روزنامه صبا شماره 1418 - مگ لند
0

روزنامه صبا شماره 1418

روزنامه صبا شماره 1418

روزنامه صبا شماره 1418

‫دو شنبه ‪ 25‬اردیبهشت‪ 1402‬شماره ‪1418‬‬ ‫دوشنبه| ‪ 25‬اردیبهشت ‪ 15 |1402‬می ‪ 24 |2023‬شوال ‪|1444‬‬ ‫سال دهم| شماره ‪ 8 |1418‬صفحه| ‪5000‬ناموت|‬ ‫بازدید رهبر انقالب‬ ‫از نمایشگاه کتاب تهران‬ ‫پایان انتظاری سه ساله‬ ‫گزارشی از سی وچهارمین‬ ‫نمایشگاه بین المللی کتاب تهران‬ ‫تبلـور فرهنـگ و هنـر‬ ‫در نمایشـگاه کتـاب‬ ‫گفت و گو با ادوین خاچیکیان کارگردان فیلم بابا سیبیلو‬ ‫یـاد گرفتـه ام فقـط نگران‬ ‫ارتبـاط بـا مخاطـب ابشـم‬ ‫محمد مهدی اسماعیلی‪:‬‬ ‫رهبر عزیزمان‪ ،‬ادیبی‬ ‫م معنا هستند‬ ‫به تما ‬ ‫واکنش تهیه کننده‬ ‫سیدخندان درباره ویدئو‬ ‫تقطیع شده در فضای مجازی‬ ‫تهمتی عجیب که ادمی‬ ‫را به تعجب وا می دارد‬ ‫فرهاد قائمیان‪:‬‬ ‫درباره لغو عضویت ها‬ ‫سو تفاهم شده است‬ ‫تئاتر رضوی اثری درباره‬ ‫نذر و شفا ندارد‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫دو شنبه ‪ 25‬اردیبهشت‪ 1402‬شماره ‪1418‬‬ ‫یادداشت روز‬ ‫نگاهی به مستند «قهرمانان معمولی»‬ ‫پرداخت رسانه ای به مسایل زنان مهم است‬ ‫زینب طاهری ‪« -‬توانمندسازی زنان» موضوع و فرایند مهمی‬ ‫است که گویا برای سیاســت گذاران فرهنگی تا مرحله شعار دادن‬ ‫عملی می شود؛ اما واقعیت این اســت که این بحث یکی از مفاهیم‬ ‫بینارشته ای پژوهش های توســعه‪ ،‬علوم اجتماعی و مطالعات زنان‬ ‫اســت‪ .‬این مفهوم به موقعیت تاریخ مند و تبعیض امیز علیه زنان‬ ‫اشاره دارد‪.‬‬ ‫نظریه پردازان‪ ،‬توانمندســازی (‪ )Empowerment‬را گذار‬ ‫از وضعیت انفعال به فاعل تعریف کرده اند؛ فرایندی که می تواند با‬ ‫طراحی‪ ،‬برنامه ریزی و سیاست گذاری به یک حاصل نهایی مطلوب‬ ‫منجر شــود یعنی وضعیتی که زنان روســتایی‪ ،‬اعتماد به نفس و‬ ‫قدرت تصمیم گیری برای زندگی خود را داشته باشند‪ .‬پرداخت های‬ ‫رسانه ای‪ ،‬کمک می کنند تا جاده ســنگالخ این مسیر هموار شود‪.‬‬ ‫پرداخت رسانه ای باعث عینیتی می شود که به برنامه ریزی های بهتر‬ ‫کمک می کند‪ .‬اگر بخواهیم از انتزاع فاصله بگیریم و وارد مصداق ها‬ ‫شویم‪ ،‬باید به قسمت «دختران کوه» مجموعه مستند «قهرمانان‬ ‫معمولی» اشاره کنیم‪ .‬این قسمت به چالش ها و فعالیت های پریسا‬ ‫محمدپور‪ ،‬مربی ورزش های رزمی شهرستان کوچکی در اذربایجان‬ ‫شــرقی می پردازد؛ بانویی که به ورزش های رزمی بسیار عالقه مند‬ ‫بود اما در شهر و حتی شهرستانش کالس اموزشی وجود نداشت‪ .‬تا‬ ‫اینکه پس از قبول شدن در دانشگاه‪ ،‬توانست در شهری دیگر ورزش‬ ‫حرفه ای را پی گیرد و اولین بانوی رزمــی کار‪ ،‬مدال اور و مربی اهل‬ ‫شهرســتان چاراویماق باشد‪ .‬این زن در ســال ‪ 92‬تصمیم گرفت‪،‬‬ ‫خودش به دختران ان دیار اموزش دهد و ان ها را در مسیر ورزش‬ ‫حرفه ای بیندازد‪ .‬پریســا محمدپور‪ ،‬اکنون مربی ووشــو‪ ،‬تکواندو‪،‬‬ ‫کیک بوکسینگ و‪ ...‬دختران کوه است‪.‬‬ ‫مستند «قهرمانان معمولی» به ما نشــان می دهد یک مسابقه‬ ‫و فعالیت ورزشی ســاده که برای زنان طبقه متوسط شهری امری‬ ‫معمولی به حســاب می اید ‪ -‬حتی اگر به ســراغ ان نرود ‪ -‬چقدر‬ ‫می تواند برای دختران شــهرهای دور از مرکز‪ ،‬دســت نایافتنی و‬ ‫پُرچالش باشد‪« .‬دختران کوه» روایت جنگیدن پریسا محمدپور و‬ ‫دخترانش با این موانع و چالش هاست و به ما کمک می کند تا درباره‬ ‫توانمندسازی زنان صحبت کنیم‪.‬‬ ‫بُعد ذهنی و شناختی‪ ،‬یکی از ابعاد مهم توانمندسازی زنان است و‬ ‫اینجاست که باید قدرت تصمیم گیری‪ ،‬احترام و اعتماد ب ه نفس زنان‬ ‫تقویت شود‪ .‬به صورت اماری‪ ،‬زنان و دختران بیشتر از مردان‪ ،‬گمان‬ ‫می کنند قدرت تغییر موقعیت شــخصی و محیطی خود را ندارند‪،‬‬ ‫ح و برنامه های توانمندسازی زنان باید‬ ‫بنابراین تالشی نمی کنند‪ .‬طر ‬ ‫ن موارد نیز باشــد و با طرز فکر سنتی‪ ،‬بر سر دادن‬ ‫در پی تقویت ای ‬ ‫عاملیت بیشتر به زنان مذاکره کند‪.‬‬ ‫«قهرمانان معمولی» به صورت نمادین این موقعیت را به تصویر‬ ‫می کشد‪ ،‬انجا که مادر (نســل قدیمی) در حال پاک کردن سبزی‬ ‫است‪ ،‬به وظایف یک دختر اشــاره می کند و می گوید‪« :‬دختر باید‬ ‫شوهر کنه‪ ،‬تو خونه کار کنه‪ ،‬دخترا باید کمک کنن‪ ،‬دختر چیه بره‬ ‫ورزش کنه؟!» دختر نوجوان (نسل جدید) منفعالنه سرش را پایین‬ ‫معمولی ما در‬ ‫انداخته و در سکوت است‪ .‬پریسا محمدپور (قهرمان‬ ‫ِ‬ ‫توانمندسازی بانوان) سعی می کند بر سر پرورش استعداد دختر با‬ ‫مادر مذاکره کند‪.‬‬ ‫نشــان دادن این مذاکره از خود مذاکره مهم تر و نتیجه بخش تر‬ ‫است‪ .‬نهایت سطحی نگری است اگر فکر کنیم چنین محدودیت های‬ ‫فکری و فرهنگی زنانه چون در شهرهای بزرگ و نیمه بزرگ به چشم‬ ‫نمی اید‪ ،‬تما م شد ه است‪ .‬باید دانست این موقعیت برای بسیاری از‬ ‫دختران نوجوان در شهرها و روســتاهای کوچک محتمل است‪ .‬و‬ ‫شاید فقط با پرداخت رسانه ای گســترده بتوان با باور تبعیض امیز‬ ‫نسبت به زنان مذاکره و مسیر توانمندسازی را هموار کرد‪ .‬سازندگان‬ ‫ت به ما می گویند که به دنبال‬ ‫این مجموعه با انتخاب سوژه ها و روای ‬ ‫مرکززدایی و پرداختــن به جزییات توانمندســازی و خوداتکایی‬ ‫مناطق محروم هستند‪ .‬سوژه اصلی چهار قسمت از سیزده قسمت‬ ‫این مجموعه زنان هستند؛ دو بانوی کارافرین که محصوالت خود‬ ‫را از روستا به جهان صادر می کنند‪ .‬یک مربی کتابخوانی که دنیای‬ ‫بچه های روستایی را با قصه‪ ،‬بزرگ و رنگی می کند و دختران کوه‪.‬‬ ‫پرداخت رسانه ای مســایل زنان‪ ،‬قدم اول مسیر توانمندسازی هم‬ ‫نیست اما بسیار مهم است و به مشکالت عینیت می بخشد‪.‬‬ ‫«قهرمانان معمولی» شنبه تا پنجشنبه ساعت‪ 18‬روی انتن شبکه‬ ‫افق سیما می رود و بازپخش ان روز بعد ساعت ‪ 00:30‬و ‪ 07:00‬است‪.‬‬ ‫خرب سیمنا و تلویزیون‬ ‫مینی سریال عاشورا برای پخش اماده می شود‬ ‫مینی ســریال هفت قســمتی‬ ‫«عاشورا» در ماه محرم و صفر امسال‬ ‫از انتن رسانه ملی پخش می شود‪.‬‬ ‫براساس برنامه ریزی های صورت‬ ‫گرفته‪ ،‬مینی سریال عاشورا با روایت‬ ‫زندگی شــهیدان مهدی و حمید‬ ‫باکری و یادی از حماســه ســازان‬ ‫لشکر ‪ ۳۱‬عاشــورا قرار اســت در ایام ماه محرم و صفر (مرداد و‬ ‫شهریور) به صورت هفتگی از تلویزیون پخش شود‪.‬‬ ‫این مینی سریال همچنین با شروع هفته دفاع مقدس هر شب‬ ‫روی انتن خواهد رفت‪.‬‬ ‫تدوین مینی ســریال عاشورا به اتمام رســیده و هم اکنون در‬ ‫مرحله صداگذاری‪ ،‬اصالح رنگ‪ ،‬موسیقی و جلوه های ویژه است‪.‬‬ ‫نسخه سینمایی این ســریال با عنوان «موقعیت مهدی» در‬ ‫چهلمین جشنواره فیلم فجر در بخش سودای سیمرغ به نمایش‬ ‫درامد و توانست برنده پنج جایزه از جمله سیمرغ بلورین بهترین‬ ‫فیلم را از ان خود کند‪/.‬ایرنا‬ ‫یک سورپرایز بزرگ در راه است‬ ‫وین دیزل می گوید‪« :‬ســریع و‬ ‫خشمگین» ممکن است در قسمت‬ ‫یازدهم به پایان نرسد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬استودیو بعد از دیدن‬ ‫«ســریع ایکس» درخواست کرده‬ ‫فینال ایــن مجموعه بــه جای ‪۲‬‬ ‫قسمت در ‪ ۳‬قسمت به پایان برسد و‬ ‫ممکن است یک سورپرایز بزرگ در راه باشد و ان قسمت دوازدهم‬ ‫این مجموعه است‪.