روزنامه خوب شماره 664 - مگ لند
0

روزنامه خوب شماره 664

روزنامه خوب شماره 664

روزنامه خوب شماره 664

‫‪2‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اخبار خوب‪ ،‬مفید و امیدبخش را مخابره کنید‪.‬‬ ‫«مقام معظم رهبری»‬ ‫وز یر صمتخبر داد‪:‬‬ ‫اجرای بسته پیشنهادی‬ ‫رفع موانع تولید از ‪ ۲‬هفته‬ ‫تا ‪ ۳‬ماه پس از ابالغ‬ ‫‪4‬‬ ‫وز یر امور اقتصادی و دارایی‪:‬‬ ‫درصد تامین مالی اقتصاد‬ ‫بر دوش بانک هاست‬ ‫‪8‬‬ ‫دریادارسیاری‪:‬‬ ‫ایران در حال پشت‬ ‫سرگذاشتن سخت تر ین‬ ‫تحریم های تار یخ است‬ ‫تاکید رئیس عدلیه بر اصل‬ ‫پیشگیری در مقابله با تعدی‬ ‫به اراضی ملی و طبیعی‬ ‫چهارشنبه‪ 29‬دی ماه‪ | 1400‬سال سوم | شماره‪8 | 664‬صفحه | قیمت ‪ 3000‬تومان |‪ 16‬جمادی الثانی‪ 19 |1443‬ژانویه‪2022‬‬ ‫همکاریبین المللیبرایارتقایساختنهضتملیمسکنوجوددارد‬ ‫امادگی بلژیک برای ورود‬ ‫به طرح جهش مسکن‬ ‫در قیم‬ ‫یت دالر‬ ‫به صراف‬ ‫ ‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫می‬ ‫انه کانال ‪ 5‬بانکی‬ ‫ت‬ ‫ومانرسید ‪ 2‬هزار‬ ‫زاکانی‪ ،‬شهردار تهران‪:‬‬ ‫شهرداری تهران‬ ‫‪ ۶۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫به بانک ها بدهکار است‬ ‫مذاکراتایران و قطر‬ ‫برایهمکاریدربخش‬ ‫اب و برق‬ ‫خبر‬ ‫خوب‬ ‫‪7‬‬ ‫‪7‬‬ ‫‪ 1000‬مگاواتنیروگاه‬ ‫حرارتیجدیدبهشبکه‬ ‫برقکشورمتصلشد‬ ‫رئیس شورای شهر‪:‬‬ ‫بودجه ‪ 1401‬شهرداری تهران‬ ‫تا پایان بهمن بررسی می شود‬ ‫روزنامه «خوب» در کلیه استانها و شهرستانها نماینده‬ ‫فعال می پذیرد‬ ‫لتفن تماس‪:‬‬ ‫‪09932045164‬‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫رشد ‪ ۱۴‬درصدی صادرات شرکت های بزرگ فوالدی تا پایان اذر ماه‬ ‫‪2‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 29‬دیماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪664‬‬ ‫بررسی عملکرد ‪ ۱۵‬شرکت بزرگ فوالدی کشور از ابتدای امسال تا پایان اذر ماه حاکی از رشد ‪ ۱۴‬درصدی صادرات محصوالت این شرکت ها در هم سنجی با پارسال است‪ .‬بررسی عملکرد‬ ‫شرکت های ذوب اهن اصفهان‪ ،‬فوالد مبارکه‪ ،‬فوالد خوزستان‪ ،‬فوالد اکسین‪ ،‬فوالد هرمزگان‪ ،‬فوالد الیاژی ایران‪ ،‬فوالد اذربایجان‪ ،‬فوالد خراسان‪ ،‬فوالد کاوه جنوب‪ ،‬صبافوالد‪ ،‬فوالد بناب‪ ،‬جهان‬ ‫فوالد سیرجان‪ ،‬سنگ اهن چادرملو‪ ،‬گروه ملی صنعتی فوالد ایران و فوالد کویر حاکی از صادرات پنج میلیون و ‪ ۴۳۲‬هزار و ‪ ۳۲۹‬تنی انواع محصوالت در ‪ ۹‬ماهه امسال است‪ .‬ورق عریض‪ ،‬اسلب‪،‬‬ ‫انواعمقاطعالیاژی‪-‬مهندسی‪،‬میلگرد‪،‬بیلتفوالدیوبریکتگرم‪،‬عمدهصادراتاینشرکت هاراتشکیلمیدهد‪.‬بیشترینصادراتدراینمدتمتعلقبهشرکتفوالدخوزستانبایکمیلیون‬ ‫و ‪ ۳۳۲‬هزار و ‪ ۵۶۵‬تن و رشد ‪ ۲۱‬درصدی بود‪ .‬پس از ان فوالد مبارکه با مجموع صادرات ‪ ۹۱۸‬هزار و ‪ ۴۲۴‬تن محصول (رشد ‪ ۱۴‬درصدی) و ذوب اهن اصفهان با مجموع صادرات ‪ ۸۴۳‬هزار و ‪۲۶۸‬‬ ‫تنی (رشد ‪ ۱۶‬درصدی) در رتبه های دوم و سوم قرار گرفتند‪ .‬همچنین بیشترین رشد صادرات در این مدت به میلگرد فوالد خراسان با ‪ ۹۴۹‬درصد رشد رسید‪.‬‬ ‫وزیر صمت خبر داد‪:‬‬ ‫اخبار‬ ‫همکاری بین المللی برای ارتقای ساخت نهضت ملی‬ ‫مسکن وجود دارد‬ ‫امادگی بلژیک‬ ‫برای ورود به طرح جهش مسکن‬ ‫معاون مســکن و ســاختمان وزیر راه و شهرسازی گفت‪:‬‬ ‫امکان همکاری بین المللی با هر کشوری که زمینه فعالیت‬ ‫ســاختمانی و ارتقای فناوری ساخت و ساز در نهضت ملی‬ ‫مسکن را داشته باشد‪ ،‬وجود دارد‪.‬‬ ‫«محمود محمودزاده» در پاسخ به این سوال که بلژیکی ها‬ ‫برای مشارکت در طرح جهش مسکن اعالم امادگی کردند و‬ ‫در این زمینه تصمیم وزارت راه و شهرسازی چیست‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫تاکنون معاونت مسکن مذاکرات مستقیم با بلژیک نداشته‬ ‫اســت‪ ،‬اما با هدف ورود فناوری ساخت و کمک به ارتقای‬ ‫فنی حوزه ساختان این امادگی وجود دارد‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬در طرح نهضت ملی مســکن زمینه همکاری‬ ‫مشترک با هر کشوری که امکان فعالیت ساختمانی داشته‬ ‫باشد و منجر به افزایش کیفیت در صنعت ساختمان ایران‬ ‫شود‪ ،‬وجود دارد و همکاری بین المللی قابلیت بررسی خواهد‬ ‫داشــت‪ .‬معاون مسکن و ســاختمان وزیر راه و شهرسازی‬ ‫بیان داشت‪ :‬در عین حال ساخت نهضت ملی مسکن متوقف‬ ‫نشــده ساخت و ســازها و پروژه ها فعال است و اگر در این‬ ‫مسیر به جمع بندی با کشوری برای انتقال فناوری و ارتقای‬ ‫ساخت و ساز برسیم‪ ،‬وارد طرح خواهند شد‪.‬‬ ‫به تازگی یک عضو اتاق مشترک ایران و بلژیک به ایرنا گفت‪:‬‬ ‫در صورتــی که دولت ایران نظر به ورود فناوری های نوین و‬ ‫پیشرفته از شرکت های اروپایی داشته باشد‪ ،‬همه تالش خود‬ ‫را در ایــن خصوص به عمل خواهیم اورد تا در طرح جهش‬ ‫مسکن مشارکت کنیم‪« .‬واهیک شاهینیان» با اشاره به اعالم‬ ‫امادگی صنایع ساختمانی بلژیک برای حضور در بازار مسکن‬ ‫ایران‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬حضور صنایع ساختمانی بلژیک در بازار‬ ‫ایران به ســال ‪ ۱۳۸۶‬برمی گردد که با شــرکت در سمینار‬ ‫«ساختمان ســازی به روش های صنعتی ایران ‪ -‬بلژیک» با‬ ‫حضور سفیر وقت بلژیک در ایران انجام شد و هم زمان با اغاز‬ ‫کار طرح مسکن مهر در ایران بود‪.‬‬ ‫قیمت دالر‬ ‫در صرافی های بانکی به میانه‬ ‫کانال ‪ 25‬هزار تومان رسید‬ ‫نرخ دالر امروز (ســه شــنبه‪ ۲۸ ،‬دی ماه) در صرافی های‬ ‫بانکی با ‪ ۴۲۴‬تومان کاهش قیمت نسبت به روز گذشته‪،‬‬ ‫با نرخ ‪ ۲۵‬هزار و ‪ ۵۵۶‬تومان معامله شد‪.‬‬ ‫قیمت فروش یورو در ســاعت ‪ ۱۴‬امــروز با افزایش ‪۳۹‬‬ ‫تومانی قیمت نســبت به روز گذشــته برابر با ‪ ۲۹‬هزار و‬ ‫‪ ۲۹۶‬تومــان بود‪ .‬قیمت خرید هر دالر امروز ‪ ۲۵‬هزار و‬ ‫‪ ۳۱۴‬تومان و نرخ خریــد هر یورو نیز ‪ ۲۹‬هزار و ‪ ۶‬هزار‬ ‫تومان اعالم شــد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬بهای خرید دالر در بازار‬ ‫متشکل ارزی ‪ ۲۵‬هزار و ‪ ۲۷۶‬تومان و نرخ فروش ان ‪۲۵‬‬ ‫هزار و ‪ ۵۰۶‬تومان بود‪ .‬این در حالی اســت که نرخ خرید‬ ‫یورو در این بازار ‪ ۲۸‬هزار و ‪ ۸۳۴‬تومان و نرخ فروش ان‬ ‫نیز ‪ ۲۹‬هزار و ‪ ۹۶‬تومان اعالم شــد‪ .‬همچنین در سامانه‬ ‫نیما در معامــات امروز‪ ،‬حواله یورو به قیمت ‪ ۲۸‬هزار و‬ ‫‪ ۱۸۷‬تومان فروخته و حواله دالر به بهای ‪ ۲۴‬هزار و ‪۷۰۹‬‬ ‫تومان معامله شد‪.‬‬ ‫قیمت دالر از خردادماه وارد کانال ‪ ۲۶‬هزار تومان شد و‬ ‫پس از ان در محدوده قیمت ‪ ۲۶‬تا ‪ ۲۷‬هزار تومان نوسان‬ ‫داشــت‪ .‬نرخ دالر از اواخر اذرماه و به طور مشخص از ‪۲۴‬‬ ‫اذرمــاه در کانال ‪ ۲۷‬هزار تومان ثابت مانده بود و از یک‬ ‫هفته گذشته پس از ‪ ۶‬ماه دالر وارد کانال ‪ ۲۶‬هزار تومان‬ ‫شــد و با ادامه کاهش قیمت ها روز گذشته به کانال ‪۲۵‬‬ ‫هزار تومان بازگشت‪.‬‬ ‫برای درج اگهی های خود‬ ‫با روزنامه‬ ‫در تماس باشید‪.‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 :‬‬ ‫تلفکس‪88311361 :‬‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫‪www.goodonline.ir‬‬ ‫اجرای بسته پیشنهادی رفع موانع تولید از‪ ۲‬هفته تا‪ ۳‬ماه پس از ابالغ‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت با بیان اینکه همه موارد بســته پیشنهادی‬ ‫رفع موانع تولید از ‪ ۲‬هفته تا حداکثر ســه ماه پس از ابالغ قابلیت اجرا‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬پیش بینی می شود این بسته همچون بسته حمایت از صادرات‬ ‫مورد استقبال فعاالن اقتصادی قرار بگیرد و در رونق فضای تولید کشور‬ ‫موثر باشد‪.‬‬ ‫«سید رضا فاطمی امین» در گفت و گویی با بیان اینکه مشکالت احصاء‬ ‫شــده از بررسی موانع تولید در طول چند سال گذشته بدست امده و به‬ ‫نوعی مسائل کف میدان تولید مورد توجه قرار گرفته است‪ ،‬اظهارداشت‪:‬‬ ‫یکی از اقدامات وزارت صمت‪ ،‬رفع موانعی اســت که فعاالن اقتصادی در‬ ‫بخش های مختلف با ان مواجه هستند‪.‬‬ ‫فاطمی امین افزود‪ :‬در نخستین اقدام در مهرماه سال جاری با تاکید رییس‬ ‫جمهوری‪ ،‬شناســایی ‪ ۲۶‬ماده در بخش صادرات در دستور کار قرار داده‬ ‫شــد که با تصویب و ابالغ ستاد اقتصادی دولت‪ ،‬تاثیر خوبی در صادرات‬ ‫گذاشت و مورد استقبال و رضایت صادرکنندگان قرار گرفت‪.‬‬ ‫وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‪ ،‬با بیان اینکه دومین بسته برای رفع موانع‬ ‫اقتصادی در پنج بخش تدوین شده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬حدود ‪ ۱۱‬ماده مربوط‬ ‫به حوزه تامین مالی‪ ،‬چهار مورد از مواد مربوط به حوزه مالیات و ‪ ۶‬ماده‬ ‫هم درباره کلیات موضوع کســب و کار است؛ همچنین در حوزه تامین‬ ‫اجتماعی و زیرســاخت های تولید هم موانعی احصاء و احکامی در جهت‬ ‫رفع ان ها پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬برخی از این پیشنهادها مانند تقسیط بدهی های مالیاتی‬ ‫به محض ابالغ قابل اجراســت‪ ،‬زیرا ســاز و کارها وجود دارد و فقط باید‬ ‫ابهاماتی که برای تولیدکنندگان مانع ایجاد کرده برطرف شــود و برخی‬ ‫دیگر از پیشــنهادها همچون افزایش اختیارات بانک ها در اســتان ها و‬ ‫شهرستان ها نیاز به دستورالعمل های اجرایی دارد‪.‬‬ ‫به گزارش ایرنا‪ ،‬روز گذشــته رئیس جمهوری در جلسه ستاد هماهنگی‬ ‫اقتصادی دولت با تاکید بر اهتمام جدی دولت برای تحقق عملی دیدگاه‬ ‫رهبر معظم انقالب اســامی در زمینه مانع زدایی از تولید و پشتیبانی ها‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬بسته پیشنهادی وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در زمینه رفع موانع‬ ‫تولید باید به سرعت تصویب و اجرایی شود‪.‬‬ ‫کاهش تورم به معنای کمتر شدن شتاب رشد قیمتهاست‬ ‫تجربه چهــار دهه تورم دو رقمــی در اقتصاد ایــران و خصوصاً‬ ‫ماندگاری ان ناشی از مشکالت ساختاری‪ ،‬هزینه های مبادله باال و‬ ‫محدودیت های اعمال شده به بازار بخصوص بازار ارز است که بروز‬ ‫انتظارات تورمی در ایران را انکارناپذیر می کند‪.‬‬ ‫«علیرغم اینکه در سال گذشته شاید یکی از باالترین نرخ های تورم‬ ‫تاریخ کشور را داشتیم ولی در ماه های اخیر نرخ تورم رو به کاهش‬ ‫است و تورم نقطه به نقطه کشور ماه به ماه کاهش یافته و اگر اذر‬ ‫ماه را نسبت به مرداد ماه مقایسه کنیم تورم نقطه به نقطه ‪17.5‬‬ ‫درصد کاهش پیدا کرده است‪ .‬همچنین در سه ماه پیش نرخ تورم‬ ‫ماهانــه ‪ 3.1‬درصد بود‪ ،‬دو ماه قبــل در ابان ماه ‪ 2.4‬درصد بود و‬ ‫در اذر ماه به ‪ 1.8‬درصد رسید یعنی روند رشد تورم کاهشی بوده‬ ‫اســت که این مسئله امیدبخش اســت‪ ،‬البته کاهش نرخ رشد به‬ ‫معنای نبود تورم نیست‪ ،‬منتها نرخ رشد تورم کاهشی است‪ ،‬معنای‬ ‫این جمله ان این است که گران شدن کمتر شده و امیدواریم که‬ ‫روند کاهش تورم در اینده تداوم داشته باشد‪».‬‬ ‫این اخرین اظهارنظر رییــس کل بانک مرکزی در خصوص نرخ‬ ‫تورم اســت‪ ،‬اماری امیدوارکننده همراه با توضیحی اگاهی بخش‬ ‫در خصوص لزوم اشــتباه نگرفتن کاهش تورم با ارزانی‪ .‬اشتباهی‬ ‫که غالبا از سوی عامه مردم و گاها از سوی رسانه ها رخ می دهد‪.‬‬ ‫بر این اســاس به نظر می رســد بانک مرکزی به عنوان پیشگام‬ ‫کنتــرل تورم‪ ،‬تعدیل و هدایت انتظــارات تورمی به عنوان عاملی‬ ‫مهــم در کنترل تورم را در پیش گرفته اســت‪ .‬در واقع مدیریت‬ ‫انتظارات تورمی به عنوان یکی از ارکان مهم در زمینه هدایت نرخ‬ ‫تورم به سمت تورم هدف است‪ .‬این امر موجب خواهد شد تا عالوه‬ ‫بر شکل گیری درســت انتظارات‪ ،‬بانک مرکزی در شرایط بهتری‬ ‫اهداف حفظ ارزش پول ملی (کنترل تورم) و مســاعدت به رشد‬ ‫اقتصادی را پیگیری کند‪.‬‬ ‫راهکار مدیریت انتظارات تمرکز همزمان بر سه عامل «نوسان زدایی‬ ‫از صحنه اقتصاد»‪« ،‬گفت وگو و توضیح سیاســت» و «پایبندی به‬ ‫تعهدات» اســت‪ .‬پایبندی به تعهدات زمینــه را برای باورپذیری‬ ‫سیاست های بعدی سیاســت گذار فراهم می کند‪ .‬دو عامل دیگر‬ ‫نیز باعث می شوند تا امکان سنجی اجرای سیاست از سوی جامعه‬ ‫پذیرفته شود‪.‬‬ ‫دولت ســیزدهم در حالی شروع به کار کرده است اقتصاد در سال‬ ‫های اخیر نوســانات و شوک های زیادی را در عرصه پولی و مالی‬ ‫تجربه کرده اســت و این امر پایبندی به تعهدات را برای مجموعه‬ ‫دولت نیز مشکل ساخته است‪ .‬اما با بازگرداندن ثبات به عرصه های‬ ‫اقتصادی‪ ،‬کنترل نوسانات بازار ارز و اجرایی کردن اهداف اقتصادی‬ ‫تشریح شده در کوتاه مدت و میان مدت گامی مهم در تغییر روند‬ ‫تورم به سوی نرخ های هدف گذاری شده بردارد‪.‬‬ ‫جدیدترین امارهای منتشر شده از سوی بانک مرکزی نشان می‬ ‫دهد در ابان ماه ســال جاری بر خالف ماه گذشته‪ ،‬نرخ های بازده‬ ‫انواع اوراق مالی همگرا شــده اند و از شیب صعودی منحنی بازده‬ ‫کاسته شده است که می تواند بیانگر تعدیل نسبی انتظارات تورمی‬ ‫تحت تاثیر از ســرگیری مذاکرات رفــع تحریم ها و احیای برجام‬ ‫باشــد‪ .‬در واقع در این گزارش به کلید واژه «انتظارات» و اهمیت‬ ‫ان در فرایند سیاست گذاری در راستای کاهش تورم اشاره شده‬ ‫است‪ .‬به دلیل اهمیت ان و همچنین ماهیت نامشهود بودن ان این‬ ‫سوال مطرح می شود که انتظارات تورمی چیست و چگونه می توان‬ ‫ان را مدیریت کرد؟‬ ‫انتظارات تورمی اینده نگر‪ ،‬تورم انتظاری شــکل گرفته در ذهن‬ ‫فعاالن اقتصادی اســت که ناشــی از براورد انتظارات اینده می‬ ‫باشــد‪ .‬به این صورت که هرگونه شــوک اقتصادی منفی‪ ،‬تورم‬ ‫واقعی را افزایش می دهد و باعث می شــود که عامالن اقتصادی‬ ‫پیش بینی های خود را از تــورم اینده افزایش دهند‪ .‬انتظارات‬ ‫تورمــی اینده نگر باالتر نیز تــورم را افزایش خواهد داد‪ .‬در این‬ ‫شرایط‪ ،‬سیاستگذاران با استفاده از ابزارهای سیاستی مناسب می‬ ‫تواننــد انتظارات را تثبیت کنند‪ .‬برخی اقتصاددانان معتقدند که‬ ‫اگر بانک مرکزی‪ ،‬هنگامی که شوکی در اقتصاد ایجاد می شود‪،‬‬ ‫اقداماتی را انجام دهد تــا تورم را به مقدار هدف خود برگرداند‪،‬‬ ‫احتمال کمتــری وجود دارد که بنگاههــا و خانوارها‪ ،‬انتظارات‬ ‫تورمی بلندمدت خود را افزایش دهند‪ .‬حتی اگر این شوک‪ ،‬تورم‬ ‫را برای مدتی افزایش دهــد‪ .‬نتیجه انکه‪ ،‬با انتظارات تورمی که‬ ‫به خوبی تثبیت شــده است‪ ،‬هرگونه شــوکی از طرف عرضه یا‬ ‫از طــرف تقاضا‪ -‬منجر به افزایش تورم نخواهد شــد‪ ،‬بلکه فقط‬ ‫به تغییر قیمت های نســبی می انجامد‪ .‬اما انتظارات تورمی که‬ ‫به طور ضعیفی تثبیت شــده اند‪ ،‬دستیابی به ثبات قیمتها را در‬ ‫بلندمدت بسیار مشکل تر می کند و بدین ترتیب‪ ،‬توانایی بانک‬ ‫مرکزی را برای تثبیت تولید و اشتغال در کوتاه مدت کاهش می‬ ‫دهد‪ .‬تجربه چهار دهه تورم دو رقمی در اقتصاد ایران و خصوصاً‬ ‫ماندگاری ان ناشی از مشکالت ساختاری‪ ،‬هزینه های مبادله باال‬ ‫و محدودیت های اعمال شده به بازار بخصوص بازار ارز است که‬ ‫بــروز انتظارات تورمی در ایران را انکارناپذیر می کند‪ .‬لذا به نظر‬ ‫می رسد که سیاستگذاران در سال های گذشته نه تنها نتوانسته‬ ‫انــد به هدف کنترل تورم و تثبیت قیمت ها دســت یابند‪ ،‬بلکه‬ ‫عالوه بر اعمال سیاســت های نادرست‪ ،‬با شکل دهی انتظارات‬ ‫تورمی موجب شدت یافتن این مساله در اقتصاد کشور شده اند‪.‬‬ ‫انتظارات تورمی چگونه مدیریت می شود؟‬ ‫پاسخ این سوال را به بهترین نحو می توان در کلید واژه «باور پذیری‬ ‫عمومی» جست وجو کرد‪ .‬عموم مردم برای ارزیابی صحت سیاست‬ ‫سیاســت گذار‪ ،‬دو عامل مهم را مد نظر قرار می دهند‪ .‬در گام اول‬ ‫ان ها فرایند سیاســت گذاری در ادوار گذشته را مورد بررسی قرار‬ ‫می دهند‪ .‬در گام دوم‪ ،‬با اســتفاده از شرایط فعلی حاکم بر اقتصاد‬ ‫به عالوه به کمک پیش بینی شــرایط اقتصاد در اینده‪ ،‬باورپذیری‬ ‫سیاســت ها را مورد ارزیابی قرار می دهنــد‪ .‬در این خصوص اگر‬ ‫سیاست گذاری بر تعهد های سیاستی خود در گذشته پایبند بوده‬ ‫زمینه‪ ،‬را برای باورپذیری عموم مردم فراهم خواهد کرد‪ .‬در طرف‬ ‫مقابل هر چه سیاســت گذار در اجرای تعهدات قبلی خود اهمال‬ ‫کرده باشــد‪ ،‬سیاست های جدید او به سختی برای مردم باور پذیر‬ ‫خواهد بود‪ .‬به عالوه‪ ،‬هر چه شرایط حال و اینده اقتصاد با سیاست‬ ‫اعالم شده همسوتر باشد باورپذیری سیاست ساده تر است‪.‬‬ ‫هر قدر مردم باور داشــته باشند که شرایط اینده اقتصاد با اجرای‬ ‫سیاست اعالمی همسوتر است‪ ،‬سیاســت را باورپذیرتر می دانند‪.‬‬ ‫بنابراین در مجموع جامعه هم تعهدات قبلی سیاســت گذار و هم‬ ‫امکان سنجی همسویی سیاست با ظرفیت اقتصاد را مورد بررسی‬ ‫قــرار داده و به منظور میزان باورپذیری سیاســت تصمیم گیری‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫اقدامات دولت در مدیریت انتظارات‬ ‫همانگونه که اشاره شد سه عامل «نوسان زدایی از صحنه اقتصاد»‪،‬‬ ‫«گفت وگو و توضیح سیاســت» و «پایبندی به تعهدات» شــاکله‬ ‫مدیریت انتظارات اســت‪ .‬پایبنــدی به تعهدات زمینــه را برای‬ ‫باورپذیری سیاست های بعدی سیاســت گذار فراهم می کند‪ .