روزنامه صدای اصلاحات شماره 1089 - مگ لند
0
صفحه قبل

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1089

صفحه بعد

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1089

روزنامه صدای اصلاحات شماره 1089

‫روزنامه سراسری صبح ایران‬ ‫‪eslahat.news‬‬ ‫یکشنبه ‪ 11‬خرداد ماه ‪1399‬‬ ‫‪ ۸‬شوال ‪۱۴۴۱‬‬ ‫دکترنصرالهزیرک‬ ‫شاهنامهفردوسی‬ ‫پاسدار زبان فارسی‬ ‫و نامه نیاکان ایرانی‬ ‫صفحه ‪3‬‬ ‫‪ISSN 2588-4581‬‬ ‫‪2020May 31‬‬ ‫بهانه های اغازگر شادی در جامعه کم است‬ ‫جامعهدچارافسردگی‬ ‫شدیداست‬ ‫هشدارروحانی‪:‬‬ ‫پروتکل هارعایتنشود‬ ‫با موج شدید کرونا‬ ‫روبروخواهیمشد‬ ‫‪8‬صفحه شماره ‪1089‬‬ ‫صفحه‪1‬‬ ‫گزارش‬ ‫از دوست پسر بیست وهشت ساله تا‬ ‫متصدیان امور دینی و دولت و ‪...‬‬ ‫همدستان قاتل‬ ‫رومینا را بشناسید!‬ ‫صفحه‪6‬‬ ‫اجتماعی‬ ‫معاون کل وزارت بهداشت اعالم کرد‬ ‫صفحه‪7‬‬ ‫کرونا ضعیف‬ ‫نشده است‬ ‫خط داغ‬ ‫نمایندهمجلسدهم‬ ‫علیعبادی‪،‬دبیرکلحزبمستقلکار‬ ‫اینکهخانه‬ ‫بهنمایندگان‬ ‫واگذار شود خالف‬ ‫شانمجلساست‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫قیمت ‪ 2000‬تومان‬ ‫نقش مجلس در صحنه سیاسی کشور کم رنگ تر شده‬ ‫مجلسیازدهمازدورهقبل‬ ‫نیزضعیف ترخواهدبود‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫صفحه ‪6‬‬ ‫خط داغ‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫نمایندگانبهجای‬ ‫تولیدقانون‬ ‫به شخم زدن قوانین‬ ‫موجود بپردازند‬ ‫صفحه ‪2‬‬ ‫بین الملل‬ ‫پشت پرده اصرار «ترامپ»‬ ‫بر فروش تسلیحات‬ ‫به عربستان‬ ‫از دوست پسر بیست وهشت ساله تا متصدیان امور دینی و دولت و ‪...‬‬ ‫حجت االسالم والمسلمین محمدرضا زائری از فعاالن‬ ‫رسانه ای‪ ،‬در یادداشت پیش رو به ماجرای قتل رومینا‬ ‫پرداخته و معتقد است قاتل تنها نبوده و همدست و‬ ‫شریک داشته است و حداقل در این ماجرا می توان از‬ ‫دوازده عامل در قتل نام برد‪.‬‬ ‫متن این یادداشت که در روزنامه شهرارا نیز‬ ‫منتشرشده‪ ،‬به شرح زیر است‪:‬‬ ‫این روزها هرکسی از ظن خود به تحلیل ماجرای‬ ‫دردناک دخترکشی می پردازد‪ .‬یکی به پدر سنگدل‬ ‫ناسزا می گوید که با داس سر دخترش را بریده و یکی‬ ‫به جوانی بیرحم که دختری را با فاصله سنی بسیار زیاد‬ ‫قربانی هوسرانی خود کرده است‪.‬‬ ‫گرچه در مجرم بودن پدر تردیدی نیست و هیچ گونه‬ ‫توجیهی برای جنایت او نمی توان یافت‪ ،‬اما به نظر می رسد‬ ‫تنها محکوم کردن یک نفر‪ ،‬ساده سازی موضوع باشد زیرا‬ ‫همدستانقاتلرومینارابشناسید!‬ ‫قطعاً قاتل تنها نبوده و همدست و شریک داشته است و‬ ‫حداقل در این ماجرا می توان از دوازده عامل در قتل نام‬ ‫برد؛‬ ‫‪-١‬دولتی که نتوانسته حداقلی از رفاه اقتصادی و‬ ‫معیشت را برای خانواده ایرانی تامین کند و در نتیجه‬ ‫پدرها مجبورند به جای گذران وقت با فرزندان و حفظ‬ ‫رابطه صمیمی و عاطفی با دخترانشان‪ ،‬روزی سه شیفت‬ ‫کار کنند!‬ ‫همدستان قاتل رومینا را بشناسید!‬ ‫‪-٢‬متصدیان امور دینی و مذهبی که نتوانسته اند‬ ‫معارف دینی را درست تبیین نمایند و اولویت ها را‬ ‫بشناسانند و اهمیت و حساسیت جان یک انسان را نشان‬ ‫دهند و پدر را به درکی درست از وظایف دینی برای‬ ‫تصمیم گیری صحیح برسانند!‬ ‫‪-٣‬نظام فرهنگی و اجتماعی و سیاسی جامعه ما و‬ ‫اگر تکرار شود‬ ‫برخورد می کنیم‬ ‫همه نهادهایی که بنیان قداست و حرمت جان انسان ها را‬ ‫سست و بی اهمیت ساخته اند و خون ریختن را اسان و‬ ‫بی اهمیت جلوه داده اند!‬ ‫‪-٤‬رسانه ملی و شبکه های اجتماعی که ان قدر‬ ‫در تنور عشق دمیدند و شب و روز بدون پیوست های‬ ‫توجیهی از عشق های رنگارنگ گفتند و نمایش دادند که‬ ‫دختری نوجوان به جای لذت بردن از زندگی طبیعی خود‬ ‫پیش از زمان طبیعی به فکر رابطه عاشقانه باشد!‬ ‫‪ -٥‬پسر بیست و هفت‪ ،‬هشت ساله ای که از سه سال‬ ‫پیش به سراغ دختری ده‪ ،‬یازده ساله امده و با او طرح‬ ‫رفاقت ریخته و بی انکه تناسبی در سن و شرایط اجتماعی‬ ‫و فرهنگی داشته باشند وعده ازدواج به او داده و بعد هم‬ ‫او را رها کرده و رفته است!‬ ‫‪-٦‬همسایه هایی که به جای همدلی با پدر دردمند به‬ ‫او زخم زبان زده اند و با نیش و کنایه یا اشاره و کالم‪،‬‬ ‫ذهن او را به نقطه ای رسانده اند که احساس ننگ و عار‬ ‫کند و بخواهد ابروی خود را با دخترکشی بازگرداند!‬ ‫‪-٧‬نظام اموزشی بی خاصیتی که مهارتهای ابتدایی‬ ‫زندگی و ارتباط را اموزش نمی دهد و به جای تربیت‬ ‫انسان و تشریح جهان به مسابقه حفظیات برای قبولی در‬ ‫کنکور سرگرم است!‬ ‫‪-٨‬پدری که به جای اتخاذ تصمیم عقالنی تحت تاثیر‬ ‫احساسات دست به جنایتی فجیع و دردناک می زند و‬ ‫نمی تواند مشکلی خانوادگی را با تدبیر و هوشمندی‬ ‫مدیریت کند!‬ ‫‪ -٩‬دختری که به سادگی تسلیم وسوسه و فریبکاری‬ ‫یک جوان عاشق پیشه می شود و خانواده و پشتوانه و‬ ‫اصالت و ریشه خود را به دسیسه های او می فروشد و‬ ‫رفقای نزدیکش هم به جای برحذر داشتن او از خطر به‬ ‫ماجراجویی تشویقش می کنند!‬ ‫نقدهارامی پذیرم‪/‬دردامهیاهویتبلیغاتیگرفتارنمی شوم‬ ‫عارف‪:‬‬ ‫روایت امیرابادی از کارت هدیه های یک نهاد به منتخبان تهران‬ ‫احمد امیرابادی فراهانی درباره بازگرداندن کارت هدیه توسط منتخبان تهران در یک‬ ‫مراسم گفت‪ :‬منتخبان تهران به مراسمی دعوت شده بودند که ‪ ۲‬کارت هدیه به انان داده‬ ‫شد‪ ،‬این افراد ابتدا ناراحت شدند و سپس کارت اهدایی را پس دادند‪ .‬این عضو هیات‬ ‫رئیسه مجلس یازدهم ادامه داد‪ :‬در ادوار گذشته هم چنین بحث هایی را داشتیم و حتی به‬ ‫خاطر دارم در یک برنامه ای که در کمیسیون برنامه مجلس اتفاق افتاد برخی نمایندگان‬ ‫کارت ها را پس دادند؛ اما امروز تمامی منتخبان تهران این کارت ها برگردانند‪.‬وی تاکید‬ ‫کرد‪ :‬این کارها با مجلسی که در راس امور مطابق نیست و قطعا در اینده اگر مجددا ً‬ ‫اتفاق بیفتد‪ ،‬برخورد خواهیم کرد‪.‬امیرابادی فراهانی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه‬ ‫ممنوعیتی برای دریافت کارت هدیه از سوی نمایندگان وجود دارد‪ ،‬گفت‪ :‬قوانینی برای‬ ‫این ممنوعیت ها نداریم اما این کار از شان نظارتی مجلس به دور است و اگر این اتفاق باز‬ ‫تکرار شود‪ ،‬نمایندگان برخورد خواهند کرد‪.‬‬ ‫‪ -١٠‬نظام قانونی خشک و بی تدبیری که به جای‬ ‫استمداد از یک مشاور در پرونده ای چنین حساس و‬ ‫ظریف دختر بی پناه را به پدر انتقام جو تحویل می دهد!‬ ‫‪-١١‬نهادهای مختلفی که میلیاردها تومان بودجه ساالنه‬ ‫دارند تا وسایل و امکانات اولیه برای پرکردن اوقات‬ ‫فراغت نوجوانان را تامین کنند و انان را به فعالیت های‬ ‫سالم مشغول سازند تا در هر سن و سالی به اقتضای همان‬ ‫دوره سنی زندگی کنند و فکرشان به انحراف کشیده‬ ‫نشود!‪-١٢‬من و شمایی که با هر الیک و کامنت و اظهار‬ ‫نظر و ارزش گذاری خواسته یا ناخواسته در برجسته شدن‬ ‫برخی رفتارها و سست شدن برخی هنجارها سهم داریم!‬ ‫به این فهرست باز هم می توان افزود‪ ،‬مهم این است‬ ‫که این قضیه بسیار پیچیده را ساده نکنیم و با فحش دادن‬ ‫به یک نفر یا متهم دانستن یک شخص و پررنگ کردن‬ ‫یک عامل از بقیه چیزها غافل نشویم!‬ ‫رئیس فراکسیون امید در دوره دهم مجلس شورای اسالمی در نامه ای به‬ ‫مردم ایران‪ ،‬گزارشی از عملکرد فراکسیون امید ارائه و بیان کرد که نقدها‬ ‫را می پذیرد‪.‬محمدرضا عارف در این نامه تاکید کرد که رویه و اعتقاد‬ ‫من این است که بدون انکه فریاد بزنم یا در دام هیاهوی تبلیغاتی گرفتار‬ ‫شوم یا در جنگ لفظی و کالمی با دیگران‪ ،‬منابع ارزشمند کشور را‬ ‫معطل تصمیم گیری نمایم‪ ،‬گزارش دهم‪.‬متن این نامه به شرح زیر‬ ‫است‪:‬به نام خدا‪-‬گزارشی به مردم‪-‬مردم شریف ایران‪ ،‬موکلین عزیزم در‬ ‫تهران‪-‬سالمعلیکم‪-‬طاعاتوعباداتتانموردقبولحقوعیدتانمبارک‪.‬‬ ‫ارزوی ان دارم که برکت و معنویت ماه مبارک رمضان‪ ،‬موجبات خیر‬ ‫و رونق برای همه شما و ایران عزیزمان گردد‪ .‬ضمن گرامی داشت یاد و‬ ‫خاطره امام خمینی و شهدای حادثه ‪ ۵۱‬خرداد ‪،‬در این روزهای سختی‬ ‫که شیوع عالم گیری ویروس کرونا بر زندگی مردم جهان تاثیر بزرگی‬ ‫گذاشته و در این شرایط دشوار اقتصادی که ناکارامدی ‪ ،‬فساد و تحریم‬ ‫بر زندگی هم وطنان مان سایه انداخته است‪ ،‬بر ان شدم تا تحلیلی مختصر‬ ‫ازشرایطکشورارائهکنموبراساسضرورت‪،‬راه کارهاییبرایمدیریت‬ ‫چالش های متعدد ارائه دهم و از کارشناسان و تحلیل گران حوزه های‬ ‫اقتصادی‪،‬فرهنگی‪،‬اجتماعی‪،‬سیاسیو‪...‬دعوتکنمتانسبتبهنقدونظر‬ ‫اینگزارشاقدامودرخصوصاصالحوتکمیلراهکارهااقدامنمایند‪.‬بنا‬ ‫داشتم نکات اصلی این گزارش را در نطق ساالنه خود در مجلس شورای‬ ‫اسالمی ارائه کنم که متاسفانه مطابق با برنامه تعیین شده‪ ،‬فرصت ارائه ان‬ ‫مهیا نگردید‪.‬قطعا جمع بندی تحلیل ها جهت استفاده در اختیار دولت‪،‬‬ ‫مجلس و قوه قضاییه قرار خواهد گرفت و پیشنهادی برای تدوین راهکار‬ ‫ایندهجریاناصالح طلبیخواهدبود‪.‬دراینگزارش‪،‬ضمنپذیرشبرخی‬ ‫از نقدها‪ ،‬به اختصار به عناوینی از عملکرد فراکسیون امید مجلس شورای‬ ‫اسالمی نیز اشاره می کنم همچنین ضمن ارزوی توفیق برای نمایندگان‬ ‫محترمیازدهمیندورهمجلسشورایاسالمی‪،‬امادگیخودوهمکاران‬ ‫سابقفراکسیونامیدرابرایارائهتجربیات‪،‬اولویت هاوراهکارهایمرتبط‬ ‫اعالم م یدارم‪ .‬به همین منظور ‪ ،‬مقدمه ای به عنوان تحلیلی از شرایط امروز‬ ‫کشور با استفاده از تجربیاتی از گذشته و نگاهی به اینده پیش رویمان به‬ ‫عنوانفت حالباببرایتوسعهگفتگوومشارکتمردمبهخصوصجوانان‬ ‫متخصص ارائه می دهم‪.‬همزمان با ورود به قرن ‪۵۱‬هجری شمسی و پس‬ ‫از گذشت بیش از چهار دهه از پیروزی انقالب اسالمی‪ ،‬ایران عزیزمان‬ ‫و مردم کشورمان با چالش های متنوع و بسیاری روبرو هستند‪ .‬اگرچه‬ ‫پیشرفت های اجتماعی‪ ،‬سیاسی و اقتصادی در چهار دهه گذشته‪ ،‬با همه‬ ‫نقدهایی که وارد است‪ ،‬مسیر توسعه سیاسی و اجتماعی ایران را متفاوت‬ ‫کردهاست‪،‬اماچالش هاییتجربه نشده ایراپیشرویسیاست گذارانقرار‬ ‫داده است‪ .‬ریشه این چالش ها‪ ،‬برخی برگرفته از روندهای مخرب جهانی‬ ‫چون تهدیدهای زیست محیطی‪ ،‬رقابت های تسلیحاتی و اشفتگی های‬ ‫مرتبط با فناوری های نوین در عرصه بی نالمللی است و برخی هم به دلیل‬ ‫نوعتعاملایرانبادنیایخارجهمچونتحریم هایبی نالمللیعلیهایرانو‬ ‫یا تقابل و رقابت های منطقه ای است و دسته سوم به دلیل شرایط خاص‬ ‫ساختار حکمرانی‪ ،‬فرهنگ‪ ،‬توسعه و اقتصاد و چالش های مدیریتی در‬ ‫کشور است‪.‬سال ‪ ،۸۹‬سالی متفاوت و پر چالش برای ایران و مردم بود‪.‬‬ ‫شدت گرفتن تحریم های بی نالمللی‪ ،‬نزاع های بی حاصل بین جریان های‬ ‫سیاسی‪،‬بدعت هاینگران کنندهدرنظامقانون گذاریکشور‪،‬سوء مدیریت‬ ‫درحوادت‪،‬گسترشناکارامدیوفساددرکشور‪،‬شدتگرفتنمهاجرت‬ ‫فار غالتحصیالنومتخصصینازکشور‪،‬نگرانی هایجدیبرایدلسوزان‬ ‫و فرزندان این سرزمین را تشدید کرد‪ .‬علی رغم اسیب ها و رنج هایی که‬ ‫بر مردم عارض شد‪ ،‬جلوه هایی زیبا و ثروت افرین از هم بستگی و ه مدلی‬ ‫عیانگردید‪.‬بهخصوصدرنیمهدومسالاتفاقاتتلخیرقمخوردازجمله‬ ‫بی تدبیریمدیریتیدرافزایشقیمتبنزینومدیریتاعتراضاتمردمکه‬ ‫تصویریمخدوشبرچهرهکشوروخاطرمردمنشاند‪.‬باهمهاینتلخی هاو‬ ‫دلخوری هایبهحقمردمازمدیریتگذشتهوحالکشور‪،‬شهادتسردار‬ ‫ملی ایران‪ ،‬حاج قاسم سلیمانی موجی از همدلی و هم بستگی در بین اقشار‬ ‫مختلف ایران با سالیق و اعتقادات متفاوت را به نمایش گذاشت و نشان‬ ‫دادچهسرمایهعظیمیدردلجامعهوملتنهفتهاست‪.‬اماحوادثتلخبعد‬ ‫از ان همچون سقوط هواپیمای اوکراینی و سوء مدیریت در تشییع پیکر‬ ‫سرداردرکرمان‪،‬همچنیننشاندادبهچهمیزاناینسرمایهملیراشکننده‬ ‫و ازرده کرده ایم که چنین سرمایه اجتماعی بزرگی که در چند روز در‬ ‫پی شهادت سردار به وجود امد‪ ،‬می تواند به حادثه و سوء مدیریت اسیب‬ ‫ببیند‪.‬در این درهم ریختگی ناشی از روندهای متقاطع جهانی‪ ،‬منطقه ای و‬ ‫داخلیبراقتصادواجتماعایران‪،‬شیوعویروسکروناهمبهاینپیچیدگی ‬ ‫وموضوعاتسیاست گذاریدامنزدهاست‪.‬بررسیعملکرددولت هادر‬ ‫کنترلشیوعاینویروسوتبعاتشبرزندگیمردموکسب وکارهانشاناز‬ ‫اناستکهدراینبحران هایفراگیرکهتکراراندرایندهبسیارمحتمل‬ ‫است‪«،‬سرمایهاجتماعی»دولت هابسیارحیاتیاست‪.‬اگرچهمقایسهنتایج‬ ‫اقدامات انجام شده در ایران با دیگر کشورها حاکی از عملکرد قابل قبول‬ ‫دولت و به خصوص وزارت بهداشت و درمان و اموزش پزشکی بوده‬ ‫است اما مردم به درستی خود را مدیون جانفشانی و ایثار کادر درمانی و‬ ‫برخی دیگر از مشاغل پر ریسک در مدیریت این بحران م یدانند‪ .‬در کنار‬ ‫این همت ارزشمند کادر درمانی‪ ،‬بروز نواوری های دانش محور از میان‬ ‫جوانانوبخشخصوصی‪،‬وده هاتصویرزیباازهمکاریوحمایتمردم‪،‬‬ ‫نهادهایمدنیوبخشخصوصیبرایکنترلبیماریواثاران‪،‬نمایانگر‬ ‫اناستکهچشمه هایارزشمندیبرایهمدلی‪،‬مشارکتوخالقیتدر‬ ‫درون جامعه وجود دارد که می تواند به سرمایه ای اجتماعی در پشتیبانی از‬ ‫توسعهواعتالیایراناسالمیتبدیلوعملیاتیگردد‪.‬‬ ‫‪2‬‬ ‫یکشنبه ‪ 11 -‬خرداد ‪ 1399‬شماره ‪1089‬‬ ‫سیاست‬ ‫جهانگیری با تبریک به قالیباف‪:‬‬ ‫دولتامادههمکاریوتعاملموثربامجلساست‬ ‫«اسحاق جهانگیری» معاون اول رئیس جمهور در پیامی به «محمدباقر قالیباف» ضمن تبریک انتخاب وی به عنوان رییس مجلس شورای اسالمی‪ ،‬با بیان اینکه حفظ و تقویت اتحاد و انسجام ملی برای غلبه بر مشکالت و حل مسائل کشور که مورد انتظار مردم‬ ‫است ضرورت دارد‪ ،‬از اعالم امادگی دولت برای همکاری و تعامل موثر با مجلس خبر داد‪ .‬متن کامل پیام جهانگیری به قالیباف به شرح زیر است‪«:‬بسم اهلل الرحمن الرحیم‪-‬جناب اقای محمدباقر قالیباف‬ ‫رئیس محترم مجلس شورای اسالمی‪-‬سالم علیکم‪-‬انتخاب جنابعالی بعنوان رییس مجلس شورای اسالمی از سوی نمایندگان محترم را تبریک می گویم‪ .‬بی تردید در مقطع حساس کنونی که دشمنان این ملک و ملت با اعمال سخت ترین تحریم های ظالمانه و‬ ‫فشارهای سیاسی و اقتصادی حتی در شرایط کرونایی نیز از هیچ تالشی برای ضربه زدن به کیان انقالب و نظام و کشور فروگذاری نمی کنند‪ ،‬حفظ و تقویت اتحاد و انسجام ملی برای غلبه بر مشکالت و حل مسائل کشور که مورد انتظار ملت بزرگ و شریف ایران‬ ‫نیز می باشد‪ ،‬بیش از پیش ضرورت دارد‪ .‬در این راستا ضمن اعالم امادگی دولت برای همکاری و تعامل موثر با مجلس شورای اسالمی‪ ،‬توفیق جنابعالی‪ ،‬هیات رئیسه و نمایندگان محترم مجلس شورای اسالمی را در انجام وظایف نمایندگی و خدمت به مردم و نظام‬ ‫مقدس جمهوری اسالمی از خداوند متعال خواستارم‪.‬اسحاق جهانگیری‪-‬معاون اول رییس جمهور»‬ ‫نقش مجلس در صحنه سیاسی کشور کم رنگ تر شده‬ ‫مجلسیازدهمازدورهقبلخودنیزضعیف ترخواهدبود‬ ‫علیعبادی‪،‬دبیرکلحزبمستقلکار‬ ‫نمایندگان به جای‬ ‫تولید قانون به شخم زدن‬ ‫قوانین موجود بپردازند‬ ‫علی عبادی دبیرکل حزب مستق کار‬ ‫درگفتگو با صدای اصالحات به تشریح‬ ‫انتظارات بخش های تولیدی از مجلس یازدهم‬ ‫پرداخت که اهم ان به شرح ذیل م یباشد‪:‬‬ ‫باتوجه به اغاز به کار مجلس انتظارات در‬ ‫بخش های تولیدی ‪ ،‬روان شد قوانین می باشد‬ ‫به گونه ای که شخم زدن قوانین موجود که‬ ‫دست و پاگیر می باشد سرلوحه کار نمایندگان‬ ‫و تخصصی کردن ان است ‪.‬‬ ‫در خصوص قانون کار سه بخشی شدن‬ ‫ان قانون کار کارگاه های بزرگ و صنعتی ‪،‬‬ ‫قانون کار کارگاه های خدماتی و کوچک ‪،‬‬ ‫قانون کار کشاورزی‪.‬‬ ‫در حوزه قوانین مالیاتی معاف شدن واحد‬ ‫های تولیدی تازه تاسیس شده و کوچک‬ ‫تازمان سوداوری ‪.‬‬ ‫در حوزه بانک ها ‪ ،‬تجدید نظر در قوانین‬ ‫وام گیرندگان ساخت و سرمایه درگردش‬ ‫واحد های تولیدی به گونه ای که سرمایه‬ ‫گذار این احساس راداشته باشد بانک درکنار‬ ‫او بعنوان یار می باشد نه کسی که ضربه اخر‬ ‫را به مجموعه ی تولیدی او می زند‪.‬‬ ‫در حوزه تامین اجتماعی بازنگری در نوع‬ ‫وظایف این سازمان و خدماتی می باشد که به‬ ‫ان باید توجه گردد ‪.