روزنامه خوب شماره 528 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه خوب شماره 528

صفحه بعد

روزنامه خوب شماره 528

روزنامه خوب شماره 528

‫ماجرای ترخیص کاالهایی که دو‬ ‫بار تامین ارز می شوند‬ ‫سهشنبه‪ 22‬تیرماه‪ | 1400‬سال سوم | شماره‪8 | 528‬صفحه | قیمت ‪ 3000‬تومان |‪ 2‬ذی الحجه‪ 13 |1442‬جوالی‪2021‬‬ ‫روحانی در مراسم افتتاح طرح های وزارت راه و شهرسازی‪:‬‬ ‫دولت باید وام و زمین‬ ‫در اختیار مردم بگذارد‬ ‫محمدباقر قالیباف‪:‬‬ ‫وقت مردم را با مدیریت های‬ ‫غلط تلف کردیم‬ ‫خ‬ ‫بر‬ ‫خوب‬ ‫ساخ‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫کن‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫برا‬ ‫ی‬ ‫گ‬ ‫ی‬ ‫ا‬ ‫ح‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ش‬ ‫یهن‬ ‫ش‬ ‫ی‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫چابهار‬ ‫روند افزایشی دپوی کاال با وجود دستور رئیس جمهور برای ترخیص فوری‬ ‫بالتکلیفی‪ 1/3‬میلیونتن‬ ‫کاالی اساسی روی اب‬ ‫محصوالتایرانخودرودراستانه‬ ‫صادراتبهکشورروسیه‬ ‫موانعتولیدبهجایحذف‪،‬پنهانشدند‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫مبنایمحاسبهقاچاقچیست؟‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫سیاست هایکالننبایدباتغییردولتدستخوشتغییرشود‬ ‫رشداقتصادیدرگرویاصالحنظامپولی‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫بورسچشم انتظارورودنقدینگی‬ ‫از بانکها به بازار سرمایه‬ ‫بانک و بیمه‪4-‬‬ ‫بایدباتسریعواکسیناسیونزمینه‬ ‫رونق گردشگری را فراهم کنیم‬ ‫واکسیناسیوندرکشورسرعتگرفت؛‬ ‫درجلسهمدیرانگردشگریبامونسانمطرحشد‪:‬‬ ‫‪ ۲۷‬هزار گردشگر سالمت‬ ‫در سه ماهه نخست‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬به کشور سفر کردند‬ ‫فرهنگ و هنر‪5-‬‬ ‫فرهنگ و هنر‪5-‬‬ ‫‪ 111‬هزار دوز تزریق در یک روز‬ ‫سالمت‪6-‬‬ ‫معلمان و رانندگان سرویس مدارس‬ ‫مردادماهواکسینهمی شوند‬ ‫گزینهنهاییبرایپست‬ ‫شهردارتهرانتانیمهاولمرداد‬ ‫تعیینمی شود‬ ‫هزینهتمامشدههرواحدمسکن‬ ‫ملی‪ ۷۰۰‬میلیونتوماناعالمشد‬ ‫اغازواکسیناسیونزندانیان‬ ‫باالی ‪ 60‬سال در استان تهران‬ ‫معاون بهداشت وزارت بهداشت‪:‬‬ ‫جامعه‪7-‬‬ ‫از سوی معاون وزیر راه و شهرسازی؛‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫فانتزی های ازدواج با مالک های واقعی ازدواج متفاوت است‬ ‫جامعه‪7-‬‬ ‫رسانه ها برای جوان ها‬ ‫فانتزی سازیمی کنند!‬ ‫جامعه‪7-‬‬ ‫راه اندازی‪ 30‬خدمت غیر حضوری‬ ‫درسازمانتامیناجتماعی‬ ‫صفحه اخر‪8-‬‬ ‫بارک و بیمه‪4-‬‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫قیمت سکه ‪ ۲۱‬تیر ‪ ۱۴۰۰‬به ‪ ۱۰‬میلیون و ‪ ۶۸۰‬هزار تومان رسید‬ ‫‪2‬‬ ‫قیمت هر قطعه ســکه تمام بهار ازادی طرح جدید‪ ،‬دوشنبه ‪ ۲۱‬تیر ‪ ۱۴۰۰‬به ده میلیون و ‪ ۶۸۰‬هزار تومان رسید‪ .‬همچنین قیمت هر قطعه سکه تمام بهار ازادی طرح قدیم ‪۱۰‬‬ ‫میلیون و ‪ ۵۰۰‬هزار تومان‪ ،‬نیم سکه ‪ ۵‬میلیون و ‪ ۶۵۰‬هزار تومان‪ ،‬ربع سکه سه میلیون و ‪ ۶۰۰‬هزار تومان و سکه یک گرمی ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۲۵۰‬هزار تومان است‪ .‬همچنین هر اونس‬ ‫طال در بازارهای جهانی ‪ ۱۸۰۴‬دالر و ‪ ۴۶‬سنت و هر گرم طالی ‪ ۱۸‬عیار به ‪ ۱‬میلیون و ‪ ۶۱‬هزار و ‪ ۹۰۹‬تومان رسید‪.‬‬ ‫سهشنبه ‪ 22‬تیرماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪528‬‬ ‫اخبار‬ ‫محصوالت ایران خودرو در استانه‬ ‫صادرات به کشور روسیه‬ ‫سفیر ایران در کشور روسیه با بیان این که وضعیت خودروسازی‬ ‫ایران به ویژه ایران خودرو همواره رو به رشــد بوده‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫خودروهایی کــه ایران خودرو تولید می کند‪ ،‬قابلیت عرضه به‬ ‫بازارهایجهانیرادارد‪.‬کاظمجاللی‪،‬درنشستبا مدیرعاملگروه‬ ‫صنعتی ایران خودرو با موضوع بررسی اقدامات اجرایی برای ورود‬ ‫مجدد این خودروساز به بازار روسیه‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬طبق مطالعاتی‬ ‫که ایران خودرو در بازار روسیه انجام داده‪ ،‬محصوالتی نظیر دنا‪،‬‬ ‫دنا پالس‪ ،‬رانا پالس و خودروی تارا‪ ،‬ظرفیت مطرح شدن در بازار‬ ‫کشور روسیه را دارا هستند‪ .‬وی با بیان این که مدیرعامل گروه‬ ‫صنعتی ایران خودرو ظرف چند ماه اخیر پیگیری های جدی در‬ ‫زمینه صادرات محصوالت این خودروساز داشته‪ ،‬گفت‪ :‬به واسطه‬ ‫این پی گیری ها‪ ،‬سفارتخانه در این بخش فعال شده و همکاری‬ ‫دو سویه و مستمری میان سفارت روسیه در ایران و ایران خودرو‬ ‫برقرار شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬در این همکاری مشترک‪ ،‬موضوعاتی‬ ‫نظیر صادرات برخی از خودروها به کشور روسیه و تولید مشترک‬ ‫خودرو و نیز استفاده از ظرفیت های صادراتی قطعه سازان‪ ،‬به‬ ‫صورت جدی دنبال می شود‪ .‬سفیر ایران در کشور روسیه‪ ،‬ابراز‬ ‫امیدواری کرد‪ ،‬همکاری های خوبی در زمینه خودرویی با کشور‬ ‫روسیه صورت گیرد‪ .‬مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو نیز در‬ ‫این نشست اظهار کرد‪ :‬براساس راهبرد ترسیم شده برای صادرات‬ ‫محصوالت‪ ،‬درصددیم تا عالوه بر شناســایی و توسعه بازارهای‬ ‫صادراتی جدید‪ ،‬بازارهایی که در گذشته در انها حضور داشته ایم‬ ‫را نیز توسعه دهیم‪ .‬فرشاد مقیمی تصریح کرد‪ :‬بر اساس بررسی‬ ‫ها و تحلیل های صورت گرفته‪ ،‬یکی از بازارهایی که می توان در‬ ‫ان به سرانجام خوبی در حوزه صادرات دست یافت‪ ،‬بازار کشور‬ ‫روسیه است؛ لذا با همکاری سفارتخانه و سفیر ایران در کشور‬ ‫روسیه‪ ،‬انگیزه تحقق این برنامه و هدف مضاعف شد‪ .‬این اقدام‬ ‫در ابتدا با بررســی صادرات خودرو اغاز شده و در زمینه هایی‬ ‫مانند صادرات قطعه‪ ،‬موتورسیکلت و حتی خودروهای سنگین‬ ‫تجاری و باری نیز توسعه خواهد یافت‪ .‬وی با اشاره به برنامه ریزی‬ ‫برای حضور ایران خودرو در نمایشگا ه «اینتر اتو» روسیه که در‬ ‫شهریور ماه امسال برپا خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬به واسطه این نمایشگاه‪،‬‬ ‫محصوالت ایران خودرو به جامعه هدف روسیه معرفی خواهد شد‬ ‫و بازاریابی خوبی برای صادرات صورت خواهد گرفت‪ .‬مدیرعامل‬ ‫گروه صنعتی ایران خودرو‪ ،‬با اشاره به حضور برندهای مختلف در‬ ‫بازار خودروی روسیه‪ ،‬ظرفیت باالی موجود در گروه صنعتی ایران‬ ‫خودرو را عاملی برای دستیابی به اهداف صادراتی دانست و افزود‪:‬‬ ‫با جدیت این خودروساز در تحقق اهداف صادراتی‪ ،‬در اینده ای‬ ‫نزدیک برنامه های در نظر گرفته شده تحقق خواهد یافت‪ .‬وی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬عملکرد ایران خودرو در مسیر تحقق منویات‬ ‫رهبری برای حضور در بازارهای صادراتی برای کشور افتخارافرین‬ ‫خواهد بود‪ .‬گفتنی است در این نشســت‪ ،‬گزارشی از اقدامات‬ ‫اجرایی صورت گرفته ایران خودرو در راستای ورود به بازار کشور‬ ‫روسیه و اهداف کوتاه مدت‪ ،‬میان مدت و بلند مدت‪ ،‬ارایه شد‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی خبر داد؛‬ ‫ساخت مسکن رایگان‬ ‫برای حاشیه نشینان چابهار‬ ‫مدیرعامل شرکت بازافرینی شهری از ساخت رایگان هزار واحد‬ ‫مسکونی برای حاشیه نشینان چابهار خبر داد‪ .‬مهدی عبوری در‬ ‫ائین افتتاح پروژه های ملی وزارت راه و شهرسازی با بیان اینکه‬ ‫‪ ۱۴۵‬هزار واحد مسکونی از سوی شرکت بازافرینی شهری در‬ ‫دو وضعیت ساخت در اراضی و همچنین نوسازی بافت فرسوده‬ ‫احداث شــده است‪ ،‬گفت‪ :‬صد هزار واحد از این تعداد در اراضی‬ ‫متعلق به شرکت بازافرینی شهری ساخته شد‪ .‬وی به دیگر پروژه‬ ‫ســاخت و ساز مسکونی در اراضی متعلق به شرکت بازافرینی‬ ‫شهری اشاره و تصریح کرد‪ :‬در زمین ‪ ۳.۵‬میلیون مترمربعی این‬ ‫شرکت‪ ،‬سال جاری بزرگترین پروژه ساخت مسکن با ‪ ۱۲‬هزار‬ ‫واحد در شهر بندرعباس اغاز شد که هم اکنون در دست ساخت‬ ‫اســت‪ .‬معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به معرفی ‪ ۴۰‬هزار‬ ‫واحد فرسوده به بانک های عامل برای دریافت تسهیالت نوسازی‬ ‫بافت فرسوده‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬سال گذشته‪ ۱۱‬هزار واحد ذیل طرح‬ ‫اقدام ملی مسکن افتتاح شد که شش هزار واحد ان به پروژه های‬ ‫بافت فرسوده اختصاص داشت‪ .‬امروز نیز در ‪ ۱۷۹‬شهر‪ ۱۱ ،‬هزار‬ ‫واحد فرسوده نوسازی شده‪ ،‬افتتاح می شود‪ .‬مدیرعامل شرکت‬ ‫بازافرینی شهری درباره تسهیالت نوسازی بافت فرسوده‪ ،‬تاکید‬ ‫کرد‪ :‬در هیئت دولت در اردیبهشت ماه امسال سقف تسهیالت‬ ‫تبصره ای ‪ ۲.۵‬برابر شد و در حال حاضر در کالن شهرها توسعه‬ ‫گران بافت های ناکارامد شــهری برای هر واحد فرسوده ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیون تومان تسهیالت دریافت می کنند‪ .‬عبوری خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬از دیگر خدمات نوسازی بافت فرسوده به متقاضیان رایگان‬ ‫بودن ‪ ۵۰‬تا ‪ ۱۰۰‬درصد هزینه صدور پروانه ساخت در شهرهای‬ ‫مختلف است که در تهران متقاضیان از صد درصد هزینه پروانه‬ ‫ساخت معاف هستند‪ .‬همچنین ‪ ۵۰‬درصد هزینه های طراحی‪،‬‬ ‫نظارت و اجرا از سوی نظام مهندسی تخفیف داده شده است‪ .‬وی‬ ‫درباره اعطای تسهیالت ودیعه مسکن برای جابجایی متقاضیان‬ ‫نوســازی بافت فرسوده در دوره ساخت و ساز گفت‪ :‬در تهران و‬ ‫کالن شهرها ‪ ۶۰‬و در سایر شهرها ‪ ۴۵‬میلیون تومان با سود صفر‬ ‫درصد به متقاضیان این تسهیالت پرداخت می شود‪.‬‬ ‫سیاست های کالن نباید با تغییر دولت دستخوش تغییر شود‬ ‫رشد اقتصادی در گروی اصالح نظام پولی‬ ‫کارشناس مرکز مطالعات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت‪ :‬مدیریت اجرایی در کشور باید در چارچوب‬ ‫اسناد باالدستی کشور و به گونه ای باشد که سیاست های کالن نظام با تغییر دولتها‪ ،‬دستخوش تغییر نشود‪ .‬مهدی‬ ‫خوشخوی‪،‬کارشناسمرکزمطالعاتراهبردیمجمعتشخیصمصلحتنظامباتاکیدبرلزومکانالیزهشدنمدیریت‬ ‫کشور گفت‪ :‬متاسفانه ما در کشور طنزهای تلخی داریم‪ .‬اسناد باالدستی هم یکی از همان طنزهای تلخ است‪ .‬زیرا ما‬ ‫یک سری اسناد کلی و باالدستی تنظیم و تصویب می کنیم و برای ان نهاد باالدستی معین می کنیم‪ ،‬اما این اسناد‬ ‫تقریباً هیچ گونه اثر و بازتاب ملموسی در مقررات و قوانین و حوزه اجرایی کشور ندارند و تقریباً بود و نبود ان ها‬ ‫یکسان است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬دلیلش این است که عموماً درک درستی از سیاست گذاری و سیاست های کلی نداریم‬ ‫و نتوانستیم نسبت بین ان ‪ ،‬قانون گذاری و اجرا را به درستی تعریف و مرزگذاری کنیم‪ .‬در حال حاضر خود دولت ها‬ ‫سیاست گذاری‪ ،‬قانون گذاری و اجرا می کنند‪ .‬در صورتی که دولت باید در چارچوب سیاستهای کالن نظام‪ ،‬مجری‬ ‫باشد‪ .‬دولت نهم و دهم در یک سری حوزه ها یک رویکردی داشت‪ .‬دولت یازدهم امد و مسیر را ‪ ۱۸۰‬درجه عوض‬ ‫کرد‪ .‬در صورتی که نباید این قابلیت برای دولت ها وجود داشته باشد‪ .‬در واقع بهتر است که مدیریت کشور کانالیزه‬ ‫باشد‪ .‬این کارشناس اقتصادی افزود‪ :‬به عنوان مثال ترامپ نرخ بهره را نمی توانست به سیستم بانکی تحمیل کند‪ .‬ولی‬ ‫در کشور ما این گونه نیست و دولت می تواند بر اساس تشخیص خودش سیاست گذاری‪ ،‬اجرا و تصمیم گیری کند‬ ‫معنایش این است که اسناد باالدستی در کانالیزه کردن دولت ها در کشور ما نقش نداشته است‪.‬‬ ‫برهه طالیی کشور در اختیار دولت هفتم و هشتم‬ ‫وی در ادامه تصریح کرد‪ :‬نکته مهم در بررسی شاخص های اقتصادی این است که مث ً‬ ‫ال دولت هفتم و هشتم به عنوان‬ ‫دولتی که در مجموع بهترین شاخصه های اقتصادی را رقم زده است شناخته می شود‪ .‬این امر از دو عامل مهم نشات‬ ‫گرفته است‪ .‬اولین عامل که نسبتاً فرعی هم شناخته می شود اینکه حضور یکسری افراد معدود و با اقدامات مشخص‬ ‫توانستند در یک بستر مطلوب خروجی های خوب و ملموسی را رقم بزنند‪ .‬برای نمونه شهرهایی که اطراف تهران‬ ‫شکل گرفت مربوطه به ان زمان بود که پروژه های عمرانی را شارژ کرد‪ .‬اما دومین و مهمترین عامل که بعضاً دیده‬ ‫نمی شود این است در برهه ‪ ۷۶‬تا ‪ ۸۴‬برهه ای بود که هر شخصی و با هر تیمی که کار را در دست می گرفت‪ ،‬تقریباً‬ ‫نمی توانست عملکرد دولت اقای هاشمی را ارائه دهد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬چون اوالً ما تا قبل از حضور و ظهور پدیده ای‬ ‫مانند بانک های خصوصی در کشور‪ ،‬به مراتب اقتصاد ساده تری بود را شاهد بودیم‪ .‬نقطه عطف اقتصاد کشور ما‪ ،‬چه‬ ‫از نظر خوب و چه بد‪ ،‬ظهور بانکداری خصوصی است‪ .‬دولت اقای خاتمی دقیقاً تا قبل از همین پدیده و طبیعتاً در‬ ‫یک شرایط بسیطی بود‪ .‬بانکداری خصوصی شرایط اقتصاد ما را بسیار سخت کرد‪ .‬ثانیاً ما از یک شوک بزرگ عبور‬ ‫کرده بودیم‪ .‬در ان دوره با شوک های ارزی و تورمی مواجه می شدیم اما این شوک ها با فواصل زمانی طوالنی رخ‬ ‫می داد و تا مدت ها پس از ان شرایط باثباتی داشتیم‪ .‬دست بر قضا شروع این دولت بعد از این شوک بود‪.‬خوشخوی‬ ‫افزود‪ :‬بنابراین ان بازه‪ ،‬یک بازه خاص و ویژه بود‪ .‬البته گفتنی است یک اقدام مفیدی که صورت گرفت این بود که از‬ ‫همان اوایل دولت نرخ ارز به نرخ واقعی خودش نزدیک بود و این امر موجب شد تا چندین سال شوک ارز نداشتیم‪.‬‬ ‫ولی اجماال در ان دوران بستر مناسبی فراهم بود‪.‬‬ ‫رشد اقتصادی در گروی اصالح نظام پولی‬ ‫خوشخوی در پاسخ به علل کاهش نرخ رشد اقتصادی در دهه‪ ۹۰‬گفت‪ :‬در اینجا یک عامل مطرح نیست‪ .‬تحلیل علل‬ ‫افت رشد اقتصادی کشور‪ ،‬تحلیل علل مشکالت اقتصاد ایران دانست‪ .‬بنده در این موضوع دو بخش و حیطه را مهم‬ ‫می بینم‪ .‬یک زاویه مربوط به مباحث پولی کشور است‪ .‬بدین معنا که ما یک بخش پولی در اقتصاد کشور داریم که‬ ‫ان از نابسامانی عمیق و قدیمی رنج می برد‪ .‬بخش دوم هم بخش واقعی اقتصاد کشور تحت عنوان تولید و حمایت از‬ ‫کسب و کارها مطرح است که در این بخش بحث رفع انحصار و مجوزدهی وجود دارد‪ .‬در واقع سازوکارهای تولیدی‬ ‫را در اقتصاد کشور سروسامان می دهد‪ .‬وی افزود‪ :‬مشخصاً اگر بخواهیم یک عامل مسلم در مشکالت اقتصادی را‬ ‫معرفی کنیم‪ ،‬نابسامانی های بخش پولی است‪ .‬نابسامانی های بخش واقعی اقتصاد باالخره یک اثر حاشیه ای و محدود‬ ‫با دوام را می تواند از خودش بروز دهد‪ .‬برای نمونه ما ‪ ۵۰‬سال بی ثباتی و غلبه رکود را داشته ایم که بخش واقعی از‬ ‫اساس نمی تواند بی ثباتی پایدار رقم بزند‪.‬‬ ‫مشکالت اقتصاد کشور در خارج از اقتصاد شکل گرفته است‬ ‫این کارشناس اقتصادی در خصوص راهکارهای برون رفت از شرایط فعلی گفت‪ :‬برای اینکه بتوانیم از این وضعیت‬ ‫خارج شویم اجماال باید بگوییم که فع ً‬ ‫ال مهمترین مانع برای اینکه بتوانیم مانع زدایی کنیم و رشد اقتصادی کشور را‬ ‫اصالح کنیم یک انگاره سمی را مطرح است که به جان اقتصاد کشور افتاده و باید ان اصالح شود‪ .‬ان انگاره این است‬ ‫که اساساً ریشه اصلی مسائل کشور اساساً خارج از اقتصاد کشور رقم خورده و طبیعتاً برای حل ان هم باید به خارج‬ ‫از اقتصاد کشور رجوع کرد‪ .‬این انگار ِه مهلک دهه اخیر کشور است که با ظهور یک دولت تکنوکرات و خالی از محتوا‬ ‫این انگاره نهادینه شد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬من از همه بزرگوارانی که قائل به این هستند که برای حل مشکالت اقتصاد کشور‬ ‫و برون رفت از شرایط فعلی باید فکری به حال روابط با کشورهای دیگر مانند ابرقدرت ها کرد یک سوال می پرسم‪.‬‬ ‫سوال من این است که ما ‪ ۸‬سال در تالش هستیم و در واقع عمر دو دولت جمهوری اسالمی به این گذاشته شد که‬ ‫مذاکرات صورت بگیرد و همه چیز متوقف بر این شد که ما از یک ازادی تعامل اقتصادی بهره ببریم تا اقتصاد کشور‬ ‫از این وضعیت خارج شود‪ .‬سوال این است که دولت امریکا یک سری تحریم ها را اعمال کرد‪ .‬اوالً اینکه تحریم چگونه‬ ‫می تواند تورم پایدار و فزاینده رقم بزند‪ .‬یعنی در چند سال اخیر هم زمانی اتفاق افتاده بین تحریم و تورم ها‪ .‬تحریم بعد‬ ‫از ‪ ۶‬سال چگونه می تواند تورم های فزاینده و مزمن رقم بزند؟ وی افزود‪ :‬اقتصاد ایران با یک شوک تحریم مواجه بوده‬ ‫است؛ این شوک یک بار است اما در ایران چند سال پیاپی است که تورم فزاینده داریم‪ .‬سوال دوم اینکه ما از سال ‪۹۲‬‬ ‫تا کنون که دولت متکی به مذاکره بر روی کار امد بحث تحریم کم و بیش ازاردهنده بوده است‪ .‬ایا نقدینگی ما که از‬ ‫سال ‪ ۹۲‬تا حال حاضر ‪ ۷‬برابر شده را هم امریکا به ما تحمیل کرده است؟ اگر غیر این است چرا برنامه ای نداشتیم؟‬ ‫اگر مسئولین ما برای این مسائل تمرکز و انرژی الزم را صرف می کردند قطعاً امروز شاهد وضعیت متفاوت تری بودیم‪.‬‬ ‫موانع تولید به جای حذف‪ ،‬پنهان شدند‬ ‫مبنایمحاسبهقاچاقچیست؟‬ ‫عضواتحادیهتولیدکنندگانپوشاکبابیاناینکهبرخیبهجایبرداشتن‬ ‫موانع تولید‪ ،‬ان ها را پنهان کردند‪ ،‬گفت‪:‬اگر واقعا میزان قاچاق به یک‬ ‫سوم کاهش پیدا کرده است باید تغییری در اشتغال دیده می شد‪ .‬مجید‬ ‫افتخاری در نشست خبری اظهار داشت‪ :‬قطعی بدون برنامه طوالنی و‬ ‫مدت برق کمر تولید را می شکند‪ .‬تولیدکننده نمی داند چه مدت زمانی‬ ‫برق ندارد‪ .‬در چنین وضعیتی جهش تولید رخ نمی دهد و این موضوع‬ ‫یک چالش در صنعت است که نه تنها باعث کم شدن ساعات کاری بلکه‬ ‫باعث کاهش راندمان نیز می شود‪ .‬در ماه گذشته بسیاری از واحدهای‬ ‫صنعتی پنج تا شش روز مشکل برق داشتند‪ .‬از سال قبل می دانستیم‬ ‫که در موضوع برق به میزان ‪ ۱۵‬هزار مگاوات مشکل داریم ولی وقتی در‬ ‫مورد ان فکری نکردیم به همین جا هم باید می رسیدیم‪ ،‬کدام کشور‬ ‫پیشرو در حوزه پوشاک مشکل برق دارد؟ اگر حتی برای خاموشی ها‬ ‫هم مدیریت صحیحی وجود داشت امکان برنامه ریزی بود‪ .‬بسیاری از‬ ‫این مشکالت با تعامل قابل حل است اما متاسفانه صنعت تبدیل به‬ ‫اتش نشانی شده که هر روز باید یک اتش را خاموش کند‪ .‬عضو هیات‬ ‫مدیره اتحادیه تولیدکنندگان پوشاک تهران افزود‪ :‬قطعی برق‪ ،‬قاچاق‪،‬‬ ‫گسترش بی رویه مناطق ازاد و ‪ ...‬همه مشکالتی هستند که صنعت‬ ‫پوشاک امروز با ان مواجه است‪ .‬بخش عمده ای از بازار خود را در اختیار‬ ‫کشــورهایی قرار داده ایم که ما را در کشورشان راه نمی دهند و حتی‬ ‫نمی توانیم در کشور انها ‪ LC‬باز کنیم‪ .‬بانک ها نیز مشکالت دیگری‬ ‫ایجاد می کنند‪ .‬وی با بیان اینکه به نظر می رســد این دولت اعتقادی‬ ‫به تولید ندارد‪ ،‬گفت‪ :‬پنج ســال پیش رئیس جمهور شهر پوشاک را‬ ‫کلنگ زنی کرد‪ ،‬شهر پوشاک منطقه ویژه مخصوص پوشاک بود که‬ ‫مسئولیت ان به شهرک های صنعتی سپرده شده بود اما تاکنون این‬ ‫پروژه پیش نرفته اســت‪ .‬در کرونا نیز بخش خصوصی کار خود را رها‬ ‫کرد و به مشکالت پیش امده مانند تامین ماسک‪ ،‬لباس بیمارستان و‬ ‫‪ ...