روزنامه صدای اصلاحات شماره 1144 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1144

صفحه بعد

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1144

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1144

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪eslahat.news‬‬ ‫یکشنبه ‪ 19‬مرداد ماه ‪1399‬‬ ‫‪ 19‬ذی الحجه ‪۱۴۴۱‬‬ ‫چرا احزاب در ایران از کارکرد اصلی خود فاصله گرفته اند؟‬ ‫پنج مانع مهم در‬ ‫مسیر رشد احزاب‬ ‫صفحه ‪1‬‬ ‫‪ISSN 2588-4581‬‬ ‫‪2020August 9‬‬ ‫دردسرهای تکراری خانواده ها در فصل ثبت نام مدرسه‬ ‫“جانداریم”حتیدر‬ ‫مدرسهمحدوده زندگی!‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫سیاسی‬ ‫توسط حاجی دلیگانی انجام شد‬ ‫خط داغ‬ ‫محمدباقرقالیباف‬ ‫شمخانی‬ ‫تذکر به رئیس جمهور برای ضروریاستگام های‬ ‫جلوگیری از افزایش قیمت وحدت بخش را زیر لوای‬ ‫مصالح ساختمانی‬ ‫اتحاد و عمل به معارف‬ ‫سیاسی‬ ‫صفحه‪1‬‬ ‫اسالمیمحققکنیم‬ ‫به دستور امریکا‬ ‫یک کشتی ایرانی‬ ‫در پاکستان توقیف شد‬ ‫صفحه ‪1‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫خطر بیخ گوش‬ ‫پایتخت نشین ها‬ ‫‪8‬صفحه شماره ‪1144‬‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫موضع سیدحسن نصراهلل حاکی از تدبیر اوبرای حفظ‬ ‫وحدت کلمه در لبنان و رفع مشکالت این کشور است‬ ‫سفرماکرون به بیروت؛‬ ‫خوبیابد؟!‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫خط داغ‬ ‫انبارهای شیمیایی پایتخت در مراکز مسکونی‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫نمی توان نماز را‬ ‫با علی و نهار را‬ ‫با معاویه بود‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫بین الملل‬ ‫با خارج شدن عربستان‬ ‫از توهم‪ ،‬تهران و ریاض‬ ‫می توانند بهترین روابط را در‬ ‫منطقه داشته باشند‬ ‫چرا احزاب در ایران از کارکرد اصلی خود فاصله گرفته اند؟‬ ‫احزاب نقش مهم و کلیدی در ارتقای شعور و بصیرت‬ ‫سیاسی جامعه دارند و نیز می توانند نقش مهمی در ایجاد‬ ‫شور و نشاط سیاسی ایفا کنند‪ .‬درواقع احزاب سیاسی که‬ ‫باهدف کسب قدرت از مسیر مشروع تاسیس شده اند باید‬ ‫توان افزایش پایگاه اجتماعی خود و مشارکت سیاسی را‬ ‫داشته باشند‪ ،‬اما متاسفانه برخی موانع و مشکالت باعث‬ ‫شده تا فعالیت حزبی در کشورمان به معنای واقعی وجود‬ ‫نداشته باشد‪.‬‬ ‫قانون فعلی انتخابات؛ مانع نخست در مسیر‬ ‫رشد تحزب‬ ‫هرچند در ایران احزاب بسیاری وجود دارند که مجوز‬ ‫فعالیت گرفته اند‪ ،‬اما در حقیقت بیشتر انها به کارکرد و‬ ‫وظیفه اصلی خود اشراف ندارند یا اینکه از کارکرد‬ ‫اصلی حزب غفلت کرده اند‪ .‬امراهلل شیخیانی‪ ،‬فعال‬ ‫سیاسی اصالح طلب در گفتگو با خبرنگار حوزه احزاب‬ ‫گروه سیاسی خبرگزاری انا‪ ،‬می گوید‪« :‬در قوانین فعلی‬ ‫پنج مانع مهم در مسیر رشد احزاب ایران‬ ‫انتخابات و موازین ان جایگاهی برای تحزب در اداره‬ ‫دولت و مدیریت کشور وجود ندارد‪ .‬احزاب‪ ،‬ابزار و‬ ‫سرگرمی سیاسی هستند و در زمان انتخابات و برهه های‬ ‫مشابه به عنوان یک وسیله برای به اصطالح گرم کردن تنور‬ ‫انتخابات یا برای همان مشارکت حداکثری مورد بهره وری‬ ‫قرار می گیرند‪».‬‬ ‫تکثر احزاب؛ مانع دوم در مسیر رشد تحزب‬ ‫متاسفانه یکی دیگر از مشکالتی که مانع اثرگذاری‬ ‫و توسعه احزاب در کشور شده‪ ،‬تکثر احزاب است‪.‬‬ ‫کارشناسان و تحلیلگران مسائل سیاسی معتقدند که کثرت‬ ‫احزاب سبب می شود تا احزاب نتوانند به جایگاه واقعی خود‬ ‫دست بیابند و یا بنابه گفته اسماعیل گرامی مقدم‪ ،‬سخنگوی‬ ‫حزب اعتماد ملی این مسئله می تواند عدم تمکین احزاب از‬ ‫ِخ َرد جمعی را در پی داشته باشد؛ بنابراین زمانی که تکثر‬ ‫احزاب وجود دارد احتمال شعبه شعبه شدن انها هم می رود؛‬ ‫زیرا به محض بروز یک اختالف کوچک یا بزرگ درون‬ ‫یک کشتی ایرانی‬ ‫در پاکستان توقیف شد‬ ‫یک حزب‪ ،‬ان حزب دچار انشقاق و تجزیه می شود‪ .‬پس‬ ‫تا زمانی که تکثر احزاب از بین نرود نمی توان به اثرگذاری‬ ‫و حل مشکالت احزاب در کشور امیدوار بود‪.‬‬ ‫پررنگ شدن کارکرد تبلیغاتی احزاب؛ مانع‬ ‫سوم در مسیر رشد تحزب‬ ‫عبداهلل ناصری‪ ،‬عضو شورای سیاست گذاری‬ ‫اصالح طلبان در گفتگو با خبرنگار انا‪ ،‬غالب احزاب‬ ‫موجود در کشور را کرکره تبلیغاتی خطاب کرد و گفت‪:‬‬ ‫«از ‪ ۲۰۰‬حزبی که در کشورمان وجود دارند‪ ۹۵ ،‬درصد‬ ‫ان احزاب کوچک هستند و از این ‪ ۹۵‬درصد‪ ،‬حدود ‪۷۵‬‬ ‫درصد اص ً‬ ‫ال به معنای واقعی کلمه‪ ،‬ساختار حزبی ندارند یا‬ ‫حتی حزب محسوب نمی شوند‪ ،‬بلکه یک کرکره تبلیغاتی ‬ ‫هستند تا بتوانند در استانه انتخابات از طریق نشریه ای با‬ ‫تیراژ اندک به تبلیغات گروه یا فردی خاص بپردازند و‬ ‫عم ً‬ ‫ال در سایر روزهای سال هم هیچ گونه فعالیتی به غیر از‬ ‫چاپ نشریه ندارند»‪.‬‬ ‫فعالیت فصلی و مقطعی؛ مانع چهارم در مسیر‬ ‫رشد تحزب‬ ‫براساس این گزارش؛ حزب مشارکت مردم را‬ ‫در تصمیم گیری های سیاسی مانند انتخابات و تدوین‬ ‫برنامه های کالن و خرد‪ ،‬افزایش می دهد و از سوی دیگر‬ ‫این احزاب هستند که نقش مهمی در ارائه راهکارهای موثر‬ ‫برای برون رفت از مشکالت موجود دارند‪ ،‬اما متاسفانه در‬ ‫کشور ما احزاب از این وظیفه اصلی خود فاصله گرفته اند و‬ ‫به طور فصلی و مقطعی به فعالیت می پردازند و بعد از مدتی‬ ‫کرکره فعالیت حزبی را پایین می کشند‪.‬‬ ‫فقدان برنامه محوری و شایسته ساالری؛ مانع‬ ‫پنجم در مسیر رشد تحزب‬ ‫متاسفانه اغلب احزاب سیاسی کشور از ارائه برنامه‬ ‫عملی و مدون برای حل مشکالت عاجز هستند و به‬ ‫همین خاطر برای کسب قدرت و رای موج سواری برروی‬ ‫تحوالت سیاسی را انتخاب کرده اند نه کسب قدرت از‬ ‫با خارج شدن عربستان از توهم‪ ،‬تهران و ریاض می توانند‬ ‫بهترین روابط را در منطقه داشته باشند‬ ‫گزارش‬ ‫انارحمان مالک‪ ،‬دبیر کمیته امور داخلی سنای پاکستان‪ ،‬نسبت به انتقال نفت ایران به این کشور‬ ‫هشدار داد و گفت‪ :‬این یک مسئله مهم بین المللی است و می تواند در نهایت به اعمال فشار علیه‬ ‫پاکستان منجر شود‪.‬وی با اشاره به توقیف یک کشتی ایرانی در بندر کراچی به خاطر به اصطالح‬ ‫قاچاق نفت ایران به پاکستان گفت‪ :‬با توجه به انکه این گونه اقدامات نقض تحریم ها علیه‬ ‫ایران است و در پاکستان هم مبنای قانونی ندارد‪ ،‬یک موضوع مهم بین المللی است که می تواند‬ ‫پاکستان را تحت فشار قرار دهد‪ .‬این مقام پاکستانی طی هشداری به وزارت کشور پاکستان‬ ‫گفت‪ :‬این کشتی ایرانی توسط یک سازمان امریکایی رهگیری شده و سپس این سازمان به‬ ‫دولت پاکستان برای توقیف ان اطالع داده است‪ .‬این سازمان امریکایی از دولت پاکستان‬ ‫خواسته است تا نسبت به تبعات واردات‪ ،‬صادرات و همچنین پاالیش نفت ایران اقدامی قانونی‬ ‫انجام دهد‪ .‬مالک از سازمان تحقیقات فدرال پاکستان خواست تا تحقیقاتی را درباره طرف های‬ ‫درگیر در واردات نفت خام و گازوئیل از ایران به پاکستان در دستورکار قرار دهد‪.‬‬ ‫وی همچنین خواستار انجام تحقیقات در باره اقدامات مشابه در گذشته و توزیع سوخت وارداتی‬ ‫از محل این اقدام در شبکه توزیع سوخت این کشور شد‪.‬‬ ‫وی می گوید اطالعات مربوط به محموله این کشتی نادرست بوده است‪.‬‬ ‫مسیر ارائه برنامه و کارنامه‪ .‬قطعاً اگر حزبی دارای برنامه‬ ‫باشد هم ماندگاری بیشتری در قدرت خواهد داشت و هم‬ ‫اقبال و مشارکت مردم در فعالیت های حزبی را افزایش‬ ‫می دهد‪ ،‬اما متاسفانه عملکرد غیرقابل قبول احزاب در‬ ‫فرایند نخبه گرایی و شایسته ساالری سبب شده تا مردم‬ ‫رغبتی به مشارکت در فعالیت های حزبی نداشته باشند‪.‬‬ ‫فقدان برنامه محوری در بیشتر احزاب موجود‪ ،‬سبب‬ ‫شده تا شعارمحوری جایگزین برنامه محوری شود؛‬ ‫درصورتی که تحلیلگران مسائل سیاسی براین باورند که‬ ‫اگر شعار با برنامه محوری همراه نباشد‪ ،‬هم اعتماد مردم را‬ ‫سلب می کند و هم به فضای دوقطبی دامن می زند‪ .‬همچنین‬ ‫کارشناسان و تحلیلگران مسائل سیاسی براین موضوع تاکید‬ ‫می کنند که وزارت کشور و دولت ضمن بازنگری در نحوه‬ ‫اعطای مجوز تاسیس یک حزب جدید‪ ،‬برروی عملکرد‬ ‫احزاب نظارت ویژه داشته باشد تا به وضعیت حزبی در‬ ‫کشور سروسامان داده شود‪ .‬انا‪ ،‬سعید امینی‬ ‫«احمد دستمالچیان‬ ‫یکی از نقدهایی که به سیاست های منطقه ای ایران‬ ‫وارد است‪ ،‬کم توجهی به ارتباط راهبردی با‬ ‫همسایگانش است‪ ،‬البته در دو سال اخیر تالش های‬ ‫زیادی برای ارتقا سطح کیفی و کمی روابط با‬ ‫همسایگان پرتعدادانجام شده است و این در حالی‬ ‫انجام می شود که روابط ایران با همسایه قدرتمند او‬ ‫یعنی عربستان همچنان تیره و تار است‪.‬‬ ‫«احمد دستمالچیان» تحلیل گر مسائل منطقه ای در‬ ‫گفت وگو با خبرنگار ایلنا‪ ،‬درباره شرایط ایران در‬ ‫مراودات منطقه ای با همسایگانش گفت‪ :‬اولویت‬ ‫روابط خارجی ایران همواره داشتن روابط ممتاز با‬ ‫همسایگانش بوده است؛ چراکه موقعیت همسایگی‬ ‫و همجواری باعث می شود‪ ،‬چه بخواهیم و چه‬ ‫نخواهیم با انها ارتباط داشته باشیم؛ در نتیجه حتی‬ ‫با کشورهایی که ممکن است اختالف سلیقه سیاسی‬ ‫داشته یا نظام حاکمیتی را قبول نداشته باشیم باید‬ ‫ارتباط برقرار کنیم؛ چرا که این موضوعات برای‬ ‫جمهوری اسالمی هیچ گاه به عنوان موضوع اصلی‬ ‫مطرح نبوده بلکه اولویت اصلی ان داشتن روابط‬ ‫خوب با همسایگان است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه کشورهای منطقه باید با همکاری‬ ‫یکدیگر امنیت منطقه را فراهم کنند چون امنیت‬ ‫خریدنی نیست‪ ،‬افزود‪ :‬چه در خلیج فارس چه در‬ ‫افغانستان و عراق امنیت خریدنی نیست؛ امنیت یک‬ ‫کاالی وارداتی نیست که کشوری با حضور در کشور‬ ‫دیگر امنیت را برای ان بخرد‪ ،‬بنابراین با همکاری‬ ‫کشورهای همسایه می توان امنیت و ثبات را برقرار‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫دستمالچیان درباره اثار این برقراری ارتباط گفت‪:‬‬ ‫با توجه به اینکه فضای تنفسی جمهوری اسالمی با‬ ‫تحریم های ظالمانه امریکا تنگ شده و نیاز است که‬ ‫این فضای تنفس باز بماند‪ ،‬جمهوری اسالمی توجه‬ ‫بیشتری به همسایگانش دارد‪.‬‬ ‫این تحلیل گر مسائل جهان عرب درباره رابطه میان‬ ‫تهران و ریاض و میانجی گری برخی از کشورها‬ ‫گفت‪ :‬این عربستان است که از ایران و برخی دیگر‬ ‫از کشورهای منطقه فاصله گرفته‪ ،‬در حالی که‬ ‫ایران همواره امادگی داشته که بهترین روابط را‬ ‫با همسایگان خود داشته باشد‪ .‬متاسفانه عربستان به‬ ‫دلیل اشتباهات استراتژیکی که در چند سال اخیر در‬ ‫سیاست خارجی داشته‪ ،‬هزینه های اعتباری و حیثیتی‬ ‫زیادی را به جان خریده و هیچ کدام هم نتوانسته به‬ ‫نتیجه برسد؛ چه در یمن‪ ،‬چه عراق‪ ،‬چه سوریه و‬ ‫لبنان‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬اگر عربستان سیاست های خودش‬ ‫را اصالح کند و از این توهمی که دارد‪ ،‬بیرون‬ ‫بیاید بهترین همکاری را می توانند ایران و عربستان‬ ‫در منطقه داشته باشند و فضای بسیار امن و پر از‬ ‫همکاری های مشترک را با حضور سایر کشورهای‬ ‫منطقه ایجاد کنند‪ .‬اما متاسفانه عربستان در حال حاضر‬ ‫در مسیر غلطی است و امیدواریم که واقعیت هایی‬ ‫که وجود دارد را در فضای واقعی تر بپذیرد و خود‬ ‫را اصالح کند‪ ،‬کما اینکه به نظر می رسد امارات با‬ ‫درک چنین واقعیت هایی در حال اصالح خود است‪.‬‬ ‫این تحلیلگر مسائل منطقه ای درباره اثار بهبود روابط‬ ‫ایران و عربستان گفت‪ :‬همکاری های مثبت و سازنده‬ ‫میان عربستان و ایران می تواند یک امنیت ثبات افرین‬ ‫را ایجاد کند که اقتصاد‪ ،‬ابادانی و تولید بین تمام‬ ‫کشورهای منطقه برقرار و به منطقه ای پیشرفته تبدیل‬ ‫شود‪ ،‬منتها عربستان خودش را جدا کرده و تابع‬ ‫سیاست های امریکایی و صهیونیستی شده که نتیجه‬ ‫ان نیز به ضرر خودش و منطقه تمام شده است‪.‬‬ ‫وی درباره ارتقاء روابط ایران با کشورهای همسایه‬ ‫گفت‪ :‬ایران دو اقدام خیلی موثر و سازنده در دو‬ ‫سال اخیر انجام داده است که خیلی مهم بوده ا ند‪،‬‬ ‫نخست امضای پیمان عدم تجاوز به کشورهای منطقه‬ ‫را مطرح کرد و گفت امادگی دارد با همه کشورهای‬ ‫منطقه چنین پیمانی را داشته باشد‪.‬‬ ‫این کارشناس مسائل سیاست خارجی افزود‪ :‬دومین‬ ‫طرح «صلح هرمز» بود که در صحن سازمان ملل نیز‬ ‫ارائه شد‪ ،‬این طرح با همکاری سازنده کشورهای‬ ‫حاشیه خلیج فارس می تواند اب راه امنی با حضور‬ ‫همه کشورها در منطقه ایجاد کند و همه در امنیت‬ ‫مشترکی به سر ببرند‪ ،‬ایران این طرح را مطرح کرد‬ ‫و اکنون این کشورهای منطقه هستند که باید در ان‬ ‫اعالم مشارکت کنند‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫شمخانی‪:‬‬ ‫نمیتواننمازراباعلیونهاررابامعاویهبود‬ ‫دبیر شورای عالی امنیت ملی با تبریک عید غدیر گفت‪ :‬درس صفین به ما می گوید؛ نمی توان نماز را با علی و نهار را با معاویه بود‪ .‬دریابان‬ ‫علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی در توئیتی نوشت‪ :‬سیره علی علیه السالم راه و رسم ماست‪ .‬نمی توانیم جماعتی بی طرف باشیم که حق‬ ‫را ذلیل شمرده و را نصرت ببخشیم‪ .‬درس صفین به ما می گوید؛ نمی توان نماز را با علی و نهار را با معاویه بود و بر تل نشست و بر میدان نظر‬ ‫کرد‪ .‬غدیر بر غدیریان مبارک‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 19 -‬مرداد ‪ 1399‬شماره ‪1144‬‬ ‫سیاست‬ ‫موضعسیدحسننصراهللحاکیازتدبیراوبرایحفظوحدتکلمهدرلبنانورفعمشکالتاینکشوراست‬ ‫سفرماکرونبهبیروت؛خوبیابد؟!‬ ‫حسینعلیحاجیدلیگانیتذکرداد‬ ‫تذکر به رئیس جمهور‬ ‫برای جلوگیری از‬ ‫افزایشقیمت‬ ‫مصالح ساختمانی‬ ‫حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم‬ ‫شاهین شهر در مجلس شورای اسالمی به رئیس‬ ‫جمهور ضرورت جلوگیری از افزایش لجام‬ ‫گسیخته قیمت مصالح ساختمانی را متذکر شد‪.‬‬ ‫متن کامل تذکر نماینده شاهین شهر به‬ ‫رئیس جمهور به شرح زیر است‪:‬‬ ‫خالصه تذکر‪ :‬ضرورت جلوگیری افزایش‬ ‫لجام گسیخته قیمت مصالح ساختمانی اعم از‬ ‫اهن ‪ ،‬میلگرد‪ ،‬اجر و سیمان جهت دستیابی‬ ‫به مسکن‬ ‫متن تذکر‪:‬‬ ‫جناب اقای رئیس جمهور‬ ‫ز انجایی اصل سی و یکم قانون اساسی‬ ‫داشتن مسکن متناسب با نیاز را حق هر فرد‬ ‫و خانواده ایرانی می داند‪ ،‬این قانون دولت‬ ‫را موظف نموده تا زمینه اجرای این اصل را‬ ‫فراهم نماید‪ .‬ولیکن نداشتن طرح و برنامه‬ ‫و سیاست مناسبی از سوی وزارت راه و‬ ‫شهرسازی در واگذاری زمین ارزان قیمت‪،‬‬ ‫عدم اعطای تسهیالت کم بهره ویژه خرید‬ ‫مسکن از سوی وزارت اقتصادی و دارایی‪،‬‬ ‫افزایش اقالم و مصالح ساختمانی اعم از اهن‬ ‫و میلگرد و ناتوانی وزارت صنعت و معدن در‬ ‫مهار و تثبیت قیمت ها‪ ،‬دستیابی به مسکن را‬ ‫محال و غیر ممکن ساخته است‪ ،‬لذا تدبیری‬ ‫بیندیشید و امیدی بدهید ای رئیس دولت تدبیر‬ ‫و امید‪.‬‬ ‫بعد از انفجار بزرگ بیروت مکرون رئیس جمهور فرانسه‬ ‫دومین خبری بود که بر صدر خبرگزاری های لبنان نقش‬ ‫بست‪.‬‬ ‫برخی سیاستمداران لبنانی معتقدند سفر مکرون به بیروت‬ ‫دارای پیام های انسانی و سیاسی مختلفی است و تاکید کردند‬ ‫لبنان کشوری ازاد و مستقل است و هیچ کسی نمی تواند‬ ‫انگونه که می خواهد نظر خود را دیکته کند‪ .‬انها همچنین‬ ‫بر ضرورت پایبندی به معادله طالیی کشور یعنی ارتش‪ ،‬مردم‬ ‫و مقاومت تاکید کردند‪.‬‬ ‫انان تاکید کردند لبنان کشور مستقلی است و نظام لبنان‬ ‫فقط از طریق نهادهای قانونی و انتخابات پارلمانی تغییر می‬ ‫یابد و روش های دیگر پذیرفتنی نیست‪.‬‬ ‫سیاستمداران لبنانی‪ ،‬شرایط تعیین شده از سوی‬ ‫کشورهای اروپایی و دولت امریکا برای لغو محاصره را‬ ‫دست نیافتنی و غیرقابل پذیرش دانستند زیرا انها در صدد‬ ‫امتیاز گرفتن از دو بلوک نفتی و گازی ‪ 9‬و ‪ 10‬و خلع سالح‬ ‫مقاومت و اسکان دادن پناهندگان فلسطینی و بخشی از‬ ‫اوارگان سوری هستند‪.‬‬ ‫سیاستمداران تاکید کردند معادله طالیی در لبنان همان‬ ‫ارتش‪،‬مردم و مقاومت است و لبنان با کمی صبر و رونق‬ ‫تولید می تواند از این مرحله عبور کند‪.‬‬ ‫سیاستمداران لبنانی افزودند لبنان پس از انفجار بندر‬ ‫بیروت عمال به کمک نیاز دارد و باید از سفر امانوئل مکرون‬ ‫رئیس جمهوری فرانسه برای لغو محاصره لبنان با حفظ‬ ‫حاکمیت استفاده کرد‪.‬‬ ‫سیاستمداران معتقدند درخواست اصالحات در نوع‬ ‫خود شرط دست نیافتنی نیست اما طبعا باید در قالب اصول‬ ‫مشخصی باشد که به دولت‪ ،‬حاکمیت و ارا مردم احترام‬ ‫بگذارد‪.‬‬ ‫انها افزودند باید برای برخورد مثبت با سفر رئیس‬ ‫جمهوری فرانسه و ابتکار وی ضمن حفظ حاکمیت؛ زمینه‬ ‫چینی شود‪.‬‬ ‫سیاستمداران تاکید دارند اعتماد به عقب نشینی امریکا‬ ‫از محاصره لبنان‪ ،‬زیانبار است‪ .‬گزینه فرانسه مبنی بر لغو‬ ‫محاصره؛ به نوعی شکستن اراده دولت امریکاست که مردم‬ ‫لبنان را گرسنه نگاه می دارد و سرزمینش را اشغال می کند‪.‬‬ ‫برخی تحلیلگران مسائل لبنان معتقدند سفر امانوئل‬ ‫مکرون رئیس جمهوری فرانسه شکاف بزرگی در دیوار‬ ‫محاصره ظالمانه لبنان توسط امریکا و غرب ایجاد کرد‪.‬‬ ‫انها افزودند‪ :‬باید به جوانب مثبت این سفر نگریست زیرا‬ ‫االن زمان مناقشه و جنجال سیاسی یا ابتکارات سیاسی نیست‪.‬‬ ‫صادق زیباکالم همچنین در اینستاگرام خود اینطور به‬ ‫این سفر واکنش نشان داد‪:‬‬ ‫حضور‫رئیس جمهور فرانسه دربیروت و ریاست وی⁧‬ ‫برکمیته بین المللی جمع اوری کمکهای جهانی برای لبنان‪،‬‬ ‫بمباران الینقطع مواضع نظامی ما در‫سوریه و استقبال⁧‬ ‫ق ‪ ،‬نتیجه‬ ‫امریکایی ها از نخست وزیری الکاظمی در ⁩‫عرا ‬‬ ‫بخش بودن میلیاردها دالر هزینه های‫استراتژی محور‬ ‫ت را به نمایش می گذارد‪.