روزنامه خوب شماره 504 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه خوب شماره 504

صفحه بعد

روزنامه خوب شماره 504

روزنامه خوب شماره 504

‫چمران‪ ،‬رئیس سابق شورای شهر تهران‪:‬‬ ‫طرح و یژه مسکنی ایت اله رئیسی‪:‬‬ ‫مشارکت حداکثری و انتخاب‬ ‫هوشمندانه هدف اصلی است‬ ‫ساخت ‪ ۴‬میلیون مسکن ب ا‬ ‫اورده اولیه صفر و زمین رایگان‬ ‫چهارشنبه‪ 12‬خرداد ماه‪ | 1400‬سال سوم | شماره‪8 | 504‬صفحه | قیمت ‪ 3000‬تومان |‪ 21‬شوال‪ 2 |1442‬ژوئن‪2021‬‬ ‫سیاست‪3-‬‬ ‫سیاست‪3-‬‬ ‫روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت‪:‬‬ ‫ترخیصکاالهایاساسی‬ ‫از گمرکات کشور‬ ‫بدونتعللاجراییشود‬ ‫علی ربیعی‪ ،‬سخنگوی دولت‪:‬‬ ‫بن بستی در مذاکرات‬ ‫وجود ندارد‬ ‫سیاست‪3-‬‬ ‫انتظامی رئیس سازمان سینمایی‪:‬‬ ‫جشنواره های دنیا تمایلی به‬ ‫نمایش جنبه های امیدبخش‬ ‫سینمای ایران ندارند‬ ‫فرهنگ و هنر‪5-‬‬ ‫انتقادبهصدورایین نامهجدیدایجادداروخانه ها‬ ‫باز شدن پای سرمایه داران‬ ‫به «داروخانه داری»‬ ‫رئیساتاقبازرگانیایران‪:‬‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫کاهش سهم ایران از اقتصاد جهانی‬ ‫به ‪ 50‬درصد‪ ،‬خجالت اور است‬ ‫معاون وزیر صنعت تاکید کرد‪:‬‬ ‫نقش مهم صنایع کوچک در تولید‬ ‫ثروت و توزیع ان در اقتصاد‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫اقتصاد‪2-‬‬ ‫رییس اتاق اصناف ایران‪:‬‬ ‫کاهشارزشپولملی‬ ‫ارامشراازبخشخصوصیگرفت‬ ‫اغازمخالفتسفارشیبامالیات‬ ‫بر عایدی از کجا اب میخورد؟‬ ‫بانک و بیمه‪4-‬‬ ‫بانک و بیمه‪4-‬‬ ‫برنامهسازمانهواپیمایی‬ ‫برای افزایش قیمت بلیت هواپیما‬ ‫بانک و بیمه‪4-‬‬ ‫سر و ته یارانه ‪ 450‬هزار تومانی‬ ‫کجاست؟‬ ‫صفحه اخر‪8-‬‬ ‫هشدار دادستان تهران در اجرای‬ ‫تکلیفقانونی مبنیبر«رسیدگی‬ ‫بهتخلفاتانتخاباتی»است‬ ‫سیاست‪3-‬‬ ‫برخیداروهاموجبکاهش‬ ‫تاثیرواکسنهایکرونامیشوند‬ ‫سالمت‪6-‬‬ ‫زمانبندیاحتمالیخاموشی‬ ‫شبکه توزیع برق استان تهران اعالم شد‬ ‫جامعه‪7-‬‬ ‫چراعوارضجانبیواکسن‬ ‫در برخی از افراد شدیدتر است؟‬ ‫صفحه اخر‪8-‬‬ ‫صفرتا صد بازگشت به سربازی «مشموالن غایب»‬ ‫از خرید خدمت هم خبری نیست!‬ ‫جامعه‪7-‬‬ ‫اثارجبران ناپذیرقطعیبرق‬ ‫بر زنجیره سرد نگهداری‬ ‫واکسن هایکرونا‬ ‫جامعه‪7-‬‬ صفحه 1 ‫اقتصاد‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی ایران‪:‬کاهش سهم ایران از اقتصاد جهانی به ‪ ۵۰‬درصد‪ ،‬خجالت اور است‬ ‫‪2‬‬ ‫چهارشنبه‪ 12‬خردادماه‪ 1400‬سال سوم شماره‪504‬‬ ‫گزارش‬ ‫انتقادبهصدورایین نامهجدیدایجادداروخانه ها‬ ‫باز شدن پای سرمایه داران‬ ‫به «داروخانه داری»‬ ‫نائب رئیس انجمن داروسازان ایران با انتقاد نسبت به ائین نامه‬ ‫جدید تاسیس داروخانه‪،‬گفت‪ :‬صدور این ایین نامه راه را برای‬ ‫سرمایه داران عمدتا غیر داروساز باز می کند تا رقبای کوچک را‬ ‫به راحتی از گردونه خارج کنند‪ .‬سید علی فاطمی‪ ،‬نائب رئیس‬ ‫انجمن داروسازان ایران ضمن انتقاد از عملکرد سازمان غذاو دارو‬ ‫در رابطه با صدور ایین نامه جدید تاسیس داروخانه‪ ،‬اظهار داشت‪:‬‬ ‫بعد از حدود ‪ ۱۸‬ماه بی خبری از اخرین جلسه بررسی ایین نامه‬ ‫داروخانه ها که در حضور نمایندگان انجمن داروسازان‪ ،‬سازمان‬ ‫نظام پزشکی و تعدادی از معاونت های غذا و داروی دانشگاه های‬ ‫علوم پزشکی در ســازمان غذا و دارو برگزار شد‪ ،‬ناگهان شاهد‬ ‫هستیم که در ماه های پایانی دولت‪ ،‬ائین نامه جدید در تاریخ ‪۹‬‬ ‫خرداد ابالغ شد و واقعا موجب ایجاد شوک در جامعه داروسازی‬ ‫کشور از برخی مفاد ان شد‪ .‬وی با اشاره به اینکه خستگی بر تن‬ ‫داروسازان نشسته است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬متن نهایی هیچ شباهتی با‬ ‫پیش نویس بررسی شده در حضور نمایندگان صنف ندارد و با‬ ‫وجود چند نکته مثبت‪ ،‬حاوی ایرادات اساسی است که احتماال‬ ‫نه موسسین فعلی و نه داروسازان جوان را راضی نخواهد کرد و‬ ‫بیشتر از همه راه را برای سرمایه داران (عمدتا غیر داروساز) باز‬ ‫می کند تا رقبای کوچک را به راحتی از گردونه خارج کنند‪ .‬به‬ ‫گفته فاطمی با حذف جدول حدنصاب جمعیتی برای تاسیس‬ ‫داروخانه‪ ،‬عمال هر سرمایه داری می تواند با مشارکت یک داروساز‬ ‫(امروز فارغ التحصیل شده با ‪ ۲۰۰۰‬امتیاز)‪ ،‬در هر زمان بدون‬ ‫استعالم جمعیت از سازمان برنامه‪ ،‬در شهر مورد عالقه (بومی‬ ‫با ‪ ۱۵۰‬امتیــاز) و در هر مکانی حتی دیوار به دیوار با داروخانه‬ ‫دیگر فقط به شــرط اینکه توان مالی برای جمع کردن ‪۱۹۰۰‬‬ ‫امتیاز (خرید یک مغازه بزرگ و مدرن) و یک مجوز را داشــته‬ ‫باشــند‪ ،‬به ارزوی داروخانه دار شدن برسد و این با بسیاری از‬ ‫پیش فرض های اولیه مغایرت دارد‪ .‬نائب رئیس انجمن داروسازان‬ ‫ایران افزود‪:‬البته ناگفته نماند که بر اساس ایین نامه‪ ،‬راه های اسان‬ ‫تری هم برای سرمایه دارها وجود دارد تا مجبور به خرید مجوز‬ ‫و پیدا کردن داروســاز بومی (بدون سابق) نباشند‪ .‬شراکت با‬ ‫یک داروساز فقط با ‪ ۱۵‬سال سابقه‪ ،‬یک کارمند بازنشسته و به‬ ‫خصوص هیات علمی‪ ،‬راه های کم هزینه تری هستند‪ .‬فاطمی‬ ‫تاکید کرد‪:‬هیچ محدودیت دیگری برای تعداد داروخانه ها در یک‬ ‫شهر و فاصله بین انها وجود ندارد؛ فقط به شرط انکه برای خرید‬ ‫یک مغازه بزرگ با انبار‪ ،‬اتاق مشاوره و تجهیزات پول کافی داشته‬ ‫باشید‪ ،‬شما صاحب یک داروخانه خواهید شد‪ .‬وی در تشریح‬ ‫اینکه «تغییرات ائین نامه جدید چیست؟»‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬جدول‬ ‫حد نصاب جمعیتی (تعداد داروخانه به ازای جمعیت) به کلی‬ ‫حذف شده و هرچند که امتیازات مربوط به سابقه‪ ،‬بومی بودن‬ ‫و ایثارگری نسبت به قبل تقریبا تغییری نکرد اما جدول امتیاز‬ ‫مدرک تحصیلی از ضابطه به ائین نامه منتقل شده است‪ .‬اتفاق‬ ‫خوب اینکه هر مدرک تحصیلی غیر از داروسازی از جدول حذف‬ ‫شده اما میزان امتیاز از لیسانس داروسازی به باال هیچ تفاوتی‬ ‫ندارد‪ .‬نائب رئیس انجمن داروسازان ایران افزود‪ :‬جدول حدنصاب‬ ‫امتیاز (مدرک‪+‬سابقه‪+‬بومی بودن‪+‬ایثارگری) بر اساس جمعیت‬ ‫شهرها از ضابطه به ائین نامه منتقل شده و تغییراتی دارد‪ .‬فاطمی‬ ‫ادامه داد‪ :‬جدول فاصله داروخانه ها نســبت به ائین نامه قبلی‬ ‫تفاوتی نکرده اما هیچ الزامی به رعایت ان نیست‪ .‬اگر کسی امتیاز‬ ‫باالیی داشته باشد (نیازی به امتیاز این قسمت نداشته باشد)‪،‬‬ ‫دیواربهدیوارهرداروخانه ایمی تواندداروخانهتاسیسکند؛ضمنا‬ ‫جدول مساحت داروخانه‪ ،‬نسبت به ائین نامه قبلی تفاوتی نکرده‪،‬‬ ‫اما هر کســی مغازه بزرگ تری داشته باشد‪ ،‬امتیاز بیشتری به‬ ‫دست می اورد‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬برای صدور مجوز تاسیس داروخانه‬ ‫به امتیازی نیاز است که خود حاصل جمع ‪ ۶‬امتیاز دیگر است‬ ‫که البته این امتیاز برای شهرهای مختلف‪ ،‬متفاوت است و شرح‬ ‫ان در ایین نامه درج شــده است‪ .‬به گفته نائب رئیس انجمن‬ ‫داروســازان ایران این شش امتیاز الزم عبارت است از تفاضل‬ ‫امتیاز فرد از حد نصاب جمعیت‪ ،‬فاصله از داروخانه دایر (هر چقدر‬ ‫دورتر‪ ،‬امتیاز بیشتر)‪ ،‬مساحت داروخانه (هر چقدر بزرگتر‪ ،‬امتیاز‬ ‫بیشتر)‪،‬داشتناتاقمشاوره(هرچقدربزرگتر‪،‬امتیازبیشتر)‪،‬انبار‬ ‫استاندارد (هر چقدر نزدیک تر‪ ،‬امتیاز بیشتر) و امکانات اضافه‬ ‫در داروخانه (مجموعا‪ ۹۰۰‬امتیاز)‪ .‬فاطمی تصریح کرد‪ :‬تغییرات‬ ‫انجام شــده در ائین نامه جدید نسبت به قبلی بیش از موارد‬ ‫گفته است‪ .‬بعضی از انها کم اهمیت تر هستند مانند؛ اخذ تعهد‬ ‫محضری برای رعایت مقررات و بعضی ها پراهمیت تر اســت؛‬ ‫مانند سلب حق تعیین حق الزحمه ساخت داروهای ترکیبی‬ ‫توسط انجمن داروســازان) که باید در جای خود با دقت مورد‬ ‫بحث قرار گیرند؛ اما موضوع حذف دو پارامتر جمعیت و فاصله از‬ ‫ائین نامه داروخانه ها و جایگزین کردن انها با چند شاخص کم‬ ‫اهمیت‪ ،‬اولویت اول پیگیری های صنفی ماست‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی ایران گفت‪ :‬ســهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی نســبت به ‪ ۴۰‬سال قبل نصف شده اســت‪ .‬اینها همه نتیجه وعده و وعیدهاست‪.‬غالمحسین شافعی در‬ ‫نشست فعاالن اقتصادی با محسن رضایی اظهار داشت‪ :‬خوشبختانه در این دوره رویکرد همه کاندیداها‪ ،‬رویکرد اقتصادی است‪ .‬اما باید توجه داشت که در گذشته نیز شاهد این‬ ‫حرف ها بوده ایم‪.‬رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه داد‪ :‬امروز خجالت اور اســت که سهم اقتصاد ایران از اقتصاد جهانی نسبت به ‪ ۴۰‬سال قبل نصف شده است‪ ،‬البته ما خودمان را‬ ‫با جهان مقایســه نمی کنیم‪ .‬اینها همه نتیجه وعده و وعیدهاست‪.‬وی تصریح کرد‪ :‬علیرغم صحبت از منابع معدنی‪ ،‬ظرفیت های نیروی انسانی که تقریب ًا درست است‪ ،‬اما پرسش‬ ‫این است که در حال حاضر چرا اینجا هستیم؟‬ ‫گروکشی‪ 20‬درصد سود سهام عدالت در شرکتها‬ ‫‪ 30‬درصد از سود نیمه دوم سهام عدالت واریز می شود‬ ‫یک مقام اگاه گفت‪ :‬تنها ‪ 30‬درصد از نصفه باقیمانده سود سهام عدالت واریز می شود‪ .‬سود سهام عدالت مربوط‬ ‫به عملکرد سال ‪ 98‬شرکتهای سرمایه پذیر در اواخر سال ‪ 99‬به میزان ‪ 50‬درصد واریز شد و قرار شد ‪ 50‬درصد‬ ‫دوم از این سود عملکرد بعد از عید ‪ 1400‬به حساب سهامداران عدالت که ‪ 49‬میلیون نفر هستند واریز شود‪ .‬حتی‬ ‫صحبت هایی بر این بود که در ماه مبارک رمضان و یا حداکثر عید فطر ‪ 50‬درصد دوم سود سهام عدالت به حساب‬ ‫سهامداران عدالت واریز شود‪ .‬در این زمینه از شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه پیگیری‬ ‫کرد و این گونه کسب اطالع کرد که تاکنون حدود ‪ 30‬درصد از سود سهام عدالت مربوط به ‪ 50‬درصد باقیمانده‬ ‫واصل شده و هنوز ‪ 20‬درصد از سود باقیمانده شرکت ها به حساب این شرکت واریز نشده تا بین سهامداران عدالت‬ ‫تقسیم شود‪ .‬همچنین پیش از این حسین فهیمی مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی گفته بود از ‪ 36‬شرکت‬ ‫سرمایه پذیر سهام عدالت‪ 29‬شرکت برای عملکرد سال‪ 98‬خود سود شناسایی کرده که باید بین سهامداران عدالت‬ ‫چه در روش مستقیم یا غیرمستقیم بین سهامداران توزیع شود که بر این اساس با توجه به تالش فرهاد دژپسند‪،‬‬ ‫وزیر امور اقتصادی و دارایی ‪ 50‬درصد از این سود که واصل شده بود قبل از عید به حساب سهامداران واریز شد‪ .‬البته‬ ‫قانون تجارت در این زمینه ایراداتی دارد از جمله اینکه قانون تجارت می گوید برای عملکرد شرکت های بورسی در‬ ‫یک سال مالی می توان تا تیرماه سال بعد مجمع برگزار کرد و در صورت شناسایی سود و تصویب در مجمع می توان‬ ‫تا ‪ 8‬ماه بعد از ان این سود را به حساب سهامداران واریز کرد‪.‬‬ ‫بنابراین یک شرکت سهامی عام عمال طبق قانون می تواند تا یک سال سود کسب شده عملکرد شرکت خود را نزد خود‬ ‫نگه داشته و بعد از ان همان مبلغ سود را با وجود کاهش ارزش پول که بر اثر تورم اتفاق می افتد‪ ،‬به حساب سهامداران‬ ‫چه سهامدار حقیقی و یا حقوقی و چه سهامدار عدالت باشد‪ ،‬واریز کند‪ ،‬بر این اساس سود عملکرد سال مالی منتهی به‬ ‫‪ 29‬اسفند ‪ 98‬باید حداکثر تا پایان اسفند ‪ 99‬واریز شود‪ .‬شرکت های سرمایه پذیر در سایه نبودن متولی مشخصی برای‬ ‫سهام عدالت این سودها را نزد خود نگه داشته و حتی جواب نامه نگاری های فراوان شرکت سپرده گذاری مرکزی مبنی‬ ‫بر وصول این سود و واریز به حساب سهامداران عدالت به صورت متمرکز را نمی دهند‪ .‬در این زمینه یک مقام اگاه‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫با توجه به پراکنده بودن و زیاد بودن مشموالن سهام عدالت‪ ،‬باید همه سودها واصل شود و به صورت همزمان به حساب‬ ‫دارندگان سهام واریز شود‪ ،‬اما چون تا کنون از ‪ 50‬درصد دوم سود سهام عدالت فقط ‪ 30‬درصد واصل شده‪ ،‬احتماال این‬ ‫‪ 30‬درصد واریز می شود و ‪ 20‬درصد سود سهامداران عدالت در شرکتها می ماند‪ .‬به گفته وی‪ ،‬الزم است از مقامات باالتر‬ ‫مانند وزیر اقتصاد و یا رئیس جمهور در این زمینه وارد شود تا سود اندک و پراکنده سهامداران عدالت که نزد شرکت های‬ ‫سرمایه پذیر مانده است را هرچه زودتر وصول کنند و به حساب سهامداران عدالت که از دهک های کم درامد جامعه‬ ‫هستند‪ ،‬واریز شود‪ .‬در حال حاضر ‪ 49‬میلیون سهامدار عدالت در ‪ 26‬شرکت بورسی و ‪ 13‬شرکت غیربورسی سهامدار‬ ‫هستند‪ ،‬که از این تعداد حدود ‪ 19‬میلیون نفر روش مدیریت مستقیم یعنی توسط خودشان را انتخاب کردند و حدود‬ ‫‪ 30‬میلیون نفر روش مدیریت غیرمستقیم یعنی مدیریت از طریق شرکت های سرمایه گذاری استانی را برگزیدند‪ .‬هدف‬ ‫از توزیع سهام عدالت بین مردم تحقق شعار عدالت اجتماعی که از شعارهای اساسی انقالب اسالمی بود‪ ،‬بین دهک های‬ ‫کم درامد و پایین جامعه به شمار می رود‪ ،‬اما متاسفانه در دولت بعدی با سهام عدالت به خوبی رفتار نشد و برگه های یک‬ ‫میلیون تومانی سهام عدالت که از سال ‪ 1384‬بین مردم توزیع شد‪ ،‬بعد از ‪ 10‬سال به انها گفته شد از این مبلغ تنها‬ ‫‪ 532‬هزار تومان از محل سود شرکت ها واصل شده و بقیه سهام عدالت به نام دولت مصادره شد‪ .‬اکنون که نوبت واریز‬ ‫سود سهام عدالت رسیده است‪ ،‬شرکت های سرمایه پذیر با وجود نامه نگاری های فراوان از واریز سود مردم کم درامد و‬ ‫پراکنده خودداری می کنند‪ .‬همچنین با توجه به زیان پیاپی بورس که از اواسط مرداد سال گذشته شروع شد‪ ،‬مردم از‬ ‫سرمایه گذاری در بورس ترسیده اند و خودداری می کنند‪ .‬در حالی که ماندن مردم در بورس به نفع اقتصاد ملی از بابت‬ ‫تقویت پس انداز ملی و کمک به تولید در شرکت های بورسی اثر دارد‪ ،‬اما رفتار مدیران با مردم و سهامداران هر روز انها‬ ‫را فراری می دهد که این به هیچ وجه به نفع کشور و اقتصاد نیست‪ .‬همچنین ‪ 13‬شرکت غیربورسی سهام عدالت نیز‬ ‫از قرار وعده های داده شده دولتی قرار است در قالب یک هلدینگ سرمایه گذاری ایرانیان در بورس وارد شده و همه ‪49‬‬ ‫میلیون سهامدار عدالت چه در روش مستقیم یا غیرمستقیم سهامدار این هلدینگ شوند که البته این هم هنوز محقق‬ ‫نشده است‪ .‬در حال حاضر از ‪ 31‬شرکت سرمایه گذاری استانی برای مدیریت سهام مشموالن در روش غیرمستقیم‬ ‫مجمع نوبت اول برای‪ 18‬شرکت برگزار شده که با توجه به الکترونیکی بودن و عدم اطالع رسانی کافی و عدم برخورداری‬ ‫سهامداران عدالت از فناوری های الکترونیکی میزان مشارکت در این مجامع زیر یک درصد بوده و عمال هیچ کدام از این‬ ‫مجامع به حدنصاب قانونی‪ 50‬درصد بعالوه یک سهامدار نرسیده است‪ .‬بنابراین مجامع همه شرکت های سرمایه گذاری‬ ‫استانی به نوبت دوم کشیده می شوند‪ .‬از طرفی سهام عدالت بعد از ‪ 15‬سال در ابالغیه ‪ 9‬اردیبهشت سال ‪ 1399‬از سوی‬ ‫مقام معظم رهبری ازاد شد و قرار بر این بود که تا یک سال کل این سهام کامال ازاد شود و در اختیار سهامداران قرار‬ ‫گیرد‪ ،‬یعنی برای مدیریت مستقیم در پرتفوی انها قرار گیرد‪ ،‬اما تاکنون فقط ‪ 60‬درصد از سهام عدالت ازاد شده و ‪40‬‬ ‫درصد هنوز در گرو دولت قرار دارد که البته ریزش پیاپی شاخص بورس مانع از ازادسازی ‪ 40‬درصد باقیمانده سهام‬ ‫عدالت شده است‪.‬‬ ‫معاون وزیر صنعت تاکید کرد‪:‬‬ ‫نقش مهم صنایع کوچک در تولید ثروت و توزیع ان در اقتصاد‬ ‫معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت گفت‪ :‬صنایع کوچک نقش مهمی در‬ ‫تولید ثروت و توزیع ان در اقتصاد دارد و همه کشورها اولویت ویژه ای برای‬ ‫این بخش قائل شده و جایگاه خاصی را در توسعه پایدار اقتصادی کشور‬ ‫خود به ان داده اند‪ .‬معدن و تجارت‪« ،‬علی رســولیان» در نشست ارتباط‬ ‫تصویری امضای تفاهم نامه همکاری با انجمن همکاری های بین المللی‬ ‫صنایع کوچک و متوســط شانگهای چین افزود‪ :‬یکی از چالش هایی که‬ ‫کشورها امروز با ان مواجه هستند‪ ،‬توزیع ناعادالنه ثروت در جهان است و‬ ‫یکی از راه های غلبه بر این چالش تقویت صنایع کوچک و متوسط (‪SME‬‬ ‫ها) است‪ .‬وی اضافه کرد‪SME :‬ها در کنار مزایای متنوع خود‪ ،‬دارای موانع‬ ‫و چالش های مشترک خاصی هستند که برای حل ان ها‪ ،‬همه کشورها‬ ‫گام هایتوسعه ایخاصیرابرداشته اند‪.‬مدیرعاملسازمانصنایعکوچکو‬ ‫شهرک های صنعتی ایران با بیان این که ایران تجربیات موفقی هم در سطح‬ ‫دولتی و هم در سطح شرکت ها در زمینه ‪SME‬ها داشته است‪ ،‬پیشنهاد‬ ‫کرد‪ :‬اعضای این نشست تجربیات خود را در اختیار یکدیگر قرار دهند که‬ ‫این امر در نهایت منجر به ایجاد شکوفایی و خوداگاهی ‪SME‬ها خواهد‬ ‫شد‪ .‬رسولیان ادامه داد‪ :‬سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‬ ‫با در نظر گرفتن نقش و اهمیت صنایع کوچک و این واقعیت که در حدود‬ ‫‪۹۲‬درصد از صنایع کشور را صنایع کوچک تشکیل می دهد‪ ،‬تالش می کند‬ ‫با به کارگیری سیاست های توسعه ای و حمایت های گوناگون و فراهم اوردن‬ ‫زیرساخت های الزم‪ ،‬فضای رقابت پذیری را برای صنایع کوچک به وجود‬ ‫اورد‪ .‬معاون وزیر صنعت‪ ،‬معدن و تجارت یاداور شد‪ :‬سازمان صنایع کوچک‬ ‫و شــهرک های صنعتی ایران ماموریت های محوله را در دو حوزه اساسی‬ ‫«ایجاد زیرســاخت (در قالب شهرک ها و نواحی صنعتی‪ ،‬مراکز خدمات‬ ‫فناوری و کســب و کار‪ ،‬شهرک های فناوری و تخصصی‪ ،‬تصفیه خانه و‬ ‫شبکه فاضالب و ‪ »)...‬و «توسعه صنایع کوچک (توسعه بازار‪ ،‬کارافرینی‪،‬‬ ‫اموزش‪،‬تامینمالی‪،‬توسعهخوشه هایصنعتی‪،‬نمایشگاه‪،‬توسعهصادرات‪،‬‬ ‫کنسرسیوم های صادراتی‪ ،‬پیمانکاری فرعی و ‪ »)...‬دنبال می کند‪ .