‬‬ ‫درتعریف سه جانبه نگری کارگر دولت‬ ‫و کارفرما دولت می بایست نقش حمایتی‬ ‫بیشتری را ایفا نماید به گونه ای که شاهد فشار‬ ‫مضاعف بر کارگر و کارفرما نباشیم تا محیط‬ ‫های تولیدی ما ارامش بیشتری پیدا نماید‪.‬‬ ‫باالخره بعد از کش و قو س های فراوان‪ ،‬مجلس‬ ‫یازدهم اغاز به کار کرد و هما ن طور که از قبل‬ ‫نیز پیش بینی می شد‪ ،‬محمدباقر قالیباف در غیاب‬ ‫رقیبی سرشناس به راحتی به ریاست پارلمان دست‬ ‫یافت‪ ،‬این در شرایطی است که مجلس یازدهم‬ ‫با چالش هایی نظیر وضعیت بد اقتصادی‪ ،‬کاهش‬ ‫ارزش پول ملی‪ ،‬افزایش تحریم ها و کاهش اقتدار‬ ‫و اثر گذاری نهاد پارلمان روبرو است‪.‬‬ ‫اما شاید مهم ترین نکته ای که این رو ز ها‬ ‫به ان اشاره می شود‪ ،‬رابطه مجلس یازدهم با‬ ‫دولت حسن روحانی است‪ ،‬در این رابطه شا ه ‬ ‫بیت نمایندگان اصو ل گرا این است که ا ن ها به‬ ‫صحنه امد ه اند تا دولت خسته را وادار به کار‬ ‫کنند‪ ،‬این در حالیست که شاید بتوان گفت‬ ‫اولین برخورد دو طرف در جلسه رای اعتماد به‬ ‫وزیر پیشنهادی صنعت خواهد بود که هنوز به‬ ‫مجلس معرفی نشده است‪ ،‬از سوی دیگر برخی‬ ‫از فعاالن سیاسی معتقدند این مجلس اصو ل گرا‬ ‫حتی تا استیضاح حسن روحانی نیز پیش خواهد‬ ‫رفت‪.‬نهاد پارلمان در ایران تضعیف شده است‬ ‫در همین زمینه عبداهلل ناصری فعال سیاسی‬ ‫اصال ح طلب نیز با تاکید بر اینکه عمد ه ترین‬ ‫چالش مجلس یازدهم خود نهاد پارلمان است‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬با توجه به اینکه در دوره دهم‬ ‫نیز شاهد بودیم‪ ،‬مجلس و جایگاه ان بسیار‬ ‫تضعیف شده و عمال در تصمیم گیر ی های مهم‬ ‫نهاد پارلمان به بازی گرفته نشد‪ ،‬در این دور‬ ‫نیز باید انتظار داشته باشیم‪ ،‬که مجلس نتواند ان‬ ‫تاثیرگذاری سابق را داشته باشد و شاهد افول‬ ‫بیشتر قوه مقننه در این دوره خواهیم بود‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه با توجه به ترکیب‬ ‫مجلس‪ ،‬دوره یازدهم متفاوت از دوره هفتم و‬ ‫هشتم است‪ ،‬گفت‪ :‬در دوره هفتم نیز با توجه‬ ‫به اینکه اکثریت در اختیار اصو ل گرایان قرار‬ ‫داشت‪ ،‬شاهد اثرگذاری قوی مجلس بودیم‪،‬‬ ‫هرچند که مدیریت حدادعادل ضعیف بود و‬ ‫این دوره به نظر می رسد‪ ،‬مدیریت قالیباف بهتر‬ ‫باشد‪ ،‬اما در کلیت ماجرا باید گفت‪ ،‬با توجه به‬ ‫روند نزولی مجلس در این دو دهه‪ ،‬نباید انتظار‬ ‫داشت که مجلس یازدهم بتواند اثر گذاری‬ ‫درستی داشته باشد‪.‬‬ ‫ناصری با بیان اینکه به ظاهر به نظر می رسد‬ ‫که مجلس اصول گرا با دولت اعتدا ل گرا‬ ‫چالش های فراوانی داشته باشد‪ ،‬افزود‪ :‬اما‬ ‫به دلیل این که اکثریت مجلس در دستان‬ ‫اصو ل گرایان است‪ ،‬ا ن ها به طور کامل در‬ ‫راستای سیاست های نظام حرکت خواهند کرد و‬ ‫از چالشی کردن روابط با دولت پرهیز خواهند‬ ‫نماینده مجلس دهم‪:‬‬ ‫اینکه خانه به نمایندگان واگذار شود‬ ‫خالف شان مجلس است‬ ‫سیدمحمدجواد ابطحی‪ ،‬نماینده‬ ‫اصولگرا در مجلس دهم‪ ،‬با بیان اینکه‬ ‫‪ 40‬خانه سازمانی مجلس در سعاد ت ‬ ‫اباد‪ ،‬قسطی و به ثمن بخس واگذار‬ ‫شد‪ ،‬گفت‪ :‬برخی نمایندگان‪ ،‬خانه های‬ ‫سازمانی مجلس را تحویل ندادند و در‬ ‫نهایت به صورت قسطی و با قیمت اندک‬ ‫ان را تصرف کردند‪ .‬البته منظور ابطحی‬ ‫از نمایندگان‪ ،‬نه نمایندگان دوره دهم‪،‬‬ ‫بلکه نمایندگانی است که در مجلس‬ ‫اصولگرای هفتم عضویت داشتند‪.‬‬ ‫حشمت اهلل فالحت پیشه‪ ،‬نماینده ادوار‬ ‫هفتم و دهم مجلس شورای اسالمی‪ ،‬در‬ ‫گفت و گو با خبرنگار سیاسی برنا در‬ ‫رابطه با تصرف برخی خانه های سازمانی‬ ‫گفت‪ :‬از تخلف و تصرف خانه های‬ ‫سازمانی اطالعی ندارم‪ .‬در مجلس هفتم‬ ‫خانه هایی در سعادت اباد به نمایندگان‬ ‫واگذار شد که در ان زمان برای ما‬ ‫تهیه این خانه ها گران بود‪ .‬من تازه به‬ ‫مجلس راه یافته بودم‪ .‬نمایندگانی که‬ ‫رای می اورند و مشکل مسکن داشتند‬ ‫برای رهن یک خانه با میانگین ‪ 120‬متر‪،‬‬ ‫به انها کمک رهن داده می شد و این‬ ‫خانه های سازمانی عالوه بر ان کمک‬ ‫رهن‪ ،‬بود‪.‬‬ ‫عضو کمیسیون امنیت ملی در مجلس‬ ‫دهم در پاسخ به این سوال که شما هم‬ ‫متقاضی این مسکن ها بودید؟ گفت‪:‬‬ ‫ان زمان من هم متقاضی بودم اما باید‬ ‫ماهی ‪ 200‬هزار تومان از جیب پرداخت‬ ‫می کردم تا بتوانم انجا زندگی کنم اما به‬ ‫علت گرانی و قیمت به نسبت باالیی که‬ ‫داشت‪ ،‬چنین پولی را نداشتم ولی برخی‬ ‫از دوستان این مسکن ها را تهیه کردند‬ ‫و از بعد ان که چه شد خبر ندارم ولی‬ ‫شنیدم به کسانی که انجا بودند واگذار‬ ‫کردند‪ .‬ان خانه ها ‪ 270‬متر بود‪.‬‬ ‫او در پاسخ به این سوال که حقوق‬ ‫نمایندگان در مجلس هفتم چقدر بود؟‬ ‫گفت‪ :‬در مجلس هفتم حدود ‪ 500‬هزار‬ ‫تومان حقوق دریافت می کردیم‪.‬‬ ‫نماینده سابق مجلس در رابطه با‬ ‫اختصاص خانه های سازمانی به نمایندگان‬ ‫گفت‪ :‬ظلم به کشور زمانی صورت‬ ‫گرفت که برای خرید امالک مردم کلی‬ ‫هزینه شد اما شاید اگر یک صدم این‬ ‫پول را در جایی مثل تهران‪ ،‬خانه های‬ ‫سازمانی درست می کردند که همه‬ ‫چیز را در بر می گرفت اتفاق بهتری را‬ ‫شاهد بودیم‪ .‬معلوم نیست به چه دلیل‬ ‫هزینه می کنند و بعد به چه دلیل واگذار‬ ‫می کنند‪.‬‬ ‫فالحت پیشه تاکید کرد‪ :‬مشکل‬ ‫مسکن نمایندگان خیلی جدی است و‬ ‫نمایندگان نمی توانند بر اثر وسع شان‬ ‫جایی را کرایه کنند‪ .‬مگر مجلس چقدر‬ ‫می تواند رهن به نمایندگان بدهد؟‬ ‫خیلی از نمایندگان نمی توانند در جایی‬ ‫نزدیک به مجلس یا جاهای خوب که‬ ‫به هر حال مقتضیات خود و خانواد ه شان‬ ‫را در بر می گیرد‪ ،‬خانه ای را اجاره‬ ‫کنند‪ .‬خوب است مجتمعی شکل بگیرد‬ ‫که نمایندگان در ان زندگی کنند؛‬ ‫نمایندگی عمال یک کار تمام وقت است‪.‬‬ ‫اینکه در جاهایی هزینه و بعد واگذار‬ ‫کنند خالف شان مجلس است البته در‬ ‫همان واگذاری ها نشنیدم تخلفی صورت‬ ‫گرفته باشد‪ .‬ان بندگان خدا گناه ندارند‪.‬‬ ‫انها منازل را اجاره کردند و بعد برای‬ ‫واگذاری تصمیماتی گرفته شد‪ .‬معموال‬ ‫در واگذاری امالک دولتی به امالکی‬ ‫که سن زیادی از انها گذشته اجازه‬ ‫واگذاری داده می شود اما اینکه امالک‬ ‫نو را واگذار کنند‪ ،‬مقداری شبهه برانگیز‬ ‫است‪.‬‬ ‫هشدار روحانی‪:‬پروتکل ها رعایت نشود با موج شدید کرونا روبرو خواهیم شد‬ ‫رئیس جمهور با بیان اینکه ما به این زودی به شرایط‬ ‫قبل از کرونا نمی توانیم برگردیم‪ ،‬گفت‪ :‬امروز زندگی ما‬ ‫محدودتر و بخشی از زندگی ما مجازی شده است و این‬ ‫را مردم کشور باید باور کنند‪.‬‬ ‫حجت االسالم و المسلیمن حسن روحانی‪،‬‬ ‫رئیس جمهور صبح امروز (شنبه) در جلسه ستاد مقابله با‬ ‫کرونا اظهار کرد‪ :‬امام خمینی (ره) برای نجات کشور‬ ‫از استبداد و استعمار انقالب را به پیروزی رساند و برای‬ ‫نجات کشور از اشغال و تجاوز دفاع ملی و جنگ تحمیلی‬ ‫را به پیروزی رساند و امام برای تشکیل نظام اسالمی همه‬ ‫نهادهای الزم را با رای مردم استقرار بخشید‪ .‬اگر بخواهیم‬ ‫زندگی امام را خالصه کنیم‪ ،‬این سه جمله را می توانیم‬ ‫بگوئیم‪.‬‬ ‫روحانی تاکید کرد‪ ۳۱ :‬سال از رحلت امام می گذرد‬ ‫و مردم ما همان عشق به امام و پیروی از راه امام را ادامه‬ ‫دادند و مقام معظم رهبری همان پرچم را با همان صالبت‬ ‫بر دوش داشتند و ملت ما در برابر همه توطئه ها ایستادگی‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫اهم اظهارات رئیس جمهور ‪:‬‬ ‫* این هفته‪ ،‬هفته ای است که هم در ان روز رحلت‬ ‫امام خمینی(ره) بزرگوار است‪ ،‬در چهاردهم خرداد و‬ ‫هم روزی است که مردم برای حفظ جان امام فداکاری‬ ‫کردند و ان پانزدهم خرداد است در این روز مردم با قیام‬ ‫خود در شهرهای مختلف در قم و تهران و ورامین و در‬ ‫شهرهای دیگر هم قیام کردند و هم فداکاری کردند و هم‬ ‫کشته های فراوانی و شهدای فراوانی تقدیم انقالب اسالمی‬ ‫کردند‪.‬‬ ‫* اگر ان حرکت مردمی نبود احتماال جان اما هم در‬ ‫خطر قرار می گرفت و یا برای مدت های طوالنی ممکن‬ ‫بود امام را در حبس و حصر نگه دارند‪.‬‬ ‫* امام عزیز و بزرگوار ما ‪ ۱۶‬سال از سال ‪ ۴۱‬تا ‪۵۷‬‬ ‫رهبری یک نهضت و انقالب مردمی بزرگ را برعهده‬ ‫گرفت و در این رهبری‪ ،‬انقالب را به پیروزی نهایی رساند‬ ‫و این یک کار مهم امام است که نهضتی را پرچمداری‬ ‫و رهبری کرد و با همه فراز و نشیب و مشکالت‪ ،‬این‬ ‫نهضت را به پیروزی رساند که در تاریخ ایران کمتر سراغ‬ ‫داریم‪.‬‬ ‫*{ با اشاره به اینکه در سده های اخیر کمتر مشاهده‬ ‫ شده نهضتی به طور کامل به پیروزی نهایی برسد}‪ :‬امام‬ ‫توانست این نهضت را به پیروزی کامل برساند‪ .‬کار دوم‬ ‫امام این بود در برابر تجاوزی که به کشور انجام شده بود‬ ‫و تمامیت ارضی و استقالل ما در خطر بود‪ ،‬یعنی ‪ ۸‬سال‬ ‫دفاع مقدس یک دفاع پیچیده سخت هشت ساله ا ن هم‬ ‫نه در برابر عراق‪ ،‬بلکه تقریبا در برابر همه قدرت های‬ ‫جهانی رهبری کند و به پیروزی برساند‪.‬‬ ‫نهادهای اصلی نظام با رای مردم تشکیل شده است‬ ‫*مساله سوم این که امام حکومت اسالمی را تشکیل‬ ‫داد و همه نهادهای حکومت اسالمی را در همان سال های‬ ‫اولیه به انجام رساند‪ .‬یعنی می توان گفت از ‪ ۱۰‬فرودین ‪۵۸‬‬ ‫حضور مردم در پای صندوق ارا و همه پرسی برای نظام‬ ‫جمهوری اسالمی تا اسفند همان سال که انتخابات مجلس‬ ‫انجام شد و انتخابات خبرگان‪ ،‬همه پرسی‪ ،‬انتخابات برای‬ ‫اصل نظام و انتخابات ریاست جمهوری و مجلس شورای‬ ‫اسالمی در سال ‪ ۵۸‬صورت گرفت و امام همه نهادها را در‬ ‫همان سال اول تشکیل دادند و نهادهای اصلی نظام با رای‬ ‫و با اتکا به ارای مردم تشکیل شدند‪.‬‬ ‫* ویروس کرونا همچنان به عنوان یک مساله اصلی‬ ‫در کشور ظهور و بروز دارد‪ ،‬این ویروس موجب تحوالت‬ ‫بسیار زیادی در مسائل سیاسی‪ ،‬بهداشتی و فرهنگی شد و‬ ‫ما کار عظیمی را در بحران کرونا مشاهده می کنیم‪ .‬کرونا‬ ‫قواعد جهانی و جهانی شدن را زیر سوال قرار داد‪ .‬بسیاری‬ ‫از اتحادیه های بین المللی که مرزهای کشورشان را‬ ‫برداشته بودند‪ ،‬دوباره مرزهایشان را پررنگ کردند‪.‬‬ ‫* امروز زندگی ما محدودتر و بخشی از زندگی ما‬ ‫مجازی شده است و این را مردم کشور باید باور کنند‪ .‬ما‬ ‫به این زودی به شرایط قبل از کرونا نمی توانیم برگردیم‪.‬‬ ‫اجتماعات باید با فاصله باشد‬ ‫* ما باید محدودیت ها را بپذیریم و بخشی از زندگی‬ ‫ما باید از فضای حقیقی به فضای مجازی برود به این‬ ‫زودی ها نمی توانیم زمانی که به هم می رسیم دست بدهیم‪.‬‬ ‫این که وزیر بهداشت ما اظهار نگرانی می کند که برخی‬ ‫مکا ن های کشور به گذشته برمیگردند‪ ،‬این اشتباهی است‬ ‫که می تواند سرنوشت سالمت کشور را خدای نکرده در‬ ‫معرض خطر قرار دهد‪.‬‬ ‫*دیگر این طور نیست که ما مثل گذشته ده بیست‬ ‫نفری دور هم بنشینیم‪ ،‬برای ما ه ها باید این کار را ترک‬ ‫کنیم‪ ،‬اجتماعات باید با فاصله باشد اگر کسی مبتال به این‬ ‫ویروس شد باید به او بگوییم خود را در خانه یا بیمارستان‬ ‫قرنطینه کند‪.‬‬ ‫دوران فعلی سخت تر از اسفند و فروردین‬ ‫است‬ ‫* اتفاقا این دوران سخت تری از اسفند و فروردین‬ ‫است برای این که در اسفند و فروردین بیشتر با افرادی‬ ‫که عالئم ظاهری کرونا مانند تنگی نفس و سرفه داشتند‬ ‫مواجه بودند‪ ،‬ولی هم اکنون شکل ان عوض شده است‬ ‫اوال تعداد مبتالیانی که کشف می کنیم عددش باال است‬ ‫برخی از مبتالیان با عالئم بالینی و ظاهری عالمتی نداشته‬ ‫باشد به محض این که تست فرد مثبت می شود وقتی به او‬ ‫می گویند‪ ،‬باورش نمی شود و می گوید اشتباه شده است‬ ‫بنابراین کار سخت تر شده است‪ .‬باید از یک دوست فاصله‬ ‫بگیرید که هیچ عالمتی هم به ظاهر ندارد‪.‬‬ ‫* کار ما امروز مقداری سخت تر از گذشته شده‬ ‫است در عین حال بسیاری از چیزها در جامعه در حال‬ ‫تغییر است قهرمانان جامعه ما امروز کادر پزشکی هستند‪،‬‬ ‫امروز قهرمانان ما در گام اول قهرمانان در بیمارستا ن ها‬ ‫هستند هیچ وقت در جامعه ما نبوده که چند ماه مدارس و‬ ‫دانشگاه به طور کامل تعطیل شود طبیعی است که مردم‬ ‫برای علم و دانش بچه هایشان نگران شوند شرایط کامال‬ ‫متفاوت شده است‪.‬‬ ‫از امروز مساجد برای نمازهای یومیه به روی‬ ‫مردم باز است‬ ‫*{ درباره تصمیمات امروز ستادملی مقابله با کرونا}‪:‬‬ ‫تصمیمی که امروز گرفتیم راجع به مساجد است‪ ،‬که‬ ‫مورد درخواست همه مردم و خصوصا افراد متدین ماست‪،‬‬ ‫مردم می خواستند مساجد الاقل اگر برای عموم باز نیست‬ ‫برای نمازهای یومیه باز شود که فرصت داشته باشند اگر‬ ‫نماز جماعت می خوانند فاصله ها را رعایت کنند‪ .‬از‬ ‫امروز در مساجد به روی مردم در سراسر کشور با اجرای‬ ‫دستورالعمل برای نمازهای یومیه باز می شود‪.‬‬ ‫محدودیت ساعتی پاساژها برداشته شد‬ ‫*{ در مورد بازگشایی پاساژها }‪ :‬مساله دوم پاساژها‬ ‫است که محدودیت داشتیم که تا ‪ ۶‬بعدازظهر باز باشند‬ ‫که ما محدودیت ساعتی ان را بر می داریم ان شاءاهلل‬ ‫مشکلی در این زمینه نباشد‪ .‬مواردی را هم وزیر کشور در‬ ‫خصوص مقرراتی برای ترافیک و سالم سازی دریا بیان‬ ‫کردند که جلسه ان را قبول کرد‪.‬‬ ‫* یکسری موارد داریم که در این جلسه درباره ان‬ ‫تصمیم نگرفتیم و ممکن است در جلسات بعد تصمیم‬ ‫بگیریم مانند صحن حرم هایی که صبح ها باز می شود‬ ‫شب ها هم باز شود قرار شد بررسی ها انجام شود یا‬ ‫مراکزی که استفاده از سالن اجتماعات ان ممنوع است‪،‬‬ ‫باید با دقت و سرعت کمتر به سمت گشایش برویم که‬ ‫مشکلی پیش نیاید‪.‬‬ ‫* از مردم می خواهم دستورالعمل های بهداشتی را‬ ‫به طور کامل مراعات کنند وگرنه ممکن است دچار موج‬ ‫شدید در برخی شهرستا ن ها شویم و مجبور شویم مقررات‬ ‫سخت و ویژه در برخی شهرستا ن ها در نظر بگیریم که‬ ‫برای مردم سخت خواهد بود‪.‬‬ ‫کرد‪ ،‬چرا که کشو ر در اوضاع بسیار خاصی از‬ ‫لحاظ وضعیت اقتصادی و همچنین مواجهه با‬ ‫تحریم های سخت قرار دارد و هرگونه تنش و‬ ‫چالش بین دولت و مجلس می تواند‪ ،‬در این‬ ‫زمینه دردسر افرین باشد‪.‬‬ ‫این فعال سیاسی اصال ح طلب اضافه کرد‪:‬‬ ‫در مجموع می توان گفت‪ ،‬مجلس یازدهم از‬ ‫دوره قبل از خود نیز ضعیف تر خواهد بود چرا‬ ‫که روز به روز نقش مجلس در صحنه سیاسی‬ ‫کشور کم رنگ تر شده‪ ،‬عدم دخالت مجلس در‬ ‫رابطه با تصمیم برای افزایش نرخ بنزین یکی از‬ ‫شواهد روشنی است که نشان می دهد که دیگر‬ ‫مجلس ان جایگاه سابق را ندارد‪ ،‬با این اوصاف‬ ‫چالش اصلی این دوره نیز جایگاه خود پارلمان‬ ‫است که در نظام حکمرانی کشور بسیار تضعیف‬ ‫شده و دیگر ان اثر گذاری الزم را ندارد‪.‬‬ ‫کدخدایی در نشست خبری‪:‬‬ ‫الیحهحذفچهارصفراز‬ ‫پولملیابهامدارد‬ ‫عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان (شنبه) در نشست‬ ‫خبری گزارشی از بررسی مصوبات مجلس شورای اسالمی ارائه داد‪.‬وی‬ ‫گفت‪ :‬ایرادات ‪ ۹‬مصوبه مجلس با توجه به رفت و برگشت هایی که بین‬ ‫شورا و مجلس انجام شده است برطرف شده و عدم مغایرت ان با شرع و‬ ‫قانون اساسی به مجلس شورای اسالمی اعالم شده است‪.‬سخنگوی شورای‬ ‫نگهبان افزود‪ :‬الیحه کمک به سامانه پسماندهای عادی با مشارکت بخش‬ ‫غیردولتی‪ ،‬طرح استفساریه بند الف ماده ‪ ۱۰۳‬قانون خدمات کشوری‪،‬‬ ‫ایرادی با شرع و قانون اساسی ندارد‪.‬طرح استفساریه تفسیری درباره معادل‬ ‫سازی مدرک کارشناسی برای استخدام افراد است‪.‬کدخدایی اضافه‬ ‫کرد‪ :‬طرح الحاق یک ماده به قانون تعیین تکلیف معلمان حق التدریسی و‬ ‫اموزشیاران نهضت سواداموزی مغایرتی با شرع و قانون اساسی نداشت‪.‬‬ ‫وی گفت‪ :‬طرح دو فوریتی مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهونیستی‬ ‫علیه صلح و امنیت نیز واجد بار مالی نبود و مورد ایراد شورا قرار نگرفت‪،‬‬ ‫عالوه بر این الیحه تشویق سرمایه گذاری متقابل بین ایران و عراق و الیحه‬ ‫الحاق ایران به موافقتنامه حمل و نقل مواد غذایی فسادپذیر نیز جهت اجرا به‬ ‫مجلس ابالغ شد‪.