات این کشور از ایران ‪ ۳۳‬درصد نسبت به ماه اوت‬ ‫سال ‪ ۲۰۲۱‬کاهش داشته است‪.‬‬ ‫تولید از بین می رود و پس از ان منابعی فراهم می شود تا به مالکان‬ ‫و صاحبان خودروها و موتورســیکلت های فرسوده کمک می شود تا‬ ‫وسایل خود را از رده خارج کنند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬گفته می شود حدود ‪ ۵۰‬هزار گواهی اسقاط بیشتر‬ ‫در بازار وجود ندارد و این رقم تنها برای تولید یک ماه موتورسیکلت و‬ ‫خودرو است و پس از ان ما دوباره دچار توقف تولید می شویم و شاهد‬ ‫بازار سیاه گواهی اسقاط خواهیم بود و نیز ما شاهدیم که گواهی اسقاط‬ ‫در اســفندماه چهار میلیون تومان قیمت داشت اما در تیرماه به مبلغ‬ ‫‪ ۲۲‬میلیون تومان رسید‪ ،‬البته با ارائه الیحه دولت به ‪ ۱۶‬میلیون تومان‬ ‫رسید و شاهد بازار سیاه و ملتهب گواهی اسقاط هستیم‪.‬‬ ‫وزیر ارتباطات در صحن علنی مجلس‪:‬‬ ‫«پنجره ملی خدمات دولت هوشمند»را ‪8‬ماه زودتر از مهلت قانونی راه اندازی کردیم‬ ‫وزیر ارتباطات و فناوری ارتباطات گفت‪«:‬پنجره ملی خدمات دولت‬ ‫هوشــمند» را ‪ ۸‬ماه زودتر از مهلت قانونی از اردیبهشــت ماه راه‬ ‫اندازی کردیم‪.‬‬ ‫عیسی زارع پور در نشست علنی مجلس شورای اسالمی در جریان‬ ‫بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن در مورد بررسی عملکرد‬ ‫دســتگاههای مســئول در تحقق اهداف دولت هوشــمند و ارائه‬ ‫خدمــات دولت الکترونیک (موضوع بند (و) تبصره ‪ ۷‬قانون بودجه‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۱‬کل کشور گفت‪ :‬در ایام رای اعتماد به نمایندگان قول‬ ‫دادم طی چهار ســال شاخص ها اطالعات ملی را ارتقا دهیم البته‬ ‫این مختص وزارت ارتباطات نیســت و باید همه نهادها دست به‬ ‫دست دهند تا این اتفاق بزرگ رقم بخورد‪.‬‬ ‫وزیر ارتباطات تصریح کرد‪ :‬در راســتای تحقق دولت هوشــمند‬ ‫اقدامات زیادی انجام شــد مصوباتی را در شورای اجرایی فناوری‬ ‫در ‪ ۸‬ماهه نخست سال جاری میالدی؛‬ ‫تجارت ایران و چین‬ ‫از ‪ 11‬میلیارد دالر گذشت‬ ‫فرســوده یا خودرو و کامیون فرسوده قرار دهیم که برای این موضوع‬ ‫انگیزه داشته باشند ولی این اتفاق رخ نمی دهد‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬وقتی این انگیزه وجود ندارد‪ ،‬میزان اسقاط کاهش می‬ ‫یابد که نتیجه ان کاهش شماره گذاری خودرو و تولید است‪ .‬به عبارتی‬ ‫ما تولید را به اسقاط گره زده ایم که در نتیجه کارخانجات موتورسازی‬ ‫توقف تولید داشته اند و کارخانجات پر از موتورسیکلت شده اند اما امکان‬ ‫عرضه ندارند‪.‬‬ ‫وزیــر صمت با تاکید بر اینکه بایــد به نحوی عمل کرد که اگر به هر‬ ‫دلیلی موتورســیکلت و کامیون فرسوده وجود نداشت‪ ،‬شماره گذاری‬ ‫متوقف نشــود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬باید معــادل مبلغی که باید بابت گواهی‬ ‫اسقاط پرداخت می شود را از موتورسیکلت ساز و خودروساز دریافت‬ ‫کنیم و ان را بابت تســهیالت موتورسیکلت های فرسوده اختصاص‬ ‫دهیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در این الیحه پیشــنهاد شــده که یک تبصره به‬ ‫ماده ‪ ۱۰‬قانون افزوده شود تا اگر شرایطی پیش امد که به اندازه کافی‬ ‫گواهی اسقاط وجود نداشت‪ ،‬تولید متوقف نشود و یک درصد از قیمت‬ ‫به صندوق محیط زیست واریز شده و شماره گذاری انجام شود و منابع‬ ‫یک درصد برای تسهیالت از رده خارج کردن خودروها و موتورسیکلت‬ ‫ها استفاده شود‪.‬‬ ‫فاطمی امین با اشاره به پیشنهاد دولت برای ساماندهی قانون موجود‬ ‫گفت‪ :‬با این پیشــنهاد دو مشکل اساســی حل می شود؛ ابتدا توقف‬ ‫اطالعــات به عنوان نهــاد هماهنگ کننده و سیاســتگذار دولت‬ ‫الکترونیک در دولت داشتیم اما با مصوبه مجلس در بند(و) تبصره‬ ‫‪ ۷‬این کار شکل عملیاتی گرفت و همه دستگاهها مکلف شدند که‬ ‫امسال کار ویژه ای در راستای تحقق این هدف انجام دهند تا طعم‬ ‫شیرین خدمت فناورانه را به مردم بچشانند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از وقتی این موضوع تبدیل به قانون شــد‪ ،‬تکالیف برای‬ ‫همه دستگاهها مشخص شد؛ ما به دنبال راه اندازی دولت هوشمند‬ ‫هستیم تفاوت دولت هوشــمند با دولت الکترونیک در این است‬ ‫که در دولت الکترونیکی فرایند معمول الکترونیکی و غیرحضوی‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وزیر ارتباطات افزود‪ :‬در دولت هوشمند به دنبال این هستیم همه‬ ‫بخش های دولت به هم متصل شوند و اطالعات را با هم به اشتراک‬ ‫بگذارند و دستگاهها مبتنی بر اطالعاتی که از مردم دارند بتوانند در‬ ‫خدمات رسانی تصمیم بگیرند‪.‬‬ ‫وزیــر ارتباطات و فناوری اطالعات عنوان کرد‪ :‬در راســتای اجرا و‬ ‫تحقق این تکلیف قانونی که هدف ان تحقق دولت الکترونیک است‪،‬‬ ‫را در راستای راه اندازی پنجره واحد دستگاه ها در دستور کار قرار‬ ‫دادیم و ان را به تصویب رســاندیم که در اردیبهشت ماه نهایی و‬ ‫ابالغ شد‪ .‬بر اساس جز ‪ ۴‬بند (و) مکلف شدیم پنجره ملی خدمات‬ ‫دولت هوشــمند را راه اندازی کنیم و پنجره های دستگاه ها به ان‬ ‫متصل شــدند تا در نهایت مــردم از این طریق بتوانند به خدمات‬ ‫الکترونیک دسترسی داشته باشند‪.‬‬ ‫زارع پور تصریح کــرد‪ :‬این تکلیف قانونی قرار بود دی ماه اجرایی‬ ‫شــود اما در اردیبهشت یعنی هشــت ماه زودتر از موعد ان را به‬ ‫انجام رســاندیم‪ .‬این پنجره راه اندازی شده و امکانات بسیار خوبی‬ ‫ارائه می دهد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬یکی از اقدامــات مهمی که در مورد پنجره واحد اتفاق‬ ‫افتاده این است که همه دستگاه ها می توانند به راحتی به این پنجره‬ ‫واحد متصل شــوند و مردم با یک بار احراز هویت به تمام خدمات‬ ‫الکترونیکی دولت دسترسی خواهند داشت‪ .‬در همین مدت کوتاه‬ ‫بیش از پنج میلیون نفر با احراز هویت از این سامانه استفاده کرده‬ ‫اند‪.‬‬ ‫زارع پور افزود‪ :‬طبق گزارش کمیســیون ‪ ۴‬جزء پیش بینی شده‬ ‫که جزء اول تکلیف سازمان امور استخدامی است و لیست خدمات‬ ‫پرکاربرد دســتگاه ها برای بهینه ســازی ابالغ شده و تکلیف دوم‬ ‫برعهده ما اســت که به معماری کالن و الزامات راه اندازی پنجره‬ ‫واحد برای دستگاه ها مربوط اســت‪ .‬تکلیف سوم مربوط به همه‬ ‫دســتگاه های اجرایی کشــور بوده که پنجره واحد خدمات را راه‬ ‫اندازی کنند و تکلیف چهارم هم پنجره ملی خدمات است که ‪ ۸‬ماه‬ ‫زودتر راه اندازی شده است‪.‬‬ ‫وزیر ارتباطات راه اندازی پنجره واحد دســتگاه هــا را کار انرژی‬ ‫بر و زمان بر دانســت و گفت‪ ۳۲ :‬دســتگاه باید پنجره واحد را راه‬ ‫اندازی کنند که حدود ‪ ۱۸‬دســتگاه بدون راه اندازی پنجره واحد‬ ‫خدماتشان را در پنجره ملی ارائه کردند و حدود ‪ ۳۱‬دستگاه به این‬ ‫پنجره پیوستند همچنین ‪ ۸۵‬دستگاه نزدیک به ‪ ۲‬هزار خدمت را‬ ‫با کیفیت های مختلف و متنوع ارائه می کنند‪.‬‬ ‫رییس سازمان امور مالیاتی خبر داد‪:‬‬ ‫افزایش معافیت مالیات حقوق بگیران با تداوم برخورد قاطع با فرار مالیاتی‬ ‫رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور گفت‪ :‬با استمرار برخورد قاطع‬ ‫با فرارهای مالیاتی و ریشــه کنی این پدیــده‪ ،‬عم ً‬ ‫ال زمینه افزایش‬ ‫معافیت مالیات بر حقوق بگیران میسر می شود‪.‬‬ ‫سازمان مالیاتی‪ ،‬داود منظور با بیان اینکه افزایش درامدهای مالیاتی‬ ‫عمدتاً باتکیه بر کوشش مالیاتی و تداوم مبارزه با فرار مالیاتی محقق‬ ‫خواهد شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نباید به پرداخت کنندگان منظم مالیات در‬ ‫اقتصاد از جمله بخش حقوق بگیران و مشــاغل و اقشار ضعیف‏تر‪،‬‬ ‫فشار مالیاتی وارد شود‪.‬‬ ‫وی بــا تاکید بر ضرورت اشــراف کامل ســازمان مالیاتی بر کلیه‬ ‫فعالیت‏هــای اقتصــادی گفت‪ :‬بدیهی اســت اشــراف اطالعاتی‬ ‫نظــام مالیاتی بر فعالیت‏های اقتصــادی از مرحله تولید تا مرحله‬ ‫مصرف کننده نهایی اســت که می تواند مانعی در برابر مودی برای‬ ‫کتمان درامد و اقدام به فرار مالیاتی به وجود بیاورد‪.‬‬ ‫منظــور افزود‪ :‬افرادی که با روش هــا و ترفندهایی مانند کارت به‬ ‫کارت کردن‪ ،‬دریافت سکه و دالر و ‪ ...‬در تالش برای کتمان درامد‬ ‫و نپرداختن مالیات هســتند‪ ،‬در حقیقت حقــوق عامه را نادیده‬ ‫می گیرند‪ .‬چــرا باید صاحبان برخی مشــاغل از پرداختن مالیات‬ ‫ممانعت کنند و کارمندان و حقوق بگیران با درامد ثابت به صورت‬ ‫منظم مالیات بپردازند‪ .‬باید عدالت مالیاتی برقرار شود‪.‬‬ ‫رییس کل ســازمان امــور مالیاتی کشــور‪ ،‬در ادامــه به تصویب‬ ‫دســتورالعمل اجرایی تفکیک حساب های شــخصی از تجاری در‬ ‫شورای پول و اعتبار و اعالم ان توسط بانک مرکزی در اینده نزدیک‬ ‫اشــاره کرد و گفت‪ :‬بر اساس این دســتورالعمل‪ ،‬حساب‏هایی که‬ ‫توسط فعال اقتصادی به عنوان حساب تجاری اعالم می شود‪ ،‬مبنای‬ ‫محاسبه مالیات قرار می گیرد چرا که تراکنش‏ها و هرگونه واریزی‬ ‫به این حساب ها به عنوان درامد و فروش مودی تلقی می شود مگر‬ ‫اینکه خالف ان ثابت شود‪.‬‬ ‫منظور افزود‪ :‬تمــام فعاالن اقتصادی باید حســاب های تجاری و‬ ‫شخصی خود را تعیین تکلیف کنند و اگر فردی از حساب شخصی‬ ‫برای کار تجاری اســتفاده کند‪ ،‬شناســایی شده و مورد رسیدگی‬ ‫قرار می گیرد که این امر نیز به نوبه خود در راســتای شفاف سازی‬ ‫فعالیت های اقتصادی و عدم کتمان درامد و اقدام به فرار مالیاتی‪،‬‬ ‫نقش بسزایی خواهد داشت‪.‬‬ ‫وی تکمیــل پایــگاه اطالعات مودیان بر اســاس مــاده ‪ ۱۶۹‬و‬ ‫‪ ۱۶۹‬مکــرر قانون مالیات های مســتقیم را یکــی از محورهای‬ ‫مهم عملیاتی برای هوشمندســازی نظام مالیاتی و کاهش فرار‬ ‫مالیاتی برشمرد و گفت‪ :‬باتکیه بر اطالعات این پایگاه و همچنین‬ ‫بررسی صورت معامالت فصلی اشخاص‪ ،‬قادر به سنجش فعالیت‬ ‫اقتصادی مودیان خواهیم بود‪.‬‬ ‫منظور با بیان اینکه در وصول مالیات‪ ،‬بخش رســمی اقتصاد که‬ ‫شناسایی شده‪ ،‬نباید تحت فشار باشد‪ ،‬افزود‪ :‬سازمان امور مالیاتی‬ ‫در دوره جدید‪ ،‬توجه خود را بر روی بخش‏های خاکستری اقتصاد‬ ‫که شناسایی نشــده اند‪ ،‬متمرکز کرده و به دنبال کاهش فشار از‬ ‫مودیان شناسایی شده و افزایش و اعمال فشار بر مودیان شناسایی‬ ‫نشده است‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکه تکریــم و حمایت از مودیان خوش حســاب و‬ ‫مودیانی که به موقع به تکالیف قانونی خود عمل می کنند‪ ،‬یک اصل‬ ‫و ضرورت اســت‪ ،‬گفت‪ :‬با برنامه ریزی های بعمل امده‪ ،‬اجازه سوء‬ ‫اســتفاده به کسانی که به اشــکال مختلف درصدد فرار مالیاتی یا‬ ‫اجتناب از پرداخت مالیات هستند را نمی دهیم‪.‬‬ ‫رییس کل ســازمان امور مالیاتی کشور با تاکید بر ضرورت مبارزه‬ ‫جدی با فرار مالیاتی و شناسایی مودیان جدید برای برقراری عدالت‬ ‫مالیاتی گفت‪ :‬با اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان‬ ‫که کمک شــایان توجهی به هوشمند شدن فرایندها و تشخیص‬ ‫عادالنه و واقعی درامد اشــخاص می نماید‪ ،‬فرار مالیاتی به میزان‬ ‫قابل توجهی کاهش خواهد یافت‪.‬‬ ‫منظور با اشاره به پیگیری های صورت گرفته جهت تحوالت بنیادین‬ ‫در زیرســاخت های فناوری اطالعات و ایجاد پایگاه جامع اطالعات‬ ‫مودیان مالیاتی گفت‪ :‬با افزایش اشراف اطالعاتی نظام مالیاتی طی‬ ‫دوره اخیر‪ ،‬چند باند و شبکه بزرگ فساد و فرار مالیاتی نیز کشف‬ ‫شده و برخی از ان‏‏ها‪ ،‬اطالع رسانی شده است‪.‬‬ ‫معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشــان کرد‪ :‬فرار مالیاتی‬ ‫عموماً به سه شــکل اساســی یعنی عدم ثبت نام به عنوان مودی‬ ‫مالیاتی‪ ،‬کتمان درامد و ثبت هزینه های غیرواقعی صورت می پذیرد‬ ‫و باتوجه به گسترده بودن فرار مالیاتی در کشور‪ ،‬عزم جدی و اراده‬ ‫قاطع سازمان امور مالیاتی و همکاری و تعامل دستگاه‏های نظارتی‬ ‫از جمله قوه قضاییه و پلیس امنیت اقتصادی برای برخورد با جرایم‬ ‫اقتصادی و فساد اداری یک ضرورت است‪.‬‬ صفحه 2 ‫مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت‪ :‬بر اساس ابالغیه اخیری که به مدیریت منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران داشته ایم‪ ،‬ایثارگران واجد شرایط تا پایان دی ماه به نیروی رسمی تبدیل وضعیت خواهند‬ ‫شد‪.‬به نقل از روابط عمومی وزارت نفت‪ ،‬محسن خجسته مهر در حاشیه بازدید از دکل ‪ ۵۸‬فتح شرکت ملی حفاری ایران‪ ،‬از حمایت همه جانبه شرکت ملی نفت ایران از شرکت ملی حفاری ایران خبر داد و‬ ‫گفت‪ :‬موافقت نامه اخیر شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب با ملی حفاری مشتمل بر اختصاص ‪ ۲۰۰‬میلیون دالر برای بازسازی ناوگان حفاری این شرکت است که مورد حمایت کامل شرکت ملی نفت ایران‬ ‫قرار دارد‪.‬وی اظهار کرد‪ :‬شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب امادگی خواهد داشت تا ساالنه حدود ‪ ۴۰‬میلیون دالر به بحث بازسازی ناوگان ملی حفاری اختصاص دهد و تامین اعتبار ان از سوی شرکت ملی‬ ‫نفت ایران تضمین می شود‪.‬مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه شرکت ملی حفاری ایران جزئی از بدنه باالدستی صنعت نفت است‪ ،‬گفت‪ :‬این شرکت نقش بی بدیلی در امر حاکمیتی ایفا می کند‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اعالم کرد؛‬ ‫‪ ۸۰۰‬میلیارد بشکه ذخیره نفت درجا در ایران‬ ‫مدیرعامل شــرکت ملــی نفت ایران گفت‪ ۸۰۰ :‬میلیارد بشــکه‬ ‫ذخیره نفت درجا داریم که اگر موفق شویم در بلندمدت یک درصد‬ ‫به ضریب بازیافت بیفزاییم به ‪ ۸‬میلیارد بشــکه نفت قابل برداشت‬ ‫بیشتر می رسیم‪.‬‬ ‫بــه نقل از روابط عمومی وزارت نفت‪ ،‬محســن خجســته مهر در‬ ‫ائین گشایش نخستین کارخانه تولید پمپ های فرازاوری مصنوعی‬ ‫درون چاهی (‪ )ESP‬که در اهواز برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬روش هایی مانند‬ ‫ازدیاد برداشت و غیره برای افزایش تولید مدنظر داریم‪ ،‬اما مناسب تر‬ ‫از ان روش های چاه محور است‪ .‬وی با بیان اینکه اقدام های چاه محور‬ ‫به فرازاوری مصنوعی معروف هستند‪ ،‬گفت‪ :‬روش های چاه محور ما‬ ‫را زودتر به ازدیاد برداشــت می رسانند‪ .‬مدیرعامل شرکت ملی نفت‬ ‫ایران ادامه داد‪ ۸۰۰ :‬میلیارد بشکه ذخیره نفت درجا داریم که اگر‬ ‫موفق شــویم با این روش در بلندمدت یک درصد به ضریب بازیافت‬ ‫بیفزاییم به ‪ ۸‬میلیارد بشکه نفت قابل برداشت بیشتر می رسیم که‬ ‫اگر قیمت را ‪ ۸۰‬دالر به ازای هر بشکه محاسبه کنیم بیش از ‪۶۰۰‬‬ ‫میلیارد دالر ثروت قابل توجه برای کشور ایجاد می شود‪ .‬خجسته مهر‬ ‫با بیان اینکه تولید پمپ هــای مصنوعی درون چاهی به تدریج و در‬ ‫کوتاه مدت در ســاخت و انتقال فناوری به ظرفیت کامل می رسند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬خوشبختانه تجربه همکاری شرکت نفت و گاز پرشیا و شرکت‬ ‫روس به نتیجه قابل توجهی ختم شده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬پمپ های درون چاهی افزون بر ساخت‪ ،‬به نگهداری‬ ‫و تعمیرات ویژه نیز نیاز دارند و این تجارتی ارزشــمند را در کشور‬ ‫به چرخش در می اورد‬ ‫بر اســاس این گزارش‪ ،‬ساخت نخستین کارخانه تولید پمپ های‬ ‫فرازاوری مصنوعی درون چاهی که با همکاری شــرکت نفت و گاز‬ ‫پرشــیا و یک شــریک روس و حمایت های شرکت ملی نفت ایران‬ ‫به نتیجه رسیده اســت‪ ،‬عصر دیروز با حضور محسن خجسته مهر‪،‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت ملــی نفت ایــران‪ ،‬غالمرضا نــوذری‪ ،‬رئیس‬ ‫هیئت مدیره شــرکت نفت و گاز پرشــیا‪ ،‬مدیران عامل شرکت های‬ ‫ملی مناطق نفت خیز جنوب‪ ،‬ملی حفاری ایران‪ ،‬نفت و گاز اروندان‪،‬‬ ‫مدیران ارشــد شرکت ملی نفت و مدیران شــرکت روس در اهواز‬ ‫گشایش یافت‪.‬‬ ‫معاون بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران‬ ‫کشف قیمت برق براساس رقابت سالم و بر پایه عرضه و تقاضا‬ ‫معاون بازار برق شــرکت مدیریت شــبکه بــرق ایران گفت‪:‬‬ ‫بورس ها در ایجــاد بازاری با فضای رقابت کامل و ســالم نقش‬ ‫موثری دارند‪ .‬بورس به عنوان بازاری منســجم و ســازمان یافته‬ ‫مزایای بسیاری دارد‪.