روزنامه صدای اصلاحات شماره 1226 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1226

صفحه بعد

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1226

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1226

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪eslahat.news‬‬ ‫یکشنبه ‪ 2‬اذر ماه ‪1399‬‬ ‫‪ 6‬ربیع الثانی ‪1442‬‬ ‫گروگانگیریسالمت‬ ‫مردمبااستعفاهایشبانه‬ ‫در وزارت بهداشت‬ ‫صفحه ‪1‬‬ ‫‪ISSN 2588-4581‬‬ ‫‪2020November22‬‬ ‫بودجهکمک هایمعیشتی‬ ‫صدای اصالحات گزارش می دهد؛‬ ‫ازکجا�تامینمی شود؟‬ ‫صفحه‪1‬‬ ‫وزیرراهوشهرسازی‪:‬‬ ‫بانک ها از عوامل افزایش‬ ‫قیمتمسکنهستند‬ ‫‪8‬صفحه شماره ‪1226‬‬ ‫صفحه ‪7‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫اقای روحانی؛ با ‪ 100‬هزار تومان وضعیت اقتصادی مردم بهتر می شود؟!‬ ‫صدهزاربدهاشبههمینخیالباش!‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫دولت‪:‬کمکمعیشتی‪100‬هزارتومانیبه زودیتصویبمی شود‬ ‫مجلس‪:‬طرححمایتمعیشتینمایندگانمردم‬ ‫باموافقتشوراینگهبانبهتصویبرسید‬ ‫صفحه ‪7‬‬ ‫بین الملل‬ ‫ترامپ و رویای پایان‬ ‫“جنگ های بی پایان “‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫دولتمردانتدبیروامیدبهخودشان همرحمنمی کنند؛‬ ‫سیاسی‬ ‫سعید خطیب زاده‬ ‫امریکا مسئول اصابت‬ ‫راکت به محوطه داخلی‬ ‫سفارت ایران در کابل است‬ ‫خط داغ‬ ‫خط داغ‬ ‫حسینعلیشهریاری‪:‬‬ ‫قالیباف‪:‬‬ ‫قرنطینهجدی‬ ‫گرفتهنشود‬ ‫جان باختگانبه‬ ‫‪ 1000‬نفر می رسند‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫نظاماداریکشور‬ ‫رابایدباهمکاری‬ ‫قوه هایمقننهومجریه‬ ‫اصالحکنیم‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫صدای اصالحات بررسی می کند؛‬ ‫ایا پایتخت برای بارش‬ ‫برف و باران اماده است؟‬ ‫گروگانگیریسالمتمردمبااستعفاهایشبانهدروزارتبهداشت‬ ‫درست چند ساعت مانده به اغاز محدودیت های‬ ‫دوهفته ای در کشور خبری در رسانه ها منتشر شد که‬ ‫همه را شوکه کرد‪« ،‬رضا ملک زاده»‪ ،‬معاون تحقیقات‬ ‫و فناوری وزارت بهداشت طی نامه ای رسمی خطاب‬ ‫به سعید نمکی‪ ،‬وزیر بهداشت استعفا داد؛ گالیه و‬ ‫ناراحتی اقای معاون به دنبال انتقادات شدید سعید‬ ‫نمکی از عملکرد معاونت تحقیقات و فناوری وزارت‬ ‫بهداشت بود‪.‬‬ ‫چند روز قبل وزیر بهداشت در نشستی با روسای‬ ‫مراکز درمانی استان اصفهان‪ ،‬پس از تشریح اقدامات‬ ‫مهم وزارت بهداشت طی چند ماه گذشته و توضیح‬ ‫درباره محدودیت های جدید کرونا‪ ،‬به نقش تحقیقات‬ ‫در این حوزه پرداخت و با انتقاد از این موضوع‬ ‫که طی سال های اخیر در حوزه تحقیقات وزارت‬ ‫بهداشت اقدامات عملی چندانی صورت نگرفته و‬ ‫تحقیقات تنها منجر به انتشار مقاالت شده است از این‬ ‫روند گالیه کرد‪.‬‬ ‫کودتا علیه سخنان وزیر‬ ‫به دنبال صحبت های تند وزیر بهداشت در‬ ‫اصفهان و انتقادات صریح وی از وضعیت تحقیقات‬ ‫و پژوهش های پزشکی در ایران‪ ،‬رضا ملک زاده نیز‬ ‫طی نامه ای خطاب به سعید نمکی‪ ،‬گفته های وی را‬ ‫خالف واقع و برامده از عدم شناخت او از حوزه‬ ‫تحقیق و پژوهش دانست‪.‬‬ ‫ملک زاده در بخشی از این نامه اورده است‪:‬‬ ‫اصوالً کسانی می توانند حیطه تحقیقات پزشکی‬ ‫ایران را به نقد و چالش بکشند که خود محقق ملی یا‬ ‫بین المللی بوده‪ ،‬ارکان و نظام تحقیقات ملی و جهانی‬ ‫را بشناسند و با وجود دشواری ها و چالش های سخت‬ ‫این عرصه مهم و تاثیرگذار‪ ،‬همپای تحقیقات پیشرفته‬ ‫دنیا حرکت کرده و عمر خویش را صرف تحقیقات‬ ‫کرده یا دست کم یک تحقیق مهم و اثرگذار‬ ‫بین المللی انجام داده باشند و به دنبال این نامه بالفاصله‬ ‫علی نوبخت‪ ،‬نایب رئیس و دبیر شورای مشورتی‬ ‫بیماری کرونا نیز استعفا خود را به وزیر اعالم کرد‪.‬‬ ‫اقای ملک زاده پاسخگو باشید!‬ ‫موضوع استعفای اخیر مدیران وزارت بهداشت‬ ‫که همزمان با اغاز محدودیت ها صورت گرفت‬ ‫صدای بسیاری از صاحب نظران در حوزه سالمت را‬ ‫دراورده است به طوری که سید موید علویان‪ ،‬استاد‬ ‫بازنشسته دانشگاه و دانشمند برتر منتخب فرهنگستان‬ ‫علوم پزشکی ایران در نامه ای به سعید نمکی‪ ،‬وزیر‬ ‫بهداشت خواستار پاسخ برخی ابهامات و سواالت‬ ‫نسبت به عملکرد رضا ملک زاده شده است‪.‬‬ ‫او در این نامه خواستار پاسخ شش موضوع از‬ ‫سوی معاون سابق وزیر شده است که به شرح ذیل‬ ‫است‪:‬‬ ‫‪ .١‬بحث شفاف نبودن بودجه های تحقیقاتی نیماد‬ ‫و عدم توزیع عادالنه بودجه های پژوهشی در کشور‬ ‫‪ .٢‬بحث تصدی همزمان دو شغل از سوی برخی‬ ‫مسئوالن و تضاد منافع و تاسیس شرکت های دارویی‬ ‫و رانت در فروش داروی مایجتاج مردم‬ ‫‪ .٣‬بحث اعالم ایمنی گله ای به عنوان یک سیاست‬ ‫اشتباه در کنترل کرونا که منجر به مرگ بسیاری از‬ ‫ایرانیان تا امروز شده است‪.‬‬ ‫‪ .۴‬مشخص نبودن جهت گیری تحقیقات کرونا‬ ‫و عدم پیگیری اولویت های مهم در پاسخ به سواالت‬ ‫مهم اپیدمیولوژیک و تمرکز بر کارازمایی های بالینی‬ ‫و عدم توجه به لزوم ملحق شدن به طرح های تحقیقاتی‬ ‫در زمینه واکسن با کشورهای اروپایی و امریکایی و‬ ‫چین و روسیه‪ .‬این کوتاهی در عدم ملحق شدن به‬ ‫طرح های تحقیقاتی جهانی در واکسن کرونا و تمرکز‬ ‫بر افزایش مطالعات کارازمایی های بالینی یک اشتباه‬ ‫تاریخی است و باید پیگیری حقوقی شود‪.‬‬ ‫‪ .۵‬بحث عدم توجه به اخالق در پژوهش های‬ ‫صورت گرفته در مراکز وابسته به معاونت تحقیقات‬ ‫و ایجاد الگوی نامناسب مبارزه با تقلب در بین‬ ‫پژوهشگران کشور به ویژه معضالتی مانند فضاحت‬ ‫علمی خروج ‪ ۶۷‬مقاله از نیچر‬ ‫‪ .۶‬ایجاد شرایط نامتعارف و بسیار پیچیده برای‬ ‫ارزشیابی اعضا هیئت علمی و دانشجویان کشور و‬ ‫توجه به کمیت علم و ‪ H index‬به جای تحقیقات‬ ‫کاربردی‬ ‫از تئوری منسوخ ایمنی گله ای تا فشار هدایت‬ ‫شده علیه وزارت بهداشت‬ ‫سال گذشته بود که تئوری منسوخ ایمنی گله ای‬ ‫توسط ملک زاده‪ ،‬معاون مستعفی وزیر بهداشت مطرح‬ ‫شد‪ ،‬موضوعی که شیوع کرونا به کمک تئوری ایمنی‬ ‫گله ای بازار دالالن و مافیای دارو را داغ کرد؛ البته‬ ‫موضوعی که باید مورد اهمیت ویژه قرار گیرد‬ ‫فشارهای رسانه ای است که علیه وزارت بهداشت در‬ ‫ماه های اخیر رخ می دهد و در فضای مجازی بارها‬ ‫شایعه استعفای سعید نمکی منتشر می شود‪.‬‬ ‫البته وزیر بهداشت بارها به خبر استعفایش واکنش‬ ‫نشان داده و معتقد است که فشار بر روی وزارت‬ ‫بهداشت از جای دیگری هدایت می شود‪.‬‬ ‫با این حال استعفای ملک زاده و نامه ای که پس از‬ ‫این استعفا خطاب به وزیر بهداشت منتشر کرد بیشتر‬ ‫از ان که رنگ و بوی دلسوزی برای نظام سالمت‬ ‫داشته باشد سمت و سوی شخصی پیدا کرده و رنگ‬ ‫و بوی اتهام زنی به خود گرفته بود‪ .‬ان گونه که در‬ ‫نامه استعفای معاون وزیر بهداشت مشخص است مسیر‬ ‫متفاوتی است که هم ملک زاده و هم سعید نمکی در‬ ‫راه مبارزه با کرونا به ان اعتقاد داشتند و ملک زاده‬ ‫معتقد بود ایمنی گله ای تنها راه موفقیت کشور‬ ‫در مبارزه با کرونا است ولی وزیر بهداشت چنین‬ ‫فرضیه ای را قاطعانه رد می کرد‪.‬‬ ‫نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس ‪:‬باید از‬ ‫وزیر بهداشت حمایت شود‬ ‫سید محمد پاکمهر‪ ،‬نایب رئیس کمیسیون‬ ‫بهداشت مجلس در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی‬ ‫خبرگزاری انا‪ ،‬در مورد اتفاقات اخیر در وزارت‬ ‫بهداشت اظهار کرد‪ :‬اختالف نظر با توجه به ناشناخته‬ ‫بودن این بیماری در بسیاری از کشورها وجود دارد و‬ ‫این موضوع طبیعی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬کمیسیون بهداشت و درمان این‬ ‫موضوع را بررسی خواهد کرد و قطعا به نتایج خوبی‬ ‫خواهیم رسید‪ ،‬ملک زاده معتقد است که تصمیم‬ ‫گیری به موقع نیست و باید سرعت عمل داشته باشد و‬ ‫قطعا وزیر صحبت هایی را برای دفاع از عملکرد خود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫نایب رئیس کمیسیون بهداشت مجلس گفت‪:‬‬ ‫مشکل کرونا جهانی است و وزارت بهداشت نیز‬ ‫تمام تالش خود را کرده است و عملکرد قابل قبولی‬ ‫داشته است‪ ،‬به یاد داشته باشیم ستاد ملی مقابله با کرونا‬ ‫عضوهای زیادی دارد و وزیر بهداشت و یک عضو‬ ‫است و انتقاد تنها از وزیر درست نیست‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬ما شاهد هستیم وزیر بهداشت در حال‬ ‫تالش برای ملت ایران است و نباید او را تنها گذاشت‪،‬‬ ‫سعید نمکی را تنها گذاشتیم و باید از او حمایت‬ ‫ویژه ای شود‪.‬‬ ‫پاکمهر بیان کرد‪ :‬امروز باید امثال اقای ملک‬ ‫زاده از وزیر بهداشت حمایت کنند زیرا ما امروز در‬ ‫حال مقابله با کرونا هستیم و بحث جان مردم در میان‬ ‫است‪.‬‬ ‫خیانت به نظام سالمت با یک استعفا‬ ‫مطالبی که ملک زاده در نامه استعفایش به ان‬ ‫اشاره کرده و وزیر بهداشت را عاری از هرگونه تجربه‬ ‫در عرصه تحقیق و پژوهش دانسته اگر در مسیر مبارزه‬ ‫با کرونا در کشور خلل ایجاد می کند باید توسط‬ ‫مقامات قضائی چنین ادعایی بررسی شود‪.‬‬ ‫به چالش کشیدن نظام سالمت در چنین بزنگاهی‬ ‫که کشور در عرصه مبارزه با کرونا و با دستان نه‬ ‫ترامپ و رویای پایان “جنگ های بی پایان “‬ ‫یک کارشناس مسائل امریکا با بیان اینکه ترامپ به دنبال این است که موضوع‬ ‫جنگ های بی پایان امریکا در منطقه را هر چه زودتر به پایان برساند‪ ،‬گفت‪ :‬ولی‬ ‫قطعا در این مسیر از سوی دولت پنهان در این کشور و ساختارهای موجود با موانع‬ ‫و سنگ اندازی هایی روبه رو می شود‪.‬‬ ‫امیر علی ابوالفتح در گفت وگو با ایسنا در ارتباط با تالش ترامپ در اخرین‬ ‫ماه های حضورش در کاخ سفید برای کاهش نیروهای نظامی این کشور در عراق‬ ‫و افغانستان و علت اصرار ترامپ برای تحقق هرچه زودتر این موضوع خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬ترامپ از سال های پیش مخالفت خود را با جنگ هایی که امریکا بعد از‬ ‫‪ ۱۱‬سپتامبر به وجود اورده بود اعالم کرده بود و یکی از دالیلی که در سال ‪۶۱۰۲‬‬ ‫از سوی مردم مورد توجه قرار گرفت این بود که شعارهای ضد جنگ مطرح می‬ ‫کرد و تاکید بر پایان جنگ های بی پایان امریکا در مناطق مختلف جهان داشت‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه این یکی از وعده هایی است که ترامپ به مردم امریکا داده و در‬ ‫طی این مدت تالش کرده که ان را محقق کند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬ولی قطعا تحقق این‬ ‫موضوع به این راحتی نیست؛ چرا که این سیاست با مخالفت هایی در داخل ساختار‬ ‫امریکا و دولت پنهان در این کشور روبه رواست‪.‬‬ ‫ابوالفتح با بیان اینکه بر اساس اخرین اخبار منتشر شده اکنون صحبت از این است‬ ‫که امریکا حدود ‪ ۰۰۵‬تن از نیروهایش را در عراق کاهش می دهد و این رقم در‬ ‫برابر نیروهایی که امریکا در خاورمیانه دارد ‪ ،‬ناچیز است افزود‪ :‬به نظر می رسد‬ ‫یکی از جنبه های این اصرار و سرو صدا ‪ ،‬جنبه نمایشی و نمادین ان است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه ترامپ در مسئله سوریه نیز می گفت که می خواهد تمام نیروهای‬ ‫امریکایی را از منطقه خارج کند ولی در مجموع ‪ ۰۰۵‬نیرو را خارج کرد و این‬ ‫‪ ۰۰۵‬نیرو نه تنها راهی امریکا نشدند بلکه راهی عراق شدند و در این کشور مستقر‬ ‫شدند‪ ،‬ادامه داد‪ :‬پنتاگون و ساختار دفاعی امریکا با برنامه ترامپ در ارتباط با این‬ ‫نوع خروج موافق نیست و پاکسازی هایی که ترامپ به تازگی در پنتاگون و وزارت‬ ‫دفاع این کشور انجام داده در همین راستا است ‪ ،‬او می خواهد بدنه این سازمان‬ ‫ها را مجبور به تبعیت کند ولی به نظر نمی رسد که بتواند در این زمینه موفقیتی‬ ‫کسبکند‪.‬‬ ‫این کارشناس مسائل امریکا افزود‪ :‬ترامپ بر اساس نگاه اقتصادی خود تاکید دارد‬ ‫که جنگ های بی پایان امریکا باید پایان پیدا کند ولی همانطور که اشاره شد تا‬ ‫وقتی تشکیالت و هیات حاکمه امریکا در این زمینه با ترامپ همراه و همدل نباشند‬ ‫او نمی تواند به موفقیتی در این زمینه دست پیدا کند‪.‬‬ ‫ابوالفتح در مورد نوع نگاه بایدن به این موضوع نیز گفت‪ :‬دموکرات ها یک تجربه‬ ‫تلخ در عراق دارند‪ .‬اوباما عجوالنه تالش کرد به قول خود برای خروج نیروهای‬ ‫نظامی امریکا از عراق عمل کند ولی به مرور دیدیم که چه اتفاق هایی در عراق‬ ‫رخ داد و شاهد حضور داعش و دیگر نیروهای تکفیری در این منطقه بودیم و‬ ‫این موضوع تجربه ای برای دموکرات ها شد که در این ارتباط با دقت بیشتری‬ ‫عملکنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در امریکا اکنون کسی صحبت از افزایش نیروها در منطقه نمی‬ ‫کند و همه به دنبال کاهش نیروها هستند‪،‬تصریح کرد ‪ :‬ولی تاکید بر این وجود دارد‬ ‫که این خروج باید به نحوی باشد که منافع امریکا تامین شود و با برنامه ریزی این‬ ‫موضوع محقق شود‪ .‬مثال اینکه دقت شود خروج نیروهای امریکایی از افغانستان‬ ‫چه پیامدهایی را در دولت افغانستان دارد‪ .‬جریان صلح با طالبان چگونه می شود؟‬ ‫در همین چارچوب می بینیم که حتی کشورهای همسایه افغانستان نیز تاکید بر این‬ ‫دارند که خروج امریکا از افغانستان باید مسئوالنه باشد‪ .‬چنانکه این خروج ناگهانی‬ ‫‪ ،‬تبعات ناگواری را به همراه نداشته باشد‪.‬‬ ‫چندان توانمندی در حال جدال است خود خیانتی‬ ‫اشکار به تمام افراد و دستگاه هایی است که در حال‬ ‫جنگ با کرونا هستند‪.‬‬ ‫اقای ملک زاده به این سواالت پاسخ دهید‬ ‫البته پرسش های فراوانی در خصوص این استعفا‬ ‫وجود دارد که باید روزی از سوی ملک زاده به ان ها‬ ‫پاسخ داده شود؛ اینکه چرا در همان ماه های اولی که‬ ‫به زعم خودش توجهی به نظراتش نمی شد استعفا‬ ‫نداده و در استانه مهمترین اقدام ستاد ملی مقابله با‬ ‫کرونا دست به استعفا زد؟‬ ‫نکته و سوال مهمتر اینکه در معاونت تحت‬ ‫مدیریت ایشان در این ‪ ۹‬ماه چند طرح علمی و‬ ‫پژوهش اساسی و کاربردی از منظر اپیدمیولوژی‬ ‫توامان با راهکارهای اساسی به وزارت بهداشت و‬ ‫اساسا به ستاد ملی مقابله با کرونا ارائه شده است؟‬ ‫تئوری ایمنی گله ای از سوی ملک زاده بر چه‬ ‫اساسی مطرح شد و اگر چنین فرضیه ای قابل اثبات‬ ‫بود و زمانی که رئیس جمهور هم از وی در برابر چنین‬ ‫فرضیه ای حمایت کرد ملک زاده تالشی برای اثبات‬ ‫این تئوری نکرد و در مقابل نگاه علمی مخالف با این‬ ‫نظریه سکوت کرد؟‬ ‫به نظر می رسد با استعفای ملک زاده‪ ,‬اتش زیر‬ ‫خاکستر عدم مدیریت متوازن و اشفتگی مدیریتی در‬ ‫ستاد ملی مقابله با کرونا نمایان شده و مدیریت کالن‬ ‫این ستاد به دنبال فرافکنی در عملکرد مدیریتی خود‬ ‫و فرار از پاسخگویی به جامعه در خصوص طرح ها و‬ ‫تصمیمات خود است‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه ‪ 2 -‬اذر ‪ 1399‬شماره ‪1226‬‬ ‫سیاست‬ ‫جهانگیری‪:‬‬ ‫خطرگسترششیوعکرونابسیارجدیاست‬ ‫معاون اول رئیس جمهوری با تاکید بر اینکه خطر گسترش شیوع کرونا بسیار جدی است‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬‏تنها درک همگانی از خطر‪ ،‬مدیریت جامع بحران و مشارکت نهادها و دستگاه ها‪ ،‬شبکه های اجتماعی و رسانه های جمعی‬ ‫و مجازی و همه شهروندان می تواند زنجیره فزاینده ابتال و مرگ و میر انسانی را متوقف کند‪ .‬اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری در حساب کاربری خود در توئیتر نوشت‪«:‬‏اجرای طرح جامع مدیریت هوشمند محدویت‬ ‫ها برای مقابله با ‪‎‬کرونا از امروز اغاز شد‪ .‬خطر گسترش شیوع کرونا بسیار جدی است‪.‬‏تنها درک همگانی از خطر‪ ،‬مدیریت جامع بحران و مشارکت نهادها و دستگاه ها‪ ،‬شبکه های اجتماعی و رسانه های جمعی و مجازی و همه‬ ‫شهروندان می تواند زنجیره فزاینده ابتال و مرگ و میر انسانی را متوقف کند‪ .‬دولت هم از تمام ظرفیت مالی خود برای کمک به شهروندان نیازمند و کسب و کارهای اسیب پذیر استفاده خواهد کرد‪».‬‬ ‫اقای روحانی؛ با ‪ 100‬هزار تومان وضعیت اقتصادی مردم بهتر می شود؟!‬ ‫صدهزاربدهاشبههمینخیالباش!‬ ‫قالیباف‪:‬‬ ‫نظاماداریکشورراباید‬ ‫باهمکاریقوه هایمقننه‬ ‫ومجریهاصالحکنیم‬ ‫محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسالمی‬ ‫عصر امروز در ایین افتتاح پروژه های عمرانی استان قم‬ ‫که به صورت ویدیو کنفرانس برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬هفته‬ ‫با شکوه بسیج را به همه و به ویژه خانواده معظم شهدا‪،‬‬ ‫ازادگان و جانبازان تبریک می گویم امروز می بینیم که‬ ‫بسیجیان در عرصه سالمت در میدان هستند و در کنار‬ ‫کادر درمانی ایثارگرانه و شبانه روزی در حال فعالیتند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به افتتاح پروژه های قم افزود‪ :‬با ‪۱۵‬‬ ‫پروژه عمرانی‪ ،‬خدماتی و فرهنگی که افتتاح شد بیست‬ ‫متر به سرانه فضای سبز این استان اضافه کرد‪ .‬در شرایط‬ ‫الودگی صوتی و الودگی هوا ایجاد ‪ ۲۰‬متر فضای سبز‬ ‫کار بزرگی است‪.‬قالیباف گفت‪ :‬در سال های گذشته‪ ،‬به‬ ‫اهمیت شهرداری ها و دهیاری ها کمتر توجه داشتیم لذا‬ ‫باید در قوه مقننه و مجریه با یکدیگر دست به دست هم‬ ‫دهیم و نظام اداری کشور را اصالح کنیم برخی امور را‬ ‫به شهرداری ها واگذار کنیم تا مردم بیشتر در رفاه باشند‬ ‫شهرداری می تواند برخی چالش ها را سر و سامان دهند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬از اولویت های مجلس این است که‬ ‫با طرح های در مسیر تحول و نقش افرینی بیشتر‬ ‫شهرداری ها و دهیاری ها گام بردارد چرا که چالش هایی‬ ‫در شهرداری ها وجود دارد که باید به ان ها توجه شود‬ ‫که یکی از ان ها کمبود درامد پایدار برای شهرداری ها‬ ‫بوده که مانع تالش و کار انهاست و در برنامه هفتم این‬ ‫موضوع درامد پایدار برای شهرداری ها در دستور کار‬ ‫قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫قالیباف با اشاره بر اصالح قانون انتخابات شورا ها‬ ‫گفت‪ :‬باید خروجی این انتخابات به پیگیری دقیق در‬ ‫شور ا ها منجر شود‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬کشور دو فشار جدی قرار گرفته که‬ ‫تحریم و کرونا است‪ ،‬باید بگویم که مردم ما نجیبانه در‬ ‫مقابل این فشار ها مقاومت کردندو طرح ترامپ را که‬ ‫فشار حداکثری بود را شکست دادند و خوشحالم که‬ ‫می بینیم که دیگر او در مسند قدرت نیست‪.