‬‬ ‫تایید طرح کاهش مجازات حبس تعزیری‬ ‫سخنگوی شورای نگهبان اظهار داشت‪ :‬الیحه موافقتنامه سرویس های‬ ‫هوایی دو جانبه بین جمهوری اسالمی ایران و جمهوری کویت و همچنین‬ ‫الیحه حمایت قضائی و بیمه ای از ماموران یگان حفاظت محیط زیست و‬ ‫جنگل بانی مغایرتی با شرع و قانون اساسی نداشت‪ .‬عالوه بر این طرح دو‬ ‫فوریتی کاهش حبس تعزیری مورد تایید شورا قرار گرفت‪.‬کدخدایی در‬ ‫بخش دیگری از این نشست خبری طرح ها و لوایح مغایر با شرع و قانون‬ ‫اساسی را تشریح کرد و گفت‪ :‬طرح الحاق یک ماده به قانون نحوه فعالیت‬ ‫احزاب و گروه های سیاسی مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت زیرا طبق‬ ‫این طرح مقرر شده است ضوابطی برای فعالیت احزاب و گروه های سیاسی‬ ‫در قالب ائین نامه در نظر گرفته شود که شورای نگهبان ان امر را مغایر با‬ ‫اصل ‪ ۸۵‬قانون اساسی می داند زیرا در رابطه با حقوق افراد و احزاب است‬ ‫و باید در مجلس تصویب شود‪.‬وی با اشاره به بررسی طرح اصالح قوانین‬ ‫انتخابات ریاست جمهوری‪ ،‬مجلس شورای اسالمی و مجلس خبرگان در‬ ‫شورای نگهبان‪ ،‬گفت‪ :‬صرف نظر از ایرادات و ابهامات متعدد در طرح‬ ‫مذکور‪ ،‬فرایند نظارتی پیش بینی شده به موجب این مصوبه از جهات‬ ‫مختلف از جمله نحوه رسیدگی به اعتراض داوطلبان و تکالیف مراجع‬ ‫نظارتی مربوطه در این مصوبه با تکالیف مندرج در قانون لزوم رسیدگی‬ ‫دقیق به شکایت داوطلبین رد صالحیت شده در انتخابات و همچنین از حیث‬ ‫نسبت ترتیبات اجرایی مقرر با قوانین موجود انتخاباتی واجد ابهام شناخته شد‪.‬‬ ‫ایراد شورای نگهبان به حذف ‪ ۴‬صفر از پول ملی‬ ‫سخنگوی شورای نگهبان همچنین با اشاره به بررسی الیحه حذف‬ ‫چهار صفر در شورای نگهبان‪ ،‬اعالم کرد‪ :‬این الیحه نیز مورد ایراد شورای‬ ‫نگهبان قرار گرفت زیرا در تبصره یک این الیحه با توجه به قرار دادن‬ ‫تعهدات کشور در مقابل صندوق بین المللی پول به عنوان یکی از معیارهای‬ ‫محاسبه و تعیین برابری پول های خارجی نسبت به تومان و نرخ خرید و‬ ‫فروش ارز‪ ،‬مصوبه دارای ابهام شناخته شد‪.‬‬ ‫کدخدایی گفت‪ :‬به دلیل اهمیت این الیحه و پیگیری های دولت از‬ ‫رئیس کل بانک مرکزی دعوت شد تا در جلسه شورای نگهبان حضور‬ ‫یابد؛ او بیش از یک ساعت در خصوص ابهامات موجود توضیحاتی ارائه‬ ‫کرد اما بعد از این گفتگو همچنان ایرادات فنی اعضای شورای نگهبان باقی‬ ‫بود‪.‬وی اظهار داشت‪ :‬الیحه درامد پایدار و هزینه شهرداری ها و دهیاری ها‬ ‫نیز مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت زیرا بر اساس اصل ‪ ۱۰۰‬قانون‬ ‫اساسی وظایف شوراها نظارتی است اما این طرح وظایف جدیدی را برای‬ ‫این شوراها در نظر گرفته است‪.‬سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به بررسی‬ ‫الیحه ایجاد مناطق ازاد تجاری صنعتی سرخس‪ ،‬دوغارون و مازندران‬ ‫در شورای نگهبان گفت‪ :‬ایرادات زیادی به این لوایح وارد است و نیازمند‬ ‫اخذ گزارشات بیشتری در این خصوص هستیم‪.‬کدخدایی در خصوص‬ ‫ایراد شورای نگهبان به الیحه تاسیس صندوق بیمه همگانی حوادث‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬فقهای شورای نگهبان به این الیحه ایراد شرعی داشتند زیرا تکلیف‬ ‫افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی نیستند و توان مالی برای پرداخت‬ ‫حق بیمه ندارند روشن نشده است‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬طرح تعیین تکلیف کارشناسان بیمه کشاورزی نیز مورد‬ ‫ایران شورای نگهبان و هیئت عالی نظارت مجتمع تشخیص مصلحت نظام‬ ‫قرار گرفته است‪.‬‬ ‫طرح ساماندهی صنعت خودرو رد شد‬ ‫سخنگوی شورای نگهبان با اشاره به بررسی طرح ساماندهی صنعت‬ ‫خودرو در شورای نگهبان‪ ،‬گفت‪ :‬این طرح مغایر با سیاست های اقتصاد‬ ‫مقاومتی تشخیص داده شد زیرا واردات خودرو در صورت اجرای ان‬ ‫تسهیل می شود‪ ،‬هیئت عالی نظارت مجمع نیز ایراداتی به این طرح داشت‪.‬‬ ‫کدخدایی گفت‪ :‬الیحه اهداف وظایف و اختیارات وزارت ورزش و‬ ‫جوانان نیز مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و تاکید شد که بیان شود‬ ‫کلیه اهداف‪ ،‬وظایف و اختیارات وزارت ورزش و جوانان باید به رعایت‬ ‫احکام و ارزش های اسالمی و شئون انقالب اسالمی مقید گردد‪.‬‬ ‫وی اظهار داشت‪ :‬طرح ساماندهی کارکنان قراردادی دانشگاه پیام‬ ‫نور که به دلیل بار مالی مورد اعتراض دولت بود از سوی شورای نگهبان‬ ‫نیز مغایر با اصل‪ ۷۵‬قانون اساسی شناخته شد‪.‬سخنگوی شورای نگهبان‬ ‫همچنین از ایراد شورای نگهبان به الیحه موافقت نامه بین ایران و هند به‬ ‫منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد‬ ‫مالیات های بر درامد خبر داد‪.‬‬ ‫پوران درخشنده‪ /‬فیلمساز‬ ‫اگررسانهملیاحساسمسئولیتکند‬ ‫فاجعه قتل رومینا بار دیگر یاداورمان ساخت که تا چه میزان در اموزش و اگاهی بخشی به جامعه کوتاهی کرده ایم‪ .‬سینما یکی از ابزارهای موثر در این اطالع رسانی است‪ .‬یکی از مشکالت اصلی‬ ‫فیلمسازان تابو باقی ماندن بخش عمده ای از مسائل اجتماعی است‪ .‬خانواده پس از تماشای یک فیلم ذهنش درگیر پیام خواهد شد و به این فکر خواهد کرد که رفتار و وظایفش در مواجهه با شرایط مشابه‬ ‫چگونه خواهد بود‪ .‬همه استان ها سالن سینما ندارند و همه خانواده ها به اثار سینمایی دسترسی ندارند‪ .‬وظیفه تلویزیون است که برای ساخت فیلم های اموزنده و دغدغه مند سرمایه گذاری کند و با خریداری و‬ ‫نمایش اثار سینمایی چالش ایجاد کند‪ .‬باید فکر کنیم که حرف زدن راجع به برخی واقعیت ها بی حیایی است‪ .‬بی حیایی زمانی اتفاق می افتد که در اثر نااگاهی و اموزش ندادن مهارت های زندگی فاجعه انسانی‬ ‫رخ می دهد و این گونه تلخکام مان می کند وظیفه برنامه سازان تلویزیونی است که با مخاطب شناسی و نیازسنجی از اقشار مختلف برای تمام مخاطبان خوراک تولید کند‪.‬‬ ‫گزارش تصویری اختصاصی راه اندازی بنیاد فردوسی شاخه گیالن‪-‬بازدید از‬ ‫مجموعه چاپ و نشر نوین ‪ -‬چاپخانه کتاب های مرجع و نشریه ها و روزنامه های‬ ‫استان گیالن و مازندران ‪-‬بازدید از ارامگاه سردار ملی میرزا کوچک جنگلی‪-‬و‬ ‫میراحمد سیدفخری نژاد (شیون فومنی) شاعر برجسته گیلکی‪ ۹-‬خردادماه ‪1399‬‬ ‫عکاس‪ :‬سعید ابراهیم خانی‬ ‫‪3‬‬ ‫یکشنبه ‪ 11 -‬خرداد ‪ 1399‬شماره ‪1089‬‬ ‫فرهنگ‬ ‫راه اندازیهفتمیننمایندگی‬ ‫بنیاد فردوسی در گیالن‬ ‫گزارش از‪ :‬سید حسین مجرد‬ ‫بنیاد فردوسی شاخه گیالن با حضور مهندس یاسر موحدفرد‬ ‫(دبیرکل و رییس بنیاد فردوسی) در گیالن و شهرستان رشت به‬ ‫عنوان هفتمین نمایندگی این بنیاد فرهنگی تاسیس شد‪.‬‬ ‫طبق احکام صادره از سوی بنیاد فردوسی‪ ،‬دکتر نصراله زیرک‬ ‫به عنوان رییس هیات مدیره بنیاد فردوسی شاخه گیالن در‬ ‫راه اندازی این بنیاد در گیالن گفت‪ :‬این هفتمین شاخه کشوری‬ ‫بنیاد فردوسی است که در گیالن راه اندازی می شود و امیدواریم‬ ‫پس از راه اندازی نمایندگی این بنیاد در این استان فرهنگی‬ ‫کارهای زیادی را شاهد باشیم‪.‬‬ ‫مهندس یاسر موحدفرد اظهار کرد‪ :‬شاهنامه یک دانشنامه است‬ ‫و من ‪ ۱۵‬سال پیش با یاری بزرگان فردوسی شناسی و هنرمندان‬ ‫برجسته ایرانی این بنیاد را تاسیس کردم‪.‬‬ ‫وی ادامه داد‪ :‬ما سیاسی نیستیم چون فرهنگ متعلق به همه‬ ‫قشرهای گوناگون مردم است به ویژه شاهنامه فردوسی که‬ ‫میراث ایران به شمار می اید‪ ،‬نه قوم گرا و نه ستیزه گرا است‪.‬‬ ‫مدیر پایگاه خبری شاهنامه افزود‪ :‬ما تمدنی بیش از ‪ ۱۰‬هزار‬ ‫ساله داریم و نباید این تمدن و فرهنگ را نفی کنیم و بسیاری از‬ ‫پیامبران الهی نیز در سرزمین ایران رشد و نمو کرده ویا ایرانی‬ ‫تبار و ایرانی نژاد بوده اند‪.‬‬ ‫مهندس موحدفرد بیان کرد‪ :‬تالش بنیاد فردوسی پیوند دادن‬ ‫تاریخ‪ ،‬فرهنگ و هنر و پیشینه یکپارچه ایران است و از نگاه‬ ‫شاهنامه‪ ،‬ایران همان جهان است‪.‬‬ ‫مدیرعامل موسسه فردوسی توسی تصریح کرد‪ :‬در شاهنامه نه‬ ‫تنها انسا ن ها بلکه به حیوا ن ها به ویژه اسب‪ ،‬نگاه ویژه ای شده و‬ ‫در شاهنامه فردوسی می بینیم که ایرانیان از دیرباز هنگام سوار‬ ‫شدن بر اسب به جای شمشیر‪ ،‬چوب چوگان در دست می گرفتند‬ ‫و حتی ایرانیان به فکر روح و روان اسب ها نیز بودند‪.‬‬ ‫رییس بنیاد فردوسی خاطر نشان کرد‪ :‬شوربختانه ما روی زبان‬ ‫فارسی تعصب چندانی نداریم و این در حالی است که زبان‬ ‫فارسی بیشترین کلیدواژه را دارد و در زمان گذشته طایفه ها و‬ ‫قبیله های فراوانی در ایران وجود داشتند که جزو ایران بزرگ‬ ‫بودند و هم اینک هر یک کشور مستقلی هستند‪.‬‬ ‫وی به زنده شدن نقالی و شاهنامه خوانی اشاره کرد و گفت‪:‬‬ ‫حدود ‪ ۱۰‬سال پیش عنوان کردم که نقالی در حال نابودی است‬ ‫به همین دلیل کارهای فراوانی را انجام دادیم از جمله هنر نقالی‬ ‫به عنوان نیای نمایش ایرانی به نام ایران در یونسکو به ثبت‬ ‫جهانی رسیده است که خوشبختانه با کمک خانواده های ایرانی‬ ‫نه تنها هنر نقالی بلکه موسیقی حماسی شاهنامه دوباره ترویج و‬ ‫گسترش یافت و این هنرها هنوز زنده هستند‪.‬‬ ‫مهندس موحدفرد افزود‪ :‬هم اینک نیز مترصد چاپ مجموعه های‬ ‫مقاله های دانشنامه شاهنامه فردوسی هستیم که بیش از ‪ ۱۲۰‬مقاله‬ ‫نیز از کشورهای گوناگون به زبان فارسی گرداوری کردیم و‬ ‫می خواهیم این مقاله ها را در سه بخش جوانان‪ ،‬هم روزگاران و‬ ‫پیشگامان چاپ کنیم که در این راستا بنیاد فردوسی شاخه گیالن‬ ‫می تواند به ما یاری دهد‪.‬‬ ‫رییس بنیاد فردوسی ادامه داد‪ :‬هم چنین دو دوره نیز جشنواره‬ ‫ضرب و نقل برگزار کردیم که سومین دوره ان را گیالن‬ ‫می تواند به صورت جشنواره مجازی برگژار کند‪.‬‬ ‫مهندس موحدفرد در پایان عنوان کرد‪ ۱۰۱۰ :‬سال از پایان‬ ‫سرایش شاهنامه فردوسی می گذرد و هم اینک نیز شاهنامه‬ ‫خوانی در سطح کشور به ویژه میان کودکان و نوجوانان رواج‬ ‫مناسبی یافته و امیدواریم که مردم بیش از پیش با شاهنامه اشنا‬ ‫شوند‪.‬‬ ‫در ادامه نیز اعضای بنیاد فردوسی شاخه گیالن سخنانی را در‬ ‫خصوص ظرفیت های این استان عنوان کردند‪.‬‬ ‫بازدید از شرکت چاپ و نشر نوین و بازدید از ارامگاه میرزا‬ ‫کوچک جنگلی و میراحمد سیدفخری نژاد (شیون فومنی) و‬ ‫دیدار با هنرمندان و نمایندگان سازمان های مردم نهاد استان‬ ‫گیالن از دیگر برنامه های رییس بنیاد فردوسی و اعضای این‬ ‫بنیاد در گیالن بود‪.‬‬ ‫شایان ذکر است که دکتر نصراله زیرک (رییس هیات مدیره)‪،‬‬ ‫دکتر علیرضا مبرهن (نایب رییس)‪ ،‬دکتر عباسعلی زمینی (عضو‬ ‫هیات مدیره و نماینده نشر بنیاد فردوسی)‪ ،‬سید رضا ثابت قدم‬ ‫(عضو هیات مدیره و نماینده پایگاه خبری شاهنامه) و ابوذر‬ ‫استانی به عنوان (دبیر بنیاد فردوسی شاخه گیالن) منصوب‬ ‫شدند‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫شاهنامهفردوسی‪،‬پاسدارزبان‬ ‫فارسیونامهنیاکانایرانی‬ ‫دکترنصرالهزیرک‬ ‫استادیار گروه زبان و ادب فارسی دانشگاه ازاد اسالمی‬ ‫واحد رشت‬ ‫‪ ‬به نام خداوند خورشید و ماه ‪/‬‬ ‫کجا‪ ‬دادبرنیـکوییدسـتگاه‪/‬‬ ‫بر ان افـرین کـافرین افرید ‪/‬‬ ‫مـکان و زمـان و زمین‪ ‬افـرید ‪/‬‬ ‫جز او را مخوان کردگار سپهر ‪/‬‬ ‫فروزنده مـاه و ناهید و مهر ‪/‬‬ ‫جهاندار و بر داوران داور است ‪ /‬‬ ‫از اندیشه هر کسی برتر است ‪/‬‬ ‫مکان و زمان افرید و سپهر ‪/‬‬ ‫بیاراست جان و دل ما به مهر‪...‬‬ ‫شاهنامهیکیازابرمتن هایسترگادبپارسیاستکهابوالقاسم‬ ‫فردوسی ان را بر پایه دو گفتمان ایرانی ـ اسالمی به کاخ نظم کشیده‬ ‫است‪ ،‬این متن از حیث محتوا پلی است میان ادب پیش از اسالم ـ‬ ‫به واسطه منابعی که از ان ها بهره می برد ـ و پس از اسالم ـ به خاطر‬ ‫موقعیتتاریخیفرهنگیشاعردربازسازیداستان ها‪.‬‬ ‫داستان هادرمتنشاهنامهمنظومهستندوازنخستینانساناسطوره ایـ‬ ‫کیومرث ـ تا زوال حکومت ساسانیان ـ تاریخ نگری ـ را در بر می گیرد‪.‬‬ ‫در سراسر کتاب‪ ،‬چهره پاک و ذهن خالق شاعر را اشکارا می توان‬ ‫دید و همین نکته موجب وحدت متن شده است‪.‬‬ ‫از این رو‪ ،‬گاه نام های اسطوره ای‪ ،‬پهلوانی و تاریخی است که از‬ ‫گزند باد و باران بی گزند مانده است و گویی رویین تنی است در برابر‬ ‫افراسیابحوادث ُگجستهوضحاکزمانهستیزهجو‪.‬‬ ‫شاهنامه در شمار اندک متن های ادب فارسی است که خصلت‬ ‫شخصی نداشته به ویژگی چنداوایی اراسته شده است و می توان از‬ ‫انبانامشناسنامهایرانیانسخنگفت‪:‬ایین هاییبانقش افکنینورو‬ ‫تاریکی؛ داد و بیداد؛ پاکی و پلشتی و رازها و مازها‪ .‬‬ ‫شاهنامهبرخالفسخنمحمودغزنویتنها«نقشرستم»نیستبلکه‬ ‫گزارشی از زندگی‪ ،‬عشق‪ ،‬اخالق‪ ،‬ایثار‪ ،‬پاکی‪ ،‬نیایش و نازها و نیازها‬ ‫است‪.‬‬ ‫این اثر گنجینه ای از واژگان با ریشه پهلوی‪ ،‬نمادها‪ ،‬اداب و سنن و‬ ‫دانش ها را در دل خود نهفته دارد که باید پژوهش شود‪.‬‬ ‫استدالل های فلسفی شاعر در موارد گوناگون از جمله در دیباچه رستم‬ ‫و سهراب درباره مرگ و بیان واالترین اندیشه هایی که هر کدام به یکی‬ ‫ازقلمروهایبزرگوگوناگونحکمتتعلقداشته‪،‬نشان دهندهحکیم‬ ‫بودن فردوسی است‪.‬‬ ‫بسیاری از شاعران پس از فردوسی‪ ،‬شگردهای پخته وی را در سبک و‬ ‫معناافرینیتقلیدواقتباسکردند‪.‬فردوسیتوانستقدرتراستینشعر‬ ‫حماسیرابهنمایشبگذارد‪.‬‬ ‫شاهنامه در درازنای عمر هزار ساله اش دمساز مردم ایران بوده است‪:‬‬ ‫هم نوازشادی هاواندوه گساراناتنافرجام‪.‬‬ ‫درپایانبایدگفت‪:‬شاهنامهشاهکارسترگحکیمتوس‪،‬ابوالقاسم‬ ‫فردوسی‪ ،‬پاسدار زبان فارسی و نامه خجسته اندیشه گران ارج نیاکان من‬ ‫و توست‪:‬‬ ‫تو این را دروغ و فسانه مدان ‪/‬‬ ‫به یک سان روشن زمانه مدان ‪/‬‬ ‫هـر ان چـه خـورد بـا خـرد ‪/‬‬ ‫دگـر‪ ‬بر‪ ‬ره رمز و معنی رود‬ ‫‪4‬‬ ‫یکشنبه ‪ 11 -‬خرداد ‪ 1399‬شماره ‪1089‬‬ ‫بانک و بیمه‬ ‫فروشسهامعدالتدربانکپارسیان‬ ‫ثبت سفارش فروش سهام عدالت در بانک پارسیان اغاز شد‪.‬به موجب مصوبه شورای عالی بورس و اوراق بهادار‪ ،‬بانک پارسیان امادگی دارد از روز سه شنبه ششم خردادماه ثبت سفارش فروش سهام‬ ‫دارندگان سهام عدالت را از طریق شعب بانک خود در سراسرکشور انجام دهد‪.‬‬ ‫بر این اساس متقاضیان فروش سهام عدالت که گزینه مدیریت مستقیم سهام ازادشده عدالت خود را در سامانه الکترونیکی سهام عدالت انتخاب و شماره شـبای یکی از سپرده های خود نزد بانک‬ ‫پارسیان را برای واریز سود سهام عدالت معرفی کرده اند و فاقد کد بورسی هستند‪ ،‬می توانند به شعب این بانک مراجعه و در صورت تمایل‪ ،‬برای فروش بخشی (‪ ۳۰‬درصد) از سهام عدالت خود‪ ،‬اقدام‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫شایان ذکر است؛ وجوه حاصل از فروش این سهام در کوتاه ترین زمان‪ ،‬به حساب انان در بانک پارسیان واریز خواهد شد‪.‬‬ ‫خردادماهپیککاریدفاتر‬ ‫امالکخواهدبود‬ ‫رییس اتحادیه مشاوران امالک تهران‪:‬‬ ‫کرونا در همه بخش های اقتصادی‬ ‫به خصوص بازار مسکن اثر گذشته‬ ‫است‪ .‬در بازار مسکن نیز مشتریانی‬ ‫که تا قبل از شیوع کرونا قصد‬ ‫خرید داشتند حاال ترجیح می دهند‬ ‫نقدینگی خود را برای موارد ضروری‬ ‫اختصاص دهند‪.‬‬ ‫مصطفی قلی خسروی در گفت‬ ‫و گو با خبرنگار پایگاه خبری‬ ‫بانک مسکن ـ هیبنا‪ ،‬درباره تاثیر‬ ‫شیوع ویروس کرونا بر بازار مسکن‬ ‫اظهار کرد‪ :‬کرونا در همه بخش های‬ ‫اقتصادی به خصوص بازار مسکن‬ ‫اثر گذاشته است‪ .‬در بازار مسکن نیز‬ ‫مشتریانی که تا قبل از شیوع کرونا‬ ‫قصد خرید داشتند حاال ترجیح‬ ‫می دهند نقدینگی خود را برای موارد‬ ‫ضروری اختصاص دهند‪.‬‬ ‫خرید و فروش ملک در کل‬ ‫کشور ‪ ۳۹‬درصد کاهش یافته است‬ ‫وی با اشاره به کاهش معامالت‬ ‫مسکن در کل کشور و شهر تهران‬ ‫در سال ‪ ۱۳۹۹‬خاطرنشان کرد‪ :‬از اول‬ ‫فروردین تا نهم اردیبهشت ‪ ۱۳۹۸‬در‬ ‫کل کشور ‪ ۵۶‬هزار و ‪ ۷۸۰‬قرارداد‬ ‫خرید و فروش ملک به امضا رسیده‬ ‫بود؛ در حالی که از اول فروردین تا‬ ‫نهم اردیبهشت ‪ ۱۳۹۹‬تعداد مبایعات‬ ‫‪ ۳۴‬هزار و ‪ ۴۴۹‬بوده است که از‬ ‫کاهش ‪ ۳۹‬درصدی حکایت دارد‪.‬‬ ‫خسروی درباره قراردادهای اجاره‬ ‫نیز گفت‪ :‬از یکم فروردین ‪ ۱۳۹۸‬تا‬ ‫نهم اردیبهشت همان سال ‪ ۳۴‬هزار و‬ ‫‪ ۱۰‬اجاره نامه در کل کشور به امضا‬ ‫رسیده‪ ،‬در حالیکه اجاره نامه ها از‬ ‫یکم فروردین تا نهم اردیبهشت ‪۱۳۹۹‬‬ ‫تنها ‪ ۱۹‬هزار و ‪ ۴۶‬مورد بوده است‪.