روزنامه صدای اصلاحات شماره 1138 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1138

صفحه بعد

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1138

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1138

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪eslahat.news‬‬ ‫شنبه ‪ 11‬مرداد ماه ‪1399‬‬ ‫‪ ۱۱‬ذی الحجه ‪۱۴۴۱‬‬ ‫حضرتایت اهللخامنه ای‪:‬‬ ‫اینکه ارز روزبه روز باالتر رود‬ ‫اص ً‬ ‫القابلقبولنیست‬ ‫همهمشکالتماازتحریمنیست‬ ‫‪ISSN 2588-4581‬‬ ‫‪8‬صفحه شماره ‪1138‬‬ ‫‪2020August 1‬‬ ‫داوطلبان ازمون سراسری حدود ‪ 900‬هزار نفر‬ ‫بیش از تعداد داوطلبان ازمون دکتری است‬ ‫دولتدراولینکنکور‬ ‫کروناییمردودشد!‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫سیاست خارجی‬ ‫انتخابات ریاست جمهوری امریکا به‬ ‫یافتد؟‬ ‫تعویق م ‬ ‫خط داغ‬ ‫ناصرقوامی‪:‬‬ ‫هلل قرایی مقدم‬ ‫امان ا ‬ ‫جامعه شناس‬ ‫روحانیخودشبه‬ ‫دست و پا زدن های‬ ‫ترامپ از ترس شکست خریدبرودتادریابد‬ ‫مردمدرچهوضعیتی‬ ‫سیاسی‬ ‫صفحه‪2‬‬ ‫حجت االسالم مجتبی ذوالنوری‬ ‫زندگیمی کنند‬ ‫احتمال حمله پهپادی و موشکی‬ ‫به پایگاه نطنز منتفی است‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫منتظر جریان پوپولیست در انتخابات اینده باشیم؟‬ ‫احتمال ظهور شبه ترامپ‬ ‫در انتخابات ‪ 1400‬ایران‬ ‫صفحه ‪1‬‬ ‫صفحه ‪1‬‬ ‫خط داغ‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫نمجرد‬ ‫‪۱۳‬میلیو ‬ ‫درکشور داریم‬ ‫صفحه ‪1‬‬ ‫سیاسی‬ ‫امریکا لیست فلزات‬ ‫تحت تحریم ایران را‬ ‫گسترش داد‬ ‫داوطلبان ازمون سراسری حدود‪ ۹۰۰‬هزار نفر بیش از تعداد داوطلبان ازمون دکتری است‬ ‫دولتدراولینکنکورکروناییمردودشد!‬ ‫ازمون دکتری برگزار شد و ساعاتی بعد‬ ‫از شروع ازمون تصاویری از قسمت ورودی‬ ‫چند مرکز برگزاری ازمون دکتری در شهر های‬ ‫مختلف منتشر شد که هیچ رد و اثری از برقراری‬ ‫پروتکل های بهداشتی در ان ها نبود و افراد در‬ ‫فواصل بسیار کم و نزدیک به یکدیگر در صف‬ ‫ورود به سالن های امتحان بودند در این بین تنها‬ ‫مراقبان و نگهبانان ورودی بودند که از تمهیدات‬ ‫کامل بهداشتی برخوردار بودند‪ .‬تصاویر منتشر‬ ‫شده در خبرگزاری های مختلف از سالن های‬ ‫برگزاری کنکور نیز تنها بیانگر استفاده از ماسک‬ ‫و فاصله گذاری میان صندلی های داوطلبان بود؛‬ ‫که البته این فاصله گذاری در تمامی ازمون ها به‬ ‫صورت هر ساله رعایت می شود و امسال تنها کمی‬ ‫این فاصله بیشتر شده بود!‬ ‫حاال نگرانی ها برای برگزاری کنکور سراسری‬ ‫که تعداد داوطلبان ان بیش از یک میلیون نفر بوده و‬ ‫عمدتا نوجوانان در ان مشارک می کنند بیشتر شده‬ ‫است‪ .‬تصاویر ازمون دکتری نشان داد که رعایت‬ ‫سفت و سخت پروتکل های بهداشتی انچنان که‬ ‫باید و شاید خصوصا در خارج از سالن های امتحان‬ ‫امکان پذیر نیست‪ .‬کنترل جمعیتی نوجوان و پرشور‬ ‫که عالوه بر التهاب امتحانی سرنوشت ساز نگران‬ ‫ابتال به ویروسی کشنده و همه گیر نیز هستند به ویژه‬ ‫خارج از سالن های امتحان کاری بسیار سخت‬ ‫است این مساله وقتی قابل لمس تر است که به یاد‬ ‫بیاوریم داوطلبان ازمون سراسری حدود ‪ ۹۰۰‬هزار‬ ‫نفر بیش از تعداد داوطلبان ازمون دکتری است‪.‬‬ ‫احمد نادری نماینده تهران در مجلس نیز‬ ‫که از مخالفان سرسخت برگزاری کنکور است‬ ‫با تاکید بر مخالفت شدید وزارت علوم با تعویق‬ ‫کنکور دکتری و ارشد تصریح کرده بود‪ :‬در مسیر‬ ‫هماهنگی با وزارت بهداشت‪ ،‬بنده با وزیر بهداشت‬ ‫در تماس بودم و نظر کارشناسی ایشان برای ما‬ ‫بسیار مهم بود و ایشان هم نظرشان بر عدم برگزاری‬ ‫بود‪ ،‬اما سازمان سنجش و وزارت علوم مصر بر‬ ‫برگزاری کنکور بودند و دالیلی ذکر می کردند‪،‬‬ ‫از ان جمله هزینه های انجام شده توسط ان ها که‬ ‫البته از نظر ما قابل پذیرش نبوده و نیست‪.‬‬ ‫وی گفته بود‪ :‬اما مشکل اصلی ما کنکور‬ ‫احتمال ظهور شبه ترامپ‬ ‫در انتخابات ‪ 1400‬ایران‬ ‫کارشناسی است که وزارت علوم اصرار به‬ ‫برگزاری دارد‪ .‬البته ممکن است داوطلبان‪ ،‬چون‬ ‫در سنین جوانی هستند مبتال نشوند یا اگر درگیر‬ ‫شدند جان سالم به در ببرند‪ ،‬اما به صورت بالقوه‬ ‫می توانند ناقل باشند و خانواده هایشان را درگیر‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫مخالفان برگزاری کنکور هنوز هم امیدوارند‬ ‫که با تدبیری عاقالنه این ازمون با تعویق انجام‬ ‫شده یا حتی لغو شود از سوی برخی نیز نگران‬ ‫حضور افراد بی سواد و اقازاده ها از طریق پول و‬ ‫پارتی به دانشگاه های دولتی یا پولی هستند انهم در‬ ‫شرایطی که داوطلبان شایسته و باسواد به دلیل عدم‬ ‫برگزاری ازمون پشت در دانشگاه ها خواهد ماند‪.‬‬ ‫برای جلوگیری از چنین اجحافی شاید لغو کنکور‬ ‫و عدم پذیرش ورودی های جدید دوره کارشناسی‬ ‫در تمامی دانشگاه ها راهکاری منطقی باشد که از‬ ‫یک سو از انتشار بیشتر ویروس و ابتال داوطلبان‬ ‫جلوگیری کرده و هم با ایجاد شرایط برابر جلوی‬ ‫ورود افراد ناشایست از طریق سهمیه های انچنانی‬ ‫و پارتی و پول گرفته خواهد شد‪ .‬زیرا با توجه به‬ ‫زیرساخت ها و امکانات اموزش عالی بعید به نظر‬ ‫می رسد که ظرفیت برای برگزاری ازمون انالین‬ ‫یا برگزاری ازمون در فضای باز برای این حجم‬ ‫جمعیت‬ ‫داوطلبان دوره کارشناسی فراهم باشد‪.‬‬ ‫شاید یکسال بدون ورودی جدید به دانشگاه‬ ‫ها امری عجیب و غیرمتحمل جلوه کند‪ ،‬اما در‬ ‫شرایطی که همه شئون زندگی ما تحت تاثیر‬ ‫ویروسی ناشناخته و مهلک است و یک اشتباه به‬ ‫قیمت جان گروه گروه انسان تمام خواهد شد شاید‬ ‫نبود ورودی های جدید راهکاری دور از عقل نیز‬ ‫نباشد‪ .‬با برگزاری کنکور دکتری باید ‪ ۲‬هفته منتظر‬ ‫بوده و ببینیم برگزاری این ازمون که البته جمعیت‬ ‫داوطبان ان به بزرگی تعداد داوطلبان کنکور‬ ‫سراسری نیست چه تاثیری بر روند شیوع کرونا در‬ ‫کشور خواهد داشت‪ .‬شاید حداقل اقدام وزارت‬ ‫علوم و ستاد مقابله با کرونا دست نگه داشتن از‬ ‫برگزاری سایر ازمون های سراسری و پایش نتیجه‬ ‫برگزاری این کنکور بود که البته مورد توجه قرار‬ ‫نگرفت‪.‬‬ ‫کنکور دکتری‪ ۹۹‬در حالی برگزار شد که بسیاری از داوطلبان خواهان لغو یا تعویق ان بودند‪ .‬تصاویر منتشر شده در فضای مجازی نیز حاکی از عکس‬ ‫تجمعداوطلبانوعدمرعایتپروتکل هایبهداشتیدرمحلورودیمراکزبرگزاریازمونبود‪.‬ایندرحالیاستکهکارشناسانمعتقدندتجمع‬ ‫در فضایبسته ولوبا ماسک ریسک ابتالبه ویروس کرونا را افزایش می دهد‪ .‬حاالبا انتشار این تصاویر و روشنگری های متخصصان‪،‬فضای جامعهبرای‬ ‫برگزاریازمونسراسریکارشناسیملتهب ترازپیششدهوهمهدرانتظارتصمیمیکارشناسانهازسویستادمقابلهباکرونادراینخصوصهستند‪.‬‬ ‫ن مجرد در کشور داریم‬ ‫‪ ۱۳‬میلیو ‬ ‫منتظر جریان پوپولیست‬ ‫در انتخابات اینده باشیم؟‬ ‫مرتضی الویری در پاسخ به این سئوال که ایا خطری وجود دارد که یک سری‬ ‫جریان افراطی با «شواف تبلیغاتی» عنان کار را در انتخابات ‪ ۱۴۰۰‬به دست گیرند؟‬ ‫گفت‪:‬بنده نگران ظهور یک جریان پوپولیست (عوام فریب) در عرصه انتخابات‬ ‫ریاست جمهوری سال اینده هستم‪ .‬همانطور که در انتخابات دور قبل امریکا‬ ‫همین جریانات فکری فرد خطرناکی مانند ترامپ را روی کار اورد‪ ،‬همین تفکر‬ ‫نیز بر انتخابات سال ‪ ۱۴۰۰‬ایران نیز حاکم شود‪.‬‬ ‫البته اگر فضای باز انتخاباتی شکل بگیرد‪ ،‬قطعا افرادی وجود دارند که با ارائه‬ ‫نظرات کارشناسی و مبتنی بر واقعیات موجود‪ ،‬رای و نظر مردم را به خود جلب‬ ‫کنند‪ .‬در این بین نقش رسانه ملی برای بروز و ظهور این دست از کاندیداها بسیار‬ ‫تاثیرگذار است‪ ،‬زیرا صدا و سیما در جایگاهی قرار گرفته که می تواند با در اختیار‬ ‫قرار دادن زمان به افراد کارشناس و با علم‪ ،‬جلوی به قدرت رسیدن یک جریان‬ ‫پوپولیستی را بگیرد‪.‬منبع‪:‬خبرانالین‬ ‫خبرنگار‬ ‫هلل قرایی مقدم‬ ‫امان ا ‬ ‫امان اهلل قرایی مقدم‪ ،‬جامعه شناس‪ ،‬گفت‪ :‬اساسا‬ ‫اقتصاد را باید زیربنای هر جامعه ای بدانیم‪ .‬در‬ ‫واقع وقتی اقتصاد به خطر می افتد‪ ،‬نیازهای اصلی‬ ‫اعم از گرسنگی‪ ،‬تشنگی‪ ،‬مسکن و‪ ...‬تحت تاثیر‬ ‫قرار می گیرد‪ .‬یعنی تا وقتی که این نیازها ارضا‬ ‫نشوند‪ ،‬هیچ نیاز دیگری خودنمایی نمی کند و‬ ‫وابستگی اجتماعی ‪ ،‬دوست داشتنِ مردم‪ ،‬قدر و‬ ‫منزلت و‪ ...‬در حاشیه قرار می گیرند‪.‬‬ ‫این استاد دانشگاه در ادامه سخنانش گفت‪:‬‬ ‫متاسفانه جامعه ایران وضعیت ناگواری را‬ ‫تجربه می کند‪ .‬به عنوان مثال مشکالت اقتصادی‬ ‫مقوله ازدواج را سخت تر از سخت کرده است‪.‬‬ ‫هم اکنون حدودا ‪ ۱۳‬میلیون مجرد داریم که از‬ ‫سن ازدواج شان گذشته است که این امر ارامش‬ ‫روحی و روانی را تهدید کرده و مردم به طور‬ ‫کامال محسوسی عصبی شده اند‪.‬‬ ‫او همچنین تصریح کرد‪ :‬این نابسامانی ها در‬ ‫حالی دنیای مردم را تیره و تار کرده است که‬ ‫سوءمدیریت سهم و نقش اصلی را در به وجود‬ ‫امدن این شرایط دارد‪ .‬یعنی کسانی که بر اساس‬ ‫تخصص و اگاهی انتخاب نشده اند‪ ،‬هم کارشان‬ ‫را بلد نیستند و هم به راحتی به خودشان اجازه‬ ‫سوءاستفاده های انچنانی می دهند‪ .‬در نتیجه‬ ‫بی عرضگی مدیران به جای توجه به تولید‪ ،‬‬ ‫کاالها را از کشورهای دیگر وارد می کنند‪ .‬مثال‬ ‫با خریدن بولدوزر و کمباین از چین‪ ،‬شرکت‬ ‫بزرگ و با عظمت هپکو به ورطه تعطیلی‬ ‫می افتد‪ .‬این ندانم کاری ها در شرایطی است که‬ ‫«بنیامین هگن» اینطور می گوید؛ بدبختانه هیچ‬ ‫سازمانی نمی تواند در زمینه توسعه رشد اقتصادی‬ ‫و فرهنگی موثر باشد‪ ،‬مگر مردانی کار را اداره‬ ‫کنند که بدانند باید کارها را با چه روشی به‬ ‫سرانجام برسانند‪.‬‬ ‫قرایی مقدم در ادامه افزود‪ :‬این روزها دادگاه‬ ‫اقای طبری ورد زبان همه است‪ .‬مردم می گویند‪،‬‬ ‫وقتی یک مدیری ‪ ۲۰‬سال تمام هر کاری که‬ ‫دلش می خواست را انجام داده است‪ ،‬مسئول‬ ‫رده باالتر باید بگوید از این مساله خبر داشته‬ ‫یا نه؟ اگر به خطاها اگاه بود که شریک جرم‬ ‫می شود و اگر اظهار بی اطالعی کند‪ ،‬باید به او‬ ‫گفت چطور مدیری هستی که نفر زیر دستی‬ ‫شما نزدیک به ‪ ۲۰‬سال سوءاستفاده کرده و شما‬ ‫مطلع نشده اید؟ مردم وقتی می بینند‪ ،‬مسئولی یک‬ ‫چمدان سکه برای خودش برداشته است و در‬ ‫اطرافیان خود تعداد زیادی بیکار سراغ دارند‪،‬‬ ‫چطور می توانند به دست اندرکاران اعتماد کنند‬ ‫و اصال چطور می توانند در این کشور با ارامش‬ ‫زندگی کنند؟‬ ‫امان اهلل قرایی مقدم توضیح داد‪ :‬همچنین الزم به‬ ‫تذکر است که عوامل درون زا سهم بیشتری از‬ ‫تحریم در این شرایط دارند‪ .‬یعنی اگر دزدی‬ ‫نباشد‪ ،‬اگر رانت نباشد و اگرهای دیگری‪ ،‬حتی‬ ‫در شرایط تحریم هم می توانیم چرخ مملکت را‬ ‫بچرخانیم‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬صاحب نظران‪ ،‬قرن بیست ویکم‬ ‫را قرن مدیران می دانند و چون در کشور ما‪ ،‬‬ ‫مدیران معموال بر اساس رابطه انتخاب می شوند‪،‬‬ ‫«چه کنم» های مردم تمامی نخواهند داشت‪ .‬ژاپن‬ ‫در اسیا و دانمارک در اروپا به لحاظ بهره برداری‬ ‫از منابع طبیعی فقیرترین کشورها هستند‪ ،‬اما چون‬ ‫مدیران را بر اساس تجربه‪ ،‬تخصص و شایستگی‬ ‫انتخاب می کنند به عنوان کشورهایی توسعه یافته‬ ‫و پیشرفته شناخته می شوند‪.‬‬ ‫امان اهلل قرایی مقدم در پایان گفت‪ :‬خدا به‬ ‫سرزمین ما همه چیز داده است‪ ،‬اما چون مدیریت‬ ‫خوبی نداریم و مدیران را بر اساس شایستگی‬ ‫انتخاب نمی کنیم‪ ،‬روزگارمان به گونه ای است‬ ‫که طبقه متوسط به قشر ضعیف تبدیل شده اند‪.‬‬ صفحه 1 ‫‪2‬‬ ‫شنبه ‪ 11 -‬مرداد ‪ 1399‬شماره ‪1138‬‬ ‫سیاست‬ ‫امریکالیستفلزاتتحتتحریمایرانراگسترشداد‬ ‫وزارت خارجه امریکا روز جمعه با صدور بیانیه ای با طرح این ادعا که برنامه هسته ای‪ ،‬موشک های بالستیک و برنامه های نظامی ایران تهدیدی برای صلح و ثبات خاورمیانه هستند‪،‬‬ ‫اقدام به گسترش تحریم های فلزات علیه ایران کرد‪.‬طبق این بیانیه ‪ ۲۲‬فلز الومینیوم ‪ ،۳۱۹‬الومینیوم ‪ ،۱۱۰۰‬الومینیوم ‪ ،۲۲۵‬الومینیوم ‪ ،۶۰۶۱‬الومینیوم ‪ ،۶۰۶۳‬الومینیوم ‪ ،۶۰۸۲‬الومینیوم‬ ‫‪ ،۷۰۷۵‬الیاژ برنز الومینیوم ‪ ،UNS C63600‬اکسید الومینیوم‪ ،‬فوالد ‪ ،۳۰۲‬فوالد ‪ ،۴۱۳۰‬فوالد ضدزنگ ‪ ،۳۲۱‬فوالد ضدزنگ ‪ ،۳۱۶‬فوالد ‪ ،A877‬فوالد ‪ ،A228‬فوالد ‪100Cr6-‬‬ ‫‪ ،52100‬فوالد ماراجینگ ‪ ،۳۵۰‬فوالد ماراجینگ ‪ ،۳۰۰‬مس بریلیم‪ ،UNS C37000- CuZn38Pb1 ،‬مس تنگستن و پودر الومینیوم با خلوص باالی ‪ ۹۸‬درصد در لیست جدید‬ ‫تحریم های امریکا قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫انتخابات ریاست جمهوری امریکا به تعویق می افتد؟‬ ‫دست و پا زدن های ترامپ از ترس شکست‬ ‫حجت االسالم مجتبی ذوالنوری‬ ‫احتمالحملهپهپادی‬ ‫وموشکیبهپایگاهنطنز‬ ‫منتفیاست‬ ‫رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس‬ ‫شورای اسالمی احتمال حمله پهپادی و موشکی و پرتاب‬ ‫«منخواستارتعویقانتخاباتریاستجمهوریامریکانیستموخواستاربرگزاری‬ ‫انهستم‪،‬امانمیتوانمسهماهصبرکنمسپسببینمکههمهبرگه هایرایانتخاباتگم‬ ‫شدهاندوانتخاباتنتیجه ایدربرنداشتهباشد‪».‬رئیسجمهورامریکاروزگذشتهبااین‬ ‫اظهارات‪،‬خواستارتعویقدرزمانبرگزاریانتخاباتریاستجمهوریاینکشورشدکه‬ ‫قراراستدرتاریخسومنوامبر‪،‬سیزدهمابانماهبرگزارشود‪.‬ایناظهاراتدونالدترامپ‪،‬‬ ‫اماباواکنشهایمنفیفوریازسویدموکراتهاوحتیدوستانجمهوریخواهوی‬ ‫درکنگرهامریکامواجهشد‪،‬کنگرهامریکاتنهانهادیاستکهحقتصمیمگیریدر‬ ‫اینزمینهرادارد‪.‬کنگرهامریکادرطولتاریخاینکشورتاکنونازاینحقخوداستفاده‬ ‫نکردهاست‪.‬‬ ‫شیوعکروناودرگیری هایناشیازجنبش هایضدنژادپرستیدرامریکا‪،‬رتبه‬ ‫ترامپرادرنظرسنجی هابهشدتتنزلدادهودراخریننظرسنجی‪،‬دونالدترامپبا‪۱۵‬‬ ‫درصدازرقیبخودجابایدنفاصلهداشت‪.‬‬ ‫شیوعکروناضربهمهلکیبهاقتصادامریکازدهونرخبیکاریبهشدترشدپیدا‬ ‫کردهاست‪.‬درنظرسنجی هانرخمحبوبیتومقبولیتترامپپایینامدهوهمینمساله‬ ‫ترامپرادرماه هایباقیماندهبهانتخاباتامریکانگرانکردهاست‪.‬‬ ‫ایارییسجمهورامریکاحقبهتعویقانداختنانتخاباترادارد؟‬ ‫روزپنجشنبهدونالدترامپرییسجمهورامریکادرتوییترخودخواستاربهتعویق‬ ‫افتادنزمانانتخاباتریاستجمهورامریکاشد‪.‬‬ ‫اودرهمینتوییتبایاداوریاینکهرای دهیسراسریازطریقپستیمی تواند‬ ‫به«تقلبونتایجنادرست»منجرشود‪،‬نوشت‪«:‬بارای گیریازطریقپستی(نهرای گیری‬ ‫غیابی‪،‬کهچیزخوبیاست)‪،‬انتخاباتسال‪۲۰۲۰‬ناسالم ترینومتقلبانه ترینانتخاباتدر‬ ‫تاریخخواهدبود‪.‬اینبرایامریکابسیارشرم اورخواهدبود‪».‬درتاریخ‪ ۲۵‬اپریلجوبایدن‬ ‫بمب یا راکت به نیروگاه هسته ای نطنز را تکذیب کرد و‬ ‫گفت‪ :‬انفجار صرفا منشاء داخلی داشته که جزئیات ان را‬ ‫فعال نمی توانیم بگویم‪.‬‬ ‫حجت االسالم مجتبی ذوالنوری در مورد پرونده‬ ‫قاضی منصوری گفت‪ :‬روال این پرونده در حال طی‬ ‫شدن است و قوه قضاییه موشکافانه در حال پیگیری‬ ‫پرونده است‪ ،‬اما از ان جا که بخشی از کار در اختیار‬ ‫قوه قضاییه نیست و محل وقوع این جنایت در خارج از‬ ‫مرزهای ما بوده است‪ ،‬قدری کار با کندی پیش می رود‬ ‫که طبیعی است‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس‬ ‫گفت‪ :‬ما نیز به عنوان کمیسیون امنیت ملی درباره این‬ ‫موضوع در تماس و ارتباط هستیم‪.‬‬ ‫ذوالنوری همچنین در مورد ماجرای نیروگاه نطنز‬ ‫اظهار کرد‪ :‬با بررسی هایی که انجام شده و بازدید‬ ‫میدانی که از محل حادثه داشتیم و طی ارتباطاتمان با‬ ‫سپاه پاسداران انقالب اسالمی‪ ،‬ستاد کل نیروهای مسلح‪،‬‬ ‫سازمان انرژی اتمی‪ ،‬سازمان پدافندی ارتش‪ ،‬وزارت‬ ‫اطالعات و وزارت امور خارجه و همچنین هوا و فضای‬ ‫سپاه پاسداران‪ ،‬موضوع روشن شده اما برای اعالم کردن‬ ‫محذور هستیم‪.‬‬ ‫رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس‬ ‫گفت‪ :‬انچه مسلم است اینکه احتمال حمله پهپادی‪،‬‬ ‫موشکی و پرتاب بمب یا راکت از دید ما منتفی است‬ ‫و صرفا منشاء انفجار از طریق عناصری در داخل وجود‬ ‫دارد که چون موضوع در حال بررسی است جزئیات ان‬ ‫را بیان نمی کنم البته ابعاد موضوع برای ما روشن شده‬ ‫است‪.‬‬ ‫ازتالش هایترامپبرایاقدامبهتعویقانتخاباتپردهبرداشتهبود‪.‬اودریکسخنرانی‬ ‫گفتهبود‪:‬حرفمنرابهخاطرداشتهباشید‪:‬ترامپیکجور هاییبهدنبالبهتعویقانداختن‬ ‫انتخاباتاست‪.‬‬ ‫سیاناندرهمانزماندرگزارشینوشتهبودمهمنیستچهاتفاقیدرجریانباشد‪،‬‬ ‫اماشانس«بسیاربسیاربسیارکمی»برایتغییرزمانیاکنسلشدنانتخاباتوجوددارد‪.‬‬ ‫اینرسانهاولیندلیلاینمحالبودنراشرحدادهوگفته‪:‬انتخاباتعمومیمانندانتخابات‬ ‫ایالتینیست‪.‬بهتعویقانداختنانتخاب هایمقدماتیشدنیاست‪،‬اماحتیاینکارنیزساده‬ ‫نیست‪.‬چالش هایلچستیکزیادیبرسراینراهاست‪.‬اولیناناینکهدرقانونانتخابات‬ ‫امریکادرقوانینایالتیبهصراحتامده‪:‬اولینپنجشنبهبعدازاولیندوشنبهماهنوامبر‬ ‫درسالانتخابات‪،‬بهعنوانروزانتخاباتدرهمهایاالتوبخش هایسرزمینامریکابه‬ ‫حسابمی اید‪.‬‬ ‫ازسویدیگربهگزارشسیانان‪،‬تفکیکقوادرامریکامنجربهانشدهکه‬ ‫رییسجمهورقادرنباشدقانونفدرالراکهتوسطکنگرهتصویبشدهتغییردهد‪.‬‬ ‫تنهاکنگرهمی تواندچنینکاریکند‪.‬کنگرهنیزترکیبیازمجلسنمایندگانبهکنترل‬ ‫دموکرات هاومجلسسناتحتکنترلجمهوریخواهاناست‪.‬حالسوالاینجاستکه‬ ‫ایاواقعاشدنیاستکهنانسیپلوسیرییسمجلسنمایندگانامریکابهتعویقانتخاباتبه‬ ‫پیشنهادترامپتنبدهد؟اصالشدنینیست‪.‬‬ ‫حالبرفرضمحالنانسیپلوسیبااینپیشنهادموافقتکندوانتخاباتتاماهمارس‬ ‫‪ ۲۰۲۱‬بهتعویقبیوفتد‪.‬ایامی دانیدقانوناساسیامریکادربارهدورهریاستجمهوریچه‬ ‫میگوید؟براساسماده‪ ۲۰‬متممقانوناساسیامریکا‪:‬دورهریاستجمهوریومعاونت‬ ‫ریاست جمهوری در بعد از ظهر روز‪ ۲۰‬م ژانویه (بعد از گذران چهار سال دوران ریاست‬ ‫جمهوری)بهپایانمی رسد‪.‬‬ ‫اینیعنیچه؟سیاناننوشته‪:‬اینیعنیاگرانتخاباتهمبهتاخیربیوفتد‪،‬ترامپ‬ ‫ومایکپمسنمی توانندبعداز‪ ۲۰‬ژانویهبهکارشانادامهدهند؛وبراساسقانوناساسی‬ ‫امریکاازاینتاریخبهبعدنفربعدیلیستریاستجمهورییعنینانسیپلوسیرییس‬ ‫مجلسنمایندگانبهریاستجمهوریهواهدرسید‪.‬‬ ‫ایاسابقهبهتاخیرافتادنانتخاباتدرامریکاوجوددارد؟‬ ‫سیاناندرگزارشیکهامروزمنتشرشدهدربارهسابقهایناقدامنوشتهوگفته‬ ‫حتیدردورانجنگنیزچنینچیزیرخندادهاست‪.‬درسال‪،۱۸۶۴‬ابراهاملینکلنوسط‬ ‫جنگداخلیامریکاوجنگیکملتعلیهخودشبود‪.‬اوباچالشبرگزاریانتخابات‬ ‫درمیدان هایجنگبرایسربازاندرحالنبردروبهروبودومشاوراناوپیشنهادتعویق‬ ‫انتخاباترادادند‪.‬‬ ‫اماانتخاباتدراینسالطبقبرنامهانجامشد‪.‬‬ ‫لینکلنبعدازانتخابمجدددریکسخنرانیگفت‪:‬انتخاباتباهمهنزاع هاواتفاقات‬ ‫نامطلوبپیراموشبهخوبیانجامشد‪.‬اینانتخاباتنشاندادکهیکدولتمردمیمیتواند‬ ‫انتخاباتملیرادرخاللیکجنگداخلیبزرگهمحفظوصیانتکند‪.‬درخالل‬ ‫هردوجنگجهانینیزرایگیریدرخطمقدمجبهه هابرایسربازاندرسراسرجهلن‬ ‫انجامشد‪.‬‬ ‫درسال‪ ۲۰۰۴‬نیزخطرحملهتروریست هاوجودداشتواحتمالمی رفتکهدر‬ ‫اولینانتخاباتبعداز‪۱۱‬سپتامبرخطراتیمتوجهانتخاباتفدرالباشدوبرخیگزارش ها‬ ‫حاکیازتالش هاییبرایبهتاخیرانداختنزمانانتخاباتدرصورتبروزیکحمله‬ ‫دیگربود‪.‬امادرانزمانکاندولیزارایسمشاورامنیتملیدولتهمهگمانهزنی هارارد‬ ‫کردواعالمکرد‪:‬ماانتخاباتیدرکشوردرپیشداریموحتیاگردرگیرجنگباشیمباید‬ ‫انتخاباترابهموقعبرگزارکنیم‪.‬هیچکسدنبالتعویقزمانانتخاباتنیست‪.‬نظرسیاست‬ ‫ناصر قوامی‪:‬‬ ‫روحانی خودش به خرید برود تا دریابد مردم‬ ‫در چه وضعیتی زندگی می کنند‬ ‫حسن روحانی‪ ،‬رئیس جمهور در‬ ‫سخنانی گفته است که ضرورات زندگی‬ ‫مردم در وضعیت خوبی است و کاال در‬ ‫بازار به وفور یافت می شود‪ .‬این سخنان‬ ‫در حالی است که در چند وقت اخیر‬ ‫بسیاری از کارشناسان می گویند که مردم‬ ‫از نظر معیشتی در وضعیتی بغرنج قرار‬ ‫دارند‪ .‬به همین دلیل باید بررسی کرد‬ ‫که در شرایط کنونی دولت چه نسبتی‬ ‫با ملت دارد؟ و ایا دولت در شرایطی‬ ‫که از شرایط واقعی مردم چندان اطالع‬ ‫ندارد‪ ،‬می تواند مشکالت عدیده معیشتی‬ ‫را حل کند؟