روزنامه خوب شماره 663 - مگ لند
0

روزنامه خوب شماره 663

روزنامه خوب شماره 663

روزنامه خوب شماره 663

‫‪4‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اخبار خوب‪ ،‬مفید و امیدبخش را مخابره کنید‪.‬‬ ‫«مقام معظم رهبری»‬ ‫رئیسجمهور در نشستبامدیرانعاملبانک ها‪:‬‬ ‫نظام بانکی باید بر مبنای‬ ‫عدالت و به نفع مردم‬ ‫متحول شود‬ ‫‪3‬‬ ‫وز یر نفت‪:‬‬ ‫هیچ کدام از استان های کشور‬ ‫قطعی گاز ندارند‬ ‫‪3‬‬ ‫وز یر نیرو اعالم کرد‪:‬‬ ‫امادگی ایران برای تنظیم‬ ‫سند همکاری جامع در زمینه‬ ‫مبادالت تجاری با عراق‬ ‫دستور اژه ای برای تخریب‬ ‫بنای غیرمجاز قوه قضائیه‬ ‫در حاشیه رود چالوس‬ ‫سه شنبه‪ 28‬دی ماه‪ | 1400‬سال سوم | شماره‪8 | 663‬صفحه | قیمت ‪ 3000‬تومان |‪ 15‬جمادی الثانی‪ 18 |1443‬ژانویه‪2022‬‬ ‫خبر‬ ‫خوب‬ ‫‪4‬‬ ‫د‬ ‫برا ستورر‬ ‫ئ‬ ‫ی‬ ‫س‬ ‫زیر ی پرداخت وجمهور‬ ‫‪0‬‬ ‫ا‬ ‫ب‪ 10‬میلیون ت مهای‬ ‫دون ضام ومان‬ ‫ن‬ ‫حاج بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ‪:1401‬‬ ‫رئیسکلبانکمرکزیخبرداد‪:‬‬ ‫یارانه های پرداختی به مردم‬ ‫در صورت اصالح ارز ‪4200‬‬ ‫تومانی باید تجمیع شود‬ ‫رمز پول‬ ‫ملی‬ ‫راه اندازی‬ ‫می شود‬ ‫‪2‬‬ ‫بذرپاش ر ییس کل دیوان محاسبات کشور‪:‬‬ ‫اماده تشکیل کارگروه حسابرسی‬ ‫فناوری اطالعات هستیم‬ ‫روزنامه «خوب» در کلیه استانها و شهرستانها نماینده‬ ‫فعال می پذیرد‬ ‫لتفن تماس‪:‬‬ ‫‪09932045164‬‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫دالر به کانال ‪ ۲۵‬هزار تومان بازگشت‬ ‫‪2‬‬ ‫سهشنبه ‪ 28‬دیماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪663‬‬ ‫اخبار‬ ‫معاون فناوری بانک مرکزی خبر داد‪:‬‬ ‫استفاده از رمزارز برای واردات‬ ‫کاال در اینده نزدیک‬ ‫«مهران محرمیان» در حاشــیه مراسم هفتمین همایش‬ ‫مالی اسالمی افزود‪ :‬موضوع رمز ارز در کشور ذی نفعان و‬ ‫متولیان متعددی دارد هم اکنون این موضوع به معاونت‬ ‫اقتصادی رئیس جمهوری سپرده شده و جلسات متعددی‬ ‫در این خصوص برگزار و پیشرفت خوبی هم داشته است‬ ‫و امیدوارم در هفته های اینده خبرهای خوبی را بشنویم‪.‬‬ ‫وی گفــت‪ :‬فتوای رهبر معظم انقــاب در خصوص رمز‬ ‫ارز راهگشــا و دقیق بود و موضــوع را به مباحث قانونی‬ ‫واگذار کردند و مواد قانونی نیز در حال پیشــرفت است و‬ ‫همگرایی خوبی بین قوای مختلف انجام می شود‪ .‬معاون‬ ‫فناوری بانک مرکزی گفت‪ :‬در مسائل شرعی با توجه به‬ ‫اعتماد خوب رهبری به متخصصان به زودی راهگشاهایی‬ ‫خواهیم داشــت و اگرچه علما نظرات متعدد و متفاوتی‬ ‫دارند‪ ،‬اما مبنا بر اساس نظر رهبری راهگشاتر است‪ .‬وی‬ ‫در خصوص انتشار رمز ارز گفت‪ :‬راهکار بانک مرکزی برای‬ ‫حل تناقض بین تمرکززدایی که در ذات رمزارزها است و‬ ‫از سوی دیگر موضوع حاکمیت پول کشورها وجود دارد‬ ‫بحث رمز پول ملی کشورها مطرح شده است‪ .‬محرمیان‬ ‫ادامه داد‪ :‬بســیاری از بانک های مرکزی کشورها در این‬ ‫خصوص فعالیت می کنند‪ ،‬در بانک مرکزی کشور ما نیز‬ ‫از چند سال گذشــته این موضوع مطرح شده و اقدامات‬ ‫فنی انجام شــده و مقررات ان در شــورای پول و اعتبار‬ ‫نیز تصویب شده اســت‪ .‬به گفته این مسوول‪ ،‬به زودی‬ ‫فاز ازمایشــی رمز پول بانک مرکزی با نام رمز ریال اجرا‬ ‫می شــود و اســتفاده عمومی دارد و به صورت اسکناس‬ ‫است ‪،‬اما در فضای دیجیتال منتشــر و در اختیار مردم‬ ‫قرار می گیرد‪ .‬وی درباره استفاده از رمز ارز در واردات کاال‬ ‫گفت‪ :‬مصوبه مرداد مــاه هیات وزیران بود که در واردات‬ ‫از رمز ارز اســتفاده کنیم که ایین نامه های اجرایی ان در‬ ‫حال تدوین است و به زودی اجرا و جزییات این موضوع‬ ‫اعالم می شود و هدف این است که افرادی که می خواهند‬ ‫در واردات از رمز ارز استفاده کنند مشکلی نداشته باشند‪.‬‬ ‫ایجاد خط اعتباری ‪2‬هزار‬ ‫میلیاردیاشتغالزاییتعاونی ها‬ ‫معاون امــور تعــاون وزارت تعاون‪،‬کارورفــاه اجتماعی‬ ‫گفت‪ :‬با همکاری بانک توســعه تعاون و صندوق ضمانت‬ ‫ســرمایه گذاری بخش تعاون‪ ،‬خط اعتباری تسهیالتی ‪۲‬‬ ‫هزار میلیارد تومانی جهت حمایت از طرح های اشتغالزای‬ ‫جدید‪،‬تکمیلی وتوســعه تعاونی ها در بخش های تولید‪،‬‬ ‫توزیع وخدمات ایجاد شد‪« .‬مهدی مسکنی» در این باره‬ ‫اظهار داشــت‪ :‬در اجرای منویات رهبری و با هدف مانع‬ ‫زدایی و پشــتیبانی ازاجرای طرح های اشتغالزای تعاونی‬ ‫های کشــور تفاهم نامه ای با بانک توسعه تعاون وصندوق‬ ‫ضمانت سرمایه گذاری امضا شد‪ .‬مسکنی افزود‪ :‬این خط‬ ‫اعتبــاری‪ ،‬تکمیل کننده زنجیره ارزش‪،‬توســعه عمران‬ ‫شهرستان‪ ،‬مسکن‪ ،‬زنان‪ ،‬تعاونی های برتر ملی ‪ ،‬استانی و‬ ‫مصوب سفرهای استانی و ‪ ...‬از طریق بانک توسعه تعاون‬ ‫فراهم شده اســت‪ .‬معاون امورتعاون گفت‪ :‬با هماهنگی‬ ‫انجام شده با نهادهای مالی بخش تعاون تسهیالت مذکور‬ ‫با درنظر گرفتن حداکثر تســهیل وتســریع قانونی در‬ ‫اختیار طرح های واجد شرایط قرار خواهد گرفت و نرخ‬ ‫سود تســهیالت مذکور براساس نرخ مصوب شورای پول‬ ‫واعتبار بوده ودرصدد هســتیم یارانه مناسبی را از محل‬ ‫ردیف شکل گیری وتوانمندسازی تعاونی ها برای هرنوع از‬ ‫تعاونی ها فراهم سازیم ‪ .‬وی شرط اصلی برخورداری طرح‬ ‫ها از یارانه پیش بینی شده را به بهره برداری رسیدن طرح‬ ‫و تحقق تعهد اشتغال ومصرف صحیح تسهیالت مطابق‬ ‫طرح ارائه شده عنوان کرد‪ .‬معاون امور تعاون خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬با استفاده از ظرفیت صندوق ضمانت سرمایه گذاری‬ ‫بخش تعاون سعی شده که حتی االمکان تسهیل قانونی‬ ‫در تامیــن وثایق وتضمینات مورد نیاز تســهیالت برای‬ ‫تعاونی های واجد شرایط فراهم شود‪ .‬معاون تعاون وزارت‬ ‫تعاون‪،‬کار ورفاه اجتماعی افزود‪ :‬با هماهنگی و همراهی به‬ ‫وجود امده وابالغ شیوه نامه مربوطه ‪،‬تا پایان سال جاری‬ ‫طرح های واجد شرایط شناسایی وبه بانک معرفی وفرایند‬ ‫پرداخت تسهیالت توسط بانک انجام پذیرد وانشاهلل ثمره‬ ‫ودستاورد این تســهیالت را درهفته تعاون سال ‪۱۴۰۱‬‬ ‫مشاهده می کنیم‪.‬‬ ‫قیمت فروش یورو در ســاعت ‪۱۴‬دیروز با افت قیمت نسبت به روز گذشته برابر با ‪ ۲۹‬هزار و ‪ ۲۵۷‬تومان بود‪ .‬قیمت خرید هر دالر امروز ‪ ۲۵‬هزار و ‪ ۴۶۵‬تومان و نرخ خرید هر‬ ‫یورو نیز ‪ ۲۸‬هزار و ‪ ۶۷۸‬هزار تومان اعالم شــد‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬بهای خرید دالر در بازار متشــکل ارزی ‪ ۲۵‬هزار و ‪ ۷۴۹‬تومان و نرخ فروش ان ‪ ۲۵‬هزار و ‪ ۹۸۳‬تومان بود‪ .‬این در‬ ‫حالی است که نرخ خرید یورو در این بازار ‪ ۲۹‬هزار و ‪ ۴۴۶‬تومان و نرخ فروش ان نیز ‪ ۲۹‬هزار و ‪ ۷۱۳‬تومان اعالم شد‪ .‬در سامانه نیما در معامالت امروز‪ ،‬حواله یورو به قیمت ‪۲۸‬‬ ‫هزار و ‪ ۱۸۳‬تومان فروخته و حواله دالر به بهای ‪ ۲۴‬هزار و ‪ ۶۸۶‬تومان معامله شــد‪ .‬قیمت دالر از خردادماه وارد کانال ‪ ۲۶‬هزار تومان شــد و پس از ان در محدوده قیمت ‪ ۲۶‬تا‬ ‫‪ ۲۷‬هزار تومان نوسان داشت‪ .‬نرخ دالر از اواخر اذرماه و به طور مشخص از ‪ ۲۴‬اذرماه در کانال ‪ ۲۷‬هزار تومان ثابت مانده بود و از یک هفته گذشته پس از ‪ ۶‬ماه دالر وارد کانال‬ ‫‪ ۲۶‬هزار تومان شد و با ادامه کاهش قیمت ها امروز به کانال ‪ ۲۵‬هزار تومان بازگشت‪.‬‬ ‫‪ ۸۰‬درصد لیست حقوق های ارسالی به تامین اجتماعی حداقلی است‬ ‫کاریکنیمافرادحقوقودستمزدواقعیبگیرند‬ ‫یک کارشناس حوزه کار با بیان اینکه بیش از ‪ ۸۰‬درصد لیست حقوق های‬ ‫ارســالی به تامین اجتماعی حداقلی است‪ ،‬گفت‪ :‬باید شرایطی در کشور‬ ‫ایجاد کنیم که افراد حقوق و دستمزد واقعی بگیرند‪ .‬وی خطاب به کسانی‬ ‫که روی دســتمزد نمطقه ای مانور می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬دستمزد منطقه ای‬ ‫نمی تواند حداقل دستمزد را تحت شعاع قرار بدهد و زمانی قابل اجرا است‬ ‫که پرداخت حداقل مزد به نیروهای کار را در کشور رعایت کنیم‪.‬‬ ‫حمید حاج اسماعیلی در تحلیل منطقه ای کردن دستمزدها اظهار کرد‪:‬‬ ‫بحث دســتمزد منطقه ای یا تعاریف دیگر مثل مزد صنفی‪ ،‬کارگاهی و‬ ‫جغرافیایی از گذشته در کشور مطرح بوده است و در همه کشورها وجود‬ ‫دارد؛ بنابر این موضوع جدیدی نیست ولی انچه مسلم است در تعیین مزد‬ ‫منطقه ای چند مولفه اثرگذار اســت و اگر اقتصاد ایران در اینده توسعه‬ ‫یابد و از ثبات برخوردار شود‪ ،‬رفاه نسبی در جامعه به وجود اید و بخش‬ ‫خصوصی واقعی شکل بگیرد ان زمان مزد منطقه ای می تواند موضوعیت‬ ‫پیدا کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در حال حاضر مشــکالت بسیاری در کشور داریم که اولویت‬ ‫دولت نیست و لذا نه تنها امسال بلکه تا چند سال اینده هم نمی توانیم‬ ‫به مبحث دستمزد منطقه ای ورود کنیم مگر اینکه شرایط اقتصادی به‬ ‫ســرعت بهبود یابد‪ .‬این تحلیلگر حوزه کار با بیان اینکه مزد منطقه ای‬ ‫نافی مزد حداقلی نیســت‪ ،‬اظهارکرد‪ :‬کسانی که روی دستمزد منطقه‬ ‫ای مانور می کنند باید بدانند که دســتمزد منطقه ای نمی تواند حداقل‬ ‫به صورت صنفی مبتنی بر رعایت حداقل ها در دنیا است و ما نیز از ان‬ ‫مســتثنا نیستیم‪ .‬این کارشناس روابط کار ادامه داد‪ :‬کسانی که مشمول‬ ‫قانون کار هستند و در کارگاههای متوسط و کوچک کار می کنند‪ ،‬عمدتا‬ ‫دستمزدهای حداقلی می گیرند ولی این عادالنه و منصفانه نیست چون‬ ‫خیلی از انها کارگران ماهر هستند و یا در قالب مهندس و کارشناس در‬ ‫بخشــهای متعدد کارگاهی فعالیت می کنند لذا سزاوار نیست به جای‬ ‫دریافت دستمزد واقعی‪ ،‬مزد حداقلی به انها پرداخت شود‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬بر اساس امار و ارقام بیش از ‪ ۸۰‬درصد لیست حقوق هایی‬ ‫که به ســازمان تامین اجتماعی ارسال می شــود‪ ،‬حداقلی و مربوط به‬ ‫کارگاههای کوچک و متوســط است لذا ما باید شرایطی در کشور ایجاد‬ ‫و کاری کنیــم که افراد حقوق و دســتمزد واقعــی بگیرند و کارگاهها و‬ ‫مجموعه هایی کــه از بهره وری و درامد باال و ثبات بهتری در عرضه کاال‬ ‫برخوردارند و نقش اساســی تری در بازار کار دارند بتوانند مزد واقعی به‬ ‫نیروهای کارشــان پرداخت کنند‪ .‬حاج اسماعیلی در پایان گفت‪ :‬اینکه‬ ‫شــورای عالی کار بدون مقدمه وارد مباحثی مثــل مزد منطقه ای می‬ ‫شــود‪ ،‬امکانپذیر نیست و دبیرخانه شورای عالی کار باید سالها روی این‬ ‫مبحث کار کارشناسی و مطالعات پژوهشی صورت دهد و بر اساس منابع‬ ‫دانشــگاهی و نخبگان‪ ،‬اندوخته کارشناسی شده ای به دست اورد و بعد‬ ‫از پردازش ان را در اختیار کســانی که می خواهند در شورای عالی کار‬ ‫تصمیم بگیرند‪ ،‬قرار بدهد‪.‬‬ ‫دستمزد را تحت شعاع قرار بدهد و زمانی مطرح می شود که مزد حداقلی‬ ‫در کشــور رعایت شــود و حداقل ها به یک فرهنگ برای رعایت کردن‬ ‫تبدیل شــده باشــد؛ بنابر این مادامی که نتوانیم دستمزد حداقلی را در‬ ‫کشور رعایت کنیم صحبت کردن از تعیین مزد منطقه ای بیراهه رفتن‬ ‫اســت‪ .‬به گفته حاج اسماعیلی‪ ،‬مزد منطقه ای تابع شرایط جغرافیایی و‬ ‫باالتر از مزد حداقلی اســت ولی برداشت اشــتباهی وجود دارد و تصور‬ ‫می شــود که با اجرای مزد منطقه ای‪ ،‬مزد حداقلــی از بین می رود در‬ ‫صورتی که اینطور نیست‪ .‬تعیین دستمزد چه به صورت جغرافیایی چه‬ ‫بذرپاش رییس کل دیوان محاسبات کشور‪:‬‬ ‫امادهتشکیلکارگروهحسابرسیفناوریاطالعاتهستیم‬ ‫رییس کل دیوان محاســبات کشــور بــا تاکید بر لــزوم تقویت‬ ‫نشســت های تخصصــی موضوعــی و منطقه ای‪ ،‬برای تشــکیل‬ ‫کارگروهــی با محوریت حسابرســی فناوری اطالعات همســو با‬ ‫سیاست های اینتوسای اعالم امادگی کرد‪.‬‬ ‫مراسم افتتاحیه نشســت بین المللی حسابرسی فناوری اطالعات‬ ‫ویژه اعضای ســازمان اکوسای به میزبانی کشــورمان و با حضور‬ ‫اعضای این ســازمان و ناظران و برخی کشــورهای دیگر در بستر‬ ‫مجازی‪ ،‬با ســخنرانی مهرداد بذرپاش رییس کل دیوان محاسبات‬ ‫جمهوری اسالمی ایران برگزار شد‪.‬‬ ‫رییس کل دیوان محاسبات کشور در این مراسم‪ ،‬با ابراز خرسندی‬ ‫از میزبانی تهران به عنوان نخستین دوره مندرج در برنامه اموزشی‬ ‫اکوســای در ســال جدید میالدی در موضوع حسابرسی فناوری‬ ‫اطالعات ویژه اعضای ســازمان اکوسای‪ ،‬از حضور بی سابقه تمامی‬ ‫اعضای دائم و ناظر سازمان اکوسای و همچنین شرکت کنندگانی‬ ‫از سازمان اسوسای در این رویداد بین المللی تقدیر به عمل اورد‪.‬‬ ‫بذرپــاش در بخش دیگری از ســخنان خود‪ ،‬اظهــار کرد‪ :‬تقویت‬ ‫نشســت های تخصصی در راســتای تحکیم پیمان های موضوعی‬ ‫و منطقه ای می تواند کشــورها را در مدیریــت بحران های داخلی‬ ‫تقویت و باعث تاب اوری بیشــتر در مقابل فشــارهای بین المللی‬ ‫شــود تا دنیا را از یکجانبه گرایی برخی کشور نجات دهند‪ .‬وی با‬ ‫بیان اینکه اعضای اکوســای ملت هایی متمدن با پیشینه تاریخی‬ ‫درخشــان هســتند‪ ،‬در کنار هم بودن این کشورها در موضوعات‬ ‫و ســازمان های مختلف را پایه گذار یکــی از مهمترین پیمان های‬ ‫بین المللی در اینده ای نه چندان دور دانســت و خواســتار تالش‬ ‫بیشــتر انها جهــت حضور موثرتر در ســازمان های اسوســای و‬ ‫اینتوسای شد‪.‬‬ ‫بذرپاش با اعالم امادگی دیوان محاسبات جمهوری اسالمی ایران‬ ‫برای تشــکیل کارگروهی با محوریت حسابرسی فناوری اطالعات‬ ‫همســو با سیاســت های اینتوســای‪ ،‬گفت‪ :‬ایران تاکید زیادی بر‬ ‫تقویت نقش فناوری اطالعات در حسابرسی ها دارد و انتخاب شعار‬ ‫مبین این اهمیت است‪ .‬وی ادامه داد‪:‬‬ ‫«دیوان فناورانه مردم پایه» ّ‬ ‫همچنین دیوان محاســبات جمهوری اسالمی ایران امادگی خود‬ ‫را جهت ارتقای روابط دوجانبه با اعضای اکوسای اعالم می کند و‬ ‫از احیا و به روزرســانی تفاهم نامه های دوجانبه با اعضا‪ ،‬استقبال‬ ‫می نماید‪.‬‬ ‫معاونت حقوقی‪ ،‬امور مجلس و استان های وزارت راه و شهرسازی‪:‬‬ ‫قرارگاهحقوقینهضتملیساختمسکنتشکیلمی شود‬ ‫قرارگاه حقوقی نهضت ملی ســاخت مســکن برای تســریع در‬ ‫اجرایی کردن قانون جهش تولید مســکن به دســتور وزیر راه‪،‬‬ ‫مسکن و شهرسازی تشکیل می شود‪.‬‬ ‫چهارمین نشست شــورای مدیران و کارشناسان حقوقی وزارت‬ ‫راه و شهرســازی بصورت حضوری و انالین«ویدئو کنفرانس»با‬ ‫حضور اقبال شــاکری نماینده مردم تهران و عضو کمیســیون‬ ‫عمران ومعاون هماهنگی و برنامه ریزی معاونت حقوقی ریاست‬ ‫جمهوری به منظور بررســی و احصای موانع پیش روی نهضت‬ ‫تولید مسکن تشکیل شد‪.‬‬ ‫در این نشســت کــه مدیران حقوقــی ســازمان های تابعه و‬ ‫کارشناســان حقوقی سراســر کشــور بصورت مجازی شرکت‬ ‫داشتند‪ ،‬بررســی پیشگیرانه مسائل و مشــکالت برای ساخت‬ ‫مسکن مورد طرح و بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫معاون پارلمانی وزیر راه و شهرســازی درباره این نشست گفت‪:‬‬ ‫در این نشســت‪ ،‬تشــکیل قرارگاه حقوقی نهضــت ملی تولید‬ ‫مسکن‪ ،‬نقش افرینی محوری مرکز تحقیقات و مطالعات مسکن‪،‬‬ ‫لزوم پیگیری مجدانه و جهادی در مباحث حقوقی و رفع موانع‬ ‫پیش بینی بانک جهانی از افزایش‬ ‫رشد اقتصادی ایران در دولت سیزدهم‬ ‫بر اساس گزارش جدید بانک جهانی‪ ،‬متوسط رشد اقتصادی ایران‬ ‫در هشت سال دولت های یازدهم و دوازدهم ‪ ۱.۴‬درصد بوده است‪.‬‬ ‫در گزارش بانک جهانی با اشــاره به ثبت دو رشــد منفی باالی ‪۶‬‬ ‫درصد در ســال های ‪ ۱۳۹۷‬و ‪ ۱۳۹۸‬از بهبود رشد اقتصادی ایران‬ ‫در ســال ‪ ۱۳۹۹‬خبر داده شــده و درباره علت ان امده است‪ :‬در‬ ‫جمهوری اســامی ایران‪ ،‬تاثیر همه گیری کرونا بر بخش خدمات‬ ‫محدود شــد و تولید نفت و فعالیت های صنعتی دوباره احیا شد و‬ ‫کاهش رشــد اقتصادی را به حداقل رساند‪ .‬بر اساس تحلیل بانک‬ ‫جهانی‪ ،‬در ســال ‪ ۲۰۲۲‬کاهــش محدودیت های کووید‪ ۱۹-‬به‬ ‫نفع بخش خدمات خواهد شــد و بهبــود تدریجی در بخش نفت‪،‬‬ ‫کمی بیشــتر خواهد شد و نهایتا ســبب افزایش رشد اقتصادی در‬ ‫جمهوری اســامی ایران خواهد شد‪ .‬بانک جهانی پیش بینی کرده‬ ‫است که رشد اقتصادی ایران در سه سال اول دولت رئیسی (‪۱۴۰۰‬‬ ‫تا ‪ )۱۴۰۲‬به طور متوسط به ‪ ۲.۶‬درصد افزایش یابد‪ .‬بر این اساس‪،‬‬ ‫براورد متوســط رشد اقتصادی ایران در سه سال اول دولت رئیسی‬ ‫نســبت به متوسط رشد اقتصادی در هشت سال دولت های یازدهم‬ ‫و دوازدهم بهبود مناسبی خواهد داشت‪.‬‬ ‫حقوقی پیش روی نهضت ملی مسکن‪،‬تســهیل گری و احصای‬ ‫ائین نامه ها و کمک به انعقاد قرارداد ها و تفاهم نامه های حقوقی‬ ‫سایر دستگاه ها متناسب با جهش تولید تولید مسکن و استفاده‬ ‫از فن اوریهــای نوین اطالعاتــی به منظور ایجاد ســامانه های‬ ‫متمرکز و برخط مطرح و مورد بررسی قرار گرفت‪.‬‬ ‫ســید فرزاد نجات نیا با تاکید برتعامل مجلس انقالبی و دولت‬ ‫مردمــی بر تداوم این نشســت ها تاکید کرد و گفت‪:‬عزم جدی‬ ‫دولت در نهضت ملی مســکن به عنوان مهترین نیاز ‪ ،‬نشــاط و‬ ‫امید به اینده را در نسل جوان زنده خواهد کرد‪.‬‬ ‫وی بــا بیان اینکــه احکام بر زمین مانــده را باید به فرصت و‬ ‫بسترســاز ابادانی میهن تبدیل کنیم‪ ،‬گفــت‪ :‬ترکیب تجربه و‬ ‫خردمندی راهگشــای توسعه قانون جهش تولید مسکن است و‬ ‫با توجه به منویات مقام معظم رهبری پیرامون گام دوم انقالب‪،‬‬ ‫در بخش مسکن گام های استواری برمی داریم‪.‬‬ ‫دستور رئیس جمهور برای پرداخت‬ ‫وام های زیر ‪ 100‬میلیون تومان بدون ضامن‬ ‫سخنگوی دولت گفت‪ :‬با دستور رئیس جمهو ر نوع وثیقه گذاری‬ ‫وام های زیر ‪ 100‬میلیــون تومان تغییر خواهد کرد تا مردم‬ ‫بتوانند تســهیالت ُخرد را اسان دریافت کنند‪ .