‬‬ ‫«حمیدرضا باقری»‪ ،‬معاون بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق‬ ‫ایران در تشریح چرایی و چگونگی راه اندازی این بازار و همچنین‬ ‫اغاز معامالت برق در این بورس می گوید‪ :‬شرکت مدیریت شبکه‬ ‫برق ایران بر اســاس سیاســت های کلی اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی‬ ‫جمهوری اســامی ایران و وظایفی که در اساســنامه خود برای‬ ‫ایجاد بورس برق دارد‪ ،‬مجموعه اقدامات و برنامه ریزی هایی را در‬ ‫راستای راه­اندازی بورس برق از سال ‪ ۱۳۸۶‬اغاز کرد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بدیــن منظور در قدم اول‪ ،‬گــزارش توجیهی‬ ‫راه انــدازی بورس برق را تدوین و در نامــه ای در تاریخ ‪ ۲۲‬مهر‬ ‫مــاه ‪ ۸۶‬با امضای وزیر نیروی وقت برای وزیر اقتصاد و دارایی و‬ ‫سازمان بورس و اوراق بهادار ارسال کرد‪.‬‬ ‫باقری گفت‪ :‬پس از ان جلسات مشترک با مدیران و کارشناسان‬ ‫بورس برگزار شد و اعضای محترم شورای عالی بورس و سازمان‬ ‫بورس و اوراق بهادار نیز از بازار برق بازدیدهایی داشتند تا کلیه‬ ‫ابهامات رفع و اهــداف وزارت نیرو از راه اندازی معامالت برق در‬ ‫بورس انرژی تببین شود‪.‬‬ ‫معاون بازار برق شرکت مدیریت شــبکه برق ایران افزود‪ :‬این‬ ‫اقدامات موجب شــد که موافقت اصولــی راه اندازی بورس برق‬ ‫ایران از شورای عالی بورس و اوراق بهادار در تاریخ ‪۲۶‬خرداد ماه‬ ‫ســال‪ ۱۳۸۷‬اخذ شود‪ .‬سپس بر اساس مقرارت و ضوابط موجود‬ ‫برای تشکیل بورس ها و تکالیف ســازمان بورس و اوراق بهادار‪،‬‬ ‫تهیه طرح تجاری( (‪ )Business Plan‬و طرح عملیاتی (�‪Op‬‬ ‫‪ )erational Plan‬بــورس برق ایــران و همچنین پیش نویس‬ ‫اساســنامه بورس برق‪ ،‬ایین نامه معامالت و اساسنامه کارگزاران‬ ‫شرکت بورس برق تهیه و برای تصویب به سازمان بورس و اوراق‬ ‫بهادار ارسال شد‪ .‬پس از انجام اصالحات پبشنهادی‪ ،‬شورای عالی‬ ‫بورس و اوراق بهادار در جلسه مورخ ‪ ۳۰‬خرداد ماه سال‪،۱۳۹۰‬‬ ‫مجوز فعالیت رســمی بورس انرژی ایران (بــا محوریت برق) را‬ ‫صــادر کرد‪ .‬وی در همان جلســه در مورد ترکیب ســهامداران‬ ‫شرکت بورس انرژی و ارزش کل سهام شرکت تصمیم گیری شد‪،‬‬ ‫ارزش کل سهام‪ ۲۰۰ ،‬میلیارد ریال تعیین شد که ‪ %۲۰‬مربوط‬ ‫به فعاالن بخش خصوصی صنعت بــرق و نفت‪ %۶۰ ،‬مربوط به‬ ‫نهادهای مالی و ‪ %۲۰‬باقیمانده از طریق پذیره نویسی عمومی به‬ ‫عموم مردم واگذار شد‪.‬‬ ‫باقــری ادامه داد‪ :‬پیرو ایــن تصمیم‪ ،‬فراخوان مشــارکت در‬ ‫تاســیس بورس انرژی در تاریخ ‪ ۵‬تیرماه ســال‪ ۱۳۹۰‬از فعاالن‬ ‫بخــش برق‪ ،‬نفت و نهادهای مالی برای تامین ‪ %۸۰‬از ســرمایه‬ ‫شــرکت از طریق جراید عمومی انجام گرفــت که پس از ان با‬ ‫تعیین ســهامداران حقوقی‪ ،‬هیئت موسس شرکت بورس انرژی‬ ‫تشــکیل شد‪ .‬پس از ان پذیره­نویسی عمومی برای تامین ‪%۲۰‬‬ ‫باقی­مانده از ســهام شــرکت بورس انــرژی در تاریخ ‪۱۲‬دی ماه‬ ‫سال‪ ۱۳۹۰‬صورت پذیرفت‪.‬‬ ‫معاون بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران اظهار داشت‪:‬‬ ‫جلســه مجمع عمومی هیئت موسس بورس انرژی نیز در تاریخ‬ ‫‪۱۱‬اســفند ‪۱۳۹۰‬به منظور تعیین اعضای هیئت مدیره شرکت‬ ‫بورس انرژی تشکیل شد‪ .‬پس از برگزاری جلسات هیئت مدیره‪،‬‬ ‫در تاریخ ‪ ۲۵‬اردیبهشــت سال‪۱۳۹۱‬نخستین مدیرعامل بورس‬ ‫انرژی انتخاب شد که با تایید سازمان بورس و اوراق بهادار عمال‬ ‫ارکان بورس انرژی کشور تشکیل شد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در نهایت با تالش ­هــا و اقدامات انجام شــده در‬ ‫راستای راه اندازی بورس انرژی‪ ،‬چهارمین بورس کشور در تاریخ‬ ‫‪۱۹‬اسفند سال ‪۱۳۹۱‬افتتاح شد‪.‬‬ ‫معاون بازار برق ایران در تشریح انواع معامالت برقی که تاکنون‬ ‫در بورس انرژی صورت گرفته گفت‪ :‬اغاز معامالت برق از اسفند‬ ‫ماه ســال ‪ ۱۳۹۱‬در قالب معامالت ســلف موازی بین نیروگاه‬ ‫های خصوصی و شــرکت های توزیع نیروی برق انجام شد‪ ،‬در‬ ‫اولیــن روز معامالت برق در بورس انــرژی‪ ،‬نماد بار پیک مورخ‬ ‫‪ ۱۹‬فروردین سال‪ ۱۳۹۲‬بازگشایی و ‪ ۵‬معامله با حجم کل ‪۸۰‬‬ ‫مگاوات ساعت انرژی انجام شد‪.‬‬ ‫باقری اظهار داشــت‪ :‬از ســال ‪ ۱۳۹۴‬با صدور مجــوز پروانه‬ ‫خرده فروشی برای شــرکت های خرده فروش امکان معامله برق‬ ‫برای این شرکت ها نیز فراهم شد‪ ،‬همچنین با تشکیل تاالر بازار‬ ‫مصارف بزرگ برق‪ ،‬امکان حضــور مصارف باالی ‪ ۵‬مگاوات‪ ،‬در‬ ‫دو قسمت معامالت سلف و فیزیکی در سال ‪ ۱۳۹۶‬فراهم شود‪.‬‬ ‫معاون بازار برق شرکت مدیریت شبکه برق ایران افزود‪ :‬عالوه‬ ‫بر موارد فوق که برق در قالب بســته های انرژی بین خریداران و‬ ‫فروشــندگان معامله می شود‪ ،‬از بهمن ماه سال ‪ ۱۳۹۸‬نیز اوراق‬ ‫گواهــی ظرفیت به منظور کمک به تامین مالی نیروگاه ها‪ ،‬برای‬ ‫ایجاد ظرفیت مطمئن نیروگاهی و ایجاد تراز بین تولید و مصرف‬ ‫در تاالری به نام «بازا ِر سای ِر اوراق بهادار قابل معامله» عرضه شده‬ ‫اســت که تمامی متقاضیان جدید باالی ‪ ۵‬مگاوات و مشترکانی‬ ‫که درخواست افزایش قدرت بیش از ‪ ۵‬مگاوات را دارند ملزم به‬ ‫خرید گواهی ظرفیت هستند‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬همچنین در صورت تصویب قانــون مانع زدایی از‬ ‫صنعــت برق به منظور حصول اطمینان از تراز تولید و مصرف و‬ ‫همچنین رعایت حقوق مشــترکان موجود‪ ،‬ارائه گواهی ظرفیت‬ ‫نیروگاهی برای تمامی متقاضیان انشعاب (اعم از مشترک جدید‬ ‫و افزایش ظرفیت انشعاب موجود) الزامی می شود‪.‬‬ ‫باقــری تاکیــد کرد‪ :‬در خصــوص برنامه های ایند ­ه توســعه‬ ‫معامالت بــرق در بورس انرژی گفت‪ :‬در شــروع معامالت برق‬ ‫در بورس انرژی‪ ،‬شــرکت های توزیع نیروی برق تنها خریداران‬ ‫برق در بورس بودند‪ ،‬در بهمن ماه ســال ‪ ،۱۳۹۴‬با مصوبه هیئت‬ ‫محتــرم وزیران و نیز مصوبــه وزیر محترم نیرو شــرایط برای‬ ‫مشــترکان صنعتی باالی پنج مگاوات فراهم شــد تا در صورت‬ ‫تمایل‪ ،‬بخشــی از برق خود را از طریــق بورس انرژی یا قرارداد‬ ‫دوجانبه با نیروگاه ها تامین کنند‪.‬‬ ‫معاون بازار برق شــرکت مدیریت شــبکه برق ایــران اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬همچنین برای واحدهای متقاضی جدید با قدرت باالی‬ ‫پنج مــگاوات نیز اختیار به انتخاب یکــی از روش های خرید از‬ ‫بورس انرژی‪ ،‬انعقاد قــرارداد دو جانبه و یا تامین برق از طریق‬ ‫نیروگاه هــای متعلق به خود در نظر گرفته شــده بــود‪ .‬اولین‬ ‫معامله ی برق مصرف کنندگان باالی ‪ ۵‬مگاوات در بازار فیزیکی‬ ‫بورس انرژی در تیر ماه ســال ‪ ۱۳۹۶‬انجام شد و تاکنون شاهد‬ ‫رشد معامالت این صنایع در بورس بوده ایم‪.‬‬ ‫معاون بازار برق شــرکت مدیریت شبکه برق ایران ادامه داد‪ :‬از‬ ‫انجایی که تعداد مشترکین بین یک تا پنج مگاوات که مشمول‬ ‫مصوبه فوق الذکر می باشــند‪ ،‬در حدود شــش هزار مشــترک‬ ‫می باشد لذا حضور این مشــترکین در رونق و تعمیق معامالت‬ ‫برق در بورس انرژی و نیز معامالت از طریق خرده فروشــان برق‬ ‫بســیار موثر خواهد بود‪ .‬از جمله برنامه های اتی توسعه بورس‪،‬‬ ‫حضور ســایر مشترکین زیر یک مگاوات از طریق خرده فروشان‬ ‫اســت که با فراهم شدن قوانین و مقررات الزم و زیر ساخت های‬ ‫ســخت افزاری و نرم افزاری این مهم نیز به انجام خواهد رسید‪.‬‬ ‫از دیگر برنامه های توسعه بورس انرژی راه اندازی بازار مدیریت‬ ‫مصرف جهت تراز بین تولید و مصرف در کشور است که در سایر‬ ‫کشورهای پیشرفته در بورس برق نیز در حال اجراست‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر مدیریت طرح های تجدیدپذیر ساتبا اعالم کرد‪:‬‬ ‫استقبالشرکت هایخارجیبرایسرمایه گذاریدرانرژی هایتجدیدپذیرایران‬ ‫مدیرکل دفتر مدیریت طرح های تجدیدپذیر سازمان انرژی های‬ ‫تجدیدپذیر و بهره وری برق ایران از اســتقبال شرکت های خارجی‬ ‫برای سرمایه گذاری در ایران خبر داد و گفت‪ :‬مشکلی از بابت ورود‬ ‫و یا ســرمایه گذاری کشــورهای خارجی برای توسعه نیروگاه های‬ ‫تجدیدپذیر در کشورمان وجود ندارد‪ .‬جعفر محمدنژاد سیگارودی‬ ‫اظهار کــرد‪ :‬هم زمان با برپایی دوازدهمین نمایشــگاه بین المللی‬ ‫انرژی های تجدیدپذیر‪ ،‬بهره وری و صرفه جویی انرژی ایران جلسه ای‬ ‫با نمایندگان سفارت هلند و نیز نماینده یک کمپانی دولتی چین‬ ‫فعال در بخش انرژی های تجدیدپذیر برگزار شد که انها درخواست‬ ‫مشارکت در توسعه نیروگاه های تجدیدپذیر کشورمان را داشتند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬نماینــدگان کمپانی دولتی چین تمایل دارند هم‬ ‫در بخــش تولید تجهیزات مرتبط با نیروگاه های تجدیدپذیر و هم‬ ‫سرمایه گذاری در این زمینه‪ ،‬مشارکت داشته باشند‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر مدیریت طرح های تجدیدپذیر ساتبا خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫باتوجه به بحث تحریم ها و محدودیتی که در این زمینه وجود دارد‪،‬‬ ‫انها دنبال شرایط خاصی که اطمینان بخش برای حضورشان باشد‪،‬‬ ‫هستند‪ .‬محمدنژاد گفت‪ :‬ما در ساتبا برای اینکه توسعه نیروگاه های‬ ‫تجدیدپذیر توسط بخش خصوصی و یا مشارکت خارجی‪ ،‬مشکلی‬ ‫از بابت ورود یا مشارکت سرمایه گذار خارجی نداریم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اما انچه که مهم است این است که سرمایه گذاران‬ ‫خارجــی فارغ از اینکه در حوزه انرژی تجدیدپذیر ورود کنند یا در‬ ‫هر حوزه دیگری مثل صنعت یا کشــاورزی از متولی امر حمایت‬ ‫سرمایه گذاری این درخواست را دارند تا از انها حمایت های الزم را‬ ‫داشته باشند‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتــر مدیریت طرح هــای تجدیدپذیر ســاتبا گفت‪:‬‬ ‫انتظار ســرمایه گذران خارجی از دو جهت اســت‪ ،‬نخســت انکه‬ ‫سرمایه گذاری انها در داخل کشور حمایت یا اطمینانی داده شود‬ ‫که سرمایه گذاریشان حفظ خواهد شد و دوم اینکه بازگشت سرمایه‬ ‫و در امد انها به کشورشان ممکن خواهد بود‪.‬‬ ‫محمدنژاد افــزود‪ :‬در این زمینه اختیارات کامل در مســوولیت‬ ‫وزارت امــور اقتصاد و دارایی و واحد مربوطه اســت؛ اما در وزارت‬ ‫نیرو محدودیتی از باب مشارکت انها نخواهیم داشت؛ زیرا مقرراتی‬ ‫را که ما گذاشته ایم‪ ،‬این امکان را می دهد که سرمایه گذار خارجی‬ ‫یا به صورت مستقیم یا از طریق یک همکاری با شرکت های ایرانی‬ ‫کار را انجام دهد‪.‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫تبدیل وضعیت ایثارگران صنعت نفت تا پایان دی ماه‬ ‫چهارشنبه‪ 30‬شهریورماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪849‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اخبار‬ ‫بخش عمده سبد انرژی اولیه کشور‪:‬‬ ‫سهم ‪ 95‬درصدی سوخت های‬ ‫فسیلی در سبد انرژی کشور‬ ‫بخــش عمده ســبد انــرژی اولیه کشــور (بیش از‬ ‫‪ ۹۵‬درصــد) در حــال حاضــر مرکــب از گاز طبیعی‬ ‫و فراورده هــای نفتی اســت و با وجــود ظرفیت های‬ ‫گســترده ای که در این زمینه وجود دارد‪ ،‬سبد انرژی‬ ‫اولیه کشــور تقریبا بطور محض به سوخت های فسیلی‬ ‫هیدروکربوری متکی است‪.‬‬ ‫ســهم فزاینده گاز طبیعی در سبد انرژی مصرفی در‬ ‫کشــور طی دهه های اخیر موجب شده است که امروزه‬ ‫حدود ســه چهارم از سبد انرژی مصرفی کشور از محل‬ ‫این حامل انرژی تامین می شود و گاز طبیعی جایگاهی‬ ‫فراتــر از یک حامل صرف انرژی در شــکل دهی تمدن‬ ‫اقتصادی و شــاخص های اقتصاد ملی دارا باشد‪ .‬براین‬ ‫اساس‪ ،‬تدوین راهبردها و رویکردهای صحیح و اصولی‬ ‫در این خصوص‪ ،‬تاثیر مســتقیمی بر تصحیح مســیر‬ ‫حرکت اقتصاد ملی و فرایند توسعه اقتصادی و صنعتی‬ ‫و نیز مولفه های امنیت ملی خواهد داشت‪.‬‬ ‫از سوی دیگر‪ ،‬بخش عمده ســبد انرژی اولیه کشور‬ ‫(بیش از ‪ ۹۵‬درصد) در حال حاضر مرکب از گاز طبیعی‬ ‫و فراورده هــای نفتی اســت و با وجود پتانســیل های‬ ‫گسترده ای که در زمینه حامل های مختلف انرژی اولیه‬ ‫در کشــور موجود است ‪ ،‬سبد انرژی اولیه کشور تقریبا‬ ‫بطور محض به ســوخت های فســیلی هیدروکربوری‬ ‫متکی اســت‪ .‬منابع گسترده ذغالســنگ‪ ،‬ظرفیت های‬ ‫عظیم برای استفاده از انرژی های تجدیدپذیر مانند باد‪،‬‬ ‫انرژی خورشیدی‪ ،‬انرژی زمین گرمائی‪ ،‬بیوماس و سایر‬ ‫حامل هــای انرژی تجدیدپذیر طی ســال های اخیر در‬ ‫کشــور مغفول مانده و فشار رشد فزاینده مصرف انرژی‬ ‫در کشــور در قالب تامین انرژی اولیه مصرفی از طریق‬ ‫ســوخت های هیدروکربوری مستقیما به صنعت نفت و‬ ‫شرکت های تابعه وزارت نفت منتقل شده است‪.‬‬ ‫این رشــد یک جانبه و نامتوازن در سبد انرژی اولیه‬ ‫کشــور‪ ،‬نشان دهنده ضرورت توجه و بازتعریف نقش و‬ ‫جایگاه سیاســتگذاری کالن در حوزه انرژی در کشور‬ ‫اســت‪ .‬به رغم وابستگی شــدید اقتصاد ملی به تولید‪،‬‬ ‫صــادرات و تجارت نفــت و گاز و فراورده های انها‪ ،‬در‬ ‫حوزه سیاستگذاری بخش انرژی‪ ،‬هریک از دستگاه های‬ ‫ذیربــط بویژه وزارت نفت و وزارت نیرو و ســازمان ها و‬ ‫شــرکت های تابعه در قالب امکانات‪ ،‬اختیارات قانونی‪،‬‬ ‫تکالیف و تعهدات پنج ســاله و ســاالنه خود سیاست ها‬ ‫و برنامه هایــی را برای تامین و پاســخگوئی به رشــد‬ ‫فزاینــده تقاضا به اجرا دراورده اند و گاز طبیعی در این‬ ‫میان‪ ،‬بار اصلی رشــد فزاینده مصرف انرژی در کشور‬ ‫در زیربخش های مختلف شامل خانگی تجاری‪ ،‬صنایع‬ ‫عمده و مصارف نیروگاهــی را عهده دار بوده و با وجود‬ ‫قطع جریان واردات گاز از کشــور ترکمنستان توانسته‬ ‫است به تعهدات صادراتی خود نیز پایبند باشد‪.‬‬ ‫سازمان ساتبا اعمال کرد‬ ‫نیروگاه هایزباله سوز‬ ‫جان می گیرند‬ ‫در ایران هفت نیروگاه زیســت توده با تکنولوژی های‬ ‫متفاوت و با ظرفیت حدود ‪ ۱۴‬مگاوات فعالیت می کنند‪،‬‬ ‫اما تاکنون انطور که باید از ظرفیت ان ها استفاده نشده‬ ‫و این در حالی اســت که به تازگی معــاون وزیر نیرو‬ ‫اعالم کرده که این نیروگاه ها از سال اینده برای تمامی‬ ‫شهرهای شمالی و کالن شهرها اجرا می شوند‪.‬‬ ‫در ایــران روزانه بیش از ‪ ۵۸‬هزار تن پســماند عادی‬ ‫تولید می شــود که فقط ‪ ۲۰‬درصد ان بازیافت شده و‬ ‫حجم بسیار زیادی از ان در اطراف شهرها و روستاها یا‬ ‫حتی دریاها و جنگل ها دفن می شوند؛ بی توجهی به این‬ ‫موضوع معضالتــی جدی از جمله الودگی هوا‪ ،‬خاک و‬ ‫اب های سطحی و زیرزمینی را در کشور به وجود اورده‬ ‫است‪ .‬در کالنشهرهای کشــور‪ ۶۵ ،‬درصد از پسماندها‬ ‫تر هســتند که ‪ ۶۰‬درصد ان قابل تبدیل به کمپوست‬ ‫یا انرژی هســتند‪ .‬پسماندهای خشک نیز ‪ ۳۵‬درصد از‬ ‫پسماندهای عادی را تشکیل می دهند و بازیافت ان ها‬ ‫توجیــه اقتصادی باالیی دارد کــه هم اکنون حدود ‪۱۰‬‬ ‫درصد ان نیز بازیافت می شود‪.‬‬ ‫ســازمان ساتبا امسال برنامه ای را به منظور شناسایی‬ ‫و حل مشکالت نیروگاه های موجود و همچنین احداث‬ ‫نیروگاه هــای جدید به ظرفیت حداقــل ‪ ۴۰۰‬مگاوات‬ ‫ســاعت در دســتور کار قرار داده اســت و ان طور که‬ ‫محمــود کمانی ‪ -‬معــاون وزیر نیرو بــه تازگی درباره‬ ‫اقدامات صورت گرفته برای توسعه نیروگاه های زیست‬ ‫توده در کشــور‪ ،‬گفت‪ :‬این نیروگاه هــا به امحای زباله‬ ‫کمک می کند که در فاز اول برای شــهرهای شمالی و‬ ‫کالن شهرها اجرا خواهد شد‪.‬‬ صفحه 3 ‫بانک و بیمه‬ ‫‪ ۴‬خدمت پرکاربرد بانکی عملیاتی شد‬ ‫‪4‬‬ ‫اخبار‬ ‫چهارشنبه‪ 30‬شهریورماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪849‬‬ ‫بانک مرکزی به پنجره هوشمند خدمات دولت الکترونیک متصل شده و برهمین اساس نیز چهار خدمت پرکاربرد بانک مرکزی در ادرس ‪ my.cbi.ir‬فعال است‪.‬برای استفاده از ‪ 4‬خدمت پرکاربرد‬ ‫بانکی باید ابتدا احراز هویت در پنجره ملی هوشمند خدمات دولت الکترونیک انجام شود و سپس خدمت درخواست شده ارائه می شود‪.‬بنابراین پس از احراز هویت‪ ،‬مردم می توانند در درگاه خدمات‬ ‫الکترونیک بانک مرکزی‪ ،‬نسبت به استعالم حساب های بانکی خود‪ ،‬چک های برگشتی‪ ،‬سامانه محچک (مسدودسازی حساب صادر کننده چک برگشتی) و استعالم تسهیالت دریافتی اقدام کنند‪.