‬ ‫ناصر قوامی‪ ،‬فعال سیاسی اصالح طلب‬ ‫و عضو مجمع روحانیون مبارز درباره این‬ ‫موضوع به «نامه نیوز» گفت‪« :‬اینکه اقای‬ ‫روحانی در سخنان گفته اند که زندگی‬ ‫مردم در حداقل ضرورتشان به خوبی‬ ‫اداره شد ه است یا انکه گفته اند کاالها به‬ ‫وفور در اختیار مردم قرار دارد‪ ،‬نشان از‬ ‫بی اطالعی اقای رئیس جمهور از وضع‬ ‫مردم دارد‪ .‬یک بزرگی یک بار به من‬ ‫گفت خودت به خرید می روی؟ گفتم‬ ‫بله خودم می روم و احساس می کنم که‬ ‫چه هزینه های سنگینی بر مردم تحمیل‬ ‫می شود‪ .‬اقای روحانی که خودش به‬ ‫خرید نمی رود و نمی داند که صرف‬ ‫وجود کاال کافی نیست و باید مردم‬ ‫قدرت خرید داشته باشند»‪.‬‬ ‫او در ادامه گفت‪« :‬دولت خود را‬ ‫از مردم جدا کرده است و اکنون که‬ ‫دیگر اقای روحانی خود را نیازمند رای‬ ‫مردم نمی داند برای اهمیتی ندارد مردم‬ ‫در چه سطحی زندگی می کنند‪ .‬واقعیت‬ ‫این است که مردم برای اقای روحانی‬ ‫هیچ اهمیتی ندارند‪ .‬مردم این روزها‬ ‫به شدت احساس نارضایتی می کنند و‬ ‫تصور می کنند رها شده اند‪ .‬یک کارگر‬ ‫که ماهی ‪2‬میلیون و ‪500‬هزار تومان‬ ‫درامد دارد‪ ،‬چه طور می تواند تمام‬ ‫کاالهای ضروری زندگی اش را تامین‬ ‫کند؛ به خصوص با وضعیت تورمی که‬ ‫در کشور ایجاد شده است‪ .‬اگر مسئوالن‬ ‫قدری به واقعیت زندگی مردم نزدیک‬ ‫شوند‪ ،‬متوجه خواهند شد که اتفاقا‬ ‫زندگی مردم در حد ضرورات اصال به‬ ‫خوبی اداره نمی شود»‪.‬‬ ‫قوامی در پاسخ به این پرسش که‬ ‫چرا برای وعیده نمایندگان مجلس‬ ‫‪200‬میلیون درنظر گرفته می شود اما برای‬ ‫مردم وام اجاره ‪50‬میلیونی تعیین می شود‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪« :‬دولت باید پاسخ دهد که‬ ‫از چه منبعی می خواهد وام ‪50‬میلیونی‬ ‫را تامین کند؟ ایا می خواهد اسکناس‬ ‫چاپ کند؟ و در این صورت به عواقب‬ ‫تورمی ان اندیشیده است؟ دولت در‬ ‫اداره امور ناتوان شده و نمی تواند یک‬ ‫تصمیم بهنگام و درست بگیرد‪ ،‬نمی تواند‬ ‫به اوضاع اقتصادی سامان دهد و از طرفی‬ ‫وضعیت توسعه سیاسی هم نابسمان‬ ‫است‪ .‬با چنین وضعیتی مردم بسیار ناامید‬ ‫شده اند»‪.‬‬ ‫این فعال سیاسی در پاسخ به پرسشی‬ ‫دیگر مبنی بر اینکه ایا مردم به حضور‬ ‫در انتخابات ریاست جمهوری سال اینده‬ ‫راضی می شوند یا نه‪ ،‬گفت‪« :‬دولت باید‬ ‫در وهله نخست وضعیت معیشتی مردم‬ ‫را درست کند‪ .‬مردم بی اعتماد شده اند‬ ‫و اگر وضع به همین منوال پیش برود‪،‬‬ ‫در خوش بینانه ترین حالت مشارکت در‬ ‫شهرهای کوچک خواهد بود و پیش بینی‬ ‫من این است که انتخابات سال اینده هم‬ ‫بسیار کم رمق برگزار می شود»‪.‬‬ ‫قوامی در پایان درباره اینکه ایا بعد‬ ‫از گذشت این سال ها از حمایت خود از‬ ‫روحانی پشیمان است یا خبر‪ ،‬گفت‪« :‬ما‬ ‫بین بد و بدتر روحانی را انتخاب کردیم؛‬ ‫هرچند در سال‪ 92‬من مخالف حمایت‬ ‫از روحانی بودم اما به دلیل حمایت اقای‬ ‫خاتمی از او ما هم حمایت کردیم‪ .‬در ان‬ ‫زمان اولویت مطرح شده برداشتن سایه‬ ‫جنگ از سر کشور بود و واقعا هم این‬ ‫اتفاق رخ داد و حتی در دولت اول اقای‬ ‫روحانی انعقاد برجام رخداد بسیار مهمی‬ ‫بود اما در ادامه با خارج شدن امریکا‬ ‫از برجام اوضاع تغییر کرد و روحانی و‬ ‫دولتش هم هیچ تالشی برای سامان دهی‬ ‫اوضاع نکردند»‪.‬‬ ‫گزیدهسخنانحضرتایت اهللخامنه ایدرعیدقربان‪:‬‬ ‫اینکه ارز روزبه روزباالترروداص ً‬ ‫القابلقبولنیست‪/‬همهمشکالتماازتحریمنیست‬ ‫رهبر معظم انقالب در سخنانی به مناسبت عید قربان‬ ‫یاداورشدند‪ :‬اینکه ارز افسار پاره کند و روزبه روز باالتر رود اصال‬ ‫قابل قبول نیست و البته در گزارشاتی که دریافت کرده ام این ماجرا‬ ‫بیش از اینکه دالیل اقتصادی داشته باشد دالیل امنیتی و سیاسی‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫ایت اهلل خامنه ای طی سخنانی با مردم که در روز عید قربان به‬ ‫صورت مستقیم از شبکه یک سیما پخش شد‪ ،‬به بیان نکاتی درباره‬ ‫ایام ذی الحجه و وضعیت امروز کشور پرداختند‪.‬‬ ‫گزیده سخنان ایشان به شرح زیر است‪:‬‬ ‫***حرکت در راه حق با مرور دوران پیامبری موسی (ع) به‬ ‫ما نشان می دهد که با وجود ان معجزات‪ ،‬چقدر سختی و مشکالت‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫***یکی از دلخوشی هایم در طول این سال ها و از حوادث‬ ‫پرجاذبه برای من دیدار با مردم بوده است اما کرونا که دشمن حقیر‬ ‫و خطیری است مانع شده است‪.‬‬ ‫***امروز همه دنیا با ابتالی همگانی مواجه اند‪ .‬شاید در‬ ‫بسیاری از جاها هم کسانی باشند که به مردم کمک هایی می کنند‬ ‫ما فکر نمی کنم جایی مثل ایران تعداد افراد داوطلب برای کمک به‬ ‫مردم انقدر زیاد باشد‪.‬‬ ‫***مجموعه های درمانی در صفوف مقدم مبارزه بودند و‬ ‫فداکاری کردند و زبان قاصر از بیان این فداکاری است‪ .‬پشت سر‬ ‫انان همین داوطلبان بودند که پشتیبانی کردند‪.‬‬ ‫***عده ای از مردم در ماجرای شیوع به شدت اسیب دیدند‬ ‫و این را باید جبران کرد‪ .‬این را باید مردم جبران کنند‪ ،‬نمی توان‬ ‫همه بار را بر دوش دولت و نهادهای شبه دولتی گذاشت‪ ،‬انها هم‬ ‫وظایفی دارند که باید انجام دهند‪ ،‬اما کافی نیست و خود مردم هم‬ ‫می توانند کمک کنند‪.‬‬ ‫***در ایام محرم که برخی هیئت ها اطعامی تهیه می کنند باید‬ ‫کام ً‬ ‫ال پاکیزه و دور از مشکالت ابتال‪ ،‬ان را به همین خانواده های‬ ‫اسیب دیده برسانند و انقالبی گری یعنی همین‪.‬‬ ‫***وقتی دشمنی زیاد می شود باید همکاری هم زیاد شود‪.‬‬ ‫دشمنان درصدند ملت ایران را اذیت کنند وقتی می خواهند چنین‬ ‫کنند‪ ،‬باید همه نیروهای مان را جمع کنیم و در برابرشان بایستیم‪.‬‬ ‫***تحریمی که علیه ملت ایران امریکایی ها به کار گرفتند‪،‬‬ ‫تردیدی نیست که یک جنایت است‪ .‬ظاهرش این است که علیه‬ ‫جمهوری اسالمی است اما در واقع علیه همه مردم ایران است‪.‬‬ ‫***تحریمی که علیه ملت ایران امریکایی ها به کار گرفتند‪،‬‬ ‫تردیدی نیست که یک جنایت است‪ .‬ظاهرش این است که علیه‬ ‫جمهوری اسالمی است اما در واقع علیه همه مردم ایران است‪.‬‬ ‫***هدف میان مدت انان این است که محدودیتهایی ایجاد‬ ‫کنند که در زمینه های علمی پیشرفتی صورت نگیرد‪،‬هدف بلندمدت‬ ‫انان هم به ورشکستگی کشاندن دولت است و به فروپاشی کشاندن‬ ‫اقتصاد این کشور است که دیگر ادامه حیات برایش میسر نباشد‪.‬‬ ‫***هدف جانبی انان هم از این کار این است که رابطه ایران‬ ‫با کشورهای مقاومت در منطقه را قطع کنند و این سه هدف در کنار‬ ‫این هدف جانبی چیزی است که انان دنبال می کنند ولی شتر در‬ ‫خواب بیند پنبه دانه‪.‬‬ ‫***تحریم مشکالتی برای ما ایجاد کرده و در این شکی‬ ‫نیست اما همه مشکالت ما از تحریم نیست‪ ،‬گاهی از مدیریت هم‬ ‫هست و در این اواخر هم به کرونا نیز مربوط می شود‪.‬‬ ‫***به موازات تحریم یک جریان تحریف هم هست‪ .‬واژگون‬ ‫نشان دادن واقعیات کشور ما نیز یکی از کارهایی است که دشمنان‬ ‫انجام می دهند تا هم ضربه به روحیه مردم بزنند و هم ادرس غلط‬ ‫دادن است برای رفع مشکل تحریم‪.‬‬ ‫***پول زیادی در این زمینه خرج می کنند و شما هم می بینید‬ ‫که هم رییس شان و هم همراهانش چگونه دارند خود را واقعا خفه‬ ‫می کنند تا علیه ایران در این سمت و ان سمت دنیا سخن بگویند‪.‬‬ ‫***از ابتدای انقالب انان تالش می کنند که به مردم ایران‬ ‫تلقین کنند که بیچاره شدید‪ ،‬هیچکسی به شما کمک نمی کند و‬ ‫با قطع ارتباط با امریکا و با گسستن پیوند استعماری بین ایران و‬ ‫امریکا پدر ملت ایران درامده است و با صدها زبان و وسیله این‬ ‫کار را انجام می دهند‪.‬‬ ‫***اگر پیشرفتی در کشور باشد به ان مطلقا بی توجهند و‬ ‫اگر نقطه ضعفی باشد ان را ده برابر می کنند و همه این کارها برای‬ ‫ناامیدکردن جوانان است که البته این حرف ها به برخی هم تاثیر‬ ‫می گذارد و همان ها را در کشور تکرار میکنند‪.‬‬ ‫***خالصه این حرف کوتاه امدن در برابر امریکا و تسلیم‬ ‫شدن است که حاال من درباره این بعدا ً صحبت خواهم کرد‪.‬‬ ‫اگر جریان تحریف شکست بخورد جریان تحریم قطعاً شکست‬ ‫می خورد؛ چرا که عرصه‪ ،‬عرصه جنگ اراده هاست‪.‬‬ ‫***شکی نیست که تحریم یک جنایت و ضربه ای است که‬ ‫امریکا به ایران وارد کرده است اما جوانان و مسئوالن ما این تحریم‬ ‫را وسیله ای برای اتکای به نفس خود قرار دادند‪.‬‬ ‫***تمرین جداسازی اقتصاد کشور از نفت موضوع بسیار‬ ‫مهمی است و االن اینگونه شده است که یا نفت ما را کمتر می خرند‬ ‫یا کمتر برمی دارند و این تمرینی است تا ما اقتصاد خود را از نفت‬ ‫جدا کنیم‪.‬‬ ‫***تحریم قطعاً قابل عالج است و جواب قطعاً این است که‬ ‫عالجش عقب نشینی در برابر امریکا نیست‪ .‬چون اگر عقب نشینی‬ ‫کنیم خواسته های جدیدی مطرح خواهند کرد‪.‬‬ ‫***انان می گویند صنعت هسته ای را کام ً‬ ‫ال کنار بگذارید‪،‬‬ ‫بازدارنده نظامی خود را به یک دهم برسانید و از اقتدار منطقه ای خود‬ ‫صرف نظر کنید‪ .‬وقتی چنین شود او قانع نمی شود و در خواست‬ ‫جدیدی را مطرح می کند‪.‬‬ ‫***برخی تحت تاثیر همین فشارها می گویند هسته ای به چه‬ ‫دردی می خورد؟ هسته ای نیاز فردای ماست‪ .‬ان روز که ما احتیاج به‬ ‫برق هسته ای پیدا کردیم‪ ،‬در خانه چه کسی برویم؟ برویم از امریکا‬ ‫و اروپا گدایی کنیم که برای ما برق هسته ای بیاورید؟ انان که این‬ ‫کار را هم نمی کنند‪.‬‬ ‫***اینکه می گویم با امریکا مذاکره نمی کنیم دلیلش این‬ ‫است که مذاکره یعنی این که همه قدرت منطقه ای‪ ،‬صنعت هسته ای‬ ‫و بازدارندگی نظامی را کنار بگذاریم که اگر کنار نگذاریم هم‬ ‫همین اش و همین کاسه است و تحریم ها وضع می شود‪ .‬کدام‬ ‫انسان باشرف و معتقد به حفظ مصالح کشور حاضر است تحت این‬ ‫شرایط کنار بیاید؟‬ ‫***البته این پیرمردی که در امریکا بر سر کار است از این‬ ‫مذاکره سود خواهد برد یا برای خودش یا انتخابات می خواهد از این‬ ‫مذاکره استفاده کند‪.‬‬ ‫***به وعده های این و ان هم نباید تکیه کرد‪ .‬ما در سال ‪۹۷‬‬ ‫که امریکا از برجام خارج شد اروپایی ها گفتند که چند ماه صبر‬ ‫کنید و همینطور ما را عقب انداختند و اقتصاد ما را معطل کردند که‬ ‫اروپا کاری می کند یا نه‪ .‬این برای اقتصاد کشور مضر است و نباید‬ ‫کشور را معطل کرد‪.‬‬ ‫***انها یک بازیچه چرندی به اسم اینستکس را دراوردند‬ ‫که معنایش این است که پول کشور را تقدیم حضرات اروپایی‬ ‫کنیم و انان هرچیزی که الزم دیدند برای کشور خریداری کنند که‬ ‫حتی همین کار را هم البته انجام ندادند‪.‬‬ ‫***اینکه ارز افسار پاره کند و روزبه روز باالتر رود اصال قابل‬ ‫قبول نیست و البته در گزارشاتی که دریافت کرده ام این ماجرا بیش‬ ‫از اینکه دالیل اقتصادی داشته باشد دالیل امنیتی و سیاسی دارد‪.‬‬ ‫***راجع به اینده هم جمله ای بگویم که برای تامین اینده به‬ ‫صبر و ثبات نیاز داریم و خوشبختانه مردم صبوری داریم که ایمان‬ ‫قوی دارند و به نظام اعتماد دارند و مسئوالن هم باید ثبات قدم داشته‬ ‫ک و تردید در این زمینه دوری کنند‪.‬‬ ‫باشند و از ش ‬ ‫***مشکالتی که امروز امریکا را محصور کرد ه است قابل‬ ‫مقایسه با مشکالت ما نیست‪ .‬انان مشکالت الینحل اقتصادی و بیش‬ ‫از ‪ ۴۵‬میلیون بیکار دارند و مشکالت مدیریتی که خود را در کرونا‬ ‫و رفتار سنگدالنه پلیس نشان داده است‪.‬‬ ‫***اینها باعث شده که امریکا در سطح دنیا منفور و منزوی‬ ‫شود‪ .‬اتش زیر خاکستر هم دارد شعله می کشد هرچند که ممکن‬ ‫است انچه امروز در ایالتهای امریکا رخ می دهد را سرکوب کنند‬ ‫اما این اتش زیر خاکستر است و باز شعله می کشد چرا که نظام‬ ‫حاکم انان‪ ،‬نظام غلطی است‪.‬‬ ‫*امریکا می کوشد ایران و چین و دیگر کشورها را دشمن ملت‬ ‫خود معرفی کند اما بزرگترین دشمن ملت امریکا همان رژیم حاکم‬ ‫بر امریکاست‪ .‬انان در خارج به دنبال دشمن نباشد‪.‬‬ ‫***در برخی بخشها دولت کارهای خوبی انجام داده است‬ ‫که البته در همه بخش ها نمی شود این را گفت اما به هرحال کارهای‬ ‫خوبی هم انجام شده و ان شاءاهلل دولتی تازه نفس هم خواهد امد و‬ ‫کارها را با جدیت بیشتری پیگیری خواهد کرد‪.‬‬ ‫***در عزاداری ها معیار ان چیزی است که کارشناسان‬ ‫بهداشت و ستاد ملی مقابله با کرونا می گویند‪ .‬بنده شخصا هر انچه‬ ‫که انان بگویند را رعایت می کنم و توصیه من به همه هیئت داران و‬ ‫منبری ها این است که به سخنان کادر بهداشتی گوش کنند‪ ،‬کرونا‬ ‫مسئله کوچکی نیست و اگر همین رعایت ها هم انجام نشود ان وقت‬ ‫ممکن است به فاجعه ای ختم شود که ان سرش ناپیدا باشد‪.‬‬ ‫مدارانهردوحزبامریکادربارهتعویقانتخاباتازسویدیگراینایدهدربینحزب‬ ‫جمهوریخواهنیزطرفداریندارد‪.‬میچمککونلرهبرجمهوریخواهانکنگرهو‬ ‫کوینمککارتینمایندهمجلسنمایندگانامریکاهردوپیشنهادبهتاخیرافتادنانتخابات‬ ‫کهازسویترامپمطرحشدهراردکردهاند‪.‬مککونلبهرسانه‪ WNKY‬گفته‪:‬هرگز‬ ‫در طول تاریخ این کشور چه در خالل جنگ ها‪ ،‬چه در دوران قحطی و جنگ داخلی‬ ‫هیچانتخاباتیبهتاخیرنیافتادهومابایدراهیپیداکنیمکهانتخاباتروزسومنوامبربرگزار‬ ‫شود‪.‬لیندسیگراهامنمایندهسناومتحدترامپبهسیانانگفته‪:‬فکرنمیکنداینایده‬ ‫رییسجمهورایدهخوبیباشدادامکینزینگرعضوجمهوریخواهمجلسنمایندگاندر‬ ‫توییترخودنوشته‪:‬بهخاطرداشتهباشد‪:‬تاریخانتخاباتتوسطکنگرهتعیینشدهومنباهر‬ ‫اقدامیبرایبهتاخیرانداختنانتخابات‪۲۰۲۰‬مخالفم‪.‬‬ ‫سناتورتیمکیندیگرسناتوردموکراتمجلسسنابااشارهبهقانون‪ ۱۸۴۵‬امریکاکه‬ ‫قدرتتعیینتاریخانتخاباترابهکنگرهدادهاستدرتوییترخودنوشت‪:‬اینتواناییدرید‬ ‫قدرترییسجمهورنیست‪.‬‬ ‫مایکپمپئووزیرخارجهدولتگفته‪:‬منواردقضاوت هایحقوقیدربارهتاریخ‬ ‫انتخاباتنمی شوم‪،‬امادرادامهگفته‪:‬انتخاباتبایدبهصورتقانونیبرگزارشودوتغییر‬ ‫قانونانتخاباتدراینفاصلهکمتاروزانتخاباتکاربسیارسختیاست‪.‬‬ ‫خبرنگارانباردیگرازترامپدربارهبهتاخیرافتادنانتخاباتسوالکردهاند‪.‬اوبهطور‬ ‫تلویحیبهاحتمالتقلبدرانتخاباتاشارهکردهوگفته‪:‬مننگفتمانتخاباتبهتاخیربیوفتد‪.‬‬ ‫منمیخواهمانتخاباتبرگزارشود‪،‬امادرعینحالنمی خواهمسهماهصبرکنموبعدمعلوم‬ ‫شودکهصندوق هایرایگمشدهاندوانتخاباتبیمعنیشدهاست‪.‬اوگفته‪:‬ایناتفافی‬ ‫استکهخواهدافتاد‪.‬ایناحساسعمومیاستوهمهمیدانند‪.‬مردمباهوشمی دانند‪.‬مردم‬ ‫احمقشایدندانند‪.‬برخیمردمهمنمیخواهنددرموردشحرفبزنند‪،‬اماان هاهممیدانند‪.‬‬ ‫عدم حمایت دولت از‬ ‫انبوه سازان و مسکن مهر‬ ‫خوابهفتسالهروحانی‬ ‫درحوزهمسکن‬ ‫کمال علیپور خنکداری نایب رئیس کمیسیون عمران‬ ‫مجلس شورای اسالمی درباره التهاب بازار مسکن و اجرای‬ ‫قانون مالیات بر خانه های خالی اظهار داشت‪ :‬دولت به جای‬ ‫انکه دستورات غیرکارشناسانه صادر کند بهتر است انچه‬ ‫در قانون برنامه ششم توسعه وجود دارد را عملیاتی می کرد‬ ‫که همین عدم وظایف قوه مجریه منجر به التهاب بازار‬ ‫مسکن و صدور مصوبه ای در مورد عدم افزایش قیمت‬ ‫اجاره بهای مسکن در پایتخت بیش از ‪25‬درصد شده است‪.‬‬ ‫نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت‪ :‬وقتی‬ ‫افزایش سرسام اور قیمت مسکن در چند سال اخیر وجود‬ ‫دارد صدور دستوری مبنی بر عدم افزایش اجاره بیش از‬ ‫‪25‬درصد در تهران مشکلی از مستاجران حل نمی کند‪.‬‬ ‫وی خاطرنشان کرد‪ :‬حسن روحانی و تیم اقتصادی‬ ‫دولت در هفت سال اخیر در خواب زمستانی بوده اند و‬ ‫عم ً‬ ‫ال به وظایفشان در قانون برنامه ششم توسعه بی تفاوت‬ ‫بوده است‪ ،‬چرا که طبق همین قانون برای تامین مسکن‬ ‫کشور دولت موظف بوده ساالنه ‪ 400‬هزار مسکن بسازد‬ ‫و عالوه بر این بخش خصوصی هم حدود همین میزان‬ ‫مسکن را ساخت وساز کند‪.‬‬ ‫نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس تصریح کرد‪:‬‬ ‫متاسفانه برخی وزرای دولت اقای روحانی مسکن مهر‬ ‫را مزخرف دانستند و به همین دلیل ساخت وساز مسکن‬ ‫در کشور خوابید‪ ،‬اما باید پرسید اگر انها با اسم خاصی‬ ‫مخالف هستند چرا با نام دیگری مانند مسکن تدبیر یا به هر‬ ‫نام دیگر به وظایفی قانونی شان در ساخت وساز مسکن عمل‬ ‫نکرده اند و باید گفت تنها اکتفا کردن به اسم پروژه ها‪،‬‬ ‫مشکالت مردم در حوزه مسکن را برطرف نخواهد کرد‪.‬‬ ‫علیپور خنکداری ادامه داد‪ :‬اقدامات دستوری دولت‬ ‫در حوزه ساخت وساز مسکن‪ ،‬مُ َس ِکن بوده و مشکلی را‬ ‫حل نمی کند‪.‬در حالیکه می توانستند عرضه را زیاد کرده و‬ ‫با این کار قیمت ها را کنترل کنند‪ .‬ضمن اینکه قوه مجریه‬ ‫می بایست به انبوه سازان کمک می کرد که به این موضوع‬ ‫هم بی توجهی کردند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬متاسفانه تعداد زیادی مسکن مهر هم به‬ ‫دلیل عدم تکمیل و عدم انشعاب تحویل مردم نشده است‪.‬‬ ‫ضمن اینکه نزدیک به ‪ 40‬درصد واحدهای مسکن مهر‬ ‫کشور خالی مانده است‪ .‬به نظر می رسد عده ای به دنبال ان‬ ‫بوده اند که افزایش قیمت مسکن را در کشور کلید بزنند‪.‬‬ ‫علیپور خنکداری با اشاره به قانون مالیات بر خانه های‬ ‫خالی اظهار داشت‪ :‬مجلس دهم بر اجرای قانون مالیات‬ ‫بر خانه های خالی نظارت الزم را نداشته است ضمن‬ ‫اینکه دولت هم اجرای این قانون را نادیده گرفت چرا‬ ‫که سازمان امور مالیاتی‪ ،‬وزارت اقتصاد‪ ،‬وزارت راه و‬ ‫شهرسازی‪ ،‬و اتحادیه امالک از زیر مجموعه های قوه‬ ‫مجریه محسوب می شوند که به وظایف قانونی شان برای‬ ‫اخذ مالیات واحدهای خالی اقدامی نکرده اند‪.‬وی افزود‪:‬‬ ‫دولت در طول سال های اخیر تسهیالت ارزان قیمت به‬ ‫انبوه سازان و تعاونی سازان نداده و عم ً‬ ‫ال از انها حمایت‬ ‫نکرده است‪.‬نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس از اینکه‬ ‫دولت در بازافرینی شهری و ساخت وساز بافت های‬ ‫فرسوده ورود نکرده است انتقاد کرد و گفت‪ :‬سرمایه هایی‬ ‫که در بانک مسکن به عنوان بانک تخصصی این حوزه‬ ‫وجود دارند به سمت ساخت وساز خانه سوق داده نشده و‬ ‫دولت هم نظارتی در این باره نداشته است‪.‬‬ ‫نایب رئیس کمیسیون عمران مجلس گفت‪ :‬مجلس‬ ‫یازدهم به دنبال ان است تا دولت را مکلف کرده اخذ‬ ‫مالیات از خانه های خالی را محقق کند و باید به صورت‬ ‫ماهانه گزارش ان را به مجلس ارائه کند‪ .‬همچنین بنا‬ ‫داریم سرمایه بانک مسکن را افزایش داده و اعتبارات‬ ‫ساخت وساز در کشور را ارتقا دهد‪.‬‬ صفحه 2 ‫علی اصغر حداد مطرح کرد‬ ‫سرقتادبیدررادیووتلویزیون‬ ‫علی اصغرحدادبااشارهبهبرخیازداستان هایکوتاهترجمه اشکهبهگفتهاو‪،‬بدوناجاز هدررادیوخواندهشد هاندمی گوید‪:‬رادیووتلویزیونسرقتادبیمی کنند‪.‬اینمترجم‪،‬دربارهسرقتادبیدرترجمهووضعیترسیدگیبهاناظهارکرد‪:‬سرقتادبیرابهاینشکلمی شناسم‪،‬رادیووتلویزیونماسرقتادبی‬ ‫می کنند‪،‬یعنیبهمنمی گویندکهبرخیازداستان هایکوتا همرایکشبکهرادیوییپخشمی کرده‪،‬اینکاروقتیبدوناجازهوهیچچیزانجاممی شود‪،‬سرقتادبیاست‪.‬نوعدیگرانهمایناستکهچیزیرانوشتهباشیمودیگریازرویانبازنویسیکند‪،‬ایننوعنسبتاپنهاناستکهالبتهدرترجمهظاهرااینچیزها‬ ‫زیاداست‪.‬اوافزود‪:‬داستانیمثل«شازدهکوچولو»کهخیلیکوتاهاستتاکنون‪ ۷۰،۶۰‬بارترجمهشدهاست‪.‬باالخرهتعدادلغت هاهمیکجاییتماممی شود‪.‬معموالوقتیمترجمیدوبارهاثریراکهترجمهوچاپشدهاستترجمهمی کند‪،‬دوحالتوجودداد؛یاترجمهپیشینراخواندهومجددترجمهمی کندیاانرا‬ ‫نخواند هاست؛اگرخواندهباشدتاحدیتحتتاثیراناستواگرنخواندهباشدچرادوبارهبایدانراترجمهکند؟چوناگرترجمهقبلیخوبباشدکهنیازینیستدوبارهترجمهشود‪.‬حدادهمچنینگفت‪:‬اگرترجمهجدیدبهترازترجمهپیشینباشد‪،‬ترجمهمجدداشکالینداردولیاگرهم سنگوهم ترازباقبلیباشد‬ ‫خوبنیست‪.‬ولینمی دانمتاچهحدمی شوداسمانراسرقتادبیگذاشت‪.‬اینمترجمدرادامهگفتکهسرقتادبیبهاینشکلیکهدرایرانهستدرکشورهایدیگروجودنداردوتوضیحداد‪:‬البتهکسانیهستندکهاثریرامی نویسندومی گویندکهتحتتاثیرفردیبود هاندامانهبهصورتنمونه برداریازکاراوبلکه‬ ‫تاثیرکلیگرفتنواثرجدیدخلقکردن‪.‬البتههمخودنویسندهاینرامی گویدوهممنتقدانکهاینچیزبدیهمنیستودرادبیاتفارسیهمهست؛درشعرقدیمماایناستقبالکردنازشعردیگریوجوددارد‪،‬حتیدرغزلشاعریبیتیانیم بیتیازشاعردیگرگرفتهوشبیهانراساختهاست‪.