‬دو‬ ‫عامل دیگر نیز باعث می شــوند تا امکان سنجی اجرای سیاست از‬ ‫سوی جامعه پذیرفته شود‪.‬‬ ‫بر این اساس به نظر می رسد دولت سیزدهم طی چند ماه گذشته‬ ‫از شروع فعالیتش گام های مثبتی در این زمینه برداشته و تالش‬ ‫کرده اســت تا با کاهش نوسانات بویژه در حوزه ارزی و نیز تعامل‬ ‫مستمر شخص رییس جمهور و اعضای اقتصادی کابینه با رسانه‬ ‫ها و مردم و تشــریح اقدامات و سیاســت هــا‪ ،‬گام به گام اعتماد‬ ‫اقشــار مختلف را جلب کند‪ .‬امری کــه نمود ان در کاهش ‪17.5‬‬ ‫درصدی تورم نقطه به نقطه اذرماه نســبت به مردادماه مشاهده‬ ‫شــده است‪ .‬لذا تداوم این مســیر و تعامل شفاف و صحیح ارکان‬ ‫اقتصادی دولت در اینده نقش مهمی در شــکل گیری انتظارات‬ ‫تورمی خواهد داشت‪.‬‬ ‫رقم سبد معیشت کارگران مشخص شد؟‬ ‫هفتمین نشست کمیته دستمزد شورای عالی کار بر خالف روال‬ ‫جلســات گذشته در حالی برگزار شد که از مفاد درون جلسه و‬ ‫تصمیمات گرفته شــده خبری در رســانه ها درز نکرد‪ .‬با روی‬ ‫کار امدن دولت ســیزدهم‪ ،‬در وزارت کار رویه خوبی در پیش‬ ‫گرفته شده و جلسات کمیته دستمزد هر دو هفته یکبار برگزار‬ ‫شــده است‪ .‬در حالی که تاکنون شــش جلسه کمیته دستمزد‬ ‫برگزار و نمایندگان کارفرمایی و کارگری منعی در بیان جزییات‬ ‫و مفاد جلســه و تصمیمات گرفته شــده نداشــتند‪ ،‬هفتمین‬ ‫جلســه کمیته دستمزد برخالف روال گذشــته با درخواست از‬ ‫نمایندگان دو طرف برای عدم مصاحبه با رســانه ها همراه شد‪.‬‬ ‫دلیل رسانه ای نشدن مفاد جلســه دیروز کمیته دستمزد‪ ،‬غیر‬ ‫رســمی بودن جلسه عنوان شــده و با توجه به حضور نماینده‬ ‫وزارت امور اقتصاد و دارایی در جلسه‪ ،‬جدولی از اقالم خوراکی‬ ‫ســبد معیشت خانوارهای کارگری ارائه شده است‪ .‬البته به نظر‬ ‫می رســد عدم رســانه ای شــدن مفاد هفتمین جلسه کمیته‬ ‫دســتمزد موقتی باشد و جلسات اتی کمیته مزد همچون روال‬ ‫سابق ادامه یابد‪.‬‬ ‫امســال جلسات کمیته دســتمزد شــورای عالی کار با طرح‬ ‫مباحثی در خصــوص منطقه ای کردن دســتمزد کارگران به‬ ‫جریان افتاد‪ .‬موضوع منطقه ای کردن دســتمزدها سال گذشته‬ ‫از سوی شــرکای اجتماعی به ویژه گروه کارفرمایی مطرح شد؛‬ ‫با این اســتناد که در ماده ‪ ۴۱‬قانون کار اشاره شده که شورای‬ ‫عالی کار میزان حداقل مزد کارگران برای نقاط مختلف کشور و‬ ‫یا صنایع مختلف را تعیین کند‪.‬‬ ‫بر همین اســاس مقرر شــد تا موسســه عالی پژوهش تامین‬ ‫اجتماعی نســبت به این موضوع تحقیق کند و نتایج گزارش را‬ ‫در اختیار اعضای کمیته دســتمزد قرار دهد‪ .‬در طول جلسات‪،‬‬ ‫مباحثــی همچون خط فقر‪ ،‬تورم‪ ،‬معیشــت جامعه کارگری‪،‬‬ ‫نقاط قوت و ضعف دســتمزد و بهبود فضای کسب و کار مطرح‬ ‫شد و رفته رفته با تداوم جلسات‪ ،‬گزارش نماینده موسسه عالی‬ ‫پژوهش تامین اجتماعی در خصوص مزد منطقه ای نشــان داد‬ ‫کــه هزینه های زندگی کارگران افزایش و فاصله نمودار تورم و‬ ‫زندگی خانوارهای کارگری بیشتر شده است‪.‬‬ ‫علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزیر کار ـ در روزهای‬ ‫گذشته با اشــاره به دغدغه تعیین حقوق و دستمزد گفته بود‪:‬‬ ‫دولت در تالش است تا تورم را کنترل کند تا نتیجه ان بر سفره‬ ‫کارگران اثرگذار باشــد‪ .‬به اعتقــاد وی‪ ،‬در بحث تعیین حقوق‬ ‫و دســتمزد ســال اینده با تنظیم روابط میان کارگر و کارفرما‬ ‫می توان به نتایج خوبی دســت یافت و دغدغه های معیشــتی‬ ‫را کاهــش داد‪ .‬معاون وزیر کار در عین حال از برگزاری شــش‬ ‫جلسه کمیته تخصصی دستمزد ذیل شورای عالی کار خبر داده‬ ‫و گفته بود‪»:‬هنوز در مورد سبد معیشت خانوار کارگری تصمیم‬ ‫گیری نشده است‪.‬‬ ‫« به گفته رعیتی فرد‪ ،‬احتماال در جلسه بعدی کمیته دستمزد‬ ‫با حضور نمایندگان کارگران‪ ،‬کارفرمایان و دولت سبد معیشت‬ ‫خانوارهای کارگری تعیین می شــود که بــا توجه به اظهارات‬ ‫معاون وزیر کار و عدم رســانه ای شدن مفاد جلسه عصر دیروز‪،‬‬ ‫احتمال رســیدن به رقم سبد معیشت کارگران و تعیین ان در‬ ‫اخرین دور مذاکرات‪ ،‬دور از انتظار نیســت‪ .‬نمایندگان کارگران‬ ‫در کمیته دستمزد شورای عالی کار معتقدند وزارت کار در این‬ ‫دوره همراهی و مســاعدت الزم را برای تشکیل جلسات کمیته‬ ‫دستمزد و شورای عالی کار نشــان داده و معاونت روابط کار با‬ ‫جدیت پیگیر برگزاری جلسات کمیته دستمزد است تا خروجی‬ ‫جلســه برای نشست اصلی شورای عالی کار به دست اید‪ .‬پیش‬ ‫از این مرکز امار ایران‪ ،‬رقم هزینه ماهانه سبد معیشت خانوار را‬ ‫‪ ۱۱‬میلیــون تومان اعالم کرده بود‪ .‬به گفته نمایندگان کارگری‬ ‫حاضر در جلســات کمیته مزد‪ ،‬گزارش موسســه عالی پژوهش‬ ‫تامین اجتماعی‪ ،‬مهر تاییدی بر کاهش توان شــاغالن رســمی‬ ‫بوده اســت؛ به نحوی که افراد شاغل در ســالهای اخیر با افت‬ ‫قدرت معیشت مواجه شده اند‪.‬‬ صفحه 2 ‫در همین راستا برای اگاهی بیشتر از تاثیر خال حضور سیستم مدیریت جامع سیالب در کشور بهتر است بدانیم‪ ،‬سد میناب (استقالل) واقع در استان هرمزگان به عنوان یکی از سدهای درگیر با پدیده سیالب پذیرای‬ ‫‪ 165‬میلیون متر مکعب اب ناشی از سیالب بوده است که از این مقدار ‪ 75‬میلیون متر مکعب اب پشت سد ذخیره شده و ‪ 90‬میلیون متر مکعب اب از سد عبور کرده و روانه دریا شده است‪ .‬جالب تر اینکه این پدیده‬ ‫سیالب در شرایط حدی با دوره بازگشت کوتاه مدتی تکرار خواهد شد و با مدیریت کنون با هر بار سیالب فارغ از خسارات سنگین به زندگی مردم بین‪ 90‬تا‪ 100‬میلیون متر مکعب اب شیرین روانه دریای شور می شود‪ .‬در‬ ‫چنین شرایطی مدیریت منابع اب کشور به جای اتخاذ رویکرد صحیح و حرکت به سمت استفاده حداکثری از سیالب با شیوه های مدرن سازوکاری و سازه ای از جمله تغذیه مصنوعی اب خوان‪ ،‬ساخت سدهای سیل گیر و‬ ‫کانال های هدایت اب به سمت دشت های کم ریسک به سراغ انتخاب گزینه شیرین سازی و انتقال اب از دریا می رود‪ .‬به استناد امار موجود شیرین سازی هر متر مکعب اب دریا بین‪ 1.5‬تا‪ 2‬دالر هزینه دارد‪ .‬به معنای دیگر‬ ‫با در نظر گرفتن کف قیمت تنها شیرین سازی اب دریا‪ ،‬اب شیرین سیالب هدایت شده به سمت دریا در سیالب اخیر هرمزگان برای شیرین شدن به‪ 135‬میلیون دالر هزینه معادل‪ 3.3‬هزار میلیارد تومان هزینه نیاز دارد‪.‬‬ ‫مذاکرات ایران و قطر برای همکاری در بخش اب و برق‬ ‫در گفت وگوی وزیر نیروی ایران و وزیر صنعت و تجارت قطر بر توســعه‬ ‫همــکاری د ر حوزه هــای اب‪ ،‬برق و اقتصادی و همچنین بر گســترش‬ ‫فرصت هــای ســرمایه گذاری در موضوعات مختلف حــوزه انرژی های‬ ‫تجدیدپذیر‪ ،‬گردشگری‪ ،‬درمانی و ‪ ...‬در ایران بحث و تبادل نظر شد‪.‬‬ ‫علی اکبر محرابیان‪ ،‬وزیر نیرو در گفت وگوی تلفنی با «شیخ محمد الثانی»‬ ‫وزیر صنعت و تجارت قطر با اشــاره به همکاری های موجود دو کشور‪ ،‬بر‬ ‫توســعه و افزایش این روابط تاکید کرد‪ .‬در این گفت وگوی تلفنی‪ ،‬برای‬ ‫تشکیل شورای مشترک تجار به ریاســت رئیس اتاق بازرگانی دو کشور‬ ‫توافق شد تا هشتمین کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و‬ ‫قطر بعد از ماه رمضان برگزار شود‪ .‬همچنین دو طرف در خصوص بهبود‬ ‫وضعیت شیوع کوید ‪ 19‬در کشورهای ایران و قطر و گذر از شرایط بحرانی‬ ‫نیز تبادل نظر کردند‪ .‬محرابیان با بیان اینکه رویکرد دولت ایت اهلل رئیسی‪،‬‬ ‫گسترش تعامالت بین المللی با همسایگان است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در حال حاضر‬ ‫شاهد گسترش روابط دو کشور بوده و انتظار داریم روابط دو کشور نه تنها‬ ‫خوب بلکه ممتاز باشد و سطح روابط تجاری دو کشور هم پایه روابط سیاسی‬ ‫عالی شود‪ .‬وزیر نیرو با اشاره به اقدامات طرف قطری در این خصوص‪ ،‬اضافه‬ ‫کرد‪ :‬اخیرا شاهد پشتیبانی و حمایت از شرکت های ایرانی در قطر و تسهیل‬ ‫صدور روادید ورود به دو کشــور از طریق صدور ویزای فرودگاهی هستیم‬ ‫و امیدواریم این تعامالت افزایش یابد‪ .‬در ادامه «شیخ محمد الثانی» وزیر‬ ‫صنعت و تجارت قطر درخواســت کرد تا هشتمین کمیسیون مشترک‬ ‫همکاری های اقتصادی دو کشور در اولین فرصت مناسب برگزار شود که‬ ‫طبق توافق طرفین مقرر شد این رویداد بعد از ماه رمضان اتی برگزار شود‪.‬‬ ‫همچنین در این جلســه دو طرف به موضوع صادرات از مناطق ازاد قطر‬ ‫به عنوان یک فرصت برای تجار ایرانی اشاره کردند‪.‬‬ ‫هدف تعرفه های جدید برق نهادینه سازی مصرف بهینه است‬ ‫نشود و میزان افزایش به شکلی خواهد بود تا پرمصرف ها تشویق به‬ ‫کم مصرفی شوند‪.‬‬ ‫کردی افزود‪ :‬برای اطالع یافتن مــردم از میزان مصارف خود الگویی‬ ‫طراحی شــده تا همه بتوانند از طریق تلفــن همراه خود با کمترین‬ ‫مشــکل میزان و نوع مصرف خود را بدانند و نرم افزار «برق من» این‬ ‫کار را انجام خواهد داد و همه مشترکان از این مزیت برخوردار خواهند‬ ‫شد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬این طرح به سود خود مردم و صنعت برق است‪.‬‬ ‫بر اســاس مصوبه هیات وزیران‪ ،‬بهای برق مشترکان کم مصرف (در‬ ‫سقف مصرف ‪ ۵۰‬درصد الگوی مصرف) تحت پوشش کمیته امداد امام‬ ‫خمینی (ره) و سازمان بهزیستی برابر صفر محاسبه می شود‪.‬‬ ‫تعرفه های برق مصارف خانگی مشــترکان کمتر از الگوی مصرف بر‬ ‫اساس تصویب نامه سال ‪ ۱۳۹۷‬هیات وزیران تعیین می شود‪.‬‬ ‫همچنین تعرفه برق مشترکان خانگی با مصرف باالتر از الگوی مصوب‬ ‫برای مصارف کمتر از الگو بر اســاس جدول فعلی‪ ،‬مازاد بر ان تا ‪۱.۵‬‬ ‫برابــر‪ ،‬تا ‪ ۲‬برابر و مصارف بیــش از ‪ ۲‬برابر به ترتیب با ضریب (‪،)۱.۵‬‬ ‫(‪ )۲.۵‬و (‪ )۳.۵‬برابر هزینه تامین برق (متوسط نرخ قراردادهای خرید‬ ‫تضمینی برق از نیروگاه های حرارتی دو سال گذشته به عالوه هزینه‬ ‫نقل و انتقال برق (ترانزیت) و هزینه ســوخت بــا تعرفه نیروگاهی)‬ ‫محاسبه و دریافت می شود‪.‬‬ ‫در محاســبه صورت حساب برق ماه های گرم برای مشترکان مشمول‬ ‫این مصوبه جز در مناطق گرمسیر یک و سایر مناطق گرم‪ ،‬به ترتیب‬ ‫ضریب نیم و هشت دهم اعمال می شود‪.‬‬ ‫با هدف تشــویق مشــترکانی که الگوی مصرف را رعایت می کنند و‬ ‫مصرف خود را در ماه های گرم نسبت به دوره مشابه سال قبل کاهش‬ ‫می دهند‪ ،‬به میزان کاهش مصرف نسبت به الگوی مصرف یا مصرف‬ ‫دوره مشابه سال قبل (هر کدام کمتر باشد)‪ ،‬پاداش صرفه جویی معادل‬ ‫هزینه تامین برق پرداخت می شود‪.‬‬ ‫اعمال ضریب ‪ ۲‬برای پاداش صرفه جویی در ســاعت های اوج بحرانی‬ ‫بالمانع است و برای فرهنگ سازی و تشویق به کاهش مصرف‪ ،‬وزارت‬ ‫نیرو مجاز به تعیین و اعمال تشویق (پرداخت پاداش) بیشتر یا اهدای‬ ‫جوایز است‪.‬‬ ‫برای خانوارهای دارای بیش از یک واحد مســکونی‪ ،‬مجموع مصارف‬ ‫واحدهای مزبور (بر اســاس دســتورالعمل ابالغی وزارت نیرو)‪ ،‬برای‬ ‫تشــخیص پله مصرف و محاســبه صورت حســاب مبنای عمل قرار‬ ‫می گیرد‪.‬‬ ‫با هدف اطالع مشترکان از میزان مصرف و ایجاد زمینه اصالح مصرف‬ ‫برق‪ ،‬ساز و کار الزم به گونه ای طراحی و اجرا شود که مشترکان امکان‬ ‫پیش بینی و انتخاب پله مصرفی خود را داشته باشند‪ .‬وزارت نیرو مجاز‬ ‫است برای مشترکانی که سطح مصرف انتخابی خود را مراعات کنند‬ ‫پنج درصد تشویق اعمال کند‪.‬‬ ‫تعرفه برق مصارف اشتراکی‪ ،‬عمومی (به جز مصارف مشمول معافیت‬ ‫قانونی‪ ،‬مراکز نیکوکاری و خیریه و مراکز بهزیستی و نگهداری جانبازان‪،‬‬ ‫معلوالن‪ ،‬ســالمندان‪ ،‬کودکان و غیره) و سایر مصارف (شامل مصارف‬ ‫تجاری) به ترتیب با ضریب یک و ‪ ۱.۵‬برابر هزینه تامین برق محاسبه‬ ‫و دریافت می شود‪.‬‬ ‫تعرفه برق مصارف پمپاژ اب بر اســاس تعرفه های جاری محاسبه و‬ ‫دریافت می شــود‪ .‬در صورت تجاوز از قدرت مجاز‪ ،‬شــرکت های برق‬ ‫نســبت به محدود کردن مصرف اقدام و مصارف مازاد معادل هزینه‬ ‫تامین برق محاسبه و دریافت می شود‪.‬‬ ‫مشترکان کم مصرف عالوه بر برخورداری از یارانه برق مشوق‬ ‫هم دریافت می کنند‬ ‫مدیرعامل شرکت مدیریت تولید‪ ،‬انتقال و توزیع نیروی برق ایران(توانیر)‬ ‫گفت‪ :‬تعرفه های جدید برق از اول بهمن اجرایی خواهد شد و براساس‬ ‫ان مشترکان کم مصرف عالوه بر برخورداری از یارانه های قبلی مبالغی‬ ‫هم به عنوان تشویق دریافت خواهند کرد‪.‬‬ ‫«ارش کردی» روز سه شنبه در نهمین کنفرانس سیرد ایران در محل‬ ‫پژوهشگاه نیرو افزود‪ :‬هدف گیری اصلی مصوبه جدید هیات دولت در‬ ‫باره اصالح تعرفه های برق اصالح رفتارهای مصرفی در بخش خانگی‬ ‫اســت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬مهمترین مبحث در ایــن مصوبه بحث الگوی‬ ‫مصرف و تعمیق ان در ذهن مردم است تا بدانند چگونه باید مصرف‬ ‫کنند و مشمول مشوق های در نظر گرفته شوند‪.‬‬ ‫مدیرعامل توانیر خاطرنشان کرد‪ :‬براساس مصوبه تازه هیات دولت در‬ ‫باره تعرفه های برق کسانی که در محدوده الگو مصرف کنند همچنان‬ ‫از یارانه ها برخودار خواهند شد و چنانچه بیشتر هم صرفه جویی کنند‬ ‫از مشوق هایی که برای اینکار در نظر گرفته شده بهره مند خواهند شد‪.‬‬ ‫کردی گفت‪ :‬اما مشترکانی که بیش از الگوی تعیین شده مصرف کنند‬ ‫به تدریج از دریافت یارانه برق محروم خواهند شــد البته میزان یارانه‬ ‫انها به طورکلی قطع نخواهد شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ ۷۵ :‬درصد کل مشترکان در حد الگوی های تعیین شده برق‬ ‫مصرف می کنند و اینها همچنان از یارانه برخودارند و هیچ تغییری در‬ ‫نحوه محاسبه برق انها ایجاد نخواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل توانیر خاطرنشان ساخت‪ :‬صنعت برق با هدف مدیریت بار تا‬ ‫قبل از پیک بار تابستان ‪ ۱۴۰۱‬عالوه بر اصالح نظام تعرفه ای به دنبال‬ ‫ایجاد تحول در بخش اندازه گیری الکتریکی است که بزرگترین معضل‬ ‫صنعت برق است‪.‬‬ ‫کــردی ادامه داد‪ :‬در ســال های قبل هدف گذاری شــده بود تا همه‬ ‫مشــترکان مجهز به کنتورهای هوشمند شــوند و براین اساس طرح‬ ‫«فهام» حدود ‪ ۱۰‬سال پیش اغاز شد اما امسال با توجه به محدودیت‬ ‫هایی که در تابستان برای مشترکان ایجاد شد مقرر شده این طرح با‬ ‫سرعت بیشتری انجام شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬البته در این مرحله و تا قبل از پیک بار تابستان ‪ ۱۴۰۱‬مقرر‬ ‫است همه مشترکان بزرگ‪ ،‬دیماندی و تجاری مشمول طرح شده تا‬ ‫سال اینده بیش از ‪۵۰‬درصد بارشبکه روئیت پذیر و قابل اندازه گیری‬ ‫دقیق شود‪.‬‬ ‫مدیرعامل توانیر گفت‪ :‬طی ‪ ۱۰‬ســال اجــرای طرح تنها حدود ‪۵۰۰‬‬ ‫هزار کنتور هوشــمند نصب شده است که پیش بینی می شود امسال‬ ‫این میزان به چندین میلیون افزایش یابد و براین اساس هفته گذشته‬ ‫سرنوشت بیش از ‪ ۳‬میلیون کنتور تعیین تکلیف و مناقصه اجرای ان‬ ‫برگزار شد‪.‬‬ ‫کــردی ادامه داد‪ :‬اجرای این دو حرکت یعنی اصالح تعرفه ها و نصب‬ ‫کنتورهای هوشــمند خواهد توانست هدف گذاری وزیر نیرو مبنی بر‬ ‫‪ ۱۰‬هزار مگاوات مدیریت مصرف محقق شود‪.‬‬ ‫نهمین کنفرانس دوروزه سیرد ایران در پژوهشگاه نیرو از امروز اغاز‬ ‫بکار کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت مادرتخصصی برق حرارتی‪:‬‬ ‫‪ ۱۰۰۰‬مگاوات نیروگاه حرارتی جدید به شبکه برق کشور متصل شد‬ ‫مدیرعامل شرکت مادرتخصصی برق حرارتی گفت‪ :‬حدود یک هزار‬ ‫مگاوات واحد نیروگاهی جدید از شــهریور ماه امســال تاکنون به‬ ‫شبکه سراسری برق کشور متصل شده است‪.‬‬ ‫«محســن طرزطلــب» افــزود‪ :‬ایــن واحدها شــامل بخش گاز‬ ‫نیروگاه های هنگام‪ ،‬ایران ‪ LNG‬و بخش بخار نیروگاه های جهرم‪،‬‬ ‫هریس و ارومیه بوده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل برق حرارتی افزود‪ :‬بر اســاس برنامه ریزی صورت گرفته‬ ‫مقرر شده است تا پایان امسال نیز یک هزار مگاوات نیروگاه جدید‬ ‫وارد مدار شــود‪ .‬طرزطلب گفــت‪ :‬برای تامین پایــدار برق پیک‬ ‫تابســتان سال اینده مجموعا ‪ ۳۱‬واحد نیروگاهی به ظرفیت چهار‬ ‫هزار و ‪ ۷۵۰‬مگاوات وارد مدار خواهد شــد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در حال‬ ‫حاضر این تعداد پروژه به طور متوســط از پیشــرفت ‪ ۷۱‬درصدی‬ ‫برخوردار هســتند‪ .‬مدیرعامل شــرکت مادرتخصصی برق حرارتی‬ ‫خاطرنشــان کرد‪ :‬طبق برنامه پیش بینی شده صنعت برق حرارتی‬ ‫عالوه بر احداث نیروگاه های جدید حدود یک هزار و ‪ ۱۱۳‬مگاوات‬ ‫نیز از طریق ارتقای توان واحدهای موجود به ظرفیت نیروگاه های‬ ‫حرارتی کشــور افزوده می شــود‪ .‬یکی از برنامه هــای «علی اکبر‬ ‫محرابیان»‪ ،‬وزیر نیروی دولت سیزدهم در زمان اغاز به کار دولت‪،‬‬ ‫توسعه ظرفیت نیروگاهی کشور به میزان ‪ ۳۰‬هزار مگاوات بود‪ .‬وی‪،‬‬ ‫ همان زمان گفت که به منظور توســعه زیرساخت های تامین برق‬ ‫چهارشنبه ‪ 29‬دیماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪664‬‬ ‫‪3‬‬ ‫گزارش‬ ‫گاز ‪ 1400‬اداره دولتی پرمصرف قطع شد‬ ‫نظارت ماموران شرکت گاز‬ ‫بر مصرف شهرک های ویالیی‬ ‫مدیرعامل توانیر‪:‬‬ ‫مدیرعامل شرکت تولید‪ ،‬انتقال و توزیع نیروی برق ایران گفت‪ :‬هدف‬ ‫تعرفه های جدید برق نهادینه سازی مصرف بهینه در بین مشترکان و‬ ‫نیز پایداری انرژی برای نسل های اینده است‪.