‬پیش‬ ‫از این مهران محرمیان معاون فناوری های نوین بانک مرکزی گفته بود‪ :‬خوشبختانه با همکاری نزدیک میان وزارت ارتباطات با اداره مهندسی نرم افزار بانک مرکزی توانستیم چهار خدمت پرکاربرد‬ ‫بانک مرکزی را به پنجره واحد خدمات دولت الکترونیک منتقل کنیم که مراحل نهایی و بازبینی خود را می گذراند ‪.‬‬ ‫وزارت اقتصاد‪:‬‬ ‫قانون جهش تولید مسکن‬ ‫جریمه ‪ 60‬هزار میلیارد تومانی‬ ‫در انتظار بانک های متخلف‬ ‫بر اســاس ماده ‪ 4‬قانون جهش تولید و تامین مسکن‪،‬‬ ‫‪ 25‬بانک متخلف در پرداخت تسهیالت ساخت مسکن‬ ‫باید ‪ 59.5‬هزار میلیارد تومان جریمه به ســازمان امور‬ ‫مالیاتی کشــور بپردازند‪ .‬قانون جهش تولید مســکن‬ ‫در تاریخ ‪ 30‬شــهریور ‪ 1400‬توسط رئیس جمهور به‬ ‫وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت راه و شهرســازی‬ ‫برای اجرا ابالغ شد‪ .‬بر این مبنا اکنون در استانه ی یک‬ ‫ســالگی این قانون فرصت مناسبی است‪ ،‬میزان تحقق‬ ‫مواد مختلف این قانون مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد‪.‬‬ ‫بر همین اســاس با توجه به مفاد قانونی مندرج در ماده‬ ‫‪ 4‬قانون جهش تولید و تامین مسکن به بررسی عملکرد‬ ‫بانک ها در پرداخت تســهیالت مرتبط با موضوع ماده ‪۴‬‬ ‫قانون جهش تولید مسکن خواهیم پرداخت‪.‬‬ ‫براســاس امار به دست امده از ســامانه وزارت راه و‬ ‫شهرسازی‪ ،‬تنها ‪ ۵‬بانک تسهیالت مرتبط با ماده ‪ ۴‬قانون‬ ‫جهش تولید مسکن را پرداخته اند و عملکرد باقی بانک ها‬ ‫در این زمینه صفر بوده اســت‪ .‬از این ‪ ۵‬بانک هم میزان‬ ‫تســهیالت پرداختی ‪ ۴‬بانک مقدار بسیار کمی است و‬ ‫تنها بانک مسکن به تعهدات خود عمل کرده است‪ .‬الزم‬ ‫به ذکر اســت‪ ،‬با توجه به اعالم بانک مســکن‪ ۲ ،‬بانک‬ ‫صنعت و معدن و توسعه تعاون‪ ،‬طی تفاهمی کارگزاری‬ ‫پرداخت تسهیالت فوق را به بانک مسکن واگذار کردند‪.‬‬ ‫امار تسهیالت پرداختی بانک ها براساس سامانه‬ ‫وزارت راه و شهرسازی‬ ‫همان طور که از ابتدا هم پیش بینی می شد‪ ،‬نمی توان‬ ‫انتظار داشــت با توصیه نظام بانکی تسهیالت پرداختی‬ ‫خود را به ســمت تولید هدایت کند‪ .‬عملکرد گذشــته ‬ ‫بانک ها هــم در پرداخت تســهیالت به شــرکت های‬ ‫زیرمجموع ه خود و دادن تسهیالت بلندمدت با نرخ سود‬ ‫پایین به کارکنان خود بر این مسئله صحه می گذارد‪.‬‬ ‫در همین راســتا در تبصره ی ‪ ۵‬مــاده ‪ ۴‬قانون فوق‬ ‫الذکر جریمه ای به شرح زیر برای بانک ها در نظر گرفته‬ ‫شده است‪ « ،‬ســازمان امور مالیاتی کشور موظف است‪،‬‬ ‫در صورت عدم رعایت موضوع این ماده‪ ،‬در قالب بودجه‬ ‫ســنواتی‪ ،‬مالیاتی برابر بیست درصد(‪%) ۲۰‬تعهد انجام‬ ‫نشده را از بانک ها و موسسات اعتباری مستنکف‪ ،‬اخذ و‬ ‫به خزانه داری کل کشور واریز نماید‪ .‬این مبلغ صددرصد‬ ‫(‪%) ۱۰۰‬تخصیص یافته تلقی و به حساب صندوق ملی‬ ‫مســکن واریز می شــود‪ .‬با توجه به این تبصره‪ ،‬تمامی‬ ‫بانک های متخلف از قانون جهش تولید و تامین مسکن‬ ‫با گذشــت یک ســال از ابالغ این قانــون مهم باید به‬ ‫پرداخت مالیات به عنــوان جریمه بی توجهی به قانون‬ ‫اقدام کنند‪.‬‬ ‫اوراق گام‬ ‫خرید بدون پول و با اوراق گام‬ ‫در بورس کاال در اینده‬ ‫اوراق گام با نام‪ ،‬غیر کاغذی‪ ،‬بدون کوپن ســود و در‬ ‫قطعات اســتاندارد با ارزش اســمی یک میلیون ریالی‬ ‫منتشر خواهد شد‪ .‬اوراق گام برگه ضمانت دارای اعتبار‬ ‫است که بانک های عامل با اعتبار سنجی از شرکت های‬ ‫خواهان (خریدار) ان را در وجه شرکت فروشنده صادر‬ ‫می کنند‪ .‬به این ترتیب فروشنده می تواند بر مبنای این‬ ‫اوراق و بــدون پرداخت وجه‪ ،‬ماده اولیه را دریافت کرده‬ ‫و نسبت به تبدیل ان به محصول و فروش در بازار اقدام‬ ‫کنــد و نرخ ان را در زمان مقرر به بانک پرداخت کنند‪.‬‬ ‫فروشنده نیز این امکان را خواهد داشت تا در هر زمانی‬ ‫ایــن اوراق را با نرخ تنزیل در بازار ســرمایه نقد کرده‬ ‫یا تا سررســید مقرر نگهداری و در نهایت مبلغ اسمی‬ ‫قــرارداد را دریافت کند‪ .‬ایــن اوراق با نام‪ ،‬غیر کاغذی‪،‬‬ ‫بدون کوپن سود و در قطعات استاندارد با ارزش اسمی‬ ‫یک میلیون ریالی منتشر خواهد شد و امکان تامین مالی‬ ‫را در زنجیره تولید کشور فراهم می کند‪.‬‬ ‫خرید با اوراق گام از بورس کاال‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی خبر از نهایی شدن دستورالعمل‬ ‫اســتفاده از ابزارهای تامین مالی اعتباری در معامالت‬ ‫بورس کاال خبر داد و گفت‪ :‬از هفته اینده امکان استفاده‬ ‫از ابزارهایی مانند اوراق گام نیز در معامالت بورس کاال‬ ‫فراهم می شود‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر‪ ،‬با دســتور رئیس کل بانک مرکزی از‬ ‫ایــن پس امکان خرید محصول از بورس کاالی ایران بر‬ ‫مبنای اوراق گام فراهم می شود‪.‬‬ ‫به این ترتیب صنایع تکمیلی و مصرف کنندگان نهایی‬ ‫امکان تامین مالی با روشی غیرتورم زا را خواهند داشت‪.‬‬ ‫ایــن روش مانع از فرو رفتن بازار به فاز رکودی در زمان‬ ‫بحران جهانی و کمبود نقدینگی در بازار داخل شده و از‬ ‫این منظر به نفع صنایع مادر نیز خواهد بود‪.‬‬ ‫رشد خلق پول شبکه بانکی در ‪ ۵‬ماه اول امسال‪ ۵۷ ،‬درصد کاهش یافت‬ ‫وزارت اقتصاد اعالم کرد‪ :‬رشــد مانده تسهیالت اعطایی از ‪۱۹‬‬ ‫درصد در ‪ ۵‬ماه اول ســال گذشــته به ‪ ۸.۲‬درصد در ‪ ۵‬ماه اول‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۱‬کاهش یافته است‪.‬‬ ‫به نقــل از وزارت امور اقتصــادی و دارایی‪ ،‬کنتــرل ترازنامه‬ ‫بانک ها یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای مهار نقدینگی است‬ ‫و در همین راستا بانک مرکزی از نیمه دوم سال گذشته اجرای‬ ‫این سیاست را در دستور کار خود قرار داد‪.‬‬ ‫بعد از اجرای این سیاست‪ ،‬شدت رشد ترازنامه بانک ها کاهش‬ ‫قابل توجهی داشــته است و دیگر بانک ها نمی تواند بدون قید و‬ ‫حدود ســمت راست دارایی خود را که شامل تسهیالت اعطایی‪،‬‬ ‫ســرمایه گذاری در ســهام‪ ،‬خرید دارایی ثابت و مواردی از این‬ ‫دست می شود را افزایش دهند‪.‬‬ ‫بانک مرکزی در بخشــنامه ابالغی که ســال گذشته ان را در‬ ‫دســتور کار خود قرار داده بود‪ ،‬رشــد ترازنامــه را در هر ماه ‪۲‬‬ ‫درصد و برای بانک های تخصصــی ‪ ۲.۵‬درصد تعیین کرده بود‬ ‫اما از اوایل مرداد ماه ضوابط جدیدی ابالغ شــد که بر اساس ان‬ ‫دامنه رشد ترازنامه بانک ها بین ‪ ۱.۳۳‬درصد تا ‪ ۲.۵‬درصد در هر‬ ‫ماه خواهد بود‪ .‬ضمن اینکه دو بانک قرض الحســنه هم ماهانه تا‬ ‫‪ ۴.۵‬درصد می توانند رشــد ترازنامه داشته باشند‪ .‬ضوابط جدید‬ ‫از مرداد ماه ابالغ شــد و قطعاً انچه که تا مرداد ماه امســال به‬ ‫دســت امده حاصل ضوابطی اســت که از سال گذشته پیگیری‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫کاهش رشد مانده تسهیالت اعطایی‬ ‫بانک ها از ‪ ۱۹‬درصد به ‪ ۸.۲‬درصد‬ ‫ترازنامه بانک ها و دارایی های مشــمول حدود رشــد ترازنامه‪،‬‬ ‫شــامل چندین قلم می شــود اما با توجه به اینکه گزارش رشد‬ ‫ترازنامه بانک ها به صورت ســه ماه یکبار منتشــر می شــود و‬ ‫همچنین به دلیل سهم باالی مانده تسهیالت اعطایی‪ ،‬می توانیم‬ ‫از میزان رشد مانده تســهیالت‪ ،‬ارزیابی مشخصی از روند رشد‬ ‫ترازنامه را به دســت بیاوریم‪ .‬اخرین امارها نشــان می دهد که‬ ‫رشــد مانده سپرده ها بدون کسر ســپرده قانون در پایان مرداد‬ ‫ماه امســال به ‪ ۶‬هزار و ‪ ۱۵۱‬هزار و ‪ ۲۹۲‬میلیارد تومان رسیده‬ ‫که نســبت به پایان سال گذشته ‪ ۱۱.۲‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫مانده سپرده ها پس از کسر سپرده قانونی هم ‪ ۱۱.۱‬درصد رشد‬ ‫کرده و مانده تســهیالت اعطایی در ‪ ۵‬ماه اول سال جاری رشد‬ ‫‪ ۸.۲‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫اما در رشد مانده سپرده ها‪ ،‬مانده سپرده ها پس از کسر سپرده‬ ‫قانونی و مانده تســهیالت اعطایی در ‪ ۵‬ماه اول سال گذشته به‬ ‫ترتیب ‪ ۱۷.۱‬درصد‪ ۱۷.۶ ،‬درصد و ‪ ۱۹‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫به عبارت دیگر‪ ،‬در ‪ ۵‬ماه اول امســال نســبت به مدت مشابه‬ ‫سال گذشته‪ ،‬سرعت رشد سپرده ها ‪ ۳۴.۵‬درصد‪ ،‬سپرده ها پس‬ ‫از کســر ســپرده قانونی ‪ ۳۶.۹‬درصد و مانده تسهیالت اعطایی‬ ‫‪ ۵۶.۸‬درصد کمتر شــده است‪ .‬همچنین امار ‪ ۱۲‬ماه منتهی به‬ ‫مرداد ماه سال ‪ ۱۴۰۱‬در مقایسه با ‪ ۱۲‬ماه منتهی به مرداد ماه‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬هم جالب توجه اســت‪ .‬در یک سال منتهی به مرداد ماه‬ ‫ســال ‪ ،۱۴۰۱‬رشد سپرده ها ‪ ۳۵.۵‬درصد‪ ،‬رشد سپرده ها پس از‬ ‫کسر سپرده قانونی ‪ ۳۴.۹‬درصد و رشد مانده تسهیالت اعطایی‬ ‫‪ ۳۴.۹‬درصد بوده است‪ .‬اما در یک سال منتهی به مرداد ماه سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬رشد ســپرده ها ‪ ۴۶.۷‬درصد‪ ،‬رشد سپرده ها پس از کسر‬ ‫ســپرده قانونی ‪ ۴۶‬درصد و رشد مانده تسهیالت اعطایی ‪۵۲.۴‬‬ ‫درصد بوده است‪.‬‬ ‫بنابراین در دوره زمانی یک ساله‪ ،‬در یک سال منتهی به مرداد‬ ‫ماه امسال در مقایسه یک سال منتهی به مرداد ماه سال ‪،۱۴۰۰‬‬ ‫رشــد سپرده ‪ ۲۳.۹‬درصد‪ ،‬رشد ســپرده ها پس از کسر سپرده‬ ‫قانونی ‪ ۲۴.۱‬درصد و رشد مانده تسهیالت اعطایی ‪ ۳۳.۳‬درصد‬ ‫کاهش یافته است‬ ‫بر اساس ضوابط جدید که مدتی پیش ابالغ شد‪ ،‬رشد ترازنامه‬ ‫بانک ها بر اساس ‪ ۷‬معیار نظارتی مشخص می شود‪ .‬این معیارها‬ ‫شامل «امتیاز رتبه بندی بانک یا موسسه اعتباری بر اساس روش‬ ‫َکملز»‪« ،‬نسبت کفایت ســرمایه»‪« ،‬وضعیت بانک در بازار بین‬ ‫بانکی»‪« ،‬وضعیت اضافه برداشت»‪« ،‬وضعیت مطالبات غیرجاری‬ ‫ریالی»‪« ،‬وضعیت رعایت بخشــنامه های مبارزه با پولشویی» و‬ ‫«قضاوت حرفه ای وضعیت بانک از نظر گروه بازرسی در چارچوب‬ ‫مقررات مربوط به رعایت نرخ سود سپرده و تسهیالت‪ ،‬تسهیالت‬ ‫کالن‪ ،‬مرتبط‪ ،‬سرمایه گذاری ها و شفافیت» است‪.‬‬ ‫بر اساس این ضوابط دامنه رشــد ماهانه ترازنامه بانک ها ‪۲.۵‬‬ ‫درصد تا ‪ ۱.۳۳‬درصد اســت‪ .‬بر اساس معیارهای نظارتی تعیین‬ ‫شده‪ ،‬بانک استاندارد می تواند باالترین در باالترین سطح دامنه‬ ‫تعیین شده رشــد ترازنامه داشته باشد و بانک غیراستاندارد در‬ ‫پایین ترین ســطح اجازه رشــد خواهد داشــت‪ .‬البته رشد ‪۲.۵‬‬ ‫درصد صرفاً برای بانک های تخصصی و توسعه ای اعمال می شود‬ ‫و همچنین رشــد ترازنامه بانک های قرض الحسنه در هر ماه تا‬ ‫‪ ۴.۵‬درصد هم قابل افزایش است‪.‬‬ ‫برای اجرایی شدن این سیاست‪ ،‬نرخ سپرده قانونی بانک هایی‬ ‫که از حدود تعیین شــده فراتر بروند افزایش می یابد‪ .‬در ســال‬ ‫گذشــته ‪ ۹‬بانک و امسال ‪ ۶‬بانک مشــمول افزایش نرخ سپرده‬ ‫قانونی شــدند‪ .‬همچنین بانک مرکزی برای افزایش بازدارندگی‬ ‫این ابزار‪ ،‬با اخذ مجوز از شــورای پول و اعتبار سقف نرخ سپرده‬ ‫قانونی را از ‪ ۱۳‬درصد به ‪ ۱۵‬درصد افزایش داده است‪.‬‬ ‫رئیس کل بیمه مرکزی‪:‬‬ ‫توقف صدور مجوز تاسیس بیمه های جنرال‬ ‫رئیس کل بیمه مرکزی از سهم ناچیز شرکت های انالین بیمه‬ ‫از فروش بیمه نامه‪ ،‬باز شــدن قفل بیمه تکافل‪ ،‬ورود شرکتهای‬ ‫بیمه ای جدید به بازار و توقف صدور مجوز تاســیس بیمه های‬ ‫جنرال خبر داد‪.‬‬ ‫مجید بهزادپور درباره انتقاد برخی از کارگزاری های انالین بیمه‬ ‫نســبت به موضع گیری های بیمه مرکــزی درباره فعالیت این‬ ‫شرکت ها‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬این موضوع زمانی که وارد بیمه مرکزی‬ ‫شدم به نقطه بحرانی رسیده بود ولی در ادامه با برگزاری جلسات‬ ‫مشترک با این شرکت ها و نهادهای مسئول تا حدودی رفع ابهام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی با تاکید براینکه کارگزاری های انالین با مجوز بیمه مرکزی‬ ‫فعالیت خود را اغاز کرده اند‪ ،‬افزود ‪ :‬در حال حاضر ‪ 62‬شــرکت‬ ‫کارگزاری انالین از بیمه مرکزی مجوز گرفته اند اما مردم بیشتر‬ ‫با ‪ 4-3‬شرکت اشنا هستند که تبلیغات بیشتری در سطح شهر‬ ‫و تلویزیون دارند‪.‬‬ ‫بهزادپور ضمن اشــاره به اینکه بیمه مرکزی از ابتدا از فعالیت‬ ‫کارگــزاری های انالین اســتقبال کــرده و بــرای فعالیت انها‬ ‫نیــز ائین نامه تدوین کرده اســت‪ ،‬گفت‪ :‬ورود این شــرکت ها‬ ‫قطعــاً فرصتــی بــرای صنعت بیمه اســت و در همین راســتا‬ ‫بــا معاونت علمی و فناوری تفاهم نامــه ای برای ایجاد یک مرکز‬ ‫نواوری در بیمه مرکزی امضا شده تا محوریت تمام فعالیت های‬ ‫یادشده زیر نظر بیمه مرکزی بیاید و بتوانیم به این شرکت ها هم‬ ‫کمک کنیم و هم نظارت ‪.‬‬ ‫بنــده با صرف وقت زیاد این بحث را دنبــال می کنم تا مبادا‬ ‫بــه اصل نواوری کــه خیلی به وجود و اهمیــت ان در صنعت‬ ‫بیمه اعتقــاد دارم‪ ،‬لطمه ای وارد شــود و اطمینان دارم خیلی‬ ‫از تقابل هایــی که با بیمه مرکزی در این خصوص صورت گرفت‪،‬‬ ‫منصفانه نبود‪.‬‬ ‫رئیــس کل بیمه مرکزی در ادامه تصریح کرد‪ :‬نکته مهم دیگر‬ ‫این اســت که صحیح نیســت کارگزاری های انالین بیمه فقط‬ ‫در یک رشــته خاص فعالیت کنند بلکه بحــث نواوری هم این‬ ‫موضــوع را تایید می کنــد که باید تنــوع در فعالیت ها وجود‬ ‫داشته باشد؛ االن یکی از مشکالت اصلی ما در پرداخت و براورد‬ ‫خسارت است و مردم در این موارد تا حدی مشکل دارند‪.‬‬ ‫البته همین که االن مردم از داخل خانه بیمه نامه ها را مقایسه‬ ‫کرده و خریداری می کنند یکی از تســهیالتی بود که توســط‬ ‫شرکت های کارگزاری فراهم شد و برای ما بسیار ارزشمند است‬ ‫ولی در خیلی از رشته ها نیز چنین تسهیالتی مورد نیاز است که‬ ‫باید ایجاد شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه نمایندگان شــرکت های بیمه ای بالغ بر ‪95‬‬ ‫هزار شخص هستند‪ ،‬که بیش از ‪ 70‬درصد از فروش ما به خاطر‬ ‫فعالیت این نمایندگان است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اصلی ترین فاکتور فروش‬ ‫ما در صنعت بیمه نمایندگان موجود هســتند‪ .‬بنابراین این افراد‬ ‫گروه مهم و تعیین کننده ای برای ما هستند‪.‬‬ ‫فــروش شــرکت های انالین بیمه شــاید یک درصد باشــد‪.‬‬ ‫هرچنــد کیفیــت کار ایــن شــرکت ها بــرای ما مهم اســت‬ ‫ولی از نظر کمیت اصال قابل مقایســه با نمایندگان شرکت های‬ ‫بیمه نیست‪.‬‬ ‫بهزادپور ضمــن تاکید براینکــه حمایت ما ازشــبکه فروش‬ ‫از جملــه شــرکت های انالیــن حتمــاً ادامــه دار خواهد بود‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬وظیفه بیمه مرکزی به عنوان دســتگاه ناظر رصد‬ ‫فعالیت شرکت های انالین و نمایندگان بیمه است و اگر کوتاهی‬ ‫یــا تخلفی در این زمینه صورت گیــرد برخورد الزم صورت می‬ ‫پذیرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران‪:‬‬ ‫قرارگیری حدود ‪ 400‬قلم داروی ضروری در لیست بیمه ای‬ ‫مدیرعامل ســازمان بیمه سالمت ایران گفت‪ :‬نزدیک به ‪۴۰۰‬‬ ‫قلم داروی ضروری و پرتکرار به تدریج در لیســت بیمه ای قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫محمد مهدی ناصحی دربــاره پرداخت مطالبات طرح دارویار‬ ‫توسط ســازمان بیمه سالمت ایران گفت‪ :‬خوشبختانه پرداختی‬ ‫ما به التفاوت ارز دارو و سهم سازمان در دو ماه گذشته بالفاصله‬ ‫انجام شــده است‪ .‬درنظر داریم با توجه به منابعی که در اختیار‬ ‫داریم بالفاصله پس از پایان شــهریور ماه نیز بتوانیم در سراسر‬ ‫کشور مطالبات داروخانه ها را پرداخت کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تمام مطالبات پرداخت شــده است و درحال حاضر‬ ‫منتظر اســناد هســتیم‪ .‬هر سندی توســط بیمارستان دولتی‪،‬‬ ‫خصوصی و یا مراکز ســرپایی ارسال شــود‪ ،‬پرداختی ها صورت‬ ‫می گیرد‪ .‬خوشبختانه همکاری سازمان برنامه تاکنون قابل قبول‬ ‫بوده و تخصیص ها به موقع انجام شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان بیمه سالمت ایران تصریح کرد‪ :‬حتی برای‬ ‫مطالبات شــهریور بیمارستان های دولتی و خصوصی نیز ‪۲۳۵۰‬‬ ‫میلیــارد تومان به ســازمان تخصیص پیدا کرده اســت که در‬ ‫صورت ارسال اسناد مطالبات پرداخت می شود‪.