‬‬ ‫‪3‬‬ ‫شنبه ‪ 11 -‬مرداد ‪ 1399‬شماره ‪1138‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫علیشیرازی‪،‬هنرمندخوشنویس‬ ‫خوشنویسیایرانازترکیهنمی ترسد!‬ ‫گفت و گو‬ ‫علی شیرازی‪ ،‬هنرمند خوشنویس‪ ،‬درباره پیشنهاد‬ ‫ثبت هنر خوشنویسی به نام کشور ترکیه و در پاسخ به‬ ‫این پرسش که ایا تصویب احتمالی چنین پیشنهادی بر‬ ‫خوشنویسی ایران تاثیرگذار است‪ ،‬با تاکید بر اینکه هیچ‬ ‫تاثیری نخواهد داشت‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬خوشنویسی ایران‬ ‫بسیار قوی تر از این است که اگر این هنر به نام کشور‬ ‫دیگری ثبت شود تحت تاثیر قرار بگیرد‪.‬‬ ‫این هنرمند پیشکسوت با بیان اینکه «خاستگاه‬ ‫خط های نستعلیق و شکسته ایران است» به پیشینه‬ ‫تاریخی هنر خوشنویسی در ایران اشاره و خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬هزاران هزار کتاب و هزاران قطعه خوشنویسی‬ ‫با امضای هنرمندان ان‪ ،‬حکایت از تاریخ کهن این‬ ‫هنر در ایران دارد‪ .‬واضح است که این تاریخ و قابلیت‬ ‫را کسی نمی تواند به نام خودش بزند و اگر هم چنین‬ ‫اتفاقی بیافتد تاثیری بر هنر خوشنویسی در ایران ندارد‪.‬‬ ‫خوشنویسی شکل دیگری از شعر و ادبیات و غزل ما‬ ‫است و همان طور که غزل ما را نمی توانند ببرند‪ ،‬خط ما‬ ‫را هم نمی توانند‪.‬‬ ‫این هنرمند خوشنویس با اشاره به پیشینه تاریخی‬ ‫خوشنویسی در کشور ترکیه‪ ،‬گفت‪ :‬در جشنواره های‬ ‫بین المللی زیادی در ترکیه حضور داشتم و حتی‬ ‫متولی برگزاری چند جشنواره خوشنویسی نیز در این‬ ‫کشور بودم‪ .‬کامال مشخص است که این کشور به هنر‬ ‫خوشنویسی بسیار بها می دهد‪ .‬به عنوان مثال در یکی‬ ‫از جشنواره هایی که خودم برگزارکننده بودم‪ ،‬شخص‬ ‫اقای اردوغان (رئیس جمهوری ترکیه) نیز شرکت و‬ ‫سخنرانی کرد؛ این درحالی است که ما برای برگزاری‬ ‫نمایشگاه هایمان برای حضور یک مدیر کل هم باید‬ ‫دعوتنامه بفرستیم که البته بعد هم حضور پیدا نمی کند‪.‬‬ ‫شیرازی ادامه داد‪ :‬با وجود اینکه خوشنویسی در‬ ‫ترکیه فقط محدود به شهر استانبول است‪ ،‬اما بسیار در‬ ‫این حوزه فعال هستند‪ ،‬در همه کشورها حضور پیدا‬ ‫می کنند و مورد حمایت دولتشان هستند‪ .‬باید این نکته‬ ‫را در نظر داشت که کشور ترکیه در عرصه خوشنویسی‬ ‫مقام بسیار مهمی دارد‪ .‬در واقع اگر ایران را رتبه اول‬ ‫بدانیم‪ ،‬ترکیه حتما با فاصله کمی مقام دوم را به دست‬ ‫می اورد‪.‬‬ ‫او در ادامه سخنان خود همچنین درباره وضعیت هنر‬ ‫خوشنویسی در ایران نیز اظهار کرد‪ :‬متاسفانه مسئولین‬ ‫مهمانهاییکهدرتلویزیون‬ ‫نقره داغ می شوند!‬ ‫سعید مستغاثی؛ درباره برخورد مدیران سازمان صدا و‬ ‫سیما با بازیگرانی که فعالیت اجتماعی دارند و ممنوعیت‬ ‫پخش صدا و تصویر این افراد گفت‪:‬به عنوان یک منتقد‬ ‫ترجیح می دهم اول صحت و سقم یک ماجرایی که رخ‬ ‫داده است را بررسی کنم بعد درباره ان حادثه و حواشی‬ ‫پیرامونش اظهار نظر کنم ‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ببینید مدیران صدا و سیما عاشق سلبریتی‬ ‫ها هستند از حضور این افراد در هر برنامه با ربط و بی‬ ‫ربطی استقبال می کنند‪ .‬باید وا کاوی کنیم ببینیم چرا از‬ ‫پخش فالن برنامه با حضور فالن بازیگر ممانعت بعمل امده‬ ‫است من به عنوان یک منتقد که سال ها به تلویزیون و‬ ‫رادیو و سینما نقد داشتم مطمئنم که یک پس پرده ای برای‬ ‫این ماجرا وجود دارد‪ .‬که اتفاقا ورای ادعاهایی است که در‬ ‫شبکه های مجازی و کانال های تلگرامی مطرح شده است ‪.‬‬ ‫این منقد گفت ‪:‬شاید جالب باشد که اعالم کنم برخی‬ ‫از شایعاتی که در فضای مجازی درباره عده ای از بازیگران‬ ‫مطرح می شود کامال سازمان یافته است‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬من بارها و بارها به این جور مسایل برخورد‬ ‫داشتم موضوع این بوده که یک شایعه ای پیچیده بعد همه‬ ‫به ان دامن زدند بعد از مدتی با یک پیگیری ساده مشخص‬ ‫شده است که اصال موضوع مطرح شده از پایه کذب بوده‬ ‫و اصل ماجرا یک چیز دیگر است‪.‬‬ ‫مستغاثی با اعالم اینکه مدت زیادی است از سوی‬ ‫صدا و سیما کنار گذاشته شده است و در هیچ برنامه ای‬ ‫دعوت نمیشود گفت‪ :‬من ادعا می کنم چون به عملکرد‬ ‫صدا و سیما انتقاد دارم از برنامه های گفتگو محور و کال‬ ‫همه برنامه های سازمان صدا و سیما کنار گذاشته شدم‪،‬‬ ‫اصال ادعا می کنم که تهیه کننده گان برنامه های مختلف‬ ‫از همکاری با من منع شده اند‪.‬ولی واقعا این طور نیست‬ ‫از قدیم گفتند یک سوزن به خودت بزن یک جوالدوز‬ ‫به دیگران به نظرم هر ادمی در هر جایگاهی باید اول به‬ ‫ظرفیت های خودش نگاه کند‪.‬بعد به اتفاق هایی که رخ‬ ‫می دهدو بعد تر نتیجه بگیرد‪.‬شما به عنوان یک رسانه‬ ‫اصال نباید به ادعای یک نفر توجه کنید حتی استوری و‬ ‫نوشته فرد هم نمی تواند سند باشد چون در این چند سال‬ ‫به کررات شاهد این بودم که ادم معروف و مدیر و معاون‬ ‫زیر حرف خودشان زدند استوری هایشان را پاک کردند‬ ‫‪.‬واقعا برای فهمیدن صحت و سقم ماجرا هایی که ادعا می‬ ‫کنند در پسپرده برخورد مدیران رسانه ملی با هنرمندان‬ ‫است باید تحقیق میدانی کرد تا به واقعیت ماجرا رسید ‪.‬‬ ‫منتقد سینما و تلویزیون در بخش دیگری از سخنان‬ ‫خود افزود‪:‬برخورد سلیقه ای مدیران رسانه ملی در همه‬ ‫زمینه ها وجود دارد در ریز ترین اتفاقاتی که در یک‬ ‫برنامه رخ می دهد تا حضور مهمانان و کیفیت حضورشان‬ ‫همه سلیقه ای است در همه جای دنیا هم همین است من‬ ‫بیشترین انتقاد را از صدا و سیما داشتم و بیشترین ضربه را‬ ‫هم من خوردم‪.‬‬ ‫مستغاثی گفت‪ :‬می گویند رسانه ملی باید ایینه تمام قد‬ ‫جامعه باشد اما من معتقدم که هیچ کدام از رسانه های ما‬ ‫مردمی نیستند چه برسد به اینکه ایینه تمام قد مردم و جامعه‬ ‫باشند از وقتی شبکه های اجتماعی با این قدرت نفوذ باال‬ ‫در اختیار مردم و همه اقشار جامعه قرار گرفت دیگر رسانه‬ ‫ملی نقش و جایگاه قبلی خودش را از دست داد‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬مدیران رسانه ملی برخورد سلیقه ای‬ ‫را حق خودشان می دانند مرحوم “علی حاتمی” در “کمال‬ ‫الملک”یک دیالوگ ماندگار دارد که می گوید ‪:‬ما همه‬ ‫چیزمان باید به همه چیزمان بخورد‪.‬حاال چرا این را گفتم‬ ‫منظورم این است که هر چقدر سلبریتی ما برخورد های‬ ‫شارپ تر و احساساتی تر و بدون پشتوانه دارد به همان‬ ‫میزان مدیران تصمیم گیرنده هم برخورد های هیجانی با‬ ‫موضوعات گوناگون دارند‪.‬‬ ‫وی گفت ‪:‬خیلی از بازیگران ما به دالیل کم هنری و‬ ‫کم تخصصی دوست دارند خودشان را نشان بدهند برای‬ ‫همین هم رفتارها و حرف های غیر کارشناسانه می زنند‬ ‫در موضوعات و اتفاقاتی دخالت می کنند که واقعا هیچ‬ ‫تخصصی در ان ندارند و هم برای خودشان مشکل ایجاد‬ ‫می کنند و گاهی هم برای تیم برنامه سازی یک مجموعه‬ ‫دردسر درست می کنند‪.‬‬ ‫وی خاطر نشان کرد‪ :‬در برابر بازیگران کم هنری که به‬ ‫مدد همین زرد نیوز ها لقب سلبریتی گرفته اند و امر برانها‬ ‫مشتبه شده مدیران رسانه هم بی سواد و بی تخصص هستند‪.‬‬ ‫ولی باز هم به عنوان کسی که سال ها منتقد بودم و هستم‬ ‫اعالم می کنم که مدیران ما به ویژه در رسانه ملی مدیران‬ ‫سلبریتی پسندی هستند‪.‬کسی که این وسط غیب میشود ان‬ ‫فرد متخصص و کار بلد است‪.‬‬ ‫رضا درستگار منتقد سینما و تلویزیون در گفتگو با‬ ‫خبرنگار گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری برنا می گوید‪:‬‬ ‫علی القاعده تلویزیون این حق را برای خودش قائل است‬ ‫و این حق را دارد و به خودش حق می دهد و عبایی هم‬ ‫ندارد و هر روز هم این دایره را برای خودش تنگ و تنگ‬ ‫تر می کند‪ .‬به نظر می رسد که ان دارد محدودیت به‬ ‫وجود می اورد برای دیگران ولی واقعیت این است که‬ ‫برای خودش دارد محدودیت ایجاد می کند‪ .‬هر روز دارد‬ ‫یک عده ادم کار کشته و درست و حسابی را از دست می‬ ‫دهد‪ .‬دایره این حلقه را تنگ و تنگ تر می کنند وخیلی‬ ‫برخوردشان برخورد جناحی است‪ .‬االن با اقای اقایی یا‬ ‫اقای حیایی نه موافقتی دارم و نه همراهی دارم و نه اصال‬ ‫کاری دارم‪ .‬به طور کلی می گویم که تلویزیون قدرت‬ ‫حذفش زیاد است‪.‬‬ ‫وی معتقد است‪ :‬هر کدام از ادم ها یک زندگی‬ ‫شخصی داریم و یک زندگی حرفه ای‪ .‬درست که با‬ ‫هم یک وقت هایی تداخل دارد ولی نمی توانیم تا ابد‬ ‫خیلی شسته و رفته و شق و رق و اتوکشیده حرکت کنیم‪.‬‬ ‫مخصوصا هنرمندان که داعیه این را دارند که درد مردم را‬ ‫می دانند و بازگوکننده درد مردم هستند‪ .‬این کار و برخورد‬ ‫تلویزیون را قبول می کنید یا نه؟‬ ‫نکته ای که شما مطرح می کنید منطبق بر یک قاعده‬ ‫است یعنی تلویزیون نباید خودش یا مخاطبان را محروم‬ ‫کند یا در حوزه خصوصی افراد ورود پیداکند‪ .‬اینها مال‬ ‫یک جای تعریف شده و مشخص است‪ .‬یعنی یک اصول‬ ‫است و اصول خودش را دارد یعنی بی اصول نیست بلکه‬ ‫اصول خودش را دارد‪ .‬اینجا مثل یک جایی می ماند که‬ ‫به تصرف یک طرز فکر افتاده و کار خودش را می کند‬ ‫و اجازه نمی دهند دیگران در کارش دخالت کنند و هر‬ ‫کاری دلش می خواهد انجام می دهد‪.‬‬ ‫درستگار می گوید‪ :‬تلویزیون مثل قیف می ماند‬ ‫در واقع از سرش نیروی زیادی وارد شود ولی از ته ان‬ ‫خروجی ضعیفی بیرون می اید‪ .‬از همه مهمتر این است که‬ ‫یکسری نقدها که در رسانه ها و مطبوعات مطرح می شود‬ ‫اصلش این است که در واقع تلویزیون استفاده کند‪ ،‬یا به‬ ‫درد بخورد یا باالخره یک جایی به کارش بیاید راستش‬ ‫این است که انها اصال به نظر مطبوعات و رسانه ها اهمیتی‬ ‫نمی دهند و کار خودشان را می کنند و خیلی هم با‬ ‫شجاعت این کار را می کنند و نگران تبعات و اثرات ان‬ ‫هم نیستند و انچه به جایی نرسد فریاد است‪.‬‬ ‫این منتقد سینما و تلویزیون با اشاره به برخورد سلیقه‬ ‫ای مدیران رسانه ملی برای دعوت از مهمان یک برنامه‬ ‫تلویزیونی گفت‪ :‬برخورد سلیقه ای ان هم نازل و پیش پا‬ ‫افتاده ای که این دوستان دارند که چه کسی موافق است‬ ‫که من موافق باشم‪ .‬طبیعتا نه مسئولین تلویزیون فاصله خیلی‬ ‫زیادی با بدنه جامعه گذاشتند و با اهل فکر هم میانه خوبی‬ ‫ندارند و به طور مطلق از روشنفکرها بدشان می اید و‬ ‫دوست دارند مثل دولت های یکسویه نگر جامعه را تبدیل‬ ‫کنند به یک شکل یک قطبی مشخص و یک یونیفرم به‬ ‫تن جامعه کنند و با یک بشین و پاشو جامعه مرید و مطیع‬ ‫انها شود‪.‬این دستور کلی تلویزیون ایران است و ان تنوعی‬ ‫که باید در مسائل فرهنگی وجود داشته باشد و باعث تغییر‬ ‫افکار شود پرسش و پاسخ و نقد باشد به طور کلی به اینها‬ ‫اعتقاد ندارند اصال به طور کلی تلویزیون ایران به این‬ ‫چیزهایی که من و شما به عنوان روزنامه نگار ممکن است‬ ‫به اعتقاد داشته اینها اصال اعتقاد ندارند‪.‬‬ ‫فرهنگی وظیفه خودشان را درست انجام نمی دهند‪ .‬به‬ ‫عنوان مثال ما نمایشگاه های بسیار مهمی در خارج از‬ ‫کشور برگزار کردیم و یا در جشنواره های بین المللی‬ ‫متعددی شرکت کردیم‪ .‬جشنواره هایی که با حضور‬ ‫هنرمندان خوشنویس از همه کشورهای اسالمی برگزار‬ ‫می شد و تنها کشوری که هیچ وقت سفیر ان در این‬ ‫نمایشگاه ها شرکت نکرد‪ ،‬ایران بود‪ .‬ما همیشه تنها در‬ ‫این مراسم ها شرکت می کردیم‪ .‬حتی در نمایشگاه هایی‬ ‫که به صورت انفرادی در خارج از کشور برگزار‬ ‫می کنیم‪ ،‬اغلب برای احترام از مسئولین ایرانی در‬ ‫ان کشور نیز دعوت می کنیم که معموال حضور پیدا‬ ‫نمی کنند‪.‬‬ ‫این هنرمند خوشنویس خاطرنشان کرد‪ :‬انجمن‬ ‫خوشنویسان ایران با وجود قدمت ‪ ۷۰‬ساله ای که دارد‬ ‫و در تمام شرایط به عنوان یک تشکل مردم نهاد فعال‬ ‫بوده‪ ،‬دولت ها هنوز ان را اندازه یک مدرسه هم‬ ‫نمی بینند که برای ان بودجه در نظر بگیرند‪ .‬ممکن است‬ ‫کمک ها گاهی و به مناسبت هایی صورت بگیرد‪ ،‬اما‬ ‫اینگونه نیست که خیالمان راحت باشد اگر تشکیالتی‬ ‫کار فرهنگی می کند‪ ،‬امنیت شغلی هم دارد‪.‬‬ ‫شیرازی همچنین با اشاره به افزایش مشکالت‬ ‫هنرمندان در روزهای کرونایی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬این روزها‬ ‫بسیاری از هنرمندان با مشکالت اقتصادی مواجه شده اند‪.‬‬ ‫ان دسته از هنرمندانی که در شهرت هستند انچنان‬ ‫مشکلی ندارند؛ اما اگر یک پله پایین تر بیاییم و به بدنه‬ ‫نزدیک شویم‪ ،‬متاسفانه شرایط بسیار متفاوت می شود‪.‬‬ ‫دولت ابادی و رویای بازی در «شاه لیر»‬ ‫بازیگرخوش سیماییکهنویسندهبزرگیشد‬ ‫مدیر گروه تئاتر «اناهیتا» نمی توانست این جوانک را بپذیرد‪.‬‬ ‫اخر موعد ثبت نام گذشته بود اما جوان مشتاق مگر می توانست به‬ ‫این اسانی از این وسوسه بگذرد‪ .‬او به عشق تئاتر راهی تهران شده‬ ‫بود‪ .‬سماجت و صبوری کرد و یک سالی در تئاتر پارس کار کرد‬ ‫تا فرصتی به او داده شد و به گروه تئاتر «اناهیتا» راه یافت‪ .‬محمود‬ ‫دولت ابادی این گونه به عرصه تئاتر وارد شد‪.‬‬ ‫اما در ان سال ها چه کسی می توانست تصور کند این جوانک‬ ‫خوش سیما که با سماجت و صبوری راه خود را به صحنه گشوده‬ ‫است‪ ،‬روزگاری یکی از درخشان ترین چهره های ادبیات داستانی ما‬ ‫خواهد شد؛ اما این همه‪ ،‬هرگز اسان به دست نیامد و او برای فتح‬ ‫این قله ها راهی پر سنگالخ را طی کرد‪.‬‬ ‫امروز ـ دهم مرداد ماه ـ هشتادمین سالروز تولد محمود‬ ‫دولت ابادی است‪ .‬او خود درباره تولدش گفته است‪:‬‬ ‫«برادر بزرگم محمدرضا که مرا بزرگ کرده و زمان تولد من ‪۹‬‬ ‫ساله بوده‪ ،‬گفت تو در نیمه مرداد ‪ ١٣١٩‬متولد شده ای و من با پشت‬ ‫چاقو این تاریخ را پشت در خانه کندم‪ .‬ولی بعد که پدرم سجل‬ ‫می گیرد‪ ،‬تاریخ تولدم را می نویسند ده مرداد‪».‬‬ ‫سال های نخست زندگی اش با جنگ جهانی گره خورد؛ در‬ ‫تنگدستی‪ .‬از همان ابتدا دانست باید روی پای خود بایستد و زندگی‬ ‫فرش قرمزی برایش پهن نکرده‪ .‬پس خیلی زود دست به کار شد و‬ ‫همه جور کار سخت را ازمود؛ کار روی زمین‪ ،‬چوپانی‪ ،‬پادویی‬ ‫کفاشی‪ ،‬وردستی پدر و برادرها در کارگاه تخت گیوه‪‎‬کشی‪ ،‬شاگرد‬ ‫دوچرخه سازی‪ ،‬کار در یک کارخانه پنبه پاک‪‎‬کنی‪ ،‬سلمانی و ‪...‬‬ ‫او زندگی را در البه الی کتاب ها پیدا نکرد بلکه روزگار‪ ،‬تلخ و‬ ‫شیرین خود را به جسم و روح او چشانید تا پیش از اینکه وارد دنیای‬ ‫هنر شود‪ ،‬زندگی های گوناگون را ازموده باشد‪.‬‬ ‫ولی از همان اغاز با دقتی عجیب‪ ،‬مردم را‪ ،‬خلق و خوی شان‬ ‫را‪ ،‬شیوه صحبت کردن و رفتارشان را می دید و به خاطر می سپرد‪.‬‬ ‫خصلتی که بعدا در عالم بازیگری و پس از ان در جهان نویسندگی‬ ‫به کارش امد‪.‬‬ ‫درباره جایگاه او در ادبیات داستانی سخنان بسیار گفته شده ولی‬ ‫هنوز هستند کسانی که از وجه بازیگری او اگاهی ندارند‪ .‬ما در این‬ ‫گزارش که به انگیزه سالروز تولد نویسنده موی سپید کرده است‪،‬‬ ‫کمی به دنیای جوانی او سرک می کشیم و بخش هایی از زندگی‬ ‫محمود دولت ابادی بازیگر را روایت می کنیم‪.‬‬ ‫گفته شده پدربزرگش تعزیه خوان بوده و این نوه نیز در‬ ‫نوجوانی بچه خوان تعزیه بوده است‪ .‬کودکی که برخاسته از خطه‬ ‫شرق است‪ ،‬در نوجوانی و در مشهد با تئاتر اشنا می شود و همین‬ ‫عشق او را به تهران می کشاند‪.‬‬ ‫باخبر می شود گروه تئاتر «اناهیتا» به سرپرستی مهین و مصطفی‬ ‫اسکویی در حال جذب هنرجو است ولی او را به این گروه راه‬ ‫نمی دهند زیرا که زمان ثبت نام گذشته و او به تئاتر پارس در الله زار‬ ‫می رود‪ ،‬نه که فکر کنید از همان اول روی صحنه می رود‪ ،‬کارهای‬ ‫بسیاری از سر می گذراند‪ ،‬اعالم برنامه ها‪ ،‬کنترلچی‪ ،‬سوفلوری‪،‬‬ ‫خالصه همه جور کاری در تئاتر می کند تا سرانجام در دهه چهل‬ ‫وارد گروه تئاتر اناهیتا می شود و این اولین پله ورود او به دنیای هنر‬ ‫است‪.‬حضور او در تئاتر در دهه طالیی چهل اغاز می شود و تا اوایل‬ ‫دهه پنجاه ادامه پیدا می کند‪ .‬در این دوران بسیاری از جوانانی به‬ ‫تئاتر وارد می شوند که بعدها هر یک چهره ای ماندگار در این عرصه‬ ‫شدند؛ کسانی مانند بهرام بیضایی‪ ،‬اکبر رادی‪ ،‬غالمحسین ساعدی و‬ ‫‪ ...‬که دولت ابادی جوان در نمایشنامه های این نویسندگان هم نسل‬ ‫خود بازی می کند‪.‬‬ ‫او در این دوره در گروه «هنر ملی» به سرپرستی عباس جوانمرد‬ ‫هم عضو می شود‪.‬‬ ‫بازی در نمایش هایی همانند «شب های سفید» اثر داستایفسکی‪،‬‬ ‫«قرعه برای مرگ» اثر واهه کاچا‪« ،‬نگاهی از پل» نوشته ارتور میلر‪،‬‬ ‫«چوب به دست های ورزیل» اثر غالمحسین ساعدی‪« ،‬شهر طالیی»‬ ‫اثر عباس جوانمرد‪« ،‬قصه طلسم و حریر و ماهیگیر» به نویسندگی‬ ‫ت و عروسک ها» اثر بهرام بیضایی‪ ،‬سه گانه‬ ‫علی حاتمی‪« ،‬ضیاف ‬ ‫«مرگ در پاییز» نوشته اکبر رادی‪« ،‬تمام ارزوها»(تامارزوها) نوشته‬ ‫نصرت اهلل نویدی‪« ،‬چهره های سیمون ماشار» نوشته برشت‪ ،‬از جمله‬ ‫فعالیتهای او در تئاتر است‪.‬‬ ‫به دعوت مهین اسکویی در نمایش «در اعماق» نوشته ماکسیم‬ ‫گورکی بازی می کند و در میانه اجرای همین نمایش ماجرایی‬ ‫برای او رقم زده می شود؛ روزی دو نفر به محل کارش می ایند و‬ ‫برای پرسش و پاسخی دو ساعته او را با خود می برند‪ .‬دو ساعتی‬ ‫که البته دو سال طول می کشد و بازیگر مورد نظر ما در میانه همه‬ ‫تجربه اندوزی های زندگی اش‪ ،‬این بار پای به زندان می گذارد و در‬ ‫این همین فضا با چهره های بسیار زیادی اشنا می شود‪ .‬گاهی از دکتر‬ ‫علی شریعتی سیگار می گیرد و زمانی با ایت اهلل محمود طالقانی که‬ ‫او را چون پدری می داند‪ ،‬راز دل می گوید‪.‬‬ ‫و زندان ‪ ...‬در همین جاست که «کلیدر» را در ذهنش می نویسد‪.‬‬ ‫اما اشتباه نکنیم‪ .‬جرقه های نوشتن خیلی زودتر از این در‬ ‫ذهن این بازیگر روشن شده است‪ .‬گویی عالم بازیگری با همه‬ ‫جذابیت های فریبنده اش‪ ،‬ذهن ناارام او را ارضا نمی کرده و این‬ ‫چنین است که در تمام سال های بازیگری‪ ،‬دست به قلم هم بوده‬ ‫است ولی این نوشته ها‪ ،‬برخالف انتظار‪ ،‬نمایشنامه نبودند‪ ،‬بلکه‬ ‫داستان های کوتاهی بودند که انها را در مجله گروه تئاتر اناهیتا‬ ‫منتشر می کرد‪ .‬به جز این‪ ،‬گاهی هم نقدی بر اثار روی صحنه‬ ‫می نوشت‪.‬‬ ‫زندان‪ ،‬او را از صحنه دور می کند و در مقابل به نوشتن نزدیکتر‬ ‫می شود‪ .‬کاری که برایش لذتی رنج اور دارد‪.‬‬ ‫با اغاز موج نو سینما در نیمه دوم دهه ‪ ،۵۰‬داریوش مهرجویی‬ ‫هنرمند نوجوی سینمای ایران که نمی تواند فیلم هایش را با بازیگران‬ ‫سینمای ان دوره بسازد‪ ،‬راهی سالن های تئاتر می شود و جوان‬ ‫اول اثارش را از میان چهره های بنام تئاتر بر می گزیند‪ .‬محمود‬ ‫دولت ابادی هم یکی از انتخاب های او برای بازی در فیلم «گاو»‬ ‫است و با ایفای نقش کوتاهی در این فیلم‪ ،‬بازی در برابر دوربین‬ ‫سینما را هم تجربه می کند‪.‬‬ ‫در سال های اغازین انقالب او همچنان در اندیشه تئاتر است‬ ‫ولی این بار رویای او بازیگری نیست‪ ،‬بلکه دلمشغولی اش مسائل‬ ‫صنفی و تشکیالتی و البته تئاتر ملی است تا انجاکه به عنوان دبیر‬ ‫اولین سندیکای هنرمندان و کارکنان تئاتر وارد عمل می شود و‬ ‫جشنواره ای هم در الله زار برگزار می کند‪ .‬جشنواره ای که با حرکات‬ ‫زیبای سعدی افشار هنرمند مطرح سیاه باز اغاز به می شود و خاطره ای‬ ‫دلنشین برای این هنرمند دوست داشتنی رقم می زند‪ ،‬خاطره ای‬ ‫انچنان دلپذیر که سعدی افشار در اخرین ماه های زندگی اش‪،‬‬ ‫خواستار دیدار دولت ابادی شد تا بار دیگر ان خاطره را زنده کند‪.‬‬ ‫او که در سال های اول انقالب مدام درباره ضرورت تئاتر و تئاتر‬ ‫ملی مصاحبه و سخنرانی می کند‪ ،‬ارام ارام جادوی صحنه برایش‬ ‫کمرنگ می شود‪.‬‬ ‫حاال شاید دلش خلوتی می خواهد که همه ان تخیالت‪ ،‬همه‬ ‫ان تصاویر و خواب هایی را که در تمام این سال ها در زندان و بیرون‬ ‫از ان دیده و ان همه تجربه هایی را که زندگی به او بخشیده‪ ،‬روی‬ ‫کاغذ بیاورد و دست به کار خلقی تازه بشود‪ .‬این بار جادوی نوشتن‬ ‫او را با خود می برد؛ بردنی که هنوز هم ادامه دارد‪.