‬‬ ‫«ارش کردی» افزود‪ :‬اجــرای طرح تعرفه های جدید عالوه بر اصالح‬ ‫رفتارهای مصرفی مشترکان گام مهمی در حفاظت از محیط زیست‬ ‫است زیرا با کاهش مصرف در بخش خانگی از میزان مصرف سوخت‬ ‫توسط نیروگاه ها کاسته شده و به این ترتیب محیط زیست از االینده ها‬ ‫حفاظت خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در باره منابع مالی که قرار است در قالب مشوق به مشترکان کم‬ ‫مصرف داده شــود‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬منابع الزم از محل صرفه جویی که‬ ‫این طرح برای صنعت برق به همراه خواهد داشــت‪ ،‬تامین می شود؛‬ ‫همچنین این منابع از محل سرمایه گذاری که دیگر قرار نیست برای‬ ‫ساخت نیروگاه انجام شود تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل توانیــر در این باره افزود‪ :‬اگر قرار باشــد برای تامین نیاز‬ ‫مشترکان پرمصرف در ساعت های محدود که بین ‪ ۳۰۰‬تا ‪ ۴۰۰‬ساعت‬ ‫در سال است نیروگاه احداث شود‪ ،‬سرمایه گذاری سنگینی باید صورت‬ ‫گیرد حال اگر با اعمال این تعرفه ها که هدف ان اصالح رفتارهای غلط‬ ‫مصرفی است نیازی به احداث نیروگاه جدید نباشد یعنی این سرمایه‬ ‫گذاری سنگین صرفه جویی خواهد شد و از محل ان منابع مشوق ها‬ ‫تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫کردی ادامه داد‪ :‬در حال حاضر بیشتر مشترکان که ‪ ۷۵‬درصد و کمی‬ ‫بیشتر هستند‪ ،‬الگوی مصرف را رعایت می کنند و براین اساس تدوین‬ ‫الگوی مصرف طبق نیاز مصرفی مردم انجام شــده و این موضوع که‬ ‫بیشتر مردم درست مصرف می کنند‪ ،‬مبنای کار قرار گرفته است‪.‬‬ ‫رعایت عدالت در تخصیص یارانه‬ ‫وی گفت‪ :‬در عین حال کســانی هســتند که بیشــتر از الگو مصرف‬ ‫می کنند‪ .‬این دسته از مشترکان در پله های مختلف قرار دارند؛ برخی‬ ‫یــک برابر و برخی ‪ ۱.۵‬برابر و برخی ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬برابر الگو برق مصرف می‬ ‫کنند که اعداد انها براســاس این روند‪ ،‬از ‪ ۷۵‬درصد خیلی باالتر است‬ ‫بنابرایــن معنا ندارد که ما به کســانی که بیش از حد درحال مصرف‬ ‫هستند و الگو را رعایت نمی کنند به همان میزان یارانه بدهیم که به‬ ‫کسانی که الگو را رعایت می کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل توانیر ادامه داد‪ :‬بنابراین طرح به شــکلی تدوین شــد که‬ ‫یارانه یا قیمت برای کســانی که الگو را رعایت می کنند تقریبا تغییر‬ ‫محسوســی نداشته باشد بلکه این امکان فراهم شد تا کسانی که الگو‬ ‫را رعایت کرده و حتی پایین تر هم مصرف دارند‪ ،‬تشویق شوند یعنی‬ ‫بیش از سه برابر ان چیزی که به ازای یک واحد می پردازند‪ ،‬تشویقی‬ ‫دریافت خواهند کرد‪.‬‬ ‫کردی افزود‪ :‬شرایطی فراهم خواهد شد که بیشتر مردم از مزیت این‬ ‫مشــوق ها برخودار شوند و تشــویق ها هم برای همین بخش است؛‬ ‫طبیعی اســت که کسانی که به هرحال خارج از سطح استاندارد برق‬ ‫مصرف می کنند و به لحاظ عددی هم تعداد زیادی نیستند اما میزان‬ ‫مصرف انها باال است از یارانه ها برخوردار نشوند‪.‬‬ ‫‪ ۲‬درصد مشترکان باالترین میزان مصرف را دارند‬ ‫وی خاطر نشان ســاخت‪ :‬در بخش خانگی کسانی که بسیار باالتر از‬ ‫الگو برق مصرف می کنند‪ ،‬تنها ‪ ۲‬درصد هستند؛ کسانی که بیش از‬ ‫الگو مصرف می کنند باالی ‪ ۲۰‬تا ‪ ۲۵‬درصد هســتند‪ ،‬ولی ‪ ۲‬درصد‬ ‫پرمصرف مورد اشاره‪ ،‬نزدیک به ‪ ۱۰‬درصد مصرف بخش خانگی را به‬ ‫خود اختصاص داده اند؛ به عنوان مثال در تهران که در فصل گرم میزان‬ ‫مصرف ‪ ۳۰۰‬کیلووات درماه است‪ ،‬کسانی هستند که باالی ‪ ۶‬تا ‪ ۷‬هزار‬ ‫کیلووات مصرف دارند‪.‬‬ ‫مدیرعامل توانیر گفت‪ :‬هدف این طرح سامان دادن مصرف انرژی در‬ ‫کشور اســت تا مردم رویه ای را در پیش بگیرند تا محدودیت ایجاد‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫‪ 90‬میلیون متر مکعب اب شیرین در سیل اخیر از دست رفت‬ ‫در کشــور و جلوگیری از خاموشی های احتمالی‪ ۳۰ ،‬هزار مگاوات‬ ‫ظرفیت جدید نیروگاهی تا چهار ســال اینده به شبکه برق کشور‬ ‫اضافه می شود‪ .‬محرابیان افزود‪ :‬بر اساس برنامه ریزی صورت گرفته‬ ‫‪ ۱۰‬هزار مگاوات از این ظرفیت توسط نیروگاه های جدید حرارتی‬ ‫و تبدیل واحدهای سیکل ساده به سیکل ترکیبی‪ ۱۰ ،‬هزار مگاوات‬ ‫با ســرمایه گذاری صنایع در بخش تولید بــرق و ‪ ۱۰‬هزار مگاوات‬ ‫توسط نیروگاه های تجدیدپذیر تامین خواهد شد‪ .‬وی تاکید کرده‬ ‫است که برای تحقق این برنامه‪ ،‬تفاهم نامه ای برای احداث ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫مگاوات ظرفیت جدید نیروگاهی با صنایع منعقد شــده اســت که‬ ‫این امر با حمایت وزارتخانه های نیرو و صمت عملیاتی خواهد شد‪.‬‬ ‫با توجه به سهم ‪ 60‬درصدی مصرف گاز در بخش خانگی‪ ،‬صرف‬ ‫تمرکز بر بخش اداری گرهی را از مشکل بحران گاز حل نخواهد کرد‬ ‫و دولت سیزدهم در کنار عمل به وظایف خود به همراهی مردم در‬ ‫مصرف بهینه گاز نیز نیازمند است‪ .‬کنترل مصرف در ادارات دولتی‬ ‫عالوه بر تاثیری که بر کاهش مصرف گاز در کشور می گذارد یک‬ ‫پیام مثبت را به عموم مردم مخابره می کند مبنی بر اینکه «دولت‬ ‫صرفه جویی در مصرف گاز را ابتدا از خودش اغاز کرده اســت» و‬ ‫سپس مردم را به مصرف بهینه گاز دعوت می کند‪ .‬البته باید توجه‬ ‫داشت که به طور میانگین رقم مصرف گاز در ادارات دولتی روزانه‬ ‫حدود ‪ 5‬الی ‪ 10‬میلیون متر مکعب اســت و حتی مصرف بهینه‬ ‫‪ 100‬درصــدی در این بخش نیز تاثیر چندانی بر حل بحران گاز‬ ‫در کشور نخواهد داشت ولی این اقدام از جهت انتقال پیام هشدار‬ ‫به مردم و دعوت انها به صرفه جویی مصرف گاز بسیار حائز اهمیت‬ ‫اســت‪ .‬محمد مخبر معاون اول رئیس جمهوری در ‪ 27‬ابان ماه‬ ‫بخشنامه ضوابط مصرف انرژی را به تمام وزارتخانه ها‪ ،‬سازمان ها‪،‬‬ ‫موسسه ها و شرکت های دولتی‪ ،‬نهادهای انقالب اسالمی‪ ،‬نیروهای‬ ‫مسلح و استانداری ها ابالغ کرد‪ .‬در بخشنامه ابالغی از سوی محمد‬ ‫مخبر امده است‪:‬‬ ‫«بــه منظور مصرف بهینه و ایمن گاز طبیعی‪ ،‬کلیه وزارتخانه ها‪،‬‬ ‫سازمان ها‪ ،‬موسسات و شرکت های دولتی‪ ،‬نهادهای انقالب اسالمی‪،‬‬ ‫نیروهای مسلح و استانداری ها‪ ،‬تا پایان سال موظف به رعایت کامل‬ ‫موارد زیر می باشند‪:‬‬ ‫‪ .1‬رعایت دمای ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۱‬درجه سانتی گراد در فضاهای داخلی و‬ ‫بسته و دمای ‪ ۱۸‬درجه سانتی گراد در راهروها و فضاهای عمومی‬ ‫سرپوشیده‪.‬‬ ‫‪ .2‬روشــن نمودن وسایل گرمایشی یک ساعت قبل از اغاز وقت‬ ‫اداری و خاموش نمودن انها یک ساعت قبل از پایان وقت اداری‪.‬‬ ‫‪ .3‬خاموش نمودن وسایل گرمایشی در روزهای تعطیل‪.‬‬ ‫‪ .4‬استفاده از دستگاه های گازسور استاندارد با برچسب انرژی باال‬ ‫( ‪ A‬و ‪)B‬‬ ‫‪ .5‬انجام معاینه فنی کلیه موتورخانه ها توسط شرکت های تایید‬ ‫صالحیت شده از سوی سازمان ملی استاندارد ایران (بر اساس ماده‬ ‫(‪ )۱۷‬قانون هوای پاک)‪ ،‬سرویس و تعمیر دوره ای تجهیزات گازسوز‬ ‫از طریق متخصصان مجاز و نصب سامانه پایش هوشمند موتورخانه‬ ‫به منظور افزایش ضریب ایمنی و بازدهی وسایل گاز سوز‪.‬‬ ‫‪ .6‬کاهش حداقل (‪ )۱۰‬درصدی مصرف گاز طبیعی هر مشترک در‬ ‫(‪ )۴‬ماهه پایانی سال نسبت ب ه مدت مشابه سال گذشته‬ ‫شرکت ملی گاز ایران‪/‬شرکت های گاز استانی مکلف به پیگیری‬ ‫اجرای دقیق این بخشــنامه در دســتگاه های اجرایی می باشند‪.‬‬ ‫در صورت عدم رعایت مفاد بخشــنامه در هر مورد‪ ،‬شــرکت گاز‬ ‫استانی مربوطه‪ ،‬پس از یک بار اخطار کتبی‪ ،‬ضمن ارسال مراتب‬ ‫به اســتانداری ذی ربط در صورت تخطی مجدد‪ ،‬مطابق مقررات‬ ‫مربوط با دســتگاه اجرایی ذی ربط رفتــار می کنند»‪ .‬با توجه به‬ ‫بخشنامه معاون اول رئیس جمهور‪ ،‬حال شرکت ملی گاز اقدامات‬ ‫و بازرسی های ویژه ای را برای جلوگیری از هدررفت گاز در ادارات‬ ‫دولتی در دستور کار قرار داده است‪ .‬اخرین گزارش پایش مصرف‬ ‫انرژی ساختمان های اداری شرکت های گاز استانی نشان می دهد‬ ‫که شرکت گاز روزانه از حداقل ‪ 4000‬اداره دولتی در سراسر کشور‬ ‫بازرسی کرده تا مصرف بهینه گاز مطابق با استانداردهای بخشنامه‬ ‫معاون اول رئیس جمهور صورت بگیرد‪ .‬شــرکت ملی گاز از ‪28‬‬ ‫ابان ماه نظارت بر عملکرد ادارات دولتی را اغاز کرده است و تاکنون‬ ‫در بیش از ‪ 235‬هزار اداره پایش مصرف گاز صورت گرفته اســت‪.‬‬ ‫تعداد کل ادارات دولتی کشــور ‪ 104‬هزار اســت‪ .‬یعنی تا کنون‬ ‫حداقل در هر اداره دو بار پایش مصرف گاز در کشور صورت گرفته‬ ‫است‪ .‬طبق این گزارش تاکنون بیش از ‪ 13‬هزار اداره دولتی اخطار‬ ‫مصرف غیربهینه گاز را دریافت کرده اند که طبق قواعد اگر برای‬ ‫بار دوم اخطار بگیرند گاز انها تا زمان اصالح الگوی مصرفی قطع‬ ‫خواهد شــد‪ .‬طبق امار گاز ‪ 1368‬اداره دولتی متخلف قطع شده‬ ‫است‪ .‬سیدجالل نورموسوی مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت‬ ‫ملی گاز ایران در این باره می گوید‪ :‬طبق قانون ان دسته از ادارات‬ ‫دولتی که مفاد بخشنامه معاون اول رئیس جمهور مبنی بر حفظ‬ ‫دمای استاندارد بین ‪ 21-18‬درجه‪ ،‬کاهش ‪ 10‬درصدی مصرف و‬ ‫ی‪‎‬کنند و در‬ ‫‪ ...‬را رعایــت نمی کنند‪ ،‬برای بار اول اخطار دریافت م ‬ ‫صورت دریافت اخطار دوم‪ ،‬گاز انها تا موعد اصالح رفتار مصرفی شان‬ ‫قطع خواهد شد‪ .‬بیشترین دلیل این اخطارها مربوط به خاموش‬ ‫نکردن سیستم گرمایشــی یک ساعت قبل از اتمام وقت رسمی‬ ‫اداری بوده است‪ .‬اما در گزارش پایش روزانه شرکت گاز‪ ،‬از ویالها‬ ‫و شهرک های ویالیی نیز بازرسی صورت می گیرد تا در صورت عدم‬ ‫رعایت الگوی مصرف جریمه شوند‪ .‬بیشترین تمرکز شرکت ملی‬ ‫گاز در این حوزه بر استان مازندران معطوف شده است‪ .‬سیدجالل‬ ‫نورموسوی مدیر هماهنگی امور گازرسانی شرکت ملی گاز ایران‬ ‫درباره وضعیت بازرسی مصرف گاز از شهرک های ویالیی می گوید‪:‬‬ ‫ممانعت از بازرســی مصرف گاز در ویالها و خانه باغ ها به صورت‬ ‫پرتعداد مشاهده شده است که شرکت ملی گاز بدون هیچ گونه‬ ‫مماشاتی گاز تمامی انها را قطع کرده است‪ .‬البته بازرسی و قطع گاز‬ ‫ادارات دولتی پرمصرف تنها اقدام تنبیهی دولت برای کنترل مصرف‬ ‫نیست و طبق قانون اگر ادارات دولتی مصرف گاز سال جاری خود‬ ‫را نسبت به گذشته ‪ 20‬درصد کاهش ندهند مشمول جریمه ‪50‬‬ ‫درصدی در قبض گاز خود خواهند شد‪ .‬البته طبیعی است که با‬ ‫توجه به ســهم ‪ 60‬درصدی مصرف گاز در بخش خانگی‪ ،‬صرف‬ ‫تمرکز بر بخش اداری گرهی را از مشکل بحران گاز حل نخواهد‬ ‫کرد و دولت سیزدهم در کنار عمل به وظایف خود به همراهی مردم‬ ‫در مصرف بهینه گاز نیز نیازمند است‪.‬‬ صفحه 3 ‫بانک و بیمه‬ ‫افزایش ‪ ۵۹.۵‬درصدی تسهیالت پرداختی بانک ها به بخش های اقتصادی‬ ‫‪4‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 29‬دیماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪664‬‬ ‫اخبار‬ ‫جزئیات حذف ضامن‬ ‫از وام های بانکی‬ ‫اعالم وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره زمان اجرای حذف ضامن‬ ‫از وام های بانکی بیانگر این است که این موضوع از هفته اینده در‬ ‫بانک های دولتی اجرا خواهد شد‪ .‬احسان خاندوزی درباره حذف‬ ‫ضامن از تســهیالت خرد بانکی گفت‪ :‬در حال حاضر اراده جدی‬ ‫برای پرداخت تسهیالت بر مبنای اعتبارسنجی بین بانک مرکزی‬ ‫و وزارت اقتصاد وجود دارد و در روزهای اینده به بانک های دولتی‬ ‫تکلیف خواهد شد تا با اتکا به رتبه اعتبار افراد اعم از حقوق بگیران‪،‬‬ ‫بازنشستگان و کســانی که ســوابق ان ها ثابت کند که توانایی‬ ‫بازپرداخت اقســاط را دارند‪ ،‬پرداخت تسهیالت را بدون ضامن و‬ ‫وثیقه انجام دهند‪ .‬وی افزود‪ :‬پس از اجرای این امر و اغاز اســیب‬ ‫شناسی ها‪ ،‬چند ماه بعد برای تسهیالت با نرخ های باالتر نیز نظام‬ ‫اعتبارسنجی و دریافت وام بدون ضامن و وثیقه اجرا خواهد شد‪.‬‬ ‫همچنین‪،‬یاسرمرادیکارشناساموربانکیدریکبرنامهتلویزیونی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با دستور امروز رئیس جمهور همه بانک های دولتی و‬ ‫نیمه دولتی در مرحله اول به افراد خوش حسابی که حقوق بگیر و‬ ‫مستمری بگیر هستند با اعتبارسنجی و بدون ضامن و یا با حداقل‬ ‫ضامن تسهیالت ‪ ۵۰‬و ‪ ۱۰۰‬میلیون تومانی پرداخت خواهند کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این دســتور احتماال از هفته اینده اجرایی خواهد شد‪.‬‬ ‫گفتنی است که در نشست رئیس جمهور با مدیران عامل بانک ها‬ ‫مصوب شــد تا پرداخت تسهیالت خرد به مردم با اعتبارسنجی‬ ‫جایگزین اخذ وثیقه شود و علی بهادری جهرمی‪،‬سخنگوی دولت‬ ‫نیز از تغییر نوع وثیق ه برای وام های زیر ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬در پی این تغییر‪ ،‬کسی که کارمند یا حقوق بگیر ثابت دولت‬ ‫است می تواند حقوق خود را وثیقه و اعتبار وامش کند‪.‬‬ ‫عمده اضافه برداشت بانک ها‬ ‫از بانک مرکزی در دوره ریاست‬ ‫همتی رخ داد‬ ‫یک پژوهشکر ارشــد اقتصادی درخصوص مقایسه اماری اقای‬ ‫همتی و موضوع اضافه برداشــت از بانک مرکزی توســط دولت‬ ‫سیزدهم گفت‪ :‬اضافه برداشت مربوط به دولت فعلی نیست و عمده‬ ‫برداشت ها در دوره ریاست اقای همتی و دولت قبل صورت گرفته‬ ‫است‪« .‬سعید قاضی پور» تاکید کرد‪ :‬بدهی دولت فعلی به بانک‬ ‫مرکزی نه تنها افزایش پیدا نکرده بلکه کاهش پیداکرده است اما‬ ‫اقای همتی با یک مقایسه اماری نادرست‪ ،‬این موضوع را به دولت‬ ‫فعلی نسبت داده است تا بانک های خصوصی را سفید جلوه دهد‪،‬‬ ‫در حالی که عمده بدهی به بانک مرکزی و اضافه برداشت در دولت‬ ‫قبل و توسط بانک های خصوصی صورت گرفته است‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫تا انتهای ابان ‪ ۱۴۰۰‬بانک ها حدود ‪ ۱۴۰‬هزار میلیارد تومان اضافه‬ ‫برداشت کرده اند‪ .‬حدود ‪ ۴۰‬هزار میلیارد تومان نیز بانک مرکزی‬ ‫اقدام به خرید اوراق بانک ها کرده که موجب افزایش پایه پولی شده‬ ‫است که بهتر بود بانک مرکزی به جای خرید اوراق از بانک ها‪ ،‬انها‬ ‫را ملزم به فروش اموال می کرد چرا که این بانک ها سرمایه دارند‬ ‫اما حاضر نیستند که از اموال خود بگذرند تا اوراق منتشر شده را‬ ‫خریداری کنند‪ .‬این پژوهشگر اقتصادی یاداور شد‪ :‬اینکه گفته شود‬ ‫از محل بدهی های نظام بانکی به تسهیالت تکلیفی و خرید اوراق‪،‬‬ ‫‪ ۱۸۰‬هزار میلیارد تومان پایه پولی خلق شده‪ ،‬این صرفاً یک مقایسه‬ ‫اماری نادرست است و تا زمانی که خود اقای همتی رئیس بانک‬ ‫مرکزی بودند و اقای روحانی دولت را تحویل داد‪ ،‬اضافه برداشت‬ ‫بانک ها از بانک مرکزی حدود ‪ ۱۲۵‬هزار میلیارد تومان بود؛ بنابراین‬ ‫وقتی اضافه برداشت در دوره مدیریت اقای همتی و دولت قبل رخ‬ ‫داده نباید با یک مقایســه اماری نادرست‪ ،‬این موضوع را به دولت‬ ‫فعلی نسبت دداد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬اینکه بگوییم بانک ها به دولت‬ ‫کمک کردند‪ ،‬گفته درستی نیست چراکه بانک ها خودشان باری‬ ‫روی دوش دولت و مــردم بودند؛ اص ً‬ ‫ال خود اقای همتی و طیف‬ ‫اقتصادی دولت اقای روحانی معتقدند که بدهی بانک ها به بانک‬ ‫مرکزی ناشــی از بدهی تکلیفی است که یک دروغ بزرگ است و‬ ‫واقعیت این اســت که بانک های دولتی که بیشترین کمک را در‬ ‫اختیار دولت قرار دادند‪ ،‬کمترین کمک را از بانک مرکزی داشته اند؛‬ ‫مث ً‬ ‫ال بدهی بخش دولتی در سال ‪ ۹۸‬حدود ‪ ۸۵‬هزار میلیارد تومان‬ ‫بــوده و همین بانک ها ‪ ۸۵‬هزار میلیارد تومان نیز به دولت کمک‬ ‫کرده بودند در حالی که فقط ‪ ۴‬هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی‬ ‫اضافه برداشت کرده بودند‪ .‬وی افزود‪ :‬اما بانک های خصوصی ‪۶.۸‬‬ ‫میلیارد تومان در سال ‪ ۹۸‬به دولت کمک کردند و از ان طرف‪۷۸ ،‬‬ ‫هزار میلیارد تومان از بانک مرکزی استقراض کردند‪ .‬این کارشناس‬ ‫حوزه بانکی یاداور شد‪ :‬اقای همتی در حالی مشکل اضافه برداشت‬ ‫از بانک مرکزی را به گردن دولت ســیزدهم می اندازد که و بانک‬ ‫خصوصی را سفید جلوه می دهد که بخش عمده بدهی به بانک‬ ‫مرکزی و اضافه برداشت در دولت اقای روحانی اتفاق افتاده و عامل‬ ‫اصلی ان همین بانک های خصوصی هستند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬بیشترین‬ ‫اضافه برداشت ها مربوط به بانک های اینده‪ ،‬سرمایه و پارسیان بوده‬ ‫و همه می دانیم که بانک اینده این اضافه برداشت را به دولت کمک‬ ‫نکرده و صرف بنگاهداری و ایران مــال کرده یا وام هایی داده که‬ ‫برنگشته است‪« .‬عبدالناصر همتی» رئیس سابق بانک مرکزی روز‬ ‫دوشنبه ‪ ۲۸‬دی ماه درمورد بیانات رئیس جمهوری توییت جدیدی‬ ‫منتشــر کرد و نوشت‪ :‬رئیس جمهور نکات خوبی به بانک ها ابالغ‬ ‫کردند که اجرای ان ها مفید اســت؛ اما دغدغه اصلی‪ ،‬توقف فشار‬ ‫به بانک ها برای تامین مالی دولت و اعطای تسهیالت تکلیفی به‬ ‫شرکت های دولتی است که با اضافه برداشت بانک ها و خرید اوراق‬ ‫دولتی از بانک ها در ماه های اخیر جمعاً ‪ ۱۸۰‬همت پایه پولی خلق‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫بر اساس اطالعات ارسالی بانک ها استخراج شده و بر گرفته از طبقه بندی ‪ ISIC‬است هدف از دریافت تسهیالت پرداختی در بخش های اقتصادی طی ‪ 9‬ماهه ابتدای سال ‪ 1400‬بوده که بر این‬ ‫اساس سهم تسهیالت پرداختی در قالب سرمایه در گردش در تمامی بخش های اقتصادی طی ‪ 9‬ماهه ابتدای سال جاری مبلغ‪ 13‬هزار و ‪ 424‬هزار میلیارد ریال (‪ 13.424.7‬هزار میلیارد ریال)‬ ‫معادل ‪ 66.5‬درصد کل تسهیالت پرداختی است‪ .