روزنامه صدای اصلاحات شماره 1232 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1232

صفحه بعد

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1232

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1232

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫دوشنبه ‪ 10‬اذر ماه ‪1399‬‬ ‫‪ 14‬ربیع الثانی ‪1442‬‬ ‫‪2020November30‬‬ ‫مقصرخودکشیدختر‪15‬ساله‬ ‫دربهزیستیمشهدکیست؟‬ ‫بحران ناکارامدی بهزیستی حاصل عدم توجه به شایسته ساالریست‬ ‫مرگ دختر مددجوی مشهدی تنها به دلیل بی کفایتی رئیس سازمان بهزیستی است‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫‪eslahat.news‬‬ ‫‪ISSN 2588-4581‬‬ ‫مصطفی اقلیما‪ ،‬رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران در گفت وگو با صدای اصالحات‪:‬‬ ‫‪8‬صفحه شماره ‪1232‬‬ ‫گزارش صدای اصالحات به مناسبت سالگرد‬ ‫شهادت ایت اهلل مدرس و روز مجلس؛‬ ‫مدرس َمحرم مردم‬ ‫لزومالگوبرداریبعضیمسئولین‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫راز ارتباط پنهانی‬ ‫ایا مذاکرات پنهانی با تیم بایدن اغاز شده است؟!‬ ‫صفحه ‪1‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫صفحه‪7‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫صدای اصالحات گزارش می دهد؛‬ ‫ریشه مشکلات‬ ‫اقتصادی کشور‬ ‫از کجا اب می خورد؟‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫سیاسی‬ ‫رضایی در دیدار با خانواده شهید فخری زاده‪:‬‬ ‫یک سیلی محکم‬ ‫به صورت دشمن خواهیم زد‬ ‫صفحه ‪7‬‬ ‫خط داغ‬ ‫نگاه‬ ‫ایت اهللموسوی تبریزی‬ ‫قالیباف‬ ‫دشمنجنایتکار‬ ‫ترورکردنیعنی‬ ‫دشمننمی خواهد پشیماننمی شود‬ ‫مذاکره ایباشد مگرباواکنشیقوی‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫سازمان تامین اجتماعی‬ ‫چگونه از پرداخت بیمه‬ ‫بیکاری فرار می کند؟‬ ‫راز ارتباطپنهانی‬ ‫ایا مذاکرات پنهانی با تیم بایدن‬ ‫اغاز شده است؟!‬ ‫امدن بایدن می تواند روابط سرد بین ایران و امریکارا مقداری التیام بخشد؛ باتوجه به خصومت ورزی های‬ ‫دولت ترامپ همواره جمهوری اسالمی ایران در برابر زیاده خواهی امریکا محکم ایستاد و توانست دوره‬ ‫چهارسالهترامپراپشتسربگذارد‪.‬‬ ‫هرچندمدتکوتاهیازحضورترامپدرکاخسفیدماندهاستولیشیطنتهایترامپ‪،‬اسرائیلوعربستان‬ ‫تمام شدنی نیست؛ انها می خواهد تا لحظه اخرترامپ هم از ایران انتقام بگیرند اما از زمانی که معلوم شد‬ ‫بایدنکلیدداربعدیکاخسفیدخواهدشدنشانههایخوبیازطرفین(ایرانوامریکا)دیدهشدکهمیتوانبه‬ ‫مصاحبهیاخیراقایظریفاشارهکردهمینطورگسترهپخشانتاامریکاوکشورهایاروپاییهمرسید‪.‬‬ ‫وزیرامورخارجهایرانگفتکهچندینسالاستبایدنرامیشناسموباهمدوستهستیم؛بنظرشماازاین‬ ‫حرفهاچهبرداشتیمیتوانداشت‪،‬ایانهایناستکهیکارتباطمحرمانهدرپشتصحنهباامریکابرقرار‬ ‫شده است؟ظریف بایدن را دوست خود می نامد ‪ ،‬ایا دولت اینده امریکا به جز ظریف دوست ایران هم‬ ‫خواهندبود؟اخیرامنابعیازارتباطپنهانظریفومقاماتجدیدامریکاییخبردادهاندکهصحتانراتایید‬ ‫یاتکذیبنمیکنیمامازمزمههایمذاکراتدوبارهاغازشدهاست‪.‬همچنینگفتهمیشودکهاقایعراقچی‬ ‫از طرف اقای ظریف با شرکای اروپایی و دولت جدید امریکا وارد مذاکراتی شده اند که اتفاقاترامپ ‪،‬‬ ‫نتانیاهووبنسلمانازاینموضوعاگاهشدهواحساسخطرکردهاند درنتیجهباحرکتهایتندوافراطی‬ ‫مانند ترور و‪ ..‬درصدد برهم زدن این ارتباط شده اند و می ترسند که ایران دوباره امریکایی هارا پای میز‬ ‫مذاکرهبیاورد‪.‬همانطورکهمیدانیدامدنامریکاپایمیزمذاکرهیعنیبهخطرافتادنمنافععربستانواسرائیل‪.‬‬ ‫کمال خرازی‪ :‬بدون شک ایران پاسخ حساب‬ ‫شدهوقاطعیبهجنایت کارانمی دهد‬ ‫رئیس شورای راهبردی روابط خارجی در پیامی در پی ترور شهید فخری زاده تاکید کرد‪:‬‬ ‫بدون شک‪ ،‬جمهوری اسالمی ایران پاسخ حساب شده و قاطعی را به جنایتکارانی که شهید‬ ‫فخری زاده را از ملت ایران گرفتند‪ ،‬خواهد داد‪ .‬متن پیام سید کمال خرازی به شرح زیر است‪:‬‬ ‫بسمه تعالی‬ ‫شهادت دانشمند ژرف اندیش و افتاده‪ ،‬معاون وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جناب‬ ‫اقای دکتر محسن فخری زاده را که سردار میدان علم و فناوری بود به جامعه علمی و‬ ‫دانشگاهی و نیروهای مسلح کشور تسلیت می گویم و امیدوارم روح پر فتوح ان رادمرد که‬ ‫لحظه ای از پیگیری اهداف علمی خود در جهت تامین امنیت کشور و دفاع از میهن عزیزمان‬ ‫غفلت نورزید با شهدای عزیز ایران زمین بویژه سردار میدان جنگ و دیپلماسی سپهبد شهید‬ ‫قاسم سلیمانی محشور گردد از خداوند بزرگ صبر جمیل برای خانواده محترم ایشان‪ ،‬دوستان‬ ‫هم رزمش و ملت عزیز ایران خواستارم‪.‬‬ ‫بدون شک‪ ،‬جمهوری اسالمی ایران پاسخ حساب شده و قاطعی را به جنایتکارانی که شهید‬ ‫فخری زاده را از ملت ایران گرفتند خواهد داد‪ .‬الیس الصبح بقریب‪.‬‬ ‫سید کمال خرازی‬ ‫رئیس شورای راهبردی روابط خارجی‬ ‫پیش از ترور محسن فخری زاده چه اطالعاتی از او وجود داشت؟‬ ‫تا روز جمعه ‪ ۷‬اذر ‪ ۱۳۹۹‬کمتر کسی می دانست که‬ ‫محسن فخری زاده کیست‪ .‬حتی در میان خبرنگاران نام‬ ‫او برای همه اشنا نبود و تنها خبرنگاران سیاسی اطالعات‬ ‫اندکی از او داشتند‪ .‬تا همان روز جمعه‪ ،‬حتی جز یک‬ ‫عکس از او که در سایت رهبری منتشر شده بود‪ ،‬عکس‬ ‫دیگری هم از او وجود نداشت‪ .‬اما روز جمعه مشخص‬ ‫شد که این چهره گمنام‪ ،‬یکی از مهمترین اعضای برنامه‬ ‫موشکی و هسته ای ایران بوده است‪ .‬محسن فخری زاده‬ ‫معاون وزارت دفاع ایران و رییس سازمان پژوهش و‬ ‫نواوری وزارت دفاع‪.‬‬ ‫جستجو برای اطالعات کامل محسن فخری زاده‬ ‫بسیار دشوار است‪ ،‬البته بعد از ترور‪ ،‬تصاویری از او در‬ ‫رسانه های نزدیک به نهادهای نظامی منتشر شد که انتشار‬ ‫این تصاویر نشان می داد گمنام بودن او موضوعی کامال‬ ‫عامدانه و برای حفاظت از فخری زاده بوده است‪.‬‬ ‫در حالیکه در ایران عموم مردم فخری زاده را‬ ‫نمی شناختند‪ ،‬رسانه های اپوزیسیون حتی جزییات زندگی‬ ‫او را منتشر کرده بودند‪« :‬نام همسر او صدیقه قاسمی است‬ ‫که اهل بهشهر است و سه فرزند به نام های حامد‪ ،‬مهدی و‬ ‫هانی فخری زاده دارند‪».‬‬ ‫نام محسن فخری زاده چگونه عمومی شد؟‬ ‫بنیامین نتانیاهو نخستین کسی بود که نام محسن‬ ‫فخری زاده را در برنامه ای عمومی به میان اورد‪ .‬سال ‪۹۷‬‬ ‫از او به عنوان یکی از چهره های کلیدی ایران در صنعت‬ ‫هسته ای‪ ،‬یاد شد و همان زمان این جمله از زبان نتانیاهو‬ ‫مطرح شد که «در اینده از محسن فخری زاده بیشتر‬ ‫خواهید شنید‪».‬‬ ‫استناد نتانیاهو به مدارکی بود که اسرائیل از ایران‬ ‫سرقت کرده بود و در ان در نامه های مربوط به مسائل‬ ‫موشکی و هسته ای‪ ،‬امضای فخری زاده دیده می شد‪.‬‬ ‫در ان نامه‪ ،‬از فخری زاده خواسته شد بود اقالمی برای‬ ‫اتاقک جنگی (مربوط به کالهک موشک) تامین کند و‬ ‫مورادی همچون مشخصات منحنی های جنگی‪ ،‬منحنی‬ ‫سرعت مراحل پرواز‪ ،‬منحنی فرکانس تحریک پایین‬ ‫و منحنی موشک در مراحل پرواز اماده شود‪ .‬این نامه‬ ‫پاراف فخری زاده را داشت که در ان نوشته شده بود‬ ‫«درخواست های شما در حال پیگیری است‪ .‬اصل نامه‬ ‫بایگانی شود‪».‬‬ ‫سرقت این اسناد از ایران‪ ،‬برای نخستین بار نام فخری‬ ‫زاده را عمومی کرد‪ .‬نتانیاهو مدعی شده بود که با برنامه‬ ‫محسن فخری زاده‪ ،‬ایران در حال تولید بمب اتمی است‬ ‫و مدتی بعد نام فخری زاده نیز در لیست تحریم شدگان‬ ‫توسط شورای امنیت سازمان ملل قرار گرفت‪.‬‬ ‫اطالعات اکانت عجیب ناشناس درباره‬ ‫محسن فخری زاده‬ ‫حدود هفت سال پیش یک اکانت ناشناس در یوتیوب‬ ‫به نام «‪ »Ahmad V‬اطالعاتی درباره خانواده محسن‬ ‫فخری زاده داده بود که جزییات ان بیشتر به داستان شبیه‬ ‫بود و مثال از دعوای فرزند فخری زاده گفته بود و مسائلی‬ ‫از این دست که واقعی به نظر نمی رسید‪ .‬نکته مهم درباره‬ ‫از شنود مکالمات تا لو رفتن محل کار‬ ‫اطالعاتی که هفت سال پیش منتشر شد‪ ،‬این بود که در ان‬ ‫از ویالی ابسرد محسن فخری زاده سخن گفته می شود‬ ‫که ظاهرا به «باغ سرهنگ» معروف بوده است‪.‬‬ ‫با توجه به جایگاه مهم محسن فخری زاده برای‬ ‫برنامه موشکی و هسته ای جمهوری اسالمی ایران‪ ،‬انتشار‬ ‫اطالعات محل خانه محسن فخری زاده ان هم در ان‬ ‫دوره زمانی‪ ،‬بسیار عجیب بود‪ .‬با این حال کسی این‬ ‫اکانت را جدی نگرفت اما ترور شهید فخری زاده در‬ ‫ابسرد نشان داد که او از سال های بسیار دور زیر ذره بین‬ ‫مخالفان نظام ایران بوده است‪.‬‬ ‫تا پیش از این موضوع نام محسن فخری زاده تنها‬ ‫به عنوان یک استاد فیزیک مطرح بود‪ ۲۵ .‬خرداد ‪۱۳۸۰‬‬ ‫خبرگزاری ایسنا نوشت «در ادامه سلسله سخنرانی های‬ ‫گروه فیزیک دانشگاه امام حسین (ع) یکشنبه ‪ ۱۰‬تیر‬ ‫ساعت ‪ ۱۰‬اقای محسن فخری زاده در سالن همایش‬ ‫معاونت پژوهش دانشگاه‪ ،‬تحت عنوان «شناخت تهدیدات‬ ‫جنگ های نوین» سخنرانی خواهد کرد‪ .‬ظاهرا شرکت در‬ ‫این جلسه برای عموم ازاد بوده است‪.‬‬ ‫تصاویر فخری زاده در گروه های اپوزیسیون‬ ‫از محسن فخری زاده جز یک عکس‪ ،‬تصویری‬ ‫وجود نداشت اما عجیب انکه تصاویر او در سازمان های‬ ‫اپوزیسیون ایران‪ ،‬انهم در کنار مقامات ارشد دفاعی ایران‬ ‫وجود داشت! تصویر سردار احمد وحیدی و اسماعیل‬ ‫محمد نجار نیز در کنار محسن فخری زاده دیده می شد‪.‬‬ ‫فردی به نام فرید سلیمانی کنفرانسی برگزار کرد که‬ ‫در ان از محسن فخری زاده نام اورده بود‪ .‬خبرگزاری‬ ‫مهر هم این خبر را تایید کرد که «فرید سلیمانی در یک‬ ‫کنفرانس خبری ادعا کرد ارتش ایران در سایتی در شمال‬ ‫شرقی تهران که توسط محسن فخری زاده از دانشمندان‬ ‫هسته ای برجسته ایران سرپرستی می شود‪ ،‬فعالیت های‬ ‫مخفی غنی سازی اورانیوم را انجام می دهند‪».‬‬ ‫فرید سلیمانی همچنین ادعا کرد که عبدالقدیر خان‬ ‫پدر هسته ای پاکستان معروف به پدر بمب اتم پاکستان که‬ ‫سرپرستی یک شبکه بین المللی قاچاق مواد هسته ای را‬ ‫بر عهده دارد‪ ،‬است که در سال ‪ ۲۰۰۱‬تسلیحات هسته ای‬ ‫دارای اورانیوم غنی شده سطح باال را به ایران فرستاده‬ ‫است‪.‬‬ ‫برخی گروه های سلطنت طلب نیز تصاویری از‬ ‫محسن فخری زاده منتشر کردند؛ از جمله فردی که‬ ‫خود را محمد محدثین عضو شورای ملی مقاومت ایران‬ ‫(از شاخه های سازمان مجاهدین خلق) معرفی کرد‪ ،‬با نام‬ ‫بردن از فخری زاده‪ ،‬در پاریس ادعا کرد که حکومت‬ ‫ایران تصمیم گرفته است سال اینده نخستین بمب اتمی‬ ‫خود را تولید کند‪.‬‬ ‫در فروردین ‪ ۸۶‬قطعنامه ‪ ۱۷۴۷‬سازمان ملل علیه‬ ‫برنامه ای هسته ای ایران منتشر شد‪ .‬در این قطعنامه نام‬ ‫محسن فخری زاده مهابادی در فهرست تحریم ها دیده‬ ‫می شود و درباره او نوشته شده که «او از دانشمندان‬ ‫وزارت دفاع و پشتیبانی نیرو های مسلح ایران و مسوول‬ ‫سابق مرکز تحقیقات فیزیک که اژانس بین المللی انرژی‬ ‫اتمی درخواست مصاحبه با وی را داشته است‪».‬‬ ‫نام محسن فخری زاده در گزارش یوکیا‬ ‫امانو‬ ‫در ابان ‪ ،۱۳۹۰‬متن کامل ضمیمه گزارش امانو‬ ‫درباره برنامه هسته ای ایران منتشر شد‪ .‬در این گزارش‬ ‫امده بود «طبق اطالعات به دست امده از سوی‬ ‫کشور های عضو در اواخر دهه ‪ ۱۹۹۰‬یا اوایل دهه ‪۲۰۰۰‬‬ ‫فعالیت های مرکز تحقیقات فیزیک تحت «برنامه اماد»‬ ‫(‪ )AMAD Plan‬یکپارچه شدند‪ .‬محسن فخریزاده‬ ‫مهابادی مقام اجرایی برنامه اماد بود که امور اجرایی ان‬ ‫توسط «دفتر ارکیده» انجام می شد‪».‬‬ ‫در گزارش امانو نوشته شده بود که «فعالیت های‬ ‫تحت برنامه ‪ AMAD‬در اواخر سال ‪ 2003‬میالدی‬ ‫متوقف شده و اینکه کار کامال ثبت شده‪ ،‬تجهیزات و‬ ‫اماکن کار یا به طور کامل پاکسازی شده یا امحاء شد‬ ‫تا چیز زیادی برای شناسایی ماهیت حساس کاری‬ ‫که صورت گرفته بود باقی نماند‪ .‬نهایتا‪ ،‬بر اساس این‬ ‫اطالعات‪ ،‬یک سازمان جدید با عنوان سازمان پژوهش و‬ ‫نواوری دفاعی توسط محسن فخری زاده تاسیس شده و‬ ‫در سایت مژده در نزدیکی دانشگاه مالک اشتر در تهران‬ ‫مستقر شد‪».‬‬ ‫ادرس دفتر کار فخری زاده در اژانس‬ ‫انرژی اتمی!‬ ‫به گزارش رویداد‪ ۲۴‬در ادامه نام فخری زاده‬ ‫این چنین امده است‪« :‬اژانس اطالعات دیگری نیز از‬ ‫کشور های عضو در اختیار دارد که نشان می دهد برخی‬ ‫فعالیت های قب ً‬ ‫ال اجرا شده تحت برنامه اماد بعد ها از‬ ‫سر گرفته شده است و فخری زاده نقش اصلی سازمانی‬ ‫خود را حفظ کرد‪ .‬وی اول زیر نظر یک سازمان جدید‬ ‫معروف به بخش فناوری ها و تجهیزات پیشرفته توسعه‬ ‫(‪ )SADAT‬کار می کرد و به گزارش دهی خود به‬ ‫‪ MODAFL‬ادامه می داد و بعد ها در اواسط ‪ ۲۰۰۸‬به‬ ‫عنوان رییس دانشگاه تکنولوژی مالک اشتر (‪)MUT‬‬ ‫در تهران منصوب شد‪ .‬بر اساس مشورت یکی از اعضای‬ ‫اژانس فخری زاده در فوریه ‪ ۲۰۱۱‬کرسی عملیاتی خود‬ ‫را از دانشگاه مالک اشتر به یکی از اماکن مجاور ان‬ ‫معروف به سایت مژده منتقل کرد‪ .‬اکنون ریاست سازمان‬ ‫تحقیقات و نواوری دفاعی بر عهده او است‪ .‬اژانس‬ ‫نگران است‪ ،‬زیرا برخی از فعالیت هایی که پس از سال‬ ‫‪ ۲۰۰۳‬انجام شده ارتباط نزدیکی با یک برنامه سالح‬ ‫هسته ای دارد‪».‬‬ ‫البته این مسئله باعث انتقاد شدیدی به مذاکره‬ ‫کنندگان شده بود‪ .‬در ان گزارش مشخصا نوشته شده بود‬ ‫که محل کار او در سایت مژده‪ ،‬نزدیک دانشگاه مالک‬ ‫اشتر است‪ .‬انها نوشتند که چرا ادرس محل کار محسن‬ ‫فخری زاده در گزارش امانو وجود دارد‪ .‬به زعم انها‪،‬‬ ‫برخی از مذاکره کنندگان عامدانه چنین اطالعاتی را در‬ ‫اختیار اژانس قرار داده اند و اژانس نیز این گزارش را در‬ ‫اختیار موساد قرار داده است‪.‬‬ ‫در همان مقطع زمانی امانو گفته بود «تهران هنوز‬ ‫موافقت نکرده است به اقای فخری زاده یا دیگر افسران‬ ‫نظامی ایران و دانشمندان هسته ای اجازه بدهد به اژانس‬ ‫بین المللی انرژی اتمی در تکمیل تحقیقاتش کمک کنند»‬ ‫امانو گفته «اژانس حتی بدون دسترسی به پرسنل‬ ‫ارشد ایران تحقیقاتش را تکمیل می کند‪ .‬البته ماگر کسی‬ ‫به غیر از فخری زاده هم بتواند مسائل ما را روشن سازد‪،‬‬ ‫از نظر ما ایرادی ندارد‪».‬‬ ‫شنود مکالمات محسن فخری زاده‬ ‫فروردین ‪ ۹۱‬رویترز در گزارشی که در رسانه های‬ ‫داخلی ترجمه شده بود‪ ،‬گزارشی از صلح امیز بودن‬ ‫برنامه هسته ای ایران نوشته بود‪ .‬رویترز در ادامه از شخصی‬ ‫به نام محسن فخری زاده نام برده و می نویسد‪ :‬فخری‬ ‫زاده از افراد صاحب نام در برنامه هسته ای ایران است‬ ‫که نهاد های اطالعاتی امریکا توانسته اند از طریق شنود‬ ‫مکالمات تلفنی و نامه های الکترونیکی (ایمیل) وی در‬ ‫اواخر سال ‪ ۲۰۰۶‬و اویال ‪ ۲۰۰۷‬به این نکته پی ببرند که‬ ‫برنامه هسته ای ایران ماهیت نظامی ندارد‪.‬‬ ‫انتشار اطالعات محل کار بعدی محسن فخری زاده‬ ‫در شمال تهران‬ ‫پس از گزارش رویترز‪ ،‬رادیو فردا گزارشی با این‬ ‫مقدمه درباره محسن فخری زاده نوشت‪« :‬چهره ای که‬ ‫از او به عنوان مرد مرموز برنامه اتمی ایران و مدیر ارشد‬ ‫برنامه های هسته ای جمهوری اسالمی یاد می شود‪ ،‬پس از‬ ‫چند سال غیبت‪ ،‬به طور فعال به عرصه هسته ای بازگشته‬ ‫است‪».‬‬ ‫در گزارش رادیو فردا امده است‪« :‬محسن فخری‬ ‫زاده که نامش در لیست تحریم های شورای امنیت سازمان‬ ‫ملل قرار دارد‪ ،‬از فرماندهان سابق سپاه است و سال ها به‬ ‫کار تحقیقاتی روی کالهک های هسته ای مشغول بود‪».‬‬ ‫رادیو فردا به نقل از روزنامه امریکایی وال استریت‬ ‫ژورنال می گوید‪« :‬او تا کنون در چندین سازمان و نهاد‬ ‫مربوط به برنامه اتمی ایران کار کرده و در حال حاضر‬ ‫در مرکز تحقیقاتی جدیدی که از سال گذشته میالدی‬ ‫به شکل مخفیانه در یکی از محله های شمالی تهران‬ ‫راه اندازی شده‪ ،‬به تحقیقاتی درباره دستیابی به سالح های‬ ‫هسته ای مشغول است‪ .‬این مرکز که سازمان تحقیقات و‬ ‫نواوری امور دفاعی نام دارد‪ ،‬از شش بخش تشکیل شده‬ ‫که در ان ها تحقیقاتی در زمینه های فناوری استخراج‬ ‫و ذوب فلزات‪ ،‬شیمی و ازمایش های انفجاری انجام‬ ‫می شود‪».‬‬ ‫بهمن ‪ ۹۱‬رسانه های داخلی نقش فخری زاده را‬ ‫کمرنگ جلوه دادند تا احتماال او از زیر چتر اطالعاتی‬ ‫گروه های اپوزیسیون خارج شود‪ .‬خبرگزاری مهر نوشت‬ ‫«دیپلمات های غربی مدعی شده اند که فردی به نام محسن‬ ‫فخری زاده مهابادی در سومین ازمایش هسته ای کره‬ ‫شمالی که سه شنبه هفته گذشته انجام شد حضور داشت‪.‬‬ ‫رسانه های صهیونیستی اشاره ای به هویت این دیپلمات ها‬ ‫نکرده اند‪ ،‬اما در توضیح ادعای خود فراتر رفته و نوشته اند‬ ‫که محسن فخری زاده پدر فعالیت هسته ای ایران محسوب‬ ‫می شود‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫دوشنبه ‪ 10 -‬اذر ‪ 1399‬شماره ‪1232‬‬ ‫سیاست‬ ‫ظریف‪:‬‬ ‫ایران‪،‬اتحادیهاروپارابهدستبرداشتنازاستانداردهایدوگانهفرامی خواند‬ ‫وزیر خارجه کشورمان در پی ترور شهید محسن فخری زاده‪ ،‬خطاب به المانی زبان ها گفت‪ :‬ایران جامعه بین المللی به ویژه اتحادیه اروپا را به دست برداشتن از استانداردهای دوگانه و محکومیت این‬ ‫اقدام ترور دولتی فرامی خواند‪.‬محمد جواد ظریف در توییتی به زبان المانی نوشت‪ :‬تروریست ها یک دانشمند برجسته ایرانی را به قتل رساندند‪ .‬این بزدلی که در ان نشانه هایی جدی از نقش اسرائیل وجود‬ ‫دارد‪ ،‬بیانگر جنگ طلبی عامالن این اقدام از سر استیصال است‪ .‬ایران جامعه بین المللی به ویژه اتحادیه اروپا را به دست برداشتن از استانداردهای دوگانه و محکومیت این اقدام ترور دولتی فرامی خواند‪.‬‬ ‫گزارش صدای اصالحات به مناسبت سالگرد شهادت ایت اهلل مدرس و روز مجلس؛‬ ‫مدرس َمحرممردم؛لزومالگوبرداریبعضیمسئولین‬ ‫رضایی در دیدار با خانواده‬ ‫شهید فخری زاده‪:‬‬ ‫یکسیلیمحکم‬ ‫به صورت دشمن‬ ‫خواهیمزد‬ ‫محسن رضایی‪ ،‬دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام‬ ‫(یکشنبه‪۹ ،‬اذرماه) با حضور در خانه دانشمند هسته ای‬ ‫شهید محسن فخری زاده‪ ،‬ضمن تبریک و تسلیت به‬ ‫همسر‪ ،‬فرزندان و بستگان این شهید واالمقام گفت‪:‬‬ ‫من برادری عزیز از سبزپوشان سپاه را از دست دادم‪.‬‬ ‫وی در این دیدار به همسر صبور و همیشه همراه شهید‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬محسن فردی عارف مجاهد و دانشمند بود‪ .‬از اول‬ ‫ورود به سپاه‪ ،‬با عرفان الهی و اشعار حافظ ا ُنس داشت‬ ‫و در مبارزه با ضد انقالب‪ ،‬در کردستان و حضور در‬ ‫دفاع مقدس پیشگام بود و در پیشرفت هسته ای و عبور‬ ‫از مرز های دانش فیزیک هسته ای نقش قاطع و جدی‬ ‫داشت‪.