‬‬ ‫⁩مقاوم ‬‬ ‫*همچنین سخنان سید حسن نصر اهلل دبیرکل حزب اهلل‬ ‫لبنان بسیاری از محاسبات و تحلیل ها و گمانه زنی ها را بر‬ ‫قالیباف‬ ‫ضروری است گام های وحدت بخش را زیر لوای‬ ‫اتحادوعملبهمعارفاسالمیمحققکنیم‬ ‫محمدباقر قالیباف رییس مجلس‬ ‫شورای اسالمی در پیام هایی به‬ ‫برخی از شخصیت های سیاسی و‬ ‫مذهبی جهان تشیع فرارسیدن عید‬ ‫بی تردید عید غدیر‪ ،‬روز تعیین‬ ‫کننده و عظیم القدری است که‬ ‫پیامبر عظیم الشان اسالم (صلی اهلل‬ ‫علیه و اله و سلم) با تعیین حضرت‬ ‫سعید غدیر خم را تبریک و تهنیت‬ ‫امیرالمومنین امام علی (علیه السالم)‬ ‫شرح زیر است‪:‬‬ ‫انبیاء بزرگ الهی را تضمین نموده‬ ‫گفت‪.‬متن پیام رییس مجلس به‬ ‫به مقام عظمای والیت‪ ،‬ادامه راه‬ ‫السالم علیکم و رحمه اهلل و‬ ‫و الگوی حکومت اسالمی را‬ ‫صمیمانه ترین تبریکات اینجانب‬ ‫کنونی جهان اسالم و در سایه‬ ‫برکاته؛‬ ‫را به مناسبت فرا رسیدن عیداهلل‬ ‫اکبر‪ ،‬عید غدیرخم؛ روز اکمال‬ ‫دین‪ ،‬زعامت و والیت امیرالمومنین‬ ‫علی بن ابیطالب (علیه السالم) پذیرا‬ ‫باشید‪.‬‬ ‫تعیین فرمودند‪.‬در شرایط حساس‬ ‫تمسک به قران کریم و اهل بیت‬ ‫ّ‬ ‫(علیهم السالم)‪ ،‬ضروریست که‬ ‫گام های قوی و وحدت بخش‬ ‫خویش را زیر لوای اتحاد و عمل به‬ ‫معارف اسالم ناب محمدی (صلی اهلل‬ ‫علیه و اله و سلم) برداشته و محقق‬ ‫سازیم‪.‬بار دیگر عید غدیر خم «یوم‬ ‫العهد المعهود و المیثاق الماخوذ» را‬ ‫به جنابعالی تبریک و تهنیت عرض‬ ‫نموده و برای وجود شریف ان‬ ‫جناب از درگاه ایزد منان عزت و‬ ‫عافیت مسئلت می نمایم‪.‬‬ ‫محمدباقر قالیباف رئیس مجلس‬ ‫شورای اسالمی جمهوری اسالمی‬ ‫ایران‬ ‫نمایندهمجلس‪:‬کمیسیونبهداشتباطرحدوفوریتیتعویقکنکورمخالفاست‬ ‫شروعپیکجدیدکروناازابانماهاست‬ ‫همایون سامیح نجف ابادی در گفت وگو با‬ ‫خبرنگار ایلنا‪ ،‬درباره طرح دوباره تعویق کنکور‬ ‫سراسری گفت‪ :‬می گویند کنکور را به تعویق بیاندازیم‬ ‫و بگذاریم زمانی که هوا خنک شود که این شدنی‬ ‫نیست‪ ،‬زیرا فضای بازی که بتوانیم در ان کنکور را‬ ‫برگزار کنیم‪ ،‬خیلی کم است‪.‬‬ ‫این عضو کمیسیون بهداشت و درمان ادامه داد‪ :‬از‬ ‫سوی دیگر بیان می شود در ابان ماه این ازمون برگزار‬ ‫شود؛ در صورتی که پیک دوم کرونا در این ماه با‬ ‫شدت بیشتری همراه خواهد بود و برگزاری کنکور در‬ ‫ان تاریخ بسیار خطرناک تر از حال حاضر است‪.‬‬ ‫وی با بیان این که بسیاری از دانشجویان با‬ ‫نمایندگان تماس می گیرند و عنوان می کنند که پیک‬ ‫دوم کرونا در اواخر مردادماه است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬اص ً‬ ‫ال‬ ‫چنین چیزی صحت ندارد و پیک کرونا به صورت‬ ‫مجدد در ماه های سرد سال اغاز می شود‪.‬‬ ‫نماینده کلیمان در مجلس شورای اسالمی اظهار‬ ‫داشت‪ :‬با وجود اینکه استفاده از ماسک برای ما‬ ‫فرهنگ شده اما مشاهده می کنیم میزان مرگ و میر کم‬ ‫نشده است به همین دلیل با شروع مجدد پیک کرونا در‬ ‫ابان ماه پیش بینی می شود میزان فوتی های ما بیشتر از‬ ‫امروز خواهد بود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬فقط نباید کنکور را در نظر بگیریم‪،‬‬ ‫چراکه کنکور سه ساعت است و می شود با رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی ان را برگزار کرد اما چیزی‬ ‫که در این میان وجود دارد این است که بسیاری از‬ ‫داوطلبان اقا مشمول سربازی هستند که اگر این ازمون‬ ‫را عقب بیندازیم‪ ،‬دیگر نمی توان کاری کرد؛ انها باید‬ ‫اموزشی بروند و در حین سربازی کنکور دهند که‬ ‫این کار برایشان خیلی سخت است‪ .‬از طرف دیگر هم‬ ‫نمی توانیم سربازی را عقب بیندازیم زیرا کشور احتیاج‬ ‫به سرباز دارد‪.‬‬ ‫سامیح نجف ابادی بیان کرد‪ :‬عنوان می شد کنکور‬ ‫پزشکی را ‪ ۶‬ماه به تعویق بیندازیم‪ ،‬خب این امکان پذیر‬ ‫نبود زیرا در اینصورت به مشکل تامین رزیدنت‬ ‫برمی خوریم مخصوصاً بیمارستان های دولتی که برای‬ ‫این موضوع مشکالت فروانی دارند‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬بسیاری از داوطلبان کنکور پزشکی به‬ ‫من پیام می دادند که کنکورشان به تعویق بیفتد زیرا‬ ‫اگر بروند ازمون بدهند احتمال اینکه مبتال شوند بسیار‬ ‫زیاد است‪ ،‬در پاسخ به انها می گویم در یک زمان ‪۳‬‬ ‫ساعته شما نگران هستید که به کرونا مبتال شوید ان‬ ‫وقت چگونه می خواهید ‪ ۱۲‬ساعت بین بیماران کرونایی‬ ‫کار کنید؟ کسی که کنکور پزشکی می دهد قطعاً باید‬ ‫خود را برای مواجهه با بیماران مختلف از جمله بیماران‬ ‫کرونایی اماده کند‪ ،‬اما نمی دانم چگونه است که‬ ‫می گویند برای دادن کنکور در زمان ‪ ۳‬ساعت با مشکل‬ ‫مواجه هستند و امکان ابتال برای شان زیاد است‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس شورای اسالمی خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫به داوطلبان و دانشجویان می گویم شما یک ماسک‬ ‫خوب ‪ ،N۹۵‬یک شیلد و یک اسپری ضدعفونی کننده‬ ‫تهیه کنید و سر کنکور حاضر شوید‪ ،‬بله می دانم هوا‬ ‫گرم و شرایط سخت است اما کاری نمی توان انجام‬ ‫داد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬باید خاطرنشان کنم شرایط برای همه‬ ‫داوطلبان یکسان است‪ ،‬این که عده ای زیر ماسک تقلب‬ ‫گذاشتند یا موبایل با خود بردند ان دیگر به وجدان‬ ‫خود افراد برمی گردد‪ ،‬اما اکثریت این کار را نمی کنند‪.‬‬ ‫این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس‬ ‫شورای اسالمی با تاکید بر این که ما باید با این شرایط‬ ‫کنار بیاییم چراکه سازمان بهداشت جهانی اعالم کرده‬ ‫کرونا به زودی پاک نمی شود و حداقل ‪ ۱۰‬سال جهان‬ ‫با این مصیبت نگران است‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬به دانشجویان‬ ‫رشته پزشکی می گویم اگر فکر می کنید با سه ساعت‬ ‫بودن در جایی مبتال می شوید و نگران این موضوع‬ ‫هستید‪ ،‬تغییر رشته دهید‪ .‬مهندسی و چیز دیگری‬ ‫بخوانید شما چطور می خواهید با این وضعیت در‬ ‫بیمارستان پا بگذارید‪.‬‬ ‫وی درباره اینکه ایا طرح دوفوریتی لغو کنکور‬ ‫سراسری به تصویب می رسد‪ ،‬گفت‪ :‬خیر‪ ،‬کمیسیون‬ ‫بهداشت با این طرح مخالف است به رئیس مجلس هم‬ ‫اطالع دادیم و کالم ما هم به اقای وزیر رسیده است‬ ‫که کمیسیون موافق برگزاری کنکور به شرط رعایت‬ ‫پروتکل های بهداشتی است‪.‬‬ ‫سامیح نجف ابادی بیان کرد‪ :‬گفتیم در یک سالن‬ ‫صد نفره بیست نفر باید ازمون دهند‪ ،‬وزارت ورزش‬ ‫سالن هایش را در اختیار وزارت علوم و بهداشت‬ ‫گذاشته است تا بتواند فاصله اجتماعی مناسب را رعایت‬ ‫کند اما به بچه ها توصیه می کنیم هنگام کنکور با پدر‬ ‫مادر نروند؛ گاهی مشاهده می کنیم مقابل حوزه های‬ ‫برگزاری ازدحام زیاد است که نباید این اتفاق بیفتد‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر این که این روزها‬ ‫کادر درمان بسیار خسته است و شاهد مرگ بسیاری‬ ‫از انان هستیم‪ ،‬چه باید کرد که جلوی این روند گرفته‬ ‫شود‪ ،‬گفت‪ :‬فقط و فقط تنها راهی که برای جلوگیری‬ ‫از فرسودگی کادر درمان می توانیم انجام دهیم‪،‬‬ ‫استخدام نیروی جدید و تازه نفس است‪ .‬امروز این‬ ‫موضوع واقعیت دارد که کادر درمان ما خسته است‪.‬‬ ‫این عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس‬ ‫شورای بیان کرد‪ :‬قرار بود یک میلیارد دالر به وزارت‬ ‫بهداشت داده شود تا در این ایام کرونایی کارهایی‬ ‫را انجام دهد که تنها ‪ ۳۰۰‬میلیون دالر به وزارتخانه‬ ‫تحویل داده شده است‪ ،‬قرار بود با این بودجه افزایش‬ ‫کادر درمان صورت گیرد که باید ببینیم چه شده که‬ ‫این یک میلیارد کامل داده نشده که امیدوارم بقیه ان‬ ‫پرداخت شود‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬در کمیسیون پزشکی به دنبال این‬ ‫هستیم که بفهمیم یک میلیارد کجا خرج شده است‪ ،‬به‬ ‫بیمه داده اند یا جاهای دیگر‪.‬‬ ‫نماینده کلیمان در مجلس شورای اسالمی‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬کمیسیون بهداشت سمت وزیر است‬ ‫زیرا مشاهده می کنیم که او بسیار دلسوزانه در بیماری‬ ‫کرونا کار کرده است و متوجه هستیم که دغدغه دارد‬ ‫و امروز فشار روی ایشان زیاد است‪.‬‬ ‫وی درباره این که گفته می شود از طرح پزشک‬ ‫سرباز برای کمک به کادر درمان استفاده شود‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬چیزی از طرح سرباز پزشک نشنیدم‪ .‬اما می دانم‬ ‫در حال حاضر وزارت بهداشت حتی برای برگزاری‬ ‫کنکور از بسیاری از جاها کمک خواسته است اما این‬ ‫را بدانید که خود سازمان نیروهای مسلح به پزشک نیاز‬ ‫دارد و این را باید در نظر داشته باشید تنها مسئله پزشک‬ ‫نیست‪ ،‬پرستاران و کادر های درمانی دیگری هستند‪.‬‬ ‫هم زد او برخالف تبلیغات برخی رسانه ها که سفر رییس‬ ‫جمهوری فرانسه به لبنان را استعمار جدید و دخالت غرب‬ ‫در امور داخلی لبنان تحلیل می کردند با نگاهی سازنده و‬ ‫غیر سیاسی بابت کمک های خارجی به لبنان تشکر کرد و‬ ‫گفت‪«:‬هیات های زیادی از کشورهای مختلف به این کشور ا‬ ‫مده اند که مهمترین ان‪ ،‬سفر امانویل ماکرون‪ ،‬رئیس جمهور‬ ‫فرانسه بود‪ .‬حزب اهلل به این سفرها و کمک ها به دید مثبت‬ ‫نگاه می کند؛ به ویژه اینکه اگر این کمک ها و سفرها در‬ ‫چارچوب دعوت به اتحاد و همکاری بین گروه ها باشد‪».‬‬ ‫همچنین علی مطهری در توئیترش راجع به این سفر‬ ‫اینطور نوشت‪:‬‬ ‫سخن سید حسن نصراهلل درباره سفرمکرون و کمک‬ ‫های فرانسه باید درسی برای انقالبی ها وطنی باشد که‬ ‫جتی کمک های پزشکان بدون مرز را به بهانه جاسوسی‬ ‫بازگرداندند‪.‬موضع سیدحسن نصراهلل حاکی از تدبیر اوبرای‬ ‫حفظ وحدت کلمه در لبنان و رفع مشکالت این کشور‬ ‫است‪.‬‬ ‫رمزگشایی از تکاپوی‬ ‫امریکا برای تمدید‬ ‫تحریم هایتسلیحاتی‬ ‫دولت امریکا پیش نویس قطعنامه جدیدی را به اعضای‬ ‫شورای امنیت تحویل داده که هفته اینده درباره ان رای‬ ‫گیری خواهد شد‪ .‬طبق براورد برخی مقامات امریکایی‪،‬‬ ‫برخی اعضای شورای امنیت‪ ،‬مشخصا روسیه و چین‪ ،‬احتماال‬ ‫این قطعنامه را وتو خواهند کرد‪ .‬در نتیجه‪ ،‬تالش های امریکا‬ ‫برای تمدید تحریم های تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران‬ ‫وارد مرحله جدیدی خواهد شد‪.‬‬ ‫هفته اینده‪ ،‬شورای امنیت سازمان ملل ممکن است‬ ‫شاهد نخستین نبرد دیپلماتیک درباره تحریم های تسلیحاتی‬ ‫شود‪ .‬مایک پمپئو‪ ،‬وزیر امور خارجه امریکا‪ ،‬گفته است‬ ‫که هفته اینده در شورای امنیت درباره قطعنامه پیشنهادی‬ ‫امریکا برای تمدید تحریم های تسلیحاتی رای گیری خواهد‬ ‫شد‪.‬در همین راستا‪ ،‬امریکا متن پیش نویس یک قطعنامه‬ ‫جدید درباره تمدید تحریم های تسلیحاتی را میان اعضای‬ ‫شورای امنیت توزیع کرده است‪ .‬امریکا پیش تر در ماه ژوئن‬ ‫پیش نویس قطعنامه دیگری در همین خصوص توزیع کرده‬ ‫بود‪ .‬اما با پاسخ سرد یا منفی برخی اعضای شورای امنیت‬ ‫مواجه شد‪ .‬حاال‪ ،‬امریکا پیش نویس تازه ای را تهیه کرده که‬ ‫به گفته خبرگزاری بلومبرگ تفاوت چندانی با پیش نویس‬ ‫ماه ژوئن ندارد‪ .‬پرسش اصلی در این میان‪ ،‬این است که چرا‬ ‫وقتی حمایت متحدان اروپایی و نیز چین و روسیه از قطعنامه‬ ‫امریکایی قطعی نیست‪ ،‬امریکا اقدام به توزیع قطعنامه و‬ ‫حتی تعیین وقت برای رای گیری درباره ان کرده است؟‬ ‫در سطح رسمی هنوز هیچ پاسخی به این سوال داده نشده‬ ‫است‪ .‬بلکه به عکس‪ ،‬مقامات امریکایی اظهاراتی درباره‬ ‫قطعنامه خود بیان کرده اند که به ابهامات دامن زده است‪.‬‬ ‫به عنوان نمونه‪ ،‬کلی کرافت‪ ،‬نماینده امریکا در سازمان‬ ‫ملل‪ ،‬اخیرا در نشست امنیتی اسپن گفت‪« :‬در یک جهان‬ ‫ایده ال‪ ،‬استراتژی [تمدید تحریم های تسلیحاتی سازمان ملل‬ ‫علیه ایران] متضمن این است که ان ها [روسیه و چین] رای‬ ‫ممتنع دهند و اشکارا وتو نکنند‪ .‬اما بیایید در این خصوص‪،‬‬ ‫واقع بین باشیم‪ .‬در حال حاضر‪ ،‬این استراتژی با برخی از‬ ‫اعضای دیگر شورای امنیت کارامد بوده و اطمینان حاصل‬ ‫کرده که ما مثل ماجرای سوریه‪ ،‬ان ها [روسیه و چین] را در‬ ‫گوشه رینگ قرار بدهیم و توجه را به ان ها معطوف کنیم‪.‬‬ ‫چون این امر‪ ،‬انتخابی بین استبداد و ازادی است‪ .‬ما کاری‬ ‫خواهیم کرد که جهان ببیند‪ ،‬گزینه مورد نظر چین و روسیه‬ ‫چه خواهد بود‪».‬‬ ‫رمزگشایی از تکاپوی امریکا برای تمدید تحریم های‬ ‫تسلیحاتی‬ ‫مایک پمپئو از تضمین تمدید تحریم های تسلیحاتی‬ ‫سخن گفته است‪.‬‬ ‫یک دلیل اینکه چرا امریکا تصمیم گرفته قطعنامه را‬ ‫به رای گیری بگذارد می تواند این باشد که امریکا از عدم‬ ‫وتوی ان اطمینان حاصل کرده است‪ .‬برایان هوک‪ ،‬نماینده‬ ‫ویژه امریکا در امور ایران که در استانه استعفا قرار دارد‪،‬‬ ‫اخیرا تور گسترده ای را اغاز کرد که شامل چندین کشور‬ ‫عضو شورای امنیت‪ ،‬از جمله تونس و استونی‪ ،‬است‪ .‬هوک‬ ‫همچنین به کویت‪ ،‬قطر و بریتانیا سفر کرد و با مقامات همه‬ ‫این کشور ها درباره تمدید تحریم های تسلیحاتی سازمان‬ ‫ملل علیه ایران رایزنی کرد‪ .‬ایا در این سفرها‪ ،‬هوک از عدم‬ ‫وتوی قطعنامه پیشنهادی امریکا مطمئن شده است؟ پاسخ‬ ‫این سوال احتماال منفی است‪ ،‬چرا که اوال سفر هوک شامل‬ ‫دو کشور دیگر دارای حق وتو‪ ،‬یعنی روسیه و چین‪ ،‬نشد و‬ ‫ثانیا‪ ،‬این دو کشور هیچ گونه انعطافی در مسئله تحریم های‬ ‫تسلیحاتی نشان نداده اند‪ .‬در نتیجه‪ ،‬امکان وتوی روسیه و‬ ‫چین همچنان وجود دارد‪.‬‬ ‫همین نکته می تواند دلیل دیگر امریکا برای ارائه‬ ‫قطعنامه تمدید تحریم های تسلیحاتی باشد‪ .‬امریکایی ها‬ ‫به قول کرافت می خواهند به جهان نشان دهند که روسیه‬ ‫و چین با وتو کردن قطعنامه پیشنهادی امریکا به «ازادی»‬ ‫پشت کرده اند‪ .‬اما اینکه بعد از این امر چه اتفاقی خواهد‬ ‫افتاد‪ ،‬هنوز معلوم نیست‪ .‬پمپئو اخیرا با بیان اینکه امریکا هفته‬ ‫اینده قطعنامه خود را به رای گیری خواهد گذاشت‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫«ایاالت متحده در شورای امنیت‪ ،‬قطعنامه ای را برای تمدید‬ ‫تحریم های تسلیحاتی علیه ایران ارائه خواهد کرد‪ .‬پیشنهادی‬ ‫که ما اراده می کنیم بسیار معقول است‪ .‬ما به نحوی از انحا‪،‬‬ ‫کار درست را انجام خواهیم داد‪ .‬ما تضمین خواهیم کرد که‬ ‫تحریم های تسلیحاتی تمدید خواهند شد‪».‬‬ صفحه 2 ‫افزایش مشارکت مجازی‬ ‫شرایطبرگزاریانالینجشنوارهفیلمکودک‬ ‫دردومینجلسهشورایسیاستگذاریجشنوارهبین المللیفیلم هایکودکانونوجوانانعنوانشدکهمشارکتمخاطباندربرپاییانالینجشنوارهکودکارتقامی یابد‪.‬بهگزارشخبرگزاریمهربهنقلازستاداطالع رسانیسیوسومینجشنواره‬ ‫بین المللیفیلم هایکودکانونوجوانان‪،‬دومینجلسهشورایسیاستگذاریسیوسومینجشنوارهبین المللیفیلم هایکودکانونوجوانانباحضورقدرت اهللنوروزیرییسشورایسیاستگذاریجشنواره‪،‬علیرضاتابشدبیرجشنواره‪،‬رسولصدرعاملی‪،‬‬ ‫مرضیهبرومند‪،‬علیرضارضاداد‪،‬حجت االسالمرمضانعلیمعتمدی‪،‬ایمانحجتی‪،‬حبیبایل بیگی‪،‬علیرضارضاداد‪،‬فریدهروشنومهدیمزروعی‪،‬اعضایشورایسیاستگذاری‪،‬بهصورتانالینبرگزارشد‪.‬دراینجلسهعلیرضاتابشپسازارائهسناریوی‬ ‫برگزاری جشنواره‪ ،‬درباره برنامه ریزی برپایی مجازی این دوره نکاتی را مطرح کرد و از برگزاری جلساتی با سازمان سینمایی و وزارت ارتباطات و فناوری اطالعات‪ ،‬در راستای برپایی انالین جشنواره خبر داد‪.‬سایر اعضای شورا نیز پس از مطالعه سناریوی‬ ‫برگزاری این دوره جشنواره‪ ،‬مالحظاتی را در زمینه برگزاری جشنواره به صورت انالین‪ ،‬در میان گذاشتند و نظراتی را ارائه کردند‪.‬در این جلسه پس از شنیدن نظرات اعضا‪ ،‬بر تعامل با تهیه کنندگان فیلم های کودک و نوجوان تاکید شد و همچنین این پیشنهاد‬ ‫مطرح شد تا برای ایجاد فضای مناسب برگزاری‪ ،‬شبکه ای از فعاالن سینمای کودک در همه استان های کشور تشکیل شود‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫سهدههمذاکرهبی سرانجامباتلویزیون‬ ‫چرا«تله تئاتر»احیانمی شود؟‬ ‫رئیس هیات مدیره خانه تئاتر متذکر‬ ‫شد‪ :‬تئاتر تلویزیونی فقط شامل این نیست‬ ‫که در یک دکور بسته و یا پالتو با چند‬ ‫دوربین‪ ،‬کار تولید شود چون بخش هایی‬ ‫از تله تئاتر می تواند در فضای باز نیز ضبط‬ ‫شود و این روزها که امکانات تصویربرداری‬ ‫و صدابرداری پیشرفت زیادی کرده است‬ ‫می توان ارتباط بهتر و زیباتری با تماشاگران‬ ‫برقرار کرد‪ .‬در حال حاضر مشکالت تولید تله‬ ‫تئاتر مثل قبل نیست ولی با این وجود حمایتی‬ ‫در زمینه ساخت این اثار صورت نمی گیرد‪.‬‬ ‫در تولید تله تئاتر باید حداکثر استفاده از‬ ‫مدیوم تلویزیون صورت گیرد به این ترتیب‬ ‫که باید فضاسازی‪ ،‬ریتم‪ ،‬حرکت‪ ،‬دکوپاژ و‬ ‫ایرج راد رییس هیات مدیره خانه تئاتر‬ ‫صداوسیما در تولید تله تئاتر بر لزوم استفاده‬ ‫الزم را انجام دهد می تواند بهترین موقعیت‬ ‫تئاترهای تلویزیونی تاکید کرد‪.‬‬ ‫تئاتر به وجود بیاورد‪.‬‬ ‫با اشاره به نبود حمایت از جانب مدیران‬ ‫از امکانات حداکثری و به روز در ضبط‬ ‫ایرج راد بازیگر و کارگردان تئاتر و رئیس‬ ‫هیات مدیره خانه تئاتر در گفتگو با خبرنگار‬ ‫مهر درباره تولید تله تئاتر در شرایط بحران‬ ‫کرونا به خبرنگار مهر گفت‪ :‬پیشنهاد تولید‬ ‫تئاتر را از سال ها قبل دنبال کردیم و بارها‬ ‫… همه براساس امکانات امروزی انجام شود‬ ‫چون رعایت این عوامل برای مخاطبان جذاب‬ ‫کند‪ .‬اگر تلویزیون در این زمینه حمایت های‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫و فرصت را برای هنرمندان و عالقه مندان به‬ ‫مذاکراتی که طی سالیان گذشته با مدیران‬ ‫راد با اشاره به لزوم تغییر رویکرد تولید‬ ‫تله تئاترها نسبت به گذشته و بهره گیری از‬ ‫این هنرمند تئاتر در پایان با اشاره‬ ‫سازمان صداوسیما برای تولید تله تئاتر شده‬ ‫است‪ ،‬توضیح داد‪ :‬از سه دهه پیش و زمان‬ ‫ریاست علی الریجانی بر صداوسیما پیگیر‬ ‫امکانات جدید عنوان کرد‪ :‬نکته ای که نباید‬ ‫تولید تله تئاتر در سازمان بودیم و حتی با‬ ‫مواقع برای تولید تله تئاتر از امکانات مدیوم‬ ‫داشتیم و موافقت هایی هم در این زمینه‬ ‫فراموش کنیم این است که ما در بسیاری از‬ ‫دکتر علی رفیعی هم مالقاتی با اقای الریجانی‬ ‫این مساله را با مدیران و مسئوالن صداوسیما‬ ‫تلویزیون بهره کافی نبردیم‪ .