روزنامه خوب شماره 522 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه خوب شماره 522

صفحه بعد

روزنامه خوب شماره 522

روزنامه خوب شماره 522

‫خ‬ ‫بر‬ ‫خوب‬ ‫واری‬ ‫ز‬ ‫ب‬ ‫خ‬ ‫سود سها ش دوم‬ ‫مع‬ ‫تا اخر ه دالت‬ ‫فته‬ ‫دوشنبه‪14‬تیر ماه‪ | 1400‬سال سوم | شماره‪8 | 522‬صفحه | قیمت ‪ 3000‬تومان |‪ 24‬ذی القعده‪ 5 |1442‬جوالی‪2021‬‬ ‫بازار بزرگ تهران‬ ‫در اجرای قرنطینه کرونایی‬ ‫تعطیل شد‬ ‫عکس‪:‬وحیدخادمی‬ ‫‪ 101‬شهر در وضعیت قرمز تامین اب‬ ‫عبور بورس از روزهای پر فراز و نشیب‬ ‫بهار‪1400‬‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫دبیرکلانجمنصنایعلوازم خانگی‪:‬‬ ‫با اجرای طرح رجیستری‪ ،‬پرونده قاچاق تجهیزات سیم کارت خور بسته می شود؛‬ ‫قاچاق‪ 110‬میلیوندالری‬ ‫«موبایل واره ها»درکشور‬ ‫خواستارممنوعیتواردات‬ ‫لوازم خانگی برای یک دوره‪ ۵‬ساله‬ ‫هستیم‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫ویژگی های اعضای کابینه و مسئوالن از نگاه رهبر انقالب‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫امید به تحوالت مثبت‬ ‫در سال های پیش رو‬ ‫معاونوزیرصمت‪:‬‬ ‫‪۱۴۰۰‬واحدصنعتی‬ ‫تحت تملک بانک هاست‬ ‫بانک و بیمه‪4-‬‬ ‫سیاست‪3-‬‬ ‫روحانیدرجلسهستادهماهنگیاقتصادیدولت‪:‬‬ ‫کاالهای اساسی و ضروری‪ ،‬تولید و به‬ ‫میزان کافی تامین و وارد شده است‬ ‫سیاست‪3-‬‬ ‫چالش هایمتعددمشتریانوکارمندانبانک هایادغامی‬ ‫پیش بینی تازه بانک مرکزی از نرخ ارز‬ ‫پول ملی تقویت می شود!‬ ‫بانک و بیمه‪4-‬‬ ‫ایا واکسن «کوو ایران برکت»‬ ‫در مقابل گونه های جدید ویروس‬ ‫موثر است؟‬ ‫سالمت‪6-‬‬ ‫شعببانک های ادغامیجزیره ای‬ ‫اداره می شوند‬ ‫بانک و بیمه‪4-‬‬ ‫این‪ ۶‬عادتغلطغذاییبهچهرهشما‬ ‫اسیبمی زند!‬ ‫سالمت‪6-‬‬ ‫پاسخمسئوالنبهعلتخاموشی هایبی موقع‪:‬‬ ‫شرایط برق در یک ماه اینده‬ ‫اضطراری است‬ ‫جامعه‪7-‬‬ ‫جریمه دیرکرد پرداخت اقساط‬ ‫عرصهمسکنمهربخشیدهشد‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫جریمه دیرکرد پرداخت اقساط عرصه مسکن مهر بخشیده شد‬ ‫‪2‬‬ ‫مقام مســئول شرکت عمران پردیس از بخشودگی جریمه دیرکرد پرداخت اقساط عرصه مسکن مهر این شهر خبر داد و گفت‪ :‬تاکنون‪ ۱۱۲۵‬میلیارد تومان عرصه مسکن مهر‬ ‫به مالکان فروخته شده است‪ .‬حســن حضرتی اظهار کرد‪ :‬با پیگیری های مدیرعامل شرکت عمران پردیس و تصویب مجمع عمومی شرکت عمران شهرهای جدید ایران‪ ،‬تمام‬ ‫جرائم دیرکرد اقساط عرصه واحدهای مسکن مهر تا اخر تیرماه بخشیده می شود‪ .‬وی توضیح داد‪ :‬پیش از این مالکانی که اقدام به خرید اقساطی عرصه واحدهای مسکن مهر‬ ‫خود کرده و نتوانسته اند اقساط را به موقع پرداخت کنند مشمول محاسبه عرصه به قیمت روز می شدند‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬اما با مصوبه مجمع مشمول بخشودگی جرائم خواهند شد‪.‬‬ ‫مدیر اجرایی واگذاری عرصه واحدهای مســکن مهر پردیس بیان کرد‪ :‬تاکنون عرصه حدود ‪ 37‬هزار واحد مسکن مهر به ارزش ‪ 1125‬میلیارد تومان به مردم واگذار شده است‪.‬‬ ‫‪ 50‬درصد این مبلغ نقد دریافت شده و مابقی نیز اقساطی بوده است‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 14‬تیرماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪522‬‬ ‫عبور بورس از روزهای پر فراز و نشیب بهار‪۱۴۰۰‬‬ ‫اخبار‬ ‫خوراکی ها چقدر‬ ‫افزایش قیمت داشتند؟‬ ‫گزارش مرکز امار ایران بیانگر ادامه روند افزایشی قیمت کاالهای‬ ‫خوراکی است‪ .‬مرکز امار ایران تازه ترین گزارش از وضعیت تغییر‬ ‫متوسط قیمت اقالم خوراکی منتخب برای گروه های مختلف‬ ‫خوراکی در مناطق شهری کشور در خرداد ماه را منتشر کرد‪ .‬بر‬ ‫اساس این گزارش در گروه نان و غالت‪ ،‬اقالم “شیرینی خشک”‬ ‫و “رشــته اش” با ‪ ٢,٧‬درصد و “برنج ایرانی درجه یک” با ‪٢.٠‬‬ ‫درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند‪ .‬در‬ ‫گروه گوشت قرمز‪ ،‬سفید و فراورده های ان نیز “مرغ ماشینی”‬ ‫با ‪ ٤,٨‬درصد‪“ ،‬کنسرو ماهی تن” و “ گوشت گاو یا گوساله “ با‬ ‫‪ ١.١‬درصد بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته اند‪.‬‬ ‫همچنین در این گروه “ گوشت گوسفند” با‪ ٢.٢‬درصد بیشترین‬ ‫کاهش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته است‪ .‬در گروه لبنیات‪،‬‬ ‫تخم مرغ و انواع روغن‪ ،‬بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه قبل‬ ‫مربوط به “شیر خشک” با ‪ ٤,٢‬درصد‪“ ،‬تخم مرغ ماشینی” با‬ ‫‪ ٤.١‬درصد بوده است‪ .‬در گروه میوه و خشکبار بیشترین افزایش‬ ‫قیمت نســبت به ماه قبل مربوط به “خربزه” با ‪ ٢٤,٤‬درصد و‬ ‫“هندوانه” با ‪ ١٥.١‬درصد است‪ .‬همچنین در این گروه “هلو” با‬ ‫‪ ١٥.٤‬درصد و “پرتقال” با ‪ ٨.٨‬درصد بیشترین کاهش قیمت را‬ ‫نسبت به ماه قبل داشته اند‪ .‬اما بیشترین افزایش قیمت در گروه‬ ‫سبزیجات و حبوبات نسبت به ماه قبل مربوط به “سیب زمینی”‬ ‫با ‪ ١٤,٧‬درصد‪“ ،‬گوجه فرنگی” بــا ‪ ١٤.٣‬درصد‪“ ،‬بادمجان” با‬ ‫‪ ١١.٠‬درصد و “پیاز” با ‪ ٩.٩‬درصد اســت‪ .‬در گروه قند و شکر‪،‬‬ ‫اشامیدنی هاوسایرخوراکی هانیزبیشترینافزایشقیمتنسبت‬ ‫به ماه قبل مربوط به “نوشــابه گازدار” و “شکر” با ‪ ٥,٢‬درصد و‬ ‫“قند” با ‪ ٢.٧‬درصد است‪.‬‬ ‫نرخ رسمی همه ارزها ثابت ماند‬ ‫بانک مرکزی امروز (یکشنبه‪ ۱۳ ،‬تیرماه) نرخ رسمی ‪ ۴۶‬ارز عمده‬ ‫و اصلــی را اعالم کرد که نرخ همه ارزها با توجه به تعطیلی بازار‬ ‫جهانی ثابت ماند‪ .‬امروز هر دالر امریکا‪ ۴۲‬هزار ریال‪ ،‬پوند انگلیس‬ ‫‪ ۵۷‬هــزار و ‪ ۹۸۸‬ریال و یورو ‪ ۴۹‬هزار و ‪ ۷۷۶‬ریال ارزش گذاری‬ ‫شد‪ .‬برپایه این گزارش‪ ،‬امروز هر فرانک سوئیس ‪ ۴۵‬هزار و ‪۳۹۷‬‬ ‫ریال‪ ،‬کرون سوئد چهار هزار و ‪ ۹۰۷‬ریال‪ ،‬کرون نروژ چهار هزار‬ ‫و ‪ ۸۷۳‬ریــال‪ ،‬کرون دانمارک ‪ ۶‬هــزار و ‪ ۶۹۴‬ریال‪ ،‬روپیه هند‬ ‫‪ ۵۶۶‬ریــال‪ ،‬درهم امارات متحده عربی ‪ ۱۱‬هــزار و ‪ ۴۳۷‬ریال‪،‬‬ ‫دینار کویت ‪ ۱۳۹‬هزار و ‪ ۴۲۹‬ریال‪ ،‬یکصد روپیه پاکســتان ‪۲۶‬‬ ‫هــزار و ‪ ۵۱۵‬ریال‪ ،‬یکصد ین ژاپن ‪ ۳۷‬هــزار و ‪ ۸۲۲‬ریال‪ ،‬دالر‬ ‫هنگ کنگ پنج هزار و ‪ ۴۰۹‬ریال و ریال عمان ‪ ۱۰۹‬هزار و ‪۲۳۳‬‬ ‫ریال ارزش گذاری شد‪ .‬همچنین‪ ،‬هر دالر کانادا ‪ ۳۳‬هزار و ‪۸۶۰‬‬ ‫ریال‪ ،‬دالر نیوزیلند ‪ ۲۹‬هزار و ‪ ۳۰۶‬ریال‪ ،‬راند افریقای جنوبی ‪۲‬‬ ‫هزار و ‪ ۹۳۶‬ریال‪ ،‬لیر ترکیه چهار هزار و ‪ ۸۲۲‬ریال‪ ،‬روبل روسیه‬ ‫‪ ۵۷۴‬ریال‪ ،‬ریال قطــر ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۵۳۹‬ریال‪ ،‬یکصد دینار عراق‬ ‫‪ ۲‬هزار و ‪ ۸۷۸‬ریال‪ ،‬لیر ســوریه ‪ ۳۴‬ریال‪ ،‬دالر استرالیا ‪ ۳۱‬هزار‬ ‫و ‪ ۴۸۰‬ریال‪ ،‬ریال ســعودی ‪ ۱۱‬هزار و ‪ ۲۰۰‬ریال‪ ،‬دینار بحرین‬ ‫‪ ۱۱۱‬هزار و ‪ ۷۰۴‬ریال‪ ،‬دالر سنگاپور ‪ ۳۱‬هزار و ‪ ۲۲۰‬ریال‪ ،‬یکصد‬ ‫تاکای بنگالدش ‪ ۴۹‬هزار و ‪ ۵۱۵‬ریال‪ ۱۰ ،‬روپیه سریالنکا ‪ ۲‬هزار‬ ‫و ‪ ۱۰۵‬ریال‪ ،‬کیات میانمار ‪ ۲۶‬ریال‪ ،‬یکصد روپیه نپال ‪ ۳۵‬هزار و‬ ‫‪ ۱۵۳‬ریال‪ ،‬یکصد درام ارمنستان هشت هزار و‪ ۴۹۲‬و دینار لیبی‪۹‬‬ ‫هزار و ‪ ۳۲۲‬ریال تعیین شد‪ .‬امروز در تابلوی بانک مرکزی هر یوان‬ ‫چین ‪ ۶‬هزار و ‪ ۵۰۳‬ریال‪ ،‬یکصد بات تایلند ‪ ۱۳۱‬هزار و ‪ ۱۷‬ریال‪،‬‬ ‫رینگیت مالــزی ‪ ۱۰‬هزار و ‪ ۱۱۷‬ریال‪ ،‬یک هزار وون کره جنوبی‬ ‫‪ ۳۷‬هــزار و ‪ ۱۳۸‬ریال‪ ،‬دینار اردن ‪ ۵۹‬هزار و ‪ ۲۳۹‬ریال‪ ،‬یکصد‬ ‫تنگه قزاقستان ‪ ۹‬هزار و ‪ ۸۳۰‬ریال‪ ،‬هر الری گرجستان ‪ ۱۳‬هزار‬ ‫و ‪ ۲۹۲‬ریــال‪ ،‬یک هزار روپیه اندونزی ‪ ۲‬هزار و ‪ ۸۹۴‬ریال‪ ،‬افغانی‬ ‫افغانستان ‪ ۵۲۹‬ریال‪ ،‬روبل جدید بالروس ‪ ۱۶‬هزار و ‪ ۵۸۶‬ریال‪،‬‬ ‫منات اذربایجان ‪ ۲۴‬هزار و ‪ ۷۲۰‬ریال‪ ،‬یکصد پزوی فیلیپین ‪۸۵‬‬ ‫هزار و ‪ ۹۴۸‬ریال‪ ،‬سامانی تاجیکستان سه هزار و ‪ ۶۸۰‬ریال و منات‬ ‫جدید ترکمنستان ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۲۳‬ریال قیمت خورد‪.‬‬ ‫یک کارشناس بازار سرمایه با مقایسه تحوالت بورس در بهار ‪ ۱۴۰۰‬با سه ماه نخست پارسال‪ ،‬گفت‪ :‬بورس‬ ‫در بهار ‪ ۹۹‬روزهای پر سودی را سپری کرده و به بازدهی ‪ ۱۶۰‬درصدی رسید‪ ،‬اما بهار امسال‪ ،‬بازار سرمایه‬ ‫تحت تاثیر فضای انتخابات ریاست جمهوری و مذاکرات وین قرار داشت و روزهای پرنوسانی را پشت سر‬ ‫گذاشت‪ .‬بورس در نخستین روزهای خردادماه با توجه به ارائه راهکارهای متعدد برای بهبود وضعیت بازار‪،‬‬ ‫پیشــنهادات ‪ ۷+۳‬بورس و مصوبان سران قوا‪ ،‬معامالت چندان معقولی را تجربه نکرد که اکثر کارشناسان‬ ‫علت چنین روندی را ابهام موجود در خصوص برنامه های نامزدهای ریاست جمهوری اعالم کردند‪ .‬پس از‬ ‫فراز و نشیب های زیادی که بورس در چند وقت گذشته تجربه کرد‪ ،‬بازار از چهارم خرداد ماه و با مشخص‬ ‫شدن اسامی نامزدهای نهایی انتخابات ریاست جمهوری با افزایش تقاضا در سهام شاخص ساز و بزرگ روبرو‬ ‫شــد که این موضوع توانســت روند معامالت این بازار را تحت تاثیر قرار دهد و بار دیگر با توجه به کاهش‬ ‫ریسک های اعمال شده در این بازار و بازگشت امید به بازار‪ ،‬شاخص بورس دوباره کانال یک ملیون و ‪٢٠٠‬‬ ‫هزار واحد را پس گرفت‪.‬‬ ‫تصویب طرح مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس‬ ‫در کنار وجود ســایه ابهام نتیجه انتخابات ریاست جمهوری‪ ،‬مجلس در راستای اقدامات انجام شده برای‬ ‫هدایت نقدینگی ها به سمت بازارهای مولد از جمله بورس‪ ،‬در نشست علنی روز پنجم خرداد ماه‪ ،‬کلیات‬ ‫طرح مالیات بر عایدی ســرمایه را تصویب کرد که بر اســاس این طرح‪ ،‬نگهــداری دارایی های غیر مولد‬ ‫همچون طال‪ ،‬خودرو‪ ،‬مسکن و ارز مشمول مالیات خواهد شد‪ .‬اعالم چنین خبری در کنار مشخص شدن‬ ‫اسامی نامزدهای نهایی انتخابات ریاست جمهوری‪ ،‬روند بازار را به شدت تحت شعاع خود قرار داد و اکثر‬ ‫کارشناسان معتقد بودند‪ ،‬در دستور کار قرار گرفتن چنین اقداماتی نشان دهنده حمایت دوباره مسووالن‬ ‫ارشد این کشور از بازار سهام و اعتماد دوباره سهامداران برای ورود سرمایه های در اختیار خود به این بازار‬ ‫است که این موضوع می تواند افق روشنی را از معامالت بورس در کشور ایجاد کند‪.‬‬ ‫بازار‪ ،‬تحت تاثیر انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫بازگشت رشد به معامالت بورس در چند روز اخیر ناشی از مشخص شدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫ایران و رفع ابهام ایجاد شده در بازار بود‪ ،‬که به نظر می رسد با توجه به قرار گرفتن حمایت از تولید و کاهش‬ ‫مالیات در برنامه های رییس جمهوری منتخب روند صعودی معامالت بورس تداوم پیداکند‪.‬‬ ‫مقایسه غیر برابر معامالت بورس نسبت به سال ‪۹۹‬‬ ‫«فردین اقابزرگی» امروز (یکشنبه) روند معامالت بورس در سه ماهه نخست سال ‪ ۱۴۰۰‬را مورد ارزیابی قرار‬ ‫داد و گفت‪ :‬معامالت بورس در ســال ‪ ۹۹‬با وجود سود و زیانی که برخی از فعاالن بازار تجربه کردند‪ ،‬توام با‬ ‫رکوردهای استثنایی بود‪ .‬وی اظهار داشت‪ :‬بازار سرمایه در سال ‪ ۹۹‬سالی پر فراز و نشیب را در معامالت خود‬ ‫تجربه کرد و شاهد اتفاقاتی از جمله تغییر سه رییس سازمان بورس‪ ،‬رشد شاخص کل در ‪ ۳‬ماهه ابتدای سال‬ ‫‪ ۹۹‬به میزان ‪ ۱۶۰‬درصد و همچنین افزایش چشمگیر و چند برابری حجم معامالت در ‪ ۳‬ماهه ابتدای سال‬ ‫‪ ۹۹‬بودیم‪ ،‬بنابراین با توجه به چنین شرایطی‪ ،‬روند معامالت بازار در سه ماه نخست سال ‪ ،۱۴۰۰‬قابل مقایسه‬ ‫با وضعیت بازار در بهار ‪ ۱۴۰۰‬نیست‪ .‬اقابزرگی خاطرنشان کرد‪ :‬هرچند اکنون حجم معامالت بورس نسبت به‬ ‫‪ ۶‬ماه گذشته افزایش پیدا است‪ ،‬اما در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته با افتی ‪ ۴۰‬درصدی همراه شده است‪.‬‬ ‫رشد دوباره بورس تحت تاثیر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫این کارشــناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد‪ :‬با مشخص شــدن نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دولت‬ ‫سیزدهم‪ ،‬بازار سرمایه دغدغه های سیاسی خود را تاحدود زیادی پشت سر گذاشت و به نظر می رسد با‬ ‫استفاده از تجربیات بسیار اموزنده سال ‪ ۹۹‬می توان نقشه راه مناسب و راهبردی را در امر سرمایه گذاری‬ ‫برای سال ‪ ۱۴۰۰‬ترسیم کرد‪ .‬وی به نکات با اهمیت و کلیدی که انتظار می رود در دستور کار تیم مدیران‬ ‫و مشاورین اقتصادی دولت جدید قرار گیرد تاکید کرد و گفت‪ :‬لزوم توجه بیشتر به نحوه تامین مالی صنعت‬ ‫و تولید از بازار اولیه‪ ،‬اهمیت و نقش بازار ســرمایه در تامین مالی بنگاه های اقتصادی کشــور با محوریت‬ ‫بخش خصوصی‪ ،‬درک منافع مشترک و ثبات در تصمیمات اقتصادی‪ ،‬به رسمیت شناختن سازمان بورس‬ ‫به عنوان موسسه عمومی غیر دولتی و مستقل از جمله مسایلی هستند که باید در دولت جدید در دستور‬ ‫کار مســووالن برای بهبود وضعیت بازار در دستور کار قرا بگیرد‪ .‬اقابزرگی خاطرنشان کرد‪ :‬اصالح و تغییر‬ ‫زیر ساخت های بازار سرمایه از جمله اصالح قانون بازار اوراق بهادار‪ ،‬حذف تدریجی دامنه نوسان قیمت و‬ ‫کاهش دخالت دستوری در امور شرکت های بورسی و تحمیل قیمت بدون توجه به مکانیزم عرضه و تقاضای‬ ‫بازار از دیگر مسایلی هستند که اعمال انها می تواند مسیر بازار را تغییر دهد و زمینه رونق معامالت بورس را‬ ‫فراهم کند‪ .‬این کارشناس بازار سرمایه به سهامداران توصیه کرد و گفت‪ :‬افرادی که به دنبال سرمایه گذاری‬ ‫در بورس هســتند باید به طور حتم به ریسک های تهدیدکننده در این بازار توجه کنند و این موضوع را‬ ‫سرلوحه سرمایه گذاری خود در این بازار قرار دهند که در کشور هیچ سرمایه گذاری بدون ریسک نخواهد‬ ‫بود‪ .‬وی با تاکید بر اینکه میزان ریسک سرمایه گذاری در بورس متفاوت است‪ ،‬افزود‪ :‬سرمایه گذاری غیر‬ ‫مستقیم از طریق خرید واحدهای صندوق های سرمایه گذاری یا مراجعه به نهادهای مالی دارای مجوز در‬ ‫امر مشاوره‪ ،‬روش صحیح سرمایه گذاری است که می تواند بازدهی و ریسک سرمایه گذاری را به بهترین‬ ‫شکل ممکن‪ ،‬مدیریت کند‪.‬‬ ‫دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی‪:‬‬ ‫خواستار ممنوعیت واردات لوازم خانگی برای یک دوره‪ ۵‬ساله هستیم‬ ‫دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایران از درخواست این انجمن‬ ‫برای ممنوعیت واردات لوازم خانگی دســت کم برای یک دوره پنج‬ ‫ســاله در برنامه هفتم توســعه به منظور حمایت از صنایع داخلی‬ ‫خبر داد‪.‬‬ ‫«عباس هاشمی» افزود‪ :‬مطابق ماده ‪ ۱۶‬قانون حداکثر استفاده از‬ ‫توان تولید کشور مصوب سال ‪ ،۹۸‬وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت‬ ‫موظف است تا ثبت سفارش کاالهای مصرفی با دوام دارای مشابه‬ ‫ساخت داخل را تا پایان برنامه ششم توسعه ممنوع کند‪.‬‬ ‫وی بیان داشت‪ :‬با توجه به ظرفیت این قانون و همچنین رو به پایان‬ ‫بودن برنامه ششم توســعه‪ ،‬درخواست تداوم موضوع ممنوعیت ها‬ ‫در قانون برنامه هفتم توســعه کشور از وزارت صنعت و همچنین‬ ‫کمیسیون صنایع و معادن مجلس درخواست شد‪.‬‬ ‫هاشمی با اشاره به برخی اظهارنظرها حتی از سوی بعضی نمایندگان‬ ‫مجلس برای اجازه یافتن واردات لوازم خانگی‪ ،‬یاداور شد‪ :‬این مساله‬ ‫همواره وجود داشته و موافقان و مخالفانی نیز دارد‪ ،‬اما درخواست ما‬ ‫برای ممنوعیت واردات بر اساس مصالح کشور و حمایت از صنایع‬ ‫به ویژه صنایع نوپای داخلی و همچنین صیانت از سرمایه گذاری ها و‬ ‫تالش های انجام شده در زمان تحریم ها است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬البته این مســاله به معنای کشیدن دیواری به دور‬ ‫کشور و اجازه ورود ندادن به خارجی ها نیست‪ ،‬بلکه یک دوره زمانی‬ ‫پنج ساله در نظر گرفته شده تا با تغییر دولت ها و مسووالن نیز با‬ ‫ان برخورد سلیقه ای نشده و تغییر نکند‪.‬‬ ‫قاچاق لوازم خانگی‬ ‫دبیرکل انجمن صنایع لوازم خانگی ایــران در ادامه با تایید وجود‬ ‫لوازم خانگی قاچاق با برندهای مشهور در بازار‪ ،‬گفت‪ :‬انتفاعی که در‬ ‫کار قاچاق وجود دارد‪ ،‬جذابیت و انگیزه زیادی را ایجاد کرده است‪،‬‬ ‫این مســاله به ویژه از طریق کشــورهای نا امن اطراف ایران انجام‬ ‫می شود و مبارزه با قاچاق نیازمند عزم و اراده ملی و جدی است‪.‬‬ ‫وی تاکیــد کرد‪ :‬در ایــن زمینه و ارتباط بــا خارجی ها باید یک‬ ‫اســتراتژی درســت تعریف کرد که پس از اعمال ممنوعیت های‬ ‫وارداتی می خواهیم به کجا برسیم؟‬ ‫هاشمی ادامه داد‪ :‬برای ارتقای دانش فنی‪ ،‬دستیابی به فناوری های‬ ‫روز و قالب هــای روز جهــان و به ویژه تامین ســرمایه گذاری های‬ ‫خارجی در حوزه لوازم خانگــی باید بتوان با دنیا تعامل کرد‪ ،‬اما با‬ ‫سیاست هایی که اسیبی به صنایع داخلی وارد نکند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬این انجمن در تعامل با وزارت صنعت به دنبال‬ ‫طراحی اســتراتژی درستی برای نحوه همکاری با خارجی ها است‬ ‫تا اگر بار دیگر برجام و گفت وگوهای سیاســی به نتیجه رسید‪ ،‬با‬ ‫برنامه باشیم‪.‬‬ ‫این روزها با فضای مثبت پیش امده در فضای سیاســت خارجی‬ ‫کشور و احتمال لغو تحریم ها‪ ،‬زمزمه ها برای بازگشت خارجی ها به‬ ‫بازار لوازم خانگی همچون بســیاری دیگر از بازارها قوت گرفته‪ ،‬اما‬ ‫کارشناسان می گویند تا تحقق زمزمه ها راه درازی در پیش است‪.‬‬ ‫مســووالن وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت در هفته های گذشــته‬ ‫از تریبون های مختلف اعالم کرده اند که در حال حاضر بازگشــت‬ ‫برندهای خارجی حوزه لوازم خانگی به کشور در دستور کار نیست‪،‬‬ ‫زیرا شــرکت های داخلی پس از تحریم ها خــود را بازیافته اند و با‬ ‫اســتفاده از امکانات و زیرساخت های موجود‪ ،‬عمده نیازها در این‬ ‫زمینه از داخل در حال تامین است‪.‬‬ ‫پارســال بیش از ‪ ۱۵‬میلیون دستگاه لوازم خانگی در کشور تولید‬ ‫شــد که این میزان تولید در مقایسه با سال ‪ ۹۸‬رشد ‪ ۷۸‬درصدی‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫با اجرای طرح رجیستری‪ ،‬پرونده قاچاق تجهیزات سیم کارت خور بسته می شود؛‬ ‫انجمن واردکنندگان تلفن همــراه از قاچاق ‪ ۱۱۰‬میلیون دالری‬ ‫موبایل واره ها (دستگاه های سیم کارت خور) در کشور خبر داد‪.‬‬ ‫انجمــن واردکنندگان اعالم کرد‪ :‬از ابتدای ســال ‪ ۱۴۰۰‬تا ‪ ۹‬تیر‬ ‫تعداد ‪۹۰۰‬هزار موبایل واره به ارزش ‪ ۱۲۰‬میلیون دالر در شــبکه‬ ‫ارتباطی کشور فعال شده است‪ .‬به گفته این انجمن‪ ۹۲ ،‬درصد از‬ ‫موبایل واره ها به صورت قاچاق وارد کشور شده است‪.‬‬ ‫مدتی اســت زمزمه های رجیستر شــدن تبلت به گوش می رسد‪.‬‬ ‫کاالیی که امروزه به شــیوه قاچاق وارد کشور می شود و به دست‬ ‫مصرف کننده می رسد‪ .