‬سهم تسهیالت پرداختی بابت تامین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن در ‪ 9‬ماهه ابتدای سال جاری معادل ‪ 4‬هزار و ‪ 834‬هزار میلیارد‬ ‫ریال(‪ 4.834.8‬هزار میلیارد ریال) بوده است که حاکی از تخصیص ‪ 36‬درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه درگردش تمامی بخش های اقتصادی مبلغ ‪ 13‬هزار و ‪ 424‬هزار میلیارد ریال(‬ ‫‪ 13.424.7‬هزار میلیارد ریال) است‪ .‬مالحظه می شود از‪ 6‬هزار و‪ 108‬هزار میلیارد ریال(‪ 6.108.2‬هزارمیلیارد ریال) تسهیالت پرداختی در بخش صنعت و معدن معادل‪ 79.2‬درصد ان‪ 4‬هزار و‪834‬‬ ‫هزار میلیارد ریال(مبلغ‪ 4.834.8‬هزار میلیارد ریال) در تامین سرمایه در گردش پرداخت شده است که بیانگر توجه و اولویت دهی به تامین منابع برای این بخش توسط بانک ها در سال جاری است‪.‬‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی‪:‬‬ ‫درصد تامین مالی اقتصاد بر دوش بانک هاست‬ ‫وام بی ضامن به زودی اغاز خواهد شد‬ ‫پرداخت ِ‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه بانک ها به جهات مختلف برای‬ ‫همه دولت ها از جمله دولت ســیزدهم اهمیت دارند‪ ،‬گفت‪ :‬بیش از ‪۸۰‬‬ ‫درصد کل تامین مالی اقتصاد بر دوش بانک هاست‪.‬‬ ‫سید احسان خاندوزی با اشاره به جلسه مدیران بانک ها با رئیس جمهور‬ ‫افزود‪ :‬اهالی صنعت بانکداری معتقد بودند حدود ‪ 10‬سال می گذشت از‬ ‫اینکه چنین جمعی از همه مدیران عامل بانکی کشور با رئیس جمهور و‬ ‫تیم اقتصادی دولت‪ ،‬جلسه داشته باشند و تبادل نظر کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه تقریباً بیش از ‪ 90‬تا ‪ 95‬درصد ساخت طرح های کشور با‬ ‫کمک شبکه بانکی انجام می شود‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬دولت اگر به دنبال پشتیبانی‬ ‫از تولید است که شعار امسال و سال های گذشته کشور بوده است حتماً‬ ‫تولید‪ ،‬ســرمایه گذاری و اشتغال بدون اینکه بانک ها در این مسیر فعال‬ ‫شوند محقق نمی شود‪.‬‬ ‫خانــدوزی گفت‪ :‬دولت در پی عدالت و توازن بین بخش های مختلف در‬ ‫دسترسی به تسهیالت است اینکه چرا بخش کشاورزی و صنعت‪ ،‬بیشتر‬ ‫برخوردار نمی شــوند به نسبت بخش های خدماتی و یا عدالت منطقه ای‬ ‫و این که چرا تمرکز در یک جای کشــور است و بقیه کشور نیست؟ چرا‬ ‫دسترسی گروه هایی از مردم اساساً به تسهیالت بانکی بسیار ناچیز است و‬ ‫دسترسی گروه هایی‪ ،‬بسیار بی ضابطه است؟‬ ‫وی با اشــاره به تولید‪ ،‬عدالت و مقاوم شــدن اقتصاد ایران در شــرایط‬ ‫فشار های خارجی و تحریمی‪ ،‬افزود‪ :‬یکی از نویسندگان خارجی کتابی در‬ ‫سال های اخیر منتشر کرده بود و عنوان کتاب او «جنگ افزار های مالی»‬ ‫بود یعنی کشور ها بر اساس روش های جدیدی با هم تقابل می کنند و یا‬ ‫می توانند نسبت به هم مقاوم شوند‪.‬‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت‪ :‬همچنین ضلع دیگر اهمیت نیز مسائل‬ ‫شرعی است که همیشه در کشور ما حائز اهمیت بوده است‪.‬‬ ‫خاندوزی با بیان اینکه به همه این علل‪ ،‬بانک ها برای دولت ســیزدهم‬ ‫اهمیت دارند‪ ،‬افزود‪ :‬باید خود بانک ها مقاوم باشند و بانک های شکننده‪،‬‬ ‫ناتراز و مشــکل دار نباشــند و چه بر اثر قاعــده گذاری های غلط و چه‬ ‫فشار های دولت و مجلس و سیاستگذاری‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬همچنین اهمیت بانک به لحاظ جایگاه و ارزش اســت؛‬ ‫اگر ایرادات و نقطه ضعف هایی را در شــبکه بانکی کشور بیان می کنیم‬ ‫و تولیدکننــدگان و مردم و مصرف کنندگان و خانوارها‪ ،‬نارضایتی جدی‬ ‫دارند به این معنا نیست که نهاد بانک را بخواهیم تضعیف کنیم بلکه نهاد‬ ‫بانک باید قوی‪ ،‬ارزشمند‪ ،‬پاسخگو و مقتدر باقی بماند و به سمت اصالحات‬ ‫برود‪ .‬وزیر امور اقتصادی و دارایی با تشکر از همه دست اندرکاران بانکی‬ ‫که در طول این سال ها تالش کرده اند‪ ،‬گفت‪ :‬باید به سمت برنامه اصالح‬ ‫برویم‪ .‬خاندوزی با بیان اینکــه در وزارت امور اقتصادی و دارایی دولت‪،‬‬ ‫برنامه کوتاه مدت با عنوان «اصالح رابطه تولیدکنندگان و مردم با بانک‬ ‫ها» را دارد‪ ،‬افزود‪ :‬این به عنوان گام نخســتین است که مردم و مصرف‬ ‫کنندگان خردی که بیشــتر‪ ،‬مساله دسترسی های عادالنه به تسهیالت‬ ‫برای ان ها مهم است و هم تولیدکنندگان که قوام و پایه و ستون فقرات‬ ‫اقتصاد هستند‪ ،‬بتوانند با رویکرد جدیدی با بانک ها مواجه شوند و اقداماتی‬ ‫در این زمینه انجام شده است‪.‬‬ ‫وزیــر اقتصادتاکید کرد‪ :‬ظرف چند روز اینده به بانک های دولتی تکلیف‬ ‫می کنیم که پرداخت وا ِم بی ضامن را اغاز کنند‪.‬‬ ‫وزیر اقتصاد در پایان گفت‪ :‬اصالح الیحه قانون بودجه ‪ 1401‬در جلســه‬ ‫اخیر هیئت دولت بعد از تقدیم الیحه مذکور به مجلس شورای اسالمی‬ ‫نشان از اهمیت ویژه ای است که دولت برای بازار سرمایه قائل است‪.‬‬ ‫با اقدامات حمایتی این دولت در حوزه بازار سرمایه‪ ،‬چشم انداز روشنی‬ ‫برای این بازار در ماه های اینده متصور هستیم‪.‬‬ ‫بخش بزرگی از جامعه از دریافت وام بانکی محرومند‬ ‫اصالح رفتار بانک ها در برابر عموم مردم که اکثرا به علت سخت گیری‬ ‫بانک هــا از دریافت وام محرومند‪ ،‬یکی از مهمترین ابعاد دســتورات‬ ‫رئیس جمهور به بانک ها است‪.‬‬ ‫یاسر مرادی‪ ،‬کارشناس حقوق بانکی درباره موارد پنج گانه مطرح شده‬ ‫از سوی رئیس جمهور خطاب به بانک ها گفت‪ :‬مهم ترین تاثیر اقدامات‬ ‫اخیر دولت در زمینه نظام بانکــی اصالح رابطه بانک ها با عامه مردم‬ ‫اســت‪ .‬توجه به نقش و مسئولیت نظام بانکی در پشتیبانی از تولید و‬ ‫لزوم حمایت بانک ها از واحدهای تولیدی دولت اعالم کرد واحدهایی‬ ‫که در اختیار بانک ها قرار دارند یا باید احیا شوند یا در اقدامات واگذاری‬ ‫انجام گیرند‪ .‬این موارد باعث می شود تسهیالت اسان تر و با تشریفات‬ ‫کمتر به تولیدکنندگان ارائه شود‪ .‬از سوی دیگر امهال ساده تر تسهیالت‬ ‫معوق امکان پذیر خواهد بود‪ .‬همچنین تمایز بین تولیدکنندگان واقعی‬ ‫و سوءاستفاده کنندگان به ویژه ساماندهی فعالیت ستاد تسهیل و رفع‬ ‫موانع تولید ایجاد می شود‪.‬‬ ‫مرادی به الکترونیکی کردن قراردادهای بانکی اشــاره کرد و توضیح‬ ‫داد‪ :‬این امر می تواند نقشــه راهی برای بانک مرکزی به منظور اعمال‬ ‫قواعد اعطای تســهیالت و وصول مطالبات‪ ،‬کاهش معضالت بانک ها‬ ‫در استفاده از قراردادهای کاغذی و ادعای جعل‪ ،‬انکار و تردید نسبت‬ ‫به انها و همچنین تســهیل دسترسی تسهیالت گیرندگان به مفاد و‬ ‫جزئیات قراردادهای انان نقش ایفا کند و عالوه بر ایجاد شــفافیت در‬ ‫اعطای تســهیالت و وصول انها‪ ،‬بخش عمده ای از دعاوی و اختالفات‬ ‫قراردادی موجود در بانک ها و محاکم قضایی را کاهش دهد‪.‬‬ ‫جلوگیری از روحیات اشرافی گری بین مدیران بانکی‬ ‫وی افزود‪ :‬باید توجه داشت انضباط مالی و لزوم رعایت بودجه مصوب‪،‬‬ ‫صرفه جویی‪ ،‬جلوگیری از روحیات اشــرافی گری بین مدیران بانکی و‬ ‫افزایش کیفیت ارائه خدمات بانکی به احاد مردم و تکریم ارباب رجوع‬ ‫ازجمله تاثیرات الکترونیکی کردن قراردادهای بانکی به شمار می رود‪.‬‬ ‫بر این اساس باید پیگیری برنامه تعدیل شعب از سوی بانک ها بر اساس‬ ‫برنامه ابالغی وزارت امور اقتصادی و دارایی‪ ،‬برنامه ریزی برای افزایش‬ ‫درامدهای غیرمشــاع به ویژه افزایش درامدهــای کارمزد و افزایش‬ ‫چشمگیر خدمات غیرحضوری و الکترونیک موردتوجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫فشار افکار عمومی به بانک ها‬ ‫برای وصول مطالبات از دانه درشت ها‬ ‫به گفته این کارشناس ارشد بانکی‪ ،‬رعایت بهداشت اعتباری و همچنین‬ ‫لزوم پایبندی کامل بانک ها به رعایت ضوابط بانک مرکزی و شــورای‬ ‫پول و اعتبار به ویژه رعایت نرخ ســود بانکی‪ ،‬لزوم افزایش شــفافیت‬ ‫در عملکرد بانک ها و محرم دانســتن احاد جامعه‪ ،‬ارتقای بهره وری و‬ ‫کاهش فساد و درنهایت افزایش مسئولیت پذیری مدیران و رفع تعارض‬ ‫منافع ازجمله مزایای ورود دولت به بخش نظام بانکی است که قوانین‬ ‫جدید تحولی عظیم به حســاب می اید‪ .‬اخیرا احسان خاندوزی‪ ،‬وزیر‬ ‫امور اقتصادی و دارایی طی نامه ای به رئیس کل بانک مرکزی خواستار‬ ‫افشای اســامی بدهکاران کالن بانکی که ‪ ۱۰‬درصد سرمایه هر بانک‬ ‫تسهیالت گرفته و نسبت به بازپرداخت ان اقدام نکرده اند روی سایت‬ ‫بانک ها شده است‪ .‬این اقدام جهت ایجاد اعتماد عمومی مردم و فشار‬ ‫افکار عمومی به بانک ها برای وصول مطالبات از دانه درشت ها شد که‬ ‫این امر حدود سه ماه است روی زمین مانده و منتظر طرح در شورای‬ ‫ت اما جدیت دولت در این‬ ‫پول و اعتبار و اخذ مجوز قانونی الزم اســ ‬ ‫زمینه شاید مسیر نظام بانکی را با تحول روبه رو کند‪.‬‬ ‫ل حاضر وزیر اقتصاد به عنوان‬ ‫این کارشناس حقوق بانکی افزود‪ :‬درحا ‬ ‫رئیس مجمــع بانک های دولتی‪ ،‬این بانک ها را ملــزم کرده انها هم‬ ‫تــا حدودی این موارد را منتشــر کرده اند‪ ،‬اما بــرای اینکه بانک های‬ ‫خصوصی یا غیردولتی هم لیست تسهیالت کالن را منتشر کنند‪ ،‬این‬ ‫مورد نیازمند مصوبه شورای پول و اعتبار است‪ .‬این مورد باید به عنوان‬ ‫مطالبه از بانک مرکزی درخواست شود‪.‬‬ ‫هر سود مازادی که بانک ها دریافت کرده اند‪ ،‬باید پس بدهند‬ ‫این کارشناس حقوق بانکی در مورد استرداد سودهای مازاد دریافتی‬ ‫بانک ها نیز گفت‪ :‬یک رای وحدت رویه با عنوان رای ‪ ۷۹۴‬دیوان عالی‬ ‫کشور وجود دارد که می گوید مقررات شورای پول و اعتبار در تعیین‬ ‫نرخ سود امره است (قوانین امره‪ ،‬قوانینی محسوب می شوند که افراد‬ ‫نمی تواننــد برخالف ان باهم توافق و تراضــی نمایند)‪ .‬یعنی توافقی‬ ‫برخالف ان امکان پذیر نیســت‪ .‬درنتیجه هر سود مازادی که بانک ها‬ ‫دریافــت کرده اند اگر بروند در دادگاه ها طــرح دعوی کنند؛ بانک ها‬ ‫باید مســترد کنند‪ .‬رئیس جمهور در ‪ ۵‬فرمان دنبال این هستند که‬ ‫بانک ها مردم را از ارجاع و احاله به دادگاه ها معاف کنند و خود بانک ها‬ ‫داوطلبانه بیایند سودهای مازادی که دریافت کرده اند را مسترد کنند‬ ‫و این نص قانون اســت و بانک ها حتما باید مکلف بشوند این مورد را‬ ‫انجام دهند‪ .‬در همین زمینه وزیر اقتصاد دو هفته پیش بخشنامه ای را‬ ‫برای بانک های دولتی صادر کردند که بر اساس ان بانک های دولتی و‬ ‫نیمه دولتی موظف به استرداد این سودهای مازاد شده اند‪.‬‬ ‫مرادی در ادامه اضافه کرد‪ :‬صحبت های رئیس جمهور فقط به این ‪۵‬‬ ‫فرمان محدود نمی شود و موارد دیگری در جلسه ایشان مطرح شده که‬ ‫به طور خالصه در قالب ‪ ۵‬فرمان منتشر شده است‪ .‬درمجموع ‪ ۵‬فرمان‬ ‫رئیس جمهور با هدف اصالح رابطه مردم با بانک ها است‪ .‬قطعا در نظام‬ ‫بانکی اولویت های دیگری وجود دارد‪ ،‬اما در رابطه با اصالح رابطه مردم‬ ‫با بانک ها اهم موارد همین مواردی اســت که در قالب ‪ ۵‬فرمان امده‬ ‫است‪ .‬برای مثال اگر نرخ سود قانونی رعایت شود‪ ،‬مسائل مالی بانک ها‬ ‫هم حل خواهد شــد و اگر سود مازادی بانک ها گرفته اند‪ ،‬برگردانند و‬ ‫مهم تر از ان‪ ،‬از این تاریخ به بعد این سود مازاد را نگیرند‪ .‬این مصوبه‬ ‫حجــم قابل توجهی از دعاوی حقوقی تلنبار شــده مربوط به دعوای‬ ‫بانک ها با مردم در نظام قضایی را کم خواهد کرد‪.‬‬ ‫مرادی ادامه داد‪ :‬مــورد دیگر اینکه اگر بانک ها واحد تولیدی را بابت‬ ‫اقساط عقب افتاده تملک کرده اند‪ ،‬این تملک نباید منجر به تعطیلی‬ ‫واحد تولیدی شــود‪ .‬اگر بانک می تواند این واحدها را فعال کند باید‬ ‫فعــال کند و اگر نتواند فعال کند‪ ،‬باید این واحدها را در حداقل زمان‬ ‫واگذار کند‪ .‬این محور از جمله محورهایی است که قطعا بازخوردهای‬ ‫زیادی دربرخواهد داشت‪.‬‬ ‫بخش بزرگی از جامعه از دریافت تسهیالت محروم هستند‬ ‫مرادی افزود‪ :‬یک معضل دیگر در سیســتم بانکی‪ ،‬اعطای تسهیالت‬ ‫خرد است که با سختگیری بسیار زیاد در بخش ضامن‪ ،‬کسر حقوق و‪...‬‬ ‫موجب شده بخش بزرگی از جامعه از دریافت تسهیالت محروم باشند‪.‬‬ ‫در حال حاضر این مورد مطرح است اشخاص شاغل که در یک بانکی‬ ‫حساب دارند و حقوق انها به همان بانک واریز می شود‪ ،‬بتوانند بدون‬ ‫دریافت وثایق سنگین و صرفا با اعتبارسنجی تسهیالت دریافت کنند‪.‬‬ ‫در حال حاضر بر اساس امارها تسهیالت خرد کمترین نکول را دارند و‬ ‫فرمان رئیس جمهور برای مردم می تواند رضایت بخش باشد‪.‬‬ ‫مردادی در خصوص ضمانــت اجرایی این ‪ ۵‬فرمان بیان کرد‪ :‬نظارت‬ ‫بر اجرایی شدن دستورات رئیس جمهور و البته قوانین بانکی بر عهده‬ ‫بانک مرکزی است‪ .‬بانک مرکزی افراد و بانک هایی که قوانین و مقررات‬ ‫ابالغی را رعایت نمی کنند‪ ،‬باید به هیات انتظامی ببرد تا با انها برخورد‬ ‫شــود‪ .‬در شرایط فعلی که معاون نظارتی بانک مرکزی منصوب شده‪،‬‬ ‫باید به عنوان یک مطالبه از ایشــان درخواســت کنیم این موضوع را‬ ‫پیگیری کنند‪.‬‬ ‫رییس شورای هماهنگی بانک های دولتی‪:‬‬ ‫نظامبانکیبایدبهسمتاعتبارسنجیبرایپرداختتسهیالتحرکتکند‬ ‫رئیس شورای هماهنگی بانک های دولتی با تاکید بر لزوم‬ ‫برچیده شدن قوانین و مقررات دست و پاگیر اداری که‬ ‫فرایند تخصیص تســهیالت به متقاضیان را طوالنی می‬ ‫کند‪ ،‬گفت‪ :‬بانک ها باید به ســمت اعتبارسنجی به جای‬ ‫وثیقه محوری در پرداخت تسهیالت حرکت کنند‪.‬‬ ‫به گزارش روز دوشــنبه ایرنا از روابط عمومی بانک ملی ایران‪،‬‬ ‫محمدرضا فرزین در جلسه امروز رئیس جمهور و تیم اقتصادی‬ ‫دولت با مدیــران عامل بانک های دولتــی و خصوصی بر نقش‬ ‫محوری بانک ها در تامین مالی بنگاه های اقتصادی تاکید کرد و‬ ‫افزود نظام بانکی باید با حرکت به ســمت اعتبارسنجی به جای‬ ‫نظام وثیقه محور‪ ،‬نه تنها ســرعت پرداخت تسهیالت را افزایش‬ ‫دهد‪ ،‬بلکه بازگشــت منابع به بانک را نیز بیش از پیش تضمین‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬به منظور تســریع روند فعالیت بنگاه ها و نیز‬ ‫رفــع نیازهای اقتصادی متقاضیان‪ ،‬فرایند پرداخت تســهیالت‬ ‫بانکی به عموم مردم باید اسان تر شود‪.‬‬ ‫رییس شــورای هماهنگی بانک های دولتی بــا بیان اینکه ‪۸۳‬‬ ‫درصد تامین مالی بنگاه های اقتصادی کشور توسط نظام بانکی‬ ‫انجام می شــود‪ ،‬ادامــه داد‪ :‬اقتصاد ایران بانک محور اســت و‬ ‫بانک ها الزم است در این خصوص نقش مناسبی ایفا کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک ملی ایران به ارزش مالی بیش از ‪ ۸۰‬هزار هزار‬ ‫میلیارد تومانی بانک های کشــور اشــاره و با بیان اینکه اعتماد‬ ‫مردم به نظام بانکی بســیار قابل توجه است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬اکنون‬ ‫‪ ۸۰‬میلیون نفر در بانک های کشــور حســاب بانکی دارند و به‬ ‫طور متوســط هر یک نفر‪ ۸ ،‬حساب بانکی را به خود اختصاص‬ ‫داده است‪.‬‬ ‫فرزین همچنین نقش نظام بانکی را در ایجاد شــغل قابل توجه‬ ‫خوانــد و با بیان اینکه بانک ها هر ســال مبالغ قابل توجهی به‬ ‫منظور ایجاد یا توســعه بنگاه های اقتصادی اشــتغال زا به طور‬ ‫تســهیالت پرداخت می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬اکنــون بیش از ‪ ۲۳۰‬هزار‬ ‫نفر به طور مســتقیم و غیرمستقیم در نظام بانکی کشور شاغل‬ ‫هســتند و بیش از این رقم نیز بازنشســته از بانک ها در کشور‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫پرداخت ‪ ۱۵۰‬هزار میلیارد تومان تسهیالت‬ ‫در ‪ ۹‬ماهه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫وی همچنین با بیــان اینکه «بانک ملی ایران‪ ،‬برند نظام بانکی‬ ‫اســت» و «هدف مــا‪ ،‬افزایش فراگیری مالــی بانک ملی ایران‬ ‫است»‪ ،‬به ارائه گزارشی از عملکرد این بانک پرداخت‪.‬‬ ‫فرزین گفت‪ :‬بانک ملی ایران در همه شــهرها و روستاها شعبه‬ ‫دارد و ما معتقدیم این شرایط باید حفظ شود‪.‬‬ ‫وی همچنین به پرداخت ‪ ۱۵۰‬هزار میلیارد تومان تسهیالت طی‬ ‫‪ ۹‬ماه نخست ســال جاری توسط این بانک اشاره و خاطرنشان‬ ‫کــرد‪ ۴۰ :‬درصد ایــن مبلغ در قالب تســهیالت خرد پرداخت‬ ‫شــده است‪ .‬مدیرعامل بانک ملی‪ ،‬بانک کارگشایی را نیز محلی‬ ‫مناســب برای تامین مالی خرد خواند و با بیــان اینکه فرایند‬ ‫پرداخت تســهیالت در این بانک تنها ‪ ۲۴‬ســاعت و با دریافت‬ ‫وثیقه خرد صورت می گیرد‪ ،‬بر توسعه این روند تاکید کرد‪.‬‬ صفحه 4 ‫محمدرضاشفاهتهیه کنندهفیلمسینمایی«مصلحت»بهکارگردانیحسیندارابیبیانکردکهاینفیلمرفعتوقیفشدهومقدماتاکرانعمومیانفراهممی شود‪.‬چندیپیشاحسانمحمدحسنیرییس‬ ‫سازمان اوج در نشستی خبری از توقیف‪ ۲‬فیلم سینمایی «مصلحت» و «لباس شخصی» از تولیدات این سازمان خبر داد‪ .