روزنامه خوب شماره 523 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه خوب شماره 523

صفحه بعد

روزنامه خوب شماره 523

روزنامه خوب شماره 523

‫اذری جهرمی‪:‬‬ ‫از مشکل بوجود امده‬ ‫پوزش می طلبیم‬ ‫‪ 70‬درصد‬ ‫دستمزدکارگران‬ ‫صرف اجاره بها‬ ‫میشود‬ ‫سهشنبه‪15‬تیر ماه‪ | 1400‬سال سوم | شماره‪8 | 523‬صفحه | قیمت ‪ 3000‬تومان |‪ 25‬ذی القعده‪ 6 |1442‬جوالی‪2021‬‬ ‫خ‬ ‫بر‬ ‫خوب‬ ‫احک‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ج‬ ‫مستم دید ا‬ ‫ف‬ ‫ز‬ ‫ا‬ ‫ی‬ ‫ش‬ ‫تامی ریبا‬ ‫ز‬ ‫ن‬ ‫ش‬ ‫س‬ ‫ن اجت‬ ‫تگان‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫ی صا‬ ‫در شد‬ ‫سازمان سنجش متخلفان‬ ‫احتمالی کنکور ‪‬۱۴۰۰‬را معرفی کند‬ ‫ماراتن ناجوانمردانه!‬ ‫رونق و توسعه بورس‬ ‫راهکارکنترلنرختورم‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫انتقادشدیدرئیسمجلسازقطعی هایبی برنام هبرق‪:‬‬ ‫یاداوریقولهایافتتاحمسکنملی‬ ‫وعده هاییکهخالیازابدرامد‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫مردم از این همه‬ ‫بی برنامگیکالفهشده اند‬ ‫سیاست‪3-‬‬ ‫جزییات واریز مرحله دوم سود سهام عدالت اعالم شد؛‬ ‫واریز سود سهام عدالت به حساب‬ ‫بیشاز‪ 43‬میلیونسهامدار‬ ‫ایاحقوقنیروهایشرکتهایپیمانکاریتغییرکرد؟‬ ‫نیروهای قراردادی اعتراض‬ ‫کردند حقوق مدیران زیاد شد‬ ‫بانک و بیمه‪4-‬‬ ‫بانک و بیمه‪4-‬‬ ‫ثبت نامطرحملیمسکناقساطی‬ ‫وجاهتقانونیندارد‬ ‫مدیرکلموزه ها‪:‬‬ ‫سکوتگرانفروشانوناظران‬ ‫دربارهافزایشقیمتبلیتهواپیما‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫گروه های شغلی ‪ ۳ ،۲‬و ‪ ۴‬در‬ ‫استان تهران اجازه فعالیت ندارند‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫بانک و بیمه‪4-‬‬ ‫موزه هابازنبودندکهتعطیلشوند‬ ‫فرهنگ و هنر‪5-‬‬ ‫عذرخواهیسخنگویصنعتبرقازمردم‬ ‫بهدلیلخاموشی ها‬ ‫جامعه‪7-‬‬ ‫اعمالقانونخودروهایفاقدمعاینهفنی‬ ‫توسطدوربین هایبرون شهری‬ ‫جامعه‪7-‬‬ ‫شمارش معکوس برای تولید انبوه واکسن های داخلی‬ ‫واکسن های ایرانی در چه مرحله ای‬ ‫از تولید و توزیع قرار دارند؟‬ ‫جامعه‪7-‬‬ ‫برخورد قاطع پلیس با مزرعه های‬ ‫غیرمجاز استخراج رمزارز‬ ‫صفحه اخر‪8-‬‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫گروه های شغلی ‪ ۳ ،۲‬و ‪ ۴‬در استان تهران اجازه فعالیت ندارند‬ ‫‪2‬‬ ‫سهشنبه ‪ 15‬تیرماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪523‬‬ ‫گزارش‬ ‫جلوگیری از قاچاق ‪ 300‬میلیون‬ ‫دالری تبلت و موبایل واره ها با‬ ‫طرح رجیستری‬ ‫اجرای مرحله دوم طرح «رجیســتری» عالوه بر ساماندهی بازار‬ ‫موبایل واره ها‪ ،‬از قاچاق ســاالنه ‪ ۳۰۰‬میلیون دالری به کشــور‬ ‫جلوگیری خواهد کرد؛ در این راستا‪ ،‬ثبت ساعت های هوشمند‬ ‫ســیمکارت خور از دیروز اغاز شده و رجیستری تبلت از ابتدای‬ ‫مردادماه انجــام می شــود‪ .‬در تازه ترین گام برای ســاماندهی‬ ‫بازار موبایل و موبایل واره (دســتگاه های ســیم کارت خور)‪ ،‬قرار‬ ‫اســت تجهیزاتی مانند تبلت‪ ،‬ساعت هوشمند‪ ،‬مودم و ‪ ...‬ثبت و‬ ‫رجیستری شود‪ .‬با اجرای این طرح‪ ،‬جلوی جوالن قاچاق چیان‬ ‫گرفته شده و همه تجیهزات‪ ،‬در سامانه های پیش بینی شده به‬ ‫ثبت می رســند‪ .‬در این راستا‪ ،‬چندی پیش‪ ،‬جلسه ای در ستاد‬ ‫مبارزه با قاچاق کاال و ارز‪ ،‬با حضور ذینفعان دولتی و نمایندگانی از‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات و بانک مرکزی‪،‬‬ ‫نماینده سامانه همتا‪ ،‬اتحادیه فناوران رایانه و انجمن واردکنندگان‬ ‫تلفن همــراه به عنوان بخش خصوصی برای بررســی طرح دوم‬ ‫رجیستری برگزار شد‪ .‬سخنگوی انجمن واردکنندگان تلفن همراه‬ ‫درباره جزئیات این جلسه گفت‪ :‬این جلسه با موضوع برنامه ریزی‬ ‫تامین بازار موبایل واره ها با اجرای طرح دوم رجیستری برگزار شد‪.‬‬ ‫از ابتدای امسال‪ ،‬مبلغ ‪ ۸۶‬میلیون دالر ثبت سفارش موبایل واره ها‬ ‫صورت گرفته است‪ .‬در این جلسه پس از گزارشی که همتا درباره‬ ‫طرح رجیستری ارائه داد‪ ،‬بخش زیادی از نگرانی ذینفعان دولتی‬ ‫برطرف شد‪« .‬محمدرضا عالیان» اضافه کرد‪ :‬ضمن این که انجمن‬ ‫واردکنندگان تلفن همراه به عنوان بخش خصوصی این اطمینان‬ ‫را به ذینفعان دولتی داد که اگر ارز مورد نیاز تخصیص داده شود‪،‬‬ ‫در زمینه تامین کاالها مشکلی نخواهیم داشت‪ .‬وی افزود‪ :‬سال‬ ‫‪ ۹۹‬تقریباً ‪ ۲‬میلیون دستگاه تبلت به ارزش ‪ ۳۰۰‬میلیون دالر‪،‬‬ ‫‪ ۱۲۰‬هزار دستگاه ‪( PDA‬کامپیوترهایی قابل حمل و کوچک با‬ ‫صفحات لمسی)‪ ،‬اسکنر و مبدل به ارزش ‪ ۱۲‬میلیون دالر و ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار ساعت هوشمند به ارزش ‪ ۵‬میلیون دالر در شبکه ارتباطی‬ ‫کشور فعال شدند‪ .‬عالیان اشــاره کرد‪ :‬از ابتدای امسال تا ‪ ۹‬تیر‬ ‫‪ ،۱۴۰۰‬بیش از‪ ۹۰۰‬هزار دستگاه موبایل واره به ارزش‪ ۱۲۰‬میلیون‬ ‫دالر وارد کشور شده که تنها ‪ ۲‬درصد ان قانونی است‪ .‬مرحله دوم‬ ‫طرح رجیستری که موبایل واره ها را شامل می شود‪ ،‬از قاچاق ‪۳۰۰‬‬ ‫میلیون دالر جلوگیری می کند‪ .‬تکلیف قانونی بودجه ‪ ۱۴۰۰‬برای‬ ‫مبــارزه با قاچاق کاال و ارز‪ ،‬احقاق حقوق مصرف کننده‪ ،‬گارانتی‬ ‫سالمت با اجرای مرحله دوم طرح رجیستری به سرانجام می رسد‬ ‫و پس از اجرای این طرح دولت درامد‪ ۷۰۰‬میلیارد تومانی به دست‬ ‫می اورد‪ .‬سخنگوی انجمن واردکنندگان تلفن همراه درباره این که‬ ‫طرح رجیستری‪ ،‬قیمت تمام شده موبایل واره ها را با افزایش روبه رو‬ ‫می کند یا نه‪ ،‬افزود‪ :‬اگر تمام مهره های اجرای این فرایند به درستی‬ ‫چیده شود و تمام دستگاه ها وظیفه خود را به درستی انجام دهند‪،‬‬ ‫شاهد افزایش قیمت موبایل واره ها پس از اجرای طرح نخواهیم‬ ‫بود‪ .‬وی درباره فرایند رجیستری موبایل واره ها گفت‪ :‬ساعت های‬ ‫هوشمند سیمکارت خور به جز ‪( eSIM‬سیمکارت الکترونیکی)‬ ‫از دیروز اغاز شده و ‪ ،PDA‬اسکنر و مبدل ها ‪ ۱۹‬تیرماه رجیستر‬ ‫می شوند و اغاز رجیستری تبلت احتماالً از ابتدای مرداد و با یک‬ ‫یا دو مدل تبلت است و در ادامه دیگر انواع تبلت نیز به ان اضافه‬ ‫می شوند‪ .‬سخنگوی انجمن واردکنندگان تلفن همراه تصریح کرد‪:‬‬ ‫شرکت های دارای مجوز واردات موبایل واره ها‪ ،‬از ابتدای امسال ‪۸۵‬‬ ‫میلیون دالر ثبت سفارش انجام داده اند‪ .‬از هفته گذشته که زمان‬ ‫اجرای طرح رجیســتری اعالم شده‪ ،‬اغلب شرکت های قانونی و‬ ‫واردکننده برای ثبت سفارش اقدام کرده اند و حدود ‪ ۷۵‬میلیون‬ ‫دالر در صف تخصیص قرار گرفت ه است که به محض تخصیص‬ ‫ارز‪ ،‬کاالها وارد کشور می شوند‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬اقدامات ضروری‬ ‫برای اجرای درست این طرح‪ ،‬اگاه سازی مصرف کننده و اصناف‬ ‫از زمان بندی اجرای طرح و انجام اقدامات الزم برای پیشگیری از‬ ‫بروز مشکل است‪ .‬بارها تاکید شده که مصرف کننده موبایل واره ها‬ ‫تا قبل از اغاز طرح رجیستری‪ ،‬موبایل واره خود را روشن و ان را‬ ‫فعال کنند‪ .‬بهتر است این کار به روزهای اخر موکول نشود‪ .‬بسیار‬ ‫مهم است که مصرف کننده و اصناف در جریان زمان بندی باشند‬ ‫چرا که پس از اجرای طرح‪ ،‬نمی توان دستگاه را در شبکه رجیستر‬ ‫کرد‪ .‬عالیان با بیان این که تخصیص منظم ارز از بانک مرکزی و‬ ‫امکان ویرایش ثبت ســفارش های تخصیص دار موبایل به تبلت‬ ‫اهمیت بسیاری دارد‪ ،‬افزود‪ :‬شرکت های خصوصی مقدار زیادی‬ ‫ثبت سفارش تلفن همراه دارند که به ان تخصیص ارز تعلق گرفته‬ ‫است‪ .‬برای برطرف کردن نیاز بازار به موبایل واره ها می توان ثبت‬ ‫سفارش های تلفن همراه را به تبلت اصالح کنیم تا فرایند واردات‬ ‫سرعت بگیرد‪ .‬وی در ادامه گفت‪ :‬اطالع رسانی گمرک به مسافران‬ ‫ورودی از دیگر موارد مهمی است که باید به صورت گسترده انجام‬ ‫شود تا مسافرهای ورودی به کشور بدانند زمان اجرای مرحله دوم‬ ‫طرح رجیستری از چه زمانی است تا بتوانند دستگاه خود را در‬ ‫مبادیورودیبهکشوراظهاروان رارجیسترکنند‪.‬تشکیلجلسات‬ ‫کارگروه تلفن همراه و تجهیزات سیمکارت خور نیز از دیگر مسائل‬ ‫مهمی است که باید در اجرای مرحله دوم طرح رجیستری ان را‬ ‫مدنظر قرار داد‪ .‬سخنگوی انجمن واردکنندگان تلفن همراه بابیان‬ ‫این که تخصیص منظم ارز از سوی بانک مرکزی یکی از پارامترهای‬ ‫تاثیرگذار طرح رجیســتری است‪ ،‬گفت‪ :‬بخش خصوصی برای‬ ‫تامین موبایل واره ها تا پایان امسال به ‪ ۲۵۰‬میلیون دالر (تقریباً‬ ‫ماهی ‪ ۳۰‬میلیون دالر) تخصیص ارز نیاز دارد تا بازار را تامین کند‪.‬‬ ‫عالیان اضافه کرد‪ :‬وظیفه نظارت و تامین بازار موبایل واره ها نیز بر‬ ‫عهده انجمن واردکنندگان تلفن همراه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫معاون امنیتی و انتظامی استاندار تهران گفت‪:‬گروه های شغلی ‪ ۳ ،۲‬و ‪ ۴‬از امروز ‪ ۱۴‬تیر ‪ ۱۴۰۰‬به مدت دو هفته در استان تهران اجازه فعالیت ندارند‪ .‬حمیدرضا گودرزی با اشاره به شرایط قرمز کرونایی در ‪۱۱‬‬ ‫شهرستان استان تهران گفت‪ :‬گروه های شغلی ‪ ۳ ،۲‬و‪ ۴‬از امروز در استان اجازه فعالیت ندارند‪ .‬معاون امنیتی و انتظامی استاندار تهران افزود‪ :‬متاسفانه با وجود همه تالش های صورت گرفته در حال حاضر‬ ‫‪ ۱۱‬شهرستان استان تهران در وضعیت قرمز کرونایی است‪ .‬وی با بیان اینکه شهرستان های قرمز شامل تهران‪ ،‬شمیرانات‪ ،‬ری‪ ،‬قرچک‪ ،‬دماوند‪ ،‬فیروزکوه و پردیس‪ ،‬اسالمشهر‪ ،‬بهارستان‪ ،‬پاکدشت و ورامین‬ ‫هستند‪ ،‬افزود‪ :‬در شرایط قرمز شیوه نامه های های بهداشتی به این گونه است که گروه های شغلی ‪ ۳ ،۲‬و ‪ ۴‬محدودیت فعالیت دارند‪ .‬معاون امنیتی و انتظامی استاندار تهران بیان کرد‪ :‬گروه های شغلی ‪۳ ،۲‬‬ ‫و‪ ۴‬از امروز اجازه فعالیت ندارند و اصناف و دستگاه های نظارتی نیز باید بر اجرای این محدودیت ها نظارت کافی بکنند‪ .‬گودرزی در مورد وضعیت تردد خودروها نیز گفت‪ :‬در شهرهای قرمز محدودیت تردد‬ ‫خودروهای شخصی با پالک های غیربومی وجود دارد و همچنین تردد خودروهای شخصی از ساعت‪ ۲۲‬تا‪ ۳‬بامداد نیز که جزو شیوه نامه های قبلی است کماکان برقرار است‪.‬‬ ‫رونقوتوسعهبورس‪،‬راهکارکنترلنرختورم‬ ‫یک کارشناس بازار سرمایه از رونق و توسعه بورس به عنوان راهکار کنترل نرخ تورم یاد کرد و گفت‪ :‬اگر‬ ‫سرمایه مردم جذب بازار سرمایه شود دیگر به سمت بازار ارز‪ ،‬خودرو و مسکن سوق پیدا نمی کنند و مانع از‬ ‫سفته بازی ها در این بازار خواهند شد‪« .‬محسن عباسلو» به روند فعلی معامالت بازار سهام و بازگشت شاخص‬ ‫بورس به مدار صعودی اشاره کرد و افزود‪ :‬برخالف اصالح خوبی که تا چند وقت گذشته قیمت ها در بازار‬ ‫ســهام تجربه کردند و سهامداران در انتظار رشد دوباره این بازار بودند اما بورس در مدار نزولی قرار گرفت‬ ‫و معامالت کم رمقی را تجربه کرد‪ .‬وی اظهار داشت‪ :‬اکثر کارشناسان علت این اتفاق و موضوع را ناشی از‬ ‫وجود سایه ابهام انتخابات ریاست جمهوری و شک و تردیدهای موجود در زمینه برنامه و سیاست های اعمال‬ ‫شده بر این بازار اعالم کرده بودند و از همان ابتدا معتقد بودند با برداشته شدن سایه ابهام انتخابات از سر‬ ‫بازار‪ ،‬می توان شاهد کاهش هیجان ایجاد شده و بازگشت دوباره سهامداران به این بازار برای سرمایه گذاری‬ ‫باشیم‪ .‬عباسلو با بیان اینکه روند نزولی شدید شاخص بورس در سال ‪ ٩٩‬و ضرر و زیان های سنگینی که‬ ‫سهامداران از این بازار متحمل شدند باعث کاهش اعتماد سرمایه گذاران و خروج سرمایه هایشان به این بازار‬ ‫شد‪ ،‬افزود‪ :‬این موضوع به مراتب منجر به کاهش حجم و ارزش معامالت بازار در چند وقت گذشته شد‪ .‬این‬ ‫کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد‪ :‬برخی از سیاست های به کار گرفته شده در دولت فعلی سبب تغییر‬ ‫مسیر معامالت بورس شد که امیدواریم در دولت جدید و در راستای بهبود وضعیت بازار تجدیدنظری برای‬ ‫تصمیمات اتخاذ شده صورت بگیرد تا بتوان دوباره شاهد بازگشت رونق به معامالت این بازار باشیم‪ .‬وی در‬ ‫پاســخ به سوالی مبنی بر اینکه ریسک های تهدیدکننده معامالت بورس کدامند؟ گفت‪ :‬بازار سهام اکنون‬ ‫با ریسک چندان جدی روبرو نیست و نسبت به سایر بازارها با ریسک بسیار کمی همراه است که این امر‬ ‫موجب شــد تا سهامداران بتوانند با خیالی اسوده تر از چند ماه گذشته دوباره وارد این بازار شوند و مسیر‬ ‫روند معامالت این بازار را با ورود سرمایه های خود تغییر دهند‪ .‬عباسلو تنها ریسک تهدیدکننده معامالت‬ ‫بورس را در وضعیت فعلی ریسک نرخ ارز دانست و افزود‪ :‬پیگیری مذاکرات برجام باعث شد تا ریسک نرخ‬ ‫ارز در بازار افزایش یابد‪ ،‬روند صعودی نرخ ارز همیشه با تاثیر مثبت بر بازار همراه است و ناخوداگاه قیمت‬ ‫ارز سبب افزایش سوداوری شرکت های بورسی و ایجاد زمینه های الزم برای قرار گرفتن شاخص بورس بر‬ ‫مدار صعودی خواهد شد‪ .‬این کارشناس بازار سرمایه افزایش نرخ ارز را از جمله دالیل تاثیرگذار در بازگشت‬ ‫شاخص بورس به مدار صعودی دانست و گفت‪ :‬به نظر می رسد ریسک برجام نمی تواند تاثیر ادامه داری‬ ‫را بر روند معامالت بازار داشته باشد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اگر نتیجه برجام مثبت نباشد زمینه افزایش نرخ ارز در‬ ‫بازار فراهم می شود که ناخوداگاه این موضوع اثر مثبتی را بر روند معامالت بازار خواهد گذاشت‪ .‬عباسلو‬ ‫در پاسخ به سوالی دیگر در این زمینه که ایا بورس تا پایان سال جاری می تواند بیشترین بازدهی را برای‬ ‫سرمایه گذاری نصیب سهامداران کند یا خیر‪ ،‬گفت‪ :‬اکنون و در وضعیت فعلی تصمیمات رییس جمهور‬ ‫است که می تواند تعیین کننده مسیر معامالت بازار باشد و باعث بازگشت اعتمادها بر روند بازار شود‪ ،‬اگر‬ ‫این اتفاق رخ دهد به نظر می رســد بازار ســهام بیشتر ین بازدهی را نسبت به سایز بازارها نصیب سرمایه‬ ‫گذاران خواهد کرد‪ .‬این کارشــناس بازار ســرمایه با بیان اینکه به نظر می رسد بورس تا پایان سال جاری‬ ‫بازدهی قابل قبولی را در اختیار سهامداران قرار دهد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬سهامداران نباید از بازار سهام در انتظار‬ ‫رشدی به میزان رشدهای به دست امده در سال های ‪ ٩٨‬و ‪ ٩٩‬باشند اما براساس پیش ببینی های صورت‬ ‫گرفته به نظر می رسد بازار سهام بازدهی بیشتری را از دیگر بازارها نصیب سهامداران کند‪ .‬وی از رونق و‬ ‫توسعه بورس به عنوان راه های کنترل نرخ تورم یاد کرد و گفت‪ :‬اگر سرمایه مردم جذب بازار سرمایه شوند‬ ‫دیگر به سمت بازار ارز‪ ،‬خودرو و مسکن سوق پیدا نمی کنند و مانع از سفته بازی ها در این بازار خواهند‬ ‫شــد‪ .‬عباسلو به طرح مالیات بر عایدی سرمایه و تاثیر ان بر معامالت بازار سرمایه اشاره کرد و گفت‪ :‬این‬ ‫طرح مانع از معامالت در بازارهای موازی می شــود و از طریق جلوگیری از سفته بازی در بازارهای موازی‬ ‫در نهایت پول به بازار سرمایه باز می گردد‪ .‬این کارشناس بازار سرمایه تاکید کرد‪ :‬سهامداران باید به سمت‬ ‫سهامی برای سرمایه گذاری پیش بروند که از ارزش بنیادی خوبی برخوردارند و نباید تحت تاثیر جو روانی‬ ‫بازار به دنبال سرمایه گذاری در برخی از سهام باشند‪ ،‬همچنین سهامداران باید با تحلیل وارد بازار شوند تا‬ ‫ضرر و زیانی شامل حال انها نشود‪ .‬شاخص کل در بازار بورس دیروز (یکشنبه‪ ۱۳ ،‬تیر ماه) ‪ ۲‬هزار و ‪۳۱۹‬‬ ‫واحد افت داشت که در نهایت این شاخص به رقم یک میلیون و ‪ ۲۴۳‬هزار واحد رسید‪.‬‬ ‫یاداوری قولهای افتتاح مسکن ملی‬ ‫وعده هایی که خالی از اب درامد‬ ‫از روزی که مســئوالن وزارت راه و شهرسازی قول دادند در نیمه‬ ‫اول سال ‪ ۱۴۰۰‬ماهیانه ‪ ۲۰‬هزار واحد را افتتاح کنند حدود چهار‬ ‫ماه می گذرد اما هنوز خبری از قیچی شــدن ربان نیســت؛ امروز‬ ‫هم مســئوالن وزارتخانه گفته اند که ‪ ۲۰‬هزار واحد تا قبل تیرماه‬ ‫به بهره برداری می رســد‪ .‬روز ‪ ۲۲‬اسفندماه ‪ ۱۳۹۹‬پروانه اصالنی ـ‬ ‫مدیرکل دفتر اقتصاد مســکن وزارت راه و شهرسازی ـ اعالم کرد‬ ‫که فروردین ‪ ۱۴۰۰‬تعداد ‪ ۲۰‬هزار واحد اقدام ملی مسکن افتتاح‬ ‫خواهد شد و تا شــهریورماه ماهیانه ‪ ۲۰‬هزار واحد به بهره برداری‬ ‫می رسد‪ .‬محمد اسالمی ـ وزیر راه و شهرسازی ـ هم فروردین ماه‬ ‫این صحبت را تکــرار کرد و گفت که از این پس ماهیانه ‪ ۲۰‬هزار‬ ‫واحد را به بهره برداری می رسانیم‪ .‬فروردین و اردیبهشت و خرداد‬ ‫امدند و رفتند اما خبری از قیچی شــدن ربان مســکن ملی نشد‪.‬‬ ‫اولین و اخرین مرحله افتتاح تا کنون برمی گردد به ‪ ۱۱‬هزار و ‪۵۶۰‬‬ ‫واحدی که یکم ابان ماه ‪ ۱۳۹۹‬به بهره برداری رسید‪ .‬این در حالی‬ ‫اســت که ‪ ۵۳۰‬هزار واحد مسکن ملی در مرحله اجرا قرار گرفته‬ ‫است‪ .‬حاال اما معاون وزیر راه و شهرسازی مجددا از اماده بودن ‪۲۰‬‬ ‫هزار واحد مســکن ملی برای افتتاح خبر داده و گفته که تا پایان‬ ‫تیرماه این تعداد به بهره برداری خواهد رسید‪ .‬محمود محمودزاده‬ ‫همچنین ضمن اعالم برگزاری نشست هماهنگی طرح اقدام ملی‬ ‫مســکن‪ ،‬روز ‪ ۱۳‬تیرماه با حضور وزیر راه و شهرسازی و کارگزاران‬ ‫اجرای این طرح‪ ،‬از تشکیل مجدد کمیته زمین در معاونت مسکن و‬ ‫ساختمان خبر داده است‪ .‬قولهای مکرر برای افتتاح مسکن ملی در‬ ‫حالی بیان می شود که حدود دو سال از کلنگ زنی رسمی مسکن‬ ‫ملی در شــهریورماه ‪ ۱۳۹۸‬و اینکه قرار بود دو ساله به پایان برسد‬ ‫می گذرد اما ظاهرا همه چیز برای تحویل نصفه و نیمه طرح اقدام‬ ‫ملی مسکن به دولت بعد مهیاست‪ .‬در واقع همان کاری که دولتهای‬ ‫نهــم و دهم در پروژه ‪ ۲‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار واحدی مســکن مهر‬ ‫انجام دادند و ان را پس از شــش ســال با ‪ ۳۱‬درصد پیشرفت به‬ ‫دولت روحانی محول کردند‪ ،‬درباره مسکن ملی در حال وقوع است‪.‬‬ ‫جدا از اینکه پروژه های مسکن مهر و مسکن ملی ثابت کردند دولتها‬ ‫سازندگان خوبی نیستند‪ ،‬عدم همراهی متقاضیان در پرداخت به‬ ‫موقع اورده‪ ،‬هر دو پروژه را دچار چالش کرد‪ .‬این در حالی است که‬ ‫قیمت نهاده های ساختمانی از سال گذشته حدودا دو برابر شده و‬ ‫نوسانات نرخ مصالح پروژه را درگیر خواهد کرد‪ .‬طبق اخرین اعالم‬ ‫اداره کل راه و شهرسازی استان تهران قیمت ساخت هر متر مسکن‬ ‫ملی در حال حاضر ‪ ۳.۷‬میلیون تومان است‪ .