‬‬ ‫حسینعلی شهریاری در گفت وگو با‬ ‫خبرنگار ایلنا‪ ،‬درباره تعطیلی دو هفته ای‬ ‫کشور برای کنترل و قطع زنجیره کرونا و‬ ‫رعایت این سبک زندگی تا پیدایش درمان‬ ‫قطعی این بیماری گفت‪ :‬سبک زندگی که‬ ‫این روزها با توجه به کرونا باید رعایت شود‬ ‫خیلی هم سخت نیست و اگر مردم به این‬ ‫موارد توجه جدی داشته باشند می توانیم از‬ ‫پس بیماری براییم‪ .‬رئیس کمیسیون بهداشت‬ ‫و درمان مجلس شورای خاطر نشان کرد‬ ‫‪:‬مشکل امروز این است که مردم ما علی رغم‬ ‫وجود بیماران بسیار‪ ،‬جان باختن تعداد زیادی‬ ‫از هموطنان و شهادت کادر درمان و پزشکی‪،‬‬ ‫باز هم خیلی باور ندارند که باید پروتکل ها‬ ‫را رعایت کنند و یا به نوعی می خواهند یک‬ ‫مبارزه منفی با این جریان داشته باشند‪.‬وی‬ ‫تاکید کرد‪ :‬اگر واقعاً همه مردم پروتکل ها را‬ ‫رعایت کنند‪ ،‬ماسک بزنند‪ ،‬فاصله اجتماعی‬ ‫را رعایت کنند‪ ،‬افرادی که بیمار می شوند‬ ‫خودشان را قرنطینه کنند و به ا ن هایی که‬ ‫در تماس بودند اطالع رسانی کنند و بگویند‬ ‫که دچار این بیماری شدند تا ان افراد هم‬ ‫اقدامات الزم را انجام دهند‪ ،‬می توانیم این‬ ‫بیماری را کنترل کنیم‪.‬نماینده مردم زاهدان‬ ‫خاطر نشان کرد‪ :‬با توجه به وضعیت دولت‬ ‫و ستاد کرونا‪ ،‬هر چقدر پروتکل بنویسند اما‬ ‫اجرا نشود موفقیتی به دست نمی اید و معتقدم‬ ‫مشکل ما اینجاست که نمی خواهیم از قوه‬ ‫قهریه استفاده کنیم چون فکر می کنیم مردم‬ ‫ما مردم فهمیده و فرهنگی هستند که وقتی‬ ‫صدای اصالحات*‪ -‬رئیس جمهور اعالم کرد که‬ ‫به یک سوم جامعه برای چهار ماه یک بسته کمک‬ ‫معیشتی اعطا خواهد شد‪ .‬به گفته او‪ ،‬افرادی که مشمول‬ ‫این کمک خواهند شد در ماه اذر‪ ،‬دی‪ ،‬بهمن و اسفند‬ ‫ماهانه به ازای هر نفر ‪ ۱۰۰‬هزار تومان دریافت خواهند‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫رئیس جمهور گفت‪ :‬امروز مصوب شد برای حدود‬ ‫‪ ۳۰‬میلیون نفر به مدت چهارماه تا پایان امسال‪ ،‬به‬ ‫صورت بالعوض ‪ ۱۰۰‬هزار تومان پرداخت شود‪.‬‬ ‫اما مردم از دریافت این یارانه خوشحال نیستند چرا‬ ‫که این پول نمی تواند حتی بخشی از هزینه های معیشتی‬ ‫انها را پوشش دهد‪ .‬تورم در مهر ماه به بیش از ‪41‬‬ ‫درصد رسیده و قیمت کاالهای خوراکی هر روز گران‬ ‫می شود‪.‬اظهارات برخی ازمردم را در ادامه می خوانید‪:‬‬ ‫«یه موقع فشار نیاد به جیب دولت ما راضی نیستیم‬ ‫کمر دولت و اقای روحانی زیر این فشار خم شه فقط‬ ‫اقایان وزارت رفاه و دولت لطف کنن این پول رو نقدی‬ ‫بدن به مردم چون دوباره مردم هجوم نبرن به فروشگاه‬ ‫ها و امار کرونا رکورد جدیدی رو ثبت کنه ‪»..‬‬ ‫«صد قرون بده اش به همون خیال باش…‪.‬اخه صد‬ ‫تومن چی میشه با این جنسهای گرون»‬ ‫«من از همین االن دارم یک لیست اماده میکنم که‬ ‫با این ‪ ۱۰۰‬تومان که باهاش چکار کنم فکر میکنم اگر‬ ‫یک خونه و یک ماشین شاسی بلند و یک ویال تو شمال‬ ‫بگیرم بازم اضافه میارم‪ .‬علی برکت اله»‬ ‫«اخ جون ‪ ۱۰۰‬تومان را بگیرم سریع برم زن بگیرم‪.‬‬ ‫واقعا که»‬ ‫به چه کسانی می رسد؟‬ ‫سوال گروهی از مردم نیز این است که مشموالن این‬ ‫یارانه چه کسانی هستند؟‬ ‫«اقای روحانی لطفا میگفتین به چه کسانی میرسه؟ما‬ ‫همه مشکل داریم؟مثل معیشتی نشه که به ماها نرسید»‬ ‫«کارگران تامین اجتماعی هم میگیرن؟»‬ ‫«اون دفعه که به ما نرسید این بسته خدا کنه به ما‬ ‫برسه این دفعه ک بیکار هستم وهیچ نهادی زیرپوشش‬ ‫نیستم »‬ ‫*اقای روحانی شما هزینه هایی که مردم دارند‬‫را حساب کنید سرانگشتی هم می شود فهمید با ‪100‬‬ ‫هزار تومان کاری پیش نمی رود! یک جوری می گویند‬ ‫بالعوض که ادم خیاب می کند چه اتفاقی افتاده‪!....‬‬ ‫ابوالفضل ابوترابی‬ ‫شفافیت و سوت زنی دو عامل‬ ‫بازدارندگی از فساد هستند‬ ‫ابوالفضل ابوترابی نماینده مردم‬ ‫نجف اباد در مجلس شورای اسالمی‬ ‫در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی‬ ‫خبرگزاری تسنیم‪ ،‬با اشاره به تدوین‬ ‫طرح حمایت از افشا کنندگان فساد‬ ‫(سوت زنی) از سوی نمایندگان‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬مقابله با فساد یکی‬ ‫از مهم ترین موضوعاتی است که‬ ‫مجلس پیگیری می کند که در این‬ ‫راستا به دنبال بررسی و تصویب‬ ‫طرح حمایت از افشا کنندگان‬ ‫فساد هستیم‪ .‬وی با تاکید بر اینکه‬ ‫طرح حمایت از افشاکنندگان‬ ‫مفاسد اقتصادی(سوت زنی) کمک‬ ‫می کند افراد برای افشای فساد‬ ‫انگیزه داشته باشند‪ ،‬افزود‪ :‬تا پیش‬ ‫از طرح حمایت از افشا کنندگان‬ ‫فساد‪ ،‬امکان حمایت مادی و معنوی‬ ‫از سوت زنان وجود نداشت که با‬ ‫تصویب و اجرای این طرح حمایت‬ ‫الزم از فرد سوت زن ایجاد می شود‪.‬‬ ‫نماینده مردم نجف اباد در‬ ‫مجلس با بیان اینکه بررسی طرح‬ ‫سوت زنی در دستورکار کمیسیون‬ ‫قضایی مجلس قرار دارد‪ ،‬ادامه داد‪:‬‬ ‫در طرح مذکور باید فرد سوت زن‬ ‫مورد حمایت فیزیکی قرار بگیرد‬ ‫و حتی حمایت از خانواده وی نیز‬ ‫مورد توجه قرار گیرد‪.‬‬ ‫ابوترابی با بیان اینکه در این‬ ‫طرح مانند بسیاری از کشورهای‬ ‫پیشرفته‪ ،‬درصدی از فساد کشف‬ ‫شده را به اعالم کننده پرداخت‬ ‫می شود‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬طر ح های‬ ‫این چنینی در بسیاری از کشورهای‬ ‫توسعه یافته که شاخص فساد پایینی‬ ‫دارند در حال اجرا است که‬ ‫امیدواریم با تصویب و اجرای دقیق‬ ‫و درست این طرح جلوی بسیاری از‬ ‫فسادها گرفته شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اثار مثبت اجرای‬ ‫طرح سوت زنی و اینکه شفافیت و‬ ‫سو ت زنی دو عامل بازدارندگی از‬ ‫فساد هستند‪ ،‬تصریح کرد‪:‬جریمه های‬ ‫نقدی سنگین مجرمان مالی و‬ ‫بازگشت پو ل های رفته به بیت المال‬ ‫یکی از اثار این طرح است و مردم‬ ‫نیز می توانند اطمینان داشته باشند‪،‬‬ ‫در صورتی که فساد را گزارش‬ ‫دهند‪ ،‬هم مورد حمایت مادی و‬ ‫معنوی قرار می گیرند و هم به ان‬ ‫فساد رسیدگی کامل و سریع خواهد‬ ‫شد‪.‬نماینده مردم نجف اباد در‬ ‫مجلس با اشاره به طرح شفافیت‬ ‫ارای نمایندگان در مجلس‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫شفافیت نیز یکی از موضوعات‬ ‫مهمی است که مجلس پیگیر ان‬ ‫است؛ طرح شفافیت ارای نمایندگان‬ ‫در کمیسیون تدوین ایین نامه داخلی‬ ‫مجلس مورد بررسی قرار گرفته و‬ ‫جهت بررسی در جلسه علنی در‬ ‫اختیار هیئت رئیسه قرار گرفته است‪.‬‬ ‫ابوترابی تاکید کرد‪ :‬علی رغم‬ ‫اینکه قانونی درباره اعالم اموال و‬ ‫دارایی های مسئوالن وجود دارد‬ ‫اما متاسفانه مشکل اصلی این است‬ ‫که به شدت نسبت به اموال و‬ ‫دارایی های مسئولین مخفی کاری‬ ‫می شود‪ .‬معتقد هستم به جز مسائل‬ ‫نظامی و امنیتی‪ ،‬باید در همه امور‬ ‫شفافیت وجود داشته باشد‪ ،‬بنابراین‬ ‫در مجلس شورای اسالمی در حد‬ ‫کوچکی‪ ،‬اقدام به این کار کرد ه ایم‬ ‫و شفافیت ارای نمایندگان و‬ ‫اصالح قانون هیئت نظارت بر رفتار‬ ‫نمایندگان در این راستا است‪.‬‬ ‫حسینعلیشهریاری‪:‬قرنطینهجدیگرفتهنشود‬ ‫جان باختگانبه‪1000‬نفرمی رسند‬ ‫خبرگان جامعه‪ ،‬مسئولین و پزشکان توصیه‬ ‫می کنند که پروتکلها رعایت شود‪ ،‬رعایت‬ ‫می کنند در صورتی که متاسفانه اینطور نیست‬ ‫چرا که تا ‪ ۲‬الی ‪ ۳‬روز تعطیل می شود ما شاهد‬ ‫ترافیک سنگین در جاده های شمال کشور‬ ‫هستیم ‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬علیرغم همه توصیه ها‬ ‫اما باز گوش کسی بدهکار نیست و باید‬ ‫گفت اگر این عدم همکاری مردم ادامه پیدا‬ ‫کند شاید الزم باشد ما هم مانند بسیاری از‬ ‫کشورهای غربی از قوه قهریه استفاده کنیم‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس‬ ‫شورای با بیان این که ما باید قرنطینه را جدی‬ ‫بگیریم‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬دو هفته پیش به اقای‬ ‫رئیس جمهور نامه دادم که تعطیلی کامل‬ ‫کنید و باید این اقدام صورت گیرد‪.‬وی خاطر‬ ‫نشان کرد‪ :‬مطرح می شود با قرنطینه افرادی‬ ‫که درامد روزانه دارند و معیشت زندگی‬ ‫شان بسته به درامد روزانه است چه می شود‬ ‫؟البته دولت طرح ناقصی را داده مانند اینکه‬ ‫نفری ‪ ۱۰۰‬هزار تومان به مردم بدهد که با‬ ‫یک حساب و کتاب دقیق ای کاش این مبلغ‬ ‫بیشتر به مردم پرداخت شود تا قرنطینه کاملی‬ ‫صورت گیرد‪.‬شهریاری با اشاره به این که‬ ‫این روزها عنوان می شود با قرنطینه کامل‬ ‫مشکالت اقتصادی پیدا می کنیم و هزینه ها‬ ‫بسیار می شود‪،‬تاکید کرد‪ :‬باید بگویم هزینه‬ ‫بیماری که مردم پرداخت می کنند بسیار بیشتر‬ ‫از هزینه قرنطینه است‪.‬وی افزود‪ :‬بیماری که‬ ‫احتیاج به بستری پیدا می کند فارغ از تعداد‬ ‫بیمارانی که کارشان به بستری نمی کشد و در‬ ‫منزل قرنطینه می شوند که انها هم کسب و‬ ‫کارشان به مشکل بر می خورد‪ ،‬به طور متوسط‬ ‫باید ‪ ۹‬روز در بیمارستان بستری شود که‬ ‫حدود ‪ ۲۰‬میلیون تومان هزینه ایشان می شود‪.‬‬ ‫حال اگر خدایی نکرده به ‪ ICU‬راه پیدا کنند‬ ‫ممکن است ‪ ۴۰‬الی ‪ ۸۰‬میلیون تومان هزینه‬ ‫شان شود که با یک حساب سرانگشتی متوجه‬ ‫می شویم این مبلغ پول کالنی است‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس شورای اسالمی افزود‪:‬‬ ‫مشاهده می کنیم روزانه صدا و سیما می گوید‬ ‫تا ‪ ۲۸۰۰‬نفر بستری می شود اگر این جمعیت‬ ‫را جمع بزنید و ضربدر ‪ ۳۰‬میلیون یا ‪۴۰‬‬ ‫میلیون کنیم تقریبا عدد قابل توجهی از بستری‬ ‫این عزیزان به دست می اید و هزاران هزار‬ ‫میلیارد تومان صرف هزینه درمان می شود که‬ ‫می توانیم با قرنطینه کامل همان چیزی که در‬ ‫عید اتفاق افتاد و حتی شدیدتر این پول را‬ ‫به مردم بدهیم تا شاید بتوانیم زنجیره را قطع‬ ‫کنیم ‪.‬‬ ‫وی با اشاره به عدم رعایت پروتکل ها‬ ‫از سوی مردم بیان کرد‪:‬متاسفانه تعدادی از‬ ‫تهرانی ها به شمال کشور رفتند و این واقعاً‬ ‫درست نیست که با مسافرت‪ ،‬عزیزان ما در‬ ‫استا ن های شمالی دچار بیماری شوند‪ .‬با‬ ‫روسای دانشگاه های علوم پزشکی مازندران‪،‬‬ ‫گیالن و گلستان صحبت می کردم می گفتند‬ ‫درصد قابل توجهی که در این استان ها فوت‬ ‫می کنند مسافرین از تهران و سایر شهرهای‬ ‫دیگر هستند که می ایند هم برای ما گرفتاری‬ ‫می شود هم برای خودشان‪.‬‬ ‫شهریاری با بیان این که برای روزهای بعد‬ ‫از قرنطینه باید برنامه ریزی دقیق داشته باشیم‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬اینکه دو یا سه هفته ما قرنطینه کنیم‬ ‫و بعد از ان دوباره اتفاقات قبل تکرار شود‪،‬‬ ‫فایده ندارد‪ .‬در این زمان ما باید یک بازنگری‬ ‫در پروتکل ها داشته باشیم تا راهکار جدیدی‬ ‫را به دست بیاوریم تا بعد از برداشتن قرنطینه‬ ‫اجرایی و ان را ادامه دهیم‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه چنانچه ‪ ۲‬الی ‪ ۳‬هفته‬ ‫مشاغل و صنوف تعطیل شود تا افراد در خانه‬ ‫بمانند اما انها بیرون بروند‪ ،‬کاری از پیش‬ ‫نخواهیم برد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با یک برنامه دقیق تر‬ ‫می توانیم زنجیره بیماری کرونا را قطع کنیم‪.‬‬ ‫باید طرح معلم محور هر خانه یک پایگاه‬ ‫سعید خطیب زاده‬ ‫امریکامسئولاصابتراکت‬ ‫بهمحوطهداخلیسفارت‬ ‫ایراندرکابلاست‬ ‫سعید خطیب زاده سخنگوی وزارت امور‬ ‫خارجه در پاسخ به سوال خبرنگاران در‬ ‫خصوص اخبار منتشر شده در ارتباط با اصابت‬ ‫چندین راکت به شهر کابل و ازجمله اصابت‬ ‫یک راکت به بخشی از محوطه حیاط سفارت‬ ‫کشورمان‪ ،‬با محکوم کردن هرگونه اقدام‬ ‫تروریستی که مردم افغانستان و اماکن غیر‬ ‫نظامی را مورد حمله قرار می دهد و همچنین‬ ‫با ابراز همدردی با دولت و مردم افغانستان‬ ‫خصوصاً خانواده قربانیان این اقدام تروریستی‬ ‫اظهار داشت‪ :‬در حمله تروریستی موشکی روز‬ ‫جاری به نقاط مختلف شهر کابل و از جمله‬ ‫محله دیپلماتیک این شهر‪ ،‬طبق بررسی های به‬ ‫عمل امده تا این لحظه حداقل یک راکت به‬ ‫محوطه داخلی سفارت ایران در کابل اصابت‬ ‫کرده که در نتیجه ان اسیب های جزیی به‬ ‫برخی تاسیسات و تجهیزات سفارت وارد شده‬ ‫است‪ .‬در عین حال خوشبختانه هیچ خطری‬ ‫متوجه پرسنل سفارت کشورمان نشده است‪.‬‬ ‫خطیب زاده این حمله تروریستی را نمونه ای‬ ‫از جنگ نیابتی و اقدامات هم پیمانان تروریست‬ ‫امریکا در افغانستان ذکر کرد و مسئولیت‬ ‫مستقیم ا ن را متوجه این کشور دانست‪.‬‬ ‫وزیر کشور‪:‬‬ ‫انتخابات‪1400‬باهماهنگی ‬ ‫وزارتبهداشتبرگزار‬ ‫می شود‬ ‫بهداشت را جدی بگیریم چرا که می تواند‬ ‫بسیار مثمر ثمر در کنترل بیماری باشد‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون بهداشت و درمان‬ ‫مجلس شورای اسالمی تاکید کرد‪ :‬بسیج‬ ‫اعالم امادگی کرده پای کار بیاید که به‬ ‫نظرم ظرفیت خوبی است که می توانیم از ان‬ ‫استفاده کنیم‪ .‬می توان در مراقبت‪ ،‬پیشگیری‬ ‫و ردیابی بیماران و یا مدیریت کمک های‬ ‫مومنانه از بسیج استفاده کنیم‪.‬‬ ‫وی در پایان گفت‪ :‬اگر ما نتوانیم زنجیره‬ ‫را قطع کنیم و روند کنونی ادامه پیدا کند‬ ‫متاسفانه باید بگویم شاید تلفات ما در اذر و‬ ‫دی ماه به هزار الی ‪ ۱۲۰۰‬نفر برسد بنابراین‬ ‫باید اهتمام جدی برای قطع زنجیره داشته‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫وزیر کشور از هماهنگی های صورت‬ ‫گرفته با وزارت بهداشت برای برگزاری‬ ‫انتخابات ‪ ۱۴۰۰‬در شرایط کرونا خبر داد‬ ‫و گفت‪ :‬نظر شورای نگهبان را هم خواهیم‬ ‫گرفت‪ ،‬سپس گزارش نهایی را به مجلس‬ ‫می فرستیم‪.‬‬ ‫عبدالرضارحمانی فضلی در پاسخ به‬ ‫این سوال که وزارت کشور چه تمهیداتی‬ ‫برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫سال ‪ ۱۴۰۰‬با توجه به تداوم شرایط بحرانی‬ ‫کرونا در نظر گرفته است؟ گفت‪ :‬با وزارت‬ ‫بهداشت هماهنگی هایی را انجام داده ایم‬ ‫و تجربیات کشورهای دیگر که در این‬ ‫شرایط‪ ،‬انتخابات برگزار کرده اند را نیز‬ ‫مطالعه کرده و استفاده می کنیم‪.‬‬ ‫وزیر کشور در ادامه تصریح کرد‪:‬‬ ‫وزارت کشور هنگامی که به جمع بندی‬ ‫مناسب برسد موضوع را با شورای نگهبان‬ ‫مطرح می کند و نظر شورای نگهبان را هم‬ ‫خواهیم گرفت‪ ،‬سپس به مجلس شورای‬ ‫اسالمی نیز گزارش نهایی را می فرستیم‪.‬‬ صفحه 2 ‫وزیراقتصادبهتلویزیونمی رود‬ ‫وزیر اقتصاد و دارایی‪ ،‬با حضور در برنامه «نگاه یک» امشب شنبه اول اذر‪ ،‬از اخرین تصمیمات و تحوالت در اقتصاد ایران صحبت می کند‪.‬به نقل از روابط عمومی صداوسیما‪ ،‬صحبت درباره اقدامات‬ ‫و برنامه های وزارت اقتصاد برای ایجاد ثبات اقتصادی در کشور از جمله اقدامات در مقابله با تحریم ها و بازار بورس و اقدام برای تعمیق بازار بورس از محورهای سخنان فرهاد دژپسند در برنامه «نگاه یک»‬ ‫است‪.‬وزیر اقتصاد همچنین در گفت و گو با مهدی مهدی قلی‪ ،‬مجری این برنامه درباره حرکت اقتصاد ایران از بانک محوری به بورس محوری و الزامات ان و اصالح نظام مالیاتی و تعریف پایه های جدید‬ ‫مالیاتی صحبت می کند‪.‬برنامه «نگاه یک» کاری از گروه سیاسی شبکه یک سیماست که به تهیه کنندگی حسن نهضت و اجرای مهدی مهدی قلی شنبه ها ساعت ‪ ۲۳ :۱۵‬با محور بررسی مسائل مهم روز به‬ ‫صورت زنده پخش می شود‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫یکشنبه ‪ 2 -‬اذر ‪ 1399‬شماره ‪1226‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫چراخانهموسیقیبرانتخابات‬ ‫حضوریپافشاریمیکند؟‬ ‫گزارش‬ ‫به رغم انتقادهای دیرینه از نحوه برگزاری انتخابات خانه موسیقی و‬ ‫با وجود پیشنهادهای جدید مبنی برای برگزاری انالین این انتخابات در‬ ‫دوران کرونا‪ ،‬متولیان این نهاد صنفی همچنان به بهانه انچه «فراهم نبودن‬ ‫ساز و کار دقیق برای سیستم رای گیری الکترونیک» عنوان می شود‪،‬‬ ‫اصرار بر برگزاری حضوری انتخابات این دوره دارند؛ ابرام و پافشاری‬ ‫که در شرایط فعلی شیوع کرونا در کشور‪ ،‬بیش از همه به انکار واقعیت‬ ‫ها یا خرید وقت از سوی مدیران فعلی‪ ،‬می تواند نسبت داده شود‪.‬‬ ‫اخرین انتخابات خانه موسیقی در سال ‪ ۱۳۹۵‬برگزار شد و حاال با‬ ‫سپری شدن چهار سال‪ ،‬در حقیقت زمان مسئولیت هیات مدیره کانون ها‬ ‫به پایان رسیده است اما مسووالن فعلی در خانه موسیقی‪ ،‬به دلیل انچه‬ ‫لزوم صیانت از اراء و فراهم نبودن زیرساخت های برگزاری انتخابات‬ ‫سالم عنوان می کنند‪ ،‬همچنان از برگزاری الکترونیک این انتخابات شانه‬ ‫خالی می کنند؛ این در حالی است که به اذعان بسیاری از اهالی موسیقی‬ ‫و همچنین حمیدرضا عاطفی ـ رئیس هیات مدیره کانون پژوهشگران‬ ‫این نهاد صنفی ـ انتخابات خانه موسیقی خواه ناخواه باید به سمت‬ ‫الکترونیک و انالین شدن پیش برود‪.‬‬ ‫حاال با گذشت حدود یک ماه و نیم از موعد برگزاری این انتخابات‪،‬‬ ‫نه تنها خبری از فراهم شدن این ساز و کارها به گوش نمی رسد که‬ ‫حتی خانه موسیقی با انتشار گفت وگویی از حمیدرضا عاطفی‪ ،‬معاون‬ ‫اجرایی خانه موسیقی به نوعی اب پاکی را روی دست اهالی موسیقی و‬ ‫رسانه ها ریخت و عنوان کرد که «کرونا تکلیف انتخابات خانه موسیقی‬ ‫را نامشخص کرده و حتی ممکن است انتخابات برای یک سال یعنی تا‬ ‫بهار سال ‪ ۱۴۰۰‬به تاخیر بیفتد‪».‬؛ این در حالی است که همزمان با موعد‬ ‫برگزاری انتخابات خانه موسیقی‪ ،‬برخی انتخابات دیگر نهادهای صنفی‬ ‫از جمله انتخابات نماینده مدیران مسوول در هیات نظارت بر مطبوعات ـ‬ ‫با وجود حساسیت های این دوره ـ به صورت الکترونیکی برگزار شد و‬ ‫در نهایت مشکلی هم در برگزاری پیش نیامد‪.‬‬ ‫در روزهای گذشته روابط عمومی خانه موسیقی با انتشار گزارشی‬ ‫ضمن تاکید بر اینکه «انتخابات خانه موسیقی خواه ناخواه باید به سمت‬ ‫الکترونیک و انالین پیش برود»‪ ،‬بر این نکته اذعان کرد که «شیوع‬ ‫کرونا ساز و کارهای قدیمی را در همه امور به چالش جدی کشید و‬ ‫انتخابات حضوری خانه موسیقی هم دچار همین سردرگمی شد‪».‬‬ ‫و البته در ادامه این گزارش‪ ،‬توضیحات قبلی مطرح شد‪ ،‬مبنی بر‬ ‫اینکه برای برگزاری انتخابات انالین‪ ،‬اساسنامه و زیرساخت ها باید‬ ‫تغییر کند و اینکه برخی از اعضاء با سیستم های انالین اشنایی ندارند‬ ‫یا اینترنت پرسرعت در بسیاری از نواحی ایران وجود ندارد و مسائلی از‬ ‫این دست‪.‬‬ ‫اما گروهی از کارشناسان معتقدند‪ ،‬در شرایطی که بسیاری از اهالی‬ ‫موسیقی و هنرمندان‪ ،‬متولیان حال حاضر خانه موسیقی را به تک صدایی‬ ‫و تاکید بر ماندن بر صندلی ها متهم می کنند‪ ،‬اصرار این نهاد صنفی‬ ‫بر برگزاری حضوری انتخابات و اصوال تعویق در برگزاری‪ ،‬بیش از‬ ‫هر زمان دیگری این گمانه زنی را پررنگ می کند که شاید دستاورد‬ ‫این بارقول شانرابرایحفظ‬ ‫کاخگلستانعملیمی کنند؟