روزنامه صدای اصلاحات شماره 1170 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1170

صفحه بعد

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1170

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1170

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫بررسی چالش های اصولگرایان برای انتخابات ‪1400‬‬ ‫یکمینی بوساصولگرا‪،‬‬ ‫‪eslahat.news‬‬ ‫‪ISSN 2588-4581‬‬ ‫درراهپاستور!‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫اشتباه؛‬ ‫پشت‬ ‫اشتباه‬ ‫بورسدرچرخهباطل؟! کم لطفی اموزشو‬ ‫شنبه ‪ 22‬شهریور ماه ‪1399‬‬ ‫‪ 23‬محرم ‪1442‬‬ ‫‪2020September12‬‬ ‫عضوسابقهیئت امنایصندوقذخیرهارزیدرگفت وگوباصدایاصالحاتمطرحکرد‪:‬‬ ‫‪8‬صفحه شماره ‪1170‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫صدای اصالحات گزارش می دهد؛‬ ‫اقدامات جنجالی وزارت اموزش وپرورش پایان ندارد؟!‬ ‫پرورشدرحقدختران‬ ‫تبعاتتورمیتزریقغیرکارشناسیمنابعصندوقتوسعهملیبهبورس‬ ‫صفحه ‪7‬‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫سیاسی‬ ‫حسین رضازاده ‪ -‬نماینده ادوار‪:‬‬ ‫طرح اصالح قانون‬ ‫انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫به سرانجام نمی رسد‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫بین الملل‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫ترامپ نمی تواند قهرمان‬ ‫اسلحه سازان باشد و هم زمان‬ ‫ژست صلح طلبی بگیرد‬ ‫خط داغ‬ ‫خط داغ‬ ‫قالیباف‪:‬‬ ‫علیرضاسلیمی‪:‬‬ ‫هدفمامحرومیت‬ ‫زدایی از طریق‬ ‫تخصیصعادالنۀ‬ ‫منابعاست‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫مسئوالنبرای‬ ‫فرارازمسئولیت‬ ‫مردم را مقصر‬ ‫گرانی هامی دانند‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫علت افزایش خودکشی ‬ ‫در ایران چیست؟‬ ‫فاطمهراکعی‪:‬‬ ‫شاهد حضور پر رنگ زنان در انتخابات‪ 1400‬خواهیم بود‬ ‫«فاطمه راکعی»‪ ،‬دبیر کل جمعیت زنان‬ ‫مسلمان نو اندیش و عضو جبهه شورای‬ ‫هماهنگی اصالح طلبان در گفت و گو با‬ ‫خبرنگار سیاسی برنا‪ ،‬در رابطه با "نقش‬ ‫زنان در انتخابات ‪ "1400‬گفت‪ :‬در حوزه‬ ‫احزاب‪ ،‬زنان اصالح طلب چهار حزب‬ ‫فراگیر به حالت جبهه ای کنار هم قرار‬ ‫گرفتند تا بتوانند در بزنگاه ها تصمیمات‬ ‫مشترک بگیرند‪ .‬دبیران کل هر چهار حزب‬ ‫در نهادهای فراگیر ملی اصالح طلب حضور‬ ‫دارند‪ ،‬برای مثال در شورای هماهنگی‬ ‫اصالح طلبان بسیار فعالند و به طور جدی و‬ ‫تشکیالتی‪ ،‬کار می کنند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬زنده یاد اعظم طالقانی با‬ ‫همه وجود و با همه مشکالتی که در اخرین‬ ‫روزهای عمر خود داشت‪ ،‬هر دوره در‬ ‫انتخابات ثبت نام می کرد و رجل سیاسی‬ ‫را شخصیت و انسان سیاسی تعریف می‬ ‫کرد و دالیل زبان شناختی‪ ،‬حقوقی و شرعی‬ ‫خودش را ارائه می داد؛ ما همچنان این راه‬ ‫را ادامه می دهیم‪ .‬در شرایط کنونی کشور‬ ‫و تنگ نظری های سیاسی موجود‪ ،‬بعید به‬ ‫نظر می رسد شاهد یک انتخابات اصولی و‬ ‫دلخواه باشیم‪ .‬ممکن است انتخابات ریاست‬ ‫جمهوری هم مانند مجلس در اختیار طیف‬ ‫خاصی قرار گیرد‪.‬‬ ‫راکعی بیان کرد‪ :‬طبق قانون اساسی نباید‬ ‫زنان برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست‬ ‫جمهوری منعی داشته باشند این یک حق‬ ‫اجتماعی است و ان را دنبال می کنیم‪ .‬کسی‬ ‫حق ندارد این حق را از ما بگیرد‪ .‬هرچه‬ ‫بیشتر زنان در فضای سیاسی وارد شدند‪،‬‬ ‫شاهد بودیم کسانی اصال بنا ندارند حق زنان‬ ‫را در این حوزه ها به رسمیت بشناسند و از‬ ‫توانمندی های ان ها به طور اصولی برای‬ ‫پیشبرد اهداف توسعه در کشور استفاده‬ ‫شود‪ .‬فارغ از توانمندی های انها‪ ،‬داده نمی‬ ‫شود‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬اگر زنان وارد نهاد قدرت نشوند‬ ‫اندیشه های اجتماعی سیاسی و دغدغه هایی‬ ‫که دارند‪ ،‬علیرغم تالش هایی که می کنند‪،‬‬ ‫عملیاتی نمی شود‪.‬‬ ‫او در رابطه با اصالح قانون انتخابات‬ ‫که در مجلس در دست بررسی است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬قانون انتخابات که در مجلس مطرح‬ ‫است‪ ،‬متاسفانه بسیار نگران کننده است‪.‬‬ ‫در واقع اینطور که پیداست کسانی قصد‬ ‫دارند مساله جمهوریت را زیر سوال ببرند‬ ‫که این مشخصات خالف قانون اساسی‬ ‫و تاکیدات موکد حضرت امام ره مبنی بر‬ ‫حفظ جمهوریت است امیدوارم به زودی‬ ‫از طرف احزاب و شخصیت های سیاسی‬ ‫و شورای هماهنگی مواضع روشن حقوقی‬ ‫را در این ارتباط ارائه کنیم و مراقب باشیم‬ ‫چنین اتفاقاتی رخ ندهد‪ ،‬زیرا اصال زیبنده‬ ‫نظام جمهوری اسالمی نیست‪ .‬همانطور که‬ ‫گفتم جمهوریت از نظر امام خمینی ره رکن‬ ‫اساسی نظام است‪.‬‬ ‫او در پاسخ به این سوال که ایا خانم‬ ‫های اصالح طلب طبق روش و سنت زنده‬ ‫یاد طالقانی به انتخابات ‪ 1400‬ورود می‬ ‫کنند‪ ،‬گفت‪ :‬این سنت را با همه معانی اصلی‬ ‫و ضمنی اش حفظ می کنیم و اینکه خانم‬ ‫یا خانم هایی در این دوره کاندید ریاست‬ ‫جمهوری شوند یا نه‪ ،‬این را به تصمیمات‬ ‫بعدی موکول می کنیم‪ .‬البته در هر شرایطی‬ ‫شاهد حضور پررنگ خانم ها در عرصه‬ ‫سیاسی بوده ایم و خواهیم بود‪.‬‬ ‫عضو جبهه مشارکت ایران اسالمی گفت‪ :‬حضور زنان در انتخابات ‪ 1400‬و معرفی عکس‬ ‫کاندیدای زن اصلح طلب را در دستور کار داریم اما هنوز برای معرفی کاندیدا بررسی ها‬ ‫ادامه دارد‪ .‬خبرنگار‬ ‫طرح اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری به سرانجام نمی رسد‬ ‫حسین رضازاده ‪ -‬نماینده ادوار‪:‬‬ ‫حسین رضازاده در گفت وگو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره طرح اصالح قانون انتخابات ریاست‬ ‫جمهوریکهدرکمیسیونشوراهاوامورداخلیمجلسدردستبررسیاست‪ ،‬خاطرنشانکرد‪:‬این‬ ‫طرحمی تواندمتضمناینمعناباشدکهفردیانتخابشدهمجددابرایانتخاباتبهمردممعرفیشود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ما باید مطابق قانون اساسی عمل کنیم و نباید محدودیت هایی ایجاد کنیم که عمال باعث‬ ‫شودکهقانوناساسیزیرپاگذاشتهشود‪.‬نمایندهادوارمجلسشورایاسالمیگفت‪:‬اینکهافرادیبه‬ ‫عنوان نامزد انتخابات بعد از فرایندی شامل مصاحبه و ازمون و امثال اینها افراد توسط شورای نگهبان‬ ‫انتخابشوندوبعدبهمردممعرفیشوند‪،‬بهمعنایکاستنازنقشوارادهمردمدرانتخاباتاستکهبه‬ ‫وجهمردمساالرینظاماسیبزدهوباعثمی شودمردمانگیزهحضوردرانتخاباتراازدستبدهند‪.‬‬ ‫رضازاده یاداورشد‪ :‬مشکل ما االن چه در بحث انتخابات ریاست جمهوری و چه در بحث مجلس‬ ‫شورایاسالمیاینقضایانیست‪،‬واقعیتایناستکهتازمانیکهاحزابدرکشورمافعالنباشند‪،‬قطعا‬ ‫اینمشکالتراداریم‪.‬ویتصریحکرد‪:‬اگراحزابنامزدهایانتخاباترامعرفیونامزدهابرنامه هایشان‬ ‫را ارائه کنند و مردم رای بدهند انوقت احزاب در قبال اقدامات و اشتباهات افرادی که معرفی کردند‪،‬‬ ‫پاسخگویمردمخواهندبودوشرایطیپیشنخواهدامدکههرکسبخواهدگناهاشتباهاتخودرا‬ ‫گردندیگریبیاندازد‪.‬نمایندهادوارمجلسشورایاسالمیاظهارداشت‪:‬حفظجمهوریتنظامبدون‬ ‫حضورونقشافرینیاحزابدشواراست‪.‬شایداوایلانقالبومدتیبعدازانبهخاطروجودروحیه‬ ‫انقالبی گریخیلیازمسائلبهچشمنمی امدولیاالنقطعاوجوداحزابضروریبهنظرمی رسدو‬ ‫می تواندجنبهمردم ساالریوجمهوریتنظامراتقویتکند‪.‬رضازادهخواستارتالشمجلسودولت‬ ‫و تمامی ارکان نظام برای تقویت جایگاه احزاب برای پاسخ گو کردن مسئوالن شد و افزود‪ :‬تشکیل‬ ‫احزاب فرایندمحور است و اینطور نیست که هر کسی بتواند حزب تشکیل دهد و هر طور خواست‬ ‫عملکندبلکهبایددرچارچوباساسنام هواختیاراترفتارکنند‪.‬‬ ‫مردمساالریبدونحزبماشینبدونچرخاست‬ ‫این کارشناس مسائل حقوقی مردم ساالری بدون حزب را مانند اتومبیل بدون چرخ عنوان کرد و‬ ‫گفت‪:‬اینکهمابعضیوقت هامی بینیممشکالتیایجادمی شودوکسیهمپاسخگونیستبههمین‬ ‫خاطراستوبایداحزابرادرکشورفعالکنیمتابتوانندپاسخگوباشندومردمهمبدانندکهمسئول‬ ‫مشکالتشانکیست‪.‬‬ ‫رضا زاده تاکید کرد‪ :‬تا وقتی که نتوانیم از نظر قانونی نماینده مجلس یا وزیر را پاسخگو کنیم قطعا‬ ‫گناه اشتباهات انها به گردن مجموعه نظام می افتد که با این امر هم به جمهوریت وهم به اسالمیت‬ ‫نظامخدشهواردمی شود‪.‬‬ ‫نایبرییسکمیسیونحقوقیوقضاییمجلسدهمخاطرنشانکرد‪:‬تازمانیکهاحزابفعالنشوند‬ ‫اینشرایطادامهداردوبرایاینکهمابتوانیمبهاهدافارمانیبرسیمبایدتکلیفاینموضوعراروشن‬ ‫کنی ‪.‬م‬ ‫شوراینگهباننمی تواندپاسخ گویاشتباهاترییس جمهوریباشد‬ ‫رضازاده درباره وجود مفادی در پیش نویس طرح اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری که بر‬ ‫مصاحبهوازمونشوراینگهبانازنامزدهاتاکیددارد‪،‬گفت‪:‬احزاببایدنامزدهایانتخاباتریاست‬ ‫جمهوریومجلسرامعرفیکنندوشوراینگهبانهمدرچهارچوب هاییکهقانوناساسیمشخص‬ ‫کرده و بر اساس شرح وظایفی که دارد عمل کند و نباید این نهاد را وارد حوزه انتخاب کنیم‪.‬وی‬ ‫گفت‪ :‬اگر شورای نگهبان را وارد حوزه فرایند انتخاب کردیم انوقت انها نمی توانند اشتباهات فرد‬ ‫منتخب را گردن بگیرند‪ .‬شورای نگهبان بر اساس اطالعاتی که در زمان انتخابات درباره فرد داشته‬ ‫تصمیمگرفتهاست‪.‬درحالیکهاینطرحبارمسئولیتاقداماتفردمنتخبرابردوششوراینگهبان‬ ‫خواهد انداخت و این شورا در اینده نمی تواند پاسخگوی اقدامات فرد منتخب باشد‪.‬این کارشناس‬ ‫مسائل حقوقی تصریح کرد‪ :‬بحث رجل سیاسی در طرح اصالح قانون انتخابات ریاست جمهوری‬ ‫هم به احزاب بر می گردد زیرا اگر احزاب موثر باشند انوقت کسی بدون حمایت احزاب نمی تواند‬ ‫اساسا ثبت نام کند‪.‬رضازاده‪ ،‬گزینش افراد توسط احزاب را عاملی برای معرفی شدن باسوادترین و‬ ‫خوش سابقه ترین افراد دانست و گفت‪ :‬اگر افراد را احزاب معرفی کنند خود به خود محدودیت ها‬ ‫دربارهمسائلیمثلمدرکتحصیلیوسوابقو‪...‬هماعمالمی شود‪.‬ویتصریحکرد‪:‬االناگربخواهیم‬ ‫محدودیت ایجاد کنیم و بگوییم به جز افرادی که ما معرفی کردیم‪ ،‬کس دیگری نمی تواند ثبت نام‬ ‫کند‪،‬خالفقانوناساسیمی شود‪.‬امااگراحزاب‪،‬نامزدهارامعرفیکنندافرادعادیاصالواردکارزار‬ ‫انتخاباتی نمی شوند اما اکنون هر کسی حق خود می داند که طبق قانون اساسی در انتخابات ثبت نام‬ ‫کند‪.‬قانونانتخاباتمجلسهمنیازمندبازنگریاستنمایندهپیشینکازروندرمجلسشورایاسالمی‬ ‫بابیاناینکهوضعیتمجلسهمبهترازریاستجمهورینیست‪،‬گفت‪:‬درانتخاباتمجلسهمهر‬ ‫فردی مدارک مورد نیاز را داشته باشد‪ ،‬می تواند ثبت نام کند و ثبت نام گسترده داوطلبان اسیب های‬ ‫زیادی دارد از جمله اینکه مانع از این است که هیات های نظارتی کارشان را درست انجام دهند و‬ ‫انهاباپرونده هایانبوهیروبه رومیشوندوفرصتبازنگریوبررسیمجددبراینامزدهایردشده‬ ‫فراهم نمی شود‪.‬رضازاده خاطرنشان کرد‪ :‬مجموع نمایندگان به عنوان مجلس خیلی تاثیرگذارتر از‬ ‫رییس جمهوریهستندوقانونانتخاباتمجلسهمنیازمنداصالحاتجدیاست‪.‬‬ ‫ویخواستاراستفادهازابزاراحزاببرایاصالحفرایندهایسیاسیدرکشورشدوگفت‪:‬مامی توانیم‬ ‫خیلیازمسائلرااصالحکنیممشروطبهاینکهبپذیریمازاینابزارهااستفادهکنیمامامتاسفانهبرخی‬ ‫حاضرنیستنداستفادهازابزاراحزابرابرایاصالحروندهابپذیرند‪.‬‬ ‫احزاببایدبهجایافرادپاسخ گوباشند‬ ‫نمایندهادوارمجلستصریحکرد‪:‬مجلسهمبایدحزبیباشدوهرکسینتواندثبتنامکندودردنیا‬ ‫هم کشورهای دموکراتیک اینطورعمل می کنند و اگر احزاب فردی را برای ریاست جمهوری یا‬ ‫نخستوزیریمعرفیکننداینفردمیتواندرییس جمهورییانخست وزیرشود‪.‬‬ ‫رضازادهگفت‪:‬االندرمجلسانتظارداریمهرفردیپاسخگویاقداماتشباشددرشرایطیکهباید‬ ‫احزابپاسخگوباشندنهافرادواگرشکستوموفقیتمتعلقبهاحزابباشد‪،‬خودانهابهترینافرادرا‬ ‫براینمایندگیمجلسوریاستجمهوریمعرفیمی کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه کار باید از اساس درست شود و با این طرح ها کار به جایی نمی رسد‪ ،‬افزود‪ :‬ما باید‬ ‫جمهوریت نظام را تقویت کنیم تا باعث دلسردی مردم نشود و هر چقدر محدودیت ایجاد کنیم‬ ‫دلسردی هابیشترمیشود‪.‬‬ ‫این کارشناس ارشد مسائل حقوقی خاطرنشان کرد‪ :‬هدف ما از اینکه می گوییم احزاب نامزدها را‬ ‫معرفیکنندایجادمانعبرایثبتناممردمنیستبلکههدفایناستکهبهترین هاازمیانمردمگزینش‬ ‫شوندودراینصورتاحزابخودرامدیونمردممیدانندوبهانهاپاسخ گوخواهندبود‪.‬‬ ‫احزابدرایرانشیربی یال ودمهستند‬ ‫ایننمایندهادوارمجلسدرتبیینعللضعفاحزابدرایرانگفت‪:‬احزاببایدبتواننددیدگاههاو‬ ‫مواضعخودرابیانکنندواینکارنیازبهرسانهبعنوانابزاراطالعرسانیداردوقتیریشهوشاخهدرختی‬ ‫راقطعکردهباشیمکهدیگردرختنیستوچوبخشکیبیشنیست‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫شنبه ‪ 22 -‬شهریور ‪ 1399‬شماره ‪1170‬‬ ‫سیاست‬ ‫قالیباف‪:‬‬ ‫هدفمامحرومیتزداییازطریقتخصیصعادالنۀمنابعاست‬ ‫رئیس مجلس شورای اسالمی در توئیتی نوشت‪ :‬هدف ما محرومیت زدایی از طریق تخصیص عادالنۀ منابع است ولی همزمان تالش خواهیم کرد تا در‬ ‫حد توان‪ ،‬گره های کوچک را نیز با همدلی باز کنیم‪.‬وی تاکید کرد‪ :‬با افتخار در موج دوم پویش ایران همدل شرکت می کنم تا دل کودکان مهربان و‬ ‫دوست داشتنی برخی مناطق سیستان و بلوچستان برای ارزوهایی کوچک پر نکشد‪.‬‬ ‫یکمینی بوساصولگرا‪،‬درراهپاستور!‬ ‫بررسی چالش های اصولگرایان برای انتخابات ‪1400‬‬ ‫علیرضا سلیمی‪،‬نماینده مجلس‬ ‫مسئوالن برای فرار از‬ ‫مسئولیت‪،‬مردمرامقصر‬ ‫گرانی هامی دانند‬ ‫علیرضا سلیمی درباره گرانی خودرو و این که‬ ‫گفته می شود هیجانات مردم و روی اوردن انان برای‬ ‫خرید خودرو باعث افزایش قیمت ان شده است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این هیجاناتی که امروز گفته می شود مردم‬ ‫دچارش هستند و باعث افزایش قیمت شده است را‬ ‫چه کسی ایجاد کرده است؟ سیاست های غلط دولت‬ ‫و تصمیم گیران باعثش شده است‪ .‬سیاست های غلط‬ ‫لطمه های بسیاری را به ما زده است‪ .‬نماینده محالت‬ ‫با اشاره به سخنان رئیس سازمان برنامه و بودجه‬ ‫درباره فروش نفت گفت‪ :‬هنگامی که اقای نوبخت‬ ‫خالف واقع می گوید ما یک قطره نفت نمی فروشیم‬ ‫یعنی چه؟ ما ‪ ۶۰۰‬هزار بشکه نفت می فروشیم و ‪۶۰۰‬‬ ‫هزار بشکه هم میعانات فروخته می شود و این یعنی‬ ‫یک میلیون و ‪ ۲۰۰‬هزار بشکه از نفت و محصوالتش‬ ‫به فروش می رسد و خالفش را می گوید؛ بگردند و‬ ‫ببینند گردو فروش کیست؟ چه کسی این هیجانات‬ ‫را ایجاد می کند؟وی خاطرنشان کرد‪ :‬دولتی که‬ ‫نمی تواند برای شروع مدارس یک تصمیم واحد‬ ‫بگیرد‪ ،‬یکی می گوید حضوری است‪ ،‬ان دیگری‬ ‫می گوید غیرحضوری است‪ ،‬یک نفر دیگر می اید و‬ ‫می گوید اختیاری است چه باید کرد‪ ،‬مشاهده کردید‬ ‫برای کنکور روزانه تصمیما ت شان عوض می شد‪.‬‬ ‫این عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسالمی افزود‪:‬‬ ‫هنگامی که دولت قدرت تصمیم گیری ندارد‪ ،‬باید‬ ‫دید چه کسی این وسط تصمیم می گیرد؟ اعتقاد ما‬ ‫این است که دولت باید جد ی تر به مسائل ورود کند‬ ‫و قدرتش را در تصمیم گیر ی ها باال ببرد‪ .‬وی ادامه‬ ‫داد‪ :‬متاسفانه دولت به جای کار اصلی افتاده است‬ ‫دنبال بعضی از کارهای سیاسی مانند انتصاب‪ ،‬عزل و‬ ‫نصب و چینش نیروهایش در بعضی از جاها‪ .‬سلیمی‬ ‫گفت‪ :‬خواهش ما از دولت این است که چند ماه باقی‬ ‫مانده را کار کند‪ ،‬رهبری فرمودند سیصد روز مانده‬ ‫است‪ ،‬اقای روحانی گفتند در یک صد روزه همه‬ ‫چیز را درست می کند حاال این سیصد روز کمک‬ ‫کنند مشکالت برطرف شود‪ ،‬اصال حداقل یک صد‬ ‫روز کار کنند و ان دویست روز را استراحت کنند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬به جدیت در مجلس شورای اسالمی پیگیر‬ ‫کنترل افزایش قیمت خودرو هستیم و ‪ ۲‬جلسه در هفته‬ ‫پیش رو برای افزایش قیمت ارز‪ ،‬خودور و مسکن و‬ ‫همچنین وضعیت بورس در روزهای یکشنبه و سه شنبه‬ ‫خواهیم داشت‪.‬‬ ‫فهرستکاندیدا هایاحتمالیاصولگرایانبرای‬ ‫انتخاباتریاست جمهوری‪،‬بلندباالاست؛ازنظامیانی‪،‬‬ ‫چونمحسنرضاییوحسیندهقانوحتیسعید‬ ‫محمدتاپرویزفتاحباافشاگری هایشدربارهمسئولین‬ ‫سابقوفعلیتاسعیدجلیلی‪،‬قالیبافورییسیوچندنفر‬ ‫دیگرکهامدنیانیامدنشانمحلبحثاینروزهاست‪.‬‬ ‫به گزارش صدای اصالحات به نق از فرارو‪،‬‬ ‫کمترازدهماهماندهبهانتخاباتریاستجمهوری‬ ‫هرچهرهشناخته شده ایازمیاناصولگرایانیک‬ ‫کاندیدایاحتمالیریاست جمهوریاست‪،‬تعدد‬ ‫نامزد هایاحتمالیموجبشدهتامحمدرضاباهنربرای‬ ‫مزاحبگوید‪«:‬باتوجهبهتعدادزیاداشخاصیکهبرای‬ ‫کاندیداتوریریاست جمهوریسال‪۱۴۰۰‬مطرح‬ ‫می شوند‪،‬مابایدتعدادیازایناشخاصرابهکشور های‬ ‫تازهاستقالل یافته‪،‬صادرکنیم‪».