‬هرچند برخی مسئوالن‬ ‫بر اساس شاخص سازمان برنامه و بودجه از پروژه های عمرانی‪ ،‬نرخ‬ ‫ساخت مسکن ملی را متری ‪ ۵‬میلیون تومان اعالم کرده اند‪ .‬عمده‬ ‫متقاضیان مســکن ملی که بنا به گفته مسئوالن‪ ،‬اقشار متوسط‬ ‫هستند توانایی پرداخت اورده را ندارند و نسبت تعداد واریزی ها به‬ ‫تعداد پروژه ‪ ۲۸‬درصد اســت‪ .‬تا روز ‪ ۱۵‬فروردین ماه ‪ ۱۴۰۰‬تعداد‬ ‫‪ ۲۱۳‬هزار و ‪ ۱۰۱‬متقاضی برای مسکن ملی افتتاح حساب و از این‬ ‫تعــداد ‪ ۱۵۰‬هزار و ‪ ۳۳۸‬نفر وجوه اولیه را واریز کردند‪ .‬رقم اورده‬ ‫اولیه ‪ ۴۰‬میلیون تومان تعیین شده و گفته می شود هر چهار تا پنج‬ ‫مــاه متقاضیان باید ‪ ۴۰‬میلیون تومان بپردازند تا به ‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫تومان برســد‪ ۱۰۰ .‬میلیون تومان هم تسهیالت بانکی با نرخ سود‬ ‫‪ ۱۸‬درصد اســت که ‪ ۲۶‬خردادماه ‪ ۱۴۰۰‬اعالم شــد این مبلغ به‬ ‫‪ ۲۵۰‬میلیون تومان افزایش یافته اما هنوز جزئیاتی در این خصوص‬ ‫اعالم نشده است‪.‬‬ ‫سکوت گرانفروشان و ناظران درباره افزایش قیمت بلیت هواپیما‬ ‫در شــرایطی که قیمت بلیت هواپیما در طول دو هفته اخیر‬ ‫افزایــش یافته اســت‪ ،‬ایرالین ها حاضر نیســتند در این باره‬ ‫توضیحــی ارائه دهند و به نظر می رســد متولیان و ناظران به‬ ‫انتظار نشسته اند تا قیمت ها به نرخ سابق برگردد‪.‬‬ ‫از اوایل تیر مــاه افزایش قیمت بلیــت هواپیما بدون مصوبه‬ ‫قانونی و به صورت هماهنگ از ســوی شرکت های هواپیمایی‬ ‫کلید خورد و قیمت پروازهای داخلی عمدتا میلیونی شــد‪ .‬در‬ ‫این ایام تنها کاری که مســئوالن وزارت راه و شهرســازی و‬ ‫ســازمان هواپیمایی کشوری انجام داده اند این بود که این کار‬ ‫را غیر قانونی و تخلف اعالم کردند‪.‬‬ ‫محمد اســامی ‪،‬وزیر راه و شهرســازی‪ -‬چند روز پس از این‬ ‫افزایــش قیمت غیر قانونــی‪ ،‬این حرکت را تخلف دانســت‪،‬‬ ‫خواستار اصالح سریع قیمت بلیت هواپیما شد و گفت‪ :‬قیمت‬ ‫بلیت هواپیما نه تنها باید به نرخ سابق خود (نرخنامه ابان ماه‬ ‫سال گذشته) بازگردد بلکه باید مابه التفاوت این افزایش قیمت‬ ‫غیر قانونی به حساب مردم بازگردانده شود‪.‬‬ ‫پس از این اظهارات مســئوالن ســازمان هواپیمایی کشوری‬ ‫هــم این اظهارات را عینا تکرار کردند اما خبری از بازگشــت‬ ‫قیمت هــا و پیگیــری این تخلفات نبود‪ .‬تــورج دهقان زنگنه‬ ‫رییس سازمان هواپیمایی کشــوری‪ -‬پس از حدود ‪ ۱۰‬روز‬‫از این گرانفروشــی به ایسنا گفت‪ :‬با توجه به اینکه برخی از‬ ‫شرکت های هواپیمایی با وجود هشدارهای داده شده همچنان‬ ‫قیمــت بلیت هواپیمــا را به نرخ مصــوب برنگردانده اند‪ ،‬باید‬ ‫منتظر برخورد از طریق دســتگاه های نظارتی و قضایی باشند‬ ‫و هفته اینده در جلســه ای که با مدیران عامل ان ها خواهیم‬ ‫داشت و برخی از مسیرهای خارجی ان ها را لغو خواهیم کرد‪.‬‬ ‫او پس از این اظهارات با وجود اینکه گرانفروشی بلیت هواپیما‬ ‫بر مدار غیرقانونی خودش می گشــت‪ ،‬در گفت وگویی دیگر به‬ ‫ایسنا اعالم کرد که افزایش قیمت بلیت پروازهای داخلی غیر‬ ‫قانونی بوده و این کار تنها از ســوی چند شــرکت هواپیمایی‬ ‫انجام شــده اســت و پس از پیگیری و هشدارهای داده شده‪،‬‬ ‫ایرالین ها اعالم کردند قیمت ها را به نرخ سابق باز می گردانند‪.‬‬ ‫اما مشــخص نیست چرا با ایرالین ها برخورد نمی شود و حتی‬ ‫اگر پروازهای ان ها به دلیل اجحاف در حق مردم لغو نمی شود‪،‬‬ ‫برای گرانفروشــان (شــرکت های هواپیمایــی) جریمه های‬ ‫ســنگینی در نظر گرفته نمی شــود تا به قولی حســاب کار‬ ‫دستشان بیاید و بدانند که هر گاه دلشان خواست نمی توانند‬ ‫مطابق میل شان نرخ ها را افزایش دهند‪.‬‬ ‫البته در این میان اقبال شاکری ‪،‬عضو کمیسیون عمران مجلس‬ ‫شواری اسالمی‪ -‬نیز روز گذشــته در این باره به ایسنا گفت‪:‬‬ ‫متاســفانه شاهد تکرار سیکل معیوبی هستیم که ایرالین ها به‬ ‫طور ســرخود قیمت بلیت را افزایــش می دهند و بعد مجلس‬ ‫و ســازمان هواپیمایی ورود می کنند و با فشار قیمت را کمی‬ ‫کاهش می دهند اما در این میان سود زیادی نصیب ایرالین ها‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫نماینده مردم تهران در مجلس شــورای اســامی با اشــاره‬ ‫بــه اینکه با افزایــش قیمت بلیت مخالف نیســتیم بلکه باید‬ ‫بر اساس دســتورالعمل و مصوبات باشــد‪ ،‬افزود‪ :‬مقرر شد تا‬ ‫ســازمان هواپیمایی با ایرالین هایی که قیمت خود را به نرخ‬ ‫قبلی کاهش ندادند و همچنان قیمت را باال نگه داشــته اند‪،‬‬ ‫محکم برخورد کند‪ .‬مجلــس نیز این موضوع را دنبال خواهد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫این اظهــارات هم در حالی مطرح شــده کــه تاکنون مبالغ‬ ‫هنگفتی به جیب ایرالین ها به صورت غیرقانونی رفته اســت‬ ‫و با وجود پیگیری های متعدد کســی از مســئوالن ایرالین ها‬ ‫پاسخگوی این گرانفروشی نیست‪.‬‬ صفحه 2 ‫سیاست‬ ‫انتقاد شدید رئیس مجلس از قطعی های بی برنام ه برق‪ :‬مردم از این همه بی برنامگی کالفه شده اند‬ ‫رئیس مجلس شــورای اســامی با انتقاد از قطعی های مکرر و برنامه قطع برق در کشور گفت‪ :‬اگر افزایش مصرف و مازاد تقاضا به هردلیلی در کوتاه مدت جبران نمی شود الاقل‬ ‫به برنامه اعالم شــده خاموشی ها پایبند باشید تا مردم بتوانند مشکالت را تدبیر کنند‪ .‬محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی‬ ‫نوشــت‪ :‬قطعی مکرر برق در سراسر کشور و مختل شــدن زندگی و کسب و کار مردم‪ ،‬نیازمند تدبیر و مدیریت است؛ اگر افزایش مصرف و مازاد تقاضا به هردلیلی در کوتاه مدت‬ ‫جبران نمی شود الاقل به برنامه اعالم شده خاموشی ها پایبند باشید تا مردم بتوانند مشکالت را تدبیر کنند‪ .‬مردم از این همه بی برنامگی کالفه شده اند‪.‬‬ ‫سهشنبه ‪ 15‬تیرماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪523‬‬ ‫در جلسه تودیع و معارفه روسای سابق و جدید قوه قضائیه مطرح شد؛‬ ‫محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه‪:‬‬ ‫محور قوه قضاییه اجرای سند تحول است‬ ‫دادستان کل کشور با اشاره به اینکه تحول قضائی با توجه به گام دوم انقالب ایجاد شده است گفت‪ :‬با ریاست‬ ‫جدید تحول دستگاه قضائی استمرار خواهد یافت‪ .‬مراسم تکریم و معارفه رئیس قوه قضائیه با حضور رئیس‬ ‫دفتر مقام معظم رهبری‪ ،‬رئیس مجلس شورای اسالمی و معاون اول رئیس جمهور برگزار شد‪ .‬در این مراسم‬ ‫از خدمات حجت االسالم و المسلمین سید ابراهیم رئیسی در دوران خدمتش در قوه قضائیه تجلیل و حجت‬ ‫االسالم و المسلمین غالمحسین محسنی اژه ای به عنوان رئیس جدید قوه قضائیه معرفی شد‪ .‬در این مراسم‬ ‫تعداد زیادی از مســئوالن کشوری از جمله رئیس دفتر رهبر معظم انقالب‪ ،‬رئیس مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫معاون اول رئیس جمهور‪ ،‬شهردار تهران و همچنین مسئوالن عالی قضائی حضور داشتند‪.‬‬ ‫تشکر دادستان کل کشور از مقام معظم رهبری در پی انتصاب رئیس دستگاه قضا از درون قوه قضائیه‬ ‫در ابتدای این مراســم‪ ،‬دادستان کل کشور با تشــکر از مقام معظم رهبری گفت‪ :‬با انتصاب حجت االسالم‬ ‫والمسلمین محسنی اژه ای برای دومین بار مدیریت عالی و ریاست قوه قضائیه از درون قوه قضائیه صورت گرفت‬ ‫که سوابق نورانی و طوالنی و تجارب گرانقدر دارد‪ .‬حجت السالم محمد جعفر منتظری؛ دادستان کشور گفت‪:‬‬ ‫با چهار تقدیر و تشکر سخن را اغاز می کنم ابتدا از مقام معظم رهبری تشکر دارم که برای دومین بار مدیریت‬ ‫ریاست قوه قضائیه را از درون قوه انتخاب و انتصاب فرمودند‪ .‬وی افزود‪ :‬بنده دوبار افتخار ماموریت از ناحیه مقام‬ ‫معظم رهبری در سال ‪ ۸۶‬و ‪ ۸۷‬داشته ام و یکی از انتظاراتی که مجموعه قوه قضائیه داشته است این است که‬ ‫ریاست این قوه از درون قوه قضائیه انتخاب شود که خوشبختانه این انتظار به حق در سه سال قبل محقق شد‬ ‫و مدیریت عالی قوه قضائیه از درون مجموعه انتخاب شدند که متاسفانه این دوران‪ ،‬دوران کوتاهی بود و ریاست‬ ‫قوه قضائیه ایت اهلل رئیسی برای تصدی پست ریاست جمهوری از سوی مردم انتخاب شدند‪ .‬منتظری اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اکنون برای دومین بار از ناحیه مقام معظم رهبری مدیریت عالی و ریاست قوه از درون این قوه با انتصاب‬ ‫و انتخاب حجت السالم محسنی اژه ای که دارای سوابق بسیار طوالنی و تجربیات گرانقدر از قوه قضائیه هستند‬ ‫از امروز تصدی این پست مهم را با انتخاب مقام معظم رهبری عهده دار خواهند شد‪ .‬دادستان کل کشور عنوان‬ ‫کرد‪ :‬تشکر دوم من از مهمانان گرامی است که در این مراسم حضور پیدا کردند خصوصاً از ریاست دفتر مقام‬ ‫معظم رهبری‪ ،‬ریاست مجلس شورای اسالمی و معاون اول رئیس جمهوری برای حضور در این جلسه کمال‬ ‫تشکر را دارم‪ .‬منتظری بیان کرد‪ :‬تشکر سوم بنده از ریاست سابق قوه قضائیه و رئیس جمهور منتخب است‬ ‫که در راستای رهنمود رهبری در گام دوم بنای مستحکم تحول را با برنامه های جامعه‪ ،‬کوتاه و میان مدت بنا‬ ‫نمودند و ادامه ان توسط جناب اقای محسنی اژه ای که مورد اعتماد مقام معظم رهبری قرار گرفتند با توجه به‬ ‫تجربیات و سابقه ارزنده دستگاه قضائی استمرار خواهد یافت‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬تقدیر و تشکر دیگری را از همه‬ ‫همکاران گرانقدرم در سطوح مدیریتی عالی و میانی دستگاه قضا که بیشترین نقش را در این تحول داشته اند‬ ‫دارم با امید به اینکه در این دوره شاهد همکاری بیش از پیش برای تحقق یک دستگاه قضائی عدالت محور‪،‬‬ ‫عدالت بستر و عدالت گستر باشیم‪ .‬وی در اخر خاطرنشان کرد‪ :‬کسی که امروز سکان دار مدیریت اجرایی کشور‬ ‫می شود با اسیب ها و مشکالت دستگاه قضائی بسیار اشناست و انتظار داریم از رئیس جمهور محترم که در‬ ‫دولت انقالبی و جهاد گونه خود در راستای رفع مشکالت دستگاه قضائی بیش از پیش کمک کنند و ما شاهد‬ ‫تعامل و مساعدت سه قوه در کنار یکدیگر باشیم و گام های موثری برای رفع مشکالت مردم برداشته شود‪.‬‬ ‫قرائت متن حکم مقام معظم رهبری‬ ‫حجت االسالم والمســلمین محمدی گلپایگانی‪ ،‬رئیس دفتر مقام معظم رهبری در مراسم تکریم و معارفه‬ ‫رئیس قوه قضائیه متن حکم انتصاب ایشان را قرائت کرد‪ .‬دهم تیر ماه رهبر معظم انقالب اسالمی در حکمی‬ ‫حجت االسالم والمسلمین محسنی اژه ای را به ریاست قوه قضائیه منصوب کردند‪ .‬حضرت ایت اهلل خامنه ای‬ ‫در این حکم با تاکید بر اهتمام جدی به ماموریت های دستگاه قضا در قانون اساسی و همچنین ادامه رویکرد‬ ‫تحولی و اجرای سند تحول موجود‪« ،‬گسترش فناوری های نوین در دستگاه قضائی»‪« ،‬گماردن نیروهای کارامد‬ ‫و جهادی در مسئولیتها»‪« ،‬ارج نهادن به خدمات قضات پاکدامن و در عین حال برخورد قاطع با تخلفات» و‬ ‫«ارتباط با متن مردم» را از جمله انتظارات خود از رئیس جدید قوه قضائیه بیان کردند‪.‬‬ ‫متن حکم رهبر انقالب اسالمی به این شرح است‪:‬‬ ‫الرحیم‬ ‫الرحمن ّ‬ ‫بسم اهلل ّ‬ ‫جناب حجت االسالم والمسلمین اقای حاج شیخ غالمحسین محسنی اژه ای دامت تاییداته‬ ‫اکنون که جناب اقای رئیســی با رای ملت ایران توفیق خدمت در جایگاه ریاســت جمهوری اسالمی ایران‬ ‫یافته اند‪ ،‬با تشکر فراوان از خدمات ارزنده ی ایشان در مدت مسئولیت قضائی و کارنامه ی افتخارامیزی که در‬ ‫پایه گذاریِ اقدامات ماندگار از خود به جای گذاشته اند‪ ،‬جناب عالی را که عالوه بر صالحیت های قانونی‪ ،‬برخوردار‬ ‫از تجربه ی گرانبها و شناخت عمیق و سابقه ی درخشان در امر قضا می باشید‪ ،‬بر اساس اصل یکصد و پنجاه‬ ‫جدی به ماموریت های اساسی‬ ‫و هفت‪ ،‬به ریاست قوه ی قضائیه منصوب می کنم‪ .‬انتظار اینجانب‪ ،‬اوالً‪ :‬اهتمام ّ‬ ‫دستگاه قضاء در قانون اساسی است‪ ،‬یعنی گسترش عدالت‪ ،‬و احیا حقوق عا ّمه‪ ،‬و تامین ازادی های مشروع‪ ،‬و‬ ‫نظارت بر حسن اجرای قوانین‪ ،‬و پیشگیری از وقوع جرم‪ ،‬و نیز مبارزه ی قاطع با فساد؛ و ثانیاً‪ :‬ادامه ی رویکرد‬ ‫تح ّولی و اجرای سند تحول موجود با اهتمام ویژه؛ و ثالثاً‪ :‬گسترش فناوری های نوین و تضمین دستیابی اسان‬ ‫و رایگان مردم به خدمات قضائی؛ و رابعاً‪ :‬گماردن نیروهای کارامد و جهادی و فاضل و صالح در مسئولیتها‪،‬‬ ‫و تربیت مدیران شایســته برای سطوح عالی و میانی قضائی و اداری؛ و خامساً‪ :‬ارج نهادن به خدمات قضات‬ ‫پاکدامن و حفظ عزت و منزلت ایشان‪ ،‬و متقاب ً‬ ‫ال برخورد قاطع با معدود افراد متخلّف؛ و سادساً‪ :‬ارتباط با متن‬ ‫مردم و حضور در میان انان که دارای برکاتِ بسیار است‪.‬‬ ‫محمدی گلپایگانی‪ :‬محسنی اژه ای کارنامه درخشانی دارد‬ ‫حجت االسالم و المسلمین محمد محمدی گلپایگانی در این مراسم بیان داشت‪ :‬ماه خرداد ماه با برکتی بود‪.‬‬ ‫‪ ۲۸‬خرداد قطعاً ازایام اهلل اســت‪ .‬این انتخابات پرشور انتخاباتی بود که ملت ایران و قاطبه مردم از زن و مرد‬ ‫کسانی که می توانستند رای بدهند با همه سختی ها‪ ،‬با همه گرفتاری هایی که دارند‪ ،‬پای صندوق ها امدند و‬ ‫همه شاهد بودیم و دیدیم که در روز ‪ ۲۸‬خرداد صف های طوالنی در پای صندوق های رای ان هم در شرایطی‬ ‫که شما می دانید در اوج تبلیغات مسموم از ناحیه دشمنان ریز و درشت ما و بمباران تبلیغاتی‪ ،‬چگونه شکل‬ ‫گرفت‪ .‬حجت االســام و المسلمین محمدی گلپایگانی افزود‪ :‬بعضی ها در داخل حرف هایی زدند‪ ،‬اما هیچ‬ ‫کدامشــان در مردم کوچک ترین اثری نداشت و به فرموده مقام معظم رهبری که چند روز قبل فرمودند در‬ ‫همین انتخابات واقعاً همگان حیرت کردند‪ .‬همه حتی دشمنان که این چه مردمی اند که چنین به رهبر و نظام‬ ‫خودشان پایبندند‪ .‬رئیس دفتر رهبر معظم انقالب تصریح کرد‪ :‬باید تبریک عرض کنم به همه مردم و مقام‬ ‫معظم رهبری و به دست اندرکاران برگزاری این انتخابات که در ‪ ۲۸‬خرداد که بعضی ها انتظار داشتند حوادثی‬ ‫در این کشور به وجود بیاید اب از اب تکان نخورد و با ارامش کامل مردم پای صندوق های رای رفتند و به‬ ‫انچه که دلخواهشان بود رای دادند‪ .‬حجت االسالم و المسلمین محمدی گلپایگانی افزود‪ :‬شخصیت جناب‬ ‫اقای رئیسی برای همه ما روشن است‪ ،‬جناب اقای رئیسی برای شما همین افتخار بس که در حکم مقام معظم‬ ‫رهبری برای جناب اقای اژه ای کلمه «افتخار امیز» برای شما به کار برده شد‪ .‬رئیس دفتر رهبر معظم انقالب‬ ‫یاداور شد‪ :‬جناب اقای منتظری به این مطلب اشاره کرد که جناب اقای رئیسی با تحولی که در دستگاه قضا به‬ ‫وجود اورد مردم امیدوار شدند‪ .‬چه تعداد کارخانه هایی که تعطیل شده و کارگران و کارمندانشان پراکنده شده‬ ‫بودند‪ ،‬همه ابزارها معطل شده بود و همه این ها احیا شد‪ .‬در سفرهای پی در پی که ایشان داشت در استان های‬ ‫مختلف برای مردم امید ایجاد کرد و مردم امیدوار شدند‪ .‬ایشان کارنامه بسیار درخشانی دارد‪ .‬ایشان از اول کار‬ ‫در قوه قضائیه حضور داشت و مرحله به مرحله مراتب را طی کرد تا رئیس قوه قضائیه شد‪.‬‬ ‫رئیسی‪ :‬امیدوارم سند قضائی هر سال ارتقا یابد‬ ‫حجت السالم و المسلمین سید ابراهیم رئیسی‪ ،‬رئیس جمهور منتخب در این مراسم گفت‪ :‬ابتدا الزم است که‬ ‫شکرگزار خداوند جهت توفیق خدمت در دستگاه قضائی باشم؛ امروز محبت و بزرگواری مقام معظم رهبری‬ ‫و همچنین مردم عزیزمان سرمایه بزرگی برای حقیر و دستگاه قضائی است این اعتماد و محبت سرمایه ای‬ ‫است که خداوند را باید نسبت به ان شاکر باشیم‪ .‬رئیس جمهور منتخب افزود‪ :‬تقدیر و تشکر می کنم به دلیل‬ ‫انتصابی که بسیار شایسته در دستگاه قضائی انجام شده است‪ ،‬من ‪ ۳۶‬سال است که با جناب اقای محسنی‬ ‫اژه ای همکارم و در این ‪ ۳۶‬سال صالحیت های عملی‪ ،‬تسلط بر مبانی‪ ،‬حقوق و حقیقتاً یک قاضی توانمند و‬ ‫دارای روحیه انقالبی ایشان را از نزدیک مشاهده کردم‪ .‬وی عنوان کرد‪ :‬تحوالت زمانی حجت السالم محسنی‬ ‫اژه ای را دچار چرخش نکرده است و در این مدت مسئولیت دوسال خدمت من به این خانواده بزرگ ایشان در‬ ‫ماموریت معاونت اول هم نسبت به مدیریت در انتصابات و همچنین نسبت به قضات و در مدیریت پرونده های‬ ‫عالی و مهم مدیریت ایشان نسبت به حل این پرونده ها که بسیار حائز اهمیت بود موفق عمل کرده اند‪.‬‬ ‫رئیسی اظهار کرد‪ :‬باید از همه همکاران در سراسر کشور در خصوص زحماتی که در این مدت داشته اند که‬ ‫گاهی خواسته های ما متناسب با امکانات مراکز حقوقی نبود اما انچه را که خواستیم با همه وجود تالش کردند‬ ‫و کارنامه ای را ارائه دادند که موجب اظهار نظر رهبری در روز هفتم تیرماه شد تشکر کنم‪ .‬وی با اشاره به اینکه‬ ‫موفقیت دستگاه قضائی یک سند افتخار برای همکاران و عزیزان در قوه قضائیه و بنده است و من اطمینان دارم‬ ‫که با ریاست جدید گام های خوبی در خصوص تحول که یک ضرورت برای قوه قضائیه است انجام دهند‪ .‬وی‬ ‫تصریح کرد‪ :‬دستگاه قضائی در بستر گام دوم نیاز به یک تحول داشت که در سندی که تهیه شده است و امید‬ ‫داریم که هر سال ارتقا یابد و باز هم در تالش های بعدی گام های بلندی برداشته خواهد شد این مهم انجام‬ ‫شد‪ .‬وی گفت‪ :‬تالش بنده در این مدت این بوده که مواد هشت گانه را که رهبری فرمودند را دنبال کنیم و این‬ ‫اهداف و حرکت برنامه محور به حرکت پایدار تبدیل شود؛ بحث توجه به نکات کرامت مردم و ارباب رجوع و‬ ‫همکاران‪ ،‬توجه مبارزه با فساد به عنوان محور اصلی و توجه به تولید از این موارد مهم بوده است‪.‬‬ ‫رئیس جمهور منتخب خاطر نشان کرد‪ :‬باید از همه نهادها و دستگاه های قوه قضائیه‪ ،‬مجلس شورای اسالمی‪،‬‬ ‫نیروی انتظامی‪ ،‬عزیزان در دولت و نهادهای مختلف تشکر کنیم‪ .‬وی در اخر تاکید کرد‪ :‬در پایان باید چند نکته‬ ‫را گفت ابتدا مسئله عدالت اداری که بسیار مهم است و ادارات با محور قرار دادن عدالت باید کار کنند که اولین‬ ‫شاخصه ان شایسته ساالری است و نکته دوم قانون مداری است که در عدالت اداری باید به قانون عمل کرد‬ ‫اما انچه که از جناحی به جناح دیگر از یک مقطع به مقطع دیگر و از تفکری به تفکر دیگر که می تواند در یک‬ ‫صراط ان را حفظ کند قانون مداری است که همواره همه بخش ها و دولت ها باید از قانون و قانون مداری پیروی‬ ‫کنند‪ .‬رئیسی گفت‪ :‬نظارت به عنوان یک موهبت باید تلقی شود و باید به ان احترام گذاشت این هم نکته ای‬ ‫است که مربوط به دستگاه قضائی است؛ همچنین مسئله پیشگیری از وقوع جرم که امید داریم همکاری بین‬ ‫سه قوه و با حضور همه نهادها همکاری مثال زدنی را شکل دهیم و باید برای همکاری برای پیشبرد کشور‬ ‫داشته باشیم‪ .