‬ ‫ِ‬ ‫کاهش ارتفا ِع ساختما ِن متعرض شده‬ ‫در شرایطی اعالم‬ ‫به عرصه کاخ گلستان در ضلع شرقی بنا‪ ،‬ان هم بعد از‬ ‫گذشت دو سال از دستور مونسان برای این اتفاق‪ ،‬مطرح‬ ‫ِ‬ ‫بخش غربی این‬ ‫می شود که هنوز پرونده سرای دلگشا در‬ ‫ِ‬ ‫کاهش ارتفا ِع یک نیم طبقه در دستگاه‬ ‫کاخ جهانی برای‬ ‫قضایی باز است‪.‬‬ ‫روابط عمومی اداره کل میراث فرهنگی استان تهران‬ ‫به نقل از پرهام جانفشان ‪ -‬مدیر کل میراث فرهنگی‪،‬‬ ‫گردشگری و صنایع دستی تهران ‪ -‬اعالم کرده است‪:‬‬ ‫«پس از بازدید میدانی وزیر میراث فرهنگی از پروژه‬ ‫ساخت و ساز در حریم کاخ گلستان و دستور پیگیری‬ ‫برای حفظ حریم این اثر جهانی (که ابان ‪ ۱۳۹۷‬انجام‬ ‫شده بود) با انجام چندین جلسه رایزنی با مالکان ساختمان‬ ‫و جلب همکاری انان در حفظ حریم این کاخ موزه‪ ،‬در‬ ‫روز ‪ ۲۹‬ابان ماه یک طبقه از ارتفاع ساختمان مجاور کاخ‬ ‫گلستان واقع در خیابان ناصرخسرو کاسته شد‪.‬کاهش‬ ‫ارتفاع ساختمان در حریم کاخ گلستان موجب شد تا خطر‬ ‫احتمالی خروج این بنای ارزشمند از ثبت جهانی منتفی‬ ‫شود‪ .‬در حال حاضر مالک اقدام به کوتاه کردن سازه های‬ ‫اهنی ساختمان از سمت کاخ گلستان کرده و انتظار می رود‬ ‫تا چند روز اینده از سمت خیابان ناصرخسرو نیز تیراهن ها‬ ‫جمع اوری شود‪».‬اجرایی شدن این اقدام می تواند قدمی‬ ‫موثر در حفظ همیشگی کاخ جهانی گلستان در فهرست‬ ‫یونسکو باشد‪ ،‬اما مهم ترین نکته‪ ،‬عملیاتی شدن این کار تا‬ ‫نقطه پایانی ان است‪ ،‬ان هم در شرایطی که دو سال قبل‬ ‫رییس سازمان وقت میراث فرهنگی پیگیری برای توقف‬ ‫کار را اعالم کرد اما تا همین چند روز گذشته کارگاه‬ ‫عملیاتی ان به طور پیوسته فعال بود‪.‬در این شرایط و با‬ ‫کاخ‬ ‫اعال ِم کوتاه کردن سازه اهنی ساختمان از سمت ِ‬ ‫گلستان‪ ،‬ابراز امیدواری می شود که این سازه از سمت‬ ‫خیابان ناصرخسرو نیز جمع اوری شود؛ ابراز امیدواری هایی‬ ‫که همواره در حوزه میراث فرهنگی به طور دائم تکرار‬ ‫شده تا شاید روزی اقدام مورد نیاز به طور صددرصد‬ ‫عملیاتی شود‪.‬داستا ِن تعرض ها به عرصه و حریم کاخ‬ ‫جهانی گلستان از اواخر دهه ‪ ۸۰‬شروع شد‪ ،‬وقتی که حریم‬ ‫کاخ گلستان را با مجتمعی تجاری در دل بازار تهران‬ ‫حریم کاخی نیفتادند که‬ ‫عوض کردند و اصال به فکر‬ ‫ِ‬ ‫پرونده اش مدت ها در فهرست موقت یونسکو در انتظار‬ ‫جهانی شدن بوده و به راحتی مجوزها را برای تخریب‬ ‫و ساختی جدید در سرای قاجاری دلگشا صادر کردند‪.‬‬ ‫به هر ضرب و زوری بود سرا تخلیه و به ناگهان تخریب‬ ‫شد تا یک مجتمع تجاری جای ان را بگیرد‪ ،‬مجتمعی که‬ ‫نخست مجوز ‪ ۱۵‬طبقه ساخت وساز داشت و با پیگیری های‬ ‫میراث فرهنگی و هشدار رسانه ها در ح ِد پنج طبقه باقی‬ ‫ماند؛ پنج طبقه ای که نیم طبقه اخرش بر اساس قول و‬ ‫قرارهای مطرح شده از سوی متولیان میراثی قرار بوده کم‬ ‫شود اما هنوز نتوانسته اند به قول خود عمل کنند‪.‬در میان‬ ‫همین سروصداها بود که حدود دو سال قبل بار دیگر خبر‬ ‫رسید این بار عرصه و حریم کاخ جهانی گلستان را یک‬ ‫چلوکبابی به خطر انداخته‪ ،‬خطری در ضلع شرقی کاخ‬ ‫که نه فقط گودبرداری زی ِر زمینش بلکه ارتفاع غیرمجازی‬ ‫که در صورت احداث شدن مجتمع روی بخشی از فضای‬ ‫کاخ سایه می انداخت و جهانی ماندن گلستان را با اما و‬ ‫اگرهای زیادی همراه می کرد‪.‬و نه فقط همین تعرض که‬ ‫حرف و نقل ها هم زیاد بودند؛ از همان اوایل سال ‪۱۳۹۷‬‬ ‫که یک بار حرف از تخریب سرای سیگارچی بود و یک‬ ‫بار ن ُقل محافل تخریب انبار بانک تجارت در نبش بن بست‬ ‫تکیه دولت در حریم درجه یک کاخ گلستان بود و بعد‬ ‫از چند روز هم که مجوزی از سال ‪ ۱۳۹۵‬برای تخریب‬ ‫بنای نه چندان قدیمی یک مغازه کبابی در عرصه کاخ‬ ‫گلستان و حتی در درصدی از زمین ِ این محوطه جهانی رو‬ ‫شد‪.‬و ان پروژه ان قدر ادامه یافت تا باالخره صبر مونسان‬ ‫ رییس سازمان وقت میراث فرهنگی و وزیر کنونی‬‫این وزارتخانه ‪ -‬سرامد و نخست در ‪ ۱۴‬ابان در صفحه‬ ‫شخصی خود در توئیتر‪ ،‬نسبت به شکستن عرصه و حریم‬ ‫کاخ جهانی گلستان و پهنه بازار تهران اخطار داد و سه ماه‬ ‫بعد متوجه شد کسی به حرف او توجهی نکرده و همان‬ ‫شد که دستور بازدید از مکان پروژه در دست انجام را‬ ‫داد و خواست تا ساعتی بعد از این منطقه دیدن کند و سه‬ ‫ساعت بعد مونسان ‪ -‬معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان‬ ‫وقت میراث فرهنگی ‪ ،-‬طالبیان ‪ -‬معاون میراث فرهنگی‬ ‫کشور ‪ ، -‬دالور بزرگ نیا ‪ -‬مدیر کل وقت میراث فرهنگی‬ ‫استان تهران ‪ -‬و ابراهیم شقاقی ‪ -‬معاون حقوقی سازمان‬ ‫میراث فرهنگی ‪ -‬و خبرنگاران این حوزه درست در کنار‬ ‫ساختمان در دست ساختی بودند که چند قدمی بیشتر با‬ ‫شمس العماره و عمارت بادگیر کاخ جهانی گلستان فاصله‬ ‫نداشت‪.‬نماینده شهرداری نیز ارتفاع به ثبت رسیده تا همان‬ ‫لحظه ‪ -‬بعدازظهر شنبه ‪ ۲۴‬اذر ‪ -‬را ‪ ۱۱‬متر و ‪ ۱۵‬سانتی متر‬ ‫بیان کرد‪ ،‬اما گفت‪ :‬ارتفاع در مجوز صادرشده براساس‬ ‫گزارش ها‪ ۱۰ ،‬متر بوده است که بار دیگر مونسان معترض‬ ‫شد «همین هم خالف است‪».‬اما نماینده شهرداری در‬ ‫ادامه صحبت هایش تاکید کرد‪ :‬همین االن قرار است به‬ ‫سرعت ارتفاع به وجودامده را برش بزنند و ‪ ۶۵‬سانتی متر‬ ‫ان پایین تر اورده شود‪.‬مونسان بار دیگر این پرسش را‬ ‫مطرح کرد که «چرا ناظر شهرداری اجازه داده ارتفاع تا‬ ‫این مقدار باال برود؟!» اما نماینده شهرداری تاکید کرد‪ :‬این‬ ‫میزان ارتفاع نسبت به مجوزهای صادرشده از سوی میراث‬ ‫فرهنگی استان تهران یعنی هیچ تخلفی نشده است‪.‬در بین‬ ‫همین صحبت ها بود که طالبیان متهم ردیف اول این اتفاق‬ ‫را میراث فرهنگی استان تهران در سال ‪ ۱۳۹۵‬دانست؛ «ان‬ ‫اداره کل و مسئوالنش موظف به چک این میزان ارتفاع‬ ‫با معاونت میراث فرهنگی استان تهران بودند‪ ،‬اکنون نیز‬ ‫این کار خالف قانون است‪ ،‬زمانی که زیرزمینی در چنین‬ ‫فضای تاریخی دراورده می شود‪ ،‬باید تاییدهای کارشناسی‬ ‫روی ان صادر شود‪ ،‬از سوی دیگر گودبرداری نباید تا زیر‬ ‫کوچه ادامه پیدا می کرد‪».‬مونسان در همان بازدید از تخلف‬ ‫انجام شده سه متری در ساخت این مجتمع خبر داد و تاکید‬ ‫کرد که «یک شنبه ‪ ۲۵‬اذر (‪ )۱۳۹۷‬با اقای دولت ابادی‬ ‫دادستان تهران صحبت می کنم تا حکم توقف موقت‬ ‫صادر شود و این عملیات جلوتر نرود‪».‬حاال اتفاقی که‬ ‫مونسان بر ان تاکید داشت‪ ،‬بعد از دو سال رخ داده است‪،‬‬ ‫هر چند هنوز باید قدم اخر برای تکمیل ان مطرح شود‪،‬‬ ‫اما به نظر می رسد وزیر میراث فرهنگی برای رهایی کاخ‬ ‫جهانی گلستان از ش ِر حسودان قدبلند در اطراف این بنای‬ ‫جهانی شده‪ ،‬این بار باید سراغ نیم طبقه اخ ِر سرای قاجاری‬ ‫تخریب شده ای برود که سال ها دا ِد رسانه ها را دراورد اما‬ ‫بدون هیچ توجهی‪ ،‬مالک تا امروز با موفقیت طرح خود را‬ ‫ِ‬ ‫رضایت ارزیابان یونسکو‬ ‫جلو برده و هنوز قدم نهایی برای‬ ‫ِ‬ ‫حفظ عرصه و حریم جهانی کاخ برداشته نشده است‪.‬‬ ‫و‬ ‫این پافشاری‪ ،‬بیش از همه این باشد که مدیران فعلی دوره مدیریت‬ ‫طوالنی تری را پشت سر گذاشته و بتوانند جشنواره موسیقی فجر پیش‬ ‫رو را هم با اطمینان از حضور خود‪ ،‬بگذرانند‪.‬‬ ‫نکته ای که در اخرین گزارش منتشرشده بر سایت خانه موسیقی به‬ ‫عنوان موضع صریح این نهاد صنفی هم تلویحا دیده می شود‪.‬‬ ‫در بند پایانی این گزارش امده است‪:‬‬ ‫«خانه موسیقی از ابتدای امسال با شروع کرونا به فکر ایجاد‬ ‫زیرساخت انتخابات الکترونیک افتاده و در حال رایزنی با طراحان و‬ ‫متخصصان ای تی است اما برایند تمام جلسات و بررسی ها مشخص‬ ‫می کند ساز و کارهای مورد تایید خانه در اینده ای نزدیک فراهم‬ ‫نمی شود و به هر شکل باید انتخابات در زمانی مناسب و وضعیت سفید‬ ‫به صورت حضوری برگزار شود که به زودی خبرهایی درباره زمان‬ ‫انتخابات این نهاد مدنی منتشر می شود‪».‬‬ ‫غفلتیکهمردمرا‬ ‫بهحراجمرگمی کشاند‬ ‫اسماعیل اذر غفلت از کتاب را غفلت از زندگی‬ ‫می داند و با اشاره به افرادی که در روزهای کرونایی‬ ‫برای تخفیف به یک فروشگاه هجوم بردند‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫اگر افرادی که به ان جا هجوم بردند‪ ،‬اهل اندیشه و‬ ‫کتاب خواندن بودند به این که نباید در این شرایط برای‬ ‫تخفیف به ا ن جا بروند‪ ،‬فکر می کردند‪.‬‬ ‫این پژوهشگر و مدرس دانشگاه هم زمان با «هفته‬ ‫کتاب» در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬درباره نگاه مناسبتی به‬ ‫کتاب‪ ،‬افراط در پرداختن به ان در ایام خاصی مثل‬ ‫«هفته کتاب» برخالف دیگر روزهای سال و همچنین‬ ‫جایگاه کتاب در رسانه ها اظهار کرد‪ :‬کسی به کوه‬ ‫می رود و با تابلویی مواجه می شود که روی ان نوشته‬ ‫در این جا سنگ خوردن ممنوع است‪ ،‬تعجب می کند‬ ‫که مگر کسی سنگ می خورد؟! این مسئله واضح است‬ ‫و کسی سراغ خوردن سنگ نمی رود‪ .‬کتاب خواندن‬ ‫هم باید به جایی برسد که اصال نیاز نباشد که برای ان‬ ‫تعریف یا تشویق کنیم‪ ،‬مثل این است که درباره یک‬ ‫مسئله واضح و روشن بحث کنیم‪ .‬معلوم است که همه‬ ‫باید کتاب بخوانند‪ .‬اما چرا باید کتاب بخوانیم؟‬ ‫او سپس با اشاره به ضرورت کتابخوانی گفت‪:‬‬ ‫مهم ترین مسئله ای که در این روزگار دستگیر ماست‪،‬‬ ‫این است که ما باید بیندیشیم اما ما نمی اندیشیم‪ .‬و‬ ‫این مشکل ما نیست؛ مشکل همه عالم است‪ .‬تمام‬ ‫مصیبت هایی که برای انسان پیش می اید‪ ،‬به دلیل‬ ‫نیندیشیدن است‪ .‬امروز تمام ذهن جوانان ما این شده‬ ‫که پول دربیاورند‪ .‬این مصرف جهان که به همه‬ ‫انسان ها تحمیل شده و انسان امروز را مصرفی بار‬ ‫اورده ‪ ،‬در مکتب اومانیسم ریشه دارد‪ ،‬ما کمتر فکر‬ ‫می کنیم و این به ضرر ماست‪ .‬وقتی انسا ن ها کتاب‬ ‫می خوانند اندیشه شان بارور می شود و نمی توانند فکر‬ ‫نکنند ‪.‬‬ ‫اذر در ادامه به ماجرای صف کشیدن جمعیت‬ ‫زیادی پشت در فروشگاهی در یکی از مراکز خرید‬ ‫تهران که ویدئو ان در روزهای اخیر دست به دست‬ ‫می شد اشاره و بیان کرد‪ :‬فروشگاهی تخفیف قائل شده‬ ‫است و در این بیماری که مرگ و زندگی را در کنار‬ ‫هم قرار داده‪ ،‬ما به مرگ مان راضی شده ایم تا برویم و‬ ‫کاالیی را چندهزار تومان ارزان تر بخریم‪ .‬اگر افرادی‬ ‫که به ان جا هجوم بردند‪ ،‬اهل اندیشه و کتاب خواندن‬ ‫بودند‪ ،‬به این که نباید در این شرایط برای تخفیف‬ ‫به ا ن جا بروند‪ ،‬فکر می کردند‪ .‬این را گفتم تا به‬ ‫اهمیت کتاب برسم‪ .‬بزر گ ترین اهمیت کتاب‪ ،‬تربیت‬ ‫اندیشه های انسانی است‪ .‬در کالس درس به بچه ها‬ ‫می گفتم مادامی که کتاب می خوانید‪ ،‬زندگی می کنید‪.‬‬ ‫هرگاه که کتاب نخوانید‪ ،‬از زندگی غفلت کرده اید‪.‬‬ ‫او سپس به کتاب «بهشت گمشده» جان میلتون‬ ‫اشاره کرد و در حالی که مفهوم این کتاب را غفلت‬ ‫از خدا دانست گفت‪ :‬غفلت از کتاب یعنی غفلت از‬ ‫زندگی‪ ،‬هستی‪ ،‬اندیشه ورزی و ‪. ...‬‬ ‫اسماعیل اذر در ادامه یاداور شد‪ :‬سال ها پیش به‬ ‫وزارت ارشاد پیشنهادی دادم که پذیرفته نشد‪ ،‬البته‬ ‫شاید حق بوده که نشود‪ .‬من پیشنهاد کردم شماره تلفنی‬ ‫را مثل ‪ ۱۱۸‬به کسانی که می خواهند درباره کتاب‬ ‫بپرسند اختصاص دهند و کارشناسانی را در حوزه های‬ ‫مختلف از استادان تراز اول انتخاب کنند تا در روز‬ ‫و ساعاتی مشخص به سواالت کسانی که می خواهند‬ ‫در ان حوزه کتاب بخوانند و نمی دانند چه بخوانند‪،‬‬ ‫پاسخ دهند و به ان ها کتاب مناسب در ان زمینه‬ ‫معرفی کمک کنند‪ .‬خیلی ها از من می پرسند که مثال‬ ‫می خواهند ادبیات‪ ،‬تاریخ‪ ،‬روانشناسی و ‪ ...‬بخوانند‪ ،‬از‬ ‫کجا شروع کنند‪ .‬حتی من پیشنهاد کردم حداقل این‬ ‫اتفاق در نمایشگاه کتاب بیفتد چون این از ضروریات‬ ‫است‪.‬‬ ‫این مدرس دانشگاه سپس با بیان این که هر خانه ای‬ ‫باید یک کتابخانه کوچک داشته باشد گفت‪ :‬من‬ ‫احساس می کنم حرفی که می زنم برای خانواده ها‬ ‫مهم باشد‪ .‬ما با چه مصیبتی بچه های مان را به مدرسه‬ ‫می فرستیم‪ ،‬چون همه دل شان می خواهد که فرزندا ن شان‬ ‫به دنبال علم بروند‪ .‬در زمان کنکور برای بچه ها تالش‬ ‫می کنیم چون می خواهیم فرزندا ن مان به دانشگاه بروند‬ ‫و علم شان ارتقا پیدا کند‪ .‬پس هر انسانی دانش را‬ ‫دوست دارد و می داند که کلید قفل مهمات کارها‬ ‫دانش است‪ .‬کلیدی که در دانش را به روی ما باز‬ ‫می کند کتاب است و با ان می توانیم درهای قفل شده‬ ‫را به روی خود باز کنیم‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬اگر یک کتاب بخوانید‪ ،‬دیگر کتاب‬ ‫خواندن را رها نمی کنید‪ .‬مهم این است که ما خودمان‬ ‫را در این استخر بیندازیم‪ ،‬دیگر دائم می خواهیم شنا‬ ‫کنیم‪ .‬باید یک بار کتاب بخریم و ان را بخوانیم‪،‬‬ ‫اگر بخوانیم محال است رها کنیم؛ چون محال است‬ ‫کسی لذت نیکی را بچشد و بدی کند‪ .‬باید مزه کتاب‬ ‫را حس کنیم‪ ،‬ان وقت دیگر ان را رها نمی کنیم‪.‬‬ ‫من می دیدم پیرمردها و پیرزن ها در شهرمان‪ ،‬اصفهان‬ ‫کنار کوچه فرش پهن می کردند و می نشستند و فقط‬ ‫نگاه می کردند تا وقت شان کشته شود‪ .‬کسی که کتاب‬ ‫نخواند و در پی ان نباشد‪ ،‬عمرش را تلف می کند تا‬ ‫بمیرد‪.‬‬ ‫این پژوهشگر با خوانش شعر «کتاب را که باز‬ ‫می کنی‪ /‬دو بال یک پرنده را گشوده ای‪ /‬پرنده ای که‬ ‫از زمین‪ /‬تو را به شهرهای دور‪ /‬تو را به باغ های نور‬ ‫می برد» از فریدون مشیری گفت‪ :‬کتاب ما را به باغ های‬ ‫نور می برد و تفکر ما را فربه می کند‬ ‫اسماعیل اذر با توجه به وضعیت روزگار کرونایی‬ ‫فعلی بیان کرد‪ :‬در این روزگاری که همه خانه نشین‬ ‫شده ایم‪ ،‬هیچ راهی برای ما بهتر از این نیست که‬ ‫کتاب بخوانیم‪ .‬شاید هم این مصاحبه ما دلیلی شود‬ ‫تا من برنامه ای برای معرفی کتاب را برای یکی از‬ ‫شبکه های تلویزیونی طراحی کنم تا کتاب های خوبی‬ ‫را که می توانیم در زمینه های خاص معرفی کنیم و‬ ‫شخصیت هایی که در این زمینه ها تخصصی دارند‬ ‫درباره ان ها به مردم توضیح دهند‪.‬‬ ‫او در پایان متنی را که معتقد است می تواند‬ ‫مصداقی برای شرایط فعلی شیوع ویروس کرونا باشد‬ ‫از بر از کتاب «بهارستان» جامی خواند که در ادامه ان‬ ‫را می شنویم‪:‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه ‪ 2 -‬اذر ‪ 1399‬شماره ‪1226‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫امکانپرداختاقساطتسهیالتبانکملیایرانبااپلیکیشن«ایوا»‬ ‫بانک ملی ایران نحوه پرداخت اقساط تسهیالت اعطا شده از طریق اپلیکیشن ایوا را اعالم کرد‪.‬به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران‪ ،‬در پی شیوع ویروس کرونا و حداکثرسازی خدمات این بانک از روش های‬ ‫غیرحضوری‪ ،‬پس از اعطای تسهیالت مبتنی بر اپلیکیشن ایوا‪ ،‬دریافت اقساط این تسهیالت نیز بدون حضور در شعبه خواهد بود‪.‬‬ ‫بر این اساس تا کنون برای بیش از ‪ 30‬هزار نفر از دریافت کنندگان این تسهیالت‪ ،‬پیامک اطالع رسانی شامل تاریخ سررسید نخستین قسط‪ ،‬شماره تسهیالت‪ ،‬مبلغ تسهیالت‪ ،‬کد ملی دریافت کننده تسهیالت و مبلغ قسط ارسال‬ ‫شده است‪.‬مشتریان می توانند برای پرداخت این اقساط از طریق اپلیکیشن ایوا با مراجعه به بخش نشان بانک و گزینه بازپرداخت اقساط و ثبت کد ملی مشتری که با کد ملی مرتبط با شماره همراه یکسان است‪ ،‬عملیات پرداخت را‬ ‫انجام دهند‪ .‬همچنین پرداخت اقساط این تسهیالت از طریق سامانه بام و خودپردازهای بانک ملی ایران نیز امکان پذیر است‪.‬‬ ‫رویکردبسیجبانکتوسعهتعاون‪ ،‬نایب رئیس هیات مدیره شرکت احیا استیل فوالد‬ ‫بنابهشرایطموجود‪،‬سالمت بافت عنوان کرد ‪ :‬مسیرفوالد بافت در نیمه دوم سال‬ ‫محوربودهاست‬ ‫مدیرعامل بانک توسعه تعاون‬ ‫مدیرعامل بانک توسعه تعاون‪،‬‬ ‫ضمن تبریک به مناسبت هفته بسیج‪،‬‬ ‫با تشریح فعالیت های صورت گرفته‬ ‫در این بخش‪ ،‬راهبردهای بانک‬ ‫توسعه تعاون در حوزه بسیج را‬ ‫تشریح کرد‪.‬‬ ‫حجت اله مهدیان مدیرعامل‬ ‫بانک توسعه تعاون در گفتگویی‬ ‫به مناسبت فرارسیدن هفته بسیج با‬ ‫تبریک ایام مبارک این هفته به ملت‬ ‫شریف ایران‪ ،‬گفت‪ :‬پنجم اذرماه‬ ‫هر سال یاداور شکل گیری بسیج‬ ‫مستضعفین با فرمان تاریخ ساز و‬ ‫اینده نگرانه حضرت امام خمینی (ره)‬ ‫بنیا ن گذار کبیر انقالب جمهوری‬ ‫اسالمی ایران است‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک توسعه تعاون‬ ‫با اشاره به فعالیت های حوزه بسیج‬ ‫بانک توسعه تعاون‪ ،‬گفت‪ :‬رویکرد و‬ ‫سیاست حاکم بر راهبری و مدیریت‬ ‫حوزه بسیج بانک توسعه تعاون‬ ‫با توجه به شرایط موجود کشور‬ ‫رویکرد سالمت محور بوده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک توسعه تعاون‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬در کنار برنامه های‬ ‫سالمت جسم و جان‪ ،‬سالمت اندیشه‬ ‫و تفکر در چارچوب فعالیت های‬ ‫اندیشکده بانکداری به صورت جدی‬ ‫از سوی حوزه بسیج دنبال شده‬ ‫است‪ .‬ضمن انکه التزام به اقتضائات‬ ‫و نیازمندی های فرهنگی و توجه‬ ‫به ضرورت های معنوی‪ ،‬از دیگر‬ ‫رویکردهای بسیج بانک توسعه تعاون‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک توسعه تعاون‬ ‫با اشاره به فرازی از فرمایشات‬ ‫حضرت امام (ه) افزود‪ :‬در این فراز‬ ‫تصریح شده است ملتی که در خط‬ ‫اسالم ناب محمدی صلی اهلل علیه و‬ ‫اله و سلم و مخالف با استکبار و‬ ‫پول پرستی و تحجرگرایی و مقدس‬ ‫نمایی است‪ ،‬باید همه افرادش بسیجی‬ ‫باشند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬مقام معظم رهبری‬ ‫(مدظله العالی) فرمودند بسیج‬ ‫در حقیقت‪ ،‬مظهر یک وحدت‬ ‫مق ّد س‪ ،‬میان افراد ملت است‪ .‬همه‬ ‫میدا ن هایی که بسیج در ان حضور‬ ‫پیداکرده است‪ ،‬میدان های ملی است؛‬ ‫میدا ن های مربوط به همه ملت است‪.‬‬ ‫مهدیان افزود‪ :‬ملت ایران همواره‬ ‫شاهد ایثار‪ ،‬شجاعت‪ ،‬حضور و‬ ‫مسئولیت پذیری بسیجیان عزیز در‬ ‫عرصه های مختلف خدمت رسانی‬ ‫علمی‪ ،‬فرهنگی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬اقتصادی‬ ‫و سیاسی در کشور در شرایط عادی‬ ‫و شرایط خاص هستند‪ .