‬علی بهادری‬ ‫جهرمی با اشــاره به جلســه رئیس جمهور با مدیران عامل‬ ‫بانک ها ‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬یکی از خبرهای خوش این است که با‬ ‫دســتور رئیس جمهور احتماال نوع وثیقه گذاری وام های زیر‬ ‫‪ 100‬میلیــون تومان تغییر می کند و کلید واژه ای که رئیس‬ ‫جمهور اســتفاده کردند این بود که «تســهیالت تضییقات‬ ‫(سختگیری) نشود» ‪ .‬وی توضیح داد‪ :‬رییس جمهور در جلسه‬ ‫امروز به بانک ها دســتور دادند نوع وثیقه گذاری وام های زیر‬ ‫‪ ۱۰۰‬میلیون تومان را به گونه ای تغییر دهند تا مردم بتوانند‬ ‫بر مبنای اعتبارسنجی‪ ،‬تســهیالت ُخرد را اسان تر دریافت‬ ‫کنند‪ .‬به عنوان مثال کســی که کارمند یا حقوق بگیر ثابت‬ ‫دولت اســت طبیعتا می تواند حقوق خــود را وثیقه و اعتبار‬ ‫وامش کند‪ .‬ســخنگوی دولت گفت ‪ :‬رئیس جمهور دســتور‬ ‫اکید دادند و وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی مسئول‬ ‫گزارش دهی شدند تا این موضوع در سال جاری محقق شود‪.‬‬ ‫وی در مورد شیوه اعتباری سنجی متقاضیان تسهیالت دهی‬ ‫بیان داشت‪ :‬کسی که کارمند یا حقوق بگیر ثابت دولت است‬ ‫طبیعتــا می تواند حقوق خود را وثیقــه و اعتبار وامش کند‪.‬‬ ‫بهادری جهرمی در پاســخ به این سوال که اخرین وضعیت‬ ‫اصــاح ارز ترجیحی به کجا رســید‪ ،‬تصریح کــرد ‪ :‬مطابق‬ ‫بودجه سال ‪ 1400‬سقف منابع تمام شده و دولت از مجلس‬ ‫استمهال خواست که منابع بیشــتری در اختیار بگذارد که‬ ‫مهلــت بخرد اما مجلس موافقت نکــرد و اکنون با ابزارهای‬ ‫قانونی دیگر کار پیش می رود تا تدبیر مشــترکی برای شیوه‬ ‫جایگزین کردن ارز ترجیحی طراحی شود تا اصابت به هدف‬ ‫ان مطمئن تر باشد و سر سفره مردم نمود عینی داشته باشد‪.‬‬ ‫ســخنگوی دولت در پاسخ به این ســوال که منظور از ابزار‬ ‫قانونی همان مجوز برداشــت از صندوق توســعه ملی است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬الزاما برداشــت از صندوق توســعه ملی نیســت اما با‬ ‫تصمیم سران قوا انجام می شود‪.‬‬ صفحه 2 ‫نگرانی از عرضه محدود در بازار‪ ،‬قیمت نفت در معامالت امروز را هم افزایش داد و به باالترین رقم در‪ 3‬سال گذشته رسید‪ .‬قیمت نفت در معامالت امروز افزایش یافت و قیمت نفت به باالترین رقم در‪ 3‬سال‬ ‫گذشته رسید زیرا سرمایه گذاران فکر می کنند عرضه نفت همچنان محدود بماند‪ .‬هر بشکه نفت برنت با‪ 40‬سنت افزایش‪ 86.46‬دالر فروخته شد و ساعات اولیه معامالت هر بشکه نفت برنت به‪ 86.71‬دالر‬ ‫در هر بشکه رسید که باالترین رقم از ‪ 3‬اکتبر ‪ 2018‬به شمار می رود‪ .‬هر بشکه نفت خام امریکا با ‪ 58‬سنت افزایش ‪ 84.40‬دالر فروخته شد که در ساعات اولیه معامالت ‪ 84.78‬دالر فروخته شده بود که‬ ‫باالترین از‪ 10‬نوامبر‪ 2021‬محسوب می شود‪ .‬افزایش قیمت های هر دو شاخص نفتی پس از رشد قیمتی‪ 5‬درصدی برنت و‪ 6‬درصدی‪ WTI‬طی هفته گذشته صورت گرفته است‪ .‬به گفته تاجران‪ ،‬خریدهای‬ ‫اشفته نفت که ناشی از کمی عرضه و بروز نشانه هایی مبنی بر اینکه سویه اُمیکرون انچنان که انتظار می رفت برای تقاضا برای سوخت مخرب نخواهد بود‪ ،‬قیمت نفت خام را افزایش داده است و نشان می‬ ‫دهد که افزایش قیمت نفت برنت مدت طوالنی تری ادامه خواهد داشت‪.‬‬ ‫ گفتگو با «محسن خجسته مهر » مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران‪:‬‬ ‫تولید از فاز ‪ 11‬پارس جنوبی در سال ‪ 1401‬محقق می شود‬ ‫مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران با بیان اینکه به دنبال تامین و نصب جکت در میدان گازی فرزاد‬ ‫ب هســتیم‪ ،‬گفت‪ :‬تکمیل فاز ‪ 11‬پارس جنوبی از اولویت های این شرکت است‪ ،‬در فاز ‪ 11‬در مرحله‬ ‫حفاری چاه ها هســتیم و بخشــی از تولید گاز از این فاز ســال اینده به بهره برداری می رسد‪ .‬محسن‬ ‫خجسته مهر با اشــاره به برنامه این شرکت برای افزایش تولید گاز بیان کرد‪ :‬برنامه بلندمدت شرکت‬ ‫ملی نفت این است که در یک بازه زمانی ‪ 8‬تا ‪ 10‬ساله ظرفیت تولید گاز کشور را ‪ 1.5‬برابر کند‪ ،‬یعنی‬ ‫از تولید روزانه یک میلیارد متر مکعب به تولید روزانه ‪ 1.5‬میلیارد متر مکعب برســیم‪ .‬وی افزود‪ :‬این‬ ‫میزان افزایش تولید متناسب با نیاز کشور در اینده تعیین شده است و واقعا برای تامین گاز صنایع و‬ ‫توسعه بازارهای صادراتی ایران به این میزان افزایش تولید گاز نیاز داریم‪.‬‬ ‫تولید از فاز ‪ 11‬پارس جنوبی در سال ‪ 1401‬محقق می شود‬ ‫خجســته مهر اظهار داشــت‪ :‬یکی از برنامه های شــرکت نفت برای افزایش تولید گاز‪ ،‬تکمیل پروژه‬ ‫فازهای میدان گازی پارس جنوبی است و طرح های این میدان در حال اجراست‪ .‬همچنین پروژه های‬ ‫نگهداشت تولید از فازهای پارس جنوبی نیز به طور همزمان در دستور کار قرار گرفته است‪ .‬مدیرعامل‬ ‫شــرکت ملی نفت ایران گفت‪ :‬توسعه و تکمیل فاز ‪ 11‬پارس جنوبی از اصلی ترین اولویت های شرکت‬ ‫ملی نفت اســت‪ .‬در فاز ‪ 11‬االن در مرحله حفاری چاه ها هســتیم و بخشی از تولید گاز از این فاز در‬ ‫ســال اینده به بهره برداری می رسد البته با برخی از اقداماتی که انجام شد تولید از این فاز جلو افتاد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در نظر داریم با ســازوکاری که طراحی شده بخشــی از تولید را به جای برداشت در‬ ‫سال های اینده در همین سال ‪ 1401‬تولید کنیم‪ .‬مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران گفت‪ :‬االن حفاری‬ ‫این فاز ســرعت گرفته است و سکو در حال جابه جایی و انتقال است و در سال اینده از این فاز تولید‬ ‫خواهیم داشت‪.‬‬ ‫به دنبال تامین و نصب جکت در میدان گازی فرزاد ب هستیم‬ ‫وی دربــاره میدان گازی فرزاد الف و ب گفت‪ :‬میدان گازی فــرزاد ب هم اکنون دارای یک قرارداد با‬ ‫شــرکت داخلی اســت‪ .‬برنامه فعلی بر تامین و نصب جکت در این میدان گازی متمرکز شده است و‬ ‫ما به این کار ســرعت داده ایم‪ .‬جکت این میدان االن مشخص شده است‪ ،‬برای جابه جایی و نصب این‬ ‫جکت به حدود ‪ 6‬ماه زمان نیاز است‪ .‬خجسته مهر گفت‪ :‬بعد از نصب جکت نیز بحث تامین و ساخت‬ ‫ســکوی دریایی و حفاری چاه ها مطرح اســت‪ .‬به دنبال این هســتیم که دکل موردنیاز برای حفاری‬ ‫را تامیــن کنیم‪ .‬در نتیجه ما به جد پیگیر تولید از این میدان در ســریع ترین زمان ممکن هســتیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران درباره وضعیت میدان گازی فرزاد الف گفت‪ :‬عربســتان از میدان‬ ‫فرزاد الف تولید خود را اغاز کرده اســت‪ ،‬این دو میدان گازی فرزاد هم گاز و هم ســازند های خاصی‬ ‫دارند‪ .‬در فــرزاد الف کار توصیف و مباحث مقدماتی را اغاز کرده ایم ولی در حال حاضر تمرکز اصلی‬ ‫ما بر روی میدان فرزاد ب است‪.‬‬ ‫برنامه ما بهره برداری از میدان گازی کیش در سال ‪ 1402‬است‬ ‫وی دربــاره اخرین وضعیت میدان گازی کیش گفت‪ :‬در میدان گاز کیش از گذشــته ‪ 14‬حلقه چاه‬ ‫حفاری شــده اســت که البته این چاه ها نیاز به اســیدکاری دارند‪ .‬اماده کردن این چاه ها برای تولید‬ ‫ســهل الوصول اســت‪ .‬تصمیم داریم که فاز اول این میدان به تولید برسد ولی تولید از این میدان به‬ ‫احداث یک خط لوله ‪ 200‬کیلومتری نیاز دارد‪ .‬خجســته مهر اظهار داشــت‪ :‬همچنین کار مربوط به‬ ‫مطالعات مفهومی این میدان اغاز شــده است و مصوبات هیئت مدیره ان اخذ شده است‪ .‬در مجموع‬ ‫براورد ما این است که در سال ‪ 1402‬تولید از این میدان اغاز می شود‪.‬‬ ‫براورد تولید روزانه ‪ 100‬میلیون متر مکعب گاز از میدان پارس شمالی‬ ‫مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران گفت‪ :‬میدان گازی پارس شمالی معادل ‪ 4‬فاز میدان گازی پارس‬ ‫جنوبی اســت‪ .‬البته ســیال این میدان با میدان پارس جنوبی تفاوت هایی دارد‪ .‬وی افزود‪ :‬برای تولید‬ ‫از این میدان در حال انجام دو اقدام هســتیم‪ .‬اول اینکه حفاری چاه را اغاز کنیم و باید یک پیمانکار‬ ‫انتخــاب کنیم که تاسیســات قبلی را جمع اوری کند‪ .‬دومین کار هم این اســت که در حال انتخاب‬ ‫مشــاور جهت انجام مطالعات مفهومی این میدان هستیم‪ .‬خجسته مهر گفت‪ :‬براورد ما از تولید گاز از‬ ‫میدان پارس شمالی روزانه ‪ 100‬میلیون متر مکعب است‪ .‬درباره میدان گازی کیش نیز همین میزان‬ ‫تولید را براورد می‪‎‬کنیم‪.‬‬ ‫جزئیات ‪ 10‬طرح ضربتی تولید روزانه ‪ 130‬میلیون متر مکعب گاز از میادین نفت مرکزی‬ ‫مدیرعامل شــرکت ملی نفت ایران تاکید کرد‪ :‬اگر در دولت قبل طرح هایی تدوین شده که روی انها‬ ‫کار کارشناسی دقیقی انجام شده باشد ما انها را اجرایی خواهیم کرد‪ .‬اینطور نیست که اگر در دولت‬ ‫گذشــته طرح دقیقی تدوین شده باشد ما بگوییم چون دولت گذشته طرح را اماده کرده پس ما اجرا‬ ‫نمی ‪‎‬کنیم‪ .‬وی افزود‪ :‬یک نمونه از این کار مربوط به ‪ 10‬طرح ضربتی تولید گاز از میادین نفت مرکزی‬ ‫اســت‪ .‬ما اجرای این طرح ها را در دستور کار قرار داده ایم و هم اکنون در مرحله اخذ مجوز از شورای‬ ‫اقتصاد اســت‪ .‬هیچ اقدام اجرایی درباره این طرح در دولت گذشته صورت نگرفته است‪ .‬خجسته مهر ‬ ‫گفت‪ :‬ولی اجرای این ‪ 10‬طرح در دولت ســیزدهم ســرعت خواهد گرفت و براوردها از افزایش تولید‬ ‫گاز از ان حدود ‪ 130‬میلیون متر مکعب در روز اســت‪ .‬در بین خود این ‪ 10‬طرح نیز اولویت گذاری‬ ‫شده است تا برای تامین مالی و اجرا در دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫گام رو به جلوی مجلس برای ایمن سازی ‪ LPG‬در سبد سوخت‬ ‫بررسی ایمنی اتوگاز از نگاه ‪ 8‬کارشناس انرژی ‬ ‫به اعتقاد کارشناسان مصوبه مجلس در قانون بودجه ‪ 1400‬مبنی‬ ‫بر افزودن رســمی ‪ LPG‬به ســبد ســوخت یک گام رو به جلو‬ ‫برای استانداردســازی اتوگاز و استفاده ایمن ‪ LPG‬همانند سایر‬ ‫سوخت ها در ناوگان حمل و نقل کشور است‪ .‬سال گذشته مجلس‬ ‫شورای اســامی در جریان بررسی الیحه بودجه ‪ ۱۴۰۰‬در بندی‬ ‫الحاقی به تبصره یک ماده واحده به صورت رسمی افزودن ‪LPG‬‬ ‫به سبد سوخت را کلید زد‪ .‬طبق این بند قانونی وزارتخانه های نفت‬ ‫و کشور موظف هستند امکان احداث جایگاه ها و زیرساخت استفاده‬ ‫قانونمند از ســوخت گاز مایــع (‪ )LPG‬در ناوگان حمل و نقل با‬ ‫اولویت ناوگان عمومی و حمل بار را به کمک بخش های خصوصی‬ ‫و عمومی‪ ،‬تا ســقف مجموع ‪ 2‬میلیون تن در ســال فراهم کنند‪.‬‬ ‫قیمت هر کیلوگرم گازمایع تحویلی به شرکت های توزیع کننده برابر‬ ‫دو سوم قیمت یک لیتر بنزین سهمیه ای تعیین می شود‪ .‬این بند‬ ‫الحاقی در الیحه بودجه سال ‪ 1401‬نیز توسط نمایندگان پیشنهاد‬ ‫شده است‪ .‬طبق این بند مجوز ورود رسمی و ایمن ‪ LPG‬به سبد‬ ‫سوخت کشور فراهم می شود‪ .‬اما در حال حاضر استفاده از ‪LPG‬‬ ‫به صورت غیررســمی در خودروها در جریان است که این استفاده‬ ‫غیررسمی و غیراستاندارد باعث بروز حوادث غیرمترقبه شده است‪.‬‬ ‫حال یک سوال اساسی وجود دارد‪ ،‬ایا مصوبه مجلس یک گام رو به‬ ‫جلو برای استانداردسازی استفاده از ‪ LPG‬و جلوگیری از وقوع این‬ ‫حوادث است یا ان را تشدید می کند؟ برای پاسخ به این سواالت با‬ ‫هشت کارشناس ارشد حوزه انرژی به گفت وگو نشستیم‪.‬‬ ‫تجربه کشورهای مصرف کننده ‪ LPG‬ایمنی اتوگاز‬ ‫را اثبات می کند‬ ‫علی محمودیان رئیس اتحادیه سراســری سوخت های جایگزین‬ ‫می گوید‪ :‬درباره ایمنی اســتفاده از ال‪.‬پی‪.‬جی هم باید بگویم این‬ ‫مساله در دنیا حل شده اســت و تجربه کار کشورها ایمنی اتوگاز‬ ‫را اثبات می­ کند و نیاز به اظهارنظر بنده نیســت‪ .‬توسعه اتوگاز از‬ ‫نظر ایمنی مشکلی ندارد اما قطعا اگر در سیستم زیرپله­ ای خودرو‬ ‫دوگانه سوز شوند‪ ،‬معضالتی پیش خواهد امد‪ .‬دولت و مجلس باید‬ ‫کمک کند تا بخش صنعت این حوزه را ساماندهی کند‪ .‬بنابراین اگر‬ ‫نحوه تبدیل خودروها استاندارد باشد‪ ،‬مشکلی بابت مصرف ‪LPG‬‬ ‫رخ نخواهد دارد‪.‬‬ ‫‪ LPG‬همانند ‪ CNG‬سوخت بسیار ایمنی است‬ ‫اردشــیر دادرس رئیس انجمن صنفی ‪ CNG‬در این باره می گوید ‪:‬‬ ‫‪ LPG‬همانند ‪ CNG‬ســوخت بســیار ایمنی است و در صورت‬ ‫رعایت استانداردها هیچ مشکلی در استفاده از این دو سوخت نیست‬ ‫و در دنیا از هر دو سوخت استفاده می‪‎‬شود‪ .‬دلیل حوادث غیرمترقبه‬ ‫حوزه ‪ LPG‬استفاده غیراستاندارد و تبدیل کارگاهی غیراستاندارد‬ ‫ان است‪ .‬اگر دولت در مناطق مشخصی زیر نظر سازمان استاندارد‬ ‫مجوز ارائه خدمات را صادر کند‪ LPG ،‬نیز همانند ‪ CNG‬سوخت‬ ‫مطمئنی است‪.‬‬ ‫افزودن رسمی و ایمن ‪ LPG‬به سبد سوخت مانع از بروز‬ ‫حوادث غیرمترقبه می شود‬ ‫مالک شــریعتی عضو کمیسیون انرژی نیز با اشاره به نقش مصوبه‬ ‫قانونی مجلس در ایمن سازی اســتفاده از ‪ LPG‬و حل مشکالت‬ ‫ایــن حوزه گفت‪ :‬به طور کلی در قانون بودجه ‪ ،1400‬هم از جهت‬ ‫ایمنی سازی و استفاده استاندارد از ‪ LPG‬در خودروها و هم از جهت‬ ‫اصالح قیمت ‪ LPG‬و رقابت پذیری ان با بنزین در ســبد سوخت‬ ‫یک کار کارشناسی صورت گرفته بود به طوری که به بازار ‪CNG‬‬ ‫نیز اسیبی وارد نشود‪ .‬وی افزود‪ :‬حوادث مربوط به ‪ LPG‬به دلیل‬ ‫استفاده غیراستاندارد از این سوخت در خودروهاست‪ .‬همانطور که‬ ‫اگر از ‪ CNG‬نیز به صورت غیراســتاندارد استفاده شود شاهدی‬ ‫حوادثــی بدتر خواهیم بود و اتفاقا اخبار حوادث درباره ‪ CNG‬نیز‬ ‫برای ان دسته از خودروهایی که مخازن ‪ CNG‬خود را به صورت‬ ‫غیراستاندارد دستکاری کرده اند‪ ،‬شنیده میشود‪ .‬شریعتی افزود‪ :‬در‬ ‫قانون بودجه ‪ 1400‬ما به دنبال افزودن رســمی ‪ LPG‬به ســبد‬ ‫سوخت و استفاده اســتاندارد از این سوخت بودیم تا جلوی وقوع‬ ‫حوادث غیرمترقبه گرفته شود‪ .‬طبق مطالعات علمی اگر ‪ LPG‬به‬ ‫صورت استاندارد مورد استفاده قرار بگیرد ایمنی ان باالتر از ‪CNG‬‬ ‫و در سطح مطلوب خواهد بود‪.‬‬ ‫اتوگاز ایمنی کافی را دارد به شرطی که در مراکز استاندارد‬ ‫عرضه شود‬ ‫جواد نوفرســتی کارشناس ارشــد انرژی در این باره معتقد است‪:‬‬ ‫اســتفاده از ‪ LPG‬در خودروها ناایمن نیســت و هر کسی چنین‬ ‫مطلبی عنوان می کند یا اطالعات دقیقی ندارد و یا به خاطر دالیل‬ ‫دیگری می خواهد از ورود ‪ LPG‬به سبد سوخت کشور جلوگیری‬ ‫کند‪ .‬اتفاقا منشــا حوادثی که برای مخازن ‪ LPG‬اتفاق می افتد به‬ ‫دلیل این نیســت که ‪ LPG‬ناایمن اســت‪ .‬نه اتفاقا ‪ LPG‬ایمنی‬ ‫کافی را دارد‪ ،‬به شرطی اینکه در مراکز استاندارد عملیات نصب و‬ ‫سوخت رسانی به این خودروها انجام شود‪ .‬نوفرستی ادامه داد‪ :‬بحث‬ ‫فنی و ایمنی اســتفاده از ال‪.‬پی‪.‬جی در خودروها در سایر کشورها‬ ‫مطالعه شده اســت‪ .‬در حال حاضر این ســوخت در کره جنوبی‪،‬‬ ‫لهســتان‪ ،‬ترکیه و ایتالیا مصرف می­ شود‪ .‬پژوهش­ های دانشگاهی‬ ‫هلند نشان می ­دهد در تصادفات اگر خودرو بنزین ­سوز باشد خطرات‬ ‫احتمالی بیشتر از خودرویی است که ال‪.‬پی‪.‬جی­ سوز است‪ .‬ال‪.‬پی‪.‬‬ ‫جی هم مانند بقیه ســوخت­ها است و اگر نشت نکند هیچ خطری‬ ‫برای خودرو ندارد‪.‬‬ ‫مطالعات اتاق بازرگانی تهران مبنی بر ایمنی باالی ‪LPG‬‬ ‫رضا پدیدار ‪ ،‬رئیس کمیسیون انرژی اتاق تهران گفت‪ 2 :‬سال قبل‬ ‫مطالعاتی در زمینه اســتفاده از ‪ CNG‬و ‪ LPG‬در اتاق بازرگانی‬ ‫تهــران انجام دادیم‪ .‬این گاز هم از نظــر راه اندازی و بهره برداری‬ ‫زیرساخت ها و هم از نظر هزینه برای مصرف کننده مقرون به صرفه‬ ‫تر از ســی ان جی تشخیص داده شــد‪ .‬البته در کنار مزایا معایبی‬ ‫نیز دارد اما برای مصارف خودرویی باز هم نســبت به سی ان جی‬ ‫ارجحیت دارد‪ .‬برای مثال فضای کمتری را اشغال می کند و ایمنی‬ ‫باالتری نیز دارد‪.‬‬ ‫از نظر ایمنی فشار مخازن ‪LPG‬‬ ‫بسیار کمتر از ‪ CNG‬است‬ ‫فریدون اسعدی کارشناس ارشد انرژی گفت‪ :‬ایمنی سوخت ‪LPG‬‬ ‫در خودروها از ‪ CNG‬باالتر اســت زیرا فشار مخازن ‪ LPG‬بسیار‬ ‫کمتر از ‪ CNG‬است و امکان انفجار انها کمتر از ‪ CNG‬است‪ .‬در‬ ‫نتیجه در صورتی که استفاده از ‪ LPG‬رسمی شود و استانداردها‬ ‫درباره ان رعایت شود‪ ،‬اتوگاز ایمنی کافی را دارد‪.‬‬ ‫‪ LPG‬حتی می تواند ایمنی باالتری نسبت به ‪CNG‬‬ ‫داشته باشد‬ ‫عماد رفیعی کارشناس ارشد انرژی نیز درباره ایمنی اتوگاز می گوید‪:‬‬ ‫ســوخت ‪ LPG‬اگر به صورت استاندارد ســوخت گیری شود ذاتاً‬ ‫سوخت خطرناک تری در مقایســه با بنزین و ‪ CNG‬نیست‪ ،‬زیرا‬ ‫فشــار باالیی هم ندارد و با فشــار بارگیری ‪ ۱۰‬بــار (‪ ،)bar‬حتی‬ ‫می تواند ایمنی باالتری از ‪ CNG‬با فشــار ‪ ۲۲۰‬بار (‪ )bar‬داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫‪ 3.5‬میلیون خود در روسیه به صورت ایمن ‪LPG‬‬ ‫مصرف می کنند‬ ‫رضا رحیمی کارشناس انرژی با اشاره به تجربه کشورهای مختلف‬ ‫درباره توســعه ایمن اتوگاز می گوید‪ :‬کشــورهای دیگر در سطح‬ ‫وسیعی از این سوخت در خودروها استفاده می­ کنند‪ ،‬ولی مشکلی‬ ‫نیز از بابت ایمنی برای انها ایجاد نمی شود‪ .‬برای مثال حدود سه‬ ‫و نیم میلیون خودرو در روسیه ال‪.‬پی‪.‬جی مصرف می کند‪ .‬دولت‬ ‫روسیه با ایمن­ ســازی جایگاه ­ها‪ ،‬از خطرناک بودن ان جلوگیری‬ ‫کرده اســت‪ .‬وی گفــت‪ :‬به نظر من هر ســوختی که به صورت‬ ‫غیرمجاز اســتفاده شــود‪ ،‬خطر دارد حاال این سوخت می خواهد‬ ‫‪ LPG‬باشــد یا ‪ CNG‬یا بنزین‪ .‬اما کشورهایی مانند روسیه با‬ ‫رعایت مباحث ایمنی‪ ،‬ال‪.‬پی‪.‬جی را وارد ســبد ســوخت کردند‪.‬‬ ‫روســیه به اندازه ایران منابع گاز طبیعی دارد و اما ســی‪.‬ان‪.