‬‬ ‫کاهش ‪ ۵۸‬درصدی معامالت‬ ‫مسکن در تهران‬ ‫رییس اتحادیه مشاوران امالک‬ ‫تهران‪ ،‬امار معامالت ملک در شهر‬ ‫تهران را نیز کاهشی دانست و گفت‪:‬‬ ‫از یکم فروردین تا نهم اردیبهشت‬ ‫‪ ۱۳۹۸‬تعداد ‪ ۸۹۷۳‬مبایعه نامه در شهر‬ ‫تهران به امضا رسیده بود‪ .‬در حالیکه‬ ‫تعداد مبایعات از یکم فروردین تا نهم‬ ‫اردیبهشت ‪ ۱۳۹۹‬فقط ‪ ۳۷۲۴‬مورد‬ ‫بوده که نشان می دهد قراردادهای‬ ‫خرید و فروش ‪ ۵۸‬درصد کاهش‬ ‫یافته است‪.‬‬ ‫وی با بیان اینکه اجاره نامه ها‬ ‫نیز در شهر تهران ‪ ۵۰‬درصد کاهش‬ ‫یافته است خاطرنشان کرد‪ :‬سال ‪۱۳۹۸‬‬ ‫در بازه زمانی یکم فروردین تا نهم‬ ‫اردیبهشت ‪ ۹۶۰۹‬اجاره نامه در تهران‬ ‫به امضا رسیده بود در حالی که این‬ ‫تعداد در همین بازه زمانی در سال‬ ‫‪ ۱۳۹۹‬بالغ بر ‪ ۴۷۸۹‬فقره بوده است‪.‬‬ ‫خسروی در پاسخ به این سوال‬ ‫که از ابتدای اردیبهشت که دفاتر‬ ‫امالک فعالیت خود را اغاز کرده اند‬ ‫و به نوعی بازار مسکن بازگشایی‬ ‫شده است ایا قراردادها افزایش‬ ‫یافته‪ ٬‬گفت‪ :‬معامالت در اردیبهشت‬ ‫نسبت به زمان شیوع کرونا (اسفند‬ ‫و فروردین) مقداری افزایش یافته‬ ‫اما از یکم تا نهم اردیبهشت امسال‬ ‫نسبت به زمان مشابه سال گذشته‬ ‫تعداد قراردادهای خرید و فروش‬ ‫ملک در کل کشور ‪ ۲۵‬درصد و در‬ ‫شهر تهران ‪ ۴۹‬درصد کاهش نشان‬ ‫می دهد‪ .‬اجاره نامه ها نیز در کل کشور‬ ‫‪ ۱۸‬درصد و در شهر تهران ‪ ۲۸‬درصد‬ ‫افت کرده است‪.‬‬ ‫خردادماه پیک کاری دفاتر‬ ‫امالک خواهد بود‬ ‫رییس اتحادیه مشاوران امالک‬ ‫تهران با اشاره به رعایت پروتکل های‬ ‫بهداشتی از سوی دفاتر امالک گفت‪:‬‬ ‫با این حال می بینیم که خریداران و‬ ‫فروشندگان مقداری احتیاط می کنند‬ ‫و به همین دلیل بازار کساد است‪ .‬اما‬ ‫به نظرم در خرداد ماه پیک کاری‬ ‫دفاتر امالک خواهد بود و اگر این‬ ‫روند ادامه یابد مردم به تدریج وارد‬ ‫بازار مسکن می شوند‪ .‬به دلیل کرونا‬ ‫که به توقف کسب و کارها منجر‬ ‫شده توان مالی افت کرده است اما‬ ‫با شروع فعالیت ها کسانی که قصد‬ ‫تبدیل به احسن واحد خود را دارند‬ ‫اقدام به معامله خواهند کرد‪.‬‬ ‫بانکرفاهطرحتسهیالتیرفاه‬ ‫کاال را به اجرا گذاشت‬ ‫گزارش‬ ‫بانک رفاه کارگران در راستای‬ ‫تحقق شعار سال و نیز حمایت از‬ ‫تولیدات داخلی‪ ،‬طرح تسهیالتی رفاه‬ ‫کاال را به اجرا گذاشت‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک‬ ‫رفاه کارگران‪ ،‬این بانک در سال‬ ‫“جهش تولید” و با هدف کمک به‬ ‫ایجاد اشتغال‪ ،‬حمایت از تولیدات‬ ‫داخلی و توسعه اقتصادی کشور‪،‬‬ ‫در قالب طرح رفاه کاال به مستمری‬ ‫بگیران سازمان تامین اجتماعی‬ ‫مشروط به دریافت حقوق از این‬ ‫بانک و همچنین تمامی افراد حقیقی‬ ‫که حقوق خود را از بانک رفاه‬ ‫دریافت می کنند تا سقف ‪ 500‬میلیون‬ ‫گزارش‬ ‫ریال تسهیالت تخصیص می دهد‪.‬‬ ‫گفتنی است‪ ،‬نرخ سود این‬ ‫تسهیالت ‪ 15‬درصد و با بازپرداخت‬ ‫‪ 36‬ماهه و به منظور خرید لوازم‬ ‫خانگی‪ ،‬اداری مبلمان و ‪ ...‬و بدون‬ ‫نیاز به سپرده گذاری و ایجاد میانگین‬ ‫حساب است‪.‬‬ ‫بانکتوسعهصادراتایران‬ ‫تاسقف‪15000‬میلیاردریال‬ ‫اوراق گام صادر می کند‬ ‫بانک توسعه صادرات با هدف‬ ‫رفع موانع رونق تولید و تامین‬ ‫سرمایه در گردش سالم و پایدار با‬ ‫مجوز بانک مرکزی تا سقف ‪15000‬‬ ‫میلیارد ریال اوراق گام صادر می‬ ‫کند ‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک‬ ‫توسعه صادرات‪ ،‬گواهی اعتبار مولد‬ ‫(گام)‪ ،‬به عنوان یک ابزار بازار‬ ‫محور و با قابلیت نقل و انتقال در‬ ‫بازارهای پول و سرمایه‪ ،‬امکانات‬ ‫جدیدی را برای تامین اعتبار‬ ‫بنگا ه های تولیدی فراهم می کند که‬ ‫بر اساس ان تولیدکنندگان بر مبنای‬ ‫فاکتور خرید مواد اولیه از بانک‬ ‫عامل‪ ،‬انتشار و تضمین گواهی اعتبار‬ ‫مولد در سررسید را درخواست‬ ‫کرده و به بنگاه فروشنده‪ ،‬مواد اولیه‬ ‫تحویل می دهند‪.‬‬ ‫قابلیت نقل و انتقال در بازار‬ ‫سرما یه‬ ‫براساس این گزارش‪ ،‬گواهی‬ ‫یاد شده‪ ،‬عالوه بر قابلیت نقل و‬ ‫انتقال در بازار پول در بازار سرمایه‬ ‫نیز قابل معامله است‪ .‬این امر بدان‬ ‫معناست که سرمایه گذاران خرد‬ ‫و کالن از طریق بازار سرمایه‪ ،‬به‬ ‫عنوان مکمل سیستم بانکی کشور در‬ ‫تامین سرمایه در گردش واحدهای‬ ‫تولیدی عمل نموده که این امر بدون‬ ‫تحمیل فشار مضاعف بر سیستم‬ ‫بانکی کشور‪ ،‬به رفع مشکالت‬ ‫واحدهای تولیدی کمک شایانی‬ ‫خواهد کرد‪.‬‬ ‫مراحل درخواست اوراق گام‬ ‫این روش برای تامین سرمایه‬ ‫در گردش (مواد اولیه‪ ،‬لوازم یدکی‬ ‫و ابزار کار مصرفی) مشتریان‬ ‫حقوقی بانک که مجوز فعالیت در‬ ‫بخش های اقتصادی مولد داشته‬ ‫و ماهیت فعالیت شان تولیدی‬ ‫صادراتی باشد‪ ،‬کاربرد داشته و می‬ ‫توانند با مراجعه به بانک و معرفی‬ ‫بنگاه فروشنده (اعم از تولیدی یا‬ ‫خدماتی) درخواست خود را ارایه‬ ‫کنند ‪.‬‬ ‫درصورت صدور مصوبه‪ ،‬مفاد‬ ‫ان به متقاضی ابالغ شده و پس‬ ‫از انجام اقدامات الزم توسط وی‬ ‫(نظیر ارایه وثایق‪ ،‬بیمه نامه وثایق‬ ‫و ‪ )...‬قرارداد منعقد خواهد شد‪ .‬در‬ ‫این مرحله متقاضی باید به بنگاه‬ ‫فروشنده اطالع دهد تا برای انجام‬ ‫مراحل بعدی‪ ،‬به شعبه مربوطه بانک‬ ‫مراجعه کرده تا اوراق صادر و در‬ ‫اختیار وی گذارده شود‪.‬‬ ‫در روش اول انتقال مالکیت‬ ‫اوراق توسط فروشنده به اشخاص‬ ‫دیگر‪ ،‬قابلیت انتقال از زمان‬ ‫صدور تا یک ششم زمان صدور تا‬ ‫سررسید‪ ،‬صرفا در بازار پول و از‬ ‫طریق سامانه گام خواهد بود‪ .‬در‬ ‫روش دوم به دنیال اتمام بازه زمانی‬ ‫در روش اول‪ ،‬پس از انتقال به بازار‬ ‫سرمایه و طی تشریفات مربوطه‪،‬‬ ‫اوراق صرفا در بازار یاد شده قابل‬ ‫معامله بوده و بانک دخالت و‬ ‫مسوولیتی در قبال خرید و فروش‬ ‫اوراق نخواهد داشت‪.‬‬ ‫گزارش‬ ‫ایران مال میزبان مشتریان بانک اینده‬ ‫بانک اینده مجموعه ایرا ن مال را‬ ‫میدان اجرای طرح ویژه «ایند ه داران»‬ ‫برای خرید اعتباری کرده است‪.‬‬ ‫مشتریان بانک اینده می توانند از‬ ‫اول خردادماه‪ ،‬با دریافت اعتبار حداقل‬ ‫‪( 10‬ده) میلیون ریال و حداکثر ‪50‬‬ ‫(پنجاه) میلیون ریال‪ ،‬از فروشگا ه های‬ ‫ایرا ن مال که دارای نشان «ایند ه داران»‬ ‫است خرید کرده‪ ،‬سه ماه بعد به صورت‬ ‫قر ض الحسنه پرداخت کنند‪ .‬مبلغ اعتبار‬ ‫بر اساس موجودی حساب انتخابی خود‬ ‫مشتریان‪ ،‬تعیین می شود‪.‬‬ ‫ساعات فعالیت مجموعه ایرا ن مال‬ ‫در روزهای عادی از ‪ 10:00‬تا ‪23:00‬‬ ‫و در روزهای پایان هفته (پنج شنبه و‬ ‫جمعه) با یک ساعت افزایش تا ‪24:00‬‬ ‫است؛ فروشگا ه های ایرا ن مال در‬ ‫روزهای چهاردهم و پانزدهم خرداد‬ ‫نیز از ساعت ‪ 13:00‬تا ‪ ،23:00‬اماده‬ ‫خدمت رسانی به هم وطنان گرامی‬ ‫است‪.‬‬ ‫تدوین برنامه دقیق برای جذب ارز حاصل‬ ‫از صادرات در بانک ملی ایران‬ ‫گزارش‬ ‫معاون امور ارزی و بین الملل بانک ملی ایران‬ ‫تاکید کرد که این بانک در سال جاری‪ ،‬برنامه‬ ‫مدون و مفصلی برای جذب ارز حاصل از صادرات‬ ‫دارد‪.‬‬ ‫به گزارش روابط عمومی بانک ملی ایران‪،‬‬ ‫محسن امین زارع با بیان این که در سال های‬ ‫گذشته و در جریان رونق واردات‪ ،‬عملکرد ارزی‬ ‫بانک ها بیشتر در همین حوزه واردات مورد توجه‬ ‫قرار می گرفت‪ ،‬گفت‪ :‬اکنون که روند ارزی کشور‬ ‫تغییر کرده و حوزه صادرات قوت گرفته است‪،‬‬ ‫نحوه ارزیابی عملکرد بانک ها نیز باید تغییر کند‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬با افزایش نرخ ارز‪ ،‬صادرات و به‬ ‫ویژه صادرات غیرنفتی جذابیت بیشتری پیدا کرده‬ ‫و از این رو بانک ها در رقابت برای جذب منابع‬ ‫ارزی حاصل از صادرات قرار گرفته اند‪.‬‬ ‫امین زارع با بیان این که واحدهای ارزی‬ ‫بانک ملی ایران تقویت شده و نسبت به اهمیت این‬ ‫موضوع به خوبی توجیه اند‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬صرافی و‬ ‫ادارات مرکزی بانک هم بر این کارکرد متمرکز‬ ‫شده اند و بانک به خوبی این فرایند را پیش می‬ ‫برد‪.‬‬ ‫معاون امور ارزی و بین الملل بانک ملی‬ ‫ایران با اشاره به تقویت همکاری های این بانک با‬ ‫کارگزاری ها‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬بسیاری از بخش‬ ‫های مرتبط با صادرات غیر نفتی‪ ،‬بکر و با اهمیت‬ ‫است و بانک ملی ایران در سال جاری بر این بخش‬ ‫ها تمرکز جدی دارد‪.‬‬ ‫امین زارع با تاکید بر این که نباید نگاه بانک‬ ‫فقط به حوزه واردات معطوف باشد‪ ،‬اظهار کرد‪:‬‬ ‫بانک ملی ایران امسال در حوزه جذب منابع ارزی‬ ‫حاصل از صادرات به طور دقیق برنامه ریزی کرده‬ ‫است و این اقدامات حتما در میان مدت نتایج مثبتی‬ ‫به همراه خواهد داشت‪.‬‬ ‫مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده ای مازندران ‪:‬‬ ‫حفظ ونگهداری از راه ها اولویت کار راهداران است‬ ‫مهندس عباسعلی نجفی در جلسه اضطراری بررسی وضعیت ایمن سازی و نگهداری راه های شریانی استان با توجه به شروع سفرهای تابستانی عنوان نمود‪ :‬از جمله اهداف مهم این اداره کل ایجاد شبکه حمل و نقل سریع ‪ ،‬اسان و ایمن‬ ‫بوده ‪ ،‬از این رو در بخش حفظ و نگهداری و ایمن سازی شبکه راه های استان اقدامات گسترده ای در دست اقدام است‪.‬وی تصریح نمود ‪ :‬با توجه به حجم باالی گردشگر و مسافر به استان می طلبد تا راه های ارتباطی مازندران همواره‬ ‫ایمن و پاک باشد‪.‬مهندس نجفی در ادامه به اجرای طرح ضربتی راهداری محوری این اداره کل در محورهای شریانی استان در هفته اول خرداد ماه اشاره و اظهار داشت ‪ :‬طرح مذکور باید با جدیت و شدت بیشتری ادامه پیدا کند‪.‬وی به‬ ‫تعطیالت نیمه دوم خرداد ماه اشاره و عنوان نمود ‪ :‬موج دوم سفرها به استان در راه بوده ‪ ،‬لذا این اداره کل با بسیج نمودن تمام امکانات و تجهیزات خود درصدد است تا در زمینه نگهداری و ایمن سازی راه ها اقدامات در خور توجه ای را‬ ‫به اجرا بگذارد‪.‬مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان در این جلسه خواستار حضور مستمر و شبانه روزی گشت های راهداری و نظارت ترابری در سطح محورها شد و افزود ‪ :‬گشت های راهداری و نظارت ترابری باید به عنوان‬ ‫چشمان تیزبین اداره کل عمل نموده و تمامی نواقص و مشکالت جاده ای را رصد و رفع نمایند‪.‬‬ ‫چهارصدنفرساعتدورهاموزشیایمنی‬ ‫گازطبیعیویژهکارشناسانگازخوزستان‬ ‫بصورتویدیوکنفرانسبرگزارشد‬ ‫گزارش‬ ‫اهواز ‪ :‬فرج‪-‬محمد علی صمصامی‬ ‫رئیس اداره اموزش شرکت گاز استان‬ ‫خوزستان از برگزاری دوره ایمنی گاز‬ ‫طبیعی ویژه کارشناسان بصورت ویدیو‬ ‫کنفراس خبر داد‪ .‬صمصامی با اشاره به‬ ‫برگزاری دوره های اموزشی در شرایط‬ ‫حال حاضر و جهت پیشگیری و مقابله با‬ ‫ویروس کرونا و همچنین حفظ سالمت‬ ‫پرسنل اظهار داشت‪:‬بر اساس نیاز سنجی‬ ‫اموزشی اداره اموزش و پیرو نامه ابالغیه‬ ‫مهندس ابول پور مدیر عامل شرکت گاز‬ ‫استان خوزستان در خصوص دورکاری‬ ‫و استفاده بهینه از اوقات همکاران محترم‬ ‫تمامی دوره های اموزشی کارکنان به‬ ‫صورت ویدئوکنفرانس در حال انجام‬ ‫می باشد‪ .‬ودر این موضوع خوشبختانه‬ ‫همکاران به طور کامل در تمامی جلسات‬ ‫حضور یافته و مشارکت فعالی در مباحث‬ ‫اموزشی دارند وی برگزاری دوره ایمنی‬ ‫گاز طبیعی را در قالب ‪۴۰۰‬نفرساعت‬ ‫اموزش عنوان کرد‪.‬صمصامی مباحث‬ ‫مطرح شده دوره اموزشی مذکور‬ ‫شامل استاندارهای ‪ ،HSE‬مبانی ایمنی‪،‬‬ ‫خصوصیات گاز طبیعی و مراحل پاالیش‬ ‫انتقال و تقلیل فشار گاز طبیعی‪ ،‬اشنایی با‬ ‫واحدهای اندازه گیری گازها‪ ،‬اشنایی با‬ ‫خصوصیات احتراقی گاز طبیعی و نحوه‬ ‫مقابله با ان‪،‬مبانی ایستگاه های تقلیل‬ ‫فشار و مباحث ایمنی ایستگاه ها‪ ،‬اشنایی‬ ‫با تجهیزات ایمنی ایستگاه ها و شیرهای‬ ‫اطمینان و قطع سریع‪ ،‬بودارکنندگی و‬ ‫مباحث ایمنی مرتبط با ان‪ ،‬ایمنی تعمیرات‬ ‫شبکه و اتصال نهایی‪ ،‬ایمنی حفاری‪،‬‬ ‫اشنایی با انواع احتراق و روشهای مقابله با‬ ‫ان‪ ،‬انواع خفگی ها و نکات ایمنی مربوطه‪،‬‬ ‫ایمنی کار در حوضچه ها دانست‬ ‫ابالغدستورالعملورودموقت‬ ‫کاالبامحوریترفعتعهدات‬ ‫ارزیطیهفتهاینده‬ ‫رئیس کل سازمان توسعه تجارت ایران خبر داد‪:‬‬ ‫حمیدزادبومدرنشستبررسیاخرین‬ ‫تحوالتتجاریوتوسعهصادراتدردوران‬ ‫پساکرونا‪،‬ازابالغدستورالعملورودموقت‬ ‫کاالبامحوریتتسهیلورفعتعهداتارزی‬ ‫طیهفتهایندهتوسطمعاوناولرئیس جمهور‬ ‫خبر داد ‪.‬‬ ‫بهگزارشاتاقبازرگانیاصفهان‪،‬رئیس‬ ‫کلسازمانتوسعهتجارتایراناظهارداشت‪:‬‬ ‫براساسایندستورالعملمقررگردیدهاست‪،‬‬ ‫صادرکنندهصرفاًبهمیزانارزشافزودهکاالی‬ ‫صادراتیتعهدارزینزدبانکمرکزیداشته‬ ‫باشد‪.‬ویدربخشدیگریازسخنانخود‬ ‫گفت‪:‬شرایطصندوقضمانتصادراتدر‬ ‫سالجاریبهمراتببهترازسالقبلاستو‬ ‫درقالببستهحمایتیصادراتدردوبخش‬ ‫تسهیالتریالیومشوقهایصادراتیاز‬ ‫صادرکنندگانحمایتجدیخواهدکرد‪.‬‬ ‫ویباتاکیدبرنیازهایارزیکشوربرای‬ ‫توسعهصادرات‪،‬افزود‪:‬برایتحققاینمهم‪،‬‬ ‫بایدوارداتغیرضروریمحدودشودکهاین‬ ‫موضوعبحمداهللدرحالانجاماست‪.‬حمید‬ ‫زادبومدرپاسخبهایجادمیزهایمشترکدر‬ ‫کشورهایهمسایهگفت‪:‬ایجاداینمیزها‬ ‫مستلزمهماهنگیبااموربینالمللاتاقایران‬ ‫استزیرااتاقایرانحضوراتاقهایمشترک‬ ‫رادراینخصوصمدنظرداردلیکنسایراتاق‬ ‫هاهممیتواننددراینموردنقشافرینیو‬ ‫مشارکتفعالداشتهباشند‪.‬‬ ‫رئیساتاقبازرگانیاصفهاندراین‬ ‫نشستبااشارهبهجهشتولیدبهعنوانشعار‬ ‫سال‪ ۹۹‬اظهارداشت‪:‬اتاقبازرگانیاصفهان‬ ‫برایتحققشعارسال‪،‬درابتدابهعنوانمشاور‬ ‫قواگزارشاتکارشناسیودقیقیراازتبعات‬ ‫کرونابراقتصادکشورتهیهوبهدولتتقدیم‬ ‫نمودودرادامهباتشکیلتیمهایشتابدهنده‬ ‫صادراتتحتعنوانماراتنصادرات‪،‬ایجاد‬ ‫سراینواوریوتمرکزبربازارکشورهای‬ ‫همسایهبهعنواناهدافصادراتیدرشرایط‬ ‫تحریموکروناخطمشیخودرابرایجهش‬ ‫تولیدوصادراتدرسال‪ ۹۹‬تبییننمود‪.‬‬ ‫مسعودگلشیرازیازرئیسکلسازمان‬ ‫توسعهتجارتخواستتارفعتعهداتارزی‬ ‫فعاالناقتصادیبهطورجدیموردتوجهو‬ ‫مداقهقرارگیردتاروندصادراتغیرنفتی‬ ‫کشوردراینبرههحساسبیشازپیشتسهیل‬ ‫گردد‪.‬‬ ‫فرشتهامینی‪،‬عضوهیئترئیسهاتاق‬ ‫بازرگانیاصفهانگفت‪:‬کمیسیونتجارت‬ ‫اتاقاصفهانتصمیمبهرا هاندازیمیزهایکاری‬ ‫سهکشورعراق‪،‬افغانستانوسوریهدراتاق‬ ‫اصفهانباحضوروپاسخگوییکارشناسان‬ ‫بومیاینکشورهاداردوازسازمانتوسعه‬ ‫تجارتتقاضاکردتاشرایطیرافراهمنمای‬ ‫کادرمیزهایمتناظر‪،‬نمایندهاتاقاصفهاندر‬ ‫اینکشورهاحضورداشتهباشدواینارتباط‬ ‫موثربتواندباعثرشدصادراتبینکشورهای‬ ‫مذکوردرکوتاهمدتشود‪.‬درادامهرئیس‬ ‫کمیسیونتجارت‪،‬خدماتوارتباطاتاتاق‬ ‫بازرگانیاصفهانباتبیینبرنامه هایکمیسیون‬ ‫درسالجاریگفت‪:‬مادراتاقاصفهانمیز‬ ‫کشورهایهمسایهراایجادکرده ایملیکنبرای‬ ‫سرعتبخشیدنبهاینحرکتودستیابیبه‬ ‫نتایجمطلوب‪،‬بایدمیزهایمشابهدرکشورهای‬ ‫متناظرفعالشوند‪.‬‬ ‫احمدپزندهاظهارداشت‪:‬حمایتسازمان‬ ‫توسعهتجارتازاقداماتاتاقبازرگانی‪،‬قطعاً‬ ‫سرعتافزایشصادراتبهاینکشورهاراچند‬ ‫برابرخواهدکرد‪.‬‬ ‫درادامهایننشستمجازیرئیسکل‬ ‫سازمانتوسعهتجارتکشورمانبهپرسش های‬ ‫حاضرینپاسخدادوپیرامونمسائلحوزه‬ ‫صادراتووارداتبافعاالناقتصادیاصفهانبه‬ ‫گفتگوپرداخت‪.‬‬ ‫درنشسترئیسسازمانتامین‬ ‫اجتماعی‪،‬استانداراصفهان‬ ‫وهیاتمدیرهاینشرکت‬ ‫بررسی راهکارهای حمایت از ذوب اهن اصفهان‬ ‫مصطفیساالریرئیسسازمانتامین‬ ‫اجتماعیوعباسرضاییاستانداراصفهانطی‬ ‫نشستی با هیات مدیره ذوب اهن اصفهان به‬ ‫بررسیشرایطکنونی وراهکارهایتقویت‬ ‫وحمایتازاینمجتمععظیمصنعتیپرداختند‬ ‫‪.‬رئیسسازمانتامیناجتماعیدرایننشست‬ ‫‪ ،‬ذوب اهن اصفهان را یک صنعت مهم و اثر‬ ‫گذار کشور دانست که مسائل ان می تواند‬ ‫ابعاد ملی داشته باشد ‪.‬‬ ‫وی گفت ‪ :‬سازمان تامین اجتماعی در‬ ‫چارچوب وظایف قانونی خود و با توجه‬ ‫به اینکه سهامدار عمده این شرکت است ‪،‬‬ ‫حمایت های الزم را انجام می دهد ‪.