‬وی در اخر تصریح کرد‪ :‬نکته پایانی این است که قضات پاک دامن و شجاع همچنان که گفتیم‬ ‫باید مورد حمایت قرار گیرد و مدیریان شجاع و خطر پذیری باید مورد حمایت قرار گیرند ما در شرایطی هستیم‬ ‫که هر سال و در بیشتر سال ها پیشنهاد قطعنامه علیه جمهوری اسالمی را می دهند جمهوری اسالمی ایران‬ ‫که در همین وضعیت کرونایی قرار داشت توجه ویژه ای به زندانیان و خانواده زندانیان داشت این نگاه ها مبتنی‬ ‫بر قانون اساسی و اموزه های دین است انچه که امروز پیش روی ماست این است که ما به نام دفاع از حقوق‬ ‫مردم و اجرای عدالت باید همه گام هایمان استوار باشد و انچه اینده را نشان می دهد اینده بسیار درخشان است‬ ‫همچنین برای برادر عزیزم حجت السالم اژه ای توفیق و موفقیت خواستارم‪.‬‬ ‫محسنی اژه ای رئیس قوه قضاییه‪ :‬محور قوه قضاییه اجرای سند تحول است‬ ‫حجت االسالم والمسلمین غالمحسین محســنی اژه ای در مراسم معارفه خود به عنوان رئیس جدید قوه‬ ‫قضائیه اظهار کرد‪ :‬از رهبر معظم انقالب که بار دیگر با اعتماد به نفرات داخل دســتگاه قضائی رئیس قوه‬ ‫قضائیه را انتخاب کردند‪ ،‬تشــکر می کنم‪ .‬وی افزود‪ :‬اکنون به فضل پروردگار‪ ،‬سایر قوا و همکارانم در قوه‬ ‫قضائیه با قدرت و قوت این مســئولیت خطیر را دنبال خواهم کرد و از همه کســانی که در چند روز اخیر‬ ‫با اظهار محبت هایشــان بنده را دلگرم کردند تشکر می کنم‪ .‬رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد‪ :‬از خداوند‬ ‫می خواهم درک صحیح شرایط‪ ،‬ادراک در عمل و توان تحمل این مسئولیت سنگین را به بنده عطا کنند‬ ‫و ان شاءاهلل همکاری همکاران و سایر قوا پشتیبان ما خواهد بود‪ .‬وی با بیان اینکه محور کار ما سند تحول‬ ‫اســت و این دوره‪ ،‬دوره تحول و تعالی خواهد بــود‪ ،‬ادامه داد‪ :‬باید با وحدت و یکپارچگی تمام با مجلس‪،‬‬ ‫دولت‪ ،‬نیروهای نظامی و انتظامی بتوانیم قدم های بلندی برداریم‪ .‬حجت االسالم محسنی اژه ای با اشاره به‬ ‫برنامه های خود گفت‪ :‬عدل و عدالت در همه ساحت ها باید گسترش پیدا کند‪ .‬مبارزه جدی تر‪ ،‬قاطع تر و‬ ‫بدون تبعیض با فســاد در همه عرصه ها‪ ،‬توسعه فناوری برای خدمت بهتر و ارزان تر‪ ،‬استفاده حداکثری از‬ ‫ظرفیت های مردمی برای اقدامات پیش رو باید مورد توجه قرار گیرد و ساز و کار گسترش ازادی های مشروع‬ ‫ایجاد شــود‪ .‬وی با اشاره به ضرورت ایجاد ساز و کار گسترش ازادی های مشروع گفت‪ :‬این موضوع نیاز به‬ ‫سازوکاری دارد تا بتوانیم از این ازادی ها بیش از پیش دفاع کنیم‪ .‬اگر ازادی های مشروع تبلیغ و گسترش‬ ‫پیدا کند خیلی از کارهای خالف انجام نمی شود‪ .‬رئیس قوه قضائیه یاداور شد‪ :‬هنوز جا دارد مردم‪ ،‬خانواده‬ ‫بزرگ قوه قضائیه را انگونه که هســت بشناسند‪ .‬باید از قوه قضائیه صیانت کامل صورت گیرد چرا که اگر‬ ‫کوچک ترین لکه ای در این قوه وجود داشته باشد بالفاصله دیده می شود‪ .‬در مورد تظلم خواهان و افرادی که‬ ‫با قوه قضائیه سر و کار دارند باید تکریم صورت گیرد‪ .‬باید بستری فراهم شود که بشود به این افراد سرویس‬ ‫مناسب داد و قوه قضائیه ملجا و پناه هر تظلم خواه و همه مردم باشد‪ ،‬تاکید می کنم همه مردم‪ .‬محسنی‬ ‫اژه ای گفت‪ :‬باید به کســانی که نه زبان گفتن دارند و نه پای امدن‪ ،‬نگاه و کمک ویژه داشــته باشیم‪ .‬االن‬ ‫افرادی هستند که نمی توانند وکیل بگیرند و از طرفی به قانون هم اشنا نیستند‪ ،‬این افراد توان پرداخت پول‬ ‫به وکیل و کارشناس هم ندارند بنابراین ما باید نگاه ویژه ای نسبت به این قشر داشته باشیم و در این مرحله‬ ‫دولت و مجلس حتماً باید کمک کنند‪ .‬حجت االسالم اژه ای اظهار کرد‪ :‬من امید دارم که با حضور ایت اهلل‬ ‫رئیسی در دولت اینده که به همه گرفتاری ها‪ ،‬کسری ها در قوه قضائیه وقوف کامل دارند کمک می کنند و‬ ‫من اطمینان کامل دارم با حضور مدیر توانمند و کارکشته بزرگ شده در میدان های سخت دکتر قالیباف و‬ ‫نمایندگان انقالبی که حتماً انها هم کمک می کنند مشکالت مردم را بتوانیم کمتر کنیم‪ .‬وی در خصوص‬ ‫پیشگیری از وقوع جرم بیان کرد‪ :‬در زمینه پیشگیری از وقوع جرم بسیار امید دارم که با کمک همکاران‬ ‫عزیزم بتوانیم زمینه های فساد و رانت را برطرف کنیم؛ اما اگر بستر فساد و رانت وجود داشته باشد مبارزه‬ ‫موثر نیست و هر مقدار که تالش کنیم اگر بسترها وجود داشته باشد این مبارزه کامل نخواهد بود حتی اگر‬ ‫مجازات های بسیار سنگین داشته باشیم بازهم مبارزه کامل نخواهد بود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫گزارش‬ ‫رحمانی فضلی در جمع خبرنگاران‪:‬‬ ‫مشکلیدرتامین‬ ‫کاالی اساسی نداریم‬ ‫خاموشی ها بااگاهی قبلی مردم باشد‬ ‫وزیر کشور گفت‪ :‬اگر قرار است خاموشی داشته باشیم‪ ،‬بهتر‬ ‫است برنامه ریزی شده‪ ،‬توزیع شده و با اگاهی قبلی مردم‬ ‫باشد‪ .‬عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور پیش از ظهر‬ ‫(دوشنبه) در حاشیه جلسه ستاد اطالع رسانی اقتصادی‬ ‫در جمع خبرنگاران در رابطه با جزئیات این جلسه‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫امروز جلسه هماهنگی اطالع رسانی اقتصادی را داشتیم و‬ ‫همانطور که مستحضر هستید این جلسه با مصوبه جلسه‬ ‫سران قوا در ستاد هماهنگی اقتصادی تشکیل شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬وظیفه ما این بوده است که حلقه وصل و رابط‬ ‫میان حوزه های اقتصادی‪ ،‬افکار عمومی و مردم و همچنین‬ ‫فعاالن عرصه اقتصادی از نظر رسانه ای باشیم‪ .‬وزیر کشور‬ ‫تاکید کرد‪ :‬الحمدهلل تا کنون جلسات خوبی برگزار شده و‬ ‫تالش کردیم با ترکیبی که در جلسه هست اعم از بخش‬ ‫خصوصی‪ ،‬تعاونی و اکثریت نمایندگان رسانه های مهم و‬ ‫موثر و هم دستگاه های اجرایی که در حوزه های مختلف از‬ ‫جمله اقتصادی هستند‪ ،‬همه حرف ها گفته و شنیده شود‪.‬‬ ‫رحمانی فضلی با بیان اینکه در جلسه امروز انچه در افکار‬ ‫عمومی به عنوان موضوع و مســاله و برخی هم به عنوان‬ ‫نارضایتی بود مطرح شد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬دستگاه ها توضیحات‬ ‫مختلفی در این زمینــه دادند و در رابطه با روند افزایش‬ ‫قیمت ها گزارشــی ارائه دادند و تمهیدات و اقداماتی که‬ ‫مقرر است تا انجام شود نیز مطرح شد تا بتوانیم با اجرای‬ ‫تمهیدات نسبت به مدیریت قیمت ها برنامه ریزی مطلوب‬ ‫و مناسب داشته باشیم‪ .‬وی در رابطه با ترخیص کاالها در‬ ‫بنادر‪ ،‬افزود‪ :‬بانک مرکزی توضیحاتی در خصوص تامین‬ ‫ارز دادند و با تاییدی که از طریق وزارت صنعت نســبت‬ ‫به این موضوع وجود داشــت مقرر شــد برای ازادسازی‬ ‫و ترخیص کاالهایی که حتمــاً در بازار موثر خواهد بود‬ ‫تسریع صورت گیرد‪.‬‬ ‫وزیر کشــور خاطرنشان کرد‪ :‬در حوزه برق و خاموشی ها‬ ‫به عنوان مســاله ای که افکار عمومی ســخت درگیر ان‬ ‫هســتند‪ ،‬توضیحاتی در جلسه داده شــد و عواملی که‬ ‫موجب خشکســالی‪ ،‬خارج شدن نیروگاه های برق ابی و‬ ‫برخی از نیروگاه هایی که در شرایط کنونی به «اورهال»‬ ‫نیاز داشتند‪ ،‬مطرح و بیان شد که اگر قرار است خاموشی‬ ‫هم داشته باشیم بهتر است خاموشی‪ ،‬برنامه ریزی شده‪،‬‬ ‫توزیع شده و همراه با اگاهی قبلی مردم باشد‪ .‬همچنین‬ ‫اهمیت تامین برق در مناطق جنوبی که باالترین حد گرما‬ ‫را دارند به عنوان اولویت مطرح شــد‪ .‬رحمانی فضلی در‬ ‫رابطه با کاالهای اساسی‪ ،‬گفت‪ :‬امار و ارقامی که الزم بود‬ ‫در مورد کاالهای اساســی با توجه به مرحله گذر از یک‬ ‫دولت به دولت دیگر اطمینان داشته باشیم مطرح شد‪ .‬ما‬ ‫حتماً باید اطمینان داشته باشیم که دولت بعدی در بستر‬ ‫و شــرایط مناسب تامین کاالها باشد‪ .‬وی گفت‪ :‬با توجه‬ ‫به گزارشــی که دوستان ما در بخش های مختلف دادند‪،‬‬ ‫ما هیچ مشکلی در تامین کاالهای اساسی نداریم و بانک‬ ‫مرکزی هم در اینجا برنامه های تامین منابع خود را مطرح‬ ‫کرد از این رو با این روند پیش رود ما نســبت به تامین‬ ‫کاال هیچ مشکلی نخواهیم داشت و ان شاءاهلل دولت بعدی‬ ‫هم که مستقر شد ادامه کار را خواهند داشت‪ .‬وزیر کشور‬ ‫تصریح کرد‪ :‬تقاضا و توقع ما از مردم و به ویژه رســانه ها‬ ‫این است که فضای کنونی جامعه را در ارامش نسبی قرار‬ ‫دهیم البته این به معنای ندیدن و نگفتن نیست بلکه هم‬ ‫بایــد ببینیم هم بگوییم و هم منتقل کنیم و هم باید در‬ ‫ارامش جامعه بکوشیم‪ .‬همه انها را با هم داشتن‪ ،‬هنر کار‬ ‫رســانه ای است‪ .‬رحمانی فضلی با بیان اینکه این مرحله‪،‬‬ ‫مرحله گذر است‪ ،‬افزود‪ :‬یعنی از روزی که رئیس جمهور‬ ‫منتخب رای می اورد تــا روز ‪ ۱۲‬مرداد و روز بعدش که‬ ‫مراسم تحلیف برگزار می شــود‪ ،‬این مرحله گذر است و‬ ‫مرحله بعد‪ ،‬مرحله اســتقرار است که دولت جدید باید از‬ ‫مجلس رای اعتماد بگیرند و تغییرات را انجام دهند‪ .‬وی‬ ‫گفت‪ :‬تا اواخر شــهریور همه باید تالش کنیم که در این‬ ‫فضای زمانی گذر و اســتقرار دولت جدید بستری فراهم‬ ‫شود تا دولت جدید با برنامه ریزی و همراهی مردم بتوانند‬ ‫قول هایی که داده اند و طلبکاری های مطرح شده از سوی‬ ‫مردم را انجام دهند‪.‬‬ صفحه 3 ‫بانک و بیمه‬ ‫ثبت نام طرح ملی مسکن اقساطی وجاهت قانونی ندارد‬ ‫‪4‬‬ ‫سهشنبه ‪ 15‬تیرماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪523‬‬ ‫یادداشت‬ ‫پیشنهادی به اقای رئیسی برای مدیریت بازار بورس‬ ‫حقوقی ها را کنترل کنید‬ ‫محمدعلیابراهیمی|‬ ‫یک کارشناس بازار سرمایه‪ ،‬به رئیس جمهور اینده پیشنهاد‬ ‫داد برای حل مشــکالت بورس‪ ،‬حقوقی های بازار سرمایه را‬ ‫با سازوکارهایی کنترل و مدیریت کند‪ .‬محمدعلی ابراهیمی‬ ‫کارشناس بازار سرمایه‪ ،‬طی یادداشتی که در اختیار تسنیم‬ ‫قرار داد‪ ،‬نوشــت‪ :‬اصوال شــرکت ها برای چه به بازار سرمایه‬ ‫می ایند؟ شرکت ها برای ورود به بازار سرمایه باید اوالً واجد‬ ‫شرایط عمومی برای پذیرش در بورس را داشته باشند که به‬ ‫دو دسته سهامی عام و سهامی خاص تقسیم شده اند‪ .‬اصوالً‬ ‫پذیرش شرکت ها در بورس به منزله کمک به شرکت ها در‬ ‫جهت همکاری و همگانی عموم مردم و شــریک شدن در‬ ‫شرکت های دولتی و خصوصی است که هم به اقتصاد کشور‬ ‫کمک شــایانی می شود و هم ســرمایه گذاری اقتصادی در‬ ‫خانواده ها ایجاد می شود و هم کلیه افراد جامعه می توانند به‬ ‫نوعی شریک شرکت های بورس شوند اما یکی از بزرگترین‬ ‫اهداف برای ورود شــرکت ها به بازار بورس این است که اگر‬ ‫دولتی یا خصوصی باشــند و به نحــوی که دولت یا بخش‬ ‫خصوصی نتوانست بودجه الزم را جهت ارتقای خطوط تولید‬ ‫و یا تحقیق و توســعه شرکت در اختیار شرکت ها قرار دهد‪،‬‬ ‫بورس این اجازه را به شرکت ها خواهد داد تا با فروش بخشی از‬ ‫سهام قابل معامله خود در تابلوی رسمی سازمان بورس بتوانند‬ ‫بودجه الزم جهت راه اندازی خطوط تولید جدید و یا تحقیق و‬ ‫توسعه شرکت به منظور تولید بیشتر به فروش رسانده و بودجه‬ ‫الزم را تامین کنند‪.‬‬ ‫حتی اگر شرکتی در پرداخت حقوق پرسنلی خود به مشکل‬ ‫بخورد‪ ،‬می تواند از طریق واگذاری سهام و بهینه کردن اینده‬ ‫تولید شرکت این مشکل را حل کند‪.‬‬ ‫پس بازار سهام برای شرکت ها مزیت بسیاد باالیی دارد که‬ ‫اساســاً برای تامین نقدینگی الزم جهت باالبردن و ارتقای‬ ‫شرکت ها ایجاد شده است ولی متاسفانه در این روزگار به دلیل‬ ‫عدم نظارت ناظر بازار هر حقوقی در هر شرکتی بدون هیچ‬ ‫گونه حساب و کتابی و در هر مرحله هر اندازه سهم که بخواهد‬ ‫می فروشد و متاسفانه روند سهام ها را دچار مشکل می کند‪.‬‬ ‫این نوع نگرش در درازمدت مشکلی همچون بی اعتمادی که‬ ‫از مرداد سال پیش گریبانگیر بازار شده است را ایجاد می کند‬ ‫کما اینکه در بعضی از مجامع شاهد این هستیم که سهامدار‬ ‫عمده بدون هیچ گونه تعهدی فروشسهام در سقف قیمتی را‬ ‫نوعی برگ برنده برای خود می داند‪.‬‬ ‫اتفاقا یکی از راهکارهــای صعود بازار‪ ،‬کنترل حقوقی ها در‬ ‫زمان های خاص اســت لذا یکی از پیشنهاداتی که به جناب‬ ‫اقای رییسی رییس جمهور محترم منتخب دارم این است که‬ ‫اگر کسانی که لیدر بازار در سمت حقوقی هستند و می توانند‬ ‫با حرکت های خود بازار را دچار چالش کنند‪ ،‬کنترل نشوند‪،‬‬ ‫این بازار با شاخص یک میلیون ودویست هزار واحدی مسیر‬ ‫سختی جهت ادامه راه خواهد داشت‪.‬‬ ‫پیشنهاد اینجانب به گونه ایست که هر نهاد حقوقی در هر‬ ‫شرکتی اگر بابت توســعه خطوط تولیدی خود طرحی در‬ ‫جهــت راه اندازی خطوط جدید و یــا بهینه کردن خطوط‬ ‫قدیمی شرکت به دولت محترم ارائه کرد‪ ،‬اجازه فروش سهام‬ ‫را خواهند داشت‪ .‬در ضمن طرحی که از سوی حقوقی های‬ ‫اصلی شرکت ارائه می شود‪ ،‬باید مورد راستی ازمایی قرار گیرد‬ ‫که بودجه فقط در جهت تولید بیشتر و خطوط جدید تولید‬ ‫استفاده خواهد شد‪ ،‬انگاه اجازه تامین بودجه از طریق بورس‬ ‫صادر شود‪.‬‬ ‫اینکه ناظر بازار نمی تواند جلوی فروش نابهنگام سهام انهم‬ ‫در شرایط ریزشی بازار در منفی کامل را بگیرد به نظر بنده‬ ‫یک اشــکال برای سازمان بورس و یک امتیاز برای کسانی‬ ‫اســت که بورس را به جای کمک به اقتصاد کشور با سفته‬ ‫بازی اشتباه گرفته اند‪.‬‬ ‫پیشنهاد مذکور‪ ،‬می تواند شرکت ها را پویا و طرح های جدید‬ ‫و خطوط تولید فراوانی ایجاد کند و بیکاری را نیز تا حد زیادی‬ ‫کاهش دهد البته نظارت بر فروش سهامداران عمده و اجازه‬ ‫فروش حتی به سهامداران درصدی نیز باید به صورت کامال‬ ‫دقیق انجام شود‪.‬‬ ‫درطرف مقابل دولت می تواند به سهامداران عمده حقوقی‬ ‫که در جهت ارتقای بازار کمک شــایانی کرده اند‪ ،‬پیشنهاد‬ ‫سرمایه گذاری در طرح های جدید دولت را بدهد و هر کسی‬ ‫که از این کار تخطی کرد‪ ،‬در سرمایه گذاری های دولت منع‬ ‫شوند و دستشان کوتاه شود یعنی هر سهامدار عمده ای که‬ ‫در زمان های خاص از فروش سهام سود قابل توجهی بدست‬ ‫اورد‪ ،‬به دلیل تورم زا بودن این حجم از پول‪ ،‬سود ان وارد تولید‬ ‫و شــرکت های جدید دولت شود‪ ،‬یعنی اگر با نظارت دولت‪،‬‬ ‫سرمایه گذاران پولی را که از بورس بدست اورده اند به خود‬ ‫بورس و در شرکت جدیدی که دولت این امتیاز را برای انها‬ ‫قائل می شود‪ ،‬وارد کنند‪ ،‬هم تولید پویایی خواهیم داشت هم‬ ‫پول مازاد وارد بازار کاال نخواهد شد که تورم شدیدی ایجاد‬ ‫کند و هم به اقتصاد کشور کمک شایانی خواهد شد و همم‬ ‫بیکاری با خطوط تولید جدیدی که راه اندازی می شود‪ ،‬کاهش‬ ‫می یابد و هم شرکت ها قدرتمندتر شده و هم بازار عرضه سهام‬ ‫در هر موقع و زمان کنترل می شــود و هم عرضه های بدون‬ ‫توجیه اتفاقنخواهد افتاد‪.‬‬ ‫معاون وزیر راه و شهرسازی گفت‪ :‬از شرکت تعاونی طرح ملی مسکن اقساطی که از این طرح سوءاستفاده و به شکل غیرقانونی اقدام به پیش فروش مسکن کرده شکایت حقوقی کردیم‪ .‬محمود محمودزاده با اشاره به‬ ‫اینکهاخیرافراخوانعمومیدرخصوصثبت نامطرحملیمسکناقساطیمنتشرشدهکهفاقدوجاهتقانونیاستوهیچگونهارتباطیباطرحملیمسکنندارد‪،‬اظهارکرد‪:‬شرکتتعاونیتحت عنوانطرحملیمسکن‬ ‫اقساطی‪ ،‬طرحی را معرفی کرده که هیچگونه ارتباطی با طرح ملی مسکن ندارد و در واقع از عنوان طرح اقدام ملی مسکن سوء استفاده شده است‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬این مجموعه شرکت ها پروژه هایی را پیش فروش کرده اند‬ ‫که کامال غیرقانونی است و در این خصوص هیچگونه مجوزی از سوی وزارتخانه به انها ارائه نشده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬طبق قانون‪ ،‬هرگونه پیش فروش ساختمان و مسکن باید از وزارت راه و شهرسازی مجوز رسمی داشته‬ ‫باشد‪ .‬معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این که مردم به این قبیل اقدامات اعتماد نکنند‪ ،‬گفت‪ :‬این کار ارتباطی با وزارت راه و شهرسازی ندارد‪ .‬در این خصوص شکایت حقوقی انجام شده است و‬ ‫امیدواریم این به موضوع در اسرع وقت رسیدگی حقوقی شود‪ .‬اخیرا مدیرعامل اتحادیه تعاونی های عمرانی شهر تهران از مسکن مسکن اقساطی خبر داده و در این باره توضیحاتی را ارائه کرده بود‪.‬‬ ‫ایا حقوق نیروهای شرکتهای پیمانکاری تغییر کرد؟‬ ‫نیروهای قراردادی اعتراض کردند حقوق مدیران زیاد شد‬ ‫درحالی که بر اســاس مصوبه اخیر دولت‪ ،‬موانع افزایش حقوق برخی کارمندان دولت مرتفع شــده است‪،‬‬ ‫همچنان مباحثی در خصوص افزایش حقوق کارگران شرکتهای پیمانکاری مشمول قانون کار پابرجاست‪.‬‬ ‫در روزهای گذشته وزیر نفت بعد از جلسه ای در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬در جمع خبرنگاران در پاسخ به‬ ‫سوالی مبنی بر اینکه چه اقداماتی برای پاسخگویی به اعتراضات گسترده کارکنان شرکتهای پیمانکار صنعت‬ ‫نفت در رابطه با وضعیت حقوق و مزایای‍ شــان صورت گرفته است‪ ،‬گفت‪ :‬از انجا که یک سری از نیروهای‬ ‫رسمی وزارت نفت اعتراضاتی در رابطه با محدودیت های ایجاد شده در سقف حقوق شان در قانون بودجه‬ ‫سال ‪ 1400‬دارند امروز جلسه ای با کمیسیون انرژی برگزار و خوشبختانه عموم نمایندگان با حل این مشکل‬ ‫موافق بوده و قول همکاری دادند‪ .‬تمام تالش خود را خواهیم کرد کارکنان صنعت نفت انعکاس‪ ،‬این بررسی‬ ‫و رسیدگی ها را در حقوق تیرماه خود ببیند‪ .‬وزیر نفت با بیان اینکه باید قانون بودجه سال ‪ 1400‬اصالح‬ ‫شود‪ ،‬از نگارش متنی برای اصالح این قانون خبر داد‪ .‬نکته جالب توجه اینکه در مصوبه چهارشنبه هفته‬ ‫قبل هیئت دولت‪ ،‬یعنی به مدت کوتاهی بعد از حضور زنگنه در مجلس‪ ،‬با پیشنهاد مشترک وزارت نفت‪،‬‬ ‫سازمان برنامه و بودجه و همچنین سازمان اداری و استخدامی‪ ،‬وزیر نفت به وعده خود عمل کرد‪ .‬بر این‬ ‫اســاس طبق مصوبه دولت در خصوص ضوابط اجرایی قانون بودجه ‪ 1400‬موانع افزایش حقوق در سقف‬ ‫مجاز حقوق برخی کارمندان رفع شد‪ .‬به صورت ساده تر اینکه در خصوص افزایش حقوق برخی کارمندان‪،‬‬ ‫سقفی لحاظ شده بود که با مصوبه اخیر دولت بخشی از موارد مذکور اصالح شد‪ .‬اما زنگنه در بخش دیگری‬ ‫از توضیحات خود با اشــاره به مشکالت نیروهای پیمانی وزارت نفت‪ ،‬گفته بود‪ :‬مشکل این افراد ارتباطی‬ ‫به قانون بودجه ‪ 1400‬ندارد و مربوط به قانون کار است لذا طبق قانون کار هر انچه به ان ها تعلق بگیرد‬ ‫را پرداخت می کنیم اما درخواست های فراقانونی ان ها مسئله دیگری است‪ .