‬جی‬ ‫و ال‪.‬پی‪.‬جی را با هم وارد ســبد سوخت کرد؛ چون بحث امنیت‬ ‫سوخت برایشان مطرح است‪.‬‬ ‫نفت و انرژی‬ ‫قیمت نفت به باالترین رقم ‪ 3‬سال گذشته رسید‬ ‫سهشنبه ‪ 28‬دیماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪663‬‬ ‫اخبار‬ ‫‪3‬‬ ‫وزیر نیرو اعالم کرد‪:‬‬ ‫امادگی ایران برای تنظیم سند‬ ‫همکاری جامع در زمینه مبادالت‬ ‫تجاری با عراق‬ ‫وزیر نیرو در دیدار با مشــاور نخست وزیر عراق گفت‪ :‬تهران‬ ‫برای تنظیم سند همکاری جامع در زمینه مبادالت تجاری با‬ ‫بغداد امادگی دارد‪« .‬علی اکبر محرابیان» در نشست با «رشید‬ ‫المعموری» مشاور نخست وزیر عراق که به تهران سفر کرده‬ ‫است‪ ،‬با اشاره به تعامل های خوب دو کشور ایران و عراق گفت‪:‬‬ ‫امیدوارم این تعامل ها منجر به توسعه همکاری های متقابل‬ ‫در حوزه برق به نفع دو کشــور شود‪ .‬وی با اشاره به امادگی‬ ‫ایران برای تامین نیازهای برقی کشور عراق خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫رئیس جمهور جدید جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬به توسعه روابط‬ ‫خارجی با کشــورهای مختلف به ویژه همسایگان عالقه مند‬ ‫بوده و از توسعه این روابط استقبال می کند‪ .‬ریسی کمیسیون‬ ‫مشترک همکاری های ایران و عراق با اشاره به توانایی تامین‬ ‫برق عراق طی ‪ ۲۰‬ســال اینده به شــرط برنامه ریزی بلند‬ ‫مدت‪ ،‬از امادگی جمهوری اســامی ایران برای تنظیم سند‬ ‫همکاری جامع در زمینه مبادالت تجاری با کشور عراق خبر‬ ‫داد‪ .‬در ادامه المعموری‪ ،‬مشاور نخست وزیر عراق با تاکید بر‬ ‫توسعه روابط اقتصادی بین دو کشور در سال های اخیر‪ ،‬اظهار‬ ‫امیدواری کرد که شاهد توسعه هر چه بیشتر روابط فی مابین‬ ‫دو کشــور طی سال های اتی باشــیم‪ .‬وی در خصوص خط‬ ‫اهن شــلمچه‪-‬بصره‪ ،‬واردات گاز از ایران و افزایش تعامالت‬ ‫تجاری نیز توضیخاتی ارایه داد و در ادامه اظهار امیدواری کرد‬ ‫که همه مطالبات یاد شده در این زمینه ها به زودی پرداخت‬ ‫شــود‪ .‬در پایان طرفین توافق کردند‪ ،‬ظرف مدت یک هفته‪،‬‬ ‫ســه پیش نویس الحاقیه قرارداد فروش برق به کشور عراق‬ ‫توســط شرکت توانیر تهیه شده و برای اظهار نظر و انتخاب‬ ‫نهایی به طرف عراقی ارســال شود‪ .‬همچنین نمایندگان دو‬ ‫کشور توافق کردند تا در خصوص بررسی و رفع چالش های‬ ‫پروژه های مختلف شرکت های ایرانی در کشور عراق کارگروه‬ ‫ویژه ای را تشکیل دهند‪.‬‬ ‫وزیر نفت‪:‬‬ ‫هیچ کدام از استان های کشور‬ ‫قطعی گاز ندارند‬ ‫وزیــر نفت با دعوت مردم به مصرف بهینه گاز اعالم کرد‪:‬‬ ‫با تالش همکاران در هیچ کدام از استان های کشور با قطعی‬ ‫گاز یا مشــکل در تامین ســوخت صنایع روبه رو نیستیم‪.‬‬ ‫«جواد اوجی» امروز (دوشنبه‪ ۲۷ ،‬دی ماه) پس از بازدید از‬ ‫مدیریت دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران اظهار کرد‪ :‬امروز‬ ‫در بازدیدی سرزده از این مرکز در جریان روند تولید گاز در‬ ‫کشور قرار گرفتیم‪ .‬وی مقدار تزریق گاز شیرین به خطوط‬ ‫سراسری کشــور را روزانه ‪ ۸۴۰‬تا ‪ ۸۵۰‬میلیون مترمکعب‬ ‫اعالم کرد و گفت‪ :‬بر اساس گزارشی که امروز ارائه شد روزانه‬ ‫بیش از ‪ ۵۸۰‬میلیون مترمکعب گاز در بخش خانگی‪ ،‬صنایع‬ ‫غیرعمده و حمل ونقل مصرف شده و بیش از ‪ ۱۲۵‬میلیون‬ ‫مترمکعب گاز در اختیار نیروگاه ها قرار گرفته اســت‪ .‬وزیر‬ ‫نفــت تصریح کرد‪ :‬حجم گاز تحویلی به نیروگاه ها امســال‬ ‫نسبت به پارسال روزانه ‪ ۲۰‬میلیون مترمکعب افزایش یافته‬ ‫که افزون بر کاهش مصرف ســوخت مایع به محیط زیست‬ ‫هم کمک کرده است‪ .‬اوجی با بیان اینکه با تالش همکاران‬ ‫در هیچ کدام از استان های کشور با قطعی گاز یا مشکل در‬ ‫تامین ســوخت صنایع روبه رو نبودیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬از مردم‬ ‫تقاضا داریم همان گونه که تاکنــون کمک کردند در ادامه‬ ‫مسیر هم خادمان خود در شــرکت ملی گاز ایران را یاری‬ ‫کنند‪ .‬وی به کاهش شدید دمای هوا در ‪ ۲۱‬استان اشاره‬ ‫و با تاکید بر اینکه شبکه گاز کشور هم اکنون پایدار است‪،‬‬ ‫یاداوری کرد‪ :‬پارســال در دی ماه نیروگاه ها به دلیل تامین‬ ‫نشدن ســوخت با خاموشی روبه رو شدند‪ ،‬اما امسال چنین‬ ‫اتفاقی رخ نداده است‪.‬‬ ‫برداشت ‪ ۲۵‬میلیون مترمکعب گاز‬ ‫از ذخایر شوریجه و سراجه‬ ‫وزیر نفت مقدار برداشــت از ذخایر شــوریجه و سراجه را‬ ‫بیش از ‪ ۲۵‬میلیون مترمکعب اعالم کرد و افزود‪ :‬همچنین‬ ‫سواپ گاز در حال انجام است‪ ،‬هم اکنون روزانه ‪ ۴.۵‬میلیون‬ ‫مترمکعب گاز از شمال شرق کشور از ترکمنستان دریافت‬ ‫می کنیم و با خط لوله شمال غرب کشور به اذربایجان تحویل‬ ‫می دهیم‪ .‬اوجی با بیان اینکه مردم نقش اساسی در مصرف‬ ‫بهینه گاز دارند و هر چقدر کمتر مصرف کنند‪ ،‬گاز بیشتری‬ ‫در اختیار صنایع و پتروشیمی ها برای تبدیل به ارزش افزوده‬ ‫قرار می گیرد و به رشد اقتصادی کمک می کند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫البته مردم تاکنون نهایت همکاری را داشــتند‪ ،‬اما جا دارد‬ ‫بیشــتر همکاری کنند‪ .‬وی با اشاره به اینکه مصرف گاز در‬ ‫بخش های خانگی‪ ،‬نیروگاهی و صنایع ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۲‬درصد رشد‬ ‫داشته و متاسفانه به دلیل سرمایه گذاری نکردن‪ ،‬مقدار تولید‬ ‫گاز همانند پارسال است‪ ،‬گفت‪ :‬بر اساس برنامه ریزی شرکت‬ ‫ملی نفت ایران توسعه میدان پارس شمالی‪ ،‬تکمیل میدان‬ ‫پارس جنوبی از جمله فاز ‪ ۱۱‬و میدان گازی کیش در برنامه‬ ‫است و ان شاء اهلل ظرف دو سال اینده مقدار تولید گاز افزایش‬ ‫می یابد‪ .‬وزیر نفت نخســتین بار هفتم ابان ماه از مدیریت‬ ‫دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران بازدید کرد‪.‬‬ صفحه 3 ‫بانک و بیمه‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی‪ :‬رمز پول ملی راه اندازی می شود‬ ‫‪4‬‬ ‫سهشنبه ‪ 28‬دیماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪663‬‬ ‫گزارش‬ ‫طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه ‪ ۱۴۰۱‬مجلس‪:‬‬ ‫اجازه استفاده از تسهیالت‬ ‫خارجی تا ‪ 30‬میلیارد یورو‬ ‫به دولت داده شد‬ ‫سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه ‪ ۱۴۰۱‬مجلس گفت‪:‬‬ ‫بر اســاس مصوبه کمیســیون به دولت اجازه داده شد با‬ ‫رعایت برنامه ششم توســعه تا سقف ‪ ۳۰‬میلیارد یورو از‬ ‫تســهیالت تامین مالی خارجی بــرای طرح های عمرانی‬ ‫استفاده کند‪.‬‬ ‫«رحیم زارع» با تشریح نشست روز دوشنبه (‪ ۲۷‬دی ماه)‬ ‫کمیسیون تلفیق بودجه ‪ ۱۴۰۱‬مجلس شورای اسالمی به‬ ‫خبرنگاران گفت‪ :‬طبق مصوبات امروز کمیســیون تلفیق‪،‬‬ ‫به بانک های دولتی اجازه داده شــد کــه کارگزار فروش‬ ‫ارزهای حاصل از صــادرات نفت خــام‪ ،‬میعانات گازی‪،‬‬ ‫خالص صادرات و فراورده های نفتی دولت شود‪ .‬سخنگوی‬ ‫کمیســیون تلفیق بودجه افزود‪ :‬بر اساس مصوبه امروز به‬ ‫دولت اجازه داده شــد ‪ ۲‬درصد از یــک دوازدهم هزینه‬ ‫جاری شــرکت های دولتی‪ ،‬بانک ها و موسسات انتفاعی‬ ‫وابسته به دولت را در بودجه عمومی استفاده کند‪.‬‬ ‫نماینده مــردم اباده در مجلس اضافــه کرد‪ :‬همچنین‬ ‫در نشست امروز به منظور پشــتیبانی و تدارک مناسب‬ ‫کاالهای اساســی به ‪ ۳‬شــرکت بازرگانــی دولتی ایران‪،‬‬ ‫پشــتیبانی امور دام و خدمات حمایتی کشاورزی اجازه‬ ‫داده شــد از تسهیالت نظام بانکی با مجوز سازمان برنامه‬ ‫و بودجه استفاده کنند‪.‬‬ ‫زارع با اشــاره به دیگر مصوبه نشســت امروز کمیسیون‬ ‫تلفیق الیحه بودجه ادامه داد‪ :‬بر اساس این مصوبه به دولت‬ ‫اجازه داده شد با رعایت برنامه ششم توسعه از تسهیالت‬ ‫تامین مالی خارجی برای طرح های عمرانی تا ســقف ‪۳۰‬‬ ‫میلیارد یورو اســتفاده کند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬همچنین دولت‬ ‫می تواند تا ســقف دو میلیارد یورو کمک های بالعوض از‬ ‫سوی موسسات و سازمان های بین المللی برای جلوگیری‬ ‫از حوادثــی ماننــد زلزله و ســیل و اجــرای طرح های‬ ‫توســعه ای و زیربنایی دریافت و صرف هزینه های مرتبط‬ ‫کند‪ .‬این نماینده مردم در مجلس تاکید کرد‪ :‬بر اســاس‬ ‫مصوبه کمیســیون‪ ،‬اصل و فرع سرمایه گذاری مشارکت‬ ‫بخش غیردولتی برای اتمام پروژه های نیمه تمام عمرانی‬ ‫معاف از مالیات شــدند‪ .‬عضو کمیسیون برنامه‪ ،‬بودجه و‬ ‫محاســبات مجلس تصریح کرد‪ :‬بر اســاس یکی دیگر از‬ ‫مصوبات کمیسیون تلفیق به شــرکت های دولتی اجازه‬ ‫داده شــد تا ســقف ‪ ۸‬هزار میلیارد تومــان اوراق مالی‬ ‫اســامی ریالی با تضمین بازپرداخت اصل و سود منتشر‬ ‫کند‪ .‬همچنین به دولت اجازه داده شد برای تامین مالی‬ ‫مصارف بودجه تا سقف ‪ ۸۶‬هزار میلیارد تومان اوراق مالی‬ ‫اسالمی ریالی ارزی از جمله اسناد خزانه اسالمی منتشر‬ ‫کند‪ .‬وی در تشــریح یکی دیگر از مصوبات کمیســیون‬ ‫تلفیــق الیحه بودجه توضیح داد‪ :‬بر اســاس این مصوبه‬ ‫به شــهرداری های کشور و سازمان های وابسته به منظور‬ ‫توسعه حمل و نقل عمومی و زیرساخت های شهری اجازه‬ ‫داده شد با تایید وزارت کشور ‪۸‬هزار میلیارد تومان اوراق‬ ‫مالی اســامی ریالی با تضمین بازپرداخت اصل و ســود‬ ‫ان توسط همان شــهرداری را منتشــر کند‪ .‬سخنگوی‬ ‫کمیســیون تلفیق مجلس شــورای اســامی ادامه داد‪:‬‬ ‫همچنین دولت در الیحه بودجه حکمی مبنی بر واگذاری‬ ‫ســهام دولت به شرکت های دولتی اورده بود که به دلیل‬ ‫مسائل کارشناســی و مغایرت با سیاست های کلی اصل‬ ‫‪ ۴۴‬مقرر شد کمیته تخصصی این موضوع را بررسی کند‬ ‫تا پس از اصالح در صحن کمیســیون مطرح شود‪ .‬زارع‬ ‫تصریح کرد‪ :‬به منظور پرداخت بدهی دولت به ســازمان‬ ‫تامین اجتماعی پیشــنهاداتی مطرح شد‪ ،‬به طور مثال تا‬ ‫ســقف ‪ ۱۲۰‬هزار میلیارد تومان از محل واگذاری سهام‬ ‫و موارد موجود در قانون برنامه ششــم توســعه و قانون‬ ‫رفع موانع تولید بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی‬ ‫پرداخت شــود که مقرر شــد این موضوع نیز در کمیته‬ ‫تخصصی مربوطه در کمیسیون بررسی شود و سپس در‬ ‫صحن کمیســیون تلفیق الیحه بودجه مورد بررسی قرار‬ ‫گیــرد‪ .‬نماینده مردم اباده در مجلس با بیان اینکه دولت‬ ‫برنامه خود درباره حذف ارز ترجیحی را به مجلس تقدیم‬ ‫کرده است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬این موضوع هنوز در کمیته‬ ‫تخصصی و کمیسیون مورد بررسی قرار نگرفته اما برنامه‬ ‫دولت پرداخت یارانه و یارانه معیشتی در صورت تصویب‬ ‫نهایی حذف ارز ترجیحی در سال اینده است‪.‬‬ ‫سازمانگاهیها‪88311353 :‬‬ ‫لتفکس‪88311361:‬‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی گفت‪ :‬هفته گذشته رمزپول ملی در شورای پول و اعتبار تصویب و چارچوب ان مشخص شد و به زودی در کشور راه اندازی می شود‪.‬علی صالح ابادی در‬ ‫حاشیه مراسم هفتمین همایش مالی اسالمی با حضور در جمع خبرنگاران‪ ،‬در تشریح اقدامات بانک مرکزی در حرکت به سمت بانکداری اسالمی اظهارداشت‪ :‬سه سال است که‬ ‫شورای فقهی بانک مرکزی راه اندازی شده و اقدامات خوبی در این زمینه انجام شده است‪ ،‬اما این مقدم ه است و باید کارهای زیادی انجام شود‪ .‬وی افزود‪ :‬اخیرا ً نیز دستورالعمل‬ ‫شــورای فقهی بانک مرکزی اصالح شد و در کنار ان کارگروه تخصصی شورای فقهی در قم راه اندازی شد تا موضوعات با دقت بسیاری بررسی شود‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬بحث مهم‬ ‫دیگر این است که در نظام بانکداری ایا بانک ما اسالمی کار می کند یا نه و برای این کار مقرر شد مصوبه شورای فقهی چک لیست شود و بانک مرکزی بر ان نظارت کند‪ .‬صالح‬ ‫ابادی گفت‪ :‬اموزش بانکداری اسالمی نیز اهمیت دارد زیرا ترویج بانکداری اسالمی به اموزش باز می گردد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور در نشست با مدیران عامل بانک ها تاکید کرد‪:‬‬ ‫نظامبانکیبایدبرمبنایعدالتوبهنفعمردممتحولشود‬ ‫رئیس جمهور با بیان اینکه به نتیجه رســیدن تحول اقتصادی‬ ‫در گرو موفقیت در ایجاد تحول در نظام بانکی اســت‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬وضع موجود نظام بانکی باید بر مبنای عدالت و به نفع‬ ‫مردم متحول شــود‪ .‬ایت اهلل دکتر سید ابراهیم رئیسی صبح‬ ‫دوشنبه در نشستی با مدیران عامل بانک ها با بیان اینکه دولت‬ ‫سیزدهم اصلی ترین وظیفه خود را ایجاد تحول در عرصه های‬ ‫مختلف و بویژه تحول در وضع موجود نظام بانکی به ســطح‬ ‫مطلوب می داند‪ ،‬گفت‪ :‬عدالت به عنوان مسیر و مقصد حرکت‪،‬‬ ‫مبنای عمل دولت در ایجاد تحول در نظام بانکی است‪ .‬رئیس‬ ‫جمهور افزود‪ :‬نظام بانکی با دو دسته مشکالت درونی و بیرونی‬ ‫مواجه اســت‪ .‬اگر مجموعه نظام بانکی نتواند این مشکالت را‬ ‫مرتفع کرده و عملکرد صحیحی داشته باشد بالتبع عدالت را‬ ‫نیز نقض کرده است‪.‬‬ ‫کارگروه بازنگری نظامات و مقررات بانکی‬ ‫تا پیش از پایان سال تشکیل شود‬ ‫دکتر رئیســی ادامه داد‪ :‬خود بانک ها با همکاری بانک مرکزی‪ ،‬تا پیش‬ ‫از پایان ســال کارگروهی برای شناســایی و رفع مشکالت درونی نظام‬ ‫بانکی تشــکیل دهند تا با بازنگری مقررات بانکی بــه رفع تعارض ها‪،‬‬ ‫ایجاد شــفافیت و تسهیل مســیر فعالیت های بانکی در زمینه ارتباط‬ ‫مردم و تولیدکنندگان با بانک ها اقدام کنند‪ .‬رئیس جمهور تصریح کرد‪:‬‬ ‫بزرگترین ســرمایه بانک ها ابرو و اعتبار نظام بانکداری کشور نزد مردم‬ ‫است که این سرمایه با امانتداری صحیح بانک ها از پول مردم به دست‬ ‫امده و حفظ خواهد شــد‪ .‬افت این اعتبار فساد در عملکرد نظام بانکی‬ ‫است و لذا نظام بانکی با «خودمراقبتی» پیش و بیش از هر کس مانع از‬ ‫مخدوش شدن حیثیت و اعتبارش شود‪.‬‬ ‫هدف تحول در نظام بانکی تطبیق کامل مراودات بانکی‬ ‫با احکام اسالمی است‬ ‫رئیــس جمهور بازنگری در عملکردهــا را در کنار بازنگری در مقررات‬ ‫بانکــی مورد تاکید قرار داد و افزود‪ :‬هدف تحــول و بازنگری در نظام‬ ‫بانکی تطبیق کامل مراودات بانکی در کشــور با احکام اسالمی است‪.‬‬ ‫بانک ها به مردم تسهیالت دهند‪ ،‬نه تضییقات‬ ‫ایت اهلل رئیسی گفت‪ :‬تجربه و دانش مدیران بانکی سرمایه ای ارزشمند‬ ‫اســت که به ایجاد تحول واقعی در نظام بانکی کمک می کند‪ .‬در عین‬ ‫حال مدیران بانک ها بدانند که شرط موفقیت در ایجاد تحول در نظام‬ ‫بانکی ان است که همه اجزا و کارکنان نظام بانکی به تحول مورد نظر‬ ‫مقید و متعهد باشــند‪ .‬رئیس جمهور افــزود‪ :‬مدیران بانکی همچنین‬ ‫باید ریسک پذیر و مسئولیت پذیر باشند و مدیری که شجاعت نداشته‬ ‫باشــد‪ ،‬نمی تواند مجری خوبی برای سیاســت های تحولی باشد‪ .‬دکتر‬ ‫رئیسی از مدیران بانکی خواست که با حساسیت و دقت و در عین حال‬ ‫شجاعت در چارچوب مقررات الزام اور‪ ،‬برای ایجاد تحول در نظام بانکی‬ ‫تالش کنند‪ .‬رئیس جمهور همچنین توســعه زیرساخت ها و خدمات‬ ‫الکترونیک در بانک ها را باعث ارتقای شــفافیت و تســهیل نظارت بر‬ ‫عملکرد بانک ها دانست‪.‬‬ ‫اعطای تسهیالت به مردم سهل و برای افراد بدحساب سختگیرانه باشد‬ ‫دکتر رئیســی بر ضرورت توســعه جریان قرض الحسنه در نظام بانکی‬ ‫تاکید کرد و گفت‪ :‬بانک ها تالش کنند کارمزد و سود تسهیالت اعطایی‬ ‫را تا حد ممکن کاهش دهند‪ .‬همچنین در پرداخت تســهیالت خرد به‬ ‫مردم اعتبارسنجی جایگزین اخذ وثیقه شود؛ بانک ها به مردم تسهیالت‬ ‫بدهند نه تضییقات‪ .‬ایت اهلل رئیســی اظهار داشت‪ :‬مقررات بانک ها در‬ ‫اعطای تســهیالت به مردم باید سهل و اسان و در اعطای تسهیالت به‬ ‫افراد بدحســاب سختگیرانه باشد‪ .‬بدهکاران بدحساب بانکی شناسایی‪،‬‬ ‫دسترســی انها به اعتبارات بانکی قطع و در صورت لزوم معرفی شوند‪.‬‬ ‫بعضی بدحســاب ها با بانک هــای متعدد در ارتباط هســتند‪ ،‬لذا این‬ ‫هماهنگی بین بانک ها وجود داشته باشد که از ارتباط چنین افرادی با‬ ‫بانک های مختلف و متعدد جلوگیری شود‪.‬‬ ‫اخذ هر گونه وجهی بابت تسهیالت غیر از سود مصوب بانک‬ ‫مرکزی غیرمجاز است‬ ‫دکتر رئیسی با تاکید بر اینکه دریافت سود مشارکت از تسهیالت بانکی‬ ‫دقیقا بر اساس مقررات مصوب و ابالغی بانک مرکزی انجام شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫اخــذ هرگونه وجه دیگری تحت هر عنوان از تســهیالت گیرنده مجاز‬ ‫نیســت و باعث ایجاد نگاه منفی در مردم نسبت به نظام بانکی خواهد‬ ‫شد‪ .‬چنانچه بانکی مبالغی غیر از نرخ سود مشارکت مصوب از افراد اخذ‬ ‫کرده این مبالغ را به انها بازگردانید‪ .‬رئیس جمهور در بخش دیگری از‬ ‫ســخنانش‪ ،‬خاطر نشان کرد‪ :‬بانک ها تا انجا که ممکن است از تملیک‬ ‫واحدهای تولیدی خودداری کنند‪ ،‬اما چنانچه ناچار به این کار شــدند‪،‬‬ ‫در کوتاه تریــن زمان ممکن یا ان واحد تولیدی را مجددا ً راه اندازی و یا‬ ‫واگذار کنند تا تولید دچار وقفه نشود و کارگران بیکار نشوند‪.‬‬ ‫اگر نقدینگی به سوی تولید هدایت نشود‬ ‫مانند سیل خرابی به بار می اورد‬ ‫رئیس جمهور بر ضرورت هدایت نقدینگی به ســوی نظام تولید تاکید‬ ‫کرد و اظهار داشت‪ :‬اگر نقدینگی به سمت تولید هدایت شود‪ ،‬مشکلی‬ ‫ایجاد نخواهد کرد‪ ،‬اما اگر نقدینگی به ســوی تولید نرود‪ ،‬مانند ســیل‬ ‫در جامعــه به راه افتاده و به هر جا برســد‪ ،‬خرابی به بار می اورد‪ .‬دکتر‬ ‫رئیسی ســرمایه گذاری و ایجاد بنگاه های اقتصادی از سوی بانک ها را‬ ‫امری مفید‪ ،‬اما بنگاهداری را مضر عنوان کرد و گفت‪ :‬ایجاد بنگاه اری‬ ‫اما بنگاهداری هرگز؛ این باید اســاس کار بانک ها باشد‪ .