‬‬ ‫تکثرنامزد هایابهقولعزتاهللضرغامییک‬ ‫مینیبوسنامزددراستانهانتخاباتریاستجمهوری‬ ‫چالشپیشرویاصولگرایاناست‪.‬گزینه هاییگاهدانه‬ ‫درشتکههرکدامخودرایکرییس جمهورمی دانند‬ ‫ودربرخیمواقعبهغیرازکرسیریاستجمهوری‪،‬به‬ ‫هیچکرسیدیگریهمرضایتنمی دهند‪.‬‬ ‫درانتخاباتدودههاخیرنیزبزرگ ترینمشکل‬ ‫اصولگرایانبه ویژهازاغازدهه‪ ۹۰‬اختالف‪،‬تشتتو‬ ‫چندراییبودهاستووحدترابهگمشدهاصولگرایان‬ ‫بدلکردهاست‪.‬مشکلیکهشایدبهار‪ ۱۴۰۰‬باردیگر‬ ‫گریباناصولگرایانرابگیرد‪.‬‬ ‫***رقابت پیش از انتخابات را به درون‬ ‫انتخاباتنکشانیم‬ ‫حسینکنعانی مقدمفعالسیاسیاصولگرادراین‬ ‫باره در گفتگو با فرارو اظهار کرد‪ :‬اگر یک جریان‬ ‫سیاسی پیش از انتخابات رقابتی را درون خود به‬ ‫صورت هدایت شده و کنترل شده صورت بدهد‬ ‫می تواند از میان افراد باقی مانده در رقابت نهایی‪،‬‬ ‫بهترین گزینه ها را انتخاب کند‪ ،‬اما اگر این رقابت‬ ‫بهانتخاباتکشیدهشود‪،‬نامزد هایمتعددیدر‬ ‫انتخابات شرکت کنند و هیچ کدام هم کنار نروند و‬ ‫یک انتخاباتی شکل بگیرد که درون جریانی باشد این‬ ‫به ضرر جریان اصول گرایی است‪ .‬باید سعی کنیم‬ ‫نگذاریمچنیناتفاقیشکلبگیرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬درعین حال کسانی می توانند در‬ ‫عرصهانتخاباتحضورپیداکنندومطرحشوند‬ ‫که شاخص های الزم را داشته باشند این که کسی‬ ‫سلبریتیسیاسیباشدوبههمینبهانهبخواهدوارد‬ ‫عرصه انتخابات شود در حالی که نه کار اجرایی بلد‬ ‫است نه توان شکل گیری یک دولت منسجم و کارامد‬ ‫را دارد به نظرم وقت تلف کردن نظام و مردم است‪.‬‬ ‫این فعال سیاسی ادامه داد‪ :‬تجربه انتخابات‬ ‫قبلی ریاست جمهوری نشان داد که اقای قالیباف‬ ‫به نفع اقای رئیسی در اخرین مرحله کنار رفت و‬ ‫اصولگرایی با دو نامزد‪ ،‬انتخابات را ادامه داد یکی‬ ‫اقای میرسلیم بود که تا اخر ماند و یکی هم اقای‬ ‫رئیسی‪ ،‬اما اگر این بار تعدد نامزد وجود داشته باشد‬ ‫قطع ًا سازوکار وحدت قبل از اغاز انتخابات باید‬ ‫شکل بگیرد و نباید بگذاریم دو یا سه نفر در عرصه‬ ‫انتخاباتحضورداشتهباشندونخواهندکناربروند‪،‬‬ ‫چون باعث شکسته شدن اراء می شوند‪.‬‬ ‫کنعانی مقدمبیانکرد‪:‬قطع ًااگرانتخاباترقابتی‬ ‫نباشددیگرمعنیانتخاباتنمی دهد‪.‬قاعدت ًاباید‬ ‫جناح هایمختلفنامزدداشتهباشند‪.‬بهنظرنمی رسد‬ ‫رئیسجمهوراقلیتیبتواند ِ‬ ‫رئیسجمهورباشد‪.‬ما‬ ‫نیاز به یک رئیس جمهور با رای حداکثری داریم‬ ‫نهحداقلی؛بنابراینبایدرقابتانتخاباتیسنگینو‬ ‫شفاف باشد‪ .‬به نظر می اید در ‪ ۱۴۰۰‬چاره ای جز‬ ‫این نداریم که برای باال بردن مشارکت مردم یک‬ ‫مقدار فضا را بازتر و رقابت ها را بیشتر کنیم‪ .‬باید فضا‬ ‫رابرایحضورجناح هایمختلففراهمبکنیمبه‬ ‫طوریکهبتوانیممشارکتحداکثریراشکلبدهیم‪.‬‬ ‫درانتخاباتیک قطبیشدندیگرانتخاباتمعنیو‬ ‫مفهوم خودش را از دست می دهد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ممکن است اصولگرایان بتوانند به‬ ‫وحدت برسند و یک نامزد را هم معرفی کنند و‬ ‫در عرصه انتخابات هم برنده شوند‪ ،‬اما ما وقتی در‬ ‫انتخاباتبرندهواقعیهستیمکهمشارکتحداکثری‬ ‫اتفاق بیفتد و همه سالیق در عرصه انتخابات وارد‬ ‫شوند مردم هم حضور پیدا کنند ان وقت ما پیروزیم‬ ‫وگرنهانتخابرئیسجمهورحداقلینمی تواند‬ ‫مشکلی از کشور حل کند و بر مشکالت کشور‬ ‫اضافهمی کند‪.‬مارئیس جمهوریمی خواهیمکه‬ ‫رحمانی فضلی‪:‬‬ ‫مشکلی‬ ‫در روند برگزاری‬ ‫انتخابات نداشتیم‬ ‫مشکالت را حل کند نه این که مشکلی بر مشکالت‬ ‫نظاماضافهکند‪.‬‬ ‫او درباره چگونگی افزایش مشارکت با توجه‬ ‫به فضای مشارکت گریز حاکم بر جامعه گفت‪ :‬ما‬ ‫در انتخابات از یک سو انتخاب کننده و سوی دیگر‬ ‫انتخاب شوندهراداریم‪.‬بایدبرایمشارکتسیاسی‬ ‫انتخاب کنندگانکهمردمهستندفضارابازکنیمرقابت‬ ‫را جدی و واقعی کنیم موانع را برداریم و با ایجاد‬ ‫گفتمان غالبی که بتواند مردم را به خصوص ارای‬ ‫خاکستری را جذب کند کار را پیش ببریم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬در این باره احزاب و جناح های‬ ‫مختلف باید در تعیین ان ها و معرفی شان به مردم‬ ‫دقتکنندودنبالایننباشندکهفقطسلبریتی های‬ ‫سیاسی را مطرح کنند در حالی که برنامه و یک گروه‬ ‫کاری قوی مثل هیئت دولتی که از قبل مورد چالش و‬ ‫ارزیابیقرارگرفتهباشد؛ندارند‪.‬مردماگرببینندکسانی‬ ‫در صحنه سیاسی در حال فراهم کردن این سازوکار ها‬ ‫هستندمشتاقمی شوندبیایند‪.‬شوراینگهبانهم‬ ‫بایدنسبتبهصالحیتنامزد هایانتخاباتیفضارا‬ ‫بازتر بکند و اجازه بدهد که همه سالیق و جناح ها‬ ‫نماینده ایدرانتخاباتداشتهباشندتادرانتخابات‬ ‫رقابت واقعی و جدی تری اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫***احساسوظیفهشبانتخاباتینکنیم‬ ‫علی دورانی دیگر فعال سیاسی اصولگرا در‬ ‫گفتگو با فرارو در این باره گفت‪ :‬در انتخابات گذشته‬ ‫بیشترازاین کهرقبایاصولگرایانوانقالبیون‪،‬رقبای‬ ‫توانمندیباشندضعفبینشونگاهاصولگرایان‬ ‫و انقالبیون موجب پیروزی جناح رقیب شد‪.‬‬ ‫مخصوص ًادر انتخابات‪ ۹۲‬و‪ ۹۶‬اگر که اصولگرایان‬ ‫عقالنیت به خرج می دادند و بهترین کاندیدای خود را‬ ‫حمایت می کردند ما هشت سال گرفتار دولت اقای‬ ‫روحانینبودیم‪.‬‬ ‫او درباره چگونگی عبور از این چالش بیان‬ ‫کرد‪ :‬اگر که شورای ائتالف توانمندی ایجاد بشود و‬ ‫با شفافیت کار ها را پیش ببرد و پشت در های بسته‬ ‫جمع بندی خود را انجام ندهد مسئله حل می شود‪.‬‬ ‫از طرف دیگر عالوه بر این که شرایط کاندیدا ها را به‬ ‫ویژه برای این بازه زمانی مهم کشور و انقالب احصاء‬ ‫می کندبایدبهارایسرمایه هایاجتماعیاصول گرایان‬ ‫عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور‬ ‫در ستاد انتخابات کشور درخصوص‬ ‫برگزاری مرحله دوم انتخابات یازدهمین‬ ‫دوره مجلس شورای اسالمی اظهار‬ ‫داشت‪ :‬با همت نیروهای اجرایی‪،‬‬ ‫نظارتی‪ ،‬امنیتی و انتظامی و رسانه ای‬ ‫و کسانی که در انتخابات به ما کمک‬ ‫می کنند‪ ،‬امروز مرحله دوم انتخابات‬ ‫یازدهمین دوره مجلس شورای اسالمی‬ ‫را در ‪ 10‬حوزه‪ 23 ،‬شهرستان و ‪ 8‬استان‬ ‫برگزار می کنیم که تا االن الحمدهلل روند‬ ‫کار خوب بوده و مشکل خاصی نداشتیم‪.‬‬ ‫اغاز دور دوم انتخابات مجلس‬ ‫یازدهم در ‪ 10‬حوزه‬ ‫وی افزود‪ :‬ویژگی این مرحله این‬ ‫و نیرو های انقالبی توجه کند و حتم ًا حساسیت داشته‬ ‫باشد که به شکل معقول و واقعی سیستمی ایجاد‬ ‫کندکهبتواندنظرسرمایه هایاجتماعیوالیه های‬ ‫تشکیالتیهمسوباخودشرابدونهیچ گونه‬ ‫شائبه ای مورد توجه قرار بدهد‪ ،‬بازخورد بگیرد و با‬ ‫روش درست به کاندیدای اصلح برسد‪.‬‬ ‫این فعال سیاسی اضافه کرد‪ :‬این توقع وجود دارد‬ ‫که بعد از چند دور که ما در جمع بندی های نهایی‬ ‫دچار مشکل بودیم تالش بشود که کاندیدا هایی که‬ ‫درواقعمی دانندنمی توانندکاندیداینهاییباشندیا‬ ‫این که توان اداره کشور را با پیچیدگی هایی که وجود‬ ‫دارد ندارند وارد انتخابات نشوند‪ .‬خوب است یک‬ ‫نهضت و کمپینی اغاز بشود که از جریانات مختلف‬ ‫درخواست کند که به انتخابات وارد نشوند و درواقع‬ ‫احساسوظیفهنکنندکهبایددرانتخاباتحضور‬ ‫داشته باشند‪ .‬ما در طول این سال ها از احساس وظیفه‬ ‫اضافیبسیاریازشخصیت هایاصول گرادچار‬ ‫خسران هایبزرگیشدیم‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬خوبست که دوستان به نگرانی هایی‬ ‫که در طول این هشت سال به خاطر از دست رفتن‬ ‫فرصت های کشور جهت ابادانی و توسعه وجود‬ ‫داشت توجه کنند همه این ها را برای شب انتخابات‬ ‫خالصهبکنندوان جابهترینتصمیمرابگیرند‪.‬‬ ‫بر این اساس در‪ ۱۴۰۰‬انتخاباتی داشته باشیم که‬ ‫بارقه های امید جهت اصالح مدیریت و توسعه کشور‬ ‫همراه با عدالت را ایجاد کند‪.‬‬ ‫دورانیدربارهاحتمالانتخاباتیتکقطبی‬ ‫و درون گروهی بیان کرد‪ :‬پیش بینی می شود که‬ ‫اصالح طلباننتواننددرانتخاباتحضورجدیداشته‬ ‫باشند و برایش دالیل خوبی هم وجود دارد‪ .‬سرلیست‬ ‫اصالح طلبان در انتخابات مجلس در تهران رای کمی‬ ‫اوردندبنابرایناین هاان قدرنمی تواننددرانتخابات‬ ‫پیشروسربلندباشند‪.‬همچنیناقایروحانیبا‬ ‫عملکردعجیبوضعیفخودشهمهکارت های‬ ‫جناح مطلوب خودش را سوزاند‪ .‬به همین دلیل‬ ‫اصالح طلبانبههمینراحتینمی توانخودشانرا‬ ‫بازیابیکنند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬این که انتخابات همیشه دوقطبی‬ ‫باشد و این دو قطبی بودن به سمتی برود که بستر‬ ‫بود که با کرونا مواجه بودیم و مطابق‬ ‫مصوبات ستاد ملی مقابله با کرونا عمل‬ ‫کردیم و شرایطی که گفته شده بود‪،‬‬ ‫مانند اینکه گفتیم تمامی افراد باید‬ ‫ماسک داشته باشند و از خودکار خود‬ ‫استفاده کنند و امکان ضدعفونی نیز برای‬ ‫همه در اختیار گذاشتیم که مورد رعایت‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫وزیر کشور بیان کرد‪ :‬امیدواریم‬ ‫با انتخابات سالم و قانونی که امروز‬ ‫خواهیم داشت‪ ،‬بتوانیم اسیب شناسی‬ ‫و جمع بندی برای برگزاری انتخابات‬ ‫باشکوه در ‪ 1400‬برای ریاست جمهوری‬ ‫داشته باشیم که اگر وضعیت کرونا تداوم‬ ‫داشته باشد‪ ،‬باید برای ان شرایط و‬ ‫مقتضیات خاصی را در نظر بگیریم‪.‬‬ ‫ترامپنمی تواندقهرماناسلحه سازانباشدوهم زمانژستصلح طلبیبگیرد‬ ‫یک تحلیلگر امریکایی با انتقاد از تالش‬ ‫امریکا برای فروش تسلیحات به امارات در‬ ‫پی توافق برقراری روابط این کشور با رژیم‬ ‫صهیونیستی‪ ،‬توافق مذکور را توافق «صلح در برابر‬ ‫تسلیحات» خواند‪.‬‬ ‫اریل گلد از مدیران جنبش صلح طلب‬ ‫امریکایی «کدپینک» (‪ )Codepink‬در‬ ‫یادداشتی که در وبسایت خبری تحلیلی «انتی وار»‬ ‫منتشر شده می نویسد که صلحی ترامپ از ان دم‬ ‫می زند از راه فروش تسلیحات بیشتر به امارات به‬ ‫دست نخواهد امد‪.‬‬ ‫در این یادداشت همچنان با انتقاد از رفتار‬ ‫دوگانه ترامپ در خصوص اسلحه سازان‬ ‫امریکایی گفته است ترامپ نمی تواند از‬ ‫پایان دادن به جنگ های بی پایان ایاالت متحده‬ ‫در خارج سخن بگوید و هم زمان قراردادهای‬ ‫تسلیحاتی پی درپی امضا کند و بودجه وزارت‬ ‫دفاع را افزایش دهد‪.‬‬ ‫خالصه این یادداشت به شرح زیر‬ ‫است‪:‬‬ ‫پانزدهم سپتامبر دونالد ترامپ میزان بنیامین‬ ‫نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و شیخ عبداهلل بن زاید‬ ‫ال نهیان وزیر خارجه امارات خواهد بود تا مراسم‬ ‫امضای توافق امارات با اسرائیل برای عادی سازی‬ ‫روابط انجام شود‪ .‬این توافق که «معاهده ابراهام»‬ ‫نام گذاری شده مورد انتقاد بسیاری قرار دارد‪،‬‬ ‫چرا که حتی یک امتیاز نیز برای فلسطینیان در‬ ‫برندارد‪ .‬اما کمی بعد از اعالم این توافق‪ ،‬مشکل‬ ‫دیگری پدید امد‪ :‬امریکا می خواهد ده ها میلیارد‬ ‫دالر تسلیحات به امارات بفروشد‪ .‬احتماالً فروش‬ ‫تسلیحات از انگیزه های اصلی امریکا برای‬ ‫پیگیری توافق بوده است‪.‬‬ ‫کمتر از یک هفته بعد از اینکه ترامپ روز ‪۱۳‬‬ ‫اگوست توافق امارات و اسرائیل را اعالم کرد‪،‬‬ ‫رسانه ها افشا کردند که جارد کوشنر مشاور ارشد‬ ‫و داماد ترامپ و نیز میگوئل کوره ا مدیر ارشد‬ ‫خاورمیانه شورای امنیت ملی امریکا مخفیانه در‬ ‫تالش برای فروش جنگنده های ‪ ،F-۳۵‬پهپادهای‬ ‫مسلح و دیگر تسلیحات پیشرفته به امارات بوده اند‪.‬‬ ‫انور قرقاش‪ ،‬وزیر خارجه امارات‪ ،‬گفت که‬ ‫این کشور درخواست خرید ‪ F-۳۵‬را شش سال‬ ‫پیش مطرح کرده بوده است‪ .‬قرقاش این ادعا که‬ ‫توافق عادی سازی به درخواست خرید ‪F-۳۵‬‬ ‫مرتبط است را رد کرد‪ .‬اما مقامات ارشد دولت‬ ‫ترامپ بعدا ً اعالم کردند که توافق عادی سازی‬ ‫راه فروش تسلیحات به امارات را هموار کرده‬ ‫است‪ .‬روز ‪ ۱۸‬اگوست‪ ،‬روزنامه اسرائیلی ‪YNet‬‬ ‫‪ News‬گزارش داد که توافق امارات و اسرائیل‬ ‫شامل یک «بند مخفی» بود که بر اساس ان‬ ‫امارات می تواند میلیاردها دالر تجهیزات نظامی‬ ‫پیشرفته از امریکا بخرد‪.‬‬ ‫بی اطالعی نتانیاهو از توافق!‬ ‫نتانیاهو که استاد اجرای درام های سیاسی‬ ‫است از احتمال خرید ‪ F-۳۵‬توسط امارات و در‬ ‫نتیجه تهدید جایگاه نظامی اسرائیل در خاورمیانه‬ ‫ابراز ناراحتی کرد‪.‬‬ ‫جنگ یمن موجب مرگ هزاران غیرنظامی‬ ‫شده و یکی از فاجعه بارترین بحران های بشری‬ ‫را در کره زمین رقم زده است‪ ،‬اما در عوض به‬ ‫شرکت هایی چون رایتئون و بوئینگ و الکهید‬ ‫مارتین کمک کرده بر ثروت افسانه ای خود‬ ‫بیفزایند‪.‬‬ ‫بعد از اعتراض نتانیاهو و ادعای وی که‬ ‫از توافق تسلیحاتی اطالع نداشته است‪ ،‬به نظر‬ ‫می رسید که توافق اسرائیل و امارات لرزان‬ ‫شده است‪ .‬نتانیاهو در ادامه ادعای یدیعوت‬ ‫احارونوت‪ ،‬نیویورک تایمز و دیگر رسانه ها‬ ‫مبنی بر اینکه توافق تسلیحاتی امریکا و امارات‬ ‫محرک اصلی توافق عادی سازی روابط بین‬ ‫اسرائیل و امارات بوده را «اخبار جعلی» خواند و‬ ‫گزارش این رسانه ها مبنی بر اینکه وی از ابتدا در‬ ‫جریان توافق تسلیحاتی بوده را رد کرد‪.‬‬ ‫اما نتانیاهو در ادامه پس از دیدار با مایک‬ ‫پمپئو وزیر خارجه امریکا در اورشلیم در حین‬ ‫برگزاری اجالس سراسری حزب جمهوری خواه‪،‬‬ ‫اعتراض علنی به فروش تسلیحات امریکایی به‬ ‫امارات را متوقف کرد‪.‬‬ ‫هرکسی که تحوالت خاورمیانه را دنبال‬ ‫کند می داند که نتانیاهو چه سیاستمدار حقه بازی‬ ‫است؛ بنابراین تعجبی ندارد که نتانیاهو از توافقی‬ ‫که با ان موافق بوده حداکثر استفاده را کرده و‬ ‫بعد شروع به انتقاد و انکار اطالع از توافق کرده‬ ‫تا برتری نظامی اسرائیل (و منافع اسلحه سازان‬ ‫امریکایی) را حفظ کند‪.‬‬ ‫روزنامه یدیعوت احارونوت روز ششم‬ ‫سپتامبر گزارش داد که نتانیاهو خواستار دریافت‬ ‫تسلیحات امریکایی بیشتر خواهد شد تا اثر فروش‬ ‫تسلیحات به امارات خنثی شود‪ .‬این تسلیحات‬ ‫جدید عالوه بر کمک تسلیحاتی ساالنه ‪۳,۸‬‬ ‫میلیارد دالری امریکا به اسرائیل خواهد بود‪.‬‬ ‫ترامپ‪ ،‬قهرمان جنگ طلبان‬ ‫ترامپ روز هفتم سپتامبر از زدوبند برای‬ ‫فروش بیشتر و بیشتر تسلیحات امریکا و نیز‬ ‫جنگ های بی پایان ایاالت متحده در خارج‬ ‫انتقاد کرد‪ .‬ترامپ همچنین از وزارت دفاع‬ ‫امریکا انتقاد کرد و گفت رهبران پنتاگون «فقط‬ ‫می خواهند بجنگند تا شرکت های شگفت انگیزی‬ ‫که بمب ها و جنگنده ها و بقیه چیزها را می سازند‬ ‫همچنان خوشحال باشند‪».‬‬ ‫اما ترامپ خود با توافق برای فروش ده ها‬ ‫میلیارد دالر تسلیحات به اماراتی که درگیر جنگ‬ ‫یمن است و تا همین اواخر از سردمداران جنگ‬ ‫بی رحمانه در یمن بود‪ ،‬در حال خوشحال کردن‬ ‫این «شرکت های شگفت انگیز» است‪.‬‬ ‫تناقض در گفتار و رفتار ترامپ منحصر به‬ ‫توافق اخیر «صلح در برابر تسلیحات» با امارات‬ ‫نیست‪ .‬ترامپ تنها شش ماه بعد از حضور در کاخ‬ ‫سفید‪ ،‬توافقی ‪ ۱۱۰‬میلیارد دالری برای فروش‬ ‫انتخاباتراهمدوقطبیبکندکاردرستینیست‪.‬‬ ‫رقابت می تواند در میان نیرو های انقالبی و اصول گرا‬ ‫خالصه شود گرچه فضای کشور دارد به سمت‬ ‫مدیریت شسته و رفته می رود‪ .‬به نظر می رسد هرچه‬ ‫بهانتخاباتنزدیکمی شویماحتمالتفاهمروی‬ ‫کاندیدای اصلی زیاد می شود و ان شاءاهلل این تفاهم به‬ ‫دولت جوان و کوشا و فعال منجر شود‪.‬‬ ‫این فعال اصولگرا اظهار کرد‪ :‬فکر می کنم مدل‬ ‫انتخابات پیش روی ما مدلی از همراهی و هم سویی‬ ‫دلسوزان و بزرگان نظام باشد نه به این معنا که‬ ‫همه شانبروندکاندیدابشوندبلکهکسانیکهدرصدد‬ ‫کاندیداتوریهستندهمه شانبهسودیکمدیر‬ ‫توانمند و کارامد کنار بروند و کمکش کنند تا یک‬ ‫دولت و فعال و جوان مستقر شود‪ .‬اگر اصولگرایان‬ ‫عقالنیت به خرج بدهند و دچار بعضی احساس‬ ‫مسئولیت هایغلطشبانتخاباتینشوندمی تواننددر‬ ‫بازه زمانی نزدیک به انتخابات این جمع بندی را داشته‬ ‫باشندکهاصولگرایانوکاندیدایبرترشانپیش برنده‬ ‫انتخاباتباشند‪.‬‬ ‫ویهمچنینبههممسلک هایاصولگرای‬ ‫خود توصیه کرد‪ :‬کسانی که دغدغه حفظ انقالب را‬ ‫دارند و عالقمند به رهبری و نظام اسالمی هستند به‬ ‫این توجه کنند که انجام وظیفه و عمل به مسئولیت‬ ‫دررئیس جمهورشدنخالصهنمی شودومی توانند‬ ‫در الیه های مختلف مدیریتی دولت اعم از وزرا‬ ‫و استاندار ها فعالیت بکنند و به ایجاد یک دولت‬ ‫توانمندکمککنند‪.‬بهنظرمناین کههمهدغدغه های‬ ‫مدیریتیداشتهباشندوبخواهندکاندیداشوندوبعد‬ ‫هم سهم خواهی کنند این خیلی غلط است‪ .‬کسی که‬ ‫توانمندی دارد می تواند به جای اعالم کاندیداتوری در‬ ‫دولت اینده انقالبی و اصول گرایی که تشکیل می شود‬ ‫نقش خودش را به خوبی ایفا کند‪.