‬البته در سال های‬ ‫صورت گرفت و قرار بر این شد که شبکه‬ ‫ندارد چون اگر هفته ای یک تئاتر تلویزیونی‬ ‫می توان انها را در زمره تئاترهای تلویزیونی به‬ ‫تئاترهایی را که ضبط می کند براساس اهداف‬ ‫بر تاثیرات به سزایی که بر گسترش تئاتر و‬ ‫تصویری استفاده کرده بودند‪ .‬از جمله این‬ ‫حتی در زمان عزت اهلل ضرغامی نیز این طرح‬ ‫مطرح کرده ایم و ارتباطی به شرایط کرونا‬ ‫گذشته شاهد تولید سریال هایی بودیم که‬ ‫چهار سیما متولی تولید تله تئاترها باشد و بعد‬ ‫حساب اورد که به درستی از فضا و امکانات‬ ‫هرکدام از شبکه ها در اختیارشان قرار گیرد‪.‬‬ ‫اثار می توانم به سریال «امیر کبیر» و یا «وزیر‬ ‫پیشنهاد شد و در سال های اخیر هم با وجودی‬ ‫باشد و انها را از این وضعیت اسف باری که‬ ‫هم با این ویژگی ها تولید شده اند که می توان‬ ‫صحبت کنیم در مصاحبه ها و بیانیه ها بر لزوم‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬در شرایط امروز که امکان‬ ‫اجرای تئاتر صحنه ای تقریباً به صفر رسیده‬ ‫داستان های اگاتا کریستی ساخته شد‪ ،‬اشاره‬ ‫چرا این اتفاق که در مقطعی به جریان افتاده‬ ‫از شبکه های مختلف سیما پخش شود عالوه‬ ‫ارتباط با تماشاگران تلویزیون می گذارد‪،‬‬ ‫می تواند برای هنرمندان تئاتر هم اشتغال زا‬ ‫با ان روبرو هستند‪ ،‬تا اندازه ای نجات دهد‪.‬‬ ‫است بهترین موقعیت برای تولید تئاتر و پخش‬ ‫ان از طریق مدیوم های تصویری است تا تئاتر‬ ‫مختار» اشاره کنم‪ .‬حتی سریال های خارجی‬ ‫به «ارتش سری» و مجموعه ای که از روی‬ ‫کنم‪ .‬این اثار انقدر جذاب و تاثیرگذار بودند‬ ‫که برخی از نقاط ضعف انها اص ً‬ ‫ال به چشم‬ ‫نمی امد‪.‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫ماه چهره خلیلی‬ ‫در لندن دفن می شود‬ ‫نظام دوست با بیان اینکه چند ماهی می شد که متوجه‬ ‫بیماری ماه چهره خلیلی شده بود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬من ماه‬ ‫اذر سال گذشته بود که متوجه بیماری اش شدم ‪ ...‬امده‬ ‫بود ایران‪ .‬گفت من بروم کارهایم را بکنم و برگردم‪.‬‬ ‫قرار بود بیاید ایران‪ .‬خیلی کار ها داشتیم که بکنیم‪ ،‬اما‬ ‫نشد‪.‬‬ ‫در حالی که گریه امانش را بریده است‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫قرار بود برگردد ایران ‪ ...‬خیلی کار ها و برنامه ها داشتیم‬ ‫با هم‪ ،‬اما نشد‪...‬‬ ‫نعیمه نظام دوست ـ بازیگر سینما و تلویزیون ـ در‬ ‫گفت و گویی کوتاه با ایسنا‪ ،‬در حالی که از شدت‬ ‫گریه و ناراحتی به خاطر درگذشت ماه چهره خلیلی به‬ ‫سختی صحبت می کرد‪ ،‬چنین ادامه داد‪ :‬چه بگویم؟!‬ ‫بتواند ارتباط خود را با تماشاگرش حفظ‬ ‫‪3‬‬ ‫یکشنبه ‪ 19 -‬مرداد ‪ 1399‬شماره ‪1144‬‬ ‫که نتوانستیم رودررو با مدیران سازمان‬ ‫تولید تله تئاترها تاکید داشته ایم اما نمی دانم‬ ‫بود‪ ،‬میسر نشد و تلویزیون با اهالی تئاتر‬ ‫همراهی نمی کند‪.‬‬ ‫ماه چهره عشق بود‪ ،‬زندگی بود‪ ،‬قوی بود‪ ،‬مهربان بود‪.‬‬ ‫نظام دوست با بیان اینکه چند ماهی می شد که متوجه‬ ‫بیماری ماه چهره خلیلی شده بود‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬من ماه‬ ‫اذر سال گذشته بود که متوجه بیماری اش شدم ‪ ...‬امده‬ ‫بود ایران‪ .‬گفت من بروم کارهایم را بکنم و برگردم‪.‬‬ ‫قرار بود بیاید ایران‪ .‬خیلی کار ها داشتیم که بکنیم‪ ،‬اما‬ ‫نشد‪.‬‬ ‫این هنرمند در ادامه از دوستی ‪ ۱۳‬ساله اش با‬ ‫ماه چهره خلیلی گفت و با بغض عنوان کرد‪ ۱۳ :‬سال‬ ‫است که ماه چهره را می شناختم‪ .‬سر تصویربرداری‬ ‫سریال «نردبام اسمان» در سال ‪ ۸۶‬بود که دوستی مان‬ ‫شکل گرفت‪.‬‬ ‫نظام دوست با اشاره به اینکه ماه چهره خلیلی ساکن‬ ‫خارج از کشور بوده‪ ،‬ولی در ایران هم خانه داشته و‬ ‫زیاد به ایران می امده است‪ ،‬گفت‪ :‬با اینکه ساکن خارج‬ ‫از کشور بود‪ ،‬اما زیاد با هم رفت و امد داشتیم‪ .‬خیلی‬ ‫ِعرق ایران را داشت‪ .‬ماه چهره خیلی ایرانی بود‪ ،‬خیلی‪.‬‬ ‫به گفته نظام دوست‪ ،‬ماه چهره خلیلی در همان لندن‬ ‫به خاک سپرده می شود و پیکر او را به ایران نخواهند‬ ‫اورد‪.‬‬ ‫ماه چهره خلیلی ـ بازیگر سینما و تلویزیون ـ با نقش‬ ‫جاریه در «مختارنامه» فعالیت هنری اش را در تلویزیون‬ ‫اغاز و با نقش «مرضیه» در در سریالی به همین نام پایان‬ ‫داد‪.‬‬ ‫او جمعه ـ ‪ ۱۷‬مرداد ماه ـ پس از دو سال مبارزه با‬ ‫بیماری سرطان کبد‪ ،‬از دنیا رفت‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫چراسرقتادبیزیادشدهاست؟‬ ‫پوران کاوه از تاثیر استفاده ازادانه از فضای مجازی‬ ‫بر افزایش میزان سرقت ادبی نسبت به گذشته می گوید‪.‬‬ ‫همچنین ماجرای به سرقت رفتن شعرش را که می گوید باعث‬ ‫خوشحالی اش شده تعریف می کند‪.‬‬ ‫این شاعر در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬درباره سرقت ادبی و‬ ‫وضعیت رسیدگی به ان اظهار کرد‪ :‬داستان سرقت ادبی به ویژه‬ ‫در مورد شعر حکایت تازه ای نیست و اگر مروری داشته باشیم‬ ‫در تاریخ ادبیات ایران از صدر تا کنون با روایت های متعددی‬ ‫روبه رو می شویم؛ مثال مجیرالدین بیلقانی چندین قصیده سنایی‬ ‫را سرقت کرده بود که این موضوع در چند مقاله علمی‪-‬‬ ‫پژوهشی نیز منعکس شده است‪ .‬با امعان نظر به افزایش استفاده‬ ‫ازادانه از فضای مجازی و انتشار نامحدود و بی رویه شعرهای‬ ‫شاعران در هر سطحی‪ ،‬بی تردید اتفاق سرقت ادبی هم رو به‬ ‫ازدیاد است که به نظر من شرافتمندانه نیست‪ .‬هیچ کس با این‬ ‫روش شاعر نمی شود و دیر یا زود دستش رو و شناخته می شود‪.‬‬ ‫او با اشاره به افزایش سرقت ادبی نسبت به قبل افزود‪ :‬البته‬ ‫در سال های قبل سرقت ادبی به این اندازه نبود چون در هر‬ ‫حال هر مجله و روزنامه ای دبیر بخش شعر حاذق و باسوادی‬ ‫داشت که شعرها را کنترل می کرد‪ ،‬با این حال به ندرت این‬ ‫مساله اتفاق می افتاد که گاهی هم ان را به عنوان تاثیرپذیری و‬ ‫تاثیرگذاری شاعران از یکدیگر و توارد می گفتند‪.‬‬ ‫کاوه سپس به سرقت از شعرهایش اشاره و بیان کرد‪ :‬در‬ ‫دلخوری بازیگر «زیرخاکی»‬ ‫از جشنواره فیلم فجر‪/‬‬ ‫پشیمانی نادر فالح از انتخاب‬ ‫شغل بازیگری‬ ‫شب گذشته مهران مدیری در برنامه دورهمی با نادر فالح بازیگر تلویزیون و‬ ‫سینما گفت و گو کرد‪.‬‬ ‫به گزارش خبرنگار حوزه رادیو تلویزیون گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران‬ ‫جوان‪ ،‬نادر فالح بازیگر تئاتر‪ ،‬سینما و تلویزیون شب گذشته در صحبت هایش‬ ‫با مهران مدیری گفت‪ :‬متولد کرمان هستم‪ ،‬شهریور ‪ ۱۳۵۲‬به دنیا امده ام و االن‬ ‫‪ ۴۷‬سال دارم‪.‬‬ ‫وی درباره خصوصیت شهریوری ها توضیح داد‪ :‬شهریوری ها خانواده‬ ‫دوست هستند و کمی زودجوش می اورند‪.‬‬ ‫مدیری گفت‪ :‬خدا امشب را بخیر کند‪ ،‬هرجا که خسته شدی بگو‪،‬شما زود‬ ‫جوش می اوری و من بدجوش هستم‪( .‬خنده)‬ ‫فالح ادامه داد‪ :‬شهریوری ها خیلی وفادار هستند‪ ،‬خیلی از خودشان تعریف‬ ‫می کنند‪ ،‬زود تصمیم می گیرند و زود هم پشیمان می شوند‪.‬‬ ‫وی درباره شروع حرفه بازیگری اش گفت‪ :‬بازیگری را از سال ‪ ۶۸‬در تئاتر‬ ‫و با بزرگان تئاتر کرمان شروع کردم‪ .‬مقطع لیسانس را در رشته ادبیات نمایشی‬ ‫و فوق لیسانس را در رشته کارگردانی تئاتر و سینما گرفتم‪ .‬البته من دوبار ارشد‬ ‫خواندم چرا که هنوز پایان نامه مقطع کارشناسی ام را ارائه نکرده بودم که برای‬ ‫ارشد قبول شدم و مشغول تحصیل بودم که متوجه شدند و گفتند که باید مراحل‬ ‫را درست طی کنی‪.‬‬ ‫این بازیگر افزود‪ :‬با فیلم «چند کیلو خرما» وارد سینما شدم که نقشم در ان‬ ‫فیلم یک کاراکتر طناز بود‪.‬‬ ‫فالح با بیان اینکه از جشنواره فجر دلخور هستم‪ ،‬عنوان کرد‪ :‬اگر همان سال‬ ‫که در فیلم چند کیلو خرما بازی کردم‪ ،‬داور ها به بازی من بها می دادند شاید ‪۸‬‬ ‫یا ‪ ۱۰‬سال از سینما عقب نمی ماندم‪ .‬همان سال فیلم «چند متر مکعب عشق» را هم‬ ‫بازی کردم‪ ،‬اما جشنواره حتی من را کاندید سیمرغ هم نکرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬من بعد از ان با بی پولی به کرمان برگشتم‪ .‬حتی یک بار یکی‬ ‫از داوران من را دید و گفت‪ :‬من فقط یک رای داشتم‪ .‬اما خوشبختانه بعد از‬ ‫جشنواره‪ ،‬در جشن خانه سینما جایزه بهترین بازیگر مکمل مرد را دریافت کردم‪.‬‬ ‫در یک دوره هم به دلیل بازی در فیلم های «سدمعبر» و «انزوا»‪ ،‬کاندید سیمرغ‬ ‫برای نقش مکمل بودم‪ ،‬اما دریافت نکردم‪ .‬با فیلم هایی مانند سلیمانیه عراق و چند‬ ‫فیلم دیگر در جشنواره های بین المللی هم حضور داشتم‪.‬‬ ‫بازیگر «درخونگاه» درباره حضور خود در این فیلم توضیح داد‪ :‬بعد از اینکه‬ ‫با بی پولی به کرمان برگشتم‪ ،‬سال ها نقش های کوچک که جایگاه خوبی داشتند‬ ‫را بازی می کردم تا اینکه سیاوش اسدی زاده با من صحبت و برای بازی در ان‬ ‫فیلم دعوتم کرد‪ ،‬من همان موقع مشغول بازی در جزیره قشم بودم‪ ،‬اما باالخره‬ ‫شرایط را مهیا کردند و توانستم در ان کار حضور پیدا کنم‪.‬‬ ‫طول دوران شاعری ام چند مورد پیش امد‪ ،‬البته در مقطعی بود‬ ‫که شعرها در مجالت و روزنامه ها منتشر می شد و این گونه نبود‬ ‫که در شبکه های مجازی باشد و ظرف چند لحظه و چند ساعت‬ ‫کل دنیا را پوشش بدهد و قابل کنترل و شکایت نباشد‪.‬‬ ‫این شاعر ادامه داد‪ :‬اولین شعری که از من سرقت شد‬ ‫در روزنامه همشهری بود‪ .‬من معموال صفحه های شعر تمام‬ ‫روزنامه ها و مجالتی را که در حد توانم بود تهیه می کردم و‬ ‫می خواندم‪ ،‬ناگهان دیدم یکی از شعرهایم را به طور کامل‬ ‫نوشته و با نام دیگری در زیرش منتشر کرده است‪ ،‬اول جا‬ ‫خوردم اما بعد خوشحال شدم که کسی ان قدر ان را دوست‬ ‫داشته و تحت تاثیر قرار گرفته که به بی ابرویی اش فکر نکرده‬ ‫و شعر من را به نام خود منتشر کرده است؛ برای همین پیگیر‬ ‫ان نشدم‪.‬‬ ‫پوران کاوه تاثیر سرقت ادبی بر افکار مولفان و شاعران را‬ ‫بنا بر اندیشه و سلیقه افراد متفاوت دانست و گفت‪ :‬به نظر من‬ ‫باید برای پیگیری سرقت های ادبی به دادگاه فرهنگ و رسانه‬ ‫مراجعه کرد تا مشخص شود چه کسی ان اثر را زودتر به ثبت‬ ‫رسانده است و اخیرا هم کمپین مبارزه با نشر جعلیات در دنیای‬ ‫مجازی برقرار شده که تا حدود زیادی راهگشا است و هویت‬ ‫اصلی شعر و شاعر را مشخص می سازد که این نیز در جهت‬ ‫پیشگیری سرقت ادبی بی تاثیر نیست‪.‬‬ ‫ماجرای ترس بچه های پشت صحنه از نادر فالح‬ ‫فالح در پاسخ به اینکه چرا نقش هایی که بازی می کنید بیشتر منفی است؟‬ ‫گفت‪ :‬این برای خودم هم ماجرا شده چرا که بعضا بچه های پشت صحنه‬ ‫می گویند ما می ترسیم به تو نزدیک شویم‪ ،‬چون فکر می کنیم بداخالق هستی؛‬ ‫در صورتی که کار من در سینما با طنز شروع شد‪ ،‬در فیلم «چند متر مکعب عشق»‬ ‫که می خواستم خودم را از قالب نقش های کوتاه دربیاورم ان نقش تلخ و جدی‬ ‫را بازی کردم که سراغاز نقش های منفی من شد‪.‬‬ ‫وی درباره سبیلش گفت‪ :‬گریم جدید یک کار است‪ .‬من در حال حاضر ‪۲‬‬ ‫سریال و یک فیلم سینمایی در دست بازی دارم‪ ،‬درامدم فقط از طریق بازیگری‬ ‫است که خدا را شکر امسال نسبت به سال های پیش بهتر شده است‪.‬‬ ‫بازیگر سریال «سایه افتاب» درباره ازدواج خود توضیح داد‪ :‬همسرم فامیل‬ ‫دور ما بود‪ ،‬در عروسی برادرم او را دیدم و بعد از ‪ ۲‬سال ازدواج کردیم‪ .‬حاصل‬ ‫این ازدواج دو دختر ‪ ۱۵‬ساله و ‪ ۱۱‬ساله به نام های یسنی و حسنی هستند که در ایام‬ ‫قرنطینه هم در خانه ماندیم و فیلم دیدیم و با ان ها سر و کله زدیم‪.‬‬ ‫وی در پاسخ به اینکه ایا درباره نقش هایت با بچه ها صحبت می کنی؟‬ ‫گفت‪ :‬بله‪ ،‬بعضی از نقش هایم را دوست دارند بعضی ها را خیر‪ ،‬ان ها هم‬ ‫می گویند چرا همیشه نقش جدی و تلخ بازی می کنی؟‬ ‫این بازیگر ادامه داد‪ :‬مهمترین درسی که به بچه هایم می دهم این است که‬ ‫تا اخر عمرمان باید دانش اموز باشیم‪ ،‬دنبال معلم و استاد خوب بروید‪ ،‬چون‬ ‫هروقت معلمت را کنار بگذاری در یک خط درجا خواهی زد‪.‬‬ ‫در ادامه فالح به مخاطبان گفت‪ :‬ببخشید اگر صدای من بعضا می گیرد‪ ،‬من‬ ‫در فیلم جدیدم نقش یک دیوانه را بازی می کنم این تغییر صدا به دلیل تمرین های‬ ‫این نقش است‪.‬‬ ‫مدیری گفت‪ :‬به نظرم همان نقش منفی بازی کنی بهتر است‪( .‬خنده)‬ ‫سپس مدیری سوال کرد که ایا در روابط انسانی رو به پیشرفت هستیم یا‬ ‫پسرفت؟ که فالح جواب داد‪ :‬قطعا پسرفت؛ نمی دانم که چرا انسان نمی خواهد‬ ‫تغییر و تحولی در وضعیتش ایجاد کند‪ ،‬ایا همیشه باید در جنگ و بی عدالتی‬ ‫و خشم باشد؟ االن می گویند که با شیوع کرونا کره زمین ‪ ۲۰‬سال جوان تر شده‬ ‫است این یعنی انسان خطرناک ترین موجود روی کره زمین است‪.‬‬ ‫بازیگر سریال «زیرخاکی» در ادامه صحبت هایش درباره این سریال گفت‪:‬‬ ‫بخشی از سریال به دلیل کرونا متوقف شد و امکان دارد تولید ان از سر گرفته‬ ‫شود‪.‬‬ ‫این بازیگر درباره استعداد های ناب بازیگری در جوانان گفت‪ :‬من هم در‬ ‫دانشگاه و هم اموزشگاه ها تدریس داشته ام و از نزدیک دیده ام که بعضی از‬ ‫دختر و پسر های جوان چه استعداد هایی دارند که متاسفانه تلف می شود‪ .‬کاش‬ ‫جایی برای شناسایی و جذب این بچه ها وجود داشت‪ ،‬البته من خودم تا جایی که‬ ‫بتوانم ان ها را معرفی می کنم‪.‬‬ ‫مدیری سوال کرد بهترین نکته ای که به هنرجویان اموزش می دهی چیست؟‬ ‫که فالح پاسخ داد‪ :‬به ان ها می گویم که بازیگر باید باهوش باشد‪ ،‬همچنین دقیق و‬ ‫جدی بودن هم از موارد ضروری در این حرفه است‪.‬‬ ‫سپس مدیری پرسید ایا از هنرجویان تست می گیری؟ فالح گفت‪ :‬خیر‬ ‫اصال تست را قبول ندارم‪.‬مدیری گفت‪ :‬متوجه شدم‪( .‬خنده)‬ ‫بازیگر «چند متر مکعب عشق» در پاسخ به اینکه چقدر اهل تکنولوژی‬ ‫هستی؟ بیان کرد‪ :‬خیلی خودم را با ان سرگرم نمی کنم‪ ،‬بعضا بازی می کنم اما‬ ‫بعد می بینم چیزی ندارد و خارج می شوم‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه ‪ 19 -‬مرداد ‪ 1399‬شماره ‪1144‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫تقدیر فرمانداری شهرستان کهگیلویه در خصوص‬ ‫پرداخت اعتبارات اشتغال زایی روستایی از بانک پارسیان‬ ‫علیرضا اتابک‪ ،‬فرماندار شهرستان کهگیلویه(دهدشت)‪ ،‬با اهدای لوح تقدیری به یوسف رحیمی پور‪ ،‬رئیس شعبه دهدشت از اقدامات و تالش های ارزنده بانک پارسیان در جهت‬ ‫رونق و ایجاد اشتغال پایدار تقدیر کرد‪.‬‬ ‫در این تقدیرنامه از مساعدت‪ ،‬مشارکت و همکاری صمیمانه مدیران و کارکنان بانک پارسیان شعبه دهدشت که با اعطای تسهیالت قرض الحسنه‪ ،‬الگوی اقتصاد مقاومتی‪ ،‬توانمند‬ ‫سازی و حمایت از اشتغالزایی و تولید را فراهم کرده اند‪ ،‬تقدیر شد‪.‬‬ ‫پیامتبریکفرهاددژپسندبه‬ ‫فعاالنعرصهرسانهایکشور‬ ‫گزارش‬ ‫دکتر فرهاد دژپسند وزیر امور‬ ‫اقتصادی و دارایی طی پیامی هفدهم‬ ‫مرداد‪ ،‬روز خبرنگار را به فعاالن‬ ‫عرصه رسانه ای کشور تبریک گفت‪.‬‬ ‫به گزارش پایگاه خبری بانک‬ ‫مسکن‪-‬هیبنا به نقل از شبکه اخبار‬ ‫اقتصادی و دارایی ایران(شادا)‪ ،‬پیام‬ ‫وزیر اقتصاد به مناسبت روز خبرنگار‬ ‫بدین شرح است‪:‬‬ ‫‏‪‎‬باسمه تعالی‬ ‫هفدهم مرداد ماه هر سال که‬ ‫به مناسبت شهادت خبرنگار متعهد‬ ‫کشورمان محمود صارمی به عنوان‬ ‫روز خبرنگار مزین گشته‪ ،‬به زیبایی‪،‬‬ ‫تجلی گر تالش های عاشقانه و‬ ‫خستگی ناپذیر عزیزانی است که با‬ ‫نگاه تیزبین و دقیق خود‪ ،‬تا پای جان‬ ‫در جستجوی حقیقت و پاسداری از‬ ‫مرز های روشنگری لحظه ای ارام و‬ ‫قرار ندارند‪.‬‬ ‫خبرنگاران به عنوان طالیه داران‬ ‫اگاهی‪ ،‬با تالش بی وقفه خو د در‬ ‫رشد و بالندگی جامعه نقش سازنده‬ ‫ای داشته و روز خبرنگار‪ ،‬فرصت‬ ‫مناسبی را فراهم کرده تا ارزش نقش‬ ‫افرینی فعاالن این عرصه راهبردی‪،‬‬ ‫برای همگان تداعی و اشکار شود‪.‬‬ ‫در حال حاضر که ملت عزیزمان‬ ‫تحت شدیدترین محدودیت ها و‬ ‫تحریم های ناجوانمردانه امریکا‬ ‫قرار دارند‪ ،‬در خط مقدم این دفاع‬ ‫اقتصادی‪ ،‬نگاه فنی و رویکرد نقادانه‬ ‫و تبیینی رسانه های گروهی نسبت به‬ ‫برنامه ها و اقدامات دستگاه ها بویژه‬ ‫وزارت امور اقتصادی و دارایی‪ ،‬به‬ ‫ایجاد فضایی امید بخش و اعتماد‬ ‫افرین در جامعه کمک خواهد نمود‪.‬‬ ‫وزارت امور اقتصادی و دارایی‬ ‫عالوه بر اینکه در سال جاری و با‬ ‫تمام محدودیت ها‪ ،‬عمال عهده دار‬ ‫تامین مالی ‪ ۹۰‬درصد از بودجه کل‬ ‫کشور است‪ ،‬در راستای تقویت‬ ‫تولید و سرمایه گذاری‪ ،‬بطور جدی‬ ‫کارویژه هایی چون بهبود محیط‬ ‫کسب و کار‪ ،‬مولدسازی دارایی‬ ‫های دولت و هوشمند سازی اقتصاد‬ ‫را با هدف شتاب بخشی به سرعت‬ ‫حرکت بخش های پیشران اقتصاد‬ ‫و حل مسائل و مشکال ت مربوط به‬ ‫معیشت مردم‪ ،‬در دستور کار خود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫در ادامه توصیه اینجانب این‬ ‫است‪ ،‬رسانه های گروهی‪ ،‬پیشبرد‬ ‫رویکرد «جهش تولید» را مبنای عمل‬ ‫و مطالبه عمومی خود قرار دهند تا‬ ‫از طریق این مسیر راهبردی‪ ،‬مقابله با‬ ‫محدودیت ها و تحریم های دشمنان‪،‬‬ ‫با تقویت بنیان های اقتصادی کشور‬ ‫به طور موثر محقق شود‪.