‬در این جلسه‬ ‫که بیش از ‪ ۲‬ساعت به طول انجامید‪ ،‬عالوه بر مدیران عامل بانک های‬ ‫کشور‪ ،‬معاون اول رئیس جمهور ‪ ،‬رئیس کل بانک مرکزی‪ ،‬رئیس سازمان‬ ‫برنامــه و بودجه‪ ،‬وزیر امور اقتصــادی و دارایی‪ ،‬معاون اقتصادی رئیس‬ ‫جمهور و رئیس کل بانک مرکزی نیز در سخنانی به تشریح برنامه دولت‬ ‫برای ایجاد تحول در نظام بانکی کشور پرداختند‪.‬‬ ‫حاج بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ‪:1401‬‬ ‫یارانه های پرداختی به مردم‬ ‫در صورت اصالح ارز ‪ 4200‬تومانی باید تجمیع شود‬ ‫رئیس کمیسیون تلفیق بودجه با بیان اینکه بدنبال تجمیع یارانه های‬ ‫پرداختی به مردم در قالب اصالح ارز ‪ 4200‬تومانی هستیم‪ ،‬گفت‪:‬سمت‬ ‫و سوی مجلس بر استفاده از ظرفیت کاالبرگ برای چگونگی حمایت از‬ ‫مردم اسیب دیده از حذف ارز ‪ 4200‬تومانی است ولی هنوز این روش‬ ‫جمع بندی نشده است‪.‬‬ ‫حمیدرضا حاج بابایی رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ‪ 1401‬مجلس‬ ‫شــورای اســامی‪ ،‬درباره اخرین وضعیت چگونگی اصالح ارز ‪4200‬‬ ‫تومانی اظهار داشت‪ :‬دولت و مجلس به دنبال همراهی با یکدیگر برای‬ ‫چگونگی حذف ارز ‪ 4200‬تومانی هستند و تا زمانی که دالیل محکم و‬ ‫متقن در این باره ارائه نشود مجلس با حذف ارز ‪ 4200‬تومانی مخالف‬ ‫است‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬خط قرمز ما معیشت مردم است و تا زمانی که‬ ‫راهکارهای الزم برای تامین معیشت مردم در موضوع اصالح ارز ‪4200‬‬ ‫تومانی از ســوی دولت تضمین نشود و مورد تایید مجلس قرار نگیرد‬ ‫بــا اصالح ارز ‪ 4200‬تومانی و حــذف ان مخالفیم ولی بنا داریم تا با‬ ‫توافق مشترک بین دولت و مجلس به تفاهم الزم در این باره برسیم‪.‬‬ ‫البته برای این کار زمان الزم اســت که هنوز بحث ها در این باره ادامه‬ ‫دارد‪ .‬رئیس کمیســیون تلفیق بودجه ‪ 1401‬مجلس شورای اسالمی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬دولت همچنان در حال ارائه گزارش و جمع بندی درباره‬ ‫چگونگــی حذف ارز ‪ 4200‬تومانی و نحوه حمایت جبرانی از مردم به‬ ‫مجلس است‪ .‬حاج بابایی افزود‪ :‬تاکنون راهکار قطعی و قابل قبول برای‬ ‫اصالح ارز ‪ 4200‬تومانی و نحوه جبران ضعف معیشــت مردم در این‬ ‫باره ارائه نشده و هر موقع به جمع بندی در این زمینه برسیم به مجلس‬ ‫اعالم خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی خاطرنشــان کرد‪ :‬باید تجمیعی از یارانه هــای پرداختی به مردم‬ ‫وجود داشــته باشد و مشخص شــود که چه دهک هایی با اصالح ارز‬ ‫‪ 4200‬تومانی حمایت شــده و یارانه می گیرند و حتی تعداد انها هم‬ ‫مشخص شود‪ .‬رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ‪ 1401‬مجلس شورای‬ ‫اسالمی گفت‪ :‬از اطالعات ســامانه وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‬ ‫در حوزه یارانه بگیران و همچین اطالعات ســایر دستگاه ها برای نحوه‬ ‫جبران حذف ارز ‪ 4200‬تومانی و حمایت معیشــتی از مردم استفاده‬ ‫خواهیم کرد‪ .‬حاج بابایی گفت‪ :‬ســمت و سوی مجلس بر استفاده از‬ ‫ظرفیت کاالبرگ برای چگونگی حمایت از مردم اسیب دیده از حذف‬ ‫ارز ‪ 4200‬تومانی اســت ولی هنوز این روش جمع بندی نشده است‪.‬‬ ‫وی در پایان اظهار داشــت‪ :‬دولت در کلیات الیحه بودجه‪ ،‬جزئیاتی از‬ ‫حذف ارز ‪ 4200‬تومانی را اعالم نکرده هرچند که این موضوع یکی از‬ ‫اشکاالت الیحه بودجه است‪.‬‬ ‫لیست بدهکاران عمده بانک ها در سامانه کدال منتشر می شود‬ ‫«علی صالح ابادی» در حاشیه مراسم هفتمین همایش مالی اسالمی‬ ‫گفت‪ :‬اعتبارســنجی موضوع مهمی اســت و چنانچه افراد حائز رتبه‬ ‫اعتباری مناسب باشند‪ ،‬بانک می تواند با وثایق سهل تسهیالت خرد را‬ ‫پرداخت کند‪ .‬وی افزود‪ :‬باید دسترســی احاد مردم به سیستم بانکی‬ ‫تســهیل شود به ویژه در وام های خرد و مردم انتظار دارند بانک مرکزی‬ ‫مقررات را اصالح کند و در این زمینه نیز امکان ارائه وثائق سهل را فراهم‬ ‫کرده ایم‪ .‬رئیس کل بانک مرکزی گفت‪ :‬الزام بانک ها به رعایت شــرایط‬ ‫را بیشتر خواهیم کرد تا تسهیالت خرد را پرداخت کنند و در اینده ای‬ ‫نزدیک مجموعه ای از شرایط را به شبکه بانکی ابالغ خواهیم کرد تا در‬ ‫چارچوب مورد نظر فعالیت کنند‪ .‬وی اظهار داشــت‪ :‬مقررات رمز ریال‬ ‫ملی در شورای پول و اعتبار تصویب شده و در اینده عملیاتی می شود‬ ‫و در خصوص دیگر رمز دارایی ها در دولت و کمیسیون های مربوطه در‬ ‫حال بررسی است‪ .‬صالح ابادی درباره جلسه امروز خود با رئیس جمهور‬ ‫گفت‪ :‬در این جلسه‪ ،‬هدایت تسهیالت به بخش مولد در حوز ه اقتصادی‪،‬‬ ‫بهبود وجهه نظام بانکی‪ ،‬تسهیل دسترسی مردم به تسهیالت ‪ ،‬تحول‬ ‫در فرایندها‪ ،‬نگاه تحولی به نظام بانکی‪ ،‬بهبود ارتباط بانک ها با مشتریان‬ ‫و ســایر ذینفعان‪ ،‬اصالح ناترازی سیستم بانکی و به طور کلی اصالح‬ ‫سیســتم بانکی‪ ،‬تعیین تکلیف واحدهای اقتصادی بدهکار به سیستم‬ ‫بانکی و تقویت و توسعه جریان قرض الحسنه جزو محورهای مورد نظر‬ ‫رئیس جمهوری بود‪ .‬وی در پاســخ به اختالف قیمت ارز سامانه نیما و‬ ‫ازاد و تاثیر ان بر بازار سرمایه گفت‪ :‬معامالت در سامانه نیما بر اساس‬ ‫عرضه و تقاضا است و بانک مرکزی دخالتی در این امر ندارد اما اختالف‬ ‫جزئی بین ســامانه نیما و بازار متشکل طبیعی است زیرا در سامانه‬ ‫نیما حوالجات معامله می شود و معامالت عمده است و در بازار متشکل‬ ‫معامالت خرد است‪ .‬رئیس کل بانک مرکزی همچنین توضیح داد‪ :‬سه‬ ‫درصد از منابع ســپرده بانک ها باید به خرید اوراق مالی اسالمی که از‬ ‫نقدشوندگی باالیی برخوردار است اختصاص یابد و این به دلیل مدیریت‬ ‫نقدینگی است تا چنانچه بانک ها ناترازی نقدینگی داشته باشند این اوراق‬ ‫را در بازار بفروشند و برای مدیریت نقدینگی است‪ .‬وی در پاسخ به سوالی‬ ‫در خصوص تاکید رئیس جمهوری بر معرفی بدهکاران بانکی نیز گفت‪:‬‬ ‫لیســت بدهکاران عمده بانک ها در صورت های مالی بانک ها در سامانه‬ ‫کدال منتشر می شود‪ .‬وی با اشاره به سایر مسائل طرح شده در جلسه‬ ‫امروز با رئیس جمهوری گفت‪ :‬نکات متعددی در جلسه با رئیس جمهوری‬ ‫مطرح شد از جمله انکه بانک ها باید تسهیالت را به سمت بخش های‬ ‫مولد در حوزه اقتصادی چه حوزه های تولیدی یا خدماتی هدایت کنند‬ ‫و این امر بایستی جز اولویت های پرداخت تسهیالت شبکه بانکی باشد‪.‬‬ ‫صالح ابادی افزود‪ :‬همچنین رئیس جمهور تاکید ویژه ای بر بهبود وجهه‬ ‫نظام بانکی داشتند چراکه بانک ها خدمات ارزنده ای را ارائه می کنند و‬ ‫در این باره خود بانک ها نیز ضروری است خدمات خود را بهتر به جامعه‬ ‫معرفی کنند‪ .‬همچنین الزم است دسترسی مردم به تسهیالت خرد و‬ ‫با وثایق سهل امکان پذیر شود‪.‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬بحث عدالت بانکی‬ ‫و تحول در فرایندها‪ ،‬نگاه تحولی به نظام بانکی‪ ،‬ارتباط بانک ها با بانک‬ ‫مرکزی و مشتریان و سایر ذی نفعان از دیگر موارد مدنظر رئیس جمهوری‬ ‫است که باید بهبود یابد‪ .‬همچنین بحث کفایت سرمایه بانک ها‪ ،‬اصالح‬ ‫ناتــرازی نظام بانکی و اصالح نظام بانکــی از جمله محورهای مدنظر‬ ‫رئیس جمهور بود‪ .‬صالح ابادی در ادامه تاکید کرد‪ :‬هدایت تسهیالت به‬ ‫سمت سرمایه گذاری های تولیدی و مولد و تاکید ایشان بر این مهم که‬ ‫بانک ها امانت دار مردم هستند از دیگر مواردی بود که رئیس جمهوری به‬ ‫ان اشاره کردند‪ .‬از این رو رئیس جمهوری بانک ها را به عنوان مجموعه ای‬ ‫که سرمایه های مردم و منابع مردم در انهاست تلقی کردند و لذا بانک ها‬ ‫باید در این زمینه شــرایط را بهبود بخشند‪ .‬رئیس کل بانک مرکزی در‬ ‫خصوص دیگر مباحث طرح شده از سوی ریاست جمهوری گفت‪ :‬یکی‬ ‫دیگر از مواردی که در جلســه امروز با رئیس جمهوری شــد‪ ،‬موضوع‬ ‫واحدهای تعطیل شده و در اختیار بانک ها بود‪ ،‬از این منظر تصمیم بر‬ ‫ان شد که بانک ها یا این واحدها را فعال کنند و یا این واحدها به بخش‬ ‫خصوصی واگذار شود‪ .‬همچنین ایشان تاکیداتی درباره بانکداری اسالمی‬ ‫و تقویت جریان تقویت قرض الحســنه و نقش بانک های قرض الحسنه‬ ‫در این باره داشــتند‪ .‬وی با شــاره به عملکرد سامانه نیما تاکید کرد‪:‬‬ ‫معامالت در سامانه نیما بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می شود و بانک‬ ‫مرکزی دخالتی در تعیین نرخ ندارد‪ .‬این بازار اســت که نرخ را تعیین‬ ‫کند‪ .‬اما طبیعی اســت که میان نرخ نیما و نرخ بازار متشکل معامالت‬ ‫ارزی اختالفی وجود داشته باشد‪ .‬چراکه در بازار نیما‪ ،‬حوالجات عرضه‬ ‫می شود و در بازار متشکل معامالت ارزی اسکناس خرد است‪ .‬دکتر علی‬ ‫صالح ابادی همچنین امروز در «هفتمین همایش مالی اسالمی» که به‬ ‫همت «انجمن مالی اسالمی» امروز در محل بانک مرکزی برگزار شد‪،‬‬ ‫با اشاره به تصویب دستورالعمل رمزریال گفت‪ :‬هفته گذشته در شورای‬ ‫پول و اعتبار دستورالعمل رمزریال تصویب و چارچوب های مرتبط با ان‬ ‫تعیین شد و به زودی نیز شاهد عملیاتی شدن و راه اندازی ان خواهیم‬ ‫بود‪ .‬باید تاکید کنم که این موضوع بسیار مهم است و در ابعاد مختلف‬ ‫و به ویژه حوزه سیاست گذاری از دیدگاه های مختلف استقبال می کنیم‪.‬‬ ‫وی ضمن اشاره به تشکیل شورای فقهی در بانک مرکزی در سه سال‬ ‫گذشــته عنوان کرد‪ :‬شورای فقهی به موجب قانون برنامه ششم ایجاد‬ ‫شده و اقدامات خوبی انجام داده است و البته این امر تنها مقدمه و شروع‬ ‫کارهای اتی اســت و در زمینه بانکداری اسالمی نیز باید نهادسازی و‬ ‫نظام سازی در داخل کشور انجام شود‪.‬‬ صفحه 4 ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی از مثبت شدن ازمایش کرونای خود خبر داد و گفت‪ :‬به توصیه پزشکان در منزل به ادامه درمان می پردازم‪ .‬محمدمهدی اسماعیلی روز دوشنبه ‪ ۲۷ -‬دی ماه ‪ -‬که در ایین‬ ‫اختتامیه جشنواره ملی ترجمان فتح که هم اکنون در باغ موزه دفاع مقدس با حضور جمعی از مقامات و مسئوالن کشوری در حال برگزاری است‪ ،‬به صورت وبیناری حضور داشت و در ارتباط تصویری با این‬ ‫رویداد‪ ،‬علت عدم حضور خود را ابتال به ویروس کرونا و مثبت شدن تست کووید‪ ۱۹‬اعالم کرد‪ .‬وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی توضیح داد‪ :‬در سفر به امارات برای بازدید از نمایشگاه اکسپو‪ ۲۰۲۰‬به بیماری کووید‬ ‫‪ ١٩‬مبتال شدم و به همین دلیل و به توصیه پزشکان در منزل به ادامه درمان می پردازم‪ .‬وی که هم اکنون هم در حال سخنرانی تصویری در این مراسم است یاد و خاطر شهدای انقالب اسالمی‪ ،‬دفاع مقدس به‬ ‫ویژه شهدای کربالی‪ ،۵‬شهدای مدافع حرم ومقاومت به ویژه سردار شهید قاسم سلیمانی و مدافعان سالمت را گرامی داشت و گفت‪ :‬دفاع مقدس متعلق به فرزندان ایران زمین و حتی متعلق به جهان اسالم‬ ‫نیست‪ ،‬بلکه متعلق به همه ازادی خواهان و عدالت طلبان است‪ .‬وزیر فرهنگ و هیات همراه روز جمعه‪ ۲۴،‬دی ماه از نمایشگاه اکسپوی‪ ۲۰۲۰‬دبی بازدید کرد و در جریان روند کاری این نمایشگاه قرار گرفت‪.‬‬ ‫خداحافظی بهروز افخمی با فیلم سازی در سینمای ایران‬ ‫بهروز افخمی که سرانجام پس از گذشت بیش از یک دهه‪ ،‬فیلم «فرزند صبح» ش اماده اکران‬ ‫عمومی شده‪ ،‬تصمیم گرفته است با همین فیلم از فیلمسازی در سینمای ایران خداحافظی کند‪،‬‬ ‫چرا که معتقد است سینما دیگر نمی تواند دوران ساز باشد‪ .‬یکی از این حاشیه ها در هفته های‬ ‫م جامانده از جشنواره فجر مربوط بود که واکنش هایی‬ ‫گذشته به صحبت هایش درباره چند فیل ‬ ‫را هم در پی داشــت‪ ،‬اما اتفاقی مهم تر از حاشیه های جشــنواره فجر‪ ،‬یک رونمایی عمومی از‬ ‫فیلم پر سر و صدای افخمی یعنی «فرزند صبح» در افتتاحیه ی جشنواره فیلم عمار بود؛ فیلمی‬ ‫که اولین بار در بیســت ونهمین جشنواره فجر به نمایش درامد و کسانی که روز ‪ ۱۸‬بهمن سال‬ ‫‪ ۱۳۸۹‬در سالن همایش های برج میالد بودند حتما اتفاق های زمان نمایش فیلم «فرزند صبح» و‬ ‫حاشیه های بعد از ان را به یاد دارند‪ .‬او حاال پس از یک دهه کشمکش‪ ،‬نسخه ای را از این فیلم‬ ‫اماده کرده که می گوید‪ ،‬بهترین فیلمی اســت که ساخت ه و دوست دارد اخرین فیلمش نیز به‬ ‫عنوان کارگردان سینما در ایران همین اثر باشد‪« .‬فرزند صبح» با روایتی از دوران کودکی سید‬ ‫روح اهلل خمینی بهانه ای شــد برای گفت وگو با بهروز افخمی که البته با توجه به سوژه فیلم باید‬ ‫ان را گپ و گفتی سینمایی ‪ -‬سیاسی تلقی کرد‪ .‬مشروخ این مصاحبه را در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫پس از اعالم اســامی فیلم های جشنواره‪ ،‬شــما ‪ -‬به عنوان یکی از اعضای هیات‬ ‫انتخاب ‪ -‬در اظهار نظری سینما را ُمرده اعالم کردید‪ .‬چرا؟‬ ‫اگر مروری بر ســینما در چند دهه قبل داشــته باشــیم می بینیم که مثال ‪ ۵۰‬سال قبل با فیلم «قیصر»‬ ‫نسلی تربیت شد که برای انقالب اماده می شد‪ ،‬یعنی «قیصر» به مسعود کیمیایی مربوط نمی شد بلکه به‬ ‫دوران جوانی سینما در ایران مربوط بود؛ دورانی که پرده نمایش بزرگ بود‪ ،‬موبایل وجود نداشت و سینما‬ ‫ِ‬ ‫تاثیرات هیپنوتیزمی می توانســت داشته باشــد‪ .‬وقتی می گوییم چیزی ُمرد‪ ،‬یعنی تمام امکانات بالقوه ی‬ ‫ان بالفعل شــده و دیگر امیدی به ان نیســت‪ ،‬اما انچه درباره ســینما گفتم‪ ،‬ارتباطی به این ندارد که در‬ ‫جشنواره فجر امسال به شکل غیرمنتظره ای چند فیلمساز اول و دوم خوب داریم‪ .‬این سر جای خود است‬ ‫و ان ســینمای ُمرده هم سر جای خود‪ .‬متاسفانه این بچه ها دیر امدند و احتماال فیلم های بزرگ دیگر به‬ ‫وجود نخواهد امد‪.‬‬ ‫چرا جشــنواره چنین حرف هایی را به طور طبیعی نمی تواند تحمل کند یا بشنود؟‬ ‫به هرحال سینما همیشه با حاشــیه تداوم و حیات داشته و از سوی دیگر دانستن‬ ‫هم حق مردم اســت و قرار نیست پنهان کاری داشــته باشیم‪ .‬مگر رونق جشنواره‬ ‫چیز بدی است؟‬ ‫فکر می کنم دلیلش این باشد که قضیه را خیلی جدی می گیرند و ان را از مقوله امنیت ملی تلقی می کنند‪،‬‬ ‫در حالی که اص ً‬ ‫ال این طور نیســت چون دیگر سینما اهمیتی ندارد‪ .‬درباره سینما می توان همه چیز گفت‬ ‫و مســئله پنهانی وجود ندارد‪ .‬من بعد از مصاحبه ای که در تلویزیون داشتم و بازتاب ان را گرفتم‪ ،‬متوجه‬ ‫شدم وقتی می گویم‪« ،‬مستقیم به ما گفتند کدام فیلم پروانه نمایش نمی گیرد»‪ ،‬انگار حرف عجیبی زده ام‬ ‫و انتظار داشــتند که این قضیه پنهان شود‪ .‬در سینما عده ای عضو شورای پروانه نمایش هستند که درباره‬ ‫فیلم ها تصمیم می گیرند‪ ،‬یک عده هم هیات انتخاب جشنواره هستند‪ .‬هر کدام از این دو گروه کار خود را‬ ‫می کند و به خاطر اینکه کل سینما کم اهمیت شده ‪ -‬حداقل در ‪ ۱۰‬سال اخیر واقعا اهمیت سینما بسیار‬ ‫کم شده ‪ -‬دلیلی ندارد که همه چیز را نگوییم و نکته ای پنهان بماند‪ .‬به نظر می اید برخی بر اساس عادت‪،‬‬ ‫عمل می کنند همانطور که بعضی ها بر اســاس عادت همچنان فیلم می سازند و فکر می کنند فیلم هایشان‬ ‫می تواند دوران ســاز و بزرگ باشد؛ در حالی که گسترش قارچ گونه ی وسایل مختلف ارتباطی این موضوع‬ ‫را منتفی کرده و امکان اینکه بتوان یک فیلم دوران ساز ساخت دیگر وجود ندارد‪ .‬همچنین به نظر می اید‬ ‫مسئوالن سینمایی وزارت ارشاد فکر می کنند یکی از حساس ترین بخش های فرهنگی در مملکت را اداره‬ ‫می کنند در حالی که این طور نیست‪.‬‬ ‫به نظر می رســد که بخشــی از این اظهارنظرها در حوزه سینما به این مربوط شده‬ ‫که اگر فالن نهاد یا گروه از عملکرد و ســخن و گفتار من خوشــش نیاید ان وقت‬ ‫چه کنم؟ ایا ممکن اســت موقعیتم را از دست دهم؟ ان احتیاط و این طرز تفکر در‬ ‫نهایت باعث می شود یک وضعیت شترگاوپلنگ پیش اید‪.‬‬ ‫بله همین طور اســت‪ .‬متاســفانه بدون هیچ معنایی سینما را عادت دادند که زیاد از حد سیاسی شود‪۲۰ .‬‬ ‫سال پیش هم سینما را این قدر سیاسی کردند و کاری اشتباه بود و االن اشتباه بزرگتری است‪.‬‬ ‫با وجود تمام این حرف ها به نظر می رســد در مجموع از فیلم های جشنواره امسال‬ ‫رضایت دارید؟‬ ‫بله‪ ،‬درســت اســت و خیلی هم برای خودم عجیب بود‪ ،‬یعنی ما (اعضای هیات انتخاب) در روز اول اماده‬ ‫شــده بودیم تا یک بیانیه بدهیم و بگوییم متاسفانه بیشــتر از ‪ ۱۲‬فیلم برای بخش مسابقه جشنواره پیدا‬ ‫نشــد‪ .‬البته می دانستیم با این اتفاق به اعتبار جشــنواره خیلی لطمه خواهد خورد و کال به یک جشنواره‬ ‫محلی تبدیل می شود‪ .‬ما در ان روزهای اول براساس انچه دیدیم‪ ،‬فکر می کردیم فیلم ها انقدر بد باشد که‬ ‫اگر خیلی شانس بیاوریم شاید ‪ ۱۶‬فیلم را بتوانیم انتخاب کنیم‪ ،‬هرچند همین تعداد هم در حد استاندارد‬ ‫نیســت‪ .‬دبیر جشنواره (مسعود نقاش زاده) می گفت‪ ،‬ســعی کنید ‪ ۱۸‬فیلم را انتخاب کنید‪ ،‬چون معموال‬ ‫بخش مســابقه با تعداد بین ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۲‬فیلم حرفه ای اســت و با بیشتر از ‪ ۲۲‬فیلم هم داوری چنان مشکل‬ ‫می شــود که چاره ای جز ظلم کردن باقی نمی ماند‪ .‬چند روز که گذشــت به نظر رسید کارگردان هایی که‬ ‫ما نمی شناسیم یا حداکثر یک فیلم از ان ها دیده ایم کارهای خوبی ساخته اند‪ .‬از هفته دوم فکر کردیم در‬ ‫همین مرحله انتخاب ممکن اســت مجبور شــویم به بعضی فیلم ها ظلم کنیم و نمی توانیم همه فیلم های‬ ‫خوب را در بین ‪ ۲۲‬فیلم بگنجانیم‪.‬‬ ‫ایا می توان گفت ســینماگران جوان دارای اعتماد به نفس بیشــتری هستند یا به‬ ‫عبارتی قلدر شده اند و اثار خود را به جشنواره فجر نمی دهند و برای جشنواره های‬ ‫خارجی اماده می شوند؛ سرنوشت دیگری برای خود متصور هستند‪.