‬‬ ‫ناصحی تاکید کرد‪ :‬اسناد سرپایی به صورت الکترنیکی ارسال‬ ‫می شــود اما اسناد بستری به شکل الکترونیک افالین است؛ لذا‬ ‫پــس از جمع بندی‪ ،‬پرداختی ها به صــورت الکترونیک صورت‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه برای مرداد ماه بخش ســرپایی سازمان بیمه‬ ‫سالمت حدود ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان درمجموع سهم خود و سهم‬ ‫ما به التفاوت ارزی را پرداخت کرده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در بخش‬ ‫بستری دارویی نیز همین میزان هزینه نزدیک به ‪ ۵۰۰‬میلیارد‬ ‫تومــان درماه وجــود دارد که در مجموع می تــوان گفت بیمه‬ ‫ســامت ‪ ۱۰۰۰‬میلیارد تومان با این داروهای تحت پوشش و‬ ‫ما به التفاوت ارز در کشــور پرداخت می کند‪ ،‬یعنی سهم بیمه‬ ‫ســامت تاکنون منهای ملزومات و تجهیزات پزشــکی ماهانه‬ ‫حدود ‪ ۱۰۰۰‬میلیارد تومان است‪.‬‬ ‫مدیرعامل سازمان بیمه ســامت ایران در ادامه گفت‪ :‬جهت‬ ‫کاهش مشکالت مردم در بحث پوشش بیمه ای داروها‪ ،‬معاونت‬ ‫درمان وزارت بهداشــت باید تعاریــف و پروتکل های مربوط را‬ ‫تدوین کند و طبق این پروتکل ها در ســامانه های بیمه سالمت‬ ‫قواعدی جاری می شود‪ ،‬لذا مشکالت را مرتفع خواهیم کرد‪.‬‬ ‫بنابر اعالم پایگاه خبری ســازمان بیمه ســامت ناصحی در‬ ‫پایان تاکید کرد‪ :‬در حال حاضر از ‪ ۳۹۰۰‬قلم دارو در فارماکوپه‬ ‫نزدیک به ‪ ۲۰۰۰‬قلم دارو تحت پوشش بیمه است که داروهای‬ ‫ضروری و پرتکرار است‪ ،‬لذا نزدیک به ‪ ۴۰۰‬قلم داروی ضروری‬ ‫و پرتکرار دیگر نیز به تدریج تا پایان ســال جاری تحت پوشش‬ ‫بیمه قرار می گیرد‪.‬‬ صفحه 4 ‫هفتصد و هشتادمین جلسه شورای فرهنگ عمومی با حضور وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و دیگر اعضا با دستور کار «بررسی مناسبت های درج شده در تقویم ملی کشور»‪ ،‬برگزار‬ ‫شــد‪.‬مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‪ ،‬هفتصد و هشتادمین جلسه شورای فرهنگ عمومی کشور روز سه شنبه بیست و نهم شهریورماه با حضور‬ ‫محمدمهدی اسماعیلی‪ ،‬وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی و سایر اعضای شورا در سالن جلسات وزارتخانه برگزار شد‪.‬در این جلسه که بررسی مناسبت های درج شده در تقویم ملی کشور‬ ‫یکی از دستورات جلسه بود‪ ،‬اعضا و نمایندگان نهادهای عضو شورا به بحث و تبادل نظر پرداختند‪.‬همچنین در پایان این جلسه حامد تاملی‪ ،‬مدیر خانه خالق و نواور دانادل به عنوان‬ ‫مهمان جلسه درباره فعالیت های خانه خالق دانادل توضیحاتی به اعضای شورا ارائه داد‪.‬‬ ‫اسماعیلی‪ ،‬وزیر فرهنگ‪:‬‬ ‫تقویت زبان فارسی برای پاسداری از کیان ملت ایران ضروری است‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشــاد اسالمی نوشــت‪ :‬زبان فارسی عامل مهم‬ ‫وحدت ملی ایرانیان و میراث مشــترک همه فارسی زبانان است از‬ ‫این رو حفظ‪ ،‬تقویت و گســترش این زبان تمدن افرین‪ ،‬وظیفه ای‬ ‫ضروری و ارزشــمند برای پاسداری از استقالل و کیان سرزمین و‬ ‫ملت مان به شمار می رود‪.‬‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشــاد اسالمی در پیام محمدمهدی اسماعیلی‬ ‫به مناســبت روز ملی شعر و ادب فارســی امده است‪ :‬دلم جواب‬ ‫بلــی می دهد صالی تو را‪ /‬صال بزن که بــه جان می خرم بالی تو‬ ‫را؛ زبان فارســی عامل مهم وحدت ملی ایرانیان و میراث مشترک‬ ‫همه فارســی زبانان اســت از این رو حفظ‪ ،‬تقویت و گسترش این‬ ‫زبان تمدن افرین‪ ،‬وظیفه ای ضروری و ارزشــمند برای پاسداری از‬ ‫ن و ملت مان به شمار می رود‪.‬‬ ‫استقالل و کیان سرزمی ‬ ‫وزیــر فرهنگ در ادامه ایــن پیام اورده اســت‪ :‬هویت فردی و‬ ‫اجتماعــی هر یک از ما در گرو زبان فارســی اســت که همچون‬ ‫منشــوری اســاس فرهنگی تمامی ایرانیان را شکل می دهد و باید‬ ‫پاسداشــت و پیشــبرد این گنجینــه ی دیرپا بــه دور از هر گونه‬ ‫تنگ نظری و نگاه باستان گرایانه‪ ،‬قومی و نژادی دنبال شود‪.‬‬ ‫اســماعیلی افزود‪ :‬در این میان نام ایران پیوسته با شعر‪ ،‬ادب و‬ ‫فرهنــگ همراه و همزاد بوده و مردم این مرز و بوم در طول تاریخ‬ ‫و ادوار دیرین و کهن‪ ،‬همواره با نظم و نثر پیوند داشــته اند و مرد‬ ‫و زن‪ ،‬کوچــک و بزرگ ‪ ،‬برنا و پیر و عالم و عامی‪ ،‬جان و دل خود‬ ‫را صفا و جال می بخشــیده اند و شعر در واقع در متن زندگی مردم‬ ‫ســاری و جاری بوده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬شــاعر برجسته معاصر‪،‬‬ ‫اســتاد سیدمحمدحســین بهجت تبریزی معروف به شــهریار‪ ،‬در‬ ‫گســتره تاریخ ادبیات ایران جایگاه ممتازی دارد‪ .‬انچه شــهریاری‬ ‫بالمنازع و صفت بی همتای او را بر اریک ه شعر معاصر مسلم می کند‬ ‫و راز بزرگ شــهرت و محبوبیتش‪ ،‬شاهکارهای ادبی او و تسلط و‬ ‫تبحرش بر هر دو زبان فارســی و اذری است‪ .‬وزیر فرهنگ تاکید‬ ‫کرد‪ :‬شعر شهریار روشــن ضمیر‪ ،‬روایت دغدغه های بشری فارغ از‬ ‫تعلــق زمان و مکان و تجلی مکاشــفات و دریافت های عمیق این‬ ‫شــاعر عارف و جواهرکالم اســت که در کنار مردم باصفا و وفادار‬ ‫زیسته و از زبان انان داد سخن داده است‪.‬‬ ‫اســماعیلی نوشــت‪ :‬اینک بر ماســت تا با همتی بلند‪ ،‬ستارگان‬ ‫درخشــان اسمان شعر و ادب این سرزمین عظیم را بیش از پیش‬ ‫پاس بداریم و عقد ثریا را بر نظم شــاعرانی چون شــهریار شیرین‬ ‫ســخن که غزل گفته و ُدر سفته اند بیافشانیم‪ .‬ضمن گرامی داشت‬ ‫روز شــعر و ادب فارسی و بزرگداشــت سیدمحمدحسین شهریار‬ ‫بر خود الزم می دانم کــه از مردمان قهرمان‪ ،‬نیکومرام و دین مدار‬ ‫اذربایجان و به ویژه تبریز صمیمانه سپاسگزاری کنم که این روزها‬ ‫میزبان ایین گرامی داشت شعر و ادب فارسی و بزرگداشت منزلت‬ ‫عرفان و معنویت شهریار هستند و دست متولیان و دست اندرکاران‬ ‫برپایی این همایش خجسته را به گرمی بفشارم‪.‬‬ ‫معاون گردشگری وزیر میراث فرهنگی‪:‬‬ ‫ایستگاه های مترو فرصت مناسبی برای تبلیغ گردشگری است‬ ‫معاون گردشگری وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع‬ ‫دستی گفت‪ :‬زمان انتظار مسافران در ایستگاه های مترو‪ ،‬فرصت‬ ‫مناسبی برای تبلیغ و معرفی ظرفیت های فرهنگی و گردشگری‬ ‫کشور است‪.‬‬ ‫اداره کل روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایع دستی‪ ،‬در اســتانه هفته گردشگری و با‬ ‫هدف اســتفاده از ظرفیت فضاهای مترو‪ ،‬جلسه مشترکی میان‬ ‫شرکت بهره برداری مترو تهران و حومه و وزارت میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشــگری و صنایع دستی با حضور علی اصغر شالبافیان معاون‬ ‫گردشــگری‪ ،‬معاون توسعه گردشــگری داخلی‪ ،‬مدیرکل دفتر‬ ‫توســعه گردشــگری داخلی از وزارت میراث فرهنگی و عباس‬ ‫شخصی میبدی دستیار شهردار در پیگیری ویژه امور اجرایی و‬ ‫حامد عباسی نامی مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران و‬ ‫حومه و مجید رستمی قائم مقام عملیات این شرکت برگزار شد‪.‬‬ ‫علی اصغر شالبافیان در این جلسه گفت‪ :‬زمان انتظار مسافران‬ ‫در ایســتگاه های مترو فرصت مناســبی بــرای تبلیغ و معرفی‬ ‫ظرفیت های فرهنگی و گردشــگری کشور اســت‪ ،‬امیدواریم با‬ ‫توج ه به شــکل گیری زمینه های الزم‪ ،‬همــکاری خوبی در این‬ ‫بخش اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه گردشگری فردی در حال حاضر رواج پیدا‬ ‫کرده اســت‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این گردشگران برای تردد بیشتر از مترو‬ ‫استفاده می کنند‪ .‬با توسعه نرم افزارهای کاربردی مرتبط با سفر‬ ‫می توانیم اطالعات مربوط به ظرفیت سیســتم حمل و نقل را با‬ ‫سرعت در اختیار ان ها قرار دهیم‪.‬‬ ‫شــالبافیان با بیان اینکه متروی تهران روزانه با حجم زیادی از‬ ‫شــهروندان روبه رو است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬از ظرفیت ایستگاه های مترو‬ ‫می توانیم ب ه عنوان محلی برای تولید و عرضه صنایع دســتی به‬ ‫مردم استفاده کنیم‪ .‬زیرا این کارها باعث افزایش روحیه و نشاط‬ ‫مردم می شود‪.‬‬ ‫معــاون گردشــگری وزارت میراث فرهنگــی تصریح کرد‪ :‬در‬ ‫هفته گردشــگری کلیپ های زیبایی بــرای معرفی ظرفیت های‬ ‫گردشــگری در ایران تهیــه کردیم که می توانــد جذابیت های‬ ‫سرمایه گذاری در این حوزه را نشان دهند‪.‬‬ ‫وی از تولید محتوای گردشگری شهری و توسعه ریلی خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬در صورت شناسایی و معرفی فضا‪ ،‬امکان ارائه محتوا در‬ ‫نمایشگرهای ایستگاه ها و قطارها را داریم‪ .‬همچنین امادگی الزم‬ ‫برای اجرای برنامه های فرهنگی در ایستگاه ها وجود دارد‪.‬‬ ‫حامد عباسی نامی مدیرعامل شرکت بهره برداری متروی تهران‬ ‫و حومه ضمن اعالم امادگی برای همکاری مشــترک در زمینه‬ ‫گردشگری و میراث فرهنگی گفت‪ :‬ما به دنبال ایجاد گذرگاه های‬ ‫مهارتی در ایستگاه های مترو هستیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬شــرکت بهره برداری متروی تهران و حومه می تواند‬ ‫در هفته گردشــگری فضاهای مناســبی را در ایســتگاه ها در‬ ‫اختیار معاونت گردشــگری قرار دهد تا ظرفیت های گردشگری‬ ‫و ســرمایه گذاری در ان هرچه بهتر به شــهروندان و مسافران‬ ‫معرفی شــود‪ .‬نامی با اشــاره بــه اینکه در حــال حاضر روزانه‬ ‫یک ونی م میلیون مسافر از متروی تهران استفاده می کنند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫باتوجه به بازگشــایی مدارس امار مسافران افزایش پیدا می کند‬ ‫و ظرفیت مناســبی برای اجــرای گذرگاه های مهارتی و معرفی‬ ‫صنایع دستی استان ها در ‪ ۱۴۴‬ایستگاه وجود دارد‪ ،‬اما باتوجه به‬ ‫زمان محدودی که تا بازگشــایی مدارس داریم امکان تجهیز و‬ ‫ایجاد گذرگاه مهارتی در تمامی ایســتگاه ها وجود ندارد‪ .‬در این‬ ‫مدت کوتاه می توانیم در ایستگاه های منتخب کار را اغاز کنیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت بهره برداری متروی تهران و حومه تصریح‬ ‫کــرد‪ :‬باتوج ه به تردد باال در ایســتگاه ها بایــد جانمایی فضاها‬ ‫کارشناســی شده باشد تا در عبور و مرور مسافران شاهد ازدحام‬ ‫نباشیم‪ .‬وی همچنین با اشاره به رویداد جام جهانی ‪ ۲۰۲۲‬قطر‬ ‫گفت‪ :‬ایســتگاه ورزشــگاه ازادی می تواند موقعیت خوبی برای‬ ‫گردشگری ورزشی باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت بهره برداری مترو تهــران و حومه در پایان‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬متروی تهران اماده پذیرایی از تک تک استان ها‬ ‫بــرای معرفی نمادهــا و ایین های مختلف در قالــب برگزاری‬ ‫نمایشگاه های دائمی یا مناسبتی است‪.‬‬ ‫بــر اســاس توافق های انجــام شــده همکاری هــای وزارت‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی و شرکت بهره برداری‬ ‫مترو تهران و حومه در هفته گردشگری (‪ ۶‬تا ‪ ۱۲‬مهرماه) باهدف‬ ‫گرامیداشت روز جهانی گردشگری با محوریت توسعه گردشگری‬ ‫شهری اغاز خواهد شد‪.‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫بررسی مناسبت های درج شده در تقویم ملی کشور‬ ‫چهارشنبه‪ 30‬شهریورماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪849‬‬ ‫اخبار‬ ‫‪5‬‬ ‫مدیر شبکه اموزش مطرح کرد‪:‬‬ ‫بازگشایی «مدرسه تلویزیونی‬ ‫ایران» از دوم مهر ماه‬ ‫مدیر شــبکه اموزش با اعالم این خبر که «مدرســه‬ ‫تلویزیونــی ایران» از دوم مهر ماه اغاز به کار می کند و‬ ‫هر روز پنج ســاعت برنامه خواهد داشت گفت‪ :‬در این‬ ‫مدرسه از معلم بازیگرها اســتفاده می کنیم و اموزش‬ ‫امیخته با سرگرمی است‪.‬‬ ‫در اســتانه اغاز سال تحصیلی ‪ ،۱۴۰-۱۴۰۲‬نشست‬ ‫خبری علی عبدالعالی‪ ،‬مدیر شبکه اموزش سیما درباره‬ ‫بازگشایی «مدرسه تلویزیونی ایران» برگزار شد‪.‬‬ ‫در ابتدای این نشست مدیر شبکه اموزش تاکید کرد‪:‬‬ ‫ان چه به عنوان تحول و عدالت اموزشی می شناسیم با‬ ‫مدرسه تلویزیونی ایران رقم خواهد خورد‪.‬‬ ‫عبدالعالــی گفت‪ :‬طــرح تحولی مدرســه تلویزیونی‬ ‫ایــران دو اتفــاق را دنبال می کند‪ .‬اتفــاق اول عدالت‬ ‫اموزشــی اســت که با توجه به تاکیــدات مقام معظم‬ ‫رهبــری باید کوتاهی های این حــوزه را جبران کنیم‪.‬‬ ‫یکی از تعابیر رهبری از عدالت اموزشــی این است که‬ ‫ساختار نظام اموزشــی باید به سمتی حرکت کند که‬ ‫نحوه برخورداری از نظام اموزشــی بــرای یک دانش‬ ‫اموز در شمال شــهر تهران با دانش اموزی در مناطق‬ ‫محــروم برابر باشــد که البتــه هم اکنــون این طور‬ ‫نیســت و حتــی قبولــی هــای کنکــور و نصیــب‬ ‫اموزشــی دانش امــوزان مناطق مختلــف ایران هم‬ ‫یکسان نیست‪.‬‬ ‫ش ادامه داد‪ :‬هدف اول راه اندازی‬ ‫مدیر شــبکه اموز ‬ ‫مدرســه اموزشــی تلویزیونی حرکت به سمت عدالت‬ ‫اموزشی است یعنی هر کسی که در خانه تلویزیون دارد‬ ‫بتواند به بهترین محتوای اموزشــی دسترسی رایگان‬ ‫داشــته باشد‪ .‬ما در حالی که دسترسی باالی ‪۹۹‬درصد‬ ‫انتن تلویزیون و حدود ‪۶۰‬میلیون دســتگاه گیرنده در‬ ‫کشور داریم اما با توجه به امار وزارت اموزش و پرورش‬ ‫در دو ســال اخیر که شــرایط همه گیری کرونا وجود‬ ‫داشت‪ ،‬پنج میلیون دانش اموز با مشکل ادامه تحصیل‬ ‫مواجه شدند‪.‬‬ ‫عبدالعالی افزود‪ :‬هدف دوم تحول اموزشــی اســت‪.‬‬ ‫یعنــی امروز وقتی یک انیمیشــن کوتــاه برای دانش‬ ‫اموزان در فضــای مجازی چهار میلیــارد بازدید دارد‬ ‫به این معناســت که شــیوه اموزش و پــرورش تغییر‬ ‫کرده و باید توام با ســرگرمی و تفریح باشد و از همین‬ ‫روســت که می گوییم در مدرســه تلویزیونــی ایران‬ ‫یادگیری خوشمزه است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد ‪ :‬مدرســه تلویزیونــی ایران تنها یک‬ ‫کالس درس نیســت بلکه ما سعی کردیم اموزش های‬ ‫این مدرســه همراه با جذابیت های بصری و سرگرمی‬ ‫باشــد‪ .‬یعنی همانطور که بچه ها به تماشــای کارتون‬ ‫عالقه مندند طراحی کالس های درس هم باید به گونه‬ ‫ای باشد که بچه ها منتظر اغاز ان باشند‪.‬‬ ‫دبیر جشنواره سینماحقیقت‪:‬‬ ‫دومین نشست تبیین هنر انقالب اسالمی در استانه سالروز نامه تاریخی‪ 30‬شهریور‬ ‫هنر باید بتواند نقاط کور و معضالت اجتماعی سیاسی و نظامی را نشان دهد‬ ‫در استانه سالروز نامه تاریخی ‪ 30‬شهریور ‪ 1369‬بنیان گذار فقید‬ ‫جمهوری اسالمی به هنرمندان و خانواده شهدای هنرمند‪ ،‬دومین‬ ‫نشســت تبیین هنر انقالب اسالمی (هنر ناب) صبح روز سه شنبه‬ ‫‪ ۲۹‬شــهریور در محل سالن همایش های موزه فرش ایران برگزار‬ ‫شد‪.‬‬ ‫در نشســت تبیین هنر انقالب اسالمی که با دبیری دکتر پرویز‬ ‫فارسیجانی برگزار شد‪ ،‬حجت االسالم علی ذوعلم‪ ،‬از اساتید حوزه‬ ‫و محقق اندیشــه های حضرت امام و مقام معظم رهبری و رئیس‬ ‫پژوهشگاه انقالب اسالمی دکتر مجید اسماعیلی‪ ،‬مدرس دانشگاه‬ ‫و مدیرعامل موزه سینما و دکتر نصراهلل قادری نویسنده‪ ،‬کارگردان‬ ‫و پژوهشگر تئاتر و استاد دانشگاه به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات‬ ‫خود در خصوص این نامه تاریخی پرداختند‪.‬‬ ‫در ابتدای این نشست نامه امام خمینی (ره) در سی ام شهریورماه‬ ‫ســال ‪ 1367‬و پس از پذیرش قطعنامه ‪ 598‬که در ان خطاب به‬ ‫هنرمندان و خانواده شــهدا به تجلیل از هنر و هنرمندان متعهد‬ ‫پرداختند پخش شد‪ .‬حضرت امام در نامه مذکور با برشمردن ابعاد‬ ‫هنر اصیل به تقدیر از هنرمندانی پرداختند که هنرشــان را درراه‬ ‫مبارزه با اســتکبار و دشمنان اسالم به کار بستند و خود در جبهه‬ ‫نبرد حق علیه باطل به فیض شهادت نائل امدند‪.‬‬ ‫ســپس حجت االسالم علی ذو علم در سخنانی با اشاره به هفت‬ ‫پیام و رسالتی که در نامه مذکور خطاب به هنرمندان وجود دارد‬ ‫گفت‪ :‬این پیام ‪ ۲۵۰‬کلمه ای امام یک راهبرد ارزشمند است برای‬ ‫تبیین هنر انقالبی و اگر نیاز داریم به تدوین هنر انقالبی‪ ۷ ،‬نکته‬ ‫از این پیام را به عنوان رســالت های هفت گانه هنر انقالبی به عنوان‬ ‫شاخص و صورت بندی منطقی بیان می کنم که در عرصه هنرهای‬ ‫مختلف به شکلی عملیاتی موثر خواهد بود‪.