‬رجیستر شدن به اشتباه در کشور با پرداخت‬ ‫پول اضافی هم ردیف شــده است‪ ،‬اما در واقع این مبلغ گمرکی و‬ ‫ارزش افزوده ای است که افراد برای هر کاالیی پرداخت می کنند‪.‬‬ ‫روز گذشته (شنبه) جلسه مشترک انجمن موبایل با ذینفعان دولتی‬ ‫به منظور بررسی و تسهیل فرایند واردات قانونی موبایل واره ها در‬ ‫ســتاد مبارزه با قاچاق کاال و ارز برگزار شد‪ .‬رئیس ستاد مبارزه با‬ ‫قاچاق کاال و ارز‪ ،‬برای اجرای موفق مرحله دوم این طرح موسوم‬ ‫قاچاق‪ ۱۱۰‬میلیون دالری «موبایل واره ها» در کشور‬ ‫به رجیســتری موبایل واره ها با همکاری انجمن و شرکت ها ابراز‬ ‫امیدواری کرد‪ .‬وی وظیفه انجمن را در اجرای این طرح‪ ،‬نظارت و‬ ‫تامین بازار موبایل واره ها دانست‪ .‬گفتنی است ساعت های هوشمند‬ ‫سیم کارت خور به جز ‪-‬ســیم کارت الکترونیکی (‪ )esim‬از ‪۱۲‬‬ ‫تیــر‪ ،‬پی دی ای (کامپیوترهایی قابل حمل و کوچک با صفحات‬ ‫لمســی)‪ ،‬اســکنر و مبدل از ‪ ۱۹‬تیر و احتماال تبلت از اول مرداد‬ ‫مشمول طرح رجیســتری خواهند شد و توصیه می شود مصرف‬ ‫کننــدگان تا پیش از تاریخ های اعالمی نســبت به فعال ســازی‬ ‫دســتگاه های خود اقدام کنند‪« .‬رضا قربانی» رییس کمیسیون‬ ‫ساماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان تلفن همراه با بیان‬ ‫این که عملیاتی شدن طرح رجیستری تبلت بر قیمت ان تاثیری‬ ‫نمی گذارد و برای مصرف کننده دارای منافع است‪ ،‬به ایرنا گفت‪:‬‬ ‫رجیستری تبلت باعث گران شدن ان نمی شود و از حالت قاچاق‬ ‫به ســود مصرف کننده‪ ،‬خارج می شود‪ .‬زمانی که واردات کاالی‬ ‫‪ IT‬قانونی شــود‪ ،‬اصالت کاال مورد تاییــد مراجع ذی صالح قرار‬ ‫می گیرد و دو ســازمان تنظیم مقررات و اســتاندارد‪ ،‬زمان ثبت‬ ‫ســفارش و ترخیص‪ ،‬اصالت ان را بررسی می کنند‪ .‬نمونه برداری‪،‬‬ ‫انجام تســت سار (تشعشعات مضر) و تست امنیت‪ ،‬اصالت کاال را‬ ‫تایید می کند و پس از تایید اصالت‪ ،‬امکان ترخیص فراهم می شود‪.‬‬ ‫وی اشاره کرد‪ :‬بنابراین زمانی که کاالی غیر اصل وارد شود‪ ،‬امکان‬ ‫ترخیــص از گمرک را پیدا نمی کند درصورتی که کاالی قاچاق را‬ ‫می توان بدون بررسی های الزم وارد کرد‪ .‬نکته بعدی این است که‬ ‫کاالی اصل‪ ،‬گارانتی و خدمات پس از فروش اجباری پیدا می کند‪.‬‬ ‫شرکت واردکننده کاال موظف است‪ ،‬از زمانی که سیم کارت وارد‬ ‫دستگاه شود تا ‪ ۱۸‬ماه گارانتی و سه سال خدمات پس از فروش‬ ‫به ان اختصاص دهد‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون ســاماندهی و تنظیم بازار انجمن واردکنندگان‬ ‫موبایل با بیان اینکه رجیســتر شدن تبلت باعث می شود هر زمان‬ ‫مشکلی پیش امد‪ ،‬واردکننده کاال برای رفع ان در دسترس باشد‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬حقوق گمرکی و ارزش افزوده تبلت ســه میلیونی تومانی‪،‬‬ ‫حدود ‪ ۳۰۰‬هزار تومان است‪ .‬زمانی که قاچاقچی تبلت را به کشور‬ ‫قاچاق کند نیز همین هزینه شامل حالش می شود‪.‬‬ ‫اکنون بیشتر بازار تبلت‪ ،‬قاچاق است و امکان ندارد قاچاقچیان برای‬ ‫قاچاق هر دستگاه تبلت از دبی و عراق به داخل کشور کمتر از ‪۴۰۰‬‬ ‫تا ‪ ۵۰۰‬هزار تومان دریافت کنند‪ .‬تفاوت قانونی شدن ورود تبلت و‬ ‫رجیستری‪ ،‬این است که مبلغی بسیار کمتر از ان ‪ ۵۰۰‬هزار تومان‬ ‫از این به بعد توســط دولت دریافت شده و همه خدمات به شکل‬ ‫قانونی برای مصرف کننده در نظر گرفته می شــود‪ .‬ضمن این که با‬ ‫ورود دولت به این ماجرا‪ ،‬دست دالالن را نیز از بازار کوتاه می شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬رجیستر شدن تبلت هزینه اضافه ای به مصرف کننده‬ ‫وارد نمی کند به این شرط که بانک مرکزی ارز را به موقع تامین کند‬ ‫و وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت نیز به موقع ثبت سفارش را انجام‬ ‫دهد‪ .‬چنانچه این دو سازمان که به موازات یکدیگر فعالیت می کنند‪،‬‬ ‫کارشــان را درســت و به موقع انجام ندهند‪ ،‬قیمت باال می رود که‬ ‫نمی توان ان را به رجیستر کردن تبلت ربط داد‪.‬‬ صفحه 2 ‫مدیرکل نظارت بر اجرای احکام ســازمان تعزیرات حکومتی از عفو و تخفیف مجازات ‪ ۳۸۸‬نفر از محکومان تعزیرات حکومتی خبر داد‪.‬علیرضا نورنژاد اظهار کرد‪ :‬به مناسبت‬ ‫فرا رســیدن والدت امام رضا (ع) و هفته قوه قضائیه‪ ،‬تعداد ‪ ۵‬هزار و ‪ ۱۵۶‬نفر از محکومین محاکم عمومی و انقالب‪ ،‬سازمان قضائی نیروهای مسلح و سازمان تعزیرات حکومتی‬ ‫از سراســر کشور مورد عنایت مقام معظم رهبری (مدظله العالی) قرار گرفتند‪ .‬مدیرکل نظارت بر اجرای احکام سازمان تعزیرات حکومتی افزود‪ :‬در این عفو رهبر معظم انقالب‪،‬‬ ‫‪ ۳۸۸‬نفر از محکومین سازمان تعزیرات حکومتی مشمول عفو یا تخفیف مجازات واقع شده اند که با دستور ریاست عالی سازمان جهت اعمال به ادارات کل اجرایی سراسر کشور‬ ‫ابالغ شد‪.‬‬ ‫ویژگی های اعضای کابینه و مسئوالن از نگاه رهبر انقالب‬ ‫امید به تحوالت مثبت در سال های پیش رو‬ ‫کامران شیرازی|‬ ‫از انجایی که رهبر معظم انقالب در سال های اخیر تاکیدات ویژه ای بر روی حل مشکالت معیشتی مردم‬ ‫داشته اند‪ ،‬نیاز است دولت منتخب در انتخاب مسئوالن بسیار دقت کند‪ .‬چیزی تا پایان عمر دولت دوازدهم‬ ‫نمانده و تا چند روز دیگر‪ ،‬مسئوالن دولت تدبیر و امید باید عرصه مدیریت اجرایی کشور را تحویل ایت اهلل‬ ‫رئیسی و تیم انتخابی اش بدهند‪ .‬انچه در این روند اهمیت باالیی دارد‪ ،‬استفاده از مدیران و کابینه توانمند‬ ‫و افرادی اســت که بتوانند در روند تحول و حل مشکالت موجود پا به پای رئیس جمهور منتخب حرکت‬ ‫کنند ‪ .‬درباره اینکه چه مدیرانی باید روی کار بیایند تا بتوانند ایت اهلل رئیسی را در مسیر حل مشکالت یاری‬ ‫کرده و در نهایت برای مردم رفاه و ارامش در حوزه های مختلف فراهم کند‪ ،‬مسیر مشخص و روشن است‪،‬‬ ‫در این باره رهبر معظم انقالب در سخنرانی های مختلف خود به ویژگی هایی برای مدیران اشاره کردند که‬ ‫اگر در دولت سیزدهم این خصوصیات در انتخاب مسئوالن مورد توجه قرار گیرد‪ ،‬می توان امیدوار بود که‬ ‫دولت در ادامه مسیر اتفاقات خوب و مثبتی را رقم بزند‪.‬‬ ‫داشتن روحیه جهادی و انقالبی‬ ‫براساس انچه رهبر معظم انقالب فرمودند یکی از ویژگی هایی که وزرا و مسئوالن دولت الزم است داشته‬ ‫باشند‪ ،‬داشتن روحیه جهادی و انقالبی است‪ .‬رهبر معظم انقالب بارها به این مطلب تاکید کرده اند که با‬ ‫عزم ملی و مدیریت جهادی می توان همه گره ها را باز کرد‪ .‬از سویی مسئوالن کشور در سال های ابتدایی‬ ‫انقالب ثابت کرده اند با چنین روحیه ای می توان ســخت ترین مشکالت را رفع کرد در مبارزه با مسائل‬ ‫مختلف پیروز شد‪ .‬مدیری روحیه جهادی و انقالبی دارد که برای عبور از مشکالت و شکستن موانع پیش‬ ‫روی پیشرفت کشور شب و روز نشناسد‪ .‬همواره ارتباط نزدیکی با مردم داشته باشد و با استفاده از ظرفیت‬ ‫های مختلف هر کاری می تواند برای حل مشکالت مردم انجام دهد‪ .‬مدیر جهادی و انقالبی ویژگی های‬ ‫مهمی دیگری نیز دارد که رهبر معظم انقالب در سخنان خود بارها به انها اشاره کرده اند که در ادامه به‬ ‫تعدادی از انها اشاره می کنیم‪.‬‬ ‫دشمن شناسی‬ ‫دشمن شناسی از ویژگی های مهم دیگری است که یک مدیر در کشور ما باید داشته باشد‪ .‬مسلما مدیری‬ ‫که نتواند دشــمن و تهدیدات دشمن را خوب بشناسد برای مقابله با ان برنامه ریزی صحیحی ندارد‪.‬رهبر‬ ‫انقالب همواره درباره بحث دشمن شناسی تاکیداتی داشته اند و یکی از شاخصه های مدیریت جهادی را‬ ‫دشمن شناسی می دانند‪ .‬ایشان می فرمایند‪« :‬باید دشمن را شناخت‪ ...‬دشمنی او را باید فهمید‪ ،‬نقشه او را‬ ‫باید تشخیص داد‪ ...‬این شد حرکت جهادی و مدیریّت دستگاه؛ چه مدیریّت دانشگاه‪ ،‬چه مدیریّت وزارت‪،‬‬ ‫چه مدیریت هر بخشی از بخش های گوناگون این عرصه عظیم‪ ،‬خواهد شد مدیریت جهادی‪».‬‬ ‫کارامدی‬ ‫کارامدی در مدیریت به معنای انجام صحیح و درست کارهاست‪ .‬یکی از مشکالت در دولت اقای روحانی‬ ‫استفاده از برخی مدیرانی بود که کارامدی الزم را نداشتند و همین هم موجب مشکالتی برای کشور شد‪.‬‬ ‫مدیریت جهادی و انقالبی‪ ،‬مدیری کارامد اســت‪.‬مدیری که از ظرفیت های مختلف برای حل مشکل به‬ ‫درســتی استفاده می کند‪ .‬برای همین هم هســت که رهبر معظم انقالب کارامدی را به عنوان هویت و‬ ‫حیثیت نظام‪ ،‬مطرح می کنند‪.‬‬ ‫ّ‬ ‫داشتن روحیه جوانی و روحیه خدمت‬ ‫یکی از مســائلی که در سال های اخیر همواره مورد تاکید رهبر معظم انقالب قرار گرفته‪ ،‬داشتن روحیه‬ ‫جوانی برای مدیران اســت‪ .‬مدیری که از روحیه جوانی و خدمت برخوردار باشد برای رسیدگی به امورات‬ ‫کشور و حل مشکل مردم‪ ،‬ساعت و وقت نمی شناسند‪ .‬روحیه جوانی‪ ،‬البته سن و سال نمی شناسد‪ ،‬گاهی‬ ‫یک مدیر ‪ 50‬ســاله هم از روحیه و ویژگی های جوانی برخوردار است‪ .‬نشاط‪ ،‬توانایی‪ ،‬شجاعت‪ ،‬خالقیت‪،‬‬ ‫ابتکار‪ ،‬خطرپذیری و داشــتن امید از ویژگی های یک مدیر با روحیه جوانی است‪ .‬رهبر معظم انقالب نیز‬ ‫بر همین اساس‪ ،‬همواره بر جوانگرایی و به کارگیری جوانان صالح‪ ،‬مومن‪ ،‬انقالبی و جهادی در عرصه های‬ ‫مختلف و در نهایت تشکیل دولت جوان حزب اللهی تاکید کرده اند‪ .‬گاهی ممکن است به اشتباه اینگونه‬ ‫برداشت شود که منظور از تشکیل دولت جوان حزب اللهی‪ ،‬دولتی است که مدیران و مسئوالن ان دارای‬ ‫سن خاصی باشند‪ .‬رهبر معظم انقالب در این باره تاکید کرده اند‪« :‬من البتّه ‪-‬همچنانکه قب ً‬ ‫ال هم در سال‬ ‫مکرر هم گفته ام‪ -‬به دولت جوان و حزب اللهی معتقدم و به ان امیدوارم و البتّه دولت‬ ‫گذشته تاکید کردم و ّ‬ ‫جوان صرفاً به معنای این نیست که باید یک رئیس دولت جوان‪ ،‬ان هم مث ً‬ ‫ال جوان به معنای ‪ ۳۲‬ساله داشته‬ ‫باشد؛ نه‪ ،‬دولت جوان‪[ ،‬یعنی] یک دولت س ِر پا و بانشاط و اماده ای که در سنینی باشد که بتواند تالش کند‬ ‫و کار بکند و خسته و از کارافتاده نباشد؛ منظور این است‪ .‬بعضی ها تا سنین باال هم به یک معنا جوانند؛ حاال‬ ‫همین شهید عزیزی که شما از او اسم بردید ‪ -‬شهید سلیمانی‪ ،‬و بنده شب و روز به یاد او هستم ‪ -‬شصت‬ ‫و چند سال س ّنش بود‪ ،‬ایشان که خیلی جوان نبود؛ اگر َده سال دیگر هم زنده می ماند و بنده زنده می ماندم‬ ‫و بنا بود که من ّ‬ ‫مشخص بکنم‪ ،‬او را در همین جا نگه می داشتم‪ ،‬یعنی کنار نمی گذاشتم او را که جوان هم‬ ‫نبود‪ .‬بنابراین بعضی اوقات افرادی که در سنین جوانی هم نیستند‪ ،‬کارهای جوانان ه خوبی را می توانند انجام‬ ‫بدهند‪ .‬به هر حال به نظر من عالج مشکالت کشور‪ ،‬دولت جوان حزب اللهی و جوان مومن است که می تواند‬ ‫کشور را از راه های دشوار عبور بدهد‪».‬‬ ‫حفظ ارتباط با مردم‬ ‫انقالب اسالمی با حضور و پشتیبانی مردم به پیروزی رسید و بعد از ان هم در دوره های مختلف با حمایت‬ ‫مردم استمرار پیدا کرد‪ ،‬از این پس نیز الزم است این نقش مهم مردمی حفظ شود‪ .‬یکی از اقداماتی که در‬ ‫دولت ها باید صورت گیرد این است که ارتباط نزدیک مسئوالن با مردم حفظ شود و مسئوالن پاسخگوی‬ ‫مردم باشــند‪ .‬مردمی بودن مســئوالن مصادیقی دارد که باید رعایت شود‪ ،‬در این باره رهبر معظم انقالب‬ ‫درباره مردمی بودن می فرمایند‪ « :‬اینکه ما این قدر می گوییم و می شنویم که باید مردمی باشیم‪ ،‬یعنی‬ ‫زندگی مردم کنار بیاییم‪ ،‬مثل مردم زندگی کنیم‪ ،‬با‬ ‫این‪ .‬مردمی بودن به ا ّدعاکردن نیســت‪ .‬با مردم‪ ،‬با‬ ‫ِ‬ ‫طبقات مختلف مردم انس بگیریم‪ .‬این‪ ،‬معنای مردمی بودن است‪ ».‬از نگاه رهبر انقالب یک جنب ه مردمی‬ ‫بودن هم این است که مسئول خودش را دارای شان و روحیه ی خدمتگزاری به مردم بداند؛ و نگاهش به‬ ‫مردم‪ ،‬از باال نباشد‪ .‬مقام معظم رهبری از باال نگاه کردن به مردم را شدیدا نهی می کنند و اینکه کسی از‬ ‫موضع باال به احاد مردم نگاه کند را غلط می دانند و از مسئوالن می خواهند در هر جایی هستند خودشان‬ ‫را خدمتگزار مردم بدانند‪ .‬معظم له در دوران ریاست ایت اهلل رئیسی بر قوه قضائیه از مسئوالن قضایی می‬ ‫قضائیه اســان شود‪ .‬قطعا این موضوع در بحث دولت و‬ ‫خواهند کاری کنند که دسترســی مردم به ق ّوه ی‬ ‫ّ‬ ‫مسئوالن دولتی هم صدق می کند و شاید از اهمیت باالتری هم برخوردار باشد‪.‬‬ ‫ارتباط با دانشگاهیان و مراکز علمی‬ ‫یکی از مواردی که مسئوالن باید به ان توجه جدی کنند‪ ،‬استفاده از ظرفیت دانشگاهیان و مراکز علمی و‬ ‫دانشگاهی برای حل مشکالت است‪ .‬مسئولی که بتواند از این ظرفیت که متاسفانه در بسیاری از دولت ها‬ ‫به ان بی توجهی شده‪ ،‬استفاده کند‪ ،‬قطعا می تواند کارنامه درخشانی را از خود به جای بگذارد‪ .‬مقام معظم‬ ‫رهبری همواره به دانشگاه و دانشگاهیان نگاه ویژه ای داشته اند و بارها از قشر دانشگاهی خواسته اند برای‬ ‫حل مســائل به مسئوالن کمک کنند‪ .‬بر همین اساس مسئولی که بتواند از این ظرفیت عظیم بهره ببرد‬ ‫می تواند بسیاری از مشکالت را از میان بردارد‪ .‬مقام معظم رهبری در دیدار با اساتید و جامعه دانشگاهی‬ ‫تاکید می کنند‪« :‬مشکالت امروز و فردای کشور باید عالمانه حل شود‪ ،‬زیرا مواجهه غیرعلمی و غیرمدبرانه‬ ‫با مشــکالت موجب پیچیده و افزون شدن ان ها خواهد شد‪ ».‬بر همین اساس مسئوالن برای حل عالمانه‬ ‫مسائل نیاز است تا از اساتید‪ ،‬متخصصان و دانشگاهیان کمک بگیرند‪.‬‬ ‫دولت سیزدهم‪ ،‬و انتخاب کابینه توانمند و کارامد‬ ‫تا چند روز دیگر و پس از مراســم تنفیذ و تحلیف رئیس جمهور منتخب‪ ،‬باید اعضای کابینه پیشنهادی‬ ‫دولت سیزدهم معرفی شوند‪ .‬کابینه ای که بتواند با حل مشکالت امید را در مردم زنده کند‪ .‬رهبر انقالب‬ ‫در سال های گذشته ویژگی های مختلفی را برای مدیران مطرح کرده اند‪ ،‬لذا الزم است این خصوصیات‬ ‫کنار هم جمع شده و مسئوالنی انتخاب شوند که دارای مجموع ویژگی های بیان شده باشند‪ .‬با توجه به‬ ‫مشــکالت کنونی کشور و از انجایی که رهبر معظم انقالب در ســال های اخیر تاکیدات ویژه ای بر روی‬ ‫حل مشــکالت معیشتی و اقتصادی مردم داشته اند‪ ،‬نیاز است دولت منتخب در انتخاب مسئوالن بسیار‬ ‫دقت کند و افرادی را روی کار بیاورد که بتوانند در کوتاه ترین زمان ممکن و برنامه ریزی دقیق در مسیر‬ ‫حل مشکالت حرکت کنند‪ .‬در این مسیر توجه به بیانات رهبر انقالب درباره ویژگی های مدیران انقالبی‪،‬‬ ‫جهادی‪ ،‬متخصص‪ ،‬متعهد و کارامد و مدیرانی که روحیه جوانی و خدمت داشته باشند‪ ،‬بسیار راه گشاست‪.‬‬ ‫انتخاب تیم اقتصادی هماهنگ‪ ،‬منسجم و متخصص‪ ،‬از موارد بسیار مهم است و یکی از مسائلی است که‬ ‫دولت منتخب باید توجه ویژه ای به ان داشــته باشد‪ .‬درباره انتخاب برخی وزارتخانه ها مثل وزارت علوم‪،‬‬ ‫اموزش وپرورش و ارشاد اسالمی هم با توجه به اهمیت این وزارتخانه ها حساسیت هایی وجود دارد که برای‬ ‫حل مشــکالت در این حوزه ها نیاز اســت دولت منتخب به این حساسیت ها توجه کند و بهترین راهنما‬ ‫در این مسیر بیانات رهبر انقالب است‪ .‬در نهایت با شناختی که از رئیس جمهور منتخب وجود دارد و با‬ ‫توجه به کارنامه ایت اهلل رئیسی این امیدواری وجود دارد که بیانات و راهنمایی های دلسوزانه و پدرانه رهبر‬ ‫انقالب درباره ویژگی های مدیران مورد در دولت ســیزدهم مورد توجه قرار گیرد و انشاهلل در اینده شاهد‬ ‫تحوالت مثبتی در کشور باشیم‪.‬‬ ‫راه سومی برای دیپلماسی با ایران وجود ندارد!‬ ‫پایگاه خبری هیل در گزارشی با اشاره به اینکه ابزار تحریم ها در دوران‬ ‫ترامپ برای کسب امتیاز از ایران موثر نبود و در دوران بایدن نیز کار‬ ‫نخواهد کرد‪ ،‬تاکید کرد که دموکرات ها باید برای حفظ برجام به عنوان‬ ‫میراث اصلی دولت اوباما‪-‬بایدن در عرصه سیاست خارجی تالش کنند‪.‬‬ ‫پایگاه خبری هیل وابسته به کنگره امریکا در گزارش خود نوشت‪ :‬جو‬ ‫بایدن روز ‪ 28‬ژوئن اعالم کرد که ایران در دوره ریاست جمهوری وی‬ ‫هرگز به سالح هسته ای دست نخواهد یافت‪ .‬بامداد همان روز‪ ،‬امریکا‬ ‫برای دومین بار حمالتی هوایی را به نیروهای نظامی در مرز سوریه و‬ ‫عــراق انجام داد‪ .‬این حمالت تنها چند روز پس از توافق موقت میان‬ ‫ایران و دیده بان هسته ای سازمان ملل متحد رخ داد‪ .‬این وضعیت بی‬ ‫ثبات و رو به گسترش‪ ،‬بدون بازگشت به دیپلماسی همچنان از کنترل‬ ‫خارج می شــود‪ ،‬در حالی که دیپلماسی تنها راه مناسب برای بایدن‬ ‫است تا بتواند به وعده اش در خصوص عدم دستیابی ایران به سالح‬ ‫هسته ای متعهد باشد‪ .‬بدون بازگشت سریع به توافق هسته ای با ایران‪،‬‬ ‫بایدن با خطر یک بحران هسته ای روبرو است که می تواند به سرعت‬ ‫به یک جنگ ویرانگر تبدیل شود‪« .‬راه سومی» وجود ندارد‪ .‬در سایه‬ ‫این حمله هوایی‪ ،‬انتظار می رود که طرفین توافق هسته ای بار دیگر‬ ‫در وین برای دور هفتم مذاکرات با هدف احیای برجام تشکیل جلسه‬ ‫دهند‪ .‬در حالی که گزارش ها حاکی از دستیابی به توافق است‪ ،‬یک‬ ‫مقام امریکایی اذعان کرد که گفت وگوها نمی توانند به طور نامحدود‬ ‫ادامه داشته باشند‪ .‬سه سال پس از انکه دونالد ترامپ رئیس جمهور‬ ‫وقت امریکا‪ ،‬خروج ایاالت متحده از این توافق را اعالم کرد؛ هم اکنون‬ ‫با لحظه سرنوشت ساز دیپلماسی امریکا و ایران روبه رو هستیم که‬ ‫پیامدهای طوالنی مدت را برای اینــده خاورمیانه به همراه دارد‪ .‬در‬ ‫این دوراهی حســاس‪ ،‬هیچ چیز برای دموکرات های کنگره مهم تر‬ ‫از این نیســت که از توافق هسته ای با ایران‪ ،‬موسوم به برنامه جامع‬ ‫اقدام مشترک (برجام) حمایت کنند اما علی رغم پشتیبانی گسترده‬ ‫دموکرات ها و عموم مردم از برجام برخی نمایندگان دموکرات همچون‬ ‫باب منندز وجود دارند که معتقدند بایدن برای حصول توافقی بهتر با‬ ‫ایران تالش کند که برنامه موشکی بالستیک‪ ،‬سیاست های منطقه ای‬ ‫و حقوق بشر این کشور را هم شامل می شود‪ .‬اما رویکرد «همه یا هیچ‬ ‫چیز» به احتمال زیاد منجر به هیچ معامله ای نمی شود و تهدیدی‬ ‫غیرقابل قبول و احتمال جنگ را برجای می گذارد‪ .‬برجام یک توافق‬ ‫نامه همه جانبه نیست و هرگز قرار نبوده باشد که کلیه اختالفات ایران‬ ‫و امریــکا را حل وفصل کند‪ .‬با این حال‪ ،‬توافق تا زمان خروج ایاالت‬ ‫متحده از برجام‪ ،‬همان طور که تعیین شده بود‪ ،‬اجرا می شد و ایران‬ ‫حتی یک سال پس از خروج امریکا کامال به تعهدات خود پایبند بود‪.‬‬ ‫اما ســرانجام در واکنش به اعمال مجدد تحریم های ایاالت متحده‪،‬‬ ‫ایــران نیز به تدریج اقداماتی خارج از مفــاد برجام انجام داده و زمان‬ ‫گریز هســته ای خود را به طور بالقوه کوتاه کرده و از تعهد داوطلبانه‬ ‫برای بازرسی های دقیق تر ممانعت کرده است‪ .‬این ها فقط بخشی از‬ ‫پیامدهای رویکرد فاجعه بار فشار حداکثری ترامپ است که دو کشور‬ ‫را به طرز وحشتناکی به استانه جنگ همه جانبه نزدیک کرده و برای‬ ‫غیرنظامیان ایران‪ ،‬به ویژه در میان همه گیری بیماری کوید‪ ،19-‬رنج‬ ‫بی حسابی ایجاد کرده است‪ .