‬پرداخت ولی در مقابل جنس درجه دو و ســه از چین وارد کردند و‬ ‫همه این شبکه را از بین بردند‪ .‬موانع تولید هر روز رو به افزایش است‬ ‫اگر حمایتی هم وجود داشــته‪ ،‬ناخواسته و به خاطر شرایط حاصل از‬ ‫تحریم ها بوده است‪ .‬افتخاری اضافه کرد‪ :‬هیچ تشکلی با واردات رسمی‬ ‫مشکل ندارد تنها خواسته ما این است که در عرضه رقابت شفاف باشد‬ ‫حتی زمانی که واردات پوشاک به کشور ازاد بود تنها یک تا دو درصد‬ ‫از پوشــاک های وارداتی به کشور به صورت رسمی وارد می شدند‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬قاچاق می تواند به علت سهولت در حمل‪ ،‬اختالف قیمت یا دیگر‬ ‫عوامل باشد اما باید در مورد ان فکری شود‪ .‬اقای ربیعی میزان قاچاق‬ ‫در پوشاک را در جلسه ای که با رهبر داشتند هشت میلیارد دالر اعالم‬ ‫کردند اما شــخص دیگری از دولت این رقم را یک میلیارد دالر اعالم‬ ‫کــرد یعنی اجماعی حتی روی این اعداد وجود ندارد علت این امر ان‬ ‫اســت که اماری ندارند‪ .‬افتخاری با اشاره به مشکل مواد اولیه در این‬ ‫صنعت بیان کرد‪ :‬وزارت صمت محدودیت های غیرکارشناسانه ای برای‬ ‫مواد اولیه اعمال کرد که باعث شــد حتی مواد اولیه ایرانی هم ‪ ۳۰‬تا‬ ‫‪ ۴۰‬درصد گران شــوند‪ .‬از طرف دیگر با شیوع کرونا در سطح جهانی‬ ‫کاالهایی که روی دست کشورهایی مانند چین و بنگالدش مانده بود‪،‬‬ ‫اماده عرضه شدند‪ .‬وی با انتقاد از عدم وجود مبنای دقیق برای محاسبه‬ ‫قاچاق گفت‪ :‬اگر شکاف عرضه و تقاضا را مبنای محاسبه قاچاق قرار‬ ‫دهیم الجرم باید امار دقیقی از عرضه و تقاضا وجود داشــته باشد اما‬ ‫چنیــن اماری وجود ندارد حتی دیده می شــود که برای اندازه گیری‬ ‫لباس بر مبنای تُن امار می دهند که این امر در حوزه پوشاک معمول‬ ‫نیست‪ .‬افتخاری با اشاره به امار اعالم شده از طرف ستاد مبارزه با قاچاق‬ ‫کاال و ارز مبنی بر کاهش میزان قاچاق از ‪ ۱.۸‬میلیارد به ‪ ۶۰۰‬میلیون‬ ‫دالر گفت‪ :‬حجم بازار شامل تولید و واردات است که واردات نیز به دو‬ ‫بخش رسمی و قاچاق تقسیم می شود‪ ،‬واردات رسمی امروزه ممنوع‬ ‫است و انچه می ماند تولید و قاچاق است‪ .‬عضو هیات مدیره اتحادیه‬ ‫تولیدکنندگان پوشاک تهران افزود‪ :‬اگر واقعاً میزان قاچاق به یک سوم‬ ‫کاهش پیدا کرده است باید تغییری در اشتغال دیده می شد‪ ،‬این تغییر‬ ‫کجا است؟ اقای مویدی (رئیس ستاد مبارزه با قاچاق) خود غیرعلمی‬ ‫صحبتمی کنندبرایمثالمی گویندببینیدپوشاک هایخیابانجردن‬ ‫چگونه است در حالی که خیابان جردن ‪ ۲۰‬سال پیش بورس پوشاک‬ ‫بود و امروز کل واحدهای فروش پوشــاک در این خیابان به قدر یک‬ ‫طبقه یک مال نیز نیست‪ .‬اگر قاچاق یک سوم شده چرا ان را در اشتغال‬ ‫نمی بینیم هر کسی که در مقابل این صحبت ها می ایستد‪ ،‬می گویند‬ ‫اینها کارشناس نیستند‪ .‬افتخاری گفت‪ :‬برخی به جای برداشتن موانع‬ ‫تولید‪ ،‬انها را پنهان کردند‪ .‬واقعاً غیر از اینکه به چند مغازه اخطار دهیم‬ ‫چه کاری کرده ایم؟ براورد من این است که امسال نسبت به چهار سال‬ ‫اخیر با میزان قاچاق بیشتری نیز مواجه باشیم‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬با چند‬ ‫نفر تماس می گیرند تا ادعاهای خود را ثابت کنند اما این چگونه مبنای‬ ‫تصمیم گیری است کجای قانون صنفی به اتحادیه اجازه محاسبه قاچاق‬ ‫و دیگر مسائل مرتبط را داده است؟ هر دو تشکل به ستاد نامه زده اند و‬ ‫گفته اندحرف هایاقایمویدیغیرکارشناسیاست‪.‬هنوزهمبزرگترین‬ ‫تهدید برای این صنعت قاچاق است و بهتر است دوستان در ستاد مبارزه‬ ‫با قاچاق کاال و ارز در حوزه تخصصی خود بهتر عمل کنند‪ .‬افتخاری‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اشتغال در صنعت پوشاک همه ساله حدود ‪ ۳۰۰‬هزار نفر‬ ‫بود و تقریباً همان باقی مانده است مدلی که برای اندازه گیری قاچاق در‬ ‫پوشاک دارند همان روش است که در مورد سیگار یا دیگر کاالها پیش‬ ‫می گیرن‪.‬د در گزارش وزارت صمت هم در مورد تولید‪ ،‬اشتغال‪ ،‬تعداد‬ ‫فعاالن‪ ،‬وارد کنندگان و ‪ ...‬ابهام وجود دارد تنها چیزی که روی ان اتفاق‬ ‫نظر دارند این است که قاچاق کاهش پیدا کرده است من حاضر هستم‬ ‫در این مورد با اقای مویدی مناظره کنم‪.‬‬ ‫از سوی معاون وزیر راه و شهرسازی؛‬ ‫هزینه تمام شده هر واحد مسکن ملی‪ ۷۰۰‬میلیون تومان اعالم شد‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی هزینه تمام شده ساخت و ساز‬ ‫هر واحد مسکن ملی را با احتساب هزینه ساخت و قیمت‬ ‫زمین ‪ ۷۰۰‬میلیون تومان اعالم کرد‪ .‬محمود محمودزاده در‬ ‫ائین افتتاح طرح ملی وزارت راه و شهرسازی که دوشنبه ‪۲۱‬‬ ‫تیر با حضور ویدئو کنفرانسی رئیس جمهور به بهره برداری‬ ‫رسید گفت‪ :‬ثبت نام طرح اقدام ملی مسکن ‪ ۲۰‬ماه به طول‬ ‫انجامید و تمام مراحل مورد نظر اعم از برنامه ریزی‪ ،‬پروانه‬ ‫ساخت‪ ،‬نظام مهندسی‪ ،‬تعیین پیمانکار و ‪ ...‬در همین‪ ۲۰‬ماه‬ ‫انجام شد‪ .‬معاون مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی‬ ‫افزود‪ :‬علیرغم کرونا و مشــکالت اقتصادی پیشرفت قابل‬ ‫مالحظه ای در طرح ها داریم‪.‬محمودزاده یاداور شــد‪ :‬امروز‬ ‫از یک میلیون و ‪ ۲۱۰‬هزار واحد برنامه ریزی برای ساخت‬ ‫مســکن‪ ۵۳۰ ،‬هزار واحد مسکونی در دست اجراست که‬ ‫امروز بیش از‪ ۵۱‬هزار واحد ان افتتاح می شود‪ .‬معاون مسکن‬ ‫وزارت راه با تاکید بر اینکه از تجربه های قبلی در پروژه های‬ ‫ساخت مسکن استفاده کردیم‪ ،‬گفت‪ :‬به عنوان مثال پروژه ای‬ ‫که امروز در پرند افتتاح می شود در طول ‪ ۱۴‬ماه ساخته شده‬ ‫و با کیفیت خوب مراحل ساخت ان از ابتدای سال ‪ ۹۹‬اغاز‬ ‫شد و امروز به بهره برداری می رسد‪ .‬محمودزاده به استفاده‬ ‫وزارت راه و شهرسازی از حداکثر توان سازنده ها‪ ،‬تعاونی ها‬ ‫و واگذاری های عمومی اشاره کرد و گفت‪ :‬در شهرهای زیر‬ ‫‪ ۱۰۰‬هزار نفر واگذاری گروهی زمین به متقاضی را داشتیم تا‬ ‫خود مردم واحدها را بسازند‪ .‬همچنین با احتساب پروژه های‬ ‫مشارکتی ‪ ۳۵‬درصد بیشتر از ‪ ۴۰۰‬هزار واحد متعهد شده‬ ‫در حال ساخت است‪ .‬ساخت ‪ ۵۰۰‬هزار واحد نیز در حال‬ ‫ورود به پروژه است‪ .‬وی یکی از ویژگی های طرح اقدام ملی‬ ‫مسکن را تامین همزمان خدمات روبنایی و زیربنایی دانست‬ ‫و یاداور شد‪ :‬از توان اقتصادی بخش خصوصی نیز حداکثر‬ ‫استفاده را کردیم به گونه ای که ‪ ۷۰‬هزار واحد مشارکتی با‬ ‫سرمایه گذاری بخش خصوصی در حال ساخت است‪ .‬معاون‬ ‫وزیر راه تاکید کرد‪ :‬امروز ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۶۳۳‬واحد نیز در بافت‬ ‫فرسوده تهران افتتاح می کنیم ومجموعا از ‪ ۵۳۰‬هزار واحد‬ ‫در دســت ساخت‪ ۸۰ ،‬هزار واحد به نوسازی بافت فرسوده‬ ‫اختصاص دارد‪ .‬به گفته محمودزاده هزینه تمام شده ساخت‬ ‫هر واحد مسکن ملی شامل اورده مردم‪ ،‬تسهیالت بانکی و‬ ‫هزینه زمین‪ ۷۰۰‬میلیون تومان است‪.‬‬ صفحه 2 ‫سید علیرضا اوایی وزیر دادگستری با حضور در دفتر سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخب‪ ،‬با وی دیدار و گفتگو کرد‪ .‬اوایی در این دیدار با تبریک انتخاب حجت االسالم رئیسی از سوی مردم و ارزوی موفقیت‬ ‫برای وی و دولت اینده‪ ،‬گزارشی از اخرین وضعیت برنامه ها و اقدامات وزارتخانه تحت مدیریت خود ارائه کرد‪ .‬رئیسی نیز در این دیدار ضمن تشکر از تبریک وزیر دادگستری و گزارش وی‪ ،‬با اشاره به ضرورت تنظیم‬ ‫بازار و برقراری ثبات و ارامش در معیشت و سفره مردم و نقش سازمان تعزیرات در این زمینه گفت‪ :‬این سازمان باید با همکاری سازمان های نظارتی در زمینه مقابله با گران فروشی و قاچاق کاال نقش موثرتری ایفا کند‪.‬‬ ‫رئیس جمهور منتخب افزود‪ :‬باید ضمن اسیب شناسی اقدامات و وضعیت فعلی سازمان تعزیرات‪ ،‬طرح تحولی برای این سازمان تدوین شود تا ساختار‪ ،‬جایگاه و فرایندهای ان اصالح شده و بهبود یابند‪ .‬وی در بخش‬ ‫دیگری از سخنانش تعدد و تنوع شوراهای عالی‪ ،‬کنوانسیون ها و مجامعی را که وزرا عضو انها هستند‪ ،‬مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت‪ :‬باید ساز و کاری اندیشیده شود تا این مشکل نظام اداری در راستای تسهیل‬ ‫فعالیت ها و اقدامات هر وزارتخانه اصالح شود‪ .‬رئیسی در پایان اضافه کرد‪ :‬این ساز و کار همچنین باید باعث کاهش تعداد جلساتی شود که وزرا بخش قابل توجهی از وقت روزانه خود را به حضور در انها اختصاص می دهند‪.‬‬ ‫درنخستینحضورمحسنیاژه ایدرجلسهشورایعالیقضایی؛‬ ‫‪ ۱۰‬فرمانمهمرئیسقوهقضاییهبرایادامهمسیرتحولقضایی‬ ‫حجت االسالم والمسلمین غالمحسین محسنی اژه ای در نخستین جلسه شورای عالی قوه قضاییه پس از‬ ‫انتصاب خود به ریاست دستگاه قضا که (دوشنبه) برگزار شد‪ ،‬از مقام معظم رهبری به خاطر عنایتی که به‬ ‫ظن ایشان نسبت به خود‪ ،‬تشکر کرد‪ .‬رئیس قوه قضاییه همچنین‬ ‫قوه قضاییه داشته و دارند و اعتماد و حسن ّ‬ ‫از خانواده شهدا و ایثارگران و مدیران و کارکنان دستگاه قضا و مسئوالن لشکری و کشوری که با حضور در‬ ‫دفتر کار وی یا ارسال پیام و تماس‪ ،‬نسبت به وی ابراز لطف و محبت داشتند‪ ،‬قدردانی کرد‪ .‬محسنی اژه ای‬ ‫در سخنان خود با قدردانی از زحمات و تالش های ایت اهلل رئیسی در قوه قضاییه طی همه سال های بعد از‬ ‫انقالب به ویژه در دو سال اخیر گفت‪ :‬ایت اهلل رئیسی حقیقتا همه توان خود را در جهت خدمت به انقالب‬ ‫و مردم و دستگاه قضایی به کار بردند و توفیقات خوبی داشتند که امیدواریم در مسئولیت جدید اداره قوه‬ ‫مجریه نیز موفق باشــند‪ .‬رئیس دســتگاه قضا در بخش دیگری از سخنانش با قدردانی از تالش های همه‬ ‫همکاران مجموعه قضایی اظهار داشت‪ :‬قاطبه همکاران ما متدین‪ ،‬دلسوز‪ ،‬خیرخواه‪ ،‬مسئولیت پذیر‪ ،‬خدوم و‬ ‫تالشگر هستند و همه هم انها این بوده و هست که برای تحول در قوه قضاییه حرکت کنند‪ .‬محسنی اژه ای‬ ‫افزود‪ :‬از همه همکاران انتظار داریم که دست به دست هم دهند تا دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی‬ ‫توفیقات گذشته را با جدیت بیشتری ادامه دهد و منشا خدمت رسانی بهتر به مردم باشد‪.‬‬ ‫ظرف سه هفته مشکالت کارکنان دستگاه قضا احصا شود‬ ‫رئیس قوه قضاییه در ادامه به ارائه ‪ ۱۰‬دستور خطاب به معاونان و مسئوالن عالی قضایی در جهت بهبود‬ ‫عملکرد قوه قضاییه در خدمت رســانی به مردم پرداخت و از معاونت منابع انسانی خواست که با همکاری‬ ‫معاونت های مالی و پشــتیبانی و مرکز حفاظت و اطالعات قوه قضاییه و ســایر بخش ها ظرف سه هفته‬ ‫مشکالت کارکنان دستگاه قضا را احصاء و راهکارهای پیشنهادی خود برای حل این مشکالت را همراه با‬ ‫یک زمانبندی مشخص ارائه دهد‪ .‬محسنی اژه ای افزود‪ :‬کار همکاران دستگاه قضایی دشوار است و در کنار‬ ‫سختی کار‪ ،‬مشکالت اداری نیز وجود دارد که باید همه تالش خود را به کار گیریم تا این مشکالت چه از‬ ‫لحاظ استخدامی و اداری و چه از لحاظ رفاهی و معیشتی برطرف شده یا به حداقل برسد‪ .‬رئیس قوه قضاییه‬ ‫با اشاره به مشکالت مراجعان به دستگاه قضا اظهار داشت‪ :‬مردم ما در طول ‪ ۴۲‬سال گذشته امتحان خود‬ ‫را به خوبی پس دادند و ما مدیون ان ها خصوصا کســانی هستیم که در راه اسالم و قران و انقالب از جان‬ ‫و مال و ابروی خود گذشتند‪ .‬محسنی اژه ای افزود‪ :‬حل برخی مشکالت مردم در حوزه اختیارات و وظایف‬ ‫مجلس و دولت است‪ ،‬اما بخشی از این مشکالت مربوط به دستگاه قضا می شود که ما وظیفه داریم با حل‬ ‫این مشکالت‪ ،‬صادقانه و بی منت به مردم خدمات ارائه دهیم‪.‬‬ ‫بازرسی ویژه ظرف سه هفته مشکالت مردم در مراکز قضایی را احصا و راه حل ارائه کند‬ ‫رئیس قوه قضاییه به بازرسی ویژه ماموریت داد که ظرف حداکثر سه هفته با همکاری دادستان انتظامی‬ ‫قضات و دیگر بخش ها از جمله سازمان زندان ها‪ ،‬سازمان ثبت و بازرسی کل کشور‪ ،‬مشکالت مراجعان به‬ ‫دستگاه قضا را احصاء و همراه با راه حل و زمانبندی مشخص برای اقدام الزم ارائه کند‪ .‬محسنی اژه ای در‬ ‫این زمینه به ذکر دو نمونه از مشکالت مردم پرداخت و گفت‪ :‬یکی از مشکالت این است که برخی از مردم‬ ‫نمی دانند وقتی مشــکل قضایی دارند باید به کجا مراجعه کنند و وقتی مراجعه می کنند نیز با مشکالت‬ ‫دیگری مواجه می شوند‪ .‬وی یکی دیگر از مشکالت را دستگیری یک فرد بدون اطالع به خانواده وی عنوان‬ ‫کرد و گفت که شــاید چند ساعت بازداشت یک فرد برای ما عادی باشد‪ ،‬اما حتما بی اطالعی خانواده او‪،‬‬ ‫برای اطرافیانش نگرانی ایجاد می کند که این مسئله باید برطرف شود‪.‬‬ ‫معاونت راهبردی عملکرد ‪ ۷‬هزار نمایندگی قوه قضاییه در دستگاه های مختلف کشور را‬ ‫بررسی کرده و گزارش کند‬ ‫رئیس قوه قضاییه با اشــاره به وجود هفت هزار نمایندگی دستگاه قضایی در دستگاه های مختلف کشور‬ ‫اظهار داشت‪ :‬برخی نمایندگان قوه قضاییه ‪ ۱۰‬یا ‪ ۱۵‬سال از ماموریت شان گذشته یا حتی برخی از ان ها‬ ‫بازنشسته شده اند که باید بررسی شود ایا از ظرفیت این مجموعه ها استفاده می شود و اثربخشی دارند یا‬ ‫نه‪ .‬محســنی اژه ای بر همین اســاس به معاونت راهبردی ماموریت داد که با همکاری بخش های ذی ربط‬ ‫همچون معاونت های مالی و پشــتیبانی و همچنین معاون امور استان های معاون اول‪ ،‬وضعیت و عملکرد‬ ‫نمایندگی های قوه قضاییه در دستگاه ها و میزان اثرگذاری ان ها را بررسی و در این خصوص گزارش دهد‪.‬‬ ‫رئیس قوه قضاییه به رئیس حوزه ریاست دستگاه قضا ماموریت داد که با همکاری معاونت راهبردی و دیگر‬ ‫بخش های مرتبط‪ ،‬ظرف یک هفته کلیه مصوبات ســفرهای استانی رئیس قوه قضاییه در دوران مدیریت‬ ‫ایت اهلل املی الریجانی و ایت اهلل رئیسی را بررسی و موارد بر زمین مانده را همراه با علت اجرا نشدن ان ها‬ ‫و پیشنهادات عملیاتی برای تحقق این مصوبات‪ ،‬احصاء و اعالم نماید‪.‬‬ ‫محسنی اژه ای همچنین به دادستان انتظامی قضات ماموریت داد که با همکاری معاونت منابع انسانی و‬ ‫مرکز حفاظت و اطالعات قوه قضاییه و بازرسی دادستانی کل کشور و بازرسی و نظارت دیوان عالی کشور‬ ‫ظرف دو ماه‪ ،‬نیروهای مستعد والیتمدار‪ ،‬انقالبی و با روحیه جهادی در درون قوه قضاییه را برای استفاده‬ ‫در ســطوح مختلف مدیریتی شناسایی و معرفی کند‪ .‬رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از این نشست‪،‬‬ ‫به دادستان کل کشور ماموریت داد که ظرف سه هفته با همکاری بخش های مرتبط‪ ،‬نحوه تعامل ضابطان‬ ‫و قضــات و همچنین همکاری نیروهای امنیتی و اطالعاتی و انتظامی با قوه قضاییه در کشــف توطئه ها‪،‬‬ ‫پیشــگیری و جلوگیری از نفوذ دشــمنان و کشــف‪ ،‬تعقیب و پیگیری جریانات باندی و مرتکبان جرایم‬ ‫سازمان یافته و پیچیده را بررسی و پیشنهادات خود برای بهبود و تقویت این همکاری را ارائه دهد‪ .‬محسنی‬ ‫اژه ای با اشاره به اصل مهم قانون اساسی در اجرای امر به معروف و نهی از منکر گفت‪ :‬اجرای امر به معروف‬ ‫و نهی از منکر در جامعه با ضوابط و شــرایط و دستورالعمل هایش موجب کاهش ورودی پرونده ها به قوه‬ ‫قضاییه و اقدامات قهرامیز می شود‪ .‬رئیس قوه قضاییه بر همین اساس به رئیس حوزه ریاست دستگاه قضا‬ ‫ماموریت داد که با همکاری نماینده دستگاه قضا در ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر‪ ،‬سازوکارهای‬ ‫حمایت از امران به معروف و ناهیان از منکر را که از مطالبات رهبری و مردم است پیشنهاد دهد‪ .‬محسنی‬ ‫اژه ای با بیان اینکه ظرف چند روز اینده معاون اول قوه قضاییه را معرفی خواهد کرد‪ ،‬به معاون اول ماموریت‬ ‫داد که با همکاری سازمان بازرسی کل کشور‪ ،‬دیوان عدالت اداری‪ ،‬دادستانی کل‪ ،‬معاونت حقوقی و مرکز‬ ‫امار و فناوری اطالعات‪ ،‬سازوکار عملی و برنامه عملیاتی برای همکاری و هم افزایی قوه قضاییه با سایر قوا‬ ‫به خصوص کمک به دولت را طراحی و ارائه نماید‪ .‬رئیس قوه قضاییه تصریح کرد‪ :‬می خواهیم با تمام توان‬ ‫با قوای دیگر همدلی و همکاری کامل داشته باشیم و این مسئله با حرف تحقق نمی یابد و نیاز به سازوکاری‬ ‫دارد تا اقدامات مشترک برای رفع مشکالت مردم و هم افزایی و استفاده متقابل از ظرفیت ها و توانمندی های‬ ‫قوا به طور مشــخص تبیین شــود‪ .‬محسنی اژه ای با بیان اینکه محور کار دســتگاه قضا در دوره تحول و‬ ‫تعالی‪ ،‬سند تحول قضایی و یکی از مهمترین محورهای این سند «هوشمندسازی همه بخش های قضایی»‬ ‫اســت‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬با تالش هایی که در مرکز امار و فناوری اطالعات با حضور دکتر زارع پور انجام شده‪،‬‬ ‫پیشرفت های خوبی حاصل شده است‪ .‬رئیس قوه قضاییه در عین حال گفت که اکنون از همه ظرفیت های‬ ‫نوین که در دستگاه قضایی ایجاد شده به خوبی استفاده نمی شود و باید با یک برنامه دقیق تالش کرد که از‬ ‫این ظرفیت ها بیش از پیش استفاده شود تا شاهد یک جهش در دوره تحول و تعالی باشیم‪.‬‬ ‫محسنی اژه ای بر همین اساس به رئیس مرکز امار و فناوری اطالعات قوه قضاییه ماموریت داد با همکاری‬ ‫معاونت های راهبردی و پشتیبانی و حقوقی‪ ،‬بررسی کند که دلیل عدم استفاده همه جانبه از ظرفیت های‬ ‫موجود در حوزه فناوری های نوین چیســت و چگونه می تــوان این ظرفیت ها را بالفعل کرد‪ .‬وی از رئیس‬ ‫مرکز امار و فناوری اطالعات قوه قضاییه خواست که پیشنهادات و راهکارهای خود را برای حرکت مضاعف‬ ‫در جهت هوشمندسازی قوه قضاییه در دوره جدید مدیریت بر اساس اولویت های سند تحول قوه قضاییه‬ ‫ارائه دهد‪ .‬محسنی اژه ای با اشاره به اهمیت تداوم حرکت قوه قضاییه در چارچوب سند تحول‪ ،‬به معاونت‬ ‫راهبردی ماموریت داد که بر فرایند اجرای سند تحول در زمانبندی مشخص خود نظارت داشته باشد و با‬ ‫همکاری بخش های مربوطه‪ ،‬مشکالت اجرای سند را احصاء و پیشنهادات خود را برای رفع نواقض و ارتقاء‬ ‫ســند ارائه دهد‪ .‬رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه برخی محورها و بندهای سند تحول عقب تر از زمانبندی‬ ‫اجرایی است‪ ،‬متذکر شد‪ :‬اجرای برخی مواد سند در گرو همکاری دیگر قوا و دستگاه هاست و هر جا الزم‬ ‫اســت من با مسئوالن امر مذاکره و مکاتبه خواهم کرد تا در روند اجرای سند خللی ایجاد نشود‪ .‬محسنی‬ ‫اژه ای با بیان اینکه از زمان تصدی مســئولیت دســتگاه قضا رئیس جمهور سه مرتبه در دیدار حضوری و‬ ‫تماس تلفنی با او برای همکاری با قوه قضاییه در اجرای سند در مدت باقیمانده از این دولت اعالم امادگی‬ ‫کرده‪ ،‬از معاونت راهبردی خواست که با همکاری معاونت های منابع انسانی و پشتیبانی‪ ،‬مسائلی که دولت و‬ ‫مجلس می توانند قوه قضاییه را در اجرای سند یاری کنند‪ ،‬احصاء کند تا کار با سرعت بیشتر پیگیری شود‪.‬‬ ‫ایالم مقصد اولین سفر استانی رئیس قوه قضاییه‬ ‫در این نشست غالمحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه نیز در اظهاراتی اعالم کرد‪ ،‬رئیس قوه قضاییه‬ ‫در اولین ســفر استانی خود‪ ،‬پنجشنبه هفته جاری به استان ایالم ســفر خواهد کرد‪ .