‬وی ضمن‬ ‫ارج نهادن به خدمت رسانی این قشر‬ ‫تاریخ ساز؛ هفته بسیج را به مردم‬ ‫فهیم و والیت مداران عزیز‪ ،‬خانواده‬ ‫بزرگ تعاون کشور‪ ،‬به ویژه همکاران‬ ‫محترم بانک توسعه تعاون و بسیجیان‬ ‫تبریک گفت‬ ‫پیامتبریکرییسکانونبانک‬ ‫هایخصوصیومدیرعاملبانک‬ ‫پارسیانبهمناسبتهفتهبسیج‬ ‫گزارش‬ ‫رییس کانون بانک ها و موسسات‬ ‫اعتباری خصوصی و مدیرعامل بانک‬ ‫پارسیان‪ ،‬فرا رسیدن هفته بسیج را‬ ‫تبریک گفت‪.‬‬ ‫متن پیام دکتر کورش پرویزیان‬ ‫بدین شرح است‪:‬‬ ‫بسمه تعالی‬ ‫بسیج مظهر عشق و ایمان ‪ ،‬اگاهی‬ ‫و مجاهدت و امادگی کامل برای‬ ‫نمی ورزند‪.‬‬ ‫بسیج یک فرهنگ ساخته شده و‬ ‫درمان‪ ،‬نقش این نیروی مردمی بسیار‬ ‫اثرگذار بوده و این روحیه نیز بسیار قابل‬ ‫در دوران حماسه ورزم است‪ .‬خلوص و‬ ‫تقدیر است‪.‬‬ ‫همچنان همچون خورشید می درخشد‬ ‫فرصت مغتنمی است برای تجدید‬ ‫صفای بسیجیان در دوران دفاع مقدس‬ ‫وتابش نورانیت سیمای درخشان‬ ‫بسیجیان مخلص و مبارز در جریان‬ ‫جنگ تحمیلی انسان ها را مجذوب‬ ‫خود می کرد‪.‬‬ ‫هفته مبارک و فرخنده بسیج‬ ‫میثاق با ارمان های بلند حضرت امام‬ ‫خمینی(ره) و بیعتی است دوباره با رهبر‬ ‫معظم انقالب‪.‬‬ ‫اینجانب ضمن ارج نهادن به‬ ‫بسیج تحت فرمان رهبر معظم‬ ‫زحمات و تالش های بسییجیان‪،‬‬ ‫بسیج‪ ،‬نماد اخالص است و خدمت‬ ‫اساسی به میدان امده و تاکنون توانسته‬ ‫دریادل و با بصیرت‪ ،‬ایثارگران و‬ ‫بسیج ایمان عاشقانه و عمیق‬ ‫تهدیدات صورت دهد‪ .‬بی تردید نقش‬ ‫گرامی کشور و همکاران گرامی در‬ ‫جهادی فعال در خدمت به مردم و‬ ‫می گویم و سرافرازی و سربلندی‬ ‫سربلند کردن کشور و ملت است‪ .‬مقام‬ ‫معظم رهبری(مدظله العالی)‬ ‫خالصانه به مردم‪.‬‬ ‫پاک ترین انسان ها و فداکارترین و‬ ‫اماده به کارترین افرادی است که در‬ ‫انقالب در مواجهه با چالش های‬ ‫است نقش افرینی موثری در مقابله با‬ ‫بسیج در جذب و سازماندهی نیروهای‬ ‫فرارسیدن هفته بسیج را به بسیجیان‬ ‫خانواده های معزز شهدا و جانبازان‬ ‫شبکه بانک های خصوصی تبریک‬ ‫راه تحقق اهداف عالیه انقالب اسالمی‬ ‫محرومان از هیچ کس پوشیده نیست‪.‬‬ ‫ایران اسالمی را در پرتو توجهات امام‬ ‫مسوولین از هیچ تالش و کوششی دریغ‬ ‫فعاالنه در کارگروه های بهداشت و‬ ‫معظم رهبری از ایزد منان مسئلت دارم‪.‬‬ ‫و سربلندی کشور دوشادوش مردم و‬ ‫در بحران کرونا و همچنین حضور‬ ‫زمان(عج اهلل) و در راستای منویات مقام‬ ‫گزارش‬ ‫شرکت احیا استیل فوالد بافت یکی‬ ‫از واحدهای بزرگ در زمینه تولید اهن‬ ‫اسفنجی با ظرفیتی افزون بر ‪ ۸۰۰‬هزار تن‬ ‫در سال به شمار می رود‪ .‬این شرکت تا پیش‬ ‫از واگذاری به بخش خصوصی دارای ‪۳۰‬‬ ‫درصد پیشرفت فیزیکی بود درحالی که پیش‬ ‫از واگذاری ان به بخش خصوصی ‪ ۹۰‬درصد‬ ‫پروژه پیش رفته و تا پایان سال ‪ ۱۳۹۷‬فاز‬ ‫نخست این کارخانه اماده بهره برداری شد‪.‬‬ ‫فوالد بافت یکی از ‪ ۸‬طرح ملی فوالد ایران‬ ‫بود که در سال ‪ ۸۶‬و در دولت هشتم سنگ‬ ‫ بنای ان نهاده شده بود‪ .‬یک طرح بالفاصله‬ ‫از این ‪ ۸‬طرح‪ ،‬جدا و به بخش خصوصی‬ ‫واگذار شد‪ .‬تمام این طرح ها به غیراز فوالد‬ ‫میانه واگذار شدند که ترکیب سهام انها به‬ ‫ترتیب ‪ ۶۰‬درصد بخش خصوصی و مابقی‬ ‫سهام ان دولتی است‪ .‬فوالد بافت نیز همین‬ ‫ترکیب سهامداری را دارد‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه شهر بافت در منطقه ای‬ ‫کمتر برخوردار واقع است‪ ،‬اجرای این‬ ‫کارخانه یکی از بزر گ ترین مجموعه های‬ ‫صنعتی بافت به شمار می رود و باعث عمران‪،‬‬ ‫ابادانی و اشتغال زایی در این منطقه می شود‪.‬‬ ‫درواقع این طرح در اصل اجرای اصل ‪۴۴‬‬ ‫در سال ‪ ۹۵‬به بخش خصوصی واگذار شد‬ ‫که با ورود هلدینگ ماهان وابسته به گروه‬ ‫مالی گردشگری اماده بهره برداری شد‪.‬‬ ‫بیش از یک سال و نیم است که این واحد‬ ‫تولید اهن اسفنجی وارد مدار تولیدشده‬ ‫است‪ .‬در فاز نخست فوالد بافت برای ‪۲۵۰‬‬ ‫نفر به صورت مستقیم و برای حدود ‪ ۱۰۰‬نفر‬ ‫گزارش‬ ‫به عنوان نیرو های پشتیبان زمینه اشتغال زایی‬ ‫ایجاد شده است‪ .‬در اغاز عملیات فاز دوم‬ ‫فوالد بافت حدود ‪ ۳۵۰‬نفر نیروی پیمانکار‬ ‫مشغول به کار شده اند که با اوج گرفتن‬ ‫کار این تعداد به ‪ ۱۵۰۰‬نفر نیز افزایش‬ ‫پیدا خواهد کرد‪ .‬پس از راه اندازی فاز‬ ‫دوم‪ ،‬پیش بینی می شود بین ‪ ۸۰۰‬تا هزار‬ ‫نفر در این فاز نیز مشغول به کار شوند‪ .‬در‬ ‫طرح مطالعاتی و چشم انداز ‪ ۲۰‬ساله فوالد‬ ‫بافت‪ ،‬یک قطب صنعتی در نظر گرفته شده‬ ‫که می تواند چهره کمتر توسعه یافته شهر‬ ‫بافت را به صورت کلی دگرگون کند و‬ ‫فضای صنعتی به این شهر ببخشد‪ .‬محمد‬ ‫روزبهانی‪ ،‬نایب رئیس هیات مدیره شرکت‬ ‫احیا استیل فوالد بافت با اشاره به میزان‬ ‫تولیدات شرکت احیا استیل فوالد بافت از‬ ‫زمان راه اندازی تاکنون عنوان کرد‪ :‬در سال‬ ‫‪ ۹۸‬این واحد قادر به تولید ‪ ۵۵۳‬هزار و ‪۱۰۹‬‬ ‫تن اهن اسفنجی شده است‪ .‬همچنین در نیمه‬ ‫نخست سال ‪ ۹۹‬قادر به تولید ‪ ۳۵۷‬هزار و‬ ‫‪ ۷۲۶‬تن اهن اسفنجی و تا ‪ ۲۸‬مهر سال جاری‬ ‫نیز قادر به ‪ ۴۲۵‬هزار و ‪ ۷۶۰‬تن با کیفیت‬ ‫مناسب شده است‪ .‬فوالد بافت همچنین قصد‬ ‫دارد که به تولید ‪ ۴۲۵‬هزار تن اهن اسفنجی‬ ‫در ‪ ۶‬ماه دوم سال دست پیدا کند‪.‬‬ ‫نایب رئیس هیات مدیره شرکت احیا‬ ‫استیل فوالد بافت با اشاره به روند تولید‬ ‫در این واحد فوالدسازی عنوان کرد‪ :‬روند‬ ‫تولید در ابتدای سال ‪ ۱۳۹۸‬با مشکل روبه رو‬ ‫شده که در یک بازه کوتاه مدت منجر به‬ ‫توقف تولید شد‪ ،‬اما در سال ‪ ۱۳۹۹‬با توجه‬ ‫به مدیریت مناسب تاکنون مشکلی وجود‬ ‫نداشته است‪.‬‬ ‫برنامه های توسعه ای فوالد بافت‬ ‫روزبهانی با اشاره به برنامه های توسعه ای‬ ‫که در دست اقدام دارد‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬اجرای‬ ‫فاز دوم فوالد بافت برای تولید ‪ ۸۰۰‬هزار تن‬ ‫اهن اسفنجی و ‪ ۲ /۵‬میلیون تن گندله است‪.‬‬ ‫همچنین ساخت و نصب ‪ RO‬جهت تصفیه‬ ‫پساب فاز اول و ساخت و نصب تصفیه خانه‬ ‫فاضالب بهداشتی جزو اقدام های توسعه ای‬ ‫این مجموعه به شمار می رود‪ .‬نایب رئیس‬ ‫هیات مدیره شرکت احیا استیل فوالد بافت‬ ‫در ادامه با اشاره به مشکالتی که واحد‬ ‫فوالدسازی بافت از ابتدا تاکنون با ان‬ ‫روبه رو است‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬معموال در‬ ‫زمستان واحد با مشکل افت فشار گاز طبیعی‬ ‫روبه رو می شود‪ .‬مشکل دیگر که باوجود‬ ‫تحریم ها برای ما ایجاد شده‪ ،‬تامین قطعات‬ ‫وارداتی است‪ .‬همچنین برای تامین برق فاز‬ ‫دوم با مشکالتی روبه رو هستیم‪.‬‬ ‫وی در ادامه خاطرنشان کرد‪ :‬مشکل‬ ‫تردد کامیون های حمل مواد در جاده های‬ ‫مواصالتی شهرستان همواره مسائلی را در‬ ‫زمینه تامین مواد اولیه برای ما به وجود‬ ‫اورده است‪ .‬از سوی دیگر نوسان و افزایش‬ ‫قیمت ارز و دالر همواره مشکالتی برای‬ ‫تامین قطعات یدکی برای تولیدکنندگان‬ ‫به وجود اورده است که ما نیز در این زمینه‬ ‫مستثنا نیستیم‪ .‬البته عالوه بر این مشکالت‬ ‫تحریم ها سبب مشکالتی در زمینه تامین‬ ‫قطعات یدکی شده است‪.‬‬ ‫پیام تبریک مدیرعامل بانک سینا‬ ‫به مناسبت هفته و روز بسیج‬ ‫مدیرعامل بانک سینا در پیامی‪ ،‬چهل و‬ ‫یکمین سالگرد تاسیس بسیج مستضعفین به‬ ‫فرمان حضرت امام خمینی(ره) را به جان‬ ‫برکفان این عرصه تبریک گفت‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک سینا در پیامی‪ ،‬چهل و‬ ‫یکمین سالگرد تاسیس بسیج مستضعفین به‬ ‫فرمان حضرت امام خمینی(ره) را به جان‬ ‫برکفان این عرصه تبریک گفت‪.‬‬ ‫متن پیام دکتر ایمانی بدین شرح است‪:‬‬ ‫_”بسیج مدرسه عشق و مکتب شاهدان‬ ‫و شهیدان گمنامی است که پیروانش بر‬ ‫گلدسته های رفیع ان اذان شهادت و رشادت‬ ‫سر دادند”‪ .‬امام خمینی(ره)‬ ‫روز بسیج‪ ،‬روز تولد عظمت‪ ،‬جالل و‬ ‫شکوه پاک باختگان مکتب عشق‪ ،‬شهادت‬ ‫و ایثار است که تربیت یافتگان ان با‬ ‫درامیختن “صالبت و عطوفت” و “ستبری و‬ ‫استواری” و حضور حماسی خود در صحنه‬ ‫های مختلف نظام اسالمی‪ ،‬الگو و مظهری‬ ‫از اتحاد‪ ،‬همبستگی و همدلی را به نمایش‬ ‫گذاشته اند‪ .‬هفته بسیج یاداور جانفشانی ها و‬ ‫ائینه تمام نمای مجاهدتهای جوانان و پیرانی‬ ‫است که به فرمان رهبر خود لبیک گفتند‬ ‫و در ‪ ۸‬سال دفاع مقدس در مقابل دشمنان‬ ‫قسم خورده و تا دندان مسلح انقالب‪،‬‬ ‫مخلصانه ایستادند و مانع از تحقق اهداف‬ ‫بدخواهان نظام به ویژه استکبار جهانی شدند‬ ‫به طوری که اکنون به تالفی این شکست‪،‬‬ ‫شاهد کینه توزی انها از طریق دست اندازی‬ ‫در مسیر پیشرفت روزافزون ملت ایران در‬ ‫عرصه دفاعی و تنگتر ساختن حلقه محاصره‬ ‫اقتصادی و افزایش فشار تحریم ها برای‬ ‫مایوس ساختن مردم از اهداف انقالب‬ ‫هستیم‪ .‬دریغ از انکه فرهنگ ملت ایران‬ ‫برخاسته از فرهنگ ایستادگی و مقاومت‬ ‫بسیج است و این اقدام‪ ،‬نه تنها انها را‬ ‫هیچگاه به انچه دل بسته اند‪ ،‬نخواهد رساند‪،‬‬ ‫بلکه هر روز عزم ملت ایران را محکمتر و‬ ‫قویتر از قبل خواهد ساخت‪.‬‬ ‫امروز بسیج گسترده ترین شبکه مردمی‬ ‫است که در تحقق رسالت ها و ارمان های‬ ‫نظام اسالمی ایران از هیچ کوششی دریغ‬ ‫نورزیده و با حضور در همه صحنه های‬ ‫انقالب از سازندگی و محرومیت زدایی‬ ‫تا پیشرفت های علمی و اکنون در تعامل‬ ‫با نظام سالمت برای مقابله با بیماری‬ ‫کرونا که متاسفانه بسیاری از هموطنان به‬ ‫ویژه جامعه پزشکی و پرستاران عزیز را با‬ ‫چالش های متعدد روبه رو ساخته‪ ،‬افتخارات‬ ‫و دستاوردهای قابل توجهی را در راستای‬ ‫خودکفایی به نمایش گذاشته است‪.‬‬ ‫اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و‬ ‫خاطره امام راحل(ره) و شهدای هشت سال‬ ‫دفاع مقدس‪ ،‬هفته و روز بسیج را به تمامی‬ ‫بسیجیان دریادل تبریک و تهنیت عرض می‬ ‫نمایم؛ سالمتی و تندرستی این عزیزان را از‬ ‫درگاه خداوند متعال ارزومندم”‪.‬‬ ‫اجراینرخ هایجدیدکارمزد‬ ‫خدمات بانکی از اول اذر‬ ‫بانک مرکزی در ابالغیه ای به مدیران عامل بانک ها‪ ،‬نرخ های‬ ‫جدید کارمزد خدمات بانکی را جهت اجرا از ابتدای اذرماه‬ ‫سال جاری ابالغ کرد‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن‪-‬هیبنا به نقل از ایبنا‪ ،‬بانک‬ ‫مرکزی در دستورالعملی به مدیران عامل بانک های دولتی‪ ،‬غیر‬ ‫دولتی‪ ،‬شرکت دولتی پست بانک‪ ،‬موسسات اعتباری غیربانکی و‬ ‫بانک مشترک ایران‪-‬ونزوئال‪ ،‬جداول کارمزد خدمات بانکی (ریالی و‬ ‫الکترونیکی) متضمن حداکثر نرخ های قابل وصول را به شبکه بانکی‬ ‫کشور ابالغ کرد‪.‬‬ ‫بر این اساس‪ ،‬دریافت نرخ های جدید کارمزد خدمات بانکی‬ ‫از ابتدای اذرماه ‪ )۱۳۹۹.۰۹.۰۱( ۱۳۹۹‬مجاز بوده و بخشنامه جدید‬ ‫جایگزین بخشنامه های متناظر قبلی کارمزدهای خدمات بانکی ریالی و‬ ‫الکترونیکی می شود‪.‬‬ ‫همچنین در این اطالعیه تاکید شده که بانک ها و موسسات‬ ‫اعتباری غیربانکی می توانند به منظور رقابت با یکدیگر‪ ،‬حداکثر تا ‪۳۰‬‬ ‫درصد و برای افراد تحت پوشش سازمان بهزیستی کشور‪ ،‬مستمری‬ ‫بگیران و مددجویان کمیته امداد امام خمینی (ره) حداکثر تا ‪۱۰۰‬‬ ‫درصد مبالغ مندرج در جداول ابالغی نرخ های کمتری را اعمال‬ ‫نمایند‪.‬‬ صفحه 4 ‫توسط گروه جهادی شهید احمدی روشن بسیج مهندسین صنعت شوشتر صورت گرفت‬ ‫ثبتاختراعطراحیوساختمکانیزمتنظیمهمزمانعرضوعمقنهرکن‬ ‫به گزارش سرویس استان خوزستان پایگاه اطالع رسانی سازمان بسیج مهندسین صنعت و معدن‪ ،‬ثبت اختراعی به عنوان طراحی و ساخت مکانیزم تنظیم همزمان عرض و عمق نهرکن توسط مهندس بسیجی‬ ‫هادی سعدی مدیر بسیج مهندسین صنعت و معدن شوشتر به همراه دکتر محمد منصوری فر معاون علمی دانشگاه ازاد اسالمی واحد جامع شوشتر به ثبت رسانده اند‪ ،‬کاربرد این دستگاه به این صورت است که‬ ‫جهت انتقال اب در زمین های کشاورزی از دستگاهی به نام نهرکن استفاده می شود‪ ،‬نهرکن های موجود در بازار قابلیت تغییر عرض و عمق کار ندارند‪ .‬به عنوان مثال با افزایش عرض نهرکن عمق ان کاهش‬ ‫می یابد و برعکس‪ ،‬در طراحی جدید که منجر به اختراع گشته با تنظیم همزمان عرض و عمق نهرکن با استفاده از دو جک هیدرولیکی می توان متناسب با دبی اب ورودی به زمین های کشاورزی عرض و عمق‬ ‫نهرکن را تنظیم کرد‪.‬از مزایای این دستگاه ‪1-‬کاهش مصرف اب در بخش کشاورزی ‪ ۲-‬کاهش هزینه کارگری ‪۳-‬کاهش مصرف انرژی ‪۴-‬افزایش راندمان ابیاری است‪ .‬شایان ذکر است معاونت علمی و‬ ‫پژوهشی سپاه حضرت ولی عصر عج استان خوزستان این طرح را ثبت کرده و مورد حمایت مالی قرار گرفته است‪.‬‬ ‫حاشیه نشینیبزرگ ترین‬ ‫ومهم ترینتهدید‬ ‫کالنشهرتبریز‬ ‫معاون استاندار اذربایجان شرقی مطرح کرد‪:‬‬ ‫از تبریز‪ ،‬جواد رحمتی در جلسه‬ ‫بررسی اخرین وضعیت پروژه پارک‬ ‫بزرگ تبریز‪ ،‬بازافرینی بافت حاشیه‬ ‫ نشین شهر تبریز را دغدغه جدی‬ ‫شورای شهر و شهردار تبریز عنوان کرد‬ ‫که می تواند پروژه ای ماندگار برای‬ ‫نسل های اینده باشد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در پروژه‬ ‫بازافرینی بافت حاشیه نشین شهر با‬ ‫مردم محروم طرف هستیم که ضرورت‬ ‫دارد این طرح را در اولویت قرار‬ ‫دهیم‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬خیلی از این‬ ‫خانه ها به خاطر مهاجرت های قبل از‬ ‫انقالب که مدیریت نشد‪ ،‬شکل گرفته‬ ‫است و این یکی از تهدیدهای شهر‬ ‫تبریز است‪.‬‬ ‫رحمتی با اشاره به پروژه پارک‬ ‫بزرگ تبریز‪ ،‬گفت‪ :‬نگاه جامع ما به‬ ‫تبریز موجب شده است تا قرارگاه به‬ ‫صورت مستمر در تبریز فعال باشد و‬ ‫در رابطه با پارک بزرگ تبریز چند‬ ‫پیوست زدیم تا از ظرفیت های قرارگاه‬ ‫به بهترین شکل ممکن استفاده کنیم‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬این پروژه بر‬ ‫اساس جامعیتی که دیده شده‪ ،‬برای‬ ‫اینده تبریز بسیار تاثیرگذار خواهد‬ ‫بود و سازو کارهایی تعریف کردیم تا‬ ‫دچار وقفه نشود‪.‬‬ ‫شهردار تبریز نیز در این جلسه با‬ ‫بیان اینکه بر این باوریم که کار کردن‬ ‫برای محرومان و نجات جان انها‬ ‫همانند حضور در جبهه های جنگ‬ ‫تحمیلی است‪ ،‬با اشاره به تفاهم نامه‬ ‫شهرداری و قرارگاه سازندگی خاتم‬ ‫االنبیا‪ ،‬گفت‪ :‬طرح جابجایی ساکنان‬ ‫مناطق حاشیه نشین به صورت کلید به‬ ‫کلید‪ ،‬طرحی قابل اجرا و سودمند از‬ ‫ابعاد مختلف است‪.‬‬ ‫ایرج شهین باهر‪ ،‬گسل شمال غرب‬ ‫تبریز را یکی از خطرناک ترین گسل‬ ‫های زلزله خیز کشور دانست و افزود‪:‬‬ ‫این گسل در بازه زمانی ‪ ۲۰۰‬تا ‪۲۵۰‬‬ ‫سال فعالیت می کند و اکنون حدود‬ ‫‪ ۲۳۸‬سال است زلزله ای در تبریز رخ‬ ‫نداده؛ البته قصد ندارم بگویم ‪ ۱۲‬سال‬ ‫یا کمتر با زلزله تبریز فاصله داریم ولی‬ ‫باید موضوع بدمسکنی در تبریز را‬ ‫جدی گرفت‪.‬‬ ‫وی با اشاره به وجود ‪ ۲۰۰۰‬هکتار‬ ‫بافت حاشیه نشین در تبریز‪ ،‬یاداوری‬ ‫کرد‪ :‬حدود ‪ ۵۰۰‬هزار نفر در این‬ ‫مناطق زندگی می کنند و اگر زلزله ای‬ ‫در تبریز رخ بدهد ما شاهد یک فاجعه‬ ‫بزرگ انسانی‪ ،‬اقتصادی و اجتماعی‬ ‫خواهیم بود‪.‬‬ ‫شهین باهر اضافه کرد‪ :‬در این‬ ‫مناطق با مشکل دسترسی‪ ،‬شیب های‬ ‫تند‪ ،‬عرض کم معابر مواجه هستیم‬ ‫و این مناطق به واقع تعریف کامل‬ ‫بدمسکنی است که همه ما موظفیم‬ ‫به ساکنان این مناطق محروم خدمت‬ ‫کنیم‪.‬‬ ‫قربانیانغریبنفت!‬ ‫در اخرین روزهای ابان ماه‬ ‫‪ ،۹۹‬جزیره خارگ و این د ّر زیبا و‬ ‫یتیم خلیج فارس شاهد مرگ غریبانه ‬ ‫و خاموش دو فرزند خویش بود‪،‬‬ ‫مرگ هایی که شاید اگر غفلت و‬ ‫بی توجهی را از دایره مدیریت هایمان‬ ‫حذف می کردیم هرگز اتفاق نمی افتاد‪...‬‬ ‫بعدازظهر روز پنجشنبه‪ ۲۹ ،‬ابان‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬یکی از کارخانه های پتروشیمی‬ ‫جزیره خارگ دچار اتش سوزی شد‪.‬‬ ‫ساعتی پس از حادثه معاون اچ اس ای‬ ‫پتروشیمی خارگ در گفت و گو با‬ ‫ایسنا با اعالم این خبر گفت‪“ :‬پتروشیمی‬ ‫جزیره خارگ دچار اتش سوزی شده و‬ ‫متاسفانه در پی این حادثه یک نفر فوت و‬ ‫چند تن مصدوم شدند‪”.‬‬ ‫مجتبی یغمایی با اشاره به جزئیات و‬ ‫علت حادثه‪ ،‬می گوید‪“ :‬با توجه به اینکه‬ ‫از دیروز ‪-‬روز چهارشنبه ‪ّ ۲۸‬ابان ماه‪-‬‬ ‫تاکنون در تعمیرات اساسی هستیم و در‬ ‫ابتدای تعمیرات اساسی برج های فرایندی‬ ‫تخلیه می شوند و به دلیل اینکه مقداری‬ ‫هیدروکربن در مسیر وجود داشته و به‬ ‫سمت ابراهه رفته و به یک منبع حرارتی‬ ‫رسیده شاهد اتش سوزی بودیم‪”.‬‬ ‫همانطور که می دانیم بسیاری از‬ ‫هیدروکربن ها قابلیت اشتعال زیادی‬ ‫دارند‪ ،‬بنابراین برای جلوگیری از حوادث‬ ‫غیرمترقبه‪ ،‬افراد و یا محیط هایی که با این‬ ‫ماده سروکار دارند باید قبل از انجام کار‬ ‫همه موارد ایمنی را با دقت رعایت کنند‪.‬‬ ‫پیش از اغاز هر فرایندی باید مسیر‬ ‫کام ً‬ ‫ال تخلیه و ایمن شود و سپس با گاز‬ ‫نیتروژن‪ ،‬پرج یا پرجینگ (پاکسازی‬ ‫مسیر عبوری) انجام شود (ایزوالسیون) و‬ ‫پس از ان هر نقطه ای که قرار است کار‬ ‫گرم (کاری که در اثر انجام ان جرقه با‬ ‫حرارت تولید می گردد) مانند جوشکاری‬ ‫صورت بگیرد برای اطمینان از عدم وجود‬ ‫گازهای قابل اشتعال می بایست حتماً‬ ‫تست گاز (‪ )Gas test‬انجام گیرد‪.‬‬ ‫به گفته ی کارشناسان ‪HSE‬‬ ‫هنگام انجام تعمیرات اساسی یا اورهال‬ ‫در پروژه های نفتی باید مطمئن بود‬ ‫که فرایندهای مربوط به ایزوالسیون و‬ ‫خنثی سازی با دقت و به شکل ایمن انجام‬ ‫شده است‪ .‬در واقع‪ ،‬انجام کار گرم یا‬ ‫هر نوع فرایند دیگری در سایت های‬ ‫فرایندی شرکتهای پتروشیمی نفت و‬ ‫گاز نیاز به ‪ Permit‬با امضاء و تایید‬ ‫بهره بردار و واحد ایمنی دارد که تمام‬ ‫موارد مربوط به سالمت و ایمنی یا‬ ‫حفاظت فردی (‪ )PPE‬و همه مسائل‬ ‫دیگر اعم از موارد مربوط به پیشگیری از‬ ‫حوادث و خسارات مالی و جانی در ان‬ ‫لحاظ می شود‪.‬‬ ‫مجموعه ای از اشکاالت موجب بروز‬ ‫حادثه می شود‬ ‫یک حادثه تنها به دلیل نقص در یک‬ ‫ایتم اتفاق نمی افتد بلکه مجموعه ای از‬ ‫اشکاالت موجب بروز حادثه می شود‪.‬‬ ‫در مجموع هر اتفاقی که در صنایع نفت‬ ‫و گاز رخ می دهد به این دلیل است‬ ‫که یک جایی ایمنی نادیده گرفته شده‬ ‫است و اگر تمام موارد مربوط به ایمنی‬ ‫لحاظ شود وقوع حادثه در مجتمع های‬ ‫نفت و گاز بسیار بعید و دور از انتظار‬ ‫بوده و همچنین احتمال انفجارها و یا‬ ‫اتش سوزی های فاجعه باری مانند انچه‬ ‫پیش از این در بندر امام‪ ،‬خارگ و‬ ‫یا مجتمع پتروشیمی مارون شاهد ان‬ ‫بوده ایم بسیار کاهش می یابد‪.