‬در حالی که دموکرات های کنگره نسبت‬ ‫به کمپین فشار حداکثری ترامپ (علیه ایران) بسیار انتقاد داشتند‪،‬‬ ‫رویکرد «معامله بهتر» منندز اساساً از وضعیت تلخ موجود جدا نمی‬ ‫شود‪ .‬حتی اگر حسن نیتی وجود داشته باشد‪ ،‬این رویکرد واقعیت های‬ ‫سیاسی داخلی در ایران و اهمیت اساسی محدود کردن برنامه هسته‬ ‫ای را در نظر نمی گیرد‪ .‬تحریم ها‪ ،‬شعله های احساسات ضدامریکایی‬ ‫در ایران را بیش از پیش برانگیخته است‪ .‬همچنین استفاده از تحریم‬ ‫ها برای کسب امتیاز از ایران در دوره ترامپ کار نکرد و در دوره بایدن‬ ‫نیز کار نخواهد کرد‪ .‬دموکرات ها باید اطمینان حاصل کنند که توافق‬ ‫هســته ای ‪ -‬که شاید دستاورد اصلی سیاست خارجی دولت اوباما و‬ ‫بایدن است ‪ -‬از بین نمی رود‪ ،‬چرا که تمام امید برای دیپلماسی کوتاه‬ ‫مدت بین ایاالت متحده و ایران است‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫عفو و تخفیف ‪ ۳۸۸‬محکوم تعزیرات حکومتی با موافقت رهبری‬ ‫دوشنبه ‪ 14‬تیرماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪522‬‬ ‫‪3‬‬ ‫اخبار‬ ‫روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت‪:‬‬ ‫کاالهای اساسی و ضروری‪ ،‬تولید‬ ‫و به میزان کافی تامین و وارد‬ ‫شده است‬ ‫دویست و سی و هشتمین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی‬ ‫دولت روز یکشنبه به ریاست رئیس جمهور برگزار شد‪ .‬در‬ ‫ابتدای این جلسه گزارشی از وضعیت تامین و تسریع در‬ ‫ترخیص کاالهای اساسی از گمرگات کشور ارایه و پس از‬ ‫بررسی در این خصوص تصمیمات الزم اتخاذ شد‪ .‬بر اساس‬ ‫تصمیمات اتخاذ شده مقرر گردید با توجه به اقدامات فوری‬ ‫منطبق بر قوانین و مقررات کشــور طبق مصوبه پیشین‬ ‫ستاد هماهنگی اقتصادی دولت‪ ،‬کمیته ای با مسئولیت‬ ‫وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و متشکل از وزارتخانه های‬ ‫اقتصاد و دارایی و جهاد کشاورزی و بانک مرکزی با قید‬ ‫فوریت و رعایت قوانین و مقررات مرتبط نسبت به تامین‪،‬‬ ‫خرید و تسریع در ترخیص کاالهای اساسی اقدام کنند‪.‬‬ ‫رییس جمهور بــا تاکید بر ضرورت ادامه اقدامات موثر و‬ ‫فوری در تامین کاالهای اساســی گفت‪ :‬دولت در دوران‬ ‫اوج جنــگ اقتصادی با تالش و پیگیری های موثر اجازه‬ ‫نداده اســت تحریم های ظالمانه مانع از تامین کاالهای‬ ‫اساسی شود و به همین جهت‪ ،‬علیرغم همه محدودیت‬ ‫های ارزی ‪ ،‬کاالهای اساسی و ضروری‪ ،‬تولید و به میزان‬ ‫کافی تامین و وارد شده است‪ .‬حجت االسالم والمسلمین‬ ‫حسن روحانی با اشاره به وظایف کمیته تسریع ترخیص‬ ‫و تخلیه‪ ،‬گفت‪ :‬دستگاه های مرتبط‪ ،‬با جدیت و سرعت‬ ‫برای برطرف کردن مشکالت تامین و ترخیص کاالهای‬ ‫اساســی تصمیمات و اقدامات موثری انجام و نباید اجازه‬ ‫دهند موضوعات فرعی موجب کندی و ناهماهنگی میان‬ ‫دستگاه ها شود بنابراین باید کاالهای ضروری با سرعت در‬ ‫دسترس مصرف کنندگان و مردم قرار گیرد‪ .‬در ادامه این‬ ‫جلســه رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از وضعیت رفع‬ ‫تعهــدات ارزی صادرکنندگان و وارد کنندگان ارائه کرد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور با اشــاره به ابالغ بسته سیاستی چگونگی‬ ‫ایفای تعهدات ارزی از ابتدای ســال گفت‪ :‬این بسته می‬ ‫تواند پاسخی مناســب به دغدغه های صادرکنندگان و‬ ‫واردکنندگان با هدف تسریع و تسهیل در ایفای تعهدات‬ ‫ارزی باشد و تالش شــده در تدوین این بسته سیاستی‬ ‫ضمن رفع موانع پیش روی صادرکنندکان‪ ،‬حمایت های‬ ‫الزم از صادرات صورت گیرد‪ .‬روحانی با بیان اینکه تجار‬ ‫و بازرگانان کشــور چه در شرایط جنگ اقتصادی و چه‬ ‫در شــرایط عادی به هیچ وجه نباید در مســیر فعالیت‬ ‫های اقتصادی خود درگیر موانع اداری شوند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫درکنار رفع موانع و ایجاد سهولت و سرعت برای فعالیت‬ ‫صادرکنندگان و بازرگانــان‪ ،‬دولت وظیفه خود می داند‬ ‫برای صادرکنندگان و واردکنندگان متعهد کشور مشوق‬ ‫هایی در نظر بگیرد‪ .‬روحانی با بیان اینکه در دوران جنگ‬ ‫اقتصــادی و تحریم های ظالمانه علیــه ملت ایران همه‬ ‫تالش امریکا بر این بوده که کشــور در زمینه تامین ارز‬ ‫مورد نیاز با مشــکل مواجه شود‪ ،‬گفت‪ :‬دولت با حمایت‬ ‫از صادرکننــدگان محصوالت غیر نفتی که بار تامین ارز‬ ‫مورد نیاز کشور را در این شرایط به دوش کشیدند‪ ،‬مانع‬ ‫از تحقق اهداف دشمن شده است‪.‬‬ ‫ترامپ‪:‬‬ ‫دولت بایدن در برابر ایران سر‬ ‫تعظیم فرود اورده است‬ ‫رئیس جمهور پیشین امریکا بار دیگر با انتقاد از رویکرد دولت‬ ‫بایدن درقبال ایران و توافق هسته ای گفت که روسیه‪ ،‬چین‬ ‫و ایران در حال سوءاســتفاده از جو بایدن هستند‪ .‬دونالد‬ ‫ترامپ رئیس جمهور پبشین امریکا در سخنرانی خود در‬ ‫جمع حامیانش در شهر ساروسوتا در ایالت فلوریدا بار دیگر‬ ‫به انتقاد از عملکرد جو بایــدن‪ ،‬رئیس جمهور دموکرات‬ ‫کشــورش در عرصه سیاست داخلی و خارجی پرداخت و‬ ‫گفت بایدن در حال تخریب تمام دستاوردهایی است که‬ ‫خود او در دوران فعالیتش در کاخ سفید به دست اورده بود‪.‬‬ ‫ترامپ در بخشی از صحبت هایش‪ ،‬رئیس جمهور بایدن را‬ ‫به ضعف در برابر چین متهم کرد و گفت که پکن‪ ،‬روسیه‪،‬‬ ‫اتحادیه اروپا و همچنین ایران از بایدن سوءاســتفاده می‬ ‫کنند و به اقتصاد ایاالت متحده اســیب می زنند‪ .‬وی در‬ ‫ادامه گفت که رهبران کنونی امریکا در برابر ایران‪ ،‬روسیه و‬ ‫چین سر تعطیم فرود اورده اند‪.‬‬ صفحه 3 ‫بانک و بیمه‬ ‫واریز بخش دوم سود سهام عدالت تا اخر هفته‬ ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه ‪ 14‬تیرماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪522‬‬ ‫گزارش‬ ‫چالش هایمتعددمشتریانوکارمندانبانک هایادغامی‬ ‫شعب بانک های ادغامی‬ ‫جزیره ای اداره می شوند‬ ‫عدم امکان دریافت خدمات بانکی مشتری هر بانک ادغامی از شعب‬ ‫سایربانک هایادغامی‪،‬چالشپیداکردنشعببهدلیلتغییرتابلوی‬ ‫و حذف اطالعات شعب در سایت بانک های ادغامی‪ ،‬بالتکلیفی و‬ ‫ثابت ماندن حقوق کارمندان شعب بانک های ادغامی و اخراج برخی‬ ‫نیروها از چالش های عمده بانک های ادغامی است‪ .‬یکی از اهداف‬ ‫ادغام بانک های نظامی در درون بانک سپه‪ ،‬خلع ید نهادهای نظامی‬ ‫از حوزه بانکداری بود‪ .‬درواقع این گزاره مورد تایید قرار گرفت که‬ ‫نهادهای نظامی نباید صاحب سهام بانک باشند و اگر نیاز به دریافت‬ ‫خدمات بانکی هستند می توانند از بانک سپه و سایر بانک ها خدمات‬ ‫بگیرند‪ .‬همین گزاره باعث اغاز فرایند ادغام بانک های نظامی شد‪.‬‬ ‫بعد از فراز و فرودهای متعدد در اذرماه ‪ 99‬عبدالناصر همتی رئیس‬ ‫کل وقت بانک مرکزی از پایان فرایند ادغام ‪ 5‬بانک نظامی در بانک‬ ‫سپه خبر داد‪ .‬اعالم پایان فرایند ادغام در واقع به معنای ان است‬ ‫که عالوه بر انجام فرایند انتقال سهام و مدیریت بانک های نظامی‬ ‫به بانک سپه‪ ،‬یکپارچه سازی اطالعات‪ ،‬جابه جایی شعب‪ ،‬تعیین‬ ‫تکلیفنیرویانسانیویکپارچهشدنعملیاتبانکیدرهمهشعبی‬ ‫که تابلوی بانک ســپه را نصب کرده اند انجام شده است‪ .‬درواقع‬ ‫بانک مرکزی وقتی می تواند پایان فرایند ادغام را اعالم کند که این‬ ‫کارها انجام شده باشد اما مراجعه به شعب بانک سپه نشان می دهد‬ ‫برای بانک سپه مشتری بانک های ادغامی‪ ،‬هنوز مشتری بانک های‬ ‫ادغامی هستند و تقریبا هیچ اطالعاتی در سامانه بانک سپه وجود‬ ‫ندارد تا بانک ســپه بتواند به مشتریان بانک های ادغامی خدمات‬ ‫بدهد‪ .‬این عدم یکپارچگی اطالعات که در نظام بانکی به ان ‪core‬‬ ‫‪ banking‬گفته می شود‪ ،‬برای هیچیک از بانک های ادغامی انجام‬ ‫نشده است‪ .‬به عنوان مثال مشتری بانک انصار نمی تواند در هیچ یک‬ ‫ک قوامین‪،‬‬ ‫از شعب بانک سپه و سایر شعب بانک های ادغامی (بان ‬ ‫موسسه اعتباری کوثر‪ ،‬بانک حکمت ایرانیان‪ ،‬بانک مهر اقتصاد)‬ ‫همانند گذشته عملیات برداشت از حساب و انتقال وجه‪ ،‬دریافت‬ ‫کارت عابر بانک و‪ ...‬را انجام دهد‪ .‬شعب بانک های ادغامی و بانک‬ ‫ک سپه و ‪ 5‬بانک‬ ‫سپه با یکدیگر ارتباط اطالعاتی ندارند‪ .‬درواقع بان ‬ ‫نظامی فقط و فقط مدیریت و سهام انها به بانک دولتی سپه منتقل‬ ‫شده و تابلوی شعب تغییر کرده است‪ .‬اما شعب همه این ‪ 6‬بانک به‬ ‫شکل جزیره ای مدیریت می شوند‪ .‬در این شرایط یکی از مشکالت‬ ‫مشتریانبانک هایادغامیتغییرتابلویشعبوحذفاطالعاتانها‬ ‫(مانند شماره تلفن و ادرس) در سایت بانک های ادغامی است‪ .‬در‬ ‫جریان ادغام‪ ،‬تابلوی شعب همه بانک های ادغامی به نام بانک سپه‬ ‫تغییر کرد اما بانک های ادغامی به خاطر نداشتن اطالعات مشتریان‬ ‫سایربانک ها‪،‬فقطبهمشتریانسابقخودخدماتمی دهند‪.‬بنابراین‬ ‫مشتری یک بانک ادغامی‪ ،‬مثال انصار‪ ،‬باید به یاد داشته باشد که‬ ‫قبال شعبه بانک انصار کجا بوده و برای دریافت خدمات بانکی به‬ ‫انجا مراجعه کند‪ .‬چون نه تابلویی از بانک های ادغامی وجود دارد‬ ‫و نه اطالعات انها در ســایت بانک دیده می شــود‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫کارمندان بانک های ادغامی هم در این مدت با مشکالت عدیده ای‬ ‫مواجه هستند‪ .‬در حالی که قبل از اغاز فرایند ادغام بارها مسئوالن‬ ‫بر حفظ نیروی انسانی تاکید کردند و مدیرعامل بانک سپه هم بارها‬ ‫و بارها برنامه تعدیل نیرو را منتفی اعالم کرد‪ ،‬از سال ‪ 98‬و سال ‪99‬‬ ‫تعدیل نیروی انسانی در بخش هایی از بدنه بانک های ادغامی اغاز‬ ‫شد‪ .‬یکی از نمونه ها‪ ،‬اخراج کارمندان شرکت ‪ psp‬بانک قوامین‬ ‫پس از ادغام در بانک ســپه بود‪ .‬این شرکت که اتفاقا تنها شرکت‬ ‫‪ psp‬بانک های ادغامی و بانک ســپه بود‪ ،‬پــس از ادغام در درون‬ ‫بانک سپه تقریبا همه کارمندان را به یکباره اخراج و نیروهای جدید‬ ‫جایگزین انها کرد‪ .‬پس از گذشت ماه ها هنوز این نیروهای اخراجی‬ ‫تســویه نشده و حق و حقوق انها پرداخت نشده بود‪ .‬این اتفاقات‬ ‫در حالی رخ می دهد که مدیرعامل بانک سپه هرگونه تعدیل نیرو‬ ‫در این بانک را تکذیب کرده اســت‪ .‬همچنین باوجود تورم ‪ 40‬تا‬ ‫‪ 50‬درصدی سال ‪ ، 99‬به گفته برخی کارمندان شعب بانک های‬ ‫ادغامی هیچ افزایشی در حقوق و دستمزد انها در سال‪ 1400‬اعمال‬ ‫نشده است‪ .‬بررسی های نشان می دهد تفاوت در پرداخت حقوق‬ ‫کارمندان بانک ها قابل توجه است و باوجود وعده مدیرعامل بانک‬ ‫سپه‪ ،‬یکسان سازی در حقوق و دستمزد کارمندان این بانک ها انجام‬ ‫نشده است‪ .‬باوجود همه این مشکالت عبدالناصر همتی رئیس کل‬ ‫وقت بانک مرکزی ‪ 30‬اذر ماه ‪ 99‬از اتمام فرایند ادغام بانک های‬ ‫نظامی خبر داد و نوشــت‪« :‬پروژه ادغام این ‪ 6‬بانک‪ ،‬کاری بسیار‬ ‫پیچیده و عظیم بود که با پشتکار و مدیریت دقیق همکارانم درحوزه‬ ‫نظارت بانک مرکزی‪ ،‬همراهی صمیمانه و خوب بانک های ادغامی‪،‬‬ ‫ستاد محترم کل نیروهای مسلح‪ ،‬وزارت امور اقتصادی و دارایی و‬ ‫مدیران تالشگر بانک سپه در طول ‪ 2.5‬سال به سر انجام رسید‪».‬‬ ‫همتی در پایان از از تمام عزیزانی که در به ثمر رســیدن این کار‬ ‫بزرگ همراهی کردند‪ ،‬قدردانی می کند‪ .‬الزم است مدیران فعلی‬ ‫بانک مرکزی توضیح دهند که در این ‪ 3‬سالی که از شروع ماجرای‬ ‫ادغام بانک های نظامی گذشــته است‪ ،‬دقیقا چه کارهای عظیم‬ ‫و پیچیده ای انجام شــده و چه نتیجه ای تحقق پیدا کرده است؟‬ ‫در حالی که ابتدایی ترین نتایج ادغام بانک ها که یکپارچه سازی‬ ‫اطالعات است‪ ،‬انجام نشده‪ ،‬صحبت کردن از به ثمر رسیدن کاری‬ ‫بسیار پیچیده و عظیم‪ ،‬عجیب به نظر می رسد‪ .‬عجله دولت در ادغام‬ ‫بانک های نظامی در شرایطی بود که به غیر از یک بانک ‪ 4 ،‬بانک‬ ‫دیگر هیچ بدهی ای به بانک مرکزی نداشتند و ساختار مالی انها در‬ ‫وضعیت نامناسبی قرار نداشت‪ .‬به نظر می رسد هدف اصلی دولت‬ ‫تدبیر و امید از ادغام بانک های نظامی‪ ،‬صرفا خلع ید ســهامداران‬ ‫بانک های نظامی و تملک سهام ان توسط دولت بوده و باتوجه به‬ ‫تحقق این هدف‪ ،‬کار از نظر مدیران ارشد دولتی پایان یافته است‪.‬‬ ‫در حالی که در عمل‪ ،‬عملیات بانکی بانک های ادغامی همچنان‬ ‫جزیره ای است و نشانه ای از ادغام واقعی دیده نمی شود‪.‬‬ ‫رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار از واریز بخش دوم سود سهام عدالت سال ‪ ۱۳۹۸‬تا پایان هفته جاری خبر داد‪ .‬محمدعلی دهقان دهنوی درمورد اینکه قرار بود نام اسامی شرکت هایی که سود سهام‬ ‫عدالت را به حساب شرکت سپرده گذاری مرکزی واریز نکرده بودند تا پایان هفته قبل اعالم شود‪ ،‬اما این اتفاق نیفتاده است‪ ،‬توضیح داد‪ :‬هنوز به جمع بندی برای اسامی نرسیده ایم‪ ،‬اما تا اخر این هفته هم‬ ‫اسامی اعالم می شود و هم سود به حساب مشموالن واریز خواهد شد‪ .‬وی درمورد اینکه وزیر اقتصاد زمان واریز سود را عید قربان اعالم کرده بود نیز توضیح داد‪ :‬وزیر اعالم کرده بود که بخش دوم سود تا عید‬ ‫قربان واریز می شود‪ ،‬بنابراین اگر جمع بندی تمام شود تا اخر هفته جاری‪ ،‬سود واریز خواهد شد‪ .‬بر اساس این گزارش‪ ،‬سود سهام عدالت سالهای ‪ ۱۳۹۵‬تا ‪ ۱۳۹۷‬طی یک مرحله به حساب مشموالن سهام‬ ‫عدالت واریز شد اما سود سال ‪ ۱۳۹۸‬سرنوشت دیگری داشت و قرار شد طی دو مرحله به حساب سهامداران واریز شود‪ .‬در این راستا‪ ،‬مرحله نخست سود در ‪ ۲۸‬اسفند سال گذشته واریز شد و مشموالن‬ ‫‪ ۵۰‬درصد سود سهام خود را دریافت کردند‪ .‬پس از ان وعده های مختلفی برای واریز بخش دوم سود از سوی مسئوالن مختلف داد ه شد اما تا کنون این امر محقق نشده است‪.‬‬ ‫معاون وزیر صمت‪:‬‬ ‫‪۱۴۰۰‬واحدصنعتیتحتتملکبانک هاست‬ ‫معاون وزیر صمت با بیان اینکه در نواحی صنعتی ‪۱۴۰۰‬واحد تحت تملک بانک ها داریم‪،‬گفت‪ :‬فعالسازی‬ ‫واحدها از طریق اقاله به صاحب قبلی و یا واگذاری به فرد جدید با ‪۱۰‬درصد نقد و ‪۶۰‬ماه تقســیط انجام‬ ‫می شود‪ .‬علی رسولیان در مورد تعداد واحدهای تحت تملک بانک ها در شهرک ها و نواحی صنعتی‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬قب ً‬ ‫ال ‪ ۱۶۰۰‬واحد در شهرک ها و نواحی صنعتی تحت تملک بانک ها بود که طبق اخرین امار اخذ‬ ‫شده از خود شهرک ها‪ ،‬با رفع تملک از ‪ ۲۰۰‬واحد در سال گذشته‪ ،‬حدود ‪ ۱۴۰۰‬واحد همچنان تحت تملک‬ ‫هســتند‪ .‬رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی افزود‪ :‬البته همه این ‪ ۱۴۰۰‬واحد غیرفعال‬ ‫نیستند و بخشی از این واحدها فعال هستند‪.‬‬ ‫عدم پرداخت تسهیالت علت اصلی تملک بانک ها‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬البته باید توجه داشت که این واحدها به تازگی در تملک بانک ها در نیامده اند بلکه این رویه‬ ‫از گذشته بوده است و طی ‪ ۳‬سال گذشته‪ ،‬فرایند در تملک درامدن واحدهای تولیدی و صنعتی به شدت‬ ‫کاهش یافته است‪ .‬رسولیان در مورد علت تملک بانک ها بر واحدها‪ ،‬گفت‪ :‬اصلی ترین دلیل عدم پرداختن‬ ‫تسهیالت بوده است و بانک نیز اسناد رهنی را برده و واحد را تملک کرده است‪.‬‬ ‫نحوه فعال سازی واحدهای تحت تملک‬ ‫معاون وزیر صمت در مورد عاقبت واحدهای تحت تملک بانک ها‪ ،‬اظهار داشــت‪ :‬اینکه می گوئیم به دنبال‬ ‫احیای ‪ ۱۶۰۰‬واحد راکد هستیم یعنی بخشی از این واحدها‪ ،‬همان واحدهای تحت تملک بانک هاست‪ .‬در‬ ‫مورد تملک شده ها نیز توافقی با شورای عالی بانک ها کردیم که واحدها اقاله می شود به کسانی که قب ً‬ ‫ال بنگاه‬ ‫را واگذار کرده اند به این شکل که ‪ ۱۰‬درصد نقد بدهند با ‪ ۶۰‬ماه تقسیط‪ ،‬تا از این طریق واحد مجدد به‬ ‫انها واگذار و احیا شود‪ .‬وی افزود‪ :‬شیوه دیگر نیز این است که افراد و فعاالن اقتصادی توانمند را شناسایی‬ ‫کنیم و بنگاه ها را به انها واگذار کنیم؛ به عنوان مثال افراد فعال در حوزه غذایی را شناسایی و بنگاه مواد‬ ‫غذایی راکد را به این فرد واگذار کنیم تا واحد مجدد احیا شود‪ .‬ما پیشنهاد دادیم که با ‪ ۱۰‬درصد نقدی و‬ ‫‪ ۶۰‬ماهه واگذار شود که این فرایند باید در شورای پول و اعتبار به تصویب برسد‪.‬‬ ‫رسولیان گفت‪ :‬این فرایند سال گذشته موفق بود و همانطور که ذکر شد سال ‪ ۹۹‬حدود ‪ ۲۰۰‬واحد تحت‬ ‫تملک به چرخه تولید بازگشتند‪.‬‬ ‫رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی تصریح کرد‪ :‬این ‪ ۱۴۰۰‬واحد تحت تملک شناسایی‬ ‫شده و این واحدها را به کسی که می خواهد به تازگی در شهرک ها سرمایه گذاری کند‪ ،‬معرفی می کنیم‪.‬‬ ‫‪ ۴۸۶۰۰‬واحد فعال صنعتی داریم‬ ‫وی در مورد زیاد بودن واحدهای تحت تملک بانک ها‪ ،‬گفت‪ :‬در حال حاضر ‪ ۸۲۸‬شــهرک صنعتی و ‪۴۸‬‬ ‫هزار و ‪ ۶۰۰‬واحد فعال داریم‪ ،‬بنابراین ‪ ۱۴۰۰‬واحد تحت تملک بانک ها عدد باالیی نیست و از ان طرف نیز‬ ‫تعداد واحدهای راکد در حال کاهش است‪.‬‬ ‫رســولیان تصریح کرد‪ :‬باید توجه داشــت که چرخه عمر یک کاال یک چرخه مشخصی دارد و یک بنگاه‬ ‫همیشه نمی تواند فعال باشد زیرا شاید درگیر تغییر تکنولوژی‪ ،‬تغییر روش تولید‪ ،‬تغییر نوع کاال و ‪ ...‬شود‬ ‫و مدتی راکد بماند‪.‬‬ ‫طرح مجلس برای ارائه سهام عدالت به جاماندگان‬ ‫با عدم همراهی دولت مسکوت ماند‬ ‫عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت دولت دوازدهم قبول نکرد‬ ‫که منابع و سهام کافی برای ارائه به جاماندگان سهام عدالت وجود‬ ‫دارد و به همین دلیل طرح مجلس در این باره مسکوت ماند‪.‬‬ ‫طغیانی با اشاره به اخرین وضعیت ارائه سهام عدالت به جاماندگان‪ ،‬‬ ‫گفت‪ :‬اگر دولت منابع این واگذاری را تامین نکند مجلس یک تنه‬ ‫نمی تواند وارد بشــود و بگوید که باید موضوع مذکور اجرا بشود‪.‬‬ ‫باالخره یک منابعی باید تامین بشــود اما باید توجه داشت منابع‬ ‫این بحث یک موضوع اختالفی است و ابهاماتی دارد‪ .‬دولت فعلی‬ ‫زیر بار اینکه منابعی موجود اســت که می شــود از ان طریق به‬ ‫جاماندگان ســهام عدالت واگذار بشود‪ ،‬نرفت‪ .‬حاال در برهه ای که‬ ‫دولت جدید زمام امور را در دست بگیرید باید دید اوال به این اصل‬ ‫این قائل باشــد که سهام به جاماندگان ارائه شود و در ثانی منابع‬ ‫الزم نیز برای این امر طراحی شود‪ .‬وی افزود‪ ،‬اگر منابع ان تامین‬ ‫شود‪ ،‬طرح ان در کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسالمی اماده‬ ‫کردیم‪ ،‬بالفاصله تصویب خواهد شد و نیاز به بودجه اصال ندارد حاال‬ ‫این هم راه میانبری اســت‪ .‬چون بر اساس سیاستهای اصلی کل‬ ‫اصل ‪ 44‬میتواند روند مذکور را پیش برد‪.‬‬ ‫این عضو کمیســیون اقتصادی مجلس در خصوص مجوز قانون‬ ‫بودجه درباره عرضه ‪ 100‬هزار میلیارد تومان سهام از سوی دولت‬ ‫در ســال جاری گفت‪ :‬در این خصوص باید تاکید کرد که دولت‬ ‫حرفش این اســت که این دست از سهام بابت بدهی های سنوات‬ ‫قبل عمال پیش بینی شده است‪ .