‬وی تاکید کرد این‬ ‫ســفر با اســتعالم و هماهنگی کامل ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا تنظیم شــده و با رعایت ضوابط و‬ ‫دســتورالعمل های ابالغی این ستاد انجام می شود‪ .‬عیسی زارع پور رئیس مرکز امار و فناوری اطالعات نیز‬ ‫از فراهم شدن امکان استعالم بر خط سوابق محکومیت های مالی اشخاص با کسب اجازه از ان ها خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬بر اســاس سند تحول قوه قضائیه و به منظور شفاف شدن فضای فعالیت های اقتصادی در کشور‪،‬‬ ‫مرکز امار و فناوری اطالعات قوه قضائیه‪« ،‬سامانه سجل محکومیت های مالی» را برای استفاده عموم مردم‬ ‫راه اندازی کرده اســت‪ .‬وی افزود با اســتفاده از این خدمت جدید قضائی مردم می توانند با کسب اجازه از‬ ‫یکدیگر‪ ،‬به صورت برخط از سوابق محکومیت های مالی یکدیگر با خبر شوند تا با علم به این سوابق‪ ،‬روابط‬ ‫اقتصادی و یا معامالتشــان را تنظیم کنند‪ .‬رئیس مرکز امار و فناوری اطالعات توضیح داد‪ ،‬اشخاصی که‬ ‫داری «کد ثنا» هســتند‪ ،‬می توانند با ورود به کارتابل یکپارچه قضائی از طریق درگاه ملی قوه قضائیه به‬ ‫ادرس «‪ »eadl.ir‬از این خدمت جدید قضائی استفاده کنند‪ .‬وی خاطرنشان کرد‪ :‬افرادی که فاقد «کد ثنا»‬ ‫هستند نیز می توانند به شکل کامال غیر حضوری از طریق درگاه ملی قوه قضائیه نسبت به ثبت نام در این‬ ‫سامانه سجل اقدام کرده و متعاقب ان از سامانه سجل محکومیت های مالی استفاده کنند‪.‬‬ ‫قالیباف‪:‬‬ ‫وقت مردم را با مدیریت های غلط تلف کردیم‬ ‫رئیس مجلس شــورای اســامی گفت‪ :‬با مدیریت ها و تصمیمات‬ ‫غلط وقت مردم و کشــور را تلف کردیم‪ .‬محمد باقر قالیباف رئیس‬ ‫مجلس شورای اسالمی (دوشــنبه) در مراسم بهره برداری از پلت‬ ‫فرم «همدم» که در موسسه تبیان برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬همانطور که‬ ‫در عزاداری هــا فرهنگ اهل بیت را زنده نگه می داریم‪ ،‬باید بدانیم‬ ‫فرهنگ اهل بیت این اســت که فرزند زمان خود باشــیم‪ .‬پلتفرم‬ ‫«همدم» یعنی اینکه فرزند زمان خویش هستیم‪ .‬وی افزود‪ :‬با این‬ ‫پلتفرم با کمترین هزینه بیشترین کار با عدالت و با خطای کم انجام‬ ‫می شود‪.‬به جای اینکه سازمان های بزرگ پرهزینه و پرخرج این کار‬ ‫را انجام دهند یک پلت فرم این کار را انجام می دهد‪ .‬رئیس مجلس‬ ‫شورای اسالمی با تاکید بر اهمیت خانواده و معنویت‪ ،‬گفت‪ :‬غرب‬ ‫نیز به دنبال بازگشــت به خانواده است‪ ،‬خانواده بستر رشد و تعالی‬ ‫انسان ها است‪ .‬خانواده کانون تولید و تبادل پایدار و بی دریغ محبت‬ ‫اســت‪ .‬قالیباف با بیان اینکه پول و مسکن عامل پایداری خانواده‬ ‫نیست‪ ،‬افزود‪ :‬کانون محبت در خانواده‪ ،‬زن است‪ .‬وی با بیان اینکه‬ ‫زن ستون خانواده اســت‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬الگو‪ ،‬شکل و نحوه تربیت را‬ ‫زنان جامعه رقم می زنند‪ ،‬زنان نماد اخالق و مهربانی هستند‪ .‬رئیس‬ ‫مجلس شورای اسالمی تصریح کرد‪ :‬اگر امروز چنین تحولی را در‬ ‫جامعه می خواهیم باید به زنان توجه داشــته باشیم‪ ،‬برای داشتن‬ ‫خانواده پایدار باید به زنان توجه کرد‪ .‬قالیباف با بیان اینکه در خانواده‬ ‫و جامعه چهار مکان بسیار مهم است‪ ،‬افزود‪ :‬منزل‪ ،‬مسجد‪ ،‬مدرسه‬ ‫و محله مکان های مهم هستند‪ .‬به خانواده‪ ،‬منزل‪ ،‬به معلم‪ ،‬مدرسه‪،‬‬ ‫به جامعه پذیری‪ ،‬محله و به رویکرد تربیت درست اسالمی‪ ،‬مسجد‬ ‫می گویند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬به همین جهت این پلتفرم و کار اقتصادی‬ ‫و فرهنگی و سیاســی باید با در نظر گرفتن این چهار لوکیشن به‬ ‫صورت زنجیره وار در راســتای ارتقای خانواده انجام شــود‪ .‬رئیس‬ ‫مجلس شورای اســامی اظهار داشت‪ :‬به شرطی که چهار رویکرد‬ ‫هوشمندسازی‪ ،‬شفاف سازی‪ ،‬کارامد سازی و مردم سازی مد نظر‬ ‫مسئوالن این زنجیره کار امد باشد‪ .‬قالیباف با بیان اینکه نباید کارها‬ ‫را دولتی کرد و در کار دولتی به زندگی مردم فضولی کنیم و خود‬ ‫را عاقل تر از مردم بدانیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬اجازه بدهیم مردم در محله‪،‬‬ ‫خودشان را اداره کنند و مسجد کارکرد واقعی خود را داشته باشد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬امام خمینی (ره) می فرمودند «از تهاجم دشمن نترسید‪،‬‬ ‫اما از خالی بودن مساجد بترسید» مسجد امروز باید همه شئونات‬ ‫زندگی مردم را پاســخ دهد‪ .‬رئیس مجلس شورای اسالمی اظهار‬ ‫داشت‪ :‬امیدوارم با این نگاه همه دست به دست هم بدهیم و بتوانیم‬ ‫کارهای اساسی و جدی را پیش ببریم و از فرصت هایی که در کشور‬ ‫در بُعد نیروی انســانی‪ ،‬ظرفیت های اقتصادی وجود دارد استفاده‬ ‫کنیم‪ .‬قالیباف گفت‪ :‬با مدیریت های غلط و تصمیمات غلط تر وقت‬ ‫مردم و کشــور را تلف کردیم‪ .‬باید به خودمان بیاییم و بفهمیم که‬ ‫این گونه نمی شود‪ .‬باید فرزند‪ ،‬زمان خویش باشیم‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫لزوم همکاری سازمان تعزیرات با دستگاه های نظارتی جهت تنظیم بازار‬ ‫سهشنبه ‪ 22‬تیرماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪528‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اخبار‬ ‫روحانی در مراسم‬ ‫افتتاح طرح های وزارت راه و شهرسازی‪:‬‬ ‫دولت باید وام و زمین‬ ‫در اختیار مردم بگذارد‬ ‫رییس جمهور گفت‪ :‬واحدهای مسکونی را خود مردم باید بسازند‬ ‫این اشتباه اســت که دولت برود دنبال این کار؛ دولت باید وام‬ ‫و زمین و خدمات را در اختیار مردم بگذارد‪ .‬حجت االســام و‬ ‫المسلمین حسن روحانی در ایین بهره برداری از طرح های ملی‬ ‫وزارت راه و شهرســازی با بیان اینکه در دولت دوازدهم تالش‬ ‫مضاعف برای مســکن به وجود امد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مردم چه قبل‬ ‫و چه بعد از ازدواج مسئله مسکن و در کنارش اشتغال برایشان‬ ‫اهمیت دارد و در این زمینه دولت مســئولیت بزرگی به دوش‬ ‫دارد‪ .‬ما در ابتدای کار نمی توانستیم کاری کنیم جز انجام تعهد‬ ‫دولت قبل در مورد مسکن مهر که دو سوم ان باقی مانده بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این کار سختی بود که محله های مسکونی را تکمیل‬ ‫کنیم و خدمــات اب و برق و گاز و جاده و مدرســه را به این‬ ‫محالت برسانیم‪ .‬ولی با امدن مهندس اسالمی و تالش ایشان‬ ‫از ابتدای کار این اقدام انجام شد و کار رو به اتمام است و چیزی‬ ‫از پروژه مسکن مهر باقی نمانده است‪ .‬روحانی با تاکید بر اینکه‬ ‫احیای بافت فرسوده هم از دیگر اقدامات دولت بود‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫در کنار رقم یک میلیون و سیصد و شصت هزار واحد مسکونی‬ ‫که ساخته شده‪ ۵۳۴ ،‬هزار واحد مسکونی هم تحت عنوان طرح‬ ‫اقدام ملی مسکن انجام شده که از این بین برخی زمین هایش‬ ‫واگذار شده و‪ ۴۰‬هزار واحد هم تحویل شده و در حال بهره برداری‬ ‫است‪ .‬رییس جمهوری با اشاره به اقدامات الزم برای امر مسکن‬ ‫در کشور اظهار کرد‪ :‬اولین اقدام این است که طرح خوبی برای‬ ‫ساختن واحدهای مسکونی‪ ،‬شهرک ها و شهرهای جدید داشته‬ ‫باشیم که هرچه بهتر انجام شود‪ ،‬کار با سرعت و کیفیت بهتری‬ ‫پیش می رود‪ .‬وی با یاداوری معماری سازه های باستانی و تاریخی‬ ‫ایران در تخت جمشید و میدان نقش جهان‪ ،‬افزود‪ :‬معماری در‬ ‫امر ساختمان سازی و توجه به فضا و تابش خورشید و ترکیب‬ ‫مصالح بســیار مهم است‪ .‬گذشتگان ما ساختمانهای عظیمی‬ ‫ساخته اند که در مکان یابی انقدر دقیق عمل کردند که االن در‬ ‫برابر باران‪ ،‬طوفان و زلزله مقاوم مانده اند‪ .‬روحانی یاداور شد‪ :‬ما‬ ‫االن در تهران شاهدیم که برج ها و ساختمانهای بلندمرتبه ای‬ ‫را روی گسل ها ساخته اند‪ .‬دولت باید سرمایه خود را که زمین‬ ‫است در جای مناسب و با توجه به وضعیت مردم در اختیار انان‬ ‫قرار دهد تا زمین هایی در اختیار مردم قرار گیرد که مناســب‬ ‫خانه سازی باشد تا محیط زیست و جنگل ها نابود نشوند‪ .‬رییس‬ ‫جمهوری با تاکید بر اینکه واحدهای مســکونی باید با قیمت‬ ‫مناسب در اختیار جوانان قرار گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬اگر بخواهیم واحد‬ ‫مســکونی ضروری برای یک خانواده در نظر گیریم باید سالی‬ ‫‪ ۵۰۰‬هزار واحد مسکونی بسازیم که کار بزرگی است‪ .‬البته دولت‬ ‫موظف نیست خانه را بسازد اما زمین و تسهیالت الزم را باید در‬ ‫اختیار بگذارد‪ .‬روحانی ادامه داد‪ :‬واحدهای مسکونی را خود مردم‬ ‫باید بسازند این اشتباه است که دولت برود دنبال این کار‪ .‬دولت‬ ‫باید وام و زمین و خدمات را در اختیار مردم بگذارد‪ .‬پس قدم های‬ ‫مهمی را دولت باید بردارد و قدم هایی را هم مردم باید بردارند تا‬ ‫ان شاءاهلل مردم بتوانند صاحب مسکن شوند‪.‬‬ ‫در جلسه کمیته دارو و غذا تاکید شد‬ ‫درباره تولید و واردات واکسن‬ ‫کرونا شفاف سازی شود‬ ‫«کمیته دارو و غذا»ی کمیســیون بهداشت و درمان مجلس‬ ‫شــورای اسالمی جلسه ای برای بررسی اخرین وضعیت تولید‬ ‫واکســن برگزار کرد و در ان بر لزوم شــفاف سازی در تولید و‬ ‫واردات واکسن کرونا تاکید شد‪« .‬کمیته دارو و غذا»ی کمیسیون‬ ‫بهداشت و درمان مجلس شورای اسالمی در جلسه ای فوق العاده‬ ‫به بررسی اخرین وضعیت تولید واکسن کرونا پرداخت‪ .‬این جلسه‬ ‫با حضور عبدالحســین روح االمینی نجف ابادی رئیس کمیته‬ ‫دارو و غذا‪ ،‬زهرا شیخی سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان‪،‬‬ ‫سید محسن دهنوی عضو هیات رئیسه مجلس و مسئوالنی از ‪۹‬‬ ‫شرکتتولیدکنندهواکسن‪،‬علیرضارئیسیمعاونبهداشتوزارت‬ ‫بهداشت‪ ،‬حیدر محمدی مدیرکل امور دارو و مواد تحت کنترل‬ ‫سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت‪ ،‬حسین وطن پور نماینده وزیر‬ ‫بهداشت و مدیر اجرایی پروژه واکسن و مصطفی قانعی رئیس‬ ‫کمیته علمی مقابله با کرونا تشــکیل شد‪ .‬در این نشست بر‬ ‫این موضوع تاکید شــد که باید در مورد تولید و واردات واکسن‬ ‫شفاف سازی صورت گیرد ‪ ،‬همچنین شرکت های تولید کننده‬ ‫به وعده های داده شده متعهد باشند‪ .‬وزارت بهداشت هم با اخذ‬ ‫تضامین بانکی نسبت به خرید واکسن اقدام کند‪.‬‬ صفحه 3 ‫بانک و بیمه‬ ‫بورس چشم انتظار ورود نقدینگی از بانکها به بازار سرمایه‬ ‫‪4‬‬ ‫سهشنبه ‪ 22‬تیرماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪528‬‬ ‫گزارش‬ ‫راه اندازی ‪ 30‬خدمت غیر حضوری‬ ‫درسازمانتامیناجتماعی‬ ‫بهره برداری از طرح ‪ ۳۰۷۰‬از مهمترین اقدامات سازمان تامین‬ ‫اجتماعی در یکســال گذشته است‪ .‬این طرح در واقع بخش‬ ‫مهمی از تامین اجتماعی الکترونیک با رویکرد تحول دیجیتال‬ ‫و هوشمند سازی فرایندها اســت‪ .‬مرکز فناوری اطالعات‪،‬‬ ‫امار و محاسبات سازمان تامین اجتماعی در خصوص طرح‬ ‫‪ ۳۰۷۰‬برنامه ها و اقدامات مهمی را اجرایی کرده است‪ .‬خدمات‬ ‫دیجیتالی سازمان تامین اجتماعی با راه اندازی و بهره برداری‬ ‫از ‪ ۳۰‬خدمــت غیرحضوری و با هدف گــذاری کاهش ‪۷۰‬‬ ‫میلیون بار مراجعه به واحدهای اجرایی سازمان گسترش یافته‬ ‫و توسعه کمی و کیفی ان ادامه خواهد داشت‪ .‬پرداخت هدیه‬ ‫ازدواج‪ ،‬حذف مراجعه حضوری فرزندان اناث مستمری بگیران‬ ‫ثبت هوشمند خاتمه کفالت‪ ،‬ابالغ الکترونیک‪-‬جایگزینی‬‫سامانه خدمات غیرحضوری‪ ،‬ابالغ مفاصا حساب به واگذارنده و‬ ‫پیمانکار‪ ،‬استعالم وضعیت دریافت مستمری و بیمه شده‪ ،‬نام‬ ‫نویسی غیرحضوری افراد تبعی توسط بیمه شده‪ ،‬درخواست‬ ‫غیر حضوری تکمیل سوابق‪ ،‬انعقاد قرارداد و دریافت برخط‬ ‫بیمــه اختیاری‪ ،‬اخذ غیرحضوری تعهــد نامه و حذف ابالغ‬ ‫غیر الکترونیک‪ ،‬امکان مشاهده جزئیات محاسبات و گردش‬ ‫حساببدهی ها‪،‬دریافتغیرحضوری اعتراضکارفرماو تعیین‬ ‫و اعالم زمان رسیدگی‪ ،‬پرداخت غرامت دستمزد ایام بیماری‬ ‫برای بیمه شدگان اجباری دارای تست کرونا مثبت به صورت‬ ‫غیرحضوری‪ ،‬ســرویس غیرحضوری احتساب سوابق دوران‬ ‫خدمت سربازی‪ ،‬اخذ الکترونیکی درخواست و صدور هوشمند‬ ‫و ابالغ مفاصا حساب‪ ،‬ارتقا سامانه دریافت لیست و ارائه میز‬ ‫کار و امکانات کنترلی به کارفرما برای اصالح لیســت قبل از‬ ‫ارسال و انعقاد قرارداد و دریافت برخط بیمه حرف و مشاغل‬ ‫ازاد‪ ،‬درخواست غیرحضوری کمیسیون پزشکی‪ ،‬حذف کاغذ‬ ‫از درامد (سامانه مکاتبات الکترونیک) و پرداخت غیر حضوری‬ ‫کمک هزینه مراســم ترحیم از خدمات ‪ ۳۰۷۰‬است‪ .‬بیمه‬ ‫بیکاری‪ ،‬اخذ غیرحضوری درخواست کفالت و بازرسی‪ ،‬اخذ‬ ‫غیرحضوری کمک هزینه اروتز و پروتز‪ ،‬برقراری غیر حضوری‬ ‫مستمریبازماندگان‪،‬اخذتعهدنامهوتکمیلاطالعاتفرزندان‬ ‫اناث بازماندگان‪ ،‬واکشــی عکس از سامانه نام نویسی‪ ،‬حق‬ ‫بیمه پروانه ساختمانی ‪ -‬ارتباط با شهرداری ها‪ ،‬امکان تقسیط‬ ‫غیرحضوری و نظام مند بدهی ها‪ ،‬پرداخت غیرحضوری حق‬ ‫بیمه کسری از ماه‪ ،‬لیست هوشمند حق بیمه‪ ،‬امکان پرداخت‬ ‫برخط و احتساب انی واریزی در حساب بیمه شده ‪ /‬کارفرما از‬ ‫دیگر خدمات ‪ ۳۰۷۰‬است که می توان به صورت غیرحضوری‬ ‫درخواستشود‪.‬باتوجهبهراهاندازیسرویس هایالکترونیکیو‬ ‫غیرحضوری‪،‬سازمانتامیناجتماعینیازمنددریافتاطالعات‬ ‫معتبر و برخط از مراجع ذیصالح بود که بر این اساس نسبت به‬ ‫دریافت سرویس های مورد نیاز از سایر دستگاه های اجرایی بر‬ ‫بستر شبکه ملی اطالعات (‪ )GSB‬در سالهای ‪ ۱۳۹۹‬و ‪۱۴۰۰‬‬ ‫و همچنین ارائه اطالعات به دستگاه های مربوطه اقدام کرد‪ .‬در‬ ‫حال حاضر سازمان تامین اجتماعی با وزرات صنعت‪ ،‬معدن‬ ‫و تجارت‪ ،‬وزارت بهداشت‪ ،‬بانک سپه‪ ،‬سازمان بیمه سالمت‪،‬‬ ‫ســازمان وظیفه عمومی ناجا‪ ،‬بانک رفاه‪ ،‬ثبت احوال‪ ،‬وزارت‬ ‫علوم‪ ،‬تحقیقات و فناوری‪ ،‬وزارت راه و شهرســازی‪ ،‬سازمان‬ ‫راهداری و حمل و نقل جاده ای‪ ،‬اداره ثبت شــرکتها‪ ،‬وزارت‬ ‫تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی‪ ،‬ســازمان بهزیستی‪ ،‬قوه قضائیه‪،‬‬ ‫صندوق بازنشستگی کشوری‪ ،‬شرکت نفت‪ ،‬شهرداری تهران‬ ‫و‪ ...‬ارتباط متقابل از نظر پایگاه های اطالعاتی دارند‪ .‬توســعه‬ ‫طرح اســتعالم برخورداری از حمایت هــای درمانی از دیگر‬ ‫اقدامات مرکز فناوری اطالعات‪ ،‬امار و محاسبات سازمان تامین‬ ‫اجتماعی است که در این راستا بیمه شدگان این سازمان از‬ ‫خرداد ماه سال گذشته برای تمدید اعتبار دفترچه درمان خود‬ ‫نیازی به مراجعه به شــعب و کارگزاری ها ندارند‪ ،‬بر این مبنا‬ ‫تمامی پزشکان و مراکز درمانی در زمان مراجعه بیمه شدگان‪،‬‬ ‫می توانند با یکی از روش های تعیین شده‪ ،‬برخورداری شخص‬ ‫از حمایت های درمانی ســازمان را استعالم کنند‪ .‬همچنین‬ ‫صدور و تجدید چاپ دفاتر درمانی نیز از ابتدای اسفند سال‬ ‫گذشته با دستور مدیرعامل این سازمان و ایجاد زیرساخت های‬ ‫نســخه الکترونیک‪ ،‬حذف شد‪ .‬توسعه طرح خدمات سابقه‪،‬‬ ‫توسعه طرح نسخه الکترونیک‪ ،‬توسعه مرکز ارتباطات مردمی‬ ‫‪ ،۱۴۲۰‬ارتقا زیرساخت های شبکه‪ ،‬ارتقا و تامین امنیت داده ها‬ ‫و سامانه ها و افزایش ظرفیت مراکز داده از دیگر اقدامات مرکز‬ ‫فناوری اطالعات‪ ،‬امار و محاســبات این سازمان است‪ .‬ارائه‬ ‫اطالعات به ذی نفعان و درخواست کنندگان امار و اطالعات‬ ‫درون و برون سازمانی‪ ،‬تهیه و ارسال گزارش های اماری و تهیه‬ ‫و ارائه گزارش های محاسباتی از دیگر اقدامات مرکز فناوری‬ ‫اطالعات‪ ،‬امار و محاسبات سازمان تامین اجتماعی است‪.‬‬ ‫مجید عبدالحمیدی‪ ،‬تحلیلگر بازار سرمایه در خصوص کاهش نرخ بهره بین بانکی و تاثیر ان بر روی بازار سرمایه گفت‪ :‬بانک ها برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود از بازار بین بانکی بهره می برند؛‬ ‫به این معنا در بازار بین بانکی‪ ،‬نقدینگی از موسسات مالی دارای مبالغ مازاد‪ ،‬به موسسات مالی دارای کسری وجوه انتقال داده می شود که در این میان‪ ،‬بازار وام بین بانکی از گروه های بازار بین بانکی‬ ‫به حساب می اید که بانک ها در چارچوب ان به یکدیگر وام می دهند‪ .‬وی افزود‪ :‬بر این اساس‪ ،‬انجام عملیات استقراض در این بازار نیز‪ ،‬بر مبنای نرخ سودی صورت می گیرد که به ان «نرخ سود بین‬ ‫بانکی» گفته می شود؛ بنابراین با کاهش تقاضای پول‪ ،‬نرخ در بازار بین بانکی کاهش می یابد‪ .‬عبدالحمیدی ادامه داد‪ :‬در این میان‪ ،‬نرخ بهره در بازار بین بانکی یکی از انواع نرخ های بهره در بازار پول‬ ‫است که به نرخ های سود یا بهره در سایر بازارها جهت می دهد که در واقع این نرخ‪ ،‬قیمت ذخایر بانک ها بوده و زمانی که ان ها در پایان دورۀ مالی کوتاه مدت اعم از روزانه یا هفتگی‪ ،‬دچار کسری‬ ‫ذخایر می شوند‪ ،‬از سایر بانک ها در بازار بین بانکی یا از بانک مرکزی استقراض می کنند‪.‬‬ ‫روند افزایشی دپوی کاال با وجود دستور رئیس جمهور برای ترخیص فوری‬ ‫بالتکلیفی‪ ۱.۳‬میلیونتنکاالیاساسیرویاب‬ ‫با وجود تمامی مصوبات و دســتورالعمل ها برای تســریع ترخیص کاالهای اساسی‪ ،‬همچنان روند رو‬ ‫به رشــد دپوی کاال در گمرک و بنادر ادامه دارد؛ به طوری که در حال حاضر حداقل ‪ ۱.۳‬میلیون تن‬ ‫کاالی اساسی در شناورها روی اب مانده و حتی امکان تخلیه ندارد؛ جریانی که عمدتا از عدم تامین‬ ‫ارز نشــات می گیرد ان هم در شــرایطی که اتفاقات عجیبی در چرخه ارز واردات در حال رخ دادن‬ ‫اســت‪ .‬حداقل سه سالی می شود که حوزه تجارت ‪ ،‬در فواصل کوتاه شاهد برگزاری جلسات و صدور‬ ‫مصوباتی جهت تســهیل ترخیص کاال اســت که اغلب به تایید و دستور مستقیم رئیس جمهور می‬ ‫رسد و گرچه در مواردی موجب تسهیل ترخیص کاالهای اساسی از گمرک و بنادر شده ولی همچنان‬ ‫اظهارات مســئوالن مربوطه به ویژه در گمرک و همچنین امار رسمی بنادر نشان دهنده چالش های‬ ‫بسیاری است‪.‬‬ ‫روند افزایشی دپوی کاال با وجود دستور رئیس جمهور برای ترخیص فوری‬ ‫اخرین گزارش از وضعیت کاالهای اساسی موجود در گمرک و بنادر طی ماه جاری نشان داده بود که‬ ‫بیش از ‪ ۶.۸‬میلیون تن کاالی اساســی شامل موجودی و یا انچه که در شناورها به بنادر رسیده و در‬ ‫حال تخلیه و یا منتظر در لنگرگاه هســتند‪ ،‬وجود دارد و این در شرایطی است که با مصوباتی که در‬ ‫همین فاصله صادر شده‪ ،‬میزان دپو کاالهای اساسی از حدود ‪ ۵.۲‬میلیون تن در اردیبهشت ماه امسال‬ ‫تا کنون روند افزایشــی طی کرده است‪ .‬اما انچه که در رابطه با دالیل اصلی این افزایش دپو کاالهای‬ ‫اساســی وجود دارد در اهم ان تامین ارز قرار گرفته اســت و بارها این موضوع محل اختالف دستگاه‬ ‫های ذیربط در امر تجارت از جمله گمرک‪ ،‬بانک مرکزی و وزارت صمت بوده است‪.‬‬ ‫‪ ۱.۳‬میلیون تن کاال روی اب‬ ‫طبــق تازه ترین اعالم ارونقی ‪-‬معاون فنی گمرک ایران‪ -‬در حــال حاضر از مجموع کاالهایی که به‬ ‫بنادر رســیده حداقل ‪ ۱.۳‬میلیون تن ان در شــناورها باقی مانده و امکان تخلیه هم حتی ندارد‪،‬دلیل‬ ‫به این برمی گردد که تامین ارز صورت نگرفته و اسناد خرید به دست خریدار نرسیده تا بتواند کاالی‬ ‫خود را تخلیه کند‪ .