‬اگر بخواهیم یک جمع بندی‬ ‫کلی از اخرین وضعیت افزایش حقوق کارگران زیر مجموعه شرکتهای پیمانکاری و نیروهای رسمی داشته‬ ‫باشیم‪ ،‬باید تاکید کرد عمال تا این لحظه ظرفیتی برای افزایش حقوق کارگران شرکتهای پیمانکاری فراهم‬ ‫نشده است اما حقوق برخی کارمندان دولت افزایش یافته است‪ .‬گفتنی است‪ ،‬بر اساس قانون بودجه سال‬ ‫جاری سقف افزایش حقوق و مزایا (مندرج در تبصره ‪ 12‬قانون بودجه) را برای تمامی کارمندان دولت ‪2.5‬‬ ‫میلیون تومان لحاظ شــده بود که با تصویب نامه اخیر هیئت دولت این سقف حذف شده است‪ .‬در حالی‬ ‫که مجلس شــورای اسالمی در زمان بررسی قانون بودجه مصوب کرده بود سقف افزایش حقوق و مزایای‬ ‫کارمندان دولت در سال جاری باید‪ 25‬میلیون ریال باشد‪ ،‬دولت مصوب کرده است که این رقم صرفا محدود‬ ‫به بخشی از حقوق و مزایای پرداختی به انها باشد‪.‬‬ ‫‪ 70‬درصد دستمزد کارگران صرف اجاره بها می شود‬ ‫فعال کارگری با اشــاره به اینکه پرداخت وام های ودیعه مسکن و‬ ‫تســهیالت ارزان باید به کارگران پرداخت شود گفت‪:‬پرداخت وام‬ ‫ودیعه مســکن به کارگران باید با نرخ پایین باشد؛ چرا که قدرت‬ ‫پرداخت اقساط کارگران با سایر اقشار جامعه متفاوت است‪.‬‬ ‫حمید حاج اسماعیلی‪ ،‬فعال کارگری ‪،‬درباره مشکالت کارگران در‬ ‫حوزه تامین مســکن گفت‪ :‬پرداخت وام ودیعه مسکن یکی از راه‬ ‫حل هایی اســت که می تواند بخشی از مشکالت کارگران را رفع‬ ‫کند‪ .‬وی با بیان اینکه بخش زیادی از کارگران مســتاجر هستند‬ ‫گفت‪ :‬در شرایط کرونا وضعیت امنیت شغلی کارگران بسیار اشفته‬ ‫شده اســت‪ .‬در حالی که اکثر قراردادهای اجاره بها حدود ‪1‬ساله‬ ‫است‪ .‬مشاهده می کنیم که قراردادها کاری کارگران کمتر از یک‬ ‫ســال است‪ .‬نگرانی برای حفظ اشتغال در این شرایط شیوع کرونا‬ ‫بیشتر شده اســت‪ .‬دولت باید از فعالیت بنگاه ها و هم از کارگران‬ ‫حمایت کند‪ .‬دولت می بایست در کنار حفظ اشتغال کارگران وام‬ ‫ودیعه مسکن به انها بدهد و کاالهای اساسی انها را تامین کند‪.‬‬ ‫حاج اسماعیلی بیان کرد‪ :‬پرداخت وام ودیعه مسکن باید به صورت‬ ‫اختصاصی برای کارگران باشــد‪ .‬چون شــرایط پرداخت اقساط‬ ‫کارگران با سایر اقشار جامعه متفاوت است‪.‬‬ ‫کارشــناس بازار کار گفت‪ :‬دولت بایدبرنامه ای داشــته باشد تا با‬ ‫حمایت از تولید داخلی‪ ,‬مشــکل بنگاه ها را حل کند‪ .‬با توجه به‬ ‫شعار سال‪ ,‬باید هر مشکلی در مسیر تولید وجود دارد‪ ,‬رفع شود‪,‬اگر‬ ‫این همت وجود داشته باشد‪,‬حتی اگر مشکلی در مسیر تولید وجود‬ ‫داشته باشد‪ ,‬می توانند حل شود‪ .‬حاج اسماعیلی بیان کرد‪:‬از سوی‬ ‫دیگر یکی از مشکالت کارگران بحث معیشت است‪ .‬هر ساله علی‬ ‫رغم اینکه دســتمزد افزایش می یابد‪ ,‬ولی چون تورم در اقتصاد‬ ‫بسیار باال اســت‪ .‬قدرت خرید کارگران نه تنها افزایش نمی یابد‪,‬‬ ‫بلکه کاهش پیدا می کند‪ .‬بنابراین دولت باید برنامه پشتیبانی را‬ ‫برای کارگران در نظر بگیرد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬هر سال تاکید می کنیم‬ ‫که برای کمک به معیشــت خانوارهای کارگری‪ ،‬پرداخت وام های‬ ‫ودیعه مســکن و تســهیالت ارزان به کارگران در دستور کار قرار‬ ‫گیرد‪ ،‬ولی متاسفانه به دلیل عدم رایزنی قوی در شورای عالی کار‬ ‫این اتفاق نمی افتد‪ .‬دولت می تواند بانک مسکن یا چند بانک دیگر‬ ‫را به عنوان بانک عامل در پرداخت وام ودیعه مسکن در نظر بگیرد‬ ‫و به کارگران مستاجر و فاقد مسکن تسهیالت اجاره مسکن با نرخ‬ ‫پایین پرداخت کند‪ .‬وی با بیان اینکه حدود ‪70‬درصد دســتمزد‬ ‫کارگران صرف اجاره مســکن می شــود گفت‪:‬بایــد فکری برای‬ ‫مسکن کارگران صورت گیرد‪ .‬کاالهای اساسی باید با یارانه دولتی‬ ‫در اختیار کارگران قرار گیرد تا بخشــی از مشکالت انها برطرف‬ ‫شــود‪.‬با توجه به اینکه ارز ترجیحی را برداشــته ایم ممکن است‬ ‫کاالها با قیمت ازاد محاســبه شود‪,‬ولی دولت باید جلوی افزایش‬ ‫بی رویه قیمت ها را بگیــرد تا کاالها را با ارز ترجیحی در اختیار‬ ‫کارگران قرار دهد‪ .‬همچنین در بخش بهداشــت و درمان بایدبه‬ ‫کارگــران کمک کنیم‪ .‬دولت برای کمــک به کارگران باید برنامه‬ ‫های پشتیبانی داشته باشد‪ .‬این فعال بازار کار با بیان اینکه از دیگر‬ ‫مشکالت کارگران هزینه های درمان است گفت‪ :‬متاسفانه دفترچه‬ ‫های تامین اجتماعی کارایی الزم را برای کارگران ندارد‪ .‬دسترسی‬ ‫کارگران باید برای درمان زیرســایه تامین اجتماعی اســان شود‪.‬‬ ‫تامین اجتماعی باید در تفاهم با دولت‪ ,‬امکانات وزارت بهداشت را‬ ‫برای کارگران در نظر بگیرد‪ ,‬تا دسترسی درمان با هزینه های پایین‬ ‫برای کارگران مهیا شود‪.‬‬ ‫جزییات واریز مرحله دوم سود سهام عدالت اعالم شد؛‬ ‫واریز سود سهام عدالت به حساب بیش از ‪ ۴۳‬میلیون سهامدار‬ ‫شــرکت ســپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه با‬ ‫انتشار اطالعیه ای‪ ،‬جزییات توزیع مرحله دوم سود سهام عدالت‬ ‫را اعالم کرد که بر اســاس ان سود ســهام به حساب بیش از‬ ‫‪ ۴۳‬میلیون ســهامدار واریز شــد‪ .‬در این اطالعیه امده است‪:‬‬ ‫مرحله دوم سود سهام عدالت بابت عملکرد سال مالی منتهی‬ ‫به ‪ ۲۹‬اسفند ماه ‪ ۹۸‬شرکت های سرمایه پذیر شامل ‪ ۴۰‬درصد‬ ‫و در مجموع به مبلغ بیش از سه هزار و ‪ ۴۰۰‬میلیارد تومان به‬ ‫حســاب ‪ ۴۳‬میلیون و ‪ ۸۳۷‬هزار و ‪ ۴۱۳‬سهامداری که شماره‬ ‫حساب بانکی معتبر در قالب شماره شبای بانکی که به سازمان‬ ‫خصوصی سازی یا شرکت ســپرده گذاری مرکزی اعالم کرده‬ ‫بودند‪ ،‬واریز شد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر اســت‪ ،‬از مجموع ‪ ۳۶‬شرکت بورسی و فرابورسی‪،‬‬ ‫از دو شــرکت معدنی و صنعتی گل گهر و پتروشــیمی جم به‬ ‫دلیل افزایش سرمایه انها‪ ،‬سود سهام مشموالن دریافت نشد تا‬ ‫مشموالن سهام عدالت (هر دو روش مستقیم و غیرمستقیم)‪،‬‬ ‫از مزایای حق تقدم و ســهام جدید ناشــی از افزایس سرمایه‬ ‫بهره مند شود‪ .‬در ادامه این اطالعیه اعالم شده است‪ :‬همچنین‬ ‫شــرکت های مخابرات ایران و گروه مپنا با وجود پیگیری های‬ ‫متعدد‪ ،‬همه یا بخشی از سود سهام خود را پرداخت نکرده اند و‬ ‫با محاسبه این دو گروه که توضیحات انها ارائه شد‪ ،‬از باقی مانده‬ ‫سود سهام عدالت به میزان ‪ ۵۰‬درصد‪ ۴۰ ،‬درصد ان به حساب‬ ‫مشموالن واریز شده است‪ .‬همچنین ان دسته از مشموالن اعم‬ ‫از روش مستقم و غیرمستقیم که به دلیل اشکاالت موجود در‬ ‫حســاب بانکی انان امکان واریز سود سهام عدالت فراهم نشده‬ ‫بود و در این فاصله زمانی با ارائه اطالعات درست نسبت به رفع‬ ‫مشکل اقدام کرده اند یا در فاصله زمانی اسفندماه سال گذشته‬ ‫تاکنون در ســامانه سجام ثبت نام کرده اند‪ ،‬سود سهام انان به‬ ‫صورت تجمیع شده به میزان ‪ ۹۰‬درصد پرداخت خواهد شد‪.‬‬ ‫ســهامداران می توانند برای اطالع از مبالغ واریزی در مراحل‬ ‫نخست و دوم به سایت ‪ sahamedalat.ir‬مراجعه یا با شماره‬ ‫‪ ۱۵۶۹‬تماس حاصل کنند‪.‬‬ ‫نخستین مرحله از واریز سود سهام عدالت برای سهامداران دو‬ ‫روش مستقیم و غیرمستقیم در ‪ ٢٨‬اسفند ماه سال ‪ ٩٩‬انجام‬ ‫شد‪ ،‬دارندگان سهام ‪ ۵۰۰‬هزار تومانی‪ ،‬رقمی حدود ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫تومان دریافت کردند و برای دارندگان سهام یک میلیون تومانی‬ ‫دو برابر ســود سهام ‪ ۵۰۰‬هزار تومانی پرداخت شد که رقم ان‬ ‫‪ ۴۰۰‬هزار تومان بود‪.‬‬ ‫احکامجدید افزایشمستمریبازنشستگانتامیناجتماعی صادرشد‬ ‫احکام افزایش سال ‪ ۱۴۰۰‬مستمری بازنشستگان سازمان تامین‬ ‫اجتماعی صادر شــد‪ .‬این احکام با افزایش ســاالنه ســنواتی و‬ ‫متناسب سازی مرحله دوم‪ ،‬صادر و نهایی شده است‪ .‬بازنشستگان‬ ‫می توانند برای مشاهده احکام افزایش های خود به پایگاه اطالع‬ ‫رســانی ســازمان تامین اجتماعی به نشــانی ‪www.tamin.‬‬ ‫‪ ir‬مراجعه کنند‪ .‬اردیبهشــت ماه اطالعیه ای از ســازمان تامین‬ ‫اجتماعی در حضــور رئیس کانون عالی بازنشســتگان و رئیس‬ ‫اتحادیه پیشکسوتان بازنشستگان تامین اجتماعی و دیگر اعضای‬ ‫کانون های بازنشستگی اعالم شد که براساس ان اعمال ماده‪۹۶‬‬ ‫(افزایش ســنواتی) بر مجموع مبالغ مستمری و متناسب سازی‬ ‫اسفند سال ‪ ۱۳۹۹‬مســتمری بگیران صورت گرفت‪ ۷۵ .‬درصد‬ ‫عقب ماندگی مستمری سال برقراری به نسبت حداقل مستمری‬ ‫جبران شد و با توجه به انتظارات و مطالبات همه سطوح مستمری‬ ‫بگیران و بازنشســتگان تامیــن اجتماعی‪ ،‬پــس از اعمال ماده‬ ‫‪(۹۶‬افزایش ســنواتی) و اجرای متناسب سازی حقوق مستمری‬ ‫بگیران و افزایش مزایای جانبی‪ ،‬دریافتی هیچ مســتمری بگیری‬ ‫کمتر از ‪ ۱.۵‬برابر مجموع پرداختی اســفند سال‪ ۱۳۹۹‬نخواهد‬ ‫بود‪ .‬مرحله اول متناسب سازی حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی‬ ‫در مرداد ســال ‪ ۹۹‬اجرایی و حقوق ماهانه مستمری بگیران این‬ ‫سازمان از ‪ ۴۰۰‬تا ‪ ۸۰۰‬هزار تومان افزایش یافت‪ .‬مرحله دوم این‬ ‫متناسب ســازی نیز در پرداخت حقوق فروردین ماه این جمعیت‬ ‫لحاظ خواهد شــد‪ .‬به گفته مصطفی ساالری‪ ،‬مدیرعامل سازمان‬ ‫تامین اجتماعی‪ ،‬براساس این متناسب سازی‪ ،‬بازنشستگان با ‪٣٠‬‬ ‫سال ســابقه از فروردین ‪ ۴ ،١۴٠٠‬میلیون و ‪ ۲۰۰‬تا ‪۴‬میلیون و‬ ‫‪ ۳۰۰‬هزار تومان دریافت می کنند‪ .‬بازنشستگان با بیش از ‪ ٣٠‬سال‬ ‫سابقه نیز باتوجه به سنوات بیش از این مبلغ و بازنشستگان کمتر‬ ‫از ‪ ٣٠‬سال ســابقه هم کمتر از این میزان را (باتوجه به سنوات)‬ ‫دریافت خواهند کرد‪ .‬در این راســتا همچنین ‪ ۲۸‬اسفندماه ‪۹۹‬‬ ‫مبلغ یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار تومان به صورت علی الحســاب به‬ ‫حساب بازنشستگان واریز شد‪.‬‬ صفحه 4 ‫یک عضو کمیســیون اموزش و تحقیقات مجلس شورای اســامی با اشاره به شایعاتی مبنی بر وقوع تخلفاتی در کنکور ‪ ۱۴۰۰‬تاکید کرد که پیدا کردن متخلفان اسان است و‬ ‫حتما با ان ها برخورد می شود‪ .‬مهرداد ویس کرمی‪ ،‬عضو کمیسیون اموزش و تحقیقات مجلس شورای اسالمی در صفحه شخصی خود در توییتر نوشت‪« :‬پس از شایعات تخلف‬ ‫در‫کنکور ‪ ‬۱۴۰۰‬به عنوان‫ناظر مجلس در شورای سنجش‪ ،‬از دکتر خدایی خواستم ضمن روشنگری‪ ،‬متخلفان احتمالی را به مراجع قضایی و مردم معرفی نمایند‬‪ .‬وقوع تخلف موردی‬ ‫در ازمون با این گســتردگی محال نیست‪ .‬اما کلیت کنکور سالم‪ ،‬پیدا کردن متخلفان اسان و برخورد با انها حتمی است‪ ».‬کنکور سال ‪ ۱۴۰۰‬از روز چهارشنبه( ‪ ۹‬تیر) با رقابت‬ ‫داوطلبان گروه ازمایشی هنر اغاز شد و شنبه (‪ ۱۲‬تیر) با رقابت داوطلبان گروه ازمایشی زبان های خارجی به پایان رسید‪.‬‬ ‫بهترینفیلم هایدرامدهه‪ ۲۰۱۰‬میالدیکهبایدتماشاکنید‬ ‫دهه ‪ ۲۰۱۰‬میالدی یکی از جذاب ترین دهه های تاریخ سینما است و‬ ‫فیلم های دیدنی متعددی دارد‪ .‬اغاز قرن بیست و یکم سینما را وارد‬ ‫دوران جدیدی کرد‪ .‬روزهایی که سینما با کمک نفوذ بیشتر فناوری‬ ‫موفق شد تا جذابیت بیشــتری پیدا کند و به همین دلیل عناوین‬ ‫خیره کننده ایازراهرسیدندکهتماشاگرانرابیشترازقبلتحتتاثیر‬ ‫قرار می دهند‪ .‬در این میان دهه دوم قرن بیست و یکم که سال های‬ ‫دهه ‪ ۲۰۱۰‬میالدی را شــامل می شــود هم جذابیت بیشتری دارد‪.‬‬ ‫بنابراین فرصتی فراهم شده تا بهترین فیلم های دهه ‪ ۲۰۱۰‬میالدی را‬ ‫مرور کنید‪ .‬در ادامه با بهترین فیلم های درام دهه‪ ۲۰۱۰‬میالدی که باید‬ ‫تماشاکنید‪،‬اشنامی شوید‪.‬‬ ‫‪ | Parasite‬انگل‬ ‫نمره منتقدان‪ ۹۹ :‬از ‪۱۰۰‬‬ ‫تقریبا غیرممکن اســت که هوادار سینما باشید و نام «انگل» به گوش شما‬ ‫نخوردهباشد‪.‬نخستینفیلمسینمایکرهجنوبیکهنهتنهاجایزهبهترینفیلم‬ ‫غیرانگلیسی جوایز اسکار را برنده شد بلکه سه جایزه دیگر این مراسم را هم از‬ ‫ان خود کرد‪ .‬پس با فیلمی پیچیده‪ ،‬درگیرکننده و تامل برانگیز مواجه هستیم‬ ‫که منتقدان سینما هم ان را دوست دارند‪« .‬انگل» با استفاده درست از کلیشه‬ ‫و نقش ان در روایت داستان به یکی از بهترین فیلم های تاریخ سینما تبدیل‬ ‫می شود که ژانر درام می تواند به وجود ان افتخار کند‪ .‬بسیاری از منتقدان‪ ،‬این‬ ‫فیلم را بهترین اثر بونگ جون هو‪ ،‬کارگردان مشهور کره جنوبی‪ ،‬می دانند و باور‬ ‫دارند تماشاگر با تماشای «انگل» در دنیایی قرار می گیرد که شکل گیری ان‬ ‫توسط هیچ ژانری ممکن نیست‪ .‬به عبارت دیگر‪« ،‬انگل» به صورت یک کمدی‬ ‫غیرعادی اغاز می شود و به اثری عجیب تغییر شکل می دهد که در هیچ ژانری‬ ‫قرار نمی گیرد‪ .‬جدیدترین فیلم بونگ جون هو زندگی را زیر باورهای معمول‬ ‫جستجو می کند و در نهایت انسان را در باالترین سطح جنون خود به تصویر‬ ‫می کشد‪ .‬این فیلم را باید در لیست بهترین فیلم های درام دهه ‪ ۲۰۱۰‬میالدی‬ ‫هم قرار داد‪.‬‬ ‫بیبی راننده | ‪Baby Driver‬‬ ‫نمره منتقدان‪ ۹۶ :‬از ‪۱۰۰‬‬ ‫ادگار رایت کارگردان شناخته شده ای است که بسیاری از اهالی سینما او را با‬ ‫فیلم هایی مانند «پایان دنیا» و «اسکات پلگریم در برابر دنیا» به یاد می اورند در‬ ‫سال ‪ ۲۰۱۷‬یکی از متفاوت ترین فیلم های کارنامه کاری اش را اکران کرد که‬ ‫هنوز هم ان طور که باید مورد توجه قرار نگرفته است‪ .‬اگرچه این فیلم یکی از‬ ‫شگفتی های گیشه در سال‪ ۲۰۱۷‬بود اما منتقدان باور دارند «بیبی راننده» باید‬ ‫ش تماشاکردن‬ ‫بیشتر تحسین می شد‪ .‬فیلمی که شاید ناشناخت ه باشد اما ارز ‬ ‫را دارد و در لیست بهترین فیلم های دهه ‪ ۲۰۱۰‬میالدی هم قرار می گیرد‪.‬‬ ‫‪ | Roma‬رم‬ ‫نمره منتقدان‪ ۹۶ :‬از ‪۱۰۰‬‬ ‫این فیلم درام سیاه وسفید به نویسندگی و کارگردانی الفونسو کوارون در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬برای پخش در ســرویس استریم نتفلیکس اماده شد‪ .‬از ان جایی که‬ ‫عوامل فیلم امیدوار بودند فیلم «رم» برای حضور در فصل جوایز شانس اندکی‬ ‫داشته باشــد‪ ،‬تالش کردند تا ان را برای اکران های محدود هم اماده کنند‪.‬‬ ‫چونبراساسقوانینبسیاریازجشنواره هایسینمایی‪،‬فیلم هاییکهتنهاروی‬ ‫سرویس های تماشای انالین منتشر شوند شانسی برای حضور در مراسم جوایز‬ ‫ندارند‪ .‬الفونسو کوارون عالوه بر نویسندگی و کارگردانی‪ ،‬تهیه کننده‪ ،‬فیلم بردار‬ ‫و یکی از تدوین گران فیلم هم بود‪ .‬او فیلم «رم» را براساس تجربیات شخصی‬ ‫خود ســاخته است‪ .‬این فیلم در نهایت سه جایزه بهترین فیلم خارجی زبان‪،‬‬ ‫بهترین کارگردانی و بهترین فیلم برداری مراسم اسکار را برنده شد‪« .‬رم» را باید‬ ‫در لیست بهترین فیلم های درام دهه ‪ ۲۰۱۰‬میالدی هم قرار داد‪.‬‬ ‫مرد ایرلندی | ‪The Irishman‬‬ ‫نمره منتقدان‪ ۹۴ :‬از ‪۱۰۰‬‬ ‫فیلم های گانگستری یکی از جذاب ترین انواع فیلم های درام هستند‪ .‬چراکه با‬ ‫تلفیق یک داستان بی نظیر و مجموعه ای از صحنه های اکشن فراموش نشدنی‪،‬‬ ‫به خاطره ای به یادماندنی تبدیل می شــوند‪ .‬مارتین اسکورسیزی‪ ،‬کارگردان‬ ‫بی نظیر فیلم های گانگستری‪ ،‬در جدیدترین و یکی از طوالنی ترین فیلم های‬ ‫ســینمایی اش به دنیای خالفکارها بازگشته است‪ .‬او با کمک مجموعه ای از‬ ‫اسطوره های دنیای سینما داستان یک همکاری مجرمانه را روایت می کند‪ .‬ال‬ ‫پاچینو‪ ،‬رابرت دنیرو و جو پشی سه بازیگر اصلی «مرد ایرلندی» برای هواداران‬ ‫سینمایاداورفیلم هایدرخشانبسیاریهستند‪.‬‬ ‫ملکه کاتوه | ‪Queen Of Katwe‬‬ ‫نمره منتقدان‪ ۹۴ :‬از ‪۱۰۰‬‬ ‫این فیلم بر اساس کتاب «ملکه کاتوه» ساخته شده و زندگی فیونا موتسی‪،‬‬ ‫شطرنج باز اوگاندایی‪ ،‬را روایت می کند‪ .‬شطرنج بازی که در حاشیه شهر کاتوه در‬ ‫اوگاندا زندگی می کرد‪ .‬فیونا که هیچ شناختی از شطرنج نداشت‪ ،‬اهسته اهسته‬ ‫در مسیری قرار می گیرد که زندگی او را برای همیشه تغییر می دهد‪ .‬در فیلم‬ ‫«ملکه کاتوه» داستان تبدیل شدن یک دخترک محروم افریقایی به یک استاد‬ ‫بزرگ شطرنج به زیبایی روایت می شود‪ .‬درام تاثیرگذار و فراموش نشدنی این‬ ‫فیلم ان را به یکی از بهترین فیلم های درام دهه ‪ ۲۰۱۰‬میالدی تبدیل می کند‪.‬‬ ‫داستان ازدواج | ‪Marriage Story‬‬ ‫نمره منتقدان‪ ۹۳ :‬از ‪۱۰۰‬‬ ‫یکی از بهترین فیلم های درام سال ‪ ۲۰۱۹‬که باید در لیست بهترین فیلم های‬ ‫درام دهه ‪ ۲۰۱۰‬میالدی هم قرار بگیرد‪ ،‬فیلم «داستان ازدواج» است‪ .‬روایتی‬ ‫خیره کننده و باورنکردنی از یک ازدواج که روابط زن و شوهر را زیر ذره بین قرار‬ ‫می دهد‪ .‬این فیلم که داستانی پرکشش و پیچیده دارد‪ ،‬همانطور که نامش را‬ ‫یدک می کشد‪ ،‬نگاهی دقیق به ماجراهای یک ازدواج می اندازد‪ .‬رابطه ای که از‬ ‫اشنایی تا عشق بازی و جدایی اش در میان دیالوگ های پرمعنی فیلم توصیف‬ ‫می شود و عجله ای برای قانع کردن تماشاگرش ندارد‪ .‬اگر به داستان یک زندگی‬ ‫عالقه دارید‪« ،‬داستان ازدواج» را فراموش نکنید‪.‬‬ ‫‪ | The Meyerowitz Stories‬داستان های مایروویتز‬ ‫نمره منتقدان‪ ۹۲ :‬از ‪۱۰۰‬‬ ‫«داستان های مایروویتز» با سایر ساخته های نتفلیکس تفاوت دارد‪ .‬این کمدی‬ ‫درام خانوادگی داستان ساده ای دارد که با جذابیت قابل قبولی روایت می شود‪.‬‬ ‫بن اســتیلر و ادام سندلر که بیشتر به دلیل هنرنمایی در فیلم های کمدی‬ ‫شناخته می شــوند‪ ،‬در فیلم « داستان های مایروویتز» یکی از متفاوت ترین‬ ‫هنرنمایی هایشان را به نمایش گذاشته اند‪ .‬این فیلم نه تنها یکی از بهترین بلکه‬ ‫یکی از متفاوت ترین درام های دهه ‪ ۲۰۱۰‬میالدی است که تماشای ان خالی‬ ‫از لطف نیست‪.‬‬ ‫‪ | 127Hours‬صد و بیست و هفت ساعت‬ ‫نمره منتقدان‪ ۹۲ :‬از ‪۱۰۰‬‬ ‫داستان واقعی انزوای انسان ها همیشه جذابیت های ویژه ای دارد‪ .‬این فیلم هم‬ ‫براساس داستان واقعی کوهنوردی امریکایی ساخته شده است‪ .‬ارون رالستون‬ ‫کوهنوردی بود که در جمع دوستان و بستگانش به سفرهای ناگهانی مشهور‬ ‫بود‪ .‬در این فیلم هم او راهی یک سفر ناگهانی می شود‪ .‬هیچکس همراه ارون‬ ‫نیست و اطالعی هم از سفر او ندارد‪ .‬اما شرایط مثل همیشه نیست و کوهنورد‬ ‫حرفه ای داستان‪ ،‬دچار حادثه ای می شود که ممکن است زندگی او را نابود کند‪.‬‬ ‫در این فیلم جذاب‪ ،‬تماشــا می کنید که چگونه انسان می تواند در تنهایی تا‬ ‫استانه مرگ پیش برود‪ ۱۲۷« .