‬سهام اضافه تر از منابع الزم برای‬ ‫بازپرداخت اوراق فروش رفته هم اکنون در دسترس نیست‪ .‬توجه‬ ‫داشــته باشیم که سال قبل حدود ‪ 125‬هزار میلیارد تومان اوراق‬ ‫فروش رفته و طی امسال و سال بعد بایستی این اوراق تسویه شوند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬برخی از اوراق فروش رفته دارای ســر رسید یک ساله‬ ‫است برخی نیز سررسید دو ســاله دارند‪ .‬دولت فکر میکند برای‬ ‫جبران این اوراق باید از محل فروش شــرکتها منابع الزم را تامین‬ ‫کند‪.‬همچنین بخشی از سهام سرکتهای دولت بابت تسویه بدهی‬ ‫به تامین اجتماعی و‪ ...‬در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫پیش بینی تازه بانک مرکزی از نرخ ارز‬ ‫بانک مرکزی اعالم کرد‪ :‬نوســانات خارج از دامنه نرخ ارز زودگذر‬ ‫بوده و انتظار بر ان اســت که نرخ ارز همســو با تحوالت مثبت‬ ‫وقوع یافته در مولفه های بنیادین اقتصاد کشور‪ ،‬در مسیر تعادلی‬ ‫خویــش حرکت کرده و شــاهد تقویت ارزش پول ملی باشــیم‪.‬‬ ‫براساس تازه ترین گزارش بانک مرکزی‪ ،‬نوسانات کوتاه مدت نرخ‬ ‫ارز طی ســال های اخیر در کوتاه مــدت متاثر از تغییر انتظارات‬ ‫نسبت به تحوالت بخش خارجی اقتصاد کشور در افق اینده بوده‬ ‫و در این خصوص اخبار مرتبط با برجام در هدایت مسیر حرکتی‬ ‫نرخ ارز موثر بوده اســت‪ .‬اما انچه در نهایت تعیین کننده مســیر‬ ‫تحوالت نرخ ارز خواهد بود‪ ،‬متغیرهای بنیادین اقتصاد هستند‪ .‬در‬ ‫این چارچوب تحلیلی‪ ،‬عوامل بنیادین ناظر بر مجموعه مولفه هایی‬ ‫اســت که جریان عرضه و تقاضای ارز در اقتصاد (نظیر صادرات‬ ‫و واردات کاالها و خدمات و جریانات مالی و ســرمایه ای اقتصاد‬ ‫بــا دنیای خارج) را تحت تاثیر قــرار می دهد و اثرات ان ها نیز بر‬ ‫نرخ ارز پایدار اســت‪ .‬در ارتباط با عوامل بنیادین اقتصاد کشــور‬ ‫می بایســت اشاره کرد که با وجود تشدید تحریم های اقتصادی از‬ ‫سوی دولت امریکا در کنار تبعات منفی شیوع ویروس کووید ‪۱۹-‬‬ ‫در ســطح جهان‪ ،‬تحوالت اقتصادی سال ‪ ۱۳۹۹‬حاکی ازعملکرد‬ ‫مناسب اقتصاد کشور و روند رو به بهبود فعالیت های اقتصادی در‬ ‫کشور اســت‪ .‬به گونه ای که اقتصاد ایران در سال ‪ ۱۳۹۹‬پس از‬ ‫دو ســال‪ ،‬رشد اقتصادی مثبت معادل ‪ ۳.۶‬درصد را تجربه کرد و‬ ‫رشد اقتصادی بدون نفت نیز در این سال در سطح ‪ ۲.۵‬درصد رقم‬ ‫خورد‪ .‬این عملکرد در شرایطی محقق شد که رشد ارزش افزوده‬ ‫تمامی گروه های اقتصادی (به غیــر از گروه خدمات که همانند‬ ‫سایر کشورهای جهان بیشــترین اسیب پذیری از شیوع بیماری‬ ‫کرونا را داشته است) در سال ‪ ۱۳۹۹‬مثبت بوده است‪ .‬همچنین‬ ‫در فصل چهارم سال ‪ ،۱۳۹۹‬رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت‬ ‫پایه (به قیمت های ثابت ســال ‪ )۱۳۹۰‬معادل ‪ ۷.۷‬درصد محقق‬ ‫شد که از ابتدای سال ‪ ۱۳۹۶‬تاکنون چنین رشدی بی سابقه بوده‬ ‫است‪ .‬ضمن انکه می بایست اشاره کرد امار و اطالعات منتشره از‬ ‫رشد اقتصادی سایر کشورهای درگیر با بیماری کرونا نشانگر ان‬ ‫است که طی این دوره‪ ،‬اغلب کشورها با تبعات منفی قابل توجهی‬ ‫در عملکــرد تولید ناخالص داخلی مواجــه بوده اند‪ .‬عالوه بر این‪،‬‬ ‫تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به عنوان یکی از عوامل مهم موثر بر‬ ‫تداوم رشد اقتصادی که از ابتدای سال ‪ ۱۳۹۷‬روند نزولی در پیش‬ ‫گرفته بود و این روند با شیوع ویروس کووید ‪ ۱۹-‬در نیمه نخست‬ ‫پول ملی تقویت می شود!‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۹‬نیز تداوم یافته بود‪ ،‬در فصول ســوم و چهارم سال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬به ترتیب با رشد ‪ ۲.۲‬و ‪ ۸.۲‬درصدی مواجه گردید که در‬ ‫مجموع رشد ‪ ۲.۵‬درصدی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬را رقم زده اســت‪ .‬بالطبع بهبود وضعیت تشکیل سرمایه‬ ‫ثابــت ناخالص داخلی‪ ،‬موید تقویت چشــم انداز مثبت اقتصادی‬ ‫کشور نزد فعاالن اقتصادی است‪.‬‬ ‫در کنار این مــوارد می توان به عملکرد مطلوب بخش صنعت در‬ ‫ســال ‪ ۱۳۹۹‬و فراگیری و تحقق رشد مثبت تولید در بسیاری از‬ ‫رشته فعالیت های بخش صنعت اشاره کرد؛ به طوری که بررسی‬ ‫عملکرد رشد شاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی (‪ ۱۰۰‬نفر‬ ‫کارکن و بیشــتر) به تفکیک رشــته فعالیت های صنعتی نشان‬ ‫می دهد که در ســال ‪ ۱۳۹۹‬از مجموع ‪ ۲۴‬گروه اصلی‪ ۲۰ ،‬گروه‬ ‫(با ضریب اهمیت ‪ ۹۷.۴‬درصدی از شــاخص کل) از رشد مثبت‬ ‫تولید برخوردار بوده اند و تنها رشــد ‪ ۴‬گروه منفی بوده است‪ .‬در‬ ‫مجموع شــاخص تولید کارگاه های بزرگ صنعتی (با سهم حدود‬ ‫‪ ۷۰‬درصدی از کل ارزش افزوده بخش صنعت) در ســال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫نســبت به ســال قبل از ان افزایش ‪ ۸.۷‬درصدی داشــته است‪.‬‬ ‫همچنین این شــاخص در فصل چهارم سال ‪ ۱۳۹۹‬با رشد ‪۹.۱‬‬ ‫درصدی نسبت به دوره مشابه سال ‪ ۱۳۹۸‬همراه بوده است‪.‬‬ ‫مجموع روند تحوالت بخش حقیقی اقتصاد در سال ‪ ۱۳۹۹‬موید‬ ‫ان است که از فصل دوم سال مزبور‪ ،‬اقدامات و سیاست های متخذه‬ ‫در مقابله با تحریم های دولت امریکا و پیامدهای منفی ناشــی از‬ ‫شیوع ویروس کووید ‪ ۱۹-‬با موفقیت همراه بوده و اقتصاد کشور‬ ‫از حالت رکود و رشد منفی اقتصادی خارج شده و انتظار می رود با‬ ‫بهره گیری از کلیه پتانسیل های داخلی اقتصاد کشور‪ ،‬روند مثبت‬ ‫اغاز شــده در ســال ‪ ۱۴۰۰‬نیز تداوم یابد و عملکرد مطلوبی در‬ ‫سال تولید‪ ،‬پشتیبانی ها‪ ،‬مانع زدایی ها حاصل شود‪ .‬ذکر این نکته‬ ‫ضروری اســت که صندوق بین المللی پول ضمن تجدید نظر در‬ ‫پیش بینی های قبلی خود در خصوص نرخ رشد اقتصادی کشور‬ ‫در ســال ‪ ،۱۳۹۹‬نرخ رشد اقتصادی در سال ‪ ۱۴۰۰‬را ‪ ۲.۵‬درصد‬ ‫پیش بینی کرده اســت‪ .‬امید می رود با بهبود شرایط پیرامونی و‬ ‫روند اغاز شده در ســال ‪ ،۱۳۹۹‬عملکرد رشد اقتصادی در سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬بهتر از ســال گذشته باشد‪ .‬در ســال جاری نیز تحوالت‬ ‫مولفه های بنیادین موثر بر تحوالت بازار ارز موید عملکرد مثبت‬ ‫این مولفه ها است‪ .‬در این خصوص می بایست اشاره کرد که طبق‬ ‫اخرین اطالعات مندرج در گزارش امار مقدماتی تجارت خارجی‬ ‫منتشــره از سوی گمرک‪ ،‬طی دوماهه نخست سال جاری ارزش‬ ‫صادرات گمرکی در حدود ‪ ۶.۳‬میلیارد دالر بوده که موید افزایش‬ ‫قابل مالحظه ‪ ۴۷.۸‬درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫است‪ .‬ضمن انکه ارزش واردات گمرکی در این دوره در حدود ‪۶.۵‬‬ ‫میلیارد دالر بوده که حاکی از افزایش ‪ ۲۹.۵‬درصدی ان نســبت‬ ‫به مدت مشــابه سال قبل اســت‪ .‬از این رو مشاهده می گردد که‬ ‫ارزش صــادرات و واردات گمرکی در این مقطع زمانی دارای تراز‬ ‫و توازن نســبی بوده است‪ .‬ضمن انکه در حوزه صادرات نفتی نیز‬ ‫متاثر از افزایش میزان تولید و صادرات نفت خام کشور (در تداوم‬ ‫روند مناســب ماه های اخیر) و نیز افزایش بهای این محصول در‬ ‫بازارهای جهانی (در مقایســه با فروردین ماه ســال ‪ ۱۳۹۹‬و افت‬ ‫قیمــت جهانی نفت در ان مقطع زمانی)‪ ،‬در فروردین ماه ســال‬ ‫جاری شاهد رشد ارزش صادرات نفت خام نسبت به مدت مشابه‬ ‫ســال قبل بودیم‪ .‬از این رو در مجموع تحوالت بازرگانی خارجی‬ ‫کشور حاکی از بهبود تراز بازرگانی گمرکی است که به نوبه خود‬ ‫چشم انداز مســاعدی برای تقویت منابع ارزی کشور ایجاد کرده‬ ‫است که تاثیر مثبتی بر روند نرخ ارز در سال جاری خواهد داشت‪.‬‬ ‫به طور خالصه می توان اشــاره داشت که عملکرد مثبت اقتصاد‬ ‫ایران در ســال ‪ ،۱۳۹۹‬پیش بینی وضعیت مطلوب اقتصاد کشور‬ ‫در سال ‪ ۱۴۰۰‬به طور خاص در ارتباط با تجارت خارجی اقتصاد‬ ‫کشور‪ ،‬وضعیت مناسب ذخایر ارزی کشور و نیز وجود چشم انداز‬ ‫مثبت نسبت به تداوم مذاکرات در راستای احیای برجام‪ ،‬حکایت‬ ‫از ان دارند که نوســانات خارج از دامنه نــرخ ارز زودگذر بوده و‬ ‫انتظار بر ان اســت که نرخ ارز همسو با تحوالت مثبت وقوع یافته‬ ‫در مولفه های بنیادین اقتصاد کشــور‪ ،‬در مســیر تعادلی خویش‬ ‫حرکت کرده و شاهد تقویت ارزش پول ملی باشیم‪.‬‬ صفحه 4 ‫مرحله اول پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی فصل بهار با واریز حق بیمه و سرانه درمان (سهم عضو) فروردین‪ ۱۴۰۰‬اعضای صندوق اعتباری هنر شامل اهالی فرهنگ‪ ،‬هنر و رسانه انجام شد‪.‬‬ ‫حق بیمه تامین اجتماعی و سرانه درمان فروردین ماه (سهم فرد) بیش از ‪ ۳۹‬هزار نفر از بیمه شدگان تامین اجتماعی صندوق اعتباری هنر واریز شد‪ .‬با تدوام شیوع ویروس کرونا و ادامه روند‬ ‫تعطیلی مراکز فرهنگی و هنری در سال جاری‪ ،‬مقرر شد صندوق اعتباری هنر در راستای حمایت از اعضای تحت پوشش برای جبران خسارت های ناشی از کرونا‪ ،‬حق بیمه سه ماهه اول سال‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬اعضایی که تا پایان اسفند ‪ ۹۹‬دارای قرارداد بیمه فعال بودند را پرداخت کند‪ .‬لذا در مرحله اول حق بیمه و سرانه درمان فروردین بیش از ‪ ۳۹‬هزار نفر از اعضا که از خدمات بیمه تامین‬ ‫اجتماعی برخوردار هستند به حساب متصل به هنرکارت انها واریز شد‪ .‬برای اعضایی که تاکنون در این سامانه ثبت نام نکرده اند این مبلغ به شماره حساب ثبت شده در پروفایل عضویت انها‬ ‫واریز شده است‪ .‬برابر با اطالعیه های قبلی؛ حق بیمه اردیبهشت و خرداد براساس زمان بندی اعالم شده از سوی صندوق به حساب هنرکارت اعضا واریز خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیرکل دفتر حقوقی و مالکیت فکری وزارت فرهنگ‪:‬‬ ‫انحصاریدرتشکیلانجمن هایصنفیفرهنگ‪،‬هنرورسانهوجودندارد‬ ‫مدیرکل دفتر حقوقی و مالکیت فکری وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی با اشاره به بررسی فنی و تخصصی‬ ‫کمیسیون تشکیل کانون فراگیر فرهنگ‪ ،‬هنر و رسانه گفت‪ :‬هیچ انحصاری در تشکیل این انجمن ها وجود‬ ‫ندارد‪ .‬حامد ســهرابی اعالم کرد‪ :‬از خرداد ماه سال ‪ ۱۳۹۹‬که فراخوان پذیرش تقاضاهای تشکیل انجمن‬ ‫های صنفی سراســری در حوزه فرهنگ و هنر رسانه توســط وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی اعالم شد تا‬ ‫کنون ‪ ۷۴‬عنوان درخواست در بخش های مختلف سینمایی‪ ،‬تئاتر‪ ،‬موسیقی‪ ،‬ادبی و‪ ...‬به اداره کل سازمان‬ ‫هــای کارگری و کارفرمایی وزارت تعــاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی واصل که متعاقب ان برای تصمیم گیری‬ ‫به کمیســیون تشکیل کانون فراگیر فرهنگ‪ ،‬هنر و رسانه ارسال شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬این کمیسیون در‬ ‫چارچوب دستورالعمل و شیوه نامه مربوطه که به تایید و تصویب وزرای فرهنگ و ارشاد اسالمی و تعاون‪،‬‬ ‫کار و رفاه اجتماعی رسیده است اقدام به بررسی تخصصی و تصمیم گیری در مورد تقاضاها نموده است‪.‬‬ ‫سهرابی ادامه داد‪ :‬از ‪ ۷۴‬تقاضای رسیده تا کنون ‪ ۶۰‬مورد ان مصوب و نظر موافق یا مشروط کمیسیون را‬ ‫به همراه داشته و فقط ‪ ۱۱‬مورد رد شده و ‪ ۳‬مورد هم در دست بررسی قرار دارد‪ ۱۱ .‬موردی که رد شده‬ ‫عمدتاً دارای ماهیت کارفرمایی بوده اند و بعضاً از سوی کمیسیون در زمره مشاغل مرتبط با مصوبه شناسایی‬ ‫و تشخیص داده نشده اند یا اینکه از ماهیت صنفی خارج و ماهیت جنسیتی یا قومیتی داشته اند یا اینکه‬ ‫در بر گیرنده بخش وسیعی از فعالیت های هنری بوده که تداخل صنفی با برخی انجمن های مصوب ایجاد‬ ‫می کردند‪ .‬تنها یک مورد در حوزه ادبی بوده که قب ً‬ ‫ال تقاضای تاسیس انجمن مشابه داشته که بدلیل همگن‬ ‫بودن رد شده است‪ .‬وی گفت‪ :‬انجمن هایی که با تاسیس انها موافقت شده شامل ‪ ۱۳‬مورد در بخش تئاتر‪،‬‬ ‫‪ ۲۰‬مورد در سینما‪ ۱۱ ،‬مورد در بخش موسیقی‪ ۸ ،‬مورد تجسمی‪ ۳ ،‬مورد رسانه‪ ۴ ،‬مورد بخش فرهنگ و‬ ‫‪ ۱‬مورد در بخش مربوط به میراث فرهنگی بوده اند‪ .‬مدیرکل دفتر حقوقی و مالکیت فکری وزارت فرهنگ‬ ‫و ارشاد اسالمی افزود‪ :‬بنابر شیوه نامه مورد عمل برای جلوگیری از انحصار و ایجاد محدودیت در عضویت‬ ‫اعضای انجمن ها‪ ،‬اساسنامه این انجمن ها که پیش نویس پیشنهادی ان توسط کمیسیون ارایه شده‪ ،‬در‬ ‫بخش شرایط عضویت توسط اعضا به طور مجزا بررسی و مصوب می شود که تا کنون ‪ ۲۲‬مورد اساسنامه‬ ‫توســط انجمن های تایید شده ارایه و به تصویب یا اصالح توسط کمیسیون رسیده و ‪ ۱۱‬مورد در دست‬ ‫بررسی است‪ .‬سهرابی گفت‪ :‬بر اساس بند ‪ ۴‬مصوبه مزبور هیات وزیران‪ ،‬کمیسیون مرکب از ‪ ۹‬نفر است که‬ ‫تنها ‪ ۲‬نماینده از سوی وزارای فرهنگ و ارشاد اسالمی و تعاون‪ ،‬کار و رفاه اجتماعی و ‪ ۷‬نفر از نمایندگان‬ ‫تشــکل های فرهنگی و هنری هستند که با مشورت این تشکل ها از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی‬ ‫انتخاب شده اند و همه بخش های دولتی و غیر دولتی دارای یک حق رای مساوی هستند و دبیرخانه در‬ ‫این وزارتخانه و دبیر کمیسیون با انتخاب اعضای کمیسیون تعیین می شود‪ .‬وی افزود‪ :‬اوال بررسی ها در‬ ‫کمیسیون کامال فنی و تخصصی بوده و ثانیاً هیچ انحصاری در تشکیل انجمن وجود ندارد‪ .‬متاسفانه برخی‬ ‫از اعضای تشکل های فرهنگی و هنری که بدلیل اختالفات داخلی و درون صنفی خود بعضاً از تشکل متبوع‬ ‫خود سلب عضویت شده یا از ترکیب موسسین انجمن های صنفی خود خارج شده اند‪ ،‬بجای حل مشکالت‬ ‫از طریق سازوکارهای درون تشکل سعی در وارد کردن بخش های تخصصی وزارت متبوع و وزارت کار و‬ ‫این کمیســیون به اختالفات خود را داشته اند و وقتی با استدالالت قانونی ما مواجه شدند‪ ،‬به طور مداوم‬ ‫ســعی در تخریب کمیسیون و عملکردهای قانونی ان دارند و سعی در جا انداختن عملکرد کمیسیون در‬ ‫رابطه با انجمن های صنفی سراسری به عنوان انجمن های منحصر به خانه های هنری موجود مانند خانه‬ ‫تئاتر‪ ،‬موسیقی و سینما دارند و نقد خود از این خانه ها از طریق کمیسیون پی می گیرند‪ .‬سهرابی در پاسخ‬ ‫به ادعاها و برخی شــبهاتی که مطرح می شــود‪ ،‬نیز گفت‪ :‬برابر بند ‪ ۶‬از مصوبه ‪ ۲۲‬ابان ‪ ۹۸‬هیات وزیران‬ ‫«کمیسیون موضوع بند (‪ )۴‬این تصویب­نامه موظف است ظرف دو سال‪ ،‬شرایط الزم برای تغییر و انطباق‬ ‫وضعیت تشکل­های صنفی و حرفه­ای و فرهنگی و هنری و رسانه­ای موجود را که براساس قوانین و مقررات‬ ‫مختلف به ثبت رسیده­اند با ضوابط موضوع بند (‪ )۷‬این تصویب­نامه فراهم کند»‪ .‬اگر از تشکل های فرهنگی‬ ‫و هنری عضو محور که به صورت موسســه فرهنگی یا ســازمان مردم نهاد و از این دست قبال تشکیل یا‬ ‫ثبت شده اند حمایتی بشود‪ ،‬عیناً برابر تکلیفی است که هیات وزیران از کمیسیون خواسته است‪ .‬بر این‬ ‫اســاس در ماده ‪« ۴‬شیوه نامه تاسیس انجمن های صنفی فرهنگ‪ ،‬هنر و رسانه و کانون های مرتبط» به‬ ‫این انجمن های موجود ســه ماه فرصت دادند تا تقاضاهای خود را ثبت کنند که این زمان دیگر تمدید‬ ‫نشد و صرفاً به همان سه ماه که از خداد ماه ‪ ۱۳۹۹‬شروع گشت‪ ،‬بسنده شد‪ .‬وی افزود‪ :‬از تاریخ مذکور تا‬ ‫کنون غالب تقاضاهای رسیده به کمیسیون مربوط به انجمن هایی است که قبال به صورت صنفی استانی‬ ‫ثبت شــده اند یا در قالب موسسات فرهنگی و هنری عضو محور توسط وزارت متبوع تاسیس شده بودند‬ ‫است و دلیل منطقی هم دارد زیرا در قالب های مختلف قبال متشکل شده و انسجام الزم را برای تشکیل‬ ‫یک صنف سراسری دارند‪ .‬در برخی از بخش ها که بیشترین اعتراض را دارند مانند برخی از منتقدین خانه‬ ‫تئاتر تا کنون ما و وزارت کار هیچ تقاضایی از سوی اهالی و هنرمندان به غیر از انجمن ها و کانون های زیر‬ ‫مجموعه خانه تئاتر دریافت نکرده ایم و دور از انصاف و عدالت است در شرایطی که هیچ تقاضایی از جانب‬ ‫غیر نیست‪ ،‬کمیسیون و دو وزارتخانه دولت را متهم به ایجاد انحصار برای خانه ها و یا قشری خاص نمود‪.‬‬ ‫به گفته وی کمیسیون متهم است که چرا برای تاسیس انجمن های سراسری از صنوف زیر مجموعه خانه‬ ‫های موسیقی‪ ،‬تئاتر و سینما از خانه ها موصوف استعالم می کند‪ .‬اوالً بر اساس رویه صحیح و درست اگر‬ ‫عضو کوچکی از یک مجموعه بزرگتر که بعضاً هیچ مجوز مستقل یا مجزایی از مجموعه مادر ندارد‪ ،‬بخواهد‬ ‫اعالم موجودیت کند‪ ،‬الزم است از سوی مجموعه اصلی هویت و موجودیت ان به تایید برسد؛ ثانیاً این اقدام‬ ‫به نوعی پیشگیری از تداخالت صنفی و ورود نا خواسته به اختالفات داخلی تشکل هاست؛ ثالثاً برابر تبصره‬ ‫ذیل ماده ‪ ۳‬شیوه نامه یادشده کمیسیون صرفاً اقدام به اخذ نظر خانه ها دایر بر تایید یا رد تقاضا می کند‬ ‫و در نهایت این خود کمیسیون است که تصمیم می گیرد نه خانه مربوطه‪.‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫مرحله اول حق بیمه فصل بهار اعضای صندوق هنر واریز شد‬ ‫دوشنبه ‪ 14‬تیرماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪522‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اخبار‬ ‫تسلیت انجمن بازیگران‬ ‫سینمای ایران برای درگذشت‬ ‫محمد برسوزیان‬ ‫انجمن بازیگران سینمای ایران به مناسبت درگذشت محمد‬ ‫برسوزیان تســلیت گفت‪ .‬در پی درگذشت محمد برسوزیان‬ ‫ بازیگر قدیمی ســینما که ‪ 12‬تیرماه از دنیا رفت ‪ -‬انجمن‬‫بازیگران سینمای ایران پیام تسلیتی را به شرح زیر صادر کرد‪:‬‬ ‫«بازگشت همه به سوی اوست؛ در اندوه فراوان همکار عزیزمان‬ ‫محمد برسوزیان پس از مدت ها تحمل بیماری از میان ما رفت‪.‬‬ ‫شورای مرکزی انجمن بازیگران سینمای ایران ‪ ،‬در گذشت این‬ ‫بازیگر و تهیه کننده پیشکسوت سینما را به خانواده محترم‬ ‫ایشان و همکاران عزیز تسلیت عرض می نماید‪ ».‬برسوزیان‬ ‫که از دهه ‪ 50‬بازی در سینما را اغاز کرده بود‪ ،‬نقش افرینی در‬ ‫فیلم های پنجه در خاک‪ ،‬روانی‪ ،‬شمارش معکوس‪ ،‬شب روباه‪،‬‬ ‫چشم شیطان‪ ،‬بندر مه الود‪ ،‬ساواالن و اتش در زمستان را در‬ ‫کارنامه کاری خود در این عرصه داشت‪ .‬او در سال های اخیر در‬ ‫چند سریال از جمله روزگار قریب‪ ،‬در جشم باد و متهم گریخت‬ ‫بازی کرده بود‪ .‬برسوزیان در کنار حسن هدایت‪ ،‬حسین زندباف‪،‬‬ ‫یداله صمدی یکی از اعضای گروه فیلمسازی «همراه» بود که‬ ‫در دهه ‪ 60‬فیلم های متعددی را ساختند و این بازیگر در بیشتر‬ ‫ان ها نقش جوان اول فیلم را بازی می کرد‪.‬‬ ‫ل کدام کشور‬ ‫دوبله سریا ‬ ‫سخت تر است؟‬ ‫نامه حسین کیانی خطاب به عملکرد مدیران هنری‬ ‫یکعذرخواهی‪،‬سادهانجامبدهید!‬ ‫حســین کیانی‪ ،‬نمایشــنامه نویس و کارگردان تئاتــر با نگارش‬ ‫یادداشــتی‪ ،‬انتقادهای خود را از نسبت به عملکرد مدیران هنری‬ ‫در زمینه تئاتر مطرح کرد و از انان خواســت تا با یک عذرخواهی‬ ‫ساده‪ ،‬وجدان خود را اسوده کنند ‪ .