‬این در حالی اســت که مجموع این کاالهای اساسی تماما با ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان باید‬ ‫تامین ارز شود و بعد از ان با ورود ارز به حساب فروشنده‪ ،‬اسناد خرید به دست صاحب کاال برسد تا‬ ‫بتواند ان را به گمرک اظهار کند‪.‬‬ ‫حتی دولتی ها هم اعتمادی به ترخیص درصدی ندارند‬ ‫اما از ســوی دیگر برخی واردکنندگان با اعتبار خود کاال را خریداری کرده و اســناد مالکیت هم در‬ ‫اختیار دارند و کاال به بنادر رســیده و در شــرایطی که می توانند به صورت درصدی کاال را ترخیص‬ ‫و بعدا تامین ارز از ســوی بانک انجام شــود این اعتماد را به سیســتم دولتی ندارند که بیایند کاالی‬ ‫خود را از گمرک ترخیص و با نرخ مصوب در بازار بفروشــند ولی در اینده با عدم تامین ارز از ســوی‬ ‫دولت مواجه شــوند‪ .‬این موضوع البته فقط خاص بخش های خصوصی نیســت و ان طور که معاون‬ ‫فنی گمرک می گوید حتی شــرکت های دولتی هم در ترخیص با این بی اعتمادی مواجه هستند به‬ ‫خصوص در شرایط فعلی که دولت در استانه تغییر قرار داشته و برنامه پیش رو در این رابطه مشخص‬ ‫نیست‪.‬‬ ‫یک بار خریدار به فروشنده ارز می دهد‪ ،‬یک بار بانک!‬ ‫امــا این بخــش از جریان تامین ارز را کنار بگذاریم موضوع دیگر به اتفاق عجیبی در زمینه تامین ارز‬ ‫واردات رخ می دهد‪ ،‬بر می گردد‪ .‬از ســال ‪ ۱۳۹۷‬بود که با تغییر سیاســت های دولت برای تامین‬ ‫ارز واردات‪ ،‬ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان تعیین شــد و در ادامه با محدود شــدن ارز ترجیحی به چند قلم کاالی‬ ‫اساســی‪ ،‬ســامانه نیما راه اندازی تا تمامی تامین ارز در این ســامانه بین واردکننده و صادرکننده با‬ ‫نظــارت بانک مرکزی صورت بگیــرد‪ .‬اعالم معاون فنی گمرک از این حکایت دارد که در برخی موارد‬ ‫وقتی واردکننده کاالی خود را خریداری می کند اغلب نسبت به تامین ارز ان و پرداخت به فروشنده‬ ‫از کانال صرافی اقدام کرده و ارز را به حساب ان جهت دریافت کاال واریز می کند‪ .‬اما ماجرا اینجاست‬ ‫کــه بانک مرکزی این تامین ارز را قبول نــدارد و واردکننده را مجبور می کند که در صف نیما برای‬ ‫تخصیص و تامین ارز قرار بگیرد‪ .‬در این حالت در کنار زمانی که صرف تامین ارز در سامانه نیما می‬ ‫شــود‪ ،‬مجددا ارز نیمایی به حساب فروشنده واریز می شود‪ ،‬به عبارتی دو بار ارز به حساب فروشنده‬ ‫می رود؛ یک بار از سوی واردکننده و بار دیگر از سوی بانک عامل‪ .‬این دوباره کاری در حالی رخ می‬ ‫دهد که به گفته ارونقی‪ ،‬از سویی موجب تضییع حق یک نفر دیگر که می تواند در سامانه نیما تامین‬ ‫ارز کند می شود و یا بر تامین ارز اثر بگذارد و از سویی دیگر روی خوشی مقابل فروشندگان خارجی‬ ‫ندارد‪ .‬در این شرایط خریدار مجبور است از ارزی که پیش تر به حساب فروشنده واریز کرده بود برای‬ ‫خریدهای بعدی استفاده کند‪ .‬در مجموع انچه که در چرخه واردات به ویژه در حوزه ارز در چند سال‬ ‫اخیر اتفاق افتاده بارها مورد نقد واردکنندگان و سایر تجار بوده است و حتی با وجود دستورات صریح‬ ‫رئیس جمهور برای تامین ارز و ورود کاالی اساسی‪ ،‬اعالم گمرک از این حکایت دارد که همچنان یکی‬ ‫از معضــات پیش رو ترخیص کاال‪ ،‬تامیــن ارز و صدور کد رهگیری بانک برای ترخیص ‪ ۹۰‬درصدی‬ ‫است که بانک مرکزی چندان با ان همراهی نمی کند‪.‬‬ ‫خبر خوش برای بورسی ها؛‬ ‫نرخ سود بین بانکی وارد کانال ‪۱۷‬درصدی شد‬ ‫سیر نزولی کاهش نرخ ســود بین بانکی که از ماه های قبل اغاز‬ ‫شده اســت درحالی ادامه دارد که طبق تازه ترین گزارش بانک‬ ‫مرکزی وارد کانال ‪۱۷‬درصدی شــده است‪ .‬جدول تغییرات نرخ‬ ‫سود بین بانکی نشان می دهد که نرخ سود در این بازار از ‪19.76‬‬ ‫درصد در اردیبهشت ماه امسال به ‪ 17.95‬درصد در ‪ 17‬تیرماه‬ ‫کاهش یافته است‪.‬‬ ‫هفتــه قبل نرخ ســود بین بانکی در دامنــه ‪18.12‬درصدی در‬ ‫نوســان بود ولی گزارش جدید بانک مرکــزی از عملکرد بازار‬ ‫بین بانکی‪ ،‬نشــان می دهد کــه مانند ماه های قبل نرخ ســود‬ ‫بین بانکی روند کاهشی را طی می کند و بر همین اساس نیز وارد‬ ‫کانال ‪17‬درصدی شده است‪ .‬نرخ سود بین بانکی از خردادماه به‬ ‫زیر ‪ 19‬درصد رسیده و در کانال ‪18‬درصدی در نوسان بود ولی‬ ‫در نهایت با ادامه مسیر نزولی این نرخ در ‪ 17‬تیرماه وارد کانال‬ ‫‪17‬درصدی شد‪.‬‬ ‫گفتنی اســت‪ ،‬نرخ سود بین بانکی براساس عرضه و تقاضاست و‬ ‫ثابت نیســت این نرخ نوسان دارد به گونه ای که با افزایش تقاضا‬ ‫برای دریافت وام بین بانکی و از سوی دیگر عدم عرضه متناسب‬ ‫با ان‪ ،‬نرخ سود باالتر می رود و به عکس‪.‬‬ ‫برخی از کارشناسان اقتصادی معتقدند‪ :‬کاهش نرخ سود بانکی‬ ‫می توانــد نقش مهمی در حرکــت نقدینگی از بانــک به بازار‬ ‫سرمایه داشته باشد و ســبب رونق بازار سرمایه گردد‪ .‬پیش از‬ ‫این هم البته رئیس کل وقت بانــک مرکزی یکی از اهداف این‬ ‫بانــک را برای کنترل تورم و مهار رشــد نقدینگی‪ ،‬کاهش نرخ‬ ‫ســود بین بانکی اعالم کرده بود‪ ،‬این در حالی اســت که گروه‬ ‫دیگری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که نرخ بهره بین بانکی‬ ‫نباید کاهش یابــد زیرا اثرات تورمی شــدیدی دارد و اگر نرخ‬ ‫بهره بین بانکــی خیلی کاهش پیدا کند‪ ،‬موجب کاهش ســود‬ ‫سپرده های بانکی می شود‪.‬‬ ‫بازار بین بانکی یکی از ارکان بازار پول محســوب می شود که در‬ ‫ان بانک ها و موسســات اعتباری جهت تامین مالی کوتاه مدت‬ ‫و ایجاد تعــادل در وضعیت نقدینگی خود‪ ،‬بــا یکدیگر معامله‬ ‫می کنند‪ .‬وجود چنین بازاری موجب می شــود که بانک ها برای‬ ‫تامیــن نقدینگی به بانک مرکزی مراجعــه نکنند؛ ضمن اینکه‬ ‫تغییرات نرخ ســود بین بانکی می تواند در افزایش و کاهش نرخ‬ ‫سود بانکی موثر باشد‪.‬‬ ‫ماجرایترخیصکاالهاییکهدوبارتامینارزمی شوند‬ ‫بررسی های صورت گرفته نشان می دهد فرایند واردات کاالهای‬ ‫تولیدی به گونه ای اســت که واردکنندگان مجبور هســتند دو‬ ‫بــار ارز مورد نیاز خود را تامین کننــد‪ .‬در روز های اخیر بحث‬ ‫دپوی کاالها در گمرکات کشور مطرح شده است‪ ،‬از جمله این‬ ‫موارد می توان به احتمال فســاد صدها هزار تن کاالی اساسی‬ ‫در گمرکات کشور اشاره کرد‪ .‬در زمان حاضر شاهد هستیم که‬ ‫حتی کاالهایی که با ارز نیمایی یا ازاد تامین می شوند نیز برای‬ ‫ترخیص از گمرکات کشــور دچار مشــکل هستند‪ ،‬این مسئله‬ ‫نشان از بروز برخی مشکالت در ترخیص کاالها از گمرک دارد‪.‬‬ ‫مهرداد جمــال ارونقی معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران‬ ‫در پاســخ به سوالی در همین خصوص گفت‪ :‬واقعیت این است‬ ‫که در بحث ترخیص کاالها در سال گذشته مشکالت عدیده ای‬ ‫خصوصــاً در بحث کاالهای تولیــدی و نهاده های تولید وجود‬ ‫داشت‪ .‬علی رغم دســتورات متعددی که حتی از سوی شخص‬ ‫رییس جمهور در تیر ماه ابالغ شــد‪ ،‬گمرک با مشکالت زیادی‬ ‫مواجه شد و این کاالها اجازه ترخیص را نداشتند‪.‬‬ ‫وی در توضیــح دلیل این مشــکالت گفــت‪ :‬صاحب کاال باید‬ ‫کد رهگیری را که نشــان دهنده تامین ارز نیمایی یا دولتی از‬ ‫سوی سیستم بانکی است به گمرک ارائه کند‪ ،‬این یک فرایند‬ ‫زمانبــری بود و گمرک هرچه تالش کرد‪ ،‬به نحوی جلوی ان را‬ ‫گرفتند تا این کاالها ترخیص نشــود‪ ،‬در نهایت با مصوبه ای که‬ ‫در ابان و اذر سال گذشته ابالغ شد گمرک توانست این کاالها‬ ‫را به صورت درصدی ترخیص کنــد‪ .‬ارونقی با تصریح به اینکه‬ ‫«در اینجا عم ً‬ ‫ال صورت مسئله پاک شده است»‪ ،‬گفت‪ :‬در زمان‬ ‫ً‬ ‫حاضر هر کسی نهاده تولیدی داشته باشد معموال ‪ 90‬درصد ان‬ ‫ترخیص می شود و ان فرد کاال را به خط تولید می برد و پس از‬ ‫ان می اید و کد رهگیری بانک را ارائه می کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬فرایند اشــتباهی که وجود دارد این است که فرض‬ ‫کنیــد کاالیی را بــا ارز ازاد از طریق صرافی تامین کردید و به‬ ‫گمرک رساندید‪ ،‬این بدین معنا است که ارز منتقل شده و کاال‬ ‫نیز تامین و به گمرک رسیده و در انتظار ترخیص است‪ .‬معاون‬ ‫فنی و امور گمرکی گمرک ایران در ادامه گفت‪ :‬این قســمت را‬ ‫بانک نمی پذیرد و می گوید «من کاری ندارم که شــما از طریق‬ ‫صراف این کار را انجام داده اید‪ ،‬و باید بیایید در صف ارز نیمایی‬ ‫یا ارز ازاد من قرار بگیرید و مجددا ً ارز را از طریق بانک مرکزی‬ ‫یا دیگر بانک های عامل تامین کنید تا پس از ان بتوانید کاالی‬ ‫خود را ترخیص کنید»‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کرد‪ :‬در واقع صاحــب کاال برای وارد کردن کاالی‬ ‫خود دو بار ارز می گیرد‪ .‬در این شرایط صاحبان کاال که مجبور‬ ‫هســتند در صف نیمایی بایســتند و از ایــن ارز نیمایی که به‬ ‫حساب فروشنده واریز می شود‪ ،‬برای خریدهای بعدی استفاده‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫ارونقی گفت‪ :‬خریدار کاال منتظر نمی ماند تا این فرایند زمانبر‬ ‫طی شود و به یک نحوی ارز مورد نیاز خود را از صرافی ها یا از‬ ‫طریــق منابع خارجی خودش تامین می کند‪ .‬بانک مرکزی این‬ ‫فرایند را به هیچ عنوان قبول ندارد و می گوید «شــما باید در‬ ‫صف نیما قرار بگیرید»‪.‬‬ ‫وی اضافــه کرد‪ :‬این بدین معنا اســت که اگــر من بیایم و ده‬ ‫فاکتور یا رســید هم به بانک عامل ارائه کنم تا اثبات شود که‬ ‫این مبلغ از طریق صرافی تامین و تراکنش انجام شــده اســت‬ ‫ان را نمی پذیرند و می گویند «این غیرقانونی اســت و شما باید‬ ‫حتماً در صف ارز نیمایی قرار بگیرید»‪.‬‬ ‫معاون فنی و امور گمرکی گمرک ایران با ابراز اینکه «در زمان‬ ‫حاضر برای یک کاال دو بار ارز می گیرند»‪ ،‬گفت‪ :‬یک بار از کف‬ ‫بازار ان را می گیرند و به خارج از کشــور منتقل می کنند و یک‬ ‫بار هم از طریق ارز نیمایی این اتفاق رخ می دهد‪ ،‬در اینجا حق‬ ‫یک فرد دیگر که در صف سامانه نیما قرار دارد ضایع می شود‪،‬‬ ‫این فرایند را ما در جاهای دیگر دنیا مشــاهده نمی کنیم‪ .‬الزم‬ ‫به ذکر اســت‪ ،‬این مســئله مربوط به تامین مــواد اولیه تولید‬ ‫و ســایر کاالهای غیراساسی می شــود چرا که منبع تامین ارز‬ ‫کاالهای اساســی ارز دولتی اســت‪ ،‬بنابراین ارز مورد نیاز برای‬ ‫واردات کاالهای اساسی مستقیماً از طریق سیستم بانکی تامین‬ ‫می شود و این روند را طی نمی کند‪.‬‬ صفحه 4 ‫علی اصغرمونسانوزیرمیراثفرهنگی‪،‬گردشگریوصنایعدستی(دوشنبه)باحضوردردفترسیدابراهیمرئیسیرئیس جمهورمنتخب‪،‬باویدیداروگفتگوکرد‪.‬مونساندرایندیدارباتبریکانتخاب‬ ‫حجت االسالم رئیسی از سوی مردم و ارزوی موفقیت برای وی و دولت اینده‪ ،‬گزارشی از اخرین وضعیت برنامه ها و اقدامات وزارتخانه تحت مدیریت خود ارائه کرد‪ .‬رئیسی نیز در این دیدار ضمن تشکر از‬ ‫تبریک مونسان و گزارش وی‪ ،‬گفت‪ :‬یکی از الطاف الهی به سرزمین ما وجود جاذبه های گردشگری و طبیعی فراوان در سرتاسر کشور است و هنوز مناطق بکر زیادی در بخش های مختلف کشور داریم که‬ ‫امکان اباد شدن و بالفعل شدن استعدادهای گردشگری را دارند‪ .‬رئیس جمهور منتخب با بیان اینکه گردشگری ظرفیت باالیی برای ایجاد اشتغال دارد‪ ،‬افزود‪ :‬ضروری است که از فعاالن این عرصه به شکل‬ ‫موثرتری حمایت شود‪ .‬وی یکی از مزایای گردشگری عالوه بر بازدید و لذت بردن از گردش در جاذبه های طبیعی را اشنایی مردم با تاریخ تمدن و فرهنگ غنی کشورمان دانست و تصریح کرد‪ :‬کمک به‬ ‫تعمیق مفاهیم و ارتقای مولفه های فرهنگ ملی و ظرفیت مناسب درامدزایی در شهرها و روستاهای کشور‪ ،‬دو فاکتور از توانمندی های گردشگری و میراث فرهنگی برای ایجاد ارزش افزوده باال هستند‪.‬‬ ‫در جلسه مدیران گردشگری با مونسان مطرح شد‪:‬‬ ‫‪ ۲۷‬هزارگردشگرسالمتدرسهماههنخستسال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬بهکشورسفرکردند‬ ‫مدیران معاونت گردشــگری در گزارش عملکرد خود به وزیر میراث فرهنگی گفتند که در ســه ماهه اول‬ ‫سال ‪ ۲۷‬هزار گردشگر سالمت وارد ایران شده و کلماتی مانند ‪ B۲B‬را وارد ادبیات گردشگری کرده اند‪.‬‬ ‫جلسه ارائه گزارش عملکرد معاونت گردشگری با حضور وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی‪،‬‬ ‫معاون توسعه مدیریت و منابع‪ ،‬معاون گردشگری کشور و مدیران معاونت گردشگری در سالن فجر وزارت‬ ‫میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی برگزار شد‪ .‬علی اصغر مونســان در این جلسه گفت‪ :‬در دوره‬ ‫مدیریتی خودم تالش کردم تا از توان افراد داخل وزارتخانه حداکثر بهره را ببرم و تمام انتصابات براساس‬ ‫شایسته گزینی باشد‪ .‬خوشحالم هر سه معاون حوزه های تخصصی وزارت از درون مجموعه انتخاب شدند‪.،‬‬ ‫همچنین سعی کردم اختیارت حداکثری به معاونان برای انتخاب مدیران مجموع هَشان را بدهم تا بتوانند‬ ‫فعالیت ها و برنامه های خود را منسجم انجام دهند‪ .‬وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی با اشاره‬ ‫به اقدامات بین المللی انجام شــده‪ ،‬گفت‪ :‬اقدامات خوبی در سطح بین الملل انجام شد و ارتباط خوبی نیز‬ ‫با ســازمان جهانی گردشــگری برقرار کردیم و جایگاه ایران در این سازمان باال رفت و این افتخار بزرگی‬ ‫برای ماست‪ .‬به طوری که وقتی در اجالس های مختلف بین المللی شرکت می کردیم هیئت های خارجی از‬ ‫کشورهای مختلف تقاضای مالقات داشتند‪ .‬او افزود‪ :‬طی چهار سال اخیر پروژه های زیادی افتتاح شد‪ ،‬به‬ ‫طوری که از ‪ ۲۲۵‬هتل با ســتاره های مختلف بهره برداری کردیم و به ظرفیت اقامتی کشور اضافه کردیم‪.‬‬ ‫همچنین بیش از ‪ ۲۰۰۰‬واحد بوم گردی هم افتتاح شد که در این شرایط سخت اقتصادی عدد قابل توجهی‬ ‫اســت‪ .‬طی این مدت تالش کردیم تا گردشــگری را سرپا نگهداریم و موجب ارتقای این صنعت با تالش‬ ‫همکارانم در معاونت گردشگری و ادارات کل استانی شویم‪.‬‬ ‫‪ ۲۷‬هزار گردشگر سالمت در سه ماهه نخست سال ‪ ۱۴۰۰‬به کشور سفر کردند‬ ‫ولی تیموری معاون گردشگری کشور در ادامه این جلسه گفت‪ :‬در گذشته در معاونت گردشگری فعالیت های‬ ‫یَشد‪ ،‬در این زمینه خال داشتیم و کارها برنامه محور نبود‪ .‬همچنین‬ ‫هیجانی اجرا و ریشه ای کمتر انجام م ‬ ‫اداره کل برنامه ریزی و نظارت معاونت گردشــگری ما یک اداره بود‪ .‬او افزود‪ :‬طی چهار ســال گذشــته دو‬ ‫سیاســت اصلی را مدنظر قرار دادیم‪ .‬در بعد بین المللی رفع تردید ســفر به ایــران انجام دادیم و بر روی‬ ‫کشورهای منطقه متمرکز شدیم‪ ،‬همین موضوع موجب شد تا تعداد گردشگران خارجی افزایش پیدا کند‪.‬‬ ‫سیاســت بعدی ما در عرصه داخلی‪ ،‬توزیع سفر در سطح جغرافیایی کشور بود و ان را به عنوان سیاست‬ ‫اصلی انتخاب و دو برنامه برای ان اجرا کردیم یکی تنوع محصوالت و دیگری ساماندهی رویدادها در تقویم‬ ‫بود‪ .‬تیموری تصریح کرد‪ :‬در سند راهبردی گردشگری برای ‪ ۲۴‬دستگاه ‪ ۷۲‬حکم گرفتیم‪ ،‬این احکام روابط‬ ‫دستگاه گردشگری را با دستگاه هایی که به عنوان فرابخشی در این صنعت نقش دارند‪ ،‬مشخص می کند‪.‬‬ ‫طی این مدت توانســتیم دو بخش نرم افزاری و سخت افزاری را در کنار هم قرار دهیم‪ .‬معاون گردشگری‬ ‫کشور گفت‪ ۲۷« :‬هزار نفر در سه ماهه نخست سال جاری در قالب گردشگری سالمت با رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشــتی به کشورمان سفر کردند‪ ».‬او ادامه داد‪ :‬استراتژی بازاریابی را با همکاری دانشگاه تربیت مدرس‬ ‫اماده کردیم و در ‪ ۳۵‬شاخص اصلی‪ ،‬اطالعات را جمع اوری و بازارهای هدف را مشخص کردیم‪ .‬همچنین‬ ‫استانداردسازی تبلیغاتی را در نمایشگاه های بین المللی در خصوص تولید محتوا انجام دادیم و اطالعات نیز‬ ‫به روزرسانی شد و برای گردشگری فرهنگی و تاریخی‪ ،‬سالمت‪ ،‬روستایی‪ ،‬کشاورزی و‪ ...‬محتوای موضوعی‬ ‫تهیه و چارچوب و شــیوه نامه برای ان ها اماده کردیم‪ .‬تیموری از تهیه منشور حقوق گردشگر خبر داد و‬ ‫تصریح کرد‪ :‬از طریق معاونت حقوقی ریاســت جمهوری این منشور را اماده کردیم‪ .‬منشور کاملی است و‬ ‫در سه موضوع حقوق گردشگر‪ ،‬حقوق جامعه محلی و حقوق ارائه کننده خدمات گردشگری در نظر گرفته‬ ‫شده اســت‪ .‬محمد خیاطیان معاون توسعه مدیریت و منابع در ادامه گفت‪ :‬در بحث های مالی سالم ترین‬ ‫حوزه وزارتخانه را داشتیم و نکته ای در این خصوص نشنیده ایم و تا به امروز مسئله ای در این زمینه نداشتیم‬ ‫که نشــان دهنده سالمت این حوزه است‪ .‬در ارتباط با سازمان بازرسی کل کشور نیز این سازمان کمترین‬ ‫پرســش را از معاونت گردشگری وزارتخانه داشته اســت‪ .‬خیاطیان تصریح کرد‪« :‬دوستان ما در سازمان‬ ‫بازرسی کل کشور نگاهشان به معاونت گردشگری‪ ،‬بیشتر مبنی بر گزارش هایی بود که همکارانم در قالب‬ ‫بخشــنامه ها و دســتورالعمل هایی که صادر کرده بودند‪ .‬تمامی این موارد از تخلفات احتمالی جلوگیری‬ ‫می کرد‪ ».‬او افزود‪ :‬هفته گذشته ارزیابی دولت الکترونیک را در سال ‪ ۱۳۹۹‬داشتیم‪ ،‬با نگاهی که نسبت به‬ ‫حوزه فناوری اطالعات وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی داشتند به عنوان دستگاه برتر در‬ ‫دولت الکترونیک انتخاب و معرفی شدیم‪ .‬فعالیت هایی که در مجموعه وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و‬ ‫صنایع دستی اتفاق افتاده است منجر شده تا به عنوان دستگاه برتر انتخاب شویم‪.‬‬ ‫بازارهای منطقه اولویت توسعه گردشگری خارجی بود‬ ‫لیال اژدری مدیرکل دفتر بازاریابی و توسعه گردشگری در ادامه گفت‪ :‬در گذشته در زمینه توسعه گردشگری‬ ‫خارجی و بازاریابی کارهایی که انجام می شــد بدون برنامه ریزی بوده اســت‪ .‬بیشتر تمرکز بر روی جذب‬ ‫گردشگران اروپایی بود‪ .‬او افزود‪ :‬خوشبختانه در چهار سال اخیر به سمت نقشه راه برای توسعه گردشگری‬ ‫رفتیم و برای نخستین بار به شکل علمی بازارهای هدف را با اولویت بازارهای منطقه‪ ،‬تعریف و بر روی ان‬ ‫کار کردیم و نتایج خوبی نیز در این خصوص به دســت اوردیم‪ .‬به طوری که تبلیغات مان نیز به سمت این‬ ‫بازارها رفت‪ .‬اژدری تصریح کرد‪ :‬در عرصه دیجیتال نیز به ســمت تولید محتوا رفتیم‪ .‬یکی از ارزوهایمان‬ ‫این بود صنعت گردشگری وب سایت خوبی داشته باشد به همین دلیل ویزیت ایران را راه اندازی کردیم که‬ ‫پیشرفت خوبی دارد‪ ،‬البته نقص های نیز دارد‪ .‬او از برگزاری اکسپوی دبی خبر داد و تصریح کرد‪ :‬این اکسپو‬ ‫‪ ۹‬مهر سال جاری برگزار می شود و سالن ‪ ۶۹‬متر مربعی به گردشگری ایران اختصاص داده شده و قرار است‬ ‫استان ها تولید محتوا داشته باشند تا به صورت زنده و نمایشی برنامه اجرا کنیم‪.‬‬ ‫هم افزایی میان وزارت میراث فرهنگی‪ ،‬گردشگری و صنایع دستی با وزارت امورخارجه‬ ‫محمد قاسمی مدیرکل دفتر بازاریابی و تبلیغات گردشگری در ادامه بیان کرد‪ :‬طی چهار سال گذشته‬ ‫چندین عباراتی مانند لغو روادید‪ ،‬بی تو بی‪ ،‬ویزیت ایران‪ ،‬گردشــگری سالمت‪ ،‬اقامتگاه های بوم گردی‬ ‫و‪ ...