‬‬ ‫استاندار اصفهان نیز در این نشست ‪،‬‬ ‫تقویت ذوب اهن اصفهان و رفع مشکالت‬ ‫این شرکت را برای استان و کشور بسیار مهم‬ ‫دانست و گفت ‪ :‬این شرکت به مسئولیت های‬ ‫اجتماعی خود عمل می کند و لذا باید برای‬ ‫رفع مشکالت ان از جمله تامین مواد اولیه‬ ‫حمایت الزم صورت گیرد‪.‬‬ ‫منصور یزدی زاده مدیرعامل ذوب اهن‬ ‫اصفهان در ابتدای این جلسه ‪ ،‬گزارشی از‬ ‫شرایط کنونی ذوب اهن اصفهان ارائه داد و‬ ‫گفت ‪ :‬این شرکت در سال گذشته رکورد‬ ‫تولید با دو کوره بلند و همچنین رکورد‬ ‫صادرات محصوالت خود را تجربه نموده‬ ‫استاماهمچنانبامشکالتیهمچونیکمبود‬ ‫مواد اولیه مواجه است ‪.‬‬ ‫وی افزود ‪ :‬ذوب اهن اصفهان به دلیل‬ ‫شیوهتولیدازیارانهانرژیبرخوردارنیست‬ ‫و در مقایسه با سایر شرکت های فوالدی‬ ‫‪ ،‬هزینه انرژی بیشتری دارد ‪ .‬برای رفع این‬ ‫مشکلفعالیتهاییهمچونپروژه‪pci‬‬ ‫انجام شده است تا هزینه کک مورد نیاز تولید‬ ‫این شرکت کاهش یابد ‪ .‬البته از طریق تامین‬ ‫مواد اولیه الزم و استفاده کامل از ظرفیت این‬ ‫شرکت که منجر به افزایش تولید می شود ‪،‬‬ ‫هم می توان هزینه انرژی را کاهش داد ‪.‬‬ ‫یزدی زاده اظهار داشت ‪ :‬سهام این‬ ‫شرکت از شرایط خوبی برخوردار است ‪.‬‬ ‫این در حالی است که هنوز زیان انباشته داریم‬ ‫و البته قابلیت هایی نیز موجود است که با‬ ‫حمایتسازمانتامیناجتماعیودولتمی‬ ‫توانیم این زیان انباشته را به صفر رسانده و سود‬ ‫توزیعکنیم‪.‬‬ ‫‪5‬‬ ‫یکشنبه ‪ 11 -‬خرداد ‪ 1399‬شماره ‪1089‬‬ ‫ایران زمین‬ ‫اقدامات انجام شده در ناحیه کهگیلویه و‬ ‫بویراحمد برای عبور از تابستان پیش رو‬ ‫گزارش‬ ‫اهواز ‪ :‬فرج‪-‬مدیر امور بهره برداری‬ ‫ناحیه کهگیلویه و بویراحمد شرکت برق‬ ‫منطقه ای خوزستان‪ ،‬مهم ترین اقدامات‬ ‫انجام شده در این ناحیه برای عبور از پیک‬ ‫تابستان ‪ ۹۹‬را بیان کرد‪.‬‬ ‫مسعود رضازاده گفت‪ :‬امور بهره‬ ‫برداری ناحیه کهگیلویه و بویراحمد دارای‬ ‫‪ ۱۱‬ایستگاه برق انتقال و فوق توزیع است‬ ‫که در راستای بهبود عملکرد انها رفع‬ ‫اشکال و اقدامات الزم بر روی انها انجام‬ ‫شده است‪.‬‬ ‫وی افزود‪ :‬از جمله مهمترین اقدامات‬ ‫انجام شده می توان به جمع اوری‬ ‫ترانس موبیل دو گنبدان و انتقال ان به‬ ‫ایستگاه هفت تپه‪ ،‬تعویض بوشینگ های‬ ‫ترانسفورماتورهای پست دهدشت‪ ،‬اورهال‬ ‫و رفع اشکال از بریکر پست های باشت‪،‬‬ ‫ساران و دوگنبدان اشاره کرد‪.‬‬ ‫مدیر امور بهره برداری ناحیه کهگیلویه‬ ‫و بویراحمد طراحی‪ ،‬نصب و بهره برداری‬ ‫از کلید هوایی خط ‪ ۱۳۲‬کیلو ولت‬ ‫دوگنبدان – یاسوج در محل پست برق‬ ‫باشت‪ ،‬فعال کردن واحد ریکلوزر مربوط‬ ‫به هفت فیدر توزیع در پست های دهدشت‬ ‫– مختار و باشت و خط قائیمه – ‪۴۰۰‬‬ ‫یاسوج را از دیگر اقدامات انجام شده در‬ ‫این ناحیه معرفی کرد‪.‬‬ ‫رضازاده اضافه کرد‪ :‬نصب گوی‬ ‫هشدار دهنده‪ ،‬نصب شیلد وایر‪ ،‬نصب‬ ‫اسپیسر و وزنه تعادل مورد نیاز بر روی‬ ‫خطوط‪ ،‬انجام اقدامات حفاظتی برای‬ ‫پایداری و جلوگیری از حوادث گسترش‬ ‫یافته و انجام برنامه های ‪ PM‬سال ‪ ۹۸‬به‬ ‫میزان ‪ ۹۹‬درصد نیز در ناحیه انجام شده تا‬ ‫شبکه امادگی الزم برای عبور از پیک برق‬ ‫تابستان را داشته باشد‪.‬‬ ‫جلسه سطح ‪ 3‬مدیریت بحران شرکت ملی‬ ‫نفت در مناطق نفتخیز جنوب برگزار شد‬ ‫گزارش‬ ‫اهواز ‪ :‬فرج‪-‬باتوجه به وضعیت کرونایی‬ ‫قرمز استان خوزستان و ضرورت مراقبت‬ ‫از کارکنان در مقابل این خطر‪ ،‬بیست و‬ ‫دومین جلسه سطح ‪ 3‬مدیریت بحران شرکت‬ ‫ملی نفت ایران در ستاد شرکت ملی مناطق‬ ‫نفتخیز جنوب به ریاست معاون مدیرعامل‬ ‫شرکت ملی نفت در امور تولید و با حضور‬ ‫مدیرعامل شرکت ملی مناطق نفت خیز‬ ‫جنوب‪ ،‬رییس بهداشت و درمان صنعت نفت‬ ‫اهواز و جمعی از مدیران برگزار گردید‪.‬‬ ‫مهندس علیخانی در ابتدای این جلسه‬ ‫به تشریح مدل مدیریت بحران کرونا در‬ ‫شرکت ملی نفت ایران پرداخت و گفت‪:‬‬ ‫این مدل در چهار سطح پیشگیری‪ ،‬شناسایی‪،‬‬ ‫قرنطینه و درمان طراحی شده و افراد شاغل‬ ‫و مرتبط با سازمان در پنج گروه کم خطر‪،‬‬ ‫حساس و اسیب پذیر‪ ،‬پرخطر‪ ،‬مشکوک و‬ ‫بیمار‪ ،‬تقسیم می شوند و برای پیشگیری از‬ ‫الوده شدن همه کارکنان و جلوگیری از‬ ‫انتشار ویروس در سطح شرکت ملی نفت‬ ‫سناریوهای مقتضی تعریف شده است‪.‬‬ ‫وی با اشاره به ضرورت توجه یکسان‬ ‫به سالمت جوامع انسانی افزود‪ :‬باید‬ ‫راهکار های مشخص شده جهت غربالگری‪،‬‬ ‫کنترل و جلوگیری از شیوع بیماری‪ ،‬با‬ ‫جدیت برای همه به اجرا گذاشته شود تا از‬ ‫بار ورودی به سیستم بهداشت و درمان تا‬ ‫حد ممکن کاسته شود‪.‬مدیرعامل شرکت‬ ‫ملی مناطق نفتخیز جنوب نیز در این جلسه‪،‬‬ ‫ضمن برشمردن مهمترین اقدامات این‬ ‫شرکت جهت مدیریت بحران کرونا در‬ ‫ارتباط با همکاران‪ ،‬تاسیسات‪ ،‬اماکن اداری‬ ‫و مناطق پیرامونی و نیز مساعدت هایی که‬ ‫به ستاد کرونای استان های مجاور ارائه‬ ‫شده است‪ ،‬بر ضرورت رفع کمبودها با‬ ‫کمک شرکت ملی نفت ایران تاکید نمود‪.‬‬ ‫مهندس محمدی افزود‪ :‬برای مشاغل کلیدی‬ ‫و حساس و واحدهای عملیاتی مُعین تعیین‬ ‫شده است‪ ،‬به گونه ای که در صورت ابتالی‬ ‫برخی از همکاران در یک واحد عملیاتی‪،‬‬ ‫واحد دیگری به راهبری ان کمک خواهد‬ ‫کرد تا هیچگونه اخاللی در پایداری تولید‬ ‫به وجود نیاید و در عین حال امکان ترخیص‬ ‫همکاران مشکوک‪ ،‬بیمار و یا جداسازی‬ ‫افراد حساس و اسیب پذیر فراهم باشد‪.‬‬ ‫در ادامه دکتر بهرام دهقان رئیس‬ ‫بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز نیز‬ ‫ضمن ارائه گزارشی از اخرین وضعیت‬ ‫شیوع کرونا در میان کارکنان صنعت نفت‬ ‫جنوب و مناطق پیرامونی و تشریح اقدامات‬ ‫این سازمان‪ ،‬کمبودهای موجود در دو حوزه‬ ‫بهداشت و درمان را برشمرد که مقرر شد‬ ‫با حمایت شرکت ملی نفت ایران‪ ،‬امکانات‬ ‫مورد نیاز تامین گردد‪.‬همچنین ایشان با توجه‬ ‫به شرایط کنونی و پیش رو خواستار تعیین‬ ‫مراکزی برای نقاهتگاه در محدوده ی هر‬ ‫شرکت شدند‪.‬در این جلسه همچنین سعید‬ ‫کوتی مدیرتولید شرکت ملی مناطق نفتخیز‬ ‫جنوب‪ ،‬محمدرضا نادری رئیس اچ اس ای‬ ‫و شهرام وردک رئیس روابط عمومی مناطق‬ ‫نفت خیز نیز ضمن اعالم امادگی کامل‬ ‫جهت اجرای مدل مقابله با ویروس کرونا‪،‬‬ ‫گزارشی از مهمترین اقدامات انجام شده را‬ ‫ارائه نمودند‪.‬‬ ‫باحضورمدیرعاملشرکتملیحفاریایران‬ ‫مرکزطبصنعتیمعایناتادواریکارکنانشرکت‬ ‫افتتاحوفعالیترسمیخودرااغازکرد‬ ‫اهواز ‪ :‬فرج‪-‬در ایینی با حضور مدیرعامل‬ ‫شرکت ملی حفاری ایران‪ ،‬رئیس بهداشت و‬ ‫درمان صنعت نفت اهواز و جمعی از مدیران و‬ ‫مسئوالن‪ ،‬مرکز طب صنعتی معاینات ادواری‬ ‫کارکنان شرکت افتتاح و فعالیت رسمی خود را‬ ‫اغاز کرد‪.‬‬ ‫در این ایین که در محل این مرکز در شهرک‬ ‫قائم برگزار و جمعی از مدیران ارشد شرکت و‬ ‫دکتر دهقان رئیس بهداشت و درمان صنعت نفت‬ ‫اهواز و کارشناسان ان مرکز نیز حضور داشتند‬ ‫مدیرعامل شرکت از تالش ها و زحمات مدیران‬ ‫و مسئوالن ذیربط در تحقق مراحل اجرایی و‬ ‫تجهیز این مرکز و همکاری موثر مدیران و‬ ‫مسئوالن بهداشت و درمان صنعت نفت تقدیر و‬ ‫تشکر کرد‪.‬‬ ‫مهندس سید عبداله موسوی با اشاره به لزوم‬ ‫پیگیری برای توسعه خدمات این مرکز و تحت‬ ‫پوشش قرار دادن تمامی کارکنان شرکت‪ ،‬کیفیت‬ ‫ارایه خدمات را مورد تاکید قرار داد‪.‬‬ ‫در این ایین مدیر منابع انسانی شرکت توضیح‬ ‫داد‪ :‬ایجاد این مرکز در پی رهنمودها و حمایت‬ ‫های مستمر مدیرعامل محترم در دستور کار قرار‬ ‫گرفت و از مراکز مجهز طب صنعتی در سطح‬ ‫صنعت نفت در استان خوزستان است‪.‬‬ ‫فرشید ممبینی گفت‪ :‬مرکز طب صنعتی‬ ‫معاینات ادواری کارکنان شرکت دارای بخش‬ ‫های پزشکی‪ ،‬پرستاری‪ ،‬بهداشت حرفه ای‪ ،‬دندان‬ ‫پزشکی‪ ،‬بینایی و شنوایی سنجی‪ ،‬تست ریه‪،‬‬ ‫روانشناسی و تغذیه می باشد که در گام نخست‬ ‫به کارکنان قرارداد مدت موقت خدمات ارایه می‬ ‫کند‪.‬‬ ‫وی با اشاره به تالش ها و پیگیری های به‬ ‫عمل امده از سوی فوریت های پزشکی شرکت‬ ‫اظهار کرد‪ :‬هم اینک طرح توسعه این مرکز به‬ ‫عنوان مرکز متمرکز طب صنعتی شرکت با هدف‬ ‫تحت پوشش قراردادن مجموعه کارکنان نیز در‬ ‫دست اقدام می باشد‪.‬‬ ‫ممبینی یاداور شد‪ :‬این مرکز با همکاری‬ ‫بهداشت و درمان صنعت نفت اهواز فعالیت می‬ ‫کند و از زیر مجموعه های فوریت های پزشکی‬ ‫شرکت است‪.‬‬ ‫در ادامه مدیرعامل و حاضران با رعایت کامل‬ ‫پروتکل های بهداشتی‪ ،‬از بخش های مختلف‬ ‫مرکز بازدید و ضمن توضیحات خانم پریسا‬ ‫قاسمی رئیس فوریت های پزشکی شرکت‪،‬‬ ‫مسئوالن هر بخش نیز گزارشی از امکانات‪،‬‬ ‫ظرفیت ها و نحوه ارایه خدمات به مراجعان ارایه‬ ‫دادند‪.‬‬ ‫‪6‬‬ ‫یکشنبه ‪ 11 -‬خرداد ‪ 1399‬شماره ‪1089‬‬ ‫جامعه‬ ‫ترفع‪:‬‬ ‫شهروندانبدونماسکوارداتوبوسنشوند‬ ‫مدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با اعالم اینکه اقدامات پیشگیرانه این شرکت در سه ماه گذشته بر اساس پروتکل های ابالغی ستاد فرماندهی مدیریت بیماری کرونا انجام شده است‪ ،‬گفت‪ :‬از جمله این اقدامات‪ ،‬ضد عفونی کردن اتوبوس ها در تمامی‬ ‫مبادی خطوط‪ ،‬قبل از سوار شدن مسافران است که با همان جدیت روز اول و دقت بیش از پیش ادامه داردمحمود ترفع با تاکید بر اینکه با توجه به عادی شدن روال کسب و کارها‪ ،‬میزان استفاده از ناوگان اتوبوسرانی زیاد شده است‪ ،‬افزود‪ :‬هر چند امار مسافران‬ ‫اتوبوس در حال حاضر‪ ،‬نسبت به روزهای مشابه سال گذشته ‪ 63‬درصد کاهش نشان می دهد اما در خطوط انبوه بر تندرو که طول مسیر زیادی دارند‪ ،‬مردم اقبال بیشتری دارند و در ساعات پیک‪ ،‬میزان استفاده از این خطوط زیاد است‪.‬وی با استناد به اخرین پروتکل‬ ‫ابالغی مبنی بر استفاده اجباری از ماسک در حمل و نقل عمومی‪ ،‬اظهار کرد‪ :‬شرکت واحد اتوبوسرانی موظف به اجرای این پروتکل است و از این رو‪ ،‬از شهروندان عزیزی که از ناوگان اتوبوسرانی استفاده می کنند‪ ،‬مجددا ً و مکررا ً خواهش می کنیم که برای حفظ‬ ‫سالمت خودشان و سایر مسافران‪“ ،‬حتماً” از ماسک استفاده کنندمدیرعامل شرکت واحد اتوبوسرانی تهران با اشاره به تاکید شهردار محترم تهران و دستور ویژه ایشان مبنی بر لزوم اجرای پروتکل استفاده اجباری از ماسک در حمل و نقل عمومی‪ ،‬خاطرنشان کرد‪ :‬بر‬ ‫این اساس‪ ،‬بر روند استفاده مسافران اتوبوس از ماسک جدی تر و دقیق تر از گذشته کنترل و نظارت می کنیم و از همه شهروندان درخواست داریم بدون ماسک وارد اتوبوس نشوند‪.‬‬ ‫جامعهدچارافسردگیشدیداست‬ ‫بهانه های اغازگر شادی در جامعه کم است‬ ‫صدای اصالحات ‪-‬در ترافیک شلوغ این شهر درحالی که‬ ‫به سمت محل کارم میرفتم ناخدااگاه نگاهم به ماشین های‬ ‫دورو ورم افتاد‪.‬‬ ‫از هر مدل ماشینی می توانستم در اطرافم ببینم ؛ از پراید‬ ‫گرفته تا ماشین های شرکت های کره ای و المانی‪.‬‬ ‫اما در میان همه اینها نقطه مشترکی به چشمم خورد‬ ‫که برایم جای تعجب داشت؛ همه مردم در خودشان بودند‬ ‫‪،‬بیشترشان دست به سرشان گزاشته و بایک قیافه ای درهم‬ ‫درحال فکر کردن به چیزی بودن که مشخص بود ان چیز مسئله‬ ‫مثبتی نیست‪!...‬‬ ‫انگار نوعی بی انگیزگی و ناامیدی در حال موج زدن بین‬ ‫افکارشان بود ‪...‬‬ ‫عوامل زیادی در میزان حس رضایتمندی افراد در جامعه‬ ‫و همچنین شیوع افسردگی دخیل هستند‪ .‬عواملی که در راس‬ ‫ان ها شرایط اجتماعی و وضعیت اقتصادی خانوارها در جامعه‬ ‫است‪.‬‬ ‫زندگی‪ ،‬افسردگی‪ ،‬استرس‪ ،‬اضطراب و مفاهیمی این‬ ‫چنینی موضوعی نااشنا برای ما نیست سال های سال است که‬ ‫کارشناسان‪ ،‬فعالن عرصه سالمت‪ ،‬رسانه ها و حتی مسئوالن‬ ‫نسبت به شیوع افسردگی در جامعه هشدار میدهند و امار و‬ ‫ارقام های قابل تامل و نگران کننده ای در این زمنیه اعالم‬ ‫می کنند‪ .‬بطوریکه در سال ‪ ۹۰‬پژوهشی انجام شد که در ان‬ ‫از وجود عالئم افسردگی در بیش از ‪ ۱۲‬درصد جمعیت ایران‬ ‫سخن به میان امد‪ .‬این پژوهش در قالب طرح پیمایش ملی‬ ‫سالمت روانی بر روی ‪ ۷‬هزار و ‪ ۸۸۶‬فرد ‪ ۱۵‬تا ‪ ۶۴‬ساله تمرکز‬ ‫کرده بود که نتیجه ان پی بردن به ‪ ۱۲.۷‬درصد اختالل افسردگی‬ ‫در جمعیت عمومی مردم بود‪ .‬بر اساس این مطالعه ‪ ۱۰.۳‬درصد‬ ‫مردان و ‪ ۱۵.۴‬درصد زنان اختالل افسردگی داشته اند‪.‬‬ ‫***وقتی افسردگی ” انگ” می شود‬ ‫اینکه امار افسردگی در جامعه ایران بسیار باال است نگران‬ ‫کننده است اما نگران کننده تر از ان این است متاسفانه بسیاری‬ ‫از افراد جامعه ما و البته برخی جوامع در حال توسعه که به‬ ‫افسردگی مبتال هستند این بیماری را به نوعی انگ می دانند‬ ‫و از دریافت خدمات مشاوره ای و روانی توسط متخصصین‬ ‫خودداری می کنند‪ .‬به همین دلیل سازمان جهانی بهداشت به‬ ‫منظور تسهیل مراجعه این افراد به متخصصان روانشناختی سال‬ ‫جاری را با عنوان «در مورد افسردگی صحبت کنیم» نامگذاری‬ ‫کرده است‪ .‬در واقع هدف از این نامگذاری نوعی انگ زدایی‬ ‫از افرادی است که عالئم و نشانه های افسردگی را دارند اما به‬ ‫دلیل خجالت و یا هر عامل دیگر از رفتن به مراکز مشاوره و‬ ‫درمانی خودداری می کنند‪.‬‬ ‫***رابطه افسردگی و نشاط اجتماعی از نگاه‬ ‫دکتر الهام تقی پور‪ ،‬روانشناس اجتماعی‬ ‫افسردگی یک بیماری فردی نیست علل و عوامل مختلف‬ ‫محیطی‪ ،‬اجتماعی‪ ،‬اقتصادی و غیره در بروز ان دخیل است‬ ‫بسیاری از کارشناسان بر این باور هستند هر چه در جامعه ای‬ ‫نشات و شادی وجود داشته باشد و زمینه های بروز هیجانات‬ ‫درونی برای افراد فراهم باشد میزان شیوع افسردگی به مراتب‬ ‫در ان جامعه کمتر است‪.‬‬ ‫در این رابطه دکتر الهام تقی پور روانشناس اجتماعی در‬ ‫گفت و گو با شفقنا زندگی‪ ،‬می گوید‪ :‬احساس شادی به عنوان‬ ‫یکی از مهم ترین شاخصه های کیفیت می تواند نشانگر سطح‬ ‫کامیابی افراد و سالمت روانی انها در زندگی باشد‪ ،‬در واقع‬ ‫بیشتر اوقات شادی هدف نهایی یا هدف مطلوب افراد عنوان می‬ ‫شود و از ان می توان به عنوان شاخصی تعریف کرد که افراد با‬ ‫نگرشی مثبت‪ ،‬موقعیت کلی زندگی خود را ارزیابی کنند‪.‬‬ ‫این روانشناس اجتماعی گفت‪ :‬هر چه تفریحات سالم در‬ ‫درون جامعه مهیا باشد؛ پویایی و بالندگی بهداشت روانی بیشتر‬ ‫می شود‪ ،‬بنابراین نکته اساسی در نوع نگرش افراد و تصورهای‬ ‫غالب افراد نسبت به تفریح‪ ،‬سرگرمی‪ ،‬اوقات فراغت و میزان‬ ‫باور به کاهش تنش ها و اضطراب های اجتماعی است که مهم‬ ‫تلقی می شود‪.‬‬ ‫وی همچنین افسردگی را یکی از نشانه های اصلی نبود‬ ‫شادی در جامعه می داند و تصریح می کند‪ :‬شاد بودن جامعه‬ ‫یکی از عوامل بسیار موثر در توسعه ی اقتصادی‪ ،‬فرهنگی‪،‬‬ ‫اجتماعی و سیاسی است و باال بودن امار طالق‪ ،‬وجود انواع‬ ‫نابسامانی های خانوادگی‪ ،‬کاهش میل و رغبت تحصیلی‬ ‫و کاهش تولید و غیره در جامعه نشان دهنده عدم وجود‬ ‫شادکامی و نشاط اجتماعی در ان جامعه است‪.‬‬ ‫به گفته این روانشناس اجتماعی‪ ،‬در جوامعی که برای شاد‬ ‫بودن افراد برنامه مشخصی نیست‪ ،‬غم ها و نگرانی ها در این‬ ‫جوامع بیش تر از شادی ها و هیجانات مثبت است بنابراین در این‬ ‫جوامع با پدیده افسردگی بیش تر مواجه هستیم‪.‬‬ ‫او در ادامه با بیان این که در انواع بیماری ها ما با «بار‬ ‫بیماری» مواجه هستیم می گوید‪ :‬سازمان جهانی بهداشت براورد‬ ‫می کند که افسردگی در طی سال های اینده یکی از اصلی ترین‬ ‫بارهای بیماری ها رادارد‪.‬‬ ‫***بهانه های اغازگر شادی در جامعه کم است‬ ‫این روانشناس اجتماعی در پایان با تاکید بر اینکه بهانه‬ ‫های اغازگر شادی و نشاط در زندگی های امروزی جامعه‬ ‫ایران بسیار محدود است افزود‪ :‬یکی از معضالت ومشکالت‬ ‫جوامع امروزی شیوع باالی اختالالت و بیماریهای روانی نظیر‬ ‫افسردگی‪ ،‬استرس و اضطراب است اگر چه این مشکالت‬ ‫روانی همیشه در اجتماعات بشری وجود داشت‪ ،‬اما بطور یقین‬ ‫هر اندازه جامعه به سمت ماشینی و صنعتی شدن پیش می رود‬ ‫و ارتباطات جمعی افراد تحت تاثیر این تحوالت به اصطالح‬ ‫مدرنتیه قرار می گیرد و شیوع بیماریهای روانی نیز در مقایسه با‬ ‫گذشته افزایش می یابد‪ ،‬بنابراین افراد همواره دنبال بهانه هایی‬ ‫هستند که از این همه استرس و فشار دور و مدتی در ارامش و‬ ‫اسایش فکری زندگی کنند‪.