‬‬ ‫فرزند فاطمه و عبدالرسول‪ ،‬در کنار اثار داستانی بی شمارش که‬ ‫«کلیدر»‪« ،‬جای خالی سلوچ»‪« ،‬روزگار سپری شده مردم سالخورده»‪،‬‬ ‫«ما نیز مردمی هستیم»‪« ،‬بنی ادم»‪«،‬سلوک»‪« ،‬ان مادیان سرخ یال»‬ ‫‪ « ،‬کلنل»‪« ،‬طریق بسمل شدن»‪« ،‬عقیل عقیل» و ‪ ...‬تنها بخشی از ان‬ ‫است‪ ،‬نمایشنامه هایی مانند «تنگنا»‪« ،‬گل اتشین»‪« ،‬ققنوس»‪« ،‬خانه‬ ‫اخر» اقتباس از «اتاق شماره ‪ »۶‬نوشته چخوف و البته نمایشنامه ای‬ ‫کوتاه به نام «درخت» را هم به نگارش در اورده است‪.‬‬ ‫اما تنها کسی که طعم تئاتر را چشیده باشد می داند که این‬ ‫خوشی‪ ،‬فراموش شدنی نیست؛ حتی اگر سال ها گذشته باشد و این‬ ‫چنین است که تا همین چند سال پیش در میانه دهه هفتم زندگی اش‬ ‫از اشتیاق برای نگارش نمایشنامه البته نه در ادامه نمایشنامه های‬ ‫قبلی اش بلکه نمایشنامه هایی با اقتباس از اثار کالسیک فارسی‬ ‫سخن گفته است‪ .‬وسوسه ای که سال ها همراه او بوده است و‬ ‫شگفت انگیزتر اینکه تا همین در همان زمان شوق تمرین و بازی در‬ ‫«شاه لیر» شکسپیر را داشت اما او نیز مانند دیگر هنرمند بزرگ تئاتر‪،‬‬ ‫حمید سمندریان‪ ،‬جایگاهی ویژه برای شکسپیر قایل است انچنانکه‬ ‫چند سال پیش در یکی از گفتگوهایش گفته است‪« :‬حتی چندی‬ ‫پیش دوست داشتم به سمت نمایش بروم و «شاه لیر» را تمرین و‬ ‫بازی کنم‪ .‬خیلی به اثار شکسپیر عالقه مندم‪ .‬در جوانی ارزو داشتم‬ ‫«هملت» را بازی کنم و بعد از ان دوست داشتم «شاه لیر» را بازی‬ ‫کنم‪ ،‬ولی جرات نکردم‪ .‬وقتی بعد از مدتی که کاری انجام نداده اید‪،‬‬ ‫می خواهید دوباره وارد کار شوید‪ ،‬این رفتنِ دوباره به طرف ان کار‬ ‫جسارت زیادی می خواهد‪».‬‬ ‫هرچند زمانه به پسرک روستای دولت اباد سخت گرفت ولی او‬ ‫که امروز هشتادمین سال زندگی خود را اغاز می کند‪ ،‬کوله بارش‪،‬‬ ‫سرشار است‪.‬‬ صفحه 3 ‫‪4‬‬ ‫شنبه ‪ 11 -‬مرداد ‪ 1399‬شماره ‪1138‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫اعالمنرخحقالوکالهبانکپارسیاندرسال‪1399‬‬ ‫در راستای اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا و با توجه به سقف تعیین شده توسط بانک مرکزی ج‪.‬ا‪.‬ا‪ ،.‬نرخ حق الوکاله بانک پارسیان به میزان ‪ 3‬درصد‬ ‫در سال ‪ 1399‬تعیین شد‪.‬‬ ‫حق الوکاله مبلغی است که بانک ها می توانند در قبال به کارگیری منابع سپرده شده از سوی سپرده گذاران از انان دریافت کنند که شامل هزینه های به‬ ‫کارگیری سپرده های سرمایه گذاری مدت دار مشتریان در امور اعطای تسهیالت و سرمایه گذاری های اقتصادی بانک می باشد‬ ‫پیامتبریکمدیرعامل‬ ‫بانکرفاهکارگرانبهمناسبت‬ ‫فرارسیدنعیدسعیدقربان‬ ‫پیام تبریک‬ ‫اسماعیل للـه گانی مدیرعامل بانک‬ ‫رفاه کارگران‪ ،‬در پیامی فرا رسیدن عید‬ ‫سعید قربان را تبریک گفت‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی‬ ‫بانک رفاه کارگران‪ ،‬متن‬ ‫پیام به این شرح است‪:‬‬ ‫بسمه تعالی‬ ‫هموطنان معزز و گرانقدر‬ ‫سالم علیکم‬ ‫فرا رسیدن دهم ذی الحجه عید‬ ‫سعید قربان‪ ،‬زیباترین تجلی عبودیت‬ ‫و بندگی و فصل قرب الهی را محضر‬ ‫تمامی شما عزیزان خداجو تبریک و‬ ‫تهنیت عرض می نمایم‪.‬‬ ‫عیداالضحی جلوه گاه تسلیم‪،‬‬ ‫سرسپردگی‪ ،‬عشق و عالقه مخلوق‬ ‫به معبود جل جالله است که با ایثار‬ ‫عزیزترین و گرانبهاترین دارایی و‬ ‫مکنت خود در پیشگاه قادر متعال‪،‬‬ ‫ترجمان نوینی از بندگی و خضوع در‬ ‫پهنه گیتی خلق شد‪.‬‬ ‫متاسفانه در سالی که شیوع‬ ‫ویروسی منحوس و شوم کره خاکی‬ ‫را فرا گرفته همه ملل مسلمان به ویژه‬ ‫هموطنان خداجو و عاشقان حرم‬ ‫مقدسش را از طواف کعبه محروم‬ ‫ساخته‪ ،‬به درگاه ایزد متعال دست‬ ‫به دعا می بریم و خالصانه و صادقانه‬ ‫شر‬ ‫استعانت طلبیده تا عالم هستی را از ّ‬ ‫این بیماری پاک سازد‪ ،‬تا ان شاءاهلل با‬ ‫حضور در حرمش‪ ،‬عید قربان را جشن‬ ‫گیریم‪.‬‬ ‫بار دیگر ضمن تبریک و تهنیت‬ ‫مجدد این عید عزیز و بزرگ‪ ،‬از درگاه‬ ‫خداوند سبحان اعتال و پیشگامی میهن‬ ‫سرافراز اسالمی و صحت‪ ،‬سالمت و‬ ‫بهروزی شما ملّت شریف و فهیم را‬ ‫مسالت دارم‪.‬‬ ‫اسماعیل للـه گانی‬ ‫واریز انی وجه نقد به حساب‬ ‫بانکیبدونحضوردرشعبه‬ ‫گزارش‬ ‫اگر وجه نقد در دست دارید و‬ ‫نمی توانید برای واریز ان به حساب‬ ‫بانکی به شعبه مراجعه کنید یا به‬ ‫جهت رعایت پروتکل های بهداشتی‬ ‫و کمک به قطع زنجیره انتقال‬ ‫ویروس کرونا تمایلی به حضور در‬ ‫بانک ندارید‪ ،‬می توانید این کار را‬ ‫به صورت انی و با کمک دستگاه‬ ‫های خودگردان بانک ملی ایران‬ ‫انجام دهید‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک‬ ‫ملی ایران‪ ،‬با شیوع ویروس کرونا‬ ‫اکنون دریافت و پرداخت وجه نقد‬ ‫در شعب بانک به صورت بسیار‬ ‫محدود انجام می شود و بانک ملی‬ ‫ایران برای رفع مشکل وجه نقد‬ ‫مشتریان استفاده از دستگاه های‬ ‫«خودگردان» را در نظر گرفته است‬ ‫تا مشتریان به جای حضور در شعبه‬ ‫به عنوان محلی که احتمال ابتال به‬ ‫ویروس کرونا در ان باالست‪ ،‬از‬ ‫دستگاه خودگردان برای واریز و حتی‬ ‫دریافت وجه خود استفاده کنند‪.‬‬ ‫این دستگاه ها عالوه بر اینکه‬ ‫بسیاری از خدمات بانکی و خدمات‬ ‫معمول خودپردازها را انجام می‬ ‫دهند‪ ،‬در هر تراکنش حداکثر ‪150‬‬ ‫برگه اسکناس یا چک مسافرتی را‬ ‫دریافت کرده و در همان لحظه به‬ ‫حساب مورد نظر واریز می کنند‪.‬‬ ‫خودگردان ‪ 24‬ساعته فعال است‬ ‫و بسیاری از مشتریان را از مراجعه به‬ ‫شعبه بی نیاز می کند‪.‬‬ ‫این دستگاه نیازی به پول گذاری‬ ‫ندارد‪ .‬اسکناس دریافتی از مشتری را‬ ‫در خود ذخیره می کند و به مشتری‬ ‫بعدی که به اسکناس نیاز دارد‪،‬‬ ‫تحویل می دهد‪.‬‬ ‫احراز هویت انالین در سامانه سجام از طریق‬ ‫اپلیکیشنهمراهبانک«مهریران»‬ ‫گزارش‬ ‫بانک قرض الحسنه مهر ایران در راستای‬ ‫برنامه هایوزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر‬ ‫توسعه بانکداری دیجیتال و تحقق بانکداری‬ ‫هوشمند در کشور و برنامه های ستاد توسعه‬ ‫فناوری های اقتصاد دیجیتال و هوشمندسازی‬ ‫معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری‪،‬‬ ‫در سال های گذشته و به ویژه سال قبل‬ ‫زیرساخت های سخت افزاری و نرم افزاری‬ ‫خود در حوزه بانکداری هوشمند را با سرعت‬ ‫توسعه داده است‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک قرض‬ ‫الحسنه مهر ایران‪ ،‬در ‪ 2‬سال گذشته برنامه‬ ‫های گسترده ای در این راستا توسط بانک‬ ‫مهر ایران صورت گرفته که بسیاری از انها‬ ‫برای اولین بار در کشور توسط این بانک‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫حذف کاغذ از فرایند عملیات اجرایی‬ ‫شعب بانک‪ ،‬دیجیتال نمودن فرم ها و به‬ ‫طبع ان راه اندازی بایگانی دیجیتال‪ ،‬توسعه‬ ‫زیرساخت های الزم برای احراز هویت قطعی‬ ‫مشتریان و باال بردن ضریب اطمینان عملکرد‬ ‫در این حوزه‪ ،‬راه اندازی سامانه های غیر‬ ‫حضوری مانند‪ :‬افتتاح حساب و درخواست‬ ‫تسهیالت به صورت انالین‪ ،‬سرویس حتساب‬ ‫معدل حساب مشتریان و ‪ ،...‬اتصال به سامانه‬ ‫های احراز هویت مانند‪ :‬سامانه ثبت احوال‬ ‫کشور و همچنین پکیج کردن تمامی این‬ ‫سرویس ها در قالب سامانه جامع مدیریت‬ ‫یکپارچه «میعاد»همگی از مهمترین اقدامات‬ ‫بانک مهر ایران در حوزه بانکداری هوشمند‬ ‫است‪.‬‬ ‫یکی از مهمترین زیرساخت هایی‬ ‫که بانک برای تحقق و اجرای ان بیش‬ ‫از یکسال تالش می کند‪ ،‬موضوع «احراز‬ ‫هویت» به صورت انالین و غیر حضوری‬ ‫است که خوشبختانه این امکان برای اولین‬ ‫بار به صورت جامع و کامل در بانک قرض‬ ‫الحسنه مهرایران در بستر وب و همراه بانک‬ ‫مهریرانمحیا شده است‪.‬‬ ‫در این راستا و برای کمک به سازمان ها‬ ‫و نهادهای گوناگون‪ ،‬این امادگی و توانایی‬ ‫به منظور احراز هویت هموطنان به صورت‬ ‫کامال انالین در بانک مهر ایران وجود دارد‬ ‫و در اولین مرحله باتوجه به اهمیت موضوع‬ ‫احراز هویت متقاضیان دریافت کد بورسی‬ ‫«سجام» با همکاری شرکت سپرده گذاری‬ ‫مرکزی اوراق بهادارمحقق شده است‪.‬‬ ‫با توجه به افزایش تعداد متقاضیان‬ ‫دریافت کد بورسی و سهامداری طیماه های‬ ‫اخیر و مشکالت مربوط به مراجعه حضوری‬ ‫این متقاضیان در دوران کرونا به دفاتر‬ ‫کارگزاری و پیشخوان دولت‪ ،‬این احساس‬ ‫نیاز برای راه اندازی سامانه احراز هویت غیر‬ ‫حضوری در شرکت سپرده گذاری مرکزی‬ ‫اوراق بهادار پدید امد تا مکانیزمی برای‬ ‫کاهش مراجعات حضوری طراحی شود‪.‬‬ ‫بانک مهرایران نیز در راستای مسئولیت‬ ‫های اجتماعی خود‪ ،‬در این حوزه همکاری‬ ‫کرد؛ برای این منظور‪،‬هموطنان می توانند‬ ‫با مراجعه به سایت بانک قرض الحسنه‬ ‫مهرایران به نشانی ‪ www.qmb.ir‬نسبت‬ ‫به نصب و راه اندازی اپلیکیشن همراهبانک‬ ‫«مهریران»اقدام کنند‪ .‬همچنین دسترسی به‬ ‫این فرایند در بخش احراز هویت الکترونیک‬ ‫سایت سجام به ادرس ‪https://se� :‬‬ ‫‪jam.qmb.ir/sejam‬نیز امکان پذیر‬ ‫است‪.‬‬ ‫از این طریق احراز هویت در کمتر از ‪۱۰‬‬ ‫دقیقه انجام می شود‪ .‬البته از انجا که اپراتور‬ ‫چک کننده نهایی به صورت افالین است‪،‬‬ ‫کمی زمان برای تایید نهایی از سوی این‬ ‫اپراتور صرف می شود‪.‬‬ ‫طی کردن این فرایند چند دقیقه ای باعث‬ ‫می شود دیگر نیازی به مراجعات حضوری‬ ‫نباشد این در حالی است که فراگیری بیماری‬ ‫کرونا هنوز تمام نشده است‪.‬‬ ‫ریسک های بزرگ بیمه نامه های‬ ‫بزرگ می خواهند‬ ‫در حاشیه انتقادهای غیرتخصصی به مباحث فنی صنعت بیمه؛‬ ‫واحد “مدیریت ریسک و بیمه”‬ ‫سا ل هاست که بر پیشانی تمامی صنایع‬ ‫پرریسک دنیا به چشم می خورد که‬ ‫کشور ما هم از این امر مستثنی نیست‪.‬‬ ‫با وجود استقرار این واحد‬ ‫تخصصی‪ ،‬باز هم حواشی بسیاری در‬ ‫هنگام وقوع حوادث و فرایند پرداخت‬ ‫خسارت‪ ،‬اتفاق می افتد که مواردی‬ ‫نظیر ارزیابی نادرست‪ ،‬کم بیمه گی‪،‬‬ ‫بی توجهی به تناسب نرخ و شرایط و‬ ‫همچنین اگاهی اندک از مفاد بیمه نامه‬ ‫از دالیل اصلی ان است‪.‬‬ ‫کارشناسان بر این باورند که‬ ‫بهر ه گیری از تکنیک های نوین‬ ‫مدیریت ریسک و محاسبه پتانسیل‬ ‫احتمالی خسارت باید زیربنای محاسبه‬ ‫نرخ و شرایط قرار بگیرد‪ ،‬حال انکه‬ ‫در بسیاری از موارد متاسفانه ‪-‬شاید‬ ‫به دلیل کم اگاهی‪ -‬با موضوع مهمی‬ ‫مثل بیمه‪ ،‬مانند مواد اولیه مصرفی رفتار‬ ‫می شود و در این رهگذر «انتخاب‬ ‫هوشمندانه» جای خود را به «برگزاری‬ ‫مناقصه» می دهد‪.‬‬ ‫در سا ل های اخیر بسیاری از‬ ‫مسئوالن ارشد دولتی با انتقاد از‬ ‫زیرمجموعه های تحت مدیریت خود‬ ‫از انان خواسته اند برای بهر ه مندی از‬ ‫ظرفیت های صنعت بیمه به را ه اندازی‬ ‫واحدهای تخصصی “ریسک و بیمه”‬ ‫اقدام کنند و در این سوی میدان هم‬ ‫شرکت های بیمه ای به اموزش ارزیابان‬ ‫و اکچوئرهایی پرداختند که به لحاظ‬ ‫فنی بتوانند نیازهای صنایع پیچیده را‬ ‫برطرف کنند‪.‬‬ ‫تعریف ریسک های فاجعه بار‪ ،‬یکی‬ ‫از صدها تعاریفی است که برای فعاالن‬ ‫صنعت بیمه اشناست‪ ،‬اما صنایع دیگر‬ ‫تسلط چندانی بر این مفهوم ندارند و به‬ ‫همین خاطر است که در هنگام سررسید‬ ‫تاریخ بیمه‪ ،‬با وارد کردن دلیل صرفه‬ ‫و صالح سازمانی و تهیه بیمه نامه های‬ ‫ناقص و یا کم پوشش‪ ،‬در هنگام وقوع‬ ‫حادثه به جای پذیرش کم کاری و‬ ‫سهل انگاری خود‪ ،‬انگشت اتهام را به‬ ‫سوی صنعت بیمه نشانه می روند‪.‬‬ ‫نکته مهم دیگری که معموال از‬ ‫سمت صنایع پرخطر نادیده گرفته‬ ‫می شود‪ ،‬استقرار واحدهای کنترل‬ ‫ریسک است که حاشیه امنیت را باال‬ ‫برده و با همین روش میزان حق بیمه‬ ‫را به شکل محسوسی کاهش می دهد‪.‬‬ ‫به همین خاطر اکچوئرهای حرفه ای‬ ‫در هنگام بازدید از تاسیسات بزرگ‪،‬‬ ‫تمامی عوامل کاهنده و همچنین‬ ‫تشدیدکننده خطر را در نظر می گیرند‬ ‫و بر همین اساس نرخ و شرایط را‬ ‫اعالم می کنند‪ .‬این در حالی است که‬ ‫اگر تاسیسات و کارخانجات بزرگ به‬ ‫خصوص در حوز ه های پاالیشگاهی‪،‬‬ ‫ساحلی و فراساحلی نسبت به را ه اندازی‬ ‫واحد ارزیابی و کنترل ریسک خود با‬ ‫رعایت هم جوانب و حساسیت ها اقدام‬ ‫کنند‪ ،‬تغییر محسوسی را در میزان حق‬ ‫بیمه پرداختی شاهد خواهند بود‪.‬‬ ‫شکی نیست که تکنولوژی های‬ ‫پیچیده برخی از صنایع نفتی و‬ ‫پاالیشگاهی و تاسیسات مشابه باید‬ ‫بیمه نامه های انحصاری و منحصر به‬ ‫فردی داشته باشند و نمی توان برای‬ ‫محاسبه حق بیمه انها از یک فرمول‬ ‫ثابت پیروی کرد‪ ،‬چرا که ضریب‬ ‫ریسک این مجموعه ها با نوسانات‬ ‫داخلی و خارجی بسیاری روبرو است‬ ‫و به همین نسبت‪ ،‬حق بیمه نیز متفاوت‬ ‫خواهد بود‪.‬‬ ‫رابطه حرفه ای بین بیمه گر و‬ ‫بیمه گذار در فضایی تخصصی و‬ ‫دانش محور و مبتنی بر اصولی مانند حد‬ ‫باالی حسن نیت و قاعده نسبی شکل‬ ‫می گیرد و اگر طرفین به پیچیدگی های‬ ‫حرفه طرف مقابل‪ ،‬احاطه کافی داشته‬ ‫باشند‪ ،‬قراردادهای بیمه ای با کمترین‬ ‫میزان تنش و باالترین سطح بهر ه وری‬ ‫و ایفای کامل تعهدات به نقطه پایان‬ ‫خواهد رسید‪.‬‬ ‫رضایتمندی بیمه گذاران از مهمترین‬ ‫اهداف بیمه گران است‪ ،‬اما این امر‬ ‫به این معنا نیست که خسارات خارج‬ ‫از تعهدات و پوشش های بیمه نامه‬ ‫هم از سوی صنعت بیمه جبران شود‪.‬‬ ‫بنابراین عاقالنه ترین رفتار سازمانی‪،‬‬ ‫مطالعه دقیق در حوزه بیمه و اگاهی‬ ‫از تمامی ریز ه کاری های بیمه نامه ها‬ ‫پیش از انعقاد قرارداد است و می تواند‬ ‫به نارضایتی هایی پایان دهد که این‬ ‫موضوع ریشه در ضعف صنعت‬ ‫بیمه ندارد و به عدم اشراف کامل‬ ‫بیمه گذاران برمی گردد‪.‬‬ ‫نهاد ناظر صنعت بیمه در سا ل های‬ ‫اخیر با استفاده از ابزارهای گوناگون‬ ‫نظارتی‪ ،‬اتکایی و نظایر ان تالش کرده‬ ‫که حجم بیمه نامه های ناقص‪ ،‬مخدوش‬ ‫و غیرفنی را در حوزه ریسک های‬ ‫بزرگ به حداقل برساند و در همین‬ ‫راستا هوشیاری مدیران تاسیسات‬ ‫پرخطر و دارای ریسک های فاجعه بار‬ ‫یک ضرورت اشکار به شمار می رود‪.‬‬ ‫معاون بانکی وزیر اقتصاد اعالم کرد‪:‬‬ ‫الزام راه اندازی خدمات مشاوره ای‬ ‫در بانک های تخصصی‪ -‬توسعه ای‬ ‫معمارنژاد با تاکید بر اینکه مقررات بانک های تخصصی‬ ‫باید از مقررات بانک های تجاری متفاوت باشد‪ ،‬گفت‪ :‬یکی‬ ‫از مهمترین الزامات بانک های تخصصی و توسعه ای‪ ،‬راه‬ ‫اندازی خدمات مشاوره ای هم برای انبوه سازان و هم برای‬ ‫مشتریان است‪.‬‬ ‫عباس معمارنژاد در مراسم معارفه محمود شایان‬ ‫مدیرعامل جدید بانک مسکن ضمن گرامیداشت یاد مرحوم‬ ‫رحیمی انارکی گفت‪ :‬بانک مسکن با سابقه بیش از ‪ 80‬سال‬ ‫در حوزه تخصصی مسکن به عنوان یک بانک توسعه ای‬ ‫فعالیت می کند و قطعا باید تمام تمرکز این بانک در حوزه‬ ‫مسکن و تامین زنجیره های این صنعت باشد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬البته الزامات مربوط به تخصصی و توسعه ای‬ ‫بودن باید رعایت شود و اصوال مقررات بانک های توسعه ای‬ ‫باید با مقررات بانک های تجاری متفاوت باشد‪.‬‬ ‫معاون امور بانکی‪ ،‬بیمه ای و شرکت های دولتی وزیر‬ ‫امور اقتصادی و دارایی ‪ ،‬ادامه داد‪ :‬یکی از مهمترین الزامات‬ ‫بانک های تخصصی و توسعه ای‪ ،‬راه اندازی خدمات‬ ‫مشاوره ای هم برای انبوه سازان و هم برای مشتریان است‪.‬‬ ‫ضمن اینکه بانکداری تخصصی و توسعه ای شعبه محور‬ ‫نیست ‪.‬‬ ‫معمارنژاد گفت‪ :‬در مجمع دو سال پیش بانک مسکن‬ ‫مصوب شد بانک مسکن در حوزه زنجیره تامین بخش مسکن‬ ‫و تجهیزات ساختمانی باید کمک نماید‪.‬‬ ‫معاون وزیر اقتصاد افزود‪ :‬نکته بعدی بحث بانکداری‬ ‫دیجیتال است و توسعه این بخش تکلیف مجمع بر دوش‬ ‫هیات مدیره بانک است‪ .‬ما امروز بحث جدیدی هم تحت‬ ‫عنوان شمولیت مالی در وزارت اقتصاد مطرح کردیم به این‬ ‫معنا که خدمات بانکی باید در اقصی نقاط کشور ارائه شود‬ ‫و الزام ان بحث بانکداری دیجیتال است‪.‬‬ ‫این مقام مسئول در وزارت اقتصاد و دارایی گفت‪:‬‬ ‫وزارت راه و شهرسازی پروژه هایی دارد که دولت و بخش‬ ‫خصوصی امکان تامین مالی ان را ندارند‪ ،‬بنابراین در اینجا‬ ‫باید از ابزارهای بازار سرمایه برای تامین مالی استفاده شود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه متاسفانه بانک مرکزی از صدور‬ ‫مجوز صندوق های زمین و ساختمان برای بانک مسکن‬ ‫امتناع می کند و این موضوع باید در شورای پول و اعتبار‬ ‫مطرح شود گفت‪ :‬نکته بعد‪ ،‬بحث حاکمیت شرکتی است‬ ‫که خوشبختانه در بانک مسکن بحث ریاست هیات مدیره‬ ‫از مدیرعامل جدا شده است و بحث حاکمیت شرکتی باید‬ ‫پیگیری شود‪.‬‬ صفحه 4 ‫فرماندار عنوان کرد‪:‬‬ ‫وسعت حریق " َگ َور و گاچال" کوهدشت ‪ 15‬تا ‪ 20‬هکتار است‬ ‫لرستانفرماندارکوهدشتگفت‪:‬حریقبه‪۱۵‬تا‪۲۰‬هکتارازمنطقه َگ َوروگاچالشهرستانخسارتواردکرد‪.‬ماشااهللنعمتیدرگفت وگوباایسنااظهارکرد‪:‬دراتش سوزی هایجنگل هاومراتعکهناگهانیرخمی دهند‪،‬خیلیچیزهاغیرقابل پیش بینیاست‪.‬ویبیان‬ ‫بالعبوروکوهستانیبودنمنطقهوگرمایبیشازحد‪،‬کاراطفاءراسخت ترکردهبود‪.‬نعمتیبابیاناینکهخاموشکردناتشدرگرمایبیشازحدکاریمشکلوطاقت فرساست‪،‬ازبرخیاظهارنظرهادرفضایمجازیانتقادکردو‬ ‫کرد‪:‬شعله هایاتشگسترده‪،‬صع ‬ ‫گفت‪۴۸:‬ساعتاستبههمراهتمامینیروهایادارات‪،‬مردم‪،‬بسیجو‪...‬شبانه روزیدرمنطقهحضورداریم‪.‬فرماندارکوهدشتباتاکیدبراینکهاوردنهلیکوپترکاربرایایناتش سوزیکاراسانینبودهوبسیارسختبود‪،‬افزود‪:‬بالگرددرعملیاتهلی بردبانقصفنی‬ ‫مواجهشدوحتیمجبوربهفروداضطراریشد‪.‬فرماندارکوهدشتبابیاناینکهبرایخاموشکردناتشتمامتوانوظرفیتشهرستانوحتیاستانبکارگرفتهشد‪،‬اضافهکرد‪:‬کندهدرختانووزشبادشدیدکاراطفایحریقرابرایماسختکردامانبایدمنکرزحمات‬ ‫همهافرادباشیم‪.‬نعمتیازحضورنیروهادرمنطقهموردحریقوپایشانخبردادوخاطرنشانکرد‪:‬نیروهااکیپ بندیشدهومشغولپایشمنطقههستندکهزحماتانهاقابلتقدیروستایشاست‪.‬ویبابیاناینکهبهگفتهمسئولینمنابعطبیعیبین‪۱۵‬تا‪۲۰‬هکتارازاینمنطقه‬ ‫دچارحریقشد‪،‬درخصوصدستگیریبرخیافراددررابطهبااتش سوزیگفت‪:‬اینکهافراددستگیرشدهمقصرهستندیانهموضوعدرحالبررسیاستومرجعرسیدگیبایدصحتموضوعراتائیدواعالمکند‪.‬‬ ‫هفته ایپرتالطمدرخراسان‬ ‫شمالی‪/‬ازاعتراضکشاورزانتا‬ ‫تاختکرونا‬ ‫گزارش‬ ‫گروه استان ها‪ ،‬خراسان شمالی‬ ‫در هفته گذشته شاهد اخبار ریز و‬ ‫درشتی بود که هر کدام در جای خود‬ ‫می توانست اغازی باشد تا مسئوالن‬ ‫به برخی از کم کاری های خود اگاه‬ ‫شوند‪ .‬از سوی دیگر گروه های سودجو‬ ‫و شبهه ساز سعی داشتند با وارونه جلوه‬ ‫دادن برخی اتفاقات فضا را برای سو‬ ‫استفاده کردن اماده کنند‪.‬‬ ‫در این گزارش به مهم ترین اخبار و‬ ‫حوادث پیش امده در خراسان شمالی‬ ‫طی هفته گذشته اشاره می کنیم‪.‬‬ ‫شاید پرشورترین رویداد را بتوان‬ ‫برگزاری دعای عرفه در بسیاری از‬ ‫نقاط استان با رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشتی دانست‪ .‬مراسمی که توانست‬ ‫پس از مدت ها بار دیگر فرصتی را‬ ‫فراهم اورد تا مردم با خدای خود راز و‬ ‫نیازی داشته باشند و قلبشان را به سوی‬ ‫ارامش سوق دهند‪.‬‬ ‫عرفه پایان دلتنگی از روضه ‪ /‬راز و‬ ‫نیاز با طعم کرونا در بجنورد‬ ‫از دیگر اتفاقات این چند روز‬ ‫می توان به تصمیم معاون سیاسی‪،‬‬ ‫اجتماعی و امنیتی استانداری خراسان‬ ‫شمالی در خصوص تعطیلی میادین‬ ‫عرضه دام در استانه عید قربان اشاره‬ ‫کرد‪ .‬تصمیمی که با انتقاد شهروندان‬ ‫رو به رو شد و از همان ابتدا خبرگزاری‬ ‫مهر برای رفع این مسئله از طریق اطالع‬ ‫رسانی منصفانه به مسئوالن وارد میدان‬ ‫شد‪.‬‬ ‫میادین عرضه دام خراسان شمالی‬ ‫بازگشایی شد‬ ‫در نهایت صبح روز گذشته این‬ ‫مسئول دستور بازگشایی میادین عرضه‬ ‫دام را صادر کرد تا دامداران از یک‬ ‫ضرر شدید حفظ شوند‪.‬‬ ‫میادین عرضه دام خراسان شمالی‬ ‫بازگشایی شد‬ ‫افزایش بی سابقه تعداد مبتالیان به‬ ‫کرونا در استان دیگر خبری بود که به‬ ‫شدت مردم را دل نگران کرد‪ .‬با اعالم‬ ‫مسئوالن‪ ،‬خراسان شمالی در وضعیت‬ ‫قرمز شیوع کرونا است‪ .