‬وی با‬ ‫اشــاره به این که تاکنون بیش از ‪ ۹۰۰‬شهرک و ناحیه صنعتی در کشور‬ ‫به بهره برداری رســیده و نزدیک به یک میلیون نفر در بیش از ‪ ۴۹‬هزار‬ ‫واحد صنعتی مستقر در ان ها مشغول به کار هستند‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬این‬ ‫رقم ‪ ۴۸‬درصد کل صنایع ایران را شــامل می شــود و بیش از ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫این واحدها نیز صنایع با فناوری پیشرفته (‪ )Hi-Tech‬هستند‪ .‬رسولیان‬ ‫افزود‪ :‬همچنین ‪ ۶‬شهرک فناوری و ‪ ۳۸‬مرکز خدمات فناوری و کسب و‬ ‫کار برای ارائه خدمات و تامین نیازهای صنایع کوچک ایجاد شــده اند و‬ ‫بیش از ‪ ۵۰۰‬مشــاور در این مراکز مشغول فعالیت هستند‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به برنامه توسعه خوشه های کسب وکار به عنوان یکی از مدل های حمایتی‬ ‫سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬این سازمان‬ ‫برنامه توسعه خوشه ای را از یونیدو اخذ و پس از یک دهه تالش‪ ،‬اکنون‬ ‫مدل توســعه خوشه های کسب و کار را با موفقیت در کشور پیاده سازی‬ ‫کرده است‪ .‬این مقام مسوول بیان داشت‪ :‬در این برنامه و در طول ‪ ۱۴‬سال‬ ‫گذشته بیش از ‪ ۴۰۰‬خوشه کســب و کار شناسایی شده و ‪ ۱۴۰‬پروژه‬ ‫توسعه خوش ه صنعتی در حوزه های مختلف قطعات خودرو‪ ،‬نفت و گاز‪،‬‬ ‫چرم‪ ،‬سنگ‪ ،‬سرامیک‪ ،‬پوشاک‪ ،‬بسته بندی‪ ،‬کفش و غیره خاتمه یافته و‬ ‫مشغول فعالیت هستند‪ .‬معاون وزیر صنعت با بیان این که سازمان صنایع‬ ‫کوچک و شهرک های صنعتی ایران در کنار تجارب ب ه دست امده عالقمند‬ ‫است تا از تجارب سایر کشورها نیز استفاده کرده و دانش و تجربه خود را‬ ‫نیز به اشتراک بگذارد‪ ،‬گفت‪ :‬این مجموعه به این منظور تاکنون ‪ ۳۲‬فقره‬ ‫تفاه م نامه همکاری با سایر کشورها منعقد کرده و فعالیت های ذیل ان را‬ ‫به پیش برده است که به عنوان نمونه می توان به همکاری های موفقیت امیز‬ ‫‪ ISIPO‬و ‪ CISMEF‬در سه سال گذشته اشاره کرد‪.‬‬ ‫ایران شریک اقتصادی و تجاری مهم چین است‬ ‫رییــس انجمن همکاری هــای بین المللی صنایع کوچک و متوســط‬ ‫شــانگهای نیز در این نشســت با استقبال از گســترش همکاری ها با‬ ‫سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران‪ ،‬گفت‪ :‬ایران شریک‬ ‫اقتصادی و تجاری مهم چین اســت و همکاری خوبی بین دو کشــور‬ ‫در زمینه های اقتصــادی و تجاری در جریان اســت‪« .‬ژنهوا چی یان»‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬امروز با افتتاح دفاتر مرکز همکاری های مشترک صنایع‬ ‫کوچک و متوســط ایران و چین در شانگهای و تهران‪ ،‬شرکت های دو‬ ‫کشور خواهند توانســت در زمینه های انتقال فناوری‪ ،‬اعزام گروه های‬ ‫تجاری‪ ،‬جذب سرمایه گذاری ها بین دو کشور‪ ،‬گسترش تجارت و انتقال‬ ‫اطالعات مورد نیاز شرکت های چینی و ایرانی از طریق این مرکز فعال‬ ‫باشند‪ .‬در بخش دیگر این نشست نیز سرکنسول کشورمان در شانگهای‬ ‫اظهار داشت‪ :‬با همراهی سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی‬ ‫ایران‪ ،‬انجمن بین المللی صنایع کوچک و متوسط شانگهای و کنسولگری‬ ‫ایران در شانگهای‪ ،‬شاهد گسترش روزافزون روابط دو جانبه خواهیم بود‪.‬‬ ‫«رمضان پرواز» افزود‪ :‬امضای این تفاهم نامه نماد تالش های مشــترک‬ ‫طرفین برای توسعه بلندمدت همکاری ها و کمک به صنایع کوچک و‬ ‫متوســط برای توسعه در بازارهای چین و ایران است که در نتیجه ان‪،‬‬ ‫فصلی جدید در زمینه ایجاد تعامالت بیشتر گشوده می شود‪ .‬وی ابراز‬ ‫امیدواری کرد‪ :‬پیرو این تفاهم‪ ،‬بســتر حضور بیشتر شرکت های ایرانی‬ ‫در چین به ویژه در نمایشــگاه بین المللی واردات شانگهای (‪ )CIIE‬که‬ ‫از مهمترین رویدادهای تجاری چین به شــمار می رود‪ ،‬فراهم شود‪ .‬این‬ ‫تفاهم نامه همکاری توسط «عزیزاله قربانی» عضو هیات مدیره و معاون‬ ‫صنایع کوچک ســازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران و‬ ‫ژنهوا چی یان رئیس انجمن همکاری های بین المللی صنایع کوچک و‬ ‫متوسط شانگهای به امضاء رسید‪ .‬همزمان با انعقاد تفاهم نامه گسترش‬ ‫همکاری های صنعتی و تجاری بین سازمان صنایع کوچک و شهرک های‬ ‫صنعتی ایران و انجمن همکاری های بین المللی صنایع کوچک و متوسط‬ ‫شانگهای‪ ،‬مرکز همکاری های مشترک صنایع کوچک و متوسط ایران و‬ ‫چین نیز در تهران و شانگهای افتتاح شد‪.‬‬ ‫برنامهسازمانهواپیماییبرایافزایشقیمتبلیتهواپیما‬ ‫سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری اعالم کرد‪:‬‬ ‫هیچ گونه افزایش قیمتی در سفرهای هوایی رخ‬ ‫نداده و برنامه ای هم برای ان وجود ندارد‪.‬‬ ‫محمدحسن ذیبخش اظهار کرد‪ :‬برخالف برخی‬ ‫اظهارات صورت گرفته هیچ گونه افزایش قیمتی‬ ‫در نرخ بلیت هواپیما در پروازهای داخلی اعمال‬ ‫نشده و همواره همان سقف های تعیین شده سابق‬ ‫رعایت می شود‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬تخلف در نرخ فروش بلیت هواپیما از‬ ‫سوی هر شرکت هواپیمایی یا دیگر ارائه کنندگان‬ ‫بلیت هواپیما تخلف محرز و بسیار بزرگی به شمار‬ ‫رفته و با عوامل ان برخورد قضایی خواهد شد‪.‬‬ ‫سخنگوی ســازمان هواپیمایی کشــوری ادامه‬ ‫داد‪ :‬البته بر اســاس ارزیابی های صورت گرفته و‬ ‫امارهای ارائه شده تا کنون شرکتی در این زمینه‬ ‫مرتکب تخلف نشده اما مسلما با گرانفروشان بلیت‬ ‫هواپیمــا در پروازهای داخلی برخورد می کنیم و‬ ‫مردم می توانند از طریق راه های ارتباطی سازمان‬ ‫هواپیمایی ما را در جریان تخلفات احتمالی در این‬ ‫زمینه قرار دهند تا با مسببان ان برخورد شود‪.‬‬ ‫بیســت و چهارم ابان ماه سال گذشته بود که‬ ‫جلسه شورای عالی هواپیمایی کشوری با حضور‬ ‫نماینــدگان وزارت امــور اقتصــادی و دارایی‪،‬‬ ‫وزارت امور خارجه‪ ،‬عضو ناظر کمیسیون عمران‬ ‫مجلس شورای اسالمی‪ ،‬سازمان برنامه و بودجه‪،‬‬ ‫دادســتانی عمومی و انقالب تهران‪ ،‬عضو مطلع‬ ‫شورای عالی هواپیمایی کشوری‪ ،‬رییس هیات‬ ‫مدیره و مدیرعامل هواپیمایی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران «هما» و نماینده شــرکتهای هواپیمایی‬ ‫داخلی برگزار و مقرر شد قیمت بلیت پروازهای‬ ‫داخلی با ‪ ۱۰‬درصد افزایش نســبت به جدول‬ ‫نرخی اعالم شــده در خرداد ماه ســال ‪۱۳۹۹‬‬ ‫مواجــه و محدودیت حداقــل قیمت نیز از این‬ ‫نرخنامه جدید حذف شد‪.‬‬ ‫بر این اساس سه روز پس از این جلسه‪ ،‬انجمن‬ ‫شــرکت های هواپیمایی نرخنامــه جدید برای‬ ‫پروازهای داخلی را منتشــر کرد و براین اساس‬ ‫حداکثر قیمت برای پروازهــای داخلی در ‪۲۲۷‬‬ ‫مســیر پروازی مختلف مشــخص و ‪ ۴۸۱‬هزار و‬ ‫‪ ۹۰۰‬تومان پایین ترین نرخ منتشــر شده برای‬ ‫قیمت بلیت پروازهای داخلی در مسیرهای کوتاه‬ ‫و یک میلیون و ‪ ۵۱۸‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان باالترین‬ ‫ان بود که به مســیر پــروازی تبریز‪-‬بندرعباس‬ ‫اختصاص دارد‪.‬‬ صفحه 2 ‫نامزد انتخابات ریاســت جمهوری مساله کرونا را بسیار جدی و اورژانسی توصیف کرد و گفت‪ :‬دو تا سه ماهه این موضوع را جمع می کنیم تا مردم خاطرجمع شوند که سال بعد‬ ‫می توانند زندگی عادی داشته باشند‪ .‬امیرحسین قاضی زاده هاشمی در گفت و گویی گفت‪ :‬بورس و رمز ارزها بحرانی است و این به معنای این نیست که این برنامه اساسی ما در‬ ‫حوزه اقتصاد اســت بلکه برنامه اساسی ما در حوزه اقتصاد ایجاد ثبات در قیمت ها به صورت دایمی برای کنترل تورم و ثبات در نرخ تورم است‪ .‬نامزد انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫عنوان کرد‪ :‬اولین کاری که باید انجام دهیم‪ ،‬حل کردن قضیه بورس اســت بنابراین دولت یک فاز اورژانسی دارد مثال قضیه کرونا کامال اورژانسی است و ‪ ۶۰‬درصد مشاغل گرفتار‬ ‫این موضوع شــده اند و باید در این زمینه اورژانســی عمل کرد و دو سه ماهه این موضوع را جمع کنیم‪ .‬قاضی زاده هاشمی ادامه داد‪ :‬باید این مساله را جمع و جور کنیم تا مردم‬ ‫خاطرجمع شوند که می توانند سال بعد زندگی عادی داشته باشند‪.‬‬ ‫روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت‪:‬‬ ‫ترخیص کاالهای اساسی از گمرکات کشور بدون تعلل اجرایی شود‬ ‫رئیس جمهور گفت‪ :‬ترخیص کاالهای اساسی از گمرکات کشور باید بدون تعلل و در کوتاه ترین زمان‬ ‫همراه با شفافیت از سوی دستگاه های مرتبط انجام و مصوبه ستاد اقتصادی دولت در این زمینه به طور‬ ‫کامل اجرایی شــود‪ .‬دویست و سی امین جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت روز سه شنبه به ریاست‬ ‫رئیس جمهور برگزار و گزارشی از اخرین وضعیت واردات کاال در گمرکات کشور و همچنین موجودی‬ ‫کاالهای اساسی در انبارها و گمرکات و اقدامات انجام شده برای ترخیص سریع این کاالها و توزیع ان‬ ‫به بازار مصرف ارائه شد‪.‬‬ ‫حجت االســام حســن روحانی در این زمینه تســهیل ورود و خروج کاال در گمرکات کشــور را از‬ ‫اولویت هــای مهم دولــت در حوزه تجارت عنوان کرد و افزود‪ :‬ترخیص کاالهای اساســی از گمرکات‬ ‫کشــور‪ ،‬باید بدون تعلل و در کوتاه ترین زمان همراه با شــفافیت از سوی دستگاه های مرتبط انجام و‬ ‫مصوبه ســتاد اقتصادی دولت در این زمینه‪ ،‬به طور کامل اجرایی شود‪ .‬روحانی در این زمینه با اشاره‬ ‫به راه اندازی سامانه جامع تجارت‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬با توجه به موجودی فراوان کاال در گمرکات کشور‬ ‫و پیشــرفت هایی که در زمینه ثبت اطالعات‪ ،‬نحوه ترخیص و تســریع در به حداقل رســاندن زمان‬ ‫ترخیص کاالها حاصل شــده است‪ ،‬سرعت بخشــیدن به ترخیص کاالهای اولویت دار از ضرورت های‬ ‫حیاتی کشــور است‪ .‬رئیس جمهور همچنین وزارت صنعت معدن و تجارت را موظف کرد برای تامین‬ ‫کاالهای اساســی و نیازهای بخش تولید کشور در هماهنگی با وزارت امور اقتصادی و دارایی‪ ،‬وزارت‬ ‫جهاد کشــاورزی و بانک مرکزی بر اساس دســتورالعمل ابالغی برای تســریع در ترخیص کاالهای‬ ‫اولویت دار اقدام و گزارش هفتگی از اقدامات انجام شده در این خصوص را به ستاد هماهنگی اقتصادی‬ ‫دولت ارائه کند‪ .‬در این جلســه تاکید شــد که با توجه به ابالغ مصوبات مربوط به رفع مشکل رسوب‬ ‫کاالهای اساســی در گمرک و بنادر و تســهیالت فراهم شــده صاحبان کاال باید فورا ً نسبت به تعیین‬ ‫تکلیف کاالهای خود اقدام کنند‪ .‬روحانی افزود‪ :‬گرچه تحریم های ظالمانه علیه کشــور‪ ،‬دسترسی به‬ ‫ارز را ســخت کرده اســت و بانک مرکزی با تالش فراوان ارز مورد نیــاز را تهیه می کند و در اختیار‬ ‫واردکنندگان نهاده های دامی قرار می دهد‪ ،‬اما با تمهیدات اندیشیده شده مشکلی در تامین نهاده های‬ ‫دامی در سال جاری نخواهیم داشت‪.‬‬ ‫چمران‪ ،‬رئیس سابق شورای شهر تهران‪:‬‬ ‫مشارکت حداکثری و انتخاب هوشمندانه هدف اصلی است‬ ‫رئیس سابق شورای شهر تهران گفت‪ :‬مشارکت حداکثری و انتخاب‬ ‫هوشمندانه‪ ،‬نه از روی احساسات‪ ،‬هدف اصلی ماست‪ .‬کمیته شوراها و‬ ‫شهرداری های ستاد حجت االسالم والمسلمین سید ابراهیم رئیسی با‬ ‫حضور چمران و نمایندگان مجلس شورای اسالمی‪ ،‬احمد امیرابادی‬ ‫(معاون اقشــار ستاد رئیســی)‪ ،‬جوکار و رشــیدی (رئیس و عضو‬ ‫کمیسیون شوراهای مجلس)‪ ،‬ارامی (نائب رئیس کمیسیون عمران)‪،‬‬ ‫راشدی (رئیس کمیته شوراها و شهرداری های ستاد رئیسی) و جمعی‬ ‫از فرهیختگان‪ ،‬اساتید و فعاالن اجتماعی اغاز به کار کرد‪ .‬راشدی در‬ ‫ابتدا ضمن تقدیر و تشــکر و خوش امدگویی به حضار‪ ،‬بیان داشت‪:‬‬ ‫در انتخابات امسال هر عضو شــورای شهر و روستا یک ستاد برای‬ ‫اقای رئیسی است و هرخانه باید یک ستاد باشد‪ ،‬کار باید بسیجی و‬ ‫جهادی باشد با تمرکز بر فضای مجازی؛ متاسفانه در سال ‪ 92‬و ‪96‬‬ ‫به فضای مجازی باختیم‪ .‬وی افزود‪ :‬کار باید برای خدا باشد که عین‬ ‫خداپرستی اســت؛ کار برای مردم به تنهایی‪ ،‬بت پرستی است و کار‬ ‫همزمان برای مردم و خدا عین عبادت است‪ .‬باید با وضو و مخلصانه‬ ‫کار کرد‪ ،‬شهید سلیمانی را تمام دنیا دید چون کار را برای خدا انجام‬ ‫داد؛ خــدا هم کمک خواهد کرد تا قطار انقــاب در ریل خود قرار‬ ‫بگیرد‪ .‬مهدی چمران نیز در این جلسه عنوان کرد‪ :‬امروز ناکارامدی و‬ ‫عدم خلوص ما را شرمنده کرده است‪ .‬مشارکت حداکثری و انتخاب‬ ‫هوشمندانه‪ ،‬نه از روی احساسات‪ ،‬هدف اصلی ماست‪ .‬رئیس جمهور‬ ‫باید هماهنگ کننده قوی باشد نه لزوماً یک اقتصاددان یا سیاستمدار‬ ‫صرف‪ ،‬رئیس جمهور باید تیم های قوی در تمام زمینه ها داشته باشد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬فســاد را باید در ریشــه قطع کرد اگرچه با فراگیری ان‬ ‫ت و برخورد الزم است‪ .‬امروز فساد باعث اقدامات فراقانونی شده‬ ‫بازداش ‬ ‫است تا حدی که مقام معظم رهبری ورود کرده اند‪ .‬همه باید تالش‬ ‫کنیم و اصل کار بر جهاد است ضمن اینکه سازماندهی و نظم مهم‬ ‫است؛ دعوت مردم به حضور پای صندوق با زبان نرم و انتخاب بهترین‬ ‫گزینه باید هدف باشد‪ .‬این فعال سیاسی اظهار داشت‪ :‬اقای رئیسی‬ ‫با رای باال و ارزنده می تواند به عنوان بزرگ قوم انتخاب شود و همه ما‬ ‫را از شرایط حاضر نجات دهد‪ .‬انتخابات شوراها هم مهم است چراکه‬ ‫اولین محل ارتباط مردم در جامعه با شوراها و شهرداری است تا روز‬ ‫اخر که کفن ودفن ما باز با شهرداری است‪.‬‬ ‫علی ربیعی‪ ،‬سخنگوی دولت‪:‬‬ ‫بن بستی در مذاکرات وجود ندارد‬ ‫سخنگوی دولت گفت‪ :‬هیچ بن بستی در مذاکرات وین وجود ندارد‪.‬‬ ‫مذاکرات به مرحله ای رسیده که باید در مورد تعداد معدودی مسائل‬ ‫کلیدی تصمیم گیری شود‪ .‬علی ربیعی سخنگوی دولت در نشست‬ ‫خبری در پاسخ بخه ســوالی در این باره که اقای روحانی همواره‬ ‫اعالم کرده اند که دولت مقابل انهایی که می خواهند رفع تحریم ها‬ ‫را به تاخیر بیندازند می ایستد و به نظر می رسید مذاکرات احیای‬ ‫برجام در هفته های قبل به نقطه پایانی رســیده و باید بازگشــت‬ ‫امریکا به برجام و لغو تحریم ها اغاز می شــد ‪ ،‬اما به یکباره با بی‬ ‫خبری از وضع مذاکرات حاکم روبرو می شویم و برخی هم تحلیل‬ ‫مــی کنند که غرب به ویژه امریکا منتظــر نتیجه انتخابات ایران‬ ‫هســتند‪ .‬نظر جنابعالی در این باره چیست؟ گفت‪ :‬هیچ بن بستی‬ ‫در مذاکــرات وین وجود ندارد‪ .‬مذاکرات به مرحله ای رســیده که‬ ‫باید در مورد تعداد معدودی مســائل کلیدی تصمیم گیری شود و‬ ‫این مسائل هم دقت و وسواس و زمان مورد نیاز خود را می طلبد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ما نه اجازه می دهیم که گفت وگوها فرسایشی شود و نه‬ ‫تعجیلی برای رسیدن به توافق داریم‪ .‬مالک و سنجه ما حقوق ملت‬ ‫و تامین منافع عالی مردم و نظام است‪ .‬تیم گفت وگو کننده ما نیز‬ ‫در همین چارچوب حرکت کرده و دستورالعمل های مرکز را طابق‬ ‫النعل بالنعل جلو برده است‪ .‬اگر گفت وگوها نیاز به تصمیماتی در‬ ‫تهران داشته باشد‪ ،‬قطعا این تصمیمات در پایتخت گرفته می شود‪.‬‬ ‫سخنگوی دولت با بیان این مطلب که نکته قابل توجه این است که‬ ‫فصل انتخابات برکات زیادی دارد از جمله اینکه برخی از افراد که‬ ‫طی سالهای اخیر حتی حاضر نبودند که فشار تحریم را در وضعیت‬ ‫اقتصادی کشور به رسمیت بشناسند؛ سالها با پذیرش کنوانسیون‬ ‫های ‪ FATF‬مخالفت می کردند و یا با سیاست های دولت در دفاع‬ ‫از ازادی های قانونی شــهروندان در فضای مجازی مخالف بودند‪،‬‬ ‫امروز پیشگام تر از دولت دنبال رفع تحریم ها هستند و از گشایش‬ ‫در فضای مجازی صحبت می کنند‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬البته ما از همین‬ ‫مواضع در جهت دفاع از حقوق مردم‪ ،‬اســتقبال می کنیم و ان را‬ ‫به فال نیک می گیریم‪ .‬خوشحالیم که امروز خیلی ها به دیدگاه‬ ‫دولت رسیده اند و در مورد تعامل با جهان همه سخن می گویند‪ .‬از‬ ‫یاد مردم نرفته که در همین چند سال پیش اوردن نام برجام مثل‬ ‫بیان یک امر کفرامیز تلقی می شــد‪ .‬ربیعی اضافه کرد‪ :‬همچنین‬ ‫امروز با یک موج القایی جدید نیز روبرو شده ایم‪ .‬عده ای با فرافکنی‬ ‫از عدم مشارکت احتمالی مردم در انتخابات‪ ،‬می گویند این بی میلی‬ ‫بخاطر عملکرد دولت در سال های اخیر است‪ .‬اول اینکه تفکر دولت‬ ‫بر مشارکت گسترده و حداکثری در هر شرایطی است‪ .‬توصیه دولت‬ ‫به مردم شــریف ایران حضور داشتن پای صندوق ها و مشارکت با‬ ‫هر سلیقه ای است‪ .‬اما جالب است این روزها می شنویم که عده ای‬ ‫می خواهند با فرار رو به جلو احتمال مشارکت کم را به نارضایتی‬ ‫از دولت گره بزنند این هم از اتفاقات بسیار عجیب است‪ .‬در زمانی‬ ‫که دولت نجیبانه با سکوت فقط به دنبال مشارکت حداکثری است‬ ‫این گونه بیانات نوعی نیش زدن به جامعه است‪ .‬اگر مردم به اینده‬ ‫امید داشته باشــند و توانایی انجام ان را در نامزدها ببینند‪ ،‬برای‬ ‫تغییر وضعیت موجود اتفاقاً مشارکت بیشتری هم خواهند داشت‪.‬‬ ‫ســخنگوی دولت درباره جزییات نامه رئیس جمهور به شــورای‬ ‫نگهبان درباره ردصالحیت نامزدها و ایا اینکه پاسخی در این زمینه‬ ‫اعالم شد گفت‪ :‬رئیس جمهور در این ‪ 8‬سال در موارد متعددی با‬ ‫توجه به اختیاراتی که در قانون اساسی تصریح شده است‪ ،‬اقدام به‬ ‫نامه نگاری و هشــدار کرده اند‪ .‬در این مورد هم با نگرانی از تحقق‬ ‫ضرورت مشارکت حداکثری و با دیدی مشفقانه ‪ ،‬مطالبی را متذکر‬ ‫شدند‪ .‬بنابراین‪ ،‬رئیس جمهور به وظیفه قانونی خود عمل کرده و‬ ‫محتوای نامه هم درباره الزامات مشارکت بوده است‪ .‬همچنین فصل‬ ‫الخطاب همه ما‪ ،‬بیانات مقام معظم رهبری است‪ .‬سخنگوی دولت‬ ‫در پاسخ به سوالی درباره اخرین وضعیت پرونده فایل صوتی منتشر‬ ‫شده ظریف گفت‪ :‬طبق اطالع رسانی از سوی قوه محترم قضاییه‬ ‫در این ارتباط پرونده ای در دادسرای تهران تشکیل شده است‪ .‬این‬ ‫پرونده را تیم های تخصصی از ضابطان وزارت اطالعات‪ ،‬ســازمان‬ ‫اطالعات سپاه و مرجع قضایی در یک تیم مشترک قضایی‪ ،‬امنیتی‬ ‫و اطالعاتی پیگیری می کنند‪ .‬حتما به محض دستیابی به نتیجه‪،‬‬ ‫اطالع رسانی خواهند کرد‪ .‬انچه مشخص است این است که انتشار‬ ‫این فایل توطئه ای علیه دولت و نظام بود‪.