‬‬ ‫نحوه انجام ایزوالسیون توسط مسئول‬ ‫بهره برداری پاالیشگاه تعیین می شود که‬ ‫باید از انجام صحیح و ایمن بودن این‬ ‫فرایند اطمینان حاصل نماید‪ .‬حتی بعد‬ ‫از انجام ایزوالسیون نیز ممکن است‬ ‫میزان کمی از مواد قابل اشتعال (گازها و‬ ‫سیاالت) در مخازن و لوله ها وجود داشته‬ ‫باشد به همین دلیل باید همه قوانین مربوط‬ ‫به این بخش بایستی کام ً‬ ‫ال سخت گیرانه و‬ ‫بدون هیچ اغماضی اجرا شود‪ .‬اما واقعیت‬ ‫این است که اصل ایمنی در سازوکارها‬ ‫و چرخه های مختلف راه اندازی‪ ،‬تولید و‬ ‫بهره برداری مغفول مانده است‪.‬‬ ‫در مورد اتش سوزی پتروشیمی‬ ‫خارگ نیاز بوده که عملیات خنثی سازی‬ ‫انجام شود به گونه ای که گازهای‬ ‫خطرناک دیگر از طریق تزریق گازهای‬ ‫خنثی همچون نیتروژن بی اثر شوند تا‬ ‫موجب بروز حادثه نشود‪ .‬اما متاسفانه این‬ ‫اتفاق در زمان تعمیرات اساسی موجب‬ ‫بروز مصدومیت برای پنج نفر شده که دو‬ ‫نفر از این افراد جان باخته اند‪.‬‬ ‫اولین حادثه‪ ،‬اخرین حادثه‬ ‫با همه این اوصاف می دانیم که‬ ‫اولین حادثه‪ ،‬می تواند اخرین حادثه‬ ‫باشد و راه حل عقالنی و منطقی ان است‬ ‫که درجه ایمنی و ضریب اطمینان را‬ ‫هرچه باالتر ببریم‪ .‬زیرا یک اتفاق در‬ ‫اثر کوچک ترین سهل انگاری می تواند‬ ‫به حوادث مرگبار و فاجعه امیزی ختم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫بر اساس مدل پنیر سوئیسی‬ ‫(‪)Swiss cheese model‬‬ ‫خطاها و رویدادها معموالً چندعاملی‬ ‫هستند و بروز یک حادثه به سبب بروز‬ ‫همزمان چند خطا در الیه های امنیتی‬ ‫و حفاظتی و یا انجام نشدن برخی از‬ ‫اقدامات محافظتی سیستم‪ ،‬و یا موارد‬ ‫مربوط به پرسنل (خطای انسانی) است‪.‬‬ ‫ورود دستگاه قضا برای بررسی‬ ‫حادثهبنا به اظهارات رییس دادگستری‬ ‫خارگ برای موضوع اتش سوزی در‬ ‫یکی از کارخانه های پتروشیمی جزیره‬ ‫خارگ پرونده قضایی تشکیل شده و‬ ‫بالفاصله دستگاه قضایی جهت بررسی‬ ‫موضوع و دستورات قضایی به قضیه‬ ‫ورود کرده است‪ ،‬رضا حاجب فرد‪ ،‬با‬ ‫بیان اینکه نشت مواد نفتی موجب ایجاد‬ ‫انفجار و اتش سوزی شده است‪ ،‬عنوان‬ ‫کرده “دستورات قضایی برای تشکیل‬ ‫پرونده انجام شده و جهت بررسی دقیق تر‬ ‫علت وقوع حادثه کارشناس و بازرسین‬ ‫مربوطه به محل اعزام خواهند شد‪.‬وی‬ ‫همچنین تاکید کرده است که “این‬ ‫موضوع به دقت بررسی خواهد شد و‬ ‫در صورت احراز هر گونه تقصیر و یا‬ ‫سهل انگاری از ناحیه شخص یا اشخاصی‬ ‫در بروز حادثه یاد شده‪ ،‬مسببین تحت‬ ‫تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت‪”.‬‬ ‫اما ایا هر یک از این اقدامات که پس‬ ‫از بروز حادثه انجام می شوند می توانند‬ ‫جان های عزیز دو نفر قربانی این حادثه‬ ‫را به خانواده هایشان برگرداند؟به گزارش‬ ‫ایسنا‪ ،‬اتفاقات تلخی چون حادثه اخیر در‬ ‫مجتمع پتروشیمی خارگ‪ ،‬که منجر به‬ ‫مرگ دو نفر از فرزندان این مرزوبوم شد‪،‬‬ ‫از جمله حوادث پرتکرار و غم انگیزی‬ ‫است که مرتباً در کارخانجات‪،‬‬ ‫پتروشیمی ها و دیگر محیط های کارگاهی‬ ‫یا صنعتی رخ می دهد‪ .‬مردادماه سال‬ ‫جاری نیز حادثه اتش سوزی در کارخانه‬ ‫سیمان دشتستان موجب مصدومیت ‪ ۶‬نفر‬ ‫شد که متاسفانه یکی از انان جان باخت‪.‬‬ ‫لذا ضرورت دارد مبحث ایمنی و اصول‬ ‫و ضوابط ان بیش از پیش مورد توجه‬ ‫قرار بگیرد‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫یکشنبه ‪ 2 -‬اذر ‪ 1399‬شماره ‪1226‬‬ ‫ایران زمین‬ ‫ارتقای سامانه تزریق پساب کارخانه‬ ‫نمک زدایی شماره یک اهواز‬ ‫مدیرعامل شرکت نفت گاز کارون خبر داد‪:‬‬ ‫اهواز‪ :‬لیال زرگانیان ‪-‬مدیرعامل شرکت‬ ‫بهره برداری نفت و گاز کارون از بررسی‬ ‫فنی‪ ،‬شناسائی‪ ،‬تعمیر و نصب دو دستگاه‬ ‫تلمبه پیش فشار در سیستم تزریق پساب‬ ‫واحد نمک زدایی شماره‪ -۱‬اهواز خبر داد‪.‬‬ ‫مهندس غالمرضا مفیدی در تشریح این‬ ‫خبر اظهار داشت‪ :‬در راستای بهبود شرایط‬ ‫کارکرد تلمبه های تزریق پساب‪ ،‬بررسی‬ ‫فنی استفاده از تلمبه پیش فشار در دستور‬ ‫کار کارشناسان این شرکت قرار گرفت که‬ ‫با شناسائی و تعمیرات اساسی دو دستگاه‬ ‫پمپ مستعمل‪ ،‬ساخت تابلوی کنترل‪ ،‬کابل‬ ‫اندازی و احداث فونداسیون‪ ،‬این دو پمپ‬ ‫نصب‪ ،‬راه اندازی و در مدار عملیاتی قرار‬ ‫گرفتند که این فعالیت عالوه بر افزایش‬ ‫پایداری سیستم و بهبود میزان تزریق پساب‬ ‫به چاه های دفعی‪ ،‬صرفه جوئی اقتصادی و‬ ‫نیز ارتقای عملکرد محیط زیستی شرکت را‬ ‫در پی داشته است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت بهره برداری نفت و‬ ‫گاز کارون ضمن تقدیر از کارکنان تالشگر‬ ‫مدیریت های عملیات‪ ،‬امور فنی و اداره‬ ‫ترابری شرکت در اجرای ایمن این پروژه‬ ‫اصالحی‪ ،‬یاداور شد‪ :‬بهبود شرایط کاری و‬ ‫کاهش امار خرابی پمپ ها‪ ،‬افزایش حدود‬ ‫‪ ۱۰‬درصدی میزان پساب تزریقی‪ ،‬تقلیل‬ ‫میزان هدایت پساب به حوضچه های تبخیر و‬ ‫اثار مثبت ان از منظر محیط زیستی از دیگر‬ ‫مزایای انجام این اصالحیه می باشد‪.‬‬ ‫اجرای عملیات گسترده جهادی بهسازی‬ ‫و اصالح شبکه برق در کالنشهر اهواز‬ ‫گزارش‬ ‫اهواز ‪ :‬فرج‪-‬مدیرعامل شرکت توزیع‬ ‫نیروی برق اهواز‪ :‬عملیات گسترده جهادی‬ ‫پیشگیرانه تاب اوری‪ ،‬اصالح و بهینه سازی‬ ‫شبکه برق همزمان با سراسر کشور در‬ ‫روزهای ‪ ۲۹‬و ‪۳۰‬ابان ماه سال ‪ ۹۹‬در اهواز‬ ‫اجرا خواهد شد‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق‬ ‫اهواز درباره این عملیات گسترده بیان داشت‪:‬‬ ‫همزمان با سراسر کشور این شرکت با برنامه‬ ‫ریزی صورت گرفته برای اجرای عملیات‬ ‫جهادی بهسازی و اصالح شبکه اسیب دیده‬ ‫و فرسوده ‪،،‬افزایش ضریب تاب اوری شبکه‪،‬‬ ‫شستشوی خطوط الوده‪ ،‬تعویض سیم به کابل‬ ‫و همچنین تعویض پایه های فرسوده خواهیم‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫حسن کریمی در ادامه افزود‪ :‬کاهش‬ ‫خاموشی‪ ،‬ایمن سازی شبکه‪ ،‬افزایش‬ ‫رضایتمندی مشترکین از جمله اهداف مهم‬ ‫اجرا این عملیات می باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق‬ ‫اهواز تصریح کرد‪ :‬افزایش روحیه کار جمعی‬ ‫و همدلی بیشتر بین گروههای عملیاتی با‬ ‫حضور ‪ ۶۵‬گروه عملیاتی خط گرم‪ ،‬خط سرد‬ ‫و گروههای ویژه شستشوی خطوط برقدار و‬ ‫دیگر گروههای اجرائی و استفاده از بیش از‬ ‫‪۱۲۰‬خودروی عملیاتی همه در جهت ارایه‬ ‫خدمات مطلوب و مستمر به شهروندان می‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪:‬در این عملیات گسترده‪،‬‬ ‫طی دو روز تعداد دوهزار مقره‪ ،‬تعداد هشتاد‬ ‫و پنج اصله پایه فرسوده چوبی تعویض‪،‬‬ ‫تبدیل شصت و پنج کیلومتر شبکه مسی فشار‬ ‫ضعیف به کابل خودنگهدار‪ ،‬تعویض ‪ ۹۸‬عدد‬ ‫کراس ارم چوبی و اسپالیس نمودن ‪۴۳۰‬‬ ‫مورد اتصاالت شبکه و همچنین شستشوی‬ ‫بیش از ‪ ۴۰‬کیلومتر از شبکه در دستور کار‬ ‫قرار دارد‪.‬‬ ‫کریمی درباره نتایج مورد انتظار این‬ ‫عملیات اظهار داشت‪ :‬با اجرای عملیات‬ ‫گسترده جهادی بهسازی و اصالح شبکه‬ ‫برق درکالنشهر اهواز‪ ،‬رفع مشکل فیدرهای‬ ‫پرعارضه‪ ،‬رفع کانونهای خطرشناسائی شده‪،‬‬ ‫ترمیم پایه های روشنائی‪ ،‬درب پستها‪ ،‬تابلوها‬ ‫شاترها‪ ،‬استانداردسازی ارایش شبکه‪ ،‬اصالح‬ ‫جانمائی تجهیزات‪ ،‬بهبود وارتقای شاخصهای‬ ‫عملکردی (طرح سیما) واصالح سیستم‬ ‫ارتینگ شبکه از جمله نتایج مورد انتظار پس‬ ‫از اجرای این عملیات می باشد‬ ‫واکنششهرداریبهتخریبخانهبانویبندرعباسی‬ ‫شهرداربندرعباسگفت‪:‬ازروزنخستدستور‬ ‫دادیمکهباتیمرفعتصرفدرفیلمازسازمانتخلفات‬ ‫معلقشوندتابررسیهاصورتگرفتهوتصمیممقتضی‬ ‫گرفتهشود‪.‬‬ ‫عباسامینیزادهصبح(اولاذرماه)درجمع‬ ‫خبرنگاران‪،‬پیراموناتفاقاتاخیردرخصوصتخریب‬ ‫خانهیکبانویبندرعباسی‪،‬افزود‪:‬درروزهایگذشته‬ ‫خبریمبنیبرتخریبیکیازاماکنتصرفیتوسط‬ ‫نیروهایشهرداریوراهوشهرسازیمنتشرشدواذهان‬ ‫عمومینسبتبهانواکنشدادهوازردهخاطرشدند‪.‬‬ ‫ویبابیاناینکهبندهبهعنوانیکشهروندو‬ ‫مسئولنوعبرخوردصورتگرفتهرامحکوممیکنم‬ ‫وباخاطیانبرخوردشدیدانجاممیدهم‪،‬تصریحکرد‪:‬‬ ‫هر چه داریم از مردم است و برای خدمت گذاری در‬ ‫اینصندلینشستهایموبرایخدمتبهمردممسئولیت‬ ‫قبولکردهایموهیچکدامازهمکارانمنیتمقابلهبا‬ ‫مردمندارند‪.‬‬ ‫امینیزادهبااشارهبهاینکهشهرداریبندرعباس‬ ‫وظایفقانونیداردوبراساسقانونمتناسببا‬ ‫انبرخوردقانونیانجاممیدهد‪،‬اظهارکرد‪:‬اگر‬ ‫برخوردهایقانونیانجامنشوددستگاههایمسئول‬ ‫شهرداریرازیرسوالمیبرندگرچهقصوریدرنوع‬ ‫برخوردصورتگرفتهامابایدبهتصرفغیرقانونیهم‬ ‫توجهکرد‪.‬‬ ‫ویادامهداد‪:‬بندرعباس‪ ۴۳‬درصدبافتفرسوده‬ ‫وسکونتگاههایغیررسمیداردوبندرعباسشهری‬ ‫مهاجرتپذیراستواگرپیشبینیالزمنباشددر‬ ‫تدوینبرنامههایشهریبامشکالتحاشیهنشینی‬ ‫مواجهمیشویم‪.‬‬ ‫شهرداربندرعباسبابیاناینکهازتمامیدست‬ ‫اندرکارانیکهحضورپیداکردندودراینموضوع‬ ‫مشارکتواظهارنظرکردند‪،‬تشکرمیکنم‪،‬اضافه‬ ‫کرد‪:‬موضوعاتشهریمتعلقبههمهاستوباتشریک‬ ‫مساعیوخردجمعیبهنتایجبهتریدستپیدامیکنیم‪.‬‬ ‫ویبااشارهبهاینکهوروددستگاهقضاییاستانبه‬ ‫اینموضوعقابلتقدیروبراساسهرچارچوبقانونی‬ ‫عملکردهوباخاطیانبرخوردمیکنیم‪،‬عنوانکرد‪:‬‬ ‫ازروزنخستدستوردادیمکهتیمبرخوردکنندهدر‬ ‫فیلمازتخلفاتمعلقشوندتابررسیهاصورتگرفتهو‬ ‫تصمیممقتضیگرفتهشود‪.‬‬ ‫امینیزادهبابیاناینکههرتصمیمیکهدستگاه‬ ‫قضاییبگیردبهطورمحکماجرامیکنیم‪،‬افزود‪:‬بنده‬ ‫تابعقانونبودهوشهرداریازقانونتبعیتمیکند‪.‬‬ ‫تیمتخریبمعلقشدند‬ ‫ویدرخصوصشایعهاستعفایشازمسئولیت‬ ‫شهرداریبندرعباس‪،‬افزود‪:‬هرکسیدرزمانمسئولیتش‬ ‫فرازوفرودهاییداردوهرکسینظراتیبرعملکردبنده‬ ‫میدهدوخوشحالمیشومکهمردمومسئولیننسبت‬ ‫بهشهرشاناهمیتداردودراینبینشایدکسیهم‬ ‫نظراتاحساسیبدهد‪.‬‬ ‫شهرداربندرعباسبااشارهبهاینکهفرایندانتخاب‬ ‫شهرداربراساسچارچوبقانوناستوهرتصمیمی‬ ‫اعضایشورایشهربگیرندبندهقبولمیکنم‪،‬‬ ‫خاطرنشانکرد‪:‬بندهبرایخدمتوکارامدهامو‬ ‫قرارنیستباهراتفاقیشانهخالیکنمودراینمدت‬ ‫کارهایبزرگیشدهوبرخیکارهاهمنیازبهتکمیل‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ویبابیاناینکهدراینملکتخریبشدهازنظر‬ ‫قانونیکاربریانفضایسبزومتعلقبهراهوشهرسازی‬ ‫است‪،‬تصریحکرد‪:‬هرگونهساختوسازدراینمکان‬ ‫غیرقانونیبودهوهمتصرفهمساختوسازغیرقانونی‬ ‫وبدوندریافتمجوزدواقدامصورتگرفتهاست‪.‬‬ ‫امینیزادهبااشارهبهاینکهدرتصاویرمشخصاست‬ ‫کهاینبنامنزلمسکونینبودهبلکهیکچارچوببدون‬ ‫دیوارباپالستیکاست‪،‬عنوانکرد‪:‬ازلحاظچارچوب‬ ‫ورویهقانونینیزهرساختوسازغیرقانونیبراساس‬ ‫وظایفقانونیتازمانیکهسقفزدهنشدهمیتوان‬ ‫تخریبکنیم‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه واحد رفع تصرفات اداره کل راه و‬ ‫شهرسازیهمدراینموضوعهمراهبودهاست‪،‬اظهار‬ ‫کرد‪:‬درنوعبرخوردنیزهیچکسینوعرفتارصورت‬ ‫گرفتهرانمیپسنددچونماازمردمیموبایدطبققانون‬ ‫برخوردکنیموهمهمردمبرایمایکسانهستند‪.‬‬ ‫اینمقاممسئولبااشارهبهاینکهدرحوزهسکونتگاه‬ ‫هایغیررسمیتصرفاتزیادیانجامشدهوبراساس‬ ‫قانونبایدباهماهنگیدستگاههایمربوطهاینرفع‬ ‫تصرفبایدانجامشود‪،‬عنوانکرد‪:‬اگرنتوانیمرفع‬ ‫تصرفاتبهشکلقانونیصورتنگیرددرایندهبا‬ ‫مشکالتزیادیمواجهمیشویم‪.‬‬ ‫ویبابیاناینکهدرکنارملکتخریبشدهاماکن‬ ‫دیگریهمدرشرفرفعتصرفقانونیاست‪،‬اظهار‬ ‫کرد‪:‬بندهخودمزادههرمزگانموهمیناالنافتخارمی‬ ‫کنمدربافتفرسودهزندگیمیکنم‪.‬‬ ‫امینیزادهبابیاناینکهبندهمنتخبشورایشهر‬ ‫هستموبهنوعیشهردار‪ ۶۰۰‬هزارنفرهستم‪،‬افزود‪:‬‬ ‫بنده برای استعفا نیامده ام برای کار کردن وارد شده ام و‬ ‫خدمتمیکنم‪.‬‬ ‫ویدرخصوصشایعهفیلمپخششدهتوسط‬ ‫عواملشهرداریبندرعباس‪،‬افزود‪:‬اینکهچهکسی‬ ‫فیلمراپخشکردهممکناستوبایددستگاههایذی‬ ‫ربطورودکنند‪.‬‬ ‫شهرداربندرعباسبااشارهبهاینکهممکناست‬ ‫واکنشبرخیمسئوالنوافرادتسویهحسابهای‬ ‫شخصیبودهاست‪،‬عنوانکرد‪:‬خبرنگاراناگاههستند‬ ‫ومیتوانبهراحتیبرخیمطالبو اهدافرابررسی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫بهگزارشایسنا‪،‬چندروزگذشتهفیلمیدرفضای‬ ‫مجازیمنتشرشدکهمامورانشهرداریبندرعباس‬ ‫منزل زنی را تخریب کرده و این بانوی‪ ۳۵‬ساله در‬ ‫واکنش‪،‬اقدامبهخودسوزیمیکند‪.‬درحالحاضر‬ ‫بنابرگفتهفاطمهنوروزیانمدیرروابطعمومیدانشگاه‬ ‫علومپزشکیهرمزگاناینزنبندرعباسیبا‪۱۷‬‬ ‫درصدسوختگیازناحیهدستوقفسهسینه‪،‬دربخش‬ ‫سوختگیبیمارستانشهیدمحمدیبندرعباسبستری‬ ‫است‪.‬بعدازوقوعاینحادثه‪،‬مجتبیقهرمانیدادستان‬ ‫عمومیوانقالبشهرستانبندرعباسازبرخوردبا‬ ‫مسببانشسخنگفتوتوضیحداد‪:‬پروندهقضایی‬ ‫برایمتخلفینتشکیلوچگونگیرویداددردست‬ ‫بررسیاستهمچنینبهسازمان هایحمایتیهمدستور‬ ‫قضاییدادهشدهکهبهاینخانوادهکمکفوریشود‪.‬‬ ‫رضامختاریبازرسکلاستانهرمزگاننیزباتاکیدبر‬ ‫برخوردبدوناغماضوقانونیباعواملومقصراناظهار‬ ‫کرد‪ :‬این پرونده به صورت ویژه در دست بررسی است‬ ‫وتاحصولنتیجهبهطورجدیومستمرپیگیریخواهد‬ ‫شد‪.‬تصرفاراضیملیبهصورتغیرقانونیمجاز‬ ‫نیستوامریغیرقانونیمحسوبمیشودامابایداین‬ ‫گونهمسائلبهشیوهصحیحوبهدورازحادثشدناین‬ ‫گونهاتفاقاتانجامشود‪.‬درتوضیحعلتتخریبخانه‬ ‫زنبندرعباسی‪،‬اسماعیلموحدینژادمعاونخدمات‬ ‫شهریشهرداریبندرعباسگفت‪:‬منزلاینخانمدر‬ ‫زمین هایتصرفیملیساختهشدهبودوساختوساز‬ ‫انغیرقانونیبود‪.‬پیشازاین‪،‬چندینمرتبهبهاین‬ ‫خانواده برای ترک محل تذکر داده شده بود زیرا در‬ ‫منطقهغیرمجازوناامندربستررودخانهاقدامبهساخت‬ ‫اتاقککردهبودند‪.‬ویاظهارکرد‪:‬ازاینخانمباحضور‬ ‫گروهیازطرفشهرداریبندرعباسدلجوییشدهو‬ ‫طبقدستورشهردار عالوهبرپرداختتمامهزینههای‬ ‫درمانباهماهنگیوزارتمسکنوشهرسازیزمینی‬ ‫بهاینخانوادهاهداشود‪.‬نمایندگاناستانهرمزگاندر‬ ‫مجلسنیزباانتشارپیامی‪،‬تخریبخانهزنبندرعباسی‬ ‫راغیرانسانیووهنجامع هاسالمیتوصیفکرده‬ ‫که وجدان جمعی را به شدت ازرده کرده است‪ .‬این‬ ‫نمایندگانوعدهپیگیریجدیاینحادثهراداده و‬ ‫ضمنمحکومیتشدیدانخواهانمحاکمهمتخلفان‬ ‫وخاطیانودلجوییازخانوادهاسیبدیدهشدند‪.‬‬ ‫همچنینپیشنهادکردندکهموادیبهقانونشهرداری ها‬ ‫اضافهشودتااختیاراقداماتقهریراساازشهرداری ها‬ ‫سلبشدهویا ایننهادجهتانجاماینمهم‪،‬ملزمبه‬ ‫تربیتواموزشجدیمامورانخودشود‪.‬واکنشامام‬ ‫جمعهبندرعباسنسبتبهتخریبخانهیکبانودراین‬ ‫شهرنمایندهولیفقیهدراستانهرمزگانباصدورپیامی‬ ‫نسبتبهتخریبخانهبانویبندرعباسیواکنشنشان‬ ‫داد‪.‬درمتنپیامحجتاالسالموالمسلمینمحمدعبادی‬ ‫زادهامدهاست‪“:‬درحادثهغمانگیزیکهدرتخریب‬ ‫الونکیکخانمسرپرستخانوادهدراستانهرمزگان‬ ‫اتفاقافتادوانعکاساندرفضایمجازیمنجربهسوء‬ ‫استفادهمعاندیندررسانههایبیگانهشد‪،‬موجباتتالمو‬ ‫تاثراینجانبومردمشریفگردید‪.‬اینحادثهبایدزنگ‬ ‫خطروهشداریبرایمسئولیندرنحوهمواجههباچنین‬ ‫پدیدههاییباشدنوعبرخوردوتدبیرمدبرانهدرمدیریت‬ ‫اینحوادثبرفرضکهاقداماتیغیرقانونیهمصورت‬ ‫گرفتهباشدامریاستکهباعقلوخردمنطبقاست‬ ‫اینجانبضمنتاکیدبرقانونمداریواظهارهمدردی‬ ‫بااینخانوادهبررسیدگیفوریبهمشکلانانونظائر‬ ‫اندراستانتوصیهمیکنموباخاطیاناحتمالیوفق‬ ‫مقرراتبرخوردشودتاشاهدچنینحوادثیدراستان‬ ‫نباشیم‪”.‬دستورتخریبسرپناهبانویهرمزگانیازطرف‬ ‫مقاماتقضاییصادرنشدهاسترییسکلدادگستری‬ ‫استانهرمزگانبعدازاستماعجزئیاتوقوعحادثهاز‬ ‫زباناینبانوخاطرنشانکرد‪:‬پیگیریهایالزمازطریق‬ ‫دستگاه هایحمایتیصورتگرفتهاستومقررشد‬ ‫عالوهبراعطایتسهیالتازسویکمیتهامدادامام‬ ‫خمینی(ره)وتامینبخشیازهزینههایساختمنزل‪،‬‬ ‫ادارهکلبهزیستیاستاننیزطی‪ ۴۸‬ساعتایندهنسبت‬ ‫بهرهنیکبابمنزلجهتاستقرارخانوادهاینبانوی‬ ‫محترمهاقدامکند‪.‬‬ ‫علیصالحیاضافهکرد‪:‬عالوهبرمواردفوقاز‬ ‫طریقخیرینودستگاه هایحمایتیموضوعاختصاص‬ ‫زمینوساختمنزلمسکونیدرشاناینخانوادهعزیز‪،‬‬ ‫دردستورکارقرارگرفتهاستوباهمکاریمسئولین‬ ‫بیمارستانپیامبراعظم(ص)کلیههزینههایدرمانیتا‬ ‫حصولبهبودیکاملبهصورترایگانبهویارائه‬ ‫خواهدشد‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه ‪ 2 -‬اذر ‪ 1399‬شماره ‪1226‬‬ ‫جامعه‬ ‫محمد درویش‪ ،‬فعال محیط زیست‪:‬‬ ‫تداومنگاهایدهمحوردرمدیریتشهریبهرویدادهایبین المللیهویتمی بخشد‬ ‫محمد درویش‪ ،‬فعال محیط زیست گفت‪ :‬تداوم نگاه ایده محور و فراهم نمودن زیرساخت های الزم به منظور بهره گیری مطلوب از طرح های پیشنهادی در مدیریت شهری‪ ،‬ضمن هویت بخشیدن به‬ ‫رویدادهای بین المللی‪ ،‬کمک شایانی به حل مسائل تشدیدکننده گرمایش جهانی و جلوگیری از پیامدهای ناشی از تغییرات اقلیمی می کند‪.‬‬ ‫محمد درویش با اشاره به برگزاری رویداد بین المللی کلیماتون ‪ 2020‬در تهران گفت‪ :‬این رویداد یک رخداد بین المللی در زمینه تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی است که در اغلب کشورها در‬ ‫حال اجراست و امسال شهرداری تهران برای سومین سال‪ ،‬اقدام به برگزاری ان نموده و در این خصوص از ظرفیت سازمان های مردم نهاد به صورت معناداری استفاده کرده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬متاسفانه ایران یکی از قربانیان اصلی تغییرات اقلیمی است که ابعاد ان هنوز به طور کامل بررسی نشده است‬ ‫ایاپایتختبرایبارشبرفوبارانامادهاست؟‬ ‫علیرضا اصغرزاده‪ -‬امروزه با گسترش شهرها و رشد‬ ‫اهنگ شهرنشینی‪ ،‬همچنین افزایش مشکالت و معضالت‬ ‫ناشی از این فرایند و اهمیت یافتن مدیریت یکپارچه و‬ ‫توسعه متوازن‪ ،‬همه جانبه و پایدار شهر‪ ،‬بحث بهسازی‬ ‫زیرساخت های موجود شهری بیش ازپیش قوت یافته‬ ‫است‪ .‬در این راستا بهسازی شبکه معابر شهری و همچنین‬ ‫ساماندهی ترافیک به عنوان شریانی مهم و حیاتی دارای‬ ‫اهمیت ویژ ه ای می باشد‪ .‬ضمن گسترش شهرنشینی و روند‬ ‫رو به رشد ان‪ ،‬با وقوع هر بارش و تولید رواناب‪ ،‬معابر‬ ‫شهری دچار ا ب گرفتگی می شوند‪ .‬با پوشش کام ً‬ ‫ال غیرقابل‬ ‫نفوذ اسفالت در هر نوبت بارش حجم قابل توجهی از‬ ‫رواناب تولید می شود که در صورت عدم استفاده به سرعت‬ ‫در مسیر زهکش های شهری الود ه شده و از دسترس‬ ‫خارج می گردد‪ .‬بسیاری از عوامل جغرافیایی همچون‬ ‫خاک‪ ،‬شیب‪ ،‬کاربری اراضی و مقدار نفوذناپذیری حوزه‬ ‫می توانند به مقدار زیادی بر کمیت و کیفیت روانابی که‬ ‫از منطقه حاصل می شود تاثیر بگذارند‪ .