‬در حالی که‬ ‫در فروردین و اردیبهشت ماه حداکثر‬ ‫تعداد فوتی ها در یک روز به ‪ ۲‬یا ‪ ۳‬نفر‬ ‫می رسید‪ ،‬اما اکنون تعداد فوتی ها در‬ ‫استان حتی ‪ ۲‬رقمی نیز شده است‪.‬‬ ‫سرپرست دانشگاه علوم پزشکی‬ ‫همچنین نسبت به عدم استفاده از‬ ‫ماسک در خراسان شمالی هشدار جدی‬ ‫داد‪.‬افزایش میانگین موارد مرگ ومیر‬ ‫ناشی از کرونا در خراسان شمالی‬ ‫در همین راستا معاون وزیر‬ ‫بهداشت برای بررسی شرایط خراسان‬ ‫شمالی و اتخاذ تصمیم های جدید به‬ ‫استان سفر کرد و در جلسه ستاد مبارزه‬ ‫با کرونا خراسان شمالی حضور یافت‪.‬‬ ‫ایرج حریرچی به ارائه اماری از‬ ‫کل کشور نیز پرداخت و احتمال دست‬ ‫یافتن به واکسن طی یک سال اینده را‬ ‫ضعیف توصیف کرد‪.‬‬ ‫یک پنجم فوتی های کشور مربوط‬ ‫به کرونا است ‪ /‬عرضه واکسن انفلوانزا‬ ‫اما در هفته گذشته پای خراسان‬ ‫شمالی به شبکه های ضد انقالب نیز باز‬ ‫شد‪ .‬مسیح علینژاد که پرچم دار قبح‬ ‫زدایی و گسترش بی حیایی در جامعه‬ ‫را بر دست دارد با انتشار فیلمی در‬ ‫صفحات مجازی خود مدعی شد که‬ ‫پلیس خراسان شمالی با یک بچه به‬ ‫دلیل بی حجابی برخورد کرده است که‬ ‫پیگیری های خبرگزاری مهر نشان داد‬ ‫این سخنان حقیقت ندارد‪.‬‬ ‫حنای بی رنگ مسیح برای‬ ‫بجنوردی ها‪/‬داستان تکراری فیلم های‬ ‫تقطیع شده‬ ‫از سوی دیگر در فضای مجازی‬ ‫استان نه تنها با این فرد وابسته به‬ ‫سرویس های بیگانه همراهی نشد‪ ،‬بلکه‬ ‫با هشتگ هایی مانند «پلیس باغیرت»‬ ‫از رفتار نیروی انتظامی خراسان شمالی‬ ‫تقدیر شد‪.‬‬ ‫حنای بی رنگ مسیح برای‬ ‫بجنوردی ها ‪ /‬داستان تکراری فیلم های‬ ‫تقطیع شده‬ ‫ناراحتی و اعالم اعتراض‬ ‫کلزاکاران خراسان شمالی از بی‬ ‫تدبیری های مسئوالن دیگر موضوعی‬ ‫بود که خبرگزاری مهر ان را بررسی‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫کشاورزان کلزاکار استان به دلیل‬ ‫عدم برداشت به موقع محصولشان که‬ ‫نتیجه بی تدبیری برخی مسئوالن بود‪ ،‬با‬ ‫ضرر فراوانی مواجه شدند‪.‬‬ ‫تحکیم وحدت و برادری میان‬ ‫مسلمانان؛اساسی ترین‬ ‫رسالت ائمه جمعه‬ ‫نماینده ولی فقیه در امور اهل سنت استان فارس‬ ‫گزارش‬ ‫‪5‬‬ ‫شنبه ‪ 11 -‬مرداد ‪ 1399‬شماره ‪1138‬‬ ‫ایران زمین‬ ‫تحقق ‪ 97‬درصدی اهداف شرکت‬ ‫پاالیش گاز ایالم در سال ‪98‬‬ ‫محمدکریم ویسی روزنامه نگار‪-‬‬ ‫مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم از تحقق‬ ‫‪ 97‬درصدی اهداف این پاالیشگاه در سال‬ ‫گذشته خبر داد و گفت‪ :‬در حوزه پایداری‬ ‫و ارتقای تولید و فروش محصوالت در سال‬ ‫گذشته‪ ،‬شرکت پاالیش گاز ایالم عملکرد‬ ‫موفقی داشته است‪.‬‬ ‫دکتر “روح اهلل نوریان” مدیرعامل‬ ‫شرکت پاالیش گاز ایالم افزود‪ :‬این‬ ‫عملکرد در مقایسه با سال ‪ ،97‬با رشد ‪7‬‬ ‫درصدی در گاز ترش بعنوان خوراک‬ ‫ورودی‪ ،‬ضمن حفظ پایداری تولید و‬ ‫کاهش توقفات‪ ،‬گاز شیرین تزریقی به خط‬ ‫سراسری‪ 10‬درصد‪ ،‬میعانات گازی یک‬ ‫درصد و تولید گوگرد نیز ‪ 7‬درصد افزایش‬ ‫داشته است‪.‬‬ ‫وی در ادامه‪ ،‬افزود‪ :‬در حوزه فروش‬ ‫محصوالت تولیدی نیز‪ ،‬میعانات گازی ‪5‬‬ ‫درصد و گوگرد دانه بندی شده (پاستیلی)‬ ‫‪ 20‬درصد افزایش داشته و حتی با توجه به‬ ‫اعالم نیاز برق منطقه ای غرب و عقد قرارداد‬ ‫با مدیریت شبکه برق‪ ،‬ضمن استفاده از‬ ‫ظرفیت مازاد نیروگاه این شرکت‪ ،‬فروش‬ ‫برق نیز ‪ ۷۵‬درصد رشد داشته است‪.‬‬ ‫نوریان ضمن اشاره به تحقق اهداف‬ ‫عملیاتی و تعهدات تولید این شرکت در‬ ‫سال گذشته‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬خوشبختانه‬ ‫تولید گوگرد باالتر از تعهد تولید بوده و‬ ‫تعهدات شرکت در بخش تولید گاز شیرین‬ ‫و دیگر محصوالت نیز‪ ،‬حدود ‪ 97‬درصد‬ ‫محقق شده است‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم به‬ ‫کسب تقدیرنامه ‪ 5‬ستاره تعالی سازمانی‬ ‫با رتبه ‪ 9‬در بین شرکت های زیرمجموعه‬ ‫شرکت ملی گاز ایران‪ ،‬بعنوان یک دستاورد‬ ‫مهم در حوزه مدیریت و ارتقاء سازمان‬ ‫اشاره و اظهار داشت‪ :‬کسب رتبه دوم‬ ‫سالمت اداری‪ ،‬احراز رتبه نخست پژوهش‬ ‫و فناوری بین شرکت های پاالیشی گاز‪،‬‬ ‫دریافت تندیس سیمین مسئولیت های‬ ‫اجتماعی و همچنین اخذ گواهینامه های‬ ‫مدیریتی همچون اخذ ﻣﻤﯿﺰی اﻧﺮژی و‬ ‫درﯾﺎﻓﺖ ﮔﻮاﻫﯿﻨﺎﻣﻪ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻌﯿﺎر ﻣﺼﺮف‬ ‫اﻧﺮژی ﻧﯿﺮوﮔﺎه‪ ،‬استاندارد ایزو ‪16000‬‬ ‫در حوزه موتورخانه ها و اخذ گواهینامه‬ ‫استاندارد ازمایشگاه ایزو ‪ 17025‬که‬ ‫توفیقی منحصر به فرد بوده و ازمایشگاه این‬ ‫پاالیشگاه را بعنوان یک ازمایشگاه مرجع‬ ‫در بین پاالیشگاه های گاز کشور معرفی‬ ‫کرده‪ ،‬از دیگر موفقیت های این شرکت در‬ ‫سال گذشته محسوب می شوند‪.‬‬ ‫این مقام مسئول در بخش دیگری‬ ‫از سخنان خود به مهم ترین پروژه های‬ ‫انجام شده در سال ‪ ۹۸‬که در ارتقای کمی‬ ‫و کیفی پاالیشگاه بسیار تاثیر گذار بوده‪،‬‬ ‫اشاره کرد و گفت‪ :‬نصب مبدل حرارتی‬ ‫پیچیده کلدباکس (‪ )Cold Box‬و‬ ‫همچنین ریبویلر برج دی متانایزر و نیز یک‬ ‫مبدل حرارتی پشتیبان از نوع پوسته لوله‬ ‫با تکنولوژی‪ Tube Insert‬ساخت‬ ‫داخل در جریان تعمیرات اساسی سال قبل‪،‬‬ ‫مهم ترین پروژه کاری شرکت بوده که با‬ ‫انجام ان‪ ،‬بهبود عملکردی قابل توجهی‬ ‫در واحد استحصال اتان حاصل شده و این‬ ‫تجهیزات تاثیر بسیار خوبی در ارتقا کمی و‬ ‫کیفی محصوالت و تولیدات پاالیشگاه گاز‬ ‫ایالم داشته است‪.‬‬ ‫نوریان همچنین با اشاره به کاهش شدت‬ ‫مصرف انرژی در پاالیشگاه‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬با‬ ‫تدابیری که در حوزه کاهش مصرف انرژی‬ ‫در کنار افزایش تولید به کار گرفته شده‪،‬‬ ‫مصرف ویژه انرژی که بیانگر میزان انرژی‬ ‫مصرفی به ازای یک تن تولید محصوالت‬ ‫است‪ ،‬درسال ‪ 98‬در مقایسه با سال قبل‪12 ،‬‬ ‫درصد کاهش یافته است‪.‬‬ ‫وی در ادامه‪ ،‬افزود‪ :‬پیگیری و رفع‬ ‫مشکالت دمایی واحدهای امین و بازیافت‬ ‫اتان‪ ،‬رفع مشکل ناپایداری نیروگاه ها و‬ ‫ارتقاء سیستم کنترل کمپرسورهای زیمنس‬ ‫و بویلرهای فشار پایین و راه اندازی واحد‬ ‫شیرین سازی اتان‪ ،‬از پروژه های مهم در‬ ‫حال پیگیری در راستای افزایش هرچه‬ ‫بیشتر کیفیت محصوالت و کاهش توقفات‬ ‫ناخواسته و هزینه های تولید‪ ،‬می باشد‪.‬‬ ‫مدیرعامل شرکت پاالیش گاز ایالم در‬ ‫پایان ابراز امیدواری کرد که با راه اندازی‬ ‫کامل پتروشیمی ایالم در سال جاری و به‬ ‫تبع ان امکان پمپاژ و ارسال اتان‪ ،‬گاز مایع‬ ‫خام و میعانات به ان مجتمع‪ ،‬پاالیشگاه‬ ‫گاز ایالم از لیست شرکت های االینده هوا‬ ‫خارج شود‪.‬‬ ‫برگزاری جلسه هم اندیشی‬ ‫به منظور بررسی وضعیت اب شهر ایالم‬ ‫گزارش‬ ‫جلسه هم اندیشی بررسی وضعیت اب‬ ‫شهر ایالم با حضور مدیرعامل‪ ،‬قائم مقام‪،‬‬ ‫معاون بهره برداری‪ ،‬مدیر ابفا شهرستان‬ ‫ایالم و مسولین شبکه ابرسانی برگزار شد ‪.‬‬ ‫در این نشست بررسی راهکارهای‬ ‫تقویت فشار اب و بازنگری در وضعیت اب‬ ‫شهر ایالم‪ ،‬جلوگیری از پرت اب و افزایش‬ ‫نیرو در سامانه ‪ ۱۲۲‬از مهمترین مباحثی بود‬ ‫که مطرح گردید‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی شرکت اب‬ ‫و فاضالب استان؛ مدیرعامل شرکت ابفا‬ ‫استان با اشاره به مصرف باالی اب در ‪48‬‬ ‫ساعت گذشته ‪ ،‬گفت ‪ :‬طی دو روز گذشته‬ ‫به علت گرمای بیش از حد‪ ،‬در برخی مناطق‬ ‫شهر ایالم مشکل افت فشار بوجود امد که با‬ ‫مدیریت و برنامه ریزی های انجام گرفته این‬ ‫مشکل به حداقل رسیده است ‪.‬‬ ‫دکتر تیموری افزود ‪ :‬در این راستا تنطیم‬ ‫شیر فلکه ها و بررسی نقطه به نقطه شبکه‬ ‫شهر در دستور کار قرار گرفت‪.‬‬ ‫وی تصریح کرد ‪ :‬برای خدمت رسانی‬ ‫هرچه بهتر به شهروندان عزیز یک حلقه چاه‬ ‫که قبال در دره ارغوان حفر شده بود‪ ،‬تجهیز‬ ‫و در مدار بهره برداری قرار خواهدگرفت ‪.‬‬ ‫مهندس حسنی قائم مقام شرکت نیز‬ ‫در این جلسه در خصوص سامانه ‪ ۱۲۲‬و‬ ‫وضعیت پاسخگویی اپراتورها توضیحات‬ ‫الزم را ارایه نمود‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت ‪ :‬به منظور تسهیل در‬ ‫برقراری ارتباط مردم با خادمان خود در‬ ‫شرکت اب و فاضالب استان‪ ،‬یک نفر به‬ ‫اپراتورها اضافه و خطوط تلفن نیز بازسازی‬ ‫گردیده و هم اکنون مشکلی در این ارتباط‬ ‫وجود ندارد‪.‬‬ ‫دادستان‪:‬فرونشستزمیندردشتقزوین‬ ‫به یک بحران بدل شده است‬ ‫نماز جمعه یکى از نمادهاى‬ ‫سیاسى و اجتماعى دین اسالم بوده‬ ‫که فرصتی براى اجتماع هفتگى مردم‬ ‫و پایگاهى براى طرح مسائل جامعه­‬ ‫اسالمی است‪.‬‬ ‫نماز جمعه از نهادها و‬ ‫تریبو ن های مهم انقالب اسالمی است‬ ‫که به دلیل مواضع مهم و حضور‬ ‫اقشار مختلف مردم بسیار اثرگذار‬ ‫است‪.‬‬ ‫شیخ عبدالواحد خواجوی در این‬ ‫خصوص در گفتگو با خبرنگار فارس‬ ‫اظهار داشت‪ :‬طبق سوره مبارکه جمعه‬ ‫«هنگامی که ندای نماز جمعه بلند شد‬ ‫کسب وکار را رها کنید و بشتابید‬ ‫به سوی نماز جمعه»‪ ،‬در مذهب اهل‬ ‫سنت این فریضه‪ ،‬عینی است؛ یعنی بر‬ ‫همگان واجب است‪ ،‬مگر کسانی که‬ ‫معذور باشند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬اما در مواقعی مثل این‬ ‫روزها که بیماری کرونا بر کل دنیا‬ ‫سرایت کرده و سایه افکنده است و‬ ‫ممکن است دامن گیر بعضی افراد‬ ‫سالم هم بشود و به گفته وزارت‬ ‫بهداشت و ارگان های ذی ربط در‬ ‫خانه ماندن مهم ترین راه پیشگیری‬ ‫است و بهتر است که جز برای‬ ‫کارهای ضروری از منزل خارج‬ ‫نشویم‪ ،‬این فریضه هم از عینی بودن‬ ‫خارج می شود‪.‬‬ ‫بنا به اظهارات نماینده ولی فقیه‬ ‫در امور اهل سنت استان فارس؛ نماز‬ ‫جمعه محل تجمع همه مردم یک‬ ‫شهر یا روستا است که گردهم در‬ ‫یک محل جمع شوند‪ ،‬با مسائل روز‬ ‫و مسائل دینی اشنا شده و همدیگر‬ ‫را ببینند و این مهم‪ ،‬در نظام مقدس‬ ‫جمهوری اسالمی ایران به خوبی پیاده‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫شیخ خواجوی معتقد است که‬ ‫مهم ترین رسالت ائمه جمعه‪ ،‬در وهله‬ ‫اول این است که مسائل موردنیاز را‬ ‫برای مردم تفهیم و تبیین کنند و مردم‬ ‫را با مسائل روز اشنا کنند‪.‬‬ ‫امام جمعه اهل سنت شیراز بیان‬ ‫کرد‪ :‬مردم هم الزم است که بشنود‬ ‫انچه را که به دستورات خداوند و‬ ‫رسول گرامی نیاز است و بر همگان‬ ‫الزم است‪.‬‬ ‫وی تاکید کرد‪ :‬به خصوص‬ ‫در روزهایی که متاسفانه دشمنان‬ ‫و استکبار جهانی می خواهند علیه‬ ‫اسالم و مومنین تفرقه ایجاد کنند‪،‬‬ ‫وظیفه اصلی علما و ائمه جمعه است‬ ‫که مردم را از تشدید افتراق و تفرقه‬ ‫حفظ کنند‪.‬‬ ‫نماینده ولی فقیه در امور اهل‬ ‫سنت استان فارس تصریح کرد‪:‬‬ ‫سعی بر تحکیم وحدت و دوستی و‬ ‫برادری میان مسلمانان و اشنایی انان‬ ‫با مسائل اساسی و موردنیاز جامعه‬ ‫و جهان‪ ،‬از وظایف و رسالت اصلی‬ ‫ائمه جمعه است‪.‬‬ ‫دادستان قزوین گفت‪ :‬فرونشست زمین در‬ ‫دشت قزوین به یک بحران بدل شده و الزم‬ ‫است در این خصوص تبیین برنامه های بلند‬ ‫مدت صورت گیرد تا دشت قزوین احیا شود‬ ‫و همه باید در این راستا تالش کنیم‪.‬‬ ‫محمد قاسمی در نشست شورای حفاظت‬ ‫از منابع ابی استان که در سالن جلسات‬ ‫مدیریت بحران استانداری قزوین برگزار شد‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬منابع ابی یکی از زیرساخت های مهم‬ ‫در توسعه اقتصادی است‪ ،‬اما در سال های‬ ‫اخیر به دلیل عدم توجه کافی به حفظ و‬ ‫صیانت از منابع اب‪ ،‬این موضوع به یکی‬ ‫از مسائل و چالش های اساسی کشور تبدیل‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬بحران اب مسئله ای نیست‬ ‫که بتوان به راحتی از کنار ان عبور کرد‪،‬‬ ‫زیرا مصرف و برداشت بی رویه از منابع اب‪،‬‬ ‫اسیب های جدی و جبران ناپذیری را در‬ ‫پی دارد‪ ،‬به همین خاطر برگزاری مستمر‬ ‫نشست های این شورا و بررسی چالش های‬ ‫حوزه اب از اهمیت بسیار باالیی برخوردار‬ ‫است و بحث حفاظت و صیانت از اب‪،‬‬ ‫با توجه به اهمیت موضوع مستمرا ً در‬ ‫نشست های شورای حفظ حقوق بیت المال‬ ‫نیز مورد بحث و بررسی قرار می گیرد و در‬ ‫دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫دادستان قزوین در ادامه بیان کرد‪ :‬صیانت‬ ‫از منابع ابی یکی از مصادیق حقوق عامه و‬ ‫بیت المال است و از انجایی که منابع اب در‬ ‫استان محدود و موارد مصرف نامحدود است‪،‬‬ ‫باید میان ورودی و خروجی اب تعادل برقرار‬ ‫شود و اگر برای این موضوع چاره اندیشی‬ ‫نشود‪ ،‬بی تردید در اینده با بحران های جدی‬ ‫مواجه خواهیم شد‪.‬‬ ‫بنا بر اعالم روابط عمومی دادسرای‬ ‫قزوین‪ ،‬وی به اقدامات انجام شده در راستای‬ ‫حفاظت از منابع ابی استان اشاره و تصریح‬ ‫کرد‪ :‬بحمداهلل با تالش های دستگاه قضایی‬ ‫و مشارکت و هم افزایی سایر دستگاه های‬ ‫متولی اقدامات قابل توجهی از جمله پلمب و‬ ‫مسلوب المنفعه چاه های غیرمجاز‪ ،‬نصب کنتور‬ ‫هوشمند بر روی چاه های دارای پروانه‪ ،‬رفع‬ ‫تصرف و ازادسازی بستر و حریم رودخانه ها‬ ‫در راستای صیانت و حفاظت از منابع اب‬ ‫استان برنامه ریزی و اجرایی شد و تداوم این‬ ‫اقدامات در سال جاری با قوت و جدیت در‬ ‫دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫این مقام قضایی استان تاکید کرد‪ :‬صیانت‬ ‫از منابع اب نیازمند امایش سرزمینی است‬ ‫و مصرف بهینه اب در حوزه های مختلف‬ ‫از جمله صنعت‪ ،‬کشاورزی و همچنین نقاط‬ ‫مختلف استان باید با برنامه و متناسب با‬ ‫شرایط ان منطقه صورت گیرد‪ ،‬تا برخی نقاط‬ ‫استان به دلیل برداشت و مصرف بی رویه‬ ‫دچار بحران نشود‪.‬رفع تصرف ‪ ۵۰‬هکتار از‬ ‫حریم رودخانه ها‬ ‫وی تصریح کرد‪ :‬اگرچه وقوع سیل در‬ ‫چند سال اخیر خسارت هایی را در استان در‬ ‫پی داشت‪ ،‬اما همین موضوع باعث شد تا در‬ ‫بحث رفع تصرف بستر و حریم رودخانه ها‬ ‫ورود به موقعی داشته باشیم که بر اساس‬ ‫اقدامات انجام شده‪ ،‬تاکنون بیش از ‪۵۰‬‬ ‫هکتار از بستر و حریم رودخانه های استان‬ ‫رفع تصرف و ازادسازی شده و این موضوع‬ ‫همچنان در دستور کار قرار دارد‪.‬‬ ‫دادستان مرکز استان اظهار کرد‪ :‬بحث‬ ‫صیانت از منابع اب‪ ،‬مصرف بهینه‪ ،‬فرونشست‬ ‫زمین نیازمند فرهنگ سازی عمومی است‬ ‫و رسانه های مختلف به خصوص رسانه ملی‬ ‫باید جامعه را از اسیب ها و خطرات اینده در‬ ‫حوزه مسائل اب‪ ،‬اگاه و اطالع رسانی کند‪.‬‬ ‫وی در ادامه افزود‪ :‬ساماندهی چاه های‬ ‫دارای پروانه نیز در حفظ منابع زیرزمینی‬ ‫اب بسیار دارای اهمیت است و اجرای طرح‬ ‫نصب کنتور هوشمند بر روی چاه های مجاز‬ ‫باید تسریع یابد و عدم ساماندهی این چاه ها‬ ‫موجب هدر رفت اب و سودجویی برخی‬ ‫افراد می شود‪.‬قاسمی در ادامه گفت‪ :‬هوشمند‬ ‫سازی مصرف اب در حفظ منابع اب بسیار‬ ‫موثر است‪ ،‬اما این موضوع در استان به‬ ‫کندی صورت می پذیرد که ضروری است‪،‬‬ ‫دستگاه های متولی در این خصوص اهتمام‬ ‫ویژه داشته باشند و برنامه ها و اقدامات خود‬ ‫را به سرعت اجرایی کنند‪.‬‬ ‫وی در ادامه یاداور شد‪ :‬فرونشست زمین‬ ‫در دشت قزوین به یک بحران بدل شده و‬ ‫الزم است در این خصوص تبیین برنامه های‬ ‫بلند مدت صورت گیرد تا دشت قزوین احیا‬ ‫شود و همه باید در این راستا تالش کنیم‪.‬‬ ‫دادستان عمومی و انقالب قزوین در پایان‬ ‫خاطرنشان کرد‪ :‬دستگاه قضایی استان تمام‬ ‫تالش و همت خود را در راستای صیانت و‬ ‫حفاظت از منابع استان به کار گرفته و این‬ ‫امادگی نیز وجود دارد تا با استفاده از تمامی‬ ‫ظرفیت های موجود پشتیبان اقدامات سایر‬ ‫دستگاه های متولی در این راستا باشیم‪.‬‬ صفحه 5 ‫‪6‬‬ ‫شنبه ‪ 11 -‬مرداد ‪ 1399‬شماره ‪1138‬‬ ‫جامعه‬ ‫‪21‬درصددانش اموزاندچاراضافهوزنوچاقیهستند‬ ‫معاون تربیت بدنی و سالمت وزیر اموزش و پرورش با بیان اینکه‪ ۲۱‬درصد دانش اموزان دچار اضافه وزن و چاقی هستند‪ ،‬گفت‪ :‬پروژه کنترل اضافه وزن و چاقی دانش اموزان در سال تحصیلی اینده اجرا می شود‪.‬به گزارش گروه اموزش و پرورش خبرگزاری فارس‪ ،‬مهرزاد حمیدی معاون تربیت بدنی و سالمت وزیر اموزش‬ ‫و پرورش در نشست مشترک مدیران کل اموزش و پرورش و معاونان تربیت بدنی و سالمت استان ها که با حضور وزیر اموزش و پرورش در ساختمان شهید رجایی برگزار شد‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬در سال های اخیر با تالش های فراوان توانستیم جمعیت چند صدهزار نفری دانش اموزان در برنامه های ورزشی را به جمعیت کل دانش اموزان‬ ‫افزایش دهیم‪.‬وی با بیان اینکه از سال‪ ۹۲‬اجرای سند تحول را دنبال و کنترل چاقی و تغذیه سالم دانش اموزان را در دستور کار داریم‪ ،‬ادامه داد‪ :‬بر اساس گزارش های رسمی وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش پزشکی‪ ۶۰،‬درصد ابتال به دیابت و‪ ۱۸‬درصد ابتال به بیماری های قلبی عروقی بر اثر اضافه وزن و چاقی است؛ همچنین‪ ۲‬تا‪۹‬‬ ‫درصد هزینه های سالمت صرف پیامدهای چاقی افراد جامعه می شود‪.‬معاون تربیت بدنی و سالمت وزیر اموزش و پرورش با بیان امارهایی در مورد شاخص های توده بدنی دانش اموزان گفت‪ ۹،۵:‬درصد دانش اموزان دارای اضافه وزن و بیش از‪ ۱۱‬درصد دانش اموزان چاق هستند‪ .‬البته علت چاقی در کودکان با بزرگساالن متفاوت‬ ‫است لذا کنترل چاقی دانش اموزان در اختیار خانواده و مسوولین است‪.‬وی چاقی را مادر همه بیماری ها دانست و عنوان کرد‪ :‬امروز باید به کمک فرزندانمان بیاییم و متغیرهای محیطی که باعث چاقی دانش اموزان می شود را اصالح کنیم‪.‬حمیدی‪ ،‬غربالگری‪ ،‬ارجاع دانش اموزان چاق دارای بیماری‪ ،‬مشارکت موثر خانواده در کنترل چاقی‬ ‫و اضافه وزن و‪ ...‬را از جمله برنامه های مدارس عنوان کرد و گفت‪ :‬مدرسه می تواند با اجرای دقیق برنامه های سالمت‪ ،‬چاقی دانش اموزان را پایان دهد‪.‬اغاز طرح غربالگری دانش اموزان از‪ ۱۵‬ابانمعاون تربیت بدنی و سالمت وزیر اموزش و پرورش‪ ،‬سه عامل اموزش‪ ،‬اجبار و کمک کردن را در رفع مشکل چاقی دانش اموزان را‬ ‫موثر دانست و بیان کرد‪ :‬ادارات کل اموزش و پرورش استان ها باید موضوع چاقی را در دستور کار شوراهای اموزش و پرورش قرار دهند؛ بنابراین در سال تحصیلی اینده و در‪ ۱۵‬ابان‪ ،‬اولین مرحله غربالگری دانش اموزان را انجام دهند و ثبت توده بدنی دانش اموزان را در اسفند داشته باشند‪ .‬همچنین بارگذاری و تلفیق مسائل اموزشی‬ ‫در شبکه شاد از انتظارات معاونت تربیت بدنی از ادارات کل اموزش و پرورش استان ها است‪.‬حمیدی با بیان اهمیت رسیدگی به سرویس های بهداشتی و ابخوری مدارس در سالمت دانش اموزان گفت‪ :‬انتظار داریم سازمان نوسازی‪ ،‬توسعه و تجهیز مدارس سرویس های بهداشتی و اب خوری های مدارس را استانداردسازی کند‪.‬‬ ‫تازمانیکهدولتدرصنعتخودروحضوردارد‪،‬‬ ‫اینصنعتروزگارخوشیرانخواهدگذراند‬ ‫ایا پراید ‪ 100‬میلیونی در راه است؟‬ ‫ابوالفضل خلخالی کارشناس صنعت خودرو در پاسخ به این پرسش که ایا عدم‬ ‫تولید پراید می تواند قیمت ان را به ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان افزایش دهد‪ ،‬گفت‪ :‬در این‬ ‫باره باید دید که شرایط به چه ترتیبی پیش می رود‪ ،‬از سوی دیگر تقاضا نیز در این‬ ‫باره از اهمیت بسزایی برخورداراست‪ ،‬اما نکته مهم این است که با توقف تولید پراید‬ ‫در این سگمنت قیمتی یک خالء به وجود امده و با توجه به فاصله قیمتی جایگزین‬ ‫ های معرفی شده پراید شامل تیبا‪ ،‬ساینا و کوئیک‪ ،‬قدر مسلم بسیاری از مشتریان پراید‬ ‫توانایی خرید این محصوالت را نخواهند داشت‪ ،‬که این مسئله نیز می توان باعث‬ ‫افزایش هرچه بیشتر قیمت پراید شود‪.‬‬ ‫بازهم قصه تکرار شد و پراید دوباره رنگ ‪ ۹۰‬میلیون تومان را دید‪ ،‬اما اینبار‬ ‫دیگر پراید تولید نمی شود که بتوان با عرضه بیشتر قیمت ان را کنترل کرد‪ ،‬به نظر‬ ‫می رسد‪ ،‬اگر همین روند ادامه داشته باشد‪ ،‬باید منتظر پراید ‪ ۱۰۰‬میلیون تومانی نیز‬ ‫باشیم‪.