‬او در این نشست درباره مالحظات قوه قضاییه سخن گفت و عنوان کرد‪« :‬سوءتفاهمی‬ ‫برای قوه قضاییه رخ داده است که در حال گفتگو هستیم و حتم ًا حل می شود‪ .‬درباره هر دو فیلم همین قوه قضائیه مشکل دارد‪ ».‬فیلم سینمایی «مصلحت» به کارگردانی حسین دارابی و تهیه کنندگی‬ ‫محمدرضا شفاه که محصول مشترک سازمان اوج و حوزه هنری است‪ ،‬یکی از این اثار بود‪ .‬این در حالی است که این فیلم در سی و نهمین جشنواره فیلم فجر به نمایش درامد و توانست دیپلم افتخار بهترین‬ ‫کارگردانی فیلم اول را برای حسین دارابی به همراه داشته باشد‪ .‬فیلم «مصلحت» داستانی پلیسی‪ -‬جنایی دارد و داستان ان در حال و هوای سیاسی اواخر دهه‪ ۵۰‬می گذرد‪ .‬در این فیلم فرهاد قائمیان‪ ،‬وحید‬ ‫رهبانی‪،‬مهدی حسینی نیا‪،‬مجیدنوروزی‪ ،‬امیرنوروزی‪،‬سهی بانو ذوالقدر‪ ،‬مهدیفریضه‪ ،‬علی دل پیشه ونازنینفراهانیبه ایفاینقش پرداخته اند‪.‬‬ ‫نگاهی به بهترین اقتباس های سینمایی تاریخ‬ ‫فیلم هایی چون «سکوت بره ها»‪« ،‬اتاق» و «تل ماسه» از بهترین‬ ‫اقتباس های سینمایی هستند که موفق شدند دو رسانه هنری‬ ‫ادبیات و سینما را به بهترین شــکل ممکن به هم پیوند بزنند‪.‬‬ ‫اقتباس سینمایی پلی جذاب میان دو رسانه هنری مختلف است‬ ‫و روشی محبوب برای جذب مخاطب و معرفی نویسندگان کمتر‬ ‫شناخته شده به خوانندگان‪ .‬این سبک از فیلمسازی همچنین‬ ‫روشــی اســان برای نگارش فیلمنامه های موفق است‪ .‬هرچه‬ ‫باشد‪ ،‬خوانندگان عالقه دارند نســخه هالیوودی داستان های‬ ‫موردعالقشان را تماشا کنند‪ .‬پایگاه اطالع رسانی مووی وب در‬ ‫مطلبی بهترین اقباس های سینمایی تاریخ سینما را معرفی کرده‬ ‫است که در ادامه به ان ها می پردازیم‪:‬‬ ‫تل ماسه (‪)۲۰۲۱‬‬ ‫تل ماسه یک مجموعه علمی تخیلی است که در سال ‪ ۱۹۶۵‬به قلم فرانک‬ ‫هربرت‪ ،‬نویسنده امریکایی‪ ،‬منتشر شد‪ .‬این فیلم بارها سوژه اقتباس های‬ ‫ســینمایی قرار گرفته اســت‪ .‬جدیدترین مورد از این اقتباس ها در سال‬ ‫‪ ۲۰۲۱‬با بازی تیموتی شاالمه و کارگردانی دنی ویلنوو روی پرده رفت‪ .‬این‬ ‫فیلم در بین دیگر اقتباس ها‪ ،‬بهترین و مثبت ترین نقدها را دریافت کرده‬ ‫اســت‪ .‬تل ماسه دنی ویلنوو تنها نیمه اول رمان هربرت را جلوی دوربین‬ ‫برد و حاال تماشــاگران بی صبرانه در انتظار نیمه دوم داســتان هستند‪.‬‬ ‫دنباله تل ماسه اواخر سال ‪ ۲۰۲۳‬اکران خواهد شد‪.‬‬ ‫درخشش (‪)۱۹۸۰‬‬ ‫فیلم درخشش که براســاس رمانی از استیون کینگ ساخته شد‪ ،‬یکی‬ ‫از چند اقتباس ســینمایی از رمان های کینگ اســت که راه را برای ژانر‬ ‫وحشــت مدرن هموار کرد‪ .‬این فیلم که به کارگردانی استنلی کوبریک‬ ‫و بازی جک نیکلســون‪ ،‬شلی دووال و اســکتمن کراترز در سال ‪۱۹۸۰‬‬ ‫روی پرده سینماها رفت و نقدهای خوبی گرفت‪ .‬این فیلم در عرض چند‬ ‫ســال طرفداران پروپاقرص خود را پیدا کرد اما کینگ با وجود اعتراف به‬ ‫قدرت کارگردانی کوبریک از طرفداران این فیلم نبود و می گفت نتوانسته‬ ‫انتظاراتش را براورده کند‪ .‬بی عالقگی سلطان وحشت به فیلم درخشش‬ ‫باعث شــد در سال ‪ ۱۹۹۷‬شــخصا برای ســاخت یک مینی سریال از‬ ‫داستانش استین باال بزند‪.‬‬ ‫دفترچه امیدبخش (‪)۲۰۱۲‬‬ ‫فیلم دفترچه امیدبخش براســاس رمانــی از متیو کوییک به کارگردانی‬ ‫دیوید او‪ .‬راســل ساخته و در ســال ‪ ۲۰۱۲‬اکران شد‪ .‬این فیلم که یکی‬ ‫از فیلم هــای راســل در دوران اوج کار کارگردانی او بود‪ ،‬نقدهای مثبتی‬ ‫گرفت و به دلیل بازی خوب جنیفر الرنس و بردلی کوپر مورد تحســین‬ ‫قرار گرفت‪ .‬از انجایی که حق اقتباس این کتاب قبل از چاپ ان خریداری‬ ‫شده بود بنابراین ساخت فیلم به محض انتشار کتاب اغاز شد‪ .‬راسل بیش‬ ‫از ‪ ۲۰‬بار فیلمنامه این اثر را بازنویسی کرد بنابراین اختالفات قابل توجهی‬ ‫بین رمان و فیلم وجود دارد‪.‬‬ ‫اتاق (‪)۲۰۱۵‬‬ ‫فیلم اتاق براســاس رمانی محبوب به همین نام از اما دون اهو‪ ،‬در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۵‬روی پرده رفت و با اقبال تماشــاگران و منتقدان روبه رو شد‪ .‬این‬ ‫فیلم به کارگردانی لنی ابراهامســون و بازی بری الرسون ساخته شد و‬ ‫فیلمنامه ان قبل از چاپ رمان توســط خود دون اهو نوشــته شده بود‪.‬‬ ‫نویسنده درخواســت چند کارگردان برای اقتباس سینمایی اثرش را رد‬ ‫کرده بود تا این که ابراهامسون نامه ای ‪ ۱۰‬صفحه ای در تحسین کتاب‬ ‫اتاق و تمایل خود برای اقتباس سینمایی ان برای او فرستاد‪ .‬دون اهو پس‬ ‫از ان که با ابراهامســون روی فیلمنامه اتاق کار کرد‪ ،‬نقش مدیر اجرایی‬ ‫تولید را نیز برعهده گرفت تا انســجام داستانش را حفظ کند‪ .‬فیلم اتاق‬ ‫به یکی از بهترین فیلمهای سال ‪ ۲۰۱۵‬تبدیل شد و چهار نامزدی برای‬ ‫جوایز اسکار به دست اورد‪.‬‬ ‫من را با نامت صدا کن (‪)۲۰۱۷‬‬ ‫فیلم من را با نامت صدا کن به کارگردانی لوکا گوادانینو با بازی تیموتی‬ ‫شــاالمه و ارمی همر در سال ‪ ۲۰۱۷‬اکران شد‪ .‬این فیلم براساس رمانی‬ ‫از اندره اسیمن ساخته شده است که در سال ‪ ۲۰۰۷‬به بازار کتاب امد‪.‬‬ ‫پیتر اسپیرز و هاوارد روزنمن‪ ،‬تهیه کنندگان این فیلم‪ ،‬نسخه اولیه رمان‬ ‫اسیمان را قبل از چاپ ان خواندند و فورا برای خرید حق اقتباس ان اقدام‬ ‫کردند‪ .‬پس از سالها کار‪ ،‬این فیلم باالخره به سرانجام رسید و به محض‬ ‫اکران با تحسین منتقدان و تماشاگران روبه رو شد‪ .‬اسیمن حتی اعتراف‬ ‫کرد که فیلمنامه این کار از خود رمان هم بهتر شد‪.‬‬ ‫سکوت بره ها (‪)۱۹۹۱‬‬ ‫سکوت بره ها یک فیلم روانشناختی ترسناک است که در سال ‪ ۱۹۹۱‬به‬ ‫کارگردانی جاناتان دم و بازی جودی فاستر و کالریس استارلینگ براساس‬ ‫رمانی از توماس هریس ســاخته و اکران شد‪ .‬برای این فیلم که به عنوان‬ ‫یکی از بهترین فیلمهای تاریخ سینما شناخته می شود‪ ،‬تاکنون یک دنباله‬ ‫و دو پیش درامد ســاخته شده است‪ .‬فیلمنامه نویس این فیلم‪ ،‬تد تالی‪،‬‬ ‫از این که فیلمبرداری کار با چه سرعتی پس از نوشتن اولین پیشنویس‬ ‫فیلمنامه اغاز شد‪ ،‬غافلگیر شــده بود‪ .‬این فیلم پس از اکران رفته رفته‬ ‫محبوبیــت پیدا کرد و به یک باره با موج تحســین و تمجید منتقدان و‬ ‫تماشاگران روبه رو شد‪.‬‬ ‫اینک اخرالزمان (‪)۱۹۷۹‬‬ ‫فیلم اینک اخرالزمان در ســال ‪ ۱۹۷۹‬به عنــوان فیلمی ناتمام با الهام‬ ‫از رمــان دل تاریکی جوزف کنراد اکران شــد‪ .‬در زمان اکران این فیلم‪،‬‬ ‫باورها برای این بود که هیچکس نمی تواند رمان کنراد را به یک اقتباس‬ ‫سینمایی درست و درمان تبدیل کند‪ .‬این چالشی بود که جان میلیوس‪،‬‬ ‫فیلمنامه نویس امریکایی‪ ،‬تصمیم گرفت به جان بخرد‪.‬‬ ‫فیلم اینک اخرالزمان به کارگردانی فرانسیس فورد کاپوال و بازی مارتین‬ ‫شــین و مارلون براندو ساخته شــد‪ .‬این فیلم با رمان کنراد تفاوت های‬ ‫فاحشــی دارد و ماجراهای ان به جــای افریقای قرن نوزدهم در جریان‬ ‫جنگ ویتنام می گذرد با این حال درون مایه داستان دست نخورده باقی‬ ‫مانده و جوری به ان پرداخته شــده که مخاطبان مدرن بتواند با داستان‬ ‫ارتباط بیشتری برقرار کنند‪ .‬وقتی این فیلم سرانجام تکمیل شد‪ ،‬تحسین‬ ‫و تمجیدها از ان بیشــتر شد و امروز از طرف منتقدان به عنوان یکی از‬ ‫بهترین فیلم های تاریخ سینما معرفی می شود‪.‬‬ ‫‪40‬هنرمند و ‪ ۶‬استاد برای پرچم ایران اثر تولید می کنند‬ ‫رویداد «پرچم ایران باالســت» با هدف دغدغه مند کردن مردم‬ ‫نســبت به پرچم کشــورمان و با حضور ‪ ۴۰‬هنرمند و زیر نظر ‪۶‬‬ ‫استاد برگزار می شود‪.‬‬ ‫رویــداد ملی طراحی محصول با محوریــت پرچم ایران ‪ 29‬دی‬ ‫لغایت ‪ 1‬بهمن در خانه اتحادیه در خیابان الله زار برگزار می شود‪.‬‬ ‫ظهر امروز ســه شنبه ‪ 28‬دی ‪ ،1400‬نشست خبری این رویداد‬ ‫در سالن امیرحســین فردیِ حوزه هنری برگزار شد‪ .‬این رویداد‬ ‫با مشــارکت خانه ماهد‪ ،‬حوزه هنری و ســازمان زیبایی سازی‬ ‫شهرداری تهران برگزار می شود‪.‬‬ ‫علی فروزانفر مدیر حوزه هنری اســتان تهران و مرتضی اعالیی‬ ‫مدیر خانه ماهد در این نشســت حضور داشــتند‪ .‬علی فروزانفر‬ ‫در ســخنانش گفت‪ :‬گاهی ممکن اســت صدها مجموعه به یک‬ ‫موضو ِع خاص ورود و دربــاره ان موضوع اثر تولید کنند‪ .‬در این‬ ‫روند صدها هنرمند هم به ان موضوع ورود می کنند؛ همه این ها‬ ‫پازل هایی اســت که در نهایت با قرار گرفتن در کنار هم کارشان‬ ‫را انجام می دهند‪ .‬حوزه هنری اســتان تهران خط مشی خود را‬ ‫براســاس ارتباط با مجموعه های مختلف بنا کرده اســت‪ .‬شکل‬ ‫گیری رویداد «پرچم ایران باالست» هم برهمین اساس است که‬ ‫بتوانیم با مجموعه های مختلف همکاری داشته باشیم‪.‬‬ ‫مرتضــی اعالیی که چندی پیش هم رویــداد ام المقاومه را در‬ ‫کشــور عراق و در حرم امام حســین علیه سالم شکل داده بود‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬ماهــد بنگاه اقتصادی‪ ،‬فرهنگی و خصوصی اســت که به‬ ‫دنبال ایجاد یک مدل در عرصه اقتصاد هنر اســت‪ .‬در ‪ 10‬سال‬ ‫گذشــته حتی یک مورد همکاری با ارگان های دولتی نداشته ایم‪.‬‬ ‫ام المقاومــه اولین رویــداد مهم در عرصه مقاومــت و با حضور‬ ‫بنگاه هــای خصوصی بود‪ .‬در ام المقاومه بازگشــت اقتصادی مد‬ ‫نظــر نبود و هدفمان این بود که اثاری هنری و ارزشــمند تولید‬ ‫کنیــم‪ .‬اولین بار بود که ‪ 30‬هنرمند در حرم امام حســین علیه‬ ‫ســام به تولید اثار هنری پرداختند‪ .‬رویــداد ام المقاومه هزینه‬ ‫زیادی داشت که بخشی از ان را حوزه هنری و بخشی را سازمان‬ ‫زیباسازی شهرداری تهران با مشارکت خود تامین کردند‪.‬‬ ‫اعالیی تاکید کرد‪ :‬رویداد «پرچم ایران باالست» کامال برخروجی‬ ‫محصول و نگاه اقتصادی و فرهنگی و کاربردی به محصول ورود‬ ‫کرده است‪ .‬هدف این اســت که محصولی طراحی و تولید شود‪.‬‬ ‫بازگشت اقتصادی هم برای تمام مشارکت کنندگان باید در نظر‬ ‫گرفته شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬من معتقدم که این رویداد می تواند هزینه هایش را‬ ‫تامین و بازگشــت سرمایه داشته باشد‪ .‬هدف این نیست که تنها‬ ‫یک تابلو خلق شــود که مختص به یک گالری باشد‪ .‬ریسک این‬ ‫کار در مدل سازی بســیار زیاد است‪ .‬هدفمان این است که این‬ ‫چرخه و مدل یک بار ازمایش شود تا ببینیم هدفش چه خواهد‬ ‫بود‪ .‬اعالیی دربــاره مالحظات موجود در انجام این رویداد تاکید‬ ‫کرد‪ :‬دو مالحظــه داریم یکی قالب محتوایی و دیگری قالب های‬ ‫ارائه محصول اســت‪ .‬همچنین استادانی را در این رویداد دعوت‬ ‫کرده ایم که بر تولید اثار هنریِ این رویداد نظارت داشــته باشند‬ ‫تا کیفیت اثار به بیشــترین حد ممکن برسد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬هیچ‬ ‫کدام از ‪ 6‬اســتادی که در این رویداد حضور خواهند داشــت از‬ ‫تهران نیســتند و همه از شهرهای دیگر هســتند‪ .‬سعی کردیم‬ ‫سبدی از اســتادان را طراحی کنیم که نیازهای هنرمندان برای‬ ‫طراحی اثار خود تامین شود‪.‬‬ ‫تمام ایــن جزئیات با توجه به تجربه تولید دیده شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیــر خانه ماهد گفت‪ :‬ابتدا بنابر این بود که ظرفیت رویداد ‪30‬‬ ‫هنرمند و ‪ 4‬اســتاد باشد‪ .‬اما ظرفیت ها و پتانسیل های زیادی به‬ ‫سمت این رویداد امد و به همین دلیل تعداد استادان را ‪ 6‬استاد‬ ‫کردیم تــا کیفیت خروجی ها دقیق تر و هدفمندتر شــود‪ .‬تعداد‬ ‫هنرمندان هم به ‪ 40‬نفر رسید‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬حدود ‪ 150‬ثبت نام و درخواســت داشــتیم و بعد‬ ‫از ان اعالم کردیم که ظرفیت پر شــده است‪ .‬ثبت نام هنرمندان‬ ‫در ســایت بود و می بایست نمونه کارهایشان را ارسال کنند‪ .‬تیم‬ ‫هنری ما این نمونه کارها را بررســی کرد و در نهایت هنرمندان‬ ‫منتخت به این رویداد وارد شدند‪.‬‬ ‫اعالیــی درباره حضور بانــوان هنرمند در رویــداد «پرچم ایران‬ ‫باالســت» گفت‪ :‬در رویداد «ام المقاومــه» این نقد به ما بود که‬ ‫چرا بانوان و هنرمندان حضور نداشتند‪ .‬محدودیت هایی در عراق‬ ‫و در حرم امام حســین علیه سالم بود که مجبور شدیم در انجا‬ ‫فقط اقایان را انتخاب کنیم‪.‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫برنامه ریزی برای اکران عمومی؛ «مصلحت» رفع توقیف شد‬ ‫چهارشنبه ‪ 29‬دیماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪664‬‬ ‫‪5‬‬ ‫خبر‬ ‫اعطای درجه هنری به عکاسان‬ ‫ایرانی از سوی فیاپ‬ ‫فدراسیون بین المللی هنر عکاسی (فیاپ) به ‪ ۲۶‬عکاس‬ ‫ایرانی درجه یا القاب هنری اعطا کرد‪.‬‬ ‫به منظور قدردانی از شــخصیت های برجســته عکاسی‪،‬‬ ‫فدراســیون بین المللی هنر عکاســی (فیــاپ) القاب یا‬ ‫درجه هــای هنری ویــژه را به هنرمندان عــکاس اعطا‬ ‫می کند که در دوره سال ‪ ۲۰۲۱‬علی سامعی از ایران لقب‬ ‫‪ EFIAP/gold‬را دریافت کرد‪.‬‬ ‫احمد خطیری‪ ،‬امیرعلی نواده شهال‪ ،‬حمید جمشیدیان‪،‬‬ ‫سید شهاب الدین منتظری‪ ،‬محمدرضا معصومی و مهدی‬ ‫کاظمی بومه نیز لقب ‪ EFIAP‬یا هنرمند ممتاز فیاپ را‬ ‫دریافت کردند‪ .‬همچنین احمد سامعی‪ ،‬امیدرضا پورنبی‪،‬‬ ‫ایمان یدملت‪ ،‬جواد حســن پور‪ ،‬داریوش قنبرنسب‪ ،‬رضا‬ ‫محمدی‪ ،‬سحر حاجی غنی زاده‪ ،‬سیدرضا جوادی‪ ،‬عباس‬ ‫حاجی حســین کالنتر‪ ،‬عرفان اقابابایــی‪ ،‬عرفان ربیعی‬ ‫دستجردی‪ ،‬محمد اســتکی‪ ،‬محمود کاملی‪ ،‬مرجان تقی‬ ‫پور فهندری‪ ،‬مهدی اسحاقی قالیباف‪ ،‬مهدی پارساییان‪،‬‬ ‫مهرزاد مقصودیان‪ ،‬میرعلی پرنــدک و هادی دهقان پور‬ ‫لقب ‪ AFIAP‬یا هنرمند فیاپ را دریافت کردند‪.‬‬ ‫لقب ‪ AFIAP‬یا «هنرمند فیاپ» اولین لقبی اســت که‬ ‫می توان دریافت کرد‪ .‬این لقب به هنرمندان عکاسی اعطا‬ ‫می شــود که کیفیت ها و تکنیک هــای هنری و تولیدات‬ ‫هنری انها از طریق شــرکت در جشــنواره های عکاسی‬ ‫بین المللــی زیر نظر فیاپ توســط داوران بین المللی در‬ ‫کشــورهای مختلف تایید شده باشــد‪ .‬لقب ‪ EFIAP‬یا‬ ‫«هنرمنــد ممتاز فیاپ» نیز به هنرمندان عکاســی اعطا‬ ‫می شــود که غیر از داشــتن تکنیک های ممتــاز‪ ،‬تعداد‬ ‫مشــخصی از عکس هایشــان در تعداد زیادی جشنواره‬ ‫بین المللی زیر نظر فیاپ پذیرفته شــده باشد‪ .‬به منظور‬ ‫تقدیــر از هنرمندان عکاســی که پــس از دریافت لقب‬ ‫‪ EFIAP‬فعاالنه به شــرکت در جشنواره های بین المللی‬ ‫زیر نظر فیــاپ ادامه می دهند و به این وســیله با خلق‬ ‫اثار هنری جدید به ارتقا عکاســی کمک می کنند‪ ،‬فیاپ‬ ‫هفت ســطح دیگر ‪ EFIAP‬را به وجود اورده است که‬ ‫‪ EFIAP/bronze‬اولین ســطح بعد از ‪ EFIAP‬است‪،‬‬ ‫سپس ‪ EFIP/silver‬و ‪. EFIAP/gold‬‬ ‫برای دریافت لقــب ‪ AFIAP‬عکس های این نامزد باید‬ ‫در ‪ ۱۵‬جشــنواره بین المللی مختلف زیر نظر فیاپ در ‪۸‬‬ ‫کشور مختلف پذیرفته شده باشد‪ .‬این نامزد باید حداقل‬ ‫‪ ۴۰‬پذیــرش با ‪ ۱۵‬عکــس مختلف در جشــنواره های‬ ‫بین المللی زیر نظر فیاپ داشــته باشد‪ .‬حداقل ‪ ۵‬عکس‬ ‫از ایــن ‪ ۱۵‬عکس‪ ،‬هرکدام باید حداقل در ‪ ۳‬جشــنواره‬ ‫مختلف پذیرفته شده باشند‪ .‬برای دریافت لقب ‪EFIAP‬‬ ‫هنرمند می بایست دارای لقب ‪ AFIAP‬باشد و بر اساس‬ ‫تاریخ درج شده در دیپلم ‪ ،AFIAP‬حداقل یک سال از‬ ‫زمان دریافت لقب ‪ AFIAP‬گذشــته باشد‪ .‬عکس های‬ ‫ایــن کاندیدا بایــد حداقل در ‪ ۳۰‬جشــنواره بین المللی‬ ‫مختلــف زیر نظر فیاپ‪ ،‬در ‪ ۲۰‬کشــور مختلف پذیرفته‬ ‫شده باشــد‪ .‬این کاندیدا باید حداقل ‪ ۲۵۰‬پذیرش با ‪۵۰‬‬ ‫عکس مختلف در جشنواره های بین المللی زیر نظر فیاپ‬ ‫داشته باشــد‪ .‬حداقل ‪ ۵‬عکس از این ‪ ۵۰‬عکس‪ ،‬هرکدام‬ ‫باید حداقل در ‪ ۳‬جشــنواره مختلف پذیرفته شده باشند‪.‬‬ ‫حداقل ‪ ۲‬عکس از این ‪ ۵‬عکس می بایست هرکدام برنده‬ ‫حداقــل یک جایزه باشــند‪ .‬این ‪ ۲‬جایزه می بایســت با‬ ‫‪ ۲‬عکس مختلف در ‪ ۲‬کشــور مختلف و از ‪ ۲‬جشــنواره‬ ‫مختلف کسب شده باشند‪.‬‬ ‫بــرای دریافــت لقــب ســطح طــا ‪ EFIAP‬هنرمند‬ ‫می بایســت دارای درجه هنری ‪ EFIAP/bronze‬بوده‬ ‫و حداقل یک سال از زمان دریافت ان لقب گذشته باشد‪.‬‬ ‫همچنین برای دریافت درجه هنری ‪ EFIAP/g‬حداقل‬ ‫‪ ۷۵۰‬پذیرش با حداقل ‪ ۲۰۰‬عکس مختلف در ‪ ۱۵‬کشور‬ ‫مختلــف و همچنیــن دریافت حداقــل ‪ ۱۷‬جایزه با ‪۱۷‬‬ ‫عکس مختلف مورد نیاز است‪.‬‬ ‫فدراســیون بین المللی هنر عکاسی (فیاپ) که به عنوان‬ ‫تنها موسســه بین المللی در زمینه عکاســی که از طرف‬ ‫یونسکو به رسمیت شناخته شده است در سال ‪ ۱۹۴۶‬پایه‬ ‫گذاری شــد و از ان سال تاکنون واسطه ای برای برقراری‬ ‫ارتباط بین موسسات ملی عکاسی در کشورهای مختلف‬ ‫جهان بوده است‪ .‬این فدراسیون به عنوان عضو اجرایی با‬ ‫موسسات ملی عکاسی در سراسر جهان همکاری نزدیک‬ ‫دارد که تعداد انها به بیش از ‪ ۹۰‬موسسه ملی در ‪ ۵‬قاره‬ ‫می رســد و در حال حاضر تنها نماینده رسمی فیاپ در‬ ‫ایران «کلوپ عکس فوکوس» وابســته به «موسسه هنر‬ ‫خیام» است‪.‬‬ صفحه 5 ‫استان ها‬ ‫کاهش ‪ 3‬درصدی صدمات ناشی از نزاع در چهارمحال و بختیاری‬ ‫‪6‬‬ ‫خوب‪-‬استان چهارمحال و بختیاری‪ :‬طی نه ماه گذشته‪ ،‬تعداد ‪ 6904‬نفر به دلیل صدمات ناشی از نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کردند که این رقم در مقایسه با‬ ‫مدت مشابه سال قبل معادل سه درصد کاهش یافته است‪.