‬‬ ‫فیلم «سریع ایکس» که دیروز اولین اکرانش را در رم انجام داد و‬ ‫قرار بود اغاز فینال حماسه ای باشد که سال ‪ ۲۰۰۱‬شروع شد‪ ،‬حاال‬ ‫شاید بیشتر ادامه پیدا کند‪ .‬یونیورسال پیکچرز در این باره اظهار‬ ‫نظری نکرده است ولی دیزل می گوید استودیو با دیدن فیلم دهم‬ ‫پرسید ایا می تواند داستان در ‪ ۲‬قسمت دیگر به پایان برسد و پایان‬ ‫بندی ان در واقع یک سه گانه باشد‪.‬‬ ‫«ســریع ایکس» با هزینــه ‪ ۳۴۰‬میلیــون دالر از ‪ ۱۹‬می در‬ ‫سینماهای جهان اکران می شود‪/.‬مهر‬ ‫فرهاد قائمیان‪ :‬درباره لغو عضویت ها سو تفاهم شده است‬ ‫فرهاد قائمیان بازیگر سینما که به تازگی به جمع اعضای هیات‬ ‫مدیره صندوق اعتباری هنر ملحق شده است پیرامون انتشار مطالبی‬ ‫در رسانه ها و فضای مجازی مبنی بر لغو عضویت برخی از سینماگران‬ ‫از مجموعه صنــدوق اعتباری هنر توضیح داد‪ :‬طــی روزهای اخیر‬ ‫مطالبی از سوی برخی از دوستان سینماگر در رسانه ها و فضای مجازی‬ ‫منتشر شده که این عزیزان از عضویت در صندوق اعتباری هنر حذف‬ ‫شده اند‪ .‬موضوعی که موجب بروز سوتفاهماتی شد و شرایطی را ایجاد‬ ‫کرد تا بنده به نمایندگــی از مدیرعامل صندوق اعتباری هنر و عضو‬ ‫جدید هیات مدیره پیگیری موضوع را در اولویت کارهای مرتبط با‬ ‫صندوق قرار دهم‪ .‬وی افزود‪ :‬یکی از نکاتی که در حوزه عضویت‬ ‫اعضای خانه سینما پیرامون موضوع صندوق اعتباری هنر‬ ‫مطرح شــد‪ ،‬لغو عضویت یا عدم تایید سامانه صندوق‬ ‫درباره برخی از سینماگران بود که گویا چنین قلمداد‬ ‫شده بود که این افراد پس از تازه ترین بررسی ها مورد‬ ‫تایید صندوق نیســتند بنابراین عضویــت انها لغو‬ ‫شده اســت‪ .‬در حالی که چنین نیست‬ ‫و اگر هم مــوردی در این رابطه برای‬ ‫برخی از سینماگران محترم صورت‬ ‫گرفتــه‪ ،‬قطعاً یا متوجــه برخی از‬ ‫اشکاالت فنی مرتبط با سامانه بوده‬ ‫و یا مرتبط با عدم به روز رســانی‬ ‫«تاالر معلمان» بهترین فیلم المان شد‬ ‫«تاالر معلمان» به کارگردانــی ایلکر چاتاک برنده غافلگیرکننده‬ ‫جوایز لوالی المان شد و عنوان بهترین فیلم سال را از ان خود کرد‪.‬‬ ‫این در حالی است که «تاالر معلمان» توانست باالتر از فیلم «در جبهه‬ ‫غرب خبری نیست» ساخته ادوارد برگر قرار بگیرد که برنده لوالی‬ ‫نقره ای شد‪ .‬در این مراسم جشــن لوالی افتخاری برای خدمات به‬ ‫سینمای المان به کارگردان باسابقه فولکر شلوندورف اهدا شد‪.‬‬ ‫در این مراسم راث وزیر فرهنگ المان به بحث درباره شرایط کار‬ ‫در روند تولید فیلم ها پرداخت که با اتهامات اخیر به بازیگر‪-‬کارگردان‬ ‫تیل شــوایگر در المان باال گرفته و گفت‪ :‬ما باید دربــاره تغییرات‬ ‫ساختاری صحبت کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که فضای کاری در‬ ‫مجموعه تولید فیلم بدون سوء استفاده اقتدارگرایانه از قدرت‪ ،‬بدون‬ ‫ازار جنسی یا حتی خشونت وجود داشته باشد و باید برای کسانی که‬ ‫تحت تاثیر قرار می گیرند این امکان وجود داشته باشد که در مورد این‬ ‫اعمال نادرست صحبت کنند‪ ،‬بدون اینکه طرد شوند‪/.‬مهر‬ ‫مشخصات کاربر در سامانه بوده اســت‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬درباره بخش‬ ‫مربوط به کاربران هــم باید این توضیح را بدهم‪ .‬تــا انجا که بنده از‬ ‫جناب پوراحمدی و دیگر مدیــران مجموعه صندوق پیگیری کردم‬ ‫نام هیچ عضوی از فهرست اعضای صندوق اعتباری هنر حذف نشده‬ ‫و اگر هم فرایندی اتفاق افتاده که چنین شبهاتی را ایجاد کرده قطعاً‬ ‫توســط مجموعه صندوق قابل پیگیری است‪ .‬قائمیان تصریح کرد‪:‬‬ ‫در تعامالتی که میان خانه ســینما و مجموعه صندوق اعتباری هنر‬ ‫صورت گرفته‪ ،‬به زودی نمایندگانی از صندوق برای رســیدگی به‬ ‫پرونده افراد شاکی در خانه ســینما حضور پیدا می کنند تا عالوه بر‬ ‫ارائه اموزش های الزم برای به روز رسانی و نحوه بارگذاری اطالعات‬ ‫کاربران‪ ،‬شرایطی را ایجاد کنند تا سامانه مربوط به اعضای خانه‬ ‫سینما در ارتباط با صندوق‪ ،‬با نظارت مستقیم صنف صورت‬ ‫پذیرد که در جریان این اصالحات‪ ،‬مســیر ارائه خدمات به‬ ‫اعضا از درجه کیفی مطلوب تری برخوردار باشد‪ .‬چراکه اگر‬ ‫خالف انچه توضیح دادم‪ ،‬اتفاق بیفتد قطعاً مجموعه صندوق‬ ‫اعتباری هنر باید در مقابل سازمان بازرسی کشور‬ ‫پاسخگو باشــد‪ .‬فرایندی که بی تردید در‬ ‫مسیر قانونی خود قرار دارد و اگر هم در‬ ‫این زمینه مشکلی به وجود امده ناشی‬ ‫از سو تفاهمی اســت که به راحتی‬ ‫قابل حل است‪/.‬مهر‬ ‫خفتان ابی با ‪ 7‬نامزدی پیشتاز شد‬ ‫«خفتان ابی» ساخته مریم توزانی فیلمســاز مراکشی‪ ،‬نامزدی‬ ‫هفتمین دوره جایزه منتقدان فیلم های عربی را کسب کرد‪.‬‬ ‫درام عرب زبان «خفتان ابی» درباره زن و شــوهری است که یک‬ ‫شاگرد جوان را برای فروشگاه شان استخدام می کنند موفق شد تا ‪۷‬‬ ‫نامزدی از جوایز منتقدان فیلم های عربی را کسب کند‪.‬‬ ‫این فیلم در کنار «باغ های معلق» ســاخته احمد یاسین الدراجی‬ ‫از عراق و «عالم» ساخته فراس خوری از فلسطین برای کسب عنوان‬ ‫بهترین فیلم با هم رقابت می کنند‪.‬‬ ‫«خفتان ابی» سال پیش در بخش نوعی نگاه جشنواره کن نمایش‬ ‫داده شد و نامزد سینمای مراکش برای بخش فیلم بین المللی اسکار‬ ‫هم بود و به فهرست کوتاه هم راه یافت‪.‬‬ ‫این دوره از جوایز که توسط مرکز سینمای عرب مستقر در قاهره‬ ‫اداره می شود بر فیلم های عربی که در سال ‪ ۲۰۲۲‬در جشنواره های‬ ‫خارج از جهان عرب به نمایش درامدند‪ ،‬متمرکز بود‪/.‬مهر‬ صفحه 2 ‫دو شنبه ‪ 25‬اردیبهشت‪ 1402‬شماره ‪1418‬‬ ‫خرب سیمنا و تلویزیون‬ ‫تعداد سکوهای دارای مجوز از ساترا به ‪ ۳۸۸‬رسید‬ ‫ت و تصویر فراگیر از ابتدای اردیبهشت ماه امسال سال تاکنون با حضور در‬ ‫نمایندگان ‪۱۲‬رسانه صو ‬ ‫ساترا و با طی کردن مراحل اداری و انجام الزامات ساترا موفق به اخذ مجوز شدند‪ .‬نسل سلمان‪ ،‬ایما فیلم‪،‬‬ ‫تی بین‪ ،‬رسانه مجمع‪ ،‬فیلماز‪ ،‬ســینما خانه‪ ،‬کدا مویز‪ ،‬فیروزه‪ ،‬طال نما‪ ،‬دکتر تم تی وی با حوزه فعالیتی‬ ‫نمایشی و دو رسانه کمپ بیوانفورماتیک و هنرصدا در حوزه اموزشی ‪ ۱۲‬رسانه ای هستند که موفق بـه‬ ‫اخذ مجوز شده اند‪ .‬بر این اساس تعداد سکوهای دارای مجوز از ســاترا در اردیبهشت ماه به ‪ ۳۸۸‬سکو‬ ‫ت زمان شش ماهه هستند‪ .‬بعد از گذشت این دوره شش‬ ‫افزایش یافت‪ .‬مجوزهای غیرقطعی دارای مد ‬ ‫ماهه و ارزیابی ساترا از نحوه عملکرد رسانه ها مجوزها به قطعی تبدیل می شود‪/.‬ایرنا‬ ‫‪3‬‬ ‫موفقیت اسکندری در اولین تجربه کارگردانی‬ ‫فیلم «خورشید ان ماه»‪ ،‬نخستین فیلم بلند سینمایی ستاره اسکندری‪ ،‬به تهیه کنندگی منوچهر‬ ‫محمدی و پخش بین المللی شــرکت ایریماژ‪ ،‬در دومین جشنواره فیلم مســتقل ایدرومنو ‪ ۱۵‬تا ‪۲۲‬‬ ‫اردیبهشت جایزه بهترین کارگردانی را از ان خود کرد‪ .‬این فیلم‪ ,‬داستانی از عشق ناکام و سکوت بی فرجام‬ ‫را در دل زیبایی های بلوچستان روایت می کند و تصویری واقعی و متفاوت از این قوم محجوب ارائه می دهد‪.