‬‬ ‫به گزارش صدای اصالحات‪ ،‬فربد زاوه کارشناس صنعت خودرو به فرارو‬ ‫می گوید‪ :‬در حال حاضر دولت اجازه نمی دهد که فضای رقابتی در صنعت خودرو‬ ‫شکل بگیرد‪ ،‬چرا که خود دارای منافع زیادی است از این انحصار و نمی خواهد این‬ ‫شرایط را از دست دهد‪ ،‬در حالیکه گفته می شود خودروسازان خصوصی شده اند‪ ،‬باز‬ ‫هم می بینیم که مدیران عامل سایپا و ایران خودرو از سوی وزیر صنعت مستقیما تعیین‬ ‫می شوند‪ ،‬تا زمانیکه صنعت خودرو سیاسی اداره می شود‪ ،‬مردم نمی توانند خودروی‬ ‫باکیفیت سوار شوند و همین محصوالت قدیمی را نیز باید با قیمت های بیشتری نسبت‬ ‫به گذشته خریداری کنند‪.‬‬ ‫این کارشناس صنعت خودرو بیان داشت‪ :‬تا زمانیکه دولت در صنعت خودرو‬ ‫حضور دارد‪ ،‬این صنعت روزگار خوشی را نخواهد گذراند‪ ،‬در برجام نیز دیدید که‬ ‫شرکت های خارجی امدند‪ ،‬اخرش چه شد‪ ،‬هیچ اتفاقی رخ نداد‪ ،‬بنابراین در وهله‬ ‫نخست باید بستر فراهم شود و رقابت شکل بگیرد و انحصار بشکند‪ ،‬تا شرایط اولیه‬ ‫ایجاد شود‪ ،‬در غیر این صورت باز هم در روی همین پاشنه خواهد چرخید و اتفاق‬ ‫مثبتی رخ نخواهد داد‪.‬‬ ‫دالیل افزایش قیمت دوباره پراید‬ ‫ابوالفضل خلخالی کارشناس صنعت خودرو در گفتگو با فرارو با اشاره به‬ ‫اینکه یکی از دالیل افزایش قیمت پراید در بازار‪ ،‬توقف تولید این محصول است‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬عالوه بر تولید نشدن پراید و افزایش تقاضا برای ان که در رشد بهای‬ ‫ان بسیار تاثیرگذار است‪ ،‬قیمت خودرو به طور کلی تابع افزایش قیمت ارز است‪،‬‬ ‫بنابراین طبیعتا زمانیکه دالر سیر صعودی داشته باشد‪ ،‬خودرو نیز از این مسئله پیروی‬ ‫می کند‪ .‬وی با اشاره به اینکه بازار های سرمایه ای نسبت به همدیگر واگرایی مثبت‬ ‫دارند‪ ،‬گفت‪ :‬زمانیکه یک بازار شروع به افزایش قیمت می کند‪ ،‬به تبع ان بازار های‬ ‫دیگر نیز دیر یا زود به این سمت حرکت می کنند‪ ،‬بر این اساس بازار خودرو نیز‬ ‫از این قاعده مستثنی نیست و این روز ها دوباره با توجه به وضعیت اقتصادی‪ ،‬مسیر‬ ‫صعودی را در پیش گرفته است‪.‬‬ ‫خلخالی با تاکید بر اینکه عرضه در بازار خودرو به هیچ عنوان پاسخگوی نیاز‬ ‫بازار نیست‪ ،‬افزود‪ :‬در حالیکه سالیانه بازار به ‪ ۱.۵‬میلیون دستگاه خودرو نیاز دارد‪ ،‬اما‬ ‫در سال گذشته در حالت خوشبینانه خودروسازان توانستند‪ ،‬تنها ‪ ۹۰۰‬هزار دستگاه‬ ‫پروندهحکم‪5600‬هکتاری‬ ‫وخطرحذفجنگل هایهیرکانی‬ ‫ازثبتجهانی؟‬ ‫گزارش‬ ‫چند روزی است که اعطای مالکیت‪ ۵۶۰۰‬هکتار از جنگل های اق مشهد ساری به یک شخص بر اساس یک سند قدیمی باعث‬ ‫واکنش های زیادی شده است این در حالیست که این‪ ۵۶۰۰‬هکتار بخشی از جنگل های هیرکانی است که سال گذشته در فهرست میراث‬ ‫جهانییونسکوبهثبترسید‪.‬‬ ‫جنگل هایهیرکانی‪،‬منطقه ایجنگلیدرکرانهجنوبیدریایکاسپینوبخششمالیرشتهکوه هایالبرزکهغنایفرهنگیوتنوع‬ ‫ی ان چشم هر بیننده ای را به خود خیره می کند‪ .‬این‬ ‫زیستی‪ ،‬گونه های بومی نادر و منحصر به فرد گیاهی و جانوری و زیبایی حیرت انگیز طبیع ‬ ‫جنگل ها نوار سبزی به طول‪ ۸۵۰‬کیلومتر و مساحت یک میلیون و‪ ۸۵۰‬هزار هکتار هستند که سواحل جنوبی دریای کاسپین را پوشانده اند و‬ ‫باقی مانده جنگل های پهن برگ خزان کننده از دوران سوم زمین شناسی هستند و فرایند تکامل ان ها از‪ ۲۵‬تا‪ ۵۰‬میلیون سال پیش به شکل طبیعی‬ ‫و پیوسته ادامه یافته است‪.‬با انکه تنها بخش کوچکی از جنگل های هیرکانی یعنی حدود‪ ۲۰‬هزار هکتار در جمهوری اذربایجان قرار دارد اما در‬ ‫سال‪ ۲۰۰۵‬جمهوری اذربایجان نسبت به ثبت جهانی جنگل های هیرکانی موجود در کشور خود اقدام کرد اما یونسکو به دلیل استقرار بخش‬ ‫عمده این جنگل ها در ایران‪ ،‬این درخواست را نپذیرفت و پیشنهاد کرد که دو کشور ایران و جمهوری اذربایجان به طور مشترک نسبت به ثبت‬ ‫جنگل هایهیرکانیدریونسکواقدامکنند‪.‬بعدازگذشتچندسالهیچتوفیقیدرزمینهثبتمشترکجنگل هایهیرکانیحاصلنشدتااینکه‬ ‫حدود سه سال پیش جمهوری اسالمی ایران به دلیل ارزش باالی جنگل های هیرکانی‪ ،‬تصمیم گرفت که ثبت جهانی ان را دنبال کند‪.‬تیرماه‬ ‫سال گذشته‪ ۳۱۰‬هزار هکتار از حدود دو میلیون هکتار جنگل های هیرکانی به عنوان دومین میراث طبیعی ایران پس از «بیابان لوت» در فهرست‬ ‫میراثجهانییونسکوبهثبترسید‪ .‬ازانجاییکهعرصه هایانتخابیبرایثبتجهانیبایدکام ً‬ ‫البکروازتخریب‪،‬جاده سازیوفعالیت های‬ ‫معدنی مصون باشند‪ ۱۲،‬مکان انتخابی به یونسکو معرفی و از سوی ان ها پذیرفته شد که شامل‪ ۱۳۰‬هزار هکتار محدوده اصلی و حدود‪۱۸۰‬‬ ‫هزار هکتار به عنوان حریم حفاظتی این محدوده ها در نظر گرفته شده که جنگل های اق مشهد ساری نیز جزوی از ان است‪.‬زمانی که یک‬ ‫سایتمیراثطبیعییافرهنگیدرفهرستمیراثجهانییونسکوقرارمی گیرد موجبتوجههرچهبیشتربه اهمیتفوق العادهانسایتمی‬ ‫شودومیتواند بسترسازحفاظتبهتر ازانشودهمچنینباتبلیغمناسبورعایت استانداردهایحفاظتی‪،‬بهجذب گردشگروتقویتبنیه‬ ‫اقتصادیجوامعمحلیوملیکمکشایانتوجهیمیکندایندرحالیستکهسایت هایمیراثجهانیمی تواننددرفهرستمیراثجهانی‬ ‫در معرض خطر ثبت شوند و در صورت بی توجهی به این اثار در نهایت از ثبت جهانی خارج شوند و تاکنون نیز دو سایت از فهرست میراث‬ ‫جهانی یونسکو خارج شده اند که شامل منطقه حفاظت شده تیزشاخ عربی در عمان و دره درسدن اِلبه در کشور المان است‪.‬‬ ‫تولید کنند‪ ،‬بنابراین در چنین شرایط طبیعی است که قیمت خودرو افزایش یابد و‬ ‫به نظر می رسد با توجه به روندی که وجود دارد‪ ،‬باید گفت‪ ،‬روند صعودی قیمت‬ ‫خودرو همچنان ادامه خواهد داشت‪.‬این استاد دانشگاه بیان داشت‪ :‬وجود تقاضای‬ ‫کاذب نیز در بازار خودرو بسیار مشهود است و همین مسئله باعث شده که تقاضا بر‬ ‫عرضه برتری یابد تا قیمت ها همچنان با رشد همراه شوند‪ ،‬از سویی بسیاری از مردم‬ ‫به دنبال ان هستند تا با خرید خودرو به عنوان کاالی با دوام ارزش پول خود را حفظ‬ ‫کنند‪ ،‬در مجموع می توان گفت‪ ،‬تا زمانیکه وضعیت اقتصادی ثبات نداشته باشد و‬ ‫مدام نوسانات بازار دالر ادامه داشتنه باشد‪ ،‬نباید انتظار داشت که قیمت خودرو نیز‬ ‫ثابت بماند‪.‬وی در پاسخ به این پرسش که ایا عدم تولید پراید می تواند قیمت ان را‬ ‫به ‪ ۱۰۰‬میلیون تومان افزایش دهد‪ ،‬گفت‪ :‬در این باره باید دید که شرایط به چه ترتیبی‬ ‫پیش می رود‪ ،‬از سوی دیگر تقاضا نیز در این باره از اهمیت بسزایی برخوردار است‪،‬‬ ‫اما نکته مهم این است که با توقف تولید پراید در این سگمنت قیمتی یک خالء‬ ‫به وجود امده و با توجه به فاصله قیمتی جایگزی های معرفی شده پراید شامل تیبا‪،‬‬ ‫ساینا و کوئیک‪ ،‬قدر مسلم بسیاری از مشتریان پراید توانایی خرید این محصوالت‬ ‫را نخواهند داشت‪ ،‬که این مسئله نیز می توان باعث افزایش هرچه بیشتر قیمت پراید‬ ‫شود‪.‬‬ ‫سه معضل جدی صنعت خودرو‬ ‫خلخالی با اشاره به اینکه صنعت خودروی ایران با مسائل و مشکالت بسیاری‬ ‫دست و پنجه نرم می کند‪ ،‬اضافه کرد‪ :‬دولتی بودن وجود‪ ،‬وجود انحصار و تولید‬ ‫محصوالت قدیمی و بی کیفیت از جمله چالش های صنعت خودرو است‪ ،‬از‬ ‫سویی خودروسازان امده اند و تولید خودرو های قدیمی خود را کنار گذاشته اند‪،‬‬ ‫محصوالتی که بیش از دو دهه تولید شدند و امروز از سر اجبار و رعایت نکردن‬ ‫استاندار های الزم باالخره و پس از بحث های فراوان دیگر کنار گذاشته شده اند‪ ،‬اما‬ ‫صرف انجام این کار چیزی را در صنعت خودرو عوض نخواهد شد‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬خودروسازان باید در راهبرد ها و برنامه ریزی های خود تغییرات‬ ‫بنادین و اساسی ایجاد کنند و به اینده نگری بهای تمام و کمالی بدهند‪ ،‬شرکت های‬ ‫خودروساز به دلیل اینکه دولتی هستند‪ ،‬از ثبات مدیریت برخوردار نیستند‪ ،‬همین‬ ‫مسئله باعث می شود‪ ،‬زمانیکه مدیر دولتی تعیین شود‪ ،‬وی به دلیل اینکه مدت‬ ‫کوتاهی بر سر کار خواهد بود‪ ،‬به نوعی مدیریت کارامدی نخواهد داشت و تنها‬ ‫کوتاه مدت را در نظر می گیرد‪ ،‬این در حالیست که صنعت خودروسازی نیاز به ثبات‬ ‫مدیریت دارد‪.‬این کارشناس صنعت خودرو یاداور شد‪ :‬برای همین است که مدام‬ ‫کارشناسان بر این نکته تاکید دارند که خودروسازان باید به طور واقعی خصوصی‬ ‫شوند‪ ،‬زیرا اگر بخش خصوصی در عمل مدیریت ایران خودرو و سایپا را بر عهده‬ ‫بگیرد‪ ،‬ان زمان است که برای تحقیق و توسعه هزینه می شود‪ ،‬به توسعه محصول بها‬ ‫داده شده و در نهایت خودرو های با کیفیت از سوی خودروسازان به بازار عرضه‬ ‫خواهد شد‪.‬این استاد دانشگاه تصریح کرد‪ :‬در حال حاضر هزینه تولید محصول‬ ‫در شرکت های خودروساز بسیار باال است و به نوعی می توان گفت‪ ،‬تولید خودرو‬ ‫به صرفه و اقتصادی نیست‪ ،‬در این رابطه پایین بودن بهره وری یکی از بزرگترین‬ ‫معظالتی است که صنعت خودرو با ان دست و پنجه نرم می کند و باعث شده هزینه‬ ‫تولید باال باشد‪.‬‬ ‫درمرحلههمه گیریکروناهستیم‬ ‫ظرفیت سیستم درمان محدود است‬ ‫تاکنون جهشی برای کرونا رخ نداده است‬ ‫افشین محمدعلیزاده به تشریح اخرین وضعیت ویروس کرونا در کشور پرداخت‪.‬‬ ‫به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ این روزها با افزایش پیک مبتالیان و مرگ ومیرهای‬ ‫ناشی از کرونا در کشور مواجه هستیم‪ .‬این مقوله در شرایطی رخ داده که در کمتر از یک ماه اخیر‬ ‫رعایت فاصله گذاری اجتماعی در مراکز تفریحی‪ ،‬تجاری‪ ،‬سیستم حمل و نقل عمومی و ‪ ...‬چندان‬ ‫مورد توجه نبود‪.‬‬ ‫افشین محمدعلیزاده‪ ،‬متخصص بیماری های عفونی و گرمسیری‪ ،‬درباره روند ابتال به کرونا در‬ ‫کشور گفت‪ :‬هم اکنون در مرحله همه گیری کرونا هستیم‪ .‬ظرفیت انتقال کرونا افزایش یافته است‪.‬‬ ‫بنابراین امکان ابتالی تمامی افراد در جامعه به کرونا وجود دارد‪.‬‬ ‫او افزود‪ :‬بیماران زمینه ای در ابتال به کرونا مستعدتر هستند‪ .‬در شرایط کنونی تمامی گروه های‬ ‫جمعیتی از جمله جوانان به این ویروس مبتال می شوند‪.‬‬ ‫محمدعلیزاده در پاسخ به این سوال که کدامیک از گروه های سنی مستعد ابتال به کرونا هستند‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬افراد در سنین باال و دارای بیماری های زمینه ای بیش از دیگران به کرونا مبتال می شود‪ .‬درضمن‬ ‫امکان ابتالی کودکان به این بیماری نیز وجود دارد‪ ،‬اما به شدت بزرگساالن نیست‪ .‬کودکان در ابتال‬ ‫به کرونا کم عالمت هستند و در موج دوم روند ابتالی کودکان افزایش داشته است‪.‬‬ ‫این متخصص بیماریهای عفونی و گرمسیری درباره جهش ویروس اظهار کرد‪ :‬تاکنون جهشی‬ ‫برای این ویروس رخ نداده است‪ .‬رعایت فاصله گذاری اجتماعی‪ ،‬ماسک زدن و رعایت دقیق‬ ‫توصیه های بهداشتی و با ایجاد محدودیت ها در ورود و خروج از منزل و اقامت بیشتر در منزل و‬ ‫کاهش تردد در سطح شهر میزان مبتالیان به کرونا نیز کاهش پیدا می کند‪.‬‬ ‫به گفته او برای مثال شب ها در خیابان شریعتی جلوی رستوران ها جمعیت گسترده از افراد ایستاده‬ ‫و مشغول گپ زدن هستند‪ .‬باید دانست افزایش مبتالیان به کرونا به همین افرادی که مقابل رستوران ها‬ ‫گزارش‬ ‫و بستی فروشی ها در کنار یکدیگر ایستاده و مشغول گپ زدن هستند مربوط است‪ .‬در حالی که اغلب‬ ‫این افراد بدون ماسک تردد دارند‪ ،‬طبیعتا در این شرایط نرخ مبتالیان به کرونا نیز افزایش پیدا می‬ ‫کند‪.‬‬ ‫این پزشک با بیان اینکه جهش ویروس توجیه قابل قبولی نیست‪ ،‬بلکه باید همگان تمهیدات‬ ‫بهداشتی را رعایت کنند‪ ،‬افزود‪ :‬هرگونه سهل انگاری درباره این ویروس افزایش مبتالیان را به دنبال‬ ‫دارد‪ .‬در این صورت دیگر تختی برای پذیرش بیمار وجود ندارد و جامعه در وضعیت حاد بیماری‬ ‫قرار می گیرد و دیگر نمی توان به بیمار بدحال خدمات مناسب ارائه داد‪.‬‬ ‫محمدعلیزاده تاکید کرد‪ :‬بنابراین برای مهار کرونا فقط باید فاصله گذاری اجتماعی و عدم شرکت‬ ‫در اماکن پر ازدحام می توان این بیماری صورت بگیرد‪ .‬هرگونه سهل انگاری در این بیماری افزایش‬ ‫مبتالیان را به دنبال دارد‪ .‬در شرایط کنونی افراد به شکل خانوادگی به کرونا مبتال شده اند‪ .‬برای مثال‬ ‫با مراجعه به مراکز درمان شاهد ابتالی ‪ 7-8‬نفره افراد به کرونا هستیم‪.‬‬ ‫این پزشک متخصص با بیان اینکه برخورد ویروس با افراد متفاوت است‪ ،‬گفت‪ :‬برای مثال یک‬ ‫فرد ممکن است به طور خفیف به کرونا مبتال شود‪ ،‬اما فرد دیگری در روز دوم ابتال بخش وسیعی از‬ ‫ریه اش درگیر شود‪ .‬بنابراین افراد را نمی توان در ابتال به کرونا تقسیم بندی کرد‪.‬‬ ‫محمدعلیزاده افزود‪ :‬چگونگی مهار کرونا به سیستم بدنی افراد بستگی دارد‪ ،‬طبیعتا عدم رعایت‬ ‫تمهیدات بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی مشکالت متعدد به دنبال دارد‪ .‬درحالی که سیستم سالمت‬ ‫کشور از ظرفیت محدود برخوردار است‪.‬‬ ‫او درباره زمان پیک و کاهش مبتالیان تاکید کرد‪ :‬تا زمانی که مردم رعایت نکنند پیک کرونا‬ ‫ادامه دارد‪ .‬به عبارت دیگر فرمان پیک در دستان ویروس است‪ ،‬طبیعتا با رعایت مسائل بهداشتی روند‬ ‫مبتالیان کاهش پیدا می کند‪.‬‬ ‫این پزشک درباره فعالیت ویروس کرونا در اب گفت‪ :‬این مقوله باید تحت بررسی کارشناسان‬ ‫قرار بگیرد‪ ،‬هنوز در مقاالت علمی چنین مساله ای مورد تائید قرار نگرفته است‪.‬‬ ‫“امید” راه نجات از کرونا‬ ‫امید‪ ،‬از اهرم های شکست موانع در زندگی‬ ‫است‪ ،‬زندگی معجونی از غم و غضه‪ ،‬درد و رنج‪،‬‬ ‫شادی و خوشی است و بهترین ابزار رسیدن به هدف‬ ‫در این دنیای خاکی صبر و امید است‪ .‬چه بسیار‬ ‫بیماران سرطانی و صعب العالج که با ابزار امید بهبود‬ ‫یافته اند و چه بسیار افرادی که در زندگی شخصی‬ ‫و کاری خود با شکست مواجه شده اما دست روی‬ ‫زانوی خود گذاشته و بار دیگر کمر همت بسته و با‬ ‫امید به اینده به مقصود رسیده اند‪.‬‬ ‫واژه امید در گفت و گو با افراد موفق یا کسانی‬ ‫که در برابر بیماری های سخت مقاومت کرده و‬ ‫بهبود یافته اند‪ ،‬بیش از هر چیز دیگری تداعی می‬ ‫شود‪ ،‬اینکه با صبر و امید به اینده می توان از پس‬ ‫هر سختی با موفقیت بیرون امد‪ .‬نکته ای که بسیاری‬ ‫از روانشناسان بر ان باور دارند‪.‬‬ ‫محمدرضا محمدی روانشناس بالینی براین باور‬ ‫است که فرد یا افراد امیدوار برای رسیدن به هدفی‬ ‫که در سر دارند به ندرت دچار اضطراب و نگرانی یا‬ ‫اینکه افسردگی می شوند و با وجود تمام مشکالت‬ ‫برای رسیدن به مقصد راه خود را ادامه می دهند‪.‬‬ ‫وی در گفت و گو با ایرنا افزود‪ :‬در وضعیت‬ ‫بحرانی کنونی که ویروس کووید ‪ ۱۹‬بیشتر مناطق‬ ‫کشور را به رنگ قرمز یا هشدار اورده است‪ ،‬در‬ ‫وحله کنونی امیدوار بودن به شکست کرونا و مقابله‬ ‫با این ویروس کشنده بهترین هدف برای تمامی‬ ‫افراد جامعه باید مطرح شود و از این رو تشویق‬ ‫مردم به رعایت دستورالعمل های بهداشتی‪ ،‬استفاده‬ ‫از ماسک به عنوان بخشی از لوازم ضروری زندگی‬ ‫باید مورد تاکید قرار گیرد‪.‬‬ ‫محمدی گفت‪ :‬امید یعنی باور رسیدن به هدف‬ ‫در هر شرایطی و از این رو هر فردی که در مسیر‬ ‫رسیدن به اهداف خود اراده الزم را دارا است و راه‬ ‫رسیدن به ان را پیدا کرده این دسته را افراد امیدوار‬ ‫می خوانند‪ .‬کسانی که در مسیر رسیدن به هدف ‬ ‫کمتر یا اصال دچار تزلزل‪ ،‬افسردگی و یا اضطراب‬ ‫حتی خستگی نمی شوند و در واقع ناامیدی را‬ ‫شکست می دهند‪.‬‬ ‫این متخصص اعصاب و روان افزود‪ :‬فرد امیدوار‬ ‫همیشه برای هر مشکلی راه چاره ای پیدا می کند‪.‬‬ ‫از شکست نمی هراسد و راه های متفاوتی را برای‬ ‫رسیدن به خواسته های خود امتحان می کند‪ .‬فرد یا‬ ‫افراد امیدوار به خود اطمینان دارند که می توانند‬ ‫اوضاع را بهتر کنند‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه فرد ناامید تا پای مرگ پیش می‬ ‫رود و حتی اقدام به خودکشی می کند‪ ،‬افزود‪ :‬برای‬ ‫غلبه بر ناامیدی ها باید راههای درمان را تشخیص‬ ‫داد‪ .‬برای بیرون راندن فرد یا افراد ناامید از سیاه‬ ‫چاله افسردگی باید حس امید را در دل ان ها زنده‬ ‫نگاه داشت‪.‬‬ ‫محمدی با بیان اینکه برای تقویت امید و گسسته‬ ‫نشدن رشته ناامیدی در فکر و ذهن مردم‪ ،‬اشکال‬ ‫ناامیدی که احتماال هر یک برگرفته از یک یا‬ ‫چند اختالل زمینه ای و یا چند نیاز اساسی است را‬ ‫باید شناسایی و به فکر درمان انان شتافت‪ ،‬افزود‪:‬‬ ‫وابستگی یا نیاز‪ ،‬غلبه و بقا سه شرط امیدوار بودن‬ ‫است و هر فردی که این موارد را دارا باشد در‬ ‫رسیدن به مقصد نه تنها دچار تزلزل و روان پریشی‬ ‫نخواهد شد بلکه انگیزه از خود بیگانگی‪ ،‬ناتوانی و‬ ‫شکست را به عنوان موارد ناامید کننده‪ ،‬پشت سر‬ ‫خواهد گذاشت‪.‬‬ ‫این روانشناس بالینی تاکید کرد‪ :‬برای مقابله با‬ ‫ویروس کشنده کرونا انگیزه های ناامیدی در بین‬ ‫افراد جامعه که ناشی از عدم کارکرد سیستم های‬ ‫انگیزشی شامل از خود بیگانگی‪ ،‬ناتوانی و در نهایت‬ ‫به خودکشی یا فنا ختم می شود را باید با کمک‬ ‫متخصصین روانشناس و روانپزشک شناسایی و بر‬ ‫ناامیدی انان غلبه کرد‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬برای هر شکل از موارد ناامیدی‪،‬‬ ‫مجموعه ای از راهکارهای درمان های روان و‬ ‫جسم ارائه شده که شامل بازسازی افکار‪ ،‬دستیابی‬ ‫به نوع صحیح روابط امیدبخش و تمرینات خاص‬ ‫معنوی است که با تاکید بر این موارد می توان امید‬ ‫و ارامش را در زندگی روزمره بازگرداند و حفظ‬ ‫کرد‪.‬‬ ‫محمدی تصریح کرد‪ :‬در مواقع بحرانی برای‬ ‫اینکه امید را بتوان در فکر و ذهن مردم حفظ و‬ ‫ناامیدی را برطرف کرد باید تا جایی که امکان‬ ‫دارد افراد خود باخته که فکر می کنند رها شده‬ ‫اند و دیگر لیاقت عشق ورزی ندارند را بیشتر مورد‬ ‫حمایت قرار داد‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬احساس بی انگیزگی بویژه در بین‬ ‫اقشار اسیب پذیر و محروم جامعه که فرصت رشد‬ ‫در نتیجه به چالش کشیده شدن دو نیاز وابستگی‬ ‫و بقا که ممکن است در میان این اقشار بی ارزش‬ ‫یا کم ارزش جلوه کند‪ ،‬بخصوص در روزهای‬ ‫کرونایی که بیشتر نمود پیدا کرده‪ ،‬بطور طبیعی‬ ‫ناامیدی را در سطح جامعه افزایش خواهد داد که با‬ ‫تشخیص به موقع این موارد می توان بر اضطراب‪،‬‬ ‫افسردگی و ناامیدی غلبه کرد‪.‬‬ صفحه 6 ‫سینانقطهاغازلشکرکشیمصربهلیبی؟!‬ ‫حادثه تروریستی هفته گذشته صحرای سینا که به کشته شدن ‪ ۱۸‬تروریست انجامید و همزمانی ان با دیگر رویدادهای مرتبط با مصر این گمانه زنی را بوجود اورد که شاید تنش های اخیر در صحرای سینا سراغاز مداخله نظامی مصر در لیبی باشد‪.‬نیروهای ارتش‬ ‫مصر هفته گذشته یک حمله تروریستی را در شهر “بیرالعابد” به یک پست نظامی در شبه جزیره سینا خنثی کردند؛ این رویداد تقریبا همزمان بود با درخواست جناح “ژنرال حفتر” از قاهره برای مداخله نظامی در لیبی و مصوبه پارلمان مصر مبنی بر اعطای مجوز به‬ ‫نیروهای نظامی این کشور برای مداخله در لیبی که به پشتیبانی از اظهارات اخیر “السیسی” رییس جمهوری مصر انجام شد‪.‬تقارن این سه رویداد موجب شد که برخی تحلیلگران حادثه صحرای سینا را بهانه ای برای مداخله نظامی مصر در لیبی تعبیر کنند‪ .‬لیبی از زمان‬ ‫برق»‬ ‫سرنگونی «معمر قذافی» دیکتاتور سابق این کشور در سال ‪ ۲۰۱۱‬به دو دولت موازی در شرق و غرب تقسیم شد‪« .‬دولت وفاق ملی» به ریاست «فایز السراج» در طرابلس (غرب لیبی) مستقر است که در جهان و سازمان ملل به رسمیت شناخته شده و دیگری دولت « ُط ُ‬ ‫در شرق لیبی که «خلیفه حفتر» ژنرال بازنشسته ارتش این کشور کنترل امور را در ان منطقه در دست گرفته است‪.‬امارات‪ ،‬عربستان‪ ،‬مصر‪ ،‬فرانسه و روسیه از ارتش حفتر و دولت شرق لیبی حمایت می کنند؛ در حالی که ترکیه‪ ،‬قطر‪ ،‬الجزایر‪ ،‬ایتالیا و اتحادیه اروپا حامی‬ ‫دولت السراج هستند که در غرب این کشور مستقر و از سوی سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده است‪.‬در حالی که مصر اخیرا از مداخله نظامی در لیبی سخن می گوید‪ ،‬ترکیه نیز پیش از این نیروهایی را برای پشتیبانی از فایز السراج به طرابلس اعزام کرده است‪.‬‬ ‫نیروی دریایی ترکیه ‪ ۸‬ژوییه اعالم کرد که در حال اماده سازی برای انجام یک مانور نظامی گسترده در سه نقطه از سواحل لیبی است‪ .