‬این هنرمند در یادداشت خود‬ ‫که ان را در اختیار ایســنا قرار داده‪ ،‬خطاب به وزیر ارشاد‪،‬معاون‬ ‫هنری و مدیر مرکز هنرهای نمایشی نوشته است‪« :‬باسالم؛ درطول‬ ‫دوران کرونــا از اغاز تا همه گیری و تا کنون که اوج ( پیک) پنجم‬ ‫این بیماری اغازشــده و برای چندمین بار باعث تعطیلی اسیب‬ ‫پذیرترین هنر‪ ،‬یعنی تئاتر شده‪ ،‬شما به عنوان متولیان و مسئولین‬ ‫و پاسخگویان مستقیم امورفرهنگی و هنری و نمایشی می توانستید‬ ‫برنامه های گوناگونی برای جلوگیری از اسیب های وارده به هنرتئاتر‬ ‫و هنرمندان و فعاالن این عرصــه ی بااهمیت فرهنگی طراحی و‬ ‫اجرا کنید که نکردید‪ .‬شما می توانستید با واقع نگری و پیش بینی‬ ‫دقیق شــرایط و ابعاد اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی هنرتئاتر نه‬ ‫ِ‬ ‫تنها از اســیب ها جلوگیری کنید بلکه زمینه های ایجاد شــغل و‬ ‫کسب حداقل درامد و رفاه اجتماعی و اقتصادی برای هنرمندان و‬ ‫دست اندرکاران هنرهای نمایشی را فراهم کنید که نکردید‪ .‬شما به‬ ‫جای این که صرفاً تئاتر را از یک گروه شغلی به گروه شغلی دیگری‬ ‫وارد کنید و زندگی سخت و پرمشقت هنرمندان تئاتر را به شرایط‬ ‫ناپایدار این بیماری پُردامنه گره بزنید و به هیچ پیشنهاد و اعتراضی‬ ‫گوش نسپارید‪ ،‬می توانستید در این مدت با همدلی و همکاری با‬ ‫هنرمندان تئاتر از خود نام نیکی به یادگار بگذارید که نگذاشتید‪».‬‬ ‫حسین کیانی در بخش دیگری کارهای نکرده را برشمرد و خطاب‬ ‫به مسئوالن نوشت‪« :‬برای ثبت در حافظه ی تاریخ تئاتر شما ِر زیادی‬ ‫مثل تولید و‬ ‫از کارهای نکرده ی شــما جایشان خالی و ناپیداست‪ِ .‬‬ ‫ضبط تصویری اثارنمایشــی در سالن های تئاتر و قراردادن این اثار‬ ‫با قراردادهای مشخص و معلوم با هنرمندان تئاتردر سامانه ای به نام‬ ‫تصویرتئاتر یا هر نام دیگر که می توانست تمام هنرمندان تئاتر که‬ ‫اجرا یا نوبت اجرایشان در مدت بیماری کرونا دچار اسیب و تعطیلی‬ ‫شــده بود را پوشش دهد و ضمن ایجاد کار‪ ،‬درامدزایی قابل قبولی‬ ‫هم برایشــان داشته باشد‪ .‬دیگر از این می توانستید فیلم تئاترهای‬ ‫سابق بسیاری از هنرمندان را با ساز و کاری مشخص ( نه از ان گونه‬ ‫ِ‬ ‫جفاهایی که ان سامانه ی معروف با اثارنمایشی می کند) به مخاطبین‬ ‫فضاهای مجازی عرضه کنید و به این شکل درامدی را برای بسیاری‬ ‫از هنرمندان تئاتر تعریف کنید‪ .‬شما حتی می توانستید با برگزاری‬ ‫بســیاری اجراها و کارگاه ها و کالس ها به صورت مجازی تحت یک‬ ‫ســامانه ی نظام مند‪ ،‬هنرمندان تئاتر را در بحث اجراهای برخط و‬ ‫گســترش و دامنه دار کردن هنرهای‬ ‫امــوزش‪ ،‬فعال کرده و ضمن‬ ‫ِ‬ ‫نمایشــی برای انواع مخاطب در سراسر کشــور‪ ،‬درامد متوسطی‬ ‫را هم برای پژوهش گران و مدرســان و مترجمان هنرتئاتر تعریف‬ ‫نمایید‪ .‬شما در ساده ترین و ملموس ترین شکل ممکن می توانستید‬ ‫ اندرکاران‬ ‫از بودجه ی هنرهای نمایشــی برای هنرمندان و دســت‬ ‫ِ‬ ‫غیرپیمانی هنرتئاتر‪ ،‬حقوق بیکاری تعریف کنید و‬ ‫غیررســمی و‬ ‫ِ‬ ‫سرنوشت نامعلوم بودجه ی تئاتر را دراین مدت دوساله‪ ،‬کمی معلوم تر‬ ‫کنید‪ .‬شــما کارهای ضروری و موثر دیگری هم می توانستید برای‬ ‫جلوگیری از این همه اسیب به هنر تئاتر و هنرمندانش انجام دهید‬ ‫که نداید‪ ».‬این کارگردان با اشاره به روزهای پایانی مسئولیت مدیران‬ ‫فعلی از انها خواست تا برای کارهای که می توانستند ‪،‬انجام بدهند‬ ‫اما نکردند‪،‬عذرخواهی کنند‪.‬‬ ‫معرفی هنرمندان حرفه ای به جامعه معماری در نمایشگاه گروهی «بن ارت»‬ ‫ن ارتـ» از یازدهم تیر تا اول مرداد‬ ‫نخستین نمایشگاه گروهی «ب ‬ ‫‪ ۱۴۰۰‬با هدف معرفی هنرمنــدان حرفه ای به جامعه معماری و‬ ‫طراحان داخلی کشور اغاز به کار کرد‪ .‬عادل عالسوند گرداورنده‬ ‫بن ارت‪ ،‬در تشریح این نمایشگاه گفت‪ :‬با نمایش بیش از یکصد‬ ‫اثر فاخر از شــصت هنرمند پیشکســوت و جوان در سبک ها و‬ ‫اشــکال مختلف از جمله نقاشی‪ ،‬نقاشی خط‪ ،‬مجسمه و عکاسی‬ ‫تالش کردیم توجه ســایق مختلف را جلــب و جامعه معماری‬ ‫را برای بکار گیری اثار هنریِ اصل‪ ،‬در پروژه های شــان ترغیب‬ ‫کنیــم‪ .‬این هنرمند افزود‪ :‬بســیاری از ابجکت های (موضوعات)‬ ‫دکوراتیــو که اخیرا نیــز در طراحی و دکورهای داخلی نقشــی‬ ‫پررنگ پیــدا کرده اند‪ ،‬به دلیل کپی بودن از اثار دیگر هنرمندان‬ ‫داخلــی یا خارجی‪ ،‬ارزش هنری ندارند‪ .‬جالب اینکه در بیشــتر‬ ‫مــوارد با قیمتی نزدیک یا کمی بیشــتر امکان خرید اثار هنری‬ ‫اصلی و دارای مدرک معتبر میســر اســت‪ .‬ضمن اینکه این اثار‬ ‫در میان مــدت ارزش افزوده پیدا کرده و به عنوان ســرمایه ای‬ ‫برای خریداران به شــمار می روند‪ .‬وی افزود‪ :‬تجربه شخصی من‬ ‫در پروژه هــای طراحی داخلی‪ ،‬نشــان داده جانمایی اثار هنری‬ ‫در محل زندگی و کار افراد‪ ،‬مورد اســتقبال ایشان قرار می گیرد؛‬ ‫تا جایی که عالقه مند به شــناخت بیشــت ِر هنرمندان و سرمایه‬ ‫گذاری در بازار هنر می شوند‪ .‬عالسوند گفت‪ :‬بسیاری متخصصان‬ ‫معماری به دلیل نشناختن دقیق هنرمندان حرفه ای و اثارشان‪،‬‬ ‫کمتر سراغ اثار اصلی رفته اند‪ .‬به همین دلیل ما در کنار برگزاری‬ ‫نمایشگاه های هنری‪ ،‬اقدام به راه اندازی پلتفرمی استاندارد جهت‬ ‫تســهیل در انتخاب اثار هنرمندان حرفه ای برای جامعه معماری‬ ‫و طراحان داخلی کرده است‪ .‬مریم وحیدنیا مسئول رسانه ای این‬ ‫نمایشــگاه درباره اهداف برگزاری ایــن رویداد می گوید‪ :‬هدف از‬ ‫برپایی نمایشــگاه بن ارت در فضایی بالغ بــر ‪ ۲‬هزار متر مربع‪،‬‬ ‫تشــویق معماران و طراحان داخلی و حمایت از هنرمندان جوان‬ ‫و خالق جهت ورود به بازار حرفه ای اســت‪ .‬وی ادامه می دهد‪ :‬در‬ ‫این نمایشــگاه بیش از ‪ ١٠٠‬اثر فاخر از ‪ ۶۰‬هنرمند ارزشمند به‬ ‫نمایش گذاشــته شده و کمک به افزایش ابعاد بازار هنر‪ ،‬حمایت‬ ‫از هنرمندان جوان و خالق برای ورود به بازار حرفه ای‪ ،‬مشاوره به‬ ‫سرمایه گذاران و تالش برای ورود به بازار بین المللی هنر از دیگر‬ ‫اهداف برگزاری این نمایشگاه است‪ .‬نخستین نمایشگاه بن ارت از‬ ‫یازدهــم تیر تا یکم مرداد در یکی از مجمتع های تجاری واقع در‬ ‫کیلومتر بیست جاده مخصوص کرج برقرار است‪.‬‬ ‫یک مدیر دوبالژ معتقد اســت‪ :‬دوبله سریال های اسیای‬ ‫شــرقی به دلیل کمبود مترجم کاربلد‪ ،‬دشوارتر از دوبله‬ ‫کارهای انگلیسی زبان است‪ .‬علیرضا باشکندی که به جای‬ ‫شخصیت جومونگ در سریال «افسانه جومونگ» صحبت‬ ‫کرده است و با همچنین با ســریال هایی چون «پزشک‬ ‫دهکده»‪« ،‬خاطرات شرلوک هولمز» و «قصه های جزیره»‬ ‫همکاری داشته اســت‪ ،‬در پاسخ به این پرسش که دوبله‬ ‫ســریال های چینی و کره ای با سریال های انگلیسی زبان‬ ‫چه تفاوتی دارد؟ وی توضیح داد‪ :‬دوبله فیل م و سریال های‬ ‫اســیای شرقی دشوارتر است؛ زیرا مترجم خوب برای این‬ ‫زبان ها نداریم و عمدتا از روی زیرنویس ترجمه می شود و‬ ‫تازه اگر هم فیلم ها به مترجم داده شود‪ ،‬باز گفتار به اندازه‬ ‫مقدار صحبت بازیگر نیســت و بیشتر فحوای کالم است‪.‬‬ ‫به گفته دوبلور سریال «ســرزمین بادها»‪ ،‬دوبله کارهای‬ ‫اسیای شرقی بسیار وقت گیر است؛ چراکه باید به گونه ای‬ ‫دیالوگ ها ترجمه و توسط گویندگان ادا شود که به اصل‬ ‫داستان خدشه ای وارد نشود‪ .‬این کار هم کاربلد می خواهد‪.‬‬ ‫باشــکندی در عین حال افزود‪ :‬خوشبختانه مترجم های‬ ‫انگلیسی بســیار زبده و خوبی داریم که به دوبله با اصالت‬ ‫خست‬ ‫فیلم کمک شایانی می کنند؛ البته اگر صاحبان فیلم ّ‬ ‫به خرج ندهند و از این افراد بهره ببرند‪ .‬باشکندی که مدیر‬ ‫دوبالژ سریال امریکایی «باغ وحش» بوده که فصل سومش‬ ‫از شبکه چهار سیما در حال پخش است‪ ،‬با بیان اینکه این‬ ‫مجموعه را سال گذشته دوبله کرده اند‪ ،‬درباره دشواری های‬ ‫کار دوبله در دوران کرونا گفت‪ :‬در این شــرایط دوبله فیلم‬ ‫سخت تر شده است؛ البته بیشتر کار برای مدیران دوبالژ و‬ ‫صدابردارها سخت شده است‪ ،‬برای گوینده ها بهتر است که‬ ‫در یک زمان معین کارشان گرفته می شود‪ ،‬ولی مدیردوبالژ‬ ‫روزهای متوالی برای دوبله باید بیاید و به تک تک گوینده‬ ‫ها ساعت مشخص بدهد تا ازدحام نشود‪ .‬اینکه ارتباط جمله‬ ‫ها و حس جمالت مثل زمانی باشــد که همزمان گوینده‬ ‫ها کنار هم بودند و ارتباط ها حفظ می شــد‪ ،‬حضور ذهن‬ ‫باالیی می خواهد‪ .‬علیرضا باشــکندی (زاده ‪ - ۱۳۴۶‬بندر‬ ‫انزلی) دوبلور ایرانی و است‪ .‬باشکندی بیشتر به دلیل دوبله‬ ‫کاراکترهایی همچون جومونگ‪ ،‬بروس لی و کاپیتان امریکا‬ ‫شناخته شــده است‪ .‬پیشتر‪ ،‬مرحوم حسین معمارزاده به‬ ‫عنوان دوبلور نقش های بروسلی شناخته شده بود‪.‬‬ صفحه 5 ‫سالمت‬ ‫چرا پس از واکسیناسیون هم پروتکل های بهداشتی کرونا باید رعایت شود؟‬ ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه ‪ 14‬تیرماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪522‬‬ ‫اخبار‬ ‫اهن بدن چگونه تامین شود؟‬ ‫عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران‪ ،‬در ارتباط با‬ ‫نحوه تامین ویتامین های مورد نیاز بدن و همچنین مصرف‬ ‫مکمــل ها‪ ،‬نکاتی را توضیح داد محمدرضا وفا‪ ،‬گفت‪ :‬اهن‬ ‫یک عنصر ضروری است و باید هر روز از طریق منابع غذایی‬ ‫دریافت شود‪ .‬وی با بیان اینکه میزان دریافت اهن از طریق‬ ‫خوراکی در ‪ ۹۰‬درصد افراد کافی است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اهن نقش‬ ‫مهمی در عملکرد ذهنی و جسمی دارد و اثرات کمبود دراز‬ ‫مدت ان بسیار مهم است‪ ،‬بنابراین کمبود اهن تمرکز ذهنی‪،‬‬ ‫فعالیت های شناختی و ضریب تنفسی را کاهش می دهد‪.‬‬ ‫وفا خاطرنشان کرد‪ :‬دختران در سن بلوغ‪ ،‬خانم ها در سنین‬ ‫باروری و در دوران شیردهی و نیز سالمندان به اهن بیشتری‬ ‫نیاز دارند‪ .‬استاد تغذیه دانشگاه علوم پزشکی ایران‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫دو نــوع اهن یعنی اهن هم و غیر هم وجود دارد‪ .‬اهن هم‬ ‫که در منابع حیوانی وجود دارد‪ ،‬جذب باالیی دارد‪ .‬گوشت‬ ‫قرمز و سایر گوشت های کم چرب بهترین منبع اهن هم‬ ‫هستند‪ .‬اهن غیر هم در منابع گیاهی وجود دارد که زیست‬ ‫دسترسی بسیار کمی دارد‪ .‬وی با بیان اینکه توصیه می شود‬ ‫برای پیشگیری از کمبود اهن از منابع حیوانی استفاده شود‪،‬‬ ‫ادامه داد‪ :‬احتمال کمبود اهن در گیاه خواران محض بسیار‬ ‫زیاد است‪ .‬چون دسترسی به اهن غیرهم که در منابع گیاهی‬ ‫وجود دارد‪ ،‬خیلی کم است‪ .‬نان‪ ،‬برنج‪ ،‬ذرت‪ ،‬عدس و حبوبات‬ ‫منابع گیاهی اهن هستند و اگر با منابع خوراکی ویتامین ث‬ ‫مانند لیمو‪ ،‬غوره و نارنج استفاده شود دسترسی به اهن تا ‪۶‬‬ ‫برابر افزایش پیدا می کند که البته باز هم مقدار ان کم است‪.‬‬ ‫وفا گفت‪ :‬مصرف لبنیات با منابع اهن مثل گوشت توصیه‬ ‫نمی شود چون پروتئین لبنیات با جذب اهن تداخل دارد‪.‬‬ ‫در ضمن افرادی که مکمل اهن مصرف می کنند نباید این‬ ‫مکمل را با وعده غذایی که حاوی گوشت است‪ ،‬مصرف کنند‬ ‫چون جــذب ان کاهش پیدا می کند‪ .‬وی در مورد مصرف‬ ‫مکمل‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬توصیه می شود اهن هم مثل سایر مواد‬ ‫مغذی تا جایی که ممکن است از طریق خوراک تامین شود‬ ‫مگر در شــرایطی که فردی به علت برخی بیماری ها مثل‬ ‫خونریزی های دستگاه گوارش به مکمل نیاز داشته باشد‪.‬‬ ‫نکته مهم این است که به هیچ عنوان نباید مکمل اهن را به‬ ‫صورت خودسرانه مصرف کرد چون رادیکال ازاد تولید شده‬ ‫به دلیل مصرف زیاد و نا تناسب اهن‪ ،‬مهم ترین سم در سطح‬ ‫سلولی در بدن است‪.‬‬ ‫‪ 7‬ماده غذایی را مصرف کنید‬ ‫تا دچار ریفالکس معده نشوید‬ ‫فودمپهایاهمانغذاهایحاویکربوهیدراتمسئول‬ ‫التهاب روده‪ ،‬گاز‪ ،‬نفخ و دیگر مشکالت ناراحت کننده‬ ‫معده باشند‪ .‬این کربوهیدرات ها هضم سختی دارند‬ ‫از این رو کاهش مصرف غذاهایی که حاوی فودمپ‬ ‫هستند به بهبود هضم‪ ،‬از بین بردن مشکالت دستگاه‬ ‫گوارش و کاهش وزن کمک خواهد کرد‪ .‬با این حال‬ ‫مصرف برخی مواد غذایی برای از بین بردن ریفالکس‬ ‫معده‪ ،‬خالی از لطف نیست‪:‬‬ ‫ماست‪ :‬به خاطر داشته باشید که در اینجا منظور ما ماست‬ ‫های شیرین شده و دارای خامه نیست‪ .‬انواع ماست کم چرب‬ ‫یا بدون چربی منجر به کاهش فشار در اسنفکتر تحتانی مری‬ ‫و باال رفتن سرعت هضم غذا می شود‪.‬‬ ‫خربزه‪ :‬این گروه از میوه ها هم برای کاهش عالئم سوزش‬ ‫ســر دل مفیدند اما همانند انچه که درباره موز گفته شد‪،‬‬ ‫ممکن است که در معدودی از افراد‪ ،‬برعکس عمل نموده و‬ ‫عالئم را تشدید کنند‪ .‬به همین خاطر در صورت بروز مشکل‬ ‫باید از مصرف انها پرهیز شود‪.‬‬ ‫سبزیجاتتیرهرنگ‪:‬اینقبیلسبزیجاتازقبیلمارچوبه‪،‬‬ ‫کلم بروکسل‪ ،‬کلم پیچ و اسفناج خاصیت قلیایی دارند و در‬ ‫هضم موثر غذا و کاهش اسید معده موثرند‪.‬‬ ‫بلغور جو‪ :‬جو دو سر یکی از بهترین انتخاب ها برای وعده‬ ‫صبحانه و میان وعده در طی روز است‪ .‬این ماده غذایی‪ ،‬هم‬ ‫سیر کننده است و هم از باال رفتن اسید معده در داخل مری‪،‬‬ ‫جلوگیری می کند‪ .‬جو دو سر رو حتی می توان با کشمش‬ ‫مصرف کرد زیرا این توانایی را دارد که اسید کشمش را جذب‬ ‫خود کند‪.‬‬ ‫ادامس‪ :‬منجر به افزایش تولید بزاق و کاهش میزان اسید‬ ‫در مری می شود‪ .‬دقت کنید که در انتخاب ادامس ها‪ ،‬نوع‬ ‫حاوی نعناع و بدون شکر انها را انتخاب کنید‪.‬‬ ‫زنجبیل‪ :‬اگر در حد متعادل مصرف شود‪ ،‬یکی از مواد غذایی‬ ‫بسیار مفید برای مبارزه با سوزش سر دل است‪ .‬در طول تاریخ‬ ‫از زنجبیل به منظور از بین بردن التهاب و مشکالت گوارشی‬ ‫استفاده می شده است‪.‬‬ ‫موز‪ :‬این میوه به دلیل‪PH‬مناسبی که دارد یک میان وعده‬ ‫فوق العاده برای مبتالیان به سوزش سر دل است‪ .‬خاصیت‬ ‫قلیایی موز منجر به خنثی کردن اســید معده و کمک به‬ ‫تخفیف عالئم ریفالکس می شود‪ .‬البته در معدودی از افراد‬ ‫همانطور که مصرف انواع توت ها‪ ،‬پرتقال و گریپ فروت منجر‬ ‫به تولید اســید در معده می شود‪ ،‬مصرف موز نیز می تواند‬ ‫همین عالمت را ایجاد کند‪.‬‬ ‫پزشک ویروس شناس گفت‪ :‬واکسیناسیون سراسری و ایمنی جمعی شدت وضعیت بیماری را کنترل می کند‪ ،‬اما از عفونت و بیماری خفیف جلوگیری نمی کند‪ ،‬بر این اساس‪ ،‬پروتکل های بهداشتی مقابله با‬ ‫کرونا پس از واکسیناسیون هم نه به شدت امروز‪ ،‬اما باید رعایت شود‪ .‬مهرداد روانشاد افزود‪ :‬ویروس کرونا با ساکنین کره زمین گردش می کند و با طبقات مختلف جمعیتی تغییر می یابد‪ .‬در حال حاضر نیز تغییر‬ ‫این ویروس در هند میزان سرایت و انتقال بیماری را افزایش و روند ایمنی زایی را تغییر داده است‪ .‬استاد دانشکده علوم پزشکی تربیت مدرس ادامه داد‪ :‬در واقع جهش این ویروس‪ ،‬وضعیت مصونیت در مقابل‬ ‫بیماریراتغییرمی دهدوموجبتوسعهبیماری زاییمی شود‪.‬ویافزود‪:‬اکنونبرخیکشورهانیزعلیرغمواکسیناسیونسراسری(نزدیکبه‪۱۰۰‬درصد)پروتکل هایبهداشتیرارعایتمی کنند‪،‬ماسکمی زنند‬ ‫و فاصله گذاری اجتماعی را رعایت می کنند‪ .‬روانشاد تاکید کرد‪ :‬در واقع واکسیناسیون سراسری پایان این بیماری نیست‪ ،‬اما این ضرورت (واکسینه شدن) از شدت بیماری کاسته و روند مرگ ومیر را کنترل‬ ‫خواهد کرد‪ .‬وی در ادامه در خصوص این پرسش که ایا کرونا از طریق حیوانات خانگی منتقل می شود نیز گفت‪ :‬این بیماری از حیوان به انسان منتقل شده و بنابراین جهت معکوس این رویداد نیز اتفاق می افتد‪.‬‬ ‫ایاواکسن«کووایرانبرکت»‬ ‫درمقابلگونه هایجدیدویروسموثراست؟‬ ‫عضو تیم تحقیقاتی واکسن «کوو ایران برکت» گفت‪ :‬پایش هایی در مورد موثر بودن این واکسن در مقابله‬ ‫با گونه های جدید ویروس کرونا از جمله گونه های افریقایی و هندی در حال انجام اســت که نتایج ان به‬ ‫زودی منتشر می شود‪ .‬دکتر اصغر عبدلی دانشیار گروه ویروس شناسی انستیتو پاستور ایران در برنامه زنده‬ ‫صفحه اینستاگرام خود با موضوع «واکسن کوو ایران برکت از ابتدا تاکنون» در این خصوص توضیح داد‪ :‬این‬ ‫واکسن اگر به هر دلیلی‪ ،‬جوابگوی گونه های جدید نباشد به دلیل این که روند تولید در اختیار خودمان‬ ‫است به راحتی می توان واکسنی تولید کرد که پوشش گونه های جدید یا در گردش کشور را داشته باشد‪.‬‬ ‫سالمت مردم اولویت اصلی محققان است‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬اولویت کار همه محققان سالمت مردم است‪ ،‬ما فرزند این ملت هستیم و نهایت سعی خود‬ ‫را می کنیم تا به دور از سیاست زدگی‪ ،‬عین واقعیت را به هموطنان ارایه کنیم‪ .‬عضو تیم تحقیقاتی واکسن‬ ‫کوو ایران برکت خاطرنشان کرد‪ :‬ما مدیون این اب و خاک هستیم و دل در گرو این سرزمین داریم و نهایت‬ ‫سعی خود را خواهیم کرد تا با تمام تمام توان و وجود در خدمت مردم این مرز و بوم باشیم‪.‬‬ ‫سازمان غذا و دارو با سخت ترین روش های دنیا‪ ،‬واکسن های داخلی را ارزیابی می کند‬ ‫عبدلی ادامه داد‪ :‬سازمان غذا و دارو تا این لحظه با سخت گیرانه ترین روش هایی که در دنیا وجود دارد‪،‬‬ ‫واکسن های داخلی از جمله کوو ایران برکت را ارزیابی می کند‪ .‬وی اظهار امیدواری کرد که در مرحله تولید‬ ‫انبوه هم این نظارت ها با همین شدت ادامه یابد تا کیفیت واکسن همچنان مطلوب باقی بماند‪ .‬این محقق‬ ‫نظارت را از مهم ترین موضوعات در این زمینه اعالم کرد و گفت‪ :‬من به عنوان فناور واکسن کوو ایران برکت‬ ‫از سیات گذاران کشور می خواهم که سخت گیرانه ترین مقررات را برای واکسن های ایرانی در نظر بگیرند‬ ‫تا ما شرمنده ملت ایران نشویم‪ .‬عبدلی ادامه داد‪ :‬نگاه ما علمی است و جان هموطنان از همه موارد واجب‬ ‫تر و عزیزتر است و در صورت کوچک ترین بی کیفیتی در مورد واکسن ها به خصوص واکسن کوو ایران‬ ‫برکت‪ ،‬اولین نفری خواهم بود که جلوی ان می ایستم و از ان انتقاد می کنم‪ .‬وی با بیان این که ما فرزند‬ ‫این کشور هستیم‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این واکسن در ابتدا به عزیزان خودم و بعد به ملت شریف ایران تزریق می‬ ‫شود و اگر قرار باشد ما کارها را به صورت غیر علمی به پیش ببریم‪ ،‬مسلما در جایی به بن بست می خوریم‪.‬‬ ‫برخی می گویند تیم تولیدکننده واکسن ایران برکت نمی خواهد واردات واکسن کرونا انجام شود‬ ‫فناور واکســن کوو ایران برکت همچنین اظهار داشت‪ :‬برخی می گویند که تیم تولید کننده واکسن کوو‬ ‫ایران برکت نمی خواهد واردات واکسن کرونا انجام شود که این باور غلط است‪ .