‬‬ ‫ذو علم افزود‪ :‬راجع به تعریف هنر انقالبی تعابیر گوناگونی شده‬ ‫اما هیچ کدام از تعابیر مذکور جامعیت این پیام را نداشته اند‪ .‬اولین‬ ‫نکته و پیام نامه مذکور این است که هنر انقالبی باید صیقل دهنده‬ ‫اسالم ناب باشد و این صیقل دهندگی دارای معانی عمیقی است‪.‬‬ ‫دومین نکته افشــاگری ســرمایه داری مدرن و نقش مخرب نگاه‬ ‫کمونیستی است‪ .‬بخشی از سرمایه داری همان اسالم امریکایی و‬ ‫اسالم رفاه و تجمل است که قطعاً موردقبول جامعه نیست و این‬ ‫افشاگری جنبه سلبی دارد سومین رسالت این است که هنر باید‬ ‫بتواند نقاط کور و معضالت اجتماعی سیاسی و نظامی را نشان دهد‬ ‫و این مسئله نیز از جنبه های مختلف قابل بحث است‪.‬‬ ‫این مدرس حوزه و دانشــگاه تاکید کرد‪ :‬امروزه بخشی از مردم‬ ‫جامعه کاستی ها و معضالت موجود را به حساب اسالم می گذارند و‬ ‫حال وظیفه هنر انقالبی در این زمینه چیست؟‬ ‫وی خاطرنشان ساخت‪ :‬رسالت چهارم این است که هنر انقالبی‬ ‫باید بتواند عدالت و شرافت را ترسیم کند‪ .‬پنجمین رسالت هنر در‬ ‫جایگاه واقعی خود‪ ،‬افشاگری تصویر زالوصفتانی است که از اسالم‬ ‫به ظاهر تغذیه می کنند اما از ارزش های انقالبی و اســامی به دور‬ ‫هستند‬ ‫ششمین پیام و رسالت این است که هنر باید بتواند راه ستیز با‬ ‫جهان خواران را نشان داده و بیاموزاند و هفتمین رسالت نیز رسوا‬ ‫کردن مدعیان بی درد هنر اســت کسانی که مدعی اند اما فقط به‬ ‫فکر شهوت‪ ،‬شــهرت و ثروت هستند و کمترین نسبتی با جامعه‬ ‫پیرامون خود ندارند‬ ‫ذو علم در خاتمه ســخنانش تاکید کرد‪ :‬به نظرم باید روی این‬ ‫هفت رســالت کار زیادی انجام شود چراکه دارای وجوه گوناگون‬ ‫و دامنه گســترده ای اســت‪ .‬ما امروزه در بخش های مختلف هنر‬ ‫پیشرفته ای خوبی داشته ایم اما هنوز نیاز داریم که این شاخصه ها را‬ ‫تقویت کنیم و داللت های ان را در عرصه هنرهای گوناگون بیابیم‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش دکتر نصراهلل قادری نیز درسخنانی با اشاره‬ ‫به عدم توجه به عنصر مهم نقد گری علیرغم تاکید بر این موضوع‬ ‫در نامه حضرت امام گفت‪ :‬اولیــن و مهم ترین نکته که عالمانه و‬ ‫عامدانه در این نامه مغفول واقع شده مسئله مهم نقد گری است از‬ ‫دیدگاه فلسفی که برای تبیین ان نیازمند تعامل بین هنرمندان‪،‬‬ ‫مردان دین‪ ،‬جامعه شناســان و فالسفه هستیم و متاسفانه چنین‬ ‫بحثی که ساختار هرمنوتیک دارد در کشور ما به دلیل عدم تعامل‬ ‫فی مابین تاکنون رخ نداده است‬ ‫وی با اشاره به اینکه مسئله که چرا چنین مسئله ای تاکنون مورد‬ ‫غفلت واقع شده و ما مفهوم پیام را درک نکردیم به قرائت های حزبی‬ ‫و سیاسی و فردی سیاست گذاران دوره های مختلف بازمی گردد‪.‬‬ ‫جشنواره سینما حقیقت و یک‬ ‫مسئله جذاب و ترسناک‬ ‫دبیر جشــنواره سینماحقیقت با تاکید بر تالش برای‬ ‫نفوذ مســتند ایران در کشــورهای همسایه و به بحث‬ ‫گذاشتن برخی تغییرات با مستندسازان گفت‪ :‬جشنواره‬ ‫حقیقت زیر فشــار مضاعف مستندسازان گیر کرده که‬ ‫این مسئله هم جذاب است هم ترسناک‪.‬‬ ‫حدود دو ماه تا برگزاری شــانزدهمین دوره جشنواره‬ ‫بین المللــی مســتند ایــران (حقیقت) باقــی مانده و‬ ‫مستندســازان با تمدید مهلت ارســال اثــر می توانند‬ ‫فیلم های خود را تا پایان شهریور به جشنواره بفرستند‪.‬‬ ‫جشنواره امسال که همانند چند سال گذشته به شکل‬ ‫انالین هم برگزار می شــود قرار بود در بخش هایی مثل‬ ‫جوایز دچار تغییراتی شــود که با اعتراض فیلمســازان‬ ‫مواجه شد و حاال همان موارد در کنار بررسی راهکارهایی‬ ‫برای گسترش نفود مستند ایران در کشورهایی با حوزه‬ ‫زبانی و فرهنگی مشترک در پنل های تخصصی بررسی‬ ‫خواهند شد‪.‬‬ ‫محمد حمیدی مقدم ‪-‬دبیر جشــنواره و مدیرعامل‬ ‫مرکز گسترش سینمای مســتند و تجربی ‪ -‬که اخیرا‬ ‫برای شــرکت در جشــنواره انیمیشــین هیروشیما به‬ ‫ژاپن ســفر کــرده بــود و در انجا تقدیر شــد‪ ،‬برخی‬ ‫جزئیــات جشــنواره امســال‪ ،‬رویکردهــا و اینکه ایا‬ ‫خط قرمــزی در انتخــاب اثــار وجــود دارد یا خیر‬ ‫صحبــت کرد‪ .‬البته ایــن مصاحبه به برخــی دیگر از‬ ‫فعالیت های مرکــز از جمله بخش پرحاشــیه «هنر و‬ ‫تجربه» هم پرداخته که در بخش نخست فقط پرسش ‬ ‫و پاســخ های مرتبط با جشنواره سینماحقیقت منتشر‬ ‫می شود‪.‬‬ صفحه 5 ‫سیاسی و اجتماعی‬ ‫تحریم و تروریسم نتیجه یکجانبه گرایی است‬ ‫‪6‬‬ ‫اخبار‬ ‫چهارشنبه‪ 30‬شهریورماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪849‬‬ ‫رئیس جمهور با بیان اینکه سازمان ملل متحد نباید سازمان دولت های قدرتمند باشد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬تحریم‪ ،‬تروریسم و جنگ و خونریزی نتیجه یکجانبه گرایی است‪.‬ایت اهلل سید ابراهیم‬ ‫رئیسی‪ ،‬رئیس جمهوری اسالمی ایران که برای شرکت در نشست سران هفتاد و هفتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد ظهر دوشنبه به وقت محلی در صدر هیاتی بلندپایه وارد‬ ‫نیویورک شد‪ ،‬در جمع خبرنگاران و در بدو ورود در گفت وگو با خبرنگاران‪ ،‬گفت‪ :‬برای شرکت در هفتاد و هفتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل به نیویورک سفر کردم‪ .‬در این‬ ‫سفر طبیعتا با توجه به فرصتی که وجود دارد به تبیین دیدگاه ها و نظرات جمهوری اسالمی ایران خواهم پرداخت و نقطه نظرات را به اطالع شرکت کنندگان و کسانی که شنونده این‬ ‫سخن و پیام باشند‪ ،‬خواهم رساند‪.‬ایت اهلل رئیسی افزود‪ :‬سازمان ملل متحد حقیقتا باید سازمان ملل باشد و نباید سازمان دول قدرتمند باشد و ما هم مواجه هستیم با یک سری از‬ ‫مشکالت و مسائل جهانی که طبیعتا در اینگونه نشست ها می توان نسبت به ان بحث کرد و به دنبال راهکار بود‪.‬‬ ‫ سازی اموزش که از سوی سازمان یونسکو اظهار داشت؛‬ ‫رئیس جمهور در اجالس دگرگون‬ ‫ِ‬ ‫رییس کل سازمان نظام پزشکی‬ ‫خطر «کمبود پزشک» در برخی‬ ‫رشته ها و حرکت به‬ ‫پزشکی لوکس‬ ‫سمت‬ ‫ِ‬ ‫رییس کل سازمان نظام پزشکی ضمن هشدار نسبت‬ ‫به عدم اقبال پزشــکان برای ورود به برخی رشته های‬ ‫تخصصــی و فوق تخصصــی بــه دلیل عدم تناســب‬ ‫پرداختی ها با میزان سختی کار‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬رشته هایی‬ ‫که در معرض ریسک هســتند را باید به صورت خاص‬ ‫ببینیم و شرایط شــان را تســهیل کنیــم؛ در غیر این‬ ‫صورت تمایل برای ورود به این رشــته ها کاهش یافته‬ ‫و دچار مشکل می شویم‪.‬‬ ‫دکتر محمد رییس زاده با اشــاره بــه وضعیت برخی‬ ‫رشــته های پزشکی که متقاضی برای ان ها وجود ندارد‬ ‫و ممکن اســت در اینده دچار مشکل شوند‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫حوزه رشــته های تخصصی رشــته هایی مانند جراحی‬ ‫اطفال‪ ،‬جراحی قلب اطفال و ‪ ...‬متقاضی کمی برایشان‬ ‫وجود دارد‪ .‬در حالی که این ها رشــته های ســنگینی‬ ‫هستند‪ .‬باید توجه کرد که کار در این رشته ها سنگین‬ ‫و طول دوره تحصیل در ان ها نیز بســیار سنگین است‪.‬‬ ‫همچنین با اینکه وزارت بهداشت در بحث سقف گذاری‬ ‫برای کارانه ها تمهیداتی اندیشــیده و وضعیت مقداری‬ ‫بهبود یافته اســت‪ ،‬اما همچنان پرداختی ها متناسب با‬ ‫میزان ســختی کار در این رشته ها نیست و طرح هایی‬ ‫مانند قاصــدک‪ ،‬مالیات پلکانی و ســقف گذاری برای‬ ‫کارانه ها‪ ،‬باعث می شــود که پزشک متناسب با زحمتی‬ ‫که می کشــد و متناسب با ســنگینی عمل ها دریافتی‬ ‫نداشته باشد‪.‬‬ ‫چرایی کم شدن تمایل به برخی رشته های‬ ‫تخصصی و فوق تخصصی‬ ‫وی افزود‪ :‬بر همین اساس هم کسی تمایل ندارد وارد‬ ‫این رشــته ها شود‪ .‬به عنوان مثال ممکن است فردی با‬ ‫خود بگوید من چهار سال جراحی عمومی بخوانم‪ ،‬سه‬ ‫سال جراحی اطفال بخوانم که در این صورت هفت سال‬ ‫از عمرم می گذرد‪ .‬در حالی که اگر پزشک عمومی بمانم‪،‬‬ ‫در این هفت ســال می توانم شرایط بهتری برای خودم‬ ‫ایجاد کنم‪ .‬در عین حال این شرایط در برخی رشته های‬ ‫پایه مانند بیهوشی‪ ،‬جراحی عمومی‪ ،‬رشته های داخلی‬ ‫و‪ ...‬نیــز وجود دارد‪ .‬به طوری که از انجایی که وضعیت‬ ‫بازار کارشان با دریافتی هایشــان تناسب ندارد‪ ،‬تمایل‬ ‫دانشــجویان برای ورود به این رشــته ها کمتر است؛ یا‬ ‫سراغ بسیاری از رشته های به اصطالح لوکس می روند یا‬ ‫فرد ترجیح می دهد تا با همان وضعیت پزشک عمومی‬ ‫کار کند و درامد داشته باشد‪.‬‬ ‫سرپرست دفتر امور اسیب‬ ‫دیدگان اجتماعی سازمان‬ ‫بهزیستیکشور‬ ‫ثبت اطالعات هویتی کودکان کار کشــور با اســکن‬ ‫عنبیه تا ‪ ۳‬ماه اتی ‪ /‬تمهیدات تحصیل این کودکان‬ ‫سرپرست دفتر امور اسیب دیدگان اجتماعی سازمان‬ ‫بهزیســتی کشــور از برنامه این ســازمان برای تامین‬ ‫اعتبارات الزم تا ســه ماه اینده در راستای اجرای طرح‬ ‫«شناسایی هویت کودکان کار با اسکن عنبیه» در کل‬ ‫کشــور خبر داد‪ .‬محمدرضــا حیدرهایی درخصوص‬ ‫جدیدترین برنامه ســازمان بهزیستی برای ساماندهی‬ ‫کودکان کار‪ ،‬بیان کرد‪ :‬سازمان بهزیستی در چارچوب‬ ‫برنامه هــا در نظر دارد که اطالعــات جامع و کاملی از‬ ‫حضور کودکان در ســطح شهر مثل اینکه کودکان کار‬ ‫بیشــتر در چه مناطقی حضور دارنــد و چه نوع کاری‬ ‫انجــام می دهند‪ ،‬به دســت اورند و ســپس در جهت‬ ‫کاهش حضور کودکان کار در ســطح شهر یا به حداقل‬ ‫رساندن این کودکان برنامه ریزی شود‪.‬‬ ‫سرپرست دفتر امور اسیب دیدگان اجتماعی سازمان‬ ‫بهزیستی کشور در پاســخ به سوالی درخصوص تعداد‬ ‫کودکان کار در سطح کشور گفت‪ :‬براساس امارهایی که‬ ‫از قبل از ورود اتباع جدید به کشــور وجود دارد‪ ،‬حدود‬ ‫‪ ۶۰۰۰‬کودک کار و خیابان در سطح کشور وجود دارند‬ ‫که ‪ ۸۰‬درصد انها غیرایرانی و اتباع هستند‪.‬‬ ‫وی در پاســخ به ســوال دیگری درخصــوص اینکه‬ ‫بــا وجود اجرای طرح شناســایی هویت کودکان کار با‬ ‫اســکن عنبیه‪ ،‬چه تعداد کودک دوباره به ســطح شهر‬ ‫بازگشــته اند‪ ،‬بیان کــرد‪ :‬طرح اســکن عنبیه طرحی‬ ‫نوپاست و از ســال ‪ ۱۴۰۰‬تنها در ‪ ۱۲‬استان اجرا شد‪.‬‬ ‫بنا داریم تا ســه ماه اینده با کمک ســایر دســتگاه ها‬ ‫تامین اعتبارات الزم صورت گیرد و دســتگاه های ثبت‬ ‫اطالعات کودکان کار و خیابان از طریق اســکن عنبیه‬ ‫در کل کشــور فراهم و این طرح اجرا شود‪ .‬پس از ان‬ ‫برنامه ریــزی می کنیم تا اطالعات هویتی همه کودکان‬ ‫کار ثبت شود‪.‬‬ ‫ایران سند اموزش و پرورش خود را بدون اتکا‬ ‫به رویکردهای سکوالر سند ‪ ۲۰۳۰‬تدوین کرده است‬ ‫جمهوری اسالمی ایران ســند تحول بنیادین اموزش و پرورش‬ ‫ِ‬ ‫تربیت ایرانی‪ -‬اســامی و بدون اتکا به‬ ‫خود را با ابتناء به فلســفه‬ ‫رویکردهای تک بعدیِ سکوال ِر موجود در سند ‪ ۲۰۳۰‬تدوین کرده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ایت اهلل ســید ابراهیم رئیســی رئیس جمهور کشورمان بعد از‬ ‫ظهر به وقت محلی در اجالس دگرگون ســازیِ اموزش که از سوی‬ ‫سازمان یونسکو برگزار شد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬متاسفانه فرهنگ سلطه‪،‬‬ ‫منفعت خود را در عقب نگه داشــتن کشورهای دیگر تعریف کرده‬ ‫و با ایجاد نظام جهانی ناعادالنه و با سوءاســتفاده از ســازمان های‬ ‫بین المللی و تدوین منظومه های فکری‪ -‬فرهنگی خویش مانع رشد‬ ‫و پیشرفت کشورهای دیگر شده است‪.‬‬ ‫متن کامل سخنرانی رئیس جمهور به شرح زیر است‪:‬‬ ‫هو الذی بعث فی االمیین رسوال منهم یتلوا علیهم ایاته و یزکیهم‬ ‫و یعلمهم الکتاب و الحکمه و ان کانوا من قبل لفی ضالل مبین‬ ‫خانم ها و اقایان؛‬ ‫دانش بشــری به دانشــمندان ملت ایران مباهات می کند‪ .‬تاریخ‬ ‫تمدن ایران‪ ،‬با علم و دانش اغاز شده؛ فرهنگ اسالمی‪ ،‬ان را اعتال‬ ‫بخشــیده و ستون های ان را بر اندیشــه های اسمانی استوار کرده‬ ‫است‪ .‬دین مقدس اسالم با هدف تحقق عدالت‪ ،‬گسترش معنویت‬ ‫و پیشرفت و ابادانی‪ ،‬بشریت را به پرورش و اموزش دعوت می کند‪.‬‬ ‫توســعه و پیشــرفت‪ ،‬یکی از دغدغه های عمده کشورهاســت و‬ ‫اگر چه دولت ها در موارد زیادی توصیه ها و نســخه های نهادهای‬ ‫بین المللی در این زمینــه را اجرا کرده اند‪ ،‬اما همزمان چالش های‬ ‫جدی برای فرهنگ ملی و بومی کشورها نیز پدید امده است‪.‬‬ ‫ما معتقدیم که برای مواجهه با چالش های اموزش‪ ،‬نخســت باید‬ ‫علل ریشه ای ان را به درستی دریابیم‪ .‬ما نسبت به قرائت نهادهای‬ ‫بین المللی از تاریخ معاصر جهان و صورت‪-‬بندی مســائل ان نقد‬ ‫بنیادیــن داریم‪ .‬اگر ارمان ما ایجاد زندگی شایســته و جهان امن‬ ‫است باید از خوانش های یک سویه اجتناب شود و بر نقش افرینی‬ ‫همه طرف ها در قالب رویکردهای چندجانبه گرایانه تاکید شود‪.‬‬ ‫بطور خالصه جمهوری اسالمی ایران معتقد است که‪:‬‬ ‫ پیشرفت‪ ،‬تربیت‪ ،‬خانواده‪ ،‬عدالت و معنویت را نمی توان جدای‬‫از هم نگریست‪.‬‬ ‫ هر ایده ای درباره توســعه و رفع نیازهای بشــر باید اقتضائات‬‫تربیتی و ارزشــی را در خود لحاظ نمایــد و در عین حال خانواده‬ ‫محور باشــد؛ البته خانواده به معنای اصیــل ان و نه صورت های‬ ‫خودساخته که باعث انقطاع نسل بشر خواهد شد‪.‬‬ ‫متاســفانه فرهنگ ســلطه‪ ،‬منفعت خود را در عقب نگه داشتن‬ ‫کشــورهای دیگر تعریف کرده و با ایجاد نظــام جهانی ناعادالنه و‬ ‫با سوءاســتفاده از ســازمان های بین المللی و تدوین منظومه های‬ ‫فکری‪ -‬فرهنگی خویش مانع رشــد و پیشــرفت کشورهای دیگر‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫همکاران عزیز‬ ‫ســوال ما این است‪ :‬ایا اموزش و اساسا انســان باید در خدمت‬ ‫توسعه ی پایدار باشد یا توســعه ی پایدار در خدمت انسان؟ محور‬ ‫تحوالت اموزشی اگر به رشد و تعالی انسان منجر نشود‪ ،‬نتیجه ای‬ ‫جز استضعاف انسانیت در پی نخواهد داشت‪.‬‬ ‫انچه انتظار می رود این است که نهادهای بین المللی با احترام به‬ ‫حق حاکمیت فرهنگی و تربیتی کشورها‪ ،‬از انان در مقابل تهاجم‬ ‫فرهنگی محافظت کنند‪ .‬مــا معتقدیم که تحول در اموزش بدون‬ ‫توجه به «خانواده‪ ،‬عدالت و معنویت» میسر نخواهد بود‪.‬‬ ‫باید بــر ارزش های اخالقی همچون بزرگداشــت خانواده‪ ،‬احترام‬ ‫به محیط زیست‪ ،‬عدالت‪ ،‬رد خشــونت و افراطی گری‪ ،‬فراهم سازی‬ ‫فضای مجازی ایمن و اخالقی و ســالم و مفید به عنوان اولویت های‬ ‫تحول تعلیم و تربیت تمرکز کنیم‪ .‬جمهوری اســامی‬ ‫دگرگونی و‬ ‫ِ‬ ‫ایران بر این اساس‪ ،‬ســند تحول بنیادین اموزش و پرورش خود را‬ ‫ِ‬ ‫تربیت ایرانی‪ -‬اسالمی و بدون اتکا به رویکردهای‬ ‫با ابتناء به فلسفه‬ ‫تک بعدیِ ســکوال ِر موجود در ســند ‪ ۲۰۳۰‬تدوین کرده است‪ .‬از‬ ‫منظر کیفیت نیز در نظام اموزشــی جدیــد ایران‪ ،‬چرخش از نظام‬ ‫حافظــه محور به نظام متکی بر پژوهش‪ ،‬خالقیت‪ ،‬مهارت اموزی و‬ ‫تعهد به تربیت و ارزش های فرهنگــی و دینی را هدفگذاری نموده‬ ‫است‪ .‬جمهوری اســامی ایران امادگی دارد تا در عین پایبندی به‬ ‫سیاســت های اصولی خود‪ ،‬وارد گفتگوی تعاملی در چارچوب نظام‬ ‫تعلیم و تربیت مبتنی بر ارزش های واالی انسانی شود‪.‬‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی‪:‬‬ ‫ تحقق دولت هوشمند‪،‬تحقق عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد است‬ ‫رئیس مجلس شــورای اسالمی با اشاره به اینکه دشمنان جنگ‬ ‫ی در بخش ‪ ICT‬در بُعد‬ ‫سایبری را شروع کردند گفت‪ :‬اسیب پذیر ‬ ‫امنیت بســیار مهم و کلیدی است و اگر امنیت سیستم ها را مورد‬ ‫توجه قرار ندهیم‪ ،‬این مسئله تبدیل به یک تهدید خواهد شد‪.‬‬ ‫محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شــورای اســامی در نشست‬ ‫علنی مجلس شورای اســامی در جمع بندی گزارش کمیسیون‬ ‫صنایع و معادن در مورد بررســی عملکرد دستگاه های مسئول در‬ ‫تحقق اهداف دولت هوشــمند و ارائــه خدمات دولت الکترونیک‬ ‫(موضوع بند (و) تبصره ‪ ۷‬قانون بودجه ســال ‪ ۱۴۰۱‬کل کشور)‬ ‫ضمن تشــکر از دولت به دلیل اینکه موضوع تحقق اهداف دولت‬ ‫هوشمند را دغدغه اصلی کار خود قرار داده‪ ،‬از همکاران کمیسیون‬ ‫صنایــع و معادن مجلس نیز که در این بخش فعال بوده و دو روز‬ ‫مانده بــه زمان بندی بخش مربوط به بنــد (و) تبصره (‪ )7‬قانون‬ ‫بودجه این گزارش را با همراهی معاونت نظارت مجلس در دستور‬ ‫کار مجلس قرار دادند‪ ،‬تشکر کرد‪.