‬‬ ‫دورانیهمچنیندربارهاحتمالجذبنیرو های‬ ‫کارامد از جریان اعتدالی و میانه افزود‪ :‬ائتالف سیاسی‬ ‫تعریف خودش را دارد و صورت نمی گیرد‪ .‬اما‬ ‫ائتالفی که براساس کارامدی و تعهد به خدمت به‬ ‫مردمباشدمی تواندهمهنیرو هایدلسوزوعالقمند‬ ‫که محتوای انقالب را قبول دارند در بر بگیرد‪.‬‬ ‫تسلیحات با عربستان امضا کرد که در حال جنگ‬ ‫در یمن است‪ .‬ماه اوریل سال ‪ ۲۰۱۹‬نیز ترامپ‬ ‫از قدرت وتو برای لغو الیحه کنگره به منظور‬ ‫پایان دادن به مداخله نظامی امریکا در جنگ یمن‬ ‫استفاده کرد‪ .‬جنگ یمن موجب مرگ هزاران‬ ‫غیرنظامی شده و یکی از فاجعه بارترین بحران های‬ ‫بشری را در کره زمین رقم زده است‪ ،‬اما در‬ ‫عوض به شرکت هایی چون رایتئون و بوئینگ و‬ ‫الکهید مارتین کمک کرده بر ثروت افسانه ای‬ ‫خود بیفزایند‪.‬‬ ‫نتانیاهو از توافقی که با ان موافق بوده‬ ‫حداکثر استفاده را کرده و بعد شروع به انتقاد‬ ‫و انکار اطالع از توافق کرده تا برتری نظامی‬ ‫اسرائیل (و منافع اسلحه سازان امریکایی) را‬ ‫حفظ کند‪.‬‬ ‫ترامپ نه تنها با مداخله امریکا در یمن‬ ‫مخالف نکرد‪ ،‬بلکه ماه می ‪ ۲۰۱۹‬دولت وی‬ ‫به طور اضطراری و بدون تایید کنگره اقدام به‬ ‫انعقاد یک توافق تسلیحاتی ‪ ۸,۱‬میلیارد دالری با‬ ‫عربستان سعودی‪ ،‬اردن و امارات کرد‪.‬‬ ‫ترامپی که از وزارت دفاع امریکا انتقاد‬ ‫می کند در دوران ریاست جمهوری خود هرسال‬ ‫بودجه وزارت دفاع را افزایش داده است‪ .‬سال‬ ‫‪ ۲۰۲۰‬شاهد اختصاص بودجه هنگفت ‪۷۳۸‬‬ ‫میلیارد دالری به پنتاگون بودیم و برای سال‬ ‫‪ ۲۰۲۱‬نیز صحبت از اختصاص بودجه ‪ ۷۵۰‬میلیارد‬ ‫دالری است‪.‬‬ ‫ترامپ نمی تواند این توافق ها را امضا کند و‬ ‫هم زمان خود را قهرمان صلح دوستی نشان دهد که‬ ‫می خواهد افسار البی صنعتی ‪ -‬نظامی در امریکا‬ ‫را در دست بگیرد‪.‬‬ ‫در رزمایش ذوالفقار ‪ ۹۹‬انجام شد؛‬ ‫انهداماهدافدراب های‬ ‫دوردستتوسطپهپادسیمرغ‬ ‫در ادامه برگزاری مراحل اصلی رزمایش مشترک ذوالفقار‬ ‫‪ ۹۹‬ارتش‪ ،‬پهپاد بومی سیمرغ نیروی دریایی ارتش با استفاده از‬ ‫بمب های هوشمند و نقطه زن «سدید»‪ ،‬اهداف خود در اب های‬ ‫دوردست را مورد حمله و اصابت قرار داد‪ .‬در این مرحله از‬ ‫رزمایش پهپاد سیمرغ با پرواز از پایگاه مبدا و طی مسافت بیش‬ ‫از هزار کیلومتر موفق به هدف قرار دادن یک فروند شناور‬ ‫سطحی در اب های دوردست با استفاده از بمب های هوشمند و‬ ‫نقطه زن سدید شد‪.‬‬ ‫براساس این گزارش‪ ،‬پهپاد رزمی سیمرغ با برد بلند‬ ‫عملیاتی و مداومت پروازی ‪ ۲۴‬ساعت که قابلیت اجرای‬ ‫عملیات های مختلفی از جمله گشت‪ ،‬شناسایی‪ ،‬اجرای عملیات‬ ‫رزمی و جنگال را دارد‪ ،‬اذرماه سال ‪ ۱۳۹۸‬با حضور فرمانده‬ ‫نیروی دریایی ارتش به منطقه سوم دریایی نبوت نداجا در‬ ‫کنارک ملحق شد‪.‬‬ ‫شلیک موفق موشک زیرسطح به سطح از زیر دریایی‬ ‫همچنین در این رزمایش‪ ،‬زیردریایی کالس غدیر با‬ ‫موفقیت یک فروند موشک کروز زیرسطح به سطح را علیه‬ ‫هدف شناوری شلیک کرد‪ .‬این موشک زیرسطحی قابلیت‬ ‫نصب بر روی هرنوع زیردریایی را دارد و امروز این موشک‬ ‫در مراحل تولید انبوه قرار گرفته و همه زیردریایی های ارتش‬ ‫به این موشک مجهز خواهند شد‪.‬موشک زیرسطح‪ ،‬دست‬ ‫بلندی را برای نیروی دریایی در زیر سطح ایجاد می کند و علیه‬ ‫دشمن یک توان کوبنده و جدی است‪ .‬برد این موشک در‬ ‫اینده به میزان قابل توجهی افزایش پیدا خواهد کرد‪ .‬عالوه بر‬ ‫زیردریایی های کالس غدیر‪ ،‬زیردریایی تمام ایرانی فاتح نیز‬ ‫قابلیت شلیک موشک کروز ضد کشتی را دارد‪.‬موشک نصب‬ ‫شده بر روی زیردریایی فاتح‪ ،‬نسل جدیدی از موشک نصر‬ ‫است که در پروژه «جاسک‪ »۲‬به نتیجه رسیده و با نمونه های‬ ‫گذشته موشک کروز نصر از لحاظ بُرد و قدرت انهدام نیز‬ ‫تفاوت هایی دارد‪.‬‬ صفحه 2 ‫فیلمبرداری«نهسالگی»بهپایانرسید‬ ‫بهروز مفید تهیه کننده فیلم سینمایی «نه سالگی» گفت‪ :‬فیلمبرداری فیلم به تازگی به پایان رسیده و در حال حاضر مشغول کار های پساتولید هستیم‪.‬او گفت‪ :‬تالش مان بر این است‬ ‫که یک نسخه اولیه از تدوین را تا اوایل مهر اماده کنیم‪.‬فیلمنامه «نه سالگی» را «امیرمحمد عبدی» نوشته و از بازیگران ان می توان به حمید لوالیی‪ ،‬امیر غفارمنش‪ ،‬حسین سلیمانی‪،‬‬ ‫مونا غمخوار‪ ،‬نیوشا علیپور‪ ،‬ارشام ابری‪ ،‬ارمین جداخوانی و اریا نرج ابادی اشاره کرد‪.‬در این فیلم سینمایی‪ ،‬عیسی یوسفی پور عروسک گردان بوده و مسعود کرامتی به جای کاراکتر‬ ‫عروسکی فیلم صحبت کرده است‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شنبه ‪ 22 -‬شهریور ‪ 1399‬شماره ‪1170‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫بیموامیدیکاتفاقدر‪120‬سالگی‬ ‫کرونارمقسینماراگرفت‬ ‫گزارشی از حال و روز سینمای ایران در روز ملی سینما‬ ‫هر چند هیچ مبنای تاریخی و دقیقی از نامگذاری روز ملی‬ ‫سینما در بیست و یکمین روز از ششمین ماه سال وجود ندارد‪ ،‬اما‬ ‫سینمای ایران همه ساله این روز را جشن می گیرد‪ .‬سینمای ایران‬ ‫تنها چند سال بعد از اختراع ان توسط برادران لومیر اغاز به کار‬ ‫کرد و از این منظر می توان ایران را جزو کشورهای پیشرو در این‬ ‫صنعت دانست که خیلی زود خودش را با هنر هفتم و پرده نقره ای‬ ‫سازگار کرد‪.‬‬ ‫سال ‪ ۹۹‬اما برای سینمای ایران سال خوبی نبود‪ .‬شیوع گسترده‬ ‫ویروس کرونا در کشور و تعطیلی گسترده کسب و کارها‬ ‫از جمله تولید و پخش فیلم در سینمای ایران‪ ،‬باعث شد تمام‬ ‫معادالت اقتصادی و تولیدی در سینما دستخوش تغییر شود‪.‬‬ ‫در دهه ‪ ۹۰‬سینمای ایران از لحاظ جذب مخاطب روند رو به‬ ‫رشدی را سال به سال تا سال ‪ ۹۸‬طی کرد و سال ‪ ۹۹‬با تعطیلی و‬ ‫وقفه های چند ماهه در بازگشایی سینماها و اکران نشدن فیلم های‬ ‫مخاطب پسند‪ ،‬حال و روز سینما را تا حد زیادی رو به وخامت‬ ‫گذاشت‪.‬‬ ‫اکران انالین و سالن هایی که تعطیل شدند‬ ‫محمدحسین فرحبخش تهیه کننده سینمای ایران که در‬ ‫تابستان امسال فیلم سینمایی «زنها فرشته اند‪ »۲‬را اکران کرد در‬ ‫گفت وگویی با ایلنا درباره وضعیت سینماها در سال ‪ ۹۹‬گفت‪:‬‬ ‫تا پایان سال هیچ چاره ای برای سینمای ایران جز اینکه به سمت‬ ‫اکران انالین برود‪ ،‬وجود ندارد و دولت باید فکر اساسی برای‬ ‫حمایت از سالن های سینما و ورشکستگی انها بکند‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬سینما از لحاظ رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشتی امن ترین نقطه است و حتی به جرات می گویم از‬ ‫خانه هایمان هم بهداشتی تر است چراکه بعد از هر سانس تمام‬ ‫محوطه سالن سینما ضدعفونی می شود و این تبلیغات منفی علیه‬ ‫سینما باعث برخی بدبینی ها شده است‪ .‬من امیدوارم در هفته های‬ ‫اینده با اکران چند فیلم مخاطب پسند شرایط سالن های سینما و‬ ‫رونق انها بهبود پیدا کند‪.‬‬ ‫به امید روزهای بهتر و اکران فیلم های مخاطب پسند‬ ‫همچنین سعید خانی مدیرعامل موسسه «خانه فیلم» و از‬ ‫تهیه کنندگان سینما درباره وضعیت سینماها در سال ‪ ۹۹‬گفت‪:‬‬ ‫سینماها برای گذران تفریح و سرگرمی جای امنی است‪ .‬مشکل‬ ‫اصلی که باعث شده سینماها نتوانند رونق بگیرند نبود فیلم خوب‬ ‫برای اکران است‪ .‬دولت باید برای صاحبان فیلم انگیزه ایجاد کند‬ ‫تا چرخه نمایش فیلم ها هم شکل منطقی به خودش بگیرد و از این‬ ‫رکود خارج شود‪.‬‬ ‫وی در ادامه گفت‪ :‬پیشنهادی که من ان را مطرح کردم‪،‬‬ ‫این بود که دولت اصل پول تولید فیلم ها را به عنوان تضمین در‬ ‫اختیار صاحبان اثار بگذارد و از طرفی با همکاری شهرداری و‬ ‫صداوسیما شرایط تبلیغی خوبی فراهم کنند تا مردم به سینماها‬ ‫بروند‪ .‬مطمئن باشید اگر این اتفاق بیفتد دیگر نیازی نیست از‬ ‫پولی که به عنوان تضمین اکران از سوی دولت پرداخت شده‪،‬‬ ‫صاحبان فیلم استفاده کنند زیرا فیلم هایی که در حال حاضر در‬ ‫اکران است مخاطب را ترغیب نمی کند که به سینما برود‪.‬‬ ‫پرونده اکران ‪ ۹۹‬بسته می شود؟‬ ‫تعطیلی سالن های سینما موضوعی است که بسیاری از اهالی‬ ‫سینما نسبت به وقوع ان احساس نگرانی و خطر می کنند‪.‬‬ ‫محمدرضا لطفی کارگردان سینمای ایران که سال گذشته‬ ‫فیلم «تعارض» را در جشنواره فیلم فجر داشت در همین رابطه‬ ‫ایکاش هاییبرایصنایعدستی‬ ‫به ایلنا گفت‪ :‬به نظر می رسد از االن باید پرونده اکران سال ‪۹۹‬‬ ‫را بسته شده بدانیم چراکه فرصت طالیی اکران کامال از دست‬ ‫رفت‪ .‬در این شرایط باید منتظر معجزه ای باشیم تا ریشه این‬ ‫بیماری خشک شود و زندگی به حالت عادی برگردد‪ .‬در غیر این‬ ‫صورت به نظر می رسد روزهای تلخ تری هم در انتظار سینما باشد‪.‬‬ ‫کارگردان «روایت ناپدید شدن مریم» در ادامه گفت‪ :‬سالن های‬ ‫سینما در وضعیت فعلی طبیعی است که نمی توانند جذب مخاطب‬ ‫کنند و این هشدار را پیش از بازگشایی سینماها داده بودیم‪ .‬دلیل‬ ‫ان هم خیلی واضح است؛ ترس از حضور در سالن های سینما از‬ ‫طرف مردم و اکران نشدن فیلم هایی که جذب مخاطب کنند‪،‬‬ ‫باعث شد امروز شاهد باشیم بسیاری از سالن های سینما نیروهای‬ ‫خود را تعدیل کنند و رفته رفته چراغ سینماها خاموش شود‪.‬‬ ‫همچنین رضا سعیدی پور عضو هیات مدیره انجمن سینماداران‬ ‫ایران و مدیر سابق پردیس سینما ازادی در همین رابطه گفت‪:‬‬ ‫بحران ناشی از ویروس کرونا در مشاغل و کسب و کارها یک‬ ‫اتفاق جهانی است و شرکت های بزرگی همچون بوئینگ هم‬ ‫تعدیل نیرو کردند و این نشان می دهد که این موضوع امری‬ ‫اجتناب ناپذیر است‪.‬سعیدی پور در ادامه افزود‪ :‬ما در انجمن‬ ‫سینماداران واقعا از سازمان سینمایی تشکر می کنیم چراکه از‬ ‫نزدیک شاهد هستیم چقدر دغدغه حفظ سالن های سینما برای‬ ‫مدیران سینمایی در اولویت است و تا امروز هر انچه که در توان‬ ‫داشتند‪ ،‬انجام دادند‪ .‬واقعیت این است یک جاهایی دیگر دست‬ ‫مدیران و سازمان ها نیست‪ .‬در شرایط فعلی دیگر چیزی در بساط‬ ‫نیست و کشور همانند دیگر نقاط دنیا در شرایط سخت اقتصادی‬ ‫است‪.‬‬ ‫به نظر می رسد سینمای ایران در سالی که شمع ‪ ۱۲۰‬سالگی‬ ‫خودش را در قرنطینه فوت می کند به روزگار پر از بیم و امید‬ ‫اینده فکر می کند‪ .‬روزگاری که وابسته به جهان تازه پس از‬ ‫ویروس کرونا باید با جدیت بیشتری به سمت تولید با کیفیت و‬ ‫شرایط بهتر حرکت کند‪ .‬شاید این تنفس برای سینمای ایران الزم‬ ‫بود تا در استانه فصلی تازه به رویدادها و تولیدات و مخاطبان‬ ‫خود با دید متفاوت نگاه کند و بتواند از این صنعت پر سود و‬ ‫سرگرمی ساز در جهت رشد عقلی و اجتماعی جامعه بهره ببرد‪.‬‬ ‫سینما ادم تربیت می کند! روز ملی سینما مبارک‪.‬‬ ‫زرین دست‪:‬‬ ‫موفقیترابا«سازدهنی»چشیدم‬ ‫مرادخانی خاطرنشان کرد‪ :‬باید این نکته‬ ‫را در نظر داشت که این معافیت تا سقف ‪۲۰۰‬‬ ‫میلیون تومان خبر جدید نیست و اقای مونسان‬ ‫در تاریخ ‪ ۷‬اردیبهشت ماه امسال نیز این جمله‬ ‫را مطرح کرده بود‪ .‬چرا این خبر باید دوباره‬ ‫مطرح شود؟ ان هم در شرایطی که اخرین‬ ‫جلسه کمسیون اقتصادی با موضوع اصالح‬ ‫قانون معافیت مالیاتی بر اساس انچه روی‬ ‫سایت هیات دولت منتشر شده‪ ۲۷ ،‬مرداد بوده‬ ‫است‪.‬‬ ‫او اظهار کرد‪ :‬در این میان یا ماده ‪۱۴۲‬‬ ‫به جای خود باقی است و طبق ان همه‬ ‫مجموعه های حقیقی و حقوقی مشمول معافیت‬ ‫مالیاتی هستند‪ ،‬یا اینکه محتوای ان با سقف‬ ‫یک کارشناس صنایع دستی بر این باور‬ ‫صنایع دستی با معاون اقتصادی وزارت امور‬ ‫درامد تا ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان برای کارگاه های‬ ‫حقیقی جابه جا شده است‪ .‬امیدوارم هر چه‬ ‫است که معافیت مالیاتی صنایع دستی با شبهاتی‬ ‫اقتصاد داشته‪ ،‬ما اعتراض کردیم و قرار شده‬ ‫زودتر نسبت به روشن سازی افکار عمومی در‬ ‫شرایط معافیت مالیاتی هنرمندان‪ ،‬صنعت گران‬ ‫ماده ‪ ۱۴۲‬به قوت خودش باقی بماند و به همین‬ ‫تکلیف روشن شود‪.‬‬ ‫را برای اشخاص حقیقی تا سقف ‪ ۲۰۰‬میلیون‬ ‫سقف معافیت مالیاتی تا درامد سالیانه ‪۲۰۰‬‬ ‫همراه و نیاز است که مسووالن این حوزه‬ ‫و کارگاه های فعال در این حوزه را به صورت‬ ‫کامال مشخص روشن کنند‪.‬‬ ‫حجت اله مرادخانی‪ ،‬پژوهشگر صنایع‬ ‫خالق و مدرس دانشگاه‪ ،‬در گفت وگویی با‬ ‫ایسنا درباره سرانجام قانون معافیت مالیاتی‬ ‫هنرمندان صنایعدستی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬روز‬ ‫که در پیش نویس مورد نظر‪ ،‬معافیت مالیاتی‬ ‫منظور سازمان امور مالیاتی متن پیشنویس خود‬ ‫تومان درامد سالیانه اصالح کند‪.‬‬ ‫این کارشناس صنایع دستی تصریح کرد‪:‬‬ ‫این در حالی است که بر اساس ماده ‪،۱۴۲‬‬ ‫کارگاه های فرش دستباف و صنایع دستی و‬ ‫دوشنبه (‪ ۱۰‬شهریور ماه) خبری روی وبسایت‬ ‫شرکت های تعاونی و اتحادیه های مربوط به‬ ‫اقای مونسان (وزیر میراث فرهنگی‪ ،‬صنایع‬ ‫کلیه کارگاه های حقیقی و حقوقی‪ .‬اما اقای‬ ‫وزارت میراث فرهنگی منتشر شد که از قول‬ ‫دستی و گردشگری) این جمله مطرح شد که‬ ‫انها از پرداخت مالیات معاف هستند؛ در واقع‬ ‫این زمنیه توضیح مشخصی ارائه داده شود تا‬ ‫مرادخانی یاداور شد‪ :‬به هر حال اگر جریان‬ ‫میلیون تومان درست باشد‪ ،‬مسیری باز می شود‬ ‫که حال صنایع دستی را بدتر می کند‪ ،‬این‬ ‫درحالی است که عرصه های فرهنگی به دالیلی‬ ‫همچون ظرفیت باالی اشتغال زایی در هه جای‬ ‫دنیا مورد حمایت دولت ها هستند‪.‬‬ ‫این کارشناس صنایع دستی در بخش پایانی‬ ‫صحبت های خود تصریح کرد‪ :‬کاش به جای‬ ‫وزیر این موضوع را فقط برای اشخاص حقیقی‬ ‫این نشست ها برای وضعیت بد صنایع دستی در‬ ‫تعاونی و اتحادیه ها مشمول پرداخت مالیات‬ ‫به عنوان مثال در این مدت می توانستیم با‬ ‫سالیانه انها از ‪ ۲۰۰‬میلیون تومان بیشتر است‬ ‫برای معرفی و فروش صنایع دستی برداریم‪ .‬یا‬ ‫تولیدکنندگان صنایعدستی از پرداخت مالیات‬ ‫مطرح کرده اند‪ .‬بر این اساس همه شرکت های‬ ‫این روزهای کرونایی تدبیری اندیشیده می شد‬ ‫کمسیون اقتصادی هیات دولت ارجاع داده‬ ‫می شوند و همچنین کارگاههایی که درامد‬ ‫استفاده از بستر فضای مجازی‪ ،‬گام های موثری‬ ‫معاف شده اند‪ .‬اعالم این خبر نیز به جلسه‬ ‫شده که بر اساس ان معافیت ماده ‪ ۱۴۲‬قانون‬ ‫مالیات های مستقیم به قوت خودش باقی بماند‪.‬‬ ‫نیز موظف به پرداخت مالیات هستند‪ .‬البته باید‬ ‫اینکه کاش توضیح داده می شد که چرا بعد‬ ‫پیشنهاد لغو معافیت مالیات حوزه صنایع دستی‪،‬‬ ‫است رسانه اشتباه کرده باشد؛ یا اینکه اینگونه‬ ‫حمایت استادکاران صنایع دستی که سال ‪۹۶‬‬ ‫وجود دارد‪ .‬اقای وزیر در بخشی از مصاحبه‬ ‫که خوب است مطرح شود و بخش های دیگر‬ ‫هنوز به نتیجه نرسیده است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬در این میان با توجه به پیشینه‬ ‫در این مصاحبه چند تعارض سوال برانگیز‬ ‫خود مطرح کرد که در جلسه ای که معاون‬ ‫این احتمال را هم در نظر داشت که ممکن‬ ‫تصمیم گرفته شده که صرفا بخشی از حقیقت‬ ‫مسکوت بماند‪.‬‬ ‫از سه سال هنوز ایین نامه های اجرایی قانون‬ ‫مصوب شده و قرار بود ظرف ‪ ۶‬ماه ابالغ شود‪،‬‬ ‫علیرضا زرین دست با اشاره به این که با فیلم «سازدهنی» طعم‬ ‫موفقیت را برای اولین بار در سال ‪ ۵۲‬چشید‪ ،‬گفت‪ :‬فیلمسازان نسل‬ ‫سوم تاثیر زیادی بر سینمای ایران گذاشته اند‪.‬‬ ‫به نقل از روابط عمومی موزه سینما‪ ،‬علیرضا زرین دست‬ ‫در گفت وگویی به مناسبت روز ملی سینما با فریدون جیرانی در‬ ‫موزه سینمای ایران با تبریک صد و بیست ساله شدن سینمای ایران‬ ‫و با اشاره به این که بیشترین همکاری اش با فیلمسازانی بوده که‬ ‫اثارشان به عنوان سینمای روشنفکری شناخته می شود‪ ،‬گفت‪ :‬در‬ ‫دوره ای تعدادی از فیلم هایی که می توانست در ماهر شدن به من‬ ‫کمک کند‪ ،‬سینمای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان‬ ‫بود؛ مثل فیلم های سازدهنی‪ ،‬تجربه و زنگ تفریح و یکی از بهترین‬ ‫فیلمبرداری های سیاه و سفید من مربوط به فیلم «تجربه» است‪.‬‬ ‫او با بیان این که در تیتراژ فیلم «رشید» با عباس کیارستمی اشنا‬ ‫شده است‪ ،‬افزود‪ :‬اشنایی ما در دفتر فیلمسازی علی عباسی بود و‬ ‫بعد از ان یادم می اید کیارستمی افسر وظیفه در پلیس راه جاجرود‬ ‫بود که من در ان جا با او مالقاتی داشتم و در مورد تیتراژ فیلم با هم‬ ‫صحبت کردیم‪.‬‬ ‫زرین دست در پاسخ به این که او با اکثر نسل دومی ها نظیر‬ ‫داریوش مهرجویی‪ ،‬مسعود کیمیایی‪ ،‬علی حاتمی‪ ،‬امیر نادری‪،‬‬ ‫ناصر تقوایی و بهمن فرمان ارا کار کرده‪ ،‬از ان ها چه چیزی‬ ‫اموخته و سینمای ان زمان را چطور ارزیابی می کند؟ گفت‪ :‬از‬ ‫کیمیایی و فیلمسازان دیگر بسیار یاد گرفتم‪ ،‬حتی از فیلمسازانی که‬ ‫مطرح نبودند نیز اموختم‪ .‬در سینمای ان زمان اثاری وجود داشت‬ ‫که شاید جرقه های خوبی داشتند‪ ،‬اما اگر بخواهیم با سینمای امروز‬ ‫مقایسه کنیم هویتی که امروز برای ادم های پشت دوربین وجود‬ ‫دارد در ان زمان وجود نداشت‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬فیلمبردارها‪ ،‬فیلمنامه نویس ها و کارگردان ها در‬ ‫سینمای بعد از انقالب ارزش ویژه ای پیدا کردند‪ ،‬مردم و ساختار‬ ‫مدیریت به ان ها بیشتر توجه کردند و کسانی که در دهه ‪۶۰‬‬ ‫مسئولیتی داشتند برای ادم های پشت دوربین ارزش زیادی قائل‬ ‫بودند‪ .‬در سینمای قبل از انقالب رقابت با سینمای غرب کار بسیار‬ ‫سخت و نفس گیری بود‪ .‬اگر فیلم باارزشی هم وجود داشت با‬ ‫هزینه های دولتی ساخته شده بود و بخش خصوصی قادر به تولید‬ ‫چنین فیلم هایی نبود‪.‬‬ ‫زرین دست با بیان این که اولین فیلمی که برای ان پشت‬ ‫دوربین رفت «شکوه قهرمان» بوده‪ ،‬گفت‪ :‬یادم می اید در زمان‬ ‫فیلمبرداری این فیلم اعتماد به نفس باالیی داشتم و وقتی به‬ ‫برادرم گفتم بگذار من انجام بدهم‪ ،‬تعحب کرد و زمانی که اولین‬ ‫سکانس ها را گرفتیم و در استودیو بدیع دیدیم برادرم بسیار‬ ‫خوشش امد‪ .‬نسل اول فیلمبرداران نسلی بود که از عکاس خانه ها‬ ‫برای فیلمبرداری امدند در نتیجه ان ها یک نوع فیلمبرداری را بلد‬ ‫بودند و همان نوع را در اغلب فیلمبرداری ها به کار می گرفتند‪.‬‬ ‫او درباره اشنایی خود با ناصر تقوایی توضیح داد‪ :‬در ابان ماه‬ ‫‪ ۱۳۵۲‬من مزه موفقیت را با نمایش فیلم «سازدهنی» چشیدم‪ .‬یادم‬ ‫می اید بعد از نمایش فیلم عده ای دور من جمع شده بودند و یک‬ ‫جوان الغراندام از میان جمعیت به سمتم امد و مرا در اغوش‬ ‫گرفت و تبریک گفت و من فهمیدم ناصر تقوایی است‪ .‬همین‬ ‫اشنایی باعث شد تا من فیلمبردار مستندی به نام «باغ بهشت» که‬ ‫درباره فرش در ایران ساخته تقوایی بود حضور داشته باشم و با این‬ ‫فیلم سفرهای زیادی در نقاط مختلف کشور داشتیم‪.‬‬ ‫او در پاسخ به این که نسل سوم فیلمسازان مانند اعالمی‪،‬‬ ‫سجادی‪ ،‬صباغ زاده‪ ،‬بنی اعتماد‪ ،‬عیاری‪ ،‬داوودنژاد و جوزانی‬ ‫مدیون وی هستند‪ ،‬و سینمای این نسل را چگونه بررسی می کند؟‬ ‫گفت‪ :‬نسل سوم فوق العاده بودند و تاثیر بسیار زیادی بر سینمای‬ ‫ایران گذاشتند‪ .‬مخصوصا در دهه ‪ ۶۰‬و حتی در دهه ‪ ۷۰‬فیلم های‬ ‫درخشانی ساخته شده که نمی توان ان ها را نادیده گرفت‪ ،‬اما‬ ‫اتفاقی که بعد از نسل سوم به وجود امده‪ ،‬تغییر و تحولی است که‬ ‫دیجیتال و تصویر در دنیا به وجود اورده که چندین وجه مختلف‬ ‫دارد‪ .‬تعداد زیادی از ادم ها شروع به تصویرسازی‪ ،‬فیلمسازی و‬ ‫عکاسی کردند‪ .‬انبوه فیلمسازی و عکاسی خیلی خوب است‪ ،‬زیرا‬ ‫از بین ان ها استعدادها و خالقیت های مختلف بیرون می اید اما از‬ ‫جهاتی هم بد است زیرا انبوه فیلمسازی و تصویر یک جور اشباع‬ ‫شدن به وجود می اورد که منتهی می شود به مقاومت و مقاومت‬ ‫ان تبدیل به سینمای انالین می شود که بزرگترین ضربه را به‬ ‫سینما میزند زیرا وقتی فیلمی را انالین نمایش می دهیم به یکباره‬ ‫‪ ۱۰‬میلیون نفر قضاوت می کنند و شاید بگویند فیلم بدی است‬ ‫درصورتی که اگر در سینما نمایش دهیم بدی ان به تدریج نشان‬ ‫داده می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬گاهی هم یک فیلم بد را در سالن سینما می بینیم‬ ‫اما وقتی دو‪ ،‬سه روز می گذرد نظرمان عوض می شود زیرا این‬ ‫کاربرد سینما است‪ .‬سینما با پرده وسیع‪ ،‬رسوب کردنش زمان‬ ‫می برد‪.‬‬ ‫زرین دست درباره جوانان عالقه مند به سینما نیز گفت‪ :‬هیچ‬ ‫فردی بدون مدیریت خود نمی تواند دستش را به سمت ستاره ها‬ ‫دراز کند و بدون مدیریت نمی توانیم استعدادمان را به دیگران نشان‬ ‫دهیم‪ .‬مدیریت برای نشان دادن استعداد و خالقیت مهمترین منطق‬ ‫است‪ .‬مدیریت یعنی چگونه راه موفقیت را طی کنید و در مرحله‬ ‫بعدی باید حتما خرد داشته باشند‪ .‬ارزو می کنم جوانان در کنار‬ ‫مدیریت و خرد‪ ،‬شانس هم همیشه همراشان باشد زیرا شانس در‬ ‫موفق شدن تاثیر دارد‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫شنبه ‪ 22 -‬شهریور ‪ 1399‬شماره ‪1170‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫حرکتپرشتاببانکشهردرمسیربانکداریحرفهای‬ ‫معاون مالی و اقتصادی بانک شهر گفت‪ :‬تیم مدیریتی بانک شهر با تمرکز بر پنج حوزه استراتژیک سود اوری‪ ،‬سهم بازار‪ ،‬مدیریت بهینه مصارف و مطالبات‪ ،‬ارتقای سطح درامدها و ارتقای بانکداری الکترونیک و با تکیه بر استراتژی حرکت‬ ‫به سوی بانکداری حرفه ای‪ ،‬تمام اهتمام خود را بر جذب منابع ارزان قیمت‪ ،‬کاهش مطالبات و سوداوری متمرکز کرده است ‪.‬به گزارش مرکز ارتباطات وروابط عمومی بانک شهر‪ ،‬رسول خوش بین تصریح کرد‪ :‬هیئت مدیره فعلی بانک شهر در‬ ‫شرایطی مسئولیت بانک را پذیرفت که به علت تسری قانون منع بکارگیری بازنشستگان در این بانک ‪ ،‬به یکباره از خدمات بسیاری از فرهیختگان خود محروم شد؛ اما خوشبختانه با توجه به اینکه بانک شهر بانکی جوان و خوشنام است توانست با‬ ‫سیاست گذاری تعریف شده برای پیشبرد اهداف بر مبنای بانکداری حرفه ای به سرعت از بانکداری سنتی فاصله بگیرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در همین رابطه و در راستای دستیابی به سوداوری‪ ،‬بانکداری حرفه ای را به عنوان خط مشی برای جلب رضایت مشتریان و سهامداران و تحقق خواسته های انان در نظر گرفتیم تا به واسطه ان بتوانیم‪ ،‬زیان انباشته موجود را کاهش‬ ‫و سهم بازار را با پرداخت سود مناسب به مشتریان افزایش دهیم‪.‬‬ ‫پرداختسریعواسان‬ ‫از ساخت ‪ 100‬واحد مسکونی برای سیل زدگان‬ ‫تسهیالتخردبایداولویتشعب‬ ‫تا بیمه ‪500‬هزار خانه روستایی‬ ‫بانکدرتماماستان هاباشد‬ ‫مدیرعاملبانکتوسعهتعاوندرگفت وگویتلفنیباروسایشعباستانی‪:‬‬ ‫مدیرعامل بانک توسعه تعاون در‬ ‫ادامه برنامه ارزشمند گفت وگوی مستقیم‬ ‫با روسای شعب و باجه‪‎‬های این بانک در‬ ‫سراسر کشور‪ ،‬با روسای شعب بانک در‬ ‫راهو ِر استان کرمان‪ ،‬ماه‪‎‬نشان در استان‬ ‫زنجان‪ ،‬پارس اباد در اردبیل‪ ،‬اران و بیدگل‬ ‫در استان اصفهان و شعبه بیرجند در استان‬ ‫خراسان جنوبی به صورت تلفنی گفت وگو‬ ‫کرد و در جریان شرایط کاری هر یک‬ ‫قرار گرفت‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک توسعه‬ ‫تعاون‪ ،‬حجت اهلل مهدیان در گفت وگوی‬ ‫تلفنی با روسای این شعب از اینکه با ادامه‬ ‫همه گیری ویروس کووید ‪ ۱۹‬امکان‬ ‫حضور در استان ها و دیدار با کارکنان‬ ‫زحمت کش بانک در کشور عزیزمان‬ ‫سلب شده اظهار تاسف کرد و گفت‪ :‬هر‬ ‫چند صحبت های تلفنی جای دیدارهای‬ ‫حضوری را نمی گیرد و به شدت مایل‬ ‫هستم در اولین فرصت ممکن همکارانم‬ ‫را مانند هر سال در استان ها ببینم ولی‬ ‫اصرار دارم ارتباط مستقیم با روسای شعب‬ ‫را دستکم به صورت تلفنی حفط کنم تا‬ ‫انشااهلل بزودی با رفع محدودیت های کرونا‬ ‫به روال سابق سفر به استان ها بازگردیم‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک توسعه تعاون در‬ ‫تمامی گفت وگوهای تلفنی با روسای شعب‬ ‫بر ضرورت اعطای اسان و سریع تسهیالت‬ ‫خرد البته در چارچوب های قانونی و با‬ ‫حفظ ضوابط تاکید چند باره داشت و‬ ‫گفت‪ :‬اگر در جمع بندی مسائل به این نتیجه‬ ‫برسیم که برای تسهیل و تسریع پرداخت‬ ‫تسهیالت خرد نیاز به تغییر ایین نامه ها و‬ ‫بخشنامه های داخلی بانک داریم‪ ،‬قطعا این‬ ‫بازنگری را در دستور کار قرار خواهیم داد‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه شعب‪ ،‬پیشران و‬ ‫پشتوانه بانک هستند و نقش بی بدیلی‬ ‫در شکل گیری ذهنیت مردم نسبت به‬ ‫خدمات بانک دارند‪ ،‬گفت‪ :‬روسای شعب‬ ‫باید اهتمام ویژه خود را نسبت به رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی‪ ،‬تامین اقالم الزم‬ ‫مانند مواد ضدعفونی‪ ،‬دستکش‪ ،‬ماسک‬ ‫و‪ ..‬برای حفظ سالمتی کارکنان و مشتریان‬ ‫بانک بخرج دهند و دغدغه ای بابت‬ ‫هزینه های تهیه این موارد نداشته باشند‪.‬‬ ‫مهدیان در گفت گو با رییس شعبه‬ ‫راهور در شمال استان کرمان از تالش‬ ‫مضاعف کارکنان این شعبه که اجازه‬ ‫نداده اند کمبود نیرو باعث افت بازدهی‬ ‫بانک در این بخش شود‪ ،‬قدردانی کرد و‬ ‫ضمن اظهار رضایت از عملکرد بانک در‬ ‫استان کرمان‪ ،‬تاکید کرد مشکل کمبود نیرو‬ ‫در این شعبه وبرخی دیگر از شعب بزودی‬ ‫برطرف خواهد شد‪.‬‬ ‫وی در صحبت با رییس شعبه اران‬ ‫و بیدگل نیز بر استقرار شعب بانک در‬ ‫محل های مناسب و درخور شان مشتریان‬ ‫بانک توسعه تعاون تاکید ویژه کرد‪.‬‬ ‫مدیرعامل بانک توسعه تعاون در‬ ‫گفت وگو با رییس شعبه مرکزی بیرجند‬ ‫ضمن ابراز رضایت از عملکرد و روند رو‬ ‫به رشد بانک در استان خراسان جنوبی‬ ‫که محصول تالش کارکنان شعب و مدیر‬ ‫استان است‪ ،‬تاکید کرد که مدیران و‬ ‫روسای شعب باید در تصمیم گیری ها روان‪،‬‬ ‫سریع و شجاعانه عمل کنند‪.‬‬ ‫اعتمادمیماند‪...‬‬ ‫گزارش‬ ‫از روز بیستم شهریورماه ‪ ۱۳07‬که‬ ‫نخستین بانک تماماً ایرانی با عنوان «بانک‬ ‫ملی ایران» تاسیس شد تا کنون‪ ،‬این بانک‬ ‫از دو سرمایه بی بدیل برخوردار بوده که‬ ‫موجب قوام و اعتالی این بانک در مقاطع‬ ‫مختلف شده است‪ :‬اول سرمایه انسانی‬ ‫دلسوز‪ ،‬متعصب و کارامد و دوم «اعتماد»‪.‬‬ ‫البته این دو الزم و ملزوم یکدیگرند‬ ‫و وابستگی خاصی به هم دارند‪ ،‬چرا که‬ ‫بدون سرمایه انسانی توانمند و دلسوز اساساً‬ ‫اعتمادی حاصل نمی شود و بدون اعتماد‪،‬‬ ‫چه بسا که اساساً این بانک در فراز و نشیب‬ ‫های تاریخی این چنین استوار و پابرجا‬ ‫باقی نمی ماند‪ .‬اگر از زمان تاسیس بانک‬ ‫ملی ایران به تحوالت سیاسی‪ ،‬اجتماعی‬ ‫و اقتصادی کشور نظری داشته باشیم‪،‬‬ ‫رویدادهای مهمی را مشاهده خواهیم کرد‬ ‫که خواسته یا ناخواسته بر بنیاد بسیاری از‬ ‫سازمان ها و نهادها موثر بوده است؛ اشغال‬ ‫نظامی ایران توسط قوای روس و انگلیس‬ ‫در موسم جنگ جهانی دوم‪ ،‬کودتای‬ ‫‪ 28‬مرداد ‪ ،1332‬انقالب سفید و وقایع‬ ‫اعتراضی پس از ان‪ ،‬انقالب اسالمی‪،‬‬ ‫جنگ تحمیلی و اعمال تحریم های‬ ‫ظالمانه اقتصادی از جمله وقایعی هستند‬ ‫که ساختار سیاسی‪ ،‬اجتماعی و اقتصادی‬ ‫کشور را در دوران معاصر تحت تاثیر قرار‬ ‫داده و در پی انها بسیاری از وزارتخانه ها‪،‬‬ ‫سازمان ها‪ ،‬نهادها‪ ،‬بانک ها و‪ ...‬حذف و‬ ‫یا با یکدیگر ادغام شده اند‪ .‬در طی این‬ ‫سال ها برخی از بانک ها و موسسات‬ ‫اعتباری نیز به علت ورشکستگی‪ ،‬انباشت‬ ‫بدهی‪ ،‬سلب اعتماد مردم از انها و یا به‬ ‫دالیلی دیگر از رده خارج شده و دیگر‬ ‫نامی از انها باقی نمانده است و چه بسیارند‬ ‫اشخاصی که به واسطه سپرده گذاری در‬ ‫انها متحمل زیان هنگفت و جبران ناپذیری‬ ‫شده اند‪ .‬اما همان طور که همه می دانیم از‬ ‫بدو تاسیس بانک ملی ایران تا کنون این‬ ‫بانک با پشتوانه اعتماد عمومی مردم پابرجا‬ ‫و مستدام است‪ .‬البته در طول حیات بانک‬ ‫اقدامات بانک مهر ایران در حوزه مسئولیت اجتماعی‬ ‫بیمه کردن ‪500‬هزار خانه روستایی در‬ ‫برابر حوادث و بالیای طبیعی و همچنین‬ ‫ساخت ‪ 100‬واحد مسکونی برای سیل زدگان‬ ‫تنها بخشی از اقدامات بانک مهر ایران در‬ ‫حوزه مسئولیت اجتماعی است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک‬ ‫قرض الحسنه مهر ایران‪ ،‬این بانک که به عنوان‬ ‫نخستین بانک قرض الحسنه کشور فعالیت‬ ‫خود را اغاز کرده در طول ‪ 13‬سال فعالیت‬ ‫خود نزدیک به ‪ 8‬میلیون فقره تسهیالت‬ ‫پرداخت کرده است‪ .‬این بانک در سال های‬ ‫اخیر موفق شده رشد بیش از ‪ 70‬درصدی‬ ‫منابع را در هر سال تجربه کند‪ .‬اقبال مردم به‬ ‫بانک مهر ایران که می توان ان را از تعداد‬ ‫مشتریان بانک که اکنون به ‪ 9‬میلیون نفر‬ ‫رسیده متوجه شد‪ ،‬باعث شده این بانک در‬ ‫حوزه مسئولیت اجتماعی نیز نقش پررنگ تری‬ ‫ایفا کند‪.‬‬ ‫بانکمهرایراندرسال جاری ‪500‬هزارخانه‬ ‫روستاییرادرسهاستانخراسانجنوبی‪،‬سیستانوبل‬ ‫وچستانوایالم درمقابلحوادث و بالیایطبیعی‬ ‫بیمهکردهاست‪ .‬این بیمه کارکرد خود را‬ ‫در سیل اخیر خراسان جنوبی به خوبی نشان‬ ‫داد‪86 .‬هزار خانه روستایی در این استان‬ ‫تحت پوشش بیمه حوادث قرار دارند و‬ ‫ساکنان ان ها از مزیت های این بیمه برخوردار‬ ‫خواهند شد‪.‬ساختواحدهایمسکونیدرمناطق‬ ‫سیل زدهنیزازاقداماتبانکمهرایراندرسالگذ‬ ‫شتهبودهاست‪ .‬از یاد نبرده ایم کهسالگذش‬ ‫تهسیلخسار ت هایزیادیرابهاستا ن هایکشورو‬ ‫اردکرد‪ .‬بانکقرض الحسنهمهرایراننیز برای‬ ‫کاهش االم هموطنان و کمک به بازگشت‬ ‫زندگی خانواده های اسیب دیده به روال‬ ‫عادی‪ ۱۰۰ ،‬بابواحدمسکونیدراستان هایلرستان‬ ‫(‪ ۴۰‬واحد)‪،‬گلستان (‪ ۳۰‬واحد)‬ ‫وخوزستان (‪ ۳۰‬واحد) احداث‬ ‫کردوبهخانوارهایسیل زدهتحویلداد‪.‬‬ ‫کمک به خانواده های اسیب دیده‬ ‫از سیل‬ ‫بانک مهر ایران همچنیناقالمامدادیشامل‬ ‫موادغذایی‪،‬مایحتاجضروریوبسته هایبهداشت‬ ‫یراباهماهنگیهالل احمروبهزیستی‪،‬بینساکنان‬ ‫مناطقاسیب دیدهازسیلبهار ‪۱۳۹۸‬توزیعکرد‪.‬‬ ‫ارسال ‪ ۱۲‬کامیونتحاملموادغذاییبهاستانگ‬ ‫لستانازجملهایناقداماتاست‪ .‬دراستانخوز‬ ‫ستاننیزبیشازچهارهزاربستهحمایتیوبهداش‬ ‫تیبینسیل زدگانمستقردراقامت گا ه هایموقت‬ ‫هالل احمرتوزیعشد‪ .‬دراستانلرستان ‪۷۰۰‬‬ ‫بستهحمایتیومایحتاجضروریبین ‪ ۷۰۰‬خانوارسی‬ ‫ل زدهشهرمعموالنازتوابعشهرستانپلدختر‪۲۰۰ ،‬‬ ‫بستهبین ‪ ۲۰۰‬خانوارسیل زدهشهرستانچگنیو‬ ‫‪ ۱۰۰‬بستهبین ‪ ۱۰۰‬خانوارسیل زدهشهرستاندل‬ ‫فانتوزیعشد‪.‬‬ ‫افزون بر این‪ ،‬بانکمهرایرانمبلغیکمیلیاردت‬ ‫ومانکمکبالعوضغیرنقدیبهاستا ن هایگلستان‪،‬لر‬ ‫ستان‪،‬مازندران‪،‬خوزستانوایالمتخصیصداد‪.‬ازس‬ ‫ویدیگر‪،‬باهمکاریبانکمهرایرانوکمیتهامداد‪،‬مب‬ ‫لغ ‪ ۲۰‬میلیاردتومانتسهیالتقرض الحسنهتاسقف‬ ‫‪ ۵‬میلیونتومانبهازایهرنفر‪،‬بامعرفیکمیتهامدادبهس‬ ‫یل زدگاناختصاصیافت‪.‬‬ ‫ساخت سه خانه بهداشت و مشارکت در‬ ‫ساخت یک بیمارستان‬ ‫پساززلزلهکرمانشاه‪،‬بانکمهرایرانتفاهم نام‬ ‫ه ایبادانشگاهعلومپزشکیوخدماتبهداشتی‪،‬درما‬ ‫نیکرمانشاهمنعقدکرد‪ .‬اینتفاهم نامهبهمنظوره‬ ‫مکاریومساعدتطرفیندرزمینه احداث ‪ 3‬خانهبه‬ ‫داشتروستاییازتوابعاستانزلزله زدهکرمانشاهوبا‬ ‫هدفمشارکتمردمدرمدیریتسالمت‪،‬تسهیلدستر‬ ‫سیمردمبهخدماتبهداشتیودرمانی‪،‬تامینوصیانتا‬ ‫رامشروانوصرفه جوییدرهزینه هایایجادشدهبر‬ ‫ایمردماسیب دیدهاززلزلهمنعقدشد‪ .‬همچنین‬ ‫مشارکتبانک مهر ایراندرساختبیمارستان ‪300‬‬ ‫تختخوابهروانپزشکیایراننیز از دیگر اقدامات‬ ‫این بانک در حوزه مسئولیت اجتماعی به‬ ‫شمار می رود‪.‬‬ ‫حضور بانک سینا در بنادر کشور‬ ‫پررنگ تر می شود‬ ‫مدیرعامل بانک سینا در دیدار از شعب استان هرمزگان عنوان کرد‪:‬‬ ‫مدیرعاملبانکسینادربازدیدازشعباستان‬ ‫هرمزگاندرپارسیان‪،‬بندرلنگه‪،‬مینابوبندرعباساز‬ ‫ایفاینقشپررنگتراینبانکدرجهتارائهخدمات‬ ‫مطلوبوبهینهدربنادروحمایتازشرکتهایفعال‬ ‫دراینبخشازقبیلانبارداری‪،‬حملونقلدریاییو‬ ‫صادراتمحورخبرداد‪.‬‬ ‫دکترایمانیدربرنامهبازدیددوروزهخوداز‬ ‫استانهرمزگان‪،‬ضمنحضوردرجمعکارکنان‪،‬با‬ ‫اشارهبهظرفیت هایممتازوبینظیراستانهرمزگانو‬ ‫جایگاهراهبردیازجهتدسترسیاسانبهاب های‬ ‫ازادوخطوطتجاریدریاییبینالمللی‪،‬گفت‪:‬استان‬ ‫هرمزگانباتکیهبرمزیت هایفراواندرصنایعمرتبط‬ ‫باگردشگری‪،‬صادراتوواردات‪،‬سرمایه گذاریو‬ ‫مبادالتمالی‪،‬نقشبسیارمهمیدراقتصادملیداردو‬ ‫باتوجهبهنقشپررنگوتاثیرگذاربانک هادرشرایط‬ ‫تحریمیکشور‪،‬بیشکارائهخدماتبانکیسهل‬ ‫ونوینبهسرمایهگذارانوفعاالناقتصادی‪،‬میتواند‬ ‫تاثیربسزائیدررشدوتوسعههمهجانبهاستانبههمراه‬ ‫داشتهباشد‪.‬‬ ‫ویباتاکیدبرنقشبیبدیلسرمایههایانسانی‬ ‫باانگیزه‪،‬جوانومتعهددررشدوشکوفاییسازمانی‪،‬‬ ‫تصریحکرد‪:‬بانکسیناباتالشهمکاران‪،‬عملکرد‬ ‫مناسبیرادرزمینهتجهیزوتخصیصمنابعداشتهو‬ ‫خوشبختانهتفویضمسئولیتوافزایشاختیارات‬ ‫روسایشعب‪،‬زمینهسازرشدوارتقایجایگاهبانکو‬ ‫تسریعوتسهیلدرارائهخدماتوپاسخگوییشایستهبه‬ ‫درخواستهایمتقاضیانومشتریانبانکشدهاست‪.‬‬ ‫ویاظهارداشت‪:‬الزمهتداومتوفیقوسربلندی‪،‬‬ ‫توجهمضاعفورعایتدقیققوانینومقرراتو‬ ‫پایبندیبهاصولوضوابطجاریبانکاست‪.‬بنابراین‬ ‫فراینداعطایتسهیالتبایستیضابطهمندوجملگی‬ ‫دستورالعملهایاعتباریرعایتگرددچراکهاستحکام‬ ‫وپایداریبخشنامههاودقتنظرهمکاران‪،‬موجب‬ ‫کاهشریسکاعتباریخواهدشد‪.