‬عبدلی یاداور شد‪ :‬ما از وزیر‬ ‫بهداشت تقاضا کردیم که هرچه قدر می تواند در کنار تولیدات داخلی‪ ،‬واردات واکسن هم انجام شود به این‬ ‫دلیل که جان مردم از همه موارد مهم تر است و همچنین با واردات واکسن‪ ،‬مردم امکان انتخاب خواهند‬ ‫داشت‪ ،‬وی تصریح کرد‪ :‬نباید این طور باشد که واکسن خاصی در کشور باشد و مردم به اجبار ان را انتخاب‬ ‫و استفاده کنند‪ .‬ما موقعی می توانیم روی واکسن داخلی ادعای علمی داشته باشم که این موضوع در رقابت‬ ‫با واکسن خارجی باشد‪ .‬عبدلی تاکید کرد که واردات واکسن باید صورت بگیرد و در کنار ان واکسن های‬ ‫ایرانی از جمله کوو ایران برکت اگر دارای کیفیت مناسبی باشد‪ ،‬در اختیار هموطنان قرار گیرد تا مردم به‬ ‫اختیار خودشان واکسن را انتخاب و استفاده کنند‪ .‬سعید نمکی وزیر بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‬ ‫روز گذشته اعالم کرد که مجوز مصرف اضطراری نخستین واکسن ایرانی با نام کوو ایران برکت صادر شد‪.‬‬ ‫ردیابی واکسن های ایرانی امکان پذیر باشد‬ ‫عضو تیم تحقیقاتی واکسن کوو ایران برکت افزود‪ :‬در جلسه حضوری از وزیر بهداشت تقاضا کردم که ردیابی‬ ‫واکسن های ایرانی کرونا از جمله «کوو ایران برکت»‪« ،‬رازی کوو پارس»‪« ،‬پاستور کووک» و «سیناژن» از‬ ‫طریق سایتی امکان پذیر باشد‪ .‬عبدلی اظهار امیدواری کرد که با همکاری تمام مجموعه های تولیدکنندگان‬ ‫داخلی موفق به مهار این پاندمی در کشور شویم‪ .‬وی افزود‪ :‬نتایج فازهای یک و دو واکسن کووایران برکت‬ ‫را به صورت کامل به ســازمان غذا و دارو و وزارت بهداشــت تحویل دادیم و بررسی و داوزی هم از لحاظ‬ ‫بی خطری و موثر بودن روی انها انجام شــده اســت و پس از ان مجوز اضطراری برای واکسن کوو ایران‬ ‫برکت صادر شد‪ .‬عبدلی اظهار داشت‪ :‬سیاست گذاران به این نتیجه رسیدند که اگر واکسنی فاز اول و دوم‬ ‫کارازمایی بالینی را از نظر بی خطری و اثربخشی با موفقیت گذرانده باشد‪ ،‬فاز سوم را هم اغاز کرده باشد‪،‬‬ ‫می تواند از اقدام به استفاده اضظراری کند‪ .‬وی افزود‪ ۲۰ :‬هزار داوطلب وارد مطالعه مرحله سوم کارازمایی‬ ‫بالینی واکسن کوو ایران برکت شدند که تا کنون ‪ ۱۸‬هزار داوطلب دوز اول واکسن را دریافت کردند و ‪۳‬‬ ‫هزار داوطلب هم هر ‪ ۲‬دوز را دریافت کردند‪ .‬عبدلی ادامه داد‪ :‬سیاست گذار براساس شرایط کشور به این‬ ‫نتیجه رســیده اســت که هر برنامه ای که در ایران فاز اول و دوم کارازمایی بالینی را با موفقیت پشت سر‬ ‫بگذارد و وارد مرحله سوم تست انسانی شود‪ ،‬این امکان را دارد که از مجوز اضطراری استفاده کند‪ .‬وی با‬ ‫بیان این که مجوز اضطراری موجب می شود که مردم داوطلبانه واکسن های ایرانی را دریافت کنند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫حتما به افرادی که تمایل دریافت استفاده از واکسن کوو ایران برکت را دارند‪ ،‬اعالم می شود که این واکسنی‬ ‫که انتخاب کرده اید فاز سوم تست انسانی ان به اتمام نرسیده است‪.‬‬ ‫این‪ ۶‬عادت غلط غذایی به چهره شما اسیب می زند!‬ ‫تغذیه ناسالم به دالیل متعددی برای کل بدن اسیب رسان‬ ‫است و به پوست و صورت نیز رحم نمی کند‪ .‬صورت ما از‬ ‫مشــکالت مربوط به انتخاب نادرست مواد غذایی اسیب‬ ‫زیادی می بیند‪ .‬در واقع یک ســری عادات غذایی وجود‬ ‫دارند که برای داشتن پوستی سالم تر باید هرچه سریع تر‬ ‫کنار گذاشته شوند‪:‬‬ ‫ی دهند‬ ‫مصرف بیش از حد شــکر‪ :‬تحقیقات جدید نشــان م ‬ ‫مولکول های شــکر در بدن‪ ،‬خودشــان را به فیبرهای پروتئینی‬ ‫می چســبانند و باعث ایجاد «گلیکاســیون» در بدن می شوند‪.‬‬ ‫گلیکاسیون هم عاقبتی جز ایجاد تیرگی دور چشم‪ ،‬از دست رفتن‬ ‫درخشندگی پوست‪ ،‬پف کردن پوست (مخصوصا دور چشم ها) و‬ ‫به وجود امدن چین و چروک های فراوان در پوست را ندارد‪ .‬از انواع‬ ‫میوه ها و ابمیوه های طبیعی در میان وعده ها استفاده کنید‪ .‬این‬ ‫ن ها هستند‬ ‫محصوالت دارای باالترین حجم از انواع انتی اکسیدا ‬ ‫ل های ازاد در بدن‪ ،‬پوستتان‬ ‫ی توانند عالوه بر مبارزه با رادیکا ‬ ‫که م ‬ ‫را هم شاداب و زیبا کنند‪.‬‬ ‫نوشــیدن اندک اب‪ :‬یکی از مهــ م ترین دالیل خشــکی و‬ ‫چروکیدگی پوست در سنین پایین‪ ،‬کاهش اب بدن است‪ .‬زمانی‬ ‫که بدن اب کافی دریافت نکند‪ ،‬دچار عوارضی مانند کاهش تمرکز‬ ‫ی شود‪ .‬صبح ها که از خواب بیدار می شوید‪ ،‬یک‬ ‫و خشکی پوست م ‬ ‫لیوان اب ولرم بنوشید؛ هم برای حفظ سالمت پوست و هم برای‬ ‫حفظ سالمت دستگاه گوارش تان‪ .‬در طول روز هم هر یک و نیم‬ ‫تا ‪ ۲‬ساعت یکبار‪ ،‬یک لیوان اب بنوشید‪ .‬اگر تحمل نوشیدن اب‬ ‫ساده را ندارید‪ ،‬ان را با کمی ابلمیو یا اب طبیعی یک میوه فصل‪،‬‬ ‫ترکیب کنید‪.‬‬ ‫عالقه به غذاهای سرخ شده‪ :‬چربی به طور مستقیم با مشکالت‬ ‫قند خون در ارتباط اســت چون باعث افزایش میزان چربی خون‬ ‫می شــود‪ .‬این مساله نیز در نهایت به مسدود شدن منافذ پوست‬ ‫منجر می شــود‪ .‬عالوه بر این بایــد بدانید که چربی خون مانع از‬ ‫انتقال خوب مواد مغذی و اکســیژن به بافت های بدن می شود و‬ ‫همین روند باعث افت درخشندگی و سالمت پوست می شود‪ .‬در‬ ‫واقع پوستی که به خوبی تغذیه نشده و از اکسیژن سیراب نباشد‬ ‫پوست سالم‪ ،‬زیبا و درخشانی نخواهد بود‪.‬‬ ‫نوشیدن زیاد قهوه‪ :‬قهوه به خودی خود یک نوشیدنی سالم و‬ ‫مفید اســت‪ .‬به شرطی که روزانه بیش از ‪ ۲‬فنجان مصرف نشود‪.‬‬ ‫چون کافئین موجود در این نوشــیدنی پرطرفدار باعث ازاد شدن‬ ‫ادرنالین می شود‪ .‬باید بدانید که ادرنالین زیاد در بدن عاملی برای‬ ‫ایجاد عالئم استرس می شود و این نیز برای سالمت پوست مضر‬ ‫است‪ .‬عالوه بر این کافئین مانع از خوابی راحت و عمیق می شود‪.‬‬ ‫در نتیجه پوست از مرحله سم زدایی و ترمیم خود در خواب محروم‬ ‫می شــود‪ .‬به این ترتیب نیز درخشندگی و تمیزی از بین رفته و‬ ‫پوست کدر می شود‪.‬‬ ‫مصرف زیاد غذاهای مقصر در ایجاد اکنه‪ :‬مصرف برخی از‬ ‫اقالم غذایی به ظاهر ســالم‪ ،‬نقش مهمی در ابتال به اکنه و اسیب‬ ‫رســاندن به چهره شــما دارد‪ .‬غذاهایی که به طور خاص منجر‬ ‫به اکنه می شــوند عبارتند از‪ :‬غذاهای دریایی به دلیل محتوای‬ ‫باالی ید در انها‪ ،‬نان و پاســتا به دلیل وجود نشاسته‪ ،‬شیر و دیگر‬ ‫محصوالت لبنی پرچرب‪.‬‬ ‫غافل شــدن از ویتامین ها‪ :‬بعد از ‪ ۳۵‬ســالگی ممکن است‬ ‫پوست شما به کرم های درمانی پاسخ ندهد‪ .‬این در حالی است که‬ ‫ویتامین ا به بهبود خطوط صورت‪ ،‬تغییرات بافتی و اســیب های‬ ‫ناشی از نور خورشید کمک می کند‪ .‬ویتامین های ای و ث نیز از‬ ‫التهاب جلوگیری می کنند‪ .‬ویتامین ث همچنین باعث بهبود بافت‬ ‫و روشنی پوست می شود‪.‬‬ ‫ویتامین هایی که به کنترل اشتها و مبارزه با چاقی کمک می کنند‬ ‫اینطور ثابت شده که دریافت منظم برخی ویتامین ها منجر‬ ‫به کنترل اشتها و کاهش میل به زیاده خوری می شود‪ .‬در‬ ‫اینجا ‪ ۶‬کمبود تغذیه ای که منجر به افزایش اشتها و هوس‬ ‫در شما می شود‪ ،‬معرفی شده است‪:‬‬ ‫ویتامین ب‪ :‬تحقیقات نشان می دهد که این ویتامین نقش مهمی‬ ‫در مدیریت استرس و افسردگی ایفا می کند‪ .‬به طور خالصه مصرف‬ ‫این ویتامین منجر به بهبود خلق و خوی و افزایش احساس خوب‬ ‫خواهد شــد‪ .‬هنگامی که شــما به اندازه کافی ویتامین ب دریافت‬ ‫نمی کنید‪ ،‬به احتمال زیاد استرس و در نتیجه ان و میل به مصرف‬ ‫تنقالت و پرخوری در شما تقویت می شود‪ .‬الزم است بدانید ویتامین‬ ‫ب در زرده تخم مرغ‪ ،‬سیب زمینی‪ ،‬اووکادو‪ ،‬گوشت‪ ،‬سبزیجات تیره‬ ‫رنگ و ماهی قزل اال به وفور وجود دارد‪.‬‬ ‫منیزیم‪ :‬با توجه به تحقیقات‪ ،‬کمبود منیزیم‪ ،‬منجر به تقویت میل‬ ‫به خوردن شــکالت می شود‪ .‬توجه داشته باشید که مصرف قند و‬ ‫افزایش استرس می تواند سطح منیزیم بدن را کاهش دهد‪ .‬سیب‬ ‫زمینی‪ ،‬دانه ها‪ ،‬لبنیات‪ ،‬کلم بروکلی و ‪ ...‬منابع بزرگ منیزیم هستند‪.‬‬ ‫کلسیم‪ :‬اگر شما دچار کمبود منیزیم هستید‪ ،‬به احتمال زیاد فقر‬ ‫کلسیم را نیز تجربه می کنید‪ .‬کمبود کلسیم معموال باعث میل به‬ ‫مصرف شکل و نمک می شود‪ .‬به غیر از لبنیات‪ ،‬می توانید کلسیم‬ ‫را از راه مصرف کلم‪ ،‬ماهی ازاد‪ ،‬ماهی ساردین‪ ،‬دانه چیا و کنجد به‬ ‫دست بیاورید‪.‬‬ ‫اهن‪ :‬تعجبی ندارد اگر در دوران قاعدگی‪ ،‬زنان دچار اشتیاق شدید‬ ‫به خوردن استیک یا برگر شوند‪ .‬کمبود اهن در بین زنان بخصوص‬ ‫قبل از یائسگی شایع است‪ .‬همچنین گیاه خواران نیز در معرض این‬ ‫کمبود هستند‪ .‬کمبود اهن‪ ،‬میل زیاد به خوردن گوشت را افزایش‬ ‫می دهد‪ .‬با خوردن گوشت‪ ،‬ماکیان و ماهی‪ ،‬مقادیر قابل توجهی از‬ ‫اهن مورد نیاز بدن تامین می شود‪ .‬منابع گیاهی اهن‪ ،‬جذب خوبی‬ ‫در بدن ندارند اما اگر می خواهید از انها اســتفاده کنید بهتر است‬ ‫میوه های خشــک‪ ،‬تخم کدو‪ ،‬حبوبات و غذاهای غنی شده را وارد‬ ‫رژیم غذایی تان نمایید‪ .‬بهتر اســت همراه اهن‪ ،‬حتما ویتامین ث‬ ‫مصرف کنید تا جذب ان سریعتر و بهتر باشد‪.‬‬ ‫امگا‪ :۳‬کمبود این اســید چرب ضروری باعث هوس پنیر می شود‪.‬‬ ‫ی شوند‪ ،‬برای‬ ‫نوع‪EPA‬و‪DHA‬امگا ‪ ۳‬که بهترین نوع محسوب م ‬ ‫مقابله با هوس پنیر مناســب هستند‪ .‬امگا ‪۳‬در ماهی های روغنی‬ ‫مانند سالمون‪ ،‬ســاردین و کنسرو تن ماهی وجود دارد‪ .‬تخم مرغ‪،‬‬ ‫گردو‪ ،‬و دانه های کتان نیز حاوی مقادیر زیادی امگا ‪ ۳‬هستند‪.‬‬ ‫روی‪ :‬ســطح این مــاده معدنی در افراد مســن و افرادی که دچار‬ ‫استرس هستند‪ ،‬پایین اســت‪ .‬کمبود روی نقش مهمی در هوس‬ ‫ی شود‬ ‫خوردن ندارد؛ اما روی حس چشایی تاثیر می گذارد و باعث م ‬ ‫شکر و نمک بیشتری در غذاهای خود استفاده کنید‪ .‬برای تامین این‬ ‫ماده معدنی مواد غذایی همچون جگر‪ ،‬گوشت مرغ‪ ،‬تخم مرغ‪ ،‬لوبیا‬ ‫سبز و مغز میوه بخورید‪.‬‬ صفحه 6 ‫معاون بازرســی و نظارت اتاق اصناف ایران گفت‪ :‬با توجه به قرمز شدن وضعیت کرونایی تهران‪ ،‬بازار بزرگ تهران از امروز به صورت رسمی تعطیل شد‪ .‬بهنام نیک منش اظهار‬ ‫داشــت‪ :‬با توجه به وضعیت کرونایی و قرمز شدن بیشتر شــهرها‪ ،‬تعطیلی اصناف در شهرهای قرمز‪ ،‬مجدد در دستور کار قرار گرفت‪ .‬معاون بازرسی و نظارت اتاق اصناف ایران‬ ‫گفت‪ :‬در شــهرهای قرمز صرف ًا گروه شغلی یک که شامل ‪ ۲۹‬رسته شغلی می شــوند‪ ،‬مجاز به فعالیت هستند از این رو بازار بزرگ تهران نیز همچون دفعات قبل که تهران قرمز‬ ‫می شد‪ ،‬مشمول تعطیلی شده و اصناف فعال در این بازار از امروز به صورت رسمی باید نسبت به تعطیلی واحد خود اقدام کنند‪ .‬وی افزود‪ :‬در صورت عدم تعطیلی‪ ،‬واحدها متخلف‬ ‫محسوب شده و برخورد الزم با انها از جمله پلمب واحد صورت می گیرد‪.‬‬ ‫پاسخ مسئوالن به علت خاموشی های بی موقع‪:‬‬ ‫شرایط برق در یک ماه اینده اضطراری است‬ ‫خشکسالی در‪ ۵۰‬سال گذشته بی سابقه بوده است‬ ‫مدیرعامل توانیر در پاسخ به علت خاموشی های بی موقع و بدون برنامه و غیر مطابق با جداول ارائه شده اظهار کرد‪ :‬برای‬ ‫تمام استان ها سقف مصرف تعیین شده و الزام کرده ایم که استان ها این سقف را رعایت کنند اما اگر میزان مصرف از‬ ‫سقف تعیین شده افزایش یابد احتمال وقوع خاموشی وجود دارد و تمام تالش ما این است که خاموشی اتفاق نیفتد‬ ‫اما اگر خاموشی اتفاق افتاد براساس جداول زمانبدی باشد‪ .‬محمدحسن متولی زاده امروز در نشستی خبری در پاسخ به‬ ‫سوالی که ایا حق مردم نیست که از زمان خاموشی ها اطالع یابد و چرا خاموشی ها مطابق جداول اعمال نمی شود‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫در دو روز اخیر به دلیل گرمای هوا شاهد ایجاد مشکالتی در شبکه بودیم و قرار است که جداول خاموشی مطابق با انچه‬ ‫اتفاق می افتد باشد‪ .‬وی با بیان این که امسال گرمای بسیار شدید باعث شد تا مصرف برق افزایش یابد و این افزایش در‬ ‫ابعاد مختلفی صورت گرفته است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬حدود ‪ ۵۰۰۰‬تا ‪ ۶۰۰۰‬مگاوات مصرف چاه های کشاورزی است مساله ی‬ ‫بعدی دستگاه های سرمایشی بوده که بسیار زودتر از موعد وارد مدار شدند و ‪ ۴۰‬درصد از مصارف را به خود اختصاص‬ ‫دادند‪ .‬مدیرعامل توانیر اضافه کرد‪ :‬اگر پیک را ‪ ۶۰‬هزار مگاوات در نظر بگیریم حجم زیادی از سوی وسائل سرمایشی به‬ ‫این بخش اختصاص یافته است‪ .‬همچنین مراکز استخراج رمزارز نیز که حجم ان بسیار گسترش یافته‪ ۲۰۰۰‬مگاوات از‬ ‫میزان مصرف را شامل می شود‪ .‬متولی زاده با اشاره به دلیل رشد ‪ ۲۰‬درصدی مصرف برق گفت‪ :‬علت این مساله گرمای‬ ‫زودرس‪ ،‬افزایش مصرف برق و نبود نیروگاه های برق ابی است‪.‬‬ ‫اصالح قیمت برق راه حل اصلی‬ ‫وی با بیان این که تمام دنیا مساله عرضه و تقاضا را به ویژه در بخش برق با قیمت حل کردند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬به دلیل‬ ‫سیاست هایی که از سالیان گذشته وجود داشته قادر به افزایش قیمت برق نیستیم و اکنون ارزان ترین برق را داریم و در‬ ‫طول صنعت برق این تنها زمانی است که ارزان ترین قیمت برق عرضه می شود که همین موضوع باعث شده انگیزه الزم‬ ‫برای مصرف بهینه وجود نداشته باشد‪ .‬مدیرعامل توانیر ادامه داد‪ :‬بعضا این سوال مطرح می شود که ایا اعمال خاموشی ها‬ ‫از قبل قابل پیش بینی بوده یا خیر که باید گفت این شرایط قابل پیش بینی نبود چرا که این میزان گرمای شدید و‬ ‫عوامل مصرف زیاد که رمزارزها یکی از انها هستند شرایط را برای ما بسیار دشوار کرد عالوه براین برق ارزان موجب شده‬ ‫که افراد تجهیزات استخراج رمزارز را به صورت قاچاق وارد کشور و منجر به افزایش برق شوند‪.‬‬ ‫چرا از توسعه تجدید پذیرها جا ماندیم‬ ‫وی در پاسخ به سوالی در خصوص این که چرا صنعت برق اقدام به توسعه تجدید پذیرها نکرده و این موضوع را به عنوان‬ ‫یک راه حل اساسی برای خود در نظر نگرفته است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬قطعا توسعه انرژی تجدید پذیر یک راه حل اساسی و‬ ‫متناسب است اما توسعه تجد پذیرها رابطه متقابلی با تامین خواسته سرمایه گذاران در داخل کشور دارد‪ .‬در ایران تمام‬ ‫کسانی که عالقه مند به فعالیت در این حوزه بودند به دنبال یک خریدار به اسم دولت اند که عمال این مساله برای ما‬ ‫قابل حل نبوده و نیست‪.‬‬ ‫قرائت‪ ۵۰‬درصد از مصرف انرژی توسط کنتورهای هوشمند‬ ‫به گفته متولی زاده در حال حاضر ‪ ۵۰‬درصد انرژی که در کشور مورد مصرف قرار می گیرد توسط کنتورهای هوشمند‬ ‫قرائت می شود و با ظرفیت قانون بودجه نیز این کار را با سرعت بیشتری پیش خواهیم برد‪ .‬مدیرعامل توانیر با اشاره به‬ ‫ارزان بودن قیمت برق در ایران گفت‪ :‬در کشوری همچون فرانسه ‪ ۳۶۵‬روز را به سه رنگ تقسیم کرده است بدین گونه‬ ‫که ‪ ۳۰۰‬روز رنگ سفید‪ ۴۰ ،‬روز ابی و ‪ ۲۰‬روز قرمز است و به مردم اطالع می دهند که در روزهای سفید قیمت برق‬ ‫‪ ۹‬سنت یورو‪ ،‬در روزهای ابی ‪ ۱۱‬سنت یورو و در روزهای قرمز ‪ ۶۰‬سنت یورو است و مردم می دانند که در ان روزها‬ ‫باید مبلغ بیشتری را برای برق پرداخت کنند که همین مساله موجب مدیریت مصرف می شود‪.‬‬ ‫‪ ۲۰۰‬هزار میلیارد تومان برای احداث‪ ۱۰‬هزار مگاوات نیروگاه‬ ‫وی با بیان این که برای احداث ‪ ۱۰‬هزار مگاوات نیروگاه ‪ ۲۰۰‬هزار میلیارد تومان پول الزم است‪ ،‬گفت‪ :‬این میزان برای‬ ‫صنعت برق مقدور نیست و این در حالی است که اگر مشترکان دما روی ‪ ۲۵‬و ‪ ۲۶‬تنظیم کنند بیش از ‪ ۴۰۰۰‬مگاوات‬ ‫میزان مصرف برق کاهش می یابد‪ .‬متولی زاده اضافه کرد‪ :‬ایران از نظر توان فنی و مهندسی هیچ مشکلی ندارد و اگر‬ ‫منابع مالی فراهم شود می تواند نیروگاه احداث کند اما نیز باید به این مساله توجه کرد که با مدیریت مصرف نیز می توان‬ ‫مصرف را کاهش داد‪ .‬مدیرعامل توانیر با بیان این که برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا برنامه های متعددی را در نظر‬ ‫گرفته ایم که یکی از انها تغییر ساعت کاری بوده که البته این مساله در اختیار استانداران است‪ ،‬گفت‪ :‬حتی تعطیالت‬ ‫ادارات در برخی استان ها به ویژه در استان خوزستان در چند روز گذشته اتفاق افتاد اما بخش عمده و اصلی موضوع‬ ‫همکاری صنایع و کشاورزان است که این موضوع را با جابه جایی بار مدیریت می کنیم‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬تاکید ما این است‬ ‫که صنایعی که امکان جابه جایی بار دارند امتیازات و مشوق هایی را برای انها در نظر بگیریم که این کار انجام شده و این‬ ‫پاداش ها به انها پرداخت می شود‪.‬‬ ‫دو هفته گرم را پیش رو داریم‬ ‫متولی زاده تصریح کرد‪ :‬دو هفته گرم را پیش رو داریم و اگر نتوانیم خاموشی ها را کنترل کنیم‪ ،‬جداول را بازرسانی‬ ‫خواهیم کرد و براساس ان جداول یک نوبت در روز برای مشترکان خاموشی اعمال خواهیم کرد‪ .‬مدیرعامل توانیر اظهار‬ ‫کرد‪ :‬اعتقاد ما بر این است که ما به عنوان دولت نیروگاه هایی که مدیریت می کنیم تمرکز انها روی تامین برق برای مردم‬ ‫باشند و صنایع بزرگ خودشان تولید برق کنند در حال حاضر امکان این مساله را فراهم کرده ایم و امیدواریم به زودی‬ ‫بتوانیم خبر خوبی را در این حوزه بدهیم و صنایع بزرگ بتواند بخش نیاز بزرگ خود را تامین کند‪.‬‬ ‫شرایط برق در یک ماه اینده اضطراری است‬ ‫مدیرعامل توانیر اظهار کرد‪ :‬حدود یک ماه اینده شرایط اضطراری است و امید می رود با کمک مردم از این شرایط عبور‬ ‫کنیم‪ .‬متولی زاده با اشاره به اینکه امسال بارها اعالم شد سال ‪ ۱۴۰۰‬از چند جهت سالی استثنایی است‪ ،‬گفت‪ :‬گرمای‬ ‫بی سابقه در ایران و اغلب کشورهای جهان عامل اصلی رشد مصرف برق بود‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬به ازای هر یک درجه افزایش‬ ‫دما حدود ‪ ۱۵۰۰‬مگاوات به مصرف برق کشور اضافه می شود‪ .‬در ایران به ویژه که ‪ ۴۰‬درصد مصرف برق صرف وسایل‬ ‫سرمایشی می شود؛ این از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است‪ .‬متولی زاده گفت‪ :‬در اغلب کشورهای دنیا گرما مساله ای‬ ‫جدی است‪ ،‬حتی در برخی کشورهای پیشرفته جهان هم منجر به اسیب و تلفات انسانی شده است‪ .‬مدیرعامل توانیر‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مسئله بعدی ما برای روزهای اتی است که گرمای شدیدتری در تمام نقاط کشور اتفاق خواهد افتاد؛ بنابراین‪،‬‬ ‫حساسیت این هفته و هفته اتی بیشتر است و باید توجه دقیق تری صورت گیرد‪ .‬متولی زاده ادامه داد‪ :‬مساله دیگر بحث‬ ‫خشکسالی است که در ‪ ۵۰‬سال گذشته بی سابقه بوده و عمال هم منجر به افزایش مصرف در بخش کشاورزی و هم‬ ‫منجر به کاهش ذخیره اب نیروگاه های برق ابی و کاهش تولید این نیروگاه ها شده است‪ .‬وی افزود‪ :‬ما از یک طرف با‬ ‫افزایش مصرف و از طرف دیگر با کاهش تولید نیروگاه ها مواجه هستیم‪ .