‬‬ ‫«خورشید ان ماه» پس از نمایش افتتاحیه جهانی در جشــنوار ه تراز اول هند ‪ -‬گوا‪ ،‬در جشنواره های‬ ‫دیگری حضور داشته است و در جشنواره «گل علیه گلوله» نیز نامزد‪ ،‬بهترین کارگردان‪ ،‬بهترین فیلمنامه‪،‬‬ ‫بهترین بازیگر زن‪ ،‬بهترین فیلمبرداری‪ ،‬بهترین تدوین و بهترین موسیقی متن شده است‪/.‬صباخبر‬ ‫واکنش تهیه کننده سیدخندان درباره ویدئو تقطیع شده در فضای مجازی‬ ‫تهمتی عجیب که ادمی را به تعجب وا می دارد‬ ‫تهیه کننده برنامه «ســید خندان» با انتشار متنی‪ ،‬به بخش های‬ ‫تقطیع شده یکی از قسمت های این برنامه در فضای مجازی واکنش‬ ‫نشان داد‪ .‬متن توضیحات محمدحسین بزرگی‪ ،‬تهیه کننده «سید‬ ‫خندان» به شرح زیر است‪:‬‬ ‫«بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫با توجه به برش مغرضانه صفحات فضای مجازی از برنامه پنج شنبه‬ ‫سیدخندان الزم دانســتیم توضیحات زیر را جهت شفافیت اذهان‬ ‫عمومی خدمت مخاطبان رسانه ملی‪ ،‬شبکه دو و برنامه سید خندان‬ ‫ارائه بدهیم‪ :‬در دو ماه گذشــته در کنار پیام های فراوانی که از جانب‬ ‫مردم و نخبگان نسبت به تولید برنامه سیدخندان با مضامین خانوادگی‬ ‫و ایرانی داشتیم‪ ،‬بودند مخالفانی که با انتشار بخش هایی از برنامه با‬ ‫برش هایی به دور از انصاف سعی در تخریب وجهه برنامه سیدخندان‬ ‫داشتند‪ ،‬حال نمونه دیگری دست به دست می شود که ان نیز برشی‬ ‫‪ ۱۴‬ثانیه ای از ارائه ‪ ۱۴‬دقیقه ای خانم مریم ابراهیمی (مشاور پیش از‬ ‫ازدواج) در برنامه سید خندان است‪ .‬سید خندان هدفی غیر از ایجاد‬ ‫دورهمی همراه با نشاط خانوادگی ندارد و در تک تک اجزای خود سعی‬ ‫کرده کلیشه ها را شکسته و تالش کند نمونه متفاوتی از سرگرمی و‬ ‫شادی را ارائه کند‪ .‬یکی از بخش های بدیع برنامه سید خندان‪ ،‬بخش‬ ‫«از تجربه ات بگو» نام دارد که در ان به مناسبت های مختلف از چهره ها‬ ‫و افراد خبره و متخصص در حوزه های موضوعی مختلف درخواست‬ ‫می شود‪ ،‬تجربیات و خاطرات شان را بیان کنند‪ .‬بدیهی است که این‬ ‫ارائه با استنداپ کمدی تفاوت ذاتی داشته و قصدش الزاما خنداندن‬ ‫مخاطب نیست‪ .‬که ارائه ای جذاب از یک موضوع یا اتفاق یا ماجرا است‪.‬‬ ‫یوسف مرادی (حقیقت مسائل و مصائب محیط زیست)‪ ،‬داود مرادیان‬ ‫(چگونه فیلم ســاز شــدم؟)‪ ،‬مهدی خانعلی زاده (تجربیات سفر به‬ ‫امریکای التین و اروپا)‪ ،‬سهیل کریمی (دوران اسارت در عراق توسط‬ ‫امریکایی ها) و‪ ...‬همه و همه از مهمان و ارائه دهندگان این بخش در‬ ‫برنامه ســید خندان بوده اند‪ .‬در برنامه پنج شنبه سید خندان‪ ،‬خانم‬ ‫مریم ابراهیمی که از فعالین واسطه گری در امر ازدواج هستند و بیش‬ ‫از هشت سال به صورت جدی و مستمر در این حوزه فعالیت کرده اند‪،‬‬ ‫دعوت مشتاقانه عوامل برنامه را اجابت کردند و مهمان سیدخندان‬ ‫بودند‪ .‬خانم ابراهیمی از رفتارهای اشتباه و توقعات نابجای پسرها و‬ ‫ی جوان و خانواده های شان در مسیر انتخاب همسر صحبت‬ ‫دخترها ‬ ‫کردند‪ .‬توقعات و درخواست هایی نامعقول و نابجا که باعث تاخیر در‬ ‫امر ازدواج و کاهش کیفیت ان می شود‪ .‬ارائه خانم مریم ابراهیمی ‪۱۴‬‬ ‫دقیقه بود‪ ،‬در حالی که ‪ ۱۴‬ثانیه از بحث تقطیع و به صورت گسترده‬ ‫منتشر شد تا تصویری ضد زن و خانواده و ضد فرهنگ و حیای ایرانی‬ ‫اســامی از برنامه سیدخندان مخابره و تبلیغ شــود‪ .‬تهمتی چنان‬ ‫عجیب که هر بینند ه منصفی که تنها یک قســمت از برنامه را دیده‬ ‫باشد و با فضای حاکم بر ان اشنا باشد‪ ،‬به تعجب و حیرت وامی دارد‪.‬‬ ‫این گروه برنامه ساز دست غیرت دینی مخاطبینی که این ویدیوی‬ ‫تقطیع شده سبب تکدر خاطرشان شد را بوسیده و از ایشان دعوت‬ ‫می کند تا نسخه کامل این بخش از برنامه را در ارشیو شبکه دو سیما‬ ‫در سایت تلوبیون یا فضای مجازی برنامه تماشا کنند و بعد از ان در‬ ‫مقام قضاوت بنشینند‪ .‬هدف گروه برنامه ساز سیدخندان نشان دادن‬ ‫جذابیت و کارامدی جامعه دینی ایران است و این مهم تنها با همراهی‬ ‫و اعتماد مردم عزیز ایران و صدالبته دعای خیرشان محقق خواهد شد‪.‬‬ ‫الزم به ذکر است ان فردی که با داشتن هر ایده و قصدی در ابتدا برش‬ ‫‪ ۱۴‬ثانیه ایی از ارائه خانم ابراهیمی منتشر کرده بود‪ ،‬بعد از اندکی تامل‬ ‫و دقت متوجه اشتباه خود شده و نسبت به فهم اشتباهش عذرخواهی‬ ‫کرد‪ .‬امید که خدا از سر تقصیرات همه ما بگذرد‪».‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫دو شنبه ‪ 25‬اردیبهشت‪ 1402‬شماره ‪1418‬‬ ‫پرونده‬ ‫گزارشی از سی وچهارمین‬ ‫نمایشگاه بین المللی کتاب تهران‬ ‫تبلـور‬ ‫فرهنـگ و هنـر‬ ‫در نمایشـگاه کتـاب‬ ‫سی وچهارمین نمایشــگاه بین المللی کتاب تهران از ‪ ۲۰‬اردیبهشت‬ ‫اغاز به کار کرده و تا ‪ ۳۰‬اردیبهشت ماه ‪ ۱۴۰۲‬در مصلی امام خمینی (ره)‬ ‫و همزمان به صورت مجازی در ‪ ketab.ir‬ادامه دارد‪ .‬در چهارمین روز از‬ ‫برگزاری این رویداد بزرگ فرهنگی ایران‪ ۳۹ ،‬برنامه شامل نشست های‬ ‫ی اموزشــی‪ ،‬پخش فیلم و نمایش در محل برگزاری‬ ‫تخصصی‪ ،‬کارگاه ها ‬ ‫نمایشگاه کتاب واقع در مصلی امام خمینی (ره) اجرا شد‪ .‬در این گزارش به‬ ‫چند نشست و ایین رونمایی در چهارمین روز نمایشگاه بین المللی کتاب‬ ‫پرداخت شده است‪.‬‬ ‫ایین «معرفی کتاب های برندگان زن جایزه جالل»‬ ‫ادبیات پایداری به خانه تکانی نیاز دارد‬ ‫همزمان با چهارمین روز نمایشگاه کتاب‪ ،‬ایین «معرفی کتاب های‬ ‫برندگان زن جایزه جالل» با حضور الهام امین و گلستان جعفریان در‬ ‫سالن جوایز برگزار شد‪ .‬گلســتان جعفریان از نویسندگان زن ایرانی‬ ‫که سالهاست در حوزه دفاع مقدس قلم می زند او در این ایین گفت‪:‬‬ ‫در بحث ادبیات پایداری می توانیم از همه عناصر داستان نویسی جز‬ ‫تخیل اســتفاده کنیم ما در ادبیات پایداری به نگاه تازه نیاز داریم‪ .‬او‬ ‫در ادامه بخشــی از کتاب «پاییز امد» به قلم خود را خوانده و افزود‪:‬‬ ‫«پاییز امد» ماحصل ‪۳‬دهه کار من در حوزه ادبیات پایداری است ‪ .‬ما‬ ‫در عرصه ادبیات دفاع مقدس خیلی ازمون و خطا کردیم و به مرور از‬ ‫حادثه پردازی جنگ فاصله گرفته ایم‪ .‬از نظر من باید نگاهی تکنیکی و‬ ‫محتوایی به زندگی شهدا و زنانشان داشته باشیم‪ .‬جعفریان که معتقد‬ ‫است در بحث ادبیات پایداری می توانیم از همه عناصر داستان نویسی‬ ‫جز تخیل استفاده کنیم‪ ،‬ادامه داد؛ در کتاب «پاییز امد» از همه عناصر‬ ‫داستان نویسی استفاده کرده اما تخیل در ان جایی ندارد‪.‬‬ ‫وی همچنین با تاکید بر لزوم نگاه تازه در ادبیات پایداری‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫ادبیات پایداری به یک خانه تکانی نیاز دارد‪ .‬ایشان درباره کتاب «پاییز‬ ‫امد» توضیــح داد‪ :‬من در مرحله اول نگارش ایــن کتاب مقداری از‬ ‫یادداشت های فخرالسادات (شــخصیت اصلی داستان کتاب) را در‬ ‫دست داشتم‪ .‬فخرالســادات از بیان خاطراتش بر اساس نگاه محقق‬ ‫ترس داشت‪ .‬حتی پس از انتشار و پخش چاپ اول کتاب‪ ،‬پسرشان با‬ ‫من تماس گرفت و گفت حاج خانم گریه می کنند و می گویند کتاب‬ ‫باید از بازار جمع شود‪ .