‬‬ ‫‪ ‎‬بحمداهلل فعاالن عرصه رسانه‬ ‫ای کشور در رسانه ملی‪ ،‬خبرگزاری‬ ‫ها‪ ،‬مطبوعات ‪ ،‬سایت های خبری‬ ‫و شبکه های اجتماعی در پیشبرد‬ ‫اهداف تبلیغی و اطالع رسانی‬ ‫حوزه اقتصادی کشور‪ ،‬همکاران‬ ‫خوبی برای وزارت امور اقتصادی‬ ‫و دارایی بوده اند‪ ،‬که الزم می‬ ‫دانم‪ ،‬ضمن تقدیر و تشکر از این‬ ‫جامعه فرهیخته و تبریک این روز‬ ‫بزرگ و همچنین عید سعید غدیر‬ ‫خم به انان‪ ،‬از درگاه خداوند متعال‬ ‫برای این عزیزان سختکوش عرصه‬ ‫اطالع رسانی و تنویر افکارعمومی‬ ‫و خانواده های گرامیشان‪ ،‬ارزوی‬ ‫سالمتی و موفقیت روزافزون مسالت‬ ‫نمایم‪.‬‬ ‫فرهاد دژپسند ‪ -‬وزیر امور‬ ‫اقتصادی و دارایی‬ ‫پیاممدیرعاملبانکتوسعهصادرات‬ ‫ایرانبهمناسبتروزخبرنگار‬ ‫گزارش‬ ‫دکتر علی صالح ابادی مدیرعامل‬ ‫بانک توسعه صادرات ایران با ارسال‬ ‫پیامی به مناسبت هفدهم مردادماه‪،‬‬ ‫روز خبرنگار را به اهالی رسانه‬ ‫تبریک گفت‪.‬‬ ‫متن پیام دکتر صالح ابادی به این‬ ‫شرح است‪:‬‬ ‫خبرنگار گرامی‬ ‫هفدهم مردادماه یاداور تالش‬ ‫سترگ خبرنگاران متعهد و مسوولیت‬ ‫پذیری است که با اگاهی بخشی به‬ ‫جامعه در کمال صداقت و وجدان‪،‬‬ ‫مسیر حرکت جامعه به سوی پیشرفت‬ ‫و ابادانی را نورانی می سازند‪.‬‬ ‫روز خبرنگار فرصت مناسبی‬ ‫است تا بار دیگر حضور شما را در‬ ‫همراهی با بانک توسعه صادرات‬ ‫ایران مغتنم شمرده و تالشتان را در‬ ‫انعکاس خدمات وفعالیت های این‬ ‫مجموعه در حوزه صادرات ارج نهیم‪.‬‬ ‫توفیق روز افزون خبرنگاران‬ ‫عزیز در معرفی ارزشهای اقتصادی‪،‬‬ ‫فرهنگی و اجتماعی کشور‪ ،‬ارزوی‬ ‫ماست و برای به اشتراک گذاردن‬ ‫اطالعات دقیق و موثق چون همیشه‬ ‫همراهتان خواهیم بود‪.‬‬ ‫روزتان خجسته باد‪.‬‬ ‫دکتر علی صالح ابادی‬ ‫مدیرعامل بانک توسعه صادرات‬ ‫ایران‬ ‫پیامتبریکمدیرعاملبانکرفاهبه‬ ‫مناسبتعیدسعیدغدیر‬ ‫گزارش‬ ‫اسماعیلللـهگانیمدیرعاملبانکرفاه‬ ‫کارگران‪ ،‬در پیامی فرا رسیدن عید سعید غدیر و‬ ‫اغازامامتووالیتامیرالمومنینحضرتعلی(ع)‬ ‫راتبریکگفت‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک رفاه کارگران‪،‬‬ ‫متن پیام به این شرح است‪:‬‬ ‫بسمهتعالی‬ ‫مت َعلَ ُ‬ ‫لتل َ ُکم ُ‬ ‫یکم‬ ‫دینکم َواَت َم ُ‬ ‫«اَلیو ُماَک َم ُ‬ ‫یت ل َ ُک ُم االِسال َم دیناً »‬ ‫نِع َمتی َو َرضَ ُ‬ ‫(سوره مائده ایه‪)3‬‬ ‫هموطنانگرامی‬ ‫سالمعلیکم‬ ‫فرا رسیدن هجدهم ذی الحجه عید سعید و‬ ‫فرخنده غدیر و اغاز امامت و والیت فخر عالم‬ ‫امکانحضرتعلی(ع)راپیشگاهمبارکحضرت‬ ‫ولیعصر(عج)وتمامیشماهموطنانوهممیهنان‬ ‫ارجمندوبزرگوارصمیمانهتبریکوتهنیتعرض‬ ‫می نمایم‪.‬‬ ‫به راستی که در جغرافیای با عظمت غدیر بذر‬ ‫مقدس امامت و والیت در قلب و جان تمام مسلمانان‬ ‫توسطامینترینوراستگوترینانسانتاریخکاشته‬ ‫شد و چشمه سار زالل عدالت‪ ،‬ازادگی‪ ،‬ظلم‬ ‫ستیزیودستگیریازمستمندانومسکینانجوشش‬ ‫و خروش یافت تا تشنگان ازادی و ازادگی را‬ ‫سیرابسازد‪.‬‬ ‫در این روز حقیقت اشکار گشت و دین‬ ‫کامل شد؛ بزرگ مردی والیت یافت که زندگی‬ ‫و کالم نورانی و گهربارش مملو و اکنده از درس‬ ‫های اموزنده است و در پهنه تاریخ مانا و جاویدان؛‬ ‫سیره و مکتبش غنابخش روح و جان ادمی است‬ ‫و طریقه و سلوک امامت و والیتش سعادت بخش‬ ‫جامعه و نوع بشر‪.‬‬ ‫خداوند کریم و سبحان را شاکریم که در زمره‬ ‫پیروان‪ ،‬شیعیان و عاشقان این امام همام قرار داریم‪.‬‬ ‫ان شاءاهللباکاربستاموزههایمکتبعلویبتوانیم‬ ‫جامعهوسرزمینسعادتمند‪،‬خوشبختوپایدار‬ ‫داشته باشیم‪ .‬ارزومندم در این روزهای مبارک که‬ ‫متعلقبهبزرگ مردتاریخویگانهعادلعالمبشریت‬ ‫است‪ ،‬عنایات و الطاف واسعه الهی شامل حال تمامی‬ ‫مسلمینجهانبهویژههموطنانگرانسنگگرددو‬ ‫کره خاکی و میهن عزیز و سرافراز ایران اسالمی را‬ ‫از شر ویروس منحوس و شوم کرونا نجات دهد‪.‬‬ ‫همچنین دست به دعا برده و از درگاه خداوند متعال‬ ‫مسالت می نماییم لباس عافیت و سالمت بر جسم و‬ ‫روح عموم بیماران به ویژه کارکنان خدوم و متعهد‬ ‫شبکهبانکیکشوروپرسنلزحمتکشوساعی‬ ‫بانکرفاهکارگرانبپوشاند‪.‬ان شاءاهلل‬ ‫تمامی بانک ها موظف به ارائه کارت‬ ‫اعتباری با وثیقه سهام عدالت هستند‬ ‫دستور وزارت اقتصاد به ‪ 17‬بانک ‬ ‫معاون امور بانکی‪ ،‬بیمه و شرکت های‬ ‫دولتی وزارت اقتصاد‪ ،‬طی بخشنامه ای‪،‬‬ ‫بانک های دولتی را موظف کرد‪ ،‬اطالع‬ ‫رسانی الزم را در مورد پذیرش سهام عدالت‬ ‫به عنوان وثیقه صدور کارت اعتباری انجام‬ ‫دهند‬ ‫این بخشنامه به مدیران عامل ‪ 17‬بانک‬ ‫دولتی‪ ،‬غیر دولتی‪ ،‬شرکت دولتی پست‬ ‫بانک و موسسات اعتباری ابالغ شده است‬ ‫معاون امور بانکی‪ ،‬بیمه و شرکت های‬ ‫دولتی وزارت اقتصاد طی بخشنامه ای به‬ ‫مدیران عامل کلیه بانک های کشور‪ ،‬انها‬ ‫را مکلف کرد‪ ،‬در خصوص پذیرش سهام‬ ‫عدالت به عنوان وثیقه برای صدور کارت‬ ‫اعتباری مشتریان‪ ،‬اطالع رسانی کنند‪.‬‬ ‫به گزارش شبکه اخبار اقتصادی و‬ ‫دارایی ایران (شادا)‪ ،‬در بخشنامه صادره از‬ ‫سوی عباس معمار نژاد می خوانیم‪:‬‬ ‫پیرو تاکیدات رییس جمهور محترم‪،‬‬ ‫برنامه های دولت تدبیر و امید‪ ،‬مصوبه‬ ‫شورای عالی بورس و بخشنامه مورخ ‪12‬‬ ‫خرداد ‪ 1399‬بانک مرکزی جمهوری‬ ‫اسالمی ایران در رابطه با “اعطای تسهیالت‬ ‫خرد به مردم به پشتوانه توثیق سهام عدالت”‬ ‫و با توجه به هماهنگی های بعمل امده با‬ ‫شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار‬ ‫و تسویه وجوه‪ ،‬مقتضی است اقدامات الزم‬ ‫در این خصوص بعمل امده و موضوع‬ ‫صدور کارت اعتباری به پشتوانه سهام‬ ‫عدالت از طریق مقتضی به مشتریان اطالع‬ ‫رسانی شود‪.‬‬ ‫بنا بر این گزارش‪ ،‬این بخشنامه به‬ ‫مدیران عامل ‪ 17‬بانک دولتی‪ ،‬غیر دولتی‪،‬‬ ‫شرکت دولتی پست بانک و موسسات‬ ‫اعتباری ابالغ شده است‪.‬‬ ‫پرداخت ‪ 473‬فقره تسهیالت حمایتی‬ ‫بانک اینده به ارزش ‪ 69‬میلیاردریال‬ ‫بانک اینده‪ ،‬حامی کسب و کارهای اسیب دیده از کرونا‬ ‫بانک اینده از‬ ‫کسب وکارهایی که به دلیل‬ ‫شرایط ناشی از شیوع ویروس‬ ‫کرونا در فعالیت اقتصادی‬ ‫خود‪ ،‬اسیب دیده اند‪ ،‬با اعطای‬ ‫تسهیالت‪ ،‬از ا ن ها حمایت کرد‪.‬‬ ‫بانک اینده با هدف کمک‬ ‫به صاحبان کسب وکارهای‬ ‫اسیب دیده ناشی از همه گیری‬ ‫کرونا و به منظور حفظ رونق‬ ‫اشتغال و جبران بخشی از‬ ‫خسارات عملیاتی واحدهای‬ ‫تولیدی کشور تا ‪،14/05/1399‬‬ ‫‪ 2388‬فقره تسهیالت به ارزش‬ ‫‪ 653‬میلیارد ریال‪ ،‬معرفی شده‬ ‫به بانک را در دستور کار خود‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫گفتنی است از ‪ 2388‬فقره‬ ‫تسهیالت معرفی شده به بانک‬ ‫اینده‪ 473 ،‬فقره‪ ،‬تسهیالت خود‬ ‫را دریافت کرد ه اند که ارزش‬ ‫کل پرداختی این تسهیالت‪69 ،‬‬ ‫میلیارد ریال است‪.‬‬ ‫پرونده های سایر واحدهای‬ ‫تولیدی معرفی شده به بانک نیز‬ ‫در حال بررسی است که پس‬ ‫از طی مراحل قانونی‪ ،‬پرداخت‬ ‫می شود‬ ‫پیامتبریکمدیرعاملبانکسینابهمناسبتروزخبرنگار‬ ‫مدیرعامل بانک سینا در پیامی‪ ،‬فرا‬ ‫رسیدن روز خبرنگار را به صاحبان اندیشه‪،‬‬ ‫فکر و اگاهی و فعاالن رسانه تبریک گفت‬ ‫متن پیام دکتر ایمانی به مناسبت هفدهم‬ ‫مردادماه و روز خبرنگار بدین شرح است‪:‬‬ ‫«خبرنگاری‪ ،‬حرفه ای سخت‪ ،‬پرمخاطره‬ ‫و در عین حال تاثیرگذار و پرمسئولیت‬ ‫است‪ .‬خبرنگاران‪ ،‬روایتگر اگاهی‪ ،‬حق‬ ‫گویی و امید به جامعه و مردم هستند‪ .‬در‬ ‫شرایطی که امروز اطالع رسانی از مسیر‬ ‫کانالهای مختلف ارتباطی و رسانه ای به‬ ‫ویژه شبکه های اجتماعی‪ ،‬حضور گسترده‬ ‫و روزافزون مخاطبان را به همراه داشته‪،‬‬ ‫نقش خبرنگاران در افزایش اگاهی و دانش‬ ‫جامعه از طریق انتشار و بیان واقعیات و‬ ‫تفکیک اخبار حقیقی بسیار مهم و حیاتی‬ ‫است‪ .‬رسالت خبرنگار‪ ،‬روشنگری و اگاهی‬ ‫بخشی به جامعه است و این مهم بجز با دقت‬ ‫نظر‪ ،‬امانتداری و سرعت عمل این عزیزان‬ ‫محقق نمی گردد‪.‬‬ ‫در این روزها که کشور عزیزمان با‬ ‫مشکالت ناشی از شیوع ویروس کرونا دست‬ ‫و پنجه نرم می کند‪ ،‬این خبرنگاران هستند‬ ‫که با تالش مضاعف در جهت تزریق امید‬ ‫به جامعه و تقویت اعتماد به نفس و ترویج‬ ‫روحیه خودباوری در بین هموطنان‪ ،‬می‬ ‫توانند زمینه ساز گذر از این مسیر و حرکت‬ ‫به سمت فتح قله های تعالی‪ ،‬پیشرفت‪،‬‬ ‫سربلندی و سعادت باشند‪.‬‬ ‫ضمن تبریک هفدهم مردادماه و روز‬ ‫خبرنگار به تمامی صاحبان اندیشه‪ ،‬فکر و‬ ‫اگاهی‪ ،‬خبرنگاران‪ ،‬روزنامه نگاران‪ ،‬عکاس‬ ‫خبرنگاران‪ ،‬مدیران مسئول و مدیران عامل‬ ‫رسانه ها‪ ،‬امیدوارم در عرصه خطیر اطالع‬ ‫رسانی‪ ،‬بیش از پیش موفق باشید‪.‬‬ ‫از درگاه خداوند متعال برای شما‬ ‫عزیزان توفیق‪ ،‬سعادت‪ ،‬سرافرازی و‬ ‫سربلندی مسئلت دارم»‪.‬‬ ‫برایاولینباردربیمارستانبانکملیایران‪:‬‬ ‫تعویضدریچهائورتبدوننیازبهعملبازقلب‬ ‫اولین عمل تاوی (‪ ،TAVI‬تعبیه‬ ‫دریچه ائورت از فمور) با حضور‬ ‫پزشکان حاذق بیمارستان بانک ملی‬ ‫ایران انجام شد‪.‬‬ ‫این عمل برای اولین بار در‬ ‫بیمارستان بانک با حضور پزشکان‬ ‫حاذق و متخصص قلب و عروق‬ ‫متشکل از دکترها ماندگار ‪ ،‬کیا‬ ‫‪ ،‬حاجی زینعلی‪ ،‬جهانگیری‪، ،‬‬ ‫سعادت و خانم حاجی اقایی انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫گفتنی است این روش‬ ‫درمانی(تعویض دریچه ائورت به‬ ‫کمک کاتتر) تا حدی جدید و‬ ‫نو ظهور به شمار می رود‪ .‬سازمان‬ ‫‪ FDA‬این روش را برای افرادی‬ ‫که مشکل تنگی ائورت عالمت دار‬ ‫دارند‪ ،‬مورد تایید قرار داده است و‬ ‫می تواند یک گزینه تاثیرگذار برای‬ ‫بهبود کیفیت زندگی بیمارانی باشد‬ ‫که برای درمان مشکل تنگی دریچه‬ ‫ائورت خود گزینه های محدودی‬ ‫پیش رو دارند زیرا در این عمل که‬ ‫تا حدی به جایگذاری یک استنت‬ ‫در شریان اصلی شباهت دارد‪ ،‬یک‬ ‫دریچه سالم به کمک کاتتر در‬ ‫ناحیه مد نظر قرار می گیرد و با‬ ‫این روش نیازی به عمل جراحی‬ ‫باز نیست بنابراین با کمترین میزان‬ ‫تهاجم و خطر برای بیمار و بدون‬ ‫نیاز به برداشتن دریچه قدیمی و‬ ‫اسیب دیده انجام می شود‪.‬‬ ‫در حال حاضر این پروسه درمانی‬ ‫برای ان دسته از افرادی که انجام‬ ‫جراحی قلب باز برای انها دارای‬ ‫ریسک بوده و بیش از ‪ ۷۰‬یا ‪۸۰‬‬ ‫سال سن دارند و یا افرادی که در‬ ‫کنار این مشکل‪ ،‬مشکالت سالمتی‬ ‫دیگری نیز دارند؛ مناسب است‪.‬‬ ‫همچنین در پی پیگیری امور‬ ‫سالمت کارکنان درمانگاه بانک‬ ‫ملی ایران در استان هرمزگان‬ ‫شهر بندرعباس نیز با حضور کادر‬ ‫بیمارستان که برای تست کرونای‬ ‫کارکنان در ان استان حضور‬ ‫داشتند و حسینعلی سخندان مدیر‬ ‫امور بیمارستان و دانشکده پرستاری‬ ‫افتتاح شد‪.‬‬ صفحه 4 ‫مدیر عامل شرکت گاز خوزستان در گفتگو با برنامه رادیویی “موج مثبت”‪:‬‬ ‫روستاهایباقیماندهبخشغیزانیهگازدارخواهندشد‬ ‫اهواز ‪ :‬فرج‪-‬عبداله ابول پور مدیر عامل شرکت گاز خوزستان در گفتگوی تلفنی با برنامه رادیویی “موج مثبت” از گازرسانی روستاهای بخش غیزانیه‪ ،‬الوارگرمسیری و شهرستان اندیکا خبرداد‪.‬عبداله ابول پور مدیر عامل گاز‬ ‫استان در گفتگوی تلفنی با برنامه رادیویی”موج مثبت” گفت‪ :‬در حال حاضر‪81‬درصد روستاهای غیزانیه گازرسانی شده است‪.‬وی افزود‪ :‬با توجه به نشست های صورت گرفته با معاون وزیر نفت و مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران‬ ‫همچنین توجه استاندار خوزستان مقرر شد با تخصیص بودجه از وزارت نفت و منابع استانی‪19،‬درصد جمعیت باقیمانده بخش غیزانیه در قالب پروژه‪89‬کیلومتر شبکه گذاری با انتخاب پیمانکار به شبکه سراسری گاز طبیعی کشور‬ ‫متصل شود‪.‬ابول پور همچنین با بیان اینکه عملیات گازرسانی به بخش های ابژدان و قلعه خواجهدر حال اجرا است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬در هفته دولت پروژه گازرسانی به تمامی روستاهای تابعه شهرستان اندیکا بهره برداری خواهد شد‪.‬‬ ‫مدیر عامل گاز خوزستان اظهار داشت‪ :‬در بخش الوارگرمسیری نیز ‪ 8‬درصد جمعیت باقیمانده تا پایان شهریورماه امسال گازدار خواهند شد‪.‬‬ ‫اجرایطرحتبرکاتعلویدرکرمانشاه‬ ‫بستههایمعیشتیباعنوان«تبرکات‬ ‫علوی»درکرمانشاهتوزیعمیشود‬ ‫مدیرکل اوقاف و امورخیریه استان کرمانشاه خبر داد‪:‬‬ ‫مدیرکل اوقاف و امورخیریه‬ ‫استان کرمانشاه از اجرای طرح‬ ‫«تبرکات علوی» در دهه والیت خبر‬ ‫داد‪.‬‬ ‫حجت االسالم و المسلمین محمد‬ ‫صالحی مدیرکل اوقاف استان با اعالم‬ ‫این خبر گفت‪ :‬همزمان با دهه والیت‬ ‫و در استانه عید سعید غدیرخم‪ ،‬طرح‬ ‫تبرکات علوی با هدف کمک به‬ ‫خانواده های کم برخوردار در استان‬ ‫کرمانشاه با توزیع هزار سبد غذایی‬ ‫اجرا می شود‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬این سبدهای غذایی‬ ‫شامل برنج‪ ،‬گوشت‪ ،‬ماکارونی‪،‬‬ ‫روغن‪ ،‬حبوبات‪ ،‬تن ماهی‪ ،‬رب و‬ ‫‪ .....‬بوده و ارزش هر بسته ‪ ۲۰۰‬هزار‬ ‫تومان است‬ ‫مدیرکل اوقاف استان با بیان‬ ‫اینکه این کمک ها به صورت مداوم‬ ‫توسط اوقاف در بحران کرونا صورت‬ ‫گرفته است اظهار داشت‪ :‬امیدوارم‬ ‫بتوانیم در این شرایط مشکلی از‬ ‫مشکالت مردم را حل کنیم‪.‬‬ ‫ اخرین وضعیت کرونا‬ ‫در استان البرز‪ 136 /‬بیمار‬ ‫بدحالبستریهستند‬ ‫گزارش‬ ‫دکتر حسین کریم اظهار کرد‪:‬‬ ‫مجموع کل موارد بستری شامل‬ ‫(قطعی‪ ،‬محتمل و مشکوک) از ابتدای‬ ‫شیوع کرونا تا به امروز هجدهم‬ ‫مردادماه در استان البرز ‪ ۱۳‬هزار و‬ ‫‪ ۴۰۸‬نفر بوده که از این تعداد ‪۱۱‬‬ ‫هزار و ‪ ۸۳۲‬نفر مورد قطعی مثبت و‬ ‫بستری بوده اند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه در حال حاضر‬ ‫تعداد ‪ ۵۲۸‬نفر شامل موارد (قطعی‪،‬‬ ‫محتمل و مشکوک) در مراکز درمانی‬ ‫استان بستری هستند‪ ،‬افزود‪ :‬از این‬ ‫تعداد ‪ ۲۱۴‬نفر بیمار قطعی کووید‬ ‫‪ ۱۹‬هستند‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫استان البرز گفت‪ :‬در ‪ ۲۴‬ساعت‬ ‫گذشته تعداد ‪ ۴۸۸‬نفر سرپایی به‬ ‫مراکز درمانی و بهداشتی استان با‬ ‫عالئم مشکوک مراجعه کرده اند‬ ‫که ‪ ۷۰‬مورد در بیمارستا ن ها بستری‬ ‫شد ه اند‪.‬‬ ‫دکتر کریم با اشاره به اینکه‬ ‫تعداد ‪ ۱۲۲‬بیمار بستری شده جوان و‬ ‫پایین تر از سن پنجاه هستند‪ ،‬گفت‪:‬‬ ‫تعداد بیماران بستری شده بدحال در‬ ‫محمد‪ ،‬حسین و علی دارای‬ ‫بیشترین فراوانی انتخاب نام در‬ ‫استانبوشهر‬ ‫مدیرکل ثبت احوال بوشهر خبر داد؛‬ ‫ضمن گرامیداشت عید‬ ‫سعید غدیر خم اظهار داشت‪:‬‬ ‫مردم استان بوشهر به ائمه‬ ‫اطهار عالقه زیادی دارند و در‬ ‫انتخاب نام فرزندانشان نیز این‬ ‫موضوع قابل مشاهده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه‬ ‫محمد‪ ،‬حسین و علی دارای‬ ‫بیشترین فروانی نام را در استان‬ ‫بوشهر طی چهار ماهه امسال‬ ‫داشته اند‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫امیرحسین و امیر علی نیز در‬ ‫رده چهارم و پنجم قرار دارند‪.‬‬ ‫مدیرکل ثبت احوال استان‬ ‫بوشهر بیان کرد‪ :‬در استان‬ ‫بوشهر از ابتدای تشکیل پایگاه‬ ‫اطالعات جمعیت سازمان ثبت‬ ‫احوال‪ ۸۳ ،‬هزار و ‪ ۳۴۴‬نفر به‬ ‫نام علی و القاب و ترکیب های‬ ‫ان نام گذاری شده اند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬هزار و ‪ ۲۱‬نفر‬ ‫از نوزادان متولد شده در استان‬ ‫بوشهر طی سال گذشته به نام‬ ‫علی و ترکیبات ان نام گذاری‬ ‫شد ه اند‪.‬‬ ‫ایران زمین‬ ‫برخورد قانونی با استفاده کنندگان‬ ‫غیرمجاز از شبکه اب روستایی در شادگان‬ ‫اولین همایش بررسی راهکارهای توسعه خدمات و همگرایی دهیاران‬ ‫اهواز ‪ :‬فرج‪-‬سرپرست ابفا منطقه‬ ‫شادگان از برخورد قاطع و قانونی با استفاده‬ ‫کنندگان غیرمجاز از شبکه اب روستایی‬ ‫در شادگان خبر داد و گفت‪ :‬ابفا شادگان‬ ‫در مبحث انشعابات غیرمجاز اب با جدیت‬ ‫وارد میشود‪.‬‬ ‫محمود ناصر در اولین همایش بررسی‬ ‫راهکارهای توسعه خدمات در حوزه ابرسانی‬ ‫و همگرایی دهیاران و اب و فاضالب که‬ ‫در شادگان برگزار شد‪ ،‬گفت‪ :‬انشعابات‬ ‫غیرمجاز بار مضاعفی را به شبکه توزیع وارد‬ ‫میکنند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬پس از تصمیم دولت مبنی بر‬ ‫ادغام ابفای روستایی با شهری و تحویل ‪۱۵۰‬‬ ‫روستا به امور ابفای شادگان بر ان شدیم تا‬ ‫در راستای حفاظت از سرمایه های عمومی و‬ ‫جلوگیری از تعدی به شبکه انتقال توزیع اب‬ ‫و احقاق حق مشترکین قانونی‪ ،‬نسبت به جمع‬ ‫اوری استفاده کنندگان غیرمجاز از شبکه‬ ‫اب روستایی که بیشترین صدمه به شبکه‬ ‫توزیع را وارد میکنند‪ ،‬اقدام کنیم‪.‬‬ ‫ناصر در این همایش از دهیاران خواست‬ ‫شرکت اب و فاضالب را در فرهنگ سازی‬ ‫روستائیان در استفاده قانونی از شبکه توزیع‬ ‫گزارش‬ ‫‪ ۲۴‬ساعته گذشته به ‪ ۱۳۶‬نفر رسیده‬ ‫است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬متاسفانه در ‪ ۲۴‬ساعت‬ ‫گذشته هفت بیمار کووید ‪ ۱۹‬جان‬ ‫خود را از دست داده اند و مجموع‬ ‫جان باختگان این بیماری در استان به‬ ‫‪ ۷۹۷‬نفر رسیده است‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫استان البرز گفت‪ :‬از ابتدای شیوع‬ ‫کرونا تا کنون ‪ ۱۲‬هزار و ‪ ۶۸‬نفر از‬ ‫مراکز درمانی ترخیص و خوشبختانه‬ ‫طی ‪ ۲۴‬ساعت گذشته ‪ ۳۹‬نفر از‬ ‫مراکز درمانی ترخیص شده اند‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫یکشنبه ‪ 19 -‬مرداد ‪ 1399‬شماره ‪1144‬‬ ‫اب و پرداخت به موقع قبوض اب یاری‬ ‫دهند‪.‬‬ ‫سرپرست امور ابفا شادگان در این‬ ‫جلسه‪،‬حفظ حقوق مشترکان اب شرب‬ ‫روستایی را علت اصلی برخورد قانونی با‬ ‫صاحبان انشعابات غیر مجاز دانست و افزود‪:‬‬ ‫دارندگان این نوع انشعابات با مراجعه به‬ ‫امور ابفا شهرستان‪ ،‬خود‪ ،‬نسبت به دریافت‬ ‫انشعاب مجاز اقدام کنند‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر پرداخت به موقع هزینه‬ ‫قبوض اب شرب از سوی مشترکان روستایی‬ ‫شادگان‪ ،‬گفت‪ :‬بی شک همکاری مشترکان‬ ‫محترم در خصوص پرداخت به موقع اب بها‬ ‫موجب خدمات رسانی بهتر شرکت اب و‬ ‫فاضالب استان خواهد شد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬مراجع عظام تقلید نیز‬ ‫عدم پرداخت اب بهاء را شرعا جایز ندانسته‬ ‫اند و بر پرداخت بهای اب مصرفی توسط‬ ‫مشترکان تاکید کرده اند‪.