‬‬ ‫سیاست‬ ‫قاضی زاده هاشمی‪ :‬دو ماهه کرونا را جمع می کنم‬ ‫چهارشنبه‪ 12‬خردادماه‪ 1400‬سال سوم شماره‪504‬‬ ‫گزارش‬ ‫طرح ویژه مسکنی ایت اله رئیسی‪:‬‬ ‫ساخت ‪ ۴‬میلیون مسکن ب ا اورده‬ ‫اولیه صفر و زمین رایگان‬ ‫عضو سابق شورای عالی مسکن از تدوین طرح ویژه مسکن‬ ‫در برنامه اقتصادی ایت اله رئیسی با پژوهش ‪ ۷‬ماهه یک‬ ‫تیم تخصصی خبر داد و گفت‪ :‬در این طرح ساخت ‪ ۴‬میلیون‬ ‫مسکن با اورده اولیه صفر‪ ،‬زمین رایگان و وام ارزان بدون یک‬ ‫ریال بودجه دولتی پیش بینی شده است‪ .‬افشین پروین پور‬ ‫با بیان این که بخش مسکن هیچ وابستگی به خارج ندارد و‬ ‫تمام نهاده های ساختمانی در کشور تولید می شود‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد ‪ :‬مســکن لکوموتیو و پیشران اقتصاد است‪ .‬با توجه به‬ ‫نیاز کشور‪ ،‬کمبودهای چند ساله اخیر و ‪ ...‬نیاز است ساخت‬ ‫و ســازها با اجرای طرح های قوی تقویت شود‪ .‬وی با بیان‬ ‫این که ساخت مسکن می تواند رشد اقتصاد را دو برابر کند‪،‬‬ ‫افزود‪ :‬بخش مسکن کارکردهای ویژه ای دارد که هیچ بخش‬ ‫اقتصادی کشور انرا ندارد‪ .‬عضو سابق شورای عالی مسکن‬ ‫در ادامه خبر داد‪ :‬یک تیم تخصصی و پژوهشــی در حوزه‬ ‫اقتصاد و مسکن حدود ‪ 7‬ماه است روی طرحی کار می کند‬ ‫که ارتقا یافته و تقویت شده طرح مسکن مهر است‪ ،‬و هم‬ ‫اکنون به عنوان یکی از برنامه های اصلی دولت مردمی ایت‬ ‫اله رئیسی در دستور کار ایشان قرار دارد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬راه‬ ‫حل رفع مشکل مسکن در کشور ایجاد نهضت مسکن سازی‬ ‫اســت‪ ،‬اصول طرح مذکور همان اصول مسکن مهر است؛‬ ‫یعنی زمین رایگان‪ ،‬وام ســاخت ارزان قیمت و بکارگیری‬ ‫ظرفیت بخش خصوصی برای ســاخت مسکن‪ .‬وی با ابراز‬ ‫این که اشکاالت مسکن مهر در این طرح جدید برطرف می‬ ‫شود تا تکرار نشود‪ ،‬تصریح کرد ‪ :‬البته یا وجود اشکاالتی که‬ ‫طرح مســکن مهر داشت همچنان معتقدم نقاط قوت ان‬ ‫خیلی بیشــتر از نقاط بوده است‪ .‬عضو سابق شورای عالی‬ ‫مســکن گفت ‪ :‬نظام اجرایی کشور تجربه چنین طرحی را‬ ‫نداشت‪ ،‬در مجموع این طرح نمره قبولی را گرفته است‪ ،‬حاال‬ ‫بماند برخی مسئوالن سابق با نیت های شوم بخش مسکن‬ ‫و اقتصاد کشور را به خاک سیاه نشاندند‪ .‬پروین پور با بیان‬ ‫این که طرح جدید مسکن قوت قلبی برای مردم خواهد بود‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬در شــرایط ناامیدکننده برای فعاالن اقتصادی‪،‬‬ ‫پیمانــکاران‪ ،‬مردم‪ ،‬محرومــان و‪ ...‬باید طرح های جدیدی‬ ‫جهت به حرکت در اوردن چرخ اقتصاد کشــور اجرا شود‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬در طرح جدید قرار است طی ‪ 4‬سال اینده‬ ‫‪ 4‬میلیون واحد مسکونی ساخته شود؛ برای تامین مالی این‬ ‫طرح از منابع بانکی با طراحی یک تیم مالی خیلی قوی اقدام‬ ‫خواهد شد‪ .‬در تهیه این طرح فرض را بر این گرفته ایم که‬ ‫ایران تا ‪ 100‬ســال دیگر تحریم است و امریکا ما را تحریم ‬ ‫خواهند کــرد‪ .‬وی تاکید کرد‪ :‬این طرح هیچ فشــاری به‬ ‫بودجــه وارد نمی کند و یک ریال از بودجه دولتی در طرح‬ ‫استفاده نمی شود‪ .‬ضمن این که تسهیالت تکلیفی هم ندارد‬ ‫و طراحی های پیچیده و عالی در این رابطه انجام شده است‪.‬‬ ‫کارشناس اقتصاد مسکن تصریح کرد ‪ :‬یکی از مزیت های این‬ ‫طرح ان اســت که متقاضی هیچ اورده اولیه ندارد‪ .‬پروین‬ ‫پور با بیان این که در این طرح الگوی ساخت بر مبنای بعد‬ ‫خانوار دیده شده است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تمرکز این طرح ساخت‬ ‫و ساز در نیمه شرقی کشور با تمرکز بر منطقه مکران است‪.‬‬ ‫شهرداری ها مسئول اجرای این طرح هستند‪ ،‬گفت‪ :‬در طرح‬ ‫مسکن مهر شهرداری ها عملکرد خوبی نداشتند ولی در طرح‬ ‫جدید شهرداری ها مسئول هستند‪ .‬در بحث زیرساخت ها نیز‬ ‫مسائل را با توسعه گرا حل می کنیم‪.‬‬ ‫نش شخ‬ ‫ر صیت‬ ‫هشدار دادستان تهران در اجرای تکلیف قانونی‬ ‫مبنی بر «رسیدگی به تخلفات انتخاباتی» است‬ ‫مرکز رســانه قوه قضائیه اعالم کرد‪ :‬هشدار دادستان‬ ‫تهران به نامزدهای انتخاباتی در اجرای تکلیف قانونی‬ ‫مبنی بر رسیدگی به تخلفات انتخاباتی بوده است‪ .‬مرکز‬ ‫رسانه قوه قضائیه با انتشار اطالعیه ای اعالم کرد‪« :‬در پی‬ ‫اظهارنظربرخیکاندیداهادربارههشداردادستانتهران‪،‬‬ ‫به اطالعمی رساند‪:‬‬ ‫‪ .1‬دادستان های مختلف مراکز استان و شهرستان ها‬ ‫در اجرای تکلیف قانونی خود مبنی بر رســیدگی به‬ ‫تخلفات انتخاباتی‪ ،‬در دوره های مختلف اقدام به ارائه ‬ ‫تذکر و هشــدار قانونی برای پیشگیری از وقوع جرائم‬ ‫انتخاباتی کرد ه است و تذکرات اخیر نیز مطابق با رویه‬ ‫همه دروه های انتخابات و برای پیشگیری از تخلفات‬ ‫احتمالیانتخاباتیبودهاست‪.‬‬ ‫‪ .2‬ریاست محترم قوه قضائیه در ابتدای ورود به عرصه‬ ‫انتخابات در جمع مسئوالن عالی قضائی تاکید کردند‬ ‫که مبادا حضور وی در انتخابات مانع از اجرای وظایف‬ ‫قانونی بخش های مختلف دســتگاه قضائی شود و بر‬ ‫همین اساس تاکید کردند با هرگونه تخلف احتمالی‬ ‫حتی از جانب طرفداران و یا ســتادهای وی همچون‬ ‫سایر کاندیداها طبق ضوابط قانونی برخورد شود‪.‬‬ ‫‪ .3‬باتوجه به در جریان بودن چهار انتخابات همزمان از‬ ‫جملهانتخاباتشوراهایشهروروستا‪،‬مجلسخبرگان‪،‬‬ ‫میاندوره ای مجلس شورای اسالمی و ریاست جمهوری‪،‬‬ ‫تذکرات صادره از جانب دادستانی شامل کلیه نامزدها‬ ‫و ستادهای انها در انتخابات های مختلف است‪ .‬نباید‬ ‫توصیه و تاکید بر اجرای قانون را به عنوان تهدید تلقی‬ ‫کرد بلکه انتطار می رود کاندیداهای محترم با پرهیز‬ ‫از سوءبرداشت سیاسی‪ ،‬پیرامون انجام تکالیف قانونی‬ ‫دستگاه قضایی‪ ،‬خود مروج اجرای قانون باشند‪ .‬گفتنی‬ ‫است؛ علی القاصی مهر‪ ،‬دادستان تهران دو روز قبل در‬ ‫جلسه هماهنگی ارتقای سطح عملکرد دستگاه های‬ ‫پیش رو‪ ،‬دادسراهای استان‬ ‫قضائی و امنیتی در انتخابات ِ‬ ‫تهران را مکلف کرد با افزایش هماهنگی با دستگاه های‬ ‫ضابط قضائی و رعایت موازین قانونی ضمن تامین نظم‬ ‫و امنیت فضای انتخاباتی‪ ،‬با جرایم و تخلفات احتمالی‬ ‫برخورد کنند‪ .‬دادســتان تهران خطاب به نامزدهای‬ ‫انتخاباتی گفته بود‪ :‬نامزدها در تبلیغات از خطوط قرمز‬ ‫نظام عبور نکنند و منافع ملی را به منافع شخصی و‬ ‫حزبیترجیحندهند‪.‬اینسخنانباواکنشمنفیبرخی‬ ‫نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری مواجه شد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫تلفن تماس‪88311353:‬‬ ‫نشر‬ ‫اف کاراتن‬ ‫را هب ما بسپارید‪.‬‬ صفحه 3 ‫بانک و بیمه‬ ‫حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی چقدر رشد کرد؟‬ ‫‪4‬‬ ‫اخبار‬ ‫چهارشنبه‪ 12‬خردادماه‪ 1400‬سال سوم شماره‪504‬‬ ‫رییس اتاق اصناف ایران‪:‬‬ ‫کاهش ارزش پول ملی‪ ،‬ارامش‬ ‫را از بخش خصوصی گرفت‬ ‫رییس اتاق اصناف ایران گفت‪ :‬یکی از مواردی که ارامش‬ ‫بخش خصوصی را گرفته اســت کاهش ارزش پول ملی‬ ‫است که باعث شد سرمایه بسیاری از واحدهای تولیدی و‬ ‫اقتصادی تحلیل برود‪.‬‬ ‫سعید ممبینی در جلسه امروز فعالین اقتصادی با محسن‬ ‫رضایی اظهار داشت‪ :‬یک اصل کلی برای فعالین اقتصادی‬ ‫این است که بتوانند در ارامش خاطر بتوانند کار و تولید‬ ‫ثروت کنند و این ثروت را در سرمایه گذاری صنعت کشور‬ ‫قرار دهند‪ .‬اما مدت ها است که فعالین اقتصادی نمی توانند‬ ‫در ارامش کار کنند‪.‬‬ ‫وی افــزود‪ :‬یکی از مواردی که ارامش بخش خصوصی‬ ‫را گرفته اســت کاهش ارزش پول ملی است که باعث‬ ‫شد سرمایه بســیاری از واحدهای تولیدی و اقتصادی‬ ‫تحلیل برود‪.‬‬ ‫رئیس اتاق اصنــاف ایران تصریح کرد‪ :‬افزایش نرخ ارز‬ ‫توان رویارویی بسیاری از واحدهای مختلف با مشکالت‬ ‫را گرفت‪ .‬االن هم تئوری های مختلفی مطرح می شود‬ ‫که اگر قیمت ارز کم شود چه اتفاقاتی ممکن است رخ‬ ‫دهد‪ ،‬چه مشــکالتی ایجاد شود و اگر افزایش یابد چه‬ ‫اتفاقاتی می افتد‪.‬‬ ‫ممبینی با انتقاد از عدم توجه بــه توصیه های اتاق های‬ ‫اصناف گفت‪ :‬ما ‪ ۴۰۰‬اتاق اصناف و ‪ ۷۸۰۰‬اتحادیه صنفی‬ ‫داریم که نقش مشاوره ای برای بخش های مختلف اجرایی‬ ‫را دارند اما متاسفانه تاکنون به پیشنهادات و توصیه های‬ ‫انها توجهی نشده است‪ .‬امیدواریم پس از این اتاق اصناف‬ ‫و تعاون بیشتر در تصمیم گیری های دخیل شوند‪.‬‬ ‫عضو شورای شهر تهران‪:‬‬ ‫روند دریافت فرانشیز بیمه‬ ‫را متوقف کنید‬ ‫عضو شورای شهر تهران نسبت به اخذ فرانشیز از بیماران‬ ‫خدمات درمانی شــهرداری تهران انتقــاد کرد و گفت‪:‬‬ ‫شهرداری روند دریافت فرانشیز بیمه را متوقف کند و به‬ ‫رویه پیشین بازگردد‪.‬‬ ‫حجت نظری عضو شــورای شهر تهران در تذکر پیش از‬ ‫دســتور خود در جلســه علنی امروز شورای شهر گفت‪:‬‬ ‫شورای ارتقا سالمت شهرداری تهران اقدام به اخذ فرانشیز‬ ‫بیمه به طور جداگانه از بیماران خدمات درمانی شهرداری‬ ‫تهران می کند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این در حالی است که مبلغی بیش از انچه‬ ‫که پیش تر پرداخت می کردند‪ ،‬تحت عنوان فرانشیز بیمه‬ ‫پرداخت می کنند‪.‬‬ ‫نظــری با بیان اینکه این موضوع ســبب شــده تا افراد‬ ‫اعتراض خود را به اعضای شــورای شهر برسانند‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬این اقدام در حالی انجام شده که مبلغ فرانشیز از‬ ‫سوی شهرداری پیش از این پرداخت شده و جای تعجب‬ ‫دارد که هزینه اضافی به چه دلیل در این شرایط سخت‬ ‫اقتصادی و کرونایی از افراد گرفته می شود‪.‬‬ ‫عضو شورای شهر از شهردار خواست روند دریافت فرانشیز‬ ‫بیمه را متوقف کرده و به رویه پیشین بازگردند‪.‬‬ ‫متوســط حقوق بازنشستگان کشوری و لشکری با بازنشستگان تامین اجتماعی بیش از ‪۲‬میلیون تومان اختالف دارد‪.‬بر اساس اعالم رسمی سازمان برنامه و بودجه هم اکنون‬ ‫بیش از ‪ 3.5‬میلیون نفر بازنشســته کشوری و لشکری از صندوقهای مختلف حقوق دریافت می کنند‪.‬بر این اساس متوسط حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری از حدود ‪3.3‬‬ ‫میلیون تومان به بیش از ‪ 7‬میلیون تومان افزایش یافته و رشــد ‪120‬درصدی را تجربه کرده است‪.‬همچنین دریافتی بازنشستگان تامین اجتماعی از ‪ 2.1‬میلیون تومان به حدود‬ ‫‪ 5‬میلیون تومان افزایش یافته و رشد ‪138‬درصدی داشته است‪.‬‬ ‫اغاز مخالفت سفارشی با مالیات بر عایدی از کجا اب می خورد؟‬ ‫در حالی که بسیاری از کارشناسان‪ ،‬مالیات بر عایدی سرمایه را عامل کوتاهی دست سفته بازان از بازار مسکن می دانند‪،‬‬ ‫اما مشخص نیست اغاز مخالفت های سازمان دهی شده با این نوع مالیات از کجا اب می خورد؟ نمایندگان مجلس‬ ‫یازدهم در ‪ ۵‬خرداد ماه امسال کلیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه از ‪ ۵‬بازار امالک‪ ،‬خودرو‪ ،‬سکه‪ ،‬ارز و سهام با تاکید بر‬ ‫بازار مسکن را به تصویب رساندند‪ .‬اگرچه این طرح دو شوری است و باید در کمیسیون های اقتصادی و عمران بازنگری و‬ ‫بررسی بیشتری شود که نشان می دهد تا رسیدن به صحن علنی و تصویب جزئیات ان‪ ،‬راه طوالنی تری در پیش است‪،‬‬ ‫اما با این حال بیشتر کارشناسان اقتصادی این مصوبه را اغازی بر پایان دست درازی سوداگران و سفته بازان از بازارهای‬ ‫دارایی خصوصاً بازار مسکن می دانند‪.‬‬ ‫عضوکمیسیونعمرانمجلس‪:‬مردمنگرانقانونمالیاتبرعایدیمسکننباشند‬ ‫مجتبی یوسفی نماینده مردم اهواز و عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی در این زمینه معتقد است‪ :‬در‬ ‫خصوص طرح مالیات بر عایدی سرمایه باید اذعان کرد که نباید برای اجرای این طرح عجله کرد‪ .‬بلکه باید از کارشناسان‬ ‫و دست اندرکاران بخش های مختلف به خصوص بازار مسکن دعوت کرد تا در کمیسیون های مربوطه حضور پیدا کنند تا‬ ‫موارد ضروری بررسی و سپس به جزئیات و در نهایت به مرحله تصویب برسیم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬البته نگرانی برخی مخالفان‬ ‫با اجرای این طرح شاید تا حدودی بدیهی به نظر بیاید چرا که به هر حال این طرح با هدف کاهش حضور سوداگران و‬ ‫سفته بازان تهیه شده و طرحی است که در اکثر کشورها در حال اجرا است و سالهاست که این طرح برای ان کشورها‬ ‫خروجی مثبتی داشته است‪.‬‬ ‫انبوهسازاننگراننباشند‬ ‫یوسفی با تاکید بر اینکه باید زیرساخت های این طرح به خوبی مهیا شود و اقداماتی که کشورهای پیشرفته و موفق در‬ ‫اجرای این طرح داشته اند را به خوبی مطالعه کنیم افزود‪ :‬این طرح به خوبی نقشه راه را مشخص کرده و مخالفتی با‬ ‫حضور انبوه سازان و کسانی که اقدام به خرید و فروش مسکن که شغل انها محسوب می شود ندارد‪ .‬پس این نگرانی را‬ ‫باید از جامعه هدف دور کرد که این طرح به معنی این نیست که اگر کسی یک واحد مسکونی خریداری کرده است‬ ‫باید مالیات بپردازد‪ .‬عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسالمی تاکید کرد‪ :‬این طرح در حقیقت قرار است از افرادی‬ ‫که بیش از نیاز خود اقدام به خرید و فروش مسکن می کنند مالیات دریافت کند‪ .‬این طرح در اینده به نفع بازار مسکن‬ ‫و قیمت ها خواهد بود‪.‬‬ ‫پشت مخالفان مالیات بر عایدی به چه کسانی گرم است؟‬ ‫این در حالی است که برخی اعضای دولت های یازدهم و دوازدهم مشخصاً عباس اخوندی وزیر سابق راه و شهرسازی‬ ‫و فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در زمینه مخالفان این طرح بوده و اخوندی در سال ‪ ۹۵‬با نامه نگاری به علی الریجانی‬ ‫رئیس مجلس دهم مانع تصویب طرح قبلی مالیات بر عایدی سرمایه در مجلس و دژپسند با تعویق های پیاپی الیحه‬ ‫اصالح قانون مالیات های مستقیم و الیحه مالیات بر مجموع درامد که مالیات بر عایدی سرمایه هم بخشی از ان بود‪ ،‬از‬ ‫تصویب این پایه مالیاتی ممانعت کرد‪ .‬اخیرا ً نیز در روزهای پس از تصویب کلیات این الیحه‪ ،‬برخی رسانه های همسو با‬ ‫مخالفان همیشگی مالیات بر عایدی سرمایه و همچنین برخی سفته بازان و سوداگران مسکن که در گرانی های اخیر‬ ‫بازار مسکن و افزایش ‪ ۶۰۰‬درصد ان در ‪ ۳‬سال گذشته به بهانه حفظ ارزش دارایی ها و تورم نقش داشته اند‪ ،‬بر طبل‬ ‫مخالفت با مصوبه مجلس می کوبند‪ .‬بهانه این مخالفت ها که مثل ‪ ۸‬سال گذشته‪ ،‬مایه گذاشتن از «فشارهای وارده بر‬ ‫مردم» است‪ ،‬این است که مالیات بر عایدی سرمایه قرار است از تورم موجود در کشور‪ ،‬مالیات ستانی کند؛ مردم نقشی‬ ‫در افزایش ارزش دارایی ها و واحدهای مسکونی خود ندارند و این تورم است که سبب افزایش قیمت انها شده و حاال‬ ‫مجلس می خواهد از این تورم‪ ،‬مالیات بگیرد!‬ ‫کارشناساقتصادیمخالفمالیاتبرعایدی‬ ‫محمود اوالد کارشناس اقتصادی درباره مالیات بر عایدی سرمایه اظهار کرد‪ :‬مالیات عایدی سرمایه مالیاتی است بر سود‬ ‫حاصل از تغییر ارزش سرمایه که هنگام فروش سرمایه اخذ می شود تعلق می گیرد و بر انواع سهام‪ ،‬اوراق بهادار‪ ،‬فعالیت‬ ‫تجاری (‪ ،)Business‬طال و امالک و مستغالت تعلق می گیرد‪ .‬اوالد با بیان اینکه مودیان مالیاتی در دیگر کشورهایی‬ ‫که این پایه مالیاتی در انها اعمال می شود‪ ،‬می توانند هزینه استهالک سرمایه را از سود محاسبه شده کسر کنند و مالیات‬ ‫به ان تعلق نمی گیرد‪ ،‬گفت‪ :‬در مورد امالک و مستغالت‪ ،‬تغییر ارزش امالک ناشی از عواملی غیر از تورم مانند رانت‬ ‫موقعیتی و ‪ ...‬مطرح است‪ .‬نکته جالب تر اینکه اگر شما یک خانه نوساز به ارزش ‪ ۱‬میلیارد تومان بخرید و مث ً‬ ‫ال بعد از‬ ‫‪ ۱۰‬سال به ارزش ‪ ۳‬میلیارد تومان (بدون در نظر گرفتن تورم) بفروشید‪ ،‬تمام ‪ ۲‬میلیارد تومان حاصله‪ ،‬سود سرمایه‬ ‫نیست بلکه می توانید معادل هزینه استهالک ‪ ۱۰‬ساله ساختمان را از این سود کسر کنید تا مشمول مالیات نشود‪ .‬وی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬فلسفه این مالیات‪ ،‬کماکان فلسفه مالیات بر درامد اشخاص است؛ چطور یک فرد شاغل‪ ،‬نسبت به کل‬ ‫دستمزدش مالیات می دهد‪ ،‬صاحب سرمایه هم نسبت به کل عایدی (هم سود عملیاتی و هم سود پنهانی که روی ارزش‬ ‫سهام می اید)‪ ،‬باید مالیات پرداخت کند‪.‬‬ ‫درگاه جعلی بانکی خرید و فروش ارز مسدود شد‬ ‫رئیس پلیس فتا پایتخت از شناسایی و کشف یک پرونده با موضوع‬ ‫برداشــت غیرمجاز اینترنتی خبر داد و گفت‪ :‬متهم اقرار کرد با راه‬ ‫اندازی یک ســایت خرید و فروش ارز و یک درگاه جعلی بانکی از‬ ‫بیش از ‪ ۱۴‬نفر از شهروندان با ارزش ریالی حدود پنج میلیارد ریال‬ ‫کالهبرداری کرده است‪.‬‬ ‫سرهنگ داود معظمی گودرزی در تشریح این خبر افزود‪ :‬شخصی‬ ‫به پلیس فتا مراجعه و مدعی شد بیش از ‪ ۴۵۰‬میلیون ریال بصورت‬ ‫غیرمجاز از حساب بانکی وی برداشت شده است در همین زمینه‬ ‫پرونده اولیه تشکیل شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬شــاکی در اظهاراتش عنوان کرد با یک سایت خرید‬ ‫و فــروش ارز در فضای مجازی برخورد کردم که با قیمت پایین تر‬ ‫از بازار اقدام به فروش ارز می کرد وسوسه شدم و برای خرید ارز از‬ ‫طریق درگاه بانکی موجود در داخل سایت اقدام کردم و پس از وارد‬ ‫کردن اطالعات حساب بانکی خود با تراکنش ناموفق مواجه شدم و‬ ‫پس از لحظاتی تمام موجودی حساب بانکی ام خالی شد‪.‬‬ ‫معظمی گودرزی افزود‪ :‬بالفاصله پس از اخذ اظهارات شاکی موضوع‬ ‫در دستور کار قرار گرفت و تحقیقات پرونده اغاز شد و کارشناسان‬ ‫پلیــس فتا با بهره گیری از روش های علمی و ســایبری موفق به‬ ‫شناسایی مجرم و دستیابی به اطالعات هویتی وی شده و متوجه‬ ‫شــدند سارق با ایجاد یک سایت جعلی خرید و فروش ارز با درگاه‬ ‫جعلی اقدام به سرقت اطالعات حساب بانکی مراجعه کنندگان می‬ ‫کند‪ .‬رئیس پلیس فتا پایتخت گفت‪ :‬پس از محرز شــدن هویت‬ ‫مجرم برای پلیس و جمع اوری مســتندات کامل و جامع‪ ،‬پرونده‬ ‫وارد مرحله عملیاتی شد و پس از تشریفات قضایی متهم در محل‬ ‫اختفای خود در یکی از مناطق جنوبی تهران بزرگ دســتگیر و به‬ ‫همراه تجهیزات الکترونیکی به پلیس فتا منتقل شد‪.