‬همین مساله موجب افزایش تنش بین طرفهای درگیر در صحنه سیاسی لیبی شد‪.‬از سوی دیگر “خالد المشری” رییس شورای‬ ‫مشورتی دولتی لیبی متعلق به جناح “فایزالسراج” بتازگی در دیدار با وزیر امور خارجه مراکش در یک کنفرانس مطبوعاتی مشترک بار دیگر تاکید کرد توافق نظامی طرابلس و انکارا مبنی بر دفاع مشترک از لیبی همچنان پابرجاست‪.‬‬ ‫کره جنوبی‪:‬‬ ‫امریکا اجازه انتقال‬ ‫پول ایران را‬ ‫نمی دهد‬ ‫چندمنبعمی گویندمقام هایکرهجنوبیوژاپناز‬ ‫انتقال پول نقد به سوئیس بدون اجازه امریکا خودداری‬ ‫می کنند‪ .‬وزارت خارجه کره جنوبی این موضوع را‬ ‫تاییدکرد‪.‬‬ ‫خبرگزاریرویترزگزارشدادهشبکهپیچیده‬ ‫تحریم هایامریکاموجبایجاداخاللدرمبادلهاقالم‬ ‫بشردوستانهباایرانشدهاست‪.‬‬ ‫به گزارش فارس‪ ،‬یک رسانه انگلیسی امروز‬ ‫پنجشنبهگزارشدادهتحریم هایامریکامبادلهکاالهای‬ ‫بشردوستانه با ایران را دچار مشکل کرده است‬ ‫خبرگزاریرویترزنوشتهباانکهدولتامریکا‬ ‫ادعا می کند مبادله دارو و مواد غذایی مشمول تحریم‬ ‫نیست بانک ها و دولت ها میلی به قبول پول ایران یا انتقال‬ ‫ان ندارند‪ ،‬زیرا نگرانند که این اقدام انها ممکن است‬ ‫بهصورتناخواستهشبکهپیچیدهتحریم هایامریکا‬ ‫را نقض کند‪.‬امریکا و سوئیس روز‪ ۱۰‬بهمن ماه سال‬ ‫گذشته مدعی اجرایی شدن ساز و کار مالی جدیدی‬ ‫بهنام«تمهیدتجاریانسان دوستانهسوئیس»(‪)SHTA‬‬ ‫برای ارسال اقال م انسان دوستانه به ایران شدند‪.‬با وجود‬ ‫این‪،‬بانکمرکزیایراننمی تواندمیلیاردهادالرپول‬ ‫نقد حاصل از صادرات نفت که بین سال های‪ ۲۰۱۶‬تا‬ ‫‪ ۲۰۱۸‬روی هم انباشته شده اند را به حساب های بانکی‬ ‫که با این کانال کار می کنند انتقال دهد‪ .‬این مسئله را پنج‬ ‫منبعاگاهبهموضوعبهخبرگزاریرویترزگفته اند‪.‬این‬ ‫پول در حساب های بانکی کشورهایی که ایران به ان‬ ‫نفتفروخته‪،‬بهخصوصکشورهایاسیاییقراردارد‬ ‫و پول مورد نظر در سال های بعد از عقد توافق هسته ای‬ ‫و قبل از خروج امریکا از برجام در این حساب ها انباشته‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫«برنامهجامعاقداممشترک»یابرجام‪،‬تیرماهسال‬ ‫‪ ۱۳۹۴‬میان ایران و پنج کشور عضو دائم شورای امنیت‬ ‫سازمانملل(امریکا‪،‬فرانسه‪،‬انگلیس‪،‬روسیهوچین)به‬ ‫عالوه المان (موسوم به گروه‪ )۱+۵‬حاصل شد‪.‬دولت‬ ‫امریکاازنخستینروزهایاجراییشدناینتوافق‪،‬‬ ‫کارشکنی ها در اجرای ان و تالش برای کاستن از‬ ‫مزایای اقتصادی ایران از ان را اغاز کرد‪ .‬با روی کار‬ ‫امدن«دونالدترامپ»بهعنوانرئیس جمهورامریکا‬ ‫این کارشکنی ها شدت گرفت و او بارها تهدید کرد‬ ‫کشورش را از توافق هسته ای خارج خواهد کرد‪.‬ترامپ‬ ‫سرانجام سه شنبه‪ ۸‬می‪ ۱۸( ۲۰۱۸‬اردیبهشت ماه‪ )۱۳۹۷‬به‬ ‫طور یکجانبه امریکا را از برجام خارج و دستور احیای‬ ‫تحریم هایمتوقف شدهعلیهایرانراصادرکرد‪.‬‬ ‫خبرگزاریرویترزمی گویدمشکلعالوهدر‬ ‫مبادالتاقالمبشردوستانهدرسایرحوزه هاهماحساس‬ ‫می شودومث ً‬ ‫البسیاریازشرکت هایکشتی رانیوبیمه‬ ‫تمایلیبرایتحتپوششقراردادنشناورهایایرانی‬ ‫حتی برای تجارت مجاز هم ندارند‪.‬‬ ‫کره جنوبی و ژاپن‬ ‫چندمنبعمی گویندمقام هایکرهجنوبیوژاپناز‬ ‫انتقال پول نقد به سوئیس بدون اجازه امریکا خودداری‬ ‫می کنند‪ .‬وزارت خارجه کره جنوبی این موضوع را‬ ‫تاییدکرد‪.‬‬ ‫یک مقام این وزارتخانه به رویترز گفت‪« :‬با توجه‬ ‫بهتحریم هایامریکابازگرداندنپولبهصورتنقد‬ ‫امکان پذیرنیست‪.‬هرگونهمجوزدربارهاینوجوهباید‬ ‫از طرف امریکا صادر شود‪».‬مقام وزارت خارجه کره‬ ‫جنوبیگفتسئولدربارهانتقالپولایرانبهمسیرکانال‬ ‫سوئیس رایزنی هایی را انجام داده‪ .‬او با وجود این گفت‪:‬‬ ‫«امریکانظرمثبتیدربارهچنینطرح هاییندارد‪».‬رویترز‬ ‫نوشتهمشخصنیستچراایاالتمتحدهامریکابرای‬ ‫چنینمبادالتیمجوزصادرنکردهاست‪.‬یکمقاموزارت‬ ‫خارجه ژاپن از اظهارنظر خودداری کرده و مسئله را به‬ ‫به هر حال‪ ،‬فارغ از اینکه اروپا چه موضعی برجام و‬ ‫تحریم های تسلیحاتی دارند‪ ،‬رویکرد فعلی شان دیر یا‬ ‫زود تغییر خواهد کرد‪ .‬اروپا فعال موضع مبهمی دارد و‬ ‫نمی تواند در ماه های اینده این مو ضع را ادامه دهد‪ .‬چرا‬ ‫که حتی با فرض شکست ترامپ در انتخابات نوامبر‪،‬‬ ‫او تا بعد از ماه اکتبر (موعد رفع تحریم های تسلیحاتی)‬ ‫در کاخ سفید خواهد بود و بنابراین اروپایی ها ناچار‬ ‫خواهند بود که تا ماه اکتبر موضع خود را در خصوص‬ ‫تحریم های تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران مشخص‬ ‫کنند‪.‬‬ ‫با وجود شدت گرفتن تحرکات دیپلماتیک‬ ‫ایران و امریکا در خصوص تحریم های تسلیحاتی‪،‬‬ ‫کشور های اروپایی عضو برجام سیاست التزام به سکوت‬ ‫را ادامه می دهند‪ .‬هر چند که در پشت پرده‪ ،‬با امریکا‬ ‫رایزنی هایی در خصوص برجام و تحریم های تسلیحاتی‬ ‫سازمان ملل علیه ایران انجام می دهند‪.‬‬ ‫‪ ،‬در ادامه تالش های خود برای تمدید تحریم های‬ ‫تسلیحاتی ایران‪ ،‬برایان هوک‪ ،‬نماینده ویژه امریکا‬ ‫در امور ایران‪ ،‬به لندن سفر کرد و با مقامات وزارت‬ ‫خارجه بریتانیا در خصوص تحریم های تسلیحاتی ایران‬ ‫گفتگو هایی انجام داد‪ .‬اظهارات هوک در این گفتگو ها‬ ‫در رسانه ها منتشر شد‪ .‬اما اینکه مقامات بریتانیا در این‬ ‫گفتگو ها چه چیزی گفته اند‪ ،‬به طور دقیق مشخص‬ ‫نیست‪ .‬این ابهام در ادامه سیاست سکوت اروپایی ها در‬ ‫مسئله برجام و پرونده تحریم های تسلیحاتی ایران است؛‬ ‫پرونده ای که روز به روز فوری تر و مهم تر می شود‪ .‬با این‬ ‫حال‪ ،‬اروپایی ها همچنان از اتخاذ یک موضع شفاف در‬ ‫این خصوص خودداری می کنند‪.‬‬ ‫همزمان با سفر هوک به بریتاینا‪ ،‬وودی جانسون‪،‬‬ ‫سفیر امریکا در بریتانیا‪ ،‬در توئیتی نوشت‪« :‬نماینده ویژه‪،‬‬ ‫برایان هوک‪ ،‬در لندن حضور دارد تا این نکته را بررسی‬ ‫کند که چرا ناتوانی در تمدید تحریم های تسلیحاتی‬ ‫سازمان ملل علیه ایران جهان را خطرناک تر خواهد‬ ‫کرد‪».‬‬ ‫به رغم اینکه سفر هوک در شرایط فعلی از اهمیت‬ ‫خاصی برخوردار است‪ ،‬اما وزارت خارجه بریتانیا با‬ ‫خودداری از انتشار جزئیات این سفر‪ ،‬عمال سعی کرد ان‬ ‫مقام های ایران ارجاع داده است‪ .‬بانک مرکزی ایران به‬ ‫درخواسترویترزبرایمصاحبهپاسخندادهاست‪.‬یک‬ ‫سخنگوی وزارت خزانه داری امریکا در پاسخ به این‬ ‫سئول که ایا انتقال وجوه به این شکل مجاز است و ایا‬ ‫امریکا مجوز ان را صادر می کند گفت ایاالت متحده‬ ‫بهتضمینتحویلکاالهاوخدماتبشردوستانهبهمردم‬ ‫ایرانمتعهداست‪.‬ویگفت‪«:‬سیاستامریکاهیچوقت‬ ‫محدودکردنتجارتکاالهایبشردوستانهباایراننبوده‬ ‫استوحاالهمنیست‪».‬دولتسوئیسامروزپنجشنبه‬ ‫اعالم کرد یک شرکت دارویی در سوئیس از طریق‬ ‫کانال تجاری بشردوستانه با ایران یک داروی ضد سرطان‬ ‫را برای این کشور ارسال کرده است‪.‬‬ ‫سخنگویوزارتاقتصادسوئیساشاره ایبهنام‬ ‫شرکتانتقال دهندهایندارونکردهوتوضیحبیشتری‬ ‫درباره حجم مبادله انجام شده نداده است‪.‬‬ ‫سنتدیرینهامریکادرکارشکنی‬ ‫دولتامریکاسنتدیرینه ایدرکارشکنیدر‬ ‫مبادالتکاالهایبشردوستانهباایراندارد‪.‬واشنگتن‬ ‫ابان ماهسالگذشتهبهدلیلصدوردستورالعملیجدید‬ ‫کهعم ً‬ ‫المبادالتاقالمبشردوستانهباایرانراغیرممکن‬ ‫می کرد به شدت مورد انتقاد قرار گرفت‪.‬‬ ‫خزانه داریامریکا‪،‬ابان ماهبااعمال‬ ‫دستورالعمل هاییموسومبه«تمهیداتخاصنوع‪»۵‬‬ ‫تهرانرادرزمرهقلمروهایقضاییموجدنگرانی های‬ ‫خاص از لحاظ پولشویی قرار داده و نهادها و سازمان های‬ ‫مالی را به اتحاذ تدابیری ویژه در مراودات مالی با‬ ‫طرف های مرتبط با ایران‪ ،‬از جمله در مبادالت اقالم‬ ‫بشردوستانهباایرانملزمکرد‪.‬‬ ‫خزانه داریامریکادرانبیانیهکههمزمان‬ ‫با راه اندازی ساز و کار ‪ SHTA‬برای مبادالت‬ ‫انسان دوستانه با ایران صادر کرده بود اشاره کرد که «شبکه‬ ‫اجراییجرائممالیخزانه داریامریکا»(‪)FinCEN‬‬ ‫همزمانباراه اندازیمکانیسمجدیدبرایتسهیل‬ ‫مبادالت انسان دوستانه با ایران‪ ،‬با استناد به بند‪« ۳۱۱‬قانون‬ ‫میهن پرستی»‪،‬مصوبسال‪ ۲۰۰۱‬قواعدجدیدی«برای‬ ‫محافظتازنظاممالیامریکادربرابرفعالیت هایمالی‬ ‫مخرب ایران» به کار گرفته است‪.‬تدبیر خاص نوع‪ ۵‬به‬ ‫شبکه اجرایی جرائم مالی اجازه می دهد در صورتی که‬ ‫تشخیص دهد حساب کارگزاری یا حسا ب�‪pay‬‬ ‫‪ able-through‬که قرار است برای یک بانک‬ ‫خارجی یا به نیابت از ان افتتاح شود به نحوی با یک‬ ‫قلمرو«موجدنگرانی هایپولشویی»مرتبطاست‪،‬برای‬ ‫افتتاحانحساب هادرداخلامریکامحدودیت هایی‬ ‫اعمالکند‪.‬‬ ‫تحریممستقیمصادراتدارو‬ ‫تحریم هاییکهدولتامریکاازخردادماهامسال‬ ‫یاسالمیوشرکت‬ ‫علیهشرکتکشتی رانیجمهور ‬ ‫ای سیل اجرایی کرد مستقیماً صادرات دارو به ایران را‬ ‫هدفمی گیرد‪.‬‬ ‫هرچند شرکت خطوط کشتی رانی ایران پیش از ان‬ ‫تاریخهمدرفهرستتحریم هاقرارداشتنداماتحریم هایی‬ ‫که از‪ ۱۹‬خرداد به اجرا گذاشته شد از این منظر تازگی‬ ‫داشت که بر اساس فرمان اجرایی‪ ۱۳۳۸۲‬و دو برچسب‬ ‫«اشاعهتسلیحاتکشتارجمعی»و«مقرراتتحریم های‬ ‫مالی ایران» صادر می شد‪.‬‬ ‫وزارت خزانه داری امریکا در توضیح خود در‬ ‫مورد اثار این تحریم ها‪ ،‬به صراحت عنوان کرده بود که‬ ‫اقدام تازه این کشور ارسال دارو و اقالم انسانی به ایران را‬ ‫محدودمی کند‪.‬‬ ‫درصفحهپرسشوپاسخ هایخزانه داریامریکا‪،‬‬ ‫در این رابطه امده است‪« :‬ایاالت متحده مجوزها و‬ ‫معافیت هایگسترده ایذیلتحریم هاداردکهاجازه‬ ‫فروش محصوالت زراعی‪ ،‬غذا‪ ،‬دارو و تجهیزات‬ ‫پزشکیبهایرانتوسطافرادامریکایییاغیرامریکایی‬ ‫رامی دهد‪.‬امااینمجوزهاومعافیت هاعموماتراکنش‬ ‫با افرادی که ذیل فرمان اجرایی‪ ۱۳۳۸۲‬تحریم شده اند‬ ‫راشاملنمی شود‪».‬واشنگتناعالمکرداینتحریم هااز‬ ‫روز ‪ ۸‬ژوئن ‪ ۲۰۲۰‬میالدی (‪ ۱۹‬خرداد ‪ )۱۳۹۹‬اجرایی‬ ‫می شوند‪ .‬به نوشته خزانه داری امریکا‪ ،‬از این تاریخ به بعد‬ ‫«اتباعایاالتمتحده‪،‬مگربادریافتمجوزهایموردی‪،‬‬ ‫از مشارکت در تراکنش با ‪ IRISL‬و ‪ E-Sail‬منع‬ ‫خواهند شد‪ ،‬از جمله از تراکنش های مربوط به فروش‬ ‫محصوالت زراعی‪ ،‬غذا‪ ،‬دارو و تجهیزات پزشکی از‬ ‫سوی اتباع ایاالت متحده یا از ایاالت متحده‪».‬‬ ‫خزانه داری امریکا می افزاید‪« :‬عالوه بر این‪ ،‬افراد‬ ‫غیرامریکاییهمکهاگاهانهدرتراکنش هایمشخص‬ ‫با‪ IRISL‬و‪ E-Sail‬مشارکت داشته باشند‪ ،‬حتی‬ ‫برای فروش محصوالت زراعی‪ ،‬غذا‪ ،‬دارو و تجهیزات‬ ‫پزشکی‪ ،‬خود را در معرض تحریم های دیگر قرار‬ ‫می دهند‪».‬‬ ‫تنها راه حلی که امریکا برای دور ماندن از تحریم ها‬ ‫به طرف های تجاری ایران ارائه کرده‪ ،‬این است که‬ ‫معامالت خود را تا پیش از زمان اجرایی شدن تحریم ها‬ ‫بهپایانبرسانند‪.‬‬ ‫این اقدام امریکا در حالی صورت می گیرد که‬ ‫بخش بزرگی از واردات مواد غذایی و دارو به ایران از‬ ‫طریقدریاوتوسطشرکتخطوطکشتی رانیجمهوری‬ ‫اسالمیبهعنوانبزرگترینخطوطکشتی رانیایران‬ ‫انجاممی گیرد‪.‬‬ ‫درحقیقتبرچسب هایتازه ایکهامریکابه‬ ‫این شرکت افزوده‪ ،‬تنها از یک نظر در وضعیت پیشین‬ ‫خطوط کشتی رانی ایران تفاوت ایجاد کرده و ان هم‬ ‫دشوارتر کردن صادرات اقالم انسانی به ایران است‪.‬‬ ‫سکوت مرموز اروپا‬ ‫را کم اهمیت نشان دهد‪ .‬این در حالی است که این سفر‬ ‫در ادامه تحرکات دیپلماتیک اروپا و امریکا برای تدوین‬ ‫یک رویکرد جدید در خصوص ایران انجام شد‪.‬‬ ‫دو روز قبل از سفر هوک به لندن‪ ،‬وزرای خارجه‬ ‫بریتانیا و فرانسه‪ ،‬که هر دو عضو برجام هستند‪ ،‬درباره‬ ‫ایران گفتگو هایی انجان دادند‪ .‬دومینیک راب‪ ،‬درباره‬ ‫این گفتگو ها در توئیتی نوشت‪« :‬بریتانیا و فرانسه به‬ ‫همکاری برای حمایت از امنیت و ثبات جهانی ادامه‬ ‫می دهند‪ .‬امروز با ژان ایو لودریان‪ ،‬وزیر خارجه فرانسه‪،‬‬ ‫مباحثات خوبی درباره موضوعات دارای اهمیت مشترک‬ ‫منجمله ایران و تالش ها برای ممانعت از الحاق (کرانه‬ ‫باختری) انجام دادم‪». ...‬سفر هوک به بریتانیا بخشی از‬ ‫یک تور گسترده تر این مقام امریکایی است‪ .‬او قبل‬ ‫از سفر به اروپا‪ ،‬ابتدا به تونس و سپس به قطر و کویت‬ ‫رفت‪ .‬سپس عازم بریتانیا و استونی شد‪ .‬هدف همه این‬ ‫سفرها‪ ،‬جلب حمایت بین المللی برای تمدید تحریم های‬ ‫تسلیحاتی ایران است‪ .‬تونس و استونی هر دو عضو‬ ‫شورای امنیت هستند و به همین خاطر هوک امیدوار بود‬ ‫که حمایت ان ها را در شورای امنیت به دست اورد‪.‬‬ ‫هنوز معلوم نیست که بین هوک و مقامات بریتانیایی‬ ‫چه مسائلی بررسی شده است‪ .‬اما ظاهرا‪ ،‬درباره یک‬ ‫پیشنهاد اروپایی برای تمدید تحریم های تسلیحاتی و در‬ ‫عین حال جلوگیری از فروپاشی کامل برجام رایزنی هایی‬ ‫انجام شده است‪.‬‬ ‫به نوشته روزنامه گاردین‪ ،‬هوک یک پیشنهاد‬ ‫اروپایی برای تمدید تحریم های تسلیحاتی اتحادیه اروپا‬ ‫را رد کرده است‪ .‬چرا که این تحریم ها به ایران اجازه‬ ‫می دهند از خارج از اتحادیه اروپا و امریکا سالح‬ ‫خریداری کند‪.‬‬ ‫اکتبر سرنوست ساز‬ ‫این در حالی است که امریکا دنبال اعمال‬ ‫تحریم های تسلیحاتی جهانی علیه ایران است‪ .‬هوک در‬ ‫لندن به صراحت به این امر اشاره کرد و گفت‪« :‬عالی‬ ‫است که اروپا این تحریم ها را ادامه می دهد‪ .‬اما انچه ما‬ ‫نیاز داریم‪ ،‬تحریم های جهانی است‪ .‬اگر شما تحریم های‬ ‫جهانی نداشته باشید‪ ،‬این به ایران اجازه می دهد که این‬ ‫سالح ها را بخرد‪».‬‬ ‫تحریم های تسلیحاتی اروپا در سال ‪ ۲۰۲۳‬منقضی‬ ‫می شوند‪ .‬اروپایی ها در ماه ها و هفته های اخیر‪ ،‬از اتخاذ‬ ‫یک موضع واضح در خصوص تحریم های تسلیحاتی‬ ‫ایران خودداری کرده بودند‪ .‬ان ها چندی پیش گفته‬ ‫بودند که رفع تحریم های سازمان ملل علیه ایران «تبعات‬ ‫بزرگی» برای منطقه خواهد داشت‪ .‬امری که به معنای‬ ‫نگرانی اروپایی ها از احتمال رفع تحریم های تسلیحاتی‬ ‫قلمداد شد‪.‬‬ ‫اما در عین حال‪ ،‬اروپایی ها موضع واضحی در‬ ‫خصوص لزوم تمدید تحریم های تسلیحاتی نیز نگرفته‬ ‫اند‪ .‬به گفته گاردین‪ ،‬اروپایی ها برخالف امریکا‬ ‫می خواهند برجام را حفظ کنند و از این رو نگران هستند‬ ‫که تمدید تحریم های تسلیحاتی به خروج ایران از برجام‬ ‫منجر شود‪ .‬چنین نگرانی ای چندان دور از واقعیت نیست‪.‬‬ ‫اوایل ماه مه‪ ،‬علی شمخانی‪ ،‬دبیر شورای عالی امنیت‬ ‫ملی‪ ،‬در توئیتی گفته بود که تمدید تحریم های تسلیحاتی‬ ‫سازمان ملل علیه ایران مرگ ابدی برجام را رقم خواهد‬ ‫زد‪.‬‬ ‫ظاهرا مواضعی از این دست باعث شده اروپا‬ ‫تامل بیشتری در خصوص تحریم های تسلیحاتی بکند‪.‬‬ ‫اروپایی ها نمی خواهند برجام از بین برود‪ .‬چون به گفته‬ ‫گاردین‪ ،‬معتقدند که پیروزی جو بایدن در انتخابات‬ ‫ریاست جمهوری امریکا ممکن است به بازگشت‬ ‫امریکا به برجام منجر شود‪.‬‬ ‫به هر حال‪ ،‬فارغ از اینکه اروپا چه موضعی نسبت‬ ‫برجام و تحریم های تسلیحاتی دارند‪ ،‬رویکرد فعلی شان‬ ‫دیر یا زود تغییر خواهد کرد‪ .‬اروپا فعال موضع مبهمی‬ ‫دارد و نمی تواند در ماه های اینده این مو ضع را ادامه‬ ‫دهد‪ .‬چرا که حتی با فرض شکست ترامپ در انتخابات‬ ‫نوامبر‪ ،‬او تا بعد از ماه اکتبر (موعد رفع تحریم های‬ ‫تسلیحاتی) در کاخ سفید خواهد بود و بنابراین اروپایی ها‬ ‫ناچار خواهند بود که تا ماه اکتبر موضع خود را در‬ ‫خصوص تحریم های تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران‬ ‫مشخص کنند‪.‬‬ ‫‪7‬‬ ‫شنبه ‪ 11 -‬مرداد ‪ 1399‬شماره ‪1138‬‬ ‫بین الملل‬ ‫شکستاحتمالیترامپدر‬ ‫انتخاباتامریکا‪،‬عربستانرادر‬ ‫چهموقعیتیقرارمی‪‎‬دهد؟‬ ‫لس انجلس تایمز در یادداشتی به موضوع هراس متحدان امریکا از‬ ‫ناکتمی ترامپ در انتخابات پیش رو پرداخته است‪.‬‬ ‫خبرگزاری میزان ‪« -‬لس انجلس تایمز» در یادداشتی به موضوع حمایت‬ ‫«دونالد ترامپ»‪ ،‬رییس جمهور امریکا از برخی دولت‪‎‬ها در نقاط مختلف‬ ‫جهان پرداخته و تشریح کرده که با تشدید گمانه زنی ها در مورد ناکامی‬ ‫احتمالی وی در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو‪ ،‬این کشور ها از بیم از‬ ‫دست دادن حمایت های ترامپ از جنایاتشان‪ ،‬سرکوب ها را تشدید کرده اند‪.‬‬ ‫براساس این یادداشت‪ ،‬از «مجارستان» تا «هندوراس»‪ ،‬از برخی از‬ ‫کشور های «امریکای التین» تا «رژیم صهیونیستی»‪ ،‬همه اموخته اند که در‬ ‫صورت همکاری با دولت ترامپ‪ ،‬می توانند سرکوب سیاسی را در دستور کار‬ ‫خود قرار دهند‪.‬‬ ‫این همکاری با دولت ترامپ در هر منطقه متفاوت بوده و طیف‬ ‫گسترده ای از اقدام ها مانند سکوت در مقابل سیاست مهاجرتی ترامپ را در‬ ‫برمی گیرد‪.‬‬ ‫سناتور «میت رامنی»‪ ،‬نمونه ای نادر از جمهوریخواهان است که به انتقاد از‬ ‫ترامپ می پردازد‪.‬‬ ‫وی بر این باور است که سیاست های دولتترامپ‪ ،‬سبب تضعیف موقعیت‬ ‫امریکا شده است‪.‬‬ ‫یادداشت در ادامه اورده است‪ ،‬اما نظرسنجی های انتخاباتی اخیر که‬ ‫از عقب ماندن قابل توجه ترامپ از «جو بایدن»‪ ،‬رقیب دموکراتش حکایت‬ ‫دارند‪ ،‬سبب شده کشور های مذکور‪ ،‬دچار هراس شده و دست به اقداماتی‬ ‫بزنند یا اقدامات در حال انجام را به حالت تعلیق در بیاورند‪.‬‬ ‫از جمله انها‪ ،‬عقب نشینی رژیم صهیونیستی از اجرای طرح غیرقانونی‬ ‫الحاق کرانه باختری به اراضی اشغالی است‪.‬‬ ‫از همه مهم تر کشور های عربی دارای کارنامه سیاه حقوق بشری هستند‬ ‫که در ماه های اخیر البی های موفقی با کاخ سفید داشته اند؛ انها موفق شدند با‬ ‫دور زدن کنگره‪ ،‬به تسلیحات امریکایی دست پیدا کنند‪.‬‬ ‫اما عربستان به عنوان مهم ترین متحد منطقه غرب اسیای امریکا که در‬ ‫دوران ریاست جمهوری ترامپ از چشمان بسته به جنایات حقوق بشری‬ ‫داخلی و خارجی خود بهره می برد‪ ،‬از بیم عدم انتخاب مجدد وی در انتخابات‬ ‫پیش رو‪ ،‬دست به سرکوب گسترده مخالفان زده است‪.‬‬ ‫یک افسر اطالعاتی سابق عربستان و شماری از اعضای کنگره امریکا‬ ‫به موازات گروه های حقوق بشری‪ ،‬می گویند‪ ،‬عربستان به دلیل پیش گفته‪،‬‬ ‫گروگان گرفتن اعضای خانواده مخالفان را دستور کار خود قرار داده است‬ ‫که از جمله جدیدترین موارد ان گروگان گرفتن فرزندان «سعد الجبری»‪،‬‬ ‫مشاور «محمد بن نایف»‪ ،‬ولیعهد پیشین عربستان است که اطالعات زیادی در‬ ‫مورد خانواده سعودی دارد‪.‬‬ ‫یادداشت در پایان اورده است «رییس یک سازمان حقوق بشری مستقر‬ ‫در واشنگتن بر این باور است که جنایات محمد بن سلمان‪ ،‬بدون دولت ترامپ‬ ‫اتفاق نمی افتد؛ در حالی که نظرسنجی ها از پایان کار ترامپ در ماه نوامبر‬ ‫حکایت دارند‪ ،‬متحدان امریکا در تالش هستند از اخرین فرصت برای انجام‬ ‫اقدام های تحریک امیز مانند سرکوب مخالفان استفاده کنند‪».‬‬ ‫پمپئو‪:‬ما«النهجاسوسی»چین‬ ‫راتعطیلکردیم!‬ ‫وزیرخارجهامریکابااتخاذموضعیخصمانهعلیهپکن‪،‬عالوهبرانکهحزبکمونیست‬ ‫چینرا«تهدیداصلیعصرما»قلمدادکرد‪،‬کنسولگریاینکشوردرشهرهیوستنتگزاسرا‬ ‫«النهجاسوسی»خواند!بهنقلازراشاتودی‪،‬درکشمکشدیپلماتیکروزهایاخیرمیانواشنگتن‪-‬‬ ‫پکن‪«،‬مایکپمپئو»روزپنجشنبهدرجریانیکنشستمجلسسنایامریکاموضعیبهشدت‬ ‫خصمانهعلیهچیناتخاذکرد‪.‬‬ ‫ویدرنشستمزبورحزبکمونیستچینرا«تهدیداصلیعصرما»وکنسولگریچین‬ ‫درشهرهیوستنایالتتگزاسراکهبهدستورمقاماتواشنگتنتعطیلشده‪،‬یک«النهجاسوسی»‬ ‫خواند‪.‬مایکپمپئوهمچنینموفقیتامریکادرتشکیلائتالفیبرایمقابلهبانفوذچیندرعرصه‬ ‫جهانیراستودومدعیشدکه«دیپلماسیقدرتمندامریکاباعثبیداریبینالمللینسبتبهتهدید‬ ‫حزبکمونیستچینشدهاست»‪.‬ویهمچنینبااذعانبهاینکهچینازحمایتفراوانیدرجامعه‬ ‫بینالمللبرخورداراست‪،‬نسبتبهشمارکشورهاییکهازسیاستهایپکنپشتیبانیمیکنند‪،‬ابزار‬ ‫تعجبودرعینحالنگرانیکرد‪.‬ایندیپلماتبلندپایهامریکاییهمچنینکوشیدکهتعطیلی‬ ‫کنسولگریچیندرهیوستنتگزاسرا‪-‬کهاقدامیتنشزادرروابطمیاندوکشوروعاملاقدام‬ ‫متقابلپکنبود‪-‬باادعایاینکهاینمکاندیپلماتیکیک«النهجاسوسی»بود‪،‬توجیهکند‪.‬وزیر‬ ‫خارجهامریکاهمچنینبهصراحتاعالمکردکهواشنگتنازحزبکمونیستچینمیخواهد‬ ‫«بههمانشیوهایدرعرصهجهانیمشارکتداشتهباشدکهامریکاازسایرکشورهامیخواهد!»