‬‬ ‫اگر این نظر را به این معنای ارزان شدن وسایل فیلمسازی و در دسترس بودن ابزارش می گویید‪ ،‬می تواند‬ ‫درســت باشــد‪ ،‬اما اگر بر مبنای نتیجه گیری کلــی از انگیزش ها و نیروهای سیاســی ‪ -‬اجتماعی عنوان‬ ‫می کنید‪ ،‬مطمئن نیستم این طور باشد‪ .‬یکی از چیزهایی که اتفاق افتاده و درواقع یک فکت است همین‬ ‫ارزان شدن وسایل فیلمسازی است که هر کسی با انچه در دست دارد مثل یک موبایل و لپ تاپ‪ ،‬می تواند‬ ‫فیلمی مناســب برای پرده بزرگ بســازد‪ .‬اما به نظرم این فیلمســازها به دالیل دیگری غیر از پیشــرفت‬ ‫اینترنت و فیلمسازی دیجیتال هم ُقلدر شده اند‪ .‬مثال شاید بخاطر سن و سال ان ها باشد چون متوسط سن‬ ‫فیلمسازان اول و دوم جشنواره امسال خیلی کم نیست و یک دلیل دیگر برای این پدیدار شاید این باشد‬ ‫فیلمســازی مثل نوشتن یک رمان شده‪ ،‬یعنی اگر بتوانی متنی بنویسی و ان را در اینترنت عرضه کنی و‬ ‫ان نوشــته از همان چند ســطر اول بتواند مخاطب را گرفتار کند‪ ،‬یک سال بعد همه ان را می خوانند و به‬ ‫هم توصیه می کنند‪ .‬این اتفاق ‪ ۵۰‬سال پیش اصال ممکن نبود ولی االن ممکن است و حتی در سینما هم‬ ‫به نظر می اید بر اثر انقالب دیجیتال چنین شیوه ای امکان پذیر شده است‪ .‬در این موقعیت دیگر افراد اسم ‬ ‫و رسم دار با افرادی که شهرتی ندارند برابر شده اند‪.‬‬ ‫در مقطعی تمام هیجان و جذابیت جشنواره فجر به این بود که در انجا فیلم هایی را‬ ‫می توان تماشــا کرد که ممکن است بعد از جشنواره امکان دیدن ان ها فراهم نشود‬ ‫ولی االن سال هاســت که این هیجان از دست رفته‪ .‬شــما به عنوان یک فیلمساز‬ ‫نتوانستید کاری کنید که فیلم های مشکل دار حداقل در جشنواره فجر نمایش داده‬ ‫شوند؟‬ ‫بله‪ ،‬جشــنواره فجر در مقطعی همینطور بود و االن شــکل دیگری شده است‪ .‬اما درباره فیلم ها بگویم که‬ ‫برای «عروســک» معلوم بود که نمی شود کاری کرد‪ .‬در مورد «علت مرگ‪ :‬نامعلوم» بعد از انکه اصرارهای‬ ‫ما به جایی نرســید و دیدیم شــورای پروانه نمایش حاضر نیست برای ان پروانه صادر کند‪ ،‬گفتیم حداقل‬ ‫غریب‬ ‫ان را جزء رزروها بگذاریم‪ .‬در فهرست رزروها فیلم «کوچه ژاپنی ها» هم بود که یک فیلم عجیب و‬ ‫ِ‬ ‫سیاه و سفید و باحال‪ ،‬ساخته ی امیرحسین ثقفی است‪ .‬خیلی سعی کردیم این فیلم هم وارد ‪ ۲۲‬تا انتخاب‬ ‫نهایی شود ولی اصالحات زیادی به ان داده شده بود و می گفتند فیلم خشن است و تا بخواهند صحنه های‬ ‫خیلی خشن مورد نظر شورای پروانه نمایش را اصالح کنند دیگر انتخاب ها مشخص شده بود‪.‬‬ ‫برویم ســراغ «فرزند صبح» که پس از ‪ ۱۱‬سال نســخه ای که مد نظر شماست در‬ ‫افتتاحیه جشنواره فیلم عمار رونمایی شد‪ .‬سوال این است که پیش فرض شما برای‬ ‫چیدمان ساختار فیلم چه بود؟‬ ‫شــاید حساسیت ســوژه باشد که از خیلی جهات نمی توان به ان نزدیک شــد و مث ً‬ ‫ال فیلمی در مدل یک‬ ‫مســتند سیاسی ســاخت‪ .‬علتش تمام اختالف نظرها و حساسیت ها و کوشش ها برای مصادره ی شخصیت‬ ‫امام (ره) از طرف جریان های مختلف است که سبب می شود فکر کنی اگر بخواهی وارد این عرصه شوی‪ ،‬از‬ ‫همه طرف تیر می خوری پس نمی توانی فیلم بسازی‪ .‬یعنی ممکن است کار باعث سوء تفاهم شود‪ ،‬هرچند‬ ‫شــاید به عنوان یک سیاستمدار یا فیلمساز سیاسی شهرت پیدا کنی ولی فیلم به نتیجه نمی رسد و دعوا‬ ‫راه می افتد و کار داستان پردازی و فیلمسازی در این میان فراموش خواهد شد‪.‬‬ ‫کال کارگردانی را کنار می گذارید یا کارگردانی فیلم سینمایی را؟‬ ‫تهیه کنندگی و کارگردانی ســریال را کنار نمی گذارم فقط کارگردانی سینما را در ایران نمی خواهم ادامه‬ ‫دهم‪ ،‬چون وقتی می گویم ســینما دیگر نمی تواند هیجان انگیز و دوران ساز باشد‪ ،‬طبیعتاً خودم اگر به ان‬ ‫اعتقاد دارم‪ ،‬باید اولین کسی باشم که به ان عمل می کنم‪ .‬در نتیجه فکر می کنم ممکن است سریال بسازم‬ ‫و حتی ممکن است تئاتر اجرا کنم اما برای کارگردانی سینما فکر می کنم «فرزند صبح» پایان خوبی است‬ ‫بخصوص انکه روی پرده هم خیلی جلوه دارد‪.‬‬ ‫در تیتراژ ابتدایی فیلم نوشــته شــده که «فرزند صبح» به شــهید اوینی تقدیم‬ ‫می شود‪ .‬اصال چه شــد که به جای روایت فتح ساخت فیلم به عروج فیلم وابسته به‬ ‫موسسه نشر و تنظیم اثار امام خمینی (ره) رسید؟‬ ‫بنیاد روایت فتح بیشتر سهم خود را به عروج فیلم واگذار کرده و االن در حدود ‪ ۳۰‬درصد در پروژه شریک‬ ‫اســت‪ ،‬اما به نظرم نقش بنیاد روایت فتح مهم تر از این اســت‪ ،‬یعنی اگر روایت فتح اظهار عالقه نمی کرد‬ ‫اص ً‬ ‫ال فیلم شروع نمی شد‪ .‬روایت فتح با مذاکراتی طوالنی که من خیلی در جریان ان نیستم سهام خود و‬ ‫نیز ان خانه ای را که مالکیتش ابتدا متعلق به بنیاد روایت فتح بود به عروج فیلم در مقابل ‪ ۳۰‬درصد از اثر‬ ‫واگذار کرده است که البته به نظر من اشتباه کردند‪ .‬با این حال از انجا که من مسئول پخش فیلم در ایران‬ ‫و خارج از کشــور هستم امیدوارم این ‪ ۳۰‬درصد برای ان ها درامد خوبی داشته باشد‪ ،‬چون باارزش ترین و‬ ‫قوی تریــن پول را برای تولید «فرزند صبح» روایت فتح فراهم کرد‪ .‬ان ها در ان زمان ‪ ۳۰۰‬میلیون تومان‬ ‫پــول دادند که بیش از پنــج میلیارد تومان االن بود‪ .‬ما خرید زمین و ســاخت خانه ی کودکی امام را در‬ ‫فیلم‪ ،‬دوخت ‪ ۸۰۰‬دســت لباس‪ ،‬خرید فرش و وســایل داخل خانه‪ ،‬تهیه ‪ ۱۲‬کامیون با بدنه کامیون های‬ ‫جنــگ جهانی اول و ‪ ،...‬همه را با پــول بنیاد روایت فتح انجام دادیم‪ .‬البته ان کامیون ها مربوط به بخش‬ ‫دوم داســتان بود که اســتفاده نشد‪ ،‬چون یک ساعت و نیم اول فیلم را ساختم و از یک ساعت و نیم دوم‬ ‫که مربوط به قحطی خمین بود گذشتیم ‪ .‬این دوازده کامیون هم به شهرک سینمایی دفاع مقدس واگذار‬ ‫شــدند و در بعضی فیلم ها می بینم که از ان ها اســتفاده شده است‪ .‬بنابراین تاکید می کنم که کارامدترین‬ ‫منابع مالی را برای ســاخت فیلم «فرزند صبح» بنیاد روایت فتح فراهم کرد ولی االن بیشــتر از ‪ ۳۰‬درصد‬ ‫فیلم را در اختیار ندارد‪.‬‬ ‫نگران نیستید که فراز و نشــیب های یک دهه اخیر در بازخورد مخاطب تاثیرگذار‬ ‫باشد؟‬ ‫واقعیت این است که در دهه های ‪ ۶۰‬و ‪ ۷۰‬هم وضعیت به همین شکل بود‪ .‬یادم می اید وقتی به بازیگران‬ ‫پیشــنهاد می دادم فشارهایی وجود داشت که در جای خود حکایتی اســت! البته من هم نمی خواستم از‬ ‫بازیگران حرفه ای اســتفاده کنم و فکر می کردم همه نقش ها را از بازیگران تئاتر لرســتان انتخاب کنم‪ ،‬اما‬ ‫بعدا بیت امام (ره) و اســید حســن (خمینی) گفتند این کار را نکنید‪ ،‬باالخره او پدربزرگ ماست و خوب‬ ‫است که بازیگران مشهوری روی پوستر و عکس فیلم باشند‪ .‬حتی گفتند «محمدرضا شریفی نیا» شبیه پدر‬ ‫ماســت‪ ».‬به جز ان‪ ،‬به بسیاری از بازیگرانی که پیشنهاد بازی را ارائه می کردیم اول موافقت می کردند ولی‬ ‫بعد از یک هفته عذرخواهی می کردند‪ .‬معلوم بود به شدت ترسانده شده اند‪ ،‬ان هم با تعبیراتی از این قبیل‬ ‫که مردم با این رژیم مخالفت دارند‪ .‬هدیه تهرانی هم وقتی برای بازی دعوت شــد‪ ،‬بســیار تحت فشار قرار‬ ‫گرفت و او را تهدید کردند ولی زیر بار نرفت و اصال نترسید‪ .‬االن هم فکر می کنم اگر تصویر خود را ببیند‬ ‫اینطور به نظرش اید که کار ابرومندی اســت و چیزی نیست که بخاطر پذیرش ان شرمنده باشد هرچند‬ ‫ممکن است فکر کند فیلم موفقیت چندانی پیدا نمی کند یا به کاراکتر سینمایی او کمک خاصی نمی کند‪.‬‬ ‫درباره بازیگر نقش امام هم گفته می شــد که ابتدا قرار بوده جمشید هاشم پور بازی‬ ‫کند ولی انقدر دســتمزد باالیی را پیشنهاد می دهد که اساسا با ان مخالف شود‪.‬‬ ‫درباره او ماجرا اینطور نبود‪ ،‬اتفاقا جمشــید هاشــم پور دوست داشــت که این نقش را بازی کند اما تست‬ ‫گریمش اصال خوب نشد و کامال مشخص بود که جمشید هاشم پور است و هیچ شباهتی به امام پیدا نکرد‪.‬‬ ‫درباره بازیگران دیگر مثل کســانی که قرار بود نقش مادر یــا دایه امام را بازی کنند‪ ،‬کاندیداهای دیگری‬ ‫وجود داشت که اسم نمی اورم ولی اول پذیرفتند و بعد وحشت زده خواهش کردند که کناره گیری کنند‪.‬‬ ‫شما یک زمانی فیلم تبلیغاتی یک نامزد ریاست جمهوری را ساختید و چهار سال بعد‬ ‫اعتراض هایی به وجود امد‪ .‬ایا همین توصیف را برای طرف دیگر هم قایل هستید؟ ‬ ‫من فکر می کنم اقای کروبی و موسوی خیلی بیش از پنج درصد هوادار سیاسی داشتند که این درصد هم‬ ‫تعداد کمی نمی شــود‪ ،‬یعنی اگر قرار باشــد یک میلیون از ان ها به خیابان بیاید کام ً‬ ‫ال پر خواهد شد‪ .‬فقط‬ ‫نکته اینجاست که بیشتر ان ها بخشی از طبقه متوسط یا پولدار است که می داند یا پولش از نفت به دست‬ ‫امده یا اینکه در ارزوی پولدار شدن به هر قیمتی است و این ها از هر فرصتی که برای اختالف پیدا شود‪،‬‬ ‫استفاده می کنند‪ .‬اما این را که کنار بگذاریم‪ ،‬این مسئله هم درست است که در سال ‪ ۸۸‬جمعیت بزرگی‬ ‫حضور داشتند که به بهتر شدن اوضاع امید داشتند‪ .‬شاید دست کم ‪ ۲۵‬درصد جمعیت سیاسی فعال کشور‬ ‫وارد میدان شــده بودند‪ .‬ان ها طرفدار اصالح بودند نه براندازی برای همین راهپیمایی سکوت کردند ولی‬ ‫این گرایش االن شدیدتر شده است‪ ،‬یعنی جمعیتی که یک زمان با سکوت بیرون می امد‪ ،‬حاال همان دیگر‬ ‫با راهپیمایی سکوت هم نمی ایند‪ ،‬چون می گویند دیگر نمی شود!‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی به کرونا مبتال شد‬ ‫سهشنبه ‪ 28‬دیماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪663‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اخبار‬ ‫پوسترچهاردهمین‬ ‫جشنواره هنرهای تجسمی فجر‬ ‫رونمایی شد‬ ‫پوســتر چهاردهمین جشــنواره هنرهای تجسمی فجر با‬ ‫طراحی مسعود نجابتی رونمایی شد‪ .‬مسعود نجابتی ـ طراح‬ ‫گرافیک ـ درباره طراحی پوستر جشنواره گفت‪ :‬این پوستر‬ ‫در دسته بندی پوسترهای تایپوگرافی قرار می گیرد‪ .‬نوشتار‬ ‫عالوه بر رسالتی که بر عهده دارد با تبدیل شدن به یک فرم‬ ‫متناســب با محتوا در ترکیب بندی پوستر به عنوان یک اثر‬ ‫تجسمی مستقل و با هویت‪ ،‬سعی بر برقراری ارتباط الزم و‬ ‫ماندگاری در ذهن مخاطــب را دارد‪ .‬نجابتی درباره طراحی‬ ‫حروف افزود‪ :‬اصوالً در این موارد که حروف در قامتی مستقل‬ ‫و متفاوت در صفحه ظاهر می شود‪ ،‬بیان تصویری ان تقویت و‬ ‫ویژگی و امتیاز دیگری برای نوشته هم محسوب می شود‪ .‬به‬ ‫عبارتی اثر تایپوگرافی هم خوانده می شود و هم دیده می شود؛‬ ‫به اعتبار استفاده از نمادهای الفبایی‪ ،‬حداقل برای مخاطبان‬ ‫خاص خواناست و بر حســب برخورداری از ریخت و فرمی‬ ‫خاص‪ ،‬یک تصویر است‪ .‬همچنین این قیافه خاص به نوشته‬ ‫تشخص می دهد و این تشخص منطبق بر منطقی ست که‬ ‫از ماهیت هنرهای تجســمی اخذ شده و برای مخاطب معنا‬ ‫پیدا می کند و یک رابطه ارگانیک با محتوا ایجاد می شــود‪.‬‬ ‫طراح پوستر چهاردهمین جشنواره هنرهای تجسمی فجر در‬ ‫ادامه گفت‪ :‬بسیاری اوقات به دلیل گستردگی و یا پیچیدگی‬ ‫موضوع‪ ،‬اتخاذ این شیوه بهترین گزینه برای نیل به مقصود‬ ‫اســت‪ .‬انگاه که قرار است قلمرو وسیع و گوناگونی هنرهای‬ ‫تجسمی را در یک کادر محدود نمایش داد‪ ،‬توسل به مبانی‬ ‫هنرهای تجسمی و استفاده از فرم های اشنای خط‪ ،‬نقطه و‬ ‫سطح و اشکال هندسی چون مریع و دایره و مثلث و رنگ های‬ ‫اصلی و بافت که در همه هنرهای تجســمی به نوعی حضور‬ ‫دارند و فصل مشترک همه رشته ها هستند ان هم در قالب‬ ‫کلمه فجر که اسم و هویت این جشنواره است‪ ،‬تا حد زیادی‬ ‫توقعاتی را که از یک پوستر می رود برطرف نماید‪ .‬نجابتی که‬ ‫پیش تر هم طراحی پوستر جشنواره هنرهای تجسمی فجر‬ ‫را بر عهده داشــت افزود‪ :‬هر چند این اتفاق را قبل تر هم در‬ ‫طراحی پوستر فجر تجربه کرده ام ولی سعی کردم در تکمیل‬ ‫کار قبلی نسخه دیگری از ظرفیت و قابلیت های خط فارسی‬ ‫را در قالب فرم های هندسی بررسی و نمایش دهم و تا حدود‬ ‫زیادی به ســادگی و اختصار در طراحی کلمه با استفاده از‬ ‫حداقل عناصر بصری برسم‪ .‬چهاردهمین جشنواره هنرهای‬ ‫تجسمی فجر در حال حاضر در مرحله دریافت حضوری اثار‬ ‫در موسســه فرهنگی و هنری صباست‪ .‬جشنواره هنرهای‬ ‫تجسمی فجر روز جمعه ‪ ۱۵‬بهمن ماه در فرهنگستان هنر‬ ‫نمایش خود را اغاز می کند‪.‬‬ ‫پخش مراسم انتخاب بهترین سال‬ ‫فیفا از تلویزیون‬ ‫مراسم انتخاب بهترین سال فیفا‪ ،‬در شبکه ورزش به طور‬ ‫کامل پوشــش داده خواهد شد‪ .‬مراســم انتخاب بهترین‬ ‫ســال فیفا از ساعت ‪ ۲۱‬در قالب برنامه «لذت فوتبال» با‬ ‫اجرای رســول مجیدی به طور کامل پوشش داده خواهد‬ ‫شد‪ .‬مهدی طارمی‪ ،‬کاندیدای کسب جایزه زیباترین گل‬ ‫ســال فیفا (پوشکاش)‪ ،‬به عنوان نمایندگان ایران در این‬ ‫رویداد حضور خواهد داشــت‪ .‬مراســم قرعه کشی لیگ‬ ‫قهرمانان اســیا نیز صبح امروز بــا حضور تیم های فوالد‬ ‫خوزستان و ســپاهان از شبکه ورزش پخش شد‪ .‬در این‬ ‫قرعه کشی تیم های فوالد و ســپاهان حریفان خود را در‬ ‫لیگ قهرمانان اسیا شــناختند‪ .‬یاران جواد نکونام باید با‬ ‫شباب االهلی امارات روبه رو شــوند که احمد نوراللهی و‬ ‫مهدی قایدی را در ترکیب دارند‪.‬‬ ‫گــروه ‪ :A‬الهــال عربســتان‪ ،‬الریــان قطر‪ ،‬اســتقالل‬ ‫تاجیکستان و برنده شارجه امارات و الزورا عراق‬ ‫گــروه ‪ :B‬الجزیره امارات‪ ،‬الشــباب عربســتان‪ ،‬مومبای‬ ‫سیتی هند و نیروی هوایی عراق‬ ‫گــروه ‪ :C‬فــوالد ایران‪ ،‬شــباب االهلی امــارات‪ ،‬احال‬ ‫ترکمنستان و الغرافه قطر‬ ‫گروه ‪ :D‬الدحیل قطر‪ ،‬سپاهان ایران‪ ،‬پاختاکور ازبکستان‬ ‫و برنده دیدار التعاون عربستان و الجیش سوریه‬ ‫گروه ‪ :E‬الســد قطر‪ ،‬الفیصلی عربستان‪ ،‬الوحدات اردن‪،‬‬ ‫برنده دیدار بنی یاس امارات و نسف قارشی ازبکستان‬ ‫تیم های اســتقالل و پرسپولیس نیز به دلیل صادر نشدن‬ ‫مجوز حرفه ای از حضور در لیگ قهرمانان اســیا محروم‬ ‫شدند و نمی توانند در فصل جدید لیگ قهرمانان حاضر‬ ‫باشند‪.‬‬ صفحه 5 ‫استان ها‬ ‫راهیابی مستند «سرباز شماره صفر» به چهلمین جشنواره فیلم فجر‬ ‫‪6‬‬ ‫خوب‪-‬استان کهگیلویه و بویراحمد‪ :‬سیدعیسی عباسی نماینده سازمان هنری اوج ومسول باشگاه رشداوج دراستان کهگیلویه وبویراحمد گفت‪:‬اسامی فیلم های بخش مسابقه‬ ‫مستند چهلمین جشــنواره فیلم فجر اعالم شد و مستند «سرباز شماره صفر» در رقابت با ‪ ۷‬اثر دیگر برای کسب سیمرغ تالش خواهد کرد‪.‬مستند «سرباز شماره صفر» تولید‬ ‫باشگاه رشــد اوج استان وکهگیلویه وبویراحمد و محصول سازمان هنری رسانه ای اوج‪ ،‬تندیس طالیی بخش شهید اوینی پانزدهمین جشنواره سینماحقیقت را نیز در کارنامه‬ ‫خود دارد‪.‬‬ ‫سهشنبه ‪ 28‬دیماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪663‬‬ ‫اخبار‬ ‫مراسم تجلیل از مادران و‬ ‫همسران شهدای مخابرات‬ ‫منطقهگلستان‬ ‫خوب‪-‬استان گلستان‪-‬محبوبه اسدی نیا‪ :‬به مناسبت سالزو‬ ‫وفات حضرت ام البنین (س) ‪ ،‬مراســم تجلیــل از مادران و‬ ‫همسران شــهدای مخابرات منطقه گلســتان برگزارشد‪.‬به‬ ‫گزارش اداره روابط عمومی مخابرات منطقه گلستان ‪ ،‬با حضور‬ ‫سرهنگ تناور فرمانده بسیج ادارات استان ‪ ،‬اسرافیل وزیری‬ ‫مدیرکل بنیاد شهید استان و دکتر شهمرادی مدیر مخابرات‬ ‫منطقه ‪ ،‬مراسم تجلیل از مادران وهمسران شهدای مخابرات‬ ‫برگزار شد‪.‬در این مراسم ابتدا دکتر غالمعلی شهمرادی ضمن‬ ‫تسلیت سالروز وفات حضرت ام البنین ( س) از فضائل اخالقی‬ ‫این بانوی بزرگوار ســخن گفت و تواضع و فروتنی همچنین‬ ‫ارادت ویژه ایشان به سیدالشهداء امام حسین (ع) را از شاخصه‬ ‫های رفتاری حضرت ام البنین (س)برشــمرد ‪.‬وی نامگذاری‬ ‫سالروز شهادت این بانوی گرانفدر را به نام روز تکریم از مادران‬ ‫و همسران شهداء بسیار مناسب و بجا دانست و گفت ‪ :‬صبوری‬ ‫و ایثارگری مادران و همسران شهداء پشتوانه محکمی برای‬ ‫انها بوده که حفاظت و دفاع از وطن را با توفیقات بیشــتری‬ ‫همراه کرده و قوت قلبی برای انها بوده است‪.‬‬ ‫تعداد فوتی های کرونا در البرز‬ ‫به صفر رسید‬ ‫خوب‪-‬استان البرز‪ :‬سرپرست دانشگاه علوم پزشکی البرز گفت‪:‬‬ ‫خوشبختانه در ‪ ۲۴‬ساعت گذشته مورد فوت قطعی از بیمار‬ ‫کووید ‪ ۱۹‬دراستان ثبت نشده و مجموع جان باختگان این‬ ‫بیماری در استان همچنان ‪ ۶۴۹۵‬نفر است‪.‬به گزارش روابط‬ ‫عمومی دانشــگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی‬ ‫البرز‪ ،‬دکتر شــهرام صیادی درباره اخرین وضعیت کرونا در‬ ‫البرز‪ ،‬گفــت‪ :‬از دیروز تا امــروز ‪ ۲۶‬دی ‪ ۲۹ ،۱۴۰۰‬بیمار‬ ‫با عالئم کووید ‪ ۱۹‬در مراکز درمانی استان بستری شده اند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه مجموع کل موارد بستری شامل قطعی‪،‬‬ ‫محتمل و مشکوک از ابتدای شیوع کرونا تا امروز در استان‬ ‫البرز ‪ ۸۰‬هزار و ‪ ۹۷۴‬نفر اســت‪،‬افزود‪ :‬در حال حاضر تعداد‬ ‫‪ ۱۱۸‬نفر شــامل موارد قطعی‪ ،‬محتمل و مشکوک در مراکز‬ ‫درمانی بستری هســتند که از این تعداد‪ ،‬ابتالی ‪ ۲۱‬نفر به‬ ‫بیماری کووید ‪ ،۱۹‬تا این تاریخ قطعی شده است‪.‬صیادی با‬ ‫اشاره به اینکه خوشبختانه در ‪ ۲۴‬ساعت گذشته مورد فوت‬ ‫قطعی از بیمار کووید ‪ ۱۹‬دراســتان ثبت نشده و مجموع‬ ‫جان باختگان این بیماری در استان همچنان ‪ ۶۴۹۵‬نفر است‪.‬‬ ‫شرکت توزیع نیروی برق استان‬ ‫گیالن امادگی کامل جهت‬ ‫مقابله با بحران احتمالی را دارد‬ ‫خوب‪-‬استان گیالن‪:‬محمد اســماعیل هنرمندمدیرعامل‬ ‫شــرکت توزیع نیروی برق اســتان گیــان از اماده باش‬ ‫کارکنان و اکیپ های عملیاتی این شرکت باتوجه به هشدار‬ ‫سطح نارنجی ســازمان هواشناسی درخصوص موج جدید‬ ‫بارش ها ‪ ،‬کاهش محســوس دما و وقوع بحران خبر داد‪.