‬‬ ‫مدیرعاملبانکسیناباتاکیدبرنقشبانکداری‬ ‫مجازیدرکاهشتردددرسطحشهروپیشگیریاز‬ ‫ابتالبهبیماریهایعفونی‪،‬تنوعوکیفیتوجذابیت‬ ‫خدماتالکترونیکبانکسیناراعاملمهمیدرافزایش‬ ‫قابلتوجهتعدادمشتریانبانکدانستواموزشنحوه‬ ‫استفادهازخدماتبانکداریالکترونیکبهمتقاضیانرا‬ ‫بسیارمهموضروریخواند‪.‬‬ ‫دکترایمانیبااشارهبهسنتنیکویقرضالحسنه‬ ‫و ضرورت ترویج و اشاعه حداکثری ان‪ ،‬از اقدامات‬ ‫وتالشهایهمکارانبانکجهتپرداختتسهیالت‬ ‫قرضالحسنهتقدیروتشکرکردوازکلیهخیرین‬ ‫نیکوکارجهتمشارکتدراینامرخیردعوتبعمل‬ ‫اورد‪.‬‬ ‫مدیرعاملبانکسینادراینسفرضمنموافقتبا‬ ‫افتتاحشعبهدربندرشهیدرجاییوجابجاییمکانشعب‬ ‫بندرعباسوبندرلنگهبهموقعیتمناسبتروهمچنینتوسعه‬ ‫فضایداخلیشعبهمیناب‪،‬اختیارپرداختتسهیالتبه‬ ‫کارکنانمجموعههایبزرگصنعتیومعدنیفعالدر‬ ‫منطقهخصوصاًشرکتهایفوالدی‪،‬صنایعالومنیومو‬ ‫همچنینجامعهپزشکانرابهشعبعاملتفویضکرد‪.‬‬ ‫گفتنیاستدراینسفرکهمعاونینامورشعبو‬ ‫مدیرعاملشهرجدیدپردیس‪:‬‬ ‫مناطق‪،‬مهندسیوپشتیبانیومدیرانحوزهمدیرعاملو‬ ‫روابطعمومی‪،‬اموربانکداریاسالمیوجنوبشرق‬ ‫نیزحضورداشتند‪،‬ازشعبپارسیان‪،‬بندرلنگه‪،‬میناب‪،‬‬ ‫امامخمینی(ره)بندرعباسوچهارراهفاطمیهبندرعباس‬ ‫بازدیدبهعملامدوضمنگفتگوباهمکاران‪،‬پیشنهادها‬ ‫ونقطهنظراتانانموردبحثوبررسیقرارگرفت‪.‬‬ ‫حمایتهایبانکمسکندراجراییشدن‬ ‫وام‪1000‬میلیاردتومانی‬ ‫ملی ایران در این بانک نیز اتفاقاتی رقم‬ ‫خورده که حواشی متعددی به همراه داشته‬ ‫است‪ ،‬اما به گواهی امارهای رسمی پس‬ ‫از وقوع این گونه حوادث نه تنها از منابع و‬ ‫تعداد مشتریان این بانک کاسته نشد‪ ،‬بلکه‬ ‫به عکس به انها افزوده شد!‬ ‫در دوران کنونی نیز شاهد هستیم‬ ‫که با انتشار یک شایعه در فضای مجازی‬ ‫بسیاری از بازارها دچار لطمات جدی‬ ‫و تاثیرگذاری می شوند و در پی ان‬ ‫اشخاص فراوانی متضرر می گردند‪ .‬در این‬ ‫زمینه می توان اذعان داشت که در طول‬ ‫حیات بانک ملی ایران‪ ،‬این بانک کمتر‬ ‫از سایر بازارها و دیگر سازمان ها درگیر‬ ‫تبعات حاشیه سازی و شایعه پراکنی نبوده‬ ‫است‪ ،‬اما چیزی که مسلم است؛ سرمایه‬ ‫«اعتماد» در این بانک جاودانه است و این‬ ‫سرمایه چنان قدرتمند و با ارزش است که‬ ‫هیچ هجمه ای نتوانسته به کیان این بانک‬ ‫اسیبی وارد سازد‪.‬‬ ‫بانک ملی ایران با پشتوانه اعتماد‬ ‫عمومی مردم شریف ایران ‪ 92‬ساله شد‪92 .‬‬ ‫سال از روزی که مردم ایران زمین با جمع‬ ‫کردن اندک پس اندازهای خود باالخره‬ ‫به رویای دیرین خود‪ ،‬داشتن یک بانک‬ ‫تماماً ایرانی و ملّی‪ ،‬نائل شدند‪ ،‬گذشت‪.‬‬ ‫اری‪ ،‬اعتماد شما ‪ 92‬ساله شد و به راستی‬ ‫که «اعتماد می ماند»‪...‬‬ ‫نود و دومین سالروز تاسیس بانک‬ ‫ملی ایران مبارک باد‪ ،‬محمدرضا حسین‬ ‫زاده‪.‬‬ ‫مدیر عامل شهر جدید پردیس گفت‪:‬‬ ‫پرداخت به موقع و همکاری بانک مسکن‬ ‫در وام ‪ ۱۰۰۰‬میلیارد تومانی باعث شد‬ ‫تا امروز شاهد تحویل به موقع واحدهای‬ ‫مسکن مهر با تمام امکانات زیربنایی و‬ ‫روبنایی باشیم‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن‪-‬‬ ‫هیبنا‪ :‬تحویل ‪ 14‬هزار مسکن مهر به مالکان‬ ‫در شهر جدید پردیس از ‪ 15‬شهریور این‬ ‫نوید را به متقاضیان این واحدهای مسکونی‬ ‫داد که از این پس واحدهای مسکن مهر‬ ‫این شهر با تمام امکانات زیربنایی و‬ ‫روبنایی تحویل داده خواهد شد‪.‬‬ ‫مهدی هدایت مدیر عامل شهر جدید‬ ‫پردیس در گفتگو با خبرنگار هیبنا دلیل‬ ‫تحویل واحدهای مسکن مهر با تمام‬ ‫امکانات زیربنایی و روبنایی را پرداخت‬ ‫به موقع تسهیالت ‪ 1000‬میلیارد تومانی از‬ ‫سوی بانک مسکن عنوان کرد و گفت‪:‬‬ ‫در اردیبهشت ماه امسال بانک مرکزی‬ ‫پرداخت وام ‪ 1000‬میلیارد تومانی برای‬ ‫تکمیل زیربناها و پروژه های مسکن مهر را‬ ‫تصویب کرد‪.‬‬ ‫هدایت با اشاره به اینکه این وام برای‬ ‫تکمیل واحدهای مسکن مهر و محوطه‬ ‫سازی ها بوده است تاکید کرد‪ :‬اثرات‬ ‫این همکاری مثبت بانک مسکن را امروز‬ ‫با تحویل ‪ 14‬هزار مسکن مهر با تمام‬ ‫امکانات زیربنایی و انشعابات را شاهد‬ ‫هستیم ‪.‬‬ ‫مدیر عامل شهر جدید پردیس خاطر‬ ‫نشان کرد‪ :‬بانک مسکن در دو سال گذشته‬ ‫به خصوص در اعطای تسهیالت مسکن‬ ‫مهر از ‪ 40‬میلیون تومان به ‪ 50‬میلیون‬ ‫تومان همکاری خوبی داشت و باید اذعان‬ ‫کرد که این همکاریها امروز در تحویل‬ ‫و تکمیل واحدهای مسکن مهر به خوبی‬ ‫نمایان است‪.‬‬ ‫مدیر عامل شهر جدید پردیس در‬ ‫پاسخ به این پرسش که در خصوص مسکن‬ ‫ملی چطور؟ ایا این همکاریها و همراهیها‬ ‫ادامه دارد؟ گفت‪ :‬قطعا با اجرایی شدن‬ ‫مسکن ملی این همکاریها و این حمایت‬ ‫ها از سوی بانک مسکن صورت خواهد‬ ‫گرفت‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هنوز مسکن ملی به مرحله‬ ‫ای که بخواهیم از بانک مسکن وام بگیریم‬ ‫نرسیده است ‪ .‬اما انصافا در مسکن مهر‬ ‫حمایتها بی نظیر بود و قطعا در مسکن ملی‬ ‫نیز همینطور خواهد بود‪.‬‬ صفحه 4 ‫روندخوبانتخاباتدراهوازبارعایتپروتکل ها‬ ‫رئیس ستاد انتخابات خوزستان گفت‪ :‬طبق گزارشاتی که از سطح شهر و برخی روستاهای شهرستان اهواز به ستاد رسیده‪ ،‬اخذ رای به خوبی در حال انجام است‪ ،‬ضمن این که پروتکل های بهداشتی نیز توسط مردم رعایت شده است‪.‬علی حسین‬ ‫حسین زاده در خصوص اخرین اخبار انتخابات دور دوم مجلس در حوزه های انتخابیه اهواز‪ ،‬کارون‪ ،‬باوی و حمیدیه اظهار کرد‪ :‬با شروع انتخابات دور دوم از ساعت‪ ۸‬صبح امروز‪ ،‬تمامی شعب اخذ رای کار خود را اغاز کردند و اکنون نیز تمام شعب‬ ‫به صورت انالین در حال انجام امر رای گیری بوده و پوشش ما نیز به صورت صد درصدی است‪.‬وی بیان کرد‪ :‬طبق گزارشاتی که از سطح شهر و برخی روستاهای شهرستان اهواز به ستاد رسیده‪ ،‬اخذ رای به خوبی در حال انجام است‪ ،‬ضمن این که‬ ‫پروتکل های بهداشتی نیز توسط مردم رعایت شده است‪ .‬همچنین ضدعفونی شعب شب گذشته انجام شد و از این بابت هم مشکل خاصی وجود ندارد‪.‬رئیس ستاد انتخابات خوزستان گفت‪ :‬خدا را شکر تاکنون حدود‪ ۱۵‬هزار نفر در شعب اخذ رای اهواز‪،‬‬ ‫کارون‪ ،‬باوی و حمیدیه در‪ ۷۰۴‬شعبه اخذ رای حضور دارند‪.‬وی همچنین در پاسخ به این سوال که گویا صبح امروز یکی از شعب شهرستان کارون تعطیل بود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬در بحث برق این شعبه مشکلی ایجاد شد که البته برطرف شد و همانطور که گفتم‬ ‫اکنون صد درصد شعب ما فعال و به صورت انالین کار خود را انجام می دهند‪.‬‬ ‫احوالامروزاقتصاد‬ ‫کشورماننیازبهاصالحات‬ ‫بنیادیدارد‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی ایران‪:‬‬ ‫غالمحسین شافعی رئیس اتاق‬ ‫بازرگانی ایران گفت‪ :‬اگر ‪ ۱۵‬سال پیش‬ ‫از مشکالت بخش صنعت گفتیم‪ ،‬با‬ ‫انچه که امروز از پشت این تریبون ها‬ ‫بیان می شود‪ ،‬تفاوتی ندارد‪ .‬همین بقای‬ ‫مشکالت ما را به این نتیجه می رساند که‬ ‫مسئله اقتصاد کشور‪ ،‬در سیستم قاعده‬ ‫گذاری به چالش دچار است تا زمانی‬ ‫که این قواعد اصالح نشوند‪ ،‬تحولی به‬ ‫نفع توسعه رخ نخواهد داد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬احوال امروز اقتصاد ما‬ ‫به مثابه ان دیوار فرسوده ای است که‬ ‫مکرر بر ان نقش و رنگ زده اند تا‬ ‫چند صباح سیمای مطلوبی داشته باشد‪،‬‬ ‫اما از بنیان مکرر فرسوده تر می شود‪.‬‬ ‫پس تا زمانی که اصالحات ما بنیان ها را‬ ‫نشانه نرود‪ ،‬این دیوار کج خواهد بود‪.‬‬ ‫رئیس اتاق بازرگانی ایران ادامه‬ ‫داد‪ :‬شرایط به گونه ای است که انگار‬ ‫دولت با یک دست گلوی خودش‬ ‫را فشار می دهد و با دست دیگر‬ ‫طلب یاری می کند‪ .‬مشکالت کنونی‬ ‫با مدیریت های ناکارامد برطرف‬ ‫نمی شوند چرا که تعریف مشخصی‬ ‫از تولید نداریم و نتیجه این وضع نیز‪،‬‬ ‫مونتاژکاری و خام فروشی بسیاری از‬ ‫صنایع است‪.‬‬ ‫شافعی بیان کرد‪ :‬قانون اساسی‬ ‫جمهوری اسالمی ایران بر این نکته‬ ‫صراحت دارد که نظام اقتصادی این‬ ‫کشور بر پایه سه بخش دولتی‪ ،‬تعاونی‬ ‫و خصوصی استوار است‪ .‬به اتکای‬ ‫این تفسیر‪ ،‬باید اذعان کنیم که بخش‬ ‫خصوصی جدای از حاکمیت نیست‬ ‫پس نمی توان برای درمان درد های‬ ‫اقتصاد‪ ،‬نسخه بپیچند‪ ،‬اما بازیگران این‬ ‫بخش را نادیده بگیرند‪.‬‬ ‫او با انتقاد از اجرایی نشدن کامل‬ ‫قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار‪،‬‬ ‫تصریح کرد‪ :‬این قانون در سال ‪۹۱‬‬ ‫تصویب شد‪ ،‬اما فقط ‪ ۱۸‬درصد ان‬ ‫اجرایی شده است‪ .‬یعنی بیشترین قانون‬ ‫گریزی توسط مجریان ان صورت‬ ‫گرفته چرا که از اجرای ان شانه خالی‬ ‫کرده اند‪ .‬ما اماده ایم هر کسی که‬ ‫در این حوزه قانون گریزی می کند را‬ ‫معرفی کنیم‪.‬‬ ‫رئیس پارلمان بخش خصوصی‬ ‫ایران با بیان اینکه «شرایط کشور ویژه‬ ‫است و ما معذورات و تنگنا های پیش‬ ‫روی دولت را می دانیم»‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫در این شرایط جز اینکه گفتمانی قابل‬ ‫باور و اعتماد انجام دهیم‪ ،‬هیچ راه حلی‬ ‫وجود ندارد؛ فعاالن اقتصادی راهکار ها‬ ‫و پیشنهادات فراوانی دارند البته اگر‬ ‫صدای ان ها شنیده شود‪ .‬اکنون زمان‬ ‫ان است که در چهارچوب همگرایی به‬ ‫عبور از مشکالت‪ ،‬کمک کنیم‪.‬‬ ‫شافعی اظهار کرد‪ :‬اینکه می گوییم‬ ‫در قاعده گذاری مشکل داریم؛ به‬ ‫این دلیل است که اختیارات در کشور‬ ‫توزیع نمی شود‪ .‬اگر قرار باشد کاری‬ ‫اصولی انجام شود‪ ،‬در تدوین برنامه‬ ‫هفتم توسعه از مشارکت جدی فعاالن‬ ‫اقتصادی استفاده خواهد شد و با‬ ‫اطمینان و اعتمادی این چنین‪ ،‬شاهد‬ ‫توسعه منطقه ای و انجام قاعده گذاری‬ ‫در مسائل اقتصادی خواهیم بود‪.‬‬ ‫تورمبیشترینصدمهرا‬ ‫به دهک های درامدی‬ ‫پایینجامعهمیزند‬ ‫رئیس کمیسیون امور داخلی کشور‪:‬‬ ‫‪5‬‬ ‫شنبه ‪ 22 -‬شهریور ‪ 1399‬شماره ‪1170‬‬ ‫ایران زمین‬ ‫ملیحفاریبرندهمناقصهبستهطرحتوسعه‬ ‫میداننفتیاللیبنگستاندراستانخوزستانشد‬ ‫گزارش‬ ‫اهواز ‪ :‬لیال زرگانیان ‪--‬سرپرست اداره‬ ‫بازاریابی و همکاری های بین الملل شرکت‬ ‫ملی حفاری ایران گفت‪ :‬این شرکت و‬ ‫شرکت جهان پارس به عنوان برنده مناقصه‬ ‫بسته مربوط به طرح توسعه میدان نفتی اللی‬ ‫بنگستان در شمال استان خوزستان معرفی‬ ‫شدند‪.‬کرمعلی نادری در توضیح بیشتر در‬ ‫این باره افزود‪ :‬این پروژه از شمار پروژه‬ ‫های تعریف شده در طرح موسوم به توسعه‬ ‫‪ 28‬مخزن در مناطق نفتخیز جنوب است که‬ ‫در راستای نگهداشت و افزایش تولید از‬ ‫سوی شرکت ملی نفت ایران تدوین گردیده‬ ‫است‪.‬وی اظهار کرد‪ :‬این شرکت در اجرای‬ ‫این پروژه که مدت اجرای ان ‪ 24‬ماه تعیین‬ ‫شده‪ ،‬با استقرار دو دستگاه حفاری سنگین‬ ‫پنج حلقه شامل چهار حلقه توسعه ای و یک‬ ‫حلقه برای تزریق پساب حفر و تکمیل می‬ ‫کند‪.‬نادری با بیان اینکه ارایه خدمات فنی‬ ‫یکپارچه تحت االرض و سطح االرض این‬ ‫پروژه از سوی ملی حفاری ارایه می گردد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬شرکت جهان پارس نیز عملیات‬ ‫سطح االرضی این پروژه را که به صورت‬ ‫‪ EPD/EPC‬اجرا می شود‪ ،‬برعهده دارد‪.‬‬ ‫سرپرست اداره بازاریابی و همکاری‬ ‫های بین الملل شرکت ملی حفاری ایران‬ ‫افزود‪ :‬این شرکت پیش از این با مشارکت‬ ‫در مناقصات مرتبط با این بسته ها و همچنین‬ ‫دیگر طرح های توسعه ای شرکت ملی‬ ‫نفت ایران ‪ ،‬اجرای دو پروژه توسعه میدان‬ ‫های نفتی گچساران و نفت شهر به ترتیب‬ ‫در حوزه عملیاتی شرکت ملی مناطق نفتخیز‬ ‫جنوب و شرکت نفت مناطق مرکزی را به‬ ‫طور کامل از صفر تا ‪ 100‬عهده دار شد که‬ ‫هم اکنون در دست اجرا می باشد‪.‬‬ ‫وی اظهار کرد‪ :‬ملی حفاری همچنین‬ ‫در اجرای دو بسته متعلق به طرح توسعه‬ ‫میدان های رامین و باالرود نیز در قالب‬ ‫مشارکت با شرکت های توسعه صنعت نفت‬ ‫و گاز پرشیا و شرکت جهان پارس مشارکت‬ ‫خواهد داشت‪.‬‬ ‫شبکه برق خروجی ایستگاه شیبان‬ ‫شهرستان باوی اصالح و بهینه سازی شد‬ ‫گزارش‬ ‫اهواز ‪ :‬فرج‪-‬در راستای حفظ پایداری و‬ ‫استمرارخدمات رسانی‪ ،‬شبکه خروجی ایستگاه‬ ‫برق شیبان شهرستان باوی ازتوابع کالنشهر‬ ‫اهواز‪ ،‬اصالح و بهینه سازی شد‪.‬‬ ‫مدیراموربرق شهرستان باوی اظهارداشت‪:‬‬ ‫باتوجه به ضرورت تامین برق مطمئن و پایدار‬ ‫و تالش و جدیت مجموعه این شرکت به‬ ‫منظورجلب رضایت شهروندان محترم‪ ،‬شبکه‬ ‫خروجی ایستگاه برق شیبان اصالح و بهینه‬ ‫سازی شد‪.‬‬ ‫محمدرضاعلیپور در ادامه افزود‪:‬‬ ‫دربحرانهای گذشته به ویژه ریزگردها و‬ ‫همچنین گرمای باالی‪ ۵۰‬درجه اسیب های‬ ‫زیادی به زیرساختهای برق وارد شدکه با برنامه‬ ‫ریزی های گسترده حجم قابل توجهی از شبکه‬ ‫اصالح و خروجی ایستگاههای تغذیه کننده‬ ‫برق شهرستان باوی جهت حفظ و استمرار‬ ‫خدمات اصالح و بهینه سازی شد‪.‬‬ ‫وی همچنین بیان داشت‪ :‬خروجی ایستگاه‬ ‫های برق بعنوان سرخط خروجی شبکه اهمیت‬ ‫زیادی دارند که با اجرای این پروژه به میزان‬ ‫قابل توجهی ضریب امنیت شبکه باال خواهد‬ ‫رفت‪.‬‬ ‫مدیر اموربرق شهرستان باوی درخصوص‬ ‫جزئیات این پروژه گفت‪ :‬پروژه اصالح و بهینه‬ ‫سازی خروجی ایستگاه برق شیبان شهرستان‬ ‫باوی‪ ،‬با بکارگیری هشت اصله پایه بتونی‪۲۰۰ ،‬‬ ‫مترکابل زمینی فشار متوسط و ‪ ۷۵۰‬مترسیم‬ ‫روکش دار فشار متوسط اجرا شد‪.‬‬ ‫علیپور در پایان اعتبار اختصاص یافته به‬ ‫این پروژه را بالغ بر هفت میلیارد ریال براورد‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫توسطمتخصصیننیروگاهرامیناهوازدرمردادماهسالجاریصورتگرفت‬ ‫تولیدبیشاز‪900‬میلیون‬ ‫کیلوواتساعتانرژیالکتریکی‬ ‫اهواز ‪ :‬فرج‪-‬در مرداد ماه سال جاری ‪ 926‬میلیون‬ ‫و ‪ 238‬هزار کیلووات ساعت انرژی الکتریکی در‬ ‫نیروگاه رامین اهواز تولید شده است‪.‬‬ ‫در مرداد ماه سال جاری ‪ 926‬میلیون و ‪ 238‬هزار‬ ‫کیلووات ساعت انرژی الکتریکی در نیروگاه رامین‬ ‫محمدصالح جوکار نماینده مردم‬ ‫یزد و اشکذر در مجلس شورای‬ ‫اسالمی در نشست خانه کارگر یزد با‬ ‫اشاره به اینکه گردشگری و معدن‪،‬‬ ‫دو صنعت بسیار مهم یزد است‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬در مجلس شورای اسالمی‬ ‫هم‪ ،‬مسئولیت فراکسیون معدن و‬ ‫صنایع معدنی و همچنین فراکسیون‬ ‫گردشگری بر عهده نمایندگان‬ ‫استان است و همین موضوع می تواند‬ ‫کمک شایانی به استان یزد داشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫او با اشاره به اینکه رسالت اصلی‬ ‫نمایندگان در حوزه قانون گذاری‬ ‫و نظارت بر اجرای ان است تصریح‬ ‫کرد‪ :‬این موضوع از اهمیت بسیار‬ ‫باالیی برخوردار است که نمایندگان‬ ‫این رسالت را در مجلس و حوزه‬ ‫انتخابیه خود به درستی اجرا کند‪.‬‬ ‫نماینده مردم یزد و اشکذر در‬ ‫مجلس شورای اسالمی با بیان اینکه‬ ‫در هر دولت‪ ،‬اجرای برخی قوانین‬ ‫معطل می شود ادامه داد‪ :‬نمونه های‬ ‫بسیاری هم هست که ایین نامه‬ ‫مربوط به قوانین نوشته می شود‪ ،‬ولی‬ ‫به گونه ای به مرحله تدوین می رسد‬ ‫که کال قانون را تغییر می دهد‪.‬‬ ‫جوکار با تاکید بر اینکه هدف‬ ‫جز برداشتن قدمی برای توسعه‬ ‫کشور و یزد نیست تصریح کرد‪:‬‬ ‫وضعیت بودجه کشور در حال حاضر‬ ‫خوب نیست به ویژه وضعیت بودجه‬ ‫عمرانی بسیار بسیار اسفناک است‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون امور داخلی‬ ‫کشور و شور ا های مجلس شواری‬ ‫اسالمی بیان کرد‪ :‬امروز بودجه ای‬ ‫که شور ا ها دارند بسیار بیشتر از‬ ‫بودجه عمرانی است که دولت در‬ ‫اختیار دارند و منابع تامین ارز دولت‬ ‫با مشکالت جدی برخورد کرده و‬ ‫بخشی از گرانی های موجود هم به‬ ‫همین دلیل است‪.‬‬ ‫او گفت‪ :‬فشار این موضوع هم‬ ‫بیشتر روی دهک های پایین جامعه‬ ‫است؛ دهک های باالی جامعه به هر‬ ‫حال یک دارایی دارد و اگر تورم‬ ‫افزایش پیدا کند و ارزش پول ملی‬ ‫هم پایین بیاید‪ ،‬دارایی ا ن ها حفظ‬ ‫می شود‪ ،‬ولی دهک های پایین کامال‬ ‫به همین حقوقی که دریافت می کنند‬ ‫وابسته هستند اسیب پذیری بسیاری‬ ‫هم از این وضعیت دارند‪.‬‬ ‫رئیس فراکسیون معدن و صنایع‬ ‫معدنی مجلس شورای اسالمی گفت‪:‬‬ ‫برخی مواقع هم ما تصمیماتی در‬ ‫کشور می گیریم که برای همین‬ ‫مردم دهک های پایین خسار ت ها و‬ ‫ضر ر های زیادی به دنبال دارد‪.‬‬ ‫جوکار بیان کرد‪ :‬در حوزه قانون‬ ‫گذاری و نظارت نمایندگان وظیفه‬ ‫مهمی بر دوش دارند و هرچه که از‬ ‫ما در این حوزه بخواهند و درست‬ ‫باشد تالش بسیار زیادی می کنیم‪.‬‬ ‫اهواز تولید شده است‪.‬‬ ‫متوسط تولید لحظه ای نیروگاه رامین در مردادماه‬ ‫سال جاری ‪ 222‬هزار کیلووات و میزان ساعت کارکرد‬ ‫واحدهای تولیدی در این ماه ‪ 4‬هزار و ‪ 170‬ساعت‬ ‫بوده است‪.