‬دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام تاکید کرد‪:‬‬ ‫حداقل سیلی ما به امران این جنایت تروریستی این‬ ‫است که دولت ما اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را‬ ‫متوقف کند و سازمان انرژی هسته ای‪ ،‬رژیم بازرسی ها‬ ‫را مورد تجدیدنظر قرار دهد و فورا ً اقدامات حداقلی‬ ‫نظیر تعلیق پخش انالین دوربین ها‪ ،‬کم کردن یا تعلیق‬ ‫بازرسان و اعمال محدودیت هایی در دسترسی بازرسان‬ ‫به سایت ها و دانشمندان هسته ای ایران را در دستورکار‬ ‫قرار دهد‪.‬رضایی گفت‪ :‬هیچ دلیلی ندارد هنگامی که‬ ‫امریکا و اروپا به طور رسمی و عملی از برجام خارج‬ ‫شده اند‪ ،‬دولت و مجلس ما درباره ‪ NPT‬و پرتکل‬ ‫الحاقی و برجام هیچ بررسی مجدد و تجدیدنظری‬ ‫نداشته باشد‪.‬دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت‪:‬‬ ‫اینکه رژیم صهیونیستی و عربستان قصد دارند از‬ ‫اخرین روز های حیات سیاسی ترامپ در جنگ افروزی‬ ‫استفاده کنند‪ ،‬مانع از مجازات جدی امران و عامالن‬ ‫ترور دانشمند برجسته هسته ای ما نخواهد شد‪.‬رضایی‬ ‫افزود‪ :‬در دیپلماسی انقالبی‪ ،‬مجازات متناسب و سیلی‬ ‫بزرگ هست و از جنگ جلوگیری می شود‪ ،‬ولی در‬ ‫دیپلماسی سازشکارانه‪ ،‬مجازات و اجرای عدالت کنار‬ ‫گذاشته می شود که جنگ نشود و غالباً تاریخ نشان داده‬ ‫دیپلماسی سازش یا کشور را تسلیم می کند و یا ان را‬ ‫با جنگ مواجه می کند‪.‬دبیر مجمع تشخیص مصلحت‬ ‫نظام بیان کرد‪ :‬هما ن طور که قب ً‬ ‫ال گفتم خروش انقالبی‬ ‫ما به زودی امران و عامالن این جنایت و تک تک ان‬ ‫تارنشینان روسیاه تاریخ را با سیلی بزرگ از سریر قدرت‬ ‫پایین می کشد و زلزال سهمگین و ابابیل فوالدین اقتدار‬ ‫ملت ایران دیر یا زود بر ان ها فرود خواهد امد‪.‬‬ ‫صدای اصالحات‪ *-‬سیدحسن قمشه ای اسفه‬ ‫ای‪ ،‬مشهور به مدرس نویسنده ای چیره دست و اهل‬ ‫قلم؛ مسلط بر فقه‪ ،‬اصول‪ ،‬منطق‪ ،‬فلسفه‪ ،‬اخالق و نهج‬ ‫البالغه‪.‬‬ ‫در اصل دوم متمم قانون اساسی ایران‪ ،‬پیش بینی‬ ‫شده بود که قوانین تصویبی مجلس شورای ملی‪ ،‬باید‬ ‫زیر نظر هیئتی از عالمان و مجتهدان طراز اول باشد‪.‬‬ ‫به موجب این اصل‪ ،‬هر بار دست کم پنج نفر از‬ ‫مجتهدان در مجلس حضور داشته و بر قوانین مجلس‬ ‫ناظر بودند و قوانین‪ ،‬از نظر شرعی به تایید و امضای‬ ‫انان می رسید‪.‬‬ ‫مدرس که در این زمان در اصفهان می زیست و‬ ‫مبارزه شدیدی با بی عدالتی های حاکم ستمکار این‬ ‫شهر اغاز کرده بود‪ ،‬از سوی مراجع تقلید شیعه در‬ ‫نجف‪ ،‬به همراه نوزده مجتهد دیگر انتخاب و طی نامه‬ ‫ای به مجلس شورای ملی معرفی گردیدند‪ .‬مجلس‬ ‫شورای ملی از میان بیست نفر‪ ،‬پنج نفر از جمله شهید‬ ‫مد ّر س را برای نظارت بر قوانین بر می گزیند‪.‬‬ ‫مدرس در اندیشه و عمل‪ ،‬همواره سیاست را از‬ ‫دیانت تفکیک ناپذیر می دانست‪ .‬گاه کالس درس‬ ‫را به مجلس بحث و مناظره سیاسی مبدل می کرد‬ ‫و زمانی در جلسه مجلس شورای ملی‪ ،‬درس فقه‬ ‫و اخالق می داد‪ .‬جلسه درس او‪ ،‬مرکز افشاگری و‬ ‫بیان اعمال خالف قانون رژیم پهلوی بود و هنگام‬ ‫درس‪ ،‬بی پرده مطالبی بیان می کرد که خشم و‬ ‫غضب رضاخان را برمی انگیخت‪ .‬سرتیپ محمدخان‬ ‫درگاهی‪ ،‬رئیس شهربانی تهران‪ ،‬از مدرس کینه به‬ ‫دل داشت و در پی فرصتی می گشت تا زهر خود را‬ ‫بریزد‪ .‬بدین منظور‪ ،‬شبی به اتفاق چند پاسبان مس ّلح‪،‬‬ ‫از تاریکی استفاده کرد و محل سکونت مدرس را‬ ‫زیر نظرگرفت‪ .‬انها هنگام ورود مدرس به خانه‪ ،‬او‬ ‫را دستگیر کردند و حکم تبعید‪ ،‬توسط درگاهی به‬ ‫ماموران داده شد و او را شبانه از تهران خارج کرده‪،‬‬ ‫به دامغان فرستادند و از انجا به منطقه «خواف»‪ ،‬در‬ ‫حوالی مرز ایران و افغانستان منتقل کردند‪ .‬مدرس‪،‬‬ ‫به مدت ن ُه سال تمام در یک قلعه مخوف زندانی بود‬ ‫و فقط پسرش‪ ،‬دکتر سید عبدالباقی مدرس‪ ،‬در سال‬ ‫‪1312‬موفق شد به مدت سه روز پدر را مالقات کند‪.‬‬ ‫مرحوم مدرس‪ ،‬پس از نه سال اسارت در خواف‪،‬‬ ‫به دنبال اجرای نقشه شیطانی رضاشاه‪ ،‬روانه کاشمر‬ ‫شد‪ .‬دشمن گویا از این غریب تبعیدی و پیکر‬ ‫استخوانی‪ ،‬بیش از پیش به وحشت افتاده بود و بدین‬ ‫منظور‪ ،‬کمر به قتلش بست و نقشه ترور را طرح‬ ‫ریزی کرد و ‪ 10‬اذر‪.‬‬ ‫**بخشی از شیوه های رفتاری و سخنان مدرس‬ ‫مدرس در صحبتی می گوید‪ :‬انچه استقالل و‬ ‫ازادی و عقیده را از بین می برد‪ ،‬احتیاج است‪ .‬من‬ ‫نمیخواهم محتاج کسی باشم‪ .‬باید برنامه زندگیم را‬ ‫طوری تنظیم کنم که محتاج به کسی نشوم و این زبان‬ ‫و تند و تیزم ازاد باشد‪.‬‬ ‫شهید مدرس بر توجه به تولید داخلی و استفاده‬ ‫از کاالی داخل تاکید داشت‪ .‬این شهید بزرگوار لباس‪،‬‬ ‫کفش‪ ،‬عبا و عمامه اش از تولید داخل بود‪ .‬عمامه اش‬ ‫از کرباس بود و ان را رنگ و استفاده می کرد‪.‬‬ ‫ایت اهلل موسو ی تبریزی‬ ‫ترور کردن یعنی دشمن نمی خواهد مذاکر های باشد‬ ‫ایتاهللسیدحسینموسویتبریزیدبیرکلمجمع‬ ‫محققینومدرسینحوزهعلمیهقمدرگفت وگوبا‬ ‫خبرنگار ایلنا در قم‪ ،‬با ابراز تاسف از ترور دانشمند‬ ‫هسته ایبرجستهکشورشهیددکترمحسنفخری‬ ‫زاده‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬البته بنده سال هاست که در مناصب‬ ‫حکومتیوکارهایامنیتیواطالعاتینیستم‪،‬امااینامر‬ ‫قطعی است که ترور کردن از طرف هر شخص یا هر‬ ‫قدرتی باشد‪ ،‬دلیل بر ضعف ان شخص یا ان قدرت‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی با بیان این که ترور کردن یعنی دشمن‬ ‫نمی خواهدمذاکره ایباشد‪،‬افزود‪:‬دشمن‪،‬وقتی‬ ‫نمی تواند موارد اختالفی خود را با صحبت حل کند و از‬ ‫نظر منطقو استدالل‪ ،‬پای میز مذاکرهشکست می خورد‪،‬‬ ‫دست به ترور می زند؛ حاال فرق نمی کند امریکا ترور‬ ‫کندیااسرائیل‪.‬‬ ‫دادستانکلانقالبمنصوبامامخمینی(ره)‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬مثال در سال های اول انقالب اسالمی‪،‬‬ ‫کهمنافقین‪،‬برخیشخصیت هاوبسیاریمردمراترور‬ ‫می کردند‪،‬یعنیمی خواستندباهمینکارهابهقدرت‬ ‫برسند؛ چون با شخصیت خودشان و با منطق و استدالل‬ ‫ضعیفشان‪،‬نمی توانستندبهقدرتبرسند؛ولذاخواستند‬ ‫با حذف دیگران به قدرت برسند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به شواهدی که نشان می دهد رژیم‬ ‫صهیونیستیعاملترورشهیدفخریزادهبودهاست‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اسرائیل که از این جهات هدفش روشن است؛ و‬ ‫سال هاست که هدفش جمهوری اسالمی و نابود کردن‬ ‫قدرت ایران است‪ ،‬ولی ما اگرچه نباید در برابر اسرائیل‬ ‫خضوع کنیم‪ ،‬اما در عین حال نباید طوری رفتار کنیم که‬ ‫خواست انان باشد؛ چون شاید انان عکس العمل خاص‬ ‫و مورد نظر خودشان را انتظار دارند‪.‬‬ ‫ایت اهلل موسوی تبریزی تاکید کرد‪ :‬ما باید‬ ‫اطالعاتمانقویباشد؛رفتارمانقویباشد؛محافظت‬ ‫مان از نیروهایمان قوی باشد و این اصال اتفاق مناسب و‬ ‫الیق شان کشور ما نیست که بعد از‪ 40‬سال از عمر نظام‬ ‫جمهوری اسالمی و پس از تجربه اداره موفق جنگ با‬ ‫عراق و پیروزی در این جنگ و پس از مقابله با منافقینی‬ ‫که با تشکیالت قوی و سازمان یافته قصد ضربه زدن به‬ ‫نظام را با ترور و نفوذ در میان نیروهای انقالب داشتند‬ ‫و پس از مقابله با تمام گروه هایی که در نقاط مختلف‬ ‫قصدبراندازیداشتند‪،‬امروزشاهدباشیمکهحفاظت‬ ‫از نیروهای بسیار مهم‪ ،‬قوی و کارکشته کشور‪ ،‬دچار‬ ‫اشکالاست‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬من معتقدم که این اتفاقات نشان می دهد‬ ‫که از کارهای اصلی کمی غفلت می شود؛ در حالی که‬ ‫برای استواریپایههاینظاممقدسجمهوری اسالمی‬ ‫این همه زحمت کشیده شده است‪.‬‬ ‫دادستاناسبقکلانقالبگفت‪:‬بدانیمکهشهید‬ ‫فخری اذر‪ ،‬فقط یک نفر عادی نبود‪ ،‬بلکه یک نفری‬ ‫است که حاصل‪ 40‬سال زحمت نظام جمهوری اسالمی‬ ‫بود و از نظر علمی‪ ،‬معنوی و قدرت کاری‪ ،‬در جایگاه‬ ‫خاصی قرار داشت‪.‬‬ ‫دبیرکلمجمعمحققینومدرسینحوزهعلمیه‬ ‫قم‪ ،‬افزود‪ :‬با ترور شهید فخری اذر‪ ،‬این طور نیست که‬ ‫دشمنان امدند و یک نفر را کشتند و تمام شد‪ ،‬بلکه یک‬ ‫نفر عادی فوت نشد‪ ،‬بلکه شخصیت ایران این جا ترور‬ ‫میشود؛شخصیتعلمیایرانوشخصیتقدرتیایران‪،‬‬ ‫مورد اشکال واقع می شود؛ این واقعا جای تاسف است و‬ ‫همین طور هم درباره ترورهای دیگر هم که اتفاق افتاده و‬ ‫یا دزدی های پرونده و امثال این ها‪ ،‬باید تامل کرد‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬من معتقدم دیگر عوض این که با‬ ‫شعار و به صورت هیجانی با این مسائل برخورد کنند‪،‬‬ ‫کمی عمیق برخورد کنند؛ من شدیدا با توجه به این‬ ‫که اوایل پیروزی انقالب‪ ،‬در رابطه با مسائل سیاسی‬ ‫واطالعاتیودربرابرمجاهدینخلق‪،‬تروریست هاو‬ ‫کمونیست هاوتوده ایها‪،‬اطالعاتوتجربیاتیدارم‪،‬‬ ‫یقین دارم‪ ،‬بدون نفوذ این کارها مثل ترور شهید فخری‬ ‫اذر‪ ،‬انجام نمی شود؛ یعنی دشمنان در لباس دوست نفوذ‬ ‫می کنند و این کارها را انجام می دهند؛ حتی توده ای‬ ‫ها و روس ها‪ ،‬اوایل انقالب دنبال نفوذ بودند و نفوذ هم‬ ‫کردند؛ و این نفوذی ها بودند که درباره ترور شهید بهشتی‬ ‫و انفجار حزب جمهوری اسالمی و یا انفجار دفتر نخست‬ ‫وزیری و ترور علمای بزرگ و ائمه جمعه بزرگ ما‬ ‫اقدامکردند‪.‬‬ ‫ایت اهلل موسوی تبریزی خاطرنشان کرد‪ :‬مثال در‬ ‫مورد ترور مرحوم ایت اهلل مدنی(رض)‪ ،‬همان کسی‬ ‫او را کشت و ترور کرد که هفته قبل از ان امده بود‬ ‫و در همان مکان نماز جمعه که من پشت سر ایت اهلل‬ ‫مدنینمازمی خواندم‪،‬می خواستمراترورکند اما‬ ‫پاسداران من با هوشیاری نگذاشتند ترور شوم؛ و همان‬ ‫ادم تروریست هفته بعد در جلوی همه و در زمانی که‬ ‫شهید ایت اهلل مدنی نماز احتیاط ظهر را بعد از نماز جمعه‬ ‫به صورت فرادا می خواند‪ ،‬ایشان را بغل می کند و خود را‬ ‫منفجر می کند؛ قصدم از بیان این خاطره این بود که این‬ ‫کارهاجزبانفوذنمی تواندانجامگیرد‪.‬‬ ‫افزود‪ :‬یا مثال در جاهای دیگر هم همینطور بود؛ مثال‬ ‫سعادتی که در دادگاه انقالب کار می کرد و از طرف‬ ‫روس ها نفوذ کرده بود و پرونده بسیار مهمی که مربوط به‬ ‫روس ها بود را برد؛ امثال این اتفاقات که با نفوذ صورت‬ ‫می گرفت وجود داشت و االن هم متاسفانه این نفوذ‬ ‫کردن های دشمن در لباس دوست هست‪.‬‬ ‫دادستانکلانقالبمنصوبامامخمینی(ره)‬ ‫یاداور شد‪ :‬همچنین در قضیه ترور و شهادت مرحوم‬ ‫ایت اهلل صدوقی امام جمعه محترم یزد‪ ،‬معلوم شد‬ ‫سهلانگارینیروهایمحافظانباعثاینمسئلهشده‬ ‫و حفاظت از ایشان را به درستی انجام ندادند؛ در نتیجه‬ ‫امام خمینی(رض) در جلسه ای اقای محسن رضایی‬ ‫فرمانده وقت سپاه‪ ،‬بنده بعنوان دادستان انقالب و اقای‬ ‫حسن طاهری نماینده امام(ره) در سپاه را خواستند و بعد‬ ‫از تحقیق و بررسی‪ ،‬امام از درست انجام نگرفتن حفاظت‬ ‫از شخصیت ها انتقاد کردند و توبیخ هم کردند و در نتیجه‬ ‫اقایمحسنرضاییگفتندمنحاضرماستعفادهموبروم‬ ‫کهامامخمینی(ره)گفتندبجایاستعفابرویدودرست‬ ‫عمل کنید چون مگر ما چند نفر مثل مرحوم شهید ایت‬ ‫اهلل صدوقی‪ ،‬یا ایت اهلل بهشتی و امثال ایشان داریم؟‬ ‫وی گفت‪ :‬از این رو ما باید بیشتر دنبال این باشیم‬ ‫که فارغ از ظاهرسازی ها و شعارخوانی ها‪ ،‬نفوذی هایی‬ ‫که در لباس دوست و ارزشی وارد می شوند و همیشه‬ ‫به نظامجمهوری اسالمی ضرر زده اند راشناسایی کنیم‬ ‫قالیباف‪:‬دشمنجنایتکارپشیماننمی شودمگرباواکنشیقوی‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی در‬ ‫واکنش به ترور شهید محسن فخری‬ ‫زاده گفت‪ :‬دشمن جنایتکار پشیمان‬ ‫نمی شود مگر با واکنشی قوی که هم‬ ‫در مقابل خطاهای احتمالی اینده دشمن‬ ‫بازدارندگی ایجاد کند و هم بابت این‬ ‫جنایات از انها انتقام بگیرد‪.‬‬ ‫محمدباقر قالیباف در جلسه علنی‬ ‫امروز (یکشنبه) مجلس شورای اسالمی با‬ ‫تبریک به مناسبت قرار گرفتن در استانه‬ ‫روز مجلس و با اشاره به سالروز شهادت‬ ‫شهید مدرس اظهار کرد‪ :‬میراث گرانقدر‬ ‫شهید مدرس‪ ،‬ازادگی‪ ،‬وارستگی‪ ،‬تدین‬ ‫و تالش برای منافع مردم و انجام وظایف‬ ‫نمایندگی است‪ .‬ضمن تبریک این روز به‬ ‫همکارانم باید به همکاران بگویم که بهتر‬ ‫است از فرصت هفته مجلس استفاده کنند‬ ‫و کارنامه ‪ ۶‬ماهه و برنامه های پیش روی‬ ‫یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی‬ ‫را به استحضار مردم برسانند‪ .‬امیدوارم در‬ ‫این هیاهوی تبلیغاتی و با تمام محدودیت‬ ‫ها و کاستی ها خروجی های واقعی‬ ‫مجلس در طول این مدت کوتاه پاسخی‬ ‫باشد به امیدی که مردم به شما نمایندگان‬ ‫بسته اند‪.‬‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی با اشاره‬ ‫به ترور دانشمند شهید محسن فخری زاده‬ ‫یکی از اصلی ترین شاخصه های مدرس در کسوت‬ ‫نمایندگی‪ ،‬اهمیت به نقش و جایگاه مردم بود‪ .‬مدرس‬ ‫همواره تصریح می کرد‪ “ :‬ما ولی نیستیم‪ ،‬وکیل هستیم‬ ‫و باید نظر موکلین خود را بدانیم‪[”...‬حمیدرضا‬ ‫ملک محمدی‪ ،‬مدرس و سیاست گذاری عمومی‪ ،‬مرکز‬ ‫اسناد انقالب اسالمی‪ ،‬ص ‪ ]۱۵۸‬و از همین رو در‬ ‫حوادث سیاسی اجتماعی مردم را دخیل و شریک‬ ‫می دانست‪.‬‬ ‫مدرس نه تنها مردم را بر رجال سیاسی مملکتی‬ ‫مقدم می شمرد بلکه انان را محرم خود می دانست‪.‬‬ ‫مدرس می گفت‪ « :‬اگر می ‏بینید من نسبت به‬ ‫بسیاری از اسرار ازادانه اظهار عقیده می‏ کنم و هر‬ ‫حرف حقی را بی‏پروا می ‏زنم‪ ،‬برای این است که‬ ‫چیزی ندارم و از کسی هم چیزی نمی‏ خواهم‪» .‬‬ ‫بدون شک شهید مدرس الگوی تمام عیار برای‬ ‫یک نماینده مجلس در ایران است و قطعا نحوه‬ ‫فعالیت سیاسیاین شهید می تواند مزایا و عبر ت هایی‬ ‫برای امروز ما در پی داشته باشد‪.‬‬ ‫این اقدام را ناجوانمردانه دانست و گفت‪:‬‬ ‫طی این اقدام‪ ،‬دل مردم ایران به درد‬ ‫امد و غمی سنگین بر قلب همه دغدغه‬ ‫مندان پیشرفت و عزت کشور گذاشته‬ ‫شد‪ .‬دشمنان مردم ایران باز هم با استفاده‬ ‫از شیوه هایی مثل ترور به عنوان یکی از‬ ‫غیر انسانی ترین ابزارها نشان دادند که‬ ‫از افزایش قدرت ایران به هراس افتاده و‬ ‫حذف دانشمندان ما را برای مقابله با ملت‬ ‫برگزیدند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬بیش از چهار دهه است‬ ‫که مردم ایران با چنین اتفاق هایی مواجه‬ ‫بوده و تجربه ثابت کرده که توانستند راه‬ ‫شهدای خود را قوی تر از گذشته ادامه‬ ‫دهند و این بار نیز به دشمنان ثابت می‬ ‫کنند که شهادت دکتر فخری زاده پنجره‬ ‫ای جدید بر روی پیشرفت کشور باز‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫قالیباف با بیان اینکه دشمن جنایتکار‬ ‫پشیمان نمی شود مگر با واکنشی‬ ‫قوی اظهار کرد‪ :‬واکنش قوی هم در‬ ‫مقابل خطاهای احتمالی اینده دشمن‬ ‫بازدارندگی ایجاد می کند و هم بابت‬ ‫این جنایات از انها انتقام می گیرد‪ .‬در‬ ‫همین راستا عالوه بر انتقام بازدارنده از‬ ‫عامالن و امران شهادت شهید فخری‬ ‫زاده وظیفه همه قوا و نهادهای مربوطه‬ ‫است که تهدید این ضایعه اسفناک را‬ ‫به فرصتی برای قوی شدن در عرصه‬ ‫های مختلف اقتصادی‪ ،‬امنیتی‪ ،‬دفاعی و‬ ‫هسته ای تبدیل کند‪.‬وی همچنین ضمن‬ ‫تاکید به عدم امکان اعتماد به سیستم‬ ‫سیاسی امریکا اذعان کرد‪ :‬همه نهادها‬ ‫باید از فرستادن هر گونه سیگنال ضعف‬ ‫یا اعتماد به این سیستم پرهیز کنند‪.‬‬ ‫پیش از این نیز گفته شده بود که تغییر‬ ‫براورد دشمن از محاسبات و اقدامات‬ ‫ایران ضرورتی انکار ناپذیر برای کاهش‬ ‫فشارها بر مردم ایران است‪ .‬این مهم میسر‬ ‫نخواهد شد جز با برداشتن گام های بلند‬ ‫و معنی دار در حوزه هایی که دشمن به‬ ‫انها توجه می کند و درباره انها نگرانی‬ ‫دارد‪ .‬امروز بیش از گذشته این امر به‬ ‫اثبات رسیده است‪ .‬بعضی گفت وگوها‬ ‫چه قبل و چه بعد از ترور‪ ،‬حاکی از این‬ ‫نکته بدیهی است که از نظر دشمن باال‬ ‫بردن دست نیاز به مذاکره حاوی این پیام‬ ‫اشتباه است که ایران عزیز خدای نکرده‬ ‫ضعیف است‪.‬رییس مجلس با بیان اینکه‬ ‫مقصود دشمن از ایران ضعیف نتیجه ای‬ ‫جز فشار اقتصادی بیشتر و امنیت کمتر‬ ‫نخواهد بود‪ ،‬گفت‪ :‬برای دستیابی به‬ ‫هدف مذکور هر کدام از قوا وظیفه ای‬ ‫دارند‪ .‬مجلس هم در حدود وظایف و‬ ‫اختیاراتش فوریت طرحی را که در ‪۱۳‬‬ ‫ابان تصویب کرده بود در جلسه علنی‬ ‫صبح امروز مورد بحث قرار می دهد و‬ ‫ان شاءاهلل در همین هفته نهایی خواهد‬ ‫شد‪ .‬این طرح باعث تقویت صنعت و‬ ‫دستاوردهای علمی دانشمندان هسته ای‬ ‫شده و زمینه عبور از تحریم ها را برای‬ ‫ایران فراهم می کند‪ .‬این قانون در کنار‬ ‫واکنش های مرتبط دیگر دستگاه ها‬ ‫باعث احیای صنعت هسته ای ایران و‬ ‫بازدارندگی دشمن و امنیت خاطر مردم‬ ‫می شود‪ .‬همچنین به دشمن نشان می دهد‬ ‫که محاسباتش کامال غلط بوده است‪.‬‬ ‫قالیباف افزود‪ :‬این طرح به دشمن می‬ ‫گوید اگر به تعهداتی که یکطرفه نقض‬ ‫کرده ادامه دهد ایران نیز به تعهداتش‬ ‫پایبند نخواهد بود‪ .‬همچنین برای دشمن‬ ‫روشن خواهد شد که جنایتی نظیر انچه‬ ‫در این ماه ها دیده ایم نه تنها اجماع‬ ‫داخلی برای انتقام بازدارنده از انها را‬ ‫ایجاد می کند بلکه در برنامه هسته ای‬ ‫جهش خواهد افرید‪ .‬به برکت خون‬ ‫شهید محسن فخری زاده قفل هایی که به‬ ‫بحث هسته ای زده شده بود باز خواهد‬ ‫شد و زمینه عبور از تحریم ها فراهم‬ ‫خواهد شد‪.‬‬ ‫و در کنار ان بنیه و بنای امنیتی را به معنای واقعی و نه‬ ‫فقطشعاریوظاهری‪،‬تقویتکنیم؛یعنیاگرنفوذی ها‬ ‫هستندکهانشااهللنباشند‪،‬پاکسازیکنندومنیقیندارم‬ ‫که بدون نفوذی‪ ،‬این کارهایی که اسرائیل انجام داده و‬ ‫قبال هم انجام داده‪ ،‬انجام نمی شود‪.‬‬ ‫دادستان اسبق کل انقالب در پاسخ به این سوال که‬ ‫باتوجهبهتجربیاتشما‪،‬نفوذی هابیشتردرلباسدوست‬ ‫و ارزشی ظهور پیدا می کنند یا در لباس منتقد؟ گفت‪:‬‬ ‫ممکن است در مواقعی که ارزشی جلوه کردن جایگاه‬ ‫دارد‪ ،‬در لباس ارزشی خود را نشان دهند و البته ممکن‬ ‫است در مواقعی که منتقد بودن جایگاه دارد خود را‬ ‫منتقد نشان دهند؛ مثال فرض کنید در زمان یک دولتی‬ ‫اگر منتقد بودن ارزش است به دنبال انتقاد می روند و‬ ‫بعد هم ‪ ،‬می بینی ان اقا در خارج از کشور و از فالن‬ ‫جا سر در می اورد یا از ان طرف مثال اقایی هم هست‬ ‫که خود را ارزشی نشان می دهد و با این شعار دادن ها و‬ ‫مرگ بر گفتن ها خود را ارزشی نشان می دهد و با نفوذ‬ ‫در جایگاه های خاص‪ ،‬در نتیجه یا فساد مالی کالن از‬ ‫درون ان بیرون می اید یا همین مسائل که مثال با اجنبی ها‬ ‫و دشمنان نظام کار کنند و به نظام جمهوری اسالمی‬ ‫ضربهبزنند‪.