‬مدیرعامل توانیر گفت‪ :‬در اینجا نیاز به همکاری‬ ‫مردم و مشترکان اهمیت بسیار زیادی دارد؛ خوشبختانه در ‪ ۴۰‬تا ‪ ۴۵‬روز گذشته با وجود شرایط سختی که پشت سر‬ ‫گذاشته شد‪ ،‬با همکاری مشترکان بزرگ اعم از صنایع‪ ،‬کشاورزان‪ ،‬مصوبات هیئت وزیران و دبیرخانه شورای عالی امنیت‬ ‫ملی‪ ،‬بدون اعمال خاموشی عبور کردیم‪ ،‬اما در روزهای اخیر به دلیل موج گرما این مسئله اهمیت بیشتری پیدا کرده و‬ ‫همکاری مردم بیش از گذشته مورد درخواست است و کمک رسانه ها می تواند مشارکت مردم را جلب کند‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬حتی در خود امریکا هم هشدارهایی برای قطعی برق و کاهش مصرف به مردم داده شده است‪ .‬متولی زاده همچنین‬ ‫با اشاره به مسئله رمزارزها گفت‪ :‬این مسئله بویژه در ماه های اخیر به عنوان یک عامل رشد مصرف شناخته شده است؛‬ ‫متاسفانه در انتهای سال گذشته و اوایل سال جاری‪ ،‬حجم قابل مالحظه ای از دستگاه های استخراج ارزهای دیجیتال وارد‬ ‫مدار شد و این به عنوان یک مصرف کننده ای که در برنامه ها لحاظ نشده بود موجب افزایش مصرف برق شد‪ .‬مدیرعامل‬ ‫توانیر افزود‪ :‬در شناسایی و برخورد با این افراد‪ ،‬کار به صورت جدی در حال انجام است‪.‬‬ ‫کشف ‪ ۱۹۶‬هزار و ‪ ۲۳۳‬دستگاه ماینر‬ ‫همچنین مصطفی رجبی مشهدی ‪ -‬سخنگوی صنعت برق ‪ -‬در این نشست در خصوص رمزارزها اظهار کرد‪ :‬تعداد‬ ‫ماینرهای کشف و جمع اوری شده تاکنون ‪ ۱۹۶‬هزار و ‪ ۲۳۳‬دستگاه بوده که توان برق مصرفی این تعداد ‪ ۵۷۰‬مگاوات‬ ‫تخمین زده شده است و با کشف اینها توانسته ایم این میزان را از شبکه جدا کنیم‪ .‬همچنین فعالیت کلیه رمزارزهای‬ ‫مجاز متوقف شده و در زمان اتی که محدودیت ها برطرف شود ماینرهای مجاز می توانند به فعالیت خود ادامه دهند‪ .‬به‬ ‫گفته وی در حال حاضر مطالبات ما از دولت بیش از ‪ ۵۱‬میلیارد تومان است که اگر می توانستیم ان را دریافت کنیم‬ ‫شرکت های خصوصی می توانستند مطالبات خود را دریافت کنند و انگیزه برای سرمایه گذاری در این صنعت افزایش‬ ‫می یافت‪ .‬اما در حال حاضر نیز براساس پیش بینی ها می توانیم مطالبات مان را از طریق بودجه داشته باشیم و این موضوع‬ ‫به افزایش سرمایه گذاری کمک خواهد کرد‪ .‬به گفته سخنگوی صنعت برق از پیک گذشته تاکنون ‪ ۲۵۰۰‬مگاوات‬ ‫نیروگاه ساخته یا به توان نیروگاه ها اضافه شده است و محدودیت های موجود مربوط به کمبود نیروگاه های برق ابی است‪.‬‬ ‫وی در خصوص خاموشی ها نیز گفت‪ :‬در صورتی که میزان محدودیت در تولید و میزان مصرف از قبل مشخص باشد‬ ‫می توان برای ان جداول خاموشی برنامه ریزی شده در نظر گرفت اما زمانی که خاموشی به دلیل نقص یا مشکل فنی‬ ‫در شبکه که بیشتر با حوادث ناخواسته و عملکرد رله های حفاظتی و به منظور حفظ پایداری شبکه رخ می دهد امکان‬ ‫اطالع رسانی وجود ندارد‪ .‬رجبی مشهدی در خصوص طرح تعویض کولرهای گازی فرسوده نیز گفت‪ :‬این طرح در‬ ‫سال گذشته به تصویب شورای اقتصاد رسید‪ ،‬اما چون الزام استفاده از تولید کنندگان داخلی در این مصوبه وجود دارد‪،‬‬ ‫با مشخصات فنی و استانداردهای تعیین شده‪ ،‬تولید کنندگان داخلی امکان تولید نداشتند به همین دلیل مشخصات‬ ‫فنی اصالح و دوباره به تصویب شورای اقتصاد رسید‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬براساس برنامه ریزی ها این طرح امسال کلید می‬ ‫خورد و فراخوان هایی برای شناسایی و حضور تولید کنندگان داخلی منتشر می شود‪ .‬وی همچنین در خصوص ضرورت‬ ‫استفاده مراکز حساس مانند بیمارستان ها از مولدهای اضطراری نیز گفت‪ :‬بیمارستان ها یا هر مرکز حساس دیگری که‬ ‫نیاز حیاتی به برق دارد‪ ،‬موظف به احداث مولدهای اضطراری است ضمن انکه بیمارستان ها و مراکز درمانی هیچگاه در‬ ‫اولویت قطع برق قرار نمی گیرند‪.‬‬ ‫چرا برخی استان ها بیش از ‪ ۵‬ساعت قطع برق دارند‬ ‫سخنگوی صنعت برق در پاسخ به این سوال که برخی استان ها بیش از پنج ساعت قطع برق برای یک مشترک اعمال‬ ‫می شود‪ ،‬گفت‪ :‬اگر خاموشی ها بر اثر وقوع حادثه نباشد ان را از قبل اطالع می دهیم اما اگر خاموشی به دلیل وقوع حادثه‬ ‫صورت بگیرد امکان اطالع رسانی وجود ندارد‪.‬‬ ‫اتاق اصناف ایران‪ :‬در شهرهای قرمز فقط «گروه شغلی یک» امکان فعالیت دارند‬ ‫اتاق اصناف ایران در اطالعیه ای اعالم کرد‪ :‬با توجه به موج پنجم شــیوع‬ ‫کرونا‪ ،‬تنها گروه شغلی یک در شهرهای قرمز امکان فعالیت دارند و فعالیت‬ ‫گروه های شغلی ‪۳ ،۲‬و ‪ ۴‬با ممنوعیت همراه است‪ .‬این نهاد در اطالعیه ای‬ ‫اعالم کرد که در پی افزایش ابتال و موج پنجم شیوع کرونا و بر اساس اخرین‬ ‫مصوبات ســتاد ملی کرونا تنها گروه شغلی یک در شهرهای قرمز امکان‬ ‫فعالیت دارند و فعالیت مشاغل گروه های‪ ۳،۲‬و‪ ۴‬در شهرهای قرمز ممنوع‬ ‫است‪ .‬در این اطالعیه اعالم شده است‪ :‬انتظار می رود که اصناف با افزایش‬ ‫مسئولیت پذیری اجتماعی در رعایت دستورالعمل های بهداشتی و افزایش‬ ‫ان به ســطح بیش از ‪ ۹۰‬درصد‪ ،‬موجب قطع زنجیره انتقال این ویروس‬ ‫منحوس در جامعه شوند‪ .‬بدیهی است اتاق ها و اتحادیه های صنفی نیز با‬ ‫تشدید بازرسی‪ ،‬نظارت و برخورد قاطع با واحدهای اندک خاطی‪ ،‬موجب‬ ‫ضمانت در اجرای بیش از پیش رعایت دستورالعمل های بهداشتی خواهند‬ ‫بود‪ .‬فهرست مشاغل گروه یک شامل موارد زیر است‪:‬‬ ‫‪ -۱‬کارخانه ها و کارگاه های تولیدی‪ ،‬مراکز صنعتی و معدنی‪ ،‬کشاورزی‪،‬‬ ‫شیالت‪ ،‬کشتارگاه‪ ،‬انبار و سردخانه عمومی‬ ‫‪ -۲‬مراکز زیر ساختی و حیاتی‪ ،‬مراکز تامین و توزیع اب‪ ،‬برق‪ ،‬گاز‪ ،‬مدیریت‬ ‫پسماند‪ ،‬فاضالب و فعالیت های تصفیه و تهویه هوا‪ ،‬پاالیشگاه ها و جایگاه‬ ‫های سوخت‬ ‫‪ -۳‬حمل و نقل عمومی کاال و مسافر برون شهری‪.‬‬ ‫‪ -۴‬کرایه خودرو بدون راننده‪ ،‬پارکینگ عمومی‬ ‫‪ -۵‬مراکز نظامی‪ ،‬انتظامی و امنیتی‬ ‫‪ -۶‬فروشگاه های مواد غذایی‪ ،‬زنجیره ای‪ ،‬سوپرمارکت ها‪ ،‬میوه فروشی ها و‬ ‫سبزی فروشی ها‪ ،‬میادین میوه و تره بار‬ ‫‪ -۷‬مراکز تولید‪ ،‬نگهداری‪ ،‬توزیع و فروش محصوالت پروتئینی‬ ‫‪ -۸‬مراکز تولید و عرضه فراورده های لبنی و نانوایی‬ ‫‪ -۹‬مراکز بهداشتی‪ ،‬درمانی‪ ،‬اورژانس و تامین امبوالنس دولتی و خصوصی‬ ‫‪ -۱۰‬داروخانه ها‪ ،‬مراکز و فروشگاه های دامپزشکی‪ ،‬پخش دارو‪ ،‬عطاری و‬ ‫داروهای سنتی و بذر‬ ‫‪ -۱۱‬مراکز تهیه‪ ،‬تولید و طبخ مواد غذایی و خوراکی اماده و صرفا بیرون‬ ‫بر (شامل تمام گروه های غذایی سرد‪ ،‬گرم‪ ،‬اشامیدنی‪ ،‬بستنی و ابمیوه‪،‬‬ ‫خشکبار‪،‬شیرینیومشاغلمشابه)‬ ‫‪ -۱۲‬خدمات اپراتورهای ارتباطی‪ ،‬خدمات الکترونیک و فعالیت های پستی‬ ‫‪ -۱۳‬شــرکت های خدمات اینترنتی (اعــم از تامین کنندگان اینترنت‪،‬‬ ‫ت‪‎‬هایخدماتیمبتنیبراینترنت)‬ ‫فروشگاه هایاینترنتیوشرک ‬ ‫‪ -۱۴‬رسانه های مکتوب و بر خط و مشاغل مشابه‬ ‫‪ -۱۵‬مراکــز نگهداری خدماتی ســالمندان‪ ،‬معلوالن‪ ،‬جانبــازان‪ ،‬مراکز‬ ‫توان بخشی و مراقبتی و اسایشگاه ها‬ ‫‪ -۱۶‬تعمیرگاه های انواع خودرو‪ ،‬لــوازم خانگی‪ ،‬الکتریکی‪ ،‬الکترونیکی‪،‬‬ ‫کامپیوتر‪ ،‬تاسیساتی‪ ،‬کلیه خدمات فنی و کارواش‬ ‫‪ -۱۷‬فروشــگاه های انواع قطعات‪ ،‬لــوازم یدکی‪ ،‬الکتریکی‪ ،‬الکترونیکی‪،‬‬ ‫صیادی‪ ،‬کشاورزی و تاسیساتی و سایر ملزومات مورد نیاز تولید‬ ‫‪ -۱۸‬فروشگاه های انواع مصالح ساختمانی از قبیل گچ‪ ،‬سیمان‪ ،‬سرامیک‪،‬‬ ‫لوله و اتصاالت)‪ ،‬محصــوالت فوالدی (اهن و الومینیوم) و پاســاژهای‬ ‫تخصصی نظیر الستیک‪ ،‬قطعات یدکی‪ ،‬اهن االت‪ ،‬کامپیوتر (به استثناء‬ ‫پوشاک‪ ،‬کیف‪ ،‬کفش و موبایل) و اهن االت‬ ‫‪ -۱۹‬کارگاه های صنعتی و ساختمانی (مانند جوشکاری و تراشکاری و ‪)...‬‬ ‫‪ -۲۰‬چاپخانه ها‪،‬لیتوگراف‪ ،‬تایپ و تکثیر و دفاتر فنی مرتبط‪ ،‬دفاتر اگهی‬ ‫تبلیغاتی‪،‬فروشندگانکاغدومقوا‬ ‫‪-۲۱‬خشکشویی ها‬ ‫‪ -۲۲‬مراکز فروش عینک های طبی‬ ‫‪ -۲۳‬فروش گل و گیاه تزیینی و طبیعی‬ ‫‪ -۲۴‬فروشگاه های لوازم ایمنی و اتش نشانی‬ ‫‪ -۲۵‬سینما خودر‪ /‬تئاتر خودرو‬ ‫‪-۲۶‬مراکزاقامتی(شاملهتل‪،‬متل‪،‬مهمان پذیر‪،‬پانسیونومشاغلمشابه)‬ ‫‪ -۲۷‬فروشگاه های مواد شیمیایی با کاربرد صنعتی و کشاورزی‬ ‫‪ -۲۸‬فعالیت تیم های ملی و لیگ های وابسته در رشته های مختلف‬ ‫‪ -۲۹‬غذا و ملزومات حیوانات خانگی‪ ،‬ملزومات و تجهیزات دامپزشکی‪.‬‬ ‫جامعه‬ ‫بازار بزرگ تهران در اجرای قرنطینه کرونایی تعطیل شد‬ ‫دوشنبه ‪ 14‬تیرماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪522‬‬ ‫‪7‬‬ ‫گزارش‬ ‫نحوه بازگشایی مدارس در سال تحصیلی اینده‬ ‫چالش جدی دولت بعد‬ ‫لزوم شفاف سازی برای بازگشایی‬ ‫مدارس توسط دولت سیزدهم‬ ‫وزیر اموزش و پرورش دولت سیزدهم در شهریورماه در وزارتخانه‬ ‫مستقر می شود تا شیوه برگزاری سال تحصیلی بعد را اجرایی کند و‬ ‫شاید بهتر است اعالم شود سال تحصیلی بعد از ابان اغاز می شود‪.‬‬ ‫حدود یک ماه دیگر دولت دوازدهم جای خود را به دولت سیزدهم‬ ‫می دهد‪ .‬باید حداقل یک ماهی را برای معرفی‪ ،‬گرفتن رای اعتماد‬ ‫و استقرار وزرای دولت سیزدهم در نظر گرفت‪ .‬در خوشبینانه ترین‬ ‫حالت اواخر شهریور ماه وزیر اموزش و پرورش دولت سیزدهم در‬ ‫ساختمان شهید رجایی مستقر می شود و این خود بزرگترین چالش‬ ‫پیش روی اموزش و پرورش در این روزهاســت‪ .‬ســال تحصیلی‬ ‫جدید از مهرماه باید اغاز شود‪ .‬این در حالی است که سال گذشته‪،‬‬ ‫‪ ۱۵‬شهریور سال تحصیلی اغاز شــد‪ .‬این بازگشایی با اصرارهای‬ ‫وزیر اموزش و پرورش به وقوع پیوســت و با شکست خوردن این‬ ‫طرح (عم ً‬ ‫ال کل سال تحصیلی گذشته مدارس در تعطیلی بودند‬ ‫و کالس ها مجازی) دلیل شــروع سال تحصیلی ‪ ۱۵‬روز زودتر هم‬ ‫مشخص نشد و ســودی که عاید اموزش و پرورش شد و احتماالً‬ ‫خسرانی که متوجه مردم شد! حاال هم مدتی است محسن حاجی‬ ‫میرزایی وزیر اموزش و پرورش در هر کجا سخنی می گوید از اصرار‬ ‫این وزارتخانه بر حضوری بودن اموزش ها در سال تحصیلی اینده‪.‬‬ ‫همان حرف هایی که طی دو سال تحصیلی گذشته که از کرونا متاثر‬ ‫است‪ ،‬مدام مطرح بود‪ .‬همه ذی نفعان اموزش و پرورش‪ ،‬متولیان و‬ ‫کارشناسان اموزشی نیز از همان روزهای شیوع کرونا اعالم کردند که‬ ‫عدم حضور بچه ها سر کالس های درس‪ ،‬دوری انها از مدرسه‪ ،‬این‬ ‫میزان حضور بچه ها در خانه‪ ،‬حضور مداوم و بی وقفه انها در فضای‬ ‫مجازی و… نه تنها اولویت نیست بلکه اسیب های بیشماری دارد اما‬ ‫در عمل هم تجربه شد که با وجود همه اینها اولیا و دانش اموزان‬ ‫و حتی معلمان شرط سالمت را در این روزها نسبت به اموزش و‬ ‫تربیت در اولویت قرار داده اند که نشانه واضح ان را در عدم گالیه یا‬ ‫حتی مطالبه والدین برای بازگشــایی مدارس می توان دید‪ .‬این در‬ ‫حالی است که در اکثر کشورهای دنیا تقریباً از اخرین مکان هایی‬ ‫که با پیک های کرونا به تعطیلی می روند مدارس است‪ .‬این تفاوت‬ ‫نگاه در عدم اعتماد والدین و حتی معلمان از رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشــتی در مدارس و عدم شفاف بودن میزان ناقل بودن بچه ها‬ ‫حکایت دارد و از سوی دیگر نگرانی ها بابت ابتالی خانوادگی و عدم‬ ‫دسترسی به مراکز درمانی و بهداشتی و یا حتی این سوگیری اشتباه‬ ‫در مردم که مدرســه از محیط های خانوادگی و… پرخطر تر است‪.‬‬ ‫باز از سوی دیگر واکسیناسیون در کشور ما با کندی پیش می رود‬ ‫و علیرغم تاکید مسئوالن بهداشتی برای واکسیناسیون معلمان تا‬ ‫پیش از شروع سال تحصیلی اما هنوز این مهم عمیاتی نشده است‬ ‫و حتی وزارتخانه اموزش و پرورش هیچ اعالمی نکرده که ایا وزارت‬ ‫بهداشت لیســتی از معلمان از این وزارتخانه گرفته است؟ اولویت‬ ‫بندی واکسیناسیون معلمان و ساز و کار ان مشخص شده است؟ ایا‬ ‫این وزارتخانه فقط در مقابل معلمان رسمی مسئولیت قبول می کند‬ ‫یا معلمان حق التدریس‪ ،‬معلمان نهضتی‪ ،‬سرباز معلم ها‪ ،‬معلمان‬ ‫خرید خدمات‪ ،‬معلمان بازنشسته و… نیز در این لیست هستند؟‬ ‫می دانیم که بار مهمی از اموزش در مدارس بر دوش معلمان رسمی‬ ‫به تنهایی نیست! از سوی دیگر گرچه واکسیناسیون معلمان تاثیر‬ ‫مهمی در حضوری شــدن اموزش ها دارد اما برای ان بخش دیگر‬ ‫نگرانی ها از جمله حضور تعداد زیادی دانش اموز در کنار هم و در‬ ‫ساعات زیاد چه تدابیری اندیشیده شده که خانواده ها از کرونا مصون‬ ‫بمانند؟ اینها پرسش های مهمی است که در کف جامعه وجود دارد‬ ‫به طوری که این روزها اکثر والدین برای ثبت نام که مراجعه می کنند‬ ‫مدارس می گویند احتمال زیاد حداقل در سه ماه اول سال تحصیلی‬ ‫اموزش ها مجازی خواهد بود! این تناقض ها در سخنان مسئوالن‬ ‫اموزش و پرورش مبنی بر حضوری شــدن اموزش ها در ســال‬ ‫تحصیلی اینده و انچه مردم در کف میدان عمل حس می کنند‪،‬‬ ‫بزرگترین اسیب را به اعتماد مردم می زند‪ .‬مشخص است که ریل‬ ‫گذاری برای هر انچه در سال تحصیلی اینده در پیش است به عهده‬ ‫وزیر فعلی اموزش و پرورش است اما اجرای ان بر دوش وزیر دولت‬ ‫سیزدهم است که در خوش بینانه ترین حالت در شهریورماه مستقر‬ ‫می شود که فرصت ها برای برنامه ریزی ها و اعالم تصمیم ها از دست‬ ‫رفته اســت در این میان مشخص اســت که ریل گذاری برای هر‬ ‫انچه در ســال تحصیلی اینده در پیش است به عهده وزیر فعلی‬ ‫اموزش و پرورش اما اجرای ان بر دوش وزیر دولت سیزدهم است‬ ‫که همانطور که اشاره شد در خوش بینانه ترین حالت در شهریورماه‬ ‫مستقر می شود که فرصت ها برای برنامه ریزی ها و اعالم تصمیم ها‬ ‫از دست رفته است‪ .‬شاید اینجاست که باید از رئیس جمهور دولت‬ ‫سیزدهم خواست به طور شفاف درباره برخی حوزه ها از جمله در‬ ‫بحث بازگشایی مدارس که اهمیت فراوانی دارد‪ ،‬سخن بگوید تا وزیر‬ ‫دولت دوازدهم بداند در همان مسیر باید ریل گذاری صورت بگیرد یا‬ ‫حداقل اعالم شود در این باره سخنی گفته نشود که با سیاست های‬ ‫دولت بعد در تناقض قرار بگیرد‪ .‬این موضوع از ســردرگمی مردم‬ ‫پیشگیری می کند و همچنین دادن اطالعات ضد و نقیض به مردم‪.‬‬ ‫چه بسا بهتر باشد امسال اعالم شود که سال تحصیلی از ابان ماه اغاز‬ ‫می شود تا دولت سیزدهم بتواند یک برنامه ریزی منسجمی برای سال‬ ‫تحصیلی داشــته باشد‪ .‬متاسفانه در این دورانی که در کرونا به سر‬ ‫می بریم گرچه اموزش و پرورش تالش کرد اموزش تعطیل نشود اما‬ ‫اخبار خوبی از ترک تحصیل کرده ها‪ ،‬عدم قوت اموزش های مجازی و‬ ‫رخ دادن یادگیری واقعی در میان دانش اموزان و تجهیز زیرساخت ها‬ ‫بــرای رعایت حداکثری پروتکل ها برای اموزش حضوری به گوش‬ ‫نمی رسد‪ .‬هنوز هم مدارس همان تجهیزات و روندی را دارند که تا‬ ‫پیش از این داشتند و گویی خبر کرونا به گوش مدارس هم نرسیده‬ ‫و این را می شود از سر زدن به مدارس در روزهای ثبت نام فهمید!‬ صفحه 7 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫شاعرانه‬ ‫گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس‬ ‫زین چمن سایه ان سرو روان ما را بس‬ ‫من و همصحبتی اهل ریا دورم باد‬ ‫از گرانان جهان رطل گران ما را بس‬ ‫قصر فردوس به پاداش عمل می بخشند‬ ‫ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس‬ ‫بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین‬ ‫کاین اشارت ز جهان گذران ما را بس‬ ‫نقد بازار جهان بنگر و ازار جهان‬ ‫گر شما را نه بس این سود و زیان ما را بس‬ ‫یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم‬ ‫دولت صحبت ان مونس جان ما را بس‬ ‫خبر‬ ‫‪ 101‬شهردروضعیتقرمزتامیناب‬ ‫مدیرعامل شرکت اب و فاضالب کشور ضمن تکذیب اخباری که‬ ‫در فضای مجازی مبنی بر کوپن اب منتشر می شود‪ ،‬گفت‪ :‬هنوز‬ ‫به شرایط کوپن نرسیده ایم اما باید گفت که در حال حاضر از میان‬ ‫‪ ۳۰۴‬شهر در معرض تنش ابی ‪ ۱۰۱‬شهر در وضعیت قرمز تامین‬ ‫اب قرار دارد‪ .‬حمیدرضا جانباز امروز در نشســتی خبری با اشاره‬ ‫به وضعیت بارش ها اظهار کرد‪ :‬در شش حوضه ابریز کشور شاهد‬ ‫کاهش بارش ها نســبت به سال گذشته هستیم‪ .‬بر اساس امار به‬ ‫طور متوسط وضعیت کاهش بارش در شش حوضه ابریز نسبت به‬ ‫سال گذشته ‪ ۵۲‬درصد کاهش داشته و نسبت به متوسط بلندمدت‬ ‫‪ ۳۷‬درصد کاهش بارش را شاهد هستیم‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬بیشتر این‬ ‫کاهش بارش ها در حوزه شــرق و مرکز فالت ایران با ‪ ۵۳‬درصد و‬ ‫کمترین (کاهش بارش ها) در شــمال غرب و حوضه ابریز دریاچه‬ ‫ارومیه ‪ ۱۳‬درصد بوده است‪ .‬مدیرعامل شرکت اب و فاضالب کشور‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬عالوه بر کاهش بارش در کشور‪ ،‬افزایش بی رویه و‬ ‫زودرس دما نیز موجب نگرانی هایی در کشور شده که مشکالتی را در‬ ‫تابستان امسال به وجود اورده است‪ .‬کولرها در مرکز فالت ایران طی‬ ‫ماه های گرم سال حدود ‪ ۱۱‬درصد اب مصرفی را به خود اختصاص‬ ‫می دهند‪ .‬وی در خصوص شرایط سدهای تامین اب شرب نیز اظهار‬ ‫کرد‪ :‬تامین اب شــرب حدود ‪ ۵۰۰‬شهر و به طور دقیق ‪ ۴۶۷‬شهر‬ ‫وابسته به منابع اب سدها هستند‪ .‬اگر نگاهی به وضعیت اب سدهای‬ ‫مهم کشور که وظیفه تامین اب شرب را دارند‪ ،‬میزان ورودی اب‬ ‫سدها در سال جاری ابی نسبت به متوسط سال گذشته ‪ ۶۰‬درصد‬ ‫و متاسفانه میزان حجم اب سدها هم ‪ ۳۴‬درصد کاهش را شاهد‬ ‫هستیم‪ .‬جانباز با بیان اینکه در برخی از استان ها تابستان امسال‬ ‫وضعیت سختی داریم‪ ،‬یاداور شد‪ :‬اگر میزان تولید و مصرف اب برابر‬ ‫باشد وضعیت تنش ابی اطالق می شود‪ .‬طی سال ‪ ۱۴۰۰‬در حال‬ ‫حاضر ‪ ۳۰۴‬شهر در معرض تنش ابی هستند‪ .‬از میان ‪ ۳۰۴‬شهر‬ ‫در معرض تنش ابی و ‪ ۱۰۱‬شهر در وضعیت قرمز تامین اب قرار‬ ‫دارد‪ .‬به گفته مدیرعامل شرکت اب و فاضالب کشور‪ ،‬طی سال های‬ ‫گذشته رقم شهرهای دارای تنش بسیار باالتر بود به طوری که در‬ ‫سا ل ‪ ۹۴‬حدود ‪ ۲۸۵‬شهردر وضعیت قرمز تامین اب بودند‪ .‬وی در‬ ‫خصوص اتخاذ طرح هایی برای مقابله با تابستان سخت نیز تصریح‬ ‫کرد‪ :‬پروژه و برنامه های مختلفی را برای پایداری و ارتقای کیفی اب‬ ‫در نقاط مختلف این کشــور اتخاذ کردیم که عمد ه انها مربوط به‬ ‫بازسازی‪ ،‬افزایش حجم مخازن ذخیره‪ ،‬ارتقای کیفی‪ ،‬نمک زدایی‬ ‫اب شــرب و تکمیل طرح های اولویت دار است‪ .‬وی اضافه کرد‪ :‬در‬ ‫جایی که امکانات موجود نیست‪ ،‬مجبور به استفاده از برنامه ابرسانی‬ ‫سیار هستیم‪ .‬البته طرح پایدارسازی برق اضطراری را نیز در دستور‬ ‫کار داریم‪ .‬تابستان امسال ‪ ۸۴۰۵‬روستا توسط ناوگان سیار ابرسانی‬ ‫می شوند‪ .‬مدیرعامل شرکت اب و فاضالب کشور با بیان این که از‬ ‫سال ‪ ۱۳۸۷‬موضوع کاهش مصرف سرانه اب شرب در دستور کار‬ ‫قرار گرفت و با استفاده از مستندات بین المللی که برای میزان اب‬ ‫مصرفی در نظر گرفته شده این مساله را مورد بررسی قرار دادیم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬براساس استانداردهای بین المللی از زمانی که این طرح را اغاز‬ ‫کرده ایم میزان سرانه مصرف اب کاهش یافت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬مصرف‬ ‫اب شرب در کشور ‪ ۳۰۰‬لیتر در روز بود که در حال حاضر این عدد‬ ‫در بخش خانگی به‪ ۱۷۹‬لیتر به ازای هر نفر کاهش یافته است‪ ،‬اما به‬ ‫نظر می رسد که هنوز جای کار دارد و می توانیم تا‪ ۳۰‬لیتر دیگر این‬ ‫عدد را کاهش دهیم‪ .