‬وارد ادبیات صنعت گردشگری و تبدیل به جریان سازی شده است‪ .‬او افزود‪ :‬طی این مدت هم افزایی‬ ‫میان دستگاه های مختلف از جمله وزارت امورخارجه ایجاد شده به طوری که اداره ای به نام اداره تسهیل‬ ‫گردشگر ورودی در این وزارتخانه تشکیل شده است‪ .‬قاسمی تصریح کرد‪ :‬از ویژگی های بارز این مدت‬ ‫می توان به برقراری ارتباط با محافل بین المللی‪ ،‬اغناســازی برای لغو روادید و برگزاری نمایشــگاه های‬ ‫بین المللی اشاره کرد‪.‬‬ ‫تشکیل اتاق فکر در تمام استان های کشور‬ ‫زاهد شــفیعی مدیرکل دفتر مطالعات‪ ،‬اموزش و برنامه ریزی گردشــگری با اشاره به استقرار نظام جامع‬ ‫اموزشــی در بخش گردشگری در سطح کشور گفت‪ :‬در گذشته منابع اموزشی به روز نبودند و در گذشته‬ ‫هفت دوره اموزش داشتیم اما اکنون به ‪ ۵۴‬دوره تخصصی اموزشی داریم‪ .‬اموزش در سطح وزاتخانه ارتقا‬ ‫پیدا کرد و در ســه سال گذشته ‪ ۱۰۰‬هزار نفر را اموزش دادیم‪ .‬همچنین شاخص های ارزیابی را بازنگری‬ ‫و تهیه کردیم‪ .‬شــفیعی تصریح کرد‪ :‬ســند استراتژی برند را تدوین کردیم و اتاق فکر گردشگری در تمام‬ ‫استان ها شکل گرفت به طوری که امروز از ظرفیت یک هزار نخبه استفاده می کنیم‪.‬‬ ‫راه اندازی سامانه ثبت تور برای جلوگیری از تورهای غیرمجاز‬ ‫اســماعیل برات معاون اداره کل نظارت و ارزیابی خدمات گردشــگری در ادامه عنوان کرد‪ :‬اقدامات خوبی‬ ‫طی سال های گذشته انجام شده است‪ .‬در سال گذشته ائین نامه دفاتر خدمات مسافرتی را اصالح کردیم‬ ‫و برای هیئت دولت برای تصویب ارسال کردیم‪ .‬او افزود‪ :‬در این بخش کار ریشه ای انجام دادیم و دفاترمان‬ ‫را تخصصی و دستورالعمل خانه مسافرها را تهیه و ابالغ کردیم‪ .‬سامانه ثبت تور نیز راه اندازی شد و جلوی‬ ‫تورهای غیرمجاز گرفته شــد‪ .‬برات تصریح کرد‪ :‬سامانه گردشگری ســامت راه اندازی و به شکل پایلوت‬ ‫اجرایی شده است‪ ،‬همچنین در این سامانه به وزارتخانه های بهداشت و امور خارجه دسترسی دادیم‪.‬‬ ‫همکاریفیلمسازایرانیبا«نتفلکیس»؛تهدیدیاتوهم؟‬ ‫محمدحسین مهدویان کارگردان سینما بعد از انتشار قسمت ششم سریال‬ ‫زخم کاری در شــبکه نمایش خانگی در اعتــراض به انچه ممیزی های‬ ‫«غیرمنطقی و غیرعرفی ســاز» متنی منتشر و صدای اعتراضش را بلند‬ ‫کرد‪ .‬او در بخشی از این متن مدعی تمایل همکاری پلتفرم های جهانی با‬ ‫فیلمسازان ایرانی شد و نوشت‪« :‬شنیده اید که چند پلتفرم بزرگ بین المللی‬ ‫از جمله نت فلیکس برای سرمایه گذاری روی طرح ها و ایده های فیلمسازان‬ ‫ایرانی ابراز تمایل کرده اند؟ تردید نکنید که به زودی زود پلتفرم های خارجی‪،‬‬ ‫مقصد هنرمندان خالق ایرانی خواهند شد و نخبه های فرهنگی ما هم مثل‬ ‫نخبه های علمی و اقتصادی عرصه را خالی خواهند کرد‪ ».‬در پی این ادعا امیر‬ ‫ابیلی روزنامه نگار سینمایی در متنی ادعای وی را به چالش کشیده است‪.‬‬ ‫متن این یادداشت به شرح ذیل است‪« :‬تهدید» مهم ترین ابزار فیلمساز ایرانی‬ ‫برای باج گرفتن از مدیر و فرار از پاســخگویی در مقابل سرمایه گذار است‪.‬‬ ‫تهدیدمدیرانتلویزیونبهرفتنبهوی اودی ها‪،‬تهدیدمدیرانفرهنگیدولت‬ ‫به رفتن به شبکه های ماهواره ای و حاال ظاهرا ً تهدید به رفتن به نتفلیکس!‬ ‫تهدیدهایی که عموماً هم جواب گرفته و باعث عقب نشینی مدیران فرهنگی‬ ‫می شود و حاال تبدیل به راهی مطمئن برای باج خواهی شده است‪ .‬نه فقط‬ ‫کسانی که از نزدیک فضای ساخت فیلم و سریال در ایران را درک کرده اند‪،‬‬ ‫بلکه حتی ناظران پیگیر اخبار فرهنگی نیز به خوبی می توانند مضحک بودن‬ ‫خبر همکاری فیلمسازان ایرانی و نتفلیکس‪-‬مهمترین شبکه استریم فیلم‬ ‫و ســریال در دنیا‪ -‬را درک کنند‪ .‬نظام فیلمسازی در ایران‪ ،‬ساختاری یَله‬ ‫و رها و مقاوم در برابر هرگونه برنامه ریزی است‪ ،‬که «کارگردان» در ان در‬ ‫تمام زمینه ها حرف اخر را می زند‪« .‬کارگردان ایرانی» با انکه عموماً اصول‬ ‫اولیه تکنیکی سینما را هم بلد نیست‪ ،‬خود را مولفی در قد و قواره بزرگان‬ ‫تاریخ سینما می داند‪ .‬او هیچ پاسخگویی در برابر مخارج تولید ندارد و انگار‬ ‫یکی از وظایفش گران کردن تولید است‪ .‬تن به هیچ گونه برنامه ریزی دقیقی‬ ‫نمی دهد‪ .‬به هیچکس در فرم و محتوا پاسخگو نیست و در تمام اجزای اثر‬ ‫از فیلمنامه تا ‪ ...‬به سلیقه خود دخالت می کند و در بسیاری از موارد به ان‬ ‫لطمه می زند‪ .‬در فرایند کارخانه وار تولید و عرضه فیلم و سریال در امریکا اما‬ ‫کارگردان یک تکنسین‪ ،‬و یک جز از تعداد بسیاری چرخ دنده ای است که‬ ‫یک اثر را می سازند‪ .‬به این دقت کنید که در بسیاری از مجموعه های نمایشی‬ ‫شــبکه های امریکایی اپیزودهای مختلف یک مجموعه را کارگردان های‬ ‫مختلفی می سازند‪ ،‬اما همه در چارچوب استانداردهای تکنیکی یکسان‪ .‬این‬ ‫یعنیکارگردانصرفاًتکنسینیاستکهنه تنهاحقنداردازفیلمنامهتخطی‬ ‫کند‪ ،‬نه تنها حق ندارد تحلیل های سیاسی‪-‬اجتماعی شخصی خود را وارد‬ ‫اثر کند‪ ،‬بلکه حتی حق ندارد از چارچوب های بصری و تکنیکی مورد تائید‬ ‫کمپانی تخطی کند‪ .‬جز این‪ ،‬او در برابر زمان و مخارج تولید پاسخگوست‪.‬‬ ‫چنین فرایند منظم و دقیقی اساســاً چه نسبتی با ساختار بی در و پیکر‬ ‫تولید در ایران دارد که فیلمساز ایرانی تصور می کند می تواند در ان نظام‬ ‫تولیدی کار کند؟ برای اثبات شکست چنین توهمی هم البته مثال های‬ ‫فراوانی هســت‪ .‬هنوز مدت زیادی از جنجال پروژه «مست عشق» حسن‬ ‫فتحی نگذشته است‪ .‬فتحی یکی از تربیت شدگان ساختار تولیدی ایرانی‬ ‫است‪ .‬تازه بسیار حرفه ای تر و باتجربه تر از امثال مهدویان‪ .‬اون سال ها برای‬ ‫تلویزیون سریال ساخته بود و حتی در شرایط سخت تولید تلویزیونی نیز‬ ‫به خوبی عمل کرده بود‪ ،‬با این حال با ســاختار کمی حرفه ای تر ترکیه به‬ ‫چنان مشکالتی برخورد که جنجالش تا مدت ها ادامه داشت‪ .‬در همان پروژه‬ ‫مشکل طرف ترک چه بود؟ اینکه فیلمساز ایرانی بی هیچ منطق حرفه ای‬ ‫چندین برابر نیاز یک فیلم سینمایی راش ضبط کرده است‪ .‬در مقابل مخارج‬ ‫کار هیج پاسخگویی و تبعیتی ندارد و تن به هیچ نظمی در تولید نمی دهد‪.‬‬ ‫در مقابل پاســخ طرف ایرانی چه بود؟ «تهدید» به اینکه انها شان موالنا‬ ‫را رعایت نکرده اند و باید پاسخگو باشند! بگذریم از سینماگران دیگری که‬ ‫انها هم به ترکیه کوچ کردند تا با یک شبکه ایرانی همکاری کنند و پس‬ ‫از مدتی سرافکنده بازگشتند‪ .‬به این دقت کنیم که حتی اصغر فرهادی؛‬ ‫به عنوان حرفه ای ترین فیلمساز ایرانی در فضای بین الملل و نزدیک ترین‬ ‫سینماگر ایرانی به فرم قصه گویی امریکایی‪ ،‬نیز پس از چندین تجربه خارج‬ ‫از ایران همچنان مشغول همکاری با کمپانی های درجه دوی اروپایی است و‬ ‫نتوانسته است تن به همکاری با یک کمپانی بزرگ امریکایی دهد و همچنان‬ ‫موفق ترین فیلمهایش همان هایی اســت که در ایران ساخته است‪ .‬البته‬ ‫فیلمسازان دیگری از جمله بهمن قبادی و امیر نادری و عبدالرضا کاهانی و‪....‬‬ ‫هم بودند که همگی در ایران از اعتبار باالیی برخوردار بودند و خارج از ایران‬ ‫هیچ دستاوردی نداشتند‪ .‬مسئله صرفاً هم تن دادن به فرایند دقیق تولید‬ ‫استودیویی هالیوودی نیست‪ .‬بلکه قبل از ان دانش فیلمسازی هم هست‪.‬‬ ‫اساساً بهترین سریال تولید ایران نیز‪ -‬چه تلویزیون چه شبکه خانگی‪ -‬بسیار‬ ‫ضعیف تر از تولیدات معمولی و ضعیف نتفلکیس است‪« .‬قورباغه» هومن‬ ‫سیدی به عنوان اســتاندارترین سریال این سال های ایران‪-‬صرفا از حیث‬ ‫تکنیک و کارگردانی‪ -‬خودش یک کالژ و کپی دســت چندم از اثار غربی‬ ‫است‪ ،‬که در زمان پخش و پیش از ان نیز شنیده هایی از تالش برای فروش‬ ‫رایت به نتفلکیس یا شعب ان در اسیای شرقی وجود داشت که ظاهرا ً به‬ ‫جایینرسید‪.‬محمدحسینمهدویاناساساًتربیت شدهبودجه هایحاکمیتی‬ ‫است و اگر سال ها با سرمایه نهادهای حاکمیتی مشق و تجربه نمی کرد هرگز‬ ‫در سینمای ایران چنین جایگاهی نمی یافت‪ .‬او می تواند خیالش راحت باشد‬ ‫که بدون پول بی حساب ایران‪ ،‬که نیازی به بازگشت توسط مخاطب عمومی‬ ‫ندارد‪ ،‬جای دیگری نمی تواند فیلمسازی را ادامه دهد‪ .‬و به احتمال زیاد در‬ ‫نتفلکیس با دیدن نمونــه اثارش؛ از جمله «زخم کاری»‪ ،‬پیش از امضای‬ ‫قرارداد همکاری ابتدا او را به کالس های اصول کارگردانی هدایت خواهند‬ ‫کرد‪ .‬او همچنان در اصول کلی دکوپاژ از مشــکالتی جدی رنج می برد و با‬ ‫فاصله گرفتن از فرم مستندش این مشکالت بیشتر هم به چشم می ایند‪.‬‬ ‫کارگردانی که به دلیل کم بودن پالن هایش نمی تواند ریتم درستی در روایت‬ ‫ایجاد کند‪ ،‬کارگردانی اکثر دقایق اثرش را با موسیقی پرحجم پُر می کند تا‬ ‫تعلیق ایجاد کند و کارگردانی که برای دیده شدن اثرش روی عبور از خط‬ ‫قرمزهای اخالقی حساب کرده تا داستان اثرش‪ ،‬به نظر می رسد صحبت از‬ ‫نتفلیکس کمی برایش زود باشد‪.‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫باید با تسریع واکسیناسیون زمینه رونق گردشگری را فراهم کنیم‬ ‫سهشنبه ‪ 22‬تیرماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪528‬‬ ‫‪5‬‬ ‫گزارش‬ ‫در راستای اصالح ساختار وزارت میراث فرهنگی؛‬ ‫هنرهای سنتی وحفظ حقوق‬ ‫مالکیت معنوی به معاونت‬ ‫صنایع دستی اضافه شدند‬ ‫دو گروه جدید «هنرهای سنتی» و «حفظ حقوق مالکیت معنوی»‬ ‫در ساختار جدید به معاونت صنایع دستی وزارت میراث فرهنگی‬ ‫اضافه شــدند‪ .‬با توجــه به بازنگری‪ ،‬اصــاح و تکمیل وظایف و‬ ‫ماموریت هایمعاونتصنایع دستیوهنرهایسنتیکشور‪،‬موضوع‬ ‫ایجاد دو گروه جدید با عنوان هنرهای سنتی و حفظ حقوق مالکیت‬ ‫معنوی با اولویت‪ ،‬از ماه ها پیش در دســتور کار این معاونت قرار‬ ‫گرفت و در الیحه اهداف‪ ،‬وظایف و اختیارات وزارت میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی به صورت کامل قرار گرفت‪ .‬با توجه به‬ ‫اهمیتهنرهایسنتیوحفظحقوقمالکیتمعنویدرزمینه های‬ ‫مرتبط با صنایع دستی و هنرهای سنتی و ضرورت پرداختن به ان ها‬ ‫و با توجه به نبود تعریف ســاختاری مشخص برای این موارد در‬ ‫چارت قدیمی معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی در چارت‬ ‫جدید گروه هنرهای سنتی با وظایف مشخص‪ ،‬ایجاد شده است‪.‬‬ ‫ارائه تعاریف مشخص و تعیین اشتراک های میان صنایع دستی و‬ ‫هنرهای سنتی‪ ،‬برنامه ریزی به منظور حمایت و هدایت فعالیت‬ ‫بخش خصوصی و نهادهای غیردولتی در امر حفظ و باززنده سازی‬ ‫هنرهای سنتی و نظارت بر فعالیت واحدها‪ ،‬همکاری و هماهنگی‬ ‫با موسسات پژوهشی و تحقیقاتی و مراکز دانشگاهی ذی ربط در‬ ‫زمینه انجام طرح های پژوهشــی کاربردی در امور حفظ‪ ،‬احیا و‬ ‫باززنده سازی هنرهای سنتی کشور‪ ،‬برنامه ریزی برای شناسایی و‬ ‫معرفیارزش هایهنریوفرهنگیهنرهایسنتیدرراستایحفظ‬ ‫و ارتقای هویت ان ها‪ ،‬برنامه ریزی و انجام اقدامات الزم برای تهیه‬ ‫و اجرای طرح های راهبردی و اضطراری حفظ‪ ،‬احیا و باززنده سازی‬ ‫رشته های هنرهای سنتی کشور‪ ،‬تهیه و تدوین ضوابط مورد نیاز‬ ‫بــرای طرح ها و پروژه های مربوط به حفظ‪ ،‬احیا و باززنده ســازی‬ ‫هنرهای ســنتی‪ ،‬شناسایی و برنامه ریزی برای ثبت دانش هنری‬ ‫رشــته های در حال فراموشی‪ ،‬تشکیل کارگروه های مرتبط برای‬ ‫گروه های رشته های هنرهای سنتی‪ ،‬برنامه ریزی به منظور تشویق و‬ ‫ترغیب جوانان به انجام و ادامه تحصیل در رشته های شغلی مرتبط‬ ‫باهنرهایسنتی‪،‬برنامه ریزیبرایبرگزاریبرنامه هایمرتبطمانند‬ ‫همایش ها‪ ،‬نشست های تخصصی و سمینارها و اجرای ان ها به طور‬ ‫منفرد یا مشارکتی و بررسی و برنامه ریزی و تعیین خط مشی های‬ ‫الزم برای تحقیق و پژوهش در خصوص هنرهای سنتی از جمله‬ ‫اهداف اضافه شدن این بخش است‪ .‬همچنین از دیگر اهداف اضافه‬ ‫شدن گروه هنرهای سنتی به چارت معاونت صنایع دستی می توان‬ ‫بــه هماهنگی با مراجع ذی ربط در خصوص اعطای درجه هنری‬ ‫به هنرمندان صنایع دستی و هنرهای سنتی در چارچوب قوانین‬ ‫و مقررات‪ ،‬برنامه ریزی برای ایجاد مراکز اسناد و مدارک هنرهای‬ ‫ســنتی‪ ،‬برنامه ریزی برای ایجاد پایگاه های اطالع رسانی به منظور‬ ‫معرفی پیشه های وابسته به هنرهای سنتی و ارایه های معماری و‬ ‫همچنین هم افزایی بین هنرهای سنتی وابسته به معماری سنتی‬ ‫و معماری روز‪ ،‬برنامه ریزی به منظور فرهنگ سازی‪ ،‬گفتمان سازی و‬ ‫اطالع رسانی در رابطه با ظرفیت های هنرهای سنتی‪ ،‬برنامه ریزی‬ ‫امایشــی به منظور اموزش هنرهای ســنتی در سراسر کشور و‬ ‫برنامه ریزیبه منظورحضورمجددهنرهایسنتیدرزندگیروزمره‬ ‫با توجه به سبک زندگی ایرانی ‪ -‬اسالمی اشاره کرد‪ .‬در چارت جدید‬ ‫معاونت صنایع دستی و هنرهای سنتی گروه حفظ حقوق مالکیت‬ ‫معنوی نیز با هــدف حفظ و صیانت از طرح ها‪ ،‬نقوش‪ ،‬خالقیت‪،‬‬ ‫نواوری‪ ،‬روش ها‪ ،‬تکنیک های تولید و همچنین دانش سنتی ایجاد‬ ‫شده است‪ .‬همچنین تشکیالت تفصیلی ستاد وزارتخانه از جانب‬ ‫سازمان اداری و استخدامی کشور ابالغ شده است‪.‬‬ ‫نش شخ‬ ‫ر صیت‬ ‫تلفن تماس‪88311353:‬‬ ‫نشر‬ ‫اف کاراتن‬ ‫را هب ما بسپارید‪.‬‬ صفحه 5 ‫سالمت‬ ‫اسپرین در پیشگیری از مرگ بیماران کرونایی موثر است‬ ‫‪6‬‬ ‫سهشنبه ‪ 22‬تیرماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪528‬‬ ‫محققان دانشگاه البرتای کانادا ازمایش داروهای ضدالتهابی رایج مانند اسپرین را برای درمان شدیدترین عوارض کووید ‪ ۱۹‬انجام دادند‪« .‬ایمن الکادی»‪ ،‬استاد دانشکده داروسازی و علوم دارویی‪ ،‬در این‬ ‫باره می گوید‪« :‬بیشتر افراد الوده به کروناویروس بدون عالئم جدی بهبود می یابند‪ .‬با این حال‪ ،‬در بعضی از بیماران التهاب در ریه ها ایجاد می شود که باعث سرفه و تنگی نفس می شود و در تعدادی از افراد‬ ‫التهاب بیش از حد ایجاد می شود که می تواند منجر به نارسایی عضو و مرگ شود‪ ».‬وی در ادامه می گوید‪« :‬مردان‪ ،‬افراد باالی‪ ۶۰‬سال و کسانی که دارای اختالالت متابولیکی مانند چاقی و دیابت هستند بیشتر‬ ‫در معرض این التهاب بیش از حد هستند‪ .‬کووید‪ ۱۹‬می تواند در پاسخ ایمنی طبیعی انها تداخل ایجاد کرده و باعث شود بدن انها مولکول های التهابی بیشتری نسبت به مولکول های ضد التهاب تولید کند‪».‬‬ ‫محققان قصد دارند با استفاده از این داروهای ضدالتهابی فرایند را مختل کنند‪ .‬الکادی افزود‪« :‬ایده ما این است که یا از مولکول های تقویت کننده التهاب جلوگیری کنیم یا مولکول هایی را که دارای اثر ضد‬ ‫التهابی هستند افزایش دهیم و داروهای زیادی در بازار موجود است که این روند را تعدیل می کنند‪».‬‬ ‫واکسیناسیون در کشور سرعت گرفت؛‬ ‫اخبار‬ ‫پنج راهکار اصلی کاهش احتمال‬ ‫ابتال به الزایمر را بشناسید‬ ‫مطالعه جدید نشــان می دهد تلفیق عادات سالم نظیر رژیم‬ ‫غذایی خوب و ورزش منظم ریســک بیماری الزایمر را تا ‪۶۰‬‬ ‫درصد کاهش می دهد‪ .‬داده های به دست امده از حدود ‪۳۰۰۰‬‬ ‫امریکایی بر اساس ‪ ۵‬فاکتور مفید سبک زندگی امتیازدهی شد‪:‬‬ ‫رژیم غذایی باکیفیت باال؛ فعالیت فیزیکی؛ عدم استعمال سیگار؛‬ ‫فعالیت های چالشی برای مغز؛ و عدم مصرف مشروبات الکلی‪.‬‬ ‫محققان مشاهده کردند در مقایسه با افراد فاقد هیچیک از این‬ ‫فاکتورهای مفید یا تنها یک فاکتور مفید‪ ،‬ریسک الزایمر در افراد‬ ‫دارای دو تا ســه فاکتور ‪ ۳۷‬درصد و در افراد دارای چهار تا پنج‬ ‫فاکتور سبک زندگی سالم ‪ ۶۰‬درصد کمتر بود‪ .‬دکتر «ریچارد‬ ‫هودس»‪ ،‬رئیس موسسه ملی پیری امریکا‪ ،‬در این باره می گوید‪:‬‬ ‫«این مطالعه شواهد زیادی را در مورد نحوه تاثیر تلفیق رفتارهای‬ ‫قابل اصالح بر کاهش ریسک بیماری الزایمر ارائه می کند‪ ».‬وی‬ ‫در ادامه می افزاید‪« :‬یافته ها رابطه بین رفتارهای سالم و کاهش‬ ‫ریسک را تقویت می کند‪ .‬همچنین از ارزش ازمایشات بالینی در‬ ‫تست مستقیم توانایی اقدامات در جهت کاهش یا پیشگیری‬ ‫از ابتالء به الزایمر حمایت می کند‪ .‬طبق این گزارش جدید‪۵ ،‬‬ ‫فاکتور سبک زندگی سالم می توانند به مغز کمک کنند؛‬ ‫ورزش کردن‪ :‬حداقل ‪ ۱۵۰‬دقیقه در هفته تحرک فیزیکی‬ ‫متوسط تا شدید داشته باشید‪.‬‬ ‫ترک سیگار‪ :‬تحقیق نشان می دهد حتی در افراد ‪ ۶۰‬سال به‬ ‫باال که چندین دهه قبل سیگار می کشیدند‪ ،‬ترک سیگار موجب‬ ‫بهبودسالمتمی شود‬ ‫عدم مصرف مشروبات الکلی‪ :‬محققان بر ترک مصرف این‬ ‫نوعنوشیدنی هاتاکیددارند‪.‬‬ ‫تغذیه سالم‪ :‬محققــان رژیم غذایی ‪ ،MIND‬که تلفیقی از‬ ‫رژیم غذایی مدیترانه ای و ‪( DASH‬شــیوه های رژیمی توقف‬ ‫فشارخون باال) است را توصیه می کنند‪.‬‬ ‫چالش فکری‪ :‬فکر و ذهن را فعال نگه دارید‪ .‬سعی کنید مطالعه‬ ‫کنید‪ ،‬بازی کنید‪ ،‬کالس های اموزشــی بروید‪ ،‬یا یک مهارت‬ ‫جدید یا سرگرمی جدید بیاموزید‪.‬‬ ‫چند خوردنی مفید‬ ‫برای قبل از خواب‬ ‫کیفیت خواب از جمله فاکتورهای مهم در حفظ وضعیت کلی‬ ‫سالمت است که خطر ابتال به بیماری های مزمن و همچنین‬ ‫تقویت ســامت مغز و بهبود سیستم ایمنی را به همراه دارد‪.‬‬ ‫راهکارهای بســیاری برای بهبود خواب مطلوب وجود دارد که‬ ‫اعمال تغییراتی در رژیم غذایی از جمله انهاست چرا که برخی‬ ‫از مواد غذایی و نوشیدنی ها در بهبود کیفیت خواب تاثیر دارند‪.‬‬ ‫سایت «هلث الین» در مطلبی به برخی انواع خوراکی و نوشیدنی‬ ‫های موثر در بهبود کیفیت خواب اشاره کرده است‪:‬‬ ‫بادام‪ :‬این خوراکی منبع غنی از انواع مواد مغذی به حساب می‬ ‫اید که مصرف‪ ۲۸‬گرم از ان بخشی از نیاز روزانه یک فرد بزرگسال‬ ‫به فسفر‪ ،‬ویتامین‪ B۲‬و منگنز را تامین می کند‪ .‬همچنین مصرف‬ ‫بادام با کاهش خطر ابتال به بیماری های مزمن از قبیل دیابت نوع‬ ‫دو و بیماری قلبی همراه است‪ .‬همچنین این باور وجود دارد که‬ ‫مصرف بــادام می تواند به بهبود کیفیت خواب کمک کند چرا‬ ‫که بادام و برخی دیگر از انواع خشکبار منبع هورمون مالتونین‬ ‫هستند‪ .‬مالتونین ســاعت درونی بدن را تنظیم کرده و به بدن‬ ‫سیگنال هایی ارسال می کند که برای خواب اماده شود‪.‬‬ ‫گوشت بوقلمون‪ :‬گوشت بوقلمون سرشار از پروتئین است‬ ‫که برای استحکام بخشیدن به ماهیچه ها و تنظیم اشتها حائز‬ ‫اهمیت است‪ .‬این نوع از گوشت منبع نسبتا کمی از ویتامین ها و‬ ‫مواد معدنی از قبیل فسفر و ویتامین‪ B۲‬است‪ .‬گوشت بوقلمون‬ ‫حاوی امینواسید تریپتوفان است که تولید هورمون مالتونین را‬ ‫افزایش می دهد‪.‬‬ ‫دمنوش بابونه‪ :‬دمنوش بابونه از نوشیدنی های شناخته شده‬ ‫اســت که خواص متعددی برای سالمتی دارد‪ .‬این دمنوش به‬ ‫دلیل دارا بودن فالون ها شناخته شده است‪ .‬فالون ها دسته ای از‬ ‫انتی اکسیدان ها هستند و التهاب را که عامل بیماری های مزمن‬ ‫از قبیل سرطان و بیماری قلبی است کاهش می دهند‪ .‬شواهدی‬ ‫وجود دارد که نشــان می دهد این نوشیدنی سیستم ایمنی را‬ ‫تقویت کرده‪ ،‬اضطراب و افسردگی را کاهش می دهد و سالمت‬ ‫پوست را تقویت می کند‪ .