‬‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه نکات مهمی باید در‬ ‫جمع بندی این موضوع مــورد توجه قرار گیرد تا در پیگیری های‬ ‫بعدی در مجلس به ویژه از وزارت ارتباطات و سازمان امور اداری و‬ ‫استخدامی مبنای کار باشد‪ ،‬گفت‪ :‬بدون شک همه ما می دانیم که‬ ‫هوشمندسازی و دولت الکترونیک دو ویژگی اساسی دارد‪ ،‬نخست‬ ‫اینکه اصلی تریــن ابزار برای تحقق عدالت اجتماعی در کشــور‪،‬‬ ‫هوشمندسازی است‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬اگــر بخواهیــم عدالت اقتصــادی‪ ،‬اجتماعی و‬ ‫صرفه جویی و شفافیت را برقرار و محقق کنیم و همچنین با فساد‬ ‫مبارزه کنیم‪ ،‬برای اینکه نشان دهیم در این راه جدی هستیم باید‬ ‫به دنبال تحقق دولت هوشمند باشیم و تحقق این امر یعنی تحقق‬ ‫عدالت اجتماعی و مبارزه با فساد‪.‬‬ ‫قالیبــاف تاکیــد کرد‪ :‬دومیــن نکته که همواره در بخشــی از‬ ‫صحبت هایم به ان اشــاره کردم این اســت که ما در کشور چهار‬ ‫قوه به جای ســه قوه داریم‪ ،‬قوه چهارم بروکراسی و دیوانساالری‬ ‫موجود در کشــور اســت که خود به خود عمل می کند و تسلط‬ ‫الزم برای مهار ان وجود ندارد و این معضل در بخش های مختلف‬ ‫حــوزه اجرایی دیده می شــود‪ ،‬مهار این موضــوع هیچ راهی جز‬ ‫هوشمندسازی و دولت الکترونیک ندارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اســاس تحول دولت و تحقق برنامه های سالیانه ما در‬ ‫قانون بودجه و تحقق برنامه های‪ 5‬ســاله در گرو هوشمندسازی و‬ ‫دولت الکترونیک است‪.‬‬ ‫رئیس مجلس تصریح کرد‪ :‬باورپذیری و مسئولیت پذیری مدیران‬ ‫در بخش های مختلف دولتی نیز از اهمیت باالیی برخوردار است‪،‬‬ ‫اگر این نباشد این کار از جهت کمی ممکن است اما کامل محقق‬ ‫نمی شود‪ .‬من این موضوع را به صورت دقیق رصد می کردم؛ اقای‬ ‫طاهری نیز در برنامه صف اول تلویزیون به این موضوع اشاره کرد‬ ‫که در همین ‪ 72‬ساعت گذشته چه تعداد دستگاه وارد این چرخه‬ ‫شدند که همین هم جای تشکر دارد اما این کار شکلی است نه کار‬ ‫کیفی‪ .‬قالیباف با بیان اینکه وقتی به پنجره واحد برخی دستگاه ها‬ ‫وارد می شــویم درمی یابیم که هیچ خدماتی از دستگاه در سامانه‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬لذا بی میلی و بی رغبتی در سیستم اداری باید نسبت‬ ‫به اجرای این قانون برداشته شود‪ .‬اگر دستگاهی بخواهد با اجرای‬ ‫این قانون مخالفت کند به این معنا اســت که نمی خواهد گره از‬ ‫کار مردم بردارد‪ ،‬نمی خواهد پنجره واحد شکل بگیرد‪ ،‬نمی خواهد‬ ‫قانون مربوط به اشتغال را ایجاد کند‪ ،‬نمی خواهد عدالت اجتماعی‬ ‫را دنبال کند بنابراین این مســئولیت پذیری و اینکه این مســئله‬ ‫اولویت اول باشد بسیار اهمیت دارد‪.‬‬ ‫رئیس مجلس شــورای اسالمی بیان داشــت‪ :‬اخیرا ً شنیدم که‬ ‫رئیــس جمهور محترم ‪ ،‬مســئوالن ‪ ICT‬و هوشمندســازی در‬ ‫دســتگاه ها را از نظر تشکیالتی مستقیم به مسئول اصلی دستگاه‬ ‫متصل کردند که این مسئله برای تحقق تکالیف قانونی بسیار مهم‬ ‫است‪ .‬وزارت ارتباطات و سازمان امور استخدامی نقش کلیدی در‬ ‫تحقق این مسئله دارند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در اجرای این قانون دسترسی مردم به بنگاه ها باید‬ ‫فراهم شود؛ همچنین بنگاه های اقتصادی و بخش های خصوصی‬ ‫نیز به سیســتم های دولتی متصل شــوند و از ســوی دیگر خود‬ ‫مجموعه های دولتی و کارکنان نیز دسترسی داشته باشند تا این‬ ‫سه مجموعه ارتباطات منطقی با یکدیگر داشته باشند‪.‬‬ ‫قالیباف بیان داشت‪ :‬در حال حاضر شش هزار خدمت در سامانه‬ ‫تعریف شــده که بیش از دو هزار عدد ان خدمات جدی و اساسی‬ ‫است لذا خواهش من این است که برای کیفی کردن این موضوع‬ ‫تصمیم جدی گرفته شود البته نباید از پروژه های مهمی که ناقص‬ ‫مانده غفلت شود‪ ،‬بحث حدنگاری امالک که تبدیل به یک پروژه‬ ‫‪ 15 – 10‬ساله شده و حتی در برنامه هفتم نیز به ان تاکید شده‬ ‫به هیچ عنوان زیبنده نیست‪.‬‬ ‫رئیــس پارلمان موضوع ســامت الکترونیــک را یکی دیگر از‬ ‫پروژه های نیمه کاره در حوزه هوشمندســازی برشــمرد و گفت‪:‬‬ ‫بیش از س‪2‬ه سال اســت که با جزئیات این مسئله اشنا هستم‬ ‫که از اهمیت باالیی برخوردار اســت‪ ،‬همچنین کاربرد کارت ملی‬ ‫هوشــمند نیز جزء پروژه های ناتمامی است که بسیار می تواند در‬ ‫این بخش تاثیرگذار باشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در حوزه کسب و کار اینترنتی سهم ما در ‪GDP‬‬ ‫کشور و اقتصاد دیجیتال اصال قابل قبول نیست‪ ،‬توقع این است که‬ ‫بتوانیم کسب و کارهای خرد و کالن در این بستر فراهم شود به ویژه‬ ‫بــا وجود نیروهای جوان‪ ،‬کارامد و قابلی که در حوزه ‪ ICT‬داریم‪.‬‬ ‫قالیباف تاکید کرد‪ :‬نکته بعدی که باید به ان توجه شود این است‬ ‫که امروز دشمنان ما جنگ سایبری را شروع کردند و نمونه های ان‬ ‫نیز در بخش های مختلف دیده شده‪ ،‬اسیب پذیری های ما در بخش‬ ‫‪ ICT‬در بعد امنیت بسیار مهم و کلیدی است‪ ،‬به همین میزان که‬ ‫برای ما این حوزه یک فرصت بزرگ است‪ ،‬اگر امنیت سیستم ها را‬ ‫مورد توجه قرار ندهیم‪ ،‬تردید نکنید که این مسئله تبدیل به یک‬ ‫تهدید خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی گفت‪ :‬بر اساس بند (‪ )19‬و (‪)20‬‬ ‫برنامه هفتم توســعه‪ ،‬بدون شــک کلیدی ترین پیشرانی که در‬ ‫برنامه هفتم باید در اولویت قرار گیرد‪ ،‬پیشــران فناوری های نوین‬ ‫اســت که باید در اولویت کارها قــرار گیرد و از این جهت که این‬ ‫موضوع یک موضوع اساســی و مهم برای کشور بود تا قبل از ‪31‬‬ ‫شــهریور این موضوع را در دستور کار قرار دادیم و حتما تا قبل از‬ ‫پایان سال مجددا ً گزارش بعدی را از دولت دریافت خواهیم کرد‪.‬‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی در پایان از وزیر ارتباطات و فناوری‬ ‫اطالعات و رئیس سازمان امور اداری و استخدامی و معاون رئیس‬ ‫جمهور تقدیر و تشکر کرد‪.‬‬ ‫معاون رییس جمهور خبر داد‪:‬‬ ‫اختصاص هزار و ‪ 880‬میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل دو طرح‬ ‫معاون اجرایی رییس جمهور از اختصاص ‪ ۸۰۰‬میلیارد تومان اعتبار‬ ‫بــرای تکمیل طرح بزرگراه دالکی‪ -‬کنارتخته و همچنین هزار و ‪۸۰‬‬ ‫میلیارد تومان برای تکمیل طرح سد مخزنی دالکی در استان بوشهر‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬این اعتبار طی ‪ ۲‬مرحله تخصیص می یابد‪ .‬سید صولت‬ ‫مرتضوی ظهر سه شنبه و در ادامه بازدید از طرح احداث بزرگراه دالکی‬ ‫ کنار تخته که به طول ‪ ۱۸‬کیلومتر در ‪ ۲‬قطعه به عنوان مهمترین‬‫محورهای ارتباطی جنوب کشور است بازدید کرد؛ این طرح بخشی‬ ‫از کریدور شــمال به جنوب کشور به شمار می رود که بندر بوشهر‬ ‫را به اســتان های مرکزی و شمال کشور متصل می کند‪ .‬این بزرگراه‬ ‫یکی از مهمترین و پرترافیک ترین محورهای شریانی ورودی و خروجی‬ ‫استان بوشهر به ســمت استان فارس است که کاهش مسافت و بار‬ ‫ترافیکی از مهم ترین اهداف این طرح است با وجود گذشت بیش از‬ ‫پنج سال از شــروع عملیات اجرایی طرح دالکی ‪ -‬کنارتخته تنها ‪۴‬‬ ‫کیلومتر ان تکمیل و به بهره برداری رسیده است که در سفر مرتضوی‬ ‫به استان بوشهر و در نشستی با هدف رفع موانع طرح بزرگراه دالکی‬ ‫‪ ۸۰۰‬میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل باند دوم بزرگراه مصوب شد‪.‬‬ ‫استان بوشــهر چهار هزار و ‪ ۴۳۴‬کیلومتر راه جاده ای دارد که ‪۶۸۵‬‬ ‫کیلومتر ان بزرگراه و بقیه راه های اصلی‪ ،‬فرعی و روستایی است‪ .‬معاون‬ ‫اجرایی رییس جمهور در بازدید از سد مخزنی دالکی هم از اختصاص‬ ‫هزار و ‪ ۸۰‬میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل طرح خبرداد و گفت که‬ ‫این اعتبار به منظور تکمیل و پیشگیری از سیالب تخصیص داده شد‪.‬‬ صفحه 6 ‫دستگیری اعضای چهار گروه شکارچی غیرمجاز در باغملک و شوشتر‬ ‫استان ها‬ ‫روزنامه خوب – اســتان خوزســتان‪ :‬روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان اعالم کرد‪ :‬سه شکارچی غیرمجاز در باغملک و اعضای سه گروه شکارچی در شوشتر در‬ ‫روزهای اخیر دســتگیر شدند‪ .‬رییس اداره حفاظت محیط زیست شهرســتان باغملک‪ ،‬در این باره گفت‪ :‬سه نفر متخلف شکار گراز در این شهرستان شناسایی و در محل وقوع جرم‬ ‫بازداشت شدند‪ .‬سید سعید موسوی افزود‪ :‬ماموران کالنتری شهر میداوود از توابع باغملک در پی انجام گشت شبانه در این منطقه‪ ،‬در حاشیه سد جره به یک دستگاه خودروی سواری‬ ‫با ســه سرنشین مشکوک شدند‪ .‬وی افزود‪ :‬خودروی مورد نظر در این اقدام توقیف و پس از بازرسی و بررسی صورت گرفته از سوی ماموران‪ ،‬الشه یک راس گراز و یک قبضه اسلحه‬ ‫شکاری در خودرو کشف و ضبط شد‪ .‬موسوی اضافه کرد‪ :‬پس از تهیه مستندات الزم‪ ،‬مراتب صورتجلسه انجام و متخلفان برای پیگیری مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند‪.‬‬ ‫چهارشنبه‪ 30‬شهریورماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪849‬‬ ‫با برگزاری نخستین نشست مجمع عمومی‬ ‫اعضای هیئت مدیره انجمن صنفی کارفرمایی مدیران مطبوعات و رسانههای قم انتخاب شدند‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬اســتان قم‪ :‬نخستین نشست مجمع‬ ‫عمومی انجمن صنفی کارفرمایــی مدیران مطبوعات و‬ ‫رسانههای استان قم با حضور جمعی از مدیران رسانههای‬ ‫قم برگزار و اعضای هیئت مدیره انتخاب شدند‪.‬‬ ‫نخستین نشست مجمع عمومی انجمن صنفی کارفرمایی‬ ‫مدیران مطبوعات و رسانههای استان قم با حضور جمعی‬ ‫از مدیران رسانههای قم و ناظران اداره کل تعاون‪ ،‬کار و‬ ‫رفاه اجتماعی‪ ،‬پیش از ظهر دوشــنبه ‪ 28‬شهریورماه در‬ ‫سالن جلسات مجتمع ناشران برگزار شد‪.‬‬ ‫دســتور کار این نشست‪ ،‬تصویب اساســنامه‪ ،‬برگزاری‬ ‫انتخابــات هیئت مدیره و انتخاب روزنامه رســمی برای‬ ‫درج اطالعیههای انجمن بود‪.‬‬ ‫بــه این ترتیب و با حضور جمعــی از مدیران مطبوعات‬ ‫و رســانههای اســتان‪ ،‬اساسنامه پیشــنهادی با افزودن‬ ‫بندهایی به تصویب اکثریت حاضران رســید و در ادامه‬ ‫انتخابات هیئت مدیره برگزار شد‪.‬‬ ‫بر این اســاس‪ ،‬صدرالدین فالح با ‪ 22‬رای‪ ،‬سید محمد‬ ‫حســین دریابــاری و روحاهلل کرمانــی هر یــک با ‪19‬‬ ‫رای‪ ،‬ســیده امالبنین میرهادی با ‪ 17‬رای‪ ،‬سید مجید‬ ‫پورطباطبایــی با ‪ 16‬رای‪ ،‬صادق چهرهقانی با ‪ 15‬رای و‬ ‫ســید محمدرضا بهشتی با ‪ 13‬رای به عنوان هفت عضو‬ ‫اصلــی هیئت مدیره انجمن صنفــی کارفرمایی مدیران‬ ‫مطبوعات و رســانههای استان قم انتخاب و محمد جواد‬ ‫صادقی و جالل بیطرفان هم که موفق به کسب ‪ 11‬رای‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان البرز‪:‬‬ ‫ارائهخدمتبیشتر‪،‬نیازمندتوسعهفضایفیزیکی‬ ‫کلینیکویژهدانشگاهاست‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬اســتان البرز‪ :‬رئیس دانشگاه‬ ‫علوم پزشــکی و خدمات بهداشــتی درمانی استان‬ ‫البرزگفت ‪ :‬هدف دانشــگاه برخوداری و بهره مندی‬ ‫سایر اقشار جامعه به ویژه قشر کم برخوردار استان‬ ‫از خدمــات درمانی تخصصی با کــم ترین هزینه و‬ ‫تعرفه دولتی است ‪.‬‬ ‫دکتر شهرام صیادی افزود‪ :‬در سال گذشته به بیش از‬ ‫‪ 113‬هزار نفر خدمات درمانی تخصصی در کلینیک‬ ‫ویژه دانشــگاه ارائه شده اســت و به طور متوسط‬ ‫ایــن کلینیک روزانه ‪ 500‬مراجعه کننده دارد که با‬ ‫توسعه فضای فیزیکی ان می توان ظرفیت پذیرش‬ ‫بیمارو مراجعان را تا حد قابل توجهی افزایش داد‪.‬‬ ‫وی ضمن تاکیــد بر نقش موثــر خیرین در حوزه‬ ‫ســالمت اظهار داشــت‪ :‬قدم خیرخواهانه خیرین‬ ‫در تمامی بخش های بهداشــتی و درمانی اســتان‬ ‫ملموس اســت و بی تردید توســعه کلینیک ویژه‬ ‫دانشــگاه ارائه خدمت تخصصی با کمترین هزینه و‬ ‫بیشترین رضایتمندی مردم همراه خواهد بود‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشــکی و خدمات بهداشتی‬ ‫درمانی استان البرزخاطرنشــان کرد‪ :‬این کلینیک‬ ‫در دو شــعبه با حضور ‪ 70‬پزشک متخصص و فوق‬ ‫تخصــص و عضو هیات علمی در تمامی تخصص ها‬ ‫و خدماتی از قبیل نــوار قلب ‪ ،‬نوار مغز ‪ ،‬اپتومتری‬ ‫‪ ،‬اندوســکوپی ‪ ،‬نوار عصب و عضله ‪ ،‬تست ورزش و‬ ‫اکوکاردیو گرافی ‪ ،‬گچ گیری و ‪ ...‬فعال می باشد‪.‬‬ ‫گفتنی است نوبت دهی این کلینیک به صورت غیر‬ ‫حضوری و از طریق ســایت دانشــگاه علوم پزشکی‬ ‫البرز امکان پذیر است‪.‬‬ ‫شــدند‪ ،‬به عنوان اعضــای اول و دوم علی البدل معرفی‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫همچنین بر اساس رای اعضای مجمع‪ ،‬سمیعاهلل رحیمی‬ ‫بــه عنوان بازرس و زهرا چم به عنوان بازرس علی البدل‬ ‫انتخاب شدند‪.‬‬ ‫اعضــای مجمع در این نشســت روزنامــه «گویه» را به‬ ‫عنوان نشــریه رســمی برای درج اطالعیه و اگهیهای‬ ‫انجمن برگزیدند‪.‬‬ ‫گفتنی اســت مدیران مســئولی که از هیات نظارت بر‬ ‫مطبوعات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی‪ ،‬پروانه و کارت‬ ‫مدیر مسئولی رسانه دریافت کرده باشند میتوانند عضو‬ ‫انجمن صنفی کارفرمایی مدیران مطبوعات و رسانههای‬ ‫استان قم شوند‪.‬‬ ‫مدیرکل بنیاد مسکن لرستان ‪:‬‬ ‫صدور ‪ 85‬هزار جلد سند در روستاها‬ ‫و شهرهای کوچک لرستان‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬اســتان لرســتان‪ :‬تابعی گفت‪:‬‬ ‫حدود ‪ ۸۵‬هزار واحد مسکونی فاقد سند در روستاها و‬ ‫شهرهای کوچک از ابتدای اجرای طرح سند دار کردن‬ ‫سنددار شدند که از این میزان کل حدود ‪ ۴‬هزار واحد‬ ‫در شــهرهای زیر ‪ ۲۵‬هزار نفر جمعیت بوده است‪ .‬پویا‬ ‫تابعی مدیرکل بنیاد مسکن لرستان عملکرد ان بنیاد‬ ‫را در اجرای طرح نهضت ملی مســکن‪ ،‬مقاومســازی‬ ‫واحدهای مسکونی روستایی و شهری کوچک و صدور‬ ‫ســند برای واحدهای فاقد ســند اعالم کرد‪ .‬مدیرکل‬ ‫بنیاد مســکن لرستان در خصوص اجرای طرح نهضت‬ ‫ملی مسکن در استان با اشاره به اینکه احداث مسکن‬ ‫در سه شهرســتان ازنا‪ ،‬پلدختر و نوراباد برعهده بنیاد‬ ‫استان اســت‪ ،‬گفت‪ :‬اراضی احداث در مجموع ‪ ۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۰۰‬واحد مســکونی در سه شهرستان ازنا‪ ،‬پلدختر‬ ‫و نوراباد به بنیاد مســکن تحویل شده است که از این‬ ‫میزان کل ‪ ۲۲۰‬واحد در ازنا‪ ۱۸۰ ،‬واحد در پلدختر و‬ ‫یکهزار و ‪ ۸۰۰‬واحد در نوراباد احداث میشــود‪ .‬تابعی‬ ‫با اعالم اینکه اراضی دیر به بنیاد مسکن استان تحویل‬ ‫شــد‪ ،‬افزود‪ :‬از متقاضیانی که در ســال جاری ثبتنام‬ ‫کرده و حائز شــرایط شناخته شدند تاکنون در نوراباد‬ ‫‪ ۴۰۰‬متقاضی‪ ،‬در پلدختــر ‪ ۴۳‬متقاضی و در ازنا ‪۴۶‬‬ ‫متقاضی اورده اولیه خــود را واریز کردند‪ .‬وی توضیح‬ ‫داد‪ :‬در ازنا تعداد واحدهای به سقف رسیده ‪ ۳۰‬واحد‪،‬‬ ‫در پلدختر تعداد واحدهای به سقف رسیده حدود ‪۱۰‬‬ ‫واحد اســت و در شهر نوراباد اماده سازی ‪ ۲۰۰‬قطعه‬ ‫به پایان رســیده و در مراحل پروانه ساخت و واگذاری‬ ‫زمین است تا کار ساخت و ساز اغاز شود‪.‬‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان بوشهر خبر داد ‪:‬‬ ‫بازگشت ‪ 12‬هزار ‪ 324‬هزار زائر اربعین به استان‪/‬هیچ زائری بدون سرویس نمانده‬ ‫مشارکت بخش حمل و نقل مسافر استان تاکنون هیچ‬ ‫زائری از اســتان در پایانه مرزی شلمچه بدون سرویس‬ ‫نمانــده و به همه تقاضا های زوار در کوتاه ترین زمان‬ ‫ممکن پاسخ داده شده است ‪.