‬از کل مراجعان نزاع در نه ماه گذشته تعداد ‪ 1877‬نفر زن و ‪ 5027‬نفر مرد بوده اند‪.‬این در حالی است که نه ماهه مدت‬ ‫مشابه در سال ‪ ،1399‬تعداد ‪ 7111‬نفر به دلیل نزاع به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه کرده اند که از این تعداد‪ 1702 ،‬نفر زن و ‪ 5409‬نفر مرد بوده اند‪.‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 29‬دیماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪664‬‬ ‫اخبار‬ ‫تندیس نمونه های استاندارد‬ ‫در دست بهترین های گلستان‬ ‫خوب‪-‬استان گلستان‪ -‬محدثه اسدی نیا‪ :‬در دیدار سرپرست‬ ‫و جمعی از مسئولین استاندارد گلستان از واحدهای تولیدی‬ ‫اب نیرو بخش گلســتان و شرکت شــیر پاستوریزه پگاه‬ ‫گلستان‪ ،‬تندیس واحدهای تولیدی نمونه استانی استاندارد‬ ‫در ســال ‪ ،1400‬به انها اعطا شد‪.‬ســید مهدی حسینی‪،‬‬ ‫سرپرست استاندارد گلستان در دیدار با مدیرعامل شرکت‬ ‫اب نیرو بخش‪ ،‬ضمن تقدیر از خدمات و زحمات این واحد‬ ‫تولیدی که منجر به کسب عنوان واحد نمونه استانی در سال‬ ‫اخیر شــد‪ ،‬استاندارد حالل را در توسعه صادرات واحدهای‬ ‫تولیدی استان و نیز حضور در عرصه بین المللی بسیار موثر‬ ‫دانست و تاکید کرد واحدهای تولیدی معتبر استان که به‬ ‫قله های رفیع درخشش در عرصه بین المللی می اندیشند‪،‬‬ ‫باید به اســتانداردهای بین المللی توجه بیشتری بگذارند‪.‬‬ ‫حسینی ادامه داد‪ :‬حضور موفق واحدهای تولیدی در سطح‬ ‫بازارهای داخلی و بین المللی و گسترش صادرات‪ ،‬رونق یک‬ ‫استان و در نهایت کشور و ایجاد اشتغال را بدنبال دارد که‬ ‫تمامی این ها مستلزم احترام به کیفیت و نیاز مشتری است‪.‬‬ ‫سرپرست استاندارد گلستان در نشست با مدیرعامل شرکت‬ ‫شیر پاستوریزه پگاه گلستان نیز ضمن تقدیر از زحمات و‬ ‫خدمات صادقانه این واحد تولیدی‪ ،‬به شعار محوری سال‬ ‫«تولید‪ ،‬پشتیبانی ها و مانع زدایی ها» اشاره کرد و گفت‪ :‬ما‬ ‫هم در استاندارد‪ ،‬هم خود را به ویژه در این رسال‪ ،‬بر کمک‬ ‫به تولیدکنندگان استان در جهت ارائه تولیدات باکیفیت و در‬ ‫نتیجه افزایش تولید و اشتغال قرار داده ایم‪.‬حسینی با اشاره‬ ‫به مالقات های عمومی و مردمی مســئوالن که در روز سه‬ ‫شنبه هر هفته اتفاق می افتد‪ ،‬از واحد های تولیدی استان‬ ‫دعوت کرد جهت رفع مشکالت احتمالیشان با نشست های‬ ‫فنی و تخصصی با مسئوالن استاندارد‪ ،‬زمینه ساز تولید و‬ ‫اشتغال پایدار بوده و به رونق اقتصاد استان کمک کنند‪.‬‬ ‫مدیرعامل فوالد مبارکه در ایین گرامیداشت بیست و نهمین سالروز افتتاح این شرکت‪:‬‬ ‫کمی‪ ،‬کیفی و متوازن؛‬ ‫توسعه مداوم ّ‬ ‫رسالت فوالد مبارکه در گام دوم انقالب اسالمی‬ ‫خوب‪-‬اســتان اصفهان‪-‬محبوبه عزیز‪ :‬ایین گرامیداشت بیست و نهمین‬ ‫ســالروز افتتاح شــرکت فوالد مبارکه‪ ،‬با حضور محمدیاســر طیب نیا‪،‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت فوالد مبارکه‪ ،‬معاونین‪ ،‬جمعی از مدیران‪ ،‬کارکنان‬ ‫و مدیران عامل شــرکت های زیرمجموعه فوالد مبارکه برگزار و هم زمان‬ ‫نیز به صورت انالین در فضای مجازی پخش گردید‪ .‬محمدیاسر طیب نیا‬ ‫مدیرعامــل فوالد مبارکه در این ایین ضمن تبریک ســالروز افتتاح این‬ ‫شرکت اظهار کرد‪ 23 :‬دی ماه برای خانواده فوالد مبارکه روز مهمی است‪،‬‬ ‫چراکه کلنگ احداث مجموعه در دی ماه ‪ ۱۳۶۰‬به زمین زده شد و نهایتا‬ ‫این شرکت در ‪ ۲۳‬دی ماه ســال ‪ ۱۳۷۱‬به بهره برداری رسید‪.‬وی افزود‪:‬‬ ‫فوالد مبارکه با همت فوالدمردان‪ ،‬روحیه جهادی و اراده اهنین انان شکل‬ ‫گرفت و ما امروز میراث دار ان ها هســتیم‪ .‬این مجموعه افتخارات زیادی‬ ‫داشته‪ ،‬اما برای بقای این افتخارات نیازمند یک حرکت جدید و یک اتفاق‬ ‫بزرگ هستیم‪.‬مدیرعامل فوالد مبارکه با بیان اینکه امروز فوالد مبارکه به‬ ‫الگوی ملی بنگاه داری تبدیل شــده است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬همچنان که‬ ‫فوالد مبارکه طی دهه های گذشته موجب اتفاقات خوب بوده است‪ ،‬امروز‬ ‫هم باید منشا اتفاق بزرگ دیگر شود‪.‬‬ ‫وی اذعان داشــت‪ :‬فــوالد مبارکه صرفا یک کارخانه نیســت و در گذر‬ ‫سال های گذشته به منشــا تحوالت بنیادین در اقتصاد و صنعت کشور‬ ‫مبدل شــده است‪ .‬اگر بخواهیم فوالد مبارکه تا ‪ ۵۰‬سال اینده همچنان‬ ‫سرامد باشد‪ ،‬باید رمز موفقیتمان در ‪ ۳‬دهه گذشته را مرور کنیم و جایگاه‬ ‫و مســیرمان را برای ‪ ۵۰‬سال اینده ترسیم نماییم‪.‬محمد یاسر طیب نیا‬ ‫سامانه جامع جستجوی شغل‬ ‫و جستجوی نیروی کار مناسب‬ ‫در استان خوزستان فعال شد‬ ‫خوب‪-‬استان خوزستان‪ :‬ارسالن غمگین بیان کرد‪ :‬در راستای‬ ‫تسریع در دستیابی به نیروی کار ماهر و مناسب با فرصت‬ ‫های شغلی‪ ،‬ســامانه جستجوی شغل در استان خوزستان‬ ‫همزمان با سراسر کشور فعال شد‪.‬وی گفت‪ :‬جویندگان کار‬ ‫می توانند با ورود به این سامانه درخواست شغل خود را اعالم‬ ‫کرده و کارفرمایان نیز از طریق همین سامانه می توانند با ورود‬ ‫به سامانه و در کوتاهترین زمان ممکن نیروی کار مورد نیاز‬ ‫خود را تامین کنند‪.‬وی افزود‪ :‬با فعال شدن این سامانه که به‬ ‫بهتر شدن فضای کسب و کار منجر می شود هم زمینه ارتباط‬ ‫کارجو با کارفرما در اسرع وقت فراهم می شود و هم عدالت در‬ ‫توزیعفرصتهایشغلیبهبهترینشکلممکنفراهممی اید‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه سامانه جستجوی شغل فرصت مناسبی‬ ‫برای استفاده کارجویان از خدمات کاریابی ها و کاهش زمان‬ ‫و هزینه جستجوی شغل است‪ ،‬بیان کرد‪ :‬سامانه جستجوی‬ ‫شغل یکی از راه های بهبود عملکرد کاریابی ها در زمینه اعالم‬ ‫فرصت های شغلی و ارتباط با کارفرمایان و کارجویان است‪.‬‬ ‫مدیرکل تعاون کار و رفاه اجتماعی خوزستان همچنین با‬ ‫اشاره به اهتمام ویژه برای ساماندهی بازارکار افزود‪ ۳۰ :‬مرکز‬ ‫کاریابی غیردولتی هم اکنون در بیشتر شهرستان های استان‬ ‫خوزستان فعال هستند که تا پایان امسال به‪ ۳۵‬مرکز خواهند‬ ‫رسید‪.‬غمگیندرپایانافزود‪:‬کارجویانوکارفرمایانبامراجعه‬ ‫به این سامانه به ادرس ‪https://shoghl.mcls.gov.ir‬‬ ‫اطالعات خود را بارگذاری کنند‪.‬‬ ‫گاز موردنیــاز در فــوالد مبارکه بیش از ‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومان اســت‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬وقتی از ضرورت فرهنگ سازی صحبت می کنیم‪،‬‬ ‫نتیجه اش این است که به این نکته توجه داشته باشیم که با صرفه جویی‬ ‫‪ ۵‬تــا ‪ ۱۰‬درصدی گاز در مصرف خانگی می تــوان کمبود گاز صنایع را‬ ‫جبران کرد که ما به عنوان خانواده بزرگ فوالد مبارکه باید مروج فرهنگ‬ ‫صرفه جویی در مصرف انرژی باشیم‪.‬مدیرعامل فوالد مبارکه افزود‪ :‬هریک‬ ‫از کارکنان شــرکت فوالد مبارکه در هر جایگاهی باید بهترین باشند تا‬ ‫بتوان تحول بزرگی را رقم زد؛ این یعنی هر کســی ســعی کند تغییری‬ ‫هرچند کوچک در خود ایجاد کند‪ .‬اگر این اصل را رویکرد خود قرار دهیم‪،‬‬ ‫شاهد ایجاد تحول بزرگی در کشور خواهیم بود‪.‬‬ ‫به رغم بارش ‪ 70‬سانتی متری برف در استان گیالن‪:‬‬ ‫تمامیایستگاههایفشارقویبرقمنطقه ایگیالنبرقداراست‬ ‫خوب‪-‬استان گیالن‪ :‬تمامی ایستگاه های فشار قوی برق منطقه ای‬ ‫گیالن برقدار است‪.‬‬ ‫مدیر عامل شرکت برق منطقه ای گیالن گفت‪ :‬با وجود بارش برف‬ ‫‪ 20‬تا ‪ 70‬ســانتی متری برف در نقاط مختلف اســتان گیالن‪ ،‬در‬ ‫حال حاضر تمامی ایســتگاه های فشار قوی و خطوط برق گیالن‬ ‫برقدار و از پایداری کامل برخوردارند‪».‬‬ ‫بهمن داراب زاده» گفت‪ :‬به دلیل شــرایط جوی نامســاعد‪ ،‬بارش‬ ‫ســنگین برف را در استان گیالن شاهد بودیم به طوری که ارتفاع‬ ‫بارش برف در برخی از نقاط کوهســتانی به ‪ 70‬ســانتی متر هم‬ ‫رســیده بود‪ ،‬خوشــبختانه این بــارش ها هیچ گونه اســیبی به‬ ‫تاسیسات شرکت وارد نکردند و تمامی مشترکان برق گیالن برقدار‬ ‫هشتمین جشنواره الله کرج‬ ‫برگزار می شود‬ ‫خوب‪-‬استان البرز‪ :‬رئیس سازمان سیما‪ ،‬منظر و فضای سبز‬ ‫شهری از برگزاری هشتمین جشنواره الله خبر داد و گفت‪:‬‬ ‫عملیات کاشت پیاز الله در باغ گل ها اغاز شده است‪.‬پیمان‬ ‫بضاعتی پور با اشاره به برگزاری موفق هفت دوره جشنواره‬ ‫الله ها در کرج‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬متاسفانه دو سال است که شیوع‬ ‫بیماری کرونا فرصت برگزاری این جشنواره را با محدودیت‬ ‫مواجه کرده بود اما امسال با توجه به واکسیناسیون عمومی‬ ‫و کنترل ویروس کرونا‪ ،‬شهروندان شاهد برگزاری هشتمین‬ ‫دوره ان خواهنــد بود‪.‬وی ادامه داد‪ :‬جشــنواره الله ها اتفاق‬ ‫باشــکوهی است که به همت مجموعه مدیریت شهری در‬ ‫باغ گل های بوســتان شهید چمران شور و هیجان خاصی‬ ‫به شهر و شهروندان می بخشد‪.‬رئیس سازمان سیما‪ ،‬منظر‬ ‫و فضای ســبز شهری شهرداری کرج همچنین به خرید و‬ ‫اغاز عملیات کاشت پیاز الله در باغ گل های کرج اشاره کرد‬ ‫و افزود‪ :‬عملیات کاشــت بیش از ‪ ۲۰۰‬هزار پیاز الله در ‪۴۰‬‬ ‫واریته متنوع و رنگارنگ در باغ گل های پارک شهید چمران‬ ‫کرج اغازشده است‪.‬‬ ‫با بیان اینکه برنامه تولید ‪ ۵۵‬میلیــون تن تولید فوالد برای افق ‪۱۴۰۴‬‬ ‫کشور در نظر گرفته شده است‪ ،‬گفت‪ :‬فوالد مبارکه از تولید ‪2.5‬میلیون‬ ‫تنی ابتدای راه اندازی به ‪ ۱۰‬میلیون تن فعلی رســیده است‪.‬مدیرعامل‬ ‫فوالد مبارکه ضمن بیان اینکه بسیاری از صنایع الزامات توسعه یافتگی را‬ ‫به موقع رعایت نکردند گفت‪ :‬متاسفانه برخی‪ ،‬بحران های الودگی و کم ابی‬ ‫را به گردن صنعت می اندازند؛ درحالی که این موضوع‪ ،‬خالف واقع اســت‬ ‫و این در حالی اســت که در ابتدای دی ماه امسال و در اوج الودگی سایر‬ ‫شهرها‪ ،‬هوای پاک شهر مبارکه نشان دهنده عدم االیندگی فوالد مبارکه‬ ‫بود‪.‬مدیرعامل فوالد مبارکه در ادامه با بیان اینکه همه باید متوجه شوند‬ ‫که کار درست چیست و در همان جهت با روش درست کار کنند‪ ،‬بیان‬ ‫داشت‪ :‬باید حواشی را از فوالد مبارکه دور کنیم؛ عالوه بر این‪ ،‬هم درست‬ ‫کار کنیم و هم نیت خود را درست کنیم‪.‬وی با اشاره به ضرورت الگو بودن‬ ‫فــوالد مبارکه در همه جایگاه ها اظهار کرد‪ :‬فوالد مبارکه در حوزه انرژی‬ ‫باید به فکر مصرف بهینه‪ ،‬صرفه جویی و افزایش میزان تولید باشد؛ عالوه‬ ‫بر این‪ ،‬هر یک از ما به عنوان یک شهروند‪ ،‬باید الگوی مصرف انرژی را در‬ ‫زندگی خود پیاده سازیم‪.‬‬ ‫طیب نیا با بیان اینکه با محدودیت بیش از ‪ ۶۰‬درصدی مصرف گاز مواجه‬ ‫شده ایم‪ ،‬گفت‪ :‬مصرف روزانه گاز خانگی در استان اصفهان به ‪ ۶۰‬میلیون‬ ‫مترمکعب رســیده و این در حالی است که اگر تنها ‪ ۶‬میلیون مترمکعب‬ ‫گاز به میزان گاز اختصاص یافته به فوالد مبارکه اضافه می شد‪ ،‬این صنعت‬ ‫می توانســت ظرفیت تولید خود را کامل کند‪ .‬خســارت ناشی از کمبود‬ ‫هستند‪.‬وی با اشــاره به کاهش ‪ 15‬درجه ای دما در استان گیالن‬ ‫افزود‪ :‬با وجود اینکه در چند نقطه کوهســتانی استان شاهد بارش‬ ‫ســنگین برف بودیم اما با اماده باش بــودن اکیپ های عملیاتی‬ ‫و بــا تالش همکاران و پیمانکاران شــرکت برق منطقه ای گیالن‬ ‫تمامی ایســتگاه های فشارقوی برقدار و هیچ مشکلی در برقرسانی‬ ‫مشترکان وجود ندارد‪.‬‬ ‫مدیر عامل شــرکت برق منطقه ای گیالن گفت‪ :‬به دلیل شــرایط‬ ‫جوی ناپایدار‪ ،‬یکی از ترانس های ایســتگاه فشارقوی سیاهکل بی‬ ‫برق شــد که ســریعاً هماهنگی الزم برای برقداری مشترکان ان‬ ‫ترانس‪ ،‬از ترانس دوم انجام شد و هیچ وقفه ای برای خدمت رسانی‬ ‫به مشترکان برق به وجود نیامد‪.‬‬ ‫شهردار کرج‪:‬‬ ‫تالشمی کنیمتبدیلوضعیتایثارگرانتاپایانسالانجامشود‬ ‫خوب‪-‬استان البرز‪ :‬شهردار کرج گفت‪:‬‬ ‫همه تــاش را معطــوف این موضوع‬ ‫کرده ایم کــه تا پایان ســال تبدیل‬ ‫وضعیت لیست ‪ ۸۱۶‬نفر انجام شود‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری کرج امروز‪ ،‬مصطفی‬ ‫سعیدی ســیرائی در جلسه بررسی تبدیل‬ ‫وضعیت ایثارگــران به لیســت ‪ ۸۱۶‬نفره‬ ‫ایثارگران که در کمیســیون تلفیق شورای‬ ‫شــهر مورد تایید قرار گرفته اشــاره کرد و‬ ‫گفت‪ :‬احــکام مشــمولین تبدیل وضعیتی‬ ‫که طبق اولوبت بندی مدارک و استعالمات‬ ‫ان ها تکمیل شــده اســت‪ ،‬در هفته جاری‬ ‫صادر خواهد شد‪.‬‬ ‫وی بر ارســال مدارک پرسنلی که تا کنون‬ ‫گزینش نشده اند تاکید کرد و گفت‪ :‬هسته‬ ‫گزینش شهرداری باید در اسرع وقت نسبت‬ ‫به تکمیل فرایند گزینش پرســنل مذکور‬ ‫اقدام کند‪.‬‬ ‫شهردار کرج همچنین تاکید کرد‪ :‬به منظور‬ ‫پیشگیری از بروز اخالل در انجام روند امور‬ ‫شــهرداری ایثارگرانی کــه تبدبل وضعیت‬ ‫می شوند متعهد می گردند در محل خدمت‬ ‫فعلی ابقا گردند‪.‬‬ ‫تاکید مدیر مخابرات منطقه گلستان در اتمام پروژه های نیمه تمام تا پایان سال‬ ‫خوب‪-‬استان گلستان‪-‬محدثه اسدی نیا‪ :‬در یازدهمین‬ ‫جلسه شورای مدیران ‪ ،‬بر تکمیل پروژه های نیمه تمام تا‬ ‫پایان سال تاکید شد‪.‬‬ ‫به گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه گلســتان ‪ ،‬دکتر‬ ‫غالمعلی شــهمرادی با اشــاره به اهمیت تحقق اهداف در نظر‬ ‫گرفته شــده گفت ‪ :‬برنامه ریزی جهــت تکمیل پروژه های در‬ ‫دســت اجرا صورت گرفته و با توجه به نزدیک شــدن به پایان‬ ‫سال تسریع در فعالیتها صورت گیرد‪.‬‬ ‫وی نظارت و کنترل بر فعالیت و عملکرد کارکنان و پیمانکاران‬ ‫را نیز توصیه کرد و اســتمرار ان را به اعضای شــورای مدیران‬ ‫تاکیــد و اثر گــذاری ان بر بهبود فرایندهــای کاری و حصول‬ ‫نتیجه مطلوب را یاداور شد‪.‬‬ ‫مدیــر مخابرات منطقه گلســتان ‪ ،‬از اقدامات انجام شــده در‬ ‫راســتای ســرقت نیز گزارشــی ارائه و افزود‪ :‬رفع خرابی های‬ ‫حاصل از سرقت به دلیل تعدد ان و تامین ملزومات مورد نیاز ‪،‬‬ ‫متاسفانه زمانبر است و الزم است مردم از این مسئله اگاهی و‬ ‫در این زمینه با مخابرات همکاری نمایند‪.‬‬ ‫همچنین در این جلسه شعبان امیرخانلو مدیر تجاری مخابرات‬ ‫منطقه گلســتان از جزئیات کمپین تجاری تانوما سخن گفت و‬ ‫از برگزاری جلسات متعدد با مشتریان تجاری استان در راستای‬ ‫تشریح طرح و بازاریابی سرویسها و خدمات این کمپین خبر داد‬ ‫و ابراز امیدواری کرد با همکاری معاونت شبکه و سایر بخشهای‬ ‫مرتبط بتوانیم بهترین خدمات و سرویســها را به متقاضیان این‬ ‫طرح ارائه دهیم‪.‬‬ ‫خوزستان میزبان جشنواره بین المللی «رسام ویترین بی بدیل دفاع مقدس» شد‬ ‫خوب‪-‬اســتان خوزستان‪ :‬گروه اســتان ها ـ مدیر کل حفظ اثار و نشر‬ ‫ارزش های دفاع مقدس خوزســتان با بیان اینکه این اســتان میزبان‬ ‫جشنواره بین المللی «رسام ویترین بی بدیل دفاع مقدس» شد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در ‪ ۳‬بخش پویانمایی‪ ،‬داستانی کوتاه و مستند ‪ ۷۸۶‬اثر از کشورهای‬ ‫خارجی به دبیرخانه جشــنواره رسید‪.‬به گزارش خبرگزاری تسنیم از‬ ‫اهواز ‪ ،‬ســردار عبدالرضا میرحاجتی امروز در نشست خبری سومین‬ ‫دوره جشــنواره بین المللی فیلم کوتاه رسام اظهار داشت‪ :‬متاسفانه‬ ‫مســئله مهمی که در ‪ 42‬سال گذشته کمتر رخ داد‪ ،‬انتقال داده های‬ ‫مربوط به دفاع مقدس بود‪.‬مدیر کل حفظ اثار و نشر ارزش های دفاع‬ ‫مقدس خوزســتان با اشاره به توجه عمیق مقام معظم رهبری به هنر‬ ‫عنوان داشت‪ :‬نگاه مقام معظم رهبری به دفاع مقدس‪ ،‬سخنرانی های‬ ‫مکرر ایشــان و حضور در راهیان نور‪ ،‬تجلیل از داوران حوزه شــعر و‬ ‫نویسندگی و حاشیه نویسی کتاب های دفاع مقدس نشان داد که ایران‬ ‫اســامی رهبر فرزانه ای دارد که به هنر عشق می ورزد‪.‬سردار حاجتی‬ ‫عنوان داشت‪ :‬برابر نگاه مقام معظم رهبری‪ ،‬جشنواره ای در بدنه ستاد‬ ‫کل نیروهای مسلح به نام رسام شکل گرفت که مسئولیت ان به بنیاد‬ ‫حفظ اثار و نشــر ارزش های دفاع مقدس ســپرده شد‪ ،‬این جشنواره‬ ‫حاوی نکات ارزشمند و داده های خوبی برای ایران اسالمی است‪.‬وی با‬ ‫بیان اینکه جشنواره رسام تیری برای روشنایی معبر است‪ ،‬بیان داشت‪:‬‬ ‫در کشــور جشنواره های بســیاری در حوزه موسیقی‪ ،‬تئاتر‪ ،‬شعر و ‪...‬‬ ‫وجود دارد اما جشنواره رسام در حوزه دفاع مقدس ویترین بی بدیلی‬ ‫به شمار می رود‪.‬‬ صفحه 6 ‫رییس سازمان اورژانس کشور با تاکید بر تامین فوری امبوالنس برای خدمت رسانی در کشور‪ ،‬از خروج بیش از سه هزار امبوالنس از ناوگان اورژانس در سال اینده خبر داد‪.‬‬ ‫جعفر میعادفر با بیان اینکه ســازمان اورژانس فقط ‪ ۵۵۰۰‬دستگاه امبوالنس در اختیار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬عمر حدود سه هزار دستگاه باالی ‪ ۱۴‬سال است که سال اتی از رده خارج می‬ ‫شوند‪ .‬وی افزود‪ :‬عمر حدود ‪ ۲۵۰۰‬دستگاه امبوالنس دیگر نیز بین ‪ ۵‬تا ‪ ۱۰‬سال است و روز به روز فرسوده می شوند‪ .‬میعاد فر ضمن اشاره به پر مخاطره بودن کشور در حوادث و بالیا‬ ‫و نقش کلیدی خدمات اورژانس در اینگونه موارد خاطر نشان کرد‪ :‬در صورتی که بودجه ای در سال اینده برای تامین امبوالنس و تجهیزات ان پیش بینی نشود خدمات اورژانس‬ ‫با چالش جدی مواجه خواهد شد که با توجه به رایگان بودن خدمات اورژانس ‪ ۱۱۵‬بطور قطع مردم مناطق محروم و افراد کم بضاعت و نیازمند از خدمات اورژانس محروم می مانند‪.