‬این انتی اکسیدان به گیرنده هایی در‬ ‫مغز چسبیده که احساس خواب را تقویت کرده و موجب کاهش‬ ‫بی خوابی می شوند‪.‬‬ ‫کیوی‪ :‬کیوی حاوی میزان کالری پایین اســت و میوه بسیار‬ ‫مغذی به حســاب می اید‪ .‬ویتامینهای ‪ C‬و ‪ K‬از جمله مواد‬ ‫مغذی موجود در این خوراکی است‪ .‬همچنین مصرف کیوی‬ ‫سیستم گوارشی را تقویت کرده‪ ،‬التهاب و میزان کلسترول را‬ ‫کاهش می دهد‪.‬‬ ‫اب البالو‪ :‬این نوشــیدنی حاوی میزان اندکی از برخی مواد‬ ‫مغذی از قبیل منیزیم و فسفر است و در عین حال منبع خوبی‬ ‫از پتاسیم به حساب می اید‪ .‬این نوشیدنی به دلیل خواب اور‬ ‫بودن شناخته شده است و تاثیر ان در تسکین بی خوابی مورد‬ ‫مطالعه قرار گرفته است‪ .‬تاثیر خواب اور بودن این نوشیدنی به‬ ‫دلیل دارا بودن میزان باالیی از مالتونین است‪.‬‬ ‫‪ 111‬هزار دوز تزریق در یک روز‬ ‫امارهای وزارت بهداشت نشان می دهد که روند واکسیناسیون در کشور قدری سرعت گرفته و نسبت به‬ ‫روزهای قبل‪ ،‬موارد تزریق واکســن افزایش یافته است‪ .‬امارهای روزانه وزارت بهداشت نشان می دهد که‬ ‫روند واکسیناســیون در کشور که قرار بود از ابتدای هفته (‪ ۱۹‬تیر ماه ‪ )۱۴۰۰‬قدری تسریع شود‪ ،‬افزایش‬ ‫یافته است‪ .‬بر اساس اعالم وزارت بهداشت‪ ،‬تا روز گذشته ‪ ۴‬میلیون و ‪ ۶۹۳‬هزار و ‪ ۱۷۴‬نفر در کشور موفق‬ ‫شده اند دوز اول واکسن کرونا را دریافت کنند‪ .‬در همین حال‪ ،‬دو میلیون و ‪ ۱۴۴‬هزار و ‪ ۶۴۸‬نفر نیز دوز‬ ‫دوم واکســن کووید ‪ ۱۹‬را تزریق کرده اند‪ .‬با این احتساب‪ ،‬مجموع واکسن های تزریق شده در کشور به ‪۶‬‬ ‫میلیون و ‪ ۸۳۷‬هزار و ‪ ۸۲۲‬دوز رسید‪ .‬در مقایسه ای امار واکسیناسیون در روز گذشته نسبت به روز قبل از‬ ‫ان‪ ،‬شاهد ‪ ۱۱۱‬هزار و ‪ ۲۱‬مورد تزریق هستیم که تقریباً دو برابر شده است‪ .‬در همین حال‪ ،‬سعید نمکی‬ ‫وزیر بهداشت‪ ،‬روز یکشــنبه ‪ ۲۰‬تیر ماه ‪ ،۱۴۰۰‬به روسای دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور اعالم‬ ‫کرد که برای تزریق ‪ ۵۰۰‬تا ‪ ۷۰۰‬هزار دوز واکســن در روز اماده شــوند‪ .‬البته وزیر بهداشت قول داده بود‬ ‫که از روز گذشته برنامه واکسیناسیون عمومی در کشور کلید بخورد و بتوانیم روزانه ‪ ۵۰۰‬هزار دوز تزریق‬ ‫داشته باشــیم‪ .‬علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در کالنشهر تهران‪ ،‬در واکنش به میزان امادگی‬ ‫مراکز تجمیعی واکسیناسیون در تهران برای سرعت بخشیدن به تزریق واکسن کووید ‪ ۱۹‬در استان تهران‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در حال حاضر حدود ‪ ۸۹‬درصد جمعیت باالی ‪ ۷۰‬سال استان تهران واکسینه شده اند‪ .‬وی افزود‪ :‬ما‬ ‫برای افزایش تزریق واکسن کرونا زیرساخت ها را داریم و نیروی انسانی ما امادگی کامل را برای این کار را‬ ‫دارند‪ .‬البته شرط اصلی افزایش تزریق واکسن کرونا‪ ،‬تامین مکفی واکسن است و اگر واکسن به اندازه کافی‬ ‫به ما تحویل شود ما برای واکسیناسیون هیچ مشکلی نداریم‪ .‬زالی با اعالم اینکه در حال حاضر ‪ ۸۰‬مرکز‬ ‫تجمعی واکسیناسیون کرونا در تهران داریم‪ ،‬گفت‪ :‬این مراکز می توانند به صورت ‪ ۲‬شیفت فعالیت کنند‪.‬‬ ‫در همین حال‪ ،‬وزیر بهداشت ابراز امیدواری کرده است با رسیدن واکسن های تولید داخل به دست وزارت‬ ‫بهداشت‪ ،‬روند واکسیناسیون عمومی سرعت بگیرد‪ .‬در حال حاضر واکسن های کووایران برکت و واکسن‬ ‫تولید مشترک انستیتوپاستور ایران و کوبا‪ ،‬مجوز مصرف اضطراری را گرفته اند و می بایست تولیدات اماده‬ ‫خود را تحویل وزارت بهداشت بدهند‪ .‬بر اساس انچه که علیرضا رئیسی سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا‬ ‫عنوان داشته است؛ تا کنون حدود ‪ ۶۰۰‬هزار دوز واکسن داخلی دریافت کرده ایم و تا پایان تیر ماه ‪۱۴۰۰‬‬ ‫حدود یک میلیون دوز دیگر هم دریافت می کنیم و در هفته اول مرداد نیز محموله دیگری دریافت خواهیم‬ ‫کرد‪ .‬وی افزود‪ :‬پس از مرداد ماه تولیدات داخلی افزایش می یابد و پیش بینی می کنیم واکسن سازی برکت‬ ‫در مرداد ماه می تواند حدود ‪ ۳‬میلیون دوز واکسن به ما تحویل دهد‪ .‬از شهریور ماه به بعد میزان واکسن ها‬ ‫به باالی ‪ ۵‬یا ‪ ۶‬میلیون دوز در ماه خواهد رســید مطمئن هستیم که از شهریور ماه به بعد وضعیت تولید‬ ‫واکسن داخلی بسیار خوب خواهد بود‪.‬‬ ‫ارتباط رژیم غذایی چرب و بروز پالک های چربی در عروق خونی‬ ‫رژیم غذایی پرچرب موجب بروز پالک های چربی در عروق خونی‬ ‫و بیماری تصلب شرایین می شود‪ .‬مدت هاست که مشخص شده‬ ‫یک رژیم غذایی پرچرب می تواند منجر به گرفتگی عروق شود‪ ،‬اما‬ ‫محققان اخیرا ً شروع به بررسی جزئیات این موضوع کرده اند‪ .‬یک‬ ‫مطالعه جدید روی موش های ازمایشگاهی می تواند کمک زیادی به‬ ‫یافتن روش های درمانی برای باز کردن جریان شــریان ها کند‪ .‬در‬ ‫این تحقیق‪ ،‬محققان دانشگاه پزشکی توکیو ژاپن تحقیقات خود را‬ ‫در مورد نحوه تاثیر رژیم غذایی پرچرب بر ایجاد تصلب شــرایین‪،‬‬ ‫تشکیل پالک های چربی در دیواره رگ های خونی‪ ،‬که می تواند منجر‬ ‫به حمالت قلبی و سایر بیماری های عروقی شود‪ ،‬انجام دادند‪ .‬تصلب‬ ‫شرایین به راحتی چربی ها را در رگ ها جمع نمی کند؛ در واقع یک‬ ‫بیماری التهابی است که توسط واکنش ایمنی بدن به ویژه نوتروفیل‬ ‫ها‪ ،‬گلبول های ســفید خون که بــه عفونت ها حمله می کنند و به‬ ‫صدمات پاسخ می دهند‪ ،‬هدایت می شود‪ .‬به طور معمول‪ ،‬نوتروفیل ها‬ ‫برای تنظیم پاسخ ایمنی عمل می کنند‪ ،‬به طوری که التهاب می تواند‬ ‫مشکل را حل کند و به بدن اجازه می دهد تا به حالت طبیعی خود‬ ‫برگردد‪ .‬اما وقتی محرک پایدار باشد‪ ،‬واکنش ایمنی می تواند راهکارها‬ ‫را تغییر دهد و به یک بیماری مزمن طوالنی مدت تبدیل شود‪ .‬در این‬ ‫تحقیق گروهی از موش های نوع وحشی معمولی با موش هایی که به‬ ‫طور خاص از نظر ژنتیکی فاقد گیرنده های لیپوپروتئین با چگالی کم‬ ‫(‪ )LDL‬در غشای سلول خود بودند‪ ،‬مقایسه شدند‪ .‬زمانی که از یک‬ ‫رژیم غذایی پرچرب در این موش ها استفاده شد‪ ،‬این موش ها دچار‬ ‫تری گلیسیرید و کلسترول باال شدند‪ ،‬میزان چسبندگی نوتروفیل‬ ‫به دیــواره رگ های خونی انها به طور قابل توجهی افزایش یافته و‬ ‫التهاب بسیار بیشتری را تجربه کردند‪« .‬ماسایوکی یوشیدا»‪ ،‬نویسنده‬ ‫ارشــد این مطالعه‪ ،‬توضیح می دهد‪« :‬بر اساس نشانگرهای زیستی‬ ‫خاص در موش ها‪ ،‬ما شک کردیم که تله های خارج سلولی نوتروفیل‬ ‫(‪ NETs‬که به دام انداختن و از بین بردن عوامل بیماری زا از بدن‬ ‫کمک می کند) می توانند در فعال کردن نوتروفیل ها نقش داشــته‬ ‫باشند‪ .‬و در واقع‪ ،‬ما شاهد افزایش سیترولیناسیون‪ ،‬نشانگر شناخته‬ ‫شده ‪ ،NETs‬در این موش ها بودیم‪ ».‬وی در ادامه می افزاید‪« :‬ما به‬ ‫طور مشخص ســطح ‪ CXCL۱‬پالسما (پپتیدی که برای جذب‬ ‫سلول های ایمنی به محل اسیب یا عفونت عمل می کند) را شناسایی‬ ‫کردیم که پس از ‪ ۷‬روز و ‪ ۲۸‬روز از رژیم غذایی پرچرب‪ ،‬در موش ها‬ ‫به طور قابل توجهی افزایش یافت‪ ».‬این نشان می دهد که ‪CXCL۱‬‬ ‫پیوند بین رژیم غذایی پرچرب و سیترولیناسیون است که بخشی از‬ ‫فرایند تولید ‪ NET‬ها است و منجر به تشکیل پالک های نوتروفیل‬ ‫در دیواره رگ های خونی می شــود‪ .‬در حقیقت‪ ،‬مسدود کردن روند‬ ‫سیترولیناسیون منجر به تغییر میزان افزایش چسبندگی نوتروفیل‬ ‫ناشی از رژیم غذایی پرچرب شد‪.‬‬ ‫با این‪ ۹‬غذای گیاهی‪ ،‬سموم کبد را پاک کنید‬ ‫بسیاری از سموم بر روی بزرگترین غده بدن یعنی کبد تاثیر می‬ ‫گذارند و این در حالی است که بیشتر عوارض ناشناخته کبدی‬ ‫منجر به مرگ خواهند شــد‪ .‬کبد به دلیل مواد شیمیایی و افت‬ ‫کش ها در مواد غذایی و محیط زیست‪ ،‬کبد به مرور زمان غرق‬ ‫در مسمومیت می شود‪ .‬مسمومیت کبد معموال با سردرد‪ ،‬سوء‬ ‫هاضمه‪ ،‬نفخ شکم‪ ،‬افزایش وزن‪ ،‬لکه های کبدی‪ ،‬سوزش سر دل‬ ‫و مشکالت کیسه صفرا همراه است‪ .‬با این حال لیستی از غذاهای‬ ‫گیاهی وجود دارد که مصرف روزانه انها به سم زدایی موثر از کبد‬ ‫کمک می کند‪:‬‬ ‫چغندر و هویج‪ :‬هویج حاوی گلوتاتیون است؛ پروتئینی که به سم زدایی از‬ ‫کبد کمک می کند‪ .‬گلوتاتیون یک مولکول ساده است که به طور طبیعی‬ ‫در بدن ساخته می شود‪ .‬از انجا که بدن مداوم در معرض مواد شیمیایی‬ ‫محیطی قرار دارد‪ ،‬مهم اســت که مواد غذایی حاوی گلوتاتیون را روزانه‬ ‫مصرف کنید‪ .‬هویج و چغندر هر و حاوی فالونوئیدها و بتاکاروتن بسیار‬ ‫باال هستند‪ .‬خوردن هویج و چغندر به تحریک و بهبود کلی عملکرد کبد‬ ‫کمک می کند‪.‬‬ ‫گریپ فروت‪ :‬یکی دیگر از منابع گلوتاتیون است‪ .‬این میوه همچنین غنی‬ ‫از ویتامین ث و انتی اکسیدان ها است که تمیزکننده های قدرتمند کبد‬ ‫محسوب می شوند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬گریپ فروت شامل ترکیباتی است که در‬ ‫ساخت انزیم های موثر در سم زدایی کبد کمک کننده هستند‪.‬‬ ‫سیر‪ :‬حاوی ترکیبات متعددی است که انزیم های کبدی را برای پاک‬ ‫کردن سموم بدن فعال می کند‪ .‬دو ماده مغذی قدرتمند موجود در سیر‬ ‫الیســین و سلنیوم هستند که در محافظت از کبد و سم زدایی از بدن‬ ‫نقش موثر دارند‪.‬‬ ‫چای سبز‪ :‬حاوی کاتچین است؛ انتی اکسیدانی گیاهی که ثابت شده‬ ‫منجر به از بین بردن تجمع چربی در کبد می شــود و از همه مهمتر‪،‬‬ ‫عملکرد کبد را تقویت می کند‪ .‬چای سبز همچنین در حفاظت از کبد‬ ‫در برابر سموم موثر است‪.‬‬ ‫گردو‪ :‬گردو حاوی مقادیر زیادی اسیدهای چرب امگا ‪ ۳‬و گلوتاتیون است‬ ‫که به پاک کردن کبد کمک می کند و به ویژه برای حذف امونیاک از بدن‬ ‫موثر است‪ .‬گردو به افزایش اکسیژن خون کمک می کند‪.‬‬ ‫ارتیشو‪:‬ارتیشو یا همان کنگر فرنگی باعث تحریک ترشح صفرا می شود و‬ ‫به این ترتیب به دفع توکسین ها یا همان سموم انباشته شده در کبد کمک‬ ‫می کند‪.‬ماده موثره موجود در ارتیشو مانع انباشته شدن چربی در سلول‬ ‫های کبدی می شود‪.‬‬ ‫اووکادو‪ :‬غنی از گلوتاتیون است و مطالعات نشان داده خوردن یک تا دو‬ ‫عدد از ان در هفته اسیب های کبدی را تعمیر می کند‪.‬‬ ‫گوجه فرنگی‪ :‬گوجه فرنگی عالوه بر گلوتاتیون‪ ،‬دارای لیکوپن است‬ ‫که موجب تصفیه کبد و مقاومت بدن در برابر سرطان می شود‪ .‬روغن‬ ‫زیتون و اب لیمو‪ :‬مخلوط یک قاشق غذاخوری روغن زیتون و یک قاشق‬ ‫غذاخوری اب لیمو با معده خالی قبل از صبحانه توصیه می شود‪ .‬روغن‬ ‫زیتون دارای اثرات انتی اکسیدانی است و توانایی تنظیم کار سلول کبد‬ ‫برای ســرعت بخشیدن به سوخت و ساز بدن را دارد‪ .‬تحقیقات جدید‬ ‫توسط دانشمندان هندی نشان داد که هسپریدین (بیوفالونوئید موجود‬ ‫در لیمو) برای محافظت از کبد خوب است یعنی از ورود مواد سمی به‬ ‫کبد جلوگیری میکند‪.‬‬ ‫افزایش خطر بیماری کلیه با دو عادت بد غذایی‬ ‫نتایج یک مطالعه پزشکی نشان می دهد که «حذف‬ ‫وعده صبحانه» و همچنین «دیر وقت شــام خوردن»‬ ‫دو عادت غلطی هســتند که می توانند با خطر ابتال به‬ ‫عارضه «پروتئینوری» (دفع پروتئین در ادرار) مرتبط‬ ‫باشــند‪ .‬رابطه بین عادات غذایی و بروز بیماری مزمن‬ ‫کلیه (‪ )CKD‬کامال مشخص نیست‪ .‬در این مطالعه‬ ‫جدید متخصصانی از دانشگاه کانازاوا در ژاپن دریافته اند‬ ‫که حــذف وعده غذایی صبحانه و دیر شــام خوردن‬ ‫ممکن است با خطر بیشتر پروتئینوری همراه باشد که‬ ‫یک فاکتور اصلی در تشخیص بیماری مزمن کلیه است‪.‬‬ ‫بیماری مزمن کلیه به عنوان یک ناهنجاری ساختاری‪/‬‬ ‫یا کارکردی کلیه یا کاهش «فیلتراسیون گلومرولی»‬ ‫تعریف می شود‪ .‬بیماری مزمن کلیه در واقع یک عامل‬ ‫خطر در مرحله نهایــی بیماری های کلیوی و قلبی ‪-‬‬ ‫عروقی است که از مشکالت اصلی سالمت در چندین‬ ‫کشــور به حســاب می ایند‪ .‬دیابت‪ ،‬فشار خون باال و‬ ‫چاقی از مهم ترین عوامل بروز این بیماری هســتند‪.‬‬ ‫اگرچه این بیماری ها به صورت جداگانه با مصرف دارو‬ ‫قابل درمان است اما در سال های اخیر تغییرات رفتاری‬ ‫مانند رژیم غذایی مناسب و ورزش کردن نیز در درمان‬ ‫این بیماری مورد توجه قرار گرفته اســت‪ .‬همچنین‬ ‫بیماری مزمن کلیه با افزایش خطر مرگ و میر ناشی‬ ‫از بیماری قلبی ‪ -‬عروقی مرتبط اســت‪ .‬بنابراین مهم‬ ‫اســت که درک کنیم چه عادات و رفتارهایی ممکن‬ ‫است پیشرفت این بیماری را تسهیل کنند‪ .‬محققان در‬ ‫یک بررسی به مطالعه روی رابطه بین عادات غذایی و‬ ‫بیماری مزمن کلیه پرداختند‪ .‬در این مطالعه پزشکان‬ ‫ژاپنی روی پروتئینوری به عنوان فاکتور تشــخیصی‬ ‫بیماری مزمن کلیه تمرکز کردند‪ .‬پروتئینوری نشانه‬ ‫اولیه بیماری کلیوی است‪ .‬بنابراین پیشگیری از بروز‬ ‫این شرایط برای حفظ سالمت فرد حائز اهمیت است‪.‬‬ ‫در این بررســی بیش از ‪ ۲۶‬هزار بیمار باالی ‪ ۴۰‬سال‬ ‫حضور داشتند که در فاصله سال های ‪ ۱۹۹۸‬تا ‪۲۰۱۴‬‬ ‫تحت معاینه و نظارت بودند‪ .‬محققان دیر شام خوردن‪،‬‬ ‫حذف صبحانه‪ ،‬سریع غذا خوردن و مصرف مواد غذایی‬ ‫ناســالم پس از وعده شــام را به عنوان عادات غذایی‬ ‫نامناسب معرفی کردند‪ .‬ســریع غذا خوردن از شایع‬ ‫تریــن عادات غذایی در بین این افراد بود و دیر شــام‬ ‫خوردن‪ ،‬مصرف مواد غذایی ناسالم پس از شام و حذف‬ ‫صبحانــه در رتبه های بعدی قرار گرفتند‪ .‬در یک بازه‬ ‫زمانی بیش از ســه سال‪ ۱۰ ،‬درصد از بیماران به دفع‬ ‫پروتئین در ادرار دچار شدند‪ .‬همچنین در میان عادات‬ ‫غذایی نامناســب‪ ،‬حذف صبحانه و دیر شام خوردن با‬ ‫افزایش خطر پروتئینوری مرتبط است‪.‬‬ صفحه 6 ‫ســخنگوی سازمان ثبت احوال کشــور گفت‪ :‬فاطمه برای دختران و امیر علی برای پسران بیشترین فراوانی را از اغاز ســال ‪ ۱۴۰۰‬تا به امروز داشته است‪ .‬سیف اله ابوترابی‬ ‫سخنگوی ســازمان ثبت احوال کشور گفت‪ :‬فاطمه برای دختران و امیر علی برای پسران بیشترین فراوانی را از اغاز سال ‪ ۱۴۰۰‬تا به امروز داشته است‪ .‬وی درباره پرتکرارترین‬ ‫نام برای پســران در سال جاری اظهار کرد‪ :‬امیرعلی‪ ،‬محمد‪ ،‬علی‪ ،‬امیرحسین‪ ،‬حسین‪ ،‬اراد‪ ،‬اریا‪ ،‬ابوالفضل‪ ،‬ای هان‪ ،‬سامیار‪ ،‬امیرعباس‪ ،‬ماهان‪ ،‬محمدحسین‪ ،‬کیان‪ ،‬محمدطاها‪،‬‬ ‫مهدی‪ ،‬علیرضا‪ ،‬محمدرضا‪ ،‬محمدمهدی‪ ،‬و امیر مهدی بیشــترین فراوانی را در میان اسامی پسران دارد‪ .‬ابوترابی درباره نامگذاری دختران در سال ‪ 1400‬هم گفت‪ :‬فاطمه‪ ،‬زهرا‪،‬‬ ‫رستا‪ ،‬حلما‪ ،‬اوا‪ ،‬زینب‪ ،‬بهار‪ ،‬مرسانا‪ ،‬ایلین‪ ،‬ریحانه‪ ،‬رها‪ ،‬دلوین‪ ،‬یسنا‪ ،‬نیال‪ ،‬هانا‪ ،‬باران‪ ،‬فاطمه زهرا‪ ،‬نفس‪ ،‬نازنین زهرا و سلین بیشترین فراوانی را برای دختران دارد‪.‬‬ ‫از نقش سلبریتی ها در توسعه فعالیت این مافیا تا ایجاد اعتیاد عاطفی‬ ‫پشت پرده مافیای صنعت حیوانات خانگی چه می گذرد؟‬ ‫یک کارشناس گفت‪ :‬سودهای کالنی از ارائه خدماتی همچون جراحی تارهای‬ ‫صوتی حیوانات خانگی و یا اعمال جراحی زیبایی به قیمت ازار و تضییع حقوق‬ ‫ی حیوانات‪ ،‬به جیب مافیای صنعت حیوانات خانگی می رود‪ .‬در چند‬ ‫طبیعــ ‬ ‫سال اخیر اخبار زیادی از حمله سگ های بدون قالده یا ولگرد به شهروندان در‬ ‫اماکن عمومی به گوش رسیده است و در پی ان رسانه های مختلف با انتشار‬ ‫گزارش هایی به بررسی ابعاد مختلف اینگونه مسائل پرداختند که هر کدام از‬ ‫این گزارش ها با نگاه متفاوت جامعه شــناختی‪ ،‬روانشناختی و قانونی به این‬ ‫مقوله پرداخته اند اما در گفتگو با مهدی اسماعیلی بیدهندی‪ ،‬عضو هیات علمی‬ ‫دانشگاه تهران و فعال محیط زیست به ابعاد متفاوتی از این مسئله پرداخته‬ ‫شده است‪ .‬اسماعیلی بیدهندی ابتدا در خصوص مقوله پدیده «سگ گردانی»‬ ‫گفت‪ :‬درواقع همزیستی بسیار نزدیک با حیوانات به ویژه سگ ها و ان هم در‬ ‫حریم داخلی خانه ها‪ ،‬مقوله ای است که با توجه به زیست اجتماعی حاکم بر‬ ‫جامعه ایرانی و انگاره های فرهنگی و تاریخی این مرز و بوم‪ ،‬امری عادی و رایج‬ ‫نبوده و همواره در صورت نیاز به بهره برداری از سگ ها در قالب سگ نگهبان و‬ ‫سگ گله‪ ،‬فضای ویژه و فاصله مشخصی نسبت حریم خانه و اشخاص‪ ،‬توسط‬ ‫صاحبان انها در نظر گرفته می شده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬طی سالیان اخیر شاهد‬ ‫رشــد فزاینده و قارچ گونه ای از تمایل و عالقه وافر افراد مختلف و با سطوح‬ ‫متفــاوت مالی‪ ،‬تحصیالتی و فرهنگی در الیه های مختلف اجتماع به خرید‬ ‫ســگ ها و نگهداری از انها هستیم‪ .‬امری که بیش از انکه برخواسته از نیازی‬ ‫حقیقی و معقول باشد‪ ،‬ریشه در احساس نیاز کاذبی دارد که توسط مافیای‬ ‫صنعت حیوانات خانگی به جامعه در حال تزریق شــدن است‪ .‬مافیایی که با‬ ‫توجه به گردش مالی مستقیم و غیر مستقیم چند صد میلیارد تومانی این حوزه‬ ‫در کشور در طول سال‪ ،‬از ابزارهای مختلفی نظیر فضای مجازی‪ ،‬شبکه های‬ ‫ماهواره ای و نیز اشخاص حقیقی در جهت ترویج این احساس نیاز بهره برداری‬ ‫می کنند‪ .‬این استاد دانشگاه خاطرنشان ساخت‪ :‬لذا به تبع ایجاد این احساس‬ ‫نیاز در میان جامعه‪ ،‬افراد مختلف نسبت به خرید و نگهداری سگ ها و سایر‬ ‫حیوانات به اصطالح خانگی اقدام کرده و به اجبار شکل دهنده یک همزیستی‬ ‫ناخواستهمیانحیواناتشانوسایرشهرونداندرمحیطزیستشهریمی شوند‪.‬‬ ‫اتفاقی که از یک سو و حسب نیاز طبیعی سگ ها به گردش روزانه سگ ها منجر‬ ‫می شود و از سوی دیگر وجود برخی ویژگی ها در این حیوانات نظیر توجه طلبی‬ ‫در مقابل عدم پذیرش فرهنگی در میان اکثریت جامعه ایرانی و وجود احساس‬ ‫ترس از مواجهه نزدیک با انها به ویژه در کودکان‪ ،‬زمینه ساز برخوردهای تعارض‬ ‫امیز میان ســگ ها و شهروندان شده و بعضاً رقم زننده اتفاقات ناخوشایند و‬ ‫جبران ناپذیر ناشــی از حمله انها به شــهروندان بوده ایم‪ .‬وی در ادامه درباره‬ ‫ویژگی های مافیای صنعت حیوانات خانگی منافع انان یاداور شد‪ :‬به طور کلی‬ ‫وقتی صحبت از مافیا در هر حوزه ای به میان می اید‪ ،‬دال مرکزی فعالیت ان‬ ‫گروه حول محور اقتصادی با هدف خلق ثروت نامشروع و در کنار ان پول شویی‬ ‫می چرخد‪ .‬صنعت حیوانات به اصطالح خانگی و مافیای حاکم بر ان نیز از این‬ ‫قاعده مستثنی نیست‪ .‬مافیایی که با هدف کسب ثروت به هر قیمت اقدام به‬ ‫توله کشی های گسترده و در شرایط غیر استاندارد و به صورت غیر قانونی کرده‪،‬‬ ‫ارزهای دولتی را جهت واردات مواد مصرفی و ملزومات و ادوات مورد استفاده‬ ‫در این حوزه مورد استفاده قرار می دهد و در شرایطی که کشورمان درگیر یک‬ ‫جنگ اقتصادی تمام عیار و تحت تحریم های ظالمانه است‪ ،‬به راحتی و بدون‬ ‫هر گونه مشکلی نسبت به واردات و توزیع گسترده اقالم مختلف در این ارتباط‬ ‫اقدام می کند و این در حالی است که واردات بسیاری از کاالهای ضروری نظیر‬ ‫دارو و واکسن با مشکالت عدیده ای روبرو است‪ .