‬من در ان زمان به فخرالسادات گفتم شجاعت‬ ‫داشته باشد و بگذارد روایت خاطراتش از زندگی با شهید‪ ،‬از زاویه دید‬ ‫متفاوتی به بازار نشر روانه شود و خوشبختانه هم اکنون فخرالسادات‬ ‫از ادامه چاپ و انتشار کتاب «پاییز امد» خوشنود است و از انتشار ان‬ ‫استقبال می کند‪.‬‬ ‫همچنین در ایین «معرفی کتاب های برندگان زن جایزه جالل»‬ ‫الهام امین‪ ،‬نویسنده کتاب «عقیله» نیز بخشی از کتابش را خواند و‬ ‫گفت‪ :‬کتاب «عقیله» سعی کرده که روایت جامعی از زندگی حضرت‬ ‫زینب (س) ارائه دهد‪ .‬اکثر کتاب هایی که تا امروز درباره حضرت زینب‬ ‫(س) نوشته شــده اند به دلیل پر رنگ بودن حادثه عاشورا‪ ،‬حضرت‬ ‫زینب (س) را در بستر حادثه عاشــورا دیده اند‪ .‬حضرت زینب (س)‬ ‫شــش معصوم را دیده و درک کرده اند و به همین واسطه شخصیت‬ ‫خاصی داشتند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬من برای نگارش کتاب «عقیله» عالوه بر انجام پژوهش‪،‬‬ ‫محمدحســین رجبی دوانی‪ ،‬مورخ و پژوهشــگر تاریخ اسالم را به‬ ‫عنوان مشاور در کنار خود داشتم‪ .‬کتاب «عقیله» مروری بر حوادث‬ ‫تاریخی صدر اسالم است‪ .‬وی با اشاره به اینکه مخاطبان بیشتر من را‬ ‫شاعر می دانند‪ ،‬مطرح کرد‪ :‬من نیز خودم را بیشتر شاعر می شناسم‬ ‫چون سبقه شاعری من بیشتر از سبقه نویسندگی است‪ .‬اصال کتاب‬ ‫«عقیله» اولین تجربه من در عرصه نویسندگی است‪ .‬سابقه شعری من‬ ‫و اشنایی ام با زبان شعر کامال در این کتاب مشخص است‪.‬‬ ‫این نویسنده ادامه داد‪ :‬مردم ما اولیای معصوم و افراد مرتبط به انها‬ ‫را بیشتر از روضه ها می شناسند‪ .‬من با خواندن کتابی درباره حضرت‬ ‫زینب (س) متوجه شدم که شخصیت این حضرت در جامعه ما مهجور‬ ‫مانده و اکثر ما ایشان را ام المصائب می دانیم‪ .‬این در صورتی است که‬ ‫من حضرت زینب (س) را فاطمه ثانــی می دانم‪ .‬الهام امین در پایان‬ ‫گفت‪ :‬اکثر ناشران ما تصور می کنند که کتاب مذهبی در جامعه مان‬ ‫مخاطبی ندارد این در حالی اســت که کتاب «عقیله» از اخر ســال‬ ‫‪۱۴۰۰‬تا امروز به چاپ ششم رســیده و ‪۲‬نوبت چاپ دیگر این اثر در‬ ‫راه بازار است‪.‬‬ ‫ایین رونمایی و معرفی کتاب «بادهای سرکش هندو ُکش»‬ ‫تکه ای از وجودم در این کتاب جا مانده‬ ‫کتاب «بادهای سرکش هندو ُکش» زندگینامه ای از شهید علیرضا‬ ‫توسلی (ابوحامد)‪ ،‬اولین فرمانده یگان فاطمیون در سوریه است که‬ ‫توسط جواد افهمی به نگارش درامده است‪ .‬نشست معرفی و رونمایی‬ ‫از این کتاب که توسط انتشارات خط مقدم چاپ شده‪ ،‬در چهارمین‬ ‫روز از برپایی نمایشگاه کتاب در سالن گوشه نقد برگزار شد‪.‬‬ ‫جواد افهمی‪ ،‬نویسنده کتاب «بادهای ســرکش هندو ُکش» در‬ ‫ابتدای نشست از چگونگی نگارش کتاب و تحقیق درباره شخصیت‬ ‫ابوحامد گفت‪ :‬قبل از ان که نوشــتن این کتاب به من پیشنهاد شود‬ ‫یک ذهنیت مختصر نسبت به ابوحامد داشتم اما برای نوشتن تحقیات‬ ‫مفصلی را انجام دادم و اطالعات بسیار جمع اوری کردم که برای به‬ ‫دست اوردن انها سه ماه به سوریه سفر کردم‪ .‬وی ادامه داد‪ :‬در مجموع‬ ‫دو سال برای نگارش این کتاب وقت گذاشتم و انچه را نهایی شد دو بار‬ ‫تعدیل کردیم که در نتیجه بخش زیادی از صفحات کتاب حذف شد‬ ‫تا کتاب برای مخاطب خسته کننده نباشد‪ .‬اما این کتاب هم مثل هر‬ ‫کتاب دیگری بخشی از وجود من را به عنوان نویسنده در خود جای‬ ‫داده و تکه ای از وجودم در این کتاب جا مانده! شاید این همان چیزی‬ ‫است که به کتاب روح می بخشــد تا وقتی مخاطب ان را می خواند‬ ‫فکر نکند که وقتش تلف شده است‪ .‬در ادامه نشست‪ ،‬محمدعلی اقا‬ ‫میرزایی‪ ،‬مدیر دفتر تولید محتوای انتشارات خط مقدم گفت‪ :‬برای‬ ‫ما مهم بود که یک نویسنده تراز‪ ،‬زندگی نامه «ابوحامد» را بنویسد‪.‬‬ ‫وی درباره انتخاب جواد ادهمی به عنوان نویســنده ادامه داد؛ جواد‬ ‫برای انکه به بچه های فاطمیون در حلب نزدیک باشــد در یک اتاق‬ ‫بدون امکانات‪ ،‬ســه ماه زندگی کرد و تحقیقات خود را کامل کرد و‬ ‫از این تجربه خود با چیره دســتی و دقت در این اثر استفاده کرد‪ .‬او‬ ‫درپایان افزود؛ این کتاب روایت زندگی رزمندگانی مخلص است که از‬ ‫اعتقاداتشان دفاع می کنند و نشان دهنده این است که تیپ فاطمیون‬ ‫تا چه اندازه کم ادعا و گمنام اند‪.‬‬ ‫در ادامه این نشست علی محمد مودب شــاعر و نویسنده ایرانی‬ ‫به تشکیل تیپ فاطمیون توســط ابوحامد اشاره کرده و گفت‪ :‬جواد‬ ‫افهمی در تربت جام بزرگ شــده و شناخت دقیق تری از وجوه دیگر‬ ‫انسان هایی که در ان منطقه زیست می کنند‪ ،‬دارد‪ .‬دقیق ترین انتخاب‬ ‫برای نوشتن زندگی شهید توسلی‪ ،‬جواد افهمی بود‪ .‬ایشان یک رزمنده‬ ‫جدی و با تجربه از جنگ است‪ .‬من بر این باورم که تیپ فاطمیون به‬ ‫شدت ارمان خواه و منتظر ظهور هســتند‪ .‬وی در این باره ادامه داد‪:‬‬ ‫به اقای افخمی تبریک می گویم که راجع به کسی کتاب نوشت که‬ ‫وجودش از نشانه های ظهور حقیقت در عالم است‪ .‬معتقدم هر کتابی‬ ‫که اقای افهمی می نویســد باید بخوانیم‪ .‬در دنیایی که شبکه های‬ ‫اجتماعی پچ پچ ها و اوهام و شایعه را ترویج می دهند و اساس ساختار‬ ‫شکل گیری انها تفرقه است فردی چون جواد افهمی که در دنیای متن‬ ‫زندگی می کند‪ ،‬یک نعمت محسوب می شود‪.‬‬ صفحه 4 ‫پرونده‬ ‫دو شنبه ‪ 25‬اردیبهشت‪ 1402‬شماره ‪1418‬‬ ‫‪5‬‬ ‫برای دانشجویان اردنی شده است‪ .‬مشکالت زیادی نیز وجود دارد؛‬ ‫اما به دنبال اوردن مقطع فوق لیسانس در دانشگاه یرموک هستیم‪.‬‬ ‫در بخش دیگر این نشســت برنا کاراگوزاغلو با اشاره به اینکه در‬ ‫غربی ترین نقطه ترکیه نزدیک مرز یونان زندگی می کند‪ ،‬گفت‪ :‬خیلی‬ ‫راحت می توانســتم زبان یونانی که هم مرز با ماست را فرابگیرم؛ اما‬ ‫فرهنگ و زبان انان را نپسندیدم و به ایران رو اوردم که هم از لحاظ‬ ‫فرهنگی و هم اعتقادی به ما نزدیک است و هم می خواستم شاعران‬ ‫ایرانی را بشناسم و اشعارشــان را بخوانم‪ .‬همچنین دانشیار دانشگاه‬ ‫اگری ابراهیم چچن در ترکیه عنوان کرد‪ :‬پدرم در سال های گذشته با‬ ‫ایرانیان روابط زیادی داشت‪ .‬من نیز فرزندانم را به ایران اورده ام تا هم‬ ‫تحصیل کنند و هم با فرهنگ ایران بیشتر اشنا شوند‪ .‬ایران در دوره‬ ‫فوق لیسانس و دکترا تجربه بسیار نابی بود و مایلم برای دخترم هم‬ ‫این تجربه زیبا تکرار شود‪ .‬ما با تبلیغ‪ ،‬سعی کرده ایم دوستان دخترم‬ ‫را هم به ایران بیاوریم‪ .‬من فقط معرف ایران و مردمانش هستم؛ انها‬ ‫خودشان عالقه مند می شوند و به ایران می ایند‪.‬‬ ‫در نشست «زبان و ادبیات فارسی از نگاه دیگران» چه گذشت؟‬ ‫ذهن مردم جهان نسبت به فرهنگ ایران مسموم است‬ ‫همزمان با چهارمین روز از نمایشگاه کتاب سی وچهارم‪ ،‬نشست‬ ‫«زبان فارسی از نگاه دیگران» از سلســله نشست های سرای ملل با‬ ‫حضور منیر درکیچ؛ ایران شناس و دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی‬ ‫دانشگاه سارایوو‪ ،‬از کشور بوسنی و هرزگوین‪ ،‬برنا کاراگوزوغلو؛ دانشیار‬ ‫دانشگاه اگری ابراهیم چچن در ترکیه و بسطام علی الربابعه‪ ،‬رئیس‬ ‫گروه زبان های سامی و شرقی دانشــگاه یرموک اردن برگزار شد‪ .‬در‬ ‫ابتدای این نشست منیر درکیچ با اشاره به اینکه دانشجویان کمی در‬ ‫زمینه گسترش‪ ،‬بسط و اموزش زبان و ادبیات فارسی درکشور بوسنی‬ ‫و هرزگوین مشغول به تحصیل هستند‪ ،‬بیان کرد‪ :‬در ترکیه نیز تعداد‬ ‫رشته های مرتبط با زبان و ادبیات فارسی بسیار کم است‪ .