‬‬ ‫چراعده ایخواهاناجرایطرحترافیک‬ ‫هستند‪/‬حمل ونقلعمومیچندانشلوغنیست!‬ ‫گزارش‬ ‫پیشنهاداجباریشدنماسک‬ ‫برایاداراتدولتی‬ ‫کروناضعیفنشدهاست‬ ‫معاون کل وزارت بهداشت اعالم کرد‬ ‫معاون کل وزارت بهداشت ضمن ابراز نگرانی از تغییر باورهای برخی از مردم در مورد ویروس‬ ‫کرونا و عادی انگاشتن ان‪ ،‬در عین حال بر لزوم استفاده از ماسک هنگام خروج از منزل تاکید کرد‪.‬‬ ‫دکتر ایرج حریرچی با بیان اینکه با اقدامات صورت گرفته‪ ،‬دستاورد بسیار مهم کاهش مرگ ومیر‬ ‫ناشی از ویروس کووید‪ ۱۹‬به زیر ‪ ۵۰‬نفر در روز رسید‪ ،‬گفت‪ :‬این مهم با فداکاری و از خودگذشتگی‬ ‫پرسنل بهداشت و درمان کشور حاصل شد‪ .‬اما متاسفانه اخیرا با عادی انگاشتن ویروس توسط مردم و‬ ‫برخی مسئولین و تغییر باورها درمورد کرونا ویروس مشکالتی ایجاد شده است‪ .‬به طور مثال اعتقاد به‬ ‫فاصله گذاری اجتماعی در نظرسنجی ها از ‪ ۹۰‬درصد به ‪ ۴۰‬درصد رسیده است‪ .‬واهمه و ترس سازنده از‬ ‫ویروس کرونا که موضوعی سازنده بود از ‪ ۷۰‬درصد به ‪ ۳۴‬درصد کاهش یافته است و اعتقاد به لزوم‬ ‫در خانه ماندن از ‪ ۸۶‬درصد به ‪ ۳۲‬درصد تقلیل یافته است‪.‬وی این تغییرات اماری رخ داده را نوعی‬ ‫فاجعه خواند و بیان کرد‪ :‬نتیجه این می شود که مردم اقدام به سفرهای غیرضروری می کنند‪ .‬از دید وزیر‬ ‫بهداشت‪ ،‬سفر ضروری‪ ،‬سفر کاری است و سفر غیر ضروری برای تفریح است؛ به شکلی که تعداد‬ ‫زیادی سوار ماشین شده و شیشه های خودرو را باال برده و کولر خودرو را روشن می کنیم و ویروس را‬ ‫به چرخش درمی اوریم و یا مثال دیگر اینکه ایا ضدعفونی کردن سرویس های بهداشتی بین راهی برای‬ ‫عدم انتقال ویروس به طور مرتب انجام می شود؟ این سفرها مثل بمب ساعتی عمل می کند؛ چراکه سبب‬ ‫جابه جایی ویروس می شود‪.‬حریرچی در مورد استفاده از ماسک نیز اظهار کرد‪ :‬در این مورد تاکید ما‬ ‫این است که هرکسی از منزل خارج می شود ماسک بزند‪ .‬افراد می توانند از ماسک پارچه ای و خانگی‬ ‫نیز استفاده کنند‪ .‬هر فردی که در جمع چند نفره ای شرکت می کند‪ ،‬ملزم به داشتن ماسک است‪ .‬ما در‬ ‫جلسات ستاد ملی کرونا برای ادارات دولتی پیشنهاد کردیم این موضوع برای انها اجباری باشد‪.‬‬ ‫وی با تاکید بر اینکه هنوز واکسن علیه ویروس کرونا ساخته نشده است‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬همچنین‬ ‫هنوز ایمنی جمعی نیز رخ نداده است‪ .‬این باور که ویروس ضعیف شده‪ ،‬غلط است‪ .‬بر خالف تصورات‪،‬‬ ‫یکی از تئوری ها برای علت افزایش ویروس در استان های جنوبی استفاده از کولر گازی در فصل‬ ‫تابستان در محیط بسته است‪ .‬گرما و سرما تاثیری در ویروس نخواهند گذاشت؛ چراکه امار دو کشور‬ ‫برزیل و روسیه به عنوان نقاط گرمسیر و سردسیر قابل مشاهده است ‪.‬‬ ‫یک بام و دوهوای اجرای طرح ترافیک‬ ‫تهران در روزهای کرونایی تهران به یک‬ ‫معضل تبدیل شده است و طرح ترافیک برای‬ ‫چندمین بار در سال جاری به بن بست خورده‬ ‫است‪ ،‬در حالی اجرای ان دائما با مخالفت‬ ‫وزارت بهداشت روبرو می شود که مدیران‬ ‫شهری طرح ترافیک را برای کاستن از بار‬ ‫ترافیکی شهر الزم می دانند‪ ،‬اما اجرای ان‬ ‫برای بار هفتم توسط وزارت بهداشت لغو شد‪.‬‬ ‫وزارت بهداشت نگران افزایش ورود‬ ‫مسافر به ناوگان حمل ونقل عمومی است و به‬ ‫نظر می رسد‪ ،‬ابهام در بسته ترافیکی پیشنهادی‬ ‫شهرداری تهران و نبود ضمانت اجرایی در‬ ‫افزایش تعداد مسافران نتوانسته است‪ ،‬وزارت‬ ‫بهداشت را در اجرای طرح ترافیک قانع کند‪.‬‬ ‫در این بسته پیشنهادی شهروندان تا‬ ‫قبل از ساعت ‪ ۸‬صبح می توانند به صورت‬ ‫رایگان وارد محدوده طرح ترافیک شوند‪،‬‬ ‫ این در حالی است که بسیاری از شرکت های‬ ‫خصوصی از ساعت ‪ ۹‬صبح اغاز به کار‬ ‫می کنند‪ .‬همچنین خروج از طرح از ساعت ‪۲‬‬ ‫تا ‪ ۴‬بعداز ظهر یک بار رایگان در نظر گرفته‬ ‫شده است ‪ ،‬در حالی که بسیاری از شرکت ها‬ ‫ساعت ‪ ۴‬و ‪ ۵‬بعد از ظهر تعطیل می شوند که‬ ‫این موارد افزایش ورود مسافر به ناوگان را‬ ‫در پی دارد‪.‬‬ ‫شهرداری در بسته پیشنهادی خود ورود‬ ‫اژانس ها و تاکسی های اینترنتی” بالغ بر ‪۲۰۰‬‬ ‫هزار اشتراک” را به محدوده طرح ترافیک‬ ‫رایگان اعالم کرده است و از ان به عنوان‬ ‫یک ظرفیت جدید در بسته ترافیکی پایتخت‬ ‫یاد شده است‪ ،‬این در حالی است که استفاده‬ ‫از این ظرفیت لوکس به صورت روزانه‪ ،‬برای‬ ‫اکثر اقشار جامعه میسر نیست‪.‬‬ ‫«محمد علیخانی» رئیس کمیسیون عمران‬ ‫و حمل ونقل شورای شهر تهران در گفت وگو‬ ‫با خبرنگار ایلنا در پاسخ به این سوال که‬ ‫شهرداری برای کاستن از نگرانی وزارت‬ ‫بهداشت شهرداری چه اقدامی در نظر دارد تا‬ ‫بار طرح ترافیک به حمل ونقل عمومی منتقل‬ ‫نشود‪ ،‬گفت‪ :‬این نگرانی ها قبال مطرح شده و‬ ‫براساس همان بسته ترافیکی دوره کرونا تهیه و‬ ‫به تصویب نیز رسیده است‪.‬‬ ‫دولت وظایف قانونی خود در قبال‬ ‫حمل ونقل عمومی را به سرانجام برساند‬ ‫او با بیان اینکه قرار نیست طرح ترافیک‬ ‫به شکل سابق در دوران قبل از کرونا اجرا‬ ‫شود‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬طرح مصوب ترافیک در‬ ‫شرایط کرونایی نگرانی هایی که در وزارت‬ ‫بهداشت و ستاد کرونا وجود دارد را در نظر‬ ‫گرفته است و از طرفی از انجایی که وضعیت‬ ‫محدود ه های مرکزی شهر تهران نیز به هم‬ ‫ریخته است‪ ،‬این ضرورت را ایجاد کرد که‬ ‫یک طرح متفاوت با شیوه جدیدی اجرا شود‬ ‫که هم مشکل ترافیک را حل کند و هم‬ ‫فشاری به حمل ونقل عمومی وارد نشود‪.‬‬ ‫علیخانی با بیان اینکه این راهکارها در‬ ‫بسته پیشنهادی کارشناسی شده است‪ ،‬تصریح‬ ‫کرد‪ :‬اگر دولت نگرانی دارد و می خواهند‬ ‫این مشکل حل شود‪ ،‬را ه حل اساسی این است‬ ‫که وظایف قانونی و کمک هایی که باید برای‬ ‫خرید ناوگان متقبل می شد را به سرانجام‬ ‫برساند تا نگرانی ها برطرف شود‪.‬‬ ‫نمی توان درصدی برای افزایش ورود‬ ‫مسافر به حمل ونقل عمومی در نظر گرفت‬ ‫رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل‬ ‫شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال‬ ‫که معاون حمل ونقل و ترافیک شهرداری‬ ‫تهران می گوید با اجرای طرح ترافیک ‪ ۵‬تا‬ ‫‪ ۱۰‬درصد به بار حمل ونقل عمومی اضافه‬ ‫می شود‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬اکنون نمی توان‬ ‫درصدی درنظر گرفت چرا که افزایش میزان‬ ‫مسافر به حمل ونقل به رفتار مردم بستگی‬ ‫دارد‪ .‬بخشی از بار ورود مسافر با راهکارهای‬ ‫پیش بینی شده در طرح پیشنهادی کاهش‬ ‫داده شده است و برای شلوغ نشدن حمل‬ ‫ونقل همگانی‪ ،‬تاکسی های اینترنتی‪ ،‬سرویس‬ ‫ادارت‪ ،‬سرویس مدارس و اژانس های تاکسی‬ ‫تلفنی نیز ازاد شد ه اند‪.‬‬ ‫او در واکنش به اینکه استفاده روزانه‬ ‫از تاکسی های اینترنتی برای اغلب مردم مد‬ ‫حمل ونقلی بسیار گرانی است و مردم ترجیح‬ ‫می دهند از مترو و یا اتوبوس استفاده کنند‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬فکر نمی کنم ارزانتر از خودروی‬ ‫شخصی و استفاده از بنزین لیتری سه هزار‬ ‫تومانی باشد‪ .‬مردم می توانند از انواع وسایل‬ ‫نقلیه استفاده کنند‪ ،‬اقشاری هستند که ممکن‬ ‫است‪ ،‬بخاطر ارزان بودن مترو و اتوبوس‬ ‫از انها استفاده کنند و برخی به دلیل توان‬ ‫اقتصادی باالتر ممکن است از تاکسی های‬ ‫اینترنتی و یا اژانس استفاده کنند‪.‬‬ ‫علیخانی با اشاره به اینکه سرویس ادارات‬ ‫نیز از طرح ترافیک مستثنی شد ه اند‪ ،‬اظهار‬ ‫داشت‪ :‬در کنار ان برای کارکنان دولت قبل‬ ‫از ساعت ‪ ۸‬حضور در محدوده طرح رایگان‬ ‫در نظر گرفته شده است‪.‬‬ ‫حمل و نقل عمومی چندان شلوغ نیست!‬ ‫او با بیان اینکه با گذشت سه ماه از شیوع‬ ‫کرونا‪ ،‬حمل ونقل عمومی چندان شلوغ نیست‪،‬‬ ‫گفت‪ :‬مشکل ما در ساعت پیک است و این‬ ‫راهکارها برای ساعت پیک توزیع مسافر‬ ‫پیش بینی شده است‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل‬ ‫شورای شهر تهران ادامه داد‪ :‬علت مخالفت‬ ‫برخی این است که فکر می کنند‪ ،‬قرار است‬ ‫طرح ترافیک به همان شیوه قبل اجرا شود و‬ ‫اگر از جزئیات طرح اطالع داشته باشند ‪ ،‬فکر‬ ‫نمی کنم مخالفاتی با ان وجود داشته باشد‪.‬‬ ‫او با اشاره به حضور فرمانده عملیاتی ستاد‬ ‫مقابله با کرونا شهر تهران در جلسه شورای‬ ‫ترافیک و عدم مخالفت ایشان با اجرای طرح‬ ‫گفت‪ :‬تنها نگرانی ایشان و وزیر بهداشت‬ ‫درخصوص فاصله گذاری اجتماعی و شلوغ‬ ‫نشدن حمل و نقل عمومی است و زمانی که‬ ‫طرح را توضیح دادیم‪ ،‬انها قانع شده بودند‪.‬‬ ‫اکنون نیز نمی گویند مخالف هستیم ‪ ،‬بلکه‬ ‫مطرح می شود نگرانی هایی درباره ان دارند‪.‬‬ ‫علیخانی با تاکید بر اینکه راهکارهای‬ ‫مشخصی برای رفع نگرانی ها در نظر گرفته‬ ‫شده است‪ ،‬گفت‪ :‬فاصله گذاری اجتماعی تنها‬ ‫در اتوبوس و مترو مطرح نیست‪ ،‬اکنون در‬ ‫محدوده طرح ترافیک با شلوغی وحشتناکی‬ ‫مواجه هستیم که همین مساله و ورد بی رویه‬ ‫نیز در شیوع کرونا اثرگذار است‪.‬‬ ‫او تاکید کرد‪ :‬با توجه به کارشناسی های‬ ‫صورت گرفته ‪ ،‬با اجرای طرح هیچ مشکلی‬ ‫ایجاد نمی شود‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل‬ ‫شورای شهر تهران در پاسخ به این سوال که‬ ‫یکی از ابهامات و نگرانی ها در این طرح همان‬ ‫ساعت ‪ ۸‬صبح است‪ ،‬در حالی که ساعت‬ ‫کاری بسیاری از مردم از ساعت ‪ ۹‬و یا ‪۱۰‬‬ ‫صبح اغاز می شود‪ ،‬گفت‪ :‬باید تفکیک و‬ ‫توزیع سفر صورت گیرد و کسانی که تمایل‬ ‫دارند‪ ،‬رایگان وارد طرح شوند باید قبل از‬ ‫ساعت ‪ ۸‬وارد محدود ه های طرح شوند‪.‬‬ ‫علیخانی در پاسخ به این سوال که چرا‬ ‫از ظرفیت اتوبو س های سایر ارگا ن ها کمک‬ ‫گرفته نمی شود؟ گفت‪ :‬این موارد عملی‬ ‫نیست‪ ،‬چرا که نیازی به انها با توجه به کاهش‬ ‫ظرفیت مسافر در حمل ونقل همگانی به یک‬ ‫پنجم وجود ندارد‪ ،‬از طرفی اتوبو س های برون‬ ‫شهری با اتوبو س های داخل شهری متفاوت‬ ‫هستند و امکان استفاده از انها در ایستگا ه ها با‬ ‫توجه به طراحی ها فراهم نیست‪.‬‬ ‫چالش برسر زمان پیک جابجایی مسافر‬ ‫او با بیان اینکه در صورت اضافه شدن‬ ‫اتوبو س ها فاصله اجتماعی در اتوبو س ها‬ ‫رعایت می شود‪ ،‬گفت‪ :‬حساسیت تنها روی‬ ‫اتوبوس و مترو است‪ ،‬در حالی که دولت نیز‬ ‫هیچ کمکی برای بهبود شرایط ان نمی کند‪.‬‬ ‫مساله ما در زمان پیک است و در میانه روز‬ ‫مترو خلوت است و مشکل انچنانی وجود‬ ‫ندارد‪.‬‬ ‫رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل‬ ‫شورای شهر تهران افزود‪ :‬با اضافه شدن ‪۵‬‬ ‫تا ده درصدی به ظرفیت ناوگان حمل ونقل‬ ‫عمومی نیز مشکلی پیش نمی اید‪ ،‬تنها مساله‬ ‫ساعات پیک است که با اجباری شدن ماسک‬ ‫مشکل کمتر شده است‪.‬‬ ‫علیخانی در پاسخ به این سوال که چرا‬ ‫برای کاستن از این ابهام از سامانه سفر‬ ‫برگ به عنوان یک گزینه استفاده نمی شود؟‬ ‫گفت‪ :‬در شرایط فعلی طرحی را به صورت‬ ‫مشترک بین شهرداری‪ ،‬پلیس راهور و شورای‬ ‫شهر پیشنهاد دادیم و اولین بار است که‬ ‫چنین هماهنگی وجود دارد و همکاری همه‬ ‫دستگا ه ها می تواند به موفقیت طرح و حل‬ ‫مشکالت کمک کند‪.‬‬ ‫طرح ترافیک رایگان علت شلوغی‬ ‫محدوده مرکزی شهر‬ ‫او با بیان اینکه این موارد قابل حل است‪،‬‬ ‫اظهار داشت‪ :‬یکی از دالیل شلوغی محدوده‬ ‫مرکزی شهر رایگان بودن طرح است و در‬ ‫این طرح به گونه ای پیش بینی شده است که‬ ‫سفرهای ضروری بتوانند به صورت رایگان‬ ‫و یا با تخفیف در محدوده حضور یابند و از‬ ‫سفرهای غیرضروری در سطح شهر جلوگیری‬ ‫شود‪.‬‬ ‫علیخانی در پاسخ به این سوال که ایا برای‬ ‫کاستن از نگرانی ها تغییراتی در بسته مشترک‬ ‫ترافیکی پیشنهادی منظور می شود یا خیر؟‬ ‫گفت‪ :‬پیشنهاد و یا راهکار جدیدی مطرح‬ ‫نشده است‪ ،‬ولی از هرگونه طرح و پیشنهاد‬ ‫جدید برای حل مشکالت استقبال می کنیم‪.‬‬ ‫گسترش اعتراضات به مرگ یک سیاه پوست؛‬ ‫کاخسفیدبستهشد‬ ‫اعتراضات در مورد مرگ جورج فلوید که با رفتار غیرانسانی پلیس سفید پوست شهر مینیاپلیس جان باخت‪ ،‬ابعاد گسترده تری یافته و اکنون سراسر ایاالت متحده را دربر گرفته است‪.‬فلوید‪ ،‬مرد سیاه پوستی که روز سه شنبه پس از انکه یک‬ ‫افسر سفید با فشار دادن زانو به پشت گردن وی‪ ،‬روز زمین قرار داده بود و در نهایت در بازداشت پلیس درگذشت‪ ،‬در حالی که فلوید بار ها می گفت نمی تواند نفس بکشد‪ .‬دراک شووین مامور خاطی‪ ،‬اخراج و روز جمعه به جرم قتل متهم شد‪ .‬سه‬ ‫افسر پلیس دیگر نیز که در این حادثه حضور داشتند‪ ،‬اخراج شدند‪ ،‬اما تاکنون به جرمی متهم نشده اند‪.‬حال اعتراض ها به سراسر این کشور سرایت کرده است و در اتالنتا‪ ،‬تظاهرکنندگان پنجره های دفتر مرکزی سی ان ان را با اسپری رنگ کردند و‬ ‫شیشه های ان شکستند‪.‬یکی از معترضان از ساختمان سی ان ان باال رفت و تابلوی “زندگی سیاهان اهمیت دارد” را به حرکت دراورد‪ ،‬عالمتی که صد ها معترض دیگر بطری ها را به سمت پلیس پرتاب می کردند‪.‬بنا به گزارش فاکس نیوز‪ ،‬ماموران‬ ‫پلیس به طور مداوم عقب نشینی می کردند و به معترضان دستور می دادند که خارج شوند و تهدید کردند که در غیر این صورت به دستگیری ان ها اقدام می کنند‪.‬الوه بر پرتاب شمار زیادی از بطری های پرتاب شده‪ ،‬معترضان در حالی که پرچم های‬ ‫امریکا را به اتش کشیده بودند‪ ،‬با فریاد از پلیس خواستند که “شغل خود را رها کنید”‪.‬‬ ‫مرگفلوید‪،‬برمالکننده‬ ‫سیاستی است که جان‬ ‫سیاه پوستانامریکارا‬ ‫یارزش کرده است‬ ‫ب ‬ ‫عکس‬ ‫یک نشریه امریکایی با اشاره به تداوم اصرارهای رئیس جمهور امریکا به فروش تسلیحات به عربستان از‬ ‫جمله بمب های هدایت شونده‪ ،‬اعالم کرد که درپس پرده این اصرارها احتماال پای منافع شخصی در میان است‪ .‬خبرنگار‬ ‫پشت پرده اصرار «ترامپ»‬ ‫بر فروش تسلیحات به عربستان‬ ‫نشریه امریکایی «واشنگتن مانثلی» (‪)Washington Monthly‬‬ ‫مطلبی را در خصوص اصرارهای «دونالد ترامپ» رئیس جمهور ایاالت متحده‬ ‫امریکا بر فروش تسلیحات مرگبار به عربستان سعودی‪ ،‬منتشر کرد‪.‬‬ ‫بر اساس این گزارش‪ ،‬در مطلب این رسانه امریکایی امده است‪ :‬ترامپ‬ ‫تالش می کند تا در سایه شیوع گسترده ویروس کرونا در ایاالت متحده‬ ‫امریکا و گسترش اقدامات خشونت امیز در این کشور و به تبع ان سرگرم‬ ‫بودن جامعه امریکا به این مسائل‪ ،‬اهداف خود را عملیاتی سازد‪.‬‬ ‫این مطلب همچنین می افزاید‪ :‬یکی از اهدافی که ترامپ همواره برای‬ ‫تحقق ان تالش کرده‪ ،‬فروش تسلیحات مرگبار به عربستان سعودی است‪ .‬او‬ ‫در این مسیر با کنگره نیز بارها مقابله کرده است‪ .‬وی پیشتر «استیو لینیک»‬ ‫بازرس کل وزارت خارجه امریکا را برکنار کرد‪ .‬هرچند بهانه های مختلفی‬ ‫در این خصوص مطرح شد اما بعدها مشخص شد که بازرس کل وزارت‬ ‫خارجه پرونده فروش سالح به عربستان را دنبال می کرده است‪.‬‬ ‫بمب های هدایت شونده امریکایی در مسیر عربستان‬ ‫در ادامه مطلب مذکور عنوان شده است‪ :‬ترامپ بارها و بارها برای‬ ‫در پنجشنبه هفته گذشته کنگره ملی چین‬ ‫بیانه ای را منتشر کرد که بر اساس ان به نیرو های‬ ‫نظامی این کشور اجازه داده می شد تا برای‬ ‫سرکوب «حرکت های استقالل طلبانه» و «جلوگیری‬ ‫از دخالت بیگانگان»‪ ،‬در منطقه هنگ کنگ‬ ‫مداخله کند‪ .‬این بیانیه به صراحت قوانین داخلی و‬ ‫خودمختاری هنگ کنگ را تحت تاثیر قرار داد و‬ ‫موجی از اعتراضات گسترده را در هنگ کنگ به‬ ‫دنبال اورد‪ .‬نشریه اتالنتیک طی گزارشی نگاهی به‬ ‫این اعالن موضع جدید چین در قبال هنگ کنگ‪،‬‬ ‫در زمینه سیاست های منطقه ای این کشور در منطقه‬ ‫جنوب شرق اسیا انداخته است‪.‬‬ ‫در طول ماه اوریل و در ماه مه‪ ،‬در حالی که‬ ‫بیشتر توجه جهان به تعداد باالی کشته شدگان‬ ‫کروناویروس دوخته شده بود‪ ،‬به سختی می شد‬ ‫یک روز را در هنگ کنگ یافت که بدون خبر‬ ‫دستگیری فعاالن مدنی‪ ،‬اعتراضات خیابانی و نزاع‬ ‫در بین نمایندگان مجلس یافت‪ .