‬پستی وبلندی های‬ ‫زمین‪ ،‬روانا ب های ایجادشده را در مسیرهای مشخصی‬ ‫هدایت می کند و بدین طریق مسیر رودخانه ها و مسیل ها‬ ‫شکل می گیرند‪.‬‬ ‫به گزارش صدای اصالحات‪ ،‬مشکل ایجاد ا ب گرفتگی‬ ‫ناشی از بارندگی در تهران نیز از همین دست مشکالتی‬ ‫است که در ابتدای گزارش به ان اشاره کردیم‪ .‬اگر دالیل‬ ‫بروز ا ب گرفتگی بعد از بارش باران را در تهران ریشه یابی‬ ‫کنیم به این نتیجه می رسیم که توسعه این شهر و وضعیت‬ ‫سطوح ناهمگون در ان بر اساس اقتضای مهاجر ت ها به ویژه‬ ‫در دهه پنجاه و اول انقالب که جمعیت زیادی از روستاها‬ ‫برای اشتغال به پایتخت امدند‪ ،‬صورت نگرفته است‪.‬‬ ‫این اقدامات بعد از مد ت زمان طوالنی که مسیل ها‬ ‫احدا ث شده‪ ،‬صورت گرفته و مشکالت زیادی را ایجاد‬ ‫کرده است‪ ،‬کما اینکه بسیاری از مسیل ها به بن بست و‬ ‫خانه های مردم خورده است‪ .‬انچه مسلم است توسعه‬ ‫تهران باید بر اساس اصول شهرسازی و طرح تفصیلی‬ ‫جامع بلندمدت صورت می گرفت تا همه مسیل ها‪ ،‬روند‬ ‫جمع اوری ا ب های سطح االرضی و ایجاد شبکه فاضالب‬ ‫بر اساس ان طراحی می شد‪.‬‬ ‫ساماندهی خیابا ن های تهران نیازمند مطالعات جامعی‬ ‫جهت جمع اوری ا ب های سطح االرضی است‪ ،‬هرچند‬ ‫ایجاد شبکه فاضالب اقدام اثرگذاری بود‪ ،‬اما ا ب های‬ ‫سطح االرضی که در پی بارندگی ها ایجاد می شود‬ ‫گرفتاری هایی را در سطح شهر ایجاد می کند‪ .‬این‬ ‫گرفتاری ها در حوزه حمل ونقل و ترافیک مشاهده می شود‬ ‫و می طلبد که مطالعات جامع تهران را موردبازنگری قرار‬ ‫دهیم و هم دولت و هم شورای شهر و شهرداری برای ان‬ ‫اعتبار تعیین کنند و با نگاهی کالن نگر برای رفع مشکالت‬ ‫این بخش تدبیری بیندیشند‪.‬‬ ‫البته باید خاطرنشان کرد که فعالیت های برخی‬ ‫صدای اصالحات بررسی می کند؛‬ ‫از سازما ن های مسئول و شهروندان نیز در ایجاد‬ ‫ا ب گرفتگی ها بی تاثیر نیست‪ .‬طبق گزارشات موجود در‬ ‫برخی کشورها نیز ا ب گرفتگی ایجاد می شود اما زباله‬ ‫کمتر عامل این اتفاق می شود اما در شهرهای ما زباله‬ ‫بیشترین عامل ا ب گرفتگی در معابر بشمار می رود‪ .‬باوجود‬ ‫رسو ب گیر ی هایی که در طول سال انجام می شود اما باالی‬ ‫‪ ۵۰‬درصد ا ب گرفتگی ها در شهر تهران براثر ریختن‬ ‫زباله در نهرها ایجاد می شود‪ .‬برای رفع این مشکل باید‬ ‫شهروندان نیز رعایت کرده و وظایف شهروندی را بجا‬ ‫اورند‪.‬‬ ‫یکی دیگر از دالیل ا ب گرفتگی معابر‪ ،‬به دلیل مشکلی‬ ‫است که در الیه های انهار اصلی‪ ،‬فرعی و کانا ل های روباز‬ ‫و زیرزمینی و دریچه های موجود در سطح معابر وجود‬ ‫دارد به طور مثال می توان هنگام بارندگی در سطح شهر‬ ‫مشاهده کرد که اب جار ی شده در سطح معابر به دلیل‬ ‫واقع نشدن دریچه های فاضالب درشیب مناسب به اطراف‬ ‫هدایت می شوند و صرفاً مقداری از ان وارد کانا ل های‬ ‫فاضالب می شود و این در صورتی است که سطح‬ ‫دریچه های موجود در معابر با زباله بسته نشده باشد‪ .‬باکمی‬ ‫تامل می توان دریافت که این مشکالت به زیرساخت های‬ ‫شهرسازی بازمی گردد‪.‬‬ ‫البته نمی توان انتظار داشت که تمام شهر دارای کانال‬ ‫و نهرهای هدایت اب ناشی از بارندگی باشد به دلیل اینکه‬ ‫بخشی از ا ب های سطحی وارد شبکه فاضالب می شود‬ ‫به ویژه در مناطق شمالی تهران تمام ا ب های سطحی باید یا‬ ‫به کانا ل های زیرسطحی یا به شبکه فاضالب متصل شوند‬ ‫این در حالی است که بررسی کارشناسان شهری نشان‬ ‫می دهد طرح جامع شبکه فاضالب شهر تهران برای انتقال‬ ‫ا ب های سطحی طراحی نشده است‪ .‬نکته مهم دیگری که‬ ‫در خصوص شبکه فاضالب شهر تهران وجود دارد‪ ،‬این‬ ‫است که طراحی شبکه فاضالب تهران قدیمی است‪ .‬این در‬ ‫حالی است که شهری مانند تهران که در کوهپایه واقع شده‪،‬‬ ‫خود حوضه ابخیز با رودخانه های پر اب در قسمت‬ ‫شرق و غرب بوده و همواره در معرض خطر ا ب گرفتگی‬ ‫می باشد و باید دارای شبکه فاضالب جدید و استاندارد‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫در تمامی معابری که احتمال ا ب گرفتگی در ان وجود‬ ‫دارد‪ ،‬ریختن زباله به داخل نهرها مهم ترین عامل در پس‬ ‫زدن ا ب های سطحی به داخل معابر بوده است‪ .‬ریختن‬ ‫زباله ها به داخل نهرها توسط شهروندان باعث شده در‬ ‫مناطق مرکزی شهر تهران بیشترین ا ب گرفتگی ها به وجود‬ ‫اید‪ .‬این در حالی است که پا ک سازی نهرها و مسیل ها از‬ ‫ما ه ها قبل از شروع فصل بارندگی توسط مدیریت شهری‬ ‫انجام می شود اما به دلیل اینکه برخی از مردم فرهنگ‬ ‫صحیح شهرنشینی را که به نوعی احترام گذاشتن به حقوق‬ ‫شهروندی است رعایت نمی کنند‪ ،‬باعث ایجاد ا ب گرفتگی‬ ‫در برخی از معابر پایتخت می شود‪.‬‬ ‫همچنین نبود مدیریت واحد شهری حفاری هایی که‬ ‫هرروزه توسط برخی از سازما ن های دولتی مانند اب‪ ،‬برق‪،‬‬ ‫مخابرات‪ ،‬گاز و… انجام می شود نیز از دیگر دالیل مهمی‬ ‫است که در ایجاد ا ب گرفتگی در کال ن شهرها بی تاثیر‬ ‫نیست ‪.‬‬ ‫*پایتخت برای بارش برف و باران اماده است؟‬ ‫در همین زمینه ناهید خداکرمی‪ ،‬رئیس کمیته سالمت‬ ‫شورای شهر تهران با اشاره به امادگی کامل مدیریت‬ ‫شهری در صورت وقوع شدید بارش برف و باران در‬ ‫پایتخت گفت‪ :‬مشارکت شهروندان در پا ک سازی معابر‬ ‫ضرورت دارد‪.‬‬ ‫رئیس کمیته سالمت شورای شهر تهران درباره بارش‬ ‫باران در پایتخت و امادگی مدیریت شهری اظهار داشت‪:‬‬ ‫کارنامه مدیریت شهری طی سه سال گذشته نشان می دهد‬ ‫ایند ه نگری در برنامه های اجرایی شهرداری پایتخت‬ ‫دید ه شده است‪.‬‬ ‫وی گفت ‪ :‬علیرغم بارندگی ها در سال گذشته و اغاز‬ ‫ان در سال جاری ا ب گرفتگی و مشکالت عبور و مرور و‬ ‫سد معبر بسیار اندک بوده و یا وجود نداشته است‪.‬‬ ‫خداکرمی از امادگی ‪ 100‬درصدی مدیریت شهری‬ ‫جهت مقابله با مشکالت ناشی از بار ش های شدید برف و‬ ‫باران گفت‪ :‬اعضا شورا نظار ت های الزم در همه مناطق‬ ‫پایتخت در این زمینه دارند و برای روزهای برفی نیز‬ ‫پایتخت اماده است‪.‬‬ ‫رئیس کمیته سالمت شورای شهر تهران گفت‪:‬‬ ‫بار ش های شدید برف ممکن است تبعاتی به همراه داشته‬ ‫باشد که همه باید نسبت به ان مسئولیت پذیر باشیم‬ ‫به عنوا ن مثال پا ک سازی معابر کوچک جلوی منازل و یا‬ ‫مغاز ه ها ازجمله اقدامات مشارکتی است که شهروندان‬ ‫می توانند انجام دهند‪.‬‬ ‫وی به لزوم همکاری مردم و شهروندان با شهرداری‬ ‫تهران در اداره شهر در روزهای برفی و بارانی‬ ‫گفت ‪ :‬انداختن زباله در مسیر عبور اب سبب انسداد‬ ‫کانا ل ها می شود بنابراین از شهروندان درخواست داریم که‬ ‫به هیچ عنوان زباله های خود را در جو ی های اب رها نکنند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬معابر بزرگ پایتخت را شهرداری هم زمان‬ ‫با بارش برف و باران پا ک سازی می کند ولی برای معابر‬ ‫کوچک همکاری مردم ضروری است‪.‬‬ ‫*بارش باران مشکلی در پایتخت به همراه نداشته است‬ ‫در همین راستا علی اصغر عطایی‪ ،‬مدیرکل خدمات‬ ‫شهری شهرداری تهران نیز با اشاره به اینکه از ابتدای سال‬ ‫‪ 530‬کیلومتر از کانا ل ها و مسیل های تهران الیروبی شده‬ ‫است‪ ،‬گفت‪ :‬بارش اخیر باران مشکلی در پایتخت به همراه‬ ‫نداشته است‪.‬مدیرکل خدمات شهری شهرداری تهران‬ ‫درباره وضعیت معابر و خیابا ن های پایتخت با توجه به‬ ‫وضعیت بارندگی اخیر اظهار داشت‪ :‬تمهیدات و برنامه های‬ ‫موردنیاز جهت مقابله با ا ب گرفتگی و وقوع سیالب در‬ ‫خیابا ن ها و معابر تهران از ما ه های قبل اغازشده و از ابتدای‬ ‫سال جاری ‪ 530‬کیلومتر کانال و مسیل های تهران مستمر‬ ‫الیروبی شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اکیپ ها و پیمانکاران به صورت مستقل در‬ ‫‪ 122‬ناحیه تهران اقدامات الزم را انجام داد ه اند و در بخش‬ ‫عمرانی جا هایی که در سا ل های پیش مشکل بوده رفع عیب‬ ‫شده و اقدامات الزم صورت گرفته است‪.‬‬ ‫مدیرکل خدمات شهری شهرداری تهران ادامه داد‪:‬‬ ‫امسال تجهیزات و امکانات در ‪ 122‬ناحیه نیز افزایش یافته‬ ‫و به هر ناحیه دو دستگاه موتور پمپ اختصاص داد ه شده و‬ ‫الیروبی های مداوم نیز در حال انجام است‪.‬‬ ‫عطایی خاطرنشان کرد‪ :‬امادگی به صورت کامل‬ ‫برای بارش برف نیز در پایتخت وجود دارد و امسال ‪270‬‬ ‫ماشین االت مکانیزه و بر ف روب‪ ،‬نمک پاش و محلو ل پاش‬ ‫نیز در اختیار نواحی مختلف شهرداری قرارگرفته که در‬ ‫صورت لزوم مورداستفاده قرار می گیرد‪ .‬همچنین محل هایی‬ ‫را به عنوان پشتیبان کننده مناطق در نظر گرفته ایم‪.‬‬ ‫*نیازمند مشارکت شهروندان در کنار شهرداری به‬ ‫هنگام بارش برف هستیم‬ ‫در همین ارتباط غالمحسین محمدی‪ ،‬مشاور شهردار و‬ ‫رئیس مرکز ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران و‬ ‫شهردار شب تهران نیز عنوان کرد‪ :‬مدیریت یکپارچه شهر‬ ‫و تشویق و ترغیب شهروندان به حضور در کنار نیروهای‬ ‫عملیاتی شهرداری و مشارکت ا ن ها در بر ف روبی می تواند‬ ‫بارش برف را لذ ت بخش کند‪.‬‬ ‫غالمحسین محمدی‪ ،‬مشاور شهردار و رئیس مرکز‬ ‫ارتباطات و امور بین الملل شهرداری تهران و شهردار‬ ‫شب تهران در بازدید از ستاد بر ف روبی شهرداری منطقه‬ ‫یک که به همراه محمدرضا پارسیان مدیر روابط عمومی‬ ‫و شهردار شب منطقه و امیر لیالز رئیس اداره خدمات‬ ‫شهری منطقه یک انجام شد با اشاره به نعمت بارش باران‬ ‫و برف در تهران گفت‪ :‬با مدیریت یکپارچه شهر و تشویق‬ ‫و ترغیب شهروندان به حضور در کنار نیروهای عملیاتی‬ ‫شهرداری و مشارکت ا ن ها در بر ف روبی‪ ،‬استفاده صحیح‬ ‫از مخازن شن و ماسه دپو شده در معابر‪ ،‬درخت تکانی و‬ ‫پا ک سازی معبر مقابل محل سکونت و کارشان از برف‪،‬‬ ‫می توانیم همگی از این بار ش ها لذت ببریم و برف را‬ ‫به عنوان بخشی از جریان زندگی و الزمه شادی و نشاط‬ ‫اجتماعی ببینیم‪.‬‬ ‫مشاور شهردار تهران افزود‪ :‬روابط عمومی در کنار‬ ‫مدیریت شهری با اتخاذ تمهیدات الزم جهت اطالع رسانی‬ ‫و فضاسازی های مناسب می تواند بحرا ن های ناشی از‬ ‫حوادث طبیعی را تبدیل به فرصت کرده و از ان چهر ه ای‬ ‫متفاوت بسازد‪.‬‬ ‫وی با اشاره به امادگی کامل شهرداری منطقه یک‬ ‫برای بار ش های زمستانی گفت‪ :‬برف نعمت اسمانی است و‬ ‫هر زمان که نازل شود خیروبرکت برای روزهای گرم سال‬ ‫به همراه می اورد و امسال باوجود اقدامات و تمهیدات‬ ‫کامل شهرداری تهران و منطقه یک امیدواریم سالی پربار‬ ‫و ارامی را در فصل بارش بگذرانیم‪.‬‬ ‫به گزارش صدای اصالحات‪ ،‬به هرحال این‬ ‫اظهارنظرهای مسئولین شهری هرچند امیدوارکننده است اما‬ ‫باید منتظر ماند و دید که ایا در عمل هم اتفاق خوشایندی‬ ‫در زمینه مهار ا ب گرفتگی معابر شهری و کاهش ترافیک‬ ‫رخ می دهد یا کماکان موضوع بارندگی یکی از معضالت‬ ‫اساسی پایتخت در فصل سرما باقی می ماند؟!‬ ‫دولت‪32‬هزارمیلیاردتومان علتاستعفایمعاونتحقیقاتوفناوریوزارتبهداشتچهبود؟‬ ‫بهشهرداریبدهیدارد‬ ‫عضو شورای شهر تهران‪:‬‬ ‫عضو شورای شهر تهران گفت‪ :‬دولت عوارض پایان کار و پسماند ‪ ۵۰۰۰‬ساختمان خود را نداده‬ ‫است و ‪ ۳۲‬هزار میلیارد تومان هم بدهی دارد‪.‬‬ ‫سید محمود میرلوحی‪ ،‬عضو شورای شهر تهران با اشاره به ‪ ۱۵۰۰‬میلیارد تومان پول اوراق مشارکت‬ ‫متروی تهران که در بانک رفاه است و به شهرداری نمی دهد‪ ،‬گفت‪ :‬دولت ضامن ‪ ۵۰‬اصل و سود ‪۵۰‬‬ ‫درصد اوراق مشارکتی است که برای توسعه مترو منتشرشده بود‪.‬‬ ‫عضو شورای شهر تهران بابیان اینکه سال گذشته هم بانک اینده از دادن ‪ ۱۰۰۰‬میلیارد تومان پول‬ ‫مترو خودداری می کرد که درنهایت وصول شد‪ ،‬گفت‪ :‬در مورد بانک اینده وثایق را قبول نمی کردند‬ ‫و به دنبال وثیقه ملکی بزرگ تر در نزدیکی ایران مال بودند و حاال هم همان ماجرا توسط بانک رفاه در‬ ‫حال تکرار است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در خصوص اوراقی که در اختیار بانک رفاه است‪ ،‬سازمان برنامه اعالم کرده که ضامن‬ ‫‪ ۵۰‬درصد اصل و سود اوراق است‪ ،‬اما رفتار بانک رفاه تاکنون مناسب نبوده است‪.‬‬ ‫میرلوحی با اشاره به اینکه این روز ها بسیار می شنویم که چه جرم های بزرگی با وثایق محدود‬ ‫انجام شده است‪ ،‬گفت‪ :‬اکنون که شهرداری اوراق مشارکت را منتشر کرده و دولت هم پرداخت نصف‬ ‫ان را تضمین کرده است‪ ،‬شاهد هستیم که با بهانه ای تحت عنوان وثیقه همکاری نمی کنند‪ .‬درحالی که‬ ‫شهرداری از حیث امالک ظرفیت بزرگی دارد و می خواهند شهرداری اپارتمان و امالک مسکونی را‬ ‫به عنوان وثیقه بدهد‪.‬‬ ‫عضو شورای شهر تهران با اشاره به نامه ای که به رئیس جمهوری نوشته است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬از‬ ‫رئیس جمهوری گله کردم که ما ازیک طرف ‪ ۶۹‬هزار میلیارد تومان بدهی سابق راداریم و از طرف دیگر‬ ‫‪ ۵‬هزار ساختمان دولتی در تهران داریم که این ها از گذشته پایان کار و عوارض پسماند نداده اند و فقط‬ ‫‪ ۳۰‬هزار میلیارد تومان از این محل به شهرداری بدهی دارند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬دولت ‪ ۲‬هزار میلیارد تومان طلب شهرداری را بابت جرائم رانندگی نداده است‪ .‬در‬ ‫مورد بافت فرسوده هم شهرداری سال هاست که بدون دریافت عوارض در حال صدور پروانه است‪،‬‬ ‫درحالی که قانون گفته بخشی از ان را دولت باید پرداخت کند‪ ،‬در این خصوص هم دولت سهم خود‬ ‫را نداده است‪ .‬ان وقت شهرداری برای ‪ ۱۵۰۰‬میلیارد تومان اوراق مشارکت مترو که باید در این بخش‬ ‫هزینه شود و دولت هم وظایف متعددی در قبال مترو دارد که انجام نداده است‪ ،‬باید با رفتار نامناسب‬ ‫به تازگی معاون تحقیقات و فناوری وزیر‬ ‫بهداشت با انتشار نامه ای تندوتیز اعالم کرد که از‬ ‫سمتش استعفا می دهد و در این نامه به شدت از وزیر‬ ‫بهداشت انتقاد کرد‪ .‬حال سوال اینجاست که دالیل‬ ‫این استعفا فراتر از دلخوری های شخصی است؟‬ ‫به گزارش صدای اصالحات‪ ،‬در پی انتقاد وزیر‬ ‫بهداشت از روند تحقیقات در حوزه سالمت‪ ،‬رضا‬ ‫ملک زاده از سمت خود استعفا کرد‪ .‬رضا ملک زاده‬ ‫که معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت بود‪،‬‬ ‫در واکنش به اظهارات اخیر و انتقاد نمکی از روند‬ ‫تحقیقات حوزه سالمت در کشور‪ ،‬از سمت خود‬ ‫استعفا کرد‪.‬‬ ‫در متن استعفای رضا ملک زاده که خود گویای‬ ‫این است که این استعفا فراتر از دلخوری های‬ ‫شخصی هست‪ ،‬امده‪« :‬بدین وسیله مراتب استعفای‬ ‫خود از مسئولیت معاونت تحقیقات و فناوری وزارت‬ ‫بهداشت را به دالیل زیر اعالم می دارم‪:‬‬ ‫مدیریت بسیار غلط‪ ،‬پر نقص در پاندمی کرونا‬ ‫که به دلیل عدم مشورت و توجه شما به توصیه ها‬ ‫و هشدارهای متخصصان و محققان نظام سالمت‪،‬‬ ‫موجب تلفات انسانی بسیار در ایران شده است و‬ ‫درعین حال مدعی درس «مدیریت بحران کرونا»‬ ‫دادن به سایر کشورها هستید‪.‬‬ ‫اظهارات غیرعلمی و ناشی از شتاب زدگی‬ ‫جناب عالی در مورد تولید واکسن ایرانی کرونا که‬ ‫هنوز در حال طی مراحل اولیه بوده و شما مدعی‬ ‫معرکه گرفتن برای تولید ان شده اید‪.‬‬ ‫ادعاهای بی اساس جناب عالی و سازمان غذا و‬ ‫دارو در خصوص موثر بودن داروهای گیاهی که به‬ ‫اعتقاد این جانب بدون هیچ مبنای علمی و پژوهشی و‬ ‫مطالعات بالینی کافی صورت گرفته و همچنین دفاع‬ ‫و اقدام جناب عالی از ادغام طب سنتی در نظام شبکه‬ ‫بهداشت و درمان کشور که می تواند شبکه بهداشت‬ ‫و درمان ایران را ناپایدار و در درازمدت تضعیف‬ ‫کرده و مردم را از حقوق خود در بهره مندی از‬ ‫درمان های پیشرفته پزشکی مدرن محروم سازد‪.‬‬ ‫عدم درک درست شما از تحقیق و پژوهش‬ ‫و اهمیت ان و نیز نادیده گرفتن تمام فعالیت های‬ ‫علمی و پژوهشی محققان علوم پزشکی طی ‪ 7‬سال‬ ‫گذشته که در سخت ترین شرایط تحریم و امکانات‬ ‫بودجه ای‪ ،‬به باالترین سطح تولیدات کمی و رشد‬ ‫کیفی و استناد به مقاالت نسبت به گذشته رسیده‬ ‫است و رتبه نخست منطقه و کشورهای اسالمی را‬ ‫می کنند بابیان موضوع انگشت اتهام سوی خودشان‬ ‫گرفته می شود و چون نمی توانند از خود دفاع کنند‬ ‫درنهایت مقصر اصلی شناخته می شوند‪ .‬گاهی هم‬ ‫با شرایط ازار در زندگی بزرگ می شوند و بدون‬ ‫اگاهی از این ازارها ان ها را می پذیرند‪ .‬درنهایت‬ ‫تمامی این عوامل منجر به افزایش و ادامه روند‬ ‫کودکی ازاری می شود‪.‬‬ ‫نرگس حسینی نیا‪ ،‬روانشناس درباره تاثیرات‬ ‫خشونت بر روان کودکان گفت‪ :‬بین تجربه پیوسته‬ ‫قرار گرفتن در معرض خشونت با بی اعتمادی‪،‬‬ ‫اعتمادبه نفس پایین‪ ،‬رفتارهای ناسازگارانه‪ ،‬قدرت‬ ‫پایین انطباق و سازگاری و احتمال انجام رفتارهای‬ ‫خشونت امیز کودک در اینده‪ ،‬رابطه وجود دارد‪.‬‬ ‫درواقع خشونت به هر نوعی از رفتار از کالمی‪،‬‬ ‫فیزیکی‪ ،‬نژادی و جنسی گفته می شود که موجب‬ ‫ازار فرد شود‪ .‬بااین حال‪ ،‬کودکانی که شاهد‬ ‫خشونت هستند با کودکانی که خود قربانی خشونت‬ ‫هستند‪ ،‬متفاوت اند‪.‬‬ ‫*رفتارهای ضداجتماعی کودکان خشونت دیده‬ ‫این روانشناس ادامه داد‪ :‬این موضوع در حالی‬ ‫مطرح است که با توجه به تحقیقات انجام شده‪ ،‬هر دو‬ ‫گروه از کودکان شاهد خشونت و قربانی خشونت‬ ‫ممکن است اختالالتی ازجمله افسردگی‪ ،‬اضطراب‪،‬‬ ‫استرس پس از سانحه‪ ،‬جسمی سازی یا رفتارهای‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫عدم تشکیل شورای معاونین طی ‪ 6‬ماه گذشته و‬ ‫عدم اختصاص وقت از سوی شما برای بحث در امور‬ ‫اموزشی‪ ،‬پژوهشی و دانشجویی‪».‬‬ ‫علتسکوتکودکانایرانیدربرابرازارهایروانیوجسمیچیست؟‬ ‫کودکان به دلیل بی دفاع بودن و اسیب پذیری‬ ‫باالیشان مستعد ازاردیدگی بیشتری در جامعه هستند‪.‬‬ ‫برخی از ان ها نظیر کودکان کار‪ ،‬گاه برای رسیدن‬ ‫به حداقل معیشت حاضرند در برابر ازارهای روانی‬ ‫و جسمی سکوت کنند و حتی خود تن به ازارهایی‬ ‫دهند که زندگی برایشان ایجاد کرده است اما گاهی‬ ‫نیز شرایط متفاوت است‪ ،‬این ازارها از سوی والدین‬ ‫بر کودکان وارد می شود و کودک به دلیل عدم‬ ‫اطالع از حقوق خود شرایط را می پذیرد و سکوت‬ ‫می کند‪.‬‬ ‫اغلب کودکان در معرض خشونت از‬ ‫اطالع رسانی این موضوع ترس دارند‪ ،‬تصور‬ ‫ضداجتماعی را از خود نشان دهند‪ ،‬هرچند ممکن‬ ‫است عالئم در گروه قربانی شدیدتر باشد‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬کودکانی که به هر نوعی مورد‬ ‫خشونت قرار می گیرند‪ ،‬اغلب باشرم‪ ،‬خود سرزنشی‬ ‫و اضطراب دست وپنجه نرم می کنند و تغییرات‬ ‫رفتاری یا هیجانی ناگهانی کودکان می تواند به عنوان‬ ‫زنگ خطری برای پیگیری بیشتر والدین در نظر‬ ‫گرفته شود‪ .