‬‬ ‫این مقام مسئول با اشاره به اینکه عدم‬ ‫پرداخت قبوض اب منجر به تضعیف بنیه‬ ‫مالی و نقدینگی شرکت اب و فاضالب‬ ‫خوزستان به عنوان یک شرکت خودگردان‬ ‫و خدمات رسان می شود‪ ،‬گفت‪ :‬این شرکت‬ ‫با وصول به موقع مطالبات خود از مشترکان‪،‬‬ ‫قادر به خدمات رسانی مناسب با نیاز و انتظار‬ ‫روستاییان خواهد بود‪.‬‬ ‫ناصر خاطرنشان کرد‪ :‬به استناد ماده ‪۳۹‬‬ ‫ایین نامه عملیاتی و شرایط عمومی تعرفه های‬ ‫اب و فاضالب ابالغی وزارت نیرو‪ ،‬در‬ ‫صورت عدم پرداخت دیون توسط هریک از‬ ‫مشترکان‪ ،‬شرکت ابفا‬ ‫می تواند ضمن قطع موقت انشعاب‬ ‫مربوطه‪ ،‬نسبت به پیگیری قضایی در‬ ‫خصوص وصول مطالبات اقدام کند که در‬ ‫این حالت هزینه های اضافی ناشی از این‬ ‫اقدام برعهده همان مشترک خواهد بود‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه شرکت ابفا اجازه قطع‬ ‫موقت و حتی دائم انشعاب مشترکانی که در‬ ‫پرداخت به موقع قبوض خود تعلل می کنند را‬ ‫دارد‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬همیشه سعی ما بر ان بوده‬ ‫که اقدام قهری انجام نگیرد‪ ،‬لذا روستاییان‬ ‫عزیز با پرداخت به موقع اب بهای خود ما را‬ ‫در خدمات رسانی هر چه بهتر یاری کنند‪.‬‬ ‫ترمیم شبکه های برق اسیب دیده‬ ‫از طوفان در ایذه‬ ‫اهواز ‪ :‬فرج‪-‬پس از وقوع طوفان‬ ‫عصر روز گذشته در ایذه اکیپ های‬ ‫عملیاتی و تعمیرات در محل حاضر‬ ‫و نسبت به رفع مشکالت و اسیب‬ ‫های ایجاد شده در شبکه برق منطقه‬ ‫اقدامات اصالحی و ترمیمی را انجام‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫ابوطالب داودی مدیر توزیع برق‬ ‫ایذه گفت‪ ،‬در پی طوفان روز گذشته‬ ‫فیدرهای چندین روستا‪ ،‬خصوصاً‬ ‫مسیر سوسن دچار مشکل شدند‪.‬‬ ‫که دلیل عمده قطعی برق‪ ،‬برخورد‬ ‫اجسام خارجی با شبکه بوده که‬ ‫موجب پارگی شبکه‪ ،‬پانچ مقره و‬ ‫شکستگی پایه شده بود‪.‬‬ ‫وی در ادامه ضمن بیان این مطلب‬ ‫که با توجه به پیش بینی سازمان‬ ‫هواشناسی مبنی بر وقوع طوفان و‬ ‫وزش باد شدید‪ ،‬اکیپ های حوادث‬ ‫و تعمیرات در حال اماده باش بودند‬ ‫افزود؛ همزمان با بروز تندباد تیم‬ ‫های عملیاتی به سرعت به مناطق‬ ‫اسیب دیده اعزام شدند و پس از‬ ‫استقرار و اطالع از کم و کیف‬ ‫خسارات وارده به شبکه‪ ،‬مشغول رفع‬ ‫مشکالت گردیدند که با تالش بی‬ ‫وقفه عملیات بازسازی و ترمیم تمامی‬ ‫نقاط اسیب دیده در کمترین زمان‬ ‫ممکن و در ساعت ‪ ۱۰‬شب همان روز‬ ‫به پایان رسید و شبکه عادی سازی‬ ‫گردید‪.‬‬ ‫مدیر توزیع برق ایذه در پایان‬ ‫افزود‪ ،‬طوفان خسارتی بالغ بر ‪۳‬‬ ‫میلیارد و یکصد و پنجاه میلیون ریال‬ ‫به شبکه برق شهرستان وارد نمود‬ ‫و مناطق مختلف شهرستان از جمله‬ ‫دهدز‪ ،‬روستاهای مرغا‪ ،‬کوهشور‪،‬‬ ‫ابزالو‪ ،‬بی گل مرده‪ ،‬سراگ‪،‬‬ ‫هالهیجان و روستاهای حومه شرقی‬ ‫شهرستان شامل کلدوزخ ها و محله‬ ‫گنجشگیر را با مشکل قطع برق‬ ‫مواجه نمود‪.‬‬ ‫شهادتپزشکبیهوشیبیمارستانشهدای‬ ‫محموداباد بر اثر کرونا‬ ‫مازندران یک متخصص بیهوشی در‬ ‫محموداباد‪ ،‬دوازدهمین شهید مدافع سالمت در‬ ‫مازندران شد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم‬ ‫پزشکی مازندران‪ ،‬دکتر امیرهوشنگ فالح‬ ‫پزشک متخصص بیهوشی بیمارستان شهدای‬ ‫محموداباد که بر اثر ابتال به ویروس کرونا در‬ ‫بیمارستان بستری بود بر اثر ضایعات ریوی ناشی‬ ‫از این بیماری ‪ ،‬جان به جان افرین تسلیم کرد‪.‬‬ ‫دکتر فالح متخصص بیهوشی از پزشکان بسیار‬ ‫ارزشمندی بودند که عمده بار بیهوشی بیمارستان‬ ‫شهدای محموداباد را بردوش می کشید و سالها‬ ‫بی تکلف شبانه روز به مردم خدمت می کرد‪.‬‬ ‫رئیس دانشگاه علوم پزشکی مازندران‬ ‫نیز با صدور پیامی‪ ،‬شهادت پزشک متخصص‬ ‫بیمارستان شهدای محموداباد را تسلیت گفت‪.‬‬ ‫در بخشی از این پیام امده است که‪ ،‬یک بار‬ ‫دیگر استان مازندران یکی از خدمتگزاران خدوم‬ ‫خود را از دست داد و ما را در غمی بزرگ و‬ ‫اندوهی عظیم فرو برد‪ .‬بی شک یاد و خاطر‬ ‫گرانبهای دکتر فالح که عمر ارزشمند خویش‬ ‫را در راه خدمت به سالمت مردم صرف کردند‬ ‫همیشه جاودان خواهد بود‪.‬‬ ‫به گزارش ایسنا‪ ،‬این متخصص بیهوشی‪،‬‬ ‫دوازدهمین شهید مدافع سالمت استان مازندران‬ ‫بوده است‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫ادامه روند کاهش مرگ و میر کرونا در کشور‪/‬‬ ‫فوت‪132‬بیماردرشبانهروزگذشته‬ ‫سیماسادات الری سخنگوی وزارت بهداشت درباره اخرین وضعیت شیوع کرونا در کشور توضیح داد‪ :‬از دیروز تا امروز ‪ ۱۸‬مرداد ‪ ۱۳۹۹‬و بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی‪ ،‬دو هزار و ‪ ۱۲۵‬بیمار جدید مبتال به کووید‪ ۱۹‬در کشور شناسایی شد‬ ‫که ‪ ۱۰۴۹‬نفر از انها بستری شدند‪.‬وی با بیان اینکه مجموع بیماران کووید‪ ۱۹‬در کشور به ‪ ۳۲۴‬هزار و ‪ ۶۹۲‬نفر رسیده است گفت‪ :‬متاسفانه در طول ‪ ۲۴‬ساعت گذشته‪ ۱۳۲ ،‬بیمار کووید‪ ۱۹‬جان خود را از دست دادند و مجموع جان باختگان این بیماری به‬ ‫‪ ۱۸‬هزار و ‪ ۲۶۴‬نفر رسید‪.‬الری افزود‪ :‬خوشبختانه تا کنون ‪ ۲۸۲‬هزار و ‪ ۱۲۲‬نفر از بیماران‪ ،‬بهبود یافته و یا از بیمارستانها ترخیص شده اند‪ ۴۱۴۸ .‬نفر از بیماران مبتال به کووید‪ ۱۹‬در وضعیت شدید این بیماری تحت مراقبت قرار دارند‪.‬وی ادامه داد‪ :‬تا کنون‬ ‫دو میلیون و ‪ ۶۶۱‬هزار و ‪ ۹۶۵‬ازمایش تشخیص کووید‪ ۱۹‬در کشور انجام شده است‪ .‬استانهای مازندران‪ ،‬تهران‪ ،‬قم‪ ،‬گلستان‪ ،‬خراسان شمالی‪ ،‬اردبیل‪ ،‬اصفهان‪ ،‬البرز‪ ،‬خراسان رضوی‪ ،‬کرمان‪ ،‬سمنان‪ ،‬اذربایجان شرقی‪ ،‬مرکزی‪ ،‬یزد و گیالن در وضعیت‬ ‫قرمز قرار دارند‪.‬به گفته الری‪ ،‬همچنین استانهای فارس‪ ،‬ایالم‪ ،‬لرستان‪ ،‬هرمزگان‪ ،‬زنجان‪ ،‬قزوین‪ ،‬اذربایجان غربی‪ ،‬بوشهر‪ ،‬همدان‪ ،‬چهارمحال و بختیاری و کهگیلویه و بویر احمد هم در وضعیت هشدار قرار دارند‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 19 -‬مرداد ‪ 1399‬شماره ‪1144‬‬ ‫جامعه‬ ‫خطربیخگوشپایتختنشینها‬ ‫انبارهای شیمیایی پایتخت در مراکز مسکونی‬ ‫ساختمان های نا ایمن و فعالیت برخی اصناف در کالن شهرها و محله های پر جمعیت‬ ‫یکی از جمله مواردی است که مسئولین ذیربط باید نسبت به ان حساس باشند و از فرصت های‬ ‫مختلف برای افزایش ایمنی استفاده کنند‪ .‬از این رو انبارهای مواد شیمیایی از جمله انبار نفت‬ ‫شهران‪ ،‬انبار بعثت یا کارگاه های مواد شیمیایی ناصر خسرو جمله مکان هایی است که باید نسبت‬ ‫به ان حساسیت ویژه ای داشت‪ .‬چندی پیش یکی از اعضای شورای شهر تهران نسبت به وجود‬ ‫این انبارها در میان مراکز مسکونی هشدار داد و در پی ان نیز فرمانده پدافند غیر عامل نیز نسبت به‬ ‫جانمایی مواد شیمیایی در مناطق مسکونی شهرهای بزرگ واکنش نشان داد‪ .‬در ادامه نیز رضا کرمی‬ ‫محمدی‪ ،‬رئیس سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهرداری تهران انبار های شیمیایی پایتخت را‬ ‫خطرناک دانست و عنوان کرد که نهادهای مختلف باید به تذکرات توجه کنند و راه حل کوتاه‬ ‫مدت را دیوار کشی این مراکز و در بلند مدت انتقال انبارهای مواد شیمیایی به خارج از پایتخت‬ ‫دانست اما مدیر عامل شرکت ملی پخش فراورده های نفتی در واکنش به این هشدارها انبار نفت‬ ‫شهران را استاندارد دانست و وجودش را برای سوخت رسانی ایمن و مطمئن در سطح تهران حیاتی‬ ‫می داند‪.‬‬ ‫در پی همه این کش و قوس ها و هشدارهای الزم با انبارهای مواد شیمیایی سطح پایتخت چه‬ ‫می توان کرد تا از حوادث اتی جلوگیری کرد؟‬ ‫اقبال شاکری‪ ،‬نماینده مردم تهران در مجلس یازدهم در واکنش به وجود انبارهای شیمیایی در‬ ‫سطح پایتخت و در کنار مراکز مسکونی گفت‪ :‬هر مقوله ای را مجلس نمی تواند به ان ورود پیدا‬ ‫کند اما در حوزه نظارت فعاالنه رفتار می کنیم‪ .‬افراد زیادی بر این باور هستند که در مجلس باید‬ ‫برای تک تک معضالت شهری مصوبه ای وجود داشته باشد در صورتی که همه این موارد قبال‬ ‫بررسی شده است و مصوبات الزم وجود دارد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬دولت مصوبه دارد که باید ‪ 100‬درصد مراکز سوختی و حتی انبار نفت شهران از ان‬ ‫محل ها منتقل شود‪ .‬هر گونه مخازنی نیز که سازمان مدیریت بحران و یا پدافند غیرعامل تشخیص‬ ‫دهد باید جا به جا شوند حتما باید در مورد ان ها اقدامی صورت پذیرد‪.‬‬ ‫این نماینده مجلس تاکید کرد‪ :‬ضرورت دارد مصوبه دولت در این زمینه پیگیری شود‪ .‬شورای‬ ‫شهر هم باید اقداماتی انجام دهد تا شهرداری این امر را عملیاتی کند‪.‬‬ ‫عضو سابق شورای شهر تهران با اشاره به برخی پیگیری ها برای انتقال انبارهای خطرناک به‬ ‫خارج شهر اظهار کرد‪ :‬در گذشته بهانه هایی مبنی بر اینکه جای دیگر برای تعبیه کردن این انبارها‬ ‫وجود ندارد و یا اینکه لوله کشی های الزم وجود ندارد‪ ،‬مانع از انتقال ان شد‪.‬‬ ‫نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به خطرات انبار نفت در تهران اظهار کرد‪ :‬امروزه این جا‬ ‫به جایی ضرورت دارد‪ .‬مدیریت شهری باید به صورت مستمر پیگیر این حوزه شود تا عملیاتی شود‪.‬‬ ‫مجلس قطعا در این زمینه پیگیری می کند و به شورای شهر تذکر می دهد تا در این زمینه جدی تر‬ ‫عمل کند‪ .‬ما از طرح های شورای شهر در این رابطه حمایت می کنیم زیرا بسیار خطرناک است و‬ ‫خطرات زیست محیطی نیز دارد‪.‬‬ ‫شاکری در پایان خاطرنشان کرد‪ :‬زمانی این انبارها و مراکز خاص در زمان ساخته شدن در‬ ‫خارج از شهر بودند اما با توسعه شهر امروزه این مراکز در محدوده شهری قرار گرفته اند و ضرورت‬ ‫دارد در مورد محل ان ها بازنگری شود‪.‬‬ ‫او در پایان گفت‪ :‬اگر شورای شهر تهران بخواهد در این زمینه اقداماتی صورت دهد‪ ،‬صد در‬ ‫صد از انان حمایت می کنیم‪.‬‬ ‫حادثه در شهران سابقه دار است‪ /‬لزوم تشکیل یک کمیته ذیل شورای تامین‬ ‫سردار مرتضی طالیی‪ ،‬نماینده سابق شورای شهر تهران در این رابطه گفت‪ :‬یکی از تاسیسات‬ ‫شبکه سوخت شهر در غرب تهران قرار دارد و در زمانی که احداث شده است در خارج از محدوده‬ ‫شهری بوده است‪ .‬به مرور زمان و با گسترش حریم شهری به نوعی در منطقه پر جمعیت قرار گرفته‬ ‫است‪ .‬چند سال پیش نیز در این منطقه یک حادثه به واسطه واژگونی یکی از تانکرها رقم خورد و از‬ ‫همان زمان نگرانی هایی ایجاد شد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬اصل اینکه این مرکز باید از شهر خارج بشود در شورای شهر چهارم نیز به ان پرداخته‬ ‫شد و امروزه نیز باید این موضوع در دستور کار قرار گیرد‪.‬‬ ‫طالیی تصریح کرد‪ :‬هم مدیریت شهری و هم سایر دستگاه ها باید قبل از وقوع هر گونه حادثه‬ ‫چاره اندیشی کنند‪ .‬امروزه انبار بعثت و ناصرخسرو نیز چنین وضعیتی دارند اما همه می دانیم که جا‬ ‫به جایی مرکز شهران غیر قابل انجام است‪ .‬پس بنابراین باید یک سری پروتکل های خاص اندیشیده‬ ‫شود تا اقدامات تامینی پیرامون ان ها ارتقا یابد‪.‬‬ ‫نماینده سابق مردم در شهر تهران اذعان کرد‪ :‬باید به صورت انالین و مرتب بر این مراکز‬ ‫نظارت شود زیرا کوچک ترین غفلت یک حادثه بزرگ ایجاد می کند‪ .‬همه ساله شاهد حادثه‬ ‫هایی از این دست در چهارشنبه های اخر سال بوده ایم که خانه هایی که به مرکز انباشت مواد‬ ‫محترقه تبدیل می شدند با حوادثی همراه هستند‪ .‬باید در ذیل شورای تامین یک کمیته ای تشکیل‬ ‫شود تا بر این مجموعه ها نظارت شود و حتی موارد پنهان نیز شناسایی شوند‪.‬طالیی با اشاره به‬ ‫اهمیت جایگاه شورای تامین در رسیدگی به چنین مواردی گفت‪ :‬این شورا باید با توجه به جایگاهی‬ ‫که دارد با تشکیل یک کمیته در زمینه پیش بینی و پیشگیری شروع به کار کند‪ .‬باید توجه کرد‬ ‫که هزینه های هنگفت همواره مانع بزرگی در این زمینه است‪.‬نماینده دوره چهارم مجلس شورای‬ ‫اسالمی در ادامه افزود‪ :‬امروزه همه اگاه هستند که لوله کشی اب تهران فرسوده است اما به علت‬ ‫سنگین بودن کار هیچکس جرات نمی کند به ان ورود کند اما فرونشست های شهر تهران از همین‬ ‫مسئله نشات می گیرد‪.‬او در پایان اظهار کرد‪ :‬یک مجموعه باید به این معضالت که امنیت شهر‬ ‫تهران را به خطر می اندازد رسیدگی کند‪ .‬علیرغم اینکه تمامی این معضالت متولی و مسئول دارد‬ ‫اما ممکن است گاهی اوقات کم اهمیت شود‪ .‬امروزه ضرورت دارد که پدافند غیرعامل و ستاد‬ ‫مدیریت بحران و یک کمیته ذیل شورای تامین به دنبال ارتقای سطح ایمنی این مجموعه ها باشند‪.‬‬ ‫امکان جا به جایی انبار نفت شهران وجود ندارد‪/‬اتش نشانی مخالف وجود مراکز پرخطر در‬ ‫کنار منازل مسکونی و منطقه شهری است‬ ‫جالل ملکی‪ ،‬سخنگوی سازمان اتش نشانی تهران با اشاره به رصد مجموعه های نا ایمن‬ ‫پایتخت گفت‪ :‬اتش نشانی به دلیل مسائل ایمنی مخالف وجود مراکز پرخطر در شهر است‪ .‬این‬ ‫امر ربطی به کاربرد محل ندارد و ما حتی با انبارهای کوچک نگهداری مواد محترقه مخصوص‬ ‫چهارشنبه سوری نیز مخالف هستیم‪ .‬نگهداری و وجود مواد قابل اشتعال از نظر ایمنی مورد پذیرش‬ ‫نیست‪.‬او افزود‪ :‬در همین راستا طی سال های اخیر شاهد بودیم که شهرداری در خصوص انبارهای‬ ‫ناصرخسرو نیز اقداماتی انجام داد زیرا همواره در ان محل شاهد اتش سوزی های متعدد بودیم‪.‬‬ ‫شهرداری این انبارهای قابل اشتعال را تا حدودی به محل دیگری منتقل کرد و شاهد هستیم امروزه‬ ‫اتش سوزی ها در ان محل ها به حداقل رسیده است‪.‬‬ ‫این مقام مسئول در سازمان اتش نشانی تهران با اشاره به بازدیدهای این مجموعه از مراکز‬ ‫پر خطر اظهار کرد‪ :‬اتش نشانی بازدیدها را انجام و اخطارهای الزم را می دهد اما پاالیشگاه های‬ ‫نفت و مراکز نظیر ان ها دیگر به گونه ای نیست که اتش نشانی بر ان ها نظارت کند‪ .‬این مراکز‬ ‫تجهیزات و نیروهای قوی برای ایمنی دارد که با یکدیگر ارتباط های خوب داریم و حتی مانورهای‬ ‫مشترک نیز برگزار می شود‪.‬‬ ‫ملکی با بیان اینکه از انبارنفت شهران بازدید حضوری داشته‪ ،‬گفت‪ :‬این مجموعه ایمنی خوبی‬ ‫دارد ولی حادثه خبر نمی کند‪ .‬هیچ نهادی و هیچ مرکزی نمی تواند بگوید به صورت صد درصد‬ ‫ایمن است و باید همواره هوشیار باشند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬مرکزی همچون پاالیشگاه ری در زمانی که تاسیس شده است تا کیلومترها هیچ‬ ‫سکونتگاهی وجود نداشت اما با توسعه شهرها امروز خانه هایی در نزدیکی ان ساخته شده است‪ .‬در‬ ‫این میان باید دید چه کسانی مجوز این ساخت و سازها را داده اند‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬مرکز نفت شهران نیز دقیقا چنین مسئله ای دارد و امروزه نمی تواند در محل با این‬ ‫وسعت زیاد استقرار پیدا کند‪ .‬این گونه جا به جایی ها هزینه های بسیار سنگینی دارد و قابل اجرا‬ ‫نیست‪ .‬از سوی دیگر اگر این جا به جایی ها صورت گیرد و برای مثال این مراکز به فضای دیگری‬ ‫خارج از شهر منتقل شوند به علت اینکه مسافت ان ها با شهر زیاد می شود اگر روزانه فقط چند‬ ‫عدد از این تانکرهای حمل سوخت دچار حادثه شوند باز هم شهر با فاجعه دیگری رو به رو می‬ ‫شود‪.‬‬ ‫سخنگوی سازمان اتش نشانی تهران با اشاره به حساس بودن این مسئله اذعان کرد‪ :‬باید کلیه‬ ‫نهادها پای کار بیایند تا فکر اساسی در رابطه با این مراکز اندیشیده شود اما به صورت کلی اتش‬ ‫نشانی مخالف وجود مراکز پرخطر در کنار منازل مسکونی و منطقه شهری است‪.‬‬ ‫ملکی در پایان گفت‪ :‬طی سال های اخیر در این جایگاه مشکل خاصی ایجاد نشده است و‬ ‫حادثه نگران کننده ای باالخص در جایگاه هایی مانند پاالیشگاه ها گزارش نشده که این امر نشان‬ ‫از توجه به ایمنی در این مراکز دارد اما با این همه‪ ،‬باید ایمنی این جایگاهها مورد توجه جدی قرار‬ ‫گیرد و کمیته ای تخصصی جهت تعیین تکلیف ایجاد شود‪.‬‬ ‫اخذ پیوست های الزم برای هر تصمیم‬ ‫در خصوص وجود انبارهای شیمیایی خطرناک دو نگاه وجود دارد یکی انتقال ان ها به خارج‬ ‫شهر که هزینه های زیادی را به بار می اورد و از نظر مسئولین در بازه ‪ 5‬ساله نمی توان روی ان‬ ‫حساب کرد و دیگری افزایش ایمنی این انبارها که باز هم حادثه خبر نمی کند و نمی توان تضمین‬ ‫صد در صدی در این رابطه داد‪ .‬بر این اساس به نظر می رسد کارشناسان و مسئولین با حضور دور‬ ‫یک میز باید در این خصوص تصمیم گیری کنند اما پیش از ان همه مطالعات الزم صورت گیرد‬ ‫تا با اجرای تصمیمات مدیریتی‪ ،‬شاهد اتفاقاتی به مراتب بدتر نباشیم‪ .‬اینکه وجود انبارهای شیمیایی‬ ‫در مناطق مسکونی خطر افرین است بر هیچ کس پوشیده نیست اما انتقال ان و افزایش ایمنی این‬ ‫مراکز جمله دو راهی های موجود است و باید دید که در نشست های تخصصی مدیران مربوطه به‬ ‫تصمیمدیگریخواهندرسید؟‬ ‫“جانداریم”حتیدرمدرسه‬ ‫محدودهزندگی!‬ ‫دردسرهای خانواده ها در‬ ‫فصل ثبت نام مدرسه‬ ‫توزیعروزانه‪50‬هزارماسک‬ ‫درداروخانه هایپایتخت‬ ‫قیمت ماسک سه الیه ‪ 1500‬تومان‬ ‫غالمرضا حسن پور رئیس بسیج اصناف کشور در گفت وگو با خبرنگار سالمت خبرگزاری‬ ‫فارس‪ ،‬درخصوص گالیه های داروسازان مبنی در دریافت نکردن ماسک از وزارت صمت‬ ‫اظهار داشت‪ :‬قرار بود که واحدهای صنعتی زیرمجموعه معاونت صنایع وزارت صنعت‬ ‫ماسک را با قیمت دولتی به داروخانه ها تحویل دهند که طبق اظهارات نمایندگان داروسازان‬ ‫تاکنون ماسکی را دریافت نکرده اند‪ ،‬اما در بخش تولیدی نیمه صنعتی و صنفی تا کنون‬ ‫بالغ بر ‪ ۲‬میلیون ماسک توسط بسیج اصناف کشور فقط به داروخانه های تهران تحویل‬ ‫داده شده است‪.