‬‬ ‫این میزان تولید با وجود گرمای باالی ‪ 60‬درجه‬ ‫خوزستان و نیز شیوع ویروس کرونا ‪ ،‬توسط تالشگران‬ ‫متعهد و سختکوش نیروگاه رامین اهواز انجام گرفته‬ ‫که همه توان خود را جهت تولیدی پایدار و مطمئن‬ ‫بکار بستند تا هم چرخ صنایع تولیدی کشور در‬ ‫حرکت باشد و هم مصرف کنندگان خانگی در سراسر‬ ‫ایران اسالمی از انرژی الکتریکی بهره مند گردند‪.‬‬ ‫گفتنی است نیروگاه رامین اهواز بزرگ ترین‬ ‫نیروگاه حرارتی کشور ‪ ،‬تامین کننده بیش از ‪40‬‬ ‫درصد برق استان خوزستان است و نقش مهمی را در‬ ‫تقویت ‪ ،‬تثبیت و پایداری شبکه سراسری برق کشور‬ ‫ایفاء می کند‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫هشدار رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا به والدین‪:‬‬ ‫ورودمادهمخدرشیشهبهبازاردرشکل هایجدیدوجذاب‬ ‫رئیس پلیس مبارزه با موادمخدر نیروی انتظامی به والدین هشدار داد مراقب فرزندان خود باشند تا در دام مواد مخدر صنعتی که با شکل های جدید و جذاب وارد بازار می شود و جامعه هدف انها‬ ‫نوجوانان و جوانان هستند‪ ،‬گرفتار نشوند‪.‬سردار مجید کریمی ادامه داد‪ :‬قاچاقچیان‪ ،‬مواد مخدر قبلی را با تغییر لگو‪ ،‬بسته بندی‪ ،‬رنگ و لعاب و شکلهای مختلف در بازار عرضه می کنند تا از این طریق‬ ‫نوجوانان و جوانان را به سمت مصرف این موادمخدر سوق دهند‪.‬رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر نیروی انتظامی گفت‪ :‬پلیس در این راستا باندی را منهدم کرد که در قالب فروش قرص های الغری‬ ‫شیشه‪ ،‬ان را وارد بازار می کردند که در بسته بندی خارجی عرضه می شد در صورتی که داخلی بود‪.‬‬ ‫شنبه ‪ 22 -‬شهریور ‪ 1399‬شماره ‪1170‬‬ ‫جامعه‬ ‫کم لطفی اموزشوپرورشدرحقدختران‬ ‫صدای اصالحات گزارش می دهد؛اقدامات جنجالی وزارت اموزش وپرورش پایان ندارد؟!‬ ‫حذفتصویردخترانازکتابریاضیبهبهانهشلوغیتصویر!‬ ‫علیرضا اصغرزاده ‪ -‬هنوز یک ماه از شروع سال تحصیلی که‬ ‫بدون تامین زیرساخت های موردنیاز برای سالمت دانش اموزان‬ ‫اغاز شد‪ ،‬نگذشته است که در اقدام عجیب و جنجالی وزارت‬ ‫اموزش وپرورش تصویر دختران را از کتاب ریاضی سوم دبستان‬ ‫چاپ سال ‪ ۹۹‬حذف کرد‪.‬‬ ‫به گزارش صدای اصالحات‪ ،‬وزیر اموزش وپرورش که‬ ‫هرلحظه امکان استیضاح او توسط نمایندگان خانه ملت وجود دارد‬ ‫این بار باید به فکر رفع ورجوع کردن افتضاح جدید در وزارتخانه‬ ‫خود باشد و ان افتضاح حذف تصویر دختران از جلد کتاب‬ ‫ریاضی سوم دبستان است‪.‬‬ ‫در سال های گذشته نیز تغییرات در کتاب های درسی جنجالی‬ ‫شده بودند‪ ،‬ازجمله حذف سرگذشت پادشاهان از کتاب های‬ ‫تاریخ و یا چند شعر از شعرای معاصر از کتاب های ادبیات که البته‬ ‫هیچ کدام منجر به اصالح نشد‪.‬‬ ‫البته این بار هم گویا وزارت اموزش وپرورش تصمیم دارد‬ ‫که مسئله حذف تصویر دختران از کتاب ریاضی سوم دبستان را‬ ‫همانند حذف سرگذشت پادشاهان و اشعار شعرای معاصر از کتب‬ ‫درسی به اصطالح ماست مالی کند‪ ،‬شاهد این امر اطالعیه سازمان‬ ‫پژوهش و برنامه ریزی اموزشی وزارت اموزش وپرورش است‪.‬‬ ‫در اطالعیه سازمان پژوهش و برنامه ریزی اموزشی وزارت‬ ‫اموزش وپرورش امده است‪« :‬در ارتباط با تصویر روی جلد کتاب‬ ‫ریاضی سال سوم ابتدایی و ویرایشی که در این تصویر انجام شده‬ ‫است‪ ،‬ازانجاکه تصویر قبلی بسیار شلوغ بود و تعداد مفاهیم‬ ‫ریاضی مطرح شده در ان تصویر بسیار زیاد بود‪ ،‬پیشنهاد دوستانی‬ ‫که از منظرهای هنری‪ ،‬زیباشناسی و روانشناسی بخش های مختلف‬ ‫کتاب را بررسی می کنند بر این بوده است که تصویر خلوت تر‬ ‫گردد‪.‬‬ ‫ازانجاکه تصویر دو دانش اموز دختر که برخی شکل های‬ ‫هندسی در دستان ان هاست حذف شده است؛ برداشت هایی از‬ ‫قبیل حذف دستوری تصاویر دختران نتیجه گیری شده است‪ .‬با‬ ‫بررسی صفحات دیگر کتاب و نیز جلد سایر کتاب های ریاضی‬ ‫مشاهده می شود که تصاویر متعددی از دختران دانش اموز در‬ ‫کتاب های ریاضی استفاده شده است و لذا موضوع حذف دستوری‬ ‫تصاویر دختران نمی تواند مدنظر باشد‪.‬‬ ‫الزم به ذکراست که بر اساس اندیشه اسالمی و مواضع‬ ‫حضرت امام راحل (ره) و رهبر حکیم و فرزانه انقالب اسالمی‬ ‫ایران هر دو جنس مرد و زن مورداحترام و تکریم طراحان و برنامه‬ ‫ریزان درسی است و هیچ گونه نگاه افراطی و یا تفریطی در این‬ ‫خصوص موردپذیرش نیست»‪.‬‬ ‫اما این توضیحات پاسخ گوی کوهی از ابهامات دلسوزان‬ ‫تعلیم و تربیت کشور نیست‪ ،‬این اقدام وزارت اموزش وپرورش‬ ‫تنها با صدور یک اطالعیه و پاک کردن صورت مسئله حل‬ ‫نمی شود چراکه موج انتشار چنین خبری سبب تشویش اذهان‬ ‫عمومی شده و تعالیم نظام مقدس اسالمی در راستای تکریم‬ ‫جایگاه زنان در اسالم را هم زیر سوال برده است‪.‬‬ ‫* ابتکار‪ :‬اصالح کتاب های درسی از زاویه عدالت‬ ‫جنسیتی صورت پذیرد‬ ‫از طرف دیگر معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهوری‪ ،‬نیز‬ ‫نسبت به حذف تصویر دختران از جلد کتاب ریاضی سوم ابتدایی‬ ‫واکنش نشان داد‪.‬‬ ‫معصومه ابتکار در حساب تویی تری خود نوشت‪ :‬اگرچه جلد‬ ‫کتاب ریاضی و علوم سال تحصیلی جدید را باید در کنار هم دید‪،‬‬ ‫وزیر محترم اموزش وپرورش بررسی و اصالح کتاب های درسی‬ ‫از زوایای مختلف ازجمله عدالت جنسیتی را در دستور کاردارند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬درهرصورت حساسیت مردم بجاست‪ .‬دختران را‬ ‫نمی توان نادیده گرفت‪.‬‬ ‫منتقدان این اقدام می گویند حذف تصویر نشانه ای از تبعیض‬ ‫جنسیتی ساختاری علیه زنان و تمایل به حذف انان از صحنه ‬ ‫خریدهزاردستگاه‬ ‫امبوالنسدرکشور‬ ‫رییس سازمان اورژانس کشور خبر داد‪:‬‬ ‫رییس سازمان اورژانس کشور از پیگیری موضوع سختی کار ویژه تکنسین های اورژانس خبر داد‬ ‫تا براساس ان نیروهای اورژانس پیش بیمارستانی نیز بتوانند از مزایای قانون مشاغل سخت و زیان اور‬ ‫بهره مند شوند‪.‬‬ ‫به گزارش صدای اصالحات به نقل از روابط عمومی سازمان اورژانس کشور‪ ،‬کولیوند در دیدار با‬ ‫سرپرست دانشگاه علوم پزشکی البرز با اشاره به شرایط ویژه استان البرز به جهت تراکم باالی جمعیت‬ ‫و شرایط جغرافیایی این استان اظهار کرد‪ :‬خرید هزار دستگاه امبوالنس در کشور در حال انجام است‬ ‫که حتما تقویت ناوگان اورژانس زمینی البرز در دستور کار اورژانس کشور قرار دارد و حتی نیاز است‬ ‫تعداد زیادی از پایگاه های اورژانس این استان به دو کد مجهز شوند‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬یکی از چالش های اورژانس البرز کمبود نیروی انسانی است که باید سازوکار‬ ‫الزم جهت جذب نیروی انسانی مورد نیاز انجام شود‬ ‫کولیوند با بیان اینکه سیستم های عملیات ویژه در استان البرز باید با توجه به شرایط خاص این‬ ‫استان تقویت شود اظهار داشت‪ :‬اموزش و پیشگیری در امر سالمت بسیار مهم است و باید شعار هر‬ ‫خانه یک پایگاه سالمت به صورت جدی دنبال و برنامه ریزی های الزم در این خصوص به سرعت‬ ‫انجام شود چرا که در امر اموزش و پیشگیری یکی از ارکان مهم و موثر ‪ ،‬تبدیل شدن هر خانه به یک‬ ‫پایگاه سالمت است‪.‬‬ ‫رئیس اورژانس کشور ضمن اشاره به تقویت موتورهای امدادی در اورژانس البرز افزود‪ :‬بزودی‬ ‫نزدیک به ‪ 30‬عدد موتور النس به ناوگان اورژانس البرز افزوده میشود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬نقشه مخاطرات استان با همکاری اورژانس البرز و کشور جهت برنامه ریزی و تنظیم‬ ‫سناریوهای مختلف پدافند غیر عامل تنظیم شود‪.‬‬ ‫کولیوند در ادامه قول همکاری و مساعدت در جهت تقویت زیرساخت اورژانس البرز به ویژه در‬ ‫مبارزه با کرونا را به دانشگاه داد‪.‬‬ ‫رییس سازمان اورژانس کشور با تاکید بر ارتقای حق الزحمه و امور رفاهی و معیشتی به نیروهای‬ ‫اورژانس اظهارکرد‪ :‬به طور جدی در حال پیگیری حق الزحمه پرداختی به نیروهای اورژانس ‪ ،‬ارتقا‬ ‫امور رفاهی این عزیزان از طریق مجلس شورای اسالمی ‪ ،‬هیات دولت و وزارت بهداشت هستیم ‪.‬‬ ‫وی افزود با جدیت به دنبال سختی کار ویژه تکنسین های اورژانس هستیم که نیروهای خدوم‬ ‫اورژانس پیش بیمارستانی نیز بتوانند از مزایای قانون مشاغل سخت و زیان اور بهره مند شوند‪.‬‬ ‫کولیوند در ادامه از مدیریت اورژانس پیش بیماستانی و حوادث استان و همچنین از پروژه پایگاه‬ ‫اورژانس هوایی بازدید کرد و ضمن اعالم حمایت در تکمیل این پروژه خواست حداکثر ظرف سه ماه‬ ‫اینده این پروژه تکمیل شود‪.‬‬ ‫اجتماعی است‪.‬‬ ‫پیش تر نیز حذف و تغییر شماری از جمالت در متن مربوط به‬ ‫«جنایات تاریخی روسیه در ایران» در کتاب درسی فارسی ‪ ۲‬پایه‬ ‫یازدهم دوره دوم متوسطه نیز خبرساز شده بود‪.‬‬ ‫حسن ملکی‪ ،‬معاون سازمان پژوهش و برنامه ریزی اموزشی‬ ‫وزارت اموزش و پروش با تائید حذف بخشی از محتوای این‬ ‫کتاب گفته بود که این اقدام باهدف «تطهیر روسیه» صورت‬ ‫نگرفته است‪.‬‬ ‫* وزیر اموزش وپرورش‪ :‬ماموریت دادم تغییرات‬ ‫کتب درسی‪ ،‬رصد و اصالح شود‬ ‫فشار منتقدان و اذهان عمومی سبب شد تا وزیر‬ ‫اموزش وپرورش در واکنش به انتقادها از حذف تصویر دختران‬ ‫از جلد کتاب ریاضی سوم دبستان‪ ،‬عنوان کند که به رئیس سازمان‬ ‫پژوهش و برنامه ریزی اموزشی ماموریت دادم تا تغییرات در شکل‬ ‫و محتوای کتاب های درسی را با حساسیت کامل رصد‪ ،‬اصالح و‬ ‫گزارش کند‪.‬‬ ‫محسن حاجی میرزایی در حساب کاربری خود در توییتر‬ ‫نوشت‪«:‬تغییرات در کتاب های درسی همه ساله بر اساس ارزیابی‬ ‫و از سوی مولفین انجام می شود‪ .‬به رئیس سازمان پژوهش و‬ ‫برنامه ریزی اموزشی ماموریت دادم تغییرات در شکل و محتوای‬ ‫کتاب های درسی را با حساسیت کامل رصد‪ ،‬اصالح و گزارش‬ ‫نماید‪ .‬به دغدغه های مردم اهمیت می دهم ‪ .‬دختران میهن شایسته‬ ‫احترام اند»‪.‬‬ ‫این کم لطفی در حق دختران وزنان ایرانی را باید نمایندگان‬ ‫مجلس به جد در راستای اعاده حقوق ملت ایران پیگیری کنند‬ ‫تا مدیران نااگاه و بدون دغدغه اموزش وپرورش که با اغاز‬ ‫زودتر سال تحصیلی نشان دادند که به فکر جان دانش اموزان و‬ ‫خانواده های ایشان نیستند جای خود را به مدیران توانمند و متعهد‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫معاون وزیر کشور خبر داد‪:‬‬ ‫تالشبرایارسالپیشنویسقانون‬ ‫ماده ‪ 100‬شهرداری ها به هیات دولت‬ ‫معاون عمرانی وزیر کشور از تالش برای اصالح‬ ‫هرچه سریع تر پیش نویس اصالح قانون ماده ‪۱۰۰‬‬ ‫شهرداری ها و ارسال ان به هیات دولت خبر داد‪.‬‬ ‫مهدی جمالی نژاد درباره جریان بررسی‬ ‫پیش نویس اصالح ماده ‪ ۱۰۰‬قانون شهرداری ها‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬این پیش نویس توسط وزارت کشور تهیه‬ ‫و به کمیسیون زیربنایی دولت ارسال شد؛ در این‬ ‫کمیسیون نمایندگان کالنشهرهای کشور هم حضور‬ ‫دارند که توسط انها نقدی بر این پیش نویس وارد‬ ‫شد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اتفاقا نقد وارده درست بود‪ ،‬چرا که‬ ‫در ان تمام احکام کمیسیون ماده ‪ ۱۰۰‬محدود به‬ ‫تخریب شده بود یعنی حتی اگر فرد یک سانتی متر‬ ‫هم اضافه ساخت داشت در طول پهنه ای وسیع باید‬ ‫حتما ساخت و ساز خود را تخریب می کرد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬بر همین اساس گفته شد تخلفات‬ ‫در دو بخش دیده شود به شکلی که افرادی هستند‬ ‫که پروانه نمی گیرند و به قوانین بی احترامی و بی‬ ‫توجهی می کنند که این موارد حتما باید تخریب‬ ‫شوند‪ ،‬اما افرادی هم هستند که بر اثر سهل انگاری‬ ‫معمار‪ ،‬بنا‪ ،‬ناظر و حتی خود مالک اضافه ساخت‬ ‫مختصری دارند‪ .‬لذا نباید برای مثال ‪ ۱۰‬سانتی متر‬ ‫ساختمان انها تخریب شود که مقرر شد در قالب‬ ‫مساعدت در جرائم تجدید نظری انجام شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در این قانون نباید نگاه صفر و‬ ‫صدی داشت مثال نباید همانند قانون فعلی دست باز‬ ‫گرفت و یا کامل برای همه تخلفات تخریب درنظر‬ ‫گرفت؛ بر همین اساس مقرر شد این اصالح انجام‬ ‫شود و بار دیگر پیش نویس به کمیسیون زیربنایی‬ ‫ارسال شود‪ .‬خوشبختانه تاکنون توسط دبیر کمیسیون‬ ‫زیربنایی کالنشهرها ‪ ۹‬جلسه برگزار شده تا پس‬ ‫از اعمال اصالحات در کوتاه ترین زمان این پیش‬ ‫نویس به هیات دولت ارسال شود‪.‬‬ ‫معاون عمرانی وزیر کشور در بخش دیگری از‬ ‫صحبت های خود با اشاره به طرح بحث ساخت و‬ ‫سازهای غیرمجاز در کشور ظرف سالیان گذشته‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬ساخت و سازهای غیرمجاز یکی از‬ ‫نگرانی های ما محسوب می شود و تالش همیشگی‬ ‫ما برای به حداقل رساندن ان ادامه دارد‪ .‬متاسفانه‬ ‫قانون ماده ‪ ۱۰۰‬کارایی الزم را ندارد و با توجه‬ ‫به نقصی که در ان وجود دارد ساخت و سازهای‬ ‫خالف انجام می شود‪.‬‬ ‫به گفته جمالی نژاد‪ ،‬متاسفانه در ساخت و‬ ‫سازهای خالف اولین محکوم شهرداری ها و دهیاری‬ ‫ها هستند‪ ،‬در حالیکه مراجع هفت گانه ای در این‬ ‫حوزه دخیل هستند‪ .‬ساخت و سازهای خالف در‬ ‫سالیان گذشته شکل گرفته‪ ،‬لذا با وجود نقصی که‬ ‫در این قانون وجود دارد‪ ،‬ممکن است باز هم شاهد‬ ‫چنین مواردی باشیم‪ .‬ضمن اینکه بسیاری از ساخت‬ ‫و سازهای خارج از پهنه شهرها در حوزه ماموریتی‬ ‫جهاد کشاورزی است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با دغدغه وزیر کشور ستاد ساخت و‬ ‫سازها با محوریت خود وزیر برای مقابله با ساخت‬ ‫و سازهای غیر مجاز تشکیل شده است‪ .‬گاها عدم‬ ‫پاسخگویی برخی دستگاه ها به استعالم شهرداری‬ ‫ها مشکالتی را فراهم می کند‪ .‬از سوی دیگر نگاه‬ ‫درامدی شهرداری ها به کمیسیون ماده ‪ ۱۰۰‬و نقض‬ ‫اراء صادره کمیسیون ماده ‪ ۱۰۰‬توسط دیوان عدالت‬ ‫از دیگر مشکالتی است که در این حوزه مشاهده‬ ‫می شود‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در این خصوص و تا پیش از‬ ‫اصالح این قانون توسط ما‪ ،‬راهکارهایی همچون‬ ‫حذف فرایند طوالنی مصوبات ماده ‪ ۵‬و همچنین‬ ‫برخورد با مامورین متخلف شهرداری ها پیشنهاد‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫یدرایرانچیست؟‬ ‫علتافزایشخودکش ‬ ‫رئیس گروه دفتر امور اسیب دیدگان اجتماعی‬ ‫سازمان بهزیستی به مناسبت روز جهانی خودکشی به‬ ‫تشریح علل و امار خودکشی پرداخت‪.‬‬ ‫حسین اسدبیگی ضمن ارائه گزارشی از وضعیت‬ ‫خودکشی در ایران و جهان‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬طبق امار‬ ‫سازمان بهداشت جهانی ساالنه یک میلیون نفر بر‬ ‫اثر خودکشی فوت می کنند و این یعنی در هر ‪۶۰‬‬ ‫ثانیه یک نفر در دنیابر اثر خودکشی جان خود را از‬ ‫دست می دهد‪.‬‬ ‫وی همچنین درباره وضعیت امار خودکشی در‬ ‫ایران نیز گفت‪ :‬طبق خالصه سالنامه پزشکی قانونی‪،‬‬ ‫در سال ‪ ۵۱۴۳ ،۹۸‬نفر خودکشی کامل داشتند که‬ ‫از این تعداد ‪ ۳۶۲۶‬نفر از انها مرد و ‪ ۱۵۱۷‬نفر از‬ ‫انها زن بودند‪ ،‬این درحالیست که در سال ‪ ۹۷‬طبق‬ ‫این گزارش‪ ۵۱۰۱ ،‬نفر بر اثر خودکشی کامل فوت‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫اسدبیگی در ادامه درباره علت میزان باالی‬ ‫خودکشی در جمعیت مردان نسبت به جمعیت زنان‬ ‫به ارائه توضیحاتی پرداخت و بیان کرد‪ :‬تحقیقات‬ ‫نشان داده است که در تمام جوامع‪ ،‬چه در ایران‬ ‫و چه در سایر کشورهای دیگر‪ ،‬خودکشی منجر‬ ‫به فوت در مردان از زنان بیشتر است‪ ،‬اما اقدام به‬ ‫خودکشی در جمعیت زنان باالتر است که ممکن‬ ‫است زنان برای جلب توجه یا ترساندن‪ ،‬تعداد اندکی‬ ‫قرص بخورند و حالشان هم خوب شود‪ ،‬اما باید این‬ ‫ک هستند‬ ‫را هم در نظر گرفت که برخی سموم مهل ‬ ‫و مرگ اوری زیادی دارند و نباید به راحتی در‬ ‫دسترس مردم قرار گیرند‪.‬‬ ‫اسدبیگی با بیان اینکه نرخ خودکشی در سال‬ ‫‪ ۹۸‬نسبت به سال ‪ ۰.۸ ،۹۷‬درصد افزایش یافته است‪،‬‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬زمانی که روند امارهای خودکشی‬ ‫مورد بررسی قرار می گیرد نشان می دهد که هر ساله‬ ‫امار خودکشی در جهان افزایش می یابد و یکی از‬ ‫دالیل اصلی نرخ افزایش خودکشی افزایش جمعیت‬ ‫است‪.‬‬ ‫رئیس گروه دفتر امور اسیب دیدگان اجتماعی‬ ‫کشور ادامه داد‪ :‬البته همیشه عوامل مختلف زیستی‪،‬‬ ‫روانی‪ ،‬اجتماعی و معنوی نیز برای تمام مشکالت‬ ‫اجتماعی ذکر می شود که یکی از این عوامل‬ ‫اجتماعی مهم در جامعه بی ثباتی مسائل اقتصادی‬ ‫و اجتماعی است‪ ،‬زیرا افراد با مشاهده افزایش‬ ‫قیمت های خودرو‪ ،‬زمین‪ ،‬ملک و سایر اجناس ممکن‬ ‫است دچار ناامیدی شوند که با گذشت زمان‪ ،‬امید‬ ‫افراد نسبت به بهبود معیشت شان کاهش می یابد‪.