‬‬ ‫اخترشناس ادامه داد ‪ :‬از ابتدای طرح اربعین همچنین‬ ‫‪ ۱۵‬هزار‪ ۴۰۶‬زائر از اســتان با انجام ‪ ۷۲۰‬سفر ناوگان‬ ‫عمومی اســتان به مقصد پایانه مرزی شلمچه جابجا‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫وی از امادگی باالی ناوگان مســافری اســتان و کمک‬ ‫به جابجایی زائر ســایر استانها خبر داد افزود ‪ :‬به تایید‬ ‫مســئوالن مربوطه ‪ ،‬ناوگان مســافری اســتان از کار‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬استان بوشهر‪ :‬مدیرکل راهداری و‬ ‫حمل و نقل جاده ای استان گفت ‪ :‬تا کنون ‪۱۲‬هزار‪۳۲۴‬‬ ‫نفر زائر اربعین با ناوگان عمومی به استان برگشته اند ‪.‬‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان گفت ‪:‬‬ ‫تا کنون ‪۱۲‬هزار‪ ۳۲۴‬نفر زائر اربعین با ناوگان عمومی‬ ‫به استان برگشته اند ‪.‬‬ ‫عبدالکریم اخترشــناس افزود‪:‬تا ســاعت ‪ ۲۴‬شنبه ‪۲۶‬‬ ‫شــهریور‪۱۴۰۱‬و پایان اربعین روز حســینی ‪ ،‬مجموعا‬ ‫‪۱۲‬هزار ‪ ۳۲۴‬زائر اربعین با انجام ‪ ۵۷۶‬سرویس ناوگان‬ ‫عمومی به استان بوشهر برگشته اند‪. .‬‬ ‫وی گفــت ‪ :‬با تمهیدات اندیشــیده شــده و تعامل و‬ ‫شهردار تبریز‪ :‬استفاده از قطار شهری و اتوبوسهای تندرو‬ ‫در هفته اول مهر رایگان است‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬اســتان اذربایجان شرقی ‪:‬‬ ‫شهردار تبریز اعالم کرد‪ :‬استفاده از خدمات قطار‬ ‫شــهری و اتوبوسهای تندرو‪ ،‬موســوم به «بی ار‬ ‫تی»‪ ،‬در هفته اول مهر ماه با مســاعدت شــورای‬ ‫اسالمی رایگان است‪.‬‬ ‫یعقوب هوشــیار در جمع خبرنگاران با اعالم خبر‬ ‫مســافرگیری رایگان قطار شهری تبریز و اتوبوس‬ ‫های مسیر تندرو به مناسبت شروع سال تحصیلی‬ ‫جدید گفت‪ :‬به جهت تســهیل تردد دانشاموزان‬ ‫و دانشــجویان شــهر تبریز با مساعدت و موافقت‬ ‫اعضای شــورای اســالمی شــهر تبریز جابجایی‬ ‫مسافرین در هفته اول مهر ماه سالجاری در مترو‬ ‫و مسیر تندرو تبریز برای عموم شهروندان بصورت‬ ‫رایگان انجام میگیرد‪.‬‬ ‫وی در مــورد تمهیــدات شــهرداری تبریز برای‬ ‫اغازســالتحصیلی جدیــد ادامــه داد‪ :‬اقدامات‬ ‫خدماتی‪ ،‬ترافیکی و عمرانی ویژهای برای شــروع‬ ‫مهرماه انجام میشود تا بازگشایی مدارس و سال‬ ‫تحصیلی جدید بــه بهترین حالت ممکن و بدون‬ ‫هیچگونه مشکلی انجام گیرد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در همین راســتا اجرای عملیات‬ ‫پاکســازی و رفــت و روب‪ ،‬لکهگیــری و ترمیم‬ ‫اســفالت محوطــه و معابر منتهی بــه مدارس و‬ ‫اقدامــات ترافیکــی از جمله اقداماتی اســت که‬ ‫توسط اکیپهای اجرائی شــهرداری تبریز انجام‬ ‫میپذیرد‪.‬‬ ‫امدتریــن ناوگان موجود در طرح جابجایی زوار اربعین‬ ‫بوده و این ناوگان عالوه بر جابجایی زائرین هم اســتان‬ ‫مبادرت به جابجایی زائر اســتانهای هرمزگان و فارس‬ ‫نیز نموده است ‪.‬‬ ‫مدیــرکل راهداری و حمــل و نقل جاده ای اســتان‬ ‫همچنیــن از اعزام ناوگان مســافری به مــرز چذابه و‬ ‫مهران برای کمک به جابجایی زائر اســتانها خبر داد و‬ ‫تصریح کرد ‪ :‬با درخواست مسئوالن پایانه مرزی مهران‬ ‫و چذابه ‪ ،‬تعداد ‪ ۴۵‬دســتگاه اتوبوس از استان به این‬ ‫دو پایانه اعزام و مشــارکت به جابجایی زائرین اربعین‬ ‫حسینی نمودند ‪.‬‬ ‫‪ 187‬امدادگر اردبیلی‬ ‫در ازمون ارتقای درجه شرکت کردند‬ ‫روزنامه خوب – اســتان اردبیــل‪ :‬مدیرعامل‬ ‫جمعیت هالل احمر اســتان اردبیل از برگزاری ازمون‬ ‫ارتقاء درجه بــرای ‪ ۱۸۷‬نفر از امدادگران و نجاتگران‬ ‫استان خبر داد‪ .‬عزت اله ضربی با اعالم این خبر افزود‪:‬‬ ‫این ازمــون‪ ،‬یازدهمین مرحله ارتقــا و اعطای درجه‬ ‫امدادگــران و نجاتگران جمعیت هالل احمر اســتان‬ ‫اســت که در شــعب تابعه برگزار شــد و ‪ ۱۳۹‬نفر در‬ ‫بخش بــرادران و ‪ ۴۸‬نفر در بخــش خواهران در این‬ ‫ازمون حضور یافتند‪ .‬این مقام مســئول با اشــاره به‬ ‫اینکه ازمون در دو قسمت امادگی جسمانی و مهارتی‬ ‫برگزار گردید‪ ،‬ادامه داد‪ :‬ازمون جســمانی شــامل دو‬ ‫‪ ۵۰۴‬متر و ‪ ،۴*۹‬دراز و نشست و معلق ماندن و ازمون‬ ‫مهارتی شامل کار با ست هیدرولیک و پنوماتیک‪ ،‬کار‬ ‫با کیف کمک های اولیه‪ ،‬چادر زنی و طراحی اردوگاه‪،‬‬ ‫کار در فضای معلق و کار با طناب است‪.‬‬ ‫دامپزشکی استان مرکزی نسبت به شیوع بیماری انگارا در مرغداریها هشدار داد‬ ‫روزنامــه خوب‪ -‬اســتان مرکزی‪ :‬سرپرســت‬ ‫دامپزشــکی استان مرکزی نســبت به شیوع بیماری‬ ‫انگارا در واحدهای مرغداری این اســتان هشدار داد‬ ‫و گفت‪ :‬رعایت اصول بهداشــتی قرنطینهای و امنیت‬ ‫زیســتی در واحدهــای پرورش طیــور بیش از پیش‬ ‫ضرورت دارد‪.‬‬ ‫دکتر «محمد فتاحــی» ‪ ،‬افزود‪ :‬انــگارا یک بیماری‬ ‫جدید و ویروســی با تلفات باال در بین طیور اســت و‬ ‫در صورت رعایت نکردن شــرایط بهداشــتی از سوی‬ ‫مرغداران تلفات ســنگینی برای مرغداریهای استان‬ ‫مرکزی به همراه دارد‪.‬‬ ‫وی ادامــه داد‪ :‬بیمــاری انگارا بیشــتر از طریق مرغ‬ ‫مــادر و اقدامات جانبی از جمله تردد‪ ،‬دان و وســایل‬ ‫مرغداری به طیور منتقل میشود و رویکرد دامپزشکی‬ ‫اســتان مرکزی برای ریشه کنی و جلوگیری از انتقال‬ ‫این بیماری در مرغداریهای گوشــتی معدوم سازی‬ ‫و مرغداریهای مرغ مادر انجام واکسیناسیون است‪.‬‬ ‫سرپرســت دامپزشــکی اســتان مرکزی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬باتوجــه به اینکه احتمال انتقال بیماری اگارا در‬ ‫مرغهای تخمگــذار نیز وجود دارد در این واحدها نیز‬ ‫واکسیناسیون انجام میشود‪.‬‬ ‫دکتر فتاحی به مرغــداران توصیه کرد ضمن رعایت‬ ‫موارد بهداشــتی‪ ،‬جوجه مورد نیــاز واحدهای خود را‬ ‫از واحدهــای مرغ مــادری تامین کننــد که ‪ ۲‬نوبت‬ ‫واکسیناسیون در این واحدها انجام شده باشد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬نیاز اســت فعاالن ایــن بخش هرگونه‬ ‫تلفات در مرغداری را به دامپزشکی نزدیکترین منطقه‬ ‫خود اطالع رســانی کنند تا نمونه گیری الزم در این‬ ‫زمینه انجام شود‪.‬‬ ‫سرپرست دامپزشــکی استان مرکزی گفت‪ :‬همچنین‬ ‫نیاز اســت مرغداران رعایت اصول قرنطینهای طیور و‬ ‫ضدعفونی حوضچههای ورودی در مرغداریها و خرید‬ ‫از جاهای معتبر را برای مقابله با شیوع این بیماری در‬ ‫دستور کار خود قرار دهند‪.‬‬ ‫دکتر فتاحی خاطرنشــان کرد‪ :‬با توجه به اینکه امکان‬ ‫انتقال بیماری از طریق مرغ روستایی به مرغداریهای‬ ‫صنعتی وجود دارد‪ ،‬نیاز اســت روســتائیان هر گونه‬ ‫تلفــات غیرعادی در طیور بومــی را جدی گرفته و با‬ ‫گزارش به موقع تلفات به دامپزشکی‪ ،‬در پیشگیری از‬ ‫این بیماری در اســتان مرکزی با دامپزشکی همکاری‬ ‫الزم را داشته باشند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اخبار‬ ‫مانوروصولمطالبات‪،‬برایارائهبهتر‬ ‫خدماتبهمشترکانبرقگیالن‬ ‫روزنامه خوب‪ -‬اســتان گیالن‪ :‬رئیس هیات مدیره شرکت‬ ‫توزیع نیروی برق گیالن گفت‪ :‬مانور وصول مطالبات اقدامی به‬ ‫منظور ارائه بهتر خدمات به مشترکان برق است‪.‬‬ ‫محمد تقی مهدی زاده؛ مانور یادشده با هدف وصول حداکثری‬ ‫مطالبات برای جلوگیری از انباشــت و رسوب انها‪ ،‬ارتقاء رتبه‬ ‫شــاخص وصول این شــرکت و در نهایت ارائــه هرچه بهتر و‬ ‫مطلوبتر خدمات به مشترکان برق استان برگزار شده است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬طی برگزاری این مانور همکاران امور اجرایی سراسر‬ ‫اســتان با اعزام گروههای ارشادی و پیگیری مطالبات در محل‬ ‫با رعایت اصول اخالقی و حفظ کرامت شــهروندان و نیز تماس‬ ‫تلفنی و ارســال پیامک سعی در ترغیب و اقناع مشترکان برای‬ ‫پرداخت بدهیهای معوق داشتند‪.‬‬ ‫مدیرعامــل شــرکت توزیع نیــروی برق گیالن عنــوان کرد‪:‬‬ ‫ارائــه خدمــات مطلوب به مــردم منوط به پرداخــت بهموقع‬ ‫صورتحساب بهای برق مصرفیشــان است و هرگونه تاخیر در‬ ‫این موضوع شرکت توزیع نیروی برق استان را با محدودیت در‬ ‫خدماترسانی به مشترکان مواجه میکند‪.‬‬ ‫رئیس هیات مدیره شــرکت توزیع برق استان گفت‪ :‬این مانور‬ ‫در کل اســتان در ‪ ۲۳‬امور اجرایی شرکت و ادارات تابعه انها با‬ ‫فعالیت ‪ ۱۱۹‬اکیپ به اجرا درامد‪.‬‬ ‫مهدیزاده با اشاره به ســامانه «برق من» تاکید کرد‪ :‬مشترکان‬ ‫برق با نصب اپلیکیشن برق من و ورود به این سامانه میتوانند‬ ‫گزینه «انتخــاب پله مصرف» را برگزیده و پله مصرفی شــان‬ ‫را تعییــن کنند و بــا مراجعه به گزینه قبــض‪ ،‬جزئیات قبض‬ ‫الکترونیک دوره قبل خود را مطالعه کرده و بر مبنای ان نسبت‬ ‫بــه انتخاب پله دوره اتی خود تصمیمگیــری کرده و عالوه بر‬ ‫امکان پرداخت انالین صورتحســاب از تمامی خدمات شرکت‬ ‫توزیع نیروی برق گیالن بصورت غیرحضوری بهره مند شوند‪.‬‬ ‫اسکان اضطراری و درمان‪120‬هزار زائر‬ ‫اربعیندرمهران‬ ‫روزنامه خوب – استان ایالم‪ :‬مدیرعامل جمعیت هالل احمر‬ ‫استان ایالم گفت‪ :‬از ‪ ۱۴‬تا ‪ ۲۸‬شهریورماه جاری ‪ ۱۲۰‬هزار زائر‬ ‫اربعین خدمات اسکان اضطراری و درمانی دریافت کرده اند‪.‬‬ ‫غالمرضا علی محمدی با بیان اینکه ‪ ۵۰‬هزار مورد از این خدمات‬ ‫درمانــی بوده‪ ،‬افزود‪ :‬بیش از ‪ ۷۰‬هــزار زائر نیز در این مدت در‬ ‫اردوگاه ها و مکان های عمومی تجهیز شده توسط این جمعیت‬ ‫اسکان اضطراری داده شده اند‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬به جز ارائه خدمــات درمانی به زائران‪ ،‬خدمات‬ ‫دیگــری از جمله جابــه جایی زائــران با ویلچــر‪ ،‬تعمیرات و‬ ‫شستوشوی لباس های زائران هم در مرز مهران انجام و در این‬ ‫راستا با ‪ ۵۸‬ویلچر‪ ۶ ،‬هزار و ‪ ۵۰۰‬زائر منتقل‪ ،‬با ‪ ۴‬چرخ خیاطی‬ ‫‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۵۰۰‬البســه تعمیر و با ‪ ۱۲‬دستگاه لباسشویی‪ ،‬لباس‬ ‫‪ ۶۰۰‬زائر شستوشو شد‪.‬‬ ‫علی محمدی عنوان کرد‪ :‬در زمینه خدمات حوادث جادهای نیز‬ ‫توســط جمعیت هاللاحمر از ‪ ۱۴‬تا ‪ ۲۸‬شــهریورماه ‪ ۵۸‬حادثه‬ ‫جــادهای اتفاق افتاد که ‪ ۲۵۴‬نفر دچار مصدومیت شــدند‪۲۳ ،‬‬ ‫نفر رهاســازی و همچنین ‪ ۶۵‬نفر از انان به مراکز درمانی انتقال‬ ‫پیدا کردند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ ۲۲ :‬هزار تســت فشار خون‪ ۴ ،‬هزار اموزش چهره‬ ‫به چهره‪ ۷ ،‬هزار بروشــور‪ ۴ ،‬هزار ماســک‪ ۸ ،‬هزار اب معدنی‬ ‫توزیع و ‪ ۷۵۰‬پیام اموزشی جهت اطالع رسانی زائران در فضای‬ ‫مجازی ارسال شد‪.‬‬ ‫‪ ۲۸۶‬پرونده قاچاق کاال و ارز در استان‬ ‫اصفهانتشکیلشد‬ ‫روزنامه خوب – استان اصفهان‪ :‬مدیر کل صنعت معدن و‬ ‫تجارت اســتان اصفهان گفت‪ ۲۸۶ :‬پرونده در راستای مبارزه با‬ ‫قاچاق کاال و ارز به ارزش بیش از ‪ ۴۲۳‬میلیارد و ‪ ۷۵۷‬میلیون‬ ‫ریال در یک سال گذشته در استان تشکیل شده است‪.‬‬ ‫امیر حســین کمیلی افزود‪ ۲۰ :‬هزار و ‪ ۶۱۱‬فقره بازرســی در‬ ‫راســتای مبارزه با قاچاق کاال و ارز در این مدت در اســتان‬ ‫اصفهان انجام شــده اســت که از این تعــداد ‪ ۱۸‬هزار و ‪۷۵۹‬‬ ‫بازرسی صنفی و یک هزار و ‪ ۸۵۲‬بازرسی غیر صنفی است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه همه پروندههای تخلف دراین بخش برای‬ ‫رسیدگی به تعزیرات حکومتی استان معرفی شدهاست‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫متولیان در زمینه مقابله با قاچاق در این استان با یکدیگر تعامل‬ ‫نزدیکی دارند و اصفهان از جمله استانهای موفق در این بخش‬ ‫است‪ .‬مدیر کل صنعت معدن و تجارت استان اصفهان گفت‪ :‬در‬ ‫این مدت ‪ ۵۸‬پرونده در حوزه مواد غذایی‪ ۵۰ ،‬پرونده در حوزه‬ ‫محصوالت ارایشی و بهداشتی‪ ۵۰ ،‬پرونده در حوزه دخانیات‪،‬‬ ‫پوشاک ‪ ۳۶‬پرونده و سایر کاالها ‪ ۹۲‬پرونده تشکیل شدهاست‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ســامانه ‪ ۱۲۴‬پاسخگویی به شکایات مردمی‬ ‫سازمان صمت به تازگی به سامانه ملی متصل شده است افزود‪:‬‬ ‫این ســامانه اکنون به صورت ‪ ۳‬شــیفت پاسخگوی شهروندان‬ ‫است‪ .‬کمیلی گفت‪ :‬هم اکنون روزانه بیش از ‪ ۳۰۰‬تماس تلفنی‬ ‫با این سامانه برقرار میشود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬در روش جدید تماس گیرنده بــا دریافت پیامک‬ ‫از روند رسیدگی‪ ،‬نتیجه شــکایت خود اگاه میشود‪ .‬مدیرکل‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت استان اصفهان با اشاره به ثبت بیش از‬ ‫‪ ۳۵‬هزار ‪ ۸۹۷‬مورد شکایات مردمی در سامانه ‪ ،۱۲۴‬اعالم کرد‪:‬‬ ‫از همه شهروندان این استان خواهشمندیم در صورت مشاهده‬ ‫هرگونه تخلف صنفی و رعایت نکردن ضوابط عرضه کاال مراتب‬ ‫را از طریق تلفن گویای ‪ ۱۲۴‬اطالع رســانی نمایند و حتما در‬ ‫کمتر از ‪ ۲۵‬ساعت به موارد رسیدگی خواهد شد‪.‬‬ صفحه 7 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫اخبار‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪:‬‬ ‫مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫چهارشنبه‪ 30‬شهریورماه‪ 1401‬سال سوم شماره‪849‬‬ ‫مدیر روابط عمومی وتوسعه بازار‪ :‬علی نجفی‬ ‫کد پستی‪1645661965 :‬‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ ،‬نارمک‪ ،‬خیابان جانبازان غربی‪،‬‬ ‫خیابان شهید مدنی‪ ،‬مجتمع پالمیرا واحد‪403‬‬ ‫پیامک‪09124303091 :‬‬ ‫تلفکس‪021-77851725 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪021-77851437 :‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی تهران‪:‬‬ ‫‪021- 88323817‬‬ ‫‪021-88326812‬‬ ‫سازمان اگهی دولتی شهرستان ها‪09932045164 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشر گستر امروز‬ ‫موضع گیری قاطع مجلس در مورد اشوب ها؛‬ ‫سازمان ملی استاندارد ایران‬ ‫اتصالسازمانملیاستاندارد‬ ‫ایران به پنجره واحد خدمات‬ ‫دولتهوشمند‬ ‫ســازمان ملی اســتاندارد ایران با هدف یکپارچه سازی‬ ‫فرایند احرازهویت کاربــران و با هدف ایجاد امکان ورود‬ ‫یکپارچه ذی نفعان از طریــق یک درگاه واحد‪ ،‬به پنجره‬ ‫واحد خدمات دولت هوشمند متصل شد‪.‬‬ ‫ســازمان ملی اســتاندارد ایران‪ ،‬رییس مرکز فناوری‬ ‫اطالعــات و امنیت فضای مجازی این ســازمان با اعالم‬ ‫اتصال سازمان ملی استاندارد ایران به پنجره واحد خدمات‬ ‫دولت هوشمند‪ ،‬افزود‪ :‬با استناد به بند «و» تبصره ‪ ۷‬قانون‬ ‫بودجه ســال ‪ ١۴٠١‬مبنی بر ارائــه خدمات اختصاصی‬ ‫پرکاربرد دســتگاه های اجرایی و عمومی کشور از طریق‬ ‫«پنجره ملی خدمات دولت هوشمند» و مصوبات ابالغی‬ ‫رییس جمهور در جلســه بیست وسوم شــورای اجرایی‬ ‫فناوری اطالعات کشور‪ ،‬اتصال ســازمان ملی استاندارد‬ ‫ایران به این سامانه در دستور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫«امیر فرهادی»‪ ،‬درباره اخرین وضعیت پیشرفت اتصال‬ ‫به پنجره ملی خدمات دولت هوشمند گفت‪ :‬پنجره واحد‬ ‫خدمات سازمان با ارائه چهار سامانه اصلی به پنجره ملی‬ ‫خدمات دولت هوشمند پیوسته است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این سامانه ها مشتمل بر «سامانه یکپارچه‬ ‫نظارت بر اجرای استاندارد»‪« ،‬سامانه نظارت بر تجهیزات‬ ‫تفریحی»‪« ،‬ســامانه نظارت بر جایگاه های ‪ » CNG‬و‬ ‫«سامانه انرژی و احتراقی» است و به زودی سایر خدمات‬ ‫الکترونیک سازمان نیز به این پنجره متصل می شود‪.‬‬ ‫به دنبال شکایت مردم‪:‬‬ ‫ورود شورای رقابت به انحصار‬ ‫تاکسی هایاینترنتی‬ ‫به دنبــال شــکایت مــردم از قیمتگــذاری انحصاری‬ ‫شرکت های تاکسی اینترنتی به ویژه اسنپ‪ ،‬شورای رقابت‬ ‫به موضوع وجود انحصار در این بازار ورود کرد‪.‬‬ ‫شــورای رقابت بر اساس مفاد ماده ‪ ۶۲‬فصل نهم قانون‬ ‫اجرای سیاســت های کلی اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسی‪ ،‬برای‬ ‫بررسی رویه ضدرقابتی و سوء استفاده از انحصار‪ ،‬به حوزه‬ ‫بازار تاکســی های اینترنتی ورود کرد‪ .‬در همین زمینه‪،‬‬ ‫«محمود دودانگه» نائب رییس شــورای رقابت افزود‪ :‬با‬ ‫عنایت به اینکه در بازار تاکســی های اینترنتی‪ ،‬بازیگران‬ ‫کمی در بازار حضور دارند و سهم بازاری عمده در اختیار‬ ‫دو بازیگر اصلی اســت‪ ،‬این موضوع می تواند مصداق بازار‬ ‫انحصاری باشد و شورای رقابت به ان ورود کند‪ .‬دودانگه‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬بر همین اســاس شرکت فرابورس طی‬ ‫مکاتبه ای‪ ،‬از شورای رقابت خواست وضعیت انحصار این‬ ‫تاکسی اینترنتی را با توجه به قوانین مرتبط با فصل نهم‬ ‫اصل ‪ ۴۴‬قانونی اساسی تحت عنوان تسهیل رقابت و منع‬ ‫انحصار‪ ،‬بررسی و اعالم کند‪.