‬به گفته جانباز در کشورهای کم اب این عدد‬ ‫‪ ۱۵۰‬لیتر و در کشورهای پراب ‪ ۲۵۰‬لیتر است که در برخی جاها‬ ‫به ‪ ۳۰۰‬لیتر در روز نیز می رســد‪ .‬به گفته وی در بخش اب شرب‬ ‫براساسبدترین سناریوبرنامهریزی می کنیمدر سالابی فعلیطبق‬ ‫پایشی که صورت گرفته برنامه ریزی انجام شده است و نمی توان از‬ ‫اکنون برای درازمدت برنامه ریزی خشکسالی یا ترسالی را داشت‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬شرکت جهان سبز‬ ‫مد یر مسئول‪ :‬حسین احمدی‬ ‫سردبیر‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان مطهری‬ ‫خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪43‬‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫دوشنبه ‪ 14‬تیرماه‪ 1400‬سال سوم شماره ‪522‬‬ ‫بندر نوشهر در مسیر رونق تجارت و گردشگری‬ ‫ایجاد و تامین زیرساخت های حمل ونقل زمینی ‪ ،‬دریایی و هوایی در شهرستان بندری نوشهر یکی‬ ‫از محوری ترین فعالیت های دولت برای توســعه این شهرستان جهت تسهیل مبادالت تجاری با‬ ‫کشورهای همسایه طی هشت سال گذشته بوده است‪ .‬این شهرستان به خاطر داشتن موقعیت های‬ ‫ممتاز مبادالت تجاری و گردشگری مانند دسترسی به راه های زمینی ‪ ،‬هوایی ‪ ،‬دریایی همواره مورد‬ ‫توجه ســرمایه گذاران و گردشگران بوده است ‪ ،‬بنا بر این ‪ ،‬ایمن سازی ‪ ،‬توسعه و احداث راه های‬ ‫جدید برای عبور و مرور اسان برای مسافران و گردشگران از یک طرف فراهم کردن بستر الزم برای‬ ‫صادرات و واردات از طریق دریا و هوا ضروری بود به همین خاطر دولت تدبیر و امید با اعتبار سنجی‬ ‫برای تامین زیر ساخت ها اعتبارات ویژه ای در این سال ها اختصاص داده است‪ .‬اختصاص حدود ‪۵۰۰‬‬ ‫میلیارد تومان برای ساخت راه دسترسی مستقیم بندر نوشهر به کمربندی ‪ ،‬تخصیص ‪ ۲۰‬میلیارد‬ ‫تومان برای توسعه و تجهیز فرودگاه و نیز انجام روکش اسفالت به طول حدود ‪ ۸۰‬کیلومتر با اعتباری‬ ‫‪ ۷۰‬میلیارد تومان از جمله این فعالیت ها در چند سال گذشته بوده است‪ .‬شهرستان ‪ ۱۴۰‬هزار نفری‬ ‫نوشــهر در فاصله ‪ ۲۰۰‬کیلومتری پایتخت قرار دارد‪ .‬اینبندر در سال های ‪ ۱۳۰۹‬تا ‪ ۱۳۱۸‬توسط دو‬ ‫شــرکت هلندی و بلژیکی احداث و در سال ‪ ۱۳۱۹‬با ورود نخستین کشتی تجاری حامل قطعات و‬ ‫ماشین االت کارخانه ذوب اهن کرج راه اندازی شد‪ .‬بتذرنوشهر در اردیبهشت ماه سال ‪ ۹۰‬با تصویب‬ ‫مجلس شورای اسالمی به منطقه ویژه اقتصادی تبدیل شد‪.‬‬ ‫نبود راه دسترسی؛ پاشنه اشیل‬ ‫ساخت راه دسترسی مستقیم بندر نوشهر به کمربندی یکی از طرح های زیربنایی و تاثیرگذاری است که حدود‬ ‫‪ ۱۵‬ســال پیش تصویب شد و فقط در حد مصوبه کاغذی باقی ماند تا این که در دولت تدبیر و امید عملیات‬ ‫اجرایی ان با اختصاص ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومانی اغاز شد‪ .‬کار کارشناسی و مطالعه اجرای این طرح از سال ‪۱۳۸۲‬‬ ‫اغاز شــد و به عنوان یک نیاز راهبردی و اساســی منطقه در ابعاد مختلف بویژه در تبادالت اقتصادی از سوی‬ ‫دولت وقت در سال ‪ ۱۳۸۵‬به تصویب رسید که برقراری ارتباط میان بندرخشکی واقع درحاشیه کمربندی با‬ ‫بندرنوشهر‪ ،‬شتاب بخشی در فرایند تخلیه و بارگیری کاال‪ ،‬رفع معضل ترافیک شهری‪ ،‬ساماندهی تریلرهای‬ ‫حامل بار در بندر خشــک‪ ،‬رونق اقتصادی منطقه و ایجاد اشتغال از جمله اهداف اجرای این طرح اعالم شد‪.‬‬ ‫همزمان با تصویب طرح و ابالغ منطقه ویژه اقتصادی بندر نوشــهر درسال ‪ ۱۳۹۰‬درحقیقت اهمیت اجرایی‬ ‫شدن احداث جاده میان بندر با بندر خشک در کمربندی به عنوان یکی از طرح های زیربنایی بندر دو چندان‬ ‫شد‪ .‬اگرچه در ابان سال ‪ ۸۹‬اقداماتی برای اجرایی شدن این طرح صورت گرفت‪ ،‬اما بنا به دالیلی از جمله به‬ ‫علت اســیب رساندن به گونه های ارزشمند بزرگترین باغ اکولوژی کشور و مشکالت زیست محیطی از ادامه‬ ‫ان جلوگیری به عمل امد‪ .‬این راه دسترسی قرار بود پس از عبور از ضلع غربی باغ گیاه شناسی و بدون ایجاد‬ ‫مشکالت زیست محیطی و اسیب رساندن به گونه های ارزشمند این میراث طبیعی به طول حدود یکهزار و‬ ‫‪ ۸۰۰‬متر به بندرنوشــهر متصل شود و برای تملیک اراضی و تخریب واحدهای مسکونی در مسیر اجرای این‬ ‫طرح حدود ‪ ۳۰‬میلیارد ریال نیز اعتبار در نظر گرفته شده بود‪ .‬در فرایند اجرای این طرح وعده های زیادی از‬ ‫سوی مسئوالن در نشست های رسمی و غیر رسمی و نیز در گفت و گو با خبرنگاران داده شد اما هیچ یک از‬ ‫این وعده ها رنگ اجرایی به خود نگرفت‪ .‬مدیر کل بنادر و دریانوردی استان مازندران در این باره می گوید ‪ :‬پس‬ ‫از سال ها پی گیری این طرح در این دولت نتیجه داد و حدود ‪ ۵۰۰‬میلیارد تومان برای اجرای طرح ساخت‬ ‫راه دسترسی مستقیم بندر نوشهر به کمربندی اختصاص یافت‪ .‬محمدتقی انزانپور افزود ‪ :‬هم اینک این طرح‬ ‫با روند پیشرفت فیزیکی حدود ‪ ۵۰‬درصد در حال اجرا است و تاکنون با صرف مقادیری از این اعتبار بیش از‬ ‫‪ ۵۰‬پالک مسکونی نیز در مسیر اجرای این طرح به طول حدود ‪ ۲‬کیلومتر رفت و برگشت خریداری شده است‪.‬‬ ‫این مسئول اظهار داشت ‪ :‬این طرح که در جوار رودخانه ماشلک احداث می شود ‪ ،‬با بهره برداری از ان طی سه‬ ‫سال اینده معضل چندین ساله ترافیک در این شهرستان به خاطر عبور و مرور خوردوهای سنگین حامل بار‬ ‫برطرف خواهد شد‪ .‬وی گفت ‪ :‬مهم ترین هدف اجرای کامل این طرح دستیابی به زمین ‪ ۲۰۰‬هکتاری تحت‬ ‫عنوان پسکرانه در جنوب بندر نوشهر است که این طرح نیز همزمان با راه دسترسی مصوب شده بود که بنا‬ ‫به دالیلی اجرا نشد‪ .‬مدیرکل بنادر و دریانوردی استان مازندران با اشاره به این که بندر نوشهر در حوزه دریایی‬ ‫ساالنه قابلیت پذیرش چهار میلیون تن کاال را دارد ‪ ،‬گفت ‪ :‬دستیابی به زمین ‪ ۲۰۰‬هکتار پس از اجرای کامل‬ ‫راه دسترسی جزو نیازهای ضروری توسعه اراضی پسکرانه بندر است چرا که این اراضی در زمینه دپو ‪ ،‬نگهداری‬ ‫و ترخیص کاال برای صاحبان کاال نقش اساسی دارد ضمن انکه در حوزه دریایی به اندازه مورد نیاز توسعه انجام‬ ‫گرفته است‪ .‬انزانپور ابراز امیدواری کرد که با بهره برداری از راه دسترسی بندر نوشهر به کمربندی و در پی ان‬ ‫خریداری حدود ‪ ۲۰۰‬هکتار اراضی پسکرانه ای ‪ ،‬ظرفیت اسمی بندر نوشهر که هم اکنون چهارمیلیون تن در‬ ‫سال است‪ ،‬محقق می شود بندر نوشهر در حال حاضر با مساحت ‪ ۸۸‬هکتار و دارا بودن ‪ ۱۱‬پست اسکله تجاری‬ ‫و خدماتی و تجهیزات مدرن بندری و دریایی ‪ ،‬از ظرفیت مناسبی برای تخلیه و بارگیری انواع کاال و پذیرش‬ ‫کشتی های تجاری با ظرفیت بالغ بر ‪ ۶۵۰۰‬تن برخوردار است‪.‬‬ ‫روکش اسفالت به طول حدود ‪ ۸۰‬کیلومتر‬ ‫روکش اسفالت به طول حدود ‪ ۸۰‬کیلومتر و صرف اعتباری حدود ‪ ۷۰‬میلیارد تومان از دیگر گام های اساسی‬ ‫است که برای ایمن سازی ‪ ،‬تردد اسان و به دور از هرگونه خطرات جاده ای به منظور رفاه حال روستائیان در این‬ ‫شهرستان گردشگرپذیر برداشته شد ‪ .‬رئیس اداره راه و شهرسازی شهرستان نوشهر در این باره گفت ‪ :‬دولت بین‬ ‫سال های ‪ ۹۴‬تا ‪ ۹۷‬برای روکش اسفالت راه های خاکی منتهی به روستاهای دور دست که هیچ ارزو و امیدی‬ ‫نداشتند ‪ ،‬قیر رایگان را در اختیار ادارات راه و شهرسازی با همکاری بنیاد مسکن انقالب اسالمی و نیز دهیاران‬ ‫قرار داد‪ .‬مجتبی شهسواری افزود ‪ :‬طی این مدت راه روستایی نزدیک به ‪ ۴۰‬روستای این شهرستان اسفالت شد‬ ‫به طوری که می توان ادعا کرد که بیش از ‪ ۹۵‬درصد راه های روستایی این خطه غربی مازندران اسفالته است‬ ‫و فقط چهار یا پنج روستا مانند «کهنه ده « ‪« ،‬چمرکوه « ‪« ،‬بین برکن « و «منجیر « باقی مانده است که اگر‬ ‫موضوع تحریم و گرانی قیر نبود به نوبت این روستاها نیز اسفالت می شد‪.‬‬ ‫اعتبار ‪ ۲۰‬میلیارد تومان برای فرودگاه‬ ‫توسعه ‪ ،‬تجهیز و تقویت امکانات و تجهیزات فرودگاهی شهرستان نوشهر با صرف حدود ‪ ۲۰‬میلیارد تومان از دیگر‬ ‫دستاوردهای دولت تدبیر و امید دراین خطه غربی مازندران است که به عنوان اثری ماندگار خود نمایی می کند‪.‬‬ ‫فرودگاه نوشهر به عنوان قدیمی ترین فرودگاه مازندران از سال ‪ ۱۳۳۲‬با باندی به طول حدود ‪ ۲‬هزار و ‪ ۱۵۰‬متر‬ ‫در زمینی به گستره حدود ‪ ۸۵‬هکتار در ضلع شمالی قسمت ساحلی شهر گردشگرپذیر نوشهر ساخته شد‪ .‬گزارش‬ ‫های مستند حاکی از ان است تا پیش از سال ‪ ۱۳۹۳‬اعتباراتی که هر سال به طور میانگین در سرفصل بودجه‬ ‫تحت عنوان عمرانی برای توسعه زیرساخت ها و تکمیل تجهیزات این فرودگاه اختصاص داده می شد که کمتر از‬ ‫پنج میلیارد ریال بوده است‪ .‬مدیرکل شرکت فرودگاه های مازندران بهره برداری از پایانه عمومی سالن انتظار‪ ،‬رفع‬ ‫نواقص دستگاه کمک ناوبری ‪ ،‬تقویت تجهیزات برای ارتقای ایمنی سطوح پروازی ‪ ،‬تاسیسات برق و قدرت ‪ ،‬به روز‬ ‫رسانی بخش ایمنی و اتش نشانی هدایت هواپیما و ساماندهی و جلوگیری از ساخت و سازهای غیر مجاز درحریم‬ ‫هوایی و زمینی فرودگاه ‪ ،‬دریافت حکم قضائی برای تخریب موانع ضلع غربی به منظور نشست و برخاست اسان‬ ‫هواپیماها ‪ ،‬رفع تصرف اراضی چند هزار متری متعلق به فرودگاه از چنگ زمین خواران و نیز تخریب تعدادی از‬ ‫بناها و تاسیسات غیر مجاز از اقداماتی است که همین چند سال اخیر به منظور حفظ این ظرفیت و سرمایه ملی‬ ‫در این خطه غربی مازندران صورت گرفته است‪ .‬سعداهلل وطن خواه گفت ‪ :‬با گذشت حدود ‪ ۲‬سال از عمر دولت‬ ‫یازدهم موضوع اهمیت و تاثیرگذاری فرودگاه نوشهر در منطقه ‪ ،‬موضوع توسعه زیرساخت و تکمیل تجهیزات ان‬ ‫در دولت یازدهم در دستور کار قرار گرفت به طوری که از سال ‪ ۹۵‬به بعد شاهد تخصیص اعتبارات برای به سرانجام‬ ‫رســاندن این طرح ها در فرودگاه این شــهر گردشگرپذیر بودیم ‪ .‬این مسئول اظهار کرد ‪ :‬طی این سال ها برای‬ ‫توسعه فرودگاه نوشهر در دو فاز پیش بینی شده است که فاز نخست ان حدود ‪ ۴.۵‬میلیارد تومان و فاز دوم حدود‬ ‫‪ ۲.۵‬میلیارد تومان و تاسیسات ‪ ۴.۷‬میلیارد تومان ‪ ،‬ساختمان ایمنی و اتش نشانی ‪ ۱.۲‬میلیارد تومان ‪ ،‬بهسازی‬ ‫ساختمان داخلی ‪ ،‬دکل و روشنایی حدود ‪ ۱.۵‬میلیارد تومان و بقیه اعتبارات نیز در بخش بهسازی برج مراقبت و‬ ‫سایر بخش ها هزینه شد که این اقدامات در نوع خود بی نظیر بود‪ .‬مدیرکل شرکت فرودگاه های مازندران توضیح‬ ‫داد ‪ :‬به عنوان مثال پایانه عمومی سالن انتظار فرودگاه که در گذشته نزدیک به حدود ‪ ۲‬هزار متر مربع بوده ‪ ،‬با‬ ‫صرف حدود چهار میلیارد تومان زیربنای ان به سه هزار و ‪ ۵۰۰‬متر گسترش پیدا کرد‪ .‬وطن خواه افزود ‪ :‬طبیعتا با‬ ‫توسعه این پایانه ‪ ،‬امکانات و تجهیزات جانبی نیز همزمان با ساخت ان مانند کافی شاپ ‪ ،‬رستوران ‪ ،‬سرویس های‬ ‫بهداشتی ‪ ،‬تجهیزات خدمات بانکی ‪ ،‬سیستم صوتی تصویری که در شان و جایگاه مسافران باشد ‪ ،‬بویژه گردشگران‬ ‫خارجی ‪ ،‬شخصیت ها و مقام هایی که از طریق خطوط هوایی وارد فرودگاه نوشهر می شوند‪ ،‬ایجاد شده است‪.‬‬ ‫وی ‪ ،‬رفع نواقص فنی دستگاه کمک ناوبری را از دیگر اقداماتی دانست که با هدف پیشگیری از لغو پرواز ها در‬ ‫شرائط بدی اب و هوا به اجرا در امد و توضیح داد ‪ :‬این دستگاه در سال ‪ ۱۳۹۲‬پیش از اغاز به کار دولت یازدهم‬ ‫افتتاح شد منتهی به خاطر نقص فنی عمال کارایی نداشت که نواقص ان با صرف اعتباراتی در این دولت بر طرف‬ ‫شد‪ .‬مدیرکل فرودگاه های مازندران بازپس گیری حدود ‪ ۳۰‬هزار و ‪ ۵۰۰‬متر از اراضی تحت تصرف افراد سودجو‬ ‫را از دیگر برنامه های به سرانجام رسیده فرودگاه نوشهر در این دولت نام برد و گفت ‪ :‬عده ای از افراد سودجو که‬ ‫در سال های دور بخشی از زمین های فرودگاه را به نام خودشان سند زده بودند با پیگیری انجام شده در مراجع‬ ‫قضایی در سه سال گذشته این اسناد ابطال شد و زمین به مالکیت فرودگاه نوشهر تغییر پیدا کرد‪ .‬وطن خواه ‪،‬‬ ‫ساماندهی ساخت و سازهای غیر مجاز در حریم زمینی و هوایی فرودگاه نوشهر را از کارهای انجام گرفته در این‬ ‫منطقه برشمرد و افزود ‪ :‬در این حوزه حکم قضایی تخریب یک مرکز اقامتی ‪ ،‬پذیرایی و تجاری که در مسیر قیف‬ ‫پروازی ضلغ غربی فرودگاه ساخته شده بود و مانع نشست و برخاست هواپیما از این سمت می شود ‪ ،‬دریافت شد‪.‬‬ ‫سال ‪ ۱۳۸۵‬فردی پس از دریافت مجوز از مسئوالن وقت شهرداری چالوس که فرودگاه نوشهر در حوزه جغرافیایی‬ ‫ان قرار دارد ‪ ،‬بدون استعالم از فرودگاه نوشهر اقدام به ساخت یک مرکز رفاهی و اقامتی بلند مرتبه هتل کوشال‬ ‫کرد‪ .‬زمینی که این مجتمع در ان بنا شده در ابتدای باند ‪ ۲۸‬ضلع غربی فرودگاه نوشهر واقع است و به همین‬ ‫خاطر هم از زمان ساخت این مجتمع باند فرودگاه در این مسیر بالاستفاده شده بود‪ .‬وی اظهارکرد ‪ :‬سه سال پیش‬ ‫هم یک دستگاه پل فلزی با ارتفاع باال در ضلع شرقی فرودگاه نوشهر که بیش از یک دهه از سوی شهردار وقت‬ ‫ساخته شده بود و متاسفانه این پل باعث شده بود که هواپیما در زمان فرود نتواند در ابتدای باند بنشیند با دستور‬ ‫دادستان و همکاری فرماندار وقت این پل هم تخریب و این مشکل هم برطرف شد‪.‬‬ ‫رشد ‪ ۶۸‬درصدی پروازها‬ ‫مدیرکل فرودگاه های مازندران گفت ‪ :‬به دنبال توسعه زیرساخت ها و تکمیل تجهیزات در این فرودگاه طی سال‬ ‫های اخیر بویژه تا پیش از شیوع ویروس کرونا شاهد رشد ‪ ۶۸‬درصدی پرواز ها در زمینه جابه جایی مسافر و بار‬ ‫در فرودگاه نوشهر بودیم‪ .‬وطن خواه افزود ‪ :‬این درحالی است که تا قبل از شکل گیری دولت یازدهم تنها هفته ای‬ ‫یک سورتی پرواز در مسیر رفت و برگشت تهران و گاهی اوقات در مسیر نوشهر ‪ -‬مشهد از این فرودگاه انجام می‬ ‫شد ‪ ،‬ولی در سال های اخیر و بویژه پس از سال ‪ ۱۳۹۵‬امار پروازها چندین برابر شد اگر چه با شیوع کرونا مانند‬ ‫تمامی فرودگاه های کشور پروازها کاهش یافت‪ .‬وی ادامه داد ‪ :‬طی سال های اخیر با فراهم شدن زیرساخت های‬ ‫الزم در فرودگاه نوشهر‪ ،‬رقابتی میان شرکت های هواپیمایی برای برقراری پرواز ایجاد و در نتیجه پرواز در مسیرهای‬ ‫رفت و برگشت نوشهر ‪ -‬تهران ‪ ،‬نوشهر ‪ -‬مشهد ‪ ،‬نوشهر ‪ -‬ایالم ‪ ،‬نوشهر ‪ -‬بندرعباس و نوشهر ‪ -‬شیراز در فرودگاه‬ ‫این شهر گردشگرپذیر برقرار شد‪ .‬این مسئول استانی ‪ ،‬دوره فعالیت دولت دوازدهم را « طالیی ترین زمان » برای‬ ‫توسعه فرودگاه نوشهر توصیف کرد و توضیح داد ‪ :‬چهار سال گذشته اوج گیری پروازها در فرودگاه نوشهر بود و با‬ ‫مروری به گزارش عملکرد این سال ها مشخص می شود که در برخی از روزهای ما شاهد چهار سورتی پرواز در‬ ‫این فرودگاه بودیم ‪.‬‬ ‫رئیسپلیسپایتخت‪:‬همکاریناجاوقوهقضائیه‪،‬زمینهارتقاامنیترافراهممیسازد‬ ‫رئیس پلیس پایتخت گفت‪ :‬امروز تعامل‪ ،‬همکاری و هم افزایی خوبی‬ ‫بین نیروی انتظامی و قوه قضائیه وجود دارد که این موضوع می تواند‬ ‫موجب ارتقا امنیت و احســاس امنیت در جامعه شود‪ .‬سردار حسین‬ ‫رحیمی در دیدار با القاصی مهر دادستان تهران و حشمتی رئیس کل‬ ‫دادگستری تهران‪ ،‬با گرامیداشت هفته قوه قضائیه و تبریک انتصاب‬ ‫شایسته حجت االسالم اژه ای به عنوان رئیس قوه قضائیه‪ ،‬بیان داشت‪:‬‬ ‫امروز تعامل‪ ،‬همــکاری و هم افزایی خوبی بین نیروی انتظامی و قوه‬ ‫قضائیه وجود دارد که این موضوع می تواند موجب ارتقا امنیت و احساس‬ ‫امنیت در جامعه را بیش از پیش فراهم سازد‪ .‬رئیس پلیس پایتخت با‬ ‫اشاره به اینکه امنیت مهمترین مولفه ای است که می تواند موجبات‬ ‫رونق و شــکوفایی کشور را در زمینه های مختلف فراهم سازد‪ ،‬عنوان‬ ‫داشت‪ :‬بطور حتم تعامل و همکاری پلیس و دستگاه قضا می تواند در‬ ‫ایجاد و گسترش امنیت نقش موثری داشته باشد‪ .‬وی افزود‪ :‬دستگاه قضا‬ ‫و نیروی انتظامی بیشترین مناسبات کاری و اداری را با هم دارند و در‬ ‫این زمینه بحمداهلل همکاری و هم افزایی خوبی بین این دو مجموعه قرار‬ ‫دارد‪ .‬سردار رحیمی با تاکید بر لزوم ایجاد ارتباط الکترونیکی بین پلیس‬ ‫و دستگاه قضا و اینکه در حال حاضر کالنتری ها و پلیس های تخصصی‬ ‫تهران بزرگ دارای ارتباط الکترونیکی با دستگاه قضا می باشند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫هر چه این ارتباط الکترونیکی بیشتر شود تاثیر بسزایی در روند انجام‬ ‫بهتر کارها و در مقابل ان در کاهش اسیب های پیش رو نیز می تواند‬ ‫تاثیر گذار باشــد از این رو تاکید و تــاش ما بر تقویت روز افزون این‬ ‫مهم می باشد‪ .‬این مقام ارشد انتظامی با تاکید براینکه برخورد قاطع و‬ ‫به هنگام ما با جرایم و اسیب های مختلف می تواند در تعمیم امنیت‬ ‫و ارامش و انضباط اجتماعی تاثیر گذار باشــد‪ ،‬افزود‪ :‬در سالهای اخیر‬ ‫شاهد اقدامات تاثیر گذار و انقالبی در دستگاه قضایی بوده ایم‪ .‬القاصی‬ ‫مهر در این دیدار با اشاره به اینکه خدا را سپاسگزارم که در کنار شما‬ ‫در تامین امنیت و ارامش مردم شریک و سهیم هستیم‪ ،‬بیان داشت‪:‬‬ ‫با عنایت خداوند متعال و تالش های شبانه روزی و اقدامات خستگی‬ ‫ناپذیر شما امروز شاهد امنیت بسیار خوبی در پایتخت هستیم‪ .‬وی با‬ ‫اشاره به اینکه فرماندهی سردار رحیمی قابل تقدیراست‪ ،‬عنوان داشت‪:‬‬ ‫زحمات شما در تامین امنیت و ارامش جامعه با وجود همه عهد شکنی‬ ‫ها دشمنان‪ ،‬ستودنی است و حضور پلیس در همه عرصه ها حضوری‬ ‫موثر و مسئولیت پذیر است‪ .‬دادستان تهران با اشاره به اینکه زحمات شما‬ ‫را ارج می نهیم و از ان حمایت می کنیم‪ ،‬عنوان داشت‪ :‬پلیس مظهر‬ ‫اقتدار و قانون است و حضور پلیس در عرصه اجتماعی یک نعمتی است‬ ‫که خروجی ان تامین امنیت و ارامش جامعه است‪ .‬القاصی مهر با اشاره‬ ‫به اینکه بیشترین تعامل و همکاری دستگاه قضا با پلیس است‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ایجاد ارتباط الکترونیکی کار ارزشمند و اتفاق مبارکی است و توسعه و‬ ‫تقویت فن اوری های نوین بطور حتم بسیار مفید است‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 559

روزنامه خوب 559

شماره : 559
تاریخ : 1400/06/20
روزنامه خوب 558

روزنامه خوب 558

شماره : 558
تاریخ : 1400/06/17
روزنامه خوب 557

روزنامه خوب 557

شماره : 557
تاریخ : 1400/06/16
روزنامه خوب 555

روزنامه خوب 555

شماره : 555
تاریخ : 1400/06/14
روزنامه خوب 554

روزنامه خوب 554

شماره : 554
تاریخ : 1400/06/13
روزنامه خوب 553

روزنامه خوب 553

شماره : 553
تاریخ : 1400/06/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!