‬‬ ‫*افرادی که خودکشی می کنند مجنون نیستند‬ ‫اسدبیگی یکی از بزرگترین عوامل افکار‬ ‫خودکشی را احساس ناامیدی عنوان کرد و افزود‪:‬‬ ‫اگرچه بیش از ‪ ۹۰‬درصد افرادی که خودکشی‬ ‫می کنند دچار اختالالت روانی به ویژه افسردگی‪،‬‬ ‫اعتیاد و اختالالت شخصیت هستند‪ ،‬اما نمی توان‬ ‫گفت افرادی که خودکشی می کنند دچار جنون‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫رئیس گروه دفتر امور اسیب دیدگان اجتماعی‬ ‫کشور با بیان اینکه از نظر سنی افراد در بازه سنی ‪۲۵‬‬ ‫تا ‪ ۳۵‬سال بیشتر دست به خودکشی می زنند‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬در جمعیت سالمندان کشورهای اروپایی و‬ ‫امریکایی‪ ،‬خودکشی بیشتر مشاهده می شود‪ ،‬حال‬ ‫انکه در کشور ما سالمندان کمتر دست به این کار‬ ‫می زنند و شاید علت این موضوع این باشد که‬ ‫سالمندان نسبت به جوانان عرق مذهبی بیشتری دارند‪.‬‬ ‫وی در خاتمه توصیه کرد‪ :‬چنانچه با مورد‬ ‫خودکشی روبرو شدید با خط ‪( ۱۲۳‬بدون کد)‬ ‫اورژانس اجتماعی تماس بگیرید تا مددکاران شما را‬ ‫راهنمایی کنند‪.‬‬ صفحه 6 ‫رئیس انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه‪:‬‬ ‫زیانتولیدکنندگانجوجهبه‪350‬میلیاردتومانرسید‬ ‫رئیس انجمن تولیدکنندگان جوجه یکروزه گفت‪ :‬با توجه به عرضه جوجه با نرخ های فعلی‪ ،‬زیا ن تولیدکنندگان به ‪ ۳۵۰‬میلیارد تومان در ماه رسید‪.‬غالمعلی فارغی‪ ،‬رئیس انجمن تولیدکنندگان جوجه‬ ‫یکروزه با اشاره به اینکه بازار جوجه یکروزه تعریفی ندارد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در حال حاضر هر قطعه جوجه یکروزه به طور متوسط ‪ ۲۰۰‬تا ‪ ۳۰۰‬تومان از تولیدکنندگان جوجه به دلیل فقدان نهاده ها و عدم تمایل به‬ ‫جوجه ریزی خریداری می شود که با نرخ تمام شده تولید اختالف معناداری دارد‪.‬‬ ‫او قیمت تمام شده هر قطعه جوجه یکروزه را ‪ ۳‬هزار و ‪ ۵۰۰‬تومان اعالم کرد و افزود‪ :‬با توجه به عرضه جوجه با نرخ های فعلی‪ ،‬تولیدکنندگان همانند ماه های گذشته ‪ ۳۵۰‬میلیارد تومان از محل فروش‬ ‫متضرر هستند‪.‬‬ ‫عضو سابق هیئت امنای صندوق ذخیره ارزی‬ ‫در گفت وگو با صدای اصالحات مطرح کرد‪:‬‬ ‫اشتباهپشتاشتباه؛‬ ‫بورسدرچرخهباطل؟!‬ ‫تبعات تورمی تزریق غیر کارشناسی منابع صندوق توسعه ملی به بورس‬ ‫علیرضا اصغرزاده‪ -‬اخیرا ً دولت در‬ ‫اقدامی غیر کارشناسی برای حمایت از‬ ‫بورس تصمیم گرفت بخشی از منابع صندوق‬ ‫توسعه ملی را به بازار سرمایه‪ ،‬تزریق کند‬ ‫که این امر چند ناکارامدی به اقتصاد منتقل‬ ‫می کند که یکی مغایرت اهداف موجودی‬ ‫صندوق توسعه ملی با این هدف دولت و‬ ‫دیگری افزایش تورم است‪.‬‬ ‫ماهیت موجودی صندوق توسعه ملی در‬ ‫اهدافی تعریف شده است که با تصمیم اخیر‬ ‫دولت مغایرت دارد‪ .‬دولت مردم را به حضور‬ ‫در بازار سرمایه تشویق کرد و به پیش بینی‬ ‫کارشناسان از ریزش و اصالحات این بازار‬ ‫بی توجهی شد تا سرانجام در حال حاضر‬ ‫بورس درگیر ریزش های متداول است‪.‬‬ ‫پیش تر بهمن ارمان‪ ،‬عضو سابق‬ ‫هیئت امنای صندوق ذخیره ارزی و رئیس‬ ‫پیشین اداره مطالعات و بررسی های اقتصادی‬ ‫بورس تهران نیز در نامه ای به رئیس سازمان‬ ‫بورس ضمن انتقاد از عمل نکردن به‬ ‫وظایف سازمان بورس در قبال تامین منابع‬ ‫مالی موردنیاز برای فعالیت های زیر بنایی‬ ‫خواستار رسیدگی فوری قالیباف اصل به‬ ‫موضوع تامین منابع مالی موردنیاز پروژه های‬ ‫توسعه ای‪ ،‬زیر بنایی و اشتغال زا شد‪.‬‬ ‫* تبعات عدم تامین منابع مالی‬ ‫موردنیاز پروژه های توسعه ای‪ ،‬زیر‬ ‫بنایی و اشتغال زا توسط بورس‬ ‫بهمن ارمان در نامه ای که نوزدهم‬ ‫شهریورماه برای رئیس سازمان بورس ارسال‬ ‫نموده‪ ،‬نوشته است‪:‬‬ ‫«جناب اقای دکتر حسن قالیباف اصل‬ ‫رئیس ارجمند سازمان بورس و اوراق‬ ‫بهادار‬ ‫با درود‬ ‫پیرو نشستی که در دفتر جنابعالی برگزار‬ ‫شد موضوع ایجاد بازار اولیه و هدایت منابع‬ ‫مالی به فعالیت های مولد اقتصادی مورد تائید‬ ‫همگان قرار گرفت‪.‬‬ ‫پیامد این امر اعالم موافقت شورای‬ ‫بورس با تاسیس شرکت های سهامی عام‬ ‫پروژه محور بود که در رسانه های گروهی‬ ‫به صورت گسترده بازتاب یافت و این بارقه‬ ‫امید را به وجود اورد که گرداوری منابع‬ ‫مالی خرد بتوان کارهای بزرگ را عملی‬ ‫ساخت حتی خود شما گفتید اگر وزارت راه‬ ‫و شهرسازی بخواهد ازادراه بسازد راهی‬ ‫غیر از بازار سرمایه برای تامین منابع مالی‬ ‫موردنیاز خود ندارد ولی معاون وزارت راه و‬ ‫شهرسازی علناً می گوید ما حداقل ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫کیلومتر ازادراه باید بسازیم ولی دولت به ما‬ ‫بودجه اختصاص نمی دهد بنابراین نمی توانیم‬ ‫ازادراه های راه های در دست ساخت را‬ ‫تکمیل کنیم چه رسد به اغاز پروژه های‬ ‫ازادراهی جدید»‪.‬‬ ‫ارمان در ادامه نوشته است‪« :‬یکی از‬ ‫وظایف اصلی شما به عنوان رئیس سازمان‬ ‫بورس و اوراق بهادار حل چنین مسائلی است‬ ‫که نه تنها به وظیفه خود عمل نمی کنید بلکه‬ ‫به دیگران هم اجازه کار نمی دهید‪.‬‬ ‫در نوشتاری که ارسال شد به عمق فاجعه‬ ‫پرداخته شده است ولی باید نگران روزی بود‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی‪:‬‬ ‫هدف اصلی ما کنترل‬ ‫نرخ تورم و ارز است‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی اعالم کرد‪ :‬علیرغم تمام سختی ها مصمم به‬ ‫کنترل تورم و دستیابی به پایداری بازارها و تامین ارز برای ملزومات مردم‬ ‫به عنوان اولویت های اصلی هستیم‪.‬‬ ‫عبدالناصر همتی در پست اینستاگرامی خود نوشت‪ :‬بارها از این صفحه‬ ‫سیاست ها و برنامه های بانک مرکزی را با شما در میان گذاشته ام که‬ ‫هدف اصلی از این نوشته ها ارائه شفافیت در کارها بوده است‪ .‬من به خوبی‬ ‫می دانم که با توضیح سیاستها‪ ،‬بسیاری از کارشناسان و اصحاب رسانه به‬ ‫نقد می پردازند و تجزیه و تحلیل می کنند که این امر برای من و همکارانم‬ ‫همواره مورد احترام بوده و از ان ها استفاده کرده ام‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اما در این میان دو نکته توسط برخی از نوشته ها و‬ ‫مصاحبه ها نادیده گرفته می شود‪ .‬اول‪ ،‬شرایطی که کشور به لحاظ‬ ‫اقتصادی در ان قرار دارد‪ .‬در شرایط عادی بدیهی است که بسیاری از‬ ‫پیشنهادها و راهکارها قابل انجام است ولی در اوضاع کنونی که اقتصاد‬ ‫تحت شدیدترین فشارها قرار دارد اندکی انصاف و مسئولیت پذیری در‬ ‫تحلیل و سخن گفتن با توجه به عوامل موثر خارج از کنترل‪ ،‬می طلبد‪.‬‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد‪ :‬دوم‪ ،‬کارها و اقداماتی است که‬ ‫بانک مرکزی در این دوره دو ساله انجام داده و می دهد‪ .‬بخشی از این‬ ‫اقدامات در قالبی است که به اطالع شما مردم عزیز رسیده و نتایج ان هم‬ ‫دیده می شود اما بخش مهم از اقدامات خدمتگزاران شما مردم در بانک‬ ‫مرکزی‪ ،‬مربوط به فعالیت هایی است که برای جلوگیری از سوء استفاده‬ ‫واضعان فشار حداکثری‪ ،‬سخنی از ان ها به میان نیاورده ام‪ .‬اگر نبود این‬ ‫بخش اقدامات و تالش ها بسیاری از مشکالت اقتصادی امروز در ابعاد‬ ‫بسیار بزرگتری اقتصاد کشور را دچار عدم تعادل های جدی می کرد اگرچه‬ ‫که چنین نوشتارهایی تبدیل به فریاد شوند»‪.‬‬ ‫نامه بهمن ارمان و همچنین تصمیم غیر‬ ‫کارشناسی دولت برای حمایت از بورس‬ ‫مبنی بر تزریق بخشی از منابع صندوق توسعه‬ ‫ملی به بازار سرمایه بهانه ای شد تا با این‬ ‫عضو سابق هیئت امنای صندوق ذخیره ارزی‬ ‫درباره تبعات تورمی تزریق منابع صندوق‬ ‫توسعه ملی به بورس گفت وگویی انجام‬ ‫دهیم‪.‬‬ ‫* راهکارهای غیر کارشناسی‬ ‫دولتمردان برای حمایت از بازار سهام‬ ‫رئیس پیشین اداره مطالعات و‬ ‫بررسی های اقتصادی بورس تهران در‬ ‫گفت وگو با روزنامه صدای اصالحات درباره‬ ‫راهکارهای غیر کارشناسی دولتمردان برای‬ ‫حمایت از بازار سهام عنوان کرد که یکی از‬ ‫راهکارهای غیرعملی برای حمایت از بورس‬ ‫برداشت ‪ 100‬میلیون دالر از صندوق توسعه‬ ‫ملی است‪.‬‬ ‫بهمن ارمان افزود‪ :‬ضمن هشدار به‬ ‫اثرات تورمی چنین کاری حتی با توجه به‬ ‫کاهش ضریب تکاثری پایه پولی از ‪ 4‬به‬ ‫یک فعلی که متاثر از رکود شدید اقتصادی‬ ‫در کشور است و نه تنها به معنی هدر دادن‬ ‫منابع زیر قیمت ارزی که با توجه به شرایط‬ ‫ناشی از تحریم ها و کاهش فروش نفت‬ ‫برای کشور بسیار ضروری هستند؛ حتی‬ ‫یک دالر ان منجر به ایجاد موج تورمی‬ ‫جدیدی در اقتصاد کشور خواهد شد زیرا‬ ‫تبدیل دالرهای نفتی ذخیره شده در صندوق‬ ‫توسعه ملی و تبدیل کردن ان به ریال نه تنها‬ ‫به علت وجود فساد نهادینه در ساختار‬ ‫اقتصادی کشور بالفاصله روانه خارج کشور‬ ‫خواهد شد ان هم توسط افراد ذی نفوذ که‬ ‫در مراکز تصمیم گیر نفوذ کردند بلکه موج‬ ‫تورمی جدیدی را نیز متوجه کشور خواهد‬ ‫کرد ضمن اینکه هرگونه برداشتی برخالف‬ ‫اساس نامه صندوق توسعه ملی تنها با حکم‬ ‫حکومتی توسط رهبری امکا ن پذیر است که‬ ‫بعید به نظر می اید در شرایط فعلی معظم له‬ ‫با چنین کاری موافقت کنند‪.‬‬ ‫رئیس پیشین اداره مطالعات و‬ ‫بررسی های اقتصادی بورس تهران گفت‪:‬‬ ‫بنابراین وزارت امور اقتصاد و دارایی بایستی‬ ‫دانش و علم را جایگزین مطالب بی پایه و‬ ‫اساس کند و وزیر اقتصاد نیز بایستی بداند‬ ‫که زمانی که سخنی از او منتشر می شود‬ ‫جامعه دیگر او را به عنوان فرد نمی شناسد‬ ‫بلکه صحبت منتشرشده را مطلبی می داند که‬ ‫وزیر اقتصاد و نظام سیاسی حاکم بر کشور‬ ‫ان را بیان کرده است‪.‬‬ ‫ارمان افزود‪ :‬چنانچه مسئولین کشور‬ ‫از رئیس جمهور گرفته تا رده های پایین تر‬ ‫مایل به اصالح وضعیت اسفناک فعلی بورس‬ ‫و بر باد رفتن دارایی میلیو ن ها نفر و فساد‬ ‫گسترده موجود در بورس هستند علم اقتصاد‬ ‫راهکارهای مشخصی را دارد که می توانند از‬ ‫ان استفاده کنند؛ شاهد مدعی اینکه به دنبال‬ ‫شیوع بیماری کرونا شاخص بورس نیویورک‬ ‫به عنوان بزرگ ترین بورس جهان از ‪ 27‬هزار‬ ‫واحد با سقوط شدیدی به ‪ 18‬هزار واحد‬ ‫رسید ولی در حال حاضر باسیاست هایی‬ ‫معاون سازمان امور مالیاتی‪:‬‬ ‫مالیات از خانه و خودرو لوکس‬ ‫معطل تصویب دولت است‬ ‫معاونسازمانامورمالیاتیازمعرفییکبانکبهمراجعقضاییبهدلیلعدمارائهاطالعات‬ ‫حساب هایبانکیخبردادوگفت‪:‬اییننامهدریافتمالیاتازخانه هاوخودروهایلوکس‬ ‫تدوینشدهوبرایاجرامنتظرتصویبهیاتوزیرانهستیم‪.‬‬ ‫محمودعلیزاده‪،‬معاونفنیوحقوقیسازمانامورمالیاتیگفت‪:‬تمامیتالشبراین‬ ‫استکهپایانه هایفروشگاهیوسامانهمودیاندرموعدمقرریعنیسال‪ ۱۴۰۰‬عملیاتیو‬ ‫را هاندازیشود‪.‬اصلموضوعقانونپایانه هایفروشگاهیبازمی گرددکهمقدماتاندرحال‬ ‫اماده سازیاست‪،‬درچارچوبقانونبهسمتاجراییشدنانمی رویموثبتکارتخوان‬ ‫محدودبهپزشکانووکالنیستوصنوفوفعاالناقتصادیرادربرمی گیرد‪.‬اطالعاتفعاالن‬ ‫اقتصادیرارویلبهرویداددریافتمی کنیممنظورازلبهرویدادیکگامقبلازپرداختمالی‬ ‫است‪.‬چراکهیکرویدادمالیمیتوانداتفاقبیفتداماپرداختنداشتهباشد‪.‬پرداختمالی‬ ‫(تعهدی‪،‬نقدییاالکترونیکی)می شود‪.‬اگردامنهانرابرایکلکشورپیادهسازیکنیم‪،‬به‬ ‫همهرویدادهایمالیمی رسیم‪.‬‬ ‫علیزادهگفت‪:‬برخیبانک هااعالمکردندکهاطالعاترادراختیارمی گذاریمواندسته‬ ‫ازبانک هاییکهتکمیلنکردند‪،‬ازطریقدادستانیانتظامیمالیاتیبهموجباختیاراتناشیاز‬ ‫ماده‪۲۷۴‬بهمحاکمقضاییمعرفیمی شوند‪.‬‬ ‫معاونفنیوحقوقیسازمانامورمالیاتیافزود‪:‬بانک هایکییکیدرحالپاسخبه‬ ‫درخواستسازمانامور مالیاتیهستند‪.‬قراراستعملکنیموقرارنیستحرفبزنیم‪.‬برمبنای‬ ‫قانون‪،‬نامه هابهدادستانیانتظامیمالیاتیارسالودرصورتعدمهمکاریبهمحاکمقضایی‬ ‫معرفیمی شوند‪.‬‬ ‫علیزادهگفت‪:‬درحالحاضر‪ ۱۱‬بانکبهطورکاملاطالعاتحساب هایبانکیرا‬ ‫گرفتیموبقیهبانک هابهصورتناقصاطالعاتخودراارائهکردند‪.‬دریافتایناطالعاتبه‬ ‫صورتدیتابیس(سیدی)استونهوبسرویس‪.‬فقطبانک‪...‬بهمراجعقضاییمعرفیشده‬ ‫وامیدواریمانهانیزبهقانونتمکینکنند‪.‬‬ ‫ویافزود‪:‬درخواستهاییکهازبانکهاکردیم‪،‬درهمینراستااست‪،‬اگرتمکیننکنند‪،‬‬ ‫نسبتبهبازداشتمنابعووصولازمحلسپردهنزدبانکمرکزیبهمیزاندودرصدسپرده‬ ‫اشخاصبهعنوانجریمهاقدامخواهیمکرد‪.‬دوستنداریمدیگرفرجهزمانیبهبانک هابدهیم‪.‬‬ ‫درخواستبهبانک هایعاملدادهشدهوبرمبنایان‪،‬بانکهاموظفندتراکنش هایبانکیارائه‬ ‫کنند‪.‬وقتیبانکیتحتهرشرایطازایندرخواستطفرهبرود‪،‬نیازیبهدادنمهلتنیستو‬ ‫اجرایقانوندردستورکاراستوبرمبنایاناقداممی شود‪.‬‬ ‫که وزارت خزانه داری امریکا اتخاذ نموده‬ ‫با تزریق منابع مالی به شرکت های بزرگ‬ ‫توانسته این شاخص را در حال حاضر به‬ ‫رکورد تاریخی خود که ‪ 29‬هزار واحد‬ ‫است‪ ،‬نزدیک کند‪.‬‬ ‫* اقدامات ایذایی برای حمایت از‬ ‫بازار سرمایه راه به جایی نخواهد برد‬ ‫رئیس پیشین اداره مطالعات و‬ ‫بررسی های اقتصادی بورس تهران تاکید‬ ‫کرد‪ :‬بنابراین اگر وزارت اقتصاد که رئیس‬ ‫عالی بورس است می خواهد اقدامی انجام‬ ‫دهد قبل از هر چیز از گماردن افراد کم‬ ‫صالحیت که به طریقی دخیل در بازار‬ ‫بورس و شورای عالی بورس هستند‪ ،‬بازبینی‬ ‫به عمل اورد و در اقدامی دیگر مالیات بر‬ ‫شرکت های پذیرفته شده در بورس را از ‪22.5‬‬ ‫درصد به ‪ 15‬درصد یا کمتر کاهش دهد‬ ‫و عالوه بر ان سود اختصاص داده شده به‬ ‫سرمایه گذاری مجدد همانند سایر کشورها‬ ‫برای شرکت های پذیرفته شده در بورس را از‬ ‫مالیات معاف کند‪.‬‬ ‫عضو سابق هیئت امنای صندوق ذخیره‬ ‫ارزی در پایان به صدای اصالحات گفت‪:‬‬ ‫اقدامات ایذایی و بدون منطق علمی در‬ ‫دست اقدام راه به جایی نخواهد برد و بدون‬ ‫شک پیامدهای ناگواری به دنبال خواهد‬ ‫داشت زیرا این بار مسئله محدود به موسسات‬ ‫اعتباری‪ ،‬شرکت پدیده شاندیز و امثالهم که‬ ‫چند ده هزار عضو داشتند‪ ،‬نیست بلکه ‪15‬‬ ‫میلیون نفری را شامل می شود که دارای کد‬ ‫بورسی هستند‪.‬‬ ‫قیمت کدام محصوالت‬ ‫افزایش یافت؟‬ ‫جدیدتریناماروزارتصنعت‪،‬معدنوتجارتنشانمی دهدکهدرخردادماهامسال‬ ‫در بین‪ ۴۲‬کاالی اساسی و مهم‪ ،‬قیمت‪ ۳۳‬کاال بین‪ ۰.۸‬تا حدود‪۱۴۷‬درصد نسبت به خرداد‬ ‫سالگذشتهافزایشداشتهوبیشترینافزایشقیمتهممربوطبهگروهحبوبات‪،‬تیراهنو‬ ‫تخممرغبودهاست‪.‬‬ ‫بهگزارشصدایاصالحات‪،‬براساسایناماردرخردادامسالقیمتعدسدرجه‬ ‫یک و لپه درجه یک بیش از دو برابر شده قیمت این دو به ترتیب با‪ ۱۴۶.۹‬و‪ ۱۱۷.۹‬درصد به‬ ‫‪ ۲۰‬هزار و‪ ۴۰۰‬تومان و‪ ۲۴‬هزار و‪ ۴۰۰‬تومان رسیده است‪.‬‬ ‫دراینمیانششکاالهمبین‪ ۵۰‬تا‪ ۱۰۰‬درصدافزایشقیمتداشتند‪.‬بهعبارتدیگر‬ ‫درخردادامسالقیمتلوبیاقرمزدرجهیک‪ ۹۲.۱‬درصد‪،‬سهنوعمختلفتیراهمبین‪۶۸‬‬ ‫تا‪ ۷۳‬درصد‪،‬لوبیاچیتی‪ ۵۸.۶‬درصدوتخممرغ‪ ۵۶.۹‬درصدنسبتبهماهمشابهسالقبل‬ ‫افزایشیافتهاست‪.‬برایناساسقیمتهرکیلوگرملوبیاقرمز‪،‬لوبیاچیتیوتخممرغدر‬ ‫خرداد سال گذشته حدود‪ ۱۱‬هزار و‪ ۹۰۰‬تومان‪ ۱۴،‬هزار و‪ ۹۰۰‬تومان و‪ ۶۴۰۰‬تومان بوده‬ ‫و در ماه مشابه سال جاری به‪ ۲۲‬هزار و‪ ۸۰۰‬تومان‪ ۲۳،‬هزار و‪ ۶۰۰‬تومان و‪ ۱۰‬هزار تومان‬ ‫رسیدهاست‪.‬ازبینمهم ترینکاالهاییکهدرمدتیادشدهکمتراز‪ ۵۰‬درصدافزایشقیمت‬ ‫داشتندهممی توانبهبرنجپاکستانیباسماتیدرجهیکبا‪ ۴۵‬درصدافزایشقیمت‪،‬موز‬ ‫درجه یک با‪ ۳۸.۱‬درصد‪ ،‬شیر استریل پاکتی با‪ ۳۴‬درصد‪ ،‬نخود درجه یک با‪ ۲۸.۳‬درصد و‬ ‫ذرتخارجیبا‪ ۲۵.۳‬درصداشارهکردکهقیمتهرکیلوازان هادرخردادامسالبهترتیب‬ ‫به‪ ۱۶‬هزار و‪ ۲۰۰‬تومان‪ ۲۰،‬هزار تومان‪ ۷۴۰۰،‬تومان‪ ۱۲،‬هزار و‪ ۴۰۰‬تومان و‪ ۲۱۰۰‬تومان‬ ‫رسدهاست‪.‬‬ ‫*قیمتکداممحصوالتکاهشیافت؟‬ ‫ازبین‪ ۹‬کاالیاساسیکهقیمتان هادرخردادماهامسالنسبتبهماهمشابهسال‬ ‫گذشتهکاهشیافتهسیبزمینیدرجهیکبا‪ ۴۲.۱‬درصدکاهش‪،‬بیشترینکاهشقیمت‬ ‫را داشته و قیمت ان از حدود‪ ۷۰۰۰‬تومان به‪ ۴۰۰۰‬تومان رسیده است‪ .‬قیمت پیاز و گوجه‬ ‫فرنگی نیز در این مدت با‪ ۳۲.۱‬درصد و‪ ۳۱.۲‬درصد کاهش به کیلویی‪ ۲۹۰۰‬و‪ ۳۶۰۰‬تومان‬ ‫رسیدهاست‪.‬‬ ‫قیمتهرکیلوخرمامضافتی‪،‬گوشتگوسالهوجوجهیکروزهنیزدرخردادامسال‬ ‫نسبت به ماه مشابه سال قبل‪ ۱۳.۳،۲۰.۹‬و‪ ۱۱.۳‬درصد کاهش یافته و به‪ ۲۳‬هزار و‪ ۴۰۰‬تومان‪،‬‬ ‫‪ ۷۶‬هزار و‪ ۷۰۰‬تومان و‪ ۱۷۰۰‬تومان رسیده است‪ .‬قیمت گوشت گوسفندی و و روغن‬ ‫موتورنیزدراینمدتکاهشجزئیداشتهاست‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شنبه ‪ 22 -‬شهریور ‪ 1399‬شماره ‪1170‬‬ ‫اقتصاد‬ ‫راهکارسرپرستوزارتصمتبرای‬ ‫کاهشالتهاباتبازارخودرو‪:‬‬ ‫فروشفوق العاده‪150‬هزاردستگاه‬ ‫خودروباموعدتحویلحداکثرسهماهه!