‬‬ ‫ی ها و‬ ‫وی گفت‪ :‬البته ‪ 99‬و نیم درصد ارزش ‬ ‫همینطورمنتقداننمی توانندنفوذیباشند‪،‬امایقینبدانید‬ ‫که این ترورها‪ ،‬بدون نفوذی امکان پذیر نیست و گاهی‬ ‫در دنیا هم دیدیم که حتی محافظ هایی که باید کار‬ ‫حفاظتانجامدهند‪،‬خودشانترورمی کنندیابهترورها‬ ‫کمکمی کنند‪.‬‬ ‫ایزدخواه‪:‬‬ ‫سال هاست معادن را‬ ‫غارت می کنند‪ /‬معادن‬ ‫حیاطخلوتمفسدین‬ ‫روح اهلل ایزدخواه نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسالمی‪ ،‬صبح‬ ‫امروز در نشست مطالبه گران حوزه معادن نقاط مختلف کشور با اشاره به‬ ‫ورود جدی نمایندگان مجلس به مشکالت و مطالبات مردم اظهار داشت‪:‬‬ ‫مجلس شورای اسالمی برنامه های خوبی را در سه گام برای پیگیری مطالبات‬ ‫و حل مشکالت مردم در نظر گرفته است‪.‬وی افزود‪ :‬گام اول مجلس برای‬ ‫حل مشکالت‪ ،‬اصالح برخی قوانین است‪ ،‬به عنوان مثال در حوزه معدن‬ ‫قوانینی وجود دارد که ایراد اساسی به ان وارد است‪ ،‬معیشت مردم و کسب و‬ ‫کار مردم را در تنگنا قرار می دهد یا به منافع ملی لطمه می زند و یا مفسده خیز‬ ‫است از همین رو این قوانین را در دستور اصالح قرار می دهیم‪.‬ایزدخواه با‬ ‫اشاره به ابزار نظارت به عنوان گام بعدی گفت‪ :‬طی چند ماه گذشته مواردی‬ ‫از مشکالت معادن به ما ارجاع شده تا پیگیری کنیم و به نتیجه برسانیم؛ اگر‬ ‫موضوعی از جنس مفاسد باشد ازطریق کمیسیون اصل‪ ۹۰‬یا مواردی مثل‬ ‫ماده‪ ۲۳۴‬در ایین نامه ان را به دستگاه قضایی ارجاع می دهیم‪ .‬اگر از جنس‬ ‫مفاسدنباشدوازجنسغفلتوسهلانگاریباشدازطریقمسئولیندولتی‬ ‫پیگیریمی کنیمتابتوانیمبهسرانجامبرسانیم‪.‬نمایندهمردمتهراندرمجلس‬ ‫شورای اسالمی ادامه داد‪ :‬میانجی گری مرحله سومی است که نمایندگان از‬ ‫این طریق به مشکالت رسیدگی می کنند؛ میانجی گری به این معنا که در‬ ‫نقاط مختلف کشور مزیت های معدنی داریم که در سیاست گذاری و برنامه‬ ‫ریزی به ان توجه نمی شود یا کمتر توجه می شود به عنوان مثال استان سیستان‬ ‫وبلوچستانظرفیتهایمعدنیخوبیداردامابعضااکتشافیصورتنگرفته‬ ‫است و اینجا مجلس می تواند از طریق تعامل و به هم رسانی‪ ،‬عوامل زیربط‬ ‫را تشویق کند تا موضوع رسیدگی شود‪.‬ایزد خواه با اشاره به این موضوع که‬ ‫معادن در حال غارت هستند بیان کرد‪ :‬متاسفانه سال هاست در معادن غارت‬ ‫صورت می گیرد و به ان ورود نکردیم؛ در معادن هم عقب مانده ایم هم‬ ‫مغفول است و هم غارت می شود؛ در واقع مفسده در ان زیاد است‪.‬وی با‬ ‫تاکید بر اینکه خالء های قانونی در حوزه معادن وجود دارد گفت‪ :‬در حوزه‬ ‫معادن حکمرانی معدنی ما به شدت معیوب است و تنظیم گری حوزه معدن‬ ‫رهاست؛ یک حوزه حیاط خلوتی بوده که به ان نپرداختیم بنابراین قوانین راه‬ ‫در رو در ان وجود دارد و به همین خاطر بسیار مفسده خیز است و عجیب‬ ‫است که چرا تا به االن توجه جدی به ان نشده است‪.‬نماینده مردم تهران در‬ ‫مجلس شورای اسالمی با اشاره به ماده‪ ۲۳۴‬ایین نامه مجلس افزود‪ :‬در این‬ ‫ایین نامه امده است که هر مسئول اجرایی که در کشور قانونی را نقض کرده‬ ‫یا قانون را درست اجرا نکرده و یا از اجرای قانون استنکاف کرده است‪،‬‬ ‫نماینده مجلس می تواند تحت این ماده از مسئول اجرایی شکایت کرده و‬ ‫پروندهرابهقوهقضاییهارجاعدهدبنابراینمطالبهگرانحوزهمعادن‪،‬مسئولین‬ ‫اجراییکهچنینوضعیتیدارندرابهمانمایندگانمعرفیکنیدتامسالهرا‬ ‫پیگیریکنیم‪.‬‬ صفحه 2 ‫پرویزپورحسینیبهخاکسپردهشد‬ ‫مراسم خاکسپاری پرویز پور حسینی بازیگر تئاتر‪ ،‬سینما و تلویزیون صبح امروز با حضور خانواده اش در بهشت زهرا برگزار شد‪.‬‬ ‫این هنرمند به علت ابتال به بیماری کرونا چند روز در بیمارستان بستری شد‪ ،‬اما در نهایت در سن ‪ ۷۹‬سالگی درگذشت‪.‬‬ ‫گفتنی است طبق گفته پسر زنده یاد پرویز پورحسینی‪ ،‬این بازیگر در کنار مزار همسرش به خاک سپرده می شود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫دوشنبه ‪ 10 -‬اذر ‪ 1399‬شماره ‪1232‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫تناقضدرتعطیلیسینماوبرگزاریجشنوارهفیلمفجر‬ ‫گزارش‬ ‫سیمرغ سی و نهمین جشنواره فیلم فجر حتی اگر پر پرواز و‬ ‫توان پریدن داشته باشد‪ ،‬معلوم نیست که دستی او را پرواز بدهد یا‬ ‫خیر؟ سیمرغ این جشنواره مطرح سینمایی‪ ،‬فرهنگی و هنری این‬ ‫بار در سیاست های یک بام و دو هوایی ناشی از حمله ویروس‬ ‫بی رحم و کشنده ای به نام کرونا گرفتار شده است و هر بار خبری به‬ ‫گوشش می رسد که نمی داند می تواند پرواز کند یا خیر؟ یکبار وزیر‬ ‫فرهنگ از برگزاری جشنواره فجر و تمام جشنواره های هنری دیگر‬ ‫می گوید و یکبار دیگر خبری منتشر می شود که جشنواره برگزار‬ ‫نمی شود و بار دیگر دبیر جشنواره ان را از اساس کذب می داند‪.‬‬ ‫امار باالی مبتالیان در کنار تعطیلی سینماها قاعدتاً می گوید که‬ ‫محل برگزاری جشنواره ها یعنی سالن های سینما محل امنی نیستند‪ ،‬و‬ ‫اگر نه چرا سینماها را بستند؟‬ ‫سینماداران در این مدت در کرنای ایمنی سینماها دمیدند تا‬ ‫بگویند که سینما محلی مطمئن و ایمن برای تماشای فیلم است‪.‬‬ ‫زور انان در هر حال بر ستاد ملی کرونا چندان نچربید و سینماها‬ ‫بار دیگر به خاطر محدودیت بلندمدت از نظر زمانی‪ ،‬بسته شد‪.‬‬ ‫مشکالت انان و گرفتاری های اداری و کاری و بی توجهی دولت‬ ‫به انان بماند‪.‬‬ ‫اما اصرار دولت برای برگزاری جشنواره نیز عجیب است‪.‬‬ ‫وزارت فرهنگ و به طور روشن سازمان سینمایی که می داند‬ ‫سینماها از نظر ستاد کرونا چندان محل امنی برای حضور مردم‬ ‫نیست‪ ،‬حاال تصمیم بر برگزاری جشنواره دارد‪ .‬طبق روال هر‬ ‫ساله جشنواره هر روز الاقل سه فیلم سینمایی باید اکران کند‬ ‫و همینطور هر فیلم یک نشست خبری دارد که همه انها در‬ ‫فضایی بسته است‪ .‬چه کسانی به جشنواره می روند؟ تمامی‬ ‫عناصر فرهنگی و رسانه ای کشور که حیات این حوزه به انها‬ ‫بستگی دارد‪ ،‬مانند هنرمندان‪ ،‬نویسندگان و اصحاب رسانه که از‬ ‫دست دادن برخی از انان در همین ‪ 9‬ماه گذشته اندوه فراوانی‬ ‫را برای خانواده فرهنگ و هنر ایران ایجاد کرد‪ .‬ایا دولت به این‬ ‫موضوع اندیشیده است که در صورتی که جشنواره برگزار شود‬ ‫و تعدادی از اصحاب هنر و رسانه جانشان به خطر بیفتد چه‬ ‫جوابی باید بدهد؟‬ ‫دام کرونایی دولت برای‬ ‫سیمرغی که پر پرواز ندارد‬ ‫البته برای برگزاری جشنواره باید فیلم هایی نیز اماده باشد‬ ‫که در این مورد به اندازه کافی فیلم برای اکران و شرکت در‬ ‫جشنواره وجود دارد‪ .‬فیلم هایی که یا در حال فیلمبرداری و‬ ‫پشت سرگذاشتن مراحل فنی اند یا تمام مراحل را طی کردند و‬ ‫می توانند وارد مسابقه شوند‪.‬‬ ‫فیلم هایی مانند‪ :‬تک تیرانداز علی غفاری‪ ،‬قهرمان اصغر‬ ‫فرهادی‪ ،‬گشت ‪ 3‬سعید سهیلی‪ ،‬دست انداز کمال تبریزی‪ ،‬مست‬ ‫عشق حسن فتحی‪ ،‬شب داخلی دیوار وحید جلیلوند‪ ،‬روشن‬ ‫ح اهلل حجازی‪ ،‬ابلق نرگس ابیار‪ ،‬یدو مهدی جعفری‪ ،‬شیشلیک‬ ‫رو ‪‎‬‬ ‫محمدحسین مهدویان‪ ،‬کوسه علی عطشانی‪ ،‬بچه گرگ های دره‬ ‫سیب فریدون نجفی‪ ،‬برای مرجان حمید زرگرنژاد‪ ،‬مهران رقیه‬ ‫توکلی‪ ،‬لوپتو عباس عسکری و‪ ...‬همینطور فیلم هایی که از سال‬ ‫گذشته برای حضور در جشنواره جا مانده اند نیز می توانند به‬ ‫فهرست شرکت کننده ها اضافه شوند‪ .‬فیلم هایی مانند المینور‬ ‫داریوش مهرجویی‪ .‬بنابراین جشنواره از این نظر دچار فقر‬ ‫نیست و ظرفیت الزم برای برگزاری را دارد‪ .‬از سوی دیگر‬ ‫هیچالگوییبراینت نویسیمقام هایدوتار‬ ‫وجودندارد‪/‬کروناامان مانرابریده‬ ‫بی شک همه هنرها برای بقا‪ ،‬ادامه حیات و گسترش بیشتر‬ ‫به وجود منابع اموزشی و پژوهشی نیاز دارند و این در حالی‬ ‫است که لزوم وجود اثار مکتوب در زمینه موسیقی بیشتر است‪.‬‬ ‫قدمت موسیقی در ایران با دیگر هنرها قابل مقایسه نیست و عمری‬ ‫هزاران ساله دارد و همین موضوع بر اهمیت ان افزوده است‪.‬‬ ‫موسیقی مناطق مختلف ایران صرفا یک هنر نیست؛ بلکه تجلی‬ ‫فرهنگ ها و ایین ها و رسوم و مناسک اقوام مختلف است و بخشی‬ ‫از هویت مردم هر منطقه محسوب می شود‪ .‬اساس موسیقی نواحی‬ ‫مختلف ایران از همان ابتدا شیوه سینه به سینه بوده اما نباید فراموش‬ ‫کرد که شیوه اموزش سینه به سینه کاستی هایی دارد که اصلی ترین‬ ‫ان ها عدم انتقال نعل به نعل مقوالت و مقام ها به نسل های بعد است‪.‬‬ ‫روایت های مختلف از مقام ها و ترانه ها و اثار فولکوریک و محلی‪،‬‬ ‫گاه باعث تحریف ان ها شده و بی توجهی های معمول‪ ،‬گاه ان ها را‬ ‫به ورطه فراموشی برده است‪ .‬بنا به همین دالیل وجود اثار مکتوب‬ ‫درباره موسیقی مقامی مناطق مختلف‪ ،‬همواره راهگشا بوده و هست‪.‬‬ ‫از سویی دیگر تنظیم مقام ها بر اساس نت و ثبت اوانگاری ها‬ ‫کار راحتی نیست و شاید یکی از دالیل عدم تالیف و نگارش اثار‬ ‫مکتوب توسط هنرمندان گذشته‪ ،‬همین موضوع بوده است‪ .‬این را‬ ‫نیز باید در نظر داشت که اغلب هنرمندان و پیشکسوتان موسیقی‬ ‫نواحی مختلف‪ ،‬موسیقی را به شیوه گوشی اموخته اند و سواد‬ ‫اکادمیک ندارند‪ .‬ان ها در زمینه اموزش نیز صرفا به شیوه سینه به‬ ‫سینه و شفاهی اکتفا کرده اند که همین مسئله نیز بر لزوم نگارش و‬ ‫تالیف اثار مکتوب می افزاید‪ .‬بخصوص اینکه نوجوانان و جوانان‬ ‫امروزی نسبت به گذشته سواد و معلومات بیشتری دارند و به مدد‬ ‫وجود اینترنت و فضاها و منابع مجازی بیش از پیش با دنیای پیرامون‬ ‫خود در ارتباط هستند‪ .‬همه این موارد باعث شده ان ها در مقایسه با‬ ‫پیشینیان نسبت به موسیقی درک بیشتری داشته باشند‪.‬‬ ‫از مناطق مهم در زمینه موسیقی خطه وسیع خراسان است‬ ‫که به سه استان خراسان رضوی‪ ،‬خراسان شمالی و جنوبی تقسیم‬ ‫می شود‪ .‬مردم و هنرمندان این استان ها از دیرباز تاکنون به موسیقی‬ ‫اهمیت بسیار داده اند و این هنر پرقدمت بخشی از زندگی ان هاست‪.‬‬ ‫موسیقی مقامی مناطق مختلف خراسان با وجود تنوع و قدمت بسیار‪،‬‬ ‫اما در زمینه اثار مکتوب دارای کاستی های بسیار است‪.‬‬ ‫عزیز تنها (نوازنده‪ ،‬مقام دان و مدرس موسیقی) یکی از‬ ‫هنرمندان فعال خراسان رضوی و شهر کهن تربت جام است که‬ ‫موسیقی و دوتار در خانواده اش میراث محسوب می شود‪ .‬او که‬ ‫موسس اولین اموزشگاه موسیقی در شهر تربت جام است‪ ،‬طی‬ ‫سال های فعالیتش ضمن همکاری با زنده یاد جالل ذوالفنون‪ ،‬با افراد‬ ‫و گروه های مختلفی همکاری داشته و در البوم های «پیوند عشق»‪،‬‬ ‫«گلزار»‪« ،‬جام احمد» و «در قفس» نوازندگی کرده و اهنگسازی‬ ‫البوم «یار گلکم» را در کارنامه دارد‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫او مدتی قبل کتاب دوجلدی «مشق پیلتان» را با پژوهش و‬ ‫نگارش خودش منتشر کرده که به موسیقی مقامی منطقه شرق‬ ‫خراسان اختصاص دارد‪ .‬این اثر توسط انتشارات عارف منتشر شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫عزیز تنها طی گفتگو با ایلنا از جزییات و اهمیت اثر مکتوبش‬ ‫گفت و درباره فعالیت های اخیر اموزشی و پژوهشی اش توضیحاتی‬ ‫داد‪.‬‬ ‫شما مدتی قبل کتاب دو جلدی «مشق پیلتان» را منتشر کردید‬ ‫که به ‪ ۱۴۰‬مقام و ترانه رایج منطقه می پرازد‪ .‬انتخاب این مقام ها و‬ ‫ترانه ها چه مبنایی داشته است؟‬ ‫کتاب های «مشق پیلتان» در واقع ثبت تعدادی از مقام های شرق‬ ‫خراسان همراه با اشعار ان ها به صورت مکتوب است‪ .‬معنی واژه‬ ‫مقام در لفظ محلی به اهنگ هایی گفته می شود که دارای ریشه اند‬ ‫و نزد مردم و هنرمندان منطقه از جایگاه ویژه ای برخوردارند‪ .‬انتخاب‬ ‫قطعات دو کتاب «مشق پیلتان» نیز برهمین اساس بوده است‪ .‬به‬ ‫طور کلی تالشم این بوده قطعاتی که ثبت می شوند دارای ریشه و‬ ‫جایگاهخاصباشند‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه موسیقی خراسان مانند دیگر نواحی ایران‪،‬‬ ‫مقامی است‪ ،‬در زمینه نت نویسی و اوانگاری مقام ها با چه‬ ‫دشواری هاییمواجهبودید؟‬ ‫به طور کلی در ثبت این مقام ها‪ ،‬الگو یا الگوهایی برای‬ ‫نت نویسی برای ساز دوتار وجود نداشت تا بشود از ان ها کمک‬ ‫گرفت و از انجا که قرار بود مقام ها را به شکل نت بنویسم کاری‬ ‫برایم کمی سخت بود و مشکالتی در این زمینه وجود داشت‪ .‬اما‬ ‫خب به لطف خدا توانستم تعدادی از مقام های شرق خراسان را‬ ‫مکتوب کنم تا برای نسل های اینده باقی بمانند‪ .‬از طرفی در زمینه‬ ‫تامین هزینه های چاپ و انتشار کتاب نیز مشکالت و کمبودهایی‬ ‫وجود داشت که به لطف خدا میسر شد و در نهایت اثر دو جلدی‬ ‫«مشق پیلتان» در دسترس مخاطبان و هنرجویان و عالقمندان قرار‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه اساس موسیقی مقامی اموزش سینه به سینه‬ ‫است‪ ،‬ایا تنظیم مقام ها بر اساس نت مشکالتی را در اموزش و‬ ‫یادگیری دوتار ایجاد نمی کند؟ همچنین تنظیم مقام ها بر اساس نت‬ ‫چه مزایا و مضراتی دارد؟‬ ‫بسیاری از مقوالت و قطعات مربوط به سازهای ایرانی مانند‬ ‫تار‪ ،‬سه تار و سنتور قبال با شیوه سینه به سینه منتقل می شده اند‪ ،‬اما‬ ‫در حال حاضر شما می بینید تمام این سازها برای اموزش کتابهای‬ ‫اموزشی و مدون شده دارند‪ .‬دوتار نیز یک ساز است‪ ،‬یک ساز‬ ‫ایرانی‪ .‬اگرچه یک مقام شاید چند روایت داشته باشد‪ ،‬اما فکر‬ ‫می کنم تمام ان روایات را می توان مکتوب کرد‪ .‬به اضافه اینکه در‬ ‫مورد سازهای ایرانی‪ ،‬پس از انکه هنرجو نواختن را فرا گرفت و‬ ‫قطعات و مقام ها را اموخت و توانست ان ها را به درستی و کامل‬ ‫بنوازد‪ ،‬می تواند خود را در چهارچوب نت قرار ندهد و با درک‬ ‫احساس و حال و هوای مقام یا قطعه نوازندگی کند‪ .‬یادم هست طی‬ ‫کنسرتی که با مرحوم جالل ذوالفنون داشتم در اینباره و در مورد‬ ‫تاثیر کتاب های اموزشی از ایشان سوال کردم‪ .‬پاسخ اقای ذوالفنون‬ ‫این بود که هیچ اشکالی ندارد هنرجو به این شیوه شروع به فراگیری‬ ‫کند و در نهایت پس از انکه قطعات را فراگرفت سپس به یادگیری‬ ‫گوشی و شفاهی نیز بپردازد‪ .‬این موضوع را هم مدنظر داشته‬ ‫باشید که در فراگیری به روش گوشی و شفاهی و سینه به سینه‬ ‫زمان زیادی صرف می شود که این طوالنی شدن در اغلب موارد‬ ‫خستگی هنرجو و انصراف او از ادامه اموزش را به همراه دارد‪.‬‬ ‫ب تا چه حد به عنوان منبع و رفرنس مورد توجه قرار‬ ‫این کتا ‬ ‫گرفته ؟‬ ‫با وجود انکه مدت زمان زیادی از چاپ این دو اثر نمی گذرد‪،‬‬ ‫اما تا به اینجای کار استقبال خوب بوده است‪ .‬اغلب نوازندگان دیگر‬ ‫سازها که نت خوانی می دانند نیز برای فراگیری مقام ها به اثر دو‬ ‫جلدی «مشق پیلتان» رجوع کرده اند‪ .‬همچنین اهنگسازان و بعضی‬ ‫از پژوهشگران از این اثار استفاده می کنند‪.‬‬ ‫موسیقی منطقه تربت جام در زمینه منابع مکتوب چه وضعیتی‬ ‫دارد و با چه کاستی هایی مواجه است؟‬ ‫ت جام»‬ ‫مرحوم محمدتقی مسعودیه در کتاب «موسیقی ترب ‬ ‫تعدادی محدودی از مقام ها را اوانگاری کرده اند که این اتفاق‬ ‫حدود دهه پنجاه رخ داده است‪ .‬متاسفانه باید گفت اثار مکتوب‬ ‫چندانی در زمینه موسیقی مقامی تربت جام وجود ندارد‪.‬‬ ‫برای ثبت و ضبط مقام ها‪ ،‬ترانه ها و اثار محلی‪ ،‬همچنین تالیف‬ ‫و نگارش اثار مکتوب در زمینه موسیقی خراسان و منطقه تربت جام‬ ‫چه تمهید موثری را پیشنهاد می دهید؟‬ ‫به اعتقاد من اگر قرار هست قطعات محلی مکتوب شوند‪،‬‬ ‫بهترین راه این است که از هنرمندان و نوازندگان همان منطقه بهره‬ ‫ببریم و چنین افرادی این رسالت را برعهده گیرند‪ .‬به این دلیل‬ ‫که افراد مذکور با ان موسیقی و اواز بزرگ شده اند و زندگی‬ ‫کرده اند‪ .‬خود ان مقام ها یا قطعات را می نوازند و کامال با ظرافت ها‬ ‫و شیوه نواختن و پنجه انها اشنا هستند‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه نزدیک به یک سال است درگیر بحران‬ ‫بیماری کرونا هستیم از فعالیت های اجرایتان طی چند ماه گذشته‬ ‫بگویید‪ .‬طی مدتی که بیماری کرونا گریبان گیرمردم شده و بسیاری‬ ‫از مردم ما درگیراین ویروس هستند‪ ،‬متاسفانه موسیقی و اجراها و‬ ‫کالس های اموزشی موسیقی نیز تحت قرار گرفته اند‪ .‬در شرایط‬ ‫فعلی بسیاری از اجراهای موسیقی و کالسهای حضوری اموزشی‬ ‫کمتر برگزار می شود‪ ،‬مگر در مواردی که ستاد ملی مبارزه با کرونا‬ ‫مجوزی در اینباره صادر کرده باشد‪ .‬طی این اتفاق‪ ،‬کالس های‬ ‫اموزشی در بعضی موارد با رعایت پروتکل های بهداشتی به‬ ‫صورت انفرادی برگزار شده است‪ .‬من نیز از این قائده مستثنی نیستم‬ ‫و به جز برخی موارد‪ ،‬اجرایی نداشته ام‪ .‬در زمینه اموزش و تدریس‬ ‫موسیقی نیز کمتر کالس های حضوری برگزار می کنم‪ .‬البته پس‬ ‫از انتشار کتاب اول و دوم «مشق پیلتان» هنوز در زمینه تالیف و‬ ‫پژوهش موسیقی مقامی خراسان کار خاصی انجام نداده ام؛ اگرچه‬ ‫برنامه هایی برای این موضوع دارم و در صورت مساعد و مهیا بودن‬ ‫شرایط‪ ،‬انشااهلل کارهایی را در این زمینه انجام خواهم داد‪.‬‬ ‫همان طور که قب ً‬ ‫ال دبیر جشنواره در مصاحبه به ما گفته بود امکان‬ ‫اکران انالین بدون شک منتفی است و برای همین در صورت‬ ‫برگزاری جشنواره فیلم ها باید به صورت فیزیکی و حضوری‬ ‫برای مخاطبین اکران شود‪.‬‬ ‫اصحاب رسانه ان قدر تعدادشان باال است که حتی اگر‬ ‫بخشی از انان را حذف کنیم باز هم تعداد بسیار زیادی در‬ ‫جشنواره حضور خواهند داشت و بنابراین در صورت ابتالی‬ ‫حتی یک نفر به کرونا می توان زنجیره ای از مبتالیان را در نظر‬ ‫گرفت که امری بسیار خطرناک خواهد بود‪.‬‬ ‫اما با تمام این اوصاف و با وجود تجربه خوب عدم‬ ‫برگزاری جشنواره جهانی فیلم فجر و انتقال ان به سال اینده‪،‬‬ ‫گویا دولت اصرار دارد که حتی به قیمت جان فرهنگیان هم‬ ‫که شده این جشنواره را برگزار کند و بی خیال ان نیست! واقع ًا‬ ‫در صورتی که امسال این جشنواره برگزار نشود چه لطمه ای‬ ‫به سینمای ایران وارد می شود و چه اتفاق دردناکی رخ خواهد‬ ‫داد؟ فیلم هایی که تمایل داشتند در جشنواره حاضر شوند هم‬ ‫می توانند با بازگشایی سینماها وارد چرخه اکران شوند و در‬ ‫صورت فراهم بودن شرایط اکران خوبی را تجربه کنند‪ .‬البته‬ ‫تصمیم قطعی هنوز گرفته نشده است و شاید برگزاری ان لغو‬ ‫شود‪ .‬در هر حال انچه که مهم بود تصمیم و رویکرد بخش‬ ‫فرهنگی دولت در این امتحان سخت بود تا ببینیم ایا دولت‬ ‫تصمیم عاقالنه و منطقی می تواند بگیرد یا خیر که متاسفانه‬ ‫اصرار ان برای برگزاری این جشنواره نشان داد که اهم فی االهم‬ ‫کردن وزارت فرهنگ به خاطر بازی قدرت و پر کردن رزومه‬ ‫و کارنامه فرهنگی دولت تدبیر و امید موضوعیت بیشتری دارد‪.