‬قدیمی ترین‬ ‫کتاب زبان و ادبیات فارسی ‪ ۷۰‬ســال پیش برای اولین بار در کشور‬ ‫بوسنی و هرزگوین چاپ و عرضه شده است‪ .‬بنده به عنوان استاد زبان‬ ‫و ادبیات فارسی توانستم کتاب «مبانی دســتور زبان فارسی» را به‬ ‫رشته تحریر دراورم‪ .‬البته از کتاب های «گام اول» و «ایران شناسی»‬ ‫بنیاد سعدی در دانشگاه سارایوو برای اموزش زبان و ادبیات فارسی‬ ‫به عنوان منابع اضافی استفاده می کنیم ولی مشکل اصلی در زمینه‬ ‫کتاب های اموزش زبان و ادبیات فارسی این است که نمی توان از این‬ ‫کتاب ها برای اموزش زبان و ادبیات فارسی استفاده کنیم و جا دارد‬ ‫مســئوالن فرهنگی دو کشــور در زمینه تبادل کتاب های اموزشی‬ ‫با یکدیگر همــکاری کنند‪ .‬وی در ادامه به تبلیغــات منفی غربی ها‬ ‫درباره اوضاع اجتماعی و فرهنگی ایران اشــاره کرد و افزود‪ :‬غربی ها‬ ‫با استفاده از تکنولوژی های به روز‪ ،‬توانسته اند با تبلیغات منفی علیه‬ ‫جمهوری اســامی ایران‪ ،‬ذهن مردم جهان را نسبت به کشور زیبا و‬ ‫مردم با فرهنگ ایران مســموم کنند؛ به طوری که برخی از سفر به‬ ‫ایران خودداری کرده و ترس و واهمه از ورود به کشو ایران را دارند‪ .‬به‬ ‫نظر من زبان و ادبیات فارسی رشته بسیار خوب و قوی برای تدریس‬ ‫در دانشگاه های مختلف کشورهای خارجی است تا دانشجویان این‬ ‫کشورها بتوانند عالوه بر شناخت این رشته‪ ،‬ایران قوی را به جهانیان‬ ‫معرفی کنند‪ .‬او ادامه داد‪ :‬دانشــجویان خارجی کــه به زبان مادری‬ ‫کشور خود مسلط هســتند اگر زبان و ادبیات فارسی را بیاموزند و به‬ ‫عنوان سفیران فرهنگی‪ ،‬تمدن و فرهنگ اصیل ایران را در جامعه و‬ ‫کشور خود تبلیغ کنند‪ ،‬مفسران خوبی هستند برای اینکه‪ ،‬از طریق‬ ‫گسترش زبان شیرین فارسی تبلیغات منفی غرب برضد ایران را خنثی‬ ‫کنند‪ .‬منیر درکیچ در پایان سخنان خود پیشنهاد داد‪ :‬بنیاد سعدی‬ ‫که سازمانی برای گسترش زبان و ادبیات فارسی در خارج از ایران و‬ ‫مزین به نام شاعر نام اشنای ایران «سعدی» است‪ ،‬سازمان فرهنگ‬ ‫و ارتباطات اسالمی و شورای گسترش زبان و ادبیات فارسی و دیگر‬ ‫نهادهای جمهوری اســامی ایران در منطقه بالکان غربی می توانند‬ ‫یک کار بسیار سودمند انجام دهند و ان‪ ،‬این است که دانشجویان و‬ ‫استادان ما بتوانند از طریق بورسیه های تحصیلی زبان و ادبیات فارسی‬ ‫و برگزاری دوره های دانش افزایی اموزشی برای اساتید دانشگاه های‬ ‫خارجی‪ ،‬به کشور ایران ســفر کنند و از نزدیک ایران قوی و واقعی را‬ ‫در این ســرزمین مشــاهده کنند نه در فضای دروغین و غیر واقعی‬ ‫شبکه های مجازی و شبکه های تلویزیونی خود‪.‬‬ ‫در ادامه این نشســت‪ ،‬بسطام علی الربابعه با اشــاره به اینکه ‪۲۶‬‬ ‫سال پیش وارد ایران شده اســت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬ابتدا مایل بودم دکترای‬ ‫عربی بگیرم؛ اما به محض یادگیری زبان و ادبیات فارسی عاشق این‬ ‫زبان شــدم و ان را یک نقطه عطفی در زندگی خــود دیدم با اینکه‬ ‫هیچ مشوقی در اموختن این زبان نداشتم اما فراگیری زبان را کنار‬ ‫نگذاشتم‪ .‬وی افزود‪ :‬اکثر دوستان و اشنایانم مخالف یادگیری زبان‬ ‫فارسی بودند؛ اما من باالخره ان را فراگرفتم و تنها اردنی هستم که‬ ‫فوق لیسانس و دکترای زبان فارسی را اخذ کردم‪ .‬بی تعارف می گویم‬ ‫عاشق زبان و ادبیات فارسی شده ام‪ .‬امروز هم در کار ترجمه و تالیف‬ ‫هستم و نخســتین کتابی که ترجمه کرده ام اثری از دکتر شفیعی‬ ‫کدکنی اســت که در کویت چاپ شــد و در همه جهان عرب مورد‬ ‫استقبال فوق العاده ای قرار گرفت‪ .‬کتاب بعدی که باز از استاد کدکنی‬ ‫ترجمه کردم ادوار شعر فارسی بود که حدود هفت سال طول کشید‬ ‫و اثار دیگری هم در دست چاپ دارم‪ .‬او درباره تدریس زبان و ادبیات‬ ‫فارسی در دانشگاه اردن گفت‪ :‬به دلیل کمبود استاد و دانشجو‪ ،‬اموزش‬ ‫زبان فارسی در این دانشگاه متوقف شده؛ ولی این مژده را می دهم که‬ ‫در اینده نزدیک از سر گرفته شود‪ .‬دانشجویان اردنی زبان‪ ،‬فارسی را بر‬ ‫زبان های دیگر ترجیح می دهند و زبان و ادبیات فارسی شربت گوارایی‬ ‫کارگاه اموزشی «از چه سنی چه نوع کتاب هایی را چگونه‬ ‫برای کودکان مان بخوانیم»‬ ‫واژه ها معجزه می کنند‬ ‫کارگاه اموزشی با عنوان «از چه سنی چه نوع کتاب هایی را چگونه‬ ‫برای کودکان مان بخوانیم» شنبه (بیست وسوم اردیبهشت ماه ‪)۱۴۰۲‬‬ ‫با حضور عسل حسینی؛ نویسنده کودک در سالن کوشک کتاب برگزار‬ ‫شد‪ .‬این نویسنده کودک تالش داشــت تا در این کارگاه اموزشی به‬ ‫مادران بگوید چه طور با کودکان خود ارتباط بگیرند و چگونه برایشان‬ ‫کتاب بخوانند‪ .‬عسل حســینی در ابتدای صحبت های خود با تاکید‬ ‫بر اینکه تا می توانید برای کوکان خود کتــاب بخوانید‪ ،‬گفت‪ :‬برای‬ ‫کودکان از همان دوران جنینی کتــاب بخوانید و این کتاب خواندن‬ ‫را بخشی از برنامه روزانه زندگی تان قرار دهید‪ .‬بچه ها عاشق والدین‬ ‫کتابخوان هستند‪ .‬این ارتباط چشــمی والدین با کتاب به کودکان‬ ‫اموزش می دهد که به سمت کتابخوانی کشــش پیدا کنند‪.‬وی در‬ ‫ادامه افزود‪ :‬کتابخوانی در دوران جنینی باعث ســم زدایی می شود‪.‬‬ ‫یعنی انسان ها در زمان هایی که استرس دارند یا ناراحتند با خواندن‬ ‫کتاب می توانند به ارامش برسند و خود را از استرس دور کنند‪ .‬از این‬ ‫رو برای کودکان با ارامش قصه بخوانیدو از لحن هیجانی و پرتنش در‬ ‫قصه گویی بپرهیزید‪ .‬او ادامه داد‪ :‬مغز از ‪ ۲۰‬روزگی تا ‪ ۶‬ماهگی مدام در‬ ‫حال تکامل یافتن است‪ .‬مادران در این مسیر تکاملی مغز تاثیر بسازیی‬ ‫دارند‪ .‬وقتی کتابی را برای فرزند خود می خوانید‪ ،‬نورون های مغزی‬ ‫شروع به فعالیت می کنند‪ ،‬فعالیتی که در رشــد مغز اثرگذار است‪.‬‬ ‫همچنین این نویسنده با اشاره به مفهوم «شکاف کلمه» بیان کرد‪ :‬ما‬ ‫چگونه با محیط اطرافمان ارتباط می گیریم؟ ارتباط از طریق واژه ها‬ ‫شکل می گیردو کتاب بهترین منبعی است که از طریق ان می توان‬ ‫به دامنه ای از کلمات متفاوت و زیبا دست یافت‪ .‬بنابراین کسانی به‬ ‫این منبع دست پیدا می کنند که مدام در خانه کتاب بخوانند‪ .‬اگر به‬ ‫دنبال تربیت فرزندی هستید که بتواند در اینده زیبا صحبت کند ‪ ،‬او‬ ‫را به خواندن کتاب عادت دهید‪ .‬خواندن کتاب دایره لغات کودکان را‬ ‫از طفولیت گسترش می دهد و در اینده می تواند ارتباطات موثرتر و‬ ‫بهتری با دیگران داشته باشد‪.‬‬ ‫وی در ارتباط با کتاب مناسب بیان کرد‪ :‬در انتخاب کتاب وسواس‬ ‫نداشته باشید‪ .‬یک راهکار عملی این است که به عالئق کودک خود‬ ‫توجه کنید و بر اساس عالئق او برایش کتاب بگیرید‪ .‬انچه باید برای‬ ‫شما اهمیت داشته باشد‪ ،‬خواندن کتاب است و اینکه چه کتابی باشد‬ ‫مهم نیست‪ .‬او در ادامه اشاره کرد‪ :‬در ‪ ۶‬ماهگی بارداری اگر مادر کتاب‬ ‫بخواند احتماال صدای مادر برای کودک نامفهوم است اما حس وحال و‬ ‫اوای او را درک می کند و همین حس وحال مادر هنگام صحبت کردن‬ ‫روی جنین تاثیر می گذارد‪ .‬در سه ماهگی دید بچه وسیع تر می شود‬ ‫و می تواند کنتراســت رنگ ها را درک کند‪ .