‬‬ ‫وی ضمن تشکر از صبر و شکیبایی مشترکین خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬بیش از ‪ 185‬اکیپ عملیاتی درسطح استان برای رفع‬ ‫ناپایداری های احتمالی دراثر بارش برف‪ ،‬با امکانات الزم و‬ ‫مورد نیاز در حالت اماده باش قرار دارند‪.‬مدیرعامل توزیع‬ ‫برق گیالن با اشاره به هدف و رسالت اصلی شرکت توزیع‬ ‫برق اســتان گیالن که همانا افزایش سطح رضایتمندی و‬ ‫مشتری مداری اســت ‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬براساس اعالم هشدار‬ ‫ســطح نارنجی سازمان هواشناسی استان و احتمال بارش‬ ‫برف در گیالن این شــرکت امادگــی کامل برای مقابله با‬ ‫حوادث احتمالی را دارد‪ .‬مدیرعامل توزیع برق گیالن تاکید‬ ‫کرد‪ :‬طرح جهادی افزایش تاب اوری خطوط فشار متوسط‬ ‫در ســال ‪ ، 99‬با محوریت ترمیم و بهســازی نقاط اسیب‬ ‫دیده شــبکه به جا مانده از سالیان قبل و در سال جاری با‬ ‫محوریت افزایش ضریب اطمینان و پایداری شبکه به اجراء‬ ‫درامده اســت‪.‬وی افزود‪ :‬از ابتدای سال گذشته تا کنون با‬ ‫اعتبــاری بالغ بر ‪ 26‬میلیارد تومــان بیش از ‪ 939‬مرحله‬ ‫طرح جهادی افزایش تاب اوری در سطح استان اجرا شده‬ ‫و حدود ‪ 200‬فیدر و ‪2‬هزار کیلومتر شــبکه مورد تعمیر و‬ ‫بهسازی قرار گرفته است‪.‬هنرمند تاکید کرد‪ :‬مقاوم سازی‬ ‫شــبکه های توزیع‪ ،‬ارتقای قابلیت اطمینان شبکه‪،‬انجام‬ ‫تعمیرات پیشگیرانه با هدف ارتقای تاب اوری‪،‬رفع کانون‬ ‫های خطر افرین ‪ ،‬بهره گیری از ظرفیت و توان فنی نیروی‬ ‫انســانی شرکت در راستای گســترش تعمیرات و کاهش‬ ‫هزینه ها‪ ،‬اجرای تمرین و مانور اموزشــی جهت راهبری‬ ‫و مدیریت اکیپ ها در شــرایط سخت و بحرانی از جمله‬ ‫اهداف مهم اجرای طرح جهادی افزایش تاب اوری خطوط‬ ‫فشار متوســط در کل استان می باشد‪.‬وی در پایان یاداور‬ ‫شد‪ :‬ساده ترین راه اعالم خاموشی ها ‪ ،‬از سامانه برق ایران‬ ‫(برق من) که مشــترکین می توانند با مراجعه به ســایت‬ ‫این شرکت به ادرس ‪ www.gilanpdc.ir‬یا کافه بازار‬ ‫ضمن دریافت و نصب این اپلیکیشــن کاربردی از ســایر‬ ‫مزایای این سامانه بهره مند شوند‪.‬‬ ‫گام بلند دیگری در عرصه حفاظت از محیط زیست‬ ‫توسط ذوب اهن اصفهان‬ ‫خوب‪-‬استان اصفهان‪-‬محبوبه عزیز‪:‬به همت تالشگران ذوب اهن اصفهان‬ ‫‪ ،‬پروژه های بهینه سازی الکتروفیلتر ‪ ۱۱۰‬اگلومراسیون و نصب بگ فیلتر‬ ‫واگن توزین کوره بلند به بهره برداری رسید ‪.‬الف‪ :‬بهینه سای الکتروفیلتر‬ ‫‪ ۱۱۰‬اگلومراســیون‪:‬وظیفه بخش اگلومراسیون تولید اگلومره با شرایط‬ ‫فنی مناسب جهت مصرف در بخش کوره بلند می باشد‪ .‬در فرایند تولید‬ ‫اگلومــره‪ ،‬از مخلوط کردن چندین نوع مــاده ریزدانه مختلف با خواص‬ ‫فیزیکی و شیمیایی متفاوت که در پروسه های دیگر تولید می شوند‪ ،‬پس‬ ‫از مرطوب کردن‪ ،‬همگن کردن و عبور دادن ان ها از کوره پخت‪ ،‬ماده ای‬ ‫جدید با ترکیب شــیمیایی یکنواخت به وجود می اید که به ان اگلومره‬ ‫(کلوخه) می گویند‪ .‬در طی فرایند های پخت اگلومره در ماشــین های‬ ‫پخت‪ ،‬تولید ذرات غبار به عنوان یک جنبه زیست محیطی منفی مطرح‬ ‫است‪ .‬طی سنوات گذشته به منظور حذف و کاهش پیامدهای نامطلوب‬ ‫ناشی از ماشین های پخت اگلومره پروژه ‪ ۵‬گانه زیست محیطی تعریف‬ ‫و اجرا گردید‪.‬‬ ‫این پروژه بر اســاس اســتفاده از فن اوری های پیشرفته تصفیه غبار و‬ ‫شــامل مهندسی‪ ،‬ســاخت و نصب ‪ ۶‬عدد الکتروفیلتر بر روی خروجی‬ ‫ماشین های پخت شــماره های ‪۱‬و‪۲‬و‪ ۳‬واحد اگلومراسیون و مسیرهای‬ ‫انتقال مواد مربوطه بود‪ .‬هر شــش الکتروفیلتر این پروژه از ســال ‪ ۹۴‬به‬ ‫بهره برداری رســیده و میزان غبار را تا سطح اســتاندارد درجه‪ ۲‬ذرات‬ ‫سازمان حفاظت محیط زیست برای کارخانجات و کارگاه های صنعتی در‬ ‫خروجی دودکش ها کاهش داده است‪ .‬در ادامه پروژه مذکور و به منظور‬ ‫ارتقاء شاخص های زیست محیطی و کمینه سازی میزان غبار خروجی‬ ‫از دودکش الکتروفیلتر ‪ ۱۱۰‬و ارتقاء شــاخص های بهداشت حرفه ای(‬ ‫کنترل گرد و غبار داخل کارگاهی در محدوده اســتاندارد های مرتبط)‬ ‫پروژه بهینه سازی الکتروفیلتر ‪ ۱۱۰‬اگلومراسیون تعریف و فاز اجرائی ان‬ ‫در توقف اگلوماشین شماره یک اگلومراسیون از تاریخ ‪ ۱۴۰۰/۶/۱۹‬اغاز‬ ‫و طی مدت ‪ ۱۲‬شبانه روز و با صرف هزینه ای بالغ بر ‪ ۸۰‬میلیارد ریال‬ ‫انجام گردید‪ .‬این اقدامات به عنوان گام اول اصالحات و بهینه ســازی بر‬ ‫روی الکتروفیلتر ‪ ۱۱۰‬صورت گرفته و در روند تکمیل این پروژه فعالیت‬ ‫هایی برنامه ریزی و در حال اقدام می باشــد‪ .‬بنابراین از انجائیکه اهداف‬ ‫این پروژه مطابق اندازه گیری های انجام گرفته توسط ازمایشگاه معتمد‬ ‫محیط زیســت محقق شده است‪ ،‬در گام بعدی برای حفظ و تثبیت این‬ ‫شــرایط اقدام خواهد شــد و در ادامه نیز ‪ ،‬برنامه ریزی های الزم جهت‬ ‫اجرای عملیــات گام اول برای دو الکتروفیلتــر ‪ ۱۲۰‬و ‪ ۱۳۰‬با توجه به‬ ‫تجربیات کسب شده اقدام خواهد شد‪.‬در پایان الزم است از کلیه همکاران‬ ‫محترم حوزه ها و مدیریت های مختلــف کارخانه و پیمانکار پروژه که با‬ ‫تالش مجدانه خویش نتایج مثبت یاد شــده را رقم زدند و از مســاعدت‬ ‫مدیــر عامل محترم شــرکت که همواره ضمن تاکید بر بهبود شــرایط‬ ‫زیســت محیطی کارکنان و مردم شریف منطقه‪ ،‬با حمایت های بی دریغ‬ ‫خویش اجرای پروژ های زیســت محیطی در شــرکت را ممکن و هموار‬ ‫ساخته اند سپاسگزاری نماییم‪.‬ب‪ :‬پروژه بگ فیلتر واگن توزین کوره بلند‬ ‫شــماره یک‪/‬در امتداد پروژه های بهبود زیست محیطی شرکت سهامی‬ ‫ذوب اهن اصفهان‪ ،‬در کارگاه واگن توزین کوره بلند شــماره یک بعلت‬ ‫عدم وجود سیســتم تهویه برای جمع اوری گرد وغبار حاصل از تعیین‬ ‫میزان تناژ مواد مختلف شارژی به کوره بلند( شامل کک متالوژی‪ ،‬سنگ‬ ‫اهــن‪ ،‬اگلومره و مواد کمک ذوب) بــه کوره بلند پروژه نصب بگ فیلتر‬ ‫واگن توزین کوره بلند شــماره یک با هدف کاهش گرد و غبار کارگاهی‬ ‫به زیر ‪ ۵‬میلیگرم بر مترمکعب تعریف گردید‪ .‬یکی دیگر از اهداف اصلی‬ ‫پروژه جلوگیری از انتشار االینده های واحد مذکور به محیط زیست و‬ ‫کنتــرل خروجی مربوطه به زیر ‪ ۳۰‬میلی گرم بر نرمال متر مکعب بوده‬ ‫است‪.‬این پروژه با استفاده از توان شرکت های داخلی از مورخه ‪ ۹۷/۸/۱‬و‬ ‫با هزینه بالغ بر ‪ ۴۹.۳‬میلیارد ریال و‪ ۱۱۶۶۱۴‬یورواغاز و طی یک برنامه‬ ‫زمان بندی ســه ساله در ابان ماه ‪ ۱۴۰۰‬به بهره برداری رسید‪ .‬در طول‬ ‫این پروژه میزان ‪ ۱۵۰‬متر مکعب خاکبرداری‪ ۲۰۰ ،‬متر مکعب بتن ریزی‪،‬‬ ‫‪ ۱۳۲‬تن اسکلت فلزی به شرح{ونتیالتور‪ ۸‬تن‪ ،‬بگ فیلتر‪ ۴۵‬تن‪ ،‬نوار نقاله‬ ‫‪ ۱‬تن‪ ،‬داکتینگ( شــامل دودکش‪ ،‬کانال‪ ،‬هود و دمپر) ‪ ۶۶‬تن‪ ،‬االواتور‪۳‬‬ ‫تن‪ ،‬بونکر ذخیره غبار‪ ۵‬تن}‪ ،‬تعداد‪ ۶۴۰‬بگ پلی استر سوزنی و سیستم‬ ‫جت پالس استفاده گردید‪.‬در حال حاضر عملیات نصب تجهیزات و تست‬ ‫سرد و گرم به صورت ‪ ۱۰۰‬درصد انجام گرفته است و در مرحله رفع پانچ‬ ‫لیست ها قرار دارد‪.‬‬ ‫عللموفقیتجهاددانشگاهیاردبیلدرکسبعنوانواحددرحال توسعهبرترکشور‬ ‫خوب‪-‬اســتان اردبیل‪ :‬رئیس جهاد دانشگاهی استان اردبیل گفت‪:‬‬ ‫در کســب عنوان واحد درحال توسعه برتر کشور سه مالک بیشتر‬ ‫مدنظر ارزیابی واحد های جهاد دانشــگاهی استان های کشور بود‪.‬‬ ‫مهران اوچی اردبیلی در گفت وگو با ایســنا اظهار کرد‪ :‬حوزه های‬ ‫فنی و مهندسی‪ ،‬پزشکی و علوم انســانی در ارزیابی و انتخاب این‬ ‫عنــوان مورد ارزیابی قــرار گرفته بود که در هر ســه مورد جهاد‬ ‫دانشگاهی اردبیل توانسته بود نظر متولیان را جلب کند‪.‬وی افزود‪:‬‬ ‫نیروی انســانی خالق و متخصص جــزو مهم ترین فاکتورهای یک‬ ‫سازمان موفق است و ما تالش کرده ایم از نظر نیروی انسانی جهاد‬ ‫دانشــگاهی اردبیل را غنی کنیم‪.‬عضو شورای اداری استان اردبیل‬ ‫تشــریح کرد‪ :‬قب ً‬ ‫ال ‪ ۲‬نفر فلوشیب زنان در مرکز پزشکی بودند که‬ ‫‪ ۲‬نفر دیگر به این تعــداد اضافه کردیم تا خدمات بهتر و مطلوبی‬ ‫بــه مردم ارائه دهیم و ‪ ۶‬نفر پزشــک دوره دیده هم در کنار دیگر‬ ‫پزشــکان در مرکز پزشکی جهاد دانشــگاهی اردبیل مشغول ارائه‬ ‫خدمات هســتند‪.‬رئیس جهاد دانشــگاهی اســتان اردبیل با بیان‬ ‫اینکه طی حدود ‪ ۴.۵‬ســال اخیر تقریباً به ارزش ‪ ۳‬میلیارد تومان‬ ‫تجهیزات پزشکی خریداری کرده ایم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬ارتقای تجهیزات‬ ‫پزشکی مرکز نظیر خرید انکوباتور کشت سلولی‪ ،‬الکتروشوک‪ ،‬ست‬ ‫کامل دستگاه میکروانجکشن‪ ،‬مانیتورینگ قلبی و ریوی‪ ،‬ساکشن‬ ‫و دســتگاه هیستروسکوپی و الپاراســکوپی از جمله این خریدها‬ ‫بود‪.‬اوچی با بیان اینکه توســعه فضای فیزیکی از دیگر برنامه های‬ ‫جهاد دانشگاهی بود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬یک زمین به مساحت هزار و ‪۲۷۰‬‬ ‫مترمربع با قیمت کارشناســی خریداری کردیم تا بتوانیم خالهای‬ ‫موجود را مرتفع کنیم‪.‬‬ ‫امادگی ابفای گیالن جهت مقابله با بحران احتمالی ناشی از بارش برف‬ ‫خوب‪-‬استان گیالن‪:‬مدیرعامل این شرکت از امادگی‬ ‫اکیپ های عملیاتی و تجهیزات شــرکت در مقابله با‬ ‫بحران های احتمالی ناشــی از بارش برف و باران طی‬ ‫روزهای اتی خبر داد‪ .‬به گزارش دفتر روابط عمومی و‬ ‫اموزش همگانی شرکت اب و فاضالب استان گیالن‪،‬‬ ‫در پی اعالم سازمان هواشناسی مبنی بر احتمال بارش‬ ‫برف در روزهای اینده‪ ،‬کمیتــه مدیریت بحران این‬ ‫شرکت به ریاست سیدمحسن حسینی رئیس هیات‬ ‫مدیره و مدیرعامل شرکت ابفای گیالن تشکیل و به‬ ‫صورت همزمان مدیران امور ابفای شهرستانهای استان‬ ‫نیز در این جلسه از طریق ویدئوکنفرانس حاضر شدند‪.‬‬ ‫سید محسن حسینی رئیس هیات مدیره و مدیرعامل‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان گیالن با اشاره به پیش‬ ‫بینی اداره کل هواشناسی گیالن مبنی بر بارش برف‬ ‫در روزهای اتی‪ ،‬با تاکید بر اماده باش تمامی نیروهای‬ ‫عملیاتی و اب گیــری حداکثری مخازن ذخیره اب‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬حضور مدیران و روسای ادارات در محل‬ ‫خدمت تا برقراری شرایط جوی پایدار الزامی است‪.‬وی‬ ‫ضمن بررسی اخرین وضعیت تولید و توزیع اب اظهار‬ ‫داشت‪ :‬به منظور پایداری خدمات ابرسانی و جلوگیری‬ ‫از وقفه در ارائه خدمات‪ 4 ،‬دستگاه تولید و بسته بندی‬ ‫اب با ظرفیت ‪ 2‬هزار لیتر در ساعت اماده به کار برای‬ ‫تامین اب در سطح استان اســت‪ .‬مدیرعامل ابفای‬ ‫گیالن همچنین خاطرنشــان کرد‪ 32 :‬تیم واکنش‬ ‫سریع در کل استان برای مدیریت بحران احتمالی ناشی‬ ‫از بارش برف در اماده باش هستند‪.‬وی با اعالم اینکه ‪92‬‬ ‫دستگاه مولد برق اضطراری اماده به کار می باشد افزود‪:‬‬ ‫تمامی پیمانکاران و مجریان طرح اب و فاضالب اماده‬ ‫باشهستندتابهترینخدماتبدونکمتریناسیبدر‬ ‫زمان بارش برف به مردم عزیز استان ارائه شود‪.‬‬ ‫هدف «پویش مردمی کودکان سایبری»‪ ،‬افزایش حساسیت های اجتماعی است‬ ‫خوب‪-‬استان البرز‪-‬عالیه رضوانی‪ :‬رئیس پلیس فتا استان‬ ‫البرز در نشست خبری با خبرنگاران از برگزاری پویش‬ ‫مردمی کودکان سایبری خبر داد و گفت‪ :‬این پویش با‬ ‫هدف اگاهی بخشی و افزایش اگاهی های اجتماعی در‬ ‫خصوص استفاده صحیح از فضای مجازی اغاز شده است‪.‬‬ ‫سرهنگ رسول جلیلیان با بیان اینکه برای پیشگیری از‬ ‫اسیب هایی که کودکان ما را در فضای مجازی تهدید‬ ‫می کند‪،‬پویش مردمی کودکان ســایبری اغاز شــده‬ ‫اســت‪،‬افزود‪:‬برای کاهش اسیب های فضای مجازی در‬ ‫کودکان باید شکافی که بین والدین و کودکان در فضای‬ ‫مجازی وجود دارد‪ ،‬را کاهش دهیم‪.‬وی به اهمیت افزایش‬ ‫اگاهی والدین در فضای مجازی اشاره کرد و گفت‪ :‬ارتقای‬ ‫سواد رسانه ای والدین به انان کمک می کند تا مسائل‬ ‫مربوط به فضای مجازی و موضوعات پیرامون ان را بهتر و‬ ‫دقیق تر درک کرده و ارتباط مناسب تری با کودکان خود‬ ‫برقرار کنند و هرچقدر از شکاف بین والدین و کودکان‬ ‫در فضای مجازی کاسته شود به همان نسبت کودکان‬ ‫می توانند بهتر به والدین خود اعتماد کرده و مسائل و‬ ‫اتفاقات مربوط به فضای مجازی که برای ان ها رخ داده‬ ‫را برای والدین بازگو کنند ‪.‬جلیلیان با بیان اینکه افزایش‬ ‫حساسیت های اجتماعی از دیگر اهداف مهم برگزاری‬ ‫این پویش است‪،‬ادامه داد‪ :‬اموزش و پرورش‪ ،‬صدا و سیما‬ ‫و وزارت ارشاد از جمله نهادهایی هستند که می توانند‬ ‫در اگاهی بخشی و افزایش سواد رسانه ای نقش بسزایی‬ ‫ایفا کنند‪.‬وی با اشاره به اهمیت استفاده و اموزش صحیح‬ ‫از فضای مجازی از ســنین پایه گفــت ‪ :‬هر چقدر این‬ ‫اگاهی بخشی و فرهنگ سازی ایجاد شود شاهد اسیب‬ ‫های کمتری در افراد به خصوص کودکان خواهیم بود‪.‬‬ ‫رییس پلیس فتای البرز خاطرنشان کرد‪ ::‬پویش کودکان‬ ‫سایبری به مدت یک هفته و هر روز با یک شعار خاص‬ ‫از جمله کودکان سایبری و والدگری در فضای مجازی‬ ‫‪ ،‬کودکان سایبری و اموزش مجازی ‪ ،‬کودکان سایبری‬ ‫مســئولیت اجتماعی ‪ ،‬کودکان سایبری نقض حریم‬ ‫خصوص ‪ ،‬کودکان ســایبری اعتیاد اینترنتی ‪ ،‬کودکان‬ ‫ســایبری بازی های رایانه ای ‪ ،‬کودکان سایبری پلیس‬ ‫فتا حامی کودکان به صورت کشوری برگزار خواهد شد‪.‬‬ ‫بررسی راهکارهای پیشگیری از سرقت‬ ‫دردیدار مدیر مخابرات منطقه گلستان با مدیرکل دادگستری استان‬ ‫خوب‪-‬استان گلســتان‪-‬محبوبه اســدی نیا‪ :‬مدیر مخابرات منطقه‬ ‫گلستان با مدیر کل دادگســتری استان دیدار کرد ‪.‬به گزارش اداره‬ ‫روابط عمومی مخابرا ت مطنقه گلستان ‪ ،‬دکتر غالمعلی شهمرادی‬ ‫با حیدر اسیایی مدیر کل دادگســتری استان دیدار داشت ‪.‬در این‬ ‫دیدارکه با هدف بررســی راهکارهای پیشــگیری و کاهش سرقت‬ ‫تجهیزات مخابراتی برگزار شد ‪ ،‬بر افزایش همکاری دستگاه قضایی‬ ‫با مخابرات تاکید شــد ‪.‬دکتر غالمعلی شهمرادی با ابراز خرسندی‬ ‫از اینکــه نهادهای انتظامی و قضایی تاکنــون همکاریهای خوبی با‬ ‫مخابرات داشته اند افزود‪ :‬تعدد سرقت ها موجب اختالل در خدمت‬ ‫رسانی و ارائه خدمات و سرویسهای مناسب به متقاضیان و مشتریان‬ ‫شده و گفت ‪ :‬تدابیر اندیشیده شده درخصوص کاهش و پیشگیری‬ ‫از ســرقت ها درمخابرات نیازمند افزایش همکاری دستگاه قضا بوده‬ ‫و در این زمینه تاثیر گذار خواهد بود‪.‬همچنین حیدر اســیایی مدیر‬ ‫کل دادگســتری استان گلســتان از اقدامات انجام شده دادگستری‬ ‫سخن گفت و افزود‪ :‬امادگی کامل درجهت رفع این معضل بزرگ و‬ ‫همکاری با مخابرات وجود دارد‪.‬‬ صفحه 6 ‫رییس اورژانس کشــور گفت‪ :‬طی بارش های ‪ ۷۲‬ساعت گذشته تاکنون ‪ ۳۱‬استان و ‪ ۶۱‬مرکز اورژانس درگیر ســیل و بارش سنگین برف شدند‪ .‬جعفر میعادفر با بیان اینکه تا‬ ‫کنون ‪ ۴‬مصدوم و ‪ ۹‬مفقودی داشتیم‪ ،‬افزود‪ :‬همکاران ما همچنین تا این زمان ‪ ۱۶‬زن باردار را به مراکز درمانی منتقل کردند‪ .‬شدت بارش ها و درگیری در استان های کردستان ‪،‬‬ ‫اذربایجان شرقی و غربی ‪ ،‬اردبیل و کرمانشاه و زنجان بیشتر بوده است ‪ .‬در همین راستا جهت هماهنگی های بیشتر و خدمات رسانی مناسب تر جلسه ویدیو کنفرانس با استان‬ ‫های درگیر برقرار و موارد بهداشتی و درمانی و اورژانس مورد ارزیابی قرار گرفت ‪.‬‬ ‫دستور اژه ای برای تخریب بنای غیرمجاز قوه قضائیه‬ ‫در حاشیه رود چالوس‬ ‫رئیس قوه قضائیه گفت‪ :‬یکی از دستگاه هایی که در حاشیه رود چالوس اقدام به ساخت و ساز کرده‪ ،‬قوه قضائیه است که‬ ‫یک بنای کوچک قدیمی مربوط به سالیان قبل است‪ .‬من به رئیس دادگستری استان البرز تاکید کردم که اولین ساخت‬ ‫و سازی که باید قلع و قمع شود بنای مربوط به قوه قضائیه است‪ .‬حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای رئیس قوه‬ ‫قضائیه دو شنبه (بیست و هفتم دی) در نشست شورای عالی قوه قضائیه با تسلیت ایام شهادت حضرت ام البنین (س)‬ ‫و گرامیداشت روز مادران و همسران شهدا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬بدون تردید خانواده معظم شهدا بویژه مادران و همسران مکرمه‬ ‫انها در ثواب و اجر جهاد عظیم و مقدس شهدا شریک هستند و خدمت به خانواده معظم شهدا‪ ،‬پاسداشت مقام واالی‬ ‫شهیدان محسوب می شود‪ .‬رئیس قوه قضائیه بر همین اساس به مسئوالن قضایی در بخش های مختلف ستادی و صف‬ ‫تاکید کرد که بطور ویژه به تکریم خانواده معظم شهدا و جانبازان و ایثارگران مبادرت ورزند تا بدین ترتیب بخشی از‬ ‫دین ما به شهدا ادا شود‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه با اشاره به ایام شهادت شهید نواب صفوی‪ ،‬این شهید را از پیشتازان‬ ‫مبارزه با طاغوت دانست و گفت‪ :‬شهید نواب صفوی از جمله کسانی بود که مبارزه سیاسی با رژیم طاغوت را به معنای‬ ‫واقعی کلمه اغاز کرد و بر ان پای فشــرد و با روشنگری های خود چهره بیگانه پرستان و طاغوتیان را در ان فضای‬ ‫دهشتناک و خفقان برمال کرد و مسیری تاریخی را برای پویندگان ر اه حقیقت گشود‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضائیه در ادامه با تقدیر از کارکنان دســتگاه قضایی که به استمرار خدمت رسانی خود به مردم به نحوه‬ ‫مطلوب تر از قبل ادامه می دهند‪ ،‬گفت‪ :‬برخی افراد معدود به لحاظ مشکالتی که داشتند یک اقدام غیرمنتظره ای بروز‬ ‫دادند اما توجیه شدند و به حرف دلسوزان و مسئوالن گوش فرا دادند و طی چند روز گذشته حجت االسالم والمسلمین‬ ‫مصدق معاون اول قوه قضائیه به همراه اقای شــاهرخیان معاون مالی و پشتیبانی و اقای رحیمی وزیر دادگستری‬ ‫تالش های فوق العاده ای را از مجاری منطقی و قانونی برای کارکنان دستگاه قضایی انجام دادند و توفیقاتی را در این‬ ‫زمینه به دست اوردند؛ امیدواریم در نتیجه این امر‪ ،‬برخی از مشکالت کارکنان شوراهای های حل اختالف و کارکنان‬ ‫دستگاه قضایی مرتفع شود‪.