‬‬ ‫رئیس کمیته ایمنی شورای اسالمی شهر تهران‬ ‫روند کُ ند بررسی و رفع خطر ‪129‬‬ ‫ساختمانناایمنتهران‬ ‫رئیس کمیته ایمنی شورای اسالمی شهر تهران به روند‬ ‫ُکند بررسی و رفع خطر از ‪ ۱۲۹‬ساختمان بسیار پرخطر و‬ ‫ناایمن در برابر اتش سوزی‪ ،‬تذکر داد‪.‬‬ ‫مهدی بابایی در جریان نود و دومین جلســه شــورای‬ ‫اسالمی شــهر تهران به روند ُکند بررسی و رفع خطر از‬ ‫‪ ۱۲۹‬ســاختمان بســیار پرخطر و ناایمن در برابر اتش‬ ‫سوزی هشــدار داد و افزود‪ :‬هر روز در گوشه و کنار این‬ ‫شهر در ابعاد کوچک و بزرگ شاهد رخداد حوادث و اتش‬ ‫سوزی در ساختمان ها و اماکن ناایمن هستیم که جان و‬ ‫مال بســیاری از شهروندان در پی انها به خطر می افتد و‬ ‫در مواردی هم اخبار تاسف باری را به دنبال دارند‪ .‬بابایی‬ ‫ادامه داد‪ :‬حوادثی همچون فروریختن ساختمان پالسکو‬ ‫و انفجار کلینیک سینا مهر شمیران که از بی توجهی به‬ ‫اخطارهــای مکرر‪ ،‬نبود ضمانت اجرایی و از همه مهم تر‬ ‫نداشتن عزم و اراده راسخ در بین مسئولین ذی ربط برای‬ ‫تحقق دستورالعمل های ایمنی در شهر نشات می گیرد‪.‬‬ ‫رئیس کمیته ایمنی شــورای اسالمی شهر تهران افزود‪:‬‬ ‫سازمان اتش نشانی و خدمات ایمنی شهر تهران به عنوان‬ ‫کارشــناس فنی و در قالب طرح نظام بازرسی ایمنی تا‬ ‫حدودی به تکالیف خود در بازرسی از ساختمان ها‪ ،‬دادن‬ ‫اخطار و دســتورالعمل های ایمن سازی بر اساس وظایف‬ ‫محوله مستند به ماده یکم مصوبه «توسعه و بهبود خدمات‬ ‫ایمنی و اتش نشانی» عمل کرده‪ ،‬از سوی دیگر توجه به‬ ‫این نکته ضروری اســت که این سازمان ابزار قانونی الزم‬ ‫برای ملزم نمودن اشــخاص برای تحقق الزامات و ضوابط‬ ‫قانونی ایمنی را در اختیار ندارد‪ ،‬لذا اقدامات این سازمان‬ ‫به نتیجه مطلوب نرسیده است‪.‬‬ ‫قالیباف‪ :‬دشمن دنبال موج سواری و ایجاد اشوب است‬ ‫نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی نسبت به اشوب‬ ‫های روز گذشــته و تعرض به قــران در تذکراتی موضع گیری قاطع‬ ‫کردند‪ .‬نمایندگان مجلس شورای اسالمی در جلسه علنی روز سه شنبه‬ ‫مجلس در برابر اشــوب های روز گذشــته موضع گیری قاطع کرده و‬ ‫خواستار جدا شدن صف معترضین از ضد انقالب شدند‪.‬‬ ‫قالیباف‪ :‬دشمن دنبال موج سواری و ایجاد اشوب است‬ ‫در ابتدای جلســه علنی محمدباقر قالیباف رییس مجلس شــورای‬ ‫اسالمی در خصوص اشوب های روز گذشته به بهانه فوت مرحوم مهسا‬ ‫امینی گفت‪ :‬دشمن همانند رویه همیشگی خود بدنبال موج سواری از‬ ‫هر اتفاقی است و التهاب افرینی و ایجاد اشوب در کشور را در دستور‬ ‫کار خود قرار داده اســت‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬متاسفانه عده ای در داخل نیز‬ ‫خواسته یا ناخواسته در جهت خواست دشمن حرکت می کنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اما مردم عزیز ما هوش سیاســی خود را نشــان داده اند و‬ ‫فرق بین دلسوزی و منفعت طلبی را می فهمند و با منافقانی که زمانی‪،‬‬ ‫خودشان چند هزار نفر از مردم عادی را شهید کردند و حاال داعیه دار‬ ‫ک تمساح رسانه‬ ‫درگذشــت یک نفر شده اند‪ ،‬همراهی نکرده و با اش ‬ ‫وابسته به حکومت کودک کش سعودی‪ ،‬گریه نمی کنند‪.‬‬ ‫تقی پور‪ :‬از تهمت‪ ،‬دروغ و افترا علیه نظام مقدس و سربازان‬ ‫امنیت ملی پرهیز کنید‬ ‫در ادامــه رضا تقی پــور نماینده مردم تهران در مجلس شــورای‬ ‫اسالمی ضمن تســلیت به خانواده مهســا امینی گفت‪ :‬عده ای که‬ ‫ادعای روشنفکری دارند‪ ،‬همگام و همراه با منافقین‪ ،‬سلطنت طلبان‬ ‫و مزدوران کودک کش صهیونیســت و ال سعود در جنگ تمام عیار‬ ‫رســانه ای علیه نظام مقدس جمهوری اسالمی صف ارایی کردند و‬ ‫سناریوهای تکراری کشته سازی و ایجاد اشوب های ساختارشکنانه‬ ‫و اقدامــات ضدامنیت ملی را همراه با کموله خون اشــام و منافقان‬ ‫تروریست دنبال می کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬به انها هشدار می دهیم که از‬ ‫خشــم و طوفان و عزم ملت بترسید که دامانتان را خواهد گرفت و‬ ‫از تهمت‪ ،‬دروغ و افترا علیه این نظام مقدس و سربازان امنیت ملی‬ ‫پرهیز کنید که این شرط انصاف نیست‪.‬‬ ‫فرهنگی‪ :‬مجلس باید اهانت هایی که‬ ‫به حجاب صورت گرفته را دنبال کند‬ ‫در ادامه محمدحسین فرهنگی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای‬ ‫اســامی طی تذکر شفاهی اظهار داشت‪ :‬حادثه تلخی که در جریان‬ ‫یک احضار رخ داد همه مردم ما را در ســطح کشور ازرده خاطر کرد و‬ ‫چه قصور رخ داده باشد و چه رخ نداده باشد این حادثه بسیار تلخ بود‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬البته همه احاد جامعه سعی کردند اظهار ناراحتی خود‬ ‫را به این حادثه نشان دهند و مقامات کشور هم بر پیگیری این موضوع‬ ‫تاکید کردند‪ .‬نماینده مردم تبریز در مجلس شــورای اسالمی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬متاسفانه می بینیم در حاشیه این موضوع اهانت هایی به حجاب‬ ‫و مقامات رسمی کشور شد که مجلس باید در مقابله با این اتفاق قدم‬ ‫محکمی بردارد‪.‬‬ ‫فرهنگی گفت‪ :‬این اتفاق تلخ رخ داد که الزم است به صورت جامعه‬ ‫شناسانه و روانشناسانه مورد بررسی قرار گیرد و باید برای ان راه حلی‬ ‫در نظر گرفته شود‪.‬‬ ‫محمد بیگی‪ :‬مردم از همراهی با فتنه گران خودداری کنند‬ ‫عالوه بــر این فاطمه محمدبیگی عضو فراکســین زنان مجلس در‬ ‫تذکری بیان کرد‪ :‬در گذشت خانم مهسا امینی را به خانواده وی تسلیت‬ ‫گفته و قول پیگیری ابعاد این موضوع را توســط مجلس به خانواده و‬ ‫جامعه وی می دهم‪.‬‬ ‫وی در ادامــه اظهار کرد‪ :‬از مــردم نیز انتظار می رود حفظ ارامش و‬ ‫بصیرت را مدنظر قرار داده و از همراهی با فتنه گران خودداری کنند‪.‬‬ ‫روح االمینی‪ :‬مردم معترض مسیر خود را از ضد انقالب جدا کنند‪ /‬از‬ ‫جاده انصاف خارج نشوید‬ ‫در ادامه عبدالحسین روح االمینی نجف ابادی نماینده مردم تهران در‬ ‫تذکر شفاهی خود گفت‪ :‬در استانه عضویت ایران در اجالس شانگهای‬ ‫و نشست مجمع عمومی سازمان ملل عده ای قصد دارند از فضای پیش‬ ‫امده برای خانم مهسا امینی که باید به خانواده وی تسلیت گفت‪ ،‬سوء‬ ‫استفاده کنند‪ .‬نماینده مردم تهران‪ ،‬شمیرانات‪ ،‬ری‪ ،‬اسالمشهر و پردیس‬ ‫در مجلس شورای اسالمی ادامه داد‪ :‬به عنوان یک پدر داغدار که خانم‬ ‫امینی را مانند دختــر و فرزند خود می دانم‪ ،‬نصیحت می کنم و تذکر‬ ‫می دهم که افرادی که مسائل را پیگیری می کنند از جاده انصاف خارج‬ ‫نشوند و جمهوری اسالمی همیشه مظلوم را مظلوم تر نکنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این فرصت به ضدانقالب‪ ،‬سلطنت طلبان‪ ،‬کومله و منافقین‬ ‫که در خون ‪ 17‬هزار شهید ترور شنا می کنند‪ ،‬داده نشود بسیار واضح‬ ‫است که مهسا امینی بهانه بوده و اصل نظام در این تحرکات نشانه است‪.‬‬ ‫به عنوان یک پدر داغدار توصیه می کنم مســیر را از مسیر ضدانقالب‬ ‫جدا کنند‪.‬‬ ‫سلیمی‪ :‬خانواده امینی با مرزبندی اجازه ندادند ضدانقالب از‬ ‫این فرصت سوء استفاده کند‬ ‫عالوه بر این اصغر ســلیمی نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای‬ ‫اســامی با تشکر از مهمان نوازی ملت عراق و همچنین مردم استان‬ ‫های خوزستان‪ ،‬کردستان‪ ،‬کرمانشاه و ایالم در ایام اربعین‪ ،‬در تذکری‬ ‫شفاهی گفت‪ :‬حادثه ای که برای مهسا امینی پیش امد‪ ،‬قلب همه ما‬ ‫را به درد اورد‪ ،‬زیرا دختر همه ما بود و تمامی دختران و پســران این‬ ‫ســرزمین فرزندان ما هستند‪ .‬در این رابطه می طلبد اجازه داده شود‬ ‫دستگاه های مسئول نتیجه نهایی را اعالم کنند‪.‬‬ ‫رئیس صندوق توسعه ملی‪:‬‬ ‫صندوقتوسعهملی‪،‬صندوقتولیدکنندگاننیست‬ ‫رئیس صندوق توســعه ملــی با بیان اینکه تولیــد را بی محابا‬ ‫مقدس کردیم‪ ،‬گفت‪ :‬صندوق حــدود ‪ ۱۴۵‬میلیارد دالر ورودی‬ ‫داشــته که حدود نیمی از ان طی ‪ ۱۰‬سال گذشته با مجوزهای‬ ‫خاص دولت ها برداشته شده است‪.‬‬ ‫مهدی غضنفری در جلسه هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران‬ ‫اظهار کرد‪ :‬در مورد صندوق توســعه ملی به نظرم شــاید با یک‬ ‫مشــکل مفهومی مواجه هســتیم‪ ،‬ما باید یک ســوال تاریخی از‬ ‫خودمان بپرسم که چرا حساب ذخیره ارزی شکست خورد‪ .‬کویت‬ ‫قبل از ما این پس انداز ارزی و این صندوق را ایجاد کرد و شکست‬ ‫هم نخورد و االن هم خیلی قدرتمند پیش می رود و کشــورهایی‬ ‫نیز که بعد از ما چنین صندوق هایی درســت کردند از ما پیشی‬ ‫گرفتــه اند‪ .‬اما ما در انتهای دهه ‪ ۷۰‬و اوایل دهه ‪ ۸۰‬این صندوق‬ ‫را تشــکیل دادیم و شکست خوردیم و کسی نیز با این جمله من‬ ‫اکنــون مخالفت نمی کند که چرا این واژه را اســتفاده می کنید‪.‬‬ ‫بنابراین باید پرسید چه باید کرد‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی افزود‪ :‬من دو علت اصلی‬ ‫در مورد شکســت حساب ذخیره ارزی را ذکر می کنم که یکی از‬ ‫اشکاالت نگرشی و بینشی است که همه ما چه در گروه حکمرانان‬ ‫کشــور و چه در گروه فعاالن اقتصادی داشته ایم و باز هم ممکن‬ ‫است داشته باشیم‪ .‬دوم نیز اشکاالت کنشی و منشی است‪.‬‬ ‫توهم بی کرانگی منابع را داریم‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در مورد اشــکاالت نگرشــی و بینشی گروه اول‪،‬‬ ‫چهار مشکل داریم که ممکن است همچنان باشد یا نباشد و یکی‬ ‫اینکه توهمی به نام بی کرانگــی منابع داریم و فکر می کنیم که‬ ‫پول هایی که در اختیار دولت و بانک هاســت یک اقیانوس بوده و‬ ‫پایان ناپذیر است و لذا گرفتن وام مدام انجام می شود و همه فکر‬ ‫می کنند می توان تا بی نهایت وام گرفت این در حالی اســت که‬ ‫اگر کوه دماوند هم باشــد و ریزریز از ان پول برداشته شود پایان‬ ‫می یابد‪.‬‬ ‫غضنفری افــزود‪ :‬ما نیــز در مورد صندوق ذخیــره ارزی فکر‬ ‫می کردیــم که چقدر پول در این صنــدوق داریم و این توهم در‬ ‫مــورد بانک ها نیز وجــود دارد و یکی از دالیلــی که در مجلس‬ ‫تسهیالت تکلیفی را برای بانک ها گاهی اوقات وضع می کنند شاید‬ ‫توهم نامحدود بودن منابع است چراکه وقتی از یک عددی بیشتر‬ ‫شود حس نامحدود بودن داریم در حالیکه واقعاً اینطور نیست‪.‬‬ ‫تولید را بی محابا مقدس کردیم‬ ‫وی اضافــه کرد‪ :‬یک بحــث نیز که در ‪ ۴۰‬ســال با ان مواجه‬ ‫بودیم تقدس تولید بود‪ .‬البته تولید محترم و ارزشــمند اســت و‬ ‫بــرای تولیدکننده نیز باید فرش قرمــز پهن کرد‪ ،‬اما هر تولیدی‬ ‫را نمی توان به هر قیمت ســرپا نگه داشت و ممکن است نتوانیم‬ ‫خیلی از تولیدها را حفظ کنیم یا اص ً‬ ‫ال شاید نتوان در همه حوزه ها‬ ‫تولید کرد و لذا اینکه تولید بســیار مهم اســت موجب شده در‬ ‫خیلی وقت ها بی محابا‪ ،‬بخشــی از منابع را بــه پای ان بریزم و‬ ‫این منابع نیز بازنگردد‪ .‬حساب ذخیره ارزی قربانی همین تقدس‬ ‫فریبکارانه شــد‪ .‬وقتی پولی مال دولت و دیگران می شود‪ ،‬دقت را‬ ‫که در مورد پول خودمان داریم در مورد ان پول نداریم و وقتی از‬ ‫طریق بانک های عامل وام داده می شود ان مراقبتی که بانک های‬ ‫عامل از پول خودشان می کنند از حساب ذخیره ارزی نمی کردند‬ ‫و همین االن نیز صندوق ذخیره ارزی نیز این گرفتاری را دارد‪.‬‬ ‫غضنفری ادامه داد‪ :‬مساله دیگر که امیدوارم به مقامات برنخورد‪،‬‬ ‫تجربه اندک حکمرانی اســت‪ ،‬ما حساب را شکل دادیم اما هنوز‬ ‫نمی دانســتیم به عنوان یک حکمران که تفاوت صندوق ریالی و‬ ‫ارزی چیســت‪ ،‬ارزی وام دادیم و ریالی گرفتیم و بعد حســاب و‬ ‫کتاب کردیم و دیدم که چقدر صندوق کوچک شــده است‪ .‬اگر‬ ‫صندوق ارزی بوده و وام ارزی داده شــده باید ارزی گرفته شــود‬ ‫لذا این مسائلی که مطرح کردم اشکاالت نگرشی و بینشی بود‪.‬‬ ‫رئیس هیات عامل صندوق توســعه ملی در ادامه گفت‪ :‬اما بقیه‬ ‫اشــکاالت که به کنــش و منش ما برمی گردد یک تله تقســیم‬ ‫بندی اســت؛ مث ً‬ ‫ال می گویند کسانی که نمی توانند ارز بدهند انها‬ ‫را دســته بندی کنیم‪ ،‬ضمن اینکه یک عده هســتند که خیلی‬ ‫بیچاره هســتند و لذا از انها ریال دریافت کنیم یک راه کوچک را‬ ‫باز می کنند و مث ً‬ ‫ال می گویند از ‪ ۱۰‬نفر ریال بگیریم و فقط کافی‬ ‫است که با یک نفر از این ‪ ۱۰‬نفر موافقت شود و لذا به دنبال ان‬ ‫انبوهی از ادم ها می ایند پشــت این ‪ ۱۰‬نفر می ایستند و این ‪۱۰‬‬ ‫نفر تبدیل به امبوالنس در بزرگراه می شوند‪.‬‬ ‫غضنفری افزود‪ :‬بیانیه پشتیبانی از سوی انجمن ها و نمایندگان‬ ‫اتاق ها می اید که در راستای حمایت ها از تولید و نامگذاری سال‬ ‫شــما باید همکاری کنید و این ســوال مطرح است که واقعاً چه‬ ‫ربطی دارد؟ این در حالی است که منابع صندوق و منابع حساب‬ ‫باید حفظ شود‪.‬‬ ‫امهال حد دارد‬ ‫رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی تصریح کرد‪ :‬دو تصمیم‬ ‫اســت که نام ان را اهمال و امهال می گذاریم‪ .‬باالخره یک دفعه‬ ‫امهال می گیرید اشکال ندارد‪ ،‬ما دویست پروژه ارزی داشتیم که‬ ‫‪ ۴۰۰‬بار امهال گرفتند‪ ،‬می گوئیم که شرایط اقتصادی کشور این‬ ‫گونه اقتضا می کرد‪ .‬وقتی امهال از یک بار به ‪ ۷‬بار تبدیل می شود‬ ‫دیگر نام این امهال نیســت و نام ان اهمال است‪ .‬امهال حد دارد‬ ‫و باید وام را برگرداند زیرا باالخره یک نفر دیگر در انتظار دریافت‬ ‫وام است‪.‬‬ ‫معاون وزیر صمت تاکید کرد‪:‬‬ ‫لزوم حرکت به اعماق بیشتر در اکتشافات معدنی‬ ‫معاون وزیر صنعــت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪:‬‬ ‫اجرای طرح تحول زمین شناسی و اکتشاف مواد‬ ‫معدنی با تاکید بر حرکت به سمت اعماق بیشتر‬ ‫در اکتشــافات معدنی‪ ،‬در سه استان کشور در‬ ‫دستور کار است‪.‬‬ ‫«علیرضــا شــهیدی » در حاشــیه افتتــاح‬ ‫یازدهمیــن همایــش و نمایشــگاه بین المللی‬ ‫فرصت های ســرمایه گذاری در معــادن ایران‬ ‫افــزود‪ :‬تا ‪ ۸۱‬مــاده معدنی در کشــور رصد و‬ ‫پایش شده است و مطئمن هستیم مواد معدنی‬ ‫بیشتری نیز در کشور وجود دارد‪.‬‬ ‫رییس ســازمان زمین شناســی و اکتشافات‬ ‫معدنی اظهار داشــت‪ :‬این ســازمان از ســال‬ ‫گذشته با تغییر سیاست خود‪ ،‬مقیاس را از یک‪/‬‬ ‫صدهزارم به یک‪ ۵۰ /‬هزارم رســانده که به این‬ ‫ترتیــب دقت کار برای اکتشــافات منابع چهار‬ ‫برابر افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وی بــا تاکید بــر اینکه کشــورهای معدنی‬ ‫جهــان به ســمت اســتخراج ذخایــر پنهان‬ ‫حرکت کرده اند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مــا نیز باید بتوانیم‬ ‫اطالعات مــان را از اعمــاق پهنه هــای معدنی‬ ‫افزایش دهیم؛ به این منظور نیز از سال گذشته‬ ‫طرح تحول زمین شناسی و اکتشاف مواد معدنی‬ ‫از استان خراسان جنوبی اغاز شد و در ادامه در‬ ‫استان های کردســتان و اذربایجان غربی ادامه‬ ‫یافت‪ .‬شهیدی خاطرنشــان کرد‪ :‬تا پایان سال‬ ‫‪ ۱۴۰۲‬می توانیم حدود ‪ ۲۵۰‬هزار کیلومتر مربع‬ ‫از مساحت کشــور را با مقیاس یک‪ ۵۰ /‬هزارم‬ ‫برداشت داشته باشیم‪.‬‬ ‫وی به اهمیت برداشت های ژئوفیزیک هوایی‬ ‫اشــاره کرد و گفت‪ :‬در این شــیوه می توان در‬ ‫مدت زمان کوتاه اطالعات عمقی و شناخت مان‬ ‫از ذخایر زیرزمینی را افزایش دهیم‪.‬‬ ‫معاون وزیر صمت یاداور شــد‪ :‬با اغاز کار در‬ ‫استان خراســان جنوبی‪ ،‬در یک سال گذشته‬ ‫عناصر جدیدی برای نخســتین بار در شــرق‬ ‫کشور کشف شد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 852

روزنامه خوب 852

شماره : 852
تاریخ : 1401/07/04
روزنامه خوب 851

روزنامه خوب 851

شماره : 851
تاریخ : 1401/07/02
روزنامه خوب 848

روزنامه خوب 848

شماره : 848
تاریخ : 1401/06/29
روزنامه خوب 847

روزنامه خوب 847

شماره : 847
تاریخ : 1401/06/28
روزنامه خوب 843

روزنامه خوب 843

شماره : 843
تاریخ : 1401/06/22
روزنامه خوب 842

روزنامه خوب 842

شماره : 842
تاریخ : 1401/06/21
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!