‬‬ ‫ساعتکاریبانک هاتغییرکرد؟‬ ‫ناهماهنگی در ارائه خدمات بانکی این شبهه را برای عموم جامعه ایجاد کرده است که ساعات‬ ‫کار بانک ها با تغییراتی مواجه شده است‪ .‬شنیده ها و مشاهدات میدانی از برخی بانک ها سطح‬ ‫شهر تهران‪ ،‬خبر از بی انضباطی های ریز و درشتی می دهد‪ .‬مواردی که هرچند کوچک اما‬ ‫منجر به نارضایتی جامعه از عملکرد ان هاست‪ .‬چند روز گذشته برخی از مخاطبان‪ ،‬از عدم‬ ‫رعایت قوانین بانکی در زمان درخواست خدمات از متصدی چند بانک دولتی و خصوصی خبر‬ ‫دادند‪ .‬گویا چندین بانک در اجرای زمان ساعت کار حضور کارکنان‪ ،‬کم کاری کرده و درب‬ ‫شعب خود را بدون رعایت دستور العمل بانک مرکزی و شورای هماهنگی بانک های دولتی‬ ‫و خصوصی زودتر از موعد به روی مشتریان خود می بندند‪ .‬به همین منظور به چند بانک در‬ ‫سطح مختلف شهر سری زدیم که متاسفانه عالوه بر صدق این موضوع و بسته شدن درب‬ ‫های بانک در ساعت ‪۱۲‬ظهر‪ ،‬با موارد دیگری نیز رو به رو شدیم‪ .‬مواردی نظیر درخواست کپی‬ ‫شناسنامه‪ ،‬کارت ملی‪ ،‬حای در برخی موارد درخواست سند مالکیت برای افتتاح حساب که‬ ‫جای بسی تامل داشت‪.‬‬ ‫برخی موارد مطروحه در مصوبه «مالیات بر عایدی سرمایه»‬ ‫بر اساس انچه در طرح اعالم وصول شده و تصویب شده در صحن علنی مجلس از سوی نمایندگان امده‪ ،‬امالک بر‬ ‫اساس مدت تملک مشمول مالیات می شوند که در صورت نگهداری‪ .۱ :‬کمتر از یک سال ‪ ۲۸‬درصد‪ .۲ ،‬پس از یک‬ ‫سال‪ ،‬ساالنه ‪ ۲‬واحد درصد نرخ کاهش می یابد و ‪ .۳‬دوازده سال و بیشتر‪ ۶ ،‬درصد‪.‬‬ ‫ایرادات طرح قبلی برطرف شد‬ ‫برای سایر دارایی ها شامل خودرو‪ ،‬ارز‪ ،‬سکه و سهام نیز در مصوبه مجلس مالیات در نظر گرفته شده است؛ مصوبه ای که‬ ‫سعی شده تا ایراد طرح قبلی مجلس که با نامه نگاری اخوندی به رئیس مجلس دهم و اعتراض وی به «یک طرفه بودن‬ ‫طرح مالیات بر عایدی مسکن بدون در نظر گرفتن سایر دارایی ها که ممکن است به فرار سرمایه از بخش مسکن به سایر‬ ‫بازارها منجر شود»‪ ،‬برطرف شده است‪ .‬با رفع این ایراد‪ ،‬مخالفان‪ ،‬بهانه جویی های جدید سر داده اند که شامل تحریک‬ ‫انبوه سازان از یک سو و همچنین بلند کردن َعلَم «مالیات بر تورم بودن» قانون مالیات بر عایدی سرمایه از سوی دیگر‬ ‫می شود‪ .‬این در حالی است که در طرح نمایندگان مجلس‪ ،‬واحدهای مسکونی نوساز از شمول این این پایه مالیاتی معاف‬ ‫هستند که بالتبع نگرانی های انبوه سازان را مرتفع می سازد‪.‬‬ ‫موارد معاف و غیرمشمول مالیات بر عایدی سرمایه‬ ‫بر اساس ماده ‪ ۴‬طرح مالیات بر عایدی سرمایه که کلیات ان ‪ ۵‬خرداد در مجلس به تصویب رسید؛ موارد زیر مشمول‬ ‫پرداخت مالیات موضوع این قانون نخواهد بود‪:‬‬ ‫‪ .۱‬اولین نقل و انتقال امالک و حق واگذاری محل کسب که پیش از اجرای این قانون تحصیل شده اند؛ به مدت دو سال‬ ‫پس از الزم االجرا شدن این قانون‬ ‫‪ .۲‬انتقال اخرین واحد مسکونی تحت تملک اشخاص حقیقی باالی ‪ ۱۸‬سال‬ ‫‪ .۳‬انتقال امالک نوساز موضوع ماده ‪ ۷۷‬قانون مالیات های مستقیم اعم از ساخته شده و ناتمام‬ ‫‪ .۴‬انتقال بالعوض به والدین‪ ،‬همسر دائم و فرزندان و اعطای وکالت به انها‬ ‫‪ .۵‬انتقال به صورت ارث یا وصیت‬ ‫‪ .۶‬امالک مشمول مقررات ماده (‪ )۶۸‬و (‪ )۷۰‬قانون مالیات های مستقیم‬ ‫‪ .۷‬اولین خودرو و اولین موتورسیکلت توسط اشخاص حقیقی باالی ‪ ۱۸‬سال در هر دو سال شمسی‬ ‫‪ .۸‬اموال و دارایی های مربوط به اشخاص موضوع ماده (‪ )۲‬قانون مالیات های مستقیم‬ ‫‪ .۹‬اموال و دارایی ها اعم از منقول و غیر منقول که به عنوان جهیزیه با مهریه واگذار می شوند‬ ‫کارشناس اقتصادی‪ :‬مالیات بر عایدی سرمایه مانع رشد تورم است‬ ‫سعید فتحی درباره تاثیری که مالیات بر عایدی سرمایه بر کنترل تورم دارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬مسکن یا هر کاالی دیگری که‬ ‫تقاضای سوداگرانه دارد‪ ،‬با افزایش قیمت به دلیل افزایش تقاضاهای سوداگرانه مواجه می شود؛ این افزایش قیمت و در‬ ‫پی ان افزایش نقدینگی‪ ،‬به تورم دامن می زند؛ این رشد نقدینگی‪ ،‬سایر کاالها را هم تحت تاثیر قرار می دهد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫بنابراین مالیات بر عایدی سرمایه نه تنها مالیات گرفتن از تورم نیست‪ ،‬بلکه جلوی تورم را می گیرد چون مانع انجام‬ ‫فعالیت های سفته بازانه و سوداگرانه است‪.‬‬ ‫برای افتتاح حساب بانکی کپی مدارک هویتی الزم نیست‬ ‫سال ‪ ۹۸‬در جلسه شورای عالی مقابله با جرائم پولشویی و تامین مالی تروریسم‪ ،‬بنا بر تصمیم‬ ‫اعضا مقرر شد‪ ،‬نسبت به حذف دریافت تصویر از مدارک هویتی شهروندان در سیستم بانکی‬ ‫کشور‪ ،‬اقدامات الزم صورت گیرد‪ .‬با این تصمیم الزام ارائه کپی مدارک هویتی در بانک ها لغو‬ ‫شد اما براساس ضوابط و مقررات و الزامات بانک مرکزی جمهوری اسالمی ایران مشتریان باید‬ ‫اصل مدارک هویتی را برای انجام امور بانکی به بانک ها ارائه کنند‪ .‬بر این اساس مشتریان برای‬ ‫دریافت هرگونه خدمات بانکی غیر پایه نظیر واریز و برداشت نقدی و ‪ ...‬ضرورت دارد کارت‬ ‫ملی خود را به همراه داشته باشند‪ .‬همچنین ارائه خدمات پایه مانند افتتاح حساب‪ ،‬پرداخت‬ ‫تســهیالت و ‪ ...‬نیز طبق روال معمول با دریافت کارت ملی همراه با شناسنامه یا گواهینامه‬ ‫منقضی نشده یا گذرنامه معتبر انجام می شود‪ .‬برای اتباع خارجی متقاضی دریافت خدمات‬ ‫بانکی نیز ارائه مدرک شناسایی معتبر و شماره فراگیر الزامی است‪ .‬این قانون به ابالغ سازمان‬ ‫اداری و استخدامی نیز رسید و بانک ها باید برای افتتاح حساب تنها به دریافت کارت ملی‬ ‫سرهنگ گودرزی افزود‪ :‬این شیاد اینترنتی پس از حضور در پلیس‬ ‫فتا پایتخت و روبه رو شدن با مدارک و مستندات انکارناپذیر پلیس‬ ‫لب به اعتراف گشود و اظهار داشت با راه اندازی یک سایت خرید و‬ ‫فروش ارز و یک درگاه جعلی بانکی از بیش از ‪ ۱۴‬نفر از شهروندان‬ ‫با ارزش ریالی حدود پنج میلیارد ریال کالهبرداری کردم‪.‬‬ ‫رئیس پلیــس فتا تهران بزرگ به شــهروندان توصیه کرد‪ :‬فریب‬ ‫تبلیغات اغوا کننده فضای مجازی را نخورند و اگاه باشــند ارزانی‬ ‫بی دلیل می تواند یکی از ترفندهای مجرمین اینترنتی باشد‪ ،‬برای‬ ‫ورود به اینترنت بانک خود نیز حتی المقدور از سرچ در موتورهای‬ ‫جســتجوگر خودداری نمایند و حتما از صحت ادرس وارد شــده‬ ‫اطمینان حاصل کرده و هرگونه مورد مشــکوک را از طریق سایت‬ ‫پلیس فتا به ادرس ‪ ;www.cyberpolice.ir&nbsp‬به صورت‬ ‫انالین با کارشناسان ما درمیان بگذارند‪.‬‬ ‫هوشمند یا کارت ملی فرد تمکین کنند اما مشاهدات میدانی از این بانک ها چیز دیگری را‬ ‫نشان می دهد‪ .‬برخی از بانک ها نیز با سوء استفاده از شرایط خاص کرونایی از ارائه خدمات‬ ‫بهتر به مشتریان پرهیز می کنند و همین امر منجر شده تا روال کاری بسیاری از افراد با چالش‬ ‫مواجه شود‪ .‬گفته می شود برخی از شعب بانک ها دولتی با اعمال سلیقه از افتتاح حساب در‬ ‫شعب در برخی از ساعات روز(‪۱۱‬تا‪ )۱۳‬به بهانه کمبود نیرو خودداری می کنند و این مورد نیز‬ ‫نمونه بارز قانون گریزی به شمار می رود‪.‬‬ ‫ساعت ارائه خدمات به شعب بانکی مشخص شد‬ ‫علیرضا قیطاسی‪ ،‬دبیر کل شورای هماهنگی بانک های دولتی و نیمه دولتی در واکنش به این‬ ‫بی انضباطی ها می گوید‪ :‬طبق مصوبه ستاد ملی مقابله یا کرونا ساعت کاری بانک ها از ‪۷.۳۰‬‬ ‫تا ‪ ۱۴.۳۰‬تعریف شده و بانک ها مکلفند از ساعت ‪ ۸‬تا ‪ ۱۳.۳۰‬به مشتریان خدمات ارائه کنند‪.‬‬ ‫البته الزم به ذکر است طبق مصوبه بانک مرکزی بانک ها مکلف به ارائه سرویس به اخرین‬ ‫مشتری درون شعبه هستند و اتمام زودهنگام ارائه خدمات به مشتریان خالف بخشنامه های‬ ‫اداری است‪ .‬شاید این تخلفات یا ضعف عملکردها جزئی به نظر برسد اما تعداد زیادی از مردم‬ ‫در طول روز با چنین بی برنامگی ها رو به رو شــده و همین امر در ســایر موارد اقتصادی و‬ ‫اجتماعی ان ها تاثیر گذار خواهد بود‪ .‬بنابر این انتظار می رود تا نهادها مسئول در این امر ورود‬ ‫کرده و نسبت به اجرای صحیح ساعات اداری هشدارهای الزم را به بانک ها و ادارات بدهند‪.‬‬ صفحه 4 ‫مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت‪ :‬بنابر برنامه ریزی انجام شده‪ ،‬ظرف یک ماه اینده فرایند کاغذ و دفترچه در سازمان تامین اجتماعی حذف خواهد شد‪ .‬مصطفی ساالری در سلسله نشست های‬ ‫رویای تامین اجتماعی فراگیر اظهار کرد‪ :‬طرح شایسته ساالری یکی از موضوعات بسیار مهم محسوب می شود و باتوجه به اهمیت این موضوع‪ ،‬سازمان تامین اجتماعی ورود جدی به این مسئله را داشته‬ ‫و دارد‪ .‬مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت‪ :‬مجموعه نشست هایی که قرار است هفته های اتی نیز برگزار شود به سایر موضوعات دسته بندی شده از سوی سازمان تامین اجتماعی خواهد پرداخت‬ ‫و به نوعی این جلسات و نشست ها برگرفته از ‪ 15‬محوری است که طرح های اساسی و کلیدی سازمان تامین اجتماعی است و هم اکنون مستندسازی شده است‪.‬ساالری گفت‪ :‬قرار است طی ‪ 10‬نشست‬ ‫تخصصی‪ 15‬محور که البته برخی از این محورها سرفصل های یکی را با سایر موضوعات و محورها دارند بررسی شود و در واقع رویای تامین اجتماعی فراگیر فراتر از وظایف سازمان تامین اجتماعی است‪.‬‬ ‫وی دامه داد‪ :‬در هفته های اتی نیز بنابر برنامه ریزی انجام شده قرار است نشست هایی با موضوعاتی از جمله تحول دیجیتال‪ ،‬حذف نسخه نویسی‪ ،‬ارائه خدمات غیرحضوری به بیمه شدگان و‪ ...‬برگزار شود‪.‬‬ ‫انتظامیرئیسسازمانسینمایی‪:‬‬ ‫برخی از جشنواره های دنیا تمایلی به نمایش جنبه های‬ ‫امیدبخش سینمای ایران ندارند‬ ‫رئیس سازمان سینمایی گفت که فیلم های حاضر در جشنواره های جهانی باید بازنمایی واقعی و جامع از وضعیت کشور‬ ‫و جامعه نشان دهند‪ .‬حسین انتظامی رئیس سازمان سینمایی با حضور در میان خبرنگاران در سی وهشتمین جشنواره‬ ‫جهانی فیلم فجر به سواالت انها پاسخ داد‪ .‬انتظامی درباره انتظاراتی که از جشنواره جهانی فیلم فجر بعد از پیوستن‬ ‫به اعضای فیاپف وجود دارد به خبرنگار تسنیم گفت‪ :‬اوالً همین که به این نقطه رسیدیم نتیجه تالش دست اندرکاران‬ ‫جشنواره جهانی فیلم فجر بوده است و از ان مهم تر انعکاس سینمای ایران به عنوان سینمایی الهام بخش در سینمای‬ ‫جهان و منطقه باید مورد توجه قرار بگیرد‪ .‬وقتی از دیپلماسی فرهنگی صحبت می کنیم که موجب قدرت نرم در‬ ‫کشور است‪ ،‬باید متوجه این ظرفیت ها باشیم‪ .‬به نظر من اتفاقاً پیوستن جشنواره جهانی فیلم فجر به فیاپف اثبات‬ ‫می کند و نشان می دهد که کسانی که می گفتند این جشنوا ره ها زائد است و کارایی الزم را ندارد به خطا می گفتند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬اما برای حفظ و ارتقای جشنواره جهانی فیلم فجر و ماندن در میان اعضای فیاپف‪ ،‬باید تالش کنیم که‬ ‫استانداردهای جشنواره را باال ببریم؛ همان طور که در این چند سالی که من در سازمان سینمایی مسئولیت داشتم‪ ،‬هر‬ ‫کدام از جشنواره های سینمایی احساس کردند که با ارتقای استانداردهای خودشان‪ ،‬نسبت به دوره قبلی خود پیشرفت‬ ‫داشتند‪ .‬از سوی دیگر می دانیم که جشنواره چند پایه دارد که شامل ارکانی مانند بازار‪ ،‬اموزش‪ ،‬میهمانان و بخش های‬ ‫جانبی است که باید هر کدام از این استانداردها را در نظر بگیریم و باال ببریم‪ .‬به عنوان مثال در بحث بازار پلتفرم هایی‬ ‫ایجاد شد که این امکان را به وجود اورد تا جلسات فروش رایت های سینمایی و مستند و کوتاه رخ بدهد‪ .‬انتظامی بیان‬ ‫کرد‪ :‬وقتی صحبت از حضور بین المللی سینمای ایران می کنیم فقط بحث درباره جنبه های جشنواره ای نیست‪ ،‬وقتی‬ ‫این قسمت می تواند اثربخش باشد که اقتصاد سینمای ایران را تحت تاثیر قرار دهد‪ .‬در ان صورت فیلم های ایرانی نیز‬ ‫بهتر دیده می شود و باعث بیشتر دیده شدن ظرفیت سینمای ایران نیز می شود‪ .‬برای جمع بندی باید بگویم که باید‬ ‫به استانداردهایی که توسط مرجع تعریف می شود توجه کرد و برنامه ریزی بکنیم تا اشکاالت احتمالی برطرف شود و‬ ‫ظرفیت بیشتری ایجاد شود‪ .‬رئیس سازمان سینمایی در پاسخ به سوال ما درباره بازنمایی مطلوب فیلم های حاضر در‬ ‫جشنواره های جهانی گفت‪ :‬فیلم های ما باید بازنمایی از جامعه و سینمای ایران داشته باشند که بازنمایی جامع و واقعی‬ ‫باشد‪ .‬برای همین فیلم های امیدبخش زیادی داریم که از نظر تکنیک و فنی باال هستند‪ .‬فیلم هایی داریم که جنبه های‬ ‫اخالق انسانی‪ ،‬دینی و اجتماعی در انها مورد توجه قرار گرفته است‪ .‬برای توجه به این اثار باید هم بخش سیاست گذار‬ ‫مانند سازمان سینمایی همت و تالش کند تا این دست اثار ساخته شود و مورد حمایت قرار بگیرد و هم همت و تالش‬ ‫پخش های سینمایی است که فیلم ها را در کشورهای خارجی نمایش دهند و همینطور جشنواره ها باید در این زمین‬ ‫وارد میدان شوند زیرا باید قبول کنیم بعضی از جشنواره های دنیا اهداف سیاسی هم دنبال می کنند و انان خیلی تمایل‬ ‫ندارند که جنبه های امیدبخش سینمای ایران و الهام بخش سینمای ایران که معرف جامعه است را جلوه کند‪ .‬در‬ ‫تولیدهم این سیاست گذاری و تشویق ها باید باشد تا فیلم های بیشتری با این مضامین ساخته شود‪.‬‬ ‫‪ ۳۵۰‬میلیارد تومان کمک به جامعه هنری به چه ترتیبی به هنرمندان ارائه می گردد؟‬ ‫قادراشنا‪:‬صندقهنربایدپاسخگوباشد!‬ ‫قادر اشنا‪ ،‬مدیر کل هنرهای نمایشی با ارایه توضیحاتی درباره میزان‬ ‫و نحــوه هزینه کرد بودجه تئاتر عنوان کرد کــه در جریان جزییات‬ ‫کمک ‪ ۳۵۰‬میلیاردی به هنرمندان نیســت‪ .‬این مدیر هنری درباره‬ ‫پرسش های متعدد جامعه تئاتری در زمینه هزینه کرد بودجه تئاتر‬ ‫در سال ‪ ۱۳۹۹‬توضیحاتی داد و تاکید کرد شفاف سازی در این زمینه‬ ‫به طور کامل انجام می شــود و هیچ مساله پنهانی وجود ندارد‪.‬اشنا‬ ‫درباره میزان بودجه تئاتر در سال ‪ ۱۴۰۰‬گفت‪ :‬معموال بودجه بندی‬ ‫از شهریور ماه هر سال برای سال اینده اغاز می شود و اذر ماه الیحه‬ ‫بودجه به دولــت می رود که بعد از مدتی به مجلــس و در ادامه به‬ ‫کمیسیون تخصصی‪ ،‬تلفیق و در نهایت صحن علنی مجلس راه پیدا‬ ‫می کند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬انچه اذر سال ‪ ۱۳۹۹‬در وزارت فرهنگ و ارشاد‬ ‫اسالمی به عنوان بودجه کلی پیشنهاد شده‪ ۱۲۰ ،‬میلیارد تومان بوده‬ ‫است که این بودجه در کتاب قانون هم امده و در مجلس هم تصویب‬ ‫شده است‪ .‬البته در جلسه مشترکی میان تعدادی از نمایندگان محترم‬ ‫مجلس و هنرمندان شــاخص‪ ،‬قول داده شد که مبلغی به ان افزوده‬ ‫شــود ولی متاسفانه چنین نشد‪ .‬با این حال رقم ‪ ۱۲۰‬میلیارد تومان‬ ‫مصوب شد‪ .‬اشنا درباره انتشار خبری مبنی بر اعطای ‪ ۳۵۰‬میلیارد‬ ‫تومان برای کمک به هنرمندان که هفته گذشــته خبر ان از سوی‬ ‫روابط عمومی خانه تئاتر و در گفتگو با احسان قاضی زاده هاشمی‪،‬عضو‬ ‫کمیسیون فرهنگی اجتماعی مجلس منتشر شد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این‬ ‫بودجه متعلق به اداره کل هنرهای نمایشــی نیست و از انجاکه قرار‬ ‫هم نیست از کانال ما ارایه شود‪ ،‬جزییاتی درباره ان نمی دانیم و خبر‬ ‫نداریم قرار اســت به چه ترتیبی به هنرمندان ارایه شود‪ .‬ظاهرا گفته‬ ‫شده قرار است این بودجه از طریق صندوق اعتباری هنر ارایه شود و‬ ‫خود صندوق در این زمینه پاســخگو خواهد بود‪ .‬این مدیر هنری با‬ ‫ابراز تاســف از اینکه بودجه تئاتر از اغاز رقم پایینی بوده است‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬معموال بودجه در دو سطح حداقلی و حداکثری پیشنهاد می شود‬ ‫که سال ‪ ۹۹‬کل بودجه وزارت ارشاد ‪ ۸۰‬میلیارد و اندی بود و از این‬ ‫رقم‪ ،‬بودجه ای بین ‪ ۱۸‬تا ‪ ۲۴‬میلیارد تومان برای تئاتر در نظر گرفته‬ ‫شد‪ .‬به این معنا که بودجه تئاتر در بدبینانه ترین حالت‪ ۱۸ ،‬میلیارد‬ ‫تومان و در خوش بینانه ترین حالت‪ ۲۴ ،‬میلیارد تومان در نظر گرفته‬ ‫شد‪ .‬اشنا درباره میزان افزایش بودجه تئاتر در سال ‪ ۱۴۰۰‬توضیح داد‪:‬‬ ‫حداقل‬ ‫در حال انجام گفتگوهایی هستیم و خواسته ما این است که‬ ‫ِ‬ ‫امسال تئاتر ‪ ۴۰‬میلیارد تومان باشد ولی امیدواریم این رقم در‬ ‫بودجه‬ ‫ِ‬ ‫حالت خوش بینانه به ‪ ۵۰‬میلیارد تومان برســد که این موضوع تا دو‬ ‫هفته اینده مشخص خواهد شد‪ .‬او درباره زمان پرداخت این بودجه‬ ‫هــم گفت‪ :‬در حال حاضر دولت یک دوازدهم این رقم را می پردازد و‬ ‫تا نهایی شدن رقم‪ ،‬بخشی هایی از بودجه به صورت تدریجی پرداخت‬ ‫خواهد شد‪ .‬بودجه ما اندک است ولی به موقع پرداخت می شود‪ .‬مدیر‬ ‫کل هنرهای نمایشی سپس با ابراز خوشنودی از رویه شفاف سازی در‬ ‫وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی درباره ابهام هایی که جامعه تئاتری در‬ ‫زمینه هزینه کرد بودجه تئاتر دارند‪ ،‬توضیحاتی ارایه کرد‪ .‬اشنا با تاکید‬ ‫بر اینکه موضوع پنهانی نداریم‪ ،‬یاداوری کرد‪ :‬سال‪ ۱۳۹۹‬بودجه تئاتر‬ ‫‪ ۱۸‬میلیارد تومان بود که ما با دو پدیده رو به رو بودیم؛ بدهی سال های‬ ‫گذشته و مالیاتی که باید پرداخته می شد‪ .‬به گفته او‪ ،‬برای سال های‬ ‫گذشته رقمی برابر با ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان مالیات در نظر‬ ‫گرفته شده بود که این رقم باید پرداخت می شد‪ .‬اشنا با اشاره به اینکه‬ ‫بیش از ‪ ۱۱‬میلیارد بدهی در تئاتر وجود داشته که متعلق به سال های‬ ‫گذشته بوده است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬مساله را با اقای دکتر صالحی‪ ،‬وزیر محترم‬ ‫فرهنگ و ارشــاد اسالمی مطرح کردم و درخواست ارتقای بودجه را‬ ‫دادم که این رقم حدود ‪ ۵۰‬درصد افزایش یافت و حدود ‪ ۳۰‬میلیارد‬ ‫تومان بودجه به تئاتر اختصاص پیدا کرد‪ .