‬‬ ‫دو هفته تعطیالت تمام کسب و کارها نشان داد که مقابله با این‬ ‫ویروس چه مشکالت و دردسرهایی دارد؛ حاال برگزاری یک‬ ‫جشنواره در این میان چقدر مهم است؟‬ ‫بنابراین سیمرغ امسال همان بهتر که در خواب بماند و سال‬ ‫اینده پر پرواز بگشاید‪ .‬اینگونه خاطره ای تلخ از جشنواره فیلم‬ ‫فجر باقی نمی ماند و می توان به جشنواره ای پر خاطره برای سال‬ ‫بعد فکر کرد‪.‬‬ ‫مرگهنرمندان مان‬ ‫عادیشدهاست!‬ ‫رضی هیرمندی می گوید‪ :‬متاسفانه کرخت شده ایم‬ ‫و مرگ هندمندان مان برای مان عادی شده است؛‬ ‫در حالی که من بخشی از بهترین کارهایم را بعد از‬ ‫‪۶۵‬سالگی انجام داده ام‪.‬‬ ‫این مترجم و نویسنده‪ ،‬درباره اعالم بازنشستگی‬ ‫نویسندگان و زمین گذاشتن قلم اظهار کرد‪ :‬ممکن است‬ ‫هر پدیداورنده هنری ای از نویسنده تا نقاش‪ ،‬مجسمه ساز‬ ‫و فیلم ساز‪ ،‬در یک نقطه از خطی که سفری در حجم‬ ‫زمان می کند به این نتیجه برسد که دیگر نمی تواند‬ ‫تولیدگر خوبی باشد‪ ،‬ان چنان که در گذشته بوده یا‬ ‫همواره می خواسته است‪ .‬حق طبیعی هر فردی است‬ ‫که در هر لحظه کفش هایش را به قول فوتبالیست ها‬ ‫اویزان کند‪ .‬اما ان چه مهم است این است که کسی که‬ ‫عنوان نویسنده بر اسمش الصاق شده‪ ،‬همواره نویسنده‬ ‫باقی می ماند و ممکن است یادداشت هایی را به صورت‬ ‫پراکنده بنویسد‪ ،‬یا کتاب بنویسد و چاپ نکند‪ .‬همه این‬ ‫اتفاقات ممکن است بیفتد‪ ،‬اما در مجموع‪ ،‬یک نویسنده‬ ‫ذهنش همواره یک نویسنده است‪.‬‬ ‫او سپس با بیان این که عوامل متعددی بر این موضوع‬ ‫تاثیرگذار است‪ ،‬گفت‪ :‬ممکن است محدودیت های‬ ‫اجتماعی و سیاسی باعث شود نویسنده قلمش را غالف‬ ‫کند و یا بنویسد و کنار بگذارد‪ .‬یا نویسنده ان قدری از‬ ‫زندگی بهره ور شده و سن و سالی از او گذشته که دیگر‬ ‫ذهنش زایش ندارد و می تواند بگوید من همه حرف های‬ ‫خود را زده ام‪ .‬بعد از این اتفاق دیگران باید بپرسند چرا؟‬ ‫این چرایی بسیار مهم است‪ .‬شاید نویسنده دلیلش را‬ ‫بگوید و شاید هم نگوید‪.‬‬ ‫هیرمندی درباره چرایی این موضوع خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬یکی از دالیل مهم این است که نویسنده با گذر‬ ‫زمان حس کند چیزهایی که می نویسد نه تنها جنبه های‬ ‫نواورانه برای اینده ندارد بلکه برای حال هم ندارد‪ .‬ما‬ ‫در مقامی نیستیم که به نویسنده باید و نباید بگوییم‪ .‬اما‬ ‫من به عنوان مصرف کننده کارهای هنری می گویم اگر‬ ‫نویسنده حرفی برای گفتن دارد در بدترین شرایط ممیزی‬ ‫هم باید بنویسد زیرا این حرف ها مورد نیاز ایندگان‬ ‫خواهد بود‪ .‬البته اگر زندگی هنرمند یا نویسنده به لحاظ‬ ‫مادی به تولید هنر گره خورده باشد‪ ،‬اص ً‬ ‫ال نمی توان‬ ‫این انتظار را از نویسنده داشت که وقتی همه کارهایش‬ ‫ممیزی می خورد و ارتباط حیاتی به لحاظ اقتصادی اش از‬ ‫بین رفته‪ ،‬بنویسد و برای ایندگان در طاقچه بگذارد‪.‬‬ ‫او با اشاره به این که نویسنده کم کاری است و بیشتر‬ ‫خود را به عنوان مترجم می شناسد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬من‬ ‫زمانی به این نتیجه رسیدم که ترجمه را کنار بگذارم؛‬ ‫ممیزی‪ ،‬نبود بازخورد اقتصادی و داشتن یک پروژه‬ ‫برای نوشتن دست به دست هم دادند که به این نتیجه‬ ‫برسم که دیگر ترجمه نکنم‪ .‬از طرف دیگر به این فکر‬ ‫می کردم که شاید نتوانم کارهای بهتری از کارهایی که‬ ‫ترجمه کرده ام‪ ،‬ترجمه کنم‪ .‬اما بعدها منصرف شدم و به‬ ‫خود نهیب زدم و گفتم هنوز می توانم علی رغم ممیزی و‬ ‫سخت پیدا کردن کتاب‪ ،‬کتاب هایی را در حوزه کودک‬ ‫ترجمه کنم‪ ،‬پس االن وقتش نیست و بی خود کفش هایم‬ ‫را اویزان کرده ام‪ .‬از قضا دیدم فکر درستی داشتم و‬ ‫از تاریخی که دوباره شروع به ترجمه کردم‪ ،‬بخشی از‬ ‫بهترین کارهایم را انجام دادم‪.‬‬ ‫هیرمندی سپس بیان کرد‪ :‬متاسفانه ان چنان کرخت‬ ‫شده ایم و مرگ عزیزان و هنرمندان مان ان چنان‬ ‫عادی شده‪ ،‬زمانی که هنرمندی مانند کامبوزیا پرتوی‬ ‫درمی گذرد‪ ،‬برای این که مسئله را هموار کنیم‪ ،‬خیال‬ ‫می کنیم عمرشان را کرده اند‪ .‬من بخشی از بهترین‬ ‫کارهایم را از سن ‪۶۵‬سالگی به بعد انجام داده ام‪ .‬االن‬ ‫چند کتاب خوب دیگر در دست ترجمه دارم و دائما‬ ‫کتاب خوب برای کودکان پیدا می کنم‪ .‬من نمی توانم‬ ‫رمان چهارصد ‪ -‬پانصدصفحه ای ترجمه کنم اما کتاب‬ ‫خوب به حجمش نیست‪ .‬من نوع خاصی از کتاب های‬ ‫خردساالن را کشف کرده ام‪ ،‬کتاب های خاصی تحت‬ ‫عنوان همه سنین پیدا کرده ام و سال هاست که روی‬ ‫ان ها کار می کنم‪ .‬با خود می گویم حیف نبود وقتی‬ ‫قلق کار کم وبیش دستت امده‪ ،‬دیوید کالی یا یوشی‬ ‫تکه را ترجمه نمی کردی؟ «خاطرات صددرصد واقعی‬ ‫یک سرخپوست» شرمن الکسی را ترجمه نمی کردی؟‬ ‫یا «چگونه پدر و مادر خود را تربیت کنیم» را ترجمه‬ ‫نمی کردی؟ من خودم را سرزنش می کنم که چرا این‬ ‫تصمیم را گرفتم‪ .‬در مجموع اراده ام معطوف به این است‬ ‫تا زمانی که هستم کار کنم اما نمی خواهم برای دیگران‬ ‫تکلیف تعیین کنم‪.‬‬ ‫او در پایان تاکید کرد‪ :‬قدر هنرمندانی را که باقی‬ ‫مانده اند‪ ،‬بدانیم‪ .‬هنرمندان ما کسانی هستند که فکرشان‬ ‫زایا و پدیداور باشد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫دوشنبه ‪ 10 -‬اذر ‪ 1399‬شماره ‪1232‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫گزارش‬ ‫اعالمشیفتهایکاریشعبفعالبانکملیایراندرمناطققرمز‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬با فراگیری شیوع ویروس کرونا و لزوم رعایت حداکثری پروتکل های بهداشتی از جمله کاهش‬ ‫رفت و امدهای غیرضروری‪ ،‬این بانک از هموطنان گرامی درخواست دارد ضمن استفاده از انواع خدمات غیرحضوری و امتناع از مراجعه‬ ‫حضوری به شعب تا حد امکان‪ ،‬در مواقع اضطرار از روز فعالیت شعبه مدنظر خود مطلع شوند‪.‬‬ ‫نحوهفعالیتواحدهای‬ ‫بانکرفاهکارگران‬ ‫درهفتهجاریاعالمشد‬ ‫بانک رفاه کارگران نحوه‬ ‫فعالیت واحدهای صف و ستاد‬ ‫خود را از روز شنبه هشتم اذر ماه‬ ‫سال جاری به مدت یک هفته‪ ،‬در‬ ‫مناطق با وضعیت قرمز اعالم کرد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی‬ ‫بانک رفاه کارگران‪ ،‬با عنایت به‬ ‫تصمیم شورای هماهنگی بانک‬ ‫ها‪ ،‬نحوه فعالیت شعب و کارکنان‬ ‫این بانک در تهران و سایر استان‬ ‫های با وضعیت قرمز‪ ،‬از روز شنبه‬ ‫هشتم اذر ماه سال جاری به مدت‬ ‫یک هفته به این شرح است‪:‬‬ ‫شعب شهرهای تک شعبه ای با‬ ‫‪ 100‬درصد پرسنل و سایر شهرها‬ ‫‪ 50‬درصد شعب با ‪ 100‬درصد‬ ‫پرسنل و همچنین پرسنل ستاد‪ ،‬از‬ ‫حداقل ‪ 10‬درصد تا حداکثر ‪50‬‬ ‫درصد با تشخیص و تایید مسئول‬ ‫مربوطه در محل کار فعالیت می‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬در صورت‬ ‫ازدحام جمعیت در شعب‪ ،‬تعداد‬ ‫شعب افزایش می یابد تا در نحوه‬ ‫ارائه خدمات به مشتریان خللی‬ ‫ایجاد نشود‪.‬‬ ‫‪60‬درصدتسهیالت‬ ‫بانک صادرات ایران در ‪ ٨‬ماه‬ ‫اولسالبهتولیداختصاصیافت‬ ‫یوسفیان‪ ،‬نائب رئیس هیئت مدیره خبر داد‪:‬‬ ‫نائب رئیسهیئت مدیرهبانکصادرات‬ ‫ایرانازپرداخت‪ ٦٠‬درصدتسهیالتاین‬ ‫بانکبهبخشتولیدطیهشتماهاولسال‬ ‫‪ ٩٩‬خبر داد‪.‬‬ ‫بهگزارشروابط عمومیبانکصادرات‬ ‫ایران‪،‬امیریوسفیانبااعالماینخبرافزود‪:‬بانک‬ ‫صادراتایرانباشناختکافیازمشکالت‬ ‫تبخش‬ ‫واحدهایتولیدیکشور‪،‬بااولوی ‬ ‫تولید‪،‬طیهشت ماهابتدایسال‪ ٩٩‬بیشاز‬ ‫‪ ٥٢٥‬هزارمیلیاردریالتسهیالتجدیدبه‬ ‫واحدهایتولیدیپرداختکردهکهاین‬ ‫میزانبرابربانزدیکبه‪ ٦٠‬درصدکلمیزان‬ ‫تسهیالتپرداختشدهبانکدراینمدت‬ ‫بودهاست‪.‬‬ ‫ویگفت‪:‬طیدوسالگذشتهشرایط‬ ‫تحریمعلیهکشورمانبهشدتسخت ترشده‬ ‫ودشمنهوشمندانهوناجوانمردانهواحدهای‬ ‫تولیدیومعیشتمردمراهدفگرفتهاست‪.‬‬ ‫بیشکدراینشرایطیکیازاصلی ترین‬ ‫مجموعه هاییکهمی تواندبهواحدهای‬ ‫اقتصادیبهویژهواحدهایتولیدیبرایعبور‬ ‫ازاینشرایطسختکمککند‪،‬بانک ها‬ ‫هستند‪.‬بانکصادراتایرانبرایتحققاین‬ ‫هدف‪،‬ضمنشناختمشکالتاینواحدها‪،‬‬ ‫تسهیالتجدیدسال‪ ٩٩‬رااولویت بندیکرد‬ ‫کهبخشعمدهانبهحمایتوتامینمالیاین‬ ‫واحدهاتخصیصیافتهاست‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬براساسمطالعاتانجامشده‪،‬‬ ‫واحدهایتولیدیعمدتاًدارایسهمشکل‬ ‫اساسیبهشرحذیلهستند‪.‬کمبودسرمایهدر‬ ‫گردشباتوجهبهافزایشقابلتوجهقیمت‬ ‫مواداولیهوسایرخریدها‪،‬عدمامکانخرید‬ ‫نسیهواعتباریمواداولیهوفروشکاالونبود‬ ‫امکانخریدماشین االتوتاسیساتجدید‬ ‫برایافزایشمیزانتولیدبهدلیلکمبودمنابع‬ ‫که بانک صادرات ایران طی سال جاری در‬ ‫چندمرحلهبرایکمکبهاینواحدهااقدامات‬ ‫متعددیراانجامدادهاست‪.‬‬ ‫نائب رئیسهیئت مدیرهبانکصادرات‬ ‫ایراناظهارکرد‪:‬اینبانکطیهشتماهاول‬ ‫سالجاریدراولینقدم‪ ٥٢٥،‬هزارمیلیارد‬ ‫ریالتسهیالتریالیسرمایهدرگردشبه‬ ‫بخش هایمختلفتولیدیپرداختکردکه‬ ‫نزدیکبه‪ ٦٠‬درصدکلتسهیالتپرداختی‬ ‫هشت ماهه اول سال‪ ٩٩‬این بانک را شامل‬ ‫می شود‪.‬بانکصادراتایراندرمرحلهبعد‪،‬‬ ‫بیشاز‪ ٢٠١‬هزارمیلیاردریالاعتباراتاسنادی‬ ‫ریالیمدت داربرایخریدمواداولیهوفروش‬ ‫کاالبهصورتنسیهبرایواحدهایتولیدی‬ ‫صادرکردهاست‪.‬‬ ‫ویدرتوضیحاقدامسومبانکصادرات‬ ‫ایراندرکمکبهواحدهایتولیدیابراز‬ ‫کرد‪:‬اینبانکازشهریورماهسالجاریطرح‬ ‫«طراوتتوسعه»راارائهوعملیاتیکردوبه‬ ‫واحدهایتولیدیاینامکانرادادتادرقالب‬ ‫اعتباراتاسنادیریالی‪،‬تا‪ ١٨‬ماهبهصورت‬ ‫نسیهاقدامبهخریدماشین االتوتاسیسات‬ ‫کنند؛ضمناینکهبدهیاینواحدهادر‬ ‫سررسیداعتباراتاسنادی‪،‬بهصورتسهساله‬ ‫تقسیطوازانهادریافتمی شود‪.‬‬ ‫یوسفیانتاکیدکرد‪:‬بانکصادراتایران‬ ‫درقالباینمجموعهاقدامات‪،‬تمامیتوان‬ ‫خودرادرجهترفعنیازهایمالیواحدهای‬ ‫تولیدیبهکارگرفتهکهاثارمثبتیداشتهو‬ ‫مورداستقبالبخش هایمختلفاقتصادیو‬ ‫تولیدیقرارگرفتهاست‪.‬‬ ‫نائب رئیسهیئت مدیرهبانکصادرات‬ ‫ایرانافزود‪:‬اینبانکعالوهبرمواردمذکور‪،‬‬ ‫طیهشتماهگذشتهحدود‪ ٤٥٠‬هزارمیلیارد‬ ‫ریالبهسایربخش هایاقتصادیتسهیالت‬ ‫پرداختکردهکهبدوندرنظرگرفتنمبلغ‪٤٥‬‬ ‫هزارمیلیاردریالتسهیالتپرداختیبابتحل‬ ‫مشکالتناشیازشیوعبیماریکرونا‪،‬سایر‬ ‫تسهیالتپرداختشدهبهطورغیرمستقیمبه‬ ‫افزایشفعالیتبخش هایتولیدیوافزایش‬ ‫تقاضایخردکمککردهاست‪.‬‬ ‫ویدرتشریحجدیدترینامار‬ ‫حمایت هایمالیبانکنسبتبه‬ ‫اسیب دیدگانازشیوعبیماریکرونا‪،‬گفت‪:‬‬ ‫اینحمایت هادرقالبسهبخشیکی‬ ‫بهصورتپرداختتسهیالت‪١٠‬میلیون‬ ‫ریالیجمعاً‪ ٣٥‬هزارمیلیاردریالبهصورت‬ ‫قرض الحسنهوپرداختهشتهزارمیلیارد‬ ‫ریالتسهیالتبهمشاغلاسیب دیدهازکرونا‬ ‫بودکهموفقشددراینبخشباتعدیلوثایق‬ ‫ومساعدت هایویژهمدیریتعالیبانک‪،‬‬ ‫بیشاز‪ ٨٤‬درصدکلمعرفی شدگانرامورد‬ ‫حمایتقراردهد‪.‬همچنیناینبانکتاکنون‬ ‫باپرداختنزدیکبهدوهزارمیلیاردریال‬ ‫تسهیالتودیعهمسکنحمایتازاینبخش‬ ‫رااغازکردهکههمچنانادامهدارد‪.‬همچنین‬ ‫اینبانکبااعطای‪ ١٨١‬هزارمیلیاردریال‬ ‫تسهیالتمرابحهخرددرتحریکتقاضابرای‬ ‫خریدکاالهایایرانیورونقتولیدگامبرداشته‬ ‫است‪.‬ضمناًپرداخت‪ ٧٤‬هزارمیلیاردریالوام‬ ‫قرضالحسنهنیزگامدیگریبرایافزایش‬ ‫تقاضایکاالیایرانیتوسطبانکصادرات‬ ‫ایرانبهشمارمی اید‪.‬‬ ‫یوسفیانبابیاناینکهبخش هایمختلف‬ ‫اقتصادیهموارهموردتوجهبانکصادرات‬ ‫ایرانبوده‪،‬اظهارکرد‪:‬تمرکزبانکتنهابر‬ ‫صنایعمتوسطیاتسهیالتخردویاصرفاً‬ ‫طرح هایبزرگاقتصادینیست‪.‬بهدلیل‬ ‫بزرگبودنمجموعهبانکصادراتایران‬ ‫وبهلحاظداشتنواحدهایمختلفومنابع‬ ‫موجودبالغبر‪ ٣٠٠‬هزارمیلیاردتومانی‪،‬این‬ ‫بانکتمامیبخش هایاقتصادیکشوررا‬ ‫موردتوجهخودقرارمی دهد‪.‬دراینمیان‬ ‫بخش هایپیشرانوبزرگصنعتینیزاز‬ ‫حمایتبانکصادراتایرانبرخورداربود هاند‪.‬‬ ‫طیدوسالاخیر‪،‬بانکدونیروگا هبزرگبرق‬ ‫رابهبهره برداریرساندهاست‪«.‬نیروگاهمولد‬ ‫برقاسالماباد»کهازبزرگترینوپیشرفته ترین‬ ‫نیروگاه هایکشوراستونیروگاه«انرژی‬ ‫گسترجم»درشهریزدازدیگرپروژه هایی‬ ‫بودهکهبانزدیکبه‪ ٥٠٠‬میلیونیوروعملیاتی‬ ‫شدهاست‪.‬شرکتالومینیومجنوببهعنوان‬ ‫بزرگترینمجموعهتولیدالومینیومدرکشور‬ ‫توسطبانکصادراتایرانوکنسرسیومیاز‬ ‫چندبانکدیگردرقالبتسهیالتسندیکایی‬ ‫بهبهره برداریرسیدهاستودراینشرکت‬ ‫نزدیکبهیکمیلیارددالرسرمایه گذاری‬ ‫صورتگرفته وموردبهره برداریقرارگرفته‬ ‫است‪.‬‬ ‫نائب رئیسهیئت مدیرهبانکصادرات‬ ‫ایران افزود‪ :‬بانک صادرات ایران در حوزه‬ ‫پتروشیمیکهمی توانددرامدارزیخوبی‬ ‫برایکشورداشتهباشد‪،‬حمایتقابل‬ ‫مالحظه ایداشتهوبالغبر‪ ٥٠‬هزارمیلیاردریال‬ ‫دراینبخشتسهیالتپرداختکردکه‬ ‫امیدواریمتاسالایندهدوشرکتپتروشیمیرا‬ ‫بهبهره برداریبرسانیم‪.‬‬ ‫یوسفیانبااشارهبهاینکهبانک هانیز‬ ‫مانندواحدهایتولیدیدیگرنیازبهمواد‬ ‫اولیهدارندومواداولیهنظامبانکی سپرده های‬ ‫مشتریاناست‪،‬گفت‪:‬خوشبختانهاقبالمردمبه‬ ‫بانک هایبزرگازجملهبانکصادراتایران‬ ‫مناسببودهوبانکنیزطرح هایمختلفو‬ ‫هوشمندانه ایبرایسپرده گذاریمشتریانارائه‬ ‫کردهاست‪.‬قطعاًزمانیکهمنابعبانک مناسب‬ ‫باشد‪،‬کمک هایویژه ایبهبخش هایتولیدی‬ ‫توسطبانکصورتخواهدگرفتوعملکرد‬ ‫سالجاریبانکصادراتایرانبیانگراین‬ ‫موضوعاست‪.‬‬ ‫همراه کارت بانک اینده؛ دومین نرم افزار‬ ‫پرداخت پرطرفدار کشور‬ ‫گزارش‬ ‫سامانه همراه کارت بانک اینده‪ ،‬نرم‬ ‫افزاری ساده‪ ،‬کاربردی و رایگان است که‬ ‫در حال حاضر‪ ،‬قابل استفاده برای تلفن های‬ ‫همراه و تبلت های هوشمند با سیستم عامل‬ ‫های اندروید و ‪ iOS‬است‪.‬‬ ‫این سامانه با ارائه خدمات مبتی بر‬ ‫کارت همچون‪ :‬انتقال وجه کارت به کارت‬ ‫از مبدا ‪ ۳۲‬بانک معتبر کشور‪ ،‬دریافت‬ ‫موجودی‪ ،‬خرید شارژ و اینترنت‪ ،‬پرداخت‬ ‫قبوض شهری‪ ،‬نیکوکاری‪ ،‬خدمات خودرو‪،‬‬ ‫اعتبارسنجی بانکی و پرداخت های اینترنتی‪،‬‬ ‫توانسته است؛ جایگاه ویژه ای را در میان‬ ‫تمام کاربران بانکداری الکترونیکی برای‬ ‫خود‪ ،‬کسب کند‪.‬‬ ‫در حال حاضر‪ ،‬همراه کارت بانک‬ ‫اینده با خدمت رسانی به ‪ ۱۰‬میلیون کاربر‪،‬‬ ‫رتبه دوم را در بین نرم افزارهای پرداخت‪،‬‬ ‫به خود اختصاص داده است‪.‬‬ ‫امارها نیز نشانگر ان است که همراه‬ ‫کارت بانک اینده در “گوگل پلی” و “کافه‬ ‫بازار” به ترتیب با بیش از ‪ ۵‬میلیون و ‪۲‬‬ ‫میلیون بارگذاری و نیز کسب امتیازهای ‪۴/۶‬‬ ‫و ‪ ۴/۷‬از ‪ ،۵‬در مقایسه با دیگر نرم افزارهای‬ ‫مشابه‪ ،‬پیشتاز بوده است که این دستاورد‪،‬‬ ‫نشان از رضایت مطلوب کاربران از این‬ ‫محصول دارد‪ .‬طراحان این نرم افزار‪ ،‬یکی‬ ‫از اصلی ترین دالیل رشد همراه کارت را‬ ‫مشارکت کاربران فعلی در معرفی این نرم‬ ‫افزار به دیگران می دانند که این امر می‬ ‫تواند به دلیل استفاده اسان و دلچسب همراه‬ ‫کارت باشد که نهایتا رضایت مشتری را در‬ ‫پی دارد‪.‬‬ ‫در طراحی همراه کارت سعی شده‬ ‫است که ارائه خدمات متداول پرداخت‪ ،‬با‬ ‫خالقیت توام باشد‪ .‬به عنوان مثال‪ :‬در حال‬ ‫حاضر‪ ،‬کاربران سیستم عامل های اندروید‬ ‫و ‪ iOS‬می توانند ویجت خرید شارژ را بر‬ ‫روی صفحه اصلی (‪ )Home‬گوشی خود‬ ‫اضافه کرده و تنها با لمس یک دکمه‪ ،‬شارژ‬ ‫خود را خریداری کنند‪.‬‬ ‫امکان انتقال وجه کارت به کارت بدون‬ ‫ارائه یا اطالع از شماره کارت مقصد و‬ ‫صرفا از طریق شماره تلفن همراه‪ ،‬از دیگر‬ ‫نواوری های همراه کارت است‪.‬‬ ‫همچنین برای خوانش ‪ ۱۶‬رقم کارت‬ ‫بانکی‪ ،‬امکان اسکن کارت پیش بینی شده‬ ‫که در این صورت با خوانش خودکار‬ ‫کارت‪ ،‬امکان انتقال وجه کارت به کارت‪،‬‬ ‫بین مبدا و مقصد‪ ،‬فراهم خواهد بود‪.‬‬ ‫همراه کارت بانک اینده در ترسیم‬ ‫استراتژی اینده خود نیز عرصه های متعددی‬ ‫را مد نظر دارد که یکی از ان ها‪ ،‬ورود به‬ ‫عرصه خدمات “فینتک” یا خدمات مالی‬ ‫است که از جمله ان ها می توان به خرید‬ ‫“بیمه خودرو” اشاره کرد‪.‬‬ ‫خرید اعتباری از طریق “کیف پول‬ ‫همراه کارت”‪ ،‬امکان دیگری است که در‬ ‫نسخه جدید همراه کارت‪ ،‬پیش بینی خواهد‬ ‫شد؛ بدین ترتیب که کاربران می توانند از‬ ‫مراکز طرف قرارداد بانک اینده‪ ،‬به صورت‬ ‫اعتباری و از طریق کیف پول همراه کارت‪،‬‬ ‫خرید خود را انجام دهند‪.‬‬ ‫خدمت دیگری که به زودی در همراه‬ ‫کارت قابل بهره برداری خواهد بود‪،‬‬ ‫پرداخت “‪ ”Tap & Go‬یا “پرداخت‬ ‫سریع غیرتماسی” است‪ .‬در این نوع پرداخت‬ ‫برای هر یک از کاربران‪ ،‬یک کد دو بُعدی‬ ‫(‪ )QR code‬تولید می شود که کاربر به‬ ‫هنگام خرید‪ ،‬کد مذکور را مقابل پایانه های‬ ‫فروش (‪ )pos‬ویژه قرار داده و به سادگی و‬ ‫بدون هیچ گونه تماسی‪ ،‬مبلغ خرید از کیف‬ ‫پول همراه کارت‪ ،‬پرداخت خواهد شد‪ .‬این‬ ‫امکان در شرایط ویژه کنونی و همه گیری‬ ‫کرونا در حفظ سالمت کاربران بسیار موثر‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫همراه کارت بانک ایند ه (�‪ham‬‬ ‫‪ )rahcard.ir‬همواره می کوشد؛ با‬ ‫بهره گیری از فن اوری روز دنیا و همچنین‬ ‫نیازسنجی کاربران خود‪ ،‬عملیات بانکی را‬ ‫به ساده ترین و سریع ترین شکل‪ ،‬امکان‬ ‫پذیر سازد‪.‬‬ ‫بازارمسکنسرانجامبهثباترسید‬ ‫بازار معامالت مسکن در ماه ابان به‬ ‫جای تداوم رشد شدید قیمت‪ ،‬به ثبات رسید‪.‬‬ ‫گزارش پایگاه خبری بانک مسکن‬ ‫از امارهای جدید بانک مرکزی درباره‬ ‫تحوالت بازار مسکن شهر تهران حاکی‬ ‫است‪ :‬میانگین قیمت در معامالت ماه ابان‬ ‫تنها ‪ 1.8‬درصد نسبت به مهر ماه افزایش‬ ‫پیدا کرد‪.‬این میزان نوسان بسیار پایین قیمت‬ ‫مسکن بیانگر شروع دوره ثبات و پایان دوره‬ ‫افزایش شدید قیمت است‪.‬‬ ‫قیمت مسکن درست یک ماه قبل از این‬ ‫(معامالت ماه مهر) رشد ماهانه حدود ‪10‬‬ ‫درصدی داشت اما در ماه میانی پاییز نرخ‬ ‫رشد تقریباً به یک پنجم سقوط کرد‪.‬‬ ‫طبق گزارشی که بانک مرکزی منتشر‬ ‫کرده است‪ ،‬میانگین قیمت هر مترمربع واحد‬ ‫مسکونی در ماه ابان حدود ‪ 500‬هزار تومان‬ ‫نسبت به مهر افزایش یافت و به ‪ 27‬میلیون و‬ ‫‪ 193‬هزار تومان رسید‪ .‬در این ماه ‪ 4‬هزار و‬ ‫‪ 466‬واحد مسکونی خرید و فروش شد که‬ ‫این حجم معامالت ‪ 48‬درصد کمتر از ماه‬ ‫مهر بوده است‪.‬‬ ‫رشد نقطه ای قیمت مسکن در ابان ماه‬ ‫‪ 118‬درصد اعالم شده است‪.‬‬ ‫به گزارش هیبنا‪ ،‬در ماه ابان بیشترین‬ ‫متوسط قیمت اپارتمان در تهران مربوط‬ ‫به منطقه یک بوده است‪ .‬در این منطقه هر‬ ‫مترمربع واحد مسکونی در معامالت ابان با‬ ‫قیمت ‪ 55‬میلیون تومان فروخته شد‪ .‬همچنین‬ ‫ارزانترین منطقه تهران در معامالت مسکن‬ ‫در ماه میانی پاییز نیز منطقه ‪ 18‬است (طبق‬ ‫معمول همه ماه های قبل)‪ .