‬‬ ‫تاکید رئیس عدلیه بر اصل پیشگیری‬ ‫در مقابله با تعدی به اراضی ملی و طبیعی‬ ‫رئیس قوه قضاییه گفت‪ :‬دستگاه های مسئول باید مکلف و موظف شوند‬ ‫که در مقوله مهم مقابله با تصرفات غیرقانونی اراضی و تغییر کاربری های‬ ‫غیرمجاز‪ ،‬اصل پیشگیری را در اولویت برنامه ها و اقدامات قرار دهند و در‬ ‫همان بدو امر‪ ،‬اجازه ساخت وساز و احداث بنا را در مناطقی که ممنوعیت‬ ‫قانونی دارد‪ ،‬ندهند‪.‬‬ ‫در پی دستورات مهم حجت االسالم والمسلمین غالمحسین محسنی اژه ای‬ ‫رئیس قوه قضاییه مبنی بر مقابله همه جانبه‪ ،‬بدون اغماض و هرگونه خط‬ ‫قرمز با متجاوزان و متعدیان به اراضی ملی و منابع طبیعی و سوداگرانی‬ ‫که مبادرت به تغییر کاربری اراضی زراعی می کنند و همچنین قلع وقمع و‬ ‫تخریب بدون مالحظه بناها و مستحدثاتی که از سوی افراد عادی و برخی‬ ‫دستگاه های حکومتی و دولتی در حریم رودخانه ها احداث می شوند‪ ،‬امروز‬ ‫س ه شنبه جلسه شــورای عالی حفظ حقوق بیت المال به ریاست رئیس‬ ‫عدلیه برگزار شد‪.‬‬ ‫حســنی اژه ای طی سخنانی در این جلسه‪ ،‬با اشاره به اهمیت صیانت از‬ ‫بیت المال در حوزه زمین و رفع تصرفات از منابع طبیعی و اراضی ملی که‬ ‫ازجمله اولویت های دستگاه قضایی در راستای اجرای بند دوم اصل ‪۱۵۶‬‬ ‫قانون اساسی ناظر بر احیای حقوق عامه است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬نقش دو عنصر‬ ‫اب وخاک در اســتمرار بقاء انسانی بسیار حائز اهمیت است؛ لذا مدیریت‬ ‫منابع ابی و زمین و اصــاح بهره برداری از این منابع ازجمله موضوعات‬ ‫بســیار حائز اهمیت اســت که بی توجهی و غفلت از ان ها موجبات بروز‬ ‫اسیب های جبران ناپذیر می شود‪ .‬رئیس دستگاه قضا در جریان نشست‬ ‫شورای عالی حفظ حقوق بیت المال‪ ،‬به شناسایی خال ءهای هشت گانه ای‬ ‫اشاره کرد که در حوزه مدیریت زمین در کشور وجود دارد و به واسطه این‬ ‫خالءها‪ ،‬اراضی ملی و منابع طبیعی کشور در معرض اسیب ها و مشکالت‬ ‫جدی‪ ،‬عدیده و محسوسی قرارگرفته اند‪.‬‬ ‫محسنی اژه ای در ادامه این نشست با برشمردن مشکالتی که به واسطه‬ ‫تصرفات اراضی و تغییر کاربری ها و الودگی منابع ابی برای کشور و مردم‬ ‫ایجاد می شــود‪ ،‬گفت‪ :‬مشــخص نبودن حریم های شهری و روستایی و‬ ‫اختالفات دســتگاه ها در این رابطه‪ ،‬عدم ایجاد و پیشبرد طرح تفضیلی‬ ‫بســیاری از روستاها و شهرها‪ ،‬عدم تکمیل طرح حدنگاری‪ ،‬وجود مراکز‬ ‫متعدد تصمیم گیری و صدور جوازهای ساخت وساز‪ ،‬تصرف اراضی توسط‬ ‫دســتگاه های حکومتی و شــرکت های تعاونی وابسته به این دستگاه ها‪،‬‬ ‫عــدم دقت در واگذاری ها و عدم پیگیری و نظارت به روز و فقدان نظارت‬ ‫هوشمند صددرصدی‪ ،‬اختالفات بین دستگاه های مختلف ازجمله سازمان‬ ‫اوقــات و منابع طبیعی در حوزه اراضی‪ ،‬خال هایی که در هنگام جابجایی‬ ‫دولت ها و مسئوالن برای سوءاستفاده کنندگان و سوداگران زمین ایجاد‬ ‫می شود‪ ،‬ازجمله مسائل و معضالتی است که باید برای رفع ان ها جهت‬ ‫صیانت از بیت المال در حوزه اراضی‪ ،‬اقدامات و تدابیر الزم و عاجل صورت‬ ‫گیرد‪ .‬رئیس دستگاه قضا در ادامه دستور کار اجرایی و جمع بندی جلسه‬ ‫شــورای عالی حفظ حقوق بیت المال را جهت تصویب اعضا قرائت کرد و‬ ‫گفت‪ :‬از امروز با جدیت بیشتر از قبل چنانچه مسئولی چه در دستگاه قضا‬ ‫و چه در قوه مجریه در انجام وظایف و تکالیف خود نســبت به صیانت از‬ ‫بیت المال در حوزه زمین کوتاهی و قصور کرد تحت تعقیب قرار گیرد و‬ ‫برای تشخیص وقوع تخلف یا جرم در این رابطه‪ ،‬کارگروهی ایجاد شود‪.‬‬ ‫رئیس عدلیه تصریح کرد‪ :‬دستگاه های مربوطه به ویژه دستگاه های دولتی‬ ‫باید در تکمیل طرح کاداســتر به قوه قضاییه کمک کنند و چنانچه در‬ ‫پیشــبرد این امر دارای مضایق و مشکالت بودجه ای هستند‪ ،‬موضوع را‬ ‫انتقال دهند تا موضوع هر چه زودتر مرتفع شود‪.‬‬ ‫محسنی اژه ای با اشاره به وجود برخی احکام قضایی قطعی در خصوص‬ ‫رفع تصرفات از اراضی که به دالیلی طی سال های گذشته ازجمله تبعات‬ ‫اجتماعی‪ ،‬قابلیت اجرایی پیدا نکردند‪ ،‬گفت‪ :‬در مورد اجرای احکام قطعی‬ ‫قضایی ناظر بر رفع تصرفات از اراضی‪ ،‬وزارت کشــور و شوراهای تامین‬ ‫استانی مسئولیت یابند و دادستان های سراسر کشور در این رابطه طبق‬ ‫نظر وزارت کشور و شوراهای تامین استانی عمل کنند‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه با اشاره به اختالفاتی که بعضاً میان دستگاه های دولتی‬ ‫در خصوص تعیین حریم ها و پیشــبرد پروژه های مرتبط با اراضی وجود‬ ‫دارد‪ ،‬گفت‪ :‬بعضاً مشــاهده می شود که پروژه ای پس از تصویب در دولت‬ ‫و تخصیص بودجه برای ان از ناحیه مجلس‪ ،‬با شکایت محیط زیست به‬ ‫دادستانی برای توقف اجرای پروژه مواجه می شود؛ در این زمینه ضروری‬ ‫است دستگاه های اجرایی مختلف در وهله نخست اختالفات را میان خود‬ ‫حل وفصل کنند و چنانچه به هر دلیلی امکان رفع اختالفات وجود نداشت‪،‬‬ ‫موضوع را به دستگاه قضایی منتقل کنند تا قوه قضاییه نیز برای رفع این‬ ‫اختالفات اقدامات مقتضی را انجام دهد‪.‬‬ ‫وی بیان کرد‪ :‬دبیرخانه شــورای عالی حفظ حقوق بیت المال به تناسب‬ ‫موضوعات مرتبط با منابع ابی و اراضی‪ ،‬کارگروه های موردی و تخصصی‬ ‫ایجاد کند تا در جلســه بعدی مواردی که نیاز به قانون یا ســازوکارهای‬ ‫اجرایــی دارد به تصویب برســد‪ .‬تهدید ســامت مردم و اســیب های‬ ‫جبران ناپذیر زیســت محیطی و تحمیل سایر خسارت هایی که به واسطه‬ ‫ساخت وسازها در بستر و حریم رودخانه ها‪ ،‬به جامعه تحمیل می شود‪ ،‬از‬ ‫دیگر موضوعات مورداشاره محسنی اژه ای در جریان جلسه شورای عالی‬ ‫حفظ حقوق بیت المال بود‪.‬‬ ‫وی در همین راســتا تصریح کرد‪ :‬در استان البرز بعضاً در حاشیه و بستر‬ ‫رودهایی که منابع اب شرب شهروندان تهرانی محسوب می شوند‪ ،‬از سوی‬ ‫افراد عادی و دســتگاه های حکومتی و دولتی بناها و مستحدثاتی نظیر‬ ‫مراکز تفریحی‪ ،‬ویال و رســتوران ساخته شده است؛ این امر از جنبه های‬ ‫گوناگون به ویژه به جهات زیســت محیطی و ســامت شهروندان واجد‬ ‫اسیب ها و خسارات جدی است و الزم است سازمان محیط زیست در این‬ ‫رابطه‪ ،‬نظر کارشناسی خود را ارائه دهد‪.‬‬ ‫محســنی اژه ای ریاســت قوه قضاییه و رئیس شورای عالی حفظ حقوق‬ ‫بیت المال در ادامه به انتقاد از دســتگاه هایی پرداخت که در بســتر رود‬ ‫چالوس به عنوان یکی از منابع تامین اب شرب شهروندان تهرانی‪ ،‬اقدام‬ ‫به ساخت وساز کرده اند و در همین راستا خطاب به اعضای شورای عالی‬ ‫حفظ حقوق بیت المال گفت‪ :‬بیایید کار جدی و همه جانبه را از رود چالوس‬ ‫شروع کنیم دستگاه های حکومتی‪ ،‬دولتی و افراد عادی در بستر رودخانه و‬ ‫نه در حریم ان ساخت وساز داشته اند باید در این مورد اقدامی یکپارچه و‬ ‫هماهنگ صورت گیرد‪ ،‬قوه قضاییه یکی از دستگاه هایی است که در بستر‬ ‫رود چالوس اقدام به ساخت وساز کرده؛ بنای مربوط به دستگاه قضا اگرچه‬ ‫یک بنای کوچک و قدیمی است‪ ،‬اما باید به عنوان اولین مکان در ان نقطه‬ ‫تخریب شود؛ بنایی نیز مربوط به وزارت نیرو است که خود دستگاه متولی‬ ‫در این زمینه است؛ به سایر دستگاه ها نیز باید اخطار و هشدار مجدد داده‬ ‫شود که نسبت به اعمال قانون در خصوص مستحدثات مربوط به خود در‬ ‫حاشیه رود چالوس اقدام کنند؛ این بناها و مستحدثات که در داخل بستر‬ ‫رودخانه هستند مسلماً به صورت خالف ساخته شده اند‪.‬‬ ‫وی در ادامه جلسه شورای عالی حفظ حقوق بیت المال‪ ،‬بر ضرورت اصالح‬ ‫شــیوه های مدیریتی در حوزه منابع ابی و اراضی تاکید کرد و گفت‪ :‬در‬ ‫حوزه منابع ابی و اراضی چنانچه اقدام فوری و عاجلی در راستای اصالح‬ ‫مدیریت مصرف‪ ،‬بهره برداری‪ ،‬توزیع و ســایر جهــات‪ ،‬صورت نگیرد‪ ،‬در‬ ‫اینده ای نچندان دور‪ ،‬کشــور درگیر اسیب های متعددی خواهد شد که‬ ‫یک نمونه از ان فرونشست زمین و غیرقابل سکونت بودن مناطق است‪.‬‬ ‫رئیس دســتگاه قضا بابیــان اینکه برای اصالح شــیوه ها و رویکردهای‬ ‫مدیریتی در حوزه منابع ابی و اراضی‪ ،‬زمان را ازدســت داده ایم‪ ،‬گفت‪ :‬با‬ ‫توجه به نیازهایی که به واسطه افزایش جمعیت در بخش هایی نظیر تامین‬ ‫اب شرب‪ ،‬اب و زمین کشاورزی‪ ،‬جانمایی واحدهای مسکونی‪ ،‬تفرجگاه ها‬ ‫و ‪ ...‬ایجاد می شود و همچنین با عنایت به مقتضیات توسعه ای و صنعتی‬ ‫کشور‪ ،‬به نظر می رســد که در حوزه مدیریت منابع ابی و اراضی با یک‬ ‫عقب ماندگی مواجه هستیم که باید هر چه زودتر جبران مافات کنیم‪.‬‬ ‫محسنی اژه ای در جریان جلسه شــورای عالی حفظ حقوق بیت المال‪،‬‬ ‫مقولــه تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی‬ ‫و کشــاورزی را از موضوعات چالش برانگیز برای کشور و جامعه دانست و‬ ‫در همین راســتا به یک رویه غلط‪ ،‬ناصواب و خسارت بار که میان برخی‬ ‫افراد و دستگاه ها مرسوم شده اشاره کرد و گفت‪ :‬رویه مرسوم شده ناظر‬ ‫بر اینکه پس از تصرف اراضی یا تغییر کاربری ان ها یا در حاشیه و بستر‬ ‫رودخانه ها‪ ،‬با صرف هزینه های بسیار و مصالح ساختمانی گران قیمت‪ ،‬یک‬ ‫بنای مجلل یا مکان تفریحی نظیر ویال‪ ،‬هتل و رســتوران احداث شود و‬ ‫ســپس دستگاه های ذی ربط برای تخریب و قلع وقمع ان بنا اقدام کنند‪،‬‬ ‫یک رویه بسیار غیرمنطقی و هزینه زاست که تغییر این رویه ضرورت دارد‪.‬‬ ‫رئیس دستگاه قضا‪ ،‬موضوع قابل تامل و تعجب برانگیز در رابطه با مقوله‬ ‫فوق الذکر را این دانســت که ان ساخت وسازها و مستحدثات در مقابل‬ ‫چشمان دستگاه های مســئول و ناظر احداث می شوند و این دستگاه ها‬ ‫به تکلیف خود در راســتای پیشگیری و جلوگیری از ساختن ان بناهای‬ ‫غیرقانونی عمل نمی کنند‪ .‬رئیس عدلیه در همین رابطه به احداث بنایی‬ ‫در میانه تپه ای در شــهر گرگان اشاره کرد که از فاصله دور در شهر نیز‬ ‫قابل رویت اســت و ســپس این سوال را از دســتگاه های مسئول در ان‬ ‫منطقه مطرح کرد که چگونه اجازه داده اند فرد یا دســتگاهی در منظر‬ ‫و مرئی همگان مبادرت به ساخت وساز بنای غیرقانونی کند‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به اهمیت اصل پیشــگیری در مقابله با تجــاوز و تعدی به اراضی ملی و‬ ‫منابع طبیعی‪ ،‬بیان داشت‪ :‬دستگاه های مسئول اعم از شهرداری ها‪ ،‬منابع‬ ‫طبیعی و وزارت نیرو باید مکلف و موظف شوند که در مقوله مهم مقابله‬ ‫با تصرفات غیرقانونی اراضی و تغییر کاربری های غیرمجاز‪ ،‬اصل پیشگیری‬ ‫را در اولویت برنامه ها و اقدامات خود قرار دهند و در همان بدو امر‪ ،‬اجازه‬ ‫ساخت وساز و احداث بنا را در مناطقی که ممنوعیت قانونی دارد‪ ،‬ندهند‪.‬‬ ‫در این جلســه کــه حدود ‪ ۲‬ســاعت و ‪ ۳۰‬دقیقه به طــول انجامید‪،‬‬ ‫حجت االسالم والمســلمین ســید اســماعیل خطیب وزیــر اطالعات‪،‬‬ ‫احمد وحیدی وزیر کشــور‪ ،‬علی اکبر محرابیان وزیر نیرو‪ ،‬ســید جواد‬ ‫ساداتی نژاد وزیر جهاد کشــاورزی‪ ،‬رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی‪،‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین سید مهدی خاموشی رئیس سازمان اوقاف‪ ،‬علی‬ ‫سالجقه رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست‪ ،‬مسعود منصور رئیس‬ ‫سازمان جنگل ها‪ ،‬مراتع و ابخیزداری‪ ،‬محسن منصوری استاندار تهران‪،‬‬ ‫معاونین ســازمان اطالعات سپاه‪ ،‬حجت االسالم والمسلمین محمدجعفر‬ ‫منتظری دادستان کل کشور‪ ،‬حجت االسالم والمسلمین حکمتعلی مظفری‬ ‫رئیس دیوان عدالت اداری‪ ،‬ذبیح اهلل خداییان رئیس سازمان بازرسی کل‬ ‫کشور‪ ،‬حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و امالک‪ ،‬علی القاصی مهر‬ ‫رئیس کل دادگســتری استان تهران‪ ،‬صالحی دادستان عمومی و انقالب‬ ‫تهران و خشنودی معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور حضور داشتند‪.‬‬ ‫زاکانی‪،‬شهردارتهران‪:‬‬ ‫شهرداریتهران‪ ۶۰‬هزارمیلیاردتومانبهبانکهابدهکاراست‬ ‫شــهردار تهران با بیان اینکه از الیحه بودجه ســال اینده بیش از‬ ‫‪ ۱۲۰‬هزار میلیارد تومان ان بابت تملک دارایی اســت و باید بابت‬ ‫دیون و بدهی داده شــود‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬هــم اکنون بیش از ‪ ۸۵‬هزار‬ ‫میلیارد تومان شهر بدهکار است که ‪ ۶۰‬هزار میلیارد ان مربوط به‬ ‫بدهی بانک ها است‪ .‬علیرضا زاکانی روز سه شنبه در حاشیه تقدیم‬ ‫الیحه بودجه سال اینده در شورای شهر تهران به خبرنگاران اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬حدود ‪ ۱۰‬هزار میلیارد تومان برای پازپرداخت بدهی های‬ ‫شــهرداری در دســتور کار قرار داده ایم‪ .‬شهردار تهران اضافه کرد‪:‬‬ ‫تالش داریــم با تامین اعتباری که برای ‪ ۵۸‬هــزار و ‪ ۶۰۰‬میلیارد‬ ‫تومــان می توان انجام داد‪ ،‬در توافقات بعدی که از طریق تبصره ها‬ ‫و مجوزهایی که از شــورای شهر گرفته می شود‪ ،‬امکانی فراهم شود‬ ‫که همه شــهر را یکپارچه در مسیر ابادی و ابادانی مشاهده کنیم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬یکی از اشــکاالت ما این است که نمی گذاریم مردم‬ ‫کار کنند در حالی اگر زمینه فراهم شود مردم به خصوص در حوزه‬ ‫سرمایه گذاری بسیار خوب کار می کنند‪ .‬زاکانی گفت‪ :‬علت اصالحیه‬ ‫بودجه هم این بود که قواعدی را در شهر تهران برای خود دست و پا‬ ‫کردیم که این قواعد مانع کار مردم است؛ ما زندگی مردم را داخل‬ ‫یک مجموعــه محبوس کردیم و می گوییم تالش کنید‪ .‬شــهردار‬ ‫تهران افزود‪ :‬به چند دلیل قائلیم که ‪ ۵۶‬هزار میلیارد تومان محقق‬ ‫می شود‪ ،‬نخست اینکه حتی باتوجه به افزایش تورم‪ ،‬ایجاد زمینه ای‬ ‫که در مالیات بــر ارزش افزوده وجود دارد‪ ،‬درامد پایداری را ایجاد‬ ‫می کند و سال اینده که این مالیات افزایش پیدا کند درامد خوبی‬ ‫برای شــهرداری ایجاد خواهد کرد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬نکته بعدی این‬ ‫اســت که سیاست ها و لوایحی به شورای شهر تهران ارایه می کنیم‬ ‫که امکان ساخت و ساز و رونق در این حوزه را افراهم کند‪ .‬شهردار‬ ‫تهران گفت‪ :‬نکته سوم استفاده از ابزارهای نوین مالی است که برای‬ ‫شهرداری امکانی را ایجاد می کند که کار را رونق دهیم و با مشارکت‬ ‫مردم اورده های انان را در خدمت شــهر و رشــد و تعالی شهر قرار‬ ‫دهیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬چهارم مولدسازی دارایی ها است که در گذشته‬ ‫انجام نشــده و حاال در حال انجام اســت‪ .‬زاکانی امالک شهرداری‬ ‫تهران را شــبیه کارکرد نفت بــرای دولت خواند که هم مفید و هم‬ ‫مفســده زا و مضر می تواند باشد‪ .‬وی گفت‪ :‬قرار است همه امالک‬ ‫شــهرداری شناسایی و ثبت شــود و ناظر به مولدسازی ان بخشی‬ ‫که می توان مولدســازی کرد باید طرح و ایده بگذاریم و مولدسازی‬ ‫کنیم‪ .‬زاکانی ادامه داد‪ :‬اینکه در گذشــته این رویکرد رخ نداده به‬ ‫این دلیل بوده که زیرســاخت ها وجود نداشــت و اراده ای نبوده و‬ ‫در گذشــته قفل هایی بر شــهر زده بودند که در عمل شهر را دچار‬ ‫مشــکل کرده بودند‪ .‬وی با بیــان اینکه به دنبال تحول به خصوص‬ ‫در حوزه شهرسازی هستیم گفت‪ :‬چندین سرفصل مد نظر قرار داده‬ ‫شــده که تامین شود و به این اعتبارات هم قانع نیستیم و به شدت‬ ‫دنبال کارهای مشارکتی هستیم‪ .‬شهردار تهران تاکید کرد‪ :‬استفاده‬ ‫از ابزارهای نوین مالی‪ ،‬مولدســازی دارایی ها‪ ،‬استفاده از سهم چهار‬ ‫درصدی مالیات برارزش افزوده و باز شدن گره ساخت و ساز در شهر‬ ‫مواردی اســت که بودجه ‪ ۱۴۰۱‬شهرداری را عملیاتی می کند‪ .‬وی‬ ‫با اشــاره به تقدیم نخستین بودج ه شهرداری در دوره ششم شورای‬ ‫اســامی شهر تهران‪ ،‬گفت‪ :‬پایتخت را دارای نیازهایی می بینیم که‬ ‫بسیار زیاد است و تشنگی خدمت در ان مشاهده می شود؛ این نیازها‬ ‫هم ناظر به تقویت زیرساخت های شهری و هم ناظر به حوزه های نرم‬ ‫افزاری و انچه که تحت عنوان روح و کالبد شــهر از ان یاد می شود‪،‬‬ ‫اســت‪ .‬زاکانی با بیان اینکه در خرداد سال اینده قرار است هفته ای‬ ‫به نام هفته ســرمایه گذاری تهران داشته باشــیم‪ ،‬گفت‪ :‬قرار است‬ ‫پروژه های بزرگی که هر کدام به هزاران میلیارد تا ‪۱۰‬ها هزار میلیارد‬ ‫تومان اعتبار نیاز دارد‪ ،‬چه از طریق سرمایه گذاری مستقیم از سوی‬ ‫ســرمایه گذاران و چه به صورت شرکت پروژه در بورس عرضه شود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر لزوم استفاده از ابزارهای نوین مالی‪ ،‬افزود‪ :‬امیدواریم‬ ‫ســال اینده سال بســیار پررونقی برای شهر تهران باشد و از طریق‬ ‫گشایش های جدی که در حوزه شهرسازی و در حوزه مشارکت برای‬ ‫شــهر تهران خواهیم داشت‪ ،‬امادگی پاسخگویی به نیازهای شهر و‬ ‫شهروندان را داشته باشیم‪ .‬به گزارش ایرنا‪« ،‬علیرضا زاکانی» شهردار‬ ‫پایتخت امروز ‪/‬سه شنبه‪ /‬با حضور در چهل و یکمین جلسه شورای‬ ‫اسالمی شهر تهران‪ ،‬الیحه بودجه اصلی را با رقم پیشنهادی ‪ ۵۶‬هزار‬ ‫و ‪ ۸۶۹‬میلیارد تومان تقدیم شورا کرد‪ .