‬او سپس درباره هزینه کرد‬ ‫این بودجه توضیح داد‪ :‬عالوه بر رقم مالیات‪ ۶ ،‬میلیارد و ‪ ۸۰۰‬میلیون‬ ‫تومان صرف پرداخت بدهی شد‪ ۶ .‬میلیارد و ‪ ۹۷۰‬میلیون تومان هم به‬ ‫برگزاری جشنواره های فجر‪ ،‬عروسکی‪ ،‬صاحبدالن و ‪ ...‬اختصاص پیدا‬ ‫کرد‪ .‬بخشی از این بودجه صرف حمایت از تئاتر استان ها شد‪ .‬از سوی‬ ‫دیگر چند ســالی بود که تفاهم نامه ای با استان ها امضا نکرده بودیم‪.‬‬ ‫سال ‪ ۹۸‬کل بودجه ای که به استان ها پرداخت شده بود‪ ۱۳۰ ،‬میلیون‬ ‫تومان بود ولی سال گذشــته ‪ ۴‬میلیارد و ‪ ۶۰۰‬میلیون تومان برای‬ ‫حمایت از تئاتر استان ها در نظر گرفتیم که تاکنون ‪ ۳‬میلیارد و ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیون تومان پرداخته ایم و برای پرداخت مابقی ان هم منتظر گزارش‬ ‫عملکرد استان ها هستیم زیرا بودجه استان ها بر اساس گزارش عملکرد‬ ‫هر استان پرداخت می شود‪ .‬مدیر کل هنرهای نمایشی درباره بودجه‬ ‫حمایت از تولیدات نمایشی در سال ‪ ۹۹‬گفت‪ :‬با پرداخت ‪ ۱‬میلیارد و‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 :‬‬ ‫تلفکس‪88311361 :‬‬ ‫برای درج اگهی های خود‬ ‫در تماس باشید‪.‬‬ ‫با روزنامه‬ ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫‪www.goodonline.ir‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫‪ ۹۳۹‬میلیون تومان از ‪ ۱۲۶‬اثر نمایشی در تهران حمایت شده است‪.‬‬ ‫ضمن اینکه مبلغی برابر با ‪ ۸۹۴‬میلیون تومان هم برای حمایت از ‪۲۴‬‬ ‫تماشاخانه خصوصی هزینه شده است‪ .‬به گفته او‪ ،‬از مجموع بودجه‬ ‫سال گذشته‪ ،‬رقمی برابر با ‪ ۲‬میلیارد و ‪ ۷۰۰‬میلیون تومان بابت انتشار‬ ‫نشریات‪ ،‬فصل نامه‪ ،‬تلویزیون تئاتر ایران‪ ،‬نمایشنامه نویسی و ‪ ...‬هزینه‬ ‫شده است‪ .‬او در پاسخ به این پرسش که چرا بودجه حمایت از اجرای‬ ‫اثار نمایشی کمترین رقم را به خود اختصاص داده‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬رقمی‬ ‫بیش از میلیارد و ‪ ۹۰۰‬میلیون تومان فقط برای حمایت از اثار نماشی‬ ‫در تهران هزینه شــده ولی برای حمایت از تولید تئاتر در کل کشور‬ ‫رقمی برابر با ‪ ۶‬میلیارد تومان پرداخت شــده است‪ .‬ضمن اینکه هر‬ ‫سالن نمایشی‪ ،‬سقف حمایتی دارد که بر اساس ان‪ ،‬بودجه در اختیار‬ ‫گروه نمایشی قرار می گیرد‪ .‬اشنا خاطرنشان کرد‪ :‬بخشی از بودجه ای‬ ‫که به جشنواره ها پرداخت شده هم صرف تولید نمایش شده به این‬ ‫صورت که از ‪ ۸۷‬اثر خیابانی تولید شده در جشنواره های «فصل امید»‬ ‫و «خیابان تئاتر ایران»‪ ،‬حمایت شده و کل بودجه به گروه های نمایشی‬ ‫پرداخت شده است‪ .‬او با ابراز تاسف از اینکه بودجه تئاتر بسیار اندک‬ ‫اســت‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬بارها گفته ام این بودجه برای تئاتر کافی نیست ‪.‬‬ ‫ضمن اینکه بودجه تئاتر در وهله اول باید صرف تولید نمایشــنامه و‬ ‫اجرای عمومی شــود و بعد به رویدادها تعلق بگیرد‪ .‬به هر حال تمام‬ ‫تالش ما در جهت صرفه جویی در اداره کل هنرهای نمایشــی بوده‬ ‫است‪ .‬اشنا تاکید کرد‪ :‬تا این لحظه انجمن هنرهای نمایشی به هیچ‬ ‫گروهی که نمایشش اجرا شده باشد‪ ،‬بدهکار نیست و اگر بدهی وجود‬ ‫دارد‪ ،‬به دلیل اشــکالی است که در سند ان گروه وجود دارد و این به‬ ‫معنای ان نیست که ما پول نداشته باشیم‪ .‬او که امیدوار است بودجه‬ ‫تئاتر افزایش پیدا کند‪ ،‬درباره گله برخی از گروه های نمایشی مبنی‬ ‫بر اینکه چرا نماینده گروه ها در جلســه براورد بودجه که در انجمن‬ ‫هنرهای نمایشی تشکیل می شود‪ ،‬حضور ندارد‪ ،‬توضیح داد‪ :‬قبال تعداد‬ ‫نمایش ها کم بود و شــورایی به نام شورای ساخت وجود داشت که‬ ‫االن شورای حمایت نامیده می شود‪ .‬از انجاکه تعداد گروه های نمایشی‬ ‫افزایش پیداکرده است‪ ،‬قراردادهای ما حمایتی است‪ .‬به این معنا که‬ ‫بر اســاس بودجه‪ ،‬سالن اجرا و ‪...‬رقمی به هر نمایش تعلق می گیرد‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه ســقف حمایت از اجراهای تئاتر در تاالر قشقایی ‪۳۵‬‬ ‫میلیون تومان و در تاالر چهارسو ‪ ۴۰‬میلیون تومان است و بیش از این‬ ‫نمی توانیم کمک کنیم چون رقم بودجه چنین اجازه ای نمی دهد‪ .‬دو‬ ‫هنرمند عزیزی هم که بابت رقم های حمایتی شان گله داشتند‪ ،‬باید‬ ‫این را در نظر بگیرند که سقف این مبلغ را دریافت خواهند کرد و بیش‬ ‫از این امکان پرداخت نداشتیم‪.‬‬ ‫فرهنگ و هنر‬ ‫حذف کامل دفترچه تامین اجتماعی ظرف یک ماه اینده‬ ‫چهارشنبه‪ 12‬خردادماه‪ 1400‬سال سوم شماره‪504‬‬ ‫‪5‬‬ ‫اخبار‬ ‫مدیرکل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی‬ ‫سازمانحفاظتمحیط زیست‪:‬‬ ‫تدوین سند بوم گردی کشور‬ ‫ضروری است‬ ‫مدیــرکل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی ســازمان‬ ‫حفاظت محیط زیست با اشاره به ضرورت توسعه بوم گردی گفت‪:‬‬ ‫نبود استراتژی مشخص‪ ،‬سازوکار مناسب‪ ،‬استانداردها و ضوابط‬ ‫محلی مطابق با زیست بوم هر منطقه و استان از چالش های مهم‬ ‫در حوزه بوم گردی اســت‪ .‬محمد مدادی در نشســت مجازی‬ ‫«موانع و چالش های استفاده از ظرفیت های تنوع زیستی در‬ ‫توسعه بوم گردی کشــور» افزود‪ :‬بوم گردی به عنوان فعالیت‬ ‫اقتصادی هدفمند بــا کمترین اثرات منفی بر زیســت بوم و‬ ‫تنوع زیستی کشور باید مورد توجه قرار گیرد تا کمترین اثر را‬ ‫بر محیط زیست هر منطقه داشته باشد‪ .‬وی اظهارداشت‪ :‬بوم‬ ‫گردی در اسناد باالدستی جایگاه خاصی ندارد و در بخش ضوابط‬ ‫و مقررات نیز تقریبا اقدام خاصی صورت نگرفته است از این رو‬ ‫توسعه بوم گردی بدون ضوابط و مقررات و استانداردهای اجرایی‬ ‫و سازو کار مناسب پایش و نظارت امکان پذیر نبوده و با اصول‬ ‫اولیه بوم گردی که یکی از ان ها حفاظت از تنوع زیستی است‬ ‫مغایر است‪ .‬مدادی خاطر نشان کرد‪ :‬ضروری است سند ملی‬ ‫بوم گردی کشور تدوین شود و در کنار فعالیت های اموزشی و‬ ‫فرهنگ سازی‪ ،‬زیر ساخت های قانونی برای این موضوع فراهم‬ ‫شود‪ .‬مدیر کل دفتر موزه تاریخ طبیعی و ذخایر ژنتیکی ادامه‬ ‫داد‪ :‬بازنگری در وظایف‪ ،‬ساختار و اختیارات کمیته ملی طبیعت‬ ‫گردی‪ ،‬حذف فعالیت های موازی به ویژه در ثبت اثار طبیعی‪،‬‬ ‫نظارت بر تورهای طبیعت گردی‪ ،‬اموزش خانوادها و احاد جامعه‬ ‫برای تعامل صحیح با طبیعت و تمام اجزای تنوع زیســتی‪ ،‬از‬ ‫جمله ضرورت های توسعه بوم گردی کشور است که متاسفانه‬ ‫در نبود ان ها‪ ،‬هم اکنون شاهد تخریب و تهدید زیستگاه ها و‬ ‫تنوع زیستی در قالب گروه های گردش گری خانوادگی‪ ،‬ازاد‪،‬‬ ‫تورهای رسمی و حتی تخصصی هستیم‪.‬‬ ‫سینماها ‪ 3‬روز تعطیل می شوند‬ ‫همزمان با فرارســیدن تعطیالت نیمه خرداد سینماها نیز‬ ‫تعطیل می شــوند‪ .‬محمدرضا صابری ســخنگوی انجمن‬ ‫سینماداران‪-‬بهایسناگفت‪:‬سینماهایسراسرکشورروزهای‬ ‫جمعه و شنبه ‪ 14‬و ‪ 15‬خرداد مصادف با رحلت امام خمینی‬ ‫(ره) تعطیل هستند‪ .‬او افزود‪ :‬با توجه به تعطیلی یکشنبه‪16 ،‬‬ ‫خرداد به مناسبت شهادت امام جعفر صادق (ع) سالن های‬ ‫سینما در این روز هم دایر نخواهند بود‪.‬‬ ‫اکران انالین فیلم «مکالمات»‬ ‫و «جوجه ها اخر پاییز جیغ‬ ‫می کشند» از امروز‬ ‫فیلم سینمایی «مکالمات» به کارگردانی رضا رزم‪ ،‬نویسندگی‬ ‫رضا رزم‪ ،‬سبحان حسین ابادی و تهیه کنندگی نفیسه السادات‬ ‫قمی و فیلم سینمایی «جوجه ها اخر پاییز جیغ می کشند» به‬ ‫کارگردانیونویسندگیفیلمنامهمجتبیاسپنانیوتهیه کنندگی‬ ‫مجید صدیقــی از ‪ ۱۲‬خردادماه در صفحه ویژه «هنروتجربه»‬ ‫اکران انالین می شود‪ .‬فیلم سینمایی «مکالمات» به مدت زمان‬ ‫‪ ۱۰۲‬دقیقه داستان بیژن است که تنها زندگی می کند و مجرد‬ ‫است‪ .‬او دانش اموخته فیزیک و به تدریس مشغول است و مدتی‬ ‫اســت که می خواهد دلیل اصلی این را که چرا از نگاه دیگران‬ ‫انســان موفقی نیست در خودش پیدا کند‪ .‬مرتضی خدمت لو‪،‬‬ ‫سونیا نبی‪ ،‬نوید برادران‪ ،‬حمید رضا سام خانیانی‪ ،‬ابراهیم گله‬ ‫دارزاده‪ ،‬منصوره کارون‪ ،‬جمال کامران شورجه‪ ،‬علی جانب الهی‪،‬‬ ‫گلنوش قهرمانی‪ ،‬مسیح نوروزی‪ ،‬حمید کالنتری‪ ،‬مینا مقامی‬ ‫زاده‪ ،‬نوید اسدی ازیگران «مکالمات» هستند‪ .‬فیلم سینمایی‬ ‫«جوجه ها اخر پاییز جیغ می کشند» به کارگردانی و نویسندگی‬ ‫فیلمنامهمجتبیاسپنانیوتهیه کنندگیمجیدصدیقیبهمدت‬ ‫‪ ۹۸‬دقیقه دیگر فیلمی است که به عنوان اثری جدید به اکران‬ ‫انالین «هنروتجربه» می پیوندد‪ .‬در خالصه داستان این فیلم‬ ‫امده است‪« :‬اخر هفته ها‪ ،‬خانه شهره پاتوق دوستان اوست‪ .‬از این‬ ‫میان اقای «این» – مردی بسیار چاق – یک شب در توالت خانه‬ ‫می میرد‪ .‬ان ها تالش می کنند جنازه او را از داخل توالت بیرون‬ ‫بکشند‪ .‬مشکل دوم بیرون بردن جسد او از خانه است‪ .‬هاله یکی‬ ‫از دوستان شهره راه حلی برای این کار دارد‪ .‬پیرمر ِد صاحب خانه‬ ‫اما برای بازدید از راه می رســد‪ »...‬شهره موسوی‪ ،‬امین پناهی‪،‬‬ ‫رامین سامانی‪ ،‬اسماعیل سلمانی‪ ،‬سمانه قاسمی‪ ،‬محمد شیشه‬ ‫فروش‪ ،‬مرتضی ریحانی بازیگــران «جوجه ها اخر پاییز جیغ‬ ‫می کشند» هستند‪ .‬اکران انالین هنر و تجربه اواخر بهمن ماه‬ ‫با دو مستند «کودتای ‪ »۵۳‬ساخته تقی امیرانی و «قصه بولوار»‬ ‫ســاخته داود اشرفی در هاشور اغاز شــد و با اغاز سال ‪۱۴۰۰‬‬ ‫سه فیلم «چی چکا» ساخته رها فریدی‪« ،‬بی گاه» به کارگردانی‬ ‫پویا اشتهاردی و «وقتی پروانه شدم» ساخته ارش زارع به ان ها‬ ‫اضافه شــد‪ .‬سپس مستند «خنده در تاریکی» ساخته مژگان‬ ‫خالقی‪« ،‬شــهر سوخته» ساخته ناصر پویش و «کیارستمی و‬ ‫عصای گمشده» ساخته محمودرضا ثانی از چهارشنبه هشتم‬ ‫اردیبهشت ماه‪ ۱۴۰۰‬به نمایش انالین درامدند‪.‬‬ صفحه 5 ‫سالمت‬ ‫هر موج بیماری کرونا چقدر طول می کشد؟‬ ‫‪6‬‬ ‫چهارشنبه‪ 12‬خردادماه‪ 1400‬سال سوم شماره‪504‬‬ ‫گزارش‬ ‫ایا خروپف یک بیماری است؟‬ ‫خروپف لرزش مجرای تنفســی است که به دلیل بسته‬ ‫شــدن مســیر هوا در هنگام تنفس و در زمان خواب‪،‬‬ ‫صدا ایجاد کرده که در برخی موارد صدای کمی داشته‬ ‫اما در بیشــتر مواقع صدایی ناخوشــایند و بلند ایجاد‬ ‫می کند اما سئوال این است که ایا این صدای ناهمگون‬ ‫و دلخراش از بیماری خاصی خبر می دهد؟‬ ‫خروپف در ظاهر مشــکلی برای فرد ایجاد نمی کند و‬ ‫اعضــای خانواده فردی که به این عارضه مبتال اســت‬ ‫از این مســاله شــکایت دارند اما برخی از متخصصان‬ ‫می گویند خروپف یک بیماری به شــمار می رود چرا‬ ‫که یک وقفه تنفســی است و برای فرد مبتال خطرناک‬ ‫است‪.‬‬ ‫خروپــف می تواند نشــانه ای از یک اختــال جدی به‬ ‫نام ســندرم اپنه خواب انسدادی (وقفه تنفسی هنگام‬ ‫خواب) به شــمار اید و خروپف ناشــی از تنگ شدن‬ ‫راه های هوایی به ویژه در ناحیه حلق اســت که به علل‬ ‫مختلــف در خواب اتفاق می افتد‪ .‬هنگام خواب‪ ،‬شــل‬ ‫شــدن عضالت بدن در قســمت های مختلف از جمله‬ ‫حلق سبب باریک شدن مســیر تنفس می شود و این‬ ‫باریک شــدن با ارتعاش قسمت های مختلف حلق و به‬ ‫ویژه زبان کوچک و کام نرم همراه می شود که خروپف‬ ‫را به دنبال دارد‪.‬‬ ‫خروپــف همراه با قطع گاه گاهی تنفس هنگام خواب‪،‬‬ ‫افت شــدید و مکرر اکســیژن را در پــی دارد و افت‬ ‫اکسیژن می تواند زمینه ساز بروز بیماری های خطرناک‬ ‫همچون پرفشاری خون‪ ،‬سکته قلبی و مغزی‪ ،‬دیابت و‬ ‫مشکالت خلقی شود‪.‬‬ ‫دکتر خسرو صادق نیت اســتاد دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫تهران و فلوشــیب اختالالت خــواب در این زمینه به‬ ‫خبرنگار حوزه بهداشــت و درمان می گوید‪ :‬بســیاری‬ ‫از مردم بر اســاس یک باور غلط تصــور می کنند که‬ ‫خروپف عالمت خواب عمیق اســت‪ ،‬در حالی که یک‬ ‫بیماری خطرناک بوده و باید تحت درمان قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی ادامه می دهد‪ :‬خروپف یک وقفه تنفسی در خواب‬ ‫ایجاد می کند که می تواند به دلیل نرسیدن اکسیژن‬ ‫کافی‪ ،‬منجر به مرگ فرد شــود‪ ،‬بسیاری از مردم این‬ ‫موضوع را جدی نکرده و ســاده انــگاری می کنند در‬ ‫حالی که باید مورد توجه و درمان پزشکی قرار گیرد‪.‬‬ ‫صادق نیت می گوید‪ :‬پزشــکان عمومی با این عارضه‬ ‫توجــه کنند و وقتی بیماری برای اختالالت ناشــی از‬ ‫خــواب مراجعه می کنــد‪ ،‬برای تشــخیص و درمان‬ ‫بیمارهای خواب‪ ،‬خروپف را نیز مدنظر قرار دهند‪.‬‬ ‫این فلوشــیب اختالالت خواب ادامه می دهد‪ :‬اختالل‬ ‫خواب بیماری شــایعی اســت که در مشاغل مختلف‬ ‫بویژه افرادی که به دلیل معضالت اقتصادی دو شفیت‬ ‫کار می کنند‪ ،‬بســیار شایع است و نباید این موضوع را‬ ‫ســاده تلقی کرد‪ ،‬می تواند سالمت جسم و روح را به‬ ‫خطر بیاندازد و باید تحت درمان قرار گیرد‪.‬‬ ‫صــادق نیت با بیان اینکه تبعــات اختالالت خواب در‬ ‫حوادث ناشــی از تصادفات بیشــتر مشاهده می شود‪،‬‬ ‫می گوید‪ :‬متاســفانه بیماری هــای اختالالت خواب‬ ‫دیر تشــخیص داده شده و به موقع درمان نمی شوند‪،‬‬ ‫پزشــکان بایــد از بیمــاران مراجعه کننــده در مورد‬ ‫اختالالت خواب انها سووال کرده و ان در بروز بیماریها‬ ‫مد نظر قرار دهند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬اختالال خواب ســرطان‪ ،‬بیماریهای قلبی‬ ‫و عروقی را تشــدید می کند و یکی از عوامل موثر در‬ ‫کاهش بهره وری اســت‪ ،‬اضطراب و افســردگی ایجاد‬ ‫کرده و تعادل زندگی را مختل می کند‪.‬‬ ‫بــه گزارش انجمن پزشــکی خواب ایــران‪ ،‬بی خوابی‬ ‫و وقفه تنفســی در خواب (اپنه) از جمله شــایع ترین‬ ‫اختــاالت خواب هســتند به طوری کــه حدود ‪۳۰‬‬ ‫درصد از افراد در طول زندگی خود بی خوابی را تجربه‬ ‫کرده اند و حدود ‪ ۱۰‬درصد اشخاص به بی خوابی مبتال‬ ‫هستند‪ ،‬بی خوابی در زنان شیوع بیشتر دارد‪ ،‬در حالی‬ ‫که اپنه در مردان بیشــتر دیده می شود‪ ،‬به طوری که‬ ‫حدود ‪ ۲۴‬درصــد مردان و ‪ ۱۰‬درصد زنــان به وقفه‬ ‫تنفسی در خواب دچار هستند‪ .‬فردی که شیفت کاری‬ ‫دارند تا ‪ ۶۰‬درصد امار اختالل خواب در ان ها گزارش‬ ‫شــده اســت و به طورکلی در علم خواب ‪ ۸۰‬بیماری‬ ‫طبقه بندی شده که عالئم مختلفی دارد‪.‬‬ ‫معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران‪ ،‬در ارتباط با ویژگی های موج چهارم کرونا توضیحاتی ارائه داد‪ .‬بابک عشرتی گفت‪ :‬موج چهارم از نظر تعداد ابتالء نسبت به موج های دیگر سهمگین تر است و در حال‬ ‫حاضر در شاخه نزولی ان هستیم‪ .‬وی افزود‪ :‬در شرایط فعلی که درصد رعایت پروتکل ها باال رفته و همچنین روند واکسیناسیون نیز به خوبی طی می شود‪ ،‬طی چند وقت اینده موج چهارم نیز فروکش خواهد کرد‪.‬‬ ‫معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران‪ ،‬با تاکید بر اینکه هر موج بیماری حدود ‪ ۴‬تا ‪ ۵‬هفته به طول می انجامد‪ ،‬بیان کرد‪ :‬موج چهارم به نسبت موج های دیگر کمی طوالنی تر بوده و موارد ابتالء در ان بیش از‬ ‫موج های دیگر بوده است‪ .‬عشرتی افزود‪ :‬بر اساس بررسی های انجام شده میزان مرگ و میر در موج چهارم دو درصد گزارش شده است‪ .‬معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت‪ :‬موج اول کشندگی بیشتری‬ ‫داشت اما در موج چهارم میزان ابتالء بیشتر بود که با مدیریت درست از میزان مرگ و میر بیماری در مقایسه با موج اول کاسته شد‪ .‬وی در پاسخ به این سوال که ایا امکان دارد روند نزولی بیماری در روزهای پیش رو‬ ‫دوباره صعودی شود‪ ،‬افزود‪ :‬در صورتی که رعایت پروتکل ها رها شود و سفر و مسافرت دوباره اغاز شود‪ ،‬این احتمال باال می رود که موج دیگری از بیماری در کشور رخ دهد‪.‬‬ ‫هشدار وزارت بهداشت به خانواده ها ؛‬ ‫علت افزایش موارد سرخک در کشور‬ ‫رییس اداره بیماری های قابل پیشگیری با واکسن وزارت بهداشت با تاکید بر لزوم واکسیناسیون به موقع‬ ‫کودکان‪ ،‬گفت‪ :‬متاسفانه شیوع بیماری کرونا‪ ،‬گسترش شیوع سرخک در مرزها‪ ،‬افزایش بار کاری کارکنان‬ ‫بهداشتی و تبلیغات ضد واکسن سبب شده است تاکنون در سال جاری ‪ ۲۴‬مورد ابتال به سرخک گزارش‬ ‫شود‪ .‬دکتر سید محسن زهرایی ‪ ،‬درباره موارد بروز سرخک در ایران‪ ،‬گفت‪ :‬از ابتدای امسال تاکنون ‪ ۲۴‬مورد‬ ‫ابتال به ســرخک گزارش شده است که عمده انها مربوط به استان سیستان و بلوچستان است اما مواردی‬ ‫از بیماری هم در استان های هرمزگان‪ ،‬خراسان رضوی و تهران مشاهده شده است؛ این درحالیست که در‬ ‫سال ‪ ۱۳۹۹‬نیز ‪ ۳‬مورد ابتال به سرخک گزارش شده است‪.‬‬ ‫سرخک؛ مسری ترین بیماری عفونی‬ ‫وی افزود‪ :‬ســرخک مسری ترین بیماری عفونی اســت‪ .‬اگر درمورد کرونا اعالم می شود که هر یک مبتال‬ ‫می تواند ‪ ۲‬تا ‪ ۳‬نفر را بیمار کند‪ ،‬در مورد سرخک هر یک بیمار در تماس با افراد دیگر می تواند تا ‪ ۱۸‬نفر‬ ‫را بیمار کند؛ بنابراین سرخک بسیار مسری است و باید در نظر داشت که مهم ترین سد حفاطتی ما در این‬ ‫بیماری واکسیناسیون است و می بایست پوشش واکسیناسیون کودکان در حد باالیی بماند تا بتواند جلوی‬ ‫چرخش ویروس را بگیرد‪.‬‬ ‫وضعیت سرخک در کشورهای همسایه‬ ‫وی با تاکید بر اینکه بیماری های عفونی محدود به مرزهای جغرافیایی سیاســی نمی شــوند‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫بیماری های عفونی به راحتی می توانند میان کشورها جابه جا شوند؛ در نتیجه وقتی یک بیماری بر اساس‬ ‫پوشش واکسیناسیون باال در یک کشور کاهش پیدا کند به ان معنا نیست که بیماری در ان منطقه تمام‬ ‫شده است‪ .‬کشور ما در محلی قرار دارد که در مرزهای افغانستان‪ ،‬پاکستان و حتی عراق موارد سرخک بسیار‬ ‫باالیی داریم و علت این موضوع هم پوشش واکسیناسیون ناکافی در این کشورها بخصوص در افغانستان و‬ ‫پاکستان است‪ .‬پوشش واکسیناسیون ضعیف این کشورها سبب می شود بیماری هایی مثل فلج اطفال هنوز‬ ‫در این کشورها در چرخش باشد‪ .