‬این دوره بهترین فرصت‬ ‫است که کودک را با کتاب اشنا کنیم‪ .‬در ‪ ۹‬ماهگی کودک می تواند‬ ‫بنشیند و این انگیزه بیشتری به او می دهد که برایش کتاب بخوانید‪.‬‬ ‫این نویسنده در تشــریح اینکه چگونه برای کودک کتاب بخوانیم‪،‬‬ ‫اضافه کرد‪ :‬از روزنامه وارخوانی بپرهیزید و شــمرده شمرده کلمات‬ ‫را ادا کنید و در حین خواندن کتاب از حرکات دســت و صورت بهره‬ ‫بگیرید‪ .‬کودک زمانی که بزرگ تر می شود سخت پای خوانش کتاب‬ ‫می نشیند بنابراین با تغییر لحن و جذاب کردن داستان و اضافه کردن‬ ‫هیجان به داستان‪ ،‬او را پای قصه خود بنشانید‪ .‬عسل حسینی در پایان‬ ‫با اشاره به این که واژه ها معجزه می کنند‪ ،‬گفت‪ :‬دایره لغات فرزندان‬ ‫مهم است و کلید رسیدن به ان در دست مادران است‪ .‬نباید از تکنیک‬ ‫بلندخوانی و در کنار ان شمرده خوانی غافل شوید‪ .‬شمرده بخوانید تا‬ ‫کودک هم یاد بگیرد کلمات را درست تلفظ کند‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫دو شنبه ‪ 25‬اردیبهشت‪ 1402‬شماره ‪1418‬‬ ‫خرب فرهنگ و هرن‬ ‫بازگشایی پردیس شهرزاد با صالحان‬ ‫همزمان با بازگشایی پردیس تئاتر شهرزاد‪ ،‬نمایش «صالحان» به کارگردانی و تهیه کنندگی اران شیخ‬ ‫االسالمی‪ ،‬اجرای عموم خود را اغاز می کند‪ .‬نمایش «صالحان» به کارگردانی و تهیه کنندگی اران شیخ‬ ‫االسالمی از ساعت ‪ ۱۹:۱۵‬چهارشنبه ‪ ۲۷‬اردیبهشت ماه در سالن ‪ ۳‬پردیس تئاتر شهرزاد روی صحنه‬ ‫می رود‪ .‬در خالصه داســتان این اثر که یکی از متون البر کامو‪ ،‬نویسنده شهیر فرانسوی است‪ ،‬امده‪ :‬در‬ ‫فوریه ‪ ۱۹۰۵‬گروهی از حزب سوسیالیست انقالبی در مسکو‪ ،‬دست به تالشی سازمان یافته برای سوء‬ ‫قصد به جان عموی تزار می زنند‪ .‬علی طهماسبی ‪ ،‬ســایه سرابی‪ ،‬محمدرضا پاکی‪ ،‬محمدرضا ولی زاد‪،‬‬ ‫امیرمرتضی تشرفی‪ ،‬فرزاد خسروی و‪ ...‬بازیگرانی هستند که در این اثر به ایفای نقش پرداختند‪/.‬صباخبر‬ ‫پورحسینی ‪ :‬پدرم نگران نسل جوان بود‬ ‫پورنگ پورحسینی فرزند زنده یاد پرویز پورحسینی بازیگر فقید سینما و تئاتر با حضور در عمارت‬ ‫نوفل لوشاتو به تماشــای اجرای ویژه نمایش «چخفته» که به یاد این هنرمند بزرگ روی صحنه است؛‬ ‫نشست‪ .‬وی با حضور روی صحنه با اشاره به عالقه زنده یاد پورحسینی به جوانان بیان کرد‪ :‬پدرم جوانان‬ ‫را دوست داست و مطمئنم خیلی دوست داشــت تا اکنون در کنار شما باشد‪ .‬او افزود‪ :‬او همیشه نگران‬ ‫جوانان بود و دغدغه اش این بود که بتواند کاری برای انها انجام بدهد‪ .‬چراکه معتقد بود ان ها زحمت زیادی‬ ‫می کشند تا کارشان را به اجرا برسانند‪ .‬پورحسینی ادامه داد‪ :‬از شما ممنونم که یاد پدرم را زنده کردید‪.‬‬ ‫این نمایش پر از انسجام و هماهنگی در اجرا بود و از تماشای ان لذت بردم‪/.‬صباخبر‬ ‫تئاتر رضوی اثری درباره نذر و شفا ندارد‬ ‫نشســت شــانزدهمین جشــنواره ملی تئاتر رضوی یکشنبه ‪۲۴‬‬ ‫اردیبهشت ماه در حوزه هنری برگزار و پوستر ان با حضور مدیرکل اداره‬ ‫فرهنگ و هنر اذربایجان شرقی‪ ،‬مدیر بنیاد امام رضا (ع) و دبیر جشنواره‬ ‫رونمایی شد‪ .‬مرتضی سعیدی زاده مدیر بنیاد امام رضا در سخنانی بیان‬ ‫کرد که ایین های پایانی جشنواره های امام رضا (ع) در استانه دهه کرامت‬ ‫برگزار می شوند که این رویدادها از اذرماه سال قبل شروع شده و تا خرداد‬ ‫امسال ادام ه دارد و تاکنون ‪ ۱۲‬اختتامیه برگزار شده است‪ .‬وی با اشاره‬ ‫به تندیس های اهدایی در این رویداد و دیگر رویدادهای هنری که هر‬ ‫کدام تندیس ویژه ای دارند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ما برای این جشنواره به تندیس‬ ‫«ارادت» رسیدیم که شب میالد امام رضا (ع) در مشهد مقدس رونمایی‬ ‫اسماعیلی‪:‬رهبرعزیزمان‪،‬ادیبیبه تما ممعناهستند‬ ‫محمدمهدی اســماعیلی‪ ،‬وزیر فرهنگ و ارشــاد اســامی در‬ ‫جدیدترین نوشته خود در فضای مجازی از بازدید امروز مقام معظم‬ ‫رهبری از سی و چهارمین دوره نمایشــگاه بین المللی کتاب تهران‬ ‫نوشت‪ .‬متن یادداشت وزیر ارشاد به شرح زیر است‪:‬‬ ‫«هیچ نقطه ای در دنیا را نمی توان پیــدا کرد که باالترین ُرکنش‬ ‫مانند رهبر عزیزمان اشنا به کتاب و در یک کالم ادیبی به تمام معنا‬ ‫باشد‪ .‬خدا را شاکرم که امروز و پس از چند سال حضور نیافتن رهبر‬ ‫عزیزمان در نمایشگاه کتاب‪ ،‬امسال ما و اصحاب فرهنگ میزبان ولی‬ ‫امرمان بودیم‪ .‬بی شک دستورها‪ ،‬نکات دقیق و موشکافانه معظم له در‬ ‫حوزه نشر مکتوب‪ ،‬چراغ راه ما برای تمامی رفتارهای وزارتخانه در این‬ ‫حوزه خواهد بود‪ ».‬رهبر انقالب صبح روز گذشته با حضور در محل‬ ‫مصلی تهران از بخش های مختلف نمایشگاه کتاب بازدید و با ناشران‬ ‫و فعاالن عرصه کتاب و قلم گفت وگو کردند و در جریان تازه های نشر‬ ‫قرار گرفتند‪/.‬ایسنا‬ ‫و به ‪ ۸۰‬برگزیده اهدا خواهد شد‪ .‬در ادامه کورش زارعی‪ ،‬دبیر جشنواره‬ ‫تئاتر رضوی با اشاره به اینکه در بیشتر اثار با موضوع سیره رضوی به نذر و‬ ‫شفا پرداخته می شد‪ ،‬گفت در این دوره پژوهش برای طرح موضوع های‬ ‫تازه مدنظر قرار گرفت و هیچ اثری درباره نذر و شفا نداریم‪ .‬براین اساس‬ ‫در نهایت ‪ ۱۵۸‬اثر به دبیرخانه رسید که ‪ ۸۰‬اثر به بازبینی رسید و از بین‬ ‫ان ها هم هشت اثر به بخش مسابقه راه پیدا کردند‪ .‬او اضافه کرد که امسال‬ ‫نوبت های اجرای نمایش برای مردم نیز تدارک دیده می شود‪ .‬در واقع‬ ‫تالش کردیم جشنواره را مردمی کنیم تا انها بیشتر منتفع باشند‪ .‬براین‬ ‫اساس نمایش هایی مثل «مطرب اقا» که فضایی شاد و کمدی دارند نیز در‬ ‫این رویداد اجرا خواهند شد‪ .‬زارعی افزود که در اختتامیه‪ ،‬پنج اثر برگزیده‬ ‫دارابی‪ :‬شاهنامه شاهکاری ادبی‪ ،‬هنری و فلسفی‬ ‫قائم مقام وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬گردشــگری و صنایع دستی‬ ‫گفت‪ :‬هویت ملی ایرانیان در پرتو شاهنامه فردوسی بازسازی شد‬ ‫و این شاعر حماسی بیش از ‪ ۲‬هزار بار از عنوان ایران در شاهنامه‬ ‫استفاده کرده است‪.‬‬ ‫علی دارابی روز یکشنبه در ایین بزرگداشت حکیم ابوالقاسم‬ ‫فردوسی در محل ارامگاه این شاعر شهیر افزود‪ :‬هنر بزرگ و شاهکار‬ ‫خلق شاهنامه توسط فردوسی در ســده چهارم هجری در دوران‬ ‫شکوه فرهنگ اسالمی رقم خورد که در پرتو ان توانستیم هویت‬ ‫خود را بازسازی کنیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه فردوسی به بررســی مهم ترین مساله یعنی‬ ‫هویت ملی وقت خود را گذاشته اســت‪ ،‬بیان کرد‪ :‬فردوسی لفظ‬ ‫ایران را بیشتر ‪ ۲‬هزار بار در شاهنامه اورده است‪ .‬دارابی بیان کرد‪:‬‬ ‫شاهنامه بزرگترین نماد فرهنگی در تحلیل ویژگی های ملی ایرانی‬ ‫و شاهکاری ادبی‪ ،‬هنری و فلسفی است ‪/.‬ایرنا‬ ‫بخش نمایشنامه نویسی برای چاپ انتخاب خواهند شد که داوری این‬ ‫بخش برعهده نصرت اهلل قادری‪ ،‬لیلی عاج و شهرام کرمی بودند‪ .‬وی درباره‬ ‫بحث بین المللی شدن این جشنواره به هزینه های سنگین اجرا و اسکان‬ ‫مهمانان خارجی اشاره کرد و یاداور شد‪ :‬ظرفیت زیادی برای همکاری‬ ‫در این بخش با کشورهای مسلمان وجود دارد‪ .