‬ساعت» داستان دقیق یک درگیری جانانه میان‬ ‫انسان و طبیعت است که براساس حوادثی کامال واقعی ساخته شده و بدون‬ ‫هیچ تردیدی در لیست بهترین فیلم های دهه‪ ۲۰۱۰‬میالدی هم قرار می گیرد‪.‬‬ ‫زنان کوچک | ‪Little Women‬‬ ‫نمره منتقدان‪ ۹۱ :‬از ‪۱۰۰‬‬ ‫رمان زنان کوچک نوشــته لوییزا می الکات یکــی از جذاب ترین اثار ادبیات‬ ‫کالسیک لقب می گیرد که بارها فیلم ها و سریال های متعددی از ان ساخته‬ ‫شده است‪ .‬جدیدترین فیلمی که براساس ان ساخته شده‪ ،‬بازیگران مطرحی‬ ‫مانند اما واتسون‪ ،‬مریل اســتریپ و تیموتی شاالمه را به کار گرفته تا یکی‬ ‫از مدرن ترین اقتباس ها از این رمان جذاب باشد‪« .‬زنان کوچک» بدون هیچ‬ ‫تردیدی یکی از بهترین فیلم های درام دهه ‪ ۲۰۱۰‬میالدی است‪.‬‬ ‫‪ | The Big Short‬رکود بزرگ‬ ‫نمره منتقدان‪ ۸۹ :‬از ‪۱۰۰‬‬ ‫این فیلم پرستاره توسط ادام مک کی کارگردانی شده و شاید بی نقص ترین فیلم‬ ‫میان همه فیلم های سینمایی درباره بازارهای مالی باشد‪ .‬ادام مک کی و چارلز‬ ‫رندولف فیلم نامه این فیلم را براساس کتاب «رکود بزرگ» نوشته مایکل لوییس‬ ‫خلق کردند‪ .‬کریســتین بیل‪ ،‬برد پیت‪ ،‬استیو کارل‪ ،‬رایان گاسلینگ‪ ،‬کارن‬ ‫گیالن و مریسا تومی از شناخته شده ترین بازیگران این فیلم محبوب هستند‬ ‫که با بودجه ای ‪ ۲۸‬میلیون دالری بیشتر از ‪ ۱۲۲‬میلیون دالر در سراسر جهان‬ ‫فروخت‪« .‬رکورد بزرگ» زوایای اشکار و پنهانی از سرمایه گذاری در بازارهای‬ ‫مالی را به نمایش می گذارد که برای تماشاگر باورکردنی به نظر نمی رسد‪ .‬این‬ ‫فیلم یکی از بهترین فیلم های درام دهه ‪ ۲۰۱۰‬میالدی است که تماشای ان‬ ‫نه تنها برای هواداران بازارهای مالی بلکه برای افرادی که عالقه خاصی به مطالعه‬ ‫تاثیر اقتصاد روی زندگی مردم دارند هم جذاب است‪.‬‬ ‫‪ | Okja‬اوکجا‬ ‫نمره منتقدان‪ ۸۶ :‬از ‪۱۰۰‬‬ ‫بونگ جون هو‪ ،‬کارگردانی است که این روزها با ساخت فیلم «انگل» به شهرت‬ ‫بسیار زیادی دست پیدا کرده است‪ .‬اما چند سال پیش از کارگردانی «انگل»‬ ‫او با ساخت فیلم «اوکجا» ثابت کرد استعداد بی نظیری در کارگردانی سینما‬ ‫دارد‪ .‬فیلم «اوکجا» در سال ‪ ۲۰۱۷‬و توسط سرویس استریم نتفلیکس ساخته‬ ‫شد‪ .‬این فیلم به عنوان یک درام دلنشین و جذاب که قابلیت های بسیاری دارد‬ ‫در ربودن ذهنیت تماشــاگر دارد‪ ،‬یکی از بهترین فیلم های درام دهه ‪۲۰۱۰‬‬ ‫میالدی است‪.‬‬ ‫‪ | Black Swan‬قوی سیاه‬ ‫نمره منتقدان‪ ۸۵ :‬از ‪۱۰۰‬‬ ‫این فیلم به کارگردانی دارن ارنوفسکی در سال ‪ ۲۰۱۰‬از راه رسید و به سرعت‬ ‫به یکی از بهترین درام های دهه تبدیل شد که با گذشت سال ها از اکرانش هنوز‬ ‫هم مورد توجه منتقدان و تماشاگران قرار می گیرد‪« .‬قوی سیاه» به عنوان یک‬ ‫درام تریلر درگیرکننده به همان فیلمی تبدیل می شود که تماشاگر را برای‬ ‫مدتی طوالنی به فکر فرو می برد‪ .‬شــاید نکته جالب درباره این فیلم را باید‬ ‫ازدواجی دانست که در حاشیه فیلمبرداری فیلم به نتیجه رسید‪ .‬ناتالی پورتمن‬ ‫در حاشیه تولید فیلم «قوی سیاه» با میلپید اشنا شد‪ .‬بنجامین که در حقیقت‬ ‫یکی از نقش های فرعی این فیلم را برعهده داشــت به مردی تبدیل شد که‬ ‫ناتالی پورتمن تصمیم گرفت برای ادامه زندگی اش روی او حساب ویژه ای باز‬ ‫کند‪ .‬پورتمن و میلپید بالفاصله پس از پایان ساخت فیلم «قوی سیاه» در سال‬ ‫‪ ۲۰۱۰‬با یکدیگر نامزد کردند و دو سال بعد به صورت رسمی ازدواج کردند‪ .‬این‬ ‫رابطه هنوز هم پایدار است‪.‬‬ ‫‪ | The Wolf of Wall Street‬گرگ وال استریت‬ ‫نمره منتقدان‪ ۷۵ :‬از ‪۱۰۰‬‬ ‫فیلم«گرگوالاستریت»متفاوت ترینساختهمارتیناسکورسیزی‪،‬کارگردان‬ ‫مشهور است که پرفروش ترین و محبوب ترین فیلم او هم لقب می گیرد‪ .‬این‬ ‫فیلم داســتان واقعی زندگی جردن بلفــورت را روایت می کند‪ .‬بلفورت در‬ ‫محله برانکس در شهر نیویورک به دنیا امد‪ .‬او در دهه ‪ ۸۰‬میالدی وارد بازار‬ ‫بورس نیویورک شد و اهسته اهسته پیشرفت کرد‪ .‬اما بلفورت در مدیریت‬ ‫زندگی شخصی اش چندان موفق نبود‪ .‬از سوی دیگر‪ ،‬او جنجال های بسیاری‬ ‫در بازار سرمایه داشــت‪ .‬بلفورت به دلیل کاله برداری در بازارهای بورس‪ ،‬به‬ ‫مدت ‪ ۲۲‬ماه زندانی شــد‪.‬با این حال جردن بلفورت این روزها به فعالیت در‬ ‫حوزه سخنرانی های انگیزشی فعالیت می کند‪ .‬فیلم «گرگ وال استریت» هم‬ ‫براساس کتابی به همین نام از خاطرات بلفورت ساخته شده است‪ .‬این متفاوت‬ ‫مارتین اسکورسیزی بدون هیچ تردیدی یکی از بهترین فیلم های درام دهه‬ ‫‪ ۲۰۱۰‬میالدی است‪.‬‬ ‫قربانی پیاده | ‪Pawn Sacrifice‬‬ ‫نمره منتقدان‪ ۷۱ :‬از ‪۱۰۰‬‬ ‫بابی فیشر یکی از نام های تکرارنشدنی تاریخ شطرنج است که فیلم ها‪ ،‬کتاب ها‬ ‫و مستندهای بسیاری درباره زندگی او ساخته شده و یکی از ان ها فیلم «قربانی‬ ‫پیاده» لقب می گیرد‪ .‬فیلمی که توبی مگوایر‪ ،‬بازیگری که با حضور در فیلم های‬ ‫«مرد عنکبوتی» شناخته می شود‪ ،‬ستاره اصلی ان بوده و داستان ان براساس‬ ‫یک داستان واقعی ساخته شده است‪ .‬شاید جالب باشد بدانید که بابی فیشر‬ ‫در ‪ ۱۵‬سالگی به مقام استاد بزرگی شطرنج دست پیدا کرد‪ .‬این فیلم یکی از‬ ‫جذاب ترین فیلم های درام سال‪ ۲۰۱۶‬بود که تماشای ان خالی از لطف نیست‪.‬‬ ‫جوکر | ‪Joker‬‬ ‫نمره منتقدان‪ ۶۸ :‬از ‪۱۰۰‬‬ ‫«جوکر» یکی از تاثیرگذارترین فیلم های درام سال ‪ ۲۰۱۹‬است که می تواند در‬ ‫لیست بهترین فیلم های دهه ‪ ۲۰۱۰‬میالدی هم قرار بگیرد‪ .‬اگرچه این فیلم‬ ‫براساس رمان های مصور ساخته شده اما تفاوت های بسیاری با بیشتر فیلم های‬ ‫کتاب هــای مصور دارد‪ .‬این فیلم واقع گرایانه ترین و مدرن ترین تصور ممکن‬ ‫از ضدقهرمان رمان های مصور انتشارات دی سی را به تماشاگر ارائه می دهد‪.‬‬ ‫استقبال از این فیلم به حدی بود که قرار است دنباله ان هم به زودی ساخته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫سازمان سنجش متخلفان احتمالی کنکور ‪‬۱۴۰۰‬را معرفی کند‬ ‫سهشنبه ‪ 15‬تیرماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪523‬‬ ‫‪5‬‬ ‫یادداشت‬ ‫ماراتنناجوانمردانه‬ ‫ارین تفضلی زاده|‬ ‫دو ســال از تعطیلــی کالس‬ ‫های حضوری و خالی ماندن‬ ‫نیمکت های مدرســه ها می‬ ‫گذرد‪ .‬اموزشــی که به دلیل‬ ‫ویروس کرونا شــکل تازه ای‬ ‫به خــود گرفت؛ کالس هایی‬ ‫که انالین شدند و دبیرانی که نوع تازه ای از زندگی کاری را‬ ‫تجربه کردند‪ .‬با تمام سختی ها و قطع و وصلی های همه روزه‬ ‫کالس های انالین تمامی معلمین به هر نحوی که بود بهترین‬ ‫نوع تدریس را ارائه کردند‪ .‬در سال تحصیلی گذشته همه امید‬ ‫ما معلمین بر این بود که با وعده های واکسینه شدن جامعه‬ ‫توسط مسئولین کالس ها باز هم به شکل حضوری خواهند‬ ‫شد؛ اما متاسفانه باز هم انالین ماند! تدریس همه دروس در‬ ‫همه مقاطع بصورت انالین واقعا برای مدرسین کاری دشوار‬ ‫است اما برای دبیران سال دوازدهم که هم مسئولیت امتحانات‬ ‫نهایی و هم کنکور سراســری را بر عهده دارند کاری طاقت‬ ‫فرسا بود‪ .‬با توجه به تاکید همیشه مسئولین اموزشی کشور‬ ‫بر اســتفاده حداکثری و مرجع قرار دادن کتاب درسی تمام‬ ‫معلمین در مقطع ســال دوازدهم توان خود را برای تثبیت‬ ‫حداکثری مطالب کتاب های درسی در ذهن دانش اموزانشان‬ ‫قرار دادند‪ .‬تا اینکه با برگزاری ازمون سراســری سال‪1400‬‬ ‫دبیران دروس ریاضی به طرز عجیبی شگفت زده شدند‪ .‬دانش‬ ‫اموزانی که با چهره ای اندوهگین و مضطرب از جلسه ازمون‬ ‫خارج می شــدند و بهت زده بودند از دیدن سواالتی که اکثر‬ ‫انها را حتی در کتب کمک اموزشــی سطح باالتر ار کنکور‬ ‫هــم ندیده بودند‪ .‬زحمات تمام دبیران درس های (ریاضیات‬ ‫تجربی ‪،‬حسابان‪،‬هندسه و گسسته) در مقطع سال دوازدهم بر‬ ‫باد رفته! چون داوطلبی که به عنوان داوطلب برتر یک مرکز‬ ‫اموزشی بود این بار در ازمون سراسری جایگاهش با سیاه‬ ‫لشگر های کنکور سراسری دقیقا در یک نقطه بود‪.‬‬ ‫به راستی این ازمون همه ساله برگزار می شود تا استعدادها را‬ ‫شکوفا کند و نخبگان را تحویل جامعه دهد یا این که امیدها‬ ‫را ناامید کند؟ جوانانی که اینده ساز این مرز و بوم هستند باید‬ ‫برای اینده ای تالش کنند که سراسر با ناامیدی ساخته شده‬ ‫یا برای اینده ای روشن؟‬ ‫طرح سواالت غیر استاندارد در ازمون‬ ‫طرح سواالتی خارج از کتاب درسی‬ ‫طرح ســواالتی خارج از چارچوب طراحی همه ساله کنکور‬ ‫سراسری‬ ‫همه این ها دغدغه های تمامی دانش اموزان و والدین فهیم‬ ‫انها و دبیرانی اســت که بعد از کلی سعی و تالش و تحمل‬ ‫سختیتدریسبهصورتانالینبایدخستگیبهجانشانبماند‬ ‫و اعتماد دانش اموزانشان را به دلیل بی خردی طراحان سوال‬ ‫از دست بدهند‪.‬از مسئولین محترم سازمان سنجش اموزش‬ ‫کشــور تقاضا داریم برای سال های پیش رو اگر مبنایی جز‬ ‫کتب تالیفی دفتر تالیف کتب درسی وزارت اموزش و پرورش‬ ‫مالک سنجش داوطلبان خواهد بود پیش از برگزاری ازمون‬ ‫اطالع رســانی کنند‪.‬امید است تا با درایت مسئولین اموزش‬ ‫کشور شاهد چنین طرح سواالتی در ازمون های اتی نباشیم‪.‬‬ ‫خبر‬ ‫مدیرکل موزه ها‪:‬‬ ‫موزه ها باز نبودند که تعطیل شوند‬ ‫همزمان با قرمز شدن ‪ ۹۲‬شهر کشور و گسترش گونه دلتای‬ ‫کرونا در بیشتر مناطق‪ ،‬مدیرکل موزه ها اعالم کرد که تعطیلی‬ ‫موزه ها ادامه پیدا می کند‪ .‬موزه ها از‪ ۱۸‬فروردین ماه با دستور ستاد‬ ‫ملی کرونا در کشور تعطیل شده بودند که درهای ان ها تا کنون‬ ‫بسته مانده و محمدرضا کارگر ـ مدیرکل موزه ها ـ که چندی‬ ‫پیش از احتمال بازگشایی ان ها خبر داده بود‪ ،‬اینک با گسترش‬ ‫گونه دلتای کرونا در بیشتر مناطق و افزایش شمار شهرهای قرمز‪،‬‬ ‫به ایسنا خبر داد که تعطیالت موزه ها طوالتی تر خواهد شد‪ .‬او‬ ‫افزود‪ :‬موزه ها از فروردین ماه که با دستور ستاد کرونا تعطیل شده‬ ‫بودند‪ ،‬تا امروز فرصت بازگشایی پیدا نکرده بودند و با وضعیت‬ ‫پیش امدهدرتهرانودیگرشهرهایقرمزهمچنانبستهخواهند‬ ‫ماند‪ ،‬اما بخش های اداری به فعالیت خود مطابق با دستورالعمل‬ ‫ستاد کرونا ادامه می دهد‪ .‬کارگر گفت‪ :‬طبق دستوری که از ستاد‬ ‫ملی کرونا گرفته شد‪ ،‬موزه ها از گروه سوم مشاغل به گروه دوم‬ ‫انتقالیافتندکهدرصورتاعالموضعیتنارنجی‪،‬اجازهبازگشایی‬ ‫با رعایت پروتکل های بهداشتی را دارند‪ .‬در تهران نیز تصمیم بر‬ ‫این بود که در هفته پیش رو موزه ها پس از سه ماه تعطیلی باز‬ ‫شوند‪ ،‬اما با قرمز شدن تهران و ‪ ۹۱‬شهر دیگر‪ ،‬دستور به ادامه‬ ‫تعطیلی ان ها داده شد‪ .‬مدیرکل موزه ها با اشاره به تعطیالت پی‬ ‫در پی موزه ها در یک و نیم سال گذشته‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬زیان مالی‬ ‫ویروس و تعطیلی های مکرر در موزه ها رقمی بین ‪ ۳۰۰‬تا ‪۴۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان در سال براورد شده که این خسارت فقط از محل‬ ‫فروش بلیت بوده است‪ .‬کارگر همچنین درباره تعطیلی موزه های‬ ‫خصوصی که در دوران کرونا متحمل خسارت شده اند‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫این دوران سعی شد از این موزه ها حمایت مالی شود‪ ،‬البته رقم‬ ‫ان ناچیز و کم بود‪ ،‬اما هیچ موزه خصوصی کامل تعطیل نشده‬ ‫است‪ .‬اگر هم د ِر موزه ای بسته شده به خاطر کرونا بوده است‪.‬‬ صفحه 5 ‫سالمت‬ ‫اُمگا ‪ ۳‬به تسکین سردردهای میگرنی کمک می کند‬ ‫‪6‬‬ ‫سهشنبه ‪ 15‬تیرماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪523‬‬ ‫اخبار‬ ‫عدد اکسیژن طبیعی بدن‬ ‫چند است؟‬ ‫مدیر بخش اورژانس بیمارستان سینا‪ ،‬در مورد میزان اکسیژن‬ ‫طبیعی بدن در روزهای کرونایی‪ ،‬توضیحاتی ارائه داد‪ .‬حسین‬ ‫کرمانپورگفت‪ :‬برای اینکه بدانیم میزان اکسیژن بدن در شرایط‬ ‫طبیعی است‪ ،‬ارزیابی هایی وجود دارد که به انها استناد می کنیم‪.‬‬ ‫وی با اعالم اینکه عدد باالی ‪ ۹۳‬برای اکسیژن طبیعی بدن مد‬ ‫نظر قرار می گیرد‪ ،‬افزود‪ :‬اگر پایین تر از این عدد و تا مرز ‪ ۸۹‬باشد‪،‬‬ ‫حالت هشدار است و اگر پایین تر از ‪ ۸۹‬باشد‪ ،‬فرد باید بستری‬ ‫شود‪ .‬کرمانپور با عنوان این مطلب که میزان تنفس طبیعی افراد‬ ‫بین‪ ۱۳‬تا‪ ۱۶‬بار در دقیقه است‪ ،‬گفت‪ :‬وقتی میزان اکسیژن بدن‬ ‫پایین بیاید‪ ،‬میزان تنفس را تا‪ ۲۸‬بار باال می بریم و در صورتی که‬ ‫اکسیژن بدن در شرایط عادی قرار نگرفت‪ ،‬فرد باید بستری شود‪.‬‬ ‫مدیر بخش اورژانس بیمارستان سینا‪ ،‬در ارتباط با دستگاه های‬ ‫سنجش اکسیژن بدن‪ ،‬افزود‪ :‬برای اندازه گیری اکسیژن بدن با‬ ‫استفاده از دستگاه های انگشتی‪ ،‬باید یک دقیقه باالنس شود تا‬ ‫بتوان ضربان و اکسیژن بدن را ارزیابی کرد‪ .‬کرمانپور با عنوان این‬ ‫مطلب که میزان ضربان با اکسیژن بدن ارتباطی ندارد‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫پایین بودن ضربان ارتباطی با اکسیژن بدن ندارد‪ ،‬به طوری که‬ ‫ضربان ورزشکاران حرفه ای همیشــه بین ‪ ۵۰‬تا ‪ ۵۴‬است‪ ،‬اما‬ ‫اکسیژن بدن انها طبیعی است‪.‬‬ ‫چطور تعداد گلبول های قرمز‬ ‫خون را افزایش دهیم؟‬ ‫گلبول های قرمز خون مسئول حمل و نقل اکسیژن به‬ ‫سراسر بدن هستند بنابراین حفظ انها در سطوح سالم‬ ‫ضروری به نظر می رسد‪ .‬مولکول اصلی گلبول های قرمز‬ ‫خون‪ ،‬هموگلوبین است‪ .‬در بزرگساالن بین ‪ ۴‬میلیون و‬ ‫‪ ۵۰۰‬تا‪ ۵‬میلیون و ‪ ۴۰۰‬گلبول قرمز وجود دارد‪ .‬گلبولهای‬ ‫قرمز بین ‪ ۱۰۰‬تــا ‪ ۱۲۰‬روز زندگی می کنند و پس از ان‬ ‫مغز استخوان یک گروه دیگر از انها را تولید می کند‪.‬‬ ‫هر مولکول قرمز دارای ‪ ۴‬اتم اهن است که به مولکول‬ ‫های اکسیژن وصل می شوند‪ .‬مقدار طبیعی هموگلوبین‬ ‫در زنان ‪ ۱۴‬گرم در دســی لیتر و در مردان ‪ ۱۵.۵‬گرم در‬ ‫دسی لیتر اســت‪ .‬این نکته را بدانید که کمبود تعداد‬ ‫گلبولهای قرمز خون‪ ،‬باعث کم خونی می شود‪ .‬کمبود‬ ‫اهن از شایعترین کم خونی های ناشی از کاهش تعداد‬ ‫گلبولهایقرمزخوناست‪.‬برایافزایشاینتعداد‪،‬برخی‬ ‫از دستورهای غذایی و غیر غذایی را باید رعایت کنید‪:‬‬ ‫غذاهای غنی از اهن بخورید‪ :‬اهن سبب تولید گلبول های‬ ‫قرمز می شود‪ .‬غذاهای غنی از اهن عبارتند از حبوباتی از جمله‬ ‫عدس و لوبیا‪ ،‬سبزیجاتی مثل کلم و اسفناج‪ ،‬گوشت‪ ،‬اجیل هایی‬ ‫مثل الو خشک و کشمش‪ ،‬و زرده تخم مرغ‪.‬‬ ‫مس بیشتر مصرف کنید‪ :‬بزرگساالن نیاز به ‪ ۸‬تا ‪ ۱۸‬میلی‬ ‫گرم از این ماده معدنی در روز دارند‪ .‬زنان در طول مرحله باروری‬ ‫بیشــتر از مردان به مس نیازمندند زیرا انها در طول قاعدگی‬ ‫این ماده معدنی را از دست می دهند‪ .‬مواد غذایی غنی از مس‬ ‫عبارتند از اجیل‪ ،‬لوبیا‪ ،‬گیالس‪ ،‬جگر‪ ،‬مرغ و شکالت‪.‬‬ ‫اسید فولیک بیشتر دریافت کنید‪ :‬ویتامین ب ‪ ۹‬یا همان‬ ‫اسید فولیک در تولید گلبول های قرمز خون موثر است‪ .‬کمبود‬ ‫اســید فولیک باعث نوعی کم خونی به نام انمی هم می شود‪.‬‬ ‫زنان در روز ‪ ۴۰۰‬میکروگرم اسید فولیک نیاز دارند‪ .‬این میزان در‬ ‫دوران بارداری به ‪ ۶۰۰‬میکروگرم می رسد‪ .‬اسید فولیک در دانه‬ ‫های کامل‪ ،‬سبزیجات تیره رنگ‪ ،‬لوبیا و اجیل یافت می شود‪.‬‬ ‫ویتامین ا دریافت کنید‪ :‬ویتامین ا یک ترکیب بسیار مهم‬ ‫برای توسعه گلبول های قرمز در مغز استخوان است‪ .‬غذاهای‬ ‫سرشار از ویتامین ا عبارتند از هویج‪ ،‬کدو سبز‪ ،‬سبزیجات تیره‬ ‫رنگ‪ ،‬فلفل شیرین‪ ،‬الو‪ ،‬گریپ فروت و هندوانه‪.‬‬ ‫مصرف ویتامین سی را افزایش دهید‪ :‬ویتامین سی نه تنها‬ ‫از سیستم ایمنی بدن حمایت و از بیمار یهای ویروسی جلوگیری‬ ‫می کند‪ ،‬بلکه توانایی بدن برای جذب اهن را تحریک کرده و‬ ‫تعداد گلبول های قرمز خون را افزایش می دهد‪ .‬مرکبات و توت‬ ‫فرنگی بیشترین میزان ویتامین سی در بین میوه ها را دارند‪.‬‬ ‫ویتامین ب ‪ ۱۲‬را فراموش نکنید‪ :‬مقدار خوبی از ویتامین‬ ‫ب ‪ ۱۲‬باعث تولید گلبول های قرمز در مغز استخوان می شود‬ ‫و حضور انها را در خون افزایش می دهد‪ .‬گوشت گوساله‪ ،‬تخم‬ ‫مرغ‪ ،‬ماهی قزل اال و ســاردین‪ ،‬محصوالت لبنی‪ ،‬سویا‪ ،‬جوانه‬ ‫گندم و قارچ سرشار از ویتامین ب ‪ ۱۲‬هستند‪.‬‬ ‫ورزش کنید‪ :‬یک شیوه زندگی بی نشاط و بی تحرک‪ ،‬نه تنها‬ ‫چاقتان کرده و گردش خــون را ضعیف می کند‪ ،‬بلکه باعث‬ ‫کاهش تعداد گلبول های قرمز خون می شود‪ .‬دویدن و دوچرخه‬ ‫سواری برای تامین این گلبولها ضروری هستند‪.‬‬ ‫سیگار نکشید‪ :‬سیگار کشیدن یکی از بدترین عادت هایی‬ ‫است می توان انجام داد‪ ،‬به خصوص با توجه به اینکه نیکوتین‬ ‫و دیگر مواد شیمیایی موجود در سیگار اکسیژن خون را کاهش‬ ‫می دهند و جریان خون مناسب را مختل می کنند‪.‬‬ ‫حداقل سالی یکبار برای ازمایش خون مراجعه کنید‪ :‬با‬ ‫انجام تست خون نه تنها تعداد گلبول های قرمز بلکه سطح‬ ‫کلســترول‪ ،‬اهن‪ ،‬اوره‪ ،‬کراتینین‪ ،‬گلوکز و ‪ ...‬نیز اندازه گیری‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫نتایج مطالعه نشان می دهد خوردن مقدار زیادی ماهی روغنی و مغزیجات اجیلی که مملو از اسید چرب اُمگا ‪ ۳‬هستند می تواند درد شدید میگرن را تسکین دهد‪ .‬مطالعات نشان می دهد مصرف اسیدهای‬ ‫چرب اُمگا‪ ۳‬به توقف میگرن کمک می کند‪ .‬این اسید در غذاهایی مانند ماهی ازاد‪ ،‬ساردین و مغزیجات اجیلی یافت می شود‪.‬محققان دریافتند کسانی که سردرد مداوم دارند در صورت داشتن رژیم غذایی حاوی‬ ‫مقادیر زیاد ماهی روغنی مانند ماهی ازاد و سایر غذاهای غنی از اسیدهای چرب‪ ،‬درد کمتری خواهند داشت‪ .‬نتایج این مطالعه نشان داد شرکت کنندگانی که اُمگا ‪ ۳‬بیشتری می خورند سردردهای کم شدت تر و‬ ‫کوتاه تری دارند‪ .‬تحقیقات قبلی حاکی از ان بود که اسیدهای چرب اُمگا‪ ۳‬با اثرات کاهش دهنده درد همراه هستند‪ ،‬در حالی که اسیدهای چرب امگا‪ ۶‬ممکن است درد را تشدید کنند‪ .‬محققان دانشگاه کارولینای‬ ‫شمالی معتقدند درد می تواند از طریق تغییرات غذایی هدفمند درمان شود‪ .‬محققان ادعا می کنند که یک رژیم غذایی سالم باید حداقل شامل دو وعده ماهی در هفته‪ ،‬از جمله یک وعده ماهی روغنی باشد‪ .‬تحقیق‬ ‫جدید شامل ‪ ۱۸۲‬نفر بود که بین ‪ ۵‬تا ‪ ۲۰‬روز در ماه دچار سردردهای میگرنی می شدند‪ .‬بررسی ها نشان داد رژیم غذایی حاوی مقادیر باال اُمگا ‪ ۳‬با کاهش ‪ ۱.۳‬ساعت سردرد در روز و دو روز سردرد در ماه همراه بود‪.‬‬ ‫التهاب در بدن یکی از روش های مبارزه با عفونت است‬ ‫‪ ۹‬ادویه ای که التهاب های بدن را کاهش می دهند‬ ‫التهاب در بدن یکی از روش های مبارزه با عفونت و در نتیجه بهبودی اســت‪ .