‬در ان زمان‪ ،‬پکن‬ ‫اقداماتی تهاجمی را در سراسر اسیا ترتیب می داد‪.‬‬ ‫یک کشتی جنگی چینی در همین زمان یک‬ ‫کشتی ویتنامی را در اب های مورد اختالف دریای‬ ‫چین جنوبی‪ ،‬غرق کرد‪ .‬در سواحل مالزی و در‬ ‫منطقه اقتصادی انحصاری این کشور‪ ،‬یک کشتی‬ ‫تحقیقاتی چینی به همراه چند کشتی گارد ساحلی و‬ ‫ماهیگیری‪ ،‬اقدام انجام تحقیقات دریایی در نزدیک‬ ‫دکل های نفتی مالزی کردند‪ .‬این وضعیت موجب‬ ‫شد تا کشتی های جنگی ایاالت متحده‪ ،‬استرالیا و‬ ‫چین در این منطقه حضوری چشمگیر و فعال پیدا‬ ‫کنند‪ .‬پکن سپس اظهار داشت که دو واحد اداری را‬ ‫در جزایر دریای جنوبی چین ایجاد کرده است که‬ ‫ویتنام نیز ادعای مالکیت بر ان ها را داشت‪ .‬مقامات‬ ‫چینی همچنین با خشم نسبت به موفقیت های تایوان‬ ‫در مهار اپیدمی کرونا و پیشنهاد این منطقه برای‬ ‫بررسی بین المللی این بیماری‪ ،‬واکنش نشان دادند‪.‬‬ ‫این اقدامات چین هنگامی که کنگره ملی این‬ ‫کشور اعالم کرد که در پاسخ به اعتراضات سال‬ ‫گذشته هنگ کنگ‪ ،‬مجبور خواهد شد قوانین‬ ‫گسترده ای را برای برقراری امنیت ملی در این‬ ‫منطقه اعمال کند‪ ،‬شدت یافت و هنگ کنگ به‬ ‫محاصره درامد‪ .‬با انجام این کار‪ ،‬پکن روند قانونی‬ ‫خودمختار شهر را دور زد و شروع به برچیدن‬ ‫چارچوب «یک کشور‪ ،‬دو سیستم» کرد‪ .‬اقدامی که‬ ‫احتماالً یک تغییر اساسی در ازادی های مدنی این‬ ‫قلمرو‪ ،‬قوانین ان و چگونگی مناسبات بین المللی‬ ‫این منطقه‪ ،‬ایجاد خواهد کرد‪.‬‬ ‫این بیانیه که در اواخر عصر روز پنجشنبه صادر‬ ‫شد‪ ،‬در صبح روز جمعه بسیاری از جمعیت بیش از‬ ‫هفت میلیون نفری شهر هنگ کنگ را حیرت زده‬ ‫کرد‪ .‬بازار سهام سقوط کرد و دانلود نرم افزار های‬ ‫‪ VPN‬به شدت افزایش پیدا کرد‪ .‬نمایندگان‬ ‫مجلس هنگ کنگ نیز با تعجب به این موضوع فکر‬ ‫می کردند که ایا سال ‪ ،۲۰۴۷‬سالی که چین قرار‬ ‫بود کنترل کامل شهر را به دست بگیرد‪ ،‬بیش از‬ ‫دو دهه زودتر فرا رسیده است‪« .‬تانیا چان»‪ ،‬نماینده‬ ‫ممانعت از اقدام کنگره در کاهش روابط میان ریاض و واشنگتن وارد عمل‬ ‫شده است‪ .‬او حتی مصوبه فروش تسلیحات به عربستان در کنگره را وتو کرد‪.‬‬ ‫این حمایتهای امریکا از فروش تسلیحات به عربستان درحالی است که پیشتر‬ ‫اداره تحقیقات فدرال امریکا (اف‪ .‬بی‪.‬ای) نام یک مقام سعودی مظنون به‬ ‫حمایت از دو عضو القاعده را که در حمالت ‪ ۱۱‬سپتامبر ‪ ۲۰۰۱‬نقش داشتند‪،‬‬ ‫به طور سهوی فاش کرد‪.‬‬ ‫نشریه امریکایی «واشنگتن مانثلی» همچنین تاکید کرده است‪ :‬ترامپ‬ ‫می گوید که قراردادها و توافقنامه های تسلیحاتی با عربستان سعودی با هدف‬ ‫خلق فرصت های شغلی در عربستان به امضاء رسیده اند‪ .‬این درحالی است که‬ ‫توافق جدید «رایتون» (‪ )Raytheon‬میان امریکا و عربستان تنها برای‬ ‫سعودی ها فرصت شغلی ایجاد می کند و نه امریکایی ها‪.‬‬ ‫این نشریه افزوده است‪ :‬اینکه چرا ترامپ تا این حد بر لزوم امضای‬ ‫توافقنامه های تسلیحاتی با عربستان اصرار دارد و به همین خاطر خود را در‬ ‫مواجهه با کنگره قرار می دهد مشخص نیست اما به احتمال فراوان پای منافع‬ ‫شخصی و دریافت رشوه از ریاض در این زمینه‪ ،‬در میان است‪.‬‬ ‫در این گزارش به قلم «اندره ام‪ .‬پری» و «تاوانا بلک»‪ ،‬از اعضای اندیشکده‬ ‫بروکینگز‪ ،‬امده است‪ :‬در روز یادبود‪ 4 ،‬افسر مینیاپولیس‪ ،‬جرج سیاه پوست را که در‬ ‫بازداشت انها بود به طرز مرگ اوری زخمی کردند‪ .‬ظرف چندساعت از حادثه‪ ،‬ویدئویی‬ ‫منتشر شد که یکی از افسران زانوی خود را روی گردن فلوید گذاشته در حالی که‬ ‫فلوید به سختی جمله “نمی توانم نفس بکشم” را بر زبان می اورد‪ .‬تصویر ثابتی از ویدئوی‬ ‫این اقدام وحشیانه به سمبل سرکوب‪ ،‬کنترل و بی توجهی به جان مردم سیاه پوست و‬ ‫جامعه امریکا تبدیل می شود‪ .‬فلوید به فهرست روبه رشدی از سیاه پوستانی اضافه شد‬ ‫که بی دلیل توسط پلیسی کشته می شوند که مشغول انجام ماموریت حفاظتی و خدماتی‬ ‫خود است‪.‬این اندیشکده می نویسد‪ :‬رویکرد نژاد پرستانه ای که به خفه کردن سیاهان‬ ‫توسط پلیس ختم می شود (همان طور که پیشتر در سال ‪ 2014‬و در جریان مرگ اریک‬ ‫گارنر در نیویورک اتفاق افتاد و فیلم ان نیز منتشر شد) در اصل همان رویکردی است‬ ‫که سیاه پوستان را از کار و فرصت های سرمایه گذاری محروم می کند‪.‬بنا بر این گزارش‪،‬‬ ‫این رویکردهایی که در تحقیقات خود را بروز داده اند‪ ،‬نشان دهنده تعداد بازداشت ها‪،‬‬ ‫دستگیری ها و اتهاماتی هستند که امریکایی های سیاه پوست متحمل می شوند این امر‬ ‫به عالوه مرگ فراقضایی است که افرادی مانند فلوید گرفتار ان می شوند‪ ،‬گذشته از این‪،‬‬ ‫عالئم و نشانه های اندکی وجود دارند که سیاه پوستان در اقتصاد محل خود نیز خواهان‬ ‫داشته باشند درحالی که هدف افسران پلیس قرار می گیرند‪.‬‬ ‫در ادامه این گزارش با اشاره به امار اندیشکده بروکینگز‪ ،‬امده است که این تجزیه‬ ‫و تحلیل ها می تواند ارتباط میان ارزشی که پلیس برای جان سیاهان قائل هست و ارزش‬ ‫این ادم ها در اقتصاد امریکا را نشان دهد‪ .‬جمعیت ‪315‬هزار نفری سیاه پوستان در منطقه‬ ‫مینیاپولیس و سنت پل تنها ‪ 8.7‬درصد از جمیت منطقه را تشکیل می دهند در حالی که‬ ‫سیاهان در کل امریکا ‪ 12.7‬درصد از جمعیت این کشور هستند‪ .‬این منطقه با وجود‬ ‫این که شاهد شکوفایی اقتصادی بوده اما ساکنان سیاه پوست یا رنگین پوست این مناطق‬ ‫نتوانستند سهم الزم را در این شکوفایی داشته باشند‪.‬‬ ‫بنا بر گزارش این اندیشکده‪ ،‬متوسط درامد خانوار سیاه پوست در این منطقه ‪38200‬‬ ‫دالر و کمتر از نیمی از درامد خانوارهای سفیدپوست با درامد ‪ 85000‬دالر است‪ .‬این‬ ‫شکاف عمیق تر از متوسط درامد در سطح کشور برای سیاهان به نسبت سفیدپوستان است‬ ‫که نسبت ‪ 41500‬به ‪ 68000‬است‪.‬‬ ‫در این گزارش با اشاره به دیگر جنبه های اقتصادی‪ ،‬فاصله مالکیت خانه مسکونی‬ ‫و شکاف میان سیاهان و سفیدپوستان را در این منطقه از امریکا ‪ 46‬درصد به ‪ 79‬درصد‬ ‫عنوان می کند حال ان که این شکاف و اختالف باالتر از حدمعمول در امریکا است‬ ‫که ‪ 51‬به ‪ 75‬درصد است‪.‬بنا بر این مقاله‪ ،‬متوسط ارزش امریکایی های سیاه پوست به‬ ‫سفیدپوستان بسیار پایین تر بوده است به طوری که دارایی خانواده سفیدپوستان در سال‬ ‫‪ 2016‬برابر با ‪ 171‬هزار دالر در حالی که این دارایی برای سیاه پوستان ‪ 17600‬دالر و‬ ‫برای التین تبارها برابر با ‪ 20700‬دالر بوده است‪.‬در انتهای این گزارش با اشاره به اهمیت‬ ‫ارتباط میان نتایج اقتصادی با نتایج اجتماعی‪ ،‬امده است‪ :‬برای این که ارزش سیاه پوستان‬ ‫نیز در اقتصاد محقق شود‪ ،‬باید به جان سیاهان در همه جا توجه کرد‪.‬‬ ‫به نوشته این اندیشکده‪ :‬مرگ فلوید‪ ،‬ارایه کننده نه تنها ناکامی و شکست در‬ ‫سیاست گذاری بلکه ناکامی در سیاست اقتصادی نیز هست‪ .‬ناکامی در نزدیک کردن‬ ‫اختالفات در دارایی و مالکیت می تواند به ناکامی و شکست در حفظ جان سیاهان ختم‬ ‫شود‪.‬‬ ‫پایانهنگکنگ؟!‬ ‫حزب تحرک دموکراسی در مجلس هنگ کنگ‪،‬‬ ‫گفت‪« :‬من دل شکسته ام‪ .‬شب گذشته یک شکست‬ ‫کامل رخ داد»‪.‬‬ ‫گرچه بسیاری از جهان در نتیجه بیماری‬ ‫همه گیر به بن بست رسیده اند‪ ،‬اما جاه طلبی های‬ ‫منطقه ای و حل و فصل کینه های چین به وضوح‬ ‫مشمول چنین وضعیتی نبوده است‪ .‬پکن با وجود‬ ‫تبلیغات و دیپلماسی پزشکی‪ ،‬تحریکاتی را در‬ ‫دستور کار خود قرار داده است‪« .‬گرگ پولینگ»‪،‬‬ ‫عضو ارشد برنامه اسیای جنوب شرقی در مرکز‬ ‫مطالعات استراتژیک و بین المللی واشنگتن‬ ‫می گوید‪« :‬این کار در دریای چین جنوبی و به ویژه‬ ‫در سمت تایوان‪ ،‬غیر معمول نیست»‪.‬‬ ‫این رفتار های پکن باعث واکنش های شدیدی‬ ‫در منطقه و به ویژه در هنگ کنگ شده است‪ .‬برای‬ ‫مثال تالش برای تصویب قوانین مشابه از طریق‬ ‫پارلمان شهر در سال ‪ ۲۰۰۳‬تظاهرات گسترده ای‬ ‫را در هنگ کنگ برانگیخت‪ .‬گرچه چین نتوانسته‬ ‫است قانونی را از طریق متحدان خود در هنگ‬ ‫کنگ تصویب کند که امکان استرداد این منطقه‬ ‫به سرزمین اصلی را فراهم کند‪ ،‬اما از طریق قانون‬ ‫جدید امنیت ملی که اخیرا ً اعالم شده است‪ ،‬قانون‬ ‫خود را مستقیماً به هنگ کنگ تحمیل کرده است‪.‬‬ ‫این قانون «فعالیت های جدایی طلبانه یا براندازانه»‬ ‫و «دخالت های خارجی» را مورد تاکید قرار داده و‬ ‫زمینه را برای فعالیت نیرو های امنیتی سرزمین اصلی‬ ‫چین در شهر هموار می کند‪ .‬همچنین بر اساس این‬ ‫قانون اگرچه هنگ کنگ بخشی از چین به شمار‬ ‫می رود‪ ،‬اما می تواند قوانین‪ ،‬دادگاه ها و پلیس خود‬ ‫را حفظ کند‪ .‬در واقع این قانون به پکن ابزاری‬ ‫جدید برای سرکوب معترضین و دگراندیشان‬ ‫می دهد و زمینه را برای سوق دادن اموزش های‬ ‫حزب کمونیست در این منطقه‪ ،‬فراهم می کند‪.‬‬ ‫واکنش امریکا نیز کلیشه ای بود‪ .‬مایک‬ ‫پومپئو‪ ،‬وزیر امور خارجه ایاالت متحده‪ ،‬این‬ ‫قانون را به زانو درامدن استقالل هنگ کنگ‬ ‫خواند‪ .‬قانونگذاران امریکایی نیز قوانینی را با‬ ‫هدف کاهش دستیابی پکن به شهر را رونمایی‬ ‫کردند و وزارت امور خارجه امریکا نیز در حال‬ ‫تهیه گزارشی در مورد این موضوع است‪ .‬به همین‬ ‫ترتیب‪ ،‬کنگره سال گذشته وقتی خواستار ایجاد‬ ‫الیحه ای شد که می خواست از معترضین هنگ‬ ‫کنگ دفاع کند‪ ،‬وحدت شکننده ای را از خود به‬ ‫نمایش گذاشت‪ .‬تالش های مبهم‪ ،‬پراکنده و همراه‬ ‫با رهبری ناهماهنگ دونالد ترامپ نیز بسیاری از‬ ‫کشور های اسیایی را در این نقطه در استانه انفجار‬ ‫تنها گذاشت‪.‬‬ ‫همین امر سبب شد تا پکن با ترکیبی از قدرت‬ ‫نرم و سخت‪ ،‬ادعا های ارضی‪ ،‬حقوقی و سیاسی‬ ‫خود در منطقه را با قدرت نظامی و دیپلماتیک رو‬ ‫به رشد خود پیگیری کند‪ .‬به عنوان مثال‪ ،‬غرق شدن‬ ‫کشتی ویتنامی باعث شد تا مقامات هانوی اعتراض‬ ‫رسمی به چین ارائه کنند‪ ،‬اما «هونگ لتو»‪ ،‬تحلیلگر‬ ‫ارشد موسسه سیاست استراتژیک استرالیا‪ ،‬می گوید‬ ‫که اعتقاد فزاینده ای بین رهبران ویتنامی وجود دارد‬ ‫که این نوع پاسخ ها کافی نیست‪ .‬به گفته او‪ ،‬پکن‬ ‫«وقتی این شرایط را می بیند که کشور های دیگر‬ ‫چندان به دنبال این ماجراجویی ها نیستند‪ ،‬تالش‬ ‫می کند تا از این فرصت مناسب استفاده کنند»‪.‬‬ ‫فراتر از اقدامات چین‪ ،‬پیام رسانی و دیپلماسی‬ ‫عمومی سیاستمداران این کشور نیز تا حدود زیادی‬ ‫تاثیر منفی بر ادراکات عمومی گذاشته است‪.‬‬ ‫بخش عمده ای از این دیپلماسی از طریق سیاست‬ ‫«جنگجوی گرگ» پکن صورت گرفته است‪ ،‬که‬ ‫دیده می شود ده ها دیپلمات و سخنگوی چینی‬ ‫برای هدف قرار دادن مخالفان و ایجاد اطالعات‬ ‫نادرست به رسانه های اجتماعی و عمدتا توییتر‪،‬‬ ‫منتقل می شوند‪ .‬پولینگ می گوید‪ :‬در بیشتر جاها‪،‬‬ ‫«مقامات چینی هیچ تالشی برای ارام کردن اوضاع‬ ‫یا مصالحه انجام نمی دهند»‪.‬‬ ‫ماه اوریل‪ ،‬در حالی که بسیاری از مردم فیلیپین‬ ‫در قرنطینه بودند‪ ،‬سفارت چین در مانیل ترانه‬ ‫همراه با موسیقی منتشر کرد که هدف از ان ارتقای‬ ‫دوستی «همسایگان در سراسر دریا» بود‪ .‬تصنیف‬ ‫«یک دریا» توسط سفیر چین نوشته شده بود‪ ،‬اما‬ ‫زمان ان جالب توجه بود چرا که درست چند روز‬ ‫بعد از اعتراض دیپلماتیک فیلیپین در مورد دو حادثه‬ ‫مربوط به تجاوز دریایی چینی ها بود‪ .‬این اهنگ‬ ‫به طور گسترده منتشر شد و شاید به علت هفته ها‬ ‫خانه نشینی‪ ،‬هدف مناسبی برای مسخره کردن بی‬ ‫امانانه انالین توسط شهروندان این کشور شد‪.‬‬ ‫یک روزنامه فیلیپینی به طعنه این اهنگ را با ترانه‬ ‫«راه من» از «فرانک سیناترا» مشابه دانست‪« .‬انتونیو‬ ‫کارپیو»‪ ،‬قاضی سابق دادگاه عالی که سال گذشته‬ ‫‪7‬‬ ‫بازنشسته شد و منتقد تحرکات پکن گفت که تا‬ ‫زمانی که پکن ادعای خود را در مورد سرزمین های‬ ‫دریایی فیلیپین حفظ کند‪« ،‬چین هرگز نمی تواند‬ ‫انتظار داشته باشد که مردم فیلیپینی به این کشور‬ ‫اعتماد کنند»‪ .‬وی ادامه داد‪« :‬همواره از طریق فریب‪،‬‬ ‫ارعاب و زور‪ ،‬انچه را که به طور قانونی متعلق به‬ ‫مردم فیلیپین است دزدید می شود»‪.‬‬ ‫اما اپیدمی کروناویروس در روز های اخیر‬ ‫سبب افزایش تقابل و تنش در مناسبات میان چین‬ ‫و ایاالت متحده شده است و برخی از کشور های‬ ‫منطقه نیز به نظر قصد دارند تا این تغییر رویکرد‬ ‫امریکا نسبت به چین استفاده کنند‪ .‬اما حضور و‬ ‫اقدامات امریکا در این منطقه هم به طور کامل‬ ‫بی مشکل نخواهد بود‪ .‬وقتی امریکا کشتی هایی‬ ‫را برای مقابله با حضور کشتی شناسایی چینی‬ ‫به مالزی فرستاد‪ ،‬کواال المپور با کمی تردید به‬ ‫این اقدام واکنش نشان داد‪« .‬شاهریمان الکمن»‪،‬‬ ‫تحلیلگر ارشد انستیتوی مطالعات استراتژیک و بین‬ ‫المللی مالزی در این خصوص گفت‪ ،‬برخی بر این‬ ‫باورند که ورود کشتی های امریکایی اوضاع را‬ ‫ملتهب کرده و منجر به تهییج بیشتر پکن می شود‪.‬‬ ‫الکمن افزود‪« :‬ان ها [ایاالت متحده امریکا]به‬ ‫فاجعه احتمالی که ممکن است ایجاد شود‪ ،‬فکر‬ ‫نمی کنند و مالزی تنها جایی نیست که ارتش امریکا‬ ‫با استقبال کمتری مواجه می شود‪ .‬امسال دوترته نیز‬ ‫خاتمه موافقت نامه دو دهه ای نیرو های مشترک‬ ‫امریکا‪-‬فیلیپین را اعالم کرد»‪.‬‬ ‫سیاست های دولت دونالد ترامپ نیز انقدر‬ ‫متناقض و ناهماهنگ نشان می دهد که بسیاری از‬ ‫مردم اسیای شرقی عم ً‬ ‫ال اعتمادی بدان ندارند‪.‬‬ ‫«ارون کانلی»‪ ،‬یکی از اعضای پژوهشگر تغییرات‬ ‫سیاسی جنوب شرقی اسیا و سیاست خارجی در‬ ‫انستیتوی بین المللی مطالعات استراتژیک سنگاپور‬ ‫می گوید‪ ،‬مردم «از عدم انسجام در واکنش ایاالت‬ ‫متحده بسیار ناراحت هستند»‪ .‬پومپئو طی تماس‬ ‫اخیر خود با رهبران جنوب شرقی اسیا اظهار داشت‬ ‫که پکن در حال سوءاستفاده از شرایط ایجاد شده‬ ‫توسط اپیدمی کروناویروس جدید است‪ .‬وی‬ ‫همچنین به یافته های گزارش اخیر مرکز استیمسون‬ ‫مستقر در واشنگتن استناد کرد که بر اساس ان‬ ‫سد های چینی در رودخانه مکونگ‪ ،‬که در بسیاری‬ ‫از کشور های اسیای جنوب شرقی جاری است‪،‬‬ ‫پنهانی در حال تکمیل است که این می تواند باعث‬ ‫ایجاد شرایط خشکسالی در منطقه شود‪ .‬با این حال‬ ‫به نظر می رسد تالش های پومپئو برای مجبور کردن‬ ‫رهبران جنوب شرقی اسیا برای انتخاب بین ایاالت‬ ‫متحده و چین کافی نبود‪ .‬کانلی گفت‪ ،‬با ایجاد‬ ‫موقعیت به عنوان رقابتی که در ان کشور ها مجبور‬ ‫به انتخاب یک طرف هستند‪« ،‬واقعاً بازی بدی در‬ ‫جنوب شرقی اسیا به راه افتاده است»‪.‬‬ ‫در هنگ کنگ‪ ،‬یکی از نمایندگان مجلس‬ ‫این منطقه به نام «چان» گفت که قبل از ورود به‬ ‫سیاست‪ ،‬او معتقد بود که مقامات سرزمین اصلی‬ ‫چین به وعده سال ‪ ۱۹۹۷‬خود مبنی بر فراهم کردن‬ ‫شرایط برای استقالل بیشتر هنگ کنگ باور داشت‪.‬‬ ‫اما قانون جدید برای او روشن کرده است که‬ ‫قطعاً چنین چیزی رخ نخواهد داد و این تنها بازی‬ ‫کوچک پکن برای پیروزی در هنگ کنگ بود‪ .‬وی‬ ‫افزود‪« ،‬با این حال حتی پس از ‪ ۲۳‬سال‪ ،‬چین هنوز‬ ‫هم نمی توانند بر مردم هنگ کنگ پیروز شود»‪.‬‬ ‫یکشنبه ‪ 11 -‬خرداد ‪ 1399‬شماره ‪1089‬‬ ‫بین الملل‬ ‫ایرانوونزوئالثابتکردند‬ ‫تحریمهایترامپ‬ ‫درحالفروپاشیهستند‬ ‫واشنگتن پست در تحلیلی به تالش های امریکا برای‬ ‫براندازی در ایران و ونزوئال اشاره کرده است‪.‬‬ ‫در این گزارش امده است پهلو گرفتن نفتکش های ایرانی‬ ‫در بنادر ونزوئال زنگ خطر را برای تندروهای حاضر در‬ ‫واشنگتن در خصوص همکاری های نزدیک تهران و کاراکاس‬ ‫و به خطر افتادن امنیت در نیم کره غربی به صدا دراورد‪.‬‬ ‫واقعیت امر از انچه بیان شد برای امریکا بدتر است و ان‬ ‫اینکه تالش های امریکا برای تغییر رژیم از طریق بکار گیری‬ ‫روش هایی همچون فشار حداکثری‪ ،‬تحریم های سنگین و‬ ‫سایر روش های فشار اقتصادی تاثیر اندکی بر رفتارهای این دو‬ ‫حکومت (ایران و ونزوئال) داشته است‪.