‬این کشورها برای کنترل سرخک تالش می کنند تا از برنامه واکسیناسیون‬ ‫تکمیلی اســتفاده کنند یعنی در سال دو یا سه نوبت در سطح کشور یا برخی مناطق که طغیان سرخک‬ ‫بیشتر است به صورت همگانی اقدام به یک نوبت واکسیناسیون کودکان گروه هدف می کنند‪ .‬زهرایی ادامه‬ ‫داد‪ :‬در یک سال و نیم گذشته به دلیل پاندمی کرونا عملیات واکسیناسیون تکمیلی متوقف شد یا کیفیت‬ ‫اجرای ان دیگر مانند قبل نبود به همین دلیل سرخک که در افغانستان و پاکستان بیماری بسیار شایعی‬ ‫اســت‪ ،‬طی ماه ها اخیر به وضعیت حادی رسید به شکلی که در نقشه هایی که سازمان بهداشت جهانی از‬ ‫این دو کشور منتشر می کند شیوع بسیار باالی سرخک کامال مشهود است‪ .‬وقتی بیماری در هر کشوری در‬ ‫هر نقطه جهان شایع شود می تواند به نقاط دیگر هم برسد‪ .‬همانطور که کرونا ابتدا در چین مشاهده شد‬ ‫اما االن تمام کشورهای دنیا درگیر ان شدند‪ .‬وقتی یک بیماری می تواند از کشورهای همسایه به کشور ما‬ ‫هم برسد حتی ممکن است افرادی که پیشتر ایمن شدند نیز در مواجهه باال با بیماری‪ ،‬باز هم مبتال شوند‪.‬‬ ‫دستیابی ایران به تاییدیه حذف سرخک و سرخجه در سال ‪۹۸‬‬ ‫وی با اشــاره به دستیابی ایران به تاییدیه حذف سرخک و سرخجه از کشور در سال ‪ ،۱۳۹۸‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫کشــور عمان و بحرین نیز موفق به دریافت این تاییدیه شــدند اما از نظر سطح درامدی و تعداد جمعیت‬ ‫با ما قابل مقایسه نبودند و دستیابی ما به این تاییدیه نشان دهنده برنامه اجرایی خوب واکسیناسیون در‬ ‫ایران و مشــارکت مردم است که در مجاورت کشــورهای ذکر شده توانستیم به تاییدیه حذف سرخک و‬ ‫ســرخجه برسیم‪ .‬اما باید بدانیم این تاییدیه ماندگار نیست و قرار نیست با اخذ تاییدیه همه مشکالت به‬ ‫یکباره برطرف شود‪ .‬برنامه واکسیناسیون باید با قدرت ادامه یابد و حساسیت نظام مراقبت هم افزایش یابد‪.‬‬ ‫البته در کنار این موارد نمی توانیم از نقش همکاری مردم غافل شویم‪ .‬وی با اشاره به اینکه تجربه بازگشت‬ ‫مجدد ســرخک به کشــورها وجود دارد‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬مثال در کشور انگلستان همان سالی که ما توانستیم‬ ‫تاییدیه حذف سرخک را بگیریم‪ ،‬انها تاییدیه حذف را به دلیل شیوع باالی بیماری از دست دادند‪ .‬بنابراین‬ ‫مراقبت از پوشش واکسیناسیون اهمیت باالیی دارد‪ .‬موضوع مهم این است که شرایط کرونا به هیچ وجه‬ ‫نباید سبب شود که خانواده ها فکر کنند که می توانند واکسیناسیون کودکان را به تعویق اندازند‪ ،‬واکسینه‬ ‫نشــدن کودکان و نوزادان مانند این اســت که انها را اماده کنیم تا در معرض خطر ســرخک قرار گیرند‪.‬‬ ‫بنابراین دقت در واکسیناسیون کودکان اهمیت بسیار باالیی دارد‪ .‬رییس اداره بیماری های قابل پیشگیری‬ ‫با واکسن وزارت بهداشت با بیان اینکه واکسیناسیون همه افراد ساکن در کشور رایگان است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬در‬ ‫برخی بررسی ها مشخص شد پوشش واکسیناسیون برخی اتباع ساکن در ایران به طور معنی داری کمتر‬ ‫از واکسیناســیون کودکان ایرانی اســت؛ زیرا شاید فکر کنند واکسن در اختیارشان قرار نمی گیرد اما باید‬ ‫بدانند واکسن در اختیار انها قرار خواهد گرفت و در ارائه واکسن برای ما ملیت فرقی ندارد و همه بچه های‬ ‫کشور چه ایرانی و چه غیر ایرانی باید از پوشش باالی واکسیناسیون برخوردار شوند‪ .‬وی گفت‪ :‬در نهایت‬ ‫اگر خانواده ها حس کردند فرزندشان تب دارد یا دانه هایی روی صورت و بدنش زد حتما به پزشک اطفال‬ ‫مراجعه کنند و خواهان دریافت اقدامات تشخیصی و درمانی باشند‪.‬‬ ‫جریان ضد واکسن در دنیا!‬ ‫وی با اشاره به وجود البی ضد واکسن در دنیا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬برای این جریان فرقی میان واکسن کرونا و واکسن‬ ‫سرخک و ‪ ...‬وجود ندارد؛ برخی از این گروه ها دنبال ان هستند که به هر شکلی علیه واکسیناسیون تبلیغات‬ ‫کنند‪ .‬این حرکت اسیب زا است‪ .‬در حال حاضر در مورد کرونا می بینیم چیزی که می تواند ما را از بیماری‬ ‫نجات دهد همین پیدا شدن واکسن موثر علیه بیماری است‪ .‬بعضی اوقات که واکسیناسیون به حد باالیی‬ ‫می رسد دیگر ان بیماری مشکل جدی برای ما نخواهد بود مانند بیماری فلج اطفال و این موضوع ممکن‬ ‫است سبب شود خانواده ها فکر کنند که خب بیماری دیگر وجود ندارد و از واکسن زدن فرزندشان خودداری‬ ‫کنند؛ اما‪ ،‬کرونا نشان داد واکسن یک موهبت است و نباید واکسن ها و توفیقات فعلی خود را از دست دهیم‪.‬‬ ‫تاثیر کرونا بر پوشش واکسیناسیون در کشور‬ ‫زهرایی با بیان اینکه شــیوع کرونا بر پوشش واکسیناسیون اثرگذار بوده است‪ ،‬گفت‪ :‬اول به خاطر نگرانی‬ ‫خانواده ها از حضور در مراکز بهداشتی برای دریافت واکسن و دوم به دلیل اینکه همکاران سیستم بهداشتی‬ ‫هــم طی ‪ ۱۵‬ماه اخیر شــدیدا پیگیر موارد مربوط به کووید‪ ۱۹‬بودند و نیروی جدیدی هم در سیســتم‬ ‫بهداشتی اضافه نشده است‪ .‬در نتیجه ممکن است فرصت پیگیری عدم مراجعه برخی برای دریافت واکسن‬ ‫توسط همکاران ما کمتر شده باشد‪.‬‬ ‫افزایش موارد سرخک در کشور‬ ‫وی گفت‪ :‬در کل جمیع این شرایط بویژه افزایش موارد بیماری سرخک در مرزها سبب بروز بیشتر بیماری‬ ‫در کشور شده است و خانواده ها و پزشکان باید بدانند بیماری سرخک تمام نشده است‪ .‬وی درباره میزان‬ ‫پوشش واکسیناسیون در کشــور‪ ،‬افزود‪ :‬خوشبختانه پوشش واکسیناسیون در کشور همچنان باالی ‪۹۵‬‬ ‫درصد اســت اما باید به جایی برسیم که مطمئن باشیم که حتی واکسیناسیون یک کودک هم به تعویق‬ ‫نیفتاده است‪.‬‬ ‫برخی داروها موجب کاهش تاثیر واکسن های کرونا می شوند‬ ‫به گفته محققان‪ ،‬بسیاری از افراد داروهای سرکوب کننده سیستم‬ ‫ایمنــی مصرف می کنند کــه می تواند موجــب کاهش تاثیر و‬ ‫کارامدی واکسن های کووید ‪ ۱۹‬شود‪.‬‬ ‫محققان دانشکده پزشکی میشیگان دریافتند برخی داروها با کاهش‬ ‫عملکرد سیستم ایمنی‪ ،‬خطر بروز عالئم کووید ‪ ۱۹‬و بستری شدن‬ ‫در بیمارستان را در این گروه از افراد افزایش می دهند‪.‬‬ ‫دکتر «بت واالس»‪ ،‬متخصص روماتولوژی و سرپرست تیم تحقیق‪،‬‬ ‫در این باره می گوید‪« :‬داروهای ســرکوب کننده سیســتم ایمنی‬ ‫معموالً برای درمان بیماری هایی که واکنش ایمنی نامناسبی دارند‬ ‫و احتمال اســیب به قسمتهای خاصی از بدن خود بیمار را دارند‬ ‫استفاده می شود‪».‬‬ ‫وی در ادامــه افــزود‪« :‬نمونه هایی از این نوع بیماری ها شــامل‬ ‫بیماری های خودایمنی مانند ارتریت روماتوئید و لوپوس اســت‪،‬‬ ‫جایی که سیستم ایمنی بدن برخی از قسمت های بدن خود بیمار‬ ‫را مانند مفاصل به عنوان یک تهدید می بیند‪».‬‬ ‫به گفته محققان‪ ،‬مورد دیگری که ممکن اســت افراد از داروهای‬ ‫ســرکوب کننده سیستم ایمنی استفاده کنند‪ ،‬هنگام پیوند عضو‬ ‫اســت تا سیستم ایمنی بدن به عضو پیوند یافته به عنوان مهاجم‬ ‫حمله نکند‪.‬‬ ‫همچنین برخی از داروهای شــیمی درمانی هم که برای نابودی‬ ‫سلول های سرطانی استفاده می شوند می توانند عوارض جانبی نظیر‬ ‫توقف سیستم ایمنی را به همراه داشته باشند‪.‬‬ ‫یکی دیگر از داروهای ســرکوب کننده سیستم ایمنی که مصرف‬ ‫متداولی دارد استروئیدها هستند‪ .‬استروئیدها شامل داروهایی مانند‬ ‫پردنیزون و دگزامتازون هستند‪.‬‬ ‫به بیمــاران مبتال به نقص ایمنی توصیه می شــود حتی پس از‬ ‫واکسیناســیون اقدامات احتیاطی مانند شستن دست ها و فاصله‬ ‫فیزیکی را همچنان رعایت نمایند‪.‬‬ ‫کاربردهای خاص «لیزردرمانی» در درمان «دردها»‬ ‫فیزیوتراپیست گفت‪ :‬لیزر می تواند التهاب و ورم دیسک را کاهش‬ ‫دهــد و درد بیمار را کم کند تا بیمار بتواند به زندگی عادی خود‬ ‫برگــردد و با ادامه تمرینات درمانــی بتواند از کارهای روزانه دور‬ ‫نماند‪.‬‬ ‫شقایق فوالدوندی‪ ،‬فیزیوتراپیست درباره «فوائد درمان دردها به‬ ‫روش لیزر درمانی»‪،‬گفت‪ :‬لیزر تراپی و لیزر درمانی جز روش های‬ ‫درمانی است که در فیزیوتراپی و درمان مشکالت عضالنی ‪،‬اسکلتی‬ ‫کاربرد دارد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬این روش‪ ،‬روشی کامال علمی بر پایه اصول پزشکی‬ ‫اســت و کاربرد وسیعی در درمان انواع مختلف مشکالت اسکلتی‬ ‫عضالنی داشــته و توسط افراد متخصص در امر فیزیوتراپی انجام‬ ‫می شود که به صورت لیزر پرتوان و کم توان استفاده می شود‪.‬‬ ‫وی با اشــاره به کاربردهای لیزر درمانی‪ ،‬بیان داشــت‪:‬در درمان‬ ‫مشــکالت عضالنی‪ ،‬اســکلتی با منشــا دیســکوپتی اسکلتی‪،‬‬ ‫عضالنی‪،‬گــردن دردها‪ ،‬ارتروز مفاصل‪ ،‬التهاب تاندونی و مفصلی‬ ‫مثل دردهای شــانه‪ ،‬زانو‪ ،‬هیپ و همچنیــن اختالالت اعصاب‬ ‫محیطی‪ ،‬ســیاتیک و بسیاری از مشکالتی که مربوط به سیستم‬ ‫عضالنی اسکلتی است کاربرد دارد‪.‬‬ ‫این فیزیوتراپیســت عنوان کرد‪ :‬لیزر با عمق نفوذ باالیی که دارد‬ ‫و اینکه از سطح سلولی می تواند سوخت و ساز سلولی را باال ببرد‬ ‫و ترمیم را از ســطح ســلولی اغاز کند به عنوان مدالیته درمانی‬ ‫و ترمیمی در روند بهبود و مشــکالت اســکلتی عضالنی بسیار‬ ‫تاثیرگذار و مفید است‪.‬‬ ‫فوالدونــدی تصریح کرد‪:‬همچنین در کاهش درد در مشــکالت‬ ‫عضالنی اسکلتی با ترشح هورمون های کاهنده درد می توانند در‬ ‫کاهش درد بیماران بسیار موثر واقع شوند و اینکه ما می توانیم از‬ ‫دو مدل لیزر کم توان و پرتوان در لیزر درمانی و کمک به کاهش‬ ‫درد بیماران و ترمیم در بافت های عصبی اسکلتی استفاده کنیم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بهتر است لیزر تراپی توسط متخصصین فیزیوتراپی‬ ‫در امر درمان انجام شــود؛ زیرا اگر توســط غیــر درمانگر و غیر‬ ‫متخصص انجام شود‪،‬ممکن عوارضی را در پی داشته باشد‪.‬‬ ‫این فیزیوتراپیســت اظهار داشت‪ :‬یکی از کاربردهای بسیاری که‬ ‫لیزر تراپی دارد در امر درمان کمردرد و به خصوص التهابات ناحیه‬ ‫دیسک و فشار بر روی عصب های نخاعی که از طریق دیسک وارد‬ ‫می شود و موجب التهاب عصب های نخاعی می شود‪ ،‬است‪.‬‬ ‫فوالدوندی خاطرنشــان کرد‪ :‬ایجاد مورمور و گزگز شده و حتی‬ ‫باعث التهــاب در عصب هایی که از ناحیه دیســک های گردنی‬ ‫تحت فشــار هستند می شــود؛ چه در ناحیه گردن و کمر و کال‬ ‫در ناحیه ستون فقرات که شیوع در کمر و ستون فقرات کمری‬ ‫بیشتر است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مقاالت نشــان دادن که لیزر بخاطر خاصیت هایی که‬ ‫دارد می تواند التهاب و ورم دیسک را کاهش دهد و درد بیمار را‬ ‫کــم کند تا بیمار بتواند به زندگی عادی خود برگردد و با ادامه‬ ‫تمرینــات درمانی بتواند از کارهــای روزانه و تخصصی خودش‬ ‫دور نماند‪.‬‬ ‫این فیزیوتراپیســت گفت‪ :‬استفاده از لیزر درمانی در اسیب های‬ ‫ورزشــی به دلیل اینکه اثرات فوری لیزر تراپی به خصوص لیزر‬ ‫پرتوان می تواند کمک به رفع اسیب هایی که به سیستم عضالنی‬ ‫و یا بافتی ورزشکاران وارد شده کند مفید است‪.‬‬ ‫فوالدوندی ابراز داشــت‪ :‬به این دلیل که لیزر اثرات کاهنده درد‬ ‫و در عیــن حال به دنبال زمان طوالنی تــر ترمیم را هم در پی‬ ‫دارد‪ ،‬می تواند بسیار کمک کننده باشد و می تواند ورزشکاران را با‬ ‫انجام تمرینات و درمان با نظر فیزیوتراپیست و ورزش های خاص‬ ‫درمانی به زمین بازی برگرداند‪.‬‬ صفحه 6 ‫معاون درمان ستاد مقابله با کرونای استان تهران از روند رو به کاهش کرونا در استان تهران خبر داد و گفت‪:‬در هفته اول خرداد شاخص های ما به این شکل بوده که‪ 40‬درصد مرگ و میرها و‪ 40‬درصد بستری ها‬ ‫کاهش داشته است‪ .‬نادر توکلی‪ ،‬معاون درمان ستاد مقابله با کرونای استان تهران درباره «اخرین وضعیت کرونا در استان تهران»‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬خوشبختانه وضعیت فع ً‬ ‫ال روندی رو به کاهش دارد و کل مراجعان‬ ‫به مراکز درمانی ‪ 4800‬بیمار بوده است؛ضمن اینکه در ‪ 24‬ساعت گذشته تعداد بستری های جدید ‪ 740‬بیمار بوده است‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬نسبت به ‪ 24‬ساعت گذشته‪ ،‬تعداد بستری ها ‪ 18‬درصد کاهش داشته‬ ‫است؛ضمن اینکه ظرف ‪ 2‬روز گذشته ‪ 59‬مورد فوتی داشته ایم‪ .‬معاون درمان ستاد مقابله با کرونای استان تهران خاطرنشان کرد‪ :‬در هفته اول خرداد شاخص های ما به این شکل بوده که ‪ 40‬درصد مرگ و‬ ‫میرها و‪ 40‬درصد بستری ها کاهش داشته است؛ ضمن اینکه تزریق واکسن به گروه های سنی باالی‪ 65‬سال انجام شده و واکسیناسیون بیماران خاص مانند ام اس و سرطانی ها در حال تکمیل است‪ .‬توکلی از‬ ‫چ عنوان کمبود دارو و تجهیزات پزشکی نداریم‪.‬‬ ‫واکسیناسیون روزانه‪ 50‬تا‪ 60‬هزار نفر در مراکز تجمیعی واکسیناسیون در سطح استان تهران خبر داد و گفت‪ :‬به هی ‬ ‫صفرتا صد بازگشت به سربازی «مشموالن غایب»‬ ‫از خرید خدمت هم خبری نیست!‬ ‫رئیس اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد کل نیروهای مسلح در خصوص چگونگی بازگشت مشموالن‬ ‫غایب به ســربازی و برخورداری از تسهیالت قانونی سخن گفت و اعالم کرد‪ :‬جوانان به شایعات توجه‬ ‫نکرده و وضعیت خدمتی خود را تعیین تکلیف کنند‪ .‬اگاهی از چگونگی روند بازگشت مشموالن غایب به‬ ‫سربازی‪ ،‬تسهیالت و یا محرومیت های پیش رو در استفاده از کسری خدمت و کفالت های قانونی و حتی‬ ‫بحث تقسیم و دریافت حقوق این دسته از مشموالن ما را بر ان داشت تا با« امیردریادار دوم غالمرضا‬ ‫رحیمی پور»رئیسادارهسرمایهانسانیسربازستادکلنیروهایمسلحبهگفت وگوبنشینیم‪.‬‬ ‫تعدادی از مشموالن غایب تمایل به بازگشت به خدمت و انجام امر مقدس سربازی را دارند؛ بفرمایید که‬ ‫برای بازگشت به خدمت در وهله اول چه اقدامی باید انجام داد؟‬ ‫دو گروه مشمول غایب داریم‪ ،‬یک گروه مشموالنی هستند که هنوز برای انجام خدمت سربازی شان اقدامی نکرده اند؛‬ ‫این دسته از افراد باید به پلیس ‪ 10+‬مراجعه کرده و تقاضای اعزام کنند‪ .‬یک گروه سرباز هم داریم که در حین خدمت‬ ‫ی خود مراجعه کرده و خود را معرفی کرده‪ ،‬سپس‬ ‫مرتکب فرار شده اند اینها نیز برای تعیین و تکلیف باید به یگان خدمت ‬ ‫فرایند اداری انجام شده و پرونده اتهامی در مراجع قضایی رسیدگی می شود و بعد وارد خدمت شده و از حقوق و مزایای‬ ‫قانونی بهره مند می شوند؛ البته باید گفت تعداد سربازان فراری از مشموالن غایب بسیار کمتر است‪.‬‬ ‫سرباز فراری چه مشخصاتی دارد؛ در رسیدگی به پرونده این دسته از سربازان‪ ،‬تعداد فرار هم تاثیر دارد؛‬ ‫ایا این افراد به دادگاه هم معرفی می شوند؟‬ ‫سربازی که حین خدمت بیش از ‪ 15‬روز غیبت کند فراری محسوب می شود؛ اگر فرار برای بار اول باشد و تا ‪ 60‬روز ادامه‬ ‫داشته باشد خود یگان خدمتی به موضوع رسیدگی می کند‪ ،‬کمیسیون برگزار کرده و وضعیت و مشکالت و مستندات‬ ‫سرباز فراری را بررسی کرده و تعیین و تکلیف می کند اما اگر فرار بیش از دو بار باشد یا تعداد روزهای فرار بیش از ‪60‬‬ ‫روز باشد فرد به مراجع قضایی معرفی می شود تا به پرونده فرار رسیدگی شود که عموماً هم جریمه نقدی در کار است؛‬ ‫در این حالت سازمان قضایی نیروهای مسلح مسئولیت رسیدگی به فرار سربازان را برعهده دارد‪ .‬این را باید گفت که ستاد‬ ‫کل نیروهای مسلح همواره این مطلب را اعالم کرده است که مشموالن وظیفه غایب و سربازان فراری خودشان را در‬ ‫اسرع وقت معرفی کنند تا به وضعیت شان رسیدگی شده و مشمول قوانین جدیدی چون افزایش حقوق سربازان شوند‪.‬‬ ‫کدام دسته از افراد در زمره مشموالن غایب جای می گیرند‪ .‬وضعیت دانش اموزان و دانشجویان در این‬ ‫زمینهچگونهمحاسبهمیشود؟‬ ‫مشمول غایب مشمول وظیفه ای است که در موعد مقرر تعیین شده خود را به سازمان وظیفه عمومی یا پلیس ‪10+‬‬ ‫معرفی نکند؛ به طور مثال دانشجویان و دانش اموزانی که بیش از یک سال بعد از فارغ التحصیلی خود را برای سربازی‬ ‫معرفی نکنند در دسته غیبت از سربازی جای می گیرند؛ البته باید گفت زمان اغاز غیبت برای هر دسته از مشموالن‬ ‫متفاوت است و به طور کل مشموالنی که در مهلت قانونی متعلق به خود مراجعه نکنند وارد غیبت می شوند‪.‬‬ ‫محرومیت های قانونی که در شمول مشموالن غایب قرار می گیرد‪ ،‬کدام است؟‬ ‫طبق ماده ‪ 10‬خدمت وظیفه عمومی استخدام افراد بدون تعیین تکلیف سربازی ممنوع است‪ ،‬گرفتن وام‪ ،‬دریافت‬ ‫مستمری‪ ،‬صدور پروانه کسب و کار و اجازه اشتغال‪ ،‬کاندیدا شدن‪ ،‬خروج از کشور و ‪ ...‬محرومیت هایی است که قانون‬ ‫برای غایبین در نظر گرفته است‪.‬‬ ‫مشموالن غایب می توانند از معافیت های قانونی و کفالت ها بعد از بازگشت به سربازی استفاده کنند؟‬ ‫رسیدگی به غیبت یک بحث است اما مسئله سالمت نیروی انسانی مسئله ای دیگر؛ چرا که فردی که امکان اعزام به‬ ‫خدمت را نداشته و طبق ایین نامه پزشکی در شمول معافیت قرار می گیرد حتی اگر سابقه غیبت هم داشته باشد به‬ ‫پرونده اش رسیدگی می شود؛ پس مشموالن غایبی که مشکل پزشکی دارند نگران نبوده و خود را معرفی کنند چرا که‬ ‫اول به وضعیت سالمتی شان پرداخته می شود و در صورت سالم بودن به خدمت سربازی اعزام می شوند‪.‬‬ ‫ایا غیبت مانع از دستیابی به سایر کفالت ها است؟‬ ‫در مورد سایر کفالت ها باید اعالم کرد غیبت مانع از دستیابی است ؛ کفالت هایی همچون کفالت پدر یا مادر نیازمند‬ ‫ی تواند در زمره مشموالن غایب هم قرار گیرد‪.‬‬ ‫مراقبت به مشموالن غایب تعلق نگرفته و فقط معافیت پزشکی است که م ‬ ‫باید گفت انواع کفالت های ماده ‪ 44‬و ‪ 44‬مکرر شامل مشموالن غایب نمی شود؛ به طور مثال اگر کسی به سربازی نرود‬ ‫و ‪ 20‬سال غیبت داشته باشد معلوم است که مث ً‬ ‫ال پدرش به سن ‪ 75‬سال می رسد و فرد غایب مشمول قانون کفالت‬ ‫می شود اما چون غیبت وی باعث شده که در شمول این ماده قانونی قرار بگیرد این مورد برایش لحاظ نمی شود‪.‬‬ ‫کسر خدمت ایثارگری چه؛ این دسته از تسهیالت ایا برای شان لحاظ می شود؟