‬اما گاهی اوقات‬ ‫التهاب ها از کنترل خارج می شوند و بیش از انچه که الزم است‪ ،‬باقی می مانند‪ .‬به این وضعیت‬ ‫التهاب مزمن می گویند و بررســی ها نشان داده است که این نوع التهاب ها در نهایت منجر به‬ ‫بیماری های متعددی از جمله دیابت و سرطان می شوند‪ .‬برخی از مواد خوراکی مانند ادویه هایی‬ ‫که در اینجا معرفی شده اند می توانند در درمان التهاب در بدن موثر باشند‪ .‬این ادویه ها با کاهش‬ ‫فعالیت نشانگرهای التهابی در بدن از التهاب می کاهند‪.‬‬ ‫‪ .۱‬زنجبیل‪ :‬زنجبیل ادویه ای خوش طعم و با مزه ای تند اما در عین حال شیرین است‪ .‬این ادویه به شکل های‬ ‫مختلف تازه‪ ،‬خشک شده یا پودرشده وجود دارد‪ .‬هزاران سال است که از این ادویه غیر از مصارف اشپزی‪،‬‬ ‫در طب سنتی برای درمان بیماری هایی چون سرماخوردگی‪ ،‬میگرن‪ ،‬التهاب مفصل‪ ،‬حالت تهوع استفاده‬ ‫می شود‪.‬زنجبیل حاوی ترکیبات شیمیایی متعددی از جمله گینجرول است که می توانند اثرات التهابی در‬ ‫بدن را کاهش دهند‪ .‬زنجبیل با کاهش نشانگرهای التهاب اور مانند پروتئین واکنش سی (‪ )CPR‬و فاکتور‬ ‫نکروز توموری الفا ( ‪ )TNF-α‬از التهاب در بدن می کاهد‪ .‬اولین نشانگر‪ ،‬پروتئینی است که در موارد التهاب‬ ‫و روماتیسم در خون افزایش می یابد و نشانگر بعدی‪ ،‬پروتئین دیگری است که در تنظیم سلول های ایمنی‬ ‫بدن نقش دارد‪ .‬این نشانگرها زمانی که از کنترل خارج می شوند‪ ،‬التهاب در بدن را افزایش می دهند که در‬ ‫نهایت منجر به بیماری می شود‪ .‬با مصرف دمنوش زنجبیل یا استفاده از پودر ان در غذا و ساالدها می توانید‬ ‫از خواص ضدالتهابی ان بهره مند شوید‪.‬‬ ‫‪ .۲‬سیر‪ :‬سیر ادویه ای محبوب با بو و طعمی قوی است‪ .‬هزاران سال است که از این ادویه در طب سنتی‬ ‫برای درمان التهاب مفصل‪ ،‬ســرفه‪ ،‬یبوســت‪ ،‬عفونت و دندان درد استفاده می شــود‪ .‬فواید درمانی سیر از‬ ‫ترکیبات سولفور موجود در ان مانند الیسین‪ ،‬دی الیل دی سولفید و اس‪-‬الیل سیستین ان نشات می گیرد‪.‬‬ ‫این ترکیبات خواص ضدالتهابی دارند‪ .‬در بررسی ها مشخص شده‪ ،‬استفاده از سیر‪ ،‬به ویژه عصاره سیر کهنه‪،‬‬ ‫در کاهش نشانگرهای التهاب اور در خون نقش مهمی دارد‪ .‬همچنین سیر حاوی موادی مانند گلوتاتیون‬ ‫است که می تواند به حجم انتی اکسیدان های بدن بیفزاید و در همان حال فعالیت نشانگرهای تقویت کننده‬ ‫ب در بدن را تنظیم کند‪.‬‬ ‫التها ‬ ‫‪ .۳‬زردچوبه‪ :‬زردچوبه ادویه ای محبوب اســت و از دیرباز هنگام پخت غذا از ان اســتفاده می شــود‪ .‬این‬ ‫ادویه بیش از ‪ ۳۰۰‬ترکیب فعال در خود دارد که مهم ترین انها انتی اکسیدانی ب ه نام کورکومین است‪ .‬این‬ ‫انتی اکسیدان ضدالتهابی بســیار قوی است‪ .‬بررسی های متعدد نشان داده که کورکومین جلوی عملکرد‬ ‫مولکولی که ژن های التهاب اور را فعال می کنند می گیرد‪ .‬در بررسی های دیگر مشخص شده‪ ،‬مصرف مکمل‬ ‫کورکومین می تواند به اندازه داروی ضدالتهاب غیراستروئیدی ایبوپروفن و دیکلوفناک درد ناشی از التهاب‬ ‫را تسکین دهد‪ .‬متاسفانه کورکومین به راحتی جذب بدن نمی شود‪ .‬می توانید زردچوبه را همراه با فلفل سیاه‬ ‫مصرف کنید تا جذب ان افزایش یابد‪.‬‬ ‫‪ .۴‬هل‪ :‬هل‪ ،‬ادویه ای اســت که طعم قوی و شــیرینی دارد‪ .‬مصرف این ادویه نشانگرهای التهاب اور مانند‬ ‫‪ ۶-CPR، IL‬و ‪ MDA‬در بدن را کاهش می دهد‪ .‬در ضمن این ادویه می تواند مقدار انتی اکسیدان بدن‬ ‫را تا ‪۹۰‬درصد افزایش دهد‪ .‬در یک تحقیق ‪ ۸‬هفته ای که روی ‪ ۸۷‬بیمار مبتال به کبد چرب انجام شــد‪،‬‬ ‫مشخص شد که مصرف روزانه هل می تواند از درجه (گرید) کبد چرب بکاهد‪.‬‬ ‫‪ .۵‬فلفل سیاه‪ :‬از انجایی که فلفل سیاه در سراسر دنیا محبوب است‪ ،‬به سلطان ادویه ها معروف شده است‪.‬‬ ‫از قدیم تاکنون‪ ،‬از این ادویه برای درمان بیماری هایی چون اســم‪ ،‬اسهال و بسیاری از بیماری های معده‬ ‫اســتفاده شده است‪ .‬بررسی ها نشان داده اســت که یکی از ترکیبات اصلی فلفل سیاه‪ ،‬پیپرین است و به‬ ‫کاهش نشانگرهای التهاب اور و تورم مفاصل کمک بسیاری می کند‪ .‬در ضمن در بررسی های ازمایشگاهی‬ ‫روی موش ها‪ ،‬پیپرین از قرمزی بدن‪ ،‬دفعات عطسه‪ ،‬انواع نشانگرهای التهاب اور مانند ‪ ۶-IL‬کاست‪ .‬فلفل‬ ‫سیاه به راحتی در دسترس است و می توانید ان را به مواد غذایی تان مانند گوشت‪ ،‬ماهی‪ ،‬سبزیجات و انواع‬ ‫ماکارونی هابیفزایید‪.‬‬ ‫‪ .۶‬جینسینگ‪ :‬هزاران سال است که در اسیا از جینسینگ در طب سنتی استفاده می شود‪ .‬دو نوع محبوب‬ ‫جینســینگ‪ ،‬اسیایی و امریکایی وجود دارد‪ .‬نوع اســیایی قوی تر از نوع امریکایی است‪ .‬این ادویه حاوی‬ ‫انواع ترکیبات فعال اســت و فواید بســیاری برای بدن دارد‪ .‬یکی از ترکیبات بسیار مهم و فعال این ادویه‪،‬‬ ‫جینسنوزید است که می تواند از التهاب های بدن بکاهد‪.‬‬ ‫‪ .۷‬چای سبز‪ :‬چای سبز مملو از ترکیباتی مفید به نام پلی فنول‪ ،‬به ویژه اپی گالوستاچین گالت (‪)EGCG‬‬ ‫است و بررسی ها نشان داده است این ترکیبات می توانند مغز و قلب را سالم نگهدارند‪ .‬همچنین ترکیبات‬ ‫پلی فنول در کاهش چربی های بدن و التهاب بســیار موثرند‪ .‬در بررســی های ازمایشگاهی روی حیوانات‬ ‫مشخص شد که این چای می تواند بیماری های التهابی روده‪ ،‬کولیت زخمی و بیماری کرون را بهبود بخشد‪.‬‬ ‫ترکیبات پلی فنول چای ســبز در کاهش بیماری های التهابی مانند پوکی اســتخوان‪ ،‬روماتیسم مفصلی‪،‬‬ ‫الزایمر‪ ،‬بیماری های لثه و حتی برخی سرطان ها موثر هستند‪.‬‬ ‫‪ .۸‬اکلیل کوهی (رزماری)‪ :‬اکلیل کوهی که با نام رزماری هم شناخته می شود یکی از بهترین ادویه های‬ ‫غذاهای مدیترانه ای اســت‪ .‬در بررسی محققان مشخص شده این ادویه خوش طعم و خوش رایحه ب ه لطف‬ ‫وجود ترکیبات رزمارینیک اسید و کارنوسیک اسید می تواند از التهابات بدن و در عین حال از درد و سفتی‬ ‫مفاصل تا حد چشمگیری بکاهد و توانایی حرکت زانوها را افزایش دهد‪ .‬در بررسی های ازمایشگاهی مشخص‬ ‫شد‪ ،‬رزمارینیک اسید می تواند از نشانگرهای التهابی که موجب بسیاری از بیماری ها مانند درماتیت اتوپیک‬ ‫( نوعی بیماری پوستی)‪ ،‬پوکی استخوان‪ ،‬اسم‪ ،‬بیماری لثه و دیگر بیماری های التهابی می شود بکاهد‪.‬‬ ‫‪ .۹‬دارچین‪ :‬دارچین ادویه خوش طعمی است که از پوست درختچه دارچین تهیه می شود‪ .‬دو نوع اصلی‬ ‫دارچین ب ه نام های سیالن و کاسیا وجود دارد‪ .‬هزاران سال است که در طب سنتی از دارچین برای درمان‬ ‫برخی از بیماری ها مانند دیابت نوع‪ ۲‬و روماتیسم مفصلی استفاده می شود‪.‬‬ ‫‪ ۹‬ادویه ای که التهاب های بدن را کاهش می دهند‬ ‫این ادویه می تواند از فعالیت نشــانگرهای التهاب اور ‪ CRP‬و ‪ MDA‬بکاهد‪ .‬همچنین دارچین می تواند‬ ‫ســطح انتی اکســیدان بدن را افزایش دهد‪ .‬در ضمن در بررسی ها مشخص شــده که دارچین نوع کاسیا‬ ‫می تواند از فعالیت هر دو نشانگر التهاب اور ‪ CRP‬و ‪ MDA‬بکاهد اما دارچین سیالن فقط روی کاهش‬ ‫مقدار ‪ MDA‬موثر است‪ .‬مصرف زیاد دارچین به کبد صدمه می زند‪ ،‬بنابراین در مصرف ان افراط نکنید‪.‬‬ ‫این ادویه نباید روزانه بیش از یک قاشق چایخوری استفاده شود‪ .‬التهاب یک فرایند طبیعی است که وقتی‬ ‫ادامه پیدا می کند‪ ،‬فرد را در خطر ابتال به بیماری های مختلف می اندازد‪ .‬بنابراین با مصرف به اندازه ادویه های‬ ‫فوق می توانید تا حد زیادی از التهاب های بدن تان بکاهید و سالمتی تان را حفظ کنید‪.‬‬ ‫بروز اسیب قلبی در ‪ ۵۰‬درصد از بهبودیافتگان کووید ‪۱۹‬‬ ‫بر اساس یافته های جدید‪ ،‬حداقل یک ماه پس‬ ‫از ترخیص بیماران کرونایی از بیمارستان‪ ،‬اسیب‬ ‫قبلی در نیمی از انها مشاهده شد‪.‬‬ ‫محققان مشــاهده کردند حــدود ‪ ۵۰‬درصد از‬ ‫بیمارانی که با کووید ‪ ۱۹‬شــدید در بیمارستان‬ ‫بستری شده و سطح پروتئینی به نام تروپونین در‬ ‫انها افزایش می یابد‪ ،‬دچار اسیب قلبی می شوند‪.‬‬ ‫اسیب شــامل التهاب عضله قلب (میوکاردیت)‪،‬‬ ‫زخم یا مرگ بافت قلب (انفارکتوس)‪ ،‬محدودیت‬ ‫خون رســانی به قلب (ایسکمی) و تلفیقی از هر‬ ‫سه است‪.‬‬ ‫در مطالعه ‪ ۱۴۸‬بیمار کرونایی در شش بیمارستان‬ ‫در لندن مشخص شد که افزایش سطح تروپونین‬ ‫نشان دهنده وجود یک مشکل احتمالی در قلب‬ ‫است‪.‬‬ ‫با اســیب عضله قلب‪ ،‬تروپونیــن در خون ازاد‬ ‫می شــود‪ .‬میزان باال این پروتئیــن می تواند در‬ ‫صورت انســداد رگ یا التهاب قلب ایجاد شــود‪.‬‬ ‫بسیاری از بیمارانی که با کووید ‪ ۱۹‬در بیمارستان‬ ‫بستری هستند‪ ،‬سطح تروپونین شان در مرحله‬ ‫حاد بیماری‪ ،‬زمانی که بدن واکنش ایمنی بیش‬ ‫از حد به عفونت نشان می دهد‪ ،‬افزایش می یابد‪.‬‬ ‫سطح تروپونین در همه بیماران این مطالعه که‬ ‫پس از ترخیص با اسکن ‪ MRI‬قلب برای یافتن‬ ‫علــت و میزان اســیب وارده به قلب‪ ،‬تحت نظر‬ ‫بودند‪ ،‬افزایش یافت‪ .‬پروفســور «ماریانا فونتانا»‪،‬‬ ‫استاد قلب و عروق در دانشگاه کالج لندن‪ ،‬در این‬ ‫باره می گوید‪« :‬افزایش ســطح تروپونین با نتایج‬ ‫وخیم تر در بیماران کرونایی همراه است‪ .‬بیماران‬ ‫مبتال به بیماری کووید ‪ ۱۹‬غالباً دارای مشکالت‬ ‫مرتبط با قلب نظیر دیابت‪ ،‬فشار خون باال و چاقی‬ ‫هستند‪ .‬با این حال در طی عفونت شدید کووید‬ ‫‪ ،۱۹‬قلب نیز ممکن است به طور مستقیم تحت‬ ‫تاثیر قرار گیرد‪ .‬تشخیص و تعیین اسیب دیدگی‬ ‫دشوار است‪ ،‬اما اســکن ‪ MRI‬از قلب می تواند‬ ‫الگوهای مختلفی از اسیب را شناسایی کند‪».‬‬ ‫شغل شما بنا به‪ 3‬دلیل عجیب‪ ،‬شما را چاق می کند!‬ ‫یکی از عوامل مهم در بروز چاقی محل کار شماست‪ .‬البته نه به این‬ ‫معنا که محل کارتان شما را چاق کند‪ ،‬در واقع عوامل مختلفی در‬ ‫محیط کار دست به دست هم می دهند تا روز به روز چاق تر شوید!‬ ‫عدم تحرک و نشســتن پشت میز برای ســاعات طوالنی‪ ،‬خوردن‬ ‫غذاهای بدون ارزش هنگام انجام کار و‪ ...‬همگی از فاکتورهای موثر‬ ‫بروز چاقی در محل کار هستند‪ .‬با این حال مواردی هم وجود دارند‬ ‫که به ظاهر کم اهمیت و کوچک و در عین حال چاق کننده هستند‪:‬‬ ‫استرس و کار زیاد‪ :‬مطالعات نشان می دهند که استرس مزمن در‬ ‫محل کار‪ ،‬احتمال بروز سندرم متابولیک را در افراد افزایش میدهد‪.‬‬ ‫سندرم متابولیک به مجموعه ای از مشکالت در سالمت فرد مثل‬ ‫افزایش محیط شکم‪ ،‬افزایش فشار خون و مقاومت به انسولین که‬ ‫می تواند به دیابت نوع ‪ ٢‬منجر شود‪ ،‬گفته می شود‪ .‬زنان‪ ،‬پنج برابر‬ ‫بیشتر از مردان در معرض خطر بروز سندرم متابولیک قرار دارند زیرا‬ ‫زنان بیشتر از مردان دچار استرس ناشی از کار می شوند‪ .‬وقتی که‬ ‫دچار استرس می شویم‪ ،‬غدد فوق کلیه‪ ،‬هورمون کورتیزول بیشتری‬ ‫ترشح می کنند‪ .‬این هورمون‪ ،‬ذخیره چربی را در بدن افزایش می‬ ‫دهد (مخصوصا زمان هایی که باید مدت طوالنی را به کار مشغول‬ ‫شــده و از خوردن غذا صرفنظر کنیم)‪ .‬ذخیــره چربی به ویژه در‬ ‫سلول های چربی ناحیه شکم‪ ،‬اتفاق می افتد و خطر بروز دیابت نوع‬ ‫‪ ٢‬را افزایش می دهد‪ .‬ترشح کورتیزول همچنین‪ ،‬بر روی هورمون‬ ‫های افزایش دهنده گرسنگی هم تاثیر می گذارد‪ .‬این موضوع باعث‬ ‫افزایش اشتها و در نتیجه افزایش وزن می شود‪.‬‬ ‫دفتر کار پر ســر و صدا‪ :‬اگر در جایی کار می کنیم که پر ازدحام‪،‬‬ ‫شلوغ و پر ســر و صدا است (مثل دفاتری که کارمندان زیادی در‬ ‫یک اتاق هستند و یا سالن های ارایشگاه)‪ ،‬صدای ازدحام از عواملی‬ ‫اســت که ما را به خوردن میان وعده های زیاد در بین وعده های‬ ‫اصلی‪ ،‬ترغیب می کند‪ .‬تحقیقات نشان می دهند که افرادی که در‬ ‫حین رفع یک مشکل یا انجام یک کار‪ ،‬در معرض صدای زیاد قرار‬ ‫دارند‪ ،‬غذای بیشتری می خورند‪ .‬عالوه بر این‪ ،‬افرادی که در محیط‬ ‫پر از صدا کار می کنند‪ ،‬تمایل بیشتری به خوردن غذاهای ناسالم‬ ‫مثل چیپس دارند‪ .‬پس پر سر و صدا بودن محیط کار‪ ،‬هم تمایل ما‬ ‫را به پرخوری بیشتر می کند و هم انتخاب های غذایی ما را ناسالم‬ ‫تر می نماید‪.‬‬ ‫اســتراحت های گاه و بی گاه برای نوشــیدن قهوه یا چای‪ :‬برای‬ ‫بسیاری از ما‪ ،‬نوشــیدن تعداد زیادی لیوان چای یا قهوه به عادت‬ ‫و باید تبدیل شده است و بدون ان نمی توانیم کامال هشیار باشیم‪.‬‬ ‫این مســاله می تواند بر روی سایز دور کمر تاثیر بگذارد‪ .‬در اینجا‬ ‫مقصر فقط شکر موجود در این نوشیدنی ها نیست‪ .‬کافئین موجود‬ ‫در بعضی از نوشیدنی ها مثل قهوه‪ ،‬تغییرات هورمونی در بدن ایجاد‬ ‫می کند که به ذخیره چربی در بدن می انجامد‪ .‬وقتی که کافئین‬ ‫مصرف می کنیم‪ ،‬پیامی به غده هیپوفیز در مغز فرستاده می شود‬ ‫و غدد فوق کلیه به ترشــح ادرنالین‪ ،‬تحریک می شوند‪ .‬در نتیجه‪،‬‬ ‫این تصور اشتباه برای بدن به وجود می اید که در معرض خطر قرار‬ ‫گرفته است و باید مبارزه کند‪ .‬این مساله به افزایش قند خون منجر‬ ‫می شود و بدن انسولین بیشتری ترشح می کند تا قند خون را به‬ ‫حالت عادی برگرداند‪ .‬انسولین یکی از هورمون های اصلی در ذخیره‬ ‫چربی است و گلوکز استفاده نشده در بدن را به صورت گلیکوژن در‬ ‫ماهیچه ها ذخیره می کند و باقیمانده قند را هم به چربی تبدیل‬ ‫می نماید‪ .‬این روند با نوشیدن ‪ ۵‬فنجان یا بیشتر از ‪ ۵‬لیوان قهوه‪،‬‬ ‫افزایش پیدا می کند‪ .‬به طــور خالصه‪ ،‬مصرف بیش از حد قهوه‪،‬‬ ‫احتمال افزایش وزن و دیابت نوع ‪ ٢‬را افزایش می دهد‪.‬‬ صفحه 6 ‫وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در پیام توییتری نوشــت‪ :‬متاسفانه در برخی نواحی‪ ،‬هشت ساعت برق مستمر شهری در دسترس نیست‪ .‬در تالش برای بهبودیم و از مشکل‬ ‫بوجود امده پوزش می طلبیم‪« .‬محمد جواد اذری جهرمی» در این پیام تاکید کرده اســت که باتری دکل های تلفن همراه‪ ،‬برای ‪ ۲‬ســاعت پاسخگوی قطع برقند؛ پس از شارژ‬ ‫کامل‪ ،‬نیازمند ‪ ۸‬ساعت اتصال به شارژند تا به طور کامل شارژ شوند‪ .‬وزیر ارتباطات و فناوری اطالعات در این پیام تصریح کرد‪ :‬همه باید پاسخگو باشند‪ .‬شایان ذکر است که در‬ ‫روزهای اخیر به علت قطعی برق در مناطق مختلف کشــور اینترنت نیز به تبع ان قطع می شود و این مشکالت زیادی را برای مردم و شهروندان به وجود اورده است و علیرغم‬ ‫پرداخت هزینه های اینترنت عمال اینترنتی وجود ندارد‪.‬‬ ‫شمارش معکوس برای تولید انبوه واکسن های داخلی‬ ‫واکسن هایایرانیدرچه مرحله ای ازتولیدوتوزیعقراردارند؟‬ ‫با گذشــت حدود یک سال و نیم از شیوع بحران کرونا بیش از ‪ 200‬شرکت واکسن سازی دنیا‬ ‫درحال تالش برای تولید واکسن هستند که ایران نیز در این بین توانست اولین واکسن کرونا‬ ‫را به مرحله تولید برســاند و چندین واکسن دیگر نیز در حال گذراندن مراحل مراحل بالینی‬ ‫هستند‪ .‬همزمان با تداوم چرخه انتقال کرونا و مرگ و میز ناشی از کووید ‪ ۱۹‬در جهان‪ ،‬تکاپوی‬ ‫کشــورهای مختلف و صاحب نظر در حوزه پزشکی برای ساخت واکسن به اوج خود رسیده‬ ‫و شــرکت های مختلف در دنیا سعی در تولید موثرترین واکسن کرونا دارند‪ .‬هم اکنون بیش‬ ‫از ‪ ۲۰۰‬واکســن در جهان در مراحل مختلف تولید و ارزیابی هستند‪ .‬شرایطی که همه گیری‬ ‫جهانی کووید ‪۱۹‬بر جهان تحمیل کرد‪ ،‬باعث شده فرایندهای تولید واکسن که گاه سال ها طول‬ ‫می کشید‪ ،‬به چند ماه کاهش یابد‪ ،‬البته باید به این امر توجه داشت که این موضوع به معنای‬ ‫بی توجهی واکسن سازان دنیا به استانداردهای بین المللی نیست بلکه با توجه به شیوع بیماری‬ ‫کرونا و جهش های این ویروس‪ ،‬سازمان جهانی بهداشت تالش کرد با افزایش ستاب در مطالعات‬ ‫بالینی و موکول کردن فاز چهارم این مطالعات به زمان توزیع عمومی واکســن مجوز مصرف‬ ‫اضطراری واکسن های مورد اطمینانی که فازهای اول و دوم را با موفقیت پشت سر گذاشته اند را‬ ‫صادر کرد‪ .‬ایران نیز با شیوع بیماری کرونا تمام تالش خود را برای تولید و واردات واکسن های‬ ‫کرونا به کار گرفت اما به دلیل شیوع این همه گیری در سراسر جهان و بحران کمبود واکسن‬ ‫ایران توانست با واردات واکسن های اسپوتنیک وی روسیه ‪ ،‬استرازنکا‪ ،‬سینوفارم و کووکسین‬ ‫(بهارات) بخشی زیادی از گروه های حساس و اسیب پذیر جامعه را واکسینه کند‪ .‬همچنین‬ ‫در زمینه تولید واکسن نیز‪ ،‬چندین شرکت ایرانی در حال تولید واکسن هستند که در ادامه به‬ ‫مرور اخرین وضعیت تولید انها می پردازیم‪.‬‬ ‫واکسن «کوو ایران برکت»‪ :‬این واکسن که توسط شرکت شفا فارمد از زیرمجموعه های گروه دارویی‬ ‫برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان امام در حال تولید و توزیع است‪ .‬واکسن برکت اولین واکسن ایرانی‬ ‫است که توانست مجوز مصرف اضطراری را دریافت کند و به گفته مسووالن تا کنون تاکنون دو میلیون و‬ ‫‪ ۵۰‬هزار دز واکسن کرونای برکت تولید شده است که از این تعداد‪ ۳۶۰ ،‬هزار دوز واکسن تحویل وزارت‬ ‫بهداشت شده است‪ .‬این واکسن در حال طی کردن فاز سوم بالینی است و برای تهیه ان از فناوریِ «ویروس‬ ‫کشته شده» بهره گرفته شده است‪.‬‬ ‫واکسن «پاستوکووک»‪ :‬این واکسن که محصول همکاری انستیتو پاستور ایران و موسسه فینلی کوباست‬ ‫نیز در حال طی کردن فاز سوم بالینی است‪ ،‬بر اساس اطالعات ارائه شده واکسن مشترک انستیتو پاستور‬ ‫ایران و انســتیتو فینالی کوبا که در فاز نهایی یا فاز ســه قرار دارد برای ‪ ۲۴‬هزار نفر از مردم ایران در ‪۷‬‬ ‫استان و ‪ ۸‬شهر کشــور شامل اصفهان‪ ،‬یزد‪ ،‬کرمان‪ ،‬بندرعباس‪ ،‬ساری‪ ،‬بابل‪ ،‬همدان و زنجان انجام شده‬ ‫و از هفته گذشــته تزریق ُدز دوم برای این ‪ ۲۴‬هزار نفر‪ ،‬اغاز شــده است‪ .‬فناوری به کار گرفته شده در ان‬ ‫به صورت پروتئین نوترکیب کونژوگه است‪ .‬این واکسن فاز یک و دو را در کشور کوبا طی کرده و در ان جا‬ ‫بنام سوبرانا ارائه شده است‪.‬‬ ‫واکســن «کووپارس»‪ :‬واکسنی که توسط موسسه رازی تولید شــد و فناوری به کار گرفته شده در این‬ ‫واکسن هم به صورت پروتئین نوترکیب است‪ .‬شروع واکسیناسیون با واکسن «کووپارس» در ‪ ۵۰۰‬موش و‬ ‫‪ ۲۵‬میمون سبز افریقایی در مدت یک سال انجام و در ادامه پس از ارسال ‪ CTD‬به سازمان غذا و دارو و‬ ‫دریافت تاییدیه های کمیته اخالق فاز یک و دو کارازمایی بالینی ادامه پیدا کرد‪ .‬فاز یک کارازمایی بالینی‬ ‫در اسفندماه ‪ ۱۳۹۹‬اغاز و نیمه فروردین ماه با ‪ ۱۳۳‬جمعیت بزرگسال سالم (‪ ۱۸‬تا ‪ )۵۵‬ساله در مطالعه‬ ‫کارازمایی بالینی به پایان رســید‪ .