‬امسال به دنبال این بودیم‬ ‫که بخشی از نمایشنامه های خوبی که در این زمینه توسط هنرمندانی‬ ‫همچون نادر برهانی مرند و ایوب اقاخانی نوشته شده به عربی چاپ کنیم‬ ‫ولی فعال شرایط ان مهیا نشد‪ .‬دبیر جشنواره تئاتر رضوی گفت‪ :‬دو اثر از‬ ‫بخش خیابانی را به جشنواره چهل و دوم فجر معرفی کرده و این روند در‬ ‫بخش صحنه ای هم انجام خواهد شد‪/.‬ایسنا‬ ‫نشست با هنرمندان شاخص از راهبردهای مهم است‬ ‫اعضای هیات مدیره دوره دهــم انجمن صنفی طراحان گرافیک‬ ‫ایران با حضور در مرکز هنرهای تجسمی با مدیرکل هنرهای تجسمی‬ ‫دیدار و گفت وگو کردند‪ .‬این نشســت در راســتای راهبرد اساسی‬ ‫برگزاری جلسات منظم و تخصصی با انجمن های هنرهای تجسمی‬ ‫که در دوره جدید مدیریتی مرکز هنرهای تجسمی پیگیری می شود‪،‬‬ ‫برگزار شــد‪ .‬ابراهیم حقیقی‪ ،‬بهرام کلهرنیا‪ ،‬شــهرزاد اسفرجانی‪،‬‬ ‫علیرضا مصطفــی زاده‪ ،‬عادل صدرممتاز‪ ،‬بهــداد صالحی و تهمتن‬ ‫امینیان از جمله چهره های حاضر در این جلسه بودند‪ .‬همچنین سید‬ ‫مصطفی زراوندیان معاون هنری مرکز هنرهای تجسمی نیز سهرابی‬ ‫را در این دیدار همراهی کرد‪ .‬نشســت های تخصصی با انجمن های‬ ‫صنفی هنرهای تجســمی و همچنین هنرمندان شاخص این حوزه‬ ‫از راهبردهای مهم و جدی است که به صورت منظم و با هدف اتخاذ‬ ‫تصمیمات مناسب در طول سال جاری توسط مرکز هنرهای تجسمی‬ ‫پیگیری و برگزار خواهد شد‪/.‬مهر‬ صفحه 6 ‫خرب فرهنگ و هرن‬ ‫مزون در تماشاخانه ماه‬ ‫نمایش «مزون» به نویسندگی اصغر گروسی و کارگردانی بیژن مرادی ‪ ۲۷‬اردیبهشت تا ‪ ۱۹‬خرداد‬ ‫ساعت ‪ ۱۸:۳٠‬در تماشاخانه ماه حوزه هنری به صحنه می رود‪ .‬از دیگر عوامل نمایش «مزون» می توان‬ ‫به بازیگران مریم السادات موسوی‪ ،‬بیژن مرادی‪ ،‬دســتیاران کارگردان‪ :‬مینا بهرامی‪ ،‬نسترن ذبیحی‪،‬‬ ‫اهنگساز و اجرا‪ :‬علی خاتمی‪ ،‬مدیر صحنه‪ :‬ژیال یونسی‪ ،‬طراح نور‪ :‬حسین نادری‪ ،‬طراح صحنه‪ :‬مریم‬ ‫السادات موسوی‪ ،‬طراح لباس‪ :‬ژیال یونسی‪ ،‬طراح پوستر و بروشور‪ :‬رامین رستمی‪ ،‬نعیمه نمکی‪ ،‬موشن‬ ‫دیزاین و برندینگ‪ :‬جاشو استودیو‪ ،‬مشاور امور رسانه‪ :‬ناصر ارباب‪ ،‬عکاس‪ :‬مینا بهرامی و‪ ...‬اشاره کرد‪.‬‬ ‫در خالصه داستان نمایش «مزون» امده است‪ :‬روایتی از عشق و انتظار ‪/...‬مهر‬ ‫بازدید رهبر انقالب از نمایشگاه کتاب تهران‬ ‫پایان انتظاری سه ساله‬ ‫روز پنجم نمایشگاه‪ ،‬حال و هوا کمی فرق داشت‪ ،‬سخت گیرانه تر شدن پروتکل های امنیتی نشان می داد‬ ‫میهمان رده باال داریم‪ ،‬وارد شبستان که شدیم‪ ،‬همه به هم می گفتند‪« :‬اقا تشریف اورده اند و در حال بازدید‬ ‫هستند‪ ».‬بعد از سه سال کرونایی چشم انتظاری ها به سرامد‪ ،‬پنجمین روز نمایشگاه؛ رهبر معظم انقالب امروز‬ ‫از همان ابتدای صبح به مصالی امام خمینی (ره) امدند‪ ،‬غرفه ها را بازدید و با ناشــران و نویسندگان درباره‬ ‫کتاب هایشان صحبت کردند‪ .‬بازدیدی سه ساعته‪ ،‬همه قفسه ها را‪ ،‬هر موضوعی را با دقت نگاه کردند‪ ،‬نکاتی‬ ‫را به ناشران و همراهان از جمله وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی توصیه می کردند‪ .‬دختر جوانی به رهبر انقالب‬ ‫کتابی را نشان می دهد و توضیحاتی هم ارائه می کند‪ ،‬به غرفه نشر معارف رفتیم‪ ،‬مریم نقاشان نویسنده کتاب‬ ‫قاره سبز بود‪ ،‬او تحصیلکرده اروپاست و جزو هفت بانوی سخنران در روز زن است‪ ،‬در ان دیدار به ایشان گفته‬ ‫بود دو سوغات از فرنگ اورده است‪ ،‬گستره حقوق حکومتی را همان جلسه به رهبری تقدیم کرده بود؛ اما امروز‬ ‫کتاب دوم که خاطرات اروپاست و مخاطبش مردم است را در این نمایشگاه ارائه کرده است‪ .‬نقاشان می گوید به‬ ‫رهبر انقالب گفتم «این همان کتابی است که ان روز قولش را دادم‪ ،‬در راستای جهاد تبیین است‪ ،‬درباره ارزشها‬ ‫و ضد ارزش ها که نمی دانیم خاستگاه شان کجاست‪ ،‬امضا کردم و تقدیم کردم» ایشان هم گفتند «صحبت های‬ ‫شما یادم هست‪ ».‬مسعود پیرمرادیان مدیر مسوول دفتر نشر معارف می گوید‪ :‬در بازدید اقا از غرفه‪« ،‬ستاره ها‬ ‫چیدنی نیستند» به قلم محمدعلی حبیب اللهیان‪« ،‬سواد مطالبه» نوشــته محسن مهدیان و «داعشی های‬ ‫کراواتی» نوشته سیدهاشم میرلوحی را معرفی کردم‪ ،‬اینها کتاب هایی مرتبط با جهاد تبیین هستند‪ ،‬کتاب‬ ‫«خود خدا» با موضوع رضاشــاه و «خدازاده» به موضوع مقابله با تطهیر پهلوی و «صعود ‪ ۴۰‬ساله» با موضوع‬ ‫دستاوردهای جمهوری اسالمی ایران نیز از دیگر اثاری بود که نظر رهبری را به خود جلب کرد و درباره مولف‬ ‫انها از ما پرسیدند‪ .‬در میان همه غرفه های نامدار از صدرا و هرمس‪ ،‬بوستان کتاب و استان قدس‪ ،‬کانون اندیشه‬ ‫جوان‪ ،‬فرهنگ معاصر‪ ،‬که رهبری بازدید کردند‪ ،‬یک غرفه کوچک تر هم بود که ایشــان مورد توجه قرار داده‬ ‫بودند‪ ،‬انتشارات سدید بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق (ع)؛ درودی مسئول این انتشارات که همچنان‬ ‫ذوق دیدار با رهبر انقالب در چشمانش موج می زد گفت‪:‬حضرت اقا خیلی به ما عنایت داشتند‪ ،‬درباره کتاب‬ ‫«روایت مطهر» از ما توضیح خواستند‪ ،‬من هم عرض کردم این کتاب در چهار جلد است بر اساس اندیشه های‬ ‫شهید مطهری است‪ ،‬خیلی ما را تشویق کردند و تاکید کردند که بسیج باید پرچمدار نشر این نوع کتاب ها باشد‬ ‫و روحیه مضاعف و قوت قلب دادند‪ .‬مرتضی کاردر مسئول نشر هرمس از توجه و عالقه رهبر به ادبیات کالسیک‬ ‫فرانسه گفت‪ ،‬و اینکه از کیفیت ترجمه اثار ویکتور هوگو سوال کردند‪ ،‬که توضیح دادم که با دقت کامل این اثار‬ ‫را ترجمه می کنیم‪ .‬و گزارش دادم که ترجمه اثار کامل هوگو در دستور کار انتشارات است‪/.‬ایرنا‬ ‫دو شنبه ‪ 25‬اردیبهشت‪ 1402‬شماره ‪1418‬‬ ‫استقبال از فصل دوم جهان بانو‬ ‫‪7‬‬ ‫نمایش میدانی «جهان بانو» در طی یک هفته اجرای خود‪ ،‬از ‪ ۱۵‬هزار مخاطب میزبانی کرد‪.‬‬ ‫فصل دوم نمایش میدانی «جهان بانو» به تهیه کنندگی علی اسماعیلی و کارگردانی حسن بزرا از‬ ‫روز یکشنبه ‪ ۱۷‬اردیبهشت در بوســتان والیت اجرای خود را اغاز کرده است و تا ‪ ۱۳‬خرداد نیز ادامه‬ ‫خواهد داشت‪« .‬جهان بانو» محصول سازمان هنری رسانه ای اوج است که با مشارکت اداره کل فرهنگی‬ ‫شهرداری تهران و به همت موسسه سیمای ققنوس روی صحنه می رود‪ .‬سایر عوامل این نمایش عبارتند‬ ‫از جانشین تهیه‪ :‬امیرحســین طهرانی‪ ،‬مجری طرح‪ :‬نادر قنبری ‪،‬طراح نور‪ :‬عباس رحمانی پور‪ ،‬طراح‬ ‫صحنه و دکور‪ :‬مرتضی پورحیدر‪ ،‬مدیر تولید‪ :‬داود طامهری و‪/...‬مهر‬ صفحه 7 ‫دو شنبه ‪ 25‬اردیبهشت‪ 1402‬شماره ‪1418‬‬ ‫گفت و گو با ادوین خاچیکیان‬ ‫کارگردان فیلم بابا سیبیلو‬ ‫صاحب امتیاز‪ :‬موسسه فرهنگی هنری وصف صبا‬ ‫مدیر مسئول و سردبیر‪ :‬محمدرضا شفیعی‬ ‫یاد گرفته ام فقط نگران‬ ‫ارتباط با مخاطب باشم‬ ‫‪www.rooznamehsaba.com‬‬ ‫‪rooznamehsaba‬‬ ‫تهران ‪ -‬خیابان ایت اهلل مدنی ‪ -‬کوچه خجسته منش ‪ -‬پالک ‪5‬‬ ‫تلفن‪ 77582422 -6 :‬فکس‪77548245 :‬‬ ‫چاپ‪ :‬موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران‬ ‫توزیع‪ :‬نشر گستر امروز‬ ‫ســینمای کودک و نوجوان بعد از انقــاب همواره دارای‬ ‫جذابیت و اهمیت برای مخاطبان و خانواده ها بوده است‪ .