‬ ‫استفاده از کسر خدمت ایثارگری هم برای غایبین ممنوع است‪.‬‬ ‫حقوق و مزایا چه؟‬ ‫حقوق و مزایا و بیمه برای افرادی که وارد خدمت سربازی می شوند فرقی نداشته و به همه تعلق می گیرد؛ تفاوتی ندارد‬ ‫که فرد قب ً‬ ‫ال سابقه غیبت داشته یا ندارد چرا که این موضوع‪ ،‬نگهداشت وظیفه است و هیچ تفاوتی برای کارکنان وظیفه‬ ‫دیده نشده است‪.‬‬ ‫کسر خدمت همسر و فرزند چه می شود؛ ایا سربازان متاهل در این زمینه مزایای سایر مشموالن متاهل‬ ‫را دارا خواهند بود؟‬ ‫باید گفت کسر خدمت همسر و فرزند شامل مشموالن غایب هم می شود و این دسته از افراد هم کسر خدمت تاهل‬ ‫را دریافت می کنند و هم حقوق و مزایای متاهالن را؛ بدین صورت که به ازای هر فرزند سه ماه کسر خدمت می گیرند‬ ‫و این موضوع هم محدودیت ندارد یعنی هر تعداد فرزند داشته باشند به ازای هر کدام سه ماه کسری حساب می شود‪.‬‬ ‫از سوی دیگر برای سربازان متاهلی که از تاریخ اول اذر سال ‪ 99‬به خدمت سربازی اعزام شده اند ‪ 2‬ماه کسری خدمت‬ ‫به ازای تاهل اجرا شده که این موضوع هم شامل مشموالن غایب متاهل می شود؛ پس در مجموع تمام مزایایی که‬ ‫شامل مشموالن متاهل می شود در زمره مشموالن متاهل غایب نیز قرار می گیرد‪.‬‬ ‫تقسیم سربازان در سیستم نظام وظیفه چگونه است ایا غایب ها به مناطق بدتر اعزام می شوند؟‬ ‫نه‪ ،‬اینطور نیست‪ .‬سیستم‪ ،‬سازمان خدمت افراد را تعیین می کند که به ارتش‪ ،‬ناجا‪ ،‬سپاه و یا وزارت دفاع برای انجام‬ ‫خدمت سربازی بروند‪ .‬حتی محل خدمت را نیز سیستم انتخاب می کند و اینگونه نیست که مشموالن غایب که به‬ ‫خدمت امده اند در جاهای بد اب و هوا یا محروم به کار گرفته شوند؛ در این موضوع نیز هیچ فرقی بین مشموالن غایب‬ ‫و غیر غایب وجود ندارد‪.‬‬ ‫تکلیف مشموالن مقیم خارج از کشور چه می شود؟ این دسته از افراد چگونه باید اقدام کنند؟‬ ‫ابتدا باید گفت مشموالنی که مقیم خارج بوده و غایب نیستند مثل دانشجویان رسمی و کسانی که بورس گرفته اند‬ ‫مهلتی برای ادامه تحصیل دارند‪ .‬درست مثل سایر دانشجویان ساکن در کشور و می توانند با سپردن وثیقه از کشور‬ ‫خارج شده و به داخل و خارج تردد داشته باشند؛ البته باید بعد از انجام تحصیالت برای خدمت سربازی اقدام کرده و به‬ ‫ت که ادامه تحصیل در خارج از کشور طبق قانون خدمت وظیفه‬ ‫کشور بازگشته تا وثیقه ازاد شود‪ .‬این را هم باید گف ‬ ‫عمومی فقط برای مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری امکان پذیر و مجاز است‪ .‬ظبق قانون اگر فردی سه سال در خارج‬ ‫از کشور اقامت کشور خارجی را داشته و این امر مورد تایید نمایندگی ایران در کشور متبوع باشد می تواند دو بار در سال‬ ‫حداکثر سه ماه وارد کشور شده و تردد کند و در نهایت به وضعیت و امور خود رسیدگی کند‪.‬‬ ‫مشموالن غایب این سوال را می پرسند که در بازگشت به خدمت چه جریمه ای در انتظار شان است؟‬ ‫مشموالن غایب بدانند انهایی که خودشان را به پلیس ‪ 10+‬معرفی کرده و به خدمت بیایند اضافه خدمت برای شان‬ ‫در نظر گرفته و تنبیه دیگری در کار نیست؛ ان اضافه خدمت هم اگر در حین خدمت احراز شایستگی کرده و رضایت‬ ‫یگان خدمتی و فرماندهان ارشد را جلب کنند همان ‪ 3‬یا ‪ 6‬ماه اضافه خدمت هم بخشیده می شود‪ .‬باید گفت در این‬ ‫خصوص ‪ ۲۰‬شاخص ارزیابی اعالم شده تا بتوان از بخشش اضافه خدمت استفاده کرد؛ رضایت یگان خدمت‪ ،‬نداشتن‬ ‫غیبت در حین خدمت‪ ،‬حفظ یک تا چند جزء از قران کریم و ‪ ...‬در این دسته جای دارند؛ همچنین متاهلین و ایتام‬ ‫نیز در اولویت هستند‪.‬‬ ‫جریمه نقدی چقدر است؟‬ ‫جریمه نقدی بسیار نازل است و گاهاً تا ‪ 300 ،200‬یا ‪ 500‬هزار تومان است‪.‬‬ ‫وضعیت حقوق دریافتی مشموالن غایب چه می شود؛ بهترین خبری که در اغاز سال در حوزه سربازان بود‬ ‫افزایش حقوق انها بود ایا این افزایش حقوق شامل مشموالن غایب هم می شود؟‬ ‫بله‪ ،‬افزایش حقوق هم شامل سربازان چه غایب و چه غیرغایب هم می شود؛ همین موارد است که بازگشت به سربازی‬ ‫را برای مشموالن غایب بیش از پیش راحت و سهل کرده است و اگر همان جریمه چندصد هزار تومانی هم نباشد دیگر‬ ‫هیچ تفاوتی بین کسی که قانون را تمکین کرده و به قوانین احترام گذاشته و برای دفاع از جان‪ ،‬مال و ناموس مردم به‬ ‫خدمت امده با کسی که فرار کرده باقی نمی ماند‪ .‬به هر حال باید این افراد احساس نگرانی کنند؛ دور از عدالت است‬ ‫که ما حتی همین جریمه و اضافه خدمت را هم حذف کنیم و مشموالن غایب را همانند مشموالن غیرغایب محسوب‬ ‫کنیم‪ .‬پس بهتر است حاال که تمام تسهیالت فراهم است این دسته از افراد تعیین تکلیف کنند حتی مشموالن غایب‬ ‫متاهل چرا که این همه تسهیالت از کسر خدمت و افزایش حقوق برای شان پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫باز هم سوال تکراری و همیشگی مشموالن غایب؛ از خرید خدمت چه خبر؟‬ ‫بارها گفته و باز هم می گوییم که مشموالن وظیفه به شایعات توجه نکنند چیزی به نام خرید خدمت سربازی و جریمه‬ ‫مشموالن غایب در دستور کار نیست و ستاد کل نیروهای مسلح شدیدا ًبا این موضوع ناعادالنه که اثار و تبعات منفی در‬ ‫بین جوانان داشته‪ ،‬مخالف است‪ .‬بارها هم اعالم کرده ایم که مشموالن وظیفه غایب منتظر نمانده و سریع تر دین خود‬ ‫را به کشور و انقالب ادا کرده و وضعیت خدمتی خود را مشخص کنند و به این شایعات هم توجه نکنند که تغییراتی‬ ‫حاصل می شود؛ اگرچه شرایط سربازی در حال بهبود است و تمام تالش نیروهای مسلح این است که شرایط روز به روز‬ ‫بهتر شود اما حاال با توجه به افزایش حقوقی که برای سربازان انجام می شود بهتر است به سر خدمت امده و از حقوق و‬ ‫مزایای جدید هم بهره مند شوند‪ .‬باید گفت خدمت سربازی با قوت و جدیت انجام می شود پس حاال که مدت خدمت‬ ‫و حقوق سربازان در بهترین شرایط قرار دارد تعلل نکرده و وضعیت سربازی خود را تعیین تکلیف کرده و بعد هم با‬ ‫خیال اسوده به سر زندگی خود بازگردند‪.‬‬ ‫مسافرت را به بعد از دریافت واکسن موکول کنید‬ ‫استاندارتهرانگفت‪:‬خواهشمندیممردمسفرهایخودرابهفرصت های‬ ‫بعد دریافت واکسن موکول کنند‪ .‬انوشیروان محسنی بندپی‪،‬استاندار‬ ‫تهران در جلس ه ستاد مقابله با کرونا استان تهران با اشاره با اشاره به‬ ‫اغاز محدودیت های منع تردد از ‪ ۱۲‬تا ‪۱۷‬خرداد ماه‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬از‬ ‫مردم و شهروندان خواهشمندیم که سفرهای خود را به فرصت های‬ ‫بعد دریافت واکســن موکول کنند‪ .‬وی با اشاره به شناسایی جهش‬ ‫ویروس هندی کووید ‪ ۱۹‬در بعضی استانها‪ ،‬گفت‪ :‬قطعا این مسافرت ها‬ ‫باعث چرخش ویروس شــده و مجددا استان هایی که از این ویروس‬ ‫در امان هستند را دچار بحران خواهند کرد‪ .‬استاندار تهران در مورد‬ ‫شناسایی ‪ ۶‬نفر از مسافرین پرواز هند به ایران‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در اولین‬ ‫پرواز از هند به ایران ‪ ۶‬نفر مبتال به ویروس کووید ‪ ۱۹‬توسط معاونت‬ ‫بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی تهران شناسایی شدند که متاسفانه‬ ‫بعضی از مســافرین همکاری الزم را نداشتند‪ ،‬در همین راستا ستاد‬ ‫استانی تکلیف کرده است که همه مسافرین باید حتما موارد قرنطینه‬ ‫را رعایت کنند؛ چراکه هیچ شخصی از این قرنطینه و انجام تست معاف‬ ‫نبوده و اگر کسی از پروتکل ها و مصوبات ستاد ملی سرپیچی کند از‬ ‫قانون تخطی کرده و با ان برخورد قضایی و حقوقی خواهد شد‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۸‬درصدی بستری های کرونایی باالی ‪ ۸۰‬سال‬ ‫استاندار تهران با اشاره به ‪ ۷۴‬پایگاه و مرکز برای انجام واکسیناسیون‬ ‫از تزریق ‪ ۷۵۵‬هزار واکسن در استان تهران خبر داد‪ .‬محسنی بندپی‬ ‫با اشــاره به مطالبات دانشگاه های علوم پزشکی از سازمان های بیمه‬ ‫گر‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬سازمان تامین اجتماعی کشور ‪ ۳۰۰‬میلیارد تومان‬ ‫مطالبات دانشــگاه ها را پرداخت کرده است‪ .‬وی افزود‪ :‬کادر درمان و‬ ‫کسانی که در حوزه سالمت و پیشگیری و درمان بیماران کووید ‪۱۹‬‬ ‫در این استان مشغول فعالیت هستند‪ ،‬اولین گروهی بودند که واکسن‬ ‫را دریافت کردند و تا به امروز هیچ مورد خاصی از ابتال و فوت این افراد‬ ‫گزارش نشده که این امر حاکی از اثربخشی واکسن است‪ .‬استاندار‬ ‫تهــران بیان کرد‪ :‬افراد باالی ‪ ۸۰‬ســال گروه بعدی در نوبت دریافت‬ ‫واکسن بودند که بررسی های اماری در هفته های اخیر نشان می دهد‬ ‫که ‪ ۱۰.۶‬درصد بستری این گروه سنی در هفته گذشته به ‪ ۸‬درصد‬ ‫در این هفته کاهش پیدا کرده است‪ .‬محسنی بندپی گفت‪ :‬در استان‬ ‫تهران ‪ ۷۴‬پایگاه و مرکز برای انجام واکسیناســیون در نقاط مختلف‬ ‫پیش بینی شده است که از استانداردهای الزم برخوردار است و تا به‬ ‫امروز هم ‪۷۵۵‬هزار واکسن در استان تهران تزریق شده است‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۴۹‬درصدی فوتی های کرونایی در استان تهران‬ ‫استاندار تهران گفت‪ :‬هرگونه عادی انگاری و رها کردن مساله نظارت‬ ‫و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی می تواند‬ ‫شرایط را به حالت صعودی برگرداند‪ .‬محسنی بندپی اظهار داشت‪ :‬در‬ ‫این استان نسبت به پیک بیماری ‪ ۴۹‬درصد کاهش بستری بیماران‬ ‫عادی را داریم؛ضمن اینکه ‪ ۲۹.۵‬درصد بستری بیماران ویژه کاهش‬ ‫پیدا کرده است و شاهد کاهش ‪ ۴۹‬درصدی فوتی ها در سطح استان‬ ‫هستیم‪ .‬وی تصریح کرد‪ :‬این امار نشان دهنده ان است که توانسته ایم‬ ‫با اتخاذ تدابیر و رعایت فاصله گذاری اجتماعی و اطالع رسانی خوبی‬ ‫که در رســانه ها و همکاری مردم و اصناف وجود داشته‪ ،‬توفیقاتی را‬ ‫برای استان تهران با پیچیدگی های خاص خود در مدیریت بیماری‬ ‫کرونا کسب کنیم‪.‬‬ ‫استاندار تهران ادامه داد‪ :‬واقعیت این است که هنوز به درجه ای از ثبات‬ ‫و پایداری نرسیدیم و هرگونه عادی انگاری و رها کردن مساله نظارت‬ ‫و عدم رعایت پروتکل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی می تواند‬ ‫شرایط را به حالت صعودی برگرداند‪.‬‬ ‫جامعه‬ ‫روند کاهشی کرونا در «استان تهران»‬ ‫چهارشنبه‪ 12‬خردادماه‪ 1400‬سال سوم شماره‪504‬‬ ‫‪7‬‬ ‫اخبار‬ ‫اثار جبران ناپذیر قطعی برق‬ ‫بر زنجیره سرد نگهداری‬ ‫واکسن های کرونا‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز نسبت به اثار‬ ‫جبران ناپذیر قطعی احتمالی برق بر زنجیره سرد نگهداری‬ ‫واکسن های کرونا هشدار داد‪ .‬دکتر فرهاد ابول نژادیان با اشاره‬ ‫به تاثیر قطعی برق بر زنجیره سرد نگهداری واکسن های کرونا‪،‬‬ ‫در جمع خبرنگاران اظهار کرد‪ :‬در مخازن انبار واکسن کرونا‪،‬‬ ‫برای تامین زنجیره سرد واکسن های خوزستان دو دستگاه‬ ‫دیزل ژنراتور قرار داده ایم تا در صورت قطعی برق‪ ،‬یکی از این‬ ‫دیزل ژنراتورها وارد مدار شــود‪ .‬وی افزود‪ :‬در صورت قطعی‬ ‫مکرر برق‪ ،‬زنجیره سرد مخازن انبار واکسن قطع می شود و‬ ‫واکسن ها خراب می شوند بنابراین باید برق این مراکز قطع‬ ‫نشود؛ البته خوشبختانه تاکنون برق این مراکز قطع نشده‬ ‫است‪ .‬رئیس دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز گفت‪:‬‬ ‫در صورت تامین نشدن برق به مدت هشت ساعت‪ ،‬واکسن ها‬ ‫خراب می شوند؛ در صورت ایجاد تغییر دمایی در واکسن ها‪،‬‬ ‫قطعا واکسن ها از رده خارج خواهند شد‪ .‬ابول نژادیان با اشاره به‬ ‫تبعات قطعی برق خانگی برای بیمارانی که در منزل از دستگاه‬ ‫اکسیژن استفاده می کنند نیز گفت‪ :‬برخی از بیماران نیازمند‬ ‫اکسیژن‪ ،‬مانند بیماران مبتال به کرونا یا جانبازان‪ ،‬در منزل‬ ‫به دستگاه اکسیژن ساز وابسته هستند که با قطعی برق‪ ،‬به‬ ‫سختی تنفس می کنند و جان شان در خطر می افتد‪ .‬وی افزود‪:‬‬ ‫زمانی که برق قطع می شود و دستگاه ها از کار می افتند‪ ،‬میزان‬ ‫اکســیژن خون بیمار کاهش می یابد و ممکن است بیمار تا‬ ‫پای مرگ برود بنابراین افرادی که دستگاه اکسیژن ساز خانگی‬ ‫دارند باید کپسول اکسیژن تهیه کنند تا در صورت قطعی برق‪،‬‬ ‫دچارمشکلنشوند‪.‬‬ ‫سفر از فردا ممنوع است‬ ‫وزارت بهداشــت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی مصوبات هفتاد‬ ‫ویکمین جلسه ستاد ملی کرونا را اعالم کرد و بر اساس یکی‬ ‫از این مصوبات ســفر بین استانی از ساعت ‪ ۱۲‬چهارشنبه‬ ‫‪ ۱۲‬خرداد تا ‪ ۱۲‬ظهر دوشــنبه ‪ ۱۷‬خرداد در سراسر کشور‬ ‫ممنوع است و خودروهای متخلف جریمه می شوند‪ .‬در هفتاد‬ ‫و یکمین جلسه ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا که با حضور‬ ‫رئیس جمهوری برگزار شد‪ ،‬مصوباتی اخذ شد که از جمله‬ ‫انها‪ ،‬می توان به ممنوعیت سفر بین استانی از ساعت ‪ ۱۲‬ظهر‬ ‫روز چهارشنبه ‪ ۱۲‬خرداد تا ساعت ‪ ۱۲‬ظهر روز دوشنبه ‪۱۷‬‬ ‫خرداد اشاره کرد‪ .‬بر این اساس‪ ،‬در بند یک مصوبات جلسه‬ ‫ستاد ملی مدیریت بیماری کرونا‪ ،‬مقرر شده با عنایت به شرایط‬ ‫شکننده کشور بعد از گذر از پیک چهارم و افزایش شاخص‬ ‫بستری در برخی استان های جنوبی و همچنین پیش بینی‬ ‫رشد مسافرت در روزهای تعطیل نیمه خرداد ماه‪ ،‬به منظور‬ ‫پیشگیری و جلوگیری از بازگشت شرایط صعودی بیماری و‬ ‫مدیریــت موضوع با در نظر گرفتن فاصله زمانی کمتر از دو‬ ‫هفته به انتخابات اتی‪ ،‬موضوع بررســی و مقرر شد که سفر‬ ‫بین استانی از ســاعت ‪ ۱۲‬ظهر روز چهارشنبه ‪ ۱۲‬خرداد‬ ‫تا ســاعت ‪ ۱۲‬ظهر روز دوشنبه ‪ ۱۷‬خرداد ممنوع باشد که‬ ‫البتــه تمامی این محدودیت ها بدون توجه به رنگ بندی ها‬ ‫صورت گرفته است‪ .‬همچنین برابر طرح هوشمند‪ ،‬مدیریت‬ ‫محدودیت ها‪ ،‬برای ورود خودروهای غیربومی به شــهرهای‬ ‫قرمز و نارنجی جریمه ها اعمال می شود و برای شهرهای زرد‪،‬‬ ‫صرفاً در طول این بازه زمانی نیز جریمه ‪ ۵۰۰‬هزارتومانی برای‬ ‫یک بار اعمال خواهد شد‪ .‬براساس مصوبات این جلسه‪ ،‬نیروی‬ ‫انتظامی موظف است نسبت به اتخاذ تدابیر و تمهیدات الزم‬ ‫برای تحقق این مصوبه اقدامات ضروری را انجام دهد و کمیته‬ ‫اطالع سانی ســتاد ملی (وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی) با‬ ‫همکاری صدا و سیما نسبت به اطالع رسانی تصمیات متخذه‬ ‫اقدام کند‪ .‬البته این ممنوعیت شامل حال سیستم حمل و نقل‬ ‫عمومی و باری نمی شود‪.‬‬ ‫زمانبندی احتمالی خاموشی‬ ‫شبکه توزیع برق استان تهران‬ ‫اعالم شد‬ ‫شــرکت توزیع نیروی برق استان تهران اعالم کرد‪ :‬به علت‬ ‫افزایش دما و رشــد نامتعارف مصــرف برق احتمال اعمال‬ ‫خاموشــی در حوزه شهرستان های این اســتان وجود دارد‬ ‫که بر این اساس جدول زمانبندی احتمالی اعمال خاموشی‬ ‫منتشر شد‪ .‬طبق اطالعیه شرکت توزیع نیروی برق استان‬ ‫تهران‪ ،‬شهروندان با صرفه جویی همگانی در مصرف برق این‬ ‫شرکت را در تامین برق پایدار یاری کنید‪ .‬برای اطالع از برنامه‬ ‫خاموشــی خود ابتدا بر اساس نام شهرستان و ادرس خود‬ ‫از جدول شناســه خاموشی مربوط به اشتراک خود را پیدا‬ ‫کنید‪ ،‬سپس از لینک برنامه روزانه خاموشی روز سه شنبه‬ ‫‪ ۱۱‬خردادماه برنامه خاموشــی روزانه شوید‪ .‬بر اساس این‬ ‫اطالعیه‪ ،‬در نهایت از روی شناسه خاموشی خود در جدول‬ ‫برنامه روزانه‪ ،‬بازه زمانی خاموشی احتمالی مربوط به اشتراک‬ ‫خود را پیدا کنید‪.‬‬ صفحه 7 ‫سایت روزنامه خوب‬ ‫روزنامه اجتماعی ‪ -‬اقتصادی‬ ‫‪w w w . g o o d o n l i n e . i r‬‬ ‫‪8‬‬ ‫کانال تلگرام‬ ‫‪www.telegram.me/goodonline‬‬ ‫شاعرانه‬ ‫صاحب امتیاز ‪ :‬شرکت جهان سبز‬ ‫مد یر مسئول‪ :‬حسین احمدی‬ ‫سردبیر‪ :‬مهدی احمدی‬ ‫اینستاگرام‬ ‫‪goodonline.ir‬‬ ‫سازمان اگهی ها‪88311353 -88311361 :‬‬ ‫اد رس‪ :‬تهران‪ -‬خیابان مطهری‬ ‫خیابان اورامان‪ -‬پالک ‪43‬‬ ‫چاپخانه‪ :‬گل اذین‬ ‫توزیع‪ :‬نشرگستر امروز‬ ‫تلفکس‪88813489 - 88301986 :‬‬ ‫چهارشنبه‪ 12‬خردادماه‪ 1400‬سال سوم شماره‪504‬‬ ‫سر و ته یارانه‪ ۴۵۰‬هزار تومانی کجاست؟‬ ‫اعالم «پرداخت یارانه ‪ ۴۵۰‬هزار تومانی» در بین برنامه های انتخاباتی کاندیداهای ریاســت جمهوری‪،‬‬ ‫ابهامات و سواالتی دارد که بر اساس امارهای رسمی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است‪ .‬همان طور که‬ ‫قابل پیش بینی بود‪ ،‬موضوع اصلی اقتصادی که برخی کاندیداها در برنامه های خود دست روی ان دست‬ ‫گذاشتند‪ ،‬بحث یاران ه نقدی است که بعضا جای بحث بسیار دارد‪ .‬یکی از مواضع یارانه ای کاندیداهای‬ ‫ریاست جمهوری به پرداخت یارانه ‪ ۴۵۰‬هزار تومانی از سوی محسن رضایی برمی گردد‪ .‬اما اعالم وی‪ ،‬با‬ ‫توجه به این که هنوز توضیح کاملی همراه نداشته‪ ،‬ابهامات زیادی دارد و در چند موردی که در این رابطه‬ ‫اظهارنظر کرده‪ ،‬هنوز پاسخ مشخصی به سواالت پیرامون یارانه‪ ۴۵۰‬هزار تومانی ارائه نشده است‪ .‬مروری‬ ‫بر وعده های این کاندیدای ریاست جمهوری درباره یارانه که در روزهای اخیر و شب گذشته در برنامه‬ ‫گفت وگوی ویژه خبری مطرح شد‪ ،‬ابهاماتی دارد‪.‬‬ ‫گلعذاری ز گلستان جهان ما را بس‬ ‫زین چمن سایه ان سرو روان ما را بس‬ ‫من و همصحبتی اهل ریا دورم باد‬ ‫از گرانان جهان رطل گران ما را بس‬ ‫قصر فردوس به پاداش عمل می بخشند‬ ‫ما که رندیم و گدا دیر مغان ما را بس‬ ‫بنشین بر لب جوی و گذر عمر ببین‬ ‫کاین اشارت ز جهان گذران ما را بس‬ ‫نقد بازار جهان بنگر و ازار جهان‬ ‫گر شما را نه بس این سود و زیان ما را بس‬ ‫یار با ماست چه حاجت که زیادت طلبیم‬ ‫دولت صحبت ان مونس جان ما را بس‬ ‫از در خویش خدا را به بهشتم مفرست‬ ‫که سر کوی تو از کون و مکان ما را بس‬ ‫حافظ از مشرب قسمت گله ناانصافیست‬ ‫طبع چون اب و غزل های روان ما را بس‬ ‫خبر‬ ‫ایا رتبه بندی معلمان با تغییر‬ ‫دولت متوقف خواهد شد؟!‬ ‫معاون وزارت اموزش و پرورش با اشاره به اینکه اعتبار‬ ‫رتبه بندی تامین می شود‪ ،‬به این پرسش پاسخ داد که‬ ‫ایــا رتبه بندی معلمان با تغییــر دولت متوقف خواهد‬ ‫شد؟!