‬فاز دوم کارازمایی بالینی با حضور ‪ ۵۰۰‬داوطلب از جمعیت ‪ ۱۸‬تا ‪۷۰‬‬ ‫ساله در حال انجام است که در این مطالعه کارازمایی بالینی با طراحی موازی و دوسوکور‪ ۲ ،‬گروه واکسن‬ ‫و دارونما حضور دارند که انتظار بر این است تا پایان تیرماه ادامه داشته باشد‪ .‬پیش بینی می شود تا اواخر‬ ‫تیر‪ ،‬اطالعات فاز ‪ ٢‬به سازمان غذا و دارو ارسال شود و نیمه مرداد فاز سوم واکسیناسیون اغاز شود‪ .‬تاکنون‬ ‫برای شرکت در فاز یک و دو کارازمایی بالینی واکسن رازی کووپارس بیش از ‪ ١٠‬هزار نفر ثبت نام کرده اند‪.‬‬ ‫واکسن «فخرا»‪ :‬واکســن شرکت میالد دارو نور که با همکاری وزارت دفاع در فاز یک مطالعات بالینی‬ ‫قرار دارد‪ .‬فناوری این واکســن هم «ویروس کشته شده» است و قرار است با نام «فخراواک» عرضه شود‪.‬‬ ‫کارازمایی بالینی فاز یک این واکسن به اتمام رسیده است که نتایج حاصله به سازمان غذا و داروی کشور‬ ‫اعالم و ارسال شده است‪ .‬همچنین کارازمایی بالینی فاز دو واکسن از اواخر ماه گذشته اغاز شده و به طور‬ ‫کلی کارازمایی بالینی فاز ‪ ۱‬بر روی ‪ ۱۳۵‬نفر و فاز ‪ ۲‬بر روی ‪ ۵۰۰‬داوطلب انجام گرفته و خوشبختانه همه‬ ‫این افراد در سالمت کامل به سر می برند‪.‬‬ ‫واکســن ایرانی ‪ -‬استرالیایی «اسپایکوژن»‪ :‬این واکسن ساخت سیناژن با همکاری استرالیا که در‬ ‫فاز دو و سه بالینی است‪ .‬این واکسن از نوع پروتئین نوترکیب است و فاز یک ان در کشور استرالیا انجام‬ ‫شــده است‪ .‬واکسن اسپایکوژن مانند سایر واکســن ها ‪ُ ۲‬دز بوده تزریق ‪ُ ۲‬دز واکسن اسپایکوژن بر ‪۴۰۰‬‬ ‫نفــر در مرحله دوم کارازمایی بالینی صورت گرفته اســت و این ُدزها به فاصله ‪ ۳‬هفته به داوطلبان این‬ ‫طرح مطالعاتی تزریق شده است‪ .‬نتایج کارازمایی بالینی مرحله دوم پس از جمع بندی نهایی نتایج توسط‬ ‫سازمان غذا و دارو اعالم خواهد شد‪.‬‬ ‫واکســن «نورا»‪ :‬واکسن «نورا» با تالش ‪۱۶‬ماهه پزشکان‪ ،‬متخصصان و پژوهشگران بخش تحقیقات و‬ ‫پژوهش بیمارستان بقیه اهلل (عج) و با مشارکت محققان دانشگاه امام حسین (ع) ساخته شده است‪ .‬این‬ ‫واکسن نیز از نوع پروتئین نوترکیب است و در فاز یک مطالعات بالینی قرار دارد‪.‬‬ ‫همچنین سه شرکت دیگر نیز درحال تالش برای تولید واکسن های کرونا با فناوری های نوین هستند که‬ ‫در ادامه به مرور وضعیت انها میپردازیم‪:‬‬ ‫واکسن شرکت درمان گستر رناپ؛ این واکسن نیز با همکاری اریوژن که در مرحله تست چالش میمون‬ ‫قرار دارد‪ .‬این واکسن از نوع ‪ mRNA‬است و در صورت تایید مراحل ازمایشگاهی وارد وطالعات انسانی‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫واکسن شرکت هوم ایمن زیست فناور‪ :‬این شرکت واکسن خود را از ابتدای خرداد وارد فاز ازمایشی‬ ‫میمون کرده است از دیگر شرکت های تولید کننده واسکن کرونا خواهد بود‪ .‬فناوری این واکسن مبتنی بر‬ ‫ویروس مهندسی شده سرخک است‪.‬‬ ‫واکســن کرونای شرکت های اســوه با همکاری پایا فن یاخته البرز و کیان ژن ازما تولید خواهد شد‪ :‬این‬ ‫واکســن که از ویروس کشته شده تولید می شود‪ ،‬این واکسن ازمایش حیوانی را با ایمنی و اثربخشی باال‬ ‫پشت سر گذاشته است و در صورت دریافت تاییدیه از سازمان غذا و دارو وارد فاز بعدی خواهد شد‪.‬‬ ‫عذرخواهی سخنگوی صنعت برق از مردم به دلیل خاموشی ها‬ ‫ســخنگوی صنعت برق با اشاره به خاموشــی های شب گذشته‪،‬‬ ‫از مردم بابت بروز این مشــکل عذرخواهی کــرد‪ ، .‬انتقال و توزیع‬ ‫نیروی برق ایران (توانیر)‪« ،‬مصطفی رجبی مشهدی» درباره دالیل‬ ‫خاموشــی های خارج از برنامه شب گذشته افزود‪ :‬به منظور حفظ‬ ‫پایداری شبکه‪ ،‬رله های فرکانسی به کار گرفته شده است و هنگامی‬ ‫که تراز تولید و مصرف از حد اســتاندارد فراتر رود و امکان کنترل‬ ‫مصرف وجود نداشته باشد‪ ،‬این رله ها به صورت خودکار به کار افتاده‬ ‫و برق تعدادی از مشــترکان را قطع می کند‪ .‬وی با عذرخواهی از‬ ‫مشــترکان به دلیل بروز این گونه خاموشــی های خارج از برنامه‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬در صورتی که رله های فرکانسی به درستی عمل نکنند‪،‬‬ ‫شاهد خاموشی گسترده ای در کشور خواهیم بود و به همین دلیل‬ ‫به این رله ها برای حفظ پایداری شبکه برق کل کشور نیازمندیم‪.‬‬ ‫ســخنگوی صنعت برق با بیان این که سه روز بسیار گرم را پیش‬ ‫رو داریم‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬دیروز نیاز مصرف برق به ‪ ۶۵‬هزار و ‪۹۰۰‬‬ ‫مگاوات رسید که تاکنون در صنعت برق سابقه نداشته است‪ ،‬اما با‬ ‫توجه به گرمای پیش رو احتمال اینکه این میزان حتی از ‪ ۶۶‬هزار‬ ‫مگاوات نیز فراتر رود‪ ،‬وجود دارد‪ .‬رجبی مشهدی با اشاره به این که‬ ‫نیروگاه های کشــور توان تولید بیش از ‪ ۵۵‬هزار مگاوات را ندارند‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬هم اکنون شاهد فاصله ‪ ۱۱‬هزار مگاواتی تولید و‬ ‫مصرف برق هســتیم که این میزان فاصله تولید و مصرف را باید با‬ ‫فعالیت ها و برنامه های جابه جایی بار صنایع و مشترکان عمده پر‬ ‫کنیم و اگر امکان پذیر نباشد‪ ،‬ناچار از اعمال خاموشی خواهیم شد‪.‬‬ ‫وی در عین حال تاثیر راهکارهای مدیریت مصرف را در جلوگیری‬ ‫از بروز خاموشــی بســیار مهم عنوان کرد و گفت‪ :‬در صورتی که‬ ‫مشترکان از سایه بان برای کولرهای ابی استفاده و از دور کند این‬ ‫نوع کولرها بهره بگیرند‪ ،‬شاهد کاهش ‪ ۲‬هزار مگاواتی مصرف برق‬ ‫خواهیم بود‪ .‬سخنگوی صنعت برق همچنین خاطرنشان کرد‪ :‬اگر‬ ‫دمای کولرهای گازی در کشور به جای ‪ ۱۸‬روی ‪ ۲۵‬درجه تنظیم‬ ‫شــود‪ ،‬شــاهد کاهش پنج هزار مگاواتی مصرف برق خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬با هر یک درجه افزایش درجه ترموســتات کولر گازی‪،‬‬ ‫سه درصد از مصرف برق این نوع کولرها کم می شود‪.‬‬ ‫کم ابی تهران وارد وضعیت نارنجی شد؛‬ ‫قطع اب بدمصرف ها از مرداد‬ ‫مدیرعامل شــرکت اب و فاضالب استان تهران از ورود‬ ‫اســتان تهران به وضعیت نارنجی یعنی هشدار کم ابی‬ ‫خبر داد و گفت‪ :‬قطع اب مشترکان بدمصرف از مردادماه‬ ‫در دستور کار خواهد بود‪.‬‬ ‫محمد رضا بختیاری با اشــاره به اینکه امسال ظرفیت‬ ‫بارندگی اســتان تهران نسبت به ‪ ۵۰‬سال گذشته بسیار‬ ‫بد اســت افزود‪ :‬امسال در اســتان تهران ‪ ۲۹۰‬میلیمتر‬ ‫بارندگی رخ داده و این در حالی اســت که سال گذشته‬ ‫این رقم ‪ ۴۴۰‬میلیمتر بوده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به شرایط سخت سدهای تهران گفت‪ :‬امسال‬ ‫‪ ۷۹۰‬میلیون مترمکعب اب در ســدهای تهران ذخیره‬ ‫شــده در حالی که این رقم سال گذشته در مدت مشابه‬ ‫یک میلیارد و ‪ ۱۵۰‬میلیون مترمکعب بوده اســت و این‬ ‫به معنای کسری ‪ ۳۶۰‬میلیون مترمکعب اب در سدهای‬ ‫استان تهران است‪.‬‬ ‫قطع اب بدمصرف ها از مرداد‬ ‫بختیاری با اشاره به برخورد جدی و قطعی اب برای مشترکین‬ ‫بدمصــرف از مردادمــاه ادامه داد‪ :‬هم اکنون بــرای ‪ ۱۷۰‬هزار‬ ‫مشترک بدمصرف تهرانی که تا ‪ ۳۰‬مترمکعب اب در ماه مصرف‬ ‫کرده اند یعنی (دوبرابر الگوی مصرف) هشــدار قطعی اب صادر‬ ‫شده است که اگر روند مصرف خود را اصالح نکنند در مرداد ماه‬ ‫روزانه ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬ساعت اب این مشترکین خانگی قطع خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب استان تهران با بیان اینکه در‬ ‫این شرایط سخت ما اب شرب باکیفیت و پایدار برای مشترکین‬ ‫تامین می کنیم افزود‪ :‬در این شــرایط سخت از مشترکین توقع‬ ‫داریم در میزان مصرف با رعایــت الگوی مصرف با ما همکاری‬ ‫کنند که البته برخی از این مشــترکین اص ً‬ ‫ال به شرایط بحرانی‬ ‫کشور به لحاظ کمبود اب توجهی ندارند‪.‬‬ ‫‪ ۸۵‬درصد مشترکان الگوی مصرف را رعایت می کنند‬ ‫وی با اشــاره به اینکه ‪ ۸۵‬درصد مشــترکین الگوی مصرف اب‬ ‫را رعایت می کنند گفت‪ ۱۵ :‬درصد از مشــترکین اب تهران پر‬ ‫مصرف هســتند و ‪ ۵‬درصد از این تعداد بد مصرف هســتند که‬ ‫این ‪ ۵‬درصــد ‪ ۱۰‬تا ‪ ۱۵‬درصد اب تولیدی در تهران را مصرف‬ ‫می کنند که بخش عمده ای از این مشــترکین خانگی در شمال‬ ‫غرب تهران و برخی در جنوب و حتی شهرســتان های اســتان‬ ‫تهران هســتند که از اب شــرب برای ابیاری باغچه اســتفاده‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫بختیاری افزود‪ :‬استان تهران ‪ ۲۵‬درصد و شهر تهران ‪ ۱۷‬تا ‪۱۸‬‬ ‫درصد از اب شرب کشور را مصرف می کنند‪.‬‬ ‫جامعه‬ ‫اذری جهرمی‪ :‬از مشکل بوجود امده پوزش می طلبیم‪/‬همه باید پاسخگو باشند‬ ‫سهشنبه ‪ 15‬تیرماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪523‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اخبار‬ ‫پیامک به افراد فوت شده‬ ‫برای تزریق واکسن کرونا‬ ‫درحالیکه بسیاری از سالمندان بدون دریافت پیامک به مراکز‬ ‫واکسیناسون مراجعه کردند‪ ،‬برخی از متوفیان سالیان گذشته‬ ‫از طریــق پیامک به مراکز واکسیناســیون دعوت شــده اند‪.‬‬ ‫واکسیناسیون سالمندان جدا از دغدغه هایی همچون نگرانی از‬ ‫عوارض واکسن ها‪ ،‬شلوغی مراکز واکسیناسیون‪ ،‬بی نظمی در‬ ‫اطالع رســانی به مراجعین‪ ،‬معضالت تاخیر در تزریق دوز دوم‬ ‫مسائلی دیگر را پیش روی خانواده های انان قرار داده است‪ .‬اما‬ ‫انچه به گفته وراث برخی از فوت شدگان سالیان گذشته عجیب‬ ‫است‪ ،‬پیامک وزارت بهداشت مبنی بر دعوت به واکسیناسیون‬ ‫سراســری این متوفیان است این درحالی است که بسیاری از‬ ‫افرادی که در قید حیات هســتند بــدون دریافت پیامک بر‬ ‫اســاس اولویت بندی سنی خود به مراکز مراجعه کرده اند‪ .‬اما‬ ‫برخی متوفیان به شــکلی رسمی و با دریافت پیامک به مراکز‬ ‫واکسیناسیون دعوت شده اند‪ .‬در همین این راستا خانم کمالی‬ ‫ادعا می کند که تا به حال وزارت بهداشت ‪ ۵‬بار مادر فوت شده‬ ‫من رو دعوت به واکسیناسیون کرده است‪ ،‬این در حالی است‬ ‫که مادر من در سال ‪ ۹۴‬فوت شده اند‪ ،‬مگر ثبت احوال اطالعات‬ ‫هویتی افراد را در اختیار ندارد‪ .‬شناسنامه ایشان همان ابتدا باطل‬ ‫شده است چگونه ممکن است اطالعات افراد متوفی ثبت نشده‬ ‫باشد‪ .‬اقای حسنی در این مورد گفت‪ :‬با توجه به اینکه پدر همسر‬ ‫بنده سال گذشته فوت شده اند‪ ،‬اما همچنان از طریق پیامک از‬ ‫سوی وزارت بهداشت برای انجام واکسیناسیون به مراکز بهداشت‬ ‫دعوت می شوند‪.‬ایا وزارت بهداشت اطالعاتی از متوفیان در اختیار‬ ‫ندارد؟ در این راستا سیف اله ابوترابی سخنگوی سازمان ثبت‬ ‫احوال کشور در مورد این موضوع که چرا افراد متوفی همچنان از‬ ‫سوی وزارت بهداشت برای انجام واکسیناسیون به مراکز بهداشت‬ ‫دعوت می شوند‪ ،‬گفت‪:‬وزارت بهداشت بانک اطالعاتی خودش را‬ ‫دارد‪ .‬اگر چه از طریق ثبت احوال بانک اطالعاتی هویتی افراد را‬ ‫در اختیار دارد‪ ،‬اما به نظر می رســد با توجه به مشکل به وجود‬ ‫امده از ان استفاده نمی کند‪.‬‬ ‫برج میالد تعطیل شد‬ ‫به منظور جلوگیری از شــیوع ویروس «کرونا» بویژه نوع دلتا‬ ‫تمامی فعالیت های مجموعه برج میالد از امروز دوشــنبه ‪۱۴‬‬ ‫تیرماه تا اطالع ثانوی تعطیل است‪ .‬نظر به دستور العمل های‬ ‫ستاد ملی مبارزه با شیوع کرونا و قرار گرفتن تهران در وضعیت‬ ‫قرمز کرونایی‪ ،‬برج میالد تعطیل است‪ .‬بنا به ضرورت پیشگیری‬ ‫و کاهش خطر ابتال به ویروس کرونا در ســطح شهر تهران و با‬ ‫توجه به مراجعه روزانه گردشگران داخلی و خارجی به مجموعه‬ ‫برج میالد‪ ،‬تا اطالع ثانوی برنامه های این مجموعه لغو می شود‪.‬‬ ‫تا پایان شــرایط قرمز کرونایی در تهران‪ ،‬برنامه های فرهنگی‪،‬‬ ‫تفریحی‪ ،‬خدمات‪ ،‬رســتوران و کافی شاپ های مجموعه برج‬ ‫میالد نیز تعطیل خواهند بود‪.‬‬ ‫اعمال قانون خودروهای فاقد‬ ‫معاینه فنی توسط دوربین های‬ ‫برون شهری‬ ‫مدیریت امور اجرایی معاینه فنی خودروهای کشور از رصد و اعمال‬ ‫قانون خودروهای فاقد معاینه فنی توســط دوربین های نظارتی‬ ‫برون شهری خبر داد‪ .‬عبداهلل متولی در تشریح روند رصد خودروهای‬ ‫فاقد معاینه فنی توسط دوربین های نظارتی برون شهری و به دنبال‬ ‫ان جریمه این خودروها گفت‪ :‬در راستای وظایف قانونی خود و بر‬ ‫اساس مصوبات هیئت دولت در جهت ایمن سازی و رفع نواقص‬ ‫خودرویی ‪ ،‬بهینه سازی وکاهش مصرف سوخت‪ ،‬کاهش االیندگی‬ ‫وســایل حمل و نقل و افزایش ضریب ایمنی خودروهای سبک و‬ ‫سنگین؛ ضمن همکاری با نیروی انتظامی‪ ،‬پلیس راهور و وزارت‬ ‫راه و شهرسازی با جدیت پیگیر اجرای ایین نامه اجرایی ماده (‪)۸‬‬ ‫قانون هوای پاک می باشــد و طبق توافقات اخیر به زودی عالوه‬ ‫بر محدوده طرح ترافیک و ‪ LEZ‬شــهری؛ دوربین های نظارتی‬ ‫برون شهری در محورهای جاده ای نیز جهت حفظ سطح ایمنی‬ ‫و االیندگی خودروها در محورهای مواصالتی کشور با تخصیص‬ ‫شماره (کد) جریمه فاقد گواهی معاینه فنی و خودروهای فرسوده‬ ‫توسط ســازمان و ادارات ذیربط اقدام خواهد شد‪ .‬وی با اشاره به‬ ‫ایین نامه ماده ( ‪ )۸‬قانون هوای پاک در خصوص سن فرسودگی‬ ‫خودروها‪ ،‬افزود‪ :‬چنانچه هر خودرویی پس از دو دوره متوالی مطابق‬ ‫اییننامهمذکورنتواندگواهیمعاینهفنیمعتبراخذنماید‪،‬مشمول‬ ‫محدودیت های ماده (‪ ) ۸‬قانون فوق الذکر خواهد شد‪ .‬وی با تاکید‬ ‫بر تشدید نظارت بر مراکز معاینه فنی گفت‪ :‬مراکز معاینه فنی عالوه‬ ‫بر رصد و پایش دائمی از طریق مرکز داده کاوی اطالعات سامانه‬ ‫سیمفا؛ به صورت مستمر از طریق بازدیدهای حضوری و سرزده‬ ‫توسط کارشناسان معاینه فنی اتحادیه مورد سنجش و ارزیابی قرار‬ ‫خواهند گرفت‪ .‬متولی تاکید کرد‪ :‬با توجه به اهمیت مقوله معاینه‬ ‫فنی از این پس نظارت بر مراکز معاینه فنی تشدید و مسئولیت‬ ‫ناظران دوچندان خواهد شد به طوری که ستادهای معاینه فنی‬ ‫شهرداری ها و کارگروه های استانداری براساس مصوبه هیئت دولت‬ ‫موظف به نظارت حداکثری بر عملکرد مراکز معاینه فنی با افزایش‬ ‫بازرسی های سرزده خواهند بود‪.‬‬ صفحه 7 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫شاعرانه‬ ‫گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس‬ ‫زین چمن سایه ان سرو روان ما را بس‬ ‫من و همصحبتی اهل ریا دورم باد‬ ‫از گرانان جهان رطل گران ما را بس‬ ‫قصر فردوس به پاداش عمل می بخشند‬ ‫ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس‬ ‫بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین‬ ‫کاین اشارت ز جهان گذران ما را بس‬ ‫نقد بازار جهان بنگر و ازار جهان‬ ‫گر شما را نه بس این سود و زیان ما را بس‬ ‫یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم‬ ‫دولت صحبت ان مونس جان ما را بس‬ ‫خبر‬ ‫کشف بیش از ‪ ۸‬هزار دستگاه ماینر‬ ‫برخورد قاطع پلیس با مزرعه های‬ ‫غیرمجاز استخراج رمزارز‬ ‫معاون اجتماعی ناجا از شناسایی و کشف و ضبط بیش‬ ‫از ‪ ۸‬هزار دستگاه استخراج رمزارز که به صورت غیرمجاز‬ ‫فعالیت می کردند‪ ،‬در سال گذشته خبر داد‪.‬‬ ‫ســردار «مهدی حاجیان» ســخنگو و معاون اجتماعی‬ ‫ناجا دربــاره اقدامات پلیس در برخــورد با مزرعه های‬ ‫اســتخراج رمز ارز گفت‪ :‬پلیس بر حســب وظایف خود‬ ‫با رمزارزهای غیرمجاز که مبنای قانونی ندارند‪ ،‬قاطعانه‬ ‫برخورد خواهد کرد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬همچنین جمع اوری‬ ‫دســتگاه های ماینر کــه به صورت قاچاق وارد کشــور‬ ‫می شــود‪ ،‬در دســتور کار پلیس قرار دارد و پلیس در‬ ‫برخورد قانونی با این موضوع مصمم اســت‪ .‬سخنگوی‬ ‫ناجا با اشاره به اقدامات انجام شده در این بخش گفت‪:‬‬ ‫از زمان اغاز شناســایی دســتگاه های استخراج رمز ارز‬ ‫در ســال گذشــته بیش از ‪ ۸‬هزار دستگاه ماینر کشف‬ ‫و ضبط شده است‪ .‬سردار حاجیان خاطرنشان کرد‪ :‬این‬ ‫دستگاه ها به صورت غیرمجاز و قاچاق فعالیت می کنند‪.‬‬ ‫ورود نیروی انتظامی به این حوزه باعث شــد افرادی که‬ ‫در حوزه رمزارزها به صورت غیرمجاز فعالیت می کردند تا‬ ‫حدودی کارشان را تعطیل کنند‪ .‬نیروی انتظامی مصمم‬ ‫اســت با هر مزرعه ای که مجوز نداشــته باشد‪ ،‬برخورد‬ ‫قانونی داشــته باشد‪ .‬وی در پاسخ به این سوال که ایا با‬ ‫فعالیت دستگاه های دولتی که در زمینه رمزارز فعالیت‬ ‫می کنند‪ ،‬برخورد می شــود‪ ،‬بیان کرد‪ :‬هر مرزعه ای که‬ ‫مجوز فعالیت نداشته باشد‪ .‬حتما پلیس نسبت به پلمب‬ ‫ان با همکاری دستگاه قضایی اقدام خواهد کرد و پرونده‬ ‫قضایی تشــکیل خواهد شد و به دستگاه قضایی داللت‬ ‫داده خواهد شد‪ .‬معاون اجتماعی ناجا در بخش دیگری‬ ‫از صحبت هــای خود درباره تزریق واکســن به ماموران‬ ‫نیــروی انتظامی گفت‪ :‬با توجه به اینکه ماموران نیروی‬ ‫انتظامی بیشترین ارتباط را با مردم دارند‪ ،‬ما نیز تالش‬ ‫کردیم تا بتوانیم واکســن را بــرای نیروهای مان تامین‬ ‫کنیم‪ ،‬اما در عین حــال ما مردم را در اولویت می دانیم‬ ‫تــا ماموران نیــروی انتظامی‪ .‬ســردار حاجیان تصریح‬ ‫کرد‪ :‬ما نیز مانند سایر اقشــار مردم صبر خواهیم کرد‬ ‫تا براســاس سیاست ها به ما هم واکسن دهند تا بتوانیم‬ ‫واکسیناسیون ماموران عزیز نیروی انتظامی را نیز انجام‬ ‫دهیــم تا ماموران ما نیز در مقابل بیماری کرونا در امان‬ ‫باشند‪ .‬نیروی انتظامی یک نیروی ایثارگر است و روحیه‬ ‫ایثارگری در همه همکاران من وجود دارد و هر موقع که‬ ‫به ما واکســن دهند ما در این زمینه اقدام خواهیم کرد‪.‬‬ ‫وی همچنین در پاسخ به این سوال که اگر خاموشی ها‬ ‫باعث بروز تصادفات شود با دستگاه های مسئول برخورد‬ ‫خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬ما باید در این خصوص علل تصادفات‬ ‫را بررســی کنیم‪ .‬اگر علل تصادفی خاموشی و تاریکی‬ ‫بوده باشــد‪ ،‬قطعا نیروی انتظامی به عنوان نیرویی که‬ ‫همیشه از طرف مردم از سازمان ها مطالبه گری می کند‬ ‫و نیروی مرجع و سخنگوی مردم است اگر حقی از مردم‬ ‫ضایع شده باشد‪ ،‬براســاس وظایف قانونی خود در این‬ ‫زمینه مطالبه گری خواهد کرد‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬شرکت جهان سبز‬ ‫مد یر مسئول‪ :‬حسین احمدی‬ ‫سردبیر‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان مطهری‬ ‫خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪43‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫سهشنبه ‪ 15‬تیرماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪523‬‬ ‫مانع زدایی از‪ ۱۳۰۰‬طرح تولیدی در اذربایجان غربی‬ ‫مسووالن اذربایجان غربی در سالی که توسط رهبر معظم انقالب به نام «تولید‪ ،‬پشتیبانی ها و مانع زدایی‬ ‫ها» نام گذاری شده است‪ ،‬عزم خود را جزم کرده اند تا با تحقق این امر مهم عالوه بر تسهیل در حرکت‬ ‫چرخ تولید‪ ،‬سبب رونق اقتصادی و ایجاد اشتغال پایدار با مانع زدایی از هزار و ‪ ۳۰۰‬طرح تولیدی شوند‪.