‬ادوین‬ ‫خاچیکیان در اولین تجربه سینمایی اش در «بابا سیبیلو» به‬ ‫سراغ یک داستان کودکانه با محوریت خانواده رفته و فیلمی‬ ‫جذاب‪ ،‬اموزنده و خوش اب و رنگ را در پیش چشم مخاطبانش‬ ‫قرار داده است‪ .‬سینماگری که سال ها در کنار پدر نام اشنا و‬ ‫توانمندش ساموئل خاچیکیان فقید فیلمسازی را اموخت و‬ ‫در کنارش با ساخت فیلم کوتاه مراحل درست و اصولی تبدیل‬ ‫شدن به یک فیلمساز را از ســر گذراند‪ .‬صحبت های ادوین‬ ‫خاچیکیان کارگردان فیلم را با خبرنگار صبا از نظر می گذرانید‪.‬‬ ‫داستان فیلم «باباسیبیلو» بر مبنای کمدی موقعیت شکل‬ ‫می گیرد و دارای جذابیت هایی برای کودکان است‪ .‬به چه دلیل‬ ‫از این ویژگی در ساختار فیلمنامه استفاده کردید؟‬ ‫کمدی موقعیت برای مخاطب جذاب اســت و باعث می شــود او‬ ‫ماجراها را پیگیری کند‪ .‬در این فیلم هم به نوعی تعلیق را در داستان به‬ ‫وجود می اورد و مخاطب دوست دارد عاقبت و فرجام پدر را دنبال کند‪.‬‬ ‫موقعی که مخاطب فیلم تان کودک است‪ ،‬باید جذابیت هایی به داستان‬ ‫فیلم بیافزایید تا با فیلم همراه شود و احساس خستگی و مالل نکند‪.‬‬ ‫این اتفاق غیر متعارفی که در داستان فیلم رخ می دهد موفق می شود‬ ‫حس همدلی مخاطب را جلب کند و دیدن فیلم تا به انتها برای مخاطب‬ ‫جذاب باقی می ماند‪.‬‬ ‫ایا واکنش های مخاطب را در سالن های نمایش دهنده فیلم‬ ‫رصد کرده اید؟‬ ‫بله‪ ،‬در این مدت بارها فیلم را با مخاطب در سینماها دیده ام و حتی‬ ‫دوستی از شهر گرگان با من تماس گرفت و گفت در زمان نمایش فیلم‬ ‫تمام اعضا خانواده هایی که به دیدن فیلم امده بودند‪ ،‬به شدت با فضا و‬ ‫داستان فیلم درگیر و همراه شده بودند و تا به انتها‪ ،‬به دیدن فیلم مشغول‬ ‫بودند‪ .‬نکته مهمی که خیلی از مخاطبان فیلم به ان اشاره می کنند‪ ،‬بحث‬ ‫جانمایی نامناسب سانس های فیلم است که اکثرا صبح و سر ظهر است‬ ‫و کمتر سانسی در بعد از ظهر و شب وجود دارد که خانواده ها بتوانند‬ ‫با فراغت از کار روزانه‪ ،‬فرزندان شان را برای دیدن فیلم به سالن سینما‬ ‫بیاورند‪ .‬با تمام این شــرایط نابرابر در اکران‪«،‬بابا ســیبیلو» توانسته‬ ‫مخاطب خودش را پیدا کند‪.‬‬ ‫یکی از چالش های تولید و ســاخت فیلم کودک‪ ،‬هدایت‬ ‫بازیگران کودک و نوجوان و کارکردن با انهاست‪ .‬با این قضیه‬ ‫چگونه برخورد کردید؟‬ ‫کار با بازیگر کودک‪ ،‬توام با جذابیت است و در عین حال مشکالت و‬ ‫چالش های خاص خودش را دارد‪ .‬پارسیا شکوری علی رغم سن کمش‬ ‫تجربه بازیگری نزدیک به یک دهه را دارد و در اغلب فیلم های کودک‬ ‫این دهه به عنوان بازیگر حضور داشته است‪ ،‬ضمن ان که هماهنگی‬ ‫بسیار خوبی با سایر بازیگر بزرگسال و حرفه ای فیلم داشت‪ .‬بازیگر دیگر‬ ‫کودک فیلم‪ ،‬محمد طاها بود که پیش بینــی می کنم در اینده بتواند‬ ‫بازیگر خوبی بشود و او هم توانست در فیلم موفق ظاهر شود‪ .‬جاهایی به‬ ‫علت شرایط تولید کار باید با سرعت انجام می شد و محمد طاها خیلی‬ ‫صبورانه با شرایط کنار امد‪.‬‬ ‫موقعی که در فیلمی بازیگران کودک حضور دارد‪ ،‬خیلی از‬ ‫شرایط فیلمبرداری تغییر پیدا می کند؟‬ ‫بیشتر تالش ما بر این بود که این اتفاق نیافتد و در راس ان‪ ،‬سعی‬ ‫داشتیم تا بازیگران کودک در حین کار اذیت نشوند و شرایط ایده الی‬ ‫فراهم شود‪ .‬اگر شرایط کرونا نبود‪ ،‬با توجه به توانایی های محمد طاها‪،‬‬ ‫او حداقل می توانست در سه فیلم کودک دیگر هم بازی کند اما شیوع‬ ‫کرونا روی خیلی از مسائل از جمله تداوم فعالیت او در این عرصه تاثیر‬ ‫سوء داشت‪.‬‬ ‫کار با تهیه کننده با تجربه ای مثل احمد احمدی برایتان چه‬ ‫ویژگی هایی داشت؟‬ ‫در کارنامه کاری احمد احمدی فیلم های خوب و درخشــانی ثبت‬ ‫شده‪ ...‬او سال ها به عنوان فیلمبردار حضوری موثر در سینما داشت و در‬ ‫یکی دو دهه اخیر هم‪ ،‬جزو تهیه کنندگان حرفه ای‪ ،‬کاربلد و موفق سینما‬ ‫محسوب می شوند‪ .‬ایشان با یک پیشنه و تجربه درخشان و طوالنی وارد‬ ‫عرصه تهیه و تولید فیلم شده و این رویه باعث شده که روی کلیه امورات‬ ‫تولید فیلم اشراف و شناخت داشته باشد‪ .‬وجود این جنس از تهیه کننده‪،‬‬ ‫به کیفیت بهتر کار و اسودگی خیال کارگردان کمک زیادی می کند‪.‬‬ ‫موقعی که در مرحله انتخاب عوامل بودیم‪ ،‬او تالش کرد تا بهترین های‬ ‫سینما را در کنار هم قرار دهد‪.‬‬ ‫یکی از چالش های اساسی هنرمندانی که والدین سرشناس‬ ‫در حوزه کاری خودشان دارند‪ ،‬این است که دائم با انها مقایسه‬ ‫می شوند‪ .‬شما هم قطعا با این مقایسه روبه رو شده اید‪...‬‬ ‫بله‪ ...‬این مقایسه برای من چالش زا اســت‪ .‬دوست داران سینمای‬ ‫پدرم ســاموئل خاچیکیان‪ ،‬ذهنیتی از ان سبک فیلمسازی دارند که‬ ‫تصور می کنند من هم باید در همان حس و حال و ژانر فیلمسازی کنم‪.‬‬ ‫اما خب من چنین رویکردی ندارم‪ .‬اتفاقا تجربه ساخت «بابا سیبیلو»‬ ‫را به خاطر دور بودنش از فضای فیلم های پدرم دوست داشتم‪ .‬همیشه‬ ‫این جمله پدر را به خاطر دارم که تاکید می کردند‪« :‬فیلم برای مخاطب‬ ‫ساخته می شود و سالن خالی از تماشاگر معنایی ندارد‪ ».‬من معتقدم‬ ‫کشش و ساختار فیلم باید نظر مخاطب را به خودش جلب کند و این‬ ‫ویژگی را از پدرم درس گرفته ام که فقط نگران ارتباط با مخاطب باشم‪.‬‬ ‫البته این که بخواهم فضاهای دیگری را تجربه کنم‪ ،‬ممکن است‪ .‬شاید‬ ‫در فیلم هایی که در اینده خواهم ســاخت‪ ،‬سایر ژانرهای سینمایی را‬ ‫تجربه کنم‪ .‬با این وصف‪ ،‬با توجه به شــرایط و بازتاب نظرات دوستان‪،‬‬ ‫همکاران و مردم‪« ،‬باباسیبیلو» فیلم ابرومندی شده است و مخاطب‪،‬‬ ‫ناراضی از سالن خارج نمی شود‪.‬‬ ‫حرف پایانی؟‬ ‫برای من مایه خوشحالی است که در شروع مسیر فیلمسازیم توانستم‬ ‫با چنین گروه درجه یک و متعهدی همکاری کنم‪ .‬به علت اینکه ادم ریز‬ ‫بین و با دقتی هستم‪ ،‬باید در خاتمه درباره شرایط اکران فیلم اشاره کنم‬ ‫که به ســایت تیکت مراجعه کردم تا رصد کنم که در حال حاضر چند‬ ‫سانس در سینماها برای نمایش «بابا سیبیلو» داریم‪ .‬کل سانس های‬ ‫بعد از ظهر به بعد‪ ۱۹ ،‬سانس بود‪ .‬در ساعت ‪ ۸‬شب هم فقط دو سانس‬ ‫داشتیم‪ .‬با وجود این شرایط نامناسب سانسی‪ ،‬فیلم باز هم مخاطب دارد‬ ‫و فروش ان از روند رو به رشد محسوسی برخوردار است‪ .‬امیدوارم مدیران‬ ‫سینما توجه و عنایت بیشتری به این فیلم و فیلم هایی از این دست داشته‬ ‫باشند و سانس های مطلوب بیشتری برای نمایش فیلم در چند پردیس‬ ‫سینمایی پرمخاطب دراختیار ما قرار بدهند‪/.‬صباخبر‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه صبا

روزنامه صبا 1623

روزنامه صبا 1623

شماره : 1623
تاریخ : 1403/01/20
روزنامه صبا 1622

روزنامه صبا 1622

شماره : 1622
تاریخ : 1403/01/19
روزنامه صبا 1621

روزنامه صبا 1621

شماره : 1621
تاریخ : 1403/01/18
روزنامه صبا 1620

روزنامه صبا 1620

شماره : 1620
تاریخ : 1402/12/28
روزنامه صبا 1619

روزنامه صبا 1619

شماره : 1619
تاریخ : 1402/12/27
روزنامه صبا 1618

روزنامه صبا 1618

شماره : 1618
تاریخ : 1402/12/26
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!