‬اسماعیلی بیدهندی تصریح‬ ‫کرد‪ :‬این مافیا زنجیره ای متشکل از افراد و بخش های مختلف است که متاسفانه‬ ‫از حقیقت شکل گیری وابستگی عاطفی میان انسان و حیوان اهلی شده‪ ،‬سو‬ ‫استفاده کرده و اگاهانه و با علم به انکه ضرورت و نیازی به همزیستی نزدیک‬ ‫و زیر یک سقف قاطبه شهروندان ایرانی در جوامع شهری امروزی با حیوانات‬ ‫وجود ندارد‪ ،‬نسبت به ایجاد یک نیاز کاذب در میان افراد مختلف جامعه و با‬ ‫الگوسازی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی جریان ساز و یا مورد توجه جامعه‬ ‫نظیر سلبریتی ها و برنامه های تلویزیونی یا ماهواره ای پر مخاطب‪ ،‬اقدام کرده‬ ‫و پــس از ایجاد یک اعتیاد عاطفی در میان صاحبان این حیوانات‪ ،‬با فروش‬ ‫اقالم و ادوات مورد نیاز این حیوانات و یا خدمات درمانی و مراقبتی و ارایشی‬ ‫و بهداشتی مربوطه سودهای کالنی را به جیب می زنند‪ .‬این در حالی است که‬ ‫تمایل به شخصی سازی هر چیز که در مالکیت انسان است و یا تغییر ان به‬ ‫هر نحو که مورد پسند مالک باشد‪ ،‬امری توجیه شده در افکار عمومی است‪،‬‬ ‫سودهای بسیاری از ارائه خدماتی غیر قابل تصور نظیر جراحی تارهای صوتی‬ ‫حیوانات و یا اعمال جراحی زیبایی و عقیم سازی بر روی انها‪ ،‬به قیمت ازار‬ ‫انها و تضییع حقوق طبیعی شان‪ ،‬به جیب مافیای این صنعت می رود‪ .‬وی در‬ ‫بخش دیگری از سخنانش به منازعات و تبعاتی که در پی پدیده سگ گردانی‬ ‫به وجود می اید‪ ،‬گفت‪ :‬از منظر ایمنی مواجهه با سگ هایی که بعضاً بدون قالده‬ ‫توسط صاحبانشان به اماکن عمومی اورده می شوند‪ ،‬بسیار مخاطره امیز خواهد‬ ‫بود؛ چرا که احتمال نزدیک شدن انها به سایر شهروندان به لحاظ ویژگی های‬ ‫غریزی از یک سو و از سوی دیگر واکنش های تدافعی شهروندان در قبال انها‪،‬‬ ‫خود زمینه ساز بروز حمله سگ ها در دفاع از خودشان خواهد بود‪ .‬گاهی نیز‬ ‫شاهد ورود سگ هایی به اماکن عمومی توسط صاحبانشان هستیم که اصوالً‬ ‫برای نگهبانی تربیت شده و به لحاظ جثه و رفتار سگ هایی مهاجم به شمار‬ ‫می روند که حتی در مواردی صاحبان انها نیز قدرت کنترل فیزیکی انها را به‬ ‫راحتی نداشته و در صورت حمله این سگ ها به افراد شاهد رخ دادن اتفاقات‬ ‫ناگواری به مانند اتفاقی که چندی پیش برای دختر بچه ای در لواسان رخ داده‬ ‫بود‪ ،‬خواهیم بود‪.‬‬ ‫معاون رئیس جمهوری در امور زنان و خانواده‪:‬‬ ‫اموزش های پیش از ازدواج از ‪ ۲‬به ‪ ۶‬ساعت افزایش یافت‬ ‫معــاون رئیس جمهوری در امور زنــان و خانواده با تاکید براموزش‬ ‫ارتباطی قبل‪ ،‬حین و پس از ازدواج گفت‪:‬اموزش های پیش از ازدواج‬ ‫دو ساعت بود اما با تصویب الیحه کمیسیون فرهنگی در دولت‪ ،‬تاکید‬ ‫شــد که ‪ ۶‬ساعت برگزار شــود و باید قبل از ثبت ازدواج حتما این‬ ‫اموزش ها صورت پذیرد‪.‬‬ ‫معصومه ابتکار روز دوشنبه مصادف با ‪ 21‬تیر ماه روز ملی ازدواج‪ ،‬در‬ ‫ششمین نشست تخصصی اموزش های عمومی خانواده قبل‪ ،‬حین‬ ‫و پــس از ازدواج که با حضور نمایندگانی از وزارت ورزش و جوانان‪،‬‬ ‫وزارت بهداشت و نهادهای مردمی برگزار شد‪ ،‬افزود‪ :‬مساله خانواده و‬ ‫ازدواج همواره مورد توجه دولت دوازدهم بوده و بر اساس ان‪ ،‬بیش از‬ ‫‪ ۲۳۰‬موافقتنامه با دستگاه های مرتبط با این موضوع اعم از دستگاه‬ ‫های دولتی و ســازمان های مردم نهاد و تشکل هایی که در حوزه‬ ‫خانواده و ازدواج همپیمان بودند‪ ،‬منعقد شده است‪.‬‬ ‫تدوین و ابالغ شاخص های علمی و پژوهشی شاخص های‬ ‫خانواده برای نخستین بار‬ ‫وی با تاکید بر اینکه خوشبختانه در این مقطع دستاوردهای خوبی به‬ ‫دست اورده ایم‪ ،‬یاداور شد‪ :‬با تدوین شاخص های عدالت جنسیتی‪،‬‬ ‫موضوع ازدواج و خانواده برای نخســتین بار در کادر علمی و امار و‬ ‫اطالعات دقیق مورد بررسی قرار گرفت که می تواند مبنای تصمیم‬ ‫سازی ها قرار گیرد و وارد برنامه ها عملی شود‪ .‬معاون رئیس جمهوری‬ ‫با یاداوری اینکه در مورد خانواده بسیار صحبت می شود و ارمانگرایی‬ ‫هم زیاد است اما معاونت با توجه به اموزه های دینی نسبت به موضوع‬ ‫خانواده نگاه متعالی دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬تاکنون در این مورد اقدامات‬ ‫مبتنی بر شاخص های احصا شده و اماری انجام نشده بود و اکنون‬ ‫در دولت دوازدهم‪ ،‬این امر در ســتاد ملی زن و خانواده انجام شد که‬ ‫راه را برای سیاستگذاری دقیق مبتنی بر پژوهش فراهم کرده است‪.‬‬ ‫با پیشنهاد ایران‪،‬‬ ‫مرکز بین المللی تعالی خانواده شکل گرفت‬ ‫وی با بیان اینکه این شاخص ها و برنامه های ارتقای وضعیت زنان و‬ ‫خانواده در ‪ ۳۱‬استان اجرایی شده‪ ،‬افزود‪ :‬ضمن اینکه معاونت توجه‬ ‫خاصی به موضوع اموزش مهارت های ارتباطی و اموزش های قبل‪،‬‬ ‫حین و پس از ازدواج دارد زیرا توجه به مهارت های ارتباطی و موضوع‬ ‫ارتباط بین نســلی‪ ،‬رویکردی کاربردی و دقیق است که فقدان ان‪،‬‬ ‫خانواده ها چه در ایران و چه در سایر نقاط جهان را با چالش روبه رو‬ ‫کرده است‪ .‬وی توضیح داد‪ :‬به دنبال رواج و عمومیت یافتن اختالل‬ ‫ارتباطی‪ ،‬با پیشنهاد ایران‪ ،‬مرکز بین المللی تعالی خانواده شکل گرفت‬ ‫که تاکنون نشست های خوبی با کشورهای منطقه و جهان داشته و‬ ‫تالش شده موضوع مهارت های ارتباطی و خانواده با جامعه بین الملل‬ ‫به اشتراک گذاشته شود و با بهره گیری از تجربیات مطابق با شرایط‬ ‫هر کشور‪ ،‬از فراگیرتر شدن این مساله پیشگیری شود‪.‬‬ ‫تصویب ‪ ۶‬ساعت اموزش اجباری مهارت های ارتباطی‬ ‫پیش از ازدواج‬ ‫معاون رئیس جمهوری در امور زنــان و خانواده با تاکید بر اموزش‬ ‫ارتباطی قبل‪ ،‬حین و پس از ازدواج خاطرنشان کرد‪ :‬روز گذشته در‬ ‫نشست کمیسیون فرهنگی دولت‪ ،‬موضوع پیشنهاد وزارت بهداشت‪،‬‬ ‫درمان و اموزش پزشــکی برای اجباری شدن اموزش های قبل از‬ ‫ازدواج مطرح شــد که با بحث های بســیار زیاد درباره اهمیت این‬ ‫موضوع‪ ،‬در نهایت کمیسیون تصمیم گرفت که الیحه اجرای خطبه‬ ‫عقد در صورت داشــتن گواهی اموزش ‪ ۶‬ساعته از سوی زوجه را به‬ ‫دفاتر ثبت ازدواج پیشــنهاد دهد‪ .‬ابتکار افزود‪ :‬پیش از این اموزش‬ ‫ها دو ســاعت بود اما در الیحه تاکید شد که ‪ ۶‬ساعت برگزار شود و‬ ‫باید قبل از ثبت حتما این اموزش ها دیده شود که نهایتا این الیحه‬ ‫کمیســیون فرهنگی در دولت تصویب شد و امیدواریم با همکاری‬ ‫دستگاه های کلیدی‪ ،‬به صورت قانون تدوین و اعمال شود و در دولت‬ ‫اینده هم با همین قوت و رویکرد ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫اغاز واکسیناسیون زندانیان باالی‪ 60‬سال در استان تهران‬ ‫مدیرکل زندان های استان تهران گفت‪ :‬مددجویان‬ ‫باالی ‪ ۶۰‬ســال ندامتگاه قزلحصار و زندان رجایی‬ ‫شهر با همکاری معاونت بهداشت غرب مرکز استان‬ ‫البرز و به منظور مقابله بــا ورود ویروس کرونا به‬ ‫زندان ها‪ ،‬دوز اول واکسن کرونا را دریافت کردند‪.‬‬ ‫سیدحشــمت اهلل حیات الغیب افزود‪ :‬از انجا که‬ ‫در کشور در شــرایطی قرار دارد که پروتکل های‬ ‫بهداشتی باید با دقت رعایت شود‪ ،‬مناسب بودن‬ ‫محیط زندان های استان و همه فضاها نقش مهمی‬ ‫در ســامت فیزیکی و روانی زندانیان دارد‪ .‬وی با‬ ‫اشــاره به ضرورت ارتقای امور بهداشتی و درمانی‬ ‫ادامــه داد‪ :‬با پیگیــری اداره بهداشــت و درمان‬ ‫ندامتگاه و مساعدت معاونت بهداشت غرب مرکز‬ ‫استان البرز‪ ،‬به مددجویان باالی ‪ ۶۰‬سال ندامتگاه‬ ‫قزلحصار و زندان رجایی شهر دوز اول واکسن کرونا‬ ‫تزریق گردید‪ .‬حیات الغیب با قدردانی از اشــکان‬ ‫کمالــی مدیر ندامتگاه قزلحصــار و عزیزی مدیر‬ ‫زندان رجایی شــهر تاکید کرد‪ :‬مسئوالن و کادر‬ ‫درمان زندان ها با همه توان در مقابل ورود ویروس‬ ‫کرونا به مجموعه ایســتادگی می کنند‪ .‬از ان جا‬ ‫که قزلحصار مختص نگهداری زندانیان موادمخدر‬ ‫است‪ ،‬بیش از پیش باید در بخش قرنطینه به امر‬ ‫غربالگری اهمیت داده شود تا هیچ گونه ابتالیی به‬ ‫این بیماری نداشته باشیم‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬نظارت و‬ ‫ل محیطی در ارتقای سالمت ‬ ‫کنترل مستمر بر عوام ‬ ‫ش اساســی دارد و در سایه محیطی سالم‬ ‫افراد نق ‬ ‫و بهداشــتی می توان در تغییر‪ ،‬رشد و باز پروری‬ ‫شــخصیت مددجویان اثرگذار بــوده‪ ،‬به اهداف‬ ‫متعالی سازمان زندان ها در اصالح و تربیت زندانیان‬ ‫نائل امد‪ .‬مدیرکل زندان های استان تهران اظهار‬ ‫داشت‪ :‬با توجه به کنترل دقیق روزانه بین کارکنان‪،‬‬ ‫مددجویان و سربازان وظیفه‪ ،‬در صورت مشاهده‬ ‫فرد مشکوک‪ ،‬وی از ســایر افراد جداسازی شده‬ ‫و به مراکز درمانی خــارج از زندان اعزام و پس از‬ ‫انجام ازمایشات و اقدامات پاراکلینیکی‪ ،‬با تشخیص‬ ‫پزشک معالج بستری و در غیر این صورت به زندان‬ ‫بازمــی گردد و به دلیل خــروج و ورود مجدد به‬ ‫زندان در قرنطینه اقامت خواهد داشت‪ .‬وی گفت‪:‬‬ ‫تعدادی از مددجویان دارای بیماری های زمینه ای‬ ‫که در ندامتگاه قزلحصار‪ ،‬دوران حبس را ســپری‬ ‫می کنند‪ ،‬واکسن کرونا دریافت نموده بودند‪ ،‬امروز‬ ‫نیز تمام مددجویان باالی ‪ ۶۰‬سال دوز اول واکسن‬ ‫تزریق گردید و تالش بر این است تمام مددجویان‬ ‫و کارکنان زندانهای استان تهران واکسن کرونا را‬ ‫دریافت کنند‪ .‬بنــا بر این گزارش پیش از این‪ ،‬در‬ ‫مرحله اول بر اساس برنامه ریزی ستاد ملی کرونا‪،‬‬ ‫کادر درمان شــاغل در زندان که ایثارگران گمنام‬ ‫عرصه اصالح و تربیت هســتند‪ ،‬همراه با ســایر‬ ‫کادر درمان کشور واکســن کرونا دریافت کردند‪.‬‬ ‫همچنین ندامتگاه قزلحصار و زندان رجایی شهر‬ ‫که در شهرستان کرج قرار دارند جزو مراکز تابعه‬ ‫اداره کل زندان های استان تهران هستند‪.‬‬ ‫جامعه‬ ‫فاطمه و امیرعلی پرطرفدارترین اسامی در ایران‬ ‫سهشنبه ‪ 22‬تیرماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪528‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اخبار‬ ‫معاون بهداشت وزارت بهداشت‪:‬‬ ‫معلمان و رانندگان‬ ‫سرویس مدارس مردادماه‬ ‫واکسینهمی شوند‬ ‫معاون بهداشت وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‬ ‫گفت‪ :‬معلمان و رانندگان ســرویس مدارس در مردادماه‬ ‫واکسینه می شوند و مدارس با رعایت پروتکل های بهداشتی‪،‬‬ ‫برای سال تحصیلی جدید بازگشایی خواهند شد‪ .‬علیرضا‬ ‫رئیســی‪ ،‬در ارتباط مجازی با نشست قطبی کمیسیون‬ ‫ورزش و سالمت (قطب یک) مجلس دانش اموزی‪ ،‬درباره‬ ‫موضوع «سالمت دانش اموزان» اظهار داشت‪ :‬نمایندگان‬ ‫مجلس دانش اموزی‪ ،‬اینده سازان مملکت هستند و باید‬ ‫این تمرین را داشته باشند تا در اینده مجالس بزرگ تری‬ ‫را شکل دهند‪ .‬معاون بهداشت وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و‬ ‫اموزش پزشــکی‪ ،‬بیان کرد‪ :‬هیچ اموزشی جای معلم را‬ ‫نمی گیرد‪ .‬اموزش و پرورش فقط اموزش نیست‪ .‬پرورش‬ ‫باید حضوری باشد و نیاز است به سمت بازگشایی مدارس‬ ‫برویم‪ .‬سخنگوی ستاد ملی مقابله با کرونا با اشاره به اینکه‬ ‫کمتر از ‪ ۵‬درصد از مبتالیان کرونا در دنیا مربوط به سنین‬ ‫زیر ‪ ۱۸‬سال هستند گفت‪ :‬افراد زیر ‪ ۱۸‬سال اگر به کرونا‬ ‫مبتال شوند به سرعت بهبود می یابند بر اساس مطالعات‬ ‫نیز انتقال کرونا از دانش اموز به دانش اموز بسیار کم است‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬یک میلیــون و ‪ ۳۰۰‬هزار نفر در کنکور‬ ‫پارسال و امسال شــرکت کردند و مشکلی از نظر کرونا‬ ‫نداشتند‪ .‬رئیسی با اشاره به اینکه پیش بینی یونسکو این‬ ‫است که با وجود کرونا و تعطیلی مدارس تعداد بازماندگان‬ ‫از تحصیل و کودکان کار بیشتر می شود و تعطیلی مدارس‬ ‫دانش اموزان را از نظر سالمت روحی‪ -‬روانی دچار اسیب‬ ‫می کند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مجموعه ای از اقدامات برای بازگشایی‬ ‫مدارس وجود دارد‪ ،‬با توجه به عدم وجود واکســن برای‬ ‫دانش اموزان زیر ‪ ۱۸‬ســال‪ ،‬معلمان و رانندگان سرویس‬ ‫مدارس در مرداد‪ ،‬واکســینه خواهند شد‪.‬وی در پایان بر‬ ‫مناسب ســازی و رعایت پروتکل های بهداشتی فضاهای‬ ‫اموزشی‪ ،‬تاکید کرد‪.‬‬ ‫گزینه نهایی برای پست شهردار‬ ‫تهران تا نیمه اول مرداد‬ ‫تعیین می شود‬ ‫منتخب شورای شهر ششم گفت‪ :‬لیست نهایی نامزدهای‬ ‫پست شــهردار اینده پایتخت‪ ،‬احتماال تا پایان نیمه اول‬ ‫مرداد ارائه خواهد شــد و در ان تقریبــا گزینه نهایی را‬ ‫تعیین خواهیم کرد‪ .‬ناصر امانی منتخب شــورای شــهر‬ ‫ششــم با اشاره بر لیست ارائه شــده مبنی بر نامزدهای‬ ‫پست شهردار اینده پایتخت و در پاسخ به این سوال که‬ ‫شــانس کدام یک از نامزدها برای شــهردار شدن بیشتر‬ ‫اســت‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر این لیست و باید بر اساس‬ ‫ویژگی ها و شاخص هایی که پیشتر برای انتخاب شهردار‬ ‫مطرح شــده بود‪ ،‬سوابق نامزدها بررسی و گزینه مناسب‬ ‫انتخاب شــود‪ .‬وی افزود‪ :‬در حال حاضر نمی توان پیش‬ ‫بینی کرد که شانس چه کسی برای شهردار شدن بیشتر‬ ‫است و باید منتظر بررسی شاخص های مطرح شده باشیم‪.‬‬ ‫امانی با بیان اینکه احتمال کاهش لیست نامزدهای پست‬ ‫شــهردار تهران وجود دارد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬البته بسیاری از‬ ‫این افراد که نام انها در لیســت امده بازنشسته هستند‬ ‫و امکان شــهردار شــدن را ندارند مگر اینکه طبق قانون‬ ‫بازنشستگی استثنا شده باشند‪ .‬به عالوه برخی دیگر نیز‬ ‫هیچ تمایلی به فعالیت در عرصه مدیریت شهری ندارند‬ ‫و هنوز مذاکراتی با انها انجام نشده است‪ .‬وی تاکید کرد‪:‬‬ ‫در نهایت بسیاری از افراد این لیست حذف خواهند شد‬ ‫و به زودی یک لیســت خالصه تر و ده نفره ارائه خواهیم‬ ‫داد‪ .‬این لیســت ‪ ۱۰‬نفر نیز باز مورد بررسی اعضای شورا‬ ‫قرار می گیرد و سپس یک لیست سه نفره ارائه و در نهایت‬ ‫گزینه نهایی انتخاب خواهد شد‪ .‬امانی اظهار داشت‪ :‬لیست‬ ‫نهایی احتماالً تا پایان نیمه اول مرداد ارائه خواهد شد و‬ ‫در ان تقریباً گزینه نهایی را تعیین خواهیم کرد‪ .‬وی در‬ ‫پاسخ به این سوال که برخی شایعات در خصوص قطعی‬ ‫شدن انتخاب یکی از گزینه ها برای جایگاه شهردار تهران‬ ‫مطرح شده است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬هنوز نمی توان هیچ پیش‬ ‫بینی برای این مورد انجام داد و اعضا نمی توانند به صورت‬ ‫قطعی در این زمینه پاسخگو باشند اما باید منتظر بررسی‬ ‫نامزدهای مطرح شــده و نتیجه مذاکــره اقای چمران و‬ ‫سروری با انها باشیم‪.‬‬ صفحه 7 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫شاعرانه‬ ‫تا سر زلف تو در دست نسیم افتادست‬ ‫دل سودازده از غصه دو نیم افتادست‬ ‫چشم جادوی تو خود عین سواد سحر است‬ ‫لیکن این هست که این نسخه سقیم افتادست‬ ‫در خم زلف تو ان خال سیه دانی چیست‬ ‫نقطه دوده که در حلقه جیم افتادست‬ ‫زلف مشکین تو در گلشن فردوس عذار‬ ‫چیست طاووس که در باغ نعیم افتادست‬ ‫دل من در هوس روی تو ای مونس جان‬ ‫خاک راهیست که در دست نسیم افتادست‬ ‫همچو گرد این تن خاکی نتواند برخاست‬ ‫از سر کوی تو زان رو که عظیم افتادست‬ ‫سایه قد تو بر قالبم ای عیسی دم‬ ‫عکس روحیست که بر عظم رمیم افتادست‬ ‫ان که جز کعبه مقامش نبد از یاد لبت‬ ‫بر در میکده دیدم که مقیم افتادست‬ ‫حافظ گمشده را با غمت ای یار عزیز‬ ‫اتحادیست که در عهد قدیم افتادست‬ ‫خبر‬ ‫عضو اتاق بازرگانی تهران هشدار داد‬ ‫کاالهای ایرانی در مرز افغانستان‬ ‫فاسد می شوند‬ ‫چند روز پس از رسیدن ناارامی های داخلی افغانستان‬ ‫به مرزهای تجاری مشترک با ایران‪ ،‬حاال فعاالن اقتصاد‬ ‫از خطر فاســد شدن کاالهای ایرانی می گویند‪ .‬با وجود‬ ‫انکه افغانســتان در فهرســت مقاصد صــادرات ایرانی‬ ‫همــواره در رده چهارم و پنجم قرار گرفته و اصلی ترین‬ ‫هدف به شــمار نمی رود اما بر اســاس امارهایی که از‬ ‫عملکرد تجاری این کشور در سال های گذشته منتشر‬ ‫شــده‪ ،‬ایران بخش مهمی از واردات کاال در افغانستان‬ ‫را بــه خود اختصاص داده و حتــی اصلی ترین تامین‬ ‫کننده کاال به این کشور بوده است‪ .‬در روزهای گذشته‬ ‫در پی پیشــروی گروه طالبــان در بخش هایی از خاک‬ ‫افغاستان و در اختیار گرفتن بخشی از مرزهای مشترک‬ ‫دو کشور‪ ،‬گمرک ایران اعالم کرد که برای مدتی کوتاه‬ ‫تجارت در این مرزها متوقف شــده اما در روزهای بعد‬ ‫خبر رسید که مقدمات از سرگیری جابجایی کاالها میان‬ ‫ایران و افغانســتان فراهم می شود‪ .‬پس از اتش سوزی‬ ‫اسفند سال گذشته در یکی از انبارهای تجاری در مرز‬ ‫مشترک دو کشور‪ ،‬اتفاقات اخیر دومین موضوعی است‬ ‫که تجارت را با خدشــه مواجه کــرده‪ ،‬هرچند به نظر‬ ‫می رســد امکان برطرف کردن ان وجود خواهد داشت‪.‬‬ ‫فاطمــه مقیمی عضو اتاق بازرگانی تهران درباره تبعات‬ ‫توقف فعالیت ها در مرز مشــترک دو کشــور به سایت‬ ‫این اتاق گفته‪ :‬با وجــود محدودیت هایی که در حوزه‬ ‫حمل ونقل از نظر تعداد نــاوگان وجود دارد‪ ،‬بروز این‬ ‫مشــکالت و توقف کامیون ها در مرزها به منزله خروج‬ ‫این ناوگان از گردونه حمل و نقل و لجســتیک اســت‪.‬‬ ‫نکته حائز اهمیت اینکــه‪ ،‬حفظ جایگاه ایران در حوزه‬ ‫حمل و نقل و ترانزیت در گرو دسترسی به ناوگان کافی‬ ‫و حرکت به موقع این ناوگان است‪ .‬او با اشاره به اینکه‬ ‫وقوع مشکالتی از قبیل توقف و معطلی ناوگان‪ ،‬عالوه بر‬ ‫افزایش هزینه تمام شده‪ ،‬موجب تاخیر در رساندن کاال‬ ‫به مقاصد صادراتی می شود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در میان محموله‬ ‫هایی که به مقصد افغانســتان ارسال شده‪ ،‬اقالم فاسد‬ ‫شدنی‪ ،‬مواد غذایی‪ ،‬مواد اشتعال زا و سوخت نیز وجود‬ ‫دارد که با توقف کامیون ها نه تنها امکان فاســد شدن‬ ‫این کاالها وجود دارد که امنیت ناوگان و رانندگان نیز‬ ‫در مخاطره قرار می گیرد؛ هنوز حادثه اتش سوزی در‬ ‫گمرک «ابو نصر فراهی» افغانســتان واقع در مرز ایران‬ ‫که در ‪ ۱۶‬اسفندماه رخ داد و خسارات مالی و جانی در‬ ‫پی داشت‪ ،‬فراموش نشــده است‪ .‬مقیمی با بیان اینکه‬ ‫انتظار این اســت که با مداخله دولت ایران‪ ،‬زمان توقف‬ ‫کامیــون ها در مرز به حداقل برســد‪ ،‬افزود‪ :‬گفته می‬ ‫شــود که مذاکراتی از ســوی دولت ایران با طرف های‬ ‫افغانســتانی در جریان اســت و این مساله ظرف هفته‬ ‫اینده حل خواهد شد‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬شرکت جهان سبز‬ ‫مد یر مسئول‪ :‬حسین احمدی‬ ‫سردبیر‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان مطهری‬ ‫خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪43‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫سهشنبه ‪ 22‬تیرماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪528‬‬ ‫فانتزی های ازدواج با مالک های واقعی ازدواج متفاوت است‬ ‫رسانه ها برای جوان ها فانتزی سازی می کنند!‬ ‫عطی ههمتی|‬ ‫بسیاری از دختر و پسرها در سن ازدواج برای خودشان رویابافی ها و فانتزی های کوچک و بزرگی دارند که‬ ‫به ان فکر می کنند و گاهی در سطح فراتر در ان رویا زندگی می کنند‪ .