‬وی ادامه داد‪ :‬هفته گذشته جلسه ای با انجمن داروسازان تهران داشتیم که‬ ‫مقرر شد حداقل روزانه ‪ ۵۰‬هزار ماسک استاندارد سه الیه به انجمن داروسازان تهران برای‬ ‫توزیع در داروخانه های پایتخت تحویل داده شود که این موضوع به صورت روزانه انجام‬ ‫خواهد شد‪.‬رئیس بسیج اصناف کشور درباره قیمت این ماسک ها گفت‪ :‬قیمت تمام شده‬ ‫این ماسک ها ‪ ۱۲۶۰‬تومان در کارخانه است به صورت بسته بندی شده و استریل با قیمت‬ ‫‪ ۱۳۶۰‬تومان به شرکت های پخش تحویل داده می شود و با قیمت ‪ ۱۵۰۰‬تومان به دست‬ ‫مصرف کننده خواهد رسید‪.‬وی در پاسخ به این پرسش که مسوولیت نظارت توزیع ماسک‬ ‫بر عهده چه کسی است اظهار داشت‪ :‬داروخانه هایی که توسط بسیج اصناف ماسک دریافت‬ ‫می کنند توسط بازرسان بسیج اصناف کشور نظارت می شوند و خوشبختانه تاکنون شاهد‬ ‫تخلف فاحشی نبوده ایم‪.‬حسین پور با بیان اینکه ماسک های توزیع شده توسط بسیج اصناف‬ ‫از کیفیت الزم برخوردارند گفت‪ :‬تا کنون از طریق نرم افزار «ماسک» بالغ بر ‪ ۳‬میلیون عدد‬ ‫ماسک سه الیه به صورت رایگان درب منازل تحویل داده شده است و ما یقین داریم که این‬ ‫ماسک ها از طریق فروش انالین و با قیمت مصوب به دست مردم رسیده است‪.‬وی خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬از هفته اتی با تکمیل ظرفیت خطوط تولید و توزیع مردم می توانند پس از ثبت نام در‬ ‫این سامانه حداکثر ظرف مدت یک هفته ماسک مورد نیاز را از طریق این نرم افزار تهیه‬ ‫کنند‪ .‬این نرم افزار باعث شد تا قیمت ماسک تا حدودی کنترل شود و افزایش زیادی نداشته‬ ‫باشد‪.‬‬ ‫هر سال همین ایام یعنی همزمان با فصل ثبت نام‬ ‫دانش اموزان در مدرسه مشکالتی از سوی خانواده ها‬ ‫مطرح و در رسانه ها منعکس می شود که سال هاست‬ ‫این مشکالت روی دور تکرار است یعنی دقیقاً از زمانی‬ ‫دانش اموزی برخی والدین که حاال با همان مشکالت‬ ‫مشابه به دنبال ثبت نام فرزندانشان در مدارس هستند!‬ ‫امسال هم اگر به مدارس و مناطق سری بزنیم‪،‬‬ ‫مشکالت ثبت نام سال گذشت ه و سال های قبلتر در‬ ‫حال تکرار است؛ والدینی که خسته از طی مسیر میان‬ ‫مدرسه و منطقه باز هم برای چندمین بار امده اند تا شاید‬ ‫گشایشی حاصل شود و بتوانند فرزندشان را در مدرسه‬ ‫دولتی مدنظر ثبت نام کنند‪.‬‬ ‫برخی انها حتی می گویند سه یا چهار بار به مدرسه‬ ‫مراجعه کرده اند تا شاید مدیر مدرسه دلش نرم شده‬ ‫و برای ثبت نام موافقت کند اما در تمام این مراجعات‬ ‫یک کالم شنیده اند “جا نداریم”‪.‬‬ ‫“جا نداریم” حتی در مدرسه محدوده زندگی‬ ‫مادری که حتی نتوانسته است فرزندش را در‬ ‫مدرسه محدوده محل زندگیشان در منطقه ‪ 8‬ثبت نام‬ ‫کند‪ ،‬می گوید‪ :‬معدل دخترم ‪ 19.95‬است و برای پایه‬ ‫دهم می خواهیم در مدرسه ای که اتفاقاً در محدوده‬ ‫زندگی تعریف شده است برای رشته ریاضی ثبت نام‬ ‫کنیم اما مدرسه می گوید جا نداریم! به منطقه مراجعه‬ ‫کردم متاسفانه بسیار بد رفتار می کنند و مشکل را‬ ‫هم حل نکردند‪ .‬می گویند فرزندم را برای ثبت نام به‬ ‫مدارس خارج از محدوده زندگی ببرم اما انجا هم‬ ‫ثبت نام نمی کنند چون در محدوده قرار نداریم‪ ،‬واقع اً‬ ‫نمی دانم تکلیفم چیست و باید فرزندم را کجا ثبت نام‬ ‫کنم؛ باید به مدرسه غیر دولتی بروم؟!‬ ‫برای انعکاس مشکل این خانواده چند بار با مدیر‬ ‫منطقه ‪ 8‬اموزش و پرورش شهر تهران تماس گرفتیم‬ ‫حتی در پیامکی این مشکل را بازگو کردیم اما توجهی‬ ‫برای حل این مشکل مردم نداشتند‪.‬‬ ‫گروه دوم از خانواده هایی که برای ثبت نام‬ ‫فرزندشان فع ً‬ ‫ال مشغول تردد در مسیر مدرسه به منطقه‬ ‫هستند‪ ،‬انهایی هستند که می خواهند در مدرسه ای‬ ‫در همان منطقه محل زندگی ثبت نام کنند اما طبق‬ ‫مرزبندی های تعریف شده توسط اموزش و پرورش‬ ‫حتی با وجود اینکه فاصله خانه تا مدرسه یک یا دو‬ ‫خیابان است موفق به ثبت نام نمی شوند‪.‬‬ ‫ثبت نام کردم اما با سفارش‬ ‫مادری که با این مشکل مواجه شده است‪،‬‬ ‫می گوید‪ :‬مدرسه از فرزندم ثبت نام نمی کرد چون‬ ‫خارج از محدوده تعریف شده ایم این در حالی است‬ ‫که فاصله مدرسه تا خانه بسیار نزدیک است ‪ ،‬منطقه هم‬ ‫برای حل مشکل کاری انجام نداد و گفت به مدرسه‬ ‫مراجعه کنید‪ ،‬سرانجام توانستم اشنایی را در منطقه پیدا‬ ‫کنم که توسط او مشکل حل و کار ثبت نام فرزندم در‬ ‫مدرسه انجام شد!‬ ‫وقتی علت اصرار او برای ثبت نام در این مدرسه‬ ‫را جویا می شوم‪ ،‬می گوید‪ :‬این مدرسه به لحاظ تربیتی‬ ‫فضای مناسبی دارد و واقعاً وقتی فرزندم به این مدرسه‬ ‫برود‪ ،‬خیالم راحت است!‬ ‫مادر دیگری که برای ثبت نام فرزندش به یکی از‬ ‫مدارس هیئت امنایی مراجعه کرده است ‪ ،‬می گوید‪:‬‬ ‫محل زندگی مان در منطقه دیگری است اما مدرسه ای‬ ‫که نزدیک خانه بود‪ ،‬به دلیل نداشتن ظرفیت ثبت نام‬ ‫نکرد و یکی از دوستان پسرم این مدرسه را به ما معرفی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫او ادامه می دهد‪ :‬معدل پسرم ‪ 20‬است و می خواهیم‬ ‫در پایه دهم برای رشته تجربی ثبت نام کنیم البته در‬ ‫ازمون ورودی مدارس البرز هم شرکت کرده است‬ ‫اما چون در انجا برخی افراد با سهمیه وارد می شوند‪ ،‬‬ ‫نگرانیم که پسرم نتواند امتیاز الزم را کسب کند؛ به ما‬ ‫گفتند این مدرسه هیئت امنایی هم مدرسه خوبی است‪،‬‬ ‫امروز که مراجعه کردم گفتند خارج از منطقه هستید‬ ‫و ثبت نام نمی کنیم اما چون معدل دانش اموز ‪ 20‬است‬ ‫برای ثبت نام موافقت می کنیم‪.‬‬ ‫ناتوانی از پرداخت شهریه ‪ 5‬میلیونی مدرسه هیئت‬ ‫امنایی‬ ‫این مادر می گوید‪ :‬مدرسه هیئت امنایی ‪ 5‬میلیون‬ ‫تومان شهریه برای ثبت نام می خواهد‪ ،‬مبلغ شهریه بسیار‬ ‫زیاد است‪ ،‬همسرم فوت کرده و همین یک فرزند را‬ ‫به سختی بزرگ می کنم‪ ،‬تحت پوشش کمیته امداد‬ ‫هستیم چگونه باید ‪ 5‬میلیون تومان شهریه به مدارس‬ ‫بدهم!‬ ‫مدارس غیردولتی و دریافت کامل شهریه برای‬ ‫اموزش های مجازی‬ ‫مدرسه ای غیردولتی مقصد دیگر ما بود تا از اوضاع‬ ‫ثبت نام در این مدارس مطلع شویم‪ ،‬این دبیرستان برای‬ ‫پایه دهم‪ 13 ،‬میلیون تومان سه به هنگام ثبت نام دریافت‬ ‫می کند و حدود دو هفته ای است که کار اموزش سال‬ ‫اینده را اغاز کرده است‪.‬‬ ‫مسئول این مدرسه می گوید‪ :‬در کالس های‬ ‫تابستانی بخش از دروس سال تحصیلی اینده تدریس‬ ‫می شود و شهریه به صورت کامل دریافت خواهد شد‬ ‫حتی اگر اموزش ها به صورت مجازی باشد‪.‬‬ ‫حاال همین موضوع یعنی شهریه باالی مدارس‬ ‫غیر دولتی ان هم در شرایطی که بخش عمده ای از‬ ‫اموزش های سال تحصیلی اینده مجازی خواهد بود‬ ‫باعث شده تا خانواده ها تمایل کمتری برای ثبت نام‬ ‫در مدارس غیر دولتی داشته باشند و به سمت مدارس‬ ‫دولتی بروند‪.‬‬ ‫این روزها حکایت تمام مناطق تهران همین است‪،‬‬ ‫مدارس دولتی خوب که طرفداران بسیاری دارند‬ ‫ی نیست و به گفته برخی‬ ‫ثبت نام در انها به این اسان ‬ ‫خانواده ها باید اشنایی پیدا کنند تا با سفارش او مجوز‬ ‫ثبت نام در این مدارس را کسب کنند از سوی دیگر‬ ‫تعداد و ظرفیت مدارس دولتی در مناطق کم است‬ ‫بنابراین گاهی برای ورود دانش اموزان پایه دهم به‬ ‫رشته های ریاضی یا تجربی گفته می شود “جا نداریم”‬ ‫در حالیکه خانواده ها به اسانی می توانند در رشته‬ ‫دلخواه در مدارس غیردولتی ثبت نام کنند فقط کافی‬ ‫است پول شهریه را داشته باشید!‬ ‫گاه برای اثبات ادعایتان درباره اینکه در محدوده‬ ‫مدرسه زندگی می کنید‪ ،‬ماموری از مدرسه در یکی‬ ‫از روزهای هفته به صورت تصادفی به ادرس اعالم‬ ‫شده از سوی شما مراجعه می کند تا مشخص شود حتماً‬ ‫خودتان ساکن انجا هستید و خانه دوست و اقوام را‬ ‫معرفی نکرده باشید؛ به هر حال گاهی باید تمام این‬ ‫فراز و فرودها را برای ثبت نام در یک مدرسه دولتی‬ ‫طی کنید!‬ ‫از جبر جغرافیایی تا مشکل خودتان است!‬ ‫اگر این روزها سری به مدارس و مناطق بزنیم‬ ‫مشکالت خانواده ها بیشتر مشخص می شود‪ ،‬اینکه‬ ‫از انعطاف و همراهی با خانواده ها به ویژه در بحث‬ ‫محدوده بندی جغرافیایی مدارس خبری نیست و گاه‬ ‫مناطق اموزش و پرورش‪ ،‬خانواده ها را با این جمله‬ ‫راهی می کنند “مشکل خودتان است!”‬ ‫در حالیکه محسن حاجی میرزایی؛ وزیر اموزش‬ ‫و پرورش هنگام کسب رای از مجلس شورای اسالمی‬ ‫گفته بود‪“ :‬باید با جبر جغرافیایی در اموزش مقابله‬ ‫کنیم برای بسط عدالت اموزشی باید امکان انتخاب‬ ‫دانش اموزان را باال ببریم‪ ،‬االن دانش اموزان مدارس‬ ‫دولتی در جبر جغرافیایی گرفتار شده اند؛ یعنی چه؟‬ ‫جبر جغرافیایی یعنی یک دانش اموز از یک طرف‬ ‫خیابان نمی تواند به ان سمت خیابان در مدرسه ای که‬ ‫ترجیح می دهد‪ ،‬ثبت نام بکند چرا که با ضوابط فعلی‬ ‫منطقه بندی ما سازگار نیست‪”.‬‬ ‫اگر چه وزیر اموزش و پرورش به خوبی یکی از‬ ‫مشکالت اصلی خانواده ها در فصل ثبت نام را تشریح‬ ‫کرد اما این جبر جغرافیایی همچنان پا برجاست و‬ ‫خبری از انعطاف در ان نیست!‬ ‫تقاضای ثبت نام خانواده ها از مدارس غیردولتی‬ ‫به دولتی‬ ‫در همین رابطه نادر برزگر فرهنگی که خودش در‬ ‫واحد ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات یکی‬ ‫از مناطق اموزش و پرورش تهران فعالیت می کند در‬ ‫پاسخ به این پرسش ما که چرا سال هاست مشکالت‬ ‫ثبت نام دانش اموزان در مدارس در حال تکرار است‬ ‫و تمام این سال ها اموزش و پرورش موفق به حل ان‬ ‫نشده است؟ می گوید‪ :‬سال هاست در بحث ثبت نام‬ ‫مدارس با سه موضوع پول ‪ ،‬تعدد انواع مختلف مدارس‬ ‫و محدوده بندی جغرافیایی مواجه هستیم مث ً‬ ‫ال انواع‬ ‫مختلف مدارس از تیزهوشان‪ ،‬شاهد‪ ،‬نمونه دولتی‪،‬‬ ‫فرهنگ‪ ،‬البرز‪ ،‬هیئت امنایی و ‪ ...‬را داریم که ورود به هر‬ ‫کدام از انها شرایط و ضوابط خاص خودش را دارد‪.‬‬ ‫او ادامه می دهد‪ :‬مث ً‬ ‫ال مدارس شاهد را داریم که‬ ‫افراد خاص به انجا می روند از سوی دیگر با توجه به‬ ‫الً سال تحصیلی جدید اموزش ها به شیوه‬ ‫اینکه احتما ‬ ‫مجازی ادامه دارد‪ ،‬برخی خانواده ها تمایلی به ثبت نام‬ ‫در مدارس غیردولتی ندارند و به سمت مدارس دولتی‬ ‫می ایند به همین دلیل تعداد مراجعان ثبت نام در میان‬ ‫پایه ها افزایش یافته است‪.‬‬ ‫وقتی ثبت نام مشروط به پول می شود‬ ‫برزگر به این نکته هم اشاره می کند که طبق‬ ‫دستورالعمل ثبت نام‪ ،‬اولویت با دانش اموزان ورودی‬ ‫و بعد میان پایه است به شرط انکه مدرسه در میان پایه‬ ‫خروجی هم داشته باشد و در برخی موارد متاسفانه‬ ‫مدیران مدارس برای ثبت نام میان پایه از خانواده ها‬ ‫کمک هزینه به مدرسه می خواهند یعنی قبض اب‪ ،‬برق‬ ‫و گاز را روی میز می گذارند و به خانواده می گویند‬ ‫پول نداریم بنابراین مشارکت مالی کنید تا ثبت نام کنیم!‬ ‫او درباره درخواست های ثبت نام خارج از محدوده‬ ‫می گوید‪ :‬در بیشتر موارد‪ ،‬خانواده ها سعی می کنند با‬ ‫پیدا کردن یک اشنا یا دریافت نامه از منطقه‪ ،‬برای‬ ‫مدارس خارج از محدوده ثبت نام کنند در برخی مواقع‬ ‫هم شاهد هستیم که مدرسه جای خالی دارد اما ان را‬ ‫برای افراد سفارشی نگه داشته است!‬ ‫او درباره دالیل استقبال بیشتر والدین از برخی‬ ‫مدارس دولتی عنوان می کند ‪ :‬در هر منطقه ای برخی‬ ‫ش اقبال مطرح می شوند و‬ ‫مدارس به عنوان مدارس خو ‬ ‫این برندسازی توسط خود اولیاست حتی ممکن است‬ ‫مدرسه چند سال قبل به دلیل مدیریت خوبی که داشته‬ ‫است‪ ،‬مدرسه مطرحی باشد اما حاال با گذشت سال ها‬ ‫همچنان اسم ان سر زبان ها افتاده است و خانواده های‬ ‫بسیاری تقاضای ثبت نام در این مدرسه را دارند‪.‬‬ ‫برزگر معتقد است که راهکار حل این مشکل ان‬ ‫است که قانون مدارس مبدا و مقصد را تعیین کنیم که‬ ‫تعامل با یکدیگر داشته باشند مث ً‬ ‫ال به دانش اموزی که‬ ‫می خواهد از یک دوره تحصیلی به دوره دیگر برود‬ ‫بگویند باید در مدرسه تعیین شده ثبت نام کند و دیگر‬ ‫موضوعی به نام ثبت نام خارج از محدوده که در اختیار‬ ‫مدیر مدرسه و منطقه است را نداشته باشیم‪.‬‬ ‫فاکتورهای صوری‬ ‫او به ماجرای دریافت پول توسط مدارس دولتی‬ ‫اشاره می کند و می گوید‪ :‬اینکه مدارس به شیوه مستقیم‬ ‫از خانواده ها پول دریافت و هزینه می کنند باعث فساد‬ ‫مالی می شود باید شرایط به گونه ای باشد که مدیر‬ ‫مستقیم حق دریافت پول نداشته باشد و پول ها به حساب‬ ‫مشترک منطقه واریز شود؛ هم اکنون مدیران مستقیم‬ ‫عمل می کنند و امور مالی منطقه از انها فقط فاکتور‬ ‫می خواهد بنابراین فاکتور می دهند که فالن رقم هزینه‬ ‫کرده ایم حال در صحت این فاکتورها ممکن است اما‬ ‫و اگرهایی مطرح باشد‪.‬‬ ‫دور زدن قانون به سبک غیردولتی ها‬ ‫برزگر ادامه می دهد‪ :‬راهکار دیگر حضور واقعی‬ ‫انجمن اولیا و مربیان در مدارس و نظارت بر عملکرد‬ ‫مدیر است؛ هم اکنون اموزش و پرورش مکانیزم‬ ‫نظارت را توسعه می دهد اما اقدامات پیشگیرانه‬ ‫برای جلوگیری از تخلف انجام نمی دهد و همین‬ ‫باعث می شود در برخی موارد شاهد دور زدن‬ ‫نظارت ها باشیم‪.‬او درباره وضعیت مدارس غیر دولتی‬ ‫هم می گوید‪ :‬امسال در بحث بازگرداندن شهریه ‬ ‫فعالیت هایی که به دلیل تعطیالت کرونایی ارائه نشد با‬ ‫مشکل مواجه شدیم چون بسیاری از مدارس غیردولتی‬ ‫با خانواده ها قرارداد نمی بندند از سوی دیگر شاهد‬ ‫هستیم برای اینکه شهریه سال تحصیلی جدید را کامل‬ ‫بگیرند اقدام به برگزاری کالس تابستانی حضوری‬ ‫می کنند در حالیکه اموزش و پرورش اعالم کرده‬ ‫است برگزاری کالس تابستانی حضوری تخلف است‪.‬‬ ‫به گزارش تسنیم‪ ،‬اگر چه امسال مشکالت‬ ‫ثبت نامی خانواده ها در مقایسه با سال گذشته کمتر شده‬ ‫است و این را می توان در مراجعه به مناطق و مدارس‬ ‫مشاهده کرد اما همچنان مشکل مرزبندی مدارس و‬ ‫نداشتن ظرفیت توسط مدارس دولتی به یکی از مسائل‬ ‫جدی تبدیل شده است که خانواده ها را به دردسر‬ ‫می اندازد و عجیب انکه در کنار انواع مختلف مدارس‬ ‫خاص و غیر دولتی که برای ثبت نام ضوابط خاص‬ ‫خودشان را دارند‪ ،‬ثبت نام در مدارس دولتی عادی هم‬ ‫به اسانی میسر نیست‪.‬‬ صفحه 6 ‫احتمالتکرارانفجاربیروتدربندرعدنوجوددارد‬ ‫یکی از مسئوالن شورای انتقالی جنوب یمن تحت حمایت امارات از نگرانی ها نسبت به تکرار انفجار بندر بیروت در بندر عدن خبر داد‪.‬به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از القدس‬ ‫العربی‪« ،‬بسام المفلحی» عضو کمیته اقتصادی شورای انتقالی جنوب یمن تحت حمایت امارات اعالم کرد که نگرانی های شدیدی نسبت به تکرار انفجار بندر بیروت در استان عدن در‬ ‫جنوب یمن وجود دارد‪.‬وی افزود‪ :‬مقادیر زیادی نیترات امونیوم در بندر استان عدن از ‪ ۳‬سال قبل تاکنون انبار شده است‪.‬المفلحی بیان کرد‪ :‬کانکس های زیادی حاوی این ماده قابل‬ ‫انفجار در بندر منطقه کالتکس واقع در استان عدن انبار شده است‪.‬‬ ‫وی اضافه کرد‪ :‬ما خواهان خارج کردن این مواد منفجره از استان عدن در سریع ترین زمان ممکن هستیم‪ .‬این مواد توسط سران ائتالف سعودی در این منطقه انبار شده است‪.‬‬ ‫پیش از این روزنامه «عدن الغد» از وجود ‪ ۱۳۰‬محموله حاوی نیترات امونیوم به وزن ‪ ۴۹۰۰‬تن در بندر عدن خبر داده بود‪ .‬این در حالیست که نیترات منفجر شده در بندر بیروت‬ ‫‪ ۲۷۵۰‬تن بوده است‪.‬‬ ‫جانشینهوککیست‬ ‫وچهکارنامه ایدارد؟‬ ‫ترامپ‪ :‬اگر در انتخابات پیروز شوم‬ ‫سریع با ایران به توافق می رسیم‬ ‫رئیس جمهور امریکا در یک کنفرانس خبری بامداد شنبه گفت چنانچه در انتخابات‬ ‫ریاست جمهوری به پیروزی برسد خیلی زود با ایران به توافق دست پیدا خواهد کرد‪.‬‬ ‫به گزارش گروه مانیتورینگ بین الملل خبرگزاری فارس‪ ،‬دونالد ترامپ‪ ،‬رئیس جمهور‬ ‫امریکا گفته در صورتی که در انتخابات ریاست جمهوری به پیروزی برسد خیلی زود با ایران‬ ‫به توافق خواهد رسید‪.‬‬ ‫ترامپ در یک کنفرانس خبری بامداد شنبه به گزارش دستگاه اطالعاتی امریکا که‬ ‫ایران‪ ،‬چین و روسیه را به تالش برای دخالت در انتخابات امریکا متهم کرده بود واکنش‬ ‫نشان داد‪.‬‬ ‫وی گفت‪« :‬اخرین فردی که روسیه دوست دارد در قدرت ببیند‪ ،‬دونالد ترامپ است‬ ‫چون هیچ کس با روسیه سخت گیرتر از من نبوده است‪».‬‬ ‫رئیس جمهور امریکا اضافه کرد‪« :‬چین دوست دارد ما انتخاباتی داشته باشیم که در ان‬ ‫دونالد ترامپ به جو بایدن خواب الود می بازد‪ .‬در این مورد رویاپردازی می کنند‪ .‬کشورمان‬ ‫را تصاحب خواهند کرد‪».‬‬ ‫وی اضافه کرد‪« :‬اگر جو بایدن رئیس جمهور شود‪ ،‬چین کشور ما را تصاحب خواهد‬ ‫کرد‪».‬‬ ‫ترامپ خطاب به خبرنگاری که در این باره سوال پرسیده بود گفت که گزارش دستگاه‬ ‫اطالعاتی امریکا فقط به چین و روسیه مربوط نیست و ایران را هم شامل می شود‪.‬‬ ‫او گفت‪« :‬این گزارش از ایران هم اسم اورده و شما به ان اشاره نکردید‪ .‬ایران دوست‬ ‫دارم من رئیس جمهور نشوم‪ .‬این را اعالم کنم‪ ،‬اگر من برنده شوم‪-‬و زمانی که این اتفاق‬ ‫بیفتد‪ -‬خیلی سریع با ایران به توافق می رسیم‪ .‬با کره شمالی خیلی سریع به توافق می رسیم‪».‬‬ ‫رئیس جمهور امریکا مدعی شد چنانچه او در انتخابات سال ‪ ۲۰۱۶‬به پیروزی نرسیده بود‬ ‫امریکا االن درگیر جنگ با کره شمالی بود‪.‬‬ ‫وی گفت‪« :‬کره شمالی و ایران‪ ...‬همه اینها خیلی سریع با ما توافق می کنند‪ .‬ایران برای‬ ‫توافق با ما له له می زند‪ ،‬ولی می خواهند منتظر بمانند چون ترجیح می دهند با بایدن توافق‬ ‫کنند‪ .‬اگر چین هنگامی که بایدن در قدرت است با امریکا توافق کند‪ ،‬کشورمان را تصاحب‬ ‫خواهندکرد‪».‬‬ ‫ترامپ گفت‪« :‬ببنید من چکار کرده ام؟ ده ها میلیارد دالر از چین گرفته ام‪ .‬چین بدترین‬ ‫سال را ظرف ‪ ۶۷‬سال گذشته داشت در حالی که برای ما بهترین سال بود‪».‬‬ ‫رئیس جمهور امریکا اضافه کرد‪« :‬اخرین چیزی که روسیه‪ ،‬چین و ایران می خواهند‬ ‫پیروزی دونالد ترامپ [در انتخابات] است‪».