‬ ‫ویدرادامهاظهاراتقلدرمابانهخودبهپکنهشداردادکهدرصورتعدمپیرویازیکچنین‬ ‫سیاستی‪،‬واشنگتن«دراطمینانیافتنازاینکهنهتنهاامریکابلکهسایرکشورهایجهانبهشیوهای‬ ‫عملخواهندکردکههموارهحافظمردمامریکاباشد‪،‬بسیارسرسختانهعملخواهدکرد»‪.‬‬ صفحه 7 ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫حزب مردمی اصالحات ایران اسالمی‬ ‫حجت االسالم محمد زارع فومنی‬ ‫مدیرمسئول روزنامه‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬میدان فلسطین‬ ‫خیابان فلسطین جنوبی بعد از بزرگمهر‬ ‫پالک ‪ 339‬ساختمان‪123‬‬ ‫طبقه ‪ 1‬واحد‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫شماره تلفکس و روابط عمومی‪:‬‬ ‫‪66463926-09369302479‬‬ ‫ادرس وب سایت‪:‬‬ ‫‪www.eslahat.news‬‬ ‫اینستاگرام‪ /‬ادرس تلگرام‪:‬‬ ‫‪@hzbeslahat / @sedaye_eslahat‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫دوست دارم با زالتان و طارمی همبازی شوم‬ ‫زمان ویلموتس یک تیم نبودیم‬ ‫سردار ازمون این فصل موفقیت‬ ‫چشمگیری را با تیم زنیت کسب کرد‪ .‬ازمون‬ ‫عالوه بر رسیدن به عنوان اقای گلی لیگ روسیه‬ ‫با تیم زنیت با ‪ ۱۷‬گل‪ ،‬قهرمانی با این تیم در لیگ‬ ‫و جام حذفی روسیه را تجربه کرد‪.‬‬ ‫ازمون بعد از قهرمانی در جام حذفی به‬ ‫ایران و گنبد زادگاه خود بازگشت و در مصاحبه‬ ‫ای‪ ،‬شرایط فصل گذشته و برنامه هایش برای سال‬ ‫بعد را تشریح کرد‪.‬‬ ‫ازمون گفت ‪ :‬می دانستم شهر ما (گنبد) به‬ ‫خاطر کرونا وضعیت خیلی قرمزی دارد و سعی‬ ‫کردم از خانه بیرون نروم‪ .‬اینجا وضعیت از قرمز‬ ‫هم گذشته است‪ .‬در روسیه باشگاه ما حرفه ای‬ ‫است و الگویی برای باشگاه های دیگر بود و‬ ‫باید پروتکل ها را رعایت می کردیم‪ .‬البته این‬ ‫وضعیت برای بازیکنان خارجی و دور از خانه‬ ‫خیلی سخت بود‪.‬‬ ‫وی درباره شکستن پروتکل های بهداشتی‬ ‫در روسیه و جریمه شدنش تصریح کرد‪ :‬یک بار‬ ‫اشتباه کردم و رفتم رستوران‪ .‬فکر کردم دولت‬ ‫روسیه اعالم کرده قرنطینه باز شده ولی نمی‬ ‫دانستم و رفتم غذا خوردم‪ .‬این یک تجربه خیلی‬ ‫خوب شد‪ .‬از باشگاه عذرخواهی کردم و همه‬ ‫چیز به خوبی و خوشی تمام شد‪.‬‬ ‫مهاجم تیم ملی درباره تجربه هشت ساله‬ ‫حضورش در لیگ روسیه و احتمال بازگشت به‬ ‫لیگ ایران‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬با تمام احترامی که برای‬ ‫لیگ ایران قائل هستم باید بگویم دوست دارم در‬ ‫اروپا و لیگ های معتبر بازی و چالش جدیدی‬ ‫تجربه کنم‪.‬‬ ‫ازمون در واکنش به سئوالی مبنی بر‬ ‫عجیب ترین شایعه ای که درباره خودش شنیده‬ ‫است‪ ،‬تاکید کرد‪ :‬من حرفهای زیادی شنیده ام‪.‬‬ ‫ولی اینکه شنیدم با پول به تیم ملی رفته ام خنده‬ ‫دارترین و عجیب ترینشان بود‪ .‬می دانم که اینها‬ ‫هم برگرفته از هواداران یک تیم است!‬ ‫وی با اشاره به زوج سازی خوبش در تیم‬ ‫زنیت با ارتم زوبا و کسب عنوان اقای گلی در‬ ‫کنار این بازیکن یاداور شد‪ :‬اول به موفقیت تیم‬ ‫فکر می کردیم‪ .‬وقتی هم تیم قهرمان شد برای‬ ‫اقای گلی تالش می کردیم‪ .‬اولویتمان قهرمانی‬ ‫در لیگ روسیه و جام حذفی بود‪ .‬ارتم بازیکن‬ ‫خیلی خوبی است و خیلی به من کمک کرد‪ .‬او‬ ‫یکی از بهترین مهاجمان روسیه است‪.‬‬ ‫ازمون درباره پاس گل خود به زوبا در‬ ‫شرایطی که خودش هم می توانست گلزنی کند‬ ‫و به تنهایی اقای گل روسیه شود‪ ،‬گفت‪ :‬خیلی‬ ‫ها گفتند به خاطر اینکه ارتم دوست خوبم بود‬ ‫به او پاس دادم ولی هر بازیکن دیگری هم بود‬ ‫این کار را می کردم‪ .‬از موقعی که اکبر محمدی‬ ‫مربی ام بود و حتی قبل از ان‪ ،‬به عنوان یک‬ ‫مهاجم‪ ،‬خودخواه نبودن را هم به ما یاد داده اند‪.‬‬ ‫وی در ادامه از باال رفتن قابلیت هایش در‬ ‫صورت بازی در کنار یک مهاجم دیگر صحبت‬ ‫کرد و گفت‪ :‬دقیقاً همینطور است‪ .‬من در تیم‬ ‫ملی با تمام احترامی که برای مربیان قبلی قائلم‪،‬‬ ‫تک مهاجم بودم‪ .‬همیشه دوست داشتم دو‬ ‫مهاجم بازی کنم‪ .‬خیلی دوست دارم در تیم‬ ‫ملی هم با دو مهاجم بازی کنیم‪ .‬نظر سرمربی‬ ‫هرچه باشد برایم قابل احترام است‪ .‬اگر یک نفر‬ ‫به مهاجم کمک کند بهتر است‪ .‬بازی هایی که‬ ‫قب ً‬ ‫ال برای مرحله مقدماتی با تیم ملی انجام دادیم‬ ‫سخت بود‪.‬‬ ‫مهاجم تیم ملی ایران با اشاره به عملکرد‬ ‫مهدی طارمی در تیم ریواوه و پنالتی های زیادی‬ ‫که این بازیکن برای تیمش در پرتغال گرفت‪،‬‬ ‫اظهار کرد‪ :‬مدافعان پرتغال در اینستاگرام پیغام‬ ‫می دادند به یار خوبت در تیم ملی بگو اینقدر‬ ‫پنالتی نگیر! طارمی در هر بازی پنالتی می گرفت‪.‬‬ ‫من خودم خیلی کم پنالتی گرفته ام‪ .‬پنالتی گرفتن‬ ‫یکی از کارهای سخت است و هوش و زیرکی‬ ‫زیادی می خواهد‪.‬‬ ‫ازمون سپس به شوخی گفت‪VAR :‬‬ ‫(تکنولوژی کمک داور ویدئویی) هم از دست‬ ‫مهدی خسته شده است‪ VAR .‬از بس که‬ ‫مهدی را دیده خودش می نویسد پنالتی!‬ ‫وی در خصوص هولیگان های فوتبال‬ ‫روسیه‪ ،‬گفت‪ :‬من ندیده ام‪ .‬فرهنگ تماشاگران‬ ‫روسیه خوب است‪ .‬درست است شعارهایی می‬ ‫دهند ولی من چیزی درباره هولیگان ها ندیده ام‪.‬‬ ‫مهاجم تیم ملی ایران در ادامه تصریح کرد‪:‬‬ ‫دوست دارم با مهدی (طارمی) در یک تیم بازی‬ ‫کنم‪ .‬بهترین زوج دوران فوتبالی من مهدی بوده‬ ‫است‪ .‬خیلی دوست دارم با هم در یک تیم بازی‬ ‫کنیم چون همدیگر را خوب درک می کنیم‪.‬‬ ‫ازمون درباره وضعیتش برای فصل اینده‬ ‫و اینکه به کدام تیم خواهد رفت‪ ،‬خاطرنشان‬ ‫کرد‪ :‬وقتی صد درصد نشده است چیزی نمی‬ ‫توان گفت‪ .‬باشگاه هر موقع با من صحبت کرد‬ ‫و قطعی شد ان وقت می توانم حرف بزنم‪ .‬هیچ‬ ‫صحبتی با من نشده است و نمی توانم چیزی‬ ‫بگویم‪ .‬فع ً‬ ‫ال با تیم زنیت قرارداد دارم و عاشق‬ ‫کلهر‪:‬‬ ‫هنوزفاصلهزیادیبرایمدالاوری‬ ‫درپارالمپیکزمستانیداریم‬ ‫سرمربیتیمملیپارااسکیگفت‪:‬هرچنددرچندسالاخیردربحثکمیتوافزایشتعداداسکیبازانمعلولکارهایزیادیانجامشده‪،‬‬ ‫امادربحثکیفیتومدالاوریفاصلهزیادیبادنیاداریموامیدواربهکسبمدالحتیدرپارالمپیکزمستانی‪ ۲۰۲۲‬چیننیستیم‪.‬صادقکلهردر‬ ‫گفتوگوباایسنا‪،‬دربارهوضعیتتمریناتاسکیبازانمعلولاظهارکرد‪:‬متاسفانهاززمانشیوعویروسکروناتمامپیستهاتعطیلشدهواسکی‬ ‫بازانفعالیتخاصینداشتند‪.‬درطیاینمدتنیزتنهاپیستتوچالبهخاطرداشتنبرفازاواسطاردیبهشتتا‪ ۱۵‬خردادبازگشاییومجدداتعطیل‬ ‫شد‪.‬ویگفت‪:‬درحالحاضرباتعطیلیاردوهاولغومسابقاتبینالمللی‪،‬اسکیبازاندراستراحتکاملهستندوبرنامهخاصیبرایانهانداریمتا‬ ‫ببینیمشرایطکیبهحالتعادیبرمیگردد‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫چهارگانه جذاب برای همه به جز قهرمان‬ ‫قلعه نویی به مجیدی نمی رسد!‬ ‫نفس های اخر لیگ نوزدهم؛‬ ‫این تیم هستم‪.‬‬ ‫وی که با برنامه «فوتبال ‪ »۱۲۰‬و به صورت‬ ‫همزمان با مهدی طارمی گفتگو می کرد‪ ،‬در‬ ‫پاسخ به این سئوال که ایا امکان بازی با زالتان‬ ‫ابراهیموویچ (انتقال به تیم اث میالن) وجود‬ ‫دارد؟ گفت‪ :‬چه کسی هست که دوست نداشته‬ ‫باشد با زالتان بازی کند؟‬ ‫در این زمان مهدی گفت‪ :‬من نمی خواهم‪.‬‬ ‫اگر زالتان بازی کند ما باید برویم روی نیمکت!‬ ‫ازمون در ادامه گفت‪ :‬نه؛ من می روم و می‬ ‫جنگم‪ .‬می جنگم و مزدم را می گیرم‪.‬‬ ‫مهاجم تیم زنیت در پاسخ به سئوالی مبنی بر‬ ‫علت ناکامی زنیت در لیگ قهرمانان اروپا‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬تا بازی بنفیکا شانس خوبی داشتیم و تیم‬ ‫دوم گروه بودیم‪ .‬وقتی نتیجه بازی الیپزیش را‬ ‫بین دو نیمه در رختکن اعالم کردند به ضررمان‬ ‫شد‪ .‬در نیمه اول موقعیت های خیلی خوبی‬ ‫داشتیم ولی دقیقه ‪ ۴۹‬گل خوردیم‪ ،‬من گل به‬ ‫خودی زدم و اخراجی دادیم‪ .‬نفهمیدیم چه شد‪.‬‬ ‫همه چیز بین دو نیمه رخ داد‪ .‬اگر تمرکزمان را‬ ‫در زمین می گذاشتیم می توانستیم صعود کنیم‪.‬‬ ‫شانس خیلی خوبی داشتیم‪.‬‬ ‫ازمون درباره الگوهای دوران کودکی‬ ‫اش در فوتبال‪ ،‬یاداور شد‪ :‬الگوی داخلی من‬ ‫علی دایی و خارجی ام زالتان ابراهیموویچ بود‪.‬‬ ‫من پوستر علی دایی و رونالدوی برزیلی را در‬ ‫اتاقم داشتم‪.‬‬ ‫مهاجم تیم ملی ایران در خصوص وضعیت‬ ‫تیم کشورمان برای صعود به جام جهانی هم‬ ‫گفت‪ :‬صد درصد کار سختی داریم‪ .‬فدراسیون‬ ‫باید همه را متحد کند‪ .‬در زمان مربی قبلی‬ ‫(ویلموتس) ما یک تیم نبودیم و به مشکل‬ ‫خوردیم ولی با اسکوچیچ همه چیز رفع می شود‪.‬‬ ‫اسکوچیچ روحیات بازیکنان ایرانی را می شناسد‪.‬‬ ‫کمک می کنیم بهترین نتیجه را بگیریم و مردم‬ ‫را شاد کنیم‪.‬‬ ‫ورزش با ماسک‬ ‫رقابتهایهفتهبیستوهفتملیگبرترفوتبالایران‬ ‫درحالیجمعهوشنبهدرشهرهایمختلفکشوربرگزار‬ ‫میشودکهقهرمانیپرسپولیسبرایچهارمینفصل‬ ‫متوالیتثبیتشدهتاخیالشاگردانیحییگلمحمدی‬ ‫درچهاربازیپایانیاینمسابقاتراحتباشد‪.‬بااینحال‬ ‫سرخپوشانپایتختنمیخواهندپوکرقهرمانیخودکه‬ ‫درتاریخلیگبرترفوتبالایرانبیسابقهاستراباعدم‬ ‫موفقیتدرهفتههایپایانیبهکامهوادارانخودتلخکنند‪.‬‬ ‫تیمیکهتمامبازیهایخوددردوربرگشترابه‬ ‫جزتساویدردربیپایتختبابردپشتسرگذاشتتا‬ ‫حاالنمایشرقیبانسنتیخودرابرایکسبسهمیهلیگ‬ ‫قهرماناناسیادرفصلایندهبهانتظاربنشیند‪.‬‬ ‫نمایشقدرتسرخباعددجدید!‬ ‫چهارمینقهرمانیمتوالیپرسپولیسدرلیگ‬ ‫برترایرانسببشدتاهواداراناینتیمهمچوناعضای‬ ‫سرخپوشانپایتختازعدد«‪»۴‬بهعنواننمادجدیدخود‬ ‫استفادهکنند‪.‬نمادیکهقبلازاینبهواسطهچهاربرد‬ ‫متوالیاستقاللتهراندردربیپایتختبهابیپوشان‬ ‫اختصاصپیداکردهبوداماحاالسرخ هاازاندرفضای‬ ‫مجازیوشبکههایاجتماعیاستفادهمیکنند‪.‬‬ ‫مصافنیمکتابیباقهرمان!‬ ‫پرسپولیسدرهفتهبیستوهفتملیگبرتربه‬ ‫قائمشهرمیرودتابانساجیکهدرهفتههایاخرتبدیلبه‬ ‫یکیازغول ُکشهایلیگبرترشدهاسترقابتکند‪.‬‬ ‫کادرفنینساجیقائمشهرکهشاملبازیکنانپیشین‬ ‫استقاللتهراناستعملکردقابلقبولیدردوبازی‬ ‫گذشتهخودداشت‪.‬محمودفکریدرمقامسرمربیبا‬ ‫دستیارانخودنظیرحنیفعمرانزادهوسیروسدین‬ ‫محمدیوصمدمرفاویدرجایگاهمدیرفنی‪،‬توانست‬ ‫نساجیرابهتساویدرورزشگاهازادیتهرانمقابلابی‬ ‫پوشانپایتختبرساند‪.‬اینتیمسپسفوالدخوزستانرا‬ ‫درهفتهگذشتهباپیروزیپشتسرگذاشتتاخطو‬ ‫نشانمحکمیبرایقهرمانزودهنگاملیگورابتدایهفته‬ ‫ایندهکشیدهباشد‪.‬‬ ‫شاگردانیحییگلمحمدیبراینمایشدوباره‬ ‫قدرتباالیتیمیخودپسازگذرازرقبایمدعی‪،‬‬ ‫حاالبهفکربردننساجیدرقائمشهرهستندتانشاندهند‬ ‫همچنانبرایحفظفاصلهزیادخودباتیمهایدیگر‬ ‫عطشبردندارند‪.‬‬ ‫یحییدنبالشکستنرکوردبرانکو‬ ‫پرسپولیسدرحالیبهقهرمانیچهارمخوددرلیگ‬ ‫برتررسیدکهبرانکوایوانکوویچرابهعنوانسرمربیخود‬ ‫درسهدوره گذشتهروینیمکتخودداشت اما اینباربا‬ ‫یحییگلمحمدیبهسریعترینجامقهرمانیرسید‪.‬‬ ‫گلمحمدیحاالدنبالایناستتارکوردبرانکو‬ ‫رادرقامتسرمربیپرسپولیسبزند‪.‬پرسپولیسکهبهترین‬ ‫قهرمانیخودرادرلیگشانزدهمبا‪ ۶۶‬امتیازکسبکرده‬ ‫است حاال دنبال زدن رکورد خود است‪ .‬رکوردی جدید‬ ‫کهمیتواندانگیزههاییحییرابرایجدیتدرادامه‬ ‫لیگبرترباپرسپولیسافزایشدهد‪.‬سرخپوشانپایتخت‬ ‫درصورتکسبتنهاپنجامتیازدیگردرچهاربازی‬ ‫باقیماندهمیتوانندبهامتیاز‪۶۷‬رسیدهوقهرمانقهرمانان‬ ‫باشگاهخودلقببگیرند‪.‬‬ ‫جدالفرزندمکتبحجازیباامیرقلعهنویی!‬ ‫برداستقاللتهراندردیدارعقبافتادهخودمقابل‬ ‫پارسجنوبیجمباعثشدتاشاگردانفرهادمجیدیبار‬ ‫دیگریکیازمدعیانکسبسهمیهاسیالقببگیرند‪.‬انها‬ ‫یکیازسختترینبازیهایخوددرچهارهفتهپایانیرا‬ ‫شنبهمقابلسپاهاناصفهاندرورزشگاهازادیبرگزارمی‬ ‫کنندتابتوانندباکسبسهامتیازضمنماندندرردهدوم‬ ‫جدولازسپاهانفاصلهبگیرند‪.‬‬ ‫ایندیدارفارغازتوجههمیشگیبهانبهدلیل‬ ‫رقابتسنتیدوتیمبابتحضورامیرقلعهنوییروی‬ ‫نیمکتسپاهانوفرهادمجیدیدرراسکادرفنیابی‬ ‫پوشانپایتختاهمیتیدوچنداندارد‪.‬جدالمهمیکههم‬ ‫امتیازیانهابهجذابیتانمیافزاید‪.‬‬ ‫سرمربیانهردوتیمسابقهپوشیدنپیراهناستقالل‬ ‫تهرانرادارندامارابطهانهادرچندینسالگذشتهچندان‬ ‫خوبنبودهاست‪.‬فرهادمجیدیکهخودرافرزندمکتب‬ ‫ناصرحجازیمیداندبرایاثباتتوانمندیهایفنیخود‬ ‫درقامتسرمربیمحکومبهبردنامیرقلعهنوییاست‬ ‫کهپرافتخارترینمربیایرانیتاریخلیگبرترمحسوب‬ ‫میشود‪.‬البتهممکناستقلعهنوییبهخاطرمشکالت‬ ‫سالمتیکهدرروزهایگذشتهبااندرگیربوده‪،‬برایاین‬ ‫مسابقهروینیمکتحضورنداشتهباشد‪.‬‬ ‫تحقیقات ثابت کرده ورزش‬ ‫سنگین برای بدن بانوان مضر است‬ ‫داروهاینیروزهاتاثیراتمادام العمردرزناندارد‬ ‫بانوان باید با شناخت بیشتر نسبت به‬ ‫توانایی های روحی‪ ،‬روانی و جسمانی خودشان‬ ‫راه رسیدن به اهداف خودشان را هموارتر کنند‪.‬‬ ‫تفاوت های جنسیتی به معنای ضعف یا قدرت‬ ‫نیستند‪ ،‬این تفاوت ها توانایی های ویژه ای را به‬ ‫افراد می بخشد و زندگی در مسیر و باتوجه به این‬ ‫توانایی ها‪ ،‬می تواند راه موفقیت را هموارتر کند‪.‬‬ ‫به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا؛‬ ‫بانوان کشورمان همیشه توانستند در عرصه های‬ ‫مختلف بدرخشند و موفق عمل کنند‪ ،‬از جمله‬ ‫ورزش‪ .‬تیم های ملی بانوان کشور ما در رشته های‬ ‫مختلف مدال های رنگارنگ زیادی به دست‬ ‫اوردند و باعث افتخار ایران و ایرانی شدند‪ .‬اما‬ ‫برخی از رشته های ماهیت بسیار سنگین و پیچیده ای‬ ‫دارند که باتوجه به سیستم بدنی بانوان‪ ،‬این رشته ها‬ ‫می توانند اسیب های شدید و جبران ناپذیری به‬ ‫ان ها وارد کند‪ .‬عالوه بر این بدن بانوان به خودی‬ ‫خود قادر به ساخت حجم عضالنی زیادی نیستند‬ ‫و برای رسیدن به هدفی که در برخی از رشته های‬ ‫غیرالمپیکی وجود دارد‪ ،‬مجبور به استفاده از مواد و‬ ‫داروهای غیرمجاز خواهند شد‪.‬‬ ‫ممکن است رشته های سنگین برای بانوان‬ ‫مشکل ایجاد کند‬ ‫فریده شجاعی‪ ،‬نایب رئیس بانوان فدراسیون‬ ‫بسکتبال و کارشناس ورزش زنان کشورمان‪ ،‬در‬ ‫این رابطه اظهار داشت‪ :‬من هم به عنوان یک خانم‬ ‫دوست دارم بانوان در هر رشته ای که می خواهند‬ ‫فعالیت کنند‪ ،‬اما بر اساس تحقیقاتی که از نظر‬ ‫فیزیولوژیکی در سازمان تربیت بدنی روی‬ ‫رشته های ورزشی مختلف انجام دادیم‪ ،‬رشته های‬ ‫سنگین ممکن است برای بانوان مشکل ایجاد کند‪.‬‬ ‫یک ورزشکار به ماهیت یک رشته که سنگین و‬ ‫قدرتی است نگاه نمی کند و فقط به عالقه‪ ،‬هدف و‬ ‫موفقیت در ان رشته فکر می کند‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬رشته هایی مانند پاورلیفتینگ‬ ‫بسیار سنگین هستند و مشکالتی را برای بانوان‬ ‫ایجاد می کنند‪ .‬تقریباً ثابت شده ورزش های سنگین‬ ‫برای بانوان ضرر دارد اما وقتی این فعالیت ها در دنیا‬ ‫انجام می شود‪ ،‬یک ورزشکار به این مسائل توجه‬ ‫ندارد و می خواهد راه قهرمانی را طی کند‪.‬‬ ‫شجاعی تاکید کرد‪ :‬نمی دانم در کشور ما‬ ‫چقدر می توانیم روی این موضوع مانور دهیم‪،‬‬ ‫اینکه ایا سالمت ورزشگاه یا قهرمانی مهم‬ ‫است‪ ،‬یک تصمیم فراسازمانی است‪ .‬باید به این‬ ‫موضوع دقیق بپردازیم‪ ،‬تا ببینیم کدام در اولویت‬ ‫قرار می گیرد و به ان توجه داشته باشیم‪ .‬قطعی‬ ‫نمی گویم اما خود من زمانی که هاشمی طبا‬ ‫خواست روی رشته فوتبال تحقیق کنم‪ ،‬به این‬ ‫نتیجه رسیدم رشته فوتبال هم مقداری نسبت به‬ ‫رشته های دیگر مردانه تر است‪.‬‬ ‫کارشناس ورزش زنان کشورمان گفت‪:‬‬ ‫ورزش در حد قهرمانی و حرفه ای‪ ،‬ماهیتا سنگین‬ ‫است و فشارهای زیادی به بدن بانوان وارد می کند‬ ‫و منکر این موضوع نیستیم اما نسبت به ماهیت و‬ ‫سنگینی رشته‪ ،‬این فضا متفاوت است‪.‬‬ ‫ورزش های سنگین و یا استفاده داروهای‬ ‫نیروزا‪ ،‬باعث تغییرات هورمونی زیادی مخصوصا‬ ‫در بانوان می شوند‪ .‬این تغییرات‪ ،‬عالوه بر تاثیرات‬ ‫دائمی که بر جسم‪ ،‬ظاهر و فیزیک زنان می گذارد‪،‬‬ ‫می تواند باعث تحوالت روحی و روانی جدی در‬ ‫ان ها نیز شود‪ .‬عضله سازی در بانوان نیازمند ترشح‬ ‫هورمون تستسترون است‪ ،‬این هورمون در بانوان‬ ‫به مقادیر خیلی کمی تولید می شود‪ ،‬بنابراین برای‬ ‫رسیدن به اندامی عضالنی و حجیم که الزمه برخی‬ ‫از رشته های ورزشی از جمله پاورلیفیتنگ است‪،‬‬ ‫باید از هورمون های خارجی استفاده شود که نتیجه‬ ‫ان نیز مشخص است‪.‬‬ ‫تاثیرات هورمونی مصرف داروها در زنان‬ ‫حساس تر است‬ ‫رضا شجیع‪ ،‬رئیس دبیرخانه سالمت وزارت‬ ‫ورزش و جوانان و رئیس کمیته سیاستگذاری‬ ‫مکمل های ورزشی وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و‬ ‫اموزش پزشکی‪ ،‬در رابطه با تاثیرات و مضرات‬ ‫داروهای غیرمجاز روی بانوان گفت‪ :‬در مورد تاثیر‬ ‫مخرب و مضرات داروی های غیر مجاز روی بانوان‬ ‫می توان به تاثیرات مخرب ان روی ژن اشاره کرد‬ ‫که می تواند روی فرزنداوری انان اثر منفی داشته‬ ‫باشد‪ ،‬بنابراین به شدت به ورزشکاران بانویی که در‬ ‫رشته بدنسازی و پرورش اندام فعال هستند توصیه‬ ‫می کنیم از مصرف داروهای غیرمجاز اجتناب کنند‬ ‫چراکه تاثیرات مخرب ان اجتناب ناپذیر است‪.‬‬ ‫او ادامه داد‪ :‬در مورد مصرف مکمل های‬ ‫مجاز‪ ،‬توصیه می شود این مصرف با دوز مناسب و‬ ‫با توصیه متخصص تغذیه ورزشی صورت گیرد‪،‬‬ ‫چراکه مصرف بی رویه مکمل هم می تواند با‬ ‫پیامدهای نامناسب همراه باشد‪.‬‬ ‫شجیع اظهار داشت‪ :‬در مورد تفاوت تاثیرات‬ ‫این مواد در زنان و مردان هم باید به این نکته اشاره‬ ‫کرد که تاثیرات هورمونی مصرف داروها در‬ ‫زنان حساس تر است و می تواند زمینه تغییر عادات‬ ‫ماهیانه را فراهم کند‪ ،‬بنابراین موضوع مصرف‬ ‫داروها در زنان با حساسیت های بیشتری از منظر‬ ‫عوارض روبرو است‪.‬‬ ‫رئیس دبیرخانه سالمت وزارت ورزش و‬ ‫جوانان عنوان کرد‪ :‬در مورد نقش عضله ساز‬ ‫مصرف مکمل ها برای بانوان ذکر این نکته‬ ‫ضروری است که برخی مربیان سودجو احتماال‬ ‫مصرف مکمل و دارو را به زنان ورزشکار توصیه‬ ‫می کنند‪ .‬در این راستا ذکر چند مورد ضروری‬ ‫است‪ .‬نکته اول اینکه بانوان ورزشکا ر عزیز‬ ‫باید حتما از مصرف داروهای غیرمجاز اجتناب‬ ‫کنند‪ .‬این داروها می توانند زمینه مرگ زودرس‬ ‫ورزشکاران و اسیب جدی به کبد و کلیه ان ها‬ ‫را فراهم کند‪ .‬در مورد مکمل های مجاز هم تهیه‬ ‫مکمل از اماکن مجاز تهیه مکمل یعنی داروخانه ها‪،‬‬ ‫ان هم با دوز و تجویز مناسب ضروری است‪.‬‬ ‫متاسفانه توزیع مکمل های تقلبی در بازار نگران‬ ‫کننده است و هیچ چی ز به اندازه مصرف مکمل‬ ‫تقلبی‪ ،‬سالمت ورزشکار را تهدید نمی کند‪.‬‬ ‫رئیس کمیته سیاستگذاری مکمل های‬ ‫ورزشی وزارت بهداشت‪ ،‬درمان و اموزش‬ ‫پزشکی اذعان داشت‪ :‬نکته دیگر توجه به احتمال‬ ‫وجود بیماری زمینه ای است‪ ،‬برخی ورزشکاران از‬ ‫وجود بیماری زمینه ای به عنوان مثال بیماری کبدی‬ ‫خود مطلع نیستند و مصرف دارو و مکمل می تواند‬ ‫زمینه تشدید بیماری را فراهم کند‪ ،‬از این رو توجه‬ ‫به این موضوع نیز ضروری است‪ .‬در نهایت تزریق‬ ‫داروهای هورمونی قطعا برای ورزشکاران زن‬ ‫دارای عوارض است و این عوارض نه تنها خود‬ ‫ورزشکار که فرزندان احتمالی او را نیز تحت تاثیر‬ ‫قرار خواهد داد‪.‬‬ ‫سخن پایانی‬ ‫هرکسی یک ساختار و توان بدنی دارد و‬ ‫خداوند استعدادها و ظرافت هایی را در خلقت‬ ‫زن و مرد گنجانده که خصایصی وابسته به جنس‬ ‫دارند‪ .‬هر جنسی خصلت‪ ،‬توانمندی هایی و‬ ‫ظرافت هایی دارد که ان ها را خداوند در خلقتش‬ ‫نهفته است‪ .‬به واسطه رعایت ان ظرافت ها و با‬ ‫لحاظ کردن ان ها‪ ،‬می توان استعدادها را ارتقا داد‪.‬‬ صفحه 8

آخرین شماره های روزنامه صدای اصلاحات

روزنامه صدای اصلاحات 1231

روزنامه صدای اصلاحات 1231

شماره : 1231
تاریخ : 1399/09/09
روزنامه صدای اصلاحات 1230

روزنامه صدای اصلاحات 1230

شماره : 1230
تاریخ : 1399/09/08
روزنامه صدای اصلاحات 1229

روزنامه صدای اصلاحات 1229

شماره : 1229
تاریخ : 1399/09/05
روزنامه صدای اصلاحات 1228

روزنامه صدای اصلاحات 1228

شماره : 1228
تاریخ : 1399/09/04
روزنامه صدای اصلاحات 1227

روزنامه صدای اصلاحات 1227

شماره : 1227
تاریخ : 1399/09/03
روزنامه صدای اصلاحات 1226

روزنامه صدای اصلاحات 1226

شماره : 1226
تاریخ : 1399/09/02
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!