‬توجه والدین به این امر از این حیث‬ ‫اهمیت پیدا می کند که در برخی موارد کودکان به‬ ‫دالیل مختلف ازجمله شرم یا ترس‪ ،‬ممکن است‬ ‫تمایلی به صحبت با والدین در این خصوص نداشته‬ ‫باشند‪.‬‬ صفحه 6 ‫در اقدامی عجیب و بی سابقه با حکم وزیر صمت؛‬ ‫دانشجویروزنامه نگاریرئیسصندوقضمانتصادراتشد!‬ ‫در اتفاقی عجیب و بی سابقه با حکم ‪‎‬علیرضا رزم حسینی‪ ،‬وزیر صمت؛ عبداهلل سجادی جاغرق با مدرک روزنامه نگاری (علوم ارتباطات)‪ ،‬بدون دانش و تجربه مرتبط‪ ،‬جایگزین دکترای فاینانس از فرانسه در‬ ‫«صندوق ضمانت صادرات» شد!‬ ‫به گزارش صدای اصالحات‪ ،‬در دولت های مختلف هر وزیری که بر کرسی وزارت تکیه زده سعی کرده است از اطرافیان خود استفاده کند؛ اما موضوع جالب این است که وزیر صمت در جلسه هیئت دولت‬ ‫به دروغ عنوان کرده بود که جایگزین جدید دکتری اقتصاد دارد؟! تا بتواند امضای اقایان دژپسند و همتی و نوبخت و ظریف را پای حکم سجادی جاغرق دانشجوی دکتری روزنامه نگاری (علوم ارتباطات) داشته‬ ‫باشد؟!‬ ‫بودجه کمک های‬ ‫معیشتی از کجا‬ ‫�تامین می شود؟‬ ‫صدای اصالحات گزارش می دهد؛‬ ‫اختالفات اساســی دولت و مجلس بر سر ارائه کمک های معیشتی‬ ‫دولت‪ :‬کمک معیشتی ‪ 100‬هزارتومانی به زودی تصویب می شود‬ ‫مجلس‪ :‬طرح حمایت معیشــتی نمایندگان مردم با موافقت شورای نگهبان به تصویب رسید‬ ‫می شود در نظر گرفته می شود‪ ،‬شبیه وام یک میلیونی‬ ‫که قب ً‬ ‫ال داده شد‪ ،‬اما این بار نه برای همه یارانه بگیران‪ ،‬‬ ‫بلکه فقط برای ده میلیون خانواده؟!‬ ‫بررسی اولیه از طرحی که دولت قصد اجرای ان‬ ‫را دارد نشان می دهد برای ارائه این یارانه جدید در‬ ‫ماه های باقی مانده سال جاری حداقل به ‪ 12‬هزار میلیارد‬ ‫تومان منابع جدید نیاز است‪ ،‬چراکه اگر قرار باشد به‬ ‫حدود ‪ 30‬میلیون نفر و هر نفر ‪ 100‬هزار تومان برای ‪4‬‬ ‫ماه پرداخت شود نیاز به حداقل ‪ 12‬هزار میلیارد تومان‬ ‫اعتبار است‪ ،‬از طرف دیگر رئیس جمهوری به موضوع‬ ‫پرداخت وام نیز اشاره کرده است که به نظر می رسد‬ ‫پرداخت این وام نیز ‪ 10‬هزار میلیارد تومان منابع بانکی‬ ‫جداگانه نیاز داشته باشد که درمجموع‪ ،‬کمک معیشتی‬ ‫که اخیرا ً رئیس جمهوری از ان سخن به میان اورده‬ ‫است‪ ،‬حداقل ‪ 22‬هزار میلیارد تومان بودجه می خواهد‪.‬‬ ‫نکته جالب توجه اینکه نمایندگان مجلس شورای‬ ‫اسالمی یازدهم از مدت ها قبل با موقعیت شناسی به‬ ‫دنبال اجرای طرح یارانه کاالهای اساسی بود تا بعد از‬ ‫موج سنگین تورمی در ماه های اخیر کمی از مشکالت‬ ‫علیرضا اصغرزاده‪ -‬این روزها شاهد اختالفات‬ ‫اساسی دولت و مجلس بر سر ارائه کمک های معیشتی‬ ‫هستیم‪ ،‬کمکی که به گفته عبدالناصر همتی‪ ،‬رئیس کل‬ ‫بانک مرکزی از محل همان اعتبارات ‪ ۷۵‬هزار میلیارد‬ ‫تومانی اختصاصی نظام بانکی برای مقابله با اثار کرونا‬ ‫است؟!‬ ‫به گزارش صدای اصالحات‪ ،‬درحالی که اختالف‬ ‫دولت و مجلس بر سر طرح حمایت معیشتی نمایندگان‬ ‫مردم ادامه دارد‪ ،‬دولت طرح جدیدی برای کمک‬ ‫به معیشت خانوار های کم درامد ارائه کرده است‪.‬‬ ‫اخیرا ً حسن روحانی‪ ،‬رئیس جمهوری در تشریح‬ ‫جزئیات طرح جدید کمک معیشتی دولت گفت‪ :‬باید‬ ‫به یک سوم جامعه برای چهار ماه یک بسته کمک‬ ‫معیشتی ارائه دهیم که این موضوع را شنبه در ستاد‬ ‫ملی کرونا تصویب خواهیم کرد‪ .‬افرادی که مشمول‬ ‫این کمک خواهند شد در اذر‪ ،‬دی‪ ،‬بهمن و اسفند‬ ‫ماهانه به ازای هر نفر ‪ 100‬هزار تومان کمک بالعوض‬ ‫دریافت خواهند کرد‪ ،‬همچنین وام یک میلیونی هم‬ ‫برای همین خانواده ها که ‪ 10‬میلیون خانواده را شامل‬ ‫معیشتی مردم کاسته شود‪ .‬در طرح مجلس برای شش‬ ‫ماه دوم سال قرار بود با رقمی نزدیک به ‪ 30‬هزار‬ ‫میلیارد تومان یارانه سوم پرداخت شود‪.‬‬ ‫هرچند مجلس از راهکارهای مختلف برای‬ ‫پرداخت و تامین منابع این طرح استفاده کرد اما‬ ‫باوجود تصویب طرح در صحن علنی‪ ،‬متاسفانه دولت‬ ‫با ان مخالفت کرد و شورای نگهبان نیز با ادامه‬ ‫مخالفت دولت به استناد اصل ‪ 75‬قانون اساسی و ایجاد‬ ‫بار مالی برای مجموعه دولت‪ ،‬طرح را تایید نکرد‪.‬‬ ‫گفتنی است مجلس شورای اسالمی تاکنون‬ ‫دومرتبه راهکارهای مختلفی برای محل منابع یارانه‬ ‫سوم به دولت ارائه کرد اما در هر بار دولت با ادعای‬ ‫اینکه پول ندارد‪ ،‬زیر بار اجرای ان نرفت‪.‬‬ ‫هرچند نمایندگان مجلس اعالم می کردند که‬ ‫پول هست‪ ،‬ولی دولت نمی خواهد این پول از کانال‬ ‫طرح حمایتی مجلس به مردم پرداخت شود‪ ،‬با همه‬ ‫این احوال گمان می شد که واقعاً منابعی برای اجرای‬ ‫این طرح وجود ندارد‪ ،‬ولی به تازگی رئیس جمهوری‬ ‫در جلسه هیئت دولت از طرح ‪ 22‬هزار میلیارد تومانی‬ ‫برای پرداخت یارانه جدید و وام به مردم در ماه های‬ ‫باقی مانده سال پرده برداری کرده است؛ درواقع سوالی‬ ‫که در همین ابتدا مطرح می شود این است که چرا‬ ‫دولت به بهانه بار مالی با طرح مجلس مخالفت می کرد‬ ‫و چند روز بعد خود طرح جایگزین پرداخت یارانه را‬ ‫در دستور کار قرار داده است‪ ،‬این رویه تداعی کننده‬ ‫نوعی سیاسی کاری در تصمیم گیری های دولت ان هم‬ ‫در مقوله مهم معیشت مردم در شرایط سخت تحریمی‬ ‫است‪.‬‬ ‫قطعاً هدف طرح های معیشتی مجلس و دولت‬ ‫مردم هستند و اختالفات به وجود امده بر سر به نام‬ ‫خود زدن این طرح ها برای اینده سیاسی دولتمردان‬ ‫و نمایندگان مجلس است که در انتخابات پیش رو‬ ‫دست پُری برای هم حزبی های خود داشته باشند و‬ ‫بهتر است در شرایط حساس کنونی که مردم زیر بار‬ ‫مشکالت معیشتی کمر خم کرده اند دو قوه با همدلی‬ ‫بیشتری در راستای حل مشکالت مردم قدم بردارند تا‬ ‫دود این اختالفات سیاسی به چشم اقشار اسیب پذیر‬ ‫جامعه نرود‪.‬‬ ‫دولتمردان تدبیر و امید به خودشان هم رحم نمی کنند؛‬ ‫وزیر راه و شهرسازی‪ :‬بانک ها از عوامل افزایش قیمت مسکن هستند‬ ‫وزیر راه و شهرسازی بابیان این که بانک ها یکی از عوامل افزایش‬ ‫قیمت مسکن هستند‪ ،‬گفت‪ :‬دولت مردم را به حال خود رها نکرده‬ ‫است!‬ ‫به گزارش صدای اصالحات‪ ،‬در سال های اخیر به کرات شاهد‬ ‫شانه خانی کردن دولتمردان به اصطالح تدبیر و امید از زیر بار مسئولیت‬ ‫بودیم که این بار قرعه به نام وزیر راه درامد‪ ،‬وقتی که از وزیر راه‬ ‫و شهرسازی علت افزایش بی سابقه قیمت مسکن را جویا می شوند‬ ‫وی در پاسخ عنوان می کند که بانک ها عامل افزایش قیمت مسکن‬ ‫هستند؟! اینکه بانک ها به جای بانکداری به بنگاه داری پرداخته اند بر‬ ‫همگان واضع و مبرهن است اما شانه خالی کردن وزیر راه از زیر‬ ‫بار مسئولیت نکته ای قابل توجه و البته تکراری از سوی دولتمردان‬ ‫است که در این سال ها به کرار دیده شده است در ادامه متن کامل‬ ‫گفت وگوی وزیر راه برای توجیه افزایش قیمت مسکن را می خوانید‪:‬‬ ‫محمد اسالمی در پاسخ به این پرسش که ایا طرح ملی مسکن‬ ‫می تواند مشکل ایران و مستاجران را حل کند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬تحوالت‬ ‫بخش مسکن تقریباً بی ارتباط با بحث عرضه و تقاضاست‪ .‬در سال‬ ‫‪ 91‬که باالترین عرضه مسکن در کشور روی داده رشد جهشی قیمت‬ ‫مسکن اتفاق افتاده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بر اساس منحنی امار بانک مرکزی و تحلیل های‬ ‫اقتصادی بخش اقتصاد مسکن در وزارت راه و شهرسازی از اوایل‬ ‫دهه هفتاد به این سو می بینیم نرخ دالر‪ ،‬طال و یک مترمربع واحد‬ ‫مسکونی همپای هم افزایش یافته است‪ ،‬یعنی مسکن خیلی شدید از‬ ‫بازارهای موازی تاثیر می گیرد‪ ،‬نه تنها مسکن بلکه بسیاری از بازارهای‬ ‫اقتصادی متاثر از قیمت دالر است‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬در ارتباط با تحوالت اقتصادی کشور مهم ترین‬ ‫کاری که باید انجام دهیم این است که تقاضای غیر مصرفی را از‬ ‫بازار مسکن خارج کنیم‪ ،‬این مسئله نیاز دارد که قوانینی را ایجاد کنیم‬ ‫تا فقط تقاضا در بازار مسکن مصرفی باشد‪ .‬بخشی از تقاضا هم که‬ ‫برای حفظ ارزش پول به این حوزه می اید که از گذشته تاکنون اکثر‬ ‫افزایش قیمت ها متاثر از هجوم منابع در اختیار بانک ها و موسسات‬ ‫مالی بوده است که چند صد واحد مسکن را خریداری کرده اند تا‬ ‫حفظ ارزش پول را انجام دهند‪.‬‬ ‫وی با ابراز این که از این طریق بانک ها توانسته اند در کسب ‬ ‫کارهای خود سیستم ذخیره سازی برای توانمندسازی ایجاد کنند‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ازاین رو مهم ترین نیاز شرایط کنونی کشور این است که‬ ‫تو ساز مسکن را حمایت کنیم‪.‬‬ ‫بحث ساخ ‬ ‫وزیر راه و شهرسازی بیان کرد‪ :‬نکته حائز اهمیت برای ما ازلحاظ‬ ‫فلسفه وجودی و وظیفه ذاتی این است که بر اساس قانون اساسی‬ ‫و شرح وظایف قانونی وزارت راه و شهرسازی با برنامه ریزی زمینه‬ ‫خانه دار شدن مردم فراهم شود و ان ها بتوانند به سهولت صاحب خانه‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫اسالمی اضافه کرد‪ :‬این برنامه ریزی در قالب طرح جامع مسکن‬ ‫دنبال شده است‪ .‬در مطالعات این طرح‪ ،‬خروجی ان بوده است که‬ ‫در ارتباط با رشد تقاضا یا عقب ماندگی در این بخش بتوانیم مطالعات‬ ‫انجام شده را در قالب یک برنامه پابرجا تنظیم کنیم تا مردم در مدت‬ ‫معینخانه دارشوند‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ساالنه حدود ‪ 700‬هزار ازدواج بدون در نظر‬ ‫گرفتن عاقبت برخی ازدواج ها‪ ،‬در کشور ثبت می شود‪ .‬تعدادی از این‬ ‫زوج های جوان به دلیل ان که در دهک های باال هستند و خانواده های‬ ‫ان ها استطاعت مالی دارند می توانند خانه موردنیاز خود را تهیه کنند‪.‬‬ ‫وی یاداور شد‪ :‬حدود ‪ 300‬هزار واحد مسکونی طی سال های‬ ‫اخیر ساخته شده است ‪ ،‬تفاضل این عدد صورت مسئله ایران برای‬ ‫تامین مسکن است‪ .‬مطابق مطالعات عدد عرضه ‪ 400‬هزار واحد را‬ ‫استحصال کرده ایم که طرح ملی مسکن نیز بر این اساس طراحی شده‬ ‫است‪ .‬این فرایند در دستور کار قرار گرفت و ثبت نام گسترده ‪1.5‬‬ ‫میلیون نفر انجام شد‪ .‬پس از پاالیش این تعداد ‪ 460‬هزار نفر واجد‬ ‫شرایط شناخته شدند‪ ،‬این غیر از افرادی است که در طرح مسکن مهر‬ ‫ثبت نامکرده اند‪.‬‬ ‫*تحویل ‪ 300‬هزار مسکن به مردم‬ ‫وزیر راه و شهرسازی در ادامه با اشاره به تکمیل و تحویل حدود‬ ‫‪ 300‬هزار مسکن به مردم گفت ‪ :‬در طرح ملی مسکن در قالب سه‬ ‫وضعیت برای ساخت مسکن برنامه ریزی کرده ایم؛ یکی از این ها‬ ‫در اختیار گذاشتن زمین به صورت گروهی و انفرادی برای ساخت‬ ‫مسکن است‪ .‬این گروه ها ‪ 4 ،2‬و حداکثر ‪ 8‬نفره است که با مشارکت‬ ‫بنیاد مسکن اجرا می شود‪ .‬عدد اولیه این قالب ‪ 130‬هزار است که تا‬ ‫‪ 230‬هزار واحد افزایش می یابد‪.‬‬ ‫اسالمی اضافه کرد‪ :‬بخشی از این پروژه ها در مرحله تحویل‬ ‫زمین ‪ ،‬شماری در مرحله اماده سازی ‪ ،‬بخشی از ان ها در فونداسیون و‬ ‫تعدادی در مرحله اسکلت قرار دارد‪.‬‬ ‫وی با ابراز این که ‪ 265‬هزار واحد در قالب مجتمع سازی ساخته‬ ‫می شود‪ ،‬افزود‪ :‬در استان های پیشتاز حدود ‪ 6‬هزار واحد طرح ملی‬ ‫مسکن تحویل مردم شده است و بقیه در الیه های مختلف پیشرفت‬ ‫قرار دارند‪.‬‬ ‫وی با اعالم این که ‪ 460‬هزار واحد مسکن در حال تشکیل‬ ‫پرونده هستند که ‪ 37‬هزار واحد قراردادهای مشارکتی است به‬ ‫حمایت های دولت در زمان شیوع کرونا از اجاره نشین ها اشاره کرد‬ ‫و ادامه داد‪ :‬واقعیت ان است که نمی توانیم به مستاجران نگاه کنیم و‬ ‫مالکان را نبینیم‪ ،‬خیلی از مالکان الزاماً پولدار نیستند و معیشت ان ها از‬ ‫طریق دریافت اجاره می گذرد‪ .‬اوایل امسال برای عدم تشدید زنجیره‬ ‫شیوع کرونا تمدید ‪ 3‬ماه و در ادامه تمدید اجاره با سقف تعیین شده‬ ‫توسط ستاد مبارزه با کرونا تصویب شد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬در ادامه کمک ودیعه مسکن را برای مردم در‬ ‫نظر گرفتیم‪ .‬در این برنامه ‪ 2.2‬میلیون نفر ثبت نام کردند که پرداخت‬ ‫وام ودیعه به مستاجران با اولویت دریافت حقوق مشخص‪ ،‬خانوارهای‬ ‫‪ 5‬و ‪ 4‬نفره و خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی در دستور کار‬ ‫وزارت راه قرار گرفت‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی با اشاره به این که ‪ 697144‬نفر مشمول‬ ‫بایستی در بانک تشکیل پرونده دهند‪ ،‬یاداور شد‪ :‬از این تعداد ‪268‬‬ ‫هزار نفر به بانک معرفی شده اند‪ 182 ،‬هزار نفر تاکنون در بانک‬ ‫تشکیل پرونده داده اند‪ ،‬همچنین تاکنون حدود ‪ 90‬هزار نفر وام را‬ ‫دریافتکرده اند‪.‬‬ ‫*کاهش‪ 70‬درصدی جابه جایی مستاجران‬ ‫اسالمی در ادامه بابیان این که متاسفانه تحوالت نرخ ارز خیلی‬ ‫بازار را هیجانی کرد ه است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در شرایط کنونی شیوع‬ ‫کرونا موفق شدیم از اسباب کشی اجاره نشین ها جلوگیری کنیم‪.‬‬ ‫بر اساس اطالعی ه صنف ها جابه جایی ها ‪ 68‬درصد نسبت به پارسال‬ ‫کاهش یافته است‪ .‬براورد وزارت راه و شهرسازی و اتحادیه امالک‬ ‫نیز این است که با کاهش حدود ‪ 70‬درصدی جابه جایی مواجه‬ ‫شده ایم که یک موفقیت است‪.‬‬ ‫ وی اظهار شد‪ :‬برخی ها می گویند دولت فراموش کرده است‬ ‫برای مردم خانه بسازد و ان ها را به امان خدا رها کرده اند‪ ،‬این گونه‬ ‫اظهارنظرها ظالمانه است‪ ،‬پروژه های ساخت وساز در سراسر‬ ‫کشور فعال است‪ .‬در بنیاد مسکن طی یک سال ‪ 160‬هزار خانه‬ ‫که به دلیل وقوع سیل اسیب دیده بود یا بازسازی یا احداث شده‬ ‫است‪ ،‬از این تعداد ‪ 90‬هزار واحد تعمیرات اساسی داشته اند و ‪70‬‬ ‫هزار واحد ساخته شده اند‪ ،‬در طول تاریخ پیروزی انقالب چنین‬ ‫رکوردی نداشته ایم‪ ،‬نهضت خانه سازی برپاشده است و البته در‬ ‫تامین زمین مشکالتی راداریم که در حال طی کردن فرایند قانونی‬ ‫برای الحاق زمین جهت رفع این مشکل هستیم‪ ،‬نکته هم این است‬ ‫که صورت مسئله را پاک نکرده ایم و به دنبال ساخت مسکن برای‬ ‫گروه هایهدفهستیم‪.‬‬ ‫*رد صالحیت ‪ 95‬هزار متقاضی مسکن ملی دستگاه دولتی‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬تا االن تمام تقاضاهای واقعی برای مسکن را‬ ‫شناسایی کرده ایم‪ .‬یکی از نکات مهم تفاهم نامه های وزارت راه و‬ ‫شهرسازی با دستگاه های مختلف ازجمله وزارتخانه های جهاد‪ ،‬کار‪،‬‬ ‫اموزش وپرورش و وزارت دفاع بوده است که یک اتفاق تکمیلی و‬ ‫مکمل طرح ملی مسکن است‪ ،‬به عنوان مثال یکی از دستگاه های دولتی‬ ‫به وزارت راه و شهرسازی ‪ 170‬هزار نفر را معرفی کرد ه است‪ ،‬به دلیل‬ ‫شیوع ویروس کرونا سامانه های الکترونیکی فعال شده و بانک های‬ ‫اطالعاتی به هم متصل شده اند‪ ،‬توانسته ایم همه پایگاه های اطالعاتی‬ ‫دولت را به هم متصل کنیم که این مسئله مشخص کرد از ان ‪170‬‬ ‫هزار نفر معرفی شده فقط ‪ 75‬هزار نفر واجد شرایط هستند و مابقی‬ ‫خانه دارند‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی گفت‪ :‬برای این ‪ 75‬هزار نفر عملیات‬ ‫ساخت ‪ 43‬هزار واحد اغازشده است‪ .‬به دنبال ان بوده ایم جریان‬ ‫تولید و عرضه مسکن به یک جریان پایدار تبدیل شود و این گونه‬ ‫نشود که به این برنامه انگ سیاسی بودن بزنند‪ ،‬این که دولتی بیاید ان‬ ‫را لغو کند‪ ،‬برای همین منظور اسم ان را اقدام ملی گذاشته ایم‪.‬‬ ‫وزیر راه و شهرسازی با تاکید بر این که همه باید در این برنامه‬ ‫مشارکت کنند تا به سرانجام برسد‪ ،‬گفت‪ :‬همه باید در این طرح سینه‬ ‫و شمشیر بزنند تا کار انجام شود‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫یکشنبه ‪ 2 -‬اذر ‪ 1399‬شماره ‪1226‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫شرط ارزان شدن‬ ‫موبایلچیست؟‬ ‫به گفته دبیر انجمن واردکنندگان موبایل‪ ،‬تبلت و لوازم جانبی‪ ،‬شرط اینکه‬ ‫در اینده موبایل ارزان شود این است که هم زمان با روند کاهش قیمت دالر‪،‬‬ ‫تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی افزایش یابد‪ ،‬فرایند ثبت سفارش هم تسریع و‬ ‫محدودیت سقف و سابقه شرکت های واردکننده هم برداشته شود‪.‬‬ ‫امیر اسحاقی با اشاره به وضعیت فعلی بازار موبایل‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با توجه به‬ ‫اینکه تقاضای فصلی کاهش پیداکرده‪ ،‬بازار دچار رکود یا تعادل نسبی شده و‬ ‫ازنظر قیمتی هم وضعیت تقریباً متناسب است‪ .‬ما در بازار موبایل شاهد ارامشیم اما‬ ‫در بازار تبلت با توجه به اینکه هنوز تقاضا ادامه دارد و عموم بیش از ‪ ۸۰‬درصد از‬ ‫تبلت موردنیاز کشور به صورت غیررسمی و از طریق قاچاق وارد می شود و طرح‬ ‫رجیستری هم برایش اجباری نیست‪ ،‬وضعیت هنوز به ثبات و ارامش نرسیده است‪.‬‬ ‫وی بابیان اینکه نوسان قیمت دالر و نرخ ارز در قیمت بسیاری از کاالها‪،‬‬ ‫خصوصاً کاالهای حوزه تکنولوژی که سریع به فروش می رسند‪ ،‬بسیار مولفه‬ ‫حساسی است‪ ،‬افزود‪ :‬این نوسانات قاعدتاً در چرخه ای بین دو هفته تا یک ماه بعد‬ ‫از تغییرات ارز‪ ،‬در سطح کالن عمده فروشی و بازار روز که کاالها به روز جابه جا‬ ‫شود‪ ،‬اثر می گذارد؛ اما در حوزه بازرگانی با توجه به اینکه فرایند ثبت سفارش‪،‬‬ ‫تخصیص و تامین ارز و واردات یک فرایند حداقل ‪ ۶۰‬روزه و حداکثر ‪ ۱۰۰‬روزه‬ ‫شده‪ ،‬قطعاً تخصیص ارز کاالیی که االن در بازار وجود دارد‪ ،‬در ماه های گذشته‬ ‫صورت گفته و خریدش با نرخ های قبلی است‪.‬‬ ‫دبیر انجمن واردکنندگان موبایل‪ ،‬تبلت و لوازم جانبی ادامه داد‪ :‬ازانجایی که‬ ‫در حوزه موبایل‪ ،‬قیمت تمام شده بر اساس نرخ ارز نیمایی حاصل از صادرات‬ ‫محاسبه می شود که صادرکنندگان در سامانه نیما عرضه می کنند‪ ،‬ما شاهد نوسان‬ ‫ان چنانی در قیمت های این سامانه نبوده ایم‪ .‬قاعدتاً اثر ثباتی که در بازار ارز اتفاق‬ ‫افتاده و کاهشی که شاهد بودیم‪ ،‬باید در بازار یک ماه تا یک ماه نیم اینده خود را‬ ‫نشان دهد‪.