‬‬ ‫در ادامه این گزارش با اشاره به بحران اقتصادی موجود‬ ‫در ونزوئال امده است‪ :‬اقدام ایران در ارسال سوخت برای‬ ‫ونزوئال نشان داد که این دو کشور با وجود مشکل ها می‬ ‫توانند بر اساس منافع مشترک با یکدیگر همکاری اقتصادی‬ ‫داشته باشند‪ .‬این وضعیت نه تنها نشان از دور زدن تحریم های‬ ‫امریکا داشت بلکه انها (ایران و ونزوئال) در این راه امتیازات‬ ‫دیگری را نیز کسب کردند که یکی از مهمترین موارد ان‬ ‫بحث روابط عمومی و تاثیر بر جامعه بود‪.‬‬ ‫«فیل گانسان» از کارشناسان ارشد گروه بحران های بین‬ ‫المللی می گوید‪ :‬احساس من این است که حتی اگر انها این‬ ‫موضوع را در مال عام جشن نمی گرفتند اغلب مردم از اینکه‬ ‫کمبود سوخت پایان یافته خوشحال شده اند‪.‬‬ ‫در ادامه این گزارش به تاریخچه روابط ایران و ونزوئال از‬ ‫زمان هوگو چاوز تا کنون اشاره شده و امده است‪ :‬اکنون به‬ ‫نظر می رسد سیاست فشار حداکثری ترامپ به اتحاد بیشتر این‬ ‫رابطه منجر شده است‪ .‬از سوی دیگر وقتی برخی از مقامات‬ ‫دولت فعلی امریکا در مور د مخالفت با کشورهایی همچون‬ ‫ایران و ونزوئال صحبت می کنند اینطور به نظر می رسد که انها‬ ‫قصد دارند این کشورها را به جامعه جهانی باز گردانند‪.‬‬ ‫در انتهای گزارش واشنگتن پست امده است اقدام ایران‬ ‫در اعزام نفتکش به ونزوئال و تحویل محموله این نفتکش ها‬ ‫به دولت کاراکاس نشان داد که تحریم های ترامپ در حال‬ ‫فروپاشی هستند‪.‬‬ ‫سازمانبهداشتجهانی‪:‬‬ ‫موج دوم کرونا در اروپا‬ ‫کشنده تراست‬ ‫به نقل از تلگراف‪« ،‬هانس کلوج» نماینده اروپا در سازمان‬ ‫بهداشت جهانی به ساکنان قاره سبز هشدار داد موج دوم کرونا که در‬ ‫زمستان اغاز می شود؛ از موج فعلی ان به مراتب کشنده تر است‪.‬وی‬ ‫همچنین هشدار داد شرایط به دلیل ظهور دیگر بیماری های عفونی‪،‬‬ ‫پیچیده تر نیز خواهد شد‪.‬‬ ‫این مقام سازمان بهداشت جهانی همچنین با اشاره به کمرنگ‬ ‫شدن قوانین قرنطینه‪ ،‬به کشورهای اروپایی هشدار داد اکنون زمان‬ ‫اماده شدن (برای موج دوم بحران) است و نه زمان جشن و سرور‪.‬‬ ‫به گفته وی‪ ،‬کاهش شمار قربانیان در انگلیس‪ ،‬فرانسه و ایتالیا که‬ ‫بدترین شرایط کرونایی را متحمل شدند؛ به معنای پایان بحران نیست‪.‬‬ ‫وی همچنین هشدار داد که کانون بحران به شرق اروپا و‬ ‫کشورهایی نظیر روسیه‪ ،‬اوکراین‪ ،‬بالروس و قزاقستان تغییر یافته‬ ‫است‪.‬‬ ‫صاحب امتیاز‪:‬‬ ‫حزب مردمی اصالحات ایران اسالمی‬ ‫حجت االسالم محمد زارع فومنی‬ ‫مدیرمسئول روزنامه‪:‬‬ ‫ادرس‪ :‬تهران ‪ -‬میدان فلسطین‬ ‫خیابان فلسطین جنوبی بعد از بزرگمهر‬ ‫پالک ‪ 339‬ساختمان‪123‬‬ ‫طبقه ‪ 1‬واحد‪ 2‬و ‪3‬‬ ‫شماره تلفکس و روابط عمومی‪:‬‬ ‫‪66463926-09369302479‬‬ ‫ادرس وب سایت‪:‬‬ ‫‪www.eslahat.news‬‬ ‫اینستاگرام‪ /‬ادرس تلگرام‪:‬‬ ‫‪@hzbeslahat / @sedaye_eslahat‬‬ ‫چاپ‪ :‬شاخه سبز‬ ‫لیگ برگزار نشود‪ ،‬قهرمان را مشخص می کنیم‪/‬‬ ‫تیمی تضمین می دهد در پاییز کرونا نداشته باشیم؟‬ ‫مشاور سازمان لیگ در برگزاری‬ ‫مسابقات می گوید اگر فصل جاری‬ ‫به هر دلیلی برگزار نشود‪ ،‬باید‬ ‫تیم قهرمان به ‪ AFC‬معرفی شود‬ ‫و تکلیف تیم های صعود کننده و‬ ‫سقو ط کننده در لیگ های مختلف‬ ‫مشخص شود‪.‬‬ ‫از زمان اعالم تاریخ برگزاری‬ ‫ادامه مسابقات لیگ‪ ،‬اکثر تیم ها‬ ‫اقدام به گرفتن تست کرونا از‬ ‫بازیکنان خود کردند و در نهایت‬ ‫برخی از مثبت اعالم شدن برخی‬ ‫نفرات تیم خود خبر دادند‪ .‬با این‬ ‫اتفاق‪ ،‬برخی از تیم ها از شروع‬ ‫تمرینات خود تا رفع بیماری‬ ‫خودداری کردند و فعال وارد فاز‬ ‫تمرینات نشد ه اند‪.‬‬ ‫در پی این اتفاقات‪ ،‬سازمان‬ ‫لیگ فوتبال ایران نیز با درخواست‬ ‫برخی از تیم ها برای به تعویق افتادن‬ ‫مسابقات روبرو شده که می تواند‬ ‫برگزاری و اتمام به موقع لیگ را‬ ‫تحت الشعاع قرار دهد و چه بسا‬ ‫منجر به لغو کامل رقابت ها شود‪.‬‬ ‫غالمرضا بهروان‪ ،‬مشاور سازمان‬ ‫لیگ در گفت وگو با ایسنا‪ ،‬در‬ ‫برگزاری مسابقات فوتبال‪ ،‬درباره‬ ‫تمرین نکردن برخی از تیم ها به علت‬ ‫وجود یک یا دو عضو مبتال به کرونا‬ ‫و درخواست برای لغو رقابت ها‬ ‫گفت‪ :‬وقتی تیمی تمرین نمی کند‪ ،‬به‬ ‫خودش ربط دارد‪ .‬از نظر علمی هم‬ ‫با قرنطینه کردن مبتالیان می توان‬ ‫تمرین را برگزار کرد‪.‬‬ ‫او در پاسخ به اینکه برخی از‬ ‫تیم ها طبق پروتکل نباید تمرینات‬ ‫خود را تا زمان کاهش مبتالیان به‬ ‫کمتر از شش نفر برگزار کنند گفت‪:‬‬ ‫در هر حال تیم ها برای شرکت در‬ ‫مسابقات باید امادگی خود را به‬ ‫دست بیاورند و برای حفظ سالمتی‬ ‫هم که شده‪ ،‬باید تمرین کنند‪ .‬اگر‬ ‫پروتکل را رعایت کنند فکر نمی‬ ‫کنم مشکلی برای کسی ایجاد شود‬ ‫* هر تیمی در مسابقات‬ ‫حاضر نشود‪ ،‬غایب محسوب‬ ‫می شود‬ ‫وی در پاسخ به این سوال که‬ ‫چه برخوردی با تیم های غایب در‬ ‫مسابقات خواهد شد‪ ،‬تاکید کرد‪:‬‬ ‫مسئوالن سازمان لیگ روی این قضیه‬ ‫فکر می کنند‪ .‬به زودی اطالعیه ای‬ ‫درباره این موضوع صادر خواهد‬ ‫شد‪ .‬هر کسی که در دیداری شرکت‬ ‫نکند‪ ،‬غایب محسوب می شود‪.‬‬ ‫مشاور سازمان لیگ در برگزاری‬ ‫مسابقات در واکنش به اینکه امکان‬ ‫دارد لیگ دیرتر شروع شود‪ ،‬اظهار‬ ‫کرد‪ :‬برخی در این اوضاع و احوال‬ ‫کمتر به فکر منافع ملی هستند‪ .‬اگر‬ ‫لیگ برگزار نشود‪ ،‬همه دچار مشکل‬ ‫می شوند‪ .‬تنها چیزی که از برخی‬ ‫تیم ها می توان فهمید این است که‬ ‫به سالمتی بازیکن فکر نمی کنند و‬ ‫برنامه دیگری را دنبال می کنند‪.‬‬ ‫بهروان افزود‪ :‬رییس جمهوری‬ ‫دستور بازگشایی همه مشاغل را‬ ‫داده ولی برخی دنبال گرفتن تضمین‬ ‫هستند؟ چه تضمینی باید بدهیم؟‬ ‫حتی مشاغل پر ریسک هم بازگشایی‬ ‫شده است اما برخی تیم ها همچنان‬ ‫دنبال لغو فوتبال هستند؟‬ ‫ت‪4‬نفردرتیمسپاهانمثبتشد‬ ‫تس ‬ ‫کلیه اعضای سپاهان هفته گذشته پس از مثبت شدن تست کرونای امید نورافکن و یکی از اعضای کادر تدارکات‬ ‫مجددا ً تست های پزشکی الزم را پشت سر گذاشتند تا وضعیت دقیق انها از نظر ابتال به ویروس کرونا مشخص شود‪ .‬پس‬ ‫از انجام این تست ها شایعه ابتالی پیام نیازمند دروازه بان زردپوشان منتشر شد اما این خبر صحت ندارد و نیازمند در صحت‬ ‫و سالمت کامل به سر می برد‪.‬پس از تست گیری مجدد و اعالم نتایج‪ ،‬مشخص شد که ان امید نورافکن‪ ،‬رضا میرزایی و دو‬ ‫تن از اعضای کادر تیم سپاهان مثبت هستند و باید قرنطینه خانگی شوند‪.‬در مورد از سرگیری تمرینات تیم فوتبال سپاهان‬ ‫امروز تصمیم گیری خواهد شد‪.‬مدیر رسانه ای تیم فوتبال سپاهان‪ ،‬این خبر را تایید کرد‪.‬‬ ‫ورزش‬ ‫از کرونا می نالند اما در کنار هم‬ ‫عکس می گیرند‬ ‫خلیل زاده‪:‬‬ ‫* تیم ها تضمین می دهند‬ ‫که در پاییز و زمستان کرونا‬ ‫نداریم؟‬ ‫مشاور سازمان لیگ در برگزاری‬ ‫مسابقات همچنین درباره درخواست‬ ‫برخی از تیم ها برای لغو مسابقات‬ ‫تصریح کرد‪ :‬اگر فصل جاری فوتبال‬ ‫تمام نشود‪ ،‬فصل اینده هم برگزار‬ ‫نمی شود‪ .‬ایا این تیم ها می توانند‬ ‫تضمین بدهند که کرونا در پاییز‬ ‫و زمستان برنمی گردد‪ .‬باید با‬ ‫کرونا مبارزه کنیم‪ .‬باید به زندگی‬ ‫خودمان ادامه بدهیم و فعالیت های‬ ‫اجتماعی و ورزشی را به حالت قبلی‬ ‫برگردانیم‪.‬‬ ‫* لیگ برگزار نشود‪ ،‬قهرمان‬ ‫را معرفی می کنیم‬ ‫بهروان در پاسخ به این سوال که‬ ‫اگر لیگ به دالیلی برگزار نشود‪،‬‬ ‫چه تصمیمی برای فصل جاری گرفته‬ ‫می شود اذعان کرد‪ :‬قاعدتا قهرمان‬ ‫را به ‪ AFC‬معرفی می کنیم‪ .‬باید‬ ‫تیم های صعود کننده و سقوط کننده‬ ‫از هر لیگ را هم معرفی کنیم‪ .‬ما‬ ‫روی این قضایا هم کار کردیم و‬ ‫اماده هر اتفاقی هستیم‪.‬‬ ‫تشنگی غیزانیه‬ ‫روزگار‬ ‫ِ‬ ‫شجاعخلیل زادهدرخصوصاغازتمرینات‬ ‫پس از حدود‪ ۷۰‬روز تعطیلی اظهار داشت‪ :‬خدا را‬ ‫شکرمی کنمکهتمریناتدوبارهاغازشدوبازهمبا‬ ‫بچههادورهمجمعشدیم‪.‬البتهازطرفیمردمهمبه‬ ‫زندگیعادیبرگشت هاندوبایدبهزندگیدرکنارکرونا‬ ‫مثلبیماریانفوالنزاعادتکنیمچراکهاینبیماری‬ ‫گویاحاالحاالهاماندگاراستوبایدباانسوختو‬ ‫ساخت‪.‬امیدوارمکههمهمردمدرسالمتکاملباشند‬ ‫وبتوانندازخوددرخصوصاینویروسمراقبتکنند‪.‬‬ ‫ویدرخصوصمیزانامادگیبازیکنانافزود‪:‬‬ ‫حدود‪۸۰‬درصدامادههستیم‪.‬بازیکنانپرسپولیس‬ ‫همگیبازیکنانحرفه ایهستندودراینمدتتمرینات‬ ‫خودراانجامدادند‪.‬اینطورنبودکهبازیکناندراین‬ ‫تعطیالتبخوروبخوابداشتهباشند‪.‬فکرمی کنمتا‬ ‫اولینبازیمقابلپیکانبتوانیمبه‪ ۱۰۰‬درصدامادگی‬ ‫برسیمهرچندکهبازیبسیارسختیخواهدبود‪.‬قطعا‬ ‫تیمپیکانهمباهمهتوانبهمصافماخواهدامداما‬ ‫ماتااینمسابقهبهامادگیکاملخواهیمرسیدوبدون‬ ‫مشکلمقابلانهابازیخواهیمکرد‪.‬‬ ‫مدافعسرخپوشاندربارهفشارهاییکهبرخیاز‬ ‫باشگاه هابرایتعطیلیلیگبرترانجاممی دهندتصریح‬ ‫کرد‪:‬متاسفانهبرخی هامصاحبهمی کنندومی گویندکه‬ ‫اگرماکرونابگیریمفوتبالماتماممی شود!یامی گویند‬ ‫ما زن و بچه داریم و نگران انها هستیم‪ .‬سوال من از این‬ ‫افرادایناستکهمگرماخانوادهنداریم؟همهماخانواده‬ ‫داریموزندگیماازراهفوتبالمی گذرد‪.‬اینبازیکنانی‬ ‫کهاینصحبت هارامطرحمی کنندودرفضایمجازی‬ ‫انراپخشمی کنندمرتببادوستان شانتمرین‬ ‫می کنندویادربغلهمعکسیادگاریمی گیرند!‬ ‫بهنظرمنانهانبایدادادربیاورند‪.‬اینحرف هافقط‬ ‫بهانهاست‪.‬بایدهرچهزودترلیگاغازشودچراکهما‬ ‫فوتبالیست هابهجزفوتبالدرامددیگرینداریم‪.‬اگر‬ ‫باشگاهیدنبالتعطیلیلیگاستبهاینخاطراست‬ ‫کهپولبازیکنان شانراندهند‪.‬ان هاازخدای شاناست‬ ‫تالیگتعطیلشود‪.‬امیدوارمبازیکنانگولاینافراد‬ ‫رانخورندوبدانندکهاگرلیگتعطیلشودپولانها‬ ‫رانمی دهند‪.‬‬ ‫خلیل زادهافزود‪:‬متاسفانهبرخیفقطبهدنبال‬ ‫بهانهگیریهستند‪.‬شایدمنهمروزیکرونابگیرم‬ ‫اماایادرامدیبهجزفوتبالدارم؟نمی خواهمحرفم‬ ‫رااحساسیکنماماخیلیازکارگران‪،‬دستفروش ها‪،‬‬ ‫رانندگان‪،‬کارگرانشهرداری‪،‬مغازه دارها‪،‬کارمندان‬ ‫بانکو‪...‬مشغولبهکارهستندوماهممثلانهاباید‬ ‫کارکنیم‪.‬همینحرف هاباعثمی شودکهمردم‪،‬‬ ‫فوتبالیست هاراازخودشانندانند‪.‬‬ ‫ویتاکیدکرد‪:‬بارهاکامنت هایمردمرادر‬ ‫فضایمجازیدیدمکهنوشتهبودندچرافوتبالیست ها‬ ‫بایدپولزیادبگیرند؟!سوالمازکسانیکهاینحرف ها‬ ‫یزنندایناستکهایاپزشکانومهندسان‬ ‫رام ‬ ‫درامدشانازماکمتراست؟چرافوتبالیست هارا‬ ‫بهچشمدیگریمی بینند؟به خداماهمازبچگی‬ ‫سختیکشیدیموازهمهخوشی هایزندگیزدیمتا‬ ‫بتوانیمفوتبالیستشویم‪.‬یکنفرهمازخوشی های‬ ‫زندگی اشزدتاپزشکشود‪.‬هرکسیهممنبع‬ ‫درامدیدارد اما اینرادرنظربگیریدکهعمرورزشی‬ ‫فوتبالیست هاکوتاهاستوتضمینیبرایایندهان ها‬ ‫نیست‪.‬برخی هامی گویندچرایکفوتبالیستسالی‬ ‫یکمیلیاردبگیردامابرخیازمشاغلماهیچندمیلیارد‬ ‫توماندرامددارند‪.‬‬ ‫ویتصریحکرد‪:‬منبهمردمحقمی دهمکه‬ ‫بابتبرخیازمشکالتومسائلناراحتباشنداماما‬ ‫همزحمتمی کشیمواینطورنیستکهپولراحت‬ ‫دربیاوریم‪.‬فوتبال‪،‬ورزشخطرناکوسختیاستکه‬ ‫احتمالمصدومیتدرانزیاداست‪.‬یکفوتبالیست‬ ‫اگرمصدومشوداحتمالداردفوتبالشراازدست‬ ‫بدهد‪.‬اینراهمدرنظربگیریدکهیکفوتبالیستتا‬ ‫‪ ۲۴‬سالگی پول در نمی اورد و اگر تا ان زمان نتواند‬ ‫فوتبالیستمطرحی شودزندگی اشبهفنارفتهاست‪.‬‬ ‫شجاعخلیلزادهدرگفت گوبارسانهباشگاه‬ ‫پرسپولیسخاطرنشانکرد‪:‬چرادربارهکسانیکه‪۳۰‬‬ ‫یزنندوفقط‬ ‫برابرفوتبالیست هاپولمی گیرندحرفینم ‬ ‫ازفوتبالیستهامایهمی گذارند‪.‬البتهناشکرینمی کنماما‬ ‫متاسفانهبرایمردماینطورجاافتادهوانهافکرمی کنند‬ ‫کهماخیلیراحتپولمی گیریمامااینطورنیست‪.‬‬ ‫اگرکسیفکرمی کندفوتبال‪،‬ورزشراحتیاست‬ ‫کسیجلویشرانگرفتهواوهمبرودفوتبالیستشود‪.‬‬ ‫باورکنیدفوتبالیستشدنکاربسیارسختیاستو‬ ‫خطرات خودش را دارد‪.‬‬ ‫ریسک اغاز اردوها باالست ‪ /‬سیستم‬ ‫امتیازگیری جدید کار را سخت تر کرد‬ ‫ساعی‪:‬‬ ‫هادی ساعی در خصوص عدم‬ ‫اغاز اردوها‪ ،‬اظهار داشت‪ :‬وزارت‬ ‫ورزش و جوانان و ستاد مبارزه‬ ‫با کرونا در ورزش هنوز مجوزی‬ ‫برای اغاز اردوها صادر نکرده‬ ‫اند‪ .‬امیدوارم بودیم این داستان‬ ‫کرونا تمام شود و از نیمه خرداد‬ ‫ماه تمرینات را اغاز کنیم‪ .‬فع ً‬ ‫ال‬ ‫امنیت و سالمت ملی پوشان مهمتر‬ ‫از المپیک است و این ورزشکاران‬ ‫حرفه ای هستند و نباید سالمتی‬ ‫انها را بخاطر برگزاری یک ماه‬ ‫زودتر اردو به خطر بیندازیم‪.‬‬ ‫وی با اشاره به اینکه‬ ‫اولویت مان سالمتی ملی پوشان‬ ‫است‪ ،‬ادامه داد‪ :‬اگر اتفاقی برای‬ ‫ملی پوشان بیفتد‪ ،‬بازگشت شان‬ ‫به میادین ورزشی خیلی سخت‬ ‫می شود‪ .‬ورزش تکواندو نیاز به‬ ‫اکسیژن گیری دارد و بیماری کرونا‬ ‫ریه را درگیر می کند‪ ،‬پس ترجیح‬ ‫می دهیم تمرینات را دیرتر شروع‬ ‫کنیم ‪.‬‬ ‫مدیر فنی تیم ملی تکواندو‬ ‫در خصوص اینکه ریسک اغاز‬ ‫اردوها باالست‪ ،‬تصریح کرد‪ :‬هم‬ ‫اکنون در این شرایط خطرناک‬ ‫بیماری کرونا‪ ،‬نباید ریسک کرد‪،‬‬ ‫چون دو سهمیه المپیک را به‬ ‫شخص داده اند و اگر اسیبی به دو‬ ‫المپین مان برسد‪ ،‬نمی توانیم کسی‬ ‫را جایگزین انها بکنیم و سهمیه‬ ‫کسب شده از دست می رود‪ .‬ادوار‬ ‫گذشته سهمیه حضور در المپیک‬ ‫را به اوزان می دادند و می توانستیم‬ ‫نفر دوم را جایگزین تکواندوکار‬ ‫مصدوم کنیم‪.‬‬ ‫قهرمان المپیک با اشاره به‬ ‫اینکه اصل برگزاری بازیهای‬ ‫المپیک توکیو در هاله ای از‬ ‫ابهام قرار دارد‪ ،‬گفت‪ :‬شاید‬ ‫مشکل بیماری کرونا‪ ،‬سال ‪2021‬‬ ‫هم برطرف نشود‪ ،‬مگر واکسن‬ ‫ضدکرونا را کشف کنند‪ .‬همچنین‬ ‫تقویمی از سوی اتحادیه تکواندو‬ ‫اسیا به منظور برگزاری رقابتهای‬ ‫قهرمانی اسیا اعالم نشده و وقت‬ ‫داریم تا ملی پوشان را برای‬ ‫مسابقات پیش رو اماده کنیم‪ .‬هیچ‬ ‫عجله ای نداریم و همه کشورها‬ ‫در شرایطی یکسان هستند‪ ،‬در حال‬ ‫حاضر هیچ مسابقه ای برگزار نمی‬ ‫شود که رقبای ما امتیاز جمع کنند‪.‬‬ ‫ساعی در خصوص اینکه‬ ‫اذربایجان در همین شرایط‬ ‫تمرینات اردویی خود را برای‬ ‫المپیک اغاز کرده‪ ،‬عنوان کرد‪:‬‬ ‫شرایط هر کشوری فرق دارد‪ .‬در‬ ‫برخی از کشورها بیماری کمتر‬ ‫است و نباید خودمان را با انها‬ ‫مقایسه کنیم‪ .‬نباید ریسک بکنیم و‬ ‫با شرایط فعلی کشور خود را وفق‬ ‫بدهیم‪ .‬این شرایط ایده ال نیست و‬ ‫ما صبر کنیم مشکل کامل برطرف‬ ‫شده و وضعیت سفید شود تا اردو‬ ‫را شروع کنیم‪.‬‬ ‫وی در خصوص اینکه‬ ‫برگزاری اردو تاثیر مثبتی روی‬ ‫عملکرد تکواندوکاران می گذارد‪،‬‬ ‫تاکید کرد‪ :‬ما ملی پوشان را زیر‬ ‫نظر داریم‪ ،‬تکواندوکاران حرفه ای‬ ‫هستند و با تمرینات انفرادی‪ ،‬خود‬ ‫را در فرم ایده ال نگه می دارند‪.‬‬ ‫البته تمرین در فضای اردویی بسیار‬ ‫تاثیرگذارتر است چون مربی باالی‬ ‫سر بچه ها هست و نفرات حاضر‬ ‫در اردو کنار یکدیگر با هم افزایی‬ ‫و حمایت می توانند باعث پیشرفت‬ ‫هم شوند‪.‬‬ ‫مدیر فنی تیم ملی تکواندو در‬ ‫خصوص سیستم جدید امتیازدهی‬ ‫فدراسیون جهانی‪ ،‬خاطرنشان کرد‪:‬‬ ‫در سیستم جدید کسانی که مدال‬ ‫بگیرند‪ ،‬امتیاز بیشتر خواهند گرفت‬ ‫و اگر مسابقه ای را از دست بدهند‪،‬‬ ‫از کورس رقابت عقب خواهند‬ ‫افتاد و این کار را برای ورزشکار‬ ‫خیلی سخت می کند‪ .‬بنابراین اگر‬ ‫ورزشکاری به مسابقه اعزام نشود‪،‬‬ ‫امتیازی کسب نمی کند‪ .‬قبال اعزام‬ ‫‪ 4‬ورزشکار به مسابقات هزینه ای‬ ‫‪ 100‬میلیون تومانی داشت ولی‬ ‫با شرایط فعلی فقط بلیط هواپیما‬ ‫یک ورزشکار ‪ 100‬میلیون تومان‬ ‫می شود‪.‬‬

آخرین شماره های روزنامه صدای اصلاحات

روزنامه صدای اصلاحات 1337

روزنامه صدای اصلاحات 1337

شماره : 1337
تاریخ : 1400/02/15
روزنامه صدای اصلاحات 1336

روزنامه صدای اصلاحات 1336

شماره : 1336
تاریخ : 1400/02/13
روزنامه صدای اصلاحات 1335

روزنامه صدای اصلاحات 1335

شماره : 1335
تاریخ : 1400/02/12
روزنامه صدای اصلاحات 1334

روزنامه صدای اصلاحات 1334

شماره : 1334
تاریخ : 1400/02/11
روزنامه صدای اصلاحات 1333

روزنامه صدای اصلاحات 1333

شماره : 1333
تاریخ : 1400/02/09
روزنامه صدای اصلاحات 1332

روزنامه صدای اصلاحات 1332

شماره : 1332
تاریخ : 1400/02/08
ثبت نشریه در مگ لند

شما صاحب نشریه هستید ؟

با عضویت در مگ لند امکانات متنوعی را در اختیار خواهید داشت
ثبت نام ناشر
لطفا کمی صبر کنید !!