‬ ‫قاسم احمدی الشــکی درباره اخرین وضعیت بررسی‬ ‫الیحه رتبه بندی معلمان در مجلس شــورای اسالمی‬ ‫اظهار کرد‪ :‬این موضوع در کمیسیون اموزش بحث شد‬ ‫و بــا اتفاق ارا‪ ،‬کلیات رتبه بندی معلمان تصویب شــد‬ ‫و قرار شــد به صورت دوشوری به صحن علنی مجلس‬ ‫ارسال شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬صاحب نظران می توانند پیشــنهادات‪ ،‬موارد‬ ‫مدنظر و اصالحات را به نمایندگان مجلس ارسال کنند‬ ‫تا پس از نهایی شــدن در کمیسیون اموزش به صحن‬ ‫علنی بیاید و در انجا چکش کاری انجام می شود‪.‬‬ ‫معاون حقوقی و امور مجلس وزارت اموزش و پرورش‬ ‫گفت‪ :‬به خاطــر نگرانی که برخــی نمایندگان درباره‬ ‫اعتبار مورد نیاز رتبه بندی معلمان داشــتند‪ ،‬نشستی‬ ‫با رئیس ســازمان برنامه و بودجه داشــتیم که در این‬ ‫نشســت اعالم شد هیچگونه مشکلی برای اجرای رتبه‬ ‫بندی معلمان نخواهیم داشــت و هر رقمی نیاز باشد‪،‬‬ ‫تامین خواهد شد‪.‬‬ ‫احمدی الشــکی ادامــه داد‪ :‬دولت به ســرعت الیحه‬ ‫رتبه بنــدی معلمــان را ارائه کرده اســت و منتظریم‬ ‫مجلــس رتبه بنــدی را نهایی کند تا پــس از تصویب‬ ‫بتوانیــم هرچه زودتر مقدمات را بــرای اجرایی کردن‬ ‫این پروژه مهم که سالهاست معطل مانده فراهم کنیم‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬الیحه رتبه بندی حتماً اشکاالتی دارد‬ ‫و نمی گوییم الیحه پیشــنهادی ما بدون نقص اســت‬ ‫ممکن است مجلس تغییراتی در این الیحه ایجاد کند‬ ‫کــه یقیناً این اتفاق می افتد و بــه نظر بنده مورد نیاز‬ ‫است‪.‬‬ ‫احمدی الشــکی در پاسخ به این پرسش که ایا الیحه‬ ‫رتبه بندی با تغییر دولت ها متوقف خواهد شد؟ متذکر‬ ‫شــد‪ :‬قانون می گوید اگر رتبه بندی داخل صحن نیاید‬ ‫چون الیحه بوده روز از نو‪ ،‬روزی از نو و کار باید مجدد‬ ‫شروع شود اما انچه در مجلس مشاهده می کنم تالش‬ ‫بر نهایی شــدن کار اســت تا بخواهنــد این پروژه که‬ ‫سالهاست معطل مانده بود بیش از این به درازا نکشد‪.‬‬ ‫به گزارش تســنیم‪ ،‬نمایندگان در نشســت علنی روز‬ ‫دوشنبه ‪ 10‬خرداد با بررسی اولویت دار الیحه رتبه بندی‬ ‫معلمان‪ ،‬بــا ‪ 156‬رای موافق‪ 9 ،‬رای مخالف و ‪ 4‬رای‬ ‫ممتنع از مجمــوع ‪ 193‬نماینده حاضر موافقت کردند‬ ‫که بر این اســاس‪ ،‬الیحه مذکور در اولویت دستور کار‬ ‫جلسه اتی صحن مجلس قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫دهک دهم هدف قرار دارد‬ ‫رضایی گفته که می خواهد در دولتش یارانه ‪ ۴۵۰‬هزار تومانی پرداخت کند‪ .‬در ادامه در یک ویدئو اعالم کرده که «اولین‬ ‫مسال ه دولت وی توجه به ساماندهی یارانه های پنهان است‪ .‬به این صورت که بنزین و گازوئیل را به دهک ثروتمند با‬ ‫قیمت واقعی خواهد فروخت و ‪ ۹‬دهک دیگر این سوخت ها را با نرخ ترجیحی دریافت می کنند‪ .‬از این محل چهار‬ ‫میلیارد دالر صرفه جویی خواهد شد که به ‪ ۴۰‬میلیون نفر (هر ‪ ۱۷۸‬هزار تومان یارانه) اختصاص پیدا می کند‪ .‬چهار‬ ‫میلیارد دالر دیگر نیز قرار است از نهاده های دامی و اساسی صرفه جویی شود که در مجموع ‪ ۳۵۰‬هزار تومان می شود‬ ‫که با ‪ ۹۱‬هزار تومان فعلی در مجموع ‪ ۴۵۰‬هزار تومان یارانه پرداخت خواهد شد»‪ .‬رضایی مدعی شده که به گونه ای‬ ‫مدیریت خواهد کرد که این پرداخت یارانه بدون تاثیر در قیمت ها و تورم جابجایی منابع و برداشت بودجه باشد‪ .‬اما‬ ‫اظهار دیگر محسن رضایی‪ ،‬تاکید مجدد بر درست بودن عدد ‪ ۴۵۰‬هزار تومانی یارانه اعالمی وی است و گفته که این‬ ‫اعالم با پشتوانه است و تورمی ایجاد نمی کند و هزینه روی دوش دولت نخواهد گذاشت‪ .‬این کاندیدای ریاست جمهوری‬ ‫گریزی به بحث یارانه های پنهان زده و گفته «ساالنه معادل ‪ ۱۳۰‬میلیارد دالر یارانه داده می شود که بخش زیادی از ان‬ ‫را ثروتمندان می برند و در برق مصرفی در لوسترها و بنزین خودروهایشان مصرف می کنند‪ ،‬در حالی که برق یک لوستر‬ ‫یک ثروتمند معادل برق یک کوچه در شهرهای جنوبی ایران است که این موضوع بی عدالتی و نابرابری است»‪ .‬در دیگر‬ ‫اظهار رضایی بار دیگر بر مواضعی که داشته بدون توضیح اضافه ای تاکید و اعالم شده که « بعد از این که دولت جدید را‬ ‫دست بگیرد‪ ،‬سریعا نسبت به ساماندهی یارانه ها اقدام خواهد کرد» و بار دیگر به «چهار میلیارد دالر فروش محصوالت‬ ‫نفتی از محل یارانه ثروتمندان و معادل همین مقدار از خرید نهاده های دامی » اشاره کرده و گفته که «یارانه را به مبلغ‬ ‫‪ ۴۵۰‬هزار تومان برای هر نفر در جمعیت ‪ ۴۰‬میلیونی افزایش می دهد»‪ .‬این چند مرحله از اظهارات رضایی تکمیل‬ ‫کننده اطالعات در رابطه با طرح وی نیست‪ ،‬اما مروری بر ان‪ ،‬سواالتی را ایجاد می کند‪.‬‬ ‫الزامبرایساماندهییارانهپنهان‪،‬چگونه؟‬ ‫اول موضوع این که وی با وجود تمام مسائل اقتصادی‪ ،‬سیاسی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬فرهنگی و ابعاد دیگر کشور‪ ،‬اولین مساله را‬ ‫ساماندهی یارانه های پنهان می داند و این که چرا این موضوع را به عنوان مساله اول انتخاب کرده‪ ،‬خود جای سوال دارد؛‬ ‫هرچند که یارانه های پنهان و پرداخت حجم سنگینی از ان در سال اسیب های جدی به وضعیت اقتصادی ایران وارد‬ ‫کرده و سال هاست که دولت ها نتوانستند گام های موثری در بهبود این وضعیت بردارند‪ .‬در این رابطه باید گفت‪ ،‬طبق‬ ‫اعالم دولت روحانی در مهر ‪ ،۱۳۹۸‬ایرانی ها در سال بیش از ‪ ۱۳۰۰‬هزار میلیارد تومان یارانه پنهان و اشکار دریافت‬ ‫می کنند که بیش از ‪ ۹۰۰‬هزار میلیارد ان یارانه پنهان بوده است که محل تامین ان ‪ ۳۰۰‬هزار میلیارد تومان بودجه ای‬ ‫و فرابودجه ای است و ‪ ۶۰۰‬میلیارد تومان دیگر به حوزه نفت و انرژی بر می گردد که بالغ بر ‪ ۲۰۰‬هزار میلیارد تومان‬ ‫ان در بنزین نهفته است‪ .‬در مورد توزیع یارانه ها نیز این گزارش نشان داده بود که دهک دهم ‪ ۲۳‬برابر سایر دهک ها‬ ‫یارانه دریافت می کند و یارانه دریافتی انها در برق حدود ‪ ۳.۶‬برابر‪ ،‬گاز حدود ‪ ۲.۵‬برابر و کاالهای اساسی ‪ ۴.۷‬برابر بقیه‬ ‫است‪ .‬این که قرار است نحوه ساماندهی یارانه های پنهان در دولت رضایی به چه نحوی باشد‪ ،‬وی به نوعی حذف یارانه‬ ‫سوخت دهک دهم را هدف گذاری کرده و قرار بر فروش بنزین و گازوئیل به قیمت واقعی به این دهک دارد‪ ،‬اما سایر‬ ‫دهک ها نرخ ترجیحی دریافت می کنند‪ .‬اینجا این سوال مطرح است که ایا تمامی ‪ ۹‬دهک دیگر افراد متوسط و رو به‬ ‫پایین هستند که باید همه انها همچنان یارانه سوخت و با نرخ ترجیحی دریافت کنند یا اینکه سه دهک باال می توانند‬ ‫مشمول این تغییر باشند؟ و دیگر اینکه ایا الزاما حذف تمام یارانه دهک دهم راهگشای معضل یارانه های پنهان است؟‬ ‫ایا ارز ‪ ۴۲۰۰‬حذف می شود؟‬ ‫اما قرار است منابع پرداختی از محل فروش قیمت واقعی بنزین و گازوئیل به دهک دهم‪ ،‬چهار میلیارد دالر باشد که از‬ ‫محل ان‪ ۱۷۸‬هزار تومان یارانه به‪ ۴۰‬میلیون نفر اختصاص پیدا می کند‪ .‬مابقی‪ ۴۵۰‬هزار تومان اینگونه قرار است تامین‬ ‫شود که چهار میلیارد دالر دیگر از محل نهاده های دامی و کاالهای اساسی صرفه جویی می شود‪ .‬این اشاره این احتمال‬ ‫را مطرح می کند که محسن رضایی در مورد حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومان از واردات نهاده های دامی و کاالهای اساسی اقدام‬ ‫خواهد کرد و نرخی باالتر از ان اعمال خواهد شد‪ ،‬به نحوی که چهار میلیارد دالر از ان صرفه جویی می شود‪ .‬اما او علنی‬ ‫در این مورد بحثی مطرح نکرده و نحوه تامین چهار میلیارد دالر مشخص نیست‪.‬‬ ‫یارانه‪ ۹۱‬هزار تومانی کجاست؟‬ ‫طبق گفته این کاندیدای ریاست جمهوری‪ ۳۵۰ ،‬هزار تومان از ‪ ۴۵۰‬هزار تومان از محل این صرفه جویی ها یعنی چهار‬ ‫میلیارد دالر قیمت سوخت دهک دهم و چهار میلیارد دالر نهاده های دامی ایجاد خواهد شد که با ‪ ۹۱‬هزار تومان یارانه‬ ‫فعلی به ‪ ۴۵۰‬هزار تومان خواهد رسید‪ .‬سوال اینجاست که یارانه ‪ ۹۱‬هزار تومانی فعلی کدام یارانه است؟ این در حالی‬ ‫است که در بخش یارانه های نقدی هر نفر ‪ ۴۵‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان دریافت می کند و از سویی در یارانه های معیشتی مبلغ‬ ‫‪ ۵۵‬تا ‪ ۲۰۵‬هزار تومان متفاوت است و یارانه ‪ ۹۱‬هزار تومانی در عمل وجود ندارد؛ بنابراین الزم است این کاندیدای‬ ‫ریاست جمهوری توضیح دهد که یارانه ‪ ۹۱‬هزار تومانی دقیقا کدام یارانه است که باید ‪ ۳۵۰‬هزار تومان به ان اضافه و‬ ‫یارانه ‪ ۴۵۰‬هزار تومانی را ایجاد کند‪.‬‬ ‫کدام گرانی سوخت‪ ،‬تورم نداشته است؟‬ ‫از سویی رضایی تاکید دارد که یارانه ‪ ۴۵۰‬هزار تومانی وی هیچ تاثیری در تورم ندارد و جابه جایی پول یا برداشت از‬ ‫بودجه انجام نمی شود‪ .‬در این رابطه این ادعا مطرح است که کدام برنامه در دستور کار قرار دارد که می تواند با حذف‬ ‫یارانه سوخت حتی برای دهک دهم و حذف بخشی از یارانه نهاده های دامی و کاالهای اساسی تغییری در تورم ایجاد‬ ‫نکند؟ این در حالی است که تجربه نشان داده‪ ،‬هرگونه تغییری در قیمت سوخت به طور مشخص بر افزایش قیمت ها‬ ‫تاثیر گذاشته است؛ به طوری که در سال ‪ ۱۳۸۹‬که دولت دهم قانون هدفمندی یارانه ها را اغاز و قیمت سوخت را‬ ‫چند برابر کرد و قیمت بنزین از ‪ ۱۰۰‬تومان به ‪ ۴۰۰‬و ‪ ۷۰۰‬تومان افزایش یافت‪ ،‬تبعات تورمی ان سال ها بر اقتصاد‬ ‫ایران موثر بود‪ .‬همچنین در سال ‪ ۱۳۹۸‬که قیمت بنزین در دولت دوازدهم افزایش یافت‪ ،‬تبعات تورمی ان قابل کتمان‬ ‫نیست و حتی مسئوالن مربوطه اعالم کردند که در افزایش قیمت دالر در ماه های بعد تاثیرگذار بوده است‪ .‬در رابطه با‬ ‫درامد چهار میلیارد دالری حاصل از صرفه جویی خرید نهاده های دامی و اساسی نیز اگر بنا بر حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی‬ ‫باشد‪ ،‬الزم به یاداوری است که هر بار دولت نسبت به حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی از کاال اقدام کرده‪ ،‬افزایش قیمت ان در‬ ‫بازار مشهود بوده و موجب تورم شده است‪ ،‬حتی در بودجه سال جاری حذف ارز ‪ ۴۲۰۰‬تومانی با وجود تمام رانت ها‬ ‫و تبعاتی که در توزیع ان وجود دارد‪ ،‬به نتیجه نرسید‪ .‬بنابراین حتی اگر حذف این نرخ از کاالی اساسی تصمیم کامال‬ ‫درستی باشد‪ ،‬تورم حاصل از ان قابل انکار نیست‪.‬‬ ‫حذف ‪ ۳۸‬میلیون نفری در راه است؟‬ ‫یک مورد قابل توجه دیگر در این ادعای کاندیدای ریاست جمهوری به جمعیت یارانه بگیر برمی گردد‪ .‬وی بارها به ‪۴۰‬‬ ‫میلیون نفر و منابع ‪ ۴۵۰‬هزار تومانی به انها تاکید کرده اما حرفی از ‪ ۳۸‬میلیون نفر دیگر یارانه بگیر فعلی نزده است‪.‬‬ ‫این که ایا قرار است پرداختی به روال گذشته به کل ‪ ۷۸‬میلیون نفر اما با اختالف مبلغ ادامه داشته باشد؟ همچنین‬ ‫محسن رضایی درباره یارانه معیشتی که از دو سال گذشته و با افزایش قیمت بنزین بین بخشی از یارانه بگیران توزیع‬ ‫می شود‪ ،‬توضیحی ارائه نکرده که ایا قرار است این مدل از یارانه را به همراه یارانه ‪ ۴۵‬هزار تومانی حذف کند و همه را‬ ‫به یارانه ‪ ۴۵۰‬هزار تومانی برای ‪ ۴۰‬میلیون نفر محدود کند؟ در کنار تمام این مسائل که در ابهام باقی مانده‪ ،‬جریان‬ ‫های دیگر از جمله میزان افزایش قیمت بنزین و سوخت حتی برای دهک دهم یا نرخ دالری که قرار است این ارز به‬ ‫ریال تبدیل شود نیز مطرح است که بی پاسخ مانده و الزم به شفاف سازی از سوی این کاندیدای ریاست جمهوری است‪.‬‬ ‫چرا عوارض جانبی واکسن در برخی از افراد شدیدتر است؟‬ ‫عملکرد واکســن ها در بدن‪ ،‬بر اســاس تزریق میزان کمی از یک عامل‬ ‫میکروبی ایجادکننده بیماری مانند ویروس یا باکتری اســت و سیستم‬ ‫ایمنی ان را تهدیدی در برابر سالمت بدن شناسایی می کند‪ .‬این روش‬ ‫تمرین ایمنی علیه مهاجم است و بدن را قادر می سازد خیلی سریع تر و‬ ‫بهتر در برابر حمله واقعی واکنش نشان دهد و همین پاسخ ایمنی است‬ ‫که برخی از عوارض جانبی را ایجاد می کند‪ .‬از انجا که سیســتم ایمنی‬ ‫بدن همه به دلیل عوامل مختلفی از جمله ژنتیک‪ ،‬سن‪ ،‬جنس بیولوژیک‪،‬‬ ‫بیماری های موجود و حتی میکروبیوم متفاوت است‪ ،‬به واکسن ها پاسخ‬ ‫متفاوتی نشان می دهد‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬یک سیستم ایمنی سالخورده از‬ ‫حافظه خوبی برای مقابله با عوامل بیماری زا که قبال تجربه شده برخوردار‬ ‫است‪ ،‬اما در مقابله با بیماری های جدید مانند کووید‪)۱۹-COVID( ۱۹-‬‬ ‫عملکردخوبیندارد‪.‬‬ ‫بــه همین ترتیب‪ ،‬زنانی که به طور بیولوژیکی دارای دو کروموزوم ‪ X‬در‬ ‫مقایسه با یک مورد در مردان هستند نیز تجربه متفاوتی از دریافت واکسن‬ ‫خواهند داشت‪ .‬شناخته شده است که بسیاری از ژن های کروموزوم ‪ X‬در‬ ‫ایمنینقشیدارندوبه طورفزاینده ایتفاوت هایقابل توجهیبینجنسیت‬ ‫مشاهده می شود و زنان با این بیولوژیک پاسخ های ایمنی قوی تری دارند‪.‬‬ ‫این به معنای عوارض جانبی بیشتر در زنان است‪ .‬عوارض جانبی ممکن‬ ‫اســت به مواد کمکی مورد استفاده در واکســن مرتبط باشد‪ .‬این مواد‬ ‫(مانند الومینیوم) وقتی به برخی واکسن ها اضافه می شوند پاسخ ایمنی‬ ‫گسترده تری از انچه که عامل میکروبی می تواند ایجاد کند بر سیستم‬ ‫ایمنی خواهند گذاشــت‪ .‬اگر بعد از واکسن احساس سردرد‪ ،‬خستگی و‬ ‫حتی تب می کنید‪ ،‬همگی نشانه عملکرد سیستم ایمنی بدن شماست‪.‬‬ ‫این عالئم فیزیکی واکنش بدن به واکسیناسیون‪ ،‬واکنش زایی نام دارد‪ .‬اما‬ ‫عناصر میکروبی واکسن را سرزنش نکنید چون عوامل دیگر مانند زاویه‬ ‫تزریق‪ ،‬اندازه ســوزن‪ ،‬محل و سرعت واکسیناسیون همه می توانند در‬ ‫بروز عوارض بعد از تزریق واکسن نقش داشته باشند‪ .‬اگر بازوی شما درد‬ ‫می کند‪ ،‬به یاد داشته باشید که نه تنها سیستم ایمنی بدن شما واکنش‬ ‫نشان می دهد و مواد شیمیایی را ازاد می کند تا پاسخ ایمنی بدن را تحریک‬ ‫کند بلکه شما با سوزن در ناحیه بازو نیز ضربه خورده اید‪.‬‬ ‫ایا وضعیت کرونا در ایران بهتر از کشورهای دیگر است؟‬ ‫رئیس کمیته اپیدمیولوژی ســتاد ملی مقابله با‬ ‫کرونا با بیان اینکه وضعیت اپیدمی کرونا در جهان‬ ‫روبه افزایش است‪ ،‬گفت‪:‬این خطر بالقوه همچنان‬ ‫برای کشــور ما وجود دارد و هنوز باید تمهیدات‬ ‫پیشگیرانه اتخاذ شود‪.‬‬ ‫حمید ســوری‪ ،‬رئیس کمیته اپیدمیولوژی ستاد‬ ‫ملی مقابله با کرونا در پاســخ به این پرسش که‬ ‫«اخرین وضعیت شــیوع کرونا در ایران و جهان‬ ‫چگونه است؟»‪ ،‬بیان داشت‪ :‬وضعیت اپیدمی که‬ ‫در دنیا می گذرد‪ ،‬همچنان روند رو به افزایش دارد‬ ‫و جنگ بین انسان و ویروس بسیار جدی تر شده‬ ‫اســت؛چراکه ویروس درصدد بقای خود بوده و با‬ ‫تغییراتی که در ساختار ژنتیکی ایجاد می کند‪ ،‬در‬ ‫گردش بین انسان هاست و انسان نیز سعی کرده‬ ‫است تا ان را کنترل کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اکنون چالش اصلی در دنیا این اســت‬ ‫کــه واریانت های جدید را شناســایی کنند و از‬ ‫انتشار ان جلوگیری شود؛ اینکه واکسن ها چطور‬ ‫با ویروس مقابله کنند؛ چراکه واکســن ها ممکن‬ ‫است قدرت مقابله کافی با واریانت جدید نداشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫رئیس کمیتــه اپیدمیولوژی ســتاد ملی مقابله‬ ‫با کرونا افزود‪:‬کشــورهایی توانســتند با پوشش‬ ‫واکسیناسیون و انجام با سرعت ان‪ ،‬روند اپیدمی‬ ‫کاهشــی داشته باشــند و موارد بستری و مرگ‬ ‫و میر کمتر دیده می شــود‪ .‬در ایران نیز سرعت‬ ‫واکسیناسیون ما کافی نیســت و امیدواریم این‬ ‫ســرعت افزایش داشته باشــد تا به مرز ایمنی‬ ‫جمعی مورد نیاز برسیم‪.‬‬ ‫سوری اظهار داشت‪ :‬نکته مهمی که در کشور ما‬ ‫مطرح است گزارش موردی از واریانت های جدید‬ ‫به خصوص در مناطق مرزی است که خوشبختانه‬ ‫اقدامات صورت گرفته توانسته تا حد زیادی از بار‬ ‫اپیدمی بکاهد و این پیک ها به شدت کشورهای‬ ‫اروپایی نباشد‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬برای مثال اگر شما پیک انگلیسی‬ ‫را که در اذر‪ ،‬دی و بهمن ســال گذشته در اروپا‬ ‫بود را در کشورهایی که مشابه ما جمعیت داشتند‬ ‫نگاه کنید بــه بیش از هزار مــورد مرگ در روز‬ ‫رســید اما خوشــبختانه موارد مرگ ما در پیک‬ ‫چهارم به ‪ 500‬مورد در روز نرسید‪.‬‬ ‫رئیــس کمیته اپیدمیولوژی ســتاد ملی مقابله‬ ‫بــا کرونا ادامه داد‪ :‬این نشــان دهنده ان اســت‬ ‫که اقدامات انجام شــده تا حد زیادی موثر بوده‬ ‫است؛ از جمله اقدامات موثر‪ ،‬افزایش کلینک های‬ ‫سرپایی بوده‪ ،‬تا قبل از اینکه افراد مبتال به حالت‬ ‫شــدید و نیاز به بستری داشــته باشند غربال و‬ ‫مراقبت کنیم و به عنوان یک دســتاورد خوب و‬ ‫موثر در کشور ما به ثمر نشسته است‪.‬‬ ‫سوری یاداور شــد‪ :‬اما این خطر بالقوه همچنان‬ ‫وجود دارد و هنوز باید تمهیدات پیشگیرانه اتخاذ‬ ‫شود؛ حتی در مورد کسانی که واکسینه شده اند‬ ‫معنای واکسن زدن صدرصد ایمنی نیست؛ حتی‬ ‫افــرادی کــه دو ُدز را تزریق کرده انــد و رعایت‬ ‫پروتکل ها و پرهیز از سفر الزم است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬انچه مطرح اســت این است که‬ ‫ما سعی می کنیم با روش های مختلف بار اپیدمی‬ ‫را به حداقل ممکن برســانیم‪ ،‬اما هنوز این خطر‬ ‫وجود دارد؛ هرچند سهم خطر در کشور ما نسبت‬ ‫به کشورهای دیگر کمتر شده است‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه خوب

روزنامه خوب 510

روزنامه خوب 510

شماره : 510
تاریخ : 1400/03/24
روزنامه خوب 509

روزنامه خوب 509

شماره : 509
تاریخ : 1400/03/23
روزنامه خوب 508

روزنامه خوب 508

شماره : 508
تاریخ : 1400/03/22
روزنامه خوب 507

روزنامه خوب 507

شماره : 507
تاریخ : 1400/03/19
روزنامه خوب 506

روزنامه خوب 506

شماره : 506
تاریخ : 1400/03/18
روزنامه خوب 505

روزنامه خوب 505

شماره : 505
تاریخ : 1400/03/17
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!