‬بودجه سال گذشته شهرداری‬ ‫تهران ‪ ۴۷‬هزار و ‪ ۶۸۷‬میلیارد تومان به همراه ‪ ۲‬هزار و ‪ ۲۷۴‬میلیارد‬ ‫تومــان بودجه برای اجرای ‪ ۳۲‬طرح خاص‪ ،‬بود که بعد از اصالحات‬ ‫به ‪ ۳۷‬هزار میلیارد رسید‪.‬‬ ‫سیاسی و اجتماعی‬ ‫رییس سازمان اورژانس‪ :‬اورژانس کشور نیاز فوری به امبوالنس دارد‬ ‫چهارشنبه ‪ 29‬دیماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪664‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اخبار‬ ‫وزیر کشور خواستار بازگشایی‬ ‫مدارس و دانشگاه ها شد‬ ‫وزیر کشور تاکید کرد به منظور تقویت نظام اموزشی کشور باید‬ ‫مدارس و دانشگاه های کشور هرچه سریع تر بازگشایی شوند‪ .‬احمد‬ ‫وحیدی در نشست مشترک با وزرای علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری و‬ ‫اموزش و پرورش در جهت اجرای دستور رییس جمهور نسبت به‬ ‫هماهنگیوزارتخانه هایعلوم‪،‬تحقیقاتوفناوری‪،‬اموزشوپرورش‬ ‫و بهداشت برای بازگشایی مدارس و دانشگاه ها‪ ،‬گفت‪ :‬با روند مناسب‬ ‫واکسیناسیون افراد باالی ‪ ۱۲‬سال در کشور دلیلی برای تداوم روند‬ ‫تعطیلی مدارس و دانشگاه ها وجود ندارد‪ .‬وی با بیان اینکه مدارس و‬ ‫دانشگاه هامراکزاصلیعلمیوتحقیقاتیکشورهستند؛گفت‪:‬ادامه‬ ‫تعطیلی مراکز علمی به اینده علمی کشور اسیب می زند و برای‬ ‫همینبایدمقدماتبازگشاییمدارسبادستورالعمل هایبهداشتی‬ ‫فراهم شود‪ .‬وزیر کشور با تاکید بر لزوم برگزاری حضوری امتحانات‬ ‫و پایان نامه ها و رساله های دانشجویی ادامه داد‪ :‬معموال امتحانات با‬ ‫فاصله برگزار می شود و همچنین پایان نامه های دانشجویی با حضور‬ ‫چند اســتاد در کالس کامال با اصول بهداشتی هم مطابقت دارد‬ ‫و برای همین نباید این برنامه ها از این پس انالین برگزار شــود‪.‬‬ ‫وحیدی افزود‪ :‬در موضوع بازگشایی مدارس و دانشگاه های کشور‬ ‫نسبت به سالمت دانش اموزان و دانشجویان حساسیت فراوان و‬ ‫تالش داریم با تقویت روند واکسیناسیون و همچنین رعایت اصول‬ ‫بهداشتی مانند استفاده از ماسک ضمن حفظ سالمت دانش اموزان‬ ‫و دانشجویان‪ ،‬فرایند تحصیل و اموزش هم شکل گیرد‪ .‬وزیر کشور‬ ‫در بخش دیگری از سخنان خود به اجرای طرح هوشمند سازی‬ ‫محدودیت ها اشــاره کرد و گفت‪ :‬این طرح با همکاری دستگاه ها‬ ‫به نحو موثری اجرا می شود و اکنون اجرای طرح در دستگاه های‬ ‫اجرایی‪ ،‬حمل و نقل درون شــهری‪ ،‬اصناف و حمل و نقل برون‬ ‫شــهری در جریان اســت‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬مطابق این طرح همه‬ ‫کارکنان دستگاه های اجرایی باید تزریق دو دز واکسن و مشخص‬ ‫بودن وضعیت بیماری شــان در ادارات حضور یابند‪ .‬در ادامه این‬ ‫نشســت محمدعلی زلفی گل وزیر علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری با‬ ‫بیان اینکه وزارت بهداشت پروتکل های بهداشتی را در بازگشایی‬ ‫دانشگاه ها اعالم کنند‪ ،‬گفت‪ :‬با اخذ پروتکل های بهداشتی می توانیم‬ ‫تصمیم گیریصحیح تریبرایبازگشاییدانشگاه هاومراکزاموزش‬ ‫عالی اتخاذ کنیم‪ .‬وی با اشاره به خوابگاه های دانشجویی ادامه داد‪:‬‬ ‫در این خصوص منتظر نظر کارشناسی وزارت بهداشت هستیم و‬ ‫اینکه چگونه و با چه مکانیسمی دانشجویان را در خوابگاه ها اسکان‬ ‫دهیم‪ .‬وزیر علوم همچنین گفت‪ :‬یکی از مشــکالت پیش رو در‬ ‫بازگشایی دانشگاه ها نداشتن امار واکسن دانشجویان است و باید‬ ‫در این خصوص وزارت بهداشت امار نهایی دانشجویان واکسن زده‬ ‫را اعالم تا مراتب تصمیم گیری الزم در این خصوص اتخاذ شود‪.‬‬ ‫یوسف نوری وزیر اموزش و پرورش با بیان اینکه ستاد ملی مدیریت‬ ‫بیماری کرونا بعد از بررسی های مختلف کارشناسی به این جمع‬ ‫بندی رسیده که باید مدارس و دانشگاه های کشور بازگشایی شود‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬برگزاری حضوری کالس ها در مدارس یک ضرورت‬ ‫است و باید برای نجات اموزش کشور این اتفاق در سریع ترین زمان‬ ‫ممکن انجام شــود‪ .‬وزیر اموزش و پرورش افزود‪ :‬واقعیت امر این‬ ‫است که کرونا نظام اموزشی را در کل دنیا مختل کرده اما بسیاری‬ ‫از کشورها با روش های مختلف به اصل اموزش حضوری برگشته اند‪.‬‬ ‫رئیس شورای شهر‪:‬‬ ‫بودجه ‪ 1401‬شهرداری تهران‬ ‫تا پایان بهمن بررسی می شود‬ ‫رئیس شورای اسالمی شــهر تهران گفت‪ :‬الیحه بودجه ‪۱۴۰۱‬‬ ‫شــهرداری پایتخت در صحن این شورا تا پایان بهمن ماه امسال‬ ‫بررسی می شود‪ .‬مهدی چمران روز سه شنبه پس از چهل و یکمین‬ ‫جلسه شورا در جمع خبرنگاران درباره بررسی الیحه بودجه سال‬ ‫اتی شــهرداری که امروز توسط علیرضا زاکانی شهردار تهران به‬ ‫شورای شهر ارائه شد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬این بودجه را ابتدا در کمیسیون‬ ‫تلفیق و بعد در صحن علنی شورا بررسی می کنیم‪ .‬وی افزود‪ :‬این‬ ‫اقدام تا پایان بهمن ماه به نتیجه خواهد رســید و ماحصل ان در‬ ‫صحن شورای شهر پس از تکمیل اعالم عمومی می شود‪ .‬رئیس‬ ‫شــورای شهر تهران گفت‪ :‬شــهردار تهران امروز در صحن شورا‬ ‫توضیحات مفصلی در مورد گلوگاه های شهرداری‪ ،‬منابع درامدی‬ ‫و تنظیمات بودجه ای ارائه کرد‪ .‬چمران در پاسخ به این پرسش که‬ ‫ایا بودجه اعالم شده در الیحه بودجه ‪ ۱۴۰۱‬قابلیت تحقق دارد یا‬ ‫خیر؟ اظهار داشــت ‪ :‬این مساله به تالش دوستان در شهرداری و‬ ‫اینکه چقدر بتوانند مشارکت های عمومی را جذب کنند‪ ،‬بستگی‬ ‫دارد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬شرایط کشور هم در این زمینه حائز اهمیت است‬ ‫تا افق روشنی جهت تحقق بودجه باز شود‪ .‬رئیس شورای اسالمی‬ ‫شهر تهران در پاسخ به پرسشی درباره اینکه ایا نامگذاری کوچه‪،‬‬ ‫خیابان و معابر به نام مادران شهدا خواهیم داشت یا خیر؟ گفت‪ :‬این‬ ‫مساله حائز اهمیت است و به ویژه مادران شهیدی که چندین شهید‬ ‫تقدیم انقالب و نظام کرده اند‪ .‬وی گفت‪ :‬می توانیم این موضوع را‬ ‫بررسی و مطالعه کنیم و اگر پیشنهادهایی هم باشد به اجرا دراید‪.‬‬ صفحه 7 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫اینستاگرام‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪8‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪:‬‬ ‫مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫مدیر روابط عمومی وتوسعه بازار‪ :‬علی نجفی‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان مطهری‬ ‫خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪43‬‬ ‫چهارشنبه ‪ 29‬دیماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪664‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫سازمان اگهی شهرستان ها‪09932045164:‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشر گستر امروز‬ ‫دریادارسیاری‪:‬‬ ‫شاعرانه‬ ‫ایران در حال پشت سرگذاشتن سخت ترین تحریم های تاریخ است‬ ‫طفیل هستی عشقند ادمی و پری‬ ‫ارادتی بنما تا سعادتی ببری‬ ‫بکوش خواجه و از عشق بی نصیب مباش‬ ‫که بنده را نخرد کس به عیب بی هنری‬ ‫می صبوح و شکرخواب صبحدم تا چند‬ ‫به عذر نیم شبی کوش و گریه سحری‬ ‫تو خود چه لعبتی ای شهسوار شیرین کار‬ ‫که در برابر چشمی و غایب از نظری‬ ‫هزار جان مقدس بسوخت زین غیرت‬ ‫معــاون هماهنــگ کننده ارتش با بیــان این که ایران در حال پشــت‬ ‫سرگذاشتن سخت ترین و ظالمانه ترین تحریم های تاریخ روابط بین الملل‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬اگرچه به خاطر تحریم ها مشــکالتی در برقراری روابط با‬ ‫همسایگان داریم‪ ،‬اما معتقدیم این مشکالت با تعامل و گفت وگو قابل حل‬ ‫خواهد بود و نیازی به کمک بیگانگان نیست‪.‬‬ ‫امیر دریادار حبیب اهلل سیاری در دیدار با وابستگان نظامی خارجی مقیم‬ ‫جمهوری اسالمی ایران در تاالر سعدی برج میالد تهران‪ ،‬با تبیین چرایی‬ ‫تقابل نظام سلطه با انقالب اسالمی ایران اظهار داشت‪ :‬جمهوری اسالمی‬ ‫ایران در حال پشــت سرگذاشتن سخت ترین و ظالمانه ترین تحریم های‬ ‫تاریخ روابط بین الملل اســت و ما اگرچه به خاطر تحریم ها مشکالتی در‬ ‫برقراری روابط با همسایگان داریم‪ ،‬اما معتقدیم این مشکالت با تعامل و‬ ‫گفت وگو قابل حل خواهد بود و نیازی به کمک از طرف بیگانگان نیست‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه گســترش روابط همه جانبه با همســایگان با همکاری‬ ‫تک تک وابستگان نظامی خارجی مقیم در کشور میسر می شود‪ ،‬تصریح‬ ‫که هر صباح و مسا شمع مجلس دگری‬ ‫مخبر «ایین نامه احراز صالحیت مدیران شرکت ها» را ابالغ کرد‬ ‫ز من به حضرت اصف که می برد پیغام‬ ‫که یاد گیر دو مصرع ز من به نظم دری‬ ‫بیا که وضع جهان را چنان که من دیدم‬ ‫گر امتحان بکنی می خوری و غم نخوری‬ ‫کاله سروریت کج مباد بر سر حسن‬ ‫که زیب بخت و سزاوار ملک و تاج سری‬ ‫به بوی زلف و رخت می روند و می ایند‬ ‫صبا به غالیه سایی و گل به جلوه گری‬ ‫چو مستعد نظر نیستی وصال مجوی‬ ‫که جام جم نکند سود وقت بی بصری‬ ‫دعای گوشه نشینان بال بگرداند‬ ‫چرا به گوشه چشمی به ما نمی نگری‬ ‫بیا و سلطنت از ما بخر به مایه حسن‬ ‫و از این معامله غافل مشو که حیف خوری‬ ‫معــاون اول رییس جمهور‪ ،‬ایین نامه احراز صالحیت های مدیران عامل‬ ‫و اعضای هیات مدیره‪ ،‬هیات عامل و نمایندگان صاحب سهم دولت در‬ ‫شرکت ها و اعضای حقوقی هیات مدیره ها را ابالغ کرد‪ .‬هیات وزیران در‬ ‫جلســه مــورخ ‪ ۲۲‬دی ‪ ۱۴۰۰‬و در اجرای تکلیف مقرر در قانون بودجه‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬کل کشــور مبنی بر احراز صالحیت های مدیران عامل و اعضای‬ ‫هیات مدیره‪ ،‬هیات عامل و افرادی که به نمایندگی صاحب سهم دولت‬ ‫در شرکت ها و یا سایر اشخاص حقوقی مربوط به عنوان عضو هیات مدیره‬ ‫معرفی می شــوند‪ ،‬ایین نامه جزء (‪ )۵‬بنــد (ی) تبصره (‪ )۲‬ماده واحده‬ ‫این قانون را اصالح کرد‪ .‬به موجب ایین نامه مصوب دولت‪ ،‬مدیران عامل‬ ‫و اعضای هیات مدیره‪ ،‬هیات عامل تمامی شرکت های دولتی‪ ،‬بانک ها و‬ ‫موسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در قانون‪( ،‬از جمله شرکت هایی‬ ‫که شــمول قانون و مقررات عمومی به انها مســتلزم ذکر یا تصریح نام‬ ‫است‪ ،‬شرکت های تابعه وزارت نفت از جمله شرکت ملی نفت ایران‪ ،‬بانک‬ ‫مرکزی جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران‬ ‫و شرکت های تابعه سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران‬ ‫و شرکت های تابعه انها) و شرکت های تابعه و ذی ربط نهادهای عمومی‬ ‫غیردولتی‪ ،‬مشمولین ایین نامه مذکور هستند‪ .‬شرایط عمومی الزم برای‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 :‬‬ ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫‪www.goodonline.ir‬‬ ‫تلفکس‪88311361 :‬‬ ‫برای درج اگهی های خود‬ ‫در تماس باشید‪.‬‬ ‫با روزنامه‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫نش شخ‬ ‫صی‬ ‫ر ت‬ ‫تلفن تماس‪88311353:‬‬ ‫کرد‪ :‬اگر تعامل با همسایگان عمیق تر شود‪ ،‬منافع اقتصادی کالن تر نصیب‬ ‫منطقه غرب اسیا خواهد شد‪.‬‬ ‫معاون هماهنگ کننده ارتش گفت‪ :‬همه کشورهای مهم و حساس الزم‬ ‫است به دنبال پیشرفت کشورشان از طریق رفع اختالفات مشترک و رفع‬ ‫مشکالتی ازجمله خشکسالی‪ ،‬مخاطرات انســانی در قالب پناه جویی و‬ ‫قاچاق انسان‪ ،‬مشکالت زیست محیطی‪ ،‬بیماری های واگیردار‪ ،‬افراط گرایی‬ ‫و تروریسم باشند‪.‬‬ ‫دریادار سیاری افزود‪ :‬جمهوری اسالمی ایران همواره یاور ملت های منطقه‬ ‫بوده و به حقوق ان ها تجاوز نکرده و استقالل همه کشورها را به رسمیت‬ ‫شناخته است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬سیاست جمهوری اسالمی ایران در قبال همسایگان دوستی و‬ ‫برادری است؛ این کشور چشم طمع به هیچ سرزمینی نداشته و براساس‬ ‫اموزه های اسالم‪ ،‬منافع مشــترک و امنیت جمعی و منطقه ای را بدون‬ ‫حضور کشورهای فرامنطقه ای در غرب اسیا می داند‪ .‬جمهوری اسالمی‬ ‫ایران با اکثر کشــورهای منطقه ای ارتباط مناســبی دارد و ان ها نیز از‬ ‫ظرفیت اسالمی و حسن همجواری با ایران بهره زیادی می برند‪.‬‬ ‫معــاون هماهنگ کننده ارتش با بیان اینکه جمهوری اســامی ایران با‬ ‫دســتیابی به توان خودکفایی و ملی از توان علمی بویژه در زمینه قدرت‬ ‫نظامی و ساخت تســلیحات مدرن و جدید برخوردار است‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫ایــران ضمن ارتباط روزافزون با کشــورهای مختلف بــا برخی از ان ها‬ ‫همکاری نظامی نیز دارد و تمایل دارد که فناوری های علمی و پیشرفته‬ ‫نظامی را در اختیار سایر کشورهای دوست و همسایه قرار دهد‪ ،‬کشوهای‬ ‫همسایه نیز بایستی به ماهیت اقتدار ایران پی ببرند؛ زیرا ثبات و امنیت‬ ‫منطقه براساس اقتدار و تعامالت دو طرفه شکل می گیرد‪.‬‬ ‫دریادار سیاری گفت‪ :‬راه خروج از هرج و مرج داخلی و منازعات بی حاصل‬ ‫گام برداشتن در مسیر توســعه و پیشرفت و در نهایت رسیدن به ثبات‬ ‫و امنیــت تنها از طریــق تعریف منافع مشــترک و امنیت منطقه ای و‬ ‫دسته جمعی می باشد‪.‬‬ ‫وی در حاشــیه این مراسم هم در جمع خبرنگاران گفت‪ :‬در این نشست‬ ‫حدود ‪ ۳۵‬وابســته نظامی از کشورهای مختلف جهان حضور داشتند و‬ ‫موضوعات امنیت منطقه و نگاهی به وضعیت حال و اینده کشور افغانستان‬ ‫که بسیار هم مورد توجه قرار گرفت‪ ،‬مطرح شد‪.‬‬ ‫معاون هماهنگ کننده ارتش افزود‪ :‬نظر جمهوری اسالمی ایران در ارتباط‬ ‫با وضعیت فعلی و اینده کشــور افغانستان مطرح شد و از نقش همه در‬ ‫ارتباط با کمک ها‪ ،‬مذاکرات و تعامالتی که تالکنون برای کشور افغانستان‬ ‫انجام گرفته‪ ،‬صحبت شــد و انتظارات جمهوری اســامی ایران از بحث‬ ‫تشکیل دولت فراگیر و همه جانبه در افغانستان مورد توجه قرار گرفت‪.‬‬ ‫دریادار سیاری با اشاره به تدابیر فرماندهی معظم کل قوا (مدظله العالی)‬ ‫مبنی بر تعامل و همکاری جمهوری اسالمی ایران با همه کشورهای جهان‬ ‫به جز رژیم غاصب صهونیستی و نظام سلطه جهانی‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اینگونه‬ ‫جلســات باعث می شود ارتباط نزدیکتری با جهان داشته باشیم و تبادل‬ ‫نظر‪ ،‬تجربه‪ ،‬اطالعات و اشنایی بیشتری بین عزیزان در ارتش جمهوری‬ ‫اسالمی ایران و وابستگان نظامی کشورهای جهان به وجود اید‪.‬‬ ‫در ادامه این مراســم ســرهنگ پردراگ پرلیچ‪ ،‬دین وابســتگان نظامی‬ ‫خارجی مقیم جمهوری اسالمی ایران با تشکر از دیدگاه ها و نقطه نظرات‬ ‫امیر دریادار سیاری در خصوص مسائل منطقه ای و بین المللی‪ ،‬استقبال‬ ‫کشــورهای دوست و هم پیمان جمهوری اسالمی ایران در ارتقای سطح‬ ‫روابط فی مابین را مورد تاکید قرار داد‪.‬‬ ‫در پایان‪« ،‬کرســت» یادبود مراسم به عنوان نماد صلح و دوستی از طرف‬ ‫معاون هماهنگ کننده ارتش به دین وابســتگان نظامی خارجی مقیم‬ ‫جمهوری اسالمی ایران به نمایندگی از ‪ ۳۵‬وابسته نظامی خارجی حاضر‬ ‫در مراسم تبادل شد‪.‬‬ ‫نشر‬ ‫اف کاراتن‬ ‫را هب ما بسپارید‪.‬‬ ‫انتخاب و انتصاب افراد در پســت های مدیریتی موضوع این ایین نامه به‬ ‫شرح زیر است‪:‬‬ ‫‪ .۱‬دارا بودن تابعیت جمهوری اسالمی ایران‬ ‫‪ .۲‬دارا بودن حداقل مدرک تحصیلی کارشناســی در یکی از رشــته های‬ ‫تحصیلی مندرج در شــرایط احراز مشــاغل اختصاصی شرکت یا یکی از‬ ‫رشته هایگروه هایتحصیلیمدیریت‪،‬اقتصاد‪،‬حسابداری‪،‬بیمه‪،‬مالی‪،‬حقوق‬ ‫‪ .۳‬دارا بودن صالحیت عمومی داوطلب برای انتصاب در یکی از عناوین‬ ‫پست های موضوع این ایین نامه با تایید مراجع قانونی ذی ربط‬ ‫‪ .۴‬عدم عضویت در هیات مدیره شــرکت های دیگر اعم از دولتی و غیر‬ ‫دولتی‬ ‫‪ .۵‬گذراندن دوره های اموزشی تخصصی مرتبط‬ ‫‪ .۶‬دارا بودن تجربه مدیریتی و سابقه خدمت الزم برای تصدی پست های‬ ‫مدیریتیذی ربط‬ ‫‪ .۷‬نبود تعارض منافع بین مدیر و حوزه فعالیت شرکت‬ ‫روسای مجامع عمومی‪ ،‬شوراهای عالی یا مقامات مسئول (طبق اساسنامه‬ ‫یا قانون تاسیس) و در شرکت های دولتی مندرج در فهرست مصوب هیات‬ ‫واگذاری‪ ،‬وزیر تخصصی ذی ربط مکلفند افراد پیشنهادی و جایگزین که‬ ‫حائز شرایط عمومی و اختصاصی برای احراز پست های موضوع این ایین‬ ‫نامه هستند را به مجامع عمومی‪ ،‬شوراهای عالی یا مراجع ذی ربط (مطابق‬ ‫اساسنامه یا قانون تاســیس) جهت گذراندن مراحل تشریفات مربوطه‬ ‫معرفیکنند‪.‬‬ ‫با ابالغ این مصوبه به دستگاه های ذی ربط از سوی محمد مخبر‪ ،‬معاون اول‬ ‫ن نامه‬ ‫رییس جمهور‪ ،‬از این پس هر گونه انتصاب در پست های موضوع ایی ‬ ‫موجود بر اساس سازوکار این ماده قانونی خواهد بود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 754

روزنامه خوب 754

شماره : 754
تاریخ : 1401/03/04
روزنامه خوب 753

روزنامه خوب 753

شماره : 753
تاریخ : 1401/03/03
روزنامه خوب 752

روزنامه خوب 752

شماره : 752
تاریخ : 1401/03/02
روزنامه خوب 751

روزنامه خوب 751

شماره : 751
تاریخ : 1401/03/01
روزنامه خوب 750

روزنامه خوب 750

شماره : 750
تاریخ : 1401/02/31
روزنامه خوب 748

روزنامه خوب 748

شماره : 748
تاریخ : 1401/02/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!