‬در این منطقه‬ ‫میانگین قیمت مترمربعی ‪ 12‬میلیون تومان‬ ‫گزارش شده است‪ .‬خانه های این منطقه‬ ‫جنوبی شهر به لحاظ ارزش معامالتی تقریباً‬ ‫یک چهارم خانه های شمالی ترین نقطه‬ ‫تهران قیمت دارد‪.‬‬ ‫همچنین میانگین ‪ 8‬ماهه قیمت مسکن‬ ‫نیز به ‪ 21‬میلیون و ‪ 670‬هزار تومان رسیده‬ ‫است که رشد ‪ 74‬درصدی در مقایسه با‬ ‫میانگین ‪ 8‬ماهه قیمت در سال ‪ 98‬از خود‬ ‫نشان می دهد‪.‬‬ ‫پرفروش ترین واحدهای مسکونی در‬ ‫شهر تهران را اپارتمان های با قیمت میانگین‬ ‫‪ 14‬تا ‪ 16‬میلیون تومان در هر مترمربع‬ ‫تشکیل می دهد‪ .‬فاصله قیمت این واحدهای‬ ‫پرفروش با میانگین قیمت شهر دو موضوع‬ ‫مهم را بازگو می کند‪ .‬موضوع اول ان است‬ ‫که خریداران مسکن به سمت مناطق پایین‬ ‫شهر رفته اند؛ در نتیجه قیمت اغلب معامالت‬ ‫پایین تر از قیمت میانگین ‪ 27‬میلیون در‬ ‫مترمربع شده است‪ .‬موضوع دوم نیز به گروه‬ ‫سنی اپارتمان های خریداری شده مربوط‬ ‫است‪ .‬بیش از ‪ 30‬درصد از معامالت مسکن‬ ‫را فروش اپارتمان های با عمربنای بیش از‬ ‫‪ 16‬سال ساخت تشکیل می دهد‪ .‬قیمت این‬ ‫واحدها در مقایسه با واحدهای نوساز و کم‬ ‫سن‪ ،‬کمتر است‪.‬پیش بینی می شود ثبات‬ ‫قیمت مسکن و حتی کاهش قیمت در ماه‬ ‫های اینده ادامه پیدا کند‪.‬‬ ‫پیامتسلیتمدیرعاملبانکتوسعهتعاون‬ ‫درپیشهادتدانشمندهسته ای‬ ‫در پی شهادت مظلومانه شهید‬ ‫محسن فخری زاده ‪ ،‬مدیرعامل بانک‬ ‫توسعه تعاون پیام تسلیتی صادر نمود‪.‬‬ ‫بسم اهلل الرحمن الرحیم‬ ‫َبر ا َءهٌ مِ َن َّ‬ ‫َّ‬ ‫ِ‬ ‫ین‬ ‫الل ِ َو َر ُسول ِ ِه اِلَی الذ َ‬ ‫ِکین‬ ‫َعا َه ْدت ُ ْم مِ َن ال ْ ُم ْشر َ‬ ‫[این ایات] اعالم بیزاری [و عدم‬ ‫تعهد] است از طرف خدا و پیامبرش‬ ‫نسبت به ان مشرکانی که با ایشان پیمان‬ ‫بسته اید‬ ‫اری‪ ،‬این اعالم برائت و نفرتی‬ ‫است برخواسته از قلب های مسلمین‬ ‫جهان خاصه از اعماق قلوب احاد‬ ‫متدین و زخم دیده در ایران اسالمی‬ ‫نسبت به مشرکان زمان و مستکبران‬ ‫عالم و ایادی انان‪ ،‬نفرتی که موج‬ ‫میزند و برون می تراود‪ .‬برائت نسبت‬ ‫به کسانی که بزدالنه و تهی از شهامت‬ ‫در پس زرادخانه های خویش کمین‬ ‫گرفته اند و در هیچ جبهه و مواجهه‬ ‫جوانمردانه ای تاب رویارویی با ایمان‬ ‫و صالبت این امت غیور را ندارند‪.‬‬ ‫در شرق و غرب عالم‪ ،‬علم دشمنی‬ ‫با این سرزمین و مردمان ان را بپا‬ ‫کرده اند و همه عرصه های اقتصادی‪،‬‬ ‫علمی و ‪ ...‬را به اوردگاه مقابله بدل‬ ‫نموده اند لیکن دریغ از ذره ای فتوت و‬ ‫جوانمردی‪ .‬تحریم اقتصادی و دارویی‬ ‫و تهدید سالمتی و حق حیات کودکان‬ ‫و بیماران از یک سو و ترورهای ذلیالنه‬ ‫و کوردالنه فرزندان خدمتگزار این‬ ‫کشور از جانب دیگر‪ ،‬تیرهای باقیمانده‬ ‫در ترکش ابرقدرتی است که در اندیشه‬ ‫رهبری جهان و مدعی حقوق بشر و‬ ‫تعالی انسانی است‪ .‬خداوند رسوایی و‬ ‫سرنگونی این ابهت نمادین و متزلزل را‬ ‫رقم زده است و هر عمل انان را سبب‬ ‫زمینه سازی برای زوال زودرسشان قرار‬ ‫می دهد‪ .‬این چنین است که در سالروز‬ ‫شهادت یکی از دانشمندان هسته ای‪،‬‬ ‫دستان جنایتکار مزدوران صهیونیسم و‬ ‫سردمداران اروپایی و امریکائی انان‬ ‫دیگر باره به جنایتی علیه نظام مقدس‬ ‫جمهوری اسالمی الوده می شود و با‬ ‫ترور فرزند غیور ایران‪ ،‬دانشمند متعهد‬ ‫شهید دکتر محسن فخری زاده برای‬ ‫خود ننگی دیگر را در تاریخ عالم ثبت‬ ‫می نمایند‪ .‬خداوند دشمنی اشکار انان‬ ‫با اسالم و مسلمین را پدیدار کرده است‬ ‫تا وجه خونخوارانه و تروریستی انها‬ ‫از پس نقاب مزورانه انسان دوستی رخ‬ ‫بنمایاند‪ .‬این گونه جنایت های فجیع‬ ‫بر ضد ملت و دولت ما انچنانکه از‬ ‫ابتدای انقالب اسالمی نیز رواج داشته‬ ‫و تاکنون تقدیم بیش از هفده هزار‬ ‫شهید ترور را در کارنامه پرافتخار ما‬ ‫ثبت کرده است‪ ،‬به فضل الهی در عزم‬ ‫و اراده این ملت برای رشد و تعالی‬ ‫مادی و معنوی مومنانه و مصلحانه اثری‬ ‫نخواهد داشت‪.‬‬ ‫اینجانب و سایر همکارانم در بانک‬ ‫توسعه تعاون ضمن محکوم نمودن ترور‬ ‫دانشمند و شخصیت برجسته علمی‬ ‫کشورمان‪ ،‬برادر خدوم‪ ،‬شهید دکتر‬ ‫محسن فخری زاده‪ ،‬شهادت پرافتخار‬ ‫او را اوالً به پیشگاه مقدس امام عصر‬ ‫عجل اهلل تعالی فرجه الشریف‪ ،‬سپس به‬ ‫محضر رهبر معظم انقالب و ملت غیور‬ ‫و شهیدپرورمان در سراسر ایران اسالمی‬ ‫تبریک و تسلیت عرض می نماییم‪.‬‬ ‫خداوند همگی ما را به ایستادگی و‬ ‫پایمردی در طریق رضای خویش موفق‬ ‫فرماید‪.‬‬ ‫حجت اله مهدیان‬ ‫مدیرعامل بانک توسعه تعاون‬ ‫هشتم اذر یکهزاروسیصدونودونه‬ صفحه 4 ‫افزایشمرگبراثرکرونادرفارس‬ ‫امار مرگ براثر ابتال به کرونا در استان فارس که طی روزهای گذشته روندی کاهش داشت‪ ،‬بار دیگر و برای ‪ ۲۴‬ساعت اخیر از ‪ ۴۰‬نفر عبور کرد‪.‬معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی شیراز یکشنبه ‪ ۹‬اذر به خبرنگاران گفت‪ :‬طی ‪۲۴‬‬ ‫ساعت گذشته متاسفانه ‪ ۴۱‬نفر از هم استانی ها در فارس براثر ابتال به کرونا جان باختند‪.‬دکتر علی اکبری با بیان اینکه با اضافه شدن شمار فوت شدگان جدید‪ ،‬امار کلی مرگ براثر کرونا به ‪ ۲۴۶۸‬نفر رسیده است‪ ،‬گفت‪ :‬تنها راه قطع زنجیره‬ ‫انتقال و کنترل شرایط ایجاد شده در شیوع کرونا‪ ،‬رعایت شیوه نامه های بهداشتی‪ ،‬خصوصا استفاده از ماسک و توجه به فاصله گذاری اجتماعی است‪.‬او گفت‪ :‬در استان فارس از ابتدای شیوع کروناویروس تا کنون‪ ۴۹۲ ،‬هزار و ‪ ۳۵۷‬نمونه‬ ‫ازمایشگاهی از افراد بیمار و عالمت دار تهیه و از این تعداد‪ ۱۴۵ ،‬هزار و ‪ ۶۴۰‬مورد مثبت شناسایی شده است‪.‬اکبری همچنین امار بهبودیافتگان بیمارستانی و ایزوله خانگی استان را ‪ ۱۳۲‬هزار و ‪ ۵۲۹‬نفر اعالم کرد‪.‬کاهش موارد بستری در‬ ‫بیمارستان های فارس او با اشاره به کاهش موارد بستری در بیمارستان های فارس نسبت به هفته گذشته‪ ،‬ادامه داد‪ :‬هم اکنون ‪ ۱۹۸۳‬بیمار مشکوک و عالمت دار در بیمارستان های استان بستری هستند‪ ،‬همچنین از این تعداد‪ ۳۴۸ ،‬بیمار مبتال به‬ ‫کووید‪ ۱۹‬نیز به دلیل وخامت وضعیت جسمی در بخش های مراقبت های ویژه بیمارستان های سطح استان بستری هستند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫دوشنبه ‪ 10 -‬اذر ‪ 1399‬شماره ‪1232‬‬ ‫ایران زمین‬ ‫خط لوله جی ار �پی ‪ 400‬اندیمشک تعمیر شد‬ ‫اهواز ‪ :‬لیال زرگانیان ‪-‬سرپرست اب وفاضالب منطقه‬ ‫اندیمشک گفت‪ :‬خط لوله جی ار پی ‪ 400‬اندیمشک با‬ ‫تالش شبانه روزی کارکنان شبکه و عملیات ابفا تعمیر‬ ‫شد‪.‬‬ ‫کریم ملک خدایی با اعالم این خبر گفت‪ :‬خط لوله‬ ‫جی ار پی ‪ 400‬اندیمشک با تالش شبانه روزی کارکنان‬ ‫شبکه و عملیات ابفا تعمیر شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با اجرای این عملیات مشکل افت فشار‬ ‫قابل پیش بینی دچار حادثه شده بود که با تالش شبانه‬ ‫روزی کارکنان شبکه و عملیات اب و فاضالب منطقه‬ ‫اندیمشک تعمیر شد‪.‬‬ ‫وی خاطر نشان کرد‪ :‬با تالش کارکنان شبکه و‬ ‫عملیات اب وفاضالب منطقه اندیمشک رفع شکستگی‬ ‫معابر و مناطق مختلف سطح شهر مورد توجه قرار گرفته و‬ ‫به زودی خدمات این حوزه تقویت می شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به توسعه خدمات غیر حضوری در ابفا‬ ‫اب برخی مناطق شهر که به دلیل این عملیات ایجاد شده‬ ‫اندیمشک ‪ ،‬افزود‪ :‬شهروندان برای تسریع در رسیدگی به‬ ‫اندیمشک قرار گرفت و مشکل افت فشار اب در برخی‬ ‫بدون نیاز به مراجعه حضوری تنها از طریق سامانه اطالع‬ ‫بود‪ ،‬رفع و اب شرب مناسب در اختیار شهروندان شهر‬ ‫مناطق شهر اندیمشک رفع شد‪.‬‬ ‫سرپرست اب وفاضالب منطقه اندیمشک بیان کرد‪:‬‬ ‫این خط لوله به صورت ناخواسته و در یک عملیات غیر‬ ‫خدمات حوزه اب و رفع شکستگی لوله های توزیع اب‬ ‫رسانی ‪ 122‬اقدام و ادرس های خود را ثبت کنند تا‬ ‫کارکنان شبکه و عملیات اب وفاضالب منطقه اندیمشک‬ ‫در این زمینه اقدامات الزم را به اجرا برسانند‪.‬‬ ‫نفس اقدام سازمان منطقه ویژه پتروشیمی و شورای‬ ‫راهبردی شرکت های پتروشیمی‪ ،‬نیک و قابل تقدیر است‬ ‫استاندار خوزستان‪:‬‬ ‫استانداریتهران‪:‬‬ ‫اداراتتعطیلاست‬ ‫وزیرکشور‪:‬‬ ‫همهاداراتبازند‬ ‫در ایین پویش هر تبلت یک مدرسه استاندار‬ ‫و رئیس شورای اموزش و پرورش خوزستان‪،‬‬ ‫ضمن تبریک هفته بسیج و تسلیت سالروز وفات‬ ‫حضرت معصومه (س) گفت‪ :‬نفس انفاق و‬ ‫کمک به همنوع‪ ،‬نزد خداوند و بندگانش اقدامی‬ ‫شایسته بوده‪ ،‬بویژه انکه این امر‪ ،‬در رابطه با‬ ‫مقوله تعلیم و تربیت و علم اندوزی باشد‪.‬‬ ‫به گزارش دبیرخانه مسولیت اجتماعی‬ ‫شورای راهبردی شرکتهای منطقه ویژه اقتصادی‬ ‫پتروشیمی‪ ،‬دکتر غالمرضا شریعتی افزود‪ :‬این‬ ‫امر نیک‪ ،‬تقویت کمال انسانی را بهمراه داشته‬ ‫که با کسب علم و دانش و نزدیک شدن به‬ ‫خداوند در جامعه اسالمی موجبات ان را فراهم‬ ‫می سازد‪.‬‬ ‫وی در ادامه تصریح کرد‪ :‬در هر جامعه‬ ‫پیشرفته و توسعه یافته ‪ ،‬توجه به علم و دانش‬ ‫اندوزی مهمترین زیرساخت بشمار رفته و نبود‬ ‫ان در هر جامعه ای موجب از بین رفتن دیگر‬ ‫سرمایه های مادی ان جامعه خواهد شد‪.‬‬ ‫رئیس شورای اموزش و پرورش خوزستان‪،‬‬ ‫در خصوص جایگاه این نهاد در جامعه ما‬ ‫گفت‪ :‬اگر به اموزش و پرورش و نیروی انسانی‬ ‫بعنوان یک بخش هزینه بر نگاه کنیم‪ ،‬موجبات‬ ‫عقب ماندگی کشور را فراهم ساخته ایم؛ اما‬ ‫در صورتی که نگاهمان به این امر‪ ،‬دیدگاهی‬ ‫اصولی و بعنوان یک زیرساخت باشد‪ ،‬توانسته‬ ‫ایم گام موثری برداریم و می بایست حداقل‬ ‫امکانات برای تحقق و رسیدن به توسعه را ایجاد‬ ‫نمائیم‪ .‬استاندار خوزستان در پایان عنوان داشت‪:‬‬ ‫هرچه به رشد و شکوفایی نیروی انسانی بویژه‬ ‫دانش اموزان در شهرستان بندرماهشهر توجه‬ ‫شود‪ ،‬توانسته ایم زیر ساخت پیشرفت و توسعه‬ ‫اینده شهرستان را فراهم سازیم و از سایر دست‬ ‫اندرکاران و مدیران محلی میخواهم با جدیَّت‬ ‫در این راه گام بردارند؛ ضمن انکه الزم است از‬ ‫نقش افرینی و مشارکت بی نظیر سازمان منطقه‬ ‫ویژه اقتصادی پتروشیمی و شرکتهای پتروشیمی‬ ‫منطقه در خدمت رسانی به شهرستان و سایر نقاط‬ ‫خوزستان بویژه در سیل سال گذشته و شیوع‬ ‫ویروس کرونا بطور خاص تقدیر و تشکر نمایم‪.‬‬ ‫در پایان این مراسم‪ ،‬تعدادی تبلت بصورت‬ ‫نمادین به دانش اموزان اهدا گردید‪.‬‬ ‫بی تدبیریمسئوالنمیراثفرهنگیشهرجهانیشوش‬ ‫بالیجاناثارتاریخیایران‬ ‫محمد خزائی‪ :‬پس از گذشته یک هفته از محدودیت های ابالغی‬ ‫ستاد ملی مقابله با کرونا که در ان به کاهش حضور کارکنان دولت در‬ ‫ادارات به یک سوم ظرفیت تصریح شده بود؛ جمشید انصاری‪ ،‬رئیس‬ ‫سازمان اداری و استخدامی کشور شامگاه پنجشنبه طی گفت و گویی‬ ‫اعالم کرد‪ :‬هفته اینده ادارات تعطیل می شود‪ ،‬مگر کسانی که به‬ ‫تشخیص مقامات‪ ،‬حضور انان ضروری باشد‪.‬‬ ‫روز جمعه ‪ ۷‬اذرماه نیز انوشیروان محسنی بندپی استاندار تهران‬ ‫اعالم کرد‪ :‬تصمیم و دستور سازمان اداری و استخدامی استاندارای‬ ‫مبنی بر تعطیلی ادارات شفافیت و صراحت الزم را دارد و این موضوع‬ ‫از فردا‪ ،‬شنبه به تمامی دستگاه های اجرایی ابالغ می شود‪.‬‬ ‫پس این اظهارات‪ ،‬صبح دیروز غالمرضا عباس پاشا معاون توسعه و‬ ‫مدیریت منابع استاندار تهران در خصوص جزئیات تعطیلی ادارات در‬ ‫استان تهران گفت‪ :‬در شهرهای با وضعیت قرمز‪ ،‬کارمندان دولت از‬ ‫امروز (‪۸‬اذرماه) تا چهاردهم اذر‪ ،‬به منظور قطع انتقال شیوع بیماری‬ ‫کرونا از حضور فیزیکی در محل کار معاف هستند‪.‬‬ ‫لکن برخالف تمام این تصمیمات و اظهار نظرها‪ ،‬عبدالرضا رحمانی‬ ‫فضلی در برنامه تیتر شب شبکه خبر با تاکید بر اینکه موضوع تعطیلی‬ ‫ادارات تهران مطرح نیست‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬قرار نیست خدمات رسانی‬ ‫به مردم متوقف شود‪ ،‬مردم می توانند به ادارات مراجعه کنند اما تعداد‬ ‫کارمند کمتری در انجا خدمت رسانی خواهند کرد‪ .‬ادارات همه بازند‬ ‫و فردا یکشنبه با اعالم پیوست تبلیغی مردم از باز بودن یا نبودن ادارات‬ ‫مطلع می شوند‪.‬‬ ‫این اظهارات ضد و نقیض استانداری تهران و وزارت کشور عالوه‬ ‫بر سرگردان کردن مردم در مراجعه به ادارات دولتی‪ ،‬این ابهام را نیز‬ ‫در ذهن ایجاد می کند که علت این اظهارات متضاد در بدنه وزارت‬ ‫کشور ناشی از چیست؟‬ ‫علی درویشی درباره تعرض و حفار ی های‬ ‫غیرمجاز در تپه های تاریخی شوش در گفت وگو با‬ ‫ایلنا‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬متاسفانه این روزها حال و هوای‬ ‫شهر جهانی شوش ناخوشایند است و نفس های ان به‬ ‫شماره افتاده و هر روز شاهد از کار افتادن بخشی از‬ ‫پیکر نحیف و زخم خورده ان هستیم‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬روزی نیست که خبر ناگواری از‬ ‫تخریب‪ ،‬حفاری غیرمجاز و دیگر تجاوزات سیاسی‬ ‫از این شهر به گوش نرسد‪ ،‬اما ذر ه ای احساس‬ ‫مسئولیت و تدبیر در این خصوص دیده نمی شود‪.‬‬ ‫دبیر انجمن دوست داران میراث فرهنگی شوش‬ ‫گفت‪ :‬در تاز ه ترین گزار ش های رسیده از سوی‬ ‫دوست داران میراث فرهنگی طی چند روز اخیر‪،‬‬ ‫یکی از تپه های تاریخی و بسیار ارزشمند شوش در‬ ‫شهرک بهرام توسط فردی به صورت کامل تخریب‬ ‫و تسطیح شده و به زمین های کشاورزی تبدیل شده‬ ‫است‪ ،‬اتفاقی که بارها شاهد ان توسط افراد مختلف‬ ‫بود ه ایم‪.‬‬ ‫کاستی های قانونی مهم ترین دلیل تجاوز‬ ‫به محوطه های باستانی‬ ‫او تصریح کرد‪ :‬با وجود اینکه این فرد در اوایل‬ ‫اردیبهشت ماه به جرم تجاوز به حریم همان تپه‬ ‫تحت پیگرد قانونی قرار گرفته بود با سوء استفاده‬ ‫از کاستی های قانونی اقدام به تخریب کامل تپه کرد‬ ‫و دلیل ان بی تدبیری و بی برنامگی مدیران میراث‬ ‫فرهنگی استان‪ ،‬به خصوص شوش است‪.‬‬ ‫درویشی‪ ،‬تنها اقدا ِم حفاظت از میراث فرهنگی‬ ‫توسط مدیران پس از وقوع تخریب و یا تجاوز به‬ ‫محوطه ها و تپه های تاریخی را تنها اعالم شکایت‬ ‫دانست و عنوان کرد‪ :‬اولویت اصلی مسئولین میراث‬ ‫فرهنگی حفاظت‪ ،‬اقدامات پیشگیرانه و جلوگیری از‬ ‫تخریب های احتمالی است‪ ،‬چراکه پس از تخریب‪،‬‬ ‫بخشی از هویت ملی از بین رفته و به هیچ وجه قابل‬ ‫جبران نخواهد بود‪.‬‬ ‫دبیر انجمن دوست داران میراث فرهنگی شوش‬ ‫اقدامات بعدی متولیان میراث فرهنگی را تنها رفع‬ ‫تکلیف‪ ،‬بازی با کلمات و واژ ه ها و در نهایت پر‬ ‫کردن چاله های حفاری دانست‪.‬‬ ‫لزوم توجه به تعیین عرصه و حریم و‬ ‫ثبت ملی محوطه های تاریخی‬ ‫او با بیان اینکه مهم ترین دالیل صدور قرار منع‬ ‫تعقیب برای فرد تسطیح کننده تپه تاریخی مذکور‪،‬‬ ‫عدم ثبت ملی و تعیین عرصه و حریم این تپه بوده‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬متاسفانه فرد مذکور به صورت دقیق نسبت به‬ ‫این مسئله اگاه بوده و اشنایی کامل با اصطالحات‬ ‫باستا ن شناسی مانند شماره ‪ ks‬و نظایر ان داشته و‬ ‫طبق برخی خبرهای رسیده احتمال سرایت برخی‬ ‫اخبار و جزئیات پرونده به بیرون نیز وجود داشته‬ ‫است‪.‬‬ ‫درویشی بیان کرد‪ :‬اگر میراث فرهنگی در انجام‬ ‫بدیهی ترین وظایف خود که ثبت ملی و تعیین عرصه‬ ‫و حریم مصوب است کوتاهی و اهما ل کاری نکند‬ ‫راه فرار قانونی بر متجاوزان بسته می شود‪ .‬متاسفانه‬ ‫اداره میراث فرهنگی شوش نیز از این قاعده مستثنا‬ ‫نیست و با وجود در اختیار داشتن چندین کارشناس‬ ‫و کارشناس ارشد باستا ن شناسی طی یک دهه گذشته‬ ‫حتی یک پرونده جهت ثبت در فهرست اثار ملی‬ ‫تهیه نکرده و کل فعالیت اداره عریض و طویل در‬ ‫این بخش محدود به پاسخگویی به چند استعالم‬ ‫ساخت وساز و نظایر ان شده است ‪.‬‬ ‫محوطه بیت مشحوت زیر پای حفاران‬ ‫غیرمجاز لگدمال شده است‬ ‫او با اشاره به اینکه بیش از هفت سال از‬ ‫گمانه زنی جهت عرصه و حریم محوطه تاریخی بیت‬ ‫مشحوت می گذرد‪ ،‬ادامه داد‪ :‬این محوطه توسط‬ ‫حفاران غیرمجاز همچون جگر هزار پاره زلیخا‬ ‫شده و ماهیانه بیش از ‪ ۱۰‬بار مورد حفاری غیرمجاز‬ ‫قرار می گیرد‪ .‬در این محوطه با وجود تال ش های‬ ‫شبانه روزی و خستگی ناپذیر پایگاه حفاظت و با‬ ‫وجود مشکالت بسیار فراوان از جمله کمبود بسیار‬ ‫شدید نیرو‪ ،‬نبود خودرو‪ ،‬نبود هزینه سوخت‪ ،‬عدم‬ ‫مسلح بودن نیروها و نظایر ان چندین باند حفاری‬ ‫غیرمجاز‪ ،‬متالشی و تعداد زیادی حفار دستگیر شدند‬ ‫و به همان دالیل فقدان ادله کافی و نواقص قانونی‬ ‫در محاکم قضایی نتیجه مطلوب حاصل نشد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن دوست داران میراث فرهنگی‬ ‫شوش یاداور شد‪ :‬بی نظمی و اشفتگی اداره میراث‬ ‫فرهنگی شوش از حدود ‪ ۲‬سال پیش به اوج خود‬ ‫رسیده است‪ .‬از اواسط سال ‪ ۹۷‬رئیس وقت این‬ ‫ِ‬ ‫سمت مدیریت دانشگاه باستا ن شناسی‬ ‫اداره با حفظ‬ ‫شوش به عنوان رئیس اداره میراث فرهنگی این‬ ‫شهر منصوب شد و با وجود مشغله های فراوان‬ ‫در دانشکده‪ ،‬مسئولیت احداث دانشگاه جامع‬ ‫باستا ن شناسی از طرف دانشگاه شهید چمران اهواز‬ ‫نیز به وی سپرده شد و با این اوصاف توانایی‬ ‫برقراری توازن و حضور مثمر ثمر در اداره میراث‬ ‫فرهنگی شهرستان را ندارد و مسائل و مشکالت‬ ‫میراث فرهنگی شوش با وجود موضوعاتی مانند‬ ‫احداث کارخانه قند در حریم جهانی چغازنبیل‪،‬‬ ‫احداث پل روگذر چهارراه ورودی شوش‪ ،‬احداث‬ ‫پل روگذر نظام مافی‪ ،‬حفار ی های گسترده و وسیع‬ ‫در سطح شهرستان و دیگر معضالت موجود‪ ،‬در‬ ‫درجه چندم اولویت های رئیس میراث فرهنگی‬ ‫شوش قرار دارد‪.‬‬ ‫تحصیالت مدیریت صیانت از میراث فرهنگی‬ ‫شهر جهانی شوش با ِس َمتش منطبق نیست‬ ‫او به منطبق نبودن تحصیالت رئیس میراث‬ ‫فرهنگی شوش با سمت خود اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫چگونه می توان صیانت از میراث فرهنگی و تاریخ‬ ‫که تخصص و اطالعات باال را می طلبد به افرادی که‬ ‫تحصیالت مرتبطی با موضوع ندارند سپرد؟‬ ‫درویشی تصریح کرد‪ :‬طبق اظهارات برخی از‬ ‫کارکنان که حاضر نبودند اسمی از ا ن ها فاش شود‪،‬‬ ‫رئیس اداره میراث فرهنگی شوش در طول هفته‬ ‫به صورت خو ش بینانه بیش از ‪ ۴‬یا ‪ ۵‬ساعت در اداره‬ ‫حاضر نیست و کل فعالیت وی در پاراف چند نامه‬ ‫خالصه می شود‪.‬‬ ‫او اظهار کرد‪ :‬با وجود چنین مدیر پرمشغله ای‬ ‫چه انتظاری برای حفاظت و صیانت از میراث‬ ‫فرهنگی شوش می توان متصور شد؟