‬‬ ‫رئیس دستگاه قضا در ادامه‪ ،‬بار دیگر با اشاره به مسئله مهم مطرح شده در بازدید میدانی اش از دادسرای کارکنان دولت‬ ‫و دستورات صادره پس از ان بر ضرورت تسریع در ساماندهی موضوع امارهای قضایی تاکید کرد و بر همین اساس به‬ ‫معاون اول قوه قضائیه تکلیف کرد تا با استمرار جلسات با معاونین «راهبردی» و «منابع انسانی» دستگاه قضا و «رئیس‬ ‫مرکز امار و فناوری اطالعات» قوه قضائیه‪ ،‬نسبت به تسریع در بازنگری مقوله امارگیری فرایندها و پرونده های قضایی و‬ ‫رفع نواقص این مقوله مهم‪ ،‬اهتمام داشته باشند‪ .‬حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه نشست امروز شورای‬ ‫عالی قوه قضائیه به موضوع چالش برانگیز تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی و تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی‬ ‫پرداخت و در این راستا دستورات مهمی را صادر کرد‪ .‬رئیس عدلیه در همین راستا به یک رویه نادرست‪ ،‬غیرمنطقی و‬ ‫هزینه زا اشاره کرد و گفت‪ :‬اینکه با صرف هزینه های بسیار و مصالح ساختمانی مرغوب‪ ،‬پس از تصرف اراضی یا تغییر‬ ‫کاربری انها یا در حاشیه و بستر رودخانه ها‪ ،‬یک بنای مجلل یا مکان تفریحی نظیر هتل و رستوران مقابل چشمان‬ ‫دستگاههای مسوول و ناظراحداث شود و سپس دستگاه های ذیربط مبادرت به قلع و قمع و تخریب ان بنا کنند‪ ،‬رویه‬ ‫درستی نیست و به سرعت باید برای تغییر این رویه تدابیر و اقدامات الزم اتخاذ شود‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای بر همین اساس به تجربه و ابتکار نسبتا موفق دادگستری استان البرز در‬ ‫تشکیل «قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کاربری اراضی» اشاره کرد و گفت‪ :‬مدتی است در استان البرز در‬ ‫نتیجه همکاری و هماهنگی ایجاد شده میان دادگستری و سازمان جهاد کشاورزی استان با استفاده از سامانه تخصصی‬ ‫اطالعات جفرافیایی‪ ،‬تخلفات و تغییرات حوزه کشاورزی و منابع اب بصورت لحظه ای رصد می شود و از همان ابتدای‬ ‫امر از وقوع تخلف در این حوزه جلوگیری به عمل می اید و در این زمینه هم دستاوردهای خوبی حاصل شده است‪.‬‬ ‫رئیس دستگاه قضا در همین زمینه به امار و مستندات ارائه شده از سوی دادگستری کل استان البرز اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫طبق اماری که از استان البرز واصل شده از سال ‪ ۹۴‬تا پایان سال ‪ ۹۸‬در مجموع سه هزار و ‪ ۲۰۰‬هکتار از اراضی رفع‬ ‫تصرف شده است؛ این در حالی است که تنها در سال ‪ ۹۹‬بالغ سه هزار ‪ ۸۷۳‬هکتار‪ ،‬رفع تصرف صورت گرفته است؛‬ ‫همچنین در ‪ ۹‬ماهه سال جاری‪ ،‬مجموعاً قریب به ‪ ۷‬هزار هکتار از وقوع تصرفات غیر قانونی و ساخت و سازهای غیر‬ ‫مجاز در این استان جلوگیری به عمل امده است که این امار بیانگر توفیقات ابتکار استان البرز جهت پیشگیری از‬ ‫تصرفات و تغییر کاربری های غیرقانونی و رصد لحظه ای اراضی است‪.‬‬ ‫رئیس دستگاه قضا در ادامه به «دادستانی کل کشور» و «معاونت پیشگیری از وقوع جرم» قوه قضائیه ماموریت داد تا‬ ‫نسبت به تکمیل طرح اجرا شده در استان البرز و یا تدوین طرح جامع تری در راستای پیشگیری از وقوع جرم در حوزه‬ ‫اراضی و تصرفات غیرمجاز و تغییرکاربری ها اقدام کنند‪.‬‬ ‫رئیس عدلیه در همین راستا تاکید کرد‪ :‬در حوزه موضوعات مرتبط با تصرفات غیرقانونی اراضی و تغییر کاربری های‬ ‫غیرمجاز باید دستگاه های مسئول اعم از شهرداری ها ‪ ،‬منابع طبیعی و وزارت نیرو را مکلف گردانیم که در وهله نخست‬ ‫نسبت به پیشگیری از وقوع تخلف در این حوزه اهتمام ورزند و در همان بدو امر‪ ،‬اجازه ساخت و ساز در مناطقی که‬ ‫ممنوع است را ندهند‪ .‬رئیس قوه قضائیه در ادامه با بیان اینکه یکی از اسیب های ناشی از ساخت و سازها در بستر و‬ ‫حریم رودخانه ها ناظر بر مسائل زیست محیطی و تهدید سالمت شهروندان است‪ ،‬به مشاهدات خود از ساخت و سازهای‬ ‫غیرقانونی در حاشیه و بستر رودخانه ها در جریان سفر به استان البرز اشاره کرد و گفت‪ :‬طی سفری که به استان البرز‬ ‫داشتم مشاهده کردم که بعضاً در حاشیه رودهایی که منبع اب شرب تهران محسوب می شوند‪ ،‬ساخت و سازهایی‬ ‫صورت گرفته و مراکز تفریحی نظیر ویال و رستوران ساخته شده است؛ در استان البرز در حدود ‪ ۱۲‬کیلومتر در حاشیه‬ ‫رود چالوس تعداد قابل توجهی از دستگاه های دولتی در بستر و حریم رودخانه اقدام به ساخت و ساز کرده اند که الزم‬ ‫است محیط زیست در این مورد نظر کارشناسی خود را اعالم کند چون به نظر می رسد این امر از لحاظ زیست محیطی‬ ‫واجد اسیب های جدی است چرا که رود چالوس از منابع تامین اب شرب تهران است‪.‬‬ ‫رئیس عدلیه گفت‪ :‬یکی از دستگاه هایی که در حاشیه رود چالوس اقدام به ساخت و ساز کرده‪ ،‬قوه قضائیه است که‬ ‫یک بنای کوچک قدیمی مربوط به سالیان قبل است و دستگاه دیگر وزارت نیرو است؛ من به رئیس دادگستری استان‬ ‫البرز تاکید کردم که نظرکارشناسی محیط زیست در این زمینه اخذ شود و اولین ساخت و سازی که باید قلع و قمع‬ ‫شود بنای مربوط به قوه قضائیه است و پس از ان بنای مربوط به وزارت نیرو باید تخریب شود؛ این بناها مسلماً بصورت‬ ‫خالف ساخته شده اند و در داخل بستر رودخانه می باشند و ما تاکید کردیم که در این زمینه به سایر دستگاه ها هشدار‬ ‫داده شود و برای اعمال قانون نسبت به انها زمان تعیین شود‪.‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای در ادامه نشست امروز شورای عالی قوه قضائیه به موضوع افراد فاقد شناسنامه‬ ‫و مدارک هویتی که به نوبه خود مقوله ای اسیب زا و مولد جرم و تخلف است اشاره کرد و گفت‪ :‬امروز تعداد محدودی از‬ ‫افراد جامعه‪ ،‬بدون شناسنامه و مدارک هویتی هستند و بدین واسطه مشکالتی در زندگی اجتماعی انها ایجاد می شود‬ ‫و به عنوان شهروند از حقوق اولیه خود محروم می شوند و چه بسا بدین واسطه برای پیشبرد زندگی اجتماعی خود‬ ‫ناچار به امور خالف قانون و جرم خیز متوسل شوند لذا در این رابطه باید معاونت اجتماعی قوه قضائیه ورود کرده و با‬ ‫بخش های مختلف دولت از جمله وزارت کشور و سازمان ثبت احوال و سایر دستگاه های ذیربط جلساتی را برگزار کند‬ ‫تا بخشی از مشکالت در این زمینه مرتفع گردد‪.‬‬ ‫رئیس دستگاه قضا در ادامه نشست امروز‪ ،‬بر تالش همه دستگاه های ذیربط برای تحکیم امنیت شهروندان تاکید کرد‬ ‫و اظهار داشت‪ :‬وقوع برخی از ناهنجاری های اجتماعی در جامعه نگران کننده است که در این زمینه باید اقدام عاجلی‬ ‫صورت گیرد‪ ،‬از جمله انها موضوع کیف قاپی و موبایل قاپی است که به نوعی امنیت مردم را با مخاطره مواجه کرده است‬ ‫و مردم بدین واسطه اظهار نگرانی می کنند؛ نباید حس ناامنی در جامع شکل بگیرد و ما در این زمینه قطعا مسوولیم ‪،‬‬ ‫در این زمینه جلساتی را با نیروی انتظامی خواهیم داشت؛ همچنین دادستان های مناطق مختلف کشور نیز نسبت به‬ ‫اینگونه موارد که مخدوش کننده امنیت و ارامش شهروندان است بدون اغماض برخورد کنند‪.‬حجت االسالم والمسلمین‬ ‫محسنی اژه ای در ادامه به مقوله برخی ناهنجاری های فرهنگی در جامعه اشاره کرد و بیان داشت‪ :‬دراین زمینه ابتدا باید‬ ‫دستگاههای فرهنگی مسول وارد شوند و به وظایف قانونی خود عمل کنند‪،‬بعضی شواهد و قرائن حکایت از ان دارد‬ ‫که برخی از ناهنجاری ها صرفاً ناشی از ولنگاری فردی نیست بلکه بعضا اموری سازمان یافته است و به نظر می رسد‬ ‫دشمنان و شیطان صفتان تالش دارند از این طریق اغراض شیطانی خود را در جامعه ما پیاده کنند؛ در این موارد هم‬ ‫باید اقدامات شایسته ای انجام شود و دستگاههای مسوول به این موضوع ورود جدی کنند و چنانچه جریان سازمان‬ ‫یافته ای را کشف کردند قاطعانه با ان برخورد کنند‪.‬‬ ‫رئیس عدلیه بر همین اساس تاکید کرد‪ :‬در قوانین ما برای جرایم سازمان یافته و ترویج منکر بصورت سازمان یافته‬ ‫مجازات سنگینی پیش بینی شده است و بسیاری از این جرائم در زمره جرائم مشهود است و دادستان های ما باید قاطعانه‬ ‫و مجدانه ورود کنند؛ همچنین دستگاه های فرهنگی نیز باید برای مرتفع کردن بخشی از این ناهنجاری ها که ناشی از‬ ‫ولنگاری های فردی است اقدامات مقتضی را انجام دهند و به طور کلی ضروری است که یک بسته ای از اقدامات در این‬ ‫زمینه تدوین شود‪.‬‬ ‫با ساده انگاری در دام اومیکرون نیفتیم‬ ‫بهترین و ساده ترین راه پیشگیری از ابتال به اومیکرون دریافت واکسن و رعایت‬ ‫شیوه نامه های بهداشتی است و نباید با تصور خفیف بودن اومیکرون و ساده‬ ‫انگاری‪ ،‬در دام این سویه جدید کرونا بیفتیم‪ .‬یکی از خطرناک ترین ویژگی های‬ ‫سویه جدید کرونا (اومیکرون)‪ ،‬تغییرات زیاد در ساختار ژنی ویروس است‪ ،‬به‬ ‫دلیل تغییرات زیاد ساختاری‪ ،‬قدرت حیات ویروس بیش از سویه قبلی می شود‪.‬‬ ‫دفتر اموزش و ارتقای سالمت وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی گزارش‬ ‫کرده که عالئم اومیکرون از دلتا خفیف تر است‪ ،‬با این حال با توجه به قدرت‬ ‫سرایت بیشتر این سویه تعداد موارد ابتال باال برود‪ ،‬تعداد موارد بستری نیز افزایش‬ ‫می یابد و تخت های بیمارستانی اشغال می شوند و عدم دسترسی به خدمات‪،‬‬ ‫منجر به افزایش موارد مرگ و میر خواهد بود‪ .‬همچنین با افزایش قدرت سرایت‪،‬‬ ‫ افراد در معرض خطر (دارای بیماری زمینه ای و سالمندان) بیشتر مبتال شده و‬ ‫بیماری در این افراد شدیدتر است و مطالعات نشان می دهند واکسن های موجود‬ ‫علیه اومیکرون هم موثر هستند و با دریافت دز یاداور ایمنی بدن قوی تر هم‬ ‫می شــود‪ .‬یافته های یک مطالعه جدید نشان می دهد که اومیکرون ‪ ۷۰‬برابر‬ ‫ســریع تر از ســویه دلتا در نای و ریه ها تکثیر می شود‪ .‬با وجودیکه سرعت‬ ‫تکثیر اومیکرون در مقایسه با سویه دلتا ‪ ۷۰‬برابر بیشتر است‪ .‬سازمان جهانی‬ ‫بهداشت اعالم کرد سویه اومیکرون باعث ابتالی افرادی شده که پیش تر واکسن‬ ‫تزریق کرده یا پس از ابتال به کرونا بهبود یافته اند‪ .‬همچنین این سویه کرونا‬ ‫سریع تر از سویه دلتا در حال گسترش است‪ .‬نتایج یک مطالعه مقدماتی هم‬ ‫نشــان می دهد که اومیکرون موجب اسیب های طوالنی مدت تری بر قلب‪،‬‬ ‫کلیه ها‪ ،‬کبد و دستگاه گوارش شده و باعث بروز سپسیس (گندیدگی خون)‬ ‫هم می شود‪ .‬در کنار عالئمی که پیش تر برای ابتال به کووید‪ ۱۹‬مطرح می شود‪،‬‬ ‫به تازگی دانشمندان کشف کردند که سویه اومیکرون باعث بروز عالئم منحصر‬ ‫به فرد دیگری در افراد شــده که بصورت قطعی تایید نشده است‪ .‬این عالئم‬ ‫خارش گلو‪ ،‬سرفه خشک‪ ،‬خستگی شدید‪ ،‬درد عضالنی مالیم‪ ،‬تعریق شبانه‬ ‫هستند‪ .‬سرپرست مرکز روابط عمومی و اطالع رسانی وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و‬ ‫اموزش پزشکی روز یکشنبه ‪ ۲۶‬دی ماه گفت‪ :‬سه فوتی «اُومیکرون» در ایران‬ ‫سالمند بودند‪ .‬محمد هاشمی افزود‪ :‬متاسفانه در هر یک از شهرهای تبریز‪ ،‬یزد و‬ ‫شهرکرد‪ ،‬شاهد یک فوتی مبتال به اُومیکرون بوده ایم و یک مورد بدحال هم در‬ ‫اهواز تحت مراقبت است‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬این افراد سالمند بوده و واکسیناسیون‬ ‫خود را به طور کامل (در ســه نوبت) انجام نداده بودند‪ .‬هاشمی گفت‪ :‬اگرچه‬ ‫قدرت مرگ باری اُومیکرون اندک است اما باید پروتکل ها را رعایت و در اسرع‬ ‫وقت نسبت به تکمیل واکسیناسیون اقدام کرد‪ .‬سرپرست مرکز روابط عمومی‬ ‫و اطالع رسانی وزارت بهداشت ‪ ۲۳‬دی ماه نیز در توییتی درخصوص اخرین‬ ‫وضعیتمواردمثبتشناساییشدهاُومیکروندرکشورنوشت‪:‬بیمارانشناسایی‬ ‫شده مبتال به امیکرون به ‪ ۷۳۳‬نفر رسیده و رو به افزایش است‪ .‬همچنین سعید‬ ‫کریمی معاون درمان وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی روز شنبه ‪ ۲۵‬در‬ ‫ماه گفت‪ :‬در حال حاضر میزان کل مراجعین سرپایی و بستری تفاوت نکرده‪ ،‬اما‬ ‫تعداد تست های مثبت افزایش یافته و این یک زنگ خطر است‪ ،‬از این رو تمام‬ ‫مراکز باید در حالت اماده باش قرار گیرند‪ .‬وی پیشتر نیز تصریح کرده بود‪ :‬تزریق‬ ‫دز سوم واکسن کرونا تاثیر‪ ۸۰‬درصدی بر پیشگیری از ابتال به اومیکرون خواهد‬ ‫داشت و ایمنی بیشتری ایجاد می شود‪.‬‬ ‫به گفته کریمی‪ ،‬چند روز بعد از تزریق دز دوم واکسن کرونا سطح ایمنی جمعی‬ ‫کاهش می یابد‪ ،‬بنابراین باید حتما دز سوم واکسن کرونا تزریق شود‪ ،‬تجربه‬ ‫در کشورهای دیگر نشان داده با وجود روند خوب واکسیناسیون در کشورهای‬ ‫اروپایی و امریکا‪ ،‬اما همچنان ان ها درگیر موج ششم کرونا شده اند و از همین‬ ‫رو افراد باالی ‪ ۱۸‬سال و کسانی که ‪ ۳‬ماه از تزریق دز دوم واکسن کرونای ان ها‬ ‫گذشته باید برای دریافت دز سوم واکسن کرونا به مراکز درمانی وزارت بهداشت‬ ‫مراجعــه کنند‪ .‬متخصص بیماریهای عفونی در این زمینه گفت‪ :‬خاســتگاه‬ ‫اومیکرون از کشورهای جنوبی قاره افریقا بود که با سرعت بسیار باال در سایر‬ ‫کشورها شیوع پیدا کرد و تاکنون بیش از ‪ ۹۰‬کشور به صورت رسمی مشاهده‬ ‫ابتال به این ویروس را اعالم کرده اند‪ .‬نمودار امار ابتال به بیماری در کشورهای‬ ‫درگیر‪ ،‬موج همه گیری جدید را نشان می دهد و از این رو امکان بروز طغیان‬ ‫بیماری در کشور نیز وجود دارد‪ .‬ایالد علوی افزود‪ :‬قبل و بعد از اومیکرون‪ ،‬سویه‬ ‫های مختلف ویروس کوید‪ ۱۹‬را شاهد بودیم و خواهیم بود‪ ،‬اما نکته قابل توجه‪،‬‬ ‫اهمیت رعایت پروتکل های بهداشتی به عنوان مهمترین اصل پیشگیری از‬ ‫ابتال به بیماری است‪ ،‬به ویژه در شرایط کنونی که به دنبال فروکش کردن موج‬ ‫بیماری‪ ،‬افراد توجه چندانی به شیوه نامه ها ندارند‪ .‬از طرفی بازگشایی و رفع‬ ‫محدودیت هایی که نزدیک به دو سال در کشور برقرار بود‪ ،‬اطمینان خاطر ذهنی‬ ‫در مردم ایجاد کرده است‪ .‬از همین رو ممکن است غافلگیری اغاز بحران در دنیا‪،‬‬ ‫در زمان مقابله با اومیکرون نیز تکرار شــود‪ .‬وی با اشاره به تایید ادعای قدرت‬ ‫انتقال باالی اومیکرون در مطالعات علمی تصریح کرد‪ :‬همچنین باتوجه به فقدان‬ ‫اطالعات کافی در خصوص رفتار سویه اومیکرون‪ ،‬کم رنگ شدن رعایت اصول‬ ‫بهداشتی و هر اقدامی که امکان رعایت را محدود کند‪ ،‬نگران کننده خواهد بود‪.‬‬ ‫متخصص بیماریهای عفونی در خصوص اهمیت واکسیناسیون برای پیشگیری‬ ‫از بروز موج جدید بیماری اظهار داشت‪ :‬کم و بیش بررسی هایی در مورد تاثیر‬ ‫واکسیناسیون بر کنترل شیوع ســویه اومیکرون صورت گرفته که نشان از‬ ‫اثربخشی برخی واکسن ها‪ ،‬البته نه به صورت بالینی بلکه به صورت ازمایشگاهی‬ ‫دارد‪ .‬علوی تصریح کرد‪ :‬یکی از دالیل ضعف این ویروس در مقایسه با سویه های‬ ‫قبل‪ ،‬افزایش سطح ایمنی مردم به دنبال پوشش حداکثری واکسیناسیون یا ابتال‬ ‫به کرونا در گذشته است‪ .‬بنابراین نباید از نقش واکسیناسیون به عنوان یکی از‬ ‫بزرگترین ابزارهای مقابله غافل شد‪ .‬وی با اشاره به مقایسه هایی که میان عالئم‬ ‫و رفتار سویه های جدید ویروس صورت می گیرد‪ ،‬افزود‪ :‬باید به بروز تمامی‬ ‫عالئمدردستگاهتنفسیفوقانیوتحتانیشاملابریزش‪،‬احتقان‪،‬سرفه‪،‬گلودرد‪،‬‬ ‫تنگی نفس‪ ،‬سردرد‪ ،‬ضعف عمومی و بی حالی حساس بود‪ .‬علویان تاکید کرد‪:‬‬ ‫در زمان طغیان بیماری‪ ،‬کوچکترین عالمتی را باید ناشی از الودگی به ویروس‬ ‫در گردش در نظر گرفت‪ ،‬زمانی که سویه های جدیدی از ویروس گزارش می‬ ‫شود‪ ،‬تمهیدات الزم و کافی برای شناسایی تمام افراد مبتال به ان وجود ندارد‬ ‫به همین دلیل ممکن است اومیکرون در سراسر کشور گسترش یافته باشد‪،‬‬ ‫زیرا امکان بررسی تک به تک افراد وجود ندارد‪ .‬انچه مسلم است‪ ،‬جهت بیشتر‬ ‫رعایت کردن اصول بهداشتی و دیگر اقدامات الزم جهت حفظ سالمتی خود‬ ‫و اطرافیان صرف نظر از اینکه ما با چه نوعی از کرونا روبه رو هستیم باید نسبت‬ ‫به تزریق واکسن نوبت اول و دوم و دوز یاداور (سه دوز در حال حاضر)‪ ،‬رعایت‬ ‫اصول بهداشتی و دیگر توصیه های الزم اقدام کنیم‪.‬‬ ‫سیاسی و اجتماعی‬ ‫رییس اورژانس کشور خبر داد‪ ۳۱ :‬استان و ‪ ۶۱‬مرکز اورژانس درگیر سیل و بارش های سنگین‬ ‫سهشنبه ‪ 28‬دیماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪663‬‬ ‫اخبار‬ ‫‪7‬‬ ‫معاون اجرایی رئیس جمهور‪:‬‬ ‫باید تکریم خانواده شهدا‬ ‫و جانبازان به عنوان یک وظیفه‬ ‫در دستور کار مسئولین باشد‬ ‫معــاون اجرایی رئیس جمهور با تاکید بــر لزوم صیانت از‬ ‫فرهنگ ایثار و شــهادت و دفاع از ارمان و ایده شهدا گفت‪:‬‬ ‫صیانت از ارمان شــهیدان رسالتی است که اگر بخوبی ایفا‬ ‫شود‪ ،‬انقالب اسالمی در مسیر اصلی خود با شتاب به پیش‬ ‫رفتــه و اثربخش تر خواهد بود‪ .‬ســید صولت مرتضوی روز‬ ‫دوشنبه در جلسه شورای مشاوران وزرا و روسای دستگاه های‬ ‫اجرایی در امور ایثارگران‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬پیگیری فرهنگ ایثار‬ ‫و شهادت باعث می شــود تا قطار انقالب و مدیریت کشور‬ ‫از ریل پیشــرفت و تعالی خارج نشود‪ .‬معاون اجرایی رئیس‬ ‫جمهور تصریح کرد‪ :‬صیانت از ارمان شــهیدان‪ ،‬رســالتی‬ ‫است که باید با قوت و جدیت پیگیری کرده و تالش کنیم‬ ‫ارزش های شهیدان را به پدیده ای برای رشد و تعالی کشور‬ ‫تبدیل نماییم‪ .