‬‬ ‫ترامپ در پاسخ به سوال خبرنگاری که از او پرسید چه کاری برای مقابله با دخالت این‬ ‫کشورها در انتخابات انجام خواهد داد گفت که گزارش دستگاه اطالعاتی امریکا به تازگی‬ ‫منتشر شده و به دقت مورد بررسی قرار خواهد گرفت‪.‬‬ ‫او در ادامه مسئله را به رای گیری های پستی که با ان مخالف است ربط داد و مدعی شد‬ ‫در صورت برگزاری انتخابات به این روش «قدرت های خارجی» راحت تر می توانند در ان‬ ‫مداخلهکنند‪.‬‬ ‫رئیس جمهور امریکا گفت‪« :‬ما به دقت ان را [گزارش را] مورد بررسی قرار خواهیم‬ ‫داد‪ .‬این گزارش اندکی قبل تر منتشر شده و ما ان را به دقت مورد بررسی قرار خواهیم داد‪».‬‬ ‫ترامپ در ادامه گفت‪« :‬بزرگترین خطری که پیش روی ما است‪ ،‬انتخابات پستی‬ ‫است چون در انتخابات پستی‪ ،‬برای قدرت های خارجی‪ -‬خواه روسیه باشد یا چین‪ ،‬ایران‪،‬‬ ‫کره شمالی و خیلی کشورهای دیگری که شما انتظارش را ندارید‪ -‬جعل کردن ارا کار‬ ‫راحت تری است‪ .‬با رای گیری های پستی برایشان خیلی راحت تر است که تقلب کنند‪».‬‬ ‫دستگاه اطالعاتی امریکا در بیانیه ای روز جمعه جدید بار دیگر ایران‪ ،‬روسیه و چین را به‬ ‫تالش برای دخالت در انتخابات ریاست جمهوری امریکا متهم کرد‪.‬‬ ‫دولتامریکابهجایتغییرسیاست هایشدرقبالایران‪،‬اقدامبهتغییراتظاهریکردهو«الیوتابرامز»رابه‬ ‫عنوانجانشین«برایانهوک»مسوولگروهاقدام(علیه)ایراندروزارتخارجهایاالتمتحدهمنصوبکرد‪.‬‬ ‫ابرامزکهدرزمانحاضرنمایندهفعلیامریکادرامورونزوئالست‪،‬درحالیجانشینهوکشدهکهچند‬ ‫روزپیشدرجلسهاستماعیدرسنایامریکاگفتکههمچنانرویبرنامهبراندازی«نیکوالسمادورو»رییس‬ ‫جمهوریونزوئال«سختکارمی کند»‪.‬ویباحفظسمتقراراستمسوولگروهاقدامعلیهایرانباشدوکارزار‬ ‫فشارحداکثریدولتدونالدترامپرییسجمهوریامریکاعلیهایرانراادامهدهد‪ .‬فارنپالیسیدراینباره‬ ‫نوشت‪:‬ابرامزاکنونبهطورهمزمانمسوولدوابتکارمهمدرسیاستخارجیترامپشدهکههیچکدامازانهابه‬ ‫پیروزیقابلتوجهیکهکاخسفیدانتظارشراداشت‪،‬منجرنشدهاست‪.‬‬ ‫**کارنامهابرامزالیوتابرامزیکجنگ طلببدناموحامیجوخه هایتروردرامریکایالتیناستکه‬ ‫کارنامهسیاهیدردروغگوییواقداماتجنایتکارانهدرقبالکشورهاازگواتماالگرفتهتاعراق‪،‬دارد‪.‬‬ ‫«استفنمایلز»مدیراجراییگروهضدجنگ«پیروزیبدونجنگ»می گوید‪:‬دورهکاریابرامزدرقبال‬ ‫السالوادور‪،‬گواتماال‪،‬نیکاراگوئهوپانامامملواستازبدترینوسوسه هاییکهسیاستخارجیامریکابهخود‬ ‫دیدهاست؛یعنیجنگ طلبی‪،‬نقضگستردهحقوقبشروحمایتازرژیم هایخودکامه‪.‬‬ ‫تحلیلگرانمعتقدندکهویهمچونسایرمنصوبانترامپبرایسمتجدیدشمناسبنیستوباادامه‬ ‫یزندوفقطدرزمینهایجادهرجومرج‪،‬موفقیت‬ ‫سیاست هایشکست خورده‪،‬همچنانبهمنافعامریکالطمهم ‬ ‫کسبمی کند‪.‬گروهضدجنگ«کدپینک»نیززنگهشداررادرموردانتصابابرامزبهصدادراوردودر‬ ‫بیانیه ایاعالمکرد‪:‬اودردهه‪ ۱۹۸۰‬ازسرکوبخشونت باربومیان«مایا»توسطژنرال«افراینریوسمونت»‬ ‫حمایتکرد‪.‬ایناقدامبهقدریبی رحمانهبودکهسازمانمللازانبهعنواننسل کشینامبردهاست‪.‬‬ ‫اوادعاکردهاستکهارتشالسالوادرمسوولکشتارسال‪ ۱۹۹۱‬درروستای«الموزوته»نیستاماواقعیت‬ ‫ایناستکهاینکشتارراگروهیرقمزدندکهتوسطامریکااموزشدیدهبودند‪.‬اینگروهبیشاز‪۵۰۰‬‬ ‫غیرنظامیرابهقتلرساندوحتیگلویکودکانرانیزبرید‪ .‬ابرامزنهتنهااینکشتارراانکارکرد‪،‬بلکهبرحمایت‬ ‫ازدولتوقتالسالوادورتاکیدداشتودرسال‪ ۱۹۹۴‬درمصاحبه ایمدعیشدکهسابقهامریکادرالسالوادور‬ ‫یکیازدرخشان تریندستاوردهاست‪.‬ویدرسال‪ ۱۹۹۱‬اعترافکردکهازارائهاطالعاتبهکنگرهدرمورد‬ ‫دخالتشدرپروندهموسومبه«ایران‪-‬کنترا»دروغگفتهاست‪ .‬اوهمچنینیکیازافرادضدفلسطینیاستوبشدت‬ ‫ازاسرائیلحمایتمی کند‪.‬ویدردولتجورجبوشرییسجمهوریپیشینامریکامعاونشورایامنیت‬ ‫ملیبودوتالشزیادیکردتاازمذاکراتصلحدرخاورمیانهجلوگیریکند‪.‬اینمقامامریکاییبارهاازفشار‬ ‫واشنگتنبررژیمصهیونیستیجلوگیریکردتااینرژیمبتواندبهشهرک سازی هاادامهدهد‪.‬‬ ‫ابرامزدرسال‪ ۲۰۱۵‬ازدعوت«جانبینر»رییسوقتمجلسنمایندگانامریکاازبنیامیننتانیاهوبرای‬ ‫سخنرانیدرکنگرهحمایتکرد‪.‬ایندرحالیاستکهدعوتازنتانیاهوبدونتایید«باراکاوباما»رییس‬ ‫جمهوریپیشینامریکاانجامشد‪ .‬ابرامزسال هاتالشکردتاامریکارابرایحملهبهعراقترغیبکند‪.‬اودر‬ ‫سال‪ ۱۹۹۸‬نامه ایبه«بیلکلینتون»رییسجمهوریوقتامریکانوشتوازاوخواستتاصدامراسرنگونکند‪.‬‬ ‫ویسپسباتاکیدبررویکردجنگ طلبانهخودازتالش هابرایسرنگونی«معمرقذافی»رهبرپیشینلیبی‬ ‫حمایتکرد‪.‬اوازمخالفانبرجاماستوتقالیفراوانیکردتامانعازانجاممذاکراتوحصولتوافقشود‪.‬‬ ‫اینسیاستمدارنومحافظه کاردررقابت هایانتخاباتیسال‪۲۰۱۶‬میالدیامریکایکیازمنتقدانترامپبود‬ ‫وحتیگفتهمی شدکهترامپدرسال‪ ۲۰۱۷‬بهدلیلانتقادهایابرامزازوی‪،‬پیشنهادمعاونوزیرخارجهبرایاورا‬ ‫ردکردهبود‪.‬امادرنهایت‪،‬ترامپویرامسوولپروندهونزوئالکرد؛بااینحال‪،‬همانگونهکهازابتدامعلومبود‪،‬‬ ‫پروژهاوبرایبراندازیدرونزوئالبهنتیجهنرسیدوپیش بینیمی شوددرموردایراننیزهمچونهوکدستاوردی‬ ‫نخواهدداشت‪«.‬باربارالیف»سفیرسابقامریکادراماراتگفت‪:‬دولتترامپدرچالهعمیقیغرقشدهکهخود‬ ‫انراایجادکردهاستوهیچراهیبرایمذاکرهباایرانندارد‪.‬اگرواشنگتنقبلازانتخاباتسومنوامبرتماس‬ ‫بگیرد‪،‬تهرانانراپاسخنخواهدداد‪.‬بهنوشتهفارنپالیسی‪،‬هوککهیکیازهدایت کنندگانکارزار«فشار‬ ‫حداکثری»علیهایراناست‪،‬چندروزدیگرنیزدرسمتشبهکارخودادامهخواهددادتاشاهدرای گیریشورای‬ ‫امنیتسازمانمللمتحددربارهقطعنامهجدیدامریکاعلیهایرانباشد‪.‬بنابراینگزارش‪،‬اینقطعنامهباشکست‬ ‫مواجهخواهدشدزیراچینوروسیهکهحقوتودارندازاینقعطنامهحمایتنخواهندکرد‪.‬‬ ‫بااینحال‪،‬دولتترامپتهدیدکردهاستکهاینقطعنامهرابهتصویبمی رساندوبرایفعالکردن‬ ‫مکانیسمماشهدربرجامتالشخواهدکرد‪.‬برخیمقام هایسابقدولتیدرامریکامعتقدندکههدفدولت‬ ‫ترامپایناستکهدرصورتپیروزی«جوبایدن»درانتخاباتریاستجمهوری‪،‬وضعموردنظرخودرابه‬ ‫ویتحمیلکند‪.‬‬ ‫«جارتبالنک»هماهنگ کنندهسابقوزارتخارجهامریکادرامراجرایبرجاممی گوید‪:‬سیاستدولت‬ ‫امریکادرقبالایرانبرایشکستانتخاباتیترامپامادهمی شودوتالشمی کندتاگزینه هاییرابربایدنتحمل‬ ‫کند‪.‬امامنفکرمی کنمکهتالشانهاشکستخواهدخورد‪.‬‬ ‫بازی سه مرحل های اسرائیل درباره انفجار بیروت!‬ ‫رژیم صهیونیستی در رابطه با انفجار بیروت‪ ،‬یک‬ ‫رویکرد منسجم سیاسی‪-‬رسانه ای را به نمایش گذاشته که بر‬ ‫اساس ان‪ ،‬از هرگونه نقش خود در این حادثه اتهام زدایی‬ ‫کرده‪ ،‬گزاره کمک به ملت و دولت لبنان در شرایط بحرانی‬ ‫فعلی را مطرح ساخته‪ ،‬و در نهایت‪ ،‬سعی داشته انفجار در‬ ‫بندر بیروت را با طرح ادعا های بی اساس‪ ،‬به حزب اهلل لبنان‬ ‫نسبت دهد‪.‬‬ ‫فرارو‪ -‬روز سه شنبه (‪ ۱۴‬مرداد ماه)‪ ،‬وقوع انفجار‬ ‫مهیب در بندر بیروت‪ ،‬به تیتر اصلی اخبار رسانه های خبری‬ ‫جهان تبدیل شد و بسیاری از دولتمردان و افکار عمومی در‬ ‫کشو ر های اقصی نقاط جهان را شوکه کرد‪ .‬هنوز اطالعات‬ ‫دقیقی در مورد ابعاد و زوایای پنهان این حادثه در دست‬ ‫نیست با این حال‪ ،‬دولت لبنان در نخستین موضع گیر ی های‬ ‫خود در رابطه با این حادثه اعالم کرد‪ :‬سرایت اتش به انباری‬ ‫که در ان بیش از ‪ ۲۷۰۰‬تن امونیوم نیترات نگهداری می شده‬ ‫است‪ ،‬علت اصلی وقوع این حادثه بوده است‪.‬‬ ‫“حسان دیاب” نخست وزیر لبنان تاکید کرده که محموله‬ ‫عظیم امونیوم نیترات در بندر بیروت‪ ،‬برای بیش از شش سال‬ ‫در این بندر نگهداری می شده که این مساله‪ ،‬با توجه به خطر‬ ‫عظیم این ماده‪ ،‬به هیچ عنوان قابل قبول نیست و به نوعی‪،‬‬ ‫حاکی از بی توجهی و غفلت مقا م های مسوول می باشد‪ .‬با‬ ‫این همه‪ ،‬دولت لبنان هنوز توضیح نداده که علت اصلی اتش‬ ‫سوزی اولیه که در نهایت‪ ،‬به محل انبار محموله امونیوم‬ ‫نیترات سرایت کرده چه بوده است‪.‬‬ ‫به گزارش فرارو‪ ،‬بازار گمانه زنی ها در مورد حادثه‬ ‫انفجار در بندر بیروت از همان ساعات نخستین وقوع این‬ ‫حادثه بسیار داغ بوده است‪ .‬به عنوان مثال‪“ ،‬دونالد ترامپ”‬ ‫رئیس جمهور امریکا در اظهارنظری اعام کرد‪“ :‬من به‬ ‫تازگی با شماری از فرماندهان نظامی امریکا صحبت کرده‬ ‫ام‪ .‬اغلب ا ن ها بر این باور بودند که حادثه انفجار در بندر‬ ‫بیروت‪ ،‬یک حمله بوده است‪ .‬در واقع‪ ،‬این حادثه بر اثر‬ ‫انفجار چیزی شبیه به یک بمب به وقوع پیوسته است”‪.‬‬ ‫با این حال‪ ،‬بالفاصله وزارت دفاع امریکا (پنتاگون) این‬ ‫مساله را رد کرد و “مارک اسپر” وزیر دفاع این کشور نیز‬ ‫در موضع گیری تاکید کرد که واشنگتن معتقد است حادثه‬ ‫بیروت صرفا بر اثر یک اتفاق رخ داده است‪ .‬حتی خود‬ ‫ترامپ نیز اندکی بعد در موضع گیری از نظر اولیه خود عقب‬ ‫نشینی کرد و حادثه بیروت را نه یک حمله‪ ،‬بلکه یک اتفاق‬ ‫خطاب کرد‪ .‬مساله ای که انتقادات زیادی را از رئیس جمهور‬ ‫امریکا و عدم توجه وی به موضع گیری هایش در مسائل‬ ‫مهم‪ ،‬برانگیخت‪.‬‬ ‫در این راستا‪ ،‬یکی از گمانه زنی هایی که در مورد‬ ‫انفجار بیروت مطرح شد‪ ،‬دست داشتن رزیم صهیونیستی در‬ ‫وقوع این حادثه بوده است‪ .‬در واقع‪ ،‬برخی بر این باور بودند‬ ‫که رژیم صهیونیستی با حمله به تاسیسات حیاتی لبنان سعی‬ ‫داشته تا جای ممکن زمینه را برای تضعیف و تحت فشار قرار‬ ‫گرفتن لبنان فراهم کند و اهداف و منافع خود را در مورد‬ ‫این کشور‪ ،‬با هزینه کمتر (با توجه به ضعیف شدن لبنان)‪،‬‬ ‫پی بگیرد‪.‬در این چهارچوب‪ ،‬دولت رژیم اشغالگر قدس و‬ ‫جریا ن های رسانه ای همسو با ان‪ ،‬دستورکار و موضع گیری‬ ‫مشخصی را در قبال حادثه انفجار بیروت در پیش گرفته‬ ‫اند که به نوعی‪ ،‬حاکی از هماهنگی کامل دو جبهه سیاسی‬ ‫و رسانه ای صهیونیست ها در رابطه با حادثه انفجار در بندر‬ ‫بیروت است‪.‬‬ ‫موضع دولت رژیم صهیونیستی در رابطه با حادثه انفجار‬ ‫در بیروت‬ ‫دولت رژیم صهیونیستی در همان ساعات ابتدایی وقوع‬ ‫حادثه انفجار در بندر بیروت‪ ،‬هرگونه مداخله و نقش‬ ‫خود در این حادثه را قویا رد کرد‪ .‬در این رابطه‪“ ،‬گابی‬ ‫اشکنازی” وزیر خارجه رژیم صهیونیستی اعالم کرد‪“ :‬انفجار‬ ‫مهیبی که در بندر بیروت اتفاق افتاده‪ ،‬به احتمال زیادی بر‬ ‫اثر اتش سوزی اتفاق افتاده است و باید در مورد گمانه‬ ‫زنی ها در رابطه با حادثه بیروت احتیاط شود”‪ .‬وی افزوده‪:‬‬ ‫“من دلیلی نمی بینم که گزار ش های دولت لبنان مبنی بر اینکه‬ ‫حادثه انفجار در بندر بیروت‪ ،‬یک اتفاق بوده است‪ ،‬باور‬ ‫نشوند”‪.‬در همین راستا‪ ،‬برخی رسانه های مطرح بین المللی‬ ‫نظیر “پایگاه خبری یو ا س ای تودی” در گزارشی تاکید‬ ‫کردند که هیچ سند و مدرکی دال بر دخالت اسرائیل در‬ ‫حادثه انفجار در بندر بیروت وجود ندارد‪“ .‬مکنزی صادقی”‬ ‫در مقاله ای برای این پایگاه خبری می گوید‪“ :‬هیچ سندی‬ ‫بر خالف انچه برخی رسانه ها و کارشناسان در مورد نقش‬ ‫اسرائیل در وقوع حادثه بیروت ادعا می کنند‪ ،‬وجود ندارد و‬ ‫نباید به ادعا های بی پایه ای از این نوع توجه کرد”‪.‬‬ ‫خبرگزاری رویترز نیز به نقل از یک مقام صهیونیست که‬ ‫به شرط ناشناس ماندن با این خبرگزاری سخن گفته اعالم‬ ‫کرد‪“ :‬اسرائیل هیچ ارتباطی با حادثه بیروت نداشته است و‬ ‫نباید به گمانه زنی های بیجا در این رابطه توجهی کرد”‪.‬‬ ‫در ادامه همین خط خبری‪“ ،‬مایکل پک” نویسنده‬ ‫ارشد در پایگاه خبری فوربز در مقاله ای با عنوان “چرا‬ ‫نباید اسرائیل را در انفجار بیروت مقصر و مسوول دانست”‬ ‫می نویسد‪“ :‬اسرائیل در برهه کنونی به هیچ عنوان به دنبال‬ ‫یک جنگ نیست‪ .‬حزب اهلل لبنان نیز به دلیل گرفتار ی های‬ ‫منطقه ای خود خواستار این وضعیت نیست‪ .‬از این رو بعید‬ ‫است که اسرائیل در انفجار بیروت نقشی بازی کرده باشد‪.‬‬ ‫در شرایط فعلی‪ ،‬اسرائیل با شیوع گسترده ویروس کرونا‬ ‫و همچنین پرونده فساد نخست وزیر بنیامین نتانیاهو رو‬ ‫به رو است‪ ،‬مساله ای که به خودی خود‪ ،‬این کشور را را‬ ‫از موقعیت تنش افرینی با لبنان خارج می کند‪ .‬مقا م های‬ ‫اسرائیلی به خوبی می دانند که انجام یک عملیات در خاک‬ ‫لبنان نظیر انچه در انفجار بیروت رخ داد‪ ،‬نتیجه ای جز جنگ‬ ‫فراگیر با حزب اهلل به بار نخواهد اورد‪ .‬این مساله به هیچ‬ ‫عنوان در راستای اهداف و منافع کنونی اسرائیل نیست‪ .‬تل‬ ‫اویو در شرایط فعلی به شدت به امن نگه داشتن مر ز های‬ ‫شمالی خود نیاز دارد و مذاخله در انفجار بیروت به هیچ‬ ‫عنوان در راستای منافع ان قرار ندارد”‪.‬‬ ‫در ادامه این روند‪ ،‬دولت رژیم صهیونیستی و رسانه های‬ ‫همراه با ان‪ ،‬پا را فراتر گذاشته و از قصد خود مبنی بر‬ ‫اعطای کمک به لبنان نیز خبر دادند‪ .‬در این راستا‪ ،‬وزارت‬ ‫خارجه رژیم صهیونیستی و وزارت دفاع ان در بیانیه‬ ‫مشترکی از عزم تل اویو مبنی بر اعطای کمک های پزشکی‬ ‫و بشردوستانه به دولت و ملت لبنان خبر دادند‪ .‬در این راستا‪،‬‬ ‫“واشنگتن پست” در مقاله ای از موضع فعلی دولت رژیم‬ ‫صهیونیستی مبنی بر اعطای کمک به دولت لبنان در پی‬ ‫حادثه انفجار در بیروت به عنوان اتفاقی یاد کرد که در نوع‬ ‫خود می تواند تحول قابل توجهی را در روابط بیروت‪-‬تل‬ ‫اویو ایجاد کند‪ .‬در واقع‪ ،‬این خط خبری سعی کرده تا‬ ‫عالوه بر اتهام زدایی از رژیم صهیونیستی و نقش مخرب ان‬ ‫در قبال تحوالت لبنان‪ ،‬از ان تصویری صلح طلب و حامی‬ ‫‪7‬‬ ‫ملت لبنان نیز ارائه کند که این مساله در نوع خود حاکی از‬ ‫فرصت طلبی صهیونیست هاست‪.‬‬ ‫متهم ساختن حزب اهلل لبنان در حادثه انفجار در بندر‬ ‫بیروت‬ ‫در ادامه دستور کار فرصت طلبانه دولت رژیم‬ ‫صهیونیستی و رسانه های همسو با ان در رابطه با انفجار‬ ‫بیروت‪ ،‬این جریان ها‪ ،‬هماهنگ با یکدیگر‪ ،‬مانور سیاسی‬ ‫و رسانه ای گسترد ه ای را با محوریت متهم ساختن حزب اهلل‬ ‫لبنان به عنوان عامل اصلی انفجار بیروت‪ ،‬به راه انداختند‪.‬‬ ‫در این راستا‪“ ،‬پایگاه خبری اورشلیم پست” در مقاله ای‬ ‫با عنوان “ایا انفجار بیروت موجب خواهد شد تا حزب اهلل‬ ‫لبنان انبا ر های مهمات خود را از مراکز مسکونی جمع اوری‬ ‫کند؟ “ به این نکته اشاره می کند که‪“ :‬انفجار بیروت بار‬ ‫دیگر خطر انبا ر های تسلیحاتی حزب اهلل لبنان را برای جامعه‬ ‫بین المللی و به خصوص مردم لبنان روشن کرد‪ .‬پیش از این‬ ‫با ر ها در مورد خطرات این انبا ر ها هشدار داده شده بود‪ .‬علی‬ ‫رغم ادعا های دولت لبنان مبنی بر اینکه حادثه انفجار در بندر‬ ‫بیروت‪ ،‬تصادفی بوده با این حال‪ ،‬برخی ناظران و تحلیلگران‪،‬‬ ‫این انفجار را به انبا ر های موشک و تسلیحات حزب اهلل لبنان‬ ‫نسبت داده اند”‪.‬‬ ‫روزنامه هارتض رژیم صهیونیستی نیر در مقاله ای با‬ ‫عنوان‪“ :‬امواج انفجار بیروت برای سا ل ها توسط حزب اهلل‬ ‫حس خواهد شد”‪ ،‬ضمن ایراد اتها م های بی اساس به حزب‬ ‫اهلل لبنان می نویسد‪“ :‬برخی منابع خبری گفته اند که انفجار‬ ‫بیروت در نتیجه ذخیره سازی مهمات و تسلیحات حزب اهلل‬ ‫لبنان در یک منطقه مسکونی اتفاق افتاده است‪ .‬مساله ای که‬ ‫در صورت تحقق تا حد زیادی وجهه و مشروعیت حزب اهلل‬ ‫را در لبنان تحت تاثیر قرار خواهد داد”‪.‬‬ ‫این روزنامه در ادامه ادعا های بی پایه خود‪ ،‬ایران را نیز‬ ‫بی نصیب نمی گذارد و مدعی می شود‪“ :‬حادثه انفجار در‬ ‫بندر بیروت مخصوصا از این بابت اهمیت دارد که در واقع‬ ‫پیغام مستقیمی را به ایران می فرستد که کشتیرانی این کشور‬ ‫با لبنان از امنیت الزم برخوردار نیست‪ .‬بسیاری از ناظران و‬ ‫تحلیلگران لبنانی می ترسند که گسترش ارتباطات دریایی‬ ‫ایران با لبنان‪ ،‬صرفا محدود به مسائل اقتصادی نشود و ایران‬ ‫از این مساله به عنوان یک امکان جهت قاچاق سالح و‬ ‫مهمات به این کشور نیز استفاده کند”‪.‬‬ ‫این خط خبری عینا توسط “پایگاه خبری عرب نیوز”‬ ‫وابسته به ال سعود نیز دنبال شده است‪ .‬در این راستا‪“ ،‬خالد‬ ‫ابوزهر” در مقاله ای برای این پایگاه خبری با عنوان “انفجار‬ ‫بیروت نشانه ای از یک کشور در حال مرگ است” می نویسد‪:‬‬ ‫“مردم لبنان در شرایط کنونی تاوان اشتباهات گسترده حزب‬ ‫اهلل لبنان را می دهند‪ .‬این موضوع کامال مشخص است که‬ ‫انفجار بیروت را بایستی مرتبط با حزب اهلل لبنان دانست”‪.‬‬ ‫تمامی این ادعا ها در شرایطی مطرح می شوند که تاکنون‬ ‫هیچ یک از کانا ل های رسمی‪ ،‬اسمی از حزب اهلل لبنان و‬ ‫نقش ان در حادثه انفجار بیروت نیاورده اند و اساسا حتی در‬ ‫مورد ان اظهارنظر نیز نکرده اند‪ .‬به طور کلی اینگونه به نظر‬ ‫می رسد که رژیم صهیونیستی و جریا ن های رسانه ای وابسته به‬ ‫ان‪ ،‬یک سناریوی سه مرحله ای را در مورد حادثه انفجار در‬ ‫بندر بیروت دنبال کرده اند‪ .‬در این راستا‪ ،‬در وهله اول این‬ ‫جریا ن ها از دولت نامشروع اسرائیل و ایفای هرگونه نقش‬ ‫احتمالی از سوی ان در انفجار بیروت‪ ،‬اتهام زدایی کرده‬ ‫اند‪ .‬سپس‪ ،‬سناریو به اصطالح نو ع دوستی رژیم صهیونیستی و‬ ‫اعطای کمک ان به دولت و ملت لبنان را دنبال کرده اند و‬ ‫در نهایت‪ ،‬به دشمن شماره یک خود در لبنان یعنی حزب اهلل‬ ‫لبنان حمله کرده اند و سعی داشته اند با اتخاد نوعی فرصت‬ ‫طلبی سیاسی و با طرح ادعا های بی پایه‪ ،‬حزب اهلل لبنان را‬ ‫مقصر اصلی در حادثه انفجار در بندر بیروت جلوه دهند و‬ ‫افکار عمومی را بر علیه ان تحریک کنند‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 19 -‬مرداد ‪ 1399‬شماره ‪1144‬‬ ‫بین الملل‬ ‫جنگچینوامریکادر«دریا»‬ ‫‪/‬نقشهچینبرایسال‪2035‬‬ ‫ازمایشی که روسیه در زمینه شلیک موشک از یک سکوی‬ ‫فضایی انجام داد و این موشک ها قادر به نابود کردن ماهواره‬ ‫هاست‪ ،‬می تواند حاکی از ان باشد که تحولی بوقوع پیوسته که‬ ‫قواعد بازی در زمینه امکانات فضایی را تغییر می دهد‪ .‬اما زمینه ای‬ ‫که در ان ایاالت متحده همچنان از یک برتری مطلق در سطح‬ ‫جهان برخوردار است‪ ،‬قدرت دریایی ان است‪.