‬ ‫رئیس میراث فرهنگی شوش با حفظ سمت‬ ‫مسئول پایگاه میراث فرهنگی شوش نیز است‬ ‫دبیر انجمن دوست داران میراث فرهنگی شوش‬ ‫گفت‪ :‬نکته جالب تر اینکه در میراث فرهنگی‬ ‫خوزستان با تدبیر مدیران استان از جمله فرماندهی‬ ‫یگان حفاظت طی چند روز گذشته با حذف یکی‬ ‫از بهترین و مجر ب ترین نیروهای یگان حفاظت‬ ‫کشور‪ ،‬رئیس اداره میراث فرهنگی شوش به عنوان‬ ‫مسئول پایگاه حفاظت این شهرستان نیز منصوب‬ ‫شد و کلکسیون پست های وی تکمیل گردید‪ ،‬ایا‬ ‫با وجود این همه معضالت در حوزه میراث فرهنگی‬ ‫بهتر نیست به جای پاک کردن صور ت مسئله توسط‬ ‫مدیران ارشد میراث فرهنگی استان نسبت به رفع‬ ‫کمبودها اقدام شود؟‬ ‫گزارش حفار ی های غیرمجاز به تهران منتقل‬ ‫نمی شوند‬ ‫او همچنین اشاره کرد‪ :‬طبق گزار ش هایی که به‬ ‫دستم رسیده هیچ کدام از گزار ش های حفار ی های‬ ‫غیرمجاز و تخریب های صورت گرفته‪ ،‬توسط یگان‬ ‫حفاظت استان به تهران منعکس نمی شود‪ ،‬چه کسی‬ ‫پاسخگوی این همه خیانت به میراث نیاکانمان است؟‬ ‫با این اوضاع و شرایط موجود چه اینده مبهمی را‬ ‫می توان برای میراث فرهنگی کشور متصور بود و‬ ‫تا کی مدیران باید به دنبال سهم خواهی ها و زد و‬ ‫بندهای سیاسی باشند؟‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫دوشنبه ‪ 10 -‬اذر ‪ 1399‬شماره ‪1232‬‬ ‫جامعه‬ ‫معاون شهردار تهران‪:‬‬ ‫‪400‬دستگاهواگندرمتروتهراننیازبهاورهالوتعمیردارند‬ ‫معاون شهردار تهران گفت‪ :‬در حال حاضر ‪ ۴۰۰‬دستگاه واگن مترو از مجموع ‪ ۱۵۰۷‬دستگاه واگن مترو تهران نیازمند اورهال کردن است که در تالشیم از منابعی که برای اورهال کردن اتوبوس ها در‬ ‫نظر گرفته ایم‪ ،‬قطارهای مترو را نیز اورهال کنیم‪.‬‬ ‫سید مناف هاشمی در بازدید از ایستگاه مترو امیرکبیر اظهارداشت‪ :‬تنها نصب بخشی از تجهیزات و پله برقی ها در این ایستگاه باقی مانده است‪.‬‬ ‫معاون شهردار تهران با بیان اینکه ایستگاه مترو «امیرکبیر» به عنوان یکصد و سی امین ایستگاه مترو پایتخت به بهره برداری می رسد‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬این ایستگاه در خیابان ‪ ۱۷‬شهریور و در خط ‪ ۶‬مترو‬ ‫واقع شده است‪.‬‬ ‫مصطفی اقلیما‪ ،‬رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران در گفت وگو با صدای اصالحات‪:‬‬ ‫مقصرخودکشیدختر‪15‬ساله‬ ‫دربهزیستیمشهدکیست؟‬ ‫بحران ناکارامدی بهزیستی حاصل عدم توجه به شایسته ساالریست‬ ‫مرگ دختر مددجوی مشهدی تنها به دلیل بی کفایتی رئیس سازمان بهزیستی است‬ ‫علیرضا اصغرزاده‪ -‬بحران ناکارامدی و نارضایتی گروه های‬ ‫هدف تحت پوشش بهزیستی سال هاست که گریبان گیر این‬ ‫سازمان است‪ .‬بی کفایتی مدیران‪ ،‬عدم شایسته ساالری در‬ ‫انتخاب مدیران و معاونین‪ ،‬مشکالت ساختاری‪ ،‬ضعف در حوزه‬ ‫سیاست گذاری و کمبود بودجه ازجمله دالیل ایجاد ناکارامدی‬ ‫موجود است‪ .‬متاسفانه این ناکارامدی اخیرا ً منجر به بروز حوادث‬ ‫دل خراش در مراکز بهزیستی شهرهای کشور شده است که نمونه‬ ‫ان مرگ دل خراش دختر نوجوان در مرکز بهزیستی مشهد است‪.‬‬ ‫*خودکشی دختر نوجوان در خانه سالمت‬ ‫بهزیستی‬ ‫پنج شنبه شب گذشته دختر نوجوان ‪ 15‬ساله ای در مرکز خانه‬ ‫سالمت مشهد که زیر نظر اداره کل بهزیستی استان است‪ ،‬به طرز‬ ‫دل خراشی خودکشی کرد‪ .‬حادثه تلخی که به گفته قاضی عابدین‬ ‫زاده معاون دادستان عمومی و انقالب مشهد مسئوالن بهزیستی در‬ ‫این واقعه مسئول هستند مگر عدم تقصیر خود را به اثبات برسانند‪.‬‬ ‫مدیرکل بهزیستی استان دراین باره گفت‪ :‬در مراحل‬ ‫اولیه تحقیق در خصوص این واقعه هستیم و نمی توانیم‬ ‫تا روشن شدن همه ابعاد ماجرا ان را رسانه ای کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نمی خواهم بگویم که خودکشی چطور اتفاق‬ ‫افتاده و علت فوت را نمی گویم تا افکار عمومی مشوش نشود‪،‬‬ ‫اما کلیات موضوع ازاین قرار است که یک دختر ‪ 15‬ساله که پدر‬ ‫او در زندان بوده و مادرش اعتیاد داشته است و در پارک توسط‬ ‫ماموران نیروی انتظامی دستگیر می شود و با حکم قضایی به مرکز‬ ‫نگهداری دختران در معرض اسیب بهزیستی منتقل شده است که‬ ‫پنج شنبه شب اقدام به خودکشی کرده و باوجوداینکه عوامل‬ ‫اورژانس به محل امده اند نتوانستند کاری برای او انجام دهند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬مسائل مطرح شده درباره خودکشی‬ ‫دسته جمعی صحت نداشته و بقیه بچه ها در مرکز حضور‬ ‫دارند و خودکشی دسته جمعی صورت نگرفته است‪.‬‬ ‫پور یوسف افزود‪ :‬علت این کار باید کشف‬ ‫بشود و احتماالً این دختر تالمات روحی و افسردگی‬ ‫داشته اما هنوز بررسی قطعی انجام نشده است‪.‬‬ ‫مدیرکل بهزیستی استان گفت‪ :‬این دختر افسردگی داشته و‬ ‫هفته گذشته توسط روان پزشک ویزیت شده است و اقداماتی که‬ ‫برای یک دختر افسرده باید انجام شود قطعاً انجام شده اما در گزارش‬ ‫روان پزشک مواردی دال بر احتمال خودکشی فرد گزارش نشده‬ ‫است و مراقبان نیز عالئمی گزارش نکرده اند‪ ،‬اگر من مقصرم‬ ‫پاسخ می دهم‪ ،‬اگر کسی در مجموعه مقصر است پاسخ می دهد‪.‬‬ ‫*صحنه سازی ساختگی اتفاق افتاده تا نظرات به‬ ‫یک سمت جلب شود‬ ‫نیره عابدین زاده معاون دادستان عمومی و انقالب مشهد‬ ‫نیز دراین باره گفت‪ :‬اطالعاتی که وجود دارد بر اساس ان‬ ‫چیزی است که بهزیستی استان در اختیار ما گذاشته و چون‬ ‫خود بهزیستی در ماجرا مسئول و مقصر است اظهارات‬ ‫ان ها برای ما دلیل تلقی نمی شود‪ ،‬باید در دادستانی بررسی‬ ‫کافی را انجام دهیم و نتیجه تحقیقات را مشخص کنیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬متاسفانه این اتفاق به این دلیل رخ داده که این‬ ‫دختر خانواده موثری نداشته و در اردیبهشت امسال به مراکز‬ ‫بهزیستی معرفی می شود‪ .‬طبق تحقیقاتی که انجام شده است‪،‬‬ ‫بچه ها باهم هماهنگ می کنند و یک نفر تمارض به حالت‬ ‫تهوع و بدحالی می کند تا به یک قسمت جلب نظر شود و طبق‬ ‫اطالعات ما هیچ کس قرصی نخورده و اقدام به خودکشی نکرده‬ ‫است و شبیه سازی ساختگی به صورت نمایش و شبیه سازی‬ ‫اتفاق افتاده تا نظرات به یک سمت جلب شود و «ساجده»‬ ‫بتواند کار خودش را انجام دهد و در سرویس بهداشتی مرکز‬ ‫خانه سالمت با روسری‪ ،‬خودش را حلق اویز کند و به نظر‬ ‫من این تبانی ان قدر برنامه ریزی شده بوده که مسئول مرکز‬ ‫باید متوجه می شد که ممکن است ساجده خودکشی کند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬باید بررسی شود که این دختر‪ ،‬زمانی که‬ ‫در ان مرکز نگهداری می شده‪ ،‬اختالالتی داشته یا تهدیدی‬ ‫به خودکشی داشته است و همکاران بهزیستی برای درمان‬ ‫و رساندن این دختر به ارامش اقدامی کرده اند یا خیر؟‬ ‫قاضی عابدین زاده تاکید کرد‪ :‬سوال اصلی ما این است‬ ‫که به چه علتی تنها یک مربی برای تعداد زیاد دختران این‬ ‫مرکز حضورداشته‪ ،‬حتی در شرایط کنونی کرونا چون این‬ ‫مراکز جزو مراکز ضروری است به هیچ عنوان نباید شرایط‬ ‫کاهش نیرو در ان انجام شود و اتفاقاً در این موقعیت باید با‬ ‫تعداد بیشتری مراقبت را انجام دهند‪ ،‬نه این که به بهانه این که‬ ‫نیرو نیست‪ ،‬بودجه نداریم‪ ،‬نیرو را کاهش دهند که در دل‬ ‫شب ناظری وجود نداشته باشد و این اتفاق صورت گیرد‬ ‫و وقتی متوجه شوند که کام ً‬ ‫ال نفس این دختر رفته است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬کسی که خود را حلق اویز کند که‬ ‫به همین راحتی فوت نمی کند‪ ،‬زمان می برد‪ ،‬ممکن است‬ ‫سروصدایی داشته باشد و همه این ها ناشی از ضعف در‬ ‫سیستم عملکردی است که باید بررسی شود و پاسخگو باشند‪.‬‬ ‫عابدین زاده افزود‪ :‬همه مسئوالن بهزیستی از صدر‬ ‫تا ذیل دراین باره مسئولیت دارند و باید پاسخگو باشند‪،‬‬ ‫مگر این که بتوانند عدم تقصیرشان را اثبات کنند‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این سوال که ایا قرار یا دستوری برای مسئوالن‬ ‫بهزیستی صادرشده یا خیر؟ گفت‪ :‬فع ً‬ ‫ال خیر‪ ،‬بازپرس ویژه قتل به‬ ‫محل اعزام می شود و دستورات الزم دراین باره را صادر می کند‪.‬‬ ‫معاون دادستان و سرپرست دادسرای ناحیه ‪ 5‬مشهد گفت‪:‬‬ ‫دادستانی موضوع خودکشی یک دختر اسیب دیده را به جد‬ ‫پیگیری و مسئوالن بهزیستی باید در این زمینه پاسخگو باشند‪.‬‬ ‫نیره عابدین زاده تصریح کرد‪ :‬دختر مذکور به لحاظ‬ ‫انکه بد سرپرست بوده در مرکز تحت نظارت بهزیستی‬ ‫مشهد و از اردیبهشت سال جاری پذیرش می شود و‬ ‫پس ازان هم در همان محل نگهداری می شده است‪.‬‬ ‫معاون دادستان مرکز استان خراسان رضوی گفت‪ :‬در حال‬ ‫حاضر این موضوع در دست بررسی است که ایا دختر اسیب دیده‬ ‫که دست به خودکشی زده پیش ازاین واقعه اعالم به تهدید‪،‬‬ ‫بدخلقی و یا درگیری با مسئوالن مرکز داشته یا این گونه نبوده است‪.‬‬ ‫نیره عابدین زاده تصریح کرد‪ :‬باید جوانب کار بررسی شود‬ ‫تا مشخص شود رفتاری بوده که موجب شده باشد این فرد دست‬ ‫به خودکشی بزند‪ .‬حتی اینکه ایا عدم نظارت مسئوالن مرکز‬ ‫موجب این اتفاق بوده یا خیر هم در دست بررسی قرار دارد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬طبق بررسی های قضایی معلوم شد فقط یک‬ ‫مربی در ان شب برای مراقبت از ‪ 25‬دختر در معرض اسیب‬ ‫در محل حضورداشته است‪ .‬ایا یک نفر برای این تعداد‬ ‫فرد اسیب دیده درخطر کافی است‪ .‬اص ً‬ ‫ال کفایت نمی کند‬ ‫ماجراینامهرئیسشورای‬ ‫شهرتهرانبهرئیس کل‬ ‫بانکمرکزیچهبود؟‬ ‫رئیس شورای شهر تهران با اشاره به ارسال نامه و پیغام به رئیس کل بانک مرکزی درباره اوراق‬ ‫مشارکت گفت‪ :‬نظر شهرداری در مورد بلیت مترو‪ ،‬پرداخت سهم مردم توسط دولت و شهرداری است‪.‬‬ ‫محسن هاشمی رئیس شورای شهر تهران در حاشیه صحن شورای شهر در جمع خبرنگاران درباره‬ ‫سرانجام اوراق مشارکت گفت‪ 50 :‬مشارکت بازپرداخت اوراق توسط دولت و ‪ 50‬درصد توسط‬ ‫شهرداری تهران باید انجام شود ولی بانک مرکزی بندی به ماده تبصره مربوطه اضافه کرده که عالوه‬ ‫بر تضمین دولت تضمین شهرداری هم برای بازپرداخت ها انجام شود و این سوال مطرح است که مگر‬ ‫اعتبارت دولت کم شده که از شهرداری تضمین می خواهند‪.‬وی گفت‪ :‬اخیرا طی نامه ای به شریعتمداری‬ ‫وزیر صمت و پیغام به همتی رئیس کل بانک مرکزی‪ ،‬گفته ام این موضوع صحیح نیست و بانک ها بر‬ ‫اساس ماده ‪ 66‬نباید هیچ تضمینی از شهرداری بگیرند چرا که در غیر اینصورت ظلم و خطا انجام گرفته‬ ‫و شهرداری می تواند از طریق کمیسیون اصل ‪ 90‬شکایت کند و بخشنامه باطل شود‪.‬‬ ‫* سرانجام افزایش قیمت بلیت مترو‬ ‫هاشمی درباره موضوع افزایش قیمت بلیت مترو گفت‪ :‬در جلسه هم اندیشی مناف هاشمی معاون‬ ‫حمل و نقل شهردار تهران گفت‪ :‬با توجه به اینکه افزایش قیمت ها رخ داده و مسافران کم شده اند قیمت‬ ‫تمام شده بلیت نیز افزایش یافته است و طبیعی بوده که اکنون که در فصل بودجه هستیم یارانه دولت در‬ ‫بودجه برای سیستم حمل و نقل عمومی دیده شود‪.‬‬ ‫رئیس شورای شهر تهران گفت‪ :‬به نظرم مناف هاشمی به موقع این مساله را مطرح کرده است قیمت‬ ‫تمام شده بلیت دیگر مشابه قیمت قبل نیست این قیمت ‪ 15‬هزار تومان بوده و یک سوم را باید دولت‪،‬‬ ‫یک سوم را شهرداری و یک سوم را مردم بپردازند که البته در مورد پرداخت این میزان توسط مردم‬ ‫باید مورد تصمیم گیری قرار گیرد‪.‬‬ ‫وی بیان داشت‪ :‬نظر مناف هاشمی این بود که سهم مردم توسط دولت و شهرداری پرداخت شود و‬ ‫منظورش گران کردن بلیت و پرداخت توسط مردم نیست‪.‬‬ ‫و باید چند مربی دیگر هم در محل حضور می داشتند‪.‬‬ ‫معاون دادستان گفت‪ :‬ماجرا به دقت در حال بررسی است‬ ‫و مسئوالن بهزیستی باید پاسخ بدهند اگر اعالم خطری از سوی‬ ‫این فرد شده چرا به مقامات قضایی منعکس نشده تا تدبیری‬ ‫برای ماجرا شود‪ .‬از سوی دیگر چرا نظارت کافی در محل‬ ‫نبود تا درزمانی که فرد مذکور در محل دست به خودکشی‬ ‫زد‪ ،‬به موقع اقدامی برای ان صورت نگیرد‪ .‬مسئوالن بهزیستی‬ ‫خراسان رضوی‪ ،‬از صدر تا ذیل باید پاسخگوی این اتفاق باشند‬ ‫و دادستانی در این زمینه کوتاه نخواهد امد‪ .‬باید در صد تقصیر‬ ‫متولیان امر در ماجرا مشخص شود‪ .‬ماجرا هم به دادستان مشهد‬ ‫منتقل و مدیرکل بهزیستی استان‪ ،‬معاون مربوط‪ ،‬رئیس بهزیستی‬ ‫مشهد و دیگر افراد هرچند در محل حضور نداشتند‪ ،‬باید پاسخگو‬ ‫باشند‪ .‬باید عدم تقصیر ان ها برای دستگاه قضایی مشخص شود‪.‬‬ ‫عابدین زاده در پایان گفت‪ :‬اگر فضا کم دارند‬ ‫بروند فکری برای موضوع کنند تا ‪ 25‬نفر را در‬ ‫داخل یک خانه قرار ندهند که این اتفاق رخ دهد‪.‬‬ ‫*مراکز بهزیستی باید استانداردهای تعریف شده‬ ‫را داشته باشند‬ ‫در همین راستا مصطفی اقلیما‪ ،‬رئیس انجمن علمی‬ ‫مددکاری اجتماعی ایران در گفت وگو با صدای اصالحات‬ ‫اظهار داشت‪ :‬مراکزی که سازمان بهزیستی در اختیار دارد‬ ‫باید بر اساس استانداردهای موجود باشد‪ .‬این مراکز حتماً باید‬ ‫دارای ‪ 3‬مددکار و یک روانشناس و یک پزشک و ‪ 4‬مربی که‬ ‫به اصطالح به ان ها مادر یار نیز میگویند‪ ،‬باشند؛ اما این مراکز‬ ‫که ظهر تعطیل می شوند فقط یک مربی با ‪ 45‬بچه تنها می ماند؟!‬ ‫*چرا یک دختر مددجو خودکشی می کند؟!‬ ‫اقلیما افزود‪ :‬ما در اکثر مراکز در ایران اذیت و ازار دختران‬ ‫مددجو را توسط مربی یا همان مادر یارها مشاهده می کنیم حال‬ ‫چرا این ازار و اذیت وجود دارد؟ برای این است که نسبتی بین‬ ‫تعداد مربیان و تعداد مددجویان وجود ندارد؛ یک مربی نمی تواند‬ ‫هم زمان به ‪ 30‬یا ‪ 45‬مددجو که سالمت روان ندارند‪ ،‬رسیدگی کند‪.‬‬ ‫رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی اضافه کرد‪ :‬حال‬ ‫با این اوصاف باید گفت مشکل از سازمان بهزیستی است نه‬ ‫مربیان این مراکز چراکه بهزیستی حقوق کافی نیز به همین تعداد‬ ‫مربیان هم نمی دهد و ان ها به صورت روزمزد کار می کنند نه‬ ‫به صورت قرارداد دائم؟! با برجی ‪ 600‬تا ‪ 700‬هزار تومان که‬ ‫بهزیستی به مربیان این مراکز می دهد این مربیان که در بدترین‬ ‫شرایط کاری قرار دارند حتی نمی توانند از عهده مخارج روزمره‬ ‫زندگی خود برایند که ارامش فکری الزم را داشته باشند‬ ‫حتی این حقوق به اندازه یک کارمند یا کارگر هم نیست؟!‬ ‫*حقوق ‪ 600‬و یا ‪ 700‬هزارتومانی مربیان شب‬ ‫مراکز بهزیستی؟!‬ ‫اقلیما عنوان کرد‪ :‬اکثر مربی که به عنوان مربی شب‬ ‫در مراکز بهزیستی جذب می شوند اکثرا ً استخدام نیستند‬ ‫یا روزمزد هستند یا شرکتی هستند و حقوقی به این مربیان‬ ‫نمی دهند و این ها مربیان مجبور هستند با ان ‪ 600‬تا ‪ 700‬هزار‬ ‫تومان زندگی کنند‪ .‬وقتی ادم متخصص نیست؛ وقتی کسانی‬ ‫که این مراکز را بازگشایی می کنند تخصص مددکاری‬ ‫ندارند؛ وقتی مراکز بهزیستی بدون هیچ استانداردی افتتاح‬ ‫می شود که تنها مسئولین بهزیستی خود را پرتالش نشان‬ ‫دهند دیگر چه انتظاری می توان از مدیران بهزیستی داشت؟!‬ ‫این مددکار اجتماعی افزود‪ :‬این اتفاق مختص به مراکز‬ ‫نگهداری از مددجویان بهزیستی نیست بلکه مراکز نگهداری‬ ‫کودکان بی سرپرست و یا معلوالن نیز به همین منوال است!‬ ‫وقتی که سازمان بهزیستی ‪ 500‬تا ‪ 600‬هزار تومان حقوق به‬ ‫مربیان مراکز این سازمان می دهد چه انتظاری از ان مربی‬ ‫است؟ این موضوع در صورتی اتفاق میافتد که برای نگهداری‬ ‫مددجویان ماهیانه بیش از ‪ 3‬میلیون تومان هزینه می شود!‬ ‫*رئیس سازمان بهزیستی درک درستی از‬ ‫اسیب های اجتماعی ندارد‬ ‫اقلیما به صدای اصالحات گفت‪ :‬معلوم است وقتی که‬ ‫حقوق اندکی به مربیان مراکز بهزیستی داده می شود و یا از همه‬ ‫مهتر بودجه اندک به این مراکز شبانه روزی داده می شود خب‬ ‫مسلم است که تعداد نیروهای این مراکز کاهش خواهد یافت‬ ‫و مراقبت از مددجویان که در بحرانی ترین دوران روحی خود‬ ‫به سر می برند به امری َسر َسری و سهل انگارانه تبدیل می شود‪.‬‬ ‫پدر مددکاری اجتماعی ایران ادامه داد‪ :‬وقتی سازمان بهزیستی‬ ‫به عده ای که نورچشمی هستند مجوز تاسیس مراکز شبانه روزی‬ ‫بهزیستی را می دهد نتیجه ای تکرار اتفاقات ناخوشایندی است‬ ‫که مرگ دختر جوان مددجوی مشهدی نتیجه این کار است‪.‬‬ ‫این نورچشمی ها خانه های خراب و بدون امکانات و قدیمی‬ ‫را تبدیل به مراکز نگهداری از مددجویان بهزیستی می کنند‬ ‫که حتی دارای استانداردهای خود این سازمان هم نیست؟!‬ ‫اقلیما رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی ایران‬ ‫مطرح کرد‪ :‬وقتی رئیس سازمان بهزیستی خود درک درستی‬ ‫از اسیب های اجتماعی ندارد و تنها تخصص پزشکی اطفال‬ ‫دارد مسلماً معاونین خود را نیز از پزشکان انتخاب می کند‪.‬‬ ‫پس درنتیجه این چرخه معیوب عدم شایسته ساالری تا‬ ‫پایین ترین درجات سازمان بهزیستی ادامه پیدا می کند و‬ ‫نتیجه ان حوادثی مشابه حادثه ای که رخ داد‪ ،‬می شود‪.‬‬ ‫پدر مددکاری اجتماعی ایران گفت‪ :‬مشکالت‬ ‫روحی و اسیب های اجتماعی موضوع پزشکی نیست‬ ‫در تمامی دنیا مددکاران اجتماعی هستند که مسئول و یا‬ ‫رئیس سازمان های مشابه سازمان بهزیستی ایران هستند‪.‬‬ ‫*در حادثه مشهد تنها معاون دادستان مرکز استان‬ ‫خراسان رضوی به درستی به وظیفه خود عمل کرد‬ ‫اقلیما افزود‪ :‬در حادثه خودکشی دختر جوان مددجوی‬ ‫بهزیستی مشهد تنها کسی که به درستی به وظیفه خود عمل کرد‬ ‫معاون دادستان مرکز استان خراسان رضوی بود که با پیگیری‬ ‫خود سبب شد تا این موضوع و این اتفاق نمایان شود و بار دیگر‬ ‫بی کفایتی رئیس سازمان بهزیستی و معاونینش اشکار شود؛‬ ‫اسیب های اجتماعی که امروز در حال رخ دادن است تنها به‬ ‫دلیل این است که افراد شایسته در جایگاه خود قرار ندارند‪.‬‬ ‫پدر مددکاری اجتماعی ایران گفت‪ :‬خیلی از اسیب های‬ ‫اجتماعی هیچ گاه رسانه ای نمی شوند به عنوان نمونه مراکز‬ ‫نگهداری از کودکان بی سرپرست کودکان ‪ 2‬یا ‪ 3‬ساله را‬ ‫کتک می زنند وقتی به ان ها میگویید که چرا این کار می کنید‬ ‫ان ها در پاسخ میگویند چون حوصله نداریم مگر چقدر پول‬ ‫می گیریم که اعصاب درست داشته باشیم؟! وقتی استاندارد الزم‬ ‫برای مادر یاران بهزیستی لحاظ نمی شود وقتی بیش از توانشان‬ ‫به ان ها کار واگذار می کنند و باالی ‪ 30‬مددجوی به ان ها‬ ‫واگذار می شود دیگر چه انتظاری می توانیم از ان ها داشته باشیم‪.‬‬ ‫رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی اضافه کرد‪ :‬ایا‬ ‫استاندارد خود سازمان بهزیستی در مراکز این سازمان رعایت‬ ‫می شود؟ جواب خیر است‪ .‬مدیرکل بهزیستی که اختیاری ندارد‬ ‫چه کار می تواند می کند؟ هیچ کس حق ندارد خدمات دولتی را به‬ ‫بخش خصوصی بدهد چرا مسئوالن بهزیستی چنین کاری می کنند؟‬ ‫*مگر می شود خدمات مشاوره بهزیستی را‬ ‫الکترونیکی کرد؟!‬ ‫پدر مددکاری اجتماعی ایران ادامه داد‪ :‬وقتی میگوییم‬ ‫مشکل این است که افراد شایسته ریاست سازمان بهزیستی را بر‬ ‫عهده ندارند همین موضوعات می شود وقتی که خدمات بهزیستی‬ ‫را الکترونیکی می کنند دیگر چه انتظاری می توان از افراد داشت؟‬ ‫مگر می شود خدمات مشاوره بهزیستی الکترونیکی شود‪ ،‬در تمام‬ ‫دنیا این خدمات به صورت حضوری و تنها با حضور مددکار‬ ‫اجتماعی ارائه می شود؟! زمانی که یک پزشک اطفال ریاست‬ ‫سازمان بهزیستی را بر عهده می گیرد انتظاری دیگری نیز نمی توان‬ ‫داشت؟ وقتی نود درصد اسیب دیدگان اجتماعی سواد خواندن‬ ‫و نوشتن ندارند چه طور می توان خدمات بهزیستی را به صورت‬ ‫انالین به ان ها ارائه داد؟! مشکالت اسیب دیدگان اجتماعی‬ ‫تنها رودررو امکان پذیر است‪ ،‬کل برنامه خدمات الکترونیکی‬ ‫این است که اسیب دیدگان به بخش خصوصی مراجعه کنند‬ ‫تا درامدزایی برای این مراکز خصوصی به وجود اید؟!‬ ‫پدر مددکاری اجتماعی ایران ادامه داد‪ :‬وقتی فردی‬ ‫که بیست سال در سازمان بهزیستی کارکرده است و‬ ‫تخصص مددکاری اجتماعی را دارد تنها به دلیل اعتراض‬ ‫به طرح الکترونیکی شدن خدمات بهزیستی برکنارش‬ ‫می کنند دیگر چه انتظاری می توان از این سازمان داشت؟‬ ‫این مددکار اجتماعی افزود‪ :‬رئیس سازمان بهزیستی‪،‬‬ ‫مدیرکل بهزیستی استان همدان را یک پزشک که دریکی‬ ‫از روستاهای این استان کار می کرد‪ ،‬منصوب کرده است؟!‬ ‫ایا این شایسته ساالری است که رهبر معظم انقالب بارها‬ ‫در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری تاکید داشتند‪.‬‬ ‫چرا دولتمردان مدیران شایسته و متخصص در امر مربوطه‬ ‫انتخاب نمی کنند؟! مدیرکل سازمان بهزیستی باید یک‬ ‫متخصص اسیب های اجتماعی باشد با بیست سال سابقه کار‬ ‫نه یک پزشک که سر از اسیب های اجتماعی درنمی اورد‪.‬‬ ‫* مرگ دختر مددجوی مشهدی تنها به دلیل‬ ‫بی کفایتی رئیس سازمان بهزیستی است‬ ‫مصطفی اقلیما‪ ،‬رئیس انجمن علمی مددکاری اجتماعی‬ ‫ایران در پایان به صدای اصالحات گفت‪ :‬مرگ دختر مددجوی‬ ‫مشهدی تنها به دلیل بی کفایتی رئیس سازمان بهزیستی است‪.‬‬ ‫حوادث مشابه در استان های اصفهان و یا اذربایجان و ‪ ...‬اتفاق‬ ‫افتاده که تنها یک دلیل دارد بی کفایتی مدیران بهزیستی و‬ ‫عدم تخصص ان ها در امور اسیب های اجتماعی وگرنه مگر‬ ‫ممکن است مدیران شایسته اجازه دهند در مراکز بهزیستی تنها‬ ‫مادر یار در طول شب حضورداشته باشد و حتی روانشناس و‬ ‫مددکار اجتماعی حضور نداشته باشند؟! باید رئیس کل سازمان‬ ‫بهزیستی پاسخگوی مرگ دختر مددجوی مشهدی باشد؟!‬ ‫رئیس کمیسیون محیط زیست شورای شهر تهران مطرح کرد‪:‬‬ ‫«کلیماتون»فرصتیبرایتحول افرینیدرکاهش‬ ‫گازهایگلخانه ایوحذفکربنازچهرهپایتخت‬ ‫رئیس کمیسیون سالمت‪ ،‬محیط زیست‬ ‫و خدمات شهری شورای شهر تهران ضمن‬ ‫استقبال از برگزاری رویداد کلیماتون ‪،2020‬‬ ‫تغییرات اقلیمی را از موضوعات چالش برانگیز‬ ‫همه کشورهای دنیا دانست و گفت‪ :‬این رخداد‬ ‫محیط زیستی فرصتی برای پاسخ به بسیاری از‬ ‫معضالت زیست محیطی با کمک از خرد جمعی‬ ‫است‪.‬‬ ‫به گزارش صدای اصالحات‪ ،‬زهرا‬ ‫صدراعظم نوری با اشاره به اینکه امروزه یکی‬ ‫از معضالت کال ن شهرها استفاده بی رویه از‬ ‫سوخت های فسیلی است که باید هرچه سریع تر‬ ‫برای ان راهکاری اندیشیده شود‪ ،‬تصریح کرد‪:‬‬ ‫متاسفانه مصرف کربن در شهرها تنها یک منطقه‬ ‫را الوده نمی کند و شهرها به شکل زنجیروار‬ ‫یکدیگر را دچار چالش زیست محیطی می کنند‪.‬‬ ‫موضوع مهمی که می بایست به ان پرداخته شده‬ ‫تا با تالش همه شهرها مصرف کمتر کربن‬ ‫حاصل شود‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه کاهش مصرف کربن‬ ‫بی شک شرایط بهتری برای زیست شهری‬ ‫و ساکنان کره زمین فراهم می کند‪ ،‬ادامه‬ ‫داد‪ :‬روندی که اتفاق افتاده مصرف بی رویه‬ ‫سوخت های فسیلی و تولید بیش ازاندازه کربن‬ ‫است که سبب شده ظرفیت گرمایش زمین‬ ‫کاهش چشمگیری داشته و اتفاقات ناشی از این‬ ‫معضل وضعیت اب وهوای جهان را به طور کامل‬ ‫تحت تاثیر قرار دهد که بی شک تغییرات اقلیم‬ ‫در کل کره زمین یکی از دستاوردهای همین‬ ‫مسئله است‪.‬‬ ‫این عضو شورای پنجم شهر تهران سیل‪،‬‬ ‫طوفان‪ ،‬سونامی‪ ،‬گرمایش بیش ازحد کره زمین‪،‬‬ ‫اب شدن یخ های قطبی و باال امد سطح اب‬ ‫دریاها و خرابی های ناشی از این مشکالت‬ ‫زیست محیطی را ناشی از اثار سوء تغییرات‬ ‫اقلیم در سراسر دنیا دانست و افزود‪ :‬متاسفانه‬ ‫وضع کنونی کره زمین و حال بد کره زمین‬ ‫حاصل رشته اقدامات مخرب و افسارگسیخته‬ ‫بشر در سراسر دنیاست که با رشد تکنولوژی‬ ‫محیط زیست اطراف خود را به خطر انداخته‬ ‫است‪.‬وی برگزاری رویداد کلیماتون در‬ ‫سطح بین المللی را اقدام خوب‪ ،‬جدی و‬ ‫برنامه ریزی شده برای مقابله مصرف بی رویه‬ ‫سوخت های فسیلی عنوان کرد و گفت‪ :‬بی شک‬ ‫با سرعت کنونی تخریب محیط زیست در دنیا‬ ‫اینده سختی پیش روی مردم و شهروندان‬ ‫خواهد بود‪ .‬اما برگزاری رویدادهایی از جنس‬ ‫کلیماتون می تواند از ایده ها و نواوری ها و‬ ‫خالقیت های جوامع برای رفع مشکالت یکدیگر‬ ‫و الگوسازی های اثرگذار استفاده شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ملت ها در رویداد کلیماتون‬ ‫می توانند با همفکری‪ ،‬بهره از خرد جمعی‪،‬‬ ‫مشارکت و همفکری احاد مردمی گام های‬ ‫اثرگذاری در جهت بهبود وضعیت محیط زیست‬ ‫بردارند و این گردهمایی محیط زیستی بی شک‬ ‫منجر به اتفاقات جدیدی خواهد شد‪.‬‬ ‫صدراعظم نوری با یاداوری اینکه کلیماتون‬ ‫یک رخداد خوب جهانی است که از سال ‪2015‬‬ ‫اغاز به کار کرده و تاکنون توانسته شهرها و‬ ‫شهروندان را در ماه اکتبر با یکدیگر متحد سازد‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬همبستگی و گرد امدن مردم‬ ‫جهان در یک زمان مشخص برای چاره اندیشی‬ ‫در خصوص معضالت زیست محیطی در سراسر‬ ‫جهان این رویداد را تبدیل به فرصتی برای‬ ‫تعامل بیشتر و بهتر کرده تا در بعد کال ن شهرها‬ ‫و کشورها بتوانند برای حال و احوال کره زمین‬ ‫راه حل های مناسبی بیندیشند‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون سالمت‪ ،‬محیط زیست‬ ‫و خدمات شهری شورای شهر تهران ضمن‬ ‫حمایت از شهرداری تهران و به ویژه اداره کل‬ ‫محیط زیست برای برگزاری کلیماتون ‪ 2020‬که‬ ‫با همکاری و مشارکتا ن جی اوها انجام می شود‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬امید است کلیماتون ‪ 2020‬ضمن‬ ‫تداوم در برگزاری در سال های اینده‪ ،‬فرصتی‬ ‫برای تحول افرینی و الهام بخشی شهر تهران در‬ ‫کاهش گازهای گلخانه ای‪ ،‬حذف کربن از چهره‬ ‫پایتخت و سایر اقدامات مفید زیست محیطی باشد‬ ‫تا شاهد افزایش تاب اوری شهر تهران و سایر‬ ‫کالن شهرهای ایران باشیم‪.‬‬ صفحه 6 ‫وزیر جهاد کشاورزی مدعی شد‪:‬‬ ‫قیمتمرغ‪18500‬تومانودرهمهفروشگاه هاموجوداست!‬ ‫وزیر جهاد کشاورزی بابیان این که مردم نگران محصوالت پروتئینی نباشند‪ ،‬گفت‪ :‬مرغ کیلویی ‪ ۱۸‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان در تمام فروشگاه ها برای عرضه موجود است‪.‬‬ ‫کاظم خاوازی وزیر جهاد کشاورزی پس از شرکت در نشست کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی در جمع خبرنگاران بابیان اینکه مرغ کیلویی ‪ 18‬هزار و ‪ 500‬تومان در تمام فروشگاه ها موجود‬ ‫است؛ اظهار کرد‪ :‬انچه بر قیمت مرغ‪ ،‬تخم مرغ و محصوالت پروتئینی در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسالمی تحلیل شد به همه دستگاه های ذی ربط تکالیفی داده شد و همه همکاران در وزارت‬ ‫صنعت‪ ،‬معدن و تجارت و جهاد کشاورزی‪ ،‬بانک مرکزی‪ ،‬گمرک و سازمان بنادر همه دست به دست هم بدهند تا قیمت محصوالت پروتئینی را کنترل کنند و مردم در این خصوص نگرانی نداشته باشند‪.‬‬ ‫ریشهمشکلات‬ ‫اقتصادی کشور از‬ ‫کجا اب می خورد؟‬ ‫صدای اصالحات گزارش می دهد؛‬ ‫علیرضا اصغرزاده‪ -‬اقتصاد مقوله ای بسیار حساس‬ ‫و مهم است‪ ،‬به طوری که خوب و بد بودن حال و‬ ‫احوال اقتصاد می تواند حال و احوال کشور‪ ،‬سیاست‪،‬‬ ‫مسئولین وزندگی و سفره و معیشت مردم را خوب و‬ ‫یا بد و نابسامان کند‪ .‬پیشرفت در بعد اقتصادی‪ ،‬الزمه‬ ‫بقا و شکوفایی یک نظام اجتماعی و سیاسی است‪.‬‬ ‫به گزارش صدای اصالحات‪ ،‬پیشرفت اقتصادی‬ ‫با شاخصه ای متعددی سنجیده می شود‪ .‬رشد‬ ‫تولید سرانه در جامعه‪ ،‬نرخ بیکاری‪ ،‬نرخ تورم‪،‬‬ ‫توزیع درامد بین احاد مردم جامعه‪ ،‬متوسط‬ ‫میزان تحصیالت نیروی کار‪ ،‬دسترسی به خدمات‬ ‫اموزشی و بهداشتی‪ ،‬امید به زندگی‪ ،‬میزان تولیدات‬ ‫فرهنگی‪ ،‬تامین زندگی در زمان بازنشستگی و‬ ‫بیکاری ازجمله شاخصه ای پیشرفت اقتصادی است‪.‬‬ ‫اهمیت مقوله اقتصاد موجب شد تا رهبر انقالب‬ ‫نیز در دیدار با روسای سه قوه و دیگر اعضای شورای‬ ‫عالی هماهنگی اقتصادی به چهار محور الزم و اساسی‬ ‫برای اقتصاد کشور یعنی حل مشکل کسری بودجه‪،‬‬ ‫افزایش سرمایه گذاری‪ ،‬جهش تولید و حمایت از‬ ‫قشر های ضعیف اشاره نمایند و به مسئولین ارشد‬ ‫نظام تاکید کنند که باهمت جدی و تالش مضاعف‪،‬‬ ‫اقداماتی را انجام دهند تا هر چه سریع تر تاثیر اجرای‬ ‫راهکار های عملی در زندگی مردم مشخص شود‪.‬‬ ‫ِ‬ ‫مشکالت اقتصادی‪،‬‬ ‫نتیجه عیوب اقتصاد و بروز‬ ‫افزایش معضالت در زندگی مردم و کوچک تر شدن‬ ‫سفره ان ها‪ ،‬افزایش نرخ بیکاری جوانان‪ ،‬تعطیل شدن‬ ‫تولید‪ ،‬فقر درامدی در قشر ضعیف‪ ،‬عمیق تر شدن‬ ‫فاصله طبقاتی و صدها مورد دیگر اَمثال این ها هست‪.‬‬ ‫قطعاً رفع مشکالت و نابسامانی های کشور و‬ ‫رشد و شکوفایی اقتصاد ایران در سریع ترین زمان‬ ‫امکان پذیر است فقط کمی همت می خواهد که‬ ‫اگر اندکی غیرت به خرج دهیم دیگر اثری از‬ ‫مشکالت اقتصادی و نارضایتی ها باقی نخواهد‬ ‫ماند‪ ،‬پس باید همچنان به اینده امیدوار بود و با‬ ‫حضور جوانان باانگیزه و توانمند کمی همت کرد‬ ‫و برای سربلندی ایران و ایرانی از جان مایه گذاشت‪.‬‬ ‫البته به عقیده بسیاری از کارشناسان اقتصادی‬ ‫مشکل اصلی اقتصاد ایران در جای دیگری است؛‬ ‫بحران کلیدی اقتصاد ایران سلطه شبه دولت رانتی‬ ‫بر اقتصاد و بروز پدیده «تسخیرشدگی دولت»‬ ‫توسط بخش شبه دولتی در پوشش بخش خصوصی‬ ‫و فساد پیرامون ان است‪ .‬مشکل‪ ،‬نبود ساختارها و‬ ‫نهادهای الزم و شبه دولت غالب بر اقتصاد است‪.‬‬ ‫برای اینکه سهم بنگاه های خصولتی در اقتصاد‬ ‫ایران خیلی بزرگ است‪ .‬کوچک بودن دولت ایران‬ ‫به معنای بزرگ بودن بخش خصوصی واقعی نیست‪.‬‬ ‫نئولیبرال های وابسته به ائتالف غالب با استفاده‬ ‫ابزاری از خصوصی سازی و بخش خصوصی و‬ ‫القای باور غلط بزرگ بودن دولت در ایران‪،‬‬ ‫عهده دار مهندسی افکار عمومی برای کاهش‬ ‫وظایف حاکمیتی دولت‪ ،‬مال خودسازی و بزرگ‬ ‫ِ‬ ‫دولت غیر پاسخگو و رانتی هستند‪.‬‬ ‫کردن شبه‬ ‫انچه به بهانه چابک سازی و کوچک سازی‬ ‫بدنه دولت در بیش از دو دهه گذشته اتفاق افتاده‪،‬‬ ‫تنها به توزیع رانت به نام خصوصی سازی و به کام‬ ‫نزدیکان به بلوک های قدرت منجر شده است؛‬ ‫این رویه تاریخی همواره با انتقاد اقتصاددانان و‬ ‫دلسوزان صنایع وطنی روبرو بوده است؛ به جز‬ ‫تعارض اشکا ِر واگذاری ها با اصول مصرح قانون‬ ‫اساسی ازجمله اصول ‪ ۴۳‬و ‪ ۴۴‬و گسترش دامنه‬ ‫ِ‬ ‫ضروری مردم مثل‬ ‫واگذاری ها به خدمات اساسی و‬ ‫اموزش و بهداشت‪ ،‬یک انتقاد دیگر نیز همواره‬ ‫وجود داشته است که واگذاری های بی ضابطه فقط‬ ‫یک عده خاص را منتفع کرده است؛ خواصی که‬ ‫امروز با بهره مندی از رانت های دریافتی‪ ،‬اکثریت‬ ‫ِ‬ ‫طبقات مولد را به حاشیه رانده اند‪.‬‬ ‫مزدبگیران و‬ ‫ایده کلی در دنیا این است که می گویند اگر قرار‬ ‫باشد خصوصی سازی دستاوردی برای یک کشور‬ ‫درحال توسعه داشته باشد‪ ،‬مهم ترین پیش نیا ِز ان‬ ‫این است که در ابتدا فضای اقتصادی رقابتی شود و‬ ‫ِ‬ ‫نخست رقابتی کرد ِن اقتصاد کالن‪ ،‬شفاف سازى‬ ‫گا ِم‬ ‫نظام امار و اطالعات و فرایندهای تصمیم گیری و‬ ‫ِ‬ ‫تخصیص منابع است؛ اما ازانجایی که رویکرد مسلط‬ ‫درباره خصوصی سازی مثل بقیه ی کارهایی که در‬ ‫کاد ِر برنامه تعدیل ساختاری صورت گرفت‪ ،‬نه‬ ‫رویکر ِد معطوف به توسعه ایران‪ ،‬بلکه رویکر ِد‬ ‫معطوف به توزیع رانت بود و ازانجایی که مناسبات‬ ‫رانتی با شفافیت‪ ،‬تعارض بنیادین دارد‪ ،‬به جای‬ ‫سازمان تامین اجتماعی چگونه از‬ ‫پرداخت بیمه بیکاری فرار می کند؟‬ ‫مطابق قانون‪ ،‬افرادی استحقاق بیمه‬ ‫بیکاری دارند که حداقل ‪ 6‬ماه سابقه‬ ‫پرداخت حق بیمه داشته باشند‪ ،‬اما سازمان‬ ‫تامین اجتماعی از پرداخت بیمه بیکاری به‬ ‫افرادی که کمتر از ‪ 1‬سال سابقه بیمه در‬ ‫اخرین محل کار خوددارند‪ ،‬خودداری‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫طی ما ه های گذشته و با گسترش‬ ‫کرونا و ابتالی افراد زیادی در کشور به‬ ‫این بیماری‪ ،‬بسیاری از مشاغل برای ادامه‬ ‫فعالیت با مشکل مواجه شدند‪ .‬به همین دلیل‬ ‫تعداد زیادی از کارگا ه ها برای جلوگیری‬ ‫از زیا ن های بیشتر به صورت تعطیل یا نیمه‬ ‫تعطیل درامدند و بسیاری از کارهای‬ ‫عمرانی در کشور متوقف شد‪ .‬این امر باعث‬ ‫بیکاری تعداد زیادی از مردمی شد که تا‬ ‫پیش از این مشغول کار بودند؛ به طوری که‬ ‫طبق امار منتشر شده توسط مرکز امار‬ ‫ایران‪ ،‬طی بهار سال ‪ 99‬نسبت به مدت مشابه‬ ‫سال گذشته حدود ‪ 2‬میلیون نفر از بازار کار‬ ‫خارج شد ه اند‪.‬‬ ‫*ظلم سازمان تامین اجتماعی در حق‬ ‫کارگران بیکار شده‬ ‫بیکاری و همچنین افزایش افسارگسیخته‬ ‫هزینه های خانوار‪ ،‬زندگی را برای بسیاری‬ ‫از افراد جامعه به خصوص کارگران سخت‬ ‫و طاقت فرسا کرده است‪ .‬در این بین اما‬ ‫کارگرانی که مد ت ها به امید دریافت‬ ‫بیمه بیکاری در چنین روزهایی‪ ،‬حق بیمه‬ ‫پرداخت کرده بودند‪ ،‬با مراجعه به دفاتر‬ ‫تامین اجتماعی از دریافت حق قانونی خود‬ ‫نیز محروم می شوند‪ .‬در نتیجه‪ ،‬در جلسه ای‬ ‫که رهبر معظم انقالب با اعضای ستاد ملی‬ ‫مقابله با کرونا در اوایل ابان ماه داشتند‪ ،‬از‬ ‫شرایط ایجاد شده برای کارگران بیکار شده‬ ‫گالیه کردند‪.‬‬ ‫*شرط ‪ 6‬ماه سابقه بیمه برای استحقاق‬ ‫بیمه بیکاری در قانون‬ ‫طبق قانون بیمه بیکاری (مصوب‬ ‫شهریورماه ‪ ،)69‬افراد می توانند با پرداخت‬ ‫حداقل ‪ 6‬ماه حق بیمه‪ ،‬در صورت بیکار‬ ‫شدن از مزایای بیمه بیکاری استفاده کنند‪.‬‬ ‫در بند «الف» ماده ‪ 6‬قانون بیمه بیکاری‬ ‫امده است که افرادی که «قبل از بیکار‬ ‫شدن حداقل ‪ 6‬ماه سابقه پرداخت بیمه را‬ ‫داشته باشد» استحقاق دریافت بیمه بیکاری‬ ‫را دارد‪.‬عالوه بر قانون بیمه بیکاری‪ ،‬این‬ ‫موضوع مورد توجه دولت نیز بوده است‪،‬‬ ‫به طور ی که هیات وزیران در ایین نامه‬ ‫اجرایی قانون بیمه بیکاری (مصوب دی ماه‬ ‫‪ ،)69‬با تعریف شرایطی خاص‪ ،‬حتی افرادی‬ ‫که کمتر از ‪ 6‬ماه نیز سابقه بیمه را داشته‬ ‫باشند‪ ،‬مشمول بیمه بیکاری می داند‪ .‬در بند‬ ‫‪ 6‬این ایین نامه امده است‪« :‬بیمه شدگانی‬ ‫که به علت بروز حوادث قهریه و غیرمترقبه‬ ‫از قبیل سیل‪ ،‬زلزله‪ ،‬جنگ‪ ،‬اتش سوزی‬ ‫و … بیکار می شوند‪ ،‬در صورتی که سابقه‬ ‫پرداخت حق بیمه انان کمتر از ‪ ۶‬ماه باشد‪،‬‬ ‫مطابق با مشمولینی که دارای ‪ ۶‬ماه سابقه‬ ‫پرداخت حق بیمه می باشند از مقرری بیمه‬ ‫‪7‬‬ ‫اینکه ان روال منطقی را در پیش بگیرند؛ یعنی در‬ ‫ابتدا یک فضای رقابتی ایجاد کنند‪ ،‬شفافیت ایجاد‬ ‫ِ‬ ‫ِ‬ ‫حقوق مالکیت ایجاد‬ ‫امنیت‬ ‫کنند‪ ،‬سطوحی از‬ ‫کنند‪ ،‬سطوحی از برنامه های کاهش هزینه های‬ ‫ِ‬ ‫رقابت عادالنه بین‬ ‫مبادله ایجاد کنند و یک برنامه‬ ‫فعاالن اقتصادی طراحی بکنند‪ ،‬به صورت بسیار‬ ‫دستپاچه‪ ،‬افراطی و شتاب زده‪ ،‬ماجرای توزیع رانت‬ ‫به اسم خصوصی سازی را در دستور کار قراردادند‪.‬‬ ‫واقعیت های اقتصادی واضح و مبرهن است؛ اعداد‬ ‫و امار پیش روی ماست؛ هیچ کس نمی تواند مدعی‬ ‫کامیابی پروژه خصوصی سازی در ایران باشد؛ در‬ ‫عوض‪ ،‬هر وقت نام خصوصی سازی می اید‪ ،‬ناگزیر‬ ‫به یاد کارخانه قدیمی چیت ری می افتیم که باان همه‬ ‫ِ‬ ‫بخش به اصطالح خصوصی‬ ‫سابقه‪ ،‬بعد از واگذاری به‬ ‫به تعطیلی کشانده شد؛ حاال چیت سازی زمینی بایر‬ ‫و برهوت است در شهرری؛ یاد هپکو و اذراب و‬ ‫نیشکر هفت تپه می افتیم که روزگار خوش کارگرا ِن‬ ‫ِ‬ ‫ان‪ ،‬بعد از واگذاری به تحملِ‬ ‫اضطراب مدام تبدیل‬ ‫شد؛ به راستی ایا قرار است بازهم افسانه واهی بزرگ‬ ‫ِ‬ ‫دولت‬ ‫بودن دولت را دستاویز قرار دهند و انچه از‬ ‫کوچک ما باقی مانده به این وان واگذار نمایند؟!‬ ‫در پایان باید خاطرنشان کرد که اگر مشکالت‬ ‫اقتصادی کشور به زودی حل نشود به زودی شاهد‬ ‫فروپاشی اقتصادی خواهیم بود که با مدیریت‬ ‫کارامد می توانست تبدیل به قدرت جهانی شود؟!‬ ‫بیکاری استفاده خواهند نمود»‪.‬‬ ‫*محدودیت خود ساخته سازمان تامین‬ ‫اجتماعی برای پرداخت بیمه بیکاری‬ ‫با توجه به الزام قانونی سازمان تامین‬ ‫اجتماعی بر پرداخت بیمه بیکاری به افرادی‬ ‫که حداقل ‪ 6‬ماه سابقه بیمه دارند‪ ،‬اما‬ ‫بسیاری از این افراد بعد از مراجعه به دفاتر‬ ‫این سازمان برای دریافت حقوق خود‪ ،‬به‬ ‫جای شرط ‪ 6‬ماه سابقه بیمه با شرط خود‬ ‫ساخته ‪ 1‬سال برای استحقاق بیمه بیکاری‬ ‫مواجه می شوند‪ .‬سازمان پا را از این نیز‬ ‫فراتر گذاشته و اعالم می کند کارگر بایستی‬ ‫تمام یکسال سابقه پرداخت حق بیمه را‬ ‫به طور مستمر در اخرین محل کار خود‬ ‫مشغول بوده باشد‪ .‬شروطی که هم با قوانین‬ ‫مجلس و هم با ایین نامه اجرایی مصوب‬ ‫دولت در تناقض است‪.‬‬ ‫پس از بررسی های مختلف مشخص‬ ‫شد ادارات منطقه ای کار طبق یک تفاهم‬ ‫نامه که بین وزارت تعاون‪ ،‬کار و رفاه‬ ‫اجتماعی و سازمان تامین اجتماعی در‬ ‫تاریخ ‪ 1‬اسفندماه ‪ 84‬انجام شده است‪ ،‬این‬ ‫محدودیت را اعمال می کنند‪ .‬در بند ‪ 1‬این‬ ‫تفاهم نامه امده است‪« :‬کارگران شاغل‬ ‫در کارهای با ماهیت دائمی که کار انان‬ ‫جنبه مستمر دارد لیکن دارای قرارداد مدت‬ ‫موقت می باشند در صورتی که قرارداد‬ ‫انان حداقل یک بار تمدید شده و یا مدت‬ ‫سابقه ا ن ها در اخرین کارگاه کمتر از یک‬ ‫سال نباشد‪ ،‬با دارا بودن سایر شرایط مندرج‬ ‫در قانون از مزایای بیمه بیکاری بهره مند‬ ‫خواهند شد»‪.‬‬ ‫*ظلم مضاعف سازمان تامین اجتماعی‬ ‫در حق کارگران بیکار شده‬ ‫حسین حبیبی نماینده کارگران در‬ ‫شورای عالی کار درباره این موضوع گفت‪:‬‬ ‫«در واقع سازمان تامین اجتماعی به علت‬ ‫رشد بیکاران کشور‪ ،‬از این روش به عنوان‬ ‫سرعتگیر استفاده می کند تا بتواند در حد‬ ‫امکان از پرداخت حق بیمه کارگران شانه‬ ‫خالی کند»‪.‬‬ ‫حبیبی با اشاره به وظیفه قانونی دولت‬ ‫در ایجاد شغل برای احاد مردم افزود‪« :‬نه‬ ‫تنها دولت به وظایف قانونی خود در قبال‬ ‫ایجاد شغل عمل نمی کند بلکه سازمان تامین‬ ‫اجتماعی هم به رغم دریافت حق بیمه از‬ ‫کارگران‪ ،‬از پرداخت بیمه بیکاری به انان‬ ‫جلوگیری می کند؛ به عبارت دیگر نه تنها‬ ‫برای کارگران شغل جدیدی ایجاد نشده‪،‬‬ ‫بلکه از شغل قبلی خود نیز بیکار شده و بیمه ‬ ‫بیکاری هم دریافت نمی کنند‪ .‬این عمل‬ ‫سازمان تامین اجتماعی در شرایط موجود‬ ‫اقتصادی‪ ،‬ظلمی مضاعف در حق کارگر‬ ‫است‪ .‬سازمان تامین اجتماعی نباید برای‬ ‫حفظ منابع سازمان از این حربه استفاده کند‬ ‫و معیشت کارگران را با مشکل مواجه کند‪.‬‬ ‫این عمل سازمان مصداق دمیدن در سر‬ ‫گشاد شیپور است»‪.‬‬ ‫*پیگیری بیمه بیکاری‪ ،‬خواسته به حق‬ ‫کارگران از مسئولین‬ ‫پس از این محدودیت های خود‬ ‫ساخته سازمان تامین اجتماعی و وزارت‬ ‫کار و تضاد این عمل سازمان با قوانین‬ ‫رسمی کشور‪ ،‬در نهایت به دنبال شکایتی‬ ‫که درباره این موضوع از سازمان تامین‬ ‫اجتماعی به دیوان عدالت اداری ارجاع داده‬ ‫شد‪ ،‬دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره‬ ‫‪ 903‬در ‪ 13‬مردادماه ‪ 93‬رای به ابطال بند‬ ‫‪ 7‬ایین نامه مذکور داد‪ .‬در بخشی از رای‬ ‫این دیوان امده است‪« :‬مطابق بند الف ماده‬ ‫‪ 6‬قانون بیمه بیکاری مصوب سال ‪،1369‬‬ ‫شرط استحقاق بیمه شده بیکار برای دریافت‬ ‫مقرری بیمه بیکاری‪ ،‬داشتن سابقه پرداخت‬ ‫حق بیمه به مدت ‪ 6‬ماه قبل از بیکار شدن‬ ‫تعیین شده است‪ .‬نظر به اینکه در بند ‪7‬‬ ‫تفاهم نامه مورد اعتراض‪ ،‬داشتن یک سال‬ ‫سابقه مستمر در اخرین کارگاه به عنوان‬ ‫شرط الزم برای استحقاق به دریافت مقرری‬ ‫بیمه بیکاری تعیین شده است‪ ،‬مغایر حکم‬ ‫قانون صدرالذکر است و قید مذکور به‬ ‫استناد بند ‪ 1‬ماده ‪ 12‬و مواد ‪ 13‬و ‪ 88‬قانون‬ ‫تشکیالت و ایین دادرسی دیوان عدالت‬ ‫اداری مصوب ‪ 1392‬از تاریخ تصویب‬ ‫ابطال می شود»‪.‬علی رغم صدور حکم دیوان‬ ‫عدالت اداری و همچنین صراحت قوانین‬ ‫کشور درباره شرایط پرداخت بیمه بیکاری‪،‬‬ ‫اما سازمان تامین اجتماعی همچنان به این‬ ‫عمل غیرقانونی خود ادامه داده و شرایط‬ ‫زندگی را هر روز برای کارگران سخت تر‬ ‫می کند‪ .‬در واقع‪ ،‬سازمانی که باید تمام‬ ‫تالش خود را برای پیگیری و رفع مشکالت‬ ‫مردم به ویژه قشر کارگری صرف کند‪ ،‬به‬ ‫ضد خود تبدیل شده است‪ .‬انتظار می رود‬ ‫مجلس شورای اسالمی و سازمان بازرسی‬ ‫کل کشور با استفاده از ابزارهای قانونی‬ ‫خود‪ ،‬سازمان تامین اجتماعی را ملزم به‬ ‫رعایت قانون درباره شرایط پرداخت بیمه‬ ‫بیکاری کنند‪.‬‬ ‫دوشنبه ‪ 10 -‬اذر ‪ 1399‬شماره ‪1232‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫دبیرانجمنصنفیسیمان‪:‬‬ ‫کارخانه هایسیماندر‬ ‫حالتعطیلشدنهستند‬ ‫دبیر انجمن صنفی سیمان از تصمیم دولت برای‬ ‫دریافت ضمانت نامه بانکی از کارخانه های سیمان بابت‬ ‫مصرف مازوت به جای گاز خبر داد و گفت‪ :‬وزیر‬ ‫صنعت در حالی فرصتی برای گوش دادن به مشکل‬ ‫تولیدکنندگان سیمان ندارد که کارخانه ها یکی یکی در‬ ‫حال تعطیل شدن هستند‪.‬‬ ‫عبدالرضا شیخان بابیان اینکه پیگیری تولیدکنندگان‬ ‫سیمان برای برگزاری جلسه با وزیر صنعت به نتیجه‬ ‫نرسید‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬در حال حاضر صنعت سیمان‬ ‫با مشکالت مختلفی روبرو است و با توجه به اینکه‬ ‫نتوانستیم از طریق وزارت صنعت مشکالتمان را پیگیری‬ ‫کنیم‪ ،‬قصد داریم این مسائل را به هیات دولت و مقام‬ ‫معظم رهبری در میان بگذاریم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تصمیم دولت برای دریافت ضمانت‬ ‫نامه بانکی بابت مصرف مازوت در کارخانه های سیمانی‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬از تولیدکنندگان سیمان خواسته شده تا بابت‬ ‫تفاوت قیمت مازوت یارانه ای و قیمت فوب خلیج فارس‪،‬‬ ‫به شرکت پاالیش و پخش فراورده های نفتی‪ ،‬ضمانت‬ ‫نامه بانکی ارائه کنند که این اقدام برای تولیدکنندگان‬ ‫مقدور نیست‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬در حال حاضر قیمت فوب خلیج‬ ‫فارس بابت هر لیتر مازوت ‪ 6‬هزار تومان است و قیمت‬ ‫یارانه ای هر لیتر مازوت در کشور ‪ 300‬تومان تعیین شده‬ ‫است‪ .‬در عین حال طبق قانون ‪ 25‬تسهیل کسب و کار‪،‬‬ ‫تولیدکنندگان سیمان باید هر لیتر مازوت را با قیمت گاز‬ ‫مصرفی یعنی حدود ‪ 119‬تومان دریافت کنند اما این‬ ‫قانون اجرا نمی شود و این در حالی است که قطع گاز‬ ‫کارخانه ها با تصمیم دولت صورت می گیرد‪.‬‬ ‫دبیر انجمن سیمان ادامه داد‪ :‬تولیدکنندگان سیمان‬ ‫هر سال با سرد شدن هوا به جای گاز از مازوت یارانه ای‬ ‫استفاده می کردند که امسال مشکالتی در این زمینه برای‬ ‫کارخانه ها ایجاد شده است‪ ،‬به طوری که به تولیدکنندگان‬ ‫اعالم شده در صورت استفاده از مازوت با قیمت یارانه ای‬ ‫‪ 300‬تومان باید به اندازه تفاوت قیمت مازوت یارانه ای و‬ ‫قیمت فوب خلیج فارس یعنی ‪ 5‬هزار و ‪ 700‬تومان بابت‬ ‫هر لیتر مازوت ضمانت نامه بانکی ارائه کنند‪.‬‬ ‫وی توضیح داد‪ :‬به این ترتیب اگر کارخانه ای یک‬ ‫میلیون لیتر مازوت نیاز داشته باشد باید حدود ‪ 10‬تا ‪15‬‬ ‫میلیارد تومان ضمانت نامه بانکی ارائه دهد که برای‬ ‫کارخانه ها مقدور نیست‪.‬‬ ‫وی در مورد دلیل دریافت این ضمانت نامه بانکی‬ ‫نیز گفت‪ :‬دولت قصد دارد اگر کارخانه ای بیش از‬ ‫سهمیه اش‪ ،‬مازاد استفاده کرده پول ان را محاسبه و از‬ ‫تولیدکنندگان دریافت کند‪.‬‬ ‫شیخان بابیان اینکه مخازن مازوت کارخانه ها بر‬ ‫اساس مصوبه دولت ایجاد شده است‪ ،‬گفت‪ :‬طبق مصوبه‬ ‫دولت تولیدکنندگان باید از مازوت یارانه ای به جای گاز‬ ‫استفاده کنند‪.‬‬ ‫* درخواست سیمانی ها برای ازادسازی قیمت‬ ‫وی در ادامه بابیان اینکه مدیران شرکت های سیمانی‬ ‫خواستار ازادسازی قیمت سیمان هستند‪ ،‬گفت‪ :‬در حال‬ ‫حاضر با مصرف مازوت یارانه ای‪ ،‬هزینه هر تن سیمان‬ ‫با احتساب هزینه حمل‪ 40 ،‬هزار تومان گران تر از قیمت‬ ‫سیمان تولیدی با گاز است‪ .‬این در حالی است که فکری‬ ‫برای تعدیل قیمت سیمان نمی شود و کارخانه ها یکی‬ ‫یکی در حال تعطیل شدن هستند‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬برخی کارخانه ها از محل موجودی‬ ‫مازوت قبلی خود در حال تولید هستند و برخی نیز‬ ‫توانسته اند مقداری گاز دریافت کنند و کوره هایشان را‬ ‫گرم نگه دارند‪.‬‬ ‫شیخان با تاکید بر اینکه صنعت سیمان با چنگ و‬ ‫دندان تولید خود را نگه داشته است‪ ،‬گفت‪ :‬سهم سیمان‬ ‫در قیمت ساختمان کمتر از یک درصد است و این در‬ ‫حالی است که عدم توجه به کارخانه های سیمان باعث‬ ‫تعطیلی ان ها و الزام به واردات سیمان خواهد شد که‬ ‫اصال به صرفه نیست‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬مشخص نیست صنعت سیمان به چه‬ ‫دلیلی سرکوب می شود‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫حزب مردمی اصالحات ایران اسالمی‬ ‫حجت االسالم محمد زارع فومنی‬ ‫مدیرمسئول روزنامه‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬میدان فلسطین‬ ‫خیابان فلسطین جنوبی بعد از بزرگمهر‬ ‫پالک ‪ 339‬ساختمان‪123‬‬ ‫طبقه ‪ 1‬واحد‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫شماره تلفکس و روابط عمومی‪:‬‬ ‫‪66463926-09369302479‬‬ ‫ادرس وب سایت‪:‬‬ ‫‪www.eslahat.news‬‬ ‫اینستاگرام‪ /‬ادرس تلگرام‪:‬‬ ‫مبارزهاولتایسونوجونزبرندهنداشت‬ ‫مبارزه مایک تایسون و روی جونز بدون برنده اعالم شد‪.‬به نقل از ‪ ،SID‬بامداد امروز یک شنبه مایک تایسون‪،‬‬ ‫بوکسور معروف و بازنشسته امریکایی که به تازگی بار دیگر به این حرفه روی اورده است در یک مبارزه به مصاف‬ ‫روی جونز رفت که این مبارزه به راند ‪ 8‬کشیده شد و در نهایت با نظر داوران مساوی به پایان رسید‪ .‬هر دو بوکسور‬ ‫تاکید کردند که مبارزه دوم نیز برگزار شود که زمان ان به زودی اعالم خواهد شد‪ .‬در این مبارزه روی جونز با‬ ‫دستکش هایی با اسم کوبی برایانت بسکتبالیست فقید ظاهر شد‪.‬‬ ‫‪@hzbeslahat / @sedaye_eslahat‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫کفاشیان‪ :‬تصمیمی برای ثبت نام ریاست ندارم‪/‬‬ ‫بازنشسته ها نمی توانند رئیس فدراسیون فوتبال شوند‬ ‫علی کفاشیان در خصوص اینکه‬ ‫چرا روز گذشته در مجمع فدراسیون‬ ‫حضور نداشت اظهار داشت‪ :‬من چون‬ ‫خارج از تهران هستم مجمع را از‬ ‫طریق تلفن همراه پیگیری می کردم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به مهمترین تغییرات‬ ‫اساسنامه و اینکه راه برای انهایی که‬ ‫می خواهند رئیس فدراسیون شوند باز‬ ‫شده است گفت‪ :‬فعال فدراسیون یک‬ ‫سال وقت دارد که اساسنامه فدراسیون‬ ‫را بعد از انتخابات هیات رئیسه به‬ ‫صورت قانون غیر انتفاعی و مستقل‬ ‫ثبت کند‪ .‬این مهمترین تغییر اساسنامه‬ ‫است‪.‬‬ ‫عضو هیات رئیسه فدراسیون‬ ‫فوتبال خاطرنشان کرد‪ 12-13 :‬سال‬ ‫پیش که به فدراسیون امدم اساسنامه‬ ‫همان زمان به این شکل بود و ما‬ ‫هم با همان فرمان جلو رفتیم‪ .‬البته‬ ‫اساسنامه مصوبه مجلس و دولت را‬ ‫می خواست ولی این بار فیفا پافشاری‬ ‫کرد و خواستار تغییرات شد‪ .‬ان زمان‬ ‫فدراسیون به صورت انتقالی اداره می‬ ‫شد و زمانی نداشتیم که این کار را‬ ‫انجام بدهیم‪.‬‬ ‫کفاشیان ادامه داد‪ :‬تغییرات جزئی‬ ‫دیگری نیز لحاظ شده از جمله اینکه‬ ‫تعداد اعضای مجمع بیشتر و شرایط‬ ‫ورود به مدیریت فوتبال راحت تر‬ ‫شد‪ .‬کسانی که می خواهند وارد‬ ‫مدیریت شوند حتی اگر سابقه جزئی‬ ‫در مدیریت هر رشته ورزشی داشته‬ ‫باشند می توانند در انتخابات شرکت‬ ‫کنند و نیاز نیست حتما فوتبالی باشند‪،‬‬ ‫البته کسانی که رای می دهند می‬ ‫توانند معیارها و فاکتورهایی را داشته‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫رئیس اسبق فدراسیون فوتبال‬ ‫تصریح کرد‪ :‬کسی که می خواهد‬ ‫در انتخابات شرکت کند باید امتحان‬ ‫خودش را پس داده باشد چون فوتبال‬ ‫جایی نیست که هر کسی بتواند ان را‬ ‫اداره کند‪ .‬خود من با سابقه ‪ 18‬سال‬ ‫حضور در فدراسیون‪ 4 ،‬سال حضور‬ ‫در کمیته ملی المپیک و حضور در‬ ‫وزارت ورزش یک حرکت هایی‬ ‫انجام دادم و معتقدم فوتبال یک فرد‬ ‫توانمند می خواهد‪.‬‬ ‫وی در خصوص اینکه ایا کسی‬ ‫که سابقه حضور در تیم ملی دارد می‬ ‫تواند به عنوان رئیس یا نایب رئیس به‬ ‫فدراسیون کمک کنند گفت‪:‬کسانی‬ ‫که سابقه کار و بازی های زیاد داشته‬ ‫باشند شاید در پست مدیریت شرکت‬ ‫نکنند‪ .‬پست مدیریت در فدراسیون‬ ‫جایی نیست که در ان حلوا خیرات‬ ‫کنند‪ .‬در فوتبال از هر نهادی دخالت‬ ‫می کنند و کسی که رئیس می شود‬ ‫باید حوصله این موارد را داشته باشد‪.‬‬ ‫کفاشیان یاداور شد‪ :‬البته کسی‬ ‫مثل پالتینی این کار را کرده که در‬ ‫یوفا کار کرده است‪ .‬همین اقای‬ ‫دادکان و خیلی های دیگر در کشور‬ ‫خود ما کار کرده اند و فوتبالی ها‬ ‫به انها احترام می گذارند‪ .‬اگر این‬ ‫افراد بیایند مورد قبول هستند ولی اگر‬ ‫شرکت نکنند و خودشان نیایند افراد‬ ‫دیگر انتخاب می شوند‪ .‬نیازی نیست‬ ‫حتما رئیس فدراسیون فوتبالیست‬ ‫خوبی باشد یا داور خوبی باشد‪.‬اگر‬ ‫تخصص داشته باشد می تواند کار را‬ ‫خوب پیش ببرد‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به این سوال که ایا‬ ‫صحت دارد مدرک تحصیلی برای‬ ‫ورزش‬ ‫مصاف شاگردان صادقی با ‪ ۳‬تیم قدرتمند‬ ‫برای قهرمانی در لیگ والیبال زنان‬ ‫گزارش‬ ‫پست ریاست حذف شده است گفت‪:‬‬ ‫بله این شرط حذف شده است‪ .‬مثال‬ ‫اگر کسی دیپلم داشته باشد می تواند‬ ‫رئیس فدراسیون شود‪ .‬البته من معتقدم‬ ‫این موضوع اشکال دارد و حداقل ها‬ ‫باید رعایت شود‪.‬اینها می تواند در‬ ‫اصالح بعدی اساسنامه انجام شود‪.‬‬ ‫رئیس اسبق فدراسیون در پاسخ‬ ‫به این سوال که ایا قرار است نامزد‬ ‫ریاست فدراسیون شود گفت‪ :‬من‬ ‫قصدی برای نامزد شدن برای ریاست‬ ‫فدراسیون ندارم‪.‬‬ ‫کفاشیان در خصوص اینکه‬ ‫ایا بازنشسته های می توانند نامزد‬ ‫فدراسیون شوند چون بهاروند روز‬ ‫گذشته اعالم کرده انها می توانند‬ ‫در انتخابات شرکت کنند گفت‪:‬‬ ‫بله‪ ،‬با قانون فعلی محدودیت سنی از‬ ‫اساسنامه حذف شده و بازنشسته ها‬ ‫می توانند در انتخابات شرکت کنند‬ ‫اما نه برای ریاست‪ ،‬چون ریاست‬ ‫فدراسیون شغل محسوب می شود و‬ ‫فدراسیون فوتبال یک نهاد عمومی‬ ‫غیر دولتی است بازنشسته ها نمی‬ ‫توانند برای ریاست ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫اگر قانون بعد از ان یک سال فرصت‬ ‫تغییر کند بازنشسته ها می توانند در‬ ‫انتخابات شرکت کنند‪.‬‬ ‫سرمربی تیم والیبال زنان‬ ‫ذوب اهن معتقد است چهار تیم‬ ‫در لیگ برتر والیبال زنان شانس‬ ‫قهرمانی دارند‪.‬‬ ‫هفته اول لیگ برتر والیبال زنان‬ ‫در گروه دوم در حال برگزاری‬ ‫است و چهار تیم حاضر در این‬ ‫گروه تاکنون دو بازی انجام داده اند‪.‬‬ ‫تیم ذوب اهن اصفهان که سال‬ ‫گذشته نایب قهرمان شد‪ ،‬هر دو‬ ‫مسابقه خود مقابل ستارگان فارس و‬ ‫خجسته اسالمشهر را با پیروزی سه‬ ‫بر صفر پشت سر گذاشته است و‬ ‫در مهمترین دیدار دوشنبه‪ ۱۰ ،‬اذر‬ ‫مقابل پیکان به میدان می رود‪ .‬نتیجه‬ ‫این مسابقه صدرنشین این گروه در‬ ‫هفته اول را تعیین می کند‪.‬‬ ‫فریبا صادقی‪ ،‬سرمربی ذوب اهن‬ ‫در گفت وگو با ایسنا به عملکرد تیم‬ ‫خود اشاره و بیان کرد‪ :‬دو مسابقه‬ ‫انجام داده ایم و به پیروزی رسیده ایم‪.‬‬ ‫رقبایمان بازیکنان جوانی داشتند و‬ ‫کار ما راحت بود‪ .‬مشکل خاصی‬ ‫وجود نداشت و نتیجه خوبی هم‬ ‫گرفتیم اما مسابقه اصلی ما با تیم‬ ‫پیکان است‪.‬‬ ‫او در مورد تیم پیکان گفت‪ :‬این‬ ‫باشگاه هر سال تیم خوبی را می بندد‬ ‫و امسال هم جز تیم های خوب است‬ ‫اما امتیازهای ما نسبت به پیکان بهتر‬ ‫و پیروزی در دیدار فردا(دوشنبه)‬ ‫قابل دسترس است چون میزبان‬ ‫هستیم و حریف را به خوبی انالیز‬ ‫کرده ایم‪.‬‬ ‫صادقی در مورد احتمال شناسایی‬ ‫استعدادهایی جدید برای والیبال زنان‬ ‫در تیم هایی که با بازیکنان جوان در‬ ‫لیگ شرکت کرده اند‪ ،‬گفت‪ :‬در هر‬ ‫تیم یک یا دو بازیکن قد بلند وجود‬ ‫دارد که قابل سرمایه گذاری هستند‬ ‫اما باید مسابقات بیشتری از انها‬ ‫ببینیم تا به درستی نظر بدهیم‪.‬‬ ‫او با تاکید بر اینکه قهرمان‬ ‫رقابت ها تا دور نهایی مشخص‬ ‫نمی شود‪ ،‬افزود‪ :‬چهار تیم‬ ‫ذوب اهن‪ ،‬پیکان‪ ،‬سایپا و شهرداری‬ ‫قزوین خوب هستند که باید رقابت‬ ‫انها در دور بعدی دیده شود و‬ ‫قهرمان از قبل مشخص نیست‪.‬‬ ‫صادقی در مورد رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی در جریان‬ ‫مسابقات گفت‪ :‬شرایط برگزاری‬ ‫مسابقه با توجه به کرونا سخت تر‬ ‫شده است‪ ،‬اما با توجه به حضور‬ ‫سران سالمت فدراسیون پزشکی‬ ‫ورزشی و فدراسیون والیبال‪ ،‬تمام‬ ‫پروتکل ها رعایت می شود‪ .‬از طرفی‬ ‫چون مسابقات تماشاگر ندارد اجرای‬ ‫پروتکل ها در سالن خلوت‪ ،‬راحت تر‬ ‫است‪.‬‬ ‫قرار نیست هیچ بازیکنی‬ ‫در استقالل افت کند‬ ‫عکس روز‬ ‫مرفاوی‪:‬‬ ‫صمد مرفاوی در گفتگو با‬ ‫ایلنا درخصوص عملکرد تیم‬ ‫استقالل در بازی هفته سوم‬ ‫مقابل ماشین سازی تبریز گفت‪:‬‬ ‫برای این بازی برنامه های تیم‬ ‫مختلف بود اما با تاکتیک‬ ‫حریف راه های نفوذ بسته‬ ‫مسابقه اهمیت باالیی داشت تا‬ ‫ترکیب باشد‪ .‬استقالل این فصل‬ ‫فراموش کنیم‪.‬‬ ‫کرده است اما ما چند بازیکن‬ ‫بتوانیم شکست مقابل فوالد را‬ ‫او درباره بازی هفته چهارم‬ ‫مقابل پیکان گفت‪ :‬پیکان هم‬ ‫فصل گذشته از تیم هایی بوده‬ ‫مقابل استقالل عملکرد خوبی‬ ‫شد و برای رسیدن به دروازه‬ ‫داشته و اکنون با تغییر سرمربی‬ ‫موقعیت های مناسبی هم برای‬ ‫می گیرند‪ .‬مانند تمام مسابقات‬ ‫زمانی هم راه های گلزنی را‬ ‫به زمین می رویم چون کسب‬ ‫حریف تالش زیادی داشتیم‪.‬‬ ‫گلزنی ایجاد کردیم اما یک‬ ‫باید به گونه دیگری جست وجو‬ ‫کنید ‪.‬‬ ‫مدیرفنی استقالل با اشاره به‬ ‫ضربه ایستگاهی هروویه میلیچ‬ ‫اظهار داشت‪ :‬ضربه او بادقت‬ ‫و تاکتیک برابر ما برابر ما قرار‬ ‫شاکله اصلی تیمش را حفظ‬ ‫جدید هم جذب کرده ایم که‬ ‫باید فرصت بدهیم تا انها هم‬ ‫با بازیکنان قدیمی به یک‬ ‫هماهنگی ایده ال برسند‪.‬‬ ‫او همچنین درباره بحثی که‬ ‫بین سیدحسین حسینی و محمد‬ ‫رشید مظاهری اتفاق افتاد هم‬ ‫با احترام به رقبا برای سه امتیاز‬ ‫گفت‪ :‬اول از همه باید بگویم‬ ‫امتیازات در هفته های اول بعدها‬ ‫تمرین روز گذشته به خوبی‬ ‫به ما کمک فراوانی می کند‪.‬‬ ‫مرفاوی در مورد انتقادات‬ ‫از نحوه عملکرد استقالل هم‬ ‫که خداراشکر این موضوع در‬ ‫برطرف شود و مشکلی از این‬ ‫لحاظ نیست‪ .‬بین این دو بازیکن‬ ‫مشکل حادی وجود ندارد‪ .‬در‬ ‫گفت‪ :‬هواداران عزیز باید صبور‬ ‫فوتبال طبیعی است که بین دو‬ ‫ضربه ایستگاهی می زند و به این‬ ‫است که رفته رفته و هر بازی‬ ‫بیاید‪ .‬قرار نیست هیچ بازیکنی‬ ‫باز کنیم که در نهایت با حفظ‬ ‫برخوردار هستیم‪ .‬در هفته های‬ ‫دنبال پیشرفت و ترقی هستیم و‬ ‫کسب کردیم‪ .‬سه امتیاز این‬ ‫دنبال محک زدن بازیکنان در‬ ‫هم به خوبی پشت سر بگذاریم‪.‬‬ ‫و کار شده بود‪ .‬میلیچ خوب‬ ‫شکل توانستیم دروازه انها را‬ ‫نتیجه در نهایت سه امتیاز را‬ ‫باشند‪ .‬روند تیم ما به شکلی‬ ‫نسبت به قبل از عملکرد بهتری‬ ‫اول طبیعی است که مربیان به‬ ‫رقیب اتفاقاتی از این قبیل پیش‬ ‫در استقالل افت کند‪ ،‬همه ما به‬ ‫باید صبور باشیم تا این روزها را‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه صدای اصلاحات

روزنامه صدای اصلاحات 1274

روزنامه صدای اصلاحات 1274

شماره : 1274
تاریخ : 1399/11/06
روزنامه صدای اصلاحات 1273

روزنامه صدای اصلاحات 1273

شماره : 1273
تاریخ : 1399/11/05
روزنامه صدای اصلاحات 1272

روزنامه صدای اصلاحات 1272

شماره : 1272
تاریخ : 1399/11/04
روزنامه صدای اصلاحات 1271

روزنامه صدای اصلاحات 1271

شماره : 1271
تاریخ : 1399/11/01
روزنامه صدای اصلاحات 1270

روزنامه صدای اصلاحات 1270

شماره : 1270
تاریخ : 1399/10/30
روزنامه صدای اصلاحات 1269

روزنامه صدای اصلاحات 1269

شماره : 1269
تاریخ : 1399/10/29
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!