‬ ‫سرپرست وزارت صنعت‪ ،‬معدن و تجارت (صمت) با بیان اینکه‬ ‫دو خودروساز اصلی کشور ماهانه ‪ ۲۵‬هزار دستگاه خودرو به منظور‬ ‫کاهش التهابات بازار به متقاضیان عرضه خواهند کرد‪ ،‬از برنامه‬ ‫فروش فوق العاده ‪ ۱۵۰‬هزار دستگاه خودرو با موعد تحویل حداکثر‬ ‫سه ماهه تا پایان سال جاری خبر داد و گفت‪ :‬عالوه بر پابرجا بودن‬ ‫محدودیت های قبلی برای ثبت نام در این طرح‪ ،‬متقاضیان در زمان‬ ‫ثبت نام بایستی ‪ ۱۰‬درصد از مبلغ خودرو را واریز کنند‪.‬‬ ‫به گزارش صدای اصالحات‪ ،‬در چهل و چهارمین جلسه کمیته‬ ‫خودرو با حضور سرپرست وزارت صمت مقرر شد که به منظور‬ ‫کاهش التهابات بازار خودرو‪ ،‬از مهرماه تا پایان سال جاری‪ ،‬در‬ ‫مجموع ‪ ۱۵۰‬هزار دستگاه خودرو به صورت فروش فوق العاده در‬ ‫اختیار مردم قرار گیرد‪.‬‬ ‫در این جلسه جعفر سرقینی‪ ،‬سرپرست وزارت صمت اظهار کرد‪:‬‬ ‫از مهرماه تا پایان سال جاری به صورت منظم و بدون وقفه‪ ،‬ماهانه‬ ‫‪ ۲۵‬هزار دستگاه خودرو از سوی خودروسازان به صورت فروش‬ ‫فوق العاده در اختیار متقاضیان بازار خودرو قرار می گیرد‪ .‬فروش‬ ‫فوق العاده می تواند عطش را بازار را کم کرده و پاسخگوی نیاز مردم‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫وی ضمن تاکید بر اینکه این اقدام در جهت کاهش التهابات‬ ‫موجود در بازار خودرو و پاسخگویی به نیازهای واقعی خریداران‬ ‫این کاال اجرایی خواهد شد‪ ،‬گفت‪ :‬در مجموع تا پایان سال‬ ‫جاری‪ ۱۵۰ ،‬هزار دستگاه خودرو از سوی دو خودروساز بزرگ‬ ‫کشور به بازار عرضه خواهد شد‪ .‬برنامه ماهانه فروش فوق العاده ‪۲۵‬‬ ‫هزار دستگاه خودرو‪ ،‬هیچگونه وقفه ای در سایر روش های فروش‬ ‫خودروسازان ایجاد نخواهد کرد و تمامی طرح های مصوب قبلی‬ ‫به قوت خود اجرا خواهند شد؛ ضمن اینکه خودروسازان کماکان‬ ‫مکلف به ایفای تعهدات قبلی خود به مشتریان خواهند بود‪.‬‬ ‫سرپرست وزارت صمت یاداور شد‪ :‬از انجایی که تا چندی‬ ‫پیش‪ ،‬امار تعهدات معوق خودروسازان باال بود‪ ۸۰ ،‬درصد تولیدات‬ ‫خودروسازان را به اجرای تعهدات پیشین و ‪ ۲۰‬درصد را به طرح های‬ ‫فروش فوق العاده اختصاص داده بودیم اما باتوجه به اینکه میزان‬ ‫تعهدات معوق کم شده است‪ ،‬تصمیم گرفته ایم که میزان اختصاص‬ ‫‪ ۶۰‬به ‪ ۴۰‬درصد (‪ ۶۰‬درصد تولیدات خودرو برای براورده کردن‬ ‫تعهدات قبلی خودروسازان و سایر طرح ها و ‪ ۴۰‬درصد از تولیدات‬ ‫مختص فروش های فوق العاده) باشد‪.‬‬ ‫*متقاضیان باید ‪ ۱۰‬درصد مبلغ خودرو را در زمان ثبت نام واریز‬ ‫کنند‬ ‫سرقینی خاطرنشان کرد‪ :‬همه شرایط برای تحویل خودروها اعم‬ ‫از روش قرعه کشی برای توزیع خودرو و محدودیت ها برای ثبت نام‬ ‫در طرح های جدید فروش فوق العاده محصوالت از مهرماه به بعد‬ ‫همچون روال سابق طرح های اجرا شده قبلی خواهد بود‪ .‬تنها یک‬ ‫شرط بر شروط قبلی اضافه شده است؛ اینکه متقاضیان ‪ ۱۰‬درصد‬ ‫مبلغ خودرو را در زمان ثبت نام واریز کنند‪ .‬این تصمیم برای این‬ ‫گرفته شده است که وقتی مبلغی از متقاضی برای ثبت نام دریافت‬ ‫نشود‪ ،‬تعداد ثبت نام ها زیاد می شود و مردم می گویند «سنگ مفت‪،‬‬ ‫گنجشک مفت؛ فعال ثبت نام کنیم تا ببینیم چه پیش می اید»‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬تفاوت دیگری هم که وجود خواهد داشت؛ این است‬ ‫که منتخبان بایستی ظرف مدت ‪ ۷۲‬ساعت پس از اعالم اسامی‪ ،‬مبلغ‬ ‫خودرو را تهیه و به حساب خودروساز واریز می کردند اما اکنون این‬ ‫مهلت به ‪ ۱۲۰‬ساعت (پنج روز) افزایش پیدا کرده است‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به اینکه تکیف ‪ ۱۰‬درصد واریز شده برای مشتریان‬ ‫برنده نشده‪ ،‬چه خواهد شد و چه مدت طول خواهد کشید تا به‬ ‫حساب ثبت نام کننده باز گردد گفت‪ :‬این ‪ ۱۰‬درصد را ما از مردم‬ ‫دریافت نمی کنیم؛ این مبلغ از زمان ثبت نام تا زمان اعالم منتخبان‬ ‫قرعه کشی در حساب واسط‪ ،‬در یک حساب بانکی به اسم فرد‬ ‫متقاضی خواهد ماند‪ .‬در حقیقت این مبلغ در حساب فرد بلوکه شده‬ ‫و قابل برداشت نخواهد بود و وارد حساب خودروساز نخواهد شد‪.‬‬ ‫سرپرست وزارت صمت ادامه داد‪ :‬همچنان حداکثر زمان تعیین‬ ‫شده برای تحویل ‪ ۱۵۰‬هزار دستگاه خودروی مذکور یک تا سه ماه‬ ‫پس از ثبت نام قطعی متقاضیان خواهد بود‪ .‬تعداد خودروهای قابل‬ ‫عرضه بیشتر شده و ماهانه به طور متوسط ‪ ۲۵‬هزار دستگاه خودرو‬ ‫(طی دو مرحله که احتماال هر دو هفته یکبار خواهد بود) از انواع‬ ‫تولیدات ایران خودرو و سایپا وارد سیستم فروش فوق العاده خواهد‬ ‫شد و منتخبان ظرف مدت یک تا سه ماه خودرو خود را تحویل‬ ‫خواهند گرفت‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬این تصمیم قطعا از التهابات بازار جلوگیری‬ ‫خواهد کرد و شاید بتواند التهابات را به طور کلی برطرف کند که‬ ‫امیدوار هستیم این روش التهاب بازار را کامال فروکش کند‪ .‬در کنار‬ ‫این‪ ،‬اقدامات اساسی تری نیز در حال انجام است اما اتخاذ این روش‬ ‫فروش صرفا برای براورده کردن نیازها فوری مردم است‪ .‬این طرح‬ ‫فعال شش ماهه تعریف شده اما قطعا برای سال اینده نیز ادامه دار‬ ‫خواهد بود؛ چراکه باتوجه به کاهش تعهدات از بابت ثبت نام های‬ ‫قبلی‪ ،‬فشار بر خودروسازان کمتر شده است؛ بنابراین می توانند به‬ ‫ادامه فروش فوق العاده فکر کنند‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫حزب مردمی اصالحات ایران اسالمی‬ ‫حجت االسالم محمد زارع فومنی‬ ‫مدیرمسئول روزنامه‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬میدان فلسطین‬ ‫خیابان فلسطین جنوبی بعد از بزرگمهر‬ ‫پالک ‪ 339‬ساختمان‪123‬‬ ‫طبقه ‪ 1‬واحد‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫شماره تلفکس و روابط عمومی‪:‬‬ ‫‪66463926-09369302479‬‬ ‫ادرس وب سایت‪:‬‬ ‫‪www.eslahat.news‬‬ ‫اینستاگرام‪ /‬ادرس تلگرام‪:‬‬ ‫‪@hzbeslahat / @sedaye_eslahat‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫رفتار کودکانه تیم های ایرانی‬ ‫دستپاچگی در نقل و انتقاالت!‬ ‫برخالف تیم های اروپایی‪،‬‬ ‫تقریبا همه تیم های ایرانی در فصل‬ ‫نقل وانتقاالت خانه تکانی می کنند‬ ‫و از همه ظرفیت های قانونی برای‬ ‫جذب حداکثر بازیکن بهره می برند؛‬ ‫طوری که حتی اگر نیازی به خرید‬ ‫هم نباشد باز هم دست خالی از بازار‬ ‫برنمی گردند‪.‬‬ ‫فوتبال ایران مدل خاص خودش‬ ‫را دارد و قابل قیاس با فوتبال اروپا‬ ‫نیست‪ .‬این تفاوت در نوع نگرش‬ ‫مربیان و مدیران ایرانی است که نه تنها‬ ‫به سود ایران تمام نشده که سابقه نشان‬ ‫داده به ضررشان هم بوده است‪.‬نمونه‬ ‫بارز این رفتار در نوع نگرش ایرانی ها‬ ‫و اروپایی ها به نقل و انتقاالت است که‬ ‫اولی تا می تواند خرید می کند و دومی‬ ‫اگر قیمت ها معقول باشد و احساس‬ ‫کمبود کند‪ ،‬دست به کار می شود‪.‬‬ ‫در یک مثالی عینی‪ ،‬یک مربی یا‬ ‫مدیر ایرانی بدون توجه به بضاعت‬ ‫مالی خود‪ ،‬سبد خریدش را تا جای‬ ‫ممکن پر می کند و حتی اگر نیازی هم‬ ‫نداشته باشد‪ ،‬دست خالی باز نمی گردد‬ ‫که مبادا کسی نگوید توان یا عرضه‬ ‫خریدن نداشت‪.‬در مقابل‪ ،‬مربیان و‬ ‫مدیران اروپایی ابتدا نگاهی به تیم‬ ‫خود دارند و با در نظر گرفتن بودجه‪،‬‬ ‫نیاز و ارزش واقعی بازیکن مورد‬ ‫نظرشان اقدام می کنند و پولدار بودن‪،‬‬ ‫به معنای خرید کردن نیست‪.‬‬ ‫* مقایسه رفتار قهرمان های ایران با‬ ‫قهرمان های اروپایی‬ ‫برای بررسی این رفتار نیازی نیست‬ ‫که راه دور بروید‪ .‬مقایسه وضعیت‬ ‫قهرمان لیگ برتر ایران و پنج لیگ‬ ‫معتبر اروپایی گواهی بر این مطلب‬ ‫نگرانی انها را درک می کنیم‬ ‫خبرهایخوبیبرایهواداراندرراهاست‬ ‫باشگاه تراکتور با انتشار متنی به عنوان «سخنی کوتاه با هواداران پرشور تراکتور» نوشت‪«:‬با حمایت همیشگی شما و دمیدن روح امید و ارامش بر کالبد‬ ‫تیم تراکتور توانستیم قهرمان جام حذفی شویم‪.‬باشگاه تراکتور در این راه ضمن تشکر از تالش تمامی عزیزان دست اندرکار اعم از بازیکنان‪ ،‬مربیان و کادر‬ ‫مدیریتی‪ ،‬اعالم می دارد با برداشتن این گام‪ ،‬همچنان با اتکا به اصل ارامش و تمرکز‪ ،‬برنامه ریزی برای فعالیت های اقتصادی‪ ،‬تقویت فنی تیم فوتبال تراکتور‬ ‫و جذب بازیکنان را به موازات و بالفاصله پس از پایان لیگ اغاز کرد و خبرهای خوبی را طی هفته ی اینده برای پرشور ها خواهیم داشت‪.‬ضمن درک‬ ‫نگرانی هواداران عزیز این نوید را می دهیم تمامی ارکان باشگاه با تمام وجود در تالش هستند تا هدف گذاری و اجرای برنامه های مدنظر طوری باشد که مسیر‬ ‫موفقیت تیم و شادی مردم خطه ی اذربایجان و هواداران پرشور تراکتور در سراسر ایران و جهان هموار و ادامه دار باشد‪».‬‬ ‫ورزش‬ ‫تمریناتم را باانگیزه تر از قبل‬ ‫پیگیری می کنم‬ ‫قاسمی منجزی‬ ‫است که در ایران هیچ الگویی برای‬ ‫رفتار در نقل و انتقاالت وجود ندارد‪.‬‬ ‫پرسپولیس زیر نظر یحیی‬ ‫گل محمدی و مهدی رسول پناه‬ ‫تاکنون هفت بازیکن گرفته و به طور‬ ‫کلی سه بازیکن تا این لحظه از این‬ ‫تیم جدا شده اند‪ .‬این در حالی است‬ ‫ان ها به تازگی و با اختالف زیادی‬ ‫قهرمان ایران شدند و طبیعتا تیم کم‬ ‫نقصی داشتند که توانستند به چنین‬ ‫موفقیتی دست یابند اما باز هم کافی‬ ‫نبود‪ .‬در نتیجه همانطور که همه دیدند‪،‬‬ ‫پرسپولیس هفت بازیکن جدید به‬ ‫خدمت گرفته است‪.‬‬ ‫در استقالل هم وضعیت به همین‬ ‫منوال است‪ .‬این تیم نایب قهرمان شد‪،‬‬ ‫تا فینال جام حذفی رفت و مدیرعامل‬ ‫تیم هم مدعی است که این بازیکنان‬ ‫در حد قهرمانی لیگ برتر هستند اما در‬ ‫نهایت ابی ها تاکنون ‪ ۵‬بازیکن جدید‬ ‫خریده اند و زمزمه جذب دو بازیکن‬ ‫دیگر هم وجود دارد اما فقط جدایی‬ ‫دو بازیکن در هاله ای از ابهام است که‬ ‫به نظر می رسد این دو نفر هم رفتنی‬ ‫نیستند‪.‬‬ ‫اما تیم های موفق اروپایی چطور‬ ‫رفتار می کنند؟ رئال مادرید به عنوان‬ ‫قهرمان اسپانیا هیچ بازیکنی به خدمت‬ ‫نگرفته و حتی چندین بازیکن را‬ ‫فروخته یا قرض داده تا با وجود این‬ ‫همه سرمایه‪ ،‬از هزینه اضافی پرهیز‬ ‫کند‪ .‬بایرن مونیخ هم همین رفتار را‬ ‫داشته است‪ .‬ان ها از مدت ها قبل‬ ‫الکساندر نوبل و لروی سانه را گرفتند‬ ‫و در عوض بازیکنان قرضی مانند‬ ‫کوتینیو و پرشیچ را رد کردند و قرار‬ ‫است چند بازیکن از جمله الکانتارا و‬ ‫االبا از تیم جدا شوند‪.‬‬ ‫تیم بندرنشین لیورپول هم چنین‬ ‫وضعیتی را پشت سر می گذارد‪ .‬این‬ ‫تیم فقط سیمیکاس را جذب کرده‬ ‫و بیش از ‪ ۵‬بازیکن را راهی تیم های‬ ‫دیگر کرده چون نیازی نداشته تیم‬ ‫قهرمان را عوض کند‪.‬‬ ‫یوونتوس هم به جز ارتور ملو از‬ ‫بارسلونا که با پیانیچ معاوضه کرده‪،‬‬ ‫بازیکن دیگری را برای تیم اصلی خود‬ ‫به خدمت نگرفته است و در عوض‬ ‫تاکنون چهار بازیکن این تیم جدا‬ ‫شده اند‪.‬‬ ‫حتی پاری سن ژرمن که به خریدن‬ ‫و ریخت و پاش مشهور است‪ ،‬در این‬ ‫فصل فقط قرارداد ایکاردی را نهایی‬ ‫کرد و هیچ بازیکنی را نخریده است‬ ‫اما بیش از هفت بازیکن شاخص این‬ ‫تیم جدا شدند یا در مرحله جدایی‬ ‫هستند‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬تیم های اروپایی‬ ‫متاثر از مشکالت اقتصادی در این‬ ‫فصل رغبت کمتی به خرید بازیکن‬ ‫نشان داده اند و از طرفی نیازی‬ ‫به جذب بازیکن جدید ندیده اند‬ ‫اما تیم های ایرانی به سان کودک‬ ‫خردسالی که هر چه می بیند‪ ،‬مطالبه‬ ‫می کند‪ ،‬تا االن با بازیکنان مختلفی‬ ‫مذاکره کردند و با دستپاچگی مشغول‬ ‫خرید هستند و هیچ نشانی از حرفه ای‬ ‫شدن و رفتارهای معقوالنه نشان‬ ‫نمی دهند‪.‬‬ ‫لیگ برتر فوتبال ساحلی ‪ -‬پارس جنوبی بوشهر ‪ - ۵‬فرش حداد اصفهان ‪۱‬‬ ‫به شرایط مطلوب و ارمانی‬ ‫امیر قاسمی منجزی اظهار‬ ‫نرسیده ام‪ .‬قرنطینه باعث شده‬ ‫داشت‪ :‬چند ماه قبل و زمانی‬ ‫بود وزن من به بیش از ‪۱۳۰‬‬ ‫که اردوهای تیم ملی تعطیل‬ ‫کیلوگرم برسد که خوشبختانه‬ ‫شد به ناچار مجبور شدیم‬ ‫بعد از تمرینات منظم و سنگین‬ ‫در خانه تمرین کنیم‪ .‬طبیعتا‬ ‫توانستم با حدود ‪ ۱۰‬کیلو‬ ‫دوری از تمرینات سنگین و‬ ‫کاهش وزن به شرایط وزنی‬ ‫منظم اردوی تیم ملی به سود‬ ‫مطلوب برسم‪.‬‬ ‫ما نبود‪ ،‬هر چند که سعی می‬ ‫ملی پوش سنگین وزن‬ ‫کردیم در زمان شیوع کرونا‬ ‫تیم کشتی فرنگی ایران در‬ ‫بصورت انفرادی در خانه‬ ‫تمرین کنیم‪ .‬به هر حال مدتی رقابتهای جهانی افزود‪ :‬هر‬ ‫است تمرینات جدی و سنگین چند نتوانستم در رقابتهای‬ ‫خودم را در اهواز استارت زدم جهانی نورسلطان با نتایج‬ ‫خوبی همراه باشم‪ ،‬اما به هر‬ ‫و هم اکنون وضعیت بهتری‬ ‫حال موفق به کسب سهمیه‬ ‫نسبت به چند ماه قبل دارم‪.‬‬ ‫المپیک شدم‪ .‬البته می توانستم‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬هم‬ ‫در این میدان جهانی بهتر عمل‬ ‫اکنون از وضعیت جسمی‬ ‫کنم ولی به در هر صورت‬ ‫خودم رضایت دارم اما هنوز‬ ‫یک لحظه از کشتی غافل‬ ‫شدم و نتوانستم به مدال برسم‪.‬‬ ‫قاسمی منجزی در پایان به‬ ‫رقابتهای لیگ کشتی اشاره‬ ‫کرد و گفت‪ :‬برای حضور‬ ‫در لیگ با تیم دانشگاه ازاد‬ ‫قرارداد بستم و فکر می کنم‬ ‫رقابتهای لیگ بتواند شور‬ ‫و هیجان و فضای مطلوب‬ ‫تمرینی را به کشتی باز‬ ‫گرداند‪ .‬کشتی رشته ای است‬ ‫که نمی توان فقط به تمرین‬ ‫بسنده کرد و باید در طول‬ ‫تمرینات‪ ،‬چندین مصاف‬ ‫و مسابقه را هم پشت سر‬ ‫بگذاریم تا به امادگی الزم‬ ‫برسیم‪.‬‬ ‫تنهاخواست هامازباشگاهاینبود‬ ‫کهبااحترامبامنرفتارمی کردند‬ ‫برانکو‪:‬‬ ‫باشگاه پرسپولیس قرار بود‬ ‫تا امروز (جمعه ‪ 21‬شهریور)‬ ‫مابقی طلب برانکو را طبق‬ ‫ضر ب االجل تعیین شده از‬ ‫و خواهان تسویه حساب هر چه‬ ‫به توانایی هایی مربیگری‬ ‫شد ه اند‪.‬‬ ‫هیچ وقت کسی شخصیت‪،‬‬ ‫سریع تر با سرمربی پیشین خود‬ ‫برانکو ایوانکوویچ در‬ ‫من تردید داشته باشند‪ ،‬اما‬ ‫صداقت و حرفه ا ی گری من‬ ‫سوی فیفا پرداخت کند‪ ،‬اما‬ ‫واکنش به حمایت هواداران‬ ‫را زیرسئوال نبرده و تردیدی‬ ‫باشگاه نامه ای به سرمربی‬ ‫اخیر در شبکه های اجتماعی‬ ‫است‪ .‬تنها خواسته من از‬ ‫سریع تر مطالبات سرمربی‬ ‫هما ن طور که من با انها رفتار‬ ‫این کار صورت نگرفت و‬ ‫پرسپولیس که در روزهای‬ ‫نسبت به این موارد نداشته‬ ‫پیشین خود زد و فرصتی ‪ 20‬تا‬ ‫خواهان پرداخت هر چه‬ ‫مطالبات وی خواست که با‬ ‫پیشین و موفق خود شد ه اند‪،‬‬ ‫کردم‪ ،‬با احترام با من رفتار‬ ‫شده است‪ .‬با این شرایط فیفا‬ ‫پرسپولیس بابت عشق و‬ ‫قراردادی که با هم داشتیم‪،‬‬ ‫را از پنجره نقل وانتقاالت‬ ‫داشته اند‪ ،‬قدردانی می کنم و‬ ‫‪ 30‬روزه دیگر برای پرداخت‬ ‫مخالف او و وکلیش مواجه‬ ‫به طور اتوماتیک پرسپولیس‬ ‫محروم خواهد کرد و‬ ‫گفت‪ :‬از تمامی هواداران‬ ‫محبتی که نسبت به من‬ ‫من هم به انها عشق می ورزم‪.‬‬ ‫باشگاه پرسپولیس این بود که‬ ‫می کردند و طلب من را طبق‬ ‫پرداخت می کردند‪ .‬بار‬ ‫دیگر از هواداران پرسپولیس‬ ‫قدردانی می کنم و می خواهم‬ ‫مجازا ت های بعدی هم در‬ ‫پرسپولیس و هوادارانش‬ ‫طلب‪ ،‬اعمال خواهد شد‪ .‬در‬ ‫داشته ایم‪ ،‬بابت کارهایی که‬ ‫برانکو‪ ،‬یکی از بهترین‬ ‫پرسپولیس در شبکه های‬ ‫بزر گ ترین موفقیت های‬ ‫تجربه کرد و هفت جام‬ ‫صورت عدم پرداخت این‬ ‫روزهای اخیر اما هواداران‬ ‫اجتماعی نسبت به عدم توجه‬ ‫مدیران باشگاه پرسپولیس به‬ ‫موضوع پرداخت طلب برانکو‬ ‫واکنش شدیدی نشان داد ه اند‬ ‫بابت لحظاتی که با هم‬ ‫با هم انجامش دادیم و بابت‬ ‫تاریخ باشگاه‪ ،‬تا پایان عمرم‬ ‫در قلبم خواهند بود‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪:‬‬ ‫شاید برخی هنوز نسبت‬ ‫بگویم که عاشق شان هستم‪.‬‬ ‫پرسپولیس در زمان حضور‬ ‫دور ه های خود را در تاریخش‬ ‫مختلف از جمله سه قهرمانی‬ ‫متوالی در لیگ برتر را تجربه‬ ‫کرد و تا فینال لیگ قهرمانان‬ ‫اسیا هم پیشروی کرد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه صدای اصلاحات

روزنامه صدای اصلاحات 1203

روزنامه صدای اصلاحات 1203

شماره : 1203
تاریخ : 1399/08/01
روزنامه صدای اصلاحات 1202

روزنامه صدای اصلاحات 1202

شماره : 1202
تاریخ : 1399/07/30
روزنامه صدای اصلاحات 1201

روزنامه صدای اصلاحات 1201

شماره : 1201
تاریخ : 1399/07/29
روزنامه صدای اصلاحات 1200

روزنامه صدای اصلاحات 1200

شماره : 1200
تاریخ : 1399/07/28
روزنامه صدای اصلاحات 1199

روزنامه صدای اصلاحات 1199

شماره : 1199
تاریخ : 1399/07/27
روزنامه صدای اصلاحات 1198

روزنامه صدای اصلاحات 1198

شماره : 1198
تاریخ : 1399/07/24
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!