‬یک نوع رابطه خاص‪ ،‬چهره خاص‪،‬‬ ‫طبقه اجتماعی و فرهنگی خاص‪ ،‬شغل خاص که گاهی انقدر اوج می گیرد که تصویر خوشبختی برایشان‬ ‫رسیدن به این فانتزی هاست و اگر برایشان محقق نشود احساس خوشبختی و سعادت نمی کنند‪ .‬این‬ ‫فانتزی ها و رویاسازی ها لزوما برای ازدواج نیست‪ ،‬بلکه بعد از ازدواج نیز ادامه دارد‪ .‬رسانه و عرف اجتماعی‬ ‫نیز در شکل گیری و بزرگ شدن ان ها نیز موثر است و می تواند به ان جهت دهی کند‪ .‬فیلم های تلویزیونی‬ ‫و سینمایی زیادی بوده اند که کاراکترهای ان تبدیل به رویا یا فانتزی های ذهنی دختران و پسران شده اند و‬ ‫حتی جنس روابط و اتفاقات داخل ان نیز تصورات ذهنی انان را برای ازدواج و حتی بعد از ان ساخته است‪ .‬از‬ ‫همینروگاهیاحساسخوشبختیویابدبختیوحتینارضایتیبسیاریازهمینفانتزی هانشاتمی گیرد‬ ‫که گاهی به اسم متر و معیار ازدواج در جلسات خواستگاری و ازدواج مطرح می شود‪ .‬از همین رو به مناسبت‬ ‫«روز ازدواج» با «مریم ابراهیمی» کارشناسی ارشد مشاوره خانواده و ازدواج گفتگو کردیم‪ .‬خانم ابراهیمی‬ ‫فعال حوزه خانواده و ازدواج و واسطه گری ان است و چند وقتی است در صفحه مجازی اش درباره فانتزی ها‬ ‫و رویابافی های جوانان در زمان ازدواج و بعد از ازدواج می نویسد‪ .‬که با استقبال بسیار خوبی روبرو شده است‪.‬‬ ‫باهم در این باره گفتگو کردیم‪.‬‬ ‫فانتزی های ازدواج یعنی چه؟ و اصال چه شد که تصمیم گرفتید درباره این موضوع صحبت کنید و‬ ‫انرااسیب شناسیکنید؟‬ ‫نقطه شروعی که من تصمیم گرفتم فانتزی ها را شروع کنم سال ها پیش بود که به واسطه رشته ام دختران جوان تازه‬ ‫متاهلی به من مراجعه می کردند که با اینکه از زندگیشان راضی هم بودند ولی یک چیزهایی موجب سرخوردگیشان شده‬ ‫بود‪ .‬مث ً‬ ‫ال دختری می گفت رفته بودیم مشهد‪ ،‬به شوهرم گفتم بیا دوتایی زیارتنامه بخوانیم‪ .‬ولی او گفت من سردم است‬ ‫و می خواهم بروم هتل‪ .‬برای دختر این خیلی عجیب بود! از او پرسیدیم‪« :‬یعنی شوهرت مذهبی نیست یا کال بداخالق‬ ‫است؟» گفت‪« :‬نه‪ .‬هم مذهبی و مقید است و هم خوش اخالق‪ .‬ولی من در دوران مجردی همیشه ارزو داشتم وقتی‬ ‫با شوهرم امدیم مشهد‪ ،‬دوتایی رو به گنبد بایستیم و زیارتنامه بخوانیم‪ .‬حاال که این محقق نشده‪ ،‬احساس خوشبختی‬ ‫نمی کنم‪ ».‬بیشتر مثال های من از این موضوع درمورد دخترها است‪ ،‬چون بیشتر با ان ها در ارتباط بودم؛ اما پسرها هم از‬ ‫این دست فانتزی ها دارند‪ .‬از این مدل مراجعات متوجه شدم که دخترها یک چیزهایی در ذهنشان می سازند که مالک و‬ ‫مترومعیارواقعیزندگینیستند!بعددیدمکهوقتیاینفانتزی هاحقیقتپیدانمی کنند‪،‬ایندخترهاسرخوردهمی شوند‬ ‫و احساس می کنند که انتخاب درستی در زندگیشان نداشته اند‪.‬‬ ‫در مواجهه هایتان چه کسانی بیشتر دچار درگیری با فانتزی های ذهنی بودند؟ فکر می کنید چرا؟‬ ‫البته من بیشتر با قشر مذهبی ارتباط داشتم و این موارد را بیشتر بین دخترانی که در تشکیالت و اردوهای جهادی و‪...‬‬ ‫بودند دیدم‪ .‬دیدم کم کم دارند در بحث ازدواجشان دچار یک سختگیری می شوند و فقط پسران تشکیالتی یا فعال در‬ ‫اردوهای جهادی را برای امدن به خواستگاری قبول می کردند‪ .‬وقتی می پرسیدم دلیل تان چیست؟ می گفتند برای ما‬ ‫مهم است این پسر دغدغه داشته باشد‪ .‬من متوجه بودم که این دغدغه مند بودن یک مالک است و اگر تو دغدغه داشته‬ ‫باشی ولی شوهرت نه‪ ،‬به مشکل می خورید‪ .‬ولی از طرفی دیدم که این ها دغدغه را در مثال چهار چیز می بینند؛ مث ً‬ ‫ال اینکه‬ ‫اردوی جهادی برود‪ ،‬عضو تشکل باشد‪ ،‬هیئتی باشد و‪ ...‬و اگر این کارها را نکرد یعنی دغدغه مند نیست‪ .‬مث ً‬ ‫ال اگر نسبت به‬ ‫همسایه ها و خانواده اش حساس باشد‪ ،‬دغدغه مند حساب نمی شود‪.‬‬ ‫پسرهاازاینفانتزی هانداشتند؟اینفانتزی هادرانتخابهمسربینپسرهاودخترهاچطورظهوردارد؟‬ ‫در بحث معرفی ازدواج هم با این فانتزی ها مواجه شدم‪ .‬در فرم هایی که پر می کردند‪ ،‬اغلب پسرها می نوشتند قد باالی‬ ‫‪ ۱۶۵‬سانتی متر باشد‪ .‬بعد با چندتایشان حرف زدم و دیدم اص ً‬ ‫ال نمی توانند تشخیص بدهند که االن این قد باالی ‪۱۶۰‬‬ ‫اســت یا پایین تر! حاال چرا این اندازه قد معیار شده؟ چون در معیارهای انتخاب مهماندار هواپیما باید قد باالی ‪۱۶۵‬‬ ‫سانتی متر باشد‪ ،‬پس فکر می کنند قد باالی ‪ ۱۶۵‬برای یک دختر ایده ال است‪ .‬وقتی این را مطرح می کنم بعضی ها گارد‬ ‫می گیرند‪ .‬مث ً‬ ‫ال پسری می گفت من قدم ‪ ۱۹۰‬است‪ ،‬انتظار دارید با کسی که قدش ‪ ۱۵۰‬است ازدواج کنم؟ گفتم نه‪.‬‬ ‫من هم اگر معرفتان باشم به شما دختری با قد ‪ ۱۵۰‬معرفی نمی کنم‪ .‬ولی بحث این است که از پسرهای با قد ‪ ۱۷۰‬تا‬ ‫‪ ۱۹۰‬همه شان دنبال دختر با قد باالی ‪ ۱۶۵‬هستند! این به من نشان می دهد که شما این عدد را حفظ کرده اید و در‬ ‫ظاهر هم نمی توانید تشخیص دهید‪ .‬یا بین دخترها می دیدم که می گویند حتما قدش ‪ ۱۸۰‬به باال باشد و بعد می گفتند‬ ‫تو خودت حاضری با کسی که از تو کوتاه تر است ازدواج کنی؟ من می گفتم نه بچه ها‪ ،‬این حق شماست که همسرتان‬ ‫قدش مث ً‬ ‫ال از شما بلندتر باشد‪ .‬شاید در غیر اینصورت احساس معذب بودن کنید‪ .‬ولی اگر از کجا مطمئنید که با کسی‬ ‫که قدش ‪ ۱۷۶‬است خوشبخت نمی شوید؟ از کجا معلوم از کسی که قدش ‪ ۱۷۴‬باشد خوشتان نیاید؟ پس چرا عدد‬ ‫دقیقتعیینمی کنید؟‬ ‫اول که این را مطــرح کردم‪ ،‬بچه مذهبی ها می گفتند ما که اص ً‬ ‫ال فانتزی نداریم و‪ ...‬اما وقتی به‬ ‫فانتزی های مربوط به ان ها پرداختم تازه صدایشان درامد که ا! این هم فانتزی است؟‬ ‫در بحث مالک ها بعضی به من گفتند که با این نظرات‪ ،‬پس هرکس معتاد نباشد باید به او جواب مثبت بدهیم‪ .‬من گفتم‬ ‫نه‪ .‬شما مالک های خودتان را داشته باشید ولی درگیر مصادیق نشوید و عدد و رقم تعیین نکنید‪ .‬اصل به دل نشستن را‬ ‫هم دست کم نگیرید‪ .‬ممکن است کسی به دلتان بنشیند که مث ً‬ ‫ال رنگ پوست ایده ال شما را نداشته باشد و قدش هم‬ ‫کوتاه تر از تصور شما باشد‪ .‬اما فانتزی های خطرناک تری که بعد از این مالک ها با ان مواجه شدم‪ ،‬فانتزی های رفتاری بود‪.‬‬ ‫فانتزی هاورویاپردازی هایاخالقییعنیچهچیزهایی؟یعنیتوقعدارندهمسرشاندریکموقع‬ ‫خاص رفتار خاصی را انجام دهد؟ یا خصلت خاصی داشته باشد؟‬ ‫بله وقتی از فانتزیهای ظاهری گذر کردم از مجردها و متاهل ها خواستم درباره فانتزی های رفتاری شان برایم بنویسند‪ .‬مثال‬ ‫بگویند در فانتزی ها و رویاپردازی های بعد از ازدواجشان عصبانی شدن همسرشان به چه شکل است؟ما می دانیم که اغلب‬ ‫مشکالت و دلخوری های همسران در مواقع ناراحتی و عصبانی شدنشان پیش می اید‪ .‬بعد دیدم چیزهایی که مجردها‬ ‫ال برامده از فیلم های کره ای‪ ،‬ترکیه ای و بعضاً ایرانی بودند‪ .‬مث ً‬ ‫می نویسند کام ً‬ ‫ال بعضی نوشته بودند موقع عصبانیت دوست‬ ‫دارم شوهرم بغلم کند‪ ،‬من به سینه اش مشت بکوبم و او محکم تر بغلم کند! جالب اینکه بعضی پسرها هم این را نوشته‬ ‫بودند! و من متوجه شدم این از سریال های کره ای و ترکیه ای امده است‪ .‬تفاوت فانتزی هایی که متاهل ها می گفتند با‬ ‫ان هایی که مجردها می گفتند خیلی جالب بود‪ .‬متاهل ها به اینکه فقط با هم حرف بزنند راضی شده بودند‪ .‬ولی مجردها‬ ‫می گفتند وقتی عصبانی می شود به من حرف بدی نزند‪ ،‬یا اص ً‬ ‫ال او عصبانی نشود یا حتی وقتی عصبانی می شوم به من‬ ‫بگوید چقدر جذاب می شوی! بعضی هم می گفتند وقتی عصبانی می شود خانه را ترک کند که متاهل ها از این موضوع‬ ‫تعجب می کردند و می گفتند اگر همسرم در عصبانیت مرا ترک کند و از خانه برود‪ ،‬بیشتر عصبی می شوم‪ .‬خب این هایی‬ ‫که مجردها می گفتند کام ً‬ ‫ال مشخص بود از فیلم ها امده است‪.‬‬ ‫چیزی که در ادامه هم می خواهم به ان بپردازم این اســت که بعضی ها می پرسند نمی شود از‬ ‫فانتزی هایمانحرفبزنیم؟مث ً‬ ‫الپسرهامی گویندتاجاییکهمزه اشنرودحاضریمفانتزی هاراانجام‬ ‫دهیمولینمی دانیمدخترهاچهمی خواهند‪.‬یادخترهامی گویندایافانتزی هایمانرابگوییم؟‬ ‫من اص ً‬ ‫ال نمی گویم فانتزی ها باید از بین بروند‪ .‬یکی از دنبال کننده های من حرف زیبایی زد‪ .‬گفت فانتزی مثل نمک است‬ ‫برای زندگی‪ .‬چاشنی زندگی است‪ .‬ولی ما قرار نیست هر روز بنشینیم نمک بخوریم اما اگر نباشد هم زندگی مزه ندارد‪.‬‬ ‫پس قرار نیست فانتزی ها را از بین ببریم و نابود کنیم و حتی نباید این طور شود که همسرم هرچه گفت بگویم برو بابا‬ ‫اینکه فانتزی است! باالخره من هم باید تالش کنم فانتزی همسرم را براورده کنم ولی اگر چیزی که مدنظر همسرم است‬ ‫نشد‪ ،‬به معنی بدبخت شدن ما نیست‪.‬‬ ‫به نظر شما و حرف زدن درباره این موضوع قبل از ازدواج برای دختران و پسران مفید است؟‬ ‫بله بطور کلی در بحث فانتزی ها هم متاهل ها تشکر کردند و هم مجردها‪ .‬مجردها می گفتند ممنون که دید ما را به زندگی‬ ‫مشترکواقع بینانهکردیومتاهل هامی گفتندماازانتخابمانخیلیراضی ترشده ایم‪.‬قب ً‬ ‫البافانتزی هایذهنیهمسرمان‬ ‫را می سنجیدیم و خوبی های خودش را نمی دیدیم‪ .‬مث ً‬ ‫ال کسی به من پیام داد که فانتزی من این بود بعد از ازدواج با‬ ‫همسرم هر شب نماز شب بخوانیم یا روزه مستحبی بگیریم و‪ ...‬اما االن برای نماز صبح هم به سختی بیدارش می کنم‪.‬‬ ‫بعد از انتشار این پیام خیلی ها می گفتند بله و ما هم چنین تصوری داشتیم‪ .‬متاهل ها کال کمتر هم رویشان می شود که‬ ‫درباره این موضوعات با کسی حرف بزنند‪ .‬درست هم هست‪ ،‬چون زن و شوهر لباس یکدیگرند و شاید مث ً‬ ‫ال خانم ها فکر‬ ‫می کنند با گفتن این حرف ها ابروی همسرشان را برده اند‪ .‬خانمی می گفت پس از این صحبت ها من دقت کردم و دیدم‬ ‫چقدر همسرم سرش شلوغ است و چه بسا ان دوتا واجبی که همسر من سریع به جا می اورد و می رود‪ ،‬بیشتر از ان همه‬ ‫مستحباتمنقبولباشد!‬ ‫پس شما معتقدید رسانه ها سازنده این فانتزی ها هستند و به ان دامن می زنند‪ .‬این حرف درست‬ ‫است؟ اصال چه چیزهایی برای افراد در جامعه فانتزی سازی می کنند؟‬ ‫یک بخشی از ان‪ ،‬از رسانه هایی مثل تلویزیون می ایند ولی بخش دیگری ناشی از ان رمان های سمی ای هستند که دوران‬ ‫نوجوانی می خواندیم‪ .‬مشکل اصلی این فیلم ها و رمان ها هم این است که همه شخصیت ها یا صفر هستند یا صد! مث ً‬ ‫ال‬ ‫پسر نقش اول رمان ها معموالً ایده ال و صد است‪ .‬پسری که بدن ورزیده دارد‪ ،‬استین هایش را باال زده‪ ،‬عطر تلخ زده‪ ،‬به‬ ‫یک اسپورتیج تکیه داده و موقع عصبانیت ها سکوت می کند تا دختر در اغوشش مشت بکوبد و او عصبانی نمی شود و‪...‬‬ ‫مشکل ادبیات و فرهنگ ما به اذعان دکتر چراغی پور‪ ،‬هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی‪ ،‬این است که شخصیت هایمان‬ ‫عموماً یا سفیدند یا سیاه‪ .‬شخصیت خاکستری نداریم‪ .‬مثل همین سریال ها و رمان ها‪ .‬یکی از ویژگی هایی که باعث شد‬ ‫سریال پایتخت بین مردم محبوب شود شاید همین بود که شخصیت ها خاکستری بودند‪ .‬مث ً‬ ‫ال نقی هم ایراداتی داشت‬ ‫و هم ویژگی های مثبت‪ .‬اما هیچکدام سفید سفید یا سیاه سیاه نبودند‪ .‬یکی بخشی از این فانتزی ها از خالهای عاطفی‬ ‫ما ناشی می شود‪ .‬یعنی کسی که پدرش زیاد به او محبت نکرده باشد‪ ،‬االن دنبال شوهری می گردد که خیلی خیلی به‬ ‫او محبت کند‪ .‬بعضی گفتند خب یعنی شوهرمان دیگر محبت هم نکند؟ گفتم همه ما هم به محبت نیاز داریم و هم به‬ ‫توجه‪ .‬ولی اگر چیزی را بصورت اغراق شده می خواهید یعنی در ان چیز خال دارید‪ .‬مث ً‬ ‫ال بعضی ها می گفتند شوهرم باید‬ ‫با همه بد باشد با من خوب باشد‪ .‬این هم ناشی از یک خال عاطفی است‪ .‬این افراد را در روانشناسی می گویند طرحواره‬ ‫محرومیت هیجانی دارند‪ .‬این ها یک جایی در زندگی عاطفی شان یک حمایت و توجه افراطی می خواهند‪ .‬بعضی خانم ها‬ ‫مث ً‬ ‫ال به برادرزاده یا خواهرزاده شوهرشان که یک بچه است هم حسادت می کنند‪ .‬یا بعضی دوست ندارند بچه دار شوند‬ ‫چون می ترسند که شوهرشان به ان بچه توجه بیشتری کند‪ .‬خالهایی که باعث بوجود امدن این طرحواره یا بطور کلی‬ ‫خال عاطفی شده اند‪ ،‬عمدتاً از دوران کودکی ایجاد شده اند‪ .‬من همیشه می گویم این خالهای عاطفی مثل چاله نیست که‬ ‫با یک ذره محبت پر شود‪ ،‬بلکه مثل چاه است‪ .‬اگر شوهرش ‪ ۲۳‬ساعت هم به او توجه کند‪ ،‬ساعت بیست و چهارم که‬ ‫ال به من توجه نمی کنی‪ .‬تو اص ً‬ ‫خسته می شود‪ ،‬صدای زن درمی اید که تو اص ً‬ ‫ال مرا نمی خواهی و‪ ...‬یا موارد برعکس‪ .‬فرقی‬ ‫ندارد‪ .‬این خالها ممکن است برای مرد یا زن پیش بیایند و همیشه می گویم بچه ها خالهای عاطفی تان را قبل از ازدواج‬ ‫درمان کنید‪ .‬خال عاطفی با ازدواج بدتر می شود که بهتر نمی شود! درضمن ممکن است خانمی که مدام به همسرش‬ ‫می گوید تو به من توجه نمی کنی‪ ،‬حس بی کفایتی هم به شوهرش بدهد‪ .‬یک سری از تصورات غالبی و فانتزی هایی‬ ‫که در ذهن افراد ساخته می شود‪ .‬از کلیشه ها می اید‪ .‬کلیشه هایی که در فرهنگ و حتی ضرب المثل های ما نیز جا پیدا‬ ‫کرده اند‪ .‬مث ً‬ ‫ال اینکه زن حتماً باید قشنگ تر از مرد باشد و مرد باید بسیار خشن باشد‪ .‬مادری دنبال عروسی می گشت که‬ ‫خیلی قشنگ باشد‪ .‬وقتی گفتم خب پسر شما هم انچنان زیبایی ندارد‪ ،‬گفت نه‪ ،‬عروس باید قشنگ تر باشد‪ .‬البته که این‬ ‫اشتباه است‪ .‬چهره ها باید متناسب با هم باشند‪.‬‬ ‫چند نمونه از فانتزی های ذهنی غلط دختر و پسرهای امروزی را مثال بزنید که برای مشاوره ازدواج به‬ ‫شمامراجعهمی کنند؟فانتزی هاییکهجامعیتزیادیداشتهباشندوبینتعدادزیادیمشترکباشد؟‬ ‫هرچیزی که تبدیل به «همیشه» شود‪ ،‬فانتزی است‪ .‬مث ً‬ ‫ال کسی در بیوی پیجش نوشته همسرم‪ ،‬همیشه حامی من!‬ ‫چطور ممکن است یک مرد یا یک زن همیشه حامی باشد؟ اگر یک بار‪-‬دو بار نبود چه؟ اگر یک جایی عصبانی شد چه؟‬ ‫یک بار از پسرها خواستم فانتزی هایشان را بگویند و یک بار از دخترها‪ .‬موقعی که دخترها می گفتند پسر نباید عصبانی‬ ‫شود و‪ ،...‬پسرها تعجب کرده بودند‪ .‬از دیگر فانتزی های عجیب بین دختران این بود که یا از این طرف بوم افتاده بودند و‬ ‫می گفتند ای کاش مادرشوهر نداشته باشم! و عده ای از ان طرف بوم افتاده بودند و می گفتند ای کاش ما را مثل دختر‬ ‫خودش بداند و به ما محبت کند‪ .‬در حالی که هر دوی این افکار فانتزی هستند‪ .‬به یکی از دخترهایی که می خواست‬ ‫مادرشوهرش شبیه مادر باشد برایش گفتم اگر مادرشوهرت مثل مادرت به تو بگوید خودت را جمع کن‪ ،‬سرت را از‬ ‫گوشی دربیاور‪ ،‬این چه لباسی است که خریده ای‪ ،‬ایا به تو برنمی خورد؟ گفت بله برمی خورد‪ .‬یکی دیگر از فانتزی هایی‬ ‫که بین بچه های مذهبی بود هم این بود که می گفتند دوست داریم همسرمان از ما مذهبی تر باشد‪ .‬به ان ها گفتم همسر‬ ‫تو اسانســور نیست‪ .‬هرچند همسر در رشد معنوی انسان تاثیر دارد ولی باید همسر ادم هم کفو او باشد‪ .‬همان رشد‬ ‫معنوی هم سختی دارد و قرار نیست ما اویزان کسی باشیم تا رشد کنیم‪ .‬اگر بنا باشد هرکس با باالتر از خودش از لحاظ‬ ‫مذهبی بودن ازدواج کند که همه بدنبال باالتر خواهند بود و کسی با کسی ازدواج نمی کند! این فانتزی با فانتزی کسی‬ ‫که دوست داشت همسرش سطح مالی زندگی اش از او باالتر باشد تفاوتی ندارد‪ .‬فقط اولی فانتزی معنوی دارد و دومی‬ ‫فانتزی مادی‪ .‬وقتی ما همه چیز را در کنار هم و ایده ال می خواهیم‪ ،‬این هم فانتزی است‪ .‬مث ً‬ ‫ال برخی از دختران مذهبی‬ ‫می گفتند دوست داریم همسرمان چهره شهید فالن را داشته باشد‪ ،‬اخالق شهید فالن‪ ،‬جذبه شهید فالن و‪ . ...‬من به‬ ‫ان ها گفتم مگر شهید ترکیبی داریم؟ اگر مث ً‬ ‫ال شهید برونسی می امد خواستگاری ات‪ ،‬خب ایشان اخالق بسیار خوبی‬ ‫داشتند ولی چهره شان کمی افتاب سوخته بود و مدرک دانشگاهی و دیپلم هم نداشتند‪ .‬ایا می پذیرفتی؟ می گفتند نه!‬ ‫در دختران غیرمذهبی فانتزی ها بیشتر مادی بودند‪ .‬دختران مذهبی فانتزی های معنوی داشتند و شاید اص ً‬ ‫ال فکرش را‬ ‫هم نمی کردند که این ها هم فانتزی حساب شود!دختران غیرمذهبی توقع داشتند که پسر حتماً ماشین فالن مدل و‬ ‫خانه فالن جای شهر داشته باشد‪ .‬خب یک پسر دانشجو که فقط یکی دو سال از تو بزرگ تر است‪ ،‬از کجا بیاورد خانه و‬ ‫ماشین بخرد؟ مگر پدرش چقدر پولدار است؟ اگر پدرش سه پسر داشت چه؟ از کجا بیاورد برای هرسه تایشان ماشین و‬ ‫خانه بخرد؟خیلی ها پس از انتشار پست های با موضوع فانتزی می گفتند کاش زودتر با این مبحث اشنا می شدیم‪ .‬دهه‬ ‫شصتی ها که با یک حسرتی حرف می زدند‪ ،‬چون حس می کردند فرصت هایشان سوخته است‪.‬بعضی ها گفتند یعنی برای‬ ‫معیارهایمان مصداق تعیین نکنیم؟ که به ان ها گفتم چرا‪ ،‬تعیین کنید اما نباید در مصادیق قالبی و کلیشه ای که در‬ ‫ذهنمان نقش بسته‪ ،‬گیر کنیم‪ .‬مثال نباید برای قد عدد در نظر بگیرید‪ ،‬نباید رنگ پوست و چشم و مو تعیین کنید و‪...‬‬ ‫گاهی چون فانتزی ها بسیار شیرین هستند‪ ،‬ممکن است ما معیارهای اصلیمان را ندیده بگیریم که این خطرناک است‪.‬‬ ‫مث ً‬ ‫ال فانتزی کسی که همسر نظامی می خواسته ولی االن می گوید نمی توانم سختی های زندگی با یک نظامی را تحمل‬ ‫کنم! اینجا فانتزی باعث شده معیار اصلی اش را نفهمد‪.‬یا مردی که در فانتزی همسر پزشک داشته است و االن نمی تواند‬ ‫شیفت های شب و سنگین همسر پزشکش را تحمل کند‪ .‬از طرفی نرسیدن به فانتزی احساس نرسیدن و شکست را‬ ‫به همراه دارد‪ .‬وقتی ما فانتزی را نشناسیم‪ ،‬با معیارمان اشتباه می گیریمش‪ .‬اگر متاهل باشیم‪ ،‬نرسیدن به این فانتزی ها‬ ‫باعث می شود حس کنیم انتخابمان اشتباه بوده و خوشبخت نیستیم‪ ،‬اگر هم مجرد باشیم ممکن است همین طوری با‬ ‫یک نفر ازدواج کنیم و بعدا ً پشیمان شویم که این انی نبود که دنبالش بودم‪ .‬فانتزی های رفتاری از فانتزی های ظاهری‬ ‫خطرناک تر هستند‪.‬جایی درباره سوییت هوم ها و بالگرها گفتم که ما این ها را دنبال می کنیم چون برایمان ارضای نیابتی‬ ‫به همراه دارند‪.‬در روند فانتزی ها این را هم در پیج گفته ام که گاهی معیارها و فانتزی ها با هم تناقض یا تداخل دارند‪ .‬مث ً‬ ‫ال‬ ‫زن پزشک می گیرند ولی انتظار دارند همیشه در خانه باشد و اراسته باشد‪ .‬خب این ها با هم تناقض دارند‪ .‬یا زن کارمند‬ ‫می گیرند و انتظار دارند مادر تمام وقت باشد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 563

روزنامه خوب 563

شماره : 563
تاریخ : 1400/06/24
روزنامه خوب 562

روزنامه خوب 562

شماره : 562
تاریخ : 1400/06/23
روزنامه خوب 561

روزنامه خوب 561

شماره : 561
تاریخ : 1400/06/22
روزنامه خوب 560

روزنامه خوب 560

شماره : 560
تاریخ : 1400/06/21
روزنامه خوب 559

روزنامه خوب 559

شماره : 559
تاریخ : 1400/06/20
روزنامه خوب 558

روزنامه خوب 558

شماره : 558
تاریخ : 1400/06/17
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!