‬مرتضوی با تجلیل از رشادت ها و ایثار شهید‬ ‫سرافراز حاج قاسم سلیمانی خاطرنشان کرد‪ :‬شهید بزرگوار‬ ‫حاج قاسم سلیمانی با کمترین هزینه بزرگترین نتیجه را در‬ ‫جغرافیای جهانی رقم زد و ما امروز در تداوم راه شــهیدان‪،‬‬ ‫وظیفه و رسالت سنگینی بر عهده داریم‪ .‬معاون اجرایی رئیس‬ ‫جمهور با قدردانی از تالش های انجام شــده برای تجلیل و‬ ‫خدمت رسانی به جامعه ایثارگری و خانواده معظم شهیدان‪،‬‬ ‫اظهارداشــت‪ :‬تکریم خانواده شهیدان و جانبازان وظیفه ای‬ ‫است که همه مسئولین باید همواره در برنامه ها و دستور کار‬ ‫خود داشته باشند‪ .‬وی افزود‪ :‬معتقدم حضور در جمع خانواده‬ ‫شهیدان اثر تربیتی دارد و خدمت رسانی و قدردانی از صبر‬ ‫و فداکاری فرزندان و همسران شهدا موجب روحیه و برکت‬ ‫است‪ .‬مرتضوی با تاکید بر لزوم حمایت از حقوق ایثارگران‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬باید تدابیری اتخاذ شود تا ایثارگران عزیز در دستیابی‬ ‫به حقوق خود مشکلی نداشته باشند‪ .‬دراین جلسه تعدادی‬ ‫از مشاوران وزرا در ســخنانی دیدگاه ها و پیشنهادات خود‬ ‫را برای تقویت ســاختار حوزه ایثارگری و حمایت از حقوق‬ ‫ایثارگران مطرح کردند‪.‬‬ ‫دبیرکلمجمعشهردارانکالن شهرهایایران‪:‬‬ ‫حذف اعتبارات شهرداری ها‬ ‫در الیحه بودجه برخالف عدالت‬ ‫اجتماعی است‬ ‫دبیرکلمجمعشهردارانکالن شهرهایایرانگفت‪:‬حذفاعتبارات‬ ‫شهرداری ها در الیحه بودجه برخالف عدالت اجتماعی است‪.‬‬ ‫احسان متولیان در بیست و هشتمین نشست تخصصی کمیسیون‬ ‫حمل ونقل و ترافیک مجمع شــهرداران کالن شهرهای ایران به‬ ‫الیحه بودجه ‪ ۱۴۰۱‬کشور اشاره کرد و گفت‪ :‬هم اکنون که فصل‬ ‫بررسی الیحه بودجه در مجلس شــورای اسالمی است‪ ،‬مجمع‬ ‫شهرداران کالن شهرها در حال رایزنی برای تامین بودجه مورد نظر‬ ‫شهرداری های کشور است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬متاسفانه به دلیل محدودیت هایی که دولت در تامین‬ ‫منابع مالی دارد‪ ،‬بسیاری از موارد بودجه ای شهرداری حذف شده‬ ‫است‪ .‬متولیان از اعضای کمیسیون حمل و نقل و ترافیک مجمع‬ ‫شــهرداران کالنشهرهای ایران درخواســت کرد تا به از پتانسیل‬ ‫نمایندگان استانی برای اجحافی که در حق شهرداری ها می شود‪،‬‬ ‫استفادهکنند‪.‬‬ ‫دبیرکل مجمع کالن شهرهای ایران با بیان اینکه رئیس جمهور با‬ ‫شــعار عدالت اجتماعی روی کار امده است‪ ،‬یکی از مباحث مهم‬ ‫عدالت اجتماعی را حمل ونقل عنــوان کرد و گفت‪ :‬اگر اعتبارات‬ ‫شــهرداری ها به همین صورتی که در الیحه بودجه اورده شده‪ ،‬از‬ ‫سوی نمایندگان مجلس شورای اسالمی هم تصویب شود‪ ،‬از عدالت‬ ‫اجتماعی غفلت می شود و بسیاری از شهرداری های کالنشهرها با‬ ‫دست خالی مشغول کار خواهند شد‪.‬‬ ‫مجتبی شفیعی معاون حمل ونقل ترافیک شهرداری تهران در این‬ ‫نشست با بیان اینکه شرایطی که هم اکنون در ان قرار داریم‪ ،‬شرایط‬ ‫بی نظیری اســت‪ ،‬گفت‪ :‬در این ‪ ۲۰‬سال که در حوزه حمل ونقل‬ ‫فعالیت دارم‪ ،‬چنین شرایطی را به ذهن ندارم که این میزان همدلی‬ ‫و هماهنگی در این حوزه شکل گرفته باشد‪.‬‬ ‫معاون شــهردار تهران اظهار امیدواری کرد که این نشســت ها و‬ ‫کمیته هاسببایجادهم افزاییبیشترمیانکالن شهرهاباشدوبیان‬ ‫کرد‪ :‬این هم افزایی برای تحقق اهداف اصلی است که همگی اعتقاد‬ ‫داریم این هدف‪ ،‬توسعه حمل و نقل عمومی است‪ ،‬چرا که مهم ترین‬ ‫موضوع مدیریت شهری و به تناسب مهم ترین دغدغه مردم دنیا در‬ ‫همه شهرها حمل ونقل و ترافیک است و امیدوارم در جهت بهبود‬ ‫شرایط زندگی شهروندان که متاثر از حمل ونقل و ترافیک است‪،‬‬ ‫کارهای مهمی انجام شود‪.‬‬ صفحه 7 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫شاعرانه‬ ‫طفیل هستی عشقند ادمی و پری‬ ‫ارادتی بنما تا سعادتی ببری‬ ‫بکوش خواجه و از عشق بی نصیب مباش‬ ‫که بنده را نخرد کس به عیب بی هنری‬ ‫می صبوح و شکرخواب صبحدم تا چند‬ ‫به عذر نیم شبی کوش و گریه سحری‬ ‫تو خود چه لعبتی ای شهسوار شیرین کار‬ ‫که در برابر چشمی و غایب از نظری‬ ‫هزار جان مقدس بسوخت زین غیرت‬ ‫که هر صباح و مسا شمع مجلس دگری‬ ‫ز من به حضرت اصف که می برد پیغام‬ ‫که یاد گیر دو مصرع ز من به نظم دری‬ ‫بیا که وضع جهان را چنان که من دیدم‬ ‫گر امتحان بکنی می خوری و غم نخوری‬ ‫کاله سروریت کج مباد بر سر حسن‬ ‫که زیب بخت و سزاوار ملک و تاج سری‬ ‫به بوی زلف و رخت می روند و می ایند‬ ‫صبا به غالیه سایی و گل به جلوه گری‬ ‫چو مستعد نظر نیستی وصال مجوی‬ ‫که جام جم نکند سود وقت بی بصری‬ ‫دعای گوشه نشینان بال بگرداند‬ ‫چرا به گوشه چشمی به ما نمی نگری‬ ‫بیا و سلطنت از ما بخر به مایه حسن‬ ‫و از این معامله غافل مشو که حیف خوری‬ ‫خبر‬ ‫روستاهای هدف گردشگری‬ ‫رتبه بندیمی شوند‬ ‫مدیرکل دفتر مطالعات‪ ،‬اموزش و برنامه ریزی گردشگری از‬ ‫برنامه ریزی برای تشــکیل شورای راهبری روستاهای هدف‬ ‫گردشگری ذیل طرح شناســایی‪ ،‬ارزیابی و رتبه بندی این‬ ‫روستاها خبر داد‪.‬‬ ‫زاهد شفیعی گفت‪ :‬در نشست مشترکی که بین نمایندگان‬ ‫معاونت گردشگری و حوزه مدیریت روستایی وزارت کشور‬ ‫در مرکز مطالعات راهبردی و اموزش شــهری و روســتایی‬ ‫ســازمان شــهرداری ها و دهیاری های کشــور برگزار شد‬ ‫چارچوب استقرار مدل شاخص های ارزیابی و جزئیات فرایند‬ ‫انجام طرح شناسایی‪ ،‬ارزیابی و رتبه بندی روستاهای هدف‬ ‫گردشگری تشریح و با اجماع نظر مورد استقبال و تایید قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر مطالعات‪ ،‬اموزش و برنامه ریزی گردشــگری‬ ‫افزود‪ :‬در این نشست به منظور استفاده از ظرفیت همکاری‬ ‫مشــترک و هم افزایی با دستگاه های مرتبط حوزه روستایی‬ ‫در موضوعــات اموزش‪ ،‬اشــتغال و کارافرینی و پروژه های‬ ‫زیرســاخت روســتایی موضوع تشکیل شــورای راهبری‬ ‫روســتاهای هدف ذیل طرح شناسایی‪ ،‬ارزیابی و رتبه بندی‬ ‫روستاهای هدف گردشــگری تبیین و مقرر شد شیوه نامه‬ ‫اجرایی ان با محوریت معاونت گردشگری تدوین و با همکاری‬ ‫وزارت کشور به مدیران استان و مقامات محلی ابالغ شود‪.‬‬ ‫شفیعی با برشــمردن اثرات این طرح در روستاهای هدف‬ ‫گفت‪ :‬ارتقای تاسیســات و خدمات گردشگری در روستاها‬ ‫و اصوال تعریف مقاصد روســتایی و پروژه های پیشران ان ها‬ ‫از مهم ترین خروجی این رتبه بندی اســت‪ .‬وی یاداور شد‪:‬‬ ‫در این نشســت ســامانه اموزش مجازی مدیریت شهری و‬ ‫روستایی وزارت کشور با نام اختصاری سام شهر که به همت‬ ‫مرکز مطالعات راهبردی و اموزش شهری و روستایی سازمان‬ ‫شهرداری ها و دهیاری های کشــور راه اندازی شده است به‬ ‫عنوان ظرفیتی مناسب برای اموزش و توانمندسازی دهیارها‬ ‫در حوزه گردشگری مورد تاکید قرار گرفت‪ .‬شفیعی با اعالم‬ ‫امادگی دفتر مطالعات‪ ،‬اموزش و برنامه ریزی گردشــگری‬ ‫برای اجرای طرح اموزش و توانمندسازی دهیاری ها و اعضای‬ ‫شوراها در روستاهای هدف‪ ،‬گفت‪ :‬قرار است در زمینه تهیه‬ ‫عناوین و محتوای اموزشی در قالب سرفصل های مورد نیاز‪ ،‬با‬ ‫مرکز مطالعات راهبردی و اموزش شهری و روستایی سازمان‬ ‫شهرداری ها و دهیاری های کشور همکاری شود‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز و مدیر مسئول ‪:‬‬ ‫مهدی احمدی‬ ‫زیر نظر شورای سردبیری‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫مدیر روابط عمومی وتوسعه بازار‪ :‬علی نجفی‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان مطهری‬ ‫خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪43‬‬ ‫سهشنبه ‪ 28‬دیماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪663‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫سازمان اگهی شهرستان ها‪09932045164:‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشر گستر امروز‬ ‫پرونده ای بر دومین رویداد کسب و کار «مدوسامیت»‪:‬‬ ‫صحنۀ جدید کسب و کار بازیگران جدید می خواهد‬ ‫دومین رویداد سالیانه کسب و کار ایران با عنوان مدوسامیت‬ ‫در راستای شناسایی و معرفی بسترها و فرصت های فناورانه‬ ‫پیش رو و با هدف تبادل اطالعات جدید‪ ،‬شــبکه ســازی‪،‬‬ ‫تقویت بازار داخلی‪ ،‬افزایش اگاهی مشــتریان‪ ،‬شناخت و‬ ‫معرفی ایده های خالق صنعــت مد در دو بخش مدوتاک و‬ ‫مدودیزاین‪ ،‬در ســالن همایش های کوه نور هتل پارسیان‬ ‫اوین‪ ،‬بــا حضور بیش از ‪ 20‬برند مختلف و متفاوت فعال در‬ ‫حوزۀ کسب و کار برگزار شد‪.‬‬ ‫در بخش مدوتاک که شــامل اشتراک گذاری ایده ها‪ ،‬طرح‬ ‫تجربیات و تعیین مسیر دســتیابی به موفقیت در صنعت‬ ‫مد اســت‪ ،‬با حضور جمعی از طراحان و صاحبان کسب و‬ ‫کار موفق ایرانــی در ارتباط با نقش و تاثیر تکنولوژی های‬ ‫نوین از جمله متاورس‪ ،‬بــاک چین و ان اف تی بر صنعت‬ ‫مد گفت و گو شــد‪ .‬در بخــش مدودیزاین بــا تمرکز بر‬ ‫جنبه های تجاری ســازی مد‪ ،‬فرصتی مناسب جهت معرفی‬ ‫اخرین طر ح‪‎‬ها و دســتاوردهای طراحان و ایده پردازان که‬ ‫ویژگی هــای مبتکرانه و کاربردی و امــکان تولید انبوه و‬ ‫تجاری سازی محصول را دارند‪ ،‬فراهم امد‪ .‬دومین رویداد‬ ‫مدوســامیت‪ ،‬پیوستن به جامعه نواور و متفکر اکوسیستم‬ ‫مد و پوشــاک‪ ،‬بررســی تکنولوژی های جدید و تاثیر ان‬ ‫در صنعــت مد‪ ،‬مبادله اطالعات و شــکل گیری ارتباطات‬ ‫کاری و تجاری‪ ،‬افزایش اگاهی مشــتریان از مفهوم برند‪،‬‬ ‫به اشتراک گذاشــتن ایده های خالقانه و تشویق به منظور‬ ‫انجام تحقیقــات پیش برنده در عرصه مد و لباس‪ ،‬از جمله‬ ‫اهداف برگزاری این رویداد بوده اســت‪ .‬ان چه پیشکش‬ ‫حضور می شود‪ ،‬بخشی از ســخنان صاحبان برند در این‬ ‫همایش است‪.‬‬ ‫صحنۀ جدید کسب و کار بازیگران جدید می خواهد‬ ‫مهدی معصومی‪ ،‬برگزار کنندۀ رویداد «مدوسامیت»‪ ،‬به تغییرات‬ ‫در شــرایط کرونا و پساکرونا اشــاره کرد‪ .‬بستر ارائه محصوالت به‬ ‫صورت انالین‪ ،‬در این دوران به شدت گسترش یافته است‪.‬‬ ‫وی اشــاره کرد‪ :‬در دو سال اخیر شــرکت های بسیار زیادی مانند‬ ‫دیجی کاال توانستند با شیوع بیماری کرونا‪ ،‬شیوه های کار خود را‬ ‫تغییر دهند و به سوددهی بیشتری برسند‪ .‬وی در ادامه‪ ،‬با بیان این‬ ‫که بسیاری از برندها در شرایط جدید‪ ،‬بستر فروشگاهی خویش را‬ ‫تغییر دادند‪ ،‬افزود‪ :‬در دوران انالین مردم حس حضور را از دست‬ ‫دادند و عرضه کنندگان محصول‪ ،‬در دوران کرونا توانستند کسب‬ ‫و کار خود را در بســتر انالین رونق دهنــد و در عین حال نباید‬ ‫فراموش کرد که فضای جدید‪ ،‬بازیگران جدیدی می خواهد‪.‬‬ ‫این برگزار کنندۀ رویداد کســب و کار‪ ،‬با بیان این که سال ‪۲۰۲۲‬‬ ‫می تواند عرصۀ جدیدی برای کســانی کــه می خواهند خود را در‬ ‫حــوزۀ بیزنس به نمایــش بگذارند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬امروز در شــرایطی‬ ‫هســتیم که بیزنس ها به ســمت کانال ارتباطــی جدید و فروش‬ ‫انالین پیش می روند و این در حالی اســت که پیش تر این تجربه‬ ‫به ثبت رسیده بود‪.‬‬ ‫چیزی درون ماست که هنوز به ان دست نیافته ایم‬ ‫مدیر و موســس برند «ارکیو فشن»‪ ،‬با اذعان به این امر که زبان‪،‬‬ ‫ویروسی از بیرون دنیای ماست‪ ،‬خاطر نشان کرد‪ :‬با زبان‪ ،‬سیستم‬ ‫عامل انسان هک شده است و مث ً‬ ‫ال کسانی که جن زده می شوند و‬ ‫یا به ان ها وحی می شــود‪ ،‬شروع به حرف زدن می کنند و این امر‪،‬‬ ‫عمدتاً در مذاهب بروز پیدا می شــود و می توان گفت که این زبان‪،‬‬ ‫نزدیک ترین بخش به زبان سخت افزار ماست‪ .‬صدرا شریعتمداری‪،‬‬ ‫موســس برند «ارکیو فشن» در دومین رویداد ساالنۀ مدوسامیت‪،‬‬ ‫با اشاره به این نکته که ذهن انسان ساختار فیزیکی ذاتی ظرفیت‬ ‫شناسایی‪ ،‬تشخیص و یادگیری زبان را دارد‪ ،‬گفت‪ :‬این ظرفیت از‬ ‫زمانی که ما به دنیا امده ایم‪ ،‬همراه ماست‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به این مفهوم که اگــر از اول ابتدایی این عقل وجود‬ ‫داشــت که این مفاهیم را به ما یاد می دادند‪ ،‬یا امروز اینجا نبودیم‬ ‫و یا به گونه ای دیگر حضور داشــتیم‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬چیزی درون ما‬ ‫وجود دارد به نام نفس و یا درون نا مکشــوف بشــر که ما هنوز به‬ ‫ان دســت پیدا نکرده ایم که می گوید نگاه بشــر به اینده‪ ،‬نگاهی‬ ‫امیدوارانه است و این نگاه در حال تکمیل است‪.‬‬ ‫کارافرینی‪ ،‬درست ترین اتفاق برای جمع اوری ثروت است‬ ‫سیاوش صوفی نژاد‪ ،‬موســس برند «ویال صوفیا» در این رویداد با‬ ‫بیان این که هرگز به ما نگفته اند که چه چیزی پشتوانۀ پول است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اگر همۀ ما نصف دالرهایی را که در دنیا هســت جمع کنیم‬ ‫و به امریــکا برویم و بگوئیم به جای ان با مــا طال بدهد‪ ،‬امریکا‬ ‫ورشکسته می شود و همین امر نکتۀ بسیار مهمی است که باید به‬ ‫ان فکر کنیم‪.‬‬ ‫صوفی نژاد با بیان این که کارافرینی کردن‪ ،‬اتفاق درستی برای‬ ‫جمع اوری ثروت است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬جریان ثروت‪ ،‬معنای خاصی‬ ‫دارد و رد و بــدل کردن ان معنای دیگری دارد‪ .‬من این بحث‬ ‫را انتخاب کرده ام‪ ،‬که به شما بگویم این مفاهیم چه معناهایی‬ ‫دارنــد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬میزان رد و بدل جریــان پولی که در فضای‬ ‫متاورس اتفاق می افتد‪ ،‬می تواند ایجاد ثروت کند‪.‬‬ ‫وی با اشــاره بــه این که امروز گیر لغت هــای عجیب و غریب‬ ‫افتاده ایم که باید معنای ان را درک کنیم‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬طال‬ ‫یک فلز در دنیاســت و دلیل ارزش ان این است که محدودیت‬ ‫برای دســتیابی به ان وجود دارد و همین امر‪ ،‬ان را ارزشمند‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫برای خلق تجربه های جدید در دنیای مجازی باید در‬ ‫دنیای حقیقی تجربه های موفق خلق کرده باشیم‬ ‫مجیــد احمدی خوشــبخت‪ ،‬بنیانگزار برند مــاخ دیزاین‪ ،‬در‬ ‫دومبن رویداد ساالنۀ «مدوســامیت»‪ ،‬با اشاره به این که باید‬ ‫ســمت خلق تجربه و دنیای جدید برویم‪ ،‬با خطاب قرار دادن‬ ‫برندهای ایرانی‪ ،‬گفت‪ :‬ایــن دنیا هیچ محدودیتی ندارد و تنها‬ ‫یک محدودیت دارد و ان هم ان چیزی است که برند شما قرار‬ ‫است تولید کند‪ .‬وی در ادامه‪ ،‬با اذعان به این امر که می بایست‬ ‫نگاه خویش را به سمتی ببریم که تجربه ای جدید برای افرادی‬ ‫با میانگین ‪ 60‬سال خلق کنیم که میزبان دنیای جدید باشند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬اگر شــما استاراپ نیستید و کسی هستید که ‪ 20‬یا ‪30‬‬ ‫سال هم در دنیای برندها کار کرده اید‪ ،‬به این راحتی نخواهید‬ ‫توانست به این تجربه پیدا کنید‪.‬‬ ‫با اذعان به این امر این ســوال را مطرح کــرد که اگر ما هنوز‬ ‫نتوانســته ایــم در دنیای واقعــی تجربه ای خلــق کنیم‪ ،‬دنیا‬ ‫می پذیرد که ما به سمت خلق تجربه های جدید برویم؟‬ ‫صنعت حمل و نقل پاشنۀ اشیل همۀ کسب و کارهاست‬ ‫هومن خطیبی‪ ،‬مدیر برند و ارتباطات جامع بازاریابی تیپاکس‪،‬‬ ‫در این همایش‪ ،‬با ســخنی از هردوت تاریخ نگار یونانی به این‬ ‫شــرح که نه برف‪ ،‬نه باران‪ ،‬نه گرما‪ ،‬نه تاریکی شب نمی تواند‬ ‫این پیک ها را از انجام وظیفه شــان بازدارد»‪ ،‬گفت‪ :‬ان چیزی‬ ‫که به صورت نهادینه با یک فرایند منسجم و هوشمندانه‪ ،‬بنام‬ ‫پست و لجستیک می شناسیم در دورۀ هخامنشی شکل گرفته‬ ‫‪88301986‬‬ ‫و در دوران ساسانی به تکامل رسیده است‪.‬‬ ‫وی در ادامه‪ ،‬با اشــاره به این نکتــه که تیپاکس به روایتی نام‬ ‫شخصی اســت که در دوران هخامنشی‪ ،‬مسئولیت سازماندهی‬ ‫چاپارخانه ها را به عهده داشته است‪ ،‬افزود‪ :‬با تغییر پارادایم های‬ ‫کسب و کاری روشهای و ابزار ارتباطی و فروش تحت تاثیر این‬ ‫تغییر به دســتاوردهای تازه ای رسیده است‪ .‬خطیبی در همین‬ ‫راســتا‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬بر این باورم که پاشنۀ اشیل همۀ کسب و‬ ‫کارها برای رشــد‪ ،‬پیشرفت و توســعه‪ ،‬صنعت حمل و نقل و‬ ‫لجستیک است‪.‬‬ ‫ایران در مسیرهایی حرکت کرده است که مورد توجه‬ ‫جهانیان نبوده است‬ ‫محمد طبائیان‪ ،‬مدیر فروش برند دیجی استایل‪ ،‬در این رویداد‪،‬‬ ‫با بیان این که امروز باید از خودمان بپرسیم که ایا با وجود عدم‬ ‫توسعۀ کسب و کار دیجیتال‪ ،‬صحبت کردن پیرامون متاورس‪،‬‬ ‫پریدن به ده پله باالتر نیســت‪ ،‬گفت‪ :‬در برخی از کشورها‪ ،‬این‬ ‫تفکر وجود دارد که اگر کسی فکر کند چیزی خوب است‪ ،‬قطعا‬ ‫خوب است و این پایه دموکراسی است‪.‬‬ ‫وی در ادامه‪ ،‬با اشــاره به این نکته که امروز باید به کلیت بازار‬ ‫نگاه کنیــم و در این میان‪ ،‬می توانیم به این نکته برســیم که‬ ‫چگونــه از دنیــای قدیم خارج و به دنیای جدید وارد شــویم‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬قرن بیســتم قرن بسیار با اهمیتی است که ایران در ان‬ ‫مســیرهایی را رفته است که شــاید در نقاط دیگر جهان مورد‬ ‫توجه نبوده است‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 754

روزنامه خوب 754

شماره : 754
تاریخ : 1401/03/04
روزنامه خوب 753

روزنامه خوب 753

شماره : 753
تاریخ : 1401/03/03
روزنامه خوب 752

روزنامه خوب 752

شماره : 752
تاریخ : 1401/03/02
روزنامه خوب 751

روزنامه خوب 751

شماره : 751
تاریخ : 1401/03/01
روزنامه خوب 750

روزنامه خوب 750

شماره : 750
تاریخ : 1401/02/31
روزنامه خوب 748

روزنامه خوب 748

شماره : 748
تاریخ : 1401/02/28
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!