‬‬ ‫رهبر معظم انقالب در ابتدای سال ‪ ۱۴۰۰‬شعار سال را تولید‪ ،‬پشتیبانی ها و مانع زدایی ها عنوان کرده و‬ ‫فرمودند‪« :‬بایســتی تولید را محور کار قرار دهیم‪ ،‬حمایت های الزم را انجام دهیم و مانع ها را از سر راه‬ ‫تولید برداریم»؛ نامگذاری های چند سال اخیر نشان می دهد در طول این مدت ‪ ،‬ایشان به طور مشخص‬ ‫ســه بار بر واژه «تولید» تاکید کرده اند که این امر توجه ویژه ایشان بر تولید داخلی با رفع کاستی های‬ ‫این حوزه و رفع نقاط ضعف و موانع ان را مشــخص می ســازد‪ .‬پیش از این نیز رهبر معظم انقالب در‬ ‫سال های ‪ ۱۳۹۹‬و ‪ ۱۳۹۸‬در عنوان سال از کلمه تولید استفاده کردند و البته سال ‪ ۱۳۹۷‬نیز که عنوان‬ ‫حمایت از کاالی ایرانی نام داشت در بطن خود حمایت از تولید را به همراه داشت‪ .‬در سال جاری که به‬ ‫عنوان «تولید‪ ،‬پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها» نامگذاری شده است و رهبر معظم انقالب در تعیین این‬ ‫شعار ‪ ،‬روی نقاط ضعف و موانع تحقق شعارهای سال های قبل تمرکز کرده اند مسووالن باید بسترهای‬ ‫الزم را برای حمایت از تولید و تولیدکنندگان فراهم کرده‪ ،‬پشــتیبانی های الزم را انجام دهند و در این‬ ‫راســتا موانع را بردارند‪ .‬مقام معظم رهبری با دوراندیشــی امسال را نیز با موضوع و محوریت حمایت از‬ ‫تولید و رونق روزافزون در این بخش با عنوان «تولید‪ ،‬پشــتیبانی ها و مانع زدایی ها» نام گذاری کردند تا‬ ‫اصلی ترین تمرکز در ســطح ملی و استانی بر تحقق هدف ها و برنامه های اقتصاد مقاومتی باشد‪ .‬با توجه‬ ‫به اینکه ســرمایه گذاران و فعاالن اقتصادی در خط مقدم جنگ اقتصادی نیاز به پشــتیبانی دارند‪ ،‬این‬ ‫مهم باید توسط دستگاه های دولتی و حاکمیتی مورد توجه جدی قرار گیرد تا به برکت خون شهدا که‬ ‫بعد از پیروزی شکوهمند انقالب‪ ،‬استقالل و اقتدار سیاسی ایران اسالمی و ملت ایران محقق شد‪ ،‬برای‬ ‫رســیدن به استقالل و اقتدار اقتصادی نیز همگان با مجاهدت ها و تالش های همگانی دست به دست‬ ‫هم داده و این امر را نیز محقق سازند‪ .‬برای تحقق شعار سال پیش از هر اقدام و تصمیم گیری‪ ،‬ضرورت‬ ‫شــناخت موانع تولید و راه ها و شیوه های رفع انها از ســوی مقام های تصمیم گیر و مسووالن و ارائه و‬ ‫تدوین برنامه ها و مشــوق های حمایتی امری ضروری به شمار رفته و باید زیرساخت ها و تسهیالت الزم‬ ‫را برای ســرمایه گذاری فراهم و هر نوع مانعی را برای فعالیت واحدهای تولیدی و ایجاد اشتغال از میان‬ ‫بردارند‪ .‬در این راستا مقام ها و مسووالن اذربایجان غربی نیز در زمینه شعار اعالمی مقام معظم رهبری بر‬ ‫شناسایی و رفع موانع موجود در فراروی رونق تولید و توسعه اقتصادی تاکید و اقدامات همه جانبه خود‬ ‫را با قدرت اغاز کرده اند‪.‬‬ ‫فعاالن اقتصادی در خط مقدم جنگ اقتصادی نیاز به پشتیبانی دارند‬ ‫استاد اقتصاد و از اعضای هیات علمی دانشگاه های اذربایجان غربی معتقد است‪ :‬سرمایه گذاران و فعاالن‬ ‫اقتصادی در خط مقدم جنگ اقتصادی نیاز به پشتیبانی دارند لذا این مهم باید توسط دستگاه های دولتی‬ ‫و حاکمیتی مورد توجه جدی قرار گیرد‪ .‬کوروش امیدوار افزود‪ :‬در حدود یک دهه اخیر قالب شعارهای‬ ‫سال بر مبنای مسائل اقتصاد ‪ ،‬تولید و اشتغال مطرح شده است که نشان از اهمیت باالی مسائل مربوط‬ ‫به این بخش برای ارتقای کشــور حکایت دارد‪ .‬وی ادامه داد ‪ :‬برای توسعه یک کشور مهمترین محرک‪،‬‬ ‫اقتصاد به شمار می رود زیرا تولید بدون انباشت سرمایه و سرمایه گذاری ادامه نخواهد یافت و بی انگیزه‬ ‫شــدن سرمایه گذاران برای ورود به بخش تولید سبب ایجاد مشکالتی چون گرانی و تورم می شود ‪.‬این‬ ‫استاد علوم اقتصاد افزود‪ :‬شعار امسال (تولید؛ پشتیبانی ها‪ ،‬مانع زدایی ها) با شعار سال ‪( ۹۸‬رونق تولید) و‬ ‫‪( ۹۹‬جهش تولید) یکی است با این تفاوت که مقام معظم رهبری تقویت پشتیبانی تولید که همان نقطه‬ ‫ضعف سال های گذشته است را خواستار شدند‪ .‬وی با بیان اینکه گره گشایی از مشکالت اقتصاد‪ ،‬جهش‬ ‫تولید و مانع زدایی ها با شــعار‪ ،‬سخنرانی یا نصب بنر محقق نمی شود‪ ،‬گفت‪ :‬مسووالن بجای حرف های‬ ‫کالن بهتر است از اقدامات عملیاتی و کاربردی در حل مشکل تولید صحبت کنند تا به نتایجی مثبتی‬ ‫دست پیدا کنیم‪.‬‬ ‫حمایت از تولید‪ ،‬برنام ه مهم دستگاه قضایی در اذربایجان غربی است‬ ‫رییس کل دادگستری اذربایجان غربی با اشاره به نامگذاری امسال از سوی رهبر معظم انقالب با عنوان‬ ‫« تولید‪ ،‬پشتیبانی ها و مانع زدایی ها « گفت‪ :‬یکی از برنامه های مهم دستگاه قضایی نیز در همین راستا‬ ‫حمایت از تولید و ایجاد اشتغال در کشور است‪ .‬ناصر عتباتی اظهار داشت‪ :‬شعار سال که هر ساله توسط‬ ‫رهبر معظم انقالب تعیین و تبیین می شــود نشــان از اهمیت ان موضوع داشته و چراغ راه مسووالن و‬ ‫مدیران و مردم بوده و نشــان دهنده این اســت که چرخ پیشرفت و موفقیت کشور در چه مسیری باید‬ ‫حرکت کند‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬مساله تولید که امسال هم توسط مقام معظم رهبری بر ان تاکید شد‪ ،‬نشان‬ ‫دهنده این است که این موضوع‪ ،‬اولویت اول کشور همچنان باید از میان برداشتن موانع در راستای رونق‬ ‫تولید باشــد‪ .‬رییس کل دادگستری اذربایجان غربی با بیان اینکه در این راستا حمایت از کار و سرمایه‬ ‫ایرانی و مانع زدایی و جهش تولید باید مد نظر قرار گیرد‪ ،‬افزود‪ :‬اگر تولید نیاز به حمایت‪ ،‬پشــتیبانی و‬ ‫از میان برداشتن موانع داشته باشد‪ ،‬باید همه دستگاه های اجرایی به وظیفه خود در این خصوص عمل‬ ‫کنند‪ .‬عتباتی تاکید کرد‪ :‬کشور ما هم اکنون در شرایط خاص و ویژه ای قرار گرفته است از این رو اقدامات‬ ‫الزم در این زمینه نیز باید با توجه به این شرایط خاص صورت بگیرد‪ .‬وی با بیان اینکه باید از ظرفیت های‬ ‫قانونی و قضایی به خوبی در جهت رفع و حل مشکالت مختلف به ویژه تولید استفاده کرد‪ ،‬افزود‪ :‬وظیفه‬ ‫همه ما مسووالن اقتضا می کند تا به راه افتادن چرخ تولید تمام تالش خود را به کار گرفته و مانع زدایی‬ ‫ها را به صورت عملی به انجام برســانیم‪ .‬عتباتی با بیان اینکه دستگاه قضا در چارچوب اصول‪ ،‬ضوابط و‬ ‫قوانین همواره همراه و حامی تولید است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬البته ممکن است اشکاالتی در برخی واحدهای‬ ‫تولیدی وجود داشته باشد‪ ،‬اما نگاه ما باید یک نگاه حمایتی و مانع زدایی باشد‪.‬‬ ‫مشکل هزار و ‪ ۳۰۰‬واحد تولیدی و صنعتی در اذربایجان غربی حل شد‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اذربایجان غربی با اشاره به اینکه نهضت احیای واحدهای تولیدی‬ ‫در این اســتان به بار نشسته است‪ ،‬افزود‪ :‬مشــکالت هزار و ‪ ۳۰۰‬واحد تولیدی و صنعتی در این استان‬ ‫طی یک ســال گذشــته حل شده است که همین امر را باید گامی بلند در توسعه اقتصادی این خطه از‬ ‫کشور دانست‪ .‬غالمرضا بابایی با بیان اینکه یکی از مشکالت کشور در سال های طوالنی گذشته‪ ،‬بیکاری‬ ‫مبتنی بر تعطیلی واحدهای تولیدی بوده که بدون شــک فعال شدن واحدهای راکد و نیمه تعطیل در‬ ‫برعکس کردن این روند اثر بســزایی داشــته است‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬مقوله تولید در شرایط حساس کنونی‪،‬‬ ‫مهم ترین موضوعی اســت که دســتگاه های مختلف اجرایی برای تقویت و سرپا نگاه داشتن ان با عزمی‬ ‫راســخ به میدان امده اند تا اوامر رهبر معظم انقالب طی سال های اخیر در حوزه رونق و جهش تولید و‬ ‫همچنین مانع زدایی از این بخش را جامه عمل بپوشانند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در اذربایجان غربی هزار و ‪۵۰۰‬‬ ‫واحد تولیدی و صنعتی وجود دارد که ‪ ۸۵۵‬مورد از این تعداد فعال است و با این امار از قطب های تولید‬ ‫کشــور و صادرات کاال محسوب می شــود که ‪ ۲۲‬هزار و ‪ ۵۲۴‬نفر نیز در این واحد های تولیدی مشغول‬ ‫به کار هســتند‪ .‬وی اظهاز کرد‪ :‬مشکالتی مانند کمبود نقدینگی‪ ،‬مواد اولیه‪ ،‬تحریم‪ ،‬نوسان قیمت ارز و‬ ‫فرسودگی ماشین االت‪ ،‬بدهی های مالیاتی‪ ،‬بانکی‪ ،‬بیمه ای و پایین امدن سطح درامد سبب شده بخشی‬ ‫از واحدهای تولیدی این استان دچار رکود و تعطیلی یا نیمه تعطیلی شوند‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬موقعیت ویژه‬ ‫این استان و عالقه سرمایه گذاران برای حضور در این استان به عنوان یک قطب اقتصادی‪ ،‬توجه مسووالن‬ ‫استانی و کشوری را جلب کرده است‪.‬‬ ‫کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید از سال ‪ ۱۳۹۴‬در اذربایجان غربی اغاز به کار کرده است‬ ‫رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اذربایجان غربی با اشاره به اینکه کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید‬ ‫از اردیبهشت ‪ ۱۳۹۴‬با تصویب و ابالغ قانون رفع موانع تولید اغاز به کار کرده‪ ،‬گفت‪ :‬در مدت بیش از ‪۶‬‬ ‫سال با برگزاری بیش از ‪ ۸۸۰‬جلسه‪ ،‬عالوه بر حل مشکالت بیش از هزار و ‪ ۳۰۰‬واحد تولیدی در قالب‬ ‫بیش از سه هزار مصوبه‪ ،‬نسبت به بررسی سه هزار و ‪ ۲۰۰‬درخواست پرداخت تسهیالت واحدهای تولیدی‬ ‫نیز اقدام شــده است‪ .‬بابایی افزود‪ :‬تاکنون ‪ ۱۳‬هزار و ‪ ۶۰۰‬میلیارد ریال تسهیالت در قالب سرمایه ثابت‬ ‫برای تکمیل طرح های نیمه تمام‪ ،‬بازسازی و نوسازی برای فعال سازی مجدد واحدهای راکد و سرمایه در‬ ‫گردش برای افزایش ظرفیت تولید واحدهای فعال از طریق بانک‍ های عامل در قالب تسهیالت رونق تولید‬ ‫از محل منابع داخلی بانک ها و تسهیالت تولید و اشتغال از محل منابع بند الف تبصره ‪ ۱۸‬پرداخت شده‬ ‫اســت‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬این استان دومین استان کشور در احیای واحدهای صنعتی شده است‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬در سال گذشته ‪ ۶٠٢‬میلیارد ریال سرمایه به واحدهای صنعتی این استان تزریق و با احیای انها‪ ،‬این‬ ‫اســتان رتبه دوم کشور را از این لحاظ به خود اختصاص داده است که پرداخت این میزان سرمایه برای‬ ‫بازگرداندن ‪ ٩٠‬واحد تولیدی به چرخه تولید طی یک سال گذشته هزینه شده است‪ .‬وی بیان کرد‪ :‬برای‬ ‫بازگشت واحدهای صنعتی به چرخه تولید مشکل این واحدها بررسی و پرونده انها بر اساس نوع مشکل به‬ ‫کارگروه های رفع موانع تولید یا کارگروه اقتصاد مقاومتی فرستاده می شود‪ .‬رییس سازمان صنعت‪ ،‬معدن و‬ ‫تجارت صنعتی اذربایجان غربی گفت‪ :‬برخی واحدهای صنعتی راکد مشکل حقوقی و برخی دیگر مشکل‬ ‫سرمایه درگردش دارند که با بررسی موضوع مشکل واحدها بر طرف و واحد به چرخه صنعتی باز خواهد‬ ‫گشــت‪ .‬وی با اشاره به اینکه بیشتر واحدهای فعال اذربایجان غربی در زمینه صنایع غذایی و کانی های‬ ‫غیرفلزی فعالیت می کنند اظهار داشــت‪ :‬این واحدها در زمینی به مســاحت ‪ ۴۷۲‬هکتار به بهره برداری‬ ‫رسیده و برای راه اندازی انها ‪ ۱۹‬هزار و ‪ ۲۴‬میلیارد ریال سرمایه گذاری شده است‪ .‬بابایی گفت‪ ۲۳ :‬هزار‬ ‫و ‪ ۵۲۸‬نفر نیز در واحدهای فعال موجود در این شهرک ها و نواحی مشغول ب ه کار هستند‪ .‬رییس سازمان‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت اذربایجان غربی افزود‪ :‬در راستای اجرای ماده ‪ ۶۱‬الحاقی قانون رفع موانع تولید‪،‬‬ ‫ایجاد مرکز شبانه روزی رفع موانع تولید در این استان ابان ماه سال گذشته مرکز شبانه روزی فوریت های‬ ‫رســیدگی به مشکالت واحدهای تولیدی و طرح های سرمایه گذاری در سازمان صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫استان با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی و بانک های عامل‪ ،‬اغاز به کار کرد‪.‬‬ ‫‪ ۲۲۰‬واحد تولیدی در اذربایجان غربی احیا شده است‬ ‫استاندار اذربایجان غربی با اشاره به این که ‪ ۵۵۰‬واحد راکد در استان وجود دارد‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در ‪ ٢‬سال‬ ‫اخیر ‪ ۲۲۰‬واحد به چرخه تولید برگشت ه است که از این تعداد واحد ‪ ۹۷‬مورد در طول سال ‪ ۱۳۹۹‬احیا‬ ‫شــده اند‪ .‬محمدمهدی شهریاری با اشــاره به افزایش هفت برابری میزان صادرات استان طی یک سال‬ ‫گذشته نسبت به سال های پیش از ان‪ ،‬گفت‪ :‬خوشبختانه در طول سال گذشته بیش از ‪ ۳‬میلیارد دالر‬ ‫صادرات داشــتیم‪ .‬استاندار اذربایجان غربی اظهار داشت‪ :‬با وجود وجود مشکالت مالی‪ ،‬درخواست برای‬ ‫ســرمایه گذاری در استان طی سال های گذشته به ویژه ‪ ٢‬سال اخیر بسیار افزایش یافته است‪ .‬شهریاری‬ ‫با قدردانی از واحدهایی که برای چندین هزار نفر در ســطح استان اشــتغال زایی کرده اند‪ ،‬افزود‪ :‬وجود‬ ‫چنین افرادی در منطقه هم برای اســتان و هم برای کشورمان بسیار غنیمت است چرا که به نوبه خود‬ ‫نقش بســزایی در پیشرفت اقتصادی کشــور بر عهده دارند‪ .‬وی با بیان این که دورنمای خوبی در انتظار‬ ‫استان است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬وجود معادن طال‪ ،‬مس‪ ،‬خاک های نادر‪ ،‬تیتانیوم و سایر معادن اینده خوبی را در‬ ‫پیش روی استان قرار داده است‪.‬‬ ‫‪ ۱۶۰‬واحد در شهرک های صنعتی اذربایجان غربی احیا شد‬ ‫مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی اذربایجان غربی گفت‪ :‬طی ‪ ۲‬سال گذشته ‪ ۱۶۰‬واحد صنعتی در‬ ‫این شهرک احیا و به مدار تولید بازگشته است‪ .‬حسن حاتمی اظهار داشت‪ :‬شرکت شهرک های صنعتی‬ ‫اذربایجان غربی هم اکنون جزو رتبه های برتر کشور در برگرداندن واحدهای راکد به چرخه تولید است‪.‬‬ ‫وی بیــان کرد‪ :‬برای بازگرداندن این واحدهای تولیدی بیش از ‪ ۶۰۰‬میلیارد ریال هزینه شــده اســت‪.‬‬ ‫مدیرعامل شــرکت شهرک های صنعتی اذربایجان غربی با اشــاره به اینکه ‪ ۷۵‬درصد واحدهای صنعتی‬ ‫استان فعالیت دارد‪ ،‬گفت‪ :‬از هزار و ‪ ۴۰۰‬واحد به بهره برداری رسیده در شهرک ها و نواحی صنعتی این‬ ‫استان هم اینک هزار و ‪ ۵۰‬واحد فعال است‪ .‬حاتمی اضافه کرد‪ :‬بیشتر واحدهای تولیدی در حوزه های‬ ‫کانی‪ ،‬کشاورزی‪ ،‬تبدیلی‪ ،‬صنایع غذایی‪ ،‬شــیمایی و سلولزی فعالیت دارند‪ .‬وی اظهار داشت‪ :‬از ابتدای‬ ‫تاسیس شهرک های صنعتی و صنایع کوچک در اذربایجان غربی بیش از ‪ ۲‬هزار و ‪ ۲۷۰‬واحد عقد انتفاع‬ ‫واگذار شده است‪ .‬در مجموع ‪ ۷۳‬درصد واحدهای صنعتی استان فعال است و از یک هزار و ‪ ۳۷۸‬واحد به‬ ‫بهره برداری رسیده در شهرک ها و نواحی صنعتی این استان یک هزار و سه واحد فعال است‪.‬‬ ‫بنیاد برکت وارد عرصه اشتغال شهرهای مرزی اذربایجان غربی شد‬ ‫فرماندار سردشــت گفت‪ :‬بنیاد برکت وابســته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) از نیمه دوم سال‬ ‫گذشته در این شهرستان برای ایجاد اشتغال پایدار و مانع زدایی از روند تولیدات مشاغل کوچک اقدام به‬ ‫پرداخت تسهیالت اشتغالزایی به جامعه هدف کرده است‪ .‬اقصی نخشی پور افزود‪ :‬از محل اعتبارات بنیاد‬ ‫برکت تاکنون ‪ ۱۰۵‬میلیارد ریال تسهیالت اشتغالزایی در سطح این شهرستان پرداخت شده است‪ .‬وی‬ ‫اظهار داشت‪ :‬از محل این تسهیالت پرداختی تاکنون ‪ ۲۲۹‬طرح اشتغالزا در حوزه های مختلف کشاورزی‪،‬‬ ‫باغداری‪ ،‬دامداری‪ ،‬گلخانه‪ ،‬پرورش طیور و زنبور عسل‪ ،‬گیاهان دارویی و همچنین مشاغل خانگی‪ ،‬فنی و‬ ‫خدماتی اجرا شده است‪ .‬فرماندار سردشت بیان کرد‪ :‬با اجرای این طرح ها زمینه اشتغال برای ‪ ۱۵۴‬کولبر‬ ‫و ‪ ۷۵‬نفر جوان در هشت روستای مرزی شهرستان فراهم شده است‪ .‬نخشی پور ادامه داد‪ :‬تا پایان سال‬ ‫جاری نیز ‪ ۵۶۰‬طرح اشتغالزا در ‪ ۱۶‬روستا با اعتباری حدود ‪ ۲۵۲‬میلیارد ریال برای اشتغالزایی نزدیک‬ ‫به هزار نفر برنامه ریزی و هدف گذاری شــده اســت‪ .‬وی افزود‪ :‬این طرح ها با هدف محرومیت زدایی‪،‬‬ ‫اشتغالزایی کولبران و جوانان و کمک به معیشت و تولید در روستاهای مرزی انجام می شود‪ .‬با توجه به‬ ‫نامگذاری امسال با عنوان «تولید‪ ،‬پشتیبانی ها و مانع زدایی ها»‪ ،‬تحقق این شعار محوری نیازمند همراهی و‬ ‫مشارکت همه قوا است‪ .‬همانگونه که مجلس شورای اسالمی می تواند در حذف قوانین زائد یا وضع قوانین‬ ‫جدید در دستیابی به این شعار تالش کند دستگاه قضایی هم درباره رفع موانع می تواند نقش ایفا کند و‬ ‫دولت با پرداخت یارانه حمایت از تولید‪ ،‬ایجاد بستر صادرات محصوالت و واردات لوازم مورد نیاز‪ ،‬برداشتن‬ ‫موانع موجود بر سر راه تولید و تسهیل گری‪ ،‬تحقق این شعار را شتاب ببخشد‪ .‬سال ‪ ۸۸‬به عنوان «اصالح‬ ‫«همت مضاعف ‪ ،‬کار مضاعف»‪« ۹۰ ،‬جهاد اقتصادی»‪ ،‬سال‪« ۹۱‬تولید ملّی ‪ ،‬حمایت‬ ‫الگوی مصرف»‪ّ ۸۹ ،‬‬ ‫از کار و سرمایه ی ایرانی»‪ ،‬سال ‪« ۹۲‬حماسه ی سیاسی و حماسه ی اقتصادی»‪ ۹۳ ،‬اقتصاد و فرهنگ‪،‬‬ ‫با عزم ملّی و مدیریت جهادی»‪« ۹۴ ،‬دولت و ملّت ‪ ،‬همدلی و همزبانی»‪« ۹۵ ،‬اقتصاد مقاومتی‪ ،‬اقدام و‬ ‫عمل»‪« ۹۶ ،‬اقتصاد مقاومتی‪ ،‬تولید – اشتغال»‪« ۹۷ ،‬حمایت از کاالی ایرانی»‪« ۹۸ ،‬رونق تولید» و سال‬ ‫‪« ۹۹‬جهش تولید» نامگذاری شده است‪ .‬رهبر معظم انقالب اسالمی سال ‪ ۱۴۰۰‬را «تولید؛ پشتیبانی ها‪،‬‬ ‫مانع زدایی ها» نام گذاری و تاکید کردند‪ :‬شعار انقالبی جهش تولید امسال باید با حمایت همه جانبه و رفع‬ ‫موانع به طور کامل محقق شود‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 559

روزنامه خوب 559

شماره : 559
تاریخ : 1400/06/20
روزنامه خوب 558

روزنامه خوب 558

شماره : 558
تاریخ : 1400/06/17
روزنامه خوب 557

روزنامه خوب 557

شماره : 557
تاریخ : 1400/06/16
روزنامه خوب 555

روزنامه خوب 555

شماره : 555
تاریخ : 1400/06/14
روزنامه خوب 554

روزنامه خوب 554

شماره : 554
تاریخ : 1400/06/13
روزنامه خوب 553

روزنامه خوب 553

شماره : 553
تاریخ : 1400/06/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!