‬‬ ‫ابراهیم نوار در روزنامه القدس العربی‪ ،‬چاپ لندن نوشت‪:‬‬ ‫همچنان ایاالت متحده بزرگترین قدرت نظامی در جهان است و‬ ‫پیش بینی می شود که این برتری در دهه های اینده نیز با ان همراه‬ ‫باشد‪ ،‬مگر در صورتی که اتفاقات ناگهانی و دور از انتظاری‬ ‫بوقوع پیوندد یا تغییر عمیقی در تکنولوژی سالح ایجاد شود‪ .‬در‬ ‫این میان‪ ،‬ازمایشی که روسیه در زمینه شلیک موشک از یک‬ ‫سکوی فضایی انجام داد و این موشک ها قادر به نابود کردن‬ ‫ماهواره هاست‪ ،‬می تواند حاکی از ان باشد که تحولی بوقوع‬ ‫پیوسته که قواعد بازی در زمینه امکانات فضایی را تغییر می دهد‪.‬‬ ‫اما زمینه ای که در ان ایاالت متحده همچنان از یک برتری مطلق‬ ‫در سطح جهان برخوردار است‪ ،‬قدرت دریایی ان است‪.‬‬ ‫به گزارش سرویس بین الملل «انتخاب»‪ ،‬در ادامه این مطلب‬ ‫امده است‪ :‬معیا ر هایی که نمی توان نادیده گرفت ان است که‬ ‫ایاالت متحده به تنهایی از ناوگان دریایی بهر ه مند است که ظرفیت‬ ‫ان از تمام قدر ت های دیگر در سطح جهان در این زمینه‪ ،‬بیشتر‬ ‫است‪ .‬این نا و های امریکایی بسیار پیشرفته هستند و با موتو ر های‬ ‫هسته ای کار می کنند‪ .‬انچه در این میان جلب نظر می کند‪ ،‬تالش‬ ‫امریکا در نمایاندن قدرت دریایی اش در برابر سواحل جنوبی‬ ‫چین است‪ ،‬در حالی که تنش بین دو کشور در تمام ابعاد‪ ،‬رو به‬ ‫افزایش است‪.‬‬ ‫درگیری فعلی بین چین و ایاالت متحده‪ ،‬با قدرت یکی از‬ ‫دو طرف در قاطعیت در زمینه توان دریایی‪ ،‬فیصله می یابد‪ .‬چین‬ ‫برخالف امریکا قدرت دریایی ضعیفی دارد‪ ،‬به این دلیل که چین‬ ‫در طول تاریخ و تا قرن بیستم‪ ،‬یک قدرت زمینی بزرگ بوده که‬ ‫به دریا ها و اقیانو س ها پشت کرده و تکیه اصلی اش بر افزایش‬ ‫توان زمینی اش بوده است‪ ،‬همین مساله باعث شده چین به شکار‬ ‫اسانی برای قدر ت های دریایی جدید تبدیل شود‪ .‬چین با وجود‬ ‫موقعیت دریایی متمایزی که از ان برخوردار است‪ ،‬هیچگاه یک‬ ‫قدرت دریایی جهانی نبوده است‪ .‬این حقیقت به خوبی روشن‬ ‫می کند که چرا تا قرن گذشته‪ ،‬چین در مقابله با قدر ت های دیگر‬ ‫در ابعاد جغرافیایی سیاسی‪ ،‬ضعیف بود‪ .‬اما اکنون‪ ،‬این کشور به‬ ‫سرعت و با قدرت‪ ،‬تالش می کند از یک قدرت زمینی به یک‬ ‫قدرت دریایی و فضایی در طراز جهانی عالی تبدیل شود‪ .‬به‬ ‫نحوی که با استفاده از این توان خود بتواند بر سر نفوذ در جهان‪،‬‬ ‫به رقابت بپردازد‪.‬‬ ‫گذشته از اهمیتی که دریای جنوبی چین برای تجارت بین‬ ‫المللی دارد‪ ،‬این منطقه‪ ،‬محل گذر چین به دریا ها و اقیانو س های‬ ‫جهان است‪ .‬در صورتی که ایاالت متحده بتواند حرکت چین‬ ‫در این منطقه را محدود کند‪ ،‬تصور اینکه چین به یک قدرت‬ ‫جهانی اصلی تبدیل شود‪ ،‬دشوار می شود‪ .‬بنابراین‪ ،‬درگیری نفوذ‬ ‫در منطقه دریای جنوبی چین‪ ،‬مرکز اصلی درگیر ی ها بین این دو‬ ‫قدرت جهانی است‪.‬‬ ‫همچنان چین در مراحل ابتدایی افزایش توان دریایی خود‬ ‫است‪ ،‬در حالی که این کشور دو ناوگان از نسل دوم در اختیار‬ ‫دارد‪ ،‬ایاالت متحده ‪ ۱۳‬ناوگان دارد که توان وارد اوردن‬ ‫ضربه های مهلکی را دارند و از جمله بزرگترین و جدیدترین‬ ‫نا و های امریکایی‪ ،‬ناو «جرالد فورد» است که وزن ان به ‪۱۰۰‬‬ ‫هزار تن می رسد و جدیدترین تکنولوژی و جنگند ه هایی با‬ ‫ماموریت های مختلف را در خود جای داده است‪ .‬با این حال‪،‬‬ ‫واشنگتن در نظر دارد نا و های دریایی جدید خود را با حجم و وزن‬ ‫کمتر ساخته و ا ن ها را بیشتر مجهز کند‪ ،‬تا در معرض خسار ت های‬ ‫سنگین ناشی از گسترش ظرفیت های سالح دریایی چین‪ ،‬قرار‬ ‫نگیرد‪.‬‬ ‫در حال حاضر‪ ،‬چین در زرادخانه دریایی خود‪ ،‬سومین ناوش‬ ‫را نگهداری می کند‪ ،‬این در شرایطی است که در سال ‪،۲۰۱۹‬‬ ‫دومین ناوش را به خدمت گرفت و پیش بینی می شود که در‬ ‫اندیشه ساخت سه ناو اضافی دیگر تا نیمه دهه سوم قرن حاضر‬ ‫است‪ .‬به این ترتیب‪ ،‬در سال ‪ ،۲۰۳۵‬نیروی دریایی چین از شش‬ ‫ناو برخوردار خوهد شد که در دریای جنوبی و شرقی این کشور‬ ‫فعالیت می کند‪.‬‬ ‫انچه در زمینه نیروی دریایی چین توجهات را به خود جلب‬ ‫می کند‪ ،‬تکیه این کشور بر توان تسلیحاتی پیشرفته و استفاده از‬ ‫تکنولوژ ی های جدیدی نظیر هوش مصنوعی و کنترل از راه دور‬ ‫است‪ ،‬به اضافه اینکه از سالح جدیدی مانند لیزر و زیر دریایی های‬ ‫کوچک اتوماتیک نیز استفاده می کند‪.‬‬ ‫با توجه به اینکه ناو دریایی چین همچنان در مقایسه با نیروی‬ ‫دریایی امریکا محدود و ضعیف است‪ ،‬چین نمی تواند این توانش‬ ‫تسر ی دهد‪ ،‬همانطور که در مورد ایاالت‬ ‫را به خارج مر ز های خود ّ‬ ‫متحده چنین است‪ .‬بنابراین‪ ،‬منافع چین در خارج‪ ،‬چه در جنوب‬ ‫اسیا‪ ،‬برای مثال در پاکستان‪ ،‬شرق افریقا یا ورودی دریای سرخ‬ ‫(جیبوتی)‪ ،‬مشخص است و در صورتی که یک درگیری دریایی با‬ ‫امریکا داشته باشد‪ ،‬دفاع از منافعش بسیار سخت می شود‪.‬‬ ‫خوانشی از نقشه پیشرفت قدرت دریایی چین تا کنون نشان‬ ‫می دهد که این کشور بر جنبه دفاعی خود متمرکز است‪ ،‬نه بر‬ ‫گسترش نفوذش در دریا ها و اقیانو س های ازاد در جهان‪ .‬همین‬ ‫مساله‪ ،‬باعث می شود ایاالت متحده از یک برتری نسبی برخوردار‬ ‫باشد‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫حزب مردمی اصالحات ایران اسالمی‬ ‫حجت االسالم محمد زارع فومنی‬ ‫مدیرمسئول روزنامه‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬میدان فلسطین‬ ‫خیابان فلسطین جنوبی بعد از بزرگمهر‬ ‫پالک ‪ 339‬ساختمان‪123‬‬ ‫طبقه ‪ 1‬واحد‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫شماره تلفکس و روابط عمومی‪:‬‬ ‫‪66463926-09369302479‬‬ ‫ادرس وب سایت‪:‬‬ ‫‪www.eslahat.news‬‬ ‫اینستاگرام‪ /‬ادرس تلگرام‪:‬‬ ‫‪@hzbeslahat / @sedaye_eslahat‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫تماشاگر هفته؛ سیدحسین حسینی!‬ ‫دروازه بان استقالل همچنان گل های بدی دریافت می کند و البته زیاد هم گل می خورد‪ .‬سیدحسین حسینی در‬ ‫دیدار با شهرخودرو یک واکنش خوب داشت‪ ،‬اما روی صحنه ای که توپ به تیر دروازه استقالل خورد و همچنین‬ ‫روی گل دوم شهرخودرو که توسط محمدرضا خلعتبری رقم خورد‪ ،‬نقش تماشاگر را بازی کرد و بار دیگر نشان داد‬ ‫که چندان دروازه بان مطمئنی نیست‪.‬بعد از پایان بازی هواداران استقالل هم در فضای مجازی به شدت از عملکرد‬ ‫حسینی انتقاد کرده و این طور عنوان کردند که او فقط در بازی هایی کلین شیت می کند که توپی روی دروازه‬ ‫استقالل نمی اید!حسینی مسلما در بازی دوشنبه با سپاهان اصفهان کار سختی دارد و باید در ان دیدار‪ ،‬با درخشش‬ ‫خود تمام ناکامی های این فصل را جبران کند‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫اسدی‪ :‬حفظ انگیزه پرسپولیسی ها پس از قهرمانی‬ ‫داستان عجیب دختر دوچرخه سوار‬ ‫سخت است‪ /‬جشن قهرمانی سرد و بی روح بود‬ ‫پیشکسوت پرسپولیس گفت‪:‬‬ ‫حفظ انگیزه پرسپولیسی ها پس از‬ ‫قهرمانی سخت است و ذوب اهن‬ ‫برای برتری مقابل این تیم‪ ،‬از بی‬ ‫انگیزه بودن استفاده کرد‪.‬‬ ‫ابراهیم اسدی در گفت و گو‬ ‫با خبرنگار ورزشی خبرگزاری‬ ‫فارس‪ ،‬درباره برگزاری جشن‬ ‫قهرمانی پرسپولیس و شکست‬ ‫مقابل ذوب اهن در هفته بیست‬ ‫و هشتم لیگ برتر اظهار داشت‪:‬‬ ‫به هر حال وقتی تیمی مانند‬ ‫پرسپولیس چهار هفته مانده به‬ ‫پایان فصل‪ ،‬قهرمانی اش را قطعی‬ ‫می کند‪ ،‬حفظ انگیزه بازیکنان‬ ‫برای ادامه فصل خیلی سخت‬ ‫است‪ .‬اعتقاد دارم ذوب اهن با‬ ‫توجه به جایگاهی که در جدول‬ ‫داشت‪ ،‬برای دور شدن از قعر‬ ‫جدول با انگیزه تر بازی کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬ذوب اهن مقابل‬ ‫فشار پرسپولیس ایستادگی کرد‬ ‫و برای رسیدن به این پیروزی‬ ‫زحمت زیادی هم کشید و‬ ‫توانست بقای خود در لیگ‬ ‫را تا حد زیادی تضمین کند‪.‬‬ ‫پرسپولیس باید برای قهرمانی در‬ ‫جام حذفی با انگیزه تر عمل کند‪.‬‬ ‫اطیمنان دارم این تیم می تواند‬ ‫رکورد امتیازی در لیگ برتر را‬ ‫هم بشکند‪.‬هافبک اسبق پرسولیس‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬پرسپولیس برای‬ ‫کسب این قهرمانی و ثبت پوکر‬ ‫خیلی زحمت کشید‪ .‬پس از شیوع‬ ‫کرونا همه می گفتند برگزاری‬ ‫رقابت ها بیهوده است و نباید‬ ‫پرسپولیس را قهرمان معرفی کرد‬ ‫اما پس از شروع بازی ها مشخص‬ ‫شد پرسپولیس تنها تیمی بود که‬ ‫توانست باالترین کیفیت و سطح‬ ‫خود را حفظ کند‪.‬‬ ‫اسدی افزود‪ :‬قهرمانی‬ ‫پرسپولیس به دلیل بهره مندی از‬ ‫کادر فنی و بازیکنان باکیفیت و‬ ‫تشکیالت مدیریتی رقم خورد‪.‬‬ ‫ان هم در شرایطی که برخی‬ ‫بازیکنان مصدوم شدند و تیم‬ ‫کمبود بازیکن را هم حس می‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫وی درباره برگزاری جشن‬ ‫قهرمانی در ورزشگاه خالی‬ ‫ازادی توضیح داد‪ :‬واقعا جشن‬ ‫بی روح و سردی بود‪ .‬یادم می‬ ‫اید دو سال پیش که پرسپولیس‬ ‫جشن قهرمانی گرفتم و خودم‬ ‫هم در ورزشگاه ازادی بودم‪،‬‬ ‫صد هزار نفر این تیم را تشویق‬ ‫می کردند اما شرایط سختی‬ ‫که کرونا ایجاد کرده‪ ،‬سبب‬ ‫شد هواداران در جشن پوکر‬ ‫و جرثقیل اداره برق!‬ ‫قهرمانی شرکت نکنند‪ .‬بی‬ ‫شک اگر هواداران بودند‪ ،‬جو‬ ‫خاص تری در ورزشگاه ایجاد‬ ‫می شد‪ .‬بی شک یکی از دالیل‬ ‫اصلی شکست مقابل ذوب اهن‬ ‫هم همین غیبت تماشاگران در‬ ‫ورزشگاه بود‪ .‬امیدوارم هرچه‬ ‫زودتر این ویروس کرونا از‬ ‫بین برود تا هواداران بتوانند به‬ ‫روزشگا بیایند و از تیم محبوب‬ ‫شان حمایت کنند‪.‬‬ ‫زننده گل اولین قهرمانی‬ ‫پرسپولیس در لیگ برتر درباره‬ ‫شانس این تیم برای صعود از‬ ‫مرحله گروهی لیگ قهرمانان‬ ‫اسیا گفت‪ :‬با حفظ و تمدید‬ ‫نفرات فعلی‪ ،‬جذب بازیکن در‬ ‫برخی پست های کلیدی و بهبود‬ ‫بازیکن های مصدوم‪ ،‬توانایی‬ ‫درخشش در لیگ قهرمانان اسیا‪،‬‬ ‫صعود به مراحل باالتر و حتی‬ ‫رسیدن به قهرمانی این مسابقات‬ ‫را هم دارد‪.‬‬ ‫تصاویری زیبا از جشن قهرمانی پرسپولیس‬ ‫بانوی رکابزن ملی پوش ایران گفت‪ :‬در‬ ‫حینتمرین اصال امنیتنداریموممکن است‬ ‫بار ها رانندگان ما را اذیت کنند‪.‬‬ ‫ماندانادهقاندرباره یاینکهدرحینتمرین‬ ‫در جاده از امنیت برخوردار است یا نه‪ ،‬بیان کرد‪:‬‬ ‫واقعیت این است که اصال امنیت نداریم و خیلی‬ ‫اتفاقمی افتدکهدرحینتمرینتوسطرانندگان‬ ‫مورد ازار و اذیت قرار بگیریم‪ .‬ممکن است‬ ‫در یک روز دو‪ ،‬سه مرتبه شاهد چنین اتفاقی‬ ‫باشیم‪ .‬در برخی از شهر ها این مسئله بیشتر و در‬ ‫برخیشهر هاکمتراست‪.‬برخیازرانندگان‬ ‫فکر می کنند ما برای تفریح با دوچرخه در‬ ‫جاده هستیم و سعی می کنند با خودروی خود‬ ‫ما را اذیت کنند‪.‬او ادامه داد‪ :‬در دور مجموعه‬ ‫ازادی چند روز پیش مشکلی برایم پیش امد و‬ ‫جرثقیل اداره برق من را اذیت کرد و ماشین را‬ ‫به سمتی که من بودم هدایت کرد و نزدیک بود‬ ‫با من تصادف کند و من هم با پلیس‪ ۱۱۰‬تماس‬ ‫گرفتم‪.‬رانندهحتیعصبانیوطلبکارشدکه‬ ‫اصال شما اینجا چه کار دارید‪ ،‬اما بعدا که پلیس‬ ‫حق را به من داد‪ ،‬معذرت خواهی کرد و گفت‬ ‫من را دیده و نمی خواسته به من بزند‪ .‬همسرم‬ ‫درتمامتمریناتبهعنواناسکورتهمراهم‬ ‫است‪ ،‬اما باز هم چنین مشکالتی دارم‪ .‬اگریک‬ ‫دوچرخه سوار تنها باشد که هر روز دارد با‬ ‫جانشبازیمی کند‪.‬‬ ‫دهقان در مورد نحوه فرهنگ سازی برای‬ ‫احترام گذاشتن به دوچرخه سواران در جاده ها‬ ‫گفت‪:‬صداوسیماخیلیمی تواندموثرباشد‪،‬‬ ‫اماحتیزیرنویسهم انجامنمی شود‪.‬خیلی از‬ ‫رانندگان به ما اعتراض دارند که در جاده چه‬ ‫کار می کنید و به پارک بروید‪ .‬در تصور ان ها‬ ‫نمی گنجد که ما‪ ۱۰۰‬تا‪ ۱۵۰‬کیلومتر در روز‬ ‫تمرین داریم و در پارک امکان تمرین کردن‬ ‫وجود ندارد‪ .‬در کشور های دیگر جهان هم‬ ‫رکابزناندرجادهتمرینمی کنندحاالبرخی‬ ‫کشور هاجادهمخصوصدوچرخهدارندمثل‬ ‫امارات‪ .‬اما برخی کشور ها هم جاده مخصوص‬ ‫برایدوچرخهسوارانندارند‪،‬اماتابلو هایی‬ ‫نصب شده یا فرهنگ سازی شده و خود مردم‬ ‫رعایتمی کنند‪.‬امادرایرانرانندگانمعترض‬ ‫هستند که جاده برای ان ها است و ما نباید در‬ ‫جادهتمرینکنیم‪.‬‬ ‫اوافزود‪:‬درموردبستنکمربندایمنیهم‬ ‫گزارش‬ ‫سال ها کار شد تا فرهنگ سازی انجام گرفت‬ ‫واکنونهمههنگامرانندگیکمربندایمنیرا‬ ‫می بندندبنابرایناحترامبهدوچرخهسوارانو‬ ‫رعایت فاصله ایمنی هم باید سال ها کار شود و‬ ‫بایکبارگفتنچیزیدرستنمی شود‪.‬درسطح‬ ‫شهرتهرانیابرخیشهر هایدیگرتابلو هایی‬ ‫نصب شده‪ ،‬اما این کافی نیست و تاثیری که‬ ‫صداوسیمامی تواندبگذاردخیلیبیشتراست‪،‬‬ ‫چون به هر حال‪ ۶۰-۷۰‬میلیون مخاطب دارد‪.‬‬ ‫لژیونر دوچرخه سواری ایران در مورد‬ ‫تامینهزینه هایخوددرشرایطتعطیلی‬ ‫مسابقات و اردو ها تاکید کرد‪:‬صفر تا‪۱۰۰‬‬ ‫هزینه هایمنباهمسرماست‪.‬هزینهتجهیزات‬ ‫هم با توجه به افزایش قیمت دالر خیلی گران‬ ‫شده و اصال دوچرخه سواری خیلی سخت‬ ‫شده است‪ .‬پولمان دیگر به خرید مکمل هم‬ ‫نمی رسد‪.‬قیمتتیوپچینی‪ ۱۰۰‬هزارتومان‬ ‫شده است و همه دیگر به فکر کنار گذاشتن‬ ‫دوچرخهسواریهستند‪.‬بحثکروناهمتمام‬ ‫شود در لیگ یک میلیون هم قرارداد نداریم‪.‬‬ ‫باز مردان شرایط بهتری دارند و انگار ما رایگان‬ ‫رکابمی زنیم‪.‬‬ ‫گزارش کامل مهر از‬ ‫جشنقهرمانیپرسپولیس‬ ‫ازحرکات موزون تا رکورد سید‬ ‫گزارش‬ ‫شاگردان یحیی گل محمدی که‬ ‫با ‪ ۶۳‬امتیاز در صدر جدول رده بندی‬ ‫قرار دارند‪ ،‬شامگاه جمعه در دیدار‬ ‫برابر ذوب اهن تن به شکست دادند تا‬ ‫طعم شکست روی جام قهرمانی انها‬ ‫سایه بیندازد‪ .‬با وجود این شکست‬ ‫سرخپوشان پس از دیدار با تیم اصفهانی‬ ‫جشن قهرمانی خود را برپا کردند‪.‬‬ ‫مشروح اتفاقات جشن قهرمانی‬ ‫پرسپولیس را می خوانید‪:‬‬ ‫پیراهن های ویژه برای جشن‬ ‫بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس در‬ ‫شرایطی مراسم جشن قهرمانی را شروع‬ ‫کردند که پیراهن های ویژه ای را برتن‬ ‫کرده بودند‪ .‬این پیراهن به چهار جام‬ ‫منقش شده بود که به خاطر کسب چهار‬ ‫قهرمانی متوالی سرخپوشان در لیگ‬ ‫برتر است‪.‬‬ ‫حضور وزیر ورزش برای اهدا جام‬ ‫مسعود سلطانی فر وزیر ورزش و‬ ‫جوانان به همراه حیدر بهاروند سرپرست‬ ‫فدراسیون فوتبال و مهدی رسول پناه‬ ‫سرپرست باشگاه پرسپولیس برای اهدا‬ ‫جام روی استیج در نظر گرفته شده قرار‬ ‫گرفتند‪.‬‬ ‫تقدیر از داوران دیدار با ذوب اهن‬ ‫قبل از شروع این مراسم از داوران‬ ‫بازی پرسپولیس و ذوب اهن و همچنین‬ ‫جالل مرادی ناظر فدراسیون فوتبال در‬ ‫این بازی با اهدا مدال تقدیر شد‪.‬‬ ‫صدا زدن بازیکنان به بدترین شکل‬ ‫ممکن‬ ‫با توجه به خالی بودن ورزشگاه‬ ‫بازیکنان پرسپولیس برای دریافت مدال‬ ‫خود به روی استیج دعوت شدند که این‬ ‫دعوت با صدایی نامناسب و با سرعت‬ ‫زیاد انجام شد که کیفیت مراسم را به‬ ‫شدت پایین اورده بود‪.‬‬ ‫بازیکنان به خودشان مدال دادند‬ ‫مدال های در نظر گرفته شده برای‬ ‫بازیکنان پرسپولیس روی استیج قرار‬ ‫داده شده بود که بازیکنان پس از‬ ‫رسیدن به این محل مدال ها را گردن‬ ‫یکدیگر می انداختند چرا که با توجه به‬ ‫پروتکل بهداشتی کسی برای اهدا مدال‬ ‫در جایگاه قرار نگرفته بود!‬ ‫اهدا جام به کاپیتان پرسپولیس‬ ‫جام قهرمانی نوزدهمین دوره‬ ‫رقابت های لیگ برتر توسط مسعود‬ ‫سلطانی فر وزیر ورزش به سیدجالل‬ ‫حسینی کاپیتان تیم فوتبال پرسپولیس‬ ‫اهدا شد‪ .‬بازیکنان پرسپولیس هر یک‬ ‫جام را در اختیار گرفتند و با باال بردن‬ ‫ان عکسی به یادگار گرفتند‪ .‬یحیی گل‬ ‫محمدی نیز این جام را در میان بازیکنان‬ ‫باالی سر برد‪.‬‬ ‫خبری از دور افتخار نبود‬ ‫با توجه به خالی بودن ورزشگاه‬ ‫ازادی خبری از دور افتخار بازیکنان‬ ‫نبود و تمام زمان شادی سرخپوشان روی‬ ‫سکوی قهرمانی بود‪.‬‬ ‫خلیل زاده‪ :‬نمی توانم بگویم چقدر‬ ‫خوشحالم‬ ‫مدافع تیم فوتبال پرسپولیس این برد‬ ‫را به هواداران پرسپولیس تقدیم کرد‬ ‫و گفت‪ :‬سال بسیار سختی را پشت سر‬ ‫گذاشتیم‪ .‬اینکه توانستیم به چهارمین‬ ‫قهرمانی پیاپی دست پیدا کنیم بسیار‬ ‫خوشحالیم چرا که سال سختی را پشت‬ ‫سر گذاشتیم‪.‬‬ ‫عالیشاه‪ :‬جای هواداران خالی بود‬ ‫هافبک سرخپوشان نیز گفت‪ :‬این‬ ‫قهرمانی را به هواداران تبریک می‬ ‫گویم‪ .‬جای هواداران هم در ورزشگاه‬ ‫بسیار خالی بود‪.‬‬ ‫رقص شمالی در ورزشگاه ازادی‬ ‫بازیکنان تیم فوتبال پرسپولیس پس‬ ‫از باال بردن جام قهرمانی مقابل دوربین‬ ‫تلویزیونی به رقص محلی خطه شمال‬ ‫پرداختند و شادی خود را با هواداران‬ ‫تقسیم کردند‪.‬‬ ‫کنعانی زادگان‪ :‬خوشحالم اولین‬ ‫جام را گرفتم‬ ‫مدافع پرسپولیس در این مورد‬ ‫گفت‪ :‬خوشحالم که توانستم در اولین‬ ‫سال حضورم در پرسپولیس به قهرمانی‬ ‫برسم‪ .‬امیدوارم بتوانیم در جام حذفی‬ ‫هم قهرمان شویم‪.‬‬ ‫رکورد سیدجالل حسینی‬ ‫مدافع باتجربه تیم فوتبال پرسپولیس‬ ‫که در چهار دوره اخیر جام قهرمانی‬ ‫سرخپوشان را باالی سر برده است به‬ ‫یک رکورد در فوتبال ایران دست پیدا‬ ‫کرد‪ .‬سیدجالل تاکنون هشت عنوان‬ ‫قهرمانی را با تیم های مختلف کسب‬ ‫کرده است‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه صدای اصلاحات

روزنامه صدای اصلاحات 1175

روزنامه صدای اصلاحات 1175

شماره : 1175
تاریخ : 1399/06/27
روزنامه صدای اصلاحات 1173

روزنامه صدای اصلاحات 1173

شماره : 1173
تاریخ : 1399/06/26
روزنامه صدای اصلاحات 1172

روزنامه صدای اصلاحات 1172

شماره : 1172
تاریخ : 1399/06/25
روزنامه صدای اصلاحات 1171

روزنامه صدای اصلاحات 1171

شماره : 1171
تاریخ : 1399/06/24
روزنامه صدای اصلاحات 1170

روزنامه صدای اصلاحات 1170

شماره : 1170
تاریخ : 1399/06/23
روزنامه صدای اصلاحات 1169

روزنامه صدای اصلاحات 1169

شماره : 1169
تاریخ : 1399/06/20
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!