‬‬ ‫اسحاقی در ادامه بابیان اینکه پیش بینی می شود با افزایش تقاضا‪ ،‬بازار به تعادل‬ ‫برسد ‪ ،‬گفت‪ :‬شرط اینکه در اینده شامل ارزانی موبایل باشیم‪ ،‬این است که هم زمان‬ ‫با روند کاهش دالر‪ ،‬تخصیص ارز از سوی بانک مرکزی افزایش پیدا کند‪،‬‬ ‫فرایند ثبت سفارش هم تسریع و مشکل و محدودیت سقف و سابقه شرکت های‬ ‫واردکننده هم برداشته شود‪ ،‬یعنی دولت و مشخصاً بانک مرکزی و وزارت صمت‪،‬‬ ‫از حاال میزان ارز موردنیاز برای سه ماه اینده را تخصیص دهند و این فرایند را‬ ‫تسریعکنند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬اگر این اتفاق بیفتد‪ ،‬قاعدتاً در ان زمان نسبت تعادلی ادامه‬ ‫خواهد داشت و شاهد بهبود قیمت ها هم خواهیم بود؛ اما اگر فرایند تخصیص ارز‬ ‫به همین کندی که در حال حاضر پیش می رود باشد‪ ،‬خیلی نباید انتظار تغییرات‬ ‫ان چنانیداشتهباشیم‪.‬‬ ‫دبیر انجمن واردکنندگان موبایل‪ ،‬تبلت و لوازم جانبی با اشاره به‬ ‫برنامه ریزی های انجام شده در حوزه تولید بیان کرد‪ :‬قصد داریم از تولیدکنندگان‬ ‫داخلی موبایل و تبلت کمک بگیریم و فرایند را برای ان ها تسهیل کنیم‪ .‬اگر سایر‬ ‫حوزه های زنجیره توزیع‪ ،‬ازجمله اقساطی کردن کاال و خصوصاً اپراتورها هم بتوانند‬ ‫در این زمینه کمک کنند‪ ،‬قاعدتاً می توان دستگاه های ارتباطی ازجمله تبلت و‬ ‫موبایل را باقیمت های مناسب تری به سطح گسترده تری از جامعه رساند‪.‬‬ ‫اتمام حجتگمرک؛کاالرا‬ ‫ِ‬ ‫نبریدمتروکهمی شود‬ ‫بعد از هشدارهایی که گمرک در رابطه با ترخیص فوری به صاحبان کاال‬ ‫داشت‪ ،‬معاون فنی گمرک ضمن اعالم ترخیص بیش از ‪ ۱.۴‬میلیون تن کاال‪،‬‬ ‫با هشدار مجدد به صاحبان کاال تاکید کرده که در صورت عدم ترخیص‬ ‫کاال در مهلت تعیین شده‪ ،‬متروکه خواهد شد‪.‬با انباشت حدود هشت میلیون‬ ‫تن کاال در گمرک و بنادر که بخشی از ان کاالهای اساسی و بخشی دیگر‬ ‫عمدتاً مواد اولیه تولید بود‪ ،‬سرانجام بعد از رایزنی ها و مذاکرات صورت‬ ‫گرفته بین دستگاه های مربوطه مصوباتی در ستاد اقتصادی هماهنگی دولت‬ ‫صادر شد که بر اساس ان با رفع موانع ترخیص کاال که عمدتاً مسائل ارزی‬ ‫بود ترخیص فوری کاالهای اساسی و مواد اولیه تولید در چارچوب تعیین شده‬ ‫از ‪ ۱۷‬ابان ماه در دستور کار قرار گرفت‪ .‬در این فاصله باید صاحبان کاال که‬ ‫مشمول مصوبه بودند به سرعت نسبت به ترخیص اقدام می کردند‪.‬مهرداد جمال‬ ‫ارونقی‪ ،‬معاون فنی گمرک ایران با اشاره به اخرین وضعیت ترخیص کاالها‬ ‫طبق مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت که در مدت گذشته بیش از‬ ‫‪ ۱.۴‬میلیون تن کاال از گمرک ترخیص شده است‪.‬وی با اشاره به لزوم اقدام‬ ‫فوری صاحبان کاالهای مشمول مصوبه گفت‪ :‬در خصوص کاالهای اساسی و‬ ‫تولیدی هیچ عذری برای صاحبان کاال جهت ترخیص کاالی خود از گمرک‬ ‫وجود ندارد‪ .‬بر این اساس موضوع به قید فوریت بررسی و اگر صاحب کاالیی‬ ‫در این رابطه تعلل کند طبق مفاد (‪ )۲۴‬قانون امور گمرکی مقررات متروکه‬ ‫درباره ان اعمال خواهد شد‪.‬‬ ‫ارونقی ادامه داد‪ :‬در مورد کاالهایی که به مرحله پروانه رسیده و بیش از‬ ‫یک ماه در گمرکات مانده اند نیز در صورت عدم مراجعه صاحب کاال برای‬ ‫بیرون بردن کاالی مربوطه مقررات متروکه برای ان ها نیز اعمال می شود‪.‬‬ ‫این مقام مسئول در گمرک ایران بابیان اینکه گمرکات اجرایی موظف اند‬ ‫به سرعت تعداد اظهارنامه های در جریان خود را برای کاالهای اساسی و‬ ‫تولیدی کاهش داده و به صفر برسانند یاداور شد‪ :‬بر این اساس گمرکات با‬ ‫پیگیری موضوع از مراجع تحویل گیرنده کاال‪ ،‬ضمن اعمال مقررات متروکه‬ ‫برای کاالهایی که بیش از موعد مقرر در اماکن مربوطه مانده و صاحبان کاال‬ ‫نسبت به اظهار ان اقدام نمی کنند اخطار الزم را داده و مقررات متروکه را‬ ‫اعمال می کنند‪.‬با ابالغ مصوبات اخیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت و ستاد‬ ‫تنظیم بازار‪ ،‬برای رفع موانع ترخیص کاال که دراهم ان حل وفصل مشکالت‬ ‫ارزی قرار داشت‪ ،‬مقرر شد که بانک مرکزی تامین ارز ترجیحی کاالهای‬ ‫اساسی فاقد اسناد مالکیت‪ ،‬با اولویت اعالمی وزارت صمت انجام دهد‪،‬‬ ‫همچنین بانک مرکزی نسبت به صدور اعالمیه تامین ارز برای کاالهای اساسی‬ ‫اعتباری با تعهد سه ماهه از زمان ترخیص کاال از گمرک (جهت تامین ارز‬ ‫ترجیحی) اقدام کند‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫حزب مردمی اصالحات ایران اسالمی‬ ‫حجت االسالم محمد زارع فومنی‬ ‫مدیرمسئول روزنامه‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬میدان فلسطین‬ ‫خیابان فلسطین جنوبی بعد از بزرگمهر‬ ‫پالک ‪ 339‬ساختمان‪123‬‬ ‫طبقه ‪ 1‬واحد‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫شماره تلفکس و روابط عمومی‪:‬‬ ‫‪66463926-09369302479‬‬ ‫ادرس وب سایت‪:‬‬ ‫‪www.eslahat.news‬‬ ‫اینستاگرام‪ /‬ادرس تلگرام‪:‬‬ ‫‪@hzbeslahat / @sedaye_eslahat‬‬ ‫کروناحضورتیم هادرمسابقاتتنیسرویمیز‬ ‫قهرمانیجهانراکاهشداد‬ ‫براساستصمیمفدراسیونجهانیتنیسرویمیزمسابقاتتیمیقهرمانیجهانبهدلیلشیوعویروسکروناباحضورمحدودتیم هابرگزارمی شود‪.‬افشین‬ ‫بدیعیدرجلسهمهمهیترئیسهفدراسیونجهانی‪:‬مسابقاتقهرمانیجهاناز‪۲۰۲۲‬چهلتیمیمی شودبهنقلازفدراسیونتنیسرویمیز‪،‬جلسههیاترییسه‬ ‫فدراسیونجهانی(‪)ITTF‬باحضوراعضایاینفدراسیونوکنفدراسیون هایقاره ایبرگزارشدکهدراینجلسهافشینبدیعی‪،‬نایبرییسکنفدراسیوناسیا‬ ‫وعضوهیاترییسهفدراسیونجهانیحضورفعالداشتکهدراینجلسهتصمیماتمهمیگرفتهشد‪.‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫چرا استقالل مقابل‬ ‫فوالد شکست خورد؟‬ ‫صالح مصطفوی در گفتگو با ایلنا‬ ‫درخصوص شکست استقالل تهران مقابل‬ ‫فوالد خوزستان اظهار داشت‪ :‬در ابتدا به‬ ‫نظرم هنوز هفته های زیادی از لیگ باقی‬ ‫است و هواداران باید یک مقدار صبوری‬ ‫کنند تا تیم به شرایط ایده الی که استحقاق‬ ‫نام استقالل و طرفدارانش است‪ ،‬برسد‪ .‬اگر‬ ‫بخواهیم از نظر فنی به بازی نگاه کنیم‪ ،‬در‬ ‫بخش های مختلف بازی شرایط متفاوتی‬ ‫داشت‪ .‬استقالل در بازیسازی از خط دفاع‬ ‫به هافبک و از هافبک به مهاجمان به دلیل‬ ‫پس مناسبی که فوالدی ها انجام می دادند از‬ ‫این حیث ناموفق بود‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬همین موجب می شد که‬ ‫شاهد پاس های کوتاه از خط دفاعی به‬ ‫هافبک ها و سپس از هافبک ها به فورواردها‬ ‫نباشیم‪ .‬در سیستم ‪ 2-4-4‬که استقالل‬ ‫بازی می کرد در مقابل سیستم ‪1-3-2-4‬‬ ‫فوالد با جمع شدن وینگرهای کناری فوالد‬ ‫در مرکز زمین‪ ،‬برتری عددی برای حریف‬ ‫بود و ان زمان ‪ 1-5-4‬می شدند که مهاجم‬ ‫انها هم کار را برای مدافعان سخت می کرد‪.‬‬ ‫جابجایی هایی که باید شکست این سد‬ ‫دفاعی صورت می گرفت انجام نشد و به‬ ‫همین خاطر در بازیسازی موفق نبودیم‪.‬‬ ‫مصطفوی درخصوص ارسال های‬ ‫بلند استقاللی ها گفت‪ :‬به همین دلیل که‬ ‫گفتم تیم سعی داشت با ارسال های بلند‬ ‫و سانترهایی به پشت مدافعان فوالد برای‬ ‫ارسالن مطهری و مهدی قایدی موقعیت‬ ‫گلزنی ایجاد کند که اکثر توپ ها را هم‬ ‫کولیبالی و اغاسی قطع کردند‪ .‬در بخش‬ ‫انتقال ها از دفاع به حمله و از حمله به‬ ‫دفاع از نظرم استقالل خوب عمل کرد‪.‬‬ ‫موقعیت هایی که استقالل به دروازه‬ ‫حریف نزدیک شد روی ضدحمالت بود‬ ‫و مخصوصا در گلی که پیش از ان پنالتی‬ ‫صورت گرفت‪ ،‬توپ در حالی به محوطه‬ ‫جریمه رسید که انتقال از حمله به دفاع به‬ ‫خوبی انجام شد‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬استقالل از میانه زمین‬ ‫پرس خوبی انجام می داد و در زمین خودی‬ ‫استقالل تا قبل از گل اول‪ ،‬روزنه های نفوذ‬ ‫فوالد را بسته بود اما اتفاقی که در بازی‬ ‫ورزش‬ ‫خداحافظیسعیدهعلیتیمرادچارمشکل‬ ‫کرد‪/‬فشردگیلیگبسکتبالبهمااسیبزد‬ ‫سرمربی تیم بسکتبال زنان گروه بهمن‬ ‫افتاد این بود که بعد از گل می شد به جای‬ ‫اینکه یک هافبک کم کنیم و مدافع اضافه‬ ‫کنیم‪ ،‬می شد حتی اگر تفکرات دفاعی‬ ‫داشتیم به تیم یک هافبک اضافه کنیم چون‬ ‫مشکل تیم در بازی مرکز میدان بود و‬ ‫توپ گیری در این ناحیه کم انجام می شد‪.‬‬ ‫مصطفوی همچنین درباره مصدومیت‬ ‫دانشگر گفت‪ :‬بدشانسی استقالل البته این‬ ‫هم بود که محمد دانشگر مصدوم شد‬ ‫و تیم ‪ 10‬نفره بود که ما گل را دریافت‬ ‫کردیم‪ .‬در مجموع استقالل در این بازی‬ ‫کیفیت الزمه به ویژه در بخش بازیسازی‬ ‫ضعیف بود که همین موجب شد تا‬ ‫مهاجمان به خوبی تغذیه نشوند‪ .‬از نظرم‬ ‫روند تیم باید طوری باشد که در همه‬ ‫بخش ها قوی باشیم‪ .‬مسلما استقالل باید‬ ‫حمایت شود تا نتایج دلخواه هواداران را‬ ‫فوالد خوزستان ‪ - ۲‬استقالل تهران ‪١‬‬ ‫کسب کند‪.‬‬ ‫او درخصوص انتقادات به عملکرد‬ ‫فرشید باقری گفت‪ :‬باقری یک هافبک‬ ‫دفاعی است و خودم هم فکر می کردم اگر‬ ‫قرار است تغییری انجام شود‪ ،‬یک هافبک‬ ‫به تیم اضافه می شود‪ .‬وقتی شما می خواهید‬ ‫یک مقداری تیم را دفاعی کنید هم به نظرم‬ ‫می شد یک هافبک اضافه کرد چون مرکز‬ ‫زمین را از دست داده بودیم‪ .‬به هر شکل‬ ‫ما از شرایط داخل تیم و امادگی بازیکنان‬ ‫بی خبر هستیم‪ .‬فعال دو بازی انجام شده و‬ ‫نباید زود قضاوت کرد‪.‬‬ ‫مربی سابق استقالل درخصوص‬ ‫اعتراض به انتخاب زاهدی فر به عنوان‬ ‫داور این مسابقه گفت‪ :‬داور مسابقه‬ ‫نمی تواند کادرفنی و بازیکنان دو تیم را‬ ‫کنترل کند و باید به نقاط قوت و ضعف‬ ‫خودمان نگاه کنیم و سعی کنیم برای‬ ‫بازی های اینده این مسائل را برطرف کنیم‬ ‫تا اینکه بخواهیم روی مسائل اینچنینی‬ ‫صحبت کنیم هر چند از نظر من هم ضربه‬ ‫پنالتی فوالد درست نبود‪ .‬در طول ‪90‬‬ ‫دقیقه واضح بود که روی خلق موقعیت‬ ‫مشکل داشتیم و ذهنیتی نسبت به داوری‬ ‫وجود داشت که مقداری هم روی بازی‬ ‫اثرگذار بود‪.‬‬ ‫صالح مصطفوی درباره بازی پیش‬ ‫رو هم گفت‪ :‬استقالل می تواند ماشین‬ ‫سازی را شکست بدهد و با برد انها تیم‬ ‫می تواند این نتیجه را فراموش کند‪ .‬از تیم‬ ‫و کادرفنی باید حمایت شود تا روند خوب‬ ‫را به دست بیاورند و در پایان فصل با‬ ‫کسب یک جام دل هواداران را شاد کنند‪.‬‬ ‫نازی طائرپور می گوید یکی از دالیل‬ ‫شکست تیم خود در لیگ برتر بسکتبال‬ ‫زنان‪ ،‬فشردگی مسابقات و انجام دو بازی‬ ‫سخت بدون فاصله است‪.‬‬ ‫دومین هفته از مسابقات لیگ برتر‬ ‫بسکتبال در گروه اول در روزهای ‪ ۲۹‬و ‪۳۰‬‬ ‫ابان برگزار شد که در پایان گروه بهمن به‬ ‫عنوان مدافع عنوان قهرمانی یک برد و یک‬ ‫باخت به دست اورد‪ .‬این تیم در اولین‬ ‫دیدار مقابل نامی نو اصفهان پیروز شد‬ ‫اما در دیدار دوم خود از نارسینا شکست‬ ‫خورد‪ .‬از طرفی در هفته اول مسابقات هم‬ ‫برابر مهرام شکست خورد و با این حساب‬ ‫تا این مرحله دو باخت و یک برد دارد‪.‬‬ ‫نازی طائرپور‪ ،‬سرمربی گروه بهمن در‬ ‫مورد دیدارهای تیم خود به ایسنا گفت‪:‬‬ ‫مقابل نامی نو با وجود این که تیم بسیار‬ ‫خوبی است‪ ،‬برنده شدیم اما برای بازی‬ ‫دوم مقابل نارسینا خسته شد ه بودیم و دو‬ ‫بازیکن مان از ناحیه مچ پا اسیب دیدگی‬ ‫داشتند که طبق نظر فیزیوتراپ فقط دقایق‬ ‫کمی می توانستند‪ ،‬بازی کنند‪ ،‬به همین‬ ‫دلیل در دفاع ضعیف عمل کردیم‪ .‬از‬ ‫طرف دیگر سنتر تیم ما به دلیل ابتال به‬ ‫کرونا‪ ،‬یک ماه قبل از مسابقات تمرین‬ ‫نداشت و کار خود را به تازگی شروع‬ ‫کرده است‪ .‬هم چنین سه بازیکن دیگرمان‬ ‫هم به دلیل کرونا ‪ ۲۵‬روز در قرنطینه بودند‬ ‫و هنوز خیلی اماده نیستند‪ .‬موضوع دیگر‬ ‫این بود که در فصل جاری سعیده علی را‬ ‫نداریم و خداحافظی او‪ ،‬بازیکنان را از نظر‬ ‫روحی و روانی دچار مشکل کرده چون‬ ‫یک بازوی مهم را از دست داده ایم‪ ،‬در‬ ‫نتیجه این مسائل باعث شد تا کارایی الزم‬ ‫را نداشته باشیم‪.‬‬ ‫او در ادامه افزود‪ :‬اولین مسابقه‬ ‫فصل تیم ما مقابل سینام مشهد بود که‬ ‫به دلیل ابتالی بازیکنانش به کرونا لغو‬ ‫شد‪ ،‬به همین دلیل بعد از هشت ما دوری‬ ‫از مسابقات و بدون دیدار تدارکاتی‪،‬‬ ‫ابتدا مقابل مهرام قرار گرفتیم که تیم‬ ‫خوبی است‪ .‬حریفان مان در دومین و‬ ‫سومین مسابقه هم نامی نو و نارسینا بودند‬ ‫که تیم های خوبی هستند‪ ،‬یعنی تمام‬ ‫مسابقات سخت ما در دو هفته اول انجام‬ ‫شد در حالی که سایر تیم ها این شرایط‬ ‫را نداشتند‪ .‬نارسینا یک بازیکن روس‬ ‫و یک امریکایی مقیم ایران دارد که‬ ‫بازیکن امریکایی این تیم بازی گردان‬ ‫است‪ .‬البته ما هم یک بازیکن اوکراینی‬ ‫داریم اما تا در ترکیب جا بیفتد زمان‬ ‫می برد‪ .‬طائرپور با اشاره به خستگی تیم‬ ‫خود در مورد فشردگی مسابقات گفت‪:‬‬ ‫بین دیدارهای مان استراحتی نداشتیم و‬ ‫بازیکنان مان خسته شده بودند‪ .‬سال گذشته‬ ‫هر هفته یک مسابقه انجام می دادیم اما‬ ‫االن دو روز بدون استراحت بازی می کنیم‪.‬‬ ‫فشردگی لیگ باعث اسیب دیدگی‬ ‫بازیکنان است چون فشار زیادی به ان ها‬ ‫وارد می شود‪ .‬هر کسی نمی تواند دو‬ ‫مسابقه سخت را پشت سر هم انجام دهد‬ ‫مخصوصا در لیگ برتر که رقابت سنگین‬ ‫و درگیری زیاد است‪ ،‬بنابراین فشردگی‬ ‫لیگ خیلی به ما لطمه زد و اذیت مان کرد‬ ‫اما با توجه به شیوع کرونا کاری از دستمان‬ ‫برنمی اید‪.‬‬ ‫سپاهان پر تغییر‬ ‫ذوب اهن بدشانس‬ ‫گزارش‬ ‫دو هفته از لیگ برتر فوتبال گذشته و‬ ‫تیم ها هنوز به شرایط ایده ال نرسیده اند‪.‬‬ ‫سپاهان و ذوب اهن هم از این قاعده‬ ‫مستثنی نیستند و در شروع لیگ چند امیتاز‬ ‫را از دست داده اند‪.‬‬ ‫دو هفته از فصل جدید لیگ برتر‬ ‫فوتبال ایران گذشته و هنوز برای قضاوت‬ ‫درباره عملکرد تیم ها بسیار زود است‬ ‫اما می توان به نکاتی درباره تیم ها اشاره‬ ‫کرد‪ .‬سپاهان و ذوب اهن تیم های‬ ‫بزرگی هستند که فصل قبل مطابق انتظار‬ ‫عمل نکردند‪.‬سپاهان فصل پیش مدعی‬ ‫قهرمانی بود اما حاشیه های گوناگون نه‬ ‫تنها این تیم را از مسیر قهرمانی دور کرد‬ ‫بلکه باعث شد زردپوشان سهمیه لیگ‬ ‫قهرمانان اسیا را هم از دست بدهند‪ .‬با‬ ‫جدایی قلعه نویی‪ ،‬نویدکیا از بازی های‬ ‫دور گروهی لیگ قهرمانان اسیا هدایت‬ ‫سپاهان را بر عهده گرفت‪ .‬نویدکیا از‬ ‫همان ابتدا اعالم کرد برای تغییر سیستم‬ ‫بازی به این تیم امده و می خواهد فوتبال‬ ‫مالکانه و با تعداد پاس های زیاد را در‬ ‫سپاهان جا بیندازد‪ .‬او در هر بازی لیگ‬ ‫قهرمانان تیمش را با تغییرات زیادی به‬ ‫زمین می فرستاد و مشخص بود که دنبال‬ ‫پیدا کردن ترکیب مورد نظرش است‪.‬‬ ‫در هفته اول لیگ سپاهان برابر‬ ‫گل گهر قرار گرفت و با نتیجه سه بر‬ ‫یک شکست خورد‪ .‬نتیجه ای که کسی‬ ‫انتظارش را نداشت‪ .‬این شکست ان‬ ‫هم برابر تیمی با هدایت قلعه نویی کام‬ ‫زردپوشان را در ابتدای راه تلخ کرد‬ ‫اما پیروزی در هفته دوم برابر الومینیوم‬ ‫اراک اجازه نداد سپاهان در شروع لیگ‬ ‫وارد حاشیه شود‪.‬‬ ‫با نگاهی به ترکیب سپاهان در این‬ ‫دو بازی متوجه می شویم که کادر فنی‬ ‫این تیم هنوز هم به ترکیب ثابتی دست‬ ‫پیدا نکرده است‪ .‬در بازی دوم سپاهان با‬ ‫‪ ۵‬تغییر نسبت به بازی اول‪ ،‬به زمین رفت‪.‬‬ ‫منصوری به جای اسماعیلی فر‪ ،‬مهدی زاده‬ ‫به جای پورقاز‪ ،‬کریمی به جای کیانی و‬ ‫خلعتبری به جای دهقانی برابر گل گهر به‬ ‫زمین رفتند‪ .‬نورافکن هم که در بازی اول‬ ‫در خط هافبک حضور داشت در بازی با‬ ‫گل گهر به جای مصلح در دفاع چپ بازی‬ ‫کرد و علی محمدی به جای او در خط‬ ‫هافبک حضور پیدا کرد‪.‬‬ ‫مرزبان‪ ،‬مربی سپاهان بعد از بازی‬ ‫با الومینیوم درباره این تغییرات گفت‪:‬‬ ‫“بازی نکردن برخی بازیکنان به خاطر‬ ‫مسابقه قبلی نبود‪ .‬ما شرایط را بررسی‬ ‫کردیم تا بفهمیم چرا کیفیت خوبی‬ ‫در بازی اول نداشتیم‪ .‬در تمرینات‬ ‫بازیکنانی را کنار هم گذاشتیم که بتوانند‬ ‫خواسته های ما را اجرا کنند‪”.‬‬ ‫سپاهان برای این که امتیازات مهم‬ ‫اول فصل را از دست ندهد باید هر چه‬ ‫زودتر به ترکیب ثابتی دست پیدا کند‪.‬‬ ‫درست است که بعضی از مربیان برای‬ ‫هر مسابقه تغییراتی را در تیمشان ایجاد‬ ‫می کنند اما تغییر در همه پست ها نمی تواند‬ ‫نشانه خوبی باشد‪.‬‬ ‫دیگر نماینده اصفهان‪ ،‬یعنی‬ ‫ذوب اهن در همین ابتدای راه ‪ ۴‬امتیاز را‬ ‫از دست داده است‪ .‬ذوب اهن که فصل‬ ‫پیش با تغییرات زیاد در کادر مدیریتی‬ ‫و فنی مشکالت زیادی داشت و تا هفته‬ ‫اخر از ماندنش در لیگ مطمئن نبود‪،‬‬ ‫حاال با یک سرمربی جوان لیگ را شروع‬ ‫کرده است‪.‬‬ ‫ذوبی ها در هفته اول برابر فوالد قرار‬ ‫گرفتند‪ .‬در ان بازی سبزپوشان ابتدا با‬ ‫یک گل عقب افتادند اما با دو گلی که‬ ‫زدند‪ ،‬تا دقیقه ‪ ۹۶‬از حریف پیش افتادند‬ ‫تا این که پنالتی دقیقه اخر مسابقه به نفع‬ ‫فوالد بازی را به تساوی کشاند‪ .‬پنالتی‬ ‫که جنجالی شد و اعتراض ذوب اهنی ها‬ ‫را به دنبال داشت‪ .‬کارشناسان داوری هم‬ ‫با قضاوت این صحنه حق را به ذوبی ها‬ ‫دادند و تصمیم داور را در اعالم پنالتی به‬ ‫نفع فوالد اشتباده قلمداد کردند‪.‬‬ ‫ذوب اهن در هفته دوم برابر‬ ‫ماشین سازی قرار گرفت و این بار داور‬ ‫مسابقه با یک تصمیم جنجالی دیگر در‬ ‫دقیقه اول ذوب اهن را ‪ ۱۰‬نفره کرد‪.‬‬ ‫ماشین سازی در دقیقه ‪ ۸۰‬گل برتری را به‬ ‫ثمر رساند اما ذوب اهن پا پس نکشید و‬ ‫درقیقه ‪ ۸۹‬بازی را به تساوی کشاند‪.‬‬ ‫به گواه کارشناسان‪ ،‬فصل قبل هم‬ ‫برخی تصمیمات جنجالی داورها به ضرر‬ ‫ذوب اهن تمام شد و این فصل هم برای‬ ‫ان ها به همین شکل اغاز شده است‪.‬‬ ‫موضوعی که صدای مسووالن تیم و‬ ‫باشگاه را دراورده است‪ .‬البته عملکرد‬ ‫مسووالن باشگاه در نقل و انتقاالت هم‬ ‫باب میل رحمان رضایی نبوده است و او‬ ‫صراحتا در مصاحبه هایی پیش از فصل‬ ‫از عملکرد مدیران این باشگاه در جذب‬ ‫بازیکن انتقاد کرد‪ .‬با همه این توضیحات‬ ‫می توان صفت بدشانس را برای توصیف‬ ‫ذوب اهن در این دو هفته مناسب دانست‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه صدای اصلاحات

روزنامه صدای اصلاحات 1363

روزنامه صدای اصلاحات 1363

شماره : 1363
تاریخ : 1400/03/23
روزنامه صدای اصلاحات 1362

روزنامه صدای اصلاحات 1362

شماره : 1362
تاریخ : 1400/03/22
روزنامه صدای اصلاحات 1361

روزنامه صدای اصلاحات 1361

شماره : 1361
تاریخ : 1400/03/20
روزنامه صدای اصلاحات 1357

روزنامه صدای اصلاحات 1357

شماره : 1357
تاریخ : 1400/03/12
روزنامه صدای اصلاحات 1356

روزنامه